I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

şablon ya da sunum için bir proje vardır. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Bu nesneler. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. . o olaya atanmış bulunan kodları görün. Araçlar. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. ardından Yordam kutusundan. Excel içinde yer alır. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Nesne Görüntüle düğmesine basın. VBA. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. belge. Nesne kutusundan. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. 1.III. nesneye tıkladıktan sonra. Seçenekler menüsündeki. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Belgeler. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Nesne kutusunda. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Microsoft Power Point. herhangi bir olay üzerine basarak. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. 2. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Düzenleyici sekmesinden. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. A. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. nesneye tıkadıktan sonra. Özellikler Penceresi Bir özellik. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. rengi. Bir nesnenin boyu. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. belge. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Visual Basic for Application. Microsoft Excel. belge. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Kod Görüntüle düğmesine basın. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. belge. bir nesneye tıklayın. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Her proje içinde ise. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir.

Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. . Böylece olay oluştuğunda.B. Sub yordamlar standart modüller. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. düğmeler. vb) belli olayları tanırlar. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. metin kutuları. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Visual Basic nesneleri (formlar. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır.üzerine gelme. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır.

Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Olay yordamları. örneğin Command1_Click. . Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir.KeyDown: Bir tuşa basmak. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. 2. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. 1. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Sub procedure’ınız hazır. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. 3. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. 3. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur.

Nesneler (objects). Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. baz. çizim. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). bir düğme nesne olarak adlandırılır. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Function UcretHes(deger1. grafik. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. sayfa (sheet). Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. Rows (Satırlar). Cells (Hücreler). Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. baz. Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. deger2. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır.Bir sub ise belli bir işi yapar. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir.

Nesne.Bold = True Cells(5. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar .Clear ActiveWorkbook.Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Font.Range("a1") 1. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar.Size = 34 2. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır. ardından nokta ile metot kullanılır. Metotların kullanımında nesne.Close 4.Metot ActiveCell. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3.1).Font.Workbooks("butce").Worksheet("ocak").

Value 1.8:8") Birinci. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.Sheets("Sheet1"). Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.3:3. C.Font.1) Değerleri: Range (“A1”).F:F") A. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). ve F kolonları 2.Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). 1).Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır. . sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.1). Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Range (“A1”) Cells(1.Activate Range("A1:B5"). Aşağıdaki örnekte Cells(6. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.Value Cells(1.C:C.Cells(6.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. sekizinci satır Range("A:A.1) . Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. üçüncü.Range("A1:D5"). Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.Delete Range("B5").G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1.Select Range("A1").

birinci satırı döndürür. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır.Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Rows(3). Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. 3). satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3. üçüncü. Rows(5)) . beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1").Rows(1).Font. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. daha kolay erişim için.Cells(counter.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız.

Goto Reference:="MyRange" Selection.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.Font. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.Goto Reference:="MyBook.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır. Aşağıdaki örnek MayBook. Sub FormatSales() Range("[Report. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Sub ClearRange() Application.xls!MyRange").xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.[A1:B5].myUnion.xls]Sheet1!Sales").Value = 30 End Sub 5.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.Font. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") .Bold = True End Sub 4. Sub SetValue() [MyRange]. Aşağıdaki örnek MyBook.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1"). Sub ClearRange() Application.xls!MyRange" Selection.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.

Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz.ClearContents End Sub . Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").If c. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz. 3). sütunun 1 den 20.Formula = "=RAND()" myRange.Cells(counter. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler.Offset(1.Cells.Font.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz.Bold = True End Sub 8. Aşağıdaki örnekte 3.Interior. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Sub Underline() ActiveCell.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7.Font.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. 3).Range("A1:D5") myRange. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır.Value < limit Then c.

(Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak . Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. Kaydet ile kullanımı aynıdır. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. Kenar boşlukları. Tıklandığında üzerinde Sayfa. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır. Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur. sol. KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir.EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz. alt. ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. ( Çizgiler görülmeyecektir. Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. Üstbilgi / Altbilgi .

Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız . Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. Đstatistikler. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür. satırın . Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir.) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. kes. KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. satırın . burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. Özet. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır. Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle.bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır. DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . .

Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. Seriler. Sol. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Biçimler. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir. Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. . BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. Đçindekiler.YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. Daha sonrada seri türü belirlenir. Tıklanıldığında içinde Aşağı. ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Sağ . DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur. Yukarı. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir. Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim. Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır.

yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. istenirse tümü birden değiştirilebilir. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. Yapıştır. . RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler. Tıklanıldığında Tanımla. resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar. özel isimler verilebilir. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . sütun. Uygula. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir. satır. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . çalışma sayfası. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. Yarat. Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir. Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır.

yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır . Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. Đstenilen alanlara link atılır. değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır. sayfayı gizleme. BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. .HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin. NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır. Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır. Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir. bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................49 METĐN FONKSĐYONLARI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52 SOLDAN ........................................................52 SAYIDÜZENLE.....................................................................................................................................................................44 BUGÜN ......................47 SAAT ....................................................................54 YĐNELE .......................................................................................................................................................................................................................................................................51 BUL ...............................................................................................................................................................................................................................................................50 DAMGA ...............................................56 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme............................................44 TARĐH ......................................................................56 YERĐNEKOY .45 ZAMANSAYISI ............................................................................53 YAZIM...............................................................................................................................................................................................................................................53 KÜÇÜKHARF..................48 SERĐAY ..................................46 HAFTANINGÜNÜ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma ..39 Formülü düzenleme....53 UZUNLUK .............................................................................................................................................................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında.......................................................................................................................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................55 MBUL($B$17...............................................DÜZENĐ..................................51 ÖZDEŞ............42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında......................................................27 Formül sözdizimi hakkında...............................................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI ................................................................................ renk .......... hesaplama........................................................................................55 MBUL............. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?..........42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda..................................................................................................................... kopyaladığınızda..............................................................................................................54 DEĞĐŞTĐR .45 TARĐHSAYISI......................................................................... grafik......................................44 GÜN..........................50 KOD..............................................................................................................................................39 Formül sözdizimi hakkında.46 YIL.................. ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? ...........51 LĐRA ..............................................46 DAKĐKA....................................................................................................................44 ŞĐMDĐ ........................................................................................41 R1C1 başvuruları hakkında.................40 Formülü veya dizi formülünü silme ..............50 BĐRLEŞTĐR ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................$A$14) eşittir 5....................53 PARÇAAL...............................................39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında ................................................................................................................................................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark ...........43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında .......................................................................49 ĐŞGÜNÜ .................................................................................................................54 SAĞDAN.49 HAFTASAY ......................39 Dizi formülünü düzenleme.........................................................................................................................................................................................................47 AY........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri............................................................50 TEMĐZ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................48 TAMĐŞGÜNÜ..........43 BUGÜN ..................................................................................................................47 SERĐTARĐH................................................................................................

.........................68 EĞER ....................................................................................................................................................................................................69 ORTANCA .....................................................................................................................................61 LOG10 ................................................................................................................................................................................68 YANLIŞ................................................................................................................................................61 TEK..............................................................................................................................................72 HATA.....................................................................................................................69 YADA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................69 DOĞRU ...........................................................................................58 EĞERSAY(A3:A6...................................................66 TAN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ...................56 KIRP ........................................................................................................................59 TABANAYUVARLA ...........................64 AŞAĞIYUVARLA................................................................................................................................61 KYUVARLA ...........................................................................................................TĐPĐ ......................................................................................................................................71 BOŞLUKSAY....................................................................................................................................................................................................64 ĐŞARET...........................................................................................................................................................................................................................................................”elmalar”) eşittir 2 ..................................65 SĐN ................................................................................................................................................................64 YUKARIYUVARLA.............................................................................................................................................................................................................................................59 OBEB...............................................................................68 DEĞĐL............................................................................................................................................................................................................................................................................... B4<100) eşittir DOĞRU................................................................................73 E Đşlevleri ....................................................................................................................57 BÜYÜKHARF..............................58 EĞERSAY ...........................57 SAYIYAÇEVĐR...............................................................................................................................................................................................60 LOG ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................70 MAK ...................72 BĐLGĐ............................................60 LN ..................................................................................................................................................................................................................................................................65 TOPLA............................................................71 HÜCRE ........................................................................................................................................................................................................................59 ÇARPINIM ....70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI........................................................................................................................................................................................63 RASGELEARADA ................................................................62 ÇARPIM ........................................................................................................................................................................58 COS..............................................................................................................................................................................................................................................................62 PĐ.....67 VE(1<B4..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 ETOPLA ..........................62 S_SAYI_ÜRET..............................................................................................................................................................................................................56 METNEÇEVĐR..........................................................................................................................................57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR .............................................57 TAVANAYUVARLA .....................................................................................................................................................................................................................................................................67 NSAT ....................................................................................M...........................................................................................57 Örnek.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 OKEK .......................62 BÖLÜM .............................................................70 ORTALAMA.......................................................................................................................................................................67 VE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 ......................63 YUVARLA ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 ALTTOPLAM ...................................................................................................60 TAMSAYI ...........................................................................................................................................61 MOD .............................63 ROMEN .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 MUTLAK .............................................................................................................65 KAREKÖK .....................................................................................................................................................................69 MĐN...........................58 ÇĐFT...............................................................................................................................................................................................................59 ÜS ...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................83 BĐRLEŞTĐR ........................................................................................................................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında .....................75 YOKSAY.............................................................................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları........................................................................................................................................................................78 SATIRSAY ................................................................................................................................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ......79 HATA MESAJLARI...............................................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?...................................................75 S .........................................................................................................................................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? .............................................................................................................................................................................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri .....................................................................................................................78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ..............................................................................................................................................................................................................................EÇĐFTSE..................................................................................................................................................................................................................................................................................75 TĐP .....................................................................91 ......................................................................................77 SÜTUNSAY .............................................................................................................................................................................................77 DOLAYLI........80 #YOK hatasının anlamı nedir?...........................77 SÜTUN .............................................................................................................................................................................................................................................................84 Tarih ve saat girme ipuçları.................................................................74 ETEKSE.................................................................................................................................80 #AD? hatasının anlamı nedir?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? ..................................................................................80 ##### hatasının anlamı nedir? ......................................81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?..............................................76 ADRES ..............................................................................................................78 SATIR ............................................................................................................76 ALANSAY .................................................................................82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?...........................................................................................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ..........................................................................................................................................................................................................

verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Genel. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi. "Hücrelere veri girmeyi. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. Sabırsızlandığınızı görüyorum. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Tarih. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Bu durumu düzeltmek için.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. ama Excel'i tüm işlevleri." "Korkmayın. Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi. grafikler hazırlamak. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. gibi. 53. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. 54. Amacım. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Para Birimi. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. "Ama bunlar yeterli değil. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif. hücre veya hücreleri seçin.. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. benimle işiniz bittiğinde. 27 . Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum. Sayı. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. tablolama. Örneğin basılan sayfanın başlığı. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi.

Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın.000. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. 60. Sayfalara Đsim.) olarak gösterir.00 olarak gösterilir). Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Excel ondalık kesrini virgül (. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Özel Düğmeler.XLT adıyla kaydedin. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. 28 . 56. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar.00 olarak görünecektir. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. bazılarında $ işareti kullanacaksanız.). Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Excel Sayfasız Açılsın. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz.455. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. 59. Ondalık ayracının nokta. Sayfa2. Bazı hesap tablolarında TL.00 seçeneğini işaretlemişseniz.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. gerçek rakam 3. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. kenar boşlukları.455. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Excel'i her açtığınızda. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda.XLT adıyla kaydedin. 58. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. ancak hepsini değil. üstbilgi ve altbilgi alanları. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Excel'i her açtığımda yazıtipi. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin.Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Ondalık ve Basamak Ayraçları.) işaretleri ile gösterilir. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. 345. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin.##0.00 $ yazdığını göreceksiniz. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. binlik hane ayracı nokta (. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. Aslında bunu Windows 95 belirler. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. 55.… olarak isimlendirilmiştir.

#AD? (#NAME?) Formül. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Excel'de formüller kullandığımızda. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş. Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. 63. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. 8. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. Bunun pratik yolu ise. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. "Acele etmeyin" dedim. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . Bunları da öğrenin. Örneğin mart ayı toplamı. Yapılacak iş. Bu. Bu. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. #REF! Excel. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). 61. Örneğin. Belgelere Kolay Ulaşım. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar.

67. seçili alan kopyalanır.Value=Lcase$(c.Value=Ucase$(c. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. 9… veya Ocak. 3. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın.) 65. 5. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Mayıs.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. 95 no'lu püf noktası. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. geri kalan hücreler (3. Bu nasıl çalışıyor? Excel. imleç ok işareti halini alır. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 . Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Mart. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. 5. yani ayni alandan iki tane olur.Cells c. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. bkz. Diğer hücrelerin (Şubat. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. haftanın günlerini. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Sadece gün. Nisan. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. 66.… gibi).…) olarak dolar. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. 64. 4. Mart. Elimizde pound. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. 7. Fahrenhaeit. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet.Cells c.

Hızlı Kopyalama. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. "lt". Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. litreyi galona. "h") 68. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. 74. "lbm". Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. çizginizi çizin. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. "kg") =ÇEVĐR(78. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Sayfalar. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Bu işlemin en pratik yolu ise. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. hücrelerin tümünü seçin. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. 31 . 73. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. "w". Enter Tuşunu Kontrol Edin. BUNLARI DA BĐLĐN! 69. Fahrenheit'ı Celcius'a. Hücreyi Metne Uydurmak. Formül Kopyalama. Çizginin renk. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. Sayfalar. 70. "F". Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. =ÇEVĐR(1. "C") =ÇEVĐR(C12. Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor.modülün yüklenmesini sağlamalısınız. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. 71. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. Otomatik Toplam. 72. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. "gal") =ÇEVĐR(30.

bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. artık bunları düşünecek durumda değildim… 76. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. eşittir. küçüktür. Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. vs. Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. durum çubuğuna bakın. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum. xx. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. tablonuz Excel'de yapılan 32 . Büyük Alanları Seçmek. 77. Bazen tablonun tamamını değil. Eee. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Gömme. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. 8. Doğrusu. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar.75. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Tablo Yapıştırma). Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Tamam düğmesine tıklayın. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Bunları da Bilin!. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. Gömme (Embedding) işleminde ise. buna hayıflanayım mı yoksa. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. ve Bağlama..

bunu tek sayfaya sığdırmak. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. 500 milyon TL kar elde etmek için. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık. işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . 81. Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. 79. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak.değişikliklere göre güncellenir. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Tamam düğmesine tıkladığımızda. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. 78. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. B5 hücresini tanımlıyor). Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. Bazı tablolarımız. 80. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır.

Bu kamera düğmesidir. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. Sağ tarafta. yazıcıdan eksik çıkıyor. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Böylece hem eksiklerinizi. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. 84. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. 82. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin.çalıştırın. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Excel 4. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. Ancak emin olmayın. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. 83. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Sayfa2'de ise çok benzer. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Excel hücrelerine girdiğim metinler. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1.0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz.

88. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. Ancak. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. Bu sekmeler. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. ve 3. Şimdi dersimize geçelim…" 89. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. "Makrolar biraz uzman işidir. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. ilk hücreye başlığınızı yazın. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. Yine de size birkaç örnek vereceğim. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız." "Ya makrolar?" diye sordu Elif. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı. bu tercih size kalmış. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. 35 . adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. Başlık Ortalama. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. "O kadar çekinmeyin. sayı adedi. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik. 5. Word'den Excel'e Tablo. 2. FONKSĐYONLAR. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. 9. 4. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Tablo Yapıştırma. GÜN GRAFĐKLER. adımı çıkacak. yani işlevlere gelince.85. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. 87. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. 86. sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. Excel'in grafik özellikleri. grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. Fonksiyonlara. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Excel 95. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. Grafiğin renklerini. Seçimin Vaziyeti. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Bunları doldurun.

Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Yani. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.12. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse. A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. 92.5 olur. Böylece aşağıdaki gibi. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 31 Kasım için 366. 91.C3+B3).1) fonksiyonunu kullanırsanız. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. 1 Ocak için 1. 90. ilk matrisin sütun sayısının. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. 3. Ancak. bir sütuna sayıları girdiyseniz. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım.100. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir.) 36 . Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. o da artık yıllar. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. 93. Gün olacak şekilde.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Raporumuzda matrisler kullanacağız. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum. adımda ilk seçeneği işaretleyin.45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. yoksa fonksiyon döngüye girer. Grafik Sihirbazı'nın 2.31) formülünü girerseniz. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Örneğin 3456. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. yuvarlanmış rakam 3456. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Grafiğin üzerine çift tıklayın. Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Gün. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın.) 94. Bu yüzden.

girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. 99. büyük olasılıkla. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Otomatik Biçim. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz.Value=Application. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 . Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. Excel'i yaratanların bir azizliği.C ells c. Dikine Başlıklar.) Dosyayı PERSONAL. başlığın yer aldığı hücreyi seçin.Cells c. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz.Formula=c. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Tabii. formül olarak değil. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız.Trim(c. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. 96. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. 100. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Romen Rakamları. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın.Value) Next c End Sub 97. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız.

Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. orası kendilerine kalmıştı. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Şöyle Fethiye civarlarında. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Fırıldak. 101. Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Đşte bu kadar. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 . Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu.Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. bol deniz. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum. Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. artış miktarını ayarlayabilirsiniz.

sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. 5’le çarpmaktadır. 11 sonucunu verir: Formül. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. Formüller. pek çok hücre aralığını hesaplar. değerleri birleştirebilir. değerleri. Formülün sözdizimi. değişmeyen bir değer (sabit değer). Örneğin. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. bir hücreye başvurabilir. Her bir işlenen. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. Aşağıdaki formül. toplama. B15 hücresindeki değeri. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. hesaplamanın sürecini tanımlar. Formüller. Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. arkasından da formülün hesapladığı gelir. ayrıca. ancak. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. bir hücre veya aralık başvurusu. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. D5. Formül sözdizimi hakkında Formüller. çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. Sonra da. diğer hücredeki değere bağlıdır. Microsoft Excel bir formülü. formülü içeren hücre de değişir. =B15*5 Formüller. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. aşağıdaki formül. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. TOPLA çalışma sayfası işlevi. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. Örneğin. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. soldan sağa doğru. Formülün sözdizimini değiştirerek. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. Formül. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. yeniden hesaplanacaktır. formülün sonucu hücrede görüntülenir. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. bir ok tuşunu kullanın.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir. 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. 39 . bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. 3 ENTER tuşuna basın. çalışma sayfası değerleri üzerinde. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. Aşağıdaki örnek. =5+2*3 Aksi durumda. Varsayılan olarak. Đşlevler. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. formüller. Formülü içeren hücreye. Microsoft Excel’de. Bir hücrenin. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. sonra sonucu 3’le çarparak. aşağıdaki formül.

Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. sütundan J. satır ve B. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. bir dizi formülü ise. Bir formülü. yalnızca. formülü “dondurabilirsiniz”. makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. sütun ve 10. sütundan E. Formül. sütun ve 10. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. sütun harfini. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. bir dizi formülüyse.satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman. Ayrıca. satırdan 10. Microsoft Excel . Notlar 40 . hesaplanan değeriyle değiştirerek. R1C1 biçeminde. 2 DELETE tuşuna basın. satırdaki hücre A10 A. diziyi seçin. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. başvuru örnekleridir. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. Formül çubuğu etkin durumdayken. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. “R”. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. satırdan 20. R1C1 biçemi. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. 3 Dizi formülünü düzenleyin. artık yeniden hesaplamaması için. dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez. D50. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız.Formül. bir hücrenin konumunu. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. Bir hücre aralığına başvurmak için. uzaktan başvuru denir. sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. D sütunuyla 50. sütundaki bütün hücreler H:H H. Örneğin. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. arkasından bir satır numarası. Aşağıdakiler. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. iki nokta üst üste imi (:) girin. dış başvuru denir. Başvurularla. Microsoft Excel. arkasından da satır numarasını girin. Bir hücreye başvurmak için. Varsayılan olarak.

aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. B7 hücresindeki formül. 41 . “R”. B6 hücresi. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. göreceli başvuru denir. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. Örneğin. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. Bu işleme. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. Örneğin. Aşağıda. formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. hücre veya aralık başvurusunu. arkasından bir satır numarası. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. Microsoft Excel. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. sonra bir açma ayracı yazın. 2 Bir = (eşit imi) yazın. =A5 formülünü içermektedir. çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri. 6 Formülü tamamlayın. örneğin. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. hücre aralıklarını. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. bir hücrenin konumunu. Aşağıdaki örnekte. Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. bir 3-B başvuru kullanın. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. B7 hücresine kopyalanmıştır. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. yani B2’ye başvuru yapar. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Microsoft Excel.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak. işlevin adını girin. her iki başvuru da değişir. Microsoft Excel. formülünüz A5 hücresini. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. Etkin hücre A1’se. Aşağıdaki örnekte. formüle. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. 3-B başvuru. B6 hücresindeki formül. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. bir mutlak başvuru kullanın. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir.

bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. Microsoft Excel hesaplamayı. aşağıdaki örnek. STDSAPMASA. VARA. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için. dizi formüllerinde kullanılamaz. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini. MINA. SAYA. ORTALAMA işlevine verir. Dizi formüllerini. {=EĞĐLĐM(B10:B15. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. MAKA. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. hesaplamadan kaldırır. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. temel. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız. kopyaladığınızda. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . kopyaladığınızda. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. ÇARPIM. Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. A5:A15 aralığındaki. EĞER işlevi. aşağıdaki formül. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları. MIN. dizi formülleri. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. Dizi formülleri. A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır. STDSAPMA. hesaplamadan kaldırır. ORTALAMAA. Örneğin. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir. SAY. Aşağıdaki örnekte. 3-B başvurular. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Microsoft Excel hesaplamayı. VAR. başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince. başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. MAK.A10:A15)} Bir dizi formülünü. sabitleri. 3-B başvurular. Çalışma sayfasında. Sayfa2 ile Sayfa6 arasında. fakat. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. VARS ve VARSA. {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. diziyi. STDSAPMAA. dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. ORTALAMA. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için. STDSAPMAS. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. hesaplamalara ekler. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. Örnekler. Örneğin. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. Çalışma sayfasında. sayfa silerseniz.

çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları.35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz.{=EĞĐLĐM(B10:B15. Microsoft Excel. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. Büyük. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. bağlama özellikle yararlıdır.A10:A15. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa. “22-Haz-96”). bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre. Varsayılan olarak. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. Özgün çalışma kitapları. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz değer. Hesaplama devam ettikçe. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda. Bu tür bir hesaplama. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. Karmaşık bir modeli. Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma. Microsoft Excel yalnızca. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. ayrıca. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. karmaşık modelleri yükleme. Mümkün olan her defasında. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . Tarihin görüntüsünü. bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. Bununla birlikte. Dış başvurular. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. hala. komutlar seçebilir. TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. Örneğin. Microsoft Excel. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir. diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder.{35246. hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. Bağlama. Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. bu çalışma kitaplarını kaydeder. değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. fakat. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. Microsoft Excel. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin. Aşağıdaki örnekte. depolanan değeri değiştirmez. model üzerinde. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir.

1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. 1. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. TARĐH(90. TARĐH(91. ay ve günün sabit değil.35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. 1. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. TARĐH(91. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Ay 12’den büyükse. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır. Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir. 1) eşittir 31777. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. 44 . gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri sayısı. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz.ay. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.1.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını.14. TARĐH(91. formül olduğu durumda çok yararlıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. yıl. TARĐH işlevi.gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Daha fazla bilgi için. Örneğin. Sözdizimi TARĐH(yıl. 1) eşittir 332391. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir.2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Örneğin.

Örneğin.8. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız. Daha fazla bilgi için. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Windows için Microsoft Excel. tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Macintosh için Microsoft Excel ise. solundaki sayılar tarihi belirtir. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22. ŞĐMDĐ işlevine bakın.52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar.. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00. Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. 1900 tarih sisteminde 367. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir.5 seri sayısı 12. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Sürekli olarak güncelleştirilmez. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. ŞĐMDĐ işlevine bakın..55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 . Örneğin. Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir.

Daha fazla bilgi için. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0. Daha fazla bilgi için.01) eşittir 14 DAKĐKA(4. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür.007) eşittir 1904 YIL(29747. ŞĐMDĐ işlevine bakın.007) eşittir 1985 46 . Dakika. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir.ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir. Yıl. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur.007) eşittir 1900 YIL(29747.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir. Seri sayısı. gibi bir metin olarak verebilirsiniz.274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. ŞĐMDĐ işlevine bakın.

7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Gün. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. 2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Örnekler SAAT(0. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. Ay. Uyarılar 47 . 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Daha fazla bilgi için. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no. ŞĐMDĐ işlevine bakın. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi. Daha fazla bilgi için. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. ŞĐMDĐ işlevine bakın.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın.7) eşittir 16 SAAT(29747. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Saat. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.

aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. son_tarih.Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın. kesirli kısmı atılır. Daha fazla bilgi için. Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır. Aylar tamsayı değilse.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır.1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”). Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. TARĐHSAYISI(“01/12/91”). Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Bu işlev kullanılabilir değilse. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir.

Haftanın. Pazar ise: HAFTASAY(34343. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi HAFTASAY(tarih. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi. günler. sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir.SERĐAY Ayrıca bkz. 1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. Bu işlev kullanılabilir değilse. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir. Hafta Pazartesi günü başlar. Örnekler Tarih. Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Fatura ödeme tarihlerini. Hafta Pazartesi günü başlar. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir. Sayıyı tarih şeklinde görmek için. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken. 9 Ocak 1994. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. tatiller) 49 . -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse.

ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir.Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. 5. Örneğin. Karakter. Günler tamsayı değilse. {33245. Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Liste. Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir.Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. kesirli kısmı atılır. Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır.

LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir.C2. Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “. bir sayıyı metne dönüştürür.”’dır.Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir.”için debi”. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır.. metin dizisi.(#.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak.888) eşittir “99. bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”. Sözdizimi LĐRA(sayı. metin öğelerini birleştirmek için.C8. Metin2 ikinci metin dizisidir. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1.567. . Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. 4) eşittir “(0.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir.. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0.00 TL_). metin2.) Metin1.##0. Metin öğeleri. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir.00 TL).onluklar) Sayı bir sayı.. ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu.##0. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir.57 TL” LĐRA(1234. ama biçim farklarını gözardı eder. Kullanılan biçim: #.. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır. Onluklar negatifse.”/km”. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” . sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın. Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1. 2) eşittir “1234. BĐRLEŞTĐR(“C5. onlukları istenen haneye yuvarlayarak.123. “Değer”) eşittir “Toplam Değer”.567. metin2. aynı değilseler YANLIŞ’ı verir. -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. Örnekler LĐRA(1234. Uyarılar &” işleci.. 2 olduğu varsayılır. “sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 .1230 TL)” LĐRA(99.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür.567. Onluklar belirtilmezse. “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”.

BUL(“ #”. Bul_metin joker karakterler içeremez. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer.”Meryem Turkmen”. Başlangıç_sayısı. PARÇAAL(A2. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar. KarşılaştırAralık adı. Örnekler BUL(“M”. 1 olduğu varsayılır.A4. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler. metin’in uzunluğundan büyükse. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse.1. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin. Uyarılar Bul_metin.Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. metin.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz.BUL(“ #”.1. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır.A2. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır. Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir. Onluklar negatifse. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur.A3.”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Başlangıç_sayısı belirtilmezse.onluklar.1. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı. “Değişken Rezistörler #116010”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi BUL(bul_metin. “Bakır Teller #12-671-6772”. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. Uyarılar 52 . sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler.BUL(“ #”.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4. metin’de yoksa. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir. kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur. Bul_metin “” (boş metin) ise.

Örnekler SAYIDÜZENLE(1234. Boşluklar da karakter olarak sayılır. metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın. SOLDAN(A2. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır.567. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir. YAZIM. Birliği”) eşittir “e. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir.332) eşittir “44. Örneğin. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer. 1) eşittir “1234. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E. 53 . Sözdizimi SOLDAN(metin. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir. KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez. bir metinden belirli sayıda karakteri verir. E.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle. birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt. A2 hücresindeki değer “156–“ ise. Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız. SOLDAN işlevi tüm metni verir. SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. 2B”) eşittir “apt.567. Metinleri değerlere dönüştürmek için. Sayı_karakterler belirtilmezse. -1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234. Sayı_karakterler değişkeni için. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix.567. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız.6” SAYIDÜZENLE(1234. 1 olduğu varsayılır. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark.DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. e. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir.

1. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. Sözdizimi 54 . Başlangıç_sayısı. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. YAZIM. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. Başlangıç_sayısı. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. 1. Örnekler YAZIM. Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül. beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir. 6.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. sayı_karakterler. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. 2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. metin uzunluğunu aşıyorsa. 6). başlangıç_sayısı. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler. Aşağıdaki formül. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. 3.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. 3.Sözdizimi PARÇAAL(metin. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. başlangıç_sayısı. 2. 1. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir. 5. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Sözdizimi YAZIM.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. Sayı_karakterler negatifse. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2. 5. 6. 4.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. metin büyüklüğünden küçükse. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir.DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin.

Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. #DEĞER! hata değeri verilir. Sözdizimi SAĞDAN(text.YĐNELE(metin. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında. Bul_metin bulunamazsa. sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir. Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak. 1 olduğu varsayılır. aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan. başlangıç_sayısı’ndan değil. SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir. karakterden önce bir tilde (~) yazın. Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. Sayı_kere 0 (sıfır) ise. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler. 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir.3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . Örnekler MBUL(“r”. Sayı_kere tamsayı değilse. 1 olduğu varsayılır. Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz. kesirli kısmı atılır. #DEĞER! hata değeri verilir. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi. karakterle başlar. metin. MBUL işlevi 8. Sayı_karakterler belirtilmezse. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. 2. Sözdizimi MBUL(bul_metin. Örneğin. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım. Soru işareti tek bir karakteri bulur. “AYF0093. metin’in içinde. başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru). Bul_metin’de joker karakterler. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. Uyarılar MBUL işlevi.”Durum”. SOLDAN işlevine benzer. ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. MBUL işlevi her zaman. yıldız bir dizi karakteri bulur. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. Örnekler YĐNELE(“*-“. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız.

$A$14). Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. YERĐNEKOY Metinde. 1991”.$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. eski_metin. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir.MBUL($B$17. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. “2”. Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. “Satış”. 1991”. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 . çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. Dönem. Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer. “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1. “1”. eski_metin yalnız orada değiştirilir. Yineleme_sayısı eski_metin’in. yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. “1”. 1991” YERĐNEKOY(“1. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. M işlevi değer’i verir. 1) eşittir “2. bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın. Değer metne başvuruda bulunmuyorsa.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir. yeni_metin. biçim_metni) Değer sayısal bir değer. Ayraç. Dönem. Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez. Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir . “2”.MBUL($B$17. Dönem. Dönem. M işlevi “” (boş metin) verir. yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın. Yineleme_sayısı belirtilirse. 3) eşittir “1. eski_metin. Belirtilmezse. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”.6.

Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir. “gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0.715. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı. Bir sayının mutlak değeri. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir. “0. MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir. Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz. Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez. başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. Örnekler METNEÇEVĐR(2. değeri değiştirmez. 000”) eşittir 1. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Metin bu biçimlerden birinde değilse.00 TL”) eşittir “2. Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. Boşlukları düzenli olmayan. yalnız biçimi değiştirir.2. Metin. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 . Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir. işareti olmadan sayıdır.

Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir.5. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi.01) eşittir 0. 75. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. “32”.500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar. Açı derece cinsindense.0. Sayının işaretinden bağımsız olarak. 0.5. “portakallar”. EĞERSAY(A3:A6.”>55”) eşittir 2 58 . yuvarlama yapılmaz. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım. EĞERSAY(B3:B6.05) formülünü kullanın. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır.1) eşittir 1. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa.5 TAVANAYUVARLA(0. Örneğin. fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4. 0.5.5. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1. Sayı.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır.5. anlamın tam bir katıysa. 54. 42 TL ise. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Örnekler TAVANAYUVARLA(2. TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. -2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2. Örneğin. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa.047) eşittir 0. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. Sözdizimi EĞERSAY(erim. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. “elmalar” olarak ifade edilebilir.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir.42. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1. “şeftaliler”.234. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32. “>32”. ölçüt 32. Örnekler COS(1.

sıfıra doğru. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. Sayı. 1) eşittir 2 59 . Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır. Örnekler TABANAYUVARLA(2.389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı. TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örneğin. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir. Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir.71828182845904’e eşittir. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır. yuvarlama olmaz. bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7. üs alma işlecini (^) kullanın. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler ÇĐFT(1. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak.5. anlamın en yakın katına yuvarlar. 1*2*3*. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Örnekler ÜS(1) eşittir 2.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir. doğal logaritmanın tabanı olans 2. ÜS işlevi. Sabit e. Bir sayının çarpınımı. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir.. Uyarılar Sayı sayısal değilse..

Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse.5. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir.9) eşittir 8 TAMSAYI(-8.TABANAYUVARLA(-2.9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir.) Sayı1. kesirli kısmı atılır.. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse. Değer tamsayı değilse. sayı2..71828182845904) dayanırlar..5. Sözdizimi OBEB(sayı1. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır.5. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır... 1 ile 29 arasında değerlerdir. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir. Bu işlev kullanılabilir değilse. 36) eşittir 12 OBEB(7. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir. OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir.) Sayı1.. 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. . 2) eşittir 1 OBEB(24. 1) eşittir 1 OBEB(5. sayı1. sayı2. Örnekler TAMSAYI(8. kesirli kısmı atılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Doğal logaritmalar e sabitine (2. Bir her sayıyı tam olarak böler. Bu işlev kullanılabilir değilse. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. En küçük ortak kat. -2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. 0. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Örnekler OKEK(5. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler OBEB(5. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir. sayı2. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. 2) eşittir 10 OKEK(24.234. 60 . OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir.. Sözdizimi OKEK(sayı1.5 TABANAYUVARLA(0.1) eşittir 1. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 0. sayı2. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir.01) eşittir 0. Herhangi bir değer tamsayı değilse. ....

katsayı) 61 . Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. 2) eşittir 1 MOD(-3. Uyarılar LN işlevi. Sözdizimi KYUVARLA(sayı.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı. 2) eşittir 1 MOD(3. Bölen 0 ise.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Sözdizimi MOD(sayı. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır. Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. -2) eşittir -1 MOD(-3. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.454347 LN(2. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. ÜS işlevinin tersidir. Uyarılar MOD işlevi. Örnekler LN(86) eşittir 4.7182818) eşittir 4. Sonuç.7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. d) = n . bölen’le aynı işarete sahiptir. Örnekler LOG10(86) eşittir 1.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. 2.454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n. -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir. 2) eşittir 3 LOG(86. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır. Taban logaritmanın tabanıdır. Sözdizimi LOG(sayı. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir.

SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse. sayı2. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın. #DEĞER! hata değerini döndürür. Örnekler ODD(1.. 62 . mantıksal değerler. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir..2) eşittir 1.3. Örnekler KYUVARLA(10. sıfır hariç yuvarlama yapar. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır. aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. mantıksal değer. Uyarılar KYUVARLA.57079. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. Uyarılar Sayı sayısal değilse. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3. Örnekler A2:C2 hücreleri 5. Uyarılar Sayı.Sayı yuvarlanacak değerdir. TEK. katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse.. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır. Sayının işaretine bakılmaksızın.14159265358979) 15 basamağa kadar verir.. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. . yuvarlama olmaz. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz... Sayı bir tek tamsayı ise.4 KYUVARLA(5. 0.) Sayı1. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. sayı2. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1.. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2. Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10. eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan.

Bu işlev kullanılabilir değilse. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır.Bu işlev kullanılabilir değilse. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir. BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. RASGELEARADA işlevini kullanın. Payda bölendir. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4. Sözdizimi BÖLÜM(pay. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10. payda) Pay bölünendir. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.0) örneğe bakın. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. S_SAYI_ÜRET işlevini. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir. Aşağıdaki ROMEN(499. 3. Sözdizimi ROMEN(sayı. Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 . Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır.5. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler BÖLÜM(5. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız. Sözdizimi RASGELEARADA(alt. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz.

64 . Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı.14159. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır.1 Daha kısa.1 YUVARLA(-1.14159. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. 1) eşittir 2. Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse. sıfırdan uzağa yuvarlar. Sayı 3999’dan büyükse.15. 1) eşittir 2.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru.475. Sayı_rakamlar 0 ise.92654. Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa.5. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar. Sözdizimi YUVARLA(sayı. sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.149. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse.48 YUVARLA(21.4) eşittir “ID” ROMEN(1993. 3) eşittir 3. #vDEĞER! hata değeri verilir. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir. sıfıra doğru yuvarlar.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499. 2) eşittir -1. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76.9. 1) eşittir -3.2.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499.2 YUVARLA(2. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse.141 AŞAĞIYUVARLA(-3. Örnekler ROMEN(499.1 AŞAĞIYUVARLA(31415. Örnekler YUVARLA(2. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı.

Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır. sayı yukarı doğru. 3) eşittir 3.14159. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir. sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. ondalık virgülün soluna yuvarlanır. sayı yukarı doğru.22E-16.0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76.2 YUKARIYUVARLA(31415. Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı. Örnekler YUKARIYUVARLA(3. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır. 1) eşittir -3. Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Sayı negatifse. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır.2.9.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir.92654. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1. p’nin sinüsü sıfırdır.142 YUKARIYUVARLA(-3. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse 1’i. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 . Sayı_rakamlar 0’dan küçükse.14159.00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir. bu yaklaşık olarak sıfırdır.

Ölçüt 32. Toplam_erimi belirtilmezse. Ref2. Örnekler TOPLA(3. 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. aralıktaki hücreler toplanır.3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. 15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Örnek 66 . Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir. Sözdizimi ETOPLA(erim. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. Başvurulardan biri 3-B ise. Sözdizimi TOPLA(sayı1. Sayılar. 30. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı. Örneğin. Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. sayı2. B1. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir. 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez. “32”... ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz.. A1 hücresi “3”ü. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır. Toplam_erimi’ndeki hücreler. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır. bu içiçe girmiş alt toplamlar. 2.. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur. 15.) Sayı1. Örnek ALTTOPLAM(9. . “>32”.. “elmalar” olarak ifade edilebilir. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Önceki örneğin tersine.. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar. . Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. sayı2. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. ölçüt. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1. A2:E2 hücreleri 5. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. DOĞRU) eşittir 6.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar..

Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa. TAMSAYI(-4. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır. ETOPLA(A1:A4.mantıksal2. Sözdizimi NSAT(sayı. ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL.B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir.”>160000”. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4. 300000 TL. Örnekler VE(DOĞRU. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen.. Örnekler TAN(0.. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL.. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 200000 TL. TAMSAYI işlevi ise. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa.9) eşittir 8 NSAT(-8. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. Sözdizimi VE(mantıksal1. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense. 14000 TL.3) -4’ü.99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir. Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri.785) eşittir 0. Bağımsız değişkenler.) Mantıksal1..9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. 28000 TL. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 . test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur. bu değerler gözardı edilir.mantıksal2. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar.. 21000 TL. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. 400000 TL. . Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. Örnekler NSAT(8.

OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 . böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. Örnekler Aşağıdaki örnekte. 925. Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir. “Değer aralığın dışında.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500.”) eşittir “Değer aralığın dışında.”Bütçeyi aşıyor”. eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir. EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür. B4<100). YANLIŞ ise başka bir değeri verir. “Değer aralığın dışında. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise. Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2. DOĞRU verilir. 900. Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz. tüm işlemler yapılır. YANLIŞ verilir. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.””) Bir gider işlem tablosunun. EĞER(A10=100. B4. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse.TOPLA(B5:B15). Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için.VE(1<B4. Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir.”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. 500. 500. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. B4. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar. Aşağıdaki son örneğe bakın. B4<100). EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir. EĞER işlevi. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. bu cümlelerin verdiği değeri verir. Aşağıdaki tabloya bakın .”Bütçeyi aşıyor”.” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır. B4. Aksi takdirde. B2:B4’te Ocak. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek.

2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU.”C”. Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın.. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. EĞER(OrtalamaDeğer>69.”B”. Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın.. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. üçüncü EĞER cümlesi. mantıksal2. Aynı şekilde... Örneğin. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. . mantıksal2. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir. Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir.EĞER(OrtalamaDeğer>79.”A”. DEĞĐL DOĞRU’yı. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1. bu değerler dikkate alınmaz.”D”. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. DEĞĐL YANLIŞ’ı verir. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir..EĞER(OrtalamaDeğer>59.”F”)))) Yukarıdaki örnekte. mantıksal DOĞRU ise. 69 .) Mantıksal1. Mantıksal YANLIŞ ise.60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89. ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir. Sözdizimi YADA(mantıksal1. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa. “A” verilir.

sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin.. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler. Sözdizimi ORTANCA(sayı1. 70 .. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5. mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir. . orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. dizi ya da başvurular olmalıdır. sayı2.) Sayı1. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. 2. ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. sayı2. ancak. Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad. Örnekler ORTANCA(1. 2. . 4.. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir. 7. .. Sözdizimi MAK(sayı1. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa. sayı2.. boş hücre. . MAKA işlevini kullanın. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5. 3. bu değerler gözardı edilir. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir. Orta değer.. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır. 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3. 10. bu değerler gözardı edilir... sayı2. sayı2. maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Örnekler A1:A5 hücreleri 10. mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. dizi veya başvuru olmalıdır. 5. sayı2. 9.. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa.. mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa...sayı2. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer.. MĐN işlevi 0’ı verir. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.sayı2..) Sayı1. yarısı küçüktür..) Sayı1. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. Sayı. boş hücre.5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. 3. sayı ya da sayı içeren ad. 7. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa. 9. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. . Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse.. Uyarılar Bağımsız değişkenler. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise...) Sayı1. Sayı. mantıksal değerler. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. Örnekler A1:A5. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın.30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar. 4. Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. Dizideki boş hücreler.Sözdizimi MĐN(sayı1. MĐNA’yı kullanın. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. 5) eşittir 3 ORTANCA(1.

9. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir.Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. “filename” Metin olarak. Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir. “format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir.5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. aksi halde 0 verilir. Ref bitişik olmayan bir seçimse. metin değerinin sonunda “()” verilir. Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Aşağıdaki liste. Hücre boşsa boş için “b” verir. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘). ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. ref’teki ilk hücrenin başvurusu. hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“). olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir. hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. DiğerPuanlar) eşittir 10. 7. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. Hücre. Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak. Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. Aşağıdaki liste. başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. kilitliyse 1. “protect” Hücre kilitli değilse 0.

[Kırmızı]($#.#. formülün sonucu “” (boş metin)dir.A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”.00_). A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar. EĞER işlevinde HATA.##0_).##0.B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”. Uyarılar HÜCRE işlevi.0” 0.””. başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.##0.[Kırmızı]($#.##0 “.00 “P2” 0. genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır.##0) “C0’ $#. 72 .TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz.##0.00 “F2” #. Örnekler HÜCRE(“satır”.##0_). Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır.##0. Sözdizimi HATA.##0) “C0-“ $#.TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir.00 “. “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse.##0. Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda.00_).2” $#.($#. Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde.C3).00) “C2-“ %0 “P0” %0. B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30. HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.00) “C2” $#.($#. BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA.

aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım. EĞER(HATA.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş.hata_değer HATA. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. metin olarak A1 biçemi başvuru.TĐPĐ(E50)=7. değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 . Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir. Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden. E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. değer boş bir hücreye başvuru ise. aksi halde YANLIŞ’ı verir. Aksi takdirde E50’deki değer verilir. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi. kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak. “osversion” Metin olarak. byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. “Değer kullanılamıyor”. Örneğin. “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. #YOK değeri varsa. Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir.

formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın). EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa. 330. E işlevleri. 74 . #BAŞV!.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa. EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa.i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. A1:A4 sayı içermiyorsa. EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330. #SAYI/0!. “19” metin değeri 19 sayısına çevrilir. test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa. mantıksal değer. (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın.ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde. #YOK. sayı tekse YANLIŞ’ı verir. ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım. #DEĞER!. metin. “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. #BAŞV!. “Bölge1”. #AD? ya da #BOŞ!). bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır. EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi.”Sayı Yok”. hata. Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)). Örneğin. Değer. sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir. #SAYI!. Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde. EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. . EĞER işleviyle birleştiklerinde.92 TL.EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa.

#YOK. Örnekler A1 hücresi “7”yi. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir. Sayı tamsayı değilse. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Uyarılar Sayı sayısal değilse.5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir. A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih. S işlevi. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Sayı tamsayı değilse. Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. kesirli kısmı atılır. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. kesirli kısmı atılır. Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür.

DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi. Aksi halde. 76 .4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir. YANLIŞ’sa.2\3. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi. mutlak_sayı. Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler. mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir. metin.#YOK hata değerini girerek. YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. TĐP Değerin tipini verir. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı. Sözdizimi ADRES(satır_sayısı. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir. sütun_sayısı. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1. ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın. formül #YOK hata değerini verir. göreceli sütun 3 Göreceli satır. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. en çok BAĞIMSIZ. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın. a1. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir.

Alan.5.2) eşittir “C$2” ADRES(2. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız.”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir.1.3. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır.YANLIŞ.1.6}) eşittir 3 77 .3.3) eşittir “$C$2” ADRES(2.2. SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir.2. Tablo_metni belirtilmezse.YANLIŞ. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse.F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4.E5. Ref belirtilmezse. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1.3. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4.3. tablo adı kullanılmaz. Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.2.3\4. Örnekler ADRES(2.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir.

ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler. Başvurular. Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur. Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. Ref belirtilmezse. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini. R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. #BAŞV! hata değerini verir. DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir. Kaynak çalışma kitabı açık değilse.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1. B2 hücresi ise 1. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. Örneğin. Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz. DOLAYLI işlevini kullanın. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın. R1C1 biçemi bir başvuru. DOLAYLI. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa. A1 YANLIŞ’sa. Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse. a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru. 78 . Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir.

Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir.2.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir. Not Varsayılan olarak. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz. =Destek Satışlar formülünü girerek.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar. aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. mutlak hücre başvurularını kullanır. yeni dizinin ilk sütunu. Etiketler arasındaki boşluk. hücreleri. Örneğin. verilere başvurmak için. Örneğin.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. PlanlananSatışlar adı. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. dizinin ilk satırını. hücre aralıkların. 79 .5. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi. Çalışma sayfasında. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir. bir tablo. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa. Adlar. ĐlkDönemSatışlar adı.3\4. Bu örnekte. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz. Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. formülleri veya sabitleri göstermek için. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz. Aşağıdaki formül. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa. Bir dizinin devrik dönüşümü. Örneğin. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz. Örneğin. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım. formülün. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman. PlanlananSatışlar adını. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. adlar. Örneğin.

Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. Bu hatayı düzeltmek için. sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. Örneğin. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. Hücredeki formül. Microsoft Excel boşu. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. formülün sonucunu. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. formülü daha küçük bir 80 . Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Tam bir eşdeğer bulmak için. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. #YOK görüntüleyecektir. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz. Varsayılan olarak. Değeri görüntülemek için. =5/0. Bununla birlikte. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. hücrede görüntülenmek için çok geniş. hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül. aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. Sayı sekmesini tıklatın. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma. C11:C15 aralığı. sonra başka bir biçim seçin. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin. sıfır olarak yorumlar. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. (Bir işlenen boş bir hücreyse. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. bu hücrelere #YOK girin. bu işlem. Bu hücrelere başvuran hücreler.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. Böleni. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. dizi formülü. ortaya çıkar.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. Sayı biçimini değiştirmek için. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. bir değer. Bir bağımsız değişkeni. Microsoft Excel. Sayı sekmesini tıklatın. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. bir formül 0’a (sıfır) bölerse. işleve. ortaya çıkar. ARA. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin.

Bir formüle. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. ortak hiçbir hücreleri yoktur. Formüldeki metni. formüle doğru işlev adını ekleyin. Ad listelenmemişse. iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10. formül iki aralığı topluyorsa. Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. Adın varolduğundan emin olun.Formüle doğru adı eklemek için. Örneğin. Yazımı düzeltin. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme. Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun.) kullanın.C1:C10)). örneğin.Çalışma sayfası işlevi. Adı yanlış yazma. Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun.aralığa girin (örneğin. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. Örneğin. Yazımı düzeltin. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. bir eklenti programın bir parçasıysa. Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. sonra Tanımla’yı tıklatın. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. Kesişmeyen iki alana başvurmak için. aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile. Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. Ad Yapıştır iletişim kutusunda. çift tırnak imi içine alın. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin. ancak. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri. yani virgül (. aşağıdaki formül. “Toplam miktar” metin parçasını. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri. Bir işlevin adını yanlış yazma. sonucu bulamaması. Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. eklenti programın yüklenmesi gerekir. ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. 81 . Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. adı formül çubuğunda seçebilir. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır. C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. birleşim işlecini. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. Virgül geçilirse. TOPLA(A1:C10). Formül Paleti’ni kullanarak. A1:A15).

Formülü. iki değeri toplamak için. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa. Formülün veya işlevin.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri. formülde. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. tek bir değerle değiştirin. Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. TOPLA çalışma sayfası işlevini. #DEĞER! hata değerini verecektir.Aralığı. aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. #BAŞV! verecektir. işlev. Bir aralık değil. Uygulamayı başlatın. doğru veri türüne çeviremez. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun. formülü veya işlevi. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. Bir hücre başvurusunu. Dizeyin boyutlarının. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. 82 . #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası. geçerli olmayan bir dizey kullanma. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. Örneğin. metni. formül veya işlev olmadığından emin olun. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin. sonucu. Örneğin. makro. çünkü. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra. =A5+A6 formülü. Microsoft Excel. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. Aralığı. bir hücre başvurusu. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma.

Microsoft Excel. Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere. Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir. bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar. çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar. Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. bu iki başvuruyu da içermek üzere. iki değeri karşılaştırır. ·Aritmetik işleçler.Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. karşılaştırma. iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci. sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir. toplama.D5:D15) 83 . bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15. metin ve başvuru. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri.

Aşağıdaki tablo. her iki aralıkta ortaktır."'dır. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. saatleri de. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz. Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". metin öğelerini birleştirmek için. Aralık. 9999 84 . sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir."için debi". metin2... . her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir. Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür. metin2. "Değer") eşittir "Toplam Değer". Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek." Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri. bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz. BĐRLEŞTĐR("C5. sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. Metin öğeleri. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" .C2.) Metin1.. tarihleri. Örneğin. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak.") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. Hesaplama sekmesini tıklatın. ondalık kesirler olarak depolar. 1900 Son Tarih 31. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir. 1904 tarih sistemine değiştirmek için."/km".. saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için. Uyarılar &" işleci. metin dizisi. Ocak. Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1. B7 hücresi.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir..C8.

·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp. Örneğin. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. 1991 olduğunu varsayar. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. 1930 ile 1999 arasındaki yıllar. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. Örneğin. 2019 olduğunu varsayar. tarihi veya saati. aşağıdaki formül. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . 28/5/91 yazarsanız. Mayıs. Örneğin. 28/5/19 yazarsanız. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın. 3:00 yazarsanız. örneğin. Bir çalışma kitabını. Microsoft Excel. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. Ocak. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. tarih seri numarası 1. Aralık. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/).1904 (seri değeri 1) 2. Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler. tarihin 28. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. Sayı sekmesini tıklatın. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. Tarihi veya saati formülde kullanmak için. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman. sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın.saat. 3:00 PM yerine.tarihle saati bir boşlukla ayırın. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. 85 . Mayıs. Tarihi. Örneğin. 3:00 AM olarak depolanır. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır. tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. Microsoft Excel tarihin 28.

Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. ref) Sözdizimi satırında. Aynı şekilde. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir. isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil).4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir. ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın.Windows için Microsoft Excel'de. "Mali". herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. işlevi bir hücreye giremezsiniz. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil). dolayısıyla gereklidir. işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında. Yukarıdaki örnekte. ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. ÇARPIM. dolayısıyla isteğe bağlıdır. HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir. bilgi_tipi kalındır. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın. ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2. Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim". Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. =TOPLA(3. Örneğin. Ref kalın değildir. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de. B12) HÜCRE("biçim") 86 . gerekli bağımsız değişkenler kalındır. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır. Đşlevler. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir. Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. Örneğin. noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra. gerekli bağımsız değişkenler kalındır.(ÇARPIM(2.0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız. Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. işlem tablosu işlevleri. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. karar alma.

. ilk bağımsız değişken bir sayı.. MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1.5.31.sayı2. Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır.. mantıksal ya da hata değeri olabilir.5). Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla. Örneğin. Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler. bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı.5+0.29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir. Bu değer bir sayı. bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir.31) MAK(26. Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (. Aynı şekilde.10^2) 87 . Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı. metin ve dizi sözcükleri. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir. ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir.) geliyorsa. sayı_rakamlar) işlevinde. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler.. Değer. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1..10. mantıksal. bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir. bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir.100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0. başvuru. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir. bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir. Örneğin. Örneğin YUVARLA(sayı.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26. ref ya da mantıksal varsa. başvuru ya da mantıksal değer olacaktır. metin. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır.HÜCRE() olamaz. Bir bağımsız değişken.ORTALAMA(5. TOPLA işlevine. bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir.

" ya da "". Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5. Metin Metin örnekleri: "a". A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması. Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 . mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz. "Sözcük".05. metin. "w/punc. ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır. Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa. 150. çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır. aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri.A4. 150 ve -30. Örneğin.A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1. Sayılar Sayı örnekleri: 5.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler.003.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer.A5) formülünün eşdeğeridir.A2. 0. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir. Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. bir işlevi.A3.286 ve -30. Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü. aralık biçimini kullanmanız gerekecek. ·Bir değere. "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için. metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. Bu örnekte. 0. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde. başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir.

başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar. Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda. Microsoft Excel. #SAyı!. Örneğin. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın. A$10.4. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak. Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10.bağdeğ3) yazarsanız. ·Başvurular veren işlevler.bağdeğ2. Bir başvuruyu.2. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için. #YOK. ORTALAMA(. Belirtilmeyen 89 .2. #AD?.5) 3'ü verir. ORTALAMA(1. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler.1.4. mutlak ya da karma olabilirler. (bağdeğ1. #BAŞV! ve #DEĞER!. Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz. ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir.. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir.5) ise 2.E10:E18).14'ü verir. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer. 0. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. $A10. sayı. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde. Örneğin. bağımsız değişken gerekli değilse. Başvurular tek tek hücrelere. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir.. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir.3. #BOŞ!. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!. R1C1 ya da R[10]C[-10]. örneğin: TOPLA((E5:E8. Çoğu bağımsız değişken için. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli. Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir.) yazarsanız. Đşlem tablosu işlevlerinde. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir. bağımsız değişken olarak kullanılır. A10.3. Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir. metin.değiştirmeye çalışır. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}. ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz.

Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1.bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa.C1)). ALANSAY işlevi. 90 .C1)formülünü girmeye çalışırsanız. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir. başvuruyu ayraç içine alın. bir bağımsız değişken alır: bir başvuru. Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir. ALANSAY(A1. Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa.

Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası ..Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4.0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa ..

bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. vb. Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir. Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır. O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür. (Ör: yazı yada formül yazabilir.. Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz. Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir. Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur. Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz. Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir.. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir. Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL.EXE dosyasını bulmanız gerekir.Excel nedir? Microsoft Excel. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 . onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir.)..

Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir.. Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır.. satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır. Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Yazdırma vb. 93 . Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın. Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. kaydetme . Sayfa 2. Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır. (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur. vb. Sütunlar A’dan IV’ye. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın. Yapıştır. Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma .) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır. Kes Kopyala.Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur. Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir... Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir.

2. Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. italik. Bir sutun seçilecek ise. GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. 94 . Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. yazıları kalın. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. Belgenin tümü seçilecekse. Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. yazı tipi boyutu değiştirme. o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır. sayıyı yada formülü girebilirsiniz. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız.) Bir satır gölgelendirilecekse. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz. (ör. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın.

Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir. Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz. (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. 95 . bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız. Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. satır veya alan seçilecekse. satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. sütun. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir. Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir.Ardışık olmayan hücre. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir. Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir. Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır.

Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir. Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir. a2 hücresine soyadınızı. “ vb. Örnek: A1 hücresine adınızı. gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız.DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. Kapat tuşu KES . Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir. DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır. Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan . Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır. Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır.xls ‘in yazılmasına gerek yoktur. / \ < > * : . Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü.KOPYALA. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın. A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 . Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz.

DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin.F1 hücrelerine sırası ile Mart.) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir.E1. 28-ARA . Ara-98 . (belgenin tümünü gölgelendirip.12.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir. Matematiksel işlemler ve işlevler. Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır.içine alınacaktır.D1.1999 . Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin. Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır. HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır. 29. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 . Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır. Aynı olayı B1. Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz. Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar. Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin. Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz.C1.

Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın. Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir. A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın. + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. Bundan sonra içine =. B1 hücresine Faiz Oranı. Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin. yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = . + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. 1. C1 hücresine vade(gün). satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız. işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz. Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 .Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. II. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. A1 hücresine Anapara.) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir. Đkinci teknik olan. Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır. Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. Not: formül yazmadan önce ( . D1 hücresine de Brüt Faiz yazın.

sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır.000. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. ondalık azalt ise bunu azaltır. Bu yüzden. birimi ile yazılması gereklidir.) işaretini kullanır. Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 . Onun yerine ( . ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir. Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir. Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL. Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş. (Ör: %79 değil 0.79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir.F. yazılması bir hatadır. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir. Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar.E. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz.G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın. Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz.Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (. D.000 yada 1000000 TL. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır. Yani 1.

Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır. D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür. Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir. TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır.12 =E1*0. D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz. Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun.birimi seçebilirsiniz. Tabloyu kaydetmek gereklidir. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın. Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk. Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0. Kaydet tuşu 100 .05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın.

Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır. A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 . Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır. A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür.TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır. Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse.

Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük. sağa ve sola da çekebiliriz. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. Daha sonra. Özellikle döviz kuru. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 . Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz. Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır. Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım.

Ancak. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın. döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. D5. D6. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz. D4 hücresine tıklayın. Formülü aşağıya doğru kopyalayın. = C4 * B2 yazın. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . Ayrıca eğer D4. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir. Bunun yerine. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır. B2 hücresine 350000 yazın.Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım.

Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir.) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin. Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın. Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin. Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir. Excel kilitlenebilir. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin. Bunlardan bazıları üzerinde duralım. C sütununu tamamen gölgelendirin. Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın.Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın. 360000 yazın. Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. B2 hücresine basın. 104 . Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir. B2 hücresine tıklayın. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk.

a14. Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. en büyük olan değeri. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. “Maksimum”. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. A13. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız. Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir. ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın. C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır. C10 hücresine tıklayın. Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim. A12. ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. en küçük olan değeri. A11’e tıklayın.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür. Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. “Minimum”. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır.

Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir. MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir. Koşullu testler A1=B1 . Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın. Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir. A1=”PEŞĐN”. AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın. Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir. Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır. 106 . Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın. Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir.

Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir. D4 hücresine tıklayın. < (küçüktür). >= (büyük ya da eşittir9.0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır. D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım. Bu ifade içinde > (büyüktür). Gerçekten de Aylık geliri 450. gibi rakamları bizden istesinler.000. Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. Aşağıdaki kısım gelecektir. 107 . Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın. = (eşittir).ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs. Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450. Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir. ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın.000. <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için.) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır.

”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40.”ĐYĐ”.EĞER(B3<50. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600.C4*5.000. =EĞER(C4>600000000.000. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin.D2>500000).000 ile 450.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz.”ĐYĐ”.C4*5.EĞER(B3<80.000. Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir. 108 .000.1999 yazın A2 hücresine 28.000. =EĞER(VE(C2<200.”ORTA”. “KALIR”.000 TL’nin altında olanlar insanların da 1.000.EĞER(B3<60. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir.”GEÇER”.EĞER(B3<80.000.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir.”GEÇER”. Bunlara örnek vermek gerekirse.000.000 TL kredi alabileceği cıktı.000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1. Ayrıca Eğer ki maaşı 450.”SATIN ALINACAK”.000 milyon arasında olduğu zaman 1. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ.000 TL kredi verileceğidir. Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı. 650.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız.02.000 TL kredi verilecektir.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır. “KALIR”.”ORTA”. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür. Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir.12.EĞER(C4<450000000. F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin. Aylık Geliri 600. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40.EĞER(B3<50.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır.000.000.000. A1 hücresine 30.000. =EĞER(C4>600000000. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur.EĞER(B3<60.”KREDĐ ALAMAZ”. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE.

Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir. 109 . Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16.”08. (AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir.08. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır. =HAFTANINGÜNÜ(A1. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir.10.1975”. Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır.09. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır.1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar. Ve bu tarih değişkendir. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz.06.122ye bölerseniz ay.1999”. =YIL(“16. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır.10. =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01.1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır. Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar.10. formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta. (AMERĐKA sistemi) Formülü.

Parola vermeniz isteğe bağlıdır.B. Ayrıca bunlar A. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz.C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir. Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 . Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman .F. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. A2-C5 arasını gölgelendirin. Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. 6. Bu nedenle bizim A. Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır.Bir Excel dosyası her zaman . Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır.E.B.xls uzantılıdır. Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D. Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır.C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir. Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin. Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir.xlt uzantısı taşır. (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder. Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın. Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın. Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin.

yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir. Lise. Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. türü. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin. Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz. stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . Müşteri listesi. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. Çıkan sarı kutuya şunları yazın. Ön lisans ve Lisans yazın.E2. VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır. Örneğin C2 hücresine tıklayın. tarihi. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. E1. Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır. kitap adı. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır. basım evi. Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz.

(Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” .hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın. Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. En büyük kısmına 1990. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 . Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın. Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir. F sütununu gölgelendirin. en küçük kısmına 1990 yazın. Đtalik vb. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz. Üçüncü sekmeye tıklayın. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir. Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın.) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın.Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır. Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. Đkinci sekmeye tıklayın. Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır. Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın. Kabul edilmediğini göreceksiniz. D2 hücresine tıklayın. Başlık kısmına “UYARI!”.) yazın. VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin.

Bir kaydı girmeniz mümkündür. Đleri dereceden Sıralama: 113 . Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir. Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır.Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz. Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır. Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın. Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur. VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz. Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır. Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür.

Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir.Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Lise mezunu . Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. Lise mezunlarını listeleyecektir. Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu. Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın.olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin. Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin. Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır. Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun. TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. sayısını. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz. 114 . Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin.

115 . Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın.Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar. Faturaya ne kadar. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir. Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. Burada 1. Đşlev ise 3. Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir. Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir.

Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. 1. Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR. Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. 116 . seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün. SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. SÜTUN. Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır.

117 .

Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir. Ters bir Haç işareti oluşacaktır. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir. Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur. Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz.Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz. Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 . Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup. Sayfanın üzerine gidin.

Sağ tarafta 1. Đleri tuşuna basın 119 . bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın. Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım. Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. türü. Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir. Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri. Kutuya tıklayın.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur. 1. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur. A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır.

Adım: 2. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir.2. Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız. 3. Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir. 2. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. 6 sekmeden oluşur. (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını. Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. adım: Grafik Sihirbazının 3. Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir.

3.Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır. 4. sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır. 121 . Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur. Otomatik.

çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir. 6. Bu sekme özellikle pasta. Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir. Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 . Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz.5.

Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz. Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir. 4. (Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez. 123 . Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler. Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın.

Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. TAMAM tuşuna basın. Desen Sekmesine tıklayın.Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 . Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın). Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın. Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir. Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. (aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz. Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir. Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir.

NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır. 125 . Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz. Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz. Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür.TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir.

......4........ Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi............... Grup Akordu................................. GĐRĐŞ...4 Maliyet Gideri...................2.......................4......... Zaman Akordu..................5........ Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları....6 2....................................7 4.......................................3........................3................. 20 126 ................... Parça Başına Ücret Sistemi........................... Brüt Ücretin Hesaplanması.............................................................5 2......19 5..........................................................1..........................................1.........14 4................................................... Đşsizlik Sigortası...2...................3. Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri............... Diğer Teşvik Sistemleri................................................10 4.....2..........2............... Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması..ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.............. Endirekt Đşçilik Maliyetleri.........14 4. Kıdem Tazminatı....................4.... Maliyet Kavramı...............2........................19 5...........12 4.....12 4.........................14 5.. Đşçilerin Kara Katılması...................................15 5.............4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1..2... Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı.1.......1..........15 5........................... Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi ................................... Ücret Sistemleri........2.......18 5..................................... Yıllık Đkramiyeler............2.......................1. Primli Ücret Sistemleri......................14 4...............................6 3.....8 4..11 4...................6 2. Para Akordu ............................................ Đkramiyeler ...................... Direkt Đşçilik Maliyetleri...............11 4...................................4..........

......6.................................2.............. Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi................... Diğer Sosyal Yardımlar........................28 6........... Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi...... Yıllık Đzin...........26 6.......... 127 . Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi...24 6.............. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi..........7...7........ Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme................................4....32 6......................................................3..................................... Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi.1...5.33 7....22 5............. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar....................5...............24 6...... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi...6............................................................. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi.............23 6.30 6...................................... Đhbar Tazminatı... 33 6......

GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. 128 . Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım.

Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır. . Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir. Maliyet bedeli 262. (Yükçü.Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı. Maliyet giderleri. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir.1999:39) 129 . şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir.

4.(Hacırüstemoğlu. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir.Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır. 3. 2. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır. (Üstün. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır.Emek.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım.1999:105) 130 .ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.Đşçilik maliyetleri. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır.1995:120) Đşçilik Kavramı. stoklanması. Bu özellikler şöyle sıralanabilir. çocuk zammı ücretli izin. parayla ifade edilir. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler. (Yükçü.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür. Daha sonra bu harcanan süre. Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir.Đşçilik gideri saklanması. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır.1996:139) 1.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder.

çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . Yönetici işçilik de.1. Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman. Đşveren için bir maliyet unsuru. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. 3. 2.2. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup. (Üstün. (Üstün. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur. yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. (Yükçü. üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci. hammaddenin biçimini. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan. bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb. (Üstün. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere.2. Yardımcı işçilik.1996:140) Bu giderler. bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan .işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir.Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir. Endirekt Đşçilik adı verilir . Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. atölye şefi vb.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir. (Yükçü.1999:106) 2.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 . Örneğin.1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir. Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği.

Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir. Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. 132 . Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. (Üstün. Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır.1999:108) 4. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır. Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır.

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

000.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200.000.000.000 240.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500.00 TL. ‘dır.000 tl.000 200. Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000.000 TL. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan. Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000 40.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL.’dır.000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 .000. 500.000.000.000.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.

260. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder. (Yükçü. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir.7.KABUL. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır.000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.6. 950 KAN. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır.EDĐL. Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir.000 260. Buna ihbar tazminatı denmektedir. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız.000. 5. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır. Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler.AL. Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir.1999:120) 5. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır.950 KANUNEN KABBUL EDĐL.GĐD.000.GĐD.HS. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 .

şunlardır: Tesis. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler. yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir.” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim.Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. makine ya da tezgahın bozulması.(Üstün. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. konular oluşturur. enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 . Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması.1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler. Birincisi. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler.1. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır. Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. Malzemenin bozuk olması. 6. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri. Đkinci yaklaşım ise. Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi.

G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 . işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G. Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi.500 TL 304.Ü.1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.Ü. Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7. Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır.G olarak muhasebeleştirilebilir. (Yükçü. 720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G. boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız. Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır.ise.

5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir. Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir.2.fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35.Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar. 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312.)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. 147 . Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir.b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid.000 TL 6.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz.günde 3 saati geçemez.Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince. maddesinde belirtilir.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7.Ayrıca .(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda.

Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir. Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz. maddeleridir. Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır.2000:276) Fazla çalışma . Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır.Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır.işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir. Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur.(ders notları)(Hacırüstemoğlu. Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300. Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır.Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır. o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36.1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra . Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.000 = 75.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir. (Yükçü.000 148 .(Akdoğan.

149 .1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur. 12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir. Bu nedenle (yıllık) izin. Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.3.G. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir. 199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır. Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir.375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G.Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir. Bu yapılırken de 373. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir.Ü. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. Yıllık Đzin. (Üstün.

730 – G. 330 TL damga vergisi kesilmiş.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır. 730 – G. 1800 TL gelir vergisi. 150 .01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. 770.00 – Gelir Vergisi 360. Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı.00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361. Genel Üretim Giderleri Hesabı.000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs. Đkramiyeler 1.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır. Direk Đşçilik Gideri Hesabı. 730. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720. tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir.(Yükçü.000 1.Ü.G. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir.01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6.G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360.4. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin.Ü. Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472. .

372. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre.000. Đkinci Madde 372. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4.000 TL / 12 ay = 260.000.120.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır.C. Buna göre. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir. x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir.000 TL 151 . bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır. Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır.500+7. En yüksek aylık gösterge 2. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472. ( Yükçü. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1. (Hacırüstemoğlu. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472.000'in %10'u) 5. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T. Kasa Hesabı alacaklı olur. %7'lik ilave (1. ( Akdoğan. 1999: 127) 3. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6. En yüksek ek gösterge 3.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır. TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir. Bu yük 681.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır.

Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 . genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260.Ü. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. 6.6.Ü. 900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.000.000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir.000.000 TL 260.000. araştırma geliştirme elemanları için 750.G 260. Pazarlama elemanları için 760. Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir.5.000. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G.000 6.730 – G.

Direkt Đşçilik Giderleri Hs. (Yükçü. 1999: 7.hesaplanmaktadır.7. 1999: 129) 6. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa. verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 . Đster safha maliyet sistemi. DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR. Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır. (Yükçü.

Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.Personele Borçlar Hs. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs. 730. 151. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs. 360. 369.Direkt Đşçilik Giderleri Hs.Ödenecek Vergi ve Fonlar 361.Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.Genel Üretim Giderleri Hs. 731. 721. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 . SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs. 720.-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335.Yarımamul Üretim Hs.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs.Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.

361. 369.YGULANMASINDA ĐSE. ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs. şçi Ücret ve Giderleri Hs.Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs.Üretim Maliyeti Hs. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.Personale Borçlar Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. 799.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs.Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs. 335. 791. 360. 155 . 798.

1995:131) 156 .ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.

157 .

Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni. -Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. 1995.Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1. Maliyet Muhasebesi. ERDOĞAN. Maliyet Muhasebesi. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır.1. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır. 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı. 1993. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman. Bunlar. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Anadolu Matbaacılık. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır. Barış Yayınları.N. Syf:105 158 . Örmeğin. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. Đzmir.1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. Đzmir.2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama.

770.730.760.720. Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.750. 740.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır. Dönem sonlarında 6.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama. Syf:139 159 .1.750. Syf:137 AKINCI.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI.780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır.760.770.Gider hesaplarından 710. Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. 1.760. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur.1. grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır. Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde. 750.770.780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde.

160 . üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir. 1. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır.713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir. -Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır. Maliyet yeri.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır.

maliyetleri maliyet yerlerine yükleme. kayıt etme. Đstanbul.1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar. bir maliyet döneminde. 1996. yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir.Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. Baskı. Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı. Maliyet Muhasebesi.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama. genel olarak üretime. Evrim Yayınevi. Maliyet muhasebesi. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır.6 5 6 AKINCI. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir. Syf:143 ALTUĞ Osman. üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama. yönetime. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme. Syf:2 161 . 11. Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır.

Yönetim. Đlk zamanlarda ürettiklerini. Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir. 162 . 2. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır. Đşletmeler. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır.7. üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır. birbirleri ile rekabet edebilmek. Maliyet dönemleri 1.8 ve hatta 12 aylık olabilir. hangi mamul üretileceğine karar vermek. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır. 2.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır. Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur.2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır. Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir. ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek.3. kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar.

Yönetim. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. bölümün veya fabrikanın maliyeti.1-Üretimin Tanımı: 163 . MALĐYET. KAR/ZARARIN TANIMI: 3. çalışan bir parçanın. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. işçilik maliyeti kontrolünde. işçilik maliyeti. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. 3-ÜRETĐM. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. 2. fiyatların kararlaştırılması. üretim planları.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde. düzeltme maliyeti. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur. -Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak. GĐDER-HARCAMA. HASILAT. kar planlaması.Maliyet muhasebesi. -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır. hurda. -Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek. -Kısa.

1992. sermaye ve müteşebbistir.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır.Üretim. orada biter. Syf:13 164 . Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir. Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır. tabiat. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir. Çünkü hayat orada başlar. Đnsanların üretim faaliyeti. Đktisada Giriş. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Đstanbul. yeni maddeler yaratmaktır. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. Örneğin. Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır. 7 OĞUZ Orhan. Bunlar.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. Bazı kişilere göre üretim. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır. Büyük üretim faaliyetlerini. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır. emek.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. Mallar. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir. Örneğin. Tabiatın en önemli unsuru topraktır.

Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir. Müteşebbis. b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir. Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla. Emek insan gücüdür. 3. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir.2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. Sermet Matbaası. Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir. bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. hem de fikri olur. 1980. Maliyet Muhasebesi. Aktif faktörde denir. üretim faktörlerini bir araya getirerek. Syf:5 165 . Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Đstanbul.

Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. en çok satış fiyatının tespitinde. işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir.9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır. Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. ekonominin gelişme göstermesi.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir. -Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. 9 BURSAL Syf:7 166 . Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir. Özellikle. 3. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur. tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır.

bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. 3. -Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir. Üretim dışı hasılat.b. tahvil karları. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. kiralar. Örneğin. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir.Harcama ise. bir varlık elde etmek. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. kar payları v. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. Đşletme hasılatı. 4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 . Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir. belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir. Harcama için temel unsur ödemedir.5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı. Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. kur farkları.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir. 3.

10 11 SAVCI. Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin. Maliyetlerin kapsam. Syf:38-39 168 . 5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir. işletme faaliyetleri ölçülür. Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar.Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir. hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar. nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur. Syf:38 SAVCI. planlanır. hangi pazarlarda. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır. Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. alınacak kararlara yardımcı olunur.

Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir. Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Örneğin. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. Yöneticiler. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler. işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. 6. Bu maliyetler. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur.1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 . Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur.Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır. mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. Çünkü üretim maliyetleri. direkt ilk madde ve malzeme. Üretim maliyetleri. 6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir.

Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir.3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir. Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır. 6.1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir.2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır.Direkt ilk madde ve malzemeler. üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir. Syf:41 170 . Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI. 6. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7. Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez. kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır.

kararlar alınır. işletmelerin varlık. sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı.2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir. maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir. planlanır ve kontrol edilir. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. kaynakların kullanılacağı belirlenir. Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 . -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır. -Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır.edilir. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir.

-Bilgilerin niteliği farklıdır. En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir. bir mamul birimi veya mamul serisidir. 7. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz.döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil. Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur.13Finansal muhasebe varlık. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar. Maliyet muhasebesi. Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder. borç ve öz sermaye durumu dışında. Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır. finansal 172 . Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır.

kaydedilmesi. maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. Maliyet Muhasebesi. finansal raporlara dönüştürülmesi. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe. 1999. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. raporlar halinde sunulması. doğruluklarının saptanması. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. Đstanbul. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir. analiz ve yorumlanmasıdır. tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. Verilerin toplanması.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. düzenlenmesi. finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması. düzenlenmesi. kaydedilmesi. Syf:7 173 . Türkmen Kitabevi.

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 . Muhasebe.mümkündür.

Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .üretilmesi ile uğraşır.

ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. enflasyonu etkilemez. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen. Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak. belgeye dayalı olmalıdır.belirlenebi lir. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Doğru olmalıdır. Muhasebe uygulaması ise. Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır. enflasyonun düşmesini de sağlamaz. 1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi. muhasebenin temel kavramları. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur. Enflasyon muhasebesi. yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir. başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi. Muhasebe kuramı. 177 .

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

Özetle. prim vb. gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar. Gerçekte ise işletme. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr. ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. şekilde dağıtılır. 9 187 . ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. sermayesini vergi. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir. temettü. Bu nedenle. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması.

..... 200 A.............................................................. MAKROLAR .................................................................... 194 6.............................................. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak............................................. Bir nesneye bir makro atama adımları .......................................................................................... 191 A........................................................................................... 193 4..................... 193 2............................................. MAKRO GELĐŞTĐRME .......................................... 193 D........................................................................ 192 C................... MAKRO DÜZENLENME ..................................................................................................................................................................................................... 193 1........................ 194 E............................................................................................................................................................................................................ Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar ....Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I..................... 200 188 .................... ............................. 193 3............................................................................... Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak.............................. 190 II.................. ........ Makro Nedir ..................................................................................... Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak........ Makroyu Çalıştırma Yöntemleri ................Visual Basic Editörü ........... ....... EXCEL 97 VBA . Makroyu bir düğme............................. 198 III. Makro Senaryoları ........................... 190 B.................................................................... Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak.......................................... Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak......................................... 190 A......... 191 B.......................................................................................................... 195 1. Makro Iletişim Kutusu..................... Makro Türleri ................................................................çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak.......................................................................... 194 5.................................................................................................................................. .................................

................................ 206 D............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................................... MsgBox Deyimi . 3............ Metotlar................. 206 1...... Nesnelerin Önemli Metotları.................................................. 202 3........... 201 B............. Genel Yordamlar.............................................................................................. 210 1...................... 202 2............................................................................................. 205 2........................................................................................... 207 2... Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi................. Proje Gezgini......... 3....................................... Bir Procedure'ın Yapısı ............................................................................................................................................... Döngünün Başında ve Sonunda Denetim............................................................................................................................................... Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi.... Hata! Yer işareti tanımlanmamış............... A1 gösterimi ile hücre ve aralik.........Else Deyimi ............................................................ Nesnelerinin Önemli Özellikleri ....................... 6................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış....................................................... 200 2.......... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.......................................... 207 3............ If........................................................................Then................................................................................. 206 4................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.............................................. For....................................................................................................................... Select Case Deyimi .................................................................. 210 7................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış................................. Göreceli Adresleme..................................1.................................. 189 .... Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü .... Do....................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış............... 209 6........................ Satır ve Sütunların Gösterimi ................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış................................ Olay Yordamları ....................................... 208 4.............................................................................................................................................................................................................. 210 8............................................................................................ 202 1................ Temel Giriş Çikiş Deyimleri ...................... MsgBox Fonksiyonu .................................................................................................................................... 203 C............ Program Denetimi... 7.................................................................................. Gösterim.................................................................................................................. Kod Penceresi ............... 200 3.......................................................... 205 3..... 5.................................................................................................... 1........................... Özellikler Penceresi .......... 210 E............................................................ Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi ........ F.......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış..................... Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi ..... Giriş Kutularınının Kullanımı ...... 208 5....... 2................................................................................ 204 1........ 2.... Özellikler... Nesneler..................................................................................... Kısayol Gösterimin Kullanılması......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................. Karar Yapıları ....................................................................................... Fonksiyonlar............ Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................................... 4........................................Loop Deyimi ............................. Döngüler................Next Deyimi ........ Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................................................. ..

Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. B. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız.I. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Makro. 190 . belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz . Makro Türleri Makroları. çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. MAKROLAR A. Visual Basic Editörü ile makroları. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. makro.

Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Makro kaydetme: 1. A. makronuzu XLStart klasöründeki. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına.boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. 3. Örneğin “Kolon Topla”. 5. 191 . Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı.II. 2. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Makro adında boşluğa izin verilmez . Personal Macro Workbook a kaydedin. 4. rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Diğer karakterler harf. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir).

Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. 192 . Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir.Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir.. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. B. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6.

2. 1. Replace with kutusuna da i harfini giriniz . grafik çizen makrolar. Replace All düğmesine tıklayınız. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Run düğmesine tıklayın. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. 2.çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak.Buton. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar. Örneğin: Bir ay. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin.çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . Tools menüsünden. hesaplama işlemleri yapan makrolar. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Araç çubuğundan 5. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. 3. Makroyu bir düğme. Ok düğmesine tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. 1. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Macro Name kutusunan. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. D. 3. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Stop Recording düğmesini tıklayarak. Klavye kısayoldan 4. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. 2.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 2.C. makro kaydını bitirin. 193 . Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. 1. Düğme aracılığıyla 3. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi.

Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. 6. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Option düğmesine tıklayın. 3. 3. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. 2. 5. Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. Otomatik çalışan makro adları . Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Makro yaratıldıktan sonra 1. 3. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 4. 194 . 2. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Commands sekmesine tıklayıp. Customize komutunu seçin. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz.Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. 2. 5. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin.

MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek.E. Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. oradan da Macros seçeneğine tıklayın . Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Tools menüüsünden Macro. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. 195 . 2.

196 . SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz.

197 .Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım .Replace What:=”î”. MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. LookAt:=xlPart. End sub ve programın bittiği satır. Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. What =”î” satırı aranan karakteri. SearchOrder _ :=xlByRows. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor.Add satırını Sheet. Diğer bir örnek. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. Sheet. Replacement:=”i”.

Replacement:=”i”. SearchOrder _ :=xlByRows. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 . MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. 1. SearchOrder _ :=xlByRows.Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. MatchCase:=False Cells. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. LookAt:=xlPart. LookAt:=xlPart. Replacement:=”ü”.Replace What:=”£”.Replace What:=”ÿ”.

Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar. 199 .Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir.

Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Excel içinde yer alır. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). 2. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. belge. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Özellikler Penceresi Bir özellik. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. 200 . VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Microsoft Excel. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. A. VBA. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. rengi.III. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. 1. Microsoft Power Point. Bir nesnenin boyu.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. belge. Visual Basic for Application. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız.

Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. ardından Yordam kutusundan. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. belge. nesneye tıkadıktan sonra. Nesne kutusundan. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. şablon ya da sunum için bir proje vardır. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Kod Görüntüle düğmesine basın. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Nesne kutusunda. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. belge. herhangi bir olay üzerine basarak. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Her proje içinde ise. Düzenleyici sekmesinden. Nesne Görüntüle düğmesine basın. 201 . bir nesneye tıklayın. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. nesneye tıkladıktan sonra. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Araçlar. Belgeler. Seçenekler menüsündeki. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır.proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Bu nesneler. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı.

Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. düğmeler. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. 202 . metin kutuları. Visual Basic nesneleri (formlar. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. vb) belli olayları tanırlar. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Böylece olay oluştuğunda. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz.B. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Sub yordamlar standart modüller. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler.

Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra.üzerine gelme. örneğin Command1_Click. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Sub procedure’ınız hazır. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. 3. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. 2. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. 1. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 . bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. Olay yordamları. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. 3. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. KeyDown: Bir tuşa basmak.

sayfa (sheet). baz. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. deger2. baz. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun.End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). bir düğme nesne olarak adlandırılır. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Function UcretHes(deger1. grafik. çizim. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 . Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Bir sub ise belli bir işi yapar. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi.

Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder.Range("a1") 1. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır.Workbooks("butce").Bold = True Cells(5. Cells (Hücreler). Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar.Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir.Font. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Rows (Satırlar). Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 . Nesneler (objects). uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir.Size = 34 2.Worksheet("ocak").1).Font.

ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır.Delete Range("B5").Close 4.Metot ActiveCell. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Clear ActiveWorkbook.Activate Range("A1:B5").Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. ardından nokta ile metot kullanılır. Nesne.Select Range("A1"). Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.1) Değerleri: 206 . Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). Metotların kullanımında nesne. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Range (“A1”) Cells(1.

sekizinci satır A.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.Value 1. Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.1). 1).Range (“A1”). Aşağıdaki örnekte Cells(6.C:C. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1").G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.Value Cells(1.F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır.Range("A1:D5").Cells(6. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür. ve F kolonları 2.8:8") Range("A:A. üçüncü.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 .Cells(counter.Sheets("Sheet1"). 3).1) .3:3. C.Font.

Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. Sub ClearRange() 208 . Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). üçüncü. Rows(3). daha kolay erişim için.3. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız.Bold = True End Sub 4. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). birinci satırı döndürür. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1").Font.Font. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Rows(5)) myUnion.Rows(1). Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.

Worksheets("Sheet1"). Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Sub ClearRange() Application.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır. Aşağıdaki örnek MayBook. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 . Sub FormatSales() Range("[Report.Interior.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Sub SetValue() [MyRange].Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.Goto Reference:="MyRange" Selection.xls!MyRange"). Sub AralıkBicimle() Range("MyBook. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar. Aşağıdaki örnek MyBook.Value = 30 End Sub 5.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir. Sub ClearRange() Application.[A1:B5]. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.xls]Sheet1!Sales").xls!MyRange" Selection.Font.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.Value < limit Then c.Goto Reference:="MyBook.

sütunun 1 den 20. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.Bold = True End Sub 8.Offset(1. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Font.Formula = "=RAND()" myRange.Cells(counter.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte 3. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . Sub Underline() ActiveCell. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").ClearContents End Sub 210 . Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.Font. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak.Range("A1:D5") myRange. 3). Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Cells.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. 3).6. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız .

hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır.23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli. Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Örneğin A1 hücresinde 1200. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir. Tek yapmanız gereken. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın. =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre. Bunlardan en kolayı. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa. Đmleç hücrenin içerisine girecektir. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır.NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır.230 yazdığına şahit olacaksınız. elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. Ticari amaçlı kullanılamaz. bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek.200. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU.000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. Küçük küçük notlar : 211 . Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak. Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın. 10."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar."ahmet". ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir.

Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. sadece ilk iki veriyi girin. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. otomatik olarak günler arttırılır. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. fare düğmesinden elinizi çekin. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Bu formülün iki parametresi var. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü.Eğer sadece tek hücre seçerseniz. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Yani diyor ki. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. bütün yapacağınız önce hedef. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Excel’de bu işin de bir kolayı var. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. B1 hücresine "ali" yazılmış. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz.B1) şeklinde. Eğer sayfayı kopyalamak. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Eh. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. kulp denilen. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız.

formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. 6.(#. ifadesini yazmalısınız. Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli. formül düzenlerken. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Đsmi TOP olan B1. yazdırabilirsiniz.##. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir.geçerlidir. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim.0. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip.##0. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak.##0. Mart vs. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır.. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. Kısa yoldan formül silme : Formül barında. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat.Burada isim verilen alan.. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler. Bitirmek için OK tuşuna basın. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir.Eğer Excel'de çalışıyorsanız. Eğer Excel 4. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır.00_). bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz. Bu aşamada çift tıklayın.##0. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 . bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir.00) formatını seçin. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. eğer #. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız.Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın.

5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. bir gizleyebilirsiniz. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.31) formülünü girerseniz. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Neyse. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim. o da artık yıllar.12. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Komutlar bölümüne gelin. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 . sol fare düğmesine basın. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek.12. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin.31) biçiminde yazmanız gerekecekti. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1.

Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. binleri ayırmak için ise ". ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın.araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. # ve ? karakterleri kullanılır. size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Biçime renk eklemek için. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik." kullanılır.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. . Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir.". = (eşittir işareti) yazın. Hesap makinesi programı açılacaktır. Dosyayı kaydedin. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. 3. sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım.XLA bu işi sizin için yapacaktır. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. 2. Ondalık kısımları görüntülemek için ". Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 . Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var.? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. # karakteri kullanıldığında. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık. Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. Burada A1:C6 alanı. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin. kodlardan önce . devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır.

Formülün işleyişine gelince. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. Bu formülün görevi bi. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi. Đşte bu kadar. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur.83. 79) göre grup aralıklarını belirleriz. 85. Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 . 4. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı.6. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır.Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin.4) formülü ile sonuç 0.A2) formülünü girin. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun.10) formülü ile 0.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur. 2. Formülü =INDEX(Değerler. Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Bunları gruplamak. Bir değerin (18. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında. 5. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir.C4:C6) ile hesaplayıp. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak. spinners aracını kullanarak çok kolaydır. 95. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek.05 olarak bulunur.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın. 2 frekanslarını buluruz. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1. Bir değerin (15. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin.Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.20) serbestlik dereceleri 6.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın.20. Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin.Aynı şeyi Word 6. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz.Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))). Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. 1. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz.2) formülü ile bulunacaktır. 3. 78.307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin."". farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur. 97 değerleri olduğunu varsayalım."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. 78.01 olarak kolayca bulunur.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir.Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın. 2.4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10.307.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. 45 grup olarak verilir. 81.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir. 0. 5.0'da da yapabilirsiniz. 88. Önce Book1'deki verileri Sort edin. 85. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70. sırayla 79.

Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir.Kullanım ise. Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. 4. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. tuşuna basın. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. 5. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. 217 . büyük Đ harfini küçültemiyor. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. 1. Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun.Cells c. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. 4. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. 2. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. 3. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. 3. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın.Cells c. Bir küçük problem var. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. 5. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. Buradaki örnek. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. büyük Đ harfini küçültemiyor. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. 2.Hesap Tabloları son sürümlerinde.Value = LCase$(c. Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. Bir küçük problem var. 6. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın.Value = UCase$(c. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz.

.. 2. biçimindedir. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. biçiminde."Aç/Open" komutunu tıklayınız. (Eğer Word kullanıyorsanız. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1..TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. "Sütun Başlıkları" ise A. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür. Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır.. Bir çalışma kitabı. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" . Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. Kaydetmek istiyorsanız. Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. B. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir. 218 . sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır. çalışma sayfalarından oluşmaktadır. C . 2. 3. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır.

Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır. Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. 2.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır. 3. 4. Çalışma Kitabını Kapatmak 219 .

SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. 3. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır.Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır. 1. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a. Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) . Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. daraltmak için sola çekilir. Đkinci yöntem 1. sütun ya da hücre silmek için. b. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Đkinci yöntem 1. Silmek istediğiniz satır. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. 2. 2. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. 220 . genişletmek için sağa. 3.

Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3. Adım2: 1. Yani Insert/Cells. 2. çapraz biçimde fare kaydırılır. HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1. "Tamam" düğmesine basılır. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır. A1 Hücresine 1. 2. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. 1.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede.Rows. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır. 5. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur.c. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın. 1. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. 3 Nolu sütunu genişletin 221 . 4. Satır sütun ya da hücre eklemek için. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın. "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip.Hafta yazın 2. 4. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. d.

Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. 3. Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. 4. "Hizala" sekmesinde.Adım3: 1. 1. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. 5. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. 4. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. 6. 222 . 2. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için. Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. 3. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın. 4. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın. 2. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın. 1. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. 2. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 6. 5. 3. 5. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. 1.

5. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın. Tabloda görülen bütün verileri girin. 2. Metni yazmayı bitirince. araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. 3. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size. 2. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. 4. 223 . bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz.Aynı işlemleri. Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin. 1. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin. SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. 1. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır. açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın. Ayrıca. Etkin hücrenin değeri. aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. formül çubuğunda görüntülenir. sadece biçimleri farklıdır. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır. 3.

Birinci satırdaki değerleri girin. "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz. 2. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir.. Şekilde görülen verileri girin. Örnek olarak. 224 . Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı. Hücre. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir.gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak. hücre "Ocak" değerini içeriyorsa. 4. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın. bunu sağlamak için. 2. Tarih. Mesela 18. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. 2.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. 3…. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz.07. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1. C1 hücresine gelinir. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat". imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. Örneğin. 6…. ya da 2. Bunun için: 1. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. enter tuşuna basılır. Açıklamayı Düzenleme 1. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin.2002 2. Đlgili hücreleri seçtikten sonra.

B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin.Bunun için. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. D5. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. 4. Bunun için. 2. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. 3. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. Bu işlemi. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. 2. 4. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. 1. 3. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. D4. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. Bu gibi 225 . Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. 1. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz.

söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir. bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. Excel. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız. Bu amaçla. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. 226 . Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar. Otomatik Toplama: Excel. Hücre erimlerinde. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Hücre Erimi olarak belirtilir. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. Excel. Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır.durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler.

parametre olarak verilen bilgiyi. EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. < <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. 2. 3. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri.parametreyi geriye döndürür. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3. yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. 4. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu".EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır.

Örnek. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır. değilse 0 yaz. Örneğin.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz. "EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1.IF(A2<70. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar."ILIK".C2=2).1.1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say. 3. uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır. 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 ."SICAK")) DĐKKAT! 1. Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır.1)".1."SICAK")) =IF(A2<20."SOĞUK". değilse 0 yaz. "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8. 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8.EĞER(A2<70."SOĞUK".2) formülü kullanılır.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz. değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar.=EĞER(A2<20."ILIK".C2=2). B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8. 2. "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1. Bu fonksiyonun en büyük avantajı.

IF(E2<70.0. Satırdaki değerler sabit kalsın.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45.4.1."KALDI".sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin. B$2: 2. 1. 3. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla.3.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın. B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz.2. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2.IF(E2<85. 229 ."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25.IF(E2<45.IF(E2<55.

Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9.05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak. muhasebe bilgileri olabilir. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. 230 . -Çalışma Ortamını Tanımak.Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8. finansal hesaplamalar olabilir. NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir. A8 hücresindeki değer. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur."<10". Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur. -Yardım Almak.B5:B10) topla. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur. GĐRĐŞ Microsoft Excel©. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar. Excel. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur.C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar. : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10. Microsoft Office ailesi içinde yer alır. I. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar. Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır.

Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır.A. II. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir. Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra. Bu ortam üzerindeki menüler. ya da. Programs işaret edilir. araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 . Ardından Microsoft Excel seçilir.

Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır. Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. Microsoft Excel 2000. koyu yazma vb.Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. Ayrıca büyük harf (CAPS). Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Örneğin File (Dosya). Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. biçiminde verilir. 232 . Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). Yazı fontları. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. Book2. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir. Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. Bu işlem için View menüsünden. Sayısal (NUM) vb.

536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. Excel'in temel çalışma ortamıdır. Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan.Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. A. Her sütunun üstünde yer alan. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. satır seçmek. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir. Worksheet A'dan Z'ye. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır). Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. Bu düzen bir matrise. 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. Bu alanların kesiştiği yer ise. sütun seçmek. satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 . WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası.

. . .. . . . sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır. Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır. . . . . . Yani sol üstteki birinci hücre A1. . . Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. . Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 .

DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak. Şöyle düşünebilirsiniz. Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. 235 . ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. A2. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. Bu gösterim biçimine referans denir. B. Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. K15 gibi adreslerle gösterilir. Çalışma kitabı. Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. A. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. I. Hesaplama yapacağımız veriler. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır. çalışma kitabı bir kitap. -Veri Girmek. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. II. Bu kutular A1. çalışma sayfalarını içerir.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir.

Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. aylar. yıllar olarak düzenlediğimizde. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 . Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda. artışlar. ortalamalar. Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz. Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez. azalışları ortaya çıkardığımızda.

SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir. Veri Girişi: 237 .Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A.

III. verilerin girişi. istediğiniz sayfanın adını göremezseniz.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. o hücreyi aktif hücre haline getirir. seçilmesi. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını. Bir hücreyi tıklatmak. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin. VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri. silinmesi. Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. 238 . Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. düzeltilmesi. Eğer sayfa adları içinde. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. ĐPUCU: Aktif hücre. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın. Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın.

Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak. sonuncuya kadar sürükleyin. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. Sütun başlığına tıklayın. biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip. Ardından işlem yapmak gerekir. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. Alanın ilk hücresini tıklatıp. boş düğmeyi tıklayın 239 . Bir hücreye veri girecekseniz. kopyalayacaksanız. bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Örneğin bir silme işleminin ardından. taşıyacaksanız. bu işlemden vazgeçmek istediniz. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir. son satır ya da sütunu seçin. Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. B. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin. Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır.A. Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz.

Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin. Copy ve Paste düğmelerini kullanın.C. 1.Edit (Düzen) menüsünden. Hücreleri daha uzun bir mesafeye. Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. 3.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir. -Hesaplama Yapmak 240 . KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut. 3. 2. 1.Taşınacak alanı seçin. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir. Copy (Kopyala) komutunu seçin. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir.Edit (Düzen) menüsünden. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek. diğer bir sayfa. 4. 2. 4.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir.Kopyalanacak alanı seçin.

faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir. Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. adresi gibi. 2002 yılının satış. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. 241 . maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Bir sabit değer bir sayı. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. tarih ya da bir de sözcük olabilir. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. ya da personel adı. A. hizmet süresi gibi.-Temel Fonksiyonları Kullanmak. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. Örneğin satış miktarı. Örneğin ürün adı. Sayısal bilgiler ise adet. fiyatı. miktar. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir. VERĐ GĐRMEK Hani. I. Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız.

Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar. B. Daha fazla bilgi için www. Metin verileri ise sola yaslar. bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır.farukcubukcu. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bir faiz hesabı. Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar.com adresine bakınız. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 . Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.

A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. formül çubuğunda görülür. çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar. sonra C2 ile C5'i çarp.TOPLA. Yazılan formül. Bir formül girmek için: 1. fonksiyonlar (SUM. 243 . operatörler (işleçler). Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır. Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla. Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye. çıkana B1'i ekle. AVERAGE . Bunlar hücreler (hücre adresleri). ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir. sabit değerler. Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin.

244 . Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) . Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir.(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek. Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız. Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır. HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir. Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır.2. Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. C. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. -Hücre üzerinde çift tıklamak. NOT: Bir formülü. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız. -F2 tuşuna basmak.

Fonksiyonları. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar. standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar.Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak. Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir. 1. 2. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. Bir formül. FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 . 3.

Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Đstediğiniz fonksiyonu. Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Kullanıcı 246 . sağ taraftaki Function Name altından seçin. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın.Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. -Insert (Ekle) menüsünden. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Mantıksal fonksiyonlar. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Veritabanı işlemleri. Metin bazlı işlemler. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar.

Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . 2. Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1. 2. F2 tuşuna basınız. Hücreye tıklayınız.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. 3. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın. Microsoft Excel'i başlatın. Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir. Yada araya metin ekleyebilirsiniz.

Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın. Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın.. Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi. Gelir bütçenizi de ekleyin.. 248 . Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin.. Daha ileri gidelim. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın. Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın.

Grafik alt türü kutusunda görünecektir. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar. Yerleşim şekli seçilir. Veri alanı seçildikten sonra. Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. Grafik tipi seçilir. I. Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra. Grafik başlığı. 4. Ardından. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir.Veri alanı seçilir. çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır. verilerimize yorum ekler. GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik. 2. A. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık. 3. Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. -Grafikleri biçimlemek. eksen etiketleri. Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek. Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı. Grafik (chart).

Örneğin USD kurunu takip için. ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 . ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır. Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir.Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder.

Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. 251 . Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi.Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. serilerin sırası belirlenebilir. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden. Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir. Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.com adresine bakınız.farukcubukcu. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www. Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir.

GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi. özellikleri yeniden ayarlanabilir. Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 . GÖZDEN GEÇĐRME 1. Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3. 2.B. Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar.

Bir formül. -Fonksiyonları Kullanmak. I. herhangi bir formülde olduğu gibi. Fonksiyonları. Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. 253 . onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız. AVERAGE (TOPLA.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. SUM.

Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir. Bunun yanı sıra finanstan. muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi. Veritabanı işlemleri. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi.45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. A. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Mantıksal fonksiyonlar. Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. 254 . =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar. Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3). Metin bazlı işlemler.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir. sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. ay. 256 . B.farukcubukcu. =DATE(yıl. Daha fazla bilgi için www. araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. Đstediğiniz fonksiyonu. II. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır.com adresine bakınız. ay. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. gün) =TARĐH(yıl. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir.

TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir. =TIME(saat. =TODAY() . ay. INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün. dakika. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır. Bir günün başlangıç anı 0 ile. yıl ve saat olarak verir.9999 değeri ile ifade edilir. =NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır. TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir. 257 . NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir. bitiş anı da 0.

258 .7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.=INT(2.34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar. =PRODUCT(3.7) ya da =ÇARPIM(3.

72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler). Payment (ödeme) fonksiyonu. belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır. hane sayısı) =ROUND(42. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur. 259 . =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir. Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. =ROUND(sayı.789. 1) Sonucu: 42. ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar. 1) =YUVARLA(42.789.=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir.

4. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 . UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. faiz.-400000000) III. Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın.=PMT(ana para. Ay ortalamalarını. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın.12. 2. 3. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12.

A. sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. Adına göre. Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2. VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır. VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi. Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1. 3. Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. -Sıralama ve alt toplamlar almak. Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek. personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar. Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. soyasında göre vb. I. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir.

4. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın. OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin. 262 . Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada. taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin. Sıralama işlemi: 1.Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. 3. verinin biçimine değil. (ya da sıralanacak verileri seçin) 2. Excel alfabetik sıralamayı kullanır.

Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1. 263 . Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B. Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. 2. Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. Column2 olarak görülür. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1.com adresine bakınız. Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek).

Filtre kutularında o sütunun değerleri. Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için. Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için. Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi. illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın.3. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir. sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın. UYGULAMA 1. Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin.

çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir. -Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. Sıralamanın yararları nelerdir? 2. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak. Bu özelliklerin yanı sıra. I.Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan. 2. GÖZDEN GEÇĐRME 1. PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. 265 .

Ardından Next düğmesine basın. BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için. Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. Đkinci adım. Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür. Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. sum (topla). Özet tablolar. A. Çıkan iletişim kutusu. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. count (say). NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.com adresine bakınız. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz. alt toplamlar almayı sağlar.Pivot tablolar (Özet tablolar). Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır. Başlamak için.) yaratılan veriler. Verileri gruplamayı. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. Daha fazla bilgi için www. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir. Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir.farukcubukcu. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir.

Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur. Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda.Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 . Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir. Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir.

UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde.1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir. Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir. 268 . ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın.

Web klasörlerin erişmek. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1. 269 . Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır.GÖZDEN GEÇĐRME 1. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. A. Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır. Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2. 2. Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. I. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın.

3. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır. Daha fazla bilgi için www. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın. 2. Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir.com adresine bakınız. Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. 270 .B. C. Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak.farukcubukcu. Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir.

Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız. . Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi. NOT: Makro.D. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir. örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. Đşte makrolar sizin için. I. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Satışlar tablosu gibi. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. 271 . Internet üzerinde arama (search) düğmesi. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. kanallara erişim sağlanır. . Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak. Ayrıca. Özellikle.xls) olarak kaydedin. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere. A. -Makrolar çalıştırmak. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (.

Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. 4. New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. Personal Macro Workbook a kaydedin.. makronuzu XLStart klasöründeki. 272 . Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır. MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Örneğin "AyToplam". 6. 5. aynı bir film kaydı gibidir. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 3.Makro kaydetmek. B. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına. 2. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız .

2. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip. Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın. 3. MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 . Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1. Macro Name (Makro Adı) kutusundan.C. Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Tools (Araçlar) menüsünden.

Otomatik Toplama: Excel. Hücre erimlerinde. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir.Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat . Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. Hücre Erimi olarak belirtilir. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için.

Resim 1. Resim 1. Resim 1. Save As Html. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır.1’de yer almaktadır. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır.Dosya Açmak. Kapatmak. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 . Save As.(Resim 1.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.4) Menüde Save. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir.4) (Resim 1. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. sütunlar ise harflerle belirtilir.

Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. Book2 gibi isimler verilir.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. 276 .üstüne güncelleme yapar.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1. Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. Resim 1. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Save As ise. (Resim 1.

Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Örneğin basılan sayfanın başlığı.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. (Resim 1. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz.7) Đkinci yol. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız.(Resim 1. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Resim 1. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. 277 . Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. 2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. gibi.. Resim 1. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar.

Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 .00 seçeneğini işaretlemişseniz. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. hücre veya hücreleri seçin. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Para Birimi. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. bazılarında $ işareti kullanacaksanız.455.00 olarak gösterilir). ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz.) olarak gösterir. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. 345.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı.00 $ yazdığını göreceksiniz. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3.455. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Tarih. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. kenar boşlukları. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Bu durumu düzeltmek için. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. 5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi. Sayı. üstbilgi ve altbilgi alanları. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede.##0. gerçek ra kam 3. Excel ondalık kesrini virgül (.000. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Genel. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. Bazı hesap tablolarında TL. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. ancak hepsini değil.00 olarak görünecektir.

binlik hane ayracı nokta (.XLT adıyla kaydedin. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK. diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. Sayfa2. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir.) işaretleri ile gösterilir. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın.… olarak isimlendirilmiştir. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. Aslında bunu Windows 95 belirler. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. Ondalık ayracının nokta. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. 10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 . 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda.XLT adıyla kaydedin. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin.).klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin.

orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. Bunun pratik yolu ise. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. #AD? (#NAME?) Formül. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Bu. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. Örneğin. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Bu. 280 . Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz.Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Örneğin mart ayı toplamı. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. #REF! Excel. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. Yapılacak iş. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz.

Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound.…) olarak dolar. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız.Cells c. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. Fahrenheit'ı 281 . Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Diğer hücrelerin (Şubat. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. 3. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. bkz.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. 7. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. haftanın günlerini.Cells c. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. imleç ok işareti halini alır. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. 4. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. seçili alan kopyalanır. Mart.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Nisan.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. yani ayni alandan iki tane olur. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. 95 no'lu püf noktası.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. Mayıs. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz.Value=Ucase$(c. Sadece gün.Value=Lcase$(c. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Fahrenhaeit. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. 9… veya Ocak. 5. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. 5.Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir.… gibi). içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. Mart. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. geri kalan hücreler (3. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1.

kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. "kg") =ÇEVĐR(78. "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir.Celcius'a. "gal") =ÇEVĐR(30. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. "w". Bu işlemin en pratik yolu ise. 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. "F". alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. 282 . Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. 20-OTOMATĐK TOPLAM. 22-HIZLI KOPYALAMA. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. =ÇEVĐR(1. litreyi galona. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. Çizginin renk. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. "lt". Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. "lbm". <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. "C") =ÇEVĐR(C12. çizginizi çizin. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek.

tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Gömme (Embedding) işleminde ise. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Bunları da Bilin!. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Gömme. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. ve Bağlama. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Tamam düğmesine tıklayın. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. bunu tek sayfaya sığdırmak. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz.23-FORMÜL KOPYALAMA. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Tablo Yapıştırma). Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. xx. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. hücrelerin tümünü seçin. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli.

Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Bu kamera düğmesidir. Sağ tarafta. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Sayfa2'de ise çok benzer. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. 31-TABLO YAPIŞTIRMA. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 . Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. sayı adedi. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. 30-BAŞLIK ORTALAMA. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin.Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. ilk hücreye başlığınızı yazın.

Excel'i yaratanların bir azizliği. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. 5. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. bir sütuna sayıları girdiyseniz.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. Grafiğin renklerini.45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. ve 3. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. 2.5 olur. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. ilk matrisin sütun sayısının. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. adımı çıkacak. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor.) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Ancak. yoksa fonksiyon döngüye girer. Bunları doldurun. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. yuvarlanmış rakam 3456. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Grafiğin üzerine çift tıklayın. Örneğin 3456. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil.1) fonksiyonunu kullanırsanız. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Bu sekmeler. bu tercih size kalmış. 4. Bu yüzden. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin.

Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. Tabii. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. 39-OTOMATĐK BĐÇĐM. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. FORMÜL OLARAK DEĞĐL. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 .Formula=c.C ells c. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız.bir kitap (workbook) açın. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. 40-ROMEN RAKAMLARI. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız.

— Komutlar bölümüne gelin. Đşte bu kadar. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum.(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. satıra kopyalamak istiyorum. Hesap makinesi programı açılacaktır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. bütün yapacağınız önce hedef. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Eğer sayfayı kopyalamak. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın.

Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Alt + F8 tuşlarına basın. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır. Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. fare düğmesinden elinizi çekin. Bundan böyle. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak. 4. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın. " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. Mart vs. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın.15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Dosyayı Personal. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. " " yazın.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin.Replace "~*".. yazdırabilirsiniz. Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor. 6. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. 288 . Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Burada iki satır arasına Selection. çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar.Replace "~*". Sub arabul() Selection. Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın. Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız. 5. 3. Ctrl + S tuşlarına basın. 2. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin.

ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Sağ fare düğmesine basın. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler. Excel otomatik olarak açılacak. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli. dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. listeden Düzen 289 . Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. Buradaki örnek. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. 2. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. 1. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Böylece grafiğinizin formatını. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. 3.

Sadece ilk şifre kullanıldığında. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre.komutunu seçili duruma getirin. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. 5. Dosyanın açılabilmesini. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz. ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. ikinci şifre de istenir. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi. 4. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden. makinemdeki fontları düzenleme. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek. 290 . Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Excel belgenizi hazırlayın. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur. dosya sadece okuma modunda açılır. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. Ancak makinenizde Word de varsa. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin.. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin. Asıl yapmak istediğim.. fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim. (Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz.. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz.. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok.. Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır. Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur. Burada iki şifre kısmı vardır.

For Each döngüsünün devamındaki komut. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman. Arial Tur. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. 291 . Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz.) Excel 97 de böyle bir sorun yok.0=Arial.(örneği sadece Arial için veriyoruz. Konuyu bilgilerinize sunar. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok..INI'den aldığını söylediler. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için . Rapidd Comm.162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun.INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur). — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar. Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var. yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm. Bu makro. Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara.0=Arial.0\Word\Options bölümünü açın.) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN. Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor. her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir. Arial. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN. çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz. FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından. Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN. Böylece. For Each döngüsü. Courier fontlarında) FAX-WORKS. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır.162=Arial. Faks yazılımında da karşımıza çıktı. 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz.162 Arial. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin.162 Arial Tur.Şekildeki program kodunun ilk satırı. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez.

araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın. 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. — Regedit programından çıkın. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor.Active 292 . Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız. — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın. After:=ActiveCell).Max(FindArea). Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum.0\Word bölümünü açın. — Bu değeri 8192 yapın. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz. Makroyu çalıştırmak için.CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. — Regedit programından çıkın.Find(What:=Application. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin. sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var. — Bu değeri 1 yapın. FindArea. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor. 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil.

Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0. Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin. Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin. Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. bırakın. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın. Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın. 4. Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. Son bir şey kaldı. Özelleştir penceresini kapatın. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz.Tamam düğmesine basın. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin. Sihirbazın 3. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. 2. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır. Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. Bunu. 5. Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. saat aralıklarını belirlemeye geldi. Sıra. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. Grafik ekrana gelecektir. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. Kategorilerden ' formlar' ı seçin.

Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). Excel 5. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. isimler seçili duruma geleceklerdir. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. Aç düğmesine basın. belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun.0 Türkçe kullanıyorum. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz. makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. Bu araç 294 . bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var.XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır. Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım. 59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var. en son sürümünü kullanmanızdır. l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın. Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın. Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip. 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın.

Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım. 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz."krank mili".. Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir. Ancak benim bir isteğim var. Birinci kolay. Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci.. Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin. Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör". Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül. Bunların parça numaraları da sırasıyla 1. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum.. Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman."Amortisör". Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. Bu işin bizlere göre en kısa yolu. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin. Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var. Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var.) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir. Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim. Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım."liste1"."sibop". üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım."mitsubishi kriko") olacaktır. Ancak onun formülleri değil.. Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. 295 . Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. sadece sayıları görmesini istiyorum. A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim. 2. Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor."liste2". hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem. bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak. 3 ve 4 olsun. 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık. Adı da =ELEMAN() bu formülün. "sibop".

Gerisi otomatik. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor. Sub buyharf() For Each c In Selection. Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum.Cells c. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 . eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum. Ne yapalım. Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum.Value = UCase$(c.value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz.Cells c. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor. Sub Form2val() For Each c in Selection. büyük Đ harfini küçültemiyor. Sub kucharf() For Each c In Selection.formula=c.Cells c. Bunun için yapacağınız şey öyle. Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını. Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor.Value = LCase$(c.Value) Next c End Sub hemen altındaki. Bir küçük problem var.

Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim. Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum. Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin.gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor. Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin. Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Şimdi. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). E3 hücresi için de problem yok. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz. Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 ."ahmet". ödevlerimde kullanabilirim. Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın.

Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Bu problem 123 for Windows’da da var. Excel 5. Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı.INI dosyasında oluşturuyorsunuz. Fulya. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor. Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 . Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor. Quattro Pro for Windows’da da. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Excel'de "Auto Fill". Örneğin Çalışanlar=Serkan. Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. Onun da QPW. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. 1-2-3'de "Fill by Example". Listeniz hazır. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak. E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor.Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor.INI isimli bir dosyası var.

bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin. Eğer Excel'de çalışıyorsanız. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. Bu arada. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz. günü birinde işinize yarayabilir. size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor.olarak çalınıyor. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Eh. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. 299 . Örneğin ' C:\ocak 98\rapor.

YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz. Burada isim verilen alan. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz."ali".EĞER(A1=2. doğruysa. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. Resim her şeyi anlatıyor. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz. Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor."veli". bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak. 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim. Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. EĞER formülü EĞER(karşılaştırma. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. Örneğin bu sayı 1 ise "ali". Bu işlemi.B30) veya @SUM(TOP) ile. Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık.. yanlışsa) şeklinde kullanılır. 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var. örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 . Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. o zaman da "yok" metni görüntüleniyor.Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın. Artık bunlara gerek yok."yok")) şeklinde olacaktır. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi. eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor. Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor. Ben. 2 ise "veli" yazılması gibi. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor. Đsmi TOP olan B1..

Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. B1 hücresine "ali" yazılmış. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. Bunu nasıl başarabilirim. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı.B1) şeklinde. 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 . Formülün işleyişine gelince.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Yani diyor ki. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Formülü =INDEX(Değerler. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). Öyle bir formüle ihtiyacım var ki. 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim. 74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir.ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir.yazılsın. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Bu formülün iki parametresi var.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))).

5. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz. 2. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. kulp denilen. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir. Fakat bunların sütunlara 302 . sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. sadece ilk iki veriyi girin. düğmelerden devam edelim derim. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. 3. 80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. otomatik olarak günler arttırılır. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Ad bölümüne tıklayın.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. ENTER tuşuna basın. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. 79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Đşte bu kadar. 4. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. bir gizleyebilirsiniz. sol fare düğmesine basın. Bu seçeneğin üzerine gidin. Eğer sadece tek hücre seçerseniz. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip.

yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz.0. eğer #. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır.sığması zor oluyor. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor. Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. 6. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. Bu işi. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor. üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin."")) formülünü girin. — Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın. ifadesini yazmalısınız. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın.1*kal_sure. Biz. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz. D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3.##0.adımda. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. Đşte median değerleriniz! 303 . Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin.. — Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin. Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin. Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek. — 3.##.

E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın. Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın. elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar. Word ile bunu başarabiliyorsunuz.Bu örnekte. Belgeyi açtığınızda. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. oraya sonra döneceğiz. Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum. Benim ise farklı bir isteğim var. 82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı.

Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. Geçmiş olsun. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.karşılaşacaksınız. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız. boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. Şimdi dosyayı kaydedelim. Office kurulum programı çalışacaktır. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın. Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. Excel programını açın. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik. Şimdi Internet'e bağlanın. Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız. Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz. 3.Makro Kaydetmek . Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın.M. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın.Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir. bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce. Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek. yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız.Araçlar menüsünden Makro komutunu. Makro Kaydet penceresinde. 2. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. 313 . yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir. bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak.Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın.Temel Korkmaz 1.

(Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi. Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi.. Araçlar menüsünden Makro. Makrolar Makro Çalıştırmak .Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın.Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir. Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin.Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. buradan da Makrolar. Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik.Şekil-2 4. Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık..M. komutunu tıklayın.) 314 . Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın.

Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız. Tabi. Diğer. Nedenini biliyorsunuz. hazırlanmış. Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak. bitmiş ve kullanılmış. sizin de fark ettiğiniz gibi. sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. Excel bunun için size imkan sağlıyor. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. unutmayın ki makro. oluşturduğunuz makro. bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay.M. Makrolar Makro Düzenlemek .Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız. Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup. Şöyle düşünün. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz. Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. Yine de seçim sizin. Yani. 315 . Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. başka bir dosya açtınız. makro kaydetmek demek. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. Şimdi. Ama yine belirtiyoruz. Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. makroyu hazırlarken. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. Pekala. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. kayıt işlerini yaparken. Her defasında makroyu çalıştırıp. Doğru. Makroyu kaydettiniz. Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler.

Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır. komutunu tıklayın.. Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız. 2. 1. gelelim hatanın düzeltilmesine. Kabaca söylemek gerekirse. Mavi olan kısım. yazının yeşil olması değil. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir. mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. Visual Basic diline ait bir komuttur. programda yok demektir.. Bu arada tabi ki. Bu kısa açıklamalardan sonra.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. Mavi. satırın başında bulunan (') işaretidir. 316 . Yeşil ve Siyah. Programa dahil edilmezler. Tıkladığınızda. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir. Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz.Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. Buradaki asıl ayırt edici özellik. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek.Araçlar menüsünden Makro komutunu. buradan da Makrolar. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. Bunlar sadece bilgi verirler. Olmazsa. Programın aslını oluştururlar.

Klavyeden “M” harfini girin. Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor. program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır. Makrolar Makro Uyarısı .Select ActiveCell. Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan.FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin.Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir. Range("A6"). Unutmayın ki. Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 .M. ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir. Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Herhangi bir arkadaşınızdan. “mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin. virüsler. Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür. Bu bir uyarı penceresidir. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. Excel sizi bu konuda uyarıyor. ActiveCell.M. Makrolar Virüsler .FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün. Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. Đşte. Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz. Pencereyi mutlaka okuyun. makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz.

Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın. Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz. Mesela Kısayol Tuşu. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz. 3. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir. Ancak. makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz.Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir. 1. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar. Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz. Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan. 318 . Dolayısıyla. makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz.Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . yapmanız gereken şey çok basit. virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz.M. 2. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir. Bu tür bir koruma istiyorsanız. Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz. Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz.

10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın. Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın. 4. Boş bir çalışma sayfasına geçin. Tamam düğmesine tıklayın. 319 . 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin. 8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın.Makro1 Çalışma Kitabını açın. Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak .B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin.Fare ile B2 hücresini seçin. Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz. Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın.Yeni Makro Kaydet. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak.. Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük. 3. Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır.Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi. komutunu çalıştırın. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın.M. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin. 1.. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın. Adınızın sığacağı kadar. 2.

WrapText = False . programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır.Bold = True Selection. Temel Korkmaz olarak girdik.ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım. Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”. komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz. biz adımızı M.HorizontalAlignment = xlCenter . 320 .Select Columns("B:B").ShrinkToFit = False .Font. 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa.Pattern = xlSolid End With Selection.Interior .FormulaR1C1 = "M..Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .Italic = True Selection.MergeCells = False End With With Selection.xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2"). Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar .M.ColorIndex = 1 . ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur. Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin. Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır. Temel Korkmaz" Range("B2").Font.ColumnWidth = 22..Orientation = 0 . Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir.AddIndent = False .Font. Tek fark. Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın. Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar.Font. Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx.xx. Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi. Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır. Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık.57 ActiveCell. Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar.Select Selection. 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun.VerticalAlignment = xlBottom .

ColorIndex = 1 . Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı.MergeCells = False End With With–End With deyimi.HorizontalAlignment = xlCenter . Selection. ActiveCell.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. Geçerli sütun genişliğinin 8.ShrinkToFit = False .Interior .Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular. KĐTAP’ında anlatmıştık.Range("B2"). adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik. Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz.Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder. Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır. Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti.FormulaR1C1 = "M. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında. bu defa bu satır koda eklenmiş oldu. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır.Font.VerticalAlignment = xlBottom .43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1. Örneğimizin 14. Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti.ColumnWidth = 22. With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır. Adımda Eter tuşuna basılmıştı. Columns("B:B"). Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi.Orientation = 0 . Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur. Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar. sütun genişliğinin 22.57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır.Font.Font. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için. Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar. Selection. bu hücreye ait olan işlemlerdir.57 B sütununun (sadece hücre değil).WrapText = False .Pattern = xlSolid 321 . With Selection . Selection. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler. HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır. kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar. Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk. Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde. Range("B2"). With Selection.Select Makroyu hazırlarken 6.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir. VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır.

End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1. yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da.M. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu. makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz. Oysa. baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun. oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz.> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama . Excel. Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu.. 2. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir. Seçim size ait. Hem de hata yapma olasılığı var.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın. renk olan siyahın olduğu anlatılır. 1. Araçlar> Makro> Makrolar. Selection.Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın. 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak. Tabi ki bu düşünce... 322 . buraya kadar olan kısımda. Evet. şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım. her kullanmak istediğinizde. Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1..Font. 1-Araçlar>Özeleştir.ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. cildi mevcutsa.

7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin. için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin. düzenlemek vs. Araç Çubuğunda yerini aldığında..5-Düğme. komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. 323 . Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin. Makro Ata. Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin. Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler. Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik.. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken..

Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz. Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar.M. 324 .. Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek . Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil. Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil. Makrolar Makrolarda Adres .M. Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır. 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir. Fakat makroyu çalıştırdığımızda. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır. Mesela. Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın.. Temel Korkmaz Aslında bu konu.8-Tamam düğmesine tıklayın. komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor.” Evet. Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur. silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın.

çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. sütun ve 10. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. Buna başvurmak için A. D50. Microsoft Excel. Örneğin.2. Başvuru. dış başvuru denir. hücrenin tam adresi. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular.satıra kadar olan hücreler 15. sütundan J. Bir hücreye başvurmak için. Varsayılan olarak. sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. Örneğin. satırdaki hücre A. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. biçimini alır. $B$1 vs. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. satırdan 20. Bir hücre aralığına başvurmak için. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. satırdaki tüm hücreler 5. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. başvuru örnekleridir. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. 325 . Aşağıdaki örnekte. A1 gibi hücre başvurusu. satıra kadar olan bütün hücreler H. D sütunuyla 50. sütundan E. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. B7 hücresindeki formül. Göreceli başvuru kullanma. satır ve B. göreceli başvuru denir. arkasından da satır numarasını girin. formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. sütundaki bütün hücreler H. uzaktan başvuru denir. iki nokta üst üste imi (:) girin. sütuna kadar olan hücreler 5. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. Aşağıdaki örnekte. sütun harfini. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. Aşağıdakiler. Başvurularla. mutlak başvuru $A$1. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. B6 hücresi. Bu işleme. sütun ve 10. B6 hücresindeki formül. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. Ayrıca. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. =A5 formülünü içermektedir. B7 hücresine kopyalanmıştır. satırdan 10. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. Microsoft Excel . Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık.

göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. bir mutlak başvuru kullanın. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. her iki başvuru da değişir. formülünüz A5 hücresini.Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın.. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi. Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. formüle. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. Tamam düğmesini tıklayın. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. Hücreleri taşırsanız. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır. Sonra hücreleri yeniden kopyalayın. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok. Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller. o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). örneğin. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun. özgün formüllerdeki başvuruları. taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. Kopyalanan formüller. Bununla birlikte. çoğaltılmış formüllerde ayarlar. Bu formülü. komutunu tıklayın. Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız. Tamamen birbirinin aynısı. B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım. Örneğin. buradan da Yeni Makro Kaydet.. Tek fark makroyu kaydederken. Örneğin. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. çoğaltılmış formül. 4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. Biz D6 326 . C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. C8 hücresine kopyalarsanız.

Font. Fakat.MergeCells = False End With With Selection.Select ActiveCell.Pattern = xlSolid End With Selection. O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek. Evet aslında aynı makroyu yazdık.Font.HorizontalAlignment = xlCenter . ActiveCell.57 ActiveCell. Temel Korkmaz" ActiveCell. Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi. 1).ShrinkToFit = False .EntireColumn. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki.Bold = True Selection.Columns("A:A"). Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi. Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık. ActiveCell. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı. 1).FormulaR1C1 = "M. Aşağıdaki görüntüyü aldık. bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir.hücresini seçtik ve çalıştırdık.ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda.Range("A1").ColumnWidth= 22.Italic = True Selection. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır.Select 327 .Interior .ColorIndex = 1 .VerticalAlignment = xlBottom .Offset(1.WrapText = False . başvuru tipini değiştirdik.Select Selection.Range("A1").Font.Font.Select Range("B2").Offset(1.Orientation = 0 . Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection . Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz. Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var.

Select Range("B2").Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B.Columns("A:A"). bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır.Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C.Elektronik tablolama programları B. Temel Korkmaz" ActiveCell.ColumnWidth = 22. Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.ActiveCell.FormulaR1C1 = "M. Temel Korkmaz" ActiveCell.Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.FormulaR1C1 = "M. Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D.57 ActiveCell.Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında.Đşletim Sistemi Programları D.EntireColumn.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A.57 Columns("B:B").Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B.Excel’de grafik çizilebilir ? D.Kelime Đşlem Programları C.ColumnWidth = 22.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

1’de yer almaktadır. Resim 1. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır.4) . satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1.(Resim 1. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır.Temel Bilgiler Microsoft Excel. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Resim 1. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Resim 1. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla. sütunlar ise harflerle belirtilir.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.

|| Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. (Resim 1. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Book2 gibi isimler verilir. Save As ise.(Resim 1. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Save As Html.Hangi yolu kullanırsak kullanalım.4) Menüde Save.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. Save As. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. .

ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır.Resim 1. . ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. Resim 1. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. (Resim 1. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. (Resim 1.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.7) İkinci yol.

(Resim 1. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır. . eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz. başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır.9) ve fontu değiştiren komutu uygularız. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir.’ yazalım. sayı veya formul girilebilir. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama. veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür.. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin.Resim 1. Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir.9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. B2 hücresine ‘Çağdaş. kaliteli. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir. (Resim 1. yüksek. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha.10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. (Resim 1.

Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz. eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir. Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar.13) Resim 1. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli . Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz. (Resim 1. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir. hücreye yeni bilgiler yazarak .11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır.(Resim 1. || (Resim 1.12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır.13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır.

seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir.(Resim 2. CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde.Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir. EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama. Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır. Taşıma işleminde de olduğu gibi. COPY düğmesinden de ulaşılabilir. PASTE komutunun uygulanması için. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir.yöntemler kullanılabilir. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur.1) . İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra.14 yapıştırılabilir. Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır.

(Resim 2.2) Resim 2. gösterilmesi .2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi.2 Resim 2. Kalın. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp. Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir. sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır. Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir.3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir. Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa .2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir. A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir. Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır. çoğaltılabilir.1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2.Resim 2.

Resim 2. Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder.(Resim 2. Double altı çift çizgili yazmak içindir.5) Left sola hizalar.3 Single. çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir.4) Resim 2. metinler soldan. Resim 2. Ya da. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir. Center ortalar. (Resim 2.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır. Ancak hücre içinde metinlerin sağdan. sayılar ise sağdan hizalanırlar. altı tek çizgili . Right sağa hizalar.Justify iki yana.5 . Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir. || Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de. Center Across Selection hücreler arasında hizalar.

yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır. çift çizgi mi… olacağı belirlenir.6) (Resim 2. || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. inside ile de içine çizgi çekilir. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini.7) HIDE komutu . hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir.5 kullanılır. Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2. Bir hücrenin üstüne. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise. (Resim 2. altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir. Line style ile çizginin düz kesik.6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir.5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. None. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise. Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir. Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir.

satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır. Insert menüsündeki Cells (Hücre). || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak .ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir.8) Resim 2. Column (Sütun) komutları kullanılır. (Resim 2.7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği. Resim 2.Satır ya da sütun eklemek için.8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip. çıkarılabilir.Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir. satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir. Bir hücreyi. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir. Row (Satır).

Excel’de yanlışlıkla bir hücre. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. || Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir. || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. Excel bu değişimi yapabilir. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız.Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir. Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir. İstediğiniz . grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor. Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz.'e basarak tarihi. bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız. CTRL+. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür.

Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız. || Başa dön || Kendinize Bir Not . || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken.) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz. Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz. Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz. Count. CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız. uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz. CountNums. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz.

Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin.9 || Başa dön || .9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür. Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin. Açılan pencerede (Resim 2. Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. Comments&Indicator'ı seçin. Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman. CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır. Resim 2. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin. Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir.

Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman.Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir. Resim 2. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır.10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir. Resim 2. || Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir. Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır. (Resim 2..11 .10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir.

Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır. || Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir.12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. First Page Number başlığıyla.(Resim 3. yazılacak ilk sayfaya . kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı.1) Resim 3. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır. olduğu belirlenir. Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır. kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb. || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği.1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2.

Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası.2 İkinci bölüm Margins’ dir. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir. Header. Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır.2 Üçüncü bölüm Header Footer. seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider.Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir. dosya adı. Resim 3.Seçeneklerin ikiside seçili ise. Excel sayfasının adı. .Center on Page seçeneği. Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir. Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir. Üst. Resim 3. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. alt.

notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir. Kılavuz çizgilerini. sayfaların yalnızca belirli .Resim 3.4) Resim 3.3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa. varsayılan yazıcıya gönderilir.Print düğmesine tıkladığınızda.4 Print komutu kullanılırsa. (Resim 3. bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir. Seçilen bir hücre erimi. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir. || Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi. yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir. Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz.

|| Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur. tıklamak yeterlidir. Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. Etiketinizi. Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için. || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin. ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak.

doğruysa_değer. Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır. Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir. || Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur. hazırlanır.Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir. || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır.

Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır.Resim 5. Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler.2 1. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır. .1 Resim 5. Resim 5. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir. Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler.

rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. Show Label : Başlıkları grafikte gösterir. DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir.Değerler ise çalışma sayfasına . Resim 5.4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. Show Value : Değerleri grafiğe ekler. || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır. isimleri göstermez. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır.Placement : Legend’ın yerini belirler. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır.

|| Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır.değiştirilebilir. || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir. || Başa dön || Grafiğin Rengini. Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. . Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful