P. 1
Betonarme Elemanlarda Donatı Düzenleme

Betonarme Elemanlarda Donatı Düzenleme

|Views: 221|Likes:
Yayınlayan: gabrielbekdas

More info:

Published by: gabrielbekdas on Jul 13, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME

Prof. Dr. Melike Altan

Prof. Dr.Nahit Kumbasar

İ.M.O. Seminer Notları 2004

1.GİRİŞ

Betonarme beton ve çelikle oluşturulan bir yapı malzemesidir. Betonun çekme dayanımının basınç dayanımına göre çok düşük olması nedeni ile bu zayıflığın çelik donatı ile giderildiği bilinmektedir. Ancak donatının statik hesabın sonucu olarak elde edilen çekme gerilmelerini taşımanın yanında sargılama, basınç gerilmesi taşıma vb. gibi ayni derecede önemli başka işlevleri de vardır. Yapı elemanları için gerekli olan donatının doğru hesaplanması kadar doğru yerde ve biçimde konması da önem taşır. Yapının dayanımını sağlayan donatı, miktarının yeterliliği ile değil etkin olan donatı miktarının yeterliliği ile belirir. Etkin, yani gerekli yerde, doğru biçimde ve yeterince kenetlenmiş donatı. Betonarme bir elemanda donatı olarak çelik çubuklar, hasır donatılar ve demet donatılar kullanılır. Betonun donatılmasının birçok amacı vardır. • Eğilme ve çekme ile zorlanan yapı elemanlarında donatının görevi çekme kuvvetlerini almaktır. Betonun çekme dayanımı çok düşük olup bu dayanıma göz önüne alınmadığı için betonarme kesit hesabında betonun çekme gerilmelerini alamadığı, çekme kuvvetlerinin donatı tarafından taşındığı kabul edilir. Bu tip yapı elemanlarında donatılar genellikle çekme gerilmelerinin bulunduğu çekme bölgelerine yerleştirilir. Ayrıca kesit hesabının gerektirdiği durumlarda basınç bölgelerine de donatı yerleştirilebilir. (kolonlar, basınç donatılı kirişler) • • Donatı, sıcaklık değişimi, rötre gibi etkilerden oluşan çekme gerilmelerinin taşınması ve çatlak genişliklerinin sınırlı kalmasını sağlamak için de kullanılır. Kolonlarda donatı basınç kuvveti ile zorlanan betonun taşıma kapasitesini arttırır. Narin kolonlarda burkulmaya karşı güvenlik sağlar. Büyük çatlakları önler ve ortaya çıkan eğilme momentlerini karşılar. • • Basınç donatısı olarak betonun sünme ve rötre şekil değiştirmelerini azaltır. Sadece basınç gerilmeleri ile zorlanan ve burkulma tehlikesi olmayan yapı elemanlarında betonun yüksek basınç dayanımı nedeniyle donatının önemi fazla değilse de yüksek basınç gerilmelerine maruz betonarme elemanlarda yarılmalara karşı enine donatı veya fret donatısı kullanılır. Enine donatı betonun göçme şekil değiştirmesinin büyümesini sağlar ve böylece sünekliği artırır.

2

08 0.GENEL BİLGİLER 2. Kaynak yapılacak doğal sertlikteki donatı çeliklerinde ise TS708 de tanımlanan karbon eşdeğeri %0. Çeşitli donatı sınıflarının TS708 de verilen mekanik özelliklerinden bazıları Tablo1 de gösterilmiştir. 2.12 0.18 0. Soğukta işlem görmüş donatı çeliklerine kaynak yapılamaz.10 0.Betonarme bir taşıyıcının en uygun şekilde davranabilmesi için teorik olarak donatının gerilme yörüngelerine paralel olarak yerleştirilmesi gerekirse de bu yörüngelerin değişken olması ve uygulama kolaylıkları nedeniyle donatı doğrultuları gerilme yörüngelerinden sapmaktadır.2 (MPa ) 220 420 420 500 500 Minimum çekme dayanımı fsu ( MPa) 340 500 500 550 550 Minimum kopma uzaması εsu 0.05 S220(a) Doğal sertlikte düz yüzeyli beton çeliği S420(a) Doğal sertlikte nervürlü beton çeliği S420(b) Soğukta işlenmiş nervürlü beton çeliği S500(bs) Doğal sertlikte çelik hasır S500(bk) Soğukta işlenmiş çelik hasır Donatı çeliğinin elastisite modülü Es=2x105 MPa dır. TABLO 1 TS 708 e Göre Donatı Çeliklerinin Mekanik Özellikleri Çelik sınıfı Minimum akma sınırı fyk . Betonarme bir taşıyıcıya donatı yerleştirilirken betonarme hesabın yanısıra konstrüktif kurallara da uyulması gerekir.40 değerini geçmemelidir. 2.1 DONATI ÇELİKLERİ Betonarme donatısı olarak kullanılacak çelikler TS708 e uygun olmalıdır.2 BETON ÖRTÜ TABAKASI KALINLIĞI (net beton örtüsü) 3 . TS500 ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkında Yönetmelik ülkemizde yapılacak betonarme ve öngerilmeli beton yapılar için gerekli konstrüktif kuralları içermektedir. f0.

su. Donatının TS500 de öngörülen minimum beton örtü tabakası (en dış donatının diş yüzü ile beton kenarı arasındaki uzaklık) kalınlıkları Tablo 2 de verilmiştir TABLO2 Beton örtü tabakası kalınlıklar (TS500) Eleman Zeminle doğrudan ilişkide olan elemanlarda Hava koşullarına açık kolon ve kirişlerde Yapı içinde dış etkilere açık olmayan kolon ve kirişlerde Perde duvar ve döşemelerde Kabuk ve katlanmış plaklarda cc ≥ 50mm cc ≥ 25mm cc ≥ 20mm cc ≥ 15mm cc ≥ 15mm Betonlama sırasında beton örtü tabakası kalınlığının korunabilmesi için kalıpla donatı arasına beton takozlar ve iki sıra donatı arasına çelik çubuk parçaları konur veya bu amaçla hazırlanmış plastik elemanlar kullanılabilir. Donatının iki veya daha fazla sıra olarak yerleştirilmesi gereken durumlarda . üst sıradaki çubuk alt sıradakilerle aynı düşey eksen üzerinde sıralanmalı.ve iki sıra arasındaki net açıklık en az 25mm veya donatı çapı kadar olmalıdır. bu etkilere karşı uygun çimento seçimi. Betonarme elemanlar buhar. zemin türü gözönüne alınarak.Betonarme bir elemana yerleştirilecek donatının dış etkilere karşı korunması gerekir. 4 . katkı maddeleri ile korunabilirse de donatının korunması ancak yeterli örtü tabakası kalınlığı ile sağlanabilir.3 MİNİMUM DONATI ARALIĞI Aynı sıradaki donatı çubukları arasındaki net aralık donatı çapından. Bu sınırlar bindirmeli eklerin bulunduğu yerde de geçerlidir. enaz 50mm kalınlığında beton bir tabaka oluşturulmalıdır. 2. maksimum agrega çapının 4/3 ünden ve 25mm den daha az olamaz. etkili gazlarla temasta ise beton. Elverişsiz çevre koşulları durumunda ve daha fazla yangın güvenliği gerektiren durumlarda bu değerler arttırılmalıdır. Donatısı altta bulunan bir yapı elemanı doğrudan doğruya (temel plaklarında olduğu gibi) zemin üzerine yapılacaksa.

dm ≥ 6φ Fiyonglarda dm ≥ 12φ. Büküm noktasında çelikte iki kolda kuvvetlerin doğrultu değiştirmesinden dolayı beton ile donatı arasında ilave basınç kuvvetleri doğar. (Şekil 1) Bu bölgede basınç gerilmelerinin betonun müsaade edilen basınç gerilmelerini aşmaması gerekir. TS500 e göre minimum büküm çapı dm Boyuna donatı kancalarında .4 DONATININ GÖSTERİMİ 5 . Büküm yarıçapı ne kadar fazla olursa ortaya çıkacak basınç gerilmeleri de o kadar azalacaktır. dm ≥ 6φ Etriye ve çiroz kancalarında.Şekil 1 2.4 BÜKÜM YARIÇAPI Fabrikada düz olarak üretilen çelik çubuklar şantiyede projesine uygun olarak bükülür. c≥ 12φ 2. a ≥ 12φ. Ayrıca bükülme sırasında donatıda gözle görülemeyen kılcal çatlakların oluşmaması için de büküm yarıçapının belli bir değerden daha az olmaması istenir.

Kenetlenme boyu kesitteki donatının betonlama sırasındaki konumuna bağlıdır. Kenetlenme -düz kenetlenme(nervürlü donatıda) -kanca ile kenetlenme (düz veya nervürlü donatıda) -kaynaklı enine donatı ile kenetlenme (hasır çeliklerde) -fiyong ile kenetlenme (düz veya nervürlü donatıda) -mekanik kenetlenme (düz veya nervürlü donatıda) ile yapılabilir. kesit şekilleri ve yerleri ile gösterilmelidir.1 Çekme donatısının kenetlenmesi Düz kenetlenme Kenetlenme donatının gereksinme duyulmayan noktadan itibaren düz olarak kadar uzatılması ile sağlanır. 2. Bükülmüş bir donatıda boyların ayrı ayrı ve toplam boy olarak yazılması gerekir. Bu gösterilimde donatının bükülmesi ve kancası köşeli olarak çizilir.5. Donatının konumuna göre kenetlenme koşulları Şekil 2 de gösterilmiş olup. uzunluğu. donatı çapı.Donatı çubukları betonarme elemanın yatay ve düşey kesitlerinde. Donatılara poz numarası verilirse metraj kolaylaşır. sayısı veya aralığı yazılır.5 DONATININ KENETLENMESİ Donatı ve betonun birlikte çalışabilmesi ve kuvvetleri taşıyabilmeleri için donatının betona iyice gömülmesi ve yeterince kenetlenmesi gerekir. TS500 e göre KONUM I ve KONUM II olmak üzere iki konum mevcuttur. 6 . Donatı çubuğunun zorlanış şekline bağlı olarak kenetlenme boyu değişmektedir. Düz yüzeyli çubuklarda bu boyun iki katı kullanılması öngörülmüşse de düz kenetlenmenin ancak nervürlü çubuklarda yapılabileceği kaydedilmiştir. 2.12fyd/fcd)φ≥ 20φ (1) bağıntısı ile verilmiştir. konum II de bulunmayan donatılar Konum I de bulunmaktadır. TS500 de Konum II de bulunan donatı çubuklarının düz kenetlenmesi için gerekli boy lb=( 0. Donatının üstüne.

Y. Beton örtüsünün donatı çapından az olduğu veya sıradaki donatı çubukları arasındaki net uzaklığın donatı çapının bir buçuk katından küçük olduğu durumlarda.H. (1) bağıntısı ile hesaplanan kenetlenme boyları 1. Donatının hesapla bulunan gerekli donatıdan fazla olduğu durumlarda hesaplanan kenetlenme boyları bu oranda azaltılabilir.4 katsayısı ile arttırılmalıdır. A.B. 7 .2 katsayısı ile çarpılarak arttırılmalıdır. Ancak bu azaltma ile bulunan kenetlenme boyu (1) bağıntısı ile bulunan boyun yarısından ve 20φ den az olamaz.Y de tanımlanan süneklik düzeyi yüksek çerçeve elemanlarında ve perdelerin kritik yükseklikleri içinde bu azaltma yapılamaz.Y.Şekil 2 Konum I deki donatıların düz kenetlenmesinde bu boy 1. Tablo3 de donatı ve beton cinsi ve donatının konumuna göre düz kenetlenme boyları donatı çapına bağlı olarak verilmiştir.

TS500 de tarif edilen standart kancaların bulunduğu durumlarda kenetlenme boyu (1) formülü ile bulunan değerin 3/4 ü olarak alınabilir Kaynaklı Enine Çubuk İle Kenetlenme Gerekli kenetlenme boyu çubuğa kaynaklanmış enine çubuklar ile sağlanır. 2. kırılma yükünün %70 inin geçmemelidir.5 ≤ φ <12 φ < 12 φ < 8. Basınç donatısına kanca yapılmaz. Dinamik ve çok değişken yüklerin sözkonusu olduğu durumlarda çizelge değerlerine bir çubuk ve 100mm eklenmelidir.5 ≤ φ <12 Konum 2 1 2 1 2 1 2 1 Kaynaklanmış enine donatı sayısı ve kenetlenme boyu 3 enine çubuk ≥ 4 enine çubuk ≥ 4 enine çubuk ≥ 4 enine çubuk ≥ 2 enine çubuk ≥ 3 enine çubuk ≥ 3 enine çubuk ≥ 4 enine çubuk ≥ 350mm 460mm 400mm 500mm 250mm 350mm 350mm 450mm Nervürlü Özel durumlarda kenetlenme donatı ucuna kaynaklanan veya vidalanan plakalarla sağlanabilir.5 8. Nokta kaynaklı hasır donatı için TS500 e göre kenetlenme için gerekli enine çubuk sayısı ve minimum boyutlar verilmiştir.5 ≤ φ <12 8. kenetlenme boyu (1) bağıntısı ile bulunan kenetlenme boyunun ¾ üne kadar azaltılabilir.5 ≤ φ <12 8. Öngörülen düzenle laboratuvarda denenmeli ve projede kullanılacak çubuk hesap kuvveti. 8 . Bu tür kenetlenmenin kullanılabilmesi için özel izin gereklidir.5 8. Donatı yüzeyi Düz yüzeyli veya profilli Boyuna donatı Tek Çift Çift Çift Tek Çift Çift Çift φ (mm) φ < 12 φ < 8. Bu tür kenetlenme genellikle nokta kaynaklı hasır çeliklerde kullanılmaktadır.2 Basınç donatısının kenetlenmesi Donatı çubuğu bütün yük düzenlemeleri altında basınca çalışıyorsa.5.Kanca veya Fiyongla Kenetlenme Donatının ucu bükülerek kanca veya fiyong yapılıyorsa gerekli kenetlenme boyu azaltılabilir. Mekanik kenetlenme özel manşonlarla da sağlanabilir.

Donatı boyunun bu boyu aşması durumunda eklenmesi gerekir.6 DONATININ EKLENMESİ Donatı olarak kullanılan çelik çubuklar belli bir boyda imal edilirler. 2. 9 .00 metredir.3 Etriyelerin kenetlenmesi Kanca ile kenetlenme Bu tür kenetlenme 1350 ve 900 lik kancalarla sağlanmalıdır. Kaynaklı Enine Donatı İle Kenetlenme Ancak hasır donatıda uygulanır.2. Genellikle donatıların eğilme momentlerinin minimum olduğu bölgelerde eklenmesi uygundur. Ülkemizde bu boy 12. Donatı ekleri projesinde gösterildiği yerde ve biçimde olmalıdır.5. Şekil 3 Şekil 3 Düz Bindirme ile Kenetlenme Deprem ve burulma etkisi altında olan elemanlarda kullanılamaz.

Kancasız durumda bindirme boyu ℓo ℓo = α1ℓb α1=1+0. Konum I e giren donatılarda (2) bağıntısıyla hesaplanan bindirme boyu 1. Kaynaklı Ekler: Kaynaklı ekler TS708 e uygun olmalıdır. Deneylerle. manşonla bağlanan donatı çubuğu için hem basınç hem çekme altında standartta öngörülen minimum karakteristik akma dayanımının 1.6. Demetteki herbir çubuk için gerekli bindirme boyu bağıntısından bulunan değerin 1. İki ekin merkezleri arasındaki uzaklık 1. Manşonlu Ekler: Manşonlu eklerin dayanımının. Burada “r” aynı kesitte eklenen donatının kesitteki toplam donatıya oranıdır.1 Çekme Donatısının Eklenmesi Bindirmeli Ekler Çekme donatısının bindirmeli ekleri kancalı veya kancasız yapılabilir. ekli donatının 1.8alınır. Birden fazla çubuğa ek yapılması gereken durumlarda ek yerleri şaşırtılmalıdır. bindirme boyunca çapı enaz eklenen donatı çapının 1/3 ü veya φ8 olan sargı (2) 10 .2 katı olmalıdır. Bütün kesiti çekmeye çalışan elemanlarda α1=1. Kaynakla yapılan eklerde her elli taneden en az beşine çekme deneyi uygulanır. Demet donatıda ek yapıldığında. aralık bindirme boyunun 1/6 sından ve 100mm den fazla olmamalıdır.5lo ise ek şaşırtılmış sayılır (Şekil 4). 2. Kancalı bindirmeli eklerde bindirme boyu (2) bağıntısı ile hesaplanan boyun 3/4ü olarak alınabilir.25fyk kadar gerilme taşıyabileceği kanıtlanmalıdır. Bindirmeli eklerde. demetteki tüm donatılar aynı kesitte eklenmemelidir. Aralık olması gerekli olan durumlarda.4 katı arttırılır.25 katı dayanıma sahip olduğu deneylerle kanıtlanmalıdır.5r bağıntısı ile hesaplanır.Bindirmeli Ekler: Bindirmeli eklerde donatı çubukları bitişik olarak yerleştirilir.

donatısı kullanılır. Bu çubuklar özel manşonlarla eklenmelidir.2 Basınç Donatısının Eklenmesi Bindirmeli eklerde bindirme boyu (1) bağıntısı ile hesaplanan ℓb boyundan ve 300mm den daha az olamaz.5 8. Bindirme boyunca enaz 6 sargı donatısı bulunmalı ve sargı donatısı aralığı eleman yüksekliğinin1/4 ünden ve 200mm den fazla olmamalıdır. Basınç donatısındaki bindirmeli eklerde kanca yapılmamalıdır.6. 11 . Aksi halde tablo değerleri (bindirme boyu ve enine çubuk sayısı) 1. Hasır donatının eklenmesinde kesitte bulunan donatı gerekli donatıdan en az %50 fazla ise TS500 de ilgili tabloda verilen değerler kullanılır.5 ≤ φ <12 8.5 8.5 ≤ φ <12 8. Bindirme boyunca sargı donatısı aralığı d/4 den az olmamalıdır.5 ≤ φ <12 φ < 12 φ < 8.5 ≤ φ <12 2 1 2 1 2 1 2 1 400mm 500mm 500mm 600mm 300mm 400mm 400mm 400mm Nervürlü Şekil 4 2.5xgerekli donatı kesit alanı/kesitte bulunan donatı kesit alanı kadar arttırılır. Çapı 30mm den büyük olan donatı çubuklarına bindirmeli ek yapılamaz. Boyuna donatı φ (mm) Konum Kaynaklanmış enine donatı sayısı ve bindirme eki boyu 4 enine çubuk ≥ 5 enine çubuk ≥ 5 enine çubuk ≥ 6 enine çubuk ≥ 3 enine çubuk ≥ 4 enine çubuk ≥ 4 enine çubuk ≥ 5 enine çubuk ≥ Donatı yüzeyi Düz yüzeyli veya profilli Tek Çift Çift Çift Tek Çift Çift Çift φ < 12 φ < 8.

• • • Aynı kesitte boyuna donatının yarısı veya daha azı ekleniyorsa ℓo ≥ 1. φ8/300 (S420) ve φ5/150 (S500) den az olamaz. yük taşıma şekilleri döşeme kenar oranlarına bağlı olarak değişir.25ℓb ℓo ≥ 1. Aynı kesitte boyuna donatının yarısından daha fazlası ekleniyorsa olur. 12 . 3-BETONARME YAPI ELEMANLARI 3. boyuna donatıda kolon alt ucunda yapılacak bindirmeli eklerde: 1. 3. bindirmeli eklerde basınç donatısının eklenmesi için verilen kurallar uygulanır. Süneklik düzeyi yüksek kolonlarda bu ek boyuncea sargı bölgeleri için öngörülen enine donatı kullanılacaktır. φ8/200 (S220).1. Uzun kenara paralel doğrultuda ise konstrüktif dağıtma donatısı yerleştirilir.3 Kolon boyuna donatısının bindirmeli ekleri • Kolon boyuna donatısı kolon orta bölgesinde ekleniyorsa ℓo ≥ ℓb olmalıdır.) 2.1.50ℓb (temelden çıkan kolon filizlerinde de bu koşula uyulacaktır. 3.6. Kısa kenar üzerine yerleştirilecek mesnet donatısı uzunluğu: ≥ lkısa/4 Bir doğrultuda çalışan döşemelerde donatı düzeni Şekil 5 te gösterilmiştir. Herhangi bir yük birleşiminde kolon boyuna donatısında çekme oluşuyors a. Hiçbir yük birleşiminde kolon boyuna donatısında çekme oluşmuyorsa.1 DÖŞEMELER Döşemeler iki boyutlu düzlemsel taşıyıcılar olup.2. Bir Doğrultuda Çalışan Döşemeler (lbüyük/lküçük≥ 2) Bu Tip döşemelerde yük (kısa kenara paralel mesnetlerden belli bir uzaklıktan sonra) kısa kenar doğrultusunda bir kiriş gibi taşındığı için esas donatı kısa kenara paralel olarak yerleştirilir.

2 İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Döşemeler 13 . sürekli döşemelerde alt donatının 1/3 ü mesnetten mesnede kesilmeden uzatılmalıdır.5h t ≤ 200mm Asd ≥ As/5 td ≤ 300mm Kısa kenar üzerine yerleştirilecek mesnet donatısı: 0. S500 Basit mesnetli döşemelerde alt donatının 1/2 si. Esas donatı aralıkları Dağıtma donatısı alanı Dağıtma donatısı aralığı üzere donatı t ≤ 1.003 S220 ρ≥ 0.60xaçıklık donatısı alanı olmak aralıkları t ≤ 1.5h t ≤ 200mm (kısa doğrultuda) t ≤ 250mm (uzun doğrultuda) 3.002 S420.Donatı ile İlgili Kurallar: Esas donatı oranları ρ≥ 0.1.

ρy≥ 0.SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KOLONLAR Boyuna Donatı Koşulları Kolonlarda boyuna donatı brüt alanı kesitin %1’inden az. %4’ünden fazla olmayacaktır.1. Mesnetlendirildikleri bölgelerde zımbalama dayanımını temin etmek amacıyla tabla/başlık/tabla+başlık yapılabilir. S500 Şekil 5 3. Donatı ile İlgili Kurallar: Iki doğrultuda donatı oranları toplamı: ρx.004 S220 ρx+ρy ≥ 0. perde) arada kiriş olmadan doğrudan doğruya eğilmeye dayanıklı şekilde mesnetlendirilen döşemelerdir. Açıklıkta momentin büyük olduğu doğrultuda donatı alta diğer doğrultudaki donatı ise bu donatının üstüne yerleştirilir. 3.1. Bu döşemelerde donatılar kolon şeridi ve açıklık şeritleri için ayrı ayrı hesaplanarak bu şeritler donatılır.Bu tip döşemelerde yük her iki doğrultuda taşınmaktadır. 14 .0015 olmak üzere ρx+ρy ≥ 0. Her iki durumda kolon kesme dayanımının hesabı farklı olup. dairesel kolonlarda ise 6∅14 olacaktır. dikdörtgen kesitli kolonlarda 4∅16 veya 6∅14.3 Kirişsiz Döşemeler Düşey taşıyıcılara (kolon.0035 S420.2 KOLONLAR Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik Esaslarına göre betonarme çerçevelerin düşey elemanları olan kolonlar Süneklik düzeyi yüksek kolonlar Süneklik düzeyi normal kolonlar Olarak tanımlanmıştır. 3. konstrüktif kurallar ve minimum değerler aşağıda açıklanmıştır. Donatı ile İlgili Kurallar: Iki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler gibidir.2. En az donatı.

Kolon Sarılma Bölgeleri (a) Etriyeli kolonlarda Nd > 0. Yanyana boyuna donatılarda yapılan manşonlu veya kaynaklı eklerin arasındaki boyuna uzaklık 600 mm’den az olmayacaktır. boyuna donatının kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde düşeye göre eğimi 1/6’dan daha fazla olmayacaktır. Bindirmeli ek boyunca sarılma bölgeleri için tanımlanan minimum enine donatı kullanılacaktır.5 ℓb (a+b) ≥ 40 φ b ≥ 12 φ e ≥ 1. kolon sarılma bölgeler ve kolon orta bölgesi için ayrı ayrı verilmiştir. (Şekil 10).Bindirmeli ek yapılan kesitlerde boyuna donatı oranı % 6’yı geçmeyecektir. b ≥ 6 1 a e c b a e (a+b) ≥ 1. Kesit değişiminin daha fazla olması durumunda veya en üst kat kolonlarında donatı düzeni ve gerekli boylar Şekil 9da gösterilmiştir.20 Ac fck olması durumunda sarılma bölgelerindeki minimum toplam enine donatı alanı aşağıda verilen koşulların elverişsiz olanını 15 . Her iki bölgede de ∅8’den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır.5 ℓb (a+b+c) ≥ 40 φ c ≥ 12 φ Şekil 6 Enine Donatı Koşulları Süneklik düzeyi yüksek kolonlarda kullanılacak minimum enine donatıya ilişkin koşullar.5 ℓb e ≥ 40 φ (a+b+c) ≥ 1. Boyuna Donatının Düzenlenmesi Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri için TS-500’de kolon boyuna donatısının bindirmeli ekleri için verilen kurallar geçerlidir. Katlar arasında kolon kesitinin değişmesi durumunda. Tüm kolon boyunca. tanımlanan özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları kullanılacaktır.

her iki doğrultu için ayrı ayrı gözönüne alınacaktır (Şekil ).30 s bk [(Ac / Ack ) − 1] ( fck / fywk ) Ash ≥ 0. Ash ≥ 0.45 [(Ac / Ack ) − 1] ( fck / fywk ) 16 .sağlayacak şekilde hesaplanacaktır.20 Ac fck olması durumunda sarılma bölgelerindeki enine donatının minimum hacımsal oranı aşağıdaki koşulların elverişsiz olanını sağlayacak şekilde hesaplanacaktır. ρ s ≥ 0. Bu hesapta kolonun çekirdek boyutu bk .075 s bk ( fck / fywk ) (b) Spiral donatılı kolonlarda Nd> 0.

20 Ac fck olması durumunda. 17 . kolon sarılma bölgeleri ve kolon orta bölgesi için verilmiştir.12 ( fck / fywk ) (c) Nd ≤ 0. Enine Donatı Koşulları Kolonlarda kullanılacak minimum enine donatıya ilişkin koşullar. Tüm kolon bölgelerinde özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları kullanılacaktır. ek boyunca süneklik düzeyi normal kolonlarda sarılma bölgesi için tanımlanan minimum enine donatı kullanılacaktır. Dayanım Düzensizliği Katsayısı’nın 0. kolon sarılma bölgelerinde yukarıda ile verilen enine donatıların en az 2/3’ü. Boyuna donatı bindirmeli eklerinin kolon alt ucunda yapılması durumunda. B1 düzensizlik durumunda. 3. aşağıdaki durumlarda kolon orta bölgesinde de aynen devam ettirilecektir. B3 düzensizlik durumunda üst katlardaki perdelerin altta oturtulduğu kolonlar (Ayrıca bu durumda enine donatı.60 ila 0. perde içine kenetlenme boyu kadar uzatılan kolon donatıları boyunca devam ettirilecektir ρ s ≥ 0.2.80 arasında değiştiği katta yer alan bütün kolonlar. minimum enine donatı olarak kullanılacaktır.2 SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL KOLONLAR Boyuna Donatı Koşulları Boyuna donatının düzenlenmesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için belirtilen koşullar. süneklik düzeyi yüksek kolonlarda bindirmeli ekler için verilen koşulların enine donatı koşulu hariç olmak üzere süneklik düzeyi normal kolonlar için de geçerlidir.Şekil 7 kiriş birleşim bölgesinde enine donatılar kuşatılmış ve kuşatılmamış birleşim bölgeleri için Şelil 7 de gösterilmiştir Kolon sarılma bölgesine konulan enine donatı.

SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KİRİŞLER Boyuna Donatı Koşulları Kiriş mesnetlerinde üstteki çekme donatısının minimum oranı için aşağıda verilen koşula uyulacaktır. Yükseklik/açıklık oranı ¼ ten büyükse.3. Süneklik düzeyi normal olan kolonlarda sarılma bölgesinde enine donatı aralığı kolon orta bölgesinde uygulananın yarısı kadar olacaktır. (ρ. üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde bu oran %30’a indirilebilir. kiriş gövdesinin her iki yüzüne. kiriş yüksekliği boyunca gövde donatısı konulacaktır.3 KİRİŞLER 3.1. 3.001 bw d (TS500 kadar gövde donatısı bulundurulur. Gövde yüksekliği 600mm den büyük olan kirişlerde en az Asl =0.Süneklik düzeyi yüksek kolonlar için tanımlanan sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu. Açıklık ve mesnetlerdeki çekme donatısı oranı As bw c ≥ ρ min=0. Süneklik düzeyi normal kolon-kiriş birleşimleri için koşullar süneklik düzeyi yüksek kolon-kiriş birleşimleri için verilen koşullar gibidir. Toplam gövde donatısı alanı. aynı mesnetteki üst donatının %50’sinden daha az olamaz. sağ veya sol mesnet kesitlerinde üst ve alt boyuna donatı alanları toplamının en büyüğünün %30’undan daha az olmayacaktır. Boyuna donatıların kenetlenmesine benzer biçimde. Ancak.8 f ctd f yd (TS500) ρ≤ 0.85 ρb (TS500) olmalıdır. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki taşıyıcı sistemlerde. süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir.ρ’) ≤ ρ max=0. gövde donatılarının 18 . Gövde donatısı çapı 12 mm’den az. aralığı ise 300 mm’den fazla olmayacaktır. kiriş açıklığı boyunca sürekli olarak bulunacaktır. ρü ≥ fctd / fyd Boyuna donatıların çapı 12 mm’den az olmayacaktır. kiriş mesnedindeki alt donatı.02 . Kirişin alt ve üstünde en az iki donatı çubuğu.

(b) Manşonlu ekler veya bindirmeli kaynak ekleri. bir kesitte ancak birer donatı atlayarak uygulanacak ve birbirine komşu iki ekin merkezleri arasındaki boyuna uzaklık 600 mm’den daha az olmayacaktır. Bu bölgeler dışında bindirmeli eklerin yapılabileceği yerlerde.Boyuna donatıların eklenmesine ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir: (a) Kiriş sarılma bölgeleri. Boyuna Donatının Düzenlenmesi Boyuna donatıların yerleştirilmesi ve kenetlenmesine ilişkin koşullar Şekil-8 de: görülmektedir.kenetlenmesi için de boyuna donatının düzenlenmesi için açıklanan kurallar uygulanacaktır. Bu etriyelerin aralıkları kiriş derinliğinin 1/4’ünü ve 100 mm’yi aşmayacaktır. En büyük mesnet üst donatısının 1/4’ ü (Diğer yerleştirme kuralları için Bkz. TS-500) ≥ ℓb ≥ ℓ b ℓn Komşu açıklık alt donatısı Perde ≥ ℓb ≥ ℓb ≥ 5 0φ Komşu açıklık alt donatısı a b b (a+b) ≥ ℓb a ≥ 0.4 ℓb b ≥ 12φ Şekil-8 Enine Donatı Koşulları 19 . kolon-kiriş birleşim bölgeleri ve açıklık ortasında alt donatı bölgeleri gibi. donatının akma durumuna ulaşma olasılığı bulunan kritik bölgelerde bindirmeli ek yapılmayacaktır. ek boyunca özel deprem etriyeleri kullanılacaktır.

Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki bölge.) Mesnetlenmenin. süneklik düzeyi normal olan kirişler için de geçerlidir.1 SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK PERDELER 20 . Hesapla daha elverişsiz bir değer elde edilmedikçe etriyeler için minimum değerler Şekil -9 da verildiği gibi uygulanır. Sarılma Bölgesi olarak tanımlanacak ve bu bölge boyunca özel deprem etriyeleri kullanılacaktır.4 PERDELER 3. etriye aralığının minimum değeri 150mm yerine 200 mm alınabilmektedir. kiriş alt yüzünden daha yukarıda düzenlendiği durumlarda ve diğer bir kirişe mesnetlenen kirişlerde kesme kuvvetini kiriş üstüne taşıyan askı donatısı düzenlenmelidir. Enine Donatı Koşulları .2 SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL KİRİŞLER Boyuna Donatı Koşulları Boyuna donatı ve boyuna donatının düzenlenmesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kirişler için belirtilen koşullar.4. Sarılma bölgesinde etriye düzeni süneklik düzeyi yüksek kirişler için verilen şekilde olup. 3. TS500 e gore enine donatının sağlaması gerekli minimum koşullar: sk ≤ hk / 2 (Vd≥ 3Vcr ise etriye aralığı sk ≤ hk / 4 alınmalıdır. ≤ 50 mm sk hk Kiriş sarılma bölgesi = 2 hk Kiriş sarılma bölgesi = 2 hk Kiriş orta bölgesi (minimum enine donatı TS-500’ e göre) sk ≤ h k / 4 Şekil 9 sk ≤ 8φ (φ = en küçük boyuna donatı çapı) sk ≤ 150 mm 3.3.

perdeye birleşen diğer bir perdenin veya perdenin ucunda genişletilmiş bir kesitin içinde de düzenlenebilir.0 olan perdelerin planda her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulacaktır (Şekil-10).Perde Uç Bölgeleri ve Kritik Perde Yüksekliği Hw / ℓw > 2. Perde uç bölgeleri. Şekil 10 21 .

uç bölgeleri dışındaki beher metrekare perde yüzünde en az 10 adet özel deprem çirozu kullanılacaktır. Ancak kritik perde yüksekliği boyunca. kolonlarda olduğu gibi etriyeler ve/veya çirozlardan oluşan enine donatılarla sarılacaktır (a) Uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm’den az olmayacaktır. Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı perde kalınlığının yarısından ve 100 mm’den daha fazla. perdenin tüm kesiti olarak gözönüne alınacaktır.001’den az olmayacaktır. perde uç bölgelerinin arasında kalan perde gövdesi brüt enkesit alanının 0. Uç bölgeleri dışında. beher metrekare perde yüzünde en az 4 adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak bağlanacaktır. a. Perde Uç Bölgelerinde Donatı Koşulları Perde uç bölgelerinin her birinde.14 bağıntısı ile verilen koşulların her ikisinin de sağlandığı binalarda. Bu donatılar. Hw / ℓw ≤ 2.0 olması durumunda perde gövdesi. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık. Ancak kritik perde yüksekliği boyunca bu oran 0. Hcr ≥ ℓw Hcr ≥ Hw / 6 Gövde Donatısı Koşulları Perdenin her iki yüzündeki gövde donatılarının toplam enkesit alanı.Temel üstünden itibaren kritik perde yüksekliği. Ancak bu durumda donatı aralığı 300 mm’yi geçmeyecektir. Perde gövdesinde boyuna ve enine donatı aralığı 250 mm’den fazla olmayacaktır.002’ye çıkarılacaktır. düşey ve yatay donatıların her biri için. ABYYHY 7. aşağıdaki kurallara uyularak. Perde uç bölgelerinin her birinde düşey donatı miktarı 4∅14’ten az olmayacaktır Perde uç bölgelerindeki düşey donatılar.0015’e indirilebilir. (b) Kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerine. perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları. 50 mm’den daha az olmayacaktır. kolonların sarılma bölgeleri için belirlenen enine donatıların en az 2/3’ü konulacaktır. Bu şekilde düzenlenen yatay gövde donatıları. 22 . Gövde Donatılarının Düzenlenmesi Perdelerin yatay gövde donatıları düzenlenmesi Şekil-10 da gösterilmiştir. temelin içinde de en az perde kalınlığının iki katı kadar bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir. aşağıda verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacak biçimde belirlenecektir. düşey ve yatay toplam gövde donatısı oranlarının herbiri 0. kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerine konulacak sargı donatısının belirlenmesinde hesaba katılabilir. Çirozların çapı. düşey donatı toplam alanının perde brüt enkesit alanına oranı 0.0025’inden az olmayacaktır. en az yatay donatının çapı kadar olacaktır. 2ℓw değerini aşmamak üzere. etriye ve çiroz çapının 25 katından fazla olmayacaktır.

Her bir çapraz donatı demetindeki toplam donatı alanı Asd = Vd / (2 fyd sin γ ) bağıntısı ile ile belirlenecektir. aralığı ise çapraz donatı çapının 6 katından ve 100 mm’den daha fazla olmayacaktır 23 . perde uç bölgelerindeki enine donatının çapı ve aralığı. düşey yükler ve depremin ortak etkisinden oluşan iç kuvvetlere göre boyutlandırılarak donatılacaktır.5 bw d fctd (a) yukarıdaki koşulların herhangi birinin sağlanması durumunda. 3. (b) koşulların her ikisinin de sağlanamaması durumunda. süneklik düzeyi normal olan perdeler için de geçerlidir.2. bağ kirişlerinin kesme donatısı hesabı süneklik düzeyi yüksek kirişlerin kesme donatısı hesabı gibi yapılacaktır.5 ℓb kadar uzatılacaktır. Ancak. bağ kirişine konulacak özel kesme donatısı.BAĞ KİRİŞLİ (Boşluklu) PERDELERE İLİŞKİN KURAL ve KOŞULLAR Perdeler için yukarıda verilen tüm kural ve koşullar. Süneklik düzeyi yüksek perdelerde tanımlanan kritik perde yüksekliği’ne ilişkin olarak verilen tanım ve koşullar hariç olmak üzere. Bağ kirişlerinin kesme donatısına ilişkin kurallar aşağıda verilmiştir: ℓ n > 3 hk Vd ≤ 1. geçerliliği deneylerle kanıtlanmış yöntemlerle belirlenecek veya bağ kirişindeki kesme kuvvetini karşılamak üzere çapraz donatılar kullanılacaktır (Şekil-11). hiçbir zaman perde gövdesindeki yatay donatıdan az olmayacaktır.3.4. süneklik düzeyi yüksek perdeler için verilen diğer tüm kural ve koşullar. 3. Donatı demetleri özel deprem etriyeleri ile sarılacak ve kullanılacak etriyelerin çapı 8 mm’den. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL PERDELER Süneklik düzeyi normal perdeler.(c) Kritik perde yüksekliğinin dışında kalan perde uç bölgelerinde düşey doğrultudaki etriye ve/veya çiroz aralığı.4. bağ kirişli perdeleri oluşturan perde parçalarının her biri için de geçerlidir. perde duvar kalınlığından ve 200 mm’den daha fazla olmayacaktır. Çapraz donatı demetlerinde en az dört adet donatı bulunacak ve bu donatılar perde parçalarının içine doğru en az 1.

5. Çekme donatısı oranı. Donatı çubukları eşit aralıklarla düzenlenebilir.Şekil -11 3. hesapta gözönüne alınan kesite göre donatı aralığı olmalıdır. Sürekli ve Radye Temeller Sürekli temeli oluşturan bütün elemanlardaki minimum boyuna ve enine donatı oranları TS500 ün kirişler ve plaklar için öngördüğü oranlar olarak gözönüne alınacaktır. Kalınlığı nedeniyle farklı zamanlarda beton dökülmesi zorunlu olan yüksek kiriş ve kalın plakların yatay döküm derzlerinde.002 t≤ 250mm 24 . çekme donatısının enaz 1/3 ü kadar basınç donatısı bulundurulacaktır. herbir doğrultuda.1 YÜZEYSEL TEMELLER Donatı ile İlgili Koşullar Tekil Temeller Her iki doğrultu için hesapla bulunan donatılar. kullanım sırasında oluşacak tasarım kesme kuvvetlerini karşılıyabilecek yeterli sürtünme kesmesi dayanımı oluşturabilecek düşey donatı yerleştirilecektir.5 TEMELLER 3. ρ≥ 0. Eğilme etkisindeki bütün kesitlerin basınç bölgesinde. temel tabanında bir ızgara oluşturacak biçimde yerleştirilir.

2 h) yüksekliğinde çok katlı olarak düzenlenmesi ve kenet bölgesinde sargı donatısı düzenlenmesi uygun olur. sürekli temelleri ise kolon veya perde hizalarında birbirlerine bağlayan bağ kirişleri düzenlenecektir.Y 1997) Betonarme binalarda tekil temelleri veya kazık başlıklarını her iki doğrultuda. öngerilmeli prefabrike çakma kazıklarda da aynen uygulanacaktır.Y. burkulma etkisi gözönüne alınmayabilir. Çekme durumunda ise. Kazıklı Temellere İlişkin Koşullar (A. etriye aralığı veya spiral donatı adımı 200 mm’den fazla olmayacak.Y. kılıflı ya da kılıfsız yerinde dökme fore kazıklarda. Bu bölgeye konulacak spiral donatı çapı 8 mm’den az ve spiral adımı 200 mm’den fazla olmayacak.008’den az olamaz.5. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde. Betonarme prefabrike çakma kazıklarda boyuna donatı oranı 0.Y. Bu bölgede. Çekme donatısı kazıklar üzerindeki kenet bölgelerinde büyük düşey kuvvetlerle zorlanır. çekme kuvvetinin sadece donatı tarafından taşındığı varsayılacaktır. kazık başlığının altındaki kazık boyunun üstten 1/3’ünde boyuna donatı oranı 0. ayrıca üstten en az iki kazık çapı kadar yükseklikte spiral donatı adımı 100 mm’ye indirilecektir. Kesit hesabında bağ kirişlerinin hem basınç. bağ kirişlerinin sağlaması gereken minimum koşullar Tablo 5’te verilmiştir.H.1997) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde.BAĞ KİRİŞLERİNE İLİŞKİN MİNİMUM KOŞULLAR KOŞULUN TANIMI Deprem Bölgesi Zemin Grubu (A) 25 Zemin Grubu (B) Zemin Grubu (C) Zemin Grubu (D) .2 DERİN TEMELLER Derin temeller keson temeller. Enine donatı koşulları. TEMEL BAĞ KİRİŞLERİ (A. TABLO 5 . Bu bölgelerde donatı oranı fazla ise donatının (0.H.Y.01’den az olamaz. kuyu temeller ve kazıklı temellerdir. Zemin ya da taban betonu tarafından sarılan bağ kirişlerinin basınca çalışması durumunda. ayrıca üstten en az iki kazık çapı (dikdörtgen kesitli kazıklarda en büyük boyutun iki katı) kadar yükseklikte etriye aralığı ya da spiral donatı adımı 100 mm’ye indirilecektir.Y. 3 metreden az olmamak üzere. kazık başlığının altındaki kazık boyunun üstten 1/3’ünde enine donatının çapı 8 mm’den az olmayacaktır.B.3. Binanın bulunduğu deprem bölgesine ve zemin gruplarına bağlı olarak. Temel zemini (A) grubuna giren zeminlerde bağ kirişleri yapılmayabilir veya sayısı azaltılabilir. hem de çekme kuvvetlerine çalışacağı gözönünde tutulacaktır.1-0. Bağ kirişlerinin etriye çapı 8 mm’den az ve etriye aralığı 200 mm’den fazla olmayacaktır.B.

[8]. [6]. 4 %6 %4 25 25 625 625 4∅14 4∅14 %8 %6 25 25 750 625 4∅16 4∅14 %10 %8 30 25 900 750 4∅16 4∅16 %12 %10 30 25 900 750 4∅18 4∅16 Bağ kirişinin bağlandığı kolon veya perdelerdeki en büyük eksenel kuvvetin yüzdesi olarak (**) Minimum enkesit boyutu.Z.C. Mir Publishers. 1973.S. M.Wild Stahlbeton Konstruktionen.İ. F. 4 1.H.Böhme. Bu durumda.Goldad. Uran Yayınları.K.1. döşeme kalınlığı 150 mm’den az olmayacaktır. N. bağ kirişinin serbest açıklığının 1/30’undan az olamaz. Beton Kalender. [9]. Verlag für Bauwesen. Bağ kirişleri yerine betonarme döşemeler de kullanılabilir. 1997.Kumbasar Deprem Mühendisliğine Giriş. [4].Köseoğlu Temeller. Sema Matbaacılık. 2 3.Arda Betonarme Yapı Elemanları. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.Özden. 2001. 1986. Tablo 5’te bağ kirişleri için verilen yatay yüklere eşit yükleri güvenli biçimde aktarabildiği hesapla gösterilecektir. T.F. l986. Leonhardt Vorlesung über Massivbau Band III. Springer Verlag. M. D.Celep.V. K.Schlaich. [10]. KAYNAKLAR [1].Altan. [12]. [3]. 2 3. l977. Bau Verlag.R. 2 3.TS500/ Şubat 2000.Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik. Minimum boyuna donatı (*) 1. [7].Aydoğan Betonarme Elemanların Boyutlandırılması. 1987. Sema Matbaacilik. Birsen Kitabevi. 1988.J. Minimum enkesit alanı (cm2) 4. Bağ kirişinin minimum eksenel kuvveti (*) 2. 4 1.Kumbasar Betonarme Yapılar.Aka.Schaeffer Konstruiren im Stahlbetonbau.Celap. 1993. T. 1992. [2]. Minimum enkesit boyutu (cm) (**) 3. Döşemenin ve içine konulan donatının. Bewehrung der Stahlbeton Konstruktionen.Keskinel. 2 3.Promislov.S. N.Z. Özkardeş Matbaası. 4 1. 26 . [5]. [11]. Design and erection of Reinforced Concrete Structures. 2004.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->