P. 1
00 Excel(Full)

00 Excel(Full)

|Views: 504|Likes:

More info:

Published by: Oğuzhan Ahmet Arık on Jun 06, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. bir nesneye tıklayın. 1. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. ardından Yordam kutusundan. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. belge. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Microsoft Excel. o olaya atanmış bulunan kodları görün. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. herhangi bir olay üzerine basarak. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. nesneye tıkladıktan sonra. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar.III. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Nesne kutusundan. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. şablon ya da sunum için bir proje vardır. Bu nesneler. belge. belge. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. VBA. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Visual Basic for Application. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. Özellikler Penceresi Bir özellik. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Seçenekler menüsündeki. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. belge. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Microsoft Power Point. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Düzenleyici sekmesinden. Kod Görüntüle düğmesine basın. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Belgeler. Bir nesnenin boyu. Excel içinde yer alır. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. A. 2. Nesne kutusunda. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. . nesneye tıkadıktan sonra. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Her proje içinde ise. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Araçlar. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. rengi.

Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma.B. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. . Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar.üzerine gelme. Sub yordamlar standart modüller. Böylece olay oluştuğunda. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Visual Basic nesneleri (formlar. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. vb) belli olayları tanırlar. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. metin kutuları. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. düğmeler. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması.

Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. örneğin Command1_Click. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Sub procedure’ınız hazır. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. 3. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. . 1. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. Olay yordamları. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. 2. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. 3.KeyDown: Bir tuşa basmak. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir.

Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Rows (Satırlar). katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu).Bir sub ise belli bir işi yapar. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. sayfa (sheet). Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. Function UcretHes(deger1. Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). baz. grafik. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. çizim. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. baz. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Nesneler (objects). katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Cells (Hücreler). Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. deger2. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler.

Size = 34 2. Nesne. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Bold = True Cells(5. Metotların kullanımında nesne.Font. ardından nokta ile metot kullanılır. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi.Worksheet("ocak").1).Metot ActiveCell.Workbooks("butce").Clear ActiveWorkbook. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar.Font.Close 4. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar .Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application.Range("a1") 1. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.

C:C. C.1) . Aşağıdaki örnekte Cells(6. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). .Delete Range("B5").Value Cells(1.Value 1. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.F:F") A. Range (“A1”) Cells(1. üçüncü. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir.G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1").8:8") Birinci.Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5").1) Değerleri: Range (“A1”). Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.Range("A1:D5").Sheets("Sheet1").Font.Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.Activate Range("A1:B5"). 1). sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9.1). sekizinci satır Range("A:A.3:3. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz. ve F kolonları 2. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.Select Range("A1"). A1 gösterimi ile hücre ve aralik. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.Cells(6. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.

satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Rows(5)) . Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnekte Rows(1) .Font. Rows(3). beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. üçüncü. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. birinci satırı döndürür.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz.Rows(1). Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir. daha kolay erişim için. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler.Cells(counter. 3). Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci.

Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.Goto Reference:="MyBook. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.xls!MyRange").ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır. Sub ClearRange() Application. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.Value = 30 End Sub 5.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz.Font.xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.Font. Aşağıdaki örnek MyBook. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") .xls!MyRange" Selection.xls]Sheet1!Sales"). Sub ClearRange() Application.Goto Reference:="MyRange" Selection. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1").myUnion.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Aşağıdaki örnek MayBook. Sub SetValue() [MyRange].xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir.[A1:B5]. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Sub FormatSales() Range("[Report.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.Bold = True End Sub 4.

3).Cells.Offset(1.ClearContents End Sub .If c. 3).Font. Sub Underline() ActiveCell. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. sütunun 1 den 20. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Formula = "=RAND()" myRange. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1").Value < limit Then c. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz.Bold = True End Sub 8. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız .Interior.Font. Aşağıdaki örnekte 3.Cells(counter.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.Range("A1:D5") myRange.

Tıklandığında üzerinde Sayfa. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır. ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır. sol. alt. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar. Üstbilgi / Altbilgi . Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . Kenar boşlukları. ( Çizgiler görülmeyecektir. yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz. Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır.EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. Kaydet ile kullanımı aynıdır. Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. (Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak . Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur.

Özet. DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız . Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir. . Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle. KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır. Đstatistikler. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür. Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz.bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. satırın . sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar. kes. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. satırın . Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır.) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz.

Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir. Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır. Daha sonrada seri türü belirlenir. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir. SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. . Sağ . Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. Đçindekiler. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. Biçimler. Sol. Yukarı. DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. Seriler. SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır. Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir. Tıklanıldığında içinde Aşağı. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur.YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar.

satır. çalışma sayfası. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar. Yapıştır. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. Tıklanıldığında Tanımla. Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. özel isimler verilebilir. sütun. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . Yarat. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar. AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. istenirse tümü birden değiştirilebilir. Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır. . Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir. Uygula. yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler.

NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. . kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. Đstenilen alanlara link atılır. Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır . SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . sayfayı gizleme. SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır. Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır. ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir. KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır. MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır. yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır.HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin.

..........44 BUGÜN ..................................................................................50 TEMĐZ .....................................................................................................................45 TARĐHSAYISI........................................................................................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında................................................................................... renk ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................44 ŞĐMDĐ ............................................................................................................................................................55 MBUL($B$17....................................................................................................................................43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Formülü veya dizi formülünü silme .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 BĐRLEŞTĐR .........54 SAĞDAN........................................................................................... ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? ....................................................................................49 METĐN FONKSĐYONLARI................................................................................$A$14) eşittir 5................................................................49 ĐŞGÜNÜ ........................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma . eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?...53 UZUNLUK ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................47 AY...............................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm.......................................................................................................51 ÖZDEŞ......................................55 MBUL...........................................................50 DAMGA ............................................................................................................................................27 Formül sözdizimi hakkında..................................................................................................................................................47 SAAT ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................47 SERĐTARĐH.....................................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark ..................51 LĐRA ......................................................................................................................................................................................................................... grafik....................................46 HAFTANINGÜNÜ........................................................................................................................................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI ............................ hesaplama......................................................................................................................................................46 YIL..............................56 ...........................................................................DÜZENĐ.................................................................................50 KOD.........................49 HAFTASAY ....................................................................................................................53 YAZIM...........................................................................................................................................................................56 YERĐNEKOY .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53 KÜÇÜKHARF................................................44 GÜN.........................42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında..............................................................................................................................................................................................................39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................54 DEĞĐŞTĐR ................39 Dizi formülünü düzenleme.............................. düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar.......................................................................... kopyaladığınızda...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45 ZAMANSAYISI .................................54 YĐNELE .................................................................................................................................................46 DAKĐKA......................................................................................................................................51 BUL ........................................52 SOLDAN ..41 R1C1 başvuruları hakkında.......................................................................................................................................................................52 SAYIDÜZENLE.......................................................................................................48 SERĐAY ...............................................44 TARĐH ........................48 TAMĐŞGÜNÜ..........39 Formül sözdizimi hakkında..............................................................................................................................................................................40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme..........................................................................................................................................................................................................................................................41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri................................................................................................................................53 PARÇAAL........................................................................................................................43 BUGÜN ...................................................................................................................................................................................42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda.............................................................................39 Formülü düzenleme....................................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında................................................................................................................................

...58 COS................................................................................................62 PĐ.......................................................................................................................................................................................................................................................62 ÇARPIM ..................................................................................60 LOG ............56 METNEÇEVĐR................................................................60 TAMSAYI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................59 OBEB.........................67 NSAT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................70 MAK .............................................61 KYUVARLA ......................... B4<100) eşittir DOĞRU................................................................................................70 ORTALAMA..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................59 ÜS ..........................................................................................................................................................................................................................................................62 S_SAYI_ÜRET.57 SAYIYAÇEVĐR.........................................................................................TĐPĐ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 TOPLA............................................................................................M......................................................................................................................................................................................69 ORTANCA .........................................................................................................................................................................................................................................................................................73 E Đşlevleri ........56 KIRP ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 ROMEN .............................................................................................................................................................................72 BĐLGĐ........................................64 AŞAĞIYUVARLA.............................................................65 KAREKÖK .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 ETOPLA ..................................69 DOĞRU ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”elmalar”) eşittir 2 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................73 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................72 HATA........57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR ..............................................................................................58 EĞERSAY ...................................................................................................................68 YANLIŞ.59 ÇARPINIM ............71 BOŞLUKSAY...........................................................................................70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI.......................................................................................................................................................65 SĐN ..............................68 DEĞĐL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 ÇĐFT...................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ..............................61 TEK....................................................................................................................................................................................................................................................60 OKEK .........62 BÖLÜM ...57 TAVANAYUVARLA ...........................................................................................................................................................................................................................57 BÜYÜKHARF...................................................................................................................................60 LN .......................................................65 ALTTOPLAM .............................58 EĞERSAY(A3:A6..........................................69 MĐN....................................................................................................64 YUKARIYUVARLA.........................69 YADA ....................................................................................................................................................................................59 TABANAYUVARLA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................64 ĐŞARET.................................61 LOG10 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................67 VE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 MUTLAK ..........................................................61 MOD ........................63 YUVARLA ....................................................................57 Örnek..............................................................................................................................................................................................................................................................................66 TAN ....................................63 RASGELEARADA ................................................................................................................................................................................................................................................................71 HÜCRE ......67 VE(1<B4...................................68 EĞER ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri ...............................................................................................................................................................................................................................................................77 SÜTUNSAY .......................................................................................................................................................................................................................76 ALANSAY ....................................................................................................................80 #AD? hatasının anlamı nedir?...............................................................................................................................................................................................78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ...................80 #YOK hatasının anlamı nedir?............................................82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?......77 DOLAYLI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................EÇĐFTSE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 SATIRSAY ........................................................................................................................................................................................................................................................84 Tarih ve saat girme ipuçları.........................................................................................................................................................................................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ..................................................................................................................................................................................................................................................................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında ..................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79 HATA MESAJLARI.......................75 S .........................................................................................................................................75 YOKSAY.................................................................................................................................................................................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 SATIR .83 BĐRLEŞTĐR ...........................................................................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? ........................................80 ##### hatasının anlamı nedir? ........................................................................................................................74 ETEKSE.................................................................................................................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ .....................................................76 ADRES ........81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?...........................................................................................................................................................75 TĐP ................................................80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? .......................................................91 ...............77 SÜTUN .......................................................................................................................................

Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. ama Excel'i tüm işlevleri. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. Para Birimi. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. grafikler hazırlamak. 53. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Bu durumu düzeltmek için. Bunlar hücrenin biçimini belirler.. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Örneğin basılan sayfanın başlığı. Sayı. Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi. "Hücrelere veri girmeyi. hücre veya hücreleri seçin.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi. 27 . verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim. Tarih. 54. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Genel. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor." "Korkmayın. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. Amacım. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık. gibi. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. benimle işiniz bittiğinde. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz. Sabırsızlandığınızı görüyorum. tablolama. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. "Ama bunlar yeterli değil. Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir.

##0.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin.455. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3.… olarak isimlendirilmiştir. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin.XLT adıyla kaydedin. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. 58. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin.00 olarak görünecektir. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz.00 seçeneğini işaretlemişseniz.000. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. ancak hepsini değil. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. Aslında bunu Windows 95 belirler. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (.) işaretleri ile gösterilir. 28 . araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Sayfalara Đsim. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Excel ondalık kesrini virgül (. Excel'i her açtığınızda. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Ondalık ve Basamak Ayraçları. üstbilgi ve altbilgi alanları. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. kenar boşlukları. 60. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir.XLT adıyla kaydedin. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. binlik hane ayracı nokta (.). Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız.) olarak gösterir. Bazı hesap tablolarında TL. Ondalık ayracının nokta.00 olarak gösterilir). 59. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. 55. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz.455.Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Özel Düğmeler. Excel Sayfasız Açılsın. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (.00 $ yazdığını göreceksiniz. gerçek rakam 3. Excel'i her açtığımda yazıtipi. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Sayfa2. 345. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. 56. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın.

yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. Excel'de formüller kullandığımızda. Bunları da öğrenin. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. "Acele etmeyin" dedim. #AD? (#NAME?) Formül. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. Bunun pratik yolu ise. Bu. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. #REF! Excel.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Belgelere Kolay Ulaşım. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Örneğin mart ayı toplamı. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Bu. Örneğin. Yapılacak iş. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. 63. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. 61. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. 8. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor.

galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Elimizde pound. geri kalan hücreler (3. yani ayni alandan iki tane olur. Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. seçili alan kopyalanır. 3. Mart.) 65. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Fahrenhaeit.Cells c. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum. haftanın günlerini. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. Mart. imleç ok işareti halini alır. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. 64. 7. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. 66. 4. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Sadece gün. 67. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 95 no'lu püf noktası. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz.Value=Ucase$(c.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz.Cells c. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. bkz. Bu nasıl çalışıyor? Excel. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz.… gibi). Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. 5. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. Nisan. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. 9… veya Ocak. Diğer hücrelerin (Şubat.…) olarak dolar. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir.Value=Lcase$(c.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. 5. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 . Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. Mayıs.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için.

Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. "F". 74. çizginizi çizin. =ÇEVĐR(1. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Çizginin renk. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. hücrelerin tümünü seçin. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. "h") 68. Sayfalar. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. 72. Fahrenheit'ı Celcius'a. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. "lbm". kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. "w". Otomatik Toplam. 71. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. "gal") =ÇEVĐR(30. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. Bu işlemin en pratik yolu ise. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. BUNLARI DA BĐLĐN! 69. Formül Kopyalama. "lt". Hücreyi Metne Uydurmak. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. Enter Tuşunu Kontrol Edin. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. "C") =ÇEVĐR(C12. 73. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. 70. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Sayfalar. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. litreyi galona. Hızlı Kopyalama. 31 .modülün yüklenmesini sağlamalısınız. "kg") =ÇEVĐR(78. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin.

artık bunları düşünecek durumda değildim… 76.. Tamam düğmesine tıklayın. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. durum çubuğuna bakın. ve Bağlama. vs. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. xx. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. eşittir. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. küçüktür. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Doğrusu. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Büyük Alanları Seçmek. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz.75. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde. Gömme. Tablo Yapıştırma). Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. 8. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Bazen tablonun tamamını değil. buna hayıflanayım mı yoksa. tablonuz Excel'de yapılan 32 . Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Eee. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bunları da Bilin!. Gömme (Embedding) işleminde ise. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. 77. bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi.

Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. 79. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız. Bazı tablolarımız. Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. B5 hücresini tanımlıyor).değişikliklere göre güncellenir. bunu tek sayfaya sığdırmak. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. Tamam düğmesine tıkladığımızda. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). 81. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. 78. bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). 80. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. 500 milyon TL kar elde etmek için. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak.

Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır. 84. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Excel hücrelerine girdiğim metinler. Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. 83. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış.çalıştırın. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Excel 4.0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. Bu kamera düğmesidir. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Sağ tarafta. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. 82. yazıcıdan eksik çıkıyor. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. Böylece hem eksiklerinizi. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Sayfa2'de ise çok benzer. Ancak emin olmayın.

2. Fonksiyonlara. 9. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. Bu sekmeler. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. ilk hücreye başlığınızı yazın. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. 35 . Yine de size birkaç örnek vereceğim. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Bunları doldurun. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir.85. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Word'den Excel'e Tablo. Ancak. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. sayı adedi. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. adımı çıkacak. Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. FONKSĐYONLAR. 86. yani işlevlere gelince. ve 3. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. "O kadar çekinmeyin. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Excel 95. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı. bu tercih size kalmış. Grafiğin renklerini. 5. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. Excel'in grafik özellikleri. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. 88. Şimdi dersimize geçelim…" 89. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. GÜN GRAFĐKLER. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. "Makrolar biraz uzman işidir. sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Seçimin Vaziyeti. 4. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. 87. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz." "Ya makrolar?" diye sordu Elif. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. Tablo Yapıştırma. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. Başlık Ortalama. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır.

-1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum. Gün. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. bir sütuna sayıları girdiyseniz. Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. Yani. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse. 92. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. yoksa fonksiyon döngüye girer. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. Böylece aşağıdaki gibi. 90. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var.) 94. Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz. 1 Ocak için 1. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. yuvarlanmış rakam 3456. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için. Grafiğin üzerine çift tıklayın. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Bu yüzden. 93. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. ilk matrisin sütun sayısının. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız.100. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz.45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5.31) formülünü girerseniz. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. o da artık yıllar. (Đki matrisin çarpılabilmesi için.C3+B3). Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100.5 olur. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar.12. A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. Gün olacak şekilde. 31 Kasım için 366. 3. 91. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip.1) fonksiyonunu kullanırsanız.) 36 . Ancak. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. Örneğin 3456. Grafik Sihirbazı'nın 2. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir. Raporumuzda matrisler kullanacağız. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar.

Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. büyük olasılıkla. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek.C ells c. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın.Formula=c. Romen Rakamları. 99. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Otomatik Biçim. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım.Cells c. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız.Value=Application.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 .) Dosyayı PERSONAL. 100. Tabii.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum.Trim(c. girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. formül olarak değil. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Excel'i yaratanların bir azizliği. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. 96. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Value) Next c End Sub 97. Dikine Başlıklar. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın.

Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu. Şöyle Fethiye civarlarında. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. artış miktarını ayarlayabilirsiniz.Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. Fırıldak. orası kendilerine kalmıştı. Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. bol deniz. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 . Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum. Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. 101. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı. Đşte bu kadar.

çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. TOPLA çalışma sayfası işlevi. soldan sağa doğru. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. bir ok tuşunu kullanın. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. toplama. Örneğin. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. Bir hücrenin. bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. formülü içeren hücre de değişir. =B15*5 Formüller. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. aşağıdaki formül. Formüller. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir. =5+2*3 Aksi durumda. diğer hücredeki değere bağlıdır. bir hücre veya aralık başvurusu. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. Formül sözdizimi hakkında Formüller. Aşağıdaki formül. aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. Aşağıdaki örnek. ayrıca. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. değerleri birleştirebilir. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. Formül. Microsoft Excel bir formülü. pek çok hücre aralığını hesaplar. formülün sonucu hücrede görüntülenir. yeniden hesaplanacaktır. hesaplamanın sürecini tanımlar. D5. 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. Her bir işlenen. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. Formülün sözdizimini değiştirerek. Varsayılan olarak. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. Örneğin. 11 sonucunu verir: Formül. Sonra da. ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. 5’le çarpmaktadır. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. değerleri. arkasından da formülün hesapladığı gelir. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. Microsoft Excel’de. 3 ENTER tuşuna basın. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. Đşlevler. bir hücreye başvurabilir. aşağıdaki formül. Formüller. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. 39 . ancak. Formülün sözdizimi. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. B15 hücresindeki değeri. formüller. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. değişmeyen bir değer (sabit değer). sonra sonucu 3’le çarparak. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. Formülü içeren hücreye. çalışma sayfası değerleri üzerinde.

sütundaki bütün hücreler H:H H. Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. Bir hücreye başvurmak için. Microsoft Excel. Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru. sütun ve 10. Varsayılan olarak. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. uzaktan başvuru denir. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. D sütunuyla 50. dış başvuru denir. artık yeniden hesaplamaması için. başvuru örnekleridir. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. satır ve B. Microsoft Excel . arkasından da satır numarasını girin. Bir hücre aralığına başvurmak için. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. diziyi seçin. satırdaki hücre A10 A. bir hücrenin konumunu. formülü “dondurabilirsiniz”. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. Bir formülü. arkasından bir satır numarası. Formül. Başvurularla. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. bir dizi formülüyse. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez. satırdan 10. sütundan J. “R”. satırdan 20. Ayrıca. R1C1 biçeminde. yalnızca. Notlar 40 . 3 Dizi formülünü düzenleyin. 2 DELETE tuşuna basın. Aşağıdakiler. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. iki nokta üst üste imi (:) girin. bir dizi formülü ise.Formül. Formül çubuğu etkin durumdayken. sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. hesaplanan değeriyle değiştirerek. sütun harfini. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. Örneğin. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. R1C1 biçemi. D50.satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. sütundan E. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. sütun ve 10. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz.

örneğin. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. Aşağıdaki örnekte. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. bir hücrenin konumunu. her iki başvuru da değişir. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. 41 . =A5 formülünü içermektedir. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. işlevin adını girin. “R”. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. Aşağıda. 2 Bir = (eşit imi) yazın. Microsoft Excel. formülünüz A5 hücresini. Microsoft Excel. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. Örneğin. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. Microsoft Excel. hücre aralıklarını. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. hücre veya aralık başvurusunu. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. sonra bir açma ayracı yazın. 6 Formülü tamamlayın. Aşağıdaki örnekte. Etkin hücre A1’se. göreceli başvuru denir. Bu işleme. çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri. 3-B başvuru. arkasından bir satır numarası. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak. B7 hücresine kopyalanmıştır. formüle. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. B6 hücresi. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. bir mutlak başvuru kullanın. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. Örneğin. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. B6 hücresindeki formül. yani B2’ye başvuru yapar. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. bir 3-B başvuru kullanın. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. B7 hücresindeki formül.

bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince. bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. STDSAPMA. Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. hesaplamadan kaldırır. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. VAR.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları. kopyaladığınızda. Örneğin. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. fakat. ÇARPIM. Çalışma sayfasında. dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . Sayfa2 ile Sayfa6 arasında. Dizi formüllerini. VARS ve VARSA. Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. dizi formülleri. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız. ORTALAMA. sayfa silerseniz. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. SAYA.A10:A15)} Bir dizi formülünü. Dizi formülleri. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. STDSAPMASA. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). dizi formüllerinde kullanılamaz. {=EĞĐLĐM(B10:B15. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. STDSAPMAA. Çalışma sayfasında. 3-B başvurular. Aşağıdaki örnekte. Microsoft Excel hesaplamayı. {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. hesaplamalara ekler. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için. STDSAPMAS. dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. Örneğin. hesaplamadan kaldırır. VARA. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. aşağıdaki formül. A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır. MINA. Örnekler. =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır. kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. MAKA. MAK. 3-B başvurular. temel. EĞER işlevi. SAY. aşağıdaki örnek. ORTALAMAA. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. MIN. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir. ORTALAMA işlevine verir. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. sabitleri. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. diziyi. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. Microsoft Excel hesaplamayı. kopyaladığınızda. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. A5:A15 aralığındaki.

“22-Haz-96”). çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir. Microsoft Excel. Özgün çalışma kitapları. Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. Mümkün olan her defasında. Hesaplama devam ettikçe. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir. bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. ayrıca. model üzerinde. Karmaşık bir modeli. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. depolanan değeri değiştirmez. fakat. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz değer. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. hala. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. karmaşık modelleri yükleme. çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları. Aşağıdaki örnekte. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. Bağlama. Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma.{35246. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre. diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. bağlama özellikle yararlıdır. değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır. Microsoft Excel yalnızca. Dış başvurular. TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. Microsoft Excel. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. Örneğin. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. bu çalışma kitaplarını kaydeder. Tarihin görüntüsünü. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . Microsoft Excel. Bu tür bir hesaplama. komutlar seçebilir. Varsayılan olarak. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz.{=EĞĐLĐM(B10:B15. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar.A10:A15. belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. Büyük. hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. Bununla birlikte.35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları.

Ay 12’den büyükse. 1. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. TARĐH(91. ŞĐMDĐ işlevine bakın. TARĐH(91. Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. 1. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 1) eşittir 332391. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir. Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir.14. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Seri sayısı.gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. 44 .35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. Sözdizimi TARĐH(yıl. yıl. formül olduğu durumda çok yararlıdır.2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. ay ve günün sabit değil. Örneğin. Örneğin. TARĐH işlevi. Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır.ay.1. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. TARĐH(90. TARĐH(91. 1) eşittir 31777. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. Daha fazla bilgi için. Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir.

Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir. Örneğin. Sürekli olarak güncelleştirilmez. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Daha fazla bilgi için. Windows için Microsoft Excel. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir. Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür.. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse.. 1900 tarih sisteminde 367.52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778.8. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Daha fazla bilgi için. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. solundaki sayılar tarihi belirtir. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız.5 seri sayısı 12. Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Örneğin. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir.55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 . tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Macintosh için Microsoft Excel ise.

Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın.007) eşittir 1904 YIL(29747.007) eşittir 1900 YIL(29747.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0.ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Daha fazla bilgi için. Yıl.007) eşittir 1985 46 . ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. ŞĐMDĐ işlevine bakın.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir.274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri sayısı. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir. Daha fazla bilgi için. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Dakika. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0. Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir.01) eşittir 14 DAKĐKA(4. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.

ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Örnekler SAAT(0. Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Gün. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. Saat. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir. Uyarılar 47 . 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Daha fazla bilgi için. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir.7) eşittir 16 SAAT(29747. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Ay. Daha fazla bilgi için. ŞĐMDĐ işlevine bakın. 2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir.

Bu işlev kullanılabilir değilse.Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi. Bu işlev kullanılabilir değilse. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. kesirli kısmı atılır. Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Daha fazla bilgi için. TARĐHSAYISI(“01/12/91”). Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir. çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır. Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Aylar tamsayı değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. son_tarih. SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir.1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”). Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.

Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. 1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”).Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Hafta Pazartesi günü başlar.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir.Haftanın. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Örnekler Tarih. Sözdizimi HAFTASAY(tarih. tatiller) 49 . Fatura ödeme tarihlerini. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. 9 Ocak 1994. -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar. Hafta Pazartesi günü başlar. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sayıyı tarih şeklinde görmek için. Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. günler. 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. Pazar ise: HAFTASAY(34343.SERĐAY Ayrıca bkz. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın.

Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir. Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır.Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır. Günler tamsayı değilse. kesirli kısmı atılır. Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. Liste. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. Örneğin. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. 5. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. Karakter. negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . {33245. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır.

“sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 .onluklar) Sayı bir sayı.123.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0.1230 TL)” LĐRA(99. ama biçim farklarını gözardı eder. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür.C2.##0.Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir. Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark.. 2 olduğu varsayılır. metin dizisi.. metin öğelerini birleştirmek için.00 TL). Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir. Uyarılar &” işleci.(#. Kullanılan biçim: #. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın.00 TL_). ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır.. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”.888) eşittir “99. “Değer”) eşittir “Toplam Değer”. Onluklar belirtilmezse. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır. . Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu. onlukları istenen haneye yuvarlayarak.567.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak.”’dır. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır.C8.”/km”. bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür. 4) eşittir “(0. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. metin2.”için debi”. aynı değilseler YANLIŞ’ı verir. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz. metin2.##0. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. Metin öğeleri. BĐRLEŞTĐR(“C5.567. LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”.57 TL” LĐRA(1234.567. Örnekler LĐRA(1234. 2) eşittir “1234.) Metin1.. Sözdizimi LĐRA(sayı. -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”. Onluklar negatifse. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” . Metin2 ikinci metin dizisidir. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir.. bir sayıyı metne dönüştürür.

Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer.”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır.BUL(“ #”. Örnekler BUL(“M”. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. Sözdizimi BUL(bul_metin. Bul_metin joker karakterler içeremez. metin’de yoksa.1. KarşılaştırAralık adı. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım. Başlangıç_sayısı. 1 olduğu varsayılır. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir. metin’in uzunluğundan büyükse. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.1. “Bakır Teller #12-671-6772”.1.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”.A2. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. PARÇAAL(A2.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur. sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin. Uyarılar 52 . Onluklar negatifse. Bul_metin “” (boş metin) ise.Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”. Uyarılar Bul_metin.A4.”Meryem Turkmen”.A3. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı.onluklar. metin. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir.BUL(“ #”. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse.BUL(“ #”. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler. “Değişken Rezistörler #116010”. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse.

DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir. SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir.567. A2 hücresindeki değer “156–“ ise. SOLDAN işlevi tüm metni verir. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları. 1 olduğu varsayılır. Sözdizimi SOLDAN(metin. birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt. bir metinden belirli sayıda karakteri verir.567.6” SAYIDÜZENLE(1234. 1) eşittir “1234. E. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir. Örnekler SAYIDÜZENLE(1234.332) eşittir “44. Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız. Metinleri değerlere dönüştürmek için. e. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir. metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın.567. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM. YAZIM. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler. Boşluklar da karakter olarak sayılır. SOLDAN(A2.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer. Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir. 2B”) eşittir “apt. Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E. KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez. -1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234. 53 . Örneğin. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız. Sayı_karakterler belirtilmezse. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle. Birliği”) eşittir “e. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44. Sayı_karakterler değişkeni için. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır.

beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur. 5. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. sayı_karakterler. metin büyüklüğünden küçükse. 6). başlangıç_sayısı. Sözdizimi YAZIM. YAZIM. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. başlangıç_sayısı. Sözdizimi 54 . 1. 4. 1. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_sayısı.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM. 6. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. Örnekler YAZIM. Aşağıdaki formül.Sözdizimi PARÇAAL(metin.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2.DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. Başlangıç_sayısı. metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir. 5. Sayı_karakterler negatifse. 2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. metin uzunluğunu aşıyorsa. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. 6. yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler. 2. 1. 3. 3. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler.

sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız. ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır. aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır. MBUL işlevi 8. 2. 1 olduğu varsayılır. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir.3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . SOLDAN işlevine benzer. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Uyarılar MBUL işlevi. karakterden önce bir tilde (~) yazın. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın.YĐNELE(metin. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. #DEĞER! hata değeri verilir. Sözdizimi MBUL(bul_metin. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. Örnekler MBUL(“r”. MBUL işlevi her zaman. Sayı_karakterler belirtilmezse.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. “AYF0093. metin. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru). başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir. Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. Örnekler YĐNELE(“*-“. Örneğin. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. Bul_metin’de joker karakterler. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. yıldız bir dizi karakteri bulur. kesirli kısmı atılır. Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak. Sözdizimi SAĞDAN(text. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir. karakterle başlar. Sayı_kere tamsayı değilse. 1 olduğu varsayılır. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. metin’in içinde. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Sayı_kere 0 (sıfır) ise. başlangıç_sayısı’ndan değil. #DEĞER! hata değeri verilir.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım. SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz.”Durum”. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın. Bul_metin bulunamazsa. Soru işareti tek bir karakteri bulur.

M işlevi “” (boş metin) verir. 1991”. Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez. 1991” YERĐNEKOY(“1. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. “1”. “2”. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. Belirtilmezse. 3) eşittir “1. Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer. eski_metin. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”. Yineleme_sayısı belirtilirse. Ayraç. Dönem.$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. 1991”. Yineleme_sayısı eski_metin’in. Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14.6. yeni_metin. Dönem. biçim_metni) Değer sayısal bir değer.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir.MBUL($B$17. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin. yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın. Dönem. yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur. Dönem. eski_metin. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 . 1) eşittir “2. eski_metin yalnız orada değiştirilir. YERĐNEKOY Metinde. bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın.$A$14). yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. “2”. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini. Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir . “Satış”. Değer metne başvuruda bulunmuyorsa. “1”. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir.MBUL($B$17. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1. M işlevi değer’i verir. Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir.

Boşlukları düzenli olmayan. “0. Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz. Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir. değeri değiştirmez. Metin bu biçimlerden birinde değilse.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek. Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1.2. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı. Metin. Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. 000”) eşittir 1.715. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir. işareti olmadan sayıdır. Bir sayının mutlak değeri. yalnız biçimi değiştirir. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0.00 TL”) eşittir “2. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir. “gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir. başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. Örnekler METNEÇEVĐR(2. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 . Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı.

-2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar.047) eşittir 0.Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır.5. 54.”>55”) eşittir 2 58 . EĞERSAY(B3:B6.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. Örneğin.01) eşittir 0. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir.05) formülünü kullanın. TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir.5. ölçüt 32. Örneğin. 42 TL ise. EĞERSAY(A3:A6. 75. Açı derece cinsindense. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. anlamın tam bir katıysa.5.500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0. 0. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır. Sayının işaretinden bağımsız olarak.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32.0. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”. Sayı. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım. “>32”. “elmalar” olarak ifade edilebilir. “32”. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi.1) eşittir 1. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. Örnekler COS(1. yuvarlama yapılmaz.5 TAVANAYUVARLA(0.5. 0. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa.42. fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sözdizimi EĞERSAY(erim. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım. 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2. “portakallar”.5. Örnekler TAVANAYUVARLA(2. “şeftaliler”.234.

anlamın en yakın katına yuvarlar.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir. Sayı. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir. üs alma işlecini (^) kullanın. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı. 1*2*3*. Uyarılar Sayı sayısal değilse. TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. yuvarlama olmaz. 1) eşittir 2 59 .. doğal logaritmanın tabanı olans 2. Sabit e. sıfıra doğru. ÜS işlevi. Örnekler ÇĐFT(1.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı. Bir sayının çarpınımı.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır.389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir.71828182845904’e eşittir. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak.. Örneğin. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Örnekler ÜS(1) eşittir 2. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır.5. Örnekler TABANAYUVARLA(2. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz.

-2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2. OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir..234.) Sayı1. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse..9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir. Sözdizimi OBEB(sayı1. Herhangi bir değer tamsayı değilse.9) eşittir 8 TAMSAYI(-8. 60 . Değer tamsayı değilse. Örnekler TAMSAYI(8. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın.5 TABANAYUVARLA(0. Doğal logaritmalar e sabitine (2. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir. Bu işlev kullanılabilir değilse. En küçük ortak kat. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir. sayı2. 0. kesirli kısmı atılır. sayı2.. Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 2) eşittir 10 OKEK(24.5..TABANAYUVARLA(-2. 36) eşittir 12 OBEB(7. OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sözdizimi OKEK(sayı1. sayı1. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır. 1 ile 29 arasında değerlerdir. sayı2. .. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler OKEK(5. 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir.01) eşittir 0.1) eşittir 1. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.. sayı2.71828182845904) dayanırlar. Örnekler OBEB(5..5. 1) eşittir 1 OBEB(5.5. ..) Sayı1. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir. 0. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. 2) eşittir 1 OBEB(24.. kesirli kısmı atılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Bir her sayıyı tam olarak böler.

454347 LN(2. bölen’le aynı işarete sahiptir. d) = n . Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Sonuç. ÜS işlevinin tersidir. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. 2. 2) eşittir 3 LOG(86. Sözdizimi KYUVARLA(sayı. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. 2) eşittir 1 MOD(-3. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır. Uyarılar LN işlevi. Uyarılar MOD işlevi.454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. Sözdizimi MOD(sayı.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı.7182818) eşittir 4. katsayı) 61 .7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. Sözdizimi LOG(sayı. -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Bölen 0 ise. 2) eşittir 1 MOD(3. Örnekler LN(86) eşittir 4.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. Taban logaritmanın tabanıdır. taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. -2) eşittir -1 MOD(-3. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Örnekler LOG10(86) eşittir 1. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n.

62 .. Uyarılar KYUVARLA.57079. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır.. Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler.. Örnekler A2:C2 hücreleri 5.. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir. Uyarılar Sayı. sıfır hariç yuvarlama yapar. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. . katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse. sayı2.2) eşittir 1. mantıksal değerler. eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. 0.. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1. sayı2. Örnekler KYUVARLA(10. Sayı bir tek tamsayı ise.Sayı yuvarlanacak değerdir. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2. Sayının işaretine bakılmaksızın..3. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. #DEĞER! hata değerini döndürür. Örnekler ODD(1. TEK. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır.) Sayı1. yuvarlama olmaz.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10.4 KYUVARLA(5.. metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz.14159265358979) 15 basamağa kadar verir. Uyarılar Sayı sayısal değilse. mantıksal değer. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir.

Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır. Sözdizimi RASGELEARADA(alt. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. Sözdizimi BÖLÜM(pay. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. Bu işlev kullanılabilir değilse. 3. Sözdizimi ROMEN(sayı. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır. Payda bölendir.5.0) örneğe bakın. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 . form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. RASGELEARADA işlevini kullanın. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız. Örnekler BÖLÜM(5. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10. BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. payda) Pay bölünendir. Aşağıdaki ROMEN(499. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir. ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış. S_SAYI_ÜRET işlevini. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.

Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse. Sayı 3999’dan büyükse. Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa. 1) eşittir 2.2 YUVARLA(2. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı. sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. sıfıra doğru yuvarlar.149. Örnekler YUVARLA(2.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı.92654. Örnekler ROMEN(499.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499.5.14159. #vDEĞER! hata değeri verilir.48 YUVARLA(21. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76. Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir.1 YUVARLA(-1.4) eşittir “ID” ROMEN(1993.15.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. sıfırdan uzağa yuvarlar.141 AŞAĞIYUVARLA(-3.1 AŞAĞIYUVARLA(31415.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.475. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Sözdizimi YUVARLA(sayı.9. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. 3) eşittir 3. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse.1 Daha kısa.2. 2) eşittir -1. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Sayı_rakamlar 0 ise. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. 1) eşittir 2. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır. 64 . 1) eşittir -3. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3.0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.14159.

Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse.2. Örnekler YUKARIYUVARLA(3.22E-16. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir. Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra. bu yaklaşık olarak sıfırdır. Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1.9. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Sayı pozitifse 1’i.Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır. p’nin sinüsü sıfırdır. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 .0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76.14159. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. 1) eşittir -3. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse.14159.00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir. sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.92654. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz.2 YUKARIYUVARLA(31415. sayı yukarı doğru. Sayı negatifse.142 YUKARIYUVARLA(-3. 3) eşittir 3. ondalık virgülün soluna yuvarlanır. sayı yukarı doğru.

Toplam_erimi belirtilmezse. ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. 30. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı. sayı2. . A1 hücresi “3”ü. B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1. 2. aralıktaki hücreler toplanır. Örnek ALTTOPLAM(9. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. “elmalar” olarak ifade edilebilir. Örneğin. DOĞRU) eşittir 6. Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir.. Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir. Önceki örneğin tersine. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. Sözdizimi TOPLA(sayı1. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın. Sözdizimi ETOPLA(erim.. ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir. 15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. A2:E2 hücreleri 5. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. Örnekler TOPLA(3. Ölçüt 32. Sayılar. 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez.) Sayı1. Ref2.. mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar.3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. “32”. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz. B1. .. Örnek 66 . Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. ölçüt. 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. 15. “>32”. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın... ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. Toplam_erimi’ndeki hücreler. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır. bu içiçe girmiş alt toplamlar. Başvurulardan biri 3-B ise.. sayı2.

Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa. 400000 TL.. Sözdizimi NSAT(sayı.mantıksal2. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır.785) eşittir 0. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU. 300000 TL.mantıksal2. Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri. Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. .9) eşittir 8 NSAT(-8.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar. 14000 TL. Sözdizimi VE(mantıksal1. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 . ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler. 200000 TL..B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir. VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen. 21000 TL. test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır. TAMSAYI işlevi ise.. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. ETOPLA(A1:A4. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa.99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir. Bağımsız değişkenler. 28000 TL. TAMSAYI(-4. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. Örnekler VE(DOĞRU. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4.”>160000”.3) -4’ü. bu değerler gözardı edilir. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın.. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense. Örnekler TAN(0..) Mantıksal1. Örnekler NSAT(8.

Aksi takdirde. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise.VE(1<B4.”Bütçeyi aşıyor”.”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500. Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. EĞER(A10=100.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2. Aşağıdaki tabloya bakın . B4<100). EĞER işlevi. DOĞRU verilir. B4. Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek. OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 .” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. “Değer aralığın dışında.”Bütçeyi aşıyor”. B4<100). Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın. 500. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar. bu cümlelerin verdiği değeri verir. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür. B2:B4’te Ocak. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri. tüm işlemler yapılır. Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz. Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.TOPLA(B5:B15). YANLIŞ verilir. B4. YANLIŞ ise başka bir değeri verir. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900. 900. B4. Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. 925. Örnekler Aşağıdaki örnekte.””) Bir gider işlem tablosunun.”) eşittir “Değer aralığın dışında. 500. EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir. eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım. böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki son örneğe bakın. “Değer aralığın dışında. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır.

60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89. Aynı şekilde.. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini.”A”. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. mantıksal2. . Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın. Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder. 69 .. DEĞĐL DOĞRU’yı.”D”.EĞER(OrtalamaDeğer>79. mantıksal2. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa.. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa. mantıksal DOĞRU ise. tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir. üçüncü EĞER cümlesi.”B”. Örneğin. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir.”F”)))) Yukarıdaki örnekte. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır. Sözdizimi YADA(mantıksal1. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir.. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1. Mantıksal YANLIŞ ise. Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir.”C”. “A” verilir. EĞER(OrtalamaDeğer>69. bu değerler dikkate alınmaz.EĞER(OrtalamaDeğer>59. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. DEĞĐL YANLIŞ’ı verir. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir.2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU.. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz.) Mantıksal1. Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin.

mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa.sayı2.5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. 7.. 70 . .. Örnekler A1:A5 hücreleri 10. ancak. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin... ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir. maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır.. sayı ya da sayı içeren ad...Sözdizimi MĐN(sayı1... Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. bu değerler gözardı edilir. 5. MĐNA’yı kullanın. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.) Sayı1... metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. boş hücre. dizi veya başvuru olmalıdır. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise..) Sayı1. sayı2.30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa. Orta değer. orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler... mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir. 5) eşittir 3 ORTANCA(1. Sözdizimi ORTANCA(sayı1. Sayı. . 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5... mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. 9. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. bu değerler gözardı edilir.. 10.sayı2. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. 3. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. 7. boş hücre. 2. . 4. ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Örnekler ORTANCA(1.) Sayı1. sayı2. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa. Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad. 2. Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. MĐN işlevi 0’ı verir. yarısı küçüktür. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. . sayı2. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. MAKA işlevini kullanın. sayı2. 4. 3. Sayı. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer. sayı2. Sözdizimi MAK(sayı1. Dizideki boş hücreler. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. .) Sayı1. Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5.. Örnekler A1:A5. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. 9. mantıksal değerler.. sayı2. ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. dizi ya da başvurular olmalıdır. 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3. sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir.

Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. “protect” Hücre kilitli değilse 0. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar.5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. kilitliyse 1. “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. Aşağıdaki liste. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. DiğerPuanlar) eşittir 10. Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak. hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“). “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. ref’teki ilk hücrenin başvurusu. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. Aşağıdaki liste. başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘). Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). Ref bitişik olmayan bir seçimse. hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. metin değerinin sonunda “()” verilir. Hücre. ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir. 9. HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. aksi halde 0 verilir. aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. Hücre boşsa boş için “b” verir. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. “format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. 7. “filename” Metin olarak.

##0. genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır.00_). A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.””. EĞER işlevinde HATA. Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır. 72 . Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz.##0 “.A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”. Sözdizimi HATA.00 “.($#.##0.##0) “C0’ $#.0” 0.##0.[Kırmızı]($#.#.[Kırmızı]($#.00 “F2” #.B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”.##0) “C0-“ $#. formülün sonucu “” (boş metin)dir.00_). HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.2” $#. “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse.##0_). Uyarılar HÜCRE işlevi. başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir. B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30. BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.00) “C2-“ %0 “P0” %0. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde. Örnekler HÜCRE(“satır”. Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır.00 “P2” 0. Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda.##0.C3).##0_).TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir.##0.00) “C2” $#.($#.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz.

E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3. değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir.TĐPĐ(E50)=7. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. “osversion” Metin olarak. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 . #YOK değeri varsa. EĞER(HATA. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. aksi halde YANLIŞ’ı verir.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir. Örneğin. Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere. değer boş bir hücreye başvuru ise.hata_değer HATA. “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden. aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım. metin olarak A1 biçemi başvuru. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak. “Değer kullanılamıyor”. byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir. Aksi takdirde E50’deki değer verilir. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir.

EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa. Değer. #SAYI!. A1:A4 sayı içermiyorsa. #BAŞV!.EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir. Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım. “Bölge1”. #YOK. “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa. bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır.ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu. hata.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi. “19” metin değeri 19 sayısına çevrilir. #SAYI/0!. bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde. #BAŞV!.”Sayı Yok”.92 TL. formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın). 74 . Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)). EĞER işleviyle birleştiklerinde. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın.i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. #AD? ya da #BOŞ!). test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). . Örneğin. EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa. EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa. 330. metin. mantıksal değer. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir. Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. sayı tekse YANLIŞ’ı verir. E işlevleri. EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330. EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK. #DEĞER!.

Uyarılar Sayı sayısal değilse. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2. A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. Sayı tamsayı değilse. #YOK. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2.Bu işlev kullanılabilir değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir.5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. kesirli kısmı atılır. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir. Sayı tamsayı değilse. S işlevi. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Örnekler A1 hücresi “7”yi. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. kesirli kısmı atılır. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.

a1. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. formül #YOK hata değerini verir. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı. Sözdizimi ADRES(satır_sayısı. YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir. 76 .2\3. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın. YANLIŞ’sa. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz. mutlak_sayı.DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi. metin. sütun_sayısı. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1. Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır. Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi. ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR. göreceli sütun 3 Göreceli satır. mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir.4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. en çok BAĞIMSIZ. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. TĐP Değerin tipini verir.#YOK hata değerini girerek. Aksi halde. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler.

”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır.5. Örnekler ADRES(2.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1.3. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır.2. tablo adı kullanılmaz.3\4. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın.1. Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur.E5.2) eşittir “C$2” ADRES(2. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir.3.3. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız.2.YANLIŞ.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir. Tablo_metni belirtilmezse.F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4.3. Alan. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.YANLIŞ.1.2. SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir.6}) eşittir 3 77 . Ref belirtilmezse. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4.3) eşittir “$C$2” ADRES(2.

her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız. Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler. aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse. Kaynak çalışma kitabı açık değilse. Başvurular. B2 hücresi ise 1.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir. SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini. DOLAYLI. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın. Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. A1 YANLIŞ’sa. Ref belirtilmezse. a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru. R1C1 biçemi bir başvuru.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. #BAŞV! hata değerini verir. DOLAYLI işlevini kullanın. Örneğin. A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni. ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur. Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız. 78 . Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir. ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse.

verilere başvurmak için. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz. adlar. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. formülleri veya sabitleri göstermek için. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa.3\4. Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. dizinin ilk satırını. Örneğin. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir.2. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. Örneğin. Çalışma sayfasında. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir. dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir. PlanlananSatışlar adını. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. PlanlananSatışlar adı. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz. Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. Etiketler arasındaki boşluk. aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda. hücreleri.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. Not Varsayılan olarak. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın. hücre aralıkların. 79 . mutlak hücre başvurularını kullanır. Bir dizinin devrik dönüşümü. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla. yeni dizinin ilk sütunu. Aşağıdaki formül. bir tablo. Bu örnekte. Örneğin. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz. Adlar. ĐlkDönemSatışlar adı.5. formülün. Örneğin. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. Örneğin. =Destek Satışlar formülünü girerek.

bu hücrelere #YOK girin. ortaya çıkar. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. hücrede görüntülenmek için çok geniş. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin. ARA. C11:C15 aralığı. dizi formülü. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bununla birlikte. Microsoft Excel. sıfır olarak yorumlar. Örneğin. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. Varsayılan olarak. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. Böleni. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. #YOK görüntüleyecektir. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan. ortaya çıkar.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin. işleve. =5/0. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. Hücredeki formül. formülün sonucunu. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. formülü daha küçük bir 80 . hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. Tam bir eşdeğer bulmak için. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin. Değeri görüntülemek için. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. (Bir işlenen boş bir hücreyse. bir değer. Sayı sekmesini tıklatın. Bir bağımsız değişkeni. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. Bu hatayı düzeltmek için. bu işlem. sonra başka bir biçim seçin. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri. Microsoft Excel boşu. Sayı biçimini değiştirmek için. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül. sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin. Bu hücrelere başvuran hücreler. Sayı sekmesini tıklatın. #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. bir formül 0’a (sıfır) bölerse. aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma.

aralığa girin (örneğin. formüle doğru işlev adını ekleyin. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. Bir formüle. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır. Adı yanlış yazma. Yazımı düzeltin. TOPLA(A1:C10). Kesişmeyen iki alana başvurmak için. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri.Çalışma sayfası işlevi. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri.) kullanın. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın. sonra Tanımla’yı tıklatın. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile. ortak hiçbir hücreleri yoktur. Örneğin. A1:A15). Bir işlevin adını yanlış yazma. ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin. aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. “Toplam miktar” metin parçasını. Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. Yazımı düzeltin. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. adı formül çubuğunda seçebilir. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun.C1:C10)). yani virgül (. aşağıdaki formül. C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. sonucu bulamaması. Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma. Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10. Örneğin. eklenti programın yüklenmesi gerekir. Virgül geçilirse. Ad Yapıştır iletişim kutusunda.Formüle doğru adı eklemek için. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. birleşim işlecini. çift tırnak imi içine alın. Adın varolduğundan emin olun. Formül Paleti’ni kullanarak. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. formül iki aralığı topluyorsa. ancak.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. bir eklenti programın bir parçasıysa. Formüldeki metni. 81 . Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. Ad listelenmemişse. örneğin. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme.

geçerli olmayan bir dizey kullanma. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. formülü veya işlevi. dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun. 82 . Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. bir hücre başvurusu. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. formül veya işlev olmadığından emin olun. doğru veri türüne çeviremez. Formülün veya işlevin. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. Örneğin. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. Formülü. sonucu. iki değeri toplamak için. çünkü.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. makro. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa. Aralığı. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. #DEĞER! hata değerini verecektir. Bir hücre başvurusunu.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. işlev. formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. Uygulamayı başlatın.Aralığı. TOPLA çalışma sayfası işlevini. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. metni. aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama. #BAŞV! verecektir. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma. =A5+A6 formülü. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra. Bir aralık değil. Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun. formülde. tek bir değerle değiştirin. Microsoft Excel.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. Dizeyin boyutlarının. #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. Örneğin. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri.

Microsoft Excel. bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. bu iki başvuruyu da içermek üzere. metin ve başvuru. karşılaştırma. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. toplama. Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir. dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar.Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir. iki değeri karşılaştırır. ·Aritmetik işleçler. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15. Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar.D5:D15) 83 . bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere.

1900 Son Tarih 31. Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür."/km"."'dır.) Metin1. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. tarihleri. Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1. her iki aralıkta ortaktır. B7 hücresi. ondalık kesirler olarak depolar.") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. saatleri de." Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel. metin2...C2. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" . metin öğelerini birleştirmek için. 1904 tarih sistemine değiştirmek için.C8. . Ocak. her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir. bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz. Uyarılar &" işleci. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". "Değer") eşittir "Toplam Değer"."için debi". Aralık.. Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir. Hesaplama sekmesini tıklatın. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. Örneğin.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. metin dizisi. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir. 9999 84 . seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak. BĐRLEŞTĐR("C5. sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. Aşağıdaki tablo. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz.. Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek. saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için.. Metin öğeleri. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1. metin2.

tarihle saati bir boşlukla ayırın. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. örneğin. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır. Tarihi. ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın. Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. Aralık. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. 2019 olduğunu varsayar. Mayıs. Örneğin. ·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp. Microsoft Excel tarihin 28. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. Bir çalışma kitabını.1904 (seri değeri 1) 2. Örneğin. Mayıs. hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. Sayı sekmesini tıklatın. tarihin 28. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. 3:00 PM yerine. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/). 1930 ile 1999 arasındaki yıllar. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın. tarihi veya saati. Ocak. 1991 olduğunu varsayar. Örneğin. 3:00 yazarsanız. 3:00 AM olarak depolanır. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın. 28/5/19 yazarsanız. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır.saat. Microsoft Excel. Örneğin. tarih seri numarası 1. aşağıdaki formül. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. 28/5/91 yazarsanız. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında. Tarihi veya saati formülde kullanmak için. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. 85 .

=TOPLA(3. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın.Windows için Microsoft Excel'de. Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil). B12) HÜCRE("biçim") 86 . Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında. herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. "Mali".4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir.(ÇARPIM(2. Ref kalın değildir. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir. noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Örneğin. ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler. Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim".0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. bilgi_tipi kalındır. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. ÇARPIM. Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. işlem tablosu işlevleri. ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir. Đşlevler. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır. ref) Sözdizimi satırında. dolayısıyla gereklidir. Yukarıdaki örnekte. dolayısıyla isteğe bağlıdır. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de. Örneğin. işlevi bir hücreye giremezsiniz. isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Aynı şekilde. karar alma. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil).

bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir.. başvuru ya da mantıksal değer olacaktır. Değer. Bir bağımsız değişken. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır. mantıksal ya da hata değeri olabilir.31. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir. Örneğin. bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir.5+0. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler..5. Bu değer bir sayı. Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla.sayı2. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir. Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz. bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir.31) MAK(26. MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1. bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. metin ve dizi sözcükleri.29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur. ilk bağımsız değişken bir sayı. mantıksal.10^2) 87 . Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler. TOPLA işlevine.100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir... ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir.HÜCRE() olamaz. Örneğin YUVARLA(sayı. Aynı şekilde. Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı. bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler. başvuru.ORTALAMA(5. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1.) geliyorsa. sayı_rakamlar) işlevinde.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26.5). metin. bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir. ref ya da mantıksal varsa.10. Örneğin. o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı.. Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (.

Metin Metin örnekleri: "a". aralık biçimini kullanmanız gerekecek. metin.A2.A5) formülünün eşdeğeridir. aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır. "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için.A3. Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması. mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz. 0. Sayılar Sayı örnekleri: 5. metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer.05. çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz. Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır. Örneğin.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü." ya da "". bir işlevi. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler. "Sözcük". ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi.A4.A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1. "w/punc. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır. Bu örnekte. ·Bir değere.003. 150. Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 .286 ve -30. başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir. Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa. 150 ve -30. 0. Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır.

5) ise 2. metin. Microsoft Excel. ORTALAMA(. Đşlem tablosu işlevlerinde. başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın. A10. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer.4. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}. bağımsız değişken olarak kullanılır. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir.3. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda.5) 3'ü verir. Çoğu bağımsız değişken için. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar.bağdeğ3) yazarsanız. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir.) yazarsanız. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!. mutlak ya da karma olabilirler. #BOŞ!. #YOK. ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin. Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir.bağdeğ2.14'ü verir. Belirtilmeyen 89 . ORTALAMA(1. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde.2. Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10. (bağdeğ1. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir. $A10. Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir. Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır.değiştirmeye çalışır. A$10. sayı. 0. Örneğin..2. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için. örneğin: TOPLA((E5:E8.1. ·Başvurular veren işlevler. ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir. #BAŞV! ve #DEĞER!.E10:E18). #SAyı!.4. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. Başvurular tek tek hücrelere. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak. Örneğin. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli. bağımsız değişken gerekli değilse. #AD?.. R1C1 ya da R[10]C[-10]. Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz. Bir başvuruyu.3.

Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir. başvuruyu ayraç içine alın.C1)). ALANSAY işlevi.bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa. Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir. 90 . ALANSAY(A1. Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa.C1)formülünü girmeye çalışırsanız. bir bağımsız değişken alır: bir başvuru.

0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa .. Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası .Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4..

Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir.. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır. bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır. Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur.EXE dosyasını bulmanız gerekir. Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir. Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz..).Excel nedir? Microsoft Excel. Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1. (Ör: yazı yada formül yazabilir. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 . Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz.. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz. vb. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir. Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir. BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL. O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür. Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir.

. Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın. Kes Kopyala. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1. Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. Yazdırma vb. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir.. Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz.. satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler. Yapıştır. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır.Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır. Sayfa 2. (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma . Sütunlar A’dan IV’ye. 93 . Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir. Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur. Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. kaydetme .. vb. Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir.) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır.

Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir. Belgenin tümü seçilecekse. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz. yazıları kalın. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır. o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır. yazı tipi boyutu değiştirme. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın. (ör. sayıyı yada formülü girebilirsiniz. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. Bir sutun seçilecek ise.) Bir satır gölgelendirilecekse. 94 . 2. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. italik. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın. Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı.

Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır. Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir. Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir. 95 . satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız. Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir.Ardışık olmayan hücre. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır. satır veya alan seçilecekse. Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız. Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. sütun. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir.

“ vb. Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan . Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır. dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. Kapat tuşu KES . Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü. a2 hücresine soyadınızı. Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir. Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. Örnek: A1 hücresine adınızı. DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır.DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz. A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 . Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz. / \ < > * : .xls ‘in yazılmasına gerek yoktur. Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir.KOPYALA. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın. gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız. Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir.

F1 hücrelerine sırası ile Mart. Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır. Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır. Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin. DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin. Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır.12.içine alınacaktır.E1. 28-ARA . (belgenin tümünü gölgelendirip.C1. Matematiksel işlemler ve işlevler.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir.) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 . Aynı olayı B1. Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz.D1. 29. Ara-98 . Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar. Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz. Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin.1999 . HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır.

Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir. satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz. Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. II. A1 hücresine Anapara. + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = . B1 hücresine Faiz Oranı. C1 hücresine vade(gün). Not: formül yazmadan önce ( . Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 . Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin. Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır.) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir. D1 hücresine de Brüt Faiz yazın.Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. Đkinci teknik olan. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir. Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın. Bundan sonra içine =. 1. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın.

Yani 1. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir.000 yada 1000000 TL.F. D. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar. Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz. Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar.E.79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük. ondalık azalt ise bunu azaltır. Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (. sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır. Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 . Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL. Bu yüzden. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır. Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz. Onun yerine ( . Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir. yazılması bir hatadır. Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz. (Ör: %79 değil 0.G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir.) işaretini kullanır. birimi ile yazılması gereklidir.Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın.000. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz.

Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın.12 =E1*0. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın. Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir.05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür. Kaydet tuşu 100 . Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir. Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk.birimi seçebilirsiniz. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0. Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır. Tabloyu kaydetmek gereklidir. D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır.

Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır. A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür. A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 .TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır. Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse. Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır.

Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın. Daha sonra. Özellikle döviz kuru. Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. sağa ve sola da çekebiliriz. Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 . Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük. Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım. Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder.

döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın. = C4 * B2 yazın. Formülü aşağıya doğru kopyalayın. D5. Ancak. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir.Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . B2 hücresine 350000 yazın. Ayrıca eğer D4. D4 hücresine tıklayın. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. Bunun yerine. Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik. D6.

Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir. Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır. 360000 yazın.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın. C sütununu tamamen gölgelendirin. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir. Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz. B2 hücresine basın. Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın. B2 hücresine tıklayın. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın.Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk. Bunlardan bazıları üzerinde duralım.) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir. Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız. Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin. Excel kilitlenebilir. Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. 104 . Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin.

en küçük olan değeri. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. A11’e tıklayın. a14. “Minimum”. “Maksimum”. C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. en büyük olan değeri. C10 hücresine tıklayın. Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. A12. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır. ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın. A13. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir.

Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır. AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın. Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir. Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir. A1=”PEŞĐN”. Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir. Koşullu testler A1=B1 . 106 . MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın. C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir. Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir. Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır.

ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs. 107 . Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın. Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın. D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım. Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun. gibi rakamları bizden istesinler. ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın. = (eşittir). < (küçüktür).000. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450.000. Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir. Aşağıdaki kısım gelecektir. Bu ifade içinde > (büyüktür).0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır. Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir. D4 hücresine tıklayın. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır. Gerçekten de Aylık geliri 450. >= (büyük ya da eşittir9. <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın.

000. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır.”GEÇER”.000.000 TL kredi verilecektir. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik.EĞER(B3<80. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir. Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın. “KALIR”.000.000.”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40.EĞER(B3<50. Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir.000.12. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir.”ĐYĐ”. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ.EĞER(B3<60. 650.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır.”ĐYĐ”. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir.000 TL’nin altında olanlar insanların da 1.000 TL kredi verileceğidir.000.D2>500000). Bunlara örnek vermek gerekirse. Aylık Geliri 600. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40. A1 hücresine 30. =EĞER(C4>600000000.EĞER(B3<60.”SATIN ALINACAK”. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır.1999 yazın A2 hücresine 28. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız. “KALIR”.02.000.000 ile 450. Ayrıca Eğer ki maaşı 450. =EĞER(C4>600000000.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı.000. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450. =EĞER(VE(C2<200.000.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600.000.EĞER(C4<450000000.C4*5.”GEÇER”. 108 .000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE.”KREDĐ ALAMAZ”.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak.000 TL kredi alabileceği cıktı. Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir.”ORTA”.000.000 milyon arasında olduğu zaman 1.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır.C4*5.000.”ORTA”. F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz.EĞER(B3<50.EĞER(B3<80.

(AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30.1975”.1999”. =YIL(“16.”08.10. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir. formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz. Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır. =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir. Ve bu tarih değişkendir. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır.1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır. 109 .10. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır.06. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir. Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar. =HAFTANINGÜNÜ(A1. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz.10. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler.09. Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01. (AMERĐKA sistemi) Formülü.08.122ye bölerseniz ay. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir.1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16.

xls uzantılıdır. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir.F. Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir. Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 . Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir. Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D.E. Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır. Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır. 6. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin. Bu nedenle bizim A.Bir Excel dosyası her zaman . Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın.xlt uzantısı taşır. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir. Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman . Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir.B.C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır. Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır. A2-C5 arasını gölgelendirin. Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır.C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir. (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder.B. Parola vermeniz isteğe bağlıdır. Ayrıca bunlar A.

Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır. E1. türü. Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin. Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz. yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir. Lise. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı. tarihi. kitap adı. stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim. Müşteri listesi. Örneğin C2 hücresine tıklayın. Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. basım evi.E2. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. Çıkan sarı kutuya şunları yazın.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. Ön lisans ve Lisans yazın. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul.

Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Đkinci sekmeye tıklayın. Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz.hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın.Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz. en küçük kısmına 1990 yazın. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır.) yazın. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. F sütununu gölgelendirin. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır. Üçüncü sekmeye tıklayın. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz. (Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” . Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 . TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. Başlık kısmına “UYARI!”. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir. Đtalik vb. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın. Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. En büyük kısmına 1990. Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz. D2 hücresine tıklayın.) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın. Kabul edilmediğini göreceksiniz. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir.

Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur. VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz. Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2. Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır. Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir. Đleri dereceden Sıralama: 113 .Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır. Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür. Bir kaydı girmeniz mümkündür. Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın. Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz.

ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin. Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . sayısını. Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın. Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir. Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır. Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu. TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz. Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin.Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin. Lise mezunlarını listeleyecektir. 114 .olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Lise mezunu .

Faturaya ne kadar. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın. 115 . Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir. ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz. Burada 1. Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir.Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar. Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Đşlev ise 3.

VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın. Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. 1.Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün. SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin. Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. SÜTUN. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır. seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın. 116 .

117 .

Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın.Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 . Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir. Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz. Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Ters bir Haç işareti oluşacaktır. Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun. Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür. Sayfanın üzerine gidin.

Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır. F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Sağ tarafta 1. 1. Kutuya tıklayın. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır. Đleri tuşuna basın 119 . Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır. Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir. bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın. ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz. Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. türü. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur.

Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir. Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız. Adım: 2. Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. 2. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız. Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . 3. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını. Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. 6 sekmeden oluşur. adım: Grafik Sihirbazının 3.2.

Otomatik. Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur. sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır. 3. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır. Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. 121 .Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. 4. Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır.

6. Bu sekme özellikle pasta. Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 .5. çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir. Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir. Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz.

123 . Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz. 4. (Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer. Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın. Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler. Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar.

Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın. Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın. (aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 . Desen Sekmesine tıklayın. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir. Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın). Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir.Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4. TAMAM tuşuna basın. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir. Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir.

Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz. 125 .TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır. Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür. Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir. Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz.

....4............................ Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması..2......................................................................... Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri.5..................ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.................................... Yıllık Đkramiyeler....................... Đkramiyeler ................... Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları..........11 4......... Endirekt Đşçilik Maliyetleri...........2...............................19 5...........7 4....................15 5........................4......... Diğer Teşvik Sistemleri.. Brüt Ücretin Hesaplanması....2.....14 4...8 4........ Parça Başına Ücret Sistemi............................................12 4.....6 2.... Zaman Akordu............ Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı.....4................................................ Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi .....19 5.........3...1.................. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi......................................................2.14 4............1........................................ Maliyet Kavramı....................... GĐRĐŞ....................................2............4..... Para Akordu ................................ Đşçilerin Kara Katılması.................................................................................1.... Kıdem Tazminatı...........6 3...... Primli Ücret Sistemleri........ 20 126 ......1... Ücret Sistemleri........3....................................................10 4....... Direkt Đşçilik Maliyetleri.............11 4.14 4.................. Grup Akordu...........5 2....... Đşsizlik Sigortası.....12 4.............4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1....18 5.......................................1.......2.........2...............3.......................................................................................................14 5.....6 2...15 5.............................................4 Maliyet Gideri......2.

........... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi......2...............24 6............7...................................................... 33 6.........................5....6.................23 6.......................................30 6.. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi.......................... Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi.........3.......6........ Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi.............. Diğer Sosyal Yardımlar.........................28 6.................... Yıllık Đzin....................7......................4................................ Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme.1........... Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi...................5......24 6............26 6........ Đhbar Tazminatı...............................32 6.. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar... 127 ............ Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi...........22 5.33 7.. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi.

Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım. 128 .GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır.

. Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Maliyet giderleri. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir. bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür.1999:39) 129 . (Yükçü.Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır. Maliyet bedeli 262. Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir.

(Üstün. parayla ifade edilir.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır. 4.(Hacırüstemoğlu.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır. (Yükçü.Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır. 2. stoklanması.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.Đşçilik maliyetleri.1995:120) Đşçilik Kavramı. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir. çocuk zammı ücretli izin. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir.Emek. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır.Đşçilik gideri saklanması.1996:139) 1. Daha sonra bu harcanan süre.ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür. 3. Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir.1999:105) 130 . Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir.

Yönetici işçilik de. bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb.işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur. (Üstün. atölye şefi vb. bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur.2.1999:106) 2. Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere. Örneğin. (Üstün. 3. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan. üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci. Endirekt Đşçilik adı verilir . Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği. yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir.1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir.Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir. 2. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir. (Üstün. Đşveren için bir maliyet unsuru. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi.2.1996:140) Bu giderler. Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. (Yükçü. hammaddenin biçimini. (Yükçü. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan .1.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 . Yardımcı işçilik.

1999:108) 4. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. 132 . Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir. Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır. Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır. (Üstün. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür. Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için.

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

000 240.000. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL. 500.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200.000.000 tl.000. Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500. ‘dır.’dır.000.000 TL.000.000.000 200.000.000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 . Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000.000 40.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000.00 TL.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500.

7.KABUL.HS. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır.000. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 .000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.GĐD.AL.000 260.EDĐL. 950 KAN.950 KANUNEN KABBUL EDĐL. Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır. 260. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder.1999:120) 5.6. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir. (Yükçü. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir.GĐD. 5.000. Buna ihbar tazminatı denmektedir. Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir.

Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. makine ya da tezgahın bozulması. Malzemenin bozuk olması. 6. Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 .” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim.(Üstün.1. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması.Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. konular oluşturur. yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler. Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi. şunlardır: Tesis.1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir. Birincisi. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi. Đkinci yaklaşım ise.

boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir.G olarak muhasebeleştirilebilir. (Yükçü.ise.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7.G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 .Ü.Ü. işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi. 720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız. Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır.1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır. Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır.500 TL 304. Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır. Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312.

2.5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir. 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312. Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir.000 TL 6.fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35.Ayrıca .b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid.Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda. 147 . maddesinde belirtilir. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir.)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında.günde 3 saati geçemez.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz.Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar.cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7.

000 = 75.işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir.(ders notları)(Hacırüstemoğlu. Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır. Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır. Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır.000 148 . Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300. (Yükçü.Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır. o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır. Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur. Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.(Akdoğan.2000:276) Fazla çalışma . Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir.Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır. Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz.Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra . maddeleridir.

Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir. (Üstün. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir. 149 .1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır. Yıllık Đzin. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir. Bu nedenle (yıllık) izin. 12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar. 199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir.Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6.Ü.375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır.3. Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir.G. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır. Bu yapılırken de 373.

330 TL damga vergisi kesilmiş. 770.00 – Gelir Vergisi 360. 730.4.Ü. Direk Đşçilik Gideri Hesabı.00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361.01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6. 1800 TL gelir vergisi.000 1. . tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir.000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs. Genel Üretim Giderleri Hesabı. 730 – G.G. Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720. Đkramiyeler 1.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid.(Yükçü.G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360.01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. 150 . Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin.Ü. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır. 730 – G. Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı.

Đkinci Madde 372.120. Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir. (Hacırüstemoğlu. En yüksek aylık gösterge 2. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir. 1999: 127) 3. %7'lik ilave (1.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir.500+7. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır. ( Yükçü. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T.000 TL / 12 ay = 260.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir.000. Buna göre. En yüksek ek gösterge 3.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. 372. bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir. Bu yük 681. TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.000. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1. ( Akdoğan. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472.C. Kasa Hesabı alacaklı olur. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100.000'in %10'u) 5. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472.000 TL 151 . x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır.

genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir. Pazarlama elemanları için 760.000 TL 260.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260. 900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.000 6.Ü. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır.000.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir.000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır.6.000. Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir. 6.5.000. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir.000. araştırma geliştirme elemanları için 750. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G.Ü. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir.G 260. Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 .730 – G.

DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR. Direkt Đşçilik Giderleri Hs. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 .7. verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür. Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır. (Yükçü. Đster safha maliyet sistemi. 1999: 129) 6. (Yükçü.hesaplanmaktadır. 1999: 7.

Genel Üretim Giderleri Hs.Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Yarımamul Üretim Hs. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 . 720. 151.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs. 360.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs. 369.Direkt Đşçilik Giderleri Hs. Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs. SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs. 730. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Personele Borçlar Hs.Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335. 731. 721.Ödenecek Vergi ve Fonlar 361.

335. 799. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 798. 791. şçi Ücret ve Giderleri Hs. 155 . ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs. 360.Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 369.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs.Personale Borçlar Hs.Üretim Maliyeti Hs.Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs.YGULANMASINDA ĐSE.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. 361.

ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.1995:131) 156 .

157 .

Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1. Maliyet Muhasebesi. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur.N. Syf:105 158 .1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman. Barış Yayınları. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. ERDOĞAN. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır. Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır. Örmeğin. Đzmir. 1993.1. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. Anadolu Matbaacılık.2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama. Maliyet Muhasebesi. Bunlar. Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni. -Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır. Đzmir. 1995. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır.

750.730.770. 1.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır.760. 740. Dönem sonlarında 6. grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır.770.720.Gider hesaplarından 710.780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde. Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.760.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde. Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.750.770. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama.760.1.780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır.1. Syf:137 AKINCI.750.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI. Syf:139 159 . Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir.

160 . üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. Maliyet yeri. Bu şartlar. Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır. 1.713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. -Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir.

Syf:143 ALTUĞ Osman. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir. Đstanbul. Baskı. kayıt etme. yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir.Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. yönetime.6 5 6 AKINCI. genel olarak üretime. Evrim Yayınevi. üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama. 1996. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme. satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır. Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı. Syf:2 161 .1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır. 11. Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. bir maliyet döneminde. maliyetleri maliyet yerlerine yükleme. Maliyet Muhasebesi. Maliyet muhasebesi. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2.

7.8 ve hatta 12 aylık olabilir. Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler. Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir. hangi mamul üretileceğine karar vermek. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir. Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır.2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır. birbirleri ile rekabet edebilmek. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır.3. 162 . kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. Đlk zamanlarda ürettiklerini. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır. 2. ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. Maliyet dönemleri 1. Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır. Yönetim. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar. Đşletmeler. 2.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur.

3-ÜRETĐM. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. -Kısa. aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. üretim planları. KAR/ZARARIN TANIMI: 3.1-Üretimin Tanımı: 163 . işçilik maliyeti. -Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak. fiyatların kararlaştırılması. HASILAT. hurda. 2. -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır. düzeltme maliyeti.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. MALĐYET. -Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde.Maliyet muhasebesi. kar planlaması. işçilik maliyeti kontrolünde. bölümün veya fabrikanın maliyeti. çalışan bir parçanın. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. Yönetim. GĐDER-HARCAMA.

7 OĞUZ Orhan. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi. yeni maddeler yaratmaktır. Đktisada Giriş.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır. tabiat. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar. Bunlar. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Örneğin. emek. Đstanbul. sermaye ve müteşebbistir.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır. 1992. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. Bazı kişilere göre üretim. Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır. Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. Örneğin. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir. Đnsanların üretim faaliyeti.Üretim. Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir. orada biter. Büyük üretim faaliyetlerini. Tabiatın en önemli unsuru topraktır. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. Mallar. Syf:13 164 . Çünkü hayat orada başlar. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır.

Emek insan gücüdür. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir. 1980. Aktif faktörde denir. Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir. Syf:5 165 . üretim faktörlerini bir araya getirerek. Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Sermet Matbaası.2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. Đstanbul. Müteşebbis. hem de fikri olur. Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. Maliyet Muhasebesi.Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla. 3. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir. bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir.

işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. Özellikle. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir. tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır. işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. 9 BURSAL Syf:7 166 . 3. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir. Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. -Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. ekonominin gelişme göstermesi. Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider.9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur. en çok satış fiyatının tespitinde.

Đşletme hasılatı. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir. 3. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir. kar payları v.b. -Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir. 4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 . kur farkları. bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. kiralar. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. Örneğin. bir varlık elde etmek. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı. 3. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir. Harcama için temel unsur ödemedir.Harcama ise. Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar.5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. tahvil karları. Üretim dışı hasılat.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır.

5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır. alınacak kararlara yardımcı olunur.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. 10 11 SAVCI. işletme faaliyetleri ölçülür. Maliyetlerin kapsam. Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir. Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur.Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir. Syf:38 SAVCI. hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar. Syf:38-39 168 . hangi pazarlarda.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır. Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz. planlanır.

Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir. Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler.1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 .Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır. Çünkü üretim maliyetleri. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. Yöneticiler. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur. işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. Bu maliyetler. direkt ilk madde ve malzeme. Örneğin. 6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir. mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür. Üretim maliyetleri. Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir. 6.

üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir. 6. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir.2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır. Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır. Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir. Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7.1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek. 6. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar.Direkt ilk madde ve malzemeler. kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır.3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir. Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez. Syf:41 170 .

sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür.edilir. -Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir. kaynakların kullanılacağı belirlenir. planlanır ve kontrol edilir.2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 . Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. işletmelerin varlık. maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir. Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür. kararlar alınır. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır.

13Finansal muhasebe varlık. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder.döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil. Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz. borç ve öz sermaye durumu dışında. Maliyet muhasebesi. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir. finansal 172 . En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. -Bilgilerin niteliği farklıdır. 7. Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır. bir mamul birimi veya mamul serisidir. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır. Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır. Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır.

tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. Đstanbul. finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması. raporlar halinde sunulması. Türkmen Kitabevi. kaydedilmesi. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. düzenlenmesi. 1999.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe. Verilerin toplanması. belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. Syf:7 173 . analiz ve yorumlanmasıdır. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. kaydedilmesi. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir. doğruluklarının saptanması. maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. düzenlenmesi. finansal raporlara dönüştürülmesi. Maliyet Muhasebesi.

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

mümkündür. Muhasebe. işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 .

üretilmesi ile uğraşır. Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .

yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. enflasyonu etkilemez. Muhasebe uygulaması ise. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. muhasebenin temel kavramları. Enflasyon muhasebesi. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. Doğru olmalıdır. belgeye dayalı olmalıdır. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur.belirlenebi lir. başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi. 177 . Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. Güvenilir olmalıdır. işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. 1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi. enflasyonun düşmesini de sağlamaz. Muhasebe kuramı. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak. Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır.

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

sermayesini vergi. 9 187 . ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması. temettü. ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. Gerçekte ise işletme. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. prim vb.Özetle. şekilde dağıtılır. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir. gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr. Bu nedenle.

........................................................................ Makro Nedir ...... 194 E....... Makroyu Çalıştırma Yöntemleri ................................................ MAKRO DÜZENLENME .................. 200 A................................................................................................................................... 193 2.........................................................................................................................................................Visual Basic Editörü ...................................... 195 1.............. 190 A............................................................................. 194 6. 193 1.............................. Makro Senaryoları ........................... Makro Türleri .................................................................. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. EXCEL 97 VBA .... .............................. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak............ Bir nesneye bir makro atama adımları ............................... Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak................. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak............................................................... 198 III.............................................Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I...................................... 193 4.................................... 192 C..... ....................................................................................................................................................................................... 190 B................... Makroyu bir düğme......................................................... MAKRO GELĐŞTĐRME ............................................................çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak.......................... MAKROLAR ...................................................................................... 190 II...................................................... 194 5..................................... Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak........................................................................................................................................................ 193 D.................................................................................... 191 B..... ............. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar .......................................... 191 A.......................... 193 3............................................................. 200 188 ......................................................................... ............................................................ Makro Iletişim Kutusu......

............................. 3................... Program Denetimi................................................... 210 E.............................................................................. Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü ........... 2........................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış............................................................................................................................................................ 210 8............ Giriş Kutularınının Kullanımı ................ 202 1............. MsgBox Deyimi ................................................................................. 204 1................................... Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi ............................................................................... 202 3.................................................. 200 2............................................................. Bir Procedure'ın Yapısı ......... 7........................................ 208 4........... Temel Giriş Çikiş Deyimleri .............................................................................................................................................................Next Deyimi .................................................................................................................................................Then.. 202 2.......Else Deyimi ............... 3........................ Kod Penceresi ........................................................................................................................................................................................................................................... 207 2...... Hata! Yer işareti tanımlanmamış............. 201 B................................................................................. 206 1....................................................... ................ Do..... Satır ve Sütunların Gösterimi ........................................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış......... 200 3................................................................................... 205 2......................... Döngünün Başında ve Sonunda Denetim............................................ F..................... 210 7................................................. A1 gösterimi ile hücre ve aralik............................................................... 205 3......................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................................................. 206 D........................................................................ 208 5.............. Nesneler......................................... Proje Gezgini...................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış....................................................... Gösterim.................. Metotlar.............................................................. MsgBox Fonksiyonu .................................. 207 3..................... Özellikler Penceresi ..... Nesnelerin Önemli Metotları................... 206 4......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış......................................................................... Karar Yapıları ........ Olay Yordamları ................................ If............................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış......................... Özellikler.............. Select Case Deyimi ............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış..............................................................................................................................................................Loop Deyimi ............................... 2.......... Genel Yordamlar.................................... 1.................................................................... Fonksiyonlar...... Hata! Yer işareti tanımlanmamış..... Hata! Yer işareti tanımlanmamış...... Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi .. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi............................ 189 ......................................................................... Göreceli Adresleme. Hata! Yer işareti tanımlanmamış............. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi............................................................................................................. 209 6.................................................... 4............................ 5.......................................................................................................... For............................. 210 1....... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.......................................................1.. Kısayol Gösterimin Kullanılması.......................... 6....................................................................... 203 C................................. Nesnelerinin Önemli Özellikleri .. Döngüler............

Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir.I. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Makro. Visual Basic Editörü ile makroları. çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. 190 . Makro Türleri Makroları. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. B. Her yeni bir makro kaydedişinizde. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz . Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. makro. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. MAKROLAR A.

Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 5. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Personal Macro Workbook a kaydedin. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record).boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı. çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. 191 . Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Makro adında boşluğa izin verilmez . Örneğin “Kolon Topla”. 2. 4. rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . makronuzu XLStart klasöründeki. Diğer karakterler harf. A.II. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. 3. Makro kaydetme: 1.

Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır. 6. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak.Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. 192 . Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın. Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır..

Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. Bir nesneye bir makro atama adımları 1.Buton. Tools menüsünden. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. 2. Replace All düğmesine tıklayınız. ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. 3. Düğme aracılığıyla 3. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Ok düğmesine tıklayınız. çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3.çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . 1. makro kaydını bitirin. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. hesaplama işlemleri yapan makrolar. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin.çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. 2. 1. 193 . gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Araç çubuğundan 5. Run düğmesine tıklayın. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. 1. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 3. 2. Klavye kısayoldan 4. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Stop Recording düğmesini tıklayarak. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. Makroyu bir düğme.C. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar. Macro Name kutusunan. grafik çizen makrolar. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. Örneğin: Bir ay. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. Replace with kutusuna da i harfini giriniz . D. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın.

Makro (ilk defa) yaratılırken 2. 194 . Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 3. 3. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. Makro yaratıldıktan sonra 1. Option düğmesine tıklayın. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. Commands sekmesine tıklayıp. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 3. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. 5. Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında.Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. Customize komutunu seçin. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. 2. Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. 6. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Otomatik çalışan makro adları . Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. 5. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. 2. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır.

Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek. oradan da Macros seçeneğine tıklayın . Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. 195 . Tools menüüsünden Macro.E. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. 2.

Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. 196 . bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.

Add satırını Sheet. LookAt:=xlPart. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir. SearchOrder _ :=xlByRows. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sheet.Replace What:=”î”. MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . 197 . Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. Diğer bir örnek. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Replacement:=”i”. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. What =”î” satırı aranan karakteri.

Replacement:=”i”. LookAt:=xlPart. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells. MatchCase:=False Cells. SearchOrder _ :=xlByRows. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 .Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. 1. SearchOrder _ :=xlByRows.Replace What:=”£”. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. Replacement:=”ü”.Replace What:=”ÿ”. LookAt:=xlPart.

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar. 199 .

Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Visual basic düzenleyicinin içindeki. Özellikler Penceresi Bir özellik. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. belge. Visual Basic for Application. rengi.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. VBA. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. 2.III. A. Bir nesnenin boyu. 200 . 1. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. belge. Excel içinde yer alır. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Microsoft Excel. Microsoft Power Point. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir.

Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Her proje içinde ise. ardından Yordam kutusundan. Proje gezgini penceresinin üstündeki. şablon ya da sunum için bir proje vardır. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Seçenekler menüsündeki. bir nesneye tıklayın. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. Araçlar. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. belge. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Nesne kutusundan. 201 . olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Düzenleyici sekmesinden. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Belgeler. Nesne kutusunda. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Bu nesneler. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Kod Görüntüle düğmesine basın. belge. Nesne Görüntüle düğmesine basın. nesneye tıkladıktan sonra. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. nesneye tıkadıktan sonra.proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. herhangi bir olay üzerine basarak. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan.

Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Sub yordamlar standart modüller. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. metin kutuları. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Böylece olay oluştuğunda. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir.B. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. vb) belli olayları tanırlar. Visual Basic nesneleri (formlar. 202 . Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. düğmeler. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır.

Olay yordamları. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur.üzerine gelme. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. 1. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. örneğin Command1_Click. Sub procedure’ınız hazır. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. 2. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. 3. KeyDown: Bir tuşa basmak. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 . Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. 3. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur.

Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 . baz. baz. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. sayfa (sheet). katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. deger2. bir düğme nesne olarak adlandırılır. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. çizim. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. grafik. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Function UcretHes(deger1. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. Bir sub ise belli bir işi yapar.End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur.

Size = 34 2. Nesneler (objects).Bold = True Cells(5. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Cells (Hücreler). Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar.1). Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1").Font. Rows (Satırlar). Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir.Range("a1") 1.Worksheet("ocak"). Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 .Font. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder.Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır.Workbooks("butce").

Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.Activate Range("A1:B5").1) Değerleri: 206 . Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.Clear ActiveWorkbook. ardından nokta ile metot kullanılır. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.Close 4.Delete Range("B5").Select Range("A1"). Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). Range (“A1”) Cells(1. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Metotların kullanımında nesne. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Nesne.Metot ActiveCell.

1) .Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır.Range("A1:D5"). Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. üçüncü. Aşağıdaki örnekte Cells(6.Value Cells(1. C. 3). Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 . Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). sekizinci satır A.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir.Value 1.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız.C:C.Sheets("Sheet1").3:3. 1).F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. A1 gösterimi ile hücre ve aralik. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.Cells(counter. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). ve F kolonları 2.G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1.Range (“A1”).8:8") Range("A:A. Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır.Font.Cells(6.1). Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.

ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. üçüncü. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Sub ClearRange() 208 . Aşağıdaki örnekte Rows(1) . Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Rows(5)) myUnion. Rows(3). Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1").Font.Rows(1). birinci satırı döndürür. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. daha kolay erişim için.Bold = True End Sub 4.3. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci.Font. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak. Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız.

xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 .xls!MyRange" Selection.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report. Sub ClearRange() Application.[A1:B5]. Sub ClearRange() Application. Aşağıdaki örnek MayBook. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c.Goto Reference:="MyBook.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.xls]Sheet1!Sales"). Sub FormatSales() Range("[Report. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.Goto Reference:="MyRange" Selection.Interior.Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki örnek MyBook.Value = 30 End Sub 5.Font. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.xls!MyRange").Value < limit Then c.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer. Sub SetValue() [MyRange].xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.

Cells. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.Font. 3). Aşağıdaki örnekte 3.Cells(counter.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").Font. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak.6. 3). Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. Sub Underline() ActiveCell.Formula = "=RAND()" myRange. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz.ClearContents End Sub 210 . satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. sütunun 1 den 20. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız .Range("A1:D5") myRange. Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.Offset(1.tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır.Bold = True End Sub 8.

bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz.000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir. Tek yapmanız gereken. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin. Ticari amaçlı kullanılamaz. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir. Örneğin A1 hücresinde 1200.200. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir. hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir.ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar. Küçük küçük notlar : 211 .NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Đmleç hücrenin içerisine girecektir. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. 10. Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir. boş değilse YANLIŞ değerini alır.230 yazdığına şahit olacaksınız. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak. Bunlardan en kolayı. =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir."ahmet". ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor. elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın.

sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Bu formülün iki parametresi var. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. B1 hücresine "ali" yazılmış. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Eh. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. bütün yapacağınız önce hedef. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. otomatik olarak günler arttırılır.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Yani diyor ki. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. fare düğmesinden elinizi çekin. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin.Eğer sadece tek hücre seçerseniz. kulp denilen. sadece ilk iki veriyi girin. En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Eğer sayfayı kopyalamak. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz.B1) şeklinde. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz.

geçerlidir. Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Mart vs.. ifadesini yazmalısınız. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor. Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız. yazdırabilirsiniz. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız.00_). 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır.Eğer Excel'de çalışıyorsanız. formül düzenlerken. bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz.Burada isim verilen alan. Kısa yoldan formül silme : Formül barında.00) formatını seçin. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 . Bitirmek için OK tuşuna basın. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir..B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. Eğer Excel 4. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor.0. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #.##. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. eğer #. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz.##0. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5. 6.##0. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir.. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin.(#.##0. Đsmi TOP olan B1.Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Bu aşamada çift tıklayın. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar.

bir defa daha bastığınızda gizlenir. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Neyse. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz.12. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin. bir gizleyebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın.12. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. Komutlar bölümüne gelin. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun.31) formülünü girerseniz. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 . Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. sol fare düğmesine basın. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın.31) biçiminde yazmanız gerekecekti. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. o da artık yıllar. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin.

# ve ? karakterleri kullanılır. kodlardan önce . size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. = (eşittir işareti) yazın. Burada A1:C6 alanı. Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken.XLA bu işi sizin için yapacaktır. Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir. 3. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. binleri ayırmak için ise ". Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. # karakteri kullanıldığında. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde. Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın. Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. . Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 .Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin." kullanılır. Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Hesap makinesi programı açılacaktır. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım.? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin.araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin. Ondalık kısımları görüntülemek için ". Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. Biçime renk eklemek için. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz.". Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var. devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. 2. sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Dosyayı kaydedin.

Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)).0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. 88."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 .Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin. Bir değerin (18.Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur. 2 frekanslarını buluruz.307. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek.6. farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Đşte bu kadar. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır.0'da da yapabilirsiniz. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur. Bu formülün görevi bi. Bunları gruplamak. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı. Bir değerin (15. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın. Formülün işleyişine gelince. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. 85. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))). 81. 0. 1.4) formülü ile sonuç 0. 4.05 olarak bulunur. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur. 79) göre grup aralıklarını belirleriz. spinners aracını kullanarak çok kolaydır.10) formülü ile 0.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz. 45 grup olarak verilir.A2) formülünü girin. sırayla 79. 2.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok.20) serbestlik dereceleri 6. 97 değerleri olduğunu varsayalım. Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın. 95. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz. 2.C4:C6) ile hesaplayıp. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın. 78. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır.83. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70. Önce Book1'deki verileri Sort edin.Aynı şeyi Word 6. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak.01 olarak kolayca bulunur. 78. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin. Formülü =INDEX(Değerler. 5.Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin.2) formülü ile bulunacaktır.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir. 3."".4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15.307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18. 85. 5.20. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek. artış miktarını ayarlayabilirsiniz.

Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz.Value = LCase$(c. 1. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection. 4. büyük Đ harfini küçültemiyor. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. Bir küçük problem var.Cells c. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın. 4. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. 6. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. 5. Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin.Value = UCase$(c. 2. listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. büyük Đ harfini küçültemiyor. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız.Kullanım ise. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir. 3. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Buradaki örnek. tuşuna basın. Bir küçük problem var. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. 2. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. 217 .Hesap Tabloları son sürümlerinde.Cells c.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. 5.

Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür.."Aç/Open" komutunu tıklayınız. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" .. Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. çalışma sayfalarından oluşmaktadır. biçiminde. 218 . Bir çalışma kitabı. 2. Kaydetmek istiyorsanız. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. C . biçimindedir. 2.. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1. 3. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1.TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır.. B. Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir. (Eğer Word kullanıyorsanız. "Sütun Başlıkları" ise A.

3. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. Çalışma Kitabını Kapatmak 219 . Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. 4. Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1. 2. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir.

b. Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. daraltmak için sola çekilir. sütun ya da hücre silmek için. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) . Silmek istediğiniz satır. 220 . genişletmek için sağa. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için. SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. 3. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. Đkinci yöntem 1. 1. Đkinci yöntem 1.Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . 3. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. 2. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. 2. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a.

Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip. d. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1. 1. Satır sütun ya da hücre eklemek için. Adım2: 1. 4. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur.Hafta yazın 2. 4. A1 Hücresine 1. 3 Nolu sütunu genişletin 221 . "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın. çapraz biçimde fare kaydırılır. 1. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. Yani Insert/Cells.Rows. 2. "Tamam" düğmesine basılır. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. 5. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın.c. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip. 2. Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır.

Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. "Hizala" sekmesinde. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. 1. 2. 4. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için. 2. 1. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. 3. 3. 5. KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. 6. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. 3. 2. 4. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın.Adım3: 1. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 1. Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. 5. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın. 222 . Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. 6. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. 4. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın. 5. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın.

Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin. açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın. 2. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. 1. aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. Etkin hücrenin değeri. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. 4. Ayrıca. 5. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın. 223 . 3. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. Tabloda görülen bütün verileri girin. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. formül çubuğunda görüntülenir. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size. 3. SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. sadece biçimleri farklıdır. bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. 1. Metni yazmayı bitirince. 2.Aynı işlemleri. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır.

Birinci satırdaki değerleri girin. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat". C1 hücresine gelinir. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. 224 . "Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz. 3…. 4. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı. 2. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. Tarih. bunu sağlamak için.. ya da 2. hücre "Ocak" değerini içeriyorsa. Şekilde görülen verileri girin. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin.07. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. Hücre. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. Đlgili hücreleri seçtikten sonra. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. 2.gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak. 2. Mesela 18. 6…. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir.2002 2. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. Bunun için: 1. Örnek olarak. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın. imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. Örneğin. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz. enter tuşuna basılır. Açıklamayı Düzenleme 1. FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir.

Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. 4. 3. 1. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. 2. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. 2. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. D5. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın. 4. Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın.Bunun için. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. Bunun için. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için. D4. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. 3. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. Bu gibi 225 . FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. Bu işlemi. 1.

Otomatik Toplama: Excel. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır.durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. 226 . Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Hücre Erimi olarak belirtilir. Hücre erimlerinde. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır. Bu amaçla. Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir. Excel. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar. Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız. Excel. sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır.

< <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu". Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2. yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz.parametreyi geriye döndürür. 2. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri.EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız. parametre olarak verilen bilgiyi. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . 3. 4.

Örnek.IF(A2<70. değilse 0 yaz. 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8. Bu fonksiyonun en büyük avantajı. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu. "EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1."ILIK".2) formülü kullanılır. Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar.EĞER(A2<70."SICAK")) =IF(A2<20. değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar.C2=2).1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say. Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır.C2=2)."SOĞUK". değilse 0 yaz.1)".1. 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 . B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8. Örneğin.1."SICAK")) DĐKKAT! 1. "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8."SOĞUK".0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz.=EĞER(A2<20. "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1."ILIK".0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. 3. 2. uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır.

Satırdaki değerler sabit kalsın."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25.IF(E2<70. B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz.IF(E2<45. 229 . B$2: 2.sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin.IF(E2<55.2.IF(E2<85. 3.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2.0. 1.1."KALDI".4. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla.3.

Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır. muhasebe bilgileri olabilir. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır.B5:B10) topla. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır. 230 ."<10". Microsoft Office ailesi içinde yer alır. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. GĐRĐŞ Microsoft Excel©. -Çalışma Ortamını Tanımak. NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir.C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla. A8 hücresindeki değer.Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8. aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9. -Yardım Almak. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. I.05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak. A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır. Excel. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. finansal hesaplamalar olabilir. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur.

Programs işaret edilir. araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır.A. ya da. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 . Ardından Microsoft Excel seçilir. Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. II. Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. Bu ortam üzerindeki menüler. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra. çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir.

232 . Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. koyu yazma vb. Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir. Yazı fontları. Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz.Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. Örneğin File (Dosya). Bu işlem için View menüsünden. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır. Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). Microsoft Excel 2000. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz. biçiminde verilir. Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. Ayrıca büyük harf (CAPS). verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir. Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. Book2. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. Sayısal (NUM) vb.

Bu düzen bir matrise. Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan. satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. Worksheet A'dan Z'ye. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 . 65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. sütun seçmek. Her sütunun üstünde yer alan. sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. A.Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. Bu alanların kesiştiği yer ise. satır seçmek. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası.536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. Excel'in temel çalışma ortamıdır. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır).

. . . . Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 . . . . . . . . Yani sol üstteki birinci hücre A1. Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır. . . . Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder. sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır. .

Çalışma kitabı. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. A. Hesaplama yapacağımız veriler. 235 . Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. Bu kutular A1. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. I. Bu gösterim biçimine referans denir. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. çalışma kitabı bir kitap. çalışma sayfalarını içerir. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. B. -Veri Girmek. Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder. DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak. ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. K15 gibi adreslerle gösterilir. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. II. A2. ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır.

Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz. ortalamalar. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz. artışlar.Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 . Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez. azalışları ortaya çıkardığımızda. yıllar olarak düzenlediğimizde. Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda. aylar.

SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir.Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A. Veri Girişi: 237 .

Eğer sayfa adları içinde.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. Bir hücreyi tıklatmak. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. düzeltilmesi. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını. 238 . verilerin girişi. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. III. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır. o hücreyi aktif hücre haline getirir. ĐPUCU: Aktif hücre. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. istediğiniz sayfanın adını göremezseniz. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. silinmesi. seçilmesi. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın. VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.

Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin. bu işlemden vazgeçmek istediniz. B. Bir hücreye veri girecekseniz. Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır. sonuncuya kadar sürükleyin. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. Alanın ilk hücresini tıklatıp. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. Sütun başlığına tıklayın. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak. Ardından işlem yapmak gerekir. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir. Örneğin bir silme işleminin ardından. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. kopyalayacaksanız. biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. taşıyacaksanız. boş düğmeyi tıklayın 239 . -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. son satır ya da sütunu seçin.A.

C.Edit (Düzen) menüsünden. 4. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek. KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. 1. 4. Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. 1.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir.Taşınacak alanı seçin. Copy ve Paste düğmelerini kullanın.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir. 3. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. Copy (Kopyala) komutunu seçin. diğer bir sayfa. Hücreleri daha uzun bir mesafeye.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin. 2.Edit (Düzen) menüsünden. 2.Kopyalanacak alanı seçin. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir. 3. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir. -Hesaplama Yapmak 240 .Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir.

Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız. I. miktar. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. tarih ya da bir de sözcük olabilir. 2002 yılının satış. 241 . maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. hizmet süresi gibi. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler. Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. Örneğin satış miktarı. Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. ya da personel adı.-Temel Fonksiyonları Kullanmak. Örneğin ürün adı. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır. Bir sabit değer bir sayı. faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir. A. fiyatı. adresi gibi. VERĐ GĐRMEK Hani. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. Sayısal bilgiler ise adet.

Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar. Bir faiz hesabı. Metin verileri ise sola yaslar. bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır.farukcubukcu. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 .com adresine bakınız. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla. B. Daha fazla bilgi için www.

Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin. Yazılan formül. AVERAGE . Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır. Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye. çıkana B1'i ekle. ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir. çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar.A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. Bunlar hücreler (hücre adresleri).TOPLA. sabit değerler. 243 . fonksiyonlar (SUM. operatörler (işleçler). Bir formül girmek için: 1. formül çubuğunda görülür. sonra C2 ile C5'i çarp. Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla.

Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir.(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. -F2 tuşuna basmak. Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır. C. Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) . Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir. NOT: Bir formülü. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır.2. -Hücre üzerinde çift tıklamak. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. 244 . Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir. Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz.

çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak.Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. Bir formül. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak. standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar. FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. 3. 1. Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. Fonksiyonları. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. 2. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak. Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 .

-Insert (Ekle) menüsünden. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi.Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Metin bazlı işlemler. sağ taraftaki Function Name altından seçin. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. Kullanıcı 246 . Veritabanı işlemleri. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Đstediğiniz fonksiyonu. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. Mantıksal fonksiyonlar. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın.

2. Microsoft Excel'i başlatın. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın. Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir. Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. Yada araya metin ekleyebilirsiniz. F2 tuşuna basınız. 3. Hücreye tıklayınız. 2.

Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın. Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin. Daha ileri gidelim. Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi. Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın... Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın. Gelir bütçenizi de ekleyin. 248 ..

Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır. Grafik başlığı. GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik. Grafik (chart). Grafik tipi seçilir. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı. Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri. Yerleşim şekli seçilir. Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra.Veri alanı seçilir. Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1. Grafik alt türü kutusunda görünecektir. Ardından. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. 3. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir. 4. Veri alanı seçildikten sonra. -Grafikleri biçimlemek. I. Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. eksen etiketleri. 2. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık. gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. verilerimize yorum ekler.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek. çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. A.

ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır. Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir. ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 . Örneğin USD kurunu takip için.Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder.

Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir. serilerin sırası belirlenebilir. Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir.com adresine bakınız. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır.Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. 251 . Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz.

Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar. GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi. Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 . özellikleri yeniden ayarlanabilir. GÖZDEN GEÇĐRME 1. Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3. 2.B.

Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye. Fonksiyonları. SUM. ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. -Fonksiyonları Kullanmak. AVERAGE (TOPLA. 253 . FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız. herhangi bir formülde olduğu gibi. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. I. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. Bir formül. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır.

Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3). Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. 254 . =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Bunun yanı sıra finanstan. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. A. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Metin bazlı işlemler.45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Veritabanı işlemleri. Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar. çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir. Mantıksal fonksiyonlar.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. =DATE(yıl. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. Daha fazla bilgi için www. B. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır. II. sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir. gün) =TARĐH(yıl. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Đstediğiniz fonksiyonu. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. ay. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra.com adresine bakınız. araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar. SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler.farukcubukcu. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. ay.NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. 256 .

=NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir. =TODAY() . dakika. 257 . NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır. INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar. bitiş anı da 0. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün. TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır. ay. Bir günün başlangıç anı 0 ile. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir. =TIME(saat.TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir.9999 değeri ile ifade edilir. yıl ve saat olarak verir.

7) ya da =ÇARPIM(3. 258 .=INT(2.7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir. =PRODUCT(3.34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar.

ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur. Payment (ödeme) fonksiyonu. 1) =YUVARLA(42.72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler).789. hane sayısı) =ROUND(42. Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. 259 . belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar. =ROUND(sayı.=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir. =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır.789. 1) Sonucu: 42.

-400000000) III. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın. 4. Ay ortalamalarını. faiz. Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 . INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin.=PMT(ana para. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12. 2.12. 3.

VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz. ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar. Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. A. sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar. Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. 3. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır. Adına göre.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2. -Sıralama ve alt toplamlar almak. VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi. I. soyasında göre vb. Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek.

(ya da sıralanacak verileri seçin) 2. Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin. 262 . verinin biçimine değil. Excel alfabetik sıralamayı kullanır. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin. OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın. Sıralama işlemi: 1. Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada.Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın. taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. 3. 4.

Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B. 2.com adresine bakınız. Daha fazla bilgi için www. Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir. Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1. Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir.farukcubukcu. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek). Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Column2 olarak görülür. Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır. Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. 263 . Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.

Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken. sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın. illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları. Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin. All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için.3. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir. Filtre kutularında o sütunun değerleri. Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir. UYGULAMA 1. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir. sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın.

-Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak. PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. 2. 265 . I. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. Sıralamanın yararları nelerdir? 2. Bu özelliklerin yanı sıra. GÖZDEN GEÇĐRME 1.Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan.

Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür. Verileri gruplamayı. Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. Özet tablolar.farukcubukcu.Pivot tablolar (Özet tablolar). Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. count (say). alt toplamlar almayı sağlar. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir. Ardından Next düğmesine basın. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. sum (topla). NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . Đkinci adım. Daha fazla bilgi için www. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir. BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için. Başlamak için. Çıkan iletişim kutusu. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.) yaratılan veriler. A.com adresine bakınız. toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir.

Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 . Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur. Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda. Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir. Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir.

1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir. ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın. 268 . UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde. Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir.

Web klasörlerin erişmek. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak. Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın. 2. Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2.GÖZDEN GEÇĐRME 1. Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. A. 269 . Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. I.

Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. Daha fazla bilgi için www. Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın.com adresine bakınız. Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir. C. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir. Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. 2. 3.farukcubukcu. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır. 270 . PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak.B. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın.

. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir. . Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere. Ayrıca. A. NOT: Makro. Internet üzerinde arama (search) düğmesi. bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi. Đşte makrolar sizin için. Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. -Makrolar çalıştırmak.D. örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. Özellikle. kanallara erişim sağlanır. WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Satışlar tablosu gibi. 271 . Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. I. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz. DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak.xls) olarak kaydedin. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (.

. B. 3. ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. makronuzu XLStart klasöründeki. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına. 6. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Örneğin "AyToplam". Personal Macro Workbook a kaydedin. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. 5.Makro kaydetmek. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . 272 . aynı bir film kaydı gibidir. Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. 2. Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. 4.

UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 .Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Macro Name (Makro Adı) kutusundan. ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır. Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın. MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip. 3. 2. Tools (Araçlar) menüsünden. Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1.C.

Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. Hücre erimlerinde.Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Hücre Erimi olarak belirtilir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat . Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Otomatik Toplama: Excel.

Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir. Save As Html.Dosya Açmak. Resim 1. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1.1’de yer almaktadır.4) (Resim 1. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.4) Menüde Save.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır.(Resim 1. Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel. sütunlar ise harflerle belirtilir. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Resim 1. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. Save As.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Kapatmak.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 . bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Resim 1. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. Resim 1. (Resim 1. Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır.üstüne güncelleme yapar. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır.Hangi yolu kullanırsak kullanalım. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. 276 . Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. Book2 gibi isimler verilir.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Save As ise. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.

Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. 277 .7) Đkinci yol. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. 2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.(Resim 1.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. gibi. (Resim 1.. Örneğin basılan sayfanın başlığı. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. Resim 1. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Resim 1. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın.

Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Excel ondalık kesrini virgül (.455. Tarih. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın.) olarak gösterir. gerçek ra kam 3. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz.00 olarak görünecektir. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Para Birimi. kenar boşlukları.##0. Bazı hesap tablolarında TL. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Bu durumu düzeltmek için. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. üstbilgi ve altbilgi alanları. kılavuz çizgileri default olarak geliyor. hücre veya hücreleri seçin. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Genel. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin.00 olarak gösterilir). 345. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 . 5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz.455.00 $ yazdığını göreceksiniz. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Sayı. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. ancak hepsini değil.000. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar.00 seçeneğini işaretlemişseniz. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden.

Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız.) işaretleri ile gösterilir. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur.XLT adıyla kaydedin. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK.klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP.… olarak isimlendirilmiştir. binlik hane ayracı nokta (. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Aslında bunu Windows 95 belirler.). Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. Ondalık ayracının nokta. Sayfa2. 10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 . yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek.XLT adıyla kaydedin. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız.

Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Yapılacak iş. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. Bunun pratik yolu ise. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım.Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. #REF! Excel. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. Bu. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. Örneğin mart ayı toplamı. Bu. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. 280 . Örneğin. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. #AD? (#NAME?) Formül. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir.

içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. 9… veya Ocak. imleç ok işareti halini alır. Mayıs. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız.Cells c. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. 7.… gibi). geri kalan hücreler (3. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir.Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. yani ayni alandan iki tane olur. seçili alan kopyalanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. 4.Cells c. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. Nisan. Mart. haftanın günlerini. Diğer hücrelerin (Şubat. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz.Value=Ucase$(c. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. 5. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Fahrenhaeit.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız.…) olarak dolar. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. bkz. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. 5.Value=Lcase$(c. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Fahrenheit'ı 281 . 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. 3. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Sadece gün.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. 95 no'lu püf noktası. Mart.

"gal") =ÇEVĐR(30. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN. "w". Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin.Celcius'a. 282 . <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. "C") =ÇEVĐR(C12. Bu işlemin en pratik yolu ise. "kg") =ÇEVĐR(78. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. "F". çizginizi çizin. Çizginin renk. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. litreyi galona. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. "lbm". Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. =ÇEVĐR(1. 22-HIZLI KOPYALAMA. "lt". Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. 20-OTOMATĐK TOPLAM. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz.

tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. ve Bağlama. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Tamam düğmesine tıklayın. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. hücrelerin tümünü seçin. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Gömme. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Bunları da Bilin!. Tablo Yapıştırma). Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir.23-FORMÜL KOPYALAMA. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. bunu tek sayfaya sığdırmak. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Gömme (Embedding) işleminde ise. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. xx. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz.

Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Sağ tarafta. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 . Sayfa2'de ise çok benzer. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. ilk hücreye başlığınızı yazın. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. 30-BAŞLIK ORTALAMA. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın.Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. sayı adedi. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. 31-TABLO YAPIŞTIRMA. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Bu kamera düğmesidir. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin.

) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar.45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Grafiğin renklerini.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. Bu sekmeler. 2. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . ilk matrisin sütun sayısının. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Grafiğin üzerine çift tıklayın. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip.5 olur. Bunları doldurun. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. yoksa fonksiyon döngüye girer. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. Bu yüzden. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. 4. yuvarlanmış rakam 3456. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. adımı çıkacak.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız. 5. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. ve 3. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. bu tercih size kalmış. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Ancak. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Excel'i yaratanların bir azizliği. Örneğin 3456. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. bir sütuna sayıları girdiyseniz. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz.

XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz.Formula=c. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın.bir kitap (workbook) açın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. 39-OTOMATĐK BĐÇĐM. RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM.Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. FORMÜL OLARAK DEĞĐL.) Dosyayı PERSONAL. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız.C ells c. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 . Excel'i her açtığınızda PERSONAL. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Tabii. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. 40-ROMEN RAKAMLARI. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız.

Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. Hesap makinesi programı açılacaktır. 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Eğer sayfayı kopyalamak. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın.(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. satıra kopyalamak istiyorum. — Komutlar bölümüne gelin. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. bütün yapacağınız önce hedef. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Đşte bu kadar. Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor.

Replace "~*". Ctrl + S tuşlarına basın. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar.. 3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın. Bundan böyle. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Sub arabul() Selection. 4. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor.15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor. Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. " " yazın. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. 288 . kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. 5. 6. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek.Replace "~*". Alt + F8 tuşlarına basın. 2. Burada iki satır arasına Selection. Mart vs. çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar. Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız. fare düğmesinden elinizi çekin. " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Dosyayı Personal. Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın. Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız.

Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız. Buradaki örnek. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Excel otomatik olarak açılacak. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. 3.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. 48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil. 1. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. Sağ fare düğmesine basın. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. listeden Düzen 289 . Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. Böylece grafiğinizin formatını. Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. 2. Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler.

(Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. Dosyanın açılabilmesini. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz. dosya sadece okuma modunda açılır.komutunu seçili duruma getirin. 5.. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek. Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur. Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz. 290 .. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. Asıl yapmak istediğim. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. 4. Sadece ilk şifre kullanıldığında.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. makinemdeki fontları düzenleme. Burada iki şifre kısmı vardır.. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi. Excel belgenizi hazırlayın. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın. ikinci şifre de istenir.. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın.. ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir. fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. Ancak makinenizde Word de varsa. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin. Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun.

Şekildeki program kodunun ilk satırı. Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor.) Excel 97 de böyle bir sorun yok. Böylece. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini.162 Arial Tur.0=Arial. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin.INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz.. Bu makro.162 Arial.INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte.162=Arial. Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok. Courier fontlarında) FAX-WORKS. 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz. yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman. 291 .0=Arial.) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Konuyu bilgilerinize sunar. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur). Arial Tur. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.INI'den aldığını söylediler. FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez. Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara.162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler. For Each döngüsü. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok. Rapidd Comm. Arial. Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm.(örneği sadece Arial için veriyoruz. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için . Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir.0\Word\Options bölümünü açın. Faks yazılımında da karşımıza çıktı. For Each döngüsünün devamındaki komut. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından. Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var.

Find(What:=Application. — Bu değeri 8192 yapın. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin. Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor. sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın. After:=ActiveCell). Makroyu çalıştırmak için. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor.Active 292 . — Regedit programından çıkın.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın.Max(FindArea). 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var. — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın. Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil. Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. FindArea. araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz. Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum. Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız. 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. — Bu değeri 1 yapın. — Regedit programından çıkın. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz.0\Word bölümünü açın.

Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri.Tamam düğmesine basın. Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın. Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın. Sıra. 4. fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. Grafik ekrana gelecektir. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor. Sihirbazın 3.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin. Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur. Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. bırakın. Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. 5. Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. saat aralıklarını belirlemeye geldi. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Özelleştir penceresini kapatın. Kategorilerden ' formlar' ı seçin. Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Son bir şey kaldı. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. 2. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz. Bunu.

l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın. Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. Aç düğmesine basın. Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor. isimler seçili duruma geleceklerdir. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın.0 Türkçe kullanıyorum. Excel 5. Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum. Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz. Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun. Bu araç 294 . Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır.XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). 59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. en son sürümünü kullanmanızdır. bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor.

"krank mili". Ancak benim bir isteğim var. bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır."Amortisör". Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör"."sibop". sadece sayıları görmesini istiyorum. Ancak onun formülleri değil. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz. 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2. Adı da =ELEMAN() bu formülün.. 2.. Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor. Birinci kolay. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin. Bu işin bizlere göre en kısa yolu. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor. Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim. 295 . Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin. Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var. Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman."liste1". Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum. Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir.. Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım. 3 ve 4 olsun. "sibop". Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci. üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım.. Bunların parça numaraları da sırasıyla 1."mitsubishi kriko") olacaktır.) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık."liste2". Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın. Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var. Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım. Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak. hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem. Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim.

Sub buyharf() For Each c In Selection. büyük Đ harfini küçültemiyor. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 . Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız. Sub kucharf() For Each c In Selection. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum.Value) Next c End Sub hemen altındaki. Bunun için yapacağınız şey öyle. Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum. Sub Form2val() For Each c in Selection.Cells c.value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum.Value = LCase$(c.Value = UCase$(c.Cells c. Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını. Bir küçük problem var. Gerisi otomatik. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Ne yapalım. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor.Cells c.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor. Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız.formula=c. eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum.

Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 ."ahmet". ödevlerimde kullanabilirim. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin. TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor. Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . boş değilse YANLIŞ değerini alır.gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor. Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. Şimdi. Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti. Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim. E3 hücresi için de problem yok. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın. bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin.

Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var.INI dosyasında oluşturuyorsunuz. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor. Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. Onun da QPW. 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 .Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz. E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Örneğin Çalışanlar=Serkan. Bu problem 123 for Windows’da da var. Quattro Pro for Windows’da da. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. 1-2-3'de "Fill by Example". Listeniz hazır. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Excel 5.INI isimli bir dosyası var. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Excel'de "Auto Fill". Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor. Fulya. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz.

Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum. Örneğin ' C:\ocak 98\rapor. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. günü birinde işinize yarayabilir. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. 299 . size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. Bu arada. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum. bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin.olarak çalınıyor. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. Eh. bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Eğer Excel'de çalışıyorsanız.

Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. Bu işlemi. Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor. Artık bunlara gerek yok. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi. Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. Burada isim verilen alan.B30) veya @SUM(TOP) ile. Ben.Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın. 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor. 2 ise "veli" yazılması gibi. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz."ali". Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık."veli". 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum. örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 . o zaman da "yok" metni görüntüleniyor. Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor. Bunu nasıl başarabilirim. eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Örneğin bu sayı 1 ise "ali". doğruysa.EĞER(A1=2. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz."yok")) şeklinde olacaktır. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz. Resim her şeyi anlatıyor.. Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1.. Đsmi TOP olan B1. yanlışsa) şeklinde kullanılır. EĞER formülü EĞER(karşılaştırma.

bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. Öyle bir formüle ihtiyacım var ki. Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz.B1) şeklinde. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü. 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Yani diyor ki. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Formülü =INDEX(Değerler. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. B1 hücresine "ali" yazılmış.ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. Formülün işleyişine gelince.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 . 74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. Bunu nasıl başarabilirim. MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur.yazılsın. Bu formülün iki parametresi var.

Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. 5. Bu seçeneğin üzerine gidin. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. Ad bölümüne tıklayın. 4. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. 3. kulp denilen. Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. 2. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. 80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. bir gizleyebilirsiniz. ENTER tuşuna basın. Đşte bu kadar. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. sadece ilk iki veriyi girin. Excel’de bu işin de bir kolayı var. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. Eğer sadece tek hücre seçerseniz. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir. 79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. otomatik olarak günler arttırılır. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Fakat bunların sütunlara 302 . düğmelerden devam edelim derim. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. sol fare düğmesine basın.

— Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın. Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın. alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3."")) formülünü girin. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. Bu işi. Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir. Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. eğer #. Biz.. — 3. — Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin.##0. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum.sığması zor oluyor. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz.##. Đşte median değerleriniz! 303 . ifadesini yazmalısınız. Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler.0.1*kal_sure. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek. 6.adımda. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin.

Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar. Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. Belgeyi açtığınızda. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. 82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba.Bu örnekte. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . oraya sonra döneceğiz. siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. Word ile bunu başarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. Benim ise farklı bir isteğim var. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar.

Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin. Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın.karşılaşacaksınız. Geçmiş olsun. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım. Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın. Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Şimdi Internet'e bağlanın. Şimdi dosyayı kaydedelim. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. Excel programını açın. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın. Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Office kurulum programı çalışacaktır. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir. 2. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek. bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir. 313 . Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin. 3. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce.Araçlar menüsünden Makro komutunu. Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz. Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz. yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız. bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz. buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. Makro Kaydet penceresinde.Makro Kaydetmek .Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın.M.Temel Korkmaz 1. yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız.

Makrolar Makro Çalıştırmak . komutunu tıklayın. Araçlar menüsünden Makro. buradan da Makrolar. Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik.) 314 . Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi.Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz.. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın.M. Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık. Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın. Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin.Şekil-2 4.Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir. (Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi..

Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay. 315 . Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. makro kaydetmek demek. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler. Excel bunun için size imkan sağlıyor. Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. Yine de seçim sizin. Makrolar Makro Düzenlemek . Makroyu kaydettiniz. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız.M. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz. Tabi. Doğru. Her defasında makroyu çalıştırıp. sizin de fark ettiğiniz gibi. hazırlanmış. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. makroyu hazırlarken. Şimdi. Pekala. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. bitmiş ve kullanılmış. başka bir dosya açtınız. Yani. Ama yine belirtiyoruz. kayıt işlerini yaparken. Diğer. oluşturduğunuz makro. Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz. Şöyle düşünün.Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda. unutmayın ki makro. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. Nedenini biliyorsunuz. Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız.

. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir. Yeşil ve Siyah. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek. mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız. Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır. 316 . Programa dahil edilmezler. Olmazsa. Mavi olan kısım. gelelim hatanın düzeltilmesine. 2. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz. Bunlar sadece bilgi verirler. 1. Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez. Mavi. satırın başında bulunan (') işaretidir. yazının yeşil olması değil.Araçlar menüsünden Makro komutunu.. Programın aslını oluştururlar. Kabaca söylemek gerekirse. Bu arada tabi ki. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. programda yok demektir. buradan da Makrolar. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. Tıkladığınızda. Visual Basic diline ait bir komuttur. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. Bu kısa açıklamalardan sonra. Buradaki asıl ayırt edici özellik.Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. komutunu tıklayın. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz.

Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. virüsler. Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür.FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün. Excel sizi bu konuda uyarıyor. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür. Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi. Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Makrolar Makro Uyarısı . “mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin. Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 . ActiveCell. Herhangi bir arkadaşınızdan. Đşte.Select ActiveCell. Makrolar Virüsler . Pencereyi mutlaka okuyun.M. program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır. Unutmayın ki. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan. ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. Klavyeden “M” harfini girin. Range("A6"). Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor.Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir.FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin.M. makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz. Bu bir uyarı penceresidir. Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz.

Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi.Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın. güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir. Bu tür bir koruma istiyorsanız. 318 . Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz.M. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz. Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan. virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir. 1. Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. 2. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . Ancak. yapmanız gereken şey çok basit. 3. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz. makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. Dolayısıyla. makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz.Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın.Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın. Mesela Kısayol Tuşu. Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar.

Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz. Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin. Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın.B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin.Yeni Makro Kaydet. 2. 10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin. Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük. 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin. 4.Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi.M. Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır.. Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak. 3. Tamam düğmesine tıklayın. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın. komutunu çalıştırın.Makro1 Çalışma Kitabını açın. Adınızın sığacağı kadar. Boş bir çalışma sayfasına geçin.. Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak . 1. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın. 319 . 8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın.Fare ile B2 hücresini seçin. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın.

Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar.ShrinkToFit = False . 320 .. Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar.Bold = True Selection. Temel Korkmaz olarak girdik.WrapText = False .Interior .Font. Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.Italic = True Selection.Pattern = xlSolid End With Selection. programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır. biz adımızı M.ColumnWidth = 22. Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır.HorizontalAlignment = xlCenter . Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık. Temel Korkmaz" Range("B2").Select Columns("B:B").M.AddIndent = False .Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .Font.57 ActiveCell.xx. Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır. Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir. Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi.Select Selection. Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın. Tek fark. komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz.Orientation = 0 . 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa.ColorIndex = 1 . Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx.VerticalAlignment = xlBottom . Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar . 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun.12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin. Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”.MergeCells = False End With With Selection.Font.Font. ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur.xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2").ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım.FormulaR1C1 = "M..

Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti.Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir. Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur. Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar.Font. Örneğimizin 14. Geçerli sütun genişliğinin 8.Orientation = 0 . With Selection . Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı. sütun genişliğinin 22.Pattern = xlSolid 321 . Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır.WrapText = False . Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz. Selection.ColorIndex = 1 .Range("B2").Font. Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti. With Selection. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında. ActiveCell.ColumnWidth = 22. KĐTAP’ında anlatmıştık. bu defa bu satır koda eklenmiş oldu. VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır. Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır.Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular. HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır.FormulaR1C1 = "M.VerticalAlignment = xlBottom . adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik.Font. kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman. Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi.MergeCells = False End With With–End With deyimi.Interior . Range("B2").57 B sütununun (sadece hücre değil). Columns("B:B"). Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler. Selection. Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde.57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır.ShrinkToFit = False . Selection.Select Makroyu hazırlarken 6. With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır.43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1. Adımda Eter tuşuna basılmıştı. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için. bu hücreye ait olan işlemlerdir.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar.HorizontalAlignment = xlCenter .

Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. her kullanmak istediğinizde. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama . 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın. 322 . Evet. Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak.End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1. 2. şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. Excel. Tabi ki bu düşünce.Font.. oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz. 1. makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu. Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da. renk olan siyahın olduğu anlatılır. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz. Hem de hata yapma olasılığı var.> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. Seçim size ait. baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun. yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1.. Oysa. buraya kadar olan kısımda. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz. Araçlar> Makro> Makrolar.M. cildi mevcutsa. 1-Araçlar>Özeleştir. 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak.ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın.. Selection.. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır.

. Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin. Araç Çubuğunda yerini aldığında. için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin. Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. 7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın. düzenlemek vs.. Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin. Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin. 323 . komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler. Makro Ata. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken..5-Düğme.

Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim. 324 . komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden. Makrolar Makrolarda Adres . Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil. Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek . Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz. Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz. Mesela.. Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz. silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor.M. Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır.M. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar. Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir. 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın.8-Tamam düğmesine tıklayın. Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır. Fakat makroyu çalıştırdığımızda. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir. Temel Korkmaz Aslında bu konu. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil..” Evet. Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın.

çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. Başvuru. B7 hücresine kopyalanmıştır. D sütunuyla 50. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. satırdaki hücre A. A1 gibi hücre başvurusu. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. dış başvuru denir. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. sütundaki bütün hücreler H. satır ve B. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. uzaktan başvuru denir. Ayrıca. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Aşağıdaki örnekte.2. göreceli başvuru denir. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. Bir hücreye başvurmak için. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. iki nokta üst üste imi (:) girin. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. 325 . Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. Bu işleme. başvuru örnekleridir. Örneğin. B7 hücresindeki formül. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. satıra kadar olan bütün hücreler H. sütun harfini. Buna başvurmak için A. =A5 formülünü içermektedir. satırdan 20. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi.satıra kadar olan hücreler 15. B6 hücresindeki formül. Varsayılan olarak. D50. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. hücrenin tam adresi. Microsoft Excel . Aşağıdaki örnekte. Başvurularla. Aşağıdakiler. biçimini alır. sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. arkasından da satır numarasını girin. Bir hücre aralığına başvurmak için. Örneğin. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. sütun ve 10. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık. Microsoft Excel. Göreceli başvuru kullanma. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. sütuna kadar olan hücreler 5. satırdaki tüm hücreler 5. satırdan 10. B6 hücresi. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. sütun ve 10. $B$1 vs. mutlak başvuru $A$1. sütundan E. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. sütundan J. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz.

aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz.Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. formüle. B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır.. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. komutunu tıklayın. çoğaltılmış formül. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi. Örneğin. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok. Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. Tek fark makroyu kaydederken. formülünüz A5 hücresini. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. Tamamen birbirinin aynısı. çoğaltılmış formüllerde ayarlar. bir mutlak başvuru kullanın. Biz D6 326 . o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). Hücreleri taşırsanız. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. C8 hücresine kopyalarsanız. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz. Kopyalanan formüller. Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). Sonra hücreleri yeniden kopyalayın.. göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. her iki başvuru da değişir. Örneğin. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın. Bununla birlikte. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. Tamam düğmesini tıklayın. çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. 4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. Bu formülü. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. örneğin. buradan da Yeni Makro Kaydet. özgün formüllerdeki başvuruları. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun.

Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık.FormulaR1C1 = "M.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .57 ActiveCell.ShrinkToFit = False .Columns("A:A").Font.Pattern = xlSolid End With Selection. Aşağıdaki görüntüyü aldık.Interior . ActiveCell. Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz.Bold = True Selection.Italic = True Selection.Select Range("B2"). Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi.ColorIndex = 1 .Select Selection. Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var. 1).EntireColumn.Orientation = 0 . Fakat.WrapText = False .VerticalAlignment = xlBottom .ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda. 1).MergeCells = False End With With Selection.Font. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı. O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek.Range("A1"). Temel Korkmaz" ActiveCell.HorizontalAlignment = xlCenter . başvuru tipini değiştirdik.hücresini seçtik ve çalıştırdık. Evet aslında aynı makroyu yazdık. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki.Font.Offset(1. Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş.ColumnWidth= 22.Select 327 .Font.Offset(1. ActiveCell. bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir. Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi.Range("A1").Select ActiveCell. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır.

ActiveCell. Temel Korkmaz" ActiveCell.57 ActiveCell. Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.57 Columns("B:B").ColumnWidth = 22.Elektronik tablolama programları B. Temel Korkmaz" ActiveCell.Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında.Kelime Đşlem Programları C.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A.EntireColumn.FormulaR1C1 = "M.Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B.Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.Columns("A:A"). bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır.FormulaR1C1 = "M.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C.ColumnWidth = 22. Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.Excel’de grafik çizilebilir ? D.Đşletim Sistemi Programları D.Select Range("B2").Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. Resim 1. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır.Temel Bilgiler Microsoft Excel. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır.4) . sütunlar ise harflerle belirtilir. Resim 1.1’de yer almaktadır.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir.(Resim 1.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda. Resim 1. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.

Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. Save As Html. || Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1.(Resim 1. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1.4) Menüde Save. Save As ise.Hangi yolu kullanırsak kullanalım.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Book2 gibi isimler verilir.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. (Resim 1.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. Save As. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. .

.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır.7) İkinci yol. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız.Resim 1. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. (Resim 1. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. Resim 1. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. (Resim 1.

9) ve fontu değiştiren komutu uygularız.. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha. B2 hücresine ‘Çağdaş. yüksek.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır. (Resim 1. veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür. (Resim 1.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz. . Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir. Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. kaliteli.Resim 1. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda.’ yazalım. başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir. sayı veya formul girilebilir. (Resim 1. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin.10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız.9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama.

13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir. yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır. Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz.11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir. (Resim 1. hücreye yeni bilgiler yazarak .(Resim 1. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli . Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır. eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir. || (Resim 1. TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar. Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak.13) Resim 1. Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz.12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz.

CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. Taşıma işleminde de olduğu gibi.14 yapıştırılabilir. COPY düğmesinden de ulaşılabilir. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması.yöntemler kullanılabilir. İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur. seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1.Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir.1) .(Resim 2. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. PASTE komutunun uygulanması için. Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir. Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur. EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir.

Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir.2) Resim 2. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır.3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir.2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi. sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir. çoğaltılabilir. Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa . Kalın. A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir.1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. gösterilmesi .2 Resim 2.Resim 2. Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir. Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2. (Resim 2. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir.2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir.

(Resim 2.3 Single.(Resim 2. sayılar ise sağdan hizalanırlar.5 . Resim 2. Ya da.5) Left sola hizalar.Justify iki yana. altı tek çizgili . || Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de. metinler soldan. Right sağa hizalar. Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder.4) Resim 2. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır. Center Across Selection hücreler arasında hizalar. çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir. Double altı çift çizgili yazmak içindir. Ancak hücre içinde metinlerin sağdan. Center ortalar.Resim 2. Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir.

5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise.5 kullanılır.6) (Resim 2. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini.6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına. Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir. hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir. yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır. None. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır. inside ile de içine çizgi çekilir. (Resim 2. || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. çift çizgi mi… olacağı belirlenir. Bir hücrenin üstüne. Line style ile çizginin düz kesik. Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir. Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir.7) HIDE komutu .

satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır.Satır ya da sütun eklemek için. Insert menüsündeki Cells (Hücre).ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir. çıkarılabilir. (Resim 2. Bir hücreyi.8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip.7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği. Row (Satır). satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir. || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak . Resim 2. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir. Column (Sütun) komutları kullanılır.8) Resim 2.Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir.

Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor. İstediğiniz . || Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız.Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. Excel bu değişimi yapabilir. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır. || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. CTRL+.'e basarak tarihi. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın.Excel’de yanlışlıkla bir hücre. grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman. Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız.

Count. uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız. CountNums. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz. CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin.) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz. Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir. işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz. || Başa dön || Kendinize Bir Not . || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz.

Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır. Açılan pencerede (Resim 2. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin. CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar.Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin. Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin.9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür. Resim 2. Comments&Indicator'ı seçin.9 || Başa dön || . her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz. Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin. Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi. Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır.

11 .Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir..10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir. Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman. Resim 2.10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır. Resim 2. || Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir. Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır. (Resim 2.

|| Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir. First Page Number başlığıyla.(Resim 3. olduğu belirlenir. yazılacak ilk sayfaya .1) Resim 3. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir. kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır.1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb.12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2. Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır. kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla. || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır.

2 Üçüncü bölüm Header Footer. Üst. Excel sayfasının adı. Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir.Seçeneklerin ikiside seçili ise. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar. . Header. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. Resim 3. alt. Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir. Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur.2 İkinci bölüm Margins’ dir. seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider.Center on Page seçeneği. Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır. Resim 3. dosya adı.Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir.

Resim 3. Kılavuz çizgilerini. notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir. (Resim 3. bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir. Seçilen bir hücre erimi. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi. Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz.3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla. varsayılan yazıcıya gönderilir. sayfaların yalnızca belirli .Print düğmesine tıkladığınızda. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir.4 Print komutu kullanılırsa.4) Resim 3. yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir. || Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır.

Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız. Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız. Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın. Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin. Etiketinizi. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz. Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. tıklamak yeterlidir. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. || Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur.

|| Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır.doğruysa_değer. Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir.Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır. hazırlanır. Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir.

2 1. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2.Resim 5. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır. Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler.1 Resim 5.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır. Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler. Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir. . Resim 5.

Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir.Placement : Legend’ın yerini belirler. Show Label : Başlıkları grafikte gösterir. rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır. isimleri göstermez. DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. Show Value : Değerleri grafiğe ekler. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır. Resim 5. Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır. || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise.4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır.Değerler ise çalışma sayfasına .

|| Başa dön || Grafiğin Rengini. || Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır.değiştirilebilir. Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir. || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir. . Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->