P. 1
Sivrihisar Tez (2)

Sivrihisar Tez (2)

|Views: 149|Likes:
Yayınlayan: Christina James

More info:

Published by: Christina James on Jun 05, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Sivrihisar’ın Tarihçesi
 • 1.1.1. Osmanlılar’a Kadar Sivrihisar
 • 1.1.2 Osmanlılar Döneminde Sivrihisar
 • 1.2. Sivrihisar’ın İdari Yapısı
 • 2.1. 19. Yüzyılda Mali Islahat Teşebbüsleri
 • 2.1.1. Tanzimat Öncesindeki Teşebbüsler
 • 2.1.2. Tanzimat Fermanı’nda Mali Islahat
 • 2.1.3. Muhassıllıkların Kurulması
 • 2.1.4. Müşirlik Nizamı
 • 2.1.5. 1261 Temettuat Sayımları
 • 2.2. Temettuat Defterleri
 • 2.2.1. Mahiyeti
 • 3.1. Sivrihisar’ın Mahalleleri, Köyleri ve Nüfusu
 • 3.1.1. Mahalleler ve Demografik Yapıları
 • 3.1.2. Köyler ve Demografik Yapıları
 • 3.1.3. Şehrin Tahmini Nüfusu
 • Tablo 3: Sivrihisar'da Yaşayan Milletlere Göre Hane Sayıları
 • Tablo 4: Klasik Dönemde Sivrihisar'ın Nüfusu
 • Tablo 5: Sivrihisar Mahalleleri ve Nüfusu-1845
 • Tablo 6: Nüfusun Belli Başlı Tarihlerdeki Durumu
 • Tablo 7: Sivrihisar Köylerinin Nüfusu
 • Tablo 8: Köylerin Belli Başlı Yıllardaki Nüfusu
 • 3.2. Mahallelerde Kullanılan Aile, Şahıs Adları ve Lakaplar
 • 3.2.1. Kullanılan Aile ve Şahıs Adları
 • Tablo 9: Mahallelerdeki Kullanılan Hane Reislerinin Adları
 • Tablo 10: Gayri Müslim Hane Reislerinin Adları
 • 3.2.2. Lakaplar
 • Tablo 11: Müslüman Hane Reislerinin En Çok Kullandıkları Lakapları
 • Tablo 12: Gayri Müslim Hane Reislerinin Kullandıkları Lakaplar
 • 3.3. Hane Reislerinin Meslekleri
 • a) Ziraatle uğraşanlar
 • Tablo 13: Mesleki Grupların Dağılımı
 • 3.3.1. Ziraatle Uğraşanlar
 • Tablo 14: Ziraatle Uğraşanlar
 • 3.3.2. İşçiler
 • Tablo 15: İşçiler
 • 3.3.3. Sanayi ve Ticaret Alanında Uğraşanlar
 • 3.3.3.1. Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar
 • Tablo 16: Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar
 • 3.3.3.2. Deri İşi İle Uğraşanlar
 • Tablo 17: Deri İşi İle Uğraşanlar
 • 3.3.3.3. Dokumacılıkla Uğraşanlar
 • Tablo 18: Dokumacılıkla Uğraşanlar
 • 3.3.3.4 Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler
 • Tablo 19: Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler
 • 3.3.3.5. Madeni Eşya Üretenler
 • Tablo 20: Madeni Eşya Üretenler
 • 3.3.3.6. Ticaretle Uğraşanlar
 • Tablo 21: Ticaretle Uğraşanlar
 • 3.3.3.7. İnşaatla Uğraşanlar
 • Tablo 22: İnşaatla Uğraşanlar
 • 3.3.3.8. Taşımacılıkta/Nakliyecilikle Uğraşanlar
 • Tablo 23: Taşımacılıkla/Nakliyecilikle Uğraşanlar
 • 3.3.4. Görevliler
 • 3.3.4.1. Dini Görevliler
 • Tablo 24: Dini Görevliler
 • 3.3.4.2. Eğitim Alanında Hizmet Verenler
 • Tablo 25: Eğitim Alanında Hizmet Verenler
 • 3.3.4.3. Askeri, İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler
 • Tablo 26: Askeri, İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler
 • Tablo 27: Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar
 • 3.3.6. Meslekleri Belli Olmayanlar
 • Tablo 29: Gayri Müslimlerin Meslekleri
 • Tablo 30: Müslümanların Meslekleri
 • 4.1. Şehirde Toprağın Mahallelere Göre Dağılımı
 • Tablo 31: Ziraatle İlgili Tarlalar
 • Tablo 32: Toprakların Mahallelere Dağılımı
 • 4.2. Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı
 • Tablo 33: Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı
 • 4.3. Yetiştirilen Ürünler
 • Tablo 34: Yetiştirilen Tarla Ürünleri
 • Tablo 35: Yetiştirilen Tahıl Ürünleri-1844
 • Tablo 36: Yetiştirilen Baklagiller-1844
 • Tablo 38: Tahıllardan Elde Edilen Kazançlar-1844
 • Tablo 39: Baklagillerden Elde Edilen Kazançlar-1844
 • Tablo 40: Sınâi Bitkilerden Elde Edilen Kazançlar-1844
 • Tablo 41: Tarlalardan Elde Edilen Kazançlar
 • 4.3.1. Ürünlerden Alınan Öşürler
 • Tablo 42: Aynen Alınan Öşürler
 • Tablo 43: Bedelen Alınan Öşürler
 • Tablo 44: Mahalle Başına Düşen Ayni Öşürler
 • Tablo 45: Mahalle Başına Düşen Bedelen Öşürler(kuruş)
 • 4.4. Hayvancılık
 • Tablo 46: Hayvanların Mahallelere Göre Dağılımı
 • Tablo 47: Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı(Büyükbaş)
 • Tablo 48: Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı(Küçükbaş)
 • 5.1. Mahallelere Göre Temettuat Dağılımı
 • Tablo 49: Mahallelerin Temettuât Dağılımı
 • Tablo 51: Mahallelerde Hane Başına Düşen Temettuât
 • 5.2. Köylere Göre Temettuat Dağılımı
 • Tablo 53: Köy ve Hane Başına Düşen Temettuât
 • 5.3. Halkın Gelir Kaynakları
 • 5.3.1. Hayvancılıktan Elde Edilen Gelirler
 • Tablo 54 : Hayvan Başına Elde Edilen Hasılat
 • Tablo 56: Hayvanlardan Elde Edilen Kazacın Etnik Yapıya Dağılımı
 • 5.3.2. Ziraatten Elde Edilen Gelirler
 • Tablo 57: Ziraatten Elde Edilen Gelirler
 • 5.3.3. Kira Gelirleri
 • 5.3.3.1. Binalardan Alınan Kira Gelirleri
 • Tablo 58: Binalardan Alınan Kiralar
 • 5.3.3.2. Tarlalardan Alınan Kira Gelirleri
 • Tablo 59: Tarlalardan Alınan Kiralar
 • Tablo 60: Tohumluklardan Elde Edilen Gelirler
 • Tablo 61: Hane Reislerinin Diğer Gelirleri
 • Tablo 62: Hanelerdeki Vergiye Tabi Diğer Yazılı Olanlar
 • 5.4. Vergiler
 • 5.4.1. Vergi-yi Mahsusa
 • 5.4.2. Öşür (Â’şar)
 • 5.4.3. Cizye
 • SONUÇ
 • KAYNAKLAR

T.C.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tarih Anabilim Dalı

SİVRİHİSAR’IN XIX. YÜZYILDA SOSYO- EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE)

Mehmet Fatih BECERİK YÜKSEK LİSANS TEZİ

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

ESKİŞEHİR Aralık, 2002

i

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ SİVRİHİSAR’IN XIX. YÜZYILDA SOSYO-EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE) Mehmet Fatih BECERİK Tarih Anabilim Dalı Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık, 2002 Danışman : Yrd. Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU Osmanlı tarihinin en önemli alanlarından biri de Osmanlı şehirlerinin sosyal tarihidir. Şehirlerin sosyal tarihi ülke ve devletlerin sosyal gelişimini, gelir durumunu, demografik yapısını ortaya koyan önemli bir göstergedir. Osmanlı Devleti’nin işleyişini ve sosyal yapısını iyi anlayabilmek için de Osmanlı şehirlerinin sosyo-ekonomik yapıları incelenmelidir. Şehir araştırmacılarının en önemli kaynakları şüphesiz araştırma yapılan devre ait kronikler, resmi ve özel kaynaklardır. Dolayısıyla bu kaynakların araştırmacılarca iyice tetkik edilmesi gerekmektedir. Anadolu şehirlerinin yapıları, tipleri birbirlerine benzer özellikleri taşıdıkları, yapılmış çalışma ve araştırmalardan anlaşılmaktadır. Tipik bir Anadolu şehri olan Sivrihisar, Anadolu’nun bilinen uygarlıklarından Osmanlı’ya ve günümüze uzanan yolda birçok olaya ve döneme tanıklık etmiştir. İncelediğimiz dönemdeki-19. yüzyılda- Sivrihisar’ın sosyo-ekonomik alandaki en önemli kaynakları Temettuat Defterleridir. Tanzimat ile başlatılan mali ve hukuki alanlardaki değişiklikler ile birlikte vergilerin daha düzenli bir şekilde alınması gündeme gelmiş ve bu amaçla da tahrir çalışmaları yapılmıştır. Halkın emlak, arazi ve gelirlerinin tespit edilerek vergi alınması amacıyla oluşturulan Temettuat Defterleri sayesinde 1844 yılında Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi edinmek mümkün olabilmektedir. Biz de Sivrihisar’ın 1844 yılında düzenlenen Temettuat Defterlerini kaynak almak suretiyle şehrin sosyo-ekonomik yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunmaya çalıştık. Böylelikle 1844 yılında Sivrihisar’da yaşayanların nüfusları, isim, aile, adı, lakapları ve meslekleri; bu mesleklerden elde edilen gelirler, arazileri, yetiştirdikleri ürünler, hayvanlar ile verdikleri vergiler tespit edilmiştir. Bu defterlerin araştırılmasıyla Sivrihisar gibi pek çok Osmanlı şehri ve bölgesinin sosyo-ekonomik yapısına dair birçok konu gün ışığına çıkacaktır.

ii

ABSTRACT THE SOCIO-ECONOMIC CONDIATION OF SIVRIHISAR IN NINETEEN CENTURY(ACCORDING TO TEMETTUAT REGISTERS)

Mehmet Fatih BECERİK History Main Science Branch Osmangazi University, Institute of Social Sciences December , 2002 The Adviser : Yrd. Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

One of the most important field of Ottoman history is the sociol history of Ottoman cities. Social history of Ottoman cities is an important indicator of country and states which shows their social development income statues and demografic condiations. To understand the management and social structure of the Ottoman State, the socio-economic structure of these cities should be analyzed. Undoubtfully, the most valuable source of city researchers is written source and special sources which belongs to recorded time. So that, these sources should be analyzed by the researchers carefully. These searches give idea us about the structure of the Anatolian cities’ buildings and similarly of them. A typical Anatolian city, Sivrihisar, witnessed very events from known civilization of Anatolia to Ottoman and until nowadays. In the part of the socioeconomic condiation of Sivrihisar in searched time, the most important source of the city is Temettuat Registers. Starting with Tanzimat, the changing in the part legal and financial lead to take the taxes regularly and for the reason analyzing studies were started. By the help of Temettuat Registers which is formed in order to determine the people’s real estates, lands and incomes, it becomes easier to get information about socio-economic structure. Buy using that cities’ Temettuat Registers, that is established in 1844. Thus ,names, family names, nicknames, jobs, incomes thouse jobs, own lands, agriculturel products, cattles and the taxes collected of the Sivrihisar’s people in 1844 were distinguished from the Temettuat Registers. The socio-economic structure of Ottoman cities just like Sivrihisar will be demonstrated by the analyzing of these Temettuat Registers.

. Doç./... . Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne. Tezin kabul edildiği tarih : ../... Münevver YILANCI Enstitü Müdürü İmza : ......iii Osmangazi Üniversitesi.. Bu çalışma./..../.. jürimiz tarafından Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir......... yüksek lisans (bilim uzmanlığı)/ doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanmıştır........ Tarih : .. Dr. İmza Başkan Danışman Üye Üye Üye Üye : : : : : : Tez ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü teknik ve bilimsel koşulları yerine getirmiş ve aday.

iv ÖNSÖZ Eskişehir ile Ankara arasında kilit noktalardan birinde yer alan Sivrihisar. Anadolu’nun en eski uygarlıklarının yolları üzerinde kurulan Sivrihisar’ın esas kuruluşu Bizanslılar zamanında olmuştur. eksik kalan önemli bir halkanın Temettuat kayıtlarının incelenmesini gerektirmiştir. Şeriyye Sicilleri. Cumhuriyet’ten sonra il olmasıyla Eskişehir’in en önemli ve büyük ilçesi olmuştur. Sivrihisar. Meşrutiyet’ten sonra Ankara eyaletine bağlanan Sivrihisar. Tezin birinci bölümünde 19. Sivrihisar’la ilgili Tahrir kayıtlarının ve kısmen de olsa Şeriyye sicillerinin incelenmesi. Temettuat Defterleri esas olmak suretiyle hazırladığımız bu tezin giriş bölümünde Sivrihisar’ın fiziki ve beşeri coğrafyası hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. konunun önemli kaynaklarını. Cizye Kayıtları ve Temettuat Defterleri gibi önemli kaynakları taramak. I. tarih boyunca önemli bir yerleşim birimi olmuştur. Osmanlılar döneminde de bu özelliği ile önemli bir yerleşim birimi olmuştu. 1914’te bağlı bulunduğu Eskişehir sancağının. halen Eskişehir’e bağlı Türk şehir tipini yaşatan önemli bir iç Anadolu yerleşim birimidir. araştırmaları taramak ve incelemek olmuştur. Selçuklular devrinde bir uç kenti olan Sivrihisar. incelemek gereklidir. Zaman zaman yaşanan bilgi ve belge sıkıntıları konunun uzmanları ile birlikte bertaraf edilmiştir. Osmanlı idari yapısında kuruluş zamanından itibaren I. Çalışmamızda benimsediğimiz yöntem. Bu düşünceden hareketle Temettuat Defterleri’ne dayanmak suretiyle Sivrihisar’ın 19. yüzyıla gelinceye kadar Sivrihisar’ın kısaca tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Sivrihisar’ın Osmanlı idaresinden itibaren yapısını ve tarihini bilmek için Tahrir Defterleri. Meşrutiyet’e kadar Hüdavendigar eyaletine. yüzyılına ait önemli bilgileri konu edinen bir tez hazırladık. .

Bundan sonra hane reislerinin isimleri. yüzyılda yapılan mali ıslahatlar ve Temettuat Defterlerinin genel yapısı üzerinde durulmuştur. Ayrıca toplanan temettuat ve oranları da bu bölümde zikredilmiştir. Burada Sivrihisar’da oturanların ziraat ve hayvancılıkla ilişkileri eldeki verilerle ortaya konulmaya çalışılmış değerlendirilmiştir. İlk olarak demografik yapısı incelenerek 16. öşür. Tezin sonunda yer alan Ekler kısmında şehrin merkezini ve köylerini gösteren harita ile Temettuat Defterlerinin mahallelere göre dökümü verilmiştir. Daha sonra ise hane reislerinden toplanan vergiler hakkında bilgi verilmeye çalışılmış. cizye ve a’det-i ağnam (koyun ve keçi) vergisi işlenmiştir. Beşinci bölümde ise Sivrihisar’ın iktisadi durumu ele alınmıştır. Bu eksikliklerin de ileride bu alanda araştırma yapacak araştırmacılarca giderileceğini ummaktayız. Bu kısımda şehirde yaşayanların meslekleri ve mesleki kazançları gruplar halinde ele alınmış ve bu grupların daha iyi anlaşılabilmesi için sık sık tablolara da yer verilmiştir. bu bağlamda vergi-yi mahsusa. Tezin hazırlanmasında her ne kadar en iyisi yapılmaya çalışıldı ise yine de eksikliklerin vaki olacağı muhakkaktır. ve yetiştirilen ürünler ile bunlardan elde edilen gelirler . Tezin hazırlanması sırasında belgelerdeki zorluklar zamanla defterlere ve belgelere aşina olarak ve uzmanlara danışarak konu ile ilgili eksiklikler ise konuyu açıklayıcı kaynak eserlerden yararlanarak giderilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölüm ise Sivrihisar’da zirai hayat ve hayvancılığa ayrılmıştır. Üçüncü bölümde Sivrihisar’ın sosyal yapısına ilişkin bilgiler değerlendirilmiştir. Ardından şehirdeki sosyal gruplar ile meslekler irdelenerek şehrin sosyal yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmış konunun daha iyi anlaşılması için ok sık sık tablo ve grafiklere yer verilmiştir.v Tezin ikinci bölümünde ise 19. yüzyıldan günümüze kadar şehrin nüfusu tespit edilmeye çalışılmıştır. aile ve sülale adları ile lakapları tespit edilerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Hasan Hüseyin Adalıoğlu’na teşekkürlerimi arz ederim. okuma ve tetkikinde yardımcı olan değerli meslektaşım Arş. Mehmet Fatih BECERİK Aralık 2002 .vi Tezimizin hazırlanmasında emekleri geçenlere şükranlarımızı sunmak en içten borcumuzdur. Öncelikle konunun kabulü sonrasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Yrd. Mehmet Topal’a. avukat yazar Orhan Keskin’e. yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Yrd.Görevlisi Zekayi Mete’ye. Dr. arşiv belgelerinin tasnif. fikir ve görüşlerini benimle paylaşan. Doç. yine arşiv dairesinde yardımlarını esirgemeyen arşiv personeline özellikle Ayhan Özyurt’a. Doç. Sivrihisar alan araştırmamız sırasında yardımcı olan araştırmacı yazar. özellikle de tezimin hazırlanmasında çalışmalarımın başından sonuna kadar ilgi. Dr. maddi imkanları ile beni destekleyen değerli dostum Yusuf Özkan’a. İl Meclis Üyesi Ahmet Atmaca’ya. sevgi.

H.vii ÖZGEÇMİŞ Mehmet Fatih BECERİK Yüksek Lisans Tarih Anabilim Dalı Eğitim Ls.04. Sosyal Bilimler ve Edebiyat İş/İstihdam 2000. Lise 1995-1999 1992-1995 Osmangazi Üniversitesi.1978 : İngilizce .2002 M.B. Tarih Bölümü Kağıthane İ.E. Öğretmenliği Kişisel Bilgiler Doğum Yeri ve Tarihi Yabancı Dil : İstanbul – 30.Lisesi.

................ Sivrihisar’ın Tarihçesi....................... 17 2....................................3............................................. Mahiyeti ................................................................ BÖLÜM TEMETTUAT DEFTERLERİ 2.................1 1.......................................1............. Osmanlılar Döneminde Sivrihisar ..................................................................................................5......................................................................2.................1.......................... Tanzimat Öncesindeki Teşebbüsler ................. iii ÖNSÖZ ........ Sivrihisar’ın İdari Yapısı ...................................................... i ABSTRACT..1.. BÖLÜM ŞEHRİN KISA BİR TARİHÇESİ VE İDARİ YAPISI 1......2......... xi KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................. 6 1.......... 13 2.........................................................................2..............................2.................................... Muhassıllıkların Kurulması ......................................................................................... vii TABLOLAR LİSTESİ ................................1..........................................................................................1261 Temettuat Sayımları . 10 2................2........................... Yüzyılda Mali Islahat Teşebbüsleri ................... 4 1............................................... 1 SİVRİHİSAR’IN FİZİKİ VE BEŞERİ COĞRAFYASI..............................................2.......................................................................... 17 2............. 10 2... 8 2.................................... 19.................... Hazırlanışı ................viii İÇİNDEKİLER ÖZ ......................................................................... xvi GİRİŞ ..................1.... Müşirlik Nizamı ...... 14 2........................1.............1............................................1....................................................................4............................................................................. ii DEĞERLENDİRME KURULU ENSTİTÜ ONAYI ......... 19 .............................................. 16 2..........................1.....................................................1.............1............. xv EKLER LİSTESİ ...................... 11 2...................2............................ Temettuat Defterleri .... Osmanlılar’a Kadar Sivrihisar ..................................1............. iv ÖZGEÇMİŞ ........... 4 1............................................... Tanzimat Fermanında Mali Islahat ...........................

......................1........ 52 3........4...................................3. 42 3.........3....... Şekli Özellikleri ve Metodu ......ix 2...............1..... Kullanılan Aile ve Şahıs Adları ...2.......................... Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar ..3........... Mahalleler ve Demografik Yapıları ........... 50 3..........3...................... 25 3.... 54 3.............1....3..........2......................3.........3...................... Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar ............... Mahallelerde Kullanılan Aile....... 33 3.........1.....3.......... 54 3...................... Köyler....... Ticaretle Uğraşanlar ..1.............................................1................3.............. Deri İşi ile Uğraşanlar .......................3................48 3...............................4............... Askeri..6.................. 55 3............... Madeni Eşya Üretenler .............. Sanayi ve Ticaret Alanında Uğraşanlar.................5.... Taşımacılıkla/Nakliyecilikle Uğraşanlar ........................ 51 3..............................3.....3.3.......... Ziraatle Uğraşanlar .......2..2...... 53 3... ve Demografik Yapıları ..........2...3...................... 44 3.............................. Sivrihisar’ın Mahalleleri....................... 54 3. 51 3....................................3.....3.......................................................... 49 3................... İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler .........................3........5......................... Hane Reislerinin Meslekleri ........ Şahıs Adları ve Lakaplar .......3.... 49 3................8.... Meslekleri Belli Olmayanlar ........ Şehrin Tahmini Nüfusu ..................3............3...........................................1.................. 42 3...... İnşaatla Uğraşanlar ...... İşçiler ............................................................ BÖLÜM ŞEHRİN SOSYAL YAPISI 3........................... Dini Görevliler .3... Dokumacılıkla Uğraşanlar .......4.........3........................... 57 3........... 56 3........3. 46 3..........1.....2.... Köyleri ve Nüfusu .............4..............1................................................................... 57 ................3.........................3.......3......................4.................3...............3..................6........3............................. Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler ..... 36 3.. 47 3................................. Eğitim Alanında Hizmet Verenler ...................3................................. 25 3.2..... 45 3..... Lakaplar ...............3.7........................................... 20 3..2...........................2.... Görevliler ...............

................................. 75 5........................................3.............................4..............4........... Ürünlerden Alınan Öşürler .............................2.................3. 92 5...................... 111 ......................................... Hayvancılıktan Elde Edilen Gelirler .......................4.................... 84 5..3...................................... Köylere Göre Temettuat Dağılımı .................x 4.......3....... 101 KAYNAKLAR ........1.3....... Şehirde Toprağın Mahallelere Göre Dağılımı ....................................................... 89 5........ Binalardan Alınan Kira Gelirleri ...........................4......................3.. 92 5.. 80 5..... 88 5...................... 96 5.......... 67 4................. Ziraatten Elde Edilen Gelirler ....................... Vergiyi Mahsusa .. Mahallelere Göre Temettuat Dağılımı ..........3.... Hayvancılık ..................................................................................................... Vergiler ...... Halkın Gelir Kaynakları.......................................... BÖLÜM ZİRAAT VE HAYVANCILIK 4......... 72 4......................................................3..................1..................... 95 5.............................. Cizye ................................ 105 EKLER..............1....................................................1....................................................... 84 5..... BÖLÜM İKTİSÂDİ DURUM 5...... 87 5................. Öşür (A’şar) ..............................2............... 88 5......... 82 5................................. Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı ...................3.....3...................2...................................................1.................................3..................4...... 62 4........................................2....................... 65 4............................4.................................................... Kira Gelirleri ....................................................3........................2................................................................................. 98 SONUÇ ...................................................................................1.................................................... Yetiştirilen Ürünler .........................................4. A’det-i Ağnam Resmi .............. Tarlalardan Alınan Kira Gelirleri .....................

................................. 50 Tablo 19 : Yiyecek ve İçecek Maddeler Üretenler .......................................... 44 Tablo 11 : Müslüman Hane Reislerinin En Çok Kullandıkları Lakaplar ...................................................................................................... İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler .................................................... 51 Tablo 20 : Madeni Eşya Üretenler ................................................. 54 Tablo 24 : Dini Görevliler .............. 55 Tablo 26 : Askeri................................................... 37 Tablo 5 : Sivrihisar Mahalleleri ve Nüfusu .........................xi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Sivrihisar’ın Mahalleleri............... 39 Tablo 6 : Nüfusun Belli Başlı Tarihlerdeki Durumu ............................. 57 Tablo 28 : Meslekleri Belli Olmayanlar .......................................................................... 55 Tablo 25 : Eğitim Alanında Hizmet Verenler .............................................................................................................. 42 Tablo 9 : Mahallelerde Kullanılan Hane Reislerinin Adları ........ 35 Tablo 3 : Sivrihisar’da Yaşayan Milletlere Göre Hane Sayıları .................................... 41 Tablo 8 : Köylerin Belli Başlı Yıllardaki Nüfusu ..... 56 Tablo 27 : Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar .......................................................................................... 40 Tablo 7 : Sivrihisar Köylerinin Nüfusu ..................... 49 Tablo 17 : Deri İşi İle Uğraşanlar .......................................................................................................................................................................................................................................................... 32 Tablo 2 : Sivrihisar’ın Köyleri .................................................................................................................................... 53 Tablo 23 : Taşımacılıkla/Nakliyecilikle Uğraşanlar ................................................................. 45 Tablo 13 : Meslek Gruplarının Dağılımı ...........................................................................................................................................47 Tablo 15 : İşçiler .............. 58 Tablo 29 : Gayri Müslimlerin Meslekleri ..... 50 Tablo 18 : Dokumacılıkla Uğraşanlar .................. 53 Tablo 22 : İnşaatla Uğraşanlar ............................................ 48 Tablo 16 : Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar.................. 44 Tablo 10 : Gayri Müslim Hane Reislerinin Adları .......................................... 46 Tablo 14 : Ziraatle Uğraşanlar............................................................................................................................................................................ 59 .................................................... 52 Tablo 21 : Ticaretle Uğraşanlar .................. 45 Tablo 12 : Gayri Müslim Hane Reislerinin Kullandıkları Lakaplar ............. 36 Tablo 4 : Klasik Dönemde Sivrihisar Nüfusu ............................................................................................................... 58 Tablo 30 : Müslümanların Meslekleri .......................................

............................... 89 Tablo 60 : Tohumluklardan Elde Edilen Gelirler .............. 68 Tablo 36 : Yetiştirilen Baklagiller . 74 Tablo 45 : Mahalle Başına Düşen Bedelen Öşürler .................................................................................................................................................................................................... 68 Tablo 37 : Yetiştirilen Sınai Bitkiler.........xii Tablo 31 : Ziraatle İlgili Tarlalar ................................................................................. 70 Tablo 39 : Baklagillerden Elde Edilen Kazançlar .............................................................................. 74 Tablo 44 : Mahalle Başına Düşen Ayni Öşürler ...... 69 Tablo 38 : Tahıllardan Elde Edilen Kazançlar..... 86 Tablo 56 : Hayvanlardan Elde Edilen Kazancın Etnik Yapıya Dağılımı ...................................................................................................................................................................................... 65 Tablo 33 : Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı ..................................................................................................... 82 Tablo 52 : Köylerin Temettuat Dağılımı .................................. 77 Tablo 47 : Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı (Büyükbaş) ..... 68 Tablo 35 : Yetiştirilen Tahıl Ürünleri ..................................................... 79 Tablo 48 : Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı (Küçükbaş) ................................................. 66 Tablo 34 : Yetiştirilen Tarla Ürünler ... 83 Tablo 53 : Köy ve Hane Başına Düşen Temettuat..................................................................................................... 92 . 91 Tablo 62 : Hanelerde Vergiye Tabi Diğer Yazılı Olanlar ........................................................................................................................................................................................................... 80 Tablo 50 : Temettuatın Etnik Yapıya Göre Dağılımı ............................................................................................................... 71 Tablo 40 : Sınai Bitkilerden Elde Edilen Kazançlar ............ 84 Tablo 54 : Hayvan Başına Elde Edilen Hasılat ........................................... 87 Tablo 58 : Binalardan Alınan Kiralar ...................... 71 Tablo 41 : Tarlalardan Elde Edilen Kazançları .......................... 73 Tablo 43 : Bedelen Alınan Öşürler ................ 72 Tablo 42 : Aynen Alınan Öşürler .................................... 87 Tablo 57 : Ziraatten Elde Edilen Gelirler ......................... 90 Tablo 61 : Hane Reislerinin Diğer Gelirleri ........... 75 Tablo 46 : Hayvanların Mahallelere Göre Dağılımı ..................................................................................................................................................... 79 Tablo 49 : Mahallelerin Temettuat Dağılımı .......................................................................................................................... 85 Tablo 55 : Hayvanlardan Elde Edilen Gelirlerin Dağılımı ................... 81 Tablo 51 : Mahallelerde Hane Başına Düşen Temettuat .... 88 Tablo 59 : Tarlalardan Alınan kiralar .. 63 Tablo 32 : Toprakların Mahallelere Dağılımı ..............................................................................

..................................... 94 Tablo 64 : Gayri Müslimlerin Cizye Evrakları ........... 98 Tablo 65 : A’det-i Ağnam Resminin Dağılımı .................................................... 99 ..........................................xiii Tablo 63 : Mahallelerin Vergi-yi Mahsusa Dağılımı........................

...............................................64 Şekil 2: Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı..............................................................................66 .............xiv ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Toprağın Tasarrufu ........

Ü.T.Ü. : Maliyeden Müdevver Defterler MEB : Milli Eğitim Bakanlığı ML. : adı geçen tez A.F. : Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bkz.A.B.F. : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi B.t. : Maliye Varidatı Temettuat Defterleri n. : Kamil Kepeci M. : İslam Ansiklopedisi İ. : İstanbul K.İ.m.K.E.Ü. : Yayınlayan .A. : Sayı TTK : Türk Tarih Kurumu vd. : yayınlanmamış yüksek lisans tezi Yay.VRD.l. : Sayfa S.Ü.C. : Bakınız BSV.g.md. : Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi MAD. : Numara s. : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İ.V. : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Haz. : adı geçen eser a.TMT. : Dipnot nr. : Anadolu Üniversitesi A. : adı geçen madde a. : Cilt çev. : ve diğerleri y.Ü. : Bilim ve Sanat Vakfı C.İ.g. : Maliye Varidatı ML.t.VRD.E.D.g.e. : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İ.E.y. : adı geçen makale a.F.S. : Hazırlayan İ.xv KISALTMALAR LİSTESİ a.g.Ü.F.A. : Yayınları yay. : Çeviren D.O.F. : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İst.D.

.................................................................................................. 122 EK – 6 : Mahallelerde Hayvanların Dağılımı ....... 125 EK – 8 : Köylerde Temettuatın Dağılımı.......................................... 128 ........................................... 112 EK – 3 : Mahallelerde Kullanılan İsimler ...................................... 123 EK – 7 : Mahallelerde Temettuatın Dağılımı ....................................... 126 EK -9 : Mahallelerin Ayrıntılı Dökümü .......................................................................xvi EKLER LİSTESİ EK – 1 : Sivrihisar Haritası ....... 118 EK – 5 : Mahallelerde Arazilerin Dağılımı ............... 113 Ek – 4 : Mahallelerde Mesleklerin Dağılımı ....................................................................................................................................................................................................... 111 EK – 2 : Temettuat Defteri Baş Sayfa Örneği .................................

209.8.e.D.m..2 Çok eski dönemlerde Tanrıça Kybele (Magna Mater)’nin ana kült merkezi olan Pessinus (Ballıhisar).1.2921. Ankara 1979.1 Sivrihisar. Suzan Albek.g.XXIX. a. C.g. Hristiyanlığı benimsemiş olanlar ise Kybele geleneğinden kurtulamamış her iki inanışın da izini taşıyan mezhepler ortaya çıkmıştır. A.190. TTK Yay.e. s. Eskişehir 1991. Ana Tanrıça’yı bünyesinde bulundurduğu için Anadolu halk üzerinde manevi üstünlük kazanmış oldu.4 1. s.. s. 5 Devreker. A. a..T..Ü. Yüzyılda Hristiyanlık yörede kesin olarak yerleşince Kybele kültü yasaklanmış. a. ve XVI. Sivrihisar’ın Tarihçesi 1.g. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi. “Pessinus”.3. a. “Anadolu’da Kybele Tapınımı”.g. Daha sonraları IV.s. s. 3 John Devreker. 7 Çapar. 6 Yurt Ansiklopedisi.e.g..5 Buna rağmen Anadolu’da yerli tanrıça ve Pessinus’un idolü (diopetes) olan Kybele’ye6 ibadet devam etmişti. Ankara 1997. şehrin merkezi durumunda idi. Halime Doğru. s. F.g. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. XV. Doğru. D. C.. İstanbul 1997. s. Dorylaion’dan Eskişehir’e.7 Ayrıca Roma. a. . 2583.3 M.111.1-4. s.Ö. Anadolu yaylasında Ana Tanrıça için tahtlar ve sunaklar yapılmış. Pessinus’taki 1 2 Şemseddin Sami. s. md. s.27. Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra.1.. Roma yolculuğundan sonra Ana Tanrıça’nın ünü imparatorluk sınırlarına yayılmıştı. a. yeni dini yaymak üzere Anadolu’yu dolaşan havari Saint Paul’ün tüm çabalarına rağmen Kybele kültü Pessinus merkez olmak üzere Sivrihisar ve Eskişehir çevresinde gücünü korumuş oldu.1457.1457. 4 Ömer Çapar. 204-205 yıllarında Roma’ya taşınan4 Kybele’nin ardından kült merkezi yavaş yavaş önemini kaybetmiştir.C.1.Ü.m. günün erken saatlerinde buralarda törenler düzenlenmiştir. Osmanlılar’a Kadar Sivrihisar Adını sivri kayalarından alan Sivrihisar’ın bilinen en eski adı Amuryum’dur. ünlü Kral yolu üzerinde bulunan bir yerleşim yeri olması nedeniyle ilk çağdan beri önemini korumuştur.Eğitim Sağlık Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay.. Kılıçaslan. Yapı-Endüstri Merkezi Yay. s. BÖLÜM ŞEHRİN KISA BİR TARİHÇESİ VE İDARİ YAPISI 1.7.

e.e.243. a.12 Pessinus’u gölgede bırakan Justiniapolis sonradan Seferihisar. 25’te Roma egemenliğine geçmiş ve Roma’nın Galatya eyaleti sınırlarına alınmıştı.Ü.g. s.g. s. bölgenin ekonomik merkez olduğu gibi Bizans askeri yolundaki istihkam silsilesinin de bir unsuru olmuştur. a. s.F Eski ÖnasyaAkdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Dergisi.e. D. Buna rağmen Justiniapolis. 17 Yurt Ansiklopedisi. 10 Ramsay. bugünkü Sivrihisar’ın bulunduğu yere kurmuştur..büyüdükçe Pessinus gerilemiş.8 Justiniapolis-Sivrihisar’ın o zamanki adı. MEB Yay.. Justiniapolis’i vermiş fakat yeni şehri Pessinus’un olduğu yere değil. a. fakat hiçbir zaman tamamıyla boş kalmamıştır.e.18 8 9 Doğru. s. 14 Doğru. Ankara 1980. Eskişehir 2000.C.15 Anadolu Selçukluları yönetiminde uç beyliği olduğu bilinen Sivrihisar.7. s.9.11 yeni kurduğu şehre kendi adını. M. İst. s.17 yerleşim birimlerinde ibadethaneler yaptırılmıştır. A.14 Selçuklu kültür düzeyinin yüksek olduğu Sivrihisar’ın Türkler ile teması Abbasiler’in hizmeti dönemlerindeki akınlarla olmuştur.T. Sifrihisar ve Sivrihisar adlarını almıştır.13.XIX. s.g.g.8. “Sivrihisar Yöresi Araştırmaları”. s.m. a. a. a.. W.M. M.2850. C. Doğru. a. a.e.5 tapınak yıkılmıştır. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Süleyman Şah komutanlığındaki Türk orduları Sivrihisar’ı zaptetmiş ve şehre siyah kayaları sebebiyle Karahisar adını vermişlerdir. 13 İlter.16 özellikle II. s.g. .Ö.e.g. 15 Keskin. s.13 Sivrihisar’da başka yerleşim yerlerinin de Bizans döneminde nüfuslandığı anlaşılmaktadır. 18 Doğru.e. a.9. s. 12 Nejat İşcan. Anadolu (Anatolia). a.e. s. Mihri Pektaş). 16 Keskin. Yüzyılda Bizans imparatoru Justinianus yeniden canlandırmak istemiş. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (Çev.17. Fotoğraflarla Sivrihisar-Justiniapolis.8. Kılıçarslan zamanında Bizans sınırında hızla artan Türkmen yerleşmesi sırasında da Türk nüfusuna ev sahipliği yapmış.g. s.18. Kılıçarslan.10 Bu devirde Palia veya Spalia denilen bölgeyi IV.13. 204 yılında parlak durumunu kaybettikten sonra.9 Pessinus. 11 Fügen İlter.245.g.md.Ö.g.g.27.1961. Ramsay.

24 Ancak I. Öte taraftan Ankara’da Ahilerin egemenliğine geçmişti. Orhan Bey’in vefatından sonra Karamanoğulları’nın eline geçmişti..19 Sivrihisar.21 Osman Gazi zamanında Osmanlı idaresinde bulunduğu. s.61.10. 25 Özalp.20 Osmanlılar Döneminde Sivrihisar 1.g. Keskin. sınırda bulunan bir yerleşim yeri olduğu için sık sık el değiştirmiştir.e. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarındaki olaylarda Beypazarı ile birlikte Karamanoğulları’nın mülkü sayılmıştır. Cem Yay. a.10. a. Yıldırım.25 Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu’da toprak kaybına uğramış olan beyler.g. s.e.e. Bahadır Han’ın ölmesinin ardından İran-Moğol İlhanlıları’nın fiilen parçalanması üzerine Sivrihisar’ı kendi sınırlarına dahil etmişti. Orhan Bey zamanında Çobanoğlu Timurtaş’tan 1334 yılında satın alındığı bilinen Sivrihisar23.1. Ankara savaşında Timur’a 19 20 Mustafa Akdağ.g.20.g. İstanbul 1995.2 Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları Beyliği. C. 21 Doğru. Eymür ve Avşar boylarının Sivrihisar’a yerleşmesi.10.193.1. Tam-İş Matbaası. s.g. a.. Sivrihisar. . s.e. Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi. kaynaklarda belirtilen Sivrihisar22 Karamanoğulları’nın saldırıları ile el değiştirmiştir.. Anadolu’nun hakimiyeti için uzun yıllar karşı karşıya gelmişlerdi.6 Türk tarihinde büyük rol oynayan Oğuz boylarından Kınık. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması üzerine kurulan beyliklerden Karamanoğulları Beyliği. s.e. Murat’ın başa geçmesiyle Ankara ve Sivrihisar yeniden ele geçirilmiştir.e. Karkın. Sivrihisar Tarihi. doğuda kurulmuş olan ve batıya doğru ilerleyen Timur devletinin hizmetine girerek kaybettikleri yerleri geri alma çabası içine girmişti. a. s. buranın tarihi önemini artırmaktadır. Eskişehir 1960.61. 22 Keskin.. a. s.. 23 Tahsin Özalp. s.g.20. a. Doğru. 24 Doğru.

e. s.727. C. a.727. s. TTK Yay. C. “Çandarlı”. Reşit Unat.7 yenilince Timur. Anadolu’daki vilayetleri eski beylerine vermiş. özellikle de Türk dünyasını sarmış.g. Osmanlı Devleti’nin içinde siyasi yapısıyla değil kültürel ve sosyal yapısıyla katkıda bulunmuş ve birçok ünlü insan yetiştirmiştir. hikmet ve mizah aleminin en çok bilinen ve sevilen seçkin siması olan Nasreddin Hoca hakkında yazılan kaynakların ekseriyeti onun Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğduğunu 26 İ.286. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa : Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde önemli işler başararak Çandarlı sülalesinin etkin rol oynama sürecini başlatan kişi olmuştur. Ali Sevim.g. 32 Münir Aktepe. . M. D. Yücel.31 Bunlardan en önemlileri şunlardır: a. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Devletleri. 28 Akdağ. TTK Yay..e. daha sonra da Bursa’ya akın yapıp şehri kuşatmıştı.. Köymen). Zaten Çelebi Mehmet’in taht mücadelesini kazandığını öğrenen Karamanoğlu Mehmet Bey hemen idaresi altındaki Sivrihisar’a gelmiş. 30 Besim Darkot. Kitab-ı Cihannüma Neşri Tarihi (Yay. C.26 Sivrihisar halkının bu durumdan memnun olmadığı.10.Y. a. İstanbul 1993. kaynaklarda zikredilmektedir.17. 31 Keskin. İstanbul 1966.11.8. Kırşehir. 27 Mehmet Neşri.209.323.469.62.İ. Türkiye Tarihi. s. 1957. 29 Özalp. s.32 b. A. Karaman’a gelmiş ve yapılan mücadele sonunda Karamanoğlu Mehmet’i esir almıştır.g. a. “Sivrihisar”. a.Hakkı Uzunçarşılı. Doğru. Ankara 1969.V. Nasreddin Hoca : Ünü dünyayı. s. Darkot. MEB Yay. hâlâ Karamanoğulları’nın elinde idi. s.30 Bundan sonra Sivrihisar.g. Niğde ve Sivrihisar gibi önemli yerleşim yerlerini terke mecbur kalmıştır. a.e. s. Ankara 1989. s. s. s.28 Bunu öğrenen Çelebi Mehmet.27 Fetret Devri (1402-1412) sırasında kardeşleri ile mücadele ederek bu mücadeleyi kazanan Çelebi Mehmet başa geçtiğinde Sivrihisar.29 Sivrihisar 1415 yılından itibaren kati olarak Osmanlı Devleti’nin toprakları içerisinde yer almıştır. İslam Ansiklopedisi.2.m. Seydişehir.e. I.g.A. Sivrihisar da Karamanoğlu beyliğine kalmıştı..259. TTK Yay. çünkü zulüm ile yönetildikleri. Yapılan anlaşma ile Karamanoğlu Beyliği Akşehir.. Ankara.

s.g.e. 288-292.g. Vehbi Cem Aşkun..e.e.g. 39 Doğru.g. s. s. . 266-286.g. Keskin.e.g. s.Ö..e.8 belirtmektedirler.11. 35 Doğru... 88. s. s. s.e. a. s..g. s. a. a. Sivrihisar’ın İdari Yapısı Adını dağlardaki dorukların sivri kayalarından alan Sivrihisar bugüne kadar değişik kültürlerin. Eren Yay.35 Bunlardan başka Yunus Emre.38 Osmanlı Devleti zamanında ise Orhan Bey’in yaptırdığı yaya tahrirlerinde Sivrihisar’ın yayalık ve müsellemlik alanları Sultanönü Sancağına bağlı olduğu halde39 I. a. Keskin. İmparatorun burayı şehir yapmasıyla büyümüş. 18. a.2. s. Keskin.. Doğru.62. 36 Özalp.34 d. 204 yılına kadar Pessinus’tan küçük olan Justiniapolis (Sivrihisar). Eskişehir 1978. c.8386.36 1.g. Kadı Celâleddin. Tapu Tahrir 33 34 Keskin. a. İstanbul 1990. Fatih’in vefatından sonra II. Hızır Bey : İstanbul’un ilk kadısı ve şehremini olan Hızır Bey’in Sinan Paşa : Hızır Bey’in oğlu olan Sinan Paşa veziriazamlık yapmış.e. Nasreddin Hoca’nın torunlarından olduğu söylenmektedir. uç beyliği olarak vazife gören Sivrihisar37 Karamanoğulları Beyliği’nin burayı almasıyla özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey’in idari üssü idi.e. devletlerin idari birimleri içinde yer almıştır. ardından Fatih zamanında Sivrihisar’da kadılığa atanmıştır. Bayezid zamanında vezirlik rütbesi geri verilmiştir. md. 60-61. a. 37 Yurt Ansiklopedisi. Seyyid Nurettin gibi büyük Anadolu erenlerinin de Sivrihisar’da yetiştikleri çeşitli kaynaklarda zikredilmektedir. Şeyh Baba Yusuf.g. 11-12. 38 Özalp. Mehmet zamanında sipahiye yazılan yerler bu defterlere geçirilmemiştir. Aziz Mahmut Hüdayi. AkçeHalkbilim Araştırmaları Merkezi Yay. Bizans zamanında M. a. a. 267... Osmanlı İmparatorluğunda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilatı.33 Aslında büyük bir âlim olan Nasreddin Hoca meseleleri nüktedan bir dille etrafına anlatan kültür dünyamızın önemli simalarından olmuştur... ticaret yolları üzerine inşa edilerek gelişmesi sağlanmıştır. Eskişehir ve Uluları. s. Selçuklular zamanında uç kenti. 2850.

Madison 1985. 42 Yusuf Halaçoğlu. A. yüzyıla kadar Hüdâvendigâr eyaletine bağlı bir nahiye (nefs) olarak kalmıştır. Ankara 1961. bugünkü Polatlı köyleri arasında yer almaktadır. Ottoman Population (1830-1914).md.m.g. s.44 1877 yılında belediyesi kurulan Sivrihisar45 1914’te Eskişehir sancağına Mihalıççık ile bağlanan iki kazadan biri olmuş. 2001.2391. Mehmet zamanında kesin olarak 1415’te Osmanlı sınırlarına alınmış olmasıdır.63. TTK Yay. s.46 Cumhuriyetle birlikte Eskişehir ilinde kalmış47 ve bugüne kadar Eskişehir’in en büyük ilçelerinden biri olmuştur. . Islahat Fermanından (1856) sonra kabul edilen yeni vilayet kanununa göre yapılan uygulamada Ankara vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kaza durumuna getirilmiştir. s. MAD.7.. Güneybatıda böyle doğal sınır bulunmamaktadır. a.9 defterlerinde Hüdâvendigâr Sancağına bağlı olan Sivrihisar’ın Sultanönü Sancağına dahil edilmemesinin nedeni. 46 Kemal H. Dolayısıyla geciken organizasyon nedeni ile buraya ayrı bir statü uygulamak zorunlu olmuş ve Hüdâvendigâr sancağına bağlanmıştır. 45 Yurt Ansiklopedisi.g.. s. ve XVI.. BOA.1.g. a. Güney ve güneydoğu sınırı Sakarya ırmağı ile doğal olarak sınırlanmış olmakla beraber bazı köyler. 43 Coşkun Çakır.14. Yüzyılda. C. s. Sultanönü sancağının Karacaşehir nahiyesinin bittiği yerde Sivrihisar nahiyesi başlamıştır. s. The University of Winconsin Press. 40 Doğru. Sakarya ırmağına kadar Sivrihisar nahiyesi içinde yer almıştır. s. a. Batıdaki sınır daha esnektir.105. Yüzyıldaki Durumuna Genel Bakış”. s. Bu zaman diliminde eyaletin değişik kaymakamlık ve muhassıllığına bağlı olmuştur. Memâlik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati.239-240. TTK Yay.e. s.41 Osmanlı Devleti’nde iskan hareketlerinin etkilendiği yerlerden biri olan Sivrihisar.. 41 Doğru.. Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi. 44 Ali Cevad. Ankara 1997. Eskişehir 2001. XVIII. 47 Darkot. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi. İncelediğimiz dönemde Bilecik kaymakamlığına. günümüzdeki kaza sınırından oldukça geniştir.Ü. Dersaadet 1313. Tarihte Eskişehir Sempozyumu (2-4 Kasım 1998). s.437.. Yay. İst. Mihalıççık yayalık alanları dışında kalan köyler..42 19..11. 9061. bir süre önce muhassıllık döneminde Eskişehir Muhassıllığına43 bağlı olmuştur.182. ve 16. Karpat. şehrin sürekli el değiştirmesi ve I.727. “Sivrihisar’ın XIX. Yücel Özkaya.14. Kuzeyde Porsuk çayı engel teşkil etmemiş. Edebiyat Fak. XV. Küre Yay. Osmanlı Tarihi. s. Uzunçarşılı.40 15. nr. yüzyılda nahiyede bugün hala isimlerini koruyabilen köyler göz önüne alınarak çizilmeye çalışılan sınır.

Ankara 1943. Tarih Araştırma Merkezi Yay. Sultan II Mahmut Reformları Semineri. 1 Ahmet Akgündüz. Bu değişikliğe paralel olarak da II. Said Öztürk. 3 Akgündüz. Ankara 1970. Viyana kuşatmasını takiben Osmanlı devlet erkanı gözlerini muhteşem geçmişten güçlü düşmanlarının örnekliğine çevirmişlerdi.1. “Sultan II. Çadırcı. s. s.F.409. ancak köklü bir reform denemesine Tanzimat Fermanı ile birlikte girildiği görülmektedir. Öztürk.133-136. iltizamla yönetilen bir kısım hazine gelirlerinin doğrudan tahsil edildiği.e. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. s. Mahmut’un son dönemlerinde maliyede yenileşme çabalarına girilerek vergi tahsilinde bazı yenilikler yapıldığı. 19.20. BÖLÜM TEMETTUAT DEFTERLERİ 2. “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”. Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü.1. s. Mahmut mümkün olduğunca devleti batı normlarına uydurmaya. 19. II. . C.g. Tanzimat Öncesindeki Teşebbüsler Bozulan nizamı eski haline getirme çabalarının bulunduğu ıslahat layihalarının muhtevası.7-10.19.10 2. yüzyılda ciddi olarak değişikliğe uğramıştı. s.1. 5 Enver Ziya Karal. T. a. Osmanlı’nın Batı’ya açılmasıyla değişime uğramıştır. İ. 3 vergi tahsili ve askerlik durumunun netleşmesi için arazi tahrirleri yapıldığı.81-84. II. batıya yakınlaştırma gayretine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831. Ankara 1991..2 Islahat teşebbüsleri için Tanzimat’ın beklenmediği. 2 Musa Çadırcı. Yozgat Temettuat Defterleri. S. İstanbul 1990. s.209. Belleten. Yüzyılda Mali Islahat Teşebbüsleri 2.1 Uzun süredir savaşa dayanan bir ekonomi anlayışından vazgeçerek verimlilik esasına dayanan yeni bir iktisadi anlayışa geçemeyen Osmanlı devlet adamlarının görüşleri.1.4 bunun tamamlanamaması üzerine nüfus sayımının yapıldığı5 bilinmektedir.Ü. Neşriyatı. Yozgat 2000. TTK Yay. C.E. Yimpaş Holding Yay.C. 4 Mahir Aydın. XXXIV.

Ziya Karamursal. Tanzimat Fermanı’nda Mali Islahat Tanzimat hareketi aslında batılılaşma hareketinin bütün Osmanlı kurumlarına yansıtılması ve ülke meselelerine bu suretle cevap hareketi idi. Osmanlı Devleti Tarihi.y. y. vergi mükelleflerinin ellerine senelik vergilerinin miktarını gösteren bir senet verilmesi ve iki taksitte ödenecek olan bu verginin mahkeme sicillerine de kaydedilmesi kararlaştırılmıştır.20. TTK Yay. Bunun için tarımsal gelişmenin gerçekleşmesi yönünde bir dizi politikalar üretilmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır.11.S. Mahmut’un ölümü ile duraklamıştır.t.B. n. Tozduman. a.Ü. İst. s. Yay..l. Öztürk.10 2. ticaret ve temettuatına nispetle ve binde hesabıyla verginin tahsili kararlaştırılmıştır.. s.e. Çünkü geniş münbit topraklara sahip bir tarım ülkesi olan Osmanlı Devleti bu toprakların iyi bir şekilde işlenmesiyle bir hububat ihracatçısı olabilirdi.S. 7 Abdüllatif Şener.1. Feza Gazetecilik AŞ. İ. arazi. “Osmanlı Maliyesi”. değişim ve yenileşmenin çok önemli bir simgesi idi.e.21.g.11 Tanzimat. Bu açıdan Tanzimat Fermanı diğer adıyla Gülhane Hattı Hümayunu bir dönüm noktası idi.g.94.t..9 fakat bu iki sancaktaki sayım işlemleri 1254 yılı Mart ayına yetiştirilemediğinden gelecek sene yine bu sistemi uygulamak üzere eski sisteme dökülmüştür. C.2. s. İstanbul 1999. Mübahat S. s.1990.11. a. s.t.y.11 Adil vergilemenin gerçekleşmesi için örfi vergilerin kaldırılarak yerine tek bir vergi “an cemaatin”6 vergi konulmuştur.B. İşaret Yay. . 10 Furat. Ankara 1989. İ. s.E. Temettuat Defterlerine Göre Üsküb’ün Sosyal ve Ekonomik Tarihi.t. Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi.g.9-10. Özellikle de öncü sektör kabul edilen tarım kesiminin istenen gelişmeyi 6 Bir cemiyet üzerine tarh olunan toptan bir verginin o cemiyet üyeleri arasında kazanç ve servete göre taksim ve tevzi olunmasıdır. İst.E.. Ancak gelecek sene de bu teşebbüs Mehmet Ali Paşa ayaklanması ve II..g.Hamdi Furat.. Bu verginin mali yılbaşı olan Mart ayında toplanması. A.y.1.7 Sadece barış zamanlarında toplanmak üzere herkesin emlak.8 Bunun için Tanzimat-ı Hayriye’ye de numune olmak üzere Hüdâvendigâr ve Gelibolu sancaklarında tahrir denemesi yapılmış. s. 9 Akgündüz.10.541-542.l. 8 Arzu Tozduman.194.2. s. Aydın Güzelhisarı’nin Sosyal ve İktisadi Yapısı (1844). Değişim ve yenileşme her ne kadar kendi içinden gelen bir zorunluluk olmasa da. a. 1992. a. 11 Şener. Kütükoğlu. s. Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler. yenileşme gereğinin öncüsü ve kalkınmanın motoru olarak Osmanlı tarımı görülmekteydi. Bkz. İstanbul 2001.Ü.

M.12 sürdürebilmesi için bir dizi mali düzenlemelere girişilmiştir. a. s. C.13 Başta tarım sektörü olmak üzere diğer sektörlerde de yeni bir vergi sistemi uygulanması gündeme gelen yeni düşünce ile güdülen gaye refahın artırılması ve ülkenin mamur.g..12 Maliyede ıslahat. Bunlardan biri de maliyede merkezileşme idi.e. Mahmut’un son zamanlarında başlayan bu usul. 14 Akgündüz. TTK Yay.Ankara 1987. 9293.14 12 Akgündüz. Öztürk. “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler”.g. Ankara 1964. “Tanzimat Döneminde İktisadi Düşüncenin Teşekkülü”. Tanzimat’ın temelini teşkil etmekteydi ve idari alanda yapılan ıslahat. Tanzimat dönemi mali reformlara bakıldığında geleneksel vergi sisteminin değişime uğradığı önemli bir dönemdir.g. Vergi sisteminin en büyük değişikliklerinden biri de çeşitli isimlerle alınan örfi vergilerin kaldırılıp tek bir verginin getirilmesiydi..XXVIII.22.24-94. Tanzimat’la kendini bulmuştur.. s.s. Bu merkeziyetçiliğin önemli bir neticesi iltizam usulüne derhal son verilmesiydi. Belleten. 13 Halil İnalcık. Öztürk. s. mali merkeziyetçiliğin uygulanmasında bir araç olarak görülmekteydi.Bildiriler.Reşit Paşa ve Dönemi Semineri. Verginin adil tarh.112. s. Aslında II. insanlarında daha rahat ettirilmesi idi. Rıfat Önsoy. a.23. Çakır. hesaplanan miktardan bazı indirimler yapıldıktan sonra bulunan miktar tek bir vergi olarak kaza ahalisinden ilgili kişiler vasıtasıyla tahsil edilecektir. Rumeli’de Gelibolu sancaklarında uygulanmaya konulmuş ve bu maksatla tahrire başlanmıştır..e.e.627. Ülke genelinde uygulanmadan önce Anadolu’da Hüdâvendigar. s. . a. Uygulamada Anadolu ve Rumeli’de bulunan her bir kazanın örfi vergi olarak çeşitli isimler altında bir senede vermekte oldukları miktar tespit edilecek. tesviye ve tahsili için Tanzimat Fermanı’nın muhtevasında önemli yer teşkil etmekteydi. Dolayısıyla oluşturulan ilk kanunlar da tahrir-i emlak ve vergiye ait kanunlardı.

Konya. a.16 Tanzimat’ın getirmeye çalıştığı yeni mali sistemin bütün ülkede uygulanması istenmekle birlikte bu mümkün olmamıştır. Öztürk. Muhassıllıkların Kurulması Tanzimat’ın mali açıdan uygulanması amacıyla muhassıllıklar kurulmuştu(1840). Edirne.g. 17 Akgündüz. Ankara. . İşte Temettuat defterleri bu sayımlar sonucu oluşmuştur. Öztürk.24. s. Muhassıllar eyalet yönetimi dışında merkeze bağlı olup çok fazla imtiyaza sahiptirler. Silistre.. Bununla birlikte daha sonra bu alanın genişletilmesi düşünülüyordu. Akgündüz.3. Vidin ve Selanik eyaletlerinde uygulamaya konulmuştur.e.1. Bu sebeple Osmanlı Devletinin bölgelerinin.e. Bunları uygulamak üzere tanıtımlar yapacaklardı. eski örfi vergilerin iltizam usulüyle tahsiline devam edilmiştir. Dolayısıyla Tanzimat’ın getirdiği yeni mali düzen önce Anadolu ve Rumeli’de bazı eyaletlerde yani Hüdâvendigâr. Çünkü çok uzak mesafede bulunan mahaller yetiştirilemeyeceğinden geçici olarak bu bölgeler istisna tutulmuş ve tehir edilmesi yoluna gidilmiştir. vergide getirilmesi düşünülen yenilikler gerçekleştirilememiş. imam. papaz gibi) ile birlikte halka Tanzimat’ı tanıtmak idi. a. Bunun yanında verginin belirlenip dağıtım ve diğer işlerin görüşülüp 15 16 Akgündüz. Rumeli. Sivas. Zaten ilk görevleri gittikleri yerlerde o yerlerin ileri gelenleri (muhtar.23.15 3 Kasım 1839’da okunan Tanzimat Fermanı’ndaki vergi prensipleri gereği yani vergide servet esasına göre herkesin devlete vergi ödemesi için her şeyden evvel emlak ve nüfus tahriri yapılması gerekliydi. Muhassıllara vazifelerini bildiren talimat-ı seniyyeler verilmişti.13 Ancak tahrir çalışmalarından netice alınamadığından. Aydın.25. Biga.g. eyaletlerinin tamamının temettuat defterleri bulunmamaktadır. zira iltizam usulü feshedilerek yerine tesis olunacak usulüne göre vergilerin tahsili için emlak ve nüfusun belirlenmesi gerekiyordu.e. s.g..17 2.. s. a. Öztürk.

g.20 Muhassılların görevlerini ihmali yanında bunlara istinaden bir gelişme olarak bazı yerlerde halkın gerçek gelirini saklaması. Daha önce oluşturulan Meclis-i Muhassilîn’in adı Memleket Meclisleri olarak değiştirilmiştir.e. Bu düzenlemede valilerin. s. a. Müşirlik Nizamı Muhassıllıkların kaldırılmasına rağmen tahrirle ilgili meclislerin..e.g. a. yetersiz görülenlerin yerleri değiştirilmiş ya da muhassıllıklar birleştirilmiştir.47.g.41-42. 21 Çakır. 20 Şener. a.26. maliye ve mülkiye memurlarının görevleri devam etmiştir. 1840 (1256) yılı başlarından itibaren muhassıllar yönetmelik gereği yanlarına verilen katiplerle birlikte mal ve emlak sayımına başlamışlardır.g. Akgündüz... 18 19 Çakır.e. Kendilerine bağlanan umutlar boşa çıkmış.g. kendilerine bağlı oldukları sancaklara hükmetmesi sağlanarak eski usule dönülmüştür. 22 Çakır. s. ürünlerin zamanında satılamaması. Hoşnutsuzluk nedeniyle bir kısmı azledilmiş. s. a.. . birçok muhassıldan memnun kalınmamıştır. Tanzimat’ın uygulandığı (Dahil-i Tanzimat) yerlerde yapılan bu sayımlar sonucunda Emlak ve Arazi ve Hayvanat Defterleri adıyla bilinen defterler teşekkül etmiştir.19 Tüm çabalara rağmen muhassıllar görevlerini istenildiği ölçüde gerçekleştirememiştir. Furat.e.42-44. a. s. ulaşımın yeterli olmaması gibi nedenlerden ötürü tebaa mağdur edilmiştir.t. s. s.. Öztürk. a.27.47.e..12.22 Valilerin maiyetlerine bir defterdar.4.. Tüm bu olumsuz gelişmelerden dolayı vergi tahsili içinde muhassıllık denemesi kısa sürmüş ve bir süre sonra 1842 yılı başında ilga edilmiştir. Eyaletlerde yeni bir düzenleme ile Müşirlik Nizamı getirilmiştir.18 Muhassılların diğer bir görevleri de nüfus ve emlak tahriri yapmaları idi.21 2.g.1. Öztürk. a.14 kararlaştırılması için Muhasıllık Meclisleri (Meclis-i Muhassilîn) oluşturmaları gerekiyordu. her sancağa birer kaymakam ve kazalara ise halkın içinden seçilen yetenekli ve namuslu birer müdür tayin edilmiştir. s. Akgündüz.g.e.

Ardahan.1487.e. s. Teşkil edilen her bölgeye meclis üyeleri gönderilirken kendilerine yapacakları işlere ilişkin birer de talimat verilmiştir. 4) Sivas. Osmanlı Tarih Lügatı.: Mithat Sertoğlu.. 10 Mayıs 1845’te memleketin her tarafından vücûh24 ve kocabaşılar25 İstanbul’a gelmiş ve bulundukları eyaletin imarı ve ahalinin refahı ve rahatının temini için görüşlerine müracaat edilmiş.. Temsilcilerin sundukları layihalar ışığında devleti en çok uğraştıran hususun yolsuzluklar olduğu meydana çıkmış.:Ş.g.g. 3) Bolu. 10) Elviye-i Selâse (Kars.23 Tanzimat hareketi çerçevesinde yapılan çalışmaların hedefine ulaşmaması üzerine başka çözüm yolları aranmış. Enderun Yay. Bu münasebetle devlet on bölgeye ayrılmıştır.. s.26 Bu görüşmelerin sonuçlarından biri de emlak ve temettu tahrirleri için ülke çapında denetimini gerçekleştirecek olan geçici İmar Meclisleri kurulmasıdır. İstanbul 1986. 26 Çadırcı. kendilerinden layihalar istenmiştir. Bkz.188. Dersaadet 1317.. a.g. buralarda tespit ettikleri yolsuzluk ve uygunsuzlukları raporlar halinde İstanbul’a göndermişlerdir. önde olan. 6) Niş.. a. Meclis-i Vâlâ’da yapılan bir müzakerede memleket dahilinde genel bir ıslahatın yapılabilmesi için eyaletlerinin meselelerinin bilinmesi gerektiği. s. 8) Üsküp. s.t. a.27 İmar Meclisi üyelerinin diğer bir vazifeleri de yapılacak emlak ve temettuat sayımına nezaret etmekti. İleri gelen. bu konudaki gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapabilmenin 23 24 Şener. Sami.516. bunun için de her eyaletin malumat sahibi ileri gelenlerinden biri müslüman diğeri hristiyan (gayrimüslim kastedilmekte) iki kişi İstanbul’a çağrılmıştır.e. 5) İzmir. Alınan bu layihalar incelenmiş ve görüşmelerin bir sonucu olarak verginin ıslahı için doğru bir şekilde yeniden emlak ve temettu tahririnin yapılmasına karar verilmiştir.e. 7) Silistre. İmar Meclisleri bir başkan ve iki üyeden meydana gelmiştir. Batum). Bkz. 27 Çadırcı.1999.44. imam.g. a. 9) Selanik. s. Yedi-sekiz ay süre ile şehir ve kasabalarda dolaşan imar meclisi üyeleri.17. Bu bölgeler: 1) Konya. s.15 1842 yılı Mart ayından itibaren yeniden iltizam sistemine dönülmüştü. Tozduman. . Kamusu Türki. 25 Hristiyan köy muhtarı. 2) Hüdâvendigâr.

a.14.g.e. Öztürk. Uygun olmayan defterler Maliye Nezareti’ne gönderilerek burada asıl numune defterlerde belirtilen hususlara riayet edilmeden tanzim edilen defterlere gerekli açıklamalar yazılarak tekrar mahallesine geri gönderiliyordu.29 b) Bu sayım için merkezden görevliler gönderilmeyecekti. c) Hazırlanan defterler muhtar. her köyün ve mallarının imam ve muhtarları ile reaya bulunan mahallelerin papazları ve kocabaşıları marifetiyle ve ziraat müdür vekilleri nezaretinde yapılacaktı. .16 ahalinin verebileceği vergi ile ticaret temettuatlarının bilinmesine bağlı olduğu kanaatine varılmıştır.5. Dahil edilen bölgelerde ise hemen sayımlar yapılıyordu.. a. 30 Akgündüz. a. imam varsa kocabaşılar ve papazlar tarafından mühürlenecekti.32 28 29 Tozduman. 32 Tozduman.28 2.5’ten % 55’e kadar vergi tarh edilişine rastlanılmıştır. Ardından kaza meclisinde kontrol edilecek sonra da sancak kaymakamına ya da vali ve defterdara teslim edilecekti. s. Öztürk.. Bu sayımı diğerinden ayıran hususlar ise şunlardır : a) Bu sayımda kişinin sahip olduğu menkul ve gayri menkul mallarının 1260 yılı gerçek geliri ile 1261 yılının tahmini geliri verilmiştir.. 1261 Temettuat Sayımları 1261 (1845) sayımında ülkenin bütün bölgeleri Tanzimat uygulamalarına dahil edilmemiştir.g. Öztürk. Meclis-i Vâlâ’ya geliyor ve burada usul ve kaidesine muvafık olup olmadığına bakılıyordu.39.40. Sayım.t. s.39.g.g.e. Akgündüz.t. a. s. Daha önceki sayımda sahip olunan menkul ve gayrimenkul malların kıymetleri veriliyordu.30 1261 sayımında taşrada sayım yapılan bölgelerden ilk etap numune olarak bir köyün defteri.31 Bu tedbirlere rağmen kazançla tarh edilen vergi arasındaki nispetsizlikler ve uygunsuzluklar devam etmiştir..e.23. Senelik kazanç üzerinden senelik kazanç üzerinden % 1. s. s. 31 Akgündüz..1. a.g.

Mahiyeti Osmanlı taşrasının anlaşılması yönündeki çalışmalara imkan tanıması açısından 16. s. arazi. hayvanat ve temettuat sayımları sonucu ortaya çıkan Temettuat defterleri serisidir. ceride muhasebecisi ve mümeyyiz-i ûlâ adı verilen görevliler tayin edilmişti..g.2.e. Öztürk. 33 34 Akgündüz. a. kazançları ve şahsi hayatlarında meydana gelen değişikliklerin her yıl izlenmesi öngörülmüş ve tahsilat döneminden birkaç ay önce başlanılarak bu değişikliklerin tespit edilmesi ve tashih edilmiş halinde defterlerin gönderilmesi kararlaştırılmıştır.e. yüzyılda imparatorluğun önemli bir kesiminde emlak.33 Vergi mükelleflerinin maddi imkanları. . merkeze geri çağrılmalarından dolayı tahrir yapılmayan bölgeler için ellerinde bulunan tahrir talimatnamesinin bir suretini orada bırakarak tahrir sayımının valiler denetiminde yapılması kararlaştırılmıştır. İmar Meclisi memurları.. Temettuat Defterleri 2. 2.g. Sayımın uzun sürmesi sebebiyle bir yıl geçtiği halde sayım yapılamadığından Temettuat defterleri gelmeyen yerler olmuştur.41. ve 19.17 Emlak ve temettu tahriri için Maliye Nezareti Ceride Muhasebesi kalemi teşkil edilmiş. a. ikincisi de özellikle 19.34 Çalışmamızın kaynağını ve esas noktasını oluşturan Temettuat defterleri 1845 yılında yapılan bu tahrirlerin sonuçlarını ihtiva etmektedir. s. Bunlardan birincisi 16. yüzyıldaki iki defter serisi vardır. Öztürk.1.2. Akgündüz.41. yüzyılda yapılan Tahrir defterleri serisi.

TTK. Zeki Pakalın. bu toprakları iyi tanımak istemesi. 19 Aralık / Zilkade 1255 (1839) tarihinde çıkarılan bir talimatla muhassıllar nezaretine her yerde halkın ismi. s. Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. s. Ankara 1995.717.m. “Osmanlı Arşivinde Bulunan Temettuat Defterleri”. ahalinin refaha kavuşturulması.18 Tanzimat’a kadar değişik adlarla ahaliden alınan vergilerin yerine ikame edilen temettu sayımları. s. Tanzimat Fermanı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde ağır verginin hafifletilip. Ağustos 1995. İstanbul 1975. tüccar ve esnaf ise yıllık gelirlerini belirten defterler tutulması emredilmiştir38. 1826(H.395. 1241) tarihinde II. 38 Mustafa Serin. hükmettiği geniş zaman aralığında ülkedeki devlet imkanlarını tespit etmek istemesi şeklinde sıralanabilir36. Ankara 1998. C. Temettu vergisinin esası. TTK Yay. MEB Yay. C. 37 M. şöhreti. 39 Serin. s. arazisi. s. 35 Kütükoğlu.I.Bildiriler.. Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettu Defterleri (Belleten C. herkesin kazancına ve mal varlığına göre devlete belirli miktarlarda vergi vermeleri ve bunun bir düzene konularak belirlenen usullere göre vergi tahsilidir.. 36 Ömer Lütfi Barkan. Daha önce de belirtildiği gibi 1255 (1839)’ten 1275 (1858)’e kadar temettu vergisi “an cemaatin” tevzi olunan verginin bir kısmını teşkil etmek şartıyla “bileşik vergi” arasında görülmüştür39. hayvanları. I.. 19.719. böylece de devletin gelirlerinin artırılarak son zamanlarda gittikçe bozulan gelir gider dengesinin tesis edilmesi için köklü değişiklikler yapılması yolunda çalışmalara başlanılmıştır. .IX. Ankara 1988. s. a. yüzyıl ortaları Osmanlı sosyal ve iktisadi tarihi için son derece önemli bilgiler içermektedir.Milli Arşiv Şûrası.225’ten ayrı basım). sultanların nüfus ve arazi hakkında bilgi sahibi olmak istemesi.2. Hüdavendigar Livası Sayım Defterleri. Mahmut zamanında ihdas edilen ihtisab resmidir37. Temettu tahririnden esas.14-16.35 Bir yerde tahrir yapılmasının en önemli nedenleri.g.

m. sanat ve hırfet erbabından Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki taksit halinde alınması kararlaştırılmıştır.g. arazi ve temettu vergileri getirilmiştir.18. Rumeli. Tozduman.g.52.K) tasnifi içerisinde rastlanan Temettuat defterleri asıl itibariyle bu yıldan itibaren araştırmacılara 9 katalog halinde –17. C.50. İstanbul 1995. s. Hüdâvendigâr.447 defterden oluşturmaktadır.. s. a. liva. Çakır. Kütükoğlu.106..720.4’ü kadar arazi vergisi alınacaktır. a. Edirne. a. s. Silistre. S. Yüzyılda Söğüd’ün Sosyo-Ekonomik Yapısı”.542. s. Bu bölgeler şunlardır: Ankara. 1998 yılına kadar Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) ve Kamil Kepeci (K. Aydın. 41 .g.g. s. vilayet. 43 Akgündüz. Daha önce de belirtildiği üzere bu defterler sayesinde devlet yöneticileri ülkenin mevcut iktisadi imkan ve potansiyeller. Selanik. Türk Dünyası Tarih Dergisi. Öztürk. kaza merkezlerinde ve nüfusu iki bini aşan yerlerde ticaret.e. gelir sağlayan binaların yıllık gelirinden ek olarak % 4 oranında emlak vergisi üzerinde bina bulunmayan arsa ve arazilerden kıymetinin % 0. 1277 (1860/61)’de memleket dahilinde kısım kısım başlanan tahrirlerin sonucunda gerçekleşebilmiş ve belirli oranlarda toplanacak olan emlak.e.t. Temettu vergisi ise.19 Daha sonraları temettu vergisi hakkında 1323 (1907)’te çıkarılan bir nizamnamede ise temettu vergisinin. 42 Öztürk. a. Bolu.g. Tanzimat ülkenin bütününde uygulanmadığından Temettuat defterleri de Tanzimat’ın cari olduğu bölgeleri kapsamaktadır. “XIX..sunulmuştur43. Cezayir-i Bahri Sefid. Netice itibariyle vergi konusunda yeni bir uygulamanın yapılması.29. s. Bu bilgileri bugün bu alanda araştırma yapanlar gün ışığına çıkarmaktadırlar. içtimai lideri ve demografik yapısı hakkında bilgi sahibi olmaktaydılar42. Erzurum. Vidin. Bu verginin adı daha sonraları “kazanç vergisi”ne çevrilmiştir40. 40 Serin. tüccar ve esnafın yıllık gelirinden % 3 olarak tahsil edilecektir41. Konya..29. Buna göre şehirler civarındaki binalardan tahrir anında konulan değer üzerinden % 4. Niş. a..m. Üsküp.

Temettuat defterlerinin terekküp tarzı şu şekildedir: Defterlerin ilk sayfasında sırasıyla eyalet.2.. Mahalli idareciler tarafından yapılan bu sayımların 1256 yılında yapılan defterlerin sonunda muhassıl. sancak. Kısmen de olsa 1256 tarihli defterlere rastlanmaktadır44. a.724-25.m. Öztürk. muhtarı evvel ve sânilere. a. Hazırlanışı Temettuat defterlerinde yerleşim birimleri ayrı ayrı belirtilmiş. s. mahalle veya çiftliğin adı yazılmıştır46. Defterlerin büyük bir kısmında hane reisleri kaydedilmeden önce hane numaraları da yazılmıştır. 46 Serin. gayri müslimlerin yazılması ise kocabaşı ve papazların sorumluluğunda olup defterlerin sonlarında onların mühürleri bulunmaktadır... Bununla birlikte bu alanda araştırma yapanların bazıları araştırma bölgelerindeki mahalle ve köyler için ayrı ayrı defter tutulmadığını belirtmiştir. a.e. görevlilerden başlanmış ve gelir getiren malların sayımı yapılmıştır. 1261 tarihli defterlerde müslümanların yazılması imam. büyük yerler ile birden fazla mahalleden oluşan köyler ayrı ayrı defterleri kaydedilmiştir45.2. s. 44 Akgündüz.g.”47 Köy ve mahallelerde yazıma genellikle imam. Tezimizin kaynağını oluşturan defterlerde mahalleler ve köylerin herbirinin defterlerinin ayrı ayrı olduğu gözükmektedir. 2.396.e.52. kasaba. 45 . “Hüdâvendigâr eyaleti dahilinde kâin Bilecik Sancağı kaimmakamlığı mülhakâtından nefs-i Seferihisar kasabasında Hacı Eshab mahallesinde sakin ahalilerin. müftü. kaza adları kaydedildikten sonra tahriri yapılan köy. emlak katibi ve meclis azalarının mühürleri bulunmaktadır.g. s.20 Defterlerin çoğu yeni sayımı (1261) kapsadığından 1261 tarihli sayıma aittir. Kütükoğlu. muhtar vb...g.

51 BOA.2. BOA.”48 Köy veya mahalle gayri müslim ise defterin başında “.3. ML. .nr.9159. Benli mahallesinde mütemekkin ehli zimmînin emlak ve arazi. “Hüdâvendigâr (kaymakamlığı) defterdir. ML.TMT.s. b) belirtildikten sonra köy veya mahallesi verilmektedir.nr. Gerek bu örnek defterde gerekse 1261 tarihli tutulan Temettuat defterlerinde şu metod takip edilmiştir.VRD. Daha çok filan oğlu filan tarzı benimsenmiştir.. Mesela “mahalle-i mezburda sakin Köse oğlu Ali Efendi” gibi..21 2.VRD.16. Bu ifade yazılırken kişiyi en iyi tanımlayacak ifadeler seçilmiştir.VRD.. defterdar ve imar meclisi memurlarına 1256 sayımında olduğu gibi. ML. s. Defterlerin kapağına zaman zaman defteri yazan katibin ismi ve defterin Başta tutulan defterin nereye ait olduğu yani eyaleti. çalışmaları hızlandırmak amacıyla vali. 1261 sayımlarında da bir temettuat defteri numunesi ile soru cevap şeklinde layiha gönderilmiştir. TMT. Mesela Sivrihisar’ın Hazinedar Mahallesinin temettuat defterinin baş kısmında şu ifadelere yer verilmektedir. nr. 9146. sancağı ve kazası a) yazılış tarihi verilmektedir..50 Bazen de baba adı belirtilmeden “mahalle-i mezburede sakin Koca Arap Süleyman”51 gibi toplum içinde 47 48 BOA. nr. Bu genel başlıktan sonra vergi mükellefi kişinin Hane 1 Numro 1 eyaleti dahilinde kâin Bilecik Seferihisar Sancağı kaimmakamlığı Hazinedar mülhakâtından Nefsi kasabasında mahallesinde sakin ahalilerin emlak ve arazi ve temettuatlarını mübeyyin c) şeklinde hane numara.2. nr. s. s.2. s. TMT.VRD.TMT. isim ve şöhreti yazılmaktadır.VRD.2. ML. 49 BOA.92121. ML..2.”49 şeklindeki bu ayrıntı mutlaka belirtiliyordu.9143. Şekli Özellikleri ve Metodu Tahrir çalışmaları devam ederken. 50 BOA.TMT.9132.

52 53 BOA. BOA. edna. Aşağıda 1261 sayımında Sivrihisar’ın Çopuk mahallesinde Kırımlı oğlu Osman’ın emlak ve arazi ve temettu kayıtlarında her üç vergi birlikte gözükmektedir. “Oğlu” yerine “zâde” terimi de kullanılıyordu.3. s. Mükelleflerin isimlerinin üzerine “sene-i sabıkada” yani geçen senede tahakkuk eden vergi-yi mahsusanın. Bunlar dışında kişi yer ismi ile tanınıyorsa o şekilde yazılıyordu.9. nr.9146.TMT. ML.VRD.TMT.53 Kişinin tanımlamasında mesleği ön plana geçiyorsa mesleği ile birlikte zikrediliyordu. ML.22 tanınan lakabıyla yazılıyordu. ML.2 54 BOA. evsat veya a`lâ olduğu belirtiliyordu.VRD.VRD.TMT. “Beypazarlı.TMT. Vergi mükellefi zaman zaman kardeşi. s. oğlu veya hizmetkarı ile birlikte yazılabiliyordu.7. s. 1261 tarihli sayımda kişinin mesleği ekseriyet itibariyle yazılmıştır. Mesleklerin yazılmış olması. “Mahallei mezburede sakin Zaimzâde Hasan Bey”52 gibi.56 Sene-i sabıkada vergi-yi mahsusadan bir senede vermiş olduğu Guruş 130 Aşar ve rüsumi olarak vermiş olduğu Hınta Öşrü Bağ Kile Şinik Guruş 3 1 2 Guruş 44 A’dât-ı Ağnam Rusûmu Guruş Para 3 8 46 0 49 8 Kişinin bir mesleği varsa isminin üzerine eğik bir tarzda yazılmaktadır. 56 BOA.9110. nr. ilgili bölgede zanaat dallarının gelişimini ve gelir dağılımında zanaat sahiplerinin yerini tespit açısından önem arz etmektedir.9146.9125. ML.9117.VRD. . 55 BOA. ML. TMT.2. s. nr. aşarın ve âdet-i ağnam vergisinin miktarı eğik bir şekilde kaydedilmektedir. “Dersiâm Hacı Yakup” gibi54. Kavacıklı Mustafa”55 Gayri müslim ve mükellef olduğu cizye dilimi yani.VRD. nr. s. nr.

57 e) belirtilmiştir. pirinç. Bunların müstakil veya ortaklık yoluyla işletilip. âsiyâb (değirmen). bu arazilerin dönüm olarak miktarı ve 1260 yılı gerçek geliri ile 1261 yılı tahmini geliri alt alta yazılarak toplanmaktadır. cehrilik adıyla hususi bir kısım arazileri. Kişinin herhangi bir malı yoksa bu durum kaydedilmiş ve vergi tahakkuk ettirilmemiştir. hamam vb.g. s. bağı. Ortak gayrimenkullerin gelirinden öşürler ve diğer ortağın hissesi düşüldükten sonra geri kalanı gelir olarak kaydedilmiştir. ayrı ayrı 57 Daha sonra hane sahiplerinin sahip oldukları hayvanlar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. kazançları. öşürleri yazılmıştır. gayrimenkulleri varsa gelirleriyle verilmektedir. a. ekili ve nadasa bırakılan arazisi. tımar bedeli ve hisse gelirleri de buraya alınmaktardır. mal Son olarak “mecmû’undan bir senede tahminen temettuâtı” denildikten varlıkları. dutluk/ böceklik. Kişinin mukataa hasılatı. Mükellef hane reislerinin ekseriyeti erkek nüfusu teşkil etmekle birlikte zaman zaman dul kadınlar ve yetim çocukların yazıldıkları kayıtlara da rastlanılmaktadır. Şahsın tarlası. g) sonra bu ibarenin altına kişinin varsa mesleğinden elde edilen gelirle.48. bu sebeple müslim veya gayri müslim kesim. Arazilerin ekili veya nadasa bırakıldığı.. öbek öbek yazılmaktadır. tütün tarlası. Vergiye tabi mal varlıkları olan bir köy veya miktarı verilmektedir58. .e. Öztürk. kök boya. f) Hanede.23 d) İsmin altına şahsın bütün mal varlıkları. dutluk/harir bahçesi olup olmadığı) mutlaka belirtilmiştir. kısır (dölsüz) olup olmadıkları da mahalledekiler mükelleflerin tamamı deftere kaydedildikten sonra köy ve mahallelerin toplam temettu’u ve vergi Akgündüz. Sıra ile önce gayrimenkuller yazılmaktadır. hane reisinden başka çalışanlar varsa onların da adları. Gayrimenkuller bölümünde kişi şehirli ise sahip olduğu dükkan. diğer gelirleri toplamı alt alta yazılarak bir vergi mükellefinin genel kazancını ifade eden toplam yazılmaktadır. işletilmediği kişilerin hassaları ve kazançları ile birlikte verilmiştir. dükkan icarı. bahçesi. Ayrıca mahalle ve köylerin yerleşim düzeninde genellikle dini veya etnik farklılıklar dikkate alınmış. afyon. hububat dışında ekim alanlarının çeşidi (arazilerin pamuk. Hayvanların sağımlık (sağmal). han.

a.59 58 59 Akgündüz.Ü.S. İstanbul 1997. İ.B. İstanbul 1995.15-22.y.E. İ. İ. İ.Ü.y.t. y.t. Mehmet Ekincikli.E..24 sayıma tabi tutulmuş ve ayrı ayrı defterlere veya aynı mahalle/köyde iseler bir defterin ayrı ayrı kısımlarına yazılmıştır.y. İstanbul 1997. içerik ve kaynak olması bakımından bize fikir veren pek çok temettuat çalışmalarından. y. Kaya Bayraktar.l. Öztürk. biçim..B. Şeyma Yılmaz.S. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Bolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu. İlbeyi Özer. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Erzurum Ovası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu.t.l. Yüzyılın Ortalarında Muğla’nın Sosyo Ekonomik Yapısı.l.t.g. İ. İstanbul 1995.l. y. s. “1845 yılında Selanik (Temettuattualara Göre). Çalışmamızı hazırlarken şekil. XIX.. İstanbul 2000.Ü.48-49.E.y. Levent Akgünlü.Ü.Ü.y. s.Ü. Temettuat Defterlerine Göre Mudurnu Kazasının Sosyo Ekonomik Yapısı 1261(1844).y. y. Ahmet Coşkun. C. İstanbul 2001.. İstanbul 1997.S. Tarih ve Toplum.E. y. Yüzyılda Bir Anadolu Kenti Eskişehir Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu.E..B.S. XIX.l.E.S.l...S.168. tezlerinden faydalandık. Mehmet Karakaş.28.e..t.. İstanbul 1996. Bunlardan bazıları şunlardır: M.B. V.Ali Gökaçtı.t. s. y. İ.B.B. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Çorlu Silivri ve Ereğli Kazalarının Sosyo Ekonomik Durumu. Darende Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri. .

g.1.. s. a.1. Meteksan Ltd.6.1. Osmanlı Araştırmaları.5 Osmanlı Devleti’nde en küçük idari birimleri oluşturan mahallelerin başında imamlar bulunmaktaydı. İstanbul 1994. 2 Ergenç.1 Osmanlı şehirlerinde yapılan gözlemlerden biri de genellikle müslümanlar ile gayri müslimlerin ayrı mahallelerde yerleşim yerlerinde oturmalarıydı. 4 Ergenç. Ankara 1980. BSV Yay. Ayrıca ibadet yeri ve pazar yeri bütün mahallelerin ortak faaliyeti gerektiğinde açılan ve genişletilen cemaat merkezini teşkil etmektedir. s. “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri” (Ed. 3 Gülfettin Çelik.m. Ahmet Tabakoğlu. İstanbul 1999. Sivrihisar’ın Mahalleleri. Osman Okyar..70.3 Bundan başka bazı meslek mensupları da kendi mesleklerinin adlarıyla anılan mahallelerde/köylerde oturmuşlardır. Yay. Müslim ve gayri müslimler kendilerine ait mahallelerde ikamet olunmaktaydılar. s. 5 Ergenç. İstanbul 2000. S.63. “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlevi ve Nitelikleri Üzerine”.g. kendi gelenekleri ve yaşam tarzları ayrı ve farklı cemaatleri içinde barındırmıştır. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920). Divan. mahallenin yönetici ve temsilcisi olarak kadı tarafından 1 Özer Ergenç. a. Bu durumun bir sınıf yapılanmasının gereğinden değil. s.4. İmam.m.25 3. “Osmanlı Devleti’nin Nüfus ve İskan Politikası”.158.2 Yerleşim düzeninde müslim ve gayri müslimlerin iç içe yaşamaları tercih olunan bir durum değildi. BÖLÜM ŞEHRİN SOSYAL YAPISI 3. Köyleri ve Nüfusu 3.. şehir yaşamında bu zümrelerin bir bütünü ile birlikte ortak yaşam oluşturmalarına engel olmamıştır.103104. Dergah Yay. s.69. aynı mescidde ibadet eden bir cemaatin aileleri ile yerleştikleri şehir kesimi olarak algılanmıştır. . Halil İnalcık).70. Mahalleler ve Demografik Yapıları Osmanlı şehrinde mahalle. Türk İktisat Tarihi. sosyal düzenin.4 Osmanlı şehirlerinin temel yerleşme birimi olan mahalleler. Bu düzen. C. kamu düzeninin korunması için alınan bir tedbirden kaynaklandığı bilinmektedir. Şti. s.

9132. 94143. 9171. s.60. 9128. Ancak bu tarihlerde mahalle sayısının 22’den daha fazla olduğu yine o tarihlerdeki kayıtlı defterlerden anlaşılmaktadır. . a. Keskin.26 atanırdı. 9144. 9137. 9121.8 Her bir defterin bir mahalleyi/köyü içerdiği defterlere göre 1844-45 yıllarında Sivrihisar’ın 22 mahallesi gözükmektedir. 9159. 6 7 Tabakoğlu. pazaryeri. Sivrihisar’ın (Seferihisar) Temettuat defterleri katalogunda ML. 9125. Bu arada kuruluşundan (1072) bugüne Türk kentlerinin tüm özelliklerini taşıyan Sivrihisar’da XV.VRD. kervansaray. hamam. 9165. az ya da olmayan şehirlerin durumları ortaya çıkacaktır. Araştırmamızın ana kaynağı olan Temettuat defterleri incelendiğinde Osmanlı şehir yapısındaki sistemin Sivrihisar mahalleleri için de geçerli olduğu görülecektir. 8 Köylerle ilgili defterlerin numaraları bibliyografya kısmında verilmiştir. çarşı-kapan. 9155. cami cemaatinin seçkin kişisini ifade etmekteydi. 9146. 9168. meslek sahiplerinin yoğun olduğu yerleşim yerleri oluşturmuşlardır. a. 9111. hanlar. Muhtar ise başlangıçta imama vekalet edebilecek. yüzyılda görüldüğü üzere kale. 9160. koduyla yayınlanan ve şehir merkezinin mahallelerinin kaydedildiği 9110.6 Günümüzde şehirlerin sosyal yaşamı ile ilgili monografileri gibi çalışmalar.g. 9112.7 Çalışmamızın esasını ortaya çıkaran veriler.160. Osmanlı Devleti’nin sosyal ve iktisadi tarihini ortaya koyacak çalışmalardır. ve XVI. 9126.TMT.e. s. Uzun bir geçmişe sahip olmayan ancak itinalı bir şekilde artan bu çalışmalarla monografileri eksik. Sivrihisar’da müslim ve gayri müslimler ayrı yerleşim yerlerinde yaşamışlar.e.. 9140. medrese ve cami merkezli oluşu ile birlikte tek vücut yerleşmeler halinde idi.. 9172 numaralı 22 adet defter ile araştırmamızın doğrudan konusunu teşkil etmeyen ancak bazı durum değerlendirmelerinde yararlandığımız köylerle ilgili 45 adet Temettuat defterinden elde edilmiştir.g.

Kutbettin. ML.K. Benli. ortaklıklardan o yıllarda iki mahallenin daha olduğu gözükmektedir. Şeyh Baba Yusuf.12-13..VRD.18. nr. 139-140. TMT. s. Gazi Sinan.g.VRD. Tatlar. a.g. Faruklar.e. TMT. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu defterlerde hane reislerinin gayri menkullerin/tarlalarının ortaklaşa kullanılmasından dolayı gösterilen hisselerden.12.12 Bu mahalle adlarının yarısı (15 tanesi) temettuat sayımlarındaki kayıtlarda geçen mahalle adları ile aynıdır. nr 9128. Kubbeli. Tapu Tahrir defterlerine göre 1486 ve 1521’de 24 mahalle gözükmektedir. 13 Bu mahalleler 1263 yılındaki cizye defterlerinde de geçmektedir. nr. Hazinedar. Burada aklımıza takılan soru şudur: 1830’lu yıllarda farklı. a. Hacı Veysi. Bu arada öncelikle bilinen en eski Osmanlı kayıtlarından itibaren Sivrihisar’ın mahalleleri ve adetlerini belirtmek gerekir. Hacı Ashab. Bunlar Kubbeli 9 ve Gedik’10tir. K.e. nr. 18904. Dolayısıyla bu kayıtlarla temettu kayıtlarının karşılaştırılarak sorunun ortadan kalkacağını düşünmekteyiz.6364. s. 10 . Elmalı. 9110.. Karabaş.14 9 BOA. Kethüda. Camiikebir. 11 Doğru. s. Müslim Akdoğan. 12 Özkaya. Burada farklı mahalleler gayrimüslim mahalleler olan Ay. 14 BOA. Tahtalı ve Zımmi Akdoğan’dır. s. Hacı Hasan. s. Demirci. Yenice. MAD. 1845’li yıllarda farklı isimleri taşıyan mahallelerin varlığı nasıl olur? Bizce bu sorun mahalle adlarının şeriyye sicillerinde eksik ya da yanlış okunmasından ileri gelmesi ile açıklanabilir. Çopuk.9140. nr. ML.9160. 1850’li yıllara ait şeriyye sicillleri ve sayımlarına göre de 31 mahallesi gözükmektedir. Hacı Eskici . 1261 (1845) yılına ait nüfus vukuat defterinde farklı olan mahalle sayıları temettu sayımlarına eklendiğinde sayı 28’e çıkmaktadır.11 Bu mahallelerin isimleri daha sonraki kayıtlarda da ekseriyetle geçmektedir. 13 BOA. BOA. s. nr.2.4. Hisar.27 Defteri olan mahalleler şunlardır: Araklı. Kılıç. Orta.

Hacı Veysi..17 1844 yılında Temettuat. Hacı Veysi. Hacı Minnet. zikredilmeyen ve defterleri olmayan Veya da sayımı yapılmış ancak ya başka tasnif arasında yer almış. Tahrir defterlerine göre 1486 ve 1521 yıllarındaki mahalleler şunlardır: Kılınç. Faruklar. ya da mahallelerin temettu sayımı yapılmamış ve bundan dolayı da defteri olmamıştır. Hacı Kutbeddin. Cizye ve Nüfus Vukuat defterlerine göre ise mahallelerin adları şöyledir: Araklı. Akdoğan. Hacı Ashab. Çopuk Demirci. Ay.16 Temettu sayımlarıyla oluşan defterlerde ortaya çıkmayıp da mezkur arşiv belgelerinde olduğu gözüken mahallelerle ilgili bu farklılığın nedenleri şöyle sıralanabilir: a) Gerçekten de adı geçmeyen. Demirci. Hacı Hasan. Benli. a. Araklu. Hafız-ı Cami (camii kebir).g. Çapaklu.139-140. Camiikebir. Kazaz Sinan. Hazinedar. Mescid-i Veledi İhtiyar. Çubuk.28 Yine aynı tarihlere yakın tarihli olduğunu düşündüğümüz tarihsiz bir arşiv belgesinde15 29 mahalle gözükmektedir. ve Gedük Hacı İshak.e. Elmalı.324. Bu defterin tarihi hakkında net bir yargıya varmak doğru olmamakla birlikte tahmini olarak Osmanlı Devleti’ni dış göçlerden etkilendiği bir zaman dilimi olan Kırım Savaşı sonrasına ait gözükmektedir. Ermeniyan. Kayalu. 12 Defa. Elmalı. Ankara 1311. . nr. s.18904. Yenice (Seyyid Mahmud). Şimdi de yine tahrir kayıtlarından itibaren adları bilinen mahallelerin kısaca adlarına değinelim. Ahi Fahreddin. Hazinedar. Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi. b) tasnifi yapılmamış ve bunlardan ötürü ortaya çıkmamıştır. Burada farklı olarak diğer defterlerde olmayan Çaklı ve Yeni Reaya adında iki mahalle gözükmektedir. Hacı Eskici. Koyuncu.K. Cami Mahallesi. Bu muallak durumun cevabı ilerleyen zamanlarda yapılacak çalışmalarla daha net ortaya çıkacaktır. Kethüda. Hacı Hasan. 17 Doğru. 1311 (1894)’e ait Ankara Salnamesinde mahalle sayısı 30’dur. Gazi Sinan. 15 16 BOA. s. Tatlar. K.

Yenice. Hilm. 18 19 Özkaya.324. Hacı Eskici. 20 Keskin. Karabaşlı. Bunlar.29 Hisar. Demirci. Hacı Veysi. Gedik. Bu doğrultuda araştırdığımız dönemde mahalle sayısını 28 olarak ele almayı uygun bulduk.. Tekye. Akdoğan. s. Kutbettin. Kubbeli. Hacı Ashab. Faruklar. Bugün de aynı sayıda olup ve aynı adla anılan mahalleler şunlardır: Demirci. Yenice. Camiikebir. Kethuda. Geduk. Müslim Akdoğan.13’e indirilmiştir. Ay. Kılıç. Tatlar.Hacı Eskici. Nehasizyam. Tahtalı. Zimmi Akdoğan.m.20 Araştırmamızda verilerimiz öncelikle Temettuat defterlerinde yer alan mahallelerle ilgilidir.. Ancak salnamelerde. Hazinedar. Araklı. Karacalar. Şeyh. Şeyh Baba Yusuf. Zimmi Akdoğan. Kepen.19 Cumhuriyet döneminde ise idari taksimatta mahalle sayısı -bazı mahalleler birleştirilerek. Orta. Kurşunlu. . Kutbettin Çapuk. Elmalı. Kethüda. Müslim Akdoğan. Akdoğan. Müselleme. Gedük. Benli. Burada ikişer adet Une. Yenice. Cumhuriyet. Kubbeli. Faruklar. Karabaşı. Tahtalı. Hacı Hasan. Hasleddin. Hayaklı? (Çapanlı olabilir). Tatlar. Hacı Hasan. Kabak. Gazi Sinan. a.18 1311 (1893) yılı Ankara salnamesinde gözüken mahalle adları aynen Temettuat defterlerinde geçtiği gibidir. Hızırbey ve Yunus Emre. Müselleme. Karabaşlı. Yeni Mahalle (Reaya). Semercu (Demurcu). Tekye mahallesi gözükmektedir. 1852 yılındaki şeriyye sicilleri kayıtlarında gözüken mahallelerin adlarının bir kısmı farklı bir kısmı da aynıdır. Kethüda. Kılınç. Une. Tekye.g. s.63.Elmalı. Kılıç. bu kayıtlarda geçen farklı mahalleler zikredilmemiştir.g. Karabaşlı. Camii Kebir. Hisar. Bazı noktalarda yukarı adı geçen arşiv kayıtlarından da faydalanılmıştır. Tabaklar. Gedik. Elmalu.e. Yenice.12-13. Hacı İshak.Hanlar. Araklu. Hacı Veysi. Orta. s. a. Şeyh Yusuf. Bu kayıtlardaki mahalle adları şöyledir: Ay. Çapanlu. Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi. Hazinedar. Camiikebir.

Araklı. . Hacı Veysi. s. c) Yalnızca müslümanların yaşadığı mahalleler ki bunlar ise bu iki grup dışında kalan mahallelerdir. Kılıç. Hisar. a) Yalnızca gayri müslimlerin yaşadığı mahalleler: Benli. Şeyh Baba Yusuf.. Kılıç. Sivrihisar mahallelerinin nasıl isimlendirildiği konusunda bilgi veren yeterli sayıda kaynak yoktur. Faruklar gibi nüfus bakımından küçük mahalleler de küçük mahalle tipi yerleşim yerleri olmuşlardır. Müslim Akdoğan. Sivrihisar’ın en kalabalık mahallesi 214 hane ile Yenice mahallesidir. Kılıç (85 hane). Yenice (diğer adı Seyyid Mahmud). a. Şeyh Baba Yusuf (98 hane). Gazi Sinan (19 hane). Mahallelerden Yenice. Elmalı. Kılıç gibi nüfus bakımından büyük mahalleler büyük mahalle tipi. Ay. Bu mahalleyi sırasıyla Benli (105 hane). Hacı Eskici (75 hane) mahalleleri izlemektedir. Orta b) Gayri müslimlerle müslümanların birlikte yaşadığı mahalleler : Yenice. Faruklar. Zimmi Akdoğan.30 Elimizdeki bu verilere dayanarak ortaya çıkardığımız demografik yapı ile ilgili sonuçları şu şekilde belirtebiliriz. Gazi edilen boylardan isimlerini almışlardır. Akdoğan (müslim ve zımmi). Şey Baba Yusuf. Tahtalı. Bu verilerden hareketle mahallelere ortalama olarak 63 hane düşmektedir. Hacı Eskici. Ancak bilinenlere göre mahalleleri dört grupta incelemek mümkündür: a) Eski Mahalleler : Bu mahalleler eski Türkmen akınları sonucunda iskan Kişi ismi verilen mahalleler : Hacı Ashab.21 b) Sinan. Bu mahalleler ile daha önce kurulup da adları 21 Keskin. Defterlere göre mahalleleri etnik ve dini bakımdan üç kısma ayırmak mümkündür.g. Benli. Çopuk (Çubuk). Kutbettin. Gazi Sinan. Tahtalı (79 hane). Tatlar. Ay. En seyrek nüfusa sahip mahalleler ise Hisar (7 hane). Ay (105 hane). Demirci (80 hane).e. Hacı Hasan (29 hane) mahalleleridir. Hacı Hasan.57.

. Daha sonraları buraya gelen Yahudiler’in kurmuş olduğu mahallenin adı Yeni Mahalle (Yeni Reaya) olmuştur ki bu da onların çok fazla geçmişinin olmadığını zaten belli etmektedir.22 Bunlarla birlikte bir dini yapıyla adlandırılan mahalleleri de bu grupta işaret edebiliriz. Gayrı müslim mahallelerinin isimlerinin menşei ise kesin olarak bilinmemektedir. 15. müslümanlarla yaşadıkları mahalleler Kılıç. Hazinedar.31 değişen bazı mahalleler buralarda mescid yaptıran ve önemli işlerde bulunanların isimleri ile tanınmaktadır. Meslekle ilgili mahalleler : Belli bir meslek grubunun çoğunlukta olduğu c) veya kurucularının mesleklerine ithafen bu adları alan mahallelerdir. ve 16. Yapmış oldukları 1882 tarihli kilisenin büyük ve tek oluşu da ibadet için ortaklaşa bir yerde toplanmaları bir arada yaşamalarının bir göstergesidir. yüzyıllarda Ermenilerin ve Rumlar’ın olduğu.g. Ay. Yenice ve Müslim Akdoğan'dır. Tahtalı Orta ve Zimmi Akdoğan. ve 16 yüzyıllarda Ermeniler’in bir mahalle kuracak nüfusa sahip olduğu bilinmektedir. Bu kilisenin varlığı bugün için devam etse de içi harap haldedir ve turizme açılmayı beklemektedir23. s. Ermeniler’in ise bu yıllarda küçüklü büyüklü şekilde şehrin yükseğinde dağların eteğinde müstakil mahalleler kurdukları. 15. Ermeniler’in müstakil oldukları mahalleler Benli. Kethüda gibi. Camiikebir gibi. İncelediğimiz dönemdeki kayıtlarda Rumlar ve Yahudiler’e ilişkin bir işaret bulunmamaktadır. Gedik. Demirci. bunun yanında da bazı müslüman mahallelerinde yaşadıkları bilinmektedir.58.e. a. 22 Keskin. . d) Gayri Müslim Mahalleleri : Sivrihisar’ın Türkler’in ve Osmanlılar’ın eline geçmesi ile buralarda az da olsa Yahudi ve Rumlar’ın olduğu.

26 Mayıs 2000.32 Tablo 1: Sivrihisar'ın Mahalleleri-1845 Mahalleler 1 Araklı 2 Ay 3 Benli 4 Camiikebir 5 Çopuk 6 Demirci 7 Elmalı 8 Faruklar 9 Gazi Sinan 10 Gedik 11 Hacı Ashab 12 Hacı Eskici 13 Hacı Hasan 14 Hacı Veysi 15 Hazinedar 16 Hisar 17 Karabaş 18 Kethuda 19 Kılıç 20 Kubbeli 21 Kutbettin 22 Müslim Akdoğan 23 Orta 24 Şeyh Baba Yusuf 25 Tahtalı 26 Tatlar 27 Yenice 28 Zimmi Akdoğan Defter No 9121 * 9132 9173 9110 9128 9140 9125 9162 * 9159 9165 9111 9117 9143 9137 9168 9160 9126 * 9144 9171 * 9112 * 9155 9146 * 23 Agos Gazetesi. 5. s. .1.

Ancak bu köylerin 4-5 haneden 70-80 haneye çıktıkları görülmektedir. . temettu çalışmalarında da çok farklılık arzetmeyecektir. Selçuklu Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti. yüzyıldaki kayıtlara bakıldığında Sivrihisar köylerinin sipahi toprağında.26 15.25 Osmanlı taşra teşkilatı idaresine göre eyalete bağlı sancaklar. Moğol tehlikesinden uzakta olabilmek için Batı Anadolu ve uçlarda Bizans sınırını zorlayarak iskan edebilmek. yerleşebilmek için rahat ve güvenli mekanlar aramışlardı. İstanbul 1969. Bu göç dalgaları sırasında Batı Anadolu ve İçbatı Anadolu’ya yerleşilmiş ve çok sayıda köyler kurulmuştur..27 Bu köy adlarının çoğu tahrir kayıtlarında da geçmektedir. Osman Turan.. Bu köylerin 88 adedinin ismi günümüze kadar kullanılmıştır..33 3. Selçuklular Zamanında Türkiye.280.507. köy özelliği taşımamakla birlikte bazen oldukça kalabalık nüfusa sahip olabilmekteydiler. herbirinin başında bir kadı bulunan “kazalar”a ayrılmıştı.24 13. bu şekilde oluşturulan ve aynı özelliğe sahip bulunan köylerin araya gelmesi ile nahiyeler sınırlandırılmıştır. yüzyıllardaki Sivrihisar tahrir defterlerinde 143 adet köy ismi tespit edilmiştir.2.1. Osmanlı İmparatorluğunda. Köyler ve Demografik Yapıları 15.. Daha sonra yapılacak olan sayım ve tahrir. s. Mezraalar. ve 16. 1110 (1690) tarihli bir avarız kaydında ise Sivrihisar’a bağlı 58 köy kaydı geçmektedir. s.. Bir İçbatı Anadolu ve uç vilayeti olan Eskişehir’de de Türk nüfusunun yerleşmesi büyük çapta gerçekleşmiştir. Kazalarda bulunan köyler idari ve coğrafi sınırlarla çevrili bölgelere taksim olunmuş. yayalık alanda ve vakıf toprağında kurulduğu görülmektedir. İstanbul 1993. Köylerden başka vergi veren yerleşim birimleri de mezraalardır. Osmanlı Devleti döneminde köy kavramının tarifi net olarak belli değilse de “karye” olarak vesika ve defterlerde belirtilmiştir. Turan Neşriyat Yurdu Yay.5-6. Boğaziçi Yay. 24 25 Doğru. ve 16. s. yüzyılda Anadolu’ya gelen Türkmenler. İsimleri değişmeyen köyler Günyüzü nahiyesinde yoğunlaşmıştır.

İsrailbağı.31 Kaza olarak ilk kuruluşunda 116 köyü ve Günyüzü adlı bir nahiyesi olan Sivrihisar’ın 1950’deki idari taksimatta Günyüzü ve Kaymaz nahiyesi dahil toplam 87 köyü mevcuttu. Ancak Sivrihisar köylerinin bu kadar olmadığı hem daha önceki hem de daha sonraki arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. 30 Özkaya.e. Yalnızçam. nr. Yüzyıllarda. .34 1255-1259 (1838-1843) yıllarına ait vergi kayıtlarına dahil edilen köylerin adedi 50’dir. Tuğray. 2794. Memik.. Bu köylerden bazılarının adlarındaki viran kelimesi ören kelimesi ile değişime uğrayarak günümüze gelmiştir. a. a. Ertan.32 Bugünkü idari teşkilata göre ise Kaymaz. İğdecik.VRD. a. Polatlı da Ankara’nın bir ilçesi olmuştur. ve XVI.m. K. Gğüm. Sarıkavak. 33 Keskin. (Güğem). Karacaviran. İlyas Paşa. 1216..Ortaklar.g. 29 BOA.7-9. Babadat. Her bir köyün ayrı bir defterde zikredildiği köyler şunlardır: Ahiler. Mülk. Karkın. Tatar. Böğürtlen. ML.g.33 Daha önce Sivrihisar’a bağlı belde olan Günyüzü. Karadat. s.56. 32 Üzümeri. Karkı. 31 Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi s. 1852 yılındaki sicil kayıtlarında 47 köyü gözükürken30 1311 (1893) yılına ait bir salnamede 90 köyü gözükmektedir. s.. Dümrek ve Nasreddin Hoca (Hortu) beldeleri ile toplam 60 köyü ve 27 yaylası vardır. s. Halilbağı. s.151. Tekeviran. Karacakaya ve Adahisar. 28 1261-1262 (1845-1846) yılları bir aşar kaydında ise temettu sayımlarında bulunmayan üç köy adı zikredilmektedir. ML. BOA. Hatuncuk. Kaymaş.29 1844 yılına ait olan ve konumuzun ana kaynağını teşkil eden Temettuat defterlerine göre 45 adet köy vardır. Kultan. Demirci. Karaburhan.14. 26 27 Doğru.K. s55. Dinek. XV..176. Ballıhisar.324. Hortu. Kurt Şeyh.Ekik. nr. Dümrek. nr. Kocaş. ve Beylikova bugün Eskişehir’in ilçeleri. Sadıkbağı.11-16. Karaca Ahmet Sultan. vd. 28 BOA. VRD. Biçer. Çaykoz. Kızılcavian. Kapulu.g..Gürsöğüt. md. Zey. İlikviran.s. İbikseydi. Bayulu (muhtemelen Babullu).

35 Tablo 2: Sivrihisar'ın Köyleri Köyler Ahiler Babadat Ballıhisar Bayulu Biçer Böğürtlen Çaykoz Demirci Dinek Dümrek Elinviran Elçik Ertan Güğüm Gürsöğüt Halilbağı Hatuncuk Hortu İbik Seydi İğdecik İlyas Paşa İsrail Bağı Kapulu Karaburhan Karaca Ahmet Sultan Karacakaya ve Adahisar Karacaviran Karadat Karkı Karkın Kaymas Kızılcaviran Kocaş Koltan Kurt Şeyh Mülk Memik Ortaklar Sadıkbağı Sarıkavak Tatar Tekeviran Tuğray Yalnızçam Zey Defter no 9122 9134 9120 9163 9174 9145 9167 9133 9172 9153 9118 9141 9119 9136 9170 9116 9115 9158 9108 9150 9164 9175 9130 9148 9127 9156 9114 9129 9177 9166 9131 9157 9154 9124 9138 9161 9169 9151 9123 9135 9109 9139 9176 9113 9152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 .

Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik.36 3. köylerindeki hane sayısı 1327’dir. s. Kitabevi Yay. Şehrin Tahmini Nüfusu Temettuat defterleri dikkate alındığında Sivrihisar mahallelerindeki hane sayısı 1321. 458’i gayri müslimlere aittir.3. cizye. İstanbul 1955. İleride eğer defteri olmayan köylerle ilgili bilgiler gün ışığına çıkarsa bu eksikliğin telafi edileceğini ümit ediyoruz. Aradaki bu farkın önemli olmasından ötürü araştırmamızda bu sayıyı kullanacağız. . % 27’si gayri müslimlere aittir. Bu sayımın da temel amacı verginin yeniden tadil ve tesviyesine uygun olarak nüfusu belirlemekti. s. Sivrihisar mahallelerindeki hanelerin 1240’ı müslümanlara. son yüzyıl için cizye. İstanbul 1995.1.35. avarız.. 35 Sait Öztürk. Köylerin hane sayısı ile ilgili tüm eksikliklere rağmen defterlerde geçen sayılarda başka kullanabileceğimiz kayıt yoktur. Köylerde ise önceleri gayri müslim unsurlar yaşamış olsa da bu yıllarda köylerde gayri müslim unsur yaşamamaktadır. avarız ve cizye kayıtları.109. C. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı olarak bilinen 1831 tarihli sayımda da erkek nüfus sayılmıştır. ve temettuat defterleri ile toprak sayımı için yapılan nüfus sayımlarında hep genel bir ifade ile faal erkek nüfusu verilmekte34 ve bununla da vergi yükümlüleri ile tahsil edilecek vergi yükü belirlenmektedir. Ancak mahallerle ilgili bölümde belirtildiği gibi defterleri olmayan mahallelerin hane sayısı ile birlikte toplam hane sayısı 1698’e çıkmaktadır. Osmanlı Araştırmaları. “1830 Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Üzerine Bir Araştırma”. Bir başka deyişle hanelerden % 73’ü müslümanlara. nüfus.35 34 Musa Çadırcı. temettuat kayıtları ile salnamelerdir.1. Tahrir. Tablo 3: Sivrihisar'da Yaşayan Milletlere Göre Hane Sayıları Hane Sayıları Müslümanlara Ait Hane Sayısı Gayri Müslimlere Ait Hane Sayısı Toplam Hane Sayısı Mahalleler 1240 458 1698 % 73 27 100 Köyler 1324 0 1324 % 100 0 100 Toplam 2564 458 3022 Nüfus ile ilgili birinci el kaynaklar klasik dönem için tahrir.

a. 39 Arslan. s.138-139.e. Göç ve Sürgün. tımarlı sipahi.40 Tablo 4: Klasik Dönemde Sivrihisar'ın Nüfusu 1486 3512 1521 3739 1572-78 5200 1590 5160 36 Ö. Ayrıca bu devir şehirlerinde miktarları büyük yekün teşkil etmesi lazım gelen kölelerin de bu sayımlarda kaydedilmemiş olması da göze çarpmaktadır.332.g. C. İstanbul 1979..e.F. İstanbul 2001. Sivrihisar’ın bilinen en erken tarihli tahrir kayıtlarındaki nüfusu 1486’da 3512.39 Sivrihisar’ın 1590 yılı nüzul dağıtımı sırasında 1032 avarız hanesi ile tahminen 5160 nüfusu gözükmektedir.37 Klasik dönem vergi kayıtları ile araştırmamıza kaynak teşkil eden kaynaklardan genel nüfus rakamlarına ulaşmak için ülkemiz sosyal tarihçiliğinin öncüsü kabul edilen Ömer Lütfi Barkan tarafından öne sürülen ve genellikle de kabul gören.. . 38 Hüseyin Aslan.93.Ü. İskan. “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”. Tarih Dergisi. s. İstanbul 1953.38 Klasik dönem kayıtlarında birçok küçük şehirlerde kale muhafızı. Kaknüs Yay. s. yörük gibi askeri vazifeleri olan kimseler kayıtlı oldukları halde Edirne ve Bursa gibi büyük şehirlerde bulunması lazım gelen garnizonların.32.136-138.37 1572-78’deki yıllara ait kayıtlarda da 5200 civarında nüfus gözükmektedir. 37 Doğru. yy Osmanlı Toplumunda Yönetim. s. saray ve konak müntesiplerinin. a. Nejat Göyünç “Hane Deyimi Hakkında”. s. akıncı.12-14. Lütfi Barkan. Nüfus. 1521’de 3739’dur. Türkiyât Mecmuası. E. büyük beylerin maiyetindekilerin ve bazen medrese talebelerinin kaydedilmemiş olması dikkat çekicidir. her vergi hanesinin 5 kişiden oluştuğu36 görüşünden hareketle Sivrihisar merkez ve köylerine ait nüfus tahminlerini yapmış bulunmaktayız. İ. 16. Bunun için Osmanlı’nın birçok yerinde olduğu gibi Sivrihisar’da da yapılan bu nüfus tahminlerin tam olarak hesap edilmesi mümkün gözükmemekte.X. s. tahmini değerlerden ortaya çıktığını belirtmekte yarar vardır. ancak ortaya çıkan birbirine yakın rakamların farklı oluşunun.g.

.e.g. Bunun dışında cizye ve nüfus vukuat defterlerinden isimleri ile hane sayılarını tesbit ettiğimiz 6 mahalle daha ardır ki bunlarla beraber 1698 hane olmaktadır ki bu durumda şehir merkez nüfusu yaklaşık olarak 8500 kadar olduğu söylenebilir. 1313/895 yılına ait Ankara salnamesinde mahallelerde toplam 12.e. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler. Ankara 1313. İstanbul 1325. 12 Defa.270. 42 Karpat. Yaklaşık olarak erkek nüfus nisbetinde kadın nüfusunun eklendiğimizde kaza nüfusu 12580 olmaktadır.Ü.596 2044 93 Toplam 31. s.031 nüfus mevcut olup bu sayının 8018’i müslümanlara. s. 1260-1261/1844-1845 yıllarını kapsayan temettuat sayımlarında bu tarihlerde mevcut olan 21 müslüman 1 gayri müslim mahallesinde toplam 1321 vergi hanesi bulunmaktadır.96. Ankara 1318. 43 Ankara Vilayet Mahsus Salnamesi.296 1945 93 -----------------------------------18. 1247/1831 tarihli nüfus sayımında kaza genelinde toplam 6290 erkek nüfusu kaydedilmiştir. – 42 1881/82 1893 arasında mahalle ve köylerde toplam 29983 kişi gözükmektedir. a.45 Yine bu yıllarda Anadolu’yu gezen Anadolu’da Tanin gazetesi yazarı Ahmet Şerif’e göre Sivrihisar’daki nüfus şöyledir: Erkek Müslüman Ermeni Musevi ----------------Toplam 40 Kadın 15. s. Defa.g.. 45 Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi 15. İ. 3821 gayri müslim nüfus gözükmektedir.43 1318/1900 tarihli salnameye göre ise 5549 müslüman. a.169. 154-155. 13 Defa.126-127. . 46 Ahmet Şerif.38 Ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise nüfus rakamlarında ciddi bir farklılık görülmemiştir.515 nüfusu vardır. 41 Karal.41 Bu sayı müslüman erkek nüfusa aittir. s. 44 Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi. s. 3993 gayri müslim toplam 11. İstanbul 1964. Yay.334 17.132.44 Bu yıllar arasındaki nüfus değişikliğinin göçlerde açıklanması gereklidir.06746 16. s. s.892 3989 186 -----------36. 1327/907 tarihli salnameye göre ise 7552 müslim. Anadolu’da Tanin. İstanbul 1327.733 Lütfi Göçer. XV-XVII. 4013’ü gayri müslimlere aittir.

21-22. Anadolu’da Tanin. Romanya muhacirleri olup kurdukları köyde ziraatle meşgul olmuştur.671 arasında değişen Ermeni nüfusu mevcuttu. Göyünç. Burada görülen farklılık Museviler’in oluşudur.39 Bu nüfusa köylerin dahil olduğu açıktır. C.47 Sivrihisar’da söz ettiğimiz gayri müslim unsurlar Ermeniler olup 1895’te 4013. Museviler. 1914 yılında bağlı olduğu Eskişehir sancağında toplam 8592 Ermeni mevcuttu. Ankara 1990. İstanbul 1983.161. Bu yıllarda Osmanlı Devleti’nde ise 1. Çetin Börekçi). Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı. Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yay. . Ankara 1999.169 ile 1.I. (Haz.104.48 Tablo 5: Sivrihisar Mahalleleri ve Nüfusu-1845 Hane Sayısı Tahmini Nüfus Defter No Adet Kişi 30 150 9121 105 525 * 105 525 9132 31 155 9173 66 330 9110 80 400 9128 68 340 9140 31 155 9125 28 140 9162 * 19 95 9159 75 375 9165 29 145 9111 48 240 9117 36 180 9143 7 35 9137 63 315 9168 73 365 9160 85 425 9126 65 325 * 54 270 9144 53 265 9171 62 310 * 98 490 9112 79 395 * 28 140 9155 214 1070 9146 66 330 * 1698 8490 Mahalleler 1 Araklı 2 Ay 3 Benli 4 Camiikebir 5 Çopuk 6 Demirci 7 Elmalı 8 Faruklar 9 Gazi Sinan 10 Gedik 11 Hacı Ashab 12 Hacı Eskici 13 Hacı Hasan 14 Hacı Veysi 15 Hazinedar 16 Hisar 17 Karabaş 18 Kethuda 19 Kılıç 20 Kubbeli 21 Kutbettin 22 Müslim Akdoğan 23 Orta 24 Şeyh Baba Yusuf 25 Tahtalı 26 Tatlar 27 Yenice 28 Zimmi Akdoğan Yekün 47 48 Ahmet Şerif. TTK Yay. 1910’da 3989 nüfusa sahiptir. s. Osmanlı İdaresinde Ermeniler.40-41. Azmi Süslü. s.234.. Gültepe Yay. s. 100.

Ancak bu sayının köylerin gerçek nüfus olmadığı daha öncede açıklandığı gibi açıktır. zaim ve yayalık alanlarda olmak üzere köylerin toplam nüfusu 17.40 Cumhuriyetten sonra 1927 yılında merkezi 4352 olan Sivrihisar’ın 1950’de ise 6615 kişi nüfusu vardı. a. 1990’da merkezi 10490. 1980’de merkezi 9541. Yüzyıl başlarında Sivrihisar’ın 143 köyü bulunmaktadır. geneli ise 31644 kişi nüfusu olmuştur. . Buna rağmen defteri olmayan köyler için nüfus verisi ortaya çıkarmak mümkün değildir. vergi haneleri ve toplam nüfus şu şekildedir: 49 50 Keskin.. a.g.113.g. s. Tablo 6: Nüfusun Belli Başlı Tarihlerdeki Durumu 1521 3739 20761 1831 12580 1844-45 8500 15150 1907 11515 36635 1927 4352 31498 1950 6615 44281 2000 10547 25758 Merkez Genel Şehir merkezi için kullanılan kaynakları dikkate alarak yapılan çalışmada 16.022’dir. geneli 37 297. geneli 55961.50 1260-61/1844-45 temettu sayımlarında defteri olan 45 köyün toplam nüfusu 6635’tir.e. Doğru.49 Nüfusun azalması köylerin idari taksimatla yeni ilçe olan beldelere dağıtımından dolayı olmuştur. 2000 yılında ise merkezi 10. Temettuat sayımlarında ortaya çıkan köy adları.64-65..e. 1521’de sipahi. s.547.

41 Tablo 7: Sivrihisar Köylerinin Nüfusu Köyler Ahiler Babadat Ballıhisar Bayulu Biçer Böğürtlen Çaykoz Demirci Dinek Dümrek Elinviran Elçik Ertan Güğüm Gürsöğüt Halilbağı Hatuncuk Hortu İbik Seydi İğdecik İlyas Paşa İsrail Bağı Kapulu Karaburhan Karaca Ahmet Sultan Karacakaya ve Adahisar Karacaviran Karadat Karkı Karkın Kaymas Kızılcaviran Kocaş Koltan Kurt Şeyh Mülk Memik Ortaklar Sadıkbağı Sarıkavak Tatar Tekeviran Tuğray Yalnızçam Zey Yekün Hane Sayısı Tahmini Nüfus Adet Kişi 18 90 50 250 22 110 8 40 15 75 20 100 24 120 32 160 54 270 66 330 25 125 42 210 7 35 9 45 54 270 18 90 41 205 91 455 17 85 21 105 17 85 33 165 94 470 24 120 15 75 26 130 26 130 21 105 13 65 24 120 72 360 14 70 53 265 10 50 19 95 52 260 20 100 9 45 19 95 18 90 18 90 7 35 24 120 22 110 43 215 1327 6635 Defter No 9122 9134 9120 9163 9174 9145 9167 9133 9172 9153 9118 9141 9119 9136 9170 9116 9115 9158 9108 9150 9164 9175 9130 9148 9127 9156 9114 9129 9177 9166 9131 9157 9154 9124 9138 9161 9169 9151 9123 9135 9109 9139 9176 9113 9152 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 .

olan aile adları önemli bir veridir. Bunun nedeni de 1854 Kırım Savaşı sonunda Kafkaslar’dan gelen dış göçlerin buralara da iskan edilişidir. genellikle aile veya sülale adlarıyla birlikte kaydedilmiştir. ancak 1980’lere gelindiğinde nüfusta azalma başlamıştır. a. s. Burada bilinmesi gereken bu azalmanın köylerden şehre göçü ile. Mahallelerde Kullanılan Aile. . 3. Kişilerin bugünkü anlamda soyadları. Kullanılan aile.64. 1980’de 46420 1990’da 26807.e.g.51 Tablo 8: Köylerin Belli Başlı Yıllardaki Nüfusu 1521 17022 1844 6635 1907 25120 1927 27144 1950 37666 1980 46420 1990 26807 2000 15211 Sivrihisar’ın 16-20. Şahıs Adları ve Lakaplar 3.42 1907’deki salnameye göre 25120 olan nüfus. Bu adlardan günümüzde hâlâ kullanılanları mevcuttur. yüzyıllar arasında nüfusu genel bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda durağan özelliklere çok daha yakın olmakla birlikte kısmi bir nüfus artışı görülmektedir. 1950’de 37666. Cumhuriyet döneminde de artış devam etmiş. Bu durum aslında pek çok Osmanlı şehri için geçerlidir. Kullanılan Aile ve Şahıs Adları Temettuat defterlerinde vergi mükellefi olarak kaydedilen şahıslar.1. 2000’de de 15211 olmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde bu azalma devam etmiştir. 1927’de 27144. yüzyılda nüfus artışının hızlandığı görülmektedir.. Sivrihisar’ın 19.2.2. Çünkü bu durum Osmanlı Devleti’nin öteden beri süregelen nüfus probleminden kaynaklanmaktadır. ilçe yapılan beldelere birçok köyün idari olarak bağlanmasından kaynaklandığıdır. şahıs adları ile lakaplar bizlerin Sivrihisar kazasında 51 Keskin.

Gayri müslimlerde ise en çok kullanılan aile adları Nursuz oğlu (5 adet). “Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Ödemiş Kasabasının Sosyo Ekonomik Özellikleri”. Bu aile adlarından sonra genellikle “oğlu” kelimesi gelirdi. Ömer ve Osman bunlara nazaran daha az verilen adlardandır. Çavuş oğlu (6 adet) Köse oğlu (5 adet).318.43 oturanların hem sosyal yapısı hem de mesleki ve ekonomik faaliyetleri hakkında az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Kütükoğlu. Bu durum muhtemelen yazımı yapan katibin tercihinden ya da o şahsın bu şekildeki ifadesinden ileri gelmiştir.9146. “bin” veya “nin” (Ali’nin Hüseyin gibi) tabiri kullanılırdı. Türkmen oğlu (5 adet). Tombak oğlu (6 adet) Kuzucu oğlu ( 7 adet). Ahmed.13. Sarraç oğlu (5 adet). Dört halifeden ilk üçünün adları Bekir (Ebu Bekir). Çalık oğlu (5 adet). Akgüzeli oğlu (5 adet). Mıkırdıç oğlu (4 adet) Yangöz oğlu (4 adet)’dur. Bu prosedüre göre ilgili şahsın eğer varsa önce aile adı yazılmaktaydı. İ. Hasan. Demirci oğlu (4 adet).Ü. Köfter oğlu (8 adet). Natır oğlu (5 adet). Kullanılan aile adlarının çok farklı olmasına rağmen aralarında daha fazla kullanılanların bir kısmı şunlardır: Süleyman oğlu (14 adet). TMT.g. Ekmekçi Ali oğlu53 gibi. Aydın oğlu (4 adet). C 41..5. Yahya oğlu (5 adet). s. Sivrihisar’da müslüman 1173 hane reisinin en fazla kullandığı adları ve adetlerini şu şekilde belirtebiliriz. 53 BOA. Bu aile adı ilgili şahsın geleneksel bir şekilde tevarüs eden mesleğine işaret edebilirdi. Aile adlarından sonra hane reislerinin adları kaydedilmiştir. s. Hüseyi. a. 52 Tevfik Güran. İbrahim gibi dini bakımından değer verilen şahısların adları olmuştur. . Tosun oğlu (5 adet). Arab oğlu (5 adet). Süleyman.VRD. Bazen bunun yerine”zâde” “veledi”. En çok kullanılan adlar Muhammed.s.52 Sivrihisar mahallerindeki hane reislerinin bir prosedür dahilinde deftere kaydedildiği dikkati çekmektedir. Bıçakcı oğlu.398-389. nr. İstanbul 1985. ML.e. Ali.1-4. Mustafa. Mehmed. s. İktisat Fakültesi Mecmuası. s. Sivrihisar’da islami unsurları taşıyan tipik bir Anadolu şehri olduğundan adlar da İslami şahıs adları daha yoğun olmuştur.

Bunun yanı sıra kişilerin mensup olduğu bölge veya etnik ayrılığı da lakap olarak kullanılmıştı. Arap. Ayaşlı. Ekmekçi. Agop. . Lakaplar Aile ve şahıs adlarının yanı sıra hane reislerinin lakaplar da kullandıkları görülmektedir. Artin. Uzun. Lakapların kullanılması hane reislerini diğer hane reislerinden ayıran bir unsur olabilmekte idi. Çaykozlu. Çoban gibi.2. Ayrıca lakaplarında bu defterlerde kayıtlı olması sosyal yapıya ilişkin önemli ipuçlarından biridir.Deli. Aşık. Demirci.2. Kirekos ve Kefork’tur. Babullu. Sürücü. Tablo 10: Gayri Müslim Hane Reislerinin Adları Karabet 23 Agop 23 Artin 10 Kirekos 9 Kefork 8 Kirkor 7 Diğer 73 Toplam 148 3. Mihalıçlı. Tekerci. Nalbant. Soytarı. Sağır gibi. Hane reislerinin mesleklerini belirten lakaplar da mevcuttu.44 Tablo 9: Mahallelerdeki Kullanılan Hane Reislerinin Adları Ali 124 Hasan 71 Mustafa 118 Osman 56 Mehmet 117 Halil 54 Hüseyin 100 Ömer 47 Ahmet 79 Diğer 278 Süleyman 77 İbrahim 72 Toplam 1173 Sivrihisar’da yaşayan gayri müslim unsurlar olan Ermeniler’in en fazla kullandıkları adlar Karabet. Kullanılan lakaplar kişinin ruh halini veya fiziki yapısını yansıtabilmekteydi. Kasap. Kalaycı. Kör. Günyüzülü gibi.

Bu şekilde dönemin mesleki hayatı ile ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgiler elde edilmektedir. Molla (22 adet). Muhtar-ı Evvel.45 İdari. Fakı. Osmanlı toplumunda genellikle aile adları ile değil de uğraştıkları mesleklerle tanınan gayri müslimlerin Sivrihisar’daki durumu farklıdır. Hane Reislerinin Meslekleri Temettuat defterlerinin bize vermiş olduğu en önemli verilerden biri de hane reislerinin meslekleridir. Milletbaşı ve Kör’dür. Muhtar-ı Sâni (16 adet). Gayri müslimlerin kullandıkları lakaplar Yetim (3 adet). . Yetim (27 adet). Hafız. Kocabaş Sani. Esseyyid.Sâni 16 Muhtarı Evvel Hafız 19 10 Yetim 27 Sivrihisar’da yaşayan gayri müslimlerin çok fazla lakap kullanmadıkları görülmektedir. dini ve ictimai alandaki görevlilerin yaptıkları işlerden dolayı aldıkları lakaplar vardı. Hacı. Muhtar-ı Evvel (19 adet). Tablo 11: Müslüman Hane Reislerinin En Çok Kullandıkları Lakapları Hacı 54 Hoca 23 Molla 22 Muhtarı. Hafız (10 adet). Saraydar. Uzun. Tablo 12: Gayri Müslim Hane Reislerinin Kullandıkları Lakaplar Kabasakal 1 Kocabaş Sâni 1 Kör 1 Milletbaşı Nalbant Saraydar 1 1 1 Uzun 1 Yetim 3 Toplam 10 3. Derviş. Muhtar-ı Sani gibi. Hacı (54 adet). Dersiam. Hoca. Nalbant. Kabasakal.3. Müslüman hane reisleri tarafından en fazla kullanılan lakaplar Hoca (23 adet).

3.8’ini oluşturmaktadır.8 39. .46 Sivrihisar’da yaşayan hane reislerinin mesleklerini.5 9.4 2.2 100 3. Ziraatle uğraşanların toplam sayısı 275 olup genel toplamın % 20. Ziraatle Uğraşanlar Ziraatle uğraşan grubun başında erbabı ziraat denilen küçük üreticiler (259 adet) gelmektedir.1 12. Yani şehirde her beş hane reisinden biri ziraatçidir.8 15. büyük üretici olarak bilinen ashabı çiftlikat (1 adet) izlemektedir.1. Daha sonra sırasıyla hayvancılıkla uğraşan ashabı ağnam (13 adet). değirmenci (1 adet) erbabı ağnam (1 adet). kendi aralarında şu şekilde gruplandırabiliriz: a) Ziraatle uğraşanlar b) İşçiler c) Sanayi ve ticaret uğraşanlar d) Çeşitli hizmetlerde uğraşanlar e) Meslekleri olmayanlar Tablo 13: Mesleki Grupların Dağılımı Meslek Grubu Ziraat İşçiler Zenaat Grubu Görevliler Çeşitli Hizmetlerde Çalışanlar İşsizler Toplam Sayısı 275 209 522 125 29 162 1321 % 20.

Tablakar (1 adet). hizmetkarlar (25 adet) izlemektedir. İşçiler Sivrihisar’da işçi olarak çalışanların sayısı 209 olup.47 Tablo 14: Ziraatle Uğraşanlar Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Ashab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kutbettin Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Tatlar Yenice Yekün Ashabı Ashabı Erbabı Erbabı Ağnam Çiftlikat Değirmenci Ağnam Ziraat Yekün 1 8 9 1 5 13 25 9 2 2 20 3 3 8 7 8 8 6 21 1 1 4 19 1 87 259 6 13 25 11 3 2 21 3 3 8 7 13 8 6 21 9 19 1 87 275 2 1 1 5 3 13 1 1 1 3. . Sığırtmaç (1 adet). Bu gruba dahil olan mesleklerin başında ameleler (117 adet) gelmektedir. Bunu sırasıyla çoban (59 adet). genel toplamın % 15.3. Seyis (1 adet).8’ini oluşturmaktadır.2. Diğerleri ise şunlardır: Tellak (2 adet).

3.48 Tablo 15: İşçiler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 2 Elmalı 1 Ari 2 3 4 5 6 7 8 Hidmetkar Amele Çoban Hidmetkar Sayis Sığırtmaç Tablakar Tellak Yekün 5 2 1 10 4 1 8 7 2 1 7 1 3 2 4 1 1 1 3 1 3 4 1 2 1 5 1 1 3 2 2 4 1 2 3 9 1 10 4 2 3 2 1 1 2 5 1 18 3 6 1 1 1 1 1 8 18 5 11 8 5 6 4 1 9 4 7 5 7 15 15 8 8 1 26 4 5 15 117 20 59 23 1 1 35 209 3. Bu grup kendi içinde şu şekilde kategorize edilebilir: a) Giyim eşyası üreten ve satanlar b) Deri işi ile uğraşanlar c) Dokumacılıkla uğraşanlar d) Yiyecek ve içecek maddeleri üretenler e) Madeni eşya üretenler f) Ticaretle uğraşanlar g) İnşaatla uğraşanlar h) Taşımacılıkla Nakliyecilikle Uğraşanlar Bunları kısaca açıklayalım. Sanayi ve Ticaret Alanında Uğraşanlar Sivrihisar’da sanayi ve ticaret alanında uğraşanlar 522 adet olup genel toplamın % 39.3.5’ine tekabül eder ki meslek grupları içinde sayıca en önde olan gruptur. (94 adet) (77 adet) (12 adet) (69 adet) (53 adet) (144 adet) (24 adet) (47 adet) Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .

Daha sonra ise çorapçı (4 adet). buradaki hayvancılığın da önemli bir göstergesidir. Bunları sırasıyla binek hayvanlarına eğer takımı yapan saraç (5 adet). Deri işi ile uğraşan mesleklerin yoğun oluşu. papuççu şakirdi (1 adet) gelmektedir. keçeci kalfası (5 adet) gelmektedir. 12 şakirt) gelmektedir ki bu sayılar. Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar Bu grubun başında 42 adetle terziler (37 usta.3.1. 5 kalfa) ve 47 adetle yemeniciler (30 usta. Tatlar Yenice Yekün 4 2 2 1 Araklı Benli Kılıç .3.3.49 3. Tablo 16: Giyim Eşyası Üreten ve Satanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf 1 1 3 1 1 5 2 Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Elmalı Çopuk 1 Çorapçı 2 Papuççu 3 Pabuççu Şakirdi 4 Terzi 5 Terzi Kalfası 6 Yemenici 7 Yemenici Kalfası 8 Yemenici Şakirdi Yekün 1 1 1 1 8 2 3 1 1 1 1 2 1 8 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 1 3 2 5 3 3 1 10 1 5 5 9 4 1 1 5 5 7 5 7 7 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 37 5 2 30 3 15 1 2 10 96 3. mesleklerin ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. papuççu (3 adet). 15 kalfa. debbağ kalfası (16 adet) ve keçe üreten keçeci (21 adet). Deri İşi İle Uğraşanlar Bu grubun başında deri tabaklayan debbağ (28 adet). semer üreten semerciler (2 adet) takip etmektedir.2.3.

Dokumacılıkla Uğraşanlar Bu gruba ise bezzaz (3 adet).3. iplik boyayan boyacılar (5 adet).50 Tablo 17: Deri İşi İle Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 3 1 4 Elmalı 1 Debbağ 2 Debbağ Kalfası 3 Keçeci 4 Keçeci kalfası 5 Sarraç 6 Semerci 5 2 1 2 1 5 6 3 1 1 1 1 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 5 4 2 2 2 3 2 1 1 5 2 1 1 28 16 21 5 5 1 1 1 11 2 3 2 3 3 8 2 1 10 3 5 Yekün 77 3. tiftik dokuyan tiftikçiler (3 adet) ve mutaf (1 adet) girmektedir. Tablo 18: Dokumacılıkla Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Hasan Hacı Ashab Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 2 3 4 Bezzaz Boyacı Mutaf Tiftikçi Yekün 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 Yekün 3 5 1 3 Elmalı Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç Yekün 2 Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .3.3.

5.3. kuyumcu (2 adet).3. etmekçi kalfası (6 adet).4 Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler Yiyecek ve içecek üretenlerin başında bakkallar (25 adet) ve baharat. iğne. koku. dünbükçü (1 adet). iplik satan attarlar (10 adet) gelmektedir. demirci kalfası (8 adet) gelmektedir. Tablo 19: Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 2 1 1 1 3 6 7 8 1 4 2 1 Elmalı 1 Attar 2 Bakkal 3 Etmekçi 4 Etmekçi 5 6 7 8 9 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 2 2 10 25 7 Kalfası Kahveci Kasap Kasap Çırağı Kasap Kalfası Manav Yekün 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 2 1 6 1 2 2 3 1 11 5 4 1 4 10 69 3. Madeni Eşya Üretenler Bu grubun başında ise demir işleri ile uğraşan demirci (23 adet). Bunları sırasıyla bakırcı (1 adet). ihtisap kantarcısı (1 adet). kalaycı kalfası (1 adet). Daha sonra sırasıyla ekmek üreten etmekçiler (7 adet).51 3. kalaycı (6 adet). Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .3. kasap kalfası (4 adet) ve manav (1 adet) takip etmektedir. kasap çırağı (1 adet).3. kafesçi (1 adet). kahve üreten kahveci (7 adet). kasap (8 adet). nalbant şakirdi (1 adet) izlemektedir.

3. Ticaretle Uğraşanlar Bu grupta yer alanlar eski eşya alıp satan eskici (38 adet). çerçilerin hepsi ve tüccarların çoğunluğu gayri müslimlerden oluşmaktadırlar. Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .717. mahalle aralarında ufak tefek eşya satan kişi. Bu grupta dikkati çeken husus ziraatle meslek olarak uğraşmayan gayri müslimlerin özellikle bu alanda gayret göstermeleridir. mum satan mumcu (1 adet)’dur. s. 54 Çerçi. Turkish and English Lexicon. Çağrı Yay.3. tüccar (34 adet). çerçi54 (20 adet). Mahalle arasında bohça ile eşya satan boğçacıların hepsi. İstanbul 1992.6. Redhouse. tütün satan duhancı (10 adet).52 Tablo 20: Madeni Eşya Üretenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 1 2 Elmalı 1 Bakırcı 2 Demirci 3 Demirci 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 2 1 2 1 23 8 1 1 1 6 1 2 8 1 kalfası 4 Dünbükçü 5 İhtisap 6 7 8 9 10 Kantarcısı Kafesçi Kalaycı Kalaycı Kalfası Kuyumcu Nalbant Şakirdi Yekün 1 1 3 1 2 3 2 1 1 5 1 1 2 8 1 1 5 1 10 1 8 3 3 2 1 11 Nalbant 53 3. boğçacı (41 adet).

Tablo 22: İnşaatla Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 3 4 Elmalı Yekün 1 10 4 1 8 24 Yekün Araklı Araklı Tatlar 1 1 Hisar Benli Kılıç 1 Çilingir 2 Dülger 3 Dülger Kalfası 4 Dülger şakirdi 5 Yapıcı Yekün 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 Tatlar Hisar Benli Kılıç .53 Tablo 21: Ticaretle Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 2 3 1 1 7 Elmalı 1 2 3 4 5 6 Boğçacı Çerçi Duhancı Eskici Mumcu Tüccar Yekün 35 15 5 9 5 3 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 5 2 2 8 1 2 1 1 8 11 2 6 1 1 1 1 1 5 3 2 1 1 2 4 2 9 46 20 10 38 1 34 64 5 5 4 2 14 149 3. dülger kalfası (4 adet). dülger şakirdi (1 adet) ile inşaatta çalışan bina yapıcıları (8 adet) ve çilingir (1 adet)’dir.3. İnşaatla Uğraşanlar Bu gruptakiler ise kereste işi ile uğraşan dülger(10 adet).3.7.

cami katibi (3 adet). idari ve içtimai alanda hizmet verenler (49 adet) Bunları kısa kısa açıklayalım. arabacı (1 adet). Taşımacılıkta/Nakliyecilikle Uğraşanlar Bu grupta ise binek hayvanlarını kullanarak nakliye işi ile uğraşan kiracılar (43 adet). Diğerleri ise kayyum (1 adet).3.3. araba kiracıları (2 adet). müezzin (3 adet).3. Bunlar: a) Dini görevliler (66 adet) b) Eğitim alanında hizmet verenler (10 adet) c) Askeri. dini ve sosyal yapılarda hisseleri bulunan mütevelliler (5 adet)’dir. Dini Görevliler Bu görevlilerin başında mahalle.4.8. Tablo 23: Taşımacılıkla/Nakliyecilikle Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Hasan Hacı Ashab Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 2 5 5 Elmalı 1 Araba Kiracısı 2 Arabacı 3 Kiracı 4 Sürücü 1 1 4 4 2 3 1 2 3 1 3 1 2 1 3 1 1 5 4 2 1 3 1 2 1 3 1 5 4 1 1 1 4 5 3 3 1 43 1 47 Yekün 3. Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . Görevliler Bu gruptakileri üçe ayırmak mümkündür. hafız (2 adet). köy ve yaylalarda görev yapan imamlar (47 adet) gelmektedir. zaviyedar (1 adet). sürücü (1 adet) yer almaktadır. 3.54 3. tekkelerde görev yapan tekyeneşin (3 adet).1. meşayıhı izam (1 adet).3.4.

Tablo 25: Eğitim Alanında Hizmet Verenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk 1 Dersiam 2 Mektep 1 1 1 2 2 1 1 2 Hocası 3 Müderris Yekün 1 1 2 2 1 1 1 Yenice Yekün 1 2 7 10 Elmalı Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç Yenice Yekün 1 1 1 2 3 3 3 5 47 66 Elmalı Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . Eğitim Alanında Hizmet Verenler Bu grupta mahallelerde insanların eğitimi ile uğraşan müderris (7 adet) mektep hocaları (2 adet) ve dersiâm (1 adet) bulunmaktadır.2.3.4.55 Tablo 24: Dini Görevliler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk 1 Kayyum 2 Meşayıhı İzam 3 Zaviyedar 4 Hafız 5 Cami Hatibi 6 Müezzin 7 Tekyeneşin 8 Mütevelli 9 İmam Yekün 1 1 1 4 4 1 5 7 6 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 4 4 1 1 1 2 1 2 2 4 1 4 5 2 3 1 1 3 9 3 3 3 4 3.

56 3. yeniçeri zabitlerinden muhzır (1 adet). kaza müdürü (1 adet). haber piyadesi olan sâ’i (1 adet). İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler Bu grubun başında toplamda ve yüzde hesaplarında başka meslekleri de olduğundan dolayı dahil etmediğimiz (muhtar 1 adet) muhtar-ı evvel (20 adet).Az önce de belirttiğimiz gibi özellikle sayımlarda yardımcı olan bu idari yetkililerin başka meslekleri de vardır.3. milletbaşı (1 adet) gelmektedir. değirmen askeri olan asiyabı yeniçeri (1 adet). Bunların dışındakiler ise emniyet görevlileri zaptiyeler (10 adet). İdari ve Sosyal Alanda Hizmet Verenler Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Camiikebir Hacı Eskici Hacı hasan Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 2 1 1 1 1 1 1 9 Elmalı 1 Asiyabı Yeniçeri 2 Askeri Müstahdem 3 Askeri Sipahi 4 Bekçi 5 Dideban İhtisabı 6 Kaza Müdürü 7 Kethuda 8 Kocabaşı sani 9 Mecnun 10 Milletbaşı 11 Muhtarı Evvel 12 Muhtarı Sani 13 Muhzır 14 Müdür Katibi 15 Odabaşı 16 Sai 17 Tımarlı Süvari 18 Zaptiye 19 Ziraat Müdürü Yekün 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 19 1 1 1 1 1 10 1 51 1 1 1 1 1 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 5 1 2 2 3 5 3. Tablo 26: Askeri. askeri müstahdem (4 adet).5. odabaşı (1 adet). kethüda (3 adet).3. kocabaşı sâni (1 adet). müdür katibi (1 adet). didebân ihtisabı (1 adet). tımarlı süvari (1 adet). muhtar-ı sâni (19 adet). askeri sipahi (1 adet).4.3. ziraat müdürü (1 adet)’dür. Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . Askeri. bekçi (5 adet).

Berber (18 adet). Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .3. berber kalfası (1 adet).6. duhanfurüz (tütün parlatıcısı) (1 adet).57 Bu gruptakiler ise toplumda farklı hizmetlerde bulunan mesleklere sahip hane reisleridir. seele-dilenci (1 adet). duhan (tütün) kıyıcısı (2 adet). duyuru yapan dellalar (2 adet). berber şakirdi (1 adet). Tablo 27: Çeşitli Hizmetlerde Uğraşanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 1 2 Elmalı 1 Berber 2 Berber Kalfası 3 Berber Şakirdi 3 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 18 1 1 4 Dellal 5 Duhan Kıyıcısı 6 Duhanfuruz 7 Hamamcı 8 Kahveci Tabii Yekün 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 4 2 2 4 1 4 1 1 2 2 1 1 3 29 3. dul (3 adet). talebe (17 adet). emekli tekaüt (3 adet). Meslekleri Belli Olmayanlar Bu grubun başında 55 kişi ile fakir ve ianeyle geçinenler vardır. Ardından defterlerde meslekleri. Bunları sırasıyla yetim (23 adet). hamamcı (1 adet) kahveci tâbii/ çalışanı (3 adet)’dır. ihtiyar (2 adet). yazılmayan ve bizim belirsiz (45 adet) diye belirttiğimiz grup vardır. kayıp olanlar mefkud (1 adet) izlemektedir.

58 Tablo 28: Mesleği Belli Olmayanlar Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 8 2 Elmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Alil Belirsiz Firari Mefkud Seele Talebe Tekaüt Fakir/İane Dul İhtiyar Yetim Yekün 1 4 1 4 2 2 3 2 1 1 7 1 1 1 1 1 3 1 3 1 5 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 5 2 1 1 8 1 4 16 10 7 1 2 2 4 7 8 5 1 1 7 1 3 3 3 2 1 11 12 6 11 3 1 2 6 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 1 1 1 6 1 4 4 45 7 1 1 2 17 2 3 15 55 3 2 2 23 32 161 Meslek gruplarını incelediğimizde tarım ve ziraat işlerini müslümanların yaptıkları gözlenmektedir. Tablo 29: Gayri Müslimlerin Meslekleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Amele Belirsiz Boğçacı Çerçi Dülger Eskici Fakir/ianeyle Hizmetkar Kasap Kalfası Kocabaşı Sani Kuyumcu Milletbaşı Nalbant Odabaşı Pabuççu Terzi Terzi kalfası Tüccar Yapıcı Yetim Yekün Benli 10 35 15 1 5 3 8 1 2 3 1 8 2 9 2 2 107 1 7 1 12 2 2 1 7 1 18 Kılıç Müslim Akdoğan 1 1 6 1 Yenice 2 Yekün 13 1 41 20 1 6 3 10 2 1 2 1 3 1 2 10 2 25 3 3 150 1 3 1 2 1 11 Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç . Gayri müslimlerin ise gerek yaşadığı coğrafyadan gerekse Osmanlı toplumundaki genel yapısından dolayı daha çok zanaat ve ticaret işlerinde özellikle de çerçicilik. Ayrıca Sivrihisar’daki var olan kuyumcular da gayrimüslim Ermeniler’dir. boğçacılık(bohçacılık) ve tüccarlıkta yoğunlaşmışlardır.

59 Tablo 30: Müslümanların Meslekleri Müslim Akdoğan Şeyh Baba Yusuf Hacı Ashab Hacı Hasan Camiikebir Hacı Eskici Gazi Sinan Hacı Veysi Hazinedar Kutbettin Faruklar Kethuda Karabaş Demirci Çopuk Yenice 1 13 2 1 5 13 1 1 1 4 1 10 1 25 5 44 18 1 1 3 5 3 1 1 59 4 28 16 1 2 23 8 1 2 1 8 20 3 1 1 1 1 87 Elmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ağnam Taciri 6 Alil 4 Amele 104 Araba Kiracısı 2 Arabacı 1 Ari Hidmetkar 5 Ashabı Ağnam 13 Ashabı çiftlikat 1 Asiyabı Yeniçeri 1 Askeri Müstahdem 4 Askeri Sipahi 1 Attar 10 Bakırcı 1 Bakkal 25 Bekçi 5 Belirsiz 45 Berber 18 Berber Kalfası 1 Berber Şakirdi 1 Bezzaz 3 Boyacı 5 Cami Hatibi 3 Çapul 1 Çilingir 1 Çoban 59 Çorapçı 4 Debbağ 28 Debbağ Kalfası 16 Değirmenci 1 Dellal 2 Demirci 23 Demirci kalfası 8 Dersiam 1 Dideban İhtisabı 1 Duhan Kıyıcısı 2 Duhancı 10 Duhanfuruz 1 Dul 3 Dülger 9 Dülger Kalfası 4 Dülger şakirdi 1 Dünbükçü 1 Erbabı Ağnam 1 Erbabı Ziraat 259 Eskici 32 1 5 4 7 2 7 2 3 4 1 3 1 3 2 5 3 2 1 1 3 1 10 4 1 4 18 3 1 2 3 6 4 104 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 4 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 5 3 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 5 5 13 25 9 3 2 1 2 1 2 20 3 2 1 3 2 8 1 7 8 2 8 5 6 1 21 4 1 19 1 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 5 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 5 4 2 4 9 2 2 2 1 3 1 6 1 5 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 4 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 10 1 3 9 4 1 1 1 259 32 Yekün Araklı Tatlar Hisar Benli Kılıç .

60 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Etmekçi 7 Etmekçi Kalfası 6 Fakir/İaneyle 44 Firari 7 Haffaf 1 Hafız 2 Hamamcı 1 Hidmetkar 13 İhtisap Kantarcısı 1 İhtiyar 2 İmam 47 Kafesçi 1 Kahveci 7 Kahveci Tabii 3 Kalaycı 6 Kalaycı Kalfası 1 Kasap 8 Kasap Çırağı 1 Kasap Kalfası 2 Kayyum 1 Kaza Müdürü 1 Keçeci 21 Keçeci kalfası 5 Kethuda 3 Kiracı 43 Mahbu 1 Muhzır 1 Manav 1 Mecnun 1 Mefkud 1 Mektep Hocası 2 Meşayıhı İzam 1 Muhtar 1 Muhtarı Evvel 20 Muhtarı Sani 19 Mumcu 1 Mutaf 1 Müderris 7 Müdür Katibi 1 Müezzin 3 Mütevelli 5 Nalbant 5 Nalbant Şakirdi 1 Pabuççu Şakirdi 1 Sai 1 Sarraç 5 Seyis 1 Sebzevatçı 5 Seele 1 Semerci 2 Sığırtmaç 1 Süpürgeci 1 Sürücü 1 Tablakar 1 Talebe 17 1 2 1 1 2 6 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 3 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 6 1 1 15 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 6 52 7 1 2 1 13 1 2 47 1 7 3 6 1 8 1 2 1 1 21 5 3 43 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 3 5 5 1 1 1 5 1 5 1 2 1 1 1 1 17 1 1 1 1 4 5 1 1 6 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1 2 4 2 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 4 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 4 3 5 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 .

61 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Tekaüt Tekyeneşin Tellak Terzi Terzi Kalfası Tiftikçi Tımarlı Süvari Tüccar Yapıcı Yemenici Yemenici Kalfası Yemenici Şakirdi Yetim Zaptiye Zaviyedar Ziraat Müdürü Yekün 3 3 2 27 3 3 1 9 5 30 15 2 20 10 1 1 1205 30 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 5 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 3 3 2 27 3 3 1 9 5 30 15 1 1 4 2 1 1 2 1 31 66 81 68 32 28 19 74 29 48 36 7 2 20 10 1 1 1 1 63 71 73 54 41 98 28 196 1173 2 1 3 2 3 1 .

Asırma Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları. Dönüm. XXIII. Bilindiği gibi toprağın azalan verim gücünü yenilemenin en basit yollarından biri de toprağı dinlendirmek yani nadasa bırakmaktır. Toprağın verim gücünü artırmanın diğer bir şekli ise belirli aralıklarla her yıl toprağa değişik ürünler ekerek. 2 Halil İnalcık. Ekili olmayan tarlaların nadasa bırakılmış olduğu ve neredeyse ekili tarlalar kadar büyüklük arzettiği gözükmektedir. ekili olmayan.1 Bugün dönüm ortalama 1000 m2 olarak kabul edilmektedir. Ankara.I.8. İstanbul 1943.F. Osmanlı işçisi daha çok toprağını iki ya da üç yılda bir dinlendirerek verim gücünü kazandırmaya çalışıyordu.Ü.L.5 dönüm arazileri bulunmaktadır. Yani toprak sahipleri ziraatla ilgili olan topraklarının % 56. Şehirde Toprağın Mahallelere Göre Dağılımı Sivrihisar’da hane sahiplerinin toplam olarak 11.62 4. C. ve XVI. Kanunlar. Toplam toprak miktarına göre ise ekili alan tarlalar % 40’a. C. topraktan daha fazla imkanı sağlayan rotasyon sistemleri idi.2’sini de nadasa bırakmıştır. Tarih Enstitüsü Neşriyatı.92. . XV.8’ini ekmiş % 43. Barkan. Belleten. Toprağı boş bırakma süresi daha çok bir yıldı. Böylece her yıl toprakların önemli bir bölümü boş bırakılıyordu.582. 1 Ö. nadasa bırakılmış tarlalar ise % 30 gibi büyük oranlara karşılık gelmektedir. 3430 dönümü ise gayri mezru (ekili olmayan) tarlalardır. s. BÖLÜM ZİRAAT VE HAYVANCILIK 4. rotasyon sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığını bilememekle birlikte nadasa bırakılmış toprağın büyüklüğüanlattığımız sebeplerden ötürü-anlaşılmaktadır. İ.E. alan olarak tarif edilmiştir. s. Hüdâvendigâr Livası kanunlara göre boyu ve genişliği normal adımlarla 40’ar adım olan bir saha.140.1. Bu sistemler nisbeten yoğun ve tarımın gelişmiş olduğu bölgelerin verimli topraklarında kullanılmıştır. s.3 Sivrihisar’da temettu sayımlarından.2 Toprakların 4150 dönümü mezru yani ekili. “Osmanlılar’da Raiyyet Rüsumu”.

Şeyh Baba Yusuf.Hacı Eskici. Mahalle başına 205 dönüm ekili alan düşer ki Yenice. Çopuk (15 dönüm) mahallelerinde. en az ise Hacı Eshab (15 dönüm). en az Hacı Eshab (12 dönüm). . Eren Yay. 87 75 189 342 91 15 65 12 139 38 35 65 120 97 184 80 166 50 193 15 1372 3430 107 97 296 448 149 29 65 15 262 60 60 144 130 173 237 80 273 61 276 39 1509 4510 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün Tabloya baktığımızda ekili alanların en çok Yenice (1509 dönüm). Kethüda ve Kutbettin mahallelerinin dışında kalan mahalleler bu ortalamanın altında kalmaktadır. İstanbul 1998. ve Tatlar (15 dönüm) mahalleleridir. Çopuk.63 Tablo 31: Ziraatle İlgili Tarlalar Mahalleler Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Eshab Mezru Tarla Dönüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gayri Mezru Tarla D. Nadasa bırakılan araziler ise en çok Yenice (1372 dönüm) ve Demirci (342 dönümdür) mahallerinde. Demirci (488 dönüm). Demirci. s. 3 Tevfik Güran. hane başına da 2.59 dönüm arazi düşmektedir.88-89. Yine ekili alanlar hane başına 3.9.41 dönüm düşmektedir ki bu da tarımla ilgili toprakların toplam içinde hane başına düşen en büyük kısmını oluşturduğunu bize göstermektedir. Yüzyıl Tarım Ekonomisi. Mahalle başına 155. 19. Tatlar (39 dönüm) mahallelerinde olduğu görülmektedir.

64

Bu kısım da en son olarak gayri müslimlerin zirai alanlarına değinmek gerekir. Gayri müslimlerin ne ekili ne de nadasa bırakılmış arazileri mevcut değildir. Toplam arazilerin 1305 dönümünde ise bağcılık yapılmaktadır. Genel toplamın % 11,7’sine tekabül etmektedir. Bostan alanları ise hane sahiplerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde domates, hıyar, biber gibi sebzeler yetiştirilen alanlar olup geniş bir ölçekle işlenmemiştir. Bostan tarlaları 430 dönüm olup toplam arazinin % 3,8’i gibi diğer tarlalardan küçük bir yüzdeye sahiptir. Buradan anlaşılan da Osmanlı iktidarının dayanmış olduğu ilkelerden iaşe (provizyonizm) ilkesi gereğince4 mahalle ve köy sakinleri önce kendi ihtiyaçlarını karşılamışlar, daha sonra da pazara götürüp satmışlardır. Kazaların ihtiyacı giderilmedikçe de dışarıya satmamışlar, devlet de zaten böyle bir duruma müsaade etmemiştir.5 Tasarruf edilen toprak birimlerinden çayırlar 1449 dönüm ve % 13 ile üçüncü büyük dilime sahiptir. Daha sonra ise 11,5 dönüm ile bahçe ve 3 dönüm ile cehri, 2 dönüm ile haşhaş tarlaları gelmektedir. Şekil 1 : Toprağın Tasarrufu
Bağ; 1305; 12% G. Mezru; 3430; 32% Bostan; 430; 4% Çayır; 1449; 13% Diğer; 16,5; 0%

Bağ Bostan Çayır Diğer Mezru G. Mezru

Mezru; 4150; 39%

4

Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay, İstanbul 2000, s.6162. 5 Genç, a.g.e, s.61.

65

Tablo 32: Toprakların Mahallelere Dağılımı
Mahalleler Mezru Tarla Dönüm 107 97 296 448 149 29 65 15 262 60 60 144 130 173 237 80 273 61 276 39 1509 4510 Gayri Mezru Tarla D. 87 75 189 342 91 15 65 12 139 38 35 65 120 97 184 80 166 50 193 15 1372 3430 Bağ Dönüm 63 145 28 53 57 62 30 20 13 55 20 61 25 15 44 67 107 57 43 77 28 235 1305 64 430 603 1449 11,5 3 2 43 8 36 6 23 10 1 Bostan Dönüm 21 11 32 52 8 9 11 2 43 25 3 33 8 290 13 5 3 319 9 9 48 8 31 2 9 0,5 Çayır Dönüm. 5 27 26 35 1 3 Bahçe Dönüm Cehri Korusu Dönüm Haşhaş Dönüm

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Eshab

10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin

Müslim Akdoğan
19

Şeyh Baba Yusuf
20 21 Tatlar 22 Yenice

Yekün

4.2. Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı 11140,5 dönüm arazinin 10911,5 dönümü müslümanlara 229 dönümü ise gayri müslimlere aittir. Bir başka söyleyişle % 97,9’u müslümanlara, % 21,1’de gayri müslimlere aittir.

66

Şekil 2: Toprakların Etnik Yapıya Göre Dağılımı

Gayrimüslimlere ait araziler 2,1%

Müslümanlara ait araziler 97,9%

Toprağın hane başına düşen ortalamasına baktığımızda ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: Müslümanlarda hane başına 9,28 dönüm toprak düşerken gayri müslimlerde 1,56 dönüm toprak düşmektedir. Müslümanların sahip olduğu en büyük arazi grubu ekili alanlardır (4510 dönüm). Ardından, nadasa bırakılmış araziler (3430 dönüm), çayırlar (1449 dönüm), ve bağcılık yapılan alanlar (1076 dönüm) gelmektedir. Gayri müslimlerin sahip olduğu araziler ise ziraatle ilgili değil de bağcılık yaptıkları alanlar olup 229 dönümden ibarettir.

Tablo 33: Toprağın Etnik Yapıya Göre Dağılımı
Mezru Tarla Etnik Grup Müslümanlar Gayri Müslimler Toplam % 4510 40,4 3430 30,7 Dönüm 4510 Gayri Mezru Tarla D. 3430 Bağ Dönüm 1076 229 1305 11,6 430 3,8 1449 13 16,5 1,4 Bostan Dönüm 430 Çayır Dönüm. 1449 Diğer Toplam Dönüm 16,5 10911,5 229 11140,5 100 97,9 2,1 100 %

6 7 Sadi Kocaş. Bağ ve bahçe ürünleri 3. Hayvan ürünleri Bu ürünlerle ilgili bilgileri temettuat sayımlarında şahısların isimlerinin üzerinde bulunan o şahsın verdiği ayni ve bedeli öşürlerinden anlamaktayız. süt. afyon. Sınai Bitkiler : Haşhaş. şair (arpa). Bağ ve bahçelerde ne yetiştirildiğine ilişkin bilgi ile hayvanlardan elde edilen at. s.67 Osmanlı Devleti’nde Ermeniler’in sanat ve ticaretle. Baklagiller : Fasülye.3. darı. kimnon (kimyon) 2. Yetiştirilen Ürünler Sivrihisar’da yetiştirilen tarım ürünlerini Osmanlı tarım istatikçilerinin yaptığı gibi7 şu şekilde sıralayabiliriz. Tahıllar : Hınta (buğday). pirinç b. nohut. mimari ve kuyumculukla ilgili kabiliyetlerinin var olduğu bilinmektedir. Sadece bağcılıkla uğraşmışlardır. Hem bu özelliklerinden hem de ziraate elverişli arazilerinin olmayışından dolayı zirai üretimleri söz konusu değildir. mercimek c. a. 4. duhan (tütün). Ankara 1970. s. Tarla Ürünleri (Bitkisel Üretim) a. peynir gibi ürünlerle ilgili bililer kayıtlarda yazılı değildir.45. burçak.g.6 Sivrihisar’da da bu durum geçerli olup ticaret ve sanatkarlıkla geçimlerini sağladıklarını görmekteyiz. .e. Güran.75. Truva Yay. Tarih Boyunca Ermeniler. Eldeki verilerle yalnızca tarla ürünlerine ait ayrıntıları zikretmek mümkündür... 1.

İstanbul 1952.g. Bkz.39 464929.5 kile) ve burçak (470. 9 Kıyye. bir cins hububat ölçüsü olup imparatorluğun muhtelif yerlerinde farklı kıymette olmuştur. W.33 469397.7 100 Kile. bakla (40 kıyye). 1 kile=20 İstanbul okkası=25.3 kile). Esas olarak İstanbul kilesi baz alındığından biz de bu hesabı kullandık.6 100 Yetiştirilen baklagilleri ise şu şekilde belirtebiliriz: Nohut (210 kıyye).F.F Yay.415 269. s.260.5 255 6510 6765 Kıyye9 Kilo10 460717.9 82. arpa (3843. Hınz.5 17957.68 Tablo 34: Yetiştirilen Tarla Ürünleri Ürünler Tahıllar Baklagiller Sınaî Bitkiler Toplam Kile8 17957. s. Hinz.C.e. s. a. 187. Mithat Sertoğlu. 30.83 13265..32 327. Tarih Lugati. “İslam’da Ölçü Sistemleri” .43 51.g. Tablo 35: Yetiştirilen Tahıl Ürünleri-1844 Tahıllar Buğday Arpa Burçak Toplam Kile 13643 3843. Kepeci.) .4 2. okka adı verilen eski ağırlık ölçüsü olup baklagil ve sınai ürünlerin ölçümünde kullanılmıştır ve 1282 grama eşittir.49. a.s.E.165 % 1. Bunun yanında karşımıza şinik ifadesi çıkmıştır ki bu da kilenin dörtte biridir. 1990. Enderun Yay. s. Kamil Kepeci. İst.V.m. Tablo 36: Yetiştirilen Baklagiller-1844 Baklagiller Fasulye Nohut Baklagiller Toplam 8 Kıyye 5 210 40 255 Kilo 6.8 Kilo 353054. Osmanlı Tarih Lügati. Bkz.656 kg.M.8 98608.1 Sivrihisar’da yetiştirilen en önemli tarla ürünü olan tahıllar şunlardır: Buğday (13643). 10 Kile ve kıyye ölçülerinin kg’ye çevirerek hesapların kolaylaşmasına çalıştık...4 15.258.(Haz.6 327..02 % 76 21.Ü.5 470. Türklük Araştırmaları Dergisi.165 8352.İstanbul 1986. fasülye (5 kıyye).3 17956.

güzel koku demektir.415 8352.69 Yetiştirilen sınai bitkiler ise kimyon. alaf. nohut c)Sınai bitkiler : Kimyon. arpa.Sami. K.) .Türki. s. Mahallelerde yetişen ürünler köyler de yetiştirilmekte olup bunların ölçüleri ve hasılatları mahallerden farklı olabilmektedir. tütün ve büydur. Tablo 37: Yetiştirilen Sınâi Bitkiler-1844 Bitkiler Kimyon Afyon Haşhaş Tütün Cehri Bûy Toplam 5 6510 6. Bitki olarak da kendisinden boya imal edilen bir bitki olmalıdır. b)Baklagiller : Fasülye. Yani mahalellerde yetişip yetişmediği ile ilgili kayıtlar bulunmayan ancak köylerin kendi ihtiyaçlarını ve iaşelerini sağlayan ürünler ürettikleri açıktır. Bahçe Ürünleri : Soğan Bu ürünlerden dikkatimizi en çok çeken pirinçtir. Köylülerin yetiştirdiği ürünler şunlardır: 1. Güzel koku çıkarılan bir bitki olsa gerektir. darı. Daha sonraki yıllara ait 11 12 Cehri boya kökü demektir.325 Kıyye 6505 Kilo 8345.91 Mahalle kayıtlarında yer almayan ancak doğrudan konumuz olmasa da köylerde yetiştirilen farklı ürünler vardır. (Haz. Birçok su kaynağına sahip havzalarda pirinç yetiştirmek kadar doğal bir üretim olamayacağı açıktır.305. Tarla Ürünleri a)Tahıllar : Buğday. mercimek.) Bûy.12 Bu bitkilerden kimyon ve bûyun ölçüsü verilmiş olup diğerlerinin ise kendilerinden kazanılan hasılatı yazılmakta iktifa edilmiştir. cehri 11. pirinç. afyon. (Haz. Ancak günümüzde maalesef pirinç üretimi o yıllardakinden daha azdır. haşhaş. burçak. Ş. bûy. penbe (pamuk) 2.

932.5 kile tahıldan 448. 3843. Genel toplamda ise 17957. s. arpanın kilesi 8 kuruş. (Haz. Bu hesaplar hazırlanırken şu usul takip edilmiştir.13 Mahallelerde yetiştirilen ürünlerden elde edilen kazançları aynı sıra ile vermeye çalışacağız.68 kuruş hasılat düşmektedir ki bu veriler bize tahıl üretiminin Sivrihisar’da önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.) . hane başına 13. bu sayımlarda olmayan veya az yer alan pamuk.59 kile tahıl.5 kuruş kazanç elde edilmiştir. burçağın kilesi de 2 kuruştur.95 kuruş hasılat.2582.14 Bu değerlendirmelerden çıkabilecek önemli sonuçlar şunlardır: Mahalle başına 816. nohutun kıyyesi 5 kuruş.9 1 100 Baklagillerden fasülyenin kıyyesi 14 kuruş. 157. baklanın kıyyesi 0.5 kuruş. Yani her mahalleye ortalama 11.5 470. 13 14 Şemseddin Sami.5 kile arpadan 28945 kuruş. Tahıllardan buğdayın kilesi 13.8 Hasılat/Krş 177205 28945 2145 208295 % 85. Kamusu’l Âlam.1 13.6 kıyye baklagil düşmektedir. Defterlerde yazılmış olan öşür bedelleri on ile çarpılarak esas hasılat bulunmuş. Yıllık toplam 255 kıyye baklagilden 195 kuruş hasılat elde edilmiştir.3 kile burçaktan da 2145 kuruş hasılat elde edilmiştir. 470.24 kile tahıl ile 9467.5 kuruştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi tahıl ürünleri kile ile ölçülmekte idi.3 17956.70 kayıtlarda. cehri. meyva ve sebzelerin de yeterince yetiştirildiği zikredilmektedir. Tablo 38: Tahıllardan Elde Edilen Kazançlar-1844 Hububat Buğday Arpa Burçak Toplam Birim Değeri 13. Bunlara göre yıllık toplam 13643 kile buğdaydan 177205 kuruş. daha sonra da mahalle ve hane başına düşen hasılat ve ölçüler hesaplanmıştır.5 8 2 Kile 13643 3843.

9 Sınai bitkilerden yetiştirilen kimyonun kıyyesi 1 kuruş.9 10. bostanlık alanlarda ise 1844’te 19852. 1845’te 173 kuruş. Tablo 40: Sınâi Bitkilerden Elde Edilen Kazançlar-1844 Ürünler Kimyon Bûy Afyon Tütün Haşhaş Cehri Toplam Kıyye 6505 5 6510 Hasılat/Krş 6505 60 1172.5 kuruş. 1845’te ise 26903 kuruş. bu arazilerden de kazançlar sağlanmıştır.5 kuruş hasılat elde edilmiştir.8 0. 1845’te de 247. Afyon.3 0. tütün ve cehrinin ölçüsü olmayıp bedelen hasılatı yazılmıştır. Bağcılıkta 1844’te toplam 27980 kuruş. bûyun kıyyesi 12 kuruştur.5 5 Kıyye 5 40 210 255 Hasılat/Krş 70 20 105 195 % 35. haşhaş. cehri) ise 1844’te 2887.5 1635 80 9452.5 kuruş hasılat elde edilmiştir. Bunun için bazı tarlaların 1844 ve 1845 yıllarında bariz farklıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu ürünlerden bazılarının değerlerinin ve hasılatlarının tam olarak yansıtılmadığı kanaatindeyiz.71 Tablo 39: Baklagillerden Elde Edilen Kazançlar-1844 Hububat Fasulye Bakla Nohut Toplam Birim Değeri 14 0. 1845’te ise 23126 kuruş hasılat elde edilmiştir. Sınai bitkilerden toplam 6510 kıyyeden 9372.4 17.8 99. Bu alanların dışında olan bahçelerden 1844’te 370 kuruş.9 Bunların dışında bağcılık ve bostancılık ile çok az da olsa çayır.5 % 68. çayırlardan 1844’te 11675 kuruş.8 99. .5 kuruş. afyon.2 53.6 12. bahçe işleri ile de uğraşılmış. 1845’te 23812 kuruş ve diğerlerinden (haşhaş.

tarlanın çeşidine göre değişmektedir. Öşür.5 11675 1635 1172.15 Sivrihisar’da öşürün aynen alındığı buğdaydan kile başına 13.1. bakladan 0.5 72 74261. Devlet için çok önemli bir gelir kaynağı olan öşürün esası mahsulden aynen alınması idi.bûydan kıyye başına 12 kuruş alınmıştır. bağ ve bahçe alanlarındaki hasılattan alınan öşürler de Temettuat defterlerinde belirtilmiştir. bunların dışında kalan bûydan 0.3 kile.5 kıyye öşür alınmıştır. arpadan 384. 15 Öşür. bakladan 4 kıyye.5 4. Bu durum yetiştirilen mahsule. Buğdaydan 1364. fasülyeden 0. burçaktan 2 kuruş alınmıştır. Sınai bitkilerin içinde yer alan kimyondan kıyye başına 1 kuruş.5 Tarlanın Cinsi Bağ Bahçe Bostan Çayır Haşhaş Afyon Cehri Toplam Dönüm 1305 11. Bunların bedel olarak karşılığı 216065 kuruş olup bunun sadece 54 kuruşu gayri müslimlere aittir.) . baklagiller grubundan nohuttan 21 kıyye. Baklagillerden olan nohuttan kıyye başına 5 kuruş.5 kıyye.3. Ürünlerden Alınan Öşürler Sivrihisar’da yetiştirilen tarla ürünlerinden.4 kile.5 80 62765 1845 Hasılat/Krş 26903 173 23126 23812 175.03 kile.72 Tablo 41: Tarlalardan Elde Edilen Kazançlar 1844 Hasılat/Krş 27980 370 19852. burçaktan 47.5 kuruş alınmıştır. arpadan 8 kuruş. ileride vergiler bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. Bununla birlikte bedelen de alınmaktaydı.5 kuruş.5 430 1449 2 3 3200. fasülyeden 14 kuruş. onda bir demek olup ürünlerden elde edilen hasılatın onda biri halk tarafından devlete veriliyordu. (Haz.

çayırdan 1167.5 2 27.5 Bedelen alınan öşürler tarla gruplarına göre şu şekildedir.25 Kethuda 16 49 Kılıç 17 103 Kutbettin 18 20 Müslim 19 Akdoğan Şeyh Baba Yusuf 74.5’u gayri müslimlere.75 74 38 1.8 118 36.75 1.73 Tablo 42: Aynen Alınan Öşürler Mahalleler Buğday Kile Guruş 1 Araklı Benli 2 Camiikebir 3 Çopuk 4 Demirci 5 Elmalı 6 Faruklar 7 Gazi Sinan 8 Hacı Eshab 9 Hacı Eskici 10 14.5 7 0. bostandan 198525 kuruş.75 662 1392.5 Hazinedar 13 36.75 0.5 347 27 1219. Bir oranlama toplam bedelen öşürün % 11’i gayri müslimlerden % 89’u müslümanlardan alınmıştır.5 Karabaş 15 72.2 50 190 153 91 21 10. afyondan 117.5 14 4 4 0.5 1086 124.25 67.5 kuruş.1 124 39 5.5 27 0.25 8 20 4 2 6 3 0.25 21 484. 5588.38 27 25.25 4 2.75 25.8 252.25 0.4 99 4 2 6.5 Yenice 22 Yekün 1364 13.25 68 18 7.95 20 Tatlar 9.25 21 19 11.5 4 26.5 223 243 514.5 0.5 493 607.5 650.5 47 214. Toplamda 6277 kuruş olup 688.5 4 144 1180 384 2995 21 10.5 5922.5 77.5 1 2.25 6 17721 650. Bağdan 2798 kuruş.4 163 4.8 110 6.5 7 32.8 34 4.25 2 2 16 2 14.5 3 3 288 34 4.25 0.5 kuruş.5 10 3.3 287 8.5 kuruşu müslümanlara aittir.5 10 1.25 16.5 0.75 8 14 11 Hacı Hasan 17 Hacı Veysi 12 38. bahçeden 37 kuruş.25 3 20.5 974.5 3 3 288 107 4 107 4 12 83 12 83 9 72 9 72 Öşrü Öşrü Bakla Öşrü Buy Burçak Kıyye Guruş Kile Kuruş Kıyye Kuruş Kıyye Kuruş Kile Kuruş Kıyye Kuruş Kıyye Kuruş Kimyon Arpa Nohut Fasulye 5 2 2 12 10 5 2 2 12 10 20 4. . haşhaştan 163.5 0.25 1618 498.25 828. cehriden 8 kuruş.5 201 54 354.5 Hisar 14 44.25 kuruş.6 203 1 1.5 2.5 181 0.5 0.5 2 90.

Başına 62 805. haşhaş öşrü (7. Tablo 44: Mahalle Başına Düşen Ayni Öşürler Buğday Kile Guruş Mh.74 Tablo 43: Bedelen Alınan Öşürler Mahalleler Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Eshab Öşrü Bağ 49 494 50 77 123 104 49. diğerleri (nohut.5 Kimyon Kıyye Guruş 29.5 Öşrü Afyon Öşrü Haşhaş 7.04 kuruş).25 108 25 510.15 . diğerleri (bahçe ve cehri öşrü toplam 2.5 70 444. Bedelen alınan öşürler ise şu şekilde sıralanabilir: Bağ öşrü (127.5 148 123 201 105 94.5 76 74 14 21 21 51 5 54 18.5 133 3.13 kuruş).15 kuruş) izlemektedir.5 kuruşla en başta gelirken onu sırasıyla arpa (136.5 12 10 10 91 243.25 8 719 1168 117.5 94 70 131 18 172. bostan öşürü (90. kimyon (29.56 kuruş).18 kuruş).5 28 68.1 kuruş).5 Öşrü Cehri Öşrü Çayır 6 33 57.6 29.13 9.5 1985.5 9 8 Öşrü Bahçe Öşrü Bostan 37.32 kuruş).5 116.5 81 39.23 kuruş).75 Diğer Kuruş 1.5 58 7.25 59 163.5 30 84.1 Burçak Kile Guruş 2. fasülye.5 2798 37 5 123.5 136.56 Arpa Kile Guruş 17.5 25.5 5 4.43) afyon öşrü (5.5 66 35 166 26 135. çayır öşrü (53.75 31 11 32 15 6 15 3 22.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün Müslim Akdoğan Öşürlerin mahalle başına bedel olarak düşen miktarları şu şekildedir: Aynen alınan öşürlerden buğday 805. bakla ve bûy toplam olarak 1.

Şeyh Baba Yusuf.5 1 5 297 675 6 46 6 88 56 Sayısı (Adet) 2425 .09 5.11 kuruş olup bu ortalamanın üzerinde Yenice.31 kuruş olup bu ortalamanın üzerinde ise Yenice.68 90.33 7. Hacı Eskici.75 Tablo 45: Mahalle Başına Düşen Bedelen Öşürler(kuruş) Öşrü Bağ Mahalle Başına 127. Benli mahalleleri yer almaktadır.181 1. Hacı Eskici.43 Öşrü Bahçe Öşrü Bostan Öşrü Cehri Öşrü Çayır Öşrü Afyon Öşrü Haşhaş Bu verilerden hareketle ayni öşürlerde mahalle başına düşen ortalama 982. Büyük Baş Hayvan a) Sağmal inek b) Kara sığır ineği c) Boz inek d) Kısır inek e) Öküz f) Tosun g) Dana h) Buzağı ı) Sağmal manda i) Erkek manda 410.4. Kutbettin Kethüda. Bedeli öşürlerin toplamda mahalle başına düşen bedel 285. Kethüda.24 0. Demirci. Hayvancılık Sivrihisar’da yetiştirilen hayvanlar ve adetleri şu şekildedir: Hayvan Türü (Baş) 1. Demirci ve Çopuk mahalleleri olup diğer mahalleler bu ortalamanın altındadır.36 53. 4.

85 sağmal manda. 206 kısır inek. . 539 merkep. 408 sağmal inek. 32. 3 tay. 1 manda düvesi. Küçükbaş Hayvan a) Sağmal keçi b) Sağmal tiftik keçisi c) Sağmal siyal kıl keçisi d) Erkek keçi e) Erkek tiftik keçisi f) Erkek siyah kıl keçisi g) Sağmal koyun h) Erkek koyun ı) Oğlak (Tiftik oğlağı dahil) i) Kuzu Toplam : 8 1 45 10 33. Müslümanların sahip oldukları hayvanlar şunlardır : Büyükbaş hayvanlar : 100 bargir. 671 öküz. 8 manda danası. Bu hayvanlardan 47637. 45 kısır manda. 9 katır. 1 karasığır ineği. 25 kısır kısrak.5 kısrak. 5 boz a) inek. 56 erkek manda.76 j) Manda danası k)Manda düvesi l) Kısır manda m) Katır n) Kısrak o) Kısır kısrak ö) Bargir (Beygir) p) Merkep r) Tay 2.5 33 201 590 3 61916 3509 128 48 8905 360 23 13475 19705 5533 12405 64516 Hayvanların mahallelere göre dağılımı Tablo 47’teki gibidir.5’i müslümanlara (% 74) ait iken 16879’u (%26) da gayri müslimlere aittir.

5 2 6 2 1 2 14 3 8 46 6 3 92 207 5 1 10 1 4 1 3 1 6 4 11 5 2 19 9 2 5 5 4 1 Tosun Dana Buzağı Re's Re's Re's 1 1 8 17 34 9 1 Kısır İnek Re's Boz İnek Re's Kara Sığır İneği Re's Katır Re's Keçi Sağmal Erkek Re's 71 338 120 160 318 217 34 49 31 174 85 68 85 26 132 249 210 133 169 53 787 3509 Re's Re's 200 1789 118 266 724 355 43 127 26 376 222 244 199 64 374 591 421 370 301 150 1945 8905 71 323 120 159 298 191 33 32 24 156 85 67 71 26 102 247 207 127 169 53 797 3358 6 33.5 4 33 2 2 3 1 1 4 2 2 3 4 2 6 1 3 2 1 1 2 1.77 Tablo 46: Hayvanların Mahallelere Göre Dağılımı Mahalle Adı Bargir Re's İnek Sağmal Re's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Ashab 67 1 6 6 5 2 9 1 8 1 2 3 6 12 13 8 12 10 6 2 13 29 35 20 3 5 3 37 9 7 17 8 13 24 14 18 5 25 9.5 3 1 3 3 1 2 Oğlak Re's Kısrak Kısır Kısrak Re's 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün .5 29 201 107 409.

5 19 5 1 1 4 1 2 3 3 7 3 5 1 1.78 Tablo 46: Hayvanların Mahallelere Göre Dağılımı Koyun Sağmal Re's 836 484 164 707 1205 635 103 183 54 734 334 323 388 141 667 951 567 863 436 626 111 2963 13475 Erkek Re's 314 1640 160 875 1621 723 75 352 68 1041 527 460 464 161 1177 1318 935 1493 539 825 335 4602 19705 Manda Kuzu Sağmal Erkek Dana Düve Re's 1 4 5 8.5 4 2 15 5 1 2 1 1 1 1 2 4 3 1 4 4 6 1 2 1 4 8 2 10 3 Re's Re's Re's Kısır Manda Re's 26 44 23 35 32 24 6 13 7 38 10 18 8 12 31 33 22 26 19 37 10 14 89 8 56 8 1 14 45 116 590 48 23 128 360 175 126 307 175 13 2 14 26 48 23 10 32 54 26 2 3 2 48 4 12 32 19 41 21 9 50 13 47 2 223 675 3 1 1 1 Merkep Re's Siyah Kıl Keçi Re's Erkek Siyah Kıl Keçi Re's Tiftik Keçi Sağmal Re's Tiftik Keçi Erkek Re's Oğlak Öküz Re's Tay Re's Re's 316 482 214 707 1184 664 103 152 31 626 299 323 282 141 605 951 567 842 276 626 111 2903 12405 Re's 25 .

oğlak. 3446 kuzu. 8 kısır kısrak. 2072 erkek keçi. 91 sağmal tiftik. 13278 erkek koyun. Tablo 47: Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı(Büyükbaş) Mahalleler Bargir Re's İnek Sağmal Tosun Dana Buzağı Re's Re's Re's Re's 408 2 410 6 46 6 6 46 6 Kısır İnek İnek Re's 206 1 207 5 1 Re's 5 Re's 1 9 1 10 Re's 32. 23 erkek siyah kıl keçisi. .5 302 5339. 6833 erkek keçi. (3424. 1 katır. 207 erkek tiftik keçisi.5 Boz Kara Sığır İneği Katır Re's Kısrak Müslüman Gayri Müslim Toplam 100 101 201 Mahalleler Kısır Kısrak Re's Manda Sağmal Erkek Dana Düve Re's Re's Re's Re's 85 4 89 56 8 1 56 8 1 Kısır Manda Re's 45 539 51 45 590 671 4 675 3 3 Merkep Re's Öküz Re's Tay Re's Toplam Yüzde (%) Re's 5037. b) koyun. 153 erkek tiftik keçisi. 1 kısrak. 6427 erkek koyun. 1 kısır inek. 8959 kuzu. 37 sağmal tiftik keçisi. 2 sağmal inek. 51 merkep.5 1 33. 4 sağmal Küçükbaş Hayvanlar : 482 sağmal keçi. 133 oğlak. 48 sağmal siyah kıl keçisi. 4 öküz. 3527 sağmal manda.5 93 7 100 Müslüman Gayri Müslim Toplam 25 8 33 Tablo 48: Hayvanların Etnik Yapıya Göre Dağılımı(Küçükbaş) Mahalleler Keçi Koyun Siyah Kıl Erkek Siyah Tiftik Keçi Keçi Kıl Keçi Sağmal Re's 8959 3446 Tiftik Keçi Erkek Re's 207 153 360 Oğlak Toplam Re's 151 24 175 Yüzde (%) Sağmal Erkek Oğlak Sağmal Erkek Kuzu Müslüman Gayri Müslim Toplam Re's 3027 482 3509 Re's Re's Re's 6833 3249 9948 2072 8905 109 3358 3527 Re's 13278 6427 Re's Re's Re's 91 37 128 45743 16348 62091 74 26 100 48 48 23 23 13475 19705 12405 Gayri müslimlerin sahip oldukları hayvanlar ise şunlardır : a) Büyükbaş hayvanlar : 101 bargir.79 b) Küçükbaş hayvanlar : 3027 sağmal keçi. 9948 sağmal koyun.

yekünü alınmıştır.5 1212603.5 19905 25459. Temettuat defterlerinde her mahallenin son sayfasında o mahalleye ait hane reislerinin hepsinin kazançlarının toplamı.5 226354. Mahallelere Göre Temettuat Dağılımı Temettu gelir. BÖLÜM İKTİSADİ DURUM 5.5 56532 59481 78714 56284 42307. Buna göre Sivrihisar mahallelerinin temettuatları şu şekildedir: Tablo 49: Mahallelerin Temettuât Dağılımı Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Temettuat Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kubbeli Kutbettin Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün 22066 150336 25791 49727 73989.5 .5 62929 18624.80 5. kazanç demektir.1.5 12300 69839 18645 34761 36325 10125.5 62107. Temettuat çoğulu olup hane reislerinin kazançlarının toplamını ifade etmektedir.

7 kuruş).3 kuruş). Kılıç. Hacı Hasan (642. Daha sonra sırasıyla Benli (150336 kuruş). Bir başka deyişle % 82’si müslümanlara. Mahallelerde kişi başına en fazla temettuat düşen mahalle 7 haneli Hisar mahallesidir (1446. Demirci. Daha sonra Benli (1431. Kutbettin (1042. Kılıç (78714 kuruş). Demirci (73989. Karabaş. Hazinedar (1009 kuruş) gelmektedir.1 Toplam hesaplamalara dayanarak gayri müslimlerin müslümanlardan daha çok kazandıkları ortaya çıkmaktadır.1 kuruş).5 kuruşu müslümanlara. Şeyh Baba Yusuf. Kethüda. Tablo 50: Temettuâtın Etnik Yapıya Dağılımı Etnik Grup Müslim G. Mahalle başına 55072 kuruş temettuat düşmektedir ki bu ortalamayı geçen mahalleler şunlardır: Benli. Yenice (1057.5 kuruş) ve Eskici (69839 kuruş) gelmektedir. Mahallelerin temettuat dağılımlarına baktığımızda en fazla kazancın Yenice mahallesinde (226354.13 1472.5 % 82 18 100 Hane Başına 848.9 kuruş)’dır. Elmalı.74 kat daha iyidir.Müslim Toplam Temettuat 997580.5 kuruş) olduğu görülmektedir. Durumları müslümanlardan yaklaşık 1. .5 215023 1212603. % 18’de gayri müslimlere aittir. Kutbettin. 215023 kuruşu ise gayri müslimlere aittir. Yenice. Hacı Eskici.5 kuruş).8 kuruş). Çopuk. Mahalle başına en az temettuat düşen mahaller ise Faruklar (642 kuruş). Şeyh Baba Yusuf (642.81 Toplam temettuatın 996562.

5 1212603.5 12300 69839 18645 34761 36325 10125. 9140.2. s. Köylerin temettuat dağılımı şu şekildedir: 1 BOA.5 1431.5 19905 25459.2 1057.3 642. Bu farklılığın zaman zaman 10. Tespit edebildiğimiz en büyük yanlışlık temettuat toplamlarının defterlerin sonlarında yazılmış olan toplamlarla pek azı hariç uygunluk göstermemesidir.3 931.9 753.VRD.8 926 1042.7 831.82 Tablo 51: Mahallelerde Hane Başına Düşen Temettuât Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan 19 75 29 48 36 7 63 73 85 65 54 53 62 98 79 28 214 66 1698 Hane Sayısı 30 105 105 31 66 80 68 31 28 22066 150336 25791 49727 73989.2 1009 1446. nr.17.5 kuruş temettuat gözükmektedir. .1 665.1 5.000 kuruşa kadar çıktığı tespit edilmiştir.3 642 909. Temettuat defterlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda tespit ettiğimiz bazı yanlışlıkları zikretmek gerekir.1 642. TMT.5 56532 59481 78714 56284 42307.2 647.3 814.9 913.9 724.5 226354.4 924.5 Temettuat Hane Başına Düşen 735.5 62929 18624.5 897. Köylere Göre Temettuat Dağılımı Sivrihisar’ın sayımının yapıldığı köylerinde toplam 1479422.3 798. ML.5 62107.8 - 10 Gedik 11 Hacı Eshab 12 Hacı Eskici 13 Hacı Hasan 14 Hacı Veysi 15 Hazinedar 16 Hisar 17 Karabaş 18 Kethuda 19 Kılıç 20 Kubbeli 21 Kutbettin 22 Müslim Akdoğan 23 Orta 24 Şeyh Baba Yusuf 25 Tahtalı 26 Tatlar 27 Yenice 28 Zimmi Akdoğan Yekün Burada bir hususu belirtmekte yarar vardır.

5 63037 13768.5 6894 9057 55548 36817 25366 109505 16559 10561.5 19384 39594 52085 55774 40548 39379.5 30667 8706.5 14300 25172.5 12375 8845 23715 17663 59229.5 10332 78266.5 9869 12328 43135.5 16701 37342 92343.5 1479422.5 77064 41378 8521 17006 21207.5 15668 35204 93099 9701.5 38589 15133.5 .83 Tablo 52: Köylerdeki Temettuât Dağılımı Köyler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ahiler Babadat Balihisar Bayulu Biçer Böğürtlen Çaykoz Demirci Dinek Dümrek Elçik Elinviran Ertan Güğüm Gürsöğüt Halilbağı Hatuncuk Hortu İbik Seydi İğdecik İlyas Paşa İsrail Bağı Kapulu Karaburhan Karacakaya ve Adahisar Karaca Ahmet Sultan Karacaviran Karadat Karkı Karkın Kaymas Kızılcaviran Kocaş Kultan Kurt Şeyh Mülk Memik Ortaklar Sadıkbağı Sarıkavak Tatar Tekeviran Tuğray Yalnızçam Zey Yekün Temettuatı 11982.

6 kuruş düşmektedir. 309645 kuruştur.05 114. Ayrıca köylerde hane başına 115. sağmal ve erkek tiftik keçisi. Hayvanların baş hesabı hasılatı şu şekildedir : Büyükbaş hayvanlar: Sağmal inek. hane başına da 234.84 Sivrihisar köylerinde bu yıllarda gayri müslimlerin yaşamadığını daha önce belirtmiştik. sağmal ve erkek siyah kıl keçisi. Halkın Gelir Kaynakları 5. Kaymaz (93099 kuruş). Sayımı yapılan 45 köyden toplanan temettuattan köy başına 32876.5 32876.86 5. En fazla temettuatı olan köyler Hortu (109505 kuruş). sağmal ve erkek keçi. b) Küçükbaş hayvanlar : Sağmal ve erkek koyun.3. sağmal manda .05 kuruş temettuat düşmektedir ki yalnızca 19 köy bu ortalamayı geçmektedir.5)’dur. Tablo 53: Köy ve Hane Başına Düşen Temettuât Toplam Temettuat Köy Başına Hane Başına 1479422. Hayvancılıktan elde edilen temettuat (kazanç). Kapulu (92343.4 kuruş düşmektedir.8 kuruş. sağmal karasığır ineği. a) kısrak. Bu da toplam kazancın yaklaşık % 25’ine tekabül etmekte olup mahalle başına 14074.1.3. Hayvancılıktan Elde Edilen Gelirler Sivrihisar’da gelir elde edilen hayvanları şu şekilde sıralayabiliriz.

Daha sonra sağmal koyun (67651 kuruş).5 kuruşla erkek koyun ve erkek kıl keçisinden elde edilmiştir.09 kuruş düşmektedir.5 10 7.85 Tablo 54 : Hayvan Başına Elde Edilen Hasılat Hayvanlar Sağmal İnek Sağmal Keçi Sağmal Koyun Sağmal tiftik keçisi Sağmal Siyah Kıl Keçisi Erkek Koyun Erkek Keçi Erkek Tiftik Keçisi 7.5 40 75 Burada da görüldüğü gibi en çok hasılat 75 kuruşla kısrak. gayri müslimlerde ise 428. en fazla gelir 80050 kuruşla erkek keçiden elde edilmiştir. Burada da görüldüğü gibi gayri müslimlerin hayvancılıktan kazancı müslümanların kazancının 2 katı kadardır. Müslümanlarda hane başına 210.5 2.5 kuruş (%80) olurken gayri müslimler de 62501. Müslümanlar hayvancılıktan kazanç 247143. erkek koyun (50622 kuruş) sağmal . Hayvancılıktan toplamda keçi (35090) gelmektedir.5 kuruş (% 20) elde etmişlerdir.5 Sağmal Manda Kısrak Hasılat (Baş) 25 10 5 10 2. Hayvancılıktan elde edilen gelirin etnik bakımdan durumu ise şu şekildedir.4 kuruş düşerken. 40 kuruşla sağmal mandadan elde edilirken en az hasılat 2.

5 19 5 40 160 200 340 760 200 26 260 48 345 23 57.5 Re's Has. 785 4100 400 2187 4052 1807 188 875 170 2603 1303 1145 1162 403 3008 3627 2237 3633 1499 1958 837 12644 50622 3 7 3 5 1 1. 710 3380 1200 1600 3180 2170 340 490 310 1740 850 680 850 260 1320 2490 2100 1330 1690 530 7870 35090 Erkek Re's 200 1789 118 266 724 355 43 127 26 376 222 244 199 64 374 591 421 370 301 150 1945 8905 Has 2000 17890 1180 2660 7240 3550 430 1270 260 3760 2220 2440 1990 640 3740 5910 4210 3700 3010 1500 19450 89050 2 6 33. 836 484 164 707 1205 635 103 183 54 734 334 323 388 141 667 951 567 863 436 626 111 2963 13475 1555 2410 1070 3525 7420 4435 515 905 270 3670 1670 1615 1940 605 3295 4755 2836 4340 2180 3270 555 14815 67651 Re's Koyun Erkek Has. Re's 71 338 120 160 318 217 34 49 31 174 85 68 85 26 132 249 210 133 169 53 787 3509 Keçi Sağmal Has. Siyah Kıl ErkekSiyah Keçi Kıl Keçi Tiftik Keçi Sağmal Tiftik Keçi Erkek 314 1640 160 875 1621 723 75 352 68 1041 527 460 464 161 1177 1318 935 1493 539 825 335 4602 19705 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün 1 25 . Re's Has. Kısrak Sağmal Re's Has.80 Tablo 55: Mahallelerdeki Hayvanların Gelirlerinin Dağılımı Mahalle Adı İnek Sağmal Re's Has. 1 4 5 8.5 107 410 150 50 325 725 875 500 75 125 75 925 225 175 400 200 325 575 350 450 125 625 237. Re's Has.5 128 1280 360 2833 126 1260 307 2303 1 1 4 1 2 3 40 40 160 40 80 120 13 130 2 20 14 140 Manda Sağmal Re's Has. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Araklı Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Hacı Ashab 6 2 13 29 35 20 3 5 3 37 9 7 17 8 13 24 14 18 5 25 9.5 3 1 75 150 107 225 75 Re's Has. Re's Has.5 2500 10013 1 25 Kara Sığır İneği Re'sHas.5 14 89 120 280 120 200 40 60 560 3560 48 345 23 57.5 150 450 2432 2 3 1 150 225 75 2 6 150 450 3 150 1 2 1.

80 Tablo 56: Hayvanlardan Elde Edilen Kazacın Etnik Yapıya Dağılımı Etnik Grup Müslüman Gayri Müslim Toplam Toplam Hayvan 47637.5 dönüm araziden 486793.2. bahçe çayır ve mezru tarlalardan elde edilen gelirler yer Tablo 57: Ziraatten Elde Edilen Gelirler Türü Bağ Bostan Çayır Mezru Tarla Diğer Toplam Dönüm 1305 430 1449 4510 16. Sivrihisar’da 7.5 309645 % 80 20 100 5.5) kazandıkları görülmektedir.5 0.5 % 74 26 100 Gelir Getiren Hayvan 33914.5 16879 64516.5 kuruş) elde edilmiştir.5 62501.5 7710. En az gelir ise bahçe ve cehri korusundan (1425. gayri müslimlerin ise 7214.5 kuruş (% 1. Etnik yapıya göre baktığımızda ise müslümanların ziraatten 479579 kuruş (% 98. . Ziraatten Elde Edilen Gelirler Ziraatten elde edilen gelirler.710.5 485593 Yüzde(%) 5. Bu gelirler içinde almaktadır. toplam temettuatın % 40’ına tekabül etmektedir.5 1420.5).54 4.5 kuruş) elde edilmiştir.5 12772 46686.9 84. Nadasa bırakılan araziler bu toplama dahil edilmemiştir.5 % 73 27 100 Hasılat 247143.5 kuruş hasılat elde edilmiştir. bağ.76 4.5 Hasılat/Kuruş 26903 23126 23812 410331.3.3 100 Bu verilere göre en fazla gelir ekili alanlardan (410331.

En fazla kira getiren gayri menkuller değirmenler (5441 . Binalardan Alınan Kira Gelirleri Kira geliri getiren binaları şu şekilde sıralamak mümkündür: Değirmen (asiyab). Kira Gelirleri Sivrihisar’da Temettuat defterlerinden anlaşıldığı üzere hane reislerinin sahip oldukları menkul ve gayri menkul varlıklarının kazandırdığı kira gelirleri de önemli bir yer teşkil etmektedir. dükkan.3.1. gayri müslimlerin ise hem yerleşim yerlerinin fiziki yapısından hem de Osmanlı Devleti’nin her yerinde olduğu gibi karakterlerinden dolayı ziraatten çok ticaret ve sanatkarlıkla uğraştıkları görülmektedir. kahvehane. Bu verilerden hane reislerinin sahip olduğu menkul ve gayri menkullerin neler oldukları. 5.3. 5.3. hamam.3.81 Buradan anlaşılan müslümanların ziraatle çok daha fazla uğraştığı. vakıf dükkanı. ne kadar kazandıkları ortaya çıkmaktadır. hane adası. mağaza. han. Bu gayri menkullerden elde edilen kira hasılatları şu şekildedir: Tablo 58: Binalardan Alınan Kiralar Cinsi Değirmen Hane Odası Dükkan Hamam Kahvehane Vakıf Dükkan Hane Odası Karhane Kuzatı Mağaza Toplam Kira Hasılatı 5441 780 2088 3000 40 215 360 650 105 12679 Binalardan alınan kiraların toplamı 12679 kuruş olup bu da toplam temettuatın % 1’ine karşılık gelmektedir.

üç aylık. Ayrıca değirmenlerin su kaynaklarının bulunduğu köylerde olduğunu ve sahiplerinin mahallelerde oturduklarını da belirtmeyiz.3’üne tekabül etmektedir. Ayrıca su gücüyle çalışan bu değirmenlerin çalışma durumuna göre aylık.5 1606. Bu gelirlerin hepsi müslümanlara aittir. haşhaş. altı aylık kazanç getirdikleri ve buna göre kazanç vergi verdikleri bilinmektedir. Sivrihisar’da su kaynaklarının oldukça çok olduğunu daha önce de belirtmiştik.kalmamıştır. Bu tohumluklar buğday (hınta). Her ne kadar ziraat gelirleri içine girse de kira gelirleri arasında saydığımız bir gelir grubu da hane reislerinin başka hane reislerine vermiş oldukları tohumluklardan elde ettikleri kazançlardır.5 kuruş) ile bostanlardır (2728 kuruş). tarlaların ise niteliği belli olmayıp sadece “kiraya verdiği tarla” şeklinde kaydedilmiştir. Tarlalardan Alınan Kira Gelirleri Tarlalardan alınan kiralar 4392 kuruş olup toplam temettuatın % 0. kimyon .82 kuruş) olmuştur.2.5 2728 4392 Ayrıca kendilerinin sahip olduğu tarlalarında kiraya verilerek kazanç elde edilmiştir. Tablo 59: Tarlalardan Alınan Kiralar Tarla Cinsi Kiraya Verdiği Tarla Kiraladığı Mezru Tarla Kiraladığı Bostan Toplam Hasılatı 57. 5. Bu su değirmenlerinin bugün için mevcudiyeti maalesef -pirinç üretimindeki gibi.3. Kiralanan tarlalar ekili alanlar (1606.3. Bu. arpa (şair).

5 450 Buy 27 27 236.5 378 1768. Bu gelirleri önem sırasına göre şu şekilde sıralayabiliriz: . 954 kuruşla haşhaş ve 54 kuruşla bûy izlemektedir.5 945 202.5 54 Bu gelirler dışında kalan ve hane reislerinin de diğer meslekleri olarak belirttiğimiz gelirler vardır.5 823.5 108 81 1468 180 40.5 13.83 ve bûydur. Bunlar toplam temettuata dahil olup toplam temettuatın %13’üne karşılık gelmektedir.5 268.5 423 72 18 459 166. Tablo 60: Tohumluklardan Elde Edilen Gelirler Mahalleler 1 Araklı 2 Benli 3 Camiikebir 4 Çopuk 5 Demirci 6 Elmalı 7 Faruklar 8 Gazi Sinan 9 Hacı Eshab 10 Hacı Eskici 11 Hacı Hasan 12 Hacı Veysi 13 Hazinedar 14 Hisar 15 Karabaş 16 Kethuda 17 Kılıç 18 Kutbettin 19 Müslim Akdoğan 20 Şeyh Baba Yusuf 21 Tatlar 22 Yenice Yekün Başkasına Verdiği Tohumluk-Kuruş Buğday Haşhaş Arpa Kimyon 181 486 182. 1641.5 136 85.5 kuruşla arpa.5 18 90 1341 2524 63 819 236 364.5 kuruşla kimyon.5 774 954 54 1641. onu 1768.5 11151 90 126 720 27 697.5 166. Bu tohumluklardan en fazla kazancı 11151 kuruşla buğday sağlamış olup.

üvey annesi. . dayısı.5 kuruş) arabacılık (8775. annesi. üvey oğlu. Bunların yıllık kazançları 49208 kuruş olup genel toplamın ve vergilerin içine dahil edilmiş ancak araştırmamızda detaylı olarak incelenmemiştir.5 kuruşla ağnam ticaretidir. Daha sonra ise araba kiracılığı (14350. kardeşi. babalığı hatta hizmetkarı olabilmekteydi. haneyi paylaşıp vergiye muhatap olan çalışanları da zikretmek gerekir.5 14350.5 8775.5 7224 1342 900.5 kuruş) ve ahzı ita/alışveriş (67224 kuruş) gelmektedir. Çünkü hanede geliri olan herkesin vergiye muhatap olduğu görülmektedir.5 800 700 315 305 300. Ayrıca hane reisleri ile aynı çatıyı.5 25382.Bu kişiler hane reislerinin oğlu.84 Tablo 61: Hane Reislerinin Diğer Gelirleri Gelirler Kiracılık Ağnam Ticareti Araba kiracılığı Arabacılık Ahzı ita(Alış veriş) Tekaüt(Emeklilik) Odun Çekiciliği Ticaret Yemenicilik Bağ Sürümü Zaviyedarlık Kitabetlik Sürücülük Duhanfuruzluk(Tütün Biçiciliği) Amelelik Tevlid Toplam Hasılat/Kuruş 26880.5 kuruşla kiracılık ve 25382.5 300 300 200 10 88086 Bu gelirlerden en çok kazanç sağlayan 26880.

85

Tablo 62: Hanelerdeki Vergiye Tabi Diğer Yazılı Olanlar Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kutbettin Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün Hanedeki Vergiye Tabi Yazılı Olanlar Temettuatı 1475 4521 1040 1153 1614 1343 1228 1240 1577 609 3123 2332 400 2413,5 2800 4875,5 909 3509 388 12658 49208

5.4. Vergiler 5.4.1. Vergi-yi Mahsusa Bu, vergi mükellefinin bir sene önce ödediği vergi miktarını göstermektedir. Şahsın isminin hemen üstüne “sene-i sabıkada vermiş olduğu vergiyi mahsusa” şeklinde yazılan verginin buraya yazılmasının sebebi, halkın geliri ile ödediği vergi arasında eğer varsa bir hakkaniyetsizliği tespit etmektedir.

86

Tanzimat’ın hemen ardından tahsiline başlanan bu verginin iktisadi güce göre dağılımının sağlanması için 1844 yılında devletin büyük bölümünde temettuat tahrirleri yapılmıştır. Gerçekten de bu tahrirler gerek bölgeler gerekse kişiler arası dağılımının son derece adaletsiz olduğunu ortaya çıkarmıştır.2 Tanzimat idarecileri tarafından örfi vergiler yerine ikame edilen ve “an

cemaatin vergi”, “vergü”, “komşuca alınan vergü”, “vergi-yi mahsusa” gibi muhtelif adlar verilen bu vergi,3 köy muhtar ve kocabaşılarıyla zabtiye askeri tarafından tahsil edilerek muhassıllara teslim ediliyordu. Bu verginin tahsili 1260 yılına (1844) kadar “rûz-ı hızır” ve “rûz-ı kasım” olarak iki taksitte yapılıyordu. Fakat bu iki zaman da vergi tahsilatı için uygun değildi. Bu nedenle bu tarihden sonra verginin çiftçilerden , (eshabı ziraat) ürünün elde edilmesinden sonra, sanayici, tüccar ve esnaftan ise sene içinde, sene başından sonuna kadar, taksitler halinde tevziatı ve tahsilatı kararlaştırılmıştır.4 1844 yılında Sivrihisar’da toplanan vergi-yi mahsusanın toplamı 106828 kuruş olarak defter sonlarındaki toplamların icmalinde gözükmektedir. Ancak daha önce temettuat toplamlarında değindiğimiz yanlış hesaplamalar burada da ortaya çıkmaktadır. Bizim hesaplamamıza göre toplanan vergi-yi mahsusa 105484 kuruştur ki arada 1344 kuruşluk fark vardır. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerde hesaplamış olduğumuz vergiyi mahsusa rakamını kullandık. Buna göre mahalle başına 4794,72 kuruş, hane başına 79,85 kuruş düşmektedir. Mahalle ortalamalarının altında Benli, Demirci, Elmalı, Hacı Eskici, Kılıç, Kutbettin ve Yenice mahallelerinin dışında kalan mahalleler kalmaktadır. Müslümanların ödedikleri vergiyi mahsusa toplamın % 74’üne, gayrimüslimlerinki ise % 26’sına tekabül etmektedir.

2

Tevfik Güran, Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861), Yay, Ankara 1989, s.12. 3 Öztürk, a.g.e., s.174. 4 Süleyman Sudi, Defter-i Muktesid, İstanbul 1307, C.1, s.91-92; Güran, a.g.e., s.145, Kütükoğlu, a.g.m., s.541,542.

87

Mahallelere baktığımızda en çok vergi-yi mahsusayı veren mahalle Yenice (17296 kuruş)’dur. En az vergiyi mahsusa veren mahalle ile Hisar (512 kuruş)’dur. Mahallelerde hane başına en fazla vergi-yi mahsusa 186,68 kuruşla Benli mahallesinde, en az vergi-yi mahsusa ise 40,95 kuruşla Hacı Eshab mahallesinde ödenmiştir.
Tablo 63: Mahallelerin Vergi-yi Mahsusa Dağılımı Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kutbettin Kubbeli Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün Mahalle Başına Hane Başına Vergi-yi Mahsusa 1631 19601 2540 4740 7304 5279 1510 1617 778 5329 1832 3551 1896 512 4286 4384 6296 5322 3752 4770 1258 17296 105484 4799,27 79,85 Hane Başına 54,36 186,68 81,94 71,82 91,3 77,63 48,71 57,75 40,95 71,05 63,17 73,98 52,67 73,14 68,03 60,05 74,07 98,55 70,79 48,67 44,93 80,82 Yüzde (%) 1,55 18,6 2,41 4,5 6,92 5 1,43 1,53 0,73 5,05 1,73 3,37 1,8 0,48 4,06 4,15 5,97 5,04 3,56 4,52 1,2 16,4 100 -

Vergi-yi mahsusanın eksik olarak durumuna baktığmızda müslümanların hane başına 66,87 kuruş, gayri müslimlerin de 184,32 kuruş ödediğini görmekteyiz.

9 Ziya Kazıcı. a.g.531. s. c.432. Öşür (Â’şar) Lügat olarak “onda bir” veya “on cüzde bir cüz”5 anlamı taşımakla birlikte terim olarak mutlaka onda bir yerine kullanılmamıştır. Kütükoğlu. . a.485. Arazinin yağmur.s.6 Bu vergilerin Osmanlı Devleti’nde daha ziyade mahalli örf ve adetlere. s.A. s. Barkan. MEB Yay. 11 Sudi.533. s.e. a. a. 7 Ö. Osmanlılar’da Vergi Sistemi. s. İ. İ. Tanzimat’tan 1277 (1861) yılına kadar çeşitli gel gitlerin yani iltizam usulünün bir 5 6 Şemseddin Sami.A.m. “Öşür”. şayet arazi daha çok insan emeğine dayanan sularla sulanmış ise böyle bir araziden yarım öşür alınması gerekmektedir.L. Grohmann.g. “Öşür”.. Mahsullerin onda birinden alınan vergi olarak bilinen öşürün asırdan asıra ve zamandan zamana türlü kalıplara sokularak nisbeti artırılmış ve lafzının anlamına mutabakatı kaldırılmıştır.. s.9 Çoğulu a’şâr olan öşürün Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar toprağın verim gücü ve sulama imkanına göre 1/3 ilâ 1/10 arasında değişmiş. md. 12 Barkan. 10 Güran. İstanbul 1977.. s.. a. mali veya iktisadi mülahazalara dayandığı da belirtilmektedir.g.165. a. Ziya Karamursal. .72-74. a.m.Barkan.e..10 Ancak bu uygulama verim gücü ve sulama imkanı farklı toprakları aynı oranda vergilendirmek gibi bir adaletsizliği ve devlet için vergi kaybına yol açmıştır. s.9. Tanzimat’la birlikte bütün bölgelerde 1/10 oranı geçerli olmuştur. a.g. 8 A.15. Güran. Kütükoğlu.15.g.2.e.g. nehir ve kaynak gibi insan emeğini gerektirmeyen bir su ile sulanıyorsa bunda normal ve tam öşür.488.e. s..e..7 Mefhum olarak daha önceki dinlerde de var olan8 öşrün nisbeti tahsil edilen zirai mahsuldeki insan emeğinin durumuna göre değişmektedir.937. s.g. a.88 Kazançları müslümanların yaklaşık 2 katı olan gayri müslimlerin bu vergiyi müslümanların yaklaşık 3 katı kadar ödediğini söyleyebiliriz. Bayrak Şamil Yay. 5..32-34.md..g.487.g. s. İstanbul 1965..4.

s. Sudi. zimmiler. Şinasi Altındağ).11 Öşürün tahsilindeki olumsuzluklar. B.3. C. burçak.g. mülk sahibi olabilecek ve kanunen de muteber olan işleri görebileceklerdi. Romalılar ve Sasaniler devrinde İran’da mevcut olduğu da belirtilmektedir. 16 Nedkoff. bakla gibi) ve sınai ürünlerden (kimyon. Bunlar medeni kanun bakımından müslümanlarla aynı haklara sahiptiler ve ticaret yapabilecek.13 5. a. Mahiyetine nazaran daha ziyade arazi vergisi şeklinde ise de adam başına taksim edildiği için bir baş vergisi karakteri kazanmış ve bundan dolayı da cizye adı verilmiştir. fasülye.e. baklagiller (nohut. 17 Nedkoff. kendilerine bahşedilen himayeye karşılık eda edecekleri bu verginin mahiyet itibariyle Mısırlılar.14 İslam’a göre ehli zimmet olanlar kendi dini konumlarından başka İslam ceza kanunun da hükmü altında idiler. Belleten. XIII.605. alaf gibi). bûy gibi) aynen alınırken bağ ve bahçelerden.m. . s.4. Tahıl ürünleri (buğday. amelmande (çalışamaz).607.C. Nedkoff.65-67.16 Cizyeye bazen haraç da denmiştir. 15 Nedkoff.32. s.. s. ihtiyarlarla ruhban ve papazlar dahil değildi.17 13 14 Ürünlerden alınan öşürler için bkz.m. çayırlardan ise bedelen alınmıştır. Cizye Esasen yetişkin gayri müslim erkeklerden (murahıkîn) alınan baş vergisi olan cizyeye murahık hükmünü haiz olmayanlarla.. S. a. S. a.124. mal.611.15 İslam Devleti’nin yalnızca müslüman olmayan tebası. Ankara 1994. devletin ictimâi yapısında ve maliyesinde oluşturduğu tahripler ile Cumhuriyet devrine kadar devam etmiş ve Cumhuriyet’ten sonra 1925’te kaldırılmıştır.89 uygulanıp bir uygulanmaması öşürün devlet için vergi kayıplarını artırmada önemli rol oynamıştır. s.g.12 Ürünlerden aynen alındığı gibi bedelen de alınabilen öşürün 1844 yılında Sivrihisar’da uygulanışı da aynı istikamette olmuştur. “Osmanlı İmparatorluğunda Cizye” (Çev. a.g.m. arpa.g.607.

. a. s.. Bu hesap 1834’ten sonra ortaya çıkmıştı. Aynı yıllarda yapılan bir cizye defterinde ise cizye dökümü ayrı ayrı verilmiştir. 22 BOA. her şahsın ödeyeceği vergiye ilave edilerek tahsil ediliyordu. Kütükoğlu. Zimmi Akdoğan. her cemaatin mensup olduğu dini kurum memurları ve esnaf kethüdaları aracılığıyla tahsil edilerek hazineye teslim edilmekteydi.e. Orta.g. Bunlar. s. alt sınıf (ednâ) için 15 kuruştu. s. a.g. Ayrıntılı bilgi için bkz..15. a. 18 19 Tozduman. Diğer gayri müslim mahallerine ait defterler yoktur.m. a..20 1856 tarihli Islahat Fermanı.. Merkezden defter şeklinde muhassıllara gönderilen cizye listeleri. Yenice.g.90 Üç derece olarak alınan cizyenin miktarı üst sınıfdan zenginler (a’lâ) için 60. MAD. orta halliler (evsat) için 30. Ay. Bu nedenle cizye kayıtlarına ilişkin bilgileri bu defterden22 aktaracağız.627. 18904.14. s.124-131. a.. Sudi.e. nr.19 Tanzimat döneminde ilk olarak bu verginin her cemaatin kendi dini reisi aracılığıyla toplanması esası getirilmişti.g. Tahtalı. 20 Güran.e. Ancak gayri müslimlerin askere alınmaları uygun bulunmayarak uygulamada cizyeye yakın olan ve daha önce iane-i askeriye adındaki bedelat-ı askeriye (askerlik bedelleri) adı altında nakdi bir ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. gayri müslim nüfus için de askerlik yükümlülüğünü getirmiş ve cizye uygulaması kaldırılmıştır..130-132. a. Kullanmış olduğumuz Temettuat defterlerinde sadece bir gayri müslim mahalle ile üç müslüman mahallede sakin olan ehli zimminin evrakları kaydedilmiştir.g. Nedkoff. 21 Sudi. Müslim Akdoğan.21 Uygulamasına 1271 mali yılından itibaren başlanan bu vergi. Cizye defterine göre gayri müslimler toplam olarak 9 mahallede sakindirler.m.t.534. s. s.18 Daha önceleri değişen oranlarda tahsil edilmekte idi. Gedik Kılıç. Bu mahalleler sadece kendilerine ait mahalleler ile müslümanların da yaşadığı mahallelerdir. Benli.g.

Toplam olarak 15810 kuruş cizye vergisi alınan gayri müslimlerden a’lâ sınıfı 4440 kuruş. Bunun miktarı her sene müdürlere. evsat sınıfı 9030 kuruş. nazırlara ve mültezimlere verilen fermanlarda gösterilir ve . Tablo 64: Gayri Müslimlerin Cizye Evrakları(1847) * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mahalleler Ay Benli Gedik Kılıç Müslim Akdoğan Orta Tahtalı Yenice Zimmi Akdoğan Yabancı Reaya Toplam Kuruş A'la 8 16 7 4 9 15 2 11 2 74 4440 Evsat 51 68 3 10 7 24 47 15 33 13 271 9030 Edna 36 52 2 7 26 37 9 31 16 216 3240 Toplam 95 136 3 19 18 59 99 26 75 31 561 15810 Kuruş 2550 3780 90 750 555 1650 2865 705 2115 750 15810 * 5. 1’i firari ve 2’side bilinmemektedir.4.4. 12’si çalışamaz.91 Ayrıca 1263 (1847) yılında Sivrihisar’da iş icabı sakin olan reaya da cizye defterlerine kaydedilmiştir. 271’i evsat. 1’i alil. Osmanlı vergi literatüründe. 216’sı edna olmak üzere toplam 561 kişinin evrakı mevcuttur. Bu defterlerde evrakı belirtilmeyenlerin 333’ü dışarıda. Âdet-i Ağnam Resmi Arapça koyun anlamına gelen “ganem”in çoğulu olan “ağnam”. 1’i ama. Bunlardan yabancı reaya dahil 74’ü a’lâ. koyun ve keçiden nakden alınan bir vergiyi ifade etmekteydi. edna sınıfı 3240 kuruş vermiştir. Cizye evraklarından orta sınıfın daha çok olduğu gözükmektedir. 2’si dilenci. Cizye defterine göre mahallelerde sakin gayri müslimden toplam 915’nin kaydı vardır. 2’si mecnun.

53.5 kuruş – hayvan başına – alınmıştır. Güran. Tanzimat’ın başlangıcında koyunlardan alınan önemli bir vergi olan “ondalık ağnamın” verginin kaynağını tahrip edici bir etki yapmasından dolayı 1273 (1854) yılında bu uygulamadan vazgeçilmiş..e. a. nakit olarak koyun başına 5 kuruş olarak alınmaya başlamıştı. s.45 kuruş. Toplanan a’dât-ı ağnam resimleri (vergileri) 6676 kuruş 1 para olup mahalle başına 330. hane başına ise yaklaşık 5 kuruş düşmektedir.g. s.177.g. 25 Para ya da pâre. Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış.92 ona göre sayım yapılır..24 Sivrihisar Temettuat defterlerinde a’det-i ağnam vergisi dediğimiz bu vergi koyun ve keçi başına 4 para25 olarak alınmıştır. a. Toplanan bu meblağ toplam temettuatın % 0. . 1275 (1856) mali yılından itibaren başlayan 2-4 kuruşluk uygulama Rumeli’de işleme alınmış. Anadolu’da ise 1. s. koyunların ve keçilerin sağladığı hasılat üzerinden vergi alınması kararlaştırılmıştır.5’ine tekabül etmekte olup mahallelere göre dağılımı şu şekildedir: 23 24 Karamursal. paralar alınırdı.15-16. Hilmi Yücelen.23 Tanzimat’la birlikte bu vergi de.e. İstanbul 1973. Farsça bir kelime olup parça demektir ve kuruşun 1/40’ına eşittir.

5 kuruşu 6 para) olurken.5 335.5 1 A’det-i ağnam resminin en çok toplandığı mahalle Yenice mahallesi (1130.5 1008 6454 6676 A.5 358 169.A.5 20 71. .5 210. gayri müslimlerden toplanan kısmı ise 537 kuruş 32 para (%8) olmuştur.R Para 148 412 48 172 264 442 142 64 36 256 52 216 249.93 Tablo 65: A'dât-ı Ağnam Rusûmu Mahalleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Araklı Ay Benli Camiikebir Çopuk Demirci Elmalı Faruklar Gazi Sinan Gedik Hacı Eshab Hacı Eskici Hacı Hasan Hacı Veysi Hazinedar Hisar Karabaş Kethuda Kılıç Kubbeli Kutbettin Müslim Akdoğan Orta Şeyh Baba Yusuf Tahtalı Tatlar Yenice Zimmi Akdoğan Yekün * Kuruş 86 425.5 212 282 150 249 63.5 60 196.5 60 268 152 248 180 132 257 56 906 4760.5 17 226 2042 103 131 37. en az toplandığı mahalle de Hacı Eshab (17. Bu verginin müslümanlardan toplanan kısmı 6168 kuruş 9 para (%92) iken.5 kuruş 16 para) mahallesidir.

94

SONUÇ İç Anadolu’da Ankara ile Eskişehir arasında yer alan Sivrihisar, tarihte bir çok uygarlığa ve bir çok olaya tanıklık etmiştir. Bizans döneminden itibaren gelişmeye başlayan şehir, Selçuklu ve Osmalılar’ın ilk dönemlerinde uç beyliği gibi görev yapmıştır. Osmanlı ve Karamanoğlu beylikleri arasında sık sık el değiştiren Sivrihisar, Çelebi Mehmed devrinden itibaren Osmanlı Devleti’nde nahiye ve kaza merkezi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk eyaletlerinden Hüdâvendigar eyaletine I. Meşrutiyete kadar bağlı olmuş, bu tarihten itibaren idari reformlerla birlikte Ankara eyaletine bağlanmıştır. 1914’te Eskişehir sancağının iki kazasından biri olan Sivrihisar, Cumhuriyet’le birlikte Eskişehir’in en büyük ilçelerinden olmuştur. İlçenin ekonomik açıdan kazandığı durum, Temettuat defterlerinden

anlaşılmaktadır. Esasında Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda vergi sisteminde değişiklik yaparak maliyeyi düzeltmek üzere hazırlanan bu defterler, Sivrihisar’ın ekonomik hayatı ile birlikte sosyal ve kültürel hayatın ışık tutan bilgiler de vermektedir. Temettuatlara göre Sivrihisar’ın durumu şu şekilde izah edilebilir: Bu defterlere göre 1844 yılında Sivrihisar merkezinde 22 mahalle mevcuttur. Ancak ilgili bölümlerde de açıklandığı üzere bu rakamın eksikliği o yıllardaki başka arşiv kaynaklarından anlaşılmaktadır. Buna 19. yüzyıl ortalarına Sivrihisar’ın mahalle sayısı 28, nüfusu da yaklaşık olarak 8500’dür. Bu nüfusun %74’ü müslüman, %26’sı gayri müslimdir. Kazaya bağlı köylerden defteri olanların nüfusunu defteri olmayanlar için nispet kabul edersek yaklaşık olarak 14000 rakamını buluruz. Kaza ile beraber bu nüfus 22500’e tekabül eden bu rakam bize şehrin o yıllardaki yaklaşık nüfusunu vermektedir. Bu yıllarda köylerde gayri müslim unsur yaşamamaktadır. Şehirde yaşayan gayri müslim halk Ermeni’dir. Osmanlı Devleti’nin her tarafında olduğu gibi ayrı mahallelerde iskan edilmişlerdir.

95

İncelenen dönemde Sivrihisar ahalisinin büyük bir kısmının Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi yaygın olarak Mehmet, Ali, Mustafa, İbrahim, Hüseyin, Ahmet, Süleyman, Halil, Ömer, Osman gibi İslamın büyük şahsiyetlerinin adlarını taşıdıkları görülmektedir. Bunun yanında şehirde yaşayan hane reislerinin kullandığı Hacı, Hoca, Molla, Bıçakçı gibi lakaplar, ekonomik ve sosyal göstergeleri ifade eden en önemli göstergelerdir. Şehirde yaşayan gayri müslim unsur olan Ermeniler’in en çok kullandığı adlar ise Karabet, Kefork, Artin’dir. Şehirde sanayi ve ticaret alanında çalışan pek çok esnaf vardır. Bu esnaf grubu şehir nüfusunun % 32,3’ünü oluşturmaktadır. Diğer taraftan şehrin % 19,6’sını ziraatla uğraşanlar, % 9,6’sını görevliler,% 9,3’ünü de mesleği olmayanlar oluşturmaktadır. Esnaf arasında en çok giyim eşyası ve yiyecek üreten ve satanlarla tüccarlar yaygındır. Buna karşılık inşaatla uğraşanlar daha azdır. Sivrihisar’da halkın geçim kaynaklarını, meşgul oldukları mesleklerinden sağladıkları gelirlerin dışında ziraat, ortakçılık, kiracılık ve ağnam ticareti gibi gelirler oluşturmaktadır. Şehirde gelir seviyeleri en yüksek meslek sahipleri ise esnaflar ve tüccarlar olup bunları çiftçiler izlemektedir. Şehirdeki zirai hayat ve hayvancılık, halkın iktisadi yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Sivrihisar’da ziraatla uğraşanların daha çok orta ölçekli tarla işleten hane reisleri olduğu tespit edilmiştir. Mesleği çiftçilik olanların yanı sıra şehirde hemen hemen her hanenin en azından kendisine yetecek kadar bağ, bostan veya bahçeye sahip olup buralarda küçük çaplı ziraat yaptıkları bilinmektedir. Hane sahiplerinin sahip olduğu araziler kendi arasında mezru(ekili) ve gayri mezru(nadas), bağ, bahçe ve bostan olarak ayrılmıştır. Bu arazilerden en büyük dilimler, ekili(%40) ve nadasa(%30) bırakılmış alanlara aittir. Gayri müslimlerin ise ne ekili, ne de nadas alanlara sahibiyeti gözükmemektedir. Bu durum gayri müslimlerin Sivrihisar’da yerleştikleri alanların fiziki olarak tarıma elverişli olmamasından da kaynaklandığı görülmemektedir. Sivrihisar’da yetiştirilen ürünler içinde özellikle hububat ekimi dikkat çekmektedir. Buna göre 1844 yılında şehirde sırasıyla en çok buğday, arpa, kimyon, burçak yetiştirilmiştir. Bunlar dışında bir önceki yıla ait öşürlerden ise tütün ve cehri yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Bu yıllarda köylerde ise şehirde yetiştirilen ürünlerin yanı sıra özellikle su kaynaklarının yakınlarında pirinç ve meyva yetiştirildiği köylerle ilgili

96

kayıtlardan anlaşılmaktadır. Zaten su değirmenleri de bu su kaynaklarının olduğu köylerde yapılmıştır. Bu değirmenlere ve yetiştirilen ürünlere sonraki dönemlerde devletin her eyaletine şamil salnamelerdeki kayıtlarda da rastlamamıza karşın günümüzde maalesef değirmenlerin olmadığını ve bazı ürünlerin yetiştirilmediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Çiftçiliğin yanında bölgenin tabiat şartları gereği hayvancılık da şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktaydı. Mahalle sakinleri tarafından 1844 yılı itibariyle 61916 adet küçükbaş, 2425 adet büyükbaş hayvan yetiştirilmiştir. Bu da şehrin civar bölgelerinde yapılan hayvancılığın önemli bir geçim vasıtası olduğunun tespit edilmesi bakımından önem taşımaktadır. Şehirde yaşayan gayri müslim halk topluluğu Ermeniler’e gelince büyük bir çoğunluğu orta hallidir. Gayri müslimlerin en bariz özelliği ise üçte ikilik kısmının ticaret ve sanatla uğraşmalarıdır. Müslüman ahalinin yaklaşık 1,75 katı kazanç sağlamaktadırlar. Sivrihisar’ın 22 mahallesinde yaşayan hane reisinden 1844 yılında vergi-yi mahsusa, öşür, a’deti ağnam ve gayri müslimlerden alınan cizye olmak üzere dört çeşit tahsil edilen vergiler arasında miktar olarak en fazla yekün tutanı vergi-yi mahsusadır. Halkın ödemekle yükümlü olduğu vergi-yi mahsusa adıyla bilinen an cemaatin vergisinin ise aynı yıllarda Anadolu’nun diğer bölgelerinden alınan vergi-yi mahsusa gibi yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 1844 yılında şehir halkı, kazancının % 8,72’sini vergi-yi mahsusa adıyla devlete vergi vermiştir. Diğer yandan aynen ve bedelen alına öşür vergisinin miktarı 1844 yılında 27883,5 kuruşu bulmuştur. Aynen alınan öşürlerin % 82’si sadece buğdaydan alınmıştı. Arpadan alınan öşür, % 13,8’i kimyondan alınan öşür ise % 3’ü bulmuştu. Halkın yetiştirdiği küçükbaş hayvanlardan alınan a’deti ağnam vergisinin ise diğer vergilere nazaran pek yüksek oranlarda alınmadığı anlaşılmaktadır. 1844 yılında toplam 6676 kuruş a’deti anam vergisi ödemiştir.

faaliyetlerini ticaret ve ziraatin sağladığı imkanlarla sürdürebilmişlerdir. Bütün bunların şehrin iktisadını yükselttiği ve bunun da neticede sosyal ve kültürel müesseselerin kurulmasını sağladığı unutulmamalıdır. evsat. türbe ve zaviye ile günümüzde varlığı olmasa da en azından Cumhuriyet dönemine intikal eden kütüphane ve su değirmenleri. Büyük bir kısmı Selçuklu ve Osmanlılar’ın parlak devirlerinden kalan ve günümüze kadar gelen bir çok cami ve mescid.edna) olarak toplanmış olup en çok evraka sahip grup ise evsat yani orta sınıf olmuştur. medrese. mektep. Nitekim bu çalışmamızda da yer verdiğimiz ve bu yıllara yakın 1847 tarihli cizye defterinden hem defteri olmayıp karşımıza çıkmayan mahalleler tespit edilmiş. Bunlar içinde dericilik. Defterlerde cizye miktarının rakam olarak belirtilmemesinin muhtemelen o yıllara ait yapılmış olan cizye defterlerinden kaynaklanmıştır. ticaret ve zanaat sahiplerinin şehrin ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. çeşme.97 Gayri müslimlerden alınan baş vergisi olan cizye ise üç sınıf (â’la. dokumacılık gibi Osmanlı şehrinin klasik iş kollarının gelişmiş olduğu ve zirai üretimle hayvancılığın şehrin ekonomisinde önemli yer tuttuğu da ifade edilmelidir. hem de aşağı yukarı 1844 yılında toplanan miktara yakın cizye vergisinin ödendiği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu verilerden hareketle 1844 yılınde Sivrihişsar’da özellikle çiftçilik. Bu deftere göre de 1844 yılında muhtemelen 15810 kuruş cizye toplanmış olmalıdır. .

9151. 9118. 9125. (1992). Kamusu’l Âlam.TMT) aa)Mahalleler No:9110. ___________________________ (1318). 9127. Turkish and English Lexicon. 9138. 9136. 9109.İstanbul. 9173. 9168. İstanbul. 9115. 9134. A2 Defa. _________________(1311). 2. 9159. 6019 c) Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) No: 18904. Kamus-i Türki. 9152. 9114. 9177. ab)Köyler No: 9108.1216. 9131. 9148. ALİ CEVAD (1313). 13. 9143. 9155. 9141. Osmanlı. İstanbul. 9112. ____________________________ (1327). Ankara. Eski Eserler Ankara Vilayeti Mahsus Salnamesi (1313). 9164. Başvuru Eserleri ve Lügatler AKBAYAR. Ankara.Zeki (1971). 9116. Tarih Vakfı Yurt Yay. İstanbul. 15. 9162.1-2. Dersaadet. 9161. 9154. Defteri Muktesid. Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati. 9135. İstanbul Tanin Matbaası. . Çağrı Yay. Ankara. 9163. SÜLEYMAN SÛDİ (1307). 9139. Defa. İstanbul. 9126. 9121.K) No: 2794. Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. 9153. Arşiv Belgeleri a) Maliye Nezareti Temettuat Defterleri (MLD. 9137. 9175. REDHOUSE. İstanbul.VRD. 9150. C. W. 9145.I. 9171. 9140. 9146. 9156. Anadolu’da Tanin. 9157. 9170. 9132. 9117. b) Kamil Kepeci Tasnifi (K. Defa. 9179. 9124.VRD) No: 176. M. 9119. 6364. 9169. PAKALIN. Nuri(2001). 9128. Dersaadet.. İstanbul C. 9172. 9130.98 KAYNAKLAR 1. 9111. C. 9144. 9174. 9165. 9122. 9160. 9120. 9166.3. AHMET ŞERİF (1325). ŞEMSEDDİN SAMİ (1317).4. 9158. 9123.R. 3. 9133. 9113. 9167.9161 d) Maliye Nezareti Varidatı (ML. C. Osmanlı Yer Adları Sözlüğü.

Türkiyât Mecmuası. Türkiyât Enstitüsü Neşriyatı. 5. İ. Asırda Osmanlı İmparatorluğu’nun Zirai Ekonominin Hukuki ve mali Esasları. Mahir (1991).F. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Yönetim. “Çandarlı”.I. YURT ANSİKLOPEDİSİ (1982). İ.. Ömer Lütfi (1943). Tarih Vakfı Yay.3. C. Süreli Yayınlar Agos Gazetesi. Yozgat. AŞKIN. Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi.Levent (2001).1. AKGÜNDÜZ. ÖZTÜRK (2000).l..1-26. İstanbul.A.99 TÜRKİYE TARİH VAKFI(2001).A.t. Eğitim Sağlık Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay. “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”. Yimpaş Holding Yay. s. s.E. M. “Öşür”. “Eskişehir”. C. Eskişehir ve Uluları. Nüfus. . XV ve XVI.1. İst. AKDAĞ.S. İstanbul. İstanbul. Akçe-Halkbilim Araştırma Merkezi Yay. BARKAN. Tarih Araştırma Merkezi.F. AKGÜNLÜ. Hüseyin (2001). Ankara.9.4. Suzan (1991). Anadolu Yayıncılık AŞ. Kaknüs Yay. 16.Ü. 4. s. C. İstanbul. Sultan II Mahmut ve Reformları Semineri (Bildiriler). İskan. Eskişehir. Çetin Börekçi). Vehbi Cem (1978). İ. Münir (1993). BARKAN.. S. İstanbul. Kanunlar.E. Anadolu’da Tanin (Haz.y. İstanbul.. AKTEPE. Ankara.. Kent Araştırmaları Bibliyografyası. ALBEK.B. Diğer Eserler Ahmet ŞERİF (1999). XIX. y. D.209-211. A. İstanbul. s.1.. “Sultan II.. Ahmet.İ.Ü..Ü.2391-2946. C. İstanbul.81-106. V. Yüzyılın Ortalarında Muğla’nın Sosyo Ekonomik Yapısı.V. MEB Yay. 26 Mayıs 2000. Dorylaion’dan Eskişehir’e. C. AYDIN. _________ (1964). Göç ve Sürgün.X.485-488. Ömer Lütfi (1951-1953).E. TTK Yay. Mustafa (1995). s. Yay. Cem Yay. C. Yozgat Temettuat defterleri. C. İstanbul.Ü. ARSLAN. Mahmut Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”... s. İ.

İstanbul. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Erzurum Ovası’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu.103-109. C.S. s.6.B.I.109-132. ve XVI. Dergisi. İ. YapıEndüstri Merkezi Yay. s.. Yay. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi. y.1.1-4. EKİNCİKLİ. DARKOT. “Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri”. Gülfettin (1999). ..1457-1458.D.E. Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi.69-78. DEVREKER.. Ankara.C. XV. İstanbul. Cilt 10. C.t. Temettuat Defterlerine Göre Mudurnu Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı 1261 (1844). Ankara. İ. İstanbul. Ankara. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi.B. ______________ (1994). İ.y. ÇAKIR. Küre Yay.. Ahmet (1997).191-210.Ü..y.E. XXXIX. COŞKUN. Mehmet (1995). John (1997).B. “1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Üzerine Bir Araştırma”. Osmanlı Araştırmaları. İstanbul. Musa (1970). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. y.Ü. “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlevi ve Nitelikleri Üzerine”. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilatı. İstanbul. _____________ (1991).. s. İstanbul..A.t. Halime (1990).. TTK Yay. C. TTK Yay. s. “Sivrihisar”.127. İstanbul. S. “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”. S.y.A. Özer (1980).IV. “Osmanlı Devleti’nin Nüfus ve İskan Politikası” Divan. Eren Yay.409-420. Ankara.3..l. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Çorlu. “Pessinus”. C. s.E. _____________ (1980). Meteksan Limited Şirketi Yay. TTK. Ankara. BAYRAKTAR. Osmanlı Araştırmaları.l. S. ÇADIRCI.S. Kaya (1996). S. ERGENÇ. İ.63. Ömer (1979) “Anadolu’da Kybele Tapınımı”. Hüdavendigar Livası Sayım Defterleri. s. Besim (1966). y. XXXIV.Ü.l.F. Ankara. ÇELİK. TTK Yay. s. Coşkun (2001).100 BARKAN (1998).T. Silivri ve Ereğli Kazalarının Sosyo Ekonomik Durumu. BSV Yay.133-136. İstanbul.t. s. İstanbul ÇAPAR.Ü. Belleten.. İstanbul. ________________(1997). DOĞRU.

İstanbul. İstanbul C. İ.. Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi.E.112. s. İNALCIK Halil (1964).627İŞCAN.E. TTK. Ankara. XVII. İstanbul.13-49. s. Osmanlı İdaresinde Ermeniler. Yusuf (1997). İstanbul.9. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi.T.. Maliye Nezareti Temettuat Defterlerine Göre 1844 Yılında Bolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu.. C. Mehmet (2000).28. Yay. Temettuat Defterlerine Göre Üsküb’ün Sosyal ve Ekonomik Tarihi.M. Lütfi (1964).32. GENÇ.V. “1845 Yılında Selanik (Temettuatlara Göre)”.Ü.41. C. İstanbul.XIX. s. Belleten.y.Ü. İstanbul. “İslam’da Ölçü Sistemleri” (Çev. Fotoğraflarla Sivrihisar-Justiniapolis. Fügen (1980). A. . _________ (1995). 19.t. s.. İ. Ankara. “Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Ödemkiş Kasabasının SosyoEkonomik Özellikleri”.Ü.D..S.l. A. s.168.t. Gültepe Yay. y. C. _________ (1998). Yay.Ü. “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”. Eren Yayıncılık. XXVIII. s. “Sivrihisar Yöresi Araştırmaları”. Mehmet (1995). Ekkişehir. İstanbul.. GÖYÜNÇ.A. C. GÖÇER.. s. C. Tevfik (1989). “Öşür”.1-4. İ. GÜRAN. Belleten. Ötüken Yay. TTK Yay.. “Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler”. Tarih ve Toplum. İNALCIK (1959).XXIII. s. s. _______________(1983). s. Anadolu (Anatolia). Marmara Türklük Araştırmaları Dergisi. s. s.101 FURAT. İstanbul.F.E.331-348. Ankara. C.Ü. (1964). GROHMANN. Yay. MEB Yay. GÖKAÇTI.92. İ.575-610.485-488.E..B. HALAÇOĞLU. Ankara..Ü. “Hane Deyimi Hakkında”.F. Eski Önasya-Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü Dergisi. Nejat (2000).Ali (1997). Hamdi (2001). A.S. İ. İstanbul. Tarih Dergisi. M. Yüzyıl Osmanlı Tarım Ekonomisi.F. İstanbul. İktisat Fakültesi Mecmuası.15-22. y. KARAKAŞ.y.F. s. Nejat (1979). Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: “Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861).l. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler..C. F. İ.Ü. İ. Acar Sevim).B. XVIII.1-82. İLTER. İstanbul. HINZ.301-318. Walther (1990). Ankara.

Eskişehir. ______________________ (1999). Yücel (2001). İstanbul. TTK Yay. İstanbul s. _____________(1995). Sadi (1970). Burak Matbaacılık. Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831.15-19. Unat. İlbeyi(2000).513-547. NEDKOFF. Bayrak Şamil Yay.F. Darende Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri(1844). Eskişehir. s. Şinasi Altındağ). Ankara. Belleten..32. Ankara 1987. B. Sivrihisar Tarihi. Sivrihisar Örf ve Adetleri. Ankara. Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettu Defterleri (Belleten. Osmanlılar’da Vergi Sistemi. M. “Tanzimat Döneminde İktisadi Düşüncenin Teşekkülü”.C. Ankara. Osmanlı Devleti Tarihi..2.559-652.A. Ankara. s.29-32. “Sivrihisar’ın XIX. Köymen). KESKİN. KAZICI Ziya (1977). ÖZER. s. “Osmanlı Maliyesi”. M.Ağustos 1995. s. Sayı 225’ten ayrı basım). İstanbul. Ankara. Truva Yay.C.102 KARAL. TTK Yay. Ziya (1989). Mübühat S. C.2. T. Ahmet (1997). Cristoff (1944). Eskişehir. Tarih Boyunca Ermeniler. Rifat (1987).LIX. “Osmanlı İmparatorluğunda Cizye” (Çev. Mehmet NEŞRİ (1957). . Ottoman Population (1830-1914). İstanbul. A. Neşri Tarihi (yay.R.Ü. Madison.. C. Bütün Yönleriyle Sivrihisar. Yüzyıldaki Durumuna Genel Bakış”. Kitab-ı Cihannüma. KARPAT.VIII. Yüzyılda Söğüd’ün Sosyo-Ekonomik Yapısı” Türk Dünyası Tarih Dergisi. Kemal H. Feza Gazetecilik AŞ Yay. KARAMURSAL. KÜTÜKOĞLU.E. s. s. ÖZKAYA. “XIX..91-96. Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatı. Ankara. Tarihte Eskişehir Sempozyumu (2-4 Kasım 1998). Reşit Paşa ve Dönemi Semineri. Kitabevi Yay. Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler. ÖNSOY. ÖZTÜRK Said (1995). TTK Yay. KOCAŞ. C.. The Universitiy Of Winconsin Press.(1995). TTK Yay.106. Enver Ziya (1943).. Tam-İş Matbaası. F. KILIÇARSLAN. İstanbul. (1995). Yay. Bildiriler. Orhan (2001). Tahsin (1960). Ankara. Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik. ÖZALP.

TABAKOĞLU. ŞENER. Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Antolojisi. Mithat (1986).l. Osmanlı Tarih Lügati. (1998). (1961)..Ü. Türk İktisat Tarihi. TTK Yay. Ankara. Nilüfer Matbaası. Hilmi (1973). İ. Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı. Milli Arşiv Şurası Bildirileri. Mihri PEKTAŞ). Osmanlı Tarihi. Ankara. TURAN. Abdüllatif (1990). İstanbul. W.t. SÜMER. Ahmet (2000). vd. Türkiye Ansiklopedisi. XIX.717-728. y.V.. Selçuklular Zamanında Türkiye. s.l.B. İstanbul. İstanbul. ..M.Ü.t.E. Arzu (1992). Ankara. MEB Yay. y. “Osmanlı Arşivinde Bulunan Temettuat Defterleri”. Ankara. İstanbul. YILMAZ Şeyma. “Sivrihisar”. Enderun Yay.. s.103 RAMSAY. TURAN (1971). Osman (1969).B. (1943). Mustafa (1998).. TTK Yay.151-153. ALİ.I ÜZÜMERİ.y. Boğaziçi Yay. Ankara. İstanbul. İstanbul.S. TTK Yay. İstanbul. Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yay. 100. Dergah Yay.. UZUNÇARŞILI (1969).. İstanbul. Azmi (1990).. Faruk (1955)..y. C. UZUNÇARŞILI.. Ekrem. Oğuzlar. Aydın Güzelhisar’ın Sosyal ve İktisadi Yapısı (1844). İstanbul. Türkiye Tarihi. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (Çev. I. Yüzyılda Bir Anadolu Kenti Eskişehir Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu. Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi. YÜCELEN. İ. TOZDUMAN. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri.E. İ. SÜSLÜ.Hakkı (1961). SEVİM. Ankara C. SERTOĞLU.S.. Yaşar YÜCEL (1989). İstanbul. İşaret Yay. SERİN. Selçuklu Tarih ve Türk İslam Medeniyeti.

104 EK-1: Sivrihisar İlçe Haritası .

105 EK-2: Temettuat Defteri Baş Sayfa Örneği .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->