I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

rengi. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Microsoft Power Point. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. belge. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır.III. Kod Görüntüle düğmesine basın. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. VBA. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. . Visual Basic for Application. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Seçenekler menüsündeki. Özellikler Penceresi Bir özellik. ardından Yordam kutusundan. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Bu nesneler. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Nesne Görüntüle düğmesi 3. nesneye tıkadıktan sonra. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. 2. Microsoft Excel. belge. nesneye tıkladıktan sonra. Proje gezgini penceresinin üstündeki. herhangi bir olay üzerine basarak. Düzenleyici sekmesinden. 1. Bir nesnenin boyu. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. belge. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. bir nesneye tıklayın. o olaya atanmış bulunan kodları görün. A. şablon ya da sunum için bir proje vardır. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Nesne kutusunda. Nesne kutusundan. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. belge. Her proje içinde ise. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Excel içinde yer alır.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Araçlar. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). Belgeler. Visual basic düzenleyicinin içindeki.

Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. vb) belli olayları tanırlar. Sub yordamlar standart modüller. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. düğmeler. Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Visual Basic nesneleri (formlar. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler.B. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir.üzerine gelme. . Böylece olay oluştuğunda. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. metin kutuları.

3. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. 3. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Fonksiyonlar argümanları alırlar.KeyDown: Bir tuşa basmak. 1. örneğin Command1_Click. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Sub procedure’ınız hazır. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. 2. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. . bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Olay yordamları.

baz. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Rows (Satırlar). Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. deger2. Nesneler (objects). Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. sayfa (sheet). grafik. Cells (Hücreler). sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. baz. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler.Bir sub ise belli bir işi yapar. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Function UcretHes(deger1. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. çizim. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir.

Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar.Size = 34 2. Metotların kullanımında nesne. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır. ardından nokta ile metot kullanılır.Range("a1") 1. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi.Workbooks("butce").Metot ActiveCell. Nesne.Clear ActiveWorkbook.Close 4.Font.1). Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar . Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Worksheet("ocak"). Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3.Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Font.Bold = True Cells(5.

Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.Delete Range("B5").1) Değerleri: Range (“A1”).3:3.Range("A1:D5"). Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). Range (“A1”) Cells(1.1) .Activate Range("A1:B5").8:8") Birinci.Select Range("A1").F:F") A.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.Cells(6. ve F kolonları 2. C. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. .Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.C:C. sekizinci satır Range("A:A.G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1.Value 1.Font. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5").Sheets("Sheet1"). A1 gösterimi ile hücre ve aralik. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz. üçüncü. Aşağıdaki örnekte Cells(6.1). sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. 1).Value Cells(1.

ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1").Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir.Font. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Rows(3). ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . daha kolay erişim için. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Rows(5)) .Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. üçüncü. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3. birinci satırı döndürür. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız.Rows(1).Cells(counter. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. 3).

Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır. Sub ClearRange() Application. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1"). Sub ClearRange() Application.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") .BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz.Value = 30 End Sub 5. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Aşağıdaki örnek MyBook.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Sub FormatSales() Range("[Report.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.xls]Sheet1!Sales").Font.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.Font. Sub SetValue() [MyRange].xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.xls!MyRange" Selection. Aşağıdaki örnek MayBook.xls!MyRange").myUnion.Goto Reference:="MyBook. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.[A1:B5].Goto Reference:="MyRange" Selection. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.Bold = True End Sub 4.

Formula = "=RAND()" myRange.Cells(counter. Aşağıdaki örnekte 3. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz.Interior. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Sub Underline() ActiveCell. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.Cells.Bold = True End Sub 8. sütunun 1 den 20.Font.ClearContents End Sub .Range("A1:D5") myRange. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . 3).Font.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7.Value < limit Then c.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır. 3). Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").If c.Offset(1. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür.

KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. ( Çizgiler görülmeyecektir. Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. sol. Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. Kaydet ile kullanımı aynıdır. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. alt. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . Üstbilgi / Altbilgi . Kenar boşlukları. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar.EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır. (Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak . Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır. Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır. Tıklandığında üzerinde Sayfa. ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır.

Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir. fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz.) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız . Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. Özet. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar. Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. satırın . O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır. ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. satırın . Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür. Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. Đstatistikler. Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür.bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. . Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. kes.

TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. Yukarı. Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur. . Daha sonrada seri türü belirlenir. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur. Tıklanıldığında içinde Aşağı. Sağ . Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. Biçimler. DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır. Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir. SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. Đçindekiler.YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır. BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır. Seriler. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. Sol. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir.

Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır. çalışma sayfası. AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . Tıklanıldığında Tanımla. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar. yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir. sütun. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler. Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. istenirse tümü birden değiştirilebilir. Yapıştır. özel isimler verilebilir. . Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. Uygula. satır. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır. Yarat.

yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır. satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır. Đstenilen alanlara link atılır. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır. değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir. Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . sayfayı gizleme. Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. . KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır. MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır. Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır.HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır .

...........................................................................................50 TEMĐZ .................................................................................................................................................................................................DÜZENĐ...........................................45 TARĐHSAYISI................................................................................................................56 ................................................................................................51 ÖZDEŞ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................46 HAFTANINGÜNÜ.......................................47 SAAT .......................................................................................................................................................................................................................................................49 HAFTASAY ........................................50 DAMGA ....................................................48 TAMĐŞGÜNÜ...................................................................................41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark ...27 Formül sözdizimi hakkında.............................................................40 Formülü veya dizi formülünü silme ........................................................................................................................49 ĐŞGÜNÜ ..........................................................................................................................................................................................................50 BĐRLEŞTĐR ..................................... düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53 YAZIM..................................46 YIL...............................................................................................................................................................................53 PARÇAAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................47 SERĐTARĐH.............................................................49 METĐN FONKSĐYONLARI..................................................................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma .......54 YĐNELE ..........................43 BUGÜN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme........................................................................................................................................................................................................................... grafik.....39 Formül sözdizimi hakkında...........................................41 R1C1 başvuruları hakkında............................................................................................................................................................................................................................................................. hesaplama.........................50 KOD.................................................................................................................................................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında........................................................................................... ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? ..........................................................................52 SAYIDÜZENLE..................................................................................................54 SAĞDAN...................................44 GÜN...........................................................................42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında........................................................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI .....................................................55 MBUL($B$17...........................................................................................................................48 SERĐAY ...........................................................................................................................................................................................................53 UZUNLUK ........................................................................................................................47 AY.................................................................42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda.......... renk .......................................................................55 MBUL..................................51 BUL ......................................................................................................................39 Formülü düzenleme.......................................................................................................................................................................................................................................................................44 TARĐH ....................39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında .................................................54 DEĞĐŞTĐR ...........39 Dizi formülünü düzenleme........................................................................................................................... kopyaladığınızda...................................................................44 ŞĐMDĐ .....................................................................................51 LĐRA .......................................................................................................................................... eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?....................................................................$A$14) eşittir 5........................................................................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında................................................................................................................................................................................................................................................................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm.........................................................................................................................53 KÜÇÜKHARF......................................................................................................................................44 BUGÜN ......................................................................................................................................56 YERĐNEKOY .........................................................................52 SOLDAN ..................................................................................................................................................................................................................................................................................43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında ............................................45 ZAMANSAYISI ......................................................................................................................46 DAKĐKA...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... B4<100) eşittir DOĞRU.........................................................................................................................................................................................64 AŞAĞIYUVARLA...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 VE ..57 SAYIYAÇEVĐR.................................................................................................63 YUVARLA ...................................................................................70 MAK .................68 EĞER ..............................................64 ĐŞARET.....................................................................73 .................................................................66 TAN .........60 LN ...................................................67 NSAT .............................................................................................................................................................68 DEĞĐL............................................................................................................................................................................56 METNEÇEVĐR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................62 PĐ........................................................................................................................................................................................................................................69 ORTANCA .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 MUTLAK ................................................................................................................................................................................................................................................................................................M......................................................................................57 BÜYÜKHARF..........................65 KAREKÖK .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 ALTTOPLAM ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................62 S_SAYI_ÜRET...................60 LOG .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 RASGELEARADA .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 SĐN ............58 COS........................................................................................................................................................................72 HATA............................................................................................................................................................................................................67 VE(1<B4..............................................................................................................................................60 TAMSAYI ........................................................................................73 E Đşlevleri ..........................................62 ÇARPIM .........................................................................................................................................................................................................................68 YANLIŞ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”elmalar”) eşittir 2 .........................56 KIRP ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 EĞERSAY(A3:A6......................................66 ETOPLA .................................61 MOD .................................................................61 LOG10 .59 OBEB..................72 BĐLGĐ...............................................................................................................................................................................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ...................................................................................................................................................................58 EĞERSAY ...........................................................................................................................................................................70 ORTALAMA................................................................................................71 HÜCRE .............................................................................................................................................................................................................................61 KYUVARLA .......................................................................................................................70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI........................................................................................................................................................57 Örnek..............................69 MĐN.......................................................59 ÜS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 TEK........................................................................................................................................................................................60 OKEK ..............................................................................69 YADA ......................................................................................................................................59 TABANAYUVARLA .................................................................................................................................................................................................................................................................69 DOĞRU ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 TAVANAYUVARLA ...................................................................................................................................................................71 BOŞLUKSAY........................................................................62 BÖLÜM ..............................................................................................65 TOPLA........57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................64 YUKARIYUVARLA........................58 ÇĐFT..........................................................59 ÇARPINIM ..............................................................TĐPĐ .63 ROMEN .........................................................

..........................................................75 S ..................................................................................................................................76 ALANSAY ..........................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? ................................................................................................................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ...............................................................................................................................................................80 ##### hatasının anlamı nedir? ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 TĐP ..................83 BĐRLEŞTĐR ..........................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları.77 SÜTUNSAY ..........................................................................................................................79 HATA MESAJLARI.......................................................................................................................................................................................77 DOLAYLI.....................................................................................................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ..........................................................................................................................................................................80 #AD? hatasının anlamı nedir?...........................................................................76 ADRES ...................................................................................................................................................................................................................................74 ETEKSE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 SATIRSAY ................................................................................................................................................................................91 ......................78 SATIR ...........................................................................................................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında .....................................................................82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?...............................................................................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri .................................................................................................80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?........................................................................................................................................................................80 #YOK hatasının anlamı nedir?....75 YOKSAY.................78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................EÇĐFTSE..............................................................77 SÜTUN ................................................................84 Tarih ve saat girme ipuçları.............................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?........................................................................................................................

bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Para Birimi. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. tablolama. Bu durumu düzeltmek için. verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. Bunlar hücrenin biçimini belirler. hücre veya hücreleri seçin. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. Tarih. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. "Ama bunlar yeterli değil. "Hücrelere veri girmeyi. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Sayı. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. gibi. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi.. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. 27 . Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Örneğin basılan sayfanın başlığı. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Amacım. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif." "Korkmayın. Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Sabırsızlandığınızı görüyorum. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı. 53. benimle işiniz bittiğinde. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. 54. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi. Genel. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek. grafikler hazırlamak. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. ama Excel'i tüm işlevleri. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür.

00 olarak görünecektir. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. 345. ancak hepsini değil.XLT adıyla kaydedin. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. 60. üstbilgi ve altbilgi alanları.##0. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Excel'i her açtığımda yazıtipi. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Bazı hesap tablolarında TL.455.455. Ondalık ve Basamak Ayraçları. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Özel Düğmeler.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. 28 . kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin.00 olarak gösterilir). masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. gerçek rakam 3.XLT adıyla kaydedin. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Sayfalara Đsim. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın.00 $ yazdığını göreceksiniz. 58. Ondalık ayracının nokta. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Excel'i her açtığınızda. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. 55.). binlik hane ayracı nokta (.Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Excel Sayfasız Açılsın. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin.) olarak gösterir.00 seçeneğini işaretlemişseniz. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. kenar boşlukları. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız.000.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin.… olarak isimlendirilmiştir. 59. Excel ondalık kesrini virgül (. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Aslında bunu Windows 95 belirler. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız.) işaretleri ile gösterilir. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. 56. Sayfa2. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz.

yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. 61. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. Bu. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. #REF! Excel. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62. Yapılacak iş.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Bunun pratik yolu ise. Örneğin mart ayı toplamı. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. 8. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Belgelere Kolay Ulaşım. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. #AD? (#NAME?) Formül. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Bunları da öğrenin. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. Excel'de formüller kullandığımızda. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Bu. 63. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. "Acele etmeyin" dedim. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. Örneğin. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş.

taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Bu nasıl çalışıyor? Excel.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection.Value=Lcase$(c. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. yani ayni alandan iki tane olur.Cells c. Fahrenhaeit. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Örneğin bir hücreye Ocak yazın.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. 3. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. haftanın günlerini. Sadece gün. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. Diğer hücrelerin (Şubat. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. 5. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. bkz.… gibi). 9… veya Ocak. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir.Cells c. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Mart. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. seçili alan kopyalanır. Nisan. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. 7. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. 67. Elimizde pound. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. geri kalan hücreler (3. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. 5. 66. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 .) 65. imleç ok işareti halini alır. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin.…) olarak dolar. Mart.Value=Ucase$(c. 95 no'lu püf noktası. Mayıs. 64. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. 4.

Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. Çizginin renk. 70. Hücreyi Metne Uydurmak. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. BUNLARI DA BĐLĐN! 69. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. 72. hücrelerin tümünü seçin. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. "kg") =ÇEVĐR(78. Sayfalar. Bu işlemin en pratik yolu ise. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. "lt". "w". Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. 71. 73. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. çizginizi çizin. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. "lbm". 31 . Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. "gal") =ÇEVĐR(30. Sayfalar. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. "h") 68. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız.modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Hızlı Kopyalama. =ÇEVĐR(1. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. "F". "C") =ÇEVĐR(C12. litreyi galona. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Otomatik Toplam. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Formül Kopyalama. 74. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Enter Tuşunu Kontrol Edin. Fahrenheit'ı Celcius'a. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir.

Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. buna hayıflanayım mı yoksa. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Tamam düğmesine tıklayın. Eee. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Tablo Yapıştırma). Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. durum çubuğuna bakın. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir.. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Gömme. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. 77. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Bunları da Bilin!. artık bunları düşünecek durumda değildim… 76. xx. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde. Bazen tablonun tamamını değil. Doğrusu. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Gömme (Embedding) işleminde ise. ve Bağlama. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. eşittir.75. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. vs. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. tablonuz Excel'de yapılan 32 . Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. 8. küçüktür. Büyük Alanları Seçmek. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz.

ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. bunu tek sayfaya sığdırmak.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. 79. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız. Bazı tablolarımız. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor.değişikliklere göre güncellenir. Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. 500 milyon TL kar elde etmek için. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. 78. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. 81. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. 80. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. B5 hücresini tanımlıyor). Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Tamam düğmesine tıkladığımızda. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın.

0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Böylece hem eksiklerinizi. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. 82. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Excel 4. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. Excel hücrelerine girdiğim metinler. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Bu kamera düğmesidir. Ancak emin olmayın. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Sayfa2'de ise çok benzer. yazıcıdan eksik çıkıyor. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış. 83.çalıştırın. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. 84. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Sağ tarafta. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4.

Karşınıza Grafik sihirbazının 1." "Ya makrolar?" diye sordu Elif. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. adımı çıkacak. FONKSĐYONLAR. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Yine de size birkaç örnek vereceğim. Ancak. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. sayı adedi. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. 86. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Şimdi dersimize geçelim…" 89. 2. Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Fonksiyonlara. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. 88. bu tercih size kalmış. ilk hücreye başlığınızı yazın. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. 5. sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik. Excel'in grafik özellikleri. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. Bunları doldurun. "Makrolar biraz uzman işidir. Word'den Excel'e Tablo. Seçimin Vaziyeti. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. yani işlevlere gelince. Tablo Yapıştırma. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. 9. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. GÜN GRAFĐKLER.85. Bu sekmeler. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. Grafiğin renklerini. 87. ve 3. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. "O kadar çekinmeyin. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. 35 . Excel 95. Başlık Ortalama. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. 4. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız.

Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. 31 Kasım için 366. Raporumuzda matrisler kullanacağız. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Yani. Böylece aşağıdaki gibi. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. 91. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz. Ancak. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Grafiğin üzerine çift tıklayın. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. bir sütuna sayıları girdiyseniz. ilk matrisin sütun sayısının. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse.12. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. Grafik Sihirbazı'nın 2. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın.45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. 1 Ocak için 1. o da artık yıllar.C3+B3). A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir. Örneğin 3456.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için.5 olur. 93.) 94. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1.31) formülünü girerseniz. yoksa fonksiyon döngüye girer. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. Gün. Gün olacak şekilde. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100. 92. Bu yüzden. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. 90. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz.) 36 .100. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. 3. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum. yuvarlanmış rakam 3456.

Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Romen Rakamları.C ells c. Excel'i yaratanların bir azizliği. formül olarak değil. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. 100. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. 96. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin.Value) Next c End Sub 97. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection. büyük olasılıkla. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98. Otomatik Biçim. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın.Formula=c.Cells c. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin.Trim(c. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. 99. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 . Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor.Value=Application. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın.) Dosyayı PERSONAL. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Dikine Başlıklar.

orası kendilerine kalmıştı. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir.Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Đşte bu kadar. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Fırıldak. 101. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 . bol deniz. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. Şöyle Fethiye civarlarında. geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı.

aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. bir hücre veya aralık başvurusu. çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. Aşağıdaki formül. sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. Bir hücrenin. TOPLA çalışma sayfası işlevi. değişmeyen bir değer (sabit değer). Formülün sözdizimi. formülü içeren hücre de değişir. Đşlevler. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. 3 ENTER tuşuna basın. bir ok tuşunu kullanın. =B15*5 Formüller. diğer hücredeki değere bağlıdır. hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. Formül. B15 hücresindeki değeri. Formüller. 5’le çarpmaktadır. Aşağıdaki örnek. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. değerleri birleştirebilir. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. Örneğin. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. ancak. formülün sonucu hücrede görüntülenir. bir hücreye başvurabilir. sonra sonucu 3’le çarparak.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. Formülü içeren hücreye. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. Varsayılan olarak. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. =5+2*3 Aksi durumda. ayrıca. Formüller. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. formüller. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. aşağıdaki formül. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. çalışma sayfası değerleri üzerinde. Sonra da. yeniden hesaplanacaktır. Her bir işlenen. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. hesaplamanın sürecini tanımlar. pek çok hücre aralığını hesaplar. D5. 11 sonucunu verir: Formül. soldan sağa doğru. toplama. Formülün sözdizimini değiştirerek. arkasından da formülün hesapladığı gelir. Microsoft Excel’de. Örneğin. Microsoft Excel bir formülü. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. aşağıdaki formül. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. Formül sözdizimi hakkında Formüller. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. 39 . değerleri. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir.

makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. D sütunuyla 50. bir dizi formülüyse. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. Başvurularla. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. satırdan 10. Microsoft Excel. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez. arkasından bir satır numarası. bir dizi formülü ise. Notlar 40 . arkasından da satır numarasını girin. iki nokta üst üste imi (:) girin. dış başvuru denir. sütun ve 10. Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. sütundan E. Aşağıdakiler. Bir hücreye başvurmak için. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. satırdan 20.Formül. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. sütundaki bütün hücreler H:H H. 2 DELETE tuşuna basın. R1C1 biçeminde. başvuru örnekleridir. D50. bir hücrenin konumunu. formülü “dondurabilirsiniz”. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. sütun ve 10. artık yeniden hesaplamaması için. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru. uzaktan başvuru denir. sütun harfini. hesaplanan değeriyle değiştirerek. Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. Microsoft Excel . Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. satır ve B. satırdaki hücre A10 A. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. diziyi seçin. sütundan J. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Varsayılan olarak. “R”. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır.satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. Bir formülü. R1C1 biçemi. yalnızca. Örneğin. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. Bir hücre aralığına başvurmak için. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. 3 Dizi formülünü düzenleyin. Formül. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. Formül çubuğu etkin durumdayken. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. Ayrıca.

Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. hücre veya aralık başvurusunu. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. =A5 formülünü içermektedir. “R”. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. Etkin hücre A1’se. B6 hücresi. bir mutlak başvuru kullanın. Örneğin. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. yani B2’ye başvuru yapar. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. her iki başvuru da değişir. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. formülünüz A5 hücresini. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. Aşağıda. Aşağıdaki örnekte. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. formüle. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir. örneğin. B7 hücresindeki formül. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. 3-B başvuru. 2 Bir = (eşit imi) yazın. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. bir hücrenin konumunu. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin. Microsoft Excel. B7 hücresine kopyalanmıştır. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. 6 Formülü tamamlayın. Microsoft Excel. B6 hücresindeki formül. göreceli başvuru denir. çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri. işlevin adını girin. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. Örneğin. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. sonra bir açma ayracı yazın. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. Aşağıdaki örnekte. hücre aralıklarını. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak. 41 . arkasından bir satır numarası. Microsoft Excel. bir 3-B başvuru kullanın. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. Bu işleme. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır.

kopyaladığınızda. dizi formüllerinde kullanılamaz. sayfa silerseniz. dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. 3-B başvurular. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Çalışma sayfasında. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. Aşağıdaki örnekte. dizi formülleri. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. Dizi formülleri. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. STDSAPMASA.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları. VARS ve VARSA. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için.A10:A15)} Bir dizi formülünü. 3-B başvurular. fakat. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. aşağıdaki formül. hesaplamalara ekler. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. SAY. bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız. EĞER işlevi. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. STDSAPMA. VAR. SAYA. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. Microsoft Excel hesaplamayı. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. STDSAPMAS. =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır. sabitleri. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. Örneğin. Dizi formüllerini.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. MAK. Sayfa2 ile Sayfa6 arasında. ORTALAMAA. A5:A15 aralığındaki. Örnekler. Örneğin. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. ÇARPIM. hesaplamadan kaldırır. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. kopyaladığınızda. {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. hesaplamadan kaldırır. MIN. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir. başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. MAKA. A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır. Çalışma sayfasında. diziyi. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini. Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. ORTALAMA. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. STDSAPMAA. MINA. temel. {=EĞĐLĐM(B10:B15. aşağıdaki örnek. Microsoft Excel hesaplamayı. bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince. VARA. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. ORTALAMA işlevine verir. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için.

diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için. Bununla birlikte. değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. Büyük. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir. model üzerinde. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz. çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. bu çalışma kitaplarını kaydeder. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz. Tarihin görüntüsünü. Mümkün olan her defasında. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. “22-Haz-96”). Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma. bağlama özellikle yararlıdır. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar.A10:A15. çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır. hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. Varsayılan olarak. Microsoft Excel yalnızca. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. komutlar seçebilir. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. fakat. Microsoft Excel. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. Microsoft Excel. Örneğin. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. depolanan değeri değiştirmez. bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. Bu tür bir hesaplama. Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. Microsoft Excel. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir.{=EĞĐLĐM(B10:B15. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. Dış başvurular. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . Bağlama. hala. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa.35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. ayrıca. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre. Aşağıdaki örnekte. Ekranda gördüğünüz değer.{35246. Özgün çalışma kitapları. Karmaşık bir modeli. karmaşık modelleri yükleme. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. Hesaplama devam ettikçe.

1. formül olduğu durumda çok yararlıdır. gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın. TARĐH(91. Örneğin. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını.ay. 44 . 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. TARĐH(91. Sözdizimi TARĐH(yıl. ay ve günün sabit değil. TARĐH işlevi. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir. 1) eşittir 31777. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem).2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir.35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Seri sayısı. Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. Ay 12’den büyükse. yıl. Daha fazla bilgi için.14. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır. Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa. TARĐH(90. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. TARĐH(91. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. 1) eşittir 332391. Örneğin. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). 1.gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir. 1. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz.

tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir.8. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Macintosh için Microsoft Excel ise. Sürekli olarak güncelleştirilmez. Daha fazla bilgi için.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir.55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 . Daha fazla bilgi için.. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır. Örneğin. 1900 tarih sisteminde 367. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder. Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. Windows için Microsoft Excel.. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz.5 seri sayısı 12. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Örneğin. Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir.52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. solundaki sayılar tarihi belirtir. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir. Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.

ŞĐMDĐ işlevine bakın. Daha fazla bilgi için.ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0. Daha fazla bilgi için. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. Seri sayısı. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Yıl.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın. Dakika.007) eşittir 1904 YIL(29747.274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir.007) eşittir 1985 46 .007) eşittir 1900 YIL(29747.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0. Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0.01) eşittir 14 DAKĐKA(4. gibi bir metin olarak verebilirsiniz.

2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Daha fazla bilgi için. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir.7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.7) eşittir 16 SAAT(29747. Uyarılar 47 . Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Örnekler SAAT(0. ŞĐMDĐ işlevine bakın.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. Ay. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi. Gün. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için. Saat. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar.

TARĐHSAYISI(“01/12/91”). Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır. SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. son_tarih.1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”). Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın. aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. Daha fazla bilgi için. Aylar tamsayı değilse. Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). kesirli kısmı atılır. Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi.

Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi. sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. 9 Ocak 1994. SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. günler. Pazar ise: HAFTASAY(34343. Fatura ödeme tarihlerini. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. tatiller) 49 . Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Hafta Pazartesi günü başlar. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. 1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz.SERĐAY Ayrıca bkz. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. Sayıyı tarih şeklinde görmek için.Haftanın. -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz. Hafta Pazartesi günü başlar. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Sözdizimi HAFTASAY(tarih. Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). Örnekler Tarih.

Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. {33245. Karakter.Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir. Günler tamsayı değilse. Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir. Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. 5. kesirli kısmı atılır. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. Örneğin. bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır. Liste. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi.

tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. ama biçim farklarını gözardı eder. 4) eşittir “(0.C2.##0.1230 TL)” LĐRA(99. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir. BĐRLEŞTĐR(“C5. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0. “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”.00 TL)..Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir. -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234.) Metin1.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”. bir sayıyı metne dönüştürür. metin2. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz. Sözdizimi LĐRA(sayı. Kullanılan biçim: #.57 TL” LĐRA(1234. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1. LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. Uyarılar &” işleci. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1.123.888) eşittir “99. aynı değilseler YANLIŞ’ı verir. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” . Onluklar belirtilmezse. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”.”/km”..567. Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür. onlukları istenen haneye yuvarlayarak.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir.. “sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 .. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın. Metin2 ikinci metin dizisidir.567. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır. ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır. Metin öğeleri. metin öğelerini birleştirmek için.”’dır. Onluklar negatifse.C8.567. 2) eşittir “1234. 2 olduğu varsayılır. metin dizisi. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür. metin2.00 TL_). BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. “Değer”) eşittir “Toplam Değer”.. Örnekler LĐRA(1234.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu. .”için debi”. Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “.(#.##0.onluklar) Sayı bir sayı.

PARÇAAL(A2. Sözdizimi BUL(bul_metin. KarşılaştırAralık adı. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır. Uyarılar Bul_metin. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur.”Meryem Turkmen”. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.BUL(“ #”. Örnekler BUL(“M”. metin’in uzunluğundan büyükse.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse.Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı. sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir.BUL(“ #”. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir.”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.BUL(“ #”. 1 olduğu varsayılır.1. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez. metin’de yoksa. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar.A4. Uyarılar 52 . Onluklar negatifse. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur.1. metin.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için. Başlangıç_sayısı. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir.1. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Bul_metin joker karakterler içeremez. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”.A2. “Bakır Teller #12-671-6772”. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır. “Değişken Rezistörler #116010”. Bul_metin “” (boş metin) ise.onluklar.A3.

Metinleri değerlere dönüştürmek için. A2 hücresindeki değer “156–“ ise. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir.332) eşittir “44. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir. 1 olduğu varsayılır.DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. Birliği”) eşittir “e.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle. Boşluklar da karakter olarak sayılır. 1) eşittir “1234. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir.6” SAYIDÜZENLE(1234. YAZIM. SOLDAN işlevi tüm metni verir. E. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer. Örnekler SAYIDÜZENLE(1234. KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir. -1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234. Sayı_karakterler değişkeni için. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız. Örneğin. Sözdizimi SOLDAN(metin. SOLDAN(A2. bir metinden belirli sayıda karakteri verir.567. Sayı_karakterler belirtilmezse. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler.567. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. 53 . birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt. Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları. 2B”) eşittir “apt. e. SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir. Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse.567. metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44.

Örnekler YAZIM. 6. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2. yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. 4.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. metin büyüklüğünden küçükse. metin uzunluğunu aşıyorsa. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak.Sözdizimi PARÇAAL(metin. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”.DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin. 3. 3. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler. 2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. başlangıç_sayısı. Başlangıç_sayısı. Başlangıç_sayısı. beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. Sözdizimi 54 . Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. Sözdizimi YAZIM. 6). Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül. metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir. 6.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. 1. Sayı_karakterler negatifse. başlangıç_sayısı. YAZIM. Aşağıdaki formül. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. sayı_karakterler. 1. 2. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin. 5. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. 5. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler. 1. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir.

Örneğin. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında. Bul_metin’de joker karakterler. Uyarılar MBUL işlevi. Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. 1 olduğu varsayılır. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır. sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir.”Durum”. 2. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. Sayı_kere 0 (sıfır) ise.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım. MBUL işlevi her zaman. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. Örnekler MBUL(“r”. yıldız bir dizi karakteri bulur. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler. SOLDAN işlevine benzer. Örnekler YĐNELE(“*-“. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru). Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi. #DEĞER! hata değeri verilir. Sözdizimi SAĞDAN(text. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. Sözdizimi MBUL(bul_metin. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. Bul_metin bulunamazsa. Soru işareti tek bir karakteri bulur. 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. başlangıç_sayısı’ndan değil. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. 1 olduğu varsayılır. karakterle başlar. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse.YĐNELE(metin. kesirli kısmı atılır.3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . Sayı_karakterler belirtilmezse. ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın. metin’in içinde. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. karakterden önce bir tilde (~) yazın. MBUL işlevi 8. #DEĞER! hata değeri verilir. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız. metin. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. “AYF0093. Sayı_kere tamsayı değilse. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir.

MBUL($B$17. “Satış”. 1) eşittir “2. Yineleme_sayısı belirtilirse. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini. yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur. “1”.6. Dönem. bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın. 1991”. Dönem. “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1. “2”.MBUL($B$17. “2”. Belirtilmezse. “1”.$A$14). Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir . M işlevi “” (boş metin) verir. eski_metin yalnız orada değiştirilir. Ayraç. eski_metin. Dönem. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. Dönem. Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. YERĐNEKOY Metinde. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. M işlevi değer’i verir. yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. eski_metin. 1991” YERĐNEKOY(“1. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir. yeni_metin. yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Yineleme_sayısı eski_metin’in. 3) eşittir “1. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”. Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14. biçim_metni) Değer sayısal bir değer. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 . Değer metne başvuruda bulunmuyorsa. 1991”.$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir.

“gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır. Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz. “0. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir.715. değeri değiştirmez. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek. Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1. yalnız biçimi değiştirir. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. 000”) eşittir 1. Metin. Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. Bir sayının mutlak değeri. Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 . MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir. başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. Boşlukları düzenli olmayan. Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir.2. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı. Örnekler METNEÇEVĐR(2.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0.00 TL”) eşittir “2. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. işareti olmadan sayıdır. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir. Metin bu biçimlerden birinde değilse.

yuvarlama yapılmaz.01) eşittir 0. Örnekler COS(1. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın.5 TAVANAYUVARLA(0. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı. Açı derece cinsindense. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. ölçüt 32. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar. 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2.1) eşittir 1. 0.”>55”) eşittir 2 58 .500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. Sayının işaretinden bağımsız olarak. TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. “32”.047) eşittir 0. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örneğin.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir. -2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2.234.5. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa.5.5. Sözdizimi EĞERSAY(erim. Örneğin.42.5.Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. 54.05) formülünü kullanın. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi. EĞERSAY(A3:A6. EĞERSAY(B3:B6. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”.5. 42 TL ise. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1. “şeftaliler”. 0. 75. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır. Örnekler TAVANAYUVARLA(2. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım. Sayı.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. “portakallar”.0. “elmalar” olarak ifade edilebilir. “>32”. anlamın tam bir katıysa. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4.

doğal logaritmanın tabanı olans 2. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. yuvarlama olmaz.71828182845904’e eşittir. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. sıfıra doğru. Örnekler ÇĐFT(1. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. Sayı. Sabit e. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz.5. Örnekler ÜS(1) eşittir 2. üs alma işlecini (^) kullanın. anlamın en yakın katına yuvarlar.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı. TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. Örneğin. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir. Örnekler TABANAYUVARLA(2. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. Bir sayının çarpınımı. Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. ÜS işlevi.389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir.. Uyarılar Sayı sayısal değilse. 1*2*3*. 1) eşittir 2 59 . bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor..

OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir. En küçük ortak kat.5 TABANAYUVARLA(0..9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir.5. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.9) eşittir 8 TAMSAYI(-8. 1 ile 29 arasında değerlerdir. Örnekler OKEK(5... Değer tamsayı değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse. -2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2. sayı2. sayı2. sayı1. kesirli kısmı atılır.. OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir..1) eşittir 1.TABANAYUVARLA(-2. 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.. sayı2.. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır.01) eşittir 0. 0. Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. 60 .71828182845904) dayanırlar. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Sözdizimi OKEK(sayı1. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse. kesirli kısmı atılır. 36) eşittir 12 OBEB(7.) Sayı1. Örnekler TAMSAYI(8. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Bir her sayıyı tam olarak böler.) Sayı1. .. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Örnekler OBEB(5. 0. Sözdizimi OBEB(sayı1. Doğal logaritmalar e sabitine (2. Herhangi bir değer tamsayı değilse. .5.. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. 1) eşittir 1 OBEB(5. sayı2. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir.5. 2) eşittir 1 OBEB(24.. 2) eşittir 10 OKEK(24. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1. Bu işlev kullanılabilir değilse. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir.234. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır.

7182818) eşittir 4. bölen’le aynı işarete sahiptir. Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır. Örnekler LOG10(86) eşittir 1. katsayı) 61 . Örnekler LN(86) eşittir 4. 2) eşittir 1 MOD(-3. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n.454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. ÜS işlevinin tersidir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. -2) eşittir -1 MOD(-3. Uyarılar MOD işlevi. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. Taban logaritmanın tabanıdır. d) = n . -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8. Sonuç. Bölen 0 ise.454347 LN(2. taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Sözdizimi MOD(sayı. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. 2) eşittir 1 MOD(3. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır. 2.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. Sözdizimi KYUVARLA(sayı. Uyarılar LN işlevi. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. 2) eşittir 3 LOG(86. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir. Sözdizimi LOG(sayı.

62 . katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse. Sayının işaretine bakılmaksızın. Uyarılar Sayı sayısal değilse.3.4 KYUVARLA(5. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse. TEK..2) eşittir 1. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. Örnekler A2:C2 hücreleri 5..57079. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. sayı2. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır. eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan. Örnekler ODD(1... Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın.. sıfır hariç yuvarlama yapar. Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1.Sayı yuvarlanacak değerdir. 0.) Sayı1. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir.14159265358979) 15 basamağa kadar verir. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3. sayı2. mantıksal değerler. Örnekler KYUVARLA(10. ... Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. Sayı bir tek tamsayı ise. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır. mantıksal değer. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. Uyarılar Sayı. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır. Uyarılar KYUVARLA. yuvarlama olmaz. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. #DEĞER! hata değerini döndürür.

Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. RASGELEARADA işlevini kullanın. 3. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız. Sözdizimi RASGELEARADA(alt.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler BÖLÜM(5. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4.5. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Sözdizimi BÖLÜM(pay. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. S_SAYI_ÜRET işlevini. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 . Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış.0) örneğe bakın. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz.Bu işlev kullanılabilir değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse. Payda bölendir. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. payda) Pay bölünendir. ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir. Sözdizimi ROMEN(sayı. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. Aşağıdaki ROMEN(499. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır.

15. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır.1 AŞAĞIYUVARLA(31415.149. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır. Sayı 3999’dan büyükse.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı.5. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. 2) eşittir -1. Örnekler YUVARLA(2.141 AŞAĞIYUVARLA(-3. Örnekler ROMEN(499.2. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499.14159. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499.1 Daha kısa.14159.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse.48 YUVARLA(21. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı. 1) eşittir 2. Sözdizimi YUVARLA(sayı. Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa. sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır.1 YUVARLA(-1. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru. Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. 1) eşittir 2. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır. Sayı_rakamlar 0 ise.0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3. #vDEĞER! hata değeri verilir. sıfırdan uzağa yuvarlar.4) eşittir “ID” ROMEN(1993.9.475. 64 .2 YUVARLA(2. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499. Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa. 1) eşittir -3. 3) eşittir 3. sıfıra doğru yuvarlar. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.92654.

Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra.0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76. Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır.2 YUKARIYUVARLA(31415. 3) eşittir 3.22E-16.Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer. 1) eşittir -3. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 . sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir.2.9. p’nin sinüsü sıfırdır. Örnekler YUKARIYUVARLA(3.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır. sayı yukarı doğru. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Sayı pozitifse 1’i. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1.00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir.14159. sayı yukarı doğru.142 YUKARIYUVARLA(-3. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. bu yaklaşık olarak sıfırdır.14159. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz. Sayı negatifse. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0. ondalık virgülün soluna yuvarlanır.92654. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3.

15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Örnekler TOPLA(3. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz. “32”. 15. Başvurulardan biri 3-B ise.. Örneğin.. Toplam_erimi belirtilmezse. mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür.) Sayı1. aralıktaki hücreler toplanır. DOĞRU) eşittir 6.3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. . “>32”.. Önceki örneğin tersine. Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir. “elmalar” olarak ifade edilebilir. 2. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır. 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez. B1. Sözdizimi ETOPLA(erim. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. A2:E2 hücreleri 5. 30. Toplam_erimi’ndeki hücreler. Ref2. Sayılar. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur. iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir.. 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.. Ölçüt 32.. A1 hücresi “3”ü. Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir. Sözdizimi TOPLA(sayı1. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın. ölçüt. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. Örnek ALTTOPLAM(9.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. bu içiçe girmiş alt toplamlar. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın. B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1. sayı2. sayı2. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. Örnek 66 . ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz. .

Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri.B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir...785) eşittir 0.. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU. test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur.99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar. bu değerler gözardı edilir. Bağımsız değişkenler.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL. 400000 TL. TAMSAYI işlevi ise. 300000 TL.mantıksal2. ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. TAMSAYI(-4.mantıksal2. Örnekler NSAT(8. Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. ETOPLA(A1:A4.. Örnekler VE(DOĞRU. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 .9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır.9) eşittir 8 NSAT(-8. Örnekler TAN(0. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa. 21000 TL.) Mantıksal1. Sözdizimi VE(mantıksal1. 14000 TL. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır.3) -4’ü. Sözdizimi NSAT(sayı. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. 200000 TL.”>160000”. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır.. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. 28000 TL. VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. .

925. Aşağıdaki tabloya bakın . bu cümlelerin verdiği değeri verir.”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir. B4. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın. “Değer aralığın dışında. EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise. B4<100). EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. “Değer aralığın dışında. 500. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar. Örnekler Aşağıdaki örnekte. Aşağıdaki son örneğe bakın. B4. eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır. Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım. B4<100). DOĞRU verilir. 500. Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir.TOPLA(B5:B15). EĞER(A10=100. 900. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri. YANLIŞ ise başka bir değeri verir. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900.”) eşittir “Değer aralığın dışında. OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 . Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500. tüm işlemler yapılır. böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2.”Bütçeyi aşıyor”. Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse.” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4.”Bütçeyi aşıyor”. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. Aksi takdirde. YANLIŞ verilir. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise. Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse. EĞER işlevi. B2:B4’te Ocak.VE(1<B4.””) Bir gider işlem tablosunun. B4.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir.

Mantıksal YANLIŞ ise.EĞER(OrtalamaDeğer>59. Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın. üçüncü EĞER cümlesi.2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU. bu değerler dikkate alınmaz. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. mantıksal2. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir. DEĞĐL DOĞRU’yı.. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa..”D”. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. mantıksal DOĞRU ise. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1. mantıksal2. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. DEĞĐL YANLIŞ’ı verir. ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. .”A”. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa.. Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder. Örneğin. Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın.”C”. 69 . Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz.60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89.. “A” verilir. Aynı şekilde. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa. EĞER(OrtalamaDeğer>69. Sözdizimi YADA(mantıksal1.. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir.”F”)))) Yukarıdaki örnekte.”B”.EĞER(OrtalamaDeğer>79. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini.) Mantıksal1. tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır.

ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar.. 70 . 5.. Sayı. Orta değer.. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa. boş hücre. 9. boş hücre. Sözdizimi ORTANCA(sayı1.Sözdizimi MĐN(sayı1. 4. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5.5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3. sayı ya da sayı içeren ad. dizi veya başvuru olmalıdır. 10. ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. . 9. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. MĐN işlevi 0’ı verir. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa. Örnekler A1:A5 hücreleri 10. Uyarılar Bağımsız değişkenler. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir. mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. dizi ya da başvurular olmalıdır.) Sayı1... Örnekler ORTANCA(1. Sözdizimi MAK(sayı1. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır.) Sayı1.. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir. bu değerler gözardı edilir. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. yarısı küçüktür. mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir. 2. .. sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. mantıksal değerler. sayı2.. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5. sayı2. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse. Dizideki boş hücreler..) Sayı1. sayı2. . Örnekler A1:A5. orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler.) Sayı1. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar.. 7. Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. ancak. 4.. bu değerler gözardı edilir. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. Sayı. sayı2.. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer. . MĐNA’yı kullanın. 3. Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. 3. sayı2.sayı2.. 2. 5) eşittir 3 ORTANCA(1. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın.30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. MAKA işlevini kullanın.. .. 7..sayı2. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa.. Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad. sayı2.

Hücre boşsa boş için “b” verir. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir. 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir. 7. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. Ref bitişik olmayan bir seçimse.Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). Aşağıdaki liste. ref’teki ilk hücrenin başvurusu. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. DiğerPuanlar) eşittir 10. 9. kilitliyse 1. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar. hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. metin değerinin sonunda “()” verilir. Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. Aşağıdaki liste. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. Hücre. “format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘). Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir. olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir. aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. aksi halde 0 verilir. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“). “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. “filename” Metin olarak. Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). “protect” Hücre kilitli değilse 0.

[Kırmızı]($#.0” 0.##0 “. BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA.##0.00 “F2” #. EĞER işlevinde HATA.##0. Uyarılar HÜCRE işlevi.##0) “C0-“ $#.##0) “C0’ $#.#.C3).($#.B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”. A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar. Sözdizimi HATA.A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”. Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır.””.##0_).TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir.($#.00_). Örnekler HÜCRE(“satır”.00_). “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse. Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır.00) “C2” $#.00 “.##0.TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir. 72 .##0.##0. formülün sonucu “” (boş metin)dir. HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.00 “P2” 0.[Kırmızı]($#. B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30. başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.00) “C2-“ %0 “P0” %0. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz.##0_).2” $#. genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz. Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda.

kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3. EĞER(HATA.hata_değer HATA. Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere. “Değer kullanılamıyor”. aksi halde YANLIŞ’ı verir.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak. Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir. “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir. #YOK değeri varsa. “osversion” Metin olarak. aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım. metin olarak A1 biçemi başvuru. E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. Örneğin. Aksi takdirde E50’deki değer verilir. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 . değer boş bir hücreye başvuru ise. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi. Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden.TĐPĐ(E50)=7.

#BAŞV!. Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)). E işlevleri. #DEĞER!. 74 .92 TL. Değer. #YOK. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde.”Sayı Yok”. . #SAYI/0!. bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım. #AD? ya da #BOŞ!). metin. (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın. 330. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa.i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. hata. EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK. #BAŞV!. Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir. “19” metin değeri 19 sayısına çevrilir. EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa.EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir. mantıksal değer. bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa.ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu. Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). Örneğin. formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın). “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. #SAYI!. EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa. sayı tekse YANLIŞ’ı verir.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi. A1:A4 sayı içermiyorsa. EĞER işleviyle birleştiklerinde. “Bölge1”. EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330.

Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Sayı tamsayı değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.Bu işlev kullanılabilir değilse. S işlevi. Bu işlev kullanılabilir değilse. kesirli kısmı atılır.5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. Sayı tamsayı değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. kesirli kısmı atılır. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir. Örnekler A1 hücresi “7”yi. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. #YOK. Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0.

mutlak_sayı. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın.#YOK hata değerini girerek.2\3. ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. en çok BAĞIMSIZ. metin.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir.4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi. formül #YOK hata değerini verir. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir. a1. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı. sütun_sayısı. Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. Sözdizimi ADRES(satır_sayısı. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın. Aksi halde. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. TĐP Değerin tipini verir. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. YANLIŞ’sa. 76 . YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. göreceli sütun 3 Göreceli satır. mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir.

F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4.3.2.1. Alan.2.E5. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse. Örnekler ADRES(2.3\4.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2.3. Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur.2) eşittir “C$2” ADRES(2. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir.YANLIŞ. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir.5. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir.”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir. SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir.6}) eşittir 3 77 .1. Tablo_metni belirtilmezse. Ref belirtilmezse.3. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.YANLIŞ. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır.3) eşittir “$C$2” ADRES(2.2.3. tablo adı kullanılmaz. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir.

Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse. DOLAYLI işlevini kullanın. DOLAYLI. R1C1 biçemi bir başvuru. aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir. R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir. Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). B2 hücresi ise 1. ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız. Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. A1 YANLIŞ’sa. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler. Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz. Örneğin. ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız. 78 . Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1. Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir. bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur. Başvurular. SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. #BAŞV! hata değerini verir.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz. Kaynak çalışma kitabı açık değilse. A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini. Ref belirtilmezse.

Bir dizinin devrik dönüşümü. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz.5. dizinin ilk satırını. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir. Not Varsayılan olarak. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz. mutlak hücre başvurularını kullanır. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. adlar. =Destek Satışlar formülünü girerek.3\4. Adlar. Örneğin.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir. Etiketler arasındaki boşluk. PlanlananSatışlar adı. Aşağıdaki formül. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar. Örneğin. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz. bir tablo. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir. Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla.2. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. Örneğin. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım. hücreleri.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. Örneğin. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. PlanlananSatışlar adını. verilere başvurmak için. formülün. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir. yeni dizinin ilk sütunu. aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir. Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir. Çalışma sayfasında. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa. 79 . Bu örnekte. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. hücre aralıkların. ĐlkDönemSatışlar adı. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz. Örneğin. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. formülleri veya sabitleri göstermek için.

formülün sonucunu. Bununla birlikte. Bu hatayı düzeltmek için. =5/0. dizi formülü. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül. Sayı biçimini değiştirmek için. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. (Bir işlenen boş bir hücreyse. bu işlem. Microsoft Excel. sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin. Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. Böleni. ARA. Sayı sekmesini tıklatın. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. Tam bir eşdeğer bulmak için. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. Varsayılan olarak. bir formül 0’a (sıfır) bölerse.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. C11:C15 aralığı. aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. sonra başka bir biçim seçin. ortaya çıkar. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma. Örneğin. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. işleve. Değeri görüntülemek için. ortaya çıkar. Bu hücrelere başvuran hücreler. Microsoft Excel boşu. #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. sıfır olarak yorumlar. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. bir değer. formülü daha küçük bir 80 . KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. Sayı sekmesini tıklatın. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. Hücredeki formül. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz. #YOK görüntüleyecektir. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. bu hücrelere #YOK girin. Bir bağımsız değişkeni. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. hücrede görüntülenmek için çok geniş. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri.

Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma. Yazımı düzeltin. Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun. Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. Örneğin. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. sonra Tanımla’yı tıklatın. eklenti programın yüklenmesi gerekir. sonucu bulamaması. Virgül geçilirse. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin. Adın varolduğundan emin olun. formüle doğru işlev adını ekleyin. Bir formüle. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. TOPLA(A1:C10). Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. Formüldeki metni. A1:A15). Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. Örneğin. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. “Toplam miktar” metin parçasını. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. Adı yanlış yazma. Ad listelenmemişse. 81 . Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. örneğin.Formüle doğru adı eklemek için.) kullanın.C1:C10)). Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. birleşim işlecini. Formül Paleti’ni kullanarak. bir eklenti programın bir parçasıysa. Kesişmeyen iki alana başvurmak için. aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. aşağıdaki formül. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. formül iki aralığı topluyorsa. Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. Yazımı düzeltin.aralığa girin (örneğin. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. adı formül çubuğunda seçebilir. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri.Çalışma sayfası işlevi. Ad Yapıştır iletişim kutusunda. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. ancak. iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. Bir işlevin adını yanlış yazma. ortak hiçbir hücreleri yoktur. yani virgül (. çift tırnak imi içine alın.

formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Uygulamayı başlatın. dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın. =A5+A6 formülü. Aralığı. Örneğin. işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri. tek bir değerle değiştirin. işlev. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. Dizeyin boyutlarının. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama. Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. Microsoft Excel. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. metni. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. TOPLA çalışma sayfası işlevini. Formülü. #BAŞV! verecektir. çünkü. sonucu. formülü veya işlevi. Formülün veya işlevin. Örneğin. bir hücre başvurusu. formül veya işlev olmadığından emin olun. formülde. Bir aralık değil. iki değeri toplamak için. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası. doğru veri türüne çeviremez. #DEĞER! hata değerini verecektir. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun.Aralığı. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. Bir hücre başvurusunu. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun. geçerli olmayan bir dizey kullanma.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin. makro. 82 .

bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri. iki değeri karşılaştırır. ·Aritmetik işleçler. metin ve başvuru. bu iki başvuruyu da içermek üzere. hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci. bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere. Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. Microsoft Excel. toplama. karşılaştırma.Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15.D5:D15) 83 . sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir.

her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir. 1904 tarih sistemine değiştirmek için. Örneğin. tarihleri. Metin öğeleri. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir. metin dizisi.. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" . Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir. saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir.. Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür. "Değer") eşittir "Toplam Değer". Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek.C8." Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel. Uyarılar &" işleci.. metin öğelerini birleştirmek için. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için. bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri."/km".. Aşağıdaki tablo. Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". B7 hücresi. BĐRLEŞTĐR("C5. Hesaplama sekmesini tıklatın..C2. Aralık. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. 1900 Son Tarih 31.") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. metin2. seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak. ondalık kesirler olarak depolar."'dır. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. saatleri de. 9999 84 . Ocak. sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. her iki aralıkta ortaktır. . metin2.) Metin1."için debi". Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir.

3:00 AM olarak depolanır. Ocak.saat. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman. Sayı sekmesini tıklatın. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. 85 . Örneğin. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. tarihi veya saati.tarihle saati bir boşlukla ayırın. ·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp. Microsoft Excel. örneğin. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın. Mayıs. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. Örneğin. Örneğin. Bir çalışma kitabını. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. tarih seri numarası 1. Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında. ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. 3:00 yazarsanız. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. 28/5/19 yazarsanız. 3:00 PM yerine. Tarihi veya saati formülde kullanmak için. 28/5/91 yazarsanız. Örneğin. ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler. tarihin 28. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. 1991 olduğunu varsayar. aşağıdaki formül. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . 2019 olduğunu varsayar. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. Mayıs. 1930 ile 1999 arasındaki yıllar. Aralık. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/). 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. Tarihi. Microsoft Excel tarihin 28. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın.1904 (seri değeri 1) 2. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır. sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın.

isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir. işlem tablosu işlevleri.4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir.Windows için Microsoft Excel'de. dolayısıyla isteğe bağlıdır. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. =TOPLA(3. B12) HÜCRE("biçim") 86 . ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. Aynı şekilde. Yukarıdaki örnekte. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir. işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de. ref) Sözdizimi satırında. noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. karar alma. isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil). Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. işlevi bir hücreye giremezsiniz. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil). gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. "Mali".(ÇARPIM(2. ÇARPIM. herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. bilgi_tipi kalındır.0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız. Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında. Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. Ref kalın değildir. Örneğin. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın. dolayısıyla gereklidir. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın. Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. Đşlevler. Örneğin. Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim". gerekli bağımsız değişkenler kalındır. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2.

başvuru ya da mantıksal değer olacaktır. Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz.10.. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir. mantıksal.sayı2. Değer.ORTALAMA(5. TOPLA işlevine. bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir. Bir bağımsız değişken. bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı. bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir. Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı... o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı.31) MAK(26. Bu değer bir sayı. mantıksal ya da hata değeri olabilir. MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1. Aynı şekilde. bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir. metin ve dizi sözcükleri.5+0. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir..5). Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (.HÜCRE() olamaz.31.100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır. ilk bağımsız değişken bir sayı. başvuru. sayı_rakamlar) işlevinde. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1. ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir.) geliyorsa. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır. Örneğin YUVARLA(sayı.. metin.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir. bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler.5. bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler. Örneğin. Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla.29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur.10^2) 87 . Örneğin. ref ya da mantıksal varsa.

Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5. Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa. aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri. A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması. Metin Metin örnekleri: "a". Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar. Bu örnekte. Sayılar Sayı örnekleri: 5.A3. çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz.A2. ·Bir değere. Örneğin. 150.A5) formülünün eşdeğeridir. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir. 150 ve -30.286 ve -30. Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. 0. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır.A4. ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü.05. "Sözcük".A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1." ya da "". bir işlevi. "w/punc. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır. aralık biçimini kullanmanız gerekecek. metin. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır.003. Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 . metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. 0. mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz. başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir. "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer.

ORTALAMA(1. #BOŞ!. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir. #YOK. Örneğin. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli. bağımsız değişken gerekli değilse. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak. ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir. bağımsız değişken olarak kullanılır. ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir. Belirtilmeyen 89 . Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde. $A10.. Çoğu bağımsız değişken için. örneğin: TOPLA((E5:E8. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir. Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için. Başvurular tek tek hücrelere. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir. ·Başvurular veren işlevler.4.2. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!.3. başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}.3.4. Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz..E10:E18).bağdeğ2. Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa.1.) yazarsanız. A$10. Đşlem tablosu işlevlerinde. Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir. #AD?. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. Örneğin.değiştirmeye çalışır. sayı. ORTALAMA(. R1C1 ya da R[10]C[-10]. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar. 0. Microsoft Excel. #SAyı!. #BAŞV! ve #DEĞER!. Bir başvuruyu.14'ü verir.2. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. (bağdeğ1.bağdeğ3) yazarsanız.5) 3'ü verir.5) ise 2. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın. mutlak ya da karma olabilirler. metin. A10.

Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir. Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1. Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa. başvuruyu ayraç içine alın.bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa.C1)formülünü girmeye çalışırsanız. ALANSAY işlevi.C1)). bir bağımsız değişken alır: bir başvuru. 90 . ALANSAY(A1. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir.

Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4.. Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası ..0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa .

. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir.). Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış. Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 . Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir. Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1.. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir. O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir. (Ör: yazı yada formül yazabilir. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır. Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz. Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür.EXE dosyasını bulmanız gerekir.. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz. Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir. BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL. vb. bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz. onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir.Excel nedir? Microsoft Excel. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır.

93 .. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir. satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler.Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur. kaydetme . Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. Yapıştır. Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir. Yazdırma vb. Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. Kes Kopyala. Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir.. Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz. Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın. Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır.. Sayfa 2. Sütunlar A’dan IV’ye.) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur. (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir. Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır.. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma . vb.

o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır.) Bir satır gölgelendirilecekse. yazıları kalın. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. italik. Bir sutun seçilecek ise. (ör. sayıyı yada formülü girebilirsiniz. yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. Belgenin tümü seçilecekse. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. yazı tipi boyutu değiştirme. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz. GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. 2. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi. Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. 94 .

Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir. Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız. Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır. Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir. sütun. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir.Ardışık olmayan hücre. Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. satır veya alan seçilecekse. Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir. satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. 95 . Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız.

DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır. Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın.DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. “ vb. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz. Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir. Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır. a2 hücresine soyadınızı. Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır. Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan . gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız. dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. Örnek: A1 hücresine adınızı.xls ‘in yazılmasına gerek yoktur. Kapat tuşu KES . Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir. / \ < > * : . Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz. Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir. Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü. A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 .KOPYALA.

Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır.D1. 28-ARA . (belgenin tümünü gölgelendirip.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir. Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin. Ara-98 . Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar. Matematiksel işlemler ve işlevler. Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin. Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır. Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz.1999 .E1. DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin.F1 hücrelerine sırası ile Mart.içine alınacaktır. Aynı olayı B1. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 . Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır. Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz.C1.12.) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir. HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır. 29.

Bundan sonra içine =. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = . Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin. Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir.Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. II. satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. Not: formül yazmadan önce ( . C1 hücresine vade(gün). + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. D1 hücresine de Brüt Faiz yazın. 1. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz. Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz.) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 . A1 hücresine Anapara. A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın. Đkinci teknik olan. Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir. + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. B1 hücresine Faiz Oranı.

Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir. Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır. Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz.000 yada 1000000 TL. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL. birimi ile yazılması gereklidir.) işaretini kullanır. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır.G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş.000. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın. D. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir. Bu yüzden. Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz. (Ör: %79 değil 0. sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar.Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir.79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük. Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (. Onun yerine ( . Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 . ondalık azalt ise bunu azaltır. Yani 1. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz.F. yazılması bir hatadır.E. ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir.

Tabloyu kaydetmek gereklidir. Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın. TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır.05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın. D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür. Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır.12 =E1*0.birimi seçebilirsiniz. Kaydet tuşu 100 . Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir. Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir. Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun.

Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse. A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 .TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır. Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür. Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır. Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır.

Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz. Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın. Daha sonra. sağa ve sola da çekebiliriz. Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. Özellikle döviz kuru. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 . Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük. Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır.

D4 hücresine tıklayın. Formülü aşağıya doğru kopyalayın.Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik. Bunun yerine. Ancak. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz. D5. D6. = C4 * B2 yazın. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır. B2 hücresine 350000 yazın. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. Ayrıca eğer D4. döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın.

Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir.Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır. Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. 104 . Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin. Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba. Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin. Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. C sütununu tamamen gölgelendirin. Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın. Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız. 360000 yazın. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin. Bunlardan bazıları üzerinde duralım. B2 hücresine basın.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir.) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin. Excel kilitlenebilir. B2 hücresine tıklayın.

ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır. Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. A11’e tıklayın. a14. ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır. en büyük olan değeri. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir. “Maksimum”. “Minimum”. en küçük olan değeri. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. C10 hücresine tıklayın. Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. A13. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. A12. Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim.

MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir. Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir. Koşullu testler A1=B1 . Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir. Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır. 106 . AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın. Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir. C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir. Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir. Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın. A1=”PEŞĐN”. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın.

0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun. D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım. Bu ifade içinde > (büyüktür).000. >= (büyük ya da eşittir9. Aşağıdaki kısım gelecektir.ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs. D4 hücresine tıklayın. Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir. <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın. Gerçekten de Aylık geliri 450. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır. 107 . Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. < (küçüktür).) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın. Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir. = (eşittir). ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın. gibi rakamları bizden istesinler. Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450.000. Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir.

000.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir.”ĐYĐ”. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir.000.”ĐYĐ”. Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.”KREDĐ ALAMAZ”. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ.000.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı.000.”GEÇER”. “KALIR”. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE. Bunlara örnek vermek gerekirse.000. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür.02.”ORTA”.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz.000.000.EĞER(B3<80.000.EĞER(B3<50.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır.EĞER(B3<80.000.000 ile 450.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin. “KALIR”.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır.000 TL kredi verilecektir. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir. A1 hücresine 30. Ayrıca Eğer ki maaşı 450. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik. =EĞER(C4>600000000. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur.000 TL kredi verileceğidir.000 TL kredi alabileceği cıktı. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40. F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin.D2>500000).”SATIN ALINACAK”.”ORTA”.EĞER(B3<60.EĞER(B3<50.000 TL’nin altında olanlar insanların da 1.000.”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40. Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir.”GEÇER”. 108 .C4*5.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır.EĞER(B3<60. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız.EĞER(C4<450000000.000 milyon arasında olduğu zaman 1. =EĞER(C4>600000000. Aylık Geliri 600. =EĞER(VE(C2<200. Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir.000.C4*5. 650. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600.000.12.000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1.1999 yazın A2 hücresine 28.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın.

(AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır.10.1975”.06. =HAFTANINGÜNÜ(A1. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz.122ye bölerseniz ay. formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır.10. Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir.1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır.1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz. 109 . Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar.09.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta.10. Ve bu tarih değişkendir. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır.”08.08. (AMERĐKA sistemi) Formülü.1999”. =YIL(“16. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir. =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır. Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır.

Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D. Bu nedenle bizim A. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin. (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder. Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir. Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin.B.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz.C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır. Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır.Bir Excel dosyası her zaman . Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir. A2-C5 arasını gölgelendirin.E.F. Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir. Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır. 6. Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 . Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır.xls uzantılıdır. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın. Ayrıca bunlar A. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir. Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır. Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır.C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir.B.xlt uzantısı taşır. Parola vermeniz isteğe bağlıdır. Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman .

Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı. Lise. Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin. basım evi. türü. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir.E2. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. Ön lisans ve Lisans yazın. Çıkan sarı kutuya şunları yazın. Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır. E1. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin. yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır. kitap adı. Müşteri listesi. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır. tarihi.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul. Örneğin C2 hücresine tıklayın.

Kabul edilmediğini göreceksiniz. Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir. Üçüncü sekmeye tıklayın.) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır. TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz. Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır. en küçük kısmına 1990 yazın. Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın. En büyük kısmına 1990. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın.) yazın. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır.hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz. D2 hücresine tıklayın. Đtalik vb. F sütununu gölgelendirin. VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 . Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. Başlık kısmına “UYARI!”. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır. Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir.Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır. (Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” . Đkinci sekmeye tıklayın. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin. Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın.

Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir.Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz. Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır. VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Bir kaydı girmeniz mümkündür. Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir. Đleri dereceden Sıralama: 113 . Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur. Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz. Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır. Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır.

TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin.olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Lise mezunu . Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. 114 . Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır. sayısını. Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin. Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu. Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun. DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin.Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir. Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın. Lise mezunlarını listeleyecektir.

Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz.Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. Burada 1. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur. Faturaya ne kadar. Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar. Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Đşlev ise 3. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir. 115 . Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir. Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir.

1. SÜTUN. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir. Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır. Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün. 116 . seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın.Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın. SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin. seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır.

117 .

Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup. Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir. Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin. Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz. Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir. Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz. Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür.Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Sayfanın üzerine gidin. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 . Ters bir Haç işareti oluşacaktır. Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun.

Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. Sağ tarafta 1. Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur. Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta. türü. Kutuya tıklayın. Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Đleri tuşuna basın 119 . Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. 1. A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır. ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz. Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır.

Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır. 3. 6 sekmeden oluşur. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir. Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir. 2. Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. Adım: 2. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını. Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. adım: Grafik Sihirbazının 3. (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız.2. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız.

Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır. 4. 3. sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır. Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır. Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. 121 . Otomatik. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır.

Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 .5. Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir. 6. Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz. Bu sekme özellikle pasta. Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir.

4. Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4. Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler. 123 . (Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın. Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer.

Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın). Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir. Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 . Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir. Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. (aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz. Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir. TAMAM tuşuna basın. Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın. Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. Desen Sekmesine tıklayın.Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4.

Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür. Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir. 125 .TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır. Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz. Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz.

.............................2........... Brüt Ücretin Hesaplanması............ Grup Akordu........................2..............19 5.................................5 2. Đşsizlik Sigortası.................... Đkramiyeler ...........1........................ Yıllık Đkramiyeler...................... Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi.............6 2.15 5..........14 4............... Para Akordu .............4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1. Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri.3....................................................5............2.......3....................................... Zaman Akordu...........2...11 4........................ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER...4 Maliyet Gideri........................... Diğer Teşvik Sistemleri.......14 4.............4..............................4.... Maliyet Kavramı............ Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları............1.........18 5...12 4.8 4............ Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi ........................... Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması............................... Đşçilerin Kara Katılması........... 20 126 ..........10 4........19 5................7 4..........................3...................... Kıdem Tazminatı....12 4................. GĐRĐŞ. Endirekt Đşçilik Maliyetleri........................... Direkt Đşçilik Maliyetleri............................... Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı................................................................2......................................................1...........6 3.............. Parça Başına Ücret Sistemi................15 5..........14 5.................................1..... Ücret Sistemleri....................................... Primli Ücret Sistemleri...2.4..........6 2..........................14 4.............2.....................4.11 4........................2............................................................................................1......

...... Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar..................30 6................23 6.... Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi............................................................... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi...... Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi............. Yıllık Đzin............4..............1....... 127 .......28 6...............22 5....2...33 7......6........ Đhbar Tazminatı.............26 6............32 6.......... Diğer Sosyal Yardımlar............5.................................... Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi..................5.......7........................ Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme.................... 33 6...............24 6................ Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi................................. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi....... Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi.3...................7...............24 6...6.........................

Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım. 128 .GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız.

2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı. Maliyet giderleri.1999:39) 129 . şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. . bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır. Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. Maliyet bedeli 262. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. (Yükçü. üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir.

(Hacırüstemoğlu. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır.Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir. çocuk zammı ücretli izin.Đşçilik gideri saklanması. (Yükçü. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir. 4.1999:105) 130 . Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır. parayla ifade edilir. 3. 2.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır.Đşçilik maliyetleri. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir. Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir.Emek.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür. stoklanması.1996:139) 1.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder. Daha sonra bu harcanan süre.ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım. (Üstün. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir.1995:120) Đşçilik Kavramı.

bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb.2. 2. bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb.1. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan . çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir.1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 . üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci. (Yükçü. hammaddenin biçimini. yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. (Yükçü. (Üstün.1996:140) Bu giderler. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir. yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. atölye şefi vb. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup. Yönetici işçilik de.Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir.1999:106) 2. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . Yardımcı işçilik. Örneğin. Đşveren için bir maliyet unsuru. (Üstün.işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur. 3.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere.2. (Üstün. Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir. Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman. Endirekt Đşçilik adı verilir . Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur.

Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır. Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir. Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir.1999:108) 4. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. (Üstün. Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur. 132 .

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

000.000 TL.000 40.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL.000.000.000.000. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan.000 200.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500. Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.000 tl.’dır.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000.000. Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500. 500.000 240.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200.000.000.00 TL.000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 . ‘dır.

6. 5. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.GĐD. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır. Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır.000 260. 260.000.GĐD.7.HS.000.EDĐL. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir. Buna ihbar tazminatı denmektedir. Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir.000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder. Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır.KABUL.AL. 950 KAN.1999:120) 5.950 KANUNEN KABBUL EDĐL. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir. (Yükçü. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 .

Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi. yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler.Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. Malzemenin bozuk olması. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler. konular oluşturur. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi. 6.” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim.1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir. Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 .(Üstün. şunlardır: Tesis. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri. Birincisi. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler.1. Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar. makine ya da tezgahın bozulması. Đkinci yaklaşım ise.

Ü. boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir.G olarak muhasebeleştirilebilir.1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır. 720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G. Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312. (Yükçü.G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 . Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır.ise.500 TL 304.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7. Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız. Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi. işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G.Ü.

Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda.2.Ayrıca . Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir.5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir.fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35. 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312.000 TL 6. 147 .Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince.(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında.cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7.)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir.günde 3 saati geçemez.b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid. maddesinde belirtilir.

o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır. Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır. Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz. Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır. Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36. Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır. (Yükçü.000 148 .işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır. Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir.Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır. Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir.000 = 75.Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra . maddeleridir. Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.(ders notları)(Hacırüstemoğlu.(Akdoğan.2000:276) Fazla çalışma .Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır.1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.

Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir.Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir. Bu nedenle (yıllık) izin. Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. (Üstün.Ü.3. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. 199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir. Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır.375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G.G. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır. 12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir. 149 . Yıllık Đzin. Bu yapılırken de 373.1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır.

Genel Üretim Giderleri Hesabı. Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır.G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360.G. 770.01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. 730 – G.Ü.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720.(Yükçü. Đkramiyeler 1. .00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361. 730.Ü.4. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir.01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6.000 1. Direk Đşçilik Gideri Hesabı.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır. 150 .000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs.00 – Gelir Vergisi 360. 730 – G. 330 TL damga vergisi kesilmiş. Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472. 1800 TL gelir vergisi. tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir.

TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir. (Hacırüstemoğlu. ( Akdoğan.000 TL 151 . Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir.000.C. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6. Đkinci Madde 372. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100. 1999: 127) 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre. Kasa Hesabı alacaklı olur. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur.500+7. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472. Buna göre. Bu yük 681. bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir.120. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1.000'in %10'u) 5. En yüksek ek gösterge 3. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır. x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3.000. ( Yükçü. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4. 372.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır.000 TL / 12 ay = 260.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472. En yüksek aylık gösterge 2. %7'lik ilave (1. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır.

730 – G. genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir.6.5. Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir.000.000.000 TL 260.Ü.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir.000 6.G 260. 6. Pazarlama elemanları için 760.000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır. 900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.000. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir. Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 .000.Ü. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G. araştırma geliştirme elemanları için 750.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir.

Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür. DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR.hesaplanmaktadır. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 . (Yükçü. (Yükçü. verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır.7. Direkt Đşçilik Giderleri Hs. 1999: 129) 6. Đster safha maliyet sistemi. 1999: 7.

731. 721. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs.Direkt Đşçilik Yansıtma Hs. 730.Yarımamul Üretim Hs. SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs.Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs. 720. 360.Personele Borçlar Hs. 369.-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Ödenecek Vergi ve Fonlar 361.Direkt Đşçilik Giderleri Hs. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 .Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.Genel Üretim Giderleri Hs. 151.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs.

369. 155 .YGULANMASINDA ĐSE. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs. 798. 361.Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs. 360. 799.Üretim Maliyeti Hs.Personale Borçlar Hs.Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs. 335. 791. şçi Ücret ve Giderleri Hs.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs.

ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.1995:131) 156 .

157 .

-Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. 1995. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur. Barış Yayınları. Đzmir.1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni. Örmeğin. Bunlar. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Syf:105 158 .2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat.Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır. Maliyet Muhasebesi.1. Anadolu Matbaacılık. Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır. Đzmir. ERDOĞAN. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır.N. Maliyet Muhasebesi. 1993.

760.770. 750. 1.770.750.730.1. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur.Gider hesaplarından 710.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI. Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde. grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır.750. 740.760.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır.780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır.760. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır. Dönem sonlarında 6. Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama. Syf:139 159 . Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir. Syf:137 AKINCI.770.1.720.

Bu şartlar. 1. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. -Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır.713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1. Maliyet yeri. 160 .

maliyetleri maliyet yerlerine yükleme.6 5 6 AKINCI. Đstanbul. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır. Syf:2 161 . satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama. Evrim Yayınevi. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme. genel olarak üretime. bir maliyet döneminde. kayıt etme. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır. Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı. 1996. yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir. yönetime. Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir. Syf:143 ALTUĞ Osman.1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar. Maliyet muhasebesi. Baskı.Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. 11. Maliyet Muhasebesi.

2. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır.3. Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar. Đlk zamanlarda ürettiklerini.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır. birbirleri ile rekabet edebilmek. 162 . kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır. Yönetim.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır.8 ve hatta 12 aylık olabilir. ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek. Maliyet dönemleri 1. Đşletmeler. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. 2. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır.7. üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır. Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir.2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır. hangi mamul üretileceğine karar vermek.

çalışan bir parçanın. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. -Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. MALĐYET. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur. -Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek. üretim planları. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde. bölümün veya fabrikanın maliyeti. KAR/ZARARIN TANIMI: 3. kar planlaması. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır.Maliyet muhasebesi. -Kısa. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır. GĐDER-HARCAMA. -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması. hurda. işçilik maliyeti kontrolünde.1-Üretimin Tanımı: 163 . fiyatların kararlaştırılması.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. işçilik maliyeti. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde. Yönetim. düzeltme maliyeti. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. HASILAT. 3-ÜRETĐM. 2.

emek. Đktisada Giriş. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır. Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir. Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. Đnsanların üretim faaliyeti. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. Đstanbul. Mallar. Örneğin.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. yeni maddeler yaratmaktır. 1992. tabiat. Syf:13 164 . Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır. Bunlar. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Büyük üretim faaliyetlerini. orada biter. Tabiatın en önemli unsuru topraktır. 7 OĞUZ Orhan. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir. Bazı kişilere göre üretim. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi. Örneğin. Çünkü hayat orada başlar.Üretim. sermaye ve müteşebbistir. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler.

1980. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. Maliyet Muhasebesi. Sermet Matbaası. Đstanbul. Müteşebbis. Emek insan gücüdür. 3. hem de fikri olur. Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. Aktif faktörde denir. üretim faktörlerini bir araya getirerek. bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla. b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir.Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır. Syf:5 165 .2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir. Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir.

9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir. 3. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider. ekonominin gelişme göstermesi. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında. Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. en çok satış fiyatının tespitinde. 9 BURSAL Syf:7 166 . Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur. işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. Özellikle. -Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir. işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir. tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır. mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar.

4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 .Harcama ise. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. kar payları v. Harcama için temel unsur ödemedir.b.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. kiralar. Üretim dışı hasılat.5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı. bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir. Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. Örneğin. kur farkları. 3. -Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir. bir varlık elde etmek. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir. Đşletme hasılatı. tahvil karları. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir. 3. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır.

Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir. Syf:38-39 168 . Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin.Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır. alınacak kararlara yardımcı olunur. Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar. işletme faaliyetleri ölçülür. 5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır. hangi pazarlarda. planlanır. Syf:38 SAVCI. 10 11 SAVCI. Maliyetlerin kapsam.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz.

6. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. Yöneticiler. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme.1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 . Üretim maliyetleri. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler. direkt ilk madde ve malzeme. Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu maliyetler. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. Örneğin. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. 6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür. Çünkü üretim maliyetleri.Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır. Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir. mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir. Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur.

6.Direkt ilk madde ve malzemeler.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir. 6. Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez. üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir. Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır. Syf:41 170 . kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır.3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar. Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir.1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek.2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır. Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI.

-Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür. planlanır ve kontrol edilir. kaynakların kullanılacağı belirlenir. Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır.edilir. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi. sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı. işletmelerin varlık. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir. kararlar alınır. Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür.2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 .

-Bilgilerin niteliği farklıdır. Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz. 7. bir mamul birimi veya mamul serisidir. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir.13Finansal muhasebe varlık. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar. Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken. Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır. Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir. borç ve öz sermaye durumu dışında. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder. Maliyet muhasebesi. finansal 172 .döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil.

düzenlenmesi. Maliyet Muhasebesi. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir. doğruluklarının saptanması. maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. Türkmen Kitabevi. raporlar halinde sunulması. Syf:7 173 . finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi. Verilerin toplanması. finansal raporlara dönüştürülmesi. kaydedilmesi. düzenlenmesi. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe. tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. kaydedilmesi. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. Đstanbul. belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. analiz ve yorumlanmasıdır. 1999.

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 . Muhasebe.mümkündür.

üretilmesi ile uğraşır. Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .

Muhasebe kuramı. yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir. enflasyonu etkilemez. 177 .belirlenebi lir. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. belgeye dayalı olmalıdır. işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen. Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. 1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi. muhasebenin temel kavramları. Enflasyon muhasebesi. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. Güvenilir olmalıdır. enflasyonun düşmesini de sağlamaz. ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. Muhasebe uygulaması ise. başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi. işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. Doğru olmalıdır. Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak.

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

temettü. ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur. prim vb. finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. 9 187 . Bu nedenle. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar. ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır. Gerçekte ise işletme. şekilde dağıtılır. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr. sermayesini vergi. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir.Özetle.

................................................... Makro Türleri .......................... Bir nesneye bir makro atama adımları ............. Makro Iletişim Kutusu............................Visual Basic Editörü .............. 198 III......................................................................................... 200 A................................. 193 2................................................................................................................................................ 190 II...................................................................... 193 3............ 194 E....... Makroyu bir düğme.... .............çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak.................................................. 193 1................................. 194 6....................................................................................................... 195 1................................................................................ EXCEL 97 VBA .............. 191 B............................. 190 B....................................... MAKRO DÜZENLENME ................. ........................... 200 188 ............................................................. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak..... Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak..................................................................................... 193 D............. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak......... .. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak.......... 191 A....................................... Makroyu Çalıştırma Yöntemleri ............................................................. 193 4.................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................ 192 C....................................................................................................................... MAKROLAR ..... Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar .............. Makro Senaryoları ............................................................................................................. 194 5......................................................... MAKRO GELĐŞTĐRME ....Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I.... Makro Nedir ......................................................................................... 190 A................................................ Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak....................................................

.........................................................Next Deyimi ........... 201 B......................................................... Gösterim.................................................................................................................... 210 E...................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........ MsgBox Deyimi ................. 206 D.................... 204 1........................................ 210 7......................................................................... 2. Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................................................ ..................Then. 200 3. For........ Metotlar........................................................................................................ 207 2................. Nesnelerinin Önemli Özellikleri ................ 205 3.................................................................... 3............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................................................................... 202 2....................................................1............ Nesnelerin Önemli Metotları............................................... 1.................. 6........ Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi .................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış........... Kod Penceresi ..... MsgBox Fonksiyonu .....................................Else Deyimi ....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................................... 189 ..... 208 5................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış...................................... 202 1........................................... Select Case Deyimi ............... Satır ve Sütunların Gösterimi ......................................... A1 gösterimi ile hücre ve aralik.............................. 206 1................................................................................................. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi ............ Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü ........................... 210 1............ 208 4......................................................... 209 6........................................................................................ Özellikler.............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................................................................................................... 206 4...... F....... 200 2........................................................... 4............................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................................................................................................................................ Özellikler Penceresi ..................................... Nesneler...... 202 3............................................................................................................ Göreceli Adresleme.................. 5...... 3..................... 7.Loop Deyimi .............................................................................................................. 207 3..... Kısayol Gösterimin Kullanılması............................................ Bir Procedure'ın Yapısı ........................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış....................... Karar Yapıları ....................... Program Denetimi.......................................................................... Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi.................................................................. 210 8.... Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi............................................................................................................ Temel Giriş Çikiş Deyimleri ......... Do........................................... Proje Gezgini.............................. Genel Yordamlar.......................................................................................................................... 205 2................................................. Fonksiyonlar..... 2..... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.... Giriş Kutularınının Kullanımı ........................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................................................................................................................... Döngüler.......................................................................................................................................... Olay Yordamları ..................................... Döngünün Başında ve Sonunda Denetim........ If.............................................. 203 C........................

oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Makro Türleri Makroları. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz . Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. makro. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. MAKROLAR A. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları. Makro. Her yeni bir makro kaydedişinizde.I. 190 . Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. B. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir.

Makro kaydetme: 1. A. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). Personal Macro Workbook a kaydedin. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Örneğin “Kolon Topla”. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . 3. 2. Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır.II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı. 4. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Makro adında boşluğa izin verilmez . makronuzu XLStart klasöründeki. 191 . Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın.boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Diğer karakterler harf. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . rakam yada alt çizgi karakteri olabilir.

Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır. ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. 192 . Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır. B.. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin. Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır.

Run düğmesine tıklayın. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar.çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. 2. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 2. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. Replace All düğmesine tıklayınız. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 3. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Ok düğmesine tıklayınız. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Tools menüsünden. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. 193 . Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Makroyu bir düğme. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. hesaplama işlemleri yapan makrolar. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. 2. 2. Örneğin: Bir ay.C. 3. Düğme aracılığıyla 3. Araç çubuğundan 5. D. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Klavye kısayoldan 4. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. Macro Name kutusunan.çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . Stop Recording düğmesini tıklayarak. makro kaydını bitirin.Buton.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 1. 1. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. grafik çizen makrolar.

Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak.Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. 5. 3. Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 194 . Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 5. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. 3. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Makro yaratıldıktan sonra 1. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. 6. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. 2. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Otomatik çalışan makro adları . 2. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. 2. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Customize komutunu seçin. 4. Option düğmesine tıklayın. Commands sekmesine tıklayıp.

Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. oradan da Macros seçeneğine tıklayın . 2. Tools menüüsünden Macro. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek.E. 195 . Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır.

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz.Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. 196 . Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz . Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir.

Sheet. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir. End sub ve programın bittiği satır. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım .Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor.Replace What:=”î”. Replacement:=”i”. Diğer bir örnek. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. What =”î” satırı aranan karakteri. MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. LookAt:=xlPart. Sheet. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. SearchOrder _ :=xlByRows.Add satırını Sheet. 197 .

Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. LookAt:=xlPart. Replacement:=”ü”. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 . MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. SearchOrder _ :=xlByRows. SearchOrder _ :=xlByRows. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. MatchCase:=False Cells. LookAt:=xlPart. 1.Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim.Replace What:=”£”. Replacement:=”i”.Replace What:=”ÿ”.

199 .Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

1. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. rengi. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. VBA. 2. Excel içinde yer alır. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. Microsoft Power Point. Bir nesnenin boyu. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. A. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. belge. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Visual basic düzenleyicinin içindeki. belge. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. Microsoft Excel. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir.III. Özellikler Penceresi Bir özellik. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. 200 . bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Visual Basic for Application.

Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. nesneye tıkladıktan sonra. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Nesne kutusunda. nesneye tıkadıktan sonra. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Nesne Görüntüle düğmesine basın. ardından Yordam kutusundan. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için.proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Seçenekler menüsündeki. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Belgeler. Proje gezgini penceresinin üstündeki. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Bu nesneler. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. belge. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. herhangi bir olay üzerine basarak. Nesne kutusundan. Kod Görüntüle düğmesine basın. 201 . Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. belge. şablon ya da sunum için bir proje vardır. bir nesneye tıklayın. Her proje içinde ise. Araçlar. Düzenleyici sekmesinden. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir.

Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. 202 . metin kutuları. Böylece olay oluştuğunda. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. vb) belli olayları tanırlar. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. düğmeler. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Sub yordamlar standart modüller. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez.B. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Visual Basic nesneleri (formlar.

Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Olay yordamları. 2. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. 3. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. örneğin Command1_Click. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. KeyDown: Bir tuşa basmak. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak.üzerine gelme. Sub procedure’ınız hazır. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. 1. 3. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 . Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr.

deger2. grafik. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. baz. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Bir sub ise belli bir işi yapar. çizim. baz.End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 . bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Function UcretHes(deger1. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Fonksiyonlar argümanları alırlar. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. sayfa (sheet). Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır.

Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Nesneler (objects). Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 .1).Bold = True Cells(5. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir.Font. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1").Size = 34 2. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Cells (Hücreler). Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder.Font.Worksheet("ocak"). Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir.Range("a1") 1.Workbooks("butce"). Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır.Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Rows (Satırlar). Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu).

Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir. ardından nokta ile metot kullanılır. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. Range (“A1”) Cells(1. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Clear ActiveWorkbook. Nesne.Activate Range("A1:B5"). Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar.Metot ActiveCell. Metotların kullanımında nesne.Close 4.Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.Delete Range("B5").1) Değerleri: 206 .Select Range("A1").

Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.C:C. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz.Range("A1:D5"). 3). Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.Sheets("Sheet1").Value Cells(1.8:8") Range("A:A. Aşağıdaki örnekte Cells(6.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). ve F kolonları 2. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.1).Cells(counter. 1).1) . Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Cells(6.3:3. sekizinci satır A. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. C.Range (“A1”).F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci.Value 1. üçüncü.Font. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 .Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9.

daha kolay erişim için. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. birinci satırı döndürür. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Rows(5)) myUnion. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci.Rows(1). Rows(3). Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Aşağıdaki örnekte Rows(1) .Font. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). üçüncü.Font. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir.3. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler.Bold = True End Sub 4. Sub ClearRange() 208 .

Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek MyBook.Goto Reference:="MyRange" Selection.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.Goto Reference:="MyBook. Sub ClearRange() Application.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.xls!MyRange"). Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c.xls]Sheet1!Sales"). Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.Font. Sub SetValue() [MyRange].Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.Value = 30 End Sub 5.xls!MyRange" Selection.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir. Sub FormatSales() Range("[Report.Interior. Aşağıdaki örnek MayBook.Worksheets("Sheet1"). Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.[A1:B5].xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.Value < limit Then c.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır. Sub ClearRange() Application.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 . Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.

Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız .Offset(1. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır.Font. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız .Font. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz.Range("A1:D5") myRange.6. Sub Underline() ActiveCell.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır.Cells. Aşağıdaki örnekte 3.Bold = True End Sub 8. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. 3).Cells(counter. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").ClearContents End Sub 210 . Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür.Formula = "=RAND()" myRange. 3). sütunun 1 den 20. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.

Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek. hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz. Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1).Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor. Bunlardan en kolayı. Tek yapmanız gereken. bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz. ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız.230 yazdığına şahit olacaksınız. Ticari amaçlı kullanılamaz. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın.23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. Örneğin A1 hücresinde 1200."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız.000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. Đmleç hücrenin içerisine girecektir. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar.ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir.NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. 10. =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Küçük küçük notlar : 211 ."ahmet". Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir.200.

Bu formülün iki parametresi var.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Eğer sayfayı kopyalamak. bütün yapacağınız önce hedef. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. sadece ilk iki veriyi girin. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz.Eğer sadece tek hücre seçerseniz. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Excel’de bu işin de bir kolayı var. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. fare düğmesinden elinizi çekin. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. otomatik olarak günler arttırılır. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin.B1) şeklinde. B1 hücresine "ali" yazılmış. Eh. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Yani diyor ki. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. kulp denilen. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi.

Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar. yazdırabilirsiniz.. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir.##. Mart vs. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin.(#. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #..##0. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor. Bitirmek için OK tuşuna basın. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.00_).B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. formül düzenlerken. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. Eğer Excel 4.Eğer Excel'de çalışıyorsanız. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin. Đsmi TOP olan B1.geçerlidir. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız.Burada isim verilen alan. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız. Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır..Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip.0. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 . Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor.00) formatını seçin. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. 6. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur.##0.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5. Bu aşamada çift tıklayın. ifadesini yazmalısınız. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir.##0. Kısa yoldan formül silme : Formül barında. bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz. Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir. eğer #. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir.

12. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. o da artık yıllar. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin.12. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız.31) formülünü girerseniz. bir defa daha bastığınızda gizlenir.31) biçiminde yazmanız gerekecekti. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Komutlar bölümüne gelin. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. sol fare düğmesine basın.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. bir gizleyebilirsiniz. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 . Neyse.

Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. = (eşittir işareti) yazın. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. kodlardan önce . Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. # karakteri kullanıldığında. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz.araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. # ve ? karakterleri kullanılır. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır. binleri ayırmak için ise ". Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için. Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde. Burada A1:C6 alanı. Hesap makinesi programı açılacaktır." kullanılır. Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Dosyayı kaydedin. . ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Ondalık kısımları görüntülemek için ". Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 . ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. 3. sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. Biçime renk eklemek için. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor.? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır.XLA bu işi sizin için yapacaktır. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık.". E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. 2. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin.

20) serbestlik dereceleri 6. 78.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin.4) formülü ile sonuç 0. 2.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok.05 olarak bulunur. 4.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur.01 olarak kolayca bulunur.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi.20.C4:C6) ile hesaplayıp. 2. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz. 2 frekanslarını buluruz. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın. Bir değerin (18."". 5. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur.2) formülü ile bulunacaktır. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9. sırayla 79. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Bunları gruplamak.Aynı şeyi Word 6.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın. Formülü =INDEX(Değerler. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz. Đşte bu kadar.83. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin. Önce Book1'deki verileri Sort edin.6.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). 3. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin. 88.Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır.10) formülü ile 0. 95. 81. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır. Bir değerin (15. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10. spinners aracını kullanarak çok kolaydır. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek.A2) formülünü girin.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))). Formülün işleyişine gelince. 97 değerleri olduğunu varsayalım.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir. Bu formülün görevi bi.4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. 85. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek. 5.307. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1.0'da da yapabilirsiniz. farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. 0. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın. Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın.Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız.307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18. Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 .Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur. 1. 78. 85. 79) göre grup aralıklarını belirleriz. 45 grup olarak verilir. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın.

Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. 4. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Bir küçük problem var. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. 6. listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. büyük Đ harfini küçültemiyor. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın.Value = LCase$(c. 3. Buradaki örnek.Value = UCase$(c. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir. büyük Đ harfini küçültemiyor. 217 . Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection. 1. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. 5. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz.Hesap Tabloları son sürümlerinde. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. 2. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. 2. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız.Cells c. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. 3. tuşuna basın. Bir küçük problem var. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. 4. Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. 5.Kullanım ise."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak.Cells c. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor.

Bir çalışma kitabı. sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır.."Aç/Open" komutunu tıklayınız. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür.TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. 2. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır... Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir. 3. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1. 218 . biçimindedir. C . biçiminde. çalışma sayfalarından oluşmaktadır.. Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. (Eğer Word kullanıyorsanız. "Sütun Başlıkları" ise A. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1. 2. B. Kaydetmek istiyorsanız. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" .

dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. 3. Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. Çalışma Kitabını Kapatmak 219 . 4. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. 2.

220 . Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. Đkinci yöntem 1. 1. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın. 2. 3. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. genişletmek için sağa. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. Đkinci yöntem 1. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a. daraltmak için sola çekilir. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. 2. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. b. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Silmek istediğiniz satır. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. sütun ya da hücre silmek için.Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) . 3. Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için.

3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. 2. 1. Satır sütun ya da hücre eklemek için. 3 Nolu sütunu genişletin 221 .Rows. 5. 1. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip. HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın. d. 4. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir. Yani Insert/Cells. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin.c.Hafta yazın 2. "Tamam" düğmesine basılır. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın. 4.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır. "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. çapraz biçimde fare kaydırılır. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. 2. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip. Adım2: 1. A1 Hücresine 1.

Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın. 5. 222 . Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. 3. 5. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın. 4. 2. 4. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın. KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. 6. Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. 4. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. 1. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. 3. 1. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin.Adım3: 1. 3. "Hizala" sekmesinde. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 2. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın. 6. 5. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. 2. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. 1. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için.

aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. 223 . "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. Tabloda görülen bütün verileri girin. Ayrıca. sadece biçimleri farklıdır. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın. Etkin hücrenin değeri. 5. Metni yazmayı bitirince. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. 3. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size.Aynı işlemleri. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. 2. bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. 2. 1. formül çubuğunda görüntülenir. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır. 1. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin. 4. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. 3. Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin.

Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz. 2. enter tuşuna basılır. bunu sağlamak için. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır.. Tarih.2002 2. ya da 2. 6…. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı.07. Birinci satırdaki değerleri girin. 2.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir.gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak. 224 . Mesela 18. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. Örneğin. Şekilde görülen verileri girin. 4. imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat". 2. hücre "Ocak" değerini içeriyorsa. Bunun için: 1. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin. Hücre. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın. Açıklamayı Düzenleme 1. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. 3…. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz. Örnek olarak. Đlgili hücreleri seçtikten sonra. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. C1 hücresine gelinir. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir.

D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. 3. 1. D5. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. 2. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. 3. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. 2. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. Bunun için. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. 4. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Bu işlemi. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. D4.Bunun için. Bu gibi 225 . Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. 4. 1. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için.

Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. Excel. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir. sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. Hücre Erimi olarak belirtilir. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. Bu amaçla. Otomatik Toplama: Excel. 226 . B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar. Hücre erimlerinde. Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. Excel.durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız.

< <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3.EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2.parametreyi geriye döndürür. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri. EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır. 4. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . parametre olarak verilen bilgiyi. yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. 2. Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. 3. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu".

"SOĞUK". B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8.1)". Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu.C2=2). değilse 0 yaz.=EĞER(A2<20."ILIK". Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır. Örneğin. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. 3. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar. 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8. değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar.1. 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 . 2."ILIK". Örnek."SICAK")) =IF(A2<20."SICAK")) DĐKKAT! 1. "EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1. "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1."SOĞUK". "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8.IF(A2<70.1. uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır. Bu fonksiyonun en büyük avantajı.2) formülü kullanılır. değilse 0 yaz.1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say.EĞER(A2<70.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz.C2=2).

B$2: 2. 3. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla. Satırdaki değerler sabit kalsın.3. B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz.IF(E2<70.IF(E2<45.1. 1.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın. 229 .4.IF(E2<85.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45."KALDI".0.IF(E2<55.2.sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25.

A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. Excel. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. muhasebe bilgileri olabilir. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9. 230 . NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir. -Yardım Almak. -Çalışma Ortamını Tanımak. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur."<10".Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8.B5:B10) topla. aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar.C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur. finansal hesaplamalar olabilir. A8 hücresindeki değer. Microsoft Office ailesi içinde yer alır. GĐRĐŞ Microsoft Excel©. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır. : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır. I.05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak.

II. araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır. Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak. ya da. Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. Ardından Microsoft Excel seçilir. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. Bu ortam üzerindeki menüler. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 . Programs işaret edilir. çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir.A.

Örneğin File (Dosya). Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir. Ayrıca büyük harf (CAPS). verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. Microsoft Excel 2000. Yazı fontları. Book2. Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Sayısal (NUM) vb. Bu işlem için View menüsünden. 232 . Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz.Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. biçiminde verilir. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. koyu yazma vb. Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir.

Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan. Worksheet A'dan Z'ye. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır).Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm. 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. satır seçmek. A. sütun seçmek. sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. Excel'in temel çalışma ortamıdır. satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir.536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 . belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp. Her sütunun üstünde yer alan. Bu alanların kesiştiği yer ise. Bu düzen bir matrise. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar.

. . . . . .. . . . Yani sol üstteki birinci hücre A1. . . Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 . . Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır. . . sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır.

-Veri Girmek. Çalışma kitabı. I. K15 gibi adreslerle gösterilir. gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. B. Şöyle düşünebilirsiniz.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. A. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. çalışma kitabı bir kitap. çalışma sayfalarını içerir. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. 235 . A2. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak. ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır. ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. Bu gösterim biçimine referans denir. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. II. Hesaplama yapacağımız veriler. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. Bu kutular A1.

aylar. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz. azalışları ortaya çıkardığımızda. artışlar. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 . ortalamalar. Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz. Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez.Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. yıllar olarak düzenlediğimizde. Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda.

SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir. Veri Girişi: 237 .Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A.

Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. III. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. verilerin girişi. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. 238 . Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. seçilmesi. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. o hücreyi aktif hücre haline getirir. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın. düzeltilmesi. ĐPUCU: Aktif hücre. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın. Bir hücreyi tıklatmak. istediğiniz sayfanın adını göremezseniz. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. Eğer sayfa adları içinde. Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. silinmesi. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın.

A. kopyalayacaksanız. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır. Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin. Ardından işlem yapmak gerekir. B. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip. boş düğmeyi tıklayın 239 . Alanın ilk hücresini tıklatıp. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. sonuncuya kadar sürükleyin. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. taşıyacaksanız. bu işlemden vazgeçmek istediniz. Örneğin bir silme işleminin ardından. Bir hücreye veri girecekseniz. son satır ya da sütunu seçin. Sütun başlığına tıklayın. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir. -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin. önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak.

Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. Hücreleri daha uzun bir mesafeye. Copy (Kopyala) komutunu seçin. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir.Edit (Düzen) menüsünden. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir. diğer bir sayfa. Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. 2.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir. KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. 3. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek.Kopyalanacak alanı seçin.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir.Edit (Düzen) menüsünden. Copy ve Paste düğmelerini kullanın.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin. -Hesaplama Yapmak 240 . 2. 1. 4.Taşınacak alanı seçin.C. 1. 3. 4.

miktar. maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. ya da personel adı. Bir sabit değer bir sayı. Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. A. Örneğin satış miktarı. fiyatı. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. hizmet süresi gibi. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler. I. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. adresi gibi. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir.-Temel Fonksiyonları Kullanmak. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır. 2002 yılının satış. Örneğin ürün adı. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. tarih ya da bir de sözcük olabilir. VERĐ GĐRMEK Hani. 241 . Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız. Sayısal bilgiler ise adet. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.farukcubukcu. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bir faiz hesabı. Daha fazla bilgi için www. Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar. bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir.com adresine bakınız. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. B. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 . Metin verileri ise sola yaslar.

Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır.TOPLA. sonra C2 ile C5'i çarp. Yazılan formül. Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. 243 . AVERAGE . Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla. sabit değerler. operatörler (işleçler). formül çubuğunda görülür. çıkana B1'i ekle. Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye.A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir. Bir formül girmek için: 1. Bunlar hücreler (hücre adresleri). çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar. fonksiyonlar (SUM.

C. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız. -Hücre üzerinde çift tıklamak. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek.(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) . HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir.2. Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir. Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır. Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır. -F2 tuşuna basmak. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. 244 . Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız. NOT: Bir formülü. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir.

1. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak.Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. Bir formül. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 . Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. 2. Fonksiyonları. 3. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar. FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak.

Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Veritabanı işlemleri. Đstediğiniz fonksiyonu. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Kullanıcı 246 . sağ taraftaki Function Name altından seçin. Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın. Mantıksal fonksiyonlar. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Metin bazlı işlemler. -Insert (Ekle) menüsünden. Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz.Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın.

2.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. Yada araya metin ekleyebilirsiniz. Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1. 2. Hücreye tıklayınız. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın. Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . 3. F2 tuşuna basınız. Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir. Microsoft Excel'i başlatın.

Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi. Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin. Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın..Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın. Gelir bütçenizi de ekleyin. 248 . Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın.. Daha ileri gidelim..

Grafik tipi seçilir. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar. gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. A. 2. verilerimize yorum ekler. Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. Yerleşim şekli seçilir. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı. Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri. Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık. Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır. Ardından. I. Grafik başlığı. eksen etiketleri.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra. Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1. Grafik alt türü kutusunda görünecektir. -Grafikleri biçimlemek. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik. çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. 4. Veri alanı seçildikten sonra. Grafik (chart). 3.Veri alanı seçilir. Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız.

Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir. ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır. Örneğin USD kurunu takip için. ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 .Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder.

Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi.com adresine bakınız. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler. Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir. 251 . Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır. Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. Daha fazla bilgi için www. Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir. serilerin sırası belirlenebilir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden.farukcubukcu.

GÖZDEN GEÇĐRME 1.B. 2. Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 . Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar. özellikleri yeniden ayarlanabilir. GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi. Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3.

ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. SUM. FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. AVERAGE (TOPLA. 253 . çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. -Fonksiyonları Kullanmak. Fonksiyonları. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. herhangi bir formülde olduğu gibi. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. I. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. Bir formül. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa.

Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Mantıksal fonksiyonlar. 254 . Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. Metin bazlı işlemler. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir.45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Veritabanı işlemleri. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3). Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar. Bunun yanı sıra finanstan. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. A. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

B. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir. SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları. araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır.NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir.com adresine bakınız. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. Đstediğiniz fonksiyonu. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. ay. ay. =DATE(yıl. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. gün) =TARĐH(yıl. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar. sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. 256 . II. Daha fazla bilgi için www. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz.farukcubukcu.

dakika. bitiş anı da 0.9999 değeri ile ifade edilir. yıl ve saat olarak verir. INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar. 257 . TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir.TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün. ay. NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. =NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir. =TIME(saat. =TODAY() . Bir günün başlangıç anı 0 ile. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır.

7) ya da =ÇARPIM(3.7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.=INT(2. 258 .34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar. =PRODUCT(3.

72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler).789. Payment (ödeme) fonksiyonu. belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar. Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır.=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur. =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir. hane sayısı) =ROUND(42. ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar. 259 .789. =ROUND(sayı. 1) =YUVARLA(42. 1) Sonucu: 42.

Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın. faiz. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 .-400000000) III. 3. 4. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın.12. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin. Ay ortalamalarını.=PMT(ana para. 2.

Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar. Adına göre. sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir. soyasında göre vb. Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . 3. I. personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek. Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. -Sıralama ve alt toplamlar almak. Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz. A. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1.

Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin. verinin biçimine değil. Excel alfabetik sıralamayı kullanır. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin. taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. Sıralama işlemi: 1. 3. 4. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın. 262 . (ya da sıralanacak verileri seçin) 2.Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada. OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın.

Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek). Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir. 263 . Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1. Daha fazla bilgi için www.com adresine bakınız. Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.farukcubukcu.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir. 2. Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1. Column2 olarak görülür.

sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın. Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir.3. Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken. Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin. Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir. All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. UYGULAMA 1. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . Filtre kutularında o sütunun değerleri. Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır.

PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. Sıralamanın yararları nelerdir? 2. I. 2.Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir. Bu özelliklerin yanı sıra. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. GÖZDEN GEÇĐRME 1. çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. 265 . -Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak.

Daha fazla bilgi için www. sum (topla). Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir. Đkinci adım. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. A. Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir.com adresine bakınız. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. alt toplamlar almayı sağlar. Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir. Ardından Next düğmesine basın. count (say). Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür.Pivot tablolar (Özet tablolar). Çıkan iletişim kutusu. Başlamak için.) yaratılan veriler. ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir. Verileri gruplamayı. Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir.farukcubukcu. toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır. Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. Özet tablolar.

Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda. Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur.Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir. Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 . Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir.

268 . Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir.1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir. ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın. UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde.

269 . Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz. Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama.GÖZDEN GEÇĐRME 1. A. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2. 2. Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1. Web klasörlerin erişmek. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. I. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak.

Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. 2. Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın.com adresine bakınız. 3. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın.B. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. Daha fazla bilgi için www. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir. Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir.farukcubukcu. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir. Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. C. 270 . PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır.

. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. NOT: Makro. 271 . DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak.xls) olarak kaydedin. Ayrıca. . Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz. A. Özellikle. Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. -Makrolar çalıştırmak. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. Đşte makrolar sizin için. Internet üzerinde arama (search) düğmesi. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir. örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. Satışlar tablosu gibi. kanallara erişim sağlanır. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. I. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir.D.

5. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. 2. Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. Personal Macro Workbook a kaydedin.Makro kaydetmek. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. B. Örneğin "AyToplam". ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız. 4.. aynı bir film kaydı gibidir. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına. 3. 272 . Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır. Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. 6. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. makronuzu XLStart klasöründeki.

çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1. Tools (Araçlar) menüsünden. 2. 3. Macro Name (Makro Adı) kutusundan. Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir. ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır.C. MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 .Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip. Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın.

Otomatik Toplama: Excel. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Hücre erimlerinde. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Hücre Erimi olarak belirtilir.Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat . Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir.

1’de yer almaktadır.Dosya Açmak.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Resim 1.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. Resim 1. Kapatmak. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Save As Html. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda.4) (Resim 1. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 . Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel. Save As. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Resim 1. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır.(Resim 1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. sütunlar ise harflerle belirtilir.4) Menüde Save.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir.

Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Book2 gibi isimler verilir. Resim 1.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. 276 . Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. Save As ise.üstüne güncelleme yapar.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. (Resim 1. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır.

Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. gibi.. 2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz.(Resim 1.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Resim 1. 277 . bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Örneğin basılan sayfanın başlığı. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Resim 1. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. (Resim 1.7) Đkinci yol. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır.

rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. üstbilgi ve altbilgi alanları.) olarak gösterir.00 $ yazdığını göreceksiniz. Para Birimi. kenar boşlukları. Tarih.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Genel. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. gerçek ra kam 3.000. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz.455. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Excel ondalık kesrini virgül (. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Bazı hesap tablolarında TL. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz.00 seçeneğini işaretlemişseniz. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. 5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi. Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #.00 olarak gösterilir). bazılarında $ işareti kullanacaksanız. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin.455. 345.##0. hücre veya hücreleri seçin. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. ancak hepsini değil. Sayı. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın.00 olarak görünecektir. Bu durumu düzeltmek için. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 .

Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Sayfa2. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. Aslında bunu Windows 95 belirler.… olarak isimlendirilmiştir.klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. 10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 . Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın.XLT adıyla kaydedin. binlik hane ayracı nokta (. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın.XLT adıyla kaydedin. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda.) işaretleri ile gösterilir. Ondalık ayracının nokta. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz.). Her bir kategoriyi seçtiğinizde. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın.

yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Bu. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. Örneğin. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. 280 . Bunun pratik yolu ise. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Bu. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz.Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. Yapılacak iş. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. Örneğin mart ayı toplamı. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. #AD? (#NAME?) Formül. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. #REF! Excel.

yani ayni alandan iki tane olur.Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. 7.Cells c. 95 no'lu püf noktası. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat. 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Sadece gün. 4. imleç ok işareti halini alır.Cells c.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Mart. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Mayıs. 3. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. geri kalan hücreler (3.Value=Lcase$(c. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise.… gibi). taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. 5. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. haftanın günlerini. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. seçili alan kopyalanır. 9… veya Ocak.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız.…) olarak dolar. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. bkz. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Fahrenheit'ı 281 . Nisan. Mart. Fahrenhaeit. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. 5.Value=Ucase$(c. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz.

"C") =ÇEVĐR(C12. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. çizginizi çizin. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin.Celcius'a. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. "lt". Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. 282 . 20-OTOMATĐK TOPLAM. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. "kg") =ÇEVĐR(78. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. 22-HIZLI KOPYALAMA. "F". Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. litreyi galona. "gal") =ÇEVĐR(30. "w". 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. Bu işlemin en pratik yolu ise. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN. =ÇEVĐR(1. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. Çizginin renk. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. "lbm".

23-FORMÜL KOPYALAMA. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Tablo Yapıştırma). Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. Gömme (Embedding) işleminde ise. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. Bunları da Bilin!. ve Bağlama. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Tamam düğmesine tıklayın. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Gömme. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. bunu tek sayfaya sığdırmak. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. hücrelerin tümünü seçin. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. xx. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için.

sayı adedi. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz.Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. 30-BAŞLIK ORTALAMA. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Sayfa2'de ise çok benzer. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 ."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. 31-TABLO YAPIŞTIRMA. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Sağ tarafta. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. ilk hücreye başlığınızı yazın. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Bu kamera düğmesidir. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun.

Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. 4.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. 2. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. ilk matrisin sütun sayısının. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. adımı çıkacak. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. yoksa fonksiyon döngüye girer. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Excel'i yaratanların bir azizliği. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. bir sütuna sayıları girdiyseniz. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Örneğin 3456. Bu yüzden. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. ve 3. Grafiğin renklerini. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. yuvarlanmış rakam 3456. çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. Ancak. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz.45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. Bu sekmeler. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor.) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. bu tercih size kalmış. Bunları doldurun. Grafiğin üzerine çift tıklayın. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın.5 olur. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. 5.

39-OTOMATĐK BĐÇĐM. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın.Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız.C ells c. 40-ROMEN RAKAMLARI. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM. FORMÜL OLARAK DEĞĐL. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz.Formula=c. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. Tabii. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 . Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız.) Dosyayı PERSONAL.bir kitap (workbook) açın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın.

Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum. — Komutlar bölümüne gelin. Eğer sayfayı kopyalamak. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri.(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. Hesap makinesi programı açılacaktır. satıra kopyalamak istiyorum. Đşte bu kadar. 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. bütün yapacağınız önce hedef. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1.

15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor. Sub arabul() Selection. Bundan böyle. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. 3. Ctrl + S tuşlarına basın. Burada iki satır arasına Selection.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin. Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın.Replace "~*". Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar.. Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız.Replace "~*". Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak. 4. Dosyayı Personal. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. 2. Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. 5. 6. " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Mart vs. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. yazdırabilirsiniz. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek. kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. fare düğmesinden elinizi çekin. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor. " " yazın. çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar. Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız. 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın. Alt + F8 tuşlarına basın. 288 . sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın.

1. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. listeden Düzen 289 . dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu. Böylece grafiğinizin formatını. 2. Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler. Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. 3. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Excel otomatik olarak açılacak. Sağ fare düğmesine basın. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. 48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. Buradaki örnek. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız.

kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim. Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır. 4.. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz.. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. makinemdeki fontları düzenleme. ikinci şifre de istenir.. Sadece ilk şifre kullanıldığında. Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden.komutunu seçili duruma getirin. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz.. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum.. Excel belgenizi hazırlayın. Dosyanın açılabilmesini. daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın. Ancak makinenizde Word de varsa. dosya sadece okuma modunda açılır. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. Burada iki şifre kısmı vardır. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi. Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır. (Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz. Asıl yapmak istediğim. Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz. 290 . fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. 5. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun.

FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir.162=Arial. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN.INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. Faks yazılımında da karşımıza çıktı. 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte. Rapidd Comm. Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur).Şekildeki program kodunun ilk satırı.162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor. For Each döngüsünün devamındaki komut. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman. 291 . Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN.0=Arial. Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler. Arial Tur. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez.(örneği sadece Arial için veriyoruz. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır.0=Arial.0\Word\Options bölümünü açın. Konuyu bilgilerinize sunar.INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için . Courier fontlarında) FAX-WORKS. her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından.INI'den aldığını söylediler. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini. Böylece.) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN. Bu makro. Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür.162 Arial. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar.) Excel 97 de böyle bir sorun yok.162 Arial Tur. Arial. yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. For Each döngüsü.

Max(FindArea). Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor. After:=ActiveCell). — Bu değeri 8192 yapın. Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın. — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın. Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var. araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. FindArea.0\Word bölümünü açın. Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. Makroyu çalıştırmak için. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın.Active 292 . 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. — Regedit programından çıkın. Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz. — Regedit programından çıkın. sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil. 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection.Find(What:=Application.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın. — Bu değeri 1 yapın.CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak.

Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. Bunu. saat aralıklarını belirlemeye geldi. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır. Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın. 2. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin. Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. Son bir şey kaldı. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0. fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın. 5. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. Kategorilerden ' formlar' ı seçin. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor. Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. 4. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın. Sıra. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . Grafik ekrana gelecektir. Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni. Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. Özelleştir penceresini kapatın. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Sihirbazın 3. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin. Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın.Tamam düğmesine basın.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz. Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın. adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. bırakın.

59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır. Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor. bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. Excel 5. belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır.XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. en son sürümünü kullanmanızdır. Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor. Aç düğmesine basın. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım. l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum. isimler seçili duruma geleceklerdir. Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun. 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun. Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip. Bu araç 294 .0 Türkçe kullanıyorum. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz. Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var. makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz.

"Amortisör". sadece sayıları görmesini istiyorum. Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim. Adı da =ELEMAN() bu formülün. Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor. Bunların parça numaraları da sırasıyla 1. üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım. Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım.. 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık. hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem."krank mili". Bu işin bizlere göre en kısa yolu. Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım. Birinci kolay."liste1". Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın. 3 ve 4 olsun. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum. Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül. Ancak benim bir isteğim var. 2. 295 . Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin. Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman.. A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2."sibop". Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin. Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var.) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör".. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz. Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var.."mitsubishi kriko") olacaktır. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak. Ancak onun formülleri değil. bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır."liste2". "sibop". 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var. Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci. Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor.

Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız.Cells c. eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım.Value = LCase$(c. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum.formula=c. Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını. Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız. Bir küçük problem var.Cells c. Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum. Sub kucharf() For Each c In Selection.value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz.Cells c. büyük Đ harfini küçültemiyor. Sub buyharf() For Each c In Selection. Sub Form2val() For Each c in Selection. Gerisi otomatik.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Bunun için yapacağınız şey öyle. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor.Value = UCase$(c. Ne yapalım. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 . Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor.Value) Next c End Sub hemen altındaki.

ödevlerimde kullanabilirim. Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 . bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim."ahmet". Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Şimdi. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin. Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim. Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz. Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum. Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin. Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. E3 hücresi için de problem yok.gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum.

Fulya.INI dosyasında oluşturuyorsunuz. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 . Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor.INI isimli bir dosyası var. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. Quattro Pro for Windows’da da. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Örneğin Çalışanlar=Serkan. Excel 5. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli. Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor. 1-2-3'de "Fill by Example". Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Listeniz hazır. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var. Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Bu problem 123 for Windows’da da var. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS. Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Excel'de "Auto Fill". Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Onun da QPW. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor. Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır.Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz.

O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Örneğin ' C:\ocak 98\rapor. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. Eğer Excel'de çalışıyorsanız. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin. 299 . Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. günü birinde işinize yarayabilir.olarak çalınıyor. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum. Eh. Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor. Bu arada. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum. bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir.

Bunu nasıl başarabilirim."yok")) şeklinde olacaktır. Resim her şeyi anlatıyor. EĞER formülü EĞER(karşılaştırma. Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım.EĞER(A1=2. o zaman da "yok" metni görüntüleniyor. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor."ali". Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır. Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer.Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz. 2 ise "veli" yazılması gibi. Ben. YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz. Đsmi TOP olan B1. Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor... Burada isim verilen alan."veli". Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. Örneğin bu sayı 1 ise "ali". 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var. yanlışsa) şeklinde kullanılır. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor. Bu işlemi. Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki. eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor. örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 . doğruysa.B30) veya @SUM(TOP) ile. Artık bunlara gerek yok.

Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın.ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü. 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 . Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. Öyle bir formüle ihtiyacım var ki. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Formülün işleyişine gelince. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı.yazılsın.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Formülü =INDEX(Değerler. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. 74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. Bunu nasıl başarabilirim.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Bu formülün iki parametresi var. B1 hücresine "ali" yazılmış. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim. Yani diyor ki. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı.B1) şeklinde. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor.

Fakat bunların sütunlara 302 . kulp denilen. 5. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. sol fare düğmesine basın. Đşte bu kadar. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz. 4. bir gizleyebilirsiniz. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. 79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Ad bölümüne tıklayın. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. sadece ilk iki veriyi girin. Bu seçeneğin üzerine gidin. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. ENTER tuşuna basın. Eğer sadece tek hücre seçerseniz. 3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. 2. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın. düğmelerden devam edelim derim. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. otomatik olarak günler arttırılır. 80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın.

alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin. 6. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum."")) formülünü girin. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz.1*kal_sure. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz. Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3.##. Biz. Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin.##0. Đşte median değerleriniz! 303 . Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor.. ifadesini yazmalısınız. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır. — Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir.0. Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. eğer #. Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum. — Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin.sığması zor oluyor. Bu işi.adımda. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek. — 3. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz.

siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı. Word ile bunu başarabiliyorsunuz. Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. Belgeyi açtığınızda. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. oraya sonra döneceğiz. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Benim ise farklı bir isteğim var. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. 82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın.Bu örnekte. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun. E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın.

Excel programını açın. Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Geçmiş olsun. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın. Şimdi Internet'e bağlanın. Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. Office kurulum programı çalışacaktır. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak. Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız.karşılaşacaksınız. daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek. Şimdi dosyayı kaydedelim. boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

3.Araçlar menüsünden Makro komutunu. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın.Makro Kaydetmek .Temel Korkmaz 1. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek. 2. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın. 313 . bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz. buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir.Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir. Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız. Makro Kaydet penceresinde. yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir.M. yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız. Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin. Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak. Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz.Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın.

Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir. Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın.Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın. (Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi. komutunu tıklayın. Araçlar menüsünden Makro.Şekil-2 4. Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. buradan da Makrolar.M. Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik.Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz.. Makrolar Makro Çalıştırmak .. Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık.) 314 . Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi.

makroyu hazırlarken. Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak.Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız. makro kaydetmek demek. hazırlanmış. Makrolar Makro Düzenlemek . Tabi. Pekala. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. Makroyu kaydettiniz. Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. Diğer. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. Nedenini biliyorsunuz. Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. oluşturduğunuz makro. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. Yani. bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay. sizin de fark ettiğiniz gibi. Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup. unutmayın ki makro. bitmiş ve kullanılmış. Her defasında makroyu çalıştırıp. başka bir dosya açtınız. Doğru. Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. 315 . sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. kayıt işlerini yaparken. Şöyle düşünün. Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. Şimdi. Yine de seçim sizin.M. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler. Ama yine belirtiyoruz. Excel bunun için size imkan sağlıyor. Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz.

Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez. Programın aslını oluştururlar. programda yok demektir. Bu arada tabi ki. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. Mavi. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. komutunu tıklayın. Yeşil ve Siyah. Buradaki asıl ayırt edici özellik. Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır.Araçlar menüsünden Makro komutunu. Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız. Bu kısa açıklamalardan sonra. Visual Basic diline ait bir komuttur. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir.Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. Programa dahil edilmezler. satırın başında bulunan (') işaretidir. 316 . buradan da Makrolar. 1. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. Tıkladığınızda. yazının yeşil olması değil.. mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. gelelim hatanın düzeltilmesine.. Olmazsa. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. Kabaca söylemek gerekirse. Bunlar sadece bilgi verirler. 2. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. Mavi olan kısım. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder.

Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Excel sizi bu konuda uyarıyor.Select ActiveCell. “mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin.FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün. Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 . program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır. Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor. Pencereyi mutlaka okuyun. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür.FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin. Unutmayın ki. ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir.M. virüsler. Klavyeden “M” harfini girin. Makrolar Virüsler . Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi. Đşte.M. Herhangi bir arkadaşınızdan.Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir. ActiveCell. Range("A6"). Makrolar Makro Uyarısı . makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan. Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz. Bu bir uyarı penceresidir.

virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir. makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. 2. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir. makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir. Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir. Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan. Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz. Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz.Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın. 318 . yapmanız gereken şey çok basit. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz. güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz.Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın. Ancak. 1. Dolayısıyla. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz.Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın. Bu tür bir koruma istiyorsanız. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz. Mesela Kısayol Tuşu. 3. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir.M. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar.

8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın.Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın.Makro1 Çalışma Kitabını açın..Yeni Makro Kaydet.B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin. 319 . komutunu çalıştırın. Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük. Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır. Adınızın sığacağı kadar. Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır. Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın. 3. 2. 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın. 10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın. 4. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin. Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin.M. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın.. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak. Boş bir çalışma sayfasına geçin. Tamam düğmesine tıklayın.Fare ile B2 hücresini seçin. 1. Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak .

WrapText = False . komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz.M. Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir. Temel Korkmaz" Range("B2").xx.12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin.ColorIndex = 1 .MergeCells = False End With With Selection.57 ActiveCell.xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2").Orientation = 0 .Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .ShrinkToFit = False .Bold = True Selection.Pattern = xlSolid End With Selection. Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar. Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi. Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır.Select Columns("B:B"). Temel Korkmaz olarak girdik.Font. Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar. Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”.Italic = True Selection.ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım. programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır..Font.VerticalAlignment = xlBottom .ColumnWidth = 22. Tek fark. 320 . Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx.Font.Select Selection. 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun.HorizontalAlignment = xlCenter .FormulaR1C1 = "M. biz adımızı M. ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur. Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar .Font. 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa. Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık. Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır. Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın. Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.AddIndent = False .Interior ..

Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur. Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı.WrapText = False .Select Makroyu hazırlarken 6. VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar.Font. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır. With Selection.43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1.FormulaR1C1 = "M.ColumnWidth = 22. Geçerli sütun genişliğinin 8. Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler. Range("B2").Font. With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır. Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar.Pattern = xlSolid 321 .Interior . Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi. Selection.Range("B2"). Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar. With Selection . bu defa bu satır koda eklenmiş oldu. Adımda Eter tuşuna basılmıştı.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır.MergeCells = False End With With–End With deyimi.Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder. ActiveCell. kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için. adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik.Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular. Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde. Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz. Columns("B:B"). Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti. sütun genişliğinin 22. Selection. Selection. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında.Orientation = 0 . KĐTAP’ında anlatmıştık.Font. Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk.ShrinkToFit = False . Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır. Örneğimizin 14.57 B sütununun (sadece hücre değil).HorizontalAlignment = xlCenter .ColorIndex = 1 . bu hücreye ait olan işlemlerdir.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir.VerticalAlignment = xlBottom .57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır.

Font. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz.. 1-Araçlar>Özeleştir. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. her kullanmak istediğinizde. Tabi ki bu düşünce. renk olan siyahın olduğu anlatılır.Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. Araçlar> Makro> Makrolar. Seçim size ait. cildi mevcutsa. Hem de hata yapma olasılığı var. 2..ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu. 322 . 1. Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu.. 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama . yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım. makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli.. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1.End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1. buraya kadar olan kısımda.M.> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz. Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da. Selection. Excel. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz. Oysa. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir. 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz. Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak. şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. Evet.

323 .. için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin.. Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler.5-Düğme. düzenlemek vs. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken. 7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin. Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin. Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin. komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. Makro Ata. Araç Çubuğunda yerini aldığında. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın.. Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik. Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin.

Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek . Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil. Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir. silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın. Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir. Mesela. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar. 324 .M.M. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor. Makrolar Makrolarda Adres . Temel Korkmaz Aslında bu konu. komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden. Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır... Fakat makroyu çalıştırdığımızda. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır. Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz.8-Tamam düğmesine tıklayın. Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur. Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim.” Evet. 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın.

yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. satırdan 10. B7 hücresindeki formül. arkasından da satır numarasını girin. satırdan 20. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. Bu işleme. satırdaki hücre A. sütundan E. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. Microsoft Excel. Bir hücre aralığına başvurmak için. satır ve B. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. $B$1 vs. uzaktan başvuru denir. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. Microsoft Excel . aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. D50. Varsayılan olarak. B7 hücresine kopyalanmıştır. sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. D sütunuyla 50. biçimini alır. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. başvuru örnekleridir. A1 gibi hücre başvurusu. Aşağıdakiler. satırdaki tüm hücreler 5. Örneğin. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. Buna başvurmak için A. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. Başvurularla. sütundan J. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. sütun ve 10. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. sütundaki bütün hücreler H. sütun ve 10. iki nokta üst üste imi (:) girin. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir.2. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi. sütun harfini. Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık. satıra kadar olan bütün hücreler H. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. 325 . Aşağıdaki örnekte. =A5 formülünü içermektedir. B6 hücresi. Aşağıdaki örnekte. mutlak başvuru $A$1. hücrenin tam adresi. Ayrıca. Bir hücreye başvurmak için. göreceli başvuru denir.satıra kadar olan hücreler 15. sütuna kadar olan hücreler 5. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. B6 hücresindeki formül. Örneğin. dış başvuru denir. Başvuru. Göreceli başvuru kullanma.

4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. Örneğin. C8 hücresine kopyalarsanız. Tamamen birbirinin aynısı. çoğaltılmış formül. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. Bununla birlikte. buradan da Yeni Makro Kaydet. Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız.Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. Kopyalanan formüller. B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım. formüle. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). Sonra hücreleri yeniden kopyalayın. taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz.. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. Örneğin. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok. Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller. çoğaltılmış formüllerde ayarlar. Tamam düğmesini tıklayın. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın. her iki başvuru da değişir. çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. Tek fark makroyu kaydederken. örneğin. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. formülünüz A5 hücresini. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. özgün formüllerdeki başvuruları. hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun. Bu formülü. Biz D6 326 . Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi.. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. komutunu tıklayın. bir mutlak başvuru kullanın. Hücreleri taşırsanız.

Font.ColumnWidth= 22.Interior .HorizontalAlignment = xlCenter .ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda.Font.Select Selection.VerticalAlignment = xlBottom .Range("A1").Italic = True Selection.Offset(1.Offset(1.ShrinkToFit = False .Range("A1"). Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş. Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık.Select ActiveCell.57 ActiveCell. Temel Korkmaz" ActiveCell. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki. ActiveCell.Columns("A:A").MergeCells = False End With With Selection. ActiveCell.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .ColorIndex = 1 .Bold = True Selection.FormulaR1C1 = "M.Pattern = xlSolid End With Selection.Font. Evet aslında aynı makroyu yazdık. Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi. Fakat.hücresini seçtik ve çalıştırdık. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı. başvuru tipini değiştirdik.EntireColumn. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır.Orientation = 0 . bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir. Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz. O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek. 1). Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var.Font. 1).WrapText = False . Aşağıdaki görüntüyü aldık.Select Range("B2").Select 327 . Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi.

Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.57 ActiveCell.Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C.FormulaR1C1 = "M.FormulaR1C1 = "M.Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A.Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.ColumnWidth = 22. bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır.Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B.ActiveCell.Select Range("B2").Elektronik tablolama programları B.Kelime Đşlem Programları C. Temel Korkmaz" ActiveCell.57 Columns("B:B"). Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.Đşletim Sistemi Programları D.Columns("A:A"). Temel Korkmaz" ActiveCell.Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.ColumnWidth = 22.Excel’de grafik çizilebilir ? D.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .EntireColumn.Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

(Resim 1. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir. sütunlar ise harflerle belirtilir.4) .2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Resim 1. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Resim 1. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. Resim 1. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1.1’de yer almaktadır. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.Temel Bilgiler Microsoft Excel.

Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. Save As Html. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. (Resim 1. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Book2 gibi isimler verilir. Save As ise. . Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. || Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Save As.4) Menüde Save. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.(Resim 1.

(Resim 1.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. (Resim 1. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır.7) İkinci yol. . ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. Resim 1. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır.Resim 1.

10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’.’ yazalım. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir. Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır.9) ve fontu değiştiren komutu uygularız. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin..9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir. B2 hücresine ‘Çağdaş. (Resim 1. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır. başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. yüksek. Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. .Resim 1. sayı veya formul girilebilir. (Resim 1. (Resim 1. kaliteli.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız. veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda. eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz.

Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz.(Resim 1.12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. || (Resim 1. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır.13) Resim 1. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır. TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar.13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak. eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir. hücreye yeni bilgiler yazarak . Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir.11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir. Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. (Resim 1. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli . yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz.

CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde. seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır. PASTE komutunun uygulanması için. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır.1) . Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır. COPY düğmesinden de ulaşılabilir. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur.14 yapıştırılabilir. EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir. Taşıma işleminde de olduğu gibi. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1.(Resim 2. İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır.Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir.yöntemler kullanılabilir. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur.

2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir. Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir. gösterilmesi .2 Resim 2.2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi. Kalın. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2. (Resim 2. çoğaltılabilir. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir. Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır.3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir. Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa .1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir.2) Resim 2. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir. sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp.Resim 2. A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır.

Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder. çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir.5 . Right sağa hizalar. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır. Double altı çift çizgili yazmak içindir.(Resim 2. altı tek çizgili . || Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de. Ya da.Justify iki yana. sayılar ise sağdan hizalanırlar. Center ortalar. Resim 2. metinler soldan.3 Single.Resim 2. Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir. Center Across Selection hücreler arasında hizalar.5) Left sola hizalar. Ancak hücre içinde metinlerin sağdan.4) Resim 2. (Resim 2.

None. || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. Line style ile çizginin düz kesik. Bir hücrenin üstüne. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır.6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına.7) HIDE komutu . Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır.5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir. Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise. (Resim 2. hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir. çift çizgi mi… olacağı belirlenir. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir. altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir. inside ile de içine çizgi çekilir. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir.6) (Resim 2. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise.5 kullanılır.

8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip. Resim 2. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir. satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır. || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak .7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği. (Resim 2. satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir. Column (Sütun) komutları kullanılır.ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir. çıkarılabilir.Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir. Bir hücreyi. Insert menüsündeki Cells (Hücre). Row (Satır).Satır ya da sütun eklemek için.8) Resim 2.

'e basarak tarihi.Excel’de yanlışlıkla bir hücre. Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız.Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir. Excel bu değişimi yapabilir. bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. CTRL+. || Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir. Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın. İstediğiniz .

Count. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz. Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız. Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz. CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin. işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz. CountNums. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz.) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. || Başa dön || Kendinize Bir Not . Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız.

Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz. her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin.9 || Başa dön || . CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir. Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. Açılan pencerede (Resim 2. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır.9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür. Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. Resim 2. Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman. Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. Comments&Indicator'ı seçin. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin.Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin.

Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır.Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir.10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir.. (Resim 2. Resim 2.10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir. Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır.11 . Resim 2. || Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir.

(Resim 3. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır. First Page Number başlığıyla. kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır. || Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir. Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır.1) Resim 3. yazılacak ilk sayfaya . kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı. || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği.1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2.12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur. olduğu belirlenir. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla.

Seçeneklerin ikiside seçili ise. . Üst. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar. Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir.Center on Page seçeneği.2 İkinci bölüm Margins’ dir. Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. Resim 3. Excel sayfasının adı. alt. Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir. dosya adı. Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur. seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider. Resim 3.2 Üçüncü bölüm Header Footer.Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır. Header.

3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa. sayfaların yalnızca belirli . bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir. Seçilen bir hücre erimi. Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz. Kılavuz çizgilerini. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir. || Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi.Resim 3.Print düğmesine tıkladığınızda. yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir. (Resim 3. notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir.4 Print komutu kullanılırsa.4) Resim 3. varsayılan yazıcıya gönderilir. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla.

Etiketinizi. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız. ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız. Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin. Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın. tıklamak yeterlidir. Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak. || Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur.

Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır. İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir. Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur. Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır. Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir.doğruysa_değer. hazırlanır. || Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır.

Resim 5. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2.1 Resim 5.Resim 5. Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir. Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler.2 1. Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler. .

Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise.Değerler ise çalışma sayfasına .4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır.Placement : Legend’ın yerini belirler. Resim 5. Show Label : Başlıkları grafikte gösterir. Show Value : Değerleri grafiğe ekler. Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır. DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir. isimleri göstermez. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır.

Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. || Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır.değiştirilebilir. Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. || Başa dön || Grafiğin Rengini. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir. . || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .