I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

Visual Basic for Application. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Düzenleyici sekmesinden. nesneye tıkadıktan sonra. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. rengi. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. . Visual basic düzenleyicinin içindeki. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Nesne kutusunda. 1. Excel içinde yer alır. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. herhangi bir olay üzerine basarak. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. belge. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Kod Görüntüle düğmesine basın. Araçlar. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. Bir nesnenin boyu. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. belge. Seçenekler menüsündeki. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Her proje içinde ise. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. Bu nesneler. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. şablon ya da sunum için bir proje vardır. VBA. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Özellikler Penceresi Bir özellik. ardından Yordam kutusundan. belge. Belgeler. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. bir nesneye tıklayın. Nesne Görüntüle düğmesine basın. o olaya atanmış bulunan kodları görün. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar.III. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Microsoft Excel. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. nesneye tıkladıktan sonra. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. A. Nesne kutusundan. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Microsoft Power Point. belge. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. 2. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır.

Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. . Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır.B.üzerine gelme. düğmeler. Böylece olay oluştuğunda. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. vb) belli olayları tanırlar. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. metin kutuları. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Visual Basic nesneleri (formlar. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Sub yordamlar standart modüller. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Property yordamlar ise bir değer döndürüler.

bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. 2. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir.KeyDown: Bir tuşa basmak. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. 1. 3. örneğin Command1_Click. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Sub procedure’ınız hazır. 3. . Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Olay yordamları. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin.

Cells (Hücreler). Nesneler (objects). Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler.Bir sub ise belli bir işi yapar. Function UcretHes(deger1. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Rows (Satırlar). Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). baz. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. çizim. deger2. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. sayfa (sheet). deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. baz. grafik. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi.

Nesne.Worksheet("ocak"). uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1").Clear ActiveWorkbook.1). Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar.Size = 34 2. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Metotların kullanımında nesne. ardından nokta ile metot kullanılır.Metot ActiveCell. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır.Range("a1") 1.Font.Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Font. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar .Close 4. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Bold = True Cells(5.Workbooks("butce").

Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1").Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.Font.Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.Cells(6. Aşağıdaki örnekte Cells(6.G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1.8:8") Birinci. üçüncü. . Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir.Select Range("A1").1) Değerleri: Range (“A1”). C.1). Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. Range (“A1”) Cells(1.3:3.Delete Range("B5"). Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5").1) .Sheets("Sheet1"). sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. sekizinci satır Range("A:A. 1).Value 1. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9.Range("A1:D5").Value Cells(1. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). ve F kolonları 2. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.F:F") A.Activate Range("A1:B5").C:C. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz.

Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Rows(1).Font. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . Rows(3). 3). satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Rows(5)) . Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız.Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. üçüncü. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). birinci satırı döndürür.Cells(counter. daha kolay erişim için. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak.

xls]Sheet1!Sales"). Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") .Bold = True End Sub 4.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.xls!MyRange"). Sub ClearRange() Application.Font. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.[A1:B5].Value = 30 End Sub 5. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.Goto Reference:="MyBook. Aşağıdaki örnek MayBook. Sub ClearRange() Application. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek MyBook.xls!MyRange" Selection.myUnion.Goto Reference:="MyRange" Selection. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Sub FormatSales() Range("[Report.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.Font. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır. Sub SetValue() [MyRange]. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız .Formula = "=RAND()" myRange. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır.If c. Sub Underline() ActiveCell. 3). Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Cells. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız .Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6. Aşağıdaki örnekte 3.Font. 3).Range("A1:D5") myRange.Offset(1.Bold = True End Sub 8. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7.Value < limit Then c. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1").Font. sütunun 1 den 20.Interior.Cells(counter.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").ClearContents End Sub .

KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır. ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. Kenar boşlukları. Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. ( Çizgiler görülmeyecektir. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. (Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak .EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. Kaydet ile kullanımı aynıdır. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. Tıklandığında üzerinde Sayfa. Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir. ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır. Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır. Üstbilgi / Altbilgi . sol. Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur. alt.

fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz. Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız . sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar. Đstatistikler. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır. DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir. . Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Özet. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür. satırın . KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz.bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır.) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. kes. Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. satırın . Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür.

Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. Đçindekiler. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. . Sağ . Seriler. Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. Sol. Yukarı. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur. Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır. SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim.YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır. Daha sonrada seri türü belirlenir. ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Tıklanıldığında içinde Aşağı. Biçimler.

Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. . Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir. Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. Yarat. Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. sütun. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir. ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir. AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır. Yapıştır. istenirse tümü birden değiştirilebilir. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar. çalışma sayfası. özel isimler verilebilir. Tıklanıldığında Tanımla. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . Uygula. satır.

ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır. Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır. sayfayı gizleme. ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. Đstenilen alanlara link atılır. bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir.HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır. Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir. değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır. KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır. Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. . SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme. satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır . MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır.

..................................................55 MBUL.....................................................................40 Formülü veya dizi formülünü silme .39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında ...........................................................................................51 ÖZDEŞ................................................................................................................................................42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında..50 KOD.....49 HAFTASAY .........................................................................................................................................................................................................................48 TAMĐŞGÜNÜ...44 TARĐH ..........................................................................45 TARĐHSAYISI..............................................................................................................................47 AY.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar.....................53 KÜÇÜKHARF..50 DAMGA ..............................................................................................................................................................................................................52 SOLDAN ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................49 ĐŞGÜNÜ ..........54 YĐNELE .......................44 BUGÜN ...................................................................................................................................................................49 METĐN FONKSĐYONLARI...............................................................................................................................................47 SERĐTARĐH...................................................46 DAKĐKA............................................................39 Formülü düzenleme..........................................................................................................50 TEMĐZ .............................................................................................................................................................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark .................................................................................................................................................. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?........................................................ hesaplama................................................................................43 BUGÜN ...................................................39 Dizi formülünü düzenleme......................................................................................................................................50 BĐRLEŞTĐR ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme............54 SAĞDAN......................................................................................................................................................................................................................44 GÜN...................................................53 YAZIM.....................39 Formül sözdizimi hakkında.......................................................................................................................................................................................................55 MBUL($B$17................................................................................................ ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? .....................................................................................................................................................................................................................................45 ZAMANSAYISI ....................................................................................................DÜZENĐ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................48 SERĐAY ....................................43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında .............................................................................................................................................................................................................................27 Formül sözdizimi hakkında..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 LĐRA ..........................................................................................................................................................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma .........................................................................................................................................................42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda............................................................................................................................................................44 ŞĐMDĐ ...................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında.........52 SAYIDÜZENLE.54 DEĞĐŞTĐR .................................................................46 HAFTANINGÜNÜ..........................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında...............................................................................................................................56 .........51 BUL ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm..........................................................................................................................................................................................................................................................................47 SAAT .............................................................................................................................................................................................................................. kopyaladığınızda.................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI ...................................................................................$A$14) eşittir 5............................... renk .................................................................. grafik........41 R1C1 başvuruları hakkında..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................56 YERĐNEKOY ...................................................................................................................53 UZUNLUK ....................................................................................................46 YIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53 PARÇAAL..........................................................................41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri........................................

........57 Örnek...............................................................................................................................................................................................................65 ALTTOPLAM .........................................................................................................................................................................................................................70 ORTALAMA...........................................................................................................................................................................................................................................................73 ...........................................68 YANLIŞ................................................................................ B4<100) eşittir DOĞRU....................................................................................................................73 E Đşlevleri ...........................................66 ETOPLA .......................................................................................65 KAREKÖK ................................................................................................................................................................................................................................................63 ROMEN .................................................................................................................61 TEK......................71 BOŞLUKSAY.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................68 DEĞĐL................................................................................................................................................................................................68 EĞER ....................60 TAMSAYI .....................................................................................................................................................................................................................................................69 MĐN.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................64 ĐŞARET.................61 LOG10 ........................................................................56 KIRP ................................................................................................................70 MAK ...........56 METNEÇEVĐR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”elmalar”) eşittir 2 ..................................................................................................................................67 NSAT .................66 TAN .................................................................................................................................................................................................................61 KYUVARLA .............................................................................................................67 VE ..................................................................................................................................................................................................................................................................69 YADA .............................................................................................................................................................64 YUKARIYUVARLA...................................................57 TAVANAYUVARLA ............................................................................57 SAYIYAÇEVĐR..................................................................................................................................................................................................................................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ...........................................................................58 COS......................................................................................................................62 ÇARPIM ................................................................................................59 TABANAYUVARLA ................................................................................................................................................................................70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI...........................................................................................................................................................................................................................................................................72 BĐLGĐ.........................................................................................63 YUVARLA ....................................................................................................................................................................................................................................................62 PĐ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 MOD ...............................................................................................................65 TOPLA...............................................................................69 ORTANCA ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 SĐN ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................59 ÜS ................................................................................71 HÜCRE ...............................................................................................................................................67 VE(1<B4...............................................................................63 RASGELEARADA .................................................................................................................................59 OBEB................................................................TĐPĐ .................................................................................................69 DOĞRU ................................................................................................................58 EĞERSAY ...............................................................64 AŞAĞIYUVARLA................62 S_SAYI_ÜRET.......60 LOG ....................................................58 ÇĐFT..................................................................................................................................................................................................................................................58 EĞERSAY(A3:A6.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 BÜYÜKHARF..........................................................................................................................................................................................................................60 LN ..............................................................72 HATA.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 MUTLAK ...................M................................................................................................................................................................59 ÇARPINIM .............................................................................................................................................................62 BÖLÜM .................................................................................57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR ..............................................................................................................................................................................60 OKEK ..........

....................80 #AD? hatasının anlamı nedir?................................................................................................80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? .................................................78 SATIRSAY ...............79 HATA MESAJLARI...............................................................................................................................80 #YOK hatasının anlamı nedir?........................................................................................................................................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? .......................................................................................................................................................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ....................................................................................................................................76 ALANSAY .......................................................................................................................................................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ........................................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları.................75 S ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 SATIR ...................77 SÜTUN .....................................................................................................................84 Tarih ve saat girme ipuçları...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................91 .........................................................................................................82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80 ##### hatasının anlamı nedir? .................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında ..............................................................................................................................................................................77 SÜTUNSAY ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................74 ETEKSE.....................................75 YOKSAY................................................................................................................................................................................................................................EÇĐFTSE..........81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 ADRES .....................................................................................................................................................77 DOLAYLI..........83 BĐRLEŞTĐR ...................................................................................................................................................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri ....................................................................................................................................................75 TĐP ......................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?.78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ..............................................................................

53.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek. Para Birimi. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. Amacım. 27 . raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı." "Korkmayın. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Sabırsızlandığınızı görüyorum. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Genel. 54. Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir. "Hücrelere veri girmeyi. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz. verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim. Bu durumu düzeltmek için. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Örneğin basılan sayfanın başlığı.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. ama Excel'i tüm işlevleri. Tarih. hücre veya hücreleri seçin. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. "Ama bunlar yeterli değil. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. gibi. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın.. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi. grafikler hazırlamak. tablolama. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Sayı. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. benimle işiniz bittiğinde. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması.

yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (.XLT adıyla kaydedin. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Excel'i her açtığınızda. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın.… olarak isimlendirilmiştir. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. 28 . (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (.00 $ yazdığını göreceksiniz. Excel Sayfasız Açılsın. Aslında bunu Windows 95 belirler.455. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. üstbilgi ve altbilgi alanları. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Özel Düğmeler. 56. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. binlik hane ayracı nokta (.). 55. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz.##0. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın.455. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. ancak hepsini değil.Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Sayfa2. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. Bazı hesap tablolarında TL. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Ondalık ayracının nokta. Ondalık ve Basamak Ayraçları. gerçek rakam 3.XLT adıyla kaydedin.00 seçeneğini işaretlemişseniz. kenar boşlukları. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Excel ondalık kesrini virgül (.00 olarak görünecektir. 58. 345. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. Excel'i her açtığımda yazıtipi. 59. Sayfalara Đsim. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar.000.00 olarak gösterilir). Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. 60. Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. kılavuz çizgileri default olarak geliyor.) olarak gösterir.) işaretleri ile gösterilir. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor.

Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62. sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. 63. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 8.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Bunun pratik yolu ise. Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Excel'de formüller kullandığımızda. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. Örneğin. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. Belgelere Kolay Ulaşım. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Yapılacak iş. Bunları da öğrenin. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. Örneğin mart ayı toplamı. Bu. 61. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. #AD? (#NAME?) Formül. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. "Acele etmeyin" dedim. Bu. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. #REF! Excel. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır.

Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir.…) olarak dolar. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. 67. 66. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. 4. Nisan. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 . Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz.Value=Ucase$(c.… gibi). ayları ve rakamları otomatik doldurabilir.) 65. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. 9… veya Ocak. 3. haftanın günlerini. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. Diğer hücrelerin (Şubat.Cells c. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Mayıs.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Mart. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. Elimizde pound. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. bkz. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. geri kalan hücreler (3. Mart.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. 5. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. 95 no'lu püf noktası. 7. imleç ok işareti halini alır. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin.Value=Lcase$(c. 64. yani ayni alandan iki tane olur. Sadece gün. Fahrenhaeit. seçili alan kopyalanır. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. 5. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bu nasıl çalışıyor? Excel. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın.Cells c.

Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. 72. "lt". Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. "lbm". 74. Fahrenheit'ı Celcius'a. Otomatik Toplam. Sayfalar. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. Hücreyi Metne Uydurmak. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. litreyi galona. "C") =ÇEVĐR(C12. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. hücrelerin tümünü seçin. Çizginin renk. "kg") =ÇEVĐR(78. "gal") =ÇEVĐR(30. Enter Tuşunu Kontrol Edin. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Formül Kopyalama. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. 70. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. =ÇEVĐR(1. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. "F". Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. "w". Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. çizginizi çizin. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. 31 . BUNLARI DA BĐLĐN! 69.modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. 71. Bu işlemin en pratik yolu ise. Hızlı Kopyalama. "h") 68. Sayfalar. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. 73. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Aynı şey satırlar için de geçerlidir.

Gömme (Embedding) işleminde ise.. 77. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Tamam düğmesine tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. artık bunları düşünecek durumda değildim… 76. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. küçüktür. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. vs. Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Eee. Bazen tablonun tamamını değil. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde. buna hayıflanayım mı yoksa. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. eşittir. ve Bağlama. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız. bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Gömme. tablonuz Excel'de yapılan 32 . Doğrusu. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. Tablo Yapıştırma). 8. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. xx.75. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Bunları da Bilin!. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Büyük Alanları Seçmek. durum çubuğuna bakın. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz.

bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). 80. 79. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Tamam düğmesine tıkladığımızda. Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. 81. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. bunu tek sayfaya sığdırmak. Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. B5 hücresini tanımlıyor). Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. 78. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.değişikliklere göre güncellenir. Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. 500 milyon TL kar elde etmek için. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. Bazı tablolarımız. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz.

üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. Böylece hem eksiklerinizi. 82. 83. Ancak emin olmayın. Excel 4. yazıcıdan eksik çıkıyor. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Excel hücrelerine girdiğim metinler. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Sağ tarafta. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Bu kamera düğmesidir.0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış.çalıştırın. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Sayfa2'de ise çok benzer. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. 84. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1.

ve 3. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Excel'in grafik özellikleri. 87. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Fonksiyonlara. 88. "O kadar çekinmeyin. Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. 9. FONKSĐYONLAR. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. 86. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. ilk hücreye başlığınızı yazın. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. bu tercih size kalmış. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı. Başlık Ortalama. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Şimdi dersimize geçelim…" 89. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor.85. 2. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Ancak. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Bunları doldurun." "Ya makrolar?" diye sordu Elif. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. yani işlevlere gelince. Bu sekmeler. Excel 95. 5. 4. GÜN GRAFĐKLER. Seçimin Vaziyeti. sayı adedi. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Grafiğin renklerini. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. 35 . Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. "Makrolar biraz uzman işidir. Word'den Excel'e Tablo. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. adımı çıkacak. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Yine de size birkaç örnek vereceğim. Tablo Yapıştırma.

TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. 31 Kasım için 366.5 olur. 92. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım.100. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Yani. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. adımda ilk seçeneği işaretleyin. o da artık yıllar. Gün. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. yuvarlanmış rakam 3456. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. 3. bir sütuna sayıları girdiyseniz. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Gün olacak şekilde.1) fonksiyonunu kullanırsanız. 93. 1 Ocak için 1. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için. Raporumuzda matrisler kullanacağız.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Grafik Sihirbazı'nın 2.) 36 . daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz.12.45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız. 90. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip.) 94. Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. (Đki matrisin çarpılabilmesi için.31) formülünü girerseniz. ilk matrisin sütun sayısının. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. 91. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz. Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Örneğin 3456. A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Ancak. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. Grafiğin üzerine çift tıklayın. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir. yoksa fonksiyon döngüye girer. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. Böylece aşağıdaki gibi.C3+B3). Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse.

başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın.Value=Application. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor.C ells c. Romen Rakamları. Tabii. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin.Formula=c. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. 99. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. 100. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Excel'i yaratanların bir azizliği.Cells c. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Dikine Başlıklar. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur.) Dosyayı PERSONAL. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. formül olarak değil.Trim(c. Otomatik Biçim. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın.Value) Next c End Sub 97.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. büyük olasılıkla. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. 96. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 . Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın.

Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. orası kendilerine kalmıştı. Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Şöyle Fethiye civarlarında. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. bol deniz. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Fırıldak. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). 101. geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. Đşte bu kadar. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 .Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı.

2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. aşağıdaki formül. Microsoft Excel bir formülü. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. formüller. Bir hücrenin. Formülün sözdizimi. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. soldan sağa doğru. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. Formül sözdizimi hakkında Formüller. 5’le çarpmaktadır. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. formülü içeren hücre de değişir. Her bir işlenen. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. Formüller. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. aşağıdaki formül. Varsayılan olarak. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. Aşağıdaki örnek. çalışma sayfası değerleri üzerinde. bir hücre veya aralık başvurusu. Örneğin. diğer hücredeki değere bağlıdır. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. Sonra da. bir ok tuşunu kullanın. Örneğin. =5+2*3 Aksi durumda. ancak. Formül. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. Microsoft Excel’de. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. bir hücreye başvurabilir. ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. B15 hücresindeki değeri. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. değerleri birleştirebilir. Formülün sözdizimini değiştirerek. pek çok hücre aralığını hesaplar. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. 39 . Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. arkasından da formülün hesapladığı gelir. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. değerleri. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir. yeniden hesaplanacaktır. TOPLA çalışma sayfası işlevi. =B15*5 Formüller. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. Formülü içeren hücreye. toplama. Aşağıdaki formül. aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere. D5. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. Formüller. sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. 11 sonucunu verir: Formül. Đşlevler. hesaplamanın sürecini tanımlar. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. ayrıca. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. formülün sonucu hücrede görüntülenir. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. 3 ENTER tuşuna basın. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. değişmeyen bir değer (sabit değer). sonra sonucu 3’le çarparak.

satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. Bir formülü. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. 2 DELETE tuşuna basın. satırdaki hücre A10 A. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. sütun ve 10.Formül. Formül. sütun ve 10. hesaplanan değeriyle değiştirerek. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız. dış başvuru denir. Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. başvuru örnekleridir. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. 3 Dizi formülünü düzenleyin. sütun harfini. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. Ayrıca. D sütunuyla 50. makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. Varsayılan olarak. Bir hücre aralığına başvurmak için. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. bir dizi formülüyse. arkasından da satır numarasını girin. Notlar 40 . sütundaki bütün hücreler H:H H. Başvurularla. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. “R”. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman. R1C1 biçemi. Microsoft Excel .satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. bir hücrenin konumunu. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. Örneğin. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. diziyi seçin. Aşağıdakiler. Formül çubuğu etkin durumdayken. Bir hücreye başvurmak için. sütundan J. dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez. satır ve B. formülü “dondurabilirsiniz”. satırdan 20. sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. yalnızca. iki nokta üst üste imi (:) girin. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. R1C1 biçeminde. uzaktan başvuru denir. bir dizi formülü ise. sütundan E. satırdan 10. Microsoft Excel. arkasından bir satır numarası. artık yeniden hesaplamaması için. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. D50.

Microsoft Excel. Örneğin. Aşağıdaki örnekte. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. göreceli başvuru denir. sonra bir açma ayracı yazın. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. 6 Formülü tamamlayın. formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. B7 hücresindeki formül. =A5 formülünü içermektedir. yani B2’ye başvuru yapar. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. işlevin adını girin. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. 41 . örneğin. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. hücre aralıklarını. bir 3-B başvuru kullanın. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin. 3-B başvuru. Microsoft Excel. formülünüz A5 hücresini. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. formüle. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. B6 hücresi. 2 Bir = (eşit imi) yazın. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. her iki başvuru da değişir. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Aşağıdaki örnekte. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. B6 hücresindeki formül. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. Bu işleme. Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. B7 hücresine kopyalanmıştır.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. Microsoft Excel. arkasından bir satır numarası. bir hücrenin konumunu. bir mutlak başvuru kullanın. Etkin hücre A1’se. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. Örneğin. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. Aşağıda. “R”. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. hücre veya aralık başvurusunu. çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri.

A5:A15 aralığındaki. MINA. Sayfa2 ile Sayfa6 arasında.A10:A15)} Bir dizi formülünü. Microsoft Excel hesaplamayı. STDSAPMASA. Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. Örneğin. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. SAYA. dizi formüllerinde kullanılamaz. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için. VARS ve VARSA. 3-B başvurular. kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. ORTALAMA işlevine verir. ORTALAMA. VAR. VARA.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. STDSAPMAS. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır. sayfa silerseniz. hesaplamalara ekler. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. kopyaladığınızda. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız. diziyi. dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. Microsoft Excel hesaplamayı. Çalışma sayfasında. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. SAY. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir. STDSAPMA. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. MIN. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için. temel. dizi formülleri. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini. A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. MAKA. Örneğin. beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi. MAK. ORTALAMAA. Dizi formüllerini. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. STDSAPMAA. ÇARPIM. {=EĞĐLĐM(B10:B15.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. Çalışma sayfasında. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. EĞER işlevi. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. 3-B başvurular. Dizi formülleri. bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. aşağıdaki örnek. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. hesaplamadan kaldırır. başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. aşağıdaki formül. Örnekler. fakat. sabitleri. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. hesaplamadan kaldırır. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Aşağıdaki örnekte. kopyaladığınızda. bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince.

35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. hala. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. fakat. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. Microsoft Excel.A10:A15. Microsoft Excel. Bu tür bir hesaplama. depolanan değeri değiştirmez. Hesaplama devam ettikçe. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. Aşağıdaki örnekte. Ekranda gördüğünüz değer. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları. karmaşık modelleri yükleme. bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. Dış başvurular.{=EĞĐLĐM(B10:B15. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre. bu çalışma kitaplarını kaydeder. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için. hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz. Büyük. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . Varsayılan olarak. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. Mümkün olan her defasında. Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. “22-Haz-96”). bağlama özellikle yararlıdır. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. ayrıca. Karmaşık bir modeli. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. Örneğin. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir.{35246. çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda. bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. Bağlama. komutlar seçebilir. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. Microsoft Excel. Tarihin görüntüsünü. değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. Microsoft Excel yalnızca. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. Özgün çalışma kitapları. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin. model üzerinde. Bununla birlikte.

TARĐH(91.ay. 1) eşittir 332391. 1. 1) eşittir 31777. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur.gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. TARĐH(91. haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir.2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın. Örneğin. Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. formül olduğu durumda çok yararlıdır. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. 44 . TARĐH işlevi. Ay 12’den büyükse. ay ve günün sabit değil. Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Seri sayısı.35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. TARĐH(90. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. Örneğin. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Daha fazla bilgi için. TARĐH(91. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem).1. 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. 1. yıl. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa.14. Sözdizimi TARĐH(yıl. ŞĐMDĐ işlevine bakın.

Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz.5 seri sayısı 12. Daha fazla bilgi için. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir. tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22.8.. Daha fazla bilgi için. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. solundaki sayılar tarihi belirtir.55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 .52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. Örneğin. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. 1900 tarih sisteminde 367. Örneğin. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse.. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00. Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir. Windows için Microsoft Excel. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Macintosh için Microsoft Excel ise. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sürekli olarak güncelleştirilmez.

007) eşittir 1985 46 .ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir. Dakika.274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. Seri sayısı. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0. Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.007) eşittir 1900 YIL(29747. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın.01) eşittir 14 DAKĐKA(4.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0.007) eşittir 1904 YIL(29747. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Daha fazla bilgi için. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Yıl. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir. Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0. Daha fazla bilgi için.

Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. 2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Gün. 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. Uyarılar 47 . döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Ay.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Daha fazla bilgi için. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar.7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir. Daha fazla bilgi için. 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi. Örnekler SAAT(0. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür. Saat.7) eşittir 16 SAAT(29747.

Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Bu işlev kullanılabilir değilse. Aylar tamsayı değilse. çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. TARĐHSAYISI(“01/12/91”). SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi.1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”).Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). Daha fazla bilgi için. TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . son_tarih. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. kesirli kısmı atılır. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi. Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse.

Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.Haftanın. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Hafta Pazartesi günü başlar. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Örnekler Tarih. günler. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Fatura ödeme tarihlerini. 9 Ocak 1994. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Sözdizimi HAFTASAY(tarih.SERĐAY Ayrıca bkz. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Hafta Pazartesi günü başlar. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir. Sayıyı tarih şeklinde görmek için. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Pazar ise: HAFTASAY(34343. -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz. Bu işlev kullanılabilir değilse. 1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. tatiller) 49 .

Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. 5. Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Günler tamsayı değilse. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. Örneğin. Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. Karakter. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. {33245. Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. Liste. 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır. Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır.Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır. kesirli kısmı atılır. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir.

Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” . “Değer”) eşittir “Toplam Değer”. Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “.C2. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”. Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak.C8. metin2. Metin2 ikinci metin dizisidir. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir.. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır.Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir. LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir.567. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu.”’dır. ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır.00 TL_). Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. bir sayıyı metne dönüştürür. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır. “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”. -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234. 2 olduğu varsayılır.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir.) Metin1. BĐRLEŞTĐR(“C5. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0. bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür.567. Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1. Sözdizimi LĐRA(sayı.567. “sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 . onlukları istenen haneye yuvarlayarak.888) eşittir “99.”için debi”. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz. Onluklar negatifse. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”.onluklar) Sayı bir sayı.57 TL” LĐRA(1234. Metin öğeleri. 2) eşittir “1234. . metin dizisi. metin öğelerini birleştirmek için. 4) eşittir “(0.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir. Kullanılan biçim: #.##0. metin2.”/km”. ama biçim farklarını gözardı eder.. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın... aynı değilseler YANLIŞ’ı verir. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. Uyarılar &” işleci. Örnekler LĐRA(1234.123.00 TL). Onluklar belirtilmezse.(#. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır..1230 TL)” LĐRA(99. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir.##0.

KarşılaştırAralık adı.”Meryem Turkmen”. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.A3. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir.BUL(“ #”. metin’in uzunluğundan büyükse. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz. 1 olduğu varsayılır. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için.”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir.A4. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. metin. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler.1.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. “Değişken Rezistörler #116010”. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. Örnekler BUL(“M”. Başlangıç_sayısı. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur. Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri. Onluklar negatifse. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.A2.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin. kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir.BUL(“ #”. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı.1. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz.BUL(“ #”. “Bakır Teller #12-671-6772”. Uyarılar 52 . PARÇAAL(A2. sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir. Sözdizimi BUL(bul_metin.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar. Uyarılar Bul_metin.Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez.1. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer.onluklar. Bul_metin “” (boş metin) ise. Bul_metin joker karakterler içeremez. metin’de yoksa.

KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez.567. -1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44. Sözdizimi SOLDAN(metin. 1) eşittir “1234. SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir. Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir.332) eşittir “44.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer. Örnekler SAYIDÜZENLE(1234. Örneğin. e. bir metinden belirli sayıda karakteri verir. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir. SOLDAN işlevi tüm metni verir.DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Sayı_karakterler değişkeni için.567. SOLDAN(A2. A2 hücresindeki değer “156–“ ise. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. E. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle.567. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız. birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir. 1 olduğu varsayılır. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM. metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın. Metinleri değerlere dönüştürmek için. Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir. 2B”) eşittir “apt. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E. Boşluklar da karakter olarak sayılır. Sayı_karakterler belirtilmezse. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler. 53 . Birliği”) eşittir “e. Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız.6” SAYIDÜZENLE(1234. YAZIM.

2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. 1. Başlangıç_sayısı. metin uzunluğunu aşıyorsa. YAZIM. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül. 5. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler. 3. 1. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. 3. 2. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir.Sözdizimi PARÇAAL(metin. sayı_karakterler.DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. 1. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir. Sözdizimi YAZIM. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. 6. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. Örnekler YAZIM. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2. 6. başlangıç_sayısı. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. Sözdizimi 54 . 4. 6). beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar. Sayı_karakterler negatifse. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir. Başlangıç_sayısı. 5. Aşağıdaki formül. metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. başlangıç_sayısı. metin büyüklüğünden küçükse. yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir.

aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır. Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. MBUL işlevi her zaman. Bul_metin’de joker karakterler. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın. SOLDAN işlevine benzer. Örnekler MBUL(“r”.YĐNELE(metin. başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. #DEĞER! hata değeri verilir. MBUL işlevi 8. Sözdizimi MBUL(bul_metin. kesirli kısmı atılır. karakterden önce bir tilde (~) yazın. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. 2. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi. Sayı_kere 0 (sıfır) ise. sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir. Uyarılar MBUL işlevi. 1 olduğu varsayılır. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. “AYF0093. başlangıç_sayısı’ndan değil. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın. metin’in içinde. Örnekler YĐNELE(“*-“. Soru işareti tek bir karakteri bulur. Bul_metin bulunamazsa.3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak.”Durum”. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır. 1 olduğu varsayılır. metin. #DEĞER! hata değeri verilir. Örneğin. Sözdizimi SAĞDAN(text.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. Sayı_karakterler belirtilmezse. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. karakterle başlar. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. yıldız bir dizi karakteri bulur. 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru). Sayı_kere tamsayı değilse. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir.

bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın. Dönem. yeni_metin.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir. Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir . M işlevi “” (boş metin) verir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini. 1991”. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. Ayraç.MBUL($B$17. Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. “1”. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”. biçim_metni) Değer sayısal bir değer. eski_metin yalnız orada değiştirilir. “2”. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 . Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14.$A$14). “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1. “1”. 3) eşittir “1. yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın. Dönem. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir. Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer. Yineleme_sayısı eski_metin’in.$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. eski_metin.MBUL($B$17.6. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. Belirtilmezse. Yineleme_sayısı belirtilirse. yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. 1) eşittir “2. 1991”. 1991” YERĐNEKOY(“1. M işlevi değer’i verir. “Satış”. Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez. Değer metne başvuruda bulunmuyorsa. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin. yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. eski_metin. Dönem. Dönem. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. “2”. YERĐNEKOY Metinde.

Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1. başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez. Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. Bir sayının mutlak değeri. Metin.2. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. değeri değiştirmez. yalnız biçimi değiştirir. MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir. 000”) eşittir 1. “0.715. Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı. işareti olmadan sayıdır. Örnekler METNEÇEVĐR(2. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir. Boşlukları düzenli olmayan. “gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 .00 TL”) eşittir “2. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Metin bu biçimlerden birinde değilse. Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir.

radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın.5.”>55”) eşittir 2 58 . EĞERSAY(B3:B6. 54. Örnekler TAVANAYUVARLA(2.5 TAVANAYUVARLA(0.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım. Sayının işaretinden bağımsız olarak. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1.234.500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0. “portakallar”.05) formülünü kullanın. 0. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım.42. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.5. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa.5. “şeftaliler”. Örneğin.1) eşittir 1. 42 TL ise. -2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2.047) eşittir 0. “32”. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa. 75. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”. Sayı. “>32”. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı. Açı derece cinsindense. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. EĞERSAY(A3:A6. yuvarlama yapılmaz. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. ölçüt 32.01) eşittir 0. Örnekler COS(1. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.5. Sözdizimi EĞERSAY(erim.Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32. 0. fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4.5. Örneğin. anlamın tam bir katıysa.0. 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2. “elmalar” olarak ifade edilebilir. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür.

Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir. Sabit e.. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. anlamın en yakın katına yuvarlar. Uyarılar Sayı sayısal değilse. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. doğal logaritmanın tabanı olans 2. üs alma işlecini (^) kullanın. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. Örneğin. sıfıra doğru. 1*2*3*. Sayı. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz. Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır.. 1) eşittir 2 59 .389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Örnekler ÜS(1) eşittir 2. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir. TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örnekler ÇĐFT(1. ÜS işlevi. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. Örnekler TABANAYUVARLA(2. Bir sayının çarpınımı. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz.71828182845904’e eşittir.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir. yuvarlama olmaz. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır.5. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı.

.5 TABANAYUVARLA(0. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın. 2) eşittir 10 OKEK(24. -2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2.. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse.5. OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir.71828182845904) dayanırlar. Doğal logaritmalar e sabitine (2. 60 . Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 2) eşittir 1 OBEB(24. 1) eşittir 1 OBEB(5.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. . Örnekler OBEB(5. Örnekler TAMSAYI(8..9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.9) eşittir 8 TAMSAYI(-8. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.5. 0.5. Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse. sayı1.. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir... 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. sayı2. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. . kesirli kısmı atılır. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır. OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır.TABANAYUVARLA(-2. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.) Sayı1. Sözdizimi OKEK(sayı1.. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. En küçük ortak kat. kesirli kısmı atılır. sayı2.. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir. Bir her sayıyı tam olarak böler.234. Bu işlev kullanılabilir değilse. 1 ile 29 arasında değerlerdir. sayı2. Herhangi bir değer tamsayı değilse. 36) eşittir 12 OBEB(7. sayı2.. 0. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse.) Sayı1. Değer tamsayı değilse.01) eşittir 0. Bu işlev kullanılabilir değilse.. Sözdizimi OBEB(sayı1.1) eşittir 1. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örnekler OKEK(5.

Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8.7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. d) = n . katsayı) 61 . 2) eşittir 1 MOD(3. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Uyarılar LN işlevi. -2) eşittir -1 MOD(-3. Sözdizimi MOD(sayı. Örnekler LN(86) eşittir 4. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir. taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. 2) eşittir 3 LOG(86.7182818) eşittir 4. bölen’le aynı işarete sahiptir. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n. Uyarılar MOD işlevi. Sözdizimi LOG(sayı. 2) eşittir 1 MOD(-3. ÜS işlevinin tersidir.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Örnekler LOG10(86) eşittir 1. Sözdizimi KYUVARLA(sayı. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır. Bölen 0 ise. Bu işlev kullanılabilir değilse. 2. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır. Taban logaritmanın tabanıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.454347 LN(2. Sonuç.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir. -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir. Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır.454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.

sayı2. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. mantıksal değer. Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz.. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10. sayı2. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3.) Sayı1. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır. . aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir..14159265358979) 15 basamağa kadar verir.. Örnekler KYUVARLA(10. Uyarılar KYUVARLA.4 KYUVARLA(5. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. Uyarılar Sayı sayısal değilse. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. sıfır hariç yuvarlama yapar. Örnekler ODD(1. yuvarlama olmaz. Sayı bir tek tamsayı ise. #DEĞER! hata değerini döndürür.2) eşittir 1.. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir.. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır. Uyarılar Sayı. TEK. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. mantıksal değerler.. Örnekler A2:C2 hücreleri 5. 0. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın. Sayının işaretine bakılmaksızın.Sayı yuvarlanacak değerdir.. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır.3. 62 . eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan.57079.

payda) Pay bölünendir.0) örneğe bakın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Sözdizimi ROMEN(sayı. Payda bölendir. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır. BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10. RASGELEARADA işlevini kullanın. Örnekler BÖLÜM(5. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir.Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Aşağıdaki ROMEN(499.5. S_SAYI_ÜRET işlevini. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 . ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4. 3. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız. form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. Sözdizimi BÖLÜM(pay. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır. Bu işlev kullanılabilir değilse. Sözdizimi RASGELEARADA(alt. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur.

0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı. sıfırdan uzağa yuvarlar. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499.2.9. Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır.14159. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı. Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499.1 Daha kısa.92654. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sözdizimi YUVARLA(sayı.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499.1 AŞAĞIYUVARLA(31415. 1) eşittir -3.2 YUVARLA(2. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76. Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa. sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır.15.14159. Sayı_rakamlar 0 ise. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır.1 YUVARLA(-1. 3) eşittir 3. Örnekler YUVARLA(2.5.149. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. Örnekler ROMEN(499.4) eşittir “ID” ROMEN(1993. 1) eşittir 2. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. Sayı 3999’dan büyükse. 64 . Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. 1) eşittir 2. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. 2) eşittir -1.141 AŞAĞIYUVARLA(-3. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. #vDEĞER! hata değeri verilir.48 YUVARLA(21. sıfıra doğru yuvarlar.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.475.

92654. Sayı negatifse.Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer.142 YUKARIYUVARLA(-3.2. p’nin sinüsü sıfırdır.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Sayı pozitifse 1’i. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 .2 YUKARIYUVARLA(31415.14159. sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı. Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra. Örnekler YUKARIYUVARLA(3. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. sayı yukarı doğru. 3) eşittir 3. sayı yukarı doğru. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse. 1) eşittir -3. bu yaklaşık olarak sıfırdır.22E-16. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır.9. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0.0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır. ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse.00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir.14159. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir.

sayı2. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar. Örneğin. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. sayı2. Sözdizimi TOPLA(sayı1. Örnek ALTTOPLAM(9. B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. Başvurulardan biri 3-B ise. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. Toplam_erimi belirtilmezse. A1 hücresi “3”ü.. Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir. A2:E2 hücreleri 5. ölçüt. Ref2..3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. aralıktaki hücreler toplanır. ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir. 2. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur. “>32”. “elmalar” olarak ifade edilebilir. 15. 15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Örnek 66 . iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir. . Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. . bu içiçe girmiş alt toplamlar. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın. Sayılar. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. DOĞRU) eşittir 6. Sözdizimi ETOPLA(erim. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. Örnekler TOPLA(3. Ölçüt 32. B1. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır.. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Önceki örneğin tersine. Toplam_erimi’ndeki hücreler. mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır. “32”.. 30.. 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez.) Sayı1...

14000 TL. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir.. Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri. 300000 TL. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen.”>160000”. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4. Örnekler TAN(0. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.mantıksal2. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır. 200000 TL.99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir.. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL. .) Mantıksal1. TAMSAYI(-4. Bağımsız değişkenler.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL.9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense.. ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU.. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın.3) -4’ü. Sözdizimi VE(mantıksal1. Sözdizimi NSAT(sayı. VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. TAMSAYI işlevi ise.9) eşittir 8 NSAT(-8. test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur. 21000 TL. 28000 TL.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. ETOPLA(A1:A4. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar. 400000 TL. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır.mantıksal2. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Örnekler NSAT(8.. bu değerler gözardı edilir. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa.785) eşittir 0. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa.B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 . Örnekler VE(DOĞRU.

OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 . 900.” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki tabloya bakın . EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür.”Bütçeyi aşıyor”. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse. Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için.”Bütçeyi aşıyor”. “Değer aralığın dışında. böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. EĞER işlevi. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir. eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar. Aşağıdaki son örneğe bakın. YANLIŞ verilir. Örnekler Aşağıdaki örnekte. 500. Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir. 925. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise.VE(1<B4. B2:B4’te Ocak. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise. B4<100).TOPLA(B5:B15). DOĞRU verilir. “Değer aralığın dışında. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın. B4.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3. B4. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. Aksi takdirde. bu cümlelerin verdiği değeri verir. B4. EĞER(A10=100. 500. EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. B4<100).”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir.””) Bir gider işlem tablosunun. tüm işlemler yapılır. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri. Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir. Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500. Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz.”) eşittir “Değer aralığın dışında. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek. YANLIŞ ise başka bir değeri verir.

Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.EĞER(OrtalamaDeğer>79. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. DEĞĐL DOĞRU’yı. tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz.. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın. Sözdizimi YADA(mantıksal1. . Örneğin. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz.EĞER(OrtalamaDeğer>59. bu değerler dikkate alınmaz. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. mantıksal2. üçüncü EĞER cümlesi. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır. “A” verilir.”F”)))) Yukarıdaki örnekte.. ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir..”D”. Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder.60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89. mantıksal DOĞRU ise. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir. mantıksal2..”B”. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini.”C”. EĞER(OrtalamaDeğer>69. Aynı şekilde.) Mantıksal1. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. DEĞĐL YANLIŞ’ı verir. 69 . Mantıksal YANLIŞ ise. Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin..2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir.”A”. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir.

. Örnekler A1:A5. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5. MAKA işlevini kullanın. Sayı. sayı2.5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır.sayı2. . Dizideki boş hücreler. ..) Sayı1..) Sayı1. sayı2.. mantıksal değerler.. ancak. ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. . 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3. 2. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar.. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler.. 7. sayı2. Uyarılar Bağımsız değişkenler.) Sayı1. bu değerler gözardı edilir. 9. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir. dizi ya da başvurular olmalıdır.Sözdizimi MĐN(sayı1. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır. 2. 3. bu değerler gözardı edilir. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.sayı2. 5) eşittir 3 ORTANCA(1.. dizi veya başvuru olmalıdır. maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. . Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir.30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir..) Sayı1. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer. 4. yarısı küçüktür. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse. boş hücre.. Örnekler A1:A5 hücreleri 10... Sayı.. 70 . boş hücre. 4. MĐN işlevi 0’ı verir.. ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. . Sözdizimi MAK(sayı1. sayı ya da sayı içeren ad. sayı2. Sözdizimi ORTANCA(sayı1. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa. MĐNA’yı kullanın. 5. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar.. Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa.. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. Orta değer. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. 7.. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5.. mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa.. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad. orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. sayı2. mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. 10. sayı2. 9. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. Örnekler ORTANCA(1. 3. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin.

metin değerinin sonunda “()” verilir.5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“). hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar. Ref bitişik olmayan bir seçimse. DiğerPuanlar) eşittir 10. Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir. “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. Hücre boşsa boş için “b” verir. olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. Aşağıdaki liste. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. ref’teki ilk hücrenin başvurusu. “protect” Hücre kilitli değilse 0. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. 9. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. “filename” Metin olarak. kilitliyse 1. Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. “format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. Aşağıdaki liste. “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir.Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. 7. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘). Hücre. aksi halde 0 verilir.

##0.TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir. Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır.00 “F2” #.0” 0. “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse. 72 . Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda. başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır.##0 “.2” $#.[Kırmızı]($#. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz. A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.##0.00_).TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde.00 “P2” 0.#.($#.##0) “C0’ $#. formülün sonucu “” (boş metin)dir. Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.($#.B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”.[Kırmızı]($#.””. BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA.A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”.C3). B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30. EĞER işlevinde HATA.##0.##0.00_).##0.00) “C2” $#.##0_). HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.00 “. Örnekler HÜCRE(“satır”.00) “C2-“ %0 “P0” %0.##0) “C0-“ $#.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz. Uyarılar HÜCRE işlevi.##0_). Sözdizimi HATA.

byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir. EĞER(HATA. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir. metin olarak A1 biçemi başvuru.hata_değer HATA. aksi halde YANLIŞ’ı verir. Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir. E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak.TĐPĐ(E50)=7. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi. aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım. değer boş bir hücreye başvuru ise. “Değer kullanılamıyor”. Örneğin. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 . “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. Aksi takdirde E50’deki değer verilir. “osversion” Metin olarak. #YOK değeri varsa. değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir. kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3. Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere.

74 . #AD? ya da #BOŞ!).92 TL. EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa. #BAŞV!.”Sayı Yok”. #SAYI/0!.i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. #DEĞER!. #YOK. formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın). Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. metin. Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır.EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir. Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)). EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK. “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. E işlevleri. (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa. Değer. test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). hata. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. Örneğin. . 330. Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde. EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa. #BAŞV!. EĞER işleviyle birleştiklerinde. mantıksal değer. ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım. bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde. sayı tekse YANLIŞ’ı verir. EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330. #SAYI!.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa. sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi.ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa. “Bölge1”. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa. A1:A4 sayı içermiyorsa. “19” metin değeri 19 sayısına çevrilir.

5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. Bu işlev kullanılabilir değilse. #YOK. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir. Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. S işlevi. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Sayı tamsayı değilse. kesirli kısmı atılır. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir. kesirli kısmı atılır. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler A1 hücresi “7”yi. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih. Sayı tamsayı değilse. Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2.

Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir. metin. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın. göreceli sütun 3 Göreceli satır.4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın. YANLIŞ’sa. Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. mutlak_sayı. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. a1. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse.DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1. TĐP Değerin tipini verir. en çok BAĞIMSIZ. Sözdizimi ADRES(satır_sayısı. formül #YOK hata değerini verir. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz. 76 . ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. sütun_sayısı.2\3. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir.#YOK hata değerini girerek. Aksi halde.

5.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır.3. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1.YANLIŞ.E5.F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4.1. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir. Ref belirtilmezse.3.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur.2) eşittir “C$2” ADRES(2. Tablo_metni belirtilmezse.2.2. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2. Alan. tablo adı kullanılmaz.3\4. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4.2.6}) eşittir 3 77 .3) eşittir “$C$2” ADRES(2. Örnekler ADRES(2.3.YANLIŞ. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın.1.3. SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir.”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir.

B2 hücresi ise 1. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler. ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. Örneğin. Kaynak çalışma kitabı açık değilse. Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa. ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur. Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse. A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın. DOLAYLI işlevini kullanın. Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz. R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir. 78 . aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. A1 YANLIŞ’sa. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız. Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1. Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. #BAŞV! hata değerini verir. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. Ref belirtilmezse. DOLAYLI. Başvurular. SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. R1C1 biçemi bir başvuru. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır.

hücre aralıkların.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz. Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir. Örneğin. Çalışma sayfasında. Etiketler arasındaki boşluk.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar. Örneğin.5. Not Varsayılan olarak. Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa. yeni dizinin ilk sütunu. PlanlananSatışlar adını. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. Bir dizinin devrik dönüşümü. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir.2. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. PlanlananSatışlar adı. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın.3\4. formülün. Adlar. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir. bir tablo. Örneğin. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. Aşağıdaki formül. adlar. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. Örneğin. Bu örnekte. 79 . dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz. ĐlkDönemSatışlar adı. hücreleri. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman. mutlak hücre başvurularını kullanır. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad. =Destek Satışlar formülünü girerek.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa. verilere başvurmak için. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım. Örneğin. dizinin ilk satırını. formülleri veya sabitleri göstermek için. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir.

ARA. Microsoft Excel boşu. sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin. =5/0. Sayı sekmesini tıklatın. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. hücrede görüntülenmek için çok geniş. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. Hücredeki formül. Microsoft Excel. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. bu hücrelere #YOK girin. ortaya çıkar. (Bir işlenen boş bir hücreyse. hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. bu işlem. Tam bir eşdeğer bulmak için. Bu hücrelere başvuran hücreler. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. Sayı sekmesini tıklatın.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. dizi formülü. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri. Değeri görüntülemek için. #YOK görüntüleyecektir. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. bir değer. Varsayılan olarak. Böleni. Sayı biçimini değiştirmek için. sıfır olarak yorumlar. C11:C15 aralığı. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. Bir bağımsız değişkeni. Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. formülün sonucunu. işleve. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. Örneğin. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. Bu hatayı düzeltmek için. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. bir formül 0’a (sıfır) bölerse. sonra başka bir biçim seçin. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. Bununla birlikte. formülü daha küçük bir 80 . formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. ortaya çıkar.

C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. Yazımı düzeltin. Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri.Çalışma sayfası işlevi. Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. bir eklenti programın bir parçasıysa. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri. Örneğin. TOPLA(A1:C10). Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun. iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10. birleşim işlecini. adı formül çubuğunda seçebilir. 81 . Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma. Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. Ad Yapıştır iletişim kutusunda. Yazımı düzeltin. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. Formüldeki metni. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. “Toplam miktar” metin parçasını. ancak. formül iki aralığı topluyorsa. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. Bir formüle. ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. Virgül geçilirse. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. ortak hiçbir hücreleri yoktur. Ad listelenmemişse. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile.Formüle doğru adı eklemek için. formüle doğru işlev adını ekleyin. Adın varolduğundan emin olun. Adı yanlış yazma. örneğin. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın.aralığa girin (örneğin.) kullanın. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri. Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. çift tırnak imi içine alın.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. yani virgül (. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır. aşağıdaki formül.C1:C10)). Bir işlevin adını yanlış yazma. Formül Paleti’ni kullanarak. Kesişmeyen iki alana başvurmak için. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. A1:A15). sonucu bulamaması. eklenti programın yüklenmesi gerekir. sonra Tanımla’yı tıklatın. Örneğin.

işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma. TOPLA çalışma sayfası işlevini. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. tek bir değerle değiştirin. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. Örneğin. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri. Microsoft Excel. Uygulamayı başlatın. =A5+A6 formülü. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. formülü veya işlevi. makro. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun. doğru veri türüne çeviremez. Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. işlev. #DEĞER! hata değerini verecektir. formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. iki değeri toplamak için. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. Bir aralık değil. formül veya işlev olmadığından emin olun. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın. Aralığı. formülde. aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. çünkü. bir hücre başvurusu. sonucu. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin. 82 . Bir hücre başvurusunu. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. Formülün veya işlevin.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. #BAŞV! verecektir.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme.Aralığı. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin. geçerli olmayan bir dizey kullanma. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma. Örneğin. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun. Formülü. metni. Dizeyin boyutlarının. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası.

Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. metin ve başvuru. Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri. dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci. iki değeri karşılaştırır.Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15. Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir. karşılaştırma. Microsoft Excel.D5:D15) 83 . sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir. hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar. toplama. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. ·Aritmetik işleçler. çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar. bu iki başvuruyu da içermek üzere.

Örneğin. 1900 Son Tarih 31. 9999 84 ." Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel. her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir.) Metin1. B7 hücresi."'dır. her iki aralıkta ortaktır. Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". 1904 tarih sistemine değiştirmek için. Ocak. "Değer") eşittir "Toplam Değer". metin2.C2. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz.. ondalık kesirler olarak depolar. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir.") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için."/km". BĐRLEŞTĐR("C5.C8. metin öğelerini birleştirmek için. Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. Aralık."için debi". Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1. Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir. sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin... saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için. Aşağıdaki tablo. Metin öğeleri. .. tarihleri. seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür. metin dizisi. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. Hesaplama sekmesini tıklatın.. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz. Uyarılar &" işleci. saatleri de. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" . metin2.

Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında. 3:00 AM olarak depolanır. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. örneğin.saat. 3:00 yazarsanız. Mayıs. 1930 ile 1999 arasındaki yıllar. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. Ocak. 1991 olduğunu varsayar. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. Örneğin.tarihle saati bir boşlukla ayırın. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. tarihi veya saati. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. Mayıs. Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. 3:00 PM yerine. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. Aralık. Örneğin. Tarihi veya saati formülde kullanmak için. ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman. ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. Örneğin. 28/5/91 yazarsanız. Örneğin. sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın. tarihin 28. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. Microsoft Excel. Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. Tarihi. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. 85 .1904 (seri değeri 1) 2. tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. Sayı sekmesini tıklatın. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır. aşağıdaki formül. Microsoft Excel tarihin 28. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın. ·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/). tarih seri numarası 1. 28/5/19 yazarsanız. 2019 olduğunu varsayar. Bir çalışma kitabını.

Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil). HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. "Mali".0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir. bilgi_tipi kalındır. Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim". dolayısıyla isteğe bağlıdır. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir. ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler.Windows için Microsoft Excel'de. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil). ref) Sözdizimi satırında. Örneğin. dolayısıyla gereklidir. karar alma. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında. işlevi bir hücreye giremezsiniz. Yukarıdaki örnekte. herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. ÇARPIM. Örneğin. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de. ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler. noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın. B12) HÜCRE("biçim") 86 . Ref kalın değildir. Aynı şekilde. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın.(ÇARPIM(2. Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. =TOPLA(3. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2. Đşlevler. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir.4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir. işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. işlem tablosu işlevleri. isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır.

Aynı şekilde.100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0. mantıksal. Örneğin YUVARLA(sayı. Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır. ilk bağımsız değişken bir sayı.5+0. Bir bağımsız değişken..) geliyorsa. Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler.5).31. bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir.10.31) MAK(26. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır. metin.. başvuru.29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur. bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir. Örneğin.HÜCRE() olamaz. Örneğin. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir. Bu değer bir sayı.10^2) 87 . MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1. Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (. başvuru ya da mantıksal değer olacaktır.. bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler. Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz. Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı. Değer. o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir. bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. ref ya da mantıksal varsa.. bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir. bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir.5. ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir. metin ve dizi sözcükleri. sayı_rakamlar) işlevinde. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir..ORTALAMA(5. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir. mantıksal ya da hata değeri olabilir. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler.sayı2. TOPLA işlevine. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1.

başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir. A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması. bir işlevi. 0. Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 . Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa.A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır. metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. Bu örnekte. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir. Metin Metin örnekleri: "a". ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1. "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için. 0. aralık biçimini kullanmanız gerekecek.A5) formülünün eşdeğeridir. ·Bir değere.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi." ya da "". Örneğin. Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5.286 ve -30.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar. Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz.003. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler. metin. "w/punc.05. 150. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer.A3.A2. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü.A4. aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır. Sayılar Sayı örnekleri: 5. Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. 150 ve -30. "Sözcük". çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır. mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz.

ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}. Đşlem tablosu işlevlerinde. Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar. Microsoft Excel.2. #BAŞV! ve #DEĞER!. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir. Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için.E10:E18). Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa. ·Başvurular veren işlevler. Örneğin. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir.5) 3'ü verir.bağdeğ2. örneğin: TOPLA((E5:E8. (bağdeğ1. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda.2.4. ORTALAMA(.5) ise 2. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir.3. ORTALAMA(1.değiştirmeye çalışır. A10. Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10.bağdeğ3) yazarsanız. metin. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir. $A10. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer.3. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler.14'ü verir. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir. #YOK. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir.. Örneğin. Belirtilmeyen 89 . mutlak ya da karma olabilirler. sayı.) yazarsanız. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli. başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği. ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. 0. Başvurular tek tek hücrelere. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın. A$10. bağımsız değişken gerekli değilse. Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır.. bağımsız değişken olarak kullanılır. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!. #BOŞ!. #SAyı!. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. Bir başvuruyu.1. Çoğu bağımsız değişken için. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz. #AD?. R1C1 ya da R[10]C[-10].4.

Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa. ALANSAY(A1. başvuruyu ayraç içine alın. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir. bir bağımsız değişken alır: bir başvuru. Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1. ALANSAY işlevi. Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir.bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa. 90 .C1)).C1)formülünü girmeye çalışırsanız.

.0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa . Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası ..Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4.

BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL. Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. (Ör: yazı yada formül yazabilir. onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir.. bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz. vb. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz. O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür. Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir. Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 . Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir.).. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir.EXE dosyasını bulmanız gerekir.Excel nedir? Microsoft Excel. Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır. Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur. Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür..

kaydetme . Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. Yazdırma vb. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir. Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır.. 93 . Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir. Sütunlar A’dan IV’ye. Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın. (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır.. Kes Kopyala.. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur.) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir. Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir. vb. Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir. Sayfa 2. Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1.Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur.. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma . Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır. Yapıştır. satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler.

yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir.) Bir satır gölgelendirilecekse. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. yazı tipi boyutu değiştirme. sayıyı yada formülü girebilirsiniz. GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. 2. italik. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı. yazıları kalın. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir. Bir sutun seçilecek ise. (ör. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. Belgenin tümü seçilecekse. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır. 94 . Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz.

Ardışık olmayan hücre. Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir. Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir. Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız. satır veya alan seçilecekse. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir. sütun. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız. Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir. Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. 95 . (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır.

Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan . “ vb. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz. Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. Örnek: A1 hücresine adınızı. A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 . Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. / \ < > * : .DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız.KOPYALA. Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın.xls ‘in yazılmasına gerek yoktur. Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir. DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır. Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz. Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir. Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü. Kapat tuşu KES . a2 hücresine soyadınızı. Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir.

Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir.C1. DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin. Aynı olayı B1.) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir.F1 hücrelerine sırası ile Mart. Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz. 28-ARA . Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 .1999 . Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin.içine alınacaktır.E1.D1. Ara-98 . HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır.12. 29. Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır. Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır. Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır. Matematiksel işlemler ve işlevler. Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar. (belgenin tümünü gölgelendirip.

C1 hücresine vade(gün). A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın. Đkinci teknik olan. satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız.Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. 1. II. Bundan sonra içine =. Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 . Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz. Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır. D1 hücresine de Brüt Faiz yazın. Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin.) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir. + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = . işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. B1 hücresine Faiz Oranı. Not: formül yazmadan önce ( . Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. A1 hücresine Anapara. Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir. Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın.

000 yada 1000000 TL. Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 . D. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz. Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz.Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (. (Ör: %79 değil 0. ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz. Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar. Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL. Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır.) işaretini kullanır.F. yazılması bir hatadır. Bu yüzden. Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. Onun yerine ( . ondalık azalt ise bunu azaltır.G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın. birimi ile yazılması gereklidir. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar. sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır.79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın.E. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir. Yani 1.000. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş. Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir.

Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz. Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk. Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır. Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz.birimi seçebilirsiniz. D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0.05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın. D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür.12 =E1*0. Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın. Tabloyu kaydetmek gereklidir. Kaydet tuşu 100 .

A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 . Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır. Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse. Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır.TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır. A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür.

Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. sağa ve sola da çekebiliriz. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir. Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. Özellikle döviz kuru. Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın. Daha sonra. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 . GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük.

Formülü aşağıya doğru kopyalayın. D4 hücresine tıklayın. Ancak. D5.Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın. B2 hücresine 350000 yazın. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır. döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. D6. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz. Ayrıca eğer D4. = C4 * B2 yazın. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. Bunun yerine.

Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir. Excel kilitlenebilir. B2 hücresine tıklayın. Bunlardan bazıları üzerinde duralım. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz. 104 . Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın. Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir. Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. B2 hücresine basın. 360000 yazın. C sütununu tamamen gölgelendirin. Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır. Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin. Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba. Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk.Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın.) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin.

Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir. A13. Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. A12. C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız. en küçük olan değeri. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. C10 hücresine tıklayın. a14. “Maksimum”. A11’e tıklayın.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. en büyük olan değeri. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır. ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır. “Minimum”. Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür. Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını.

A1=”PEŞĐN”. Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır. Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir. Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir. C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir. Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Koşullu testler A1=B1 . Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır. 106 . AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın. MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir.

Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir. Gerçekten de Aylık geliri 450. Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir. Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir. Bu ifade içinde > (büyüktür). D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım. gibi rakamları bizden istesinler. Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. >= (büyük ya da eşittir9.ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs. = (eşittir). 107 . Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450. ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın. <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.000.000. D4 hücresine tıklayın.0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için. < (küçüktür). Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun.) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır. Aşağıdaki kısım gelecektir.

EĞER(B3<50.02. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir.000.000.000 TL kredi alabileceği cıktı.000.000.EĞER(B3<50.000 TL kredi verileceğidir.000 ile 450.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır.C4*5.”ORTA”.”KREDĐ ALAMAZ”.EĞER(C4<450000000.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz. “KALIR”. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir.EĞER(B3<60.1999 yazın A2 hücresine 28. 108 .”GEÇER”. A1 hücresine 30.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın. F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız.”SATIN ALINACAK”.EĞER(B3<80. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450. Bunlara örnek vermek gerekirse.C4*5. =EĞER(C4>600000000.000.EĞER(B3<80.EĞER(B3<60.000. Aylık Geliri 600.”ĐYĐ”. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak.000 TL’nin altında olanlar insanların da 1. 650.12.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır. “KALIR”. =EĞER(C4>600000000. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik.”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600.000. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40.000.D2>500000). Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur. Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir.000 milyon arasında olduğu zaman 1. Ayrıca Eğer ki maaşı 450.”ORTA”.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ.000 TL kredi verilecektir.000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1. =EĞER(VE(C2<200. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür.000.000.000.000.”ĐYĐ”.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin.”GEÇER”.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı. Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.

1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar.10.”08. =HAFTANINGÜNÜ(A1.06. Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz. (AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30. (AMERĐKA sistemi) Formülü.1999”. 109 . =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz.08.1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır. Ve bu tarih değişkendir.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır.09. formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16.10. =YIL(“16.122ye bölerseniz ay. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler.1975”. Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar.10.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır. Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır.

xls uzantılıdır. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz.xlt uzantısı taşır. 6. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin. Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin. Ayrıca bunlar A. Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. A2-C5 arasını gölgelendirin. Bu nedenle bizim A.Bir Excel dosyası her zaman . Parola vermeniz isteğe bağlıdır. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın. Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 .C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir. Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın.F. Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır. Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir.E. Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır. Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir.B. Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır. Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın. Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman .B.C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir. Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır.

Çıkan sarı kutuya şunları yazın. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. Lise. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul. basım evi. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim. VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır. Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı. Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin. tarihi. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . Müşteri listesi. kitap adı. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz.E2.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin. Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz. Örneğin C2 hücresine tıklayın. Ön lisans ve Lisans yazın. stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz. türü. yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. E1. Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır.

Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. Başlık kısmına “UYARI!”. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir. Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır. Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır. En büyük kısmına 1990.hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz. F sütununu gölgelendirin. Üçüncü sekmeye tıklayın. (Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” . VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin. TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 .) yazın. Đkinci sekmeye tıklayın. D2 hücresine tıklayın. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın.Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. Kabul edilmediğini göreceksiniz.) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. en küçük kısmına 1990 yazın. Đtalik vb. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır. Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın. Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın.

Bir kaydı girmeniz mümkündür. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz. Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır. Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur. Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir. Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür. VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz. Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın. Đleri dereceden Sıralama: 113 .Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir. Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır. Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2.

Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin.olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir. sayısını. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun. TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz. Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır. Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin. Lise mezunu .Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. Lise mezunlarını listeleyecektir. 114 . Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu. Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin.

Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar.Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur. Faturaya ne kadar. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. Đşlev ise 3. Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir. Burada 1. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın. Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. 115 . ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir.

SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin. Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. SÜTUN. Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın. 116 . Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. 1.Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir.

117 .

Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz. Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 . Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz. Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin. Sayfanın üzerine gidin. Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Ters bir Haç işareti oluşacaktır. Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir.Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur.

Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır. ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın. F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım. Đleri tuşuna basın 119 . A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır. 1. türü. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur. Kutuya tıklayın. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri. Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. Sağ tarafta 1.

Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir. 6 sekmeden oluşur. 3. (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır. Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır.2. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını. 2. Adım: 2. Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. adım: Grafik Sihirbazının 3. Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir.

sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. 121 . Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. Otomatik. 3. Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır. 4. Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır.Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır.

Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz. Bu sekme özellikle pasta. Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir. Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 . 6.5. çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir.

Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir. Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer. 123 . 4. Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4. Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler. (Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer.

Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir.Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4. Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. (aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. TAMAM tuşuna basın. Desen Sekmesine tıklayın. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir. Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın). Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 . Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir. Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın.

TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz. NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır. Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür. 125 . Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz. Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir.

.......................... Grup Akordu........................... Đkramiyeler ...4... Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması..........8 4.....1...........................................................12 4............ 20 126 ....... Brüt Ücretin Hesaplanması................. Primli Ücret Sistemleri......19 5.....4.............. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı................................. Parça Başına Ücret Sistemi........... Đşsizlik Sigortası......1..................2........................14 4........................ Đşçilerin Kara Katılması...........................ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER....2...... Zaman Akordu....................... GĐRĐŞ..................... Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları.......................................14 5....... Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri...............11 4................. Maliyet Kavramı.......................15 5............. Para Akordu .........................3...........2.......................1...................14 4....................11 4.................................6 3.4.............................. Endirekt Đşçilik Maliyetleri............4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1.19 5.....................18 5................15 5..6 2.. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi ....2..............................................................5.........3.................... Kıdem Tazminatı.....3.................. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi......5 2..7 4.............................................. Ücret Sistemleri......10 4......................................2.......................................1.......1.......12 4. Direkt Đşçilik Maliyetleri...4 Maliyet Gideri............................2........................................... Diğer Teşvik Sistemleri...............................................................6 2..............2..............................2.....14 4............... Yıllık Đkramiyeler...4...............

........................26 6.... Đhbar Tazminatı.. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi............................33 7..............22 5.....................28 6...........3.......6...... Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar...7............. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi............. 127 ......................... Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi....... Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi............... Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi.........6...........7............................... 33 6.... Yıllık Đzin....23 6..............................................5...................................30 6......................4............. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi.......... Diğer Sosyal Yardımlar.........2.......................... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi.............1.24 6......................24 6..........................32 6......5..... Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme..

Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım.GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. 128 .

1999:39) 129 . 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. . üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Maliyet bedeli 262. Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır. Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir.Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı. (Yükçü. şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. Maliyet giderleri.

Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder.1996:139) 1. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir. çocuk zammı ücretli izin. Daha sonra bu harcanan süre.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım.Emek.Đşçilik maliyetleri. stoklanması.1999:105) 130 .ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.1995:120) Đşçilik Kavramı. 4.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır. parayla ifade edilir. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır. (Yükçü. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.Đşçilik gideri saklanması. Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir. (Üstün. 3.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir. 2. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir.(Hacırüstemoğlu. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler.

bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 . kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. 2. Yardımcı işçilik. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir.1999:106) 2. hammaddenin biçimini.1. çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir. Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman. Yönetici işçilik de. (Üstün. (Yükçü.2. Đşveren için bir maliyet unsuru. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir. yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. Endirekt Đşçilik adı verilir . Örneğin. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi. bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan. (Üstün.Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir.1996:140) Bu giderler. atölye şefi vb.2. (Üstün. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir. (Yükçü. Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan . 3. üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur.işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur.1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir.

(Üstün. Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir. Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir. Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. 132 .1999:108) 4. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır.

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

’dır.000 40.000 240.000.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL.000.000.00 TL.000.000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 .000.000. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan.000.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000 200.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.000 tl.000 TL.000.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500. Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500. 500.000. ‘dır. Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.

Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler.6.000. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır. Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir.AL. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız. 950 KAN.KABUL. Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir.000 260.HS.000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.GĐD. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir.GĐD.1999:120) 5. (Yükçü. Buna ihbar tazminatı denmektedir.7. 5. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 .EDĐL.950 KANUNEN KABBUL EDĐL.000. 260. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır.

Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi.1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir. 6. makine ya da tezgahın bozulması. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır.Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler. Đkinci yaklaşım ise. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler. Malzemenin bozuk olması. yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb. Birincisi. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir. enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 . Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar.” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim.(Üstün. konular oluşturur. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. şunlardır: Tesis. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi.1. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri.

Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi. Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312. Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır. boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir.G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 .1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır. (Yükçü. 720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7.Ü.500 TL 304. Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır.ise.Ü. işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G.G olarak muhasebeleştirilebilir.

Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar.fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35. maddesinde belirtilir.5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda.günde 3 saati geçemez. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir.b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında.(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir.000 TL 6. Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir.Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince. 147 .cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz. 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312.Ayrıca .)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir.2.

işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir. maddeleridir. Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300. (Yükçü.000 = 75.2000:276) Fazla çalışma .Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra . Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır.(Akdoğan. Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır. Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.(ders notları)(Hacırüstemoğlu. Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36.Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır. Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir.1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır. Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz.Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır.000 148 . o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır. Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır.

199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir. 12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur.1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir. Yıllık Đzin. Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir. 149 . Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir.Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6.375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir.3.Ü. Bu nedenle (yıllık) izin. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar. (Üstün. Bu yapılırken de 373. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar.G.

Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir.Ü. 770.01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. Direk Đşçilik Gideri Hesabı.G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720.000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs. Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid.00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361. 730 – G. 730. 730 – G.000 1. .01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır. tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir.Ü.00 – Gelir Vergisi 360.G. Genel Üretim Giderleri Hesabı.4. 150 . Đkramiyeler 1. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin. 330 TL damga vergisi kesilmiş. 1800 TL gelir vergisi.(Yükçü.

1999: 127) 3. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T. %7'lik ilave (1.000.000 TL / 12 ay = 260. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6. En yüksek aylık gösterge 2.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100. Buna göre. 372. Bu yük 681. Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir. En yüksek ek gösterge 3. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre. (Hacırüstemoğlu.120. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır. ( Akdoğan. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır.500+7. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir. Kasa Hesabı alacaklı olur.C. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472. ( Yükçü.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir. TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir. Đkinci Madde 372. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4.000 TL 151 .000'in %10'u) 5.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir. x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3.000.

000.000.000 6.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260.730 – G.000.000.000 TL 260. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir.Ü. 6. genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir. 900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.Ü.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir. Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 .G 260.5. araştırma geliştirme elemanları için 750.6. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir. Pazarlama elemanları için 760. Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir.000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır.

(Yükçü. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür.7. Direkt Đşçilik Giderleri Hs. Đster safha maliyet sistemi. (Yükçü. verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. 1999: 7. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 .hesaplanmaktadır. Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa. DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR. 1999: 129) 6.

Direkt Đşçilik Giderleri Hs. SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs.Personele Borçlar Hs. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Genel Üretim Giderleri Hs. 730. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs.Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 .Ödenecek Vergi ve Fonlar 361. 360. 369. Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335.Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs. 720. 731. 721.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs. 151.Yarımamul Üretim Hs.

şçi Ücret ve Giderleri Hs. 798. 791.YGULANMASINDA ĐSE. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 360.Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.Üretim Maliyeti Hs. 369. 335. ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs.Personale Borçlar Hs.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs. 361. 155 .Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs. 799.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.

1995:131) 156 .ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.

157 .

Syf:105 158 . Barış Yayınları. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat.2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama. -Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. Maliyet Muhasebesi.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır. Bunlar.1. ERDOĞAN. 1995. Đzmir. Örmeğin. Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. 1993. Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Anadolu Matbaacılık.Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır. 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı.1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur. Đzmir. Maliyet Muhasebesi.N. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1. 1.730.760.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama. Syf:139 159 .780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde. Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır.760.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır. Syf:137 AKINCI.770.720. grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır.770.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır. Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir. 740.760.750.Gider hesaplarından 710.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde. Dönem sonlarında 6.1. 750.770.1. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur.750.

Bu şartlar. -Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Maliyet yeri.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır.713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir. 1. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir. 160 . Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır.

Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir.Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. 11. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır. genel olarak üretime. Baskı.1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar.6 5 6 AKINCI. kayıt etme. Evrim Yayınevi. maliyetleri maliyet yerlerine yükleme. üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2. Syf:2 161 . Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama. Maliyet muhasebesi. Maliyet Muhasebesi. Syf:143 ALTUĞ Osman. bir maliyet döneminde. Đstanbul. 1996. satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı. yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir. yönetime.

Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler. kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar. ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek. Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir.8 ve hatta 12 aylık olabilir. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır. Đlk zamanlarda ürettiklerini. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir. 2. Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir.3. Yönetim.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır. Maliyet dönemleri 1.2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır. 2. Đşletmeler.7. 162 . birbirleri ile rekabet edebilmek. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır. hangi mamul üretileceğine karar vermek.

-Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek. hurda. MALĐYET. işçilik maliyeti kontrolünde. -Kısa. GĐDER-HARCAMA. 3-ÜRETĐM. -Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak.Maliyet muhasebesi. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. düzeltme maliyeti.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde. üretim planları. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. bölümün veya fabrikanın maliyeti. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. çalışan bir parçanın. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır. kar planlaması. fiyatların kararlaştırılması.1-Üretimin Tanımı: 163 . işçilik maliyeti. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. Yönetim. HASILAT. KAR/ZARARIN TANIMI: 3. aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. 2.

orada biter. 7 OĞUZ Orhan. Bunlar. Tabiatın en önemli unsuru topraktır. Örneğin. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. Örneğin. tabiat. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir. 1992. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır. Mallar. Syf:13 164 . sermaye ve müteşebbistir. Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler. Bazı kişilere göre üretim. yeni maddeler yaratmaktır. Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır. Đnsanların üretim faaliyeti. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. Çünkü hayat orada başlar.Üretim. Đstanbul. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir. Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi. Đktisada Giriş. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. Büyük üretim faaliyetlerini. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır. emek.

Syf:5 165 .2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. 1980. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. Sermet Matbaası. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir. Aktif faktörde denir. üretim faktörlerini bir araya getirerek. Maliyet Muhasebesi. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir.Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır. Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Emek insan gücüdür. Müteşebbis. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir. bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. Đstanbul. Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. 3. b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir. hem de fikri olur. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla.

işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir. Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. ekonominin gelişme göstermesi. mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. Özellikle. 9 BURSAL Syf:7 166 .9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir. en çok satış fiyatının tespitinde. 3. -Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır. Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir.

bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. 3. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir. Đşletme hasılatı.5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı. bir varlık elde etmek. belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir. 4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 . Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı. tahvil karları. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. Harcama için temel unsur ödemedir. Üretim dışı hasılat. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. 3. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir.b. kiralar. kar payları v. Örneğin.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat.Harcama ise. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. kur farkları. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. -Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır.

Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz. nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur. Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. alınacak kararlara yardımcı olunur. hangi pazarlarda. işletme faaliyetleri ölçülür. Syf:38 SAVCI. Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar. hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir. 5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır. Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin. Syf:38-39 168 . Maliyetlerin kapsam. 10 11 SAVCI. planlanır. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir.

işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. Örneğin. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler. Çünkü üretim maliyetleri. 6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir. Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir.1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 . mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. Bu maliyetler. Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir. Üretim maliyetleri. direkt ilk madde ve malzeme. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur. Yöneticiler. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir. Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır.Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır. 6.

Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI. 6. Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez. kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır. Syf:41 170 .2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır. 6.3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir.1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek. üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir. Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7. Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir.Direkt ilk madde ve malzemeler. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar.

edilir.2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır. Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir. -Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. kaynakların kullanılacağı belirlenir. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür. işletmelerin varlık. Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür. Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi. kararlar alınır. sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 . planlanır ve kontrol edilir. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir.

Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır.13Finansal muhasebe varlık.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir. -Bilgilerin niteliği farklıdır. En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. bir mamul birimi veya mamul serisidir. Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır.döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil. Maliyet muhasebesi. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar. borç ve öz sermaye durumu dışında. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir. 7. finansal 172 . Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder. Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır. Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır. Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken.

Türkmen Kitabevi. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe. düzenlenmesi. Syf:7 173 . maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. raporlar halinde sunulması. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir. belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. kaydedilmesi. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. düzenlenmesi.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. Maliyet Muhasebesi. kaydedilmesi. doğruluklarının saptanması. Verilerin toplanması. Đstanbul. finansal raporlara dönüştürülmesi. tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. 1999. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. analiz ve yorumlanmasıdır. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi. finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması.

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

Muhasebe. işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 .mümkündür.

Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .üretilmesi ile uğraşır.

başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. Güvenilir olmalıdır. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. Muhasebe uygulaması ise. belgeye dayalı olmalıdır. Muhasebe kuramı. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. 177 . Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır. yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. Enflasyon muhasebesi. muhasebenin temel kavramları. 1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. Doğru olmalıdır.belirlenebi lir. enflasyonu etkilemez. işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen. ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak. enflasyonun düşmesini de sağlamaz.

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

temettü. sermayesini vergi. 9 187 . yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr. Gerçekte ise işletme. şekilde dağıtılır. finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır. prim vb. gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar.Özetle. ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. Bu nedenle. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir.

............... 192 C......................................................................................... Makro Nedir .................................................................................................................................... MAKROLAR ........................................ Makro Türleri ................................... EXCEL 97 VBA ............................ 193 2............................................................. 190 B............................ 194 E................................. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar ............................... Makro Iletişim Kutusu.............................................................................................................................................................................................. ..................... 191 A........ Makroyu bir düğme..................... Bir nesneye bir makro atama adımları ...... Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak..................................... 193 4..... Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak.............................Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I........................... Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak.............................. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak....................................................................................................................... 190 II.............................................................. MAKRO DÜZENLENME ................................................................. 198 III................................ 200 A.................................................................. 193 1................................ 190 A................. ................................................................................................ MAKRO GELĐŞTĐRME ...................................................Visual Basic Editörü ........................................................................................ 193 3.............................................. 195 1.............................................................çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak........................................................................ 191 B............................................................................................... 194 6............................... Makro Senaryoları .................... 193 D............... ........... Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak............. 200 188 ....................................................................... .......................................... Makroyu Çalıştırma Yöntemleri ........................ 194 5...................

........................................................... 4................... Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi..................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış....................... Nesneler..................................... 210 7............... 3......................... 7.................................... Döngünün Başında ve Sonunda Denetim....... 206 4....................................................................................................................................... 202 3..........................................................................................................................................Loop Deyimi ................................................. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi .................... 210 1... F.... Olay Yordamları .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.......................................................................................................... 205 2.......... 3................................................................. For........................................................................................................................... 208 5..... Metotlar......................... Göreceli Adresleme.............. If........ Fonksiyonlar.............. Satır ve Sütunların Gösterimi ..................................................... A1 gösterimi ile hücre ve aralik................................................ Proje Gezgini...................... 204 1............................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.............1............................................................... 210 8.. Kod Penceresi ....................................................... ..... MsgBox Deyimi .................................... Döngüler. Select Case Deyimi ........................................ Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi ............................................................................................................................ Karar Yapıları ............................................................................................................................................................ 5............. 206 1........................ MsgBox Fonksiyonu ................................. Giriş Kutularınının Kullanımı ....................................................... Kısayol Gösterimin Kullanılması........................................................................................................Next Deyimi ............................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış....... 200 3............................ 202 2................................................................. Temel Giriş Çikiş Deyimleri ............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................................... 208 4....................................................................................... 203 C............... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........Else Deyimi ........................................................................................ Genel Yordamlar................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................. Program Denetimi. Do.............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış................................. 201 B.................. 6..................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........ Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................... Gösterim........................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.. Özellikler Penceresi . 205 3.................. 207 3......................................... 1...................................... 189 ...........................................................................................................Then........................................................... Bir Procedure'ın Yapısı ................................................................................... 209 6........................................................... 207 2............................................. Nesnelerinin Önemli Özellikleri ............................................... Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi.... 202 1....................... 2... 206 D.. 200 2........................................ Nesnelerin Önemli Metotları............................................................................................................................................... Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü .... 2....... Özellikler........................................................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................... 210 E.............

MAKROLAR A. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Her yeni bir makro kaydedişinizde. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir. 190 . çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. makro. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma.I. B. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro Türleri Makroları. Makro. Visual Basic Editörü ile makroları. belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı. 3. Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf. rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. A. 2. Örneğin “Kolon Topla”. 4. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Makro adında boşluğa izin verilmez . makronuzu XLStart klasöründeki. Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır.boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir.II. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). Makro kaydetme: 1. 191 . Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. 5. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. B.Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak.. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. 192 . Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır. 6. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir.

Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Replace All düğmesine tıklayınız. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın.C. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Stop Recording düğmesini tıklayarak. Örneğin: Bir ay. Makroyu bir düğme.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 2. 1. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. grafik çizen makrolar. 3. Run düğmesine tıklayın.Buton. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. 193 . çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. hesaplama işlemleri yapan makrolar. 2. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. Klavye kısayoldan 4. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Macro Name kutusunan. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Düğme aracılığıyla 3. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Araç çubuğundan 5. 1. Ok düğmesine tıklayınız. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Tools menüsünden. 2. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar. Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. 2. 1.çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Replace with kutusuna da i harfini giriniz .çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . makro kaydını bitirin. 3. D. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız.

View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. 3. 194 . 2. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. 6. Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Makro yaratıldıktan sonra 1. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. 4. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak.Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. 2. Option düğmesine tıklayın. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. 3. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Commands sekmesine tıklayıp. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Customize komutunu seçin. 3. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. 5. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 2. Otomatik çalışan makro adları . Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz.

195 .E. oradan da Macros seçeneğine tıklayın . Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. 2. Tools menüüsünden Macro. Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek.

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir.Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. 196 . Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. 197 .Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . What =”î” satırı aranan karakteri. MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Sheet. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. SearchOrder _ :=xlByRows.Add satırını Sheet. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. LookAt:=xlPart.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. Sheet. End sub ve programın bittiği satır.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Diğer bir örnek.Replace What:=”î”. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Replacement:=”i”.

1. LookAt:=xlPart. MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. SearchOrder _ :=xlByRows. SearchOrder _ :=xlByRows. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. LookAt:=xlPart. MatchCase:=False Cells. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Replacement:=”ü”.Replace What:=”ÿ”.Replace What:=”£”. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 . Replacement:=”i”.

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. 199 . Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

III. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. belge. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. 200 . VBA. 2. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. Microsoft Excel.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Visual basic düzenleyicinin içindeki. belge. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Visual Basic for Application. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Excel içinde yer alır. A. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Microsoft Power Point. 1. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Bir nesnenin boyu. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Özellikler Penceresi Bir özellik. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. rengi. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA).

o olaya atanmış bulunan kodları görün. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. 201 . Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Nesne kutusundan. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Düzenleyici sekmesinden. Nesne kutusunda. Her proje içinde ise. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. belge. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Nesne Görüntüle düğmesi 3. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Seçenekler menüsündeki.proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. nesneye tıkladıktan sonra. herhangi bir olay üzerine basarak. nesneye tıkadıktan sonra. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Araçlar. ardından Yordam kutusundan. bir nesneye tıklayın. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Belgeler. Kod Görüntüle düğmesine basın. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. belge. Nesne Görüntüle düğmesine basın. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. şablon ya da sunum için bir proje vardır. Bu nesneler.

atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. vb) belli olayları tanırlar. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Böylece olay oluştuğunda. metin kutuları. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Visual Basic nesneleri (formlar. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Sub yordamlar standart modüller. düğmeler. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. 202 . Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır.B. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır.

Sub procedure’ınız hazır. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. 3. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Olay yordamları. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz.üzerine gelme. örneğin Command1_Click. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. KeyDown: Bir tuşa basmak. 1. 3. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. 2. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 . Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra.

Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. grafik. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. çizim. baz. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 . Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. deger2. bir düğme nesne olarak adlandırılır. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun.End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Bir sub ise belli bir işi yapar. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. sayfa (sheet). Fonksiyonlar argümanları alırlar. baz. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Function UcretHes(deger1. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar.

Workbooks("butce"). Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi.1). Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir.Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Nesneler (objects). Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir.Range("a1") 1. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Cells (Hücreler). uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 . Rows (Satırlar).Size = 34 2.Bold = True Cells(5. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır.Font.Font. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır.Worksheet("ocak"). Charts (Grafik) vb bir şey olabilir.

Clear ActiveWorkbook.Select Range("A1"). Range (“A1”) Cells(1. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır.Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.1) Değerleri: 206 . Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Metotların kullanımında nesne.ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Nesne. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.Close 4.Metot ActiveCell. ardından nokta ile metot kullanılır.Delete Range("B5").Activate Range("A1:B5").

Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 .Value Cells(1. 3). Aşağıdaki örnekte Cells(6. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.Font. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz. 1).1) .C:C. C.Value 1. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir.3:3.Cells(6.Range (“A1”). üçüncü.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.Sheets("Sheet1"). Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. ve F kolonları 2.8:8") Range("A:A.Cells(counter. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz.Range("A1:D5"). Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). sekizinci satır A. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1").G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1.1). sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.

Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). birinci satırı döndürür. Rows(3).Font. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . daha kolay erişim için. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. Rows(5)) myUnion.Bold = True End Sub 4. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir.3.Rows(1).ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. üçüncü. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Sub ClearRange() 208 . satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir.Font.

ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.Interior. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.Font.xls!MyRange" Selection.Goto Reference:="MyBook. Sub SetValue() [MyRange].[A1:B5]. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.Goto Reference:="MyRange" Selection. Sub ClearRange() Application. Sub ClearRange() Application.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır. Aşağıdaki örnek MayBook.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz.Value < limit Then c.xls]Sheet1!Sales").Worksheets("Sheet1").ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 . Sub FormatSales() Range("[Report.xls!MyRange").Value = 30 End Sub 5. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Aşağıdaki örnek MyBook.

6. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1").Cells. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Aşağıdaki örnekte 3. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. 3).Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.Bold = True End Sub 8. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . sütunun 1 den 20.Range("A1:D5") myRange. Sub Underline() ActiveCell. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Cells(counter.Font.Formula = "=RAND()" myRange. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.Offset(1. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler.ClearContents End Sub 210 . 3).Value = counter * 5 Next counter End Sub 7.Font.

Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir.23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir. boş değilse YANLIŞ değerini alır.230 yazdığına şahit olacaksınız. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir. ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır.000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. Küçük küçük notlar : 211 .ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli.200. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Ticari amaçlı kullanılamaz."ahmet". =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Đmleç hücrenin içerisine girecektir. hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır. Bunlardan en kolayı. =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz. Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1. Örneğin A1 hücresinde 1200. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz.NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır. 10. Tek yapmanız gereken. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak.

Eh. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız.Eğer sadece tek hücre seçerseniz. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Eğer sayfayı kopyalamak. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın.B1) şeklinde. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Yani diyor ki. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. fare düğmesinden elinizi çekin. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. B1 hücresine "ali" yazılmış. Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. bütün yapacağınız önce hedef. Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. kulp denilen. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. otomatik olarak günler arttırılır. sadece ilk iki veriyi girin. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!".Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Bu formülün iki parametresi var. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun.

belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. Mart vs. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin.Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. formül düzenlerken. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir.Burada isim verilen alan. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli.##.. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz.geçerlidir. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız. Kısa yoldan formül silme : Formül barında. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak.Eğer Excel'de çalışıyorsanız. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar.0. Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.(#. yazdırabilirsiniz. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 .. eğer #. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz. Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Eğer Excel 4. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Bitirmek için OK tuşuna basın. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor.##0. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız.##0.. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar.00) formatını seçin. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Đsmi TOP olan B1.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız.00_). Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin. Bu aşamada çift tıklayın. 6. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler.##0. ifadesini yazmalısınız. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir.

Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. o da artık yıllar. Neyse. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Komutlar bölümüne gelin. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. sol fare düğmesine basın. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.12.31) biçiminde yazmanız gerekecekti. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. bir gizleyebilirsiniz. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir.12. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin.31) formülünü girerseniz. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 . Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız.

XLA bu işi sizin için yapacaktır. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık. Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. kodlardan önce . Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır. size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 . Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. Biçime renk eklemek için. Ondalık kısımları görüntülemek için ". Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. 2. Burada A1:C6 alanı. 3. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım.araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak.".? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. = (eşittir işareti) yazın. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Hesap makinesi programı açılacaktır. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde." kullanılır. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. . binleri ayırmak için ise ". Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. Dosyayı kaydedin. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. # ve ? karakterleri kullanılır. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin. # karakteri kullanıldığında.

"Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. 2. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz. 45 grup olarak verilir.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok. 2 frekanslarını buluruz. Bu formülün görevi bi.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın. 1. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır.C4:C6) ile hesaplayıp. Bir değerin (15. Bir değerin (18. 97 değerleri olduğunu varsayalım. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi.20) serbestlik dereceleri 6. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın.05 olarak bulunur. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak.0'da da yapabilirsiniz.4) formülü ile sonuç 0.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)).Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. Önce Book1'deki verileri Sort edin.6. 3.A2) formülünü girin. 95. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak.4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9.10) formülü ile 0.Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin. Formülü =INDEX(Değerler. 2.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))).307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur. Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin. spinners aracını kullanarak çok kolaydır. Formülün işleyişine gelince. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin.01 olarak kolayca bulunur.307. farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın. 79) göre grup aralıklarını belirleriz. 81.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur.2) formülü ile bulunacaktır. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. 5. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur. sırayla 79. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın.Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın. 5. 4. 85.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10.Aynı şeyi Word 6. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70. 85. Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır. Đşte bu kadar.83. Bunları gruplamak. 78."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. 88. 0.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))).Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 ."". Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir.20. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1. 78.

Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. 5. Bir küçük problem var. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. 6. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. 4.Cells c. 2. 217 . bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. tuşuna basın. 4. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın.Value = UCase$(c. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın. büyük Đ harfini küçültemiyor. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection. 1. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. Bir küçük problem var.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. 3. Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız. büyük Đ harfini küçültemiyor. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın. Buradaki örnek.Kullanım ise."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. 5. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın.Value = LCase$(c.Hesap Tabloları son sürümlerinde. Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. 2. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. 3. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin.Cells c.

3.. çalışma sayfalarından oluşmaktadır.TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir. B.. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. 2. "Sütun Başlıkları" ise A. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. biçimindedir. Kaydetmek istiyorsanız. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" . Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1.. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1. sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır. 2.. 218 . Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. C . Bir çalışma kitabı. (Eğer Word kullanıyorsanız. biçiminde."Aç/Open" komutunu tıklayınız. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür.

Çalışma Kitabını Kapatmak 219 . Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. 3. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır. 4. 2. Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1. Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir.

Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. 3. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. daraltmak için sola çekilir. genişletmek için sağa. 1. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. 2. Đkinci yöntem 1. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. sütun ya da hücre silmek için.Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır. Đkinci yöntem 1. 220 . Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. Silmek istediğiniz satır. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır. Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. 3. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . b. 2. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) .

"Tamam" düğmesine basılır. Yani Insert/Cells. HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip.c. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir. 3 Nolu sütunu genişletin 221 . 2. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. 1. A1 Hücresine 1. çapraz biçimde fare kaydırılır.Hafta yazın 2. 5. "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede. 4. 2.Rows. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3. d. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur. Adım2: 1. 1. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın. Satır sütun ya da hücre eklemek için. 4.

3. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. 2. 5. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. 3. 5. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın. Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. 2. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 3. 2. 6. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. 1. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için. "Hizala" sekmesinde.Adım3: 1. 4. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. 1. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın. 6. 5. 1. 4. 222 . Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. 4. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın.

3. 1. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. 223 . araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz.Aynı işlemleri. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin. Metni yazmayı bitirince. 2. Tabloda görülen bütün verileri girin. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. sadece biçimleri farklıdır. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın. Etkin hücrenin değeri. 1. bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca. açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. formül çubuğunda görüntülenir. SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. 5. Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin. 4. 3. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır. 2. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz.

Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1. Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. Örnek olarak. Tarih. ya da 2. Mesela 18. Bunun için: 1. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir.07. Hücre. Şekilde görülen verileri girin. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz. 224 . Formülü C1 hücresine hazırlayacağız.. Đlgili hücreleri seçtikten sonra. imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın.2002 2. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. C1 hücresine gelinir. 2. FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. hücre "Ocak" değerini içeriyorsa. 2. Örneğin. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin. Açıklamayı Düzenleme 1. 4. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. 3….gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. bunu sağlamak için. enter tuşuna basılır. "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz. 2. Birinci satırdaki değerleri girin. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat". 6….

Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. 1. Bunun için. 2. 2. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. 4.Bunun için. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. 3. FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. 1. 4. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. Bu gibi 225 . Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. D4. 3. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. Bu işlemi. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. D5.

sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. Bu amaçla. Excel. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. Hücre erimlerinde. Otomatik Toplama: Excel. 226 .durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. Excel. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Hücre Erimi olarak belirtilir. Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar. Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir.

Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu". 4. EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır. yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . < <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır.parametreyi geriye döndürür. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri.EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3. 3. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. parametre olarak verilen bilgiyi. 2. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır.

"EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu."ILIK". Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır.C2=2)."SICAK")) DĐKKAT! 1.1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 . 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8.1."ILIK".IF(A2<70. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar. değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar. 2. 3.1.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz."SOĞUK". değilse 0 yaz. uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır."SOĞUK".2) formülü kullanılır. Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır.C2=2)."SICAK")) =IF(A2<20.1)".EĞER(A2<70. "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8. Bu fonksiyonun en büyük avantajı. "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1. değilse 0 yaz.=EĞER(A2<20. Örneğin. Örnek.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz. B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8.

IF(E2<55.1.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45.IF(E2<45. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla. 1.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın.IF(E2<70."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25. Satırdaki değerler sabit kalsın.0."KALDI". 3.4.sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin.2. B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz. 229 .3. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2.IF(E2<85. B$2: 2.

: A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar."<10".05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak. -Yardım Almak. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır. muhasebe bilgileri olabilir. aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. finansal hesaplamalar olabilir. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır.C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla. : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10.Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur. A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. I. GĐRĐŞ Microsoft Excel©. Microsoft Office ailesi içinde yer alır. -Çalışma Ortamını Tanımak. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. A8 hücresindeki değer. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. 230 . Excel. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur.B5:B10) topla. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur.

çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir. Programs işaret edilir. Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 . Ardından Microsoft Excel seçilir. Bu ortam üzerindeki menüler. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. ya da. araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır. II. Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak.A. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra.

Microsoft Excel 2000. 232 . tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. Örneğin File (Dosya). Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur.Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. Sayısal (NUM) vb. Book2. Yazı fontları. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. koyu yazma vb. Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. Ayrıca büyük harf (CAPS). Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. biçiminde verilir. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. Bu işlem için View menüsünden. verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir.

Bu alanların kesiştiği yer ise. A.Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır.536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır). Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir. satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. Her sütunun üstünde yer alan. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası. Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan. Bu düzen bir matrise. 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. satır seçmek. Worksheet A'dan Z'ye. belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp. sütun seçmek. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 . sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm. Excel'in temel çalışma ortamıdır.

. sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır. . Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır. Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 . Yani sol üstteki birinci hücre A1. . . . .. . . Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. . . . . . .

II. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. Bu kutular A1. A. Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir. gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. K15 gibi adreslerle gösterilir. Hesaplama yapacağımız veriler. çalışma sayfalarını içerir. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. A2. B. 235 . Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder. ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. Şöyle düşünebilirsiniz. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. I. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. Çalışma kitabı. Bu gösterim biçimine referans denir. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır. çalışma kitabı bir kitap. -Veri Girmek. DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak.

artışlar. ortalamalar.Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. azalışları ortaya çıkardığımızda. Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz. Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda. aylar. yıllar olarak düzenlediğimizde. Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 .

Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A. SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir. Veri Girişi: 237 .

verilerin girişi. seçilmesi. ĐPUCU: Aktif hücre. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını. Bir hücreyi tıklatmak. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın. 238 . Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için. istediğiniz sayfanın adını göremezseniz. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. Eğer sayfa adları içinde. o hücreyi aktif hücre haline getirir.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. silinmesi. Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. III. düzeltilmesi. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin. Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır.

bu işlemden vazgeçmek istediniz. son satır ya da sütunu seçin. -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. Bir hücreye veri girecekseniz. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. taşıyacaksanız. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak. sonuncuya kadar sürükleyin. önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip. boş düğmeyi tıklayın 239 . bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. B. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir. kopyalayacaksanız. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin. Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. Alanın ilk hücresini tıklatıp. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. Örneğin bir silme işleminin ardından. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. Sütun başlığına tıklayın. Ardından işlem yapmak gerekir.A.

1. Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. 3. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir. Copy ve Paste düğmelerini kullanın. 2. Copy (Kopyala) komutunu seçin. KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. 3. 2.Edit (Düzen) menüsünden.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir. diğer bir sayfa.Taşınacak alanı seçin.Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. Hücreleri daha uzun bir mesafeye.Edit (Düzen) menüsünden. 4. 1. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut.C. 4.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin. -Hesaplama Yapmak 240 .Kopyalanacak alanı seçin.

A. hizmet süresi gibi. Sayısal bilgiler ise adet. Bir sabit değer bir sayı. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. 241 . Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız.-Temel Fonksiyonları Kullanmak. tarih ya da bir de sözcük olabilir. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. 2002 yılının satış. Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. VERĐ GĐRMEK Hani. Örneğin ürün adı. faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir. I. miktar. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler. ya da personel adı. adresi gibi. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir. Örneğin satış miktarı. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. fiyatı.

com adresine bakınız. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 . Metin verileri ise sola yaslar. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla. Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar. B. Bir faiz hesabı. bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir.farukcubukcu. Daha fazla bilgi için www. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.

Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye. fonksiyonlar (SUM. Bir formül girmek için: 1. ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir. operatörler (işleçler). 243 . çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar. Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla. sonra C2 ile C5'i çarp. Yazılan formül. sabit değerler. Bunlar hücreler (hücre adresleri). çıkana B1'i ekle. Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır.TOPLA.A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. formül çubuğunda görülür. AVERAGE .

Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır.(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. -F2 tuşuna basmak. Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. -Hücre üzerinde çift tıklamak. HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız.2. Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek. Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) . Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir. Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir. 244 . C. NOT: Bir formülü.

3. Bir formül. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 . yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak.Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Fonksiyonları. 2. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar. Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir. 1. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak.

Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın. Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Veritabanı işlemleri. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar.Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Đstediğiniz fonksiyonu. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. -Insert (Ekle) menüsünden. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Mantıksal fonksiyonlar. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Kullanıcı 246 . Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Metin bazlı işlemler. sağ taraftaki Function Name altından seçin. Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar.

F2 tuşuna basınız. 2. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın. Yada araya metin ekleyebilirsiniz. Hücreye tıklayınız. Microsoft Excel'i başlatın. 2. Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir. Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. 3.

Daha ileri gidelim... Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi.. Gelir bütçenizi de ekleyin. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın. Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin.Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın. Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın. 248 . Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın.

Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. Ardından. Yerleşim şekli seçilir. Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız. 4. verilerimize yorum ekler. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. 3. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . A. çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra. Grafik başlığı. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı. Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek. Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık. eksen etiketleri. Veri alanı seçildikten sonra. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar. Grafik alt türü kutusunda görünecektir. Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır.Veri alanı seçilir. Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri. GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik. -Grafikleri biçimlemek. Grafik tipi seçilir. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. 2. Grafik (chart). I.

ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır. Örneğin USD kurunu takip için. Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir. ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 .Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder.

Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir. 251 . Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir.Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.farukcubukcu. Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. Daha fazla bilgi için www.com adresine bakınız. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır. serilerin sırası belirlenebilir. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler.

Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar. GÖZDEN GEÇĐRME 1. özellikleri yeniden ayarlanabilir.B. Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 . Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3. 2. GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi.

253 . -Fonksiyonları Kullanmak. onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız. FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. herhangi bir formülde olduğu gibi.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. Bir formül. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır. AVERAGE (TOPLA. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa. I. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. SUM. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. Fonksiyonları. Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye.

Veritabanı işlemleri. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar.45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. A. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Bunun yanı sıra finanstan. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3). Mantıksal fonksiyonlar. muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar. 254 . Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. Metin bazlı işlemler. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar. Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. Đstediğiniz fonksiyonu. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir. B.com adresine bakınız. ay. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. gün) =TARĐH(yıl. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. Daha fazla bilgi için www. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır. II. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra.farukcubukcu. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları. 256 . Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. =DATE(yıl. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. ay. sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin.NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.

bitiş anı da 0.9999 değeri ile ifade edilir. Bir günün başlangıç anı 0 ile. =TODAY() . dakika. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır. =NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir. ay. INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar. TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir. NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir.TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir. =TIME(saat. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır. 257 . yıl ve saat olarak verir.

7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir. 258 .7) ya da =ÇARPIM(3. =PRODUCT(3.34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar.=INT(2.

=ROUND(sayı. hane sayısı) =ROUND(42.789. belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar.72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler). 1) Sonucu: 42. Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. Payment (ödeme) fonksiyonu.789. 259 . =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır. ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar.=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir. 1) =YUVARLA(42. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur.

Ay ortalamalarını. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 .12. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin.=PMT(ana para. faiz. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın. 3. 4. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12. Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın. 2. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1.-400000000) III.

Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz. I. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır. sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi. personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar. -Sıralama ve alt toplamlar almak. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1. 3. A. Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. Adına göre. soyasında göre vb. ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir. Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek.

262 . Excel alfabetik sıralamayı kullanır. 4. OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın. 3. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın. Sıralama işlemi: 1. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin. Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada. verinin biçimine değil.Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. (ya da sıralanacak verileri seçin) 2. Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin.

Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1. 2. Daha fazla bilgi için www. Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir.com adresine bakınız. Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek). Column2 olarak görülür. Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1.farukcubukcu. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir. 263 . Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir.

Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin. sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın. Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken. Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için.3. All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır. Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için. illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları. sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın. Filtre kutularında o sütunun değerleri. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. UYGULAMA 1.

Bu özelliklerin yanı sıra.Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan. Sıralamanın yararları nelerdir? 2. PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. 265 . çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir. I. -Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak. 2. GÖZDEN GEÇĐRME 1.

Özet tablolar. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Başlamak için. Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir. Đkinci adım. count (say). Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir. Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. A.) yaratılan veriler. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . Çıkan iletişim kutusu. Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. sum (topla). Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür. alt toplamlar almayı sağlar. BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. Verileri gruplamayı. Ardından Next düğmesine basın.com adresine bakınız. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. Daha fazla bilgi için www. ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir. Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır.farukcubukcu. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir.Pivot tablolar (Özet tablolar). Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.

Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur. Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda. Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir. Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 . Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir.

1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir. UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde. ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın. Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir. 268 .

Web klasörlerin erişmek. Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz. Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. A. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak. Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. I. Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın. 269 . Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1.GÖZDEN GEÇĐRME 1. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır. 2. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır.

Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın. Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir.B. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. 2. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir. Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak. C. Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir. 3. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın. 270 . Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.com adresine bakınız.

kanallara erişim sağlanır. WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. Internet üzerinde arama (search) düğmesi. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. NOT: Makro. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. I. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi.xls) olarak kaydedin.D. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak. Satışlar tablosu gibi. Ayrıca. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. . Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Özellikle. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz. 271 . Đşte makrolar sizin için. . A. örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. -Makrolar çalıştırmak. Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız.

Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına.. Personal Macro Workbook a kaydedin. makronuzu XLStart klasöründeki. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . B. Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 4.Makro kaydetmek. ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Örneğin "AyToplam". Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. 6. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 272 . Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır. MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. 3. Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız. Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . 5. aynı bir film kaydı gibidir. 2. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın.

çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip. 3.C. Tools (Araçlar) menüsünden. 2. MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın. Macro Name (Makro Adı) kutusundan. Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1. ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır. UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 .Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir.

işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat . bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır.Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. Otomatik Toplama: Excel. Hücre Erimi olarak belirtilir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Hücre erimlerinde.

Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1.1’de yer almaktadır.Dosya Açmak. Resim 1. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel.(Resim 1.4) Menüde Save. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Save As. Resim 1.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. sütunlar ise harflerle belirtilir. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir.4) (Resim 1. Save As Html. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 . Resim 1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. Kapatmak. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir.

(Resim 1. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. Save As ise.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. Book2 gibi isimler verilir. 276 .5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Resim 1.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır.üstüne güncelleme yapar. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1.

7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.7) Đkinci yol. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Resim 1.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. 2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız.. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. (Resim 1. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs.(Resim 1. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. 277 . kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Örneğin basılan sayfanın başlığı. gibi. Resim 1. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın.

rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Excel ondalık kesrini virgül (. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Bazı hesap tablolarında TL.00 seçeneğini işaretlemişseniz. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Tarih. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın.00 olarak görünecektir.##0. Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz.000. üstbilgi ve altbilgi alanları. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 . Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. Genel. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. Bu durumu düzeltmek için. 5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi. kenar boşlukları. Para Birimi.455.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür.00 olarak gösterilir). hücre veya hücreleri seçin. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz.455. 345. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. ancak hepsini değil. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. gerçek ra kam 3. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor.) olarak gösterir.00 $ yazdığını göreceksiniz. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Sayı.

Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz.XLT adıyla kaydedin. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. 10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 . diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Ondalık ayracının nokta. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın.XLT adıyla kaydedin.… olarak isimlendirilmiştir. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Aslında bunu Windows 95 belirler. Sayfa2. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda.). binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI. 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. binlik hane ayracı nokta (.klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin.) işaretleri ile gösterilir. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir.

küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. #AD? (#NAME?) Formül. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Bunun pratik yolu ise. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. Örneğin mart ayı toplamı. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Yapılacak iş. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz.Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. Örneğin. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. 280 . Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Bu. 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. Bu. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. #REF! Excel.

Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. 3. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız.…) olarak dolduğunu göreceksiniz.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. 4. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Mart. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.Cells c. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. haftanın günlerini. 5.Value=Ucase$(c. 95 no'lu püf noktası. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. bkz.… gibi). Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Diğer hücrelerin (Şubat. Mart. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. Mayıs. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. seçili alan kopyalanır. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Fahrenhaeit. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. Nisan. Fahrenheit'ı 281 . Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. yani ayni alandan iki tane olur.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise.Value=Lcase$(c.Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. 7. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. geri kalan hücreler (3. Sadece gün. imleç ok işareti halini alır.Cells c.…) olarak dolar. 5. 9… veya Ocak.

Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. 20-OTOMATĐK TOPLAM. Bu işlemin en pratik yolu ise. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. litreyi galona. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Çizginin renk. 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. "lbm". Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. "C") =ÇEVĐR(C12. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. "lt". "F". 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. 22-HIZLI KOPYALAMA.Celcius'a. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. "kg") =ÇEVĐR(78. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. çizginizi çizin. "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. =ÇEVĐR(1. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. 282 . "gal") =ÇEVĐR(30. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN. "w".

Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Bunları da Bilin!. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Tablo Yapıştırma). hücrelerin tümünü seçin. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Tamam düğmesine tıklayın. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. ve Bağlama. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın.23-FORMÜL KOPYALAMA. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. xx. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. bunu tek sayfaya sığdırmak. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Gömme. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Gömme (Embedding) işleminde ise. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız.

Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Bu kamera düğmesidir.Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 . üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Sayfa2'de ise çok benzer. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. 30-BAŞLIK ORTALAMA. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. ilk hücreye başlığınızı yazın. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. sayı adedi. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Sağ tarafta. 31-TABLO YAPIŞTIRMA.

varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. bir sütuna sayıları girdiyseniz. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. yoksa fonksiyon döngüye girer. Bu yüzden. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. bu tercih size kalmış.) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. Bu sekmeler. Örneğin 3456. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. ilk matrisin sütun sayısının. Bunları doldurun. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı.5 olur. Ancak. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. 4. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. 2.45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız. Grafiğin üzerine çift tıklayın. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. adımı çıkacak. Excel'i yaratanların bir azizliği. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. yuvarlanmış rakam 3456. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. ve 3. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. Grafiğin renklerini. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. 5. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek.

yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. 40-ROMEN RAKAMLARI. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 . Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. 39-OTOMATĐK BĐÇĐM.bir kitap (workbook) açın. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın.C ells c. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın.Formula=c. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Tabii. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız.) Dosyayı PERSONAL. FORMÜL OLARAK DEĞĐL.

artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. Eğer sayfayı kopyalamak. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. bütün yapacağınız önce hedef.(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. — Komutlar bölümüne gelin. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Hesap makinesi programı açılacaktır. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Đşte bu kadar. 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. satıra kopyalamak istiyorum. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Dosyayı Personal. " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. 3. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Sub arabul() Selection. 4. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın. kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın. Ctrl + S tuşlarına basın. Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. yazdırabilirsiniz. Bundan böyle. 5.Replace "~*". Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır.15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın.Replace "~*". Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız. 288 . 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak.. fare düğmesinden elinizi çekin. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın. Burada iki satır arasına Selection. 6. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız. " " yazın. 2. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Alt + F8 tuşlarına basın. Mart vs.

Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. listeden Düzen 289 . 2. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. Böylece grafiğinizin formatını. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. 1. Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. Buradaki örnek. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. 3. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. Excel otomatik olarak açılacak. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. 48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin. dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Sağ fare düğmesine basın. Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin.

(Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre.. Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır. 5.. 4. Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır. Asıl yapmak istediğim. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi.. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden.. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. Dosyanın açılabilmesini. fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok. Ancak makinenizde Word de varsa. dosya sadece okuma modunda açılır. makinemdeki fontları düzenleme. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur. Burada iki şifre kısmı vardır. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim. ikinci şifre de istenir.. 290 . Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın. Sadece ilk şifre kullanıldığında. Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz. daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz.komutunu seçili duruma getirin. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Excel belgenizi hazırlayın.

Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez.0\Word\Options bölümünü açın.Şekildeki program kodunun ilk satırı. Faks yazılımında da karşımıza çıktı.162 Arial. For Each döngüsü. Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var.) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler. Arial. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte.INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun.(örneği sadece Arial için veriyoruz. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok.0=Arial. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok.) Excel 97 de böyle bir sorun yok.. For Each döngüsünün devamındaki komut. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini. Courier fontlarında) FAX-WORKS.162=Arial. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur).INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz. her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir. Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN.162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar.INI'den aldığını söylediler. 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz. sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için . Böylece. çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz.162 Arial Tur. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman.0=Arial. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. Arial Tur. 291 . yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Bu makro. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN. Rapidd Comm. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır. Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür. Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara. yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. Konuyu bilgilerinize sunar.

— Regedit programından çıkın. Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın. sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın. — Regedit programından çıkın. 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection. — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın. araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz.Find(What:=Application. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. — Bu değeri 8192 yapın. Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor. After:=ActiveCell). Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın.CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın. Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. Makroyu çalıştırmak için. — Bu değeri 1 yapın.Max(FindArea). FindArea. Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum.0\Word bölümünü açın.Active 292 . 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.

Grafik ekrana gelecektir. Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın. Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri. fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin. bırakın. Bunu. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. 4. Son bir şey kaldı. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. 5. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır. 2. Sıra. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın. Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın. Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. Kategorilerden ' formlar' ı seçin. Özelleştir penceresini kapatın. Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın. saat aralıklarını belirlemeye geldi. Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz.Tamam düğmesine basın. Sihirbazın 3.

Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım.XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz. makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz. Bu araç 294 . Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor.0 Türkçe kullanıyorum.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz. bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. Excel 5. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun. 59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır. Aç düğmesine basın. isimler seçili duruma geleceklerdir. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın. l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın. en son sürümünü kullanmanızdır. belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır. Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp. Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var. Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın.

"liste1". Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var. üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım.. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım."mitsubishi kriko") olacaktır. "sibop". Ancak benim bir isteğim var. Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor. bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak. 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum. Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül. 295 . Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör". Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman. Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim. sadece sayıları görmesini istiyorum. Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım. Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir.. Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci. A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim. 3 ve 4 olsun.. Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var. Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir.) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem."krank mili". Ancak onun formülleri değil. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum. 2. Adı da =ELEMAN() bu formülün. Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin. Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin."sibop"."Amortisör". 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor. Birinci kolay. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim.. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz."liste2". Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın. Bu işin bizlere göre en kısa yolu. Bunların parça numaraları da sırasıyla 1.

Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum. Ne yapalım. eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum.value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz.Value = UCase$(c. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor.Cells c.Cells c. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 . Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını.formula=c. Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız.Value) Next c End Sub hemen altındaki. Gerisi otomatik. Bunun için yapacağınız şey öyle. Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum. Sub buyharf() For Each c In Selection. Sub kucharf() For Each c In Selection. Sub Form2val() For Each c in Selection. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor. büyük Đ harfini küçültemiyor. Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum. Bir küçük problem var.Value = LCase$(c. Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız.Cells c.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım.

Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim. bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim.gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. E3 hücresi için de problem yok. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). ödevlerimde kullanabilirim. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. Şimdi. Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin. Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor. Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın."ahmet". Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor. Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 . TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. boş değilse YANLIŞ değerini alır. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti.

Excel'de "Auto Fill". otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Excel 5. Onun da QPW. Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır.Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var. Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı. Quattro Pro for Windows’da da. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun.INI dosyasında oluşturuyorsunuz. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 . 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. 1-2-3'de "Fill by Example". Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. Fulya. Örneğin Çalışanlar=Serkan. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli. E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin.INI isimli bir dosyası var. Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz. Bu problem 123 for Windows’da da var.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Listeniz hazır. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller.

bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin. Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. günü birinde işinize yarayabilir. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz. Eğer Excel'de çalışıyorsanız. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. Bu arada.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip.olarak çalınıyor. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. Örneğin ' C:\ocak 98\rapor. Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. 299 . Eh. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum.

bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor. o zaman da "yok" metni görüntüleniyor. Resim her şeyi anlatıyor. EĞER formülü EĞER(karşılaştırma. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir.. Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. Ben. 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum.B30) veya @SUM(TOP) ile. Bunu nasıl başarabilirim. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz."ali". Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1. Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor. 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var. Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor. eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor."yok")) şeklinde olacaktır. Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki. Örneğin bu sayı 1 ise "ali". örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 . Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1. 2 ise "veli" yazılması gibi. YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz.Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın. doğruysa. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer.EĞER(A1=2. bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak. Burada isim verilen alan. yanlışsa) şeklinde kullanılır. Đsmi TOP olan B1.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim."veli". Bu işlemi. Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz. Artık bunlara gerek yok.. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.

array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. Formülün işleyişine gelince. ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı. Formülü =INDEX(Değerler. Bu formülün iki parametresi var. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Öyle bir formüle ihtiyacım var ki.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir.ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 . Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı. MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim.B1) şeklinde. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Bunu nasıl başarabilirim. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü.yazılsın. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Yani diyor ki. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. 74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. B1 hücresine "ali" yazılmış.

Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. 2. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. kulp denilen. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. sol fare düğmesine basın. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. 80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. 5. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Fakat bunların sütunlara 302 . sadece ilk iki veriyi girin. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. 3. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. otomatik olarak günler arttırılır. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. bir gizleyebilirsiniz. Bu seçeneğin üzerine gidin. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Eğer sadece tek hücre seçerseniz. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. 4. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın. Ad bölümüne tıklayın. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. ENTER tuşuna basın. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. 79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz. düğmelerden devam edelim derim. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Đşte bu kadar. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur.

— Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin. Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin. eğer #. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek. — Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın.. 6. Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz.0.sığması zor oluyor. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin.adımda. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir. — 3. üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin. Bu işi. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. Biz. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler.1*kal_sure. Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor. Đşte median değerleriniz! 303 . D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3. ifadesini yazmalısınız. Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın.##0. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum.##. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın."")) formülünü girin. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz.

elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın. E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. Benim ise farklı bir isteğim var. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun. Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz. artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar. oraya sonra döneceğiz.Bu örnekte. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. Word ile bunu başarabiliyorsunuz. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. 82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. Belgeyi açtığınızda. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum.

daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Şimdi Internet'e bağlanın. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Office kurulum programı çalışacaktır. Şimdi dosyayı kaydedelim. Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın. Excel programını açın. Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu.karşılaşacaksınız. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım. Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak. Geçmiş olsun. Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin. Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda. Makro Kaydet penceresinde. buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın.Temel Korkmaz 1. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz.Makro Kaydetmek . Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin. bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek.Araçlar menüsünden Makro komutunu. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız. 313 . bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz. Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız.Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir.M. yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir. Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz.Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın. 2. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak. 3.

) 314 . buradan da Makrolar.M. Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi. Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin. Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik. Araçlar menüsünden Makro. Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık.Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz.Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir...Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın. (Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Makrolar Makro Çalıştırmak . komutunu tıklayın. Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın.Şekil-2 4.

Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. unutmayın ki makro. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. Nedenini biliyorsunuz.Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda.M. Yani. Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup. bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. sizin de fark ettiğiniz gibi. Tabi. Makrolar Makro Düzenlemek . oluşturduğunuz makro. Her defasında makroyu çalıştırıp. Pekala. 315 . Diğer. Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler. Yine de seçim sizin. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. başka bir dosya açtınız. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak. sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti. Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz. makroyu hazırlarken. Doğru. Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız. Şöyle düşünün. makro kaydetmek demek. Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. hazırlanmış. Ama yine belirtiyoruz. Şimdi. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. Excel bunun için size imkan sağlıyor. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. Makroyu kaydettiniz. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz. kayıt işlerini yaparken. Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. bitmiş ve kullanılmış.

Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız. gelelim hatanın düzeltilmesine.Araçlar menüsünden Makro komutunu. komutunu tıklayın. programda yok demektir. 1. Programa dahil edilmezler. Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz. Tıkladığınızda.. Olmazsa.. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir. Visual Basic diline ait bir komuttur. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. satırın başında bulunan (') işaretidir. Mavi olan kısım.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. Yeşil ve Siyah. Bu kısa açıklamalardan sonra. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. Mavi. Kabaca söylemek gerekirse. Bu arada tabi ki. Programın aslını oluştururlar. yazının yeşil olması değil. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir. mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder.Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. 316 . buradan da Makrolar. Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez. Buradaki asıl ayırt edici özellik. Bunlar sadece bilgi verirler. 2. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek.

FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin. Pencereyi mutlaka okuyun. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür. Unutmayın ki. Makrolar Virüsler . virüsler. Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 . Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz. “mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin. program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür. Herhangi bir arkadaşınızdan.Select ActiveCell.FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün. Đşte.Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir. Range("A6"). Klavyeden “M” harfini girin. Excel sizi bu konuda uyarıyor.M. ActiveCell. Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. Makrolar Makro Uyarısı . Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor. ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan. makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz.M. Bu bir uyarı penceresidir. Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi.

Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın. makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz.Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın.M. virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi. Bu tür bir koruma istiyorsanız. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir. Dolayısıyla. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz. Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız. Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. 2. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir.Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir. yapmanız gereken şey çok basit. Mesela Kısayol Tuşu.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir. 1. makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz. 3. makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. 318 . Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz. Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir. Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz. Ancak. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz.

Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin. 2. 8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın. Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın.. Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz.M. Boş bir çalışma sayfasına geçin. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak. 4.Yeni Makro Kaydet. 319 .Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi.Fare ile B2 hücresini seçin.. 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin.B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın. Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak . 3. Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın. 10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın.Makro1 Çalışma Kitabını açın. Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın. 1. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin. komutunu çalıştırın. Tamam düğmesine tıklayın. Adınızın sığacağı kadar. Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük.

Font. Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık.Orientation = 0 .ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım.12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin.Interior .xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2").Font.AddIndent = False . Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”.. Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar. Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.Font. Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx. komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz.VerticalAlignment = xlBottom .Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .xx. Temel Korkmaz olarak girdik. Tek fark. biz adımızı M.WrapText = False .Bold = True Selection. Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir.HorizontalAlignment = xlCenter . 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun. Temel Korkmaz" Range("B2"). Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın.ShrinkToFit = False .ColumnWidth = 22. Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır..ColorIndex = 1 . Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar . programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır. ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur.Select Selection.57 ActiveCell.FormulaR1C1 = "M. 320 .Italic = True Selection.Select Columns("B:B"). Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır. 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa. Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi.Pattern = xlSolid End With Selection.Font.M.MergeCells = False End With With Selection. Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar.

Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı. Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar.Font. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler. Columns("B:B").Font.Orientation = 0 . With Selection .43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1. Adımda Eter tuşuna basılmıştı. Örneğimizin 14.MergeCells = False End With With–End With deyimi. kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman.VerticalAlignment = xlBottom . Selection. VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır.Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular.ColorIndex = 1 . bu hücreye ait olan işlemlerdir. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır. Selection.Select Makroyu hazırlarken 6.HorizontalAlignment = xlCenter . KĐTAP’ında anlatmıştık. HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır. Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında. Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar. bu defa bu satır koda eklenmiş oldu.FormulaR1C1 = "M.57 B sütununun (sadece hücre değil). With Selection.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar.Font. ActiveCell. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için. Geçerli sütun genişliğinin 8. Selection.ColumnWidth = 22. adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik.Pattern = xlSolid 321 . With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır. Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk. sütun genişliğinin 22. Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti.57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır. Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir.Interior .WrapText = False . Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır. Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti.Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder.ShrinkToFit = False .Range("B2"). Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde. Range("B2").

Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu... baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun. renk olan siyahın olduğu anlatılır. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir. Hem de hata yapma olasılığı var. Tabi ki bu düşünce.. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz. Araçlar> Makro> Makrolar. yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz. Selection. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım.. Seçim size ait. 322 . şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın. Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama . makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli. buraya kadar olan kısımda. cildi mevcutsa.Font. 1.M. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1. Evet. 1-Araçlar>Özeleştir. her kullanmak istediğinizde.Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz.ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu. Excel. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz.End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1.> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. Oysa. 2. Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın.

Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. Makro Ata. Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik. 323 .. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın. Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin..5-Düğme. Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin. düzenlemek vs.. Araç Çubuğunda yerini aldığında. 7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin. Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler. için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin.

Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz.” Evet. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır.M. Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur. Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz. 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Makrolar Makrolarda Adres . Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil.. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor. Temel Korkmaz Aslında bu konu.8-Tamam düğmesine tıklayın. 324 . silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın.. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir. komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden. Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim. Mesela. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar. Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın. Fakat makroyu çalıştırdığımızda.M. Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek . Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil.

sütun ve 10. hücrenin tam adresi. D sütunuyla 50. satır ve B. sütundan J. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. satıra kadar olan bütün hücreler H. sütundaki bütün hücreler H. Ayrıca. Microsoft Excel. =A5 formülünü içermektedir. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. Aşağıdaki örnekte. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. Başvurularla. arkasından da satır numarasını girin. iki nokta üst üste imi (:) girin. Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. D50. satırdan 20. $B$1 vs. Buna başvurmak için A. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. Bir hücre aralığına başvurmak için. sütun ve 10. Aşağıdakiler. Bu işleme. formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. Bir hücreye başvurmak için. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. sütun harfini. Göreceli başvuru kullanma. Örneğin. göreceli başvuru denir. satırdaki hücre A.2. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Microsoft Excel . B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. B7 hücresindeki formül. sütuna kadar olan hücreler 5. uzaktan başvuru denir. A1 gibi hücre başvurusu. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. B6 hücresindeki formül. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. sütundan E. biçimini alır. Aşağıdaki örnekte. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. B6 hücresi. 325 . Varsayılan olarak. B7 hücresine kopyalanmıştır. Başvuru. satırdaki tüm hücreler 5. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. mutlak başvuru $A$1. dış başvuru denir. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere.satıra kadar olan hücreler 15. başvuru örnekleridir. Örneğin. satırdan 10.

Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız.. komutunu tıklayın. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. formüle. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. formülünüz A5 hücresini. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. C8 hücresine kopyalarsanız. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. özgün formüllerdeki başvuruları. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın. Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. Sonra hücreleri yeniden kopyalayın. Tamamen birbirinin aynısı. Tamam düğmesini tıklayın.Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. Örneğin. çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır. başvuruların değişmesini istemiyorsanız.. bir mutlak başvuru kullanın. Örneğin. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. çoğaltılmış formül. taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz. buradan da Yeni Makro Kaydet. Bu formülü. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. Bununla birlikte. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi. örneğin. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller. o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). her iki başvuru da değişir. çoğaltılmış formüllerde ayarlar. hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz. Tek fark makroyu kaydederken. 4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Biz D6 326 . hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın. Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). Hücreleri taşırsanız. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun. Kopyalanan formüller.

Select 327 .VerticalAlignment = xlBottom .HorizontalAlignment = xlCenter .Font. Temel Korkmaz" ActiveCell.Interior . Aşağıdaki görüntüyü aldık.Range("A1").ColorIndex = 1 . bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir.FormulaR1C1 = "M.WrapText = False . Fakat. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı.hücresini seçtik ve çalıştırdık. ActiveCell.Offset(1.Columns("A:A").Offset(1.ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda.Orientation = 0 . başvuru tipini değiştirdik.Range("A1").Select Selection.Bold = True Selection.Italic = True Selection. ActiveCell. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır. Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz.Pattern = xlSolid End With Selection.Font.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection . 1).EntireColumn.ColumnWidth= 22. Evet aslında aynı makroyu yazdık. Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş. Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var. Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık.Select Range("B2"). 1).Font. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki.57 ActiveCell. O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek. Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi.ShrinkToFit = False .MergeCells = False End With With Selection. Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi.Select ActiveCell.

Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.Columns("A:A").EntireColumn.57 ActiveCell.ColumnWidth = 22. bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır.Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B.FormulaR1C1 = "M.Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında.Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A.Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C. Temel Korkmaz" ActiveCell.Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .57 Columns("B:B").FormulaR1C1 = "M.ColumnWidth = 22.Kelime Đşlem Programları C.Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.Đşletim Sistemi Programları D.ActiveCell. Temel Korkmaz" ActiveCell.Elektronik tablolama programları B.Excel’de grafik çizilebilir ? D.Select Range("B2"). Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır.4) .3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Resim 1. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.1’de yer almaktadır. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1.Temel Bilgiler Microsoft Excel.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. Resim 1. Resim 1. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1.(Resim 1. sütunlar ise harflerle belirtilir. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir.

.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. (Resim 1. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. Book2 gibi isimler verilir. || Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.4) Menüde Save.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.(Resim 1. Save As ise. Save As. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Save As Html.

Resim 1. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya.Resim 1.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. (Resim 1. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur.7) İkinci yol. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. (Resim 1. .

. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha. . Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir.9) ve fontu değiştiren komutu uygularız. kaliteli. Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir. sayı veya formul girilebilir. (Resim 1.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. B2 hücresine ‘Çağdaş. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda. başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir.Resim 1. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır.’ yazalım. yüksek. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama. (Resim 1.9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir. veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür.10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır. (Resim 1.

Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak.11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz. Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz. Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz.(Resim 1. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli .12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. || (Resim 1.13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. (Resim 1. TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. hücreye yeni bilgiler yazarak . TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir.13) Resim 1. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır. eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir. Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir.

Taşıma işleminde de olduğu gibi. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir. İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir.14 yapıştırılabilir. PASTE komutunun uygulanması için. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1. CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde. COPY düğmesinden de ulaşılabilir. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir.yöntemler kullanılabilir. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur.Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir. seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması. EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır.(Resim 2. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır.1) . Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır.

Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa . A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır. sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir. Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır.2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir. Kalın. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir.2) Resim 2. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2.1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. çoğaltılabilir. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2.2 Resim 2. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir. gösterilmesi . Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır.Resim 2.3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir. Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir.2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi. (Resim 2. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp.

5) Left sola hizalar. Ya da. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir. Right sağa hizalar.4) Resim 2.(Resim 2. metinler soldan. Resim 2. Center ortalar.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır. Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder. altı tek çizgili .5 .Justify iki yana. sayılar ise sağdan hizalanırlar.Resim 2. Double altı çift çizgili yazmak içindir.3 Single. çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir. Center Across Selection hücreler arasında hizalar. || Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de. Ancak hücre içinde metinlerin sağdan. (Resim 2. Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir.

inside ile de içine çizgi çekilir. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir. None. Bir hücrenin üstüne.7) HIDE komutu .5 kullanılır. Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir.6) (Resim 2. (Resim 2. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2.6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına. yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir. Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir. || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. Line style ile çizginin düz kesik. hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir.5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2. altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise. çift çizgi mi… olacağı belirlenir.

Resim 2.ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir.7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği. Insert menüsündeki Cells (Hücre).8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip. || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak . Row (Satır). Column (Sütun) komutları kullanılır.Satır ya da sütun eklemek için.Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir. Bir hücreyi. çıkarılabilir.8) Resim 2. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir. satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır. (Resim 2. satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir.

olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız. Excel bu değişimi yapabilir.'e basarak tarihi. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın. bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır. Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. || Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız.Excel’de yanlışlıkla bir hücre. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir.Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir. İstediğiniz . || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. CTRL+. Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz. bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor.

Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız. uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz. || Başa dön || Kendinize Bir Not . Count. CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur.) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz. CountNums. Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz.

her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir. Açılan pencerede (Resim 2.9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin. Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz. Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. Resim 2. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır. CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar.Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin. Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir.9 || Başa dön || . Comments&Indicator'ı seçin. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin. Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman.

Resim 2.10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir.Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir. Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır. Resim 2. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır. (Resim 2.11 .. Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman.10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir.

yazılacak ilk sayfaya .1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla. olduğu belirlenir. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır. || Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir.1) Resim 3. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır. Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır. kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı.(Resim 3. First Page Number başlığıyla. Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2.12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur. kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır. || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb.

Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır. Header. Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir. alt. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur. dosya adı. Resim 3. Resim 3.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar. Excel sayfasının adı.Seçeneklerin ikiside seçili ise.2 Üçüncü bölüm Header Footer.2 İkinci bölüm Margins’ dir. . Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası. Üst.Center on Page seçeneği. Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir.Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır. seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider.

(Resim 3.4) Resim 3. yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir.Resim 3. Seçilen bir hücre erimi. sayfaların yalnızca belirli . varsayılan yazıcıya gönderilir. Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla. || Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır. Kılavuz çizgilerini.3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi. notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir.Print düğmesine tıkladığınızda.4 Print komutu kullanılırsa. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi. bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir.

En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. tıklamak yeterlidir. Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz. || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. Etiketinizi. ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız. || Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem.

Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur.Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. hazırlanır. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır. || Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır. Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur.doğruysa_değer.

Resim 5. . Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır. Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2. Resim 5. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir. Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır.2 1.1 Resim 5.

Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını. || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu.Placement : Legend’ın yerini belirler. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır. rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. isimleri göstermez. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir. Show Value : Değerleri grafiğe ekler. Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır. Resim 5. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise.Değerler ise çalışma sayfasına . DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır. Show Label : Başlıkları grafikte gösterir.4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır.

|| Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır. . Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir. Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir.değiştirilebilir. || Başa dön || Grafiğin Rengini.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .