P. 1
Osmanli_Turkcesi_1

Osmanli_Turkcesi_1

|Views: 4,639|Likes:
Yayınlayan: Luke Wilson

More info:

Published by: Luke Wilson on Jun 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Türkçenin sekiz ünlüsüne karşılık Arapça ve Farsçada dört harf ( ى و ا ) ve hareke işa-
retleri kullanılır. Bu harferden üçü aynı zamanda ünsüz olarak da görev yapar.

( و : vav, ﻩ : he ى : ye )
Arapça ve Farsça kelimelerde ünlülerin uzun ve kısa halleri vardır. Kısa ünlüler yazıl-
maz, yani bir harfe gösterilmez, ancak bazen kelimelerin yanlış okunmasını önlemek için
hareke kullanılmıştır ( Harekeler birinci ünitede işlenmiştir). Arapça ve Farsçadan gel-
me kelimelerde yer alan uzun ünlüleri göstermek için harf üzerine şapka konur. (â, û, î )
Arapça ve Farsçadaki uzun ünlüler birer harfe gösterilir.

â uzun ünlüsü ا elif harfiyle,

û uzun ünlüsü و vav harfiyle,

î uzun ünlüsü ى ye harfiyle gösterilir.

Uzun ünlülerin Arapça ve Farsça kelimelerde kelime başında, ortasında ve sonunda
yazılışlarını örneklerle gösterelim:
Kelime başında medli elif â okunur:

فكآ

âkif

رمآ

âmir

نامثع لآ

âl-i Osman

Arapça ve Farsça Kelimelerde
Ünlüler ve Yazılışları

Osmanlı Türkçesi-I

64

elif kelime başında medsiz olursa e veya a okunur:

قحا

ahmak

لصا

asla

مركا

ekrem

فلا

elif

Kelime içinde ve sonunda elif â okunur:

لاح

hâlâ

رايغا

ağyâr

لاو

vâli

حتاف

fâtih

Kelime başında vav dâimâ ünsüz görevdedir. ( دلو veled gibi ). Kelime içinde ve so-
nunda vav, ünlü görevinde ise û okunur:

وداج

câdû

وهآ

âhû

هسوب

bûse

روسج

cesûr

Kelime başındaki u ünlüsü ötreli elif ile gösterilir ( لوصأ usûl gibi ).

Kelime başında ye (ى) dâimâ ünsüz görevdedir ( موي yevm gibi ).
Kelime başındaki uzun î sesi için elif + ye birlikte kullanılır:

ظاقيا

îkâz

دايا

îcâd

حاضيا

îzâh

نايا

îmân

Kelime içinde ve sonunda ye ünlü görevinde uzun î okunur:

ىضاق

kâdî

ىصاع

âsî

ىملع

ilmî

لام

mâlî

ليج

cemîl

يسا

esir

Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz.

لهج

لبلب

تسايس

ملسا

سش

ناميلس

ناطلس

تراسج

XÒ*¦

هكراتم

ناملسم

هلدام

تمادن بين

dÒJAÔ

XÒL£

Arapça ve Farsça kelimelerde kısa ünlülerin harfe gösterilmediği, lüzumu halinde hareke ile
gösterildiği daha önce belirtilmişti. Ancak istisna olarak kelime başındaki e’nin ve kısa a’nın
elif (
ا ) ile, kelime sonundaki e’nin güzel ( ه ile gösterildiğini hatırlatalım.
همشچ

çeşme

ﻩدوهيب

beyhûde

دبا

ebed

رما

emr

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->