I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

belge. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. nesneye tıkadıktan sonra. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Özellikler Penceresi Bir özellik. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Araçlar. Bir nesnenin boyu. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. Visual Basic for Application. Bu nesneler. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. herhangi bir olay üzerine basarak. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. 2. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. belge. ardından Yordam kutusundan. Excel içinde yer alır. Kod Görüntüle düğmesine basın. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA).III. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. rengi. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Seçenekler menüsündeki. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. şablon ya da sunum için bir proje vardır. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. belge. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Microsoft Power Point. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Nesne kutusunda. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. 1.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Proje gezgini penceresinin üstündeki. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. belge. . Her proje içinde ise. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. nesneye tıkladıktan sonra. Microsoft Excel. Belgeler. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. bir nesneye tıklayın. VBA. Nesne kutusundan. Düzenleyici sekmesinden. A.

. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Visual Basic nesneleri (formlar. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler.üzerine gelme. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1.B. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. düğmeler. Sub yordamlar standart modüller. metin kutuları. Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Böylece olay oluştuğunda. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. vb) belli olayları tanırlar. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler.

Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra.KeyDown: Bir tuşa basmak. Fonksiyonlar argümanları alırlar. 3. 1. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. 3. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Olay yordamları. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. . Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. 2. Sub procedure’ınız hazır. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. örneğin Command1_Click. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur.

baz. Rows (Satırlar). katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. baz. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. grafik. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. deger2. sayfa (sheet).Bir sub ise belli bir işi yapar. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. çizim. Function UcretHes(deger1. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). bir düğme nesne olarak adlandırılır. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Cells (Hücreler). Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Nesneler (objects). Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler.

Font. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Bold = True Cells(5. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar .Font. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar.Close 4.Workbooks("butce"). Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Nesne. ardından nokta ile metot kullanılır. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Clear ActiveWorkbook.1). uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1").Size = 34 2.Range("a1") 1.Metot ActiveCell.Worksheet("ocak"). Metotların kullanımında nesne.

Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.1) Değerleri: Range (“A1”).Range("A1:D5").F:F") A.Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. Aşağıdaki örnekte Cells(6. Range (“A1”) Cells(1.Font. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). A1 gösterimi ile hücre ve aralik.3:3. ve F kolonları 2. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1").C:C. üçüncü. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.1). Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.8:8") Birinci.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır. sekizinci satır Range("A:A.Select Range("A1").1) .Cells(6. 1).Delete Range("B5"). Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır.Activate Range("A1:B5").G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1. .Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5").Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9.Value 1. C. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.Value Cells(1. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.Sheets("Sheet1").

Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Rows(5)) . Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. 3). Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1").Font.Rows(1). satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir.Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. birinci satırı döndürür. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). daha kolay erişim için.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. Aşağıdaki örnekte Rows(1) .ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz.Cells(counter. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. üçüncü. Rows(3). Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız.

ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir. Sub ClearRange() Application. Sub FormatSales() Range("[Report.xls!MyRange").ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.Goto Reference:="MyRange" Selection. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") . Sub AralıkBicimle() Range("MyBook. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1").Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir.[A1:B5]. Aşağıdaki örnek MayBook.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.Font.xls!MyRange" Selection. Sub ClearRange() Application. Aşağıdaki örnek MyBook.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Sub SetValue() [MyRange].Value = 30 End Sub 5.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.Font.myUnion. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.Goto Reference:="MyBook.Bold = True End Sub 4. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.xls]Sheet1!Sales").

Interior. sütunun 1 den 20.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır.Cells. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız .Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. Sub Underline() ActiveCell. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz.Cells(counter. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1").Offset(1. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür.Value < limit Then c.Range("A1:D5") myRange. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.If c.Formula = "=RAND()" myRange. Aşağıdaki örnekte 3. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.ClearContents End Sub . Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. 3).Font. 3).ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler.Font.Bold = True End Sub 8. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.

Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. (Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak .EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır. Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır. Tıklandığında üzerinde Sayfa. Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır. Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir. KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. ( Çizgiler görülmeyecektir. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır. Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. Kaydet ile kullanımı aynıdır. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır. Üstbilgi / Altbilgi . ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. sol. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . alt. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz. Kenar boşlukları. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek.

ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız . DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür. . Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir.bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler.) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Đstatistikler. O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır. Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz. Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. kes. burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür. Özet. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır. satırın . satırın . Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir. Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz.

Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır. Yukarı. SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. Sağ . Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. Biçimler. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır. DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir.YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur. Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. Seriler. Daha sonrada seri türü belirlenir. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir. Đçindekiler. . Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. Sol. Tıklanıldığında içinde Aşağı. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur.

Yarat. RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. çalışma sayfası. . Uygula. ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir. Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir. resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir. Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır. özel isimler verilebilir. Yapıştır. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . istenirse tümü birden değiştirilebilir. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. Tıklanıldığında Tanımla. Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır. satır. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar. Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. sütun. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır.

Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir. Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır.HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin. Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. sayfayı gizleme. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. . bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir. Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır. Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır . SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır. Đstenilen alanlara link atılır. BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır.

.........................................................................................................................................................................46 YIL...........................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında..42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda..................................................DÜZENĐ................................................................................................................................................. kopyaladığınızda...................................................................................46 HAFTANINGÜNÜ.....................................................................................................................................................................................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma .........................................................................................49 ĐŞGÜNÜ ........................................................................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm...................................27 Formül sözdizimi hakkında......................................................................55 MBUL($B$17.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................56 ....... hesaplama.....................................................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında........................................................................................................................................................................................................50 TEMĐZ ...................................................................................................................................................................................................................................44 GÜN........ ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? ............41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri...................................50 KOD...................................................................................................54 DEĞĐŞTĐR ...................................39 Dizi formülünü düzenleme..$A$14) eşittir 5........................................................................................................................................47 SAAT ................................49 METĐN FONKSĐYONLARI........................................................................................................... grafik........53 PARÇAAL......................................................................................................................48 TAMĐŞGÜNÜ...............................................................................................................................................................................................................................................................46 DAKĐKA...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 BUL ................................................................43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında .........................................................................................................................................................................................................................52 SAYIDÜZENLE..............................................................................................................................................................................53 YAZIM............................................................................................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................49 HAFTASAY .....................................................................................................................................44 BUGÜN ................41 R1C1 başvuruları hakkında...................55 MBUL..........................................50 DAMGA .....................................................................40 Formülü veya dizi formülünü silme ............................................................................................................................................................................................................................52 SOLDAN .....................................40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme.....................................................51 ÖZDEŞ.........................................................................................................................................................................................................................................................................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI ............................................. renk ........................................................................................................................45 ZAMANSAYISI ......................................39 Formül sözdizimi hakkında..............................................................................................................................51 LĐRA ...............................................................................................................................................................................................................................47 SERĐTARĐH....................................................................................44 ŞĐMDĐ ...............................................................................................................................................................................................................................................39 Formülü düzenleme...................................................................................................53 KÜÇÜKHARF.....43 BUGÜN ........................................................................................................................................................................................................................................................................47 AY..54 SAĞDAN........................................48 SERĐAY .........................54 YĐNELE .............................................................................................39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar...................................................................50 BĐRLEŞTĐR .........................................................................................................................................................................56 YERĐNEKOY ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?......................................................................................................................44 TARĐH ..........................................................................................................................................................................................................................42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında......................................................................................................................................................45 TARĐHSAYISI...............................................................................................................................................................................................................................................................53 UZUNLUK ........................................

...........................................................................................................60 TAMSAYI .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 COS........................................................................................................................................63 RASGELEARADA ..............................68 DEĞĐL...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 MUTLAK ...........................................................................................................................................................................................................................................61 KYUVARLA ......................................................................................................................................................................................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ...................................................................................................72 HATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 Örnek.....................................................................................................................70 MAK ....................................................................................................................................................................................................................................................................................69 ORTANCA .........................................................68 EĞER ..............................................72 BĐLGĐ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR ......................................................................................................................................65 KAREKÖK .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................59 ÇARPINIM .................................................................................................63 YUVARLA .....................................................................60 LOG ................................................................................................................................................................................................................................................................................56 METNEÇEVĐR..................................64 ĐŞARET................................................................................................................66 TAN .......................................................................................56 KIRP ...................70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI.........................................57 TAVANAYUVARLA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 LOG10 ......................................................................................73 .....................................................64 YUKARIYUVARLA.....................................................................................62 ÇARPIM .........................................................58 ÇĐFT.....................................................................57 SAYIYAÇEVĐR.................................................................................................................................................................................................................................. B4<100) eşittir DOĞRU....63 ROMEN .................................................................................................69 MĐN................................................................58 EĞERSAY ...................71 HÜCRE ...................................................................................................................................................................TĐPĐ ....................................................................................................................................................................................................................................................................67 VE ......................................................................................................................................................................................................................69 DOĞRU ...................................................................................................................65 TOPLA..................................................................................................................................................................................................................73 E Đşlevleri ............................................59 OBEB.........................................................................................................................................................................................69 YADA .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 TEK...................67 VE(1<B4.........................................62 S_SAYI_ÜRET........................................65 ALTTOPLAM ..................................................60 OKEK .........................................................................M.............................................................................................................................................................................................................................................................”elmalar”) eşittir 2 ...................................................................64 AŞAĞIYUVARLA.........................................................................................................................................................61 MOD .............................................................................................................................................................................59 TABANAYUVARLA .......................................................................................................................................................................71 BOŞLUKSAY.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 LN ...............................................................................................................................................................................................................62 BÖLÜM ...............................................................................................................................................59 ÜS ................................................................................62 PĐ....58 EĞERSAY(A3:A6...................................................................65 SĐN ..............................................................................57 BÜYÜKHARF.....................................................................................................................................................................................................................................67 NSAT .........................................68 YANLIŞ.................................................................................................................................................................66 ETOPLA ...................70 ORTALAMA..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?......................................................................................................................................................................................80 #AD? hatasının anlamı nedir?..............EÇĐFTSE.....................................................................................................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları........................................................................................................................................................................................................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında ......................................78 SATIRSAY .............................................................................................................................................................................................................80 ##### hatasının anlamı nedir? ..91 .........................................................................76 ADRES ...................76 ALANSAY ............................................................................................................................................................................74 ETEKSE............................................................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? ............................................................................................................................................................................................................................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri ................................................................77 SÜTUNSAY ........75 S ............................77 SÜTUN .....................................................81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?.....................................................................................80 #YOK hatasının anlamı nedir?.................................................78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ..................78 SATIR .............................................................................................................................................................79 HATA MESAJLARI...........................................................................................83 BĐRLEŞTĐR ................................................................................................................................................................................................................................................................84 Tarih ve saat girme ipuçları......................................................................................................................................80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? ......................................................................................................................................................................................................................75 TĐP ............................................82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ...75 YOKSAY.....................................................................77 DOLAYLI......................................................................................................................................................

Sabırsızlandığınızı görüyorum. Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi. tablolama. verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. hücre veya hücreleri seçin. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. Tarih. "Hücrelere veri girmeyi. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi. Sayı. ama Excel'i tüm işlevleri. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Örneğin basılan sayfanın başlığı. grafikler hazırlamak. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. 27 . Amacım. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. 53. Para Birimi. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. Bu durumu düzeltmek için. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Genel. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. gibi. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. benimle işiniz bittiğinde. "Ama bunlar yeterli değil. 54. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı." "Korkmayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum..

60. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. 56. Sayfalara Đsim.) olarak gösterir. Excel'i her açtığımda yazıtipi. gerçek rakam 3. 55. Aslında bunu Windows 95 belirler. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Excel'i her açtığınızda.) işaretleri ile gösterilir. 58. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. kılavuz çizgileri default olarak geliyor.##0.00 seçeneğini işaretlemişseniz. Bazı hesap tablolarında TL.00 olarak gösterilir). Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. 345.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin.455. Excel ondalık kesrini virgül (.Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. binlik hane ayracı nokta (. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz.XLT adıyla kaydedin. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. 28 . Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin.). Bunlardan sizin için uygun olanını seçin.000. kenar boşlukları. 59. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. Sayfa2. bazılarında $ işareti kullanacaksanız.XLT adıyla kaydedin. ancak hepsini değil. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Ondalık ve Basamak Ayraçları. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz.00 olarak görünecektir.455. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız.… olarak isimlendirilmiştir. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. Özel Düğmeler. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. Ondalık ayracının nokta. Excel Sayfasız Açılsın. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir.00 $ yazdığını göreceksiniz. üstbilgi ve altbilgi alanları. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin.

Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. 63. Örneğin mart ayı toplamı. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. 8. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . Yapılacak iş. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. "Acele etmeyin" dedim. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bu. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Belgelere Kolay Ulaşım.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. #AD? (#NAME?) Formül. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Bunun pratik yolu ise. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Bunları da öğrenin. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş. Örneğin. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bu. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. 61. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. #REF! Excel. Excel'de formüller kullandığımızda. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez.

Cells c. Fahrenhaeit. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. 4.… gibi). Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. bkz. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Mayıs. Nisan. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. geri kalan hücreler (3. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. Sadece gün. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. seçili alan kopyalanır. 5. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Mart. 5. Elimizde pound. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 . imleç ok işareti halini alır.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz.) 65. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. 7.Value=Ucase$(c. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. 3. 67. yani ayni alandan iki tane olur. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. Mart. Bu nasıl çalışıyor? Excel.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. 95 no'lu püf noktası. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. 9… veya Ocak. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak.Cells c. 64.…) olarak dolar. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 66. haftanın günlerini. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük.Value=Lcase$(c. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Diğer hücrelerin (Şubat.

BUNLARI DA BĐLĐN! 69. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. "lbm". 71. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. 73. hücrelerin tümünü seçin. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın.modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. 31 . "h") 68. "w". Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. "C") =ÇEVĐR(C12. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Hızlı Kopyalama. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Enter Tuşunu Kontrol Edin. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. çizginizi çizin. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. litreyi galona. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. Bu işlemin en pratik yolu ise. Sayfalar. Sayfalar. 74. Formül Kopyalama. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. Çizginin renk. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. "F". =ÇEVĐR(1. 70. 72. "lt". "gal") =ÇEVĐR(30. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. Hücreyi Metne Uydurmak. Fahrenheit'ı Celcius'a. Otomatik Toplam. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. "kg") =ÇEVĐR(78.

Eee. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. 77. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız.. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. ve Bağlama. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. xx. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. eşittir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. 8. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar.75. tablonuz Excel'de yapılan 32 . Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. durum çubuğuna bakın. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Bunları da Bilin!. Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. buna hayıflanayım mı yoksa. Tamam düğmesine tıklayın. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde. Bazen tablonun tamamını değil. Doğrusu. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. küçüktür. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. artık bunları düşünecek durumda değildim… 76. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Tablo Yapıştırma). Gömme (Embedding) işleminde ise. Gömme. vs. Büyük Alanları Seçmek. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır.

Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. 80. bunu tek sayfaya sığdırmak. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır.değişikliklere göre güncellenir. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. B5 hücresini tanımlıyor). Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. Tamam düğmesine tıkladığımızda. Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. 500 milyon TL kar elde etmek için. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Bazı tablolarımız.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık. işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. 79. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. 78. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. 81. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız.

Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Böylece hem eksiklerinizi. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz. Bu kamera düğmesidir. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. yazıcıdan eksik çıkıyor. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. Sayfa2'de ise çok benzer. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. 82.0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. 83. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Ancak emin olmayın.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Excel 4. 84. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Sağ tarafta.çalıştırın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Excel hücrelerine girdiğim metinler.

Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. ilk hücreye başlığınızı yazın. Word'den Excel'e Tablo. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı. GÜN GRAFĐKLER. ve 3. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik.85. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Şimdi dersimize geçelim…" 89. FONKSĐYONLAR. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. bu tercih size kalmış. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Yine de size birkaç örnek vereceğim. sayı adedi. grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. "Makrolar biraz uzman işidir. "O kadar çekinmeyin. Excel 95. 5. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Bunları doldurun. 4. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. yani işlevlere gelince. Bu sekmeler." "Ya makrolar?" diye sordu Elif. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Başlık Ortalama. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. adımı çıkacak. Ancak. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Excel'in grafik özellikleri. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız. Grafiğin renklerini. Tablo Yapıştırma. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. 35 . 88. Seçimin Vaziyeti. 87. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. 9. Fonksiyonlara. 2. 86. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın.C3+B3).5 olur. ilk matrisin sütun sayısının. Böylece aşağıdaki gibi. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. 90. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. 1 Ocak için 1. o da artık yıllar. Ancak. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1.45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Grafik Sihirbazı'nın 2. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. 91. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. Raporumuzda matrisler kullanacağız. Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın.12. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız. TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Grafiğin üzerine çift tıklayın. Yani. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. 3. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. bir sütuna sayıları girdiyseniz. A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz. yoksa fonksiyon döngüye girer. Örneğin 3456. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse.) 36 . Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. yuvarlanmış rakam 3456. Gün. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için.100. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. 93. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. Bu yüzden. 31 Kasım için 366. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Gün olacak şekilde. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. 92.31) formülünü girerseniz. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz.) 94.

Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. büyük olasılıkla. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın.Cells c. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 . Tabii. Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın.Formula=c.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. 99. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. formül olarak değil. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın.Value) Next c End Sub 97.) Dosyayı PERSONAL. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro.Value=Application. Romen Rakamları. Otomatik Biçim. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Dikine Başlıklar.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98. girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection.Trim(c. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.C ells c. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. 96. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. 100. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın.

Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı. 101. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum. Đşte bu kadar. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. orası kendilerine kalmıştı. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Fırıldak.Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. Şöyle Fethiye civarlarında. yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı. Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 . Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. bol deniz. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu.

Microsoft Excel’de. sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. Örneğin. B15 hücresindeki değeri. D5. Đşlevler. değişmeyen bir değer (sabit değer). TOPLA çalışma sayfası işlevi. sonra sonucu 3’le çarparak. formülün sonucu hücrede görüntülenir. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir. soldan sağa doğru. pek çok hücre aralığını hesaplar. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. arkasından da formülün hesapladığı gelir. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. diğer hücredeki değere bağlıdır. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. ancak. Sonra da. bir ok tuşunu kullanın. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. Her bir işlenen. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. 39 . Formüller. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. 3 ENTER tuşuna basın. bir hücreye başvurabilir. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. bir hücre veya aralık başvurusu. ayrıca. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. Formülü içeren hücreye. çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. değerleri. yeniden hesaplanacaktır. aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. formülü içeren hücre de değişir. Aşağıdaki örnek. 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. formüller. Formülün sözdizimini değiştirerek. Formül. aşağıdaki formül. Formülün sözdizimi. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. Bir hücrenin. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. Formüller. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. toplama. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. Microsoft Excel bir formülü. değerleri birleştirebilir.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. =5+2*3 Aksi durumda. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. =B15*5 Formüller. 5’le çarpmaktadır. 11 sonucunu verir: Formül. hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. Varsayılan olarak. hesaplamanın sürecini tanımlar. Örneğin. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. Aşağıdaki formül. Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. çalışma sayfası değerleri üzerinde. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. aşağıdaki formül. ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. Formül sözdizimi hakkında Formüller. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler.

başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. iki nokta üst üste imi (:) girin. Microsoft Excel. başvuru örnekleridir. bir dizi formülüyse. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. sütundaki bütün hücreler H:H H. Örneğin. Bir hücre aralığına başvurmak için. satır ve B. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. hesaplanan değeriyle değiştirerek. yalnızca. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. arkasından da satır numarasını girin.satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. R1C1 biçemi. makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. sütun ve 10. satırdaki hücre A10 A. D sütunuyla 50. sütun ve 10. satırdan 10. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. 3 Dizi formülünü düzenleyin. R1C1 biçeminde. Bir hücreye başvurmak için. dış başvuru denir. sütundan J. sütun harfini. bir hücrenin konumunu. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. formülü “dondurabilirsiniz”. Aşağıdakiler. “R”. 2 DELETE tuşuna basın. D50. Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru. bir dizi formülü ise. diziyi seçin. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. Notlar 40 . dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez.Formül. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. Bir formülü. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. arkasından bir satır numarası. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Formül. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. uzaktan başvuru denir. Ayrıca. Microsoft Excel . sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. artık yeniden hesaplamaması için. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman. Başvurularla. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. Formül çubuğu etkin durumdayken. satırdan 20. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız. sütundan E. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. Bu işleme. bir 3-B başvuru kullanın. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. arkasından bir satır numarası. B6 hücresi. =A5 formülünü içermektedir. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. 41 . C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. Etkin hücre A1’se. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri. formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. hücre veya aralık başvurusunu. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. B7 hücresindeki formül. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. hücre aralıklarını. 6 Formülü tamamlayın. Aşağıda. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. 3-B başvuru. Örneğin. formüle. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. Örneğin. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. sonra bir açma ayracı yazın. Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. bir mutlak başvuru kullanın. B7 hücresine kopyalanmıştır. Aşağıdaki örnekte. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. her iki başvuru da değişir. bir hücrenin konumunu. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. “R”. Microsoft Excel. B6 hücresindeki formül. 2 Bir = (eşit imi) yazın. Microsoft Excel. yani B2’ye başvuru yapar. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. göreceli başvuru denir. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. işlevin adını girin. örneğin. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. formülünüz A5 hücresini. Aşağıdaki örnekte. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. Microsoft Excel. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak.

A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır. Microsoft Excel hesaplamayı. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. ORTALAMA işlevine verir. VAR. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. hesaplamadan kaldırır. kopyaladığınızda. MINA. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. MAK. Dizi formüllerini. aşağıdaki formül. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi. dizi formülleri. hesaplamadan kaldırır. EĞER işlevi. ÇARPIM. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. Sayfa2 ile Sayfa6 arasında. Microsoft Excel hesaplamayı. MAKA. SAY. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. Dizi formülleri. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için. ORTALAMA. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. VARA. {=EĞĐLĐM(B10:B15. Çalışma sayfasında. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. STDSAPMAS. Örneğin. MIN. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları. dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. diziyi. sabitleri. 3-B başvurular. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. Örneğin. {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. STDSAPMA. hesaplamalara ekler. aşağıdaki örnek. =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. dizi formüllerinde kullanılamaz. VARS ve VARSA. A5:A15 aralığındaki.A10:A15)} Bir dizi formülünü. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. Örnekler. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini. STDSAPMAA. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için. Aşağıdaki örnekte. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. SAYA. başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. Çalışma sayfasında. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. STDSAPMASA. Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. ORTALAMAA. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. 3-B başvurular. sayfa silerseniz. fakat. bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince. temel. kopyaladığınızda.

TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. Aşağıdaki örnekte. Büyük. hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . karmaşık modelleri yükleme. bu çalışma kitaplarını kaydeder. Bağlama. bağlama özellikle yararlıdır. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. komutlar seçebilir. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. “22-Haz-96”).{35246. Varsayılan olarak. Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. Dış başvurular. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz. ayrıca. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin. çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. Microsoft Excel. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. Ekranda gördüğünüz değer. Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. model üzerinde. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre. Microsoft Excel. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. Özgün çalışma kitapları.35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. Hesaplama devam ettikçe. Örneğin. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. hala. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. Bununla birlikte. diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir. fakat. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir.A10:A15. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. Microsoft Excel yalnızca. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. Tarihin görüntüsünü. Bu tür bir hesaplama.{=EĞĐLĐM(B10:B15. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. Mümkün olan her defasında. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda. değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. depolanan değeri değiştirmez. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. Microsoft Excel. belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. Karmaşık bir modeli.

Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır. formül olduğu durumda çok yararlıdır.14. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. 1. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Daha fazla bilgi için. Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. TARĐH(90.1. TARĐH(91.2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. 1) eşittir 31777. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. TARĐH(91. ŞĐMDĐ işlevine bakın.gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. TARĐH işlevi. Sözdizimi TARĐH(yıl.ay. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. 44 . 1) eşittir 332391. 1. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir. Örneğin. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). yıl. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. ay ve günün sabit değil. Örneğin. Ay 12’den büyükse.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını. Seri sayısı. TARĐH(91.35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir.

Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir.. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir.55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 . Örneğin. 1900 tarih sisteminde 367. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür. Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. solundaki sayılar tarihi belirtir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. Sürekli olarak güncelleştirilmez. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00..8. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız. Daha fazla bilgi için. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Örneğin. Daha fazla bilgi için. Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz.5 seri sayısı 12. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Macintosh için Microsoft Excel ise. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse. Windows için Microsoft Excel. tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında.

Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Seri sayısı.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.01) eşittir 14 DAKĐKA(4. Daha fazla bilgi için. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın.007) eşittir 1904 YIL(29747. ŞĐMDĐ işlevine bakın.ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için. gibi bir metin olarak verebilirsiniz.007) eşittir 1985 46 . Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz. Dakika. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir.007) eşittir 1900 YIL(29747. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. Yıl.

Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi. ŞĐMDĐ işlevine bakın. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Daha fazla bilgi için.7) eşittir 16 SAAT(29747. 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. ŞĐMDĐ işlevine bakın.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir. Gün. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Ay. Daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur.7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar 47 . Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. 2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. Örnekler SAAT(0. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Saat. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur.

Aylar tamsayı değilse. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. TARĐHSAYISI(“01/12/91”). TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. kesirli kısmı atılır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın.Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın. Bu işlev kullanılabilir değilse. son_tarih. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. Daha fazla bilgi için. Bu işlev kullanılabilir değilse.1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”). Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir. SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi. aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir.

Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Örnekler Tarih. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. tatiller) 49 . günler. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Sayıyı tarih şeklinde görmek için. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Fatura ödeme tarihlerini.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. Hafta Pazartesi günü başlar. Pazar ise: HAFTASAY(34343. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. Bu işlev kullanılabilir değilse. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi. Sözdizimi HAFTASAY(tarih. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Bu işlev kullanılabilir değilse. negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. Hafta Pazartesi günü başlar. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar.Haftanın. 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir. -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. 9 Ocak 1994. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi.SERĐAY Ayrıca bkz. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır.

Liste. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir.Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır. Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”).Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir. Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . Karakter. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. {33245. 5. Örneğin. Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir. kesirli kısmı atılır. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır. Günler tamsayı değilse.

. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır.567. bir sayıyı metne dönüştürür. LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın.. Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” . Onluklar negatifse.00 TL_). bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür.##0. Sözdizimi LĐRA(sayı. Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “. BĐRLEŞTĐR(“C5..”/km”.. “Değer”) eşittir “Toplam Değer”. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1.57 TL” LĐRA(1234. 2) eşittir “1234.1230 TL)” LĐRA(99.”’dır. aynı değilseler YANLIŞ’ı verir. metin dizisi.onluklar) Sayı bir sayı. “sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 . 2 olduğu varsayılır.(#.567. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir.C2.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir. “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”.123. Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1.”için debi”. ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak. -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234. metin2..567. Onluklar belirtilmezse. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”.) Metin1.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu.##0. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. Metin öğeleri.888) eşittir “99. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır. 4) eşittir “(0. metin2.00 TL). ama biçim farklarını gözardı eder. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir. Metin2 ikinci metin dizisidir.Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir.. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz. Kullanılan biçim: #. Örnekler LĐRA(1234. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür.C8. metin öğelerini birleştirmek için. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. Uyarılar &” işleci. onlukları istenen haneye yuvarlayarak.

metin.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır. Uyarılar 52 .Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. Sözdizimi BUL(bul_metin. Bul_metin joker karakterler içeremez.onluklar. “Değişken Rezistörler #116010”. PARÇAAL(A2.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3. Örnekler BUL(“M”. sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin.”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”. Uyarılar Bul_metin.A2. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4.BUL(“ #”.BUL(“ #”. Başlangıç_sayısı belirtilmezse.A4. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”.1. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir.1. “Bakır Teller #12-671-6772”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. Başlangıç_sayısı. kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur. KarşılaştırAralık adı.”Meryem Turkmen”. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse. metin’in uzunluğundan büyükse. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir.BUL(“ #”. 1 olduğu varsayılır. metin’de yoksa. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır. Bul_metin “” (boş metin) ise. Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir.A3. Onluklar negatifse. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır.1.

-1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234.6” SAYIDÜZENLE(1234. bir metinden belirli sayıda karakteri verir. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM. SOLDAN(A2.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları. 1) eşittir “1234.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer. A2 hücresindeki değer “156–“ ise. metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın.332) eşittir “44. Boşluklar da karakter olarak sayılır.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir. Sayı_karakterler değişkeni için. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44. Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız.567.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler. Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. Sözdizimi SOLDAN(metin.DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. E. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. 2B”) eşittir “apt. Sayı_karakterler belirtilmezse. 1 olduğu varsayılır. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix. SOLDAN işlevi tüm metni verir. Örneğin. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir. Birliği”) eşittir “e.567. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir. 53 . Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. YAZIM. Metinleri değerlere dönüştürmek için. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E. KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler.567. birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt. Örnekler SAYIDÜZENLE(1234. e. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark.

metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir. 6).DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur. YAZIM. metin uzunluğunu aşıyorsa. 5. 3. beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2. 3. 1. Sözdizimi YAZIM. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler. Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül. 2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. 6. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin. sayı_karakterler. 4. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Başlangıç_sayısı. 1. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. 6. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. 2. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sayı_karakterler negatifse. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. Aşağıdaki formül. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. 5. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir. Örnekler YAZIM. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. metin büyüklüğünden küçükse.Sözdizimi PARÇAAL(metin. 1. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. Başlangıç_sayısı. yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. Sözdizimi 54 . başlangıç_sayısı. başlangıç_sayısı.

Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır. Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz. MBUL işlevi her zaman. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız. “AYF0093. Örneğin. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir.”Durum”. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Sayı_kere 0 (sıfır) ise. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın. 1 olduğu varsayılır. başlangıç_sayısı’ndan değil. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. #DEĞER! hata değeri verilir. karakterle başlar. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. Bul_metin’de joker karakterler. MBUL işlevi 8. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. Sözdizimi SAĞDAN(text. 1 olduğu varsayılır. SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. 2. Sözdizimi MBUL(bul_metin. başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. SOLDAN işlevine benzer. sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir. Bul_metin bulunamazsa. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. yıldız bir dizi karakteri bulur. metin. Sayı_karakterler belirtilmezse. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır.YĐNELE(metin. Örnekler YĐNELE(“*-“. metin’in içinde.3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . kesirli kısmı atılır. Soru işareti tek bir karakteri bulur. Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım. Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. Uyarılar MBUL işlevi. Sayı_kere tamsayı değilse. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. Örnekler MBUL(“r”. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru). karakterden önce bir tilde (~) yazın. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. #DEĞER! hata değeri verilir.

“Satış”. “2”. Ayraç. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir.MBUL($B$17. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. 1991”. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin. Belirtilmezse. 1) eşittir “2. Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14. Dönem. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. 3) eşittir “1. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir . yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın.6. “1”.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir. “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1. Dönem. Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez. “1”. Dönem. eski_metin.$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. YERĐNEKOY Metinde. yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur.$A$14). Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer. Dönem. yeni_metin. bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın. “2”. eski_metin. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 . yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. Yineleme_sayısı belirtilirse. eski_metin yalnız orada değiştirilir. 1991”. Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. Değer metne başvuruda bulunmuyorsa. M işlevi “” (boş metin) verir. Yineleme_sayısı eski_metin’in.MBUL($B$17. 1991” YERĐNEKOY(“1. M işlevi değer’i verir. Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. biçim_metni) Değer sayısal bir değer.

Boşlukları düzenli olmayan. değeri değiştirmez. Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez. MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir. başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir. “gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 . 000”) eşittir 1. Metin.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir.00 TL”) eşittir “2. Örnekler METNEÇEVĐR(2. Metin bu biçimlerden birinde değilse. Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir. “0. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek.715. Bir sayının mutlak değeri. yalnız biçimi değiştirir. Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı. Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. işareti olmadan sayıdır.2.

“32”.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”.234. “portakallar”. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi.047) eşittir 0.5. EĞERSAY(A3:A6. Sayının işaretinden bağımsız olarak. 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2.5. ölçüt 32.500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1. TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. EĞERSAY(B3:B6.5. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.0. Örnekler TAVANAYUVARLA(2. 75. Sözdizimi EĞERSAY(erim. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1. anlamın tam bir katıysa.Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. “şeftaliler”. Örneğin.05) formülünü kullanın. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. -2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım. 0. “>32”. 0.1) eşittir 1. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir.”>55”) eşittir 2 58 . Açı derece cinsindense. Örnekler COS(1.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir.01) eşittir 0.5. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. 42 TL ise. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı. 54.42. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar. Örneğin. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4. “elmalar” olarak ifade edilebilir. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım. Sayı. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır. yuvarlama yapılmaz.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir.5.5 TAVANAYUVARLA(0.

sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse. Bir sayının çarpınımı. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. ÜS işlevi. Sayı. sıfıra doğru.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir. Örnekler ÜS(1) eşittir 2.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir. anlamın en yakın katına yuvarlar. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı. 1*2*3*. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz. Sabit e. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı.. yuvarlama olmaz. Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için.5.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır.389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir. 1) eşittir 2 59 . TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Örnekler TABANAYUVARLA(2. Örneğin. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Örnekler ÇĐFT(1. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir. üs alma işlecini (^) kullanın. Uyarılar Sayı sayısal değilse. doğal logaritmanın tabanı olans 2. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır.71828182845904’e eşittir.

. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.234.. Herhangi bir değer tamsayı değilse. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır. Doğal logaritmalar e sabitine (2. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir.71828182845904) dayanırlar. Sözdizimi OBEB(sayı1. . En küçük ortak kat. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir.. OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir.5 TABANAYUVARLA(0.9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir. -2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2.) Sayı1. Örnekler OBEB(5. OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir. kesirli kısmı atılır. Bir her sayıyı tam olarak böler. Bu işlev kullanılabilir değilse.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. 1 ile 29 arasında değerlerdir..5.9) eşittir 8 TAMSAYI(-8. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse.. Bu işlev kullanılabilir değilse.TABANAYUVARLA(-2. sayı2. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.1) eşittir 1. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın. 36) eşittir 12 OBEB(7. Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse.01) eşittir 0.5.. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. sayı2. 60 . Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. kesirli kısmı atılır.. 2) eşittir 1 OBEB(24. 2) eşittir 10 OKEK(24. 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.) Sayı1. 0. sayı2. 1) eşittir 1 OBEB(5. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1.5.. Sözdizimi OKEK(sayı1. Değer tamsayı değilse.. sayı2. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. sayı1. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir. Örnekler TAMSAYI(8. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse.. 0. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. . Örnekler OKEK(5. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.

Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Uyarılar LN işlevi.7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır. Örnekler LN(86) eşittir 4. katsayı) 61 . -2) eşittir -1 MOD(-3. 2. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır. ÜS işlevinin tersidir.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir. 2) eşittir 1 MOD(-3. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir. Sözdizimi KYUVARLA(sayı. -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir.454347 LN(2. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Bu işlev kullanılabilir değilse. Bölen 0 ise. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Örnekler LOG10(86) eşittir 1. Uyarılar MOD işlevi. Taban logaritmanın tabanıdır. taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır.454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.7182818) eşittir 4. Sözdizimi LOG(sayı. d) = n . Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sonuç. bölen’le aynı işarete sahiptir.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n. 2) eşittir 1 MOD(3. 2) eşittir 3 LOG(86. Sözdizimi MOD(sayı.

Sayının işaretine bakılmaksızın. katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse.. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. sayı2.. sayı2. Uyarılar Sayı.4 KYUVARLA(5. Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1. Uyarılar Sayı sayısal değilse.. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır. TEK. .. eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan.. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın.) Sayı1. 0. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2. sıfır hariç yuvarlama yapar.14159265358979) 15 basamağa kadar verir. 62 . #DEĞER! hata değerini döndürür. Örnekler KYUVARLA(10. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3. Örnekler ODD(1. Örnekler A2:C2 hücreleri 5.3.. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. Uyarılar KYUVARLA. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10. Sayı bir tek tamsayı ise.. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır. mantıksal değerler. mantıksal değer. yuvarlama olmaz.2) eşittir 1. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse.Sayı yuvarlanacak değerdir.57079. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz.

Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10. BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. RASGELEARADA işlevini kullanın. Örnekler BÖLÜM(5. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 . Bu işlev kullanılabilir değilse. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. 3. form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır. Sözdizimi RASGELEARADA(alt. S_SAYI_ÜRET işlevini. payda) Pay bölünendir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Payda bölendir. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. Sözdizimi BÖLÜM(pay. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Aşağıdaki ROMEN(499.0) örneğe bakın. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir.Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır.5. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Sözdizimi ROMEN(sayı. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır.

Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa. 2) eşittir -1. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.14159. sıfıra doğru yuvarlar. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. Örnekler ROMEN(499. 1) eşittir 2.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı.141 AŞAĞIYUVARLA(-3.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499.149. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. 64 . Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa. 1) eşittir -3.475. #vDEĞER! hata değeri verilir.0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3. Sözdizimi YUVARLA(sayı. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı. Sayı_rakamlar 0 ise.2 YUVARLA(2.92654. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır.15. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. 3) eşittir 3. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse.1 Daha kısa.9.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.1 AŞAĞIYUVARLA(31415.2. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.14159. Sayı 3999’dan büyükse. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru.1 YUVARLA(-1.5. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. sıfırdan uzağa yuvarlar. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır.48 YUVARLA(21.4) eşittir “ID” ROMEN(1993. sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. 1) eşittir 2. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499. Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse. Örnekler YUVARLA(2.

Sayı pozitifse 1’i. ondalık virgülün soluna yuvarlanır.9.14159. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Sayı negatifse. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın.22E-16.142 YUKARIYUVARLA(-3. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 . Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir.92654. bu yaklaşık olarak sıfırdır. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. 3) eşittir 3. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse.0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse.2. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. p’nin sinüsü sıfırdır. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir.Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer. Örnekler YUKARIYUVARLA(3. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. sayı yukarı doğru.00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır.2 YUKARIYUVARLA(31415. 1) eşittir -3. sayı yukarı doğru.14159.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1. sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir. Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse.

ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz.. 30. iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir. mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır... 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. “elmalar” olarak ifade edilebilir. Sözdizimi TOPLA(sayı1. sayı2. Ölçüt 32. Sayılar. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler.. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. sayı2. A2:E2 hücreleri 5.) Sayı1. . Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın. bu içiçe girmiş alt toplamlar. Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. 2. DOĞRU) eşittir 6. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar. B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1.. B1. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Başvurulardan biri 3-B ise. . ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın. Toplam_erimi belirtilmezse. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. 15. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. Örneğin. Ref2. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. Örnekler TOPLA(3. Toplam_erimi’ndeki hücreler. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır.. 15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. Örnek 66 .3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. “>32”.. aralıktaki hücreler toplanır. Örnek ALTTOPLAM(9. Sözdizimi ETOPLA(erim. ölçüt. “32”. Önceki örneğin tersine. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur. A1 hücresi “3”ü. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz.

VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU.785) eşittir 0.9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. . TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4. TAMSAYI(-4. Örnekler NSAT(8. Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. 400000 TL. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır.. Örnekler VE(DOĞRU. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen. Sözdizimi NSAT(sayı. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa. 300000 TL.mantıksal2. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU.99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4. 21000 TL. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır. Sözdizimi VE(mantıksal1. test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur. Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri.3) -4’ü. 28000 TL. bu değerler gözardı edilir. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 . 14000 TL. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir.”>160000”. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa. Örnekler TAN(0. 200000 TL.. ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler. Bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense..B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir.9) eşittir 8 NSAT(-8.. ETOPLA(A1:A4.mantıksal2. TAMSAYI işlevi ise..) Mantıksal1.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır.

900. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. B4.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir. OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 . Aşağıdaki tabloya bakın . böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir. tüm işlemler yapılır. B4<100). EĞER(A10=100. B4<100). “Değer aralığın dışında. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek. B4. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri. B4.VE(1<B4. EĞER işlevi. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır.”Bütçeyi aşıyor”. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir.”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir. Aşağıdaki son örneğe bakın. “Değer aralığın dışında. Aksi takdirde. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse. YANLIŞ ise başka bir değeri verir. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım.””) Bir gider işlem tablosunun. Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz. eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir. Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. Örnekler Aşağıdaki örnekte. YANLIŞ verilir. EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar. bu cümlelerin verdiği değeri verir.TOPLA(B5:B15). Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.”) eşittir “Değer aralığın dışında. 500. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise.” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. 500. EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse. DOĞRU verilir. 925. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise.”Bütçeyi aşıyor”. B2:B4’te Ocak. Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için.

2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU. EĞER(OrtalamaDeğer>69. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. mantıksal2. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. mantıksal2. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir.) Mantıksal1. ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir.”F”)))) Yukarıdaki örnekte. Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1. . DEĞĐL YANLIŞ’ı verir...”B”. Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın.”D”. Örneğin. “A” verilir. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir.EĞER(OrtalamaDeğer>79. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir.. üçüncü EĞER cümlesi. bu değerler dikkate alınmaz. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır... 69 .EĞER(OrtalamaDeğer>59. Aynı şekilde.60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz. Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın. DEĞĐL DOĞRU’yı.”C”. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa. mantıksal DOĞRU ise. tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin.”A”. Mantıksal YANLIŞ ise. Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz. Sözdizimi YADA(mantıksal1.

Orta değer. sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. yarısı küçüktür. 3. mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir.) Sayı1. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.. ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. sayı2. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa. Örnekler ORTANCA(1. Sayı.. sayı2.. bu değerler gözardı edilir. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir.) Sayı1.. .sayı2. mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa. Örnekler A1:A5 hücreleri 10.. boş hücre. sayı2.. ancak. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. dizi veya başvuru olmalıdır. . maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. bu değerler gözardı edilir. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5. 9. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin... Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. .. 4. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır. . 2. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. sayı2. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. 2.. . ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. 7. 4. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Dizideki boş hücreler. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Sayı. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa. Uyarılar Bağımsız değişkenler. boş hücre. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler. sayı2. Örnekler A1:A5. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.. dizi ya da başvurular olmalıdır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. 9. Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. 70 . MĐN işlevi 0’ı verir... 10. mantıksal değerler... MĐNA’yı kullanın. 5. sayı ya da sayı içeren ad. Sözdizimi ORTANCA(sayı1. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.) Sayı1. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. Sözdizimi MAK(sayı1. ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar. 3. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse. MAKA işlevini kullanın.30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.. orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5. Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad.Sözdizimi MĐN(sayı1.. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer.sayı2. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.. sayı2. 5) eşittir 3 ORTANCA(1. mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. 7.. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır.5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3.) Sayı1.

5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). Hücre. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. aksi halde 0 verilir. pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. Aşağıdaki liste. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“). 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak. Ref bitişik olmayan bir seçimse. ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. metin değerinin sonunda “()” verilir. Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir. 9. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir. “protect” Hücre kilitli değilse 0. ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. kilitliyse 1. HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. Hücre boşsa boş için “b” verir. ref’teki ilk hücrenin başvurusu. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. DiğerPuanlar) eşittir 10. “filename” Metin olarak.Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘). HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. “format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. Aşağıdaki liste. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar. olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir. “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. 7.

Sözdizimi HATA. B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30.##0.00) “C2-“ %0 “P0” %0. genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz.##0.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy. başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.##0.##0.B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”. Uyarılar HÜCRE işlevi.#. Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır. A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.##0.00 “.TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir.##0 “.00 “P2” 0.A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz. “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse.($#.##0) “C0’ $#. EĞER işlevinde HATA.[Kırmızı]($#.##0_).00 “F2” #.00) “C2” $#. BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA. HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir.($#.##0_).””.0” 0. 72 .00_).C3).##0) “C0-“ $#. Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır. Örnekler HÜCRE(“satır”.00_). formülün sonucu “” (boş metin)dir. Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda.[Kırmızı]($#. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde.2” $#.

değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir. #YOK değeri varsa. “Değer kullanılamıyor”. aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir. EĞER(HATA. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. “osversion” Metin olarak. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 . Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir. Örneğin. “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. değer boş bir hücreye başvuru ise.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş. byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa. kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3.hata_değer HATA.TĐPĐ(E50)=7. Aksi takdirde E50’deki değer verilir. Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. aksi halde YANLIŞ’ı verir. metin olarak A1 biçemi başvuru.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir.

“19” metin değeri 19 sayısına çevrilir. #SAYI!. #BAŞV!.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa. hata. “Bölge1”. #AD? ya da #BOŞ!). bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa.ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi. . #DEĞER!. EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK. test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. metin. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. 74 . Örneğin. sayı tekse YANLIŞ’ı verir. #BAŞV!. Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)).”Sayı Yok”. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa. sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir. #SAYI/0!. EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa.EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir. EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa. (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın. bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır. #YOK. 330. “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde. formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın).i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. A1:A4 sayı içermiyorsa. EĞER işleviyle birleştiklerinde. ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım.92 TL. Değer. E işlevleri. mantıksal değer. EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330.

Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2. kesirli kısmı atılır. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2. Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. S işlevi. Sayı tamsayı değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Uyarılar Sayı sayısal değilse.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . Örnekler A1 hücresi “7”yi. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir. #YOK. Bu işlev kullanılabilir değilse. kesirli kısmı atılır. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0. A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. Sayı tamsayı değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih.Bu işlev kullanılabilir değilse.

Sözdizimi ADRES(satır_sayısı.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR. ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. formül #YOK hata değerini verir.4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. en çok BAĞIMSIZ. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. a1. YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. YANLIŞ’sa. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler.2\3. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz. göreceli sütun 3 Göreceli satır. sütun_sayısı. mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir. Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır.#YOK hata değerini girerek. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse.DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi. Aksi halde. metin. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi. mutlak_sayı. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın. TĐP Değerin tipini verir. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir. 76 .

E5. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur.2) eşittir “C$2” ADRES(2.2. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2.3) eşittir “$C$2” ADRES(2.F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4.6}) eşittir 3 77 .3. Tablo_metni belirtilmezse.3.2.3. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2.YANLIŞ. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir. Ref belirtilmezse.2. SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir.1.5. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız. Alan. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir.3.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. Örnekler ADRES(2.”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir.3\4.YANLIŞ. tablo adı kullanılmaz.1.

#BAŞV! hata değerini verir. her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız. Başvurular. R1C1 biçemi bir başvuru. aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir. Örneğin. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. B2 hücresi ise 1. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. DOLAYLI. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. Ref belirtilmezse. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz. DOLAYLI işlevini kullanın. 78 . Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. Kaynak çalışma kitabı açık değilse. a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız. ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir. Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse. Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni. Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. A1 YANLIŞ’sa.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1. R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın. bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir. SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur.

aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz. Örneğin. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir. hücre aralıkların. Bir dizinin devrik dönüşümü. ĐlkDönemSatışlar adı. Örneğin. =Destek Satışlar formülünü girerek. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. 79 . adlar. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir. Etiketler arasındaki boşluk. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. hücreleri. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. Bu örnekte. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. yeni dizinin ilk sütunu. Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla. Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir. PlanlananSatışlar adını. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. PlanlananSatışlar adı. bir tablo.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir. Örneğin. Örneğin. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar. Örneğin. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. formülleri veya sabitleri göstermek için. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir.5. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. Adlar. formülün. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz.2. mutlak hücre başvurularını kullanır. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz. Çalışma sayfasında. Aşağıdaki formül. Not Varsayılan olarak. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın.3\4. dizinin ilk satırını. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. verilere başvurmak için. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir.

aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. ARA. ortaya çıkar. (Bir işlenen boş bir hücreyse. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. dizi formülü. formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. Değeri görüntülemek için. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. bu hücrelere #YOK girin. #YOK görüntüleyecektir. sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin. Microsoft Excel. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. C11:C15 aralığı. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. =5/0. Bununla birlikte. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. sıfır olarak yorumlar. Varsayılan olarak.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. formülü daha küçük bir 80 . hücrede görüntülenmek için çok geniş. Hücredeki formül. Böleni. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. ortaya çıkar. KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. Örneğin. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. bir değer. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Sayı biçimini değiştirmek için. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin. sonra başka bir biçim seçin. formülün sonucunu. bu işlem. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz. Tam bir eşdeğer bulmak için. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. işleve. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. Bu hatayı düzeltmek için. Bu hücrelere başvuran hücreler. bir formül 0’a (sıfır) bölerse. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan. Microsoft Excel boşu. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Sayı sekmesini tıklatın. hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. Sayı sekmesini tıklatın. Bir bağımsız değişkeni.

iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10.Çalışma sayfası işlevi. A1:A15). bir eklenti programın bir parçasıysa. adı formül çubuğunda seçebilir. aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. Ad Yapıştır iletişim kutusunda. Bir işlevin adını yanlış yazma. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. Yazımı düzeltin.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. Bir formüle. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. sonucu bulamaması.) kullanın. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. yani virgül (. Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. formüle doğru işlev adını ekleyin. aşağıdaki formül. Kesişmeyen iki alana başvurmak için. TOPLA(A1:C10). birleşim işlecini. Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma. Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. Virgül geçilirse. formül iki aralığı topluyorsa.aralığa girin (örneğin. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. Formüldeki metni. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme. Örneğin. Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri. Örneğin. ancak.C1:C10)). Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin.Formüle doğru adı eklemek için. sonra Tanımla’yı tıklatın. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır. çift tırnak imi içine alın. Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. Adı yanlış yazma. eklenti programın yüklenmesi gerekir. Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın. ortak hiçbir hücreleri yoktur. 81 . “Toplam miktar” metin parçasını. Adın varolduğundan emin olun. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. örneğin. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile. Ad listelenmemişse. Formül Paleti’ni kullanarak. Yazımı düzeltin.

dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. formülde. Örneğin. Formülü. metni. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. doğru veri türüne çeviremez. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. geçerli olmayan bir dizey kullanma. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. formül veya işlev olmadığından emin olun. Dizeyin boyutlarının. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası. Bir aralık değil. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa. çünkü. Microsoft Excel. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. =A5+A6 formülü. #BAŞV! verecektir. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın. işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. tek bir değerle değiştirin. formülü veya işlevi. 82 . Uygulamayı başlatın. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma. formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun. Aralığı.Aralığı. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. Formülün veya işlevin. #DEĞER! hata değerini verecektir. işlev. bir hücre başvurusu. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. TOPLA çalışma sayfası işlevini.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. iki değeri toplamak için.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin. Örneğin. makro. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. Bir hücre başvurusunu. aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. sonucu. Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun.

·Aritmetik işleçler. sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir.D5:D15) 83 . bu iki başvuruyu da içermek üzere. hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar. bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. metin ve başvuru. karşılaştırma.Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere. iki değeri karşılaştırır. bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri. Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. toplama. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir. çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15. iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. Microsoft Excel.

"için debi".. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için.. metin2.") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. Metin öğeleri. Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir. Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek. Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1.."/km"."'dır. metin dizisi.C2. 9999 84 . ondalık kesirler olarak depolar. sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. 1904 tarih sistemine değiştirmek için. Aralık. Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür. metin2. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz.. metin öğelerini birleştirmek için. Örneğin.) Metin1.C8. BĐRLEŞTĐR("C5. Aşağıdaki tablo. . BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. 1900 Son Tarih 31. Ocak. "Değer") eşittir "Toplam Değer". Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" . Uyarılar &" işleci.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir." Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel.. Hesaplama sekmesini tıklatın. B7 hücresi. seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri. saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için. her iki aralıkta ortaktır. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. saatleri de. tarihleri.

tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. aşağıdaki formül. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. Örneğin. ·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp. Bir çalışma kitabını. 3:00 PM yerine. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır.1904 (seri değeri 1) 2. Örneğin. 1930 ile 1999 arasındaki yıllar. Microsoft Excel tarihin 28. 28/5/91 yazarsanız. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. Ocak. 85 . ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. Tarihi veya saati formülde kullanmak için. Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . örneğin.tarihle saati bir boşlukla ayırın. 3:00 yazarsanız. Örneğin. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın. hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. Örneğin. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. Sayı sekmesini tıklatın. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. Mayıs. tarihi veya saati. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. Mayıs. 1991 olduğunu varsayar. Microsoft Excel. sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın. Aralık.saat. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında. tarihin 28. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/). 3:00 AM olarak depolanır. tarih seri numarası 1. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman. 2019 olduğunu varsayar. 28/5/19 yazarsanız. Tarihi. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın.

işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. bilgi_tipi kalındır.(ÇARPIM(2. Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. dolayısıyla gereklidir. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir. ÇARPIM. işlevi bir hücreye giremezsiniz. B12) HÜCRE("biçim") 86 . Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. dolayısıyla isteğe bağlıdır. ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. Ref kalın değildir. Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim".Windows için Microsoft Excel'de. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2. isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil). Örneğin. Aynı şekilde.0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Örneğin. ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler. Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. ref) Sözdizimi satırında. isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir. HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. Yukarıdaki örnekte. Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. "Mali". ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra.4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil). karar alma. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır. Đşlevler. işlem tablosu işlevleri. =TOPLA(3. Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de.

bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir. Bir bağımsız değişken.100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir.. ilk bağımsız değişken bir sayı.10^2) 87 . Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz.31) MAK(26. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı. bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir. sayı_rakamlar) işlevinde. ref ya da mantıksal varsa. Aynı şekilde.. başvuru. Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı. metin. bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir. mantıksal ya da hata değeri olabilir. TOPLA işlevine..5+0.31. Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir.5). bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla. Örneğin YUVARLA(sayı.29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler. MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1. Örneğin. bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir. Örneğin.. ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir. başvuru ya da mantıksal değer olacaktır. Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (. bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir. o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı.HÜCRE() olamaz. metin ve dizi sözcükleri.ORTALAMA(5.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26.sayı2.) geliyorsa. Değer..5. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir. mantıksal. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır.10. Bu değer bir sayı.

aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri. Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa. Bu örnekte. Metin Metin örnekleri: "a".286 ve -30. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır.05. ·Bir değere. 150. aralık biçimini kullanmanız gerekecek. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır. ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1. A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer.A4. mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz." ya da "". "w/punc. bir işlevi. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi.003. metin. metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir. 0. Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz. 0. "Sözcük". 150 ve -30. Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 . çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz. başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar.A2. Örneğin. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde.A5) formülünün eşdeğeridir. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler.A3.A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1. Sayılar Sayı örnekleri: 5. Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5. "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için.

2. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. Örneğin. #BOŞ!. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir. başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği. mutlak ya da karma olabilirler. Microsoft Excel.2.5) ise 2. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir.3. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir. Başvurular tek tek hücrelere. ·Başvurular veren işlevler. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler. ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için.14'ü verir. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir. sayı. $A10. (bağdeğ1.5) 3'ü verir. #BAŞV! ve #DEĞER!. A10. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir. örneğin: TOPLA((E5:E8.değiştirmeye çalışır. metin. ORTALAMA(1. bağımsız değişken gerekli değilse. #AD?. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli. Đşlem tablosu işlevlerinde. 0. Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer.1.bağdeğ2. Örneğin. Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}. R1C1 ya da R[10]C[-10].4. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda.E10:E18). ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir.. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. bağımsız değişken olarak kullanılır. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın. ORTALAMA(.3. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz. A$10. Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır. Belirtilmeyen 89 . Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir. Bir başvuruyu. Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!. #SAyı!. Çoğu bağımsız değişken için. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar.) yazarsanız.bağdeğ3) yazarsanız. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. #YOK.4. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir..

başvuruyu ayraç içine alın. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir. 90 . ALANSAY işlevi.bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa. Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir. ALANSAY(A1.C1)). Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1. Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa.C1)formülünü girmeye çalışırsanız. bir bağımsız değişken alır: bir başvuru.

. Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası .0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa ..Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4.

O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür.). (Ör: yazı yada formül yazabilir. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz. Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış. Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür.. bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir. Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL. Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 . Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır.. Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir.Excel nedir? Microsoft Excel. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir. Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1. Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir.. onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir. vb.EXE dosyasını bulmanız gerekir.

Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır.. 93 .. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir.. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz. Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Kes Kopyala. satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler.) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır. Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir.. Sütunlar A’dan IV’ye. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır. kaydetme . Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir. Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır. Yapıştır. Yazdırma vb. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma . Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir. Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın.Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur. Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. vb. Sayfa 2. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur.

Bir sutun seçilecek ise. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir. GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın.) Bir satır gölgelendirilecekse. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. sayıyı yada formülü girebilirsiniz. Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. (ör. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. yazıları kalın. 94 . 2. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın. Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. italik. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir. yazı tipi boyutu değiştirme. Belgenin tümü seçilecekse. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi. o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz.

Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir. sütun. Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir. Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır. 95 . Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz. satır veya alan seçilecekse. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir.Ardışık olmayan hücre. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir. Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız. satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir. Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır.

Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan . Örnek: A1 hücresine adınızı. Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır. gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız. Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır.DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz.xls ‘in yazılmasına gerek yoktur.KOPYALA. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir. Kapat tuşu KES . Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü. Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir. Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır. Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir. “ vb. / \ < > * : . A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 . a2 hücresine soyadınızı. Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz.

Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz. Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz. Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır. Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin.12.E1. Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar. Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır.F1 hücrelerine sırası ile Mart. Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır. Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin.D1. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 . (belgenin tümünü gölgelendirip. HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır.1999 .C1. 28-ARA . 29. DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir.) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir.içine alınacaktır. Matematiksel işlemler ve işlevler. Ara-98 . Aynı olayı B1.

1. Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. Đkinci teknik olan. Bundan sonra içine =. işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. Not: formül yazmadan önce ( . + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = . Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır. C1 hücresine vade(gün). II.) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir. Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 . satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz. + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. D1 hücresine de Brüt Faiz yazın. A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın. A1 hücresine Anapara. Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz. B1 hücresine Faiz Oranı.Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir.

F. sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır. D. Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 . Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz. Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir. ondalık azalt ise bunu azaltır. (Ör: %79 değil 0. Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir. yazılması bir hatadır. ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir.E. Yani 1. Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar. Onun yerine ( .G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın.) işaretini kullanır. birimi ile yazılması gereklidir.Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar.000. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır. Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (.000 yada 1000000 TL. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş. Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz. Bu yüzden. Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL.79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük.

Kaydet tuşu 100 . Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz. D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk.birimi seçebilirsiniz. Tabloyu kaydetmek gereklidir. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0. TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır.05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın. Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun. Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz. D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür. Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir.12 =E1*0. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın.

A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür. Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır. A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 . Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır. Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse.TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır.

Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın. Daha sonra. Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. sağa ve sola da çekebiliriz. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. Özellikle döviz kuru. Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir. Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 .

Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım. Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik. = C4 * B2 yazın. döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. D6. Ayrıca eğer D4. Ancak. D5. Bunun yerine. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . Formülü aşağıya doğru kopyalayın. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir. D4 hücresine tıklayın. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. B2 hücresine 350000 yazın. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz.

Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın. C sütununu tamamen gölgelendirin. Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin. Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. 360000 yazın. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. B2 hücresine tıklayın. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. 104 . Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın. Excel kilitlenebilir.) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin. Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz. Bunlardan bazıları üzerinde duralım. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir. Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk.Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. B2 hücresine basın. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir. Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin.

Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür. Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim. Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. C10 hücresine tıklayın. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır. “Maksimum”. en büyük olan değeri. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. A13. ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın. A11’e tıklayın. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. a14. “Minimum”. Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. A12. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. en küçük olan değeri. C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız.

AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir. Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır. A1=”PEŞĐN”. Koşullu testler A1=B1 . Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir. Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın. Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir. 106 . Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir. MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın. C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir.

ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın. Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir. D4 hücresine tıklayın. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için.000. Gerçekten de Aylık geliri 450. gibi rakamları bizden istesinler. Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir. < (küçüktür).000. Aşağıdaki kısım gelecektir.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun. >= (büyük ya da eşittir9. Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir. Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın. Bu ifade içinde > (büyüktür). = (eşittir). Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın. 107 . <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın.0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır. D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım.ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır.

D2>500000).000 TL’nin altında olanlar insanların da 1. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ.000.000.C4*5.EĞER(B3<80. =EĞER(C4>600000000.EĞER(B3<60. Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir.”ĐYĐ”.02. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir.”ORTA”.EĞER(C4<450000000.000. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir. Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.000. “KALIR”.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak.”GEÇER”.12.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır.000 TL kredi verilecektir.EĞER(B3<60. “KALIR”. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız.000.000.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın.”GEÇER”.000.EĞER(B3<50. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin. Bunlara örnek vermek gerekirse. 108 .000.”ĐYĐ”. F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür.000 TL kredi verileceğidir. =EĞER(C4>600000000.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir.000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1. =EĞER(VE(C2<200. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır.000.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz.000 ile 450. A1 hücresine 30.000.000. 650.EĞER(B3<80. Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir. Aylık Geliri 600. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır.”KREDĐ ALAMAZ”. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik.EĞER(B3<50.000.”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40.”ORTA”. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE.000 TL kredi alabileceği cıktı.”SATIN ALINACAK”. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450.C4*5.1999 yazın A2 hücresine 28. Ayrıca Eğer ki maaşı 450.000 milyon arasında olduğu zaman 1.

Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır.10.06.1999”.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta. Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar. =HAFTANINGÜNÜ(A1.1975”. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır.09. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz. 109 . formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir. (AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir.1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16.10.10.”08.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır.122ye bölerseniz ay. Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16. =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir. Ve bu tarih değişkendir.1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz. (AMERĐKA sistemi) Formülü. =YIL(“16. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler.08.

Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. Bu nedenle bizim A.B. Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir. Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir.E. Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 . Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır. A2-C5 arasını gölgelendirin.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir.xlt uzantısı taşır. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz.F. Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır. Ayrıca bunlar A. Parola vermeniz isteğe bağlıdır.C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir.C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. 6. Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır. (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın. Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D.xls uzantılıdır. Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin.Bir Excel dosyası her zaman . Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir. Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman .B. Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir.

basım evi. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . türü. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı. E1. yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz. Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. Ön lisans ve Lisans yazın. Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul. Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz. Lise. Müşteri listesi. kitap adı. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz. stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır. VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır. tarihi. Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. Örneğin C2 hücresine tıklayın. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. Çıkan sarı kutuya şunları yazın.E2.

Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır. Üçüncü sekmeye tıklayın. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır.hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. F sütununu gölgelendirin. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir. VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. Kabul edilmediğini göreceksiniz.Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. Đkinci sekmeye tıklayın. TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. Başlık kısmına “UYARI!”. (Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” .) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. Đtalik vb. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz. En büyük kısmına 1990. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır. Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır. Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın. Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir. Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. en küçük kısmına 1990 yazın.) yazın. D2 hücresine tıklayın. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 . Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz.

Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır. Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz. Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2. Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür. VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Bir kaydı girmeniz mümkündür. Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır. Đleri dereceden Sıralama: 113 . Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir.Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır. Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın.

Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. Lise mezunu . Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir.Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin. Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu. Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. 114 . Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz. Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır. TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin. Lise mezunlarını listeleyecektir. Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin.olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. sayısını.

Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Đşlev ise 3. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir. Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. Faturaya ne kadar. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir. Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın.Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar. Burada 1. 115 .

seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir. Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. SÜTUN. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın.Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. 1. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün. Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır. Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. 116 . Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR.

117 .

Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin. Sayfanın üzerine gidin. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 . Ters bir Haç işareti oluşacaktır. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın. Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz.Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür. Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir. Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz. Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir.

Sağ tarafta 1. Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır. 1. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır. ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta. bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın. Đleri tuşuna basın 119 . Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır. türü. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri. Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. Kutuya tıklayın.

Adım: 2. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını. Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız. Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir.2. Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır. (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız. Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . 3. 6 sekmeden oluşur. Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. adım: Grafik Sihirbazının 3. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir. Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. 2.

3. 4. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır. Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur. Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır.Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır. Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır. Otomatik. 121 .

Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir. çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir. Bu sekme özellikle pasta. 6.5. Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 . Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz.

(Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez. 123 . Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer. Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar. 4.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın. Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir.

(aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz. Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın. Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın). Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. TAMAM tuşuna basın. Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. Desen Sekmesine tıklayın. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir. Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 . Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir.Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4. Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir.

Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür. Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir.TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz. NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır. 125 . Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz.

.....................2............1.............11 4....... Yıllık Đkramiyeler.. Đşçilerin Kara Katılması..............18 5.......6 2................................. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı.................................... 20 126 ........2...14 5.................................5 2.....................ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.............. Para Akordu .............................................................................................................3.8 4.......3........ Parça Başına Ücret Sistemi....2.............................19 5........4..................7 4.12 4...............1...............1..................1.............15 5..3..... Diğer Teşvik Sistemleri.................................12 4................................ Ücret Sistemleri.......................................14 4.. Zaman Akordu.............................. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması..5.............................. Grup Akordu....19 5. Đkramiyeler ........... Kıdem Tazminatı................................. Brüt Ücretin Hesaplanması............................................4.............14 4..................2.................. GĐRĐŞ..........10 4.....14 4...... Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları..........15 5...................2... Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi ........ Đşsizlik Sigortası.....................................4..........................................6 2.......... Maliyet Kavramı..................2.. Endirekt Đşçilik Maliyetleri...........1...4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1..................................4....2..................................... Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri........... Direkt Đşçilik Maliyetleri..... Primli Ücret Sistemleri..............................................11 4..................6 3.................. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi.............4 Maliyet Gideri.................2....................................

... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi...............................22 5.................................33 7.6................28 6...5..........................7.....................4................ Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi.7...3....................................... Đhbar Tazminatı............ Diğer Sosyal Yardımlar..... 127 ............ Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi..........................26 6...6....32 6.......... Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar.... Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi....................... Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi................24 6. Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme.......... Yıllık Đzin......... Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi..........24 6....... 33 6........30 6.............5.......2......................................................................23 6...........................1......... Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi.........

Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım. Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız.GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. 128 .

bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür. üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir.Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı. (Yükçü. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. . Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder.1999:39) 129 . Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Maliyet bedeli 262. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır. 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. Maliyet giderleri. Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir.

ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür.Đşçilik maliyetleri. (Yükçü.Emek. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir. Daha sonra bu harcanan süre. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır.(Hacırüstemoğlu.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir.Đşçilik gideri saklanması. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler. 2.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder. 3.1995:120) Đşçilik Kavramı.1996:139) 1. stoklanması. parayla ifade edilir. çocuk zammı ücretli izin.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım.1999:105) 130 . Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır. Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir. 4. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır. (Üstün. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.

hammaddenin biçimini.işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur.1999:106) 2. (Yükçü. Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman. 3.1996:140) Bu giderler.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan . yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup. 2. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb. (Üstün. Yönetici işçilik de. bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb.1. (Üstün. Yardımcı işçilik.2.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 . Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. Endirekt Đşçilik adı verilir . üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan.2.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir. Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . (Üstün. Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur. çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir.1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir. yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi. Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği.Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir. Đşveren için bir maliyet unsuru.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir. atölye şefi vb. (Yükçü.

(Üstün. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir. Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır. 132 . Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır. Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir.1999:108) 4. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur.

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

000 200.000.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200. Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500.000.000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 .000.000.000.000. 500.000 TL.00 TL. Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan.000 40.’dır.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.000 240.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000 tl.000. ‘dır.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL.

000.GĐD.AL. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder. Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler.EDĐL. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır.KABUL.950 KANUNEN KABBUL EDĐL.6. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 .GĐD. 950 KAN.HS.000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. 260. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız.000 260. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır.1999:120) 5. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır.7. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir.000. Buna ihbar tazminatı denmektedir. 5. (Yükçü. Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır.

Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. şunlardır: Tesis. makine ya da tezgahın bozulması. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler. Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler. Birincisi. Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri. Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması. Malzemenin bozuk olması. Đkinci yaklaşım ise.1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir.(Üstün. konular oluşturur. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi. enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 . yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır.1.” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim. 6.

Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312.1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.ise.Ü.Ü.G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 . (Yükçü. boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir. Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır. Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır.G olarak muhasebeleştirilebilir.500 TL 304. Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız. işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G. 720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7.

Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir. 147 . maddesinde belirtilir. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda. Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir.2.5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir.Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında.cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7.(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir. 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312.Ayrıca .b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid.Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz.fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35.günde 3 saati geçemez.000 TL 6.)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir.

o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır. Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır. Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır.Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır.000 148 . Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300. maddeleridir. Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır. Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur.(ders notları)(Hacırüstemoğlu.(Akdoğan. (Yükçü.işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir. Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir. Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.000 = 75.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36.Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra .2000:276) Fazla çalışma .1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır.Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır. Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır.

199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır.3. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir. Bu yapılırken de 373.G.Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6. 149 .375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar. (Üstün. 12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır.1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur.Ü. Yıllık Đzin. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle (yıllık) izin. Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir. Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar.

Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı.00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361. 150 .Ü.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid.01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6. Direk Đşçilik Gideri Hesabı.01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720. 1800 TL gelir vergisi.4.00 – Gelir Vergisi 360. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin. 770. 730 – G.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır. Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472.000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs.G. 730. Đkramiyeler 1. tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir. .G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360.Ü.(Yükçü. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır. 330 TL damga vergisi kesilmiş. 730 – G. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir. Genel Üretim Giderleri Hesabı.000 1.

En yüksek aylık gösterge 2. Buna göre. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir.C. ( Yükçü. 372. 1999: 127) 3. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6.000'in %10'u) 5. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır. Đkinci Madde 372. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır. Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir. En yüksek ek gösterge 3.000. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. Bu yük 681. TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir. ( Akdoğan.000 TL / 12 ay = 260.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir. (Hacırüstemoğlu.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472. %7'lik ilave (1. Kasa Hesabı alacaklı olur.000 TL 151 .000.120. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472.500+7. x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3. bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır.

Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir.000.5.000. 6. Pazarlama elemanları için 760.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260. Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 .000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır. 900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.000.Ü. araştırma geliştirme elemanları için 750.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir.6.000. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir.730 – G. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G.000 TL 260. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir.G 260. genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir.Ü.000 6.

Direkt Đşçilik Giderleri Hs. Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır. verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR. Đster safha maliyet sistemi. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 . (Yükçü. 1999: 7. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür. (Yükçü. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa.hesaplanmaktadır.7. 1999: 129) 6.

Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs. 731.Genel Üretim Giderleri Hs. 721.Personele Borçlar Hs.-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335. SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs. 720. 730.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 .Ödenecek Vergi ve Fonlar 361.Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Direkt Đşçilik Giderleri Hs. Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.Yarımamul Üretim Hs. 369. 151. 360.

Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 335. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs. 799. 155 . 798. ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs. 361.Üretim Maliyeti Hs. 369.YGULANMASINDA ĐSE.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs.Personale Borçlar Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs. 791. şçi Ücret ve Giderleri Hs. 360.

ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.1995:131) 156 .

157 .

1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. ERDOĞAN. 1993. Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni.1.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır.N.2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama. Örmeğin. 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır. Đzmir. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Barış Yayınları. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. Đzmir. 1995. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur. Maliyet Muhasebesi. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır. Syf:105 158 . -Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman.Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1. Maliyet Muhasebesi. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat. Anadolu Matbaacılık. Bunlar.

Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir.730. Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.1.770. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur.750.720.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır.1. Syf:139 159 .780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI.750. 1.760.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama.770.Gider hesaplarından 710. Dönem sonlarında 6.780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde. grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır. Syf:137 AKINCI.770. 740. 750. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1.760.760.

-Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Maliyet yeri. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır. Bu şartlar.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır. üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir.713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. 1. 160 .

Evrim Yayınevi.6 5 6 AKINCI. kayıt etme. yönetime. 1996. yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir. Maliyet muhasebesi. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır. maliyetleri maliyet yerlerine yükleme.Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. Syf:2 161 . üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama.1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme. Đstanbul. Maliyet Muhasebesi. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2. Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı. Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. bir maliyet döneminde. satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı. Syf:143 ALTUĞ Osman. Baskı.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama. genel olarak üretime. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir. 11.

üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır. 2. hangi mamul üretileceğine karar vermek. Đlk zamanlarda ürettiklerini. Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir. birbirleri ile rekabet edebilmek. Đşletmeler. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur. Maliyet dönemleri 1. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. Yönetim. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir.3. 2. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır. Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler.7. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır. kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır. Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır. Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir. ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek.2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır.8 ve hatta 12 aylık olabilir.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar. 162 .

HASILAT. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. Yönetim. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde. -Kısa. -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması. GĐDER-HARCAMA. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır.Maliyet muhasebesi. bölümün veya fabrikanın maliyeti. düzeltme maliyeti.1-Üretimin Tanımı: 163 . işçilik maliyeti kontrolünde. hurda. KAR/ZARARIN TANIMI: 3. fiyatların kararlaştırılması. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. çalışan bir parçanın. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. işçilik maliyeti. 2. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır. kar planlaması. 3-ÜRETĐM.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. MALĐYET. -Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. üretim planları. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde. -Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek.

Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır. Örneğin. Büyük üretim faaliyetlerini. emek. sermaye ve müteşebbistir. Đnsanların üretim faaliyeti.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar. Đstanbul. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler. Bazı kişilere göre üretim. Çünkü hayat orada başlar. 1992. orada biter. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir. yeni maddeler yaratmaktır. Mallar. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir. 7 OĞUZ Orhan.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. Örneğin. Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır. Syf:13 164 . Tabiatın en önemli unsuru topraktır. Bunlar. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. Đktisada Giriş.Üretim. tabiat. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir.

bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. Emek insan gücüdür. hem de fikri olur. Müteşebbis. Đstanbul. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. üretim faktörlerini bir araya getirerek. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir. Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla.2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir. Maliyet Muhasebesi. Sermet Matbaası. Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. Syf:5 165 . b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir. Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Aktif faktörde denir. 3. 1980.Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır.

mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur. Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir. işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. ekonominin gelişme göstermesi. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır. 9 BURSAL Syf:7 166 . 3. -Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir. işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası.9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında. Özellikle. en çok satış fiyatının tespitinde.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider.

5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. Đşletme hasılatı. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. 4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 . Örneğin. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir. Harcama için temel unsur ödemedir. Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. kiralar. -Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat. Üretim dışı hasılat.Harcama ise. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir.b. kar payları v. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir. kur farkları. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir. 3. bir varlık elde etmek. 3. tahvil karları.

Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir.Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir. nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz. işletme faaliyetleri ölçülür. hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar. hangi pazarlarda.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. 5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır. Syf:38 SAVCI. alınacak kararlara yardımcı olunur. Syf:38-39 168 . planlanır. Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin. Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır. 10 11 SAVCI. Maliyetlerin kapsam.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir.

1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 . Yöneticiler. Örneğin. Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur. Üretim maliyetleri. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür. Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir. mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. Çünkü üretim maliyetleri. direkt ilk madde ve malzeme.Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır. Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme. Bu maliyetler. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir. 6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir. 6.

3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir. kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır.Direkt ilk madde ve malzemeler. Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez.2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır. Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır. Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar. Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir. Syf:41 170 .1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek. 6. üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir. 6.

kararlar alınır. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. işletmelerin varlık. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir. -Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı.edilir. kaynakların kullanılacağı belirlenir. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir.2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır. Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür. Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. planlanır ve kontrol edilir. Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 .

7. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir.döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır. finansal 172 . Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. -Bilgilerin niteliği farklıdır. Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır.13Finansal muhasebe varlık. bir mamul birimi veya mamul serisidir. Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder. borç ve öz sermaye durumu dışında. Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken. En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar. Maliyet muhasebesi.

kaydedilmesi. belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. analiz ve yorumlanmasıdır. düzenlenmesi. maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. finansal raporlara dönüştürülmesi. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir. finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması. raporlar halinde sunulması. Đstanbul. kaydedilmesi. düzenlenmesi. Türkmen Kitabevi. Verilerin toplanması. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. Maliyet Muhasebesi. tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. doğruluklarının saptanması. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. 1999. Syf:7 173 .

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

mümkündür. Muhasebe. işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 .

Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .üretilmesi ile uğraşır.

işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. muhasebenin temel kavramları. belgeye dayalı olmalıdır. Doğru olmalıdır. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. Muhasebe kuramı. Muhasebe uygulaması ise. Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır.belirlenebi lir. Enflasyon muhasebesi. başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak. yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir. 177 . Güvenilir olmalıdır. 1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur. enflasyonu etkilemez. enflasyonun düşmesini de sağlamaz. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen.

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

prim vb.Özetle. Bu nedenle. ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir. 9 187 . sermayesini vergi. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr. Gerçekte ise işletme. finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar. şekilde dağıtılır. temettü. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır. ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur.

........................................................................................................... MAKROLAR ........................................................ Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak......................... MAKRO GELĐŞTĐRME ...... 191 A...................... 193 3..................................... 198 III.............................................................. 191 B........... 194 E.............................. ................................................ Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar .................................................................................................. 194 6............................. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri ..................................................................... 200 A............................................................................................................... Makro Nedir ................................................... 192 C............................................................................................................................................................ Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak............................................................................................................ 193 D.......................................................................................çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak........................................ 193 1............................... Bir nesneye bir makro atama adımları .......................... ........................................................ Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak......... 200 188 .............................................................................................................................................................................. Makro Senaryoları .................................... MAKRO DÜZENLENME ................................ 194 5.........Visual Basic Editörü ............................................................... ... 195 1............. 190 II............................ 193 4.......................... 193 2..... Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak............................................................................................ Makroyu bir düğme............................. EXCEL 97 VBA ............. 190 A............................. ...................................................................... 190 B.................................. Makro Türleri ................................ Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak......... Makro Iletişim Kutusu.......................................Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I...

. Kısayol Gösterimin Kullanılması................................................... Döngüler... 208 4.................. Nesneler........ 208 5......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.......................................................................................................... 205 3.. Nesnelerinin Önemli Özellikleri .. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.......Else Deyimi ................... 209 6........................................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış............ 202 2......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış................ Kod Penceresi .. 207 3. MsgBox Deyimi . Hata! Yer işareti tanımlanmamış..................................................................................... Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi......................... Satır ve Sütunların Gösterimi .. 3......................................................................................................................................Loop Deyimi ............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış................................ 3..................................... For.................... 4. Hata! Yer işareti tanımlanmamış... 205 2................................................... 200 3.................... 202 1............ Özellikler.......................... Do........................... Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi ............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış......... Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................. 5............................................................................................ 2............ Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi .... Döngünün Başında ve Sonunda Denetim......................... Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi........................................................................................................... 6... 7....................................................................................................... 210 1........................ Fonksiyonlar................................................ Proje Gezgini....... 2..................................................................................... 207 2.................. 206 4..................................................................................................1..................... Göreceli Adresleme........................................................ 210 E......................... 206 1................................................................................................Then..................................................................................... Giriş Kutularınının Kullanımı ............................................................................... Karar Yapıları ................................................................................................................................ Bir Procedure'ın Yapısı ..... Select Case Deyimi ......................................................... Program Denetimi..................... MsgBox Fonksiyonu ........................................ 200 2............................................ 204 1....... ............. Özellikler Penceresi .......................................................................... A1 gösterimi ile hücre ve aralik................................................................................................................................................................................... 1...................................... Genel Yordamlar........ F. Temel Giriş Çikiş Deyimleri ................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................... 189 ... 210 7.......... 202 3.............................................Next Deyimi ......................................................................... If...................... Gösterim................................................... Nesnelerin Önemli Metotları................. 201 B............................................................................................................................................................................ 210 8.. Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................. Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü ............................................................................... 203 C.............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 206 D...................... Metotlar.............. Olay Yordamları .............

makro. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Makro Türleri Makroları. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız. B. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. MAKROLAR A. 190 . Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro. Her yeni bir makro kaydedişinizde. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir.I. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makroları. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz . Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Diğer karakterler harf. A. Makro kaydetme: 1. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz.boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 191 . Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 3. Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. 4. 2. 5. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır.II. Makro adında boşluğa izin verilmez . Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). makronuzu XLStart klasöründeki. Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Personal Macro Workbook a kaydedin. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı. Örneğin “Kolon Topla”.

Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. 192 . Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir.. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır. B. 6. Run: Seçilen makroyu çalıştırır.

Tools menüsünden. 3. Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Run düğmesine tıklayın. Klavye kısayoldan 4. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar. hesaplama işlemleri yapan makrolar. Replace All düğmesine tıklayınız. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. 2. çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. 2. grafik çizen makrolar. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Ok düğmesine tıklayınız. Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Örneğin: Bir ay. 193 . Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. makro kaydını bitirin. 2. 1. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 1. gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar.Buton. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 3.C. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Macro Name kutusunan. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Stop Recording düğmesini tıklayarak. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Araç çubuğundan 5.çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Düğme aracılığıyla 3. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. D.çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . Makroyu bir düğme.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin.

Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Makro yaratıldıktan sonra 1. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . 5. Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1.Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. 3. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. Option düğmesine tıklayın. Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. Commands sekmesine tıklayıp. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Otomatik çalışan makro adları . 6. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. 2. Customize komutunu seçin. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. 2. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 194 . Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 5. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 4. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. 2. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 3.

oradan da Macros seçeneğine tıklayın . Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. 2. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Tools menüüsünden Macro. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek.E. 195 .

Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz . Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz.Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. 196 .Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım.

Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Sheet. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. Replacement:=”i”. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. LookAt:=xlPart. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. Sheet. 197 . Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Add satırını Sheet. What =”î” satırı aranan karakteri. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir.Replace What:=”î”. End sub ve programın bittiği satır.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. SearchOrder _ :=xlByRows. Diğer bir örnek. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor.

Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın.Replace What:=”ÿ”. 1.Replace What:=”£”. LookAt:=xlPart. SearchOrder _ :=xlByRows. MatchCase:=False Cells. SearchOrder _ :=xlByRows. MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 . Replacement:=”ü”. LookAt:=xlPart.Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Replacement:=”i”.

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. 199 . Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

A. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Microsoft Power Point. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. belge.III. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. rengi. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Bir nesnenin boyu. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. VBA.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Excel içinde yer alır. Özellikler Penceresi Bir özellik. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Visual Basic for Application. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. 200 . 1. 2. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. belge. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). Microsoft Excel.

Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Nesne Görüntüle düğmesi 3. 201 . Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar.proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Seçenekler menüsündeki. Nesne kutusunda. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. nesneye tıkladıktan sonra. nesneye tıkadıktan sonra. şablon ya da sunum için bir proje vardır. Proje gezgini penceresinin üstündeki. ardından Yordam kutusundan. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Düzenleyici sekmesinden. bir nesneye tıklayın. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Bu nesneler. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Nesne kutusundan. Araçlar. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Kod Görüntüle düğmesine basın. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. belge. belge. Her proje içinde ise. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. herhangi bir olay üzerine basarak. Belgeler. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Proje gezgini penceresinin üstündeki.

Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. metin kutuları. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. vb) belli olayları tanırlar. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması.B. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. 202 . Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. düğmeler. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Böylece olay oluştuğunda. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Sub yordamlar standart modüller. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Visual Basic nesneleri (formlar. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler.

1. örneğin Command1_Click.üzerine gelme. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 . Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. KeyDown: Bir tuşa basmak. Sub procedure’ınız hazır. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. 3.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Olay yordamları. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. 3. 2. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir.

baz. Function UcretHes(deger1. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. çizim. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Fonksiyonlar argümanları alırlar. sayfa (sheet). Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 .End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. grafik. deger2. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Bir sub ise belli bir işi yapar. baz. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler.

Range("a1") 1. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir.1). Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir.Workbooks("butce"). Rows (Satırlar). Nesneler (objects). Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder.Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır.Worksheet("ocak").Font. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Cells (Hücreler).Size = 34 2. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi.Bold = True Cells(5. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 .Font. Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.

Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir. ardından nokta ile metot kullanılır.Delete Range("B5").Close 4.Activate Range("A1:B5"). Range (“A1”) Cells(1. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.Metot ActiveCell. Metotların kullanımında nesne.Select Range("A1").ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.Clear ActiveWorkbook.Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. Nesne.1) Değerleri: 206 .

1).G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.8:8") Range("A:A. Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci.Range (“A1”).Value 1. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır.C:C. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1").Cells(counter. ve F kolonları 2. A1 gösterimi ile hücre ve aralik. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). 1).Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9. sekizinci satır A.Cells(6. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.Value Cells(1. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").3:3. 3). C. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız.Sheets("Sheet1").1) . Aşağıdaki örnekte Cells(6. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 .Range("A1:D5").Font. üçüncü.

Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Sub ClearRange() 208 . ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. daha kolay erişim için.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler.Rows(1). satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Rows(5)) myUnion.Font. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. üçüncü. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. birinci satırı döndürür. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.3. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Rows(3).Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1).Font.Bold = True End Sub 4.

Aşağıdaki örnek MyBook.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 . Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.xls!MyRange"). Sub FormatSales() Range("[Report.[A1:B5]. Sub ClearRange() Application.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.xls]Sheet1!Sales").Goto Reference:="MyRange" Selection.Font. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.Worksheets("Sheet1").Value = 30 End Sub 5. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar. Sub ClearRange() Application.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir. Aşağıdaki örnek MayBook.Interior.xls!MyRange" Selection.Goto Reference:="MyBook. Sub SetValue() [MyRange].ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz.Value < limit Then c.

Aşağıdaki örnekte 3. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır. Sub Underline() ActiveCell. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.Cells. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").Formula = "=RAND()" myRange.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. sütunun 1 den 20.6. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. 3).Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız .Cells(counter. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır.Font. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.ClearContents End Sub 210 .tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır.Range("A1:D5") myRange.Font.Offset(1. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). 3).Bold = True End Sub 8.

Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken. hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır.230 yazdığına şahit olacaksınız. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz.ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir. elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Bunlardan en kolayı.23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın.NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır. Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız.200. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. Tek yapmanız gereken. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor. Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir. Küçük küçük notlar : 211 . Đmleç hücrenin içerisine girecektir."ahmet". Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz. Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın. Örneğin A1 hücresinde 1200. Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. 10. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Ticari amaçlı kullanılamaz. =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1).000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz.

daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. kulp denilen. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. B1 hücresine "ali" yazılmış. En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. bütün yapacağınız önce hedef. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. fare düğmesinden elinizi çekin. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır.B1) şeklinde. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Eğer sayfayı kopyalamak. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. Yani diyor ki.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. sadece ilk iki veriyi girin. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. otomatik olarak günler arttırılır. Bu formülün iki parametresi var. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Eh. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz.Eğer sadece tek hücre seçerseniz. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar.

Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin.geçerlidir. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin.. bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır.(#. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. Kısa yoldan formül silme : Formül barında. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor.Eğer Excel'de çalışıyorsanız.##0. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın.00_). Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. yazdırabilirsiniz. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. Bitirmek için OK tuşuna basın. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar. 6. eğer #. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 . Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız. Bu aşamada çift tıklayın. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın.##0. Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır.0.00) formatını seçin. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. Mart vs.##0.. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir.Burada isim verilen alan.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. formül düzenlerken.##. Đsmi TOP olan B1. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır.. Eğer Excel 4. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. ifadesini yazmalısınız. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz.

Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Komutlar bölümüne gelin. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. o da artık yıllar. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. sol fare düğmesine basın. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var.31) formülünü girerseniz. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin.31) biçiminde yazmanız gerekecekti. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 . Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. bir gizleyebilirsiniz. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Neyse. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak.12.12.

kodlardan önce . = (eşittir işareti) yazın. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. 3. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. binleri ayırmak için ise ". Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde. devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır. Biçime renk eklemek için. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 . Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için. Hesap makinesi programı açılacaktır. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. # ve ? karakterleri kullanılır. ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit.XLA bu işi sizin için yapacaktır. Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Dosyayı kaydedin. size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz.araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Ondalık kısımları görüntülemek için ". Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın.? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır.". Burada A1:C6 alanı. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. 2. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1. . 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir." kullanılır. # karakteri kullanıldığında. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın.

5. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz.Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Bunları gruplamak. Önce Book1'deki verileri Sort edin. 2. Đşte bu kadar.Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. 2. Bir değerin (18. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. Bu formülün görevi bi.6.83. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70.10) formülü ile 0. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi. 85. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1. Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın.307.05 olarak bulunur. 1. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9.2) formülü ile bulunacaktır. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur. 0. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))).307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18. spinners aracını kullanarak çok kolaydır. 78. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı.01 olarak kolayca bulunur. 4. 3.20. Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 .Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin."". 2 frekanslarını buluruz.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında.Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin. 78.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur.Aynı şeyi Word 6. Formülün işleyişine gelince. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz.4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15. Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin. 88. sırayla 79.A2) formülünü girin. 95. Bir değerin (15.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin.4) formülü ile sonuç 0.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek.0'da da yapabilirsiniz. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir. Formülü =INDEX(Değerler. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur.C4:C6) ile hesaplayıp. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. 97 değerleri olduğunu varsayalım. 85.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. 79) göre grup aralıklarını belirleriz. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın. 81.20) serbestlik dereceleri 6. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin. farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak. 5.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)).MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. 45 grup olarak verilir. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın.

Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. 4. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin.Value = LCase$(c."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir.Cells c. 5. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Bir küçük problem var.Value = UCase$(c.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur.Kullanım ise.Cells c. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Bir küçük problem var. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız.Hesap Tabloları son sürümlerinde. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. 3. 1. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. büyük Đ harfini küçültemiyor. 6. 2. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection. listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. büyük Đ harfini küçültemiyor. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. 4. 217 . Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. 2. 3. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. 5. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Buradaki örnek. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. tuşuna basın.

TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. biçimindedir. 2. 3.. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. Kaydetmek istiyorsanız. B. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. "Sütun Başlıkları" ise A. çalışma sayfalarından oluşmaktadır. Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1. C . Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür. 2. 218 . Bir çalışma kitabı.."Aç/Open" komutunu tıklayınız. biçiminde. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" . (Eğer Word kullanıyorsanız. Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir.. sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır.. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1.

Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. Çalışma Kitabını Kapatmak 219 . Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir. 2. 4. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. 3. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır.

Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. b. sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. 2. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. Đkinci yöntem 1. 2. Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır. 3. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. 3. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. genişletmek için sağa. Đkinci yöntem 1. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . Silmek istediğiniz satır. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) .Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır. 1. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. daraltmak için sola çekilir. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın. sütun ya da hücre silmek için. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. 220 .

HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır. 1. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın. Adım2: 1. "Tamam" düğmesine basılır. 5. "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. 1. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir. 2. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. çapraz biçimde fare kaydırılır. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir.Hafta yazın 2. 4. A1 Hücresine 1. Yani Insert/Cells. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip. Satır sütun ya da hücre eklemek için. 2. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur. 3 Nolu sütunu genişletin 221 . "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın. d. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3.Rows. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın.c. 4.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip.

KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 3. 222 . 5. 3.Adım3: 1. "Hizala" sekmesinde. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. 4. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. 4. 3. 6. Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. 1. 1. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın. 5. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. 2. 2. 2. 5. 1. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için. 6. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın. Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. 4. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın.

Tabloda görülen bütün verileri girin. Metni yazmayı bitirince. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. 2. 4. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size. 1. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. Etkin hücrenin değeri. formül çubuğunda görüntülenir. sadece biçimleri farklıdır. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın. bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır. 223 . 3. 2. 3. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın.Aynı işlemleri. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. 5. Ayrıca. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin. 1. SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin.

Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. hücre "Ocak" değerini içeriyorsa. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. Bunun için: 1. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Tarih. 2. 4. Şekilde görülen verileri girin. Đlgili hücreleri seçtikten sonra. Açıklamayı Düzenleme 1. 2. Birinci satırdaki değerleri girin. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. enter tuşuna basılır. bunu sağlamak için. ya da 2. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. Mesela 18. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat".2002 2. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz. Hücre. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. Örnek olarak. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz. 224 . imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. Örneğin. Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı.gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. 2. 6…. 3…..07. C1 hücresine gelinir.

B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın.Bunun için. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. D5. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. 2. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. 2. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. 1. D4. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. Bu işlemi. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. 1. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. 4. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. 3. FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. 4. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için. 3. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. Bu gibi 225 . Bunun için.

Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Hücre Erimi olarak belirtilir. bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Excel. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. 226 . Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. Excel. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız. sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim.durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır. Hücre erimlerinde. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. Otomatik Toplama: Excel. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Bu amaçla. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar. söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın.

parametreyi geriye döndürür. Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. parametre olarak verilen bilgiyi. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. 2. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu". 3. yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. < <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri.EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2. 4. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır.

13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 ."SOĞUK". uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır. Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır. Örnek. "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1. Bu fonksiyonun en büyük avantajı.1.EĞER(A2<70."SICAK")) DĐKKAT! 1. 2.2) formülü kullanılır."SOĞUK". değilse 0 yaz. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz.IF(A2<70."SICAK")) =IF(A2<20.1)".=EĞER(A2<20. Örneğin. değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz."ILIK". "EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar. Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır."ILIK". değilse 0 yaz.C2=2). 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8. "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8.1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say.1. 3. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8.C2=2).

"KALDI".sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin. Satırdaki değerler sabit kalsın. 229 . B$2: 2."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25.IF(E2<55.3.1.4.0. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2.IF(E2<45.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45.IF(E2<70.IF(E2<85.2. B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz. 1. 3.

Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır. 230 . Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar."<10".C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla.05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak. finansal hesaplamalar olabilir. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. Microsoft Office ailesi içinde yer alır.Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9.B5:B10) topla. A8 hücresindeki değer. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur. NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. GĐRĐŞ Microsoft Excel©. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır. Excel. -Yardım Almak. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır. I. -Çalışma Ortamını Tanımak. muhasebe bilgileri olabilir. aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur.

Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak. araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır.A. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 . Bu ortam üzerindeki menüler. Ardından Microsoft Excel seçilir. II. çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra. Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. Programs işaret edilir. ya da.

232 . Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. Ayrıca büyük harf (CAPS). Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. Yazı fontları. biçiminde verilir. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. koyu yazma vb. Sayısal (NUM) vb. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir. Bu işlem için View menüsünden. Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Bu adlar birer geçici ya da temsili addır.Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). Microsoft Excel 2000. Örneğin File (Dosya). Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır. Book2. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir.

536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. A. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır). belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir. Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan.Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. Worksheet A'dan Z'ye. sütun seçmek. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. satır seçmek. 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. Excel'in temel çalışma ortamıdır. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp. Her sütunun üstünde yer alan. satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası. sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 . Bu düzen bir matrise. Bu alanların kesiştiği yer ise.

. . . . . Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır. sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır. Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. . . Yani sol üstteki birinci hücre A1. . . . . . Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 .. . .

gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. B. Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. çalışma sayfalarını içerir. ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır. Bu kutular A1. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. Hesaplama yapacağımız veriler. Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder. A2. Şöyle düşünebilirsiniz. II. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. K15 gibi adreslerle gösterilir. Bu gösterim biçimine referans denir. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. -Veri Girmek. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır. DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak. Çalışma kitabı.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. A. I. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. 235 . çalışma kitabı bir kitap.

yıllar olarak düzenlediğimizde. ortalamalar. artışlar. azalışları ortaya çıkardığımızda. aylar.Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz. Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 . Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz.

Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A. Veri Girişi: 237 . SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir.

seçilmesi. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. düzeltilmesi. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. o hücreyi aktif hücre haline getirir. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. silinmesi. Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. ĐPUCU: Aktif hücre. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için. Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. istediğiniz sayfanın adını göremezseniz. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. 238 . III. VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın. Bir hücreyi tıklatmak. verilerin girişi. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın. Eğer sayfa adları içinde. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin.

önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. sonuncuya kadar sürükleyin. Bir hücreye veri girecekseniz. Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. B. Sütun başlığına tıklayın. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin. Ardından işlem yapmak gerekir. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz. kopyalayacaksanız.A. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. bu işlemden vazgeçmek istediniz. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. taşıyacaksanız. Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip. boş düğmeyi tıklayın 239 . Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak. Örneğin bir silme işleminin ardından. -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. Alanın ilk hücresini tıklatıp. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir. bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. son satır ya da sütunu seçin. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin.

4. diğer bir sayfa. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek.C.Kopyalanacak alanı seçin. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak.Edit (Düzen) menüsünden. 1. Copy ve Paste düğmelerini kullanın. Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut.Taşınacak alanı seçin.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir. 3. -Hesaplama Yapmak 240 . 4. 3.Edit (Düzen) menüsünden. 2. KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. 2. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. 1.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin. Hücreleri daha uzun bir mesafeye.Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. Copy (Kopyala) komutunu seçin.

Örneğin satış miktarı. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir. VERĐ GĐRMEK Hani. adresi gibi. 2002 yılının satış. tarih ya da bir de sözcük olabilir. hizmet süresi gibi. Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler. Örneğin ürün adı. Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. A. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır.-Temel Fonksiyonları Kullanmak. Sayısal bilgiler ise adet. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. 241 . maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. I. Bir sabit değer bir sayı. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. fiyatı. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. ya da personel adı. faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir. Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız. miktar.

bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir. Metin verileri ise sola yaslar. B.farukcubukcu.com adresine bakınız. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 . Daha fazla bilgi için www. Bir faiz hesabı. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür. Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar.

formül çubuğunda görülür.A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. operatörler (işleçler).TOPLA. 243 . Bunlar hücreler (hücre adresleri). Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır. fonksiyonlar (SUM. çıkana B1'i ekle. Bir formül girmek için: 1. sabit değerler. Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla. çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar. ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir. sonra C2 ile C5'i çarp. Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. Yazılan formül. AVERAGE . Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye.

Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) .(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız. 244 . Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. -Hücre üzerinde çift tıklamak. Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir. HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir. Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır. Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız.2. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. C. Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek. NOT: Bir formülü. -F2 tuşuna basmak. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir. Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır.

Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak. 3. standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir. 1. Bir formül. Fonksiyonları. FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. 2. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 . Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar.

Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Mantıksal fonksiyonlar. sağ taraftaki Function Name altından seçin. Kullanıcı 246 . Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. Veritabanı işlemleri. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Metin bazlı işlemler. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Đstediğiniz fonksiyonu. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın. Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. -Insert (Ekle) menüsünden.

Yada araya metin ekleyebilirsiniz. Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir. Hücreye tıklayınız. Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1. 2. F2 tuşuna basınız. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın. 3.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. 2. Microsoft Excel'i başlatın.

Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın.. Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın. 248 . Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin... Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın. Gelir bütçenizi de ekleyin. Daha ileri gidelim. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın. Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi.

verilerimize yorum ekler. Grafik tipi seçilir. Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık. Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır. Veri alanı seçildikten sonra. Yerleşim şekli seçilir. 3. gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . I. Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır. Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1. Grafik (chart). 4. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. 2. Grafik alt türü kutusunda görünecektir. Ardından. GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik. Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir. A. çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. eksen etiketleri. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra. Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. -Grafikleri biçimlemek. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı.Veri alanı seçilir. Grafik başlığı. Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız.

Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder. Örneğin USD kurunu takip için. ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 . Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir. ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır.

Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden. Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.farukcubukcu. Daha fazla bilgi için www. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. serilerin sırası belirlenebilir. 251 . Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler.com adresine bakınız.

Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 . 2. GÖZDEN GEÇĐRME 1.B. GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi. Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar. Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3. özellikleri yeniden ayarlanabilir.

çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. I. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa. bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. AVERAGE (TOPLA. SUM. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. herhangi bir formülde olduğu gibi. 253 . Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye. Fonksiyonları. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. Bir formül. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. -Fonksiyonları Kullanmak. FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar.

=SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3).45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. A. =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar. Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. 254 . muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür. Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Veritabanı işlemleri. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. Mantıksal fonksiyonlar. Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. Metin bazlı işlemler.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi. Bunun yanı sıra finanstan. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir. araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. ay.NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları. ay. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. B. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. II.farukcubukcu. Daha fazla bilgi için www. sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir.com adresine bakınız. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. =DATE(yıl. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır. 256 . Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Đstediğiniz fonksiyonu. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. gün) =TARĐH(yıl.

TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir. bitiş anı da 0. =TODAY() . Bir günün başlangıç anı 0 ile. NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. dakika. ay.9999 değeri ile ifade edilir. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün.TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir. 257 . INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar. =TIME(saat. yıl ve saat olarak verir. =NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır.

7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.7) ya da =ÇARPIM(3. =PRODUCT(3.=INT(2. 258 .34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar.

1) Sonucu: 42. belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar.72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler). hane sayısı) =ROUND(42. 259 .789. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır.=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir. =ROUND(sayı. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur. ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar. Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir. Payment (ödeme) fonksiyonu. 1) =YUVARLA(42.789.

-400000000) III. 3. Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12. 2. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin. 4. faiz. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 .12. Ay ortalamalarını.=PMT(ana para.

-Sıralama ve alt toplamlar almak. VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz. Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. Adına göre. Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. 3. I. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir. soyasında göre vb. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek. sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır. VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi. Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar. personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2. A.

Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın. 4. 3. Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada. verinin biçimine değil. 262 . (ya da sıralanacak verileri seçin) 2. Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin. Excel alfabetik sıralamayı kullanır. taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. Sıralama işlemi: 1.

Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır. Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek). Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1. Column2 olarak görülür. 2. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.com adresine bakınız. 263 . Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. Daha fazla bilgi için www. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz.farukcubukcu. Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir.

sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin. Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir. Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için. All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. UYGULAMA 1. Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için. sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken. Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. Filtre kutularında o sütunun değerleri. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları.3. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir.

Sıralamanın yararları nelerdir? 2. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. GÖZDEN GEÇĐRME 1. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak. 2. I. Bu özelliklerin yanı sıra. PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir. çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. -Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. 265 .Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan.

toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır.) yaratılan veriler. Başlamak için.Pivot tablolar (Özet tablolar). Daha fazla bilgi için www. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. Ardından Next düğmesine basın.com adresine bakınız. Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir. Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. Verileri gruplamayı. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir.farukcubukcu. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz. A. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Özet tablolar. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. count (say). Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür. BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir. sum (topla). alt toplamlar almayı sağlar. Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. Çıkan iletişim kutusu. Đkinci adım. ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir.

Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 . Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur. Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir.Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda. Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir.

UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde. Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir. ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın. 268 .1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir.

Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın. 269 . Web klasörlerin erişmek. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2. I. Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama. A. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. 2. Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1.GÖZDEN GEÇĐRME 1. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır.

Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak. Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır. Daha fazla bilgi için www. 3.farukcubukcu. 2. Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.B. C. PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.com adresine bakınız. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir. 270 .

örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi. -Makrolar çalıştırmak. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. . bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak.D. Satışlar tablosu gibi. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Internet üzerinde arama (search) düğmesi. A. Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. . Đşte makrolar sizin için. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir.xls) olarak kaydedin. WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. 271 . kanallara erişim sağlanır. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. Özellikle. Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere. NOT: Makro. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. I. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. Ayrıca.

5. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. makronuzu XLStart klasöründeki. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır.. aynı bir film kaydı gibidir. MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. 272 . 2. B. 3. New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. 4. Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. Örneğin "AyToplam". Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız.Makro kaydetmek. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Personal Macro Workbook a kaydedin. 6. ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir.

MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın. 2. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. 3. Macro Name (Makro Adı) kutusundan. UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 . ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır. Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir.C. Tools (Araçlar) menüsünden.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip. Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1.

Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat . Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Hücre Erimi olarak belirtilir. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir.Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Hücre erimlerinde. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. Otomatik Toplama: Excel. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için.

Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. Kapatmak. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Save As Html. Resim 1. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır.4) Menüde Save. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır.Dosya Açmak.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 . Resim 1.4) (Resim 1.(Resim 1. Save As.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. sütunlar ise harflerle belirtilir. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir.1’de yer almaktadır. Resim 1.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda.

6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. 276 . Save As ise. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. Resim 1. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. (Resim 1. Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır.üstüne güncelleme yapar. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Book2 gibi isimler verilir.

2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. Resim 1. Örneğin basılan sayfanın başlığı. Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar.(Resim 1. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın.. gibi. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Resim 1. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. (Resim 1.7) Đkinci yol. 277 . ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar.

Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz.455. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. hücre veya hücreleri seçin.000. Tarih. Bazı hesap tablolarında TL. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Excel ondalık kesrini virgül (. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. 345.00 olarak gösterilir). Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Para Birimi. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Sayı. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. kenar boşlukları.00 seçeneğini işaretlemişseniz.00 $ yazdığını göreceksiniz.) olarak gösterir. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. üstbilgi ve altbilgi alanları. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. ancak hepsini değil.00 olarak görünecektir. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 . Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin.##0. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Bu durumu düzeltmek için. gerçek ra kam 3.455. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Genel. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. 5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. bazılarında $ işareti kullanacaksanız.

Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. binlik hane ayracı nokta (. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI.klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. 10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 . Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (.). masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. Sayfa2. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK.XLT adıyla kaydedin. diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Ondalık ayracının nokta.XLT adıyla kaydedin. Aslında bunu Windows 95 belirler.) işaretleri ile gösterilir.… olarak isimlendirilmiştir.

Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. Bunun pratik yolu ise. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Bu. Yapılacak iş. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. 280 . 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. #AD? (#NAME?) Formül. Örneğin mart ayı toplamı. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. #REF! Excel. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır.Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Örneğin. Bu. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor.

95 no'lu püf noktası. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 7.Value=Lcase$(c. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. 5. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. 9… veya Ocak.…) olarak dolduğunu göreceksiniz.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. Mayıs.… gibi). Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Mart. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. 5. Fahrenheit'ı 281 . (Makro yaratmayı bilmiyorsanız.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. seçili alan kopyalanır.…) olarak dolar. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Nisan. Fahrenhaeit. haftanın günlerini. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. 4.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için.Value=Ucase$(c. Diğer hücrelerin (Şubat.Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Sadece gün. bkz. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. yani ayni alandan iki tane olur. Mart. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. 3.Cells c. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. imleç ok işareti halini alır. geri kalan hücreler (3. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise.Cells c. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin.

Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. "C") =ÇEVĐR(C12. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. 22-HIZLI KOPYALAMA. Bu işlemin en pratik yolu ise. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. "lt". Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Çizginin renk. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. "lbm". Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. 20-OTOMATĐK TOPLAM. "kg") =ÇEVĐR(78. 282 . Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz.Celcius'a. "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. "w". çizginizi çizin. litreyi galona. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. "gal") =ÇEVĐR(30. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. "F". etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. =ÇEVĐR(1.

Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Tamam düğmesine tıklayın. tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Gömme. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. hücrelerin tümünü seçin. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar.23-FORMÜL KOPYALAMA. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Tablo Yapıştırma). NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. bunu tek sayfaya sığdırmak. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. ve Bağlama. Gömme (Embedding) işleminde ise. Bunları da Bilin!. xx. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır.

Sağ tarafta. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Bu kamera düğmesidir. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine.Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. 31-TABLO YAPIŞTIRMA. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Sayfa2'de ise çok benzer. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. sayı adedi."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. 30-BAŞLIK ORTALAMA. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. ilk hücreye başlığınızı yazın. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 .

45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. 4. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Grafiğin renklerini. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Bu yüzden. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. Grafiğin üzerine çift tıklayın. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. bir sütuna sayıları girdiyseniz. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Bunları doldurun. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Excel'i yaratanların bir azizliği.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. Ancak. Bu sekmeler. 2. ilk matrisin sütun sayısının.) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. yuvarlanmış rakam 3456. Örneğin 3456. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. yoksa fonksiyon döngüye girer.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. adımı çıkacak. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız. ve 3. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. 5.5 olur. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . bu tercih size kalmış. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz.

RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın.bir kitap (workbook) açın. 40-ROMEN RAKAMLARI. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 . Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız.Formula=c. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın.) Dosyayı PERSONAL. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. başlığın yer aldığı hücreyi seçin.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. 39-OTOMATĐK BĐÇĐM. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın.Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Tabii. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin.C ells c. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. FORMÜL OLARAK DEĞĐL. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection.

(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Eğer sayfayı kopyalamak. satıra kopyalamak istiyorum. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. — Komutlar bölümüne gelin. Hesap makinesi programı açılacaktır. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum. — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Đşte bu kadar. 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. bütün yapacağınız önce hedef. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1.

Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız. 3. Bundan böyle. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın. Dosyayı Personal.Replace "~*". Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız. fare düğmesinden elinizi çekin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın. 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir. Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek. " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Alt + F8 tuşlarına basın. 2. Sub arabul() Selection. yazdırabilirsiniz. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Mart vs. 4. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. " " yazın. Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız.15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Ctrl + S tuşlarına basın. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. 288 .Replace "~*".. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak. 6. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın. 5. Burada iki satır arasına Selection.

Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu. Sağ fare düğmesine basın. Böylece grafiğinizin formatını. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. 2. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Excel otomatik olarak açılacak. Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. 1. ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Buradaki örnek. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 3. Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. listeden Düzen 289 . Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. 48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil. Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin.

Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum. 290 . (Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi.komutunu seçili duruma getirin.. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre. Dosyanın açılabilmesini. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir. ikinci şifre de istenir. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur.. Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır. kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Ancak makinenizde Word de varsa. Burada iki şifre kısmı vardır. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. 4. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. makinemdeki fontları düzenleme. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok. Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden. Sadece ilk şifre kullanıldığında. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As. dosya sadece okuma modunda açılır. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın.. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz. Asıl yapmak istediğim.. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz. 5. daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın.. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Excel belgenizi hazırlayın.

çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN. Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. For Each döngüsünün devamındaki komut. For Each döngüsü. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından.) Excel 97 de böyle bir sorun yok. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte. her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir.INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz.Şekildeki program kodunun ilk satırı. Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok. Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür. Arial.0\Word\Options bölümünü açın. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini.INI'den aldığını söylediler. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.0=Arial.INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN.0=Arial. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için . yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler. Böylece. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar. Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez.) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN. sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. Courier fontlarında) FAX-WORKS.162 Arial. Arial Tur. Rapidd Comm. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz.(örneği sadece Arial için veriyoruz..162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun.162 Arial Tur. Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. Faks yazılımında da karşımıza çıktı. Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur). — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin.162=Arial. Konuyu bilgilerinize sunar. Bu makro. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok. 291 .

CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak.0\Word bölümünü açın. Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin. araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz. Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum.Find(What:=Application. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. — Bu değeri 8192 yapın. FindArea. 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor. Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz. 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection. Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil. — Regedit programından çıkın. — Regedit programından çıkın. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın. Makroyu çalıştırmak için.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın.Max(FindArea). — Bu değeri 1 yapın. After:=ActiveCell). — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın.Active 292 . sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın.

Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin. Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni. Kategorilerden ' formlar' ı seçin. adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. Son bir şey kaldı. bırakın. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. Grafik ekrana gelecektir. Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin.Tamam düğmesine basın. saat aralıklarını belirlemeye geldi. Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. 5. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin. Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. Sıra. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor. 4. 2. Bunu. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0. Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Sihirbazın 3. Özelleştir penceresini kapatın. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın. Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın. Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz.

Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var. en son sürümünü kullanmanızdır. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. Aç düğmesine basın. belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun. isimler seçili duruma geleceklerdir. Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın.0 Türkçe kullanıyorum. Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz. 59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var. Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp.XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun. Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum. bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz. l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın. 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip. Excel 5. Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. Bu araç 294 .

Ancak benim bir isteğim var. Adı da =ELEMAN() bu formülün. Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor. Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin."sibop".. Ancak onun formülleri değil. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum.. hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem. Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. 295 . Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim. Bunların parça numaraları da sırasıyla 1. Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım.) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. 2.. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor. Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim."liste2". Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör". 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum. sadece sayıları görmesini istiyorum.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın. bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz. Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir. 3 ve 4 olsun. Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül.. Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var. Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman. Birinci kolay. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var."mitsubishi kriko") olacaktır. "sibop"."liste1". üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak. 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık. Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir. Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci. Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor."krank mili". Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var. Bu işin bizlere göre en kısa yolu."Amortisör".

Bunun için yapacağınız şey öyle. Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını.formula=c. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız. Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum. Gerisi otomatik.value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz.Value = LCase$(c. eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum. Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız. Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum. Bir küçük problem var. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum.Value) Next c End Sub hemen altındaki.Cells c. büyük Đ harfini küçültemiyor.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Sub kucharf() For Each c In Selection. Sub Form2val() For Each c in Selection. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor. Ne yapalım.Cells c. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor.Value = UCase$(c. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 .Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Sub buyharf() For Each c In Selection.Cells c. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor.

gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. Şimdi. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. ödevlerimde kullanabilirim. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim. Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin."ahmet". Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin. Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti. Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın. E3 hücresi için de problem yok. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 . TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim.

Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz. 1-2-3'de "Fill by Example". Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var. 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Excel'de "Auto Fill". E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor.Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır.INI dosyasında oluşturuyorsunuz. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS. Örneğin Çalışanlar=Serkan. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 . Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. Quattro Pro for Windows’da da. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Bu problem 123 for Windows’da da var. Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Listeniz hazır. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var.INI isimli bir dosyası var. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Onun da QPW. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. Excel 5. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Fulya.

1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. Eğer Excel'de çalışıyorsanız. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz. Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz. Eh. Bu arada. Örneğin ' C:\ocak 98\rapor. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir.olarak çalınıyor. bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. 299 . 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. günü birinde işinize yarayabilir. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin. size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum.

eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor.B30) veya @SUM(TOP) ile. yanlışsa) şeklinde kullanılır.Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın. EĞER formülü EĞER(karşılaştırma. 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var.EĞER(A1=2. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz."yok")) şeklinde olacaktır. Ben. Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer. 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. Artık bunlara gerek yok. Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi. Đsmi TOP olan B1. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor. Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor. o zaman da "yok" metni görüntüleniyor. Bu işlemi. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim."veli". doğruysa. Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık. bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak. Burada isim verilen alan. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz. Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor.. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz. Bunu nasıl başarabilirim. Resim her şeyi anlatıyor. Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. 2 ise "veli" yazılması gibi. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz. örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 . Örneğin bu sayı 1 ise "ali".. Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır."ali".

bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Yani diyor ki. 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 . "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). 74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. B1 hücresine "ali" yazılmış. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır.yazılsın. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın.B1) şeklinde. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Bu formülün iki parametresi var. Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Formülü =INDEX(Değerler. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. Bunu nasıl başarabilirim. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Öyle bir formüle ihtiyacım var ki. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı.ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı. Formülün işleyişine gelince. Bu örnekte aranacak sütun A sütunu.

bir gizleyebilirsiniz. Eğer sadece tek hücre seçerseniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. 3. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. 2. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Đşte bu kadar. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. 4. ENTER tuşuna basın. Fakat bunların sütunlara 302 . 80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. otomatik olarak günler arttırılır. sadece ilk iki veriyi girin. 5. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Ad bölümüne tıklayın. kulp denilen. sol fare düğmesine basın. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. 79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Bu seçeneğin üzerine gidin. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. düğmelerden devam edelim derim. Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz.

Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. ifadesini yazmalısınız. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor. D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3. — Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum.. — 3. alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. — Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek. Bu işi.0. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #."")) formülünü girin. Đşte median değerleriniz! 303 . Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız.##.1*kal_sure.adımda. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor.##0. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. 6.sığması zor oluyor. Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın. eğer #. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz. Biz. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin. üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır.

82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz. artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun. Benim ise farklı bir isteğim var. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. oraya sonra döneceğiz. Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın.Bu örnekte. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. Belgeyi açtığınızda. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. Word ile bunu başarabiliyorsunuz.

Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. Geçmiş olsun. Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz. Şimdi dosyayı kaydedelim. Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak. Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek.karşılaşacaksınız. daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik. Excel programını açın. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. Şimdi Internet'e bağlanın. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Office kurulum programı çalışacaktır. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir. Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce.Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda.Makro Kaydetmek . Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz. 3. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın.Araçlar menüsünden Makro komutunu.Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın. Makro Kaydet penceresinde. Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız. 2. Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin.Temel Korkmaz 1.M. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak. 313 . bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz. yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir.

Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz. Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin. Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın. buradan da Makrolar. Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik.Şekil-2 4. (Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi. komutunu tıklayın. Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi.Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın.M.Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık.. Makrolar Makro Çalıştırmak ..) 314 . Araçlar menüsünden Makro.

sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. 315 . bitmiş ve kullanılmış. Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. Excel bunun için size imkan sağlıyor. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız. Doğru. Makroyu kaydettiniz. Nedenini biliyorsunuz. kayıt işlerini yaparken. bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. sizin de fark ettiğiniz gibi. Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. Makrolar Makro Düzenlemek . Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti. makro kaydetmek demek.M.Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda. unutmayın ki makro. Tabi. oluşturduğunuz makro. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. Yine de seçim sizin. Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. Ama yine belirtiyoruz. hazırlanmış. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. makroyu hazırlarken. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz. Şöyle düşünün. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. başka bir dosya açtınız. Pekala. Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup. Diğer. Yani. Her defasında makroyu çalıştırıp. Şimdi. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler.

. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. programda yok demektir. Bunlar sadece bilgi verirler. 2.. Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. Bu arada tabi ki. yazının yeşil olması değil. komutunu tıklayın.Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. buradan da Makrolar. Programın aslını oluştururlar. Mavi. mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez. Mavi olan kısım. gelelim hatanın düzeltilmesine. Buradaki asıl ayırt edici özellik. Programa dahil edilmezler. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder. 1. Olmazsa. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. 316 . Bu kısa açıklamalardan sonra. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. Kabaca söylemek gerekirse. Yeşil ve Siyah.Araçlar menüsünden Makro komutunu. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir. Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız. satırın başında bulunan (') işaretidir. Tıkladığınızda. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz. Visual Basic diline ait bir komuttur. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz.

Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Makrolar Virüsler . virüsler. ActiveCell. Range("A6"). Bu bir uyarı penceresidir. Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 . Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor. Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür. Unutmayın ki. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür.FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün.Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir. ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir.FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin. Pencereyi mutlaka okuyun. makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan. program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır.M.Select ActiveCell. Makrolar Makro Uyarısı . Excel sizi bu konuda uyarıyor.M. Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi. Đşte. Klavyeden “M” harfini girin. “mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin. Herhangi bir arkadaşınızdan. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz.

Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. Ancak. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. yapmanız gereken şey çok basit. Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz.M. Bu tür bir koruma istiyorsanız. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz. Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi. Mesela Kısayol Tuşu. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan. Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir. Dolayısıyla. 3. güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz. Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz. 318 .Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar. 1. 2. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir.Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın. Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz. makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz. makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız. virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir.

M. 319 ..Yeni Makro Kaydet. Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın. Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. 4. Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin. 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin. Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır. Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın. 3. Tamam düğmesine tıklayın. Boş bir çalışma sayfasına geçin..Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi.B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin.Makro1 Çalışma Kitabını açın. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın.Fare ile B2 hücresini seçin. 8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın. Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın. Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak . komutunu çalıştırın. 1. Adınızın sığacağı kadar. 10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın. 2.

HorizontalAlignment = xlCenter .ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım. Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.. Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”. Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır. Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx.Orientation = 0 . Temel Korkmaz" Range("B2"). Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar. Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar . 320 .ShrinkToFit = False .Font. ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur.57 ActiveCell. Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi.WrapText = False . Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir.FormulaR1C1 = "M.Interior .Font.Font.Pattern = xlSolid End With Selection. Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar.M.Select Columns("B:B").ColorIndex = 1 .Italic = True Selection.12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin. Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır.xx. Temel Korkmaz olarak girdik. 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa.AddIndent = False .Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2"). 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun.. programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır.Font.ColumnWidth = 22. Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın. biz adımızı M. komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz.Bold = True Selection.Select Selection. Tek fark.MergeCells = False End With With Selection. Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık.VerticalAlignment = xlBottom .

Columns("B:B"). Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar. Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır.ColorIndex = 1 . Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti. Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk. adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik.Select Makroyu hazırlarken 6.Orientation = 0 .MergeCells = False End With With–End With deyimi. Adımda Eter tuşuna basılmıştı. Selection. Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti.Interior .WrapText = False . Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde. Selection. Range("B2"). VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır.FormulaR1C1 = "M. Geçerli sütun genişliğinin 8. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için. bu hücreye ait olan işlemlerdir.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. sütun genişliğinin 22. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar. Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz. With Selection.43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1.ColumnWidth = 22.57 B sütununun (sadece hücre değil).Pattern = xlSolid 321 . ActiveCell.Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir.Font. Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler.ShrinkToFit = False .VerticalAlignment = xlBottom .Font. With Selection . Selection.Range("B2"). Örneğimizin 14. bu defa bu satır koda eklenmiş oldu. kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman. Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı. With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır. HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında.Font. Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi. KĐTAP’ında anlatmıştık.HorizontalAlignment = xlCenter . Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur.57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır.Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır.

Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak.Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Araçlar> Makro> Makrolar. renk olan siyahın olduğu anlatılır. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz. Tabi ki bu düşünce... 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım. Selection. 1. Hem de hata yapma olasılığı var.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın.M. Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu. buraya kadar olan kısımda. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli.> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. 2. Seçim size ait.. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz.Font. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz. 1-Araçlar>Özeleştir. Evet. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama . Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da. baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun. cildi mevcutsa.ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu. oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz. Excel. 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. Oysa. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1.. şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. 322 .End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1. yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. her kullanmak istediğinizde. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz.

Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler. 323 . Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin. Araç Çubuğunda yerini aldığında. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın. için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken. Makro Ata. 7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin.. komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin..5-Düğme.. Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. düzenlemek vs. Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin.

Temel Korkmaz Aslında bu konu. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar. Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil.” Evet. Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır.M. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur.8-Tamam düğmesine tıklayın. Makrolar Makrolarda Adres ..M.. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz. Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek . Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir. Fakat makroyu çalıştırdığımızda. silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın. 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır. Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim. Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. Mesela. 324 . komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden. Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor. Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir.

göreceli başvuru denir. sütundan E. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. sütundan J. Microsoft Excel. Aşağıdaki örnekte. sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. B7 hücresindeki formül. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. Göreceli başvuru kullanma. iki nokta üst üste imi (:) girin. D sütunuyla 50. sütun ve 10. Aşağıdaki örnekte. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. sütundaki bütün hücreler H. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. Örneğin. Örneğin. Varsayılan olarak. $B$1 vs. Başvurularla. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. Bu işleme. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. sütun ve 10. satırdaki tüm hücreler 5. B6 hücresindeki formül. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. Bir hücreye başvurmak için. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. satırdan 10. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. satır ve B.2. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. sütun harfini. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. başvuru örnekleridir. Ayrıca. Bir hücre aralığına başvurmak için. Buna başvurmak için A. formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. 325 . Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. hücrenin tam adresi. dış başvuru denir. =A5 formülünü içermektedir. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz.satıra kadar olan hücreler 15. satırdan 20. uzaktan başvuru denir. Başvuru. Microsoft Excel . biçimini alır. B6 hücresi. B7 hücresine kopyalanmıştır. satırdaki hücre A. mutlak başvuru $A$1. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. D50. sütuna kadar olan hücreler 5. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi. satıra kadar olan bütün hücreler H. arkasından da satır numarasını girin. A1 gibi hücre başvurusu. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. Aşağıdakiler.

taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz. formülünüz A5 hücresini. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. Biz D6 326 . Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller.. Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız. Tek fark makroyu kaydederken. çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. formüle.. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. 4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. bir mutlak başvuru kullanın. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. Bu formülü. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. Örneğin. komutunu tıklayın. göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. Sonra hücreleri yeniden kopyalayın.Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun. Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. Kopyalanan formüller. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın. özgün formüllerdeki başvuruları. çoğaltılmış formül. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. Hücreleri taşırsanız. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım. Tamam düğmesini tıklayın. Örneğin. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok. C8 hücresine kopyalarsanız. hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. buradan da Yeni Makro Kaydet. örneğin. Bununla birlikte. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. her iki başvuru da değişir. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). çoğaltılmış formüllerde ayarlar. Tamamen birbirinin aynısı. o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz.

Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki. Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var. 1). ActiveCell.ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda. Evet aslında aynı makroyu yazdık.Font.Offset(1. O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek.Interior .HorizontalAlignment = xlCenter . 1).VerticalAlignment = xlBottom . Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi.Italic = True Selection.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .Select 327 .Select Range("B2").Pattern = xlSolid End With Selection.Offset(1.Orientation = 0 .Columns("A:A"). ActiveCell.ShrinkToFit = False .MergeCells = False End With With Selection.Select Selection.hücresini seçtik ve çalıştırdık. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı. başvuru tipini değiştirdik. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır. Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi.Range("A1").Font.Font.Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "M. Aşağıdaki görüntüyü aldık.Range("A1"). Temel Korkmaz" ActiveCell.Font. Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz. Fakat. Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş.EntireColumn.ColorIndex = 1 .WrapText = False .Bold = True Selection. bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir.57 ActiveCell.ColumnWidth= 22.

ColumnWidth = 22.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.Kelime Đşlem Programları C.Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C.Columns("A:A").ColumnWidth = 22.Đşletim Sistemi Programları D.FormulaR1C1 = "M.Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .Elektronik tablolama programları B.Select Range("B2"). Temel Korkmaz" ActiveCell.Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B.Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D. Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.57 ActiveCell. Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.Excel’de grafik çizilebilir ? D.ActiveCell. bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır.57 Columns("B:B").EntireColumn.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A.Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında. Temel Korkmaz" ActiveCell.FormulaR1C1 = "M.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir.4) .2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır.1’de yer almaktadır. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Resim 1. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Resim 1.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır.(Resim 1. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. sütunlar ise harflerle belirtilir. Resim 1.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.Temel Bilgiler Microsoft Excel. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1.

Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. Save As ise. || Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir.4) Menüde Save. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Save As Html. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Save As.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.(Resim 1. (Resim 1. .6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Book2 gibi isimler verilir.

7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. (Resim 1. . ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar.Resim 1. (Resim 1.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. Resim 1. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur.7) İkinci yol. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya.

SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir. yüksek. kaliteli. (Resim 1.’ yazalım. başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir.10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür.9) ve fontu değiştiren komutu uygularız. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama. eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz. B2 hücresine ‘Çağdaş. (Resim 1.. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin.Resim 1. . sayı veya formul girilebilir. Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir.9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. (Resim 1. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır.

Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli . (Resim 1. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir. Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz.13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır.13) Resim 1. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak. || (Resim 1. hücreye yeni bilgiler yazarak .12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz. Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz.11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar.(Resim 1.

Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir. PASTE komutunun uygulanması için. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir.yöntemler kullanılabilir. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir. seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. COPY düğmesinden de ulaşılabilir. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir. CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur. Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır. Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır.14 yapıştırılabilir. Taşıma işleminde de olduğu gibi. İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1. EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması.1) .(Resim 2.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur.

gösterilmesi . (Resim 2.Resim 2. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2.1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir. Kalın.2) Resim 2.2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir. Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir. Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2. Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa .2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir. A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır.2 Resim 2. sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir. çoğaltılabilir. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır.3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir.

|| Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de. çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir. Right sağa hizalar. altı tek çizgili . metinler soldan. (Resim 2. Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir.Resim 2.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır. Resim 2.Justify iki yana. Ancak hücre içinde metinlerin sağdan.5 . Ya da. Center ortalar. sayılar ise sağdan hizalanırlar.(Resim 2. Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder.4) Resim 2. Center Across Selection hücreler arasında hizalar.3 Single. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir.5) Left sola hizalar. Double altı çift çizgili yazmak içindir.

Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise.7) HIDE komutu .6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına. Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir. Line style ile çizginin düz kesik. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini. || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir. Bir hücrenin üstüne. yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır. çift çizgi mi… olacağı belirlenir.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise.6) (Resim 2.5 kullanılır.5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2. None. Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. (Resim 2. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır. altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir. inside ile de içine çizgi çekilir. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir.

Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir.8) Resim 2. çıkarılabilir. Row (Satır). || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak .8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip. Column (Sütun) komutları kullanılır.7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği. satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır. Insert menüsündeki Cells (Hücre).ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir. Bir hücreyi. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir. satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir. (Resim 2. Resim 2.Satır ya da sütun eklemek için.

Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. CTRL+. olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz. bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir. || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir. grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız. Excel bu değişimi yapabilir.'e basarak tarihi. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir.Excel’de yanlışlıkla bir hücre. İstediğiniz . bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır.

) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken. Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur. Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. || Başa dön || Kendinize Bir Not . işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. CountNums. uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız. Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız. Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz. Count. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz.

Açılan pencerede (Resim 2. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz. CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin.9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür. Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir. Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. Comments&Indicator'ı seçin.9 || Başa dön || . Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır. her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir.Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin. Resim 2. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir.

Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman.10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir.. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır. Resim 2.11 . (Resim 2. Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır. || Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir. Resim 2.Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır.10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir.

Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır. olduğu belirlenir.1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2. Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır. || Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb. First Page Number başlığıyla.12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla. kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır.1) Resim 3. yazılacak ilk sayfaya . kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır.(Resim 3. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir.

Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar. alt.2 İkinci bölüm Margins’ dir.Center on Page seçeneği. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur.Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir. . seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider. Excel sayfasının adı.Seçeneklerin ikiside seçili ise. Üst. Resim 3. Header. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır. Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir. Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir. Resim 3.2 Üçüncü bölüm Header Footer.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir. dosya adı.

notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir. || Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır. yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir.Print düğmesine tıkladığınızda.4) Resim 3. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi.Resim 3. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir.3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa. bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla. sayfaların yalnızca belirli . (Resim 3. varsayılan yazıcıya gönderilir. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi.4 Print komutu kullanılırsa. Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz. Kılavuz çizgilerini. Seçilen bir hücre erimi.

ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz. || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız. || Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur. Etiketinizi. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak. Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin. Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem. Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın. tıklamak yeterlidir. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için.

Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . hazırlanır. Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir. || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır. Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir.doğruysa_değer. İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur. || Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart.Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır.

Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler.1 Resim 5. Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler. Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir.Resim 5. Resim 5. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır.2 1. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır. .

Resim 5. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır.4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. Show Label : Başlıkları grafikte gösterir. rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. isimleri göstermez. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır. Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır.Değerler ise çalışma sayfasına .Placement : Legend’ın yerini belirler. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise. DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını. Show Value : Değerleri grafiğe ekler. || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır.

|| Başa dön || Grafiğin Rengini. . || Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır. Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir. Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir.değiştirilebilir.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful