I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. şablon ya da sunum için bir proje vardır. VBA.III. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Nesne kutusundan. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. bir nesneye tıklayın. Excel içinde yer alır. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Kod Görüntüle düğmesine basın. Düzenleyici sekmesinden. rengi. Proje gezgini penceresinin üstündeki. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. Visual Basic for Application. Proje gezgini penceresinin üstündeki. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. belge. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. nesneye tıkladıktan sonra. 1. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Bu nesneler. belge. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. belge. A. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. herhangi bir olay üzerine basarak. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. Araçlar. Özellikler Penceresi Bir özellik. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). o olaya atanmış bulunan kodları görün. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. nesneye tıkadıktan sonra. Seçenekler menüsündeki. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Microsoft Power Point. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. belge. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Her proje içinde ise. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Belgeler.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Bir nesnenin boyu. ardından Yordam kutusundan. Microsoft Excel. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. 2. Nesne kutusunda.

Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar.B. metin kutuları. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. düğmeler.üzerine gelme. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Visual Basic nesneleri (formlar. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. . Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Sub yordamlar standart modüller. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. vb) belli olayları tanırlar. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Böylece olay oluştuğunda. Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2.

özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. örneğin Command1_Click. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. . Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. 2. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Olay yordamları. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. 3. Sub procedure’ınız hazır. 1. 3. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur.KeyDown: Bir tuşa basmak. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin.

Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Function UcretHes(deger1. Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır.Bir sub ise belli bir işi yapar. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Nesneler (objects). katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. deger2. sayfa (sheet). baz. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). grafik. çizim. Cells (Hücreler). Rows (Satırlar). Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. baz. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi.

Workbooks("butce"). Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi.Range("a1") 1. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. Nesne. ardından nokta ile metot kullanılır. Metotların kullanımında nesne. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar . Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.Font.1).Clear ActiveWorkbook. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1").Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır.Font.Metot ActiveCell.Bold = True Cells(5.Close 4.Size = 34 2.Worksheet("ocak").

Value Cells(1.Value 1.Sheets("Sheet1").Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.Cells(6. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. C.Range("A1:D5").Select Range("A1"). Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1").8:8") Birinci. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır.Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir.F:F") A.Delete Range("B5").1).Activate Range("A1:B5").Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır. Range (“A1”) Cells(1. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.3:3.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9. . üçüncü.Font. sekizinci satır Range("A:A. ve F kolonları 2. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.1) . Aşağıdaki örnekte Cells(6. 1).1) Değerleri: Range (“A1”). Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.C:C. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.

Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. daha kolay erişim için. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1").ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. birinci satırı döndürür.Rows(1). Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır.Font. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. 3).Cells(counter.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). üçüncü. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. Rows(5)) . Rows(3). Aşağıdaki örnekte Rows(1) .Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.

Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.Goto Reference:="MyBook.Font.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.[A1:B5].ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.Value = 30 End Sub 5. Aşağıdaki örnek MayBook. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer. Sub FormatSales() Range("[Report. Sub ClearRange() Application. Sub ClearRange() Application.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek MyBook.xls]Sheet1!Sales"). Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.Goto Reference:="MyRange" Selection.xls!MyRange" Selection.Bold = True End Sub 4. Sub SetValue() [MyRange].ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.myUnion.Font. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") .xls!MyRange"). Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.

3). Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız .Cells(counter.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7.Font.Interior. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.Range("A1:D5") myRange.Cells. Sub Underline() ActiveCell. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1").Font.ClearContents End Sub . Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").If c.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz. sütunun 1 den 20. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız .Offset(1. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. 3).Formula = "=RAND()" myRange.Bold = True End Sub 8. Aşağıdaki örnekte 3.Value < limit Then c.

sol. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır.EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. Kenar boşlukları. yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. ( Çizgiler görülmeyecektir. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur. Kaydet ile kullanımı aynıdır. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır. (Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak . Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek. ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. alt. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar. Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. Tıklandığında üzerinde Sayfa. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır. Üstbilgi / Altbilgi .

) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür. Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. . Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz. DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir. kes. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. Đstatistikler. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. Özet. satırın .bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir. O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır. burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız . Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar. Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz. fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. satırın .

Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir. . SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. Sağ . Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. Tıklanıldığında içinde Aşağı. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Sol. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim. Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Yukarı. Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır. Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir. Daha sonrada seri türü belirlenir. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. Đçindekiler. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. Seriler. Biçimler. BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır.YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur.

AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . çalışma sayfası. Uygula. RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. . Tıklanıldığında Tanımla. satır. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. sütun. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır. Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir. ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır. istenirse tümü birden değiştirilebilir. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar. Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. özel isimler verilebilir. Yarat. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir. Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır. Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . Yapıştır. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir.

satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. Đstenilen alanlara link atılır. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır. MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. . bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır . ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır.HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin. değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır. KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır. SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . sayfayı gizleme. Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır. Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır. Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir.

....................................................................................................................................................................................43 BUGÜN ...............................................................................................................................................................................................................................................47 SERĐTARĐH..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... kopyaladığınızda...................................................................................................................................................................................................................................................46 HAFTANINGÜNÜ............$A$14) eşittir 5...............................................................................................................................................................................................................51 BUL ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53 YAZIM............................................................................................................40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme................................................................................53 KÜÇÜKHARF....................................39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında ................................................................................................................................... renk .............................................................................................................................................................................................................................................................................42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda................... düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar..........................................................50 DAMGA .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 SOLDAN ....................................................55 MBUL......41 R1C1 başvuruları hakkında.............................49 HAFTASAY .............................................................46 YIL..........................................................54 DEĞĐŞTĐR ..........................56 ........................................................................................................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark ...........42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında...........48 TAMĐŞGÜNÜ...............................................................................................53 UZUNLUK ............................................................................................................................51 LĐRA ............................................................................................................................................................................................................................................................53 PARÇAAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri...............................39 Dizi formülünü düzenleme.....................................................................................................................................................................................................................................................................................43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında ........................................................................................................................................................................................................................................................................................49 ĐŞGÜNÜ .............................................................................................................................................................................................48 SERĐAY ..............................................................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma .............................................................................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında......................................................................45 TARĐHSAYISI.............................................................................52 SAYIDÜZENLE...........................................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında........................................................................................39 Formülü düzenleme........45 ZAMANSAYISI ..........................47 AY....................................................................................................................................................................................................................................................................54 YĐNELE ............................................................................................................................................................................................................40 Formülü veya dizi formülünü silme ............................................................DÜZENĐ..............................................................................................................27 Formül sözdizimi hakkında.............................................................................................................................................................................................................................................44 TARĐH ..........................................................................................54 SAĞDAN.........................................................................................................................50 TEMĐZ .....50 KOD............................56 YERĐNEKOY ...............................................................................................................................................................................55 MBUL($B$17........................................................................................................46 DAKĐKA...........44 BUGÜN .................................................................................................................................................................................................50 BĐRLEŞTĐR ....................................... eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?................................................................ ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? ....................................................................................................................................... hesaplama............................................................39 Formül sözdizimi hakkında..............................................................................................................47 SAAT .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................49 METĐN FONKSĐYONLARI........44 GÜN......................................................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm............... grafik.........................................................................................................................................................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI .......................................................................................................................................................................................................44 ŞĐMDĐ .........................................................51 ÖZDEŞ.....................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................65 ALTTOPLAM ........................................................62 S_SAYI_ÜRET..........................................................................................................................................................................................................................................................................................M.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 ÇĐFT............................................................................................................................................................................................................62 PĐ...............................................................57 BÜYÜKHARF.................................................................................................................................................................................................................................................72 BĐLGĐ.....58 EĞERSAY(A3:A6....................................................................61 LOG10 .................................................73 E Đşlevleri ........................61 KYUVARLA ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 MOD .......66 TAN ......................................................................................................................................................................................58 EĞERSAY ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”elmalar”) eşittir 2 .............70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI........................57 SAYIYAÇEVĐR..............................................................................................................67 VE(1<B4..................................................................................................................56 METNEÇEVĐR.............................................................................................59 OBEB...........................................................................................69 MĐN.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 LOG ....................62 ÇARPIM ...........................................................................................................................................................68 EĞER .................................................................................................................64 ĐŞARET............................57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR ....................................................................63 ROMEN ..........60 LN ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TĐPĐ .................................60 OKEK .....................................70 MAK ...................................................................................................................................................................................................................................71 HÜCRE ............................................................................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ........................................................64 YUKARIYUVARLA.......65 KAREKÖK .............................................................................................................................................................................................................................................................................................68 YANLIŞ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................69 DOĞRU .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 YUVARLA ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................59 ÜS ............................................................................................................................................................................57 TAVANAYUVARLA .................................................. B4<100) eşittir DOĞRU.............................................................................................................................................................................................................................65 TOPLA........................................................................................................................................................................................................................................62 BÖLÜM ...........71 BOŞLUKSAY.........................................................................60 TAMSAYI ....................................................................................................................................................................................................................................................67 NSAT ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 TEK.................69 YADA ......................................................................................................................................................................................................................57 MUTLAK .......................................................65 SĐN ..................................................58 COS..............................................................................64 AŞAĞIYUVARLA...................................59 ÇARPINIM ......................................................................................................................................................................56 KIRP ..........70 ORTALAMA..............................................................................................................................................................................................................................................68 DEĞĐL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 ..........67 VE ................................................................................................................................................66 ETOPLA ............................63 RASGELEARADA ..........................................................59 TABANAYUVARLA ................................................................................................................57 Örnek....................................................................................................................................................................................................................72 HATA........................................................................................69 ORTANCA ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ...........77 DOLAYLI...77 SÜTUN ...........................................................................................................................76 ADRES ....................................................................................................................................................................75 YOKSAY...................................................................................................................................................................................................................................81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?...........................................................................................................................80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 S ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80 ##### hatasının anlamı nedir? ..............................................................................................................................................................................77 SÜTUNSAY ....................................................................................................................................................................................80 #YOK hatasının anlamı nedir?..................83 BĐRLEŞTĐR ......................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ..........................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? .....................................................................................................................................................................................78 SATIRSAY ....................................................................................................................78 SATIR ......................................................................................................................................................79 HATA MESAJLARI..............................................................................................................................................................................................................................................................91 .80 #AD? hatasının anlamı nedir?............................................................................................................84 Tarih ve saat girme ipuçları.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları..................................................................................................................................................................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında .................................................................................................76 ALANSAY .......................................................................EÇĐFTSE..........................................................74 ETEKSE........................................................................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ..................................................................................................................82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?.................................................................................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri ..................................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?.........................................................................................75 TĐP ...............................................................................................................

Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. 27 . Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim.. 53. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. Sabırsızlandığınızı görüyorum. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. Örneğin basılan sayfanın başlığı. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek. Genel. "Hücrelere veri girmeyi.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir. Para Birimi. Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. benimle işiniz bittiğinde. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Tarih. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. hücre veya hücreleri seçin. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek. tablolama. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. Amacım. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Sayı. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. "Ama bunlar yeterli değil. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. ama Excel'i tüm işlevleri. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Bu durumu düzeltmek için." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık. gibi. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum. 54. raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı. grafikler hazırlamak." "Korkmayın. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.

Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. 55. Excel ondalık kesrini virgül (. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Excel'i her açtığınızda. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. 345. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz.000. kenar boşlukları. Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1.455. Ondalık ve Basamak Ayraçları. 60. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. gerçek rakam 3. Aslında bunu Windows 95 belirler. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Excel Sayfasız Açılsın.455. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin.##0. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. Sayfa2. Özel Düğmeler. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız.00 olarak görünecektir. Sayfalara Đsim. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden.XLT adıyla kaydedin.). 28 .00 $ yazdığını göreceksiniz.00 olarak gösterilir). üstbilgi ve altbilgi alanları. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. ancak hepsini değil. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. Excel'i her açtığımda yazıtipi. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. Bazı hesap tablolarında TL. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. binlik hane ayracı nokta (. 59. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Ondalık ayracının nokta. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (.00 seçeneğini işaretlemişseniz.) olarak gösterir. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. 56. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur.) işaretleri ile gösterilir. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin.XLT adıyla kaydedin. 58.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Her bir kategoriyi seçtiğinizde.… olarak isimlendirilmiştir. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın.

Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. 8. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Belgelere Kolay Ulaşım. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. #AD? (#NAME?) Formül. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. Yapılacak iş. Excel'de formüller kullandığımızda. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Bu. "Acele etmeyin" dedim. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Bunun pratik yolu ise. #REF! Excel. Örneğin mart ayı toplamı. Örneğin. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62. Bunları da öğrenin. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. 63. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. 61. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş.

Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1.Value=Ucase$(c. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz.) 65.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin.Cells c. 64.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. 5. Nisan. seçili alan kopyalanır. bkz. 9… veya Ocak. geri kalan hücreler (3. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. 3.…) olarak dolar. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise.Cells c. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. 95 no'lu püf noktası. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde.Value=Lcase$(c. 66. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.… gibi). yani ayni alandan iki tane olur. Diğer hücrelerin (Şubat. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Mayıs. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. Sadece gün. haftanın günlerini. 67. Elimizde pound. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Bu nasıl çalışıyor? Excel. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. Mart. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 . Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. 7.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. imleç ok işareti halini alır. Mart. Fahrenhaeit. 5. Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. 4.

Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. 74. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. 71. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. Sayfalar. =ÇEVĐR(1. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. "lt". Enter Tuşunu Kontrol Edin. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. litreyi galona. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. "lbm". Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. "kg") =ÇEVĐR(78. çizginizi çizin. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. "C") =ÇEVĐR(C12. Hücreyi Metne Uydurmak. 72. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. "w". "F". Sayfalar. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. Hızlı Kopyalama. Çizginin renk. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Otomatik Toplam. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. Formül Kopyalama. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. "gal") =ÇEVĐR(30. Fahrenheit'ı Celcius'a. 73. 31 . formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. BUNLARI DA BĐLĐN! 69. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Bu işlemin en pratik yolu ise.modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. 70. hücrelerin tümünü seçin. "h") 68. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer.

Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Tamam düğmesine tıklayın. küçüktür. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. artık bunları düşünecek durumda değildim… 76. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. vs. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. xx. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Gömme (Embedding) işleminde ise. Bazen tablonun tamamını değil. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. ve Bağlama. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. Bunları da Bilin!. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. 77.75. eşittir. Doğrusu. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Eee. Büyük Alanları Seçmek. tablonuz Excel'de yapılan 32 . Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. 8. durum çubuğuna bakın. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz.. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Tablo Yapıştırma). Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. buna hayıflanayım mı yoksa. Gömme.

Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz.değişikliklere göre güncellenir. bunu tek sayfaya sığdırmak. Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. 78. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. 80. Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). 81. Tamam düğmesine tıkladığımızda. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Bazı tablolarımız. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız. işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık. Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. 500 milyon TL kar elde etmek için. 79. B5 hücresini tanımlıyor).

Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır.0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. 84. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Excel hücrelerine girdiğim metinler. Bu kamera düğmesidir. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz.çalıştırın. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. yazıcıdan eksik çıkıyor. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Sayfa2'de ise çok benzer. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Ancak emin olmayın. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Sağ tarafta. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . 82. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. Böylece hem eksiklerinizi. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış. Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. 83. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Excel 4. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz.

Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. Word'den Excel'e Tablo. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Seçimin Vaziyeti. Başlık Ortalama. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. yani işlevlere gelince. 86. sayı adedi. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. bu tercih size kalmış. ilk hücreye başlığınızı yazın. 5." "Ya makrolar?" diye sordu Elif. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız. 4. sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. adımı çıkacak. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Grafiğin renklerini. Ancak. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. 2. 9. 35 . grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. ve 3. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik.85. 87. Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. Bunları doldurun. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. Yine de size birkaç örnek vereceğim. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Şimdi dersimize geçelim…" 89. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. "O kadar çekinmeyin. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. GÜN GRAFĐKLER. Bu sekmeler. FONKSĐYONLAR. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı. Tablo Yapıştırma. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. Fonksiyonlara. 88. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. "Makrolar biraz uzman işidir. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Excel'in grafik özellikleri. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Excel 95. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın.

Grafik Sihirbazı'nın 2. Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100. 90.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Yani. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz. Raporumuzda matrisler kullanacağız. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Bu yüzden. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için. Ancak. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Grafiğin üzerine çift tıklayın. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım. Örneğin 3456. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. Gün olacak şekilde. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. 31 Kasım için 366. 1 Ocak için 1. 3. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. bir sütuna sayıları girdiyseniz. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz.5 olur. 92. ilk matrisin sütun sayısının. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. Gün. (Đki matrisin çarpılabilmesi için.45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5. 93. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz.12. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Böylece aşağıdaki gibi. yoksa fonksiyon döngüye girer. yuvarlanmış rakam 3456. o da artık yıllar. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var.) 94.31) formülünü girerseniz.C3+B3). Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum.100. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir. A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık.) 36 . 91. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip.

O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Romen Rakamları. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın.C ells c. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. Otomatik Biçim. Tabii. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın.Value=Application. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. 96. büyük olasılıkla. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. formül olarak değil.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. 99. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin.Formula=c. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection.Trim(c. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz.) Dosyayı PERSONAL. 100. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın.Cells c. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 .XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız.Value) Next c End Sub 97. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Dikine Başlıklar. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. Excel'i yaratanların bir azizliği.

yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Şöyle Fethiye civarlarında. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. orası kendilerine kalmıştı. Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Fırıldak. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın.Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı. 101. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 . Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Đşte bu kadar. bol deniz. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum. Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3).

Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. Aşağıdaki formül. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. Đşlevler. diğer hücredeki değere bağlıdır. toplama. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. Sonra da. B15 hücresindeki değeri. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. Varsayılan olarak. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. Microsoft Excel bir formülü. ancak. yeniden hesaplanacaktır. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. Bir hücrenin. değişmeyen bir değer (sabit değer). Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. Örneğin. Formülü içeren hücreye. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. 3 ENTER tuşuna basın. değerleri birleştirebilir. Formülün sözdizimi. soldan sağa doğru. 5’le çarpmaktadır. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. Aşağıdaki örnek. Formüller. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. çalışma sayfası değerleri üzerinde. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. aşağıdaki formül. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. ayrıca. sonra sonucu 3’le çarparak. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. bir hücre veya aralık başvurusu. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. formülün sonucu hücrede görüntülenir. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. Formül sözdizimi hakkında Formüller. bir hücreye başvurabilir. hesaplamanın sürecini tanımlar. aşağıdaki formül. bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. bir ok tuşunu kullanın. Örneğin. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. formülü içeren hücre de değişir. çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. formüller. arkasından da formülün hesapladığı gelir. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. 11 sonucunu verir: Formül. pek çok hücre aralığını hesaplar. değerleri. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. Formül. Formüller. D5. 39 . hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. Her bir işlenen. Formülün sözdizimini değiştirerek. TOPLA çalışma sayfası işlevi.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. Microsoft Excel’de. =B15*5 Formüller. =5+2*3 Aksi durumda.

Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. Varsayılan olarak. Bir hücreye başvurmak için. sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. R1C1 biçemi. Microsoft Excel. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız.Formül. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. 2 DELETE tuşuna basın. uzaktan başvuru denir. sütundan E. yalnızca. Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. Formül çubuğu etkin durumdayken. Ayrıca. dış başvuru denir. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz.satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. Notlar 40 . sütun ve 10. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. Formül. satırdan 10. 3 Dizi formülünü düzenleyin. iki nokta üst üste imi (:) girin. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. diziyi seçin. Örneğin. R1C1 biçeminde. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. sütun ve 10. artık yeniden hesaplamaması için. Bir hücre aralığına başvurmak için. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. satırdan 20. “R”. bir dizi formülü ise. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. sütundan J. bir hücrenin konumunu. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez. Microsoft Excel . Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru. bir dizi formülüyse. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. sütun harfini. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. hesaplanan değeriyle değiştirerek. Başvurularla. D sütunuyla 50. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Bir formülü. Aşağıdakiler. satırdaki hücre A10 A. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. D50. sütundaki bütün hücreler H:H H. satır ve B. formülü “dondurabilirsiniz”. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. arkasından bir satır numarası. arkasından da satır numarasını girin. başvuru örnekleridir. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman.

B7 hücresindeki formül. B6 hücresindeki formül. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. formüle. bir mutlak başvuru kullanın. =A5 formülünü içermektedir. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. hücre aralıklarını. B7 hücresine kopyalanmıştır. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. 41 . formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. her iki başvuru da değişir. örneğin. bir 3-B başvuru kullanın. çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri. bir hücrenin konumunu. göreceli başvuru denir. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. arkasından bir satır numarası. Microsoft Excel. B6 hücresi. Bu işleme. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. 3-B başvuru. Örneğin. Örneğin. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. 6 Formülü tamamlayın. Microsoft Excel. Aşağıdaki örnekte. yani B2’ye başvuru yapar. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. Aşağıdaki örnekte. Etkin hücre A1’se. Aşağıda. hücre veya aralık başvurusunu. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. “R”. Microsoft Excel. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. 2 Bir = (eşit imi) yazın. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. işlevin adını girin. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. formülünüz A5 hücresini. sonra bir açma ayracı yazın.

bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince. ORTALAMA işlevine verir. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini. dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. sayfa silerseniz. Dizi formülleri. Sayfa2 ile Sayfa6 arasında. dizi formüllerinde kullanılamaz. bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). kopyaladığınızda. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. hesaplamalara ekler. dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte. STDSAPMAA. hesaplamadan kaldırır.A10:A15)} Bir dizi formülünü. dizi formülleri. SAYA. MIN. MINA. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. ORTALAMAA. Örnekler. sabitleri. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. 3-B başvurular. ORTALAMA. STDSAPMA.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. temel. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. EĞER işlevi. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. VARA. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. A5:A15 aralığındaki. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız. ÇARPIM. kopyaladığınızda. A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. VARS ve VARSA. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için. diziyi. hesaplamadan kaldırır. STDSAPMASA. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. MAKA. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için. STDSAPMAS. VAR. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. Microsoft Excel hesaplamayı. Örneğin. SAY. Çalışma sayfasında. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. 3-B başvurular. kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. {=EĞĐLĐM(B10:B15. Örneğin. Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. Çalışma sayfasında. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. Dizi formüllerini. fakat. aşağıdaki formül. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. aşağıdaki örnek. {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. MAK. Microsoft Excel hesaplamayı. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları.

Ekranda gördüğünüz değer. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. Microsoft Excel yalnızca. bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. fakat. hala. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır. Tarihin görüntüsünü. Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma. diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz.35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları. bu çalışma kitaplarını kaydeder. değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir. karmaşık modelleri yükleme. Varsayılan olarak. çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. komutlar seçebilir. “22-Haz-96”). Microsoft Excel. Hesaplama devam ettikçe. Bununla birlikte. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. Özgün çalışma kitapları. Microsoft Excel. Aşağıdaki örnekte.{=EĞĐLĐM(B10:B15. TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir.A10:A15. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre. Microsoft Excel. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. Örneğin. Karmaşık bir modeli. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. model üzerinde. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. Bu tür bir hesaplama. bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. Bağlama. Dış başvurular. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. bağlama özellikle yararlıdır. ayrıca. Mümkün olan her defasında. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. Büyük. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda.{35246. depolanan değeri değiştirmez. Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa.

Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. TARĐH işlevi. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. 1. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. formül olduğu durumda çok yararlıdır. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. Sözdizimi TARĐH(yıl. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. Ay 12’den büyükse. TARĐH(91. yıl. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Örneğin. 44 . Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. Seri sayısı. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. 1. 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir. Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. Daha fazla bilgi için.ay. haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir. Örneğin.1. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa. gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. ŞĐMDĐ işlevine bakın. TARĐH(90. 1) eşittir 332391. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır. TARĐH(91. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. 1) eşittir 31777. ay ve günün sabit değil.14. TARĐH(91.2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem).gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. ŞĐMDĐ işlevine bakın.

. Windows için Microsoft Excel. Sürekli olarak güncelleştirilmez. Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Örneğin. Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Daha fazla bilgi için. 1900 tarih sisteminde 367. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Örneğin. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir.55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 . seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır. Daha fazla bilgi için. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Macintosh için Microsoft Excel ise. ŞĐMDĐ işlevine bakın. solundaki sayılar tarihi belirtir. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse.5 seri sayısı 12.8. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir. Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir..

Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0. Dakika. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0.007) eşittir 1900 YIL(29747. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Daha fazla bilgi için. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Yıl.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir.007) eşittir 1985 46 .274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. ŞĐMDĐ işlevine bakın.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0.01) eşittir 14 DAKĐKA(4. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Daha fazla bilgi için. Seri sayısı. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir.007) eşittir 1904 YIL(29747. ŞĐMDĐ işlevine bakın.

Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Örnekler SAAT(0.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Saat. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. ŞĐMDĐ işlevine bakın. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Uyarılar 47 . 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.7) eşittir 16 SAAT(29747. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Daha fazla bilgi için. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Ay. Daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Gün.7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir.

Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın. Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Aylar tamsayı değilse. kesirli kısmı atılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). son_tarih. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir. Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır. Bu işlev kullanılabilir değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). TARĐHSAYISI(“01/12/91”).1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”).Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar.

1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi. SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Hafta Pazartesi günü başlar. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Pazar ise: HAFTASAY(34343. negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler Tarih. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır.SERĐAY Ayrıca bkz. Sözdizimi HAFTASAY(tarih. günler.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Hafta Pazartesi günü başlar. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Sayıyı tarih şeklinde görmek için. tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken. -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz.Haftanın. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Bu işlev kullanılabilir değilse. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Fatura ödeme tarihlerini. tatiller) 49 . Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. 9 Ocak 1994. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir.

5. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir.Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. {33245. 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir. Karakter. negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır. Liste. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. Günler tamsayı değilse. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır. kesirli kısmı atılır.Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. Örneğin. Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir.

Örnekler LĐRA(1234. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın.”’dır. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak. 2 olduğu varsayılır.57 TL” LĐRA(1234.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir. metin öğelerini birleştirmek için. BĐRLEŞTĐR(“C5. “sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 .C2.567. “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”. 4) eşittir “(0. LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. . -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234. Onluklar negatifse. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır... Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1.1230 TL)” LĐRA(99.”için debi”. metin2.. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”.(#. bir sayıyı metne dönüştürür. “Değer”) eşittir “Toplam Değer”. bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu. metin dizisi.888) eşittir “99.C8. Kullanılan biçim: #.. Metin öğeleri.. Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0. Onluklar belirtilmezse. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” . Metin2 ikinci metin dizisidir. aynı değilseler YANLIŞ’ı verir.onluklar) Sayı bir sayı. Sözdizimi LĐRA(sayı. metin2.) Metin1.##0. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir.00 TL). Uyarılar &” işleci. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”. ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür. 2) eşittir “1234. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz.Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir.”/km”. onlukları istenen haneye yuvarlayarak. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir. ama biçim farklarını gözardı eder.567.567.##0.123. Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir.00 TL_).

A2.BUL(“ #”. Örnekler BUL(“M”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse.A4. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. Uyarılar Bul_metin. KarşılaştırAralık adı.A3. Bul_metin “” (boş metin) ise. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. PARÇAAL(A2. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir. 1 olduğu varsayılır. metin’in uzunluğundan büyükse. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez. Uyarılar 52 .”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”.BUL(“ #”.”Meryem Turkmen”. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir. Başlangıç_sayısı. Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir.1.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır. metin’de yoksa.onluklar. Bul_metin joker karakterler içeremez. “Bakır Teller #12-671-6772”. “Değişken Rezistörler #116010”. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. Onluklar negatifse.BUL(“ #”.1.1. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler. Başlangıç_sayısı belirtilmezse.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3.Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4. kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar. metin. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri. Sözdizimi BUL(bul_metin.

A2 hücresindeki değer “156–“ ise. E. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız. Örnekler SAYIDÜZENLE(1234. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E. Sözdizimi SOLDAN(metin. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları. 53 . SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44.567. bir metinden belirli sayıda karakteri verir. 1 olduğu varsayılır. -1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. SOLDAN(A2. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler.567. 2B”) eşittir “apt. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle. metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın. Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir.567.6” SAYIDÜZENLE(1234. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer.332) eşittir “44. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir. 1) eşittir “1234. SOLDAN işlevi tüm metni verir.DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir. Boşluklar da karakter olarak sayılır. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler. KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez. Sayı_karakterler belirtilmezse. Metinleri değerlere dönüştürmek için. Birliği”) eşittir “e. YAZIM. Örneğin. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix. Sayı_karakterler değişkeni için.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir. e. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız.

metin uzunluğunu aşıyorsa. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. sayı_karakterler. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. Sözdizimi 54 . Sayı_karakterler negatifse. 5.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir. 5. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak. 1.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. Aşağıdaki formül. yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir. başlangıç_sayısı. 2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir. başlangıç_sayısı. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler. Başlangıç_sayısı. metin büyüklüğünden küçükse.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. Sözdizimi YAZIM. beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur. 6.Sözdizimi PARÇAAL(metin. 2. 6). 3. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM. Başlangıç_sayısı. 3. 6. Örnekler YAZIM. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. 1. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. YAZIM. metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir.DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin. 1. 4.

3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . 1 olduğu varsayılır. Sözdizimi MBUL(bul_metin. sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir. başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. Soru işareti tek bir karakteri bulur. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. MBUL işlevi 8.YĐNELE(metin. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru). Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. Sözdizimi SAĞDAN(text. #DEĞER! hata değeri verilir. SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. metin’in içinde. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. Sayı_kere tamsayı değilse. “AYF0093. Sayı_kere 0 (sıfır) ise. karakterle başlar. 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız. Uyarılar MBUL işlevi. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın. yıldız bir dizi karakteri bulur. Bul_metin’de joker karakterler. Örnekler MBUL(“r”. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında.”Durum”. #DEĞER! hata değeri verilir. MBUL işlevi her zaman. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. başlangıç_sayısı’ndan değil. SOLDAN işlevine benzer. 1 olduğu varsayılır. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. kesirli kısmı atılır.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. metin. Örnekler YĐNELE(“*-“. Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. Sayı_karakterler belirtilmezse. 2. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler. karakterden önce bir tilde (~) yazın. Bul_metin bulunamazsa. ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır. Örneğin. aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır.

eski_metin. “2”. “Satış”. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. Dönem. Ayraç. “2”. M işlevi “” (boş metin) verir. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir. 1991”. Dönem. M işlevi değer’i verir. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. “1”. Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir . Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez. bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın. Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer.$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. Yineleme_sayısı belirtilirse. Yineleme_sayısı eski_metin’in.$A$14). 1991”. Dönem. Değer metne başvuruda bulunmuyorsa. eski_metin yalnız orada değiştirilir. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”. yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın. Dönem. yeni_metin. Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14. Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 .6. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir. YERĐNEKOY Metinde. biçim_metni) Değer sayısal bir değer. eski_metin. 1) eşittir “2. 1991” YERĐNEKOY(“1. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir.MBUL($B$17. “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1.MBUL($B$17. “1”. yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. 3) eşittir “1. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. Belirtilmezse.

Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı. Bir sayının mutlak değeri.715. yalnız biçimi değiştirir. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek. değeri değiştirmez.2. 000”) eşittir 1.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. Metin. “0. işareti olmadan sayıdır. Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir. MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 . Örnekler METNEÇEVĐR(2. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez. Boşlukları düzenli olmayan. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir. Metin bu biçimlerden birinde değilse. Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1. Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı. başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz. “gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir.00 TL”) eşittir “2. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir.

TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. “elmalar” olarak ifade edilebilir. 54. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın.234. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32.Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım.5. 0. Sayının işaretinden bağımsız olarak. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. Örnekler TAVANAYUVARLA(2.0.5 TAVANAYUVARLA(0. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir. 0. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Örneğin. ölçüt 32. 42 TL ise. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Açı derece cinsindense. Örnekler COS(1. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa. “>32”. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa.05) formülünü kullanın.1) eşittir 1. yuvarlama yapılmaz.42. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım. 75.047) eşittir 0.5. “portakallar”.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir.5. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır. EĞERSAY(A3:A6.”>55”) eşittir 2 58 . fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1. Sayı. “şeftaliler”. Sözdizimi EĞERSAY(erim. Örneğin. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2. anlamın tam bir katıysa. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi. “32”. -2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2. EĞERSAY(B3:B6.01) eşittir 0.500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0.5. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar.5.

Uyarılar Sayı sayısal değilse. sıfıra doğru. Örnekler ÇĐFT(1. doğal logaritmanın tabanı olans 2.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı.389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir. TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir.5. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. ÜS işlevi. anlamın en yakın katına yuvarlar. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir. Sabit e. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak.. 1) eşittir 2 59 . sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir. Örneğin. Sayı. yuvarlama olmaz. üs alma işlecini (^) kullanın. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse. Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için.71828182845904’e eşittir. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1.. 1*2*3*. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor. Örnekler TABANAYUVARLA(2. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir. Bir sayının çarpınımı. Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı. Örnekler ÜS(1) eşittir 2. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz.

Bu işlev kullanılabilir değilse. Sözdizimi OKEK(sayı1. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.. Doğal logaritmalar e sabitine (2.5. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse. sayı2. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. . OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. Sözdizimi OBEB(sayı1.. 2) eşittir 1 OBEB(24. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir. kesirli kısmı atılır. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir.5. 1 ile 29 arasında değerlerdir.. 2) eşittir 10 OKEK(24. En küçük ortak kat.) Sayı1.. Örnekler OKEK(5. 1) eşittir 1 OBEB(5.1) eşittir 1.71828182845904) dayanırlar. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır.. Herhangi bir değer tamsayı değilse.TABANAYUVARLA(-2. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir.. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın.. 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.5 TABANAYUVARLA(0. 0. -2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1. Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır. sayı2. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.. Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler OBEB(5. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. 0..5. kesirli kısmı atılır. 60 .234. Değer tamsayı değilse.9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir. OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir.01) eşittir 0. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. sayı2. Bir her sayıyı tam olarak böler. 36) eşittir 12 OBEB(7.) Sayı1. sayı1..9) eşittir 8 TAMSAYI(-8. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Örnekler TAMSAYI(8. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. . sayı2.

Taban logaritmanın tabanıdır. taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. -2) eşittir -1 MOD(-3. Uyarılar LN işlevi. bölen’le aynı işarete sahiptir. Örnekler LOG10(86) eşittir 1. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi LOG(sayı. d) = n .454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n. Bölen 0 ise. 2) eşittir 3 LOG(86. Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır. Bu işlev kullanılabilir değilse. Sonuç. 2) eşittir 1 MOD(3. -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır.7182818) eşittir 4.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı. Sözdizimi MOD(sayı. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir. Örnekler LN(86) eşittir 4. Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır.454347 LN(2.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir. katsayı) 61 . 2. Sözdizimi KYUVARLA(sayı.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. ÜS işlevinin tersidir.7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. Uyarılar MOD işlevi. 2) eşittir 1 MOD(-3.

Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler.Sayı yuvarlanacak değerdir.4 KYUVARLA(5.. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır. aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10..2) eşittir 1.... sıfır hariç yuvarlama yapar. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Uyarılar Sayı.. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır. mantıksal değer. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. TEK. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. .57079. #DEĞER! hata değerini döndürür.14159265358979) 15 basamağa kadar verir. Örnekler KYUVARLA(10. 62 . yuvarlama olmaz.. sayı2. Örnekler ODD(1. Örnekler A2:C2 hücreleri 5. katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse.3. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Uyarılar KYUVARLA. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2. sayı2. eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan. mantıksal değerler.) Sayı1. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın. Sayının işaretine bakılmaksızın. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. Sayı bir tek tamsayı ise. 0. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.

Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Payda bölendir. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.Bu işlev kullanılabilir değilse. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir. payda) Pay bölünendir. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır. Sözdizimi ROMEN(sayı. ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir. S_SAYI_ÜRET işlevini. Aşağıdaki ROMEN(499. Bu işlev kullanılabilir değilse. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 . Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. Sözdizimi BÖLÜM(pay.0) örneğe bakın. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. RASGELEARADA işlevini kullanın.5. form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. Sözdizimi RASGELEARADA(alt. Örnekler BÖLÜM(5. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 3.

4) eşittir “ID” ROMEN(1993. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3.2. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. #vDEĞER! hata değeri verilir.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499. Sayı_rakamlar 0 ise.1 YUVARLA(-1. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır.149.92654.14159. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır. 3) eşittir 3. Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır.2 YUVARLA(2.475. sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499. sıfırdan uzağa yuvarlar. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı. 1) eşittir 2. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Sözdizimi YUVARLA(sayı. Örnekler YUVARLA(2.1 AŞAĞIYUVARLA(31415. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır.141 AŞAĞIYUVARLA(-3. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı. Sayı 3999’dan büyükse.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa. Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse.15.9. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse.1 Daha kısa. 1) eşittir 2.0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru. 1) eşittir -3.14159. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir.48 YUVARLA(21. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar. Örnekler ROMEN(499. sıfıra doğru yuvarlar. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır.5. 2) eşittir -1. 64 .

Örnekler YUKARIYUVARLA(3. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0. sayı yukarı doğru. Sayı pozitifse 1’i. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Sayı negatifse. p’nin sinüsü sıfırdır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır. Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra. ondalık virgülün soluna yuvarlanır.2.22E-16. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 .Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer.92654.2 YUKARIYUVARLA(31415. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler.14159.142 YUKARIYUVARLA(-3. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır. bu yaklaşık olarak sıfırdır.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76. 1) eşittir -3. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı.00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar.14159. sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir. sayı yukarı doğru. 3) eşittir 3. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir.9. Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1.

B1. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.) Sayı1..3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez. Toplam_erimi’ndeki hücreler. Sayılar. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz. Örneğin. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Örnekler TOPLA(3. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar. DOĞRU) eşittir 6. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur... Önceki örneğin tersine. Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir. mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır. sayı2. bu içiçe girmiş alt toplamlar. 15. Sözdizimi TOPLA(sayı1. 2.. “32”.. aralıktaki hücreler toplanır. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. Ref2. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır.. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Ölçüt 32. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. ölçüt. 15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Başvurulardan biri 3-B ise. “>32”. 30. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz. . 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir. Örnek 66 . “elmalar” olarak ifade edilebilir. Sözdizimi ETOPLA(erim. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı. sayı2.. A2:E2 hücreleri 5. . B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1. A1 hücresi “3”ü. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. Toplam_erimi belirtilmezse. Örnek ALTTOPLAM(9. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın.

. TAMSAYI(-4. test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur.. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU.mantıksal2. Sözdizimi NSAT(sayı. 28000 TL. TAMSAYI işlevi ise.. . 14000 TL. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır.9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. 200000 TL. Bağımsız değişkenler. VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır.) Mantıksal1. 21000 TL.mantıksal2.99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Örnekler VE(DOĞRU. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU. Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır.785) eşittir 0. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. Örnekler NSAT(8. Örnekler TAN(0. ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. ETOPLA(A1:A4. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa. Sözdizimi VE(mantıksal1.B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir.9) eşittir 8 NSAT(-8. bu değerler gözardı edilir. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar. 300000 TL.. 400000 TL. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL..”>160000”.3) -4’ü.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 . Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4.

900. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3.TOPLA(B5:B15). 500. Aşağıdaki tabloya bakın . Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse. Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz. B4<100). DOĞRU verilir. Aksi takdirde. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar. B2:B4’te Ocak. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın.”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500. OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 . eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir. “Değer aralığın dışında. 500. tüm işlemler yapılır. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise.”) eşittir “Değer aralığın dışında. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek. bu cümlelerin verdiği değeri verir. Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse. EĞER işlevi.””) Bir gider işlem tablosunun. B4<100). B4. “Değer aralığın dışında. EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. Aşağıdaki son örneğe bakın. B4. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. YANLIŞ ise başka bir değeri verir. Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900. Örnekler Aşağıdaki örnekte. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise.”Bütçeyi aşıyor”.”Bütçeyi aşıyor”. EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. B4. 925. Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için. YANLIŞ verilir.” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2. EĞER(A10=100. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri.VE(1<B4.

ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir.) Mantıksal1.EĞER(OrtalamaDeğer>59. Mantıksal YANLIŞ ise. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir. tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. mantıksal2. 69 . Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın.”B”. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir.. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır.. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. DEĞĐL YANLIŞ’ı verir..”C”. Aynı şekilde. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini. Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın. mantıksal2.. EĞER(OrtalamaDeğer>69. bu değerler dikkate alınmaz. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa. Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. “A” verilir. mantıksal DOĞRU ise. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1.”F”)))) Yukarıdaki örnekte. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa.60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz.. .”D”.2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU. Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. Sözdizimi YADA(mantıksal1.EĞER(OrtalamaDeğer>79. üçüncü EĞER cümlesi.”A”. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. DEĞĐL DOĞRU’yı. Örneğin.

5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. dizi veya başvuru olmalıdır. 3. sayı2. mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir.. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir.. ancak. maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır.. mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. 9. Sözdizimi ORTANCA(sayı1. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5.. Sayı. Örnekler A1:A5. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse. Örnekler ORTANCA(1. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa. . 7. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. 10. . bu değerler gözardı edilir. . bu değerler gözardı edilir. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa. MĐNA’yı kullanın.. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.sayı2..) Sayı1. .. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. . sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir.) Sayı1.30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. 5.. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. 4.) Sayı1. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın.. MĐN işlevi 0’ı verir. 7. Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad. Orta değer. Uyarılar Bağımsız değişkenler. 9. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. dizi ya da başvurular olmalıdır.. mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa.. Sözdizimi MAK(sayı1. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır. Örnekler A1:A5 hücreleri 10.. 5) eşittir 3 ORTANCA(1. sayı2. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin.) Sayı1. 4. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin. mantıksal değerler... sayı2. sayı2. MAKA işlevini kullanın.. orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin.. yarısı küçüktür. sayı2.. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir. 70 .. 2. boş hücre.sayı2. Sayı. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler.Sözdizimi MĐN(sayı1. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5. sayı2. sayı ya da sayı içeren ad. Dizideki boş hücreler. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa. 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3. 2. ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar.. 3. boş hücre.

5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. Aşağıdaki liste. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . Ref bitişik olmayan bir seçimse. Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. 9. Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. Hücre boşsa boş için “b” verir. ref’teki ilk hücrenin başvurusu. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“).Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. kilitliyse 1. “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. aksi halde 0 verilir. 7. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. Aşağıdaki liste. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. “protect” Hücre kilitli değilse 0. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘). “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. “filename” Metin olarak. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. metin değerinin sonunda “()” verilir. DiğerPuanlar) eşittir 10. başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir. aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. “format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). Hücre. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir. olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir.

genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır.TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir.””.00 “.##0 “. formülün sonucu “” (boş metin)dir.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz.00) “C2” $#.#.##0) “C0-“ $#. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz. Örnekler HÜCRE(“satır”. EĞER işlevinde HATA.[Kırmızı]($#.##0_).00) “C2-“ %0 “P0” %0. 72 .B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”. HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.C3).##0.##0.[Kırmızı]($#.0” 0.00 “F2” #. Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır.##0_).TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir.($#.00 “P2” 0. Uyarılar HÜCRE işlevi.00_). Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır.##0. BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA. başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda. A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.##0) “C0’ $#.($#.##0. “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.##0.2” $#.00_).A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”. Sözdizimi HATA. B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30.

metin olarak A1 biçemi başvuru. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi. “Değer kullanılamıyor”. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. değer boş bir hücreye başvuru ise. “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa. #YOK değeri varsa.hata_değer HATA. Örneğin. aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım. EĞER(HATA. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir.TĐPĐ(E50)=7. E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir. Aksi takdirde E50’deki değer verilir. kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden. Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak. aksi halde YANLIŞ’ı verir. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. “osversion” Metin olarak.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş. değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir. Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 .

Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. E işlevleri.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa. 330. #DEĞER!. EĞER işleviyle birleştiklerinde. Değer. Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa. EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa.”Sayı Yok”. “19” metin değeri 19 sayısına çevrilir.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi. Örneğin. EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK. “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. . EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. #BAŞV!.92 TL. Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)). “Bölge1”. #SAYI!. bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde. sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir.EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir.i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa. hata. sayı tekse YANLIŞ’ı verir. #SAYI/0!. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa. formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın). mantıksal değer. Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. metin. #BAŞV!.ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu. A1:A4 sayı içermiyorsa. #AD? ya da #BOŞ!). ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım. 74 . EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330. test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde. #YOK.

Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür.Bu işlev kullanılabilir değilse. Sayı tamsayı değilse. Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Uyarılar Sayı sayısal değilse. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir. S işlevi. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu.5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. #YOK. kesirli kısmı atılır. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir. ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Örnekler A1 hücresi “7”yi. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih. Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Sayı tamsayı değilse. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . Bu işlev kullanılabilir değilse. kesirli kısmı atılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.

76 . sütun_sayısı.#YOK hata değerini girerek. göreceli sütun 3 Göreceli satır. en çok BAĞIMSIZ. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. a1. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. mutlak_sayı. Sözdizimi ADRES(satır_sayısı. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın.4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. formül #YOK hata değerini verir. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir. Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR.2\3. Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. Aksi halde. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. metin.DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. TĐP Değerin tipini verir. YANLIŞ’sa. ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1.

3\4. Ref belirtilmezse. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir. SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.3. tablo adı kullanılmaz.2.2.3.6}) eşittir 3 77 . Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız.1.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2.3) eşittir “$C$2” ADRES(2. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. Örnekler ADRES(2. Tablo_metni belirtilmezse.YANLIŞ.3. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4.2) eşittir “C$2” ADRES(2.”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır.2. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir.5.YANLIŞ. Alan.F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir.E5.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2.3.1.

ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. DOLAYLI işlevini kullanın.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. #BAŞV! hata değerini verir. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa. Örneğin.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır. Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir. DOLAYLI. Kaynak çalışma kitabı açık değilse. A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz. R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler. Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. 78 . B2 hücresi ise 1. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Ref belirtilmezse.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir. bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. R1C1 biçemi bir başvuru. her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız. Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. A1 YANLIŞ’sa. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız. Başvurular.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur. ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir. DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir. Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse. SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın. a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru.

Etiketler arasındaki boşluk.5. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. Örneğin. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz. formülün. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım. Bu örnekte.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir. adlar. 79 . =Destek Satışlar formülünü girerek. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. PlanlananSatışlar adını. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. Örneğin. verilere başvurmak için. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. Aşağıdaki formül. formülleri veya sabitleri göstermek için. Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir. bir tablo. hücre aralıkların. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. ĐlkDönemSatışlar adı. Örneğin.2. PlanlananSatışlar adı. Bir dizinin devrik dönüşümü. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. dizinin ilk satırını. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir. Örneğin. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. Not Varsayılan olarak. mutlak hücre başvurularını kullanır. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad. yeni dizinin ilk sütunu. Çalışma sayfasında. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa.3\4. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar. Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir. hücreleri. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda. Adlar. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir. Örneğin.

Tam bir eşdeğer bulmak için. Varsayılan olarak. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. C11:C15 aralığı. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin. (Bir işlenen boş bir hücreyse. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. Microsoft Excel boşu. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. Değeri görüntülemek için. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. ARA. Bununla birlikte. KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. Sayı sekmesini tıklatın. Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. Sayı biçimini değiştirmek için. formülün sonucunu. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. sonra başka bir biçim seçin. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. Bir bağımsız değişkeni. bu hücrelere #YOK girin. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. =5/0. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma. Bu hatayı düzeltmek için. işleve. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. sıfır olarak yorumlar. bir formül 0’a (sıfır) bölerse. bir değer. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin. Microsoft Excel. Hücredeki formül. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. hücrede görüntülenmek için çok geniş. formülü daha küçük bir 80 . bu işlem. #YOK görüntüleyecektir. dizi formülü. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. Örneğin. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. Böleni. Sayı sekmesini tıklatın. ortaya çıkar. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. Bu hücrelere başvuran hücreler. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. ortaya çıkar. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri.

Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. “Toplam miktar” metin parçasını. Ad Yapıştır iletişim kutusunda. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme.Formüle doğru adı eklemek için. ancak. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri. eklenti programın yüklenmesi gerekir. Formül Paleti’ni kullanarak. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. sonucu bulamaması. iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10. Formüldeki metni. sonra Tanımla’yı tıklatın. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır. bir eklenti programın bir parçasıysa. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır.Çalışma sayfası işlevi. 81 . Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. Yazımı düzeltin. Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. Örneğin. TOPLA(A1:C10). örneğin. A1:A15). Bir formüle. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. Bir işlevin adını yanlış yazma. birleşim işlecini. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri.aralığa girin (örneğin. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. Örneğin. Adın varolduğundan emin olun. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin. formül iki aralığı topluyorsa. Adı yanlış yazma. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. formüle doğru işlev adını ekleyin.) kullanın. adı formül çubuğunda seçebilir. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun. ortak hiçbir hücreleri yoktur.C1:C10)). Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. Ad listelenmemişse. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. Yazımı düzeltin. Kesişmeyen iki alana başvurmak için. çift tırnak imi içine alın. C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. aşağıdaki formül. ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. Virgül geçilirse. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. yani virgül (. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun.

Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. formül veya işlev olmadığından emin olun. Dizeyin boyutlarının.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. 82 . Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun. makro. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Uygulamayı başlatın. Microsoft Excel. =A5+A6 formülü. formülü veya işlevi. formülde. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. Bir hücre başvurusunu. aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. Formülü. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası. #DEĞER! hata değerini verecektir. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma. Örneğin. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra. TOPLA çalışma sayfası işlevini. formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. geçerli olmayan bir dizey kullanma. #BAŞV! verecektir. dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. Formülün veya işlevin. işlev. Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa. Örneğin. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. Aralığı. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. Bir aralık değil. bir hücre başvurusu. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma. sonucu. iki değeri toplamak için. doğru veri türüne çeviremez. çünkü. metni. tek bir değerle değiştirin. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun.Aralığı. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın.

çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir.D5:D15) 83 . bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . bu iki başvuruyu da içermek üzere.Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. karşılaştırma. hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar. iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci. metin ve başvuru. bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. ·Aritmetik işleçler. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15. Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere. iki değeri karşılaştırır. Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. toplama. Microsoft Excel.

Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" .") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. saatleri de. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.C8."için debi". sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz. 1900 Son Tarih 31.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. Hesaplama sekmesini tıklatın.C2. seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak. Aşağıdaki tablo. saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için. metin öğelerini birleştirmek için. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir.. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1. bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz. 1904 tarih sistemine değiştirmek için. Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". metin2. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek. tarihleri. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için.. Aralık. her iki aralıkta ortaktır. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri. Ocak. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir. Uyarılar &" işleci.) Metin1. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1.. her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir. Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür. ." Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel."'dır. Örneğin. metin dizisi. BĐRLEŞTĐR("C5.. B7 hücresi. ondalık kesirler olarak depolar. metin2.. Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir. Metin öğeleri. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. "Değer") eşittir "Toplam Değer". 9999 84 ."/km".

tarihi veya saati. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. Ocak. Microsoft Excel tarihin 28. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. 28/5/19 yazarsanız. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. Örneğin. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. 3:00 PM yerine. Microsoft Excel. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/). sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın. Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman. Örneğin. Mayıs. ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler.1904 (seri değeri 1) 2. 3:00 AM olarak depolanır. 3:00 yazarsanız. 85 . ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın. Örneğin. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. 2019 olduğunu varsayar. ·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp. Tarihi veya saati formülde kullanmak için. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın. hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında. Bir çalışma kitabını. tarih seri numarası 1.saat. 1991 olduğunu varsayar. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. tarihin 28.tarihle saati bir boşlukla ayırın. Aralık. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. Mayıs. aşağıdaki formül. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . Tarihi. 1930 ile 1999 arasındaki yıllar. 28/5/91 yazarsanız. tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. Örneğin. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. örneğin. Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. Sayı sekmesini tıklatın.

Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. B12) HÜCRE("biçim") 86 . Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. bilgi_tipi kalındır. HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir.(ÇARPIM(2. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim". gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2.Windows için Microsoft Excel'de. ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler. ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra. ÇARPIM. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir. Aynı şekilde. "Mali". Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de. işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. ref) Sözdizimi satırında.4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir. karar alma. herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. Örneğin. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın. Örneğin. dolayısıyla isteğe bağlıdır. isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil). ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler. Đşlevler. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. işlem tablosu işlevleri.0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır. Yukarıdaki örnekte. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil). Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. işlevi bir hücreye giremezsiniz. dolayısıyla gereklidir. Ref kalın değildir. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir. =TOPLA(3. Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında.

Örneğin. o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı. Örneğin.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26. Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (.) geliyorsa. Değer. Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz.5.5+0.5). TOPLA işlevine.. MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1.. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir. mantıksal ya da hata değeri olabilir. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir. başvuru. bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir. bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. Örneğin YUVARLA(sayı. bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler. Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır. metin ve dizi sözcükleri. başvuru ya da mantıksal değer olacaktır. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı.31. ref ya da mantıksal varsa. Bir bağımsız değişken. Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler. bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir. ilk bağımsız değişken bir sayı...31) MAK(26.29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur. Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı.sayı2. bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir. mantıksal.ORTALAMA(5.10^2) 87 .100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0.. Aynı şekilde. ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir. bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler.10. metin. sayı_rakamlar) işlevinde. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir. Bu değer bir sayı.HÜCRE() olamaz.

A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar.003. bir işlevi.A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1. çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Örneğin.05. "Sözcük".A4. 0. Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz. Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 . "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için. 0. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde.286 ve -30. 150 ve -30. mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz. Sayılar Sayı örnekleri: 5. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler. ·Bir değere.A5) formülünün eşdeğeridir. metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. 150. Metin Metin örnekleri: "a". Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5." ya da "". metin. aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü. Bu örnekte. Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa. başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır. aralık biçimini kullanmanız gerekecek.A3. ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir.A2. "w/punc. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır.

Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. ORTALAMA(.E10:E18). bağımsız değişken gerekli değilse. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak.. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için.5) ise 2. A10. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer.1. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!. $A10.3. #YOK. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. 0. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir. sayı. Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir. Örneğin. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir. #SAyı!. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir. ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin.5) 3'ü verir. A$10. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}. ·Başvurular veren işlevler. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir. Başvurular tek tek hücrelere.. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde. Belirtilmeyen 89 .bağdeğ2. Microsoft Excel. R1C1 ya da R[10]C[-10]. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir. Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa. Örneğin. mutlak ya da karma olabilirler. başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği.2. Bir başvuruyu. ORTALAMA(1.değiştirmeye çalışır. metin. #AD?. Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz.bağdeğ3) yazarsanız. Đşlem tablosu işlevlerinde. ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir.2. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler. Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır.3.4. örneğin: TOPLA((E5:E8. #BAŞV! ve #DEĞER!.14'ü verir. Çoğu bağımsız değişken için.) yazarsanız. #BOŞ!.4. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli. bağımsız değişken olarak kullanılır. (bağdeğ1.

bir bağımsız değişken alır: bir başvuru.bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa. başvuruyu ayraç içine alın. Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1.C1)). Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa. 90 . Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir. ALANSAY işlevi. ALANSAY(A1.C1)formülünü girmeye çalışırsanız. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir.

Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası ..Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4.0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa ..

). Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir.. O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür. Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir. vb. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir. Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur. onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir.. Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır.. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz. (Ör: yazı yada formül yazabilir. Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1.EXE dosyasını bulmanız gerekir. Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 . Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır. Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL.Excel nedir? Microsoft Excel.

) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır. vb. Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur. Sütunlar A’dan IV’ye. Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır. kaydetme . Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın.. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır. Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. Yazdırma vb.. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma . (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır. Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz. Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir.. 93 . Kes Kopyala. Yapıştır. satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler. Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir.. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır.Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur. Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Sayfa 2.

sayıyı yada formülü girebilirsiniz. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi. Belgenin tümü seçilecekse. 2. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir. GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. italik. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız. Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. yazı tipi boyutu değiştirme. 94 . (ör. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir.) Bir satır gölgelendirilecekse. yazıları kalın. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın. Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın. o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır. Bir sutun seçilecek ise. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır.

Ardışık olmayan hücre. Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir. Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız. bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. satır veya alan seçilecekse. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir. Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. sütun. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir. satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. 95 . Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir. Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır. Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir. Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz.

a2 hücresine soyadınızı. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz. Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz. Örnek: A1 hücresine adınızı. Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü. A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 . DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır. Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır. Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir.DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır.xls ‘in yazılmasına gerek yoktur.KOPYALA. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın. / \ < > * : . Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir. “ vb. dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir. Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan . gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız. Kapat tuşu KES .

12.içine alınacaktır. Aynı olayı B1. Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz. Matematiksel işlemler ve işlevler. Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar.D1. Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır. 29.C1. Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır. Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır.F1 hücrelerine sırası ile Mart. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 . Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir. (belgenin tümünü gölgelendirip. Ara-98 . HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır. 28-ARA .E1. Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin.) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir.1999 . Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz. DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin.

Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır. Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir. işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. Đkinci teknik olan. Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın. C1 hücresine vade(gün). Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 . satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız. Bundan sonra içine =. 1. II. Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz. Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. B1 hücresine Faiz Oranı. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın.) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir. Not: formül yazmadan önce ( . + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz. Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin.Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. D1 hücresine de Brüt Faiz yazın. A1 hücresine Anapara. Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir. + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = .

Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. Onun yerine ( .Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. yazılması bir hatadır. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz. Bu yüzden. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır. Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL. ondalık azalt ise bunu azaltır. Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın.E. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş.000. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır. Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz. Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır.) işaretini kullanır. Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir. ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir.G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın. birimi ile yazılması gereklidir. Yani 1. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz. (Ör: %79 değil 0.F. Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar. D.000 yada 1000000 TL. Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 .79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir.

Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk.12 =E1*0. TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir. D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür. Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz.birimi seçebilirsiniz. Tabloyu kaydetmek gereklidir. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın. Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir. Kaydet tuşu 100 . D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır. Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun. Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz.05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın.

Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır. Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse.TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır. A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 . Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır. A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür.

Daha sonra. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın. Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler. Özellikle döviz kuru. Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. sağa ve sola da çekebiliriz. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır. Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 . Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük.

Formülü aşağıya doğru kopyalayın. D4 hücresine tıklayın. B2 hücresine 350000 yazın. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır. D6. döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın. Ayrıca eğer D4. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. D5. = C4 * B2 yazın. Bunun yerine. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . Ancak. Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik.Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım.

Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. B2 hücresine basın. Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba. Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. C sütununu tamamen gölgelendirin. 360000 yazın. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. Excel kilitlenebilir. Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın. Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir. B2 hücresine tıklayın. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin. Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir. Bunlardan bazıları üzerinde duralım.) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir. Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin. Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin. 104 . Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz.

C10 hücresine tıklayın. ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın. C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. A12. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim. Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. en küçük olan değeri. Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir. Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır. “Maksimum”. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. “Minimum”. Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. A13. Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür. en büyük olan değeri. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız. Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. a14. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. A11’e tıklayın.

Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın. AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir. Koşullu testler A1=B1 . C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir. MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir. 106 . A1=”PEŞĐN”. Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir. Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın. Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir. Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir. Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır.

>= (büyük ya da eşittir9. Gerçekten de Aylık geliri 450. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın. Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için. <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır. Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın. Bu ifade içinde > (büyüktür).0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır. Aşağıdaki kısım gelecektir. D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım. = (eşittir). Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir. gibi rakamları bizden istesinler.000. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır.) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın. Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir.000.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun. ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın. 107 . Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450. D4 hücresine tıklayın. < (küçüktür).ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs.

F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin.EĞER(B3<60.000.”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40.000 milyon arasında olduğu zaman 1.”GEÇER”. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir.000 TL’nin altında olanlar insanların da 1.”ĐYĐ”. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin.000.EĞER(C4<450000000.000 TL kredi verileceğidir. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız.000.C4*5. 650.000. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir. 108 . “KALIR”.000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ. Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir. =EĞER(C4>600000000. Aylık Geliri 600.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz.EĞER(B3<50.000. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik.C4*5. Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.EĞER(B3<60. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir. A1 hücresine 30.”ĐYĐ”.02.000.”ORTA”. =EĞER(VE(C2<200.000.000. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır.000.000 TL kredi verilecektir.EĞER(B3<80.1999 yazın A2 hücresine 28.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı.D2>500000).”ORTA”. =EĞER(C4>600000000. Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir.000.”KREDĐ ALAMAZ”. Ayrıca Eğer ki maaşı 450.”SATIN ALINACAK”.EĞER(B3<80. Bunlara örnek vermek gerekirse. “KALIR”.000.000 TL kredi alabileceği cıktı.12. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40.”GEÇER”.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir.000 ile 450.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın.000.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır.EĞER(B3<50. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür.

”08. =HAFTANINGÜNÜ(A1. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar.10. Ve bu tarih değişkendir.122ye bölerseniz ay. formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir.10.10.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır.1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır.08. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır. Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz. =YIL(“16. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01.1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir. (AMERĐKA sistemi) Formülü. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz. 109 . (AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30.09. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz.1975”. =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir.06. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler.1999”.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz. Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler.

Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 . (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin. Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. Parola vermeniz isteğe bağlıdır.xls uzantılıdır. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın. 6. Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir. Bu nedenle bizim A. Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır.xlt uzantısı taşır.B. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir. Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın.Bir Excel dosyası her zaman . Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin. Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman . Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır.F. Ayrıca bunlar A.E.C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz.B. Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir. A2-C5 arasını gölgelendirin. Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır. Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır. Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir.C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir.

Çıkan sarı kutuya şunları yazın. Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. E1. Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz. Ön lisans ve Lisans yazın. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır. VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır. Lise. türü. basım evi. stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir. kitap adı. Müşteri listesi. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin. Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin.E2. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. Örneğin C2 hücresine tıklayın.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı. tarihi. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın.

Kabul edilmediğini göreceksiniz. En büyük kısmına 1990. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz. Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın. D2 hücresine tıklayın.Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin. (Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” . Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz.) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır. Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır.hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın. Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. Başlık kısmına “UYARI!”. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin.) yazın. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın. Đtalik vb. Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 . Đkinci sekmeye tıklayın. F sütununu gölgelendirin. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. Üçüncü sekmeye tıklayın. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. en küçük kısmına 1990 yazın. Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz.

Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın. Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır. VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Đleri dereceden Sıralama: 113 . Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür. Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2. Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir. Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz.Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır. Bir kaydı girmeniz mümkündür. Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir. Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz.

olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu. Lise mezunlarını listeleyecektir. DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin. Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir. Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. 114 . Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin. TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin. Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır. Lise mezunu . Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. sayısını. Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz. Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın.Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun.

Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Burada 1. Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur. Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın. Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. Đşlev ise 3. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir. Faturaya ne kadar. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir. 115 .Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar.

Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün. 1. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. SÜTUN. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin.Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır. seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın. VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın. Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. 116 .

117 .

Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun. Sayfanın üzerine gidin. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. Ters bir Haç işareti oluşacaktır. Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür. Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz. Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup. Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın. Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 .Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir.

Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır. türü. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir. Kutuya tıklayın. Đleri tuşuna basın 119 . F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. 1. Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. Sağ tarafta 1. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta. bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur. Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz.

2. adım: Grafik Sihirbazının 3. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız. (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır. Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. Adım: 2. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını. Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız. Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir. Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . 3. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır. 6 sekmeden oluşur.2.

121 . Otomatik. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır. Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. 4. 3.Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır. Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur. Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır. sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır.

Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz.5. çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir. Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 . 6. Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir. Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. Bu sekme özellikle pasta.

4. Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın. (Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz. Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez. 123 . Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler. Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir.

Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın). Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın. Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir. Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın. (aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz.Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4. Desen Sekmesine tıklayın. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. TAMAM tuşuna basın. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 . Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir.

TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır. Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz. Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz. Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir. 125 . Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür.

......2................14 4...........................11 4...................6 2......................15 5....... Đşçilerin Kara Katılması..............4................2..................... Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı.....................4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1.....11 4. Ücret Sistemleri........1........................................2..10 4....... Đkramiyeler ........................1...............1...2...5 2.....15 5.... Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi........................ 20 126 ................................ Kıdem Tazminatı.............................19 5...............2................7 4..........4 Maliyet Gideri..................... Yıllık Đkramiyeler..........1............. Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları.2....................8 4....................12 4.....14 4... Grup Akordu..4......................................................ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.......................14 5..................................... Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri......... Brüt Ücretin Hesaplanması......................2............... Direkt Đşçilik Maliyetleri........................19 5....4.........................18 5.. Endirekt Đşçilik Maliyetleri.......... Maliyet Kavramı........................ Diğer Teşvik Sistemleri............................................................................1......................3....4........................................................ Đşsizlik Sigortası............................................. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi .3.................................. GĐRĐŞ.............................................14 4.... Parça Başına Ücret Sistemi.................... Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması..........................2.... Para Akordu .................................................. Primli Ücret Sistemleri.............5............ Zaman Akordu..6 2..........12 4..3.......................6 3.....

28 6................23 6............... Đhbar Tazminatı......6. Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme........... Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi...........5...................... Diğer Sosyal Yardımlar.......................32 6........22 5......................................... Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi.......7........... Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi....6..................33 7....24 6................... Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi...................................... Yıllık Đzin...................... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi.....7........ Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi..... Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi..5...........30 6............. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar........... 127 ....................4. 33 6.......1..............................................3....................26 6...................................2..........24 6.................

Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız.GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım. 128 .

2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. (Yükçü. Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir.1999:39) 129 . maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır. Maliyet bedeli 262. Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. Maliyet giderleri. üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir.Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı. . Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür.

(Yükçü. 2.Đşçilik maliyetleri. Daha sonra bu harcanan süre. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler. Bu özellikler şöyle sıralanabilir. stoklanması. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir.Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir. parayla ifade edilir. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım.Đşçilik gideri saklanması.1996:139) 1.Emek. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür. (Üstün. 4.ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder. çocuk zammı ücretli izin. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır.1995:120) Đşçilik Kavramı.1999:105) 130 . Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir.(Hacırüstemoğlu. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır. Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır. 3. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.

yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir.2. (Üstün. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi. Yönetici işçilik de.1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir. Yardımcı işçilik. (Yükçü.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir.işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur. yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir.2.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan .Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere.1. Đşveren için bir maliyet unsuru. atölye şefi vb. 2. (Yükçü. bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 . Endirekt Đşçilik adı verilir . Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. Örneğin. Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir. 3. (Üstün. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun.1999:106) 2. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan. hammaddenin biçimini. bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb.1996:140) Bu giderler. (Üstün. Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği.

(Üstün.1999:108) 4. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir. Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır. Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. 132 . Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için.

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 .000.00 TL.000.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500. ‘dır.000 200. Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000 tl.000 240.000.000.000.’dır.000. 500.000 TL. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200.000.000. Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000 40.

Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır.000 260. 260.AL. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir.000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.950 KANUNEN KABBUL EDĐL.7. Buna ihbar tazminatı denmektedir. 5.EDĐL.6. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir.HS. Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler. (Yükçü.KABUL.GĐD. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 . 950 KAN. Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir.000. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız.GĐD.1999:120) 5.000. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir.

şunlardır: Tesis.1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir. 6. yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb.(Üstün. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri. Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir.Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 . Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler. konular oluşturur. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. Đkinci yaklaşım ise.” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim. Birincisi. Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi. makine ya da tezgahın bozulması. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler.1. Malzemenin bozuk olması.

Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır.G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 . Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır.G olarak muhasebeleştirilebilir. 720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G. Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır.1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır. (Yükçü.Ü. işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız. Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi.500 TL 304.ise. boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir.Ü.

2. maddesinde belirtilir.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda.Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar. Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir.(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir.5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir.b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid.Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir.)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. 147 .cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında.Ayrıca .günde 3 saati geçemez.fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35.000 TL 6. 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312.

(Akdoğan. o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır. maddeleridir. Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir.000 = 75.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36.işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir.Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra . Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz.1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır.(ders notları)(Hacırüstemoğlu.2000:276) Fazla çalışma . Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur. Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir. Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır. Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300.Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır.000 148 . Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır. Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır. (Yükçü.

Yıllık Đzin. Bu yapılırken de 373.G. Bu nedenle (yıllık) izin.1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur.Ü. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir.3. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır. 199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir. (Üstün. Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir. 12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur. Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir.375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir. 149 .Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır.

Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir. 1800 TL gelir vergisi.01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır.00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361. 730 – G.Ü. Direk Đşçilik Gideri Hesabı.G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360. Genel Üretim Giderleri Hesabı.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır.00 – Gelir Vergisi 360. Đkramiyeler 1.G. 730 – G.000 1. 150 .000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs. tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720. Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472.(Yükçü. 330 TL damga vergisi kesilmiş.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid.01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6. .4. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin. 730. 770.Ü.

bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır.000. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır. Đkinci Madde 372. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır.500+7. Buna göre.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6. 1999: 127) 3. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1.000 TL / 12 ay = 260.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T.C.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir. Bu yük 681. %7'lik ilave (1. En yüksek aylık gösterge 2. Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir.000. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir. ( Yükçü. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır. ( Akdoğan. x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur. Kasa Hesabı alacaklı olur.000'in %10'u) 5. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır.000 TL 151 . (Hacırüstemoğlu. En yüksek ek gösterge 3. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100.120. TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. 372.

000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır.000. Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 . genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir.000 TL 260. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Pazarlama elemanları için 760.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir.000.Ü.000.5. 6.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260.000 6. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır. araştırma geliştirme elemanları için 750.G 260.730 – G.Ü. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G. 900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.000.6. Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir.

1999: 129) 6. Direkt Đşçilik Giderleri Hs. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa. 1999: 7.7. DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR. Đster safha maliyet sistemi. Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 .hesaplanmaktadır. (Yükçü. verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. (Yükçü.

Direkt Đşçilik Yansıtma Hs. SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 .-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335.Yarımamul Üretim Hs. 730. 721.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.Personele Borçlar Hs. 720. Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.Direkt Đşçilik Giderleri Hs. 360. 731.Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs. 369. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs. 151.Ödenecek Vergi ve Fonlar 361.Genel Üretim Giderleri Hs.

335. 361.YGULANMASINDA ĐSE.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs. 360.Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs. şçi Ücret ve Giderleri Hs.Personale Borçlar Hs.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs. 369. 799.Üretim Maliyeti Hs. 791.Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs. 155 .Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 798.

1995:131) 156 .ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.

157 .

1995. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur. -Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni. Đzmir. Đzmir. Maliyet Muhasebesi. Syf:105 158 .1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. Anadolu Matbaacılık. Barış Yayınları. Örmeğin.N. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır.Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1. 1993.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır. Maliyet Muhasebesi. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat.1. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı. ERDOĞAN. Bunlar.

Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır. grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır.730.1. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1.770. 1. Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.760.760. Syf:137 AKINCI.770.780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır. Dönem sonlarında 6.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde.750.720.770.Gider hesaplarından 710.760.750.780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde.1. 740.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır. 750.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama. Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir. Syf:139 159 .

1. 160 . Bu şartlar. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. Maliyet yeri. -Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir.713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1. üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır.

Syf:2 161 . Syf:143 ALTUĞ Osman.1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar. bir maliyet döneminde. Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. kayıt etme. Baskı. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme. yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2. satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı.Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. 11. Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı. Maliyet Muhasebesi.6 5 6 AKINCI.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama. maliyetleri maliyet yerlerine yükleme. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır. üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama. genel olarak üretime. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir. Đstanbul. Evrim Yayınevi. 1996. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır. yönetime. Maliyet muhasebesi.

Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar. hangi mamul üretileceğine karar vermek. ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek. Đlk zamanlarda ürettiklerini. 2. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir.3. kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır. birbirleri ile rekabet edebilmek. 2.8 ve hatta 12 aylık olabilir.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur. Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir. Yönetim.7. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır. 162 . Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir. üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır. Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler. Maliyet dönemleri 1. Đşletmeler.2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır.

bölümün veya fabrikanın maliyeti. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. KAR/ZARARIN TANIMI: 3. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. -Kısa. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır.Maliyet muhasebesi. hurda. GĐDER-HARCAMA. HASILAT. -Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. işçilik maliyeti kontrolünde. kar planlaması. fiyatların kararlaştırılması. Yönetim. 3-ÜRETĐM. 2. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde.1-Üretimin Tanımı: 163 . aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. çalışan bir parçanın. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde. -Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır. düzeltme maliyeti. MALĐYET. üretim planları. işçilik maliyeti.

Mallar. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır. orada biter. Örneğin. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. Syf:13 164 . Örneğin. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler. Bunlar. Đstanbul. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir. tabiat. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler. Bazı kişilere göre üretim. sermaye ve müteşebbistir. yeni maddeler yaratmaktır. Büyük üretim faaliyetlerini. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır. Çünkü hayat orada başlar.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır.Üretim. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir. Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. 1992. 7 OĞUZ Orhan. Tabiatın en önemli unsuru topraktır. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. emek. Đnsanların üretim faaliyeti.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi. Đktisada Giriş.

Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla. Emek insan gücüdür. Maliyet Muhasebesi. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir. Müteşebbis.Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır. hem de fikri olur. 1980. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Syf:5 165 . Aktif faktörde denir. 3. Đstanbul. bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir. Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. üretim faktörlerini bir araya getirerek.2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir. Sermet Matbaası.

tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır. mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. en çok satış fiyatının tespitinde. ekonominin gelişme göstermesi. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar. Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. Özellikle. Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir. 9 BURSAL Syf:7 166 . işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir.9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir. işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. -Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında. 3.

belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. Harcama için temel unsur ödemedir. Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat. kiralar. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı. 3. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir.b. kar payları v.Harcama ise. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir. tahvil karları. -Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir. 3. 4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 . Đşletme hasılatı. Üretim dışı hasılat. kur farkları. bir varlık elde etmek. Örneğin. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir.5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı.

10 11 SAVCI. Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. Syf:38 SAVCI. Maliyetlerin kapsam. Syf:38-39 168 . nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur. hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir. Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir. alınacak kararlara yardımcı olunur.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. planlanır. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz. hangi pazarlarda.Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir. işletme faaliyetleri ölçülür. 5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır. Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin.

Yöneticiler. Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir.Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır. 6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. Üretim maliyetleri. Çünkü üretim maliyetleri. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir. 6. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür.1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 . Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur. direkt ilk madde ve malzeme. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme. Örneğin. Bu maliyetler.

Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir. 6. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar. Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI.3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7. Syf:41 170 . Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır. kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır.1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek.Direkt ilk madde ve malzemeler. 6. üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir. Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez.2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır.

2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. kaynakların kullanılacağı belirlenir. maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir. kararlar alınır. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir. sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı.edilir. -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir. Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür. -Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür. Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 . Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. işletmelerin varlık. planlanır ve kontrol edilir.

Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır.döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil. Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken. En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. -Bilgilerin niteliği farklıdır. borç ve öz sermaye durumu dışında. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır. Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir. finansal 172 . Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz. bir mamul birimi veya mamul serisidir. 7. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır.13Finansal muhasebe varlık. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir. Maliyet muhasebesi. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır.

kaydedilmesi. kaydedilmesi. tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. raporlar halinde sunulması. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi. doğruluklarının saptanması. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe. düzenlenmesi.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. Türkmen Kitabevi. maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. Verilerin toplanması. analiz ve yorumlanmasıdır. 1999. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. Syf:7 173 . Maliyet Muhasebesi. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir. finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması. Đstanbul. finansal raporlara dönüştürülmesi. düzenlenmesi.

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 . Muhasebe.mümkündür.

üretilmesi ile uğraşır. Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .

1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi. Doğru olmalıdır. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. muhasebenin temel kavramları. belgeye dayalı olmalıdır. Enflasyon muhasebesi. Muhasebe kuramı. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır. enflasyonu etkilemez. 177 . Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak. işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir. başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi.belirlenebi lir. ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen. işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. Muhasebe uygulaması ise. enflasyonun düşmesini de sağlamaz. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. Güvenilir olmalıdır.

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması. gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur. sermayesini vergi. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. Bu nedenle. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir. 9 187 . prim vb. temettü. ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr.Özetle. ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. şekilde dağıtılır. Gerçekte ise işletme.

...................Visual Basic Editörü ................................... Makro Türleri .........................................çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak............................................................................................................. ............ 193 D........................................................................................................................... Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak................................................ 195 1................. 194 6. Makro Iletişim Kutusu.......................................... 192 C........................... 191 B........................................... Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak................... Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak................................................................................................................................................................................................................................................................... Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak... MAKRO GELĐŞTĐRME ............................................................................................................................................................. 193 4................................... 193 1......... Makroyu Çalıştırma Yöntemleri ............................... Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar ................. 191 A......................................................................................... 193 2.............................. ...................... MAKROLAR .......................... Bir nesneye bir makro atama adımları ................ Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak................................................................................ ......... 194 E....................................... 198 III...................... 200 188 ........... 193 3................................................................................................................................................. 200 A.................................................................................... ................................. 190 A............... 190 II........................................ Makro Senaryoları ... 194 5......Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I.......................... Makro Nedir ................................................................................................... Makroyu bir düğme................... MAKRO DÜZENLENME ............................................................................................... 190 B.......................................... EXCEL 97 VBA ................

........ Fonksiyonlar........................ 204 1............................... For................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış..................... MsgBox Deyimi ................................................................. 206 D... Hata! Yer işareti tanımlanmamış..... 205 3.... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.......................................... Metotlar.............................. Gösterim................ Bir Procedure'ın Yapısı ............. 209 6........................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................ MsgBox Fonksiyonu ...... Nesneler.................................................................................... 202 1.............................................................................. If............ Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................................ 202 3............. Karar Yapıları ................................... 210 8.........................................................1............. Özellikler Penceresi .............................................................................. 5...... Döngüler...................................................................... Satır ve Sütunların Gösterimi .............................. Genel Yordamlar..................................................................................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış............ Kısayol Gösterimin Kullanılması.......... 210 E............................................................................................................. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi ............................................Else Deyimi ......................................................................................................................... 7............................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................................. Özellikler................................................ Do.. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi............. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi............................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................................................................................ 207 3.................................................................... 1................................. Olay Yordamları .... 2.... 4................. ........................................................... Nesnelerinin Önemli Özellikleri ....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış................................................................................................................................................... 2............................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış................................................................... 203 C............................Next Deyimi ............................................ Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi ....... 210 1.................................. Giriş Kutularınının Kullanımı ................................. 206 4........................... 6............................................................................ 201 B................................... 200 3..................................................................................................................... 210 7..... 202 2...................... Proje Gezgini.................................................. Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü ................................................................................................................... 208 4..............Loop Deyimi ..........................................................................................Then...................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.............. 189 .............................................. A1 gösterimi ile hücre ve aralik..... 200 2................................................................................................................................ 207 2.................... Nesnelerin Önemli Metotları........................................................................................................................................................... F........................................... 3................ Döngünün Başında ve Sonunda Denetim..... 205 2.................... Kod Penceresi ............................................................. Göreceli Adresleme........................ 208 5....... Temel Giriş Çikiş Deyimleri ..... Select Case Deyimi .......... 206 1...... 3................................................................................ Program Denetimi...........................................................

Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Her yeni bir makro kaydedişinizde. MAKROLAR A. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Visual Basic Editörü ile makroları. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. B. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir. belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. makro. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir.I. Makro. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz . Makro Türleri Makroları. çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. 190 . oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz.

II. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). 3. Diğer karakterler harf. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. Örneğin “Kolon Topla”. makronuzu XLStart klasöründeki. Makro kaydetme: 1. 5. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. 4. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. 2. Makro adında boşluğa izin verilmez . Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. 191 . Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Personal Macro Workbook a kaydedin. çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir).boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına.

192 . Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır. ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. 6. Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. B.Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır.

Tools menüsünden. makro kaydını bitirin. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. grafik çizen makrolar. 193 .çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Run düğmesine tıklayın. gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar.Buton. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. 1.çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . Stop Recording düğmesini tıklayarak. 3. Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. D. Klavye kısayoldan 4. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 1. 3. Macro Name kutusunan. Örneğin: Bir ay. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 2. Replace All düğmesine tıklayınız. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 1. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. 2. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. 2. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Araç çubuğundan 5. ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. Ok düğmesine tıklayınız. hesaplama işlemleri yapan makrolar. çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. Makroyu bir düğme. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. 2.C. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar. Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. Düğme aracılığıyla 3.

Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. 194 . Option düğmesine tıklayın. 5. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. 3.Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Commands sekmesine tıklayıp. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. 6. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. Customize komutunu seçin. 2. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. 2. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 3. Otomatik çalışan makro adları . Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 2. 5. 3. Makro yaratıldıktan sonra 1. 4.

MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Tools menüüsünden Macro. oradan da Macros seçeneğine tıklayın . Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. 195 . Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1.E. 2.

Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets. 196 . Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz.

Replacement:=”i”. Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir. Sheet. MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Diğer bir örnek. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. 197 . What =”î” satırı aranan karakteri.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. LookAt:=xlPart.Replace What:=”î”.Add satırını Sheet. SearchOrder _ :=xlByRows.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Sheet. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız.

Replacement:=”ü”.Replace What:=”ÿ”. LookAt:=xlPart. MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. Replacement:=”i”. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. SearchOrder _ :=xlByRows. SearchOrder _ :=xlByRows. LookAt:=xlPart. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 .Replace What:=”£”. MatchCase:=False Cells. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. 1.

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar. 199 .

200 . Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Microsoft Power Point. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. Visual Basic for Application. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. rengi. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. belge. Bir nesnenin boyu. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. belge. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. A. 1. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Microsoft Excel. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Excel içinde yer alır. VBA. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. 2.III. Özellikler Penceresi Bir özellik. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır.

o olaya atanmış bulunan kodları görün. Bu nesneler. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. herhangi bir olay üzerine basarak.proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Her proje içinde ise. belge. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Belgeler. Nesne kutusunda. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. belge. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Seçenekler menüsündeki. şablon ya da sunum için bir proje vardır. Nesne kutusundan. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. bir nesneye tıklayın. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. 201 . Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Araçlar. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Kod Görüntüle düğmesine basın. Nesne Görüntüle düğmesi 3. nesneye tıkladıktan sonra. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. nesneye tıkadıktan sonra. ardından Yordam kutusundan. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Düzenleyici sekmesinden. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise.

Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Visual Basic nesneleri (formlar. Sub yordamlar standart modüller. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Böylece olay oluştuğunda. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. vb) belli olayları tanırlar. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. 202 . class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. düğmeler.B. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. metin kutuları. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir.

Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. KeyDown: Bir tuşa basmak. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Olay yordamları. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. 3. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 .üzerine gelme. örneğin Command1_Click. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. 2. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Sub procedure’ınız hazır. 1. 3. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur.

sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler.End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. sayfa (sheet). Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 . Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. çizim. baz. baz. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Function UcretHes(deger1. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Bir sub ise belli bir işi yapar. deger2. grafik. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Fonksiyonlar argümanları alırlar.

Workbooks("butce"). uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Cells (Hücreler). Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Nesneler (objects).Range("a1") 1.Font. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir.Font. Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Rows (Satırlar).1). Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir.Size = 34 2. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır.Bold = True Cells(5.Worksheet("ocak"). Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 .

Metot ActiveCell.Delete Range("B5").Clear ActiveWorkbook. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.Select Range("A1"). Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. ardından nokta ile metot kullanılır. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.1) Değerleri: 206 . Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır.Activate Range("A1:B5"). Range (“A1”) Cells(1. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5").Close 4.ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Metotların kullanımında nesne. Nesne.

3). Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 .Value Cells(1.C:C.Value 1.Cells(6. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. sekizinci satır A.Cells(counter.Font.F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci.Sheets("Sheet1").Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız.8:8") Range("A:A. A1 gösterimi ile hücre ve aralik. üçüncü. ve F kolonları 2. C.3:3. Aşağıdaki örnekte Cells(6. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır.Range (“A1”).G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.1). 1).Range("A1:D5"). Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.1) .

Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). üçüncü. daha kolay erişim için.Font. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir.Bold = True End Sub 4.Rows(1). beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak.Font. Rows(5)) myUnion. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Sub ClearRange() 208 . Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. birinci satırı döndürür. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.3. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Rows(3).

Value < limit Then c.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.xls!MyRange" Selection.[A1:B5]. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.Worksheets("Sheet1"). Sub ClearRange() Application. Sub SetValue() [MyRange].xls!MyRange").BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.Font. Sub ClearRange() Application.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.Interior.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c. Aşağıdaki örnek MayBook. Aşağıdaki örnek MyBook.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir. Sub FormatSales() Range("[Report.Value = 30 End Sub 5. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.Goto Reference:="MyRange" Selection.xls]Sheet1!Sales").ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 .Goto Reference:="MyBook. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.

Font.Formula = "=RAND()" myRange. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). sütunun 1 den 20. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.Range("A1:D5") myRange.ClearContents End Sub 210 .tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak.Cells.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. 3). 3). Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1").Bold = True End Sub 8.Cells(counter. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır.Offset(1. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Font. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır.6. Aşağıdaki örnekte 3. Sub Underline() ActiveCell. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").

Bunlardan en kolayı. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir. bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Ticari amaçlı kullanılamaz. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken.230 yazdığına şahit olacaksınız. =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın.ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli.NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Örneğin A1 hücresinde 1200. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. Tek yapmanız gereken.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1).23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1. hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Đmleç hücrenin içerisine girecektir.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir. boş değilse YANLIŞ değerini alır. 10. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir."ahmet".000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir. Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz.200. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak. Küçük küçük notlar : 211 . Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek.

Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Eğer sayfayı kopyalamak. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. otomatik olarak günler arttırılır. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. B1 hücresine "ali" yazılmış. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Yani diyor ki. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz.Eğer sadece tek hücre seçerseniz. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Bu formülün iki parametresi var. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Eh. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. kulp denilen. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. bütün yapacağınız önce hedef.B1) şeklinde. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. fare düğmesinden elinizi çekin. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. sadece ilk iki veriyi girin. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz.

Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. eğer #.0. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz.geçerlidir.(#. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir.Burada isim verilen alan. Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır.00_).Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. Bitirmek için OK tuşuna basın.. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. yazdırabilirsiniz. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız. formül düzenlerken. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Kısa yoldan formül silme : Formül barında. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır.##0.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin.Eğer Excel'de çalışıyorsanız. Mart vs. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli.##0. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir.. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip.##. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor. 6. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 . bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. ifadesini yazmalısınız. Đsmi TOP olan B1. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip.00) formatını seçin. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir. Eğer Excel 4. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #.##0. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız.. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Bu aşamada çift tıklayın. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin. Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim.

bir gizleyebilirsiniz. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim.12. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın.12. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz.31) biçiminde yazmanız gerekecekti. o da artık yıllar. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin.31) formülünü girerseniz. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. sol fare düğmesine basın.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. Neyse. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 . Komutlar bölümüne gelin. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.

Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. . Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. Dosyayı kaydedin. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. Burada A1:C6 alanı. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde. Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken. kodlardan önce .".XLA bu işi sizin için yapacaktır. size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. binleri ayırmak için ise ". Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 .? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. = (eşittir işareti) yazın. Ondalık kısımları görüntülemek için ". devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. 3. # karakteri kullanıldığında. 2. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin. Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. Hesap makinesi programı açılacaktır. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. # ve ? karakterleri kullanılır." kullanılır. Biçime renk eklemek için. Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın.araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak.

79) göre grup aralıklarını belirleriz.4) formülü ile sonuç 0. sırayla 79. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın.Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız.83. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz."".MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz.307.Aynı şeyi Word 6.Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın.0'da da yapabilirsiniz.20. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. 78. farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. 5.10) formülü ile 0. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir. Đşte bu kadar.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). spinners aracını kullanarak çok kolaydır.Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Önce Book1'deki verileri Sort edin.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))). array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. 81. Bir değerin (18.05 olarak bulunur. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı. Bu formülün görevi bi. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur. Bir değerin (15. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek. Formülü =INDEX(Değerler.Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10. 88.A2) formülünü girin.6.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak. 2 frekanslarını buluruz. 78. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi. 2.307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18. Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). 1. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. 5.2) formülü ile bulunacaktır. 4. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır. Bunları gruplamak. 97 değerleri olduğunu varsayalım. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. 0. Formülün işleyişine gelince. 95. 85. 45 grup olarak verilir. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin. 3. 85.01 olarak kolayca bulunur. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok. Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 . Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin. 2. Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın.C4:C6) ile hesaplayıp. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9.20) serbestlik dereceleri 6. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın.4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın.

Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır.Kullanım ise. 6. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin.Value = LCase$(c. 2. 5. Buradaki örnek. listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin.Value = UCase$(c. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. 3. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. büyük Đ harfini küçültemiyor. 2. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 217 . bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin.Hesap Tabloları son sürümlerinde. Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. 4. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. tuşuna basın. 5. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. 3. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız.Cells c. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. büyük Đ harfini küçültemiyor. 1. Bir küçük problem var. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin.Cells c. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. 4. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Bir küçük problem var.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak.

Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır. Kaydetmek istiyorsanız. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. biçiminde. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür."Aç/Open" komutunu tıklayınız.. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1. Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. 2. Bir çalışma kitabı. (Eğer Word kullanıyorsanız.TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" . sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1. 218 ... Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir. 2. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. C . 3. biçimindedir.. B. çalışma sayfalarından oluşmaktadır. Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. "Sütun Başlıkları" ise A.

4. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. 3. dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır. Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. Çalışma Kitabını Kapatmak 219 . Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. 2. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1.

Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın.Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. daraltmak için sola çekilir. sütun ya da hücre silmek için. SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. genişletmek için sağa. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. 3. Silmek istediğiniz satır. 1. Đkinci yöntem 1. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) . 220 . Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır. Đkinci yöntem 1. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. 3. b. Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. 2. Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. 2.

c.Hafta yazın 2. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1. çapraz biçimde fare kaydırılır. "Tamam" düğmesine basılır. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3.Rows. 2. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. Yani Insert/Cells. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir. 3 Nolu sütunu genişletin 221 . 5. "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın. d. 1. 4. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın. A1 Hücresine 1. 4. 1. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. Adım2: 1. Satır sütun ya da hücre eklemek için. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip. 2.

"Hizala" sekmesinde. 2. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. 2. 5. Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 2. 4. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın.Adım3: 1. 3. 1. 5. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. 6. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın. 5. 222 . Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın. 1. 4. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. 1. 4. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. 3. Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. 6. KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. 3. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın.

Ayrıca. Etkin hücrenin değeri. 1. araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. Metni yazmayı bitirince. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. Tabloda görülen bütün verileri girin. 3. 5. 223 . Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın.Aynı işlemleri. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. 2. Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. 2. 1. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size. formül çubuğunda görüntülenir. bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın. 4. 3. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır. sadece biçimleri farklıdır.

2. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. 2. "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz.2002 2. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir.07. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz.. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat". 6…. Đlgili hücreleri seçtikten sonra. Mesela 18.gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak. imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. Birinci satırdaki değerleri girin. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. Şekilde görülen verileri girin. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. enter tuşuna basılır. 3…. bunu sağlamak için. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. Örneğin. hücre "Ocak" değerini içeriyorsa. 224 . 4. 2. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin. Örnek olarak. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. Tarih. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Açıklamayı Düzenleme 1. Bunun için: 1. Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. Hücre. C1 hücresine gelinir. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. ya da 2. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir.

3. 4. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. 2. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. D5. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. 2. B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. Bunun için. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. D4.Bunun için. Bu gibi 225 . 3. Bu işlemi. 1. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için. 1. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. 4.

Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Bu amaçla. Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız. 226 . söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Otomatik Toplama: Excel. Excel.durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. Hücre Erimi olarak belirtilir. bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Excel. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. Hücre erimlerinde.

EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız. 3. < <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri. EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır. parametre olarak verilen bilgiyi. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. 2. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2.parametreyi geriye döndürür. yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu". 4. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3.

1.C2=2)."SICAK")) =IF(A2<20.1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say."SOĞUK". 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8. 2. "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1.2) formülü kullanılır.EĞER(A2<70. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar.1)"."ILIK". 3.1.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz."SICAK")) DĐKKAT! 1. değilse 0 yaz. uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır. B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8. "EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 ."ILIK".0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz. değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar. Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır. "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8.C2=2). Örnek.=EĞER(A2<20. Örneğin. değilse 0 yaz. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu. Bu fonksiyonun en büyük avantajı.IF(A2<70. Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır."SOĞUK".

B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz.IF(E2<85.4."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25.sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın. 3. Satırdaki değerler sabit kalsın.0. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2.IF(E2<55."KALDI". B$2: 2.IF(E2<45. 229 .IF(E2<70.1. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla.2. 1.3.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45.

Microsoft Office ailesi içinde yer alır. -Çalışma Ortamını Tanımak. finansal hesaplamalar olabilir. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. muhasebe bilgileri olabilir. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. -Yardım Almak.C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar. A8 hücresindeki değer. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur. GĐRĐŞ Microsoft Excel©. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar.Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8.B5:B10) topla. I. NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir. Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. Excel. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır.05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz."<10". : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10. 230 . aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır.

Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak. ya da. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 .A. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra. Bu ortam üzerindeki menüler. II. Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. Programs işaret edilir. Ardından Microsoft Excel seçilir. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır. çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir.

232 .Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir. Ayrıca büyük harf (CAPS). tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır. Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Microsoft Excel 2000. Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. Örneğin File (Dosya). Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). Yazı fontları. -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. koyu yazma vb. biçiminde verilir. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. Sayısal (NUM) vb. Bu işlem için View menüsünden. Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. Book2. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir.

Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. A. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. Bu düzen bir matrise. sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir. satır seçmek. Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. Excel'in temel çalışma ortamıdır. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 . satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır). Her sütunun üstünde yer alan. Bu alanların kesiştiği yer ise. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası.536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. sütun seçmek. Worksheet A'dan Z'ye. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir.Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp.

. Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. . . . . . . Yani sol üstteki birinci hücre A1. . . . Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 . .. Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır. . . . sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır.

Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir. Bu gösterim biçimine referans denir. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. Çalışma kitabı. A. Şöyle düşünebilirsiniz. I. DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır. II. K15 gibi adreslerle gösterilir. Bu kutular A1. Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder. ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. çalışma sayfalarını içerir. 235 . Hesaplama yapacağımız veriler. -Veri Girmek.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. çalışma kitabı bir kitap. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. B. A2.

Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda. Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz. azalışları ortaya çıkardığımızda. yıllar olarak düzenlediğimizde. Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez. ortalamalar. aylar.Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 . artışlar.

Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A. Veri Girişi: 237 . SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir.

VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri. istediğiniz sayfanın adını göremezseniz. 238 . Bir hücreyi tıklatmak. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. ĐPUCU: Aktif hücre. o hücreyi aktif hücre haline getirir. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. düzeltilmesi. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. verilerin girişi. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. seçilmesi. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin. Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. III. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın. Eğer sayfa adları içinde. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. silinmesi. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın.

Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. kopyalayacaksanız. Sütun başlığına tıklayın. bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. taşıyacaksanız. sonuncuya kadar sürükleyin. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir.A. Bir hücreye veri girecekseniz. bu işlemden vazgeçmek istediniz. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz. Örneğin bir silme işleminin ardından. önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. B. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. son satır ya da sütunu seçin. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. boş düğmeyi tıklayın 239 . Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin. -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Ardından işlem yapmak gerekir. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. Alanın ilk hücresini tıklatıp. biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip.

-Hesaplama Yapmak 240 . 2. 1. Hücreleri daha uzun bir mesafeye. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. 2.Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. 3. 4.Edit (Düzen) menüsünden. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek.Taşınacak alanı seçin.Edit (Düzen) menüsünden.C. Copy (Kopyala) komutunu seçin.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir.Kopyalanacak alanı seçin. KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. diğer bir sayfa.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. Copy ve Paste düğmelerini kullanın. 1. Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir. 3. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut. 4.

VERĐ GĐRMEK Hani. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. fiyatı. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız. tarih ya da bir de sözcük olabilir.-Temel Fonksiyonları Kullanmak. 241 . 2002 yılının satış. I. Bir sabit değer bir sayı. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. hizmet süresi gibi. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir. maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. Örneğin ürün adı. Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. miktar. adresi gibi. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. Örneğin satış miktarı. Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. A. faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir. ya da personel adı. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır. Sayısal bilgiler ise adet.

Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar. B.com adresine bakınız. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla. Daha fazla bilgi için www. Metin verileri ise sola yaslar. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 . Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir. Bir faiz hesabı. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır.farukcubukcu. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür.

çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar. sabit değerler. fonksiyonlar (SUM. Yazılan formül. çıkana B1'i ekle. operatörler (işleçler).A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. formül çubuğunda görülür. sonra C2 ile C5'i çarp. Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin.TOPLA. Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla. AVERAGE . Bir formül girmek için: 1. Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır. ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir. Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye. Bunlar hücreler (hücre adresleri). 243 .

Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız.(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir.2. NOT: Bir formülü. -F2 tuşuna basmak. C. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız. Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. 244 . Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. -Hücre üzerinde çift tıklamak. Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir. Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) . Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır.

standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar. 3. 1. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir. Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. Fonksiyonları. Bir formül. 2.Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 . bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar. FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz.

Kullanıcı 246 . All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Metin bazlı işlemler. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Veritabanı işlemleri. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın. sağ taraftaki Function Name altından seçin. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler.Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. -Insert (Ekle) menüsünden. Đstediğiniz fonksiyonu. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Mantıksal fonksiyonlar. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın.

Hücreye tıklayınız. 2. Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir. Yada araya metin ekleyebilirsiniz. 2. Microsoft Excel'i başlatın. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. F2 tuşuna basınız. Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1. 3.

Gelir bütçenizi de ekleyin. Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin.Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın. Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi. Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın.. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın... Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın. Daha ileri gidelim. 248 .

Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . eksen etiketleri. gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. Yerleşim şekli seçilir. 3.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek.Veri alanı seçilir. Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra. 2. Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı. çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır. Grafik tipi seçilir. Grafik alt türü kutusunda görünecektir. verilerimize yorum ekler. Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1. Ardından. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar. A. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir. I. Veri alanı seçildikten sonra. Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. -Grafikleri biçimlemek. 4. Grafik başlığı. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik. Grafik (chart). Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık.

Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder. Örneğin USD kurunu takip için. Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir. ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 . ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır.

Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi.farukcubukcu. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden. Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir.Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. 251 .com adresine bakınız. Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin. Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler. Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www. serilerin sırası belirlenebilir.

GÖZDEN GEÇĐRME 1. 2. Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 .B. Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3. GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi. özellikleri yeniden ayarlanabilir. Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar.

-Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye. Bir formül. 253 . I. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır. onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. Fonksiyonları. AVERAGE (TOPLA. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. SUM. herhangi bir formülde olduğu gibi. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. -Fonksiyonları Kullanmak. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz.

Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Metin bazlı işlemler.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi.45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3). Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Veritabanı işlemleri. Bunun yanı sıra finanstan. çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür. 254 . A. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Mantıksal fonksiyonlar.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.com adresine bakınız. DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır. gün) =TARĐH(yıl. II. Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. =DATE(yıl. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar. Đstediğiniz fonksiyonu. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. B. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. ay. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. Daha fazla bilgi için www. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin.NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. 256 . sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. ay. SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları.farukcubukcu.

Diğer bir deyişle o anki zamanı gün."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir. INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar.TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır. ay. yıl ve saat olarak verir. TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir. =NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir. =TODAY() . 257 . dakika. Bir günün başlangıç anı 0 ile. bitiş anı da 0.9999 değeri ile ifade edilir. NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. =TIME(saat.

7) ya da =ÇARPIM(3.34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar. =PRODUCT(3.7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.=INT(2. 258 .

ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar. Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir.789. 1) Sonucu: 42. hane sayısı) =ROUND(42.=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir.72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler). Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır.789. 259 . Payment (ödeme) fonksiyonu. 1) =YUVARLA(42. =ROUND(sayı. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur. belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar.

2. 4.12. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12. Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın. Ay ortalamalarını. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın.=PMT(ana para. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın.-400000000) III. faiz. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 . 3.

Adına göre. A. Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir. ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar. sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. 3. soyasında göre vb. Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. -Sıralama ve alt toplamlar almak. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2. Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır. personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar. Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . I. VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz.

(ya da sıralanacak verileri seçin) 2. verinin biçimine değil. Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin. 3.Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. Excel alfabetik sıralamayı kullanır. 262 . Sıralama işlemi: 1. 4. Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada. OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın. taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın.

com adresine bakınız. Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek). Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. Column2 olarak görülür. Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. 263 . Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir. 2. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir. Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B. Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir. Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir.

UYGULAMA 1. Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir. Filtre kutularında o sütunun değerleri. Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi. All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir. Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için.3. Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için. illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır. sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın. Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir.

PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir.Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan. çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. Bu özelliklerin yanı sıra. Sıralamanın yararları nelerdir? 2. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak. 265 . 2. -Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. GÖZDEN GEÇĐRME 1. I.

sum (topla).com adresine bakınız.farukcubukcu. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . Başlamak için. alt toplamlar almayı sağlar. Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Ardından Next düğmesine basın. toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir. Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. Verileri gruplamayı. Çıkan iletişim kutusu. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için.Pivot tablolar (Özet tablolar). ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. A. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. Daha fazla bilgi için www. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. Özet tablolar. Đkinci adım. Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir.) yaratılan veriler. count (say). Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir.

Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir. Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 . Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda. Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir.Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur.

ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın.1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir. Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir. UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde. 268 .

Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın. I. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak. Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. A. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz. 2. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır. Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. Web klasörlerin erişmek. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1.GÖZDEN GEÇĐRME 1. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. 269 .

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. 2. Daha fazla bilgi için www. 3. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. 270 . Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın.com adresine bakınız. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak.B. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır.farukcubukcu. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir. C. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir. Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir.

I. Đşte makrolar sizin için. Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız.xls) olarak kaydedin. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir.D. kanallara erişim sağlanır. Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. A. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Internet üzerinde arama (search) düğmesi. DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Özellikle. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. . Ayrıca. Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. -Makrolar çalıştırmak. Satışlar tablosu gibi. örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. . NOT: Makro. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. 271 .

Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına.Makro kaydetmek. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. 272 . Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 3. Örneğin "AyToplam". 6. 2. Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız. Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın.. Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. B. Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır. Personal Macro Workbook a kaydedin. MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. aynı bir film kaydı gibidir. makronuzu XLStart klasöründeki. ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . 5. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir.

ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır.C. Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın. Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Tools (Araçlar) menüsünden. MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. Macro Name (Makro Adı) kutusundan. 2. 3. UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 . Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip.

Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. Hücre Erimi olarak belirtilir. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Hücre erimlerinde. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. Otomatik Toplama: Excel. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat .Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz.

2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. sütunlar ise harflerle belirtilir. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 . Resim 1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Save As. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Resim 1. Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. Save As Html.(Resim 1.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır.Dosya Açmak.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. Kapatmak. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.4) (Resim 1.1’de yer almaktadır. Resim 1.4) Menüde Save. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda.

Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. Resim 1. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. 276 . üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Save As ise. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. Book2 gibi isimler verilir.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir.üstüne güncelleme yapar. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. (Resim 1. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.Hangi yolu kullanırsak kullanalım.

Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. (Resim 1.. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5.(Resim 1. 277 . sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Örneğin basılan sayfanın başlığı. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Resim 1. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. Resim 1. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. 2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik.7) Đkinci yol. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. gibi.

5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. üstbilgi ve altbilgi alanları. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. gerçek ra kam 3. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden.455. Bunlar hücrenin biçimini belirler.00 $ yazdığını göreceksiniz.00 olarak görünecektir.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. Excel ondalık kesrini virgül (. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. Bu durumu düzeltmek için. ancak hepsini değil.00 olarak gösterilir). Bazı hesap tablolarında TL. hücre veya hücreleri seçin. Para Birimi. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür.00 seçeneğini işaretlemişseniz.000. 345. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz.##0. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın.) olarak gösterir. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 . Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Sayı.455. Tarih. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Genel. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. kenar boşlukları.

Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız.… olarak isimlendirilmiştir. Ondalık ayracının nokta. 10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 . masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda.XLT adıyla kaydedin. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız.) işaretleri ile gösterilir. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK. Sayfa2. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI.XLT adıyla kaydedin. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Aslında bunu Windows 95 belirler. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Her bir kategoriyi seçtiğinizde.). 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda.klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. binlik hane ayracı nokta (. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek.

Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. Hücrelerinizi adlandırdıysanız.Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Örneğin mart ayı toplamı. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. #AD? (#NAME?) Formül. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Bunun pratik yolu ise. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bu. #REF! Excel. 280 . Bu. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Yapılacak iş. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Örneğin. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir.

haftanın günlerini. bkz. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Mart. 3. Diğer hücrelerin (Şubat. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. 5. 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound. Sadece gün. 9… veya Ocak. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. geri kalan hücreler (3. Mart.Cells c. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. Mayıs. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. 5. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection.Value=Lcase$(c. yani ayni alandan iki tane olur. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. Nisan. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.…) olarak dolar. imleç ok işareti halini alır. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Fahrenheit'ı 281 . Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız.… gibi).Value=Ucase$(c. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. Fahrenhaeit. seçili alan kopyalanır. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. 95 no'lu püf noktası. Örneğin bir hücreye Ocak yazın.Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz.Cells c. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. 4. 7. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz.

"lt". Çizginin renk. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. "kg") =ÇEVĐR(78. 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. 20-OTOMATĐK TOPLAM. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz.Celcius'a. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. "C") =ÇEVĐR(C12. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. =ÇEVĐR(1. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. "lbm". Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. Bu işlemin en pratik yolu ise. "F". metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. 22-HIZLI KOPYALAMA. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. "w". "gal") =ÇEVĐR(30. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. litreyi galona. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. çizginizi çizin. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. 282 .

Gömme. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. xx. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. bunu tek sayfaya sığdırmak. Tablo Yapıştırma). Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz.23-FORMÜL KOPYALAMA. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Tamam düğmesine tıklayın. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. hücrelerin tümünü seçin. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. ve Bağlama. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Gömme (Embedding) işleminde ise. Bunları da Bilin!.

Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. 30-BAŞLIK ORTALAMA. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. 31-TABLO YAPIŞTIRMA. sayı adedi. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. ilk hücreye başlığınızı yazın. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Bu kamera düğmesidir. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 . Sağ tarafta. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. Sayfa2'de ise çok benzer. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın.Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin.

Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. ve 3. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. ilk matrisin sütun sayısının. Grafiğin renklerini. 5. Ancak.5 olur. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. 4. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Bu yüzden. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. Excel'i yaratanların bir azizliği. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. yuvarlanmış rakam 3456. bir sütuna sayıları girdiyseniz. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın.1) fonksiyonunu kullanırsanız. yoksa fonksiyon döngüye girer. Bunları doldurun.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Bu sekmeler. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. adımı çıkacak. bu tercih size kalmış. Grafiğin üzerine çift tıklayın.45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz.) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. 2. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. Örneğin 3456.

Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 . Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız.) Dosyayı PERSONAL. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN. yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın.bir kitap (workbook) açın. 39-OTOMATĐK BĐÇĐM. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Tabii. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. FORMÜL OLARAK DEĞĐL. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. 40-ROMEN RAKAMLARI. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz.C ells c.Formula=c. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.

Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. Đşte bu kadar. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. satıra kopyalamak istiyorum. bütün yapacağınız önce hedef. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor. — Komutlar bölümüne gelin. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak.(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Hesap makinesi programı açılacaktır. Eğer sayfayı kopyalamak. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin.

yazdırabilirsiniz. Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Alt + F8 tuşlarına basın. Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar. Ctrl + S tuşlarına basın. kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. " " yazın.. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak. Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız. 288 . Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. 5. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. 3. Dosyayı Personal. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Sub arabul() Selection.15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. Mart vs. Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek. 4. Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir. Burada iki satır arasına Selection. fare düğmesinden elinizi çekin. 2.Replace "~*". " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1.Replace "~*". Bundan böyle. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. 6. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor. 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok.

Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. listeden Düzen 289 . siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. 48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Sağ fare düğmesine basın. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. 3. Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler. Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Excel otomatik olarak açılacak. Böylece grafiğinizin formatını. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. 1. Buradaki örnek. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli. 2. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu.

Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. 290 . Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur.komutunu seçili duruma getirin. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur.. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz. Burada iki şifre kısmı vardır. Asıl yapmak istediğim. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz. dosya sadece okuma modunda açılır. (Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz.. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As. daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır.. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. Excel belgenizi hazırlayın. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden. ikinci şifre de istenir. Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır. kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi. 5. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok.. 4. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. makinemdeki fontları düzenleme. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun. Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. Dosyanın açılabilmesini. Ancak makinenizde Word de varsa. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. Sadece ilk şifre kullanıldığında.. fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin.

Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte. Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür. Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var. Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok. Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara.INI'den aldığını söylediler. Arial Tur.) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN.0=Arial. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için . Courier fontlarında) FAX-WORKS.162 Arial.0=Arial.) Excel 97 de böyle bir sorun yok. Arial.162 Arial Tur. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur). sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır. For Each döngüsü. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler.162=Arial. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini. Böylece.0\Word\Options bölümünü açın. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor.. FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz. Faks yazılımında da karşımıza çıktı.Şekildeki program kodunun ilk satırı. çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından. Rapidd Comm.(örneği sadece Arial için veriyoruz.INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz.INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun. Bu makro. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok.162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN. Konuyu bilgilerinize sunar. yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. 291 . Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm. For Each döngüsünün devamındaki komut. her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir.

Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın. FindArea.0\Word bölümünü açın. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız.Active 292 .CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak. Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil. — Bu değeri 1 yapın. 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection. araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın. Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. — Regedit programından çıkın. — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz. Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum.Max(FindArea). — Bu değeri 8192 yapın. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor. After:=ActiveCell). 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın. — Regedit programından çıkın.Find(What:=Application. Makroyu çalıştırmak için. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin.

fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. bırakın. Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır. Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. saat aralıklarını belirlemeye geldi. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. Son bir şey kaldı. Özelleştir penceresini kapatın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. Kategorilerden ' formlar' ı seçin. Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. Bunu. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın.Tamam düğmesine basın. Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. 2. 5. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın. Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın. Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri. Sihirbazın 3. 4. Sıra. Grafik ekrana gelecektir. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz. Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın.

makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz.XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır. Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip. en son sürümünü kullanmanızdır. Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun. Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın. Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. isimler seçili duruma geleceklerdir. Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz. bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. 59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır. Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp. Bu araç 294 . Excel 5. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın. Aç düğmesine basın. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun. l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın.0 Türkçe kullanıyorum. Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor.

Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör"."krank mili". bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim. Adı da =ELEMAN() bu formülün. üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım. Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var. Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor. Bu işin bizlere göre en kısa yolu. 295 ."Amortisör".) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım. Ancak benim bir isteğim var. Birinci kolay. hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem."mitsubishi kriko") olacaktır. 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık. Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. Ancak onun formülleri değil. Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım. Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin. Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın. 2. Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var. "sibop". Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir. Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci. 3 ve 4 olsun. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak. Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir. Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor."liste1". Bunların parça numaraları da sırasıyla 1. Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman. 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor. A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim. Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var.. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin.."sibop". sadece sayıları görmesini istiyorum. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz..."liste2". Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum.

Gerisi otomatik. Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını.Cells c. eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum. Sub kucharf() For Each c In Selection. Sub buyharf() For Each c In Selection. Sub Form2val() For Each c in Selection. Ne yapalım.value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz.Value = UCase$(c. Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız. Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız.Cells c.formula=c. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum. Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor.Value = LCase$(c. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 .Cells c.Value) Next c End Sub hemen altındaki. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor. Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Bir küçük problem var. Bunun için yapacağınız şey öyle. büyük Đ harfini küçültemiyor. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor.

"ahmet". Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum.gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin. Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 . E3 hücresi için de problem yok. Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz. Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin. Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. Şimdi. Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor. ödevlerimde kullanabilirim.

E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor.INI dosyasında oluşturuyorsunuz. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli. Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Bu problem 123 for Windows’da da var. E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor. Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor.INI isimli bir dosyası var. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Onun da QPW. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 . Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor. Excel 5. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor. Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. 1-2-3'de "Fill by Example". Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Quattro Pro for Windows’da da. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır. Örneğin Çalışanlar=Serkan. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. Listeniz hazır.Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Fulya. Excel'de "Auto Fill". Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin.

Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Eğer Excel'de çalışıyorsanız. 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. 299 . Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Eh. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor.olarak çalınıyor. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. Bu arada. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. günü birinde işinize yarayabilir. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. Örneğin ' C:\ocak 98\rapor. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip.

bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum.Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın. Ben. yanlışsa) şeklinde kullanılır. doğruysa. Resim her şeyi anlatıyor. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer.EĞER(A1=2. Burada isim verilen alan. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir.B30) veya @SUM(TOP) ile.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim.. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1."ali". Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1. 2 ise "veli" yazılması gibi. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki. eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor. Örneğin bu sayı 1 ise "ali". 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor."yok")) şeklinde olacaktır. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor. YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz. örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 .. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz. Bunu nasıl başarabilirim. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz."veli". o zaman da "yok" metni görüntüleniyor. Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. Bu işlemi. Đsmi TOP olan B1. Artık bunlara gerek yok. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir. Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık. Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır. 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var. Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor. EĞER formülü EĞER(karşılaştırma.

74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Formülü =INDEX(Değerler. Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Yani diyor ki.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Bu formülün iki parametresi var. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A.B1) şeklinde. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim. 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün. Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Öyle bir formüle ihtiyacım var ki. B1 hücresine "ali" yazılmış. 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 .ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). Bunu nasıl başarabilirim. ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı.yazılsın. Formülün işleyişine gelince. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı.

79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. 80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. sadece ilk iki veriyi girin. 5. 2. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. sol fare düğmesine basın. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. otomatik olarak günler arttırılır. 3.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Bu seçeneğin üzerine gidin. Đşte bu kadar. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz. bir gizleyebilirsiniz. Eğer sadece tek hücre seçerseniz. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. Ad bölümüne tıklayın. bir defa daha bastığınızda gizlenir. düğmelerden devam edelim derim. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. 4. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Excel’de bu işin de bir kolayı var. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. kulp denilen. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Fakat bunların sütunlara 302 . Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. ENTER tuşuna basın. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın.

Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir. Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin.adımda. 6. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın.##0.. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor."")) formülünü girin. alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #.1*kal_sure. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. eğer #. Đşte median değerleriniz! 303 . üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin.0. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. — Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin.##. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum. — Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir.sığması zor oluyor. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın. Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor. Biz. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. ifadesini yazmalısınız. D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3. Bu işi. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin. — 3. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler.

Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. Belgeyi açtığınızda. E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. oraya sonra döneceğiz. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın.Bu örnekte. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı. siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. Word ile bunu başarabiliyorsunuz. Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. 82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba. Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın. Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. Benim ise farklı bir isteğim var. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar.

Şimdi dosyayı kaydedelim. Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız. boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Excel programını açın. Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım. Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak. daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın. Şimdi Internet'e bağlanın. Geçmiş olsun. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek.karşılaşacaksınız. Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . Office kurulum programı çalışacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz. 3. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın. Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin.Araçlar menüsünden Makro komutunu. 2.Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın.Temel Korkmaz 1. bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir.Makro Kaydetmek . 313 . Makro Kaydet penceresinde. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce. Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz. Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak.Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın. yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir. buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek. Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz.M.

Şekil-2 4.. Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin. buradan da Makrolar. (Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi. Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık. Araçlar menüsünden Makro.. Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi.M. Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın. komutunu tıklayın. Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik.Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz.Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir.) 314 .Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Makrolar Makro Çalıştırmak .

bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay. unutmayın ki makro. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. başka bir dosya açtınız. Makrolar Makro Düzenlemek . kayıt işlerini yaparken. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. Yine de seçim sizin. Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. Pekala. Her defasında makroyu çalıştırıp.Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti.M. makroyu hazırlarken. Nedenini biliyorsunuz. makro kaydetmek demek. Excel bunun için size imkan sağlıyor. Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. Makroyu kaydettiniz. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. Şimdi. Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. bitmiş ve kullanılmış. Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz. Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler. sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. Şöyle düşünün. Diğer. Tabi. Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. sizin de fark ettiğiniz gibi. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız. Yani. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz. hazırlanmış. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak. Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız. Doğru. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. 315 . Ama yine belirtiyoruz. oluşturduğunuz makro.

Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez.. Mavi olan kısım. 1. buradan da Makrolar. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz. Tıkladığınızda.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. Kabaca söylemek gerekirse. yazının yeşil olması değil.Araçlar menüsünden Makro komutunu. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder. Programın aslını oluştururlar. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. programda yok demektir. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir.. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. Bu arada tabi ki. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. Programa dahil edilmezler. 2. gelelim hatanın düzeltilmesine. Visual Basic diline ait bir komuttur. Bunlar sadece bilgi verirler. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız. komutunu tıklayın. Mavi. Bu kısa açıklamalardan sonra. Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır.Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. Olmazsa. satırın başında bulunan (') işaretidir. Buradaki asıl ayırt edici özellik. 316 . mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. Yeşil ve Siyah.

“mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin.Select ActiveCell. program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır. virüsler. ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir. Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor. Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz.M. Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür. Bu bir uyarı penceresidir. Excel sizi bu konuda uyarıyor. ActiveCell. Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür.M. Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. Makrolar Makro Uyarısı . Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Makrolar Virüsler .FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün. Đşte. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan. Herhangi bir arkadaşınızdan. makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. Pencereyi mutlaka okuyun. Range("A6"). Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 . Unutmayın ki. Klavyeden “M” harfini girin.Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir.FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin.

Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz. 1. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz. 2. Ancak. Mesela Kısayol Tuşu. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz. Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan.Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın. Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar. 318 . makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir.Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın. virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir.M. Dolayısıyla.Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın. 3. makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz. Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz. Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz. makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir. Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. yapmanız gereken şey çok basit. Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi. Bu tür bir koruma istiyorsanız.

Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak . 10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak. 4.Yeni Makro Kaydet..Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi.. Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın. 3. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin.Makro1 Çalışma Kitabını açın. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın.B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin. komutunu çalıştırın. Tamam düğmesine tıklayın. 1. 8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın. Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır. Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır. 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin. Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın. Boş bir çalışma sayfasına geçin. 319 . Adınızın sığacağı kadar. 2. Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin.Fare ile B2 hücresini seçin.M.

Font.xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2").12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin. Tek fark.ColumnWidth = 22.ColorIndex = 1 .Select Columns("B:B").VerticalAlignment = xlBottom .ShrinkToFit = False .Pattern = xlSolid End With Selection. Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection . komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz.M. Temel Korkmaz" Range("B2"). Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx.Font. Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”.Italic = True Selection. 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun. Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar . Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır. programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır.WrapText = False . 320 . Temel Korkmaz olarak girdik. 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa.Select Selection.57 ActiveCell.Font. Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.Orientation = 0 ..xx. biz adımızı M.FormulaR1C1 = "M. Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir. ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur.ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım. Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi.Interior .MergeCells = False End With With Selection.Bold = True Selection.HorizontalAlignment = xlCenter . Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık. Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar.Font. Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır. Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın.AddIndent = False ..

HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır. Örneğimizin 14. Geçerli sütun genişliğinin 8.Font. sütun genişliğinin 22. Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti.Range("B2").Select Makroyu hazırlarken 6.57 B sütununun (sadece hücre değil).FormulaR1C1 = "M.Font.ShrinkToFit = False . Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde. Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır. bu defa bu satır koda eklenmiş oldu. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında. Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi.43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1. kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir.Interior . Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı. KĐTAP’ında anlatmıştık. bu hücreye ait olan işlemlerdir.Font.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar. Range("B2"). With Selection . Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için. Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar. Selection. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar.Orientation = 0 .Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder.ColumnWidth = 22. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler. Selection.Pattern = xlSolid 321 .MergeCells = False End With With–End With deyimi.WrapText = False .VerticalAlignment = xlBottom . VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır.ColorIndex = 1 . Columns("B:B"). With Selection. Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur.HorizontalAlignment = xlCenter . Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz. With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır. adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik.57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır.Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular. Selection. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır. Adımda Eter tuşuna basılmıştı. Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk. ActiveCell.

End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1. her kullanmak istediğinizde. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz.. buraya kadar olan kısımda.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama .. Araçlar> Makro> Makrolar. 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak. cildi mevcutsa. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1.ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. Selection. 1-Araçlar>Özeleştir. 1. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz.. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın.M. Tabi ki bu düşünce. oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz.Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir. 322 . Seçim size ait. şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak. Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu. baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz. Evet. Oysa. renk olan siyahın olduğu anlatılır. Excel.Font..> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. 2. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu. 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. Hem de hata yapma olasılığı var. makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım.

Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik.. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin.. Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin.5-Düğme. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken. 7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin. Araç Çubuğunda yerini aldığında. komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. 323 . için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin. Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin.. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın. Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler. Makro Ata. düzenlemek vs.

. Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar. komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden. Mesela. Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim. Makrolar Makrolarda Adres .M..” Evet. Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur. Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil.8-Tamam düğmesine tıklayın. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. Fakat makroyu çalıştırdığımızda. Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor. Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz. 324 . 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil.M. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın. Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir. Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır. Temel Korkmaz Aslında bu konu. Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek .

aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. satırdaki hücre A. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. $B$1 vs. hücrenin tam adresi. Microsoft Excel . formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. B6 hücresindeki formül. sütun ve 10. iki nokta üst üste imi (:) girin. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. A1 gibi hücre başvurusu. B7 hücresindeki formül. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. satırdaki tüm hücreler 5. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. Başvuru. Örneğin. Aşağıdaki örnekte. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. D sütunuyla 50. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. B7 hücresine kopyalanmıştır. 325 . Bu işleme. mutlak başvuru $A$1.satıra kadar olan hücreler 15. sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. Göreceli başvuru kullanma. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi. sütuna kadar olan hücreler 5. B6 hücresi. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. Başvurularla. dış başvuru denir. Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık. biçimini alır. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Aşağıdakiler. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. satırdan 20. Bir hücreye başvurmak için. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. Örneğin. uzaktan başvuru denir. Aşağıdaki örnekte. sütundaki bütün hücreler H. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. Varsayılan olarak. Buna başvurmak için A.2. sütun harfini. başvuru örnekleridir. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. sütun ve 10. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. =A5 formülünü içermektedir. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. satır ve B. arkasından da satır numarasını girin. göreceli başvuru denir. Microsoft Excel. satıra kadar olan bütün hücreler H. sütundan E. D50. Ayrıca. Bir hücre aralığına başvurmak için. satırdan 10. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. sütundan J. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır.

çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. özgün formüllerdeki başvuruları. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi. hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. örneğin. taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz. Bu formülü. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok.. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun. her iki başvuru da değişir. 4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. formülünüz A5 hücresini. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız. o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. komutunu tıklayın. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. Hücreleri taşırsanız.Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. Tek fark makroyu kaydederken. Bununla birlikte.. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. Kopyalanan formüller. göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. formüle. C8 hücresine kopyalarsanız. Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır. çoğaltılmış formül. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. çoğaltılmış formüllerde ayarlar. Tamamen birbirinin aynısı. Örneğin. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın. Sonra hücreleri yeniden kopyalayın. buradan da Yeni Makro Kaydet. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. bir mutlak başvuru kullanın. Tamam düğmesini tıklayın. Örneğin. Biz D6 326 . C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek.

Orientation = 0 . bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir. 1).ColorIndex = 1 . O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek. Aşağıdaki görüntüyü aldık. Evet aslında aynı makroyu yazdık.Pattern = xlSolid End With Selection. Fakat.Font. 1).Columns("A:A").Font. ActiveCell. Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş.Select 327 .Range("A1").Font.ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır.Select Range("B2").Offset(1. Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz.Range("A1").MergeCells = False End With With Selection.VerticalAlignment = xlBottom .hücresini seçtik ve çalıştırdık.Select Selection.EntireColumn.Font. Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi. Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık.ColumnWidth= 22.FormulaR1C1 = "M.ShrinkToFit = False .Bold = True Selection.Offset(1.Select ActiveCell. Temel Korkmaz" ActiveCell. Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var.Italic = True Selection. ActiveCell. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki.57 ActiveCell. başvuru tipini değiştirdik. Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi.Interior .Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .HorizontalAlignment = xlCenter .WrapText = False .

FormulaR1C1 = "M.Kelime Đşlem Programları C.Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B. Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.Đşletim Sistemi Programları D. Temel Korkmaz" ActiveCell.FormulaR1C1 = "M.Select Range("B2").Columns("A:A").Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında.ColumnWidth = 22.EntireColumn.Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B. bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır. Temel Korkmaz" ActiveCell.Elektronik tablolama programları B.57 Columns("B:B").Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.57 ActiveCell.Excel’de grafik çizilebilir ? D.Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A.ActiveCell.Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .ColumnWidth = 22. Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.Temel Bilgiler Microsoft Excel.1’de yer almaktadır. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir.(Resim 1.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Resim 1. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Resim 1. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Resim 1.4) . sütunlar ise harflerle belirtilir.

Save As Html. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. Save As. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.(Resim 1. . Save As ise. Book2 gibi isimler verilir. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız.Hangi yolu kullanırsak kullanalım.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. || Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. (Resim 1.4) Menüde Save. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.

(Resim 1.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. . Resim 1. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız.Resim 1. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. (Resim 1. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.7) İkinci yol.

’ yazalım.9) ve fontu değiştiren komutu uygularız. sayı veya formul girilebilir. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin.9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. (Resim 1. . Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama. eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır. yüksek.10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda.Resim 1. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır. (Resim 1. veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür. (Resim 1.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir. kaliteli. başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir. B2 hücresine ‘Çağdaş. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha..

Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir. Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli .11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır.(Resim 1. hücreye yeni bilgiler yazarak . eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir. yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz. Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz. || (Resim 1.12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak.13) Resim 1.13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. (Resim 1. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır.

COPY düğmesinden de ulaşılabilir. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır.Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir.14 yapıştırılabilir. Taşıma işleminde de olduğu gibi. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir. EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir. Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir.yöntemler kullanılabilir. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur. seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra. PASTE komutunun uygulanması için. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır.(Resim 2. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1. CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde.1) .

2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi. Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa .2 Resim 2. A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır. (Resim 2. Kalın. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir.Resim 2. Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır. Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir. sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir. Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir.2) Resim 2.2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir.1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. çoğaltılabilir. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2. gösterilmesi .3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp.

(Resim 2.5 . çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir. Ya da. || Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de.Resim 2. (Resim 2. Right sağa hizalar. Center Across Selection hücreler arasında hizalar. Resim 2.3 Single.Justify iki yana. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir. metinler soldan. Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir. Center ortalar.4) Resim 2. Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder. altı tek çizgili . sayılar ise sağdan hizalanırlar. Double altı çift çizgili yazmak içindir.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır.5) Left sola hizalar. Ancak hücre içinde metinlerin sağdan.

altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir.5 kullanılır. Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir.5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise. inside ile de içine çizgi çekilir. None. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise.7) HIDE komutu . Bir hücrenin üstüne. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir. yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır. hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini.6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır. Line style ile çizginin düz kesik.6) (Resim 2. || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir. çift çizgi mi… olacağı belirlenir. Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir. (Resim 2.

(Resim 2. Insert menüsündeki Cells (Hücre).8) Resim 2. Resim 2. satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir.8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip. çıkarılabilir. Row (Satır).Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir.ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir. || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak . satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır. Column (Sütun) komutları kullanılır. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir. Bir hücreyi.Satır ya da sütun eklemek için.7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği.

|| Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir.Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. CTRL+. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür.Excel’de yanlışlıkla bir hücre. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz. grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. Excel bu değişimi yapabilir.'e basarak tarihi. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. İstediğiniz . bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir.

uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız. işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz. CountNums. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız. Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz. Count. CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur.) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz. || Başa dön || Kendinize Bir Not . Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir. Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz.

Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır. Açılan pencerede (Resim 2. Resim 2.Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin. CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar. Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz. her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir. Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin. Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin.9 || Başa dön || . Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin.9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür. Comments&Indicator'ı seçin.

Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir. (Resim 2.10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir.10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır. Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır.11 .. Resim 2. Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman. || Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir. Resim 2.

Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla. yazılacak ilk sayfaya .12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur. kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı. First Page Number başlığıyla. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2. Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır.(Resim 3.1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir. || Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir.1) Resim 3. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır. kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği. olduğu belirlenir. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir.

Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır.Center on Page seçeneği.2 İkinci bölüm Margins’ dir.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir. .Seçeneklerin ikiside seçili ise. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. dosya adı. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur. Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir. Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır. seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider. Excel sayfasının adı.2 Üçüncü bölüm Header Footer. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar. Resim 3. Resim 3. Header. Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir. Üst. Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir. alt.

Kılavuz çizgilerini. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi. bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir.4) Resim 3. varsayılan yazıcıya gönderilir. yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir. sayfaların yalnızca belirli . Seçilen bir hücre erimi. (Resim 3. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla.4 Print komutu kullanılırsa. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi.Print düğmesine tıkladığınızda. notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir. || Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır.3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir. Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz.Resim 3.

ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz. Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz. || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız. Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın. Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız. Etiketinizi. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . tıklamak yeterlidir. || Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin.

İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir. || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir.Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur. hazırlanır. || Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart. Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır.doğruysa_değer. Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır.

Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler.Resim 5. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır. Resim 5. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır. Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir.2 1.1 Resim 5. . Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2.

isimleri göstermez. Resim 5. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır. DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir. Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır. Show Value : Değerleri grafiğe ekler.Değerler ise çalışma sayfasına . || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu.Placement : Legend’ın yerini belirler. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır. rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir.4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise. Show Label : Başlıkları grafikte gösterir.

. || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir. Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir. Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. || Başa dön || Grafiğin Rengini.değiştirilebilir. || Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful