I. MAKROLAR A. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. Makro, belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. B. Makro Türleri Makroları, oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydedişinizde; makro, çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz .

II. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı, çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Makro kaydetme: 1. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 2. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Örneğin “Kolon Topla”.

Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır. Diğer karakterler harf, rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Makro adında boşluğa izin verilmez ;boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız ; makronuzu XLStart klasöründeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 4. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. 5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin, ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. 6. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın.. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. B. Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak, yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır.

Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır.

C. Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması; gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örneğin: Bir ay, ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar, hesaplama işlemleri yapan makrolar, grafik çizen makrolar, veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 1. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız, Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. Ok düğmesine tıklayınız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini, Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Replace All düğmesine tıklayınız. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır. 3. Stop Recording düğmesini tıklayarak, makro kaydını bitirin. D. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Microsoft Excel Tool Menüsünden Düğme aracılığıyla Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla Klavye kısayoldan Araç çubuğundan Özel olaylara bağlı olarak

Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. 1. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. Tools menüsünden, Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. 2. Macro Name kutusunan, çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. 3. Run düğmesine tıklayın. 2. Makroyu bir düğme,çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Çalışma kitabınızdaki bir butona ,çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz .Buton, çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Bir nesneye bir makro atama adımları 1. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. 2. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Makro yaratıldıktan sonra 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin.

2. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 3. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. 2. Option düğmesine tıklayın. 3. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. 5. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. 2. Customize komutunu seçin. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. 3. Commands sekmesine tıklayıp, Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 4. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. 5. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. 6. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. Otomatik çalışan makro adları ; Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. E. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek, Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. Tools menüüsünden Macro, oradan da Macros seçeneğine tıklayın .

2. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets.Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir. Sheet.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. End sub ve programın bittiği satır. Sheet.Add satırını Sheet.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Diğer bir örnek; Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”î”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim. What =”î” satırı aranan karakteri, Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir.

Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Replace What:=”ÿ”, Replacement:=”i”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False Cells.Replace What:=”£”, Replacement:=”ü”, LookAt:=xlPart, SearchOrder _ :=xlByRows, MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın. Ardından Visual Basic editörü içinde:

Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir. Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.

belge. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. 1. belge. Nesne kutusundan. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Bu nesneler. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. Nesne Görüntüle düğmesine basın. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. Seçenekler menüsündeki. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Belgeler. nesneye tıkadıktan sonra. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. belge. 2. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. o olaya atanmış bulunan kodları görün. proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Microsoft Power Point. ardından Yordam kutusundan. Düzenleyici sekmesinden. Visual basic düzenleyicinin içindeki. şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Proje gezgini penceresinin üstündeki. nesneye tıkladıktan sonra. belge. Visual Basic for Application. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. rengi. Araçlar. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. A. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. . herhangi bir olay üzerine basarak. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. şablon ya da sunum için bir proje vardır. VBA. Özellikler Penceresi Bir özellik. bir nesneye tıklayın.III. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Kod Görüntüle düğmesine basın. Nesne kutusunda. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Her proje içinde ise. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. Microsoft Excel. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). Bir nesnenin boyu. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Proje gezgini penceresinin üstündeki. Excel içinde yer alır. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin.

Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir.B. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Sub yordamlar standart modüller. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Böylece olay oluştuğunda. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. Property yordamlar ise bir değer döndürüler. vb) belli olayları tanırlar. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. düğmeler. Visual Basic nesneleri (formlar. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir.üzerine gelme. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. metin kutuları. . Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma.

Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. 3. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Sub procedure’ınız hazır. 1. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. 2. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. örneğin Command1_Click. Olay yordamları. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir.KeyDown: Bir tuşa basmak. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. . bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. 3. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı.

Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır. Nesneler (objects). deger2. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. baz. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. çizim. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). Rows (Satırlar). Function UcretHes(deger1. sayfa (sheet). grafik. baz. Cells (Hücreler). Nesne Application Workbook Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı . Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun. Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. bir düğme nesne olarak adlandırılır. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu).Bir sub ise belli bir işi yapar.

Clear ActiveWorkbook. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar. Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. ardından nokta ile metot kullanılır.Size = 34 2.Bold = True Cells(5.Metot ActiveCell.Workbooks("butce").Worksheet Range Chart Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışşma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar . Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Açıklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır. Nesne.Font.Close 4.Range("a1") 1. Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır.Font. Metotların kullanımında nesne.1).Worksheet("ocak").

Activate Range("A1:B5"). Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir. üçüncü. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır.Value 1.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Anlamı Range("A1") A1 hücresi Range("A1:B5") A1 den B5 e kadar Range("C5:D9. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz.Cells(6. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. sekizinci satır Range("A:A. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.1) Değerleri: Range (“A1”). Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D. Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). C. sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. Range (“A1”) Cells(1.1). Aşağıdaki örnekte Cells(6.Font.F:F") A.Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). 1).Value Cells(1.G9:H16") Çoklu aralık seçimi Range("A:A") A kolonu Range("1:1") Birinci satır Range("A:C") A dan C kolonuna kadar Range("1:5") Birinci satırdan beşinci satıra kadar Range("1:1. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir. .1) .Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır. Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1").Select Range("A1").Sheets("Sheet1").C:C. ve F kolonları 2. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür. Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.8:8") Birinci.Value = "Ne haber?" Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar.Delete Range("B5").Range("A1:D5").3:3. A1 gösterimi ile hücre ve aralik.

beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. 3). Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız.Cells(counter. Rows(3). Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir.Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1"). Rows(5)) . ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız. üçüncü.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. birinci satırı döndürür.Rows(1). daha kolay erişim için.Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1).Font. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Aşağıdaki örnekte Rows(1) . Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 3.

Font.Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir. Sub ClearRange() Application. Aşağıdaki örnek MayBook. Sub ClearRange() Application.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır.xls!MyRange" Selection.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Sub ClearRange() Worksheets("Sheet1").Goto Reference:="MyBook.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir. Sub SetValue() [MyRange].ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği. Aşağıdaki örnek MyBook. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") .xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır. Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.Bold = True End Sub 4.xls!MyRange"). Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer.Goto Reference:="MyRange" Selection.Value = 30 End Sub 5.myUnion.xls]Sheet1!Sales"). Sub FormatSales() Range("[Report.Font. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar.[A1:B5]. Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz.

Bold = True End Sub 8. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak.Offset(1.Cells. satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız .ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 6. 3). Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. Sub Underline() ActiveCell.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür.Font. değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz.If c. Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte 3. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. sütunun 1 den 20.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7.Formula = "=RAND()" myRange. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız .tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır.Value < limit Then c. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.ClearContents End Sub . 3).Cells(counter. Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1"). Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Font.Interior.Range("A1:D5") myRange. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir.

yazdırma alanları belirlemeleri ve sayfa sıralama şekilleri belirlenmektedir. Eğer Açma ve Değiştirme parolası konulmak isteniyorsa bu pencere üzerinde Seçenekler düğmesine tıklanarak ilgili alanlar doldurulur. Çalışma sayfası sekmesinin alt başlıkları : Çalışma sayfası üzerinde başlık düzenlemeleri. FARKLI KAYDET : Kaydedilmiş bir dosya üzerine yapılan işlemlerden sonra bu dosyanın önceki hali korunmak istenildiğinde kullanılır. Eğer istenilirse Sığdır düğmesi aktif hale getirilerek yazıların istediğimiz kadar sayfaya sıkıştırılması mümkün olabilir. değilse çalışma sayfası metin görünümünü alacaktır. Bu dikey yada yatay olarak düzenlenebilir. Çalışma sayfası olmak üzere 4 adet sekme bulunan Sayfa yapısı penceresi gelir. Tıklandığında Farklı Kaydet penceresi açılır . KAYDET : Aktif olan çalışma kitabını daha sonra kullanmak üzere saklamaya yarar. Tıklandığında üzerinde Sayfa.EXCEL VE MENÜLERĐ DOSYA : YENĐ : Yeni bir Excel sayfası açmak için kullanılır. Kağıt boyutu : Đstenilen kağıt boyutunun seçimini sağlar. Üstbilgi / Altbilgi . ayrıca Alt ve Üst bilgi için ayrılan yerler belirlenir. Kaydet ile kullanımı aynıdır. Bu seçildiğinde tüm çalışma kitaplarının sıra ile kapandığını görürüz. sol. (Normal şartlarda yazıcıya bilgi gönderilmek istendiğinde bütün çalışma sayfası yazıcıya yönlenir ) Çalışma sayfası üzerinde herhangi bir alan seçildiğinde bu alt başlık tıklanırsa yanında küçük bir menü açılacak . ( Çizgiler görülmeyecektir. ) YAZDIRMA ALANI : Yazıcıya gönderilmek istenen kısmın belirlenmesini sağlar. Ortala bölümünde Çalışma sayfasının sayfaya göre yerleştirilmesi yapılmaktadır. Tıklanıldığında bir Aç penceresi gelir buradan dosya türünü değiştirerek istenilen türden dosyanın açılmasını sağlar. alt. Kayıt edilecek yer ve Dosya adı yerine isim verilerek Kaydet düğmesine basılır. Bunlardan Kılavuz Çizgileri düğmesi aktif ise Hücreleri belirleyen çizgiler görünecek. HTML OLARAK KAYDET : Düzenlenmiş bir Çalışma Sayfasını var olan bir Web sayfasına eklemek yada yeni bir Web sayfası oluşturmak için kullanılır. Eğer birden fazla çalışma kitabı varsa önce Şhift tuşuna basıp daha sonra Dosya menü alt başlığına baktığımızda Kapat yerine Tümünü Kapat olduğunu görürüz. ( Mürekkep tasarrufu sağlanabilir ) Kenar Boşlukları sekmesinin alt başlıkları : Sayfa yapısının sağ. AÇ : Önceden kaydedilmiş herhangi bir Excel dosyasını açmak için kullanılır. SAYFA YAPISI : Çalışma sayfalarının düzenlenmesi için kullanılır. Kenar boşlukları. KAPAT : Aktif olan çalışma kitabını kapatmak için kullanılır. Baskı kalitesi : Đstenilen dpi ile basılmasını sağlar. üst boşluklarını belirleyerek düzenleme yapılmasını sağlar. Sayfa sekmesinin Alt başlıkları : Yönlendirme : Sayfanın yatay ve Dikey olması sağlanır Ölçek : Sayfanın belli bir oranda görünüşünü sağlar. Üst bilgi / Alt bilgi sekmesinin alt başlıkları : Sayfa üzerindeki bilgilerin daha açıklatıcı olması için kullanılan Üst bilgi yada Alt Bilginin düzenlemesi yapılır.

bu menüden “ Yazdırma alanını belirle “ seçildiğinde Excel otomatik olarak seçilen kısmın etrafını kesik çizgilerle çizer ve o alanın kullanımda olduğunu belirler. Ayrıca farenin bize sağladığı üstünlüklerde vardır. Çok sayfalı çalışma sayfalarında Kes– Yapıştır daha mantıklıdır. Fare kullanarak kopyalama işlemi daha hızlı ve daha kolaydır.) YAZDIR : Aktif olan çalışma sayfasını yada yazdırma alanı olarak belirlenen bölgenin yazıcı çıkışını almak için kullanılır. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Tıklanıldığında özellikler penceresi açılarak üzerinde bulunan Genel. Đstediğiniz numaradan istenilen aralıklarla ilerlediğini göreceksiniz. Özet. Yukarıda ki sayfada eğer sayfa sayısı birden fazla ise Baskı Önizleme sayfası üzerinde Önceki yada Sonraki düğmeler aktif hale geçecektir. Belirlenen bölümün yazdırma alanı olmasından vazgeçilirse yine aynı alt başlıkta “ Yazdırma alanını temizle” seçilerek dosyanın önceki haline dönülür. Bazen karşımıza bir formül de gelebilir. burada varsa yazıcılardan biri seçilir. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+X veya ŞHĐFT+DEL tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. Sayfa sonu önizleme butonu tıklanırsa sayfa sonunun ön izlemesi yapılır Kapat butonu ile önizlemeden çıkılır normal çalışma sayfasına dönülür ( Esc tuşu ile de dönülür. Ayrıca taşıma işlemi bir de şu şekildedir : alan işaretle. Đçindekiler ve Özel sekmeleri dosya hakkında bilgiler içindir. satırın . fareyi kesili alan çizgileri üzerine getirince farenin izlencesi ok konumuna dönüştüğünde sol tuş ile sürükleme yaparak istenilen alana taşınır. O zaman hücre içeriğini değil de içindeki formülü kopyalayacaktır. DÜZEN : GERĐ AL : Yapılan en son işlemin geri alınmasını sağlar YĐNELE: Yapılan son işlemden geri adım atılmış ise . Yapıştırmak istenilen yer belirlendiğinde Yapıştır işlemi ile işaretli alan taşınmış olur. Tıklanıldığında yazdır penceresi açılır. Bu alt başlığa Standart araç çubuğundan ulaşabileceğimiz gibi seçili alan üzerinde iken sağ tuş ile işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Yazdır düğmesi sayesinde çalışma sayfası yazıcıya yönlendirilir Büyüt düğmesi ile var olan sayfa büyüteç altında izlenebilir Ayarla düğmesi ile Sayfa Yapısı alt başlığındaki Kenar Boşlukları kartı gelir ve kenar boşlukları düzenlenebilir. yani geriye doğru bir sayım yapılmış ise bu işlerin tekrar iptalini sağlar. satırın . Đstatistikler. hangi sayfaların yazıcıdan alınacağı ve kaç tane yazdırılacağı belirlenir. ÖRNEK 1 : Bir hücredeki bir yazıyı birden fazla hücreye kopyalamak için hücreyi aktif hale getiriniz ve doldurma kulpundan ( hücrenin sağ alt köşesindeki nokta işaretinden ) farenin işareti + şekline gelince tutup sol tuş ile aşağı yukarı sağa yada sola çekiniz ÖRNEK 2 : Herhangi bir tabloda hücreleri seri bir şekilde numaralandırmak isterseniz öncelikle başlangıç olarak düşündüğünüz hücreyi numaralandırınız . ikinci hücreyi de artırmış olan değeri yazınız ve iki hücreyi de seçerek doldurma kulpundan sol tuş ile istediğiniz yöne çekiniz. Bu alt başlık istenilenin çoğaltılmasını sağlar. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün bulunduğu yerden kesilip başka bir yere taşınmasını sağlar. KOPYALA : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. Buradaki düğmelerle birden fazla sayfa üzerinde incelemeler yapabiliriz. Kenar boşluğu butonu tıklanarak önizleme kısmında otomatik olarak kenar boşlukları aktif hale getirilir. kes. KES : Çalışma sayfası üzerinde işaretlenen herhangi bir hücrenin. BASKI ÖNĐZLEME :Çalışma sayfasının yazıcı çıkışı alınmadan önceki halini görmek için kullanılır. Eğer ön izleme yapılırsa sadece bu alan görülür. . Bu işlemden sonra Word ortamında olduğu gibi hemen yerinden koparılmaz kesik çizgilerle kesilen yer belirlenmiş olur. Kopyalama sadece hücre içindekileri göründüğü gibi kopyalamaz. Yine klavyeden işaretleme yaptıktan sonra CTRL+C veya CTRL+ĐNSERT tuşları ile de işlemi gerçekleştirebiliriz. ÖZELLĐKLER : Çalışmakta olduğunuz sayfa hakkında bilgi vermek amacı ile kullanılır. sütünun yada çalışma sayfasının tümünün işaretlenerek başka bir yere kopyalanmasını sağlar.

Biçimler. Örnek1 : Satır ve Doğrusal çalışması : A1 hücresine 5 yaz ve satırı işaretle serilerden adım değerine 3 yaz ( son değerde belirlenebilir ) tamam denildiğinde A1 den sağa doğru 5 den itibaren 3 artış ilr sayılar devam eder. Soldan bir hücre seçilir ve sola kaydır seçimi yapılırsa metin sola kayar. TEMĐZLE : Hücre içindeki biçim. Tıklanıldığında içinde Aşağı. açıklama yada ifadeleri temizlemek için kullanılır. SAYFAYI SĐL : Aktif hücrenin bulunduğu sayfa geçici olarak silinecektir. Örnek 2 :Satır ve Büyüme çalışması : A2 ye 10 yaz adım ve satırı işaretle serilerden adım değeri de 5 olarak seçilirse solundaki hücrede sayı değerinin 5 katı büyüme ile devam eder. DOLDUR : Đşaretlenen hücrelerin içeriklerinin ve biçimsel özelliklerinin istenilen yönde çoğaltılmasını sağlar. Bu pencerede önce seri artışın satır mı yoksa sütunda mı olacağı belirlenir. Sütunla çalışmada benzer şekildedir Örnek 3 : Sütun Tarih çalışması : A3 e bugünkü tarihi yaz aşağı doğru sütun seçimi yap be adım değerini 1 yap ( son değer konulabilir ) tamam denildiğinde 1 artış ile tarihleri sütuna yazar. Yukarı ve Sola doldurma da benzer işlemlerle yapılır. Đkiyana yasla bulunan seçenek penceresi açılacaktır. Đçindekiler. Sol. Seriler. Bu işlemi yapmadan önce hafızada mutlaka bir bilginin olması gereklidir. Klavyeden CTRL+V tuş kombi nesi ile de yapabiliriz. Đki yana yasla : işaretlenmiş hücreler içindeki metinsel ifadeleri hücre içersine eşit dağılacak şekilde yerleştirir.YAPIŞTIR : Hafızaya alınmış hücre veya hücre gruplarının içeriğini istediğimiz bir yere yapıştırmamızı sağlar. Yukarı. . SĐL : Hücre içindeki yazıyı hücrenin üzerinde bir sütun seçildiğinde sil komutu ile ekrana gelen pencereden Yukarı Ötele yi seçerse hücredeki yazı yukarıya gelir. Aşağıya doldurma: bir hücreye yazılan yazı ile doldurulacak alan seçilir ve aşağıya doldur işlemi yapılırsa ilk hücredeki yazı seçilen diğer hücreleri aşağıya doğru doldurur. Satır yada sütun üzerinde seçili bir hücreyi silme ise aynı komut ile yapılır silinecek satır mı yoksa sütun mu olacağı belirtilir. BUL : Aranması istenilen karakter veya kelime bul penceresinde aranan yerine yazılır ve aratma yapılır bilgisayar bulduğu karakter veya kelime üzerine konumlanır. SAYFAYI TAŞI VE KOPYALA : Etkin hücre hangi sayfada ise o sayfanın yerini istenilen sayfanın önüne getirebiliriz yada sayfayı en sona taşıyabiliriz yada aynı sayfanın kopyasını yaratabiliriz. Yani kopyalanan yerde bilgi üzerinde değişiklik yapıldıysa özel yapıştırılmış yerdeki bilgide değişecektir. Bu pencerede Bağ Yapıştır düğmesine tıklanırsa yapıştırdığınız bilgi kopyalandığı yerdeki bilgiye bağlı kalacaktır. Seri ALT başlığının kullanımı: Belli bir başlangıç değerinden standart artışlarla düzenli bir sıralama yapılmasını sağlar. EĞĐLĐM ÇALIŞMASI : B2 ye 5 B7 ye 48 yaz ve bu arayı seçerek doldur dan serilerden eğilimi seçin o aralıktaki artış miktarını yazarak boş hücreleri artış miktarı ile doldurur. ÖZEL YAPIŞTIR : Hafızadaki bilgilerin bir takım süzgeçlerden geçirilerek yapıştırılmasını sağlar. Bunlar yapıştır bölümünde kullanıcıya sunulmuştur. Sonraki ile bir sonraki aranacak yere gider. Hücre seçili iken bu seçenek seçilirse bir menü penceresi açılarak Tümü. Açıklamalar seçeneği bulunur hangisi temizlenmek istenirse o seçilir. Tıklanıldığı zaman Özel Yapıştır penceresi açılır bu sayede hücre içindeki bilgilerin bir takım özellikleri seçilebilir. Daha sonrada seri türü belirlenir. Sağ . Herhangi bir hücreye Açıklama koyarak bu yöntemle Açıklamayı temizleyiniz. Sayfa 1 de ise sayfa 1 silinir. Sağa doldurma : yazılı hücre yada hücrelerde bulunanları şeçerek doldurulması gereken sağ alan da belirlendikten sonra sağa doldurma seçeneği ile belirlenen alana seçili hücredeki yazılar aktarılmış olur. Çalışma sayfaları boyunca : Seçili bir alanı ekle menüsünden eklenecek olan birden fazla çalışma sayfasına da ekleyebilmek için elimiz Shift tuşuna basılı iken aşağıda çalışma sayfalarından herhangi birine farenin sol tuşu ile tıklanarak sayfaların seçimi yapılmış olacak ve önceden seçilmiş alanı bu sayfalara doldurmak için doldur seçeneği içinde Çalışma sayfaları boyunca seçimi yapılarak doldurulur. Normal yapıştırma işleminde bu mümkün değildir.

Etiket seçeneklerinin bulunduğu pencere açılır. sayfa yapısı küçülür ve sayfa numarası arka alan da görülür ARAÇ Ç UBULARI : Excel ortamında kullanılacak olan araç çubukları listesine ulaşılır ve seçim yapılması sağlanır . Kuruluş Şeması hariç Word paketi ile aynıdır. Tıklanıldığında Tanımla. . özel isimler verilebilir. GRAFĐK : Elimizdeki verilere göre grafik çizmemizi sağlar. EKLE MENÜSÜ : Çalışma kitabına hücre. AÇIKLAMALAR : Çalışma sayfasına açıklama yazmak yada saklamak için kullanılır . Açıklama konulan hücre üzerinde sağ üst köşede renkli bir alan oluşur. GÖRÜNÜM MENÜSÜ NORMAL : Ekran görüntüsünün normal görünümünü sağlar SAYFA SONU : Etkin olan sayfada bulunan dolu hücreleri görüntüler. Tanımla : etkin hücreye ad verebilmek için pencere açar.DEĞĐŞTĐR : Değişecek olan kelime aranan yerine. Buradaki formüllerin yetersiz olduğu düşünülürse kendi formülünüzü Formül Çubuğundan baş tarafa “ = “ koyarak yazabilirsiniz. AD : Hücrelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılır Önceden hazırlanmış olan herhangi bir hücreye tabloda kullandığımız isimlerin haricinde. sütun. istenirse tümü birden değiştirilebilir. Her hangi bir hücrede iken sütun ekle işaretlenirse bulunan hücrenin soluna sütun ekler ve sütun numaraları otomatik olarak değişir. Seçildiğinde Đşlev Yapıştır penceresi açılır ve işlev kategorilerine ait yerden işlev adı seçilerek işlem yaptırma yoluna gidilir. RESĐM : Çalışma sayfasına resim ekler. SÜTUN : Çalışma sayfasına sütun ekler. SATIR : Çalışma sayfasına satır ekler. GĐT : Bulunan hücreden istenilen hücreyi etkin yapmamızı sağlar. resim grafik türleri ve en önemlisi formül eklemek için kullanılır. çalışma sayfası. satır. Uygula. ÇALIŞMA SAYFASI : Çalışma kitabının altına sayfa ekler altta bulunan sayfa üzerine sağ tuş ile tıklanıldığında sayfayı silme adını değiştirme taşıma yada kopyalama işlemleri yapılır. Bu alt başlık seçildiğinde otomatik olarak Açıklama araç çubuğu aktif hale gelir. HÜCRELER : Çalışma sayfasına hücre eklemek amacı ile kullanılır Tıklanıldığında 4 seçenekli bir pencereden istenilen seçim yapılarak seçilen hücrenin çalışma sayfasına eklenildiği görülür. Đlgili bölüme gidilmek istenilen hücre adı yazılır. Yarat. Bunlar sayfanın kenar boşluğu üzerinde yer alırlar. Her hangi bir hücrede iken satır ekle işaretlenirse bulunan hücrenin üzerine satır ekler ve satır numaraları otomatik olarak değişir. Yapıştır. Veri üzerinde grafikte yer alınması istenen alanlar seçilir ve grafik seçimi yapılırsa Grafik Sihirbazı penceresi açılarak ilerlenir. Kuruluş şeması da bir kuruluşun hiyerarşik yapısını düzenlemek içindir. yerine yazılacak olan kelimede yeni değer yerine yazılarak istenilirse birer birer. ÜST VE ALT BĐLGĐ : Çalışma sayfasında ki üst bilgi yada alt bilgi hakkında bilgi verir istenildiğinde bilgi eklenir. Fx ĐŞLEV : Matematiksel işlemleri daha kolay ve daha çabuk çözebilmek için kullanılır.

Tıklanıldığında Değişiklikleri Vurgula penceresi açılır . Tıklanıldığında fare “ + “ şeklini alır sol butona basılı tutulup hareker ettirdiğimizde ekrana bir çerçeve çizdirilir istenilen harita bu alana gelir. yada art alan ekleme olarak karşımıza çıkar. Đstenilen alanlara link atılır. SAYFA : Çalışma sayfası üzerinde biçimsel değişiklikler yapmamızı sağlar Bunlar sayfa adını değiştirme. ÇALIŞMA KĐTABINI PAYLAŞTIR : Çalışma kitabını aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlar . MAKRO : Birden fazla işlemi bir tuş yada butonla devreye sokabilmek için yapılan işlemler topluluğudur. OTOMATĐK BĐÇĐM : Seçilen tablonun düzenlenmesi için kullanılır. değişiklik yapılması istenmiyorsa Yoksay butonuna tıklanır. . bu pencere onaylandıktan sonra bütün değişiklikler ekranda bize bir açıklama satırı olarak görünecektir. satırın gizliliği yada görüntülü olması gibidir. sayfayı gizleme. KORUMA : Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını korumak için kullanılır Aynı zamanda çalışma kitabını korur ve paylaşır. Ayrıca özel araç çubuğu yaratılır. Satır ile işlevleri sütun olarak aynıdır. NESNE : Çalışma sayfasına nesne ekler tıklanıldığında Nesne penceresi açılır isteğe göre buradan seçim yapılır. ÖZELLEŞTĐR : Excelde yüklü olupta araç çubuklarında yada menü altlarında olmayan seçenek yada butonların eklenmesini sağlar. BĐÇEM : Excel standartlarında olan biçimsel özelliklerin değiştirilmesi sağlanır. OTOMATĐK DÜZELT : Yazı yazarken metnin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. Art alan seçilirse Baskı ön izlemede gözükmez ve yazıcıdan var olan art alan çıkmaz. KÖPRÜ : Excel ortamında herhangi bir Browser gibi çalışmak amacı ile kullanılır . Tıklanıldığında seçili olan tablo biçimini bir başkası ile değiştirilmesini sağlayacak olan pencere açılır KOŞULLU BĐÇĐMLENDĐRME : Belirlenen şartlara göre hücrelerin biçimlendirilmesini sağlar. SÜTUN : Sütun üzerinde biçimsel değişiklik yapmada kullanılır.HARĐTA : Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin. Hata bulunduğunda Önerilen kısmından yazmak istenilen varsa seçilerek değişiklik yapılır yoksa düzeltilir. DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ ĐZLE : Çalışma sayfasında yapılan değişikliklerin izlenmesini sağlar . kıtanın yada dünyanın tamamının haritasını görüntülemek için kullanılır. BĐÇĐM MENÜSÜ : HÜCRELER : Hücre yada hücre gruplarına değişik biçimler uygulamak için kullanılır SATIR : Sayfada satır üzerinde işlem yapmak için kullanılır Satır üzerinde biçimsel özellikler satır yüksekliği. ARAÇLAR MENÜSÜ : YAZIM KLAVUZU : Çalışma sayfasındaki yazım hatalarının kontrolünün yapılması sağlanır.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................46 HAFTANINGÜNÜ.......................................................53 YAZIM..............................................................................................................52 SOLDAN ........................53 PARÇAAL.......................................................................................................................................................................................................................................56 ....................52 SAYIDÜZENLE.................51 LĐRA ............................................................................................................................44 GÜN..................................................................................................................41 R1C1 başvuruları hakkında........................................................................................................................................................................................................................39 Formül sözdizimi hakkında..................................................................................................................................................................................41 3-B başvuruları kullanma yönergeleri...........................................40 Hücre ve aralık başvuruları hakkında..DÜZENĐ.............40 Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme............................................................................................................................................................55 MBUL($B$17...............................................................................................................................48 SERĐAY ......................................SEÇENEKLER : Bu pencere sayesinde görünüm.....................................................................................................................................................................43 TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI ............................................................................................................................................................................................................................. grafik...............................................................................................................................................................................................................................................................................................55 MBUL..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................45 ZAMANSAYISI .........................................................................................................................................42 Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında..............49 HAFTASAY ................................. kopyaladığınızda.................................... hesaplama......................................................................................................................47 AY..........................................................................................................................41 Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma ......................................................................................................................................................................................................39 Formülü düzenleme.................................................................................53 UZUNLUK ....................49 METĐN FONKSĐYONLARI.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................42 Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında................................................................................................................................................................................................................................................50 BĐRLEŞTĐR ..................40 Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark ...........56 YERĐNEKOY .........................................................................39 Çalışma sayfası işlevleri hakkında .................................................39 Dizi formülünü düzenleme..................................................................................................................................................................................................42 Çalışma sayfalarını taşıdığınızda....................................43 BUGÜN ...........................................................................................................................44 TARĐH ..........................49 ĐŞGÜNÜ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐÇĐNDEKĐLER Formüller değerleri nasıl hesaplar? .....................................40 Formülü veya dizi formülünü silme .........54 DEĞĐŞTĐR ..................................................................................................................................................................50 KOD.................................................................................................................................44 ŞĐMDĐ ............................................................27 Formül sözdizimi hakkında..................................................................................... eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................48 TAMĐŞGÜNÜ....................................................................51 BUL ...........................44 BUGÜN ..........................................................................................................................................................................................................................................50 TEMĐZ ....................................... düzen liste ve liste oluşturma gibi işlemlerin istenildiği gibi yapılmasını sağlar...........................................................................46 DAKĐKA..............................................................................................................................................................................................................................................................$A$14) eşittir 5...................................................................................................................................................................................... renk .........................................43 Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında .................................................................................47 SERĐTARĐH...........................54 SAĞDAN...................................................................................................51 ÖZDEŞ..............................................45 TARĐHSAYISI.....................................46 YIL.................53 KÜÇÜKHARF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 DAMGA ........54 YĐNELE ..............................................................................................................................................................................................................................................................47 SAAT ..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................57 TAVANAYUVARLA ....................................................................................................................................65 TOPLA..................................................................................”elmalar”) eşittir 2 ............................................................................................58 COS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................58 ÇĐFT.................................................................65 KAREKÖK ................60 TAMSAYI ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................72 HATA.......65 ALTTOPLAM ...................................................................................................................................................................................................................................................................62 ÇARPIM .......................................71 HÜCRE ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 ROMEN ................................................................................60 OKEK ......58 EĞERSAY(A3:A6.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................69 YADA .............................................................................................................................................71 BOŞLUKSAY......................................................................................................................TĐPĐ ...................................................................................................................................................66 TAN .....62 BÖLÜM .....................................................................................................................................66 ETOPLA .............................................................................................67 VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................56 METNEÇEVĐR...................................................67 VE ...................60 LOG .......................................................................73 E Đşlevleri ......................................57 MUTLAK ............................70 ORTALAMA...........................................................................................................................................................................................................................69 MĐN............................60 LN .........................................................................................................70 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 .................................................................................................................................................................................................62 PĐ..........................57 Örnek........................................................................................................................................................................62 S_SAYI_ÜRET......................................................................................................................................................................................................................................................................................59 ÜS .................61 LOG10 ......................M.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................69 DOĞRU .......57 MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR ....59 OBEB......................................................................................................................................................................67 VE(1<B4......................................................................67 NSAT ............................................................................................................................63 YUVARLA ......................................................................61 KYUVARLA ...................................64 ĐŞARET...........................................................................................................................................................61 TEK.........................................57 SAYIYAÇEVĐR....................................................................................................................................59 TABANAYUVARLA .................................................................................................................................................................................................................72 BĐLGĐ.............. B4<100) eşittir DOĞRU................68 EĞER ...............................................................65 SĐN ...............................................................................................................................................................................................................................70 MAK ...........................................................................................................57 BÜYÜKHARF...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................59 ÇARPINIM ..........................................................................................................................................................................................................58 EĞERSAY .........................63 RASGELEARADA ................................64 YUKARIYUVARLA..............................................................................................................................................................................................................................................56 KIRP .............................................................................................................................................................68 YANLIŞ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................61 MOD ...........................................68 DEĞĐL.....................................................................................................................................................................................................................64 AŞAĞIYUVARLA...................................................................................................69 ORTANCA .......................................................................

...................................................................................................................................................................................................86 Microsoft Excel'deki işlev tuşları.................................................................................................................82 #DEĞER! hatasının anlamı nedir?.............................................78 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM ............78 SATIR ..............................................................................................77 DOLAYLI...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................83 BĐRLEŞTĐR ..................................................................................................................................................................................................................................................84 Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 S .........................................................................................................85 Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında ....................................................75 YOKSAY.................76 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80 #YOK hatasının anlamı nedir?...........74 ETEKSE...........................81 #BAŞV! hatasının anlamı nedir?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................91 ...............................................80 ##### hatasının anlamı nedir? ................................................................................................................................78 SATIRSAY ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................82 Formüllerdeki hesaplama işleçleri ...............................................................................75 TĐP .................................................................................................................................................................................................................80 #AD? hatasının anlamı nedir?.....................................84 Tarih ve saat girme ipuçları...................................................................................EÇĐFTSE......76 ADRES ..........81 #SAYI! hatasının anlamı nedir?..........80 #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? ................................................................................................76 ALANSAY .....................................................................................................................79 HATA MESAJLARI..............................77 SÜTUNSAY ................................................................................................81 #BOŞ! hatasının anlamı nedir? ............77 SÜTUN .....................................................................................................................................................................................................................

Biraz zaman ayırırsanız Word'ü tüm detayları ile öğrenirsiniz." "Korkmayın. Bu durumu düzeltmek için. 53. raporlarını bir an önce hazırlamalarını sağlamaktı. gibi. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. 54.. Amacım. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. Genel. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. sorunsuz yazıcı çıkışları almak istiyoruz. Excel'in karmaşık detaylarını PC World'de sürekli yayınlanan Excel sayfalarını takip ederek öğrenebilirlerdi.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Đşin başından gözlerini korkutmak istemiyordum. dört dörtlük bir rapor hazırlayabilecek durumda olacaksınız. öyle 4 güne sığdırılabilecek bir şey değildi. Tabloları Word belgelerinin içine yerleştirmek. Bu yüzden Word'de olduğu gibi bir yöntem izleyip. Tarih. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır. basit fonksiyonları kullanmayı biliyoruz" dedi Elif. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Üstelik kullanım alanları çok geniş olabilir. veri tabanı ve makro özellikleri ile öğretmek. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. Ama Excel çok daha karmaşık bir program. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. tablolama. Örneğin basılan sayfanın başlığı. verimli çalışabilmeleri ve hesap tablolarını düzenleyebilmeleri için pratik püf noktaları öğretecektim. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum. 27 . Zaten onlar da raporlarında Excel'in ancak %20'sini kullanabileceklerdi. Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. Para Birimi. Sabırsızlandığınızı görüyorum. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. ama Excel'i tüm işlevleri. hücre veya hücreleri seçin. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. "Hücrelere veri girmeyi. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Öyleyse hemen başlayalım…" ÖZEL BĐR EXCEL 52. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. grafikler hazırlamak. Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. Sayı. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. "Ama bunlar yeterli değil.EXCEL ÖĞRENĐYORUZ "Word sizi pek fazla zorlamamıştı. benimle işiniz bittiğinde. Bunlar hücrenin biçimini belirler." Bugün Excel öğrenmeye başlayacaktık. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz.

56. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. Excel'i her açtığınızda. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. 58. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. 59. Excel ondalık kesrini virgül (. Özel Düğmeler. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. ancak hepsini değil. binlik hane ayracı nokta (.00 olarak gösterilir). binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız.Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Excel'i her açtığımda yazıtipi. Her bir kategoriyi seçtiğinizde.455. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Sayfalara Đsim. Sayfa2. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız.) işaretleri ile gösterilir. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Ondalık ayracının nokta. Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. kılavuz çizgileri default olarak geliyor.… olarak isimlendirilmiştir. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. 28 . Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız. üstbilgi ve altbilgi alanları. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin.).00 $ yazdığını göreceksiniz. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir.XLT adıyla kaydedin.XLT adıyla kaydedin. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (. Aslında bunu Windows 95 belirler.455.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Bazı hesap tablolarında TL. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın.000. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın.00 seçeneğini işaretlemişseniz. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. 55. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda.) olarak gösterir. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. 345. gerçek rakam 3.00 olarak görünecektir. Excel Sayfasız Açılsın. Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. Ondalık ve Basamak Ayraçları. kenar boşlukları. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. 60.##0. BUNLARI DA BĐLĐN! 57. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız.

Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. Belgelere Kolay Ulaşım. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. "Acele etmeyin" dedim. Örneğin. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. #REF! Excel. "bugün sırada pratik Excel püf noktaları var. 8. #AD? (#NAME?) Formül. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. 61.diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Excel'de formüller kullandığımızda. Excel'i daha rahat kullanabilmek için öğrendikleri özelleştirme numaralarını akşam denemiş. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. Bu. #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. yarın raporunuzu düzenlemek için soracağınız sorulara geçeriz…" 62. Bunları da öğrenin. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. Bunun pratik yolu ise. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir.GÜN PRATĐK EXCEL PÜFLERĐ Müşterilerim. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan 29 . formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. Yapılacak iş. sabah ta raporlarını hazırlayabilmek için kafalarında pek çok soruyla gelmişlerdi. 63. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Örneğin mart ayı toplamı. Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız.

taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Excel'de Otomatik doldurma özelliği olduğunu duydum.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection.Value=Ucase$(c. Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız. 95 no'lu püf noktası. 5. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Nisan. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. 64. bkz. Elimizde pound. seçili alan kopyalanır. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet. Mart. geri kalan hücreler (3. Mart.…) olarak dolar. 66. imleç ok işareti halini alır. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. Fahrenhaeit. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. haftanın günlerini. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. 67. 5. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Sadece gün.Value=Lcase$(c. Mayıs. 3. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için.Cells c. yani ayni alandan iki tane olur. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Örneğin bir hücreye Ocak yazın.) 65.matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Diğer hücrelerin (Şubat. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur.Cells c.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu 30 .… gibi). 7. 9… veya Ocak. Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. 4. Bu nasıl çalışıyor? Excel.

Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. hücrelerin tümünü seçin. "gal") =ÇEVĐR(30. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. "F". bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. "lt". Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. "lbm". Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. 72. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. Bu işlemin en pratik yolu ise. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. BUNLARI DA BĐLĐN! 69. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. "w". "h") 68. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma. 71. Sayfalar. Fahrenheit'ı Celcius'a. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. Çizginin renk. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. =ÇEVĐR(1. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. 31 . "kg") =ÇEVĐR(78. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. 73. Sayfalar. Enter Tuşunu Kontrol Edin.modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Formül Kopyalama. Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. litreyi galona. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Hücreyi Metne Uydurmak. 74. Otomatik Toplam. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. "C") =ÇEVĐR(C12. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. 70. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. çizginizi çizin. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Hızlı Kopyalama. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın.

Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. ve Bağlama. Büyük Alanları Seçmek.. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi (Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Tamam düğmesine tıklayın. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Gömme (Embedding) işleminde ise. Tablo Yapıştırma). Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. 8. Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. Bir ağızdan beni soru yağmuruna tuttuklarında. durum çubuğuna bakın. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bazen tablonun tamamını değil. Gömme. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. eşittir. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde.75. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. vs. Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bunları da Bilin!. 77. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. xx. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. küçüktür. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Eee. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. buna hayıflanayım mı yoksa. Excel'de hazırladığımız tabloyu Word'e nasıl aktarırız? Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. bunda benim katkım da yabana atılacak gibi değildi. ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Doğrusu. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. GÜN TABLOLARIMIZI DÜZENLEYELĐM Đşlerinin yavaş yavaş yoluna girdiğini gören Elif ve Tamer artık birbirlerine dargın görünmüyorlardı. artık bunları düşünecek durumda değildim… 76. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. tablonuz Excel'de yapılan 32 . Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. dedektifliğe yeni bir boyut eklediğimden dolayı sevineyim mi bilemiyordum.

bu karı elde etmek için giderlerin kaç liraya düşürülmesi gerektiği ortaya çıkardı. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Bazı tablolarımız. Bunu Excel'de hesaplatabilir miyiz? Elbette. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Araçlar*Hedef Ara (Tools*Goal Seek) komutunu çalıştırın. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipini uygun boyutlarsa getirecektir. Sonuç Hücre (To value) kısmına hedeflediğiniz değeri girin (burada 500 milyon). Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. 79. Hücre Ara (Set cell) kısmında sonuç almak istediğiniz hücrenin adını girin (burada $B$5. 80. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Daha sonra Değişecek Hücre (By changing cell) kısmına. bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Tamam düğmesine tıkladığımızda. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. Hedef Ara özelliği bu küçük örnekte basit görünebilir. ancak karmaşık formüllerin kullanıldığı hücrelerde çok işe yarar. B5 hücresini tanımlıyor). Belirli bir kar elde etmek için ne kadar satış yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır.4 milyar TL'ye çıkarması gerektiği bulunur. Bazen sütun başlıklarını birden fazla satıra yaymam gerekiyor. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Ne yapmalıyız? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Đşverenin hedefi ise 500 milyon TL. sayfayı yatay konuma getirsek bile sayfaya sığmıyor. bunu tek sayfaya sığdırmak. 78. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. Bunu bir örnek üzerinde anlatalım: Diyelim ki işvereninizin satış gelirlerini. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz. giderleri ve karı aşağıda verilen tablodaki gibi olsun. 81. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız. bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Elbette Değişecek Hücre kısmına $B$4 yazsaydık.değişikliklere göre güncellenir. Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Đşverenimiz satışa sunacağı bir ürün için maliyetlerini ve satış gelirlerini vermiş. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. Bunu için Excel'in Hedef Ara (Goal Seek) özelliğini kullanacaksınız. bu sonucu elde etmek için değiştirmek istediğiniz hücrenin ismini girin (burada $B$1). Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. işverenin satışlardan elde ettiği geliri 2. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. Bir hücrenin içinde birden fazla satır kullanmanın yolu nedir? Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu 33 . Burada kar 450 milyon TL olarak gözüküyor. 500 milyon TL kar elde etmek için.

Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Böylece hem eksiklerinizi. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Ne yapabilirim? Excel'de hücre sınırlarını çekiştirerek bir metni hücreye tam sığdırdığınızı düşünebilirsiniz. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. ekranda hücreye sığmış gözükse bile. Excel 4. Excel'i her açtığınızda tekrar tekrar bu ayarı yapmamanız için daha kısa bir yol öğreteyim: Araç çubuğu üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Özeleştir'i (Customize) seçin. Artık bir alanı seçip bu düğmeye tıkladığınızda yazıcıya sadece bu alanı gönderebilirsiniz. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Bir Excel tablosunda istemediğiniz alanların kağıt üzerine aktarılmaması için basılacak alanı tanımlamanız gerekir. 84. Ancak emin olmayın. Tablonuzun kağıt üzerinde nasıl görüneceğini aktaran bir pencere açılacaktır. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır.çalıştırın. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz.0 menüleri seçeneğini işaretleyerek eski menülere dönüş yapma şansınız var ama. yazıcıdan eksik çıkıyor. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Sayfa2'de ise çok benzer. 83. hem de hücrelere sığmayan metinleri görebilir. Kategoriler (Categories) listesinde Dosya (File) satırının üzerine gelin. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1:D6) ve kamera düğmesine tıklayın. Yan tarafta gördüğünüz düğmeler içinde ilk sıranın sonundaki yazıcı simgeli düğmeyi (normal yazıcı simgesine göre daha küçüktür) fare ile sürükleyip araç çubuğu üzerine bırakın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Sağ tarafta. önce Dosya*Baskı Önizleme (File*Print Preview) komutunu çalıştırın. Đki farklı sayfadaki hesap tablolarımı raporumuzun tek sayfasına nasıl bastırabiliriz? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. BUNLARI DA BĐLĐN! 34 . B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. 82. gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.0'ın Seçenekler menüsünde yazdırma alanını belirlemeye yarayan Yazdırma Alanını Seç diye bir komut vardı. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Excel hücrelerine girdiğim metinler. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. Bu kamera düğmesidir. Bu komutu Excel 95'te bulamıyorum. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Excel 95'te de bu komut olmasına karşın menülerden kaldırılmış. Gerçi Araçlar*Seçenekler*Genel bölmesinde Excel 4.

5. Excel'de bir grafiği nasıl çizdiririz? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. "O kadar çekinmeyin. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır. Word'den Excel'e Tablo. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. grafik başlığını ve eksen başlıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Yine de size birkaç örnek vereceğim. Grafiğin renklerini." "Ya makrolar?" diye sordu Elif. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. grafik sihirbazı ile grafik yaratma işlerini kolaylaştırıyor. temel matematik işlevlerini kullanmakta zorlanmazsınız. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. Excel 95. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Ancak. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. sayı adedi. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. GÜN GRAFĐKLER. Fonksiyonlara. gerçek makrolar yaratmak için Visual Basic For Applications isimli makro yaratma dilini iyi bilmeniz gerekir. Bu sekmeler. ve 3. FONKSĐYONLAR. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. MAKROLAR Đşte son güne gelmiştik. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. 9. Bunları doldurun. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. 4. 35 . sizin için gerekli olanları öğrenmeniz zor değil. yani işlevlere gelince. Excel'in grafik özellikleri. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın.85. Tablo Yapıştırma. Ama mantığını bir kez kaparsanız arkası gelir. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. "Makrolar biraz uzman işidir. adımı çıkacak. Word'deki gibi Makro Kaydet komutu ile temel makrolar yaratabilirsiniz. ilk hücreye başlığınızı yazın. 87. Ama Excel'de 430'a yakın işlev var. bu tercih size kalmış. Başlık Ortalama. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. 88. Seçimin Vaziyeti. Art arda yaptığınız işlemleri tek komuta indirmesi için. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Bunların hepsini anlatmaya zaman yetmez. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir. Şimdi dersimize geçelim…" 89. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. 86. "Grafiklerle ve fonksiyonlarla uğraşmak pek kolay iş değil" dedi Tamer. 2. makroları ve fonksiyonları ile ilgili sorularını cevaplayıp birkaç püf noktası verdiğimde raporlarını hazırlamak için hiçbir eksikleri kalmayacaktı.

Bir hücrenin değeri örneğin 100'den fazla ise 100 yazılması. 3. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için. A1:G3 arasındaki hücreleri seçin. yuvarlanmış rakam 3456. TARĐH yerine DATE fonksiyonunu kullanın. Tablomuza yazdığımız bazı rakamların en yakın tam sayıya yuvarlanmasını istiyoruz.5 olur. 31 Kasım için 366. Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Örneğin 3456. 1 Ocak için 1.100. hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Grafiğin üzerine çift tıklayın.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse. yoksa fonksiyon döngüye girer. Burada yazmamız gereken formül ise EĞER((C3+B3)>100. 91. Bunu nasıl yaparız? Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.12. ilk matrisin sütun sayısının. Ancak. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar. Burada A ve B sütunlarında yazan değerleri toplayıp D sütununa yazıyoruz.31) formülünü girerseniz. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. 92. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. Böylece aşağıdaki gibi. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. Yani. Gün olacak şekilde.1) fonksiyonunu kullanırsanız. Neyseki Microsoft'çular Excel'i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. az ise gerçek değerin yazılmasını istiyoruz. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu nasıl başarabilirim? Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Hücreye girdiğim tarihin o yılın kaçıncı günü olduğunu hesaplatmak istiyorum. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe karşılık geldiğini gösterecektir. aşağıdaki gibi bir hesap tablonuzun olduğu varsayalım. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. 93. Raporumuzda matrisler kullanacağız. Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5.çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. Sizin istediğiniz D sütunundaki değerin 100'den fazla olması durumunda buraya 100 yazılması olduğuna göre D sütununda ufak bir IF formülü kullanmamız gerekiyor. (Đngilizce Excel kullanıyorsanız. o da artık yıllar. B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. 90. Bu yüzden. Bunu nasıl başarabiliriz? Bunu Excel'in IF fonksiyonunu kullanarak yapacağız. Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Grafik Sihirbazı'nın 2. Đngilizce Excel kullanıyorsanız EĞER yerine IF formülünü kullanabilirsiniz. Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin.C3+B3).45 gibi bir rakam için =YUVARLA(A5. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. bir sütuna sayıları girdiyseniz.) 94. Gün.) 36 . ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin olduğunu düşünelim. adımda ilk seçeneği işaretleyin. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz.

şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum.Cells c. büyük olasılıkla. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız.Value) Next c End Sub 97. Tabii. formül olarak değil. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. 99.Value Next c End Sub BUNLARI DA BĐLĐN! 98.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Romen Rakamları. girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. 100. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Excel'i yaratanların bir azizliği. Dikine Başlıklar. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 95. Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro.Value=Application. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu. 96.C ells c.Formula=c. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection. rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı 37 . Otomatik Biçim.3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın.) Dosyayı PERSONAL. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız.Trim(c.

geride bol sıfırlı bir çek ve daha dün kıyamet habercisi gibi yağan sağanağı hiçe sayarcasına parıldayan bir nisan güneşi bırakmışlardı. Ama artık işi bilen birini mi tutarlar. Fırıldak. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak (Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. birikmiş faturalarımı düşünmek zorundaydım. yoksa bu öğrendiklerinin üzerine her gün bir taş daha koyup kendileri mi Excel uzmanı olurlardı. Şöyle Fethiye civarlarında. Đşte bu kadar. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. 101. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. Ofisimin kapısını kilitleyip Cihangir'deki evime doğru yol alırken iyi bir tatili hakkettiğimi düşünüyordum. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). orası kendilerine kalmıştı. Bana artık hayrı dokunmayacağı anlaşılan o yeşil gözleri değil. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Elif ve Tamer ofisimden ayrıldıklarında. Doğrusu bu maceranın bitmesi işime geliyordu. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. bol deniz. Elbette bu çaylakların Excel bilgilerini geliştirmek için daha bir fırın ekmeğe ihtiyaçları vardı. bol kum ve bol ormanlı bir tatili… 38 . Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin.Romen rakamı ile görmek istiyorsanız.

Aşağıdaki örnek. düzenlemek istediğiniz hücrenin yanındaki bir hücreyi tıklatın. bir ok tuşunu kullanın. Çalışma sayfası işlevleri hakkında Microsoft Excel. =B15*5 Formüller. B15 hücresindeki değer her değiştiğinde. Formüller. aynı çalışma sayfasındaki başka hücrelere. soldan sağa doğru. basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir. =(5+2)*3 Formülü düzenleme Düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. Formül. bir eşit imi (=) ve arkasından hesaplanacak öğeler (işlenenler) ve hesaplama işleçlerini içeren belirli bir sözdizimi izler. bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırasıdır. toplama. Microsoft Excel’de formüller eşit imiyle (=) başlar. arkasından da formülün hesapladığı gelir. Bir hücrenin. Formül sözdizimi hakkında Formüller. aşağıdaki formül. 11 sonucunu verir: Formül. ancak. ayrıca. 21 sonucunu elde edebilirsiniz. formüller. çalışma sayfası değerleri üzerinde. Đşlevler. çarpma ve karşılaştırma gibi işlemleri yapar. D5. hesaplamanın sürecini tanımlar. TOPLA çalışma sayfası işlevi. işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. B15 hücresindeki değeri. sonra sonucu 3’le çarparak. 3 ENTER tuşuna basın. 5’ten 1’i çıkarmaktadır. Değerler içeren az sayıda hücrenin toplam değerini hesaplamak için bir formül yaratabilirsiniz. işlev olarak bilinen pek çok önceden tanımlanmış veya yerleşik formül içerir. Örneğin. Varsayılan olarak. 2 Formül çubuğunda formülde değişiklikleri yapın. B4 hücresinin değeri ile 25’i toplamakta ve sonra sonucu. yeniden hesaplanacaktır. sonra düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi seçmek için. formülün sonucu hücrede görüntülenir. bir hücre veya aralık başvurusu. Microsoft Excel çarpmayı toplamadan önce hesapladığı için. 2’yle 3’ü çarpar (sonuçta 6 ortaya çıkar) ve sonra 5 ekler. sözdizimi olarak bilinen belirli sırayla hesaplar. Aşağıdaki formül. değerleri. Formüller. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere veya başka çalışma kitaplarındaki sayfalarda bulunan hücrelere başvurabilir. hücrelere veya hücre aralıklarına veya hücreleri veya aralıkları gösteren adlara veya etiketlere başvurabilir. Formülün başvurduğu hücre her değiştiğinde. aşağıdaki formül. Microsoft Excel’de. Formülün sözdizimi. bağımlı hücre denir ¾ bu hücrenin değeri. formülü içeren hücre de değişir. Formülü içeren hücreye. başka bir hücreyle aynı değeri içermesini istiyorsanız. eşit imiyle (=) başlayarak hesaplar. sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız. =5-1 Hücre başvuruları hakkında Bir formül. Çalışma sayfalarında en sık kullanılan işlev. değerleri birleştirebilir. 39 . Microsoft Excel bir formülü. Sonra da. değişmeyen bir değer (sabit değer). ilk olarak 5’le 2’yi toplayıp. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız. bir etiket veya bir çalışma sayfası işlevi olabilir. bir hücreye başvurabilir. Örneğin. Her bir işlenen. 1 Hücre bir bağlantı içeriyorsa. Formülün sözdizimini değiştirerek. pek çok hücre aralığını hesaplar. Formül sözdizimi hakkında Formül sözdizimi. E5 ve F5 hücrelerinin toplamına bölmektedir. hesaplamanın nasıl yapıldığını denetleyebilirsiniz. bir çalışma sayfasındaki verileri çözümleyen bir eşitliktir. =5+2*3 Aksi durumda. diğer hücredeki değere bağlıdır.Formüller değerleri nasıl hesaplar? Bir formül. bir eşit imi ve arkasından hücreye başvuruyu girin. 5’le çarpmaktadır. hücre aralıklarını toplamada kullanılan TOPLA işlevidir.

sütundaki bütün hücreler H:H H. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. arkasından bir satır numarası. Formülün tümünü veya parçasını hesaplanan değerle değiştirme Bir formülün. Bir hücre aralığına başvurmak için. iki nokta üst üste imi (:) girin. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. yalnızca. Bir formülün yalnızca bir parçasını dondurmak istiyorsanız. Microsoft Excel formülü kalıcı olarak siler. 4 CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. D50. D sütunuyla 50. sütundan E. Dizi formülünü düzenleme Dizi aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. satır ve B. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. başvuru örnekleridir. Aşağıdakiler. başvurduğu hücrelerde değişiklik yaptığınız zaman. formülü “dondurabilirsiniz”. Ayrıca. sütun harfini. sütunları harflerle (A’dan IV’ye kadar. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1’den 65536’ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. hesaplanan değeriyle değiştirerek. Hücre ve aralık başvuruları hakkında Bir başvuru. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara.Formül. Bir hücreye başvurmak için. satırdaki tüm hücreler 5:5 5. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla belirtir. Formül. sütundan J. Buna başvurmak için Bunu kullanın A. R1C1 biçeminde. sütun ve 10. Başvurularla. satırdan 10. dış başvuru denir. Bir formülü. yeniden hesaplanmasını istemediğiniz parçasını değiştirebilirsiniz. Formülü veya dizi formülünü silme Uyarı Bir formülü sildiğiniz zaman. uzaktan başvuru denir. bir dizi formülüyse. “R”. makrolardaki satır ve sütun konumlarını hesaplamak için yararlıdır ve göreceli hücre başvurularını göstermek için yararlı olabilir. Formül çubuğu etkin durumdayken. artık yeniden hesaplamaması için. 3 Dizi formülünü düzenleyin. sütuna kadar olan tüm hücreler H:J Çalışma sayfasındaki satırların ve sütunların numaralandırıldığı bir başvuru biçemi de kullanabilirsiniz. 2 DELETE tuşuna basın. 1 2 Formül çubuğunu tıklatın. dizi formülünde bağlayıcı ayraçlar ( { } ) görünmez. bir çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir. 1 Formülü içeren hücreyi tıklatın. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere.satıra kadar olan hücreler A10:A20 15. Microsoft Excel formülü ve değeri kaldırır. Microsoft Excel . Microsoft Excel. satıra kadar olan bütün hücreler 5:10 H. bir dizi formülü ise. diziyi seçin. R1C1 biçemi. Varsayılan olarak. Notlar 40 . sütun ve 10. sütuna kadar olan hücreler B15:E15 5. bir hücrenin konumunu. satırdaki hücre A10 A. çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. Örneğin. arkasından da satır numarasını girin. satırdan 20.

çalışma sayfasındaki sütunların ve satırların etiketlerini kullanabilirsiniz veya hücreleri. yani B2’ye başvuru yapar. B6 hücresindeki formül. =A5 formülünü içermektedir. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. “R”. formülün konumuna bağlı hücrelere başvurular olan göreceli hücre başvuruları veya her zaman belli bir konumdaki hücrelere başvuran başvurular olan mutlak başvuruları kullanabilirsiniz. formülünüz A5 hücresini. Microsoft Excel. arkasından bir satır numarası. formülleri veya sabit değerleri göstermek için tanımlayıcı adlar yaratabilirsiniz. hücre aralıklarını. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 R1C1 başvuruları hakkında R1C1 biçeminde. B7 hücresindeki formül. R1C1 biçemindeki başvuruların örnekleri verilmiştir. her iki başvuru da değişir. Aynı hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çalışma kitabı içindeki çok sayıda çalışma sayfasında çözümlemek istiyorsanız. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. birden fazla çalışma sayfası içermesi gerekir. B7 hücresine kopyalanmıştır. başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan herhangi çalışma sayfalarını kullanır. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. işlevin adını girin. 4 ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun ve başvurulacak son çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. örneğin. 6 Formülü tamamlayın. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. Göreceli ve mutlak başvuruların arasındaki fark Bir formül yarattığınızda. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. göreceli hücre başvurusu R[1]C[1]. Etkin hücre A1’se. Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman. bir hücrenin konumunu. Aşağıdaki örnekte.Microsoft Excel’de yapmak istediğinize bağlı olarak. bir satır aşağıdaki ve bir sütun sağdaki hücreye. 1 Đşlevi girmek istediğiniz hücreyi tıklatın. 3 Başvurulacak ilk çalışma sayfasının sekmesini tıklatın. ondan önce de bir çalışma sayfası adları aralığını içerir. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. Microsoft Excel. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. hücre veya aralık başvurusunu. Başvuru Anlamı R[-2]C Đki satır yukarıda ve aynı sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[2]C[2] Đki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreceli bir başvuru R2C2 Đkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye göreceli bir başvuru R[-1] Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru R Geçerli satıra göreceli bir başvuru Çok sayıdaki sayfada aynı hücreye veya aralığa 3-B başvuru kullanarak başvurma Çalışma kitabının. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. Bir çalışma sayfasında bulunan belli sütunlardaki veya satırlardaki hücrelere başvuru yapmak için. bir 3-B başvuru kullanın. sonra bir açma ayracı yazın. B6 hücresi. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran =A6 olarak değişir. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. bir mutlak başvuru kullanın. Microsoft Excel. formüle. “C” ve arkasından bir sütun numarasıyla gösterir. 3-B başvuru. 41 . C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. 5 Başvurulacak hücreyi veya hücre aralığını seçin. Örneğin. Örneğin. Bu işleme. göreceli başvuru denir. R1C1 mutlak hücre başvurusu A1 başvuru biçemindeki $A$1 mutlak hücre başvurusuyla eşdeğerdir. Aşağıdaki örnekte. Aşağıda. 2 Bir = (eşit imi) yazın.

aşağıdaki formül. Çalışma sayfalarını taşıdığınızda. başka sayfalardaki hücrelere başvurmak. ORTALAMAA. temel. MAKA. bir 3-B başvuruda içerilen hücreleri taşıdığınızda. Sayfa2’yi veya Sayfa6’yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız. ÇARPIM. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. VAR. STDSAPMAS. {=EĞĐLĐM(B10:B15. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. A5:A15 aralığındaki. dizi formüllerinde kullanılamaz. MIN. satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. STDSAPMA. ORTALAMA. kopyaladığınızda. Microsoft Excel hesaplamayı. sabitleri. dizi sabitlerini belli bir biçimde girmeniz gerekir.A10:A15)} Bir dizi formülünü. hesaplamadan kaldırır. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu bulunması gerekir. sütun C’deki beş hücreye (C10:C15) girilir. kopyaladığınızda. Aşağıdaki örnekte. sayfa silerseniz. aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız. kesişim işleci ile (tek bir boşluk) birlikte veya dolaylı kesişme kullanan formüllerde kullanılamaz. MINA. Örnekler. hesaplamadan kaldırır. “ Mavi Havacılık Şirketi “ metnini içeren hücreleri bulur ve sonra D5:D15 aralığındaki ilişkili hücrenin değerini. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için. tek değerli formüllere yarattığınız biçimde yaratırsınız. 3-B başvurular. aşağıdaki örnek. ORTALAMA işlevine verir. Örneğin. 2’den &’a kadar olan çalışma sayfalarındaki A2’yle A5 arasındaki hücreleri toplamak için. A sütununun aynı satırındaki hücrenin “Mavi Havacılık Şirketi” metnini içerdiği hücrelerin ortalamasını almaktadır.D5:D15))} Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için. STDSAPMAA. Microsoft Excel bu sayfaların değerlerini. {=ORTALAMA(EĞER(A5:A15=” Mavi Havacılık Şirketi “. Hesaplamadaki herhangi bir sayfayı silerseniz. çalışma sayfasına girilmemiş olan bir değer serisinin tek veya çok sayıda sonucunu hesaplamak için de kullanabilirsiniz. beş tarihlik bir seri için (sütun A’da). =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır. bir önceki örnekteki aynı beş tarih ve beş değer verilince. gelecekteki iki ek tarih için satışları planlayabilirsiniz. eklediğinizde ve sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. Yalnızca tek bir sonuç istiyorsanız.3-B başvuruları kullanma yönergeleri 3-B başvuruları. 3-B başvurular. dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul edebilir. EĞĐLĐM işlevindeki üçüncü bağımsız değişkenin ek tarihlerini göstermek için seri numaraları kullanmaktadır: 42 . SAYA. dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. Formülü içerecek hücreyi veya hücreleri seçin. adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller yaratmak için kullanabilirsiniz: TOPLA. beş satış rakamı (sütun B’de) verilmiştir ve EĞĐLĐM işlevi. Dizi formüllerini. Microsoft Excel hesaplamayı. formülü yaratın ve sonra formülü girmek için. fakat. Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız. dizi formülleri. Formüller veya işlevler dizi sabitleri olamayacağı için. STDSAPMASA. EĞER işlevi. Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri. eklediğinizde veya sildiğinizde 3-B başvuruya ne olur? Aşağıdaki örnekler. Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları. Çalışma sayfasında. Çalışma sayfasında. Sayfa2 ile Sayfa6 arasında. VARA. VARS ve VARSA. Dizi formülleri ve nasıl girilecekleri hakkında Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç verebilir. yalnızca D5:D15 aralığında bulunan. SAY. MAK. hesaplamalara ekler. dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satırı veya sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir. Microsoft Excel’in o sonucu yaratmak için pek çok hesaplama yapması gerekebilir. Örneğin. Dizi formülleri. aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar. diziyi.

Pazarlama adlı çalışma sayfasındaki B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır. özet çalışma kitabından ayrı olarak değiştirilebilir. ORTALAMA çalışma sayfası işlevi. hesaplamayı geçici olarak keser ve sonra hesaplamaya devam eder. Aşağıdaki örnekte. formülleri hesaplama ve sonra sonuçları. sayılar veya formüller girmek gibi işlemler yapabilirsiniz. kaydedilebilir ve hesaplanabilirler. bu çalışma kitaplarını kaydeder. Verilerinizin farklı görünümlerini yaratma. Özgün çalışma kitapları. depolanan değeri nasıl biçimlendirmeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlıdır.35261})} Çalışma kitaplarındaki hesaplamalar hakkında Hesaplama. Microsoft Excel. bir değerin çalışma sayfasındaki görünümünü değiştirmek. çalışma kitapları açıldığı veya kaydedildiği her defasında. Ekranda gördüğünüz değer. Microsoft Excel. karmaşık modelleri yükleme. başka bir biçime değiştirebilirsiniz (örneğin.{=EĞĐLĐM(B10:B15. Microsoft Excel yalnızca. bir tarihi “22/6/96” olarak görüntüleyen bir hücre. hala.{35246. Birçok kullanıcının veya bölümün çalışma kitaplarını bağlantılandırabilir ve sonra kalıcı verileri bir özet çalışma kitabında tümleyebilirsiniz. çok fazla bellek gerektirmezler ve daha hızlı açılabilir. 360 günlük yıla dayanarak hesaplar SERĐTARĐH Başlangıç tarihinden itibaren. Bağlama. ayın bir gününe dönüştürür GÜN360 Đki tarih arasındaki gün sayısını. bağımsız bir çalışma kitapları serisine bölerek. belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir SERĐAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir SAAT Bir seri numarasını. model üzerinde. fakat. Microsoft Excel. Büyük çalışma sayfası modellerini aynı çalışma kitabında tutmanın kullanışlı olmadığı durumlarda. Hesaplama devam ettikçe. komutlar seçebilir. Karmaşık bir modeli. Büyük. çalışma kitabı yeniden hesaplandığı her defasında otomatik olarak yeniden hesaplanan işlevler içeriyorsa. çalışma sayfaları veri tabloları içeriyorsa veya çalışma kitapları. Örneğin. Diğer çalışma sayfalarındaki veya çalışma kitaplarındaki değerleri hesaplamak için formüller kullanma hakkında Farklı çalışma sayfalarında ve çalışma kitaplarında depolanan verileri. depolanan değeri değiştirmez. Bununla birlikte. saate dönüştürür DAKĐKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür 43 . değişmiş olan değerler içeren başka hücrelere bağımlı olan hücreleri güncelleştirir. hücrelerin temel aldığı veya depoladığı değerleri hesaplar. “22-Haz-96”). bağlantılı çalışma kitaplarının sıra düzenlerini de kurabilirsiniz. Dış başvurular. Mümkün olan her defasında. bağlama özellikle yararlıdır. Tarihin görüntüsünü. TARĐH VE SAAT FONKSĐYONLARI TARĐH Belirli bir tarihin seri numarasını verir Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür TARĐHSAYISI GÜN Seri numarasını. ilgili bütün sayfalarını açmadan çalışabilirsiniz. Bu tür bir hesaplama. hesaplamanın ne zaman yapılacağını denetleyebilirsiniz. gereksiz hesaplamalardan kaçınmaya yardımcı olur. bağlama veya dış başvurular kullanarak paylaşabilirsiniz. Küçük çalışma kitaplarını değiştirmek daha kolaydır. şu işlemler için kullanabilirsiniz: Birden fazla çalışma kitabındaki verileri birleştirme. Microsoft Excel açık olan bütün çalışma kitaplarını otomatik olarak hesaplar. iki çalışma kitabı arasındaki bağlarla sınırlı değildir.A10:A15. formülleri içeren hücrelerde değerler olarak görüntüleme işlemidir. Verilerinizin ve formüllerinizin tümünü bir veya daha fazla kaynak çalışma kitabına girebilir ve sonra yalnızca kaynak çalışma kitaplarındaki kalıcı verilere bağlantıları içeren bir rapor çalışma kitabı yaratabilirsiniz. Çalışma kitabı çok sayıda formül içeriyorsa. hücredeki tarih için depolanan değer olan bir seri numarası da içerir. hesaplama işlemi daha fazla zaman alabilir. Varsayılan olarak. ayrıca. diğer komutları veya işlemleri yerine getirmek için.

Daha fazla bilgi için. Seri sayısı. 44 . ay ve günün sabit değil. Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. Örneğin. Örneğin.14. TARĐH(91. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı.ay.35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. BUGÜN Geçerli tarihin seri sayısını verir. formül olduğu durumda çok yararlıdır. 1. 1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. yıl. Örnekler 1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem). TARĐH(91. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞĐMDĐ işlevine bakın.gün) Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar. Sözdizimi BUGÜN( ) GÜN Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır.AY TAMĐŞGÜNÜ ŞĐMDĐ SANĐYE ZAMAN ZAMANSAYISI Bir seri numarasını aya dönüştürür Đki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Belirli bir zamanın seri numarasını verir Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür BUGÜN Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını. 1) eşittir 332391. haftanın gününe dönüştürür ĐŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir TARĐH Belirli bir tarihin seri sayısını verir. Sözdizimi GÜN(seri_no) Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. TARĐH işlevi.2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır. Ay 12’den büyükse. ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler.1. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. 1. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi TARĐH(yıl. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. 1) eşittir 31777. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı. TARĐH(90. TARĐH(91.

Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARĐHSAYISI işlevini kullanın. Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır. TARĐHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. solundaki sayılar tarihi belirtir. Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse. Daha fazla bilgi için. 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder. ŞĐMDĐ işlevine bakın.Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. 1900 tarih sisteminde 367. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARĐHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Đşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür.55”) eşittir 20323 TARĐHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323 Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım: TARĐHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155 45 . Örnekler GÜN(“4-Oca”) eşittir 4 GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15 GÜN(“11/8/93”) eşittir 11 ŞĐMDĐ Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir.52778 TARĐHSAYISI Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Örnekler Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor: TARĐHSAYISI(“22. Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir. Örneğin. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sürekli olarak güncelleştirilmez.5 seri sayısı 12.. Macintosh için Microsoft Excel ise. Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz. Windows için Microsoft Excel. seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. Daha fazla bilgi için.. Sözdizimi ŞĐMDĐ( ) Uyarılar Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞĐMDĐ işlevi değişir.52083 On dakika sonra: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir. Örneğin. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında. Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir.8. 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa: ŞĐMDĐ() eşittir 31778. tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Sözdizimi TARĐHSAYISI(tarih_metni) Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Örnekler 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00.

Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz.007) eşittir 1900 YIL(29747. 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”.1 ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0. 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. Örnekler ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0. Örnekler DAKĐKA(“4:48:00”) eşittir 48 DAKĐKA(0. Daha fazla bilgi için. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. ŞĐMDĐ işlevine bakın. gibi bir metin olarak verebilirsiniz. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için. Daha fazla bilgi için.02) eşittir 28 YIL Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. Sözdizimi YIL(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Örnekler YIL(“5/7/90”) eşittir 1990 1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0. Dakika. Sözdizimi DAKĐKA(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Yıl.ZAMANSAYISI Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir.99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için.01) eşittir 14 DAKĐKA(4.007) eşittir 1985 46 .007) eşittir 1904 YIL(29747.274305556 DAKĐKA Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Sözdizimi ZAMANSAYISI(zaman_metni) Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın. 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0. Seri sayısı.007) eşittir 1981 1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız: YIL(0.

Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. ŞĐMDĐ işlevine bakın. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Gün. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Döndür_tür Verilen Sayı 1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür.007) eşittir 4 (Çarşamba) 1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. 3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. ŞĐMDĐ işlevine bakın. gibi bir metin olarak verebilirsiniz.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.7) eşittir 16 SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15 AY Ayrıca bkz. 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır Sözdizimi AY(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. “gggg”) eşittir Pazartesi Örnekler HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba) 1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem): HAFTANINGÜNÜ(29747. Uyarılar 47 . Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Saat. Sözdizimi SAAT(seri_no) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Ay. 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. Sözdizimi HAFTANINGÜNÜ(seri_no. 2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar. Daha fazla bilgi için. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”. Daha fazla bilgi için. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için. döndür_tür) Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Uyarılar Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Örnekler SAAT(0. 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVĐR işlevini de kullanabilirsiniz: METNEÇEVĐR(“16/4/90”. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için.HAFTANINGÜNÜ Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. ŞĐMDĐ işlevine bakın.007) eşittir 3 (Salı) SAAT Seri_no’ya denk düşen saati verir.7) eşittir 16 SAAT(29747.

Örnek TAMĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“01/10/91”). Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır. Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi. Örnekler SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“15/01/91”). TARĐHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43 48 . Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır. Sözdizimi SERĐTARĐH(başlangıç_tarihi. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. son_tarih. ŞĐMDĐ işlevine bakın. Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. SERĐTARĐH işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Örnekler AY(“6-May”) eşittir 5 AY(366) eşittir 12 AY(367) eşittir 1 SERĐTARĐH Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir. Aylar tamsayı değilse. Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. TAMĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Sözdizimi TAMĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. Daha fazla bilgi için. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERĐTARĐH işlevini kullanın.1) eşittir 33284 ya da 15/02/91 SERĐTARĐH(TARĐHSAYISI(“31/03/91”). TARĐHSAYISI(“01/12/91”). SERĐTARĐH işlevi #SAYI! hata değerini verir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. tatiller) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır. negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir. kesirli kısmı atılır.-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91 TAMĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz.

Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa. sbayrak) Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir.SERĐAY Ayrıca bkz. SBayrak Haftanın Başlangıcı 1 2 3 Hafta Pazar günü başlar. Örnekler SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi ĐŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. Hafta Pazartesi günü başlar. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi. Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Örnekler Tarih. Pazar ise: HAFTASAY(34343. tatiller) 49 . Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. günler. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi SERĐAY(başlangıç_tarihi. Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın. Bu işlev kullanılabilir değilse. Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için ĐŞGÜNÜ işlevini kullanın. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.Haftanın. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır. Sayıyı tarih şeklinde görmek için. 9 Ocak 1994. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92 HAFTASAY Ayrıca bkz. Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir. Sözdizimi HAFTASAY(tarih. 0) eşittir 3 HAFTASAY(34343. negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir. Bu işlev kullanılabilir değilse. Bu işlev kullanılabilir değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.aylar) Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Fatura ödeme tarihlerini. 1) eşittir 2 ĐŞGÜNÜ Ayrıca bkz. SERĐAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERĐAY işlevini kullanın. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Hafta Pazartesi günü başlar. 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93 SERĐAY(TARĐHSAYISI(“01/01/93”). tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır. SERĐAY işlevi #SAYI! hata değerini verir.

Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi. Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi. Liste. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Đşletim sistemi Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi 50 . {33245. çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste. Örnek DAMGA(7) yazdırılamayan bir karakter verdiği için: TEMĐZ(DAMGA(7)&”metin”&DAMGA(7)) eşittir “metin” KOD Bir metin dizisindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir. Karakter. genellikle veri dosyalarının başında ve sonunda olan ve yazdırılamayan düşük seviyeli bazı bilgisayar kodlarını çıkarmak için TEMĐZ işlevini kullanabilirsiniz. Başka tipte bilgisayarlardaki dosyalardan almış olabileceğiniz sayfa kod numaralarını karakterlere çevirmek için DAMGA işlevini kullanın. negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir. Günler tamsayı değilse.Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır. Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse. Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. ĐŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi TEMĐZ(metin) Metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu bilgisidir. Örnekler DAMGA(65) eşittir “A” DAMGA(33) eşittir “!” TEMĐZ Ayrıca bkz. ĐŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir. Đşletim sisteminizde yazdırılamayan karakterler içeren başka uygulamalardan alınmış metin üzerinde TEMĐZ işlevini kullanın. Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse. Sonuç olarak verilen kod bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter kümesine karşılık gelir. 33246}) eşittir 33252 ya da 14/01/91 METĐN FONKSĐYONLARI DAMGA Numarası belirtilen karakteri verir. kesirli kısmı atılır. Đşletim ortamı Karakter kümesi Macintosh Macintosh karakter kümesi Windows ANSI Sözdizimi DAMGA(sayı) Sayı 1 ile 255 arasında hangi karakteri istediğinizi belirleyen bir sayıdır. 5. Örnekler ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). bilgisayarınız tarafından kullanılan karakter takımından alınır. bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir. 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91 7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse: ĐŞGÜNÜ(TARĐHSAYISI(“03/01/91”). Örneğin.Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır.

“Değer”) eşittir “Toplam Değer”. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. 4) eşittir “(0. 2) eşittir “1234. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir “Toplam”&” “&”Değer” . bir sayıyı metne dönüştürür. Örnekler ÖZDEŞ(“sözcük”. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. metin öğelerini birleştirmek için. onlukları istenen haneye yuvarlayarak. “sözcük”) eşittir YANLIŞ 51 .00 TL_).##0. Bir belgeye girilmekte olan metni test etmek için ÖZDEŞ işlevini kullanın.##0.. ..”’dır.”için debi”. metin dizisi. Sözdizimi LĐRA(sayı. Onluklar negatifse. -2) eşittir “(1200 TL)” LĐRA(-0.89 TL” ÖZDEŞ Đki metin dizisini karşılaştırır ve tam olarak aynıysalar DOĞRU’yu..) Metin1.Windows ANSI Sözdizimi KOD(metin) Metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir.metin2) Metin1 ilk metin dizisidir.57 TL” LĐRA(1234. Sözdizimi ÖZDEŞ(metin1. sayı ondalık noktanın soluna yuvarlanır. metin2. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1.567.00 TL). Örnekler BĐRLEŞTĐR(“Toplam “. -2) eşittir “1200 TL” LĐRA(-1234. Kullanılan biçim: #.”) eşittir “Kızılırmak için debi 32/km’dir. ÖZDEŞ büyük-küçük harfe duyarlıdır.C8. BĐRLEŞTĐR(“C5. Uyarılar &” işleci. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. “sözcük”) eşittir DOĞRU ÖZDEŞ(“Sözcük”.” LĐRA Para birimi biçimini kullanarak. çünkü Microsoft Excel metin değerleri olarak girilmiş sayıları hesaplama yaparken sayılara dönüştürür.888) eşittir “99. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. Onluklar ondalık noktanın sağındaki basamak sayısıdır.1230 TL)” LĐRA(99.567. metin2.123...”/km”. Uyarılar Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemek ile bir sayıyı doğrudan LĐRA işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark.567.(#.C2.onluklar) Sayı bir sayı. Örnekler LĐRA(1234. Onluklar belirtilmezse. 2 olduğu varsayılır. ama biçim farklarını gözardı eder. aynı değilseler YANLIŞ’ı verir. Formüllerde LĐRA işleviyle biçimlenmiş sayıları kullanmaya devam edebilirsiniz. “sözcük”) eşittir YANLIŞ ÖZDEŞ(“S özcük”. Metin2 ikinci metin dizisidir. bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da sayı veren bir formüldür. Örnekler KOD(“A”) eşittir 65 KOD(“Alfabe”) eşittir 65 BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. LĐRA işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. Metin öğeleri.

kontrol edilecek metin değerlerinin listesine başvuruda bulunur. Başlangıç_sayısı aramanın başlatılacağı karakteri belirtir. Tek bir hücreye bir dizi formülü girmek için. Sözdizimi SAYIDÜZENLE(sayı.1)-1) eşittir “Değişken Rezistörler” SAYIDÜZENLE Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar.1. sonuç metni her zamanki gibi noktaları içerir.A2.BUL(“ #”. KarşılaştırAralık adı.1. ama MBUL’un tersine BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterlere izin vermez.”Meryem Turkmen”) eşittir 6 BUL(“M”. Başlangıç_sayısı sıfırdan büyük değilse. Bul_metin “” (boş metin) ise.BUL(“ #”. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. 1 olduğu varsayılır. Metin bulmak istediğiniz metni içeren metindir. ama onluklar 127’ye kadar çıkabilirler. Uyarılar 52 . Başlangıç_sayısı. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.”Meryem Turkmen”) eşittir 1 BUL(“m”. Onluklar ondalık virgülün sağındaki basamak sayısıdır. Virgül_yok DOĞRU olduğunda SAYIDÜZENLE işlevinin sonuç metnine noktalar dahil etmesini önleyen bir mantıksal değerdir. Örnekler BUL(“M”. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.BUL(“ #”. Bul_metin joker karakterler içeremez. TestDeğeri adı kullanıcı tanımlı bir değer içeren bir hücreye başvuruda bulunur. BUL arama dizisindeki ilk karakteri (başlangıç_sayısı ya da 1 numaralı karakter) seçer.A3.virgül_yok) Sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır. Virgül_yok YANLIŞ’sa ya da belirtilmemişse. {=OR(ÖZDEŞ(TestDeğeri. Uyarılar Bul_metin. Bir metin dizisi içinde başka bir metin dizisini bulmak için MBUL işlevini de kullanabilirsiniz. metin’de yoksa. PARÇAAL(A2. bir hücreye bir dizi olarak aşağıdaki formülü girin.Kullanıcı tanımlı bir değerin bir aralıktaki bir değere uyduğundan emin olmak için. Onluklar negatifse. Başlangıç_sayısı belirtilmezse.onluklar. “Değişken Rezistörler #116010”. metin. A2:A4 sırasıyla aşağıdaki seri sayılarıyla parçaları içermektedir: “Seramik Đzolatörler #124-TD4587”.3) eşittir 8 Bir işlem tablosunda parçalar ve seri sayıları listeniz olduğunu ve her hücreden parça adlarını ayıklayıp seri sayılarını dışarda tutmak istediğinizi varsayalım. Metin’deki ilk karakter karakter sayısı 1’dir. CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER (Windows için Microsoft Excel’de) tuşlarına basın. bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. metin’in uzunluğundan büyükse. “Bakır Teller #12-671-6772”.1)-1) eşittir “Bakır Teller” PARÇAAL(A4.A4. Onluklar belirtilmezse 2 olduğu varsayılır. KarşılaştırAralık))} BUL Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur ve bul_metin’in ilk oluştuğu karakterin sayısını verir. # simgesini bulmak için BUL işlevini ve seri sayısını gözardı etmek için PARÇAAL işlevini kullanabilirsiniz.1)-1) eşittir “Seramik Đzolatörler” PARÇAAL(A3.1. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. Sözdizimi BUL(bul_metin. Microsoft Excel’de sayılar hiçbir zaman 15’den fazla anlamlı basamak içeremezler. BUL işlevi #DEĞER! hata değerini verir.”Meryem Turkmen”.

metin dizesindeki karakter sayısını hesaplamak üzere UZUNLUK çalışma sayfası işlevini kullanın ve sonra 1 çıkarın. Örnekler SOLDAN(“Satış Fiyatı”. Birliği”) eşittir “e. 1 olduğu varsayılır. 5) eşittir “Satış” A1 “Đzmir”i içeriyorsa: SOLDAN(A1) eşittir “Đ” Bazı muhasebe programları.567. SAYIDÜZENLE işlevinin sonucu metne dönüştürmesidir. A2 hücresindeki değer “156–“ ise. sayıyı doğrudan SAYIDÜZENLE işleviyle biçimlemek arasındaki en önemli fark. Metinleri değerlere dönüştürmek için. AZ”) eşittir 11 UZUNLUK(“”) eşittir 0 KÜÇÜKHARF Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir. E. e. 2B”) eşittir “apt. SOLDAN(A2. Örnekler SAYIDÜZENLE(1234.DÜZENĐ işlevi için verilen örnekleri inceleyin PARÇAAL Belirlediğiniz konumdan başlayarak. YAZIM. Sözdizimi SOLDAN(metin. Örneğin.567. Sözdizimi UZUNLUK(metin) Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir. aşağıdaki formül bu değeri -156’ya çevirir. bir metinden belirli sayıda karakteri verir. en sağdaki karakter (-) simgesi hariç metnin tüm karakterlerini döndürmeli ve sonucu -1 ile çarpmalısınız. 2b” KÜÇÜKHARF işlevi YAZIM. birliği” KÜÇÜKHARF(“Apt. Sözdizimi KÜÇÜKHARF(metin) Metin küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metin dizisidir.DÜZENĐ ve BÜYÜKHARF işlevlerine benzer. 1) eşittir “1234.33” SOLDAN Bir metin dizisindeki ilk (ya da en soldaki) karakteri ya da karakterleri verir.567. Sayı_karakterler belirtilmezse. SOLDAN işlevi tüm metni verir. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. Örnekler KÜÇÜKHARF(“E.Bir sayı içeren bir hücreyi Biçim menüsünden Hücreler komutuyla biçimlemekle.UZUNLUK(A2)–1)*–1 UZUNLUK Bir metin dizisindeki karakterlerin sayısını verir. Örnekler UZUNLUK(“Phoenix.6” SAYIDÜZENLE(1234. Boşluklar da karakter olarak sayılır. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. -1) eşittir “-1230” SAYIDÜZENLE(44. Sayı_karakterler SOLDAN işlevinin vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler.332) eşittir “44. negatif sayıları değerin sağında bir eksi (-) işareti ile görüntülerler. Hücreler komutuyla biçimlenen bir sayı hala bir sayıdır. 53 . Microsoft Excel değerleri metin olarak alabilir. Negatif sayıları bu şekilde saklayan bir programla yaratılmış bir dosyadan veri alıyorsanız. Sayı_karakterler değişkeni için. -1) eşittir “1230” SAYIDÜZENLE(-1234. KÜÇÜKHARF işlevi metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez.

Sözdizimi PARÇAAL(metin.DÜZENĐ(“76BüTçe”) eşittir “76Bütçe” DEĞĐŞTĐR Bir metnin yerine başka bir metin koyar. 20) eşittir “Yapıştır” PARÇAAL(“1234”. 5) eşittir “” (boş metin) Ayrıca KOD ve BUL işlevleri için verilen örnekleri inceleyin.DÜZENĐ(“bu bir BAŞLIKTIR”) eşittir “Bu Bir Başlıktır” YAZIM. sayı_karakterler. başlangıç_sayısı. 4. “@”) eşittir “@456” SAĞDAN işlevi “ABCDEF”yi verirse: DEĞĐŞTĐR(SAĞDAN(A3. ama başlangıç_sayısı artı sayı_karakterler. Sözdizimi DEĞĐŞTĐR(eski_metin. Metin’deki ilk karakterin başlangıç_sayısı 1’dir ve öyle devam eder. Başlangıç_sayısı. 6. “*”) eşittir “*” YĐNELE Metni belirtilen sayıda yineler. 6). sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. Sayı_karakterler metin’den kaç karakter verileceğini belirler. DEĞĐŞTĐR(“abcdefghijk”. 1. Sayı_karakterler negatifse. YAZIM. Sözdizimi 54 . PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. metin büyüklüğünden küçükse. 1. 5. 1. 2) eşittir “Ad” PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Başlangıç_sayısı. metin veren bir formül ya da yer yer büyük harfle yazılmasını istediğiniz metni içeren bir hücreye başvurudur. Aşağıdaki formül. PARÇAAL metin’in metnin sonuna kadar olan karakterleri verir. 1990’ın son iki basamağını 91 olarak değiştirir: DEĞĐŞTĐR(“1990”. metin uzunluğundan büyükse PARÇAAL işlevi “” (boş metin) verir. Başlangıç_sayısı metinde Süzmek istediğiniz ilk karakterin konumudur. PARÇAAL işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Başlangıç_sayısı yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterin konumudur Sayı_karakterler yerine yeni_metin’i koymak istediğiniz eski_metin’de karakterlerin sayısıdır Yeni_metin eski_metin’deki karakterlerin yerini alacak metindir Örnekler Aşağıdaki formül.DÜZENĐ(“5-paralık değeri yok”) eşittir “5-Paralık Değeri Yok” YAZIM. yeni_metin) Eski_metin içinde bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir. Tüm diğer harfleri küçük harfe çevirir. “*”) eşittir “abcde*k” Altıncı karakterden onuncu karaktere kadar olan karakterler “*” ile değiştirilir. 3. Örnekler YAZIM.DÜZENĐ(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin. Örnekler PARÇAAL(“Ad Yapıştır”. Başlangıç_sayısı 1’den küçükse. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YĐNELE işlevini kullanın. 6. beş karakterin yerine yeni_metin’i koyar. 5. eski_metin’deki altıncı karakterden başlayarak. Sözdizimi YAZIM.DÜZENĐ Metin dizesindeki ilk karakteri ve metinde bir harf dışındaki bir karakteri izleyen diğer harfleri büyük harfe çevirir. “91”) eşittir “1991” A2 hücresi “123456”yı içeriyorsa: DEĞĐŞTĐR(A2. 2. 3. metin uzunluğunu aşıyorsa. başlangıç_sayısı.

SAĞDAN işlevi metnin tamamını verir. başlangıç_sayısı) Bul_metin bulmak istediğiniz metindir. Sayı_kere tamsayı değilse. 1 olduğu varsayılır. Sayı_kere metin’in kaç kez yineleceğini belirten pozitif bir sayıdır.YĐNELE(metin. Örnekler MBUL(“r”. Başlangıç_sayısı soldan saymaya başlayarak. YĐNELE işlevi “” (boş metin) verir. kesirli kısmı atılır. daha fazla örnek için SOLDAN işlevine bakın. karakterden önce bir tilde (~) yazın. Soru işareti tek bir karakteri bulur. metnin seri sayısı kısmını araştırmadan. Örnekler YĐNELE(“*-“. SOLDAN işlevine benzer. Başlangıç_sayısı 0’dan büyük değilse ya da metin’in uzunluğundan büyükse. 6) eşittir “Fiyatı” SAĞDAN(“Stok Sayısı”) eşittir “ı” SAĞDAN işlevi. MBUL Belirli bir karakterin ya da metin dizisinin ilk bulunduğu karakterin sayısını verir (soldan sağa doğru).3) eşittir 3 B17 hücresi “marj” ve A14 hücresi “Kâr Marjı”nı içeriyorsa: 55 . sonraki karakterde bul_metin’i bulur ve 9 sayısını verir. Bir karakteri ya da metin dizisini başka bir metin dizisi içinde yerini bulmak için MBUL işlevini kullanabilir ve PARÇAAL ya da DEĞĐŞTĐR işlevlerini kullanarak metni değiştirebilirsiniz. MBUL işlevi her zaman.9) eşittir “SatışlarSatışlar” SAĞDAN Bir metindeki son (en sağdaki) karakteri ya da karakterleri verir. Sözdizimi SAĞDAN(text. karakterle başlar. Sayı_karakterler sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Đpucu Đşlem tablonuzda basit bir histogram yaratmak için bu işlevi kullanabilirsiniz. ilk “Y”nin sayısını bulmak için. sayı_kere) Metin yinelemek istediğiniz metindir. sayı_karakterler) Metin Süzmek istediğiniz karakterleri içeren metindir. Bul_metin’de joker karakterler. Đpucu Metnin solundan belirlenen sayıda karakteri atlamak için başlangıç_sayısı’nı kullanın. Sayı_karakterler metnin uzunluğundan büyükse. #DEĞER! hata değeri verilir. MBUL işlevi BUL işlevine benzer. soru işareti (?) ve yıldızı (*) kullanabilirsiniz. #DEĞER! hata değeri verilir. MBUL işlevi 8. Örneğin. başlangıç_sayısı’nı 8’e ayarlayın. Uyarılar MBUL işlevi. Sözdizimi MBUL(bul_metin. YĐNELE işlevinin sonucu 255 karakterden uzun olamaz. “AYF0093. başlangıç_sayısı’ndan değil. aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. Başlangıç_sayısı belirtilmezse. Sayı_kere 0 (sıfır) ise. ama BUL işlevi büyük-küçük harfe duyarlıdır. Sayı_karakterler belirtilmezse. Metin dizisinin tanımlayıcı kısmında. Gerçek bir soru işaretini ya da yıldızı bulmak istiyorsanız. metni araştırırken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz. 1 olduğu varsayılır. Metin içinde bul_metin’i aramak istediğiniz metindir. Örnekler SAĞDAN(“Satış Fiyatı”. metin dizisinin solundan itibaren karakterlerin sayısını verir. 3) eşittir “*-*-*-“ A3 hücresi “Satışlar”ı içeriyorsa: YĐNELE($A$3. metin’in içinde. metin. Sayı_karakterler kaç karakter Süzmek istediğinizi belirler. Bul_metin bulunamazsa. yıldız bir dizi karakteri bulur. 2.YoungMensApparel” gibi bir metin dizisiyle çalıştığınızı varsayalım.”Durum”.

Değer metne başvuruda bulunmuyorsa. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri kendiliğinden dönüştürür. Yineleme_sayısı eski_metin’in.$A$14) eşittir 5 DEĞĐŞTĐR işlevine. eski_metin.MBUL($B$17. Eski_metin değiştirmek istediğiniz metindir. yeni_metin. “2”. 1) eşittir “2. yineleme_sayısı) Metin metin ya da karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur.6. Dönem. “2”. Değer metin ise ya da metne başvuruda bulunuyorsa. Belirtilmezse. Yineleme_sayısı belirtilirse. yeni metni eklemeye başlayacağınız doğru başlangıç_sayısı’nı vermek için MBUL işlevini DEĞĐŞTĐR işleviyle birlikte kullanın. Sözdizimi METNEÇEVĐR(değer.$A$14). Dönem. Metin dizisindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERĐNEKOY işlevini. geçtiği hangi yerlerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. “1”. Örnekler B1 “Yağmur” metnini içeriyorsa: M(B1) eşittir “Yağmur” B2 19 sayısını içeriyorsa: M(B2) eşittir “” M(“Doğru”) eşittir “Doğru” M(DOĞRU) eşittir “” METNEÇEVĐR Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir. “Satış”. bir metin dizisinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞĐŞTĐR işlevini kullanın. Yukarıdaki örnekle aynı hücre başvurularını kullanarak: DEĞĐŞTĐR($A$14. biçim_metni) Değer sayısal bir değer.”Tutarı”) “Kâr Tutarı”nı verir. Yeni_metin eski_metin’in yerine koymak istediğiniz metindir . YERĐNEKOY Metinde. geçtiği her yerde köşeli ayraçlarla değiştirmek için: YERĐNEKOY(Hüciçi. 1991” YERĐNEKOY(“1. Ayraç. Uyarılar Genellikle bir formülde M işlevini kullanmanız gerekmez. metin’de geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir. Örnekler YERĐNEKOY(“Satış Verisi”. “Maliyet”) eşittir “Maliyet Verisi” YERĐNEKOY(“1.MBUL($B$17. 3) eşittir “1. “1”. Dönem. “] [”) M Değer’in başvuruda bulunduğu metni verir Sözdizimi M(değer) Değer test etmek istediğiniz değerdir. yeni_metin’in yerine eski_metin’i koyar. 1991”. 1991”. 1992” Hüciçi adlı hücredeki Ayraç adlı metin sabitini. M işlevi değer’i verir. M işlevi “” (boş metin) verir. Sözdizimi YERĐNEKOY(metin. Dönem. bir sayısal değeri değerlendiren bir formül ya da bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur 56 . Bu işlev başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. eski_metin yalnız orada değiştirilir. eski_metin.

Metin bu biçimlerden birinde değilse. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda metni otomatik olarak sayılara çevirir. tarih ya da zaman biçimlerinden herhangi birinde olabilir.000 SAYIYAÇEVĐR(“16:48:00”)-SAYIYAÇEVĐR(“12:00:00”) eşittir “16:48:00”-“12:00:00” eşittir 0. Bu işlev başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. Bir sayının mutlak değeri. METNEÇEVĐR işlevini kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür ve sonuç artık hesaplanmış bir sayı değildir.Biçim_metni Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundan metin biçiminde bir sayı biçimidir. değeri değiştirmez. Uyarılar Genellikle bir formülde SAYIYAÇEVĐR işlevini kullanmanız gerekmez. Örnek KIRP(“ Đlk Dönem Gelirleri “) eşittir “Đlk Dönem Gelirleri” BÜYÜKHARF Metni büyük harfe çevirir. yalnız biçimi değiştirir. Örnekler BÜYÜKHARF(“toplam”) eşittir “TOPLAM” E5 hücresi “verim”i içeriyorsa BÜYÜKHARF(E5) eşittir “VERĐM” SAYIYAÇEVĐR Bir sayıyı temsil eden bir metni sayıya çevirir. “0.2. Uyarılar Bir hücreyi Biçim menüsündeki Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla biçimlendirmek. Örnekler METNEÇEVĐR(2. Biçim_metni yıldız (*) içeremez ve Genel sayı biçiminde olamaz. Örnekler SAYIYAÇEVĐR(“$1. “gg mmmm yyyy”) eşittir “15 Nisan 1991” KIRP Sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metinden tüm boşlukları kaldırır. Sözdizimi KIRP(metin) Metin içinden boşlukların kaldırılmasını istediğiniz metindir. Sözdizimi BÜYÜKHARF(metin) Metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir.72 TL” METNEÇEVĐR(“15/4/91”. Boşlukları düzenli olmayan. Metin bir başvuru ya da metin dizisi olabilir. Sözdizimi SAYIYAÇEVĐR(metin) Metin tırnak işaretleri içindeki metin ya da dönüştürmek istediğiniz metni içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. Sözdizimi MUTLAK(sayı) 57 .715. MATEMATĐKSEL FONKSĐYONLAR MUTLAK Bir sayının mutlak değerini verir. 4 saat ve 48 dakikaya karşılık gelen seri sayısı. 000”) eşittir 1. SAYIYAÇEVĐR işlevi #DEĞER! hata değerini verir. başka bir uygulamadan aldığınız metin üzerinde KIRP işlevini kullanın. Metin.00 TL”) eşittir “2. işareti olmadan sayıdır. Microsoft Excel’in tanıdığı sabit sayı.

75.”>55”) eşittir 2 58 . 1) eşittir 3 TAVANAYUVARLA(-2. Sözdizimi EĞERSAY(erim. ölçüt) Erim içinde boş olmayan hücreleri saymak istediğiniz hücre aralığıdır. “32”. “portakallar”. 54. 0.500171 COS(60*PĐ()/180) eşittir 0.01) eşittir 0. yuvarlama yapılmaz.anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz değerdir. 2) eşittir #SAYI! TAVANAYUVARLA(1. Örnekler MUTLAK(2) eşittir 2 MUTLAK(-2) eşittir 2 A1.24 COS Verilen açının kosinüsünü verir. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. Açı derece cinsindense.42. 0.05) formülünü kullanın. TAVANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler TAVANAYUVARLA(2. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. -2) eşittir -4 TAVANAYUVARLA(-2. bir değer sıfırdan uzağa ayarlandığında yukarı yuvarlanır.234.047) eşittir 0. Sayı.”elmalar”) eşittir 2 B3:B6’nın sırasıyla 32. “elmalar” olarak ifade edilebilir.5. EĞERSAY(B3:B6. Sözdizimi COS(sayı) Sayı Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır. Örnekler COS(1. -16’yı içeriyorsa: KAREKÖK(MUTLAK(A1)) eşittir 4 TAVANAYUVARLA Sıfırdan uzağa. Sözdizimi TAVANAYUVARLA(sayı. Örnekler A3:A6’nın sırasıyla “elmalar”.Sayı mutlak değerini istediğiniz gerçek sayıdır. EĞERSAY(A3:A6. Sayı ile anlamın işaretleri farklıysa. anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. 42 TL ise. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse. “elmalar”ı içerdiğini varsayalım. Sayının işaretinden bağımsız olarak.5. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. fiyatlarınızda kuruşları kullanmak istemiyorsanız ve ürününüzün fiyatı 4. fiyatları en yakın 5 kuruşa yuvarlamak için =TAVANAYUVARLA(4. 86 sayılarını içerdiğini varsayalım. “şeftaliler”.1) eşittir 1. anlamın tam bir katıysa.5 TAVANAYUVARLA(0. “>32”. 60 derecenin kosinüsü EĞERSAY Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar. Örneğin. Ölçüt hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayi.0. TAVANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir.5. Örneğin.5. ölçüt 32.5.

.* sayı’ya eşittir Sözdizimi ÇARPINIM(sayı) Sayı çarpınımını istediğiniz negatif olmayan sayıdır. bir ambalaj sandığı bir ya da iki öğelik sıraları kabul ediyor. Uyarılar Sayı sayısal değilse. ÜS işlevi. Örnekler ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(1. Sayı.ÇĐFT En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayı’yı verir. 1*2*3*. ÇĐFT işlevi #DEĞER! hata değerini verir.718282 (e’nin yaklaşık değeri) ÜS(2) eşittir e2 ya da 7.5) eşittir 2 ÇĐFT(3) eşittir 4 ÇĐFT(2) eşittir 2 ÇĐFT(-1) eşittir -2 ÜS Sayı’nın kuvvetine yükseltilmiş e’yi verir.5. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir sayı yuvarlanır. Sayı bir çift tamsayı olduğunda. Bir sayının çarpınımı. En yakın ikiye yuvarlanan öğe sayısı sandığın kapasitesine denk geldiği zaman sandık dolar. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. anlamın en yakın katına yuvarlar.9) eşittir ÇARPINIM(1) eşittir 1 ÇARPINIM(0) eşittir 1 ÇARPINIM(-1) eşittir #SAYI! ÇARPINIM(5) eşittir 1*2*3*4*5 eşittir 120 TABANAYUVARLA Sayıyı aşağı.71828182845904’e eşittir. sayı’nın doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir. 1) eşittir 2 59 . doğal logaritmanın tabanı olans 2. anlam) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayısal değerdir. üs alma işlecini (^) kullanın. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. sıfıra doğru. Sözdizimi ÜS(sayı) Sayı e tabanına uygulanmış üstür. Sabit e. yuvarlama olmaz. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak. Sayı’nın işaretinden bağımsız olarak.. Örnekler ÇĐFT(1. Örneğin. TABANAYUVARLA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Örnekler ÜS(1) eşittir 2. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. Uyarılar Başka tabanların kuvvetlerini hesaplamak için. TABANAYUVARLA işlevi #SAYI! hata değerini verir. Anlam kendisine yuvarlamak istediğiniz kattır. anlamın tam bir katıysa yuvarlama olmaz. sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yuvarlanır. Sözdizimi ÇĐFT(sayı) Sayı yuvarlanacak değerdir. Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse.389056 ÜS(LN(3)) eşittir 3 ÇARPINIM Bir sayının çarpınımını verir. Örnekler TABANAYUVARLA(2. Sözdizimi TABANAYUVARLA(sayı.

. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK işlevini kullanın. Sözdizimi OBEB(sayı1. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.. Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse. -2) eşittir -2 TABANAYUVARLA(-2. Bir sayının bölenleri yalnızca kendisi ve birdir. sayı2...71828182845904) dayanırlar. sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. kesirli kısmı atılır. Örnekler OKEK(5. sayı2. 2) eşittir 1 OBEB(24.9) eşittir -9 Aşağıdaki formül A1 hücresindeki pozitif bir gerçek sayının ondalık kısmını verir: A1-TAMSAYI(A1) OKEK Tamsayıların en küçük ortak katını verir. 2) eşittir #SAYI! TABANAYUVARLA(1..) Sayı1. 0. 2) eşittir 10 OKEK(24. 0.. . 60 ..TABANAYUVARLA(-2. 36) eşittir 72 LN Bir sayının doğal logaritmasını bulur. En büyük ortak bölen hem sayı1’i hem de sayı2’yi kalansız bölen en büyük tamsayıdır..5. Örnekler TAMSAYI(8. OBEB işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi OKEK(sayı1. Bu işlev kullanılabilir değilse. 0) eşittir 5 TAMSAYI Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.. Değer tamsayı değilse. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. sayı2. sayı2. Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. kesirli kısmı atılır. En küçük ortak kat. Bir her sayıyı tam olarak böler. 36) eşittir 12 OBEB(7. Örnekler OBEB(5. OBEB işlevi #SAYI! hata değerini verir. OKEK işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.9) eşittir 8 TAMSAYI(-8. En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerdir. .. Herhangi bir değer tamsayı değilse. 1) eşittir 1 OBEB(5. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse.234. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. sayı1. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.01) eşittir 0. Doğal logaritmalar e sabitine (2. Bu işlev kullanılabilir değilse. 1 ile 29 arasında değerlerdir.23 OBEB Đki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. Sözdizimi TAMSAYI(sayı) Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır.5.1) eşittir 1. OKEK işlevi #SAYI! hata değerini verir. Herhangi bir bağımsız değişken birden küçükse.5.5 TABANAYUVARLA(0.) Sayı1.

Örnekler LOG(10) eşittir 1 LOG(8. d) = n . Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır. Sonuç. 2) eşittir 1 MOD(3. 2) eşittir 3 LOG(86. 2) eşittir 1 MOD(-3. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Bu işlev kullanılabilir değilse. Uyarılar LN işlevi. Sözdizimi MOD(sayı. Taban logaritmanın tabanıdır. Bölen 0 ise. Örnekler LOG10(86) eşittir 1. bölen’e bölündükten sonra kalanı verir.454347 LN(2. Bölen Sayı’yı bölmek istediğiniz sayıdır.7182818) eşittir 1 LN(ÜS(3)) eşittir 3 ÜS(LN(4)) eşittir 4 LOG Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. TAMSAYI işlevinin terimleriyle ifade edilebilir: MOD(n. Uyarılar MOD işlevi. -2) eşittir -1 MOD(-3. ÜS işlevinin tersidir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.934498451 LOG10(10) eşittir 1 LOG10(1E5) eşittir 5 LOG10(10^5) eşittir 5 MOD Sayı.d*TAMSAYI(n/d) Örnekler MOD(3. MOD işlevi #SAYI/0! hata değerini verir. Sözdizimi KYUVARLA(sayı. bölen’le aynı işarete sahiptir. 2. Sözdizimi LOG(sayı.454347 LOG10 Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. Sözdizimi LOG10(sayı) Sayı 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. katsayı) 61 . taban) Sayı logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. bölen) Sayı bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır.7182818) eşittir 4. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra.Sözdizimi LN(sayı) Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif reel sayıdır. Örnekler LN(86) eşittir 4. -2) eşittir -1 KYUVARLA Đstenen katsayıya yuvarlanan sayıyı verir.

Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. sayı2. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 Bir çemberin yarıçapı Yarıçap adlı bir hücredeyse.5) eşittir 3 ODD(3) eşittir 3 ODD(2) eşittir 3 ODD(-1) eşittir -1 ODD(-2) eşittir -3 PĐ Matematik sabiti p sayısını (3. Sayı bir tek tamsayı ise.3. Örnekler KYUVARLA(10. .. Sözdizimi TEK(sayı) Sayı yuvarlanacak sayıdır.2) eşittir 1. katın değerinin yarısına eşit veya ondan büyükse. mantıksal değerler. sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. sayı2. 62 . metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz. aşağıdaki formül çemberin alanını hesaplar: PĐ()*(Yarıçap^2) ÇARPIM Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. 0. Uyarılar Sayı..14159265358979) 15 basamağa kadar verir...Sayı yuvarlanacak değerdir.. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz.. 2) eşittir 4500 BÖLÜM Bir bölmenin tamsayı kısmını verir. Sözdizimi ÇARPIM(sayı1. 3) eşittir 9 KYUVARLA(-10. -3) eşittir -9 KYUVARLA(1. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır. sıfır hariç yuvarlama yapar. Uyarılar KYUVARLA. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Sayının işaretine bakılmaksızın. çarpmak istediğiniz i ile 30 arasında sayıdır. -2) eşittir #SAYI! TEK En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. yuvarlama olmaz. 15 ve 30 sayılarını içeriyorsa: ÇARPIM(A2:C2) eşittir 2250 ÇARPIM(A2:C2.4 KYUVARLA(5. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Örnekler ODD(1. Sözdizimi PĐ( ) Örnekler PĐ()/2 eşittir 1.. mantıksal değer. TEK. eğer bölünen sayının kat ile bölümünden kalan.57079.) Sayı1. Örnekler A2:C2 hücreleri 5. #DEĞER! hata değerini döndürür.

RASGELEARADA işlevini kullanın. S_SAYI_ÜRET işlevini. 0’dan büyük ya da 0’a eşit ve 1’den küçük rasgele bir sayı verir. Sözdizimi S_SAYI_ÜRET( ) Uyarılar A ve b arasında rasgele bir reel sayı vermek için. aşağıdaki formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*100 RASGELEARADA Belirlediğiniz sayılar arasından rasgele bir sayı verir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. payda) Pay bölünendir. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Form Tip 0 ya da belirtilmemiş Klasik 63 .0) örneğe bakın.1) eşittir 1 BÖLÜM(-10. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Aşağıdaki ROMEN(499. Örnekler BÖLÜM(5. formülü rasgele bir sayıya çevirmek için formül çubuğuna =S_SAYI_ÜRET() yazıp F9 tuşuna basabilirsiniz. Sözdizimi RASGELEARADA(alt. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. 3) eşittir -3 S_SAYI_ÜRET Düzgün dağıtılmış. Örnekler 0’dan büyük ya da 0’a eşit ama 100’den küçük rasgele bir sayı üretmek için. Bu işlev kullanılabilir değilse. Form istediğiniz Romen sayı tipini belirleyen bir sayıdır. form) Sayı dönüştürmek istediğiniz normal sayıdır. Üst RASGELEARADA işlevinin vereceği en büyük tamsayıdır. Romen sayı biçemi Klasik’ten Basitleştirilmiş’e doğru gider ve form’un değeri arttıkça daha kısa olur.5. BÖLÜM işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Payda bölendir. rasgele bir sayı üretmek için kullanmak istiyor. Sözdizimi BÖLÜM(pay. şu formülü kullanın: S_SAYI_ÜRET()*(b-a)+a Rasgele bir tamsayı vermek için. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. 2) eşittir 2 BÖLÜM(4. Đşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rasgele sayı verilir. ama hücre her hesaplandığında sayıların değişmesini istemiyorsanız. üst) Alt RASGELEARADA işlevinin vereceği en küçük tamsayıdır. Uyarılar Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse. Sözdizimi ROMEN(sayı.Bu işlev kullanılabilir değilse. 3. ROMEN Metin olarak normal sayılarını Romen’e çevirir. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın.

149.14159. 0) eşittir 3 AŞAĞIYUVARLA(76. sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır.0) eşittir “CDXCIX” ROMEN(499. Aşağıdaki örneğe bakın 4 Basitleştirilmiş DOĞRU Klasik YANLIŞ Basitleştirilmiş Uyarılar Sayı negatifse #DEĞER! hata değeri verilir. 64 . Örnekler YUVARLA(2.48 YUVARLA(21. sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. sıfırdan uzağa yuvarlar. Sayı_rakamlar 0’dan (sıfırdan) büyükse.2 YUVARLA(2.9.14159. sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır.92654.1) eşittir “LDVLIV” ROMEN(499. Örnekler AŞAĞIYUVARLA(3. Sayı_rakamlar 0 ise. sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır. sıfıra doğru yuvarlar. 1) eşittir -3. sayı_rakamlar) Sayı yukarı yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. sayı_rakamlar) Sayı aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır. -2) eşittir 31400 YUKARIYUVARLA Bir sayıyı yukarı doğru.3) eşittir “VDIV” ROMEN(499. 1) eşittir 2.0) eşittir 76 AŞAĞIYUVARLA(3. -1) eşittir 20 AŞAĞIYUVARLA Bir sayıyı aşağı. Aşağıdaki örneğe bakın 2 Daha kısa. Örnekler ROMEN(499.4) eşittir “ID” ROMEN(1993. sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır. aşağı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.475. Sayı 3999’dan büyükse. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. Uyarı AŞAĞIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer ama her zaman aşağı doğru yuvarlar. Sözdizimi YUKARIYUVARLA(sayı. Sözdizimi AŞAĞIYUVARLA(sayı.141 AŞAĞIYUVARLA(-3.1 AŞAĞIYUVARLA(31415.5. 2) eşittir -1. Sayı_rakamlar 0’dan büyükse. sayı_rakamlar) Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır.15.2. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. 1) eşittir 2.1 Daha kısa.1 YUVARLA(-1. #vDEĞER! hata değeri verilir. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir. 3) eşittir 3. Sözdizimi YUVARLA(sayı.0) eşittir “MCMXCIII” YUVARLA Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. Aşağıdaki örneğe bakın 3 Daha kısa.2) eşittir “XDIX” ROMEN(499.

Sayı_rakamlar 0’dan büyükse.5 (30 derecenin sinüsü) KAREKÖK Pozitif bir karekök verir.Uyarılar YUKARIYUVARLA işlevi YUVARLA işlevine benzer. sayı yukarı doğru.9.22E-16. Sayı_rakamlar 0’dan küçükse. sayı yukarı doğru. ondalık virgülün soluna yuvarlanır. Sözdizimi ĐŞARET(sayı) Sayı herhangi bir reel sayıdır. sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır. Sözdizimi KAREKÖK(sayı) Sayı Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır. Bağımsız değişkeniniz derece olarak verilmişse. Örnekler SĐN(PĐ()) eşittir 1. Sayı pozitifse 1’i. bu yaklaşık olarak sıfırdır. ALTTOPLAM işlevini düzenleyerek onu değiştirebilirsiniz.00001) eşittir -1 SĐN Verilen açının sinüsünü verir. belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Alt toplamları olan liste bir kez yaratıldıktan sonra. -2) eşittir 31500 ĐŞARET Bir sayının işaretini belirler. Örnekler YUKARIYUVARLA(3.2 YUKARIYUVARLA(31415. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. 1) eşittir -3.142 YUKARIYUVARLA(-3. Sözdizimi ALTTOPLAM(işlev_sayısı.14159. KAREKÖK işlevi #SAYI! hata değerini verir. Sayı negatifse. Genellikle Veri menüsünden Alt Toplamlar komutunu kullanarak alttoplamları olan bir liste yaratmak daha kolaydır. Örnekler KAREKÖK(16) eşittir 4 KAREKÖK(-16) eşittir #SAYI! KAREKÖK(MUTLAK(-16)) eşittir 4 ALTTOPLAM Bir listede ya da veritabanında bir alt toplam verir. ref) Đşlev_sayısı bir listede alttoplamları hesaplamak için hangi işlevin kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 arasında bir sayıdır.2. Işlev_sayısı Đşlev 1 2 ORTALAMA BAĞ_DEĞ_SAY 65 . sayı 0 ise 0’ı ve sayı negatifse -1’i verir. Sayı_rakamlar 0 ise ya da belirtilmemişse. ama her zaman bir sayıyı yukarı yuvarlar. Örnekler ĐŞARET(10) eşittir 1 ĐŞARET(4-4) eşittir 0 ĐŞARET(-0. SĐN(PĐ()/2) eşittir 1 SĐN(30*PĐ()/180) eşittir 0.0) eşittir 4 YUKARIYUVARLA(76.92654.14159. Sözdizimi SĐN(sayı) Sayı sinüsünü bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. 3) eşittir 3.0) eşittir 77 YUKARIYUVARLA(3. p’nin sinüsü sıfırdır.

Uyarılar Ref içinde başka alt toplamlar (ya da içiçe girmiş alt toplamlar) varsa. Ölçüt 32. Sözdizimi ETOPLA(erim.) Sayı1.. B1. “elmalar” olarak ifade edilebilir. Toplam_erimi’ndeki hücreler. ölçüt. bu içiçe girmiş alt toplamlar. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. ifade ya da metin biçimindeki ölçüttür. Aşağıdaki birinci ve ikinci örneklere bakın. . DOĞRU) eşittir 6. A2:E2 hücreleri 5.. Başvurulardan biri 3-B ise.. Örnek ALTTOPLAM(9. Örnek 66 . Toplam_erimi belirtilmezse. Toplam_erimi toplanacak gerçek hücrelerdir. ALTTOPLAM işlevi gizli satırları dikkate almaz. o dizideki ya da başvurudaki yalnız sayılar dikkate alınır. toplamını istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. Ayıklamış olduğunuz bir listenin sonucunda elde ettiğiniz görünen verinin alt toplamını almak istediğinizde bu önemlidir. Aşağıdaki üçüncü örneğe bakın. 15) eşittir 150 ETOPLA Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. alt toplamını almak istediğiniz 1 ile 29 arasında aralık ya da başvurudur. ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa toplanırlar. Örnekler TOPLA(3. Sayılar... mantıksal değerler ve sayının doğrudan bağımsız değişkenler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır. ALTTOPLAM #DEĞER! hatasını verir. mantıksal değerler ve hata değerleri dikkate alınmaz.3 BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY 4 MAK 5 MĐN 6 ÇARPIM 7 STDSAPMA 8 STDSAPMAS 9 TOPLA 10 VAR 11 VARS Ref1. “>32”. Önceki örneğin tersine. aralıktaki hücreler toplanır. 30. sayı2... 2) eşittir 5 TOPLA(“3”. A1 hücresi “3”ü. Ref2. sayı2. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. 2. “32”. Örneğin.C3:C5) TOPLA işlevini kullanarak C3:C5 hücrelerinin bir alt toplamını elde edecektir TOPLA Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. B1 hücresi ise DOĞRU’yu içeriyorsa: TOPLA(A1. 40 ve 50 sayılarını içeriyorsa: TOPLA(A2:C2) eşittir 50 TOPLA(B2:E2. 15. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. Ölçüt hangi hücrelerin toplanacağını belirleyen bir sayı. Sözdizimi TOPLA(sayı1. iki kez sayımın önlenmesi için gözardı edilir. çünkü metin değerleri sayılara çevrilir ve DOĞRU mantıksal değeri 1 sayısına dönüştürülür. toplam_erimi) Erim değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığıdır. . 2) eşittir 2 çünkü başvurularda sayı olmayan değerlere yapılan başvurular dönüştürülmez.

TAMSAYI işlevi ise.3) ise -5’i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır. Bağımsız değişkenleriniz derece cinsindense. B1:B4 ise her değere karşılık gelen satış komisyonlarını içermektedir : 7000 TL. 28000 TL. 14000 TL. 200000 TL. sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. 400000 TL. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır. Uyarılar NSAT ve TAMSAYI işlevleri. TAMSAYI(-4. Örnekler TAN(0.. Sözdizimi VE(mantıksal1. Bağımsız değişkenler. ETOPLA(A1:A4.9) eşittir -8 NSAT(PĐ()) eşittir 3 MANTIKSAL FONKSĐYONLAR VE Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir. Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. DOĞRU) eşittir DOĞRU VE(DOĞRU. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: VE(B1:B3) eşittir YANLIŞ B4 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa: 67 . Örnekler VE(DOĞRU.. ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler. NSAT işlevi sayının kesirli kısmını atar.”>160000”. 300000 TL. radyana çevirmek için PĐ()/180 ile çarpın. YANLIŞ) eşittir YANLIŞ VE(2+2=4. DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. Sözdizimi TAN(sayı) Sayı tanjantını bulmak istediğiniz radyan cinsinden açıdır. DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen.785) eşittir 0. bu değerler gözardı edilir. .99920 TAN(45*PĐ()/180) eşittir 1 NSAT Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir.9) eşittir 8 NSAT(-8. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar: NSAT(-4. 21000 TL.mantıksal2. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa.mantıksal2.3) -4’ü. 2+3=5) eşittir DOĞRU B1:B3 DOĞRU. Sözdizimi NSAT(sayı. Örnekler NSAT(8.A1:A4’ün dört evin değerini içerdiğini varsayalım: 100000 TL. test çevirmek istediğiniz 1 ile 30 arası koşuldur... Sayı_rakamlar tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. sayı_rakamlar) Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin ya da boş hücreler içeriyorsa..) Mantıksal1.B1:B4) eşittir 63000 TL TAN Verili açının tanjantını verir. VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir.

EĞER işlevini içeren hücrenin temizlenmesine neden olan boş metin (“”) döndürür.”) eşittir 50 YANLIŞ YANLIŞ mantıksal değerini verir. Uyarılar Daha ayrıntılı testler oluşturmak için. EĞER işlevinin bağımsız değişkenlerinde dizi olanlar varsa. Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için EĞER işlevini kullanın.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçeyi aşıyor” EĞER(B3>C3. Aşağıdaki tabloya bakın . B4<100).VE(1<B4. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde. EĞER cümlesi işlediğinde dizinin her öğesi değerlendirilir. Microsoft Excel onu YANLIŞ mantıksal değeri olarak yorumlar.”Bütçeyi aşıyor”. 104’ü içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. Aksi takdirde.””) Bir gider işlem tablosunun. tüm işlemler yapılır. DOĞRU verilir. 500. B4. B4. Mantıksal_kontrol YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse. Belirli bir ayda bütçe dışına çıkıp çıkmadığınızı kontrol etmek için. bu cümlelerin verdiği değeri verir. B2:B4’te Ocak. Eğer_doğruysa_değer mantıksal_kontrol DOĞRU ise verilen değerdir. böyle bir sayı içermiyorsa bir ileti görüntülemek istediğinizi varsayalım. YANLIŞ ise başka bir değeri verir. EĞER Belirlediğiniz koşulun sonucu DOĞRU ise bir değeri. B4<100) eşittir DOĞRU Tam olarak 1 ile 100 arasında bir sayı içeriyorsa B4’ü görüntülemek. 925. Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenlerinden bazıları harekete yönelik işlevler ise. YANLIŞ verilir. Mantıksal_kontrol DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse. 900.”) eşittir “Değer aralığın dışında. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir. C2:C4 aynı dönemler için “Tahmini Giderler”i içeriyor: 900.TOPLA(B5:B15). Eğer_yanlışsa_değer mantıksal_kontrol YANLIŞ ise verilen değerdir. B4. Şubat ve Mart için şu veriyi içerdiğini varsayalım: 1500. Örnekler Aşağıdaki örnekte. eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri olarak en fazla yedi EĞER işlevi içiçe kullanılabilir. Aşağıdaki son örneğe bakın. “Değer aralığın dışında. 500. OrtalamaDeğer Sonuç 89’dan büyük A 80 ile 89 arası B 70 ile 79 arası C 68 . “Değer aralığın dışında.”Bütçenin altında”) eşittir “Bütçenin altında” Sayılara OrtalamaDeğer adıyla başvuruda bulunulan harf dereceleri atamak istediğinizi varsayalım. aşağıdaki formüllerle bir ileti için metin hazırlayarak bir formül yazabilirsiniz: EĞER(B2>C2. EĞER işlevi. B4<100).” B4 50’yi içeriyorsa: EĞER(VE(1<B4. mantıksal_kontrol YANLIŞ ise. EĞER(A10=100. Sözdizimi YANLIŞ( ) Uyarılar YANLIŞ sözcüğünü doğrudan işlem tablosuna ya da formüle de yazabilirsiniz. A10 hücresindeki değer 100 ve mantıksal_kontrol DOĞRU ise B5:B15 aralığındaki toplam değer hesaplanır. Sözdizimi 1 Mantıksal_kontrol DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer ya da ifadedir.”Bütçeyi aşıyor”.

. bu işlevi kullanmadan doğrudan hücrelere ve formüllere girebilirsiniz. Örnekler YADA(DOĞRU) eşittir DOĞRU YADA(1+1=1. mantıksal2. Mantıksal YANLIŞ ise.. EĞER(OrtalamaDeğer>69. Aynı şekilde. ĐSTATĐSTĐKSEL FONKSĐYONLAR MĐN Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir.. Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz. .”D”. DEĞĐL Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. 69 . Đlk mantıksal_kontrol YANLIŞ’sa ikinci EĞER cümlesi değerlendirilir ve böyle devam eder. sayılar ya da boş hücreler içeriyorsa.”F”)))) Yukarıdaki örnekte. YANLIŞ ve DOĞRU değerlerini içeriyorsa: YADA(A1:A3) eşittir DOĞRU Ayrıca ÖZDEŞ işlevi için verilen örneklere de bakın.”C”. mantıksal DOĞRU ise.”B”.) Mantıksal1. üçüncü EĞER cümlesi. Belirtilen erim mantıksal değer içermiyorsa.60 ile 69 arası D 60’dan küçük F Aşağıdaki içiçe EĞER işlevini kullanabilirsiniz: EĞER(OrtalamaDeğer>89. Bir değerin belirli bir değere eşit olmadığından emin olmak istediğinizde DEĞĐL işlevini kullanın. ikinci EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir. Bağımsız değişkenler DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler ya da mantıksal değerler içeren diziler ya da başvurular olmalıdır. ilk mantıksal_kontrol (Ortalama>89) DOĞRU’ysa.EĞER(OrtalamaDeğer>59. “A” verilir. DOĞRU DOĞRU mantıksal değerini verir. DOĞRU işlevi başka iş tablosu uygulamalarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. DEĞĐL YANLIŞ’ı verir. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. Bir dizi formülü girmek için CTRL+ÜST KARAKTER tuşlarına basın. ikinci EĞER cümlesi aynı zamanda ilk EĞER cümlesinin eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenidir..”A”. bu değerler dikkate alınmaz. tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir. DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız değişkendir. mantıksal2. YADA işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi YADA(mantıksal1. Örneğin.EĞER(OrtalamaDeğer>79. Sözdizimi DEĞĐL(mantıksal) Mantıksal DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek bir değerdir.. Örnekler DEĞĐL(YANLIŞ) eşittir DOĞRU DEĞĐL(1+1=2) eşittir YANLIŞ YADA Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir.2+2=5) eşittir YANLIŞ A1:A3 erimi DOĞRU. DEĞĐL DOĞRU’yı. Sözdizimi DOĞRU( ) Uyarılar DOĞRU değerini.

. 9. bu değerler gözardı edilir. dizi ya da başvurular olmalıdır. Örnekler A1:A5 hücreleri 10. Örnekler ORTANCA(1. en küçük değeri bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa. bir dizi sayının ortasındaki sayıdır.. 5) eşittir 3 ORTANCA(1. . ancak.. 7. Bağımsız değişkenler sayı içermiyorsa. 0) eşittir 0 MĐN işlevi MAK işlevine benzer. 10. MAK işlevi için verilen örnekleri de inceleyin..) Sayı1... Sayı.. sayı ya da sayı içeren ad. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MAK(A1:A5) eşittir 27 MAK(A1:A5. Sözdizimi MAK(sayı1. .sayı2. ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir.) Sayı1.) Sayı1. boş hücre. başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük. 4. sayı2. 4. 3.) Sayı1. . .. sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir.. Bağımsız değişkenler hiç sayı içermiyorlarsa. Mantıksal değerlerin ve metnin dikkate alınması gerekiyorsa. sayı2. sayı2. mantıksal değer ya da boş hücreler içeriyorsa. Hata değerleri ya da sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. 5. MAKA işlevini kullanın.. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise.. Sayı. ORTANCA Belirtilen sayıların orta değerini verir. Orta değer. orta değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. mantıksal değerler. sayı2.. Dizideki boş hücreler. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise. 3. Bağımsız değişkenler sayı ya da sayı içeren ad. 70 . metin ya da hata değerleri dikkate alınmaz.30) eşittir 30 ORTALAMA Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin. sayı2. 9. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadesi olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayıdır. MĐN işlevi 0’ı verir.5’ a eşitttir MAK Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir. dizi veya başvuru olmalıdır. 7. 2..sayı2. 6) 3 ve 4’ ün ortalaması olan 3. Dizideki ya da başvurudaki boş hücreler. Hata değerleri ya da sayıya çevrilemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar. . Örnekler A1:A5.. ORTANCA işlevi ortadaki iki sayının ortalamasını hesaplar. Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin.. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: MĐN(A1:A5) eşittir 2 MĐN(A1:A5. Uyarılar Bağımsız değişkenler. Sözdizimi ORTALAMA(sayı1. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa.Sözdizimi MĐN(sayı1. MĐNA’yı kullanın. Microsoft Excel her başvuru ya da dizi bağımsız değişkenindeki tüm sayıları inceler. boş hücre. Sözdizimi ORTANCA(sayı1. 2. sayı2. dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. MAK işlevi 0’ı (sıfır) verir.. mantıksal değer ya da sayıların metinsel ifadeleri olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz... mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir. bu değerler gözardı edilir.. yarısı küçüktür. ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir. Uyarılar Dizideki sayıların sayısı çiftse.

hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\). hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için “e” ve hücre başka bir şey içeriyorsa “d” verir. ref’i içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). HÜCRE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. özellikle Araçlar menüsündeki Seçenekler komutunun Görünüm sekmesinde Sıfır Değerleri onay kutusunu temizlediyseniz. “format” Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. “protect” Hücre kilitli değilse 0. hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti (“). ref) Bilgi_tipi hangi tipte hücre bilgisi istediğinizi belirleyen bir metin değeridir. olası bilgi_tipi değerlerini ve karşılık gelen sonuçları göstermektedir. “prefix” Hücrenin “etiket öneki”ne karşılık gelen metin değeri. kilitliyse 1. Örnekler A1:A5 adlandırılmış Puanlar ise ve 10. başka bir şey içeriyorsa boş metin (“”) verir. Microsoft Excel biçimi HÜCRE’nin verdiği değer Genel “G” 0 “F0” 71 . ref’teki ilk hücrenin başvurusu. DiğerPuanlar) eşittir 10. hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^). Sözdizimi HÜCRE(bilgi_tipi. 18 ve 7 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(Puanlar. 7. HÜCRE işlevinin verdiği değerleri göstermektedir. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda “-“ verilir. “row” Ref’teki hücrenin satır sayısı. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. aksi halde 0 “contents” Ref’teki sol üst hücrenin içeriği. “width” Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. 27 ve 2 sayılarını içeriyorsa: ORTALAMA(A1:A5) eşittir 11 ORTALAMA(Puanlar) eşittir 11 ORTALAMA(A1:A5. Ref bitişik olmayan bir seçimse. bilgi_tipi “biçim” olduğunda ve ref yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlenmiş bir hücre olduğunda. 9. “type” Hücredeki veri tipine karşılık gelen metin değeri. “parentheses” Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlenmişse 1. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı tipi büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir.Đpucu Hücrelerin ortalamasını alırken. Aşağıdaki liste. Ref hakkında bilgi edinmek istediğiniz hücredir. “filename” Metin olarak.5 BĐLGĐ FONKSĐYONLARI HÜCRE Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi. “column” Ref’teki hücrenin sütun sayısı. 5) eşittir 10 ORTALAMA(A1:A5) eşittir TOPLA(A1:A5)/BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A5) eşittir 11 C1:C3 adlandırılmış DiğerPuanlar ise ve 4. pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlenmişse. boş hücrelerle sıfır değeri içeren hücreler arasındaki farkı akılda tutun. Aşağıdaki liste. Boş hücreler sayılmaz ama sıfır değerleri sayılır. aksi halde 0 verilir. Ref’i içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin (“”) verir. Bilgi_tipi Sonuç “address” Metin olarak. yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. Hücre boşsa boş için “b” verir. metin değerinin sonunda “()” verilir. Hücre. “color”Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti (‘).

##0) “C0’ $#.##0.B12) eşittir “D2” A3 TOPLAM’ı içeriyorsa: HÜCRE(“içerik”.2” $#.A20) eşittir 20 B12 “g-aaa” biçimine sahipse: HÜCRE(“biçim”.00_). başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. B3’ün şu formülü içerdiğini varsayalım: EĞER(C3<30.($#.00 “F2” #.00 “P2” 0. Uyarılar HÜCRE işlevi. 72 . HÜCRE formülünü güncelleştirmek için işlem tablosunu yeniden hesaplamanız gerekir.[Kırmızı]($#.##0 “. EĞER işlevinde HATA. “D4” g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy “D1” g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3” gg/aa “D5” s:dd AM/PM “D7” s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9” s:dd:nn “D8” HÜCRE formülündeki bilgi_tipi bağımsız değişkeni “biçim” ise ve hücre daha sonra özel bir biçimle biçimlenirse.””. Sözdizimi HATA. Örnekler HÜCRE(“satır”. Örnek Yukarıdaki işlem tablosunda.##0_).TĐPĐ Microsoft Excel’in hata değerlerinden birine karşılık gelen bir sayı verir.00_).##0.00E+00 “S2” # ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy. formülün sonucu “” (boş metin)dir. Sıfır değerleri içeren hücreler sayılmaz.0” 0.00) “C2-“ %0 “P0” %0. Hata_değer gerçek hata değeri olabileceği halde.TĐPĐ’ni kullanarak hata tipini sınayabilir ve hata değeri yerine bir metin geri döndürebilirsiniz.##0) “C0-“ $#.C3).##0.#. BOŞLUKSAY(B2:C5) eşittir 2 HATA. Uyarılar “” (ya da boş metin) veren formüller içeren hücreler de sayılır.TĐPĐ(hata_değer) Hata_değer tanımlayıcı sayısını bulmak istediğiniz hata değeridir.##0_). Sözdizimi BOŞLUKSAY(erim) Erim içindeki boş hücreleri saymak istediğiniz aralıktır.[Kırmızı]($#.($#.##0. A3) eşittir “TOPLAM” BOŞLUKSAY Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar.##0. genellikle test etmek istediğiniz bir formülü içeren bir hücreye başvuru olacaktır.00 “.00) “C2” $#.

aksi halde YANLIŞ’ı verir. byte cinsinden kullanılabilir toplam bellek Örnekler Đki işlem tablosu da açıksa. “Değer kullanılamıyor” metni görüntülenir. E işlevleri olarak anılan bu işlevlerin herbiri. geçerli işletim sistemi sürümü “recalc” Geçerli yeniden hesaplama kipi. Örneğin. bir değerin ya da başvurusunun tipini test etmek için kullanılan dokuz işlevi açıklamaktadır. Metin_türü Sonuç “directory” Geçerli dizin ya da klasörün yolu “memavail” Bayt cinsinden.TĐPĐ(E50)=7. EĞER(HATA. E50) BĐLGĐ Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir. “Otomatik” ya da “El Đle”yi verir “release” Metin olarak. EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir. Sözdizimi BĐLGĐ(metin_türü) Metin_türü hangi tip bilgi verilmesini istediğinizi belirleyen metindir. değer boş bir hücreye başvuru ise. E50 hücresinin #YOK değeri içerip içermediğini denetler. değerin tipini kontrol eden ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ’ı verir. Sözdizimi EBOŞSA(değer) EHATA(değer) EHATALIYSA(değer) EMANTIKSALSA(değer) 73 . Microsoft Excel sürümü “system” Đşletim ortamının adı: Macintosh = “mac” Windows = “pcdos” “totmem” Halen kullanılmakta olan dahil olmak üzere. #YOK değeri varsa.TĐPĐ işlevinin sonucu #BOŞ! 1 #SAYI/0! 2 #DEĞER! 3 #BAŞV! 4 #AD? 5 #SAYI! 6 #YOK 7 Herhangi başka bir şey #YOK Örnek Aşağıdaki formül. kullanılabilir bellek miktarı “memused” Veri için kullanılan bellek miktarı “numfile” Etkin işlem tablolarının sayısı “origin” Lotus 1-2-3 sürüm 3. “osversion” Metin olarak. Aksi takdirde E50’deki değer verilir. “Değer kullanılamıyor”. metin olarak A1 biçemi başvuru.x uyumluluğu için “$A:” eklenmiş. aşağıdaki formül 2’yi verir: BĐLGĐ(“numfile”) E Đşlevleri Bu kısım.hata_değer HATA. Geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak pencerede görünür olan en üstteki ve en soldaki hücrenin hücre başvurusunu verir.

sayı ya da başvuru değeri ya da bunlardan birine başvuruda bulunan bir ad olabilir. EBOŞSA(C1) eşittir YANLIŞ EHATALIYSA(C3) eşittir DOĞRU EHATA(C5) eşittir YANLIŞ EMETĐNSE(C2) eşittir DOĞRU (Bölge1 metin olarak biçimlendiyse) ESAYIYSA(C4) eşittir DOĞRU (330. 74 .EMETĐNDEĞĐLSE(değer) EMETĐNSE(değer) EREFSE(değer) ESAYIYSA(değer) EYOKSA(değer) Değer test edilmesini istediğiniz değerdir. test etmek istediğiniz bir boşluk (boş hücre). (Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa bu işlevin DOĞRU’yu verdiğini unutmayın. 330. “19” metin değeri 19 sayısına çevrilir. #BAŞV!. EREFSE Değer bir başvuruya başvuruda bulunuyorsa. “19” bir metin değerinden dönüştürülmez ve ESAYIYSA işlevi YANLIŞ’ı verir. EMANTIKSALSA Değer bir mantıksal değere başvuruda bulunuyorsa.92 TL metin olarak değil bir sayı olarak girildiyse) EREFSE(Bölge1) eşittir DOĞRU (Bölge1 bir erim adı olarak tanımlandıysa) EYOKSA(C3) eşittir YANLIŞ EYOKSA(C5) eşittir DOĞRU Başka bir işlem tablosunda A1:A4 eriminin ortalamasını hesaplamak istediğinizi. Ancak ESAYIYSA(“19”) formülünde. bir hesaplamanın sonucunu test etmek için formüllerde yararlıdır. ORTALAMA (A1:A4) #SAYI/0! hata değerini verir. #YOK. .ORTALAMA(A1:A4)) EÇĐFTSE Sayı çiftse DOĞRU’yu. sayı tekse YANLIŞ’ı verir. mantıksal değer. bir sayının gerekli olduğu birçok başka işlevde. EYOKSA Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruda bulunuyorsa. ESAYIYSA Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa. metin. EĞER işleviyle birleştiklerinde. #BAŞV!. EHATA Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa.) EMETĐNSE Değer metne başvuruda bulunuyorsa. EMETĐNDEĞĐLSE Değer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruda bulunuyorsa. A1:A4 sayı içermiyorsa. formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın). Örneğin. #SAYI/0!. Değer. Uyarılar E işlevlerinin değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. #DEĞER!. Örnekler EMANTIKSALSA(DOĞRU) eşittir DOĞRU EMANTIKSALSA(“DOĞRU”) eşittir YANLIŞ ESAYIYSA(4) eşittir DOĞRU Farklı bölgelerde Altın fiyatlarına ilişkin bir işlem tablosunda C1:C5’in aşağıdaki metin değerleri. hata. E işlevleri. “Bölge1”.92 TL. #SAYI!. Bu durumda olası hata değerlerini bulmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz: EĞER(EHATALIYSA(ORTALAMA(A1:A4)). EHATALIYSA Değer herhangi bir hata değerine başvuruda bulunuyorsa (#YOK.i sayı değerlerini ve hata değerlerini gösterdiğini varsayalım: sırasıyla “Altın”. Đşlev Bu durumda DOĞRU’yu verir EBOŞSA Değer boş bir hücreye başvuruda bulunuyorsa. #AD? ya da #BOŞ!). ama hücrelerin sayı içerdiğinden emin olmadığınızı varsayalım.”Sayı Yok”.

Bu işlev kullanılabilir değilse. Eksik bilgi için ayırdığınız hücrelere 75 . Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. ETEKSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. kesirli kısmı atılır. Sözdizimi ETEKSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Sayı tamsayı değilse. Örnekler A1 hücresi “7”yi. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. Sözdizimi S(değer) Değer dönüştürülmesini istediğiniz değerdir. çünkü Microsoft Excel gerekli olduğunda değerleri otomatik olarak dönüştürür. “değer bulunamadı” anlamına gelen hata değeridir.Bu işlev kullanılabilir değilse. Örnekler EÇĐFTSE(-1) eşittir YANLIŞ EÇĐFTSE(2. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Değer ya da başvuru içeriği S işlevinin verdiği Bir tarih O sayı Bir tarih. çünkü “7” metindir S(“17/4/91”) eşittir 0. Microsoft Excel’in yerleşik tarih biçimlerinden birinde O tarihin seri sayısı DOĞRU 1 Başka bir şey 0 Uyarılar Genellikle bir formülde S işlevini kullanmak gerekli değildir. #YOK. Bu işlev başka iş tablolarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir.5) eşittir YANLIŞ ETEKSE(5) eşittir DOĞRU S Bir sayıya çevrilmiş bir değeri verir. çünkü “17/4/91” metindir YOKSAY #YOK hata değerini verir. aşağıdaki tabloda listelenen değerleri dönüştürür. çünkü C2 DOĞRU’yu içeriyor S(“7”) eşittir 0. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Uyarılar Sayı sayısal değilse. Boş hücreleri işaretlemek için YOKSAY işlevini kullanın. EÇĐFTSE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. Sözdizimi EÇĐFTSE(sayı) Sayı test edilecek değerdir. Sayı tamsayı değilse.5) eşittir DOĞRU EÇĐFTSE(5) eşittir YANLIŞ ETEKSE Sayı tekse DOĞRU’yu. Örnekler ETEKSE(-1) eşittir DOĞRU ETEKSE(2. çünkü B2 metin içeriyor S(A3) eşittir 1. A2 “Çift”i ve A3 hücresi “DOĞRU”yu içeriyorsa: S(A1) eşittir 7 S(A2) eşittir 0. kesirli kısmı atılır. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra. Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir. sayı çiftse YANLIŞ’ı verir. S işlevi.

Sözdizimi ADRES(satır_sayısı. Sütun_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak sütun sayısıdır. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse.#YOK hata değerini girerek. formül #YOK hata değerini verir. TĐP Değerin tipini verir. Microsoft Excel bunu bir işlev olarak tanımaz. (Bir formül #YOK hata değerini içeren bir hücreye başvuruda bulunduğu zaman. Mutlak_sayı sonuç olarak verilecek başvurunun tipini belirler. Sözdizimi TĐP(değer) Değer sayı. metin.DEĞĐŞKEN ve GĐRĐŞ gibi. mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir. hesaplamalarınıza istemeden boş hücreleri dahil etmekten kaçınabilirsiniz. tablo_metni) Satır_sayısı hücre başvurusunda kullanılacak satır sayısıdır. Örnekler A1 “Gamze” metnini içeriyorsa: TĐP(A1) eşittir TĐP(“Gamze”) eşittir 2 TĐP(“MR.2\3. “&A1) eşittir 2 TĐP(2+A1) eşittir TĐP(#DEĞER!) eşittir 16 TĐP({1. göreceli sütun 3 Göreceli satır. YOKSAY işlevi başka iş tablosu programlarıyla uyumluluk açısından dahil edilmiştir. #YOK değerini doğrudan bir hücreye yazabilirsiniz. çeşitli tiplerde veri kabul eden işlevleri kullanırken yararlıdır. ADRES A1-biçemi bir başvuru verir. Đşlevin hangi tipte veri verdiğini anlamak için TĐP işlevini kullanın.4}) eşittir 64 ARAMA VE BAŞVURU ĐŞLEVLERĐ ADRES Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak yaratır. Başka bir işlevin davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TĐP işlevini kullanın. ADRES R1C1-biçemi bir başvuru verir.) Sözdizimi YOKSAY( ) Uyarılar Đşlev adına boş ayraçları dahil etmeniz gerekir. Aksi halde. mutlak_sayı. 76 . Değer TĐP işlevinin sonucu Sayı 1 Metin 2 Mantıksal değer 4 Formül8 Hata değeri 16 Dizi 64 Uyarılar TĐP işlevi. mutlak sütun 4 Göreceli A1 A1 ya da R1C1 başvuru biçemini belirten mantıksal bir değerdir. en çok BAĞIMSIZ. sütun_sayısı. Mutlak_sayı Bu başvuru tipini verir 1 ya da belirtilmemiş Mutlak 2 Mutlak satır. a1. YANLIŞ’sa.

3. SÜTUN işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır.5.E5.3.2.1.”EXCEL TABLOSU”) eşittir “EXCEL TABLO!R2C3” ALANSAY Bir başvurudaki alanların sayısını verir.1.3} SÜTUN C5’e girilirse: SÜTUN() eşittir SÜTUN(C5) eşittir 3 SÜTUNSAY Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir. SÜTUN işlevi başvurunun sütun sayısını yatay bir dizi olarak verir. Aşağıdaki ikinci örneğe bakın.3) eşittir “$C$2” ADRES(2. Sözdizimi ALANSAY(ref) Ref bir hücre ya da hücre aralığına başvurudur ve birden fazla alana başvuruda bulunabilir. Microsoft Excel’in noktalı virgülü bir alan ayıracı olarak yorumlamaması için fazladan ayraçlar kullanmanız gerekir.6}) eşittir 3 77 . Tablo_metni belirtilmezse.YANLIŞ) eşittir “R2C[3]” ADRES(2. bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir. Birkaç başvuruyu tek bir bağımsız değişken olarak belirlemek istiyorsanız. tablo adı kullanılmaz.2. B2 ve E1:E10 alanlarına başvuruda bulunuyorsa: ALANSAY(Fiyatlar) eşittir 3 SÜTUN Verilen başvurunun sütun sayısını verir.3.2.F6:I9)) eşittir 3 Fiyatlar adı B1:D4.YANLIŞ. Sözdizimi SÜTUN(ref) Ref sütun sayısını bulmak istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Alan.”[Kitap1]Tablo1”) eşittir “[Kitap1]Tablo1!R2C3” ADRES(2. Örnekler ADRES(2.3. Ref belirtilmezse.2) eşittir “C$2” ADRES(2. Örnekler ALANSAY(B2:D4) eşittir 1 ALANSAY((B2:D4.Tablo_metni dış başvuru olarak kullanılacak işlem tablosunun adını belirten metindir.YANLIŞ. Örnekler SÜTUNSAY(A1:C4) eşittir 3 SÜTUNSAY({1.3\4. Örnekler SÜTUN(A3) eşittir 1 Herhangi üç yatay olarak bitişik hücreye bir dizi olarak girildiğinde: SÜTUN(A3:C5) eşittir {1. Sözdizimi SÜTUNSAY(dizi) Dizi bir dizi ya da dizi formülü veya sütunlarının sayısını bulmak istediğiniz bir hücre aralığına başvurudur. Ref bir hücre aralığıysa ve SÜTUN yatay bir dizi olarak girilirse.

a1) Ref_metni A1 biçemi bir başvuru. Örneğin. B2 hücresi ise 1. Sözdizimi DOLAYLI(ref_metni. başvuru olarak tanımlanmış bir ad içeren bir hücreye başvuru ya da metin dizesi olarak bir hücreye başvurudur.333 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 1. SATIR işlevi başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir. R1C1 biçemi bir başvuru. ref_metni R1C1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. A1 ref_metni hücresinde hangi tip başvurunun içerildiğini belirleyen mantıksal bir değerdir. 78 . DOLAYLI işlevini kullanın. Ref bir hücre aralığıysa ve SATIR işlevi düşey bir dizi olarak girilirse. Sözdizimi SATIR(ref) Ref satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre ya da hücre aralığıdır. bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. SATIR işlevinin göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır. Hasan olarak tanımlanmış hücre esi 10 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($B$3) eşittir 10 Bir hücreye başvuran bir formül yarattığınızda. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz.YANLIŞ)) eşittir 1 B3 hücresi “Hasan” metnini. R1C1 hücresi R2C2’yi ve R2C2 hücresi 1. DOLAYLI işlevi #BAŞV! hata değerini verir. Örnekler A1 hücresi “B2” metnini. Ref_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse. her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız. Uyarılar Ref_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış bir başvuru). DOLAYLI. A1 YANLIŞ’sa. hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa. diğer çalışma kitabı açık olmalıdır. Kaynak çalışma kitabı açık değilse. aşağıdaki sözdizimini kullanın: DOLAYSIZ(“A10”) SATIR Bir başvurunun satır sayısını verir. DOLAYSIZ çalışma sayfası işlevini kullanın.333 A1 içindeki metni “C5” olarak değiştirirseniz.DOLAYLI Metinle belirlenen başvuruyu verir. #BAŞV! hata değerini verir. Üstündeki satırın silinmesinden veya yeni satır eklenmesinden etkilenmeden formülün her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız. Ref belirtilmezse. Örnekler SATIR(A3) eşittir 3 Üç düşey hücreye bir dizi formülü olarak girildiğinde: SATIR(A3:B5) eşittir {3\4\5} SATIR C5’e girilirse: SATIR() eşittir SATIR(C5) eşittir 5 SATIRSAY Bir başvurudaki ya da dizideki satırların sayısını verir. Ref birden fazla alana başvuruda bulunamaz. içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilirler. ref_metni A1 biçemi bir başvuru olarak kabul edilir. C5 hücresi de 45 değerini içeriyorsa: DOLAYLI($A$1) eşittir 45 Çalışma alanı R1C1 biçemi başvuruları görüntülemeye ayarlanmışsa. Başvurular.333 değerini içeriyorsa: TAMSAYI(DOLAYLI(R1C1. A1 DOĞRU’ysa ya da belirtilmemişse.

Aşağıdaki formül A3:A5 hücrelerine bir dizi olarak girildiğinde: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM($A$1:$C$1) A3:A5’te sırasıyla karşılık gelen değerlere eşittir Formüllerdeki etiketler ve adlar hakkında Çalışma sayfalarının çoğunlukla. formülün.5. 2 ve 3’ü içerdiğini varsayalım.2 gibi) göstermek üzere SatışVergisi adını kullanabilirsiniz. aynı çalışma kitabındaki başka sayfalarda kullanmak istediğiniz bilgiler depolanmışsa. Bir çalışma sayfasındaki verilere başvuran bir formül yarattığınız zaman. Örnek A1:C1’in sırasıyla 1. A20:A30 aralığına başvurmak için kullanabilirsiniz.3\4. dizi’deki sütun ve satır sayısıyla aynı sayıda satır ve sütuna sahip olan bir aralığa bir dizi formülü olarak girilmelidir. Satışlar adlı çalışma sayfasındaki C20:C30 aralığını göstermektedir. değişmeyen formüller veya değerler (sabitler) göstermek için de kullanılabilir. Bir formüldeki tanımlayıcı bir ad. =TOPLA(ĐlkDönemSatışlar) formülünü tanımlamak. Örnekler SATIRSAY(A1:C4) eşittir 4 SATIRSAY({1. Örneğin. Bir işlem tablosunda bir dizinin düşey ve yatay yönelimini değiştirmek için DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevini kullanın. etiket olmayan tanımlayıcı adlar da yaratabilirsiniz.2. DOT ile y kesme noktası ve dikey diziyi verir: DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(DOT(Ydeğerleri. Aşağıdaki formül. bir tablo. Örneğin. mutlak hücre başvurularını kullanır. Çalışma kitabı içindeki bütün sayfalar için ad kullanılabilir.6}) eşittir 2 DEVRĐK_DÖNÜŞÜM Dikey hücre aralığını yatay hücre aralığına veya tam tersine dönüşüm işlemi yapar. Verilerinizin etiketleri yoksa veya çalışma sayfasında. çalışma kitabının ilk sayfasındaki A20:A30 aralığına başvuruyorsa. DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verirler. her sütunun üstünde ve her satırın solunda. formülün amacını anlamayı kolaylaştırabilir. Örneğin. Satışlar etiketli bir sütunda satış miktarlarını ve Destek etiketli bir bölüm için bir satır içeriyorsa. çalışma sayfasındaki verileri tanımlayan etiketleri olur. DEVRĐK_DÖNÜŞÜM işlevi.Xdeğerleri)) Sözdizimi DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(dizi) Dizi bir işlem tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dizidir. PlanlananSatışlar adını. Not Varsayılan olarak. dizinin ilk satırını. Etiketler arasındaki boşluk. adlar. =TOPLA(Satışlar!C20:C30) formülünü tanımlamaktan daha kolay olabilir. Örneğin. dizinin ikinci satırını yeni dizinin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek yaratılır. çalışma sayfasındaki sütun ve satır etiketlerini kullanabilirsiniz. dizi formülü ya da hücre aralığı başvurusudur. Destek bölümünün satış miktarını bulabilirsiniz.Sözdizimi SATIRSAY(dizi) Dizi satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi. hücreyi veya aralığı tanımlayan bir ad yaratabilirsiniz. ĐlkDönemSatışlar adı. yeni dizinin ilk sütunu. 79 . =Destek Satışlar formülünü girerek. Örneğin. Bu örnekte. formülleri veya sabitleri göstermek için. satış işlemlerine uygulanan satış vergisi miktarını (yüzde 6. Çalışma sayfasında. Destek etiketli satır ile Satışlar etiketli sütunun kesişme noktasındaki değeri vermesini belirten kesişme işlecidir. formüllerin içindeki bu etiketleri kullanabilirsiniz. verilere başvurmak için. hücreleri. Đlgili verilere başvurmak istediğiniz zaman. aynı çalışma kitabındaki diğer herhangi sayfalarda. Adlar. hücre aralıkların. Bir dizinin devrik dönüşümü. PlanlananSatışlar adı.

(Bir işlenen boş bir hücreyse. bir formül 0’a (sıfır) bölerse. Bir bağımsız değişkeni. Tarihleri veya saatleri çıkardığınız zaman. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun genişliğini değiştirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Olası nedeni Önerilen eylem Boş bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre başvurusunu kullanma. bu hücrelere #YOK girin. Sayı sekmesini tıklatın. formülün sonucunu. bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. Microsoft Excel boşu. doğru değer türünde olduğundan ¾ örneğin. Sayı biçimini değiştirmek için. bu işlem. Tam bir eşdeğer bulmak için. Đşlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boş olmadığından emin olun. sıfırdan farklı bir sayıya değiştirin. formülü doğru olarak kurduğunuzdan emin olun. Bakılan_değer bağımsız değişkeninin. hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor. tablo sıralanmamış olsa bile tam eşleşeni bulmasını öneren bir aralık_bak bağımsız değişkeni içerir. ortaya çıkar. bir işlevde veya formülde kullanılamıyorsa. Hücredeki formül. Olası nedeni Önerilen eylem YATAYARA. Bununla birlikte. ancak bir aralık başvurusu olmadığından emin olun. henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa. Sütun başlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek. Dizi formülü çok sayıda hücreye girilmişse. #YOK’tan #BÖL/0!’a değiştirecektir. #YOK görüntüleyecektir.) Hücre başvurusunu değiştirin veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan başka bir değer girin.HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer. bir değer. =5/0. Microsoft Excel’de tarihler ve saatlerin pozitif değerler olmaları gerekir. sütunu yeniden boyutlandırabilirsiniz. tablolarda veri arayan işlevlerin artan sırayla sıralanması gerekir. dizi formülünü içeren aralıkla aynı satır veya sütun sayısına sahip olmayan bir dizi formülünde kullanma. sonra başka bir biçim seçin. aralık_bak bağımsız değişkenini YANLIŞ olarak belirleyin. Sıralanmamış bir tabloda bir değerin yerini belirlemek için DĐKEYARA veya YATAYARA çalışma sayfası işlevini kullanma. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri. işleve. formülü daha küçük bir 80 . sonra tarih veya saat biçimi dışında bir biçim seçin. DĐKEYARA ve YATAYARA çalışma sayfası işlevleri. ARA. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri. Bu hatayı düzeltmek için. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. Varsayılan olarak. Microsoft Excel. Sıfırla (0) belirtilen bölme içeren bir formül girme ¾ örneğin. Bu hücrelere başvuran hücreler. Sayı sekmesini tıklatın. 10 satır yükseklikte bir aralığa (A1:A10) başvuruyorsa. dizi formülü. Böleni. 15 satır yüksekliğinde bir aralığa (C1:C15) girilmişse ve formül. Tarih veya saat formülü negatif bir sonuç veriyorsa. sıfır olarak yorumlar. Çalışma sayfanızdaki belirli hücreler. ortaya çıkar. hücrede görüntülenmek için çok geniş. hücrenin genişliği boyunca #### görüntüler. Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın. formülün başvurduğu aralıkların aynı sayıda satıra ve sütuna sahip olduğundan emin olun veya dizi formülünü daha az hücreye girin. #BÖL/0! değerini veren bir işlev veya formül içeren bir makroyu çalıştırma. Değeri görüntülemek için. KAÇINCI veya DĐKEYARA çalışma sayfası işlevinde bakılan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verme. Örneğin. bir değer veya bir hücre başvurusu olduğundan. C11:C15 aralığı. bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için. Bölen olarak başvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz.

formüle doğru işlev adını ekleyin. Đşlevde kullanılan bağımsız değişkenlerin. Formüldeki metni.Aralıkların başvurusundaki yazım hatalarını denetleyin. Olası nedeni Önerilen eylem Formülde kullanılan bir adı silme veya varolmayan bir adı kullanma. adı formül çubuğunda seçebilir. 81 . Formül Paleti’ni kullanarak. Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır. Đşlevdeki bağımsız değişkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun. Kesişmeyen iki alana başvurmak için. “Toplam miktar” metin parçasını. kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam’ı tıklatın. Yazımı düzeltin. örneğin. Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. Ad listelenmemişse. Girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile. Bir formüle. Çalışma sayfası işlevi için başka bir başlangıç değeri kullanın. sonucu bulamaması. Yazımı düzeltin. Olası nedeni Önerilen eylem Yanlış bir aralık işleci veya yanlış bir hücre başvurusu kullanma. Đşlevdeki bütün bağımsız değişkenleri girin.) kullanın. Ad Yapıştır iletişim kutusunda. Olası nedeni Önerilen eylem Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir işlevde kabul edilemez bir bağımsız değişken kullanma.C1:C10)). Örneğin.Çalışma sayfası işlevi. bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluşur. birleşim işlecini. Ekle menüsünden Ad’ı seçin. sonra Tanımla’yı tıklatın. çift tırnak imi içine koymadan bir metin girme. ĐÇ_VERĐM_ORANI veya FAĐZ_ORANI gibi yineleyen bir çalışma sayfası işlevi kullanma ve işlevin. yani virgül (. Virgül geçilirse. Adın varolduğundan emin olun. Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. ortak hiçbir hücreleri yoktur. A1:A10 ve C1:C10 aralıkları kesişmediği için. Adı yanlış yazma. Yerleşik veya özel bir çalışma sayfası işlevindeki bir veya daha fazla bağımsız değişkeni geçme. Bir işlevin adını yanlış yazma. Ekle menüsünden Ad’ı seçebilir ve sonra Yapıştır’ı tıklatabilirsiniz. #YOK değeri veren bir işlev giren makroyu çalıştırma. Örneğin. bir eklenti programın bir parçasıysa. kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. TOPLA(A1:C10). Formüldeki bütün aralık başvurularının bir iki nokta üst üste imi (:) kullandığından emin olun. Kullanılamayan bir özel çalışma sayfası işlevini kullanma. aynı sayıda satır içerecek şekilde değiştirin (örneğin. #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri. C1:C10) veya formülün başvurduğu aralığı. Çalışma sayfası işlevini içeren çalışma kitabının açık olduğundan ve işlevin uygun şekilde çalıştığından emin olun. Microsoft Excel her iki aralıkta ortak olan hücreleri toplamaya çalışır. formül iki aralığı topluyorsa. ancak.Formüle doğru adı eklemek için. doğru tür bağımsız değişkenler olduğundan emin olun.aralığa girin (örneğin. aşağıdaki formül. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOŞ! hata değeri. eklenti programın yüklenmesi gerekir. iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun (TOPLA(A1:A10. B50 hücresindeki değerle birleştirmektedir:=”Toplam miktar “&B50 Bir aralık başvurusundaki bir iki nokta üst üste imini (:) geçme. çift tırnak imi içine alın. A1:A15).

aşağıdaki biçimde kullanın (TOPLA işlevi. Olası nedeni Önerilen eylem Formül. Bir hücre başvurusunu. 82 . #DEĞER! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma. Dizey çalışma sayfası işlevlerinin birinde. çünkü. Olası nedeni Önerilen eylem Başka formüllerin başvurduğu hücreleri silme veya taşınan hücreleri. sonucu. satır 1’in üstünde hiçbir hücre yoktur. yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. Uygulamayı başlatın. dizey bağımsız değişkenleri için doğru olduğundan emin olun.Microsoft Excel’de gösterilmek için çok büyük veya çok küçük bir sayı veren bir formül girme. #BAŞV! verecektir. başka formüller tarafından başvurulan hücrelerin üstüne yapıştırma. Formülleri değiştirin veya hücreleri sildikten veya yapıştırdıktan hemen sonra.Doğru DDE konusunu kullandığınızdan emin olun. işlev. #DEĞER! hata değerini verecektir. Geri Al simgesini tıklatarak çalışma sayfasındaki hücreleri geri yükleyin. =A5+A6 formülü. tek bir değer gerektiren bir işlece veya işleve bir aralık sağlama.dizi sabiti olarak girme Dizi sabitinin. bir sayı veya DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girme. iki değeri toplamak için. bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. Microsoft Excel. Aralığı. formülde. formül veya işlev olmadığından emin olun. bir hücre başvurusu. metni göz ardı eder):=TOPLA(A5:A6) Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuşuna basma. doğru veri türüne çeviremez. Đşlevin yanlış bir bağımsız değişken kullanmadığından emin olun. metni. geçerli olmayan bir dizey kullanma. tek bir değerle değiştirin. Dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin. işlevin üstünde bir hücreye başvuran bir işlev girerse ve işlevi içeren hücre satır 1’deyse. Dizeyin boyutlarının. TOPLA çalışma sayfası işlevini. sonra CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. formülü düzenlemek için F2 tuşuna basın. #BAŞV! veren bir işlev giren bir makroyu çalıştırma Đşlevi denetleyerek. Formülün veya işlevin. Örneğin. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası. formülü içeren ya aynı satırı veya aynı sütunu içerecek biçimde değiştirin. Örneğin. gereken işlenen veya bağımsız değişken için doğru olduğundan ve formülün başvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olun. Çalışmayan bir uygulamaya veya kullanılamayan “sistem” gibi bir Devingen Veri Değişimi (DDE) konusuna bir uzaktan başvuru kullanma. formülü veya işlevi. ile arasında olacak biçimde değiştirin #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAŞV! hata değeri. Bir aralık değil. bir bağımsız değişkenin geçerli olmayan bir hücreye veya hücre aralığına başvurup başvurmadığını anlayın. makro. Formülü.Aralığı. A5 hücresi bir sayı içeriyorsa ve A6 hücresi “Yok” metnini içeriyorsa.

·Aritmetik işleçler.D5:D15) 83 . toplama. (noktalı virgül) Çok sayıda başvuruyu. tek bir başvuruda birleştiren birleşme işleci TOPLA(B5:B15.Formüllerdeki hesaplama işleçleri Đşleçler. bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapar. hesaplamalar için hücre aralıklarını bağlar. Metin işleci & (ve imi) ardarda bağlar Anlamı Örnek Bir sürekli metin değeri vermek için. bu iki başvuruyu da içermek üzere. iki veya daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası verir. Microsoft Excel. karşılaştırma. iki değeri karşılaştırır. bir başvuru veren aralık işleci B5:B15 . Başvuru işleci Anlamı Örnek : (iki nokta üst üste) Đki başvuru arasındaki bütün hücrelere. sonra DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal değerini verir. Aritmetik işleç + (artı imi) – (eksi imi) * (yıldız imi) / (ileri eğri çizgi) % (Yüzde imi) ^ (düzeltme imi) Anlamı Toplama Çıkarma Olumsuzlama Çarpma Bölme Yüzde Üs Örnek 3+3 3–1 –1 3*3 3/3 % 20 3^2 (3*3'le aynıdır) ·Karşılaştırma işleçleri. dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik. iki değeri bağlar veya "Kızıl" & "ırmak" "Kızılırmak" verir ·Başvuru işleçleri. metin ve başvuru. sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir. Karşılaştırma işleci = (eşit imi) > (büyük imi) < (küçük imi) >= (büyük veya eşit imi) <= (küçük veya eşit imi) <> (eşit değildir imi) Anlamı Eşittir Büyüktür Küçüktür Büyük veya eşittir Küçük veya eşittir Eşit değildir Örnek A1=B1 A1>B1 A1<B1 A1>=B1 A1<=B1 A1<>B1 ·"&" metin işleci.

B7 hücresi. Tarihi veya saati içeren hücrenin biçimini Genel biçime değiştirerek. BĐRLEŞTĐR işlevinin yerine kullanılabilir. Bu aşağıdakinin eşdeğeridir "Toplam"&" "&"Değer" . Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. saatler günün kısımları olarak düşünüldüğü için.C8. her iki aralıkta ortaktır. Windows için Microsoft Excel 97'nin varsayılan tarih sistemi 1900'dür."için debi". metin2.C2.." Microsoft Excel tarih ve saat hesaplamalarını nasıl yapar? Microsoft Excel."/km". Örnekler BĐRLEŞTĐR("Toplam ". bir tarihi veya saati bir seri numarası veya bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz. 9999 84 . 1904 tarih sistemine değiştirmek için. bir tarihi bir diğerinden çıkarabilirsiniz. Aralık. saatleri de. metin öğelerini birleştirmek için.") eşittir "Kızılırmak için debi 32/km'dir. Tarihler ve saatler sayılardır ve bu nedenle toplanabilir.. ."'dır. seri değerleri olarak bilinen sıralı numaralar olarak. "Değer") eşittir "Toplam Değer". ondalık kesirler olarak depolar.. çıkarılabilir veya başka hesaplamalara eklenebilir.. BĐRLEŞTĐR Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir. tek bir metin öğesi olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında metin öğesidir. sonra 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. Örneğin. sayı ya da tek hücre başvurusu olabilir. Microsoft Excel 97 iki tarih sistemini destekler: 1900 ve 1904 tarih sistemleri. Aşağıdaki tablo. Uyarılar &" işleci. Sözdizimi BĐRLEŞTĐR (metin1.(tek boşluk) işleci Đki başvurudaki ortak hücrelere bir başvuru veren kesişme TOPLA(B5:B15 A7:D7) Bu örnekte. iki tarih arasındaki farkı belirlemek için.) Metin1. 1900 Son Tarih 31. Metin öğeleri. Ocak. Hesaplama sekmesini tıklatın.. Tarih Sistemi 1900 Đlk Tarih 1. metin dizisi. her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir. metin2. tarihleri. BĐRLEŞTĐR("C5.

Hesaplamalarda kullanılan tarih sistemini değiştirmek için. çıkarılabilir ve diğer hesaplamalara katılabilir. Mayıs. Yoksa Microsoft Excel saati 24 saatlik zaman biçimine dayandırır. seri numarası olarak görüntülemek veya saati kesir olarak görüntülemek için tarihi veya saati içeren hücreleri seçin. ardından da AM veya PM (veya A veya P) yazın. Biçim menüsünden Hücreler'i tıklatın. 28/5/19 yazarsanız. ·Yıl için 30 ile 99 arasında bir sayı yazarsanız. Araçlar menüsündeki Seçenekler'i tıklatın. ·Saatler ve tarihler eklenebilir. Sayı sekmesini tıklatın. Örneğin. tırnak işaretleri içine alınmış metin olarak girin. Çalışma kitabı seçenekleri'nin altında.1904 (seri değeri 1) 2. 1904 (seri değeri 1) (seri değeri 2958525) 31. 3:00 yazarsanız. Microsoft Excel. sonra Kategori kutusunda Genel'i tıklatın. Örneğin.saat. ·Denetim Masası'nın Bölgesel Ayarları'nda seçtiğiniz seçenekler. Varsayılan olarak hücredeki tarihler ve saatler sağa hizalanır. bu çalışma kitabı için de 1904 tarih sistemini kullanın. 1 Ocak 1900 tarihine karşılık gelir. ·Tarihi ve saati aynı hücreye yazmak için. ·Tarihi veya saati görüntülemek için kullanılan biçime bakmaksızın Microsoft Excel bütün tarihleri seri numaraları olarak ve de bütün saatleri ondalık kesirler olarak depolar. Microsoft Excel tarih veya saat biçimini tanıyamazsa tarih veya saat metin olarak girilir ve hücrede sola hizalanır. 1930 ile 1999 arasındaki yıllar. Amerika Birleşik Devletleri kullanımına dayanan sistemlerde. geçerli tarihin ve saatin varsayılan biçimini ve tarih ve saat ayırıcıları olarak tanınan karakterleri belirler . Örneğin. Örneğin. aşağıdaki formül. 28/5/91 yazarsanız. Aralık. 68 farkını görüntüler: ="5/12/94"-"3/5/94" ·Microsoft Excel'de (ve Lotus 1-2-3'te) günler yüzyılın başından itibaren numaralandırılır. iki nokta üstüste (:) ve bölü işareti (/). 2019 olduğunu varsayar. Saatin veya tarihin çalışma sayfasında görüntülenme şekli hücreye uygulanan sayı biçimine bağlıdır. tarihi veya saati. örneğin. Microsoft Excel'in tanıdığı tarih veya saat yazdığınız zaman. Mayıs. tarih seri numarası 1. 9999 (seri değeri 2957063) Not Microsoft Excel 97'de bir tarih girdiğinizde ve yıl için yalnızca iki basamak girdiğinizde. Microsoft Excel tarihin 28. 1991 olduğunu varsayar. sonra Hesaplama sekmesini tıklatın. 1904 tarih sistemi kullanan başka çalışma kitaplarıyla birlikte kullanıyorsanız. ·12 saatlik zaman biçimine dayanan bir saat yazmak için saatten sonra bir boşluk bırakıp.tarihle saati bir boşlukla ayırın. hücrenin biçimi Genel sayı biçiminden yerleşik tarih veya saat biçimine değişir. 85 . Tarihi. 3:00 PM yerine. Tarih ve saat girme ipuçları ·Microsoft Excel. 3:00 AM olarak depolanır. tarihin 28. Bir çalışma kitabını. tarihleri ve saatleri sayı olarak düşünür. 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçin. Microsoft Excel yılı aşağıdaki biçimde girer: ·Yıl için 00 ile 29 arasında bir sayı yazarsanız. 2000 ile 2029 arasındaki yıllar. Ocak. Tarihi veya saati formülde kullanmak için.

Bu durumda aşağıdakilerin ikisine de izin verilir: HÜCRE("biçim". Kullanım Özellikleri ·Sözdizimi satırında. ister gerekli ister isteğe bağlı olsunlar. bilgi_tipi kalındır. tüm bağımsız değişkenler normal metindir (kalın değil).4))) içinde içiçe girmiş bir işlevdir Đşlevlerin Sözdizimi Her işlev açıklaması bir sözdizimi satırı içerir. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Microsoft Excel Macintosh için sürüm 2. herekete geçme ve değer dönüştürme işlemlerini kendiliğinden yapmak için işlem tablolarında kullanılabilecek hesaplama araçlarıdırlar. dolayısıyla isteğe bağlıdır. örneğin sayı_karakterler bir bağımsız değişken adıdır. isteğe bağlı bağımsız değişkenler kalın değildir. HÜCRE işlevinin sözdizimi satırı şöyledir: HÜCRE(bilgi_tipi. isteğe bağlı bağımsız değişkenler ise normaldir (kalın değil). Đşlev Sihirbazı Đşlev Sihirbazı formüllerin girilmesini kolaylaştırır. örneğin SatışToplamı bir hücre adıdır. Microsoft Excel dosya biçimini tanır ve tarihleri otomatik olarak 1900 tarih sistemine değiştirir.Windows için Microsoft Excel'de. Ref kalın değildir. Đşlevler. işlevin ve bağımsız değişkenlerinin tanımı kendiliğinden görünür. dolayısıyla gereklidir. Đşlem Tablosu Đşlevleri Hakkında Microsoft Excel'de. ref) Sözdizimi satırında. Bir bağımsız değişkenin gerekli ya da isteğe bağlı olup olmadığını anlamak için sözdizimi satırındaki biçimi kullanın. Örneğin.0 veya daha sonraki sürümlerinde yaratılmış bir dosyayı açarsanız. işlevi bir hücreye giremezsiniz. Bir işlevde gerekli bağımsız değişkenleri belirtmezseniz. Macintosh'ta Windows için Microsoft Excel dosyasını açarsanız. Her formülün başlangıcından önce bir eşit işareti yazın ama içiçe girmiş formüllerde işlevlerden önce eşit işareti yazmayın. Yukarıdaki örnekte. Aynı şekilde. noktalı virgüllerin ve ayraçların doğru yerleştirilmesinin yanısıra. karar alma. Gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenler hakkında daha fazla bilgi için. "Matematik ve Trigonometri" ya da "Đstatistik" gibi kategoriye göre listelenmiştir. Ekle Menüsünde Đşlev'i tıklatın. ·Bağımsız değişken adları genellikle sözcükler arasında altçizgi karakterleri içerirler. Đşlev Sihirbazı'nı başlatmak için. bu kısımda daha ileride "Đşlevlerin Sözdizimi"ne bakın. B12) HÜCRE("biçim") 86 . işlem tablosu işlevleri. =TOPLA(3. ·Makro ve hücre adlarında sözcükler arasında noktalama kullanılmaz. gerekli bağımsız değişkenler kalındır. Liste kutusundan bir işlev seçtiğinizde. "Mali". ÇARPIM. Örneğin. Microsoft Excel tarihleri 1904 tarih sistemine değiştirir.(ÇARPIM(2. ·Đşlevlerin ve bağımsız değişkenlerin tanımlandığı metinde. ·Đşlevler eşit işareti (=) olmadan gösterilirler.

Aynı şekilde.HÜCRE() olamaz. ilk bağımsız değişken bir sayı.5.) Aşağıdaki formüllere izin verilir: MAK(26) MAK(26.5). ancak Microsoft Excel'in işlevi tanımasını sağlamak için ayraçları dahil etmeniz gerekir. mantıksal ya da hata değeri olabilir. Çoğu bağımsız değişkenin belli bir veri tipinde olması beklenir. bağımsız değişkenlerini toplayan TOPLA işlevi 1 ile 30 arasında bağımsız değişken alabilir. MAK işlevinin sözdizimi şöyledir: MAK(sayı1. Örneğin.100) ·Sayı veren bir formül: TOPLA(0. istenen veri tipini üreten herhangi bir şey olabilir.. Bu değer bir sayı. Değer. bu veri tipinde birden fazla bağımsız değişkeniniz olabilir. metin.. Bağımsız Değişken Adları Birçok bağımsız değişken adı. bir sayı ya da sayılar üreten aşağıdaki dört tür bağımsız değişkenden herhangi birini verebilirsiniz: ·Sayı olan bir değer: TOPLA(1. bağımsız değişkenin o veri tipinde olmasını belirler.sayı2.5+0. mantıksal...29) Addan sonra içi boş ayraçları olan işlevlerin bağımsız değişkenleri yoktur. başvuru. bir bağımsız değişkenin adındaki sayı. sayı_rakamlar) işlevinde.31. Bağımsız değişkenler her zaman işlev adının sağ tarafına ve ayraçlar içinde yerleştirilirler.ORTALAMA(5. Bağımsız Değişkenleri Kullanma Bağımsız değişkenler. bağımsız değişkenin tek bir değer sonucuna varan herhangi bir şey olabileceği anlamına gelir. bazı işlevler için 30'a kadar bağımsız değişkene izin verilir. Bir bağımsız değişken. metin ve dizi sözcükleri. Verdiğiniz bağımsız değişken ya uygun tipte ya da Microsoft Excel'in uygun tipe dönüştürebileceği başka bir tipte olmalıdır. Formüldeki karakterlerin sayısının 1024'ü aşmaması koşuluyla. Bağımsız değişkenin adında kısaltılmış olarak sayı. çünkü bilgi_tipi gerekli bir bağımsız değişkendir. TOPLA işlevine. ikinci bağımsız değişken de bir sayı olmalıdır. Örneğin YUVARLA(sayı. Bir bağımsız değişkenden sonra üç nokta (.31) MAK(26. bir işlevin yeni bir değer üretmek ya da bir işlem yapmak için kullandığı bilgidir.. ref ya da mantıksal varsa. başvuru ya da mantıksal değer olacaktır. Tek başına bir dizi 255 karakterden uzun olamaz. Örneğin.10^2) 87 .10.) geliyorsa. o bağımsız değişken sırasıyla bir sayı. bağımsız değişken olarak kullanılacak bilgi türünü belirtir.

Sayılar Sayı örnekleri: 5.003. A1:A5 bağımsız değişkeninin tek bir bağımsız değişken sayılması. Bu örnekte. Formüllerde kullanılan metin değerleri çift tırnak işareti içine alınmalıdır. Bir formülde en fazla yedi işlev düzeyini içiçe geçirebilirsiniz. tırnak işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilirler. ORTALAMA işlevi TOPLA işlevinin bir bağımsız değişkenidir. "ah o eski "güzel" günler" metnindeki karakterlerin uzunluğunu bulmak için. çünkü bu işlevle en fazla 30 bağımsız değişken kullanabilirsiniz. aşağıdaki formülü girin: UZUNLUK("ah o eski ""güzel"" günler") Metin değerleri. bir işlevi.A2. ·Bir sayı ya da sayı veren bir formül içeren bir hücreye ya da hücre aralığına yapılan bir başvuru: TOPLA(A1. oysa diğer formda beş bağımsız değişken sayılmasıdır. Not Bir bağımsız değişken olarak kullanılan metin tırnak işaretleri içine alınmazsa. ·Bir değere. Örneğin.286 ve -30. metin. Aralık biçimini kullanmanın üstünlüğü.A2) TOPLA(A1:A5) Yukarıdaki ikinci örnek TOPLA(A1.05.A5) formülünün eşdeğeridir. 150. Karakter içermeyen bir metin sabiti "" olarak yazılır ve "boş metin" olarak adlandırılır. başka bir işlevin bir bağımsız değişkeni olarak kullanmaya işlevleri içiçe geçirme denir.A4.A3. metindeki her çift tırnak işareti için iki çift tırnak işareti kullanın. bir formüle ya da bir değer veya formül içeren bir hücreye ya da aralığa başvuruda bulunan bir ad: TOPLA(AyarlananDeğer. Microsoft Excel onun bir ad olduğunu varsayar ve adın başvuruda bulunduğu değerle 88 . Ondalık haneleri olmayan sayılara tamsayı denir: 5. Sayılar 15 basamakla sınırlıdır. 150 ve -30. "w/punc. 0. aralık biçimini kullanmanız gerekecek.Enflasyon) Bağımsız Değişken Tipleri Bir işlevin bağımsız değişkenleri aşağıdakilerden biri olabilir: ·Sayılar ·Metin ·Mantıksal değerler ·Hata değerleri ·Başvurular ·Diziler Bir işleve sayılar." ya da "". "Sözcük". Metnin kendisi tırnak işaretleri içeriyorsa. 30'dan fazla sayıyı toplamak istediğinizde.Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. 0. mantıksal değerler ve hata değerleri vermek için bağımsız değişkenlerin başvuru ve dizi tiplerini de kullanabilirsiniz. Metin Metin örnekleri: "a".

metin. Microsoft Excel #AD? hata değerini verir. Mantıksal değerler Mantıksal değerler DOĞRU ve YANLIŞ'tır. Hata değerleri Hata değeri örnekleri: #SAYI/0!.4. ORTALAMA(A1:A5)) Diziler Diziler bağımsız değişkenlerin ve işlevlerin hücrelere giriliş biçimini özelleştirmenize izin verir..2. bağdeğ2 ve bağdeğ3 için uygun değerler koyar. Belirtilmeyen 89 . Belirtilmeyen bağımsız değişkenlerin varsayılan değeri genellikle etkin hücre ya da seçimdir. Örneğin HÜCRE işlevinde ikinci bağımsız değişkeni belirtmez ve birinci bağımsız değişken için "biçim"i belirlerseniz. Başvurular Başvuru örnekleri: $A$10. #AD?. Microsoft Excel bağdeğ1 için uygun bir değer koyar. R1C1 ya da R[10]C[-10]. Mantıksal bağımsız değişkenler DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendirilen B10>20 gibi ifadeler de olabilir. ORTALAMA(1. ORTALAMA(.4.1. Microsoft Excel.14'ü verir. özellikle hesaplamadan önce bağımsız değişkenleri sayan işlevlerde. sayı. Diziler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir ve formüller dizi formülleri olarak girilebilir.5) 3'ü verir. hata değeri ya da mantıksal değer olması gereken bir bağımsız değişken olarak kullandığınızda. ·Başvurular veren işlevler. fazladan noktalı virgüler bağımsız değişkenlerin sayısını etkiler ve böylelikle hesaplanma biçimi değişir. seçili hücre varsayılan başvuru olarak girilecektir. üç bağımsız değişkeni olan bir işlem tablosu işlevinin bağımsız değişkenleri için (. #SAyı!. başvuru tarafından belirlenen hücrelerin içeriği. Örneğin. mutlak ya da karma olabilirler. Başvurular tek tek hücrelere. Tırnak içine alınmamış metin bir ad değilse ve dolayısıyla ilişkili bir değeri yoksa. A10. Bir bağımsız değişkenin yerini tutması için bir noktalı virgül kullanır ama bağımsız değişkeni girmezseniz. ·Çoklu bir seçimi tek bir başvuru bağımsız değişkeni olarak vermek için. #BAŞV! ve #DEĞER!. başvurunun yerine başvuruda içerilen değeri görüntülerler. Örneğin. #YOK. bağımsız değişkenin veri tipine bağlı olarak. bağımsız değişken olarak kullanılır. Çoğu bağımsız değişken için..E10:E18). (bağdeğ1. A$10. Đşlem tablosu işlevlerinde. 0.) yazarsanız. Dizileri kullanmak bazı işlem tablosu formüllerinin tasarımını basitleştirir ve bellek tasarrufu sağlayabilir.bağdeğ2.değiştirmeye çalışır. YANLIŞ ya da "" (boş metin)dir.3. Bir başvuruyu. o değişkenin varsayılan değerini kullanır. belirtilmeyen bir bağımsız değişkenin yerine koyulan değer. örneğin ={TOPLA(B2:D2*B3:d3)}. örneğin: TOPLA((E5:E8.2. $A10. aralıklara ya da çoklu seçimlere başvuruda bulunabilirler ve göreceli. ama fazla noktalı virgüller yazmamaya dikkat edin. #BOŞ!.bağdeğ3) yazarsanız.3. bağımsız değişken gerekli değilse. Bağımsız Değişkenler Listesinde Noktalı Virgüllerin Kullanılması Tek tek bağımsız değişkenleri noktalı virgüllerle ayırmanız gerekir.5) ise 2. başvuruyu ikinci bir ayraçlar takımı içine alın.

90 . Not Bir bağımsız değişken olarak bir başvuru kullanıyorsanız ve bu başvuru birleşim işleci olarak virgül içeriyorsa. Microsoft Excel A1 ve C1'i ayrı bağımsız değişkenler olarak yorumlar ve "Çok fazla bağımsız değişken" iletisini verir. bağımsız değişkenin açıklaması bunu belirtecektir. ALANSAY(A1.C1)formülünü girmeye çalışırsanız. Doğru biçim şöyle olacaktır: ALANSAY((A1. ALANSAY işlevi.bir bağımsız değişkenin başka bir değer olması gerekiyorsa. bir bağımsız değişken alır: bir başvuru. başvuruyu ayraç içine alın.C1)).

Microsoft Excel'deki işlev tuşları Đşlev tuşu Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Etkin hücreyi düzenleme ÜST KARAKTER Bu Nedir? CTRL CTRL+ ÜST ALT KARAKTER Grafik sayfası ekleme ALT+ ÜST KARAKTER Yeni bir çalışma sayfası ekleme F1 Bir hücre Farklı Kaydet Kaydet komutu açıklamasını komutu düzenleme F3 Formüle bir ad Formüle bir işlev Bir ad tanımlama Satır ve sütun yapıştırma etiketleri yapıştırma kullanarak adlar yaratma Son Bul'u Pencereyi Çıkış F4 Son işlemi yineleme kapatma yineleme (Sonrakini Bul) Pencere F5 Git Bul iletişim kutusunu boyutunu geri görüntüleme yükleme Önceki bölmeye Sonraki çalışma Önceki çalışma F6 Sonraki taşınma kitabı kitabı bölmeye taşınma penceresine penceresine taşınma taşınma F7 Yazım Kılavuzu Pencereyi taşıma komutu Makro iletişim F8 Bir seçimi Seçime ekleme Pencereyi genişletme kutusunu yeniden görüntüleme boyutladırma F9 Bütün açık Etkin çalışma Çalışma kitabını çalışma sayfasını simge durumuna kitaplarındaki hesaplama küçültme bütün sayfaları hesaplama F10 Menü çubuğunu Kısayol Çalışma kitabı etkinleştirme menüsünü penceresine görüntüleme ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme F11 Grafik yaratma Yeni bir çalışma Bir Microsoft Visual Basic sayfası ekleme Excel 4... Standart araç çubuğu Çizim Araç çubuğu 91 Şekil 1 Standart Excel Çalışma Sayfası .0 makro Düzenleyicisi' sayfası ekleme ı görüntüleme F12 Farklı Kaydet Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu komutu F2 Formül çubuğu Biçimlendirme araç çubuğu Çalışma Aktif Hücre sayfaları Sayfa .

Aktif hücrenin etrafında diğerlerine öre daha kalın bir kenarlık bulunur ve aktif hücrenin içerisinde herhangi bir metin yazılı ise bu metin formül çubuğunda gözükür.Excel nedir? Microsoft Excel. ve bu tablolar için grafikler çizerek etkileyici sayfalar oluşturabilirsiniz. fon yada yazı rengini değiştirebilirsiniz. Aktif hücrenin gideceği yer Bir hücre sola Bir hücre sağa Bir hücre aşağıya Bir hücre yukarıya Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sol hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en sağ hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en aşağı hücreye Aktif hücrenin sırasında tablodaki en yukarı hücreye A1 hücresine Tablonun en son hücresine Bir alt görüntüye Bir üst görüntüye Tuş Kombinasyonları Sol Ok Sağ Ok Aşağı Ok Yukarı Ok Ctrl + Sol Ok Ctrl + Sağ Ok Ctrl + Aşağı Ok Ctrl + Yukarı Ok Ctrl + HOME CTRL + END Page Up Page Down 92 .. bu metinlere karşılık gelen sayılar üzerinde işlemler yapabilir. BUL komutu ile çalıştırmak için EXCEL. Örneğin ilk satırla ilk sütunun kesiştiği yerdeki hücrenin adresi A1. O an içi n aktif olan hücrenin adresi ise formül çubuğunun sağ tarafında gözükür. Office 97 programı ile gelen çok güçlü bir tablolama programıdır. A1’in sağındaki hücre ise B1 olarak adlandırılır. Microsoft Excel ‘e giriş Bilgisayarınıza Ms-Office yüklü ise Microsoft Excel programını BAŞLAT mönüsünden PROGRAMLAR içerisinden çalıştırabilirsiniz. Aktif hücre o an içerisinde işlemler yapabileceğiniz hücredir. Bu adresler hücrenin bulunduğu satır ve sütunun adını yazmak suretiyle belirlenir. Excel programı ile tablo şeklinde metinler yazabilir. Satırlarla sütunların kesiştiği her bir alana da HÜCRE adı verilir.).. onun altındaki hücrenin adresi ise A2 dir.. Aktif hücreyi değiştirmek için ya aktif hale getirmek istediğiniz hücreye fare sol tuşuyla tıklayacaksınız yada klavyeden aşağıdaki tablodaki tuş kombinasyonları yardımıyla istediğiniz hücreye geçeceksiniz. Microsoft Excel Ekranı: Microsoft Excel ilk açıldığı zaman karşımıza kılavuz çizgileri ile ayrılmış. Etkin Hücre (Aktif Hücre) Farenin sol tuşuna basarak yada yön (ok) tuşlarını kullanarak bir hücre seçtiğinizde bu hücre aktif hücre olur. vb. Ekrandaki beyaz renkli hücrelerden oluşan bu bölgeye ÇALIŞMA SAYFASI denir. Excel çalışma sayfası ilk açıldığında A1 hücresi aktif hücredir. Başvuru adresleri Her hücreyi bilgisayara tanıtmak için kullanılan bir başvuru adresi vardır. satırlar ve sütunlardan oluşan bir pencere gelir. (Ör: yazı yada formül yazabilir.EXE dosyasını bulmanız gerekir.

Eğer daha fazla sayıda çalışma sayfasına gerek varsa çalışma sayfası eklemeniz gerekir.. Sayfa 2.. Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım Dosya açma . Yapıştır. Bu listede yanında onay (check) işareti olan varsa bu araç çubuğu görüntüde demektir. Microsoft Excel ilk açıldığında 3 çalışma sayfasından oluşur. satırlar ise 1’den 65536’ya kadar isimlendirilirler. Sütunlar A’dan IV’ye. vb.Bir çalışma sayfası 256 sütun ve 65536 satırdan oluşur.. Uygulama 1 : Çalışma sayfasının adının değiştirilmesi Sayfa 1 yazan sekme üzerine 2 kez tıklayın. Bu sekmelerin her biri ayrı bir çalışma sayfasıdır.) Đstenilen seçenek üzerine gelinip farenin sol tuşuna basıldığında o araç çubuğu ekrana gelecek veya ekranda ise kaybolacaktır. 93 . Yazdırma vb. (yada mönü çubuğu üzerinde sağ tuşa basılır. Kes Kopyala. Yapılan bir tablo ile aynı yada yakın konularda tablo yapılacağı zaman yeni bir dosya açmadan bu tabloyu oluşturabiliriz. Uygulama 2: Yeni Çalışma Sayfası Ekleme Ekle mönüsüne girin Çalışma sayfası komutunu seçin Hazırladığınız çalışma sayfalarını silebilirsiniz. kaydetme . Bu araç çubuklarından Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarının görüntüde olması işlemlerinizi daha kolay yapmak için gereklidir. Sayfa 3 yazılı sekmeler bulunur. Bunları ekrana getirmek yada yok etmek için GÖRÜNÜM mönüsünden ARAÇ ÇUBUKLARI seçeneği üzerine gelinir. Hemen Đsim Çubuğunun altında bulunan bu yerde sırasıyla aşağıdaki Mönüler bulunur. Ayrıca GÖRÜNÜM mönüsünün içindeki FORMÜL ÇUBUĞU seçeneğinin yanında da onay işaretinin olması gerekir. Araç ve Mönü çubukları: Microsoft Excel ile çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken araç ve mönü çubuklarını kontrol etmektir. Ekrandaki Değişiklikleri yapan mönü Çalışma sayfasına eklemeler yapmak için Seçili yerlerin özelliklerini değiştirme Đşleri kolaylaştıracak seçenekler için Veri tabanı işlemleri için Açık pencerelerdeki bazı işlemler Yardım Dosyaları için Araç çubukları ise mönü çubuğunda olan bazı komutlara kolay ulaşmak için düzenlenmiş üzerlerinde çeşitli tuşlar olan ve genellikle mönü çubuğunun altında bulunan çubuklardır. Çalışma sayfasının sol alt kısmında Excel ilk açıldığında Sayfa 1. (Yada biçim mönüsünden SAYFA oradan da YENĐDEN ADLANDIR komutu) Altı siyah renk ile gölgelenince klavyeden “Faiz Hesabı” yazın ENTER tuşuna basın. Çalışma Sayfaları Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Mönü çubuğu Excel’de yapabileceğiniz her türlü işlemi komutlar halinde içinde barındıran bir yerdir..

GÖLGELENDĐRME KURALLARI: Bir hücre aralığı gölgelendirilecekse (örneğin B3’ten C7’ye kadar olan tüm hücreler) mouse ile ilk hücre üzerine gelip (B3) sol tuşa basılı tutarak son hücreye (C7) kadar sürüklenir. Hücre içerisine girdiğiniz bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız yine bu hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. o sütunun harfi üzerine gelinip sol tuşa bir kere basılır. Bunu yaparken ENTER yada TAB tuşlarını kullanın.) Bir satır gölgelendirilecekse. Çünkü TAB ve ENTER tuşları aktif hücrenin yerini değiştirecektir. yine hücreyi aktif duruma getirdikten sonra. sayıyı yada formülü girebilirsiniz. Microsoft Excel hücrelerinin içine veri girebilmek için ilk önce çalışacağınız hücreyi aktif duruma getirmeniz gerekir. VERĐ GĐRĐŞĐ Enter tuşu ile bir hücre aşağı. yada altı çizili yazma gibi) Eğer hücre içine yazmış olduğunuz bir metinde değişiklik yapmak istiyorsanız. TAB tuşu ile bir hücre sağa gidebilir ve buralara da istediğiniz verileri girebilirsiniz. Daha sonra klavyeden istediğiniz rakamı. Bir sutun seçilecek ise. 94 . yazıları kalın. Ardışık (peşpeşe gelen) satırlar veya sutunlar gölgelendirilecekse bunlardan ilki üzerine gelinereek sol tuşa baslı tutarak sonuncusunun üzerine kadar çekilir. Satır) o satırın rakamı üzerine gelinip (2 nin üzerine) sol tuşa 1 kez basılır. A harfinin solunda ve 1 rakamının üzerindeki boş kutu üzerine 1 kere basılır. (ör. (örneğin C sütununu gölgelendirmek için C harfine basın. Belgenin tümü seçilecekse. Gölgelendirme yapılırken mouse halde olması şarttır. yazı tipi boyutu değiştirme. punto veya sayılar üzerinde değişiklik9 bu değişikliğin uygulanacağı bütün hücrelerin gölgelendirilmesi gerekmektedir. Hücreyi aktif hale getirdikten sonra Microsoft Word programında olan değişiklerin bir çoğunu uygulayabilirsiniz (yazı tipi. italik. Hücre içine yazdıklarınızı silmek için ise hücreyi aktif hale getirdikten sonra klavye’den DELETE tuşuna basabilirsiniz. yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Ancak hücreye yazmış olduklarınızın Excel tarafından anlaşılabilmesi için mutlaka yazım işleminin bitimini takiben başka bir hücreyi aktif duruma getirmelisiniz. GÖLGELENDĐRME göstergesinin Yapılacak herhangi bir değişiklikten önce (yazı tipi. 2. Klavye’den F2 tuşuna basın ve ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Hücre içine çift tıklayıp ekleme noktasını (cursor) değişiklik yapacağımız yere getirin Formül Çubuğunda değişiklik yapmak istediğiniz yere farenizle tıklayın.Uygulama 3: Çalışma Sayfasını silme Sayfa 3 yazan sekme üzerine sağ tuşla tıklayın Açılan mönüden SĐL’i seçin Yada Sileceğiniz Çalışma Sayfası içinde iken DÜZEN mönüsünden Sayfayı Sil komutunu Seçin ÖNEMLĐ NOT: Bu işlemin GERĐ AL ‘ı Yoktur Sildiğiniz sayfalar içindeki bilgiler kaybolacaktır.

Bu sayede bu tablolar ile yeniden çalışılmak istenirse bunların tekrar çağırılıp üzerlerinde işlemler yapma olanağını kazanırız. Burayı kulandığınız zaman açılan iletişim kutusu içerisinde arama yapmak gerekir Bakılacak Yer: isimli kutunun içerisinde dosyanızın bulunmuş olduğu klasör adının yazması gereklidir.Ardışık olmayan hücre. satır veya alan seçilecekse. Artık sol tuşa basılı tutup sağa sola çekebilir yada eğer boyutunu değiştirdiğiniz satır veya sütunda herhangi bir yazı varsa sol tuşa iki kere basabilirsiniz. DOSYA AÇMA Excel’de var olan bir dosyayı açmak için iki yol kullanılabilir. (Şekil 2) Đkinci yöntem ise Dosya mönüsünden AÇ komutunu kullanmaktır. Bu dosyalardan herhangi biri üzerine gelip bir kere farenin sol tuşuna basarsanız dosyalarınız açılacaktır. Ctrl tuşuna basılı tutularak gerekli alanlar gölgelendirilir. Bu ekranda üst klasörlere çıkmak için Bakılacak Yer: yazan kutunun sağındaki üçgene basıp listeden gitmek istediğniz Şekil 1 Dosya mönüsü klasörü seçmeli. Bir hücrenin sınırlarını genişliği ve yüksekliği olarak iki şekilde ayarlayabiliriz. Hemen altındaki Büyük kutunun içerisinde ise Bakılacak Yer: kutusunun içerisinde bulunan klasörün içeriğini görebilirsiniz. Bu gibi durumlarda hücrenin sınırlarını gösteren GENĐŞLĐKLERĐNĐ AYARLAMA çeperleri hareket ettirmeniz gereklidir. Bu noktaların üzerine geldiğinizde fare göstergesinin soldaki şekle geldiğini fark edersiniz. bir alt klasöre inmek için ise büyük kutunun içerisinde gitmek istediğiniz klasöre çift tıklamalısınız. HÜCRE YÜKSEKLĐKLERĐ VE Örneğin B sütununun genişliği ile ilgili ayar yapmak istersek fare göstergesini B ile C harfleri arasındaki kılavuz çizgisi üzerine yada 3. 95 . Birincisi Dosya mönüsünün en altında bulunan listedir. satır üzerinde bir değişiklik yapmak istersek 3 ile 4 rakamları arasındaki kılavuz çizgisi üzerine gelmemiz lazımdır. Ancak Excel’de herhangi bir hücre için değil de bir sütun veya bir satır için ayar yapmak vardır ki bu ayarlar her zaman satır ve sütun rakam ve harfleri arasındaki kılavuz çizgileri yardımıyla yapılır. sütun. Bazı durumlarda hücre içi ne yazmış olduğunuz yazılar hücreyi çerçeveleye sınırların dışına taşacaktır. Burada en son açmış olduğunuz 4 dosyanın ismi görüntülenir. DOSYALARLA ÇALIŞMAK Excel’de yapılan her çalışmanın belirli bir isimle kaydedilmesi gerekmektedir.

gibi DOSYALARI TEKRAR KAYDETMEK Excel ‘de kaydetmiş olduğumuz dosyaları farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak söz konusu dosyayı açtıktan sonra Dosya mönüsünden Farklı Kaydet isimli komuta tıklarız. DOSYALARI KAPATMAK Excel de açık durumda bulunan dosyaları kapatmak için iki yol vardır.xls ‘in yazılmasına gerek yoktur. Kapat tuşu KES . A1’den a3’e kadar olan hücreleri gölgelendirin Kopyala tuşu Biçimlendirme araç çubuğundan kopyala tuşuna basın veya düzen mönüsünden kopyala komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu 96 . Bunlardan birisi Excel programını tümden kapatmak ki bu en üstte ki kapat basılarak yapılabilir. Örnek: A1 hücresine adınızı. Buraya Excel ’in dosya uzantısı olan . / \ < > * : . dosya adı yazan yere ise dosyanızın yeni adını yazmanız gerekir. Kopyalamada mantık gölgelendirme ile işaretlediğimiz yerleri aktif olan yere yapıştırmaktır. Dosya ’ya verilecek olan adlarda aşağıdaki karakterler kullanılamaz.DOSYAYI KAYDETME: DOSYAYI ĐLK KEZ KAYDETME Bir dosyayı ilk kez kaydederken araç çubuklarından veya Dosya mönüsünden KAYDET isimli komutu seçmemiz gerekir. Excel’de herhangi bir hücre veya hücre topluluğu içinde yazılan metinleri başka bir tarafa taşımak veya kopyalamak için kullanabileceğiniz teknikler aşağıda KOPYALAMA: Excel’de kopyalama yapmak aslında diğer Microsoft ürünleri ile kopyalama yapmaktan farklı değildir.KOPYALA. Windows 95’te maksimum 255 olan dosyaya verilebilecek olan adlarda kullanılabilecek karakter sayısı EXCEL ’de 218 karakter ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda ilk kez kaydederken karşımıza çıkan iletişim kutusu tekrar gözükecek ve üzerindeki değişiklikleri rahatça yapabileceğiz. Burayı seçtiğimizde karşımıza Farklı Kaydet iletişim kutusu çıkar. A3 hücresine de çalıştığınız yeri yazın. YAPIŞTIR ĐŞLEMLERĐ gösterilmiştir. Diğeri ise sadece açık olan dosyayı kapatmaktır ki bu da genelde mönü çubuğu üzerindeki işaretine basılarak yapılabilir. a2 hücresine soyadınızı. “ vb. Burada Kayıt Yeri yazan yere dosyayı kaydetmek istediğimiz klasörü.

Örnek: Biraz önceki sayfayı temizleyin. Bu formüllerin işe yaramadığı durumlarda işlevler kullanılır. Excel’in içerisinde bulunan liste içerisindeki herhangi bir metini hücrelerden birine yazdığınızda elde edebilirsiniz. HÜCRELERE FORMÜL GĐRĐŞĐ Ms-Excel’de girilebilecek formüller ikiye ayrılır.1999 .içine alınacaktır.) Kes tuşu C1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Ardışık hücreleri kopyalama (Listeleme): Bu işlem belki de Excel programının en çok kullanılan özelliğidir. Küçük Siyah Artı işareti oluşunca sol tuşa basılı tutarak fareyi aşağıya doğru çekin. Ara-98 . Matematiksel işlemler günlük hayatımızda kullanılan 4 işlem ve biraz daha karışık matematiksel problemlerin çözümü için yapılırlar. (belgenin tümünü gölgelendirip.) B1 hücresine tıklayın Araç çubuklarından veya düzen mönüsünden yapıştır komutunu seçin Taşıma: Taşıma işleminin kopyalamadan farkı gölgelendirilmiş bir hücre veya hücre topluluğunun yerini değiştirmektir. Haftanın günlerinin listelendiğini göreceksiniz.D1.F1 hücrelerine sırası ile Mart. 29.C1. DELETE tuşuna basın) A1 hücresine Pazar yazıp Enter’a basın Sonra tekrar A1 hücresini aktif duruma getirip fare göstergesini siyah çerçevenin sağ alt köşesindeki nokta ’nın üzerine getirin. Banka yazarak uygulayın Excel için anlamı olmayan bir metin yazdıktan sonra aynı işlemi yaparsanız (Banka gibi) aşağıya doğru kopyaladığınızda bu metin bütün hücrelere aynen yazılacaktır. Örnek: A1-A3 arasını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan veya düzen mönüsünden kes komutunu seçin (bunu yaptığınızda a1-a3 arası kesikli çizgilerden oluşan bir kutu içine alınacaktır.12. Şekil 2 Ardışık kopyalama hücreleri MATEMATĐKSEL ĐŞLEMLER 97 .E1. 28-ARA . Aynı olayı B1. Matematiksel işlemler ve işlevler.

işlev yapıştırma ise daha sonraki konularımızda işlenecektir. Böyle bir tablo hazırlamak için bize gereken formül: A * n* t faiz= 365 ‘tir. Not: formül yazmadan önce ( . Örneğin aşağıdaki konuda bir tablo hazırlamak istiyoruz. Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 98 . Yeni bir Excel çalışma kitabı gelecektir. Bundan sonra içine =. Arkasından formülün kendisi yazılabilir. B1 hücresine Faiz Oranı. Bu yatırımcının eline geçecek brüt faiz miktarını Brüt faizden %12 vergi kesintisi ile bu verginin %5 ‘i kadar paranın fon olarak kesilmesinden sonraki net faizi hesaplayın. A= Anapara N= faiz Oranı T= Vade miktarı olarak düşünürsek Tabloyu hazırlamak için Standart araç çubuğundan Yeni tuşuna basın. 1. Bu parayı kısımlara ayırarak çeşitli vadelerde ve değişik faiz oranlarında bankaya yatırmak istiyor. Operatörün tek yapması gereken kendisine gerekli olan kendisine gerekli olan tüm verileri kafasında toplamak ve bunları (genelde sütunlar halinde ) Excel’e vermektir. + veya – işareti koyup işlemi ya rakamın kendisini yada rakamların bulunduğu hücre adreslerini kullanarak yazabiliriz. satıra sütunları karıştırmamak için bir başlık satırı hazırlamalıyız. Ancak Excel’de hücre adresleri yazarak formül oluşturmak ilerde ki aşamalarda sıklıkla kullanacağımız bir olaydır. Örnek: 500 ile 700 rakamlarını toplamak istiyoruz.Matematiksel işlemler programcını yapılacak formülün makineye vermesi ile gerçekleştirilir. Bir yatırımcının elinde bir miktar toplu parası var. II. Sayfa1 üzerine çift tıklayarak adını Faiz Tablosu olarak değiştirin. Herhangi bir formülü yazmak için işlem sonucunun gözükmesi istenen hücre aktif duruma getirilir. A1 hücresine Anapara. TABLO OLUŞTURMAK Yeni bir tablo oluşturmak gerçekten çok kolaydır. + veya – işaretlerinden birisinin yazılması gereklidir. C1 hücresine vade(gün).) işareti ile formüle başlanması formüle yazılan ilk rakamın negatif olarak değerlendirilmesi demektir. yol: A4 hücresine +500+700 yazın Enter’a basın Görüldüğü gibi formüllerin başına = . Đkinci teknik olan. A1 hücresine 500 A2 hücresine 700 yazın A3 hücresini aktif hale getirip =A1+A2 yazın Enter’a basın. D1 hücresine de Brüt Faiz yazın.

Daha sonra Biçimlendirme Araç çubuğu üzerinden ya da Biçim mönüsünden çeşitli özellikler verebiliriz. Ondalık arttır ve azalt tuşları Eğer hücrelerinize buradaki TL haricinde bir birim vermek isterseniz (örneğin $) yapmanız gereken işlem hücreleri gölgelendirdikten sonra BĐÇĐM mönüsünden HÜCRELER seçeneğine girmeniz gerekir. Birincisi Excel’de rakam yazarken kesinlikle yüzde ayraç biçimleri yada birim koyulmaz.79) RAKAMLARA BĐRĐM EKLEMEK: Excel’de rakamların sade bir şekilde yazılması gerektiğini görmüştük. Diğer bir nokta ise ondalıklı sayıları girerken yapılabilecek hatadır Excel ondalık ayracı olarak her zaman virgül (. ) yazmak hatalı olacak ve Excel bunu başka bir değer olarak kabul edecektir. ondalık azalt ise bunu azaltır. A sütununun tamamını gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde PARA BĐRĐMĐ düğmesine basın B sütununu gölgelendirin YÜZDE BĐÇEMĐ tuşuna basın Para Birimi ve yüzde Biçemi Tuşu Đçerisinde rakam bulunmayan hücrelere de aynı işlemi yapabilirsiniz. Örneğin sol tarafta Para Birimi’ni seçip sağ tarafta simge yazılı yerden bir para 99 . Böylece yazmış olduğunuz metnin Excel tarafından rakam mı yoksa bir metin olarak mı algılandığını anlamış olursunuz. Ondalık Arttır tuşu basamak sayısını arttırır.F. Aynı listede B sütununun ise yüzdeli bir halde yazılması gereklidir. Yüzde biçemi tuşunun sağ tarafındaki tuş olan binlik ayraç biçemi tuşu ise sayıya herhangi bir birim vermez ancak sayının kolay okunabilmesi için binlik haneler halinde aralarına noktalar koyar.000. Görüldüğü gibi hücrelerin özellikleri biçimlendirme araç çubuğu üzerinden değiştirilebilmektedir.) işaretini kullanır. Yani 1. yazılması bir hatadır. Bu hücrelere önceden çeşitli özellikler vermek daha sonra yazılan rakamların tekrar o özellikleri almasına neden olacaktır. Sayı sekmesinin içinde sol taraftaki kategorilerden birini seçip sağ tarafta istediğimiz değişiklikleri yapmamız gerekir. (Ör: %79 değil 0. sent gibi rakamlar belirtilecekse kullanılır. birimi ile yazılması gereklidir. Bu yüzden. Yazılmış olan rakamlara birim eklemek istersek ilk önce söz konusu rakamların bulundukları hücreleri gölgelendirmemiz gereklidir. Biraz önceki faiz tablomuz üzerinde A sütununun tamamı TL.Bu tabloyu hazırlarken birkaç ufak noktaya dikkat etmeniz gereklidir.E.G sütunlarını gölgelendirip para birimi tuşuna basın. Değinilmesi gereken son nokta ise yüzde rakamlarının matematiksel ifadelerinin yazılmış olmasıdır. Đpucu: Biçimlendirme Araç çubuğu üzerindeki bu düğmelere bastığınızda bazı özellikleri değiştirmek isterseniz Denetim Masası içerisinden Bölgesel Ayarlar ikonunu çalıştırın. D. Excel ‘e yazılan rakamlar sağ metinler ise sol tarafa hizalanır. Bu tuşun sağ tarafındaki iki tuş ise virgülden sonra kaç hane görmek istediğinizi ayarlar. Virgülden sonraki 0 rakamlarının herhangi bir fdeğeri olmamasına rağmen özellikle finansal ifadelerde kuruş. Onun yerine ( .000 yada 1000000 TL.

12 =E1*0. Aynı hücreyi aktif duruma getirin ve yukarıda Formül Çubuğu’nda yazanı okuyun. Doğru işlem yaptıysanız aşağıdaki tabloyu elde edeceksiniz. Dosya Adı kısmına Faiz hesabı yazarak Kaydet tuşuna basın. Standart araç çubuğundan yada Dosya mönüsünden Kaydet komutunu tıklayın. Yapmamız gereken tek işlem ardışık hücreleri kopyalamak kısmında anlatılan tekniği uygulamaktır.05 =D1-E1-F1 Yazıp her birini aşağıya doğru kopyalayın. Tabloyu kaydetmek gereklidir. Eğer yukarıdaki etapları tamamlayabildiyseniz tablonuz aşağıdaki gibi gözükmelidir.birimi seçebilirsiniz. TAMAM tuşuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklikler gölgelendirmiş olduğunuz hücrelere yansıyacaktır. Artık formülleri yazma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Tablonuzun kaydedilip kaydedilmediğinden emin olmak için isim çubuğunda Faiz hesabı yazdığından emin olun. Kaydet tuşu 100 . Eğer ki hücrede gözüken rakamın yanlış olduğu hakkında şüpheleriniz varsa formül çubuğu üzerindeki formülün doğru olup olmadığını araştırabilirsiniz. D1 hücresine yazdığınız bu formülü aşağısındaki hücreler için aynen uygulayabiliriz. D1 hücresine tıklayıp ve aşağıdaki formülü aynen yazarak Enter tuşuna basın = A2*B2*C2/365 Formül sonucunun hücre içerisinde görünmüştür. Formülleri kopyalama: Biraz önceki tabloyu hazırladığımızda artık tablomuzdaki sayılara özellikler vermiş olduk. Gördüğünüz gibi hücrenin içinde formül sonucu gözükmesine karşın formül çubuğunda gözüken formülün kendisidir. D1’i aktif duruma getirin Fare göstergesini hücre çeperinin sağ alt kısmına getirin Küçük siyah artı oluşunca sol tuşa basılı tutarak aşağıya doğru çekin E1 hücresine F1 hücresine G1 hücresine =D1*0.

Biraz önce kullandığımız Faiz hesabı dosyasında hazırladığımız tablo üzerinde işlem yapmak gerekirse. Bunun için ise gölgelendirme işlemi yapmamız gerekir. Zemine renk verme Bir tablonun zeminine renk vermek için ilk önce renk vereceğimiz alanı Excel’e tanıtmamız lazımdır. A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin Yazı Tipi Rengi Tuşu 101 . Çünkü tablonun güzel bir görünümde olması sununun çekiciliğini arttırır. A1-G1 arasındaki hücreleri gölgelendirin Biçimlendirme araç çubuğundan Dolgu Rengi isimli tuşun sağındaki aşağı bakan üçgene basın Açılan renk skalasından açık sarıyı seçin A2-G5 arası hücreleri gölgelendirin Açılan renk skalasından parlak yeşili seçin Açıklama [BK1]: Renk zevki benden iyi birisi buradaki renkleri değiştirsin Yazılara renk verme Yapılan tabloda arzu ederseniz yazdığınız yazılara da renk verebilmeniz mümkündür.TABLOYU BĐÇĐMLENDĐRME Ms-Excel’de bir tablo yapıldıktan sonra bunu sunuya hazır hale getirmek büyük önem taşır.

Kenarlıklar tuşunun sağındaki üçgene basın Açılan menüden en alt sırada soldan ikinci kenarlık çeşidini seçin Kenarlıklar tuşu ve alt mönüsü Tekrar Kaydetme: Yapmış olduğumuz bu belgeyi tekrar kaydetmek istediğimiz zaman tekrar kaydet tuşuna basarız. sağa ve sola çektiğimizde ise hücre sütun harfleri sırası ile artacak ve azalacaktır. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılınca Dosya Adı kısmına Galeri yazıp Kaydet tuşuna basın. Yukarı çektiğimizde hücredeki adresindeki sayılar azalacak. faiz oranı gibi sıklıkla değişebilen rakamlarla ilgili tablolar hazırladığımızda hücrelerin içinde adresleri sabit tutma metodunu yani mutlak hücreyi kullanırız. Ancak bazen öyle durumlar karşımıza gelecek ki hücre içinde ki bu adreslerin sabit kalmasını isteyeceğiz. A1-G5 arasındaki hücreleri gölgelendirin. Excel bu bilgilere sahip olduğundan bu dosyanın üzerine yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder. Bunun sebebi daha önce kaydederken bizim bu dosyaya bir isim vermemiz ve kayıt yerini belirtmemizdir. Dosyayı başka adla kaydedin Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutunu seçin. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımızda formüldeki hücre adreslerindeki rakamların birer birer arttığını da HÜCRE KAVRAMI gördük. Özellikle döviz kuru. Daha sonra. Müşterilerimiz arabaların TL üzerinden fiyatlarını öğrenmek istediklerinde bunu onlara derhal söyleyebilecek bir tablo hazırlayalım. GÖRECELĐ HÜCRE VE MUTLAK Örnek: Bizim bir araba satıcısı olduğumuzu düşünelim ve sattığımız arabaların dolar kuru üzerinden elimize ulaştığını farz edelim. Đşte kopyalandığında artış gösteren bu tür hücrelere Göreceli Hücreler denir. Artık aynı dosyadan Galeri ve Faiz hesabı olmak üzere iki tane vardır. Bu yüzden tablonun kenarlıklarını kendimizin atması gereklidir.Hücrelere kenarlık atma Ms-Excel ilk açıldığında görülen hücreleri ayırmakta kullanılan bütün çizgilerin adı Kılavuz çizgileridir. Lakin bunlar Excel çalışma sayfasında gözükseler bile kesinlikle yazıcı çıktısında görülemezler. Bir önceki dersimizde formülleri aşağıya doğru kopyalayarak tablo yaratmayı görmüştük. Bir hücreyi aynı metodu kullanarak yukarı. sağa ve sola da çekebiliriz. Fakat bu sefer karşımıza Farklı kaydet iletişim kutusu gelmez. aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 102 . Standart Araç Çubuğu üzerinde YENĐ tuşuna basın.

Yukarıdaki tabloda D sütunundaki Fiyatı (TL) kısmını doldurabilmek için $ ‘ın günlük kurunu bilgisayara vermemiz lazım. D6. F4 tuşuna basıp ENTER’a basın. D7 ve D8 hücrelerine birer birer tıklayarak formül çubuğunda yazanlara bakın. Sağdaki rakamların gözükmesi gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra son yazmış olduğunuz hücre adresinin başına ve ortasına birer $ işareti koyulduğunu göreceksiniz. Bunun yerine. Hücre D4 D5 D6 D7 D8 Đçeriği =C4 * $B$2 =C5 * $B$2 =C6 * $B$2 =C7 * $B$2 =C8 * $B$2 103 . döviz kurlarını her geçen gün dğişken olduğunu bildiğimiz için bu her gün yapmamız gereken bir işlem olurdu. D5. B2 hücresine 350000 yazın. = C4 * B2 yazın. Formülü aşağıya doğru kopyalayın. Ayrıca eğer D4. Burada D4 hücresine “ =C4 * 350000 “(350000 doların günlük satış kuru) yazıp aşağıya doğru kopyalayabilirdik. Ancak. B2 hücresine gidip dolar kurunu yazmamız ve formülde kuru buradan okutmamız yerinde olacaktır. D4 hücresine tıklayın.

) Birleştir ve Ortala tuşu A1-D8 arasını gölgelendirin ve Biçim mönüsünden Otomatik Biçimlendirme ‘yi seçin. Bu gibi durumlarda Excel programının içindeki fonksiyonları kullanmanız gerekir. Excel kilitlenebilir. Mutlak hücre metodu ile bir tablo hazırladığınızda sadece bir tek hücreyi değiştirerek bu değişikliğin diğer hücreleri de etkilemesini sağlarsınız. 104 . Ancak bunu çalıştırmadan önce eğer tablonuzun tamamını gölgelendirirseniz. Ancak aynı hücreye yazılan B2 hücresi F4 tuşuna basılarak $B$2 haline döndürülmüş ve aşağıya doğru çekildiğinde bile sabit (değişmeden) kalmaktadır. Dosya mönüsünden Aç’ı tıklayın Gelen iletişim kutusunda Bakılacak Yer isimli kutunun içinde Belgelerim yazdığından emin olun Aşağısındaki kutudan Araba. Gelen iletişim kutusunun sol tarafında Renkli2’ye tıklayıp TAMAM tuşuna basın. Yukarıdaki işlemleri yaptığınızda tablonuzun aşağıdaki gibi olması gerekir: Microsoft Excel programında 4 işlemle yapılamayacak veya yapıldığı zaman uzun formüller gerektiren işlemlerde karşınıza gelecektir. (Bu tuş gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücreleri birleştirir ve tek bir hücre haline getirir. A1-D1 arası hücreleri gölgelendirin. Bunlardan bazıları üzerinde duralım. Şimdi bu tabloyu düzenleyelim. B2 hücresine tıklayın. Sayı sekmesinden Para birimini seçip gölgelendirdiğiniz hücrelerin $ özelliği kazanmasını sağlayın. Excel içerisinde 300’ü aşkın sayıda fonksiyon bulunmakta ve bu fonksiyonların tamamına yakınının birbirinden değişik kullanılış tarzları bulunmaktadır. Biçimlendirme Araç Çubuğu üzerinde Para Birimi tuşuna basın. B2 hücresine basın. Biçim mönüsünden Hücreler’e girin. C sütununu tamamen gölgelendirin. Önemli Not: Bu seçenek tablonuza otomatik olarak Renk ve biçim verecektir. Bu yüzden gölgelendirmeyi dikkatli yapmaya özen gösterin. Đşte bu şekilde hazırlanmış hücrelere Mutlak Hücre denir. 360000 yazın. Biçimlendirme Araç çubuğunda Birleştir ve Ortala tuşuna basın.Hücrenin içerisinde görülen formülde dikkat ederseniz C4 adresi göreceli hücre metodu ile yazılmış ve aşağıya doğru çekildiği için de içindeki rakam birer birer artmaktadır. Bu örneğimizde her dolar kurunun değiştiğinde tablodaki TL fiyatlarının da değiştiğini göreceksiniz. Bu sayede daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Tabloyu düzenleme: Daha önce bir tablonun nasıl düzenleneceği hakkında biraz bilgi sahibi olmuştuk.xls dosyasını bulup işaretleyin Aç tuşuna basın. Fonksiyonlar Daha önce yaptığımız Araba tablosunu açın. Para Birimi tuşuna basın D sütununu tamamen gölgelendirin.

Đşlev Đşlev yapıştır tuşu 105 . Bu fonksiyonlar diğer işlerinizi halletmek için yardımcı olacaklardır. ve A15 hücrelerine sırasıyla “Ortalama”. Bu formülü eğer ki herhangi bir hücrenin içine elle de yazarsanız yine aynı sonucu bulursunuz. “Minimum”. ve bu aralıkta kaç tane hücre bulunduğunu hesaplayacaktır. en küçük olan değeri. Bunun için arabaların dolar fiyatlarının yazılı olduğu C sütununu kullanacağız. Otomatik Toplam tuşu Not: bu fonksiyonu bu şekilde kullanabilmek için mutlaka toplanacak rakamlar arasında boşluk bulunmaması gerekir. ve “Kaç tane araba” yazın B12 hücresine =ORTALAMA(C4:C8) B13 hücresine MAK(C4:C8) B14 hücresine MĐN(C4:C8) B15 hücresine’de BAĞ_DEĞ_SAY(C4:C8) yazın. a14. A13.Bu dosyada daha önce elimizdeki arabaların dolar fiyatlarını ve bu fiyatların TL’ ye çevirdiğimizde kaç lira ettiğini hesaplamıştık. Ama MS-Excel’de bu şekilde kullanılan daha bir çok fonksiyon bulunmaktadır. Hücrenin içinde aşağıdaki formül yazar: =TOPLA(C4:C8) Yukardaki formül C4 ile C8 arasındaki tüm hücrelerin toplanacağını anlatan formüldür. en büyük olan değeri. Bunlar sırasıyla C4 ile C8 arasındaki hücrelerin ortalamasını. Arabaların Toplam Satış fiyatı yazın B11’e tıklayın Yukardaki formülü yazın Excel’de herhangi bir satırda ki ya da sütundaki rakamların toplamı bu şekilde alınabilir. “Maksimum”. C sütununun toplamını almak için Standart araç çubuğunda OTOMATĐK TOPLAM tuşuna basın. Şimdi Bu arabaların hepsinin toplam kaç dolar ve kaç lira olduğunu hesaplamak isteyelim. A12. Buraya kadar 5 tane fonksiyonun nasıl kullanıldığını gördük. C sütununun toplamını otomatik olarak almak için fonksiyonu sizin için yazacaktır. Ayrıca bu yöntem kullanılırken toplanacak satırlar ve sütunlarla aynı satır yada sütunda olmalıdır. C10 hücresine tıklayın. Eğer boşluk varsa daha sonraki yöntemlerden biriyle yapmanız gerekir. A11’e tıklayın. Excel’de bulunan diğer fonksiyonların hepsinin listelendiği yer ĐŞLEV SĐHĐRBAZI dır.

A1=”PEŞĐN”. Fonksiyonlar hakkında yardım alma: YENĐ tuşuna basarak yeni bir çalışma kitabı açın Boş bir hücreyi aktif hale getirin. MANTIKSAL FONKSĐYONLAR Eğer Fonksiyonu: Eğer matematiksek bir fonksiyon değildir. Office Yardımcısını çağırmak için Sağ alt köşedeki soru işaretine basın Office Yardımcısının talimatlarını okuyarak işleminize devam edin. Đşlev yapıştır tuşuna bastıktan sonra iletişim kutusunun alt köşesindeki soru işaretine bastığınızda ekranınıza gelecektir. Đşlev yapıştır tuşuna basın Office Yardımcısı: Office yardımcısı kullanıcılara çeşitli konularda bilgiler veren bir uygulamadır. Sağ tarafta AY işleminin üzerine tıklayın. Koşullu testler A1=B1 . AY fonksiyonu hakkında gerekli yardımı ve bu yardımla ilgili çeşitli örnekleri gelen dosya içinde göreceksiniz. 106 . Bir mantıksal fonksiyon olarak değerlendirilir. Eğer fonksiyonu koşullu testler yapılacağı zamanlarda kullanılır. Yardım aldıktan sonra dosyayı kapatın. Bazı durumlarda Office yardımcısı kendiliğinden ortaya çıkarken bazen de iletişim kutularının içerisindeki ve standart araç çubuğundaki soru işaretine bastığınızda ekrana gelir.Sihirbazı EKLE mönüsünden ĐŞLEV adlı komutla eklenebildiği gibi Standart Araç çubuğu üzerindeki Đşlev Yapıştır Tuşu yardımıyla da çağırılabilir. Đşlev sihirbazınızda sol taraftaki kategorilerden Tarih ve Saat’ e basın. C2>=200000 gibi cevabi DOĞRU veya YANLIŞ olarak nitelendirilebilecek ifadelerdir. Bu ifadelerin değerlerinin DOĞRU yada YANLIŞ olmasına göre değişebilecek çeşitli şartlarda olabilir. Örneğin A1=”PEŞĐN” ise satılan malda herhangi bir indirim yapılabilir.

gibi rakamları bizden istesinler. D sütununa kredi alabileceklerin bir listesini yapalım. D4 hücresine tıklayın. 107 . Gerçekten de Aylık geliri 450. <= )Küçük ya da eşittir) ya da <> (Eşit değildir) ifadelerinden birisinin bulunması şarttır. Sağ tarafta Mantıksal’a sol tarafta EĞER ‘e tıklayın ve TAMAM tuşuna basın. Eğer Yanlışsa Değer Kısmına ise “kredi alamaz” yazın. (C2 hücresinde aylık gelir olduğu için. Bu ifade içinde > (büyüktür). = (eşittir). Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: Bankanın kurallarına göre Aylık Geliri 450. Aşağıdaki kısım gelecektir. Buna göre yukardaki örneğimizde Mantıksak sınama kısmına C2>=450000000 ifadesi yazılır.0000 TL den büyük olan herkese kredi alabilir küçüklere de kredi alamaz yazacaktır. < (küçüktür).000. Bunların altındaki Eğer doğuysa değer ve eğer yanlışsda değer kısmlarına ise Mantıksal sınama kısmına yazdığımız ifasdenin doğru ya da yanlış olması durumlarında ne gibi işlem yapılacağı söylenir. Burada mantıksal sınama kısmı bilgisayara verilen doğru veya yanlış olarak değerlendirilabilecek bir ifadedir.000. Eğer doğru ise değer kısmı ile Eğer yanlış ise değer kısmına yazılan şeyler yukardaki gibi “kredi alamaz” gibi bir metin olabileceği gibi bir sayı yada bir formül bile olabilir. Tamam tuşuna basın ve formülü aşağıya doğru kopyalayın. ĐŞLEV YAPIŞTIR tuşuna basın.) bu ifadenin doğru olması durumunda yapılacak şeyi bilgisayara girmek için Eğer Doğru Đse Değer kısmına tıklayın ve “Kredi alabilir” yazın.ÖRNEK: Farzedelim ki bir bankanın krediler servisinde çalışıyoruz ve bizden kredi alacakların bir listesini yaptıktan sonra bunların hangilerinin belirli şartlara göre kredi alabileceğini toplam kredi isteyenlerin sayısını vs. >= (büyük ya da eşittir9.000 TL üzerinde olmayan bir kişiye kredi verilmesi yasaklanmış olsun.

“KALIR”. Yukardaki sorunumuz Bize kredi için başvuran birinin aylık gelirinin 600.Herhangi bir formül Đşlev yapıştır ile yapılacağı gibi formülü hücreye yazarak ta yapılabilir.”ĐYĐ”.000. A1 hücresine 30. (öğrencinin notları B3 ve onun altındaki hücrelerde olduğu düşünülürse) VE. F4 hücresine aşağıdaki formülü yazın ve aşağı doğru çekin.”PEKĐYĐ”)))) Formülü kullanılır. 108 .”SATIN ALINACAK”. Eğer fonksiyonu ile beraber yada ayrı kullanılan başka fonksiyonlar da vardır.12.EĞER(B3<60.C4*5.000. “KALIR”. 650. Oysa ki bu banka kurallarına aykırı demiştik.”ORTA”.”ĐYĐ”.000.EĞER(C4<450000000.000. =EĞER(VE(C2<200.000 TL kredi alabileceği cıktı.000.000 milyon arasında olduğu zaman 1.”KREDĐ ALAMAZ”. Eğer bu şartlardan birisi bile uymazsa stokta var yazacaktır.EĞER(B3<50.02.D2>500000). =EĞER(C4>600000000.000 TL’nin üstünde olan herkese aylık gelirinin maksimum 5 katı bundan düşük olanlara ise maksimum 1.”STOKTA VAR”) Yukarıdaki örnekte c2 hücresindeki değer 200 den küçük ve d2 hücresi 500000 den büyükse Satın alınacak yazacak. Bunlar VE yada ve değil işlemleridir.000 TL’nin altında olduğunda ise bu adam kredi alamayacaktır.000 TL’nin altında olanlar insanların da 1.000 TL kredi verileceğidir. TARĐHSEL FONKSĐYONLAR: Excel fonksiyonları ile en karmaşık tarihsel fonksiyonları bile hesaplamamız mümkündür.1000000000) Enter’a basıp aşağıya doğru kopyaladığınızda yukardaki işlemde şunu elde edeceksiniz.EĞER(B3<80.”PEKĐYĐ”)))) =EĞER(B3<40.”ORTA”.1000000000)) Đç içe eğer yazışırken birinci eğerin Eğer yanlışsa Değer kısmı yerine ikinci bir eğer fonksiyonu yerleştirilir.000.EĞER(B3<80. VE yerine YADA kullanırsak şartlardan yalnızca biri gerçekleşse bile SATIN ALINACAK yazısı görünecektir. YADA DEĞĐL ĐŞLEVLERĐ. Ayrıca Eğer ki maaşı 450. Bu yüzden bu sorunu çözmek için iç Đçe eğer Fonksiyonunu kullanacağız.EĞER(B3<50. Bunlara örnek vermek gerekirse. =EĞER(C4>600000000.000. Aylık Geliri 600.000.”GEÇER”.E4 hücresine aşağıdaki ifadeyi yazın.000 ile 450.000.1999 yazın A2 hücresine 28. Mantıksal bir sınama sonucunda iki tane ihtimal varsa tek bir eğer fonksiyonu yaterlidir.1999 yazın A3 hücresine =A1-A2 yazın ve çıkan rakamı sayı haline çevirin.C4*5.000.000.000 TL kredi verilecektir. Örnek: Bir ilkokul öğrencisinin notlarını hesaplarken: =EĞER(B3<40. ĐÇ ĐÇE FORMÜLLER: Yukarıdaki örnekte maaşı 450. Ayrıca bu eğerleri yazarken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta ise bir hücrenin içine girilebilecek maksimum karakter sayısının 256 olduğudur.000.”GEÇER”.000 TL üzerinde olduğu durumlarda aylık gelirinin 5 katı. Çıkan sonuç size arada kaç gün olduğunu söyleyecektir.EĞER(B3<60. Ama eğer ki ihtimal sayısı ikiyi aştıysa bu durumda iç içe EĞER fonksiyonları geliştirilmiştir. Bu şekildi iç içe yedi Eğer fonksiyonu kullanılabilir.

1997”) =AY(BUGÜN()) =GÜN(“16.10.08. Ve bu tarih değişkendir. =YIL(“16. (AMERĐKA sistemi) Formülü.10. Arzu edilirse bir dosya ismi verilebilir. Şablon Hazırlama: Şablonlar bilgisayarda yaptığımız bazı işleri kolaylaştırmak amacıyla yapılırlar.”gggg”) Bu fonksiyonu yazdığınızda sonucu CUMARTESĐ olacaktır. Yani aynı dosyayı bir iki gün sonra açtığınızda tarihinde değiştiğini görürsünüz.09. (AVRUPA sistemi) =METNEÇEVĐR(“30. Ayrıca Boş Belge isimli şablon da size boş bir belge yaratacaktır. 109 .1999) işlevi parantez içindeki tarihler arasında ne kadar gün olduğunu hesaplar. formülü 10 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz ayı sonuç olarak çıkartır formülü bize 16 sonucunu verir formülü ise içinde bulunduğumuz günü sonuç olarak çıkartır parntez içine bir hücre adreside girebilirsiniz: ÖR: =GÜN(A1) gibi GÜN360(“01.2) şeklinde yazarsak bu durumda 1 PAZARTESĐ 7 ise PAZAR olacaktır. Kayıt türü açılır liste kutusunun içinden ŞABLON ifadesi seçilir ve KAYDET tuşuna basılır.122ye bölerseniz ay. Excel ile birlikte gelen diğer şablonları diğer sekmelere tıklayarak görebilirsiniz. Bu rakamlardan 1 PAZAR 7 ise CUMARTESĐ’ye eşittir.1998”) =GÜN(BUGÜN()) formülü bize 1997 sonucunu verir.10.1975”.1999”.1997”) =YIL(BUGUN()) =AY(“16.”08. Ya da daha önce hazırlamış olduğunuz bir dosya açılır. =HAFTANINGÜNÜ(A1) gibi bir fonksiyon yazdığınızda ise size 1 ile 7 arasında rakamlar verecektir. Excel’de bilgisayar içine yüklenmiş hazır şablonları kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi yarattığınız şablonları da kullanabilirsiniz. Bununla beraber devamlı kullandığınız tabloları standartlaştırıp diğerlerinden farklı görünüşte olmalarını da engellerler. =HAFTANINGÜNÜ(A1. Boş hücrelere aşağıdakileri yazın: =ŞĐMDĐ() =BUGÜN() Bu iki fonksiyon bilgisayarın sistem saatinde kayıtlı olan tarihi ve saati verirler. Dosya mönüsünden Farklı Kaydet komutu çalıştırılır. Yaratmış olduğunuz şablonlar burada gözükecektir. Şablon yaratma: Bir şablon yaratmak için ilk önce şablonun yaratılacağı tablo hazırlanır. Yalnız bunu kullanırken genellikle muhasebe hesaplarında kullanılan 30 günlük aylar sistemini temel alır. 365’e bölerseniz yıl sayısını yaklaşık olarak bulabilirsiniz. formülü ise içinde bulunduğumuz yılı sonuç olarak çıkartır.06. Yaratılmış bir Şablonu açma: Daha önceden yaratılmış bir şablonu ya da Excel içinde hazır bulunan bir şablonu açmak için DOSYA mönüsünden YENĐ komutu seçilir.Çıkan rakamı 7 ye bölerseniz hafta.

Buradan da SAYFAYI KORU seçeneğini seçin. ve G sütunlarında bulunan tüm rakamlar formüller sayesinde oluşturulmuştur. Ancak diğer tüm hücreleri değiştirmeye veya silmeye kalkıştığınızda Excel buna izin vermeyecektir. Bununla beraber bir normal bir dosyayı istediğimiz klasöre kaydedebiliriz.) Oysa ki bir şablon hep c:\program files\Microsoft Office\Templates klasörüne kaydedilir. Bu tablo üzerinde şablon yaratma işlemi yapacağız: Yukarıdaki tabloda D.C sütunlarındaki rakamları okumak suretiyle çalışmaktadır. Burası değiştirilmediği müddetçe orijinal Şablon hiç bozulmayacak ve kaydettiğiniz dosya normal bir Excel Dosyası olarak kaydedilecektir. Başlangıçta her Excel hücresi aslında kilitlidir. Burada kilitli yazan kutunun içindeki onay imini kaldırın ve TAMAM tuşuna basın.F. Biçim mönüsünden Hücreler komutuna girin. Şablon yaratmadan önce yapılabilecek işlemler: Hücre kilitleme: Bazı durumlarda tecrübesiz kullanıcıların hücrelere erişimini engellemek amacıyla hücreleri kilitlemek iyi bir yöntemdir. Faiz Tablosu dosyanızı yeniden açın.E. Bundan sonra hücrelerin bu kilit özelliğini aktif duruma getirmek lazımdır. Bu yöntem kullanılırken formül olmayan hücreleri kilitlerini kaldırmak ve bu sayede formüllerin rakamları aldığı hücreleri değiştirmek suretiyle dinamik bir tablo sistemi yaratmak yararlı olacaktır. Sekme olan KORUMA (sağda) sekmesine tıklayın. A2-C5 arasını gölgelendirin. Sadece açılışta bu kilitler aktif değildir. Bu sayfa korumasını koyduğunuzda A2-C5 arasındaki için sadece rakam bulunan tüm sayılar değişebilir karakterli olacaktır.B. (genelde Excel ve Word BELGELERĐM klasörünü tercif eder. Oysa ki Bir Excel şablonu her zaman .B. Gereksiz hücreleri boşaltma: 110 . Bu nedenle bizim A. Parola vermeniz isteğe bağlıdır. Ayrıca bir şablon açılıp kaydedilmek istendiğinde gelen Farklı Kaydet iletişim kutusunda Kayıt Türü Microsoft Excel Çalışma Kitabı olacaktır.xls uzantılıdır.xlt uzantısı taşır. Bunun için yapmanız gereken ARAÇLAR mönüsüne girip KORUMA seçeneğine tıklamanızdır. Bu işlem gölgelendirmiş olduğunuz tüm hücrelerin kilitli özelliğini kaldıracaktır. 6.C sütunlarının özelliklerini değiştirmezken diğer sütunları kilitlememiz gereklidir. Ayrıca bunlar A.Bir Excel dosyası her zaman .

Açıklama koyma: Bazı hücrelere açıklama koyarak buralara neler yazılabileceğini sizin dışınızda bu tabloyu dolduran kullanıcılara anlatabilirsiniz. kitap adı. “Bu sütuna GÜN üzerinde vade yazılır. Aşağıdaki örnekte bir işletmede çalışanların listesi yapılmıştır. Müşteri listesi. Bir kütüphanedeki kitapların listesini tutmak için yazar adı. VERĐTABANI ĐŞLEMLERĐ Veritabanı sütunlar halind sıralanmış bir çok veriden oluşan bir tablodur. Ancak şablon yaratırken girilebilecek verileri kısıtlamak da yanlış bilgi girilmesini engelleyecektir.” Daha sonra da boş bir hücreye tıklayın. EKLE mönüsünden AÇIKLAMA komutunu seçin. Böylece Şalon yarattığınız zaman buralar boş kalacak ve sizin hangi hücreleri dolduracağınızı daha rahat kararlaştırabilirsiniz. Sarı Kutu devamlı gözüküyorsa hücre üzerinde iken sağ tuşa basarak AÇIKLAMAYI GĐZLE komutunu kullanabilirsiniz. basım evi. Örneğin C2 hücresine tıklayın. yeri ve kitabın kütüphanenin neresinde olduğu gibi ayrıntılar girilerek liste hazırlanır ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.E2. D sütununu gölgelendirin Veri mönüsünden DOĞRULAMA’yı seçin 111 . Yukarıdaki tabloda A2-C5 arasındaki rakamları silin.E3 ve E4 hücrelerine sırasıyla Đlkokul.Şablon yaparken arzu edildiği taktirde arzu edilmeyen hücrelerin içindeki rakamların silinmesi yapabileceğiniz diğer bir olaydır. Hücre girişlerini Kısıtlama: Bu bölüme VERĐTABANI kısmında değinilecektir. Yukarıdaki tabloyu genişletmeden önce bu tabloya girilebilecek verileri sınırlayalım ve nasıl daha kolay veri girilebileceğini görelim. stok takip tablosu yada kütüphanedeki kitapların listesi veritabanı tablolarına örnek olarak gösterilebilir. Ön lisans ve Lisans yazın. tarihi. Eğitim durumu satırını kolayca doldurabilmek için. Lise. VERĐTABANI HAZIRLAMA: Bir veritabanını hazırlarken ilk satıra her zaman başlıklar yazılır. E1. Çıkan sarı kutuya şunları yazın. türü.

VERĐ mönüsünden DOĞRULAMA’ya girin. (Bu sekmede yanlış veri girildiğinde hangi hata mesajının verileceğini yazarsınız) Başlık kısmına “DĐKKAT!!!” . En büyük kısmına 1990. Bu sütuna yazılabilecek her değerin 1930 ile 1990 arasında olmasını ve bunların haricinde değerler yazıldığında Excel’in bizi uyarmasını ve hatta bu değerleri kabul etmemesini istiyoruz. Đtalik vb. TAMAM’a basın Artık d sütunundaki gölgelendirdiğiniz hücrelerden hangisinin üzerine tıklarsanız sağında bir üçgen oluşacaktır. Eğer “BĐLGĐ” yazıyorsa sadece ikaz eder ama sayıyı kabul eder. Eğer aynı yerde “UYARI” yazıyorsa buraya girdiğiniz sayıyı kabul etmek için sizden onay alır. Hücreyi veritabanı tablosunda herhangi bir yere getirip VERĐ mönüsünden FORM’a girin 112 .Açılan iletişim kutusundan Herhangi Bir Değer yazan iletişim kutusunun içinden Liste ‘yi seçin Kaynak yazan kutunun sağındaki düğmeye basın. Bu arada yine başlık satırı ile listedeki değerler arasında boş bir satır bırakmamaya özen gösterin. (örneğin doğrudan Müdür yazın) Bu hücrelere veri girmenin bir başka yolu da VERĐ mönüsünden FORM seçeneğini kullanmaktır. Açılan iletişim kutusunda Herhangi bir değer kısmını Tüm Sayı yapın. TABLOYU VERĐTABANI OLARAK TANIMLAMA: Bir tabloyu veri tabanı olarak tanımlamak için ilk önce yapmanız gereken işlem başlıkları girmek olmalıdır demiştik. Bu yollardan birincisi tabloyu gerekli hücrelere tıklayarak doldurmadır. en küçük kısmına 1990 yazın. Aşağıdaki tablonuz görününce sol tuşa basılı tutarak E1-E4 arasını işaretleyip ENTER’a basın. Üçgenin üzerine tıklayıp açılan listeden istediğiniz değeri seçebilirsiniz. Bu durumda ENTER’a basarsanız Hücreye Memur yazar. Aynı zamanda bu başlıkları Excel’in çeşitli işler yaparken daha kolay algılayabilmesi için Başlık satırlarını diğerlerinden daha değişik yazı karakterleriyle yada değişik stillerde (kalın. (Bu sekmede kullanıcıya hücrelere yazılabilecek değerler hakkında bilgi verilir. Memur yazın Enter’a basın D3 hücresine M harfini bastığınızda Memur yazısı Otomatikman gözükecektir. Ayrıca mesela ünvanı gibi aynı sütunda birden fazla aynı değer girilebilecek sütun varsa bunları da kolaylıkla girebilirsiniz. F sütununu gölgelendirin. Hata uyarısı kısmına da “Hatalı veri girişi! Lütfen girdiğiniz sayıyı değiştirin” yazın. Değerleri sınırlama: Mesela yukarıdaki listede F sütunundaki doğum Tarihi sütununa girilen değerleri sınırlamak istiyorsunuz. D2 hücresine tıklayın. (Not: Bu sekmede hata uyarısı kısmında “DUR” yazısı varsa yazdığınız sayı kesinlikle kabul edilmez. Seçtiğiniz değer hücre içine eklenir. Kabul edilmediğini göreceksiniz. Eğer listenin dışında bir yerlerde ise bu seçenek Veri Listesini bulamaz. Üçüncü sekmeye tıklayın. Başlık kısmına “UYARI!”.) TAMAM tuşuna tıklayın C sütununda herhangi bir hücreye 1930-1990 arasında olmayan bir sayı yazın.hata uyarısı kısmına “ Bu hücreye 1930-1990 arası sayı girilebilir yazın. Đkinci sekmeye tıklayın. VERĐTABANI TABLOSUNU DOLDURMA: Veritabanı tablosunu doldurmak için iki değişik yol vardır. M harfi ile başlayan başka bir şey yazacaksanız bu durumda yazmaya devam edin. Bu seçeneğe girebilmek için Aktif hücrenizin mutlaka Listenin içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Bunu yaptığınız zaman üst tarafta veri tablosu kısımda hücrelere girilebilecek değerleri sınırlama ve kolay veri girişi için yaptığımız her türlü kolaylığı kullanabilirsiniz.) yazın.

Aşağıdaki kutuya TAB tuşu ile Yukarıdaki kutuya SHĐFT – TAB tuş kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz. Đleri dereceden Sıralama: 113 . Öncekini bul ve sonrakini bul tuşu diğer kayıtlara ulaşmak için kullanılır. VERĐ TABANI ÜZERĐNDEKĐ ĐŞLEMLER Veritabanı üzerindeki işlemler her zaman işlerinizi kolaylaştıracak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır.Başlıklarınız kendiliğinden algılanacaktır. Bunu yapmak için Aktif Hücreyi sıralamak istediğiniz sütunun üzerinde her hangi bir hücreye getirin ve Standart araç Çubuğundaki Artan Sıralama ya da Azalan sıralama tuşlarına basın. Bu tuşlara bastığınızda aktif hücrenizin olduğu sütunun kendi arasında sıralandığını görürsünüz. Sağ taraftaki Yeni tuşuna basarak 2. Bu sıralama yapılırken satırlar kendi aralarında bozulmamış ama satırlar söz konusu sütunu sıralamak için yer değiştirmişlerdir. Bir kaydı girmeniz mümkündür. Verileri Sıralama: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Sil ise yazmış olduğunuz bir kaydı tamamen satır olarak silecektir. Artan ve azalan Sıralama Tuşları Yukarıdaki tablo çok küçük çapta bir veritabanı tablosudur. Bu tablo üzerinde istemiş olduğumuz herhangi bir sütundaki verileri alfabetik yada sütundaki veriler sayı ise büyükten küçüğe sıralamamamız mümkündür. Çünkü büyük veri tabanları ile çalışırken aramış olduğunuz verileri tablonun içinden süzmek ve bunları belirli etaplara göre sıralamak arama işlerini kolaylaştırır. Bu durumda artık yapmanız gereken tüm işlem başlıkların karşısındaki kutucukları doldurmaktır.

Örneğin Lise mezunlarını bulmak için EĞĐTĐM DURUMU sütunundaki üçgene basın ve açılan listeden LĐSE ‘yi seçin. Eski listeye dönmek için aynı üçgene asıp Tümü seçeneğine tıkalyın. Veri Mönüsünden SÜZ komutunu açılan listeden de SIRALA komutunu seçin. 114 . TAMAM ‘a basın Listenizdeki öğeler sadece 1965 ile 1975 arasında doğmuş olanlardır. Örneğin doğum tarihi 1965-1975 arasında olan insanların listesini bulmak için . Veri tabanınızdaki her sütunun başına birer üçgen işareti koyuldu.Yukarıdaki tuşlar sadece tek bir sütunu sıralamak için kullanılır. Örneğin bir önceki tablomuzda bunu deneyelim. Bu iletişim kutusu yanda olduğu gibi doldurulup TAMAM tuşuna basıldığında birinci olarak Eğitim Durumuna göre sıralama yapar: Eğer Eğitim Durumu Sütununda birbiri ile aynı iki hücre varsa bu durumda bu iki hücreyide kendi aralarında Ünvanlarına göre sıralar. sayısını.olan memurların listesi içşnde UNVANI kısmında MEMUR’u EĞĐTĐM DURUMU kısmından da LĐSE’yi seçmeniz gerekir. Biraz önce yaptığınız süzme işlemini her iki kategoride de TÜMÜ seçeneğini seçerek iptal edin. DOĞUM TARĐHĐ yazan sütunun yanındaki üçgene basıp ÖZEL’i seçin. Bundan sonra eğer ünvanları da aynı ise üçüncül sıralama ölçütü Sicil numaraları olacaktır. Çıkan iletişim kutusunu aşağıdaki gibi doldurun. Bunun dışında daha karmaşık süzmeler de yapabilirsiz. Bunları da kendi aralarında sıralayabilmek için VERĐ mönüsünden SIRALA komutu çalıştırılır. Lise mezunu . ortalamasını almak için tkili bir yöntemdir. Lise mezunlarını listeleyecektir. Veri Süzme: Veri süzme işlemi yapılmış bir veri tablosu içinden istenilen değerleri çekip çıkarmaktır. Eğer birden fazla sütun için bu işlemi yapmak istiyorsanız bunu VERĐ mönüsü içinden yapmanız gerekecektir. Alt Toplam Yaratmak: Alt toplam yaratmak bir sütundaki sıralı verilerin toplamını. Örneğin yukarıdaki örnekte eğer Eğitim Durumu kategorisi sıralanacak olursa Lise mezunları ve Ön Lisans mezunlarını alt alta yazacak ancak bunları kendi aralarında sıralamayacaktır.

Bu tablodan tekrar eski tabloya dönmek için yandaki iletişim kutusuna tekrar girip TÜMÜNÜ KALDIR tuşuna basmak gerekir. Đletişim kutusunun içindeki kutuları sağdaki gibi doldurun. Faturaya ne kadar. 115 . Tamam tuşuna bastığınızda buradaki her veri için bir alt toplam alabileceğiniz bir alt tablo ekrana gelir. Kutuda onay imi attığınız kısma uygulanacak işlevdir. Đşlev ise 3. Biraz önceki tabloyu tekrar çağırın. Burada 1. Bunun için ilk önce B sütunundaki verileri A’dan Z’ye sıralamamız gerekir. Yani bu ay içinde Kırtasiyeye ne kadar. Kutunun içindeki kısım mutlaka A-Z’ye sıraladığımız sütun olmalıdır. Bu tabloda B sütunundaki verilerin teker teker toplamını almak istiyoruz. Özet tablo yaratmak Özet tablolar bir veritabanındaki verileri istenilen şekilde düzenleyerek bir tablo haline getirmek için kullanılan bir methodtur.Aşağıdaki tabloyu hazırlayın. Bir veriyi istenilen hale getirmenin en etkin yoludur. ve ulaşıma ne kadar ödeme yapmışız bunların toplamını almak istiyoruz. Bu tabloda istediğimiz şey kimin hangi tarihlerde toplam ne kadarlık harcama yaptığını ve peşin için ayrı Vadeli alışveriş için ayrı bir sonuç hesaplamak istiyoruz. Burayı AZ’ye sıralayın ve aktif hücreniz tablonun içinde iken VERĐ mönüsünden ALTTOPLAMLAR komutunu çalıştırın.

seçeneği işaretleyip ĐLERĐ tuşuna basın. VERĐ mönüsünden ÖZET TABLO RAPORU’na girin. Özet toblonuz yeni bir çalışma sayfasına yaratılmıştır. Adım: Bu adımda özet tablonuzun yararlanacağı verilerin nerede olduğunu EXCEL’e verirsiniz. seçenek ise aynı tablodan başka çalışma sayfalarında var ise kullanılabilecek bir seçenektir. Burada Harcama yapan ve Ödeme şekli açılan kutularının içindeki değerleri değiştirin ve tablonuzun nasıl değiştiğini görün. SAYFA ve VERĐ yazan yerlere sürükleyin. 116 . Daha sonra ĐLERĐ tuşuna basın. Eğer Aralık kutusunda veirerinizin bulunduğu tablonun aralığı yoksa buraya A3-E18 arasını tarayarak tabloyu gösterirsiniz. Özet Tablo Sihirbazı gelecektir. seçenek Verileriniz bir Excel tablosunda ise kullanılır. Adım tablonuzu nereye yapacağınızı gösteren adımdır. Adım: bu adım özet tablonuzun şeklini ayarladığınız bir adımdır. SÜTUN. 1. Adım: Bu adımda Veri tablosunun hangi aralıkta olduğunu Excel’e Tanımlarsınız. YENĐ ÇALIŞMA SAYFASI seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve SON tuşuna basın.Not: Bu işi yapabilmeniz için Alt toplam işlemini iptal etmeniz gerekir. seçenek ise verileri başka bir dosyadan alacaksanız kullanılır. Ve ĐLERĐ tuşuna basın. Sol taraftaki katogori başlıklarını sürükleyerek yukarıdaki şekildeki gibi olacak şekilde SATIR.

117 .

Excel’de bir grafik çizebilmemiz için mutlak suretle bu grafikle ilgili tablonun hazırlanması gereklidir. Bundan sonra istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Düzgün yazılar yazmak bu programla bir hayli zordur. GRAFĐK ÇĐZĐMĐ Microsoft Excel yapmış olduğunuz tabloları istediğiniz halde bir grafiğe çevirebilen bir programdır. Sayfanın üzerine gidin. Piyasada yapılan bir çok grafik bu programla yapılmış olup.Çizim Araç Çubuğu: Microsoft Excel programı yapmış olduğunuz tabloları daha etkileyici bir şekle getirmeniz için çeşitli çizim nesneleri koymuştur. Ancak bir metin kutusu açarak yapmış olduğunuz bir tablo yada bir grafik için açıklama yazabilirsiniz. Sol tuşa basılı tutarak bir dikdörtgen çizin. Microsoft Excel bir tablo yapım programıdır. Örnek: Aşağıdaki tabloyu hazırlayın: 118 . Bu çizim nesnelerinin hepsini Çizim Araç Çubuğunda bulabilirsiniz. Đçerisinde cursor (ekleme Noktası) yanıp sönecektir. Ters bir Haç işareti oluşacaktır. Metin kutusu Bunlardan metin kutusu özellikle Excel için çok önemli sayılabilir. Bunun örneklerini her tarafta görebilmemiz mümkündür. Bunu yapmak için Çizim Araç çubuğu üzerinde Metin Kutusuna tıklayın. Genelde ekranın altında Çizim Araç Çubuğunu görebilirsiniz. Eğer Görünüm Mönüsünde Araç Çubuklarının içinde Çizim Araç çubuğunun olduğundan emin olun.

Sağ tarafta 1. Eğer çizilecek grafiğin özellikleri. A2-D13 arasını gölgelendirin Yöntem 1: Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde grafik çizmek için kullanılır. Ayrıca burada herhangi bir grafik seçtiğinizde Örneği görüntülemek için basılı tut yazan tuşun üzerine gelip sol tuşa basılı tuttuğunuzda bir örnek görüntü çıkıyorsa bu grafiği çizebilirsiniz demektir. Yöntem 2: Bu yöntem ile çizilecek grafikle ilgili tüm özellikler ayarlanabilir. Görmüş olduğunuz gibi tablo için gerekli değerleri içeren tabloyu sağ taraftaki gibi hazırladım. Bir tabloyu yapmak için gerekli olan ikinci nokta ise gölgelendirme yapmaktır. bunun çeşitli türlerini de sağ tarafta görebilirsiniz. Original sayfanız ise Sayfa1 içerisindedir. Bir sonraki adıma Đleri tuşu ile bir önceki adıma Geri tuşu ile geçilir. Sol tarafta Hisse Senedi’ne tıklayın.Bu tablo bir hisse senedinin 10 günlük değer artış ve azalışını incelediğimiz bir tablodur. F11 tuşuna basıca grafik1 isimli bir çalışma sayfa açılır ve grafik buraya çizilir. Eğer buraya bastığınızda bir yazı çıkıyorsa başka bir grafik çizdirmeniz gereklidir. Bu iki komutta karşınıza Grafik sihirbazı iletişim kutusunu çıkaracaktır. Adım: Grafiğin bu adımı grafik türünü belirleyebileceğiniz adımdır. Đleri tuşuna basın 119 . ve yeri (hangi çalışma sayfasına çizileceği önemli değilse klavyeden F11 tuşlarına basarak kolay ve hızlı bir şekilde grafik elde edebilirsiniz. Kutuya tıklayın. 1. Her bir adımda Grafiğin değişik bir özelliği ayarlanır. Tabloyu gölgelendirirken ise dikkat edilmesi gereken nokta üst başlık satırı ile birlikte tablonun tamamının gölgelendirilmesi gerektiğidir. türü. Gölgelendirme işlemi yaptıktan sonra araç çubuklarından Grafik Sihirbazı tuşuna basılır yada EKLE mönüsünden GRAFĐK komutuna tıklanır. Eksik veya fazla satır gölgelendirmek tabloda bazı öğelerin bozuk olmasına yol açabilir. Çizmek istediğiniz grafik türünü sol tarafta. Grafik Ekle tuşu Grafik Sihirbazı: Grafik sihirbazı dört adımdan oluşur.

2. Seri yeri kısmında ise tablonun Excel tarafından yatay mı yoksa dikey mi olarak okunacağını ayarlarız. Gri olan kısımlar ise seçtiğiniz başka tür grafiklerde aktif durumda olurlar. Başlıklar Sekmesi: Başlıklar sekmesinde grafiğe başlıklar atarız. adım: Eksenler Sekmesi: 120 . (Y) Kategori ekseni kısmına ise grafiğin sol kısmında olan değerlerin başlığı atılır.2. Veri aralığı kısmında yablonun hangi hücreler arasında gölgelendirildiğini görebiliriz. Muhtemel problemler arasında yanlış gölgelendirme yapmak. Adımı Grafiğe çeşitli özellikler kazandırabildiğimiz bir yerdir. Adım: 2. 6 sekmeden oluşur. yanlış grafik türü seçmek ya da grafiğin sütunlar halinde değil de satırlar halinde okunması gerektiği sayılabilir. Atılan bu başlıklar hemen sağ taraftaki örnekte rahatlıkla görülebilir. adım: Grafik Sihirbazının 3. adımda yapılan işlem grafiğin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer bu iletişim kutusunun üst kısmında bir grafik görülmüyorsa bu durumda çizeceğimiz grafik Excel tarafından hesaplanamıyor demektir. Bunların herhangi birisinin yazılıp yazılmaması isteğinize bağlıdır. 3. Grafik Başlığı kısmına Ana başlığı. (X) Kategori ekseni kısmına grafiğin alt kısmında yer alan değerlerin başlığını.

Sekme: Gösterse sekmesi: Gösterge grafiğin sağ tarafında bulunan ve grafik üzerindeki değerlerin neleri gösterdiğini anlatan açıklama kutusudur. Kutucukların içerisine onay imleri koyarak değişiklikleri takip edebilirsiniz. 3. Kategori ve Zaman ölçeği isimli seçenekler ise veriler tarih formatlı değil de başka şekillerde verildiğinde bunları tarih formatına çevirmek için kullanılır. sekme Kılavuz çizgileri: Bu sekme grafiğin okunmasını kolaylaştırmak ve değerleri daha rahat takip edebilmek için çizim alanına dikey ve yatay olarak kılavuz çizgileri eklemek için kullanılır.Bu sekme kategori eksenlerinden herhangi birisini ekrandan kaldırmak ya da ekrana eklemek için kullanılır. Otomatik. Bu sekme ile bu açıklama kutusunu görünümden kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. 121 . Bazı tip grafiklerde kategori eksenleri pek fazla işe yaramadığı için bu eksenleri kaldırarak çizim alanını genişletmek olasıdır. 4.

Sekme: Veri etiketleri Sekmesi Bu sekmede grafiğin üzerindeki çizgilerin üzerine değerlerini ekleyebilmeniz mümkündür. 6. Diğer aktif olmayan seçenekler ise başka tür grafikler seçtiğinizde aktifleşecektir. Sekme Veri Tablosu Sekmesi: 122 . çubuk ve sütun grafikler için son derece kullanılan bir seçenektir.5. Bu sekme özellikle pasta. Değerler yerine etiketleri (örnekte tarihleri) de ekleyebilirsiniz.

Bir Grafik üzerinde olabilecek çeşitli imler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.) Adımda Nesne olarak seçeneğini işaretleyip SON’a basın. Grafik Alanı üzerindeki işlemler: Fare göstergesini çizmiş olduğumuz grafik üzerinde herhangi bir noktaya getirdiğinizde üzerinde bulunduğunuz yerin ismini yazar. 4. 123 . Nesne Olarak ‘ı seçerseniz bu durumda yanında yazan çalışma sayfasının içine çizecektir. Bu anda eğer burası üzerinde bir değişiklik yada herhangi bir şey yapmak isterseniz sol tuşla bir kere basıp o noktayı aktif hale getirebilirsiniz. adıma geçmek için Đleri tuşuna basın 4 Adım: Grafik sihirbazının 4. Adımı Grafiğin nereye çizileceğini gösterir Burada Eğer Yeni Sayfa Olarak seçeneğini işaretlerseniz Grafik1 isimli (numara çizmiş olduğunuz grafik sayısına göre değişebilir) çalışma sayfasına çizer.Veri tablosu sekmesi grafiğin değerlerini üzerine aldığı tabloyu grafiğin altına ekler. (Yanındaki kutunun içinde Sayfa1 yazıyorsa tablonuzun bulunduğu sayfaya grafiği çizer. Ancak bu seçenek bazı durumlarda çizim alanının boyutunu küçülttüğü için genelde tercih edilmez.

Bu noktada öneli olan çizim alanını büyütmek olmalıdır. Bir diğer yöntem ise diğer öğelerin boyutlarını yada yazı karakterlerini küçültmek olmalıdır. Grafik Alanını biçimlendir komutunu seçin. Bu durumda grafik üzerinde çeşitli değişiklikler yapmanız gereklidir. Seriler “kapanış” yazısı üzerinde sağ tuşa basın. Adımda bir nesne olarak çıkardıysanız bu tablo göze hoş gelmeyen bir şekilde çıkabilir. Şimdi sayfa 1 ‘e çizdiğimiz grafik üzerinde bazı şeyleri değiştirmeye uğraşalım. Grafik alanı üzerinde iken sağ tuşa basın. Hizalama: Sol taraftaki değer ekseninde bir rakama sağ tuş ile tıklayın. Ekseni biçimlendir komutunu seçin. Grafik alanını büyütmek için yapmanız gereken şey grafik alanına tıkladıktan sonra oluşan kulakçıkların üzerine gelip sürükleme metodu ile grafiği büyültmektir. Çizim alanını büyütmek için birkaç yöntem kullanılabilir. Veri etiketi ve değerler arası çizgi ekleme: Çizim alanındaki değerler üzerinde gezinin. Etrafında çıkan kulakçıkların üzerine gelip grafik alanını biraz büyütün. Veri serisini biçimlendir’i seçin Desenler sekmesinde çizgi rengini otomatik yapın Veri etiketleri sekmesinde Değeri Gösteri seçin 124 . (aynı teknikle Çizim alanının boyutunu da değiştirebilirsiniz. Grafik alanının Rengini değiştirme: Grafik Alanı üzerine tıklayın. Buradan bir renge tıklayın (eğer bu renkler size yeterli gelmiyorsa EFEKTLERĐ DOLDUR tuşuna basın).Đsim Grafik Alanı Çizim Alanı Grafik Başlığı Açılama Grafik kenarındaki beyaz yer Grafikteki gri renkli alan Ana Başlık Örnekte Katogori Ekseni Başlığı Değer Ekseni Başlığı Kategori Ekseni Değer Ekseni Gösterge Seriler Veri Değerleri X ekseni başlığı Y ekseni başlığı X ekseni değerleri Y ekseni değerleri Açıklama Kutusu Değerlerin yerleri Çizim alanındaki sayılar Tüpraş 10 günlük değeri Tarihler Değerler Tarihler Değerler Sağdaki kutu Yazı tipi desen X X X X hizalama Diğer X X X X X X X X X X X X X X X Bir grafiği 4. TAMAM tuşuna basın. Grafik alanını büyütme: Grafik alanı üzerine tıklayın. Desen Sekmesine tıklayın. Bunlardan bir tanesi grafik alanını büyütmek olabilir. Hizalama sekmesine tıklayın Burada Oo lik açıyı değiştirin TAMAM tuşuna basın.

125 . Grafik başlığı Gösterge Grafik Alanı Çizim alanı Veri etiketleri Değer ekseni başlığı Değer ekseni Kategori ekseni Kategori ekseni başlığı Veri serisi Yukardaki şekilde çizilmiş olan bir grafik görülmektedir. Bunu tabloda herhangi bir değeri değiştirerek görebilirsiniz. Bu grafikte çeşitli yerlerin adını görebilirsiniz. Bu sayede çok daha etkileyici grafikler oluşturmanız mümkündür.TAMAM’a basın Bu gibi çeşitli olayları çeşitli sekmeler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. NOT: Grafiğin değerleri okumuş olduğu tablodaki herhangi bir değişiklik doğrudan grafiğe de yansıyacaktır.

................................................................................3......3.... Đşçilerin Kara Katılması.. Brüt Ücretin Hesaplanması.4 Maliyet Gideri.. Maliyet Kavramı.7 4.............1................................. Đkramiyeler .................ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER....... Endirekt Đşçilik Maliyetleri..................14 5.............4................ 20 126 ...............5 2..................................................................... Yıllık Đkramiyeler............2.........................................................................................2................................ GĐRĐŞ.......... Diğer Teşvik Sistemleri.14 4...... Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı.8 4........................................................................3....... Ücret Sistemleri.................... Parça Başına Ücret Sistemi............... Đşçilik Kavramı Ve Özellikleri..................1.....12 4.18 5....................6 3....... Para Akordu ..... Đşçi Ücret Ve Giderlerinin Unsurları...............1....2... Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi .....................15 5....................................................11 4........... Đşsizlik Sigortası.4............................10 4...... Grup Akordu.........2.................11 4.2........2........ Kıdem Tazminatı........................ Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması................................ Primli Ücret Sistemleri............2............................................6 2................15 5.......6 2. Direkt Đşçilik Maliyetleri..................................4 ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ 1.................................... Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi..4.....................12 4.....2.............................4......................14 4..19 5..1.................19 5................5............ Zaman Akordu......................1.....................14 4...............................

............................................. Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi.. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler Ve Muhasebeleştirilmesi.......26 6....... Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi....... Đhbar Tazminatı........6........33 7.........................................4.....3........... 127 ......32 6............................7................... Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi............................... Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar... Tatil Ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilme........ 33 6...5......23 6..................................................................7............................ Direkt Đşçilik Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi....5.....30 6....1...................2. Yıllık Đzin..........................22 5............... Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi....... Diğer Sosyal Yardımlar.......28 6.................24 6...6....... Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi...............................24 6...

Biz bu çalışmamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız.GĐRĐŞ Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan (veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşıyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları kapsamaktadır. 128 . Đşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım.

1999:39) 129 . Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelliği üretim için mal ve hizmet tüketimidir. üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri dönmektedir. Maliyet bedeli 262. Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine. (Yükçü. Maliyet Gideri Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. Maliyet giderleri. 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır. bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakarlıkların tümüdür. .Maliyet Kavramı En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı.

Başka bir yerde de Đşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir. giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir.Đşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım. Đşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır.Emek. biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir. parayla ifade edilir.(Hacırüstemoğlu. (Üstün.1995:120) Đşçilik Kavramı.Đşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir. stoklanması.Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşırken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelliğini korumaktadır. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşımaktadır. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.Đşçilik maliyetleri.insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalışmalardır ücret ise insan emeğinin karşılığıdır. 4. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir.1999:105) 130 . (Yükçü. Daha sonra bu harcanan süre. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çeşitli sorumluluklar yükler.bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder.Đşçilik gideri saklanması. 2.ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ Đşçilik Kavramı ve Özellikleri Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.1996:139) 1. çocuk zammı ücretli izin. 3.

bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb. üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup. üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan.2.Đşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir.1996:143) Đşçiliklerin izlenmesi prosüdür çalışma süresinin belirlenmesi hakedilen ücretin hesaplanması ücretlerin maliyetlere yansıtılması ve daha sonra ödemelerin yapılması gibi bir çok aşamadan yapılmasına rağmen burada daha çok çalışma 131 . Endirekt Đşçilik adı verilir . bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çırak vb.1. üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşı gözlemci. çalışan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da önemlidir. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur. Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi. Đşçilik Giderlerinin Đzlenmesi Đster üretim işletmesi özelliğinde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. hammaddenin biçimini. (Yükçü. Direkt Đşçilik Maliyetleri Direkt işçilik. (Yükçü. (Üstün. (Üstün.2.işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur. Örneğin. yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. 2.1999:106) 2.1996:141) Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir. (Üstün.(Ders Notları) Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt Đşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-Đşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir. Endirekt Đşçilik Maliyetleri Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere.1999:106) Đşçilik miktarları çoğu kez iki aşamada izlenmektedir.1996:140) Bu giderler. Đşçinin bu zamanını hangi işler üzerinde ya da hangi gider merkezinde geçirdiği. Đşçinin bir günde ya da bir hesap döneminde işletmede geçirdiği zaman. Yardımcı işçilik. 3. Yönetici işçilik de.angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan . atölye şefi vb. yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. Đşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması Đşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir. Đşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir. Endirekt Đşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730-Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 . Đşveren için bir maliyet unsuru.

Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber bu sistem artık yerini bar-kod sistemine veya işçilerin el izini okuyarak giriş ve çıkışı kaydeden optik okuyucu sistemlerine dönmüştür. Burada amaç işçilerin işletmede geçirdikleri süreleri hangi bölümlerde hangi işler için geçirdiklerini tespit etmek ve bu sürelerin toplamların belirlenmesi suretiyle üretimi gerçekleştirilen mamüllere veya sparişlere yüklenmesinde yardımcı olan araçlardır.1999:108) 4. 132 . Ücret Sistemleri Çağdaş yöneticinin en önemli amacı kontrolü altında bulunan tüm olanakları en etkili bir biçimde kullanmak ve mevcut koşullarda bunlardan en yüksek parasal faydayı elde etmek oluşturur. Đşçilerin işletmede geçirdikleri toplam süreleri de içeren bu karta dayanarak ücret bordroları hazırlar. Đnsan gücüne ise yönetmek ise kağıt üzerinde planlanıp örgütlendiği gibi kolay gerçekleştirilemez Kişileri verimli çalıştırabilmek için. Yöneticinin yetenekli olmaları ve etkin bir yönetimi yerine getirebilmeleri Kişilerin kendilerinde iş yapma arzusunun oluşturulması gerekir.süresinin belirlenmesi ve maliyetlere yansıtılması gibi maliyet muhasebesinin konusuna giren konulara değinilecektir. Bu kart her işçi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Đşçilerin çalışma sürelerinin belirlenmesi konusunda önceki dönemlerde puantaj kartları kullanılmasına rağmen artık günümüzde bu farksiyon daha çok işçi saat kartı (cloch card) ile görülmektedir. Genellikle her işletmenin girişinde bulundurulan bu kartların yakınında yerel zamanı gösteren bir de saat bulunmaktadır. Đşçilik ücretlerinin maliyetlere yansıtılmasında kullanılan iki önemli belge de “Đşçi çalışma kartı” ve “Đşçi Çalışma Kartı Özeti”dır. (Üstün. Đşçilerin haftalık veya aylık çalışma sürelerini günleri itibariyle göstermektedir. Her işçi işyerine giriş ve çıkışta kendi kartını saate bastırarak işe başlama ve işten ayrılma saatlerini karta yansıtır.

Bu nedenle yöneticiler, çalışanları en etkin bir biçimde çalışmaya sevk edebilmek için çeşitli uygulamalarda bulunmalıdır. Bunlar ise yönetilme, güdüleme ve teşvik gibi adlarla tanımlanmaktadır. Teşvik; işçileri yaptığı işe çalışma ortamına endustriyel çalışma yerine kültür ve öğrenim düzeyine ve benzeri unsurlara göre farklılık gösterir. Đşçilerin bu durumlarına göre uygun teşvik sistemlerinin düşünülüp uygulanması özellikle değerlendirilmesi gereken noktayı oluşturur. Teşvik uygulaması dengeli bir değerlendirmeden sonra uygulamaya başlandığında işletmede her alanda çok yararlı sonuçlar doğurabilir. Ama bununla beraber yanlış bir teşvik politikası da işletmenin amaçları için yanlış sonuçlar doğurabilir. Đşçilerin üretime katılmalarıyla oluşan ekonomik fedakarlıklar işçilik maliyetlerini oluşturmaktadır. Đşçilik maliyetlerinin temelinide işçilere ödenen ücreti oluşturur. Ücret; Üretim maliyetlerinin hesaplanmasında ve dönem kar veya zararının belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru zararın belirlenmesinde etkili olan bir üretim unsuru olan emeğe ödenen bedeldir. Đş kanunda belirtilen ücret kavramı ise “Genel olarak ücret, bir kimseye bir iş karşılığında ödenen meblağı içerir.” (Üstün,1996:148) Ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin önemli kavramlardan biriside ücret haddidir. Ücret haddi; çalışılan bir saatlik sürenin veya bir birimlik ücretin karşılığı olarak belirlenmiş ücreti ifade eder örneğin; 10.000 TL/saat veya 2.000 TL/saat gibi ücret gelirini hesaplayabilmek için ücret haddi ile çalışan toplam süreyi veya üretilen toplam miktarı çarpmak gerecektir. Bu noktada ücretle ilgili diğer iki önemli kavram ise Çıplak ücret ve Giydirilmiş ücrettir. Çıplak ücret işçiye çalışmasının karşılığında direkt olarak herhangi bir ilave yapılmadan ödenen miktardır. Giydirilmiş ücret ise işçinin belli bir çalışma karşılığında aldığı çıplak ücrete prim, ikramiye, yemek, yakacak ve kira gibi çeşitli ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır. (Yükçü,1999:108) Ücretle ilgili açıklanması gereken bir diğer kavram ise asgari ücrettir. Asgari ücret; iş kanunumuzda yer alan asgari ücret, ilgili kurullarca saptanan ve kuruluşlarca işçilere ödenmesi zorunlu olan en alt düzey ücreti ifade eder. Asgari ücret yönetmeliğinde tanım şöyledir; “Đşçilere bir çalışma günü karşılığı

133

olarak ödenen ve işçinin asgari gıda, mesken, giyim, sağlık aydınlatma, taşıt ve kültürel eğlence gibi zaruri ihtiyaçlarını cari fiyatlar üzerinden karşılanmaya yetecek miktarda olan bir ücrettir. ”(Üstün,1996:149) Ücretin hesaplanması ve ödeme şekillerinin değişik biçimlerde oluşu değişik ücret sistemlerini Zaman esasını göre ücret sistemi ,Akord (parça) esasına göre ücret sistemi,Prim esasına göre ücret sistemi diye ayrılmaktadır.(Hacırüstemoğlu,1995:125)

4.1. Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi
Özellikle Türkiye’de en çok uygulanmakta olan bu ücret sisteminde ödenecek ücret hesaplanmasında işçinin işletmede geçirdiği süre esas alınır. Bu ücret sisteminde işçinin verimine bakılmamıştır işçinin saat gün veya ay olarak işletmede geçirdiği süre işçinin alacağı ücrette etkilidir Bu sistemin özellikle üretimde kaliteyi esas alan işletmelerde veya üretim safhasının bir band üzerinde gerçekleştirildiği ve işçinin iş akışını etkileyemeyeceği durumlarda kullanıldığı söylenebilir.

Bu ücret sisteminde genellikle şu iki husus söz konusudur. Đşçilerin zaman birimi (saat) başına aldığı ücret sabit olduğu için alınan tüm ücret verim düzeyine bakılmaksızın işin süresiyle doğru orantılı olarak artar. Verim birimi (mamül) başına düşen işçilik gideri zamana göre ters orantılı olarak düşer. Başka bir ifadeyle verim yüksekliğinde birim işçilik giderleri düşerken verim düştüğünde birim işçilik gideri yükselir. (Üstün,1996:149-150)

ÖRNEK:
Normal üretim koşullarında 2 saatte 1 adet x mamülü üretilmektedir. 8000 TL saat ücreti alan işçi A, bir haftada 40 saatlik üretimden sonra 20 adet x mamülü üretilmiştir. Aynı ücreti alan B ise aynı sürede 15 adet x mamülü üretebilmiştir.

A işçinin bir adet x mamülünü 2 saatte üretirken, B işçisi bir adet x mamülünü 2 saat 40 dakikada üretebilmiştir. Bu durumda A ve B işçilerinin ürettiği x mamullerinin işçilik birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanabilir. A işçisi (40 saat x 8.000 TL)/20 adet =16 000 TL B işçisi (40 saat x 8.000 TL)/15 adet =21 333 TL Görüldüğü gibi A işçisi x mamülün bir adedini 16 000 TL’ye üretirken B işçisi A işçisine göre zamanı ekonomik kullanamadığından 21 333 TL’ye üretilebilmiştir.(Yükçü,1999:109)

134

4.2. Parça Başına Ücret Sistemi
Bu sistem zaman başına ücret sisteminin tam tersidir. Burada geçen süreye bakılmayıp belirli bir zaman içerisinde fiilen üretilen mamül miktarına göre ödenir. Bu sisteme “akord sistemi”de denilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği yapılan işle ödenen ücret arasında doğrudan bir ilişki vardır. Đşçi bu sistemde ne kadar çok üretirse o kadar çok ücret alacağını bilerek hareket etmektedir. Birim başına işçilik maliyeti sabit olduğundan çalışma verimliliğinin düşmesi direkt işçilik maliyetlerini yükseltmez. Bu sistem giderlerin hesaplarını kolaylaştırdığı gibi işçilerde gelirlerinin artmasını kolayca izleyip kontrol edebilir. (Yükçü,1999:110)

4.2.1. Para Akordu Üretilen mamül başına bir ücret belirlenir. Bu ücretin birim başına akord değeri olarak adlandırabiliriz. Ödenecek ücret üretim miktarı ile birim başına akord değerinin çarpımı sonucu hesaplanır. Ücret günlük haftalık veya aylık ödendiğinde günlük haftalık ve aylık ücretleri şöyle olacaktır. Günlük : 8 Adet x 6 000 TL/adet = 48 000 TL Haftalık: 40 Adet x 6 000 TL/adet = 240 000 TL Aylık: 176 Adet x 6 000 TL/adet = 1.056 000 TL Bu akord sistemi genellikle evinde dışarıya fason imalat yapanlar için uygulanan bir sistemdir. 4.2.2. Zaman Akordu
Akord faktörünün hesaplanmasında akord uygulanan işletmelerde iş verimliliğinin zaman temeline göre çalışmaya genellikle %20 civarında yüksek olduğu varsayımıyla normal saat ücretine aynı oranda bir zam yapılır. Buna apre akord faktörü şu şekilde hesaplanır. Saat Ücreti + Zam Akord Faktörü = 60 dakika

Örneğin ; bir işçinin saat ücreti 8 000 TL işçinin Akord zammı %20, Akord zamanı bir birim için 10 dakikadır. Đşçi 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda günde 50 adet mamül ürettiğinde işçinin günlük kazancı şöyle hesaplanabilir. 8000 TL + (8000 x %20) Akord Faktörü = 60 dakika Akord Faktörü = 160 TL / dakika Buna göre işçinin günlük kazancı 50 adet x 10 dakika x 160 TL/dakika = 8 000 TL

135

4.2.3. Grup Akordu
Grup akordu belirli bir işin grup halinde yapılması veya belirli bir mamül grubunun yine bir grup işçi tarafından üretilmesi durumunda grup akordu uygulanır. Sistemin esası hak edilen toplan ücretin grupta yer alan işçilere normal saat ücretlerine göre çalışma sürelerini de dikkate alarak dağıtma işlemidir.

Đşçiler A B C D E

Çalışma Süresi 6 10 12 8 9

Normal Saat Üc. 6000 7000 5000 10000 8000

Normal Çalışma Üc. 36000 70000 60000 80000 72000 318000

Toplam grup akordu 413.400 TL.sının dağıtımı için önce dağıtım faktörünün hesaplanması gerekmektedir.

Đşçiler A B C D E

Normal Çalışma Dağıtım 413.400 Üc. Faktörü TL. Dağıtım Faktörü= 36000 1.3 318.000 TL. 70000 1.3 60000 1.3 80000 1.3 72000 1.3

Akord Üc. 46800 91000 78000 104000 93600 413400

Her bir işçinin grup akordundan alacağı pay:

136

Grup akordu daha çok montaja dayalı işlerde aynı üretim hattında çalışan işçi grubu için ve ambalaj sanayiinde uygulanabilir. (Yükçü,1999:112)

4.3. Primli Ücret Sistemleri
Günümüz işletmelerinde gelişmiş üretim teknikleri ve otomasyon sayesinde işçiler üretim hızını tek başlarına etkiler ve bu nedenle akord ücretlerinin önemi azalmaktadır. Primli ücret sisteminde normal üretim miktarı aşıldığında kök (çıplak) ücrete ek olarak prim ödenmesi yapılmaktadır. Bu sistemin amacı işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için, mali teşvik yoluyla işçilerin daha fazla güdülenmesi oluşturur.

Primli ücret sistemlerinde üretim artışı normalin üzerine çıktığında ya da tamam tasarrufu sağlandığında bu verim artışı ve tasarrufu edilen zamanların karşılığı işçiler ve işletme arasında paylaşılmaktadır. Bu paylaşma primli ücret sistemlerinin niteliğini ve normal akord sistemlerinden en önemli farkını oluşturmaktadır. (Üstün,1996:152)

4.4. Diğer Teşvik Sistemleri
Đşçilerde sahiplenme duygusunu artırarak işletmeye bağlılığını artırmaya yönelik çeşitli teşvik sistemleri uygulanabilir. Sözkonusu teşvik sistemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (Yükçü,1999:113)

4.4.1. Đşçilerin Kara Katılması Özellikle son yıllarda bazı işletmeler, ya sadece yönetim, üretim, satış bölümlerinde çalışanlara, yada işcilerin tümüne, hak ettikleri ücret dışında işletmede dönem sonunda elde edilen karın bir kısmını dağıtmaktadır. Bu sistem sayesinde de işçilerin verimi artmakta ve işçilerde bir güven duygusu oluşturmaktadır. Đşçiler daha çok çalıştıkça işletmede daha fazla kar elde edeceğinden işçiler ne kadar verimli çalışılırsa kardan o kadar çok pay alacaklar bilincinin yaratılması gerekir

4.4.2. Yıllık Đkramiyeler Đkramiyeler belirli zamanlarda ve özellikle dönem sonlarında ödendiğinden işletmenin maliyetleri dönem sonlarında artar. Bu nedenle dağıtılacak

137

ikramiyelerin yıllık tahmini tutarları 12 aya bölünerek bu giderlerin her aya eşit dağıtılması böylece maliyetlerin dönem sonunda artmaması sağlanmış olur. Bu sistem kardan pay verme sistemine göre daha etkili olabilir. Çünkü yılda 2-3 defa verilebilmektedir. Ayrıca işletme kar etmese bile işçilerine ikramiye verebilir. . (Üstün,1996:155)

5. Đşçi ücret ve giderlerinin unsurları
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Gider Türleri arasında ikinci sırada sayılan işçi ücret ve giderlerinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Brüt ücret Sosyal sigortalar kurumu işveren payı Tasarruf teşvik fonu işveren payı Kıdem tazminatı Đhbar tazminatı Diğer sosyal yardımlar

5.1. Brüt ücretin Hesaplanması
Brüt ücret toplamının bulunabilmesi için,bir işçinin bir ay içinde (aylık hesaplanıyor ise) hakettiği ücret ve eklerin hesaplanması gerekir.Đşçinin ücret ve ekleri, o işyerinin toplu sözleşmesinde ki esaslara göre hesaplanır.Bir işyerinde, toplu sözleşmede öngörülen işçilik giderleri tutarlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. Normal Ücret Saat ücreti : 30.000 TL.........Günlük Yevmiye : 30.000 TL.* 9 =270.000 TL. öngörülen normal çalışma süresi, günde 9 saatten 5 gün olmak üzere haftada 45 saat, veya vardiya usulu çalışma durumunda günde 7.5 saatten 6 gün haftada 45 saat. Fazla Çalışma Süresi Normal çalışma süreleri dışında ve hafta tatillerindeki fazla çalışma % 100 zamlı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma % 200 zamlı ödenir. Kıdem Zammı Đşletmede geçen her tam fiili hizmet yılı için günlüğü 5000’den kıdem zammı verilir. Üretim ve Verimlilik Primi Đşçilerin üretimle olan ilişkilerine göre,izin ve hastalıkları hariç olmak ücret aldıkları günler için ödenen çıplak gündelikleri üzerinden % 50 üretim primi ödenmesi uygun görülmektedir. Gece Çalışma Primi Đşçilere, gece vardiyasında çalışılması durumunda her fiili çalışma saati için 15.000 TL. gece zammı ödenir. Çocuk Yardımı Đşçilere çocuk başına ayda 50.000 TL. çocuk zammı ödenir. Tahsil Yardımı Đşçilerin ilkokulda okuyan çocuklarına yılda brüt 300.000 TL.,ortaokul,lise ve dengi okullarında okuyan çocuklarına yılda brüt 600.000 TL. ,yüksek okulda okuyan çocuklarına yılda brüt 900.000 TL tahsil yardımı yapılmaktadır. Vasıta Yardımı Đşçilere işe gidip gelmesi için günde 4.000 TL. vasıta yardımı yapılmaktadır. Yemek Yardımı Đşçilere fiilen çalıştığı günlere için bir öğün yemek parası olarak günde 20.000 TL. ödenir. Aydınlatma Yardımı

138

Đşletme lojmanlarında oturan işçilere toplu iş sözleşmesi uyarınca ayda nakdi olarak 50.000 TL. aydınlatma yardımı yapılır. Aile Yardımı Evli işçilere ayda 200.000 TL. aile yardımı yapılmaktadır. Yakacak Yardımı Đşçilere ayda 200.000 TL. yakacak yardımı ödenir. Đkramiyeler Đşçilere yılda 60 günlük ücretleri toplamı üzerinden ilave tediye sözleşmede belirtilen durumlar hariç devamlı olarak çalışan işçilere 30 günlük brüt ücretleri tutarında devamlılık ikramiyesi ve 30 günlük brüt ücretleri tutarında tatil ikramiyesi ödenmektedir. Bu esaslara göre,esas üretim gider yerinde yerinde çalışan bir işçinin Ocak ayı brüt ücret tutarını aşağıdaki verilere göre hesaplamaya çalışalım. Đşçinin Adı Soyadı : Halil Yavuz Medeni Hali : Evli,Đki Çocukludur. Çalışılan Süre : 22 gün,günde 9 saat,toplam 99 saat/ay,bunun 90 saati 20.00 ile 06.00 arasında gece vardiyasında çalışılmıştır. Fazla Çalışma Süresi : Hafta tatillerinde toplam 18 saat fazla mesai yapılmıştır. Kıdem : 15 Yıl Buna göre Halil Yavuz’un, Ocak ayı brüt ücret tutarı ve ekleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Normal Ücret Fiili Çalışılan Süre : 22 gün x 270.000 TL. = 5.940.000 TL. Hafta Tatili : 8 gün x 270.000 TL. = 2.160.000 TL.
Kıdem Zammı Fiili Çalışılan Süre : 15 x 22 x 5.000 Hafta Tatili 15 x 8 x 5.000 Gece Çalışma Pr. 90 saat x 15.000 Fazla Çalışma Üc. Normal Zamlı

8.100.000 TL.

2.250.000 TL. = 1.650.000 TL. = 600.000 TL. 1.350.000 TL.

= 1.350.000 TL. 1.260.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. : 18 saat x ( 30.000 + 5.000 ) = 630.000 TL. 330.000 TL.

Üretim Verimlilik Pr. 30.000 x 0.50 x 22 gün = 330.000 TL. Çocuk Yardımı 50.000 X 2 = 100.000 TL. Vasıta Yardımı 22 gün x4.000 =88.000 TL. Yemek Yardımı 22 gün x 20.000 =440.000 TL.

100.000 TL.

88.000 TL.

440.000 TL.

139

Aydınlatma Yardımı Aile Yardımı Yakacak Yardımı

50.000 TL. 200.000 TL. 200.000 TL.

BRÜT ÜCRET TOP.

14.800.000 TL.

Brüt ücretin hesabında ikramiyeler ve tahsil yardımı dikkate alınmamıştır.Çünkü,gerek ikramiyeler gerekse tahsil yardımı yılın belirli aylarında ortaya çıktığından Ocak ayı bordrosunda yer almamıştır.(Akdoğan,2000:294)

5.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Đşveren Payı
Sosyal sigortalar kurumu ülkemizin en önemli sosyal güvenlik kurumlarından biridir. Kurum işçilere ve varislerine iş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalık durumlarında, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlarda yardım sağlar. Kurum bu yardımları sağlarken hem işçiden hem de işverenden bazı kesintiler yapar.

Sigorta Kolu Đş kazaları meslek hastalıkları sigortası Hastalık sigortası Analık sigortası Mamullük, yaşlılık ve ölüm sigortası

Đşçi Payı %5 %9

Đşveren Payı %1,5-7 %6 %1 %11

Toplam %1,5-7 %11 %1 %20

Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası işyerinin güvenlik derecesine göre değişmektedir. (Yükçü,1999:117)

Tehlike ĐŞ KOLU Sınıfı Hukuki Hizmetler 1 Et Kesilmesi,Hazırlanması ve Muhafazası 2 Tarım,Hayvancılık,Ormancılık 3 Kauçuk Sanayi 4 Deniz Nehir ve Göllerde Balıkçılık 5 Demir Madenciliği 6 Ham Petrol ve Gaz Arama Đşleri 7 Sanayi ve Kullanılan Kimyasal Madde Đmali8 Taş,Kil ve Kum Ocakları 9 Kömür Madenciliği 10

Prim Oranı %1.5 %2.0 %2.5 %3.0 %3.5 %4.0 %4.5 %5.5 %6.5 %7.0

140

5.3. Đşsizlik Sigortası
Çalışanların Tasarrufu Teşvik Edilmesi ve bu tasarrufların Doğru Değerlendirilmesine Dair Kanun 10 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını öngörmektedir. 10 işçi olarak belirlenmiş olan tavanın saptanmasında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışan işçiler bir bütün olarak düşünülmektedir.

Tasarrufu teşvik fonu kesintisi işçide %2 işverenden %3 toplam olarak %5 tir.

5.4. Đkramiyeler
Daha önce de sözedildiği gibi başarılı bir çalışmanın sonucu yapılan bir ilavedir. Đşverenin takdiriyle bayram, yılbaşı ikramiyesi biçiminde toplu sözleşme hükmü gereğince ve kardan pay alma biçiminde ödenebilmektedir.(Yükçü,1999:118)

5.5. Kıdem Tazminatı Đş kanunumuzda işçinin ve işverenin haklı nedenlerle iş aktini feshedebileceği durumlar belirtilmiştir. Böyle bir durumda işverence işçiye çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yılı aşan süreler içinde aynı oran üzerinden yapılacak hesaplama ile ödeme yapılır. . (Yükçü,1999:118)

Kıdem tazminatı hesaplanırken alınan fiyat işçinin son aldığı ücrettir. Son bir yıl içerisinde işçi ücretine zam yapılması durumunda kıdem tazminatına esas olacak ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Toplu Sözleşmeler ve iş akitleriyle belirlenen Kıdem tazminatı tutarı en yüksek dereceli devlet memurunun 5474 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek en fazla emeklilik ikramiyesini geçemez. (Üstün,1996:161) Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak ücret ve giderler şunlardır.

141

Esas Brüt Ücret Ek Ödemeler Đkramiyeler Kasa Tazminatları Sosyal Yardımlar Yemek Yardımı Giyim Yardımı Ulaşım Yardımı Yakacak Yardımı Çocuk Yardımı

ÖRNEK: Kombassan da çalışmakta olan ve ayrılmaya karar veren Fulya Ak isimli personelin kıdem tazminatı hesaplanmasına ilşkin bilgiler aşagıda verilmiştir.

KIDEM TAZMĐNATI HESAPLAMA TABLOSU SĐCĐL NO. 1969 SSK SĐCĐL NO. 4201199814749 ADI FULYA SOYADI AK GĐRĐŞ TARĐHĐ 01/10/1998 CIKIŞ TARĐHĐ 24/11/2000 ÜCRETĐ 5.622.221 AYLIK KIDEM TAZ.TAVANI 558.440.000 YILLIK KIDEM GÜNÜ 30 ĐHBAR GÜNÜ 45 TOPLAM ÇALIŞMA GÜNÜ 773(2/01/23) KIDEME ESAS ÇALIŞMA GÜNÜ 64.42 KIDEME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 7.571.975 KIDEM TAZMĐNATI : ĐHBAR TAZ.: BRÜT TUTAR : 487.761.362 BRÜT TUTAR : 340.738.869 DAMGA VERGĐSĐ : 2.926.568 GELĐR VERGĐSĐ : 51.110.830 NET TUTAR : 484.834.793 DAMGA VERGĐSĐ : 2.044.433 NET TUTAR : 287.583.605 NET TOPLAM TAZMĐNAT :772.418.399

GELĐR NEVĐ YILLIK TUTAR AYLIK TUTAR GÜNLÜK TUTAR ÜCRETĐ S.PRĐMĐ YAKACAK BAYRAM YEMEK 2.023.999.560 316.176.923 141.242.940 169.491.528 75.000.000 168.666.630 26.348.077 11.770.245 14.124.294 6.250.000 5.622.221..00 878.269.....00 392.341.....00 470.809.....00 208.333.....00

TOPLAM

2.725.910.951

227.159.246

7.571.975 142

000.000.000. Bu verilere göre yapılacak kayıtlar şöyle olacaktır: Kıdem tazminatı tutarının kısa vadeli yabancı kaynaklara alınması(Akdoğan. ‘dır.000 240.2000:314) 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 200.000.000 40.00 TL.000 200. Đzleyen dönemde işten ayrılan personel için ödenen kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000.kıdem tazminatı ödeneceği bütçelenmiştir.000.000 472 KIDEN TAZMĐNATI KARŞILIĞI 143 .000 TL.000.ÖRNEK Đzleyen dönemde işten ayrılacak personel için 200 milyon TL.000 Kıdem tazminatı karşılık tutarının ayrılması 770 GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ 500. 500.000 tl.000. Đzleyen cari dönem içinde ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 500.000.’dır.000 Kıdem tazminatı tutarının ödenmesi 372 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 472 KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI 100 KASA 200.

EDĐL. (Yükçü.7.GĐD.1999:120) 5.6. Đşveren ihbar süresini işçinin işyerinde çalıştığı süreyi esas alarak hesaplamak durumundadır.000 Yukarıda belirtilmemiş olan tüm ek ödeme ve sosyal yardımlar kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Đhbar Süresi 2 hafta 4 hafta 6 hafta 8 hafta 1) Yukarıdaki sürelerle işveren işçiyi çalıştırmaya devam etmektedir.GĐD. 950 KAN. 260. Böyle davranması durumunda işveren işçiye günde en az iki saat iş arama izni vermelidir. Đhbar tazminatı hesaplanırken esas ücretle beraber diğer bütün haklarda dikkate alınarak hesaplama yapılır. Đhbar tazminatı sözleşmenin feshedildiği son yevmiye üzerinden hesaplanır.000.950 KANUNEN KABBUL EDĐL. 5.AL. Çalışma Süresi Altı aydan az Altı ay-bir buçuk yıl arası Bir buçuk yıl-üç yıl arası Üç yıldan fazla Đşverenler iş aktinin feshinde iki yol izleyebilirler. Buna ihbar tazminatı denmektedir.000 260. Đhbar tazminatı bir iş karşılığı olarak verilmediği için gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. 2) Genellikle uygulanan yöntem ise işveren işçiye yukarıdaki sürelere ilişkin ücreti peşin olarak öder. Diğer Sosyal Yardımlar Evlenme Yardımı Doğum Yardımı 144 . Buna geçici olmayan her türlü prim ve yıllık ikramiyeler de eklenir. Biz burada maliyetler açısından işverenin feshi durumunu ele alacağız. Sözleşmenin feshinden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir.HS.000. Đhbar Tazminatı Süresi belli olmayan hizmet sözleşmelerini işçi ve işveren feshedebilir. Çalışma süresi arttıkça ihbar süresi de uzamaktadır.KABUL.

makine ya da tezgahın bozulması.1. işçilik maliyetlerinde de özel olarak ele alınıp incelenme gereken bazı sorunlar vardır. yıllık ikramiye ve izin ödenmeleri vb. Sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması. boşa geçen işçilik giderlerinin nedenleri yukarıda sayılan koşullarda gerçekleşmiş ise bunlar gider olarak genel üretim giderleri hesabına kaydedilir. Birincisi. Đş tanımındaki ve yönetmeliklerdeki eksiklikler. Enerji sıkıntısından doğan kısıtlamalar. Bu işçilik maliyetleri “genel üretim giderleri arasına mı” yoksa “sonuç hesaplarına mı aktarılacaktır. şunlardır: Tesis. Hammadde ve malzemelerin ya da ara ürünlerin zamanında üretime verilmemesi. Malzemenin bozuk olması. enerji kısıntısı gibi nedenlere dayanmakta 145 .1996:156) Đşletmede boşa geçen zamana ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesinde iki yaklaşımda bulunulabilir.(Üstün. konular oluşturur. boşa geçen zamanın nedeni doğal üretim koşullarının dışında sayılabilecek doğal afetler.Ölüm Yardımı Yakacak Yardımı Yemek Yardımı Erzak Yardımı Giyim Yardımı Çocuk Yardımı Aile Yardımı Ulaşım Yardımı 6. Yardımcı hizmetlerin ya da araç gereçlerin eksik olması. Boş Geçen Zaman Karşılığı Ücretler ve Muhasebeleştirilmesi Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerinde bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder boş işçiliği oluşturan nedenler.” Şimdi maliyetlerle ilgili özel sorunları tek tek inceleyelim. Böyle yapıldığı takdirde boşa geçen işçilik giderleri o dönemde üretilmiş olan tüm mamüllere yüklenmiş olmaktadır. Bu özel sorunları boş geçen zamana ilişkin işçilik fazla çalışma ödemeleri. Đkinci yaklaşım ise. Đşçilik Giderleriyle Đlgili Bazı Özel Sorunlar Hammadde ve malzeme maliyetlerinde olduğu gibi. 6.

G olarak muhasebeleştirilebilir. Çözüm: a) Ahmet Çalışkan’ın ücreti: 26 gün x 8 saat x 1500 TL = 312.500 TL 304.Ü. Ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinaların normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır.000TL Boşa geçen zaman : 5saat x1500 TL = 7.Ü.G 381 – Gider Tahakkukları 304 500 7 500 312 000 146 .ise. (Yükçü. işletmenin kontrolündeki boşa geçtiği için G. Đşçi günde 8 saat toplam 26 işgünü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır. 720 – Direkt Đşçilik Gideri 730 – G. boşa geçen işçilik giderleri dönem giderleri olarak kaydedilir. Ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır. Đstenen: Veriler iki farklı duruma ilişkin işletmenin muhasebe kayıtlarını yapınız.1999:122) ÖRNEK Ahmet Çalışkan X işletmesinde 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.500TL Çalışılan sürenin karşılığı ücret: Beş saatlik çalışma süresi.

Ayrıca . Fazla Mesai Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği üzere iş yasalarına göre işletmelerde normal çalışma saatleri dışında çalışılan zamanlar için işçilere fazla mesai ödemesi gerekmektedir.(Genel bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir.fazla çalışma yapılacak günlerin toplamı da bir yılda.günde 3 saati geçemez.fazla çalışma olarak 1475 sayılı iş kanununun 35.000 TL 6.fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren 90 işgününden fazla olamaz. Fazladan yapılan bu ödemelerin muhasebeleştirilmesi üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.Yasada yazılı günlük çalışma süresinden amaç iş yasasının 61/a maddesi gereğince. 147 . 680 – Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararlar 381 – Gider Tahakkukları 294 000 18 000 312.5 saat ile 9 saat arasında değişen günlük normal çalışma süreleridir.)Bu sürenin dışındaki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir.2.Ülkenin genel yararları yahut iş niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yasada yazılı günlük çalışma süresinin dışında yapılan çalışmalar.Đş yasasına göre fazla çalışma süresi günlük normal iş süresi dışında.cumartesi günleri çalışma çalışmamasına göre belirlenen ve 7.b) Ahmet Çalışkan’ın ücreti 26 gün x 8 saat x 15000 = 312 000 TL Boşa geçen zaman 12 saat x 1500 = 18 000 TL 294 000 TL Çalışılan sürenin karşılığı olan ücret Bu boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir elektrik kesintisinde meydana geldiği için 720 – Direkt Đşçilik Gid. Đşçilerin normal çalışma saatleri dışında çalışmaları halinde kendilerine ödenen ek ücretler bu hesapta izlenir. maddesinde belirtilir.

maddeleridir. Bu yaklaşım çoğunlukla fazla mesaiye neden olan sipariş ile fazla mesai arasında bir ilişki kurulmadığından söz konusu olur. Fazla mesai ödemelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ikinci yaklaşım bunların genel üretim geliri hesabına kaydedilerek.Fazla çalışma ücretinin hukuki dayanağı iş yasasının 35 ve 36.1995:128) Bu işlem 3 şekilde yapılabilir. (Yükçü.işverene ait bir işi yapmış olması veya yapmak üzere hazır beklemesidir. o dönemde üretilen tüm mamullerin maliyetine yansıtılmasıdır. Đşçiler kapasite yetersizliği nedeni ile bir hafta boyunca 10’ar saat fazla mesai yapmak zorunda kalmışlardır.000 148 .Vardiya primleri ise genel üretim giderleri içerisinde mamul maliyetlerine aktarılmalıdır.işletme tam kapasite çalışırken yapılmış ise hangi siparişe ait olduğu biliniyor ise direkt işçilik olarak alınmalıdır.1999:123) ÖRNEK Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat (8 saat x 5 gün) olduğu bir işletmede beş işçi aynı üretim departmanında 1500 TL saat ücreti ile çalışmaktadır.(ders notları)(Hacırüstemoğlu. Normal mesai ücreti : 5 işçi x 40 saat x 1500 TL Fazla mesai normal ücret : 5 işçi x 10 saat x 10 saat x 1500 TL =300. Bu yaklaşıma ilişkin şöyle bir örnek verilebilir. Normal çalışma temposunda çalışırken alınan bir siparişi yetiştirmek üzere yapılan fazla mesai direkt işçilik giderleri olarak doğrudan doğruya yüklenmesi uygun olmaktadır.Đşletme fazla çalışmayı etkinsizliği dolayısıyla yapmış ise o zaman sonuç hesapları ile bağıntı kurulmalıdır.000 = 75. Fazla mesai için %50 fazla mesai ücreti almışlardır.Fazla çalışmanın belli bir işle bağıntısı kurulamıyor ise genel üretim giderleri içerisinde yer almalıdır.(Akdoğan.Đşçinin fazla çalışmaya hak kazanabilmesi için günlük normal çalışma süresinden sonra . Đşletmenin bir haftalık ücret giderleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını şu şekilde yapabiliriz.2000:276) Fazla çalışma .

Yıllık Đzin. 12 aya bölünmek suretiyle bu maliyetlerin her aya eşit biçimdi dağıtılması sağlanmış olur. Đkramiye tutarı direk işçilik gideri niteliğinde olmayıp genel üretim gideri olarak kaydedilmesi daha doğru olacaktır. (Üstün.3.Ü. Bu nedenle (yıllık) izin.375 000 Fazla mesai pirimi : 75 000 x %50 720 – Direkt Đşçilik Giderleri 730 – G. Bunun karşılığında 373-Maliyet Gideri Karşılığı Hesabı alacaklandırılmalıdır. Yıllık izin ücretleri ve toplu olarak ödenen ikramiyeler genel üretim gideri olarak tahmin edilir.1996:160) Söz konusu giderler sadece ödemelerin yapıldığı aylarda üretilen mamullere yüklenirse bu dönemde üretilen mamullerin maliyeti diğer dönemlerde üretilen mamullerin maliyetine göre daha yüksek olarak oluşur. 149 .Hesabı 375 000 TL 37 500 TL 412 500 381 – Gider Tahakkukları 6. Doğal olarak bu da yöneticileri yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle bu giderlerin yıllık olarak bütçelenmesi ve ödemelerin 1/12 sinin mamul maliyetine yansıtılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Nisan ayında 7000 TL Ekim ayında ise 7200 TL fiili olarak ikramiye ödenmiştir.Maliyet Gider karşılıkları hesabından yararlanılması uygun olacaktır. Đşçiler izinlerini genellikle yaz aylarında kullanır ve ikramiyeler de dönem sonunda dağıtılır. Bütçelenen ikramiye tutarı olan 12000 TL’lik miktarının 1/12 si (12000/12=1000) kesin ikramiye tutarı belli oluncaya kadar her ay işçilik gideri olarak karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilmelidir. Tatil ve Đkramiye Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi Yıllık izin ücretleri ve ikramiyeler işçilere belirli zamanlarda ödendiği için işletmenin maliyetleri bu belirli zamanlarda artar. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince Nisan ve Ekim aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye ödenmektedir. tatil ikramiye ve benzer sosyal nitelikli ödemelerin yıllık olarak işletmelerce tahmin edilmesi gerekir. 199x yılı için bütçelenmiş ikramiye toplamı 12 000 TL’dir. Bu yapılırken de 373.G. Böylece işletmelerce tahmin edilen yıllık tutarlar.

Ocak ayı işçi ikramiyesi karşılığı Nisan ayında ikramiye ödendiğinde 7 000 TL’den 950 TL Sosyal sigortalar kurumu işçi payı.Đkramiye tutarının ödendiği ay olan nisan ayına kadar her ay yapılması gereken kayıt şöyle olmalıdır.1999:124) 373 – Maliyet Gider Karşılığı 180 – Gelecek Aylara ait Gid. Genel Üretim Giderleri Hesabı. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre kıdem tazminatlarının karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılması böylece kıdem tazminat türünün yıllara dağıtılması benimsenmiştir.Ü.000 1. Đkramiyeler 1. 730 – G.00 – Ödenecek SSK Đşçi Payı 361. ayrıca 1200 TL Sosyal Sigortalar Kurumu işveren payı hesaplanmıştır.Ü.(Yükçü.000 373 – Maliyet Gideri Karşılığı Hs. Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi Kıdem tazminatının mamul maliyetine yansıtılmasında uygulanacak muhasebeleştirme işlemi de yıllık izin. Đlk defa kıdem tazminatı ayrılmasında kıdem yükü ne tür işçilik ile ilgili ise o hesaplar örneğin 720.G. 330 TL damga vergisi kesilmiş. 150 . 730.01 – Ödenecek SSK Đşveren Payı 6. 1800 TL gelir vergisi.G 335 – Personele Borçlar 4 000 3 000 1 200 2 920 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 360. . 770. 730 – G. Direk Đşçilik Gideri Hesabı. Genel Yönetim Gideri Hesabı gibi hesaplar borçlanır 472.4.00 – Gelir Vergisi 360.01 – Damga Vergisi 1 800 330 361 – Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 150 361. tatil ve ikramiye ödemelerinde olduğu gibidir.

%7'lik ilave (1.120 milyon TL olacağı tahmin edilmiştir.1995:129) Öncelikle kıdem tazminatı yıllık olarak bütçelenir. bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini aşamayacağı esasını getirmiştir.000. Bu arada ödeme yapılmayan kısım var ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesabına aktarılır. 372. 1998 yılı sonunda Ali Yorgun adlı işçinin emekli olacağı ve yıl sonu itibari ile 850 000 000 TL kıdem tazminatı alacağı bildirilmiştir. Bu yük 681. TOPLAM (KIDEM TAZMĐNATI TAVANI) Katsayı ve gösterge değişiminde kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir. Kıdem tazminatı ödemesi yapıldığında da karşılık hesabı borçlandırılarak kapatılır. ( Akdoğan. Geçmiş döneme ait ilk kez kıdem tazminatı ayrılacağı zaman toplam tutar beş yıla bölünür ve yıllık yük bulunur.Önceki Dönem Gider ve Zarar Hesabına borç 472. Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 6. Bu verilere göre 1998 yılı boyunca her ay yapılması gereken kayıt için aylık kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması gerekmektedir.000. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlu 100. En yüksek ek gösterge 3. 2000: 285) KIDEM TAZMĐNATI TAVANININ HESAPLANMASI 1. Kıdem Tazminatı Tutarı = Hizmet (Kıdem) Süresi x Son Günlük Brüt Ücret Tutarı x 30 Ancak yasalarda kıdem tazminatına bir üst sınır getirilmiştir. Kasa Hesabı alacaklı olur.C. Buna göre.000'in %10'u) 5. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı borçlanır.000 TL 151 . (Hacırüstemoğlu. 1999: 127) 3.120. En yüksek aylık gösterge 2. Böylece kıdem tazminatının üst sınırı devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesine bağlanmış olmaktadır.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır.000 TL / 12 ay = 260. Đzleyen dönemde kıdem tazminatı ödeneceği zaman birinci madde 472. bütçelenmiş kıdem tazminatının bir aya düşen payı her ay karşılık hesabı kullanılarak genel üretim giderleri hesabı aracılığı ile mamul maliyetine yansıtılır. En yüksek kıdem aylığı göstergesi 4.Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak yazılır. x x x x Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı Genel katsayı = = = = = + x x x x x x ÖRNEK Bir üretim işletmesinde 1998 yılı başında o yıl işçilerin hak kazanacakları kıdem tazminatı tutarının 3. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı alacaklanır. Đkinci Madde 372.500+7. ( Yükçü. devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memurlarına T.

Ü. Đşçiden kesilen bölüm brüt ücretin içerisinde yer aldığından direkt veya endirekt işçilik gideri olarak mamul maliyetine yansımaktadır.000. Bu işçilik maliyetleri doğrudan doğruya o sipariş veya üretimle ilişkisi kurulabilirse Direkt Đşçilik Maliyetlerine aksi takdirde G.G 260.G aracılığıyla ilgili dönemdeki üretilen tüm mamul maliyetine yansıtılabilir. Harekete Geçirme Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi Üretime başlamadan önce makine ve işgücünün üretime geçirilmesini planlamak amacıyla üretim yapılmaksızın yapılan işçilik giderleri harekete geçirme maliyeti olarak bilinmektedir. Pazarlama elemanları için 760.6. 6.000 6. Sosyal Sigorta Đşveren Hissesi Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi Sosyal sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden kesilmektedir. Ancak işverenden kesilen bölüm ise brüt ücretin dışında ayrıca 152 . 900 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 260.730 – G.000 TL 260.000.000 TL 472 – Kıdem Tazminatı Karşılığı Çalışan işçilerin üretim bölümünde olduğu kabul edildiğinde 730 No’lu hesaba yükleme yapılmıştır. Aylık olarak gider kaydedilen yukarıdaki tutarın kanunen kabul edilen bir gider olabilmesi için ödemenin yapılmış olması gerekmektedir.000.5.Ü.000 901 – Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 260. araştırma geliştirme elemanları için 750. Ödeme yapıldığı için yukarıdaki tutarı nazım hesaplarda kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenmesi gerekmektedir.000. genel yönetim elemanları için 770 Genel Yönetim Gideri Hesabı kullanılması gerekmektedir.

Verimlilik Primlerinin Muhasebeleştirilmesi Bilindiği gibi işçilik verimini artırabilmek için çeşitli üretimi teşvik edici primlerin ödenmesi mümkündür. isterse sipariş maliyet sistemi uygulanıyor olsun ödenen primlerle üretilen mamul arasında net bir ilişki kurulabiliyorsa. (Yükçü. Đster safha maliyet sistemi.7. 1999: 7. 1999: 129) 6.hesaplanmaktadır. -Üretim Đşçilikleri Genel Üretim Giderleri -Boşa Geçen Zaman Đşçiliği -Fazla Çalışma ve Vardiya Primleri 153 . verimlilik primleri ödemeleri ilgili sipariş veya safha maliyetin yüklenmesi uygundur. Direkt Đşçilik Giderleri Hs. Bu işveren primleri genel üretim giderleri ile mamul maliyetine yansımaktadır. (Yükçü. DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐNĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ UYGULANMASINDA ŞÖYLE OLMALIDIR.

151. ahakkuku Yarımamul-Üretim Hs. Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs. l maliyetinin oluşması Direkt Đşçilik Yansıtma Hs.Genel Üretim Giderleri Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. SITMA HESAPLARI ĐLE YANSITMA Mamuller Hs.Ödenecek Sosyal Kesintiler Hs.Direkt Đşçilik Yansıtma Hs. 731. 721.Genel Üretim Gideri Yansıtma Hs.-Yıllık Đzin ve Đkramiyeler -Kıdem Tazminatları -Sosyal Yardımlar -SSK Đşveren primi 335.Yarımamul Üretim Hs. ma hesaplarının kapatılması (dönem sononda) 154 . 360.Personele Borçlar Hs. 730.Direkt Đşçilik Giderleri Hs. 369. 720.Ödenecek Vergi ve Fonlar 361.

791.Personale Borçlar Hs.YGULANMASINDA ĐSE. 798. l maliyetinin oluşması Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. 155 . 361. 799.Gider Çeşitleri Yansıtma Hs. ahakkuku Üretim Maliyeti Hs.Üretim Maliyeti Hs.Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs. 369. 360. şçi Ücret ve Giderleri Hs.Đşçi Ücret ve Giderleri Hs. ma hesabı ile yansıtma Mamuller Hs. 335.Ödenecek Vergi ve Güvenlik Kesintileri Hs.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs.

1995:131) 156 .ma hesabının kapatılması (dönem sonunda) (Hacırüstemoğlu.

157 .

Barış Yayınları.1-Gider Hesapları: Gider hesapları mal ve hizmet oluşturulması için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek giderlerin izlendiği hesaplardır.Birinci Bölüm MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GENEL BĐLGĐLER 1-TEKDÜZEN HESAP PLANINDA 7/A SEÇENEĞĐ 1.2 700-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 720-Direkt Đşçilik Gider Hesabı 730-Genel Üretim Gider Hesabı 740-Hizmet Üretim Gider Hesabı 750-Araştırma ve Geliştirme Gider Hesabı 760-Pazarlama.N. 1995. Maliyet muhasebesi kısmı ise 1977 yılında uygulamaya konulmuştur. Syf:134 YÜKÇÜ Süleyman. Đzmir. Maliyet muhasebesinin 5 yıl sonra uygulamaya konulmasının nedeni. tekdüzen genel hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesapların açık ve ayrıntılı olarak anlatılmamış olmasıdır. Gider hesapları dönem sonlarında ilgili yansıtma hesapları ile karşılaştırılarak kapatılır. Maliyet Muhasebesi. Bunlar. Satış ve Dağıtım Gider Hesabı 770-Genel Üretim Gider Hesabı 780-Finansman Giderleri 1 2 AKINCI Nejat. Đzmir. Syf:105 158 . Örmeğin. Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları kısmını oluşturan 700’lü hesaplar üç grup altında 1 toplanmaktadır. -Gider Hesapları -Gider Yansıtma Hesapları -Fark Hesapları 1. Anadolu Matbaacılık. Gider hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.1.1-7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları: Tekdüzen muhasebe sisteminin. ERDOĞAN. 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme giderleri yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. Maliyet Muhasebesi. 1993. genel muhasebe kısmı 1972 yılı başında KĐT’lerde uygulamaya konulmuştur. 710Direkt Đlk Madde ve Malzeme gider hesabı.

770.730. Dönem sonlarında 6. Syf:139 159 . grupta bulunan ilgili hesap ile kapatılır.760.780 nolu hesaplar üretim işletmelerinde.1. Fark hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.780 nolu hesaplar ticaret işletmelerinde kullanılmaktadır.780 nolu hesaplar hizmet işletmelerinde.Gider hesaplarından 710.3-Fark Hesapları: Fark hesapları mal ve hizmetin üretilmesinde üretime başlanmadan belirlenen maliyetler (standart maliyetler) ile mal ve hizmetin üretimi tamamlandıktan sonra gerçekleşmiş olan maliyetler (fiili maliyet) arasındaki farkların izlendiği hesaptır. Gider yansıtma hesapları şu hesaplardan oluşmaktadır.750. Dönem sonlarında ilgili hesaplar ile karşılaştırılarak kapatılır ve alacaklı hesap niteliğine sahip olur.770.720.2-Gider Yansıtma Hesapları: Dönem içerisinde üretimin yapılması için meydana gelen maliyetlerinin izlendiği gider hesaplarının dönem sonunda kapatılması için gider yansıtma hesapları kullanılır.760. 750. Syf:137 AKINCI.750. Satış ve Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 771-Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı 781-Finansman Gideri Yansıtma Hesabı 1.1.770. 1. 740.4 712-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları 3 4 AKINCI. Fark hesapları farkın olumlu ve olumsuz olmasına göre borç veya alacak bakiyesi verir.3 701-Maliyet Muhasebe Yansıtma Hesabı 711-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 721-Direkt Đşçilik Gideri Yansıtma Hesabı 731-Genel Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 741-Hizmet Üretim Gideri Yansıtma Hesabı 746-Özel Mamul Mühendisliği Giderleri Yansıtma Hesabı 751-Araştırma ve Geliştirme Gideri Yansıtma Hesabı 756-Programlanmış Büyük Proje Giderleri Yansıtma Hesabı 761-Pazarlama.760.

üretimin yapıldığı ve maliyetlerin meydana geldiği işletmenin bir bölümü veya bölüm içerisindeki bir yer şeklinde tanımlanabilir. Maliyet yeri.713-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları 722-Direkt Đşçilik Ücret Farkları 723-Direkt Đşçilik Zaman Farkları 732-Genel Üretim Giderleri Farkları 733-Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 734-Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 742-Hizmet Üretim Giderleri Farkları 747-Özel Mamul Mühendislik Gider Farkları 752-Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 757-Programlanmış Büyük Proje Gider Farkları 762-Pazarlama. Buna göre 7/A seçeneğine tabi olmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca aktif toplamı ile net satışı ne kadar olursa olsun 7/A seçeneğini kullanmak isteyen Ticaret Đşletmeleri 7/A seçeneğine tabi olabilir.2-7/A Seçeneğine Tabi Olma Şartları: Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği üç sıra no ile 7/A seçeneğine tabi olma şartları açıklanmıştır. -Đşletmenin net satışlarının 50 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. -Đşletmenin aktif toplamının 25 milyar TL’yi aşmış olmasıdır. 1.3-7/A Seçeneğinde Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağılımı: Đşletmelerde maliyetler maliyet yerlerinde toplanır. Bu şartlar. 160 . Satış ve Dağıtım Gider Farkları 772-Genel Yönetim Gider Farkları 782-Finansman Gider Farkları 1.

Baskı. Dağıtım işlemi sona erdikten sonra dağıtıma konu olan maliyetlerin genel toplamı.Tekdüzen hesap planında maliyet yerleri aşağıdaki gibidir. yardımcı maliyet yerlerinde toplanan giderlerin belirlenen yöntemlerle esas maliyet yerlerine dağıtılmasıdır. üretilen mal veya hizmetin gerçek maliyetini hesaplama. raporlama ve analiz etme işlemlerinin toplamıdır. Evrim Yayınevi. Maliyet Muhasebesi. maliyetleri maliyet yerlerine yükleme.5 0-Esas üretim maliyet yeri 1-Yardımcı üretim maliyet yeri 2-Yardımcı hizmet maliyet yeri 3-Yatırım maliyet yeri 4-Üretim yerleri yönetim maliyet yeri 5-Araştırma ve geliştirme maliyet yeri 6-Pazarlama.6 5 6 AKINCI. kayıt etme. yansıtma hesapları aracılığı ile ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir. 2-MALĐYET MUHASEBESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ TEMEL KAVRAMLAR: 2. Buna göre dağıtma konu olabilecek maliyetler. genel olarak üretime. satış ve dağıtım maliyet yeri 7-Genel yönetim maliyet yeri Maliyet dağılımı. Syf:2 161 . Syf:143 ALTUĞ Osman. maliyetle ilgili belgelere dayanarak maliyet türlerini belirleme. Đstanbul. 1996. 11. bir maliyet döneminde. Maliyet muhasebesi.1-Maliyet Muhasebesinin Tanımı: Üretim Đşletmeleri belirlemiş oldukları maliyet dönemi içinde ürettikleri mal veya hizmetin toplam ve birim maliyetlerini bulmak ve bu maliyetleri diğer dönemler ile karşılaştırmak ve analiz etmek zorundadırlar. satış ve yatırım faaliyetlerine yardımcı olarak kurulan bölümlerin maliyetleridir. yönetime.

Đlk zamanlarda ürettiklerini. Aynı malı üreten işletmelerin çoğalması ile rekabet ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile yani üretimin atölyelerde ve fabrikalarda yapılması ile maliyet sistemine önem verilmiş ve maliyet ile üretim arasında mantıklı ilişkiler kurulmuştur. 2.3. Đşletmeler sonuçları belirlemiş oldukları maliyet dönemleri itibariyle belirlerler. işletmenin başarı değerini ölçmek için maliyet muhasebesine ihtiyaç duyar. 2. Ayrıca maliyet muhasebesi işletme içinde oluşan iş ve işlemleri miktar ve değer olarak izlemeye yöneliktir. Ancak takas ederken ürettiklerinin maliyetini göz önünde bulundurarak takas işlemini gerçekleştirmişlerdir. Yönetim. Ancak maliyet döneminin kısa tutulması daha avantajlıdır.Kısaca maliyet muhasebesi üretim ile ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. 162 .2-Maliyet Muhasebesinin Gelişimi: Đnsanlar var oluşlarından bugüne kadar yaşamlarını sürdürmek için üretim yapmıştır. Maliyet dönemleri 1. Bugün maliyet muhasebesi büyükten küçüğe mal ve hizmet üreten her yerde kullanılmaktadır. Buradan da anlaşıldığı gibi insanlar ilk zamanlarda maliyetle ilgilenmeye başlamışlardır. hangi mamul üretileceğine karar vermek.3-Maliyet Muhasebesinin Önemi: Maliyet muhasebesi finansal iç bilgi sisteminin temelini oluşturur.7. üretecekleri mal veya hizmetin maliyetini aşağı çekebilmek için maliyet muhasebesinden faydalanmaya mecbur kalmıştır.8 ve hatta 12 aylık olabilir. kendilerinin üretemediği ve başkalarının ürettiği şeylerle takas etmişlerdir. Đşletmeler. ürettiği mamulün birim maliyetini hesaplayabilmek. Çünkü diğer dönemlere oranla gerçeği daha fazla yansıtır. birbirleri ile rekabet edebilmek. Bu nedenle maliyet muhasebesi yönetim açısından çok önemlidir.

-Faaliyet sonuçlarının elde edilmesine yardımcı olmak. üretim planları. hurda. GĐDER-HARCAMA. KAR/ZARARIN TANIMI: 3. -Giderler üzerinde kontrolün sağlanması. -Stokların kontrol edilmesine yardımcı olmak. 3-ÜRETĐM. Yönetim. düzeltme maliyeti. MALĐYET. HASILAT. -Mamul satış fiyatının belirlenmesine yardımcı olmak. çalışan bir parçanın. işçilik maliyeti. her bir mal veya hizmetin birim maliyeti. organizasyonun planı ve maliyet kontrolünde.1-Üretimin Tanımı: 163 .Maliyet muhasebesi. orta ve uzun dönemli planlama faaliyetleri için gerekli bilgilerin sağlanması. üretim planlaması ve maliyet kontrolünde. 2. bölümün veya fabrikanın maliyeti. kar planlaması. üretim ve satış karları maliyet kontrolünde maliyet muhasebesinden faydalanılır. aktivitelerin değişen bölümleri ile maliyet davranışları gibi konularda bilgiler sağlar. -Đşletme faaliyetlerinin kontrolünde ve analizinde yardımcı olmaktır. -Maliyetlerin yükselmesi durumunda maliyet fiyatı gelişimini gözetmek. Buna göre maliyet muhasebesinin amaçları aşağıda olduğu gibidir. işçilik maliyeti kontrolünde. üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak için çeşitli maliyet hesaplamaları kullanılmaktadır. fiyatların kararlaştırılması. Bu hesaplamaların konusu da maliyet muhasebesinin amaçlarını oluşturur.4-Maliyet Muhasebesinin Amaçları: Üretim işletmelerinde. -Üretilen mamul veya hizmetlerin maliyetinde kullanılan çeşitli giderlerin dağıtılması. -Kısa.

Syf:13 164 . Toprak tabiatın insanlara bahşettiği bir imkanıdır. Başka bir deyişle insanların yaptıkları şey eşya üzerinde şekil ve yer değişikliğidir. Üretim faaliyetinin esas amacı insan ihtiyaçlarını tatmin etmektir. Bütün faaliyetlerimiz toprağa bağlıdır. yeni maddeler yaratmaktır. tüketime hazırlanması ve ihtiyaç sahibine verilmesi üretimdir. Büyük üretim faaliyetlerini. 7 OĞUZ Orhan.Buğdayın sadece ekilip biçilmesi bir üretim aşamasıdır. Tabiatın en önemli unsuru topraktır. Đktisada Giriş. 1992. Fakat atomların meydana gelişleri ile malların meydana gelişleri farklıdır. insanların ihtiyaçlarını gideren vasıtaların sağlanması ve ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesidir.7 a-Tabiat:Tabiat üretimin esas ve temel faktörüdür. Örneğin. tabiat. Büyük bir üretim faaliyeti kendi içinde ayrı ayrı küçük üretim işletmelerinin neticesidir. Malları farklı yerdeki ihtiyaç sahiplerine sunmak için yapılan hizmetlerde üretimdir. Mallar. Üretim faaliyetinin doğabilmesi için dört faktöre ihtiyaç vardır. Madde yaratmak tabiatın kudret ve kuvveti dahilinde olan bir iştir. Üretim ihtiyaçlarımızı giderecek mal veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. orada biter. emek. Đnsanların üretim faaliyeti.yiyecek ihtiyacımız için buğdayın ekilip biçilmesi sonra mamul hale getirilmesi.Üretim. maddeleri meydana getiren atomlara benzetebiliriz. Bunlar. var olan bir çok malı sentez ve analiz işlemiyle ihtiyaçları tatmine yarayacak hale getirerek bunları arzulayanların emrine sunma işlemidir. sermaye ve müteşebbistir. Đstanbul. Bir çok üretim faaliyeti de birleşerek ihtiyaçları gideren malları meydana getirirler. Bir çok atom birleşerek bir cismi meydana getirirler. Örneğin. ihtiyaçları tatmin edebilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok değişime uğrar. Bazı kişilere göre üretim. Çünkü hayat orada başlar. Đnsanların yaptıkları sadece dünya üzerindeki mevcut mallardan fayda sağlamaktır.

Syf:5 165 . hem de fikri olur. Üretimde kullanılan insan gücü hem bedeni. 1980. Sermaye üretimde emek ile beraber uygulanır ve ihtiyacımız olan mallar ortaya çıkmaktadır. üretim faktörlerini bir araya getirerek. Sermet Matbaası. Emek insan gücüdür.Tabiat toplumların her birine türlü imkanları eşit olarak dağıtmamıştır. c-Sermaye: Üretim faktörlerinden üçüncüsü sermayedir. b-Emek: Emek üretim faktörlerinden biridir. bazı yerlerde yeraltı zenginlikleri fazladır. onları harekete geçiren ve bu konuda her türlü riski üstlenen kişidir. Đstanbul. 3. Müteşebbis üretim faktörlerini birleştirmekte ve elde edilen sonucun her türlü külfetine katlanmaktadır. d-Müteşebbis: Şu ana kadar açıkladığımız üretim faktörlerinin birleşmesiyle üretim yapılabilir. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın her köşesinde aynı değildir. Bu tanımlamaya göre özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir:8 8 BURSAL Nasuhi. Maliyet Muhasebesi. Aktif faktörde denir. Bu birleşme işlemini her türlü sorumluluğu üzerine alarak belirli bir organizasyona bağlayan kişiye müteşebbis denir. Bazı yerlerde yerüstü zenginlikleri fazla.2-Maliyet Tanımı: Đşletmelerin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine maliyet denir. Müteşebbis.

-Para ile ölçülebilen bir değer olması gerekir. tükenmiş maliyetlerin gelirden düşülen kısmıdır. 3.9 -Yararı tükenen maliyetler işletmenin devamlılığı ile ilgili olmalıdır. işletmenin faaliyetlerini ve varlığını sürdürebilmesi ve karşılığında bir gelir elde etmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin faydası. Özellikle. işletmelerin büyümesi ve mal ve hizmetin çeşitlerinin artması sonucu işletmeler maliyetlere önem vermişlerdir. Günümüzde maliyetle ilgisi olmayan ekonomik bir birim yoludur. Đşletme dışında da maliyetler işletmelerin karşılaştırılmasında.3-Gider-Harcama Tanımı: Gider. işletme faaliyetlerinin sonuçlarının belirlenmesinde ve çeşitli işletme kararlarının verilmesinde faydalanılır. Çünkü bir malın veya hizmetin üretiminden satışına kadar bütün faaliyetlerde maliyetin bilinmesi gerekir. Bu nedenle bütün işletmeler maliyetle karşılaşırlar.-Bu faktör harcamasının ürün maliyetine girebilmesi için bunun o işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmeti elde etmek amacıyla yapılmış olması gerekir. 9 BURSAL Syf:7 166 . ekonominin gelişme göstermesi. mesleki ve resmi kuruluşlara bilgi vermede ve planlamada kullanılır. -Maliyetlerin yararının belli bir dönemde tüketilmiş olması gerekir. Tanımlamadan da anlaşıldığı gibi giderden söz edebilmek için aşağıdaki koşulların olması gerekir. Ekonomik değeri olan her şeyin bir maliyeti vardır. en çok satış fiyatının tespitinde. Maliyetlerle ilgili bilgilerden işletme içinde. -Üretimde kullanılacak üretim faktörlerinin tespit edilmesi gerekir.

-Đşletmenin aktifleşen üretimi: Đşletmenin kendisi için yaptığı ve gider olarak yazdığı üretimdir. Đşletme hasılatı kendi içinde üçe ayrılır. döküntü gibi maddelerin satışından elde edilen değerdir. -Satış hasılatı: Üretilen mal ve hizmetin satışı sonucu elde edilen değerdir. 3. Đşletme hasılatı. Hasılat üretim dışı hasılat veya işletme hasılatı olarak ikiye ayrılır. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı ile üretimle ilgili işlemler karşılığında sağlanan değere denir. Üretilen mal veya hizmetlerin satışı dışında sağlanan değerlerdir. Harcama bir şey üretmek için veya üretime etkisi olmayan bir olaydan dolayı yapılabilir. Üretim dışı hasılat. kiralar. -Yan hasılat: Üretim sonucunda meydana gelen kırıntı.5-Kar/Zararın Tanımı: Đşletmelerin temel amacı.b. maliyet ile gelir arasındaki olumsuz farka zarar denir. bir hizmet sağlamak amacıyla yapılan ödemelerdir. bir varlık elde etmek. Harcama için temel unsur ödemedir. Đşte maliyet ile gelir arasındaki olumlu farka kar. kar payları v. tahvil karları. işletmenin satmak için başkasından satın aldığı veya işletmelerin ürettiği mal veya hizmetin satışından veya satış dışından sağlanan değerlerdir.4-Hasılatın Tanımı: Hasılat. 4-MALĐYET SĐSTEMĐNĐN TANIMI: 167 . Örneğin. belirli bir maliyete katlanarak mal ve hizmet üretmek ve maliyetten daha fazla gelir elde etmektir.Harcama ise. kur farkları. Ayrıca yapılan harcamaların bir kısmı bir varlığın elde edinilmesi için yapılacağı gibi hasılatın elde edinilmesi için de yapılabilir. 3.

alınacak kararlara yardımcı olunur. planlanır. Syf:38-39 168 .Maliyet sistemi üretilen mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu hesaplamaya yarayan bir sistemdir. nitelik ve hesaplanış şekli ile ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin birlikte kullanılmasından maliyet sistemi oluşur. Syf:38 SAVCI. 5-MALĐYET SĐSTEMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER: Đşletmelerin üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplama yöntemleri farklıdır.11 -Đşletmenin teknik yapısı -Đşletmenin üretim politikası -Đşletmenin büyüklüğü -Yönetimin maliyet sisteminden beklentileri Maliyet sistemi üzerinde ilk etkili olan faktör işletmenin faaliyet konusunun gerektirdiği üretim tekniğidir. Đşletmeler üretmiş oldukları mal veya hizmetlerin ne kadara mal olduğunu sağlıklı olarak belirlerler ise işletmelerin başarı durumu artar.10 Đşletme amaçlarını gerçekleştirmede maliyet sisteminin büyük önemi vardır. hangi fiyatlarla satılması gerektiğini belirler ve kar planlaması ve kontrolünü sağlar. Tek tip mal üreten bir işletmenin maliyet sistemi ile çeşitli malların üretildiği bir işletmenin maliyet sistemi arasında çok farklılık vardır. Ayrıca teknik bakımdan birbirine bağlı safhalar biçiminde üretimde bulunan işletmeler ile temel üretimin yanında zorunlu olarak birleşik üretim yapan işletmelerin maliyet sistemi de farklıdır. Bu farkları doğuran faktörleri şöyle sıralayabiliriz. hangi pazarlarda. Çünkü maliyet sistemi ile birim maliyetler belirlenir. Çünkü maliyetlerin doğru olarak hesaplanması savurganlığı ortadan kaldırır ve karı en yüksek düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin. işletme faaliyetleri ölçülür. 10 11 SAVCI. Maliyetlerin kapsam.

6-ÜRETĐM MALĐYETĐNĐN TANIMI ve UNSURLARI: Üretim maliyeti bir üretim döneminde üretim faaliyetlerinin tamamladığı noktada meydana gelen maliyetlere denir.1-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gideri: 169 . Bu maliyetler. Üretim maliyetinin unsurları direkt ilk madde ve malzeme. 6. Bu da ancak gelişmiş ve ayrıntılı maliyet sistemi ile mümkün olur. Bilgisayarlı üretim kontrolü ve robot kullanımı gibi büyük yatırımlar ancak belirli bir üretim düzeyinde karlı olur. yedek parça üretimi yapan bir işletme yedek parçaları seri halde üretebileceği gibi sipariş üzerine de üretim yapabilir. direkt işçilik ve genel üretim giderleri oluşturur. Maliyet sistemini etkileyen üçüncü faktör işletmenin büyüklüğüdür. direkt ilk madde ve malzeme. mal ve hizmet üreten işletmeler için çok önemlidir. Yöneticiler. Üretim maliyetleri. Örneğin. işletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde harcanan üretim faktörlerinin değeridir. Ayrıca işletmeler üretilen malların maliyetini bularak satılan malların maliyetini hesaplayabilir. direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşur. Çünkü üretim maliyetleri. Bu durumda farklı maliyet sisteminin uygulanması gerekir. Maliyet sistemini etkileyen en son faktör ise yönetimin maliyet sisteminden beklentileridir. Đşletmelerin büyüklüğü ile teknoloji seçimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. maliyet muhasebesinden etkili bir kontrol ve planlama aracı olarak verecekleri kararlarda yararlanmak isterler.Maliyet sistemini etkileyen ikinci önemli faktör üretim politikasıdır.

kaydetmek ve yorumlamak için kullanılır. Yönetim muhasebesi ile stratejiler açıkça ifade 12 SAVCI. Genel üretim giderlerinin başlıcaları şunlardır.Direkt ilk madde ve malzemeler. üretim işlemi sırasında mamul bünyesine doğrudan doğruya giren ve mamulün özünü oluşturan maddelerdir.1-Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi Arasındaki Đlişki: Yönetim muhasebesi yönetimle ilgili olan tüm faaliyetleri belirlemek. Bu gider ile üretilen mamul arasında ekonomik veya mantıklı bir ilişki kurulabilir.3-Genel Üretim Gideri: Đşletmenin mal ve hizmet üretimi için yaptığı direkt ilk madde ve malzeme gideri ile direkt işçilik giderinin dışında kalan giderlere genel üretim gideri denir. dağıtım yolu ile üretim maliyetine yansıtılır nitelikte olması gerekir. Syf:41 170 .2-Direkt Đşçilik Gideri: Direkt işçilik gideri mal veya hizmet üretiminde çalışan işçilere ödenen ücretlerin toplamıdır. Bu maddeler fiziksel veya kimyasal değişikliğe uğrayarak mamul bünyesinde kullanılırlar. 6. 6. Genel üretim giderleri üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemez.12 -Endirekt malzeme gideri -Endirekt işçilik gideri -Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler -Çeşitli giderler -Amortisman gideri -Genel yönetim ve finansman gideri 7-MALĐYET MUHASEBESĐNĐN DĐĞER MUHASEBE DALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: 7.

maliyet muhasebesinin çıktılarının sağlandığı temel bilgilerdir. Genel muhasebe kayıtları belirli bir dönemdeki durumu gösterir. yani kar ve zararı belirleyen muhasebe türüdür. Hem yönetim muhasebesinin hem de maliyet muhasebesinin temel ilgileri aşağıda olduğu gibidir. sermaye ve borç değişikliklerini tespit eden ve hesap dönemi içindeki başarıyı.edilir. Yönetim muhasebesinin yönetimdeki etkisi şöyledir. işletmelerin varlık. Genel muhasebe kayıtları her işletme tarafından tutulması zorunlu kayıtlardır. Kısaca yönetim muhasebesi bir tarafta işletmenin ölçümlenmesiyle ilgilenirken diğer taraftan da işletmenin planlanması ve gelecekte karar verme amacıyla ilgilenir. Genel muhasebe işletmenin dış dünyası ile ilgili hesapsal ilişkileri izler. Ayrıca yönetim muhasebesinin temel malzemesi. kararlar alınır. Bu kayıtlar sürekli bir zaman hesabıdır.2-Maliyet Muhasebesi ile Genel Muhasebenin Đlişkisi: Genel muhasebe. -Stratejik plan -Bütçeleme ve kar planlama -Finansal yönetim -Finansal mesaj ve bilgi işlem -Finansal kontrol -Denetim Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi Yönetim muhasebesi ile maliyet muhasebesi arasında benzerlik vardır. kaynakların kullanılacağı belirlenir. -Đç plan -Kontrol ve karar verme amaçları ile maliyetlerin etkisi -Aktiviteler ve üretimle ilgili bilgiler 7. Maliyet muhasebesi işletmelerde üretilen mal veya hizmetlerin maliyetini hesaplamaya yarayan bir muhasebe türüdür. Yönetim muhasebesinin konusu geniş ve daha tekniktir. planlanır ve kontrol edilir. Maliyet muhasebesinde de hesaplar 171 .

Maliyet muhasebesi sisteminde finansal muhasebe sisteminden elde edilen bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmet maliyetleri hesaplanırken. bir mamul birimi veya mamul serisidir. Satışlarla birlikte yeniden genel muhasebe kayıtlarına dönülür ve genel muhasebe ile ilgili hesaplara kaydedilir. -Bilgi verdikleri kişiler ve çıkar grupları farklıdır. adeta genel muhasebenin içine yerleşmiş ve onu tamamlamıştır. Gerçekte maliyet muhasebesi finansal muhasebenin bir uzantısıdır ve finansal muhasebeden sağlanan bilgiler yardımıyla üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Finansal muhasebe için maliyet bilgilerine ihtiyaç duyulur. -Bilgilerin niteliği farklıdır. Maliyet muhasebesi.döneme göre yapılmakta ancak burada önemli olan zaman değil. bir hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları. finansal 172 . Maliyet muhasebesi maliyetlerle ilgili rakamları genel muhasebeden ve diğer ilgili servislerden alır. -Bilgilerin kullanış amaçları farklıdır. Maliyet muhasebesinde üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetleri hesaplanırken finansal muhasebe kayıtlarından yararlanılır. 7. öz sermaye değişimi ve nakit akışına ilişkin raporları sağlar.13Finansal muhasebe varlık.3-Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Đlişki: Finansal muhasebe işletme dışı gereksinme sahipleri için bilgi sağlamaya yöneliktir. Daha sonra üretim tamamlanınca tamamlanan mamuller maliyeti üzerinden mamul stokları hesabına devreder. bu rakamları üretimle ilgili hesaplara kaydeder. borç ve öz sermaye durumu dışında. En önemlisi finansal muhasebede yer alan stok değerlemesi ve kar hesaplaması için maliyet bilgilerinden yararlanılır. Maliyet muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz.

Türkmen Kitabevi. yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi. Đşletme dili olarak da tanımlanan muhasebe. düzenlenmesi. analiz ve yorumlanmasıdır. finansal raporlara dönüştürülmesi. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ENFLASYON MUHASEBESĐ Muhasebe. Verilerin toplanması. maliyet muhasebesi sisteminden sağlanacak bilgiler yardımıyla yapılmaktadır. kaydedilmesi. Uygulama açısından bakıldığınd 13 ALTUĞ Osman. doğruluklarının saptanması. raporlar halinde sunulması. kaydedilmesi. Maliyet Muhasebesi. 1999. finansal raporların analiz edilmesi ve yorumlanması. Syf:7 173 . belli fonksiyonların yerine getirilmesi ile ilgilidir. tamamen veya kısmen mali karakterde ve para ile ifade edilebilen işlemlere ilişkin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak biçimde verilerin ilgili kaynaklardan toplanması. Đstanbul. muhasebenin temel fonksiyonları olarak kabul edilir.muhasebe sistemi altında işletme sonuçlarının çıkartılması ise. düzenlenmesi.

a muhasebeyi “muhasebe kuramı” ve “muhasebe uygulaması” olarak ikiye ayırmak da 174 .

mümkündür. işletme ile ilgili çevrelere işletme hakkında sunulacak bilgilerin 175 . Muhasebe.

Bu bilgilerin taşıması gereken bazı temel özellikler şu şekilde 176 .üretilmesi ile uğraşır.

Enflasyon muhasebesi ile ifade edilmek istenen.belirlenebi lir. 1 Bu arada belirtilmelidir ki enflasyon muhasebesi. enflasyonu etkilemez. Enflasyon muhasebesi. Muhasebe uygulaması ise. 177 . işletme değerinin gerçeği belirtmesine olanak veren muhasebe sistemleri” dir. rapor sistemi ve tekdüzen hesap planı ile kendini gösterir. işletmenin durumunu tarafsız bir şekilde göstermelidir. Başka şirketlerle ve dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olmalıdır. ancak enflasyonun işletmelerin finansal tabloları üzerindeki etkilerini ortaya koyar. belgeye dayalı olmalıdır. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarından oluşur. enflasyonun düşmesini de sağlamaz. Doğru olmalıdır. Üretilen muhasebe veri ve bilgilerinin bu özellikleri taşıması için muhasebe kuramına uygun olarak üretilmeleri ve muhasebe uygulamasına uygun olarak raporlanması gerekir. başka bir değişle enflasyonun yükselmesine neden olmadığı gibi. yapılan bu açıklamalar çerçevesinde muhasebe kuramı ve uygulamasında da tam olarak yerini bulamamaktadır çünkü geleneksel anlımdaki muhasebe kavramından farklı uygulamalar içermektedir. işletmenin geleceği ile ilgili tahminlerden ve yorumlardan arındırılmış olmalıdır. Muhasebe kuramı. muhasebenin temel kavramları. Güvenilir olmalıdır. doğruluğuna ve tarafsızlığına şüphe uyandırmayacak şekilde sunulmalıdır. enflasyonun işletmeler üzerindeki etkilerini gidermez. Đlgililere zamanında sunulmalıdır. Enflasyon muhasebesi için şu şekilde bir tanım vermek de mümkündür: “Tarihi maliyetlerle ifade edilmiş işletme değerine fiyat değişmelerinin etkilerini gösteren ve gerekli önlemleri alarak. işletmenin durumunu olduğu gibi yansıtmalıdır. yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi için yapılan bir işlemler zinciridir.

Bu nedenle enflasyon muhasebesi başta isletme yöneticiler in olmak üzere 178 .

işletme ile ilgili kişi ve kuruluşları n sağlıklı ve doğru kararlar almalarına ve 179 .

faaliyette bulunmaları na olanak sağlar.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM

ENFLASYONUN ĐŞLETMELER VE FĐNANSAL
TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ Đktisat kuramına göre enflasyon, toplam talebin toplam arzdan fazla olması durumudur. Buna bağlık olarak enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki önemli ve sürekli artıştır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, paranın satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Enflasyon, ekonomideki tüm kesimler üzerinde gelir dağılımının bozulması, toplumsal huzurun kaybolması gibi olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler makro ekonomi (ekonominin geneli) için belirlenebileceği gibi, işletmeler (mikro ekonomi) düzeyinde de değerlendirilmelidir.

2.1. ENFLASYONUN ĐŞLETMELER ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Enflasyonun işletmeler üzerindeki temel etkileri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

180

Uzun Vadeli Yatırımlardan Kısa Vadeli Yatırımlara Yöneliş

Enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden birisi, geleceğe dönük belirsizliklerin ve risklerin ortaya çıkmasıdır. Türkiye’nin genel ekonomik yapısı ve durumu da dikkate alındığında bu olumsuzluk işletmeler açısından çok daha fazla önem taşımaktadır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletme yöneticileri, ortaya çıkan belirsizlik ve riskler nedeniyle uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar. Özellikle sanayi işletmeleri, sabit yatırımların yüksek olduğu işletmelerdir. Fabrika binası, tesisler ve makine parkı gibi maddi duran varlık yatırımları işletmelere sabit bir maliyet yükler. Bu tür sabit maliyetler ise işletmeler açısından faaliyet riskinin doğmasına neden olur. Maddi duran varlıklar, işletmenin uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçladığı varlıklardır. Bu varlıkların kullanılmasıyla elde edilecek olan nakit girişleri, işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle işletme yöneticileri, enflasyon dönemlerinde ellerindeki kaynakları bu tür uzun vadeli yatırımlara yöneltmek yerine daha kısa vadeli yatırımları tercih ederler. Getirisi daha garantili olan ve işletmeye 2 daha kısa süre içinde nakit girişi ve kâr sağlayan hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul kıymet yatırımları ile faiz ve repo gibi yatırımlar bu kapsamda değerlendirilmelidir. Özellikle halka açık şirketlerin gelir tablolarında; işletmelerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kâr tutarından daha büyük tutarlara ulaşan diğer faaliyet gelirleri ve kârları göze çarpmaktadır.
Aktif Yapı Değişikliği

Bilançonun aktif tarafı, işletmenin varlık yapısını gösterir. Đşletmenin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla sahip olduğu bu varlıklar, dönen ve duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin varlık yapılarında değişikliklerin, hatta çarpıklıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu değişikliğin iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yukarıda da açıklandığı gibi işletmelerin kısa vadeli yatırımlara yönelmesidir. Enflasyonun bulunmadığı ekonomik ortamlarda, özellikle sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan fazla olması olağandır çünkü maddi duran varlıkların değerlerin dönen varlıklara göre daha yüksektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde ise işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneldikleri için, sanayi işletmelerinde bile, dönen varlıklar duran varlıklardan daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

181

Đşletme bilançolarında izlenen aktif yapı çarpıklığın diğer nedeni ise, muhasebenin temel kavramlarından birisi olan maliyet esası kavramıdır. Bu kavram; para dışındaki işletme varlıklarının muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyetlerinin esas alınmasının öngörür. Dönen ve duran varlıkların dönüş hızlarının birbirinden çok farklı olması, bu çarpıklığın ortaya çıkmasına neden olur. Duran varlıklar, bir yıldan daha uzun bir süre bilançoda izlenirler. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda, yıllar önce alınmış bir duran varlığın maliyeti düşük olarak yer alır. Buna karşılık dönen varlıklar, bir yıl içinde paraya çevrilen veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklardır. Bu nedenle bilançodaki değerleri duran varlıklara göre çok daha kısa sürede yenilenir ve daha yeni satın alma gücü ile ifade edilir. Bu gerekçelerle, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin aktif yapılarında değişiklikler olmaktadır.
Finansman Sorunu, Aşırı Borçlanma ve Ağır Faiz Yükü Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin normalden daha fazla borçlanma gereği doğmaktadır. Buna neden olan çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenlerden en önemlisi, işletmelerin içine düştüğü nakit sıkıntısıdır. Enflasyon, paranın satın alma gücünde düşüşe neden olur. Toplumun önemli bir kesiminin sabit gelirli olması, diğer önemli bir kısmının ise düşük gelir düzeyine sahip olması piyasadaki mal ve hizmetlere olan talebi azaltır. Bu nedenle işletmelerin satışlarında da talep yetersizliği nedeniyle azalma olur. Đşletmeler, mevcut durumlarını korumak ve özellikle sabit maliyetlerini karşılamak amacıyla nakit girişine gereksinim duyarlar. Bu gereksinim de genellikle borçlanma yoluyla karşılanır.

Satışlardaki düşüşün artırılması için başvurulan yollardan birisi vadeli satışlardır. Peşin olarak satış yapamayan işletmeler, vadeli satışlara yönelerek stoklarını eritmek ve işletmeye nakit girişi sağlamak yoluna giderler. Bu durum da nakit girişini geciktirir. 3
Başka bir deyişle, nakit girişini vadede yayar.Vadenin uzaması nedeniyle ortaya çıkan nakit gereksinimi ise borçlanarak karşılanır. Đşletmeler vadeli satışlara yöneldikleri gibi, alımlarını da mümkün oldukça vadeli yapmaya çalışırlar. Enflasyon oranının altında bir vade farkıyla alım yapılabilmesi, işletmeleri bu şekilde davranmaya yöneltmektedir. Bu nedenle de borçlarından artışlar yaşanmaktadır. Belirtilen bu zorunlu borçlanma gerekçeleri dışında, işletme politikaları da borçlanmaya neden olabilmektedir. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler uzun vadeli yatırımlardın kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri işletmeleri nakit sıkıntısına sokabilmektedir. Paranın yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarında (faiz, repo, hazine bonosu, devlet tahvili, vb.) tutulması, hammadde-malzeme veya mal stoku yapmaması gibi nedenler, işlem güdüsüyle elde tutulan para miktarını azaltmaktadır. Günlük veya kısa vadeli nakit gereksinimi ise borçlanma yoluyla karşılanmaktadır. Đşletmelerin içine düştükleri bu finansman sıkıntısı, aşırı borçlanmaya neden olurken, beraberinde yüksek faiz ödemelerini de getirmektedir. Ekonomideki kredi kuruluşları da

182

olmak üzere tüm işletmelerin benzer şekilde hareket etmeleri, para arzını daraltmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerin, borçlanma amacıyla kullanacakları para miktarı azalmaktadır. Para arzının düşük, buna karşılık para talebinin yüksek olması ise borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Kredi kuruluşlarından borçlanma yoluna giden işletmeler, daha yüksek faiz yüküne katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Yüksek enflasyonun genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olan belirsizlik ortamı da yüksek faizlerin bir başka nedenidir. Belirsizliğin artması riskin, riskin artması ise maliyetlerin yükselmesi anlamına gelir. Kredi verenler, katlandıkları riskin karşılığında yüksek getiri talep ettikleri için, işletmelerin faiz yükleri artmaktadır.
Üretim Daralması

Yukarıda uzun vadeli yatırımlardan kısa vadeli yatırımlara yöneliş, aktif yapı değişikliği ve finansman sorunu başlıklı kısımlardan açıklanan nedenlerden ötürü, özellikle sanayi işletmelerinde üretim daralması yaşanmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlere talebin azalması, ekonomik belirsizlikler nedeniyle işletmelerin yatırımlardan kaçınmaları, yüksek ve sabit getirili yatırım araçlarına yönelmeleri, vb. nedenlerle üretim miktarı azalmaktadır. Üretimin azalması ve zamanla durması içe işletmelerin hayat damarını kesmekte; ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşulların artırarak ekonomik ve sosyal çöküntüyü hızlandırmaktadır.
Yönetim ararlarında Yanlışlıklar

Đşletmelerde alınan pek çok karar, muhasebenin ürettiği verilere dayanır. Daha sonraki kısımlarda açıklanacağı üzere yüksek enflasyon, üretilen muhasebe bilgileri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde geleneksel muhasebe kavram ve ilkeleri kullanılarak elde edilen bilgiler doğruyu yansıtmaz. Doğru olmayan bilgilere dayalı olarak alınan kararların da genellikle yanlış olacağı açıktır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde alınan yönetim kararlarına dayalı olarak belirlenen stok, üretim, satış, ücret vb. işletme politikaları ile gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletme politikaları ile 4 gerçekleştirilen işlemler, uzun vadede işletmeler açısından sorunlara yol açmaktadır. Örneğin işletmelerin gelir tablosunda yer alan kar rakamları, işletmelerin gerçek kârı değildir. Nominal kâr olarak ifade edilebilecek bu rakam, işletmenin gerçek kârından ve enflasyon payından oluşmaktadır. Nominal kâra göre yapılan yorumlar ve alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Đşletmelerin sona ermesine neden olabilecek bu kararlara ilişkin örnekler ve açıklamalar, yüksek enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerinin anlatıldığı daha sonraki kısımlarda ele alınmaktadır.

183

2.2. ĐŞLETMELERĐN ENFLASYONDAN ETKĐLENME DERECELERĐNĐ ETKENLER

BELĐRLEYEN

Enflasyon, her işletmeyi aynı şekilde etkilemez. Yukarıda belirtilen etkilerin ortaya çıkması, işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Đşletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirleyen temel etkenler şunlardır. Enflasyon Oranı: Ülkede yaşanan enflasyonun oranı işletmeleri doğrudan etkiler. Ancak burada belirtilmek istenen oran, genel fiyat düzeyindeki artış değildir. Đşletmelerin içinde bulunduğu sektörlerde yaşanan fiyat artışları, genel fiyat düzeyindeki artıştan çoğu zaman daha farklıdır. Başka bir deyişle, sektörler açısından ortaya çıkan enflasyon oranı genellikle ülke ekonomisi için açıklanan enflasyon oranından farklıdır. Bu nedenle her işletme enflasyondan aynı oranda etkilenmez. Đçinde bulunulan sektörde yaşanan fiyat artışlarının düzeyi, işletmelerin enflasyondan etkilenme derecelerini belirlemektedir. Đşletme Varlıklarının ve Kaynaklarının Enflasyondan Etkilenme Şekilleri: Đşletme bilançolarında yer alan varlıklar ve kaynaklar, enflasyondan etkilenme şekillerine göre parasal ve parasal olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bazı varlıklar enflasyondaki artışla birlikte değer kazanırken, bazı borçlar da enflasyona endekslenmiştir. Bazı varlıklar ise enflasyon ortamında değer kaybederler. Sonraki kısımlarda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak bu özellikler nedeniyle, işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları işletmelerin enflasyondan etkilenme dereceleri üzerinde etkilidir. Đşletme Varlıklarının Yapısı ve Bu Varlıkların Dönüş Hızları: Đşletme varlıkları, dönen ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Bu ayırım, varlıkların paraya dönüşme dönemleri dikkate alınarak yapılır. Bir yıl içinde paraya dönüşecek veya bir yıl içinde işletmeden para çıkışı gerektirmeyen varlıklar dönen varlıkları oluşturur. Bir yıldan uzun vadede paraya dönüşecek veya işletmeye para girişi sağlayacak varlıklar ise duran varlıklardır. Belirtilen özellikleleri nedeniyle dönen varlıklar, işletmede daha kısa süre kalırlar. Bu varlıklardaki dönüşümün hızlı olması, enflasyonun işletme üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Her yeni dönen varlık, en yeni satın alma gücüyle işletme varlıkları arasına katılır. Başka bir deyişle, fiyatlardaki artışı bünyesinde barındırarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bu nedenle, dönüş hızı yüksek olan varlık bulunduran işletmeler enflasyondan daha az etkilenir. 5 Buna karşılık duran varlıklar işletmede daha uzun süre kalır. Maliyet esasına göre muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilen bu varlıklar, alındıkları dönemin fiyatları ile muhasebeleştirilir. Muhasebe kayıtlarında düşük satın alma güçleri ile yer alan ve dönüş hızları düşük olan bu varlıkların satın alma güçleri ise enflasyonla birlikte yükselir. Bu durum, işletmelerin enflasyondan daha fazla etkilenmelerine neden olur. Đşletme Kaynaklarının Yapısı: Đşletmeler, varlıklarını; işletme dışından sağladıkları yabancı kaynaklar ile ortaklar tarafından getirilen sermaye ve ortaklara dağıtılmayan kârlardan oluşan özkaynaklar ile finanse ederler. Yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin borçlanma yoluna gittikleri ve özkaynakla finansman yoluna pek gitmedikleri bilinmektedir. Her finansman şeklinin bir maliyeti vardır. Borçlanmanın maliyeti, işletmeler tarafından ödenen faizdir. Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli olarak borçlanan işletmeler için önemli bir sorundur. Uzun vadeli borç vermek istemeyen kredi kuruluşları, belirli teminatlar karşılığında kısa vadeli kredi kullandırmak yoluna gitmektedirler. Bu şekilde borçlanmak zorunda kalan işletmeler, uygun koşullarda yeni borçlar bularak faaliyetlerini sürdürmek yolunu seçmektedirler. Bunu başaramayan işletmeler ise, kâr elde etseler bile, iflas edebilmektedirler. Özkaynakların maliyeti, yabancı kaynakların maliyetinden yüksektir. Bu nedenle, normal ekonomik koşullar altında işletmelerin özkaynaklarından tutarı kadar borçlanma yoluna gitmeleri normal kabul edilir. Đşletmelerin finansal yapılarının değerlendirilmesinde, gelişmekte olan ülkelerde toplum

184

kaynakların %60’ının yabancı kaynak, %40’ının özkaynak olması da kabul görmektedir. Bununla birlikte enflasyon ortamında çok yüksek faizlerle borçlanmak, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmemekte, işletmenin çıkarlarına uygun olmamaktadır. 2.3. ENFLASYONUN FĐNANSAL TABLOLAR ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Finansal raporlamanın amacı; işletme ile ilgili çevrelere, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlar için sağlıklı bilgi ve veriler sunmaktır. Finansal tablo kullanıcıları olarak da tanımlanan bu çevrelerin gereksinim duyduğu bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olması, önceki dönemin ve rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir olması ve ilgililere zamanında sunulması gerekir. Finansal raporlama amacıyla kullanılan çok sayıda rapor ve tablo vardır ancak işletme ile ilgili kesimlerin işletme hakkında alacakları kararlarda daha çok finansal tablolar kullanılır. Đşletme yönetimi dışındaki çevrelerin diğer rapor ve tablolara ulaşması da mümkün değildir. Bu nedenle genel amaçlı olarak yapılan finansal raporlamanın en önemli aracı finansal tablolardır. Finansal tabloların yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmesi; muhasebenin ilkelerinin ve muhasebe standartlarının uygulanmasına bağlıdır. Geleneksel muhasebe, muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve buna bağlı olarak finansal tabloların düzenlenmesinde muhasebenin temel kavramlarının kullanılmasını öngörür. Bu kavramlardan özellikle parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramı, konumuz açısından önemlidir. 6 Đşletmeler satarak veya kullanarak gelir elde etmek amacıyla varlık edinirler. Bunların muhasebeleştirilmesinde de amaç, bu varlıkları izlemektir. Ancak ilgili varlıkların değerlerinin her gün nasıl değiştiğini izlemek bu amaç kapsamında değildir. Bu nedenle de varlıkların muhasebe kayıtlarındaki değerleri sık sık düzeltilmez. Bununla birlikte yüksek enflasyon dönemlerinde böyle bir uygulama yetersiz kalmaktadır. Bir ülkede dönemler itibariyle paranın satın alma gücünün büyük oranda değişmesi, maliyet esasına göre ve aynı para birimiyle yapılan geleneksel muhasebe kayıtlarının güvenilirliğini etkiler. Bu kavramların kullanılması, finansal tabloların işletmelerin ekonomik ve finansal yapıları ile faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun şekilde yansıtmasını da engeller. Başka bir deyişle, finansal tablo kullanıcılarına doğru ve gerçeğe uygun bilgi sunulamaz. Đşletme ile ilgili çevrenin, işletme ile ilgili olarak alacakları kararlarda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların etkileri şu şekilde özetlenebilir: Đşletme Açısından: Finansal durumun ve faaliyet sonuçlarının finansal tablolarda yanlış olarak yer alması ve bunlara dayalı olarak yanlış kararlar alınması. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Açısından: Yanlış bilgiye dayanarak yatırım kararı alınması. Đşletmeye Kredi Sağlayanlar Açısından: Đşletmelere verilen kredilerin geri ödenmeme riskinin saptanmaması ve batık kredilerin ortaya çıkması. Devlet Açısından: Đşletmelerden gerektiği tutarda vergi alınmaması (vergi adaletsizliği), uzun vadede vergi gelirlerinin azalması. Bunun yanı sıra enflasyon, finansal tabloların karşılaştırılma olanağını da ortadan kaldırır. Her sektörün enflasyondan farklı derecede etkilenmesi, aynı sektörde faaliyette bulunan işletmelerin ekonomik ve finansal yapılarının birbirinden farklı olması, varlıkların ve kaynakların parayla ölçülme kavramı ve maliyet esası kavramına göre muhasebe kayıtlarına alınması karşılılaştırma yapmayı engeller. Đşletmenin finansal tablolarının dönemler itibariyle ve başka işletmelerle karşılaştırılması durumunda, anlamlı sonuçlara ve yorumlara ulaşılmaz. Parayla ölçülme kavramı gereği aynı para birimiyle ancak farklı satın alma güçleriyle finansal tablolara yansıyan rakamların finansal analizi de yapılamaz. Belirtilen genel etkiler dışında enflasyonun finansal tablolara etkileri; bazı varlıkların ve kaynakların gerçek değerlerinin bilançoda izlenememesi, gelir tablosunda yer alan dönem kârının ve özellikle brüt satış kârının olduğundan yüksek hesaplanması şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki etki, temel finansal tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu esas alınarak daha ayrıntılı şekilde incelenmelidir. 2.3.1. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

185

Bilanço, işletmenin belli bir andaki ekonomik yapısını ve finansal durumunu gösteren tablodur. Enflasyonun bilançoya etkileri, bilanço kalemlerinin niteliğine göre farklılık gösterir. Bilanço kalemleri, enflasyondan etkilenme durumlarına göre ikiye ayrılır: Parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler. 7 2.3.1.1. Enflasyonun Parasal Kalemlere Etkileri Parasal kalemler, “para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kalemlerdir.” Başka bir deyişle, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği ortamda satın alma güçleri düşen kalemlerdir. Bu kalemler, sözleşme ve statüleri gereği fiyat hareketleri ne olursa olsun, nominal tutarları sabit kalan kalemler olarak da ifade edilirler. Bu kalemler için en uygun örnekler; kasa, bankalar, alacaklar ve borçlar hesaplarıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde; anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen parasal varlık bulunduran işletmeler, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle kayba uğrarlar. Anaparaları ve getirileri enflasyona göre değişmeyen yükümlülükleri bulunan işletmeler ise kazanç elde ederler. Enflasyon ortamında parasal varlıkları parasal kaynaklarından fazla olan işletmeler, enflasyondan dolayı “parasal kayba” (satın alma güçlerinde kayba) uğrarken, parasal kaynakları parasal varlıklardan fazla olan işletmeler satın alma güçlerini koruyup “parasal kazanç” (satın alma gücü kazancı) elde ederler. 2.3.1.2. Enflasyonun Parasal Olmayan Kalemlere Etkileri Parasal olmayan kalemler, “para değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemlerdir.” Bu kalemler, fiyat değişiklikleri karşısında satın alma güçlerini kaybetmezler. Bilançonun stoklar ve maddi duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplar ve özkaynaklar, parasal olmayan kalemler için en uygun örneklerdir. Parasal olmayan kalemler, fiyat hareketleri doğrultusunda değer kazanıp kaybeder. Bu kalemlerin bilançoda maliyet değerleri ile yer almaları, enflasyon dönemlerinde gerçek değerlerinin altında gösterilmelerine neden olur. Bu durum ise, bu bilgilere dayalı olarak yapılan finansal analizlerin ve alınan yönetim kararlarının yanıltıcı sonuçlara ulaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında; bilançolarında büyük oranda parasal olmayan varlık (ki bunlar genellikle duran varlıklar arasındadır) bulunduran işletmelerin finansal tabloları enflasyondan daha çok etkilenir. 2.3.2. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Gelir tablosunda yer alan gelir, gider, kâr ve zarar unsurları da enflasyon dönemlerinde gerçeği yansıtmaz. Özellikle brüt satış kârı; satış hasılatının en yeni satın alma gücüyle, satışlarının maliyetinin ise daha eski satın alma gücüyle hesaplanması nedeniyle gerçekçi değildir. Üretim işletmelerinde satılan mamuller maliyeti; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, dönem başı ve dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları esas alınarak belirlenir. Satılan mamuller maliyetinin enflasyondan etkilenme derecesi, belirtilen kalemlerin fiyatlarında oluşan değişmelerle doğrudan ilişkilidir. Bu kalemler içindeki direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile dönem başı yarı mamul ve mamul stoklarının daha eski satın alma güçleri ile hesaplanması, üretim maliyetinin düşük hesaplanmasına neden olur. Buna karşılık satış hasılatının satış anındaki en yeni satın alma gücüyle hesaplanması, bu tutarın olması gereken değere en yakın tutarla muhasebeleştirilmesine olanak verir. Satış hasılatı ile satılan mamuller maliyeti arasındaki 8 fark olarak hesaplanan brüt satış kârı ise, olduğundan daha yüksek olarak raporlanmış olur. Genel üretim giderleri içerinde yer alan amortisman giderleri de üretim maliyetinin yanlış hesaplanmasında önemli etkiye sahiptir. Alış maliyetleri ile muhasebe kayıtlarında yer alan makinelerin, fabrika binasının vb. maddi duran varlıkların amortisman tutarları enflasyon dönemlerinde küçük kalmaktadır. Bu nedenle üretim maliyeti yine olması gerekenden düşük hesaplanmaktadır. Satışların maliyetinin bir diğer unsuru olan satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanmasında ticari malların maliyet bedeli esas alındığından satılan ticari mallar maliyetinin düşük hesaplanması, satış hasılatının ise daha gerçekçi olması; satış kârının bir kez daha olduğundan yüksek hesaplanmasına yol açar.

186

gerçek kâr ile enflasyon kârından oluşur. ortaklara ve çalışanlara temettü dağıtılır. 9 187 . temettü. uzun dönemde rasyonel olmaz çünkü geleneksel muhasebe ile hesaplanan kâr rakamı üzerinden devlete vergi ödenir. Gerçekte ise işletme. Başka bir değişle gelir tablosunda yer alan nominal kâr. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal yapıları zayıftır.Özetle. finansal tabloların düzenlenmesine parayla ölçülme ve maliyet esası kavramlarının kullanılması. sermayesini vergi. Đşletme yönetiminin nominal kâr rakamını esas alarak yapacağı ödemeler ve alacağı kararlar. Bu nedenle. yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin finansal tablalarında yer alan rakamların gerçeği yansıtmasını engeller ve gelir tablosunda fiktif (gerçekte olmayan) kârların oluşmasına neden olur. ücretler belirlenirken işçilere prim verilir. şekilde dağıtılır. prim vb.

................................................................................................................. ............................................................. Makro Türleri .............çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak..................................................... 191 A................. 194 E........................................ . ........................................................................................ 192 C................................ 191 B............................................................................... 190 A.................................... Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak...... ........ Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak........................................... 193 2............................................................................................................................................................................. Makro Senaryoları .............................................. 198 III.................................................................... EXCEL 97 VBA ................................................................................... 190 II...................... 200 A................. 195 1..... Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak............................................................................................................................................................................. Bir nesneye bir makro atama adımları ............................................................................ 193 D..................... Makroyu Çalıştırma Yöntemleri ...................................................Microsoft EXCEL "ĐLERĐ DÜZEY" Ders Notları ĐÇĐNDEKĐLER M I................................... 193 3........ 194 5............. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak..... Makroyu bir düğme.................................. 190 B.................................... Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak.......Visual Basic Editörü ........................................................ MAKRO DÜZENLENME ..................................................... MAKRO GELĐŞTĐRME ............ 194 6..................... Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar .. 193 4............................. Makro Nedir ................................................ 200 188 ........................................................................................................................................................ MAKROLAR ........................................................................... Makro Iletişim Kutusu.......................................................................... 193 1.............................

............. 209 6................... Özellikler............. For................................. 5............... Hata! Yer işareti tanımlanmamış... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.......... Do............................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış..................Then.................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................... 200 2....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış....................... MsgBox Deyimi ......................... Gösterim......................................................................................... Fonksiyonlar................................ Göreceli Adresleme......................... 206 4.................... Nesnelerinin Önemli Özellikleri .... 208 4..................................................................................................... 200 3................................................. 3..................................................... MsgBox Fonksiyonu ............................... 7..... Proje Gezgini......................................................................... 202 2..................................................... Olay Yordamları ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış...... Nesnelerin Önemli Metotları..........................Loop Deyimi ............................................... Döngünün Başında ve Sonunda Denetim......................................................... 2......................................................... F........................................................ Kısayol Gösterimin Kullanılması.............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış..... Program Denetimi....................... Satır ve Sütunların Gösterimi ...... 3.................. 4.............................. .......................................................................................................................................................... 6......................................................................................... 201 B.......... 205 2................................................................. 205 3............................................................... 203 C............................................................................................................ If............ 202 1................................................................................................................................................................................... 206 D..................................................................... Metotlar...................................................... Kod Penceresi ............... Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi ............ Özellikler Penceresi ....... 207 2.. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi........................ Genel Yordamlar...................... 210 8........................... 210 1.............................. 202 3........... Giriş Kutularınının Kullanımı ............................................ Bir Koşul Doğru Oluncaya Kadar Döngü ........... 210 7..................................................................Else Deyimi ..................................................................... Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi.................................... 207 3........ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.................................................................... 204 1.................... 210 E................................ 2.............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış................. Temel Giriş Çikiş Deyimleri ...................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........... 206 1........................................ 208 5........................................................................................................................... Döngüler................................................................................................................... Bir Procedure'ın Yapısı ............ 189 ....................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış........................................ Select Case Deyimi ..................................................................................... 1.............................................................................................................................................. Nesneler...........................................................................................................1.........................................................................................................................................................................................Next Deyimi ..................................................... A1 gösterimi ile hücre ve aralik.................. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi .......................... Karar Yapıları ..........

MAKROLAR A. Eğer Microsft Excel’de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız. Makro Türleri Makroları. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluşturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. makro. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Makro. oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. çalışma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıştırılabilir. 190 . bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz.I. Visual Basic Editörü ile makroları. Her yeni bir makro kaydedişinizde. Makro kaydetmeye yada yazmaya başlamadan önce makronun yapacağı işe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. belli bir işi yapmak üzere her istediğinizde çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içersine depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Makro Nedir Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir. bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz . Örneğin her ay sonu yaptığınız işlemler. B.

Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan çalışma kitabına. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Kayıt makroları daha önce de belirtildiği gibi rutin işleri otomatik hale getiren işlem tanımlamalarındır. 3. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). New Workbook: Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook: Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. rakam yada alt çizgi karakteri olabilir. Ardından bu makro yeni veriler üzerinde kullanılır. Diğer karakterler harf. çalıştırılacağı ve yeniden düzenlemelerin yapılması işlemleri anlatılmaktadır. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. MAKRO GELĐŞTĐRME Bu bölümde bir kayıt makrosunun nasıl yaratılacağı. 4. Makro kaydetme: 1. Örneğin “Kolon Topla”. Not: Makro adının ilk karakteri harf olmalıdır.II. 5. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar Bu yöntemi kullanmadan önce yapacağımız işin adımlarını çok iyi belirlemeliyiz hatta gerekiyorsa bir kenara adım adım not alın. Tools menüsünden Macro komutunu ve Record New Macro komutunu seçin . 191 . makronuzu XLStart klasöründeki. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Makro adında boşluğa izin verilmez . Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. A. Veri üzerinde yapılacak işlemler bir kez yapılırken makro olarak kayıt edilir (record). 2.boşluk yerine alt çizgi işareti kullanılabilir. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. Eğer makronuzun Excel’in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Personal Macro Workbook a kaydedin.

Makro Iletişim Kutusu Kaydedilen makroları çalıştırmak.. 6. Yani makronun erişeceği hücreler makro çalıştırıldığı anda aktif olan hücreye bağlı olarak değişecekse (göreceli adres kullanacaksa) Stop Recording Araç çubuğundaki Relative References butonuna tıklayıp onu basılı duruma getirin.Makro çalışırken bazı hücreleri seçecek yada bu hücrelerden giriş çıkış yapacaksa bu hücrelerin neye bağlı olarak seçileceği ile ilişkili bir ön tanımlama yapmak gerekir. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir. Bir makro içersinde hem mutlak hemde göreceli adresleme tekniğini birlikte kullanabilirsiniz. Step Into: Makronun ilk satırını göstererek işletim için göstergeci bu satırın başına getirir. 192 . ancak bir müddet sonra hücre adresleri önceki aktif hücrelerden atkilenmeyecekse bu durumda Relative Reference butonuna bir kez daha tıklayarak onu basılmamış duruma getirin. Kaydı bitirmek için Stop Recording düğmesine tıklayın. Not: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. Bunun dışında kayır ederken durum çubuğunda “Recording” açıklaması yer alır. Delete: Seçilen makroyu projeden çıkarır. Đletişim kutusu seçenekleri: Macro Name: Makronun adını içerir. Macros In : Listelenen makroların yer aldığı projeleri gösterir. B. yendien düzenleme ve silmek için makro iletişim kutusu kullanılır. Her birinin etkisi kendisinden sonra yapılan eylemleri etkiler. Run: Seçilen makroyu çalıştırır. Create: Yeni bir makro yaratmak için kod penceresi açar. Edit: Makro kodunu açarak görülmesini ve düzenlenmesini sağlar.

Makroyu bir düğme. 1. 1. Stop Recording düğmesini tıklayarak. veriler üzerinde toplu değişiklik yapan makrolar gibi makrolar yaratılır. Macro Name kutusuna makro adı olarak TurkceABC giriniz.çizim nesnesine yada grafiğe bir makro atayabilirsiniz . 1. Araç çubuğundan 5. 2. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. gereksinimlere göre farklı işlerde kullanılmasını sağlar. Örnek: 142 numaralı ascii (Ä) karakterlerini i harfi ile değiştiren makronun kaydedilmesi. 2. grafik çizen makrolar. Örneğin: Bir ay. Tools menüsünden Macro oradan da Record New Macro’a tıklayınız. 2. Bunun dışında biçimleme işlemleri yapan makrolar.C. Seçili nesnenin üzerinde iken sağ tıklayıp açılan kısayol menüsünden Assign Macro ya tıklayın. Bunun dışında yine her ay düzenlenen bütçe özetleme işleminin her ay otomatik olarak makro ile yapılması. Find What kutusuna 142 (ALT+142) nolu ascii karakterini. 3. Record macro iletişim kutusu görüntülenecektir. D. Ok düğmesine tıklayınız. Macro Name kutusunan.çizim nesnesi yada grafik yardımı ile çalıştırmak. Replace All düğmesine tıklayınız. Makronun atanacağı nesneye tek tıklayarak nesneyi seçin. Bir nesneye bir makro atama adımları 1.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin. Replace with kutusuna da i harfini giriniz . Varolan bir makroyu atamak için Macro Name kutusuna nesneye atanacak makronun adını yazın ve OK düğmesine tıklayın. Makroyu klavye kısayoluyla çalıştırmak istiyorsanız. Edit menüsünden Replace ya da Klavyeden Ctrl-H kısayolunu kullanarak değiştirme komutunu çalıştırınız. Klavye kısayoldan 4. 3. Çalışma kitabınızdaki bir butona . Makro Senaryoları Makroların kayıt edilerek yaratılması ve daha sonra istenildiği kadar kullanılması. Özel olaylara bağlı olarak Đpucu: Çalışmakta olan bir makroyu durdurmak için ESC ye basınız. Macro menüsü oradan da istenine makro seçilir. hesaplama işlemleri yapan makrolar.Buton. Makroyu Çalıştırma Yöntemleri Excelde hazıladığınız bir makroyu aşağıdaki ortamlardan çalıştıra bilirsiniz. Run düğmesine tıklayın. 2. makro kaydını bitirin. ürün toplamının (ya da başka bir işlemin) diğer bir ürün ya da ay için de uygulanması. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla 3. 193 . Tools menüsünden. Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden çalıştırmak 1. çizim nesnesi yada grafiğe tıkladığınızda bunlara atanmış olan makrolar otomatik olarak çalışırlar 3. Düğme aracılığıyla 3. Microsoft Excel Tool Menüsünden 2. Sayfadaki tüm ASCII 142 karakterlerinin yerine i harfleri yazılacaktır.

2. Kısayol tuşu olarak rakam yada özel karakter kullanamazsınız. Customize komutunu seçin. 2. Shortcut key kutusuna bir harf giriniz. 2. 6. Makro yaratıldıktan sonra 1. View menüsünden Toolbars komutunu seçilir. Shortcut key kutusuna makro çalıştırmak için kullanacağınız harfi yazın. Araç çubuğunun üzerine sürüklediğiniz özel düğme nesnesine sağ tıklayrak açılan menüden Assign Macro ya tıklayın. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Excelde bir olay meydana geldiğinde bir makronun kendiliğinden devreye girmesi için makroya özel adlar verilebilir. 3. Makro atamak istediğiniz araç çubuğu görüntüde değilse Toolbar sekmesine tıklayıp görüntülenmesini istediğiniz araç çubuğunun başındaki onay kutusunu fare ile tıklayarak doldurun. Makro (ilk defa) yaratılırken 2. Araç Çubuğu’na Makro Atama Adımları 1. Auto_Close: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı kapatılırken çalışır. Mevcut bir makroya bir kısayol tuşu atamak istediğiniz zaman: 1. Kısayol olarak tanımladığınız anahtara eğer önceden Excel tarafınfan bir makro atanmışsa önceki tanımlama geçersiz olacaktır. 5. 194 .Eğer yeni kayıt makrosu kaydedip nesneye onu atamak istiyorsanız Record düğmesine tıklayın 4. Option düğmesine tıklayın. Makroyu Araç çubuğu butonundan çalıştırmak. Macro Name kutusuna butona atamak istediğniz makronun adını yazın. Auto_Open: Bu makronun etkin olduğu çalışma kitabı açılırken çalışır. Makroyu Klavye kısayolundan çalıştırmak Bu işlem iki yoldan yapılır: 1. 3. Categories listesinden Macros bölümüne tıklayın ve görüntüye gelen Custom Button nesnesini bir araç çubuğunun üzerine sürükleyin. 5. Tools menüsünden Macro komutunu seçin. Tabiki sadece tanımladığınız makronun geçerli olduğu çalışma kitaplarında. Otomatik çalışan makro adları . Commands sekmesine tıklayıp. Bir makroyu var olan yada kendi oluşturacağınız bir araç çubuğundaki butondan çalıştırabilirsiniz . Kısayol olarak CTRL + harf (küçük harfler için) veya CTRL+ SHIFT + harf (büyük harf için) tuşlarına basabilirsiniz. Macro Name kutusuna yeni makronun adını yazın. 4. Makroyu bir özel olaya bağlı olarak çalıştırmak. 3.

Bu gelen ekran VBA dilinde kod yazmak yada önceden yazılmış makroları tekrar düzenlemek amacıyla kullanılan bir kod geliştirme ekranıdır. Record macro yöntemi ile kaydedilmiş makrolar üzerinde değişiklik yapmak ya da Create Macro yöntemi ile yeni makro geliştirmeyi kapsar Record yöntemi ile geliştirilmiş makroları düzenlemek için: 1. MAKRO DÜZENLENME Makro düzenlemek. 195 .E. Đstediğiniz makroyu seçin ve Edit düğmesine basın. Tools menüüsünden Macro. oradan da Macros seçeneğine tıklayın . 2.

Bu bölümde şimdilik yapabileceğimiz en basit işlem önceden kaydettiğimiz. SheetEkle adıyla kaydettiğimiz makronun kodları aşağıdaki şekilde görünecektir. Sub SheetEkle() ' ' SheetEkle Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+q ' Sheets. 196 .Add End Sub Başlangıç olarak bu kodları satır satır açıklayıp ne işe yaradıklarını anlamaya çalışalım. bir makronun içeriğini değiştirmek ve düzenlemektir.Makro kaydederken yapmış olduğunuz işlemlerin VBA dilindeki karşılıkları Sub Macro adı ve End Sub deyimleri arasında göreceksiniz. Not :Excel ve Makro modul sayfası arasında geçiş için Taskbar yada Klavyeden Alt-Tab kısayolunu kullanabilirsiniz .

Tools menüsünden Macro oradan da macros a tıklayınız Macro name kutusundan TurkceAbc adlı makroyu seçip Edit düğmesine tıklayınız. Sub deyimi bunun bir altprogram olduğunu gösteriyor. Tek tırnak (‘) işareti ile başlayan satırlar programın çalışmasını etkilemez ancak program içersine yazılacak açıklama satıraları tırnak işareti başlaması gerekir.Replace What:=”î”.Delete olarak değiştirip makromuzu bir kez de bu şekliye çalıştıralım . TurkceABC makrosu aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Ascii karakterlerini Türkçe harfle değiştiren makronun Edit Macro ortamında düzenlenmesi. SearchOrder _ :=xlByRows. Ancak çok sayısada farklı karakterin değiştirilmesi isteniyosa her biri için teker teker kayıt makroları oluşturmak zaman alır bunun için elimizdeki bu kayıt makrosu üzerinde bazı değişiklikler yaparak bu sorunu çözelim.Add satırını Sheet. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.Sub Sheetekle() Bu satır makromuzun adının Sheetekle olduğunu gösteriyor. MatchCase:=False End Sub Yukarıdaki örnek sadece 142 nolu ascii karakterini değiştirecek şekilde. Tabi makroyu çalıştırmadan önce Excel penceresine geçmek gerekir. Sheet. LookAt:=xlPart. What =”î” satırı aranan karakteri. Sheet. Replacement:=”i”.Add Programın tek komut satırı olan bu satır Sheet tipinde bir nesne ekleneceğini gösteriyor. Diğer bir örnek. End sub ve programın bittiği satır. Replacement=”i” satırı da yerine konacak karakteri gösterir. 197 .

SearchOrder _ :=xlByRows. SearchOrder _ :=xlByRows. LookAt:=xlPart.Replace What:=”£”.Replace What:=”ÿ”. Create Macro yöntemi ile Makro oluşturmak. Ardından Visual Basic editörü içinde: 198 . Replacement:=”ü”. LookAt:=xlPart. MatchCase:=False Cells. Tool menüsünden Macro ya oradan Macros’a tıklayın Macro Name kutusuna makroya vermek istediğiniz (yeni) adı yazıp Create butonuna tıklayın.Makromuzu aşağıdaki şekle getirelim. MatchCase:=False End Sub Excel penceresine geçip makroyu çalıştırın. 1. Replacement:=”i”. Sub TURKCEABC() ' ' TURKCEABC Macro ' Macro recorded 2/5/98 by sau9 ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Q ' Cells.

199 . Sub makroadı() -bu kısımda kodlarınızı yazınEnd Sub Not : Create yöntemi ile oluşturulan makrolar da aynen Record yöntemi ile kaydedilen makrolar gibi çalıştırılırlar.Sub makroadı() End Sub Alanları görünecektir.

Excel içinde yer alır. Proje Gezgini Bir çalışma kitabı.III. A. Microsoft Excel. rengi. Visual basic düzenleyicinin içindeki. VBA sayesinde diğer uygulamalarla da iletişim sağlanır. Microsoft Visual Basic programlama dilinin nesne temelli bir uyarlamasıdır. Visual Basic for Application. güçlü ve kolay kullanılan bir makro dili olarak geliştirilmiştir. Visual Basic Düzenleyicisi ilk başta daha önce görmediğiniz pencereler ve düğmelerle karışık gelecektir. yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir. VBA. Uzman ve yeni başlayan kullanıcılar (kendi işleri ile ilgili) gereksinimlerini VBA ile kolayca çözebilecektir. o pencereyi açtıktan sonra F1 tuşuna basın. şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. Birbirine bağlanabilen bu uygulamalar. Not: Visual Basic Düzenleyici içindeki özel bir pencere hakkında bilgi almak için. 1. Microsoft Project ve Visual Basic ile yazılmış uygulamalar. bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Microsoft Power Point. Excel gibi diğer uygulamalar da VBA’ı destekler. belge.Visual Basic Editörü Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır. Özellikler Penceresi Bir özellik. Excel bilen kullanıcılar ise hem hem VBA’i öğrenecek hem de Visual Basic’i öğrenecektir. Bir nesnenin boyu. 2. Nesneler Microsoft uygulamaları tarafından sağlanır. Visual Basic bilen kullanıcılar VBA’e alışmaları çok kolay olacaktır. EXCEL VBA Visual Basic for Application (VBA). şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı. Eğer daha önce Excel ya da Word ortamında makro yazdıysanız. belge. 200 .

ardından Yordam kutusundan. herhangi bir olay üzerine basarak. Araçlar. Kod Penceresi Bir proje içindeki kodları görebilmek için. o olaya atanmış bulunan kodları görün. Belgeler. kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra. Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir. Đpucu: Kod penceresinde aynı anda birden fazla yordam görebilmek için. bir nesneye tıklayın. Nesne Görüntüle düğmesi 3. Kod Görüntüle düğmesine basın. Proje gezgini penceresinin üstündeki. değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Kod Görüntüle düğmesi Bir nesne ya da formun kendisini görebilmek için ise. Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar. belge. Her seferinde bir yordam görebilmek için ise bu kontrol kutusunu temizleyin. Kod pencerenin üst tarafında bulunan Nesne (Object) ve Yordam (Procedure) listelerini kullanarak kodlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı. Her proje içinde ise. Proje gezgini penceresinin üstündeki. şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir. nesneye tıkladıktan sonra.proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı. olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar. Nesne kutusunda. belge. özel bir olaya atanmamış bir Yordam adına tıklayın. Tam Modül Görünümünü Varsay kontrol kutusunu seçin. Seçenekler menüsündeki. (Genel) üzerine gelin ve Yordam kutusundan. Bir modül ya da form içindeki kodu görebilmek için. Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır. nesneye tıkadıktan sonra. şablon ya da sunum için bir proje vardır. Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar. Nesne Görüntüle düğmesine basın. Nesne kutusundan. Düzenleyici sekmesinden. Bu nesneler. Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır. 201 . Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Property yordamlar ise bir değer döndürüler. 202 .B. Bir Procedure'ın Yapısı Visual Basic düzenleyici ortamına yaratılacak olan program kokdu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandırılır. Visual Basic’te yordamlar (procedure) ikiye ayrılırlar: Genel yordamlar Olay yordamları 1. Çağrılarak ya da bir olaya tepki olarak çalışır. vb) belli olayları tanırlar. Sub yordamlar varsayım olarak bütün modüllerde Public tanımlanır. Bunun anlamı bu yordamların uygulamanın heryerinden (diğer modüllerden) çağırılabilmesidir. class modüller ve form modülleri içinde yer alırlar. Olay yordamları kullanıcıların hareketlerine tepki olarak çağrılırlar. Argümanlar ise tanımlanan bir değişken gibidir. metin kutuları. Bir Sub yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Sub yordam adı (argümanlar) Deyimler End Sub Yordam çalıştırıldığında Sub ve End deyimleri arasında kalan satırlar işletilir. Visual Basic nesneleri (formlar. atama yaparlar ve nesnelerin referanslarını düzenlerler. Böylece kod tekrarına gerek kalmaz. düğmeler. Olay Yordamları Olay yordamları bir olayın (event) oluşmasına tepki olarak çalışırlar. Genel Yordamlar Bir genel procedure belli bir işlemi üstlenen program parçasıdır. Örneğin bir faiz hesabının sonucunu döndürürler. Visual Basic’te değişik türde yordamlar (procedure) kullanılır: Sub Function Property Bir Sub yordamı herhangi bir değer döndürmez. Function yordamlar ise bir değer döndürüler. Örneğin bir dosyanın açılması ya da raporun bastırılması için kullanılabilir. Đyi bir programlama stratejisi içinde bir takım ortak görevler genel yordamlar olarak planlanmalıdır. Örneğin bir düğmeye tıklayarak bir işlemin başlatılması. Sub yordamlar standart modüller. Yapısı: Sub yordam adı(arguments ) -deyimlerEnd Sub 2. Buna karşın olay yordamları ise kullanıcının yarattığı bir olay nedeniyle çalışır. Böylece olay oluştuğunda. o olay için hazırlanmış olay yordamı çalışır. Çağırılan yordamdan geçen değerler olarak tanımlanır. Böylece belli bir işlevi olan bu birim programın her yerinden istenildiği kadar çağrılarak kullanılır. Genel yordamlar diğer yordamlardan çağrılırlar.

KeyDown: Bir tuşa basmak. Bir fonksiyon yordamının yapısı: [Private|Public][Static] Function yordam adı (argümanlar) [As tip] -deyimler- 203 . örneğin Command1_Click. Yapısı: Sub kontrol adı_olay adı(argümanlar ) -deyimlerEnd Sub Olay yordamlarının adını kod editörü içinde doğrudan yazabileceğiniz gibi Visual Basic tarafından otomatik olarak koda eklenen yordam ve olay adlarını da kolayca kullanabilirsiniz.Bir komut düğmesinin olayları: Click: Tıklama GotFocus: Odaklanma. Procedure kutusundan isteğiniz procedure’ı seçin. 3. Fonksiyonlar kullanım bakımından bir işlemi yapan ve istenildiği yerde kullanılabilen bir kod birimidir. Olay yordamları. MouseDown: Farenin bir tuşuna basmak. Bu adlar Visual Basic kod editörü tarafından otomatik olarak ya da manuel olarak oluşturulur. Bu durumda procedure yazılmadan önce adlandırma işleminin yapılması gerekir. Not: Burada procedure’ların adlarıyla ilgili olarak önemli bir konuyu açıklamak istiyorum. 1. Bir komut düğmesine bir olay yordamı ekledikten sonra. Örneğin bir faiz fonksiyonu istenildiği program içinde istenilen yerde çağırılarak kullanılır. Yapısı: Nesne_Olay Örnek: Command1_Click Olay yordamları Visual Basic nesnelerinin olaylarına bağlı olarak geliştirilirler: Örneğin Form1_load olay yordamı bir formun açılması sırasında çalışacak bir yordamı. Fonksiyonlar Visual Basic procedure'ları sadece Sub olarak düzenlenmez. Bir procedure olarak düzenlenen fonskiyonlar belli bir işlemi kod olarak içeren ve bir değeri geri döndüren program parçalarıdır.üzerine gelme. Sub procedure’ınız hazır. Bir diğer procedure yapısı da Function olarak bilinen fonksiyonlardır. Command1_Click olay yordamı da bir komut düğmesine tıklandığında çalışacak bir kod birimini gösterir. Val gibi Visual Basic’te hazır olarak bulunan fonksiyonlarla ilişkisi yoktur. 2. Bu işlem için kod editörü penceresinde nesne ve olay seçilir. Kod editörü penceresinde Object kutusundan istediğiniz nesneyi seçin. Bir yordam olarak yaratılan fonksiyonların Sqr. bir nesnenin alt tire ile olaylara bağlı olarak geliştirilir. özellikler tablosundan Name özelliği ile kontrolün adı değiştirilirse Visual Basic bunu takip edemez ve eski procedure’ı genel bir procedure olarak modül genel düzeyine atar. 3.

Toplam = Ikramiye + UcretHes(gun.End Function Fonksiyonlar ayrı bir yordam olarak düzenlenirler. Đşlemi tamamlar bir değer ya da parametre ile kullanım zorunluluğu yoktur. Fonksiyonlar argümanları alırlar. Fonskiyonların kullanımında argümanlar önemlidir. Sub yordamlar ile Function yordamlar arasında farklar şunlardır: Bir fonksiyon değer döndürür ve genellikle bir eşitliğin sağında kullanılır. Bir sub ise belli bir işi yapar. grafik. çizim. Fonksiyonlar bir hesaplamanın parçası da olabilirler. Örnek: Dereceyi Fahrenheit'e çeviren fonksiyon Fonksiyonun tanımı: Function Fahrenheit(x) Fahrenheit = x * 9 / 5 + 32 End Function Fonksiyonun kullanımı: Private Sub Command1_Click() Dim Değer As Integer Değer = InputBox(" ") MsgBox Fahrenheit(Değer) End Sub C. Function UcretHes(deger1. katsayı) Fonsiyon yordamlar bir değeri elde etmemizi sağlarlar. Bu veri tipi dönecek verinin tipini belirler. Fonksiyonlar değişken gibi veri tipine sahiptirler. Nesneler Nesne (obkect) çalışma tablosu (worksheet). baz. sayfa üzerinde üzerinde bulunan bir aralık. deger3) -deyimlerEnd Function Yapısı: Ucret = UcretHes(gun. katsayı) / 360 Örneğin çapı verilen bir dairenin alanını hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheit’e çeviren bir fonksiyon gibi. sayfa (sheet). deger2. Şekil: Microsoft Excel Nesneleri 204 . baz. bir düğme nesne olarak adlandırılır. bir dizi işlem yaparlar ve sonucu döndürürler.

Örneğin bir alanın silinmesi uygun nesne (alan) ve uygun metot (silme işlemi) ile yapılır. Nesnelerle işlem yapmak için iki önemli aracın bilinmesi gerekir. Metotlar nesnelerle yapılacak işlemleri tanımlar.Workbooks("butce").Bold = True Cells(5. uzunluğu gibi niteliklerini düzenlemek için kullanılır: Range("A1"). Özellikler Bir nesnenin özelliği onun rengi. Nesnelerinin Önemli Özellikleri Her nesnenin çok sayıda özelliği vardır.Size = 34 2. Özellikler ise nesnenin özelliklerini gösterir. Charts (Grafik) vb bir şey olabilir. Excel'de kontrol edilecek şeyleri temsil eder.1). Nesneler (objects). Nesne Application Workbook Worksheet Range Chart Açıklama Excel uygulamasının geneli Excel Çalışma Kitabının tamamı Bir Çalışma Kitabındaki bir Çalışma Tablosu Bir ya da daha çok hücre Bir Çalışþma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanımlanmasında nesnenin kendini kapsayan ve kendi içindeki nesne ile birlikte yapılmasından tam nesne tanımlaması ortaya çıkar: Application. Örneğin hücrenin renkli ya da italik olarak yazılması gibi. Cells (Hücreler).Range("a1") 1. Bunlar: Methods (Metotlar) ve Properties (Özellikler) dir.Font.Excel VBA'de işlevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazılır.Worksheet("ocak").Font. Bunlar Workbook (Çalışma Tablosu). Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan özellikler yer almaktadır: Özellik ActiveCell ActiveSheet Açýklama Aktif pencerenin aktif hücresi Aktif Çalışma Kitabının aktif 205 . Rows (Satırlar).

Close 4.Metot ActiveCell.Delete Range("B5"). Metotların kullanımında nesne. Bu işlem için Range ve Cells metotları kullanılır. Gösterim Excel üzerinde işlem yaparken genellikle hücrelerdeki veriler kullanılır. Nesne. Her nesne olası işlemlerini metotlarıyla tanımlar.Select Range("A1").Value = "Ne haber?" Açıklama Aynı tipte yeni bir nesne yaratır Belirtilen alanın silinmesini sağlar Alanın panoya (clipboard) kopyalanmasını sağlar. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılan metotlar yer almaktadır: Metot Add Clear Copy Delete Open Close Activate Örnek: Range("A1:B5"). Metotlar Metotlar ise nesne-temelli programlamanın işlemlerini (komutlarını) oluştururlar. Nesnelerin Önemli Metotları Her nesnenin çok sayıda metotu vardır. Range (“A1”) Cells(1.1) Değerleri: 206 . Hücrelerle (cells) işlem yapmak için hücreler içindeki değerleri göstermek gerekir.Clear ActiveWorkbook. ardından nokta ile metot kullanılır. Belirtilen nesneyi siler Çalışma Kitabını açar Belirtilen nesneyi kapatır Belirtilen nesneyi aktifleştirir D.Activate Range("A1:B5").ActiveWorkbook Bold Italic Column Row ColumnWidth Hight Width RowHeight Selection Value Çalışma Tablosu Excel'deki aktif Çalışma Tablosu Metnin harflerinin kalın görünmesi Metnin harflerinin yatık görünmesi Bir alandaki ilk kolonu tanımlayan sayı Bir alandaki ilk satırı tanımlayan sayı Belirtilen alanda kolonların genişliği Nesnenin yüksekliği Nesnenin genişliği Belirtilen alandaki satırların yüksekliği Seçilen alan ya da nesne Bir hücrenin içindeki değer 3.

8:8") Range("A:A. Sub DegerGir() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").G9:H16") Range("A:A") Range("1:1") Range("A:C") Range("1:5") Range("1:1.Range("A1:D5").F:F") Anlamı A1 hücresi A1 den B5 e kadar Çoklu aralık seçimi A kolonu Birinci satır A dan C kolonuna kadar Birinci satırdan beşinci satıra kadar Birinci.1) . sheet1 üzerindeki A6 hücresinin değerini Value özelliği kullanarak 10 yapmaktadır. Aşağıdaki örnekte sheet1 in A1 den A20 ye kadat olan hücrelerine 1 den 20 ye kadar sayılar yazdırılmaktadır. Bu özellik içeriği bir tek hücre olan bir aralık değerini döndürür.Sheets("Sheet1"). Sub DegerGir() Worksheets("Sheet1"). A1 gösterimi ile hücre ve aralik. Range metodunu kullanarak A1 gösterimi ile hücre y ada aralık seçebilirsiniz.Value = counter Next counter End Sub Not: Eğer bir aralık içersindeki hücreler üzerinde işlem yapacaksanız bu durumdan Range özelliğini kullanınız.Value = 10 End Sub Cell özelliği tanımlı bir aralık içesinde döngü kurulacağı zaman oldukça kullanışlı olmaktadır. Aşağıdaki altprogram A1:D5 aralığındaki hücrelerin görünümünu koyu (bold) olarak değiştirir. sekizinci satır A.Cells(counter.Font.Range (“A1”). Aşağıdaki örnekte Cells(6. Çünkü indeks numarası olarak bir değişken kullanılmasına izin vermektedir.1). Örnek: Aşağıdaki örnekte değerleri artıran bir makro yazarak sayfa üzerinde düğmeler aracılığıyla çalıştırın 207 .C:C.Bold = True End Sub Aşağıdaki tablo Range metodu kullanarak Bazı A1 gösterimi adreslemeler yapılmıştır: Gösterim Range("A1") Range("A1:B5") Range("C5:D9.3:3.Value Cells(1. Đndeks Numarası Kullanarak Hücre Gösterimi Satır ve sütun index numaralarını kullarak tek bir hücre GÖSTERĐMĐ için Cell özelliğini kullanabilirisiniz. 1). Sub AralıkFormatla() Workbooks("Book1"). C. üçüncü. ve F kolonları 2. 3).Cells(6.Value 1.

Rows(3). Aşağıdaki örnek A1:B5 aralığındaki hücre içeriklerini silmektedir.ColorIndex = 46 End Sub Not: Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi altprogram adlarında Türkçe harf kullanmıyoruz. Rows(5)) myUnion.Bold = True End Sub 4. birinci satırı döndürür.Font. Satır ve Sütunların Gösterimi Tüm satır yada tüm kolonla çalışmak için Rows ya da Columns özelliklerini kullanmak gerekir.Rows(1). Kısayol Gösterimin Kullanılması Range özelliğinin yanı sıra kısayol gösteriminde köşeli parantez içinde A1 gösterimini ya da aralık adını kullanılabilir. ColorIndex özelliğinin değeri 46 yapılıp hücredeki metnin rengi kırmızı yapılmaktadır.3. Sub KirmiziYap() Worksheets("Sheet1"). Sub ClearRange() 208 . Union metodunu kullanarak bir nesne değişkeni tanımlayınız. Bu özellikler içeriği hücre aralığı olan bir aralık nesnesi dödürürler. daha kolay erişim için. Sub BirKacSatır() Worksheets("Sheet1"). Seçim Rows(1) Rows Columns(1) Columns("A") Columns Anlamı Birinci satır Çalışma kitabındaki bütün satırlar Birinci kolon birinci kolon Çalışma kitabındaki tüm kolonlar Aynı anda birden fazla kolon ya da satırla çalışıyorsanız. Aşağıdaki örnek çalışma kitabının sheet1 birindeki birinci. Aşağıdaki örnekte Rows(1) .Activate Dim myUnion As Range Set myUnion = Union(Rows(1). Bu kolon ve satırların özelliklerini değiştirmek istediğinizde de nesne değişkenini kullanınız. satır ve sütun işaret etmeyi göstermektedir. Bu gösterimde Range ifadesini ya da tırnak işaretlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Aşağıdaki tablo Satır ve Sütun özelliklerini kullanarak.Font. beşinci satırların biçimini Bold olarak değiştirmektedir. üçüncü.

ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek MyRange olarak adlandırılmış hücrelere 30 değerini atanaktadır. Aşağıdaki örnek MayBook.[A1:B5]. Sub ClearRange() Application.xls çalışma kitabında bulunan MyRange aralığının ieçeriğini silmektedir.xls]Sheet1!Sales").xls çalışma kitanında bulunan Sheet1 deki Sales aralığının etrafına çerçeve çizmektedir.Value < limit Then c. Goto metodu hem çalışma kitabını ve çalışma tablosunu aktif eder ardından da gösterilen aralığı seçer. Sub AralıkBicimle() Range("MyBook. Aşağıdaki örnek MyBook.ClearContents End Sub Adlandırılmış aralıkta bulunan hücreler boyunca döngü örneği.BorderAround weight:=xlthin End Sub Aralık seçmek için goto metodunu dakullanabilirsiniz. Adlandırılmış Hücrelerin Gösterimi Bu yöntemde bir adres gösterimi Range özelliğinin bir aralık adı ile birlikte kullanımından meydana gelmektedir.xls!MyRange" Selection. Sub SariyaBoya() Const limit As Integer = 50 For Each c In Range("MyRange") If c.Value = 30 End Sub 5. Aşağıdaki örnek adlandılımış aralıktaki herbir hücre için döner ve değeri 50 den küçük olan bir hücreye rastlarsa bu hücrenin yazı rengini sarı yapar. Sub FormatSales() Range("[Report.Worksheets("Sheet1").Interior.ClearContents End Sub Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabı için aynı altprogramın nasıl yazılabileceğini göstermektedir. Sub SetValue() [MyRange].Italic = True End Sub Aşağıdaki örnek Report.Font.xls!MyRange").xls dosyasında MyRange olarak gösterilen aralığı italik yapmaktadır.ColorIndex = 27 End If Next c End Sub 209 .Goto Reference:="MyBook.Goto Reference:="MyRange" Selection. Sub ClearRange() Application.

satırına kadar 5 ten 100 e kadar 5 er 5 er artan sayılar yazdırılmaktadır.Bold = True End Sub 8.Underline = xlDouble End Sub Not: Makro kaydederken göreceli adresleme yapmak için makro kaydı sırasında Stop macro butonunun yanındaki Relative References butonuna tıklayabilirsiniz. Çalişma Tablosundaki Bütün Hücrelerin Gösterimi Eğer Cell özelliğini index numarası kullanmadan bir çalışma tablosu üzerinden uygulasanız . Göreceli Adresleme Başka hücre adreslerini referans kabul eden hücrelerle çalışmanın en yaygın yolu Offset özelliğini kullanmaktır.Cells(counter.Offset(1.ClearContents End Sub 210 . değişken adını kullanarak aralık üzerinde kolayca işlem yapabilrisiniz. Sub Dongu() Dim counter As Integer For counter = 1 To 20 Worksheets("Sheet1").Font. Range Nesnesi Kullanarak Hücre Gösterimi Range nesnesi için bir nesne değişkeni tanımlarsanız . Sub Random() Dim myRange As Range Set myRange = Worksheets("Sheet1").tanımlanan aralık Rand() fonksiyonu kullanılarak rasgele sayılarla doldurulmaktadır. Aşağıdaki örnekte aktif çalışma tablosundaki aktif hücrenin bir satır aşağı üç satır sağındaki hücre çift alt çizgi ile biçimlendirilmektedir. 3).6.Cells. Hücre aralığı boyunca dönmek için döngü içersinde Cell özelliği ile birlikte değiken kullanbilirsiniz. Aşağıdaki örnek aktif çalışma kitabına bağlı Sheet1 içiindeki tüm hücrelerin içeriğini siler. Aşağıdaki örnekte 3.Range("A1:D5") myRange. Sub ClearSheet() Worksheets("Sheet1"). Counter değişkeni burada hem satır index numarası hemde hücreye atanacak değerin hesaplanmasında kullanılmıştır.Font.Value = counter * 5 Next counter End Sub 7. 3). Sub Underline() ActiveCell. Aşağıdaki örnekte MyRange adlı bir nesne değişkeni tanımlayıp değişkene aktif çalışma kitanının Sheet1’i üzerindenki A1:D5 aralığını atanarak. bu özellik çalışma tablosundaki bütün hücrelerin seçili olduğu bir nesne değeri döndürür. sütunun 1 den 20.Formula = "=RAND()" myRange.

Orta Seviye Excel Çözümleri Boş hücreleri kontrol etmek : Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğimiz görevi yerine getirecektir. Fixed Width seçeneği sabit boylarda bölmeleme yapmanızı sağlar. Hücre içeriği bu imleç pozisyonundan sonra bir alt satıra atlayacak. Düzgün TL gösterimi : Bir hücrenin içerisindeki rakamı başka bir hücre içerisinde Türk lirası formatlama kurallarına uygun olarak görüntülemek için Excel'in özel bir fonksiyonu olan =LĐRA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Fixed Width seçeneğini seçerseniz. Küçük küçük notlar : 211 . Artık sadece CTRL ile seçmiş olduğunuz bölümler kağıda dökülecektir. Excel’in Text to Columns (metinleri sütuna çevir) komutu. Ayrı bölümleri basmak : Kullanırken bir hesap tablosu belgesinde birbiri ile komşu olmayan bölgeleri tek bir kağıda basmak isteyebilirsiniz.Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). =LĐRA fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır: =LĐRA(hücre. bölmek istediğiniz hücreleri işaretleyip. Uzun metinleri bölme : Eğer tablolarınızda çok büyük metinler varsa ve hücre genişlikleri bu metinlerin tamamını gösterecek şekilde ayarlanmamışsa. bir sonraki adımda metnin hangi karakterlere göre ayrılacağını belirliyorsunuz. ve hücre içeriğini çift satır haline getirerek daha rahat okunmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun için iki satır haline getirmek istediğiniz hücrenin üzerine gelin ve tuşuna basın. Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIRMA ALANI * YAZDIRMA ALANINI BELĐRLE komutunu çalıştırın. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU. Çünkü bir hücrenin içeriği diğer hücrenin başı tarafından bölünerek hücre içeriğini okunmaz hale getirir. ekranda hesap tablonuzu incelerken metni okumakta zorlanırsınız. Bunun için basılacak olan bölümleri CTRL tuşuna basıp basılı tutarak belirleyin.230 yazdığına şahit olacaksınız. Tek yapmanız gereken. Data/Text to Columns komutunu çalıştırmak. Bunun için yapacağımız şey şöyle olabilir. Genellikle isim tek bir hücreye yazılır ama kimi zaman bu uygulama sorunlar getirebilir. Seçmiş olduğunuz bölümlerin çevreleri kesikli çizgi ile işaretlenecektir. Düz metni sütunlara bölmek : Excel’de tutulan kayıtlarda herhalde en sık kullanılan alan isim alanıdır."ahmet". boş değilse YANLIŞ değerini alır.Bundan sonra gerçekleştirmeniz gereken iki adım kalıyor. Örneğin semt ve şehir bilgisinden oluşan bir alanı ikiye bölmemiz gerekebilir.NOT: Bu doküman Faruk Çubukçu tarafından yazılmıştır. hücrenin yüksekliği de bu satırlara göre otomatik olarak ayarlanacaktır.Bu soruna pek çok farklı çözüm getirilebilir. Eğer bu seçeneği seçerseniz. Ondalık bölümünde ise TL gösteriminde kullanılacak olan ondalık bölümün. Genellikle işe yarayacak olan seçenek Delimited seçeneğidir. 10.200.000 kayıtlık bir veritabanındaki isim alanını elinizle ad ve soyad olarak iki ayrı alana bölmeye çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Tabii bu sorun karşımıza sadece isim örneğinde çıkmayabilir.Daha sonra DOSYA menüsünden YAZDIR komutunu çalıştırın."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. yani virgülün sağ tarafında yer alacak olan rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. Ticari amaçlı kullanılamaz. Delimited seçeneği metni belirleyici karakterlerle bölmenizi sağlarken. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor.23 sayısı varsa bu durumda B1 hücresine =LĐRA(A1.Eğer bu tür hücrelerin içeriğini incelemek istiyorsanız hücreyi ikiye bölerek. elinizle sütun genişliklerini belirliyorsunuz. Đmleç hücrenin içerisine girecektir. Örneğin A1 hücresinde 1200. Bu yöntemi kullanarak geniş bir hesap tablosu belgesinde sadece istediğiniz önemli bölgelerin kağıda dökülmesini sağlayabilirsiniz. Bunlardan en kolayı. Hücrenin bölünen metninden hemen sonraya bu imleci getirin ve ALT + ENTER tuşlarına basın. Đlk adımda metni nasıl bölmek istediğinizi karar vermelisiniz.3) formülünü girdiğinizde B1 hücresinde 1.ondalık) burada hücre bölümüne değerin alınacağı hücrenin adresini yazmak gerekli.

Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik olarak çalınıyor. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz.B1) şeklinde.Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi.Eğer sadece tek hücre seçerseniz.Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Excel ve seriler : Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Üst ve alt bilgiler : Excel ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir.Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. Excel sayfalarını birleştirmek : Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Yani diyor ki. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. otomatik olarak günler arttırılır. Eh. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! Kolayca dolan hücreler : Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesine gidin. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. tarihler ve haftanın günleri için de 212 . kulp denilen. Excel’de bu işin de bir kolayı var. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. bütün yapacağınız önce hedef.Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. B1 hücresine "ali" yazılmış. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz. Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. sadece ilk iki veriyi girin. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Eğer sayfayı kopyalamak. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamış olacaktır. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. fare düğmesinden elinizi çekin. Bu formülün iki parametresi var. Bir sütunda kaç tane : Kullanılan formül EĞERSAY() formülü. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. En çok kullanılan değerleri gösterme : Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş.

belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. Bunu yaptığınızda fare imlecinin ayraç haline geldiğini göreceksiniz.Eğer Excel'de çalışıyorsanız. Bitirmek için OK tuşuna basın. yazdırabilirsiniz.(#. Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip.##0. Eğer A2 hücresinde bu sayının romen rakamı ile gösterimini görmek istiyorsanız.00) formatını seçin. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak için yapılacak en kolay işlemi merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: Önce genişliği otomatik olarak ayarlanacak olan sütunları seçili duruma getirin. Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. Ancak sütun genişlikleri düzgün olarak ayarlanmadığı için verilerin bir kısmı görülmüyor. Excel ve Romen rakamları : Eğer bir sayının romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Formül sonlarına açıklamalar eklemek : 213 . Excel’in ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. finansal bir tablo yaratıyorsunuz ve açma parantezinin. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. bir kısmı da üstüste çakışıyorlar. Uzun isim vermeyin : Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. Sütun genişliğini otomatik olarak ayarlamak : Bir Excel hesap tablonuz var ve içinde bir sürü veri bulunuyor.##. Alanlara isim verme : Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verilebilir.B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim.Burada isim verilen alan.geçerlidir.. Varsayalım ki negatif sayıları parantez içinde kullandığınız. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Excel'de sıfır atma : Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız. Bu aşamada çift tıklayın. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. 6. Mart vs. DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. Çünkü bu komut imlecin bulunduğu yerden sonuna kadar tüm bölümü siler.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Number komutunu Excel 5.##0. Daha sonra fare imlecini sütun başlıklarını birbirinden ayıran çizginin üzerine getirin.0. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. Bu formülün kullanımı son derece kolaydır. Đsmi TOP olan B1. Bunun için Ctrl-* veya Ctrl-Shift-8 tuşlarına basmanız yeterli. Seçili olan sütunların genişlikleri otomatik olarak içindeki tüm verilerin görünebileceği şekle gelecektir. Kısa yoldan formül silme : Formül barında..00_). bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Sayı formatlama : Çok az kullanıcı Excel'in sayı formatlama araçlarını tam anlamıyla kullanır. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip.Çıkan diyalog kutusunda All yada Number kategorileri için #. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin * işareti girilecek karakterin sütun genişliği doluncaya kadar tekrarlanmasını sağlar. Yeni modu girmek için Code Penceresini tıklayın ve açma parantezinden sonra bir * ve bir boşluk ekleyin. Büyük alanları seçmenin kısa yolu : Eğer büyük bir veri alanına ihtiyacınız varsa fare ile kaydırarak bütün veriyi seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Peki tamamını hiçbir şey seçmeden Ctrl-Delete tuşlarını kullanarak silebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için imleci satırın başına geçmeniz yeterli.0 kullanıyorsanız Format menüsünden Cells'i buradan number'ı seçin. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Eğer Excel 4. eğer #.. hücrenin soluna yaslanmasını istiyorsunuz. formül düzenlerken.##0. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. Excel sizin için bu büyük alanı oluşturacaktır. ifadesini yazmalısınız. bazı karakterleri silmek istediğinizde bu karakterleri seçip Delete tuşuna basabilirsiniz yada her zamanki gibi BackSpace tuşunu kullanabilirsiniz. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat.

Artık bundan sonra siz veya başka birisi çalışma sayfasına herhangi bir satır veya sütun ekleyemeyecek. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. sol fare düğmesine basın.Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir.Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. Yine çoğu kullanıcı Döküman ismi bulunan çubuklara çift tıklama ile dökümanın maksimize edildiğini bilir. Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. 5) Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Kenar Boşlukları bölümüne gelin. 4) Bu seçeneğin üzerine gidin.12. Hizalama kısmında aradığınız çözümü bulacaksınız.Formüllerimize açıklamalar eklemek hesap tablonuzu daha anlaşılır hale getirecek ve ihtiyacınız olursa değişmeleri daha kolay yapmanızı sağlayacaktır. Bunun için INSERT&Name/ veya Note komutlarını da kullanabilirsiniz. Đstediğiniz yönelimi seçip işlemi uygulatın. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Satır ve Sütun eklenmesini engelleme : Boş bir sayfada A1 hücresinden başlayarak önce End-Aşağı Ok sonra End-Yukarı Ok tuşlarına basınız. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. Eğer ekranın sağ alt köşesindeki küçük kareye çift tıklarsanız Excel penceresinin tam ekrana yayılmasını sağlarsınız Bir excel hücresine bir satırdan fazla yazı'nın yazılması (Metin sarma) : satırdan Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. 3) Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. 1) Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Şimdi A1 hücresine dönmek için Home tuşuna basınız. bir gizleyebilirsiniz. Bu işi yapacağınız bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. A1 hücresinde düzgün olarak yazılmış tarihin varolduğunu düşünelim. Yılın kaçıncı günündesiniz : Aynı zamanda Jülyen takvimi adı verilen bu işlemi yapmak Excel için son derece kolaydır. Ekranı büyütmenin başka bir yolu : Çoğu kullanıcı Windows'ta çalışırken ekranın sağ üst köşesindeki oklu kutuya tıklayınca pencerenin tüm ekranı kapladığını bilir.31) formülünü girerseniz. Neyse. Excel içinde hesap makinesi : Basit hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız 214 .31) biçiminde yazmanız gerekecekti. EndEndGelmiş olduğunuz son hücreye herhangi bir şey yazınız. aynı formülü =A1-DATE(YEAR(A1)-1. Excel 'de açıklamalarınızı hücre ismi olarak. bu formül A1 hücresindeki tarihin yılın kaçıncı gününe tekabül ettiğini gösterecektir. o da artık yıllar. Excel hesap tablosu yazılımı bize bize üçüncü bir yol daha sağlıyor. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. Komutlar bölümüne gelin. Hücre çizgilerini gizlemek yada göstermek : Bir Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. Burada Yatay ve Dikey ortalama seçeneklerini aktif hale getirin. Eğer Đngilizce Excel kullanıyorsanız. Kağıt dökümlerini ortalamak : EXCEL belgelerinizi kağıda döktüğünüzde baskının ortalanmasını istiyorsanız kağıda dökmeden önce Dosya menüsünden Sayfa Yapısı komutunu çalıştırın. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Excel'de dikey yazdırma : Dikey yazdırmak istediğiniz alanı seçin. 2) Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. eklemeye kalkarsa karşısına beklemediği bir hata mesajı gelecektir. Eğer B1 hücresine =A1-TARĐH(YIL(A1)-1. Çıkan menüden Hücreleri Biçimle'yi seçin. Allah’tan Microsoft’çular Excel’i yaparken bunu ayarlayacak bir şeyler geliştirmişler. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Excel hesap tablonuzun içeriğini kağıda ortalayarak basacaktır. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. Farenin oku seçili alan üzerindeyken farenin sağ kulağını tıklayın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.12. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. veya hücre notu olarak girebilirsiniz. bir defa daha bastığınızda gizlenir.

Yukarıdaki adımların en önemlisi 3. Ondalık kısımları görüntülemek için ". Temel sayı biçim kodları: Excel’de Belirli sayıda basamak belirtmek için 0. Excel ile otomatik kayıt : Excel ile çalışırken belirli aralıklarla belgenizi otomatik olarak kaydedilmesini mi istiyorsunuz. Daha sonra Excel penceresinin üst tarafındaki Formül çubuğunun içindeki boş beyaz alana tıklayın. 0 karakteri kullanıldığında ise sıfırlar anlamlı olsalar da olmasalar da görüntülenir. binleri ayırmak için ise ".XLA bu işi sizin için yapacaktır. Đleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de Excel'de size özel sayı formatları : Excel’de hücrelere sayı biçimi verirken. Ancak siz bu sütunlardaki verileri satırlara dönüştürmek istiyorsunuz.". Đçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz hücrenin üzerine fare ile tıklayın. # karakteri kullanıldığında. = (eşittir işareti) yazın.Enter tuşuna bastığınızda üzerine tıkladığınız hücrenin içeriği grafiğin üstündeki metin kutusuna transfer edilecek. Direkt olarak Enter tuşuna basarsanız formül çalışmayacaktır. Çizim araç çubuğundan metin aracının düğmesine basın. Ayrıca sütunlar ve satırlar arasındaki bağlantının da kopmamasını istiyorsunuz ki orijinal sütunlar değiştirildiğinde diğer satırlar da otomatik olarak güncellensin. 3. Artık Tools menüsünü AutoSave'i bir daha açtığınızda bu menüye bir de AutoSave yani Otomatik Kayıt seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Aşağıda görüldüğü gibi bir Excel grafiğine sahip olduğunuzu varsayalım.? karakteri ise format tanımından daha az basamak olması halinde boşluklar ? eklenmesi (hizalama için) ya da kesirli sayılar görüntülenmesi için kullanılır. Excel ile etiket atama : Basit bir yöntemle herhangi bir makro kullanmadan bunu yapabiliriz.Excel grafiğinizin üstüne tıklayarak seçili duruma getirin. Hesap makinesi programı açılacaktır. Yandaki örnekte görülen basit hesap tablosuna bir göz atın. bu değişiklik anında hedef alanda da kendisini gösterecektir. Kopyalama dinamik link şeklinde olduğu için. . Bunun için de araç çubuklarının bulunduğu yerde boş bir alana sağ fare düğmesi ile tıklayın. Devrik dönüşüm fonksiyonun pratik kullanımı : Bir Excel dosyanız var ve veriler sütunlarda dizilmiş olarak görüntüleniyor. Bu formatları oluşturmak için Format/Cells (Biçim/Hücreler) altında Number (Sayı) sekmesinde Custom (Đsteğe Uyarlanmış) alanına istediğiniz biçim özelliklerini girmelisiniz." kullanılır. sıfırlar sadece anlamı olduğunda görüntülenir. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. ancak bu formül bir dizi formülü olduğu için Ctrl + Shift + Enter tuşlarına bastık. 2. Sizin bütün istediğiniz ise bu satırlarda birbirleri ile aynı olan bölge adlarını çıkarmak ve ayrı 215 . Birinci kolonda bölge adları diğer kolonda da o bölge içerisindeki şehirler bulunuyor. Sürükle ve bırak yönetimini kullanarak Excel grafiğinin üzerine görüntülemek istediğiniz metnin yer alacağı alanı çizin. # ve ? karakterleri kullanılır. Önce işleri garantiye almak için Çizim araç çubuğunu görüntüleyin. Aynen yan taraftaki resimde görüldüğü gibi. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın. Buradan AutoSave seçili hale getirin ve OK düğmesine basın. size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. köşeli parantez içinde renk isimini (örneğin [RED] ya da Türkçe’de [KIRMIZI]) veya paletteki renk numarasını (örneğin [COLOR 6]) kullanabilirsiniz. kaynak alanda herhangi bir hücreyi değiştirdiğinizde. Bunun için yapacağınız tek şey Tools menüsünden Add-Ins komutunu çalıştırmak. Dosyayı kaydedin. kodlardan önce . Program menülerinde bu tip bir seçenek yok ama bir eklenti olarak gelen AUTOSAVE.Bunu yapmak için Excel'in DEVRĐK-DÖNÜŞÜM() formülünü kullanabilirsiniz. Formül çubuğunda formül olarak =DEVRĐK_DÖNÜŞÜM(A1:C6) yazdık. Adımda formülü yazdıktan sonra Ctrl + Shift + Enter tuşlarına basmak. Bu işlemleri yaptığımızda sütunlar satırlara dinamik olarak aktarıldı. Diyelim ki Excel açıkve BOOK1 adlı bir hesap tablomuz var.araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. A1:C6 alanına gerekli verileri girdik. Burada A1:C6 alanı. Biçime renk eklemek için. E9:J11 alanını seçili duruma getirdik. Artık bu hücreyi her değiştirdiğinizde grafiğin başlığı da hücrenin içeriğine göre otomatik olarak değiştirilecektir. Ekrana Addgelecek Add-Ins diyalog kutusunda o anda sistemde kurulu ve kullanılabilir durumda olan eklentilerin Addbir listesi gelecektir. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ettik: 1. Bir hücrenin içeriğini grafik başlığı olarak kullanmak : Yapacağınız şey oldukça basit. devrik dönüştürülme yöntemi ile E9:J11 alanına kopyalanmıştır.

6. Tamam düğmesine bastığınızda işlem tamam olacak. Belgeler satırını seçerek Değiştir düğmesine basın ve yeni dizin ismini yazın.01 olarak kolayca bulunur.bir hesap tablosuna kategorilere ayrılmış verileri girmek.Herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. 3. 5.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))). Formülü girdikten sonra CTRL+Insert tuşlarına basın. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. 2 frekanslarını buluruz. Artık arttırma/Azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz.) Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri. Bunun için Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (Options) komutunu çalıştırın. Bir değerin (18.4 olan dağılımdaki F Değeri =FDIST (15.307) serbestlik derecesi 10 olan dağılımındaki kikare değeri =CHIDIST(18. Daha sonra ikinci kolonu seçin ve insert menüsünden Columns komutunu çalıştırarak A ile B kolonunun arasına bir kolon ekleyin. 2. ABS(DeğerlerAVERAGE(Değerler)) kısmı. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. spinners aracını kullanarak çok kolaydır. Diyalog kutusunun Cell Link bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin. Bir değerin (15. 1. Dosya konumları (File locations) bölmesine girin. Formülün işleyişine gelince. Daha sonra gruplara kaçar eleman düştüğünü =FREQUENCY(A1:A9. Kombinasyon: Örnek: Elektronik cihazlar imal eden bir fabrikada 10 elektronik tüpten meydana gelen bir grup mamülden ikişerli numuneler seçilecektir. Buna göre problemin çözümü =COMBIN(10. Kikare değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği kikare tablosunu kullanmaya Excel =CHIDIST fonksiyonu ile artık gerek yoktur.Spinner üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine istediğiniz dizini girin ve Tamam'a tıklayın. Excel ve Bazı Đstatistiki Fonksiyonların Kullanımı : Aşağıdaki örneklerle bazı istatiki fonksiyonların kullanımları mevcuttur. 2. (Örneğin B-3 için $b$3 gibi. 78. Aynı işl emi A kolonunun başlık Tab'ına sağ fare tuşuyla tıklayıp ekrana gelecek olan menüden Hide komutunu çalıştırarak ta yapabilirsiniz.Ekrana gelecek olan menüde Format*Object komutunu çalıştırın.2) formülü ile bulunacaktır."". Hücreleri otomatik olarak doldurma : 216 . 5. B2 hücresine gelin ve =IF(A2=A1. Formülü =INDEX(Değerler. Bu formülün görevi bi. Sıra önemli olmadığından numune grupları birer kombinasyondur. 4.F Değeri: Đstatistikle ilgilenen herkesin bildiği iki serbestlik derecesine göre hazırlanmış F tablosunu kullanmaya Excel =FDIST fonksiyonu ile artık gerek tok.Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir spinner çizin.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). 81.A2) formülünü girin. daha sonra B2 hücresinin altında kalan hücreleri seçerek ENTER tuşuna basın.10) formülü ile 0."Forms" araç çubuğundan "spinners" aracının düğmesine basın. 79) göre grup aralıklarını belirleriz. Hesap tablonuza en son görünümünü vermek için A kolonunu tümüyle seçin ve Format menüsünün Column * Hide komutunu çalıştırın.20. 78. Excel ve Spinners (Otomatik değer Arttırma/Azaltma) : Excel kullanırken hesap tablonuza bir hücrenin değerinini arttırıp azaltacak düğmeler eklemek.Bunu yapmak için aşağıdaki örnek adımları takip edin.0'da da yapabilirsiniz. Önce Book1'deki verileri Sort edin. Ayrıca yeni oluşturduğunuz bir hesap tablosunu kaydetmek istediğinizde de yine karşınıza bu dizin gelecek.05 olarak bulunur. 88. 97 değerleri olduğunu varsayalım.C4:C6) ile hesaplayıp.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. 95.4) formülü ile sonuç 0. sonra da gruplara kaçar değer düştüğünü hesaplamak istiyorsanız C4:C6 alanında bulunan sayılara (70.MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. 85.20) serbestlik dereceleri 6.Aynı şeyi Word 6. Artık Dosya*Aç komutunu çalıştırdığınızda karşınıza bu dizin gelecek. sırayla 79. Belgelere kolay ulaşım : Araçlar (Tools) menüsünden Seçenekler (options) komutunu çalıştırın ve Genel (General) bölmesine girin. Bunları gruplamak.r solundaki hücre ile onun altındaki hücreyi karşılaştırmak ve birbirleri ile aynıysa o hücreyi boş bırakmak. Böylece formül B kolonunun tüm hücrelerine kopyalanacaktır. Frekans Hesaplama: Çalışma tablosunda A1:A9 alanında. Eğer araç çubuğu açık değilse bunu View*Toolbars komutunu çalıştırdıktan sonra "Forms" seçeneğini seçerek açın. 85. farklıysalar sol taraftaki hücrenin değerini üzerine yazmaktır. Ortalamaya yakın sayı : Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun. Hesap tablonuz istediğiniz gibi bir görünüm kazanacaktır. 45 grup olarak verilir.ABS(Değerler-AVERAGE_ (Değerler))). Đşte bu kadar. 0. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir.83.307.MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. Kaç farklı numune grubu teşkil edileceğini Excel'de şöyle bulabilirsiniz.

5. Bir küçük problem var. Bu adımları takip ettiğinizde sadece görünür hücrelerin kopyalandığına şahit olacaksınız. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp.Kullanım ise.Value = LCase$(c. Yapıştıracağınız hücreye gelin ve ENTER tuşuna basın. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. 2. 1. Buradaki örnek. Gizli hücreler içeren bir Excel belgesinde sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmek için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz.Hesap Tabloları son sürümlerinde. 5. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. Control + C tuşlarına basarak kopyalayın. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. büyük Đ harfini küçültemiyor. Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. Bir küçük problem var. Gizli hücreleri kopyalamak istemiyorum : Evet. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ÖZEL düğmesine basın.Value = UCase$(c. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. 3. Excel kopyalama yapmadan önce sadece görünür hücreleri seçili duruma getirmenize imkan sağlayan bir komuta sahiptir. 217 . listeden Düzen komutunu seçili duruma getirin.Cells c. 4. Komutları düğmeleştirmek : Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. 6.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Gizli hücreler de dahil olmak üzere kopyalamak istediğiniz bütün hücreleri seçili duruma getirin. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları küçük harfe dönüştürmek : hücredeki Sub kucharf() For Each c In Selection.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. 2. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek."yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Açılacak olan yeni diyalog kutusunda "Yalnızca görünür hücreler" seçimini aktif hale getirin ve ENTER tuşuna basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. büyük Đ harfini küçültemiyor. Ancak bu komut son derece diplerde gizlenmekte olduğundan pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkına varmaz. Excel'de "Auto Fill" oluşturup istediğinizde kullanmak mümkün. Makro ile bir hücredeki bütün yazıları büyük harfe dönüştürmek : Sub buyharf() For Each c In Selection. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık sabit kimselerin isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. 4. 3.Cells c. Excel'de böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. tuşuna basın.

2.. Bu kitabın açılıştaki adı Kitap1/Book1 olarak görünecektir. Karşınıza "Aç/Open" iletişim penceresi çıkacaktır. B. "Sütun Başlıkları" ise A. Hücre içeriği de "Formül Çubuğu" üzerinde gözükür. (Eğer Word kullanıyorsanız.. Kaydetmek istiyorsanız. Yeni bir Çalışma Kitabı Oluşturmak Excel'i ilk çalıştırdığınızda karşınıza yeni bir çalışma kitabı açılacaktır. C ."Aç/Open" komutunu tıklayınız. 3. sizin bu konuyu okumanıza gerek olmayabilir!) Excel'de dosya kavramı yerine çalışma kitabı kavramı kullanılmaktadır. Yeni çalışma kitabı açmak için: 1.TEMEL DOSYA ĐŞLEMLERĐ Excel ile çalışmadan önce dosya işlemleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. çalışma sayfalarından oluşmaktadır. biçiminde. Çalışma Sayfası Bir Çalışma Sayfasında sütun ve satırların kesiştiği birime "Hücre" denir. (Dosya/Yeni) (Fıle/New) komutunu seçilir.. 218 .. Sol tarafta "Satır Numaraları" 1. 2. Hangi hücre aktif halde ise "Formül Çubuğu" üzerinde bulunan "Hücre Adresi" bölümünde aktif olan hücre adı yazar. biçimindedir. Bir çalışma kitabı. Çalışmalar bu kitap üzerinde yapılır. Dosya kapatılacağı zaman ya da Excel'den çıkmak istenildiğinde bu kitabı kaydetmek istenilip istenilmediği sorulur. Standart Araç Çubuğu'ndan (Yeni/New) simgesi tıklanır. Mevcut Bir Çalışma Kitabını Açmak "Dosya/File" .

Çalışma Kitabını Kapatmak 219 . Shift-F12 Ctrl-S Eğer dosya daha önceden bilgisayar veya diskete kaydedilmediyse dosyaya bir isim verilmesi gerekecektir. Ya da belgenin üzerine çift tıklanir. Bu işlem için araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" düğmesi kullanılmaz. Araç çubuğu üzerindeki "Kaydet" (Save) düğmesi tıklanır. dosyayı yeni haliyle başka bir isimle kaydetmek (yani bir kopyasını çıkartmak) istediğinizde "Dosya/Farklı Kaydet" (File/Save As) komutu verilir. "Dosya adı" (File Name) kutusuna uygun bir dosya adı yazılıp "Kaydet" (Save) düğmesine veya enter tuşuna basılır. Buradan aranılan belge bulunur ve üzerine çift tıklanır.Bu iletişim penceresinde açmak için belgenin üzerine sonra da “Aç” düğmesine tıklanır. Çalışma Kitabını Kaydetmek 1. Eğer açmak istediğiniz belge başka bir sürücüde ya da klasördeyse “Bak” bölgesindeki ok işareti üzerine tıklanır. 3. Çalışma Kitabını Yeni Adla Kaydetmek Daha önceden kaydedilmiş ve yeniden açılmış bir dosya üzerinde çalışıp. 2. 4. Çalışma kitabını kaydetmek için "Dosya" menüsünden " Kaydet" (Save) komutu seçilir.

Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. genişletmek için sağa. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. sütun ya da hücre seçilir Seçim yapma: a. kaydetmek istemiyorsanız "Hayır" (No) . Satır yüksekliğine 15 yazın ve "OK" (Tamam) düğmesine basın. Sütun genişliğine 15 yazıp "Tamam" (Ok) düğmesine basılır. Eğer kapatmak istediğiniz çalışma kitabında değişiklik yapmışsanız Excel size bu kitabı bu haliyle kaydetmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Genişletmek ya da daraltmak istediğiniz sütunlardan en az birer hücre seçilir. 2.Bir çalışma kitabını kapatmak için "Dosya-Kapat" komutu ya da ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Pencereyi Kapat" düğmesine basılır. 2. daraltmak için saşağı veya yukarı çekilir. b. Bir satırı veya satırları seçmek için "Satır Numaraları"nın üzerine basılır. "Çalışma Kitabı üzerinde" işlem yapmaya devam etmek için "Đptal/Cancel" düğmesine basılır. Đmleç iki ucunda ok olan artı işareti biçimine gelince farenin sol tuşuna basılır ve parmak kaldırılmadan. Bir sütunu veya sütunları seçmek için "Sütun Başlığı"nın üzerine basılır Ard arda sütunları seçmek için başlangıç ve bitiş sütunu seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Satır/Yükseklik" yani Menü bar dan (Format/Row/Height) komutu seçilir. Kaydetmek istiyorsanız "Evet" (Yes) . daraltmak için sola çekilir. SATIR-SÜTUN BOYUTLANDIRILMASI Çalışma sayfasında kullanılan sütun genişliklerinin ayarlamak için. Menü Araç çubuğundan "Biçim/Sütun/Genişlik" yani Menü bar dan (Format/Column/Wıdth) komutu seçilir. Çalışma sayfasında kullanılan satır yüksekliklerinin ayarlanması için. Yükseltmek ya da alçaltmak istediğiniz satırlardan en az birer hücre seçin. 220 . Ard arda satırları seçmek için başlangıç ve bitiş satırı seçildikten sonra fare uygun biçimde kaydırılır. Đkinci yöntem 1. 3. Silmek istediğiniz satır. Birinci yöntem "Sütun Başlıkları" arasındaki çizgi üzerine gelinir. SATIR-SÜTUN-HÜCRE EKLEME VE SĐLME Satır. sütun ya da hücre silmek için. 1. Đkinci yöntem 1. 3.

Yanyana olmayan satırları/sütunları/hücreleri seçmek için önce Ctrl tuşuna basılır. d. 2. B2 den G2 ye kadar olan hücreleri yatay olarak seçin. Fareyi sonrasına eklemek istediğiniz satır ya da sütuna getirin. 5. çapraz biçimde fare kaydırılır. 1. 1. Satır sütun ya da hücre eklemek için. mevcut hücrelerin ne yöne doğru öteleneceği sorulur. Hücreleri birleştir/Merge Cells seçildikten sonra tamam düğmesini tıklayın. Adım2: 1. 4. 3 nolu satırı seçin ve Biçim/Format menüsünden yine hücreler/Cells'i seçin 2. A1 Hücresine 1. Açılan pencereden Yön/Orientation dan 45 derecelik açıyı ve Yatay-Dikey kutularınaı merkez olarak yani Horizontal -Vertical Center olacak şekilde işaretleyip tamam düğmesine basın 3. Oluşan bu büyük hücreye Haftalık Ders Programı yazın. Yanyana hücreleri seçmek için fare seçimin yapılacağı köşelerden birisine getirilip. Karşınıza gelen "Sil" penceresinden "Hücreleri sola ötele"/"Hücreleri yukarı ötele"/"Tüm satır"/"Tüm sütun" seçilip. "Tamam" düğmesine basılır. Sonra Biçim/Format menüsünden Hücreler/Cells'î seçin 3. Not: Aynı işlemi farenin sağ tuşu kullanılarak açılan kısayol menüsünden de yapılabilir.c. 3 Nolu sütunu genişletin 221 .Hafta yazın 2. B3 e saat C3 e Pazartesi D3 e Salı ve diğerlerini sırayla yazın. "Ekle" menüsünden isteğinize göre "Satır" "Sütun" ya da "Hücreler" komutunu seçilir. parmak kaldırılmadan seçilmek istenen satırlar/sütunlar/hücreler seçilir. 4.Rows. "Düzen/Sil" (Edit/Clear) komutu tıklanır. Karşınıza gelen pencerede "Hizalama" (Alignment) sekmesini tıklayın.Columns Not: Eğer hücre eklemek istiyorsanız karşınıza gelen pencerede. 2. HÜCRELERĐ HĐZALAMA VE BĐRLEŞTĐRME Aşağıdaki tabloda görünen değişik hizalamaları gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapın: Adım1: 1. Yani Insert/Cells.

2. 2. Aktif hücreyi biçimlemek istediğiniz tablonun üzerinde herhangi bir hücreye getirin. "Biçim" (Format) menüsünden "Otomatik biçim" (Auto Format)'i tıklatın. 222 . 1. 2. KES-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kes-Yapıştır yöntemiyle taşımak için. 90 derecelik açıyı ve yine Yatay-Dikey olarak merkezi seçin. "Biçim" menüsünden "Hücreler" komutunu tıklayın. Çoğaltmak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. "Hizala" sekmesinde. Bu menüden "Yapıştır" komutunu tıklayın. Oluşan Hücreye Okulun adını yazın 3. 5. A4 Hücresinden A10 Hücresine kadarki alanı birleştirin 2. Farenin sağ düğmesine işaretli alan üzerinde iken tıklatın. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (E1 hücresine) tıklayın. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 4. 6.Adım3: 1. 3. KOPYALA-YAPIŞTIR Şekildeki hücreleri Seç-Kopyala -Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak için. 6. 1. 5. Cedvelin içini doldurup kenarlıklarını koyun KENARLIK-GÖLGELENDĐRME-YAZI RENGĐ OTOMATĐK BĐÇĐMLENDĐRME Şekilde görülen biçimsiz tabloyu yandaki gibi otomatik biçimlemek için. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kopyala" (Copy) komutunu tıklatın. Taşımak istediğiniz hücreleri (A1'den B4'e kadar) seçin. Bu menüden " Yapıştır" komutunu tıklayın. Farenin sağ düğmesini tıklayıp kısa yol menüsünü görüntüleyin. 5. 4. Yapıştırmak istediğiniz yere (hücreye) (D1 hücresine) tıklayın. 3. Karşınıza gelen kısayol menüsünden "Kes" (Cut) komutunu tıklatın. 1. 3. 4. Farenin sağ düğmesine seçili alan üzerinde iken tıklatın. Karşınıza gelen pencereden istediğiniz biçimi seçin ve "Tamam"ı tıklayın.

açıklama kutusunun dışında herhangi bir yerde fareyi tıklayın. Tabloda görülen bütün verileri girin. 223 . araç çubuğu üzerindeki yanda görülen düğmelerle de yapabilirsiniz. 5. 4. Karşınıza gelen kutuya açıklamanızı yazın. 2. Herhangi bir hücreye açıklama eklemek için. Aktif hücreyi B5 hücresine getirin. Yandaki örnek tabloda görülen iki sütunun da değerleri aynıdır. sadece biçimleri farklıdır. Hücrede/Hücrelerdeki işlemleri yapmak için. Şu unutulmamalıdır ki hücredeki sayıların değerleri değil sadece biçimleri (görünüşleri) değişir. aynı işlemleri farklı sayfalar üzerinde de uygulayabilirsiniz. Đstediğiniz sayı biçimini seçin. Etkin hücrenin değeri. SAYI BĐÇĐMLENDĐRME Excel'de oluşturulan tabloların daha rahat anlaşılması ve daha güzel görülmesi açısından sayıları da biçimlendirebiliriz. "Biçim" menüsündn "Hücreler"i tıklayın. Metni yazmayı bitirince. 1. 1. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla Excel size. 3. 2. Bu işlemleri araç çubuğu üzerindeki düğmeleri kullanarak da yapabilirsiniz. bazı verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. formül çubuğunda görüntülenir. "Ekle"(Insert) menüsünden "Açıklama" (Comment) komutunu tıklatın. Para biçimi biçemi Yüzde biçemi Binlik ayraç biçemi Ondalığı artırır Ondalığı azaltır HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEME Eğer hazırladığınız çalışma sayfalarını sizden başkası da kullanıyorsa. hücrelere not iliştirme olanağı sunmaktadır.Aynı işlemleri. 3. Biçimlendirmek istediğimiz hücre ya da hücreleri seçin. Ayrıca.

"Mart" ve devamı aylarla doldurabilirsiniz. NOT: Aynı menüden "Açıklama Sil" (Delete Comment) komutu ile açıklamayı silebilirsiniz.2002 2. değerleri kopyalama yerine değerlere ekleme yapılır. Hücre. Örneğin. Mesela 18. 6…. Bütün bu işlemler için sadece ilk hücreyi seçiyoruz. Ancak formül girişlerinin formül çubuğundan yapılması önerilmektedir. Formül hazırlamak için hücreye önce "=" işareti girilir. Tarih. Birinci satırdaki değerleri girin. Formülü =A1+B1 şeklinde yazılıp. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek formülü yazmaya çalışın. Ay ve Gün Otomatik Doldurma 1. "Açıklama Düzenle"yi yani (Edit Comment)'i tıklayın. 2.Fareyi B5 hücresinin üzerine tekrar getirdiğinizde açıklama görünecektir. Örnek olarak. Düzenlemek istediğiniz açıklamayı içeren hücreye farenin sağ tuşu ile tıklayın. ya da 2. Formülü C1 hücresine hazırlayacağız. BĐTĐŞĐK HÜCRELERE DAYANARAK HÜCRELERĐ OTOMATĐK DOLDURMA Hücrenin doldurma tutamacını sürükleyerek o hücreyi aynı satırdaki diğer hücrelere kopyalayabilirsiniz. 3…. Formül girişi doğrudan hücreye yapılacağı gibi formül çubuğu aracılığı ile de yapılabilir. tarih veya zaman süresi içeriyorsa. Formül kullanmak için önce içeriği formül ile belirlemek istenen hücre aktif duruma getirilir. enter tuşuna basılır. bunu sağlamak için. Bunun için: 1.07. Sayıları Otomatik Doldurma Eğer 1. Excel'in seri olarak genişletebileceği bir sayı.gibi artan bir listeyi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturacaksak. A1 ve B1 hücrelerindeki iki sayıyı toplamak için yazılacak formülü hazırlayalım. 2. C1 hücresine gelinir.. 4. imlecin şekildeki gibi artı işareti şekline dönüşmesini sağlayın. Her birini teker teker seçtikten sonra doldurma tutamaçlarından seçerek aşağı yöne doğru otomatik doldurun. satırdaki veya sütundaki diğer hücreleri hemen "Şubat". hücre "Ocak" değerini içeriyorsa. Doldurma tutamacından tutarak (imlecin artı işareti şekli) fare ile aşağı yönde sürükleyin. 224 . FORMÜL HAZIRLAMA VE KULLANMA Adres kullanılarak hesaplamalar yapılabilir. 2. Şekilde görülen verileri girin. Đlgili hücreleri seçtikten sonra. Açıklamayı Düzenleme 1.

Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan düğmeye basın. B3 hücresinin değerinden C3 hücresinin değerinin çıkarılması gerekmektedir. 4. B10 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. B10 hücresi için hazırlanan formülü C10 hücresine kopyalayabiliriz. Bu işlemi.Bunun için. 2. 1. sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Ardından birbirinden çıkarılacak hücre adreslerinin arasına "-" işaretini koymak suretiyle formül çubuğuna yazın. 3. B10 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. C8 hücresinin (giderler toplamını) için. Ancak yeni baştan formül hazırlamak yerine. D4. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. Hücre içinde toplama işleminin sonucu görüntülenirken. HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. FORMÜLLERĐ KOPYALAMA Şimdi aynı toplama işlemini ya da formül hazırlama işlemini C sütunundaki sayısal bilgi içeren hücreler için yapalım. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. 1. formül çubuğunda hazırlanan formül görüntülenir. Ardından içerikleri toplanacak hücre adreslerinin aralarına "+" işareti konulmak suretiyle formül çubuğuna yazın. Bu gibi 225 . Sonra enter ya da formül çubuğu üzerindeki onay işaretli olan yeşil U düğmeye basın. D3 hücresine formül yazmak için önce "=" karakterini girin. "Net" adlı sütunun değerini bulmak için. 2. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. D5. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. D6 ve D7 hücreleri için tek tek yapabileceğiniz gibi birazdan okuyacağınız daha kolay bir yöntem öneriyoruz size. 4. 3. aynı işlem "Formül Kopyalama" yöntemiyle yapılır. D3 hücresi aktif hücre durumunda iken imleci formül çubuğuna taşıyın. Bunun için.

bilmiyorsanız "Ekle" (Insert) menüsündeki "Đşlev" (Function) komutundan yararlanabilirsiniz. Hücre Erimi olarak belirtilir. Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. Yanda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz. Yukarıda verilen örneği şimdi de otomatik toplama özelliği ile yapalım. sonucun yazılacağı B10 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Hücre erimlerinde. Bu amaçla. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" (Isert Function) diyalog kutusu gelir.durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. 226 . Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda S işaretli düğme bulunmaktadır. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Excel. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla" (AutoSum) düğmesine tıklayın. Aşağıda şekil olarak verilen örneği inceleyin. sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). Otomatik Toplama: Excel. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" (Or select a category) ve "Đşlev Adı" (Select a function) adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız. TOPLA (SUM) işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır. Excel. B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar.

Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu". Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. Đlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. ĐÇ ĐÇE EĞER KULLANIMI 227 . 2. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri. parantez içi * veya / + veya - Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. parametre olarak verilen bilgiyi.EĞER FONKSĐYONU Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" (IF) fonksiyonunu kullanırız.parametreyi geriye döndürür. EXCEL'de mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır. < <= = >= > <> küçük küçük veya eşit eşit büyük veya eşit büyük eşit değil EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir: 1. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2. yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir. "Yanlış" ise başka bir değeri verir. 4. karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3. 3.

IF(A2<70."SOĞUK". uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır. ORTALAMA FONKSĐYONU "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonu.C2=2). değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar. Örneğin.1.=EĞER(A2<20. 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir: =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13 Ancak bu uzun formülün yerine "ORTALAMA" (AVERAGE) fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır: = AVERAGE(C1:C13) 228 .1)". 3."ILIK". B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için "=COUNTIF(B2:B8. 2'lerin sayısını bulmak için =COUNTIF(B2:B8.1. "EĞER" (IF) ile "YADA" (OR) nın birlikte kullanımı C2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(OR(B2=1."SICAK")) =IF(A2<20.2) formülü kullanılır.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'e eşit ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz.0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz.EĞER(A2<70. değilse 0 yaz."ILIK". değilse 0 yaz. "EĞERSAY" (CONUTIF) B9 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =COUNTIF(B2:B8.1) formülünün anlamı: B2 ile B8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say. Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır.C2=2). "EĞER" (IF) ile "VE" (AND) nin birlikte kullanımı D2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(AND(B2=1. Örnek. Bu fonksiyonun en büyük avantajı. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar."SICAK")) DĐKKAT! 1. 2. Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır."SOĞUK".

4. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla.1.sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sheet1!A1+Sheet2!A1" Yüzde Bulma Resimi inceleyin.IF(E2<85. Satırdaki değerler sabit kalsın. B$2: 2. 1.IF(E2<70.IF(E2<45.3."KALDI". B3 adresli Hücreye uygulanan Fonksiyonu kopyalayarak diğer boş yerlere yapıştırabilirsiniz.E2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =AVERAGE(B2:D2) F2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<45. 3.0. 229 .IF(E2<55."GEÇTĐ") G2 HÜCRESĐNDEKĐ FORMÜL: =IF(E2<25.5))))) Karma Adres: Örnek Çarpım Tablosu $A3: A 3'deki değerler sabit kalsın. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2.2.

: A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar. -Yardım Almak. finansal hesaplamalar olabilir. Microsoft Office ailesi içinde yer alır."<3") : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur. A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır.B5:B10) topla.05 B1 hücresinde %05 nakliye ücretini hesaplarken A1 de bulunan sayıyı B1 hücresine ortalama olarak hesaplarkaen =MEDIAN(A1) DERS 10: EXCEL'DE TABLO OLUŞTURMAK Amaçlar: -Microsoft Excel'i Başlatmak. Dünyada yüz milyonları aşan kullanıcısı vardır ve hemen her bilgisayar kullanıcının bildiği programlardandır. : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini =SUM(A5:A10.Bazı Formül Örnekleri: =MODE(A1:A8) =MAX(A1:A8) =MIN(A1:A8) =SUMIF(A1:A8. Microsoft firması tarafından geliştirilmiş bir hesap tablosu (çalışma tablosu) programıdır. Excel. =A1*40/100+A1 B1 hücresinde %40 kar ile satış fiyatı hesaplanırken =A1*0. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur. Bütün satış analizleri ya da yaşamsal mali bilgiler diyelim Excel'de tutulur. Bunlar mühendislik hesaplamaları olabilir. -Çalışma Ortamını Tanımak. Özellikle sayısal bilgilerin işlenmesinde idealdir. Bu anlamda iyi bir Excel kullanıcı olmak size iyi işler (fırsatlar) sağlayabilir. Genellikle yüklenmesi de Office programı içinde olur. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bütçe ya da istatistik ile sınırlı kalmaz. : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur. aritmetik işlemler ya da özel formüller olabilir. muhasebe bilgileri olabilir. A8 hücresindeki değer. NOT: Excel kimi firmalar için çok önemlidir."<10". Ancak daha etkin ve doğru kullanmak açısından kitaplara ve eğitime ihtiyacımız vardır.C3:C9) dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla. : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 =SUMIF(C3:C9. I. 230 . GĐRĐŞ Microsoft Excel©. Özellikle bilgisayar üzerinde hesaplama ağırlıklı çalışmaların yapılmasını sağlar. Örneğin bütçe yapmak gibi çalışmalar. Microsoft Excel için ideal çalışmalardır.

araç çubukları ve diğer kontroller aracılığıyla program kullanılır. Şekil 10-1: Excel Çalışma Ortamı Başlık Çubuğu: 231 . Programs işaret edilir. Office araç çubuğundan: Excel simgesine tıklayarak. ÇALIŞMA ORTAMI Microsoft Excel programı çalıştırıldıktan sonra. EXCEL 2000'Đ BAŞLATMAK Excel 2000'i başlatmak için çok sayıda yöntem kullanılabilir. Ardından Microsoft Excel seçilir. II. Start (Başlat) menüsünden: Start (Başlat) düğmesine tıklanır. Bu ortam üzerindeki menüler. ya da.A. çalışma ortamı olarak adlandırdığımız programın kullanıcı arabirimi ekrana gelir.

Bu ad Excel tarafından Book1 (Kitap1). Đsterseniz Status Bar'ın ekrana çıkmasını engelleyebilirsiniz. Save (Kaydet) ve Print (Yazdır) gibi genel kullanıma ait düğmeler bulunur. Status Bar (Durum Çubuğu): Status Bar çalışma ekranın en altında bulunur. Status Bar seçeneğini seçmeniz gerekir. Daha sonra tablo kaydedileceği zaman File (Dosya) menüsünden Save As (Farklı Kaydet) komutu ile dosyaya anlamlı bir ad verilir. Örneğin File (Dosya). verilerin hücre içinde değiştirilmelerine izin verir. biçiminde verilir. Bu alanda işlemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. Özellikle bir formül sonucu oluşan değerlerin bulunduğu hücrenin izlenmesi ve diğer işlemlerin yapılması için kullanılır. Bu işlem için View menüsünden. Formatting Araç Çubuğu: Üzerinde metin ya da paragrafları biçimlemek için düğmeler bulunur. Book2. Menü Çubuğu: Microsoft Excel'in sahip olduğu menüleri taşır ve gösterir. Aynı işlemi ENTER tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Formül çubuğu hakkında ilk bilgiler: -Üzerinde çarpı işareti bulunan birinci kırmızı düğme Cancel anlamındadır. -Đkinci yeşil tuş ise OK anlamına gelir.Microsoft Excel'in ve açılan dosyanın adını taşır. Bu çubuk yapılan işlemleri yazı ile size tanımlar. -Fx düğmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceğimiz Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesidir. 232 . Yazı fontları. tuş takımından hangisinin aktif olduğunu belirtir. Edit (Düzen) gibi komutlar menü çubuğunda yer alır. koyu yazma vb. Excel'e ilk girişte ortamda açılan workbook'un bir adı yoktur. Ayrıca büyük harf (CAPS). Bu adlar birer geçici ya da temsili addır. Microsoft Excel 2000. Standart Araç çubuğu: Üzerinde Open (Aç). Sayısal (NUM) vb. Formula Bar (Formül Çubuğu): Formüllerin görüldüğü bir alandır.

65536'ya kadar devam eden satıra sahiptir. Şekil 10-2: Hücre Referansları Satır Başlıkları: Her satırın solunda yer alan. Veriler bu çalışma alanının hücrelerine girilir. 256 tane sütuna ve 1'den başlayıp.Sütun Başlıkları: Excel ortamının en önemli kısmı çalışma tablosunun (worksheet) bulunduğu alandır. Her sütunun üstünde yer alan. Bu düzen bir matrise. satır seçmek. Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre 233 .536'a kadar sayısal referanslar bulunan bölüm. A. satır yüksekliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde 1'den 65. Cell (Hücre) olarak adlandırılır. Hücreler aynı amiral battı oyunundaki gibi sütun adı ve satır numarası ile adlandırılırlar. sayfa ya da tablo olarak da adlandırılır). belki de bir satranç tahtasına da benzetilebilir. WORKSHEET (ÇALIŞMA SAYFASI) Worksheet (çalışma sayfası. Excel'in temel çalışma ortamıdır. Görüldüğü gibi bir worksheet satır ve sütunlardan oluşur. Bu alan verileri girdiğimiz ve sonuçları gördüğümüz yerdir. Bu alanların kesiştiği yer ise. sonra da aynı trafik plakalarında olduğu gibi AA'dan IV'ye kadar olmak üzere. Worksheet A'dan Z'ye. sütun seçmek. sütun genişliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan ve üzerinde A'dan IV'ye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan bölüm.

. . . . . .. sağ alttaki sonuncu hücre IV65536'dır. . . . . Yani sol üstteki birinci hücre A1. Aşağıdaki tablo bir worksheet içindeki hücrelerin adlandırılmaları konusunda size yardımcı olacaktır. . . . . Şekil 10-3: Çalışma Sayfası Hücre (cell): 234 . Hücreler A1'den başlayıp IV65536'ya kadar devam eder.

ÇALIŞMA KĐTABINA YENĐ BĐR SAYFA EKLEMEK Excel başlatıldığında ortamda Kitap1 (Book1) adıyla bir çalışma kitabı ve Sayfa1 (Sheet1) adıyla bir sayfa açılır. ÇALIŞMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ÇALIŞMA KĐTABI (WORKBOOK) Çalışma sayfası ve çalışma kitabı. Excel'deki bütün çalışmalar hücreler üzerinde çalışılarak yapılır. K15 gibi adreslerle gösterilir.Worksheet üzerindeki her bir kutucuğa hücre (cell) denir. Çalışma kitabı. 235 . B. Excel kullanırken üzerinde çalıştığımız alanı ifade eder. yapmanız gereken onu sabit diske kaydetmektir. Bir konteyner ya da bir dosyadır ve Excel içinden açılan kaydedilen bilgileri taşır. Bu kutular A1. gereksinime göre de çok sayıda çalışma sayfası açılabilir. çalışma kitabı bir kitap. I. Bu nedenle verilerin düzeni ve hesaplamaların yapılması bakımında çalışma sayfalarının ve kitaplarının iyi şekilde planlanması ve kullanılması gerekir. DERS 11: ÇALIŞMA TABLOSUNU ORGANĐZE ETMEK Amaçlar: -Yeni Bir Çalışma Kitabı ve Sayfası Oluşturmak. -Satır ve Sütunları Düzenlemek. A. II. ÇALIŞMA KĐTABINI KAYDETMEK Yarattığınız çalışma sayfalarını tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanız. Hücreler verilerin ve formüllerin içine girildiği alanlardır. -Veri Girmek. Hesaplama yapacağımız veriler. VERĐLERĐMĐZĐ SÜTUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DÜZENLEMEK Excel ile verilerimizi düzenlemek istediğimizde ilk olarak yapmamız gereken verilerimizi bu sütun ve satır yapısına uygun bir hale getirmektir. Çalışma sayfaları da aynı kitabın sayfaları gibi sayfalar. Excel ile yaratacağınız bir ya da daha çok sayfa (sheet) bir dosya olan çalışma kitabı içinde saklanır. Bu işlem için File (Dosya) menüsünden Kaydet (Save) komutu kullanılır. çalışma sayfalarını içerir. Şöyle düşünebilirsiniz. A2. Bir çalışma kitabında varsayılan olarak üç. çalışma tablosunda yer alan hücrelere girilir ve hücrelerin adresi aracılığıyla hesaplamalar yapılır. Bu gösterim biçimine referans denir.

Aylık giderlerimizi bir Excel sayfasına yazıp toplayabiliriz. aylar. artışlar. ortalamalar. Giderlerimizi belli türlere ayırıp sınıfladığımızda. hatta tasarruflarımızı ya da faiz hesaplamalarımızı da yaptığımızda Excel'den yararlanmış oluruz. Ancak bu iyi bir Excel kullanımı anlamına gelmez.Örnek: Giderler Kira Sigorta Visa Telefon Cep Telefon Digiturk Migros Kitap Giyim Benzin Otobüs Taksi Öğlen Yemeği Vergiler Ocak 200 100 100 50 20 12 100 20 100 100 20 20 20 20 Toplam 882 Hepimizin iyi bildiği bir şeyi (aylık giderlerimizi) düşünelim. yıllar olarak düzenlediğimizde. Örnek: Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 236 . azalışları ortaya çıkardığımızda.

SAYFA ÜZERĐNDE ĐŞLEMLER Bir sayfa temel veri girişinin ve işlemlerinin yapıldığı yerdir.Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler Digiturk Aidatlar 20 200 100 60 20 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 A. Veri Girişi: 237 .

VERĐ DÜZENLEME ĐŞLEMLERĐ Veri düzenleme işlemleri. Excel'de sayfa üzerinde veri girilecek hücre diğerlerinde farklı bir görünümdedir. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için Insert (Ekle) menüsünden Worksheet (Sayfa) komutu kullanılır. Sayfanın diğer bölgelerini görüntüleyebilmek için ok tuşlarını. Eğer sayfa adları içinde. seçilmesi. Dikey kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun altına ya da üstüne tıklayın. Bir hücreyi tıklatmak. istediğiniz sayfanın adını göremezseniz. Yatay kaydırma çubuğunda kaydırma kutusunun soluna ya da sağına tıklayın. III. o hücreyi aktif hücre haline getirir. sayfa sekmesine (sheet tabı) tıklayın. Kaydırma kutusunu istediğiniz yere sürükleyin. Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da çıkartmalar yapılabilir. Yatay kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. Kalın çerçeveli olan bu hücre üzerinde bulunulan ve veri girişi yapılacak olan hücreyi tanımlar. silinmesi. düzeltilmesi. alt taraftan sayfaların (Sayfa1) adlarını gördüğünüz yerden. Bu hücre aktif hücre olarak adlandırılır. kopyalanması gibi rutin işlemleri kapsar. Yeni bir Excel çalışma kitabı açtığınızda kaşınıza üç tane sayfa açılır. ĐPUCU: Aktif hücre. Hareket: Bir çalışma sayfasının hücreleri arasında hareket edebilmek için herhangi bir hücrenin üzerine tıklayın.Verileri girmek istediğiniz hücreye tıklayın ya da ok tuşlarıyla gidin ve veriyi yazın. verilerin girişi. 238 . Sayfalar Arasında Geçiş: Sayfa tablarına tıklayarak ya da CTRL+PgUp ve PgDown Excel'de açılan çalışma kitapları üç çalışma sayfası içerir. Çalışma sayfaları üzerinde hareket tuşları: Đşlem Bir satır aşağı ya da yukarı Bir sütun sola ya da sağa Bir pencere aşağı ya da yukarı: Bir pencere sola ya da sağa Büyük bir mesafe Yapmanız gereken Dikey kaydırma çubuğundaki oklara tıklayın. sekmeyi görebilmek için sekme kaydırma düğmelerini kullanarak sayfanızın sekmesini bulun. sağ taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Üstünde çalışmak istediğiniz sayfayı seçmek için.

bu işlemden vazgeçmek istediniz. kopyalayacaksanız. Son hücreyi görünür hale getirmek için kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz. YAPILAN ĐŞLEMLERĐ ĐPTAL ETMEK (UNDO (GERĐ AL) Excel size yaptığınız işlemlerden den vazgeçme olanağı sağlar. Herhangi bir işlemi yerine getirdikten hemen sonra kararınızı değiştirebilir ya da işlemi geriye döndürmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. Seçme işlemi genellikle fare ile yapılır. sonra CTRL tuşunu aralıkları seçin. Bitişik olmayan satır ya da sütunlar: Önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra CTRL tuşuna basılı tutarak diğer satır ya da sütunları seçin. Alanın ilk hücresini tıklatıp. Önce ilk hücre ya da hücre aralığını seçip. Örneğin bir silme işleminin ardından. Sütun başlığına tıklayın. Đşte hemen Undo düğmesine tıklayabilirsiniz. Đşlem yapmak istediğiniz veriyi işaretlemeniz gerekir. bir hücreyi ya da bir alanı silecekseniz. sonuncuya kadar sürükleyin. Excel'de en çok yapılan işlem seçim işlemidir. Tüm bir satır Tüm bir sütun Satır başlığına tıklayın. Bitişik satır ya da sütunlar Satır ya da sütun başlığı boyunca sürükleyin ya da önce ilk satır ya da sütunu seçip sonra SHIFT tuşuna basılı tutarak. biçimleyecekseniz ya da o veri alanı üzerinde herhangi bir işlem yapılacaksanız. Bir hücreye veri girecekseniz. Ardından işlem yapmak gerekir. Seçilebilecek Excel elemanları: Seçim Tek bir hücre Bir alan Yapmanız gereken Hücreye fare ile tıklayın ya da klavyeden ok tuşlarıyla giderek. B.A. son satır ya da sütunu seçin. SEÇĐM Windows altında çalışan bütün uygulamalarda bir prensip vardır. -CTRL+Z tuşlarına tıklayın. -Fare ile Undo (Geri Al) düğmesine tıklanır. Bir çalışma sayfasının tüm hücreleri: Çalışma Sayfasının sol üst köşesinde satır ve sütun başlıklarının kesiştiği. taşıyacaksanız. -Edit menüsünden Undo komutu seçilir. önce o hücre ya da veri alanını seçmeniz gerekir. Bitişik olmayan hücre ya da hücre alanları: basılı tutarak diğer hücre ya da Geniş bir hücre aralığı Önce aralıktaki ilk hücreyi tıklatıp sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak aralıktaki son hücreyi tıklayın. Undo (Geri Al) işlemi için şunlardan biri yapılır. Bunun için Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. boş düğmeyi tıklayın 239 .

3. Paste (Yapıştır) seçeneği seçilir.Edit (Düzen) menüsünden Cut (Kes) komutunu seçin.C. 2. DERS 12: FORMÜL GĐRMEK Amaçlar: -Veri Girmek. çalışma kitabı ya da uygulamaya taşımak ya da kopyalamak için Cut. Copy (Kopyala) komutunu seçin.Edit (Düzen) menüsünden. KOPYALAMA VE TAŞIMA Kopyalama (copy) ve taşıma (move) işlemi çalışma tablosu üzerindeki verilerin yer değiştirmesi ya da bir yerdeki verilerin diğer bir yere kopyalanması ile ilgili işlemleri kapsar. 4. Copy ve Paste düğmelerini kullanın. Kopyalamak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak. Hücreleri daha uzun bir mesafeye.Edit (Düzen) menüsünden Paste (Yapıştır) komutu seçilir.Edit (Düzen) menüsünden. Hücre Đçindeki Verileri Taşıma ya da Kopyalama Veriyi kısa bir mesafeye taşımanın ya da kopyalamanın en kolay yolu hücreleri seçmek ve hücre kenarlığını fare ile sürüklemektir.Taşınacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. 3. diğer bir sayfa. -Hesaplama Yapmak 240 . Taşımak: Edit (Düzen) menüsünü kullanarak.Kopyalanacak yere fare ile tıklanır ya da hedef hücreye ok tuşlarıyla gelinir. 1.Taşınacak alanı seçin. 2.Kopyalanacak alanı seçin. 1. 4.

241 . Örneğin 2002 yılı bütçesinin analizi yapılacaksa. 2002 yılının satış. Sabit veriler bir hücreye bir sayı ya da metin bilgi girmek anlamına gelir. ya da personel adı. Fare simgesi iki başlı ok olduğunda sol tuşa basarak sürükleyin ve sütunu genişletin. tarih ya da bir de sözcük olabilir. faiz oranı gibi üzerinde aritmetik işlem yapılan verilerdir. fiyatı. A. VERĐ GĐRMEK Hani.-Temel Fonksiyonları Kullanmak. Örneğin satış miktarı. Sayısal bilgiler ise adet. hizmet süresi gibi. Bu derste formüllerle birlikte hücrelere girilen verilere de bakacağız. ĐPUCU: Veri girişini bitirmek için mutlaka ENTER tuşuna basın. Örneğin ürün adı. Bir sabit değer bir sayı. GĐRĐLEN VERĐLERĐN TÜRÜ Hücre içine girilen veriler sabit veriler ve formül girmek olmak üzere ikiye ayrılır. maliyet vb bilgileri bir ya da daha çok çalışma tablosu olarak Excel'e girilmelidir. -Mutlak ve Göreceli Alanları Anlamak. I. Bir tabloda metin ve sayısal bilgiler girmek OCAK 2001 Kişisel Giderler Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap OCAK 100 100 20 20 20 Yukarıdaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen değer bir hücreye metin bilginin girilmesidir. Excel görsel bir hesap makinesi idiydi ya? Đşte bu hesaplama yetenekleri formüller aracılığıyla sağlanır. adresi gibi. ĐPUCU: Veri girişi sırasında mevcut sütun genişlikleri yeterli gelmezse iki sütun arasındaki çizgiye fare ile yaklaşın. miktar. Veri girişi özellikle veri türleri ve biçimi bakımından uygun şekilde yapılmalıdır. Sonuç almak için önce verilerinizi Excel'e girmeniz gerekir. Metin bilgiler daha çok sütün başlıkları ve diğer tanımlayıcı bilgileri ifade ederler.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.ĐPUCU: Excel sayısal verileri daha iyi okunmaları için sağa yaslar. Formül: =A1+A2 Anlamı: A1 hücresindeki değerle A2 hücresindeki değeri topla ve bulunduğun (formülün yazıldığı) yere topla. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. B. Daha fazla bilgi için www. FORMÜL GĐRMEK Excel'in en önemli özelliği hücreye girilen formüldür.com adresine bakınız. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Metin verileri ise sola yaslar. Örnek: Ürünler/satış adedi A MALI B MALI C MALI D MALI Ocak 20 22 12 2 Şubat 12 12 9 1 Toplam =b2+b3+b4+b5 =c2+c3+c4+c5 Bir hücreye bir formül girişinin ardından Excel formülleri hesaplayarak sonucunu hücreye yerleştirir. Hücreye formül girmek için = tuşuna basılarak (SHIFT+0) başlanır. Bir faiz hesabı. bir ortalama hesabı hücreye gireceğiniz formül sayesinde gerçekleşecektir. Çünkü formül diğer hücreler içindeki veriler üzerinde istediğiniz işlemi yapmanızı sağlar. Formül girilir ardından ENTER tuşuna basılarak sonuç bulunulan hücreye döndürülür.farukcubukcu. Ürünler/satış adedi Ocak Şubat 242 .

AVERAGE . Bir hücreye formül girmek = tuşuna basılarak başlanır. Bir formül girmek için: 1. formül çubuğunda görülür. sonra C2 ile C5'i çarp.A MALI B MALI C MALI D MALI Toplam 20 22 12 2 56 12 12 9 1 34 Aynı işlem SUM fonksiyonu aracılığıyla da yapılabilir: Ürünler/satış adedi Ocak Şubat A MALI B MALI C MALI D MALI 20 22 12 2 12 12 9 1 Toplam =SUM(b2:b5) =SUM(c2:c5) Bir formül çok sayıda elemanı içerebilir. sabit değerler. fonksiyonlar (SUM. çıkana B1'i ekle. Yazılan formül. Bunlar hücreler (hücre adresleri). çıkandan 10 çıkar ve son kalandan 2 çıkar. Önce K2 ila L3 alanı arasında kalan alanları topla. ORTALAMA gibi) ve alan adları olabilir. 243 . operatörler (işleçler).TOPLA. Örneğin aşağıdaki ifade doğru bir formüldür: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlamı: Bulunduğun hücreye. Formülü girmek istediğiniz hücreyi seçin.

HÜCRE ĐÇERĐĞĐNĐ DÜZENLEMEK Bir hücreye veri girdikten sonra değiştirilebilir. Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler Anlamları + (artı işareti) . Bir hücredeki veriyi değiştirmenin çok sayıda yolu vardır: -Formül çubuğu üzerinden seçmek. Aritmetik işlemler aritmetik operatörler (işleçler) aracılığıyla yapılır. 244 . Yapılan değişikliğin ardından ESC tuşuna basarak yapılan değişikliği iptal edebilirsiniz. Excel eşit işaretini otomatik olarak ekleyecektir.2.(eksi işareti) / (eğik çizgi) Toplama Çıkarma Bölme * (yıldız işareti) Çarpma D. Formül çubuğunda yer alan = simgesine tıklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. -Hücre üzerinde çift tıklamak. Formülden önce bir eşit işareti (=) girin. ARĐTMETĐK OPERATÖRLER Formüller hücreler üzerindeki işlemleri tanımlar. NOT: Bir formülü. -F2 tuşuna basmak. Ancak özellikle verinin uzun ya da bir formül olması durumunda veriyi değiştirmek gerekebilir. Formüle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek başlarsanız. C. Đşlemler ise ya aritmetik işlemlerdir ya da fonksiyonlardır. Đstediğiniz değişiklikleri ok tuşları yardımıyla yaptıktan sonra ENTER düğmesine basara değişikliği onaylarsınız. Bir hücredeki veriyi değiştirmenin ek kolay yolu hücrenin üzerine gelip fare ile çift tıklamaktır. Bunu yaptığınızda hücre tekrar veri girişine hazır duruma gelecektir. Kural: Bir formül eşit işaretiyle (=) başlamalıdır.

FORMÜLÜ DEĞĐŞTĐRMEK Özellikle uzun bir formülün yazılmasının ardından formülün bazı karakterinin değiştirilmesi gerektiğinde o hücreye formülün yeniden yazılması yerine formülün değiştirilmesi işlemi yapılır. 1. Herhangi bir fonksiyonu sihirbazı kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanım biçimini bilmeniz gerekir. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde çift tıklamak. Örneğin uzun bir formül: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. Özellikle alanların (hücrelerin) nasıl belirtileceğini iyi bilmek gerekir.Đptal (cancel) düğmesi (Klavyeden ESC tuşu ile aynı görevi taşır) OK düğmesi (Klavyeden ENTER tuşu ile aynı görevi taşır) E. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerleri toplar. standart çalışma sayfası üzerinde temel işlemlerin yapılmasını sağlar. Fonksiyonları. TEMEL FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. yol: Formülü yazdığınız hücre üzerinde F2 tuşuna basmak. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) 245 . Formülü değiştirmek için değişik yollar izlenebilir. 3. Bir formül. 2. yol: Formül çubuğu üzerinde istenilen işlemleri yapmak.

Function Category (Đşlev Kategorisi): Kategori Açıklama Most Recently Used (En Son Kullanılan) En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Siz fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Statistical (Istatistiksel) Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar.Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin ortalamasını hesaplar. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz. formül çubuğundaki Function Wizard düğmesine basın Bu sihirbaz toplam iki adımdan oluşur. Veritabanı işlemleri. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. sol taraftaki Function Category altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Đstediğiniz fonksiyonu. Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. -Insert (Ekle) menüsünden. Metin bazlı işlemler. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi. Function (Đşlev) komutunu seçin -Eşittir (=) işaretine bastıktan sonra. Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. =MAX(A1:A19) Yukarıdaki formül bulunduğu hücreye A1'den A19'a kadar olan değerlerin en büyüğünü hesaplar. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Fonksiyonları kullanmak için şunlardan birini yapın: -Araç çubuğundan Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesini tıklayın. sağ taraftaki Function Name altından seçin. Kullanıcı 246 . Aşağıdaki tabloda kategorilerin kısa açıklamalarını bulacaksınız. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan fonksiyonlar. Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Mantıksal fonksiyonlar.

Hücre düzenleme moduna geçiş yapıldığından yön tuşları ile hücre içersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tuşları ile metin silebilir. 3. Yada araya metin ekleyebilirsiniz.UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. Start (Başlat) menüsünden Programs'ı işaret etmek ve Microsoft Excel'i tıklayın. Formül Đşlemi: Kişisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon Öğlen Yemeği Kitap 100 100 20 20 20 Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizlikçi Vergiler 20 200 100 60 20 247 . F2 tuşuna basınız. Hücreye tıklayınız. 2. Microsoft Excel'i başlatın. 2. Basit işlemler: Hücre içinde yer alan formülü değiştirin: 1.

Her bir bölüm toplamının genel toplamdaki oranının hesaplayın. Örneğin Otomobil harcaması toplam genel gider harcamasını yüzde 10'u gibi.. Daha ileri gidelim. Gelir bütçenizi de ekleyin.. Giderlerinizi %10 azalttığınızda ne kadar para artırabileceğinizi hesaplayın. 248 . Örneğe devam edin ve ŞUBAT ayının değerlerini de girin.Digiturk Aidatlar 20 20 Sigortalar Hayat Sağlık Emlak Kasko 30 30 20 20 Vergiler Emlak Çevre 20 10 Otomobil Benzin Bakım 100 50 Đşlemler: Ocak ayının bütün giderlerini toplayın: Gider gruplarına göre ara toplamlar alın.. Ardından toplamların ve tek tek değerlerin artış oranlarını hesaplayın.

çıkan grafik sihirbazı toplam 4 adımdan oluşur ve grafiği çizer. 3.Veri alanı seçilir. eksen etiketleri. verilerimize yorum ekler. GRAFĐK YARATMAK Excel'in grafik sihirbazı. Đşte grafikler verilerin dili olacak şekilde. Đlk adım grafik tipinin seçildiği adımdır. 2. Daha sonra sayfa üzerinde grafiğin yer alacağı bir dörtgen alan fare ile işaretlenir. Yerleşim şekli seçilir. daha iyi bir etki yaratmış olursunuz. Grafik türü kutusundan seçilen tiplerin alt türleri. bir düğme ile çalışmaya başlar ve sayfada tanımlanan veri alanını belli sayıda adımla grafik olarak biçimlendirir. Đstediğiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) seçin. -Grafikleri biçimlemek. Grafik tipi seçilir. rakamlalar ifade edilen verilere görsel bir vurgu kazandırmayı sağlar.DERS 13: GRAFĐK OLUŞTURMAK Amaçlar: -Değişik türde grafik çizmek. aylık artışın göreceli büyümesini bir çubuk grafikle ifade ederseniz. Ardından. I. 4. Hatta aylık giderlerimizi Excel'le hesaplamıştık. Grafik alt türü kutusunda görünecektir. Grafik (chart). Chart Wizard (Grafik Sihirbazı) düğmesine basılır. gösterge (legend) gibi elemanlar eklenir. Bu derste ise daha önce oluşturduğumuz verileri grafiklerini çizmeye çalışacağız. Yaygın kullanılan grafik türleri şunlardır: 249 . Daha sonra aşağıdaki adımlardan geçilerek grafik çizilir: Bu işlemler: 1. Grafik başlığı. Yani siz müdürünüzün önüne aylık satış rakamlarını koymanın yanı sıra. A. Veri alanı seçildikten sonra. GRAFĐK ÇĐZMEK Önceki derslerde Excel'in bütçe oluşturmak gibi mali hesaplamalara bir çözüm olduğunu belirtmiştik.

Column (sütun): Zamana göre değerlerin birbirine göre değerlerini ifade eder. ŞEKĐL 13-1: SÜTUN GRAFĐK Line (çizgi): Zaman içindeki değişimi ifade etmede kullanılır. Örneğin USD kurunu takip için. Örneğin aylık giderleri göstermek için kullanılabilir. ŞEKĐL 13-2: ÇĐZGĐ GRAFĐK 250 .

251 . serilerin sırası belirlenebilir.farukcubukcu.com adresine bakınız. Seri yeri (Series in) seçeneklerinden. Daha fazla bilgi için www.Pie (pasta): Bir toplam içindeki değerleri payını göstermede kullanılır. Đpucu: Grafiği yaratılacak veri alanı seçildikten sonra F11 tuşuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. Đkinci sekme olan Series sekmesinden. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Ardından verileri grafiğe yerleştirilmesi seçilir: NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bu adımdaki sekmelerin sayısı seçilen grafik tipine göre değişecektir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Veri aralığı kutusuna zaten seçili bulunan alanın adresi gelecektir. verilerin satırların mı sütunların mı grafiği çizmek için kullanılacağını belirler. Đletişim kutusunun görevi grafiğin biçimlemesini ayarlamaktır. Örneğin: Yıllık gelir içinde departmanların gelirlerinin oranını göstermek gibi. Next (Đleri) düğmesine basarak üçüncü adıma geçin.

Grafik türleri nelerdir ve hangi amaçla kullanılırlar.B. GÖZDEN GEÇĐRME 1. Dolar kurunun yıllara göre artışını göstermek için hangi grafik türünü kullanırdınız? UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: Grafik çizin: Kişisel Giderler ocak şubat mart nisan toplam Giyim 100 50 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 252 . GRAFĐĞĐ BĐÇĐMLEMEK Grafiğin oluşturulmasının ardından grafik araç çubuğunu ve diğer biçimleme araçlarını kullanarak grafiğin rengi. 2. özellikleri yeniden ayarlanabilir. Toplam satışların ürün gruplarına göre oranlarını ortaya çıkarmak için hangi grafik türü daha iyidir? 3.

I.Đşlemler: Ocak-Nisan ayları arasındaki kişisel gider harcamalarının toplamlarını aylık değişimlerini gösterecek bir sütun (column) grafik çizin. Bir formül. Microsoft Excel'deki yerleşik fonksiyonlar. B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. bir eşit işareti (=) ile başlar ve bir değerler ve işleçler karışımı ile devam eder. -Fonksiyonları Kullanmak. 253 . bunlar bir ortalama işlemi ya da bileşik faiz hesabı olabilir. Örnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye. Fonksiyonları. AVERAGE (TOPLA. herhangi bir formülde olduğu gibi. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. Bu anlamda hesaplama için çok sayıda işlem yapılır. ORTALAMA) gibi bildiğimiz fonksiyonları örnek gösterebiliriz. SUM. FONKSĐYONLAR NE ĐŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama aracı olduğunu belirtmiştik. Đşte Excel'in bu yetenekleri Worksheet fonksiyonları (işlev) olarak adlandırılan çok sayıda hazır fonksiyon tarafından yapılır. onu bir eşit işareti ile başlatmalısınız. Dört aylık toplam giderin aylara göre dağılımını bir pasta grafikle gösterin DERS 14: FONKSĐYONLAR (ĐŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. standart çalışma sayfası ve makro sayfası hesaplamalarını yapar. çalışma sayfanızdaki formüllere girerek kullanabilirsiniz. Formülün en başında bir fonksiyon görünüyorsa.

254 . Birçok işlemi yaparken fonksiyonları bilmek ve kullanmak kolaylık sağlar.Fonksiyonlar yukarıdaki gibi basit olabileceği gibi. Örneğin bir toplama işlemi yapılacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmalıdır. =SUM(A1:E1) =TOPLA(A1:E1) Yukarıdaki fonksiyon çalışma tablosundaki A1 hücresinden A10 hücresine kadar olan 10 alanı toplar. Kullanıcıya bilgi vererek yardımcı olmaya çalışan User Defined (Kullanıcı Tanımlı) Sizin yaratacağınız fonksiyonlar burada listelenecektir. FONKSĐYONLARI KULLANMAK Fonksiyonların kullanımında önemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazılmasıdır. Mantıksal fonksiyonlar. Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. muhasebeye ve diğer mühendislik alanlarında çok sayıda işlemi yapmak için Excel fonksiyonları gerçek birer çözümdür. A. All (Hepsi) Financial (Finansal) Date & Time (Tarih ve Saat) Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Statistical (Istatistiksel) Lookup & Reference (Arama ve Başvuru) Database (Veritabanı) Text (Metin) Logical (Mantıksal) Information (Bilgi) fonksiyonlar. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar bölümüne bakın. Açıklama En son kullandığınız 10 fonksiyon burada listelenir. Bunun yanı sıra finanstan. Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Siz Excel içindeki bütün fonksiyonların listesi.45) gibi uzun ve iç içe de olabilir. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3). Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Đstatistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Metin bazlı işlemler. Belli alanlarla yapılan işlemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Microsoft Excel 2000'de belli kategoriler altında çok sayıda fonksiyon vardır: Kategori Most Recently Used (En Son Kullanılan) fonksiyonları kullandıkça bu listeye eklenirler. Veritabanı işlemleri. çok sayıda fonksiyon içeren formüller şeklinde de olabilir.

A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 =SUM(A1:E1) SUM fonksiyonunun uygulanmasının sonucu olarak: A1 1 1000 2 2000 3 3000 4 4000 5 1000 6 11000 255 .

Sihirbaz toplam iki adımdan oluşur.NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Not: Excel'de yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanılan diğer fonksiyonları da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanız Tools menüsünden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon kütüphanelerini (Analysis Toolpak) yükleyiniz. ay. sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altından bir kategori adı tıklayın ve sağ tarafta çıkan adlardan istediğinizi seçin. tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve işlenmesini sağlar.com adresine bakınız. SIK KULLANILAN FONKSĐYONLAR Tarih ve saat fonksiyonları. Đstediğiniz fonksiyonu. genellikle veri alanı içinde formülünü konulacağı ya da işlemin yapılıp sonucun konulacağı hücre üzerine gelindikten sonra. gün) Sonucunda o tarihin numarası elde edilir. =DATE(yıl.farukcubukcu. Bu nedenle birkaç fare tıklamasıyla fonksiyonları kullanmak için fonksiyon sihirbazı çok yararlıdır. gün) =TARĐH(yıl. Fonksiyon sihirbazını başlatmak: Fonksiyon sihirbazını başlatmak için. II. Ardından sihirbaz ekranı karşınıza gelir. 256 . Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (günü) seri numarasını verir. ay. Daha fazla bilgi için www. DATE Fonksiyonu: Excel'de her güne bir seri numarası verilir. araç çubuğunda Function Wizard (Đşlev Sihirbazı) düğmesi tıklanır. Çünkü elle yazarken öğeleri birbirine ayıran karakterinden tutunda daha birçok olası sorun bizi beklemektedir. B. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. sağ taraftaki Function Name (Fonksiyon Adı) altından seçin. FONKSĐYON SĐHĐRBAZI Karmaşık ve içiçe fonksiyonları kullanacağım zaman genellikle sihirbazı kullanırım. Đlk adım fonksiyonun seçilmesidir. Đstediğiniz fonksiyonu burada göremezseniz.

Genellikle sistem tarihinden gün bilgisini alarak işlem yapıldığında kullanılır. =TODAY() . TIME Fonksiyonu: Zamanın seri numarası olarak karşılığını verir. Diğer bir deyişle o anki zamanı gün. =NOW() = ŞĐMDĐ() Sonucunda o anın değeri elde edilir. =TIME(saat."1/1/2001" = BUGÜN() Yukarıdaki ifade ile bugün ile yıl sonu arasında kaç gün olduğu hesaplanır. saniye) Sonucunda o zaman değerinin numarası elde edilir.9999 değeri ile ifade edilir. ay. 257 . INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayıyı tam sayıya yuvarlar.TODAY Fonksiyonu: Bulunulan günü verir. yıl ve saat olarak verir. NOW Fonksiyonu: O anki zamanı tarih ve zaman olarak verir. bitiş anı da 0. dakika. Bir günün başlangıç anı 0 ile.

=INT(2.34) Sonucu: 2 =TAMSAYI() Örneğin rastgele üretilen bir değeri tamsayıya çevirmek için: =INT(RAND()+1) Sayısal loto sayısı üretmek: =TAMSAYI((S_SAYI_ÜRET()*49)+1) PRODUCT Fonksiyonları Verilen sayıları çarpar.7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir. =PRODUCT(3. 258 .7) ya da =ÇARPIM(3.

ROUND Fonksiyonu Tanımlanan bir sayıyı belirtilen ondalık uzunluğa yuvarlar.72 EXCEL'in en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de finanstır (mali işler). 259 . =ROUND(sayı. Çok sayıda finansal fonksiyonun kullanımını öğrenerek mevcut ticari işlemlerinizi kolaylaştırabilir ya da yeni çözümler ve uygulamalar yapabilirsiniz. belli bir faiz oranı üzerinden n dönem sonunda gerçekleşecek nakit girişi ya da çıkışını hesaplar.789. 1) =YUVARLA(42. PMT Fonksiyonu: En yaygın kullanılan finansal (mali) fonksiyondur.789. Bu nedenle genellikle bir sayı ile çarpılır ve tamsayıya çevrilerek kullanılır. Payment (ödeme) fonksiyonu. hane sayısı) =ROUND(42.=S_SAYI_ÜRET() =RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir gerçek bir sayı üretir. 1) Sonucu: 42. =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukarıdaki fonksiyon her çalıştığında 1 ila 48 arasında bir sayı üretir.

12.=PMT(ana para. giderlerin önceki aya göre artış oranlarını hesaplayan formülleri yazın. 4. Ay ortalamalarını. süre) Örnek: Yıllık %90 faizle 400 milyon liralık malı 12 ay taksitle almak için ne kadar ödeme yapmanız gerekir? =PMT(%90/12. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda aşağıdaki uygulamaları yapın: 1. 2. INT fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam sayıya çevirin. 3. Đşlemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazıyla yapın.-400000000) III. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgüllü çıkan sonuçları tam yuvarlatın. Veri: Kişisel Giderler ocak şubat Artış Oranı? mart nisan toplam Giyim 100 50 =? 50 12 212 Visa 100 100 200 300 700 260 . faiz.

sıralama (sort) işlemi bir çalışma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir sütuna göre sıralanmasıdır. VERĐLERĐN SIRALANMASI Dikkat ederseniz. ara toplamların (subtotal) alınması ve verilerin sıralanması gelir. düzenli çıktılar belli bir alana göre sıralıdır. -Sıralama ve alt toplamlar almak.Cep Telefon 20 30 20 40 110 Öğlen Yemeği 20 30 30 30 110 Kitap 10 10 0 30 50 Kişisel Gider Toplamı250 220 300 412 1182 Ay Ortalamaları ? ? ? ? ? ? ? GÖZDEN GEÇĐRME 1. I. soyasında göre vb. Örneğin Excel içinde saklanan personel bilgileri. Kullanıcı kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar sağlar? DERS 15: VERĐ ANALĐZĐ Amaçlar: -Verileri filtrelemek. Finansal fonksiyonlar nelerdir? Örnek veriniz. ürün bilgileri gibi belli sütunlardan oluşmuş düzenli tabloların belli sütunlarına göre sıralanması o tabloların daha kullanış olmasını sağlar. VERĐ ANALĐZĐ Veri analizi. Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dışında özellikle stok kayıtları. Adına göre. Fonksiyon (işlev) kullanmanın deneyimli bir kullanıcıya ne gibi yararları olabilir? 2. A. Bunların başında verilerin filtrelenmesi (süzme). Sıralama işlemi bizim bütçe tablolarımıza çok gerekmeyeceğinden öğrenci listesi üzerinde sıralama işlemini açıklayalım: 261 . 3. personel kayıtları gibi kayıt olarak düzenlenmiş veriler üzerinde yapılan özel düzenleme işlemlerini kapsar.

taşıdığı değere göre düzenlemek için belirli bir sıralama düzeni kullanır. Excel alfabetik sıralamayı kullanır. OK düğmesine tıklayarak sıralamayı yapın. Sort by kutusundan hangi sütuna göre sıralanacağını seçin.Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 66 I VĐZE 90 77 60 49 Tablo: Ada göre sıralı ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Ayşe Kazanç Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Yılmaz Suat Konya Zeki Yazar BÖLÜMÜ I VĐZE 39 Đşletme Ekonomi Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme 90 49 40 77 66 60 Microsoft Excel. Sıralanacak alan üzerindeki bir hücreye tıklayın. 4. Data (Veri) menüsünden Sort (Sıralama) komutunu seçin. Ascending (Küçükten büyüğe) bir sıralamada. 3. 262 . verinin biçimine değil. (ya da sıralanacak verileri seçin) 2. Sıralama işlemi: 1.

Eğer tabloda sütun başlığı varsa Excel otomatik olarak Header row seçeneğini seçer ve sıralamada bu sütun başlıklarını kullanır. Eğer sütun başlıklarının sıralamada kullanmak istemiyorsanız o zaman No header row seçeneği seçilir. Özellikle uzun listelerle uğraşırken ya da belli özelliklere göre verileri ayırmak isterseniz Excel'in filteleme özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Tablo ya da tablo içindeki bir hücre seçilir. VERĐLERĐN FĐLTRELENMESĐ Bir listeyi filtreleyerek (süzerek).com adresine bakınız. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. 2. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için www. Data (Veri) menüsünden Filter (Süz) işaret edilir. Bir tablo üzerinde filtreleme yapmak için şu işlemler seçilir: 1. Ardından AutoFilter seçeneği seçilir. Bu durumda Sort by (Sıralama ölçütü) alanında sütunlar Column1. sadece belirttiğiniz kriterlere uygun satırları görüntüleyebilirsiniz. Şekil 15-1: Sıralama Đşlemi B. 263 .farukcubukcu.ÖNEMLĐ: Sort (sıralama) iletişim kutusunda yer alan Header row (Başlık Satır var) ve No header row (Başlık Satırı Yok) seçeneği tablonun sütün başlıklarının olup olmaması ile ilgilidir. Column2 olarak görülür. Örneğin listede yalnızca Đşletme bölümü öğrencileri görmek gibi. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.

illere göre filtreleme yapmak istemez misiniz? Örneğin Đzmir ilinin satışları. Đstanbul satışlar ya da Adana satışları gibi.3. Filtre kutularında o sütunun değerleri. Örneğin illerinde içinde bulunduğu bir satış bilgilerine bakarken. All seçeneği özellikle yapılan bir filtrelemenin arından tüm listeye tekrar dönülmesini sağlar. Bu düzenlemenin ardından otomatik filtre kutuları sütunların başlıklarına yerleştirilir. sonra tekrar AutoFilter (Otomatik Süz) seçeneğini tıklayın. sonra Show All (Tümünü Göster) komutunu tıklayın. ĐPUCU: Verilerin filtrelenmesi (süzülmesi) özellikle satış bilgileri gibi belli bir düzende hazırlanmış veriler üzerinde yapılacak işlemlerdir. Bir sütunda yapılan filtreyi kaldırmak ve verilerin tamamını tekrar görmek için. Data (veri) menüsünden Filter (Süz) komutunu işaretleyin. sütunun okunu kullanarak seçenekleri açılır ve All seçeneği seçilir. Ardından istenilen değerler seçilerek filtreleme yapılır. Listeden Otomatik Filtre Oklarını Kaldırmak için: Data (veri) menüsünden Filter (süz) komutunu işaretleyin. All ve Top 10 seçenekleri yer alır. UYGULAMA 1. Sıralama: Tablo: Öğrenciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Mehmet Demir Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz BÖLÜMÜ Đşletme Đşletme Ekonomi Đşletme I VĐZE 39 40 90 77 264 . Top 10 seçeneği ise ilk on kaydın seçilmesini sağlar. Bunun dışında filtrelenen bir listede saklanan tüm satırları yeniden görüntülemek için.

Sıralamanın yararları nelerdir? 2. Excel bir de özet tablo (pivot table) olarak daha gelişmiş bir yeteneğe sahiptir.Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 66 Yukarıdaki veri üzerinde şu sıralamaları yapın: Ada göre artan Ada göre azalan Nota göre artan Nota göre azalan Önce bölümüne ve sonra adına göre artan. GÖZDEN GEÇĐRME 1. 2. Bu özelliklerin yanı sıra. Filtrelemenin yararları nelerdir? DERS 16: ÖZET TABLOLAR OLUŞTURMAK Amaçlar: -Özet tabloları tasarlamak. Filtreleme: Bölümlere göre filtreleme işlemleri yapın. PĐVOT TABLOLAR Sıralama ve süzme. -Özet tablolar üzerinde işlemler yapmak. 265 . çalışma tablolarımıza özetleme görünüm ve sorgulama bakımından özellikler katar. I.

Böylece kullanıcılar bir Web browser (Internet Explorer) aracılığıyla datalara erişebilirler. birden fazla sayfadan oluşan veriler ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz.) yaratılan veriler.farukcubukcu. Ardından üçüncü adımda Pivot tablonun yaratılacağı yer sorulur. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir. BĐR PĐVOT TABLO YARATMAK Özet tablo yaratmak için. toplam dört adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını soracaktır. Excel'in en gelişmiş özelliklerinden birisidir. Đstediğiniz seçeneği işaretledikten sonra Next düğmesine basarak ikinci adıma geçin. Đkinci adım. Çıkan iletişim kutusu. Bu yer mevcut çalışma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir çalışma tablosu (new worksheet) olabilir. Genelde kullanılan veriler doğrudan Excel'de yaratılan tablolardır (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb. alt toplamlar almayı sağlar.Pivot tablolar (Özet tablolar). Bunun dışında dış veritabanlarına bağlanmayı sağlayan gelişmiş bir bölümdür. ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin yerinin belirtilmesidir. Excel 2000 içinde Pivot tablolar Web sayfası üzerinde yayınlanabilir. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Daha fazla bilgi için www. Özet tablolar. Ardından Next düğmesine basın. Başlamak için. average (ortalama )gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. sum (topla). Data (veri) menüsünden Pivot Table (Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazı) seçeneğini tıklayın. A. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.com adresine bakınız. Verileri gruplamayı. çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Pivot Table Wizard kullanın. Şekil 16-1: Özet Tablo Tasarımı 266 . count (say).

Excel Pivot Tablosu bize ürün gruplarının toplam fiyatlarını kolayca verebilir. Bu başlıkları sürükleyip gerekli yerlere bırakarak özet tabloyu oluşturmanız gerekir.Dördüncü adım özet tablonun oluşturulduğu asıl adımdır. Örnek: Satışlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300 Yukarıdaki tabloda. Đletişim kutusunun sağ tarafında seçilen alanın başlıkları bulunur. Örnek: Satışlar özet tablosu: Tarih Ürün Grup Fiyat 267 .

Bu işlem (fonksiyon) değiştirilebilir. 268 . UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 Ürün Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Fiyat 300 399 Meyve 400 Sebze 300 Meyve 400 Meyve 400 Sebze 300 Yukarıdaki tablo üzerinde.1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 Domates Patates Domates Domates Sebze Sebze Sebze Sebze 300 399 300 300 Sebze Top 1299 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001 Elma Elma Elma Meyve 400 Meyve 400 Meyve 400 Meyve Top 1200 NOT: Veri alanına yerleştirilen alana göre ortadaki veri alanı üzerinde yapılacak işlem veri tipine göre SUM olarak belirlenir. ürünleri gruplarına göre fiyat toplamını ve grup içindeki eleman sayısını gösteren bir Pivot Tablosu yapın.

Pivot Tablosu'unun yararlarını açıklayın? 2. 2. Pivot tablo içinde hangi fonksiyonlar kullanılabilir? COUNT fonksiyonun kullanılabileceği bir durumun örneğini verebilir misiniz? DERS 17: INTERNET VE INTRANET ĐŞLEMLERĐ Amaçlar: -Tabloyu Web Sayfası Olarak Kaydetmek ve Yayınlamak. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfası yaratmak için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Web klasörlerin erişmek. I. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydetmek için: 1. Bu işlem sırasında sayfa HTML koduna (Web sayfalarının yaratılmasında kullanılan dil) çevirilir. Web sayfasının yeri seçilir ve adı girilir. File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) komutuna tıklayın. -Web Araç Çubuğunu Kullanmak. A. INTERNET VE INTRANET ÖZELLĐKLERĐ Hızla yayılan Internet erişimi. E-mail göndermek gibi özellikler yer alır. Excel kullanıcıların da birtakım Web ile ilgili işlemler yapmasını sağlar. Örneğin verilerini Web sayfası olarak kaydedebilmek gibi. Bu iş için tasarlanmış sihirbaz ya da şablonları kullanarak bir Web sayfası (web sitesi) tasarlayabileceğiniz gibi herhangi bir Excel çalışma kitabını ya da sayfasını Web sayfası olarak tasarlayıp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. 269 .GÖZDEN GEÇĐRME 1. Excel 2000'in bu özelliği dual-format olarak adlandırılmıştır. Excel 2000'de yer alan Internet ve Intranet olanakları içinde Web sayfası tasarlama. Bir Çalışma Kitabını Web Sayfası Olarak Kaydetmek: Excel 2000 içinde hazırlanan bir çalışma kitabının (workbook) normal Excel dosyası ya da Web sayfası olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybına neden olmaz.

Listede yer alan Web sayfanızı açmak için üzerinde çift tıklayın. NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır.farukcubukcu.B. 3. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin başında Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yayınlanması gelmiştir. Ardından Web sayfanızın bulunduğu klasör üzerinde çift tıklayın. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ÜZERĐNDE YAYINLAMAK Eğer şirketinizde bir Intranet varsa ya da Internet'e erişim varsa Excel 2000 ile hazırlanan Web sayfaları Web folder (Web server üzerindeki klasörler) üzerine kayıt edilebilir. Daha fazla bilgi için www. C. Bu düzenlemelerin ardından Excel bilgilerin yayınlanır. Web sayfasını Internet üzerinde yayınlamak (ya da erişilebilir hale getirmek) için Web sayfasının bir Internet Servis sağlayıcı tarafından yayınlanması ya da bilgisayarınıza Web Server yazılımını yüklenmesi gerekir. ayrıca interactivity seçeneği ile de Pivot tablo üzerinde işlem yapılaması sağlanır. 270 . Bu işlemi yapmak için: Đçinde PivotTable ya da PivotChart olan çalışma kitabı File (Dosya) menüsünden Save As Web Page (Web Sayfası Olarak Kaydet) olarak kaydedilir. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz.com adresine bakınız. PĐVOTTABLE VE PĐVOTCHART'LARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDĐLMESĐ Önceki haftada Pivot Tablolarında ne kadar yararlı olduğundan bahsetmiştik. Web Server Üzerindeki Bir Web Sayfasını Açmak: 1. Standart araç çubuğunda yer alan Open (Aç)düğmesine tıklayın. Places Bar üzerinde Web Folders seçeneğine tıklayın. Bu işlem sırasında bütün Workbook mu yoksa bir sheet mi yayınanacak. 2.

WEB ARAÇ ÇUBUĞU Excel 2000 ortamında yer alan Web araç çubuğu Intranet ve Internet erişiminde kolaylık sağlamak için geliştirilmiştir. Daha sonra aynı belgeyi Web Page olarak kaydedin. A. Daha sonra bu işlemi yeniden yapmak için makroyu çalıştırırız. . bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Bu işlem program yazmak anlamına geliyor. Favorites düğmesi ile sık kullanılan sitelere. Đşte makrolar sizin için. -Makrolar çalıştırmak. I.xls) olarak kaydedin. Web araç çubuğunda ileri/geri düğmeleri. Ayrıca. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratın ve normal (. belli bir işi yapmak üzere tasarladığınız ve istediğiniz an çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic modulü içinde depolanmış komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Internet üzerinde arama (search) düğmesi. Makrolar sık sık yapılan işleri otomatikleştirmek için hazırladığımız tanımlardır. Bunun dışında Web araç çubuğunda yer alan adres araç çubuğu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazılarak erişimin sağlandığı bir bölüme de sahiptir. 271 . örneğin bir grafik çizmek ve yazıcıya yollamak gibi. Microsoft Excel'de belirli bir işi süreli (yinelemeli) yapıyorsanız. MAKRO TÜRLERĐ Makroları. bir de sürekli aynı işlemleri yaparsınız: Satışların ortalamaları ve bazı istatistikleri gibi. Excel içinde kayıt ederek (record) ya da Visual Basic editörü ile program yazarak yaratılabilir. NOT: Makro. . oluşturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. MAKRO NEDĐR Sürekli bir Excel kullanıcısıysanız. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma. kanallara erişim sağlanır. hep aynı verileri karşınızda görürsünüz.D. Satışlar tablosu gibi. Visual Basic Editörü ile makro oluşturma. DERS 18: MAKROLAR Amaçlar: -Makrolar oluşturmak. Özellikle. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazılabilir.

272 . MAKRO GELĐŞTĐRMEK Bir makro belli bir işi yerine getirmek üzere hazırlanır: Bir Makro kaydetmek: 1. 4. Đşlemi bir kez olmak üzere yaparken kaydedersiniz. Eğer kayıt sırasında hata yapılırsa bu hatalar makronun çalıştırılmasında da karşımıza gelir.. Örneğin "AyToplam". makronuzu XLStart klasöründeki. Ardından bu kaydı istediğiniz kadar çalıştırırsınız. aynı bir film kaydı gibidir. ĐPUCU: Makro kayıt ederken genellikle temiz (hatasız) bir kullanım gerekir. OK düğmesine tıklayarak makro kayır işlemine başlanır. Saklama yerleri: This Workbook (Bu Çalışma Kitabı): Bulunulan çalışma kitabına. Makronuzun bir açıklama içermesi için Description (Açıklam) kutusuna açıklamanızı yazabilirsiniz. (Bu açıklama makronun yaptığı iş olabilir). 2. Eğer makronuzun Excel'in her yerinde geçerli olmasını istiyorsanız . Personal Macro Workbook a kaydedin. B. 6. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Tools (Araçlar) menüsünden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu seçin . 3.Makro kaydetmek. Macro Name kutusuna makro için bir ad yazın . Bunun dışında kayıt ederken durum çubuğunda "Recording" açıklaması yer alır. New Workbook (Yeni Çalışma Kitabı): Yeni bir çalışma kitabına Personal Macro Workbook (Kişisel Makro Çalışma Kitabı) : Sadece makroların bulunduğu özel bir çalışma kitabına. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın. Kaydı bitirmek için Stop Recording (Kaydı Durdur) düğmesine tıklayın. 5.

ardında onun üzerinde sağ tıklayıp makronun bu grafik nesneye tıklanmasıyla çalıştırılması sağlanır. Macro menüsü oradan da istenen makro seçilir. Macro Name (Makro Adı) kutusundan. çalıştırmak istediğiniz makronun adını yazın. MAKROLARI ÇALIŞTIRMAK Hazırladığınız bir makroyu değişik yöntemlerle çalıştırabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel. 2. Tools (Araçlar) menüsünden. 3. Ayrıca çalışma tablosuna bir grafik nesne ekleyip. Tools (Araçlar) Menüsünden Çalıştırmak: 1.C. UYGULAMA Öğrencilerin notlarını gösteren bir grafiği hazırlayan makro hazırlayın: ADI SOYADI Ahmet Yılmaz Đşletme BÖLÜMÜ 39 40 90 I VĐZE Mehmet Demir Đşletme Ayşe Kazanç Nuri Yılmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya Ekonomi Đşletme Đşletme Ekonomi Ekonomi 60 49 77 66 273 . Run (Çalıştır) düğmesine tıklayın.Yada altındaki listeden çalıştırmak istediğiniz makroyu seçin.

sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir. Topla Fonksiyonu Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine. Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. "Ekle-Đşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "Đşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "Đşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. Bu pencerede "Đşlev Kategorisi" ve "Đşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.Hazır Fonksiyonları Kullanma HAZIR FONKSĐYONLARI KULLANMA Fonksiyonlar. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir. Hücre erimlerinde. TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır. bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat . Otomatik Toplama: Excel. Hücre Erimi olarak belirtilir. 274 Otomatik toplama imkanından yararlanmak için. sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir. Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz.

Kapatmak. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir. Save As. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda.4) (Resim 1.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Kaydetmek Temel Bilgiler Microsoft Excel. Resim 1.1’de yer almaktadır.4) Menüde Save. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır. sütunlar ise harflerle belirtilir. Resim 1.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Resim 1.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.Dosya Açmak. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın 275 .(Resim 1. Save As Html.

Book2 gibi isimler verilir. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1. (Resim 1. Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Resim 1. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır.üstüne güncelleme yapar. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. Save As ise. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır.Hangi yolu kullanırsak kullanalım.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. 276 .6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.

gibi. bu alanlara yazılacak olan bilgileri aşağı doğru açılan listelerden seçebilirsiniz. Bu komutu çalıştırınca ekrana Otomatik kaydetme ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecektir. Dosya*Sayfa Yapısı (File*Page Setup) komutunu çalıştırın. Đki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. kendime özel bilgiler yazdırmak istiyorum.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır. Excel 95 sizin için bir dizi seçenek hazırlamıştır.. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlarını özelleştirebilir. Bu seçenekler arasında kendinize uygun olan seçeneği bulamazsanız Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel Altbilgi (Custom Footer) düğmelerinden birine basıp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda istediğiniz özel ayarı yapabilirsiniz. sayfayı hazırlayan kişinin adı vs.7) Đkinci yol. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin.0 ile çalışma sayfalarınızı kağıda dökerken alt tarafa özel bilgiler yazdırmak istiyorsanız. Otomatik kaydetme aralığı ve buna benzer diğer bir sürü seçeneği buradan ayarlayabilirsiniz. 277 . (Resim 1. Bunu nasıl başarabilirim? Excel5. 2-ÜST VE ALT BĐLGĐ: Excel tablolarımı kağıda dökerken üstbilgi ve altbilgi alanlarında değişik.8 1-OTOMATĐK KAYDETME: Excel'de çalışırken belgelerimizin belirli aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilir miyiz? Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine basın. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. Resim 1. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar.(Resim 1. Resim 1.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. Örneğin basılan sayfanın başlığı. Artık Araçlar (Tools) menüsünü açtığınızda Otomatik Kayıt (AutoSave) seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır.

00 olarak görünecektir. Rakamınızın nasıl görüneceğini diyalog kutusunun Örnek (Sample) kısmında görebilirsiniz. ama bir örnek vererek konuyu daha iyi açıklayalım: Hücreye yazdığımız rakamın ondalık kesirden sonra iki hanesinin görünmesini istiyorsak.) olarak gösterir. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesine girip listeden Đsteğe Uyarlanmış'ı (Custom) seçin. altbilgi ve üstbilgi alanlarına. Sayı. 4-PARA BĐRĐMĐNĐ DEĞĐŞTĐRME: Para birimi girdiğimiz hücrelerde hep TL çıkıyor.3-SAYILARI BĐÇĐMLEME: Bir hücreye yazdığımız rakamlar bazen ondalık kesir basamaklı. Hücreleri Biçimle diyalog kutusunda Sayı seçeneğini seçin. Para Birimi. Bazen para birimi olarak ABD doları da ($) kullanıyoruz. Buradaki 1000 Ayracı Kullan (Use 1000 Seperator) seçeneğini işaretlerseniz. Bazı hesap tablolarında TL. bazen TL eklenmiş olarak görünüyor. üstbilgi ve altbilgi alanları. hücre veya hücreleri seçin.##0. Her birinin üzerine geldiğinizde açıklaması diyalog kutusunun üzerinde görünür. Ondalık Yerleri (Decimal places) kısmına 2 yazın. Sonra bu kitabı Excel programınızın bulunduğu 278 . Excel ondalık kesrini virgül (. Bunlardan sizin için uygun olanını seçin. Genel. Excel size hücreleri özel olarak biçimleme seçeneği sunar. Bazen de yazdıklarım tarihe dönüşüveriyor. Bunlar hücrenin biçimini belirler. Karşınıza gelen diyalog kutusunun Sayı (Number) bölmesindeki listede. Hücre biçimlerini kendimiz belirleyemez miyiz? Default para birimini Windows 95 belirler. Tarih. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni. seçtiğiniz hücrelerin biçiminin kullanma amacınızdan farklı biçimlenmiş olması. ancak hepsini değil.000. rakam sondan itibaren üçer hanede bir nokta (.00 $ yazdığını göreceksiniz. gerçek ra kam 3. Bu default değerleri değiştiremez miyiz? Bu ayarların bazılarını Araçlar*Seçenekler (Tools*Options) komutu ilke açılan diyalog kutusunun çeşitli bölmelerinden değiştirebilirsiniz. Bunu Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) bölmesinden değiştirebilirsiniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda hücrede 3.455. bazılarında $ işareti kullanacaksanız. Tür (Type) kısmının altındaki listede bazı hazır rakam formatları göreceksiniz. kenar boşluklarından kılavuz çizgilerinin görünüp görünmeyeceğine her şeyi istediğiniz gibi düzenleyin. Son olarak Tür kısmında görünen biçimin sonuna bir boşluk bırakıp $ işaretini yazın. 345. 5-DEFAULT AYARLARINI DEĞĐŞTĐRMEK: Excel'i her açtığımda yazıtipi. sağ fare tuşu ile üzerine tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutuna tıklayın. Bu durumu düzeltmek için.) ile ayrılacaktır (örneğin 345 bin. Özel biçimlemek istediğiniz hücreleri seçip üzerlerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve Hücreleri Biçimle*Sayı (Format Cells) komutunu çalıştırın. Örneğin seçtiğiniz hücrede 3455 yazıyorsa ve listeden #. Bunun daha değişik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) açın ve yazıtipinden. kenar boşlukları. Bu diyalog kutusunun sağındaki pencere içinde ise bu biçimlerin farklı türleri yer alır. Ancak yapacağınız değişiklik tüm belgelerinizi etkiler. kılavuz çizgileri default olarak geliyor.00 olarak gösterilir).455.00 seçeneğini işaretlemişseniz. Zaman gibi seçenekler göreceksiniz.

klasörün altındaki XLStart klasörüne KĐTAP. bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. 6-EXCEL SAYFASIZ AÇILSIN Excel'i her açtığınızda. Aradığınız ayarları burada bulacaksınız. yeni sayfa ismini girip Tamam düğmesine tıklayın. 7-ONDALIK VE BASAMAK AYRAÇLARI. Bu düğmelerin üzerine tıkladığınızda. Sayfa2. binlik hane ayracı nokta (. binlik basamak ayracının virgül olmasını istiyorsanız.) Artık Excel'i her açtığınızda kendi belirlediğiniz default değerlerle karşılaşacaksınız.) işaretleri ile gösterilir. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanız sayfa sekmesinin üzerine çift tıklayın. 10-EXCEL’ĐN DOSYA AÇ KLASÖRÜYLE AÇILMASI: 279 .XLT adıyla kaydedin. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. Windows 95'te Denetim Masası*Bölgesel Ayarlar*Sayı (Control Panel*Regional Settings*Number) bölmesine girin. araç çubuğuna sağ fare tuşu ile tıklayıp Özelleştir (Customize) komutunu çalıştırın. Bu düğmeleri fare ile araç çubuğuna sürükleyip bırakabilirsiniz. (Đngilizce Excel 95 kullanıyorsanız bu dosyayı BOOK.… olarak isimlendirilmiştir.). Aslında bunu Windows 95 belirler. karşınıza boş bir kitap sayfası gelir.XLT adıyla kaydedin. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız. 9-ÖZEL DÜĞMELER EKLEMEK. Ondalık ayracının nokta. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız. Excel'de ondalık ayracı default olarak virgül (. yan tarafta kullanabileceğiniz düğmeleri göreceksiniz. diyalog kutusu üzerinde açıklaması belirecek. Her bir kategoriyi seçtiğinizde. 8-SAYFALARA ĐSĐM VERMEK: Bir Excel çalışma kitabının sayfaları Sayfa1. Excel araç çubuklarında bulamadığınız düğmeleri arıyorsanız. masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın.

orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. Yapılacak iş. Bildiğiniz gibi bir sayı sıfıra bölünemez. çalışma tablosunda bulunmayan bir alan adına başvuru yapıyor. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam).Excel ile hazırladığınız belgeleri belirli bir klasör altında tutuyorsanız. #AD? (#NAME?) Formül. Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. #SAYI/0! (#DIV /0!) Formülünüz bir sayıyı sıfıra bölmeye veya bölme işlemi için boş bir hücreye göndermeye çalışıyor. yanlış tür bir işlem kullandığınızda veya metin girişi içeren hücrelere başvuru yapan matematik işlemler yapmaya kalkıştığınızda belirir. Dosya*Aç komutuyla direkt karşınıza bu klasörün çıkmasını isteyebilirsiniz. #SAYI! (#NUMBER!) Formülünüzde bir sayı ile ilgili bir sorunla karşılaştığınızı gösterir. orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız. çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir. Örneğin. geçersiz bir hücre başvurusu ile karşılaştığında belirir. Excel'de bunun için bir kısayol tuş kombinasyonu yok mu? Bunun için bir klavye kombinasyonu yok ama yaratacağınız iki ufak makro ile bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Hücrelerinizi adlandırdıysanız. hücrelerde bazen hata mesajları çıkıyor. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki. küçük harflerle yazdıklarımızı büyük yapmayı öğrenmiştik. Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu. Bu. 280 . #YOK! (#NULL?) Formülde hücre başvurularını bağımsız değişkenlerden ayırmak için virgül veya noktalı virgül kullanmanız gereken yerlerde boşluk kullandığınızı gösterir. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez. yazım yanlışı yapmış ta olabilirsiniz. Bunların anlamı nedir? O halde size hata mesajlarının anlamını açıklayalım. çalışma sayfasında görüntülenemeyecek kadar büyük veya küçük bir değer olabilir. Bunun için Araçlar* Seçenekler*Genel (Tools*Options*General) bölmesine girin. #REF! Excel. formül içinde başvurulmuş bir hücreyi sildiğinizde veya üzerine başka bir hücre yapıştırdığınızda olabilir. formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. 12-HATA MESAJLARININ ANLAMI: Excel'de formüller kullandığımızda. Bunun pratik yolu ise. Örneğin mart ayı toplamı. Excel formülünde yanlış türde bir bağımsız değişken veya hesaplama sonucu. "Varsayılan dosya yeri" (Default file location) bölmesine Dosya Aç komutu ile açılmasını istediğiniz klasörün yolunu yazın. 11-BULUNAN DEĞERLERĐ BAŞKA HÜCRELERDE KULLANMA: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda. #DEĞER! (#VALUE!) Bir formülde yanlış türde bir bağımsız değişken. 13-BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞĐŞĐMĐ: Word'de büyük harflerle yazdığımız sözcükleri küçük.

Metni büyük harfli yapmak için şu makroyu kullanın: Sub BuyukHarf() For Each c In Selection. Burada da sürüklediğiniz alan dolu ise.Value) Next c End Sub Bu makroları kullanmak için. Nisan.Value) Next c End Sub Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın: Sub KucukHarf() For Each c In Selection. galon gibi metrik sistemde kullanılmayan birimler cinsinden değerler var. Fare imlecini bu kontur çizgisinin üzerine getirdiğinizde.…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak. 16-BĐRĐM DÖNÜŞTÜRME: Elimizde pound. yani ayni alandan iki tane olur. Đsterseniz bu makroları araç çubuğuna düğme olarak da atayabilirsiniz. bu alanın etafında bir kontur çizgisi oluşur. Bu imleçle bir hücre alanını boş bir alana sürükleyip bırakabilirsiniz. bkz.… gibi). Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. geri kalan hücreler (3. bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. 7. taşıma yaptığınız alanda yeni bir sütun oluşur ve komşu hücrelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer. Ama önce Araçlar*Đçine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile çıkan diyalog kutusundan Çözümleme Araç Paketi'ni (Analysis ToolPak) işaretleyip bu modülün yüklenmesini sağlamalısınız. Böylece veriler bir alandan başka bir alana taşınmış olur. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tanımlayabilirsiniz. Fahrenhaeit. ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. imleç ok işareti halini alır.…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Mart. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Bu işlem tamamlandıktan sonra ÇEVĐR (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri dönüştürebilirsiniz. buradaki verilerin silineceği uyarısı ekrana gelir. Diğer hücrelerin (Şubat. Sadece gün. Bunları Excel'de kolayca metrik sisteme dönüştürebilir miyiz? Evet.Cells c. (Makro yaratmayı bilmiyorsanız. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1. ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın. 5.Cells c. 3. Fahrenheit'ı 281 . Bu işlemi yaparken <Shift> tuşunu basılı tutarsanız. haftanın günlerini. içindeki sözcükleri değiştirmek istediğiniz hücreleri seçin ve makroyu çalıştırın. 95 no'lu püf noktası. 9… veya Ocak. Mayıs. seçili alan kopyalanır. ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız.Value=Lcase$(c. Aşağıda sırasıyla libreyi kilograma.Value=Ucase$(c. Mart. 15-SEÇĐLĐ SÜTUNU BAŞKA SÜTUNA TAŞIMA: Excel'de seçili bir sütunu nasıl başka bir sütuna taşırım? Excel'de belirli bir hücre alanını seçtiyseniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 5. 4.) 14-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel. Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1. Aynı işlemi <Ctrl>+<Shift> tuşlarına basarak gerçekleştirirseniz. Ama sürüklediğiniz alan dolu ise.

Araçlar*Seçenekler*Düzen (Tools*Options*Edit) bölmesine girin. 21-ENTER TUŞUNU KONTROL EDĐN. "w". bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Excel durum çubuğu tüm sayfaları aynı anda görüntülemeye yetmez. sağ hücre sınırı üzerine çift tıklamaktır. Excel'de bir hücreye yazdıktan sonra <Enter> tuşuna basarsanız. "lt".Celcius'a. "C") =ÇEVĐR(C12. etkin hücre seçicisi bir alt hücreye. Aynı şey satırlar için de geçerlidir. Çizginin renk. Bu işlemin en pratik yolu ise. "gal") =ÇEVĐR(30. Çizim (Drawing) araç çubuğunu açın. Yön bölmesini Sağ olarak belirleyin. Ama hücrenin boyutunun değiştiğinde çizginin de boyunun buna göre hizalanmasını istiyoruz. Diyagonal olarak çizeceğiniz hücrenin üzerine gelin. "h") 17-HÜCRE ORTASINA ÇĐZGĐ ÇĐZMEK: Bir sayının iptal edildiğini göstermek için Bir Excel hücresinin üzerini bir köşeden bir köşeye çizmemiz gerekiyor. Fare imleci bir artı işaretine dönüşecektir. watt'ı beygirgücüne dönüştürmek için verdiğimiz 4 örnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. 18-HÜCREYĐ METNE UYDURMAK. "lbm". 20-OTOMATĐK TOPLAM. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir. Excel'de yazdığınız bir metnin yazıldığı hücreye tamı tamına uymasını sağlamak için Biçim*Sütun*En Uygun Genişlik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız. 22-HIZLI KOPYALAMA. metni girdikten sonra fare imlecini hücrenin bulunduğu sütunun başlığına götürüp. alt hücreye gidip <Ctrl>+<"> tuşlarına basın. klavyeden <Alt> tuşuna basın ve basılı tutun. kalınlık gibi özelliklerini ayarlamak için çizginin üzerine çift tıklayın ve açılan diyalog kutusundan gerekli ayarları yapın. 19-ÇOK UZUN SAYFALAR. 282 . =ÇEVĐR(1. Ama genelde alt alta hücreleri değil yan yana hücreleri dolduruyorsanız bu düzeni değiştirebilirsiniz. "F". Artık <Enter> tuşuna bastığınızda bir sağdaki hücre seçilecek. Diğer birimlerin nasıl kullanılacağını Excel Yardım dosyalarında ÇEVĐR (CONVERT) sözcüğünü aratarak bulabilirsiniz. Artık hücre bir yere taşınırsa ya da boyutu değişirse çizginin boyutları da otomatik olarak buna göre değişecektir. Tüm sayfaları görmek için durum çubuğunun sağındaki sola sağa kaydırma düğmelerinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın ve istediğinizi seçin. <Shift>+<Enter> tuşuna basarsanız bir üst hücreye geçer. Bu araç çubuğu üzerindeki Çizgi (Line) düğmesine tıklayın. "kg") =ÇEVĐR(78. Bunlarda rakam yerine hücre adresi yazarsanız o hücredeki rakama göre işlem yapılır. <Alt> tuşuna basıp bu çizgiyi çizince çizgi bu hücreye yapıştırılır. litreyi galona. Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız. çizginizi çizin.

Excel'de bu hesap tablosunu açıp yapacağınız değişiklikler. bunu tek sayfaya sığdırmak. 27-HÜCRENĐN ĐÇĐNDE BĐRDEN FAZLA SATIR KULLANMANIN YOLU NEDĐR? 283 . Gömme. 24-BÜYÜK ALANLARI SEÇMEK. ancak Word'deki tablo üzerine çift tıkladığınızda. Bu işlemler hücreleri ve yazıtipin i uygun boyutlarsa getirecektir. Bunun için <Ctrl>+* tuşlarına basmanız yeterli. Bunları da Bilin!. tablonuzu enine ve boyuna kaç sayfaya sığdırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Aynı formülü aynı anda birden fazla hücreye girmek için. formülü yazın ve <Ctrl>+<Enter> tuşuna basın. Fazla zorlamayın ve tablonuzu birden fazla sayfada sunmanın yollarını arayın. yazıların okunamayacak kadar küçülmesine yol açacaktır. Word'e yapıştırdığınız tabloya yansımasını sağlar. Üstteki Kenar Boşluğu (Margins) düğmesine tıklayın. Ne de olsa bir kağıdın boyutları sınırlıdır. Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Bağlama (Linking) işlemi ise Excel'deki tabloda sonradan yaptığınız değişikliklerin. Açılan diyalog kutusunda Yapıştır (Paste) ve Microsoft Excel Çalışma Sayfası Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) seçin. Gömme işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Bu menüde Excel'de bağlantı kurulmuş dosyayı açmak için de komutlar vardır. Büyük bir veri alanını fare ile kaydırarak seçmek yerine bir anda geniş bir seçili alan oluşturabilirsiniz. bunları çekiştirerek hem hücrelere sığmayan metinleri düzeltebilir. 26-BAZI TABLOLARIMIZ. Açılan diyalog kutusunda Bağ Yapıştır (Paste Link) ve Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. ve Bağlama. Bağlama işlemi için şu adımları izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu seçip <Ctrl>+C tuşlarıyla kopyaladıktan sonra Word'e geçin ve Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. tablonuz Excel'de yapılan değişikliklere göre güncellenir. NE YAPMALIYIZ? Önce araç çubuğundaki Sayfa Önizleme (Print Preview) düğmesine tıklayarak sayfanın baskıdan önceki görünümüne geçin. Tabii fazla uzun bir tablo hazırlamışsanız. SAYFAYI YATAY KONUMA GETĐRSEK BĐLE SAYFAYA SIĞMIYOR. xx. Gömme (Embedding) işleminde ise. Tablonuz bir sayfaya yine sığmıyorsa Ayarla (Setup) düğmesine tıklayın. tablo ile birlikte Word'ün araç çubuğu ve menüleri Excel'inki gibi olur ve tablo üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir. Basit yapıştırma hesap tablosunun sadece bir görüntüsünü yapıştırır. Tablo Yapıştırma). Word'deki tablo üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp açılan menüden Bağlantıyı Güncelleştir (Update Link) komutuna tıklarsanız. 25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA: Bunun üç yolu var: Basit Yapıştırma (bkz. Burada sayfanın yatay dikey ayarlarını yapabileceğiniz gibi.23-FORMÜL KOPYALAMA. Karşınıza sayfa yapısını ve diğer sayfa ayarlarını yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. Tamam düğmesine tıklayın. Gerekirse Küçültme/Büyütme (Adjust to) alanına yüzde cinsinden değerler girerek tablonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Excel sizin için bu büyük alanı seçecektir. Hücrelerin ve sayfanın sınırları belli olacak. hem de sayfada yazılabilecek alanın boyutlarını genişletebilirsiniz. hücrelerin tümünü seçin. Excel tablosunda yapacağınız değişiklikler Word'e yapıştırılmış tabloya yansımaz. Sığdır (Fit to) seçeneğini işaretleyerek.

Sütun başlıklarınızın birinci satırda yer aldığını varsayalım. Bunun hemen yanındaki Metni Sar (Wrap Text) seçeneğini aktif hale getirirseniz. 30-BAŞLIK ORTALAMA. 31-TABLO YAPIŞTIRMA. Türü (As) kısmında Biçimlendirilmiş Metin'i (Formatted Text) seçip Tamam düğmesine tıklayın. Ancak bu kutunun üzerine gidip sağ fare düğmesine bastığınızda bir menü açılır."Sheet1") aşağıdaki gibi bir tablo var. Diyalog kutularını kapattıktan sonra Sayfa2'de veri girilmiş alanı seçin (Burada A1 6) ve kamera düğmesine tıklayın. Sağ tarafta. Bu menüden seçimle ilgili ortalama. Satırın başındaki satır numarasına bir kere tıklayın ve tüm satırı seçili duruma getirin. Görünüm*Araç Çubuğu*Özelleştir (View*Toolbars*Customize) düğmesine tıklayın. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam altına taşınmış halde yazıcı çıkışı almak istiyorsunuz. 32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO. Bu bölümde de hücre içerisindeki metnin yatay ve dikey olarak nasıl yerleştirileceği ayarlanabilir. Word'de hazırladığınız bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yapıştır yöntemi ile biçimi 284 . Excel hücre içerisindeki satırları otomatik olarak bir alta kaydırır. en büyük ve en küçük değerleri ve elbette sayıların toplamını ekrana getirebilirsiniz. <Alt> tuşunu basılı tutarak yapıştırılan görüntüyü uygun bir konuma sürükleyin. Sayfa2'de ise çok benzer. Çalışma tablosunun bir satırında belirli hücreler arasına ortalanmış bir başlık yazmak istiyorsanız. ilk hücreye başlığınızı yazın. ancak B Grubu olarak adlandırılmış birtakım veriler olsun. Biçim*Hücreler (Format*Cells) komutunu çalıştırın. 29-SEÇĐMĐN VAZĐYETĐ. sayı adedi. Eğer satırı istediğiniz yerde alta geçirmek istiyorsanız hücre içerisinde satırı yazarken <Enter> yerine <Alt+Enter> tuşlarını kullanarak satırı bir alta kaydırabilirsiniz. tabloyu Excel'de seçip <Ctrl>+C tuşlarına basın. Kategoriler (Categories) listesinde Yardımcı (Utility) seçeneğinin üzerine gelin. Bu kamera düğmesidir. 28-ĐKĐ FARKLI SAYFADAKĐ HESAP TABLOLARIMI RAPORUMUZUN TEK SAYFASINA NASIL BASTIRABĐLĐRĐZ? Diyelim ki Excel kitabınızın ilk sayfasında (Sayfa1. üzerinde fotoğraf makinesi simgesi olan düğmeyi araç çubuğuna sürükleyip bırakın. Desen (Pattern) bölmesinde Hiçbiri (None) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Yapıştırdığınız alanın çerçevesini silmek için üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp menüden Nesneyi Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Sayfa1'e geçip bu sayfanın altındaki uygun bir hücreye (örneğimizde A8) tıklayın. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. Word tablolarına benzer bir şekilde yapıştırmak istiyorsanız. Sayfa2'deki verilerin bir görüntüsü Sayfa1'in üzerine yapıştırılacaktır. Daha sonra Word belgesine geçip Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. hücre içerisinde istediğiniz kadar satır kullanabilirsiniz. Excel'de hazırladığınız tabloyu bir Word belgesine. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) bölümüne gidin. Sonra o satırda ilk hücre ile birlikte ortalama yapılacak tüm hücreleri seçin ve araç çubuğunda Sütunlar Arasında Ortala (Merge and Center) düğmesine tıklayın. Sayfa2'deki değerleri değiştirirseniz. Sayfa1'e yapıştırdığınız alan içindeki değerler de değişecek. Aşağıdaki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Bir Excel çalışma sayfasında bir dizi hücreyi seçtikten sonra bu seçim alanındaki bazı bilgileri Excel penceresinin hemen altındaki durum çubuğunda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Bu kutuda normalde seçtiğiniz hücredeki sayıların toplamı görüntülenir.

Şimdi YUVARLA fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatalım: =YUVARLA(A5. Ancak. adımda satır veya sütunlardaki verilerin grafik üzerindeki yerleşimi ile ilgili ayarlar var. (Đki matrisin çarpılabilmesi için. ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerektiğini hatırlatalım. O halde çalışma tablomuzun boş ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan seçin ve bu alana =DÇARP(A1:C3.-1) gibi bir değer A5 sütunundaki rakamı bir basamak yuvarlar. Önce bu tablonun tamamını seçin ve araç çubuğundaki Grafik sihirbazı (Chart Wizard) butonuna tıklayın. F1:G3) formülünü girip (Đngilizce Excel kullanıyorsanız DÇARP yerine MMULT fonksiyonunu kullanın) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tuşlarına basın. Karşınıza biçimle ilgili her tür değişikliği yapabileceğiniz bir diyalog kutusu gelecek. fonksiyonlar verilerin bulunduğu hücrelerde kullanılamazlar. sağ fare menüsünden Gizle (Hide) komutu ile bu sütunu gizleyebilirsiniz. Grafiğin renklerini. bir sütuna sayıları girdiyseniz. yoksa fonksiyon döngüye girer. Bu imleç ile hesap tablosunun boş bir alanına bir dikdörtgen çizin. 3x2'lik (mxp formatında) yeni bir matris oluşur.) 3x3'lük (mxn formatındaki) matris ile 3x2'lik (nxp formatındaki) iki matris çarpılırsa.bozulmadan aktarabilmeniz için o tablonun Word'ün tablo yaratma fonksiyonları ile değil. 2 gibi pozitif bir değer kullansaydık. Karşınıza Grafik sihirbazının 1. Đşte matris çarpımınız karşınızda… 36. ama diyalog kutusunda görünen örnek grafiğe göre bu seçeneklerin ne işe yaradığını kolayca görebilirsiniz. -1 yerine -2 kullansaydık yuvarlanmış rakam 3500 olacaktı. 34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI: Bunun için Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.45 gibi b ir rakam için =YUVARLA(A5. Burada eksi (-) işareti sizi şaşırtmasın: Burada 1. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de 285 . Bu matrislerin çarpımını Excel'de otomatik yaptırabilir miyiz? Excel bu özelliğe sahip. bu tercih size kalmış. Örneğin rakam 3456 ise 3460 yapar.MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA GEÇERLĐ KILMANIN YOLU: Bu. Bu sekmeler.5 olur. Bunları doldurun. Örneğin 3456. adımlarda grafiğinizin biçimini seçeceksiniz. adımda göstergeyi (lejand) ekleme seçeneğinin yanı sıra. Grafiğin üzerine çift tıklayın. daha sonra biçimini değiştirmek istediğiniz öğenin üzerine çift tıklayın. Excel'de verinin bir sağdaki hücreye yazılacağını belirtir. Tablonun tamamını önceden seçtiğiniz için Aralık (Data range) kısmında değişiklik yapmanız gerekmez. 33-EXCEL'DE BĐR GRAFĐĞĐ NASIL ÇĐZDĐRĐRĐZ? Bunu basit bir örnek üzerinde açıklayalım. Bu veritabanında belirtilen kamyonların her ay taşıdıkları yük miktarı grafik olarak gösterilmek isteniyor. çizgi ve kenarlık kalınlıklarını değiştirmek için. varsa ondalık kesirden sonrasını yuvarlayacaktı. adımı çıkacak. Sonra gerekirse gerçek rakamların bulunduğu sütunu seçip. Đleri (Next) düğmesine tıklayın. ilk matrisin sütun sayısının. 4. yuvarlanmış rakam 3456. aralarına sekme (Tab) verilerek hazırlanmış olması gerekir. grafik başlığını ve eksen başl ıklarını yazabileceğiniz alanlar bulunur. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. ve 3. yanındaki sütuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlatılmış hallerini yazmalısınız. Đmleç artı işaretine dönüşecektir. Excel'i yaratanların bir azizliği. Diyelim ki aşağıdaki gibi bir veritabanımız var. 2. Örneğin çalışma tablonuzun A1:C3 alanında 3x3'lük bir matris ile F1:G3 alanında 3x2'lik birer matris olsun. Son düğmesine tıkladığınızda grafiğiniz oluşacak.1) fonksiyonunu kullanırsanız. 5. Bu yüzden. Örneğimizde bu diyalog kutusunda bir değişiklik yapmak gerekmiyor. 35-Raporumuzda matrisler kullanacağız.

ROMEN() formülünü kullanabilirsiniz. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. bütün yapacağınız şey A2 hücresine ROMEN(B2) formülünü girmektir. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. Bir sayının Romen rakamları ile görünmesini istiyorsanız. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. başlığın yer aldığı hücreyi seçin. Eğer A2 hücresinde bu sayıyı Romen rakamı ile görmek istiyorsanız. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNMESĐNĐ ĐSTĐYORUM. üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp Hücreleri Biçimle (Format Cells) komutunu çalıştırın. 37-FORMÜL (ĐŞLEV) KULLANARAK YAPTIĞIM HESAPLARIN. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız. Excel'i her açtığınızda PERSONAL. 39-OTOMATĐK BĐÇĐM. FORMÜL OLARAK DEĞĐL.C ells c. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. 41-HÜCRE DEĞERĐNĐ ARTTIRIP AZALTACAK DÜĞMELER: Hesap tablonuza bir hücrenin değerini artırıp azaltacak düğmeler eklemek için Fırıldak 286 . Excel'de hazırladığınız tablolara şık bir görünüm vermek istiyorsanız. Hizalama (Alignment) bölmesine geçip Yönelim (Orientation) kısmından dikine başlık formatını seçip Tamam düğmesine tıklayın. şu makroyu da kullanabilirsiniz: Sub Form2Deger() For Each c In Selection. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek. Tabii.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. B2 hücresinde 1996 sayısının olduğunu varsayalım. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusunda pek çok tablo biçimini örnekleri ile birlikte bulacaksınız. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*ÖzelYapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın.Value Next c End Sub 38-DĐKĐNE BAŞLIKLAR KULLANMAK: Excel tablonuzda dikine başlıklar kullanmak istiyorsanız.bir kitap (workbook) açın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. 40-ROMEN RAKAMLARI. yarattığı nız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak.Formula=c. tabloyu seçip Biçim*Otomatik Biçim (Format*AutoFormat) komutunu çalıştırın. bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın.) Dosyayı PERSONAL. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız.

Bu işlemi yaptığınızda sayfayı taşımış olacaksınız. bütün yapacağınız önce hedef. Bundan sonra Excel içinde mini bir hesaplama yapmak istediğiniz zaman bütün yapacağınız araç çubuğuna eklemiş olduğunuz hesap makinesi düğmesine basmak. Bu işaret sayfanın "kopyalandığını" gösterir. artış miktarını ayarlayabilirsiniz. — Sol taraftaki listeden Özel seçeneğine gelin. — Komutlar bölümüne gelin. — Kapat düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Artık arttırma/azaltma düğmenizi kullanabilirsiniz. 42-EXCEL ĐÇĐNDE HESAP MAKĐNASI BASĐT hesaplamalar yapmak için de Excel'in formülleri ile uğraşmaya değmez ki. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli: — Herhangi bir Excel araç çubuğunun üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın ve Özelleştir komutunu çalıştırın. Kopyalamak ya da taşımak istediğiniz çalışma sayfalarının alt tarafında bulunan sayfa TAB'larından fare ile tutun ve hedef Excel çalışma kitabının üzerine bırakın. Fırıldak üzerine sağ fare tuşuyla basın. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istediğiniz yere istediğiniz boyutta bir fırıldak çizin. Eğer sayfayı kopyalamak.(Spinners) özelliğini kullanabilirsiniz. Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli sayılar yazmam gerekiyor. Excel araç çubuğuna bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu düğmeye basılınca Windows 95'in basit hesap makinesinin açılmasını sağlayarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sürüklenen simgenin yanında bir + (artı) işareti belirecektir. Bu düğmeyi kullanmak için herhangi bir hücreye herhangi bir değer girin. daha sonra da kaynak Excel çalışma kitabını açmak. yan tarafında minik bir hesap makinesi simgesi olması lazım. — Kategoriler bölümünde Araçlar seçeneğine gelin. Forms (Formlar) araç çubuğundan Fırıldak aracının düğmesine basın. satıra kopyalamak istiyorum. Hesap makinesi programı açılacaktır. 43-EXCEL SAYFALARINI BĐRLEŞTĐRMEK Bir Excel çalışma kitabının içerisinde bulunan bir veya daha fazla çalışma sayfasını başka bir çalışma kitabına almak istiyorsanız. Nesne Biçimle (Format Object) komutunu çalıştırın. Đşte bu kadar. Diyalog kutusunun Hücre Bağlantısı (Cell Link) bölmesinde sayının etkileyeceği adresi girin (örneğin B3 için $b$3). Daha sonra Pencere menüsünden Yerleştir * Yatay komutunu çalıştırarak iki dosyanın da içeriğinin ekranda görünmesini sağlayın. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. yani orijinalini kaynak çalışma kitabında bırakmak istiyorsanız sürükle ve bırak işlemi sırasında CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Bu seçeneği sürükleyip istediğiniz bir araç çubuğunun üzerine bırak. Örneğin 15 2/3 (on beş tam 2 bölü 3 yani) gibi bir sayı yazmak istediğimde 287 . 44-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 45-KESĐRLĐ SAYILARLA ÇALIŞMAK Excel ile çalışıyorum. Bu diyalog kutusundan ayrıca hücrenin alabileceği minimum ve maksimum değerleri.

Alt + F8 tuşlarına basın. Dosyayı Personal. Diyelim ki 0’dan başlayarak beşer beşer yazdıracaksınız.. Bundan böyle.Replace "~*". Önce birinci hücreye 0 altındaki hücreye de 5 yazın.15 ile 2 arasında boşluk bırakmak canımı sıkıyor. " " yazın. Mart vs. 288 . Aynı seri mantığı Türkçe Excel için Aylar. Aşağıdaki makro gerekli işlemi yapmaktadır. 46-EXCEL VE SERĐLER Bir sütunu belli bir farka artan sayılarla doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için alt alta sayıları yazmanıza veya toplama-çıkartma formülleri ile uğraşmanıza gerek yok. Fare imleci ile bu karenin üzerine gelin ve işareti tutarak aşağı doğru sürükleyin. Ctrl + N tuşlarına basarak yeni ve boş bir Excel belgesi açın. kesirli sayılarınızı yıldız kullanarak yazabilirsiniz. 3. Ctrl + S tuşlarına basın. Bu yüzden yıldız karakterini arattırırken ~* şeklinde bir notasyon kullanmalısınız. sütundaki değerlerin bitmesini istediğiniz yerde durun. Bu işi yapmanın en kolay bölü işaretinin sağ tarafındaki asteriks (*) düğmesine basmak.Replace "~*". Daha sonra bu iki hücreyi fare ile seçili duruma getirin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (tırnaklar yok) yazın ve Yarat düğmesine basın. çünkü Excel yıldız işaretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine geçen bir işaret) uygulaması yapar. Makronuzun Sub ve EndSub bölümlerinin gösterildiği Visual Basic makro düzenleyicisi ekrana gelecek. Anlatırken biraz karışık gibi görünen bu yöntemin. " " End Sub Bu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda açılmasını ve aktif olmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin: 1. Yıldızlar otomatik olarak boşluklara dönüştürülecektir. Böyle yazsam da daha sonra bu yıldızlar otomatik olarak boşluk haline dönüştürülse olmaz mı? Eğer olursa bunu nasıl yapacağım? Bu isteğinizi başarmak için sayılar yıldızlı olarak yazıp daha sonra bir makro yardımı ile bul-değiştir şeklinde boşluklara dönüştürme yoluna gidebilirsiniz. Seçili duruma gelmiş olan alan otomatik olarak bir seri biçiminde doldurulacaktır. Alt + F4 tuşlarına basarak Visual Basic makro düzenleyicisi penceresini kapatın. Değiştirmek istediğiniz alanı seçili duruma getirip Alt + F8 tuşuna basın ve Arabul makrosunu çalıştırın. 6. yazdırabilirsiniz. Ancak yıldız karakterini direkt olarak arattırıp bulduramazsınız. Burada iki satır arasına Selection. Böyle yazdığımda işim kolaylaşıyor.xls adında C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klasörüne kaydedin. Yani Ocak yazdıktan sonra fare ile çekiştirerek Excel’e otomatik olarak Şubat. 2. fare düğmesinden elinizi çekin. 5. Sub arabul() Selection. tarihler ve haftanın günleri için de geçerlidir. 4. eliniz alıştıktan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve bir kere alıştıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Seçili duruma getirdiğiniz hücrelerin alt sağ tarafında küçük bir karenin çıktığını göreceksiniz.

48-EXCEL GRAFĐKLERĐNE YENĐ DEĞERLER EKLEMEK Bir Excel tablosunda kullanmakta olduğunuz bir grafiğe bir dizi yeni değer eklemek istediğinizde pek çok Excel kullanıcısının yaptığı gibi grafiği silip yeni verilerle bütün sütunları seçip grafik sihirbazını tekrar çalıştırmanız şart değil. Böylece grafiğinizin formatını. Bunun için önce hesap tablosunu açın ve ilgilendiğiniz hücre veya hücreleri seçili duruma getirin. Daha sonra masaüstünde boş bir yere gelin. boyutlarını otomatik olarak ayarlayacaktır. Masaüstünde bu hesap tablosunda o hücrelere referans edecek olan bir kısayol simgesi belirecektir. 49-KOMUTLARI DÜĞMELEŞTĐRMEK BĐR önceki mektuba verdiğimiz cevap Excel'in menülerinde veya araş çubuklarında olmayan. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gelin. Aynen hücreleri kopyalar veya taşır gibi. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyasının belli bir bölümüne Windows 95 altından kısayol atayabilirsiniz. Aşağıdaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. bu yüzden hemen hemen bütün Excel komutları içeren bu püf noktasını vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum. gerekli hesap tablosu belgesi yüklenecek ve belirlemiş olduğunuz hücre veya h ücrelere ekrana seçili durumda getirilecektir. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde boş bir yere gidin ve sağ fare düğmesine basın. Sağ fare düğmesine basın. Halbuki Excel varolan bir grafiğe yeni veriler eklenmesini son derece kolaylaştırmıştır. Not: Aynı püf noktası Word için de geçerlidir. Ancak bu sefer taşıyacağınız yer direkt olarak olarak grafiğin üzeri olacaktır. Pek çok kullanıcı bunu yaptığı için grafiklerini her seferinde formatlamak için boşu boşuna zaman kaybederler. listeden Düzen 289 . Peki biz bu grafiğe üç yeni satır eklemek istediğimizde ne yapacağız? Bütün yapacağımız verileri orijinal verilerin altına eklemek. Bu satırları ekledikten sonra da bu yeni verileri grafiğe tanıtmak. Sık kullanacağınız ancak Excel'in menü veya araç çubuklarında olmayan bir komutu bir düğme olarak Excel araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Fare düğmesinden elinizi çektiğinizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de bünyesine ekleyecek. siz diğer komutları eklemek için minik tefek bazı değişiklikler yapmalısınız. Daha sonra seçimin kenarlarında herhangi bir yere sol fare düğmesine ile sürükleme ve bırakma yapmanız gerekli. Artık Excel'i kapatabilirsiniz. Bunun için de yeni eklemiş olduğunuz verileri seçili duruma getireceksiniz. yerleşimini veya herhangi bir özelliğini değiştirmeden yeni verileri almış olacaksınız. bir önceki püf noktasında anlatılan "yalnızca görünür hücreler" seçeneği için anlatılmıştır. Düzen menüsünden Kopyala komutunu çalıştırın. dolayısı ile de kullanıcıyı birkaç adım atmak zorunda bırakan bir püf noktası içeriyordu. Ne zaman bu kısayol simgesinin üzerine çift tıklarsanız. 1. 2. Buradaki örnek. Elbette bu adımları basitleştirmek boynumuzun borcu. 3. Bu hesap tablosunda A2:B5 alanında dört satır veri bulunuyor. ekrana gelecek olan menüden Kısayol Yapıştır komutunu çalıştırın.47-ÇALIŞMA SAYFALARINA KOLAY ERĐŞĐM: Excel'de üzerinde çalıştığınız yüklü bir hesap tablosunun çok kullandığınız bir bölümüne hızlı yoldan erişmek mi istiyorsunuz? Hemen size bir püf noktası verelim. Excel otomatik olarak açılacak. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın.

Đkinci şifre özel durumlarda kullanılır.) seçeneğine girdiğinizde sağ altta bulunan Seçenekler. Artık bu düğmeyi kullanarak sadece görünür hücrelerin seçilmesini sağlayabilirsiniz. 290 . ikincisi ise dosya üzerinde değişiklik yaparak kaydetme izini verecek şifredir. 5.. bu listede aşağı doğru kayaraktan "görünür hücreleri seç" seçeneğini bulun ve seçili duruma getirin. Verilen şifre doğruysa ondan sonra dosya açılır. Dosyanın açılabilmesini. Eğer çizim araç çubuğu ekranda görünür halde değilse araç çubuklarından herhangi birinin üzerine gelip sağ fare düğmesine basın. bu işi Nesne Bağlama ve Gömme Teknolojisi’nden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz. Excel belgenizi hazırlayın. Eğer yazma yetkisi şifresi de kullanıldıysa. makinemdeki fontları düzenleme. Burada zevkinize uygun bir konuşma balonu bulun. 51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ŞĐFRE Word ve Excel dosyalarınıza kaydetme sırasında şifre koyabilirsiniz. (Options) düğmesini tıklayarak dosya şifreleme kısmına girebilirsiniz. Đlki dosyanın açılmasını sağlayacak şifre. 50-EXCEL BELGELERĐNDE VURGULAMA ÇALIŞMA arkadaşlarınız ile paylaşmakta olduğunuz Excel belgelerinizin belli bir bölümüne vurgulama yapmak istediğinizde Excel'in çizim aracının Otomatik Şekil seçeneklerini kullanabilirsiniz. bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan bütün yazı tiplerinden örnekler alıp görüntülemek. Đkinci şifre verilmez ya da yanlış girilirse. Ancak makinenizde Word de varsa. Şifreler girildiği zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yapılır. Nasıl yaparım? Excel’in nesne modellemesi. 4. dosya sadece okuma modunda açılır.komutunu seçili duruma getirin. Sadece ilk şifre kullanıldığında. Bu seçeneği fare ile sürükleyerek herhangi bir araç çubuğunun üzerine getirin ve bırakın. 52-EXCEL’DE FONT LĐSTELERĐ Yıllarca bir sürü True Type yazıtipi kullandıktan sonra. Şifrelenerek kaydedilmiş dosyalar açılmak istendiğinde ilk önce şifre sorulur. Bıraktığınız yerde bir düğme oluşacaktır. bir yazıtipi adları seçkisini içermediğinden. Oldukça etkili ve güvenli olan bu şifrelemeye güvenebilirsiniz.. Şunu da unutmayın: Şifreyi unuttuğunuzda bu sizin için de geçerlidir!. kullanmadıklarımdan kurtulma aşamasına geldim. Belirtme Çizgileri bölümüne gelin. sadece Excel’i kullanarak böyle bir tablo yaratmanın kolay bir yolu yok. ikinci şifre de istenir. Bu işlemi yaptığınızda sağ taraftaki listede Düzen komutunun seçenekleri görüntülenecektir.. Dosya enüsündeki Farklı Kaydet (Save As. Normal bir kullanıcının bu güvenlik duvarını aşması çok zordur. Asıl yapmak istediğim... daha sonra çizim araç çubuğunun Otomatik Şekil menüsünü açın. Üstelik her bir yazıtipinin adının iyi okunabilen bir font ile ve yalnızca bir tek satırı kaplayarak görüntülenmesini istiyorum. fakat üzerinde değişiklik yapılmasını önlemek için ikinci şifreyi kullanabilirsiniz. dosya açma ve değiştirme yetkisi tek şifrede olur. fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konuşma balonunu çizin. içine yazacağınız metni girin ve formatlayın. Burada iki şifre kısmı vardır. ekrana gelecek olan menüden Çizim komutunu çalıştırın.

her yazıtipi adını bir sütuna ve bu yazıtipine denk örneği de komşu sütuna yerleştirir. (Yazıcılarda hiç bir sorun yok. Açılan Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi içindeki WIN. 53-TÜRKÇE KARAKTER PROBLEMLERĐNDEN BIKMADIK OFFICE 97 Standart Türkçe kullanıyoruz.INI'den kullanmasını sağlayabilir miyiz. WORD 97'nin de bu tanımları REGISTRY den okuduğunu belirttiler. diğerlerini de uygulayın) aşağıdaki üç satırın bulunmasına dikkat edin (genelde en alttaki yoktur).INI penceresine geçin ve [FontSubstitutes] başlıklı bölümü bulun. For Each döngüsünün devamındaki komut. Bu bölümde Arial Times New Roman ve Courier New için .) Microsof Destek Hattı ile yaptığım görüşmede EXCEL 97'nin font tanımlarını WIN. sonuç tablosunda yazıtipi adlarını ve onlara bağlı yazıtipi örneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar. çok tekrarlanan bir soru olduğu ve haber gruplarımıza yazan Vedat Biner adlı okurumuzun önerdiği yeni bir çözüm bulunduğu için sorunuza yer veriyoruz. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.162 Arial Tur. bu ilk komutu izleyen komutlar Word’ün nesne modelini. Yeni sürücüler bulmamızı önerdiler. Yazdıklarımız TUR uzantılı fontlarla hiç sorun çıkarmıyor. — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. belgede başka bir verinin olup olmadığına bakmayacağından.0\Word\Options bölümünü açın.162=Arial. Böylece. Rapidd Comm.) Excel 97 de böyle bir sorun yok. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontları WIN. Arial.. hesap tablosunun boş bir sayfasında uygulanmalıdır.INI'den aldığını söylediler. Arial Tur. BU sorunuzun cevabını daha önce iki kez dergimizde vermiş olmakla birlikte. Konuyu bilgilerinize sunar. Word uygulamasını bir nesne değişkenine dönüştürür.0=Arial.(örneği sadece Arial için veriyoruz. Bu sorun en son aldığımız 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm.162 Arial.0=Arial. yoksa başka bir çözüm var mı? Office 95 Türkçe paketindeki WORD 95 de böyle bir sorun yok. 291 .162 Okurumuzun gönderdiği çözüm ise şöyle: Önce Office 97 orijinal sürümü mü yoksa üzerine SR1 yaması yüklenmiş sürümü mü kullandığınızdan emin olun. Bu paketteki WORD 97 den yazmış olduğumuz belgeleri (Times New Roman. Office 97 Service Pack 1 için: — Regedit'i çalıştırın. Önce bizim bulduğumuz çözüm: Başlat*Çalıştır bölümüne Sysedit yazıp Enter tuşuna basın. Faks yazılımında da karşımıza çıktı. Bu işlemler sırasında Word’ün açık olması gerekmez. Courier fontlarında) FAX-WORKS. For Each döngüsü. FontNames (Yazıtipi Adları) seçkisi de dahil kullanabilir. sadece sistemde kurulu olması yeterlidir. Microsoft FAX da böyle bir sorun yok. Fax programları doğru karakterleri gönderiyor.Şekildeki program kodunun ilk satırı. Bu makro. Bitware faks programlarında yazdırırken Türkçe problemimiz var. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin. Şimdi sıra geldi Registry'de yapılacak bazı ayarlara.

Eğer makroyu kullanışlı buluyorsanız. After:=ActiveCell). FindArea. 'Bir tablodaki en büyük değeri belirlemek' Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alanı belirlemek Set FindArea = Selection. 54-EXCEL TABLOLARI VE DEĞERLER Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan içerisinde en büyük değere ulaşmak oldukça kolay. araç çubuğuna bir düğme olarak atayabilir ve gerektiğinde kolayca erişebilirsiniz. — Regedit programından çıkın. sayılar içeren bir tablonun içerisinde bir yere tıklayın. Bir alan içerisindeki en büyük değerli hücrenin adresini veren bir formül hazırladım ama bu büyük değer o alanda birden fazla kere geçerse bu formül işe yaramıyor. Makroyu çalıştırmak için. Sanırım en büyük değere rastladığında o hücreyi aktif yapan bir formüle ihtiyacım var.— Yeni Satıra NoWideTextPrinting yazıp Enter'e basın.Active 292 . — HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8. Office 97 orijinal sürüm için: — Regedit'i çalıştırın. Bu sayıyı alıp binlerce sayı içeren başka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum. Tools menüsünden Macro komutunu çalıştırın ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi üzerine çift tıklayın. Satır açıklamalarını girmenize gerek yoktur. Ne yapmalıyım? Aşağıda listelenmiş olan makroyu bir deneyebilirsiniz.CurrentRegion 'Bu alandaki en büyük değeri bulmak. Makroyu oluşturmak için Insert * Makro * Module komutlarını çalıştırın ve aşağıda görülemn metni girin. — Bu değeri 1 yapın. — Sağ pencere bölmesine sağ tıklayıp New*String Value'yu (Yeni*Dize Değeri) seçin.Find(What:=Application. Makromuz tek bir fare tıklaması ile bir tablonun en büyük değerini veya bu değerler birden fazla ise aralarından birini buluyor.Max(FindArea). — Regedit programından çıkın.0\Word bölümünü açın. Makro aktif hücrenin yakınlarından yola çıkıyor ve aktif hücreden büyük bir değer içeren hücreye rastladığında bu hücreyi aktif hücre yapıyor. — Bu değeri 8192 yapın. Ama benim yapmak istediğim sadece bu sayıyı belirlemek değil. — Yeni Satıra Flags yazıp Enter'e basın.

saat aralıklarını belirlemeye geldi. Adımda veri Serilerini "Sütunlarda". Pencerenin alt tarafında ' kılavuz çizgileri değiştirir' ta nımı çıkacaktır. Çıkan menünün en altındaki ' özelleştir' seçeneğine tıklayın. Görünüm tablosundaki Kılavuz Çizgi seçeneğine tıklayın. Araçlar menüsündeki Seçenekler kısmına girin. Sağ tarafta yer alan simgelerden üzerinde noktalar olanına tıklayın. Çalışanların saatleri sık sık değişiyor bunun için her seferinde çizim yapmak zorlaşıyor.End Sub 55-ÇALIŞMA SAATLERĐ GRAFĐĞĐ: Ofisimde çalışanların çalışma saatlerini bir grafikte görmek istiyorum. Grafik ekrana gelecektir. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ölçek bölümüne gelin ve Ana birimi 0.Tamam düğmesine basın. Son bir şey kaldı. Ekranın üst tarafındaki ' Araç Çubuklarına' ekleyeceğimiz simge ile tek tıklama ile kılavuz çizgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. 4. Ekranın üst tarafındaki araç çubuklarından (toolbar) birinin üzerine farenin okunu getirip sağ tuşa tıklayın. Bunu. Bundan böyle kılavuz çizgilerini kaldırmak veya koymak için bu simgeye tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdi grafik ekranda görüldüğü gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. Seçimi yaptıktan sonra grafik sihirbazının düğmesine basın. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Sayı bölümüne gelin. Çubukların birinci bölümü yok olacaktır. Grafiğin üzerine sağ fare düğmesi ile tıklayın. 5. Y değer eksenine birincil kılavuz çizgileri ekleyin. Önce çubuk grafiklerin ilk parçalarının üzerine çift tıklayın. Bu sihirbaz adım adım grafiği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Zaman formatlarını tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey grafiği oluşturmak ve formatlamak. Adımında 3 numaralı grafik tipini seçin. Sihirbazın 3. Önce A1:B5 ve D1 5 hücrelerini seçili duruma getirin. Aynı şekilde çok kullandığınız diğer 293 . Bu yöntemi kullanmak yerine size başka bir teklifimiz var: Kılavuz çizgileri kaldırmak için çok daha pratik ve uzun vadeli bir çözüm. Adımdda Çubuk grafiklerini seçin. fare ile A1:B5’i seçip daha sonra tuşuna basıp basılı tutarak D1 5 arasını seçime ekleyerek başarabilirsiniz. Simgeyi farenin sol tuşu ile tutarak üstteki araç çubuklarının sağ tarafındaki boş alana taşıyıp. Ekrana gelecek olan menüden Kılavuz çizgileri ekle komutunu çalıştırın. Önce çalışma saatlerini gösteren verileri Excel’e girmek gerekli. fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. Bu adım bittiğinde Son düğmesine basın. Bu tür bir "dinamik" çalışma saati diyagramını Excel ile nasıl yaratabilirim? Excel’in yatay çubuk grafiklerini kullanarak bunu başarabilirsiniz. Grafik başlığını "zaman çizelgesi" gibi bir şeyler yapın. adımda gösterge ekleme seçeneğini kapatın. Burada X ekseninin üzerine çift tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda Sınırı Hiçbiri. Đşte bitti 56-EXCEL'DE KILAVUZ ÇĐZGĐLERĐ Excel'deki ' Kılavuz Çizgileri' ni.16667 ve Đm etiketlerini de "yüksek" yapın. 2. X ekseni ve Gösterge metni etiketlerini "ilk 1 sütun" olarak belirleyin. Özelleştir penceresini kapatın. Alanı hiçbiri yapın ve tuşuna basın. Böylece kimin hangi saatte ulaşılabilir olduğunu anlayabileceğiz. bırakın. Daha sonra B2:C5 arasını seçili duruma getirin ve Biçim menüsünden Hücreler komutunu çalıştırın. Kategorilerden ' formlar' ı seçin. Örnek verileri yandaki resimde A1 5 arasında bulabilirsiniz. Izgarayı başka bir yöntemle kaldırmam mümkün mü? HÜCRELERĐN rahat takip edilmesini sağlayan kılavuz çizgileri (grid) bazen de ayak bağı olur. Tablodaki kılavuz çizgileri kaldırmak için. Sıra. Sol listeden Zaman sağ listeden de 13:30 seçimini yapın ve Tamam düğmesine basın.

XXX" gibi olacak şekilde tırnak işaretlerinin arasına alın. Bunun için (eğer aktif değilse) çizim araç çubuğunu görünür hale getirin. Aç düğmesine basın. Rakamları yazıya dönüştürüyor (12 ---> on iki gibi). Sütunları gizlemek için de Ctrl+0 tuşlarını kullanın. isimler seçili duruma geleceklerdir. Excel 5. belgelerin hepsi sırayla açılacaklardır. l Office programlarının çizim araç çubuğundan Elips veya Dikdörtgen şekillerini kullanırken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsanız çizimi yaparken SHIFT tuşuna basın ve basılı tutun. Kopyala ve yapıştır komutları bunun için yeterlidir. l Araç çubuklarındaki düğmeleri ALT tuşuna basıp basılı tutup düğmeyi fare ile sürükleyerek yeni araç çubuklarına taşıyabilirsiniz. en son sürümünü kullanmanızdır. Oluşturduğum makronun ismini hücreye yazdığımda makro çalışmıyor. Excel'de hazırladığınız bir tabloyu Word'ün içine de aktarabilirsiniz. Fakat bu tablolar biraz detaylı veya büyük olduğunda çalışmak çok zorlaşıyor. 57-TABLOLAR KULLANMA Yazılarımda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. Ofis 97'nin Word'ü işinizi kolaylaştıracaktır. 58-KÜÇÜK OFFICE PÜFLERĐ l Eğer bir klasördeki birden fazla Office belgesini bir kerede açmak istiyorsanız Dosya Aç diyalog kutusunda dosya isimlerini görünce Ctrl tuşu ile isimlere tek tek tıklayın. makronuzu bu oluşturacağınız bir düğmeye bağlayarak kolayca çalıştırabilirsiniz. Bu tür dezavantajları nasıl ortadan kaldırabilirim? WORD'TE büyük ve komplike tablolar hazırlamak Excel'e göre zordur. l Excel'de seçtiğiniz bir alanın grafiğini hızlıca görüntülemek için F11 tuşuna basın. Size diğer bir tavsiyemiz de kullandığınız Word'ü terfi ettirip. l Excel'de satırları hızlıca gizlemek için gizlenecek olan satırları seçin ve Ctrl+9 tuşlarına basın. Acaba Excel makrolarını daha hızlı çalıştırmak için bir yol var mı? Evet var. Hesap tablosu içinde bir düğme yaratıp. Kare veya dairenin ortadan başlayarak çizilmesini sağlamak için de CTRL + SHIFT tuşlarına basılı tutun. Bu araç 294 . 59-MAKROLARI DÜĞMELERE DÖNÜŞTÜRMEK Excel'de oluturduğum bir makro var.özellikleri de benzer şekillerde araç çubuklarına ekleyebilirsiniz. Makroyu çalıştırmak için her seferinde menüden Araçlar * Makro komutunu kullanmak zorunda kalıyorum.0 Türkçe kullanıyorum. Onun için küçük tablolar dışında Excel'i kullanın. l Soyadı standart olmayan dosyaları metin olarak kaydederken soyadının arkasına TXT eklenmesini engellemek için dosya adını "DENEME. l Office belgelerindeki resim veya çizimleri en-boy oranın yamultmadan büyütmek veya küçültmek için boyutunu değiştirirken CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutun. bilgisayar oldukça yavaşlayabiliyor. Đşe önce düğme yaratarak başlamak lazım. l Excel'de bir dizi hücreye tek bir isimle referans vermek için hücreleri seçili duruma getirin ve CTRL + F3 tuşlarına basın.

Bu işin bizlere göre en kısa yolu. Bunları tek tek yazmak zoruma gidiyor. Ne yapacağım? Ayrıca Excel kullanırken bir hücrenin içindeki büyük harfleri küçük harflere veya küçük harfleri büyük harflere değiştirmenin imkanı var mıdır? Yardımcı olursanız çok sevinirim.. Bu durumda B2 hücresine yazacağımız formül =ELEMAN(A2.) Burada elimizde bir listede parçaların isimleri bulunuyor. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi için bir meslektaşıma göndermek istiyorum. sadece sayıları görmesini istiyorum. 2. Her şeyi birbirine bir dizi formülle bağladım. Örnek resimde de görüldüğü gibi B sütununda formül."liste2"."mitsubishi kriko") olacaktır. "sibop". Sayfalar arasında geçiş yapmanın en kısa yolu nedir? Bir Excel çalışma kitabının (workbook) içinde bir ton çalışma sayfası olabilir."krank mili". 61-OTOMATĐK PARÇA ĐSMĐ Ufak bir araba servisimiz var ve geçenlerde bir bilgisayar aldık. Adı da =ELEMAN() bu formülün. Ancak onun formülleri değil. A sütununda da parça numarası bulunacak diyelim. 60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GEÇĐŞ Excel kullanıyorum. Örnek resimde de görüldüğü gibi A sütununa parça numarası girildiğinde B sütununda hemen yanında parçanın adı otomatik olarak belirecektir. 295 . Đkincisinde ise işe biraz daha tablolama bilgisi giriyor. Acaba sadece parça no'sunu yazsak (artık bütün parçaların kodlarını ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki sütuna otomatik olarak parçanın adını görüntülese nasıl olur? Bu tür bir formül yazmak kolay mıdır? Đstediğiniz şeyi yapmanın iki yolu var. Müşterinin satın aldığı her parçanın bir kodu bir de ismi var. Bütün yapacağınız bu menüden atlamak istediğiniz çalışma sayfasının adını seçmek. Ekrana bir menü açılacak ve içinde Excel belgesinin içinde yer alan çalışma sayfalarının isimleri yer alacak. Bunların parça numaraları da sırasıyla 1. Ancak benim bir isteğim var. hızlı ve fazla deneyim gerektirmeyen bir yöntem. Bir çalışma kitabının içinde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak için sırayla birinci.. Excel ile hazırlanmış bir tablomuz var ve fatura kesme gibi işlemleri bu tablodan hallediyoruz. Ve değişik bilgileri değişik sayfalarda tutuyorsanız bu sayfalar arasında geçiş yapmak zaman zaman işkence biçimine dönüşebilir. bir sayfaya atlamak istediğinizde Excel çalışma penceresinin sol alt tarafında bulunan "|<" düğmesinin üzerine sağ fare tuşu ile tıklamaktır. üçüncü ve yedinci sayfalara bakmak zorundayım."sibop". Örneğin elimizde ki parçaların isimlerinin "Amortisör". Kullanımı da aşağıdaki gibi: =ELEMAN(listedeki kaçıncı eleman. Đstediğiniz işlemi yapabilecek bir Excel formülü bulunuyor. Çalışma sayfasının uygun bir yerine girin ve sol fare düğmesine basıp basılı tutup sürükleyerek bir düğme çizin. 62-ONU BUNA ÇEVĐRMEK Bir Excel tablom var. Adetim olduğu üzere hızlı ve basit yöntemi anlatmak isterim."liste1".. Bu pencereden düğmeye atanacak olan makroyu belirleyin.çubuğundaki düğme yaratma araç düğmesine basın. Sol fare düğmesinden elinizi çektiğinizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. Birinci kolay. 3 ve 4 olsun."Amortisör".. "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklarını varsayalım.

eğer boş değilse "mehmet" olmasını istiyorum. bu kadar kusur kadı kızında bile bulunurmuş! 63-BOŞ HÜCRELERĐ KONTROL ETMEK Windows 98 altında Excel 97 kullanıyorum. Daha sonra formülü sayıya dönüştürmek istediğiniz hücrenin üzerine gidip bu makroyu çalıştıracaksınız.Cells c.Value) Next c End Sub Bütün yapacağınız bu makroları girdikten sonra ilgili hücrenin üzerine giderek istediğiniz makroyu çalıştırmak. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Kısacası şöyle: B sütunundaki hücrelerinin eğer A sütununda aynı satırdaki hücre boşsa örneğin "ahmet" olmasını.Cells c. Sub kucharf() For Each c In Selection. Excel'in =EBOŞSA fonksiyonu istediğiniz görevi yerine getirecektir. Aşağıdaki makro bir hücrenin içindeki bütün yazıları büyük harf yapıyor. Sub buyharf() For Each c In Selection. Sub Form2val() For Each c in Selection.Value) Next c End Sub hemen altındaki. makro ise bir hücre içindeki bütün yazıları küçük harf ediyor. Ne yapalım.Önce birinci sorunuzu yanıtlayalım. Bunun için yapacağınız şey öyle. Hücrelerden birinin değerinin başka bir hücreye bağıntılı olarak değişmesini istiyorum. Gerisi otomatik.Cells c.Value = UCase$(c.formula=c. büyük Đ harfini küçültemiyor.value Next c End Sub Đkinci sorunuzun cevabı Excel'in komutları arasında yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebileceğiz. Aşağıdaki basit makroyu yazacaksınız. Bunu yapmak için nasıl bir formül veya makro kullanmam gerekiyor? Bunu yapmak için makroya gerek yok. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü 296 . Şöyle bir seçenek var mı merak ediyorum.Value = LCase$(c. Bir küçük problem var.

Burada birinci seçenek olan DOĞRUSAL seçeneğini aktif hale getirin. E2 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna bastığımda aynen istediğim gibi B2 2 toplamı buraya yazılıyor. Ayrıca grafiğin üzerinde bu uzamanın doğrusal denklemi de görüntülenecektir. Not: Grafiğe eklenen verilerin formülü ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. Bunun için önce aşağıdaki gibi bir hesap tablosu ve grafiğe sahip olduğunuzu varsayalım. Programa pek fazla hakim olabildiğimi söyleyemem ancak ödevlerimizde kullandığımız grafikleri güzelce çizdirebiliyorum. Bu neden oluyor? Neyi yanlış yapıyorum? 297 . Bilgisayardan anlayan bazı arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre Excel bir grafiğin sonunda grafiğin eğimine göre bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormuş. Hücredeki =EĞER formülü de =EBOŞSA formülünden gelen değere göre B1 hücresinin değerini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktadır. 64-NE OLACAK BU VERĐLERĐN HALĐ Excel kullanana bir üniversite öğrencisiyim. Excel'in TRENDLINES yani EĞĐLĐM ÇĐZGĐLERĐ fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir adımdan sonra grafiğin gelişine göre hangi verinin geleceğini tahmin ettirebilirsiniz. Daha sonra aynı diyalog kutusunun SEÇENEKLER bölümüne gelin. Örnek formül önce A1 hücresinin durumunu değerlediriyor. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz? Elbette. E3 hücresi için de problem yok. Ancak E4 hücresinden itibaren problemler başlıyor. ödevlerimde kullanabilirim. TAMAM düğmesine bastığınızda grafiğinizdeki verilere eğilim çizgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarladığınız dönemlere kadar uzatılacaktır. Bu özelliğe sahip olduğunu duymak hoşuma gitti. Aynı diyalog kutusunda GRAFĐK ÜZERĐNDE DENKLEMĐ GÖRÜNTÜLE seçeneğini de aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. boş değilse YANLIŞ değerini alır. Şimdi."ahmet". Ekrana gelecek menüden EĞĐLĐM ÇĐZGĐSĐ EKLE komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyeceğiniz eğilim çizgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Bu verilerin yanına da o satırın toplamını yazmak istiyorum . Ancak bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bu denklemi kullanarak gelecek yıllarda değerin nelere ulaşacağını hesaplayabilirsiniz. Burada kaç dönem ileriye doğru tahmin yaptırtmak istediğiniz belirleyin ve eğilim çizgisine "gelecek yılların tahmini" filan gibisinden bir isim verin."mehmet") bu durumda B sütunundaki hücrelerin istediğiniz değerleri aldığına şahit olacaksınız. E4 hücresine gelip otomatik toplama tuşuna basınca bu sefer bu hücreye E2:E3 toplamı yazılıyor. =EBOŞSA formülü eğer hedefteki hücre boşsa DOĞRU.gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım. Bunun için önce grafiği üzerindeki herhangi bir sütuna gidin ve Sağ fare düğmesine basın. 65-OTOMATĐK TOPLAMA Satırlarda verilerim bulunuyor. Örneğin denklemi doğrusaldan ÜS seçeneğine değiştirerek verilerin dikey olarak değil de daha yumuşak bir eğimle yükselmesini sağlayabilirsiniz. Eğer B sütunundaki hücrelere aşağıdaki formülü girersek =EĞER(EBOŞSA(A1). bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de görüntülemek isteyelim.

Listenizin hep aynı kalmasını istiyorsanız boş bir satıra case=exact yazmanız gerekiyor. Listeyi kullanmak artık çok kolay istediğiniz bir hücreye bir madde yazın ve alanı belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu çalıştırın. Kullanım ise 1-2-3 ile hemen hemen aynı. 66-HÜCRELERĐ OTOMATĐK OLARAK DOLDURMA Hesap Tabloları son sürümlerinde. Bu hücrelerin üzerine geldiğinizde notu içeren bir kutu açılacaktır.(x burada listedeki madde numarasını veriyor) diye ayrı ayrı satırlara giriyoruz. Lotus halihazırda 3 tane set kullanmış size [SET 4] ile başlamak düşüyor. Bundan sonra not eklenmiş hücrelerin sağ üs köşelerinde küçük kırmızı bir üçgencik belirecektir. Listeden bir maddeyi hücreye yazıp.Siz herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz. otomatik doldurma araçlarını hizmetinize sunmuştur. Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen aynı yolu izliyoruz. Quattro Pro for Windows’da da. hücrenin köşesinde + belirince sürükleyin. Menüden Tools* Options komutlarını ve hemen ardından Custom List'i seçiyoruz. Artık kullanım için geriye sadece isimlerden birini girip alanı belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kalıyor. Özellikle karmaşık fonksiyonlar içeren hücrelerin yanına genellikle o hücredeki formülleri açıklayan metinler girilir. Excel’de daha önceki sürümlerde de bulunan Not ekleme özelliği bu açıklama metinlerinin çalışma sayfalarında ve çıktılarda gereksiz yer harcamalarını engeller. Burak dediğinizde Çalışanlar listenin ismi oluyor. Excel'de "Auto Fill". Quattro Pro'da "Speed Fill" ardışık kalıplar yaratıp istediğinizde kullanmak mümkün. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor. Onun da QPW. E4’e gelince işler karışıyor çünkü burada hem yukarıda hem de solda sayılar var. E2 satırında yukarıda yer olmadığı için soldakileri topluyor. Kalıpları bu dosyaya yzıp kaydediyorsunuz. Hatta kaydetmiş olduğunuz ses dosyası da otomatik 298 . Listeyi kaydetmek için Add'e tıklayın. 1-2-3'de "Fill by Example".INI isimli bir dosyası var. Herhangi bir hücreye bir not eklemek için Insert/Note’u seçmeniz ve istediğiniz metni girmeniz yeterlidir. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma araçlarını kullanabilirsiniz. Nedeni ise otomatik toplamanın yatay-dikey ayrımı yapmaması. Daha sonra da otomatik toplama tuşuna basmak. Excel 5. Lotus 1-2-3'de sık sık kullanacağınız listeyi programın FILLS.INI dosyasında oluşturuyorsunuz.0'da böyle bir işlem yapmak için daha az uğraşıyorsunuz. New Liste'e bir kere tıklayın ve listenizi oluşturun. E3 satırında yine yukarıda sadece tek bir sayı olduğu için soldakileri topluyor. Örneğin Çalışanlar=Serkan. Fulya. Diyelim ki hesap tablonuzda sık sık işyerinde çalışanların isimlerini kullandığıjnız dosyalar var. Böyle yapınca aynen istediğiniz gibi B ile D arasındaki sayılar toplanacak ve E sütununa yazılacaktır. Bütün yapacağınız otomatik toplama tuşuna basmadan önce B2:E4 alanını seçili duruma getirmek. Listemizde kullanacağımız maddeleri ITEMx=. Ayrıca bir yol daha var: Alanı belirledikten sonra Edit * Fill komutlarını seçmek. Listeniz hazır. Probleminizin çözümü çok basit ve bütün hesap tablosu programları için geçerli. Eğer isterseniz ve ses kartınız varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Öncelik yukarıdaki sayılara veriliyor (zaten biz de sayıları alt alta yazıp toplamaz mıyız?) ve E2:E3 arası toplanıyor. 67-KÜÇÜK KÜÇÜK NOTLAR Đçeriği karışık hücreler için açıklama yazmak Excel’de çok sık yapılan bir işlemdir. Bu problem 123 for Windows’da da var.

Bir Windows gezgini penceresinde <Alt> A G (Araçlar * Git) tuşlarına basarak da klasörün adını yazacağınız bir diyalog kutusunu ekrana getirtebilirsiniz. 70-ALANLARA ĐSĐM VERME Hesap Tablosu yazılımlarında. B1 hücresine de B sütununda en fazla tekrar eden değerin yazılmasını istiyorsunuz. O zaman B1 hücresine gireceğimiz formül =ENÇOK_OLAN(B2:B8) şeklinde olacaktır. Buraya ' Winword' veya ' Excel' gibi program isimleri yazarak bu programların çalışmasını. Çünkü Windows bir iki tuş vuruşundan sonra daha önce açılmış uygun bir klasör ismi varsa bunu ekrana getiriveriyor. bu diyalog kutularının içinde yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak daha önceden açılmış olan klasör veya programları tekrar ekrana getirebileceğinizi bilin.xls' yazıp <enter> tuşuna bastığınızda Windows size bu Excel belgesini açıverecektir. DOS penceresi içerisinde iken bir klasöre atlamak istediğinizde komut satırında ' START C:\ocak 98' yazıp <Enter> tuşuna basmanız yeterlidir. sık sık kullanılan bir programın veya klasörün ismini yazarken ekrana bakın bir taraftan da. bu kadar kolaylık sunulunca da kullanmamak olmaz! 68-SATIRLARI ĐSTĐLA EDEN DEĞERLER Hesap tablosu olarak Excel kullanıyorum. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Bu durumda yan örneğimizde görüldüğü gibi B1 hücresinin değeri en fazla tekrar edilen sayı olan 3 olacaktır. Bu arada. size de sadece <Enter> tuşuna basmak kalıyor. Bunu nasıl başarabilirim? Ece Tekin / ĐZMĐR Excel tam bu iş için kullanılacak bir formül geliştirmiş. sonra alan ismini ve adresini yazıp Enter'a basın. belirlediğiniz alana vermek istediğiniz ismi yazın. günü birinde işinize yarayabilir. Veriler sütunlarda duruyor ve ben bu değerlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve sütunun en üstüne otomatik olarak yazdırmak istiyorum. Eğer Excel'de çalışıyorsanız. Sık sık bu yöntemi kullanıyorsanız. Örneğin ' C:\ocak 98\rapor. 69-KLASÖRLERĐNĐZLE ÇALIŞIRKEN BEŞ PÜF NOKTASI EĞER içini görüntülemek istediğiniz klasörün sabit diskteki adresini biliyorsanız. Örneğin Orhan isimli bir bilgisayarda paylaştırılmakta olan deneme isimli bir klasörün içeriğini \\orhan\deneme şeklinde bir satır ile görüntüleyebilirsiniz. veya kayıtlı programaların belgelerinin isimlerini yazarak bu belgelerin açılmasını da sağlayabilirsiniz. Bir ağ bilgisayarında paylaştırılmış olan bir klasöre işaret etmek istediğinizde çift ters bölü kullanabilirsiniz. 1-2-3'de önce / Rnage * Name * Create komutlarını seçip. Artık klasörün adresini tıkır tıkır yazarak klasörün içeriğini ekrana çıkartabilirsiniz. Đşte size klasörlerinizle daha verimli çalışmanızı sağlayacak birbirinden değerli 5 püf noktası: <ctrl><esc> L veya <windows> L tuşlarına basarak ' Çalıştır' penceresini ekrana getirin. isim vermek istediğiniz alanı işaretleyip Formula * Define * Name komutlarını seçip. Değerler B2:B8 aralığında sütununda yer alsınlar. alanları hücre adresleri ile tanımlamak yerine isim de verilebildiğini duydum. bu klasöre ulaşmak için iki saat klasörden klasöre tıklayarak atlamak yerine klavyeden klasörün adresini yazmak daha kolaydır. =ENÇOK_OLAN() adındaki bu formül verdiğiniz bir aralıkta en fazla tekrar eden değeri gösteriyor. Çalışma tablosundaki alanları hücre adresleriyle tanımlayabileceğiniz gibi isim de verebileceğiniz doğru. 299 . Eh. Yandaki gibi bir hesap tablosuna sahip olduğunuzu varsayalım.olarak çalınıyor.

Ancak bu sayfada öyle bir yapı kurmalıyım ki."veli". Karşılaştırma bildiğimiz mantıksal bir karşılatırmadır. Excel'in EĞER formülünü birkaç kere iç içe kullanarak bu istediğinizi başarabilirsiniz. örneğin veriler A sütununda iseler B1 hücresine yazdığım değerin sütunda kaç kere tekrar edildiği B2 hücresinde 300 . eğer 1 ise "ali" metni görüntüleniyor. EĞER formülü EĞER(karşılaştırma."ali".Qattro Pro'da Edit * Names * Create komutlarını seçip alan ismini yazın. Excel'de =SUM(TOP) formülleri ile yapabilirsiniz. Đsmi TOP olan B1. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Örneğin 1>2 veya A1=1 gibi.EĞER(A1=2. yanlışsa) şeklinde kullanılır. Bunu nasıl başarabilirim..B30) veya @SUM(TOP) ile. yanlış ise "yanlışsa" bölümündeki değer görüntülenir. Bu işlemi. eğer 2 ise "veli" metni görüntüleniyor. 73-BĐR SÜTUNDA KAÇ TANE (EĞERSAY ĐŞLEVĐ) Excel tablomdaki bir sütunda bir hücrenin kaç kere tekrar edildiğini öğrenmek istiyorum. Resim her şeyi anlatıyor.. YANLIŞSA bölümünün içinde bir EĞER formülü daha kullanarak başka bri durumda neler yapılmasını istediğinizi Excel'e anlatabilirsiniz. Ben. bu sayıların tipine göre yandaki hücrelere değişik bilgiler yazılmasını istiyorum. o zaman da "yok" metni görüntüleniyor. Quattro Pro ve 1-2-3'te @SUM(B1. 72-EĞER ĐŞLEVĐNĐN KULLANILMASI: Benim bir hesap tablom var. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir tablonun başlıklarını kullanarak Excel'e toplama işlemi yaptırabiliyorsunuz. Değişik seçeneklere göre iç içe daha fazla EĞER formülü kullanarak istediğiniz sayının karşılığında istediğiniz metnin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bu iki seçenekten biri değilse A1 hücresinin değeri. 2 ise "veli" yazılması gibi. doğruysa. Burada ilk önce A1 hücresinin değerinin 1 olup olmadığı kontrol ediliyor. Sizin durumunuzda kullanacağınız formül =EĞER(A1=1. 71-FORMÜL GĐRMENĐN KOLAY YOLU EXCEL'ĐN artık hesap tablolarında bir sütunun başlığından sütun içeriğini isimlendirecek kadar akıllandığını biliyor musunuz. Eskiden olsa bu sayıları ya =TOPLA(A1:A10) formülü ile toplar ya da bu sayı topluluğuna bir isim verir ve =TOPLA(isim) formülünü kullanırdık. Bu karşılaştırmanın sonucu "doğru" ise "doğruya" bölümündeki değer. Örneğin bu sayı 1 ise "ali".B30 alanında toplamak istediğiniz sayıların var olduğunu farz edelim. Artık bunlara gerek yok. tablomun bir sütununda değişik sayılar yer alıyor. bazen bir hücre bazen de birden fazla hücreden oluşan bir alan olabilir. Örneğin başlığı DENEME olan bir grup sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. bütün yapacağınız toplamın yazılacağı hücreye gitmek ve =TOPLA(sütun_başlığı) formülünü kullanmak. Eğer değil ise bu sefer de yine A1 hücresinin değerinin 2 olup olmadığı kontrol ediliyor."yok")) şeklinde olacaktır. Burada isim verilen alan.

Böyle bir formül var mı? Diyelim ki sayılarımız "Değerler" isimli bir alanda olsun.B1) şeklinde. array formüldeki pozitif sayıların sapmalarını verir. Bu formülün iki parametresi var. MIN sapmalar içinde en küçüğünü bulur. 74-UZUN ĐSĐM VERMEYĐN Excel'de dosya isimlerinin genişliği maksimum 21 karakter olabilir. Kullanılan formül ise EĞERSAY() formülü. Sorunuzun cevabı altta görülen Excel dosyasında saklı. Birinci parametresinde sayılacak sütunun adresini.0) şeklinde yazdıktan sonra Ctrl+Shift ve Enter tularına basınız. Bu arada çalışma tablosu içinde kullandığınız alanların da isimlerinin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Formülün işleyişine gelince. Burada B2 hücresinde kullanılan formül =EĞERSAY(A:A. Bu nedenle hücre içinde yazacağınız formüller içindeki uzun alan isimleri nedeniyle hücredeki formül yazımınızı tamamlamadan formülünüz 255 karakteri aşacaktır. Metni sardıracağınız hücreleri seçili duruma getirin. 77-SIRALI DEĞERLERĐ OTOMATĐK DOLDURMA: 301 . Fakat bu durumda isim verme süreci zaman alıcı olabilir. Seçili hücrelerin üzerinde herhangi bir noktaya sağ fare tuşuyla tıklayıp açılan menüden Hücreleri Biçimle komutunu çalıştırın. ikinci parametrede ise aranacak ve sayılacak sayı veya metni veriyorsunuz. Ekrana gelen diyalog kutusunun Hizalama bölmesinde Metni Sar seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesine tıklayın. MATCH ise bu en küçük sayının sapmalar içindeki yerini bulur. B1 hücresine "ali" yazılmış. Sonuç olarak ekran görüntüsünden de inceleyebileceğiniz gibi. Formülü =INDEX(Değerler. 76-HÜCREYE BĐR SATIRDAN FAZLA YAZMAK: Elbette mümkün. ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)) kısmı.ABS(DeğerlerAVERAGE_ (Değerler))). Öyle bir formüle ihtiyacım var ki. Son olarak INDEX ise sayıyı o anki pozisyonundan orijinal listedeki pozisyonuna gönderir. ortalama sayıya en yakın sayıyı bulmalı. 75-ORTALAMAYA YAKIN SAYI Excel'de uzun bir liste halinde sayılar girdim. Çünkü çalışma tablosu içinde bir hücre içinde maksimum 255 karakter yazabilirsiniz. Hücre sonuna gelen metnin alt satırdan devam etmesi işlemine Microsoft Türkçesinde “metin sarma” adı veriliyor. Bu örnekte aranacak sütun A sütunu. bu sütunda 2 tane "ali" olduğu için B2 hücresinde de 2 yazıyor. "A sütununda B1 hücresi ile aynı olan kaç tane hücre var? Bana göster!". Bunu nasıl başarabilirim.yazılsın.ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler)). DOS'un 8 karakter sınırından sonra 21 karakter genişliğinde dosya ismi tanımlamak ilk anda cazip gelebilir. Bu diyalog kutusunda metnin hizalanması ile ilgili diğer seçenekleri de bulacaksınız. Yani diyor ki.MATCH(MIN(ABS(Değerler-AVERAGE(Değerler))).

80-EXCEL'DE SIFIR ATMA Excel'de hazırladığım tablolarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorum. bir defa daha bastığınızda gizlenir. Eğer seriniz doğrusal bir artış sergiliyorsa. daha sonra bu iki hücreyi işaretleyip. Sağ taraftaki bölümde Kılavuzu değiştir seçeneğini bulun. bir gizleyebilirsiniz. 5. Excel’de bu işin de bir kolayı var. sadece ilk iki veriyi girin. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar bölümüne gidin. otomatik olarak günler arttırılır. sağ tuşla sürükleyin ve açılan menüden Growth Trend’i seçin. Böyle akıllı bir düğmeyi araç çubuğuna eklemek için aşağıdaki adımları takip edin. Kategoriler listesinde Formlar seçeneğini seçili duruma getirin. 78-HÜCRE ÇĐZGĐLERĐNĐ GÖSTERMEK/GĐZLEMEK BĐR Excel tablosunda çalışırken hücrelerin boyutlarını gösteren kılavuz çizgilerini zaman zaman göstermek zaman zamanda gizlemek isteyebilirsiniz. 79-DÜĞMELERĐN TANIMLARINI DEĞĐŞTĐRMEK DÜĞMELERDEN başladık. Ad bölümüne tıklayın. düğmelerden devam edelim derim. ENTER tuşuna basın. Artık araç çubuğunda oluşturmuş olduğunuz bu düğmeye basarak kılavuz çizgilerini bir gösterebilir. 4. 2. Bu işi yapacağk bir düğmeyi araç çubuğuna eklemeye ne dersiniz. 3. Genelde komutun adını içeren bu açıklamayı istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi biliyor musunuz. Bu seçeneğin üzerine gidin. Fakat bunların sütunlara 302 . Açıklamasını değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerinde sağ fare düğmesine basın. Araçlar menüsünden Özelleştir komutunu çalıştırın. basılı tutun ve düğmeyi araç çubuklarından herhangi birinin üzerine sürükleyip bırakın. Đşaretli hücre bir tarih bilgisi içeriyorsa. Tamam düğmesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Đşte bu kadar. tüm alanlar o hücrenin değeriyle doldurulur. Açılacak olan menüden Özelleştir komutunu çalıştırın. kulp denilen. artık bu düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekleyince yazmış olduğunuz açıklama görüntülenecektir. gizli hücreler seçilmez" şeklinde bir pehlivan tefrikası yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. sol fare düğmesine basın. Eğer sadece tek hücre seçerseniz. Herhangi bir araç çubuğunun üzerinde sağ fare düğmesine basın. buradaki açıklamayı silin ve kendi açıklamanızı yazın. Yine bir önceki örnekte oluşturduğumuz "sadece görünür hücreleri seçme" düğmesinin açıklamasını "bu düğmeye tıkladığınızda sadece görünür durumdaki hücreler seçilir. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Özelleştir diyalog kutusu açılacaktır. Eğer büyüyen bir artış görmek istiyorsanız.Hücreler belirli bir düzende artan ya da azalan değerler girecekseniz sakın tüm verileri klavyeden tek tek girmeye kalkmayın. Özelleştir diyalog kutusunu kapatın. Böylece bu düğmeye bir defa bastığınızda kılavuz çizgileri görüntülenir. işaretli alanın sağ alt köşesindeki siyah noktayı sürükleyin. Herhangi bir Excel araç çubuğundaki düğmenin üzerine fare imlecini getirip biraz bekletirseniz sarı minik bir açıklamanın ekrana geldiğini görürsünüz.

Sütun genişliğini arttırmak yerine bu sayıların 0 olan 3. eğer #. verdiğimiz örneği kendinize uyarlayarak adım adım gerçekleştirebilirsiniz.sığması zor oluyor. Bu da çalışma tablosunun geniş bir alana yayılmasına neden olur. Bu formülün bir dizi formülü olarak işlenmesi için tuşlarına basın. Ekrana özet tablo sihirbazının penceresi gelecek. yazdığınız sayının görülebilmesi için sütun genişliğini arttırmanız gerekebilir. Alana isim olarak "dok_ad" girin ve Tamam tuşuna basın. — Veri tabanınız içinden herhangi bir hücreyi seçin ve menüden Veri * Özet Tablo komutunu çalıştırın. Pivot tablo hazırlanacak ve Excel belgenize yapıştırılacaktır. — 3. D3 hücresine =ORTANCA(EĞER(dok_ad=A3. Böylece çalışma tablonuzda yazdığınız 100000000 sayısı 100000 olarak. Sıfırları saklamanın bir yolu yok mu? Excel'de yaptığınız çalışmalarda bol sıfırlı sayılar kullanıyorsanız.##. formatını kullanırsanız 100 olarak görüntülenir. ekrana gelen menüden Code Text Box seçeneğini Tab tuşunu kullanarak veya fare ile seçerek #. Örneğin "kalış süresi" düğmesini özet tablonun üzerine sürüklediğinizde ekranda üzerinde "toplam kalış süresi" yazan bir düğme görüntülenecektir.adımda.##0. — D2 hücresine "Median" etiketini yazın. Hazırladığımız örnek Pivot tablo her doktorun hastalarının ortalama vizite sürelerini hesaplıyor."")) formülünü girin. Ancak bir alan formülü kullanarak bu işi başarabilirsiniz. Pivot tablolar benim çeşitli gruplardaki kayıtlarımın toplamlarını veya ortalamalarını almama yardımcı oluyor fakat ben bunların haricinde median hesabını da yapabilmek istiyorum. ifadesini yazmalısınız.. Burada ilk iki adımı üzerinde "ileri" yazan düğmelere basarak geçin. Aynı formülü D4 ve D5 hücrelerine kopyalayın. Bu işi. sonra Ekle menüsünden Ad * Tanımla komutunu çalıştırın. alan tuşlarını (düğmelerini) sağ iç tarafa sürükleyerek aşağıdaki görüntüyü oluşturun. — Ortalama kalış süresini de özet tablonun yanında görüntülemek için özet tablonun B1 hücresindeki. PivotTable'lar Worksheet'lerdeki gibi istatistiki fonksiyonlar içermezler. Bunun için FORMAT NUMBER komutlarını seçip. Biz. 6.1*kal_sure. 9 veya daha fazla hanesini saklayabilirsiniz. üzerinde Veri yazan düğmenin üzerine bir kere tıklayın ve elinizi farenin düğmesinden çekmeden düğmeyi sağa doğru sürükleyin. örnek olarak sizin göndermiş olduğunuz dosyanın bir benzerini kullandık. Excel üzerinde bu verileri Pivot tablolar yardımı ile çeşitli analizler yapabilmek için parçalara ayırıyorum. 81-EXCEL DĐZĐ FORMÜLLERĐ ĐLE SEÇĐLĐ VERĐLERĐN ÖZETLENMESĐ Hastanemizde kullanılan ana server'ımızdaki veri tabanından istediğim kriterlere uygun verileri Excel Workbook'uma aktarıyorum. Değerler eklenmiş olan alan formülü ile seçiliyor ve median'ı hesaplanıyor. Sürükleme esnasında fare simgesi dikey tablodan yatay tabloya dönüşene kadar sürükleme işlemine devam edin.0. Excel'deki median() fonksiyonunu biliyorum fakat bir Pivot tablodan median üretme yolu var mı? Hayır. — özet tabloyu örnek resimdeki gibi hazırladıktan sonra Özet Tablo sihirbazının "son" düğmesine basın. — Yeni bir belge açın ve örnek resimde görülen A1 17 hücreleri arasındaki veri tabanının aynısını oluşturun — C2:C17 arasındaki hücreleri işaretleyin. Aynı işlemi D2 17 hücreleri için yapın yalnız burada alana isim olarak "kal_sure" ismini verin. Đşte median değerleriniz! 303 .

Geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir püf noktasında Word'ün adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak Word belgelerinin içinde Excel'den veri alabileceğimizden bahsetmiştiniz. Daha sonra ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Gördüğünüz gibi birinci sütunda e-mail göndereceğiniz kişinin adı. Đkinci adımda bilgilerin alınacağı veri tabanını yani bizim örneğimizdeki Excel dosyasını Word'e bildirmemiz gerekiyor. siz mektubunuzda Outlook Express kullandığınızı yazmışsınız. Dosyayı herhangi bir isim vererek sabit diskte bir yerlere kaydedin. oraya sonra döneceğiz. Benim ise farklı bir isteğim var. elbette sizin de listeniz değişik olacaktır. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunu kullanarak adres ve isimlerin yer aldığı EXCEL belgesini işaretleyin. Hemen hemen bütün gelişkin e-mail programlarından MAPI istemcisi olma seçeneği bulunuyor. EĞER() fonksiyonu her hasta için vizite süresini hesaplar. Bunun için birinci adımda YARAT * MEKTUP FORMLARI komutunu çalıştırın. E-mail mesajınızı yazdıktan sonra dosyayı kaydedin. hem de çok güzel başarabiliyorsunuz. Bunu nasıl başarabilirim? Word 97 ve Outlook Express kullanıyorum. Ben örnekte bizim editörlerin e-mail adreslerini kullandım. Burada önce gönderilecek olan mesajın yer aldığı belgeyi belirtmelisiniz. Aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi bir Excel dosyası oluşturun. Söylediğiniz seçeneğin olup olmadığını araştırdım ve buldum. Daha sonra kullanılan ORTANCA() fonksiyonu her doktor için ayrı ayrı vizite süresinin median değerlerini hesaplar.Bu örnekte. Kullanıcı isminin yazılacağı bölümü boş bırakın. Ben de bu tür bir soru ne zaman gelecek diye bekleyip duruyordum. Word ile bunu başarabiliyorsunuz. Bunun için VERĐ AL düğmesine basın. Bunun için önce sisteminizde değişik programlardan gelen e-mail isteklerine cevap verecek bir MAPI istemcisi bulunmalı. ikinci sütunda da bu kişinin e-mail adresi bulunuyor. Bu ayarı yaptıktan sonra TAMAM düğmesine basıp diyalog kutusunu kapatın. 82-WORD VE POSTA LĐSTELERĐ Merhaba. Ve ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ETKĐN PENCERE düğmesine basın. Acaba Word'ün yine bu adres-etiket birleştirme seçeneklerini kullanarak arkadaşlarıma özel e-mail'ler gönderebilir miyim? Yani içlerinde isimlerinin yazdığı mailler gibi. Windows tekrar açıldıktan sonra artık istediğiniz işlemi yapmaya başlayabiliriz. Ekrana aşağıdaki örnek resimde de görüldüğü gibi üç adımlı bir diyalog kutusu gelecektir. artık hemen hemen bütün işlerini e-mail yolu ile halletmek istiyorlar. Word sayfasında hiçbir veri alanının işaretlenmediğini bildiren bir hata mesajı ile 304 . Başka email programlarını kullananlar da kendi kullanmakta oldukları e-mail programı ile benzer ayarlar yapıp buy MAPI işini ayarlayabilirler. Dosyayı kaydettikten sonra Word uygulamasını açın. Outlook Express programını MAPI istemcisi yapmak için önce programı çalıştırın. TOOLS menüsünden OPTIONS komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümüne gelin. Internet ile o kadar iç içe geçti ki bilgisayar kullanıcıları. Burada MAKE OUTLOOK EXPRESS MY DEFAULT SIMPLE MAPI CLIENT (Outlook Express'i basit MAPI istemcim yap) seçeneğini aktif hale getirin. Bu yüzden önce Outlook Express'in nasıl MAPI istemcisi yapılacağını anlatayım. Belgeyi açtığınızda. Bir belgeye e-mail mesajınızı yazın. MAPI ayarlarınızın aktif olabilmesi için Windows'u kapatıp açın. Örnek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz. Açılacak olan menüden VERĐ KAYNAĞI AÇ komutunu çalıştırın.

Bu seçeneği aktif hale getirdikten sonra KUR düğmesine basın ve burada Excel dosyasından e-mail adreslerinin alınacağı sütunun başlığını seçili duruma getirin. Buradaki seçeneklerden Web Sayfası Yazma seçeneğini aktif hale getirin ve TAMAM düğmesine basın. Bir Excel hesap tablosunu HTML olarak kaydettiğinizde sayfa içerisindeki veriler bir tablo olarak. Mail programınız kullanılarak yazmış olduğunuz e-mail mesajı Excel dosyasında ayarlamış olduğunuz email adreslerine teker teker postalanacaktır. Aşağıdaki gibi basit bir Excel sayfasına sahip olduğumuzu varsayalım. Eğer menüde "HTML olarak kaydet" diye bir komut varsa Web sayfası yazma eklentisi sisteminize yüklenmiştir. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ekle/kaldır düğmesine basın. Đşiniz bittiğinde aşağı yukarı örnek resimde görüldüğü gibi bir Word belgesi ile karşılaşacaksınız. Artık diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR düğmesine basabilirsiniz. Yükleme işlemi tamamlandığında TAMAM düğmesine basarak yükleme programını kapatın. Veri vaziyetini böyle ayarladıktan sonra tekrar ARAÇLAR menüsünden ADRES MEKTUP BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Ekrana Internet yardımcısı sihirbazı gelecek. Şimdi Excel dosyalarınızı HTML olarak kaydedebilirsiniz. Burada görüldüğü gibi dosyamızda bir veri alanı ve bu veri alanını baz alarak çizilmiş olan bir grafik söz konusu. Bu düğmeye bastıktan sonra ekrana gelecek olan diyalog kutusunun sol üst tarafındaki aşağı doğru açılan listeden "Elektronik Posta" seçeneğini aktif hale getirin. Bu düğmeye basınca diyalog kutularının kapatıldığına şahit olacaksınız. Şimdi dosyayı kaydedelim. Office kurulum programı çalışacaktır. Denetim Masasını açın ve Program Ekle/Kaldır simgesine çift tıklayın. Word'ün üst tarafına da yeni bir araç çubuğu eklenecek. Hemen altında da gönderilecek olan e-mail mesajının SUBJECT yani konu bölümünde yazacak olan metni ayarlayın ve TAMAM düğmesine basın. Dört adımda Web dosyası yazmanıza imkan 305 . Excel programını açın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun (Office CD'sini takmanızı ister) TAMAM düğmesine basın. Daha sonra tekrar Word uygulamasına dönün ve Adres Mektup birleştirme diyalog kutusunda BĐRLEŞTĐR komutunu çalıştırın. Eğer sisteminizde Web sayfası yazma eklentisi yoksa bu eklentiyi sisteme yüklemek için Office CD'nizi bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın. Daha sonra araç çubuğundaki BĐRLEŞTĐRME ALANI EKLE menüsünü kullanarak eklemek istediğiniz alanı belgeye ekleyin.karşılaşacaksınız. Şimdi Internet'e bağlanın. Geçmiş olsun. BELGEYĐ DÜZENLE düğmesine basın. Bir verinin yazılmasını istediğiniz yere imleci getirin. Buradaki listede Microsoft Office'i bulun ve üzerine çift tıklayın. grafikler de GIF görüntü dosyası olarak kaydedilir. daha sonra da HTML formatına dönüştürmek için Dosya menüsünden HTML olarak kaydet komutunu çalıştıralım. boş bir belge ekrandayken Dosya menüsünü açın. Excel dahil herhangi bir Office uygulamasının belgesini HTML olarak kaydetmek için önce Web sayfası yazma eklentisinin pakete yüklenmesi gerekiyor. 83-EXCEL DOSYALARINIZI HTML OLARAK KAYDETMEK Office 97'nin Internet desteği Web sayfası hazırlayan kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Şimdi bu araç çubuğunu kullanarak belge içerisinde arkadaşlarınıza yollayacağınız e-mail içerisinde yer alacak olan isim soyadı e-mail adresi gibi bilgilerin nereye yazılacağını ayarlayacaksınız. Bu eklentinin Office'nize yüklenip yüklenmediğini öğrenmek için basit bir yöntem var. Bu arada bu paketin Internet yeteneklerinden haberi de olmayanlar olabilir diye düşündük ve bu ay Excel belgelerini Internet üzerinde yayınlamak üzere HTML dosyaları olarak kaydetmeyi gösterelim dedik.

veren bu sihirbazın birinci adımında HTML dosyasına kaydedeceğiniz verilerin girilmesi istenecektir. Basit Excel dosyalarının veri alanlarını sihirbaz otomatik olarak tanır ve kaydeder. Ancak karmaşık dosyalar söz konusu olduğunda burada bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir alanın HTML dosyasında tablo olarak görüntülenmesi için bu diyalog kutusunda Ekle düğmesine basın, fare ile tablo olarak görmek istediğiniz alanı seçili duruma getirin ve Enter tuşuna basın. Bu alan Aralık$x$y şeklinde listeye eklenecektir. Alanlar yukarıdan aşağıya listelenecektir. Web sayfasında üstte görülmesini istediğiniz alanları yukarı ok yardımı ile listede yukarıya aşıyabilirsiniz. HTML dosyasına yazılacak olan veri alanlarını bu adımda belirledikten sonra Đleri düğmesine basın. Bu düğmeye bastığınızda yeni bir adım gelecek. Burada dosyaları varolan bir HTML dosyasına eklemek veya sıfırdan boş bir HTML dosyası yaratmak kararlarından birini verebilirsiniz. Boş bir HTML dosyası yaratmak en iyisi, karışıklığa meydan vermez en azından. Tekrar Đleri düğmesine basarak üçüncü adıma geçelim. Bu adımda HTML dosyasının genel görünüşünün ayarlarını yapmak mümkündür. Örnek resimde de görüldüğü gibi, Web sayfasının başlığını, sayfada yazılacak olan mesajı ve güncelleme tarihini sayfaya bu diyalog kutusunu kullanarak girebilirsiniz. Bu ayarları da yaptıktan sonra sihirbazın son adımına geldiniz. Burada sayfanın dilini ve hangi klasöre kaydedileceğini belirleyin. SON düğmesine bastığınızda dosyanız HTML olarak kaydedilecektir. Grafikler de aynı klasöre GIF dosyası olarak kaydedilir. Dosyayı kaydettiğiniz yere gidin ve HTML dosyasının üzerine çift tıklayın. Eğer aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırsanız başarılısınız demektir. 84-GRAFĐK YARATMAK: EXCEL’ De istediğiniz grafiği yaratmak ve istediğiniz değerleri üzerinde göstermek . Grafiği çalışma yaprağınızın ( işlem tablonuzun ) içinde görmek istiyorsanız, grafiğini çizmek istediğiniz verileri seçer ve araç çubuğu üzerindeki Grafik Sihirbazı düğmesine tıklarsınız. Yaratabileceğiniz grafik türlerinin sayısı seçmiş olduğunuz verilere bağlıdır. Bu veriler, ( bir sütün ya da satır gibi ) tekbir veri serisi içerebileceği gibi, bir çok satır ve sütunu, yani birden çok veri serisini içerebilir. Örneğin, çember grafikler tek veri serisi kabul ederler. Yani ne kadar satır ya da sütun seçersiniz seçilen, çember grafikte bu satır ya da sütunlardan yalnızca birincisi grafiklenir. Kullanacağınız verileri seçtikten sonra, grafiğin konmasını istediğiniz yeri belirtmelisiniz. Đstediğiniz kadar büyük ya da küçük bir alan belirtebilirsiniz. Daha sonra istediğinizde grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. 85-GRAFĐK TÜRÜ SEÇMEK: Microsoft Office 95 & 97'de Grafik Sihirbazı bir çok grafik türü içerir. Bu türler ya da kategoriler içinden, temel grafik türünün bir çok çeşidini ( alt türünü ) seçebilirsiniz. Örneğin kılavuz çizgileri ya da etiketler içeren bir çeşit seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik türüne bağlı olarak verilerinizin değişik görünüşlerini elde edebilirsiniz. Çubuk ve Sütun grafikler veri serilerini karşılaştırırlar; örneğin her bölgedeki, ya da her yılın satış rakamları gibi. Sütun grafikler zamanla değişen rakamların karşılaştırmasını yapmakta daha uygundur. Çember grafikler bir parçanın bütüne ne kadar katkısı olduğunu göstermek, alan grafikleri değerlerin zaman içindeki değişim miktarlarını göstermek için en uygun grafik türleridir. Değişik grafik türlerini kullanmaya başladıktan sonra, verebileceksiniz 86-MAKROLARI TÜM KĐTAPLARDA ETKĐN KILMAK:

306

Excel'de makro yaratmaya çalışıyoruz ama yazdığımız makro, sayfa (sheet) olarak üzerinde çalıştığımız kitapa ekleniyor. Makroları tüm kitaplarda geçerli kılmanın yolu yok mu? Bu, Excel'i yaratanların bir azizliği. Excel'de makrolar Word'den farklı bir şekilde kaydedilir. Makrolarınızı tüm belgelerde geçerli kılmak için şu yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) açın. Araçlar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna tıklayın. Karşınıza gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun adını girin ve Seçenekler (Options) düğmesine tıklayın. Saklama Yeri (Store in) kısmında Kişisel Makro Çalışma Kitabı (Personal Macro Workbook) seçeneğini işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayarak açılan Modül sayfasında yeni makronuzu yazın. (Bu şekilde makro yazmak için Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro örneklerinin olması gerekir.) Dosyayı PERSONAL.XLS adıyla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan böyle her Excel'i açtığınızda bu dosya karşınıza gelecek, yarattığınız her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve üzerine açtığınız tüm dosyalarda tüm makrolarınız geçerli olacak. Tabii, Excel'i her açtığınızda PERSONAL.XLS dosyasının görünmesini istemeyebilirsiniz. Öyleyse bu dosya açıldığında Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu çalıştırın. Yeni bir makro yaratacağınız zaman bu dosyayı Pencere*Göster (Window*Unhide) komutuyla görünür hale getirmeniz gerektiğini de unutmayın. 87-VERĐLERĐ SIRALAMAK VE SÜZMEK: Excel'de girdiğim verileri sıralamak veya süzmek (filtrelemek) istediğimde bunların doğru sırada olmadığını görüyorum. Nedendir ve nasıl düzeltilir? Bu, büyük olasılıkla, girdilerin başında yanlışlıkla boşluk bırakıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ama tek tek bu boşlukları silmek zorunda değilsiniz. Seçtiğiniz hücrelerde bunu sizin yerinize yapan bir makro var: Sub BoslukSil() For Each c In Selection.Cells c.Value=Application.Trim(c.Value) Next c End Sub 88-HESAPLAMA SONUÇLARININ RAKAMSAL DEĞER OLARAK GÖRÜNTÜLENMESĐ: Formül (işlev) kullanarak yaptığım hesapların, formül olarak değil, rakamsal değer olarak görünmesini istiyorum. Bir hücrede formül kullanarak yaptığınız hesabı başka bir hücreye kopyalayacaksanız, bu hücreyi seçin ve Ctrl+C tuşları ile kopyalayın. Sonra kopyalama yapacağınız hücreye geçerek Düzen*Özel Yapıştır (Edit*Paste Special) komutunu çalıştırın. Ekrana gelen diyalog kutusunda Değerleri (Values) seçeneğini işaretleyip Tamam düğmesine tıklayın. Ama bir hücre veya hücre grubundaki formülleri rakamsal değere çevirmek istiyorsanız, şu makroyu da kullanabilirsiniz:

307

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub 89-HESAPLAMA SONUÇLARINI BAŞKA SAYFALARDA KULLANMAK: Hücrelerde formüller kullanarak hesaplama yaptırıyoruz. Bulunan değerleri başka sayfaların başka hücrelerinde de kullanmanın pratik bir yolu var mı? Diyelim ki, Sayfa1'in D sütununa mart ayı giderlerini kalem kalem girdiniz ve sütun sonunda tüm giderleri toplayıp mart ayı giderlerini buldunuz. Bu toplamı başka hücrelerde kullanacaksanız kopyalayıp yapıştırmak yetmez; çünkü formülde hücre adresleri yeni hücrenin konumuna göre değişir; yani bir anlamda değerler değil formül kopyalanır. Yapılacak iş, formülü değil hücre adresini kopyalamaktır. Örneğin mart ayı toplamı, Sayfa1'in D5 hücresinde ise bunu başka bir sayfadaki başka bir hücreye kopyalarken =Sayfa1!D5 formülünü kullanmanız gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak alınacak hücrelere bir ad vermektir. Örneğin, orijinal mart ayı toplamının bulunduğu hücreyi seçip Ekle*Ad*Tanımla (Insert*Name*Define) komutunu çalıştırırsanız, karşınıza Ad Tanımla (Define Name) diyalog kutusu çıkar. Çalışma kitabındaki adlar (Names in workbook) kısmına bir ad girin (örneğin mart_toplam). Burada sözcükler arasında boşluk bırakmamaya dikkat edin. Tamam düğmesine tıkladığınızda o hücrenin bir ismi olur. Artık o çalışma kitabının herhangi bir sayfasında herhangi bir hücreye =mart_toplam yazdığınızda, orijinal hücredeki mart ayı toplamı görünecek. 90-EXCEL’Đ SAYFASIZ AÇMAK: Excel'i her açtığınızda, karşınıza boş bir kitap sayfası gelir. Mevcut bir Excel dosyasını açacaksanız, bu sayfa boşu boşuna açılmış olur. Excel'in sayfasız olarak açılmasını istiyorsanız, masaüstünde bir Excel kısayolu yaratın. Bu kısayola sağ fare tuşu ile tıklayıp Özellikler (Properties) komutunu çalıştırın. Kısayol (Shortcut) bölmesinin Hedef (Target) kısmında yazılı program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin. 91-OTOMATĐK DOLDURMA: Excel, haftanın günlerini, ayları ve rakamları otomatik doldurabilir. Örneğin bir hücreye Ocak yazın; bu hücreyi seçili duruma getirip sağ alt köşesindeki noktayı fare ile çekiştirerek seçili alanı sütunun altına doğru 4-5 hücre genişletin. Diğer hücrelerin (Şubat, Mart, Nisan,…) olarak dolduğunu göreceksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri girişi gerekir. Örneğin bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci hücreye 2 yazıp aynı işlemi yaparsanız, geri kalan hücreler (3, 4, 5,…) olarak dolar. Bu tür verilerde ilk iki hücreye birer atlamalı doldurma yaparsanız (örneğin 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma işlemi de birer atlamalı devam eder (1, 3, 5, 7, 9… veya Ocak, Mart, Mayıs,… gibi). Sadece gün, ay ve rakamlarla da sınırlı değilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri

308

kendiniz tanımlayabilirsiniz. Bunun için Araçlar*Seçenekler*Özel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip YENĐ LĐSTE seçeneğini işaretleyin ve Liste Girdileri (List entries) kısmına serinizi yazıp Ekle (Add) düğmesine tıklayın. 92-OTOMATĐK SÜZME: Excel'de her sütuna girdiğimiz veriler uzadıkça uzuyor. Bazen tablonun tamamını değil, belirli bir değere sahip girdileri görüntülemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlemi Excel'in AutoFilter (Otomatik Süz) özelliğini kullanarak gerçekleştireceksiniz. Önce işlemi uygulayacağınız sütunları seçili hale getirin. Sonra Veri*Süz*Otomatik Süz (Data*Filter*AutoFilter) seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemi yaptığınızda bütün sütunların başlarına birer kutucuk konacaktır. Artık bu kutucuklardan filtreleme kriter seçeneklerinizi belirtebilirsiniz. Kutucuğa sol fare düğmesiyle bir kere tıklayın. Aşağı doğru açılan bir liste kutusu belirecektir. Burada sütundan görmek istediğiniz kriterleri belirleyebilirsiniz. Otomatik Süz seçeneğini kullanarak kriterlerinizi değişik yönlerde yöntemlerle belirleyebilirsiniz. Örneğin aşağı doğru açılan liste kutusunda Özel (Custom) seçeneğini tercih ettiğinizde, ekrana Özel Otomatik Süzme (Custom AutoFilter) diyalog kutusu gelecektir. Bu seçenek kutusunu kullanarak seçiminize büyüktür, küçüktür, eşittir, vs.. gibi seçenekleri de ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu süzme yöntemi ile kaç girdi bulunduğunu görmek istiyorsanız, durum çubuğuna bakın. Burada belirlediğiniz kritere göre bulunan girdi sayısı yazıyor olacaktır. 93-SÜTUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK: Excel'de Sayfa1 de hazırladığım bir formun başlığı A1 ile A10 hücreleri arasında bulunmaktadır. Sayfa1 de A sütununa yazılmış bu verileri Sayfa2 de 1. satıra kopyalamak istiyorum. Bu işlemi yapabileceğim en kısa yol hangisidir? 94-VERĐLERĐ FORM HALĐNDE DÜZENLEMEK: Excel'de girdiğimiz verileri bir form halinde düzenlemek, bu forma yeni veriler girmek ve istediğimiz verileri aratmak mümkün mü? Elbette. Örneğin elimizde firma isim ve telefonlarının bulunduğu bir veritabanı olsun. Bu veritabanın tümünü seçip Veri*Form (Data*Form) komutuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir form kutusu gelecek. Bu formu dBase tarzı gerçek bir veritabanı formu olarak kullanabilirsiniz. Yeni (New) komutuna tıklayarak ilgili alanlara yeni veriler eklerseniz, bunlar Excel tablonuzda en alt satıra eklenecektir. Bu şekilde büyük bir veritabanı oluşturduysanız, Ölçüt (Criteria) komutuna tıklayarak istediğiniz gibi arama yaptırabilirsiniz. 95-ZAMAN GRAFĐĞĐNĐN EĞĐLĐMĐ: Excel'de bir zaman serisine göre girdiğimiz verilerle bir çubuk grafik hazırladık. Bu çubuk grafik üzerinde serinin genel gidişini (trendini) gösterebilir miyiz? Bunun için EĞĐLĐM (TREND) işlevini kullanacaksınız. Örneğin elimizde aşağıdaki gibi bir veritabanı olsun. Satış Trendini (eğilimini) hesaplamak için, A3 alanına Satış Trendi yazdıktan sonra B3:G3 alanını seçin. Hemen ardından =EĞĐLĐM(B2:G2) formülünü yazıp <Ctrl>+<Shift>+<Enter> tuşlarına aynı anda basın. Böylece satış trendi değerlerini bulmuş oldunuz. Bunu grafiğe dönüştürmek içinse, A1:G3 arasındaki hücreleri

309

seçin, Grafik Sihirbazı (Chart Wizard) düğmesine tıklayıp çalışma sayfası üzerinde bir grafik alanı yaratın. Grafik Sihirbazı'nın 2. adımında tipi olarak karma (çizgi-çubuk) grafik türünü, 3. adımda ilk seçeneği işaretleyin. Böylece aşağıdaki gibi, hem aylık satışları hem de satış trendini gösteren bir grafik elde edeceksiniz. Uygulama Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Excel 2000 ve 2002 Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçları vermesini dilediğiniz oldu mu? Olduysa, bu makale sizin için yazılmıştır. Excel'de verilerle çalışmanın yeni ve hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümleri okuyun. Verileri seçme * Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları seçerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Yalnızca bir bölgede yer alan boş hücreleri seçmek için, bölgeyi seçin, Düzen menüsünde Git'i tıklatın, sonra da Özel'i ve Boşluklar'ı tıklatın. * Büyük bir aralık kolayca seçilebilir. Aralığın bir köşesindeki hücreyi tıklatın, karşı köşeye gidin ve ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak bu köşedeki hücreyi seçin. * Hücreye verileri girdikten sonra seçimin taşınmasını istediğiniz yönü (örneğin, satırlarda çalışıyorsanız sağ) belirtebilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesinde Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin ve Yön kutusunda istediğiniz yönü tıklatın. * Çalışma sayfasında belirli bir alana gitmek için (geçerli bölge veya son hücre gibi) Düzen menüsünde Git'i tıklatın. Özel'i tıklatın ve istediğiniz seçeneği belirtin. Verileri düzenleme * Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenleyebilirsiniz. * Doğrudan hücrelerin içinde düzenleme yapmak istemiyorsanız, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Düzen sekmesini tıklatın ve Doğrudan hücre içinde düzenle onay kutusunun işaretini kaldırın. * Bir sayılık artışlar istiyorsanız, seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Haftanın günlerini, üç aylık dönemleri veya başka serileri artımlı yazmak istiyorsanız, ilk öğeyi seçin ve köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyin. * Bitişik hücreleri yinelenen düzende doldurmak için kendi özel dolgu serilerinizi oluşturun. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve sonra da Özel Listeler sekmesini tıklatın. * Hücre, nesne veya grafik öğesini sağ tıklattığınızda, kullanışlı komutları içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Seçilen hücrenin veya aralığın köşesindeki doldurma tutamağını sağ fare düğmesiyle sürükleyip, görüntülenen kısayol menüsünde ilgili doldurma seçeneğini tıklatarak, söz konusu hücre veya aralığın içinde yer alan verilerin diğer hücrelere nasıl doldurulacağını belirtin. * Excel hücreleri otomatik olarak doldururken, hem üç aylık dönemi hem de yılı artımlı olarak yazabilir. Örneğin 1Ç93, Ç193, 1. Çey93, 1. Çeyrek 1993. * Seçili hücrelerden oluşan bir aralığı silmek için, ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup doldurma tutamağını (seçimin sağ alt köşesinde yer alan tutamacı) yukarı ve sola doğru sürükleyin. * Bir hücrenin (veya hücre sütununun) içindekileri birden çok sütuna dağıtabilirsiniz. Hücreyi veya sütunu seçin, sonra da Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutup seçimin köşesindeki doldurma tutamağını sürükleyerek, boş hücrelerden oluşan bir aralığı hızla araya ekleyebilirsiniz.

310

* Formül çubuğundaki Ad kutusunun yanında yer alan aşağı oku tıklatarak çalışma kitabında kullandığınız tüm adlandırılmış hücreleri veya aralıkları gözden geçirebilirsiniz. * Yazım denetleyicisini başlatmak için F7'ye basın. * Hücre içeriğini taşımak için, seçilen hücrelerin kenarlığını başka bir konuma sürükleyin. Hücre içeriğini kopyalamak için, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun. * Aynı anda birden çok sayfanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz sayfaların sekmelerini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun, sonra da verileri düzenleyin. * Dosyayı her kaydettiğinizde yedeğini de alın. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Araçlar'ı ve Genel Seçenekler'i tıklatın, sonra da Her zaman yedekle onay kutusunu seçin. Verileri biçimlendirme * Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullanabilirsiniz. * Başka bir çalışma kitabındaki özel stili eklemenin kolay yolu, söz konusu stilde biçimlendirilmiş hücreleri kopyalayıp yeni çalışma kitabına yapıştırmaktır. * Sütun veya satır başlığı sağ tıklatıldığında, Sütun Genişliği, Satır Yüksekliği, Gizle ve Göster komutlarını içeren bir kısayol menüsü görüntülenir. * Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı düğmesini tıklatırsanız, aynı biçimi birden çok alana uygulayabilmeniz için düğme seçili kalacaktır. * Pencerenin en üstünde bir satırı dondurmak için, bunun altındaki satırı seçin ve Pencere menüsünde Bölmeleri Dondur'u tıklatın. * Hücre aralığına yerleşik bir tablo biçimi uygulamak için Biçim menüsünde Otomatik Biçim'i tıklatın. * Gelecekteki çalışma kitaplarınız için varsayılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve Genel sekmesindeki Standart Yapı Tipi ve Boyut seçeneklerini değiştirin. * Çalışma kitabının tamamında varsayılan metin biçimini değiştirmek için, Biçim menüsünde Stil'i tıklatın ve Normal Stilinin biçimini değiştirin. * Önceden biçimlendirilmiş HTML metnini tabloya dönüştürmek için, metni seçin ve Veri menüsünde Metni Sütunlara Dönüştür'ü tıklatın. * Satırları ve sütunları kolayca göstermek ve gizlemek için bunları gruplandırın. Satırları veya sütunları seçin, Veri menüsünde Gruplandır ve Seviyelendir'in üzerine gelin ve Gruplandır'ı tıklatın, sonra da Satırlar veya Sütunlar'ı seçin. * Binli ve milyonlu sayıları görüntülemek için yeni bir sayı biçimi oluşturun. Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatın ve sonra da Özel kategorisini tıklatın. Tür kutusuna, binli basamakları için 0, veya #, milyonlar için de 0,, veya #,, yazın. * Değerden sonra dolar simgesi ($) yazarak dolar biçiminde bir değer girin. * Değerden önce bir yüzde işareti (%) yazarak yüzde biçiminde bir değer girin. * Biçim menüsünde Hücreler'i tıklatarak eksi sayıları kırmızı renkte görüntüleyin. Sayı sekmesinde Sayı veya Para Birimi kategorisini tıklatın ve Eksi sayılar'ın altında kırmızı biçimi seçin. PivotTable ve PivotChart raporları * Alanın düğmesini seçip başka bir ad yazarak PivotTable® alanının adını değiştirin. * Grafik menüsündeki Grafik Seçenekleri'ni tıklatarak PivotChart® raporundaki göstergeyi taşıyın. Gösterge sekmesinde istediğiniz yerleştirme seçeneğini belirtin. * PivotTable raporunu özelleştirmek için PivotTable araç çubuğunda Raporu Biçimlendir'i tıklatın. * PivotTable Sihirbazı'nı başlatmadan, alan düğmelerini sürükleyerek alanları doğrudan sayfanın üzerinde özetleyin. * Bazı satır ve sütun alanlarını sayfa alan bırakma alanına sürükleyerek PivotTable raporunun kapladığı alanı küçültebilirsiniz. * PivotTable raporunun veri alanındaki bir hücrenin ayrıntılı verilerini, tabloda bu hücreyi çift tıklatarak gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. * Öğenin kenarlığını sürükleyerek PivotTable alanındaki konumunu değiştirebilirsiniz.

311

* Kaynak veri sayfası verilerinde yaptığınız tüm değişiklikler hızla PivotTable raporunuza yansıtılabilir. PivotTable araç çubuğunda Veri Yenile'yi tıklatmanız yeterli olacaktır. Fonksiyonlar ve formüller * Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesini tıklatın. * Otomatik Toplam düğmesini tıklatmak yerine ALT+EŞĐTTĐR ĐŞARETĐ (=) tuşlarına da basabilirsiniz. * Etkin hücredeki formülü seçilen aralıktaki tüm hücrelere kopyalamak için, F2'ye basın ve sonra da CTRL+ENTER tuşlarına basın. * Aralık içine alt toplamları eklemek için, aralıktaki hücrelerden birini tıklatın ve sonra da Veri menüsünde Alt Toplamlar'ı tıklatın. * Aralıktaki tüm değerleri yüzde 10 azaltmak isterseniz, boş bir hücreye ,9 yazın. Hücreyi kopyalayın ve sonra aralığı seçin. Düzen menüsünde Özel Yapıştır'ı ve sonra da Çarp seçeneğini tıklatın.
Makrolar Makrolar Hakkında Genel Bilgi - M.Temel Korkmaz
Microsoft Office paket programı içinde bulunan programların bazılarında, kullanıcıya kolaylık olsun diye, sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutu kullanıcıya sunulmuştur. Özellikle Excel’in bu komuta belki de diğer programlardan daha çok ihtiyacı vardı. Makrolar hazırlanırken, Excel’in arka planında çalışan Visual Basic programlama dili de hazır halde beklemektedir. Herhangi bir kayıt yapıldığında bu programlama dili aktif hale gelir ve sizin yapmış olduğunuz herhangi bir makro komutunu programlama diline çevirir. Böylece daha sonra, hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemek istediğinizde, Excel bu imkanı size rahatlıkla sunar. Makrolar başlığı altında biz sadece makro hazırlamayı ve kullanmayı öğreteceğiz. Biraz da olsa Visual Basic kodlamaya göz atacağız. Biraz diyoruz, çünkü VBA KODKAMA bölümünde Excel’de VĐSUAL BASĐC kodlamayı geniş olarak ele alacağız. Makrolar yukarıda da belirttiğimiz gibi, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığınız komutları, biçemleri vs.. sizin için otomatik hale getirir. Makro hazırlamadan yapmak istediğiniz işi eğer her defasında 100-150 komut vererek yapacaksanız, makroyu hazır hale getirdiğinizde, tek bir tıklama ile halledebilirsiniz. Makroları kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, daha önce hazırlanmış makroları da kullanma imkanınız var. Bu hem kendi bilgisayarınızdan hem de başka bilgisayarlardan transfer şeklinde olabilir. Burada uyarmadan geçmeyelim. Dışarıdan transfer ederek kullanacağınız her makro sizin için ne kadar faydalı da olsa dikkatli olmanız gerekmektedir. Bunun nedeni çok basit. Makroların bir programlama dili ile desteklendiğini söylemiştik. Đşte ipucu burada yatıyor. Dışarıdan transfer ettiğiniz her makro VĐRÜS içerebilir. Excel (makro kullanan diğer bir çok program da dahil, ama biz burada sadece Excel’den bahsedeceğiz), makro kayıtlı dosyayı açmak istediğinizde sizi uyaracaktır. Excel’de makro oluşturmanın üç yöntemi var 1- Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. 2- VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. 3- Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

Makrolar

312

313 . 2.Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın. Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce. buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir. Makro Kaydet penceresinde. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek. Bunun ne gibi bir sıkıntı getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız.Makro Kaydetmek .Araçlar menüsünden Makro komutunu. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın. bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz. Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık.M.Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi gelecektir. Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin.Temel Korkmaz 1. Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz. Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak. yapmanız gereken her şeyi daha önce planlamalısınız. 3. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat ederseniz. bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda.

Bu nedenle Sayfa2 sekmesine geçtik. (Buna rağmen makroyu kaydederken nereye yerleştirdiysek Sayfa 2 de de aynı hücrelere yerleştirdi.Temel Korkmaz Makronuzu hazırlamış oldunuz. Biz B5 hücresini seçtikten sonra tıkladık. Bizim hazırlamış olduğumuz makro Sayfa1 sekmesinde idi. Herhangi bir hücre seçin ve Çalıştır düğmesine tıklayın..M.Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir. Makrolar Makro Çalıştırmak . Şekil-3 Sayfa2 sekmesine geçin. komutunu tıklayın. Araçlar menüsünden Makro. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. buradan da Makrolar..Şekil-2 4.Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın.) 314 .

Yarın tekrar bilgisayarın başına oturup. bitmiş ve kullanılmış. unutmayın ki makro. Excel bunun için size imkan sağlıyor. bazı kullanıcılardan da Şekil-4 deki tabloyu Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çoğaltmak çok daha kolay. makroyu hazırlarken. Bizim hazırlamış olduğumuz tablonun A6 hücresine baktığınızda “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfinin diğer aylardan farklı olarak küçük yazıldığınız göreceksiniz. Đlk olarak bu basit hatayı düzeltmeye çalışalım. Nedenini biliyorsunuz. başka bir dosya açtınız. makro kaydetmek demek. sık sık kullanılan işlemlerinizi basit hale getiren bir olaydır. Şimdi. Diğer. Bazı kullanıcılar belki de olayı tam yorumlayamadılar ve Kopyala-Yapıştır metoduyla meydana gelen olayın aynısını beklediler. Doğru.M. Ama yine belirtiyoruz. oluşan tablodan hatalı hücrenin üzerine gelip düzeltmek çok uzun ve can sıkıcı olacaktır. hazırlanmış. Yine de seçim sizin. neler yaptıysanız hepsi ekranda tekrarlandı. yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde gözünüzün önünden geçti. Buradan tabloyu seçip kopyalayacaksınız ve bugün açmış olduğunuz dosyaya tekrar geri dönüp yapıştıracaksınız. Tabi. Neden bunun için dakikalarca makro oluşturmak için gayret edip sıkıntıya girelim ki?” dediklerini duyar gibi oluyoruz. Bu işlemleri günde 50 dosya için düşündüğünüzde ya da iş yerindeyseniz her gün 50 firma için buna benzer tablo oluşturacaksınız. Yukarıdaki tablo ve benzeri formatları çoğaltmak. Pekala.Şekil-4 Çalıştır komutunu tıkladığınızda. Visual Basic kodunda hazırlanmış değişkenler ve formüller içeriyorsa ne yapacaksınız? Bu defa makroyu kullanmak mecburiyetinde kalacaksınız. Yani. sizin de fark ettiğiniz gibi. Kopyala-Yapıştır yöntemiyle çok daha kolay gibi görünüyor. Açtığınız bu dosyada da dün hazırlamış olduğunuz tabloyu kullanmanız gerekiyor. Makrolar Makro Düzenlemek . Bunun için Düzenle düğmesini kullanabilirsiniz. Bugün bir tablo oluşturdunuz ve kaydettiniz. Makroyu kaydettiniz. Her defasında makroyu çalıştırıp. kayıt işlerini yaparken. oluşturduğunuz makro. Ne yapacaksınız? Dün hazırlamış olduğunuz dosyayı açacaksınız. 315 . Temel Korkmaz Şimdi sıra hazırlamış olduğunuz makroyu düzenlemeye geldi. Siz bu hatayı daha sonra fark ediyorsunuz. en azından makro hazırlayıp kaydetmek daha akıllıca ve kolay olacaktır. Şöyle düşünün. Hazırlamış olduğunuz makroda bazı değişikler yapmak istiyorsunuz ya da farkında olmadan yapmış olduğunuz hataları düzeltmek istiyorsunuz.

Genelde komutlar kod penceresinde bu renk ve tarzda yazılır. programda yok demektir.Bu hatayı düzeltmek istiyorsanız. Mavi. Yeşil ve Siyah. komutunu tıklayın. Tıkladığınızda. 1-Proje Penceresi 2-Özellikler Penceresi 3-Kod Penceresi Kod penceresinin içine göz attığınızda 3 değişik rengin yer aldığını fark edeceksiniz. Olmazsa. programcıya ait açıklama kısımlarıdır. buradan da Makrolar. Programın aslını oluştururlar. 2. Bu arada tabi ki. Şekil-5 Daha önce de belirttiğimiz gibi Visual Basic Kod penceresi hakkında detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde anlatacağız. yazının yeşil olması değil. aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin. düzenlemek istediğiniz “Makro1” makrosu seçili durumda olmalıdır. Programlamaya aittir ve olmazsa olmaz türündendir. gelelim hatanın düzeltilmesine.Ekrana gelen Makro penceresinden Düzenle düğmesine tıklayın. Programa dahil edilmezler. 316 . satırın başında bulunan (') işaretidir. Bu renklerin herbiri ayrı bir olayı ifade eder.Araçlar menüsünden Makro komutunu. Bunlar sadece bilgi verirler. 1. Amacımız “mayıs” ayının başında bulunan “m” harfini büyütmek ve yazıyı “Mayıs” haline dönüştürmek. Bu bölümde de gerek duyduğunuz bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz.. Bu kısa açıklamalardan sonra. Buradaki asıl ayırt edici özellik. mesela burada ilk göze çarpan Sub yazısı. Pencere ilk etapta üç ana bölümden oluşuyor. Visual Basic diline ait bir komuttur.. ekrana aşağıdaki gibi hazırlamış olduğunuz makronun Visual Basic Kod Penceresi gelecektir. Bu satırların olması veya olmaması programı etkilemez. Kabaca söylemek gerekirse. Yeşil renk ile yazılan kısımlar. Siyah renkte yazılan kısımlar da sizin programınızın ta kendisidir. Mavi olan kısım.

Bunun içinde büyük bir pencerede uyarısını yapıyor.Select ActiveCell.M. dosyanın içeriği daha tam manasıyla açılmadan. Temel Korkmaz Đçerisine makro kaydedilmiş bir Excel Çalışma Kitabını (dosyasını) açmak istediğinizde. Kendi oluşturduğunuz makrolar olabileceği gibi. Bunun için kod penceresinin sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunun yardımıyla aradığınız satırlara ulaşın. başka kaynaklardan da makro transferi yapmanız mümkündür. Đşte.FormulaR1C1="Mayıs" Visual Basic Kod penceresini kapatın ve Excel Çalışma sayfanıza geri dönün. Unutmayın ki.FormulaR1C1="mayıs" Fare ile tıklayarak “mayıs” ayının “m” harfini seçin ve silin. makro hazırlayıp satan bir kuruluştan veya internetten makro transfer etmiş olabilirsiniz. Makrolar Virüsler . Pencereyi mutlaka okuyun. ActiveCell. ekrana makroları etkinleştirme penceresi gelecektir. Temel Korkmaz Bir makro virüsü bir çalışma kitabında veya çalışma kitabı şablonundaki makrolarda saklanan bir tür bilgisayar virüsüdür.M. Herhangi bir arkadaşınızdan. “mayıs” ayının başındaki harfin “M” olduğuna dikkat edin. Etkilenmiş bir çalışma kitabını açtığınızda veya bir makro virüsünü 317 . virüsler. Oluşturduğunuz makronun da aslında bir program olduğunu Makro Düzenlemek konusunda öğrenmiştiniz. program ya da program parçası olabilecek her yere ulaşabilen programlardır. Bu bir uyarı penceresidir. Range("A6").Ekranda ilk etapta “mayıs” ayına ait satır görünmeyebilir. Klavyeden “M” harfini girin. Excel sizi bu konuda uyarıyor. Boş bir sayfa sekmesi açın (aynı sayfada da olabilir) ve hazırladığınız makroyu tekrar çalıştırın. Makrolar Makro Uyarısı .

makro virüsü onların bilgisayarlarına da yayılabilir. atamıştınız ve kısa bir açıklama oluşturmuştunuz ya da var olan açıklamayı korumuştunuz. makro hakkındaki tanıtım ve kullanım değerlerini değiştirmek istiyorsunuz. Daha sonra çalışma kitabını kapatabilir ve makroları çalıştırmak istiyorsanız makroları etkinleştirilmiş olarak yeniden açabilirsiniz. Dosya menüsünden Kaydet'i tıklattığınızda makrolar kaydedilir. Daha sonra çalışma kitabını makrolar etkinleştirilmiş olarak açma veya yalnızca görebilmeniz ve düzenleyebilmeniz için makroları devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz. Diğer kullanıcılar virüs bulaşmış çalışma kitaplarını açarlarsa. bu nedenle makroların devre dışı bırakılması. 1. Ancak.etkileyen bir işlem gerçekleştirdiğinizde makro virüsü etkinleşebilir. Microsoft Excel makro virüslerini bulmak ve kaldırmak için disketinizi. Makrolar Makro Seçeneklerini Değiştirmek . Bir makro virüsü ancak çalışmasına izin verilirse zararlı olabilir. Bu tür bir koruma istiyorsanız. Bu noktadan sonra makro virüsü kaydettiğiniz her çalışma kitabına otomatik olarak bulaşabilir. Mesela Kısayol Tuşu. yapmanız gereken şey çok basit. Bu durumlarda virüssüz olduğunu doğrulamak için çalışma kitabını gönderen ile konuşmak iyi bir fikirdir. Çalışma kitabının makro içermesini beklemiyorsanız veya kaynağının güvenilirliğini bilmiyor veya güvenilirliğinden emin değilseniz çalışma kitabını makrolar devre dışı bırakılmış olarak açmak için Makroları Devre Dışı Bırak'ı tıklatabilirsiniz. virüs önleme yazılımı satın almanız ve yüklemeniz gerekir.M. makro içeren bir çalışma kitabını her açışınızda Microsoft Excel bir uyarı iletisi görüntüleyebilir. 318 . Yine de makroları inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Biz Makro1 makrosu kayıtlı Çalışma Kitabını açtık. güvenli olmayan bir ağdan veya Internet bölgesinden bir elektronik posta iletisine ek olarak bir çalışma kitabı alabilirsiniz. sabit diskinizi veya ağ sürücünüzü taramaz. Fakat daha sonra bu değerlerin makronuz için uygun olmadığına karar verdiniz veya makronuzu biraz düzenleyip başka bir şekle soktunuz. çalışma kitabını güvenle açmanıza olanak sağlar. Temel Korkmaz Daha önce hazırlamış olduğunuz makroya bazı özellikler vermiştiniz. 2. bilgisayarınıza yayılabilir ve gizli bir çalışma kitabında veya diğer bir belirlenemez yerde saklanabilir. Örneğin bilinmeyen bir kaynaktan. 3. olay işleyicileri (fare tıklatmaları gibi eylemlere karşılık olarak çalışan makrolar) çalıştıramaz veya olayları başlatmak için ActiveX denetimlerini kullanamazsınız. Makroları devre dışı bırakırsanız hiçbir makroyu çalıştıramaz.Araçlar menüsünden Makro komutunu çalıştırın. Çalışma kitabının yararlı makrolar (örneğin şirketinizde kullanılan bir sipariş formu) içermesini bekliyorsanız çalışma kitabını makroları etkinleştirilmiş olarak açmak için Makroları Etkinleştir'i tıklatabilirsiniz. özel işlevleri yeniden hesaplayamaz.Makro kayıtlı Çalışma Kitabını açın.Ekrana gelen Makro penceresinden Seçenekler düğmesini tıklayın. Dolayısıyla.

4. 6-Enter tuşuna basın ve bir alt hücreyi seçin. 2. 9-Fare ile Đtalik ikonuna tıklayın. 1.. 8-Fare ile Kalın ikonuna tıklayın. 7-Tekrar fare ile B2 hücresini seçin. komutunu çalıştırın. 11-Fare ile Ortala ikonuna tıklayın.M.Fare ile B2 hücresini seçin. Gerçi bu konu Visual Basic bölümünde daha farklı bir şekilde ele alınacak. Tamam düğmesine tıklayın. Makrolar Basit Bir Makro Oluşturmak . Diğer komutlara geçmeden önce Kod penceresindeki komutlar hakkında bazı bilgilere yer vermemiz okuyucular açısından iyi olur kanaatindeyiz. Makro Adı kutusuna “Deneme” yazın.B-C sütun başlıkları arasındaki çizgiden fare ile tutun ve yeterli bir miktar genişletin.Ekrana Makro Seçenekleri penceresi geldi.Yeni Makro Kaydet. Tamam düğmesine tıkladığınızda değişiklikleriniz onaylanmış olacaktır.. Đstediğiniz iki özelliği bu pencereden değiştirebilirsiniz. 319 . Anlatacağımız adımları tek tek izleyin ve sakın Makroyu kaydederken söylediklerimizden başka herhangi bir işlem yapmayın.Makro1 Çalışma Kitabını açın. 3. Tamam düğmesine tıkladık ve Makro penceresindeki Tanım kutusunun da değiştiğini gördük. Adınızın sığacağı kadar. Boş bir çalışma sayfasına geçin. Temel Korkmaz Oluşturacağımız makronun özellikleri aşağıdadır. 10-Fare ile Altı Çizili ikonuna tıklayın. 5-B2 hücresine klavyeden adınızı girin.

VerticalAlignment = xlBottom . 13-Fare ile Yazı Tipi Rengi ikonuna tıklayın ve beyaz rengi seçin 14-Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve Deneme makrosunu tamamlamış olun. Tek fark.ColorIndex = 1 . Hazırlamış olduğunuz Deneme makrosunun görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.ShrinkToFit = False . Sub Deneme_Makro() ' Deneme_Makro Makro ' Makro xxx tarafından xx. Makrolar VBE'deki Bazı Komutlar . Visual Basic programında kullanılan yordam ve alt programlar Sub deyimi ile başlar.Interior . Bunlardan ilki daha önce hazırlamış olan “Aylar”.ColorIndex = 2 End Sub Şimdi yukarıdaki makro kodundaki satırların bize neler anlattığını kısaca açıklayalım. komutunu tıkladığınızda Makro penceresinde iki adet Makro adının olduğunu göreceksiniz.Italic = True Selection. Temel Korkmaz olarak girdik. Temel Korkmaz" Range("B2").HorizontalAlignment = xlCenter . biz adımızı M.Pattern = xlSolid End With Selection.Font. 320 . programa ait olmayan fakat program hakkında açıklayıcı bilgi veren satırlardır.57 ActiveCell. Burada “Deneme” adlı programın başladığı bildirilmektedir. ikincisi de yeni hazırlanan “Deneme” makrosudur. Deneme makrosuna ait Kod penceresi açılacaktır.12-Fare ile Dolgu Rengi ikonundan ve siyah rengi seçin..Orientation = 0 .xx..FormulaR1C1 = "M.Select Selection. 'Deneme Makro Genelde Kod penceresinde yeşil olarak görüntülenen bu satırlar (‘) kesme işareti ile başlıyorsa. Bu çalışma kitabı için hazırladığınız bütün makrolar bu pencerede otomatik olarak harf sırasına göre sıralanacaktır. Sub De neme_Makro() Bildiri deyimi. Temel Korkmaz Deneme olarak hazırlamış olduğunuz makronun Kod penceresini açmak için Araçlar>Makro>Makrolar.xxxx tarihinde kaydedildi Range("B2").MergeCells = False End With With Selection.Bold = True Selection.Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .Select Columns("B:B").WrapText = False .Font.AddIndent = False . Biz kod penceresindeki bilgilerin aynısını aşağıya aldık.Font.Font.M. Siz Deneme makrosunu seçin ve Düzenle düğmesine tıklayın.ColumnWidth = 22.

bu hücreye ait olan işlemlerdir.Select B2 hücresinin seçildiğini belirtir.Underline = xlUnderlineStyleSingle B2 hücresindeki seçili metnin altının düz bir çizgiyle çizilmiş olduğunu ifade eder. adımında fare ile Ortala ikonunu tıklayın demiştik.Interior . kontrollere ait özelliklerin değiştirilmek istenmesi ya da bir metod çağrıldığı zaman.VerticalAlignment = xlBottom .Orientation = 0 .Font.Range("B2"). Adımda Eter tuşuna basılmıştı. Biz hücre içinde sadece bu kadar değişiklik yaptığımız için diğerleri sıfır değerini yada False değerini aldılar. Kontrollere ait elemanların birden fazlasının özellikleri değiştirilmek istendiğinde kullanımda rahatlık sağlar. Örneğimizin 14. With ile bloğun başladığı End With ile de bittiği anlaşılır.Pattern = xlSolid 321 . With Selection . Temel Korkmaz" R1C1 formundaki seçilmiş olan aktif hücreye girilen veriyi anlatır. Seçimi Enter tuşundan sonra taşı onay kutusu Aşağı seçili olduğu için.MergeCells = False End With With–End With deyimi. sütun genişliğinin 22. Geçerli sütun genişliğinin 8.Font. Burada Enter tuşunun görevi hücreye girilen bilgiyi (veriyi) onaylamaktır. HorizontalAlignment = xlCenter Hücredeki verinin yatay hizasının (HorizontalAlignment) hücre içinde ortalandığını (xlCenter) anlatan satırdır.43 birim olduğunu EXCEL TAM ÇÖZÜM SERĐSĐ’nin 1. kontrol adının verilmesinde kolaylık sağlar. bu defa bu satır koda eklenmiş oldu.ShrinkToFit = False . Selection. KĐTAP’ında anlatmıştık. Selection. Her hücre seçiminde bu satır görüntülenir ve başka bir hücrenin seçildiği satıra gelene kadar yapılan işlemler. Bunun için herhangi bir komut satırı yazılmadı.WrapText = False .57 değerine kadar arttırıldığını ya da daraltıldığını anlatır.Bold = True B2 hücresine yazılan isme ait yazıtipinin (fontun) Bold (kalın) olarak seçildiğini Doğru’ (True) lar. Đşte tam bu sırada üzerinde uğraştığımız hücreye ait bilginin özelliğini değiştirmek istediğimizde with özelliği devreye program bloğu olarak girdi. Range("B2").FormulaR1C1 = "M. Vertical satırında değişiklik yapmadığımız halde bunun da blok içerisinde gösterildiğini gördünüz.ColorIndex = 1 .Italic = True B2 hücresine girilen isme ait fontun Italic (eğik) olarak seçildiğini doğrular.Font. VerticalAlignment = xlBottom Hücredeki verinin dikey hizasının (VerticalAlignment) hücrenin altında (xlBottom) olduğunu anlatan satırdır. Enter’den sonra seçim bir aşağı hücreye geçmişti. Daha sonra tekrar B2 hücresi seçilmişti.Select Makroyu hazırlarken 6.ColumnWidth = 22. Bu seçimin zıddı False (yanlış) olur. Fakat bizim şu an kullandığımız Excel’in Seçenekler penceresinde.57 B sütununun (sadece hücre değil). Selection. With Selection. fakat ikinci defa B2 seçildiğinde yani fare tıklandığında.HorizontalAlignment = xlCenter . ActiveCell. Bu ifadeye göre sütunu genişletmiş olduk. Columns("B:B").

.>Özelleştir Penceresi>Komutlar Sayfa Sekmesini tıklayın. 2. 1.. yukarıda anlattığımız türdeki makrolar için geçerli. Ayrıca şunu da hemen fark ettiniz: Kod yazarak makro oluşturmak.ColorIndex = 2 Hücre içerisindeki bilginin yani fontun renk kutusundaki 2 numaralı renge (beyaza) atandığını anlatan satır. Her ne kadar ilk etapta bu işin nasıl olduğunu anlamasanız da. Oysa. 4-Farenizin sağ tuşunu basılı tutarak. Tabi ki bu düşünce. Evet. şimdilik işimizin kodlarla olduğunu kavradınız. cildi mevcutsa. Excel. buraya kadar olan kısımda. mükellef bir program hazırlamak için kod yazmayı mutlaka öğrenmek gerekir.End With Yukarıdaki program bloğunu da hücrenin içinin dolgu rengiyle boyandığını ve bu rengin renk indeksindeki (ColorIndex) 1. oluşturduğunuz makronun Visual Basic kod haline dönüştüğünü anlamış oldunuz. Özel Düğme ikonunu Araç Çubuklarından herhangi birisinin üzerine sürükleyin ve bırakın.> Makro Penceresi> Çalıştır Düğmesi yolunu kullanarak çalıştırmak uzun ve sıkıcı olabilir. baskısından “Araç-Formül ve Durum Çubukları” bölümünün 607-623 sayfaları arasını mutlaka okuyun. Temel Korkmaz Hazırladığınız bir makroyu.. Daha önce oluşturduğunuz Makro1 makrosunu. makro kaydetmekten daha uzun ve zahmetli. Đsterseniz hem Menü Çubuğuna menü olarak aynı anda da Araç Çubuğunda ikon olarak bulundurabilirsiniz.Font. Dilerseniz Menü Çubuğundaki gibi bir menü oluşturabilirsiniz. Hem de hata yapma olasılığı var. Selection. Dilerseniz makronuzu Araç Çubuklarında bulan ikonlar gibi bir ikona atayabilirsiniz. Seçim size ait. 322 . 3-Makrolar komutunu tıkladığınızda Komutlar liste kutusunda Özel Düğme görüntüsü ekrana gelecektir. Araçlar> Makro> Makrolar.M. bunun için kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. Makrolar Makroyu Düğmeye Atama . her kullanmak istediğinizde. 1-Araçlar>Özeleştir.Kategoriler liste kutusunun sağ tarafında bulunan Dikey Kaydırma Çubuğunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. hem Menü Çubuğuna atayalım hem de ikon olarak atayalım. renk olan siyahın olduğu anlatılır. Aşağıdaki işlemleri yapmadan evvel: Eğer elinizin altında Excel97 Tam Çözüm Kitabımızın 1.. Orada anlattığımız için aşağıda kısa olarak bahsedeceğiz.

323 . Makro Ata penceresinde şu ana kadar kullandığınız Çalışma Kitabında hazırladığınız ne kadar makro varsa hepsinin ismi sıralanmış olarak beklemektedirler.5-Düğme. Seçeneği Değiştir düğmesine tıklayın. için kullandığınız Makro penceresine benzediğine dikkat edin. Makro Ata. hem de tam bu esnada Özelleştir penceresindeki Seçimi Değiştir düğmesinin aktif hale geldiğine dikkat edin. Açılan menüden Makro Ata komutunu seçin.. Bu pencerenin daha önce hazırlamış olduğunuz makrolarınızı çalıştırmak. Araç Çubuğunda yerini aldığında... Biz buradaki makroları oluştururken Makro Kaydet penceresindeki Makronun Saklanacağı Yer kutusuna Bu Çalışma Kitabı (This Workbook) seçeneğini girmiştik. 6-Özel Düğme ikonu seçiliyken. 7-Makro Adı liste kutusuna Makro1 makrosunu girin. hem otomatik olarak seçili olduğuna dikkat edin. komutunu seçtiğinizde ekrana Makro Ata penceresi gelecektir. düzenlemek vs. Tabi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim.

Şimdi de hızlı bir şekilde Menü Çubuğuna Aylar Makrosunu nasıl yerleştireceğinizi gösterelim. Oluşturulmuş bir makroyu tamamen kaldırmak için Araçlar>Makro>Makrolar. Makrolara ait iki türlü adres tipi vardır. Böylece hazırlamış olduğunuz kayıtlı makro silinecektir. hangi hücrelerde makroyu oluşturduysak her seferinde aynı yere yazdırıyor.8-Tamam düğmesine tıklayın. makrolar bölümündeki en kısa ve kolay olan konudur. 9-Diğer istediğiniz değişiklikleri de yaptıktan sonra Özelleştir penceresini kapatın ve Excel Çalışma Sayfanıza geri dönün. Temel Korkmaz Bazı kullanıcıları ve makroları sürekli olarak kullanan okurlarımızın şöyle dediğini duyar gibi oluyoruz: “Yukarıdaki şekilde hazırladığımız herhangi bir makroyu bir çalışma kitabında birkaç yerde kullanmak istiyoruz. 10-Fare ile Araç Çubuğuna yerleştirdiğiniz Makro1 ikonuna tıklayın ve çalışma sayfasında oluşacak aşağıdaki görüntüyü yakalayın. silmek istediğiniz bir makroyu seçin ve daha sonra Sil düğmesine tıklayın. Bu şekilde hep aynı hücreleri kullanan bir makro çok da kullanışlı değil.M. Şimdi Makro1 isimli makronuzu Araç Çubuğunda bulunan Özel Düğmeye atamış olduğunuz. komutlarını tıkladıktan sonra ekrana gelen Makro penceresinden.. Makro Ata penceresi kapanacak ve Özelleştir penceresine tekrar geri döneceksiniz. Temel Korkmaz Aslında bu konu.M. Makrolar Kaydedilmiş Makroyu Silmek .. böyle düşünen kullanıcılar çok haklı düşünmektedirler. Fakat makroyu çalıştırdığımızda. Makrolar Makrolarda Adres . Oysa bu tür bir makro bizim için çok kullanışlı değil. Tam burada makrolara ait adres tiplerinin anlatılması yerinde olacaktır. 324 . Ad seçeneğini içerisinde yazan Özel Düğme yazısını silin ve Makro1 olarak tekrar yazın. Dilerseniz Özelleştir penceresini kapatmadan Seçimi Değiştir Düğmesine tıklayarak açılan menüden düğmenize ait diğer özellikleri değiştirebilirsiniz.” Evet. Mesela. Fakat silinmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı verecektir.

D sütunuyla 50. B7 hücresindeki formül. sonra aralığın sağ alt köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. Varsayılan olarak.satıra kadar olan hücreler 15. 325 . çalışma sayfasının farklı kısımlarında bulunan verileri bir formülde kullanabilir veya bir hücredeki değeri birden fazla formülde kullanabilirsiniz. mutlak başvuru $A$1. Örneğin. satırdaki tüm hücreler 5. toplam 256 sütun olarak) ve satırları sayılarla (1'den 65536'ya kadar) etiketleyen A1 başvuru biçemini kullanır. Göreceli başvuru kullanma. satır ve B. biçimini alır. sütun harfini. sütunları harflerle (A'dan IV'ye kadar. sütuna kadar olan hücreler 5. Aşağıdaki bilgiler Microsoft Excel’in Yardım dosyasından alınıp aktarılmıştır. Göreceli başvurular kullanan bir formülü kopyaladığınız zaman. yapıştırılan formüldeki başvurular güncelleştirilir ve formülün konumuna bağlı olarak farklı hücrelere başvurur. hücrenin tam adresi. sütun ve 10. satırdan 10. kişiye bulunduğu yerden başlayarak nereye gideceğini açıklayan yönergelere benzer. Başka programlardaki verilere yapılan başvurulara. Aşağıdaki örnekte. A1 gibi hücre başvurusu. Başvurularla. B7 hücresinin bir hücre yukarısında ve solundaki hücreye başvuran=A6 olarak değişir. Bir hücre aralığına başvurmak için. Bir hücreye başvurmak için. Göreceli Başvuru: MS Excel’e formül içeren hücreden başlayarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını söyleyen. satırdaki hücre A. B6 hücresinin bir hücre üstünde ve bir hücre solundaki değeri bulur. Ayrıca. Aşağıdaki örnekte. =A5 formülünü içermektedir. sütun ve 10. göreceli başvuru denir. arkasından da satır numarasını girin. Başka çalışma kitaplarındaki hücrelere yapılan başvurulara. satıra kadar olan bütün hücreler H. Konu hakkında açıklayıcı olması amacıyla orijinalini aynen buraya aktardık. Başvuru. hücrelere veya aralıklara yapılan başvurular. başka çalışma kitaplarına ve başka programlardaki verilere başvurabilirsiniz. formülü içeren hücrenin konumuna bakılmadan. çoğunlukla formülü içeren hücreye göre konumlarına dayandırılır. Microsoft Excel. satırdan 20. Örneğin. Buna başvurmak için A. sütundan E. satırının kesiştiği yerdeki hücreye başvurur. sütundan J. B6 hücresindeki formül. Göreceli Başvuru(Đzafi Adres) Tipi. dış başvuru denir. D50. B6 hücresi. $B$1 vs. uzaktan başvuru denir. iki nokta üst üste imi (:) girin. sütundaki bütün hücreler H. aynı çalışma kitabının başka sayfalarındaki hücrelere. B7 hücresine kopyalanmıştır.2. Göreceli ve Mutlak Başvuruların Arasındaki Fark Bir formül hazırladığınızda. “iki blok yukarı ve bir blok düz gidin” gibi. aralığın sol üst köşesindeki hücrenin başvurusunu girin. başvuru örnekleridir. Bu konu mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. Microsoft Excel . sütuna kadar olan tüm hücreler Bunu kullanın A10 A10:A20 B15:E15 5:5 5:10 H:H H:J Mutlak Başvuru: Bir formülde. Bu işleme. Aşağıdakiler. çalışma sayfasındaki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri veya verileri nerede araması gerektiğini belirtir.

Örneğin. hazırladığınız makroyu hep aynı hücrelere kopyalarsınız. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratmak için. formülünüz A5 hücresini. Şimdi sıra Göreceli adres tipine örnek vermeye geldi. Bununla birlikte. Tamam düğmesini tıklayın.. özgün formüllerdeki başvuruları. C8 hücresine kopyalarsanız. 2-Açılan Makro Kaydet penceresindeki Makro adı kutusuna Göreceli yazın. hazırladığınız makroyu seçtiğiniz herhangi bir hücreden başlatabilirsiniz. Đkonun basılı olduğuna dikkat edin. çoğaltılmış formüllerdeki başvurular değiştirilmez. Yukarıdaki anlatılanlardan bu bölümde bahsetmek istediğimiz kısmı özetlemek gerekirse: Mutlak başvuruyu (sabit adres) kullanırsanız. 4-Aynı adımları takip ederek Deneme makrosunun benzerini oluşturun. Başvurunun değişmeyen parçalarından önce bir dolar imi ($) yerleştirerek. Göreceli başvuruyu kullanırsanız. Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklamak. Şimdi çalışma tablonuzdan herhangi bir hücreyi seçin ve daha önce öğrendiğiniz şekilde Göreceli makronuzu çalıştırın. 1-Araçlar menüsünden Makro komutunu. mutlak hücre başvuruları içeriyorsa. o sütundaki ilişkili hücrelere başvurur: =TOPLA(C1:C7). taşınan hücrelerdeki formüller ayarlanmaz. çoğaltılmış formül. bir mutlak başvuru kullanın. Hücre Başvuruları Hatalı Kopyalanan formüller. Şimdi basit bir Göreceli Başvuru tipinde makro hazırlayalım. Örneğin. Göreceli makronuzu da B2 hücresinde oluşturdunuz. çoğaltılmış formüllerde ayarlar. yeni konumlarındaki hücrelere başvurmaları sağlanır. ya göreceli ya da mutlak hücre başvurularına değiştirin. Đstediğiniz sonuçları alamadıysanız. buradan da Yeni Makro Kaydet. Sonra hücreleri yeniden kopyalayın. Tamamen birbirinin aynısı. Hücreleri taşırsanız. B8 hücresinin =TOPLA(B1:B7) formülünü içerdiğini varsayalım. başvuruların değişmesini istemiyorsanız. Microsoft Excel başvuruları (ve karma hücre başvurularının göreceli kısımlarını). Tek fark makroyu kaydederken.. taşınan hücrelere başvuran formüller ayarlanarak. C1 hücresiyle çarpıyorsa (=A5*C1) ve formülü başka bir hücreye kopyalarsanız. 3-Ekrana gelen Kaydı Durdur araç çubuğundaki Göreceli Başvuru ikonuna tıklayın. formüle. 5-Makro hazırlama işlemi bittiyse Kaydı Durdur ikonuna tıklayın ve kaydı durdurun. Aslında her ikisi arasında makro oluşturmak açısından hiçbir fark yok. Sabit adres tipine ait örnekleri anladınız. her iki başvuru da değişir. komutunu tıklayın. C1 hücresine bir mutlak başvuru yaratabilirsiniz. Bu formülü. göreceli hücre başvuruları içeriyorsa. aşağıdaki biçimde dolar imleri ekleyin: =A5*$C$1 Hücre Taşıdıktan ve Kopyaladıktan Sonra. örneğin. Kopyalanan formüller. Biz D6 326 .Bir formülü başka bir hücreye kopyaladığınız zaman.

Fakat.ColorIndex = 2 End Sub Aşağıda. Göreceli ve Mutlak başvuru arasındaki sadece farklı olan satırları karşılaştırdık.Select ActiveCell. Aksi takdirde çok uzun lir kod listesi olur ki. altta bulunan da Mutlak (sabit) başvuruya ait kod satırıdır.Pattern = xlSolid End With Selection.FormulaR1C1 = "M.MergeCells = False End With With Selection. Sub Göreceli() ' Göreceli Makro ' Makro Muhammed Temel Korkmaz tarafından kaydedildi.WrapText = False .Columns("A:A").Orientation = 0 .Select Selection.Select Range("B2"). Ama siz daha sonra isteğinize uygun makroları hazırlayabilirsiniz.Range("A1").HorizontalAlignment = xlCenter .Font. Şimdi sıra hazırlamış olduğumuz makronun kodunu görüntülemeye geldi. Bakalım Göreceli Başvuru ikonunu tıklamanız kod sayfasında ne gibi değişikliklere sebep olmuş. ActiveCell.Font. Bunlardan Kalın olarak yazdırılan üstte olup Göreceli başvuruya ait kod satırı. Evet aslında aynı makroyu yazdık. bunun da kodunu açıklamanın yeri Visual Basic programcılık diline aittir.VerticalAlignment = xlBottom .EntireColumn.ColumnWidth= 22. başvuru tipini değiştirdik.Font.Font. O da şu: Hazırladığımız makroların Kod penceresindeki kodların daha rahat anlatabilmek ve daha rahat anlamanızı sağlayabilmek.57 ActiveCell.ShrinkToFit = False .Select 327 .Bold = True Selection. Aşağıdaki görüntüyü aldık.Range("A1"). 1). 1).Underline = xlUnderlineStyleSingle With Selection .Offset(1.ColorIndex = 1 .Offset(1.Italic = True Selection.Interior .hücresini seçtik ve çalıştırdık. Temel Korkmaz" ActiveCell. ActiveCell. Dikkat !!! Bizim burada basit bir makro örneği hazırlatmamızın elbette ki önemli bir noktası var.

Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar? A.Oyun programları Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A. Temel Korkmaz" ActiveCell. Temel Korkmaz" ActiveCell.ColumnWidth = 22.Elektronik tablolama programları B.Select Yukarıda uzun metin halinde verdiğimiz yardım dosyası net olarak anlaşıldığında.FormulaR1C1 = "M.Select Range("B2").Excel’de veri analizleri yapılabilir ? B.Excel’de çok güzel oyun oynanır ? Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Excel programını başlatmaz ? A.Başlat-Çalıştır-Excel yazıp Enter tuşuna basmak C.Yardım modülünden Excel’in çalışması hakkında bilgi almak 328 .Excel’de grafik çizilebilir ? D.Masaüstünde varsa Excel kısayoluna çift tıklamak D.Excel’de hesaplama rahatlıkla yapılabilir ? C.Kelime Đşlem Programları C.57 ActiveCell.FormulaR1C1 = "M.Columns("A:A").ColumnWidth = 22.EntireColumn.Đşletim Sistemi Programları D.57 Columns("B:B").ActiveCell. bu başvuru kod satırları arasındaki fark da anlaşılacaktır. Yine de aşağıdaki tablolarda bu durumun izahı görsel olarak size sunulmuştur.Başlat-Programlar-Microsoft Excel Kısayolu B.

MIROSOFT EXCEL • Temel Bilgiler Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Dosya Açmak Dosya Kapatmak Hücre İşlemleri Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Veri Girişi Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Hücreden Veri Silmek Hücrenin İçeriğini Taşımak Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Hizalama Sınırların Çizilmesi Satır ve Sütunların Gizlenmesi Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Değişiklikleri Geri Alma Hızlı Tarihler Hızlı Veri Girişi Aktif Hücreyi Bulmak Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Faresiz Sağ Tıklama Hızlı Hesaplama (1) Hızlı Hesaplama (2) Hızlı Seçim Kendinize Bir Not Çalışma Sayfaları (Sheet) Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Sayfalarının Silinmesi Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfa Yapısını Hazırlamak Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma Sayfasında Gezinti Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Formüller Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Aritmatik İşlemler İşlev Sihirbazı Yardımı ile Formül Yazmak Mantıksal Fonksiyonlar Grafik Hazırlama Grafik Oluşturma Grafiğe Data Eklemek Grafiğin Başlığını ve Değerini Değiştirmek Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Grafiğin Rengini ve Yazıtipini Değiştirme Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi • • • • .

satır ve sütunların bulunduğu hücrelerin meydana getirdiği çalışma sayfalarının bir kitapta toplanmış halidir.3 Püf Nokta : Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli ve General penceresinden referans biçimini A1 olarak değiştirmek gerekir. Satır ve sütunların kesiştiği yere hücre denir.Temel Bilgiler Microsoft Excel. bir altındaki hücre ise A2 olarak adlandırılır. Excel’in işlem sayfası üzerinde çizgileri diğerlerine göre daha kalın olan hücre etkin hücre olarak adlandırılır.4) .3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir. sütunlar ise harflerle belirtilir. Etkin hale getirilmek istenen hücreye klavyedeki yön tuşları ile gidilebilir yada farenin imleci ile o hücre tıklanır. Resim 1. || Başa dön || Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek Microsoft Excel’i her başlattığınızda.1’de yer almaktadır. Birinci satır ile birinci sütunun kesiştiği yer A1. Resim 1.1 Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır.2 Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Excel’de yapılabilecek bütün işlemler ve fonksiyonlar Resim 1. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1. açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Çalışma sayfalarını oluşturan satırlar sayılarla. Resim 1.(Resim 1.

Save As ise.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız. || Başa dön || Dosya Açmak Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1. Save As Html. Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. Save As. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır.4) Menüde Save. Book2 gibi isimler verilir. üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır. . (Resim 1.5) Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir.(Resim 1.Hangi yolu kullanırsak kullanalım.

Resim 1. . Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen. || Başa dön || Dosya Kapamak Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya. açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur. ‘No’ ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. (Resim 1.6 Şeklinde pencere ile karşılaşırız.Resim 1.8) ‘Yes’ ile save işlemi yapılır.7 Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. alttaki ise Excel’de çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar. (Resim 1.7) İkinci yol.

A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2’deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir. kaliteli.10) A2 hücresine ‘Doğuş Okullar Grubu’. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır.8 || Başa dön || Birden Çok Hücre Seçmek (Bloklamak) Birden fazla hücre üstünde aynı işlemler yapılacak ise. Mesela A1’den A10 kadar olan hücrelerin yazı fontunun değişmesini istiyor isek. yüksek.9) Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouse’un okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. veriler siyahsa blok beyaz renge dönüşür.’ yazalım. Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir. (Resim 1. || Başa dön || Veri Girişi Çalışma yaprağının her hücresine metin. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda. Zemin beyaz renkte ise seçili blok rengi siyaha. eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz. . başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma… gibi bir çok işlem yapılabilir. B2 hücresine ‘Çağdaş. (Resim 1..9) ve fontu değiştiren komutu uygularız. (Resim 1.10) Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir.Resim 1. A1’den A10’a kadar olan hücreleri bloklarız (Resim 1. her defasında aynı işlemleri yapmaktan ziyade hücreler bloklanarak yapacağımız işlem sayısını azaltırız. sayı veya formul girilebilir.

eski bilgilerin yerine doğrudan yenilerini girmek en hızlı yöntemdir.11) Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Taşımak Bir hücrenin içeriğini çalışma yaprağındaki herhangi bir hücreye taşımak için çeşitli .(Resim 1. yazınızın eskisinin yerini almasını sağlayabilirsiniz.12) || Başa dön Hücrenin İçeriğini Değiştirmek Microsoft Excel’de hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır.13) Resim 1. || Başa dön || Hücreden Veri Silmek Bir veriyi hücreden kaldırmak istiyorsanız. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır. Eğer silme işlemini yeni birşey yazmak için yapacaksak. TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar. (Resim 1.13 İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. Aynı işlem hücre seçildikten sonra DELETE tuşuna basılarak da yapılabilmektedir ya da EDIT menüsünden CLEAR komutunu kullanabilirsiniz. Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir. hücreye yeni bilgiler yazarak . Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir. || (Resim 1.

Bu yol en kolay yol alarak bilinmektedir. Taşıma işleminde de olduğu gibi. || Başa dön || Yazıtipinin ve Boyutunun Değiştirilmesi Yazıtiplerini değiştirmek için FORMAT menüsünden CELLS komutu uygulanır. Püf Nokta : Yapıştırma işlemi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. Çalışma sayfasında istediğimiz yere konumlanıp yine mouse’ın sağ tuşundan kısayol menüsünü açtıktan sonra PASTE komutunu kullanarak hücrenin içeriği yeni bir hücreye taşınmış olur. Aynı işlem EDIT menüsünden CUT komutu kullanılarak da yapılabilir. CUT komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir PASTE komutunun düğmelerde gösteriliş biçimi ise şeklindedir. CTRL+V tuşlarının birlikte basımı halinde.(Resim 2. || Başa dön || Hücrenin İçeriğini Kopyalamak Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir. seçilen blok otomatik olarak yeni hücresine Resim 1. ilk önce kopyalanmak istenen hücre seçilir. Excel’de bir çok işlem için kısayol tuşu atanmıştır. CUT veya COPY komutlarının önceden uygulanmış olması. Çalışma sayfasında istenilen hücreye konumlandıktan sonra yine kısayol menüsünden PASTE komutu uygulanarak içerik yeni hücreye kopyalanmış olur.yöntemler kullanılabilir. yani hangi verinin kopyalanacağının ya da taşınacağının belli olması gerekmektedir. İçeriği taşınmak istenen hücre seçildikten sonra. PASTE komutunun uygulanması için. Bir başka yol ise kesilecek bloğu seçtikten sonra CRTL+X tuşlarına birlikte basmaktır.14 yapıştırılabilir. CTRL+V ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilir. COPY düğmesinden de ulaşılabilir. Klavyeden ise CTRL+C ile kopyalama.14) Hücrenin çevresindeseçildiğini gösteren kesik çizgiler belirecektir.1) . Sonra kısayol menüsünden COPY komutu uygulanır. Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır. EDIT menüsündeki COPY komutu da bir diğer komutuna kullanım biçimidir. mouse’un sağ tuşu tıklanarak kısayol menüsünden CUT komutu seçilir (Resim 1.

Format Cells komutuna kısayol menüsünden de ulaşılabilir. (Resim 2. Eğer yapılacak işlem bütün sayfaya uygulanacak ise EDIT menüsünden SELECT ALL komutu ile bütün sayfa seçilmelidir.Resim 2. o hücrenin seçili olup olmadığı kontrol edilmelidir. Format Cells iletişim penceresinin (Resim 2. çoğaltılabilir.1 Açılan penceren FONT alt menüsüne girerek yazı tipi ve boyutu değiştirelebilir. Format Cells menüsünün Font penceresinden Underline kutucuğu (Resim 2. Italik yazının kısayol düğmelerinde şeklindedir. Kısayol düğmeleri de aynı işlevdedir. Size kutusundaki 10 değeri de aynı biçimde azaltıp. Püf Nokta : Microsoft Excel’de hücre ile ilgili yapılacak işlemlerden önce değişikliğin hangi hücrede yapılması isteniyorsa . gösterilmesi .2) Font Style kutusundan da aynı işlemler yapılabilir. A2 hücresinin yazı boyutu 20’ye çıkartıldığı zaman diğer hücreler değişikliğe uğramayacaktır.2’de Arial olarak Font kutusunda seçili olan yazı tipi.2) Resim 2.2 Resim 2. sağ tarafındaki aşağı yukarı hareket eden ok düğmelerini kullanarak farklı tipe dönüştürülebilir. Italik Yazım Bir metni koyu veya italik (yatay) olarak biçimlendirmek için istenilen hücre düğmesine basılarak veya kısayol tuşlarından seçildikten araç çubuğundaki Bold (Kalın) CTRL+B ile koyu yapılır. Altı Çizili Yazım (Underline) Microsoft Excel’de hücreye altı çizgili olarak veri yazmak için kısayol düğmelerinden düğmesine veya CTRL+U tuşlarına basılmalıdır.3) ile de aynı işlem yapılabilmektedir. Kalın.

sayılar ise sağdan hizalanırlar.Resim 2. Resim 2. altı tek çizgili . Right sağa hizalar.5) Left sola hizalar. çalışma sayfasının üst tarafına hücreler arasında ortalanmış başlık koymak istenebilir. Center ortalar.(Resim 2. metinler soldan. Center Across Selection hücreler arasında hizalar.4 Horizantal penceresinde hücrenin içeriğini yatay konumda hizalayan komutlar vardır. Double altı çift çizgili yazmak içindir.Justify iki yana. || Başa dön || Hizalamak Microsoft Excel’de. Ya da.4) Resim 2.5 . Fill hücrenin içeriğini sınırları dolana kadar tekrar eder. Ancak hücre içinde metinlerin sağdan.3 Single. (Resim 2. Format Cells iletişim penceresinin Alignment seçeneğinden hizalama işlemleri gerçekleştirilir. diğer verilerin ortadan hizalanması istenebilir.

5 kullanılır.6) (Resim 2. Bir hücrenin düğmesi etrafına çerçeve çizmek için ya Format araç çubuğundaki Outside Border tıklanarak açılan seçeneklerden (Resim 2. önceden çizilmiş sınırları kaldırmak için kullanılır. || Başa dön || Satır ve Sütunların Gizlenmesi Format menüsünde ROW ya da COLUMN seçeneklerinden (Resim 2. inside ile de içine çizgi çekilir. Bir hücrenin üstüne. çift çizgi mi… olacağı belirlenir. Shrink to Fit ise hücre boyutlarını aşan yazıyı. Diğer işlemlerde olduğu gibi kısayol menüsünden Format Cells komutu da uygulanabilir.5) istenilen çerçeve bu menüde varsa doğrudan tıklanarak seçilir ya da Format menüsünden Cells komutunun BORDER penceresi Resim 2. Aynı menüdeki Orientation kısmında ise. hücrenin bulunduğu satırın yüksekliğini.7) HIDE komutu . || Başa dön || Sınırlarının Çizilmesi Çalışma sayfalarında çizgi ve renkler kullanılarak çalışmaların daha çarpıcı görünmesi sağlanabilir. None. yine hücrenin içine sığacak şekilde küçültmek için kullanılır. Merge Cells komutu ile de hücreler arasındaki kenar çizgileri kalkarak seçili hücreler tek bir hücre gibi işlev görür Kısa yol düğmeleri ile de hizalama yapılabilir. Püf Nokta :Outside Border düğmesi standart araç çubukalrında gözükmüyor ise araç çubuğu üstünde mouse’ un sağ tuşuna basılarak genel araç çubukları penceresinden seçilebilir.6) Outline ile hücrenin veya seçili hücrelerin dışına. Border kutularından da çizginin hücrenin hangi tarafına çekileceği belirlenir. (Resim 2. Line style ile çizginin düz kesik. verinin hücreye hangi düzende yazılacağı gösterilmiştir. hücrenin içeriğinin boyutlarına göre arttırmak içindir.Text control kutusunda bulunan Wrap Text ile hücre içinde bulunan yazı hücrenin boyutlarını aşıyor ise. Color kutusundan ise çizginin rengi seçilir. altına ve iki yanına eklenen çizgilerdir.

satırı ya da sütunu silmek için ise Edit menüsündeki Delete komutu kullanılır. satır etikeki üstünde mouse tıklanıp şekil1 şeklini aldığında yukarı veya aşağı sürüklenerek ayarlanabilir.Satır ya da sütun eklemek için. || Başa dön || Değişiklikleri Geri Almak .8 Açılan diyalog penceresine istenen satır yüksekliği klavyeden girilebilir || Başa dön || Satır veya Sütun Ekleme/Çıkartma Microsoft Excel’de gerek duyulduğu zaman kolayca satır ve sütun eklenip. UNHIDE komutu ile de tekrar görünür hale getirilir.ile o anda etkin olan hücrenin bulunduğu satır veya sütun gizlenir. Bir hücreyi.Satır yüksekliğini ayarlamanın bir diğer yolu da Format/Row menüsünden Height komutunu seçmektir. çıkarılabilir.8) Resim 2.7 || Başa dön || Satır Yüksekliğinin Ayarlanması Satır yüksekliği. Resim 2. Insert menüsündeki Cells (Hücre). (Resim 2. Row (Satır). Column (Sütun) komutları kullanılır.

bu türden hataları düzeltmek için Edit menüsündeki UNDO komutu ya da Undo kısayol düğmesi Bu komut kullanıldıktan sonra biraz önce yapılan değişikliğin aslında doğru kullanılır. Böylece dökümanı her açtığınızda Excel o günkü tarihi ve saati hesaplayarak bu hücreyi güncelleyecektir. Excel bu değişimi yapabilir. CTRL+Z tuş kombinasyonu da aynı görevdedir. grafik yada çalışma sayfası (Sheet1) silindiği zaman. bir iki harfini yazdıktan sonra Excel metni tamamlıyor.'e basarak tarihi.Excel’de yanlışlıkla bir hücre. İstediğiniz . Eğer bu otomotik tamamlama özelliğinden rahatsız oluyorsanız. Tools menüsünden Options'a girin ve Edit bölümünde bulunan Hücre Değerleri içine Enable AutoComplate'in yanındaki check'i kaldırın. || Başa dön || Aktif Hücreyi Bulmak Uzun dökümanlarla çalışırken kimi zaman sayfalar arasında gezinirken nerede çalışmakta olduğunuzu unutabilirsiniz. CTRL+:'ye basarak da saati alabilirsiniz. Bazı durumlarda Undo (Geri Al) komutu kullanılamaz. CTRL+. Örneğin son yapılan işlem çalışma defterini kaydetmek olursa Undo komutu yerine Can’t Undo (Geri Alınamaz) komutu görünür. || Başa dön || Hızlı Veri Girişi Eğer bir metni tablo içinde birkaç defa yazıyorsanız. Tarihin sabit kalmasını istiyorsanız. Böyle bir durumda CTRL+Backspace kombinasyonu ile aktif olan hücreye gidebilirsiniz. || Başa dön || Hızlı Tarihler İçinde bulunduğunuz günün tarihini (veya tarih ve saat) herhangi bir hücreye girmek için sadece =TODAY() veya =NOW() yazmanız yeterlidir. Bu gibi durumlarda da Edit menüsündeki REPEAT Kısayol düğmesi de aynı işlevdedir. Ancak kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak zorundasınız. yazmaya devam edin ya da ALT tuşuna basarak diğer tüm seçenekleri görebilirsiniz. Eğer yanlış bir seçim yapmışsa. || Başa dön || Satırlardan Sütunlara ve Sütunlardan Satırlara Satırlar halinde bulunan verilerinizin sütun haline gelmelerini isterseniz. yapılan işlemi yansıtacak biçimde değişmektedir.Geri al komutunun adı son olarak komutu kullanılır. olduğu düşünülüp karar değiştirilebilir.

CTRL+SHIFT+8 (8'i klavyenin sağ tarafta bulunan nümerik kısmından değil de karakterler kısmının üstünden seçin. Excel bir Status çubuğunun sağında AutoCalculate penceresine sahiptir. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (1) Belirli bir satır için hızlı bir şekilde hesaplama istiyorsanız.) kombinasyonu ile aktif hücrenin etrafındaki ilk boş satır ve sütuna kadar tüm doldurulmuş hücreleri seçebilirsiniz. uzun metinler tarafından kaplanan boş hücreleri de taşımanız mümkün. CountNums. || Başa dön || Faresiz Sağ Tıklama Genellikle klavye ile çalışan bir insansanız. Birden fazla hücreyi seçtikten sonra AutoCalculate penceresine sağ tıklayarak değerlerin toplamını görebileceğiniz gibi aynı zamanda Ortalama. işiniz bittikten sonra sileceğiniz bir toplama formülü yazmak zorunda değilsiniz.Açılan pencereden Transpose ibresini işaretleyin. Veri kaybetmeden Excel'in sizin için seçme işlemini gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Ya da yan hücrelerden bir tanesini kaçırabilirsiniz. SHIFT+F10 kombinasyonu ile sağ tıklama menüsünü ekrana getirebilirsiniz. Count. Hesaplama işlemine katılacak hücreleri seçmek için hücreye tıklarken CTRL tuşunu basılı tutmanız yeterli olacaktır. || Başa dön || Hızlı Seçim Hücrelerden oluşan bir bloğu taşırken. || Başa dön || Hızlı Hesaplama (2) Hesaplama yapmak için hücrelerin beraber halde bulunmasına da gerek yoktur. Taşıma ve kopyalama işlemlerini oldukça kolaylaştırabilirsiniz. Max ve Min hesaplamalarını da öğrenebilirsiniz. || Başa dön || Kendinize Bir Not .

Açılan pencerede (Resim 2. Comments&Indicator'ı seçin. Çalışma sayfaları arasında hareket etmek için klavye kısayolları da kullanılabilir. Eğer notun her zaman açık olmasını isterseniz. Belirli bir notu saklamak için ise hücreye sağ tıklayın ve HideComment'i seçin. Hücrenin bir köşesine ufak kırmızı bir işaret ekler. İstediğiniz metni yazdıktan sonra Tools kısmından Options'ı sonra da View'ı seçin. aynı şekilde birden fazla çalışma sayfasıda seçilebilmektedir. CTRL+PGDN bir sonraki sayfaya. Bir çalıma defterindeki bir çok sayfa seçildiği zaman.Bir hücreye not eklemek için hücreye tıklayın ve Insert menüsünden Comment'i seçin. Microsoft Excel’de birden fazla hücre seçilebildiği gibi.9) bu Excel dosyasında bulunan sayfalar bir liste olarak gözükür.9 || Başa dön || . her yaprağa aynı bilgiler ayna anda girilebilmektedir. Alışılmış not gösterme biçimi Comment Indicator Only'dir. Resim 2. Bitişik (komşu) olan birçok çalışma sayfasını seçmek için SHIFT tuşu basılı tutularak istenilen sayfaları işaretleyerek seçilebilir. || Başa dön || Çalışma Sayfalarının Kopyalanması ve Taşınması Sayfayı kopyalamak ya da taşımak için Edit/Move or Copy Sheet komutu kullanılır. Hiç bir şekilde notun görülmesini istemezseniz de None seçeneğini işaretleyin. Tüm saklı notları görüntülemek için ise View menüsünden Comments'i seçin. || Başa dön || Çalışma Sayfaları Çalışma Sayfasının altında yer alan geçiş düğmelerine tıklanarak bir çalışma defterinin istenilen sayfasına kolaylıkla geçiş yapılabilir. CTRL+PGUP ise bir önceki sayfaya geçişi sağlar. Seçmek istenen yapraklar bitişik değil ise CTRL tuşu ile seçim işlemi yapılır.

Resim 2.Edit menüsündeki Delete Sheet komutu ile çalışma sayfaları silinebilmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfasına Resim Eklenmesi Insert/Picture menüsünün yardımı ile Çalışma sayfalarına resimler eklenebilir..10 Adı değiştirilmek istenen sayfa seçili iken mouse’un sağ tuşu yardımı ile oluşan kısayol menüsündeki Rename komutu da aynı görevi görmektedir.11 . Ya da kısayol menüsündeki Delete komutu kullanılır. (Resim 2.10) Ya da sayfa adının yazılı olduğu kısmı çift tıklamak gerekmektedir. || Başa dön || Çalışma Sayfasının Adının Değiştirilmesi Sayfalarının isimlerinin değiştirilmesi için Format/Sheet menüsündeki Rename komutu kullanılır. Bu komutlardan herhangi biri uygulandığı zaman. Sayfa isminin yazılı olduğu kısım yeni ismin verilmesine hazır durumdadır. Resim 2.

kağıt üzerindeki baskı alanını ve baskı ölçeğini ayarlamak çok kolaydır. File menüsündeki PAGE SETUP komutuyla. Bunun için File menüsündeki Print Preview komutu kullanılır. || Başa dön || Sayfa Yapısını Hazırlamak Bazen çalışma yaprağının yalnızca bir bölümünü yazdırmak ya da bir sayfaya sığmayacak kadar fazla bilgi yazdırmak gerekebilir. First Page Number başlığıyla. verilerin sütunlara sığıp sığmadığını görmek için önizleme yapılır.1) Resim 3. kenar boşluklarının gerektiği gibi olup olmadığı. Mouse’un oku sayfa üzerinde gezindikçe küçük bir büyüteç şeklini alır. olduğu belirlenir. Fit to başlığıyla basılmak istenen dosya kaç sayfadan oluşursa oluşsun tek bir sayfada çıktının alınmasıdır. Scaling bölümünde yazılacak kısmın ne oranda küçültülüp büyütüleceği ayarlanır.1 Kağıdın Dikey mi (Portrait) yoksa yatay mı (Landscape) durması gerektiği Orientation’da belirtilir.(Resim 3.Clipart komutu uygulandığı zaman açılan diyalog penceresinden (Resim 2. yazılacak ilk sayfaya . || Başa dön || Çalışma Yaprağında Önizleme Yapmak Sayfaların istenilen satır ve sütunları içerip içermediği.12) istenilen resimler seçilerek sayfaya resim nesnesi eklenmiş olur. Sayfadaki bazı bilgilerin yerine (#) işaretleri görüntülenir ise çalışma yaprağını yazıcıya göndermeden önce sütunları genişletmek gerekmektedir. Paper Size kısmında yazılıcak kağıdın A4 mü yoksa Letter …vb.

Bu seçenekler yeterli gelmediği taktirde Custom :Header veya Custom Footer seçeneklerinden istenilen notlar yazılabilir. Header. Footer ise bu bilgilerin üst ve alttan ne kadar uzakta olacağını gösterir. Resim 3. Resim 3.Yazıcıya göre bu değerler belirli sınırlarda olmalıdır. Excel sayfasının adı. Bu bölümde kağıdın üst veya altına sayfa numarası.2 İkinci bölüm Margins’ dir.vermek istenilen sayfa numarası değiştirilebilir. basım alanı kağıt boyutundan küçükse kenarlarda kalacak boşluğun karşılıklı kenarlara eşit dağılmasını sağlar. .Seçeneklerin ikiside seçili ise.Center on Page seçeneği. Burada kenar boşlukları ayarlamaları yapılır. alt. tarih gibi hazır hatırlatma notları koyulur. bu alan kağıdın tam ortasında bulunur. sağ ve soldan ne kadar boşluk kalması gerektiği belirtilir.2 Üçüncü bölüm Header Footer. dosya adı. Üst. seçenekler iptal edilirse sol üst köşeye gider.

varsayılan yazıcıya gönderilir. || Başa dön || Çalışma Sayfasını Yazdırmak Çalışma yaprağını yazdırmak için kısayol düğmelerinden Print düğmesini ya da File menüsünden PRINT komutu kullanılır. çalışma yaprağı yada tüm çalışma defteri yazdırılabilir. Kılavuz çizgilerini. sayfaların yalnızca belirli . Page Order’dan ise sayfaların basılma sırasını(önce aşağı veya sola) dolayısıyla sayfa numaralarını ayarlayabilirsiniz.Print düğmesine tıkladığınızda. Sayfaların bir çok kopyasının alınabileceği gibi.4 Print komutu kullanılırsa. bu satır sütunlar Repeat bölümünde belirtilir. Kopya sayısı ve kaç sayfa yazdırılacağı gibi. notların veya satır ve sütun çizgilerinin yazılması isteniyorsa Print alt bölümünde seçilir.4) Resim 3.3 Eğer yazdırılacak alan tek sayfaya sığmıyor ve bazı satır yada sütunların her sayfada yazılması gerekiyorsa. Seçilen bir hücre erimi. çalışma yaprağınız o anki yazdırma ve sayfa ayarlarıyla. yazdırmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir. (Resim 3.Resim 3.

tıklamak yeterlidir. Daha sonra SHIFT basılı durumda iken en son tablonun çerçevesini seçin. seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. || Başa dön || Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur. başlıklarınızı ve formüllerinizi yazdığınızda diğer tüm tablolarda da otomatik olarak belirecektir. Bunu yerine çalışmakta olduğunuz tablonun çerçevesine tıklayın. Buradan istediğiniz ismi vererek bölgenizi tanımlayabilirsiniz.kısmının çıktısıda alınabilir || Başa dön || Çalışma Sayfalarında Girişleri Tekrarlama Çeşitli çalışma sayfalarını birbirlerine bağlamak oldukça kullanışlı bir yöntem. Etiketinizi. || Başa dön || Otomatik Toplam düğmesine çift Aritmetik İşlemler . Bu kutu daha evvel gitmek istediğiniz bölümleri hatırlayabildiği için kimi zaman daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak. ekranın alt kısmında bulunan bölümdeki ok tuşları ile sayfalar arasında gezmek hem zahmetli hem de yavaş olur. Başka bir Excel dökümanında tanımladığınız bölgeye gitmek için belgenin adını takiben bir ünlem işareti ve bölgenin ismini yazmalısınız. Fakat belirli kalıpları ve formları her sefer yeniden yazmak zorunda kalabiliriz. || Başa dön || Çalışma Sayfasında Gezinti Sayfanızda üzerinde sıkça değişiklik yaptığınız veya gözlemlediğiniz bölümleri isimlendirerek kolayca ulaşabilirsiniz. Daha sonra çalışma sırasında F5 tuşuyla Goto kutusunu ekrana getirebilir ve isim verdiğiniz bölgelerin listesinden seçim yapabilirsiniz. Eğer birden çok sayfa ile aynı anda çalışıyorsanız. Bunun için istediğiniz bölgeyi seçtikten sonra Insert menüsünden Name'i seçip Define'a girin. Eğer bu ok tuşlarından herhangi birine sağ tıklarsanız tüm sayfaların listesi açılacak ve istediğiniz sayafaya direkt olarak ulaşabileceksiniz. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için.

Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir. || Başa dön || Mantıksal Fonksiyonlar Fonksiyon Adı Açıklama SUM IF MAX MIN RANDOM NOW AVERAGE COUNT COUNTBLANK || Başa dön || Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3) Eğer (Şart. Grafik Oluşturma Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir. Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır.Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. İşlev kategorisini ve işlevin üzerindeki adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir. || Başa dön || İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır. hazırlanır. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır. Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur.doğruysa_değer.yanlışsa_değer) İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur Rasgele Sayı Üret Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar Ortalamayı bulur Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur. Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik . Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür.

Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir 2. Resim 5. LEGEND Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir.1 Resim 5. .2 1. Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler. Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır.3 TITLES Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır. Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar GRIDLINES Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler.Resim 5. Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir.

Değerlerini Değiştirmek Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır.Değerler ise çalışma sayfasına . Show Label : Başlıkları grafikte gösterir. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir || Başa dön || Grafiğin Başlığını. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır.Placement : Legend’ın yerini belirler. isimleri göstermez. DATA LABELS None : Grafikteki değerleri. çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır. As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır. Resim 5. rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. DATA TABLES Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir.4 As New Sheet ile yeni bir sayfada. Show Value : Değerleri grafiğe ekler. || Başa dön || Grafiğe Data Eklemek Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu.

değiştirilebilir. || Başa dön || Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır. Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir. || Başa dön || Grafiğin Rengini. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir. Yazı Tiplerini Değiştirme Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. || Başa dön || Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir. . Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir.

|| Updated Başa dön || Doğuş Üniversitesi WebDev © 2000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful