P. 1
00 Excel(Full)

00 Excel(Full)

|Views: 570|Likes:

More info:

Published by: Oğuzhan Ahmet Arık on Jun 06, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Her proje içinde ise. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. VBA. belge. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. Microsoft Excel. Kod Görüntüle düğmesine basın. Excel içinde yer alır.III. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. belge. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Bu nesneler. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. ardından Yordam kutusundan. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Proje gezgini penceresinin üstündeki. bir nesneye tıklayın. belge. 1. rengi. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Seçenekler menüsündeki. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Nesne kutusunda. Belgeler. A. belge. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Nesne kutusundan. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Microsoft Power Point. Bir nesnenin boyu. nesneye tıkadıktan sonra. nesneye tıkladıktan sonra. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. 2. .Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. Düzenleyici sekmesinden. Özellikler Penceresi Bir özellik. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Araçlar. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Visual Basic for Application. herhangi bir olay üzerine basarak. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. şablon ya da sunum için bir proje vardır. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA).

Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. düğmeler. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Sub yordamlar standart modüller. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez.üzerine gelme. Visual Basic nesneleri (formlar. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. vb) belli olayları tanırlar.B. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. . metin kutuları. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Böylece olay oluştuğunda.

örneğin Command1_Click. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Sub procedure’ınız hazır. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. 2. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Olay yordamları. 1. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin.KeyDown: Bir tuşa basmak. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. . Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. 3. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. 3. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur.

Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Rows (Satırlar). sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. deger2. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. çizim. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Function UcretHes(deger1. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). bir düğme nesne olarak adlandırılır. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Nesneler (objects). deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. baz. Cells (Hücreler). Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. grafik. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler.Bir sub ise belli bir işi yapar. sayfa (sheet). Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. baz. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır.

Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. ardından nokta ile metot kullanılır.1).Range("a1") 1.Workbooks("butce").Close 4. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi.Worksheet("ocak").Metot ActiveCell.Size = 34 2. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar .Font.Clear ActiveWorkbook. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Metotların kullanımında nesne.Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Bold = True Cells(5. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Nesne.Font.

C:C.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9.Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1. C. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1").Activate Range("A1:B5").1) Değerleri: Range (“A1”).1).F:F") A. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.Font. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır.Delete Range("B5").8:8") Birinci.Value Cells(1.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.1) . Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Aşağıdaki örnekte Cells(6.Select Range("A1"). üçüncü. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.Value 1. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir. sekizinci satır Range("A:A. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır.Cells(6.Sheets("Sheet1"). Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. Range (“A1”) Cells(1. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.Range("A1:D5"). Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır. . ve F kolonları 2.3:3. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). 1).

Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1").ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). daha kolay erişim için. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Rows(5)) .Font. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1").Cells(counter.Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Rows(3). Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. üçüncü. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. birinci satırı döndürür. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir.Rows(1). 3). Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız.

Aşağıdaki örnek MyBook.[A1:B5].xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.Font.xls]Sheet1!Sales").Font.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Sub ClearRange() Application. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.myUnion. Aşağıdaki örnek MayBook.xls!MyRange" Selection.xls!MyRange").Value = 30 End Sub 5.Goto Reference:="MyRange" Selection. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Sub SetValue() [MyRange].xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir. Sub FormatSales() Range("[Report. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.Goto Reference:="MyBook. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1").Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Sub ClearRange() Application. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") .ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.Bold = True End Sub 4. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.

Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . sütunun 1 den 20.Cells(counter.If c. 3). satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler.Cells.Bold = True End Sub 8. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.Interior. Sub Underline() ActiveCell.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Value < limit Then c.Font. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Font.Offset(1.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız .Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz.ClearContents End Sub .Range("A1:D5") myRange. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak.Formula = "=RAND()" myRange. Aşağıdaki örnekte 3. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6. 3).

Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. Kaydet ile kullanımı aynıdır. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. alt. KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. Üstbilgi / Altbilgi . ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. Tıklandığında üzerinde Sayfa. Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. ( Çizgiler görülmeyecektir. Kenar boşlukları. Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. sol. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir. (Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak . Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek. Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır. ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır.EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz.

Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür. satırın . ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız .) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır. Özet. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin.bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler. satırın . Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz. Đstatistikler. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir. Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz. Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle. Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. kes. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır. . sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür.

ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. Biçimler. Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir. Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Yukarı. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim. Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Seriler. Tıklanıldığında içinde Aşağı. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Sağ .YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. Daha sonrada seri türü belirlenir. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir. BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır. SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. . Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur. Đçindekiler. DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. Sol. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır.

Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir. Uygula. Yarat. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. Yapıştır. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır. resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır. . Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir. sütun. özel isimler verilebilir. Tıklanıldığında Tanımla. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler. istenirse tümü birden değiştirilebilir. RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. satır. çalışma sayfası. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar.

Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır. BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır. satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır. ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır. Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . sayfayı gizleme. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır. bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir. SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır. Đstenilen alanlara link atılır. ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır . Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme. MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır.HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin. değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. .

.....................................................................................42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında....................................................................................................................................50 DAMGA ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................44 GÜN......................................................................................................................................................................................49 METĐN FONKSĐYONLARI.39 Dizi formülünü düzenleme....................................................................................................................................................................$A$14) eşittir 5............................................................................................................................................27 Formül sözdizimi hakkında............. düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar...55 MBUL.........44 ŞĐMDĐ ....................................................................48 TAMĐŞGÜNÜ.............................................................................53 YAZIM...45 TARĐHSAYISI...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 SAYIDÜZENLE..........49 HAFTASAY .................................................................................39 Formül sözdizimi hakkında.........................47 AY.....................................................................................................................................51 BUL ......................................................... ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 Formülü düzenleme...................40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 R1C1 başvuruları hakkında.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................48 SERĐAY ...................................................................................44 BUGÜN ................................................................................................................................................................................................................43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında..................................................52 SOLDAN ...................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma ..................................................................................................................................................46 YIL............................ renk .........50 TEMĐZ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında ....................... eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?...................................................................................................................................................................................................................................................................................51 ÖZDEŞ........56 .....................................................42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda......50 BĐRLEŞTĐR ..............................................................................................................................54 SAĞDAN....................................................................................................................................55 MBUL($B$17..................54 DEĞĐŞTĐR ........................................................................................................................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm....................................................................................................................................................................................................................................................................51 LĐRA ...............................................................................................................................53 KÜÇÜKHARF............................................................................................................................................................................................................................................................45 ZAMANSAYISI ....................................................................................................................................................................................................... kopyaladığınızda............................................................................53 UZUNLUK ......................................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında...................................................47 SERĐTARĐH................. hesaplama....................46 HAFTANINGÜNÜ......................................................44 TARĐH ............................................................................................................DÜZENĐ..................................46 DAKĐKA...................................................................................................................................................................................41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri.......................................................................................................................43 BUGÜN ..............................................................................................................................................................................................................................................................53 PARÇAAL....................................56 YERĐNEKOY ........................................................................................................................... grafik...............................................................................................................................................................40 Formülü veya dizi formülünü silme ..............................................................49 ĐŞGÜNÜ ............................................................................................47 SAAT ........................................................................................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI .........................................................................................50 KOD...........................................................................................................................................................................................................................................54 YĐNELE ........................................................................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark ..........................................................................................................................................

..................................................................63 ROMEN ........................57 SAYIYAÇEVĐR......................................................63 RASGELEARADA .....................................64 ĐŞARET.........................................71 BOŞLUKSAY................................................................................................................................................................................59 ÇARPINIM ...................................................................................................................................................................................................................................... B4<100) eşittir DOĞRU........................................................57 MUTLAK ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................56 KIRP ...............................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ...........................................................................................................................61 MOD ......................................................................................................70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI..........................................................................................................................................................................................................................................................................58 EĞERSAY(A3:A6............................................60 OKEK ..............................................58 EĞERSAY ..........69 MĐN.............................61 TEK.........................62 S_SAYI_ÜRET...........66 ETOPLA .......68 EĞER ...................................................................................................................65 TOPLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 KAREKÖK ...........................61 KYUVARLA ..................................69 YADA ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................70 ORTALAMA....................69 ORTANCA .................60 LN .....................................................................................57 Örnek...................................................................................................................................68 YANLIŞ.61 LOG10 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 COS.........................................................................................................................................................TĐPĐ ...................................................................................................................................73 E Đşlevleri .......................................................................................................................................................................................................................................................”elmalar”) eşittir 2 ................................................................................................................64 YUKARIYUVARLA................................................................................73 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR .M.........................................................................................................................................................................................................68 DEĞĐL....................................................................................................................................................................69 DOĞRU ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 TAVANAYUVARLA ..........................................................................................................................................................................................................................................66 TAN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................72 HATA..59 OBEB..............................................................................................................................................................................................................67 VE(1<B4........................................................................................................................................................................60 LOG ........................................................................................65 SĐN ..........67 VE .......................................................................................................................................................................................................................................................................62 ÇARPIM .....................62 BÖLÜM .........................................................................57 BÜYÜKHARF.................................................................................................70 MAK .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................72 BĐLGĐ...........................................................................................59 TABANAYUVARLA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 ALTTOPLAM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 ÇĐFT..................................63 YUVARLA ................62 PĐ........................................................................................................................................................59 ÜS ....................................................................................................................................................................................................................................................................56 METNEÇEVĐR............................................................................67 NSAT ..................................................................................................................71 HÜCRE .......................................................................60 TAMSAYI ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................64 AŞAĞIYUVARLA...........................................................................................................................................

...........................80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? ......................................................................................................................................................................76 ALANSAY ....................................80 #YOK hatasının anlamı nedir?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 SATIR ......................................................................................................................................................................................................................................................75 S ............................................................................................................................................................................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?......................................................78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ......................................................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................84 Tarih ve saat girme ipuçları......................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ .................................................................................................................................................EÇĐFTSE....................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında .....75 TĐP ..........................76 ADRES .....................................................................................................................................................80 ##### hatasının anlamı nedir? ...82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?.............77 SÜTUN ..................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri ..........................................80 #AD? hatasının anlamı nedir?..............................................................................................................................................................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? ..................................................................................................................................................................................................................78 SATIRSAY ..................................................91 ...............77 DOLAYLI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 SÜTUNSAY .........................................................................................................................................................................................................................................................................75 YOKSAY...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları.............................................................................................................................................................................................................................................................................83 BĐRLEŞTĐR ...79 HATA MESAJLARI...........81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?.........................................................................74 ETEKSE.................................................................................................................................................................................................................

ama Excel'i tüm işlevleri. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum. Bu durumu düzeltmek için. tablolama. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. Sayı. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz." "Korkmayın. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Genel. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. 27 . ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif. "Hücrelere veri girmeyi. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek. gibi. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. hücre veya hücreleri seçin. Örneğin basılan sayfanın başlığı. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. grafikler hazırlamak. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. benimle işiniz bittiğinde. 54.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor.. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz. Para Birimi. "Ama bunlar yeterli değil. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim. 53. Amacım. Sabırsızlandığınızı görüyorum. Tarih.

üstbilgi ve altbilgi alanları.) işaretleri ile gösterilir.… olarak isimlendirilmiştir. Excel Sayfasız Açılsın.455.00 olarak gösterilir).) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız.00 olarak görünecektir.XLT adıyla kaydedin. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin.00 seçeneğini işaretlemişseniz. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız.00 $ yazdığını göreceksiniz. Sayfalara Đsim. 345. Özel Düğmeler.455. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz.Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. 60. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Excel ondalık kesrini virgül (. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda.XLT adıyla kaydedin. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. 28 . 55. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz.##0. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Sayfa2. Aslında bunu Windows 95 belirler. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Excel'i her açtığınızda.000. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. 56. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. gerçek rakam 3. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Excel'i her açtığımda yazıtipi. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Ondalık ayracının nokta. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın.). ancak hepsini değil. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. 58. 59. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Ondalık ve Basamak Ayraçları. Bazı hesap tablolarında TL. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. binlik hane ayracı nokta (. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #.) olarak gösterir. kenar boşlukları.

Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. Excel'de formüller kullandığımızda. Bunları da öğrenin. Bunun pratik yolu ise. 63.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. #AD? (#NAME?) Formül. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş. Örneğin mart ayı toplamı. Örneğin. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. 8. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. #REF! Excel. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Bu. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. 61. sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Hücrelerinizi adlandırdıysanız.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. Bu. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Yapılacak iş. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Belgelere Kolay Ulaşım. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. "Acele etmeyin" dedim.

Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. haftanın günlerini. 66. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Bu nasıl çalışıyor? Excel. Mart. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer.Value=Ucase$(c. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Diğer hücrelerin (Şubat. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. bkz. 4. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.) 65. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın.Cells c. 3. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. 9… veya Ocak. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Fahrenhaeit. Elimizde pound. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 . Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise.…) olarak dolar. 5. Mart. 64. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. seçili alan kopyalanır. Mayıs. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. 7.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. imleç ok işareti halini alır. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. Nisan. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir.Cells c. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. Sadece gün.Value=Lcase$(c. 5. 95 no'lu püf noktası. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz.… gibi). yani ayni alandan iki tane olur. geri kalan hücreler (3. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum. 67.

Hücreyi Metne Uydurmak. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. "lt". bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. Fahrenheit'ı Celcius'a. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Hızlı Kopyalama. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Sayfalar. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. "gal") =ÇEVĐR(30. hücrelerin tümünü seçin. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. "kg") =ÇEVĐR(78. BUNLARI DA BĐLĐN! 69. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. "lbm". klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. litreyi galona. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. "C") =ÇEVĐR(C12. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. 71. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Otomatik Toplam. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. Formül Kopyalama. "h") 68. 73. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. 70. 72. "F". 74. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. çizginizi çizin. =ÇEVĐR(1. 31 . Çizginin renk. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye.modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Enter Tuşunu Kontrol Edin. Sayfalar. "w". Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. Bu işlemin en pratik yolu ise.

Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. küçüktür. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. 77. tablonuz Excel'de yapılan 32 . eşittir. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın.. bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Büyük Alanları Seçmek. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. artık bunları düşünecek durumda değildim… 76. Gömme (Embedding) işleminde ise. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Tamam düğmesine tıklayın. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. buna hayıflanayım mı yoksa. Bazen tablonun tamamını değil. vs. xx. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir.75. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Doğrusu. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Tablo Yapıştırma). Bunları da Bilin!. Gömme. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 8. ve Bağlama. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. durum çubuğuna bakın. Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. Eee. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz.

Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. 500 milyon TL kar elde etmek için. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. 81. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın.değişikliklere göre güncellenir. Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. B5 hücresini tanımlıyor). Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. Bazı tablolarımız. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. 80. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. bunu tek sayfaya sığdırmak. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. 78. Tamam düğmesine tıkladığımızda. 79. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir.

O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. 83. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. 84. Excel 4. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır.çalıştırın. Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. Sağ tarafta. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. yazıcıdan eksik çıkıyor. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Bu kamera düğmesidir. Sayfa2'de ise çok benzer. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz.0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Ancak emin olmayın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin. Excel hücrelerine girdiğim metinler. 82. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Böylece hem eksiklerinizi.

" "Ya makrolar?" diye sordu Elif. 4. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Fonksiyonlara. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. 2. Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. "Makrolar biraz uzman işidir. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. 88. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. ve 3. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız. 5. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. 86. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. adımı çıkacak. Başlık Ortalama. Şimdi dersimize geçelim…" 89. Bu sekmeler. sayı adedi. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Bunları doldurun.85. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. Yine de size birkaç örnek vereceğim. Seçimin Vaziyeti. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. "O kadar çekinmeyin. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı. yani işlevlere gelince. FONKSĐYONLAR. bu tercih size kalmış. sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. GÜN GRAFĐKLER. Excel'in grafik özellikleri. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. ilk hücreye başlığınızı yazın. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. 87. 9. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Excel 95. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. 35 . Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Tablo Yapıştırma. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. Grafiğin renklerini. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. Word'den Excel'e Tablo. Ancak.

Örneğin 3456. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. 1 Ocak için 1. Raporumuzda matrisler kullanacağız. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. 91. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir. o da artık yıllar. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız.) 36 . adımda ilk seçeneği işaretleyin.12.5 olur.100. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip.1) fonksiyonunu kullanırsanız. 3. 90. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. bir sütuna sayıları girdiyseniz. (Đki matrisin çarpılabilmesi için.45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5. Bu yüzden. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. 93. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım.C3+B3). Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Böylece aşağıdaki gibi.) 94. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. Yani. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için. Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. ilk matrisin sütun sayısının. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. Gün olacak şekilde. yoksa fonksiyon döngüye girer. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Grafik Sihirbazı'nın 2. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. Grafiğin üzerine çift tıklayın. 92. TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Gün. Ancak. 31 Kasım için 366.31) formülünü girerseniz. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz. yuvarlanmış rakam 3456.

tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Excel'i yaratanların bir azizliği. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın.Cells c. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Dikine Başlıklar. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin.) Dosyayı PERSONAL. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Tabii. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Romen Rakamları. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. 99.Formula=c.Value=Application. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. büyük olasılıkla.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. formül olarak değil. Otomatik Biçim. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın.Value) Next c End Sub 97. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum.Trim(c. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. 96. 100.C ells c. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 .

Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum.Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. 101. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Şöyle Fethiye civarlarında. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 . geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. Đşte bu kadar. yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu. orası kendilerine kalmıştı. Fırıldak. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. bol deniz.

çalışma sayfası değerleri üzerinde. soldan sağa doğru. aşağıdaki formül. =B15*5 Formüller. Örneğin. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. Aşağıdaki formül. Bir hücrenin. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. formüller. Đşlevler. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. formülü içeren hücre de değişir. hesaplamanın sürecini tanımlar. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. sonra sonucu 3’le çarparak. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. Varsayılan olarak. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. bir ok tuşunu kullanın. B15 hücresindeki değeri. değerleri birleştirebilir. 11 sonucunu verir: Formül. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir. 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. TOPLA çalışma sayfası işlevi. Formül. arkasından da formülün hesapladığı gelir. bir hücreye başvurabilir. ayrıca.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. diğer hücredeki değere bağlıdır. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. Formüller. bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. 39 . Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. Microsoft Excel’de. bir hücre veya aralık başvurusu. Formüller. Sonra da. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. toplama. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. Aşağıdaki örnek. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. =5+2*3 Aksi durumda. Örneğin. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. Formülü içeren hücreye. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. Formülün sözdizimini değiştirerek. değerleri. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. pek çok hücre aralığını hesaplar. Formülün sözdizimi. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. D5. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. yeniden hesaplanacaktır. çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. Microsoft Excel bir formülü. Her bir işlenen. değişmeyen bir değer (sabit değer). Formül sözdizimi hakkında Formüller. ancak. aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere. 5’le çarpmaktadır. formülün sonucu hücrede görüntülenir. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. 3 ENTER tuşuna basın. aşağıdaki formül.

sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. sütun ve 10. sütun ve 10. Bir hücreye başvurmak için. Microsoft Excel . bir hücrenin konumunu. arkasından bir satır numarası. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. sütun harfini. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. Formül çubuğu etkin durumdayken. sütundan E. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. uzaktan başvuru denir. Varsayılan olarak. hesaplanan değeriyle değiştirerek. satırdaki hücre A10 A. 3 Dizi formülünü düzenleyin. Microsoft Excel. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. satır ve B. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. iki nokta üst üste imi (:) girin. bir dizi formülüyse. D sütunuyla 50. Ayrıca. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. arkasından da satır numarasını girin. satırdan 10. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız. Örneğin. bir dizi formülü ise. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. Başvurularla. R1C1 biçemi. sütundaki bütün hücreler H:H H. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. satırdan 20. Bir hücre aralığına başvurmak için. başvuru örnekleridir. sütundan J. diziyi seçin. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. Bir formülü. artık yeniden hesaplamaması için. Formül. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman. formülü “dondurabilirsiniz”. Aşağıdakiler. Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. R1C1 biçeminde. D50. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru.satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. “R”.Formül. 2 DELETE tuşuna basın. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. Notlar 40 . aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. yalnızca. dış başvuru denir.

Aşağıdaki örnekte. çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri. yani B2’ye başvuru yapar. Microsoft Excel. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. formüle. Aşağıdaki örnekte. Örneğin. formülünüz A5 hücresini. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. bir 3-B başvuru kullanın. Bu işleme. B6 hücresi. örneğin. formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. hücre veya aralık başvurusunu. bir hücrenin konumunu. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. 6 Formülü tamamlayın. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. “R”. 41 . B7 hücresine kopyalanmıştır. işlevin adını girin. 3-B başvuru. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. =A5 formülünü içermektedir. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. göreceli başvuru denir. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin. hücre aralıklarını. 2 Bir = (eşit imi) yazın. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. Microsoft Excel. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. bir mutlak başvuru kullanın. Aşağıda. Microsoft Excel. Örneğin. B6 hücresindeki formül. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. arkasından bir satır numarası. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. her iki başvuru da değişir. Etkin hücre A1’se. B7 hücresindeki formül. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. sonra bir açma ayracı yazın. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir.

EĞER işlevi. başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. fakat. temel. Dizi formülleri. Örneğin. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. ORTALAMA. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. MINA. Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. VARA. bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince. hesaplamalara ekler. sabitleri. SAY. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. STDSAPMAS. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir. Örneğin. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. {=EĞĐLĐM(B10:B15. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Çalışma sayfasında. STDSAPMA. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için. sayfa silerseniz. Dizi formüllerini. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. Örnekler. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. ORTALAMAA. Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. MAK. dizi formüllerinde kullanılamaz. aşağıdaki örnek. 3-B başvurular. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. hesaplamadan kaldırır. kopyaladığınızda. aşağıdaki formül. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. A5:A15 aralığındaki. hesaplamadan kaldırır. bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. ORTALAMA işlevine verir. ÇARPIM.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları. Microsoft Excel hesaplamayı. MAKA. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.A10:A15)} Bir dizi formülünü. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. VARS ve VARSA. Aşağıdaki örnekte. dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. SAYA. dizi formülleri. kopyaladığınızda. Sayfa2 ile Sayfa6 arasında. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. Çalışma sayfasında. {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. 3-B başvurular. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. Microsoft Excel hesaplamayı. STDSAPMASA. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. diziyi. STDSAPMAA. MIN. VAR. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi.

belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. Özgün çalışma kitapları. Tarihin görüntüsünü. Varsayılan olarak. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için. Örneğin. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. fakat. Bu tür bir hesaplama. Bununla birlikte. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. Microsoft Excel. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. bağlama özellikle yararlıdır. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin.35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. depolanan değeri değiştirmez. model üzerinde. Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. Microsoft Excel. Büyük. Aşağıdaki örnekte. hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. “22-Haz-96”). çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları. çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre.A10:A15. Hesaplama devam ettikçe. Bağlama. Ekranda gördüğünüz değer. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz. komutlar seçebilir. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir. Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. Mümkün olan her defasında. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur.{35246. bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. karmaşık modelleri yükleme. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. Karmaşık bir modeli. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. Microsoft Excel yalnızca. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları. ayrıca. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. hala. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . Dış başvurular. Microsoft Excel.{=EĞĐLĐM(B10:B15. bu çalışma kitaplarını kaydeder. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz.

Örneğin. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. yıl. Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. Daha fazla bilgi için. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir.ay. TARĐH(90. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. ay ve günün sabit değil. formül olduğu durumda çok yararlıdır. 44 . Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. 1. Ay 12’den büyükse. TARĐH(91.gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını.35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa. TARĐH(91.1. TARĐH işlevi. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri sayısı. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi TARĐH(yıl. Örneğin. 1) eşittir 31777. Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır. 1. TARĐH(91. 1) eşittir 332391. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur.2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur.14.

Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın.. 1900 tarih sisteminde 367. Örneğin. Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir.55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 . Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. solundaki sayılar tarihi belirtir. Macintosh için Microsoft Excel ise..8. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse. tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22. Örneğin.5 seri sayısı 12. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır.52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Daha fazla bilgi için. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için. Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. Sürekli olarak güncelleştirilmez. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Windows için Microsoft Excel.

Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0. Dakika. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. Yıl.274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.007) eşittir 1904 YIL(29747. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.007) eşittir 1900 YIL(29747. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Daha fazla bilgi için. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. Daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri sayısı. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın.01) eşittir 14 DAKĐKA(4.007) eşittir 1985 46 .

Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.7) eşittir 16 SAAT(29747. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi. Örnekler SAAT(0. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Daha fazla bilgi için. Uyarılar 47 . Saat. döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no. Ay. 2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir. Daha fazla bilgi için. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. ŞĐMDĐ işlevine bakın.7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Gün. gibi bir metin olarak verebilirsiniz.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. ŞĐMDĐ işlevine bakın.

çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). Aylar tamsayı değilse. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın. Bu işlev kullanılabilir değilse. Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. Daha fazla bilgi için. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir.1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”). Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. son_tarih. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. kesirli kısmı atılır.Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir. Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. Bu işlev kullanılabilir değilse. TARĐHSAYISI(“01/12/91”). Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın.

Sözdizimi HAFTASAY(tarih. -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Hafta Pazartesi günü başlar. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır. Bu işlev kullanılabilir değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Sayıyı tarih şeklinde görmek için. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse.Haftanın.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi. Pazar ise: HAFTASAY(34343. tatiller) 49 . Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. 9 Ocak 1994. 1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Bu işlev kullanılabilir değilse. 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Örnekler Tarih. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın.SERĐAY Ayrıca bkz. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar. Fatura ödeme tarihlerini. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Bu işlev kullanılabilir değilse. günler. SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir. Hafta Pazartesi günü başlar. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır.

Örneğin. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır. Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . Karakter. 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). 5. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. Günler tamsayı değilse. 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. {33245.Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır. kesirli kısmı atılır.Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi. negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. Liste. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir.

LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür.00 TL_)..”için debi”. . 4) eşittir “(0.C2. Onluklar belirtilmezse. Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1. ama biçim farklarını gözardı eder. Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “.Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir. metin2. BĐRLEŞTĐR(“C5.567. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”.##0. 2) eşittir “1234. Uyarılar &” işleci. metin öğelerini birleştirmek için.567.. metin2.”/km”.. bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın.(#.. -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. onlukları istenen haneye yuvarlayarak. aynı değilseler YANLIŞ’ı verir.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir.57 TL” LĐRA(1234. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” .”’dır. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. 2 olduğu varsayılır.567. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir.. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır.) Metin1. metin dizisi. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark.00 TL). “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”. bir sayıyı metne dönüştürür. “sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 . ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır.##0.888) eşittir “99.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0.onluklar) Sayı bir sayı. Örnekler LĐRA(1234. Kullanılan biçim: #. “Değer”) eşittir “Toplam Değer”. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır.1230 TL)” LĐRA(99. Onluklar negatifse. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz. Sözdizimi LĐRA(sayı.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu. Metin öğeleri. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”. Metin2 ikinci metin dizisidir. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir.C8.123.

BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz. sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir.”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”.1.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3. PARÇAAL(A2. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir. 1 olduğu varsayılır.1.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”. metin. Örnekler BUL(“M”.BUL(“ #”. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez. kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır. Onluklar negatifse. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım. “Bakır Teller #12-671-6772”.onluklar. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4. Bul_metin “” (boş metin) ise. “Değişken Rezistörler #116010”.BUL(“ #”. Sözdizimi BUL(bul_metin. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse.BUL(“ #”.A2.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar. KarşılaştırAralık adı. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir.”Meryem Turkmen”. Uyarılar Bul_metin.Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.1. Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir. Başlangıç_sayısı. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin. Bul_metin joker karakterler içeremez. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır.A4. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_sayısı belirtilmezse.A3. metin’in uzunluğundan büyükse. metin’de yoksa. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. Uyarılar 52 .

Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. 53 . Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. 2B”) eşittir “apt. SOLDAN işlevi tüm metni verir. YAZIM. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler. Sayı_karakterler değişkeni için. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E. Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir. A2 hücresindeki değer “156–“ ise. -1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234.567. Örneğin. 1) eşittir “1234. Boşluklar da karakter olarak sayılır.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle.332) eşittir “44. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM.DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. Metinleri değerlere dönüştürmek için. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir. e. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. Sayı_karakterler belirtilmezse. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler. Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44. Sözdizimi SOLDAN(metin. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt. E. SOLDAN(A2.567. Örnekler SAYIDÜZENLE(1234. Birliği”) eşittir “e.6” SAYIDÜZENLE(1234. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir. 1 olduğu varsayılır.567. metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın. bir metinden belirli sayıda karakteri verir. KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir.

yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir. metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir.Sözdizimi PARÇAAL(metin. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. Sözdizimi YAZIM. metin büyüklüğünden küçükse. 1.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir. Aşağıdaki formül. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. Başlangıç_sayısı. 5. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. 3. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir. Sayı_karakterler negatifse. Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül. sayı_karakterler. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler. 4. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. 6. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. 6). Örnekler YAZIM. Başlangıç_sayısı. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. YAZIM. Sözdizimi 54 . metin uzunluğunu aşıyorsa. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. 2. 2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 3. başlangıç_sayısı. 6. 1.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir. başlangıç_sayısı.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. 1.DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin. beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. 5.

ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın. 2. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak. aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. #DEĞER! hata değeri verilir. Sayı_kere tamsayı değilse.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım. karakterle başlar. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. Bul_metin’de joker karakterler. Örneğin. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. 1 olduğu varsayılır.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. Sözdizimi MBUL(bul_metin. Bul_metin bulunamazsa. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz. Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. kesirli kısmı atılır.”Durum”. Uyarılar MBUL işlevi. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler.3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. SOLDAN işlevine benzer. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir. metin’in içinde. SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi. Soru işareti tek bir karakteri bulur. MBUL işlevi 8. metin. Sözdizimi SAĞDAN(text. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. 1 olduğu varsayılır. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru). Sayı_karakterler belirtilmezse. Sayı_kere 0 (sıfır) ise. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. karakterden önce bir tilde (~) yazın. Örnekler MBUL(“r”. yıldız bir dizi karakteri bulur. “AYF0093. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir.YĐNELE(metin. Örnekler YĐNELE(“*-“. #DEĞER! hata değeri verilir. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. başlangıç_sayısı’ndan değil. MBUL işlevi her zaman. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın. başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan.

Yineleme_sayısı belirtilirse.MBUL($B$17. Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez.6. eski_metin yalnız orada değiştirilir. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. Ayraç. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1. 1991”. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir. M işlevi değer’i verir.$A$14). yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur. eski_metin. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir.MBUL($B$17. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. 3) eşittir “1. “2”. Dönem. “1”. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”. bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın. 1991” YERĐNEKOY(“1. Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. M işlevi “” (boş metin) verir. Dönem. Yineleme_sayısı eski_metin’in. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. YERĐNEKOY Metinde. Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın. Değer metne başvuruda bulunmuyorsa. Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer. eski_metin. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin. biçim_metni) Değer sayısal bir değer.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir. Dönem. Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. Belirtilmezse. 1) eşittir “2. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 . “1”. yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. “2”. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. “Satış”. Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir .$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. 1991”. Dönem. yeni_metin.

başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. Boşlukları düzenli olmayan. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir. “0.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0. değeri değiştirmez. MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı. Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir. Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz.2.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. yalnız biçimi değiştirir. 000”) eşittir 1.715. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek. Metin. Örnekler METNEÇEVĐR(2. Metin bu biçimlerden birinde değilse. Bir sayının mutlak değeri.00 TL”) eşittir “2. “gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir. işareti olmadan sayıdır. Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 . Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir.

1) eşittir 1.5.5. EĞERSAY(B3:B6. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır.234. fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4. “portakallar”.5. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. Örneğin. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. Örnekler COS(1.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir. 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2.05) formülünü kullanın. 0. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım. “şeftaliler”. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı.42.Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır.5.01) eşittir 0. “>32”. Sözdizimi EĞERSAY(erim. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir.5.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir. EĞERSAY(A3:A6. Örneğin. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır.500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0. “elmalar” olarak ifade edilebilir.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32.”>55”) eşittir 2 58 . yuvarlama yapılmaz. 0. “32”. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”. -2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2. 42 TL ise.047) eşittir 0. Sayının işaretinden bağımsız olarak. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1. ölçüt 32. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. 75. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa.0. Sayı.5 TAVANAYUVARLA(0. 54. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa. Açı derece cinsindense. Örnekler TAVANAYUVARLA(2. anlamın tam bir katıysa.

Sayı.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı.5. Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için.71828182845904’e eşittir. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz.389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir. üs alma işlecini (^) kullanın.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir. yuvarlama olmaz. ÜS işlevi. 1) eşittir 2 59 . 1*2*3*. bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor.. Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örneğin. anlamın en yakın katına yuvarlar. Örnekler TABANAYUVARLA(2. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. doğal logaritmanın tabanı olans 2. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır.. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır. sıfıra doğru. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz. Örnekler ÇĐFT(1. Bir sayının çarpınımı. Uyarılar Sayı sayısal değilse. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı. Örnekler ÜS(1) eşittir 2. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Sabit e.

5. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır.5. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır.01) eşittir 0. 60 . Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. sayı1. Herhangi bir değer tamsayı değilse.234. Örnekler TAMSAYI(8.) Sayı1.9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir.. kesirli kısmı atılır. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse. OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler OKEK(5.. Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse. Örnekler OBEB(5. 2) eşittir 10 OKEK(24. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1.. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. 2) eşittir 1 OBEB(24.. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir.. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. .71828182845904) dayanırlar.. Bu işlev kullanılabilir değilse. sayı2. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi OKEK(sayı1. 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. Sözdizimi OBEB(sayı1.5. -2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2.1) eşittir 1.5 TABANAYUVARLA(0.9) eşittir 8 TAMSAYI(-8. kesirli kısmı atılır. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Bu işlev kullanılabilir değilse. sayı2.. Değer tamsayı değilse. sayı2. 1) eşittir 1 OBEB(5.. OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir.. 0. sayı2. . En küçük ortak kat. 0. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Bir her sayıyı tam olarak böler. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir.) Sayı1. 1 ile 29 arasında değerlerdir. Doğal logaritmalar e sabitine (2.TABANAYUVARLA(-2. 36) eşittir 12 OBEB(7. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir.

Bu işlev kullanılabilir değilse. 2) eşittir 1 MOD(3. d) = n . taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. katsayı) 61 . Uyarılar MOD işlevi. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı. bölen’le aynı işarete sahiptir. 2. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Sözdizimi MOD(sayı. 2) eşittir 3 LOG(86. -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir. Uyarılar LN işlevi. Örnekler LN(86) eşittir 4.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. ÜS işlevinin tersidir. Sözdizimi KYUVARLA(sayı.7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. 2) eşittir 1 MOD(-3.454347 LN(2. Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır. Bölen 0 ise. -2) eşittir -1 MOD(-3. Örnekler LOG10(86) eşittir 1. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n. Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Sonuç. Taban logaritmanın tabanıdır. Sözdizimi LOG(sayı.7182818) eşittir 4.

Örnekler KYUVARLA(10. Örnekler ODD(1. Sayı bir tek tamsayı ise..2) eşittir 1. sayı2. Sayının işaretine bakılmaksızın. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır.. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. 62 . dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz.4 KYUVARLA(5. katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın.57079. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Uyarılar KYUVARLA. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. #DEĞER! hata değerini döndürür.. Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1. 0. mantıksal değer.. Uyarılar Sayı sayısal değilse. mantıksal değerler.14159265358979) 15 basamağa kadar verir. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2. Uyarılar Sayı. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse.. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1.. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir. TEK. sayı2. sıfır hariç yuvarlama yapar. eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan. . aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.Sayı yuvarlanacak değerdir.3. Örnekler A2:C2 hücreleri 5.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3.. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler.) Sayı1. yuvarlama olmaz. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.

BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız.Bu işlev kullanılabilir değilse. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. RASGELEARADA işlevini kullanın. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. Payda bölendir. 3. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10.5. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 . S_SAYI_ÜRET işlevini. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Örnekler BÖLÜM(5. Sözdizimi RASGELEARADA(alt. Sözdizimi BÖLÜM(pay. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Aşağıdaki ROMEN(499. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır. form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır. Sözdizimi ROMEN(sayı. Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir.0) örneğe bakın. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. payda) Pay bölünendir. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir.

5. Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse. #vDEĞER! hata değeri verilir. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. 1) eşittir -3. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır. Sayı 3999’dan büyükse. Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir.1 AŞAĞIYUVARLA(31415. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0 ise. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. Örnekler YUVARLA(2.14159.475. 1) eşittir 2.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499.4) eşittir “ID” ROMEN(1993.92654. Örnekler ROMEN(499.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499.9. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.48 YUVARLA(21.149. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3.2.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir. 3) eşittir 3. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. sıfıra doğru yuvarlar. 1) eşittir 2.1 YUVARLA(-1.15. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar.14159. Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa. sıfırdan uzağa yuvarlar. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse.141 AŞAĞIYUVARLA(-3. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı.2 YUVARLA(2. 64 . sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.1 Daha kısa. Sözdizimi YUVARLA(sayı.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499. 2) eşittir -1.

00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3. Sayı negatifse.92654.0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76. Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra. bu yaklaşık olarak sıfırdır. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır.2. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 . 1) eşittir -3. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. 3) eşittir 3. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz. p’nin sinüsü sıfırdır.9. ondalık virgülün soluna yuvarlanır.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir.Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer. Örnekler YUKARIYUVARLA(3.142 YUKARIYUVARLA(-3. sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir. sayı yukarı doğru. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. sayı yukarı doğru. Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır.22E-16. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir.14159.14159. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır.2 YUKARIYUVARLA(31415. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse 1’i.

. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır. “>32”. sayı2. ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz. 15. aralıktaki hücreler toplanır. “32”. . 2. Sayılar. B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. Sözdizimi ETOPLA(erim.. Örnek 66 . Önceki örneğin tersine. Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir.. Toplam_erimi’ndeki hücreler. ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir. B1. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur. A1 hücresi “3”ü. bu içiçe girmiş alt toplamlar. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır. “elmalar” olarak ifade edilebilir. A2:E2 hücreleri 5. ölçüt. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. 30. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. Ölçüt 32.. DOĞRU) eşittir 6. Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın.. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. 15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir. 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar. Örnek ALTTOPLAM(9. sayı2..) Sayı1. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı. Toplam_erimi belirtilmezse. Ref2.3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür.. Örnekler TOPLA(3.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. Başvurulardan biri 3-B ise.. Örneğin. Sözdizimi TOPLA(sayı1.

9) eşittir 8 NSAT(-8.. Bağımsız değişkenler. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4. 300000 TL. .mantıksal2. ETOPLA(A1:A4. 21000 TL. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense.99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir. test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur. bu değerler gözardı edilir. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU.. Örnekler TAN(0.785) eşittir 0. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 .. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır. TAMSAYI işlevi ise.3) -4’ü.B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir.. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. TAMSAYI(-4. 200000 TL. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen.mantıksal2. Sözdizimi NSAT(sayı.9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. Örnekler VE(DOĞRU. Sözdizimi VE(mantıksal1.) Mantıksal1. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa.. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU. Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri.”>160000”. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar. 400000 TL. 14000 TL. Örnekler NSAT(8. 28000 TL.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL. VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.

Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz. eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir. EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için.”Bütçeyi aşıyor”. 500. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise.””) Bir gider işlem tablosunun. Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için. B4<100). Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir.”Bütçeyi aşıyor”. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3. EĞER işlevi. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4.” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. 500. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. 925.TOPLA(B5:B15). “Değer aralığın dışında. EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür. B4. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500. YANLIŞ verilir. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir. bu cümlelerin verdiği değeri verir. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse. YANLIŞ ise başka bir değeri verir. OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 .VE(1<B4. böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir.”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir. B4. “Değer aralığın dışında. B2:B4’te Ocak. tüm işlemler yapılır. Aksi takdirde. Aşağıdaki tabloya bakın .”) eşittir “Değer aralığın dışında. Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir. B4. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900. B4<100). Örnekler Aşağıdaki örnekte. DOĞRU verilir. Aşağıdaki son örneğe bakın. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise. EĞER(A10=100. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar. 900.

EĞER(OrtalamaDeğer>59.”B”. “A” verilir... Örneğin. DEĞĐL DOĞRU’yı. mantıksal2. . tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir.”F”)))) Yukarıdaki örnekte. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1.) Mantıksal1. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir.2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU. mantıksal DOĞRU ise. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini.60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir. Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz.. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa. Aynı şekilde. EĞER(OrtalamaDeğer>69. ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir. üçüncü EĞER cümlesi. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir.. DEĞĐL YANLIŞ’ı verir. Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa. Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. bu değerler dikkate alınmaz.”D”. mantıksal2. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın. Sözdizimi YADA(mantıksal1. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz. Mantıksal YANLIŞ ise.”C”. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa. 69 . Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın..”A”. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir.EĞER(OrtalamaDeğer>79. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir.

mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. Orta değer. 2.sayı2... Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. . sayı2.) Sayı1. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır.5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır... . Dizideki boş hücreler. 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3. boş hücre. 5. sayı ya da sayı içeren ad. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. dizi veya başvuru olmalıdır. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir.Sözdizimi MĐN(sayı1. 10. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler. yarısı küçüktür. mantıksal değerler. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. MĐNA’yı kullanın. bu değerler gözardı edilir. ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar. Örnekler ORTANCA(1.. sayı2. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.. dizi ya da başvurular olmalıdır. sayı2.. sayı2.. mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa.. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse. sayı2.. Sözdizimi ORTANCA(sayı1. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa.. Örnekler A1:A5 hücreleri 10. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Sözdizimi MAK(sayı1. Sayı. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa.. sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. . 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5. 5) eşittir 3 ORTANCA(1. 4.) Sayı1. bu değerler gözardı edilir. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler.. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir. boş hücre. 2. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. . 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5. 3.) Sayı1. 9. MĐN işlevi 0’ı verir. Uyarılar Bağımsız değişkenler. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. 9. ancak... Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad.. Sayı. .30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. 7. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin.. sayı2. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. MAKA işlevini kullanın. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer. 4. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. 70 . 7. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.sayı2.. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. Örnekler A1:A5. 3.) Sayı1..

“format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. “filename” Metin olarak. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir. Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak.Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. 9. Aşağıdaki liste. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘). hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. metin değerinin sonunda “()” verilir. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). Ref bitişik olmayan bir seçimse. Hücre. Hücre boşsa boş için “b” verir. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar. HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. kilitliyse 1. “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . aksi halde 0 verilir. 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). DiğerPuanlar) eşittir 10. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. “protect” Hücre kilitli değilse 0. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“). Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). Aşağıdaki liste. başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. 7. ref’teki ilk hücrenin başvurusu. ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir. Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir.

##0.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy. Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda.00 “.[Kırmızı]($#. Sözdizimi HATA. başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.[Kırmızı]($#.##0 “. 72 .B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz.A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”.00 “F2” #.##0) “C0’ $#. genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır.00) “C2” $#. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz. Uyarılar HÜCRE işlevi. “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse.##0_).##0. EĞER işlevinde HATA. Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır.##0.00_).TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir.##0.##0. Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde. A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.C3). BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA.00_).0” 0.00) “C2-“ %0 “P0” %0.2” $#.($#.##0) “C0-“ $#.##0_).#. formülün sonucu “” (boş metin)dir. Örnekler HÜCRE(“satır”. B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30.00 “P2” 0.””.TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir.($#.

Aksi takdirde E50’deki değer verilir. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir. “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir. byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa. metin olarak A1 biçemi başvuru.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş. değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir. E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 . Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. Örneğin. aksi halde YANLIŞ’ı verir. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir. değer boş bir hücreye başvuru ise. Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi. #YOK değeri varsa.hata_değer HATA. “Değer kullanılamıyor”.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. EĞER(HATA. aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım. “osversion” Metin olarak.TĐPĐ(E50)=7.

#BAŞV!. EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa. #SAYI/0!. Örneğin. . formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın). Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)). EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa. Değer. 330. “19” metin değeri 19 sayısına çevrilir. sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir. bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır. Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım. Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. “Bölge1”.”Sayı Yok”. A1:A4 sayı içermiyorsa. bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde.i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. hata. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). EĞER işleviyle birleştiklerinde.EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. E işlevleri. EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK. #DEĞER!. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde. metin. #BAŞV!. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa. Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. mantıksal değer. #YOK. #SAYI!. EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330.92 TL. “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın. #AD? ya da #BOŞ!). EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa. 74 . sayı tekse YANLIŞ’ı verir.ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi.

Örnekler A1 hücresi “7”yi. Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir. Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Sayı tamsayı değilse. kesirli kısmı atılır. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. Bu işlev kullanılabilir değilse. Uyarılar Sayı sayısal değilse. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir.Bu işlev kullanılabilir değilse. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sayı tamsayı değilse. A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. S işlevi. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Uyarılar Sayı sayısal değilse. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir. #YOK. kesirli kısmı atılır.

Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır. metin. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. Sözdizimi ADRES(satır_sayısı.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir. Aksi halde. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz.DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi. formül #YOK hata değerini verir. a1. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın.2\3. mutlak_sayı.#YOK hata değerini girerek. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı.4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. 76 . mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. en çok BAĞIMSIZ. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir. TĐP Değerin tipini verir. YANLIŞ’sa. sütun_sayısı. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. göreceli sütun 3 Göreceli satır. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın. Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi.

SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir.3.6}) eşittir 3 77 .3. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir.”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir.E5.3\4.3) eşittir “$C$2” ADRES(2. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. Alan. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır.1.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. tablo adı kullanılmaz. Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur. Örnekler ADRES(2. Ref belirtilmezse.2. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4.3.3.2.F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız. Tablo_metni belirtilmezse.2) eşittir “C$2” ADRES(2.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir.1. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse.5.YANLIŞ. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1.YANLIŞ.2.

Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın. R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz. her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse. #BAŞV! hata değerini verir. DOLAYLI. Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. B2 hücresi ise 1. R1C1 biçemi bir başvuru. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız. Kaynak çalışma kitabı açık değilse. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa. A1 YANLIŞ’sa. Ref belirtilmezse. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir. ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1. Örneğin. DOLAYLI işlevini kullanın. Başvurular. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir. Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse. Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). 78 . SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler.

5. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. Örneğin. PlanlananSatışlar adını. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. Bir dizinin devrik dönüşümü. Örneğin. bir tablo. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım. Etiketler arasındaki boşluk. mutlak hücre başvurularını kullanır. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir. yeni dizinin ilk sütunu. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir.2. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz. ĐlkDönemSatışlar adı. Adlar. PlanlananSatışlar adı.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar. Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir. aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad. 79 . Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa. dizinin ilk satırını. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz. =Destek Satışlar formülünü girerek. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. hücreleri. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman. Not Varsayılan olarak. verilere başvurmak için. Örneğin. Örneğin. Çalışma sayfasında.3\4. formülün.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. hücre aralıkların. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi. Aşağıdaki formül.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir. formülleri veya sabitleri göstermek için. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa. adlar. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. Örneğin. Bu örnekte. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir.

Bu hatayı düzeltmek için. sıfır olarak yorumlar. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. Değeri görüntülemek için. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül. Böleni.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri. Sayı biçimini değiştirmek için. Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. formülü daha küçük bir 80 . #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. Sayı sekmesini tıklatın. Sayı sekmesini tıklatın. (Bir işlenen boş bir hücreyse. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. ARA. Bununla birlikte. Microsoft Excel boşu. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. hücrede görüntülenmek için çok geniş. sonra başka bir biçim seçin. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz. formülün sonucunu. KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. Microsoft Excel. Hücredeki formül. Örneğin. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. bu işlem. #YOK görüntüleyecektir. işleve. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. ortaya çıkar. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin. dizi formülü. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. Bu hücrelere başvuran hücreler. bir formül 0’a (sıfır) bölerse. C11:C15 aralığı. Tam bir eşdeğer bulmak için. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. Varsayılan olarak. bir değer. bu hücrelere #YOK girin.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. ortaya çıkar. =5/0. Bir bağımsız değişkeni. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin.

sonucu bulamaması. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. örneğin. Virgül geçilirse. Adın varolduğundan emin olun. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile. TOPLA(A1:C10). aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. ortak hiçbir hücreleri yoktur.Çalışma sayfası işlevi. Formüldeki metni. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun. Yazımı düzeltin. yani virgül (. A1:A15). “Toplam miktar” metin parçasını. Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır.aralığa girin (örneğin. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. Örneğin. ancak. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. Ad Yapıştır iletişim kutusunda. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. Bir işlevin adını yanlış yazma. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın.) kullanın. Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri. birleşim işlecini. çift tırnak imi içine alın. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. formüle doğru işlev adını ekleyin. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma. Yazımı düzeltin. Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. formül iki aralığı topluyorsa. iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10. Adı yanlış yazma. bir eklenti programın bir parçasıysa. C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. Ad listelenmemişse. aşağıdaki formül. adı formül çubuğunda seçebilir. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri. Formül Paleti’ni kullanarak. Kesişmeyen iki alana başvurmak için. Bir formüle.C1:C10)).Formüle doğru adı eklemek için. Örneğin. eklenti programın yüklenmesi gerekir. 81 . ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. sonra Tanımla’yı tıklatın.

TOPLA çalışma sayfası işlevini. çünkü. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. makro. tek bir değerle değiştirin. Formülün veya işlevin. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun. sonucu. işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. doğru veri türüne çeviremez. Dizeyin boyutlarının. bir hücre başvurusu. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin. Bir hücre başvurusunu. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. formülde. Uygulamayı başlatın.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. işlev. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. formülü veya işlevi.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. Formülü. aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. =A5+A6 formülü. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. #BAŞV! verecektir. formül veya işlev olmadığından emin olun. iki değeri toplamak için. Aralığı. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin. Bir aralık değil. Örneğin. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın.Aralığı. dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun. Microsoft Excel. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma. 82 . Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra. Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. Örneğin. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. #DEĞER! hata değerini verecektir. geçerli olmayan bir dizey kullanma. metni. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın.

bu iki başvuruyu da içermek üzere. bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. karşılaştırma. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir. dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar.D5:D15) 83 .Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. toplama. Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere. ·Aritmetik işleçler. Microsoft Excel. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. metin ve başvuru. Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15. iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci. çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar. iki değeri karşılaştırır. sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri.

" Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel.) Metin1. sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. metin2. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için. Hesaplama sekmesini tıklatın. her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir. metin2. ."'dır. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri. metin öğelerini birleştirmek için. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir."için debi". Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek. tarihleri. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir. Örneğin..C2. BĐRLEŞTĐR("C5.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. 9999 84 . seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak.C8. ondalık kesirler olarak depolar..."/km". Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür. Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1. 1900 Son Tarih 31. saatleri de. 1904 tarih sistemine değiştirmek için. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" . BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için. Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir. her iki aralıkta ortaktır. Aralık. bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. "Değer") eşittir "Toplam Değer". Aşağıdaki tablo. B7 hücresi. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. metin dizisi. Metin öğeleri. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. Uyarılar &" işleci... Ocak.

sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın. Microsoft Excel. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. 2019 olduğunu varsayar. örneğin. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/). 3:00 PM yerine. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. Mayıs. tarih seri numarası 1. Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. aşağıdaki formül. hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır.tarihle saati bir boşlukla ayırın. 85 . Bir çalışma kitabını. tarihi veya saati. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman.saat. Tarihi veya saati formülde kullanmak için. tarihin 28. 1930 ile 1999 arasındaki yıllar.1904 (seri değeri 1) 2. Microsoft Excel tarihin 28. Örneğin. 28/5/19 yazarsanız. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. Örneğin. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. 28/5/91 yazarsanız. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. Sayı sekmesini tıklatın. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. 3:00 yazarsanız. ·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp. Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. 1991 olduğunu varsayar. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın. ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler. Örneğin. Mayıs. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. Aralık. 3:00 AM olarak depolanır. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. Örneğin. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . Tarihi. Ocak. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır.

Yukarıdaki örnekte. ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler. Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir.Windows için Microsoft Excel'de.0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız.(ÇARPIM(2. ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. B12) HÜCRE("biçim") 86 . Aynı şekilde. Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. dolayısıyla gereklidir. işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. bilgi_tipi kalındır. Örneğin. HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında. Đşlevler. işlevi bir hücreye giremezsiniz. dolayısıyla isteğe bağlıdır. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil). isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil). Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2. ref) Sözdizimi satırında. herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın. işlem tablosu işlevleri. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. Ref kalın değildir. karar alma. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır.4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. "Mali". noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra. ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın. ÇARPIM. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de. Örneğin. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim". =TOPLA(3. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir.

bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir. Bu değer bir sayı. MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1. Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla. bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir. Örneğin. mantıksal. ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir. metin ve dizi sözcükleri. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır. başvuru.100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0. Örneğin. Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler. başvuru ya da mantıksal değer olacaktır. TOPLA işlevine.5. bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir.) geliyorsa. Aynı şekilde..29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir.HÜCRE() olamaz.. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır.ORTALAMA(5. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir. o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1. Değer.5+0. mantıksal ya da hata değeri olabilir.10.. ref ya da mantıksal varsa. sayı_rakamlar) işlevinde.10^2) 87 . bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir..31. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir.31) MAK(26. metin. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler. Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (. ilk bağımsız değişken bir sayı.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26.. Örneğin YUVARLA(sayı. Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz. Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı.5). bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir. bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. Bir bağımsız değişken.sayı2.

aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri. çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer. aralık biçimini kullanmanız gerekecek. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Bu örnekte. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir. ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1. "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için. "w/punc. metin. Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5. mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz. Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz. bir işlevi.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar. 0.05.A5) formülünün eşdeğeridir. metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır.A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır. başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir.286 ve -30." ya da "".A2. 0. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü.A3. Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa. ·Bir değere. Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. "Sözcük". Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 . Sayılar Sayı örnekleri: 5. A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler. 150. Örneğin. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde.A4.003. Metin Metin örnekleri: "a". 150 ve -30. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır.

Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz.2. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak. Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır.3. Örneğin.bağdeğ2. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli.) yazarsanız. (bağdeğ1. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir.4. ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin. ORTALAMA(. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer. metin. Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın. Belirtilmeyen 89 .3. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. A$10. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir.bağdeğ3) yazarsanız. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir. Bir başvuruyu.. Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. #AD?.değiştirmeye çalışır. $A10. Microsoft Excel. Örneğin. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}. #BOŞ!.14'ü verir. R1C1 ya da R[10]C[-10]. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde.1.5) 3'ü verir. A10. bağımsız değişken gerekli değilse. mutlak ya da karma olabilirler. Başvurular tek tek hücrelere. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir. ORTALAMA(1. örneğin: TOPLA((E5:E8.E10:E18). 0. Đşlem tablosu işlevlerinde.. bağımsız değişken olarak kullanılır. #SAyı!. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği. sayı. Çoğu bağımsız değişken için. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için.5) ise 2. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda. #BAŞV! ve #DEĞER!.4. #YOK. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler. Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10. ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir. ·Başvurular veren işlevler.2.

C1)).bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir. Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir. 90 . başvuruyu ayraç içine alın. Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa. bir bağımsız değişken alır: bir başvuru. Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1.C1)formülünü girmeye çalışırsanız. ALANSAY işlevi. ALANSAY(A1.

.0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa .. Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası .Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4.

Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1. Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur.). Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış.. O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır. (Ör: yazı yada formül yazabilir. Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir.Excel nedir? Microsoft Excel. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz.. Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür. Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 . bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir.EXE dosyasını bulmanız gerekir. onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir.. vb. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır. Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir. Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir.

. Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. vb. Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır.. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur.) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir. kaydetme . Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir. Yapıştır. (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır. Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın. Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. Sayfa 2. Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın..Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur. Yazdırma vb. Sütunlar A’dan IV’ye. Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir. Kes Kopyala. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz.. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma . 93 . satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler.

o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. 2. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz.) Bir satır gölgelendirilecekse. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi. yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. italik. Belgenin tümü seçilecekse. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir. (ör. sayıyı yada formülü girebilirsiniz.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır. yazı tipi boyutu değiştirme. Bir sutun seçilecek ise. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. 94 . Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın. GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız. yazıları kalın.

Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz. Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır. Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. satır veya alan seçilecekse. Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir.Ardışık olmayan hücre. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir. Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız. (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır. 95 . sütun. Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir. Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir. Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız.

Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir.DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır. Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır. A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 . Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın. Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz. gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız. a2 hücresine soyadınızı. Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan .xls ‘in yazılmasına gerek yoktur. Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir.KOPYALA. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. / \ < > * : . DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır. Örnek: A1 hücresine adınızı. Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü. “ vb. dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. Kapat tuşu KES .

D1. Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar.içine alınacaktır. Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır. HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır. Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin. Matematiksel işlemler ve işlevler. Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır. Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin. 29. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 . DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin. Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir.F1 hücrelerine sırası ile Mart.1999 . Ara-98 .) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir.C1. 28-ARA . (belgenin tümünü gölgelendirip. Aynı olayı B1.12.E1. Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz. Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır.

yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = . Not: formül yazmadan önce ( . Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. Bundan sonra içine =. Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. B1 hücresine Faiz Oranı. Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir. Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz. Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir.Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz. işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. D1 hücresine de Brüt Faiz yazın. Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. 1. Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin. + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın. + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. A1 hücresine Anapara. Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. Đkinci teknik olan. A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın. II. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. C1 hücresine vade(gün). Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 .) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir.

Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir. ondalık azalt ise bunu azaltır. Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır. D. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın. Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar.E. sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş.G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın.F. (Ör: %79 değil 0. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır. Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. birimi ile yazılması gereklidir. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz. Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 . Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz. Onun yerine ( .000. ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir.) işaretini kullanır.79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük. Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz.000 yada 1000000 TL. Bu yüzden. Yani 1. yazılması bir hatadır.

D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür. Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir. Tabloyu kaydetmek gereklidir. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir. D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk.12 =E1*0. Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun. Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz.05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın. Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın.birimi seçebilirsiniz. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0. Kaydet tuşu 100 . TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır.

Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır. A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür.TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır. Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 . Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse. Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır.

Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. Daha sonra. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın. Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 . Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. sağa ve sola da çekebiliriz. Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın. Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. Özellikle döviz kuru.

B2 hücresine 350000 yazın. Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik.Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım. Bunun yerine. Formülü aşağıya doğru kopyalayın. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz. Ayrıca eğer D4. = C4 * B2 yazın. D5. D6. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . Ancak. D4 hücresine tıklayın. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır.

Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz.) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir.Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir. Excel kilitlenebilir. Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. Bunlardan bazıları üzerinde duralım. C sütununu tamamen gölgelendirin. Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. B2 hücresine tıklayın. 104 . Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba. Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. 360000 yazın. B2 hücresine basın. Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın. Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin. Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız.

Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. en küçük olan değeri. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır. Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim. C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. A13. Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. A11’e tıklayın. ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. “Minimum”. Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . C10 hücresine tıklayın. “Maksimum”. Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. A12. Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. en büyük olan değeri.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız. a14. ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın.

Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır. Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır. MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir. Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir. Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir. A1=”PEŞĐN”. Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir. 106 . AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz. Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. Koşullu testler A1=B1 . Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın. C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın.

Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir.000. Aşağıdaki kısım gelecektir. = (eşittir). Gerçekten de Aylık geliri 450. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450. Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir. < (küçüktür). Bu ifade içinde > (büyüktür). Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın. <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır. D4 hücresine tıklayın.ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs. D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın. >= (büyük ya da eşittir9. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun.) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın. gibi rakamları bizden istesinler. ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır. Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir.0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır.000. 107 .

Aylık Geliri 600. 650.000 milyon arasında olduğu zaman 1.000 ile 450.000. =EĞER(VE(C2<200.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir.000 TL’nin altında olanlar insanların da 1.000.”ĐYĐ”.”ĐYĐ”. “KALIR”.000.000.000.000 TL kredi alabileceği cıktı.000 TL kredi verileceğidir.C4*5.”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir.EĞER(C4<450000000.000. Ayrıca Eğer ki maaşı 450. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır. =EĞER(C4>600000000. Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir.C4*5.”GEÇER”.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450.”KREDĐ ALAMAZ”.”ORTA”. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE.000.EĞER(B3<50. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir.”ORTA”. Bunlara örnek vermek gerekirse. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ. “KALIR”. F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600.000.EĞER(B3<80. A1 hücresine 30.12.000. =EĞER(C4>600000000. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik. 108 . Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir.000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir.EĞER(B3<80. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur.000 TL kredi verilecektir.D2>500000). Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.EĞER(B3<60.000.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı.02.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak.000.EĞER(B3<60. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır.”GEÇER”.”SATIN ALINACAK”. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir.000.1999 yazın A2 hücresine 28.EĞER(B3<50.

109 . =YIL(“16. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir. (AMERĐKA sistemi) Formülü. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır. formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır.1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16. =HAFTANINGÜNÜ(A1.1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır.10. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir.10.09.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır. Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir.122ye bölerseniz ay. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır. Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz.1975”. Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar. =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz.”08.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır.06. Ve bu tarih değişkendir. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir. (AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır.08.1999”. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz.10.

C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır. Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman . Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır. Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz. (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder. Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır. Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir.Bir Excel dosyası her zaman . Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır. 6.B. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir. Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 .B.F. Parola vermeniz isteğe bağlıdır. Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir. Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. A2-C5 arasını gölgelendirin. Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır. Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır. Bu nedenle bizim A.C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir.xlt uzantısı taşır. Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin.E. Ayrıca bunlar A. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın.xls uzantılıdır.

Örneğin C2 hücresine tıklayın. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. kitap adı.E2. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz. Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz. Çıkan sarı kutuya şunları yazın.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul. Lise. yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır. Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin. stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz. tarihi. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır. Ön lisans ve Lisans yazın. basım evi. türü. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . E1.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın. Müşteri listesi. VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır.

VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin. Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın. F sütununu gölgelendirin. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. Başlık kısmına “UYARI!”. Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz.hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 . Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. en küçük kısmına 1990 yazın. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın. Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz. Đkinci sekmeye tıklayın.) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. Kabul edilmediğini göreceksiniz. Üçüncü sekmeye tıklayın. TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. En büyük kısmına 1990.Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. D2 hücresine tıklayın. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir. Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır. Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır.) yazın. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır. Đtalik vb. Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. (Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” .

Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir. Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür. Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır. Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2. Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir. Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın. Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz. Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır.Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Đleri dereceden Sıralama: 113 . VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz. Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır. Bir kaydı girmeniz mümkündür. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur.

Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir. Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz.Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin. Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın. Lise mezunu . Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin.olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin. Lise mezunlarını listeleyecektir. Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. sayısını. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun. DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin. Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır. Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu. 114 .

ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar. Faturaya ne kadar. 115 . Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir. Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Đşlev ise 3. Burada 1. Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın.Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur.

Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. 116 . SÜTUN. seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir. 1. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır. SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün.Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR.

117 .

Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Ters bir Haç işareti oluşacaktır. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 . Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir. Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur. Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup. Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin.Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir. Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Sayfanın üzerine gidin. Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz. Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun.

Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın. F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Kutuya tıklayın. Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur. ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz. Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir. 1. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. Sağ tarafta 1. bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır. Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta. Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. türü. Đleri tuşuna basın 119 .

Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. 2. 6 sekmeden oluşur.2. adım: Grafik Sihirbazının 3. Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız. Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını. (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. 3. Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır. Adım: 2. Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız.

Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur.Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır. Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır. 4. 3. Otomatik. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır. 121 . sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır.

Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz. Bu sekme özellikle pasta. Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 . çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir.5. 6. Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir.

Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar. 123 . Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer. (Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın. Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir. 4.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez. Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın). Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Desen Sekmesine tıklayın. (aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz. TAMAM tuşuna basın. Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın. Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir. Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir. Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir.Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 .

NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır. 125 . Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür.TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz. Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir. Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz.

2..........................1................. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı..................................2................................ Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları.4..................4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1....14 4..2.. Đkramiyeler .....................12 4.. Grup Akordu... Zaman Akordu........1....... Brüt Ücretin Hesaplanması.........8 4....................................................... Ücret Sistemleri.....4................................. GĐRĐŞ....ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER...................................... Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri........ Đşçilerin Kara Katılması...........7 4...............11 4......4 Maliyet Gideri..2........12 4.....................................15 5.........................................................4...........................1.................................................................14 4.................................................... Đşsizlik Sigortası..........................3..................... Parça Başına Ücret Sistemi........2...... Endirekt Đşçilik Maliyetleri........................ Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi ...........2.........10 4.............4.......................... Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi............1.....................................11 4...... Primli Ücret Sistemleri........................................................1...................2..... Yıllık Đkramiyeler..............14 4...................................... Diğer Teşvik Sistemleri.......................................5 2.......................3......15 5..................................19 5......... Kıdem Tazminatı...............................6 2... 20 126 .. Para Akordu ....14 5............6 2..18 5. Direkt Đşçilik Maliyetleri...3......... Maliyet Kavramı........19 5.2..............................6 3....... Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması.........................................5.....

..3........2...... Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar........ Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi.............. Đhbar Tazminatı... Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme...................24 6.7......28 6..5.................33 7.............. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi............... Yıllık Đzin......................6............7..................... Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi..............................26 6....................... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi.........................5....4...................................6....................32 6................................ 33 6..............................1..... Diğer Sosyal Yardımlar................. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi........ Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi.......................22 5........................30 6...............23 6...........24 6. Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi... 127 ............

128 .GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım. Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız.

Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır.1999:39) 129 . Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. Maliyet bedeli 262.Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı. . 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Maliyet giderleri. şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. (Yükçü. Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür. üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir.

Daha sonra bu harcanan süre.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder. 2. (Yükçü. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir. parayla ifade edilir. Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir.Đşçilik maliyetleri. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür.1995:120) Đşçilik Kavramı.1996:139) 1. stoklanması.Đşçilik gideri saklanması. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.Emek. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır. 3.Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır.1999:105) 130 . 4. çocuk zammı ücretli izin.ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.(Hacırüstemoğlu. (Üstün. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır.

1999:106) 2. 3. (Üstün. Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. Endirekt Đşçilik adı verilir .1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan . 2. Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği. (Üstün. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir. bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb.2.işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur.2.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir. bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb. atölye şefi vb. Örneğin. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere. (Üstün.1. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman. yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. Yönetici işçilik de. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup. Đşveren için bir maliyet unsuru. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur. hammaddenin biçimini.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. Yardımcı işçilik. üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 .1996:140) Bu giderler. (Yükçü. (Yükçü. Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir.Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir.

Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır.1999:108) 4. Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır. 132 . (Üstün. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir. Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur. Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için.

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

000. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan.’dır. ‘dır. Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.000 240.000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 . Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000.000.000 tl.00 TL.000.000 TL.000 40.000.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200.000.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL.000 200.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500. 500.000.

000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.000. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir. Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir.950 KANUNEN KABBUL EDĐL. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder. Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler.1999:120) 5. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 .000. 260.AL. (Yükçü. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır. 950 KAN.000 260. 5.6. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Buna ihbar tazminatı denmektedir. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır. Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir.GĐD.EDĐL. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir.HS. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır.GĐD.7.KABUL. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız.

enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 .Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi. Malzemenin bozuk olması. Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. makine ya da tezgahın bozulması. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. şunlardır: Tesis. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi.” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler.(Üstün. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir.1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir. Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar. yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb. konular oluşturur. Đkinci yaklaşım ise. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler.1. 6. Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler. Birincisi. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması.

720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi.G olarak muhasebeleştirilebilir. (Yükçü. Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır. Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır. işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G. Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır.1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7. Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız.ise.G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 .Ü. boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir.500 TL 304.Ü.

fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35.(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda.Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında.günde 3 saati geçemez. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz.b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid.Ayrıca . Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir.)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. 147 .000 TL 6. 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312.2.Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince.cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7. maddesinde belirtilir.

Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır. Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz. Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300.1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir. Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır.(ders notları)(Hacırüstemoğlu.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36.000 148 . (Yükçü.Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra . Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır.Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır.Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır.(Akdoğan. Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir.işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir. Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır.2000:276) Fazla çalışma . o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır.000 = 75. Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur. maddeleridir.

12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur.G. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır.375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir.3. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar. Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir.Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6. (Üstün. Yıllık Đzin.Ü.1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur. 149 . Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu yapılırken de 373. Bu nedenle (yıllık) izin. 199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir.

150 .00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361.01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6. Direk Đşçilik Gideri Hesabı. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir. tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir.G. 330 TL damga vergisi kesilmiş. 770.000 1. 730. 730 – G. . Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472.Ü.(Yükçü.000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs. 1800 TL gelir vergisi. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır.00 – Gelir Vergisi 360. Genel Üretim Giderleri Hesabı.01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin. 730 – G.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır. Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid.Ü. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720.4.G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360. Đkramiyeler 1.

%7'lik ilave (1.000. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1. Buna göre.C. TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur. bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. Đkinci Madde 372. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir. x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100. Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir. ( Akdoğan. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4. En yüksek ek gösterge 3. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır.000'in %10'u) 5. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır.000 TL / 12 ay = 260. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472. 1999: 127) 3. En yüksek aylık gösterge 2. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T. Bu yük 681.000.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir. (Hacırüstemoğlu. Kasa Hesabı alacaklı olur.120.500+7. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir. 372. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır. ( Yükçü.000 TL 151 .

900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260.000. Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir.000 TL 260. Pazarlama elemanları için 760. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir.000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır. genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir. Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 .000 6.000.Ü.G 260.000.000.730 – G. 6. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G. araştırma geliştirme elemanları için 750.5.Ü.6.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir.

1999: 129) 6. DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 . Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır.7.hesaplanmaktadır. Direkt Đşçilik Giderleri Hs. Đster safha maliyet sistemi. verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. 1999: 7. (Yükçü. (Yükçü.

360. 721.Direkt Đşçilik Giderleri Hs. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs.Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs. Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.Personele Borçlar Hs. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 . 730. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Direkt Đşçilik Yansıtma Hs. SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs. 369.Yarımamul Üretim Hs. 731.Genel Üretim Giderleri Hs.Ödenecek Vergi ve Fonlar 361. 720. 151.-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335.

791. şçi Ücret ve Giderleri Hs.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs. 361.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 155 . ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs.Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs. 369. 335. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs.Üretim Maliyeti Hs. 360.Personale Borçlar Hs. 798.YGULANMASINDA ĐSE. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 799.

1995:131) 156 .ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.

157 .

Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır. Maliyet Muhasebesi. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman.2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama. Đzmir. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur. Anadolu Matbaacılık. Đzmir.N. Örmeğin. 1995. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat. Maliyet Muhasebesi. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. Barış Yayınları. Bunlar. ERDOĞAN. -Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. 1993.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır. Syf:105 158 . 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır.Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1.1.1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni.

750. 750.750.760. Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır.780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır.1.770. Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. 1. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1. 740.760.780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde.770. Syf:137 AKINCI. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur.Gider hesaplarından 710.760. Syf:139 159 .770.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde. Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır. grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır.1.730.720.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI. Dönem sonlarında 6.

713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar. -Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır. Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir. üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir. Maliyet yeri.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır. 160 . 1. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır.

yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir. Maliyet Muhasebesi. Syf:2 161 .Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama. genel olarak üretime. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır. satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı. Baskı. üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama. bir maliyet döneminde.1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar. yönetime. maliyetleri maliyet yerlerine yükleme. Đstanbul. Syf:143 ALTUĞ Osman. Evrim Yayınevi. kayıt etme. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme.6 5 6 AKINCI. Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı. Maliyet muhasebesi. 1996. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır. Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. 11.

Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir. hangi mamul üretileceğine karar vermek. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır. 162 . ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar. 2.2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir. Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır. Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler. üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır. Đşletmeler. Đlk zamanlarda ürettiklerini. 2. Yönetim.7. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır. Maliyet dönemleri 1. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır. kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. birbirleri ile rekabet edebilmek.3.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur.8 ve hatta 12 aylık olabilir.

2. MALĐYET. Yönetim. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. -Kısa.1-Üretimin Tanımı: 163 . -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. işçilik maliyeti. GĐDER-HARCAMA. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. bölümün veya fabrikanın maliyeti. aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. düzeltme maliyeti. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur. -Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. fiyatların kararlaştırılması. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde.Maliyet muhasebesi. HASILAT. çalışan bir parçanın. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde. 3-ÜRETĐM. hurda. -Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. üretim planları. KAR/ZARARIN TANIMI: 3. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır. işçilik maliyeti kontrolünde. kar planlaması.

sermaye ve müteşebbistir. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir. Büyük üretim faaliyetlerini. Çünkü hayat orada başlar. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. Mallar. Örneğin. Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. 1992. tabiat.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır. Bazı kişilere göre üretim. Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar. yeni maddeler yaratmaktır. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. Tabiatın en önemli unsuru topraktır. Bunlar. Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir.Üretim. Syf:13 164 . emek. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Đnsanların üretim faaliyeti. 7 OĞUZ Orhan. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. Örneğin. Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır. Đktisada Giriş. Đstanbul. orada biter. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler.

Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir.2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. Aktif faktörde denir. 1980. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir. Syf:5 165 . üretim faktörlerini bir araya getirerek. Sermet Matbaası. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. 3. Müteşebbis.Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır. Emek insan gücüdür. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. Đstanbul. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla. Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. hem de fikri olur. Maliyet Muhasebesi.

işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir. 9 BURSAL Syf:7 166 . Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir.9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır. mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. Özellikle. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur. Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider. -Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir. Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. 3. ekonominin gelişme göstermesi.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir. en çok satış fiyatının tespitinde.

4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 . kiralar. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir. belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir. Örneğin. tahvil karları. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir.5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir.Harcama ise. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. bir varlık elde etmek. bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. 3. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır. Đşletme hasılatı. Üretim dışı hasılat. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. -Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir. Harcama için temel unsur ödemedir. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir. kar payları v.b. 3. Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. kur farkları.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat.

5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır. Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin. alınacak kararlara yardımcı olunur. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir. işletme faaliyetleri ölçülür. Syf:38 SAVCI. Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar.Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir. Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. Syf:38-39 168 . hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar. Maliyetlerin kapsam. 10 11 SAVCI. hangi pazarlarda. planlanır. nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur.

işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. direkt ilk madde ve malzeme. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir. Örneğin. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir. Bu maliyetler. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür.Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur.1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 . 6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir. Çünkü üretim maliyetleri. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. Üretim maliyetleri. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme. 6. Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur. Yöneticiler. mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir.

Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir.2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır. Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir. 6. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar. kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır. Syf:41 170 . Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır.1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek.Direkt ilk madde ve malzemeler.3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir. 6. üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7. Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI.

Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 . Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür.edilir. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. planlanır ve kontrol edilir. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır. sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı. Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür. işletmelerin varlık. kaynakların kullanılacağı belirlenir. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi.2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir. kararlar alınır. -Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir.

Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder.13Finansal muhasebe varlık. finansal 172 . En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. 7.döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır. -Bilgilerin niteliği farklıdır.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir. borç ve öz sermaye durumu dışında. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz. Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır. bir mamul birimi veya mamul serisidir. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır. Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir. Maliyet muhasebesi. Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken. Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar.

raporlar halinde sunulması. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. analiz ve yorumlanmasıdır. kaydedilmesi. düzenlenmesi. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir. finansal raporlara dönüştürülmesi. Verilerin toplanması. 1999. Türkmen Kitabevi. finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması. düzenlenmesi. Syf:7 173 . Đstanbul. maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. doğruluklarının saptanması. kaydedilmesi. Maliyet Muhasebesi.

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

Muhasebe. işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 .mümkündür.

Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .üretilmesi ile uğraşır.

Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen. Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır. belgeye dayalı olmalıdır. Enflasyon muhasebesi. yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir. Güvenilir olmalıdır. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur.belirlenebi lir. ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. Muhasebe kuramı. Muhasebe uygulaması ise. 177 . enflasyonun düşmesini de sağlamaz. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. enflasyonu etkilemez. Doğru olmalıdır. muhasebenin temel kavramları. 1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi.

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

şekilde dağıtılır. ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir. Bu nedenle. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması. Gerçekte ise işletme. prim vb. ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr. 9 187 . sermayesini vergi.Özetle. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır. temettü.

............................................ .................... Makro Türleri . 194 5................................................................................................ ...................................................................Visual Basic Editörü ................................................. 200 188 ....................... 190 B......................................................................................................... Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak........................ 194 6............................ 193 D............ EXCEL 97 VBA ........................................ 200 A......... 198 III............ Makro Iletişim Kutusu........................................................................................................................................................................................ Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak............................çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri .... MAKRO DÜZENLENME ........... 190 II......................................................................................................................................... 193 3.......................................... 190 A. .......... 193 4................................ MAKRO GELĐŞTĐRME . 193 2.................. Makroyu bir düğme................... ............................ 192 C............................................................................ Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar ................................. 193 1.......................... 195 1.......................................................... Bir nesneye bir makro atama adımları .................................................................................................................................................. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak................................................................................... Makro Nedir ................................................................................... 191 A................................................................................................................................................................................................................................................................................................. MAKROLAR .................. 191 B...................... Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak........................................................... Makro Senaryoları ................................ 194 E....................... Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak.......Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I.............

................................................. Nesneler.......................................................................................................................................................................................................................... 203 C.......................... 206 1...................................... MsgBox Deyimi .................................................................................Else Deyimi ......................................................................................................... A1 gösterimi ile hücre ve aralik....................................... 207 3........................................................................... 206 4. Bir Procedure'ın Yapısı .................... Do..... 204 1..... Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi.............................................. Fonksiyonlar.........................................1.............. 202 2....... Gösterim..................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.............. 206 D........................................................................................................................................ 2........... . 208 5............................................................................................................. 7.......................... 189 .................................................................................. If......Next Deyimi .................................................................................................... Karar Yapıları ....................... Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi ................ Temel Giriş Çikiş Deyimleri ....... 202 3................................................ 4............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış....................... Döngünün Başında ve Sonunda Denetim.......... Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi ................................................... Olay Yordamları ...... Hata! Yer işareti tanımlanmamış....... Özellikler Penceresi ................................................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................................................................................ 210 E............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................... MsgBox Fonksiyonu .......................... 205 2... 201 B..... Göreceli Adresleme............... Proje Gezgini..................................................................................................................................... Program Denetimi............................ 6...................................................................................... Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü .................................................... 5................................ 3.................Then.............................................. 3........................................... Kod Penceresi ....................................................................................................................... 210 7......................................................................... Özellikler.............................................................................. Satır ve Sütunların Gösterimi ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış....................................................................................... 200 3........................... 200 2............... Kısayol Gösterimin Kullanılması............................................................. Döngüler...................................................................................................................................... 202 1.................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................ Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi....................................... Select Case Deyimi .................... F........ Hata! Yer işareti tanımlanmamış...... 205 3.................................. 1.............................................. 210 1....................................................... 207 2..................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 210 8....................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış...... Genel Yordamlar.................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................... 2...................... For...... 209 6..............Loop Deyimi ......................... Nesnelerin Önemli Metotları.......... Metotlar............... Giriş Kutularınının Kullanımı ....................................................................................... Nesnelerinin Önemli Özellikleri ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.. 208 4.......................................

Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler.I. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz . belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Makro. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Visual Basic Editörü ile makroları. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. makro. Her yeni bir makro kaydedişinizde. 190 . Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız. çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. B. Makro Türleri Makroları. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir.

Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın.II. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). Diğer karakterler harf. Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı. 5. Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. 4. 191 . 2. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. Örneğin “Kolon Topla”. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. makronuzu XLStart klasöründeki. 3. Personal Macro Workbook a kaydedin. Makro adında boşluğa izin verilmez . A.boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Makro kaydetme: 1. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız .

Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. 192 . Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. B. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin. 6.

Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması.Buton. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Replace All düğmesine tıklayınız. 1. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. hesaplama işlemleri yapan makrolar. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. Tools menüsünden. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Stop Recording düğmesini tıklayarak. 193 . 3. 1. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Ok düğmesine tıklayınız. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 3. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 2. Düğme aracılığıyla 3. Macro Name kutusunan. 2. Araç çubuğundan 5. Replace with kutusuna da i harfini giriniz .çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak.çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. makro kaydını bitirin.C. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. D. 2. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. grafik çizen makrolar. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Run düğmesine tıklayın. Makroyu bir düğme. Klavye kısayoldan 4. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. Örneğin: Bir ay. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1.

Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. 5. Commands sekmesine tıklayıp. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. 6. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır.Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Customize komutunu seçin. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. 5. Option düğmesine tıklayın. Otomatik çalışan makro adları . 2. 3. Makro yaratıldıktan sonra 1. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. 3. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . 194 .

oradan da Macros seçeneğine tıklayın .E. Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. 2. 195 . Tools menüüsünden Macro. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın.

Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets. SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz . 196 . bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir.Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz.

Diğer bir örnek. Replacement:=”i”. LookAt:=xlPart. What =”î” satırı aranan karakteri. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sheet. End sub ve programın bittiği satır. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . SearchOrder _ :=xlByRows.Add satırını Sheet. Sheet. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. 197 . MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde.Replace What:=”î”. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir.

1.Replace What:=”ÿ”. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. SearchOrder _ :=xlByRows. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 . Replacement:=”i”. SearchOrder _ :=xlByRows. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Replacement:=”ü”. MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. LookAt:=xlPart. LookAt:=xlPart. MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın.

Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar. 199 .Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir.

belge. Özellikler Penceresi Bir özellik. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Visual basic düzenleyicinin içindeki. VBA. Bir nesnenin boyu. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. 200 . Microsoft Power Point. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. belge. rengi. A.III.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. 1. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Visual Basic for Application. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. Excel içinde yer alır. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. 2. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Microsoft Excel. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır.

proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Nesne kutusunda. şablon ya da sunum için bir proje vardır. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. nesneye tıkladıktan sonra. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Bu nesneler. Belgeler. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Araçlar. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. Proje gezgini penceresinin üstündeki. herhangi bir olay üzerine basarak. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. Nesne kutusundan. belge. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. 201 . Proje gezgini penceresinin üstündeki. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. ardından Yordam kutusundan. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. nesneye tıkadıktan sonra. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. belge. Düzenleyici sekmesinden. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Seçenekler menüsündeki. Kod Görüntüle düğmesine basın. Her proje içinde ise. bir nesneye tıklayın.

Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. 202 . Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Sub yordamlar standart modüller. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. vb) belli olayları tanırlar. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. metin kutuları. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Visual Basic nesneleri (formlar. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar.B. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Böylece olay oluştuğunda. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. düğmeler. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması.

1. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 . Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Olay yordamları. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. 3. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. 2. Sub procedure’ınız hazır. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. 3.üzerine gelme. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. KeyDown: Bir tuşa basmak. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. örneğin Command1_Click. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur.

Fonksiyonlar argümanları alırlar. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. sayfa (sheet). bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. bir düğme nesne olarak adlandırılır. çizim. Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. baz. grafik. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 . sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. deger2. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. baz. Bir sub ise belli bir işi yapar. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Function UcretHes(deger1. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler.End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun.

Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi.Range("a1") 1.Worksheet("ocak"). uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1").1). Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Nesneler (objects). Rows (Satırlar).Bold = True Cells(5. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır.Font. Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Size = 34 2. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Cells (Hücreler). Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 .Workbooks("butce").Font. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder.

Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Nesne. ardından nokta ile metot kullanılır.Delete Range("B5").1) Değerleri: 206 .Clear ActiveWorkbook.Close 4. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Metotların kullanımında nesne. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.Metot ActiveCell. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5").ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. Range (“A1”) Cells(1. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Select Range("A1"). Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.Activate Range("A1:B5"). Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır.

Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.C:C. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz.Range (“A1”). Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1").Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.Cells(6.Range("A1:D5").Font. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.8:8") Range("A:A. üçüncü. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir.3:3.F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür. ve F kolonları 2.Cells(counter.Value Cells(1. Aşağıdaki örnekte Cells(6.Value 1.Sheets("Sheet1"). sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). sekizinci satır A.1) . 1). C.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. 3). Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 .Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9.G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.1).

üçüncü. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). Rows(5)) myUnion. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). birinci satırı döndürür.Font. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir.Bold = True End Sub 4. daha kolay erişim için. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Sub ClearRange() 208 .Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Aşağıdaki örnekte Rows(1) . Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Rows(3).Font.3.Rows(1).

xls]Sheet1!Sales").Font.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.Goto Reference:="MyBook.Worksheets("Sheet1"). Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.Value = 30 End Sub 5. Sub ClearRange() Application.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.Value < limit Then c.xls!MyRange"). Aşağıdaki örnek MayBook.Goto Reference:="MyRange" Selection.Interior. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Sub FormatSales() Range("[Report.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz.xls!MyRange" Selection.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir. Sub ClearRange() Application.[A1:B5].ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Aşağıdaki örnek MyBook.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 . Sub AralıkBicimle() Range("MyBook. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c. Sub SetValue() [MyRange].

sütunun 1 den 20.Range("A1:D5") myRange. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . Aşağıdaki örnekte 3. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler.Bold = True End Sub 8.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Sub Underline() ActiveCell. 3). satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır.Font.Font. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz.Formula = "=RAND()" myRange.Cells(counter. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1").ClearContents End Sub 210 . Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.6. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür.Offset(1.Cells. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . 3).

Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar.23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1)."ahmet". Bunlardan en kolayı. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır. ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Tek yapmanız gereken. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz. Örneğin A1 hücresinde 1200. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir. boş değilse YANLIŞ değerini alır. elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın.ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir.NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır.230 yazdığına şahit olacaksınız. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın. 10. Ticari amaçlı kullanılamaz.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Đmleç hücrenin içerisine girecektir. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip. Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1. Küçük küçük notlar : 211 .000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.200. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün.

B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. Excel’de bu işin de bir kolayı var. otomatik olarak günler arttırılır. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Eh. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. kulp denilen. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. B1 hücresine "ali" yazılmış. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Bu formülün iki parametresi var. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir.B1) şeklinde. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. bütün yapacağınız önce hedef. sadece ilk iki veriyi girin.Eğer sadece tek hücre seçerseniz. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. fare düğmesinden elinizi çekin. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Eğer sayfayı kopyalamak. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Yani diyor ki.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor.

Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur.(#. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın.##0. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat.0.. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor.Burada isim verilen alan. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Kısa yoldan formül silme : Formül barında. Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. yazdırabilirsiniz. eğer #. bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir. formül düzenlerken. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz.00_). ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz.. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Eğer Excel 4. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. Đsmi TOP olan B1. 6. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz.##0. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir. Mart vs.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. ifadesini yazmalısınız. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip.Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz.. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Bitirmek için OK tuşuna basın. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar.00) formatını seçin. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 . Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin.Eğer Excel'de çalışıyorsanız.##0. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. Bu aşamada çift tıklayın.geçerlidir. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.##.

Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. bir gizleyebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 .31) biçiminde yazmanız gerekecekti. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir.12. o da artık yıllar. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin.12. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Komutlar bölümüne gelin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak. Neyse. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin.31) formülünü girerseniz. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. sol fare düğmesine basın.

Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. 3. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. Ondalık kısımları görüntülemek için ". Biçime renk eklemek için. Dosyayı kaydedin. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın.". sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. Burada A1:C6 alanı. devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır.? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 . # ve ? karakterleri kullanılır. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE. = (eşittir işareti) yazın. ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık." kullanılır. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. kodlardan önce . binleri ayırmak için ise ". Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. 2. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir. Hesap makinesi programı açılacaktır. Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. # karakteri kullanıldığında. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı.XLA bu işi sizin için yapacaktır. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir. Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. .araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1. Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz.

Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında.4) formülü ile sonuç 0. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz.83. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır. 3. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur.Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))). Bir değerin (18.Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 . Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın. 85.A2) formülünü girin. 5.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak. 78. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın. 95. Bunları gruplamak.Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. Önce Book1'deki verileri Sort edin. spinners aracını kullanarak çok kolaydır. 2. Đşte bu kadar. 1. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. 79) göre grup aralıklarını belirleriz. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin.01 olarak kolayca bulunur.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri.307. 45 grup olarak verilir. Formülün işleyişine gelince."". Formülü =INDEX(Değerler. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın.C4:C6) ile hesaplayıp.4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. 97 değerleri olduğunu varsayalım. 4.Aynı şeyi Word 6.05 olarak bulunur. 2.Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin. 81. 78."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. 5. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin.10) formülü ile 0. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın.20. Bir değerin (15. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi.2) formülü ile bulunacaktır.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir.6. 85. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10. 2 frekanslarını buluruz. Bu formülün görevi bi.0'da da yapabilirsiniz.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin. 88.307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. sırayla 79.20) serbestlik dereceleri 6. 0. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur.

Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. 4.Cells c. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. 2. 3. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. 3. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz. 1. Bir küçük problem var. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. 217 . Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. 5. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır.Hesap Tabloları son sürümlerinde. 2. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. büyük Đ harfini küçültemiyor. listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin.Value = LCase$(c. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın. 4. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Bir küçük problem var. Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. 6. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz.Value = UCase$(c. 5. büyük Đ harfini küçültemiyor. tuşuna basın.Cells c. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun.Kullanım ise. Buradaki örnek.

biçimindedir.. Kaydetmek istiyorsanız. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır. "Sütun Başlıkları" ise A. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. (Eğer Word kullanıyorsanız... Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar.TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. 3. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir."Aç/Open" komutunu tıklayınız. Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" . Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir. B. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1. Bir çalışma kitabı.. 2. Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. 2. çalışma sayfalarından oluşmaktadır. 218 . biçiminde. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır. C .

Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir. 2. Çalışma Kitabını Kapatmak 219 . "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. 3. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir. Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır. Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. 4.

sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a. Đkinci yöntem 1. Silmek istediğiniz satır. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. sütun ya da hücre silmek için. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. 220 . Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. 2. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) . genişletmek için sağa. 2. b. 3. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. 3. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. Đkinci yöntem 1. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. 1. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. daraltmak için sola çekilir. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın.Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır.

"Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. d. "Tamam" düğmesine basılır. HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1.Rows. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip. çapraz biçimde fare kaydırılır. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir. 1. Yani Insert/Cells. A1 Hücresine 1. 4.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır.Hafta yazın 2. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. Adım2: 1. 3 Nolu sütunu genişletin 221 . Satır sütun ya da hücre eklemek için. 2. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır. 5. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın.c. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. 1. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3. 4. 2. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın.

2. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın. KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 6. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. "Hizala" sekmesinde. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 1. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. 1. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. 3. 3. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın. 2. 6.Adım3: 1. 5. 5. 3. 5. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. 4. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için. 4. 4. 1. 2. 222 .

SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. 1. 223 . Tabloda görülen bütün verileri girin. açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. 2. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin.Aynı işlemleri. 1. 2. sadece biçimleri farklıdır. araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. Metni yazmayı bitirince. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır. Ayrıca. 3. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. 4. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. formül çubuğunda görüntülenir. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. 3. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. 5. aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. Etkin hücrenin değeri.

Hücre. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. Şekilde görülen verileri girin.. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1.2002 2. "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat". 3…. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Bunun için: 1. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. Açıklamayı Düzenleme 1. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. hücre "Ocak" değerini içeriyorsa.07. Đlgili hücreleri seçtikten sonra. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz. Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın. Birinci satırdaki değerleri girin.gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. 2. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. Mesela 18. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz. ya da 2. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. enter tuşuna basılır. bunu sağlamak için. Örnek olarak. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. 224 . C1 hücresine gelinir. 6…. FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. Tarih. 2. 4. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin. 2. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. Örneğin.

B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. Bunun için.Bunun için. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. 4. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. D5. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. 3. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. Bu gibi 225 . Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Bu işlemi. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. 1. 3. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. 2. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. 2. FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın. D4. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. 1. 4. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır.

Otomatik Toplama: Excel. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır. B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar.durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. 226 . Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Excel. Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. Hücre erimlerinde. Bu amaçla. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Excel. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. Hücre Erimi olarak belirtilir. bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir. Otomatik toplama imkanından yararlanmak için.

2. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır.EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri. 3.parametreyi geriye döndürür. parametre olarak verilen bilgiyi. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. < <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu". 4. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2. D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır.

"SICAK")) =IF(A2<20. 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8. değilse 0 yaz.=EĞER(A2<20. "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8.C2=2).0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz.1)".2) formülü kullanılır. "EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1. değilse 0 yaz."SOĞUK". 3. B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8. 2."SOĞUK". Örnek.EĞER(A2<70. 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 .IF(A2<70. "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1. uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz."SICAK")) DĐKKAT! 1. Bu fonksiyonun en büyük avantajı. Örneğin."ILIK". Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır.C2=2)."ILIK". değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar.1. Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır.1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say.1. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu.

IF(E2<70. 229 .1. 1.IF(E2<45.IF(E2<85. 3.IF(E2<55. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın. Satırdaki değerler sabit kalsın.sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin.0.2. B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz."KALDI".3. B$2: 2.4.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45.

-Yardım Almak. -Çalışma Ortamını Tanımak. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar.05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır. Excel. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. GĐRĐŞ Microsoft Excel©. aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. Microsoft Office ailesi içinde yer alır."<10".B5:B10) topla. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır. NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. 230 . : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar.C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla. A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır.Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9. A8 hücresindeki değer. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. finansal hesaplamalar olabilir. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10. I. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. muhasebe bilgileri olabilir.

Ardından Microsoft Excel seçilir. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 .A. ya da. Programs işaret edilir. Bu ortam üzerindeki menüler. II. Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak. araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır. çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra.

tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. Book2. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir. Örneğin File (Dosya). Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. Sayısal (NUM) vb. Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. 232 . Bu işlem için View menüsünden. koyu yazma vb. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir. Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır. Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur.Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. biçiminde verilir. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. Ayrıca büyük harf (CAPS). Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Yazı fontları. Microsoft Excel 2000. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur.

Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan. A. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır). sütun seçmek. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm. sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. Bu alanların kesiştiği yer ise. satır seçmek.Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. Worksheet A'dan Z'ye. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 . 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. Excel'in temel çalışma ortamıdır. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. Her sütunun üstünde yer alan.536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. Bu düzen bir matrise. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp. belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir.

. . Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 . . . . . . sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır. . . Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır.. . Yani sol üstteki birinci hücre A1. Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. . . . .

A2. Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. K15 gibi adreslerle gösterilir. Bu gösterim biçimine referans denir. Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak. Şöyle düşünebilirsiniz. I. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. Bu kutular A1. II. Çalışma kitabı. gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. 235 . -Veri Girmek. çalışma sayfalarını içerir. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. Hesaplama yapacağımız veriler. B. çalışma kitabı bir kitap.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. A. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır. Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder.

Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez. yıllar olarak düzenlediğimizde. Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 . azalışları ortaya çıkardığımızda. artışlar. Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz.Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. ortalamalar. aylar. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz.

Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A. Veri Girişi: 237 . SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir.

Bir hücreyi tıklatmak.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. silinmesi. VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. düzeltilmesi. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. verilerin girişi. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. o hücreyi aktif hücre haline getirir. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için. Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır. ĐPUCU: Aktif hücre. 238 . istediğiniz sayfanın adını göremezseniz. III. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. seçilmesi. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin. Eğer sayfa adları içinde. Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın.

biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. son satır ya da sütunu seçin. Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin.A. Bir hücreye veri girecekseniz. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. bu işlemden vazgeçmek istediniz. Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak. -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. B. Sütun başlığına tıklayın. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. sonuncuya kadar sürükleyin. Alanın ilk hücresini tıklatıp. kopyalayacaksanız. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. boş düğmeyi tıklayın 239 . Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz. taşıyacaksanız. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin. Ardından işlem yapmak gerekir. Örneğin bir silme işleminin ardından. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.

Copy ve Paste düğmelerini kullanın. Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. Copy (Kopyala) komutunu seçin. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir. KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. -Hesaplama Yapmak 240 . 2.Edit (Düzen) menüsünden. 1. diğer bir sayfa.Kopyalanacak alanı seçin. Hücreleri daha uzun bir mesafeye.C. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir. 1.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin. 4. 2.Taşınacak alanı seçin. 3.Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut. 4. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek. 3.Edit (Düzen) menüsünden.

Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız. miktar. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir. hizmet süresi gibi. maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. adresi gibi. Sayısal bilgiler ise adet. 241 .-Temel Fonksiyonları Kullanmak. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. I. VERĐ GĐRMEK Hani. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. A. Örneğin satış miktarı. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. 2002 yılının satış. ya da personel adı. tarih ya da bir de sözcük olabilir. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin ürün adı. fiyatı. faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir. Bir sabit değer bir sayı.

farukcubukcu. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür. B. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır. Daha fazla bilgi için www.com adresine bakınız. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 . NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Metin verileri ise sola yaslar. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir. Bir faiz hesabı. bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür. Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar.

Bunlar hücreler (hücre adresleri). Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. sonra C2 ile C5'i çarp. Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla. fonksiyonlar (SUM. Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır. operatörler (işleçler).A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye. AVERAGE . Yazılan formül. çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar. çıkana B1'i ekle. ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir.TOPLA. Bir formül girmek için: 1. formül çubuğunda görülür. sabit değerler. 243 .

2. C. Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır.(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. -F2 tuşuna basmak. Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız. Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) . HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız. 244 . NOT: Bir formülü. Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir. Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir. -Hücre üzerinde çift tıklamak. Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır.

=SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar. Fonksiyonları. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir. FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. 1. Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 . 3. Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir.Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak. 2. standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar. Bir formül. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak.

Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar.Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. Metin bazlı işlemler. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. Đstediğiniz fonksiyonu. Kullanıcı 246 . Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Veritabanı işlemleri. sağ taraftaki Function Name altından seçin. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. -Insert (Ekle) menüsünden. Mantıksal fonksiyonlar. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi.

Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. 3. Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1. Microsoft Excel'i başlatın. Hücreye tıklayınız. 2. Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . F2 tuşuna basınız. 2. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın. Yada araya metin ekleyebilirsiniz.

. Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın.. Daha ileri gidelim. Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın.Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın.. Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın. 248 . Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi. Gelir bütçenizi de ekleyin.

Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri. çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar. Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı. I. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra. 2. eksen etiketleri. Veri alanı seçildikten sonra.Veri alanı seçilir. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . Grafik tipi seçilir. Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık. gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. A. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. Yerleşim şekli seçilir. Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. Ardından. Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız. Grafik alt türü kutusunda görünecektir. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. Grafik (chart). GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik. 3. Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1. 4. Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir. -Grafikleri biçimlemek. Grafik başlığı. verilerimize yorum ekler.

ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 . Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir. Örneğin USD kurunu takip için.Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder. ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır.

Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin.Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden. serilerin sırası belirlenebilir. Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir.farukcubukcu. Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. 251 . Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.com adresine bakınız. Daha fazla bilgi için www.

GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi. GÖZDEN GEÇĐRME 1. Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar.B. özellikleri yeniden ayarlanabilir. Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3. Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 . 2.

bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. SUM.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. herhangi bir formülde olduğu gibi. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye. -Fonksiyonları Kullanmak. Bir formül. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. Fonksiyonları. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. AVERAGE (TOPLA. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır. FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. I. 253 .

çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. A. Bunun yanı sıra finanstan. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3). All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Veritabanı işlemleri.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi. muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür. Metin bazlı işlemler.45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. Mantıksal fonksiyonlar. 254 . =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları. araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir.farukcubukcu. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. Daha fazla bilgi için www. sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin.NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. gün) =TARĐH(yıl. ay. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. Đstediğiniz fonksiyonu. Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır. 256 .com adresine bakınız. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. ay. B. II. =DATE(yıl.

ay. Bir günün başlangıç anı 0 ile.TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir. bitiş anı da 0. INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar. =TIME(saat. TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır. =TODAY() . dakika. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir. NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. 257 ."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün. yıl ve saat olarak verir. =NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir.9999 değeri ile ifade edilir.

258 .7) ya da =ÇARPIM(3.34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar.=INT(2. =PRODUCT(3.7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.

=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir.72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler). =ROUND(sayı. 1) Sonucu: 42. =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir.789. ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar.789. 259 . Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. Payment (ödeme) fonksiyonu. belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır. 1) =YUVARLA(42. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur. hane sayısı) =ROUND(42.

=PMT(ana para. 4. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 . ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1.-400000000) III.12. 2. Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın. faiz. Ay ortalamalarını. 3.

Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1. Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. 3. -Sıralama ve alt toplamlar almak. Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . A. ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar. sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz. Adına göre. soyasında göre vb. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır. personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar. I. VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi.

verinin biçimine değil. Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada. 4. 3. Excel alfabetik sıralamayı kullanır. (ya da sıralanacak verileri seçin) 2. Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin.Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin. Sıralama işlemi: 1. 262 . OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın. taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın.

Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir. Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır.farukcubukcu. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek). NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. Daha fazla bilgi için www. Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B. Column2 olarak görülür. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir. 263 . Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1. 2. Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1.com adresine bakınız.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir. Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.

Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için. Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. Filtre kutularında o sütunun değerleri. UYGULAMA 1. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları. Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir. Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir.3. sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın. Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir. sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken.

-Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. 265 . Bu özelliklerin yanı sıra. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak. çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. I. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. Sıralamanın yararları nelerdir? 2. 2. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir. GÖZDEN GEÇĐRME 1.Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan.

Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz.) yaratılan veriler. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. sum (topla).Pivot tablolar (Özet tablolar). Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.farukcubukcu. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. alt toplamlar almayı sağlar. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. Verileri gruplamayı. Başlamak için. Özet tablolar. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. count (say). Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir. Daha fazla bilgi için www. Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için. A. Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. Đkinci adım. Ardından Next düğmesine basın. Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir. ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir.com adresine bakınız. Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür. Çıkan iletişim kutusu.

Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir.Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 . Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur. Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda. Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir.

ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın.1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir. UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde. Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir. 268 .

2. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak. A. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. Web klasörlerin erişmek. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. I. Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama.GÖZDEN GEÇĐRME 1. Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2. Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. 269 .

270 . NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır. 2. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.com adresine bakınız. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir. Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak.B. Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. 3.farukcubukcu. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın. Daha fazla bilgi için www. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir. C.

bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Đşte makrolar sizin için. Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. Özellikle. I. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. A. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir. 271 .D. WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. . Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. -Makrolar çalıştırmak. NOT: Makro. DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak. . Satışlar tablosu gibi. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz.xls) olarak kaydedin. Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız. Ayrıca. kanallara erişim sağlanır. Internet üzerinde arama (search) düğmesi. Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere.

MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır. 5. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır.. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . 3. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. 4. ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. 2. 272 . (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir).Makro kaydetmek. Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına. Personal Macro Workbook a kaydedin. makronuzu XLStart klasöründeki. Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. B. Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. 6. aynı bir film kaydı gibidir. Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız. Örneğin "AyToplam".

ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır. Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1. 2. Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir.C. Macro Name (Makro Adı) kutusundan. MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. Tools (Araçlar) menüsünden. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip. UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 . 3.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin.

Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Otomatik Toplama: Excel. Hücre erimlerinde. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat . Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır.Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. Hücre Erimi olarak belirtilir.

açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. Save As Html. sütunlar ise harflerle belirtilir. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. Resim 1. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir.Dosya Açmak.1’de yer almaktadır. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 .2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. Kapatmak.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel. Resim 1. Resim 1.(Resim 1. Save As.4) (Resim 1. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır.4) Menüde Save.

Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. (Resim 1. Resim 1.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. Save As ise. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.üstüne güncelleme yapar. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Book2 gibi isimler verilir. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. 276 .Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir.

Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. 2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik.(Resim 1. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. (Resim 1. Resim 1. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. 277 . Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir.7) Đkinci yol. Resim 1. Örneğin basılan sayfanın başlığı..8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. gibi.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın.

Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. üstbilgi ve altbilgi alanları. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. Para Birimi. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 . kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. ancak hepsini değil. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Bu durumu düzeltmek için. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz.455. Excel ondalık kesrini virgül (.00 seçeneğini işaretlemişseniz.000. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin.) olarak gösterir. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. kenar boşlukları. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Tarih.455. gerçek ra kam 3. 5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak.00 $ yazdığını göreceksiniz.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Sayı.00 olarak görünecektir. Bazı hesap tablolarında TL.00 olarak gösterilir). Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. 345.##0. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. hücre veya hücreleri seçin. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Genel.

10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 . araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın.) işaretleri ile gösterilir. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Ondalık ayracının nokta. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK. Aslında bunu Windows 95 belirler.).klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP.XLT adıyla kaydedin. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Sayfa2. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. binlik hane ayracı nokta (. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI.… olarak isimlendirilmiştir. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız.XLT adıyla kaydedin.

Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. #AD? (#NAME?) Formül. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. #REF! Excel. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. Bu. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki.Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Örneğin mart ayı toplamı. 280 . Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Örneğin. Yapılacak iş. Bu. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Bunun pratik yolu ise. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor.

Mart. Fahrenheit'ı 281 . Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise.Value=Ucase$(c. 5. Mart. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. 3.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Sadece gün.Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. haftanın günlerini. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir.…) olarak dolar. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Nisan. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 4.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. yani ayni alandan iki tane olur. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. bkz.Value=Lcase$(c. imleç ok işareti halini alır. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. geri kalan hücreler (3. Fahrenhaeit. 7.… gibi).Cells c.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. seçili alan kopyalanır. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Mayıs. 9… veya Ocak. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz.Cells c. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. Diğer hücrelerin (Şubat. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. 5. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. 95 no'lu püf noktası.

"kg") =ÇEVĐR(78. =ÇEVĐR(1. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. 20-OTOMATĐK TOPLAM. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. Bu işlemin en pratik yolu ise. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. 282 . Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. 22-HIZLI KOPYALAMA. "F". Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. "w". "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN.Celcius'a. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. "C") =ÇEVĐR(C12. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. "lt". Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. "gal") =ÇEVĐR(30. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. "lbm". Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Çizginin renk. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. çizginizi çizin. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. litreyi galona. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer.

Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. bunu tek sayfaya sığdırmak. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Gömme. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Tablo Yapıştırma). yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. xx. Tamam düğmesine tıklayın. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Gömme (Embedding) işleminde ise. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. hücrelerin tümünü seçin. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Bunları da Bilin!. ve Bağlama. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir.23-FORMÜL KOPYALAMA. tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın.

Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir.Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Sayfa2'de ise çok benzer. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 . Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Bu kamera düğmesidir. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. sayı adedi. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. Sağ tarafta. 30-BAŞLIK ORTALAMA. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. ilk hücreye başlığınızı yazın. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. 31-TABLO YAPIŞTIRMA. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz.

Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. 5. adımı çıkacak. Excel'i yaratanların bir azizliği. yuvarlanmış rakam 3456. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. ilk matrisin sütun sayısının. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Bu yüzden. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir.) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. Bu sekmeler. bu tercih size kalmış. 2. Örneğin 3456. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı.45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız. Ancak. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. bir sütuna sayıları girdiyseniz. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık.1) fonksiyonunu kullanırsanız. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. yoksa fonksiyon döngüye girer.5 olur. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. ve 3. 4. Grafiğin üzerine çift tıklayın. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Grafiğin renklerini. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Bunları doldurun. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar.

Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. FORMÜL OLARAK DEĞĐL.Formula=c.bir kitap (workbook) açın. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. 39-OTOMATĐK BĐÇĐM.) Dosyayı PERSONAL. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 . Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. Tabii. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin.C ells c. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin.Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM. 40-ROMEN RAKAMLARI. yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir.

(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Eğer sayfayı kopyalamak. — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Hesap makinesi programı açılacaktır. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . satıra kopyalamak istiyorum. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Đşte bu kadar. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. — Komutlar bölümüne gelin. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. bütün yapacağınız önce hedef. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak.

çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor. Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. 288 . fare düğmesinden elinizi çekin. Sub arabul() Selection. " " yazın. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Ctrl + S tuşlarına basın. 3. Alt + F8 tuşlarına basın. Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın. Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız. Bundan böyle. 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Burada iki satır arasına Selection. 5.Replace "~*". Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. 4. Dosyayı Personal. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. yazdırabilirsiniz. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın. 6. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak.15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor.. Mart vs. " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır. kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin. 2. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın.Replace "~*".

1. 2. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Buradaki örnek. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Sağ fare düğmesine basın. listeden Düzen 289 . Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. 3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. 48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil. Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. Böylece grafiğinizin formatını. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. Excel otomatik olarak açılacak. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız.

Asıl yapmak istediğim. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın. Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz.. Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur. 290 . Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. Ancak makinenizde Word de varsa. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur.. Dosyanın açılabilmesini. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir.. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. Burada iki şifre kısmı vardır. makinemdeki fontları düzenleme. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin. 5. daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın. Sadece ilk şifre kullanıldığında. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. 4.komutunu seçili duruma getirin. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. ikinci şifre de istenir. dosya sadece okuma modunda açılır. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok. (Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As. kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim.. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek.. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Excel belgenizi hazırlayın. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun.

Courier fontlarında) FAX-WORKS. Rapidd Comm.0\Word\Options bölümünü açın.162 Arial Tur. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur). 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için .INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler. çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz.162 Arial. Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara.162=Arial. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından. Arial. Konuyu bilgilerinize sunar. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar. her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Bu makro. FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. For Each döngüsünün devamındaki komut. Arial Tur.. Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür.0=Arial. For Each döngüsü.) Excel 97 de böyle bir sorun yok.INI'den aldığını söylediler. Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte.Şekildeki program kodunun ilk satırı.162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini. 291 . Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var. Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm. Böylece.(örneği sadece Arial için veriyoruz.0=Arial. Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez.INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok.) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN. Faks yazılımında da karşımıza çıktı.

Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız. — Bu değeri 1 yapın.Active 292 . After:=ActiveCell). — Bu değeri 8192 yapın. — Regedit programından çıkın. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin.Find(What:=Application. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz. 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection. Makroyu çalıştırmak için.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın. Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum.0\Word bölümünü açın. Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor. Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil. FindArea. Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor.CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak.Max(FindArea). araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz. 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın. — Regedit programından çıkın.

Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. 2. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın. Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. Son bir şey kaldı. Grafik ekrana gelecektir. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . 5. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz. Sihirbazın 3. Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin. Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri. Sıra. Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. saat aralıklarını belirlemeye geldi. Bunu. adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. bırakın. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır. Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. 4. Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum.Tamam düğmesine basın. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz. Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Özelleştir penceresini kapatın. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. Kategorilerden ' formlar' ı seçin.

makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun. Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor. Excel 5. Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip.XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın.0 Türkçe kullanıyorum. en son sürümünü kullanmanızdır. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. 59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var. isimler seçili duruma geleceklerdir. Aç düğmesine basın. bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz. Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var. Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor. Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum. Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım. Bu araç 294 . Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz.

Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman. Ancak benim bir isteğim var. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum. Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum.. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz. Bu işin bizlere göre en kısa yolu. Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim."sibop".. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin. Birinci kolay."liste1". Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var. Ancak onun formülleri değil. Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım. Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın."Amortisör".. 295 . Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. sadece sayıları görmesini istiyorum. Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var. 3 ve 4 olsun."mitsubishi kriko") olacaktır."krank mili". Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak.. Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım. 2. Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör". hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem. Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci."liste2". Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor. Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor. Bunların parça numaraları da sırasıyla 1.) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık. "sibop". A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim. Adı da =ELEMAN() bu formülün. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var. bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır. üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım. Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül.

value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz.Value) Next c End Sub hemen altındaki. büyük Đ harfini küçültemiyor.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız.formula=c. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 .Value = UCase$(c. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum. Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum. Gerisi otomatik. Ne yapalım. Sub kucharf() For Each c In Selection.Cells c. Sub buyharf() For Each c In Selection. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor. Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum.Value = LCase$(c. Sub Form2val() For Each c in Selection. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor.Cells c. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım. Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını. Bir küçük problem var. eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum. Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız.Cells c. Bunun için yapacağınız şey öyle.

bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim. Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın. Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin. Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. ödevlerimde kullanabilirim. Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz. Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. E3 hücresi için de problem yok."ahmet". Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin. TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor. Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Şimdi. Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti. Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 . Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum.gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum.

Listeniz hazır. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor.Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Örneğin Çalışanlar=Serkan. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Fulya. Excel'de "Auto Fill". Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Onun da QPW. Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Excel 5. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Quattro Pro for Windows’da da. Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS. E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır. E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 . Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak. Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. 1-2-3'de "Fill by Example". Bu problem 123 for Windows’da da var.INI isimli bir dosyası var. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor. Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var.INI dosyasında oluşturuyorsunuz. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir.

Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. Bu arada. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. Eh. Örneğin ' C:\ocak 98\rapor. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. günü birinde işinize yarayabilir. Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. 299 .olarak çalınıyor. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Eğer Excel'de çalışıyorsanız. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor. Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz.

Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum. Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık. eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor."ali". Artık bunlara gerek yok. Burada isim verilen alan. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. 2 ise "veli" yazılması gibi. Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki. Ben. örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 . yanlışsa) şeklinde kullanılır.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak."yok")) şeklinde olacaktır. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer. 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır. Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1.EĞER(A1=2. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz. YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir."veli". EĞER formülü EĞER(karşılaştırma.Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz. Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor. Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1. Resim her şeyi anlatıyor. Bu işlemi.B30) veya @SUM(TOP) ile. Örneğin bu sayı 1 ise "ali". o zaman da "yok" metni görüntüleniyor. doğruysa. Bunu nasıl başarabilirim. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor. 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. Đsmi TOP olan B1. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz...

Öyle bir formüle ihtiyacım var ki. 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 . Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. B1 hücresine "ali" yazılmış. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir.yazılsın.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Formülün işleyişine gelince. Bu formülün iki parametresi var. 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Bunu nasıl başarabilirim. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı. 74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir.B1) şeklinde. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). Yani diyor ki. Formülü =INDEX(Değerler. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir.

sol fare düğmesine basın. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Fakat bunların sütunlara 302 . Eğer sadece tek hücre seçerseniz. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz. Ad bölümüne tıklayın. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. bir defa daha bastığınızda gizlenir. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Bu seçeneğin üzerine gidin. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. kulp denilen. 4. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. sadece ilk iki veriyi girin. 2. bir gizleyebilirsiniz. Đşte bu kadar. 5. Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın. 80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. düğmelerden devam edelim derim. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. 3. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. 79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. Excel’de bu işin de bir kolayı var. ENTER tuşuna basın. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. otomatik olarak günler arttırılır.

Biz.1*kal_sure. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir. eğer #. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir.##. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. — Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın.adımda. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın. — Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın. ifadesini yazmalısınız. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler.0. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin. Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin. Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın. Đşte median değerleriniz! 303 . Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3.. Bu işi. 6. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek.##0. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum. — 3.sığması zor oluyor. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz."")) formülünü girin. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz. Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor. alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz. üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin. D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3.

Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. 82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı. E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. Benim ise farklı bir isteğim var. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın. Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın. Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın. elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. oraya sonra döneceğiz. Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz.Bu örnekte. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Word ile bunu başarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Belgeyi açtığınızda. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun.

Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın. boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız.karşılaşacaksınız. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın. Excel programını açın. Şimdi dosyayı kaydedelim. daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. Şimdi Internet'e bağlanın. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım. Office kurulum programı çalışacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek. Geçmiş olsun. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda.Araçlar menüsünden Makro komutunu. 313 . bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek. buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce. bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz.Temel Korkmaz 1. 2. yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir. Makro Kaydet penceresinde.Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın. Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız.Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın. 3. Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak.Makro Kaydetmek . yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız.M. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz. Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz.

Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi. Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın.M. Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin.Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın.) 314 .Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz...Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir. Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik. Makrolar Makro Çalıştırmak . Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık. Araçlar menüsünden Makro. buradan da Makrolar. komutunu tıklayın. (Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.Şekil-2 4.

Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. bitmiş ve kullanılmış. Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. Şimdi. unutmayın ki makro. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz. Yine de seçim sizin. Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. makro kaydetmek demek. Şöyle düşünün.Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda. sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. Ama yine belirtiyoruz. makroyu hazırlarken. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. Makrolar Makro Düzenlemek . Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler. Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. Her defasında makroyu çalıştırıp. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti. Nedenini biliyorsunuz. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. 315 . Doğru. kayıt işlerini yaparken. bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay.M. başka bir dosya açtınız. Excel bunun için size imkan sağlıyor. Makroyu kaydettiniz. Yani. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. hazırlanmış. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz. Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız. Diğer. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. Tabi. oluşturduğunuz makro. sizin de fark ettiğiniz gibi. Pekala. Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup.

Mavi. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. satırın başında bulunan (') işaretidir. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek. yazının yeşil olması değil. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. 2. Bu arada tabi ki. gelelim hatanın düzeltilmesine. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir.. 1. Buradaki asıl ayırt edici özellik. Yeşil ve Siyah. programda yok demektir. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir. Mavi olan kısım. buradan da Makrolar. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder. mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. Olmazsa. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz. Bunlar sadece bilgi verirler. Tıkladığınızda. Programın aslını oluştururlar. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz. 316 . Visual Basic diline ait bir komuttur. Kabaca söylemek gerekirse.Araçlar menüsünden Makro komutunu. komutunu tıklayın. Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez..Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır. Bu kısa açıklamalardan sonra. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. Programa dahil edilmezler.

Bu bir uyarı penceresidir. Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan.M. Unutmayın ki. Herhangi bir arkadaşınızdan. program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır.M.FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin. Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi. Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 . ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. Makrolar Makro Uyarısı . virüsler. Excel sizi bu konuda uyarıyor. makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz.Select ActiveCell. Klavyeden “M” harfini girin. Pencereyi mutlaka okuyun. Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz. ActiveCell. Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor. Đşte. “mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin. Makrolar Virüsler . Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür.FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün.Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir. Range("A6").

1.M. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar.Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz. Bu tür bir koruma istiyorsanız. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir. 3. Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. 318 . Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. Mesela Kısayol Tuşu. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir.Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın. Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz. makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz. Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız. Ancak. virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir.Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın. Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz. yapmanız gereken şey çok basit. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz. 2.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz. Dolayısıyla. makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz. Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz.

Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük. 3. Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın.Fare ile B2 hücresini seçin. 2.Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak. 4. 10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın. Boş bir çalışma sayfasına geçin. 1. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın.. Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz. Tamam düğmesine tıklayın..B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin.Makro1 Çalışma Kitabını açın. Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın. komutunu çalıştırın. 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin. 319 .M.Yeni Makro Kaydet. Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın. 8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin. Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak . Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır. Adınızın sığacağı kadar.

.HorizontalAlignment = xlCenter ..Font. Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık.Select Selection.xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2").ColorIndex = 1 . Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır. 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun.AddIndent = False .ColumnWidth = 22.Bold = True Selection. Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx. biz adımızı M.Italic = True Selection.xx. komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz.Font.M. Tek fark.Select Columns("B:B").57 ActiveCell. 320 .ShrinkToFit = False .MergeCells = False End With With Selection. Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın. ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur.FormulaR1C1 = "M.Font.Pattern = xlSolid End With Selection. programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır.Font. Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar.ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım.Interior . Temel Korkmaz" Range("B2"). 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa. Temel Korkmaz olarak girdik.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection . Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.WrapText = False . Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir. Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”. Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar.12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin. Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar . Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi.VerticalAlignment = xlBottom . Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır.Orientation = 0 .

With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler. Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır.Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular. With Selection. Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. Selection. Geçerli sütun genişliğinin 8. bu defa bu satır koda eklenmiş oldu. Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz. Columns("B:B").Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder.ColumnWidth = 22.Pattern = xlSolid 321 .Range("B2"). Selection.Font. Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir. Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde. With Selection .Font. Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur.Font.Orientation = 0 . sütun genişliğinin 22. Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için.WrapText = False . VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır.VerticalAlignment = xlBottom . ActiveCell.57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır. Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi. Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk.Select Makroyu hazırlarken 6. Selection. Örneğimizin 14. Range("B2").MergeCells = False End With With–End With deyimi. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında.ColorIndex = 1 . kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman.FormulaR1C1 = "M.57 B sütununun (sadece hücre değil). KĐTAP’ında anlatmıştık.Interior . bu hücreye ait olan işlemlerdir. adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik. Adımda Eter tuşuna basılmıştı.HorizontalAlignment = xlCenter . Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti. Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar.ShrinkToFit = False .43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1. HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır.

oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz..> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. Tabi ki bu düşünce. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın. 1-Araçlar>Özeleştir. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz. renk olan siyahın olduğu anlatılır. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak. yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. 1. baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın. Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir.. Araçlar> Makro> Makrolar. şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım. Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu. Evet.Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Hem de hata yapma olasılığı var.. Excel. cildi mevcutsa. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz.End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz.ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. buraya kadar olan kısımda. 322 . Seçim size ait. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu.. makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli. her kullanmak istediğinizde. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama . Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak.Font.M. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz. 2. Selection. Oysa.

Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin. 323 . komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken. Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik.5-Düğme. Makro Ata. 7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin.. Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin. Araç Çubuğunda yerini aldığında. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın. Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler... düzenlemek vs. için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin.

Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek .. Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur. Fakat makroyu çalıştırdığımızda. komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar. 324 ..” Evet. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır.M. Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir. silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın. Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz. Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim. Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Mesela. 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın.8-Tamam düğmesine tıklayın. Makrolar Makrolarda Adres . Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz.M. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor. Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz. Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil. Temel Korkmaz Aslında bu konu. Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir.

satırdaki tüm hücreler 5. D sütunuyla 50. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. Başvurularla. arkasından da satır numarasını girin. Bir hücre aralığına başvurmak için. satırdan 20. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi. Başvuru. B7 hücresindeki formül. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Ayrıca. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. B7 hücresine kopyalanmıştır. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. sütun harfini. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. Göreceli başvuru kullanma. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. iki nokta üst üste imi (:) girin. mutlak başvuru $A$1. Örneğin. 325 . çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. Aşağıdakiler. Varsayılan olarak. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. =A5 formülünü içermektedir. B6 hücresindeki formül. D50. uzaktan başvuru denir. sütundan J. Aşağıdaki örnekte. biçimini alır. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. sütundaki bütün hücreler H. sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. Aşağıdaki örnekte. satır ve B. Microsoft Excel . Bu işleme. B6 hücresi. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. Örneğin. hücrenin tam adresi. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. dış başvuru denir. $B$1 vs. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. Buna başvurmak için A. satıra kadar olan bütün hücreler H. sütun ve 10. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. sütun ve 10. formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. göreceli başvuru denir. sütundan E. sütuna kadar olan hücreler 5. Microsoft Excel.satıra kadar olan hücreler 15. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. Bir hücreye başvurmak için. satırdan 10. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. başvuru örnekleridir. satırdaki hücre A.2. Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık. A1 gibi hücre başvurusu.

Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız.. Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. Tamamen birbirinin aynısı. bir mutlak başvuru kullanın. Hücreleri taşırsanız. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. komutunu tıklayın. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi. hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. C8 hücresine kopyalarsanız. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. formülünüz A5 hücresini. hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz. buradan da Yeni Makro Kaydet. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. Biz D6 326 .. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. Bu formülü. Örneğin. Sonra hücreleri yeniden kopyalayın. her iki başvuru da değişir. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. Örneğin. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. örneğin. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. Bununla birlikte. o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım.Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. formüle. Tek fark makroyu kaydederken. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. çoğaltılmış formüllerde ayarlar. göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. Tamam düğmesini tıklayın. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun. özgün formüllerdeki başvuruları. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır. çoğaltılmış formül. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. 4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. Kopyalanan formüller. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın.

WrapText = False . Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz. 1).Range("A1").ColumnWidth= 22.57 ActiveCell.hücresini seçtik ve çalıştırdık.Columns("A:A").Bold = True Selection.ColorIndex = 1 .Select ActiveCell. Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi.HorizontalAlignment = xlCenter . Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var.Range("A1").FormulaR1C1 = "M. Evet aslında aynı makroyu yazdık. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki.MergeCells = False End With With Selection. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı. O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek. bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir.Select 327 . Aşağıdaki görüntüyü aldık. ActiveCell.Select Range("B2"). Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection . Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık.Pattern = xlSolid End With Selection. Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi.Font.EntireColumn. Fakat. 1). ActiveCell.Offset(1. başvuru tipini değiştirdik. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır.Font.Font.Italic = True Selection.ShrinkToFit = False .Interior .Offset(1.ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda. Temel Korkmaz" ActiveCell.Font.VerticalAlignment = xlBottom .Orientation = 0 .Select Selection.

Select Range("B2").Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.ActiveCell. Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.57 ActiveCell.Columns("A:A"). Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B.Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D. bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır.ColumnWidth = 22.ColumnWidth = 22.Elektronik tablolama programları B.EntireColumn.Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında.Đşletim Sistemi Programları D.57 Columns("B:B"). Temel Korkmaz" ActiveCell.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A.Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B.Excel’de grafik çizilebilir ? D.FormulaR1C1 = "M.FormulaR1C1 = "M. Temel Korkmaz" ActiveCell.Kelime Đşlem Programları C.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

(Resim 1. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1.Temel Bilgiler Microsoft Excel.1’de yer almaktadır. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Resim 1.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. sütunlar ise harflerle belirtilir.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. Resim 1. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır.4) . Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. Resim 1. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1.

Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. Save As Html. .Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. || Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Save As. (Resim 1.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir.4) Menüde Save.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.(Resim 1. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. Book2 gibi isimler verilir. Save As ise. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.

7) İkinci yol.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır.Resim 1. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. . (Resim 1. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. Resim 1. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. (Resim 1. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur.

veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür. Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. yüksek.’ yazalım. sayı veya formul girilebilir. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir.9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. (Resim 1. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin.10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’. başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir.9) ve fontu değiştiren komutu uygularız. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız. (Resim 1. . kaliteli.Resim 1. B2 hücresine ‘Çağdaş.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir.. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır. Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. (Resim 1. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha. eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz.

13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. hücreye yeni bilgiler yazarak . TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır.11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır. || (Resim 1.(Resim 1. Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz.13) Resim 1. (Resim 1. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir. eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir.12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir. Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak. yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli .

İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir.yöntemler kullanılabilir. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir. PASTE komutunun uygulanması için.Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir. seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama. CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur.(Resim 2. Taşıma işleminde de olduğu gibi. COPY düğmesinden de ulaşılabilir. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır. Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır.14 yapıştırılabilir. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması.1) . EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir.

2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi.2) Resim 2. Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa . sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir.2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir. Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir. çoğaltılabilir. A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp.Resim 2. Kalın. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir.2 Resim 2.3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir.1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. (Resim 2. Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2. gösterilmesi . Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2.

Ancak hücre içinde metinlerin sağdan. Center ortalar. metinler soldan.4) Resim 2. altı tek çizgili .3 Single. || Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de. Resim 2.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır. sayılar ise sağdan hizalanırlar.5) Left sola hizalar. (Resim 2. Center Across Selection hücreler arasında hizalar. çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir.Resim 2.Justify iki yana. Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir. Right sağa hizalar.(Resim 2. Double altı çift çizgili yazmak içindir. Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir. Ya da.5 .

Line style ile çizginin düz kesik. None. || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. çift çizgi mi… olacağı belirlenir. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise. (Resim 2. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir.5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2.6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise. yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir.7) HIDE komutu . Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir. inside ile de içine çizgi çekilir. Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır. Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir. hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir.5 kullanılır. Bir hücrenin üstüne. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir.6) (Resim 2.

ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir.Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir. satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir.8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip.8) Resim 2.7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir. Resim 2. Row (Satır). Bir hücreyi.Satır ya da sütun eklemek için. Column (Sütun) komutları kullanılır. || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak . çıkarılabilir. Insert menüsündeki Cells (Hücre). satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır. (Resim 2.

grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman.Excel’de yanlışlıkla bir hücre.Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir. olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir. || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor. Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız. İstediğiniz . Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız. Excel bu değişimi yapabilir. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır. CTRL+.'e basarak tarihi. || Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir.

Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. || Başa dön || Kendinize Bir Not . || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken. CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz. Count. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. CountNums. işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur.) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz. Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir.

her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir. Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin. Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin.Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz.9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür.9 || Başa dön || . Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar. Comments&Indicator'ı seçin. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman. Açılan pencerede (Resim 2. Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin. Resim 2.

|| Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir.10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır. Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman.11 . Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır.10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir.. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır. Resim 2. (Resim 2. Resim 2.Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir.

Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır.12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur. yazılacak ilk sayfaya .(Resim 3. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır. First Page Number başlığıyla. kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği.1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır. || Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir. Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2.1) Resim 3. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir. olduğu belirlenir. kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı.

Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir.Center on Page seçeneği.2 Üçüncü bölüm Header Footer. Header. Resim 3. Üst. Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır. dosya adı. seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider.2 İkinci bölüm Margins’ dir. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar.Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir. Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur. Excel sayfasının adı. Resim 3.Seçeneklerin ikiside seçili ise. . alt.

|| Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır.4) Resim 3. varsayılan yazıcıya gönderilir. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla. Kılavuz çizgilerini. sayfaların yalnızca belirli . yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir. (Resim 3. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi.Print düğmesine tıkladığınızda. Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz. Seçilen bir hücre erimi.3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa.Resim 3. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi. notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir.4 Print komutu kullanılırsa. bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir.

Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. || Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur. Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak. Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. Etiketinizi. tıklamak yeterlidir. || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz. Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz.

İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir. || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır.Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. hazırlanır. Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir.doğruysa_değer. Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur. || Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur.

Resim 5. Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir.2 1. Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır. . Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler.1 Resim 5. Resim 5. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır.

isimleri göstermez. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir.Placement : Legend’ın yerini belirler. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını.Değerler ise çalışma sayfasına .4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise. DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir. Show Value : Değerleri grafiğe ekler. Resim 5. Show Label : Başlıkları grafikte gösterir. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır. rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır. Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır.

Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. || Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir.değiştirilebilir. . || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir. || Başa dön || Grafiğin Rengini. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->