Endüstride ve binalarda hayatı kolaylaștıran
otomasyon teknolojileri

ABB, müșterilerine üretkenliklerini
artırabilecekleri, enerjiyi daha verimli
kullanmalarını sağlayan, çevreye olan
etkileri en aza indirgenmiș, ileri seviye ve
güvenilir teknolojiye sahip alçak gerilim
ürünleri ve servis hizmetleri sunuyor.
Makina imalatçıları, bina, çimento, metal,
kimya, kağıt, enerji, su ve atık su gibi

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

sektörlerdeki uygulamalara yönelik
müșterilerin ihtiyaçlarını tam olarak
karșılıyor. ABB’nin uzun yıllar boyu
süregelen bilgi birikiminin sonucu
geliștirilen ileri seviyeli teknolojiye sahip
alçak gerilim ürünleri, sağladığı yüksek
enerji tasarrufu ve ürün çeșitliliği nedeniyle
ihtiyacınız olan çözümünüz olacak.

İçindekiler

Alçak gerilim dağıtım ve kontrol ürünleri
3

System Pro M ürünleri

3

Otomatik sigortalar

8

RCCB-toprak kaçak akım koruma anahtarları

9

RCD-toprak kaçak akım koruma röleleri

10

Kaçak akım röleleri için otomatik kapama üniteleri

10

Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma cihazları için aksesuarlar

11

Modüler DIN rayı cihazları

11

Modüler dağıtım kutuları

12

ESB tesisat kontaktörleri

13

Kartuș sigorta yuvaları

13

Kartuș sigortalar

14

Parafudurlar

15

Modüler DIN rayı cihazları

18

Yük ayırıcıları

18

Sigortalı yük ayırıcıları

19

Sigortasız yük ayırıcıları / kesicileri

20

Emniyet yük ayırıcıları / kesicileri

22

Transfer șalterleri (1-0-2)

23

Otomatik transfer șalterleri

24

Pako șalterler

25

Kompakt tip devre kesiciler

25

FORMULA kompakt tip devre kesiciler

25

FORMULA kompakt devre kesiciler için aksesuarlar

30

Tmax XT kompakt tip devre kesiciler

32

Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar

33

EKIP elektronik açma üniteleri için aksesuarlar

34

Tmax T1-T7 kompakt tip devre kesiciler

36

Tmax T1-T7 devre kesiciler için aksesuarlar

40

Açık tip devre kesiciler

40

Emax X1 devre kesiciler

41

Emax X1 devre kesici aksesuarları

42

Emax açık tip devre kesiciler

44

Emax açık tip devre kesici aksesuarları

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

İçindekiler
46

Devre kesiciler

117

ABB motor sürücüleri ve PLC‘ler

46

Devre kesici için otomatizm üniteleri

118

ABB AC sürücüler seçim tablosu

47

Alçak gerilim șebeke kalitesi ürünleri

120

ABB genel makine sürücüleri

47

Alçak gerilim güç kondansatörleri

120

ACS150, 0.37-4 kW

50

Reaktif güç kontrol röleleri

122

ACS355, 0.37-22kW

50

Harmonik filtre reaktörleri

124

ABB gelișmiș makine sürücüleri

51

Kompanzasyon tristörleri

124

ACS850, 1.1-500kW

51

Aktif filtreler

126

ACSM1, 0.75-160kW

53

Enerji analizörleri

130

ABB standart sürücüler

58

Kontaktörler

130

ACS310, 0.37-22 kW

58

Mini kontaktörler

132

ACS550-01, 0.75-160kW

59

AS serisi kontaktörler

134

ACH550-01, 0.75-160kW

59

NS serisi yardımcı kontaktörler

138

ACQ810, 1.1-400kW

59

T16 serisi termik röleler

142

ABB endüstriyel sürücüler

60

AS serisi kontaktörler için aksesuarlar

142

ACS800-04, 1.5-400kW

63

Yeni nesil AF serisi kontaktörler

147

ACS800-11 rejeneratif modül sürücüler, 5.5-110kW

64

Yeni nesil NF serisi yardımcı kontaktörler

174

ACS800-31 düșük harmonikli modül sürücüler, 5.5-110kW

65

AF serisi kontaktörler ve NF serisi yardımcı

148

ACS800-07 standart panolu sürücüler, 45-2800 kW

kontaktörler için aksesuarlar

148

ACS800-07LC standart su soğutmalı panolu sürücüler, 200-5600kW

66

Yeni nesil TF42 serisi termik röleler

149

ACS800-17 panolu rejeneratif sürücüler, 45-2500kW

66

Yeni nesil EF19 ve EF45 serisi elektronik termik röleler

149

ACS800-17LC panolu su soğutmalı rejeneratif sürücüler, 55-5200kW

67

A ve AF serisi kontaktörler

150

ACS800-37 panolu düșük harmonikli sürücüler, 45-2700 kW

67

N serisi yardımcı kontaktörler

150

ACS800-37LC panolu su soğutmalı düșük harmonikli sürücüler, 55-5200kW

68

AL ve AE serisi kontaktörler

152

ABB DC sürücüler

68

NL serisi yardımcı kontaktörler

152

DCS400, 9-522 kW

69

UA serisi kompanzasyon kontaktörleri

158

ABB PLC’ler

70

Kontaktörler için aksesuarlar

160

AC500-eCo kompakt PLC

72

Termik röleler

162

AC500 modüler PLC

72

TA serisi termik röleler

165

ABB operatör panelleri

73

E serisi elektronik termik röleler ve aksesuarlar

165

CP400 operatör panelleri

74

Motor koruma șalterleri

168

ABB scada sistemi

75

MS ve Tmax serisi motor koruma șalterleri

168

Digivis scada sistemi

75

Motor koruma șalteri aksesuarları

76

Çok amaçlı motor koruma ve kontrol sistemi

169

ABB Ofis adresleri

82

Yumușak yolvericiler

170

ABB Partner listesi

82

PSR serisi yumușak yolvericiler

82

PSE serisi yumușak yolvericiler

82

PST/PSTB serisi yumușak yolvericiler

84

CL serisi akıllı röleler

86

Anahtarlamalı güç kaynakları

87

R600 PLC arayüz rölesi ve optokuplör serisi

88

Analog sinyal dönüștürücüleri

90

Seri dönüștürücüler

91

FieldBusPlug ve haberleșme üniteleri

92

FieldBusPlug aksesuarlar

93

Soketli röleler

94

Endüstriyel elektronik kontrol röleleri

97

CT serisi elektronik zaman röleleri

99

Nihayet șalterleri

100

Emniyet nihayet șalterleri

101

Butonlar ve sinyal lambaları

101

Lazer etiketleme sipariș sistemi

102

Modüler buton ve sinyal lambaları

104

Modüler buton ve sinyal lambaları için aksesuarlar

105

Kompakt seri buton ve sinyal lambaları

106

Kumanda kutuları

106

Modüler ve kompakt kumanda kutuları

109

Modüler otomasyon panoları

109

IS2 modüler panolar IP65

111

IS2 aksesuarları

112

SR2 serisi panolar IP65

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

60 6 S 201 M-C 1 2CDS271001R0014 19.50 5 S 203-C 6 2CDS253001R0064 48.20 3 SH 203-B 25 2CDS213001R0255 37.80 5 S 204-C 16 2CDS254001R0164 68.20 5 S 203-C 50 2CDS253001R0504 73.60 5 S 204-C 40 2CDS254001R0404 79.30 3 SH 201-C 10 2CDS211001R0104 8.60 3 SH 201-B 32 2CDS211001R0325 9.00 6 S 201 M-C 40 2CDS271001R0404 23.20 5 S 201-C 63 2CDS251001R0634 23.30 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .60 4 S 203-B 6 2CDS253001R0065 50.60 4 S 201-B 50 2CDS251001R0505 19.00 5 S 203-C 20 2CDS253001R0204 48.20 5 S 202-C 32 2CDS252001R0324 38.60 6 S 201 M-C 3 2CDS271001R0034 18.60 4 S 201-B 32 2CDS251001R0325 12.60 4 S 203-B 50 2CDS253001R0505 76.30 5 S 201-C 4 2CDS251001R0044 12.30 5 S 201-C 1 2CDS251001R0014 13.60 5 S 204-C 50 2CDS254001R0504 109.20 5 S 202-C 25 2CDS252001R0254 34.20 3 SH 201-C 32 2CDS211001R0324 9.20 5 S 203-C 40 2CDS253001R0404 51.50 5 S 203-C 2 2CDS253001R0024 57.80 5 S 201-C 6 2CDS251001R0064 11.50 5 S 204-C 6 2CDS254001R0064 68.80 6 S 201 M-C 20 2CDS271001R0204 16.40 4 S 201-B 10 2CDS251001R0105 11.10 3 SH 203-C 25 2CDS213001R0254 37.70 5 S 201-C 16 2CDS251001R0164 11.80 5 S 201-C 20 2CDS251001R0204 11.20 3 SH 203-C 6 2CDS213001R0064 39.50 5 S 204-C 4 2CDS254001R0044 76.20 3 SH 203-C 16 2CDS213001R0164 37.20 5 S 203-C 1 2CDS253001R0014 60.00 3 SH 203-C 40 2CDS213001R0404 49.50 5 S 204-C 2 2CDS254001R0024 76.20 3 SH 203-C 32 2CDS213001R0324 40.80 6 S 201 M-C 25 2CDS271001R0254 16.50 5 S 202-C 4 2CDS252001R0044 39.80 6 S 201 M-C 32 2CDS271001R0324 17.60 4 S 203-B 32 2CDS253001R0325 51.50 5 S 203-C 16 2CDS253001R0164 48.20 3 SH 201-C 40 2CDS211001R0404 12.60 4 S 201-B 63 2CDS251001R0635 25.70 3 SH 203-B 16 2CDS213001R0165 37.90 5 S 203-C 63 2CDS253001R0634 82.70 6 S 202 M-C 4 2CDS272001R0044 51.20 5 S 203-C 25 2CDS253001R0254 48.00 4 S 203-B 20 2CDS253001R0205 50.60 3 SH 201-B 20 2CDS211001R0205 8.40 5 S 201-C 25 2CDS251001R0254 11.60 4 S 201-B 40 2CDS251001R0405 16.30 5 S 201-C 2 2CDS251001R0024 12.50 4 S 203-B 25 2CDS253001R0255 50.50 5 S 203-C 3 2CDS253001R0034 57.50 5 S 202-C 3 2CDS252001R0034 39.30 4 S 203-B 63 2CDS253001R0635 86.90 5 S 202-C 50 2CDS252001R0504 55.30 5 S 204-C 1 2CDS254001R0014 81.40 4 S 201-B 16 2CDS251001R1165 11.10 6 S 201 M-C 10 2CDS271001R0104 16.50 5 S 202-C 2 2CDS252001R0024 39.00 5 S 204-C 32 2CDS254001R0324 70.80 3 SH 201-C 25 2CDS211001R0254 8.70 3 SH 203-B 10 2CDS213001R0105 37.70 3 SH 203-B 6 2CDS213001R0065 39.70 3 SH 201-B 40 2CDS211001R0405 12.20 3 SH 203-C 10 2CDS213001R0104 37.50 4 S 201-B 6 2CDS251001R0065 11.50 5 S 202-C 10 2CDS252001R0104 34.30 3 SH 201-C 6 2CDS211001R0064 9.10 3 SH 203-C 20 2CDS213001R0204 37.10 5 S 201-C 10 2CDS251001R0104 11.00 6 S 201 M-C 50 2CDS271001R0504 26.00 6 S 202 M-C 2 2CDS272001R0024 51.50 5 S 203-C 4 2CDS253001R0044 57.80 3 SH 201-C 20 2CDS211001R0204 8.00 4 S 203-B 16 2CDS253001R0165 50.30 5 S 201-C 3 2CDS251001R0034 12.60 6 S 201 M-C 2 2CDS271001R0024 18.70 3 SH 203-B 20 2CDS213001R0205 37.50 5 S 204-C 10 2CDS254001R0104 68.60 4 S 201-B 25 2CDS251001R0255 11.80 5 S 202-C 6 2CDS252001R0064 34.20 5 S 204-C 25 2CDS254001R0254 68.60 4 S 203-B 40 2CDS253001R0405 53.60 5 S 204-C 63 2CDS254001R0634 115.50 5 S 204-C 3 2CDS254001R0034 76.20 5 S 202-C 40 2CDS252001R0404 41.30 5 S 201-C 40 2CDS251001R0404 15.40 4 S 201-B 20 2CDS251001R0205 11.20 3 SH 201-B 6 2CDS211001R0065 9.80 5 S 203-C 10 2CDS253001R0104 48.00 5 S 202-C 16 2CDS252001R0164 34.60 3 SH 201-B 16 2CDS211001R0165 8.00 6 S 202 M-C 1 2CDS272001R0014 53.20 5 S 202-C 20 2CDS252001R0204 34.80 3 SH 201-B 10 2CDS211001R0105 8.60 3 SH 201-B 25 2CDS211001R0255 8.50 5 S 202-C 1 2CDS252001R0014 39.30 5 S 201-C 32 2CDS251001R0324 12.30 5 S 202-C 63 2CDS252001R0634 69.30 6 S 201 M-C 16 2CDS271001R0164 16.20 5 S 203-C 32 2CDS253001R0324 49.80 3 SH 201-C 16 2CDS211001R0164 8.50 5 S 204-C 20 2CDS254001R0204 68.90 6 S 201 M-C 6 2CDS271001R0064 16.50 3 SH 203-B 40 2CDS213001R0405 49.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Otomatik sigortalar Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 5 S 201-C 50 2CDS251001R0504 18.20 6 S 202 M-C 3 2CDS272001R0034 51.00 6 S 201 M-C 63 2CDS271001R0634 34.60 3 SH 203-B 32 2CDS213001R0325 40.70 6 S 201 M-C 4 2CDS271001R0044 18.00 4 S 203-B 10 2CDS253001R0105 50.

00 8 FH204 AC-63/0.00 6 S 204 M-C 16 2CDS274001R0164 83.00 9 DDA203 AC-40/0.00 6 S 204 M-C 2 2CDS274001R0024 92.3 2CSF204901R3400 232.00 7 E215-16-11C 2CCA703151R0001 30.80 7 S291-C 100 GHS2912001R0824 80.90 8 FH202 AC-63/0.00 6 S 204 M-C 4 2CDS274001R0044 92.00 6 S 203 M-C 4 2CDS273001R0044 81.90 8 F202 AC-100/0.1 2CSF204901R2630 257.03 2CSB204001R1400 149.00 7 S283-C 100 GHS2830001R0824 162.00 7 E219-C 2CCA703401R0001 22.3 2CSF204901R3630 245.00 7 S293-C 80 GHS2932001R0804 215.90 8 FH204 AC-40/0.00 9 DDA203 AC-25/0.50 6 S 202 M-C 40 2CDS272001R0404 54.03 2CSF202004R1250 54.00 9 DDA203 AC-63/0.03 2CSF204102R1250 122.50 9 DDA202 AC-40/0.03 2CSB204001R1630 149.3 2CSB203001R3400 126.00 8 FH204 A-40/0.3 2CSF202901R3400 149.00 6 S 204 M-C 1 2CDS274001R0014 98.03 2CSB204001R1250 149.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 6 S 204 M-C 25 2CDS274001R0254 83.00 7 S291-C 80 GHS2912001R0804 72.80 8 F204 AC-125/0.90 8 FH202 A-63/0.00 8 FH202 AC-63/0.03 2CSF202102R1250 83.03 2CSF202004R1630 83.03 2CSB202001R1400 120.00 9 F202 AC S-63/0.00 6 S 203 M-C 20 2CDS273001R0204 67.30 8 F204 AC-80/0.00 9 DDA202 AC-63/0.03 2CSF202004R1400 57.80 S 202 M-C 20 2CDS272001R0204 44.80 6 S 202 M-C 50 2CDS272001R0504 71.1 2CSF202901R2630 164.3 2CSF204003R3630 95.30 8 F202 AC-100/0.00 9 DDA204 AC-63/0.10 8 FH202 A-40/0.00 6 S 204 M-C 50 2CDS274001R0504 131.00 6 S 203 M-C 25 2CDS273001R0254 67.00 9 F204 AC S-40/0.00 9 F204 AC S-63/0.60 8 FH204 A-63/0.1 2CSF204901R2400 243.00 8 FH204 A-25/0.00 7 S291-C 125 GHS2912001R0844 87.00 9 F202 AC S-63/0.3 2CSF202901R3630 156.3 2CSB203001R3250 126.03 2CSF202001R1800 146.40 9 F204 AC S-63/0.03 2CSF204102R1400 129.00 7 E215-16-11D 2CCA703152R0001 30.40 9 DDA204 AC-25/0.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 6 S 202 M-C 6 2CDS272001R0064 6 S 202 M-C 10 2CDS272001R0104 6 S 202 M-C 16 6 Fiyatı TL/Adet Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 44.03 2CSF204001R1800 217.3 2CSF202001R3900 177.80 8 FH202 A-25/0.3 2CSF204003R3250 72.3 2CSF202003R3250 53.03 2CSF204004R1630 106.80 8 F204 AC-80/0.00 9 F202 AC S-40/0.40 9 DDA203 AC-63/0.20 9 DDA202 AC-63/0.00 7 E219-D 2CCA703402R0001 22.00 6 S 203 M-C 3 2CDS273001R0034 81.80 8 F202 AC-80/0.80 8 F204 AC-125/0.30 8 F204 AC-100/0.00 6 S 203 M-C 1 2CDS273001R0014 84.40 6 S 203 M-C 40 2CDS273001R0404 71.03 2CSF202102R1400 88.5 2CSF202901R4630 156.3 2CSB202001R3250 108.00 6 S 203 M-C 63 2CDS273001R0634 115.3 2CSF204001R3900 289.00 6 S 204 M-C 10 2CDS274001R0104 83.03 2CSB203001R1630 130.00 9 DDA203 AC-40/0.03 2CSB202001R1250 120.3 2CSF204001R3950 728.90 9 DDA204 AC-40/0.03 2CSF204001R1950 790.00 6 S 203 M-C 6 2CDS273001R0064 67.toprak kaçak akım koruma röleleri 9 DDA202 AC-25/0.03 2CSF202102R1630 119.3 2CSF202003R3630 75.00 6 S 202 M-C 25 2CDS272001R0254 44.03 2CSB203001R1250 130.5 2CSF204901R4400 232.3 2CSF204003R3400 75.00 7 E219-G 2CCA703404R0001 22.03 2CSB203001R1400 130.00 8 FH202 AC-40/0.00 9 F204 AC S-63/1 2CSF202901R5630 156.90 8 FH204 AC-63/0.3 2CSB202001R3630 108.3 2CSF202001R3800 112.00 9 F204 AC S-63/1 2CSF204901R5630 245.00 9 DDA202 AC-40/0.30 8 FH204 AC-40/0.00 6 S 203 M-C 16 2CDS273001R0164 67.00 7 S293-C 100 GHS2932001R0824 225.03 2CSF204004R1400 80.03 2CSF204001R1900 353.80 8 F204 AC-100/0.00 9 DDA203 AC-25/0.03 2CSF204102R1630 147.30 9 F204 AC S-40/0.90 8 FH204 AC-25/0.03 2CSF204004R1250 77.00 6 S 203 M-C 2 2CDS273001R0024 81.00 7 S281-C 100 GHS2810001R0824 59.00 7 S283-C 80 GHS2830001R0804 152.00 6 S 204 M-C 32 2CDS274001R0324 85.00 DIN raya geçmeli butonlar & sinyal lambaları RCD .00 9 DDA 62 100A 30mA 36229002 301.00 6 S 204 M-C 6 2CDS274001R0064 83.50 9 F204 AC S-63/0.00 6 S 204 M-C 20 2CDS274001R0204 83.00 6 S 202 M-C 63 2CDS272001R0634 89.10 9 DDA202 AC-25/0.00 7 E219-E 2CCA703403R0001 22.20 9 DDA 62 100A 300mA 36229010 275.1 2CSF202901R2400 156.50 6 S 203 M-C 32 2CDS273001R0324 69.60 9 F202 AC S-40/0.00 9 F204 AC S-40/1 2CSF204901R5400 232.00 6 S 204 M-C 63 2CDS274001R0634 140.60 9 F202 AC S-40/0.3 2CSF202003R3400 55.00 6 S 204 M-C 3 2CDS274001R0034 92.90 8 FH204 AC-25/0.3 2CSB202001R3400 108.00 7 S281-C 80 GHS2810001R0804 49.40 2CDS272001R0164 44.00 9 F202 AC S-40/1 2CSF202901R5400 149.00 7 S293-C 125 GHS2932001R0844 238.5 2CSF202901R4400 149.00 6 S 203 M-C 10 2CDS273001R0104 67.3 2CSB203001R3630 126.00 RCCB .03 2CSF202001R1900 224.00 8 FH202 AC-40/0.3 2CSF204001R3800 169.00 6 S 204 M-C 40 2CDS274001R0404 95.5 2CSF204901R4630 245.03 2CSB202001R1630 120.80 9 DDA 64 100A 30mA 36229044 378.80 8 F202 AC-80/0.00 8 FH202 AC-25/0.Toprak kaçak akım koruma anahtarları 8 FH202 AC-25/0.50 9 F204 AC S-40/0.20 44.60 9 F202 AC S-63/0.00 6 S 203 M-C 50 2CDS273001R0504 103.20 6 S 202 M-C 32 2CDS272001R0324 49.

20 12 EH 04-20 GHE3401321R0001 37.00 11 RAL916 SA opak kapaklı 36 modül 1SL2048A00 61.90 11 12 modül için klemensler M124950010 25.00 11 Sıva üstü için kilit mekanizması M128640000 47.30 13 E91/32 2CSM200923R1801 7.60 Baralar ESB tesisat kontaktörleri 10 PS 1/57/6 2CDL210005R0657 23.30 10 S2C-UA 24 2CSS200911R0002 92.10 13 E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 3.40 10 S2C-UA230 2CSS200911R0006 92.90 11 Opak kapak SÜ .50 12 EH 04-11 GHE3401321R0002 37.70 13 E 931/125 2CSM371710R1801 56.60 13 E 9F8 GG6 2CSM257483R1801 4.60 10 S2C-UA110 2CSS200911R0004 92.60 11 36 modül için klemensler M125050000 44.00 11 RAL916 SA opak kapaklı 24 modül 1SL2045A00 46.40 10 S290-H11 GHS2901916R0011 31.00 10 PS 2/58/16 2CDL220001R1658 60.10 11 RAL916 SÜ opak kapaklı 12 modül 1SL2442A00 24.00 11 Opak kapak SÜ .00 10 PS 3/12/16 2CDL230001R1612 41.00 11 RAL916 SA șeffaf kapaklı 8 modül 1SL2057A00 17.50 10 PS 4/58 N 2CDL240101R1058 119.00 11 RAL916 SA opak kapaklı 12 modül 1SL2041A00 24.3 2CSB204001R3250 147.90 10 S2C-A2 2CDS200909R0002 69.50 10 S290-S11 GHS2901902R0018 43.40 10 F2C-A2 2CSS200933R0012 113.50 12 ESB20-02 GHE3211202R0006 53.90 12 ESB40-40 GHE3491102R0006 139.00 11 Opak kapak SÜ .00 Modüler dağıtım kutuları ESB tesisat kontaktörleri için yardımcı kontaklar Kartuș sigorta yuvaları Kartuș sigortalar ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 11 RAL916 SÜ kapaksız 2 modül 1SL2402A00 6.00 13 E 9F8 GG20 2CSM277503R1801 4.90 11 Șeffaf kapak SÜ .80 12 ESB24-04 GHE3291202R0006 64.50 12 ESB63-40 GHE3691102R0006 206.00 11 RAL916 SÜ șeffaf kapaklı 24 modül 1SL2464A00 46.00 10 PS 2/58 2CDL220001R1058 50.00 11 RAL916 SA șeffaf kapaklı 24 modül 1SL2063A00 46.3 2CSB204001R3400 147.00 11 RAL916 SA șeffaf kapaklı 36 modül 1SL2065A00 61.90 10 F2C-A1 2CSS200933R0011 113.00 11 RAL916 SÜ șeffaf kapaklı 36 modül 1SL2466A00 61.60 13 E 9F10 GG2 2CSM258723R1801 3.20 10 PS 4/60/16 2CDL240101R1660 119.70 13 E 9F8 GG16 2CSM277133R1801 4.sıva altı 36 modül 1SL2081A00 49.00 11 RAL916 SÜ opak kapaklı 36 modül 1SL2446A00 61.90 10 PS 4/12 NA 2CDL240213R1012 55.00 13 E91hN/20 2CSM200963R1801 13.00 13 E 9F8 GG4 2CSM258663R1801 4.sıva altı 24 modül 1SL2080A00 24.80 11 RAL916 SÜ kapaksız 4 modül 1SL2404A00 7.sıva altı 8 modül M120740000 12.60 10 PS 1/60/16 2CDL210001R1660 32.20 12 ESB24-40 GHE3291102R0006 10 PS 1/60 2CDL210001R1060 27.70 9 DDA204 AC-40/0.50 13 E 933/50 2CSM363610R1801 64.sıva altı 24 modül M120760000 24.00 11 RAL916 SÜ șeffaf kapaklı 12 modül 1SL2462A00 24.60 10 S2C-H6R 2CDS200912R0001 29.3 2CSB204001R3630 147.00 10 PS 3/12 FI 2CDL230002R1012 46.70 13 E 9F8 GG2 2CSM256393R1801 4.60 Kaçak akım röleleri için otomatik kapama üniteleri Fiyatı TL/Adet 10 F2C-ARI 2CSF200996R0013 817.20 10 PS 4/12 2CDL240101R1012 46.90 Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma cihazları için aksesuarlar 10 S2C-S/H6R 2CDS200922R0001 40.30 12 ESB20-11 GHE3211302R0006 53.10 10 SZ-BSK 2CDL200001R0011 3.00 12 ESB63-20 GHE3691402R0006 206.10 13 E 931/50 2CSM361610R1801 20.00 13 E 931N/125 2CSM375710R1801 113.30 10 S290-A2 GHS2901909R0012 88.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 9 DDA204 AC-25/0.10 11 RAL916 SÜ șeffaf kapaklı 8 modül 1SL2458A00 17.90 11 8 modül için klemensler M124920000 20.00 10 PS 2/12 2CDL220001R1012 32.00 13 E93/32 2CSM204753R1801 20.sıva altı 12 modül 1SL2079A00 17.60 11 RAL916 SÜ opak kapaklı 8 modül 1SL2438A00 17.20 12 ESB40-31 GHE3491602R0006 139.80 11 24 modül için klemensler M125040000 37.00 10 PS 3/12 2CDL230001R1012 37.60 9 DDA 64 100A 300mA 36229051 376.00 13 E93/20 2CSM200943R1801 18.00 9 DDA204 AC-63/0.80 10 PS 4/60 2CDL240101R1060 119.60 12 ESB24-31 GHE3291602R0006 64.50 10 S2C-A1 2CDS200909R0001 69.40 13 E91hN/32 2CSM200913R1801 14.90 10 PS 4/12/16 2CDL240101R1612 55.50 10 PS-END 2CDL200001R0001 1.60 64.00 12 ESB63-31 GHE3691602R0006 206.00 11 RAL916 SA opak kapaklı 8 modül 1SL2040A00 17.00 13 E 931N/50 2CSM365610R1801 41.50 12 ESB24-22 GHE3291302R0006 64.10 11 Opak kapak SÜ .50 10 F2C-ARH 2CSF200992R0005 360.00 10 S290-UA 230 GHS2901911R0015 95.sıva altı 36 modül M120770000 49.sıva altı 12 modül M120750000 17.00 11 Modül boșluk kapağı 1SL2859A00 6.90 11 Șeffaf kapak SÜ .00 11 RAL916 SÜ opak kapaklı 24 modül 1SL2444A00 46.90 11 4-6 modül için klemensler M125020000 4.60 11 Șeffaf kapak SÜ .00 11 RAL916 SA șeffaf kapaklı 12 modül 1SL2061A00 24.60 11 RAL916 SÜ kapaksız 6 modül 1SL2406A00 11.00 13 E91/20 2CSM200983R1801 6.60 13 E 933/125 2CSM373710R1801 176.10 13 E 9F8 GG10 2CSM277573R1801 4.00 10 S290-UA 24 GHS2901911R0012 95.00 10 S290-UA 110 GHS2901911R0014 95.20 12 ESB40-22 GHE3491302R0006 139.20 10 S290-A1 GHS2901909R0011 88.90 11 Șeffaf kapak SÜ .sıva altı 8 modül 1SL2078A00 12.50 12 ESB20-20 GHE3211102R0006 53.

00 17 RD3 2CSJ201001R0002 549.90 13 E 9F22 GG63 2CSM258213R1801 13.00 17 AT1-R 2CSM204215R0601 84.00 16 E 252 .00 18 OS125GD12P 1SCA115641R1001 419.489.657.40 15 DBB 23 00 0 2CMA180800R1000 831.00 14 OVR T2 3L 40 275 P TS 2CTB803853R2500 253.00 17 TR2 2CSG060100R1211 175.00 13 E 9F14 GG50 2CSM256333R1801 5.00 15 M1175 2CSM210000R0721 26.00 17 TR5/C 2CSG210100R1211 468.00 14 OVR T2 70 275 s P TS 2CTB803851R1300 135.00 16 E202/32g 2CDE282001R1032 45.40 15 M1175-C 2CSM211000R0721 41.80 16 E 252 .00 18 XLP 2-6BC 1SEP101892R0002 372.00 17 AT3-R 2CSM204235R0601 100.00 18 OS400D03P 1SCA022719R0250 1.00 16 E 257C10-230V 2CSM111000R0211 107.40 13 E 9F22 GG80 2CSM257033R1801 13.00 18 XLP 00-6BC 1SEP101890R0002 108.00 17 AT3-7R 2CSM204245R0601 160.30 18 OXP6X430 1SCA022056R6030 15.00 13 E 9F10 GG16 2CSM277543R1801 3.90 14 OVR T1 3L 25 255 TS 2CTB815101R0600 1.30 14 OVR T2 70 275 s P 2CTB803851R1900 117.10 15 E 232 E-230N 2CDE110000R0511 126.40 14 OVR HL 4L 15 440s P TS 2CTB815503R0400 1.230V 2CSM111000R0201 43.24V 2CSM411000R0201 78.00 14 OVR T2 3L 70 275 s P TS 2CTB803853R4400 337.00 14 OVR T2 3L 70 275 s P 2CTB803853R4100 283.50 18 OHB200J12P 1SCA022865R9510 83.60 13 E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 13.00 14 OVR T2 40 275 2CTB804201R0100 103.00 14 OVR T2 70 275 s C 2CTB803854R0700 75.00 16 E 257C20-230V 2CSM112000R0211 162.80 15 DAB 13 00 0 2CMA180806R1000 831.00 3.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 3.70 16 E 251 .00 17 AT1 2CSM204205R0601 79.00 17 D1 2CSM258763R0621 186.00 18 OS160GD12P 1SCA115643R1001 520.10 14 OVR HL 3L 15 440s P TS 2CTB815401R0400 934.00 14 OVR TC 48 V P 2CTB804820R0300 114.461.00 14 OVR T2 1N 40 275 P TS 2CTB803952R0500 192.218.00 15 TWA-1 2CSM204365R1341 328.00 13 E 9F10 GG25 2CSM277103R1801 3.00 15 TW-1 2CSM204135R1341 155.00 14 OVR T2 40 275 P 2CTB803851R2300 85.00 17 TR5/A 2CSG210200R1211 594.00 18 XLP 000-6CC 1SEP201428R0001 96.00 16 E250CM20 2CSM012100R0201 50.00 18 OHB150J12P 1SCA022865R9430 83.30 17 RD2 2CSM142120R1201 400.00 18 OHB145J12 1SCA022381R2110 46.00 15 M1174 2CSM110000R0711 26.10 14 OVR T1 3N 25 255 TS 2CTB815101R0700 1.00 14 OVR T2 1N 15 275 P 2CTB803952R1200 193.20 18 XLP 3-6BC 1SEP101975R0002 502.00 14 OVR TC 24 V P 2CTB804820R0200 114.00 16 E214-25-101 2CCA703026R0001 51.50 14 OVR T1+2 25 255 TS* 2CTB815101R0300 502.80 18 OHB95J12 1SCA022381R0830 41.00 18 OS800D03P 1SCA022825R4880 2.00 17 TR4 2CSG110100R1211 296.00 14 OVR T2 3L 40 275 P 2CTB803853R2400 230. 1-230 2CSM115000R0201 59.00 16 E201/32g 2CDE281001R1032 21.00 16 E 257C20-24V 2CSM412000R0211 162.24V 2CSM412000R0201 111.00 16 E 256.00 18 XLP 1-6BC 1SEP101891R0002 286.50 16 E257CM 2CSM000200R0211 116.80 18 OHB65J6 1SCA022380R9660 41.70 18 OS63GD12P 1SCA115227R1001 368.50 13 E 9F14 GG40 2CSM257513R1801 5.00 14 OVR T2 3N 70 275 s P 2CTB803953R0700 411.80 2CSM257453R1801 3.00 13 E 9F10 GG32 2CSM258713R1801 3.00 16 E 257C10-24V 2CSM411000R0211 107.00 16 E203/25g 2CDE283001R1025 65.00 14 OVR T2 1N 40 275 P 2CTB803952R1100 188.80 18 OS1250D03P 1SCA105475R1001 4.234.00 16 E204/25g 2CDE284001R1025 87.90 14 OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 1.70 16 E 251 .10 18 OS32GD12P 1SCA114581R1001 331.00 16 E214-25-202 2CCA703031R0001 99.00 14 OVR T2 40 275 C 2CTB803854R1000 65.00 18 OS250D03P 1SCA022719R0090 815.00 15 E 232-HLM 2CDE150000R0521 120.00 14 OVR TC 200 FR P 2CTB804820R0500 116.00 17 D2 2CSM256313R0621 255.00 16 E204/32g 2CDE284001R1032 93.70 14 OVR T2 3N 40 275 P TS 2CTB803953R0500 366.00 13 E 9F10 GG20 2CSM277323R1801 3.00 16 E213-25-002 2CCA703046R0001 67.40 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .60 17 TR1 2CSG035100R1211 136.00 Modüler DIN rayı cihazları Sigortalı yük ayırıcıları 15 E 232-230 2CDE110000R0501 70.339.00 14 OVR T2 3N 40 275 P 2CTB803953R1100 318.00 16 E203/32g 2CDE283001R1032 70.20 Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 13 E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 13 E 9F10 GG8 2CSM258633R1801 13 E 9F10 GG10 Fiyatı TL/Adet Parafudurlar 14 OVR HL 15 440 s P TS 2CTB815201R0800 382.00 14 OVR T2 3N 70 275 s P TS 2CTB803953R0100 415.00 14 OVR T2 40 275 P TS 2CTB803851R1700 193.00 17 RD3-P 2CSJ203001R0002 951.00 16 E202/25g 2CDE282001R1025 42.276.230V 2CSM112000R0201 81.00 18 OS630D03P 1SCA022825R2830 1.00 16 E201/25g 2CDE281001R1025 20.50 16 E250 H20 2CSM002400R0201 55.688.20 14 OVR T1 25 255 2CTB815101R0100 544.00 16 E213-25-001 2CCA703041R0001 37.00 17 TR3 2CSG080100R1211 219.40 18 OXP12X535 1SCA022042R6110 43.00 14 OVR T2 15 275 C 2CTB803854R1200 59.50 14 OVR T2 15 275 P 2CTB803851R2400 80.

50 Sigortasız yük ayırıcıları / kesicileri 58.70 21 OTS125T3 1SCA022379R9680 8.20 22 OT160E03CP 1SCA022772R6510 721.50 21 OA1G10 1SCA022353R4970 16.50 19 OXP6X500 1SCA109416R1001 16.40 21 OTPN80FP 1SCA105457R1001 11.20 19 OT630E03P 1SCA022718R8940 735.00 20 OT25FT3HS3ST1 1SCA104892R1001 37.20 20 OT40FT3HS3ST1 1SCA104948R1001 23.00 20 OT125F3HY5X6ST4 1SCA105049R1001 165.20 21 OXS6X180 1SCA101659R1001 13.20 19 OXS6X180 1SCA101659R1001 13.00 20 OT100F3HY5X6ST4 1SCA105016R1001 154.80 21 OTPE40FD 1SCA105718R1001 13.10 20 OT80FT3HS7ST2 1SCA105438R1001 147.50 19 OHB150J12P 1SCA022865R9430 83.70 21 OTPN125FD 1SCA105092R1001 36.20 21 OXS6X250 1SCA101660R1001 13.20 19 OT400E03P 1SCA022718R8780 564.40 19 OT1000E03P 1SCA022860R5930 2.30 19 OT800E03P 1SCA022718R9410 1.40 21 OTPN125FP 1SCA105094R1001 36.00 21 OTPL125FD 1SCA105088R1001 27.50 19 OT1250E03P 1SCA022860R6230 2.50 19 OT16F3 1SCA104811R1001 58.00 20 OT125FT3HS7ST4 1SCA105063R1001 184.00 19 OA2G11 1SCA022379R8100 20.00 21 OTPL80FD 1SCA105451R1001 22.70 21 OTPN40FP 1SCA104997R1001 13.50 19 OXS6X85 1SCA101647R1001 13.00 20 OT16FT3HY3ST1 1SCA104848R1001 36.00 20 OT16F3HS5X6ST1 1SCA104824R1001 54.50 22 OT315E03CP 1SCA022772R6780 1.122.50 22 OT1000E03CP 1SCA022872R1680 4.70 21 OTPN40FD 1SCA105718R1001 13.00 20 OT16F3HY5X6ST1 1SCA104827R1001 48.438.40 21 OXS6X330 1SCA101661R1001 13.70 19 OXS6X120 1SCA101654R1001 13.438.90 19 OXS6X160 1SCA101656R1001 13.026.50 21 OTPE80FP 1SCA105457R1001 11.633.00 22 OT200E03CP 1SCA022771R7520 809.419.90 19 OHYS2AJ 1SCA105296R1001 11.00 21 OTPL80FP 1SCA105452R1001 22.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 18 OA1G10 1SCA022353R4970 18 OA3G01 1SCA022456R7410 18 OFM260 18 OFM690 Fiyatı TL/Adet Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 16.90 19 OEMO0004/220V AC 1SCA022849R3790 2.00 22 OT800E03CP 1SCA022785R6300 3.70 21 OTPN80FD 1SCA105456R1001 11.90 19 OHB125J12 1SCA022381R1560 46.30 19 OT250E03P 1SCA022710R0100 343.40 19 OT63F3 1SCA105332R1001 107.70 19 YASDA7 1SCA022071R3010 129.50 19 OETL3150K3 1SCA022115R6340 5.80 19 OT125F3 1SCA105033R1001 172.50 19 OXP12X535 1SCA022042R6110 43.357.60 21 OTPE125FD 1SCA105092R1001 36.50 22 OT400E03CP 1SCA022771R8500 1.00 20 OT125F3HS5X6ST4 1SCA105047R1001 167.00 20 OT80F3HS5X6ST2 1SCA105410R1001 142.70 19 OT40F3 1SCA104902R1001 63.40 20 OT63FT3HS7ST2 1SCA105388R1001 85.00 20 OT100F3HS5X6ST4 1SCA105014R1001 158.00 20 OT40FT3HY3ST1 1SCA104953R1001 58.80 22 OT1600E03CP 1SCA022872R1840 5.70 19 OHB95J12 1SCA022381R0830 41.00 20 OT16FT3HS3ST1 1SCA110539R1001 36.50 19 OA1G10 1SCA022353R4970 16.10 19 OAZX1 1SCA022467R5140 34.50 21 OA1G01 1SCA022353R4890 16.00 20 OT125FT3HY7ST4 1SCA105065R1001 184.00 19 OT315E03P 1SCA022718R8510 489.70 21 OTPE80FD 1SCA105456R1001 11.60 19 OT25F3 1SCA104857R1001 60.00 21 OTPL40FP 1SCA105717R1001 13.50 19 OXS6x455 1SCA101662R1001 16.50 22 OT630E03CP 1SCA022785R6050 2.531.20 21 OXS6X455 1SCA101662R1001 16.00 19 OT2000E03P 1SCA108036R1001 3.90 19 OT100F3 1SCA105004R1001 139.739.20 19 OA1G01 1SCA022353R4890 16.00 20 OT80FT3HY7ST2 1SCA105441R1001 147.50 1SCA022459R8560 143.00 21 OTPL125FP 1SCA105090R1001 27.20 21 OTS40T3 1SCA105317R1001 7.20 21 OTPE40FP 1SCA104997R1001 13.00 Emniyet yük ayırıcıları / kesicileri Transfer șalterleri ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 20 OT63F3HY5X6ST2 1SCA105363R1001 121.00 20 OT40F3HS5X6ST1 1SCA104924R1001 72.50 19 OHYS1AH 1SCA105290R1001 11.50 19 OT1600E03P 1SCA022860R6580 2.70 19 OHBS2AJ 1SCA105213R1001 11.00 20 OT63FT3HY7ST2 1SCA105391R1001 85.00 21 OTPL40FD 1SCA105716R1001 13.60 19 OT160E3 1SCA022257R5950 205.50 19 OT2500E03P 1SCA104972R1001 4.00 20 OT80F3HY5X6ST2 1SCA105411R1001 135.00 20 OT63F3HS5X6ST2 1SCA105356R1001 124.50 21 OTPE125FP 1SCA105094R1001 36.50 19 OT80F3 1SCA105798R1001 110.50 19 OHB65J6T 1SCA022399R8110 41.174.00 19 OHBS1AH 1SCA102680R1001 11.00 20 OT25F3HS5X6ST1 1SCA104870R1001 60.00 20 OT25FT3HY3ST1 1SCA104897R1001 37.434.20 19 OXS6X250 1SCA101660R1001 13.961.50 1SCA022459R8480 141.00 20 OT100FT3HY7ST4 1SCA105030R1001 153.80 22 OT250E03CP 1SCA022771R3450 1.00 20 OT25F3HY5X6ST1 1SCA104872R1001 56.987.20 19 OA3G01 1SCA022456R7410 23.40 21 OTS63T3 1SCA022353R6750 9.167.20 20 OT100FT3HS7ST4 1SCA105027R1001 153.210.50 21 OXS6X160 1SCA101656R1001 13.612.00 22 OT1250E03CP 1SCA022872R0790 5.00 20 OT40F3HY5X6ST1 1SCA104928R1001 68.00 19 OT200E03P 1SCA022712R0800 287.

00 25 A1N125. TMF. TMF.687.272.00 25 A2N250.00 22 OTM160E3CM230C 1SCA022845R8610 2.00 24 ON25U2RB1 1SCA119726R1001 34. TMF.253.70 22 OTM800E3CM230C 1SCA103570R1001 7.545.60 22 OTM1000E3CM230C 1SCA112677R1001 9.00 25 A1N125.708.887.982.00 22 OTM2000E3CM230C 1SCA112709R1001 29. ELT-LI.00 22 OTM1250E3CM230C 1SCA112676R1001 11.70 22 OTM250E3CM230C 1SCA022845R9260 3.508. TMF.00 9.00 23 OTZC34 1SCA022785R7110 229.052. TMF.123.447. In=250A 1SDA066786R1 398.00 25 A2N250.00 25 A1N125.00 22 OT315E04CP 1SCA022775R7150 1.00 22 OTM1250E4CM230C 1SCA112702R1001 15.901.196. In=630A 1SDA066567R1 1. TMF.231.00 25 A3S630. TMF.00 25 A1N125. TMF.00 23 OTM315E3C8D230C 1SCA101062R1001 10.00 22 OTM315E4CM230C 1SCA022847R2870 5.00 23 OTM200E3C8D230C 1SCA101018R1001 8.00 23 OTM400E3C8D230C 1SCA101061R1001 10.00 25 A3S630.00 25 A1N125.00 25 A1N125.00 22 OTM1600E4CM230C 1SCA112704R1001 18. TMF. TMF.941.00 25 A3S630.00 23 OTZC33 1SCA022785R7020 176.00 25 A1-2 UVR düșük gerilim bobini 1SDA066147R1 159.044.165. In=500A 1SDA066565R1 954.00 23 OTM1000E3C8D230C 1SCA112868R1001 20. TMF.00 25 A2N250.00 22 OT1000E04CP 1SCA022872R1500 6.00 22 OTM1600E3CM230C 1SCA112678R1001 13. TMF.00 23 OTM800E4C8D230C 1SCA108455R1001 19.00 22 OT800E04CP 1SCA022785R6210 4.099. ELT-LI.801.440.00 23 OTZC53 1SCA022868R0980 543. In=20A 1SDA066722R1 159.00 23 OTM1250E3C8D230C 1SCA112862R1001 21.00 23 OTZC23 1SCA022767R7120 96.00 22 OT250E04CP 1SCA022775R4640 1. TMF.909.30 22 OTM315E3CM230C 1SCA022847R1210 3.853.00 22 OT400E04CP 1SCA022771R8680 1.340.00 22 OTM200E4CM230C 1SCA022846R1590 4.00 23 OTZC64 1SCA022868R1360 1.00 25 A3 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 1SDA054910R1 77.00 25 A1N125.00 22 OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250 5.00 23 OTZC14 1SCA022767R7040 82.00 25 A1N125. In=25A 1SDA066723R1 159.00 24 ON25U1RB1 1SCA119725R1001 22.00 22 OTM2500E4CM230C 1SCA112713R1001 34.00 23 OTM1600E3C8D230C 1SCA112866R1001 24.068.00 25 A1-2 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 1SDA066149R1 97.00 23 OTZC44 1SCA022868R0800 523.00 23 OTZC54 1SCA022868R1010 719. In=175A 1SDA066783R1 273.00 23 OTM250E3C8D230C 1SCA101019R1001 8.00 22 OTM2000E4CM230C 1SCA112712R1001 31. TMF. TMF.00 23 OTZC43 1SCA022868R0710 496.00 925.40 22 OTM630E3CM230C 1SCA103567R1001 4. In=500A 1SDA066564R1 901.256. In=40A 1SDA066725R1 159.00 25 A1-2 SOR açma bobini 1SDA066137R1 136.153.00 22 OTM800E4CM230C 1SCA022872R8340 9.00 23 OTM400E4C8D230C 1SCA101064R1001 11.124.00 22 OT160E04CP 1SCA022775R9440 22 OT200E04CP Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 23 OTM1600E4C8D230C 1SCA112867R1001 26.00 1SCA022771R7280 1.00 25 A3N630.00 23 OTM1000E4C8D230C 1SCA112861R1001 21.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 FORMULA kompakt devre kesiciler için aksesuarlar .238. In=60A 1SDA066727R1 159.00 24 ON25V30RB1 1SCA119728R1001 44.941.00 25 A3N630.00 25 A1-2 2A/K yardımcı kontak + trip kontağı 1SDA066150R1 84.534.00 24 ON25A01RB1 1SCA119722R1001 17.00 22 OTM160E4CM230C 1SCA022848R1510 3.90 22 OTM400E3CM230C 1SCA022847R1630 4.434.00 22 OTM2500E3CM230C 1SCA112710R1001 32.220.009.802.00 25 A1-2 UVR düșük gerilim bobini 1SDA066146R1 159.155.064.00 23 OTM630E3C8D230C 1SCA108452R1001 14.00 25 A3N630.00 22 OTM250E4CM230C 1SCA022846R1910 4.00 25 A1N125.941. In=400A 1SDA066561R1 806.00 25 A3N630.00 22 OT630E04CP 1SCA022785R6130 2.00 24 ON25A02RB1 1SCA119723R1001 22.705. In=400A 1SDA066563R1 858. In=160A 1SDA066782R1 243.465. TMF. In=320A 1SDA066560R1 752.00 23 OTM200E4C8D230C 1SCA101021R1001 8.818.00 23 OTM250E4C8D230C 1SCA101022R1001 9. TMF.00 25 A2N250. In=200A 1SDA066784R1 322.00 24 ON25U3RB1 1SCA119727R1001 43.062.00 22 OT2500E04CP 1SCA103906R1001 13.956.00 25 A1-2 SOR açma bobini 1SDA066138R1 136.646.00 25 A3S630.853.00 22 OTM630E4CM230C 1SCA022873R1990 5.00 22 OT1250E04CP 1SCA022872R1250 6.386. In=50A 1SDA066726R1 159.016.666.986.Fihrist Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 22 OT2000E03CP 1SCA103908R1001 22 OT2500E03CP 1SCA105615R1001 10.880.00 22 OTM1000E4CM230C 1SCA112703R1001 12.00 25 A1N125. TMF. In=320A 1SDA066562R1 806. TMF. TMF. In=30A 1SDA066724R1 159.317.174.00 25 A3 UVR düșük gerilim bobini 1SDA054891R1 140.00 23 OTM1250E4C8D230C 1SCA112864R1001 22. In=90A 1SDA066730R1 198. In=225A 1SDA066785R1 354. In=80A 1SDA066729R1 198.00 23 OTZC24 1SCA022767R7210 132. In=100A 1SDA066731R1 198. In=125A 1SDA066732R1 212.101.00 23 OTM315E4C8D230C 1SCA101063R1001 10. In=70A 1SDA066728R1 198.018.00 25 A3 SOR açma bobini 1SDA054873R1 130.704.325.00 23 OTM800E3C8D230C 1SCA108454R1001 18.00 23 OTM160E4C8D230C 1SCA101020R1001 7.00 25 A3 UVR düșük gerilim bobini 1SDA054892R1 140.986.00 23 OTM630E4C8D230C 1SCA108453R1001 15. In=630A 1SDA066566R1 1. TMF.00 23 OTZC13 1SCA022767R6910 60.00 22 OT2000E04CP 1SCA103912R1001 12.186.00 Otomatik transfer șalterleri Pako șalterler FORMULA kompakt tip devre kesiciler 23 OTM160E3C8D230C 1SCA101017R1001 7. TMF.00 22 OT1600E04CP 1SCA022872R2310 7.917.00 24 ON25A03RB1 1SCA119724R1001 29.00 25 A1N125.181.40 22 OTM200E3CM230C 1SCA022845R8960 3.501.00 25 A3 SOR açma bobini 1SDA054874R1 130.00 25 A2N250.00 23 OTZC63 1SCA022868R1100 1.987.

XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066325R1 130.00 33 Sabit șalteri soketli tipe dönüștürme kiti XT2 3p 1SDA066278R1 154.00 32 AUX-C 1A/K 250V XT1…XT4 F/P 1SDA066994R1 42.00 31 XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067058R1 525.00 32 MOTOR D XT1 ve XT3 için 220.00 31 XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 1SDA067056R1 469.00 32 UVR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066406R1 140.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 25 A3 3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 1SDA054911R1 170..48 32 MIR-P Montaj plakası x XT3 P 1SDA066644R1 72.00 32 RHE_EM XT2-XT4 W acil dur.00 32 AUX-C 3A/K L 250V XT3 1SDA066428R1 160.00 32 RHS L XT1-XT3 F/P standart 1SDA066579R1 180.00 32 RHE XT2-XT4 W standart. direk montaj 1SDA066475R1 71. direk montaj 1SDA066478R1 85. direk montaj 1SDA069054R1 85.00 30 XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F 1SDA068221R1 568.00 32 AUX-SA-C 250V XT2-XT4 F/P 1SDA066429R1 97.00 32 AUX-SA-C 250V XT2-XT4 W 1SDA066430R1 97.00 30 XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F 1SDA067416R1 310.00 25 A3 döner kurma kolu acil d. ayarlanabilir milli 1SDA066480R1 128.00 31 XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 1SDA067804R1 578.XT4 F/P 1SDA066433R1 128.-direkt 1SDA066157R1 166.00 32 RHD_EM XT2-XT4 F/P acil dur.00 32 SOR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac 1SDA066333R1 130.00 32 AUX-C 1A/K+1SY 250V XT1.00 30 XT1S 160 TMD 50-500 3p F F 1SDA067431R1 366.. direk montaj 1SDA069053R1 85.00 32 AUX-C 1A/K 250V XT2-XT4 W 1SDA066995R1 48.00 31 XT2N 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F 1SDA067054R1 469.00 31 XT2S 160 TMD 32-320 3p F F 1SDA067553R1 394.00 32 RHD XT2-XT4 W standart.00 Tmax XT kompakt tip devre kesiciler 30 XT1N 160 TMD 32-450 3p F F 1SDA067411R1 310. ayarlanabilir milli 1SDA066482R1 128.00 31 XT2S 160 TMA 63-630 3p F F 1SDA067556R1 394.04 32 MIR-P Montaj plakası x XT2 F 1SDA066641R1 72.00 31 XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 1SDA067057R1 469. XT3.250 V ac/dc 1SDA066460R1 798.00 30 XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F 1SDA067454R1 633.00 32 AUX-C 3A/K+1SY 250V XT2-XT4 W 1SDA066435R1 170.00 30 XT1N 160 TMD 80-800 3p F F 1SDA067415R1 310.00 30 XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F 1SDA068059R1 495.00 32 MIR-P Montaj plakası x XT4 P/W 1SDA066646R1 72.00 31 XT2S 160 TMA 40-400 3p F F 1SDA067554R1 394.00 32 RHD_EM XT2-XT4 W acil dur.00 32 MIR-P Montaj plakası x XT1 F 1SDA066639R1 72.00 31 XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068126R1 699.00 33 XT2 P soket sabit parça 3p EF terminal 1SDA068187R1 142.00 32 MIR-VR XT1.00 32 RHS L XT2-XT4 F/P acil dur 1SDA069059R1 180.XT4 1SDA066587R1 70..00 31 XT2S 160 TMA 80-800 3p F F 1SDA067557R1 394.00 32 RHD XT2-XT4 F/P standart.XT4 F/P 1SDA066431R1 77.139.00 33 XT3 P soket sabit parça 3p EF terminal 1SDA068192R1 142.00 32 AUX-C 3A/K L 250V XT2-XT4 F/P 1SDA066427R1 160.00 32 AUX-C 3A/K+1SY 250V XT2.00 33 XT4 P soket sabit parça 3p EF terminal 1SDA068196R1 142.00 25 A3 döner kurma kolu standart-direkt 1SDA066155R1 157.00 32 RHE_EM XT1-XT3 F/P acil dur.00 31 XT2S 160 TMA 160-1600 3p F F 1SDA067560R1 400.00 32 RHD XT1-XT3 F/P standart..XT4 F/P 380-440 Vac 1SDA066400R1 140.XT4 dikey kaide 1SDA066638R1 435.00 31 XT2S 160 TMA 50-500 3p F F 1SDA067555R1 394.00 32 RHE XT2-XT4 F/P standart.00 31 XT4S 250 TMA 250-2500 3p F F 1SDA068312R1 585. direk montaj 1SDA066477R1 71. ayarlanabilir milli 1SDA066481R1 106.00 30 XT1N 160 TMD 40-450 3p F F 1SDA067412R1 310.-ayarlanabilir 1SDA066158R1 114. ayarlanabilir milli 1SDA066479R1 106...00 33 Sabit șalteri soketli tipe dönüștürme kiti XT1 3p 1SDA066276R1 107.00 30 XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F 1SDA067418R1 349.00 30 XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F 1SDA067417R1 341. ayarlanabilir milli 1SDA069056R1 128..00 30 XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F 1SDA067436R1 414.00 30 XT1H 160 TMD 50-500 3p F F 1SDA067449R1 427.00 25 A3 döner kurma kolu acil d.00 32 RHE XT1-XT3 F/P standart.00 30 XT4H 250 TMA 250-2500 3p F F 1SDA068345R1 766.16 32 MIR-P Montaj plakası x XT3 F 1SDA066643R1 72...00 25 A3 için ön flanș 1SDA066179R1 78.00 31 XT2S 160 TMA 100-1000 3p F F 1SDA067558R1 469.00 31 XT2S 160 TMD 25-300 3p F F 1SDA067552R1 394.00 32 AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V XT2-XT4 W 1SDA066439R1 213.00 32 IP54 koruma için x RHE XT1. direk montaj 1SDA066476R1 85.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . ayarlanabilir milli 1SDA069055R1 128.00 32 AUX-C 1A/K+1SY 250V XT2-XT4 W 1SDA066432R1 77.250 V ac/dc 1SDA066466R1 2.00 25 A1-2 için DIN rayı bağlantı plakası 1SDA066180R1 34.00 31 XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068475R1 763.XT4 F/P 380-440 Vac 1SDA066326R1 130...00 25 A1-2 döner kurma kolu standart-direkt 1SDA066154R1 109.00 30 XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F 1SDA067434R1 366.00 32 RHS L XT1-XT3 F/P acil dur 1SDA066580R1 180.00 30 XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F 1SDA067452R1 427.XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066399R1 140.00 30 XT1S 160 TMD 80-800 3p F F 1SDA067433R1 366.00 32 MOTOR E XT2 ve XT4 için 220.00 31 XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 1SDA067055R1 469.00 32 MIR-P Montaj plakası x XT1 P 1SDA066640R1 72.00 32 UVR-C XT1.48 32 MIR-P Montaj plakası x XT4 F 1SDA066645R1 72.00 31 XT4S 250 TMA 200-2000 3p F F 1SDA068310R1 585.00 32 RHD_EM XT1-XT3 F/P acil dur.00 30 XT1N 160 TMD 50-500 3p F F 1SDA067413R1 310.00 30 XT1N 160 TMD 63-630 3p F F 1SDA067414R1 310.00 33 XT1 P soket sabit parça 3p EF terminal 1SDA068183R1 118.-direkt 1SDA066156R1 109.-ayarlanabilir 1SDA066161R1 185.00 32 RHE_EM XT2-XT4 F/P acil dur.00 32 RHS L XT2-XT4 F/P standar 1SDA069058R1 180.00 32 AUX-C 2A/K+1SY 250V XT1.00 30 XT1H 160 TMD 80-800 3p F F 1SDA067451R1 427. XT4 F/P 1SDA066434R1 170.00 25 A1-2 döner kurma kolu acil d.00 32 UVR-C XT1.00 25 A1-2 döner kurma kolu std.00 32 AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V XT2-XT4 F/P 1SDA066438R1 213.00 31 XT2S 160 TMA 125-1250 3p F F 1SDA067559R1 400.00 25 A1-2 döner kurma kolu acil d.00 30 XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F 1SDA067453R1 626.00 30 XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F 1SDA068058R1 495.16 32 MIR-P Montaj plakası x XT2 P/W 1SDA066642R1 72.00 30 XT1H 160 TMD 63-630 3p F F 1SDA067450R1 427.00 Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar 25 A3 döner kurma kolu standart-ayarlanabilir 1SDA066159R1 153.XT4 yatay kaide 1SDA066637R1 318.00 32 SOR-C XT1.00 30 XT1S 160 TMD 63-630 3p F F 1SDA067432R1 366.00 30 XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F 1SDA068220R1 568.00 31 XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 1SDA068515R1 953.00 32 MIR-HR XT1.00 32 SOR-C XT1..-ayarlanabilir 1SDA066160R1 114.00 32 AUX-C 3A/K L 250V XT1 1SDA066426R1 160.00 30 XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F 1SDA067435R1 406..00 32 SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc 1SDA066332R1 130.00 30 XT4H 250 TMA 200-2000 3p F F 1SDA068343R1 755.00 32 UVR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac 1SDA066407R1 140.

TMA.00 33 AUP-I 250 V XT1.672.00 35 T6S 800.581.00 33 AUP-I 24 Vdc XT1.00 33 EKIP COMxLSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT4 W 1SDA068662R1 290.00 35 T6S 800. PR231/P-LS/I.00 33 KIT DIN50022 XT1 3P-4p 1SDA066652R1 33. In=1000A 1SDA062786R1 5. In=400A 1SDA054441R1 1. PR231/P-LS/I. In=1250A 1SDA062914R1 5.00 36 T4-T5-T6 SOR 220-240V AC/220-250V DC 1SDA054873R1 130.00 33 KIT DIN50022 XT2-XT4 3p-4p 1SDA066653R1 43. In=1000A 1SDA060547R1 3. PR231/P-LS/I.. TMD. In=32A 1SDA050917R1 310. PR231/P-LS/I.XT4 1SDA066450R1 40.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Tmax T1-T7 devre kesiciler için aksesuarlar . In=400A 1SDA054333R1 1.981.00 36 T1-T6 D.00 35 T6H 630.00 33 AUE 2 kontak kapalı x RHx XT1. TMD.539. PR221DS-LS/I..513.00 33 FLD Ön flanș XT2-XT4 F/P 1SDA066635R1 76.00 35 T5S 630. In=400A 1SDA054317R1 1.00 33 Sabit șalteri çekmeceli tipe dönüștürme kiti XT2 3p 1SDA066284R1 133.00 33 Sabit șalteri çekmeceli tipe dönüștürme kiti XT4 3p 1SDA066286R1 133. In=10A 1SDA051123R1 469. In=160A 1SDA051137R1 578.471. PR221DS-LS/I. In=800A 1SDA060218R1 2.00 34 T3N 250. In=200A 1SDA051268R1 568.415.512.00 36 T1-T2-T3 UVR 220V AC 1SDA051354R1 140.00 36 T1-T2-T3 UVR 380-440V AC 1SDA051355R1 140.139.00 36 T7-T7M-X1 uvd 220-250V AC/DC 1SDA038320R1 353.00 33 Bağlantı terminalleri 15PIN XT1. In=63A 1SDA051000R1 366.00 34 T1N 160.00 33 Bağlantı terminalleri 12PIN XT2-XT4 1SDA066414R1 90. TMD.00 34 T2S 160. PR231/P-LS/I. In=1000A 1SDA062754R1 4. In=1600A 1SDA063042R1 7. In=630A 1SDA054396R1 1.00 35 T7S 1000.055. PR231/P-LS/I. TMD.00 34 T2S 160. TMD. TMD. PR231/P-LS/I.00 33 AUP-R 250 V XT2-XT4 1SDA066452R1 40. PR231/P-LS/I.00 33 EKIP COMxLSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT4 F/P 1SDA068661R1 290.00 34 T3S 250.881.532.XT4 1SDA066410R1 30. In=250A 1SDA051247R1 495. In=1250A 1SDA062898R1 4.007. In=250A 1SDA054047R1 953. In=80A 1SDA051001R1 366.00 35 T7H 1600. In=630A 1SDA054404R1 2.645. In=400A 1SDA054437R1 1.00 33 XT2 çekmece sabit parça FP 3p EF 1SDA068200R1 252..00 34 T1N 160. PR221DS-LS/I.00 35 T5S 400. TMA. TMA.00 35 T7H 1250.XT4 F/P 1SDA066454R1 88.00 33 Ekip T&P XT2-XT4 1SDA066989R1 3.942. In=250A 1SDA053999R1 699. PR221DS-LS/I.357.00 33 Bağlantı terminalleri 9PIN XT1. In=80A 1SDA050921R1 310.376.00 34 T2S 160.439.00 36 T4-T5-T6 Sürekli enerjili.00 33 Sabit șalteri soketli tipe dönüștürme kiti XT4 3p 1SDA066282R1 154.869.00 34 T2S 160.00 36 T7-T7M-X1 UVR 240-250V AC/DC 1SDA063552R1 191.00 35 T6H 800. PR221DS-LS/I.592.110-125V AC/DC 1SDA051360R1 568. PR221DS-LS/I.00 35 T6S 630. In=160A 1SDA051004R1 414. In=25A 1SDA050996R1 366.00 33 Bağlantı terminalleri 3PIN XT1. In=630A 1SDA060206R1 2. TMD.00 34 T2S 160.00 36 T7M-X1 1SDA063550R1 238.00 35 T2S 160. In=630A 1SDA060204R1 2. TMD.00 35 T2N 160.00 34 T1N 160.925.00 35 T7H 1600M.XT4 1SDA066409R1 26. In=1000A 1SDA062770R1 4.00 33 XT4 çekmece sabit parça FP 3p EF 1SDA068204R1 252.00 34 T5N 400. In=1600A 1SDA062994R1 6. Gerilim Gec. TMD. PR221DS-LS/I.00 35 T7S 1000M. TMA.00 35 T4H 250. In=630A 1SDA054412R1 2. In=50A 1SDA050999R1 366.00 35 T7S 1250. PR221DS-LS/I. In=160A 1SDA050924R1 349.00 35 T2N 160.00 35 T5H 400. PR221DS-LS/I.575. PR221DS-LS/I..242.. TMD.00 33 AUE 2 kontak açık kapalı XT2-XT4 F/P 1SDA066456R1 160. In=160A 1SDA051127R1 525.XT4 1SDA066451R1 60.00 36 T1-T2-T3 Motor 110-250V AC/DC 1SDA059597R1 798. 110-120vac 1SDA054879R1 163.00 36 T7M-X1 Motor 220-250V AC/DC 1SDA062116R1 1. In=100A 1SDA050922R1 310.123.00 33 AUP-R 24 Vdc XT2-XT4 1SDA066453R1 60. In=800A 1SDA060278R1 2. In=1250A 1SDA062866R1 4. TMD.00 35 T7S 1250M. PR221DS-LS/I. In=800A 1SDA060289R1 3. In=630A 1SDA060236R1 2. In=32A 1SDA050997R1 366.00 33 FLD Ön flanș XT2-XT4 W 1SDA066636R1 76.00 34 T1N 160.XT4 F/P 1SDA067118R1 88.100. TMD. 220-250V AC/DC 1SDA051361R1 568.751. In=250A 1SDA051269R1 568. In=100A 1SDA051002R1 366. PR231/P-LS/I.00 35 T7S 1600.XT4 1SDA066412R1 59.. TMD. In=40A 1SDA050998R1 366.00 33 AUE 2 kontak açık x RHx XT2-XT4 W 1SDA067119R1 88.00 33 EKIP LED METER x LSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT4 1SDA068660R1 190. TMD.00 35 T6N 800. PR231/P-LS/I.00 34 T2S 160.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 33 Sabit șalteri soketli tipe dönüștürme kiti XT3 3p 1SDA066280R1 154. In=63A 1SDA050920R1 310.00 33 AUE 2 kontak açık x RHx XT1. PR221DS-LS/I.00 35 T4S 250.. In=1600A 1SDA063010R1 7.792.00 35 T7H 1250M.00 35 T7H 1000M.00 35 T2N 160.00 36 T4-T5-T6 UVR 220-240V AC/220-250V DC 1SDA054891R1 140.00 36 T6 Motor 220-250V AC/DC 1SDA060398R1 1. TMD. In=400A 1SDA054349R1 2.00 34 T3N 250.00 34 T2S 160.00 34 T1N 160. PR221DS-LS/I. TMD.00 36 T1-T6 D. PR221DS-LS/I.XT4 1SDA066411R1 57.00 36 T4-T5-T6 UVR 380-440V AC 1SDA054892R1 140.476.00 35 T6S 630.00 35 T4N 250. In=250A 1SDA054023R1 763.00 35 T7S 1600M. TMA.00 34 T5S 400. In=25A 1SDA051124R1 469. PR221DS-LS/I. In=125A 1SDA050923R1 341. In=100A 1SDA051126R1 469.404. PR221DS-LS/I. TMD. In=1000A 1SDA062738R1 3.00 35 T6N 800.00 Tmax T1-T7 kompakt tip devre kesiciler 34 T1N 160.00 35 T2N 160.00 35 T6H 630.00 35 T2N 160.00 34 T1N 160. PR221DS-LS/I.00 36 T1-T2-T3 SOR 380-440V AC 1SDA051343R1 130. In=800A 1SDA060214R1 2. Gerilim Gec. PR231/P-LS/I. In=1600A 1SDA063026R1 6.00 35 T7H 1000.. In=200A 1SDA051246R1 495.00 35 T6H 800. In=800A 1SDA060268R1 2.00 34 T2S 160. TMD.00 33 Bağlantı terminalleri 12PIN XT2-XT4 1SDA066413R1 90.00 35 T6S 1000. TMD. In=1250A 1SDA062882R1 5.00 35 T5N 630.366.00 34 T2S 160. TMD. In=1000A 1SDA060537R1 3. In=630A 1SDA060246R1 2.800.00 36 T1-T2-T3 SOR 220-240V AC / 220-250V DC 1SDA051342R1 130.124.00 36 T4-T5-T6 SOR 380-440VAC 1SDA054874R1 130. In=50A 1SDA050919R1 310. PR231/P-LS/I.00 33 Bağlantı terminalleri 6PIN XT1. TMA. TMA. In=40A 1SDA050918R1 310.00 36 T1-T2-T3 1A/K 250V AC/DC 1SDA051370R1 77. In=63A 1SDA051125R1 469. In=800A 1SDA060216R1 2.00 EKIP elektronik açma üniteleri için aksesuarlar 33 Ekip TT XT2-XT4 Trip test ve pil ünitesi 1SDA066988R1 190.939.00 35 T5N 400. PR221DS-LS/I. PR221DS-LS/I.00 34 T3S 250.00 33 EKIP DISPLAY x LSI-LSIG-M/LRIU XT2-XT4 1SDA068659R1 310.00 35 T6N 1000.00 36 T7-T7M-X1 SOR 220-230V AC/DC 1SDA063548R1 238.535.00 35 T5H 630. TMD. In=125A 1SDA051003R1 406.848.00 36 T4-T5 Motor 220-250V AC/DC 1SDA054897R1 2. PR221DS-LS/I.00 34 T1N 160. PR221DS-LS/I.092.00 33 AUE 2 kontak kapalı x RHx XT2-XT4 W 1SDA066455R1 88. PR221DS-LS/I.

(6 adet).Fihrist Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 36 T1-T2-T3 3A/K 250V AC/DC 1SDA051371R1 170. (6 adet).00 127. In=1000A 1SDA062353R1 4.00 39 KIT.00 38 T7-T7M-X1.00 37 T7 F ve P döner kurma kolu std.978.252.00 40 X1B 1000. PR331/P-LI.3 Kutup / RC221 1SDA051403R1 1. (6 adet). çekmeceli tipe dönüștürme kiti 1SDA060390R1 378.00 40 X1B 630.-ayarlanabilir 1SDA051383R1 106.00 37 T4-T5 mekanik kilit kaidesi 1SDA054946R1 249.00 39 KIT. Önden uzatılmıș.255.00 39 KIT.00 37 T1-T2-T3 döner kurma kolu acil-ayarlanabilir 1SDA051382R1 71. In=630A 1SDA061996R1 3. Soketli Tipe Dönüștürme Kiti 1SDA051413R1 107. In=1600A 1SDA062605R1 6.00 39 KIT. Önden uzatılmıș geniș.00 37 T6 mekanik kilit-yatay 1SDA060685R1 588.00 38 T7-T7M-X1 Sağ blok -Devre kesicide 1SDA062166R1 63. PR331/P-LSI. Önden uzatılmıș geniș. (6 adet). In=1000A 1SDA062389R1 4.257.00 39 KIT FC CuAl 1X185mm2 T4 (6 adet) 1SDA054986R1 172.00 38 T5 630.4 Kutup / RC221 1SDA051409R1 1.-ayarlanabilir 1SDA054930R1 128.00 38 T4-T5 Mandal için Ön Flanș Sabit ve Soketli 1SDA054944R1 76.4 Kutup / RC222 1SDA054954R1 1..00 39 KIT FC CuAl 1. In=800A 1SDA062246R1 4.00 37 T3 Mekanik kilit kaidesi 1SDA063324R1 333.635.00 39 HTC-P T5 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054964R1 67. Önden uzatılmıș. Çekmece sabit parça 1SDA062044R1 1. PR331/P-LSI. T2 1SDA051464R1 55. Soket Sabit Parça 1SDA054762R1 542. (6 adet).00 37 T5 630.00 39 KIT. PR331/P-LI.00 38 T6. PR331/P-LI.00 37 T1-T2-T3 mekanik kilit 1SDA051396R1 190. PR331/P-LSI.00 37 T5 . Önden uzatılmıș.00 37 T2 .195.00 39 KIT FC CuAl 2X150mm2 T4 (6 adet) 1SDA054990R1 234.130.00 37 T4 .00 39 T1-T2 DIN Rayı Bağlantı Plakası 1SDA051437R1 33.00 39 HTC-P T4 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054962R1 60.044.-ayarlanabilir 1SDA051381R1 71. T5 1SDA055038R1 174.00 37 T7M-X1 mekanik kilit kablosu 1SDA062127R1 588.00 37 İki adet T4 șalter için montaj plakası 1SDA054948R1 125.-ayarlanabilir 1SDA062122R1 259.00 37 T1 .00 38 T7 Sol blok -Çekmece üzerinde 1SDA063572R1 127.00 38 T6 Mandal için Ön Flanș Çekmeceli 1SDA060418R1 103.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .004.00 38 T5 400.-ayarlanabilir 1SDA060409R1 179. In=630A 1SDA061997R1 4.00 40 X1B 800.00 37 T4.00 77. In=1600A 1SDA062570R1 7.00 38 T7-T7M-X1 Sol blok -Devre kesicide 1SDA062164R1 63.00 37 T1 . çekmeceli tipe dönüștürme kiti 1SDA054849R1 518.00 1SDA054911R1 170.284.00 40 X1B 1250.00 40 X1N 800.00 38 T4-T5-T6 Adaptör 5pin 1SDA055173R1 36 T4-T5-T6 1A/K 250V AC/DC 1SDA054910R1 26.00 39 KIT FC CUAL 4X150 1SDA060689R1 662.00 38 T5 630.00 37 İki adet T5 șalter için montaj plakası 1SDA054951R1 125.587.00 40 X1N 1250.-direk montaj 1SDA062120R1 259. (6 adet).00 40 X1B 1250..00 39 KIT FC CuAl 70.00 39 KIT.00 40 X1N 630. PR331/P-LI.00 40 X1N 1600. çekmeceli tipe dönüștürme kiti 1SDA062162R1 588. T2 1SDA051468R1 97.00 40 X1B 630.00 39 HTC T5 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054960R1 79.4 Kutup / RC221 1SDA051401R1 1.00 38 T7M-X1 Sol blok -Çekmece üzerinde 1SDA062167R1 127. (6 adet). PR331/P-LI. Çekmece sabit parça 1SDA062045R1 1.00 40 X1B 800.00 39 HTC T1 3 Kutup (2 Adet) 1SDA051415R1 39.517.00 38 T7-T7M-X1 Merkez blok -Çekmece üzerinde 1SDA062168R1 127. PR331/P-LI. T5 1SDA055034R1 97.4 Kutup / RC222 1SDA054955R1 2.00 37 T5 630.00 36 T2 1X A/K açtırma ünitesi trip sinyal kontağı 1SDA053704R1 97.00 37 T4-T5 döner kurma kolu standart-ayarlanabilir 1SDA054929R1 128.00 39 KIT. In=800A 1SDA062245R1 3.00 38 T4-T5-T6 Adaptör 12pin 1SDA054923R1 42.00 39 KIT.00 38 T4.801.587.930. In=1250A 1SDA062461R1 4.00 38 T4-T5-T6 Adaptör 6pin 1SDA054922R1 36 T4-T5-T6 3A/K 250V AC/DC 26.3 Kutup / RC221 1SDA051407R1 1. (6 adet).00 38 T4-T5-T6 Adaptör 10pin 1SDA054924R1 46.4 Kutup / RC221 1SDA051405R1 1.00 38 1SDA062044R1 dikey baraya dönüștürme kiti 1SDA063571R1 122.00 37 T2. In=1250A 1SDA062462R1 5. Soketli Tipe Dönüștürme Kiti 1SDA054843R1 284. In=800A 1SDA062281R1 4.00 37 T3 .00 37 T3.00 40 X1B 1600. In=1000A 1SDA062354R1 4. Önden uzatılmıș.00 37 T5 400.00 40 X1N 1000.00 39 KIT FC CuAl 1X240mm2 T5 400 (6 adet) 1SDA055018R1 416. Önden uzatılmıș geniș.00 37 T6 F ve P döner kurma kolu std.00 40 X1B 1600.00 Emax X1 devre kesiciler 37 T3.00 37 T6 F ve P döner kurma kolu std.769. Soketli Tipe Dönüștürme Kiti 1SDA054847R1 284. Soket Sabit Parça 1SDA051331R1 118. PR331/P-LI.00 38 T7-T7M-X1.185mm2 T3 (6 adet) 1SDA051484R1 130.00 36 T4-T5-T6 2A/K yardımcı kontak 400V AC 1SDA054913R1 77.00 37 T7 F ve P döner kurma kolu std.00 37 T4-T5 döner kurma kolu acil-ayarlanabilir 1SDA054927R1 85.00 39 T3 DIN Rayı Bağlantı Plakası 1SDA051439R1 43.00 38 T4.00 38 T6 630-800.-direk montaj 1SDA060405R1 179. Önden uzatılmıș geniș.00 37 T7M-X1 Mekanik kilit plakası. PR331/P-LSI.00 Sayfa Tipi / Tanımı 36 T7 1A/K 400V AC 1SDA062104R1 77..00 39 KIT FC CuAl 1X300mm2 T5 400 (6 adet) 1SDA055022R1 436.858. 1 devre kesici için 1SDA062129R1 624.00 38 T7-T7M-X1.403.00 37 T4-T5 döner kurma kolu std.00 36 T7M-X1 2A/K yardımcı kontak 400V AC 1SDA062102R1 77. T4 1SDA055002R1 134. T4 1SDA054998R1 86. Soket Sabit Parça 1SDA051329R1 118.00 39 HTC T2 3 Kutup (2 Adet) 1SDA051417R1 45..00 37 T1-T2-T3 döner kurma kolu std.-ayarlanabilir 1SDA054926R1 85.00 40 X1B 1000.132. Çekmece Sabit Parça 1SDA054755R1 518.00 38 T7-T7M-X1 Sağ blok -Çekmece üzerinde 1SDA062169R1 37 T4-T5 döner kurma kolu acil dur.3 Kutup / RC221 1SDA051398R1 1.132.00 37 T2 . çekmeceli tipe dönüștürme kiti 1SDA054841R1 423.95mm2 T2 (6 adet) 1SDA051456R1 109.004. In=1600A 1SDA062569R1 6. T3 1SDA051488R1 67. Soketli Tipe Dönüștürme Kiti 1SDA051411R1 107.00 38 T7-T7M-X1 Merkez blok -Devre kesicide 1SDA062165R1 63.00 39 KIT.00 36 T4-T5-T6 Açtırma ünitesi trip sinyal kontağı 1SDA055050R1 84. Soket Sabit Parça 1SDA054737R1 142. In=630A 1SDA062173R1 3.007. T6 1000 1SDA050688R1 760. Çekmece sabit parça 1SDA060384R1 790. Önden uzatılmıș.00 38 T6 Mandal için Ön Flanș Sabit ve Soketli 1SDA060417R1 117. T1 1SDA051440R1 47.00 39 HTC T3 3 Kutup (2 Adet) 1SDA051419R1 55. (6 adet). In=1250A 1SDA062497R1 5. Önden uzatılmıș geniș.356. PR331/P-LI.00 38 T4-T5 Mandal için Ön Flanș Çekmeceli 1SDA054945R1 76.843.00 37 T1-T2-T3 döner kurma kolu std. Soket Sabit Parça 1SDA054749R1 378.00 37 T2. T3 1SDA051492R1 123. çekmeceli tipe dönüștürme kiti 1SDA054845R1 423. PR331/P-LI.00 39 HTC T4 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054958R1 70.00 37 T4.00 37 T5 400.00 36 T7M-X1 Açtırma ünitesi trip sinyal kontağı 1SDA063553R1 111.00 37 T1-T2-T3 döner kurma kolu acil-ayarlanabilir 1SDA051384R1 106. PR331/P-LSI.00 38 T5 400. (6 adet). PR331/P-LI.00 37 T3 .559. Çekmece Sabit Parça 1SDA054743R1 378.00 39 KIT. Çekmece Sabit Parça 1SDA054768R1 627. Soketli Tipe Dönüștürme Kiti 1SDA054839R1 154.

260.00 41 X1 Merkez blok-Devre kesici üzerinde 1SDA062165R1 63.00 40 X1N 1000. In=1600A.00 41 X1 Sol blok -Devre kesici üzerinde 1SDA062164R1 63.00 43 E6H 6300A 100kA.618.023. PR331/P-LSI. In=630A. W.807. PR121 LSI. PR121 LSI.00 43 E1 Çekmeceli tip sabit parça 1SDA059666R1 1.709.00 43 E1B 1600A 42kA. In=800A 1SDA062282R1 40 X1N 1000.010. MP 1SDA055617R1 4.00 41 T7M-X1 Açtırma ünitesi trip sinyal kontağı 1SDA063553R1 111.00 43 E3S2500A 75kA. W.00 42 E6H 4000A 100kA. PR121 LI 1SDA056304R1 14. PR121 LSI 1SDA056273R1 13.124.446. In=1600A. W.PR121 LI.217. W.PR121 LSI. MP 1SDA056161R1 13.920. PR331/P-LSI.PR121 LSI 1SDA055857R1 5. W.00 40 X1.094. MP 1SDA055616R1 4. PR121 LSI. PR121 LI. PR331/P-LI.00 42 E3S3200A 75kA.00 41 T7M-X1 RTC 250V AC/DC 1SDA062109R1 91.258.00 4. W. MP 1SDA057024R1 54.00 42 E3N 3200A 65kA. PR331/P-LI. W.00 41 X1 Sol blok -Çekmece üzerinde 1SDA062167R1 127. W.00 42 E4S4000A 75kA.00 41 X1 Çekmeceli tipe dönüștürme kiti 1SDA062162R1 588. W.723.00 40 X1B 1600. MP 1SDA062407R1 4. PR331/P-LSI. In=1000A.00 42 E2B 2000A 42kA.00 43 E2N 2000A 65kA. W. W. PR331/P-LSI.278.00 43 E1B 800A 42kA.00 43 E1B 1600A 42kA. W.136. PR121 LSI 1SDA056977R1 31.00 43 E3 Çekmeceli tip sabit parça 1SDA059669R1 2. MP 1SDA062515R1 5.00 43 E6H 5000A 100kA.00 42 E3N 2500A 65kA.00 43 E6 Çekmeceli tip sabit parça 1SDA059671R1 5.079.268. MP 1SDA055936R1 9.PR121 LI.00 43 E6H 5000A 100kA.00 41 T7M-X1 Mekanik kilit plakası . PR121 LI. W. W. W. W. PR121 LI. W.033.PR121 LSI 1SDA055921R1 9.607. W.010. MP 1SDA062587R1 6. MP 1SDA062516R1 5. arkadan 1SDA062044R1 1.308. MP 1SDA062408R1 5.697.00 42 E4S4000A 75kA. In=1600A 1SDA062606R1 7.181.00 1SDA038324R1 1.00 41 T7-T7M-X1 UVD 220-250V AC/DC 1SDA038320R1 353. PR331/P-LI.059. W.00 41 X1 Sağ blok -Çekmece üzerinde 1SDA062169R1 127.00 43 E3S3200A 75kA. MP 1SDA062014R1 3.00 42 E3S2500A 75kA.931.765. W. PR331/P-LSI. MP 1SDA055937R1 9. PR331/P-LI. MP 1SDA056993R1 33. MP 1SDA057025R1 55.PR121 LI. MP 1SDA062371R1 4. In=630A.00 42 E2N 1600A 65kA.00 41 T7-T7M-X1 SOR 220-230V AC/DC 1SDA063548R1 238.00 43 E2N 1250A 65kA.00 40 X1N 630. MP 1SDA062263R1 3. In=800A. MP 1SDA056160R1 13. MP 1SDA056320R1 13.00 43 E2 Çekmeceli tip sabit parça 1SDA059667R1 1. In=1250A. W.PR121 LSI 1SDA055665R1 7. W.00 40 X1N 1600. PR331/P-LSI.624.097.PR121 LI.PR121 LI.00 42 E6H 5000A 100kA.705.00 43 E3N 3200A 65kA.00 42 E2N 1250A 65kA.00 42 E2N 1600A 65kA.817.469.00 42 E3S2500A 75kA. MP 1SDA062624R1 7.00 40 X1B 1250.00 42 E3N 2500A 65kA. PR121 LI 1SDA056944R1 22.140.00 40 X1B 1000.00 42 E3S3200A 75kA. PR121 LSI. MP 1SDA062264R1 4.00 42 E6H 6300A 100kA.018. MP 1SDA062372R1 4. PR331/P-LSI.296. MP 1SDA056800R1 21.00 7.00 43 E2N 1600A 65kA. W.504. MP 1SDA055648R1 5.00 42 E2N 1250A 65kA.395. PR331/P-LSI. W.00 40 X1N 1600. Çekmece sabit parça. In=1000A. In=800A. PR121 LI. PR331/P-LI.00 43 E2S Çekmeceli tip sabit parça 1SDA059668R1 1.2 adet 1SDA062129R1 624. MP 1SDA062588R1 6. MP 1SDA056992R1 32.287.PR121 LI 1SDA055824R1 8. PR121 LSI 1SDA057009R1 48.00 42 E1B 1250A 42kA.911.00 43 E1B 1250A 42kA. W.195.622. PR121 LSI 1SDA056945R1 23.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 40 X1N 630.00 40 X1B 630.00 Emax açık tip devre kesiciler 42 E1B 800A 42kA.00 40 X1N 1250.453. MP 1SDA056961R1 24. PR331/P-LI. PR331/P-LI.821.739. W.PR121 LSI. PR121 LI 1SDA056272R1 12.00 42 E3N 3200A 65kA. PR121 LI 1SDA056784R1 20. W. PR121 LSI 1SDA056305R1 15.00 1SDA062390R1 4.00 40 X1N 1000.00 43 E3N 3200A 65kA.PR121 LI 1SDA055664R1 7.100kA.PR121 LSI 1SDA056113R1 11. MP 1SDA056128R1 11. In=1600A. W.246.PR121 LSI.00 43 E4S4000A 75kA.00 40 X1. W.PR121 LSI.517. PR121 LI.208.00 43 E3N 2500A 65kA. MP 1SDA055841R1 9. PR331/P-LSI.00 Emax X1 devre kesici aksesuarları 41 T7M-X1 Motor 220-250V AC/DC 1SDA062116R1 1.853. W.00 40 1SDA062044R1 dönüștürme kiti 1SDA063571R1 122.PR121 LI.469.PR121 LI. In=1600A.466.00 41 T7M SCR 220-240V AC/DC 1SDA063550R1 238.124.434. MP 1SDA055873R1 5. In=1000A. MP 1SDA055680R1 7. W. PR331/P-LI.054.532.00 40 X1N 800. MP 1SDA056129R1 11.PR121 LSI 1SDA055889R1 7.PR121 LI. In=800A.370.810. W. In=1000A.283. W. PR121 LI. PR331/P-LSI.520.093.682.00 43 E2N 1250A 65kA. In=1250A.PR121 LSI.170.00 40 X1B 800.856. MP 1SDA055872R1 5. PR331/P-LSI.182. PR331/P-LSI. In=1250A. MP 1SDA055905R1 8. W.973.PR121 LI 1SDA055856R1 5. W.841.PR121 LI 1SDA055888R1 7.988.PR121 LI 1SDA055632R1 5. MP 1SDA062192R1 4. MP 1SDA062623R1 6. MP 1SDA062479R1 4.265. MP 1SDA055840R1 8.00 40 X1B 800. W. MP 1SDA055649R1 5.00 42 E6H 4000A. PR331/P-LSI.00 40 X1B 1600.548.450.PR121 LI. W.PR121 LI 1SDA055920R1 9. W. W. PR121 LI 1SDA056976R1 29. MP 1SDA062480R1 5.00 43 E3S2500A 75kA. W.00 41 T7M-X1 2A/K 400V AC 1SDA062102R1 77.00 43 E1B 1250A 42kA. W.00 43 E2N 2000A 65kA. MP 1SDA056288R1 12. In=630A.00 40 X1N 630.00 42 E1B 1250A 42kA.893. MP 1SDA055681R1 8.355.00 40 X1B 630. MP 1SDA056801R1 21. W.PR121 LSI 1SDA055825R1 8. MP 1SDA056960R1 23. W. PR331/P-LI. MP 1SDA055904R1 41 T7-T7M-X1 UVR 240-250V AC/DC 1SDA063552R1 191.00 43 E4S4000A 75kA. PR331/P-LSI.00 43 E6H 4000A 100kA.PR121 LSI.838.00 41 T7M-X1 Mekanik kilit kablosu . MP 1SDA062300R1 4. W.00 42 E6H 6300A 100kA.820.00 41 X1 Merkez blok-Çekmece üzerinde 1SDA062168R1 127.00 42 E2N 2000A 65kA. PR121 LSI 1SDA056785R1 21. W.00 42 E6H 5000A 100kA. In=630A 1SDA062174R1 40 X1N 800.677.076.00 43 E3N 2500A 65kA.PR121 LSI 1SDA055633R1 5.656.PR121 LSI.222.692.00 41 X1 Sağ blok -Devre kesici üzerinde 1SDA062166R1 63. In=1250A. MP 1SDA056289R1 13. PR331/P-LI.669.146.00 43 E4 Çekmeceli tip sabit parça 1SDA059670R1 3.00 40 X1B 1000.856.00 1SDA062498R1 5. MP 1SDA062015R1 4. PR121 LI 1SDA057008R1 45.PR121 LSI.00 42 E2B 2000A 42kA.00 43 E1B 800A 42kA.006. In=800A.00 43 E6H 6300A 100kA.00 43 E6H 4000A 100kA.PR121 LSI 1SDA055601R1 4.PR121 LI 1SDA056144R1 13.00 41 T7M-X1 SC 250V AC/DC 1SDA062107R1 82.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Emax açık tip devre kesici aksesuarları 44 E1-E6 Motor 220-250V AC/DC .137.00 40 X1N 800.PR121 LI 1SDA056112R1 11.1 adet 1SDA062127R1 588.635.00 42 E1B 1600A 42kA.394. Çekmece sabit parça. In=1250A Fiyatı TL/Adet Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 4. MP 1SDA062299R1 4.166. W.00 43 E3S3200A 75kA. önden 1SDA062045R1 1.016.00 43 E2B 2000A 42kA.431.712.00 43 E2B 2000A 42kA.PR121 LI 1SDA055600R1 4.00 42 E1B 1600A 42kA.282.00 43 E2N 1600A 65kA. PR121 LSI. In=630A. W.00 42 E2N 2000A 65kA.00 40 X1B 1250. In=1000A 40 X1N 1250.038.PR121 LSI 1SDA056145R1 13.00 40 X1N 1600.078.103. PR331/P-LSI.00 40 X1N 1250. W. MP 1SDA056321R1 14. W.587.398.259. W.00 42 E1B 800A 42kA.PR121 LSI. MP 1SDA062191R1 3. PR121 LSI.

5 20 030 89055 301.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 45 KIT 1/2 3p F HR>F VR E1 1SDA038052R1 272.0 20 035 80794 1.0/25.00 44 Kilitleme mekanizması (E3 için) 1SDA038367R1 234.00 48 CLMD 63 80.0 20 030 89059 491.0 20 035 80864 1.0 20 030 89070 405.00 47 CLMD 33S 16.0 20 035 81602 246.3 20 030 89096 535.0/100.0/80.0 20 035 80558 418.00 47 CLMD 33S 28. elektriksel 1SDA058260R1 65.0/20.0 20 030 89058 478.00 47 CLMD 33S 20.0/10.00 44 E1-E6 UVR 220-240V AC/DC 1SDA038312R1 509.268.0 20 035 80781 1.314.00 48 CLMD 83 90.317.00 44 Kilitleme mekanizması (E4 için) 1SDA038368R1 234.0 20 035 80797 1.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F F E3 1SDA038064R1 1.5 20 030 89069 276.0 20 035 80982 1.0 20 035 80731 1.0 20 035 80650 1.0 20 035 80790 865.00 48 CLMD 13 10.0 20 030 89087 491.149.00 48 CLMD 43 32.00 47 CLMD 33S 10.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F F E2 1SDA038063R1 862.00 44 E1-E6 SCR kapama bobini 380-400V AC 1SDA038304R1 238.00 48 CLMD 43 27.0 20 035 80729 993.043.00 47 CLMD 33S 28.0/9.0 20 035 80630 730.0 20 035 80792 1.0 20 030 89067 265.0 20 030 89086 478.975.916.00 48 CLMD 13 10.5/5.00 44 Kilitleme mekanizması (E1/2 için) 1SDA038366R1 234.0 20 035 80866 2.6 20 035 80863 1.00 47 CLMD 33S 12.00 47 CLMD 33S 5.00 45 KIT 1/2 3p W FP HR > F E3 1SDA045032R1 1.5/12.00 45 KIT 1/2 3p W FP HR > F E6 1SDA045034R1 2.0 20 030 89084 305.0 20 035 80855 894.0/109.0/20.00 44 Kilitleme mekanizma kaidesi 1SDA038358R1 194.0 20 035 80800 2.00 48 CLMD 63 60.00 47 CLMD 33S 20.00 48 CLMD 43 20.2 20 030 89081 478.00 46 ATS022 Otomatizm ünitesi 1SDA065524R1 2.00 45 KIT W FP 3p HR E1 >FP VR 1SDA055481R1 272.00 48 CLMD 53 30.00 44 Kilitleme mekanizması (E6 için) 1SDA043466R1 234.0 20 035 80789 779.00 48 CLMD 43 20.7 20 030 89078 363.00 47 CLMD 33S 13.00 48 CLMD 63 54.6 20 030 89057 466.00 44 E1-E6 UVD 220-250V AC/DC 1SDA038320R1 353.0/91.202.00 44 Kilitleme kablosu (Dikey) 1SDA038333R1 272.482.0 20 035 80798 1.0/73.0 20 035 80563 503.00 48 CLMD 13 5.0/81.0 20 035 80660 1.00 48 CLMD 63 86.370.00 48 CLMD 83 100.0 20 035 80854 681.00 47 CLMD 33S 10.00 48 CLMD 53 40.00 45 KIT W FP 3p HR E3 >FP VR 1SDA055483R1 657.0/10.0 20 035 80842 399.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F VR E2 1SDA038053R1 357.00 47 CLMD 33S 13.0/54.00 45 KIT 1/2 3p W FP HR > F E2 1SDA045031R1 844.00 48 CLMD 63 70.0/27.00 45 KIT 1/2 3p HR>F E1 1SDA038062R1 495.0 20 035 80620 295.0 20 030 89072 442.0/60.0 20 035 80852 521.00 47 CLMD 33S 20.885.00 48 CLMD 53 50.0 20 030 89056 305.00 47 CLMD 33S 25.3 20 030 89080 363.00 48 CLMD 53 30.0 20 035 80799 2.00 47 CLMD 33S 27.00 48 CLMD 13 5.0 20 035 80632 955.0 20 030 89089 319.329.0 20 035 80561 412.326.00 47 CLMD 33S 12.0 20 035 80865 2.00 47 CLMD 33S 16.0/45.0 20 030 89093 521.00 48 CLMD 43 20.00 48 CLMD 83 130.00 45 KIT 1/2 3p W FP HR > F E4 1SDA045033R1 1.00 48 CLMD 13 15.479.5 20 030 89085 314.0 20 035 80628 699.00 48 CLMD 53 50.00 47 CLMD 33S 15.0 20 035 80961 607.7 20 030 89095 338.0 20 035 80774 583.714.0/15.00 44 Kilitleme mekanizması ortak referans 1SDA038364R1 263.00 48 CLMD 53 35.0 20 035 81094 2.0/120.0 20 035 80622 430.0 20 035 80785 681.542.00 48 CLMD 43 25.00 48 CLMD 43 25.677.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F VR E4 1SDA038055R1 1.00 45 KIT W FP 3p HR E4 >FP VR 1SDA055484R1 720.00 47 CLMD 33S 8.00 48 CLMD 13 12.00 44 E1-E6 Yardımcı kontak 2NA/2NK 1SDA038326R1 217.00 44 E1-E6 SOR açma bobini 380-400V AC 1SDA038294R1 238.0 20 030 89090 325.0/50.00 48 CLMD 43 30.0 20 035 80796 1.00 48 CLMD 43 22.0 20 035 80960 466.780.0/40.0 20 035 80860 1.3 20 030 89079 478.454.00 45 KIT W FP 3p HR E6 >FP VR 1SDA055485R1 1.00 47 CLMD 33S 27.00 Devre kesici için otomatizm üniteleri 46 ATS021 Otomatizm ünitesi 1SDA065523R1 2.589.00 48 CLMD 63 80.00 47 CLMD 33S 11.00 45 KIT W FP 3p HR E2 >FP VR 1SDA055482R1 357.0/30.00 48 CLMD 63 90.00 47 CLMD 33S 10.00 48 CLMD 53 40.109.269.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F F E6 1SDA038066R1 2.188.0 20 035 80556 357.00 47 CLMD 33S 14.00 48 CLMD 13 16.00 48 CLMD 63 60.00 47 CLMD 33S 25.00 48 CLMD 53 43.00 47 CLMD 33S 14.112.0 20 035 80857 1.109.0 20 035 80776 796.0/18.00 44 E1-E6 SCR kapama bobini 220-240V AC/DC 1SDA038302R1 238.0 20 030 89094 535.00 47 CLMD 33S 25.0 20 035 80624 503.188.3 20 030 89097 338.5/5.0 20 030 89071 436.00 48 CLMD 63 60.2 20 030 89098 535.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F VR E3 1SDA038054R1 657.00 47 CLMD 33S 22.659.00 44 Kilitleme kablosu (Yatay) 1SDA038329R1 272.00 44 E1-E6 UVR 380-400V AC 1SDA038314R1 509.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F F E4 1SDA038065R1 1.00 48 CLMD 53 40.0 20 035 80744 706.425.0 20 035 80562 491.0 20 030 89092 485.0/36.00 44 E1-E6 Așırı akım ihbar kontağı.00 48 CLMD 13 11.00 48 CLMD 83 120.885.00 47 CLMD 33S 27.0 20 030 89068 271.00 48 CLMD 83 110.00 48 CLMD 13 14.316.00 48 CLMD 63 50.00 48 CLMD 13 10.00 44 E1-E6 Yardımcı kontak 5NA/5NK 1SDA038327R1 406.00 48 CLMD 83 100.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 44 E1-E6 SOR açma bobini 220-240V AC/DC 1SDA038292R1 238.00 47 CLMD 33S 13.5 20 030 89091 332.0 20 035 80626 559.00 48 CLMD 63 65.00 45 KIT 1/2 3p HR>F E1 1SDA038062R1 495.0/25.0/15.00 Alçak gerilim güç kondansatörleri 47 CLMD 33S 5.00 45 KIT 1/2 3p F HR>F VR E6 1SDA038056R1 2.

085.00 52 PQFK-M07-IP21 20 071 87 695 45.00 51 Thyris-3P2-40 (40A‘e kadar) 20 050 90 240 1.25 0400 008 000625 0567 730.0 20 031 10250 3.00 50 %14 .580.905.260.00 53 Giriș / Çıkıș modülü 2CSM482500R0094 245.00 52 PQFM-V1-M07-IP21 20 071 87 624 42.110.67 .025.00 53 Ethernet modülü 2CSM482500R0203 452.00 50 %5.5 kW GJL1313001RX01X 37.00 52 OP07 Ana kontaktör konum ıșığı-Master 20 075 87 087 600. 4 kW GJL1211001RX01X 26.00 58 BC6-30-01.67 .00 50 %5.00 50 %5.5 kW GJL1311001RX01X 30.00 50 Yazıcı Bağlantı Kablosu 2GCA284636A0050 538.00 52 PQFM-V1-S10-IP21 20 070 87 711 40. 5.00 52 OP02 IP21 Ortak kablo giriș hücresi 20 075 84 465 11.215.00 49 CS100750T 75.00 0400 008 010000 0567 2.189 Hz 25.377.00 52 PQFI-V2-S18-IP21 20 070 87 685 104.00 52 PQFK-S07-IP21 20 071 87 698 40. 4 kW GJL1213001RX01X 31.00 53 Haberleșme RS485 JBUS/MODBUS 2CSM482500R0082 150. 100-440V 2GCA289005A0050 2.20 Aktif filtreler ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Euro/Adet Mini kontaktörler TL/Adet .67 .25 0400 008 000625 1400 1.00 52 OP12 (IP41) için üstten kablo giriși 20 075 87 754 2.210 Hz 6.350.00 52 PQFI-V1-S45-IP21 20 070 87 681 126.4 .390.00 50 %7 .00 49 CS100750C 75.215 Hz 50.00 0400 008 010000 0540 2.236.210 Hz 50.215.00 50 %5.00 52 PQFM-V1-M10-IP21 20 071 87 709 45.5 20 031 00125 1.25 0400 008 000625 0540 747.00 674.00 50 Sıcaklık Probu.774.085.885.90 51 PQFS-S03-IP30 20 070 88 267 21.00 58 B6-30-10.210 Hz 25.00 50 %5.0 Fiyatı TL/Adet Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 1.215 Hz 25.00 52 PQFI-V1-S25-IP21 20 070 87 677 79.00 52 OP13 (IP21) için üstten kablo giriși 20 075 87 088 1.391.910.4 .5 20 031 10125 3.620.00 52 OP09 Isıtıcı 20 075 87 094 2.00 Reaktif güç kontrol röleleri 360.685.765.00 50 %5.830.00 52 OP08 PQFI için parafudur 20 075 87 095 9.00 0400 008 002500 1400 1.0 20 031 10750 5.779.00 53 Profibus DP haberleșme modülü 2CSM482500R0205 522.031.870.415.189 Hz 6.020.00 20 035 80690 2.00 58 BC6-30-10.00 0400 008 010000 0700 2.00 52 OP10 Sıcaklık probu 3M 20 050 84 640 330.00 58 K6 31 Z GJH1211001RX31X 30.775.189 Hz 50.855.10 51 OP05 20 075 87 139 435.705.50 0400 008 001250 0567 895.875.00 50 %7 . 3 metre 2GCA284640A0050 450.215 Hz 100.00 49 CS100125T 12.00 0400 008 005000 1400 1.00 50 RVC 6 Kademe.00 52 PQFM-V1-S13-IP21 20 070 87 715 43.134 Hz 12.00 50 %7 .885.0 20 031 00750 3. 4 kW GJL1213001RX10X 31.061.50 0400 008 001250 1400 1.134 Hz 100.00 0400 008 002500 0700 953.00 50 ModBus Adaptör Kiti 2GCA289013A0050 835.022.025.00 49 CS100500T 50.085.215 Hz 12.0 20 031 00250 1.00 53 Analog çıkıș modülü 2CSM482500R0093 259.00 50 %5. 4 kW GJL1211001RX10X 26.00 52 OP04 Tek ünite için baza-800mm için 20 075 87 641 1.00 52 OP05 RS485 Modbus adaptörü 20 075 87 139 435.00 52 PQFI-V2-M18-IP21 20 070 87 683 136.00 52 PQFM-V1-M13-IP21 20 071 87 713 49.662.00 52 PQFI-V1-M45-IP21 20 070 87 679 50 RVT-6.070.4 .00 0400 008 005000 0567 1.035.189 Hz 100.865.4 .00 58 B7-30-10.215 Hz 6.00 51 PQFS-M03-IP30 20 070 88 266 24.265.00 52 OP03 IP41 Koruma sınıfı --- 4.131.210 Hz 12.00 53 DIRIS A40 Pano tipi ana ünite 96x96 2CSM48A500R0201 550.660.00 50 %14 .210 Hz 100.00 58 BC7-30-10.160.00 52 OP08 PQFM için parafudur 20 075 87 099 9.00 0400 008 005000 0540 1.00 53 DIRIS A20 Pano tipi ana ünite 96x96 2CSM48A500R0200 381.0 20 035 80680 48 CLMD 83 120.540.870.00 49 CS100125C 12.90 51 OP01 20 075 87 737 3.0 20 035 80670 48 CLMD 83 100.00 53 Sıcaklık ölçüm modülü 2CSM482500R0206 352.00 0400 008 002500 0567 976.00 51 Thyrs-3P3-40 (40A‘e kadar) 20 050 90 340 1.605.410.00 52 PQFM-V1-S07-IP21 20 071 87 707 37.00 53 Haberleșme RS485 JBUS/MODBUS 2CSM482500R0092 180.67 .0 20 031 10500 4.67 .725. 100-400V 2GCA288094A0050 820.570.00 50 %7 .00 58 B7-30-01.25 0400 008 000625 0700 712.00 50 %5.00 52 PQFI-V2-S32-IP21 20 070 87 689 150.460.00 50 %7 .00 51 Hızlı deșarj direnci 690 20 050 90 000 60.00 58 BC7-30-01.00 52 PQFI-V1-M25-IP21 20 070 87 675 110.00 0400 008 010000 1400 3.20 51 OP11 20 050 84 697 470.075.00 53 Bellek modülü 2CSM482500R0097 403. 5.00 52 OP04 Tek ünite için baza-600mm için 20 075 87 551 1.613.00 49 CS100250C 25. 5.450.00 156.00 52 OP02 IP41 Ortak kablo giriș hücresi 20 075 88 684 15.188.165.00 0400 008 005000 0700 1.0 20 031 00500 2.540.134 Hz 6.134 Hz 25.035. 100-440V 2GCA289004A0050 1.00 51 Thyris-3P2-80 (80A‘e kadar) 20 050 90 280 1.010. 100-400V 2GCA288097A0050 50 RVC 12 Kademe. 5.00 50 %14 .10 51 OP10 20 050 84 640 330.50 0400 008 001250 0700 872.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 48 CLMD 63 80.00 Kompanzasyon tristörleri Alçak gerilim șebeke kalitesi ürünleri 51 Thyris-3P2-20 (20A‘e kadar) 20 050 90 220 1.00 49 CS100500C 50.90 51 PQFS-S06-IP30 20 070 88 114 24.00 49 CS100250T 25.00 52 OP01 PQF-Link Yazılım 20 075 87 737 3.00 50 %5.00 50 %5.00 51 OP14 20 075 88 317 2.00 Harmonik filtre reaktörleri 50 %14 .881.134 Hz 50.189 Hz 12.90 51 PQFS-S04-IP30 20 070 88 265 23.50 0400 008 001250 0540 917.675.364.00 52 PQFK-M10-IP21 20 071 87 700 47.00 50 %14 .00 51 OP15 20 075 88 374 315.00 51 Thyris-3P3-80 (80A‘e kadar) 20 050 90 380 2.00 58 K6 40 E GJH1211001RX40X 30.00 52 PQFK-S10-IP21 20 071 87 703 41.00 52 PQFI-V2-M32-IP21 20 070 87 687 181.00 58 B6-30-01.00 0400 008 002500 0540 999.5 kW GJL1313001RX10X 37.00 52 OP11 Sıcaklık probu 10M 20 050 84 697 470.4 .184.00 52 OP07 Ana kontaktör konum ıșığı-Slave 20 075 87 089 600.50 51 PQFS-M04-IP30 20 070 88 264 26.780.50 51 PQFS-M06-IP30 20 070 87 765 27.00 50 RVT-12.251.425.5 kW GJL1311001RX10X 30.

60 58 CA 6 .50 59 T16-16 1SAZ711201R1047 50.00 59 T16-10 1SAZ711201R1043 50.00 58 CAF 6 .23 1SAZ711201R1009 50.00 63 AF16-30-01 1SBL177001R1101 65.17 1SAZ711201R1008 50.50 59 NS31E 1SBH101001MXX31 33.90 59 T16-0.30 63 AF38Z-30-00 1SBL296001R2100 198.00 59 T16-0.20 58 KC 6 40 E GJH1213001RX40X 35.20 65 CA4-22M 1SBN010140R1122 22.30 63 AF26Z-30-00 1SBL236001R2100 95.30 63 AF16Z-30-10 1SBL176001R2110 74.10 65 CA4-01 1SBN010110R1001 7.70 60 BEY16C-3 1SBN081018R2000 30.10 58 KC 6 31 Z GJH1213001RX31X 35.00 AS serisi kontaktörler için aksesuarlar 60 CA3-10 1SBN011010T1010 7.20 63 AF30-30-00 1SBL277001R1300 109.00 64 NFZ53E 1SBH136001R2153 108.00 59 T16-1.20 64 NF44E 1SBH137001R1144 84.00 63 AF38-30-00 1SBL297001R1100 174.20 64 NFZ31E 1SBH136001R2131 63.00 58 CAF 6 .20 58 CAF 6 .20 64 NF53E 1SBH137001R1153 84.20 63 AF09-30-01 1SBL137001R1101 53.90 59 T16-1.0 1SAZ711201R1023 50.00 59 T16-4.55 1SAZ711201R1017 50.50 58 CA 6 .00 59 T16-0.11 N GJL1201330R0004 11.20 63 AF12-30-01 1SBL157001R1301 45.90 63 AF09-30-01 1SBL137001R1301 43.00 63 AF09Z-30-01 1SBL136001R2101 62.40 59 AS12-30-10 1SBL111001MXX10 37.10 64 NFZ80E 1SBH136001R2180 108.20 K GJL1201330R0005 11.20 64 NF53E 1SBH137001R1353 55.40 59 AS12-30-01 1SBL111001MXX01 37.00 59 NS80E 1SBH101001MXX80 43.70 58 CAF 6 .00 60 CA3-01 1SBN011010T1001 7.00 59 T16-3.20 64 NF80E 1SBH137001R1380 55.11 K GJL1201330R0001 11.30 63 AF30Z-30-00 1SBL276001R2100 156.20 64 NF22E 1SBH137001R1122 49.90 59 T16-1.20 63 AF12-30-10 1SBL157001R1110 56.6 1SAZ711201R1040 50.31 1SAZ711201R1013 50.20 N GJL1201330R0008 11.90 AS serisi kontaktörler Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Yeni nesil AF serisi kontaktörler .00 59 AS16-30-10 1SBL121001MXX10 41.11 M GJL1201317R0003 11.60 63 AF26-30-00 1SBL237001R1100 82.AC/DC kontrol gerilimi 59 AS09-30-10 1SBL101001MXX10 35.90 59 T16-2.00 NS serisi yardımcı kontaktörler 59 NS22E 1SBH101001MXX22 33.90 63 AF12-30-10 1SBL157001R1310 45.80 64 NFZ71E 1SBH136001R2171 108.80 65 CA4-10 1SBN010110R1010 60 BER16C-3 1SBN081012R1000 23.20 64 NF80E 1SBH137001R1180 84.80 60 BEY16C-3 1SBN081018R2000 30.00 63 AF16-30-10 1SBL177001R1110 65.00 59 T16-7.11 M GJL1201330R0003 11.90 59 T16-0.90 63 AF12-30-01 1SBL157001R1101 56.00 60 VM3 1SBN031005T1000 7.50 59 NS40E 1SBH101001MXX40 33.00 59 T16-5.20 64 NFZ40E 1SBH136001R2140 63.20 64 NF40E 1SBH137001R1340 39.10 60 BEA16-3 1SBN081006T1000 11.20 64 NF62E 1SBH137001R1362 55.20 64 NF71E 1SBH137001R1171 84.3 1SAZ711201R1025 50.20 63 AF09-30-10 1SBL137001R1110 53.20 63 AF16-30-01 1SBL177001R1301 51.00 59 NS62E 1SBH101001MXX62 43.30 63 AF16Z-30-01 1SBL176001R2101 74.20 64 NF40E 1SBH137001R1140 49.50 58 CA 6 .60 63 AF30-30-00 1SBL277001R1100 136.20 63 AF26-30-00 1SBL237001R1300 67.30 63 AF12Z-30-01 1SBL156001R2101 65.00 63 AF09Z-30-10 1SBL136001R2110 62.00 59 NS44E 1SBH101001MXX44 43.20 64 NFZ22E 1SBH136001R2122 63.00 59 T16-0.1 1SAZ711201R1033 50.20 65 CAL4-11 1SBN010120R1011 13.00 60 RV5/50 1SBN050010R1000 35.20 M GJL1201330R0007 11.00 64 NFZ62E 1SBH136001R2162 108.70 58 CAF 6 .30 63 AF12Z-30-10 1SBL156001R2110 65.10 58 KC 6 22 Z GJH1213001RX22X 35.3 1SAZ711201R1031 50.20 64 NF31E 1SBH137001R1131 49.20 64 NF62E 1SBH137001R1162 84.50 59 T16-13 1SAZ711201R1045 50.60 58 CAF 6 .11 K GJL1201317R0001 11.50 64 NFZ44E 1SBH136001R2144 108.00 60 RV5/250 1SBN050010R1002 35.20 64 NF44E 1SBH137001R1344 55.11 N GJL1201317R0004 11.7 1SAZ711201R1028 50.00 59 AS16-30-01 1SBL121001MXX01 41.90 63 AF09-30-10 1SBL137001R1310 43.00 59 T16-0.40 59 AS09-30-01 1SBL101001MXX01 35.40 AF serisi kontaktörler ve NF serisi yardımcı kontaktörler için aksesuarlar 7.30 T16 serisi termik röleler (AS/ASL ve B6/B7 serisi için) Yeni nesil NF serisi yardımcı kontaktörler .2 1SAZ711201R1035 50.41 1SAZ711201R1014 50.AC/DC kontrol gerilimi 64 NF22E 1SBH137001R1322 39.00 59 NS71E 1SBH101001MXX71 43.20 63 AF38-30-00 1SBL297001R1300 139.20 64 NF31E 1SBH137001R1331 39.20 63 AF16-30-10 1SBL177001R1310 51.80 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 59 NS53E 1SBH101001MXX53 43.7 1SAZ711201R1038 50.Fihrist Fiyatı TL/Adet Kodu 58 K6 22 Z GJH1211001RX22X 30.20 64 NF71E 1SBH137001R1371 55.74 1SAZ711201R1021 50.13 1SAZ711201R1005 50.90 59 T16-0.

90 66 TF42-1.00 67 A 75-30-11 1SBL411001RXX11 350.40 67 AF 1350-30-11 1SFL657001RXX11 8.40 65 CA4-04M 1SBN010140R1104 22.31 1SAZ721201R1013 49.417.00 68 AL 40-30-10 1SBL323001RXX10 213.40 67 AF 1250-30-11 1SFL647001RXX11 66 TF42-0.40 65 CA4-31U 1SBN010140R1331 65 CA4-40U Yeni nesil TF42 serisi termik röleler A ve AF serisi kontaktörler 66 TF42-0.40 67 A 50-30-11 1SBL351001RXX11 228.80 65 CA4-31E 1SBN010140R1031 22.00 65 CA4-31N 1SBN010140R1231 22.00 66 EF45-30 1SAX221001R1101 220.791.00 68 AE 95-30-11 1SFL439001RXX11 539.00 65 VEM4 1SBN030111R1000 35.00 65 BEA38-4 1SBN082306T2000 19.50 66 TF42-3.40 67 N80 E 1SBH141001RXX80 60.23 1SAZ721201R1009 49.00 66 EF19-2.90 65 CA4-22N 1SBN010140R1222 22.00 66 TF42-24 1SAZ721201R1051 49.9 1SAX121001R1105 168.00 65 CA4-04N 1SBN010140R1204 22.40 68 AL 26-30-01 1SBL243001RXX01 90.00 65 CAT4-11U 1SBN010151R1311 21.00 66 EF19-18.10 66 TF42-10 1SAZ721201R1043 49.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .50 67 AF 460-30-11 1SFL597001RXX11 4.030.50 66 TF42-5.70 66 TF42-38 1SAZ721201R1055 80.102.60 66 TF42-20 1SAZ721201R1049 49.50 66 TF42-1.00 67 A 95-30-11 1SFL431001RXX11 432.00 65 CAT4-11M 1SBN010151R1111 21.00 66 TF42-0.80 68 AL 12-30-01 1SBL163001RXX01 62.00 1SBN010140R1340 22.3 1SAZ721201R1031 49.00 67 A 9 -30-10 1SBL141001RXX10 47.00 67 A 63-30-11 1SBL371001RXX11 298.00 65 BER38-4 1SBN082311R1000 44.00 67 AF 750-30-11 1SFL637001RXX11 7.10 66 TF42-13 1SAZ721201R1045 49.40 66 TF42-0.Fihrist Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 66 EF45-45 1SAX221001R1102 249.0 1SAX121001R1102 155.715.40 67 N71 E 1SBH141001RXX71 60.00 66 TF42-0.00 65 BEA16-4 1SBN081306T1000 16.00 66 EF19-6.40 67 N62 E 1SBH141001RXX62 60.00 66 TF42-29 1SAZ721201R1052 64.40 65 CA4-22U 1SBN010140R1322 22.00 65 CAT4-11E 1SBN010151R1011 21.40 67 N31 E 1SBH141001RXX31 43.40 67 N44 E 1SBH141001RXX44 60.00 67 A 210-30-11 1SFL511001RXX11 1.40 68 AL 26-30-10 1SBL243001RXX10 90.40 67 N53 E 1SBH141001RXX53 60.7 1SAX121001R1103 155.30 68 AL 30-30-10 1SBL283001RXX10 150.55 1SAZ721201R1017 49.40 67 AF 2050-30-11 1SFL707001RXX11 15.40 67 A 16-30-01 1SBL181001RXX01 56.40 67 A 30-30-01 1SBL281001RXX01 120.7 1SAZ721201R1038 49.40 22.466.60 66 TF42-16 1SAZ721201R1047 49.00 65 VM4 1SBN030105T1000 16.50 66 TF42-4.00 65 BEY16-4 1SBN081313R2000 41.00 68 AL 40-30-01 1SBL323001RXX01 213.40 66 TF42-7.74 1SAZ721201R1021 49.7 1SAZ721201R1028 49.2 1SAZ721201R1035 49.6 1SAZ721201R1040 49.40 67 A 40-30-01 1SBL321001RXX01 153.13 1SAZ721201R1005 49.32 1SAX121001R1101 155.00 66 EF19-1.40 65 CA4-13M 1SBN010140R1113 22.40 67 A 9 -30-01 1SBL141001RXX01 47.00 65 CA4-22E 1SBN010140R1022 22.40 67 AF 1650-30-11 1SFL677001RXX11 12.00 65 BEA26-4 1SBN082306T1000 19.00 67 AF 400-30-11 1SFL577001RXX11 2.00 67 A 110-30-11 1SFL451001RXX11 713.00 7.40 67 N40 E 1SBH141001RXX40 43.00 66 EF19-0.40 67 A 12-30-10 1SBL161001RXX10 50.40 67 A 40-30-10 1SBL321001RXX10 153.00 68 AE 75-30-11 1SBL419001RXX11 437.063.00 67 A 145-30-11 1SFL471001RXX11 794.40 68 AL 9-30-01 1SBL143001RXX01 59.320.00 Yeni nesil EF19 ve EF45 serisi elektronik termik röleler N serisi yardımcı kontaktörler AL ve AE serisi kontaktörler 68 AL 30-30-01 1SBL283001RXX01 150.80 65 CA4-40E 1SBN010140R1040 22.80 68 AL 16-30-10 1SBL183001RXX10 72.633.17 1SAZ721201R1008 49.0 1SAZ721201R1023 49.90 66 TF42-1.40 67 A 12-30-01 1SBL161001RXX01 50.00 Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 65 CA4-31M 1SBN010140R1131 22.40 67 A 26-30-10 1SBL241001RXX10 73.40 67 N22 E 1SBH141001RXX22 43.00 68 AE 63-30-11 1SBL379001RXX11 369.70 66 TF42-35 1SAZ721201R1053 64.00 65 BER16-4 1SBN081311R1000 32.40 67 A 16-30-10 1SBL181001RXX10 56.009.00 66 TF42-0.40 67 A 30-30-10 1SBL281001RXX10 120.40 67 A 26-30-01 1SBL241001RXX01 73.3 1SAX121001R1104 168.00 65 CA4-13N 1SBN010140R1213 22.90 65 CA4-04E 1SBN010140R1004 22.80 68 AL 16-30-01 1SBL183001RXX01 72.00 67 A 300-30-11 1SFL551001RXX11 2.40 68 AL 12-30-10 1SBL163001RXX10 62.352.00 68 AE 50-30-11 1SBL359001RXX11 279.00 65 BEY38-4 1SBN082713R2000 68.037.90 66 TF42-0.3 1SAZ721201R1025 49.00 67 A 260-30-11 1SFL531001RXX11 2.41 1SAZ721201R1014 49.1 1SAZ721201R1033 49.50 66 TF42-2.40 68 AL 9-30-10 1SBL143001RXX10 59.80 67 AF 580-30-11 1SFL617001RXX11 5.00 65 CA4-40N 1SBN010140R1240 22.10 67 A 185-30-11 1SFL491001RXX11 1.

40 72 TA75 DU 25 1SAZ321201R1001 86.00 71 TE5S-24 1SBN020010R1001 85.30 72 TA25 DU 8.80 69 UA 75-30-00 RA 1SBL411024RXX00 410.00 70 ZL 260 1SFN165303R1000 749.00 71 VM 750H 1SFN035700R1000 116.00 71 TE5S-240 1SBN020010R1003 85.00 72 TA110 DU 90 1SAZ411201R1001 197.00 70 ZL 750 1SFN166303R1000 1.80 71 VE 5-1 1SBN030110R1000 27.00 70 ZL 580 1SFN166103R1000 1.00 72 TA25 DU 0.63 1SAZ211201R1017 54.40 70 ZL 50 1SBN163503R1000 138.80 70 CA5-04N 1SBN010040R1204 21.00 72 TA200 DU 90 1SAZ421201R1001 197.00 72 TA450 DU 185 1SAZ511201R1001 474.25 1SAZ211201R1009 54.40 72 TA25 DU 1 1SAZ211201R1021 54.60 68 NL53E 1SBH143001RXX53 104.00 72 TA75 DU 32 1SAZ321201R1002 86.30 70 CAL18-11 1SFN010720R1011 14.80 70 ZL 1650 1SFN166703R1000 2.40 72 TA25 DU 3.5 1SAZ211201R1038 54.00 72 TA25 DU 0.30 Kontaktörler için aksesuarlar TA serisi termik röleler 70 CA5-10 1SBN010010R1010 7.30 72 TA25 DU 0.30 70 CA5-31M 1SBN010040R1131 21.00 71 TP 180 IA 1SBN020301R1001 78.4 1SAZ211201R1013 54.30 70 CAL5-11B 1SBN010420R3311 13.30 70 CA5-22E 1SBN010040R1022 21.80 70 ZL 1350 1SFN166503R1000 1.00 72 TA110 DU 110 1SAZ411201R1002 217.00 72 TA200 DU 150 1SAZ421201R1004 294.00 72 TA75 DU 63 1SAZ321201R1005 91.30 72 TA25 DU 19 1SAZ211201R1047 54.00 71 VM 300/460H 1SFN035100R1000 86.30 70 ZA 16 1SBN151410RXX06 24.00 72 TA200 DU 175 1SAZ421201R1005 299.00 72 TA75 DU 42 1SAZ321201R1003 86.00 NL serisi yardımcı kontaktörler Fiyatı TL/Adet 68 NL22E 1SBH143001RXX22 78.086.30 70 CA5-22M 1SBN010040R1122 21.80 69 UA 50-30-00 RA 1SBL351024RXX00 313.8 1SAZ211201R1025 54.30 70 CAL5-11 1SBN010020R1011 13.70 70 CA5-22N 1SBN010040R1222 21.40 68 NL44E 1SBH143001RXX44 104.60 70 ZA 300 1SFN155110RXX06 137.30 72 TA25 DU 11 1SAZ211201R1043 54.00 72 TA80 DU 42 1SAZ331201R1003 86.00 70 ZL 110 1SFN164503R1000 195.00 71 TP 180 DA 1SBN020300R1001 78.30 70 CA5-04M 1SBN010040R1104 21.00 68 NL80E 1SBH143001RXX80 104.90 72 TA42 DU 32 1SAZ311201R1002 80.30 70 CA5-01 1SBN010010R1001 7.00 72 TA200 DU 110 1SAZ421201R1002 217.5 1SAZ211201R1040 54.734.00 70 ZL 300 1SFN165503R1000 796.16 1SAZ211201R1005 54.50 70 ZL 63 1SBN163703R1000 138.1 1SAZ211201R1031 54.4 1SAZ211201R1023 54.00 71 TE5S-120 1SBN020010R1002 85.00 70 ZL 75 1SBN164103R1000 144.30 70 CA5-40E 1SBN010040R1040 21.00 71 VM 300H 1SFN034700R1000 41.00 72 TA75 DU 52 1SAZ321201R1004 88.30 70 ZA 40 1SBN152410RXX06 33.00 71 TP 40 IA 1SBN020301R1000 69 UA 26-30-10 RA 1SBL241024RXX10 143.40 70 ZAF 460 1SFN155770RXX06 620.00 UA serisi kompanzasyon kontaktörleri 69 UA 16-30-10 RA 1SBL181024RXX10 108.80 69 UA 63-30-00 RA 1SBL371024RXX00 360.00 70 ZL 185 1SFN164903R1000 378.30 72 TA25 DU 32 1SAZ211201R1053 70.30 70 CA5-04E 1SBN010040R1004 21.40 72 TA25 DU 0.00 72 TA80 DU 52 1SAZ331201R1004 88.00 72 TA80 DU 80 1SAZ331201R1006 197.30 72 TA25 DU 6.338.00 68 NL40E 1SBH143001RXX40 78.00 72 TA25 DU 1.60 70 ZA 185 1SFN154710RXX06 87.30 70 CA5-31E 1SBN010040R1031 21.50 70 ZAF 750 1SFN156170RXX06 741.60 70 ZA 110 1SFN154310RXX06 66.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .30 72 TA25 DU 5 1SAZ211201R1035 54.00 70 ZAF 1650 1SFN156570RXX26 125.00 71 TP 40 DA 1SBN020300R1000 78.30 72 TA42 DU 25 1SAZ311201R1001 80.00 71 VE 5-2 1SBN030210R1000 33.4 1SAZ211201R1028 54.00 78.40 72 TA25 DU 2.00 70 ZL 95 1SFN164303R1000 176.00 70 ZL 400 1SFN165703R1000 868.30 70 CAL18-11B 1SFN010720R3311 14.30 72 TA25 DU 25 1SAZ211201R1051 54.00 72 TA25 DU 1.00 69 UA 95-30-00 RA 1SFL431024RXX00 552.00 70 ZL 460 1SFN165903R1000 981.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 68 AE 110-30-11 1SFL459001RXX11 877.30 70 ZA 75 1SBN153510RXX06 49.70 70 ZP 1650 PCB 1SFN166521R1070 1.30 72 TA25 DU 14 1SAZ211201R1045 54.00 72 TA200 DU 135 1SAZ421201R1003 294.00 72 TA80 DU 63 1SAZ331201R1005 91.30 69 UA 110-30-00 RA 1SFL451024RXX00 771.50 68 NL62E 1SBH143001RXX62 104.00 69 UA 30-30-10 RA 1SBL281024RXX10 216.078.10 72 TA42 DU 42 1SAZ311201R1003 80.00 70 ZL 210 1SFN165103R1000 398.70 70 CA5-40N 1SBN010040R1240 21.30 72 TA25 DU 4 1SAZ211201R1033 54.00 68 NL31E 1SBH143001RXX31 78.00 72 TA450 DU 235 1SAZ511201R1002 474.203.00 72 TA75 DU 80 1SAZ321201R1006 197.00 70 ZL 145 1SFN164703R1000 335.00 72 TA200 DU 200 1SAZ421201R1006 305.50 68 NL71E 1SBH143001RXX71 104.

00 73 DT 500 / AF460 1SAX701902R1011 357.00 76 KORC 4L 310 R/4 1SCA022181R0760 440.00 74 MS116-2..00 74 MS132-16 1SAM350000R1011 89.50 75 BEA7/132 1SBN080906R1002 10.00 74 MS132-20 1SAM350000R1013 97.00 74 MS495-63 1SAM550000R1007 322.00 74 T5S 400 PR222MP In=400 3p F F 1SDA054554R1 1.5 1SAM250000R1007 64.10 75 HKS4-20 1SAM401902R1002 16.362.00 73 E320 DU 1SAX521001R1101 738.00 73 DT 450 / A185 1SAZ501901R1001 124.10 75 UA4230 1SAM401905R1002 48.00 82 PSR3-600-70 1SFA896103R7000 110.00 74 MS450-45 1SAM450000R1006 308.181.00 76 FBP için USB arayüz 1SAJ929400R0002 590.150 1SAJ929140R0015 46.10 75 HK4-W 1SAM401901R1002 19.00 74 T6S 630 PR221 DS-IIn=630 3p F F 1SDA060237R1 2.00 Yumușak yolvericiler 74 T3S 250 MA160 Im=960.00 74 MS495-75 1SAM550000R1008 331..25 1SAM350000R1002 73.00 74 MS132-1.1500 3p F F 1SDA051321R1 602..747..50 75 UA1-230 1SAM201904R1005 34.80 74 MS116-0.00 76 Device Type Manager 1SAJ924012R0003 309.747..00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Çok amaçlı motor koruma ve kontrol sistemi 51.00 76 CDP15-FBP.4 1SAM350000R1003 73.16 1SAM250000R1001 64.10 75 AA4-70 1SAM401907R1001 51.00 74 MS450-40 1SAM450000R1005 298.00 73 E800 DU 1SAX811001R1101 1.00 74 T2S 160 MA80 Im=480.50 76 UMCIO-CAB.10 76 CEM11-FBP.00 75 HKF1-11 1SAM201901R1001 10.30 75 SK1-20 1SAM201903R1002 20.50 75 AA4-190 1SAM401907R1002 51.3 1SAM250000R1009 64.00 74 MS132-0.00 75 HK1-02 1SAM201902R1003 11.63 1SAM250000R1004 64.50 76 UMC-CAB.00 74 MS116-0.00 76 CDP16-FBP.00 74 T5S 400 PR222MP In=320 3p F F 1SDA054553R1 1.00 73 DB 25 / 25A 1SAZ201108R0001 19.20 73 DT 450 / A300 1SAZ501902R1001 154.00 74 T3S 250 MA200 Im=1200.00 76 Device Type Manager 1SAJ924012R0003 309..50 76 UMC100-PAN 1SAJ590000R0101 268.738...70 73 DB 25 / 32A 1SAZ201108R0002 19.070 1SAJ510003R0001 63.624 3p F F 1SDA051218R1 313.50 76 CEM11-FBP.50 76 UMC100-FBP 1SAJ520000R0100 605.150 1SAJ929150R0015 29.10 73 DB 200 1SAZ401110R0001 45.1200 3p F F 1SDA051220R1 313.50 76 UMCTB-FBP 1SAJ929160R0001 28.1920 3p F F 1SDA051322R1 602.4 1SAM250000R1003 64.384 3p F F 1SDA051217R1 313.25 1SAM250000R1002 64..00 74 MS495-90 1SAM550000R1009 336.00 76 KORC 5L 850 R/4 1SCA022208R1440 466.00 75 HK1-20 1SAM201902R1002 11.0 1SAM350000R1008 73.16 1SAM350000R1001 73.00 82 PSR6-600-70 1SFA896104R7000 115.00 74 MS132-4.00 MS ve Tmax serisi motor koruma șalterleri Motor koruma șalteri aksesuarları 74 MS116-0.00 74 MS132-32 1SAM350000R1015 176.10 75 UA4400 1SAM401905R1003 48.00 73 DT 800 / AF750 1SAX801902R1011 410.50 75 AA4-500 1SAM401907R1004 74 MS132-0.10 75 HKS4-11 1SAM401902R1001 16.00 74 T2S 160 MA52 Im=314.10 75 SK4-11 1SAM401904R1001 37.0 1SAJ929100R0001 5.00 74 MS132-12 1SAM350000R1012 89.00 74 T6S 800 PR221 DS-IIn=800 3p F F 1SDA060279R1 2.00 74 MS116-4 1SAM250000R1008 64.00 76 CDP11-FBP.50 76 DX111-FBP 1SAJ611000R0101 385.00 74 MS132-6.696.00 74 MS132-1.00 74 MS495-50 1SAM550000R1006 308..Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 72 TA450 DU 310 1SAZ511201R1003 474.50 76 UMC-CAB.00 76 Profibus için USB arayüz 1SAJ924013R0001 3.50 74 MS132-0..00 74 MS132-2.00 74 MS450-50 1SAM450000R1007 308.10 76 KORC 4L 185 R/4 1SCA022193R7830 387.300 1SAJ510002R0001 92.20 1SAJ929200R0020 286.00 74 T4S 320 PR221 DS-IIn=320 3p F F 1SDA054126R1 1.00 74 T2S 160 MA32 Im=192.60 75 AA4-330 1SAM401907R1003 51.00 74 MS132-0.35 1SAJ929200R0035 299.90 Euro/Adet .90 74 MS116-16 1SAM250000R1011 77.00 76 Profibus-DP adaptör kablosu Dsub9-M12 1SAJ924009R0005 198.2400 3p F F 1SDA051323R1 602.120 1SAJ929200R0120 640.00 75 HK1-11 1SAM201902R1001 11.90 74 MS116-10 1SAM250000R1010 69.00 74 T5S 400 PR221 DS-IIn=400 3p F F 1SDA054335R1 1.50 76 DX122-FBP 1SAJ622000R0101 465.80 74 MS116-0.60 1SAJ929200R0060 312.6 1SAM350000R1006 73.00 74 MS495-100 1SAM550000R1010 360.960 3p F F 1SDA051219R1 313.462.30 76 CEM11-FBP.439.5 1SAM350000R1007 73.00 74 T2S 160 MA100 Im=600.0 1SAM350000R1005 73.00 E serisi elektronik termik röleler ve aksesuarlar Fiyatı TL/Adet 73 E200 DU 1SAX511001R1101 584.30 76 CEM11-FBP.00 74 MS116-1.63 1SAM350000R1004 73.00 74 MS132-25 1SAM350000R1014 97.70 73 DB 80 1SAZ301110R0001 45.00 75 BEA16/116 1SBN081406R1000 10.00 74 MS132-10 1SAM350000R1010 80.6 1SAM250000R1006 64.10 75 HK4-11 1SAM401901R1001 19.3 1SAM350000R1009 73.00 76 CDP12-FBP.439.30 75 SK1-11 1SAM201903R1001 20.00 73 E500 DU 1SAX711001R1101 1.100 1SAJ929110R0001 32.100 1SAJ929120R0001 95.00 74 T3S 250 MA125 Im=750.90 74 MS116-12 1SAM250000R1012 69.030 1SAJ691000R0001 17.00 76 KORC 5L 500 R/4 1SCA022208R1010 466.00 74 MS116-1 1SAM250000R1005 64.10 75 HKS4-02 1SAM401902R1003 16.00 76 CDP13-FBP.00 82 PSR9-600-70 1SFA896105R7000 115.00 74 MS116-6.

50 84 CL-LMT.119.00 85 CL-LAS.00 86 CP-E 24/2. 20 1SVR440709R5000 57.00 82 PSR45-600-70 1SFA896111R7000 376.3 1SVR427043R0100 95.00 84 CL-LMR.00 85 CL-LAD.MD004 1SVR440899R7000 41.456.00 82 PST72-600-70 1SFA894007R7000 993.00 84 CL-LSR.50 84 CL-LSR.00 86 CP-D 12/2.00 86 CP-D 24/1.00 82 PSE18-600-70 1SFA897101R7000 477.00 86 CP-D 24/4.LAC2 1SVR440823R0000 321.TK011 1SVR440899R6700 126.00 82 PST142-600-70 1SFA894010R7000 1.PS002 1SVR440799R8000 151.00 85 CL-LDD.00 82 PST250-600-70 1SFA894013R7000 2.10 82 PSTEK 1SFA899003R1000 240.CX20DC2 1SVR440721R1200 214.70 82 PSE60-600-70 1SFA897106R7000 732.00 84 CL-LMR.C12DC1 1SVR440710R0300 197.5 1SVR427044R0200 84.00 85 CL-LAD.709.LNAC2 1SVR440823R1000 384.TK002 1SVR440799R6100 126.TK001 1SVR440799R6000 71.00 165.278.18DC2 1SVR440721R0000 195.00 85 CL-LAD.2 1SVR427045R0400 114.00 84 CL-LSR.00 84 CL-LSR.00 1SFA896108R7000 165.00 84 CL-LSR.12AC2 1SVR440713R0100 184.217.C12AC1 1SVR440712R0300 197.00 85 CL-LAS.00 84 CL-LER.00 85 CL-LDC.00 84 CL-LMR.TK011 1SVR440799R5100 5.00 86 CP-D 24/0.00 85 CL-LAS.TK001 1SVR440899R6000 87.00 82 PST210-600-70 1SFA894012R7000 2.80 82 PSE210-600-70 1SFA897112R7000 2.20 82 PSTB1050-600-70 1SFA894020R7000 9.959.25 1SVR427031R0000 79.C18DC2 1SVR440721R0300 247.00 84 CL-LSR.TK004 1SVR440899R6300 22.00 82 PSTB840-600-70 1SFA894019R7000 8.00 85 CL-LDC.C20DC2 1SVR440721R1300 247.30 84 CL-LST.TK005 1SVR440899R6400 55.00 82 PST60-600-70 1SFA894006R7000 962.30 82 PSTB370-600-70 1SFA894015R7000 4.00 86 CP-E 24/1.00 82 PSR30-600-70 1SFA896109R7000 217.667.138.302.00 85 CL-LDT.60 CL serisi akıllı röleler Anahtarlamalı güç kaynakları ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 82 PST105-600-70 1SFA894009R7000 1.70 82 PSE85-600-70 1SFA897108R7000 959.00 82 PSR105-600-70 1SFA896115R7000 685.00 85 CL-LDR.00 82 PSE72-600-70 1SFA897107R7000 832. 20DC2 1SVR440721R1000 195.MD003 1SVR440799R7000 27.00 85 CL-LAS.00 85 CL-LDC.70 82 PSE300-600-70 1SFA897114R7000 2.TK003 1SVR440899R6200 15.199.CX12AC2 1SVR440713R0200 162.00 84 CL-LER.50 82 PSE370-600-70 1SFA897115R7000 4.810.LNDC2 1SVR440821R1000 359.1 1SVR427043R1200 104.249.FD001 1SVR440899R1000 30.00 85 CL-LAD.00 86 CP-D 12/0.00 85 CL-LAS.5 1SVR427032R0000 98.CX18DC2 1SVR440721R0200 214.CX12AC1 1SVR440712R0200 162.00 82 PST37-600-70 1SFA894003R7000 794.00 86 CP-D 24/2.80 84 CL-LMR.458.CX12DC2 1SVR440711R0200 162.00 82 PST85-600-70 1SFA894008R7000 1.CX12DC2 1SVR440711R1200 162.00 82 PST175-600-70 1SFA894011R7000 2.12DC2 1SVR440711R0100 184.00 82 PST30-600-70 1SFA894002R7000 729.00 85 CL-LAD.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 82 PSR12-600-70 1SFA896106R7000 82 PSR16-600-70 1SFA896107R7000 82 PSR25-600-70 Fiyatı Euro/Adet Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 130.00 84 CL-LMR.SDC2 1SVR440841R0000 149.CX12DC1 1SVR440710R0200 162.83 1SVR427041R1000 85.16AC2 1SVR440853R0000 126.LDC2 1SVR440821R0000 299.00 84 CL-LSR.C12DC2 1SVR440711R1300 184.00 85 CL-LDC.FD011 1SVR440899R2000 30.496.344.00 82 PST300-600-70 1SFA894014R7000 3.3 1SVR427043R0100 95.00 85 CL-LAD.00 82 PSR72-600-70 1SFA896113R7000 504.CX18AC1 1SVR440722R0200 214.00 82 PSR37-600-70 1SFA896110R7000 315.00 82 PST44-600-70 1SFA894004R7000 820.30 84 CL-LST.80 82 PSTB720-600-70 1SFA894018R7000 7.10 82 PSE250-600-70 1SFA897113R7000 2.16DC2 1SVR440851R0000 126.00 84 CL-LER.00 82 PST50-600-70 1SFA894005R7000 893.00 82 PSR60-600-70 1SFA896112R7000 445.TK009 1SVR440899R6900 14.C12DC2 1SVR440711R0300 197.K 1SVR440839R4400 133.00 82 PSTB570-600-70 1SFA894017R7000 6.00 82 PSE37-600-70 1SFA897104R7000 590.10 82 PSE105-600-70 1SFA897109R7000 1.XK 1SVR440839R4500 123.C18AC2 1SVR440723R0300 247.00 85 CL-LAD.00 85 CL-LAD.00 85 CL-LDC.00 82 PSR85-600-70 1SFA896114R7000 628.00 84 CL-LEC.00 82 PSE25-600-70 1SFA897102R7000 515.00 85 CL-LDD.00 82 PSE142-600-70 1SFA897110R7000 1.250.00 85 CL-LAD.CX18AC2 1SVR440723R0200 214.TK007 1SVR440899R6600 50.00 84 CL-LSR.00 84 CL-LMR.00 85 CL-LDC.00 85 CP-D 24/1. C1000 1SVR440709R0000 57.TK002 1SVR440899R6100 8.500.75 1SVR427030R0000 74.70 82 PSE45-600-70 1SFA897105R7000 625.00 85 CL-LAD.00 84 CL-LMR.00 86 CP-E 24/0.10 84 CL-LMT.00 85 CL-LAD.42 1SVR427041R0000 52.00 85 CL-LAD.80 82 PSTB470-600-70 1SFA894016R7000 5.00 82 PSE30-600-70 1SFA897103R7000 541.10 82 PSE170-600-70 1SFA897111R7000 1.00 85 CL-LAS.00 84 CL-LET.00 85 CL-LDT.C18AC1 1SVR440722R0300 247.00 85 CL-LAD.CX18DC1 1SVR440720R0200 214.16DC2 1SVR440851R1000 126.TD001 1SVR440793R0000 95.C18DC1 1SVR440720R0300 247.886.C12AC2 1SVR440713R0300 197.40 84 CL-LSR.253.17DC2 1SVR440851R2000 164.FD002 1SVR440899R3000 7.913.00 84 CL-LSR.00 85 CL-LDR.SAC2 1SVR440843R0000 158.00 85 CL-LDR.00 84 CL-LMR.17DC2 1SVR440851R3000 164.18AC2 1SVR440723R0000 195.TK006 1SVR440899R6500 116.

00 90 ILPH RS232 / RS422-RS485 (3 Y.0 1SVR427035R0000 86 CP-E 24/20.20 89 CC-E Iac/V 1SVR011780R1100 190.00 86 CP-T 48/10.40 89 CC-E Idc/V 1SVR011773R2400 190.00 88 CC-E RTD/I 1SVR011738R2100 197.01 1SVR430029R0100 3.01 1SVR366017R0100 0.240V AC / DC 1SNA684247R0500 703.30 88 CC-E V/I 1SVR011711R1600 171.00 87 RB121A 115V AC/DC 1SNA645003R0500 14.00 87 OBOC1000 230V AC/DC 1SNA645026R2300 27.42V AC/ DC 1SNA684246R0400 703.00 88 CC-E RTD/I 1SVR011741R2400 197.00 90 ILPH RS232 / RS422-RS485 (3 Y.0 1SVR427057R0000 424.İ.00 86 CP-T 24/40.00 87 OBIC0100 24V AC/DC 1SNA645021R2600 19.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Seri dönüștürücüler .230V DC 1SNA684244R0200 412...50 89 CC-E Iac/I 1SVR011771R2200 190.00 88 CC-U/STDR 1SVR040010R0000 265.48V DC 1SNA684234R2000 412.00 86 CP-T 48/5.01 1SVR430005R0100 8.40 89 CC-E TC/I 1SVR011755R2200 190.00 86 CP-T 24/5.00 90 ILPH RS232-RS485 / Ethernet 1SNA684252R0200 721.20 89 CC-E Idc/I 1SVR011775R2600 190.0 1SVR427034R0000 86 CP-E 24/10.0 1SVR427056R0000 327.25 1SVR427031R2000 160.10 89 CC-E Idc/V 1SVR011783R0000 190..30 89 CC-E/I 1SVR011708R0400 250.00 86 CP-A RU 1SVR427071R0000 117.00 89 CC-U/TC 1SVR040004R0700 392.00 87 BJ612-10 1SNA290488R0100 2.20 89 CC-E Iac/V 1SVR011770R0500 190.0 1SVR427025R0000 253.00 86 CP-A RU 1SVR427071R0000 117.00 88 CC-E I/V 1SVR011713R1000 171.42V AC/ DC 1SNA684236R2200 703.00 88 CC-E RTD/I 1SVR011740R0700 197..0 1SVR427015R0100 253.0 1SVR427016R0100 327..00 87 OBOC1000 24V AC/DC 1SNA645051R0400 25.00 88 CC-U/STD 1SVR040001R0400 354.48V DC 1SNA684333R2300 486.0 1SVR427054R0000 245.00 88 CC-E V/V 1SVR011719R2600 171.240V AC / DC 1SNA684239R0500 703.İ.00 87 OBIC0100 48-60V AC/DC 1SNA645049R1200 21.) 1SNA684231R2500 291.İ.00 86 CP-E 48/1.00 Analog sinyal dönüștürücüleri 88 CC-E/STD 1SVR011700R0000 220.00 1SVR427036R0000 303.00 89 CC-E/I 1SVR011703R2700 250.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 86 CP-E 24/5.00 88 CC-U/STD 1SVR040000R1700 354.0 1SVR427056R2000 581.00 86 CP-C 24/20.00 89 CC-E TC/V 1SVR011753R2000 190.30 88 CC-E V/I 1SVR011712R1700 171.00 87 OBIC0100 115/230V AC/DC 1SNA645022R2700 23.00 90 ILPH RS485 / fiber-optik (cam) 115.230V AC 1SNA684334R2400 486.00 90 ILPH RS485 / fiber-optik (cam) 24.62 1SVR427030R2000 126..00 87 RB121A 48-60V AC/DC 1SNA645002R0400 13.0 1SVR427055R0000 313.00 90 ILPH RS232 / RS422-RS485 (2 Y.00 90 ILPH RS232 / fiber-optik (plastik) 24.00 88 CC-E/RTD 1SVR011701R2500 257.00 86 CP-S 24/10.00 89 CC-E TC/I 1SVR011751R2600 190.00 90 ILPH RS232 / RS422-RS485 (G.00 86 CP-T 48/20.00 89 CC-E Iac/ILPO 1SVR010203R0500 279.00 89 ADP.00 88 CC-E I/I-2 1SVR010201R0300 282.00 86 CP-T 24/10..00 88 CC-E I/I 1SVR011718R2500 171.) 1SNA684233R2700 486.00 86 CP-T 24/20.) 24.00 89 CC-U/TC 1SVR040005R0000 392.0 Fiyatı Euro/Adet Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 125.00 90 ILPH RS232 / fiber-optik (plastik) 115..00 88 CC-E I/I 1SVR011717R1400 171.40 89 CC-E Idc/I 1SVR011774R2500 190.00 89 CC-E/TC 1SVR011702R2600 250.00 88 CC-E RTD/I 1SVR011734R1500 197.00 87 RB121A 230V AC/DC 1SNA645004R0400 14.240V AC / DC 1SNA684237R2300 703.00 88 CC-E RTD/I 1SVR011732R1300 197.00 88 CC-E RTD/I 1SVR011731R1200 197.0 1SVR427026R0000 327.00 89 CC-E TC/I 1SVR011752R2700 190.00 194.10 89 CC-E Iac/I 1SVR011781R0600 190..10 89 CC-E Iac/I 1SVR011782R0700 190.00 90 ILPH RS232 / RS232 115..00 89 CC-U/TCR 1SVR040015R2100 278.00 87 RB121A 24V AC/DC 1SNA645001R0300 9.00 86 CP-E 12/2.5 1SVR427032R1000 123.00 87 OBOC1000 48-60V AC/DC 1SNA645053R0600 30.00 90 ILPH RS232 / fiber-optik (cam) 24.G.00 89 MAR‘...00 88 CC-E RTD/I 1SVR011737R1000 197.00 88 CC-E I/I 1SVR011714R1100 171.70 89 CC-E Iac/I 1SVR011772R2300 190.0 1SVR427054R2000 338.00 88 CC-E I/V 1SVR011716R1300 171.00 90 ILPH RS422-RS485 / RS422-RS485 1SNA684212R2200 581.00 86 CP-A CM 1SVR427075R0000 75.00 86 CP-C 24/10.00 86 CP-E 48/0.00 88 CC-E RTD/V 1SVR011736R1700 197.İ.50 89 CC-E Idc/I 1SVR011785R1100 190.00 88 CC-U/RTDR 1SVR040013R2700 278.00 88 CC-E I/I 1SVR011715R1200 171.00 88 CC-E I/I-1 1SVR010200R1600 163.00 88 CC-E RTD/V 1SVR011730R2500 197.00 86 CP-RUD 1SVR423418R9000 75.) 115...00 86 CP-S 24/5.00 86 CP-S 24/20.G.00 88 CC-U/RTDR 1SVR040012R2600 278.00 88 CC-E RTD/I 1SVR011735R1600 197.00 90 ILPH RS232 / fiber-optik (cam) 115.80 89 CC-E Idc/I 1SVR011784R0100 190.0 1SVR427055R2000 384.70 88 CC-E V/V 1SVR011710R2100 171.0 1SVR427024R0000 163..00 86 CP-E 5/3.00 87 OBOC1000 115V AC/DC 1SNA645054R0700 27..00 89 COV.00 88 CC-E RTD/V 1SVR011733R1400 197..00 88 CC-E RTD/V 1SVR011739R2200 197.G.00 86 CP-C 24/5..00 R600 PLC arayüz rölesi ve optokuplör serisi 87 RB121A 24V DC 1SNA645064R0100 9.00 86 CP-C MM 1SVR427081R0000 128..0 1SVR427033R3000 114.00 89 CC-E TC/I 1SVR011754R2100 190.42V AC/ DC 1SNA684238R0400 703.40 89 CC-U/TCR 1SVR040014R2000 278.0 1SVR427014R0000 163.00 89 CC-E TC/V 1SVR011750R0100 190..00 88 CC-U/STDR 1SVR040011R2500 265.00 90 ILPH RS232 / RS232 24.

500 1SAJ924001R0050 110.02-K 1SAR700002R0006 347.100 1SAJ240100R1010 523.00 93 CR-U230AC2 1SVR405621R3000 15.20 94 CM-SRS.21 1SVR430841R1400 331.00 93 CR-M024DC3 1SVR405612R1000 11.100 1SAJ230100R1010 370.70 93 CR-MH 1SVR405659R1000 1.1 1SVR430831R1300 269.10 90 ILPH RS485 / Fiber-Optik (Plastik) 115.00 92 PDX11-FBP.00 93 CR-M3SS 1SVR405651R2000 8.00 92 PBDTM-FBP 1SAJ924012R0002 309.050 1SAJ230000R1005 363.50 91 COP21-FBP.287.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 90 ILPH RS485 / Fiber-Optik (Plastik) 24.50 94 CM-MPS.100 1SAJ923001R0010 58.21 1SVR430840R0400 387.50 91 MRP21-FBP.00 92 DNM11-FBP.00 92 PDM11-FBP.50 94 CM-MPS.00 92 DNC11-FBP.00 FieldBusPlug aksesuarlar Soketli röleler Endüstriyel elektronik kontrol röleleri 93 CR-P024DC1 1SVR405600R1000 6.80 94 CM-ESS.00 92 PDF11-FBP.50 94 CM-SRS.00 92 PDV12-FBP.300 1SAJ924001R0030 90.00 93 CR-M230AC3 1SVR405612R3000 12.00 92 PDF11-FBP.00 94 CM-ESS.60 94 CM-SRS.00 93 CR-P024AC1 1SVR405600R0000 7.M2 1SVR430840R0700 418.00 94 CM-SRS.0 1SAJ240200R0050 962.00 92 DNF11-FBP.21 1SVR630885R3300 347.00 91 MRP21-FBP.31 1SVR630794R1300 371.50 91 COP21-FBP.00 92 PDX11-FBP.50 94 CM-PVS.300 1SAJ923001R0030 97.2 1SVR430830R0400 351.025 1SAJ250000R0003 454.0 1SAJ923006R0001 20.0 1SAJ923005R0001 20.00 93 CR-M024AC3 1SVR405612R0000 11.1 1SVR430830R0300 319.00 94 CM-PFS 1SVR430824R9300 184.40 91 PDQ22-FBP.00 93 CR-P024DC2 1SVR405601R1000 7.150 1SAJ924007R0001 236.00 94 CM-PAS.240V AC / DC 1SNA684249R1700 703.00 94 CM-PVE 1SVR550871R9500 170.0 1SAJ924011R0001 195.20 92 DNX11-FBP.00 94 CM-PVE 1SVR550870R9400 170.12 1SVR430840R0300 353.60 91 PDP22-FBP.31 1SVR630784R2300 297.50 91 PDP22-FBP.00 92 PDV11-FBP.00 92 PDA11-FBP.41 1SVR630774R3300 344.050 1SAJ924010R0005 209.00 93 CR-M048DC4 1SVR405613R6000 12.500 1SAJ250000R0050 497.050 1SAJ240100R1005 511.00 93 CR-U048DC2 1SVR405621R6000 15..01-K 1SAR700001R0006 347.025 1SAJ240100R1003 500.41 1SVR630784R3300 371.00 TL/Adet 94 CM-PVS.00 92 PDC11-FBP.70 93 CR-UH 1SVR405669R0000 2.M 1SVR430830R0500 377.70 95 C510.50 91 MRP21-FBP.10 95 C510.00 92 DNF11-FBP.00 93 CR-P230AC1 1SVR405600R3000 10.22 1SVR430841R1500 331.100 1SAJ230000R1010 370.70 FieldBusPlug ve haberleșme üniteleri 91 DNP21-FBP.120 1SAJ923007R0001 30.00 93 CR-M024AC4 1SVR405613R0000 12.500 1SAJ923001R0050 125.50 94 CM-SRS.12 1SVR430841R1300 298.60 91 PDP22-FBP.FBP.100 1SAJ250000R0010 470.025 1SAJ230100R1003 357.00 92 PDX11-FBP.050 1SAJ250000R0005 462.50 94 CM-PAS.01-24 1SAR700001R0005 347.500 1SAJ240100R1050 558.050 1SAJ230100R1005 363.00 93 CR-M230AC4 1SVR405613R3000 12.41 1SVR630884R3300 379.00 94 CM-SRS.050 1SAJ924009R0005 198.80 94 CM-PBE 1SVR550881R9400 152.00 93 CR-U024AC2 1SVR405621R0000 14.00 93 CR-P048DC2 1SVR405601R6000 10.00 92 PDA12-FBP..02-24 1SAR700002R0005 347.00 93 CR-PSS 1SVR405650R1000 9.50 91 DNP21-FBP.00 93 CR-P048DC1 1SVR405600R6000 9.00 93 CR-PH 1SVR405659R0000 0.025 1SAJ230000R1003 358.00 93 CR-U2S 1SVR405670R0000 8..00 92 DNR11-FBP.00 92 PDM11.00 93 CR-M048DC3 1SVR405612R6000 12.00 93 CR-M4SS 1SVR405651R3000 8.31 1SVR630774R1300 353.70 94 CM-ESS.30 92 DNX11-FBP.00 92 PDR11-FBP.050 1SAJ924003R0005 41.200 1SAJ240100R1020 534.0 1SAJ924005R0001 34.00 93 CR-U230AC3 1SVR405622R3000 16.999 1SAJ923004R1000 1.M1 1SVR430840R0600 418.50 95 C510.50 91 PDP22-FBP.00 93 CR-P024AC2 1SVR405601R0000 8.50 91 COP21-FBP.00 93 CR-U3S 1SVR405660R0000 8.050 1SAJ924002R0005 41.00 94 CM-PSS.00 93 CR-P230AC2 1SVR405601R3000 11.2 1SVR430831R1400 351.90 91 DNP21-FBP..20 91 PDP22-FBP.42V AC/ DC Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet 1SNA684248R1600 703.0 1SAJ924006R0001 34.500 1SAJ230000R1050 398.00 93 CR-P/M 92CV 1SVR405655R0100 8.00 93 CR-M024DC4 1SVR405613R1000 11.90 94 CM-SRS.00 94 CM-ESS.11 1SVR430840R0200 353.050 1SAJ923002R0005 41.00 93 CR-U048DC3 1SVR405622R6000 15.00 93 CR-P/M 42 1SVR405652R0000 5.00 94 CM-PFE 1SVR550824R9100 173.999 1SAJ924004R1000 1.41 1SVR630794R3300 353.30 94 CM-MPS.050 1SAJ924001R0005 64.10 90 ILPH Akım Lupu / RS422-RS485 1SNA684232R2600 453.00 92 DNM11-FBP.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .0 1SAJ924008R0001 196.100 1SAJ924001R0010 69.70 94 CM-SRS.50 91 MRP21-FBP.00 93 CR-U024DC3 1SVR405622R1000 15.050 1SAJ923003R0005 41.70 94 CM-ESS.00 93 CR-U024AC3 1SVR405622R0000 15.00 94 CM-PSS.11 1SVR430841R1200 298.30 95 C510.70 91 DNP21-FBP.90 94 CM-SRS.22 1SVR430840R0500 387.70 90 ILPH RS232 / Akım Lupu 1SNA684202R0100 453.70 94 CM-SRS.287.10 92 DNX11-FBP.00 93 CR-U024DC2 1SVR405621R1000 14.00 92 PDX11-FBP.31 1SVR630884R1300 345.

90 99 LS32M51B11 1SBV011951R1211 79.12 1SVR500110R0000 107.00 95 CM-ENN UP/DOWN 1SVR450051R0100 288.00 97 CT-AHE 1SVR550118R1100 103.21 1SVR630010R0200 233.00 95 CM-ENS 1SVR430851R1100 174.00 98 CT-MVS.00 99 LS40M41B11 1SBV011141R1211 85.40 99 LS60M13B11 1SBV011313R1211 56.00 96 C571 1SAR501020R0003 298.00 97 CT-SAD.00 95 CM-ENE MIN 1SVR550855R9500 123.00 95 C510.40 99 LS60M11B11 1SBV011311R1211 47.00 95 CM-ENN 1SVR450055R0000 266.40 99 LS60M38B11 1SBV011331R1211 53.00 97 CT-ERD.22 1SVR630020R3300 202.00 97 CT-AHE 1SVR550111R1100 103.00 97 CT-SDE 1SVR550217R4100 106.60 96 C011-140 GHC0110003R0011 31.40 99 LS60M91B11 1SBV011391R1211 50.00 96 C571 1SAR501020R0001 314.22 1SVR500211R0100 107.23 1SVR630021R2300 224.00 95 C513-W 1SAR700110R0010 1.00 99 LS40M11B11 1SBV011111R1211 76.21 1SVR630180R0300 187.00 97 CT-ERE 1SVR550107R5100 82.00 96 C576 1SAR501120R0001 439.22 1SVR500100R0100 113.00 95 C510.60 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Sayfa Tipi / Tanımı CT serisi elektronik zaman röleleri Nihayet șalterleri .40 99 LS40M51B11 1SBV011151R1211 94.00 95 C510.00 97 CT-ERE 1SVR550107R4100 82.20 95 CM-ENS 1SVR430851R9100 174.40 99 LS32M11B11 1SBV011911R1211 60.40 99 LS32M41B11 1SBV011941R1211 70.00 95 CM-ENN UP/DOWN 1SVR450059R0100 288.00 97 CT-YDE 1SVR550207R2100 106.00 98 CT-APS.13-K 1SAR700006R0006 347.50 96 C011-170 GHC0110003R0010 31.21 1SVR500020R1100 95 C510.00 97 CT-ERE 1SVR550107R2100 82.20 95 CM-ENE MIN 1SVR550851R9500 123.00 96 CM-MSS(5) 1SVR430720R0300 272.00 96 CM-LWN 1SVR450331R0100 403.10 96 C011-130 GHC0110003R0007 31.30 96 CM-MSS(7) 1SVR430720R0500 379.00 97 CT-AHE 1SVR550118R4100 103.80 96 C011-80 GHC0110003R0002 31.00 96 CM-LWN 1SVR450332R0000 373.00 97 CT-MFD.00 97 CT-ERE 1SVR550107R1100 82.00 96 CM-LWN 1SVR450330R0100 403.20 96 C011-110 GHC0110003R0005 31.12 1SVR630020R3100 181.00 96 CM-MSE 1SVR550805R9300 109.10 96 C011-160 GHC0110003R0009 31.22 1SVR630010R3200 202.00 97 CT-YDE 1SVR550207R4100 106.40 99 LS32M31B11 1SBV011931R1211 81.13-24 1SAR700006R0005 347.00 98 CT-ERS.00 99 LS40M42B11 1SBV011142R1211 90.22 1SVR500110R0100 113.00 95 C510.00 99 LS40M13B11 1SBV011113R1211 89.00 95 C512-W 1SAR700100R0010 749.00 98 CT-APS.00 97 CT-MFE 1SVR550029R8100 134.00 97 CT-AHE 1SVR550111R4100 103.00 98 CT-SDS.03-24 1SAR700003R0005 347.22 1SVR630180R3300 165.00 1SAR700004R0006 347.00 95 C510.00 98 CT-ERS.20 95 CM-ENE MAX 1SVR550855R9400 123.12 95 C510.12-24 1SAR700005R0005 347.00 96 C571-AC 1SAR501020R0005 324.00 95 CM-ENS UP/DOWN 1SVR430851R9200 171.12-K 1SAR700005R0006 347.00 96 CM-LWN 1SVR450331R0000 373.40 99 LS32M12B11 1SBV011912R1211 72.00 95 CM-ENS 1SVR430851R2100 195.20 95 CM-ENE MAX 1SVR550851R9400 123.00 98 CT-APS.00 96 CM-MSS(2) 1SVR430811R1300 135.40 99 LS40M72B11 1SBV011172R1211 94.80 96 C011-90 GHC0110003R0003 31.00 96 CM-LWN 1SVR450332R0100 403.00 98 CT-MFS.00 97 CT-AHE 1SVR550118R2100 103.00 97 CT-AHD.00 97 CT-ERD.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Kodu Fiyatı TL/Adet 95 C510.23 1SVR630211R2300 161.00 347.40 99 LS60M45B11 1SBV011341R1211 63.21 1SVR630100R0300 166.00 98 CT-MXS.90 96 C011-150 GHC0110003R0008 31.00 96 C573 1SAR501031R0001 386.00 97 CT-AHE 1SVR550111R2100 103.21 1SVR630020R0200 233.00 98 CT-SDS.00 96 CM-MSE 1SVR550801R9300 109.30 96 C011-3-150 GHC0110033R0008 24.00 97 CT-EBD.90 96 C011-70 GHC0110003R0001 31.00 98 CT-MVS.22 1SVR630100R3300 143.00 98 CT-MVS.00 98 CT-MVS.00 95 CM-ENN UP/DOWN 1SVR450052R0100 300.12 1SVR630100R3100 120.00 96 CM-LWN 1SVR450335R0100 457.00 96 CM-LWN 1SVR450334R0100 403.00 97 CT-SDD.22 1SVR630030R3300 233.12 1SVR500100R0000 107.22 1SVR630210R3300 139.90 96 C011-100 GHC0110003R0004 31.00 96 CM-LWN 1SVR450330R0000 373.00 98 CT-MBS.22 1SVR500210R0100 113.00 95 CM-ENS UP/DOWN 1SVR430851R1200 171.00 97 CT-YDE 1SVR550207R1100 106.00 97 CT-AHD.03-K 1SAR700003R0006 347.090.00 97 CT-MFD.12 1SVR500150R0000 107.00 95 C512-24 1SAR700100R0005 700.00 97 CT-EBE 1SVR550167R1100 106.00 96 CM-LWN 1SVR450335R0000 431.12 1SVR630180R3100 149.90 96 CM-MSS(3) 1SVR430711R1300 160.00 96 CM-LWN 1SVR450334R0000 373.00 96 C577 1SAR501220R0001 439.11-24 1SAR700004R0005 1SVR500020R0000 128.11-K 151.80 96 C011-120 GHC0110003R0006 31.00 98 CT-ERS.

30 99 LS72P11B11 1SBV011011R1211 28.60 105 CP1-10G-10 1SFA619100R1012 5.00 Kompakt seri buton ve sinyal lambaları ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .50 103 MT-205B 1SFA611410R2056 72.80 100 LS31P80D11-S 1SBV030180R1411 58.70 103 MT-210B 1SFA611410R2106 72.80 104 MLBL-07Y 1SFA611621R1073 13.90 102 MPM1-10R 1SFA611124R1001 11.90 102 M3SS1-10B 1SFA611210R1006 10.00 99 LS72P91B11 1SBV011091R1211 40.20 103 MJS11-60B 1SFA611711R6006 113.30 104 MLBL-07W 1SFA611621R1075 13.40 102 MPEP4-10R 1SFA611524R1001 15.40 102 MP1-11R 1SFA611100R1101 6.60 103 KB1-4140 1SFA616401R4140 61.00 103 MJS2-60B 1SFA611702R6006 71.70 102 MP1-10B 1SFA611100R1006 5.50 100 LS40M80D12-S 1SBV031180R1412 93.70 104 MCB-10 1SFA611610R1001 4.30 103 MT-310B 1SFA611410R3106 72.40 103 MJS7-60B 1SFA611707R6006 80.60 Modüler buton ve sinyal lambaları 5.60 100 LS31P77L02-S 1SBV030177R1302 66.00 103 MJS1-60B 1SFA611701R6006 71.40 99 LS32P12B11 1SBV010312R1211 32.70 102 M3SS4-10B 1SFA611213R1006 10.80 103 MJS8-60B 1SFA611708R6006 80.40 102 MPEK4-11R 1SFA611525R1101 31.40 LS20M12B11-P01 1SBV015512R2001 71.90 102 M2SS1-10B 1SFA611200R1006 10.80 104 MLBL-01W 1SFA611621R1015 13.50 103 KB1-4040 1SFA616401R4040 61.20 104 MCBL-10 1SFA611612R1010 10.90 99 LS32P31B11 1SBV010331R1211 32.60 105 CP1-10W-11 1SFA619100R1075 7.50 100 LSA40X08 1SBV048808R1000 10.60 105 CP1-10W-10 1SFA619100R1015 5.30 104 MLBL-07G 1SFA611621R1072 13.30 103 MT-250B 1SFA611410R2506 89.70 5.20 103 KB1-4010 1SFA616401R4010 61.70 104 MCB-01 1SFA611610R1010 4.60 105 CP1-10G-11 1SFA619100R1072 7.70 104 MLBL-01L 1SFA611621R1014 13.90 102 M3SS2-10B 1SFA611211R1006 10.70 103 MJS5-60B 1SFA611705R6006 104.40 102 MP1-10R 1SFA611100R1001 5.40 102 MPD13-11B 1SFA611142R1106 12.40 104 MA1-8015 1SFA616920R8015 15.70 104 MLBL-01Y 1SFA611621R1013 13.00 99 LS32P91B11 1SBV010391R1211 39.50 99 LS40P44B11 1SBV010544R1211 52.40 102 MPMT3-11R 1SFA611510R1101 16.40 102 MPET3-10R 1SFA611520R1001 15.50 103 MT-305B 1SFA611410R3056 72.00 102 ML1-100W 1SFA611400R1005 4.00 99 LS32P51B11 1SBV010351R1211 40.80 104 MLBL-07L 1SFA611621R1074 13.20 102 ML1-100G 1SFA611400R1002 4.40 104 SK615546-8 SK615546-8 102 MP1-11Y 1SFA611100R1103 6.10 103 MJS12-60B 1SFA611712R6006 113.80 104 MLBL-07R 1SFA611621R1071 13.10 102 ML1-100L 1SFA611400R1004 4.10 83.50 Emniyet nihayet șalterleri 100 LS40M80D21-S 1SBV031180R1421 93.40 102 MP1-11L 1SFA611100R1104 6.30 105 CP1-10B-10 1SFA619100R1016 5.10 1SBV015511R2001 63.40 99 LS20M41B11-P01 1SBV015541R2001 64.30 103 Ölçek 0-10 SK615562-88 100 LSA30P09 1SBV048609R1000 25.10 103 MT-105B 1SFA611410R1056 72.40 102 MPET4-10R 1SFA611523R1001 15.60 103 KB1-4110 1SFA616401R4110 61.70 102 MP1-10W 1SFA611100R1005 5.40 102 MPM1-10B 1SFA611124R1006 11.20 102 MP1-10Y 1SFA611100R1003 5.70 Modüler buton ve sinyal lambaları için aksesuarlar 6.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 99 LS32M42B11 1SBV011942R1211 99 LS32M91B11 1SBV011991R1211 99 LS20M11B11-P01 99 Fiyatı TL/Adet Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 95.90 99 LS32P41B11 1SBV010341R1211 35.40 102 MPEK3-11R 1SFA611522R1101 31.70 102 M3SS5-10B 1SFA611214R1006 10.30 103 MJS6-60B 1SFA611706R6006 104.70 102 MP1-10G 1SFA611100R1002 5.70 102 ML1-100R 1SFA611400R1001 4.20 104 MCBL-01 1SFA611612R1001 10.40 102 MPD13-11Y 1SFA611142R1103 12.60 105 CP1-10R-01 1SFA619100R1041 5.70 104 MCBH-00 1SFA611605R1100 1.70 104 MCBH5-00 1SFA611601R1100 1.20 103 MT-350B 1SFA611410R3506 89.70 103 MT-110B 1SFA611410R1106 72.60 102 M2SSK1-101 1SFA611280R1001 21.80 100 LS31P80L02-S 1SBV030180R1302 58.10 102 MPMT3-11R 1SFA611511R1101 16.30 103 MT-150B 1SFA611410R1506 89.20 103 Sembol SK615562-87 100 LSA30P06 1SBV048606R1000 10.40 104 MLBL-01R 1SFA611621R1011 13.80 100 LSA40X09 1SBV048809R1000 40.40 102 M3SSK1-101 1SFA611283R1001 21.40 99 LS32P11B11 1SBV010311R1211 29.40 99 LS20M91B11-P01 1SBV015591R2001 73.00 99 LS72P41B11 1SBV011041R1211 36.00 6.70 102 ML1-100Y 1SFA611400R1003 4.40 102 MPEP3-10R 1SFA611521R1001 15.20 102 MP1-10L 1SFA611100R1004 5.90 102 M2SS4-10B 1SFA611203R1006 10.40 104 SK615546-2 SK615546-2 102 MP1-11G 1SFA611100R1102 6.30 99 LS72P31B11 1SBV011031R1211 34.60 105 CP1-10B-11 1SFA619100R1076 7.40 104 MLBL-01G 1SFA611621R1012 13.50 100 LSA40X05 1SBV048805R1000 10.90 102 MP1-11W 1SFA611100R1105 6.

00 106 MEPY1-1026 1SFA611821R1026 54.00 107 CEP1-0 1SFA619811R1000 17.00 105 CL-100R 1SFA619402R1001 4.70 105 CP2-10G-11 1SFA619101R1072 10.30 109 Tek kapılı 2000x600x500 mm EK2065K 1.00 107 CA1-8053 1SFA619920R8053 5.60 109 Tek kapılı 1800x800x600 mm EK1886K 1.10 1SFA619101R1012 7.00 106 MEP4-0 1SFA611814R1000 75.70 109 Çift kapılı 1800x1000x800 mm EK1818CK 2.151.00 106 MEP2-0 1SFA611812R1000 34.50 109 Çift kapılı 1800x1200x400 mm EK1824CK 2.910.228.00 106 KEM6-0 SK616706-AA 168.818.80 109 Tek kapılı 2000x1000x600 mm EK2016K 2.169.00 106 MEP3-1001 1SFA611813R1001 79.389.00 107 CEPY1-0 1SFA619821R1000 17.00 105 CL-100Y 1SFA619402R1003 4.00 106 MEP1-0 1SFA611811R1000 24.00 106 MEP1-1003 1SFA611811R1003 47.00 105 C2SS3-10B-10 1SFA619202R1016 8.00 109 Tek kapılı 2000x800x400 mm EK2084K 1.00 106 MEPY1-1009 1SFA611821R1009 54.00 105 CL-100G 1SFA619402R1002 4.90 109 Çift kapılı 1800x1200x800 mm EK1828CK 2.799.969.00 109 Tek kapılı 2000x400x400 mm EK2044K 1.30 109 Tek kapılı 2000x800x500 mm EK2085K 1.00 106 MEPY1-1015 1SFA611821R1015 63.939.00 106 MEPY1-0 1SFA611821R1000 17.00 109 Çift kapılı 2000x1200x800 mm EK2028CK 2.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 105 CP2-10B-10 1SFA619101R1016 105 CP2-10W-10 1SFA619101R1015 105 CP2-10G-10 105 CP2-10R-01 Fiyatı TL/Adet Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 7.00 105 C3SS1-10B-11 1SFA619210R1076 13.272.60 109 Tek kapılı 1800x600x800 mm EK1868K 1.00 105 C2SS1-10B-11 1SFA619200R1076 10.80 109 Tek kapılı 2000x800x800 mm EK2088K 1.30 109 Çift kapılı 2000x1200x400 mm EK2024CK 2.889.550.00 109 Çift kapılı 2000x1200x500 mm EK2025CK 2.00 105 C2SS3-10B-11 1SFA619202R1076 10.00 105 CL-523Y 1SFA619402R5233 9.291.00 106 MEP2-1001 1SFA611812R1001 59.511.30 109 Çift kapılı 1800x1000x500 mm EK1815CK 1.00 106 MEP1-1001 1SFA611811R1001 47.709.00 107 CEP1-2002 1SFA619811R2002 35.00 107 CEP1-1002 1SFA619811R1002 35.00 105 CL-100W 1SFA619402R1005 4.00 106 MEP3-1004 1SFA611813R1004 75.80 109 Tek kapılı 1800x600x400 mm EK1864K 1.00 105 CL-100L 1SFA619402R1004 4.00 107 CEPY1-1001 1SFA619821R1001 28.749.00 105 CL-523G 1SFA619402R5232 9.570.00 109 Tek kapılı 2000x1000x800 mm EK2018K 2.10 109 Tek kapılı 1800x400x400 mm EK1844K 1.989.291.30 109 Çift kapılı 1800x1000x600 mm EK1816CK 2.00 106 MEP6-0 1SFA611816R1000 90.70 109 Tek kapılı 1800x800x400 mm EK1884K 1.00 105 CL-100C 1SFA619402R1008 4.689.00 109 Çift kapılı 2000x1200x600 mm EK2026CK 2.00 107 CA1-8054 1SFA619920R8054 5.00 107 CEPY1-1002 1SFA619821R1002 28.00 109 Tek kapılı 2000x1000x400 mm EK2014K 1.00 105 C3SS2-10B-11 1SFA619211R1076 13.10 105 CP2-10W-11 1SFA619101R1075 10.60 109 Tek kapılı 1800x400x800 mm EK1848K 1.00 106 KEM2-0 SK616702-AA 84.90 109 Tek kapılı 2000x800x600 mm EK2086K 1.60 109 Tek kapılı 1800x1000x600 mm EK1816K 1.00 109 Çift kapılı 2000x1000x600 mm EK2016CK 2.610.00 106 MEP1-1004 1SFA611811R1004 47.10 109 Çift kapılı 1800x1200x600 mm EK1826CK 2.80 109 Tek kapılı 2000x600x800 mm EK2068K 1.60 109 Tek kapılı 1800x800x800 mm EK1888K 1.348.00 109 Tek kapılı 2000x400x500 mm EK2045K 1.00 110 PC kabini 1800x600x600 mm ES1866PCK 2.00 106 KEM3-0 SK616703-AA 98.80 109 Tek kapılı 1800x400x600 mm EK1846K 1.00 109 Tek kapılı 1800x1000x800 mm EK1818K 1.00 107 CEP1-1001 1SFA619811R1001 35.30 109 Çift kapılı 2000x1000x400 mm EK2014CK 2.388.70 110 PC kabini 1800x600x800 mm ES1868PCK 3.60 109 Tek kapılı 1800x600x600 mm EK1866K 1.40 109 Tek kapılı 1800x600x500 mm EK1865K 1.00 106 KEM1-0 SK616701-AA 50.989.10 1SFA619101R1041 7.00 105 C2SS1-10B-10 1SFA619200R1016 8.00 105 C3SS2-10B-20 1SFA619211R1026 11.70 109 Tek kapılı 1800x800x500 mm EK1885K 1.90 109 Tek kapılı 2000x600x600 mm EK2066K 1.268.201.408.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 105 CL-523R 1SFA619402R5231 9.00 Modüler ve kompakt kumanda kutuları IS2 modüler panolar 106 MEPY1-1005 1SFA611821R1005 63.00 106 MEP1-1002 1SFA611811R1002 47.90 109 Çift kapılı 2000x1000x500 mm EK2015CK 2.00 106 KEM4-0 SK616704-AA 120.90 109 Çift kapılı 1800x1200x500 mm EK1825CK 2.039.00 107 CEP1-2001 1SFA619811R2001 35.449.00 109 Tek kapılı 2000x600x400 mm EK2064K 1.259.00 105 CL-523L 1SFA619402R5234 9.00 105 C3SS1-10B-20 1SFA619210R1026 12.618.336.819.00 107 CEPY1-2002 1SFA619821R2002 28.789.30 109 Tek kapılı 2000x400x600 mm EK2046K 1.332.00 109 Çift kapılı 2000x1000x800 mm EK2018CK 2.236.00 109 Çift kapılı 1800x1000x400 mm EK1814CK 1.059.00 105 CL-523W 1SFA619402R5235 9.189.70 7.00 107 CEPY1-2001 1SFA619821R2001 28.588.689.60 109 Tek kapılı 1800x1000x500 mm EK1815K 1.629.859.00 106 MEPY1-1011 1SFA611821R1011 55.00 106 MEPY1-1024 1SFA611821R1024 63.70 109 Tek kapılı 2000x1000x500 mm EK2015K 1.80 109 Tek kapılı 2000x400x800 mm EK2048K 1.448.440.60 109 Tek kapılı 1800x1000x400 mm EK1814K 1.189.190.70 105 CE4K1-10R-02 1SFA619552R1051 28.00 106 MEP3-0 1SFA611813R1000 50.70 105 CE4T-10R-01 1SFA619550R1041 12.729.80 109 Tek kapılı 1800x400x500 mm EK1845K 1.109.619.479.10 105 CP2-10B-11 1SFA619101R1076 10.

00 110 Konsollu kabin 1800x600x400 mm ES1864LK 2.20 113 KY parçalı montaj plakası H/W=200/800mm EA2081 30.00 111 Güç.356.90 113 Yatay böl.00 114 Düz kapılı 600x400x250mm SRN6425K 251.00 111 Montaj kirișleri H=100mm D=500 EB0550 103.00 110 2 adet yan kapak 1800x600 mm EL1860K 321.montaj plakası birleștirme kiti H=2000mm EA2000 Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 110 PC kabini 2000x600x600 mm ES2066PCK 3.90 110 Baza kapakları 100x800 mm ZE8000 69.00 111 Montaj kirișleri H=100mm G/D=400 EB0440 90. Tip montaj kiriși D=800 EB8100 50.20 110 Konsollu kabin 2000x600x500 mm ES2065LK 2. Tip montaj kiriși D=500 EB5100 47.10 110 Konsollu kabin 2000x600x600 mm ES2066LK 2.00 112 Filtreli fan 230V 150x150mm 20W IP54 EN1150K 222.00 110 Konsollu kabin 2000x800x400 mm ES2084LK 2.00 111 Oluklu baralar L=1730 D=500 BA0800 180.421.kiti H/W=1000/600mm EE1061 174.90 113 Yatay böl.183.00 110 2 adet yan kapak 2000x500 mm EL2050K 310.90 110 2 adet yan kapak 2000x600 mm EL2060K 330.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=300/800mm EA3081 40.00 110 2 adet yan kapak 1800x400 mm EL1840K 240.00 112 Filtreli ızgara 204x204mm IP54 EN0204K 90.00 111 Montaj kirișleri H=48mm G/D=400 EB0400 40.00 114 Düz kapılı 300x400x150mm SRN3415K 141.00 114 Düz kapılı 400x300x200mm SRN4320K 180.00 111 Montaj kirișleri H=48mm D=500 EB0500 40. Tip montaj kiriși D=600 EB6100 50.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=500/600mm EA5061 59.kiti H/W=800/400mm EE8041 139.00 111 Montaj kirișleri H=48mm G/D=600 EB0600 40.00 112 11W-250V L=355mm+priz EV1043 290.kiti H/W=400/500mm EE4051 126.00 110 PC kabini 2000x600x800 mm ES2068PCK 3.kiti H/W=600/500mm EE6051 134.20 113 Yatay böl.383.00 111 Std.00 113 Yatay böl.00 113 Yatay böl.10 ES1865LK 2.00 112 Pano birleștirme kiti EV0003 69.00 111 Montaj kirișleri H=100mm G/D=600 EB0660 115.00 112 A4 Plastik proje cebi EV1075 20.00 110 Baza kapakları 100x1000 mm ZE1000 111.Fihrist Fiyatı TL/Adet Kodu Fiyatı TL/Adet 111 Bara bayrakları AD1077 115.00 112 18W-230V L=640mm Fluoresant lamba EV1041 157.00 110 Konsollu kabin 1800x800x500 mm ES1885LK 2.00 110 Konsollu kabin 1800x800x400 mm ES1884LK 110 Konsollu kabin 1800x600x500 mm IS2 aksesuarları Sayfa Tipi / Tanımı 113 KY parçalı montaj plakası H/W=800/800mm EA8081 131.00 112 IP43 fanlı tavan kapağı 230V 375x295x90mm EN0480K 480. AD1056 20.00 2.00 112 Filtreli fan 230V 105x105mm 10W IP54 EN1105K 148.378.20 110 Baza kapakları 100x600 mm ZE6000 59.00 110 Baza kapakları 100x400 mm ZE4000 40.20 113 Yatay böl.montaj plakası birleștirme kiti H=1800mm EA1800 111.kiti H/W=600/600mm EE6061 139.623.00 110 Konsollu kabin 1800x800x800 mm ES1888LK 2.10 114 Düz kapılı 600x400x200mm SRN6420K 251.00 111 Güç.00 112 Filtreli ızgara 250x250mm IP54 EN0250K 111.00 111 Montaj kirișleri H=48mm G/D=1000 EB1000 59.00 112 Filtreli ızgara 105x105mm IP54 EN0105K 36.00 114 Düz kapılı 400x600x200mm SRN4620K 111 Oluklu baralar L=1730 D=800 BA1600 560.00 114 Düz kapılı 500x400x250mm SRN5425K 220.10 114 Düz kapılı 300x300x150mm SRN3315K 122.224.00 112 Kapı switch EV1140 101.00 112 15W-230V L=430mm Fluoresant lamba EV1040 150.00 110 Konsollu kabin 1800x600x600 mm ES1866LK 2.kiti H/W=800/600mm EE8061 150.00 111 Güç.00 111 Bara mesnetleri (1250-1600A için) PB1603 50.00 110 2 adet yan kapak 1800x500 mm EL1850K 280.00 110 Konsollu kabin 2000x800x800 mm ES2088LK 2.00 111 Bara mesnetleri (400-800A için) PB0803 14.80 113 Yatay böl.10 114 Düz kapılı 500x400x200mm SRN5420K 220.00 110 Konsollu kabin 2000x600x800 mm ES2068LK 2.00 111 Montaj kirișleri H=100mm G/D=1000 EB1010 164.00 113 Yatay böl.00 110 Konsollu kabin 2000x600x400 mm ES2064LK 2.140.00 113 Yatay böl.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=400/600mm EA4061 50.00 SR2 serisi panolar 111 Oluklu baralar L=1730 D=400 BA0400 141.00 114 Düz kapılı 300x200x150mm SRN3215K 111.00 112 Filtreli fan 230V 250x250mm 59W IP54 EN1250K 402.00 111 Güç.kiti H/W=100/400mm EE1041 149.00 113 Yatay böl.334.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=300/600mm EA3061 37.10 110 Baza kapakları 100x500 mm ZE5000 50.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .334.90 110 Konsollu kabin 1800x800x600 mm ES1886LK 2.501.00 112 Bara civataları M8x20 12 ad.00 111 Std.kiti H/W=800/800mm EE8081 171.10 110 2 adet yan kapak 2000x400 mm EL2040K 280.00 131.90 113 KY parçalı montaj plakası H/W=500/800mm EA5081 79.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=600/800mm EA6081 101.00 111 Montaj kirișleri H=48mm G/D=800 EB0800 50.00 111 Oluklu baralar L=1730 D=600 BA1250 500.119.kiti H/W=1000/800mm EE1081 191. AD1064 20.90 113 KY parçalı montaj plakası H/W=400/800mm EA4081 59.00 111 Montaj kirișleri H=100mm G/D=800 EB0880 131.00 110 2 adet yan kapak 1800x800 mm EL1880K 411.90 110 2 adet yan kapak 2000x800 mm EL2080K 431.00 112 Bara civataları M8x27 12 ad.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=600/600mm EA6061 69.00 111 Montaj kirișleri H=48mm G=1200 EB1200 59.00 112 Filtreli fan 230V 204x204mm 23W IP54 EN1204K 310.00 110 Konsollu kabin 2000x800x600 mm ES2086LK 2.kiti H/W=600/400mm EE6041 129.00 111 Montaj kirișleri H=100mm G=1200 EB1020 186.446.00 111 Bara bayrakları AD1068 90.kiti H/W=800/500mm EE8051 145.kiti H/W=1000/500mm EE1051 164.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=200/600mm EA2062 20. Tip montaj kiriși D=400 EB4100 45.00 113 Yatay böl.00 261.00 113 KY parçalı montaj plakası H/W=800/600mm EA8061 101.435.549.00 113 Yatay böl.00 110 Konsollu kabin 1800x600x800 mm ES1868LK 2.00 112 Bara adaptörü AD1066 5.00 112 Bara durdurucu AD1067 3.524.304.kiti H/W=400/400mm EE4041 117.10 110 Konsollu kabin 2000x800x500 mm ES2085LK 2.00 114 Düz kapılı 500x300x200mm SRN5320K 207.00 114 Düz kapılı 400x300x150mm SRN4315K 145.272.00 111 Bara bayrakları AD1069 111.00 114 Düz kapılı 400x400x200mm SRN4420K 200.00 112 Filtreli ızgara 150x150mm IP54 EN0150K 52.20 113 Yatay böl.

00 125 B ACS850-04-10A0-5 1.00 125 A ACS850-04-03A6-5 980.00 121 R0 ACS150-03E-01A2-4 340.20 125 A ACS850-04-04A8-5 1.020.00 125 C ACS850-04-025A-5 2.00 121 R1 ACS150-01E-04A7-2 255.600.20 123 FPBA-01 K454 270.00 121 R1 ACS150-03E-05A6-4 570.00 123 R1 ACS355-01E-04A7-2 330.00 114 Cam kapılı 1000x600x250mm SRN10625VK 534.00 125 B ACS850-04-014A-5 1.00 116 A4 proje cebi plastik EV1075K 20.100.00 ACS355 genel makine sürücüleri 114 Cam kapılı 800x600x250mm SRN8625VK 481.000.00 114 Cam kapılı 600x400x250mm SRN6425VK 282.00 114 Düz kapılı 700x500x200mm SRN7520K 310.90 123 R3 ACS355-03E-12A5-4 1.350.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PC1406K 36.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PS2676K 54.00 114 Cam kapılı 1200x600x300mm SRN12630VK 725.00 123 R1 ACS355-03E-01A9-4 520.20 123 R1 ACS355-03E-03A3-4 585.00 115 DIN rayı W=400mm GD8006 23.00 114 Düz kapılı 1200x600x300mm SRN12830K 720.00 121 R1 ACS150-03E-03A3-4 450.00 123 ACS-CP-A J400 200.00 123 R0 ACS355-01E-02A4-2 280.00 123 R3 ACS355-03E-15A6-4 1.20 125 A ACS850-04-06A0-5 1.10 123 R4 ACS355-03E-31A0-4 2.00 115 Üst üste birleștirme contaları IP65 GZ4025 22.00 115 DIN rayı W=600mm GD6006 20.00 115 Bazalar H=100mm ZA8030 161.00 121 R1 ACS150-03E-08A8-4 114 Cam kapılı 700x500x250mm SRN7525VK 390.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı Euro/Adet 114 Düz kapılı 600x600x250mm SRN6625K 280.00 125 C ACS850-04-030A-5 2.00 114 Cam kapılı 700x500x200mm SRN7520VK 330.00 114 Dağıtım kiti modüler paneller için dikmeler KD1280K 59.560.00 123 FCAN-01 K457 270.00 114 Cam kapılı 1000x800x300mm SRN10830VK 750.200.500.00 115 Bazalar H=100mm ZA4020 119.00 123 MPOW-01 G406 140.00 123 ACS-CP-C J404 55.90 123 R1 ACS355-03E-07A3-4 790.00 114 Düz kapılı 800x600x250mm SRN8625K 390.280.00 115 Bazalar H=100mm ZA6030 158.00 115 Üst üste birleștirme contaları IP65 GZ6025 30.00 123 R3 ACS355-03E-23A1-4 1.00 121 R0 ACS150-03E-02A4-4 400.10 123 FECA-01 K469 360.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PM1625K 45.00 123 MTAC-01 68566355 130.00 123 R4 ACS355-03E-38A0-4 2.00 114 Cam kapılı 500x400x250mm SRN5425VK 251.00 121 R0 ACS150-03E-01A9-4 360.00 115 Bazalar H=100mm ZA6025 158.00 121 R1 ACS150-03E-07A3-4 650.00 121 R2 ACS150-01E-09A8-2 370.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PS2476K 50.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PC2806K 59.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 ACS850 gelișmiș makine sürücüleri .00 121 R2 ACS150-01E-07A5-2 325.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PC1606K 40.00 114 Cam kapılı 1200x800x300mm SRN12830VK 847.650.160.00 123 R1 ACS355-03E-04A1-4 670.080.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PS2876K 59.10 125 A ACS850-04-03A0-5 900.00 ACS355 opsiyonlar 115 Bazalar H=100mm ZA4025 121.00 114 Düz kapılı 1200x600x300mm SRN12630K 620.00 123 FDNA-01 K451 270.00 121 R1 ACS150-01E-06A7-2 295.00 114 Dağıtım kiti modüler paneller için dikmeler KD6040K 40.00 114 Cam kapılı 600x400x200mm SRN6420VK 266.10 125 A ACS850-04-08A0-5 1.020.00 114 Dağıtım kiti modüler paneller için dikmeler KD1260K 59.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PM1414K 42.00 114 Düz kapılı 700x500x250mm SRN7525K 301.00 SR2 pano aksesuarları 114 Dağıtım kiti modüler paneller için dikmeler KD5040K 36.400.820.00 123 R2 ACS355-01E-07A5-2 405.00 123 FMBA-01 K458 150.00 121 MFDT-01 68566380 ACS150 genel makine sürücüleri Euro/Adet 730.00 115 Üst üste birleștirme contaları IP65 GZ8030 32.00 114 Dağıtım kiti modüler paneller için dikmeler KD8060K 50.00 121 R0 ACS150-01E-02A4-2 205.00 115 DIN rayı W=400mm GD4006 18.00 123 R1 ACS355-03E-05A6-4 720.00 115 Üst üste birleștirme contaları IP65 GZ6030 29.00 123 R2 ACS355-01E-09A8-2 455.00 114 Düz kapılı 1200x600x300mm SRN10630K 560.00 114 Cam kapılı 800x600x300mm SRN8630VK 542.00 114 Dağıtım kiti modüler paneller için dikmeler KD1060K 50.00 114 Düz kapılı 1000x600x300mm SRN8630K 440.00 114 Cam kapılı 500x400x200mm SRN5420VK 244.00 116 Duvara montaj plakası AA1206 5.00 115 Üst üste birleștirme contaları IP65 GZ4020 18.90 123 R1 ACS355-03E-08A8-4 880.00 114 Cam kapılı 1000x600x300mm SRN10630VK 629.20 125 B ACS850-04-018A-5 1.00 114 Dağıtım kiti modüler paneller için dikmeler KD1080K 59.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PC2606K 55.00 123 R0 ACS355-03E-01A2-4 500.00 123 MREL-01 L511 110.00 114 Düz kapılı 1200x600x250mm SRN10625K 460.20 123 R1 ACS355-03E-02A4-4 545.00 116 Montaj plakası derinlik adaptörü AA8025 20.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PM1836K 52.10 123 R4 ACS355-03E-44A0-4 2.700.00 116 Menteșeli önyüz plakaları PC1806K 43.00 121 R1 ACS150-03E-04A1-4 530.00 125 C ACS850-04-035A-5 2.00 123 R1 ACS355-01E-06A7-2 375.00 1.

00 125 3.000.00 131 R4 ACS310-03E-48A4-4 2..000.290A-5 D150 635.00 125 103-144A için 2.00 133 ACS-BRK-D 64102931 940.00 135 R3 ACH550-01-031A-4 2.00 131 R4 ACS310-03E-34A1-4 1.00 135 R6 ACH550-01-195A-4 10.00 ACS850 opsiyonlar Fiyatı Euro/Adet ACS550-01 standart sürücüler 125 FIO-01 L501 260.00 131 R0 ACS310-03E-02A1-4 490.480.300.00 125 FEN-11 L518 260.700.00 131 R0 ACS310-03E-01A3-4 450.450.00 133 ACS-CP-A J400 200.00 131 R1 ACS310-03E-08A0-4 750.000.00 133 R1 ACS550-01-012A-4 1.00 131 R3 ACS310-03E-17A2-4 1. çevre EMC/RFI Filtre E210 990.00 133 R2 ACS550-01-023A-4 1.00 135 R4 ACH550-01-059A-4 3.00 125 FSCA-01 K458 270.000.00 131 R1 ACS310-03E-09A7-4 810.00 125 D ACS850-04-094A-5 5.00 133 R2 ACS550-01-015A-4 1.00 133 RECA-01 3AUA0000045102 570.00 125 3-18 A için 2.150.00 125 FIO-21 L519 260.00 135 R1 ACH550-01-012A-4 1.00 133 R1 ACS550-01-05A4-4 900.00 135 R4 ACH550-01-087A-4 5.202A-5 D150 475.300.00 131 ACS-CP-A J400 200.00 133 RETA-02 68840830 500.00 125 E0 ACS850-04-144A-5 7.00 133 R1 ACS550-01-04A1-4 850.00 125 E ACS850-04-260A-5 13.00 133 ACS/H-CP-EXT 68294673 125 103A-5.00 125 E ACS850-04-166A-5 8.000.00 135 R1 ACH550-01-03A3-4 700.00 133 R1 ACS550-01-03A3-4 700.00 135 R2 ACH550-01-015A-4 1.00 133 ACS-BRK-C 64078372 470.000.050..900.750.00 131 R3 ACS310-03E-25A4-4 1.300.00 125 430-521A için 2.00 125 E ACS850-04-202A-5 9.000.00 131 SREA-01 3AUA0000039179 1.00 ACS310 standart sürücüler 30.00 133 R5 ACS550-01-125A-4 6.200.00 135 R4 ACH550-01-072A-4 4.00 133 R1 ACS550-01-08A8-4 1.220.000.00 131 R1 ACS310-03E-06A2-4 680.00 133 R4 ACS550-01-059A-4 3.00 135 R6 ACH550-01-180A-4 9.290 A için vinç yazılımı N5050+N3050 360.00 135 R1 ACH550-01-05A4-4 900.00 ACS310 opsiyonlar ACH550-01 standart sürücüler 131 ACS-CP-C J404 55.00 133 R6 ACS550-01-157A-4 7.200.00 133 R3 ACS550-01-031A-4 2.00 125 FECA-01 K469 360. çevre EMC/RFI Filtre D150 635.00 125 D ACS850-04-078A-5 4.00 133 OTAC-01 3AUA0000002051 180.910. çevre EMC/RFI Filtre E210 405. çevre EMC/RFI Filtre D150 475.650.100.650.800.00 135 R1 ACH550-01-08A8-4 1.300.94 A için vinç yazılımı N5050+N3050 180.00 135 R1 ACH550-01-06A9-4 960.200. çevre EMC/RFI Filtre E210 170.000.400.200.00 125 25-94A için 2.00 ACS550-01 opsiyonlar 125 FCAN-01 K457 270.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 180.00 131 R1 ACS310-03E-03A6-4 550.300.00 133 R3 ACS550-01-045A-4 3.400.00 131 R1 ACS310-03E-04A5-4 630.00 135 R2 ACH550-01-023A-4 1.800.00 133 DriveWindow Light 64532871 470.200.700.00 135 R1 ACH550-01-04A1-4 850.00 125 FEN-31 L502 260.00 133 R6 ACS550-01-290A-4 14.00 125 430.00 125 E ACS850-04-225A-5 10.00 135 R6 ACH550-01-157A-4 7.00 125 G ACS850-04-430A-5 19.800.000.700.00 125 166-290A için 2.00 133 R3 ACS550-01-038A-4 2..00 133 R1 ACS550-01-06A9-4 960.00 133 R4 ACS550-01-072A-4 4.700.00 133 R4 ACS550-01-087A-4 5.800.450.200.250.250.00 133 RETA-01 K466 500.00 133 RPBA-01 K454 390.00 133 OPMP-01 3AUA0000013086 125 225A-5.00 125 103.00 135 R1 ACH550-01-02A4-4 650.00 125 FEN-21 L516 260.00 125 E0 ACS850-04-103A-5 6.00 125 FEN-01 L517 260.00 133 R6 ACS550-01-195A-4 10.00 131 DriveWindow Light 64532871 470.00 125 FPBA-01 K454 270.050..521 A için vinç yazılımı N5050+N3050 640.00 133 R6 ACS550-01-180A-4 9.00 131 ACS/H-CP-EXT 68294673 30.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 125 C ACS850-04-044A-5 3.00 133 RCAN-01 K457 390.00 131 R3 ACS310-03E-13A8-4 1.00 135 R3 ACH550-01-038A-4 2.00 125 FIO-11 L500 260.00 133 RDNA-01 K451 390.00 135 R3 ACH550-01-045A-4 3.00 135 R5 ACH550-01-125A-4 6.00 133 R6 ACS550-01-246A-4 12.500.750.00 131 MREL-01 L511 110.150.00 125 Panel montaj kiti ve 3 metre uzatma kablosu 3AUA0000076085 130.00 125 E ACS850-04-290A-5 15.00 125 C ACS850-04-050A-5 3.00 125 D ACS850-04-061A-5 3.00 131 R4 ACS310-03E-41A8-4 2.00 133 OREL-01 L511 110.00 133 ACS-CP-C J404 55.00 125 G ACS850-04-521A-5 23.800.00 131 R0 ACS310-03E-02A6-4 510...200.

830.070.330.100.00 146 IP21 670.00 145 A2 DCS401-0180 3.000.175.900.00 145 A1 DCS402-0140 4.00 143 R4 ACS800-04-0035-3 3.0035-3 için fren kıyıcı modülü D150 330..350.900.910.00 143 R3 ACS800-04-0011-3 2.100.00 L511 110..600.800.00 143 R2 ACS800-04-0003-3 1.500.290.00 135 RPBA-01 K454 390.140.00 145 A1 DCS401-0065 2.00 153 ND 02 37/250 (A/uH) 282.00 145 RPBA-01 K454 390.00 145 A2 DCS402-0260 5.00 145 A3 DCS402-0350 6.00 143 R2 ACS800-04-0006-3 1..460.00 145 A4 DCS401-0610 7..00 153 ND 01 18/512 (A/uH) 242.00 143 R2 ACS800-04-0005-3 1.0490-3 için 2.200.00 146 0003-3.00 145 A4 DCS402-1000 14.00 153 ND 09 245/37.00 145 A1 DCS401-0045 2.800.00 146 0260-3.00 153 ND 04 55/168 (A/uH) 365.00 145 0260-3..00 145 FOCH0320-50 KIT 3.000.00 145 A3 DCS401-0405 5.760.085.650. çevre EMC/RFI filtre E200 90.980..00 143 R6 ACS800-04-0120-3 10..00 ACS800-04 opsiyonlar 470. çevre EMC/RFI filtre E200 70.00 145 A2 DCS402-0200 4.00 145 0003-3.300.00 145 A1 DCS402-0100 3.570.00 146 Crane kontrol yazılımı N697 640.0075-3 için 2.00 N687 200.0205-3 için 2.00 143 R5 ACS800-04-0075-3 7.00 143 R4 ACS800-04-0025-3 3.00 145 0040-3.00 143 R2 ACS800-04-0004-3 1.00 145 A4 DCS402-0680 11.00 145 RETA-02 K467 500.00 145 0100-3.950...00 145 0025-3.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 146 IP21 1.00 146 0011-3.Fihrist Fiyatı Euro/Adet Kodu 135 R6 ACH550-01-246A-4 12.00 153 ND 07 184/50 (A/uH) 554.800.00 145 RMBA-01 K458 390.0023-3 için fren kıyıcı modülü - standart 145 A1 DCS402-0050 3.00 143 R8 ACS800-04-0260-3 19.00 146 IP21 310. çevre EMC/RFI filtre E210 ACS800-04 endüstriyel sürücüler 146 IP21 990.00 146 Crane kontrol yazılımı N697 180.00 145 A1 DCS402-0075 3.00 145 A3 DCS401-0500 5.00 145 A3 DCS402-0450 7.00 145 NOCH0070-60 KIT 570.000.600..0023-3 için 2.00 143 R6 ACS800-04-0165-3 14.00 K451 390.00 145 RTAC-01 L502 390.0009-3 için fren kıyıcı modülü - standart 145 A1 DCS402-0025 2. çevre EMC/RFI filtre E200 115.00 145 NOCH0016-60 KIT 340.00 145 RDIO-01 L501 390.300.00 200...300..0009-3 için 2.00 143 R5 ACS800-04-0050-3 5.015.310.00 145 RDCO-03 L503 120..00 135 R6 ACH550-01-290A-4 14.00 145 A3 DCS402-0550 8.00 143 R5 ACS800-04-0060-3 6.00 143 R2 ACS800-04-0009-3 1...00 145 A3 DCS401-0315 4.910.100.200.00 145 RAIO-01 L500 390.00 143 R3 ACS800-04-0016-3 2...540.00 DCS400 opsiyonlar 145 RETA-01 K466 500.00 DCS400 DC sürücüler 145 CDP 312R J400 200. çevre EMC/RFI filtre E210 170.00 146 IP21 450.100.250.100.080.00 145 A4 DCS401-0740 7.00 146 Drive Window Light 2.150.00 145 RDNA-01 K451 390.00 143 R6 ACS800-04-0205-3 16.00 145 A1 DCS401-0020 2.700.00 146 0100-3.400.00 143 R6 ACS800-04-0135-3 11.300.00 145 FOCH0260-70 KIT 2...00 145 NOCH0120-60 KIT 1.00 153 ND 05 82/135 (A/uH) 405.00 135 DriveWindow Light 64532871 470.000.670.00 ACH550-01 opsiyonlar Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı 145 FOCH0610-70 KIT 135 ACS/H-CP-EXT 68294673 135 OPMP-01 3AUA0000013086 135 OREL-01 135 RDNA-01 30.00 145 A4 DCS402-0820 13.00 153 ND 06 102/90 (A/uH) 484.00 146 IP21 240.00 146 0040-3. çevre EMC/RFI filtre E210 405.5 (A/uH) 726.0490-3 için fren kıyıcı modülü D150 2.00 145 A2 DCS401-0230 4.x kiti 1.00 146 0025-3.00 145 A4 DCS401-0900 8.00 145 RCAN-01 K457 390..00 143 R6 ACS800-04-0100-3 8.065.800.00 145 A1 DCS401-0090 2.00 143 R4 ACS800-04-0030-3 3.0075-3 için fren kıyıcı modülü D150 475.460.00 135 RLON-01 K457 390.00 143 R5 ACS800-04-0040-3 4.060.x kiti 143 R3 ACS800-04-0020-3 2.430.00 146 Pompa yazılımı N687 400..00 3.00 145 RPMP-11 J410 255.000.00 146 Pompa yazılımı 143 R3 ACS800-04-0023-3 2.00 145 A1 DCS401-0125 3.800.00 143 R8 ACS800-04-0320-3 23.350..00 180..0035-3 için 2.00 145 NOCH0260-60 KIT 2.165.100.415.00 146 Drive Window 2.00 145 Common mode filtre E208 960.00 146 Crane kontrol yazılımı N697 360.0205-3 için fren kıyıcı modülü D150 635.00 145 NOCH0030-60 KIT 450.00 145 0011-3.

00 162 PM582-ARCNET 1SAP140200R0160 1.00 160 AI562 1TNE968902R1102 304.00 162 CM575-DN 1SAP170500R0001 923.00 160 DO572 1TNE968902R2203 203.386.522.00 164 TU507-ETH 1SAP214200R0001 117.Fihrist Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 153 ND 10 367/25 (A/uH) Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu Fiyatı Euro/Adet 906.00 162 TB541-ETH 1SAP114100R0170 270.00 164 TK501 1SAP180200R0001 143.00 162 PM590-ARCNET 1SAP150000R0160 3.00 162 PM582 1SAP140200R0201 680.00 160 AI561 1TNE968902R1101 217.00 160 DC561 1TNE968902R2001 214.007.00 164 TU506-FBP 1SAP210000R0001 76.00 162 PM581-ARCNET 1SAP140100R0160 1.00 153 NMBA-01 502.098.00 160 L44460901501 1SSS444609R1100 8.00 160 TA562-RS 1TNE968901R4300 71.00 162 CM574-RS 1SAP170400R0001 755.00 162 PM571 1SAP130100R0100 336.00 153 NDNA-02 502.00 160 DX571 1TNE968902R2302 184.263.00 162 TB511-ETH 1SAP111100R0170 200.00 164 TU552-CS31 1SAP210400R0001 76.00 153 NPBA-12 502.00 163 TU532 1SAP217000R0001 84.8 (A/uH) 1.013.00 163 AO523 1SAP250200R0001 914.00 160 DX561 1TNE968902R2301 170.00 160 TK503 1TNE968901R1100 179.00 153 ND 12 490/18.00 163 AX522 1SAP250000R0001 889.00 160 DI571 1TNE968902R2103 187.00 162 CM579-ETHCAT 1SAP170902R0001 1.00 162 TB541-ETH 1SAP114100R0270 270.00 163 TU515 1SAP212200R0001 76.00 163 AI523 1SAP250300R0001 864.00 162 CM577-ETH 1SAP170700R0001 923.00 163 AI531 1SAP250600R0001 839.493.00 160 DO561 1TNE968902R2201 116.00 153 NCSA-01 502.00 160 AO561 1TNE968902R1201 243.00 160 PM564-R-AC 1TNE968900R1220 357.00 160 DO571 1TNE968902R2202 136.00 160 L44440901501 1SSS444409R1100 15.00 160 AX561 1TNE968902R1301 321.00 160 PM564-R 1TNE968900R1200 343.00 160 PM554-T 1TNE968900R0100 279.00 163 TU531 1SAP217200R0001 84.00 164 TU508-ETH 1SAP214000R0001 117.296.00 164 CI590-CS31_HA 1SAP221100R0001 672.00 163 CD522 1SAP260300R0001 587.00 162 DC541-CM 1SAP270000R0001 470.00 162 PM591 1SAP150100R0100 3.00 164 CI592-CS31 1SAP221200R0001 631.00 162 PM572 1SAP130200R0200 332.00 162 TB521-ETH 1SAP112100R0170 240.00 160 PM564-R-ETH-AC 1TNE968900R1211 593.276.00 162 CM574-RCOM 1SAP170401R0001 1.320.00 160 PM564-T 1TNE968900R1100 343.00 160 PM564-T-ETH 1TNE968900R1110 579.00 160 TA561-RTC 1TNE968901R3200 64.00 162 CM578-CN 1SAP170800R0001 923.00 162 TB511-ETH 1SAP111100R0270 200.00 162 PM590-ETH 1SAP150000R0170 3.516.00 162 TB521-ETH 1SAP112100R0270 240.174.00 163 DA501 1SAP250700R0001 588.00 163 DC532 1SAP240100R0001 436.808.00 163 DC523 1SAP240500R0001 394.00 162 CM572-DP 1SAP170200R0001 923.00 162 TB511-ARCNET 1SAP111100R0160 200.00 160 DI561 1TNE968902R2101 97.00 160 TK504 1TNE968901R2100 219.00 160 L44441101501 1SSS444411R1100 18.00 160 TA562-RS-RTC 1TNE968901R5210 109.00 164 CI502-PNIO 1SAP220700R0001 537.00 163 DX522 1SAP245200R0001 268.00 162 PM591-ETH 1SAP150100R0170 4.00 AC500 modüler PLC ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 160 TA566 1TNE968901R3107 9.00 AC500-eCo kompakt PLC 160 PM554-R 1TNE968900R0200 279.842.00 160 PM554-T-ETH 1TNE968900R0110 507.00 164 CI501-PNIO 1SAP220600R0001 1.00 164 TU505-FBP 1SAP210200R0001 76.00 162 PM591-ARCNET 1SAP150100R0160 4.511.007.00 162 PM581 1SAP140100R0100 688.983.00 164 CI512-ETHCAT 1SAP221000R0001 537.00 163 DC522 1SAP240600R0001 327.00 160 DI562 1TNE968902R2102 139.00 160 L44461101501 1SSS444611R1100 9.00 163 TU516 1SAP212000R0001 76.007.00 164 TU551-CS31 1SAP210600R0001 76.956.2 (A/uH) 1.174.00 160 MC503 1TNE968901R0100 55.00 164 CI511-ETHCAT 1SAP220900R0001 1.00 162 TB521-ARCNET 1SAP112100R0160 240.00 162 PM573-ETH 1SAP130300R0271 1.00 163 DX531 1SAP245000R0001 218.00 162 PM571-ETH 1SAP130100R0170 839.00 153 NCAN-02 502.00 164 DC551-CS31 1SAP220500R0001 403.00 162 CM579-PNIO 1SAP170901R0001 1.00 162 PM582 1SAP140200R0100 1.00 162 PM583-ETH 1SAP140300R0271 1.00 160 PM564-R-ETH 1TNE968900R1210 578.00 153 ND 13 698/18.00 160 L44471101501 1SSS444711R1100 9.00 163 DI524 1SAP240000R0001 319.00 160 PM554-R-AC 1TNE968900R0220 300.00 160 L44470901501 1SSS444709R1100 8.00 162 PM582-ETH 1SAP140200R0170 2.00 153 NMBP-01 1.00 164 DC505-FBP 1SAP220000R0001 155.00 160 AI563 1TNE968902R1103 299.00 163 AX521 1SAP250100R0001 587.00 162 PM590 1SAP150000R0100 2.00 162 PM581-ETH 1SAP140100R0170 1.00 164 TK502 1SAP180200R0101 143.174.

834.094.616.330.00 168 DV500-OP1000 1SBS260267R1001 3.00 168 DV500-OP50 1SBS260263R1001 714.00 168 DV500-EXP100 1SBS260270R1001 476.65 167 CP410 M 1SBP260181R1001 548.185.616.00 167 CP400 Soft 1SBS260284R1001 120.00 168 DV500-SW-DOCU 1SBS260261R1001 310.00 168 DV500-OP100 1SBS260264R1001 952.00 167 TK402 1SBN260217R1001 74.00 167 CP430 T-ETH 1SBP260196R1001 1.00 167 CP430 BP 1SBP260192R1001 1.428.00 168 DV500-EXP250 1SBS260271R1001 1.00 164 PS541-HMI 1SAP190500R0001 364.00 164 TA526 1SAP180800R0001 9.00 164 TA524 1SAP180600R0001 9.516.00 167 CP430 B 1SBP260183R1001 775.00 167 CP450 T-ETH 1SBP260189R1001 2.00 167 CP435 T 1SBP260193R1001 1.00 167 CP430 BP-ETH 1SBP260194R1001 1.00 164 TA510 1SAP181000R0001 4.00 167 TK401 1SBN260216R1001 74.00 164 PS551-MC 1SAP190600R0101 492.00 167 CP420 B 1SBP260182R1001 738.00 168 DV500-EXP1000 1SBS260273R1001 1.00 168 DV500-USB-R 1SBS260276R1001 416.00 164 TA521 1SAP180300R0001 59.00 167 CP450 T 1SBP260188R1001 2.00 167 TK405 1SBN260221R1001 58.386.00 168 DV500-OP250 1SBS260265R1001 2.00 168 DV500-EXPUNL 1SBS260275R1001 7.Fihrist Fiyatı Euro/Adet Sayfa Tipi / Tanımı Kodu 164 UTF21-FBP 1SAJ929400R0001 613.00 164 TA523 1SAP180500R0001 42.057.190.00 CP400 operatör panelleri Digivis Scada sistemi ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .808.904.00 167 CP415 M 1SBP260191R1001 568.665.346.00 167 CP435 T-ETH 1SBP260197R1001 2.00 168 DV500-EXP2000 1SBS260274R1001 1.00 168 DV500-GBUILDER 1SBS260262R1001 3.00 168 DV500-DIGIB 1SBS260292R1001 245.023.00 168 DV500-DUALMON 1SBS260291R1001 1.310.00 164 PS501-UPCD 1SAP191200R0200 364.00 164 TA528 1SAP181200R0001 92.00 168 DV500-OP2000 1SBS260268R1001 4.00 168 DV500-WEBDIS 1SBS260290R1001 1.00 164 TA527 1SAP181100R0001 67.380.093.00 164 TA525 1SAP180700R0001 9.639.253.00 167 TK403 1SBN260218R1001 58.00 164 MC502 1SAP180100R0001 117.00 168 DV500-USB 1SBN260318R1001 245.00 168 DV500-OP500 1SBS260266R1001 3.00 164 PS542-WEB 1SAP190900R0001 336.00 167 TK404 1SBN260220R1001 58.00 164 PS551-MC 1SAP190600R0001 182.00 168 DV500-EXP500 1SBS260272R1001 1.00 167 CP430 T 1SBP260195R1001 1.616.00 168 DV500-OPUNL 1SBS260269R1001 8.190.00 167 CP440 C-ETH 1SBP260187R1001 2.00 164 PS501-PROG 1SAP190100R0200 1.00 168 DV500-SLOCK 1SBS260293R1001 2.641.639.

qxd:Layout 1 5/16/11 8:39 PM Page 1 ABB alçak gerilim dağıtım ve kontrol ürünleri ABB alçak gerilim dağıtım ve kontrol ürünleri Enerjinin kullanıldığı tüm uygulamalarda. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 1 . geniş ürün yelpazesi ile sizlere optimum çözümü sunuyor. İhtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmak bizim işimiz. ihtiyacınıza cevap verebilecek yüksek performanslı. güvenilir ve yeni teknolojileri takip eden.ABB1_2011A.

trafo ve modüler soketler gibi pek çok farklı ürün de sunmaktadır. Modüler DIN rayı cihazları ürün ailesi Kumanda cihazları Kumanda cihazları kategorisinde elektrik tesisatında manuel çalıșan kontaktör. yük yönetim anahtarları. Geniș aksesuar seçeneği. raya takılabilen anahtar ve push butonlar gibi cihazlar bulunmaktadır. Tipik olarak aynı devrenin birden fazla noktadan kontrolü için kullanılan cihazların yer aldığı bu ürün grubu pek çok uygulama için ihtiyaç duyulan çözümü karșılar. Ölçüm cihazları Oldukça geniș bir ürün seçeneğine sahip ABB ölçüm cihazları. sigorta yuvaları. Kaçak akım koruma cihazları − Kaçak akım koruma anahtarları − Kaçak akım koruma blokları − Așırı akım korumalı kaçak akım devre kesiciler − Harici akım trafolu. kilitleme röleleri. Otomatik sigortalar Kısa devre ve așırı yüke karșı koruma. zaman anahtarları gibi olaylara bağlı olarak yükü kontrol edebilen cihazları içermektedir. Yardımcı ekipmanlar Otomatik sigorta ve kaçak akım cihazları için geniș aksesuar seçeneği 2 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . endüstriyel ve ticari tesisatlar için modern. Yük yönetim cihazları Așırı yük röleleri. izolatörler. Koruma cihazları Otomatik sigortalar ve kaçak akım cihazları yanısıra ABB kartuș sigortalar. Rahat ve güvenilir montaja izin veren kompakt yapıya sahip cihazlar yanlıș bağlantı yapılmasını engelleyerek emniyet kriterlerini en üst düzeye tașır. yük ayırıcılar ve izolasyon izleme cihazları gibi pek çok koruma cihazları sunmaktadır. kaçak akım koruma röleleri Diğer cihazlar ABB Modüler DIN rayı ürünleri. her türlü bina. güvenilir ve geniș ürün yelpazesine sahip çözümler sunar.ABB Modüler DIN rayı cihazları Tüm uygulamalar için esnek ve güvenilir çözümler Parafudurlar Ani gerilim darbelerine karșı üstün koruma. farklı yardımcı ekipman ve aksesuar seçeneği ile panolarda pratik ve ekonomik çözümler sunar. kapı zili. ABB. busbar ve kablo bağlantısının bir arada kullanılabilirliği sisteminizi esnek hale getirir ve ișlevselliği artırır.

.20 16 1 SH 203-C 16 2CDS213001R0164 37..20 10 10 SH 201-B 10 2CDS211001R0105 8.00 10 1 SH 203-C 10 2CDS213001R0104 37..20 20 1 SH 203-B 20 2CDS213001R0205 37.30 SH203-C6 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 3 ..50 25 10 SH 201-C 25 2CDS211001R0254 8.50 20 10 SH 201-B 20 2CDS211001R0205 8.20 10 10 SH 201-C 10 2CDS211001R0104 8.80 40 10 SH 201-C 40 2CDS211001R0404 12.20 25 1 SH 203-C 25 2CDS213001R0254 37.ABB1_2011A.50 6 1 SH 203-B 6 2CDS213001R0065 39.20 16 1 SH 203-B 16 2CDS213001R0165 37.20 32 1 SH 203-B 32 2CDS213001R0325 40.50 16 10 SH 201-C 16 2CDS211001R0164 8.90 40 1 SH 203-C 40 2CDS213001R0404 49.qxd:Layout 1 5/16/11 8:40 PM Page 3 System Pro M ürünleri Otomatik sigortalar SH 200-B eğrisi standart: IEC/EN 60898 Icn=6kA B Kullanım Alanı Kutup Sayısı 1 SH201-B6 UBmax 440 V ~ 60 V .50 6 1 SH 203-C 6 2CDS213001R0064 39.80 40 10 SH 201-B 40 2CDS211001R0405 12. 3 UBmax 440 V ~ Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 6 10 SH 201-B 6 2CDS211001R0065 9.20 20 1 SH 203-C 20 2CDS213001R0204 37.50 32 10 SH 201-B 32 2CDS211001R0325 9.50 16 10 SH 201-B 16 2CDS211001R0165 8.20 32 1 SH 203-C 32 2CDS213001R0324 40.30 SH203-B6 SH 200-C eğrisi standart: IEC/EN 60898 Icn=6kA C Kullanım Alanı Kutup Sayısı 1 SH201-C6 UBmax 440 V ~ 60 V .00 10 1 SH 203-B 10 2CDS213001R0105 37.50 20 10 SH 201-C 20 2CDS211001R0204 8.50 32 10 SH 201-C 32 2CDS211001R0324 9.20 25 1 SH 203-B 25 2CDS213001R0255 37.90 40 1 SH 203-B 40 2CDS213001R0405 49.50 25 10 SH 201-B 25 2CDS211001R0255 8. 3 UBmax 440 V ~ Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 6 10 SH 201-C 6 2CDS211001R0064 9.

ABB1_2011A.50 25 10 S 201-B 25 2CDS251001R0255 11.70 50 1 S 203-B 50 2CDS253001R0505 76.80 40 10 S 201-B 40 2CDS251001R0405 16.60 32 1 S 203-B 32 2CDS253001R0325 51.50 50 10 S 201-B 50 2CDS251001R0505 19.60 25 1 S 203-B 25 2CDS253001R0255 50.50 32 10 S 201-B 32 2CDS251001R0325 12.60 16 1 S 203-B 16 2CDS253001R0165 50.60 10 1 S 203-B 10 2CDS253001R0105 50.10 .20 63 10 S 201-B 63 2CDS251001R0635 25.60 40 1 S 203-B 40 2CDS253001R0405 53.50 10 10 S 201-B 10 2CDS251001R0105 11.qxd:Layout 1 5/16/11 8:40 PM Page 4 System Pro M ürünleri Otomatik sigortalar S 200-B eğrisi standart: IEC/EN 60898 Icn=6kA B Kullanım Alanı Kutup Sayısı 1 S201-B16 UBmax 440 V ~ 72 V ...00 6 1 S 203-B 6 2CDS253001R0065 50.50 16 10 S 201-B 16 2CDS251001R1165 11.60 20 1 S 203-B 20 2CDS253001R0205 50.90 63 1 S 203-B 63 2CDS253001R0635 86. 3 S203-B16 4 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 UBmax 440 V ~ Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 6 10 S 201-B 6 2CDS251001R0065 11.50 20 10 S 201-B 20 2CDS251001R0205 11.

.70 50 10 S 201-C 50 2CDS251001R0504 18.40 3 1 S 204-C 3 2CDS254001R0034 76.30 1 1 S 203-C 1 2CDS253001R0014 60.80 4 10 S 201-C 4 2CDS251001R0044 12.00 63 1 S 204-C 63 2CDS254001R0634 115.00 1 1 S 204-C 1 2CDS254001R0014 81.00 32 10 S 201-C 32 2CDS251001R0324 12.60 40 1 S 204-C 40 2CDS254001R0404 79.20 40 10 S 201-C 40 2CDS251001R0404 15.00 10 10 S 201-C 10 2CDS251001R0104 11.20 32 1 S 203-C 32 2CDS253001R0324 49.20 40 5 S 202-C 40 2CDS252001R0404 41.70 25 5 S 202-C 25 2CDS252001R0254 34.40 4 1 S 204-C 4 2CDS254001R0044 76.40 6 1 S 204-C 6 2CDS254001R0064 68.20 25 1 S 203-C 25 2CDS253001R0254 48.ABB1_2011A..20 16 1 S 203-C 16 2CDS253001R0164 48.50 63 5 S 202-C 63 2CDS252001R0634 69.qxd:Layout 1 5/16/11 8:41 PM Page 5 System Pro M ürünleri Otomatik sigortalar S 200-C eğrisi standart: IEC/EN 60898.60 3 5 S 202-C 3 2CDS252001R0034 39.20 20 1 S 203-C 20 2CDS253001R0204 48.00 25 10 S 201-C 25 2CDS251001R0254 11.00 50 1 S 204-C 50 2CDS254001R0504 109.80 3 1 S 203-C 3 2CDS253001R0034 57. IEC/EN 60947-2 Icn=6kA C Kullanım Alanı Kutup Sayısı Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi 1 1 2 UBmax 440 V ~ 72 V ....80 1 5 S 202-C 1 2CDS252001R0014 39. S204-C16 UBmax 125 V ..60 25 1 S 204-C 25 2CDS254001R0254 68.60 16 1 S 204-C 16 2CDS254001R0164 68. 2 kutup seri bağlanıyor ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 5 ..70 16 5 S 202-C 16 2CDS252001R0164 34.00 16 10 S 201-C 16 2CDS251001R0164 11.60 2 5 S 202-C 2 2CDS252001R0024 39.30 2 1 S 203-C 2 2CDS253001R0024 57.60 10 1 S 204-C 10 2CDS254001R0104 68.20 63 10 S 201-C 63 2CDS251001R0634 23.20 63 1 S 203-C 63 2CDS253001R0634 82.10 40 1 S 203-C 40 2CDS253001R0404 51.00 S201-C16 2 UBmax 440 V ~ 125 V .70 32 5 S 202-C 32 2CDS252001R0324 38.80 3 10 S 201-C 3 2CDS251001R0034 12.80 6 10 S 201-C 6 2CDS251001R0064 11.50 2 1 S 204-C 2 2CDS254001R0024 76.60 50 5 S 202-C 50 2CDS252001R0504 55.60 20 1 S 204-C 20 2CDS254001R0204 68.70 20 5 S 202-C 20 2CDS252001R0204 34.00 20 10 S 201-C 20 2CDS251001R0204 11. S202-C16 3 UBmax 440 V ~ S203-C16 4 UBmax 440 V ~ 125 V .60 6 5 S 202-C 6 2CDS252001R0064 34.60 4 5 S 202-C 4 2CDS252001R0044 39. Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 10 S 201-C 1 2CDS251001R0014 13.60 32 1 S 204-C 32 2CDS254001R0324 70.70 10 5 S 202-C 10 2CDS252001R0104 34.10 50 1 S 203-C 50 2CDS253001R0504 73.80 4 1 S 203-C 4 2CDS253001R0044 57.80 6 1 S 203-C 6 2CDS253001R0064 48..20 10 1 S 203-C 10 2CDS253001R0104 48.30 10 S 201-C 2 2CDS251001R0024 12.

.30 6 1 S 203 M-C 6 2CDS273001R0064 67..80 20 1 S 203 M-C 20 2CDS273001R0204 67.90 16 5 S 202 M-C 16 2CDS272001R0164 44.30 4 5 S 202 M-C 4 2CDS272001R0044 51.00 20 1 S 204 M-C 20 2CDS274001R0204 83.30 25 10 S 201 M-C 25 2CDS271001R0254 16.80 32 1 S 203 M-C 32 2CDS273001R0324 69..60 4 10 S 201 M-C 4 2CDS271001R0044 18. 2 kutup seri bağlanıyor 6 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Tipi .90 32 5 S 202 M-C 32 2CDS272001R0324 49.ABB1_2011A. IEC/EN 60947-2 Icn=10kA C Kullanım Alanı Kutup Sayısı 1 S201M-C16 UBmax 253 V ~ 72 V .30 4 1 S 203 M-C 4 2CDS273001R0044 81.90 10 5 S 202 M-C 10 2CDS272001R0104 44.30 16 10 S 201 M-C 16 2CDS271001R0164 16.50 50 1 S 204 M-C 50 2CDS274001R0504 131.80 40 10 S 201 M-C 40 2CDS271001R0404 23.00 63 1 S 204 M-C 63 2CDS274001R0634 140.80 63 5 S 202 M-C 63 2CDS272001R0634 89.90 50 1 S 203 M-C 50 2CDS273001R0504 103.00 UBmax 125 V .30 32 10 S 201 M-C 32 2CDS271001R0324 17.90 25 5 S 202 M-C 25 2CDS272001R0254 44.60 3 1 S 204 M-C 3 2CDS274001R0034 92.00 63 1 S 203 M-C 63 2CDS273001R0634 115.00 1 1 S 204 M-C 1 2CDS274001R0014 98. Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Kodu Fiyatı TL/Adet 1 10 S 201 M-C 1 2CDS271001R0014 19. 2 S202M-C16 UBmax 440 V ~ 125 V .60 3 10 S 201 M-C 3 2CDS271001R0034 18.70 63 10 S 201 M-C 63 2CDS271001R0634 34.80 2 1 S 203 M-C 2 2CDS273001R0024 81.30 10 10 S 201 M-C 10 2CDS271001R0104 16.30 3 1 S 203 M-C 3 2CDS273001R0034 81.50 2 10 S 201 M-C 2 2CDS271001R0024 18...60 6 10 S 201 M-C 6 2CDS271001R0064 16.30 6 5 S 202 M-C 6 2CDS272001R0064 44.60 4 1 S 204 M-C 4 2CDS274001R0044 92.qxd:Layout 1 5/16/11 8:43 PM Page 6 System Pro M ürünleri Otomatik sigortalar S 200 M-C eğrisi standart: IEC/EN 60898.80 10 1 S 203 M-C 10 2CDS273001R0104 67.30 3 5 S 202 M-C 3 2CDS272001R0034 51.30 40 1 S 204 M-C 40 2CDS274001R0404 95.00 10 1 S 204 M-C 10 2CDS274001R0104 83..60 6 1 S 204 M-C 6 2CDS274001R0064 83.80 1 5 S 202 M-C 1 2CDS272001R0014 53.30 40 5 S 202 M-C 40 2CDS272001R0404 54.90 1 1 S 203 M-C 1 2CDS273001R0014 84.00 16 1 S 204 M-C 16 2CDS274001R0164 83..40 2 5 S 202 M-C 2 2CDS272001R0024 51. 3 S203M-C16 UBmax 440 V ~ 4 S204M-C16 UBmax 440 V ~ 125 V .80 25 1 S 203 M-C 25 2CDS273001R0254 67.00 32 1 S 204 M-C 32 2CDS274001R0324 85.30 20 10 S 201 M-C 20 2CDS271001R0204 16.10 50 10 S 201 M-C 50 2CDS271001R0504 26.00 50 5 S 202 M-C 50 2CDS272001R0504 71..00 25 1 S 204 M-C 25 2CDS274001R0254 83.80 16 1 S 203 M-C 16 2CDS273001R0164 67.90 20 5 S 202 M-C 20 2CDS272001R0204 44.60 2 1 S 204 M-C 2 2CDS274001R0024 92.10 40 1 S 203 M-C 40 2CDS273001R0404 71.

50 100 6 S281-C 100 GHS2810001R0824 59.00 Mavi 10 E219-G 2CCA703404R0001 22.40 80 2 S283-C 80 GHS2830001R0804 152.00 125 2 S293-C 125 GHS2932001R0844 238.00 10 E219-D 2CCA703402R0001 22.00 Tipi Kodu E 215 DIN raya geçmeli butonlar (230 VAC) Minimum Sipariş Adedi Fiyatı TL/Adet Renk Kontak Kırmızı 1NA+1NK 10 E215-16-11C 2CCA703151R0001 30.50 80 2 S293-C 80 GHS2932001R0804 215.00 100 2 S283-C 100 GHS2830001R0824 162.20 Yeşil 1NA+1NK 10 E215-16-11D 2CCA703152R0001 30.ABB1_2011A.00 Sarı 10 E219-E 2CCA703403R0001 22. IEC/EN 60947-2 Icn=6kA C Kullanım Alanı Kutup Sayısı 1 3 S281-C80 Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 80 6 S281-C 80 GHS2810001R0804 49. IEC/EN 60947-2 Icn=10kA Kullanım Alanı Kutup Sayısı 1 3 S291-C80 Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 80 6 S291-C 80 GHS2912001R0804 72.10 125 6 S291-C 125 GHS2912001R0844 87.80 100 6 S291-C 100 GHS2912001R0824 80.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 7 .qxd:Layout 1 5/16/11 8:43 PM Page 7 System Pro M ürünleri Otomatik sigortalar S 280-C eğrisi standart: IEC/EN 60898.20 E215 E 219 DIN raya geçmeli sinyal lambaları (230 VAC) E219 Renk Minimum Sipariş Adedi Kırmızı Yeşil Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 10 E219-C 2CCA703401R0001 22.00 100 2 S293-C 100 GHS2932001R0824 225.00 S 290-C eğrisi standart: IEC/EN 60898.

3 2CSF202003R3630 75.03 2CSF202004R1630 83.80 63 3 FH204 AC-63/0.00 100 3 F204 AC-100/0.03 2CSF202102R1400 88.3 2CSF204001R3800 169.03 2CSF204004R1630 106.00 40 6 FH202 AC-40/0.ABB1_2011A.3 2CSF202001R3800 112.3 2CSF204001R3950 728.00 125 3 F204 AC-125/0.03 2CSF204004R1400 80.20 25 3 FH204 AC-25/0.03 2CSF204004R1250 77.03 2CSF204102R1250 122.3 2CSF202003R3400 55.00 80 6 F202 AC-80/0.40 40 6 FH202 AC-40/0.03 2CSF202004R1400 57.03 2CSF204102R1400 129.3 2CSF204003R3400 75.03 2CSF202001R1900 224.50 .00 FH 200 A tipi standart: IEC/EN 60898 (AC ve DC puls kaçak akımlara karşı koruma) Kullanım Alanı Kutup Sayısı Hassasiyet (mA) 2 30 4 FH204A 8 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 30 Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25 6 FH202 A-25/0.00 63 3 FH204 A-63/0.03 2CSF202004R1250 54.00 83.00 80 3 F204 AC-80/0.00 80 3 F204 AC-80/0.03 2CSF204102R1630 147.80 63 6 FH202 AC-63/0.03 2CSF202102R1630 119.20 40 3 FH204 AC-40/0.50 63 3 FH204 AC-63/0.00 100 6 F202 AC-100/0.90 25 6 FH202 AC-25/0.03 2CSF202001R1800 146.00 100 3 F204 AC-100/0.03 2CSF204001R1950 790.03 2CSF204001R1900 353.00 25 3 FH204 A-25/0.3 2CSF204001R3900 289.40 63 6 FH202 A-63/0.qxd:Layout 1 5/16/11 8:44 PM Page 8 System Pro M ürünleri RCCB .40 40 3 FH204 AC-40/0.3 2CSF204003R3250 72.00 40 3 FH204 A-40/0.Toprak kaçak akım koruma anahtarları FH 200 AC tipi standart: IEC/EN 61008 (AC kaçak akımlara karşı koruma) AC Kullanım Alanı Kutup Sayısı Hassasiyet (mA) 2 30 300 FH202 AC 4 30 300 FH204 AC Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25 6 FH202 AC-25/0.03 2CSF204001R1800 217.03 2CSF202102R1250 40 6 FH202 A-40/0.00 25 3 FH204 AC-25/0.00 125 3 F204 AC-125/0.00 100 6 F202 AC-100/0.3 2CSF202003R3250 53.40 63 6 FH202 AC-63/0.3 2CSF202001R3900 177.80 F 200 AC tipi standart: IEC/EN 60898 (AC kaçak akımlara karşı koruma) A Kullanım Alanı Kutup Sayısı Hassasiyet (mA) 2 30 300 4 30 FH202A 300 Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 80 6 F202 AC-80/0.3 2CSF204003R3630 95.

00 40 1 DDA202 AC-40/0.00 25 1 DDA203 AC-25/0.3 2CSB203001R3630 126.00 300mA 63 6 F202 AC S-63/0.00 100mA 40 3 F204 AC S-40/0.00 40 1 DDA204 AC-40/0.00 63 1 DDA203 AC-63/0.3 2CSB202001R3630 108.00 1000mA 63 6 F204 AC S-63/1 2CSF202901R5630 156.00 500mA 63 6 F202 AC S-63/0.1 2CSF202901R2630 164.00 40 1 DDA203 AC-40/0.5 2CSF202901R4630 156.3 2CSF202901R3630 156.3 2CSF202901R3400 149.1 2CSF204901R2630 257.1 2CSF202901R2400 156.00 100 1 DDA 62 100A 30mA 36229002 301.03 2CSB204001R1400 149.03 2CSB203001R1250 130.00 25 1 DDA204 AC-25/0.00 100 1 DDA 64 100A 300mA 36229051 376.00 300mA 63 3 F204 AC S-63/0.03 2CSB202001R1250 120.00 63 1 DDA202 AC-63/0.00 63 1 DDA204 AC-63/0.3 2CSB204001R3630 147.3 2CSB202001R3400 108.00 500mA 63 3 F204 AC S-63/0.3 2CSB203001R3400 126.00 100mA 63 3 F204 AC S-63/0.00 500mA 40 6 F202 AC S-40/0.00 1000mA 40 6 F202 AC S-40/1 2CSF202901R5400 149.toprak kaçak akım koruma anahtarları F 200 AC selektif tipi standart: IEC/EN 61008 (AC kaçak akımlara karşı koruma ve selektivite) AC Kullanım Alanı Kutup Sayısı Hassasiyet (mA) 2 100mA 40 100mA 63 300mA F202 AC S 4 F204 AC S Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 6 F202 AC S-40/0.5 2CSF202901R4400 149.00 300mA 40 3 F204 AC S-40/0.ABB1_2011A.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 9 .00 1000mA 40 3 F204 AC S-40/1 2CSF204901R5400 232.00 63 1 DDA203 AC-63/0.qxd:Layout 1 5/16/11 8:44 PM Page 9 System Pro M ürünleri RCCB .00 25 1 DDA203 AC-25/0.5 2CSF204901R4630 245.00 100 1 DDA 64 100A 30mA 36229044 378.03 2CSB203001R1400 130.00 40 6 F202 AC S-40/0.3 2CSB204001R3400 147.00 40 1 DDA203 AC-40/0.00 1000mA 63 3 F204 AC S-63/1 2CSF204901R5630 245.3 2CSF204901R3630 245.03 2CSB203001R1630 130.1 2CSF204901R2400 243.00 6 F202 AC S-63/0.03 2CSB202001R1630 120. G AC Kullanım Alanı Kutup Sayısı Hassasiyet (mA) 2 30 300 3 30 DDA202 AC 300 4 30 300 DDA203 AC Nominal Akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25 1 DDA202 AC-25/0.03 2CSB202001R1400 120.00 40 1 DDA202 AC-40/0.00 25 1 DDA204 AC-25/0.3 2CSF204901R3400 232.toprak kaçak akım koruma röleleri DDA 200 AC tipi standart: IEC/EN 61009 Ann.00 40 1 DDA204 AC-40/0.00 25 1 DDA202 AC-25/0.00 63 1 DDA204 AC-63/0.00 100 1 DDA 62 100A 300mA 36229010 275.3 2CSB202001R3250 108.00 63 1 DDA202 AC-63/0.03 2CSB204001R1630 149.03 2CSB204001R1250 149.3 2CSB203001R3250 126.3 2CSB204001R3250 147.5 2CSF204901R4400 232.00 500mA 40 3 F204 AC S-40/0.00 RCD .

57 modül-1 faz 10mm2. F200 serileri ile birlikte kullanılır.50 46. 30mA hassasiyet 1 F2C-ARH 2CSF200992R0005 360.50 DC 110V 1 S290-UA 110 GHS2901911R0014 95.90 1 F2C-A1 2CSS200933R0011 113.00 119.40 Açma bobini AC/DC 12.12 modül-3 faz 16mm2.00 2 kutuplu FH200 serisi için.50 55..20 27.) AC 100.00 1 F2C-A2 2CSS200933R0012 113.qxd:Layout 1 5/16/11 8:45 PM Page 10 System Pro M ürünleri Kaçak akım röleleri için otomatik kapama üniteleri YENİ Kaçak akım röleleri için otomatik kapama üniteleri Minimum Sipariş Adedi Tanımı Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 2 ve 4 kutuplu F200 serisi için 1 F2C-ARI 2CSF200996R0013 817.415V DC 110.30 3. için PS END nihayet kapağı kullanılır.00 37..90 AC/DC 110V 1 S2C-UA110 2CSS200911R0004 92..90 1 S2C-A2 2CDS200909R0002 69.12 modül-3 faz 10mm2.50 PS 1/57/6 PS 1/60 PS 1/60/16 PS 2/12 PS 2/58 PS 2/58/16 PS 3/12 PS 3/12/16 PS 3/12 FI PS 4/12 PS 4/12/16 PS 4/12 NA PS 4/58 N PS 4/60 PS 4/60/16 2CDL210005R0657 2CDL210001R1060 2CDL210001R1660 2CDL220001R1012 2CDL220001R1058 2CDL220001R1658 2CDL230001R1012 2CDL230001R1612 2CDL230002R1012 2CDL240101R1012 2CDL240101R1612 2CDL240213R1012 2CDL240101R1058 2CDL240101R1060 2CDL240101R1660 23.) 1..90 AC/DC 220V 1 S2C-UA230 2CSS200911R0006 92..12 modül-4 faz 16mm2.60 Açma bobini* AC 110.90 Trip sinyal kontak* 1NA + 1NK 1 S290-S11 GHS2901902R0018 43.250V Düşük gerilim bobini AC/DC 24V (S200.20 46.90 Yardımcı kontak 1A/K (Sadece S200.20 32...80 32.60 modül-1 faz 16mm2.250V S2C-S/H6R Tipi *Belirtilen aksesuarlar S290 ürünleriyle birlikte kullanılır.00 F2C-ARI Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma cihazları için aksesuarlar Aksesuarlar Minimum Sipariş Adedi Tanımı Fiyatı TL/Adet 2CDS200922R0001 40. rccb ve rcbo için ise toprak hatası ihbarı) AC 110.50 119..20 50...12 modül-4 faz 10mm2.60 modül-4 faz 16mm2.00 1 S2C-UA 24 2CSS200911R0002 92.. ve PS 3/.20 55.12 modül-3 faz 10mm2..) PS1/57/6 6mm2.. PS 2/. 10 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .. (Sigorta ve rcbo için kısa devre / aşırı yük ihbarı. 2.415V 1 S290-A1 GHS2901909R0011 88.60 modül-4 faz 50 20 20 50 10 10 50 50 50 30 30 30 10 10 10 Bara aksesuarları Nihayet kapağı 50 PS-END Şok koruma 5 bölüm 10 SZ-BSK Not: PS 1/60 ve PS 1/60/16 baralarında nihayet kapağı gerekmemektedir.58 modül-4 faz 10mm2. 3 ve 4 kutuplu baralar (Kesilebilir..00 2CDL200001R0001 2CDL200001R0011 1.00 119..48V 1 S290-A2 GHS2901909R0012 88.58 modül-2 faz 10mm2.ABB1_2011A.415V DC 110.60 Açma bobini AC/DC 12..60V (Sadece F200 serisi ile birlikte kullanılır. Baralar Baralar (Sadece kompakt seride kullanılabilir.12 modül-2 faz 10mm2.30 DC 24V 1 S290-UA 24 GHS2901911R0012 95.58 modül-2 faz 16mm2. F200 serileri ile birlikte kullanılır.30 DC 24.) Düşük gerilim bobini* S2C-A1 Kodu Trip sinyal / yardımcı kontak* 1A/K 1 S2C-S/H6R Pozisyon veya hata trip fonksiyonu selektör üzerinden seçilir.12 modül-4 faz 10mm2.60 modül-1 faz 10mm2.80 Yardımcı kontak* 1NA + 1NK 1 S290-H11 GHS2901916R0011 31.50 AC 230V 1 S290-UA 230 GHS2901911R0015 95..) 1 S2C-H6R 2CDS200912R0001 29.) 1 S2C-A1 2CDS200909R0001 69.60V (Sadece S200 serisi ile birlikte kullanılır.90 60.00 41.

60 305x500x120mm.90 RAL 9016 beyaz 10 1SL2081A00 49. Modül boşluk kapağı 12 1SL2859A00 6. 6 modül 12 1SL2406A00 11.00 305x350x95mm. IP40. 24 modül 5 1SL2045A00 46. 8 modül 14 1SL2040A00 17.70 305x200x95mm.50 RAL 9016 Şeffaf (1SL2464A00 . IP40.50 24 modül için 4 M125040000 37. 3 sıralı.50 230x200x95mm (genişlik x yükseklik x derinlik). 36 modül 3 1SL2466A00 61. 8 modül 12 1SL2458A00 17.70 305x200x95mm.70 300x180x90mm. 36 modül 3 1SL2446A00 61. 1 sıralı. 1 sıralı.10 RAL 9016 beyaz. 36 modül 3 1SL2065A00 61. 12 modül 10 1SL2442A00 24. 2 sıralı. 24 modül 6 1SL2464A00 46.90 RAL 9016 Şeffaf (1SL2466A00 .70 300x180x90mm. 1sıralı.30 4-6 modül için 30 M125020000 4. sıva üstü. 2 modül 45 1SL2402A00 95x160x65mm. 2 sıralı.1SL2057A00 için) 50 M120740000 12. şeffaf kapaklı. 12 modül 10 1SL2041A00 24.10 230x180x90mm (genişlik x yükseklik x derinlik).00 300x395x90mm. IP40. 1sıralı.1SL2065A00 için) 10 M120770000 49. 8 modül 12 1SL2438A00 17.90 RAL 9016 Şeffaf (1SL2458A00 .40 36 modül için 4 M125050000 44. opak kapaklı. opak kapaklı.10 230x180x90mm (genişlik x yükseklik x derinlik).60 300x545x90mm. 1sıralı. 1-2-3 sıralı 1SL2466A00 Aksesuarlar Opak kapaklar. 3 sıralı.60 RAL 9016 Şeffaf (1SL2462A00 .sıva üstü 1SL2048A00 Klemensler 1SL2065A00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 11 .50 RAL 9016 beyaz 25 1SL2080A00 24. sıva altı.10 RAL 9016 beyaz 50 1SL2078A00 12.10 230x200x95mm (genişlik x yükseklik x derinlik).40 4 modül. 1-2-3 sıralı 1SL2446A00 RAL 9016 beyaz. 36 modül 3 1SL2048A00 61. 8 modül 14 1SL2057A00 17.60 300x545x90mm.ABB1_2011A. 3 sıralı. 24 modül 5 1SL2063A00 46. şeffaf kapaklı. IP40.60 8 modül için 4 M124920000 20. 24 modül 6 1SL2444A00 46. 1-2-3 sıralı RAL 9016 beyaz. sıva üstü. sıva altı . sıva üstü.40 12 modül için 4 M124950010 25. RAL 9016 beyaz.60 RAL 9016 beyaz 50 1SL2079A00 17.00 300x395x90mm.60 305x500x120mm. 2 sıralı. 1 sıralı. 1 sıralı. 1 sıralı 1SL2404A00 50x140x65mm (genişlik x yükseklik x derinlik).1SL2063A00 için) 25 M120760000 24.qxd:Layout 1 5/16/11 8:46 PM Page 11 Modüler DIN rayı cihazları Modüler dağıtım kutuları Europe serisi Tanımı Minimum Sipariş Adedi Kodu Fiyatı TL/Adet RAL 9016 beyaz. sıva altı . 12 modül 10 1SL2061A00 24.90 Sıva üstü için kilit mekanizması 30 M128640000 47.1SL2061A00 için) 50 M120750000 17. 12 modül 10 1SL2462A00 24. kapaksız.00 305x350x95mm.20 6. 1-2-3 sıralı RAL 9016 beyaz. IP40. 2 sıralı. 4 modül 20 1SL2404A00 7.00 140x160x65mm. 1 sıralı. 3 sıralı. sıva altı.sıva üstü Şeffaf kapaklar.

EH 04 12 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet Tipi .00 ESB40-40 230 40 4NA GHE3491102R0006 139.00 20 2NA GHE3211102R0006 53.ABB1_2011A.qxd:Layout 1 5/16/11 8:46 PM Page 12 Modüler DIN rayı cihazları ESB tesisat kontaktörleri ESB tesisat kontaktörleri Çalışma Gerilimi (V AC/DC) AC1 Anma Akımı (A) ESB20-11 230 ESB20-20 230 ESB20-02 Tipi Fiyatı TL/Adet Yardımcı Kontak Kodu 20 1NA+1NK GHE3211302R0006 53.00 ESB63-31 230 63 3NA+1NK GHE3691602R0006 206.00 ESB24-22 230 24 2NA+2NK GHE3291302R0006 64.60 ESB24-31 230 24 3NA+1NK GHE3291602R0006 64.60 ESB40-22 230 40 2NA+2NK GHE3491302R0006 139.00 ESB40-31 230 40 3NA+1NK GHE3491602R0006 139.60 ESB24-40 230 24 4NA GHE3291102R0006 64.00 ESB 20 ESB 24 ESB 63 ESB tesisat kontaktörleri için yardımcı kontaklar Yardımcı Kontak Kodu EH 04-20 2NA GHE3401321R0001 37.00 ESB63-20 230 63 2NA GHE3691402R0006 206.00 ESB63-40 230 63 4NA GHE3691102R0006 206.00 230 20 2NK GHE3211202R0006 53.90 EH 04-11 1NA+1NK GHE3401321R0002 37.90 * ESB20 serisine harici yardımcı kontak takılmaz.60 ESB24-04 230 24 4NK GHE3291202R0006 64.

00 10.5x31.3x38 500 25 E 9F10 GG25 2CSM277103R1801 3.50 22x58 690 63 E 9F22 GG63 2CSM258213R1801 13.00 8.5 400 4 E 9F8 GG4 2CSM258663R1801 4.3x38 400 32 E 9F10 GG32 2CSM258713R1801 3.5x31.qxd:Layout 1 5/16/11 8:47 PM Page 13 Modüler DIN rayı cihazları Kartuş sigorta yuvaları Kartuş sigorta yuvaları Minimum Sipariş Adedi Tanımı Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 8.00 3 faz 1 E 933/125 2CSM373710R1801 176.00 8.00 8.3x38 500 10 E 9F10 GG10 2CSM257453R1801 3.00 10.00 10.00 22x58 500 100 E 9F22 GG100 2CSM259523R1801 13.00 Fiyatı TL/Adet ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 13 .00 10.20 3 faz 2 E93/20 2CSM200943R1801 18.5x31.00 10.5mm kartuşlar için (20A) 1 faz 6 E91/20 2CSM200983R1801 6.3x38 500 4 E 9F10 GG4 2CSM257543R1801 3.3x38 500 6 E 9F10 GG6 2CSM256363R1801 3.ABB1_2011A.00 22x58 690 80 E 9F22 GG80 2CSM257033R1801 13.50 14x51 400 50 E 9F14 GG50 2CSM256333R1801 5.3x38 500 20 E 9F10 GG20 2CSM277323R1801 3.00 1 faz 6 E 931/50 2CSM361610R1801 20.80 1 faz+nötr 3 E 931N/50 2CSM365610R1801 41.5 400 2 E 9F8 GG2 2CSM256393R1801 4.10 1 faz+nötr 6 E91hN/32 2CSM200913R1801 14.50 1 faz 6 E91/32 2CSM200923R1801 7.60 3 faz 1 E 933/50 2CSM363610R1801 64.3x38 500 16 E 9F10 GG16 2CSM277543R1801 3.00 3 faz 2 E93/32 2CSM204753R1801 20.60 1 faz 6 E 931/125 2CSM371710R1801 56.3x38 500 8 E 9F10 GG8 2CSM258633R1801 3.5 690 20 E 9F8 GG20 2CSM277503R1801 4.3x38mm kartuşlar için (32A) E 91hN/32 14x51mm kartuşlar için (50A) 22x58mm kartuşlar için (125A) E 931 Kartuş sigortalar YENİ Kartuş sigortalar Ölçü Anma Gerilimi (VAC) Anma Akımı (A) Tipi Kodu 8.00 8.00 10.5 400 10 E 9F8 GG10 2CSM277573R1801 4.5x31.00 10.00 14x51 500 40 E 9F14 GG40 2CSM257513R1801 5.80 1 faz+nötr 6 E91hN/20 2CSM200963R1801 13.5 400 16 E 9F8 GG16 2CSM277133R1801 4.00 10.00 8.5x31.00 10.5 400 6 E 9F8 GG6 2CSM257483R1801 4.10 1 faz+nötr 3 E 931N/125 2CSM375710R1801 113.5x31.00 10.3x38 500 2 E 9F10 GG2 2CSM258723R1801 3.5x31.

00 3 faz+nötr OVR T2 3N 70 275 s P 2CTB803953R0700 411.00 1 faz OVR T2 15 275 P 2CTB803851R2400 80.00 3 faz OVR T1 3L 25 255 TS 2CTB815101R0600 1.00 1 faz OVR T2 70 275 s P 2CTB803851R1900 117.00 1 faz OVR T2 40 275 2CTB804201R0100 103.00 Sabit/Soketli Tip Sınıf 1 (10/350 mikros.461. Sınıf II Imax= 15kA 8/20 OVR T2 40 275 P Imax= 40kA 8/20 Imax= 70kA 8/20 OVR T2 70 275 s P Haberleşme ve veriyolu koruma için parafudurlar Imax=10kA 24V OVR TC 24 V P 2CTB804820R0200 114. 70kA kartuş OVR T2 70 275 s C 2CTB803854R0700 75.ABB1_2011A.00 4 faz OVR HL 4L 15 440s P TS 2CTB815503R0400 1.00 4 faz OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 1.00 1 faz OVR T1+2 25 255 TS* 2CTB815101R0300 502.00 3 faz+nötr OVR T2 3N 70 275 s P TS 2CTB803953R0100 415.00 275V.00 48V OVR TC 48 V P 2CTB804820R0300 114.218.00 1 faz+nötr OVR T2 1N 40 275 P TS 2CTB803952R0500 192. 15kA kartuş OVR T2 15 275 C 2CTB803854R1200 59.00 3 faz OVR T2 3L 40 275 P TS 2CTB803853R2500 253.00 3 faz+nötr OVR T2 3N 40 275 P TS 2CTB803953R0500 366.276.00 3 faz OVR T2 3L 40 275 P 2CTB803853R2400 230.) Iimp=15kA (Imaks=100kA) OVR T1 25 255 382. 40kA kartuş OVR T2 40 275 C 2CTB803854R1000 65.30 1 faz+nötr OVR T2 1N 15 275 P 2CTB803952R1200 193.70 Aksesuarlar OVR TC Parafudur Opsiyonları * P: Soketli tip * TS: Uzak gösterge * s: Güvenlik rezervi 14 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 1 faz OVR T2 70 275 s P TS 2CTB803851R1300 135.489.00 3 faz OVR T2 3L 70 275 s P 2CTB803853R4100 283.qxd:Layout 1 5/18/11 7:56 PM Page 14 Modüler DIN rayı cihazları Parafudurlar Parafudurlar Tanımı Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 1 faz OVR HL 15 440 s P TS 2CTB815201R0800 3 faz OVR HL 3L 15 440s P TS 2CTB815401R0400 934.00 1 faz+nötr OVR T2 1N 40 275 P 2CTB803952R1100 188.20 275V.00 1 faz OVR T2 40 275 P 2CTB803851R2300 85.00 3 faz+nötr OVR T2 3N 40 275 P 2CTB803953R1100 318.00 200V OVR TC 200 FR P 2CTB804820R0500 116.00 Iimp=25kA (Imaks=100kA) *Sınıf 1+2 Standart/Soketli tip.00 3 faz OVR T2 3L 70 275 s P TS 2CTB803853R4400 337.10 275V.60 1 faz OVR T2 40 275 P TS 2CTB803851R1700 193.00 1 faz OVR T1 25 255 2CTB815101R0100 544.00 3 faz-nötr OVR T1 3N 25 255 TS 2CTB815101R0700 1.

sınıf II) DBB 23 00 0 2CMA180800R1000 831... tek kanallı. 6VA E 232 E-230N 2CDE110000R0511 126.00 Programlanabilir.10 1. tek kanallı (sensör dahil) TW-1 2CSM204135R1341 155.80 10/16A Alman tipi. Fransız tipi M1174 2CSM110000R0711 26.00 Tipi Kodu 10A. sınıf II) DAB 13 00 0 2CMA180806R1000 831. ışık şiddeti düşürücü.00 3x100-500/57-288V AC aktif enerji sayacı (C:T:/5A üzerinden direk bağlantı.ABB1_2011A.00 Tanımı Tipi Kodu Programlanabilir... kapaklı M1175-C 2CSM211000R0721 41.60san.qxd:Layout 1 5/16/11 8:48 PM Page 15 Modüler DIN rayı cihazları Merdiven otomatiği Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu 1. programlanabilir.80 10/16A Alman tipi M1175 2CSM210000R0721 26.00 20..20 dakika.1 Modüler prizler Tanımı Fiyatı TL/Adet Modüler prizler (250V 50/60Hz) M1174 Elektronik enerji sayacı DBB 23 000 Fiyatı TL/Adet ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 15 .7 dakika.00 E232E-230 Fotosel şalter Fiyatı TL/Adet TW ... astronomik TWA-1 2CSM204365R1341 328. 1VA E 232-230 2CDE110000R0501 70.80 Tanımı Tipi Kodu 3x100-500/57-288V AC aktif enerji sayacı (65A'e kadar direk bağlantı. resetlenebilir E 232-HLM 2CDE150000R0521 120.

10 1 enversör 25 10 E214-25-101 2CCA703026R0001 51.50 1 16A 24VAC/12VDC 12 E 251 .40 32 10 E201/32g 2CDE281001R1032 21.20 32 2 E204/32g 2CDE284001R1032 93.00 32 5 E202/32g 2CDE282001R1032 45.00 Tipi Kodu E257C Darbe akım anahtarı aksesuarları Minimum Sipariş Adedi Tanımı YENİ İlave Güç Kontak Bloğu.00 Yardımcı Kontak Bloğu 2NA 16 E250 H20 2CSM002400R0201 55.40 25 2 E204/25g 2CDE284001R1025 87.24V 2CSM412000R0201 111.30 2 16A 230VAC/115VDC 12 E 252 .00 1 16A 230VAC/115VDC 12 E 257C10-230V 2CSM111000R0211 107.80 E 257 C çok sayıda aydınlatma armatürünün merkezi kontrolü Kutup Sayısı Nominal Akımı (A) Besleme Gerilimi Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 1 16A 24VAC/12VDC 12 E 257C10-24V 2CSM411000R0211 107.24V 2CSM411000R0201 78.50 I-0-II E214 16 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .90 2 enversör 25 10 E213-25-002 2CCA703046R0001 67.40 2 16A 24VAC/12VDC 12 E 252 .50 Tipi Kodu E213 seçici anahtarları Kutup sayısı Nominal akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Fiyatı TL/Adet 0-I E213-1 E213-2 1 enversör 25 10 E213-25-001 2CCA703041R0001 37.00 2 16A 230VAC/115VDC 8 E 257C20-230V 2CSM112000R0211 162.230V 2CSM111000R0201 43. 2NA 10 E250CM20 2CSM012100R0201 50.qxd:Layout 1 5/16/11 8:49 PM Page 16 Modüler DIN rayı cihazları Darbe akım anahtarları E 250 aydınlatma armatürlerinin farklı noktalardan kontrolü Kutup Sayısı E251 Nominal Akımı (A) Besleme Gerilimi Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 1 16A 230VAC/115VDC 12 E 251 .ABB1_2011A.90 E200 kumanda anahtarları Kutup sayısı 1 2 E200 3 4 YENİ Fiyatı TL/Adet Nominal akımı (A) Minimum Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25 10 E201/25g 2CDE281001R1025 20.60 25 5 E202/25g 2CDE282001R1025 42.20 25 3 E203/25g 2CDE283001R1025 65.90 2 enversör 25 10 E214-25-202 2CCA703031R0001 99.00 2 16A 24VAC/12VDC 8 E 257C20-24V 2CSM412000R0211 162.50 Merkezi Kontrol Modülü (E 250 Serisi için) 16 E257CM 2CSM000200R0211 116. 1-230 2CSM115000R0201 59.230V 2CSM112000R0201 81.00 1 (A/K) 16A 230VAC/115VDC 12 E 256.10 32 3 E203/32g 2CDE283001R1032 70.

ABB1_2011A.00 Kapalı 60 TR2 2CSG060100R1211 175.00 Kapalı 210 TR5/C 2CSG210100R1211 468.qxd:Layout 1 5/16/11 8:49 PM Page 17 Modüler DIN rayı cihazları Kaçak akım koruma rölesi Besleme Gerilimi Açtırma Zamanı Hassasiyet Ayarı Tipi Kodu 230 .400V AC 230 . tek kanallı 1A/K D1 2CSM258763R0621 186.00 0.00 7 gün.70 D Line Elektronik Zaman Saatleri (230V AC) D2 YENİ ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 17 .05-5sn 30mA-2A Ayarlanabilir Ayarlanabilir RD3 2CSJ201001R0002 549.00 0-10sn 30mA-30A Ayarlanabilir Ayarlanabilir RD3-P 2CSJ203001R0002 951. alarmlı 230 .00 Kapalı 110 TR4 2CSG110100R1211 296.00 Kontak Tipi Kodu 24 saat 1NA AT1 2CSM204205R0601 24 saat (200 saat rezerv) 1NA AT1-R 2CSM204215R0601 84.400V AC Ayarlanabilir Ayarlanabilir RD2 2CSM142120R1201 400.400V AC RD2 Fiyatı TL/Adet Toroid akım trafosu Trafo Tipi Çap (mm) Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet Kapalı 35 TR1 2CSG035100R1211 136.00 Açılabilir 210 TR5/A 2CSG210200R1211 594.00 0-10sn 30mA-30A.00 7 gün (200 saat rezerv) 1A/K AT3-7R 2CSM204245R0601 160.00 AT1 Programlı zaman saatleri Program Zamanı Fiyatı TL/Adet ATS Elektromekanik Zaman Saatleri (230V AC) 79. çift kanallı 2A/K D2 2CSM256313R0621 255.00 Kapalı 80 TR3 2CSG080100R1211 219.30 24 saat (200 saat rezerv) 1A/K AT3-R 2CSM204235R0601 100.00 7 gün.

40 100...40 OS315.160 OFM690 1SCA022459R8480 141.20 OS32.. "0" konumunda kilitlenebilir. OHB95J12 1SCA022381R0830 41..00 500 2 XLP 2-6BC 1SEP101892R0002 372.260VAC Anma Gerilimi.1250 için 1NK OA3G01 1SCA022456R7410 23.1250 için 1NA OA1G10 1SCA022353R4970 16.......00 630A 3 OS630D03P 1SCA022825R2830 1..00 00 XLP 00-6BC 1SEP101890R0002 108.400 için Siyah Plastik. "0" konumunda kilitlenebilir... OS32.657..00 YENİ 160A 000-00 OS160GD12P 1SCA115643R1001 520.688... "0" konumunda kilitlenebilir. 21mm) XLP 000-6CC 1SEP201428R0001 96.00 YENİ 125A 000-00 OS125GD12P 1SCA115641R1001 419.234..NH Fiyatı TL/Adet YENİ 32A 000-00 OS32GD12P 1SCA114581R1001 331..1250.XLP000.. OS32.00 Tipi Kodu ..00 500/690 1 XLP 1-6BC 1SEP101891R0002 286...250 için Siyah Plastik.00 250A 0-1 OS250D03P 1SCA022719R0090 815.690 Yardımcı Kontak Bloğu Sigorta İzleme Modülü (1NA+1NK) 18 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . XLP1 OS mandal tahrikli sigortalı yük ayırıcıları Anma Akımı I(A) (AC20-23.70 OS1250 için Siyah Plastik.. Sigorta içermez OHB145J12 OS yük ayırıcıları aksesuarları Tanımı Fiyatı TL/Adet Mandal OFM 260..80 OS1250 için Siyah Plastik.800_P OXP12X280 OHB145J12 M12x40 OS1250_P OXP12x395 OHB200J12P M12x60 Tipi Kodu OS32.00 400A 0-2 OS400D03P 1SCA022719R0250 1.40 OS32. <690V) OS160GD12 OS630B03P Kullanılacak Sigorta Boyutu .00 OS sigortalı yük ayırıcıları ile standart sevk edilen aksesuarlar Ayırıcı Tipi Şaft Tipi Mandal Tipi Terminal Civataları OS32.160 OFM260 1SCA022459R8560 143...qxd:Layout 1 5/16/11 8:50 PM Page 18 Yük ayırıcıları Sigortalı yük ayırıcıları XLP-bıçaklı sigorta taşıyıcıları Nominal Akımı (A) Nominal Gerilim (V) 100A 400 160/125A 500/690 250A 400A 630A Kullanılacak Sigorta Boyutu .690VAC Anma Gerilimi. OHB200J12P 1SCA022865R9510 83.ABB1_2011A.10 380.40 OS630.1250 için 535 mm şaft OXP12X535 1SCA022042R6110 43.70 OS32.339.800 için Siyah Plastik.00 1250A 4 OS1250D03P 1SCA105475R1001 4.00 800A 3 OS800D03P 1SCA022825R4880 2. "0" konumunda kilitlenebilir..20 OS32. OHB65J6 1SCA022380R9660 41.XLP3 Sigorta içermez..63_ OXP6X161 OHB65J6 - OS125.NH Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 00 (maks. OHB145J12 1SCA022381R2110 46. OHB150J12P 1SCA022865R9430 83....00 500 3 XLP 3-6BC 1SEP101975R0002 502.80 OS32. "0" konumunda kilitlenebilir.250 için 430 mm şaft OXP6X430 1SCA022056R6030 15.160 OXP6X161 OHB65J6 M6x20 OS200_P OXP6X210 OHB65J6 M8x25 OS250_P OXP6X210 OHB65J6 M10x30 OS400_P OXP12X250 OHB95J12 M10x30 OS630..00 YENİ 63A 000-00 OS63GD12P 1SCA115227R1001 368.

"0" konumunda kilitlenebilir.50 16.40 Yardımcı Kontak Bloğu OT16. IP54 OT16.125F3.. "0" konumunda kilitlenebilir.40 20.70 41.80 83.400_P OT630...2500 için 1NA OT16.2500_P OETL3150 OXP6X210 OXP6X210 OXP12X185 OXP12X185 OXP12X280 OXP12X280 OXP12X280 OXP12X325 OHB65J6 OHB65J6 OHB95J12 OHB125J12 OHB200J12P OHB200J12P OHB200J12P YASDA7 IP20 M8x25 M10x30 M12x40 M12x50 M12x60 M12x60 M12x60 OT16.20 43._F4 DIN rayına montajlıdır..00 110.00 2.1 3....00 205.00 4.20 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 19 .125F3.739...20 16.qxd:Layout 1 5/16/11 7:14 PM Page 19 Yük ayırıcıları Sigortasız yük ayırıcıları / kesicileri OT/OETL yük ayırıcıları / kesicileri Ith (A) OT80F3 OT400E03P Nominal Akımı I(A) (AC22. "0" konumunda kilitlenebilir.60 Motor OETL3150 için Motor.250_P OT315..00 63.415V) 25A 32A 40A 63A 80A 115A 125A 160A 200A 250A 315A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A Kısa Devre Kapama Kapasitesi Icm (kA) 16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A 200A 200A 250A 315A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 0.125 için 180mm şaft OT16.125F için 120mm şaft OT16...00 564.250 için 500mm şaft OT315.. OT200.400_ için Siyah Plastik.. Pano kapağına taşımak için şalf ve mandal ayrıca sipariş edilmelidir.6 3...250_ için Siyah Plastik.125F için Siyah Plastik.20 Şaft OT16.20 23..00 107..125F için 160mm şaft OT16..70 11. OT630.00 3. OT160’a montajı için adaptör._E4 OT200....00 172.70 11.6 12 30 30 65 65 80 80 110 110 110 176 176 105 Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet OT16F3 OT25F3 OT40F3 OT63F3 OT80F3 OT100F3 OT125F3 OT160E3 OT200E03P OT250E03P OT315E03P OT400E03P OT630E03P OT800E03P OT1000E03P OT1250E03P OT1600E03P OT2000E03P OT2500E03P OETL3150K3 1SCA104811R1001 1SCA104857R1001 1SCA104902R1001 1SCA105332R1001 1SCA105798R1001 1SCA105004R1001 1SCA105033R1001 1SCA022257R5950 1SCA022712R0800 1SCA022710R0100 1SCA022718R8510 1SCA022718R8780 1SCA022718R8940 1SCA022718R9410 1SCA022860R5930 1SCA022860R6230 1SCA022860R6580 1SCA108036R1001 1SCA104972R1001 1SCA022115R6340 58. OHBS1AH OHYS1AH OHBS2AJ OHYS2AJ OHB65J6T OHB95J12 OHB125J12 OHB150J12P YASDA7 1SCA102680R1001 1SCA105290R1001 1SCA105213R1001 1SCA105296R1001 1SCA022399R8110 1SCA022381R0830 1SCA022381R1560 1SCA022865R9430 1SCA022071R3010 11...122.00 60. "0" konumunda kilitlenebilir.80F için Siyah Plastik..4 2.7 1.. "0" konumunda kilitlenebilir. OA1G10 OA1G01 OA3G01 OA2G11 OAZX1 1SCA022353R4970 1SCA022353R4890 1SCA022456R7410 1SCA022379R8100 1SCA022467R5140 16._F4 OT160E3..40 46.00 OT/OETL yük ayırıcıları ile standart sevk edilen aksesuarlar Ayırıcı tipi Şaft tipi Mandal tipi Terminal Cıvataları OT16... IP54.210... IP54.70 34.3150 için 535mm şaft OXS6X85 OXS6X120 OXS6X160 OXS6X180 OXS6X250 OXS6x455 OXP6X500 OXP12X535 1SCA101647R1001 1SCA101654R1001 1SCA101656R1001 1SCA101659R1001 1SCA101660R1001 1SCA101662R1001 1SCA109416R1001 1SCA022042R6110 13.1250_P OT1600_P OT2000.125F için 1NK OT200.80F için Sarı Kırmızı Plastik....50 13..00 139. OT315..987.800_ için Siyah Plastik.00 735. "0" konumunda kilitlenebilir.00 2.70 129..125F için Sarı Kırmızı Plastik.167. OT16.7 0.50 13.20 16.. "0" konumunda kilitlenebilir.40 41.50 13...531...2500_ için Siyah Plastik.. OT1000.438.800_P OT1000.7 0. OT yük ayırıcıları aksesuarları OHB1AH OHY1AH YASDA7 OXS6X_ OA1G_ Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Mandal OT16.438.... OETL3150 için Metal.00 287.00 5.00 2..00 1.00 343.70 11.125 için 455mm şaft OT160.00 489. 220VAC OEMO0004/220V AC 1SCA022849R3790 2.50 13.125F için 85mm şaft OT16.125 için 250mm şaft OT16.ABB2_2011A2. IP54 OT16....2500 için 1NK OT160E için 1NA+1NK OA2G11 yardımcı kontak bloğunun...

50 63A 63A 1.1 OT80F3HS5X6ST2 1SCA105410R1001 142.30 125A 125A 3.7 OT40F3HY5X6ST1 1SCA104928R1001 68.40 .4 OT63F3HS5X6ST2 1SCA105356R1001 124.00 32A 25A 0.4 OT63FT3HS7ST2 1SCA105388R1001 85.6 OT125F3HY5X6ST4 1SCA105049R1001 165.6 OT125FT3HS7ST4 1SCA105063R1001 184.qxd:Layout 1 5/16/11 7:16 PM Page 20 YENİ Yük ayırıcıları Emniyet yük ayırıcıları / kesicileri (“0” konumunda kilitlenebilir) Sarı-kırmızı mandal dahil.7 OT16F3HS5X6ST1 1SCA104824R1001 54.4 OT63F3HY5X6ST2 1SCA105363R1001 121.1 OT80FT3HS7ST2 1SCA105438R1001 147.7 OT40FT3HS3ST1 1SCA104948R1001 58.6 OT125FT3HY7ST4 1SCA105065R1001 184. DIN rayına ve montaj sacına tespitli Ith (A) Nominal Akımı I(A) (AC22.415V) Kısa Devre Kapama Kapasitesi Icm(kA) Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25A 16A 0.50 80A 80A 2.00 125A 125A 3.6 OT125F3HS5X6ST4 1SCA105047R1001 167.90 115A 100A 3.50 80A 80A 2.60 Siyah-gri mandal ve 120 mm şaft dahil.7 OT25F3HS5X6ST1 1SCA104870R1001 60. pano kapağına montajlı Ith (A) Nominal Akımı I(A) (AC22.50 115A 100A 3.70 40A 40A 0.6 OT100F3HY5X6ST4 1SCA105016R1001 154.7 OT25FT3HY3ST1 1SCA104897R1001 37.00 125A 125A 3.415V) Kısa Devre Kapama Kapasitesi Icm(kA) Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25A 16A 0.00 32A 25A 0.20 80A 80A 2.6 OT100FT3HS7ST4 1SCA105027R1001 153.7 OT40FT3HY3ST1 1SCA104953R1001 58.80 40A 40A 0.20 115A 100A 3.7 OT16FT3HY3ST1 1SCA104848R1001 36.50 Sarı-kırmızı mandal ve 120 mm şaft dahil.00 32A 25A 0.7 OT40F3HS5X6ST1 1SCA104924R1001 72.415V) Kısa Devre Kapama Kapasitesi Icm(kA) Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25A 16A 0.40 63A 63A 1.7 OT16FT3HS3ST1 1SCA110539R1001 36.60 32A 25A 0.50 80A 80A 2.1 OT80F3HY5X6ST2 1SCA105411R1001 135.1 OT80FT3HY7ST2 1SCA105441R1001 147.50 Siyah-gri mandal dahil.30 40A 40A 0.50 63A 63A 1.ABB2_2011A2.6 OT100F3HS5X6ST4 1SCA105014R1001 158.6 OT100FT3HY7ST4 1SCA105030R1001 153.80 40A 40A 0. pano kapağına montajlı Ith (A) OT_FT3HY_ST_ Nominal Akımı I(A) (AC22. DIN rayına ve montaj sacına tespitli OT_F3HY5X6ST_ 20 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Ith (A) Nominal Akımı I(A) (AC22.80 125A 125A 3.50 115A 100A 3.4 OT63FT3HY7ST2 1SCA105391R1001 85.7 OT25FT3HS3ST1 1SCA104892R1001 37.7 OT16F3HY5X6ST1 1SCA104827R1001 48.7 OT25F3HY5X6ST1 1SCA104872R1001 56.00 63A 63A 1.415V) Kısa Devre Kapama Kapasitesi Icm(kA) Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 25A 16A 0.

..50 OT16..125F3.80FT3 OTPN80FD 1SCA105456R1001 11. -FT3 OTS63T3 1SCA022353R6750 9.20 OT16.80F3 OTPN80FP 1SCA105457R1001 11..50 OT63.50 OT63.80F3.50 OT63..80FT3 OTPL80FD 1SCA105451R1001 22..70 OT100.qxd:Layout 1 5/16/11 7:17 PM Page 21 Yük ayırıcıları Emniyet yük ayırıcıları / kesicileri Emniyet yük ayırıcı aksesuarları Tanımı Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu OT16.125F3 OTPE125FP 1SCA105094R1001 36...125F3. Kutup...40FT3 OTPE40FD 1SCA105718R1001 13..125FT3 OTPE125FD 1SCA105092R1001 36.125F3....40F3 OTPN40FP 1SCA104997R1001 13. 1NK.... 180mm mil OXS6X180 1SCA101659R1001 13.50 OT16. -FT3.125F3...80F3 OTPE80FP 1SCA105457R1001 11.50 OT63. 250mm mil OXS6X250 1SCA101660R1001 13.50 OT63.10 4..50 OT16.50 OT16... 160mm mil OXS6X160 1SCA101656R1001 13...ABB2_2011A2.125F3.20 OT16.70 OT100..125F3..... 1NA.40F3.70 OT100. Erken Kapayan OTP_40 Nötr Terminali OTP_80 Koruyucu Toprak Modülü Yardımcı Kontak Bloğu Şaft OXS6X_ OTS_T3 Şeffaf Terminal Koruma Kapağı.00 OT16.90 OT16.90 OT16..40FT3 OTPN40FD 1SCA105718R1001 13...50 OT63. -FT3 OTS125T3 1SCA022379R9680 8..40F3 OTPL40FP 1SCA105717R1001 13.. 3 Kutup için ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 21 ..50 OT100..50 OT100. OA1G10 1SCA022353R4970 16. OA1G01 1SCA022353R4890 16... Sol tarafa takılır.80FT3 OTPE80FD 1SCA105456R1001 11.. Geç Açan.125F3 OTPL125FP 1SCA105090R1001 27.125F3 OTPN125FP 1SCA105094R1001 36. -FT3 OTS40T3 1SCA105317R1001 7..00 OT100. Sağ tarafa takılır.90 OT16.20 OT63.00 OT16..40FT3 OTPL40FD 1SCA105716R1001 13.... -FT4..40F3 OTPE40FP 1SCA104997R1001 13.125FT3 OTPL125FD 1SCA105088R1001 27.20 OT16...125FT3 OTPN125FD 1SCA105092R1001 36.125F3. 330mm mil OXS6X330 1SCA101661R1001 13.80F3 OTPL80FP 1SCA105452R1001 22..70 OT100. 455mm mil OXS6X455 1SCA101662R1001 16.90 OT16.....125F3.....

3 Kutup OTM315E3CM230C 1SCA022847R1210 3.052. 415VAC) I(A) Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 160A.00 2500A.325.00 800A.00 1600A.165.00 250A.633.941.00 2000A. 4 Kutup OTM1250E4CM230C 1SCA112702R1001 15.00 400A. 4 Kutup OT1600E04CP 1SCA022872R2310 7.155.00 315A.317.961. 4 Kutup OT630E04CP 1SCA022785R6130 2.357.196. 3 Kutup OT250E03CP 1SCA022771R3450 1.818.00 1000A.00 .256.00 160A.00 Fiyatı TL/Adet 721. 4 Kutup OTM800E4CM230C 1SCA022872R8340 9.909.00 630A.00 1250A. 3 Kutup OT2000E03CP 1SCA103908R1001 9. 3 Kutup OTM400E3CM230C 1SCA022847R1630 4.231.00 250A.00 2500A.00 200A. 4 Kutup OTM315E4CM230C 1SCA022847R2870 5. 4 Kutup OT1250E04CP 1SCA022872R1250 6. 3 Kutup OTM2500E3CM230C 1SCA112710R1001 32.00 1000A.018. 3 Kutup OT400E03CP 1SCA022771R8500 1. 4 Kutup OT160E04CP 1SCA022775R9440 925.00 200A.00 2000A.941.009.00 1600A.00 250A.00 1250A. 3 Kutup OT800E03CP 1SCA022785R6300 3.00 2000A.00 400A.00 1000A. 3 Kutup OTM200E3CM230C 1SCA022845R8960 3. 4 Kutup OT200E04CP 1SCA022771R7280 1. 415VAC) I(A) Tipi Kodu 160A.00 2500A.238. 3 Kutup OT315E03CP 1SCA022772R6780 1.174.00 315A.704. 3 Kutup OTM1600E3CM230C 1SCA112678R1001 13.00 630A. 3 Kutup OT200E03CP 1SCA022771R7520 809.00 2000A. 3 Kutup OTM1000E3CM230C 1SCA112677R1001 9.00 400A.802. 4 Kutup OTM250E4CM230C 1SCA022846R1910 4.612. 3 Kutup OTM2000E3CM230C 1SCA112709R1001 29.00 Motor ile kumandalı transfer şalterler ( I-O-II ) OTM400E3CM230C 22 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Nominal Akımı (AC21. 4 Kutup OT2000E04CP 1SCA103912R1001 12. 3 Kutup OTM800E3CM230C 1SCA103570R1001 7.00 1600A.987.062. 3 Kutup OTM1250E3CM230C 1SCA112676R1001 11. 4 Kutup OTM1600E4CM230C 1SCA112704R1001 18.00 2500A. 4 Kutup OT315E04CP 1SCA022775R7150 1.00 800A.00 630A. 3 Kutup OT630E03CP 1SCA022785R6050 2.440.220.099.ABB2_2011A2. 3 Kutup OTM250E3CM230C 1SCA022845R9260 3.101. 4 Kutup OT400E04CP 1SCA022771R8680 1. 4 Kutup OT1000E04CP 1SCA022872R1500 6. 3 Kutup OTM160E3CM230C 1SCA022845R8610 2.00 1600A. 4 Kutup OTM2000E4CM230C 1SCA112712R1001 31.00 1250A.00 200A.044.00 400A.181.00 250A.00 315A. 4 Kutup OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250 5.982. 4 Kutup OTM160E4CM230C 1SCA022848R1510 3. 3 Kutup OT160E03CP 1SCA022772R6510 200A. 4 Kutup OTM2500E4CM230C 1SCA112713R1001 34.853.00 315A.447.00 630A.956.887. 3 Kutup OT1600E03CP 1SCA022872R1840 5.00 800A. 4 Kutup OTM1000E4CM230C 1SCA112703R1001 12.272. 4 Kutup OT250E04CP 1SCA022775R4640 1.00 160A.419.026.465. 3 Kutup OT1000E03CP 1SCA022872R1680 4. 4 Kutup OTM200E4CM230C 1SCA022846R1590 4.qxd:Layout 1 5/16/11 7:21 PM Page 22 Yük ayırıcıları Transfer şalterleri (1-0-2) El ile kumandalı transfer şalterler ( I-O-II ) OT250EO4CP Nominal Akımı (AC21. 4 Kutup OT2500E04CP 1SCA103906R1001 13.434.00 1000A.00 800A. 4 Kutup OTM630E4CM230C 1SCA022873R1990 5. 3 Kutup OT1250E03CP 1SCA022872R0790 5.986. 3 Kutup OTM630E3CM230C 1SCA103567R1001 4.508. 3 Kutup OT2500E03CP 1SCA105615R1001 10.00 1250A.708.174.434. 4 Kutup OT800E04CP 1SCA022785R6210 4.

OT160.646.00 630A.880.00 3 kutuplu.00 3 kutuplu.00 400A.153.00 200A.501.340. OT160.00 3 kutuplu.. 3 Kutup OTM800E3C8D230C 1SCA108454R1001 18. 415VAC) I(A) Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 160A..00 1600A.00 630A.2500E_C için OTZC64 1SCA022868R1360 1.250E_C için OTZC14 1SCA022767R7040 82.00 1000A.705..986.00 4 kutuplu.. OT600.853. 4 Kutup OTM250E4C8D230C 1SCA101022R1001 9.00 4 kutuplu. 3 Kutup OTM315E3C8D230C 1SCA101062R1001 10..00 1000A. 4 Kutup OTM1600E4C8D230C 1SCA112867R1001 26.250E_C için OTZC13 1SCA022767R6910 60.00 800A.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 23 .253.00 3 kutuplu..00 4 kutuplu.1250E_C için OTZC44 1SCA022868R0800 523.800E_C için OTZC33 1SCA022785R7020 176. OT315. OT2000...00 1600A.2500E_C için OTZC63 1SCA022868R1100 1.00 4 kutuplu.941. 4 Kutup OTM1250E4C8D230C 1SCA112864R1001 22.00 400A..00 1250A...123. OT1600E_C için OTZC53 1SCA022868R0980 543.801.1600A Ekranlı otomatik transfer şalterleri OTM250E3C8D230C OTM400E4C8D230C Nominal Akımı (AC21.1250E_C için OTZC43 1SCA022868R0710 496..00 4 kutuplu. 4 Kutup OTM800E4C8D230C 1SCA108455R1001 19.386.. 3 Kutup OTM200E3C8D230C 1SCA101018R1001 8. 3 Kutup OTM630E3C8D230C 1SCA108452R1001 14.00 3 kutuplu.. 4 Kutup OTM200E4C8D230C 1SCA101021R1001 8. 3 Kutup OTM250E3C8D230C 1SCA101019R1001 8. 4 Kutup OTM160E4C8D230C 1SCA101020R1001 7. OT1000. OT2000.064.534.666.. OT1600E_C için OTZC54 1SCA022868R1010 719.186. 3 Kutup OTM1000E3C8D230C 1SCA112868R1001 20.. OT1000. OT600...qxd:Layout 1 5/16/11 7:23 PM Page 23 Yük ayırıcıları Otomatik transfer şalterleri 160A.00 Transfer şalterleri için köprüleme baraları OTZC13 OTZC43 Fiyatı TL/Adet Açıklama Tipi Kodu 3 kutuplu.687.00 315A. OT315..901.00 4 kutuplu. 3 Kutup OTM1250E3C8D230C 1SCA112862R1001 21.124.00 315A.00 250A.00 250A.400E_C için OTZC23 1SCA022767R7120 96. 4 Kutup OTM1000E4C8D230C 1SCA112861R1001 21.400E_C için OTZC24 1SCA022767R7210 132.00 1250A..545. 4 Kutup OTM315E4C8D230C 1SCA101063R1001 10..00 200A. 3 Kutup OTM160E3C8D230C 1SCA101017R1001 7.00 160A.800E_C için OTZC34 1SCA022785R7110 229.ABB2_2011A2. 4 Kutup OTM630E4C8D230C 1SCA108453R1001 15.. 3 Kutup OTM1600E3C8D230C 1SCA112866R1001 24.00 800A. 4 Kutup OTM400E4C8D230C 1SCA101064R1001 11. 3 Kutup OTM400E3C8D230C 1SCA101061R1001 10.917.

3 kutup.30 25A. 1 kutup. 7 poz voltmetre komitatörü .qxd:Layout 1 5/16/11 7:24 PM Page 24 Yük ayırıcıları Pako şalterler ON25 serisi pako şalterler Nominal Akımı Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 25A. 3 kutup. 2 kutup. 1-0-2 ON25U2RB1 1SCA119726R1001 34. 0-1 ON25A02RB1 1SCA119723R1001 22. 0-1 ON25A01RB1 1SCA119722R1001 17. 2 kutup.40 25A. 1-0-2 ON25U1RB1 1SCA119725R1001 22.90 25A.60 0-1 (Açma-Kapama) ON25-2 1-0-2 (Kutup Değiştirici) Ölçü Komitatörü ON25-1 24 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 25A. 1-0-2 ON25U3RB1 1SCA119727R1001 43. 0-1 ON25A03RB1 1SCA119724R1001 29. 1 kutup.70 25A.70 ON25V30RB1 1SCA119728R1001 44.ABB2_2011A2.40 25A.

-direkt 1SDA066158R1 1SDA066160R1 1SDA066159R1 1SDA066161R1 1SDA066154R1 1SDA066156R1 1SDA066155R1 1SDA066157R1 114. TMF.016...qxd:Layout 1 5/16/11 7:29 PM Page 25 Kompakt tip devre kesiciler FORMULA kompakt tip devre kesiciler Sabit termik manyetik koruma üniteli.00 140..440VAC 1SDA066146R1 1SDA066147R1 1SDA054891R1 1SDA054892R1 159.00 273.00 243.ABB2_2011A2. In=125A A2N250.440VAC A3 SOR açma bobini 220. sabit Tipi A1 125A A2 250A A1N125.00 212.240VAC ..00 140.00 901.00 153.00 170.00 198.00 858.00 185....440VAC A3 UVR düşük gerilim bobini 220.068. In=160A A2N250.00 109. TMF.220.00 198.240VAC . In=90A A1N125. TMF. In=60A A1N125...00 A1-2 döner kurma kolu standart-ayarlanabilir A1-2 döner kurma kolu acil d.00 FORMULA kompakt devre kesiciler için aksesuarlar Düşük gerilim bobini Açma Bobini Fiyatı TL/Adet Kullanılan Şalter Tanımı Kodu A1-2 A1-2 A3 A3 A1-2 UVR düşük gerilim bobini 220.00 159.00 398. TMF.250VDC A1-2 SOR açma bobini 380.00 159. In=100A A1N125.00 322. sabit Tipi A3 630A A3N630. In=250A A3N630.00 114.220..00 166. In=70A A1N125.00 157. 3 kutuplu. In=30A A1N125.220. In=320A A3S630. TMF.00 159..00 136. TMF.00 130. In=80A A1N125.250VDC A1-2 UVR düşük gerilim bobini 380.00 159.250VDC A3 UVR düşük gerilim bobini 380.00 Açma bobini A1-2 A1-2 A3 A3 Yardımcı Kontak Yardımcı kontak A1-2 A3 A1-2 A3 A1-2 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC A3 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC A1-2 2A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC A3 3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250VAC/DC Döner kurma kolu mekanizması Döner Kurma Kolları A1-2 A1-2 A3 A3 A1-2 A1-2 A3 A3 A3 Ön Flanş Ön flanş A3 DIN rayı bağlantı plakası DIN Rayı Bağlantı Plakası A1-2 A1-2 için DIN rayı bağlantı plakası ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 25 .00 1SDA066149R1 1SDA054910R1 1SDA066150R1 1SDA054911R1 97.00 806. TMF.00 77. In=40A A1N125..00 954. In=25A A1N125. In=320A A3N630.. TMF.00 198.00 84.00 130.. TMF. In=20A A1N125.. In=630A Termik Koruma Ith (A) 630 630 Manyetik Koruma I3 (A) 6000 6000 Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415VAC) 36 50 Kodu 1SDA066566R1 1SDA066567R1 Fiyatı TL/Adet 1..00 109.00 Sabit mikroişlemci (LI) koruma üniteli. In=400A A3S630. In=50A A1N125.. ELT-LI..440VAC 1SDA066137R1 1SDA066138R1 1SDA054873R1 1SDA054874R1 136. 3 kutuplu. TMF. In=225A A2N250.240VAC .00 159. In=500A A3S630.. In=630A A3S630.00 159.220..00 A3 için ön flanş 1SDA066179R1 78. TMF.00 806. ELT-LI. In=200A A2N250.00 1SDA066180R1 34..-direkt A3 döner kurma kolu standart-direkt A3 döner kurma kolu acil d. TMF. TMF.-ayarlanabilir A1-2 döner kurma kolu standart-direkt A1-2 döner kurma kolu acil d.00 354..240VAC .00 1.00 A1-2 SOR açma bobini 220. TMF. TMF.00 198.-ayarlanabilir A3 döner kurma kolu standart-ayarlanabilir A3 döner kurma kolu acil d.. TMF. TMF. TMF. TMF. TMF. TMF. TMF.00 752.. In=400A A3N630. In=500A Termik Koruma Ith (A) 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 160 175 200 225 250 320 400 500 320 400 500 Manyetik Koruma I3 (A) 300 300 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1600 1750 2000 2250 2500 3200 4000 5000 3200 4000 5000 Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415VAC) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 50 50 50 Kodu 1SDA066722R1 1SDA066723R1 1SDA066724R1 1SDA066725R1 1SDA066726R1 1SDA066727R1 1SDA066728R1 1SDA066729R1 1SDA066730R1 1SDA066731R1 1SDA066732R1 1SDA066782R1 1SDA066783R1 1SDA066784R1 1SDA066785R1 1SDA066786R1 1SDA066560R1 1SDA066561R1 1SDA066564R1 1SDA066562R1 1SDA066563R1 1SDA066565R1 Fiyatı TL/Adet 159. In=175A A2N250.250VDC A3 SOR açma bobini 380.

60 ve 400Hz’de kullanıcıların ihtiyaçlarına özel çözümler sunar. Yeni kompakt tip devre kesici ailesi Tmax XT. çok yüksek elektriksel 26 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 karakteristikler gerektiren denizcilik. ağır sanayi ve petrol kulesi gibi uygulamalarda kullanılır. ABB’nin eXTra mükemmel deneyimi ile güvenilir ve emniyetli tesisatlar için ideal çözümdür. ölçümlerin izlenmesi ve trip testlerinin yapılması sağlanır. konut tesisatlarında güvenilir ve kolay panolama imkanı sunar. değiștirilebilirlik ve haberleșme özellikliklerine sahip. ■ EKIP LEDMETRE: Fazlardaki akımlar yüzdesel olarak izlenebilir. 10 amperden itibaren LSIG koruma fonksiyonlarını içerir. elektronik koruma ünitelerinin yeni ismidir. XT2 ve XT4’te kullanılan EKIP koruma üniteleri EKIP: Güç dağıtımı uygulamalarında. XT2 ve XT4. Her iki boyutta. motor koruma ve yüksek nötr koruma gerektiren uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir.Yeni kompakt tip devre kesiciler Yeni Tmax XT 250 ampere kadar eXTra mükemmel kompakt tip devre kesiciler ABB. ■ EKIP EKRAN: Aydınlatmalı LCD ekran ve tuș takımı ile koruma ünitesinin ayarları yapılabilir. EKIP. ■ EKIP elektronik koruma üniteleri ile kullanılan aksesuarlar ■ EKIP COM: Koruma ünitesine haberleșme yeteneği kazandırır (Modbus. profibus ve devicenet). 250 ampere ve 415VAC’de 150kA (690VAC’de 90kA) kesme kapasitesine kadar ulașmaktadır. pazarda tektir. XT2 ve XT4 ise eXTra gelișmiș özellikleri ile yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan tesisler için pazardaki en iyi performansı sunar. ölçüm izlenebilir. soketli ve çekmeceli tiplerde üretilmektedir. soketli. ■ EKIP T&P: Bu arayüz ile bir bilgisayar ile koruma ünitesinin tüm ayarlarının yapılması. XT1 ve XT3. ■ EKIP E: Enerji ölçümü ve analizi gereken uygulamalarda kullanılır. ana dağıtım panosundan alt-dağıtım panolarına kadar ideal çözümler sunar. 3 ve 4 kutuplu olarak üretilmektedir. uzun ve hassas AR-GE çalıșmaları sonucu olarak yeni bir çok eXTra özelliği bünyesinde barındırmaktadır. XT2 ve XT4 pazardaki en kompak boyutta en yüksek kesme kapasitesine sahip devre kesicidir. . yeni kompakt tip devre kesici ailesi Tmax XT’yi gururla sunar. Yüksek hacimli ticari binalar. 4 farklı boyutta. Tmax XT’nin eXTra yüksek elektriksel karakteristikleri ve özgül geçiș enerji limitasyonu ile ana devre ve yük tarafındaki cihazların optimum olarak seçilmesini sağlar. en son jenerasyon elektronik koruma üniteleri ile donatılmıș. nominal akımı 10 amperden bașlayan devre kesiciler. ■ EKIP M: Motor koruma uygulamalarında. Özellikle XT1 ve XT3. hastahaneler. 415 ve 690VAC’de sunduğu bu yüksek kesme kapasiteleri. EKIP. İlk olarak 250 ampere kadar pazara sunulan seri. 3 ve 4 kutuplu olarak sabit. ■ EKIP N: Çok yüksek nötr koruma gerektiren uygulamalarda. Çok çeșitli koruma üniteleri ile güç dağıtımı. pazardaki tüm tesis ihtiyaçlarınıza çözüm olacaktır. jeneratör koruma. eXTra özelliklere sahip yeni elektronik koruma üniteleri 50. ■ EKIP G: Jeneratör koruma uygulamalarında. sabit. Tmax XT. güç dağıtımının tüm seviyelerinde. Seri.

Aynı kontak tipi yardımcı kontak.DoDNDNÈPPRGO SOR 36SOR <=9 '|QHUNXUPDNROXPHNDQL]PDVÈ gQIODQê 'HYUHNHVLFLNLOLWOHUL . Tmax XT. yuvasına kolay ve doğru bir șekilde takılır ve hafif bir baskı uygulayarak yerine kilitlenir.LOLW 0DQXHOoDOÈêWÈUPD\DNDUêÈNRUXPDNLoLQNLOLW .. Yeni motor mekanizmaları. trip sinyal kontağı ya da elektronik koruma ünitesi trip sinyal kontağı olarak kullanılabilir.QVW RC Sel 200 XT1 XT3LoLQ5C Sel XT2 XT4LoLQ5C Sel RC Sel B TLSL Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q | Q | | | | Q Q | | Q Q Q | | Q | Q Q | | Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q XT1 XT2 XT3 XT4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 5+(/+ 8]XQX]DWÈOPÈêG|QHUNXUPDNROX Q Q Q 5+6<DQG|QHUNXUPDNROX )/D gQNLOLWOHU $VPDNLOLWDNVHVXDUÈ .1UD\ÈDNVHVXDUODUÈ XT2 Q Q Q XT3 Q Q Q XT4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 89D Q Q Q 1Q 1SY9 DC 3Q 1SY9 DC 1Q 1SY9$C'C 2Q 2SY 1S51 259$&'C 3Q 2SY9$C'C 3Q 1SY9$C'C 1S51 29$&DC 2Q 1SY9$C'C 6ROGD429$&DC 40091Q 1SY 4009$C 40092Q 409 $C $83èoHULGH $83'ÈêDUÈGD $8('|QHUNROLoLQGH $8('HYUHNHVLFLLoLQGH MOD MOE MO(E RC. sabit. bu ve çok daha fazlası. XT2 ve XT4 için ise biriktirilmiș enerjili tiptir.LOLW . Çalıșma ve hizmet sırasında düșük güç tüketimine sahip yeni motor mekanizmaları devre kesiciye montajlı iken koruma ünitesinin ayarları rahatlıkla yapılabilir ve devre kesici içerisinde yer alan elektriksel aksesuarlara rahatlıkla müdahale edilebilir.LOLW .LOLW . Seride. Elektriksel Aksesuarlar $oPDERELQL 6UHNOLHQHUMLDoPDERELQL 'êNJHULOLPERELQL 'êNJHULOLPERELQLLoLQ ]DPDQJHFLNWLUPHFLKD]È <DUGÈPFÈNRQWDNODU Q:SR]LV\RQNRQWDçÈDoÈNNDSDOÈ SY:WUiSVLQ\DONRQWDçÈ S51DoPDQLWHVLWUiS VLQ\DO NRQWDçÈ dHNPHFHNRQXPNRQWDNODUÈ EUNHQ\DUGÈPFÈNRQWDNODU MRWRr .LOLW 0HNDQLNNLOLW %UDNHW Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Mekanik Aksesuarlar Terminaller XT1 Q Q Q )gQGHQ () gQGHQX]DWÈOPÈê ES  gQGHQX]DWÈOPÈêYHJHQLêOHWLOPLê FCCX %DNÈUNDEORODULoLQ|QGHQ )&X$O%DNÈUDOPLQ\XPNDEORODULoLQ|QGHQ FB (VQHNEDUDODULoLQ M&dRNNDEOROX R $UNDGDQ R&LoLQ+5 NDoDNDNÈPPRGOLoLQ R+'DirHNG|QHUNXUPDNROX 5+(8]DWÈOPÈêG|QHUNXUPDNROX Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 27 .. Diğer bir yenilik ise kesicinin içinde takıldığı yere göre sinyal tipi değișen tek tip yardımcı kontaklardır. soketli ve çekmeceli tip devre kesiciler için kaçak akım modülleri de mevcuttur. aksesuarlarda kullanıcılara sağlanan montaj kolaylığıdır. XT1 ve XT3 için direk tahrikli tip. Bu hızlı montaj sistemi ile aksesuar. Elektriksel röleler ve yardımcı kontaklar vidalamaya ihtiyaç duymayan hızlı montaj sistemine sahiptir.En büyük yenilik.ROGDNLOLWOHU )/'©GHNLOLWOHU 0RWRUGDNLOLWOHU 6DELWSDUoDNLOLWOHUL3) $UNDPHNDQLNNLOLW '. Özellikle OEM’ler için sağdan ya da soldan tahrikli döner kurma kolları ve erken yardımcı kontaklar da aksesuar serisinde bulunur.

SACE’ye danıșın.5 36 36 30 13. seri 2 kutup 500V’ta (DC) Icu. (2) XT1 soketli In maks=125A 28 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 [A] [Nr.5 17 [kA] [kA] 25 8 40 18 85 36 100 65 3 kutuplu sayısı] sayısı] sayısı] sayısı] [mm] 65 30 A IEC 60947-2 ✔ DIN EN 50022 25000 240 8000 120 76.6 x 70 x 130 [msn] [msn] 15 15 (AC) 50-60Hz (DC) Nominal yalıtım gerilimi. Icu Icu @ 220-230V 50-60H z (AC) Icu @ 380V 50-60Hz (AC) Icu @ 415V 50-60Hz (AC) Icu @ 440V 50-60Hz (AC) Icu @ 500V 50-60Hz (AC) Icu @ 525V 50-60Hz (AC) Icu @ 690V 50-60Hz (AC) 250V’ta (DC) Icu.5) %50 %50 %50 %50 %75 %75 [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] 52.5 84 52.6 75.5 13.5 52.Sabit (Genișlik x Derinlik x Yükseklik) Toplam açma süresi Açma bobinli devre kesici Düșük gerilim bobinli devre kesici Güç dağıtımı için açma üniteleri TMD/TMA TMD Ekip LS/I Ekip I Ekip LSI Ekip LSIG Motor koruması için açma üniteleri MF/MA Ekip M-I Ekip M-LIU Ekip M-LRIU Jeneratör koruması için açma üniteleri TMG Ekip G-LS/I Yüksek akımlı nötr koruması için açma üniteleri Ekip N-LS/I Değiștirilebilir koruma açma üniteleri (1) Sadece XT4 160 için 690V’ta 90kA.6 9 4.6 6 143 75. Ui Nominal darbe dayanım gerilimi. seri 2 kutup 500V’ta (DC) Ics. Ue B C 160 3.Yeni Tmax XT Yapı özellikleri XT1 Boyut Kutuplar Nominal çalıșma gerilimi.] [V] [V] [V] [kV] ■ ■ Komple devre kesici ▲ Açma ünitesi S H .5 52.2 9 187 105 105 105 75.6 73. Ics Ics @ 220-230V 50-60H z (AC) Ics @ 380V 50-60Hz (AC) Ics @ 415V 50-60Hz (AC) Ics @ 440V 50-60Hz (AC) Ics @ 500V 50-60Hz (AC) Ics @ 525V 50-60Hz (AC) Ics @ 690V 50-60Hz (AC) 250V’ta (DC) Ics.6 63 46. Soketli(2) N [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] 25 18 18 15 8 6 3 18 18 40 25 25 25 18 8 4 25 25 65 36 36 36 30 22 6 36 36 85 50 50 50 36 35 8 50 50 100 70 70 65 50 35 10 70 70 [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] %100 %100 %100 %75 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %50 %50 %100 %100 %100 %100 %75(50) %100 %100 %50 %50 %50 %75 %100 %100 %75 %100 %100 %50 %50 %50 %50 %75 %75 %75 %75 %50 (37. seri 3 kutup Nominal kısa devre açma kapasitesi. Icm Icm @ 220-230V 50-60H z (AC) Icm @ 380V 50-60Hz (AC) Icm @ 415V 50-60Hz (AC) Icm @ 440V 50-60Hz (AC) Icm @ 500V 50-60Hz (AC) Icm @ 525V 50-60Hz (AC) Icm @ 690V 50-60Hz (AC) NEMA-AB1’e göre kesme kapasiteleri @ 240V 50-60H z (AC) @ 480V 50-60H z (AC) Kullanım kategorisi (IEC 60947-2) Referans standardı Yalıtım davranıșı DIN rayına monte Mekanik ömür [İșlem [Çalıșma saati [İșlem [Çalıșma saati 415V’ta (AC) elektriksel ömür Boyutlar . 4 690 500 800 8 Sabit.6 220 154 154 143 105 73.5 36 13. seri 3 kutup Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi.6 75.2 x 70 x 130 4 kutuplu [mm] 101. Uimp Tipler IEC 60947-2’ye göre kesme kapasiteleri Nominal maksimum kısa devre kesme kapasitesi.

6 63 40 17 187 105 105 105 75. Soketli S H L 65 36 36 36 30 20 10 36 36 85 50 50 50 36 25 12 50 50 100 70 70 65 50 30 15 70 70 150 120 120 100 60 36 18 120 120 200 200 150 150 100 60 20 150 150 65 36 36 36 30 22 6 36 36 85 50 50 40 30 20 8 50 50 65 36 36 36 30 20 10 36 36 85 50 50 50 36 25 12 50 50 100 70 70 65 50 45 15 70 70 150 120 120 100 60 50 20 120 120 200 150 150 150 70 50 25 / 90 (1) 150 150 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %75 %100 %100 %75 %75 %75 %75 %75 %75 %75 %100 %100 %50 %50 (27) %50 (27) %50 %50 %50 %50 %75 %75 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %75 (20) %100 %100 143 75.6 36 440 440 330 330 220 132 40 143 75. Çekmeceli.6 52. Çekmeceli. 4 690 500 1000 8 Sabit.6 143 75.6 52.5 65 30 85 36 100 65 A IEC 60947-2 ✔ DIN EN 50022 25000 240 8000 120 90 x 82. Soketli N S N 160/250 3.6 75.5 187 105 105 105 75.6 13. 4 690 750 1000 8 Sabit.6 63 40 17 187 105 105 105 75.6 75.6 75. Soketli S H L 250 3. 4 690 500 800 8 Sabit.5 x 160 120 x 82.5 24 220 154 154 143 105 63 30 330 264 264 220 132 75.5 24 220 154 154 143 105 63 30 330 264 264 220 132 75.6 63 46.5 x 130 140 x 70 x 150 140 x 82.6 75.XT2 XT3 XT4 N 160 3.6 75.6 40 440 330 330 330 154 110 52.6 75.6 75.2 8.5 x 130 150 100 200 150 50 25 85 35 65 30 85 36 150 100 200 150 A IEC 60947-2 ✔ DIN EN 50022 25000 240 8000 120 105 x 70 x 150 100 65 A IEC 60947-2 ✔ DIN EN 50022 25000 240 8000 120 105 x 82.5 x 160 15 15 15 15 15 15 V ■ V ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ■ ▲ ✔ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ✔ ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 29 .

.00 XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F 70.......100 1000 70 1SDA067452R1 427...00 XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F 70.00 XT1N 160 TMD 63-630 3p F F 44...00 XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F 140.50 500 70 1SDA067449R1 427..100 1000 50 1SDA067434R1 366.00 XT1S 160 TMD 80-800 3p F F 56..00 XT1N 160 TMD 80-800 3p F F 56.00 XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F 175.125 1250 70 1SDA067453R1 626.63 630 50 1SDA067432R1 366.200 2000 70 1SDA068343R1 755...00 ..5..50 500 50 1SDA067431R1 366..250 2500 36 1SDA068059R1 495....160 1600 70 1SDA067454R1 633.00 XT1N 160 TMD 40-450 3p F F 26..80 800 50 1SDA067433R1 366.125 1250 36 1SDA067417R1 341.200 2000 36 1SDA068058R1 495.qxd:Layout 1 5/17/11 11:58 AM Page 30 YENİ Kompakt tip devre kesiciler Tmax XT kompakt tip devre kesiciler TMD koruma (Termik ayarlanabilir..160 1600 50 1SDA067436R1 414..100 1000 36 1SDA067416R1 310.63 630 36 1SDA067414R1 310.00 XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F 87.00 XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F 140..125 1250 50 1SDA067435R1 406.00 XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F 87.00 XT1H 160 TMD 63-630 3p F F 44.00 XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F 87...80 800 36 1SDA067415R1 310.00 XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F 112.00 XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F 175..200 2000 50 1SDA068220R1 568..00 XT4H 250 TMA 200-2000 3p F F 140..00 XT1H 160 TMD 80-800 3p F F 56..5..250 2500 50 1SDA068221R1 568...00 XT1H 160 TMD 50-500 3p F F 35.00 XT1S 160 TMD 50-500 3p F F 35....80 800 70 1SDA067451R1 427..50 500 36 1SDA067413R1 310. manyetik sabit) Tipi XT1N 160 TMD 32-450 3p F F XT1 XT3 XT4 30 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Termik Koruma Manyetik Koruma Kesme Kapasitesi Kodu Ith (A) Icu (kA) (415VAC) I3 (A) 22.00 XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F 112...ABB2_2011A2..63 630 70 1SDA067450R1 427...5.00 XT4H 250 TMA 250-2500 3p F F 175.5....250 2500 70 1SDA068345R1 766.00 XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F 112.00 XT1N 160 TMD 50-500 3p F F 35....00 XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F 70..00 XT1S 160 TMD 63-630 3p F F 44.40 450 36 1SDA067412R1 310..32 36 1SDA067411R1 450 Fiyatı TL/Adet 310..160 1600 36 1SDA067418R1 349.

00 XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 0..48 EKIP LS/I elektronik koruma (Dağıtım devrelerinin korunmasında) XT4 XT2N 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F 0..5.4..qxd:Layout 1 5/17/11 12:00 PM Page 31 YENİ Kompakt tip devre kesiciler Tmax XT kompakt tip devre kesiciler TMD koruma (Termik ayarlanabilir....48 XT4S 250 TMA 250-2500 3p F F 175.2500 50 1SDA068312R1 585... manyetik sabit) Tipi XT2S 160 TMD 25-300 3p F F Termik Koruma Manyetik Koruma Kesme Kapasitesi Kodu Ith (A) Icu (kA) (415VAC) I3 (A) 17..500 50 1SDA067556R1 394.........250 1250.00 XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F 0.10 36 1SDA067057R1 469.00 XT2S 160 TMA 63-630 3p F F 44.200 1000...32 320 50 Fiyatı TL/Adet 394..1 1.10 36 1SDA067058R1 525.4...00 XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 0....40 320...00 XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 0..10 50 1SDA067804R1 578..10 70 1SDA068515R1 953..ABB2_2011A2.4..10 36 1SDA068126R1 699.80 400.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 31 .00 XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F 0.10 50 1SDA068475R1 763..4.....00 1SDA067553R1 394.1 1...1 1..1 1...500 50 1SDA067555R1 394.00 XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F 0.1000 50 1SDA067558R1 469...63 300....10 36 1SDA067056R1 469.00 TMA koruma (Termik ayarlanabilir.2000 50 1SDA068310R1 585...00 XT2S 160 TMA 100-1000 3p F F 70.5.1 1..5.400 50 1SDA067554R1 394.1 1..4.1 1.4...1600 50 1SDA067560R1 400..4..50 300.160 800.00 XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F 0..4.100 500.4..00 XT2S 160 TMA 80-800 3p F F 56...125 625.1250 50 1SDA067559R1 400....16 XT2S 160 TMA 160-1600 3p F F 112..16 XT4S 250 TMA 200-2000 3p F F 140...10 36 1SDA067054R1 469.25 50 1SDA067552R1 300 XT2S 160 TMD 32-320 3p F F 22..04 XT2S 160 TMA 125-1250 3p F F 87.1 1.1 1.00 XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F 0..... manyetik ayarlanabilir) XT2 XT2S 160 TMA 40-400 3p F F 26..800 50 1SDA067557R1 394...00 XT2S 160 TMA 50-500 3p F F 35..10 36 1SDA067055R1 469....

00 85. XT3 sabit ve soketli XT2.00 130.00 85. XT4 çekmeceli Düşük gerilim bobini Açma bobini XT1. XT3. XT4 çekmeceli XT1 sol boşluğa takılır XT2. XT4 için IP54 koruma Mekanik kilit Mekanik kilit XT1 sabit XT1 soketli XT2 sabit XT2 soketli ve çekmeceli XT3 sabit XT3 soketli XT4 sabit XT4 soketli ve çekmeceli X1. XT3. XT4 sabit ve soketli XT2. XT4 sabit ve soketli XT2.00 213..00 106. XT2. ayarlanabilir milli RHE_EM XT2-XT4 W acil dur.XT4 F/P AUX-C 3A/K+1SY 250V XT2.00 2.00 UVR-C XT1. XT3 sabit ve soketli XT2. XT3. XT2.00 130. XT2. XT3 sabit ve soketli XT1. XT3.. direk montaj 1SDA066475R1 1SDA066477R1 1SDA069053R1 1SDA069054R1 1SDA066476R1 1SDA066478R1 71.XT4 F/P 380-440 Vac UVR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc UVR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac 1SDA066399R1 1SDA066400R1 1SDA066406R1 1SDA066407R1 140.00 72. direk montaj RHD XT2-XT4 F/P standart..00 72.XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc SOR-C XT1. ayarlanabilir milli RHE_EM XT1-XT3 F/P acil dur. XT4 çekmeceli Ayarlanabilir milli uzatılmış döner kurma kolları Ayarlanabilir milli döner kurma kolu XT1.00 130. XT4 MOTOR D XT1 ve XT3 için 220.00 72.qxd:Layout 1 5/17/11 12:03 PM Page 32 YENİ Kompakt tip devre kesiciler Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar Motor XT1-XT3 Motor XT2-XT4 Motor Kullanılan Şalter Tanımı Kodu XT1.00 85.00 180.00 170.XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc UVR-C XT1.00 128.00 128. XT4 çekmeceli trip ünitesi XT1. XT3.00 72. direk montaj RHD_EM XT2-XT4 F/P acil dur.00 128..00 AUX-C 1A/K+1SY 250V XT1. XT4 çekmeceli XT2.00 72. XT4 X1. XT4 sol boşluğa takılır XT3 sol boşluğa takılır XT2. XT4 çekmeceli XT2. XT3 sabit ve soketli XT1. XT4 sabit ve soketli XT1.00 MIR-P Montaj plakası x XT1 F MIR-P Montaj plakası x XT1 P MIR-P Montaj plakası x XT2 F MIR-P Montaj plakası x XT2 P/W MIR-P Montaj plakası x XT3 F MIR-P Montaj plakası x XT3 P MIR-P Montaj plakası x XT4 F MIR-P Montaj plakası x XT4 P/W MIR-HR XT1. XT4 sabit ve soketli XT2.00 213.XT4 F/P AUX-C 1A/K+1SY 250V XT2-XT4 W AUX-C 2A/K+1SY 250V XT1. XT2.00 71.00 160.00 Düşük gerilim bobini XT1. direk montaj RHD_EM XT2-XT4 W acil dur.00 RHD XT1-XT3 F/P standart.XT4 DİKEY KAİDE 1SDA066639R1 1SDA066640R1 1SDA066641R1 1SDA066642R1 1SDA066643R1 1SDA066644R1 1SDA066645R1 1SDA066646R1 1SDA066637R1 1SDA066638R1 72.00 1SDA066579R1 1SDA066580R1 1SDA069058R1 1SDA069059R1 180...250 V ac/dc 1SDA066460R1 1SDA066466R1 Fiyatı TL/Adet 798. XT4 sabit ve soketli XT2. XT3. XT4 sabit ve soketli XT2. XT4 sabit ve soketli trip ünitesi XT2.XT4 F/P 380-440 Vac SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc SOR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac 1SDA066325R1 1SDA066326R1 1SDA066332R1 1SDA066333R1 130.00 42. XT4 çekmeceli XT2. XT4 çekmeceli XT2. XT2. XT2.00 97. XT3.00 180.00 1SDA066479R1 1SDA066481R1 1SDA069055R1 1SDA069056R1 1SDA066480R1 1SDA066482R1 106. XT3. XT4 sabit ve soketli XT2.00 140.00 140.00 435. ayarlanabilir milli RHE XT2-XT4 F/P standart.00 77. XT2. XT2. XT4 çekmeceli Açma bobini çekmeceli için Yardımcı kontak Yardımcı kontak çekmeceli için Yardımcı kontaklar XT1.00 160.00 170. XT4 F/P AUX-C 3A/K+1SY 250V XT2-XT4 W AUX-C 3A/K L 250V XT1 AUX-C 3A/K L 250V XT2-XT4 F/P AUX-C 3A/K L 250V XT3 AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V XT2-XT4 F/P AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V XT2-XT4 W AUX-SA-C 250V XT2-XT4 F/P AUX-SA-C 250V XT2-XT4 W AUX-C 1A/K 250V XT1…XT4 F/P AUX-C 1A/K 250V XT2-XT4 W 1SDA066431R1 1SDA066432R1 1SDA066433R1 1SDA066434R1 1SDA066435R1 1SDA066426R1 1SDA066427R1 1SDA066428R1 1SDA066438R1 1SDA066439R1 1SDA066429R1 1SDA066430R1 1SDA066994R1 1SDA066995R1 77.. XT4 Montaj plakası Yatay kaide 32 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . direk montaj RHD_EM XT1-XT3 F/P acil dur. direk montaj RHD XT2-XT4 W standart. XT4 sabit ve soketli RHS L XT1-XT3 F/P standart RHS L XT1-XT3 F/P acil dur RHS L XT2-XT4 F/P standar RHS L XT2-XT4 F/P acil dur Döner kurma kolları için aksesuarlar XT1. XT4 çekmeceli XT1. ayarlanabilir milli Yandan tahrikli ayarlanabilir milli döner kurma kolları Yandan tahrikli ayarlanabilir milli döner kurma kolu XT1. XT2. XT4 sabit ve soketli XT1. XT3. XT4 sabit ve soketli XT2. XT4 sabit ve soketli XT2. XT3 sabit ve soketli XT2. XT4 sabit ve soketli XT2. XT4 çekmeceli Direk döner kurma kolları Direk döner kurma kolu XT1. ayarlanabilir milli RHE XT2-XT4 W standart... XT4 sabit ve soketli XT2. XT4 sabit ve soketli XT2..00 180. XT3 XT2.XT4 YATAY KAİDE MIR-VR XT1.00 48. XT3.00 160.00 140.250 V ac/dc MOTOR E XT2 ve XT4 için 220.00 85.XT4 1SDA066587R1 70. ayarlanabilir milli RHE_EM XT2-XT4 F/P acil dur... XT3 sabit ve soketli XT1. XT3.00 72.. XT4 çekmeceli RHE XT1-XT3 F/P standart.00 97.ABB2_2011A2.00 72.00 IP54 koruma için x RHE XT1. XT4 çekmeceli XT2.00 SOR-C XT1.00 128.139. XT2. XT3.00 318. XT4 sabit ve soketli XT2.00 128.

00 1SDA066284R1 1SDA066286R1 133. XT3. XT4 çekmeceli Ön flanş DIN rayı bağlantı aparatı XT1-XT3 XT2-XT4 EKIP elektronik açma üniteleri için aksesuarlar DIN rayı aparatı XT2.XT4 F/P 1SDA066455R1 1SDA066456R1 1SDA067119R1 1SDA066454R1 1SDA067118R1 88.XT4 Bağlantı terminalleri 6PIN XT1. XT4 XT1.00 142.00 40.00 1SDA066988R1 Modbus haberleşme modülü 290.00 43.00 142.00 57.00 59..00 Sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti XT1 XT2 XT3 XT4 Soketli tipe dönüştürme kiti Çekmece sabit parça XT2 XT4 Çekmece sabit parça Sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti Çekmeceli tipe dönüştürme kiti XT2 XT4 Sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti XT2 3p Sabit şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti XT4 3p Soketli ve çekmeceli şalterler opsiyonel terminaller Konnektör Konnektör Pozisyon kontakları XT1. XT4 XT2. XT2. XT4 sabit ve soketli Erken yardımcı kontaklar Mandal için ön flanş XT2.00 76.00 KIT DIN50022 XT1 3P-4p KIT DIN50022 XT2-XT4 3p-4p 1SDA066652R1 1SDA066653R1 33. XT4 XT1.00 1SDA068661R1 Modbus haberleşme modülü 290.00 90. XT4 çekmeceli XT1. XT4 Bağlantı terminalleri 3PIN XT1. XT4 XT2.00 60. XT4 çekmeceli XT2. XT4 sabit ve soketli XT2.00 30.00 154. XT3.00 1SDA066409R1 1SDA066410R1 1SDA066411R1 1SDA066412R1 1SDA066413R1 1SDA066414R1 26. XT4 sabit ve soketli XT2.00 133.00 1SDA068659R1 EKIP LED metre 190. XT4 XT2.00 88.00 160. XT2.XT4 Bağlantı terminalleri 9PIN XT1. XT2.XT4 Bağlantı terminalleri 15PIN XT1.. XT2.00 88.00 1SDA068660R1 EKIP T&P software EKIP display EKIP LED metre ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 33 . XT3. XT3. XT3. XT4 sabit ve soketli XT1. XT2.00 252. XT4 XT1. XT4 XT1.00 154. XT4 EKIP TT EKIP COM modülü Ekip TT EKIP COMxLSI-LSIG-M/LRIU EKIP COMxLSI-LSIG-M/LRIU Ekip T&P (Tmax X1 ve Emax ile kullanılabilir) Ekip display x LSI-LSIG-M/LRIU Ekip LED meter x LSI-LSIG-M/LRIU EKIP T&P USB Trip test ve pil ünitesi 190.800.00 XT2 çekmece sabit parça FP 3p EF XT4 çekmece sabit parça FP 3p EF 1SDA068200R1 1SDA068204R1 252.ABB2_2011A2. XT4 XT2.XT4 F/P AUE 2 kontak açık x RHx XT1.00 ünitesini detaylı test ve programlama EKIP ekran 310. XT4 XT2.00 1SDA068662R1 USB bağlantısı ile EKIP koruma 1SDA066989R1 3. XT4 çekmeceli XT2.XT4 Bağlantı terminalleri 12PIN XT2-XT4 Bağlantı terminalleri 12PIN XT2-XT4 Soketli ve çekmeceli şalterler için pozisyon kontakları XT2. XT2. XT3.00 60. XT2.00 90. XT3.00 Sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti XT1 3p Sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti XT2 3p Sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti XT3 3p Sabit şalteri soketli tipe dönüştürme kiti XT4 3p 1SDA066276R1 1SDA066278R1 1SDA066280R1 1SDA066282R1 107. XT3.XT4 Döner kurma kolları için erken yardımcı kontaklar XT2. XT4 sabit ve soketli XT2.00 88.00 AUE 2 kontak kapalı x RHx XT2-XT4 W AUE 2 kontak devre kesici içersine açık kapalı XT2-XT4 F/P AUE 2 kontak açık x RHx XT2-XT4 W AUE 2 kontak kapalı x RHx XT1.00 142.. XT2. XT4 XT2. XT4 AUP-R 250 V XT2-XT4 AUP-R 24 Vdc XT2-XT4 AUP-I 250 V XT1...00 1SDA066452R1 1SDA066453R1 1SDA066450R1 1SDA066451R1 40.00 FLD Ön flanş XT2-XT4 F/P FLD Ön flanş XT2-XT4 W 1SDA066635R1 1SDA066636R1 76.qxd:Layout 1 5/17/11 12:06 PM Page 33 YENİ Kompakt tip devre kesiciler Tmax XT devre kesiciler için aksesuarlar Soket sabit parça Soket sabit parça Kullanılan Şalter Tanımı Kodu XT1 XT2 XT3 XT4 XT1 soket sabit parça 3p EF terminal XT2 soket sabit parça 3p EF terminal XT3 soket sabit parça 3p EF terminal XT4 soket sabit parça 3p EF terminal 1SDA068183R1 1SDA068187R1 1SDA068192R1 1SDA068196R1 Fiyatı TL/Adet 118..XT4 AUP-I 24 Vdc XT1. XT4 XT1..00 154..

4000 50 1SDA054441R1 1.00 T5S 400.5 . In=50A 35 .ABB2_2011A2.7.00 T1N 160. In=50A 35 . In=200A 140 . TMD. TMD. TMA.00 T1N 160.160 1600 50 1SDA051004R1 414..250 2500 36 1SDA051247R1 495. TMD.1xIn) ve Manyetik sabit (I3: 10xIn) TMA: Termik Ayarlı (In: 0.80 800 36 1SDA050921R1 310.4000 36 1SDA054437R1 1. TMD. In=160A 112 .00 T3S 250. In=400A 280 .439. TMD.400 2000 .00 T1N 160.40 500 36 1SDA050918R1 310.80 800 50 1SDA051001R1 366. sabit Tipi Termik Koruma Ith (A) Manyetik Koruma I3 (A) Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415VAC) 22.400 2000 . TMD. In=40A 26 .1xIn) ve Manyetik Ayarlı (I3: 5.5 .00 T2S 160. In=80A 56 . In=400A 280 . In=100A 70 . TMD.00 T3S 250.10xIn) 34 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet T1N 160. TMA..7. In=40A 26 . TMD.00 T1N 160.00 T2S 160.00 T3N 250... In=63A 44 .50 500 36 1SDA050919R1 310.160 1600 36 1SDA050924R1 349.00 T1N 160.5 .32 500 36 1SDA050917R1 310. In=32A T1N 63A TMD T3S250TMD Kodu .5 .00 T5N 400. In=200A 140 . In=100A 70 . In=25A 17.25 500 50 1SDA050996R1 366. In=32A 22..00 T2S 160..00 TMD: Termik Ayarlı (In: 0.100 1000 50 1SDA051002R1 366. TMD. In=125A 87.5 .00 T3N 250. TMD. TMD.200 2000 36 1SDA051246R1 495.63 630 50 1SDA051000R1 366.qxd:Layout 1 5/16/11 7:41 PM Page 34 Kompakt tip devre kesiciler Tmax T1-T7 kompakt tip devre kesiciler Termik manyetik koruma üniteli. In=80A 56 . TMD. TMD. TMD. In=63A 44 .00 T2S 160.00 T1N 160.32 500 50 1SDA050997R1 366. In=125A 87. TMD.00 T2S 160.00 T1N 160.200 2000 50 1SDA051268R1 568. TMD. TMD. TMD.63 630 36 1SDA050920R1 310.512. In=160A 112 . TMD. TMD. In=250A 175 .100 1000 36 1SDA050922R1 310.00 T2S 160.125 1250 50 1SDA051003R1 406.00 T2S 160. TMD.00 T2S 160.125 1250 36 1SDA050923R1 341.00 T2S 160.50 500 50 1SDA050999R1 366.40 500 50 1SDA050998R1 366. 3 kutuplu. In=250A 175 .250 2500 50 1SDA051269R1 568.

ABB2_2011A2.qxd:Layout 1

5/16/11

7:44 PM

Page 35

Kompakt tip devre kesiciler
Tmax T1-T7 kompakt tip devre kesiciler
Mikroişlemci koruma üniteli, 3 kutuplu, sabit
Tipi

T5N 630A
PR222DS/P-LSIG

Termik Koruma
Ith (A)

Manyetik Koruma
I3 (A)

Kesme Kapasitesi
Icu (kA) (415VAC)

Kodu

Fiyatı
TL/Adet

T2N 160, PR221DS-LS/I, In=10A
T2N 160, PR221DS-LS/I, In=25A
T2N 160, PR221DS-LS/I, In=63A
T2N 160, PR221DS-LS/I, In=100A
T2N 160, PR221DS-LS/I, In=160A

0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn

36
36
36
36
36

1SDA051123R1
1SDA051124R1
1SDA051125R1
1SDA051126R1
1SDA051127R1

469,00
469,00
469,00
469,00
525,00

T4N 250, PR221DS-LS/I, In=250A

0,4...1xIn

1...10xIn

36

1SDA053999R1

699,00

T5N 400, PR221DS-LS/I, In=400A
T5N 630, PR221DS-LS/I, In=630A

0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn

36
36

1SDA054317R1
1SDA054396R1

1.471,00
1.981,00

T2S 160, PR221DS-LS/I, In=160A

0,4...1xIn

1...10xIn

50

1SDA051137R1

578,00

T4S 250, PR221DS-LS/I, In=250A

0,4...1xIn

1...10xIn

50

1SDA054023R1

763,00

T5S 400, PR221DS-LS/I, In=400A
T5S 630, PR221DS-LS/I, In=630A

0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn

50
50

1SDA054333R1
1SDA054404R1

1.532,00
2.055,00

T4H 250, PR221DS-LS/I, In=250A

0,4...1xIn

1...10xIn

70

1SDA054047R1

953,00

T5H 400, PR221DS-LS/I, In=400A
T5H 630, PR221DS-LS/I, In=630A

0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn

70
70

1SDA054349R1
1SDA054412R1

2.100,00
2.581,00

Kodu

Fiyatı
TL/Adet

Termik manyetik koruma üniteli, 3 kutuplu, sabit
Tipi

Termik Koruma
Ith (A)

Manyetik Koruma
I3 (A)

Kesme Kapasitesi
Icu (kA) (415VAC)

T6N 800, TMA, In=800A

560 - 800

4000 - 8000

36

1SDA060214R1

2.539,00

T6S 630, TMA, In=630A
T6S 800, TMA, In=800A

441 - 630
560 - 800

3150 - 6300
4000 - 8000

50
50

1SDA060204R1
1SDA060216R1

2.357,00
2.672,00

T6H 630, TMA, In=630A
T6H 800, TMA, In=800A

441 - 630
560 - 800

3150 - 6300
4000 - 8000

70
70

1SDA060206R1
1SDA060218R1

2.476,00
2.939,00

Mikroişlemci koruma üniteli, 3 kutuplu, sabit
Tipi
T7S 1600
PR332/P-LI

T7M
PR332/P-LI

Termik Koruma
Ith (A)

Manyetik Koruma Kesme Kapasitesi
I3 (A)
Icu (kA) (415VAC) Kodu

Fiyatı
TL/Adet

T6N 800, PR221DS-LS/I, In=800A
T6N 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A

0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn

36
36

1SDA060268R1
1SDA060537R1

2.792,00
3.404,00

T6S 630, PR221DS-LS/I, In=630A
T6S 800, PR221DS-LS/I, In=800A
T6S 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A

0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn

50
50
50

1SDA060236R1
1SDA060278R1
1SDA060547R1

2.592,00
2.942,00
3.535,00

T7S 1000, PR231/P-LS/I, In=1000A
T7S 1250, PR231/P-LS/I, In=1250A
T7S 1600, PR231/P-LS/I, In=1600A

0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn

50
50
50

1SDA062738R1
1SDA062866R1
1SDA062994R1

3.925,00
4.513,00
6.242,00

T6H 630, PR221DS-LS/I, In=630A
T6H 800, PR221DS-LS/I, In=800A
T7H 1000, PR231/P-LS/I, In=1000A
T7H 1250, PR231/P-LS/I, In=1250A
T7H 1600, PR231/P-LS/I, In=1600A

0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn
0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn

70
70
70
70
70

1SDA060246R1
1SDA060289R1
1SDA062770R1
1SDA062898R1
1SDA063026R1

2.869,00
3.376,00
4.123,00
4.751,00
6.575,00

T7M motor takılabilen, mikroişlemci koruma üniteli, 3 kutuplu, sabit
Manyetik Koruma
I3 (A)

Kesme Kapasitesi
Icu (kA) (415VAC)

T7S 1000M, PR231/P-LS/I, In=1000A 0,4...1xIn
T7S 1250M, PR231/P-LS/I, In=1250A 0,4...1xIn
T7S 1600M, PR231/P-LS/I, In=1600A 0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn

T7H 1000M, PR231/P-LS/I, In=1000A 0,4...1xIn
T7H 1250M, PR231/P-LS/I, In=1250A 0,4...1xIn
T7H 1600M, PR231/P-LS/I, In=1600A 0,4...1xIn

1...10xIn
1...10xIn
1...10xIn

Tipi

Termik Koruma
Ith (A)

Kodu

Fiyatı
TL/Adet

50
50
50

1SDA062754R1
1SDA062882R1
1SDA063010R1

4.848,00
5.415,00
7.092,00

70
70
70

1SDA062786R1
1SDA062914R1
1SDA063042R1

5.007,00
5.645,00
7.366,00

T7M serisinde uzaktan açtırma yapmak için, motor+açma ve kapama bobinine gereksinim vardır.
Motorlu uygulamalarınız için T7M serisini kullanınız. T7M için motor ayrıca sipariş edilmelidir.
T7 şaltere motor takılamaz. T7 şaltere diğer aksesuarlar takılabilir.
T7M şalterler şebeke-jeneratör transferine ve senkronizasyona uygundur.

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 35

ABB2_2011A2.qxd:Layout 1

5/16/11

7:46 PM

Page 36

Kompakt tip devre kesiciler
Tmax T1-T7 devre kesiciler için aksesuarlar
Motor

Motor T7M-X1

Motor T4-T5

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T1-T2-T3

T1-T2-T3 Motor 110-250V AC/DC

1SDA059597R1

798,00

T4-T5

T4-T5 Motor 220-250V AC/DC

1SDA054897R1

2.139,00

T6

T6 Motor 220-250V AC/DC

1SDA060398R1

1.881,00

T7M-X1

T7M-X1 Motor 220-250V AC/DC

1SDA062116R1

1.124,00

PR222DS/PD ve PR223DS mikroişlemci koruma üniteli devre kesiciler ile kullanılması gereken motorlar için satış ofislerimize başvurunuz.

Düşük gerilim bobini

Düşük Gerilim Bobini

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T1-T2-T3

T1-T2-T3 UVR düşük gerilim bobini 220V AC

1SDA051354R1

140,00

T1-T2-T3

T1-T2-T3 UVR düşük gerilim bobini 380-440V AC

1SDA051355R1

140,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 UVR düşük gerilim bobini 220-240V AC/220-250V DC

1SDA054891R1

140,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 UVR düşük gerilim bobini 380-440V AC

1SDA054892R1

140,00

T7M-X1

T7-T7M-X1 UVR düşük gerilim bobini 240-250V AC/DC

1SDA063552R1

191,00

Düşük gerilim bobini zaman geciktirme ünitesi

Düşük Gerilim Bobini
T7M-T7-X1

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T1-T6

T1-T6 Düşük Gerilim Gecikme ünitesi 110-125V AC/DC

1SDA051360R1

568,00

T1-T6

T1-T6 Düşük Gerilim Gecikme ünitesi 220-250V AC/DC

1SDA051361R1

568,00

T7M-X1

T7-T7M-X1 uvd 220-250V AC/DC

1SDA038320R1

353,00

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T1-T2-T3

T1-T2-T3 SOR açma bobini 220-240V AC / 220-250V DC

1SDA051342R1

130,00

T1-T2-T3

T1-T2-T3 SOR açma bobini 380-440V AC

1SDA051343R1

130,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 SOR açma bobini 220-240V AC/220-250V DC

1SDA054873R1

130,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 SOR açma bobini 380-440VAC

1SDA054874R1

130,00

T7M-X1

T7-T7M-X1 SOR açma bobini 220-230V AC/DC

1SDA063548R1

238,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 Sürekli enerjili, 110-120vac

1SDA054879R1

163,00

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T7M-X1

T7M-X1

1SDA063550R1

Açma bobini

Açma Bobini

Fiyatı
TL/Adet

Kapama bobini
Fiyatı
TL/Adet
238,00

Yardımcı kontak

3xA/K Sinyal Kontağı

36 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T1-T2-T3

T1-T2-T3 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250V AC/DC

1SDA051370R1

77,00

T1-T2-T3

T1-T2-T3 3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250V AC/DC

1SDA051371R1

170,00

T2 (PR221DS)

T2 1X A/K yard. kon.+ trip kontağı+ açtırma ünitesi trip sinyali

1SDA053704R1

97,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250V AC/DC

1SDA054910R1

77,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 3A/K yardımcı kontak + trip kontağı 250V AC/DC

1SDA054911R1

170,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 Açtırma ünitesi trip sinyal kontağı

1SDA055050R1

84,00

T4-T5-T6

T4-T5-T6 2A/K yardımcı kontak 400V AC

1SDA054913R1

77,00

T7-T7M-X1

T7M-X1 2A/K yardımcı kontak 400V AC

1SDA062102R1

77,00

T7
T7M

T7 1A/K yardımcı kontak + trip kontağı 400V AC
T7M-X1 Açtırma ünitesi trip sinyal kontağı

1SDA062104R1
1SDA063553R1

111,00

77,00

ABB2_2011A2.qxd:Layout 1

5/16/11

7:48 PM

Page 37

Kompakt tip devre kesiciler
Tmax T1-T7 devre kesiciler için aksesuarlar
Döner kurma kolu mekanizması

Döner Kurma Kolları

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T1-T2-T3

Standart döner kurma kolu mek. T1-T2-T3 ayarlanabilir mil dahil

1SDA051383R1

106,00

T1-T2-T3

Acil dur döner kurma kolu mek. T1-T2-T3 ayarlanabilir mil dahil

1SDA051384R1

106,00

T4-T5

Standart döner kurma kolu mek. T4-T5 ayarlanabilir mil dahil

1SDA054929R1

128,00

T4-T5

Acil dur döner kurma kolu mek. T4-T5 ayarlanabilir mil dahil

1SDA054930R1

128,00

T1-T2-T3

Standart döner kurma kolu mek. T1-T2-T3 direkt montaj

1SDA051381R1

71,00

T1-T2-T3

Acil dur döner kurma kolu mek. T1-T2-T3 direkt montaj

1SDA051382R1

71,00

T4-T5

Standart döner kurma kolu mek. T4-T5 direkt montaj

1SDA054926R1

85,00

T4-T5

Acil dur döner kurma kolu mek. T4-T5 direkt montaj

1SDA054927R1

85,00

T6

Standart döner kurma kolu mek.-T6 F ve P için. ayarlanabilir mil dahil

1SDA060409R1

179,00

T7

Standart döner kurma kolu mek.-T7 F ve P için. ayarlanabilir mil dahil

1SDA062122R1

259,00

T6

Standart döner kurma kolu mek.-T6 F ve P için. direk montaj

1SDA060405R1

179,00

T7

Standart döner kurma kolu mek.-T7 F ve P için. direk montaj

1SDA062120R1

259,00

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T3

T3 Mekanik kilit kaidesi

1SDA063324R1

333,00

T1-T2-T3

T1-T2-T3 mekanik kilit

1SDA051396R1

190,00

T4-T5

T4-T5 mekanik kilit kaidesi

1SDA054946R1

249,00

T4

İki adet T4 şalter için montaj plakası

1SDA054948R1

125,00

T5

İki adet T5 şalter için montaj plakası

1SDA054951R1

125,00

T6

T6 Mekanik kilit-yatay

1SDA060685R1

588,00

T7-T7M-X1

T7M-X1 Mekanik kilit kablosu

1SDA062127R1

588,00

T7-T7M-X1

T7M-X1 Mekanik kilit plakası, 1 adet devre kesici için

1SDA062129R1

624,00

Mekanik kilit

Mekanik Kilit

Fiyatı
TL/Adet

T4-T5’de kullanılacak mekanik kilit için kaide+montaj plakası birlikte sipariş edilmelidir.
T7M-X1 tipi devre kesicilerde, 2 devre kesici için 1 adet kablo ve 2 adet plaka birlikte sipariş edilmelidir.

T1-T5 için kaçak akım koruma modülleri
Kodu

Fiyatı
TL/Adet

30mA - 3A

1SDA051398R1

1.004,00

30mA - 3A

1SDA051401R1

1.132,00

Ani

30mA - 3A

1SDA051403R1

1.004,00

T2 - 4 Kutup / RC221

Ani

30mA - 3A

1SDA051405R1

1.132,00

T3 - 3 Kutup / RC221

Ani

30mA - 3A

1SDA051407R1

1.403,00

T3 - 4 Kutup / RC221

Ani

30mA - 3A

1SDA051409R1

1.587,00

T4 - 4 Kutup / RC222

0,1 - 3 sn

30mA - 10A

1SDA054954R1

1.587,00

T5 - 4 Kutup / RC222

0,1 - 3 sn

30mA - 10A

1SDA054955R1

2.252,00

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

RC221

Açma Zamanı

Hassasiyet Ayarı

T1 - 3 Kutup / RC221

Ani

T1 - 4 Kutup / RC221

Ani

T2 - 3 Kutup / RC221

Soket sabit parça, 3 kutuplu

Soket sabit parça

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T2

T2, Soket sabit parça, önden bağlantı

1SDA051329R1

118,00

T3

T3, Soket sabit parça önden bağlantı

1SDA051331R1

118,00

T4

T4, Soket sabit parça önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA054737R1

142,00

T5 400

T5 400, Soket sabit parça önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA054749R1

378,00

T5 630

T5 630, Soket sabit parça önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA054762R1

542,00

Sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti

Soketli tipe Dönüştürme Kiti

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T2

T2, sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti

1SDA051411R1

107,00

T3

T3, sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti

1SDA051413R1

107,00

T4

T4, sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti

1SDA054839R1

154,00

T5 400

T5 400, sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti

1SDA054843R1

284,00

T5 630

T5 630, sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti

1SDA054847R1

284,00

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 37

ABB2_2011A2.qxd:Layout 1

5/16/11

7:52 PM

Page 38

Kompakt tip devre kesiciler
Tmax T1-T7 devre kesiciler için aksesuarlar
Çekmece sabit parça, 3 kutuplu

Çekmece sabit parça

Fiyatı
TL/Adet

Kullanılan Şalter

Tanımı

Kodu

T4

T4, Çekmece sabit parça, önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA054743R1

378,00

T5 400

T5 400, Çekmece sabit parça, önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA054755R1

518,00

T5 630

T5 630, Çekmece sabit parça, önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA054768R1

627,00

T6

T6, Çekmece sabit parça, önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA060384R1

790,00

T7-T7M-X1

T7-T7M-X1, Çekmece sabit parça, önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA062045R1

1.517,00

T7-T7M-X1

T7-T7M-X1, Çekmece sabit parça, arkadan yatay / (dikey)* terminalli

1SDA062044R1

1.635,00

* Eğer arkadan dikey terminalli isteniyorsa aşağıdaki 1SDA063571R1 kodlu extra kod sipariş edilmelidir.
T7-T7M-X1

1SDA062044R1 kodlu sabit parçayı dikey baraya dönüştürme kiti

1SDA063571R1

122,00

Sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti

Çekmeceli tipe dönüştürme kiti

T4

T4, sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti

1SDA054841R1

423,00

T5 400

T5 400, sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti

1SDA054845R1

423,00

T5 630

T5 630, sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti

1SDA054849R1

518,00

T6 630-800

T6 630-800, sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti

1SDA060390R1

378,00

T7-T7M-X1

T7-T7M-X1, sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti

1SDA062162R1

588,00

Soketli ve çekmeceli şalterler için adaptörler (aksesuarlar için)

Adaptörler

T4-T5-T6

Adaptör 5pin, T4-T5-T6, düş. ger veya açma bobini için

1SDA055173R1

26,00

T4-T5-T6

Adaptör 6pin, T4-T5-T6, 1A/K yardımcı kontak için

1SDA054922R1

26,00

T4-T5-T6

Adaptör 12pin, T4-T5-T6, 3A/K yardımcı kontak için

1SDA054923R1

42,00

T4-T5-T6

Adaptör 10pin, T4-T5-T6, motor+sor veya uvr

1SDA054924R1

46,00

T7 Çekmeceli şalterler için kayar kontak blokları

Kayar Kontak Blokları

T7-T7M-X1

Sol blok -Devre kesici üzerinde

1SDA062164R1

63,00

T7-T7M-X1

Merkez blok -Devre kesici üzerinde

1SDA062165R1

63,00

T7-T7M-X1

Sağ blok -Devre kesici üzerinde

1SDA062166R1

63,00

T7M-X1

Sol blok -Çekmece üzerinde

1SDA062167R1

127,00

T7

Sol blok -Çekmece üzerinde

1SDA063572R1

127,00

T7-T7M-X1

Merkez blok -Çekmece üzerinde

1SDA062168R1

127,00

T7-T7M-X1

Sağ blok -Çekmece üzerinde

1SDA062169R1

127,00

76,00

Mandal için ön flanş
T4-T5

Mandal için ön flanş T4-T5 sabit ve soketli

1SDA054944R1

T4-T5

Mandal için ön flanş T4-T5 çekmeceli

1SDA054945R1

76,00

T6

T6 Mandal için ön flanş sabit ve soketli

1SDA060417R1

117,00

T6

T6 Mandal için ön flanş çekmeceli

1SDA060418R1

103,00

Mandal için Ön Flanş

Sabit şalteri soketli veya çekmeceli şaltere dönüştürme örnekleri
Kodu

Tanımı

T5S 630A, PR221DS-LS/I, 3 Kutuplu devre kesiciyi soketli tipe dönüştürme
(Motor, Açma Bobini ve 1A/K yardımcı kontak aksesuarları ile)
1SDA054404R1

T5S 630, PR221DS-LS/I, In=630A

1SDA054762R1

T5 630, Soket Kiti, önden bağlantı uzatılmış terminalli

1SDA054847R1

T5 630, sabit tip şalteri soketli tipe dönüştürme kiti

1SDA054897R1

T4-T5 motor 220-250V AC/DC

1SDA054873R1

T4-T5-T6 sor. 220-240V AC/220-250V DC

1SDA054924R1

Adaptör 10pin motor+sor veya uvr T4-T5-T6 P/W

1SDA054910R1

T4-T5-T6 1A/K aux.con+ trip 250V AC/DC

1SDA054922R1

Adaptör 6pin T4-T5-T6 soketli/çekmeceli 1A/ K yardımcı kontak için

T6N 800A, PR221DS-LS/I, 3 Kutuplu devre kesiciyi çekmeceli tipe dönüştürme
(Motor, Açma Bobini ve 3A/K yardımcı kontak aksesuarları ile)

38 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

1SDA060268R1

T6N 800, PR221DS-LS/I, In=800

1SDA060384R1

T6 - EF Çekmece sabit parça

1SDA060390R1

T6 630-800, sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti

1SDA060398R1

T6 Motor 220-250V AC/DC

1SDA054873R1

T4-T5-T6 sor. 220-240V AC/220-250V DC

1SDA054924R1

Adaptör 10pin motor+sor veya uvr T4-T5-T6 P/W

1SDA054911R1

T4-T5-T6 3A/K aux.con+ trip 250V AC/DC

1SDA054923R1

Adaptör 12pin T4-T5-T6 soketli/çekmeceli 3A/K yardımcı kontak için

.00 T5 KIT. T5 1SDA055038R1 174. Önden uzatılmış.00 T3 DIN Rayı Bağlantı Plakası T3 1SDA051439R1 43.. Önden uzatılmış. (6 adet). Önden uzatılmış genişletilmiş.00 T3 KIT. (6 adet).. (6 adet). Önden uzatılmış genişletilmiş. T2 1SDA051464R1 55.00 T4 KIT FC CuAl 2X150mm2 T4 (6 adet) 1SDA054990R1 234. (6 adet).00 T5 KIT.95mm2 T2 (6 adet) 1SDA051456R1 109.00 T4 KIT.00 T4 KIT.00 T5 KIT FC CuAl 1X300mm2 T5 400 (6 adet) 1SDA055022R1 436. (6 adet). T1 1SDA051440R1 47.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 39 .00 Yüksek yalıtım bara kapağı koruması Yüksek Yalıtım Bara Kapağı Koruması Fiyatı TL/Adet Kullanılan Şalter Tanımı Kodu T4 HTC-P T4 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054962R1 60.qxd:Layout 1 5/16/11 7:54 PM Page 39 Kompakt tip devre kesiciler Tmax T1-T7 devre kesiciler için aksesuarlar Sabit şalteri soketli veya çekmeceli şalter dönüştürmek için kullanılması gereken komponentler Kullanılan Şalter Komponentler T2-T3-T4-T5-T6 Sabit Şalter Soket sabit parça Soket Dönüştürme Kiti T2-T3-T4-T5-T6 Sabit Şalter Çekmece sabit parça Çekmece Dönüştürme Kiti Motor / Döner Kurma Kolu T7-T7M Sabit Şalter Çekmece sabit parça Çekmece Dönüştürme Kiti Kayar Kontaklar* Kayar Kontakların Tanımlanması Kayar kontak blokları kullanılacak aksesuara göre çift olarak (devre kesici + çekmece sabit parça) sipariş edilmesi gerekmektedir. T6 1000 1SDA050688R1 760. (6 adet).00 T5 KIT FC CuAl 1X240mm2 T5 400 (6 adet) 1SDA055018R1 416. Önden uzatılmış genişletilmiş. T4 1SDA054998R1 86.00 T4 KIT FC CuAl 1X185mm2 T4 (6 adet) 1SDA054986R1 172. T4 1SDA055002R1 134.00 T5 HTC T5 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054960R1 79. T2 1SDA051468R1 97.00 T3 KIT.00 T3 KIT FC CuAl 70.00 T6 1000 KIT FC CUAL 4X150 1SDA060689R1 662. T3 1SDA051488R1 67. T3 1SDA051492R1 123.00 İlave bağlantı terminalleri Uzatılmış Bara Bakır-Alüminyum Kablolar için Bara Uzatılmış Genişletilmiş Bara Fiyatı TL/Adet Kullanılan Şalter Tanımı Kodu T1 KIT. Önden uzatılmış.00 T2 KIT. Önden uzatılmış.00 T2 KIT. (6 adet).00 T2 KIT FC CuAl 1. Önden uzatılmış genişletilmiş.. Önden uzatılmış.185mm2 T3 (6 adet) 1SDA051484R1 130. Blok seçim tablosu aşağıdaki gibidir. Önden uzatılmış genişletilmiş.00 T2 HTC T2 3 Kutup (2 Adet) 1SDA051417R1 45. (6 adet). (6 adet).00 T3 HTC T3 3 Kutup (2 Adet) 1SDA051419R1 55.ABB2_2011A2.00 Yüksek yalıtım bara kapağı Yüksek Yalıtım Bara Kapağı Fiyatı TL/Adet Kullanılan Şalter Tanımı Kodu T1 HTC T1 3 Kutup (2 Adet) 1SDA051415R1 39.00 T5 HTC-P T5 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054964R1 67. T5 1SDA055034R1 97. Sol blok Motor Motor yay kuruldu Sinyal kontağı Kapamaya hazır kontak Açtırma ünitesi trip sinyali Merkez Blok PR331 PR332 PR333 Sağ Blok Yardımcı kontak Açma bobini Kapama bobini Düşük gerilim bobini DIN rayı bağlantı plakası Fiyatı TL/Adet Kullanılan Şalter Tanımı Kodu T1-T2 DIN Rayı Bağlantı Plakası T1-T2 1SDA051437R1 33.00 T4 HTC T4 3 Kutup (2 Adet) 1SDA054958R1 70. (6 adet).00 T6 1000 KIT.

15xIn 1.978...4.5..00 0..00 4. önden bağlantı uzatılmış terminalli X1. MP X1N 1600.5.00 6.094.1xIn 1..1xIn 0. In=800A X1B 1000. W.5....00 * Eğer arkadan dikey terminalli isteniyorsa aşağıdaki 1SDA063571R1 kodlu ekstra kod sipariş edilmelidir..4.4..1xIn 0..00 5.858. W. çekmeceli tip . PR331/P-LI..4.1xIn 1... In=1600A..1xIn 0.5.4.4. In=630A.. PR331/P-LI..4. In=630A X1B 800.00 4... W...4.635..4. MP X1B 1600.15xIn 1.. In=1600A Kodu Fiyatı TL/Adet 42 42 42 42 42 1SDA061996R1 1SDA062245R1 1SDA062353R1 1SDA062461R1 1SDA062569R1 3. PR331/P-LI.739..079.5. PR331/P-LSI.00 0.1xIn 0..1xIn 0.130.15xIn 1.5. In=630A.15xIn 1.. L : Aşırı yük koruma S : Selektif koruma I : Kısa devre koruma G : Toprak hatasına karşı koruma Çekmeceli tip için sabit parça... PR331/P-LSI. In=1250A X1N 1600.5.010.. Sabit parça 40 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 X1 1SDA062044R1 kodlu yatay terminali. In=1000A X1N 1250.00 1SDA063571R1 122.284.. In=1250A X1B 1600. PR331/P-LI.15xIn 1.15xIn 1..5.15xIn 1.5..15xIn 1.... PR331/P-LSI.00 4.5..4.801. MP X1N 1250. PR331/P-LSI..00 5.15xIn 65 65 65 65 65 1SDA062192R1 1SDA062300R1 1SDA062408R1 1SDA062516R1 1SDA062624R1 4. W... 3 kutuplu.4..1xIn 0.4.00 5.4.15xIn 1..669.00 3... W. Çekmece sabit parça. W. W.5.1xIn 0.. MP X1N 1600.988.033.4.4... W..930. MP X1N 800. MP X1B 1250.00 0.00 6. MP X1B 1000. PR331/P-LSI...4..ABB2_2011A2. PR331/P-LI.00 4. PR331/P-LI.1xIn 0.5..4. PR331/P-LI.1xIn 0. W.00 4. MP Kodu Fiyatı TL/Adet 42 42 42 42 42 1SDA062014R1 1SDA062263R1 1SDA062371R1 1SDA062479R1 1SDA062587R1 3. MP X1N 1250.1xIn 1..1xIn X1N 630.1xIn 0. PR331/P-LI..170......15xIn X1B 630.5.15xIn 42 42 42 42 42 1SDA061997R1 1SDA062246R1 1SDA062354R1 1SDA062462R1 1SDA062570R1 4.4.00 4... In=1000A...5.. MP X1N 1000. MP X1B 800.4.010.255. In=1600A.15xIn 1.4.00 1.257. PR331/P-LI.15xIn 1.682.1xIn 0.4.00 7. In=1000A X1B 1250. PR331/P-LSI.5.15xIn 1.1xIn 1. In=1250A.5. Çekmece sabit parça. In=1600A 0. In=800A X1N 1000.15xIn X1B 630.5.15xIn 1... MP X1B 1250.MP (hareketli parça) X1B 1250A 3p W MP PR332/P-LI Tipi Termik Koruma Ith (A) Manyetik Koruma I3 (A) Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415VAC) X1B 630.15xIn 65 65 65 65 65 1SDA062191R1 1SDA062299R1 1SDA062407R1 1SDA062515R1 1SDA062623R1 3. sabit X1B 1250A 3p F F PR332/P-LI Emax X1 (630-1600A.5.15xIn 1... PR331/P-LI.4. W..00 3.5..5.4.00 5..5.. PR331/P-LSI.00 4. W.00 6..559. In=630A..607..15xIn 1.5.. In=630A.4..195. 42-150kA). dikeye dönüştürme kiti . PR331/P-LSI.1xIn 0. In=1000A.5.15xIn 1.1xIn 0.15xIn 1.038.5..1xIn X1N 630..1xIn 0.. PR331/P-LSI. W.268.265..00 4. In=800A.4.00 7... PR331/P-LSI..1xIn 0.4.5....434.15xIn 1. MP X1B 1600.15xIn 1. In=800A.15xIn 1.. PR331/P-LI....15xIn 1. In=1250A X1N 1600.15xIn 1.00 4. In=800A. W. sabit ve hareketli iki parçadan oluşur.qxd:Layout 1 5/16/11 7:59 PM Page 40 Açık tip devre kesiciler Emax X1 devre kesiciler Tipi Termik Koruma Ith (A) Manyetik Koruma I3 (A) Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415VAC) X1B 630..4.1xIn 0.00 4.1xIn 1...5. W..15xIn 65 65 65 65 65 1SDA062173R1 1SDA062281R1 1SDA062389R1 1SDA062497R1 1SDA062605R1 3. MP X1N 630. W. PR331/P-LI.4. In=800A..00 5. W.. In=1000A..15xIn 1..4. W.4. In=1000A.. In=1250A. PR331/P-LSI.00 6... In=1250A X1B 1600.. arkadan yatay / (dikey)* terminalli 1SDA062045R1 1SDA062044R1 1.00 Emax X1 çekmeceli açık tip devre kesiciler.395. PR331/P-LI.4. PR331/P-LI.. In=1600A X1N 630..00 4. PR331/P-LSI...1xIn 0.1xIn 0.4. W..5. PR331/P-LSI. W.4.. PR331/P-LI.00 7.5..1xIn 0. PR331/P-LSI.4. In=1600A...356. MP X1N 800. 3 kutuplu. PR331/P-LI..1xIn 0.820. PR331/P-LI....5. MP X1N 1000.15xIn 65 65 65 65 65 1SDA062174R1 1SDA062282R1 1SDA062390R1 1SDA062498R1 1SDA062606R1 4. PR331/P-LSI.00 5.15xIn 1..15xIn 1.15xIn 1.. MP 0.044.466....853..5..15xIn 1..469.4. In=1000A X1N 1250.5. PR331/P-LI.1xIn 0. PR331/P-LSI..5...15xIn 1. PR331/P-LSI.00 6.4.1xIn 0.517. In=800A X1N 1000.1xIn 1.1xIn 0.. PR331/P-LI..5..007..5.. PR331/P-LI.5.1xIn 0.4.1xIn 0..00 4.838.4. In=630A X1N 800..00 5. PR331/P-LSI...1xIn 0..5. In=630A X1N 800.769.00 4. MP X1B 800.4...5...... In=1600A. In=1000A X1B 1250...308. PR331/P-LSI.1xIn 0..5..15xIn 1.. 42-150kA). Koruma Fonksiyonları .5.4.00 0... In=1250A. MP X1B 1000. In=630A X1B 800.15xIn 1..15xIn 1. In=1600A 0. In=800A X1B 1000.00 4. 3 kutuplu Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet X1 X1 X1..1xIn 0... MP 0.1xIn 0. W.00 210 mm 12 5 m m 268 mm Emax X1 (630-1600A.15xIn 42 42 42 42 42 1SDA062015R1 1SDA062264R1 1SDA062372R1 1SDA062480R1 1SDA062588R1 4.1xIn 0.843. PR331/P-LSI.137.692.1xIn 0.00 4.. In=1250A..5..15xIn 1...469.1xIn 0.00 1.00 1..

00 X1 T7M-X1 Mekanik kilit plakası 1SDA062129R1 624.00 Sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu X1 X1.00 X1 T7M-X1 SC yay kuruldu sinyal kontağı 250V AC/DC 1SDA062107R1 82.00 Yardımcı kontak Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet X1 T7M-X1 2A/K yardımcı kontak 400V AC 1SDA062102R1 77.ABB2_2011A2.00 Kapama bobini Düşük Gerilim Bobini Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu X1 T7M SCR kapama bobini 220-240V AC/DC 1SDA063550R1 Fiyatı TL/Adet 238. Sol blok Merkez Blok Sağ Blok Motor Motor yay kuruldu Sinyal Kontağı Kapamaya hazır kontak Açtırma ünitesi trip sinyali PR331 PR332 PR333 Yardımcı kontak Açma bobini Kapama bobini Düşük gerilim bobini ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 41 .00 X1 Sağ blok -Devre kesici üzerinde 1SDA062166R1 63.00 X1 Merkez blok-Çekmece üzerinde 1SDA062168R1 127. sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti 1SDA062162R1 Fiyatı TL/Adet 588.00 Motor Düşük gerilim bobini zaman geciktirme ünitesi Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu X1 T7-T7M-X1 UVD düşük ger. 2 devre kesici için 1 adet kablo ve 2 adet plaka birlikte sipariş edilmelidir.00 Fiyatı TL/Adet Düşük gerilim bobini Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu X1 T7-T7M-X1 UVR düşük gerilim bobini 240-250V AC/DC 1SDA063552R1 191.00 X1 Merkez blok-Devre kesici üzerinde 1SDA062165R1 63.qxd:Layout 1 5/16/11 8:00 PM Page 41 Açık tip devre kesiciler Emax X1 devre kesici aksesuarları Motor Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet X1 T7M-X1 Motor 220-250V AC/DC 1SDA062116R1 1.00 X1 T7M-X1 RTC kapamaya hazır kontak 250V AC/DC 1SDA062109R1 91.00 Açma bobini Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu X1 T7-T7M-X1 SOR açma bobini 220-230V AC/DC 1SDA063548R1 Fiyatı TL/Adet 243.00 Kayar kontakların tanımlanması Devre kesici üzerindeki merkez ve sağ bloklar standart devre kesici (hareketli parça) ile sevk edilir.00 Mikroişlemci trip ihbar kontağı Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu X1 T7M-X1 Açtırma ünitesi trip sinyal kontağı 1SDA063553R1 Fiyatı TL/Adet 111. geciktirme ünitesi 220-250V AC/DC 1SDA038320R1 Fiyatı TL/Adet 353.124.00 X1 Sol blok -Çekmece üzerinde 1SDA062167R1 127. bob. X1 çekmeceli şalterler için kayar kontak blokları Kayar Kontak Blokları Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet X1 Sol blok -Devre kesici üzerinde 1SDA062164R1 63.00 X1 tipi devre kesicilerde. Diğer blokların ise kullanılan aksesuara göre çift olarak (devre kesici+çekmece sabit parça) sipariş edilmesi gerekmektedir. Blok seçim tablosu aşağıdaki gibidir.00 Mekanik kilit Kullanılan Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet X1 T7M-X1 Mekanik kilit kablosu 1SDA062127R1 588.00 X1 Sağ blok -Çekmece üzerinde 1SDA062169R1 127.

...1xIn 1..00 E2B 2000A 42kA... L-S-I E3N 3200A PR121.4.15xIn 42 1SDA055664R1 7.PR121 LI 0.4. PR121 LI 0..4.4.1xIn 1.4..520. L-S-I Koruma Fonksiyonları .4.00 E6H 5000A 100kA.15xIn 42 1SDA055633R1 5..532..093..15xIn 65 1SDA056144R1 13.1xIn 1.1xIn 1..1xIn 1.1xIn 1..1xIn 1.00 E1B 1600A 42kA.973.00 E2N 1600A 65kA.765.PR121 LSI 0.15xIn 42 1SDA055665R1 7.00 E3N 3200A 65kA...807.00 E2N 1250A 65kA..1xIn 1.723.1xIn 1...4. L-I E6H 6300A PR121. PR121 LSI 0....182.181.PR121 LSI 0.355.15xIn 75 1SDA056785R1 21.15xIn 65 1SDA056113R1 11.15xIn 75 1SDA056272R1 12.4... PR121 LSI 0...1xIn 1. PR121 LI 0..841.1xIn 1...1xIn 1...296.1xIn 1.1xIn 1.00 E6H 4000A.PR121 LI 0....PR121 LI 0..15xIn 65 1SDA055889R1 7.15xIn 65 1SDA055888R1 7.4. L : Aşırı yük koruma S : Selektif koruma I : Kısa devre koruma G : Toprak hatasına karşı koruma 42 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .677.15xIn 65 1SDA055921R1 9.4..PR121 LSI 0.1xIn 1.. L-S-I E1B 1600A PR121....00 E3N 2500A 65kA.4.054..4.00 E3S3200A 75kA..208. PR121 LI 0.PR121 LSI 0.246..PR121 LI 0.15xIn 100 1SDA056945R1 23.. PR121 LSI 0..810.PR121 LSI 0.PR121 LI 0...4... PR121 LI 0...00 E2B 2000A 42kA.15xIn 65 1SDA056112R1 11.1xIn 1.398.15xIn 75 1SDA056304R1 14.... L-I E1B 800A 42kA.431.15xIn 100 1SDA056977R1 31.PR121 LI 0.4.100kA.4.1xIn 1..15xIn 42 1SDA055824R1 8.4.. PR121 LSI 0..4..15xIn 42 1SDA055825R1 8.15xIn 65 1SDA055856R1 5.00 E3S2500A 75kA. L-S-I PR121...PR121 LSI 0.00 E3S3200A 75kA...4.15xIn 65 1SDA056145R1 13. 40-150kA)...1xIn 1.00 E1B 1600A 42kA..15xIn 100 1SDA056976R1 29. L-I PR121.00 E2N 1600A 65kA.00 E2N 2000A 65kA.1xIn 1.1xIn 1..00 E1B 1250A 42kA....450..4. PR121 LI 0. PR121 LSI 0...4...00 E3N 2500A 65kA..00 E4S4000A 75kA...1xIn 1......15xIn 42 1SDA055601R1 4......ABB2_2011A2.1xIn 1..023.qxd:Layout 1 5/16/11 8:03 PM Page 42 Açık tip devre kesiciler Emax açık tip devre kesiciler Emax (800-6300A.PR121 LSI 0.258...PR121 LSI 0....00 E4S4000A 75kA.018.00 E1B 800A 42kA.4.15xIn 100 1SDA057009R1 48....4.1xIn 1.217.4..1xIn 1.1xIn 1..00 E2N 1250A 65kA.15xIn 65 1SDA055920R1 9..1xIn 1. 3 kutuplu.1xIn 1..15xIn 100 1SDA057008R1 45.15xIn 75 1SDA056784R1 20..15xIn 75 1SDA056305R1 15.. sabit tip Tipi Termik Koruma Ith (A) Manyetik Koruma I3 (A) Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415VAC) Kodu Fiyatı TL/Adet PR121.00 E6H 5000A 100kA...PR121 LI 0..00 E6H 4000A 100kA. PR121 LSI 0.00 E6H 6300A 100kA.697.15xIn 42 1SDA055600R1 4.15xIn 75 1SDA056273R1 13.00 E3S2500A 75kA.4.1xIn 1.00 PR121..PR121 LSI 0..4.15xIn 42 1SDA055632R1 5.15xIn 65 1SDA055857R1 5..PR121 LI 0.00 E6H 6300A 100kA.4.15xIn 100 1SDA056944R1 22.. L-I PR121.00 E2N 2000A 65kA.PR121 LI 0..283.1xIn 1..00 E3N 3200A 65kA....097.712....103.00 E1B 1250A 42kA.006.4.1xIn 1.4...4. PR121 LI 0...4.

00 E6 Çekmeceli tip sabit parça Arkadan yatay 1SDA059671R1 5.1xIn 1.... MP 0.PR121 LSI.00 E2 Çekmeceli tip sabit parça Arkadan yatay 1SDA059667R1 1....856.15xIn 100 1SDA057025R1 55.15xIn 75 1SDA056320R1 13..287.00 E1B 800A 42kA.00 E3S3200A 75kA.1xIn 1..4..1xIn 1..1xIn 1..00 E2S Çekmeceli tip sabit parça Arkadan yatay 1SDA059668R1 1.00 0..PR121 LSI..4.00 E3N 3200A 65kA.00 E6H 5000A 100kA. MP 0.15xIn 100 1SDA056961R1 24. PR121 LI.. PR121 LI. PR121 LI.. W.15xIn 65 1SDA055873R1 5.4.705...00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 43 . MP 0. PR121 LSI.00 E2N 2000A 65kA.076.... PR121 LSI...4. MP 0.1xIn 1.4.4. W.. MP 0. MP 0.146.... MP 0. L-S-I 3 kutuplu çekmeceli tip şalter için sabit parça-çekmece Sabit parça Kullanılacak Devre Kesici tipi Terminal tipi Kodu Fiyatı TL/Adet E1 Çekmeceli tip sabit parça Arkadan yatay 1SDA059666R1 1.15xIn 42 1SDA055649R1 5..016..00 E1B 1600A 42kA. W.4. PR121 LI.4.4.qxd:Layout 1 5/16/11 8:06 PM Page 43 Açık tip devre kesiciler Emax açık tip devre kesiciler Emax (800-6300A....4. W..15xIn 75 1SDA056800R1 21.. MP 0..00 E4 Çekmeceli tip sabit parça Arkadan yatay 1SDA059670R1 3.4. W...15xIn E1B 1250A 42kA..4.. 40-150kA).1xIn 1.PR121 LSI.00 E6H 4000A 100kA. MP 0.....00 E1B 1250A 42kA..1xIn 1..1xIn 1..1xIn 1. MP 0. MP 0.911.446.4..PR121 LSI.15xIn 65 1SDA056128R1 11.00 1..15xIn 42 1SDA055841R1 9.140. MP 0. PR121 LSI.00 E2B 2000A 42kA..1xIn 1.4. PR121 LSI.00 E3S2500A 75kA.00 E2N 1250A 65kA...15xIn 65 1SDA056160R1 13. MP 0. W.624.453.1xIn 1..00 Tipi PR121.166.856.4.15xIn 75 1SDA056321R1 14.00 E2N 1250A 65kA.15xIn 65 1SDA055872R1 5..1xIn 1. çekmeceli tip Termik Koruma Ith (A) Manyetik Koruma I3 (A) Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415VAC) E1B 800A 42kA....4.4.. W.4.00 E3N 2500A 65kA.15xIn 65 1SDA055905R1 8..4.1xIn 1.. MP 0.00 E3N 3200A 65kA. MP 0. MP Kodu Fiyatı TL/Adet 42 1SDA055616R1 4.1xIn 1... W. W.. W. W. W. L-S-I PR121.622. W. L-I PR121.1xIn 1.1xIn 1.1xIn 1..893. MP 0.15xIn 65 1SDA056161R1 13.259.. W.00 E6H 6300A 100kA. W.. W. L-I PR121.504.15xIn 75 1SDA056288R1 12.4.. W. PR121 LI.278...1xIn 1.370..1xIn 1. PR121 LSI.00 E6H 6300A 100kA. W.ABB2_2011A2.15xIn 100 1SDA057024R1 54.931.PR121 LI.15xIn 42 1SDA055681R1 8.15xIn 42 1SDA055840R1 8.4. W.078.PR121 LI..394...00 E4S4000A 75kA.15xIn 65 1SDA055937R1 9.00 42 1SDA055648R1 5...15xIn 75 1SDA056801R1 21.1xIn 1.15xIn 65 1SDA056129R1 11. L-I E3S3200A PR123 PR121. MP 0. MP 0.00 E3 Çekmeceli tip sabit parça Arkadan yatay 1SDA059669R1 2.PR121 LI. W.PR121 LI.... W..15xIn 65 1SDA055936R1 9.920. MP 0.15xIn 42 1SDA055680R1 7.PR121 LSI..PR121 LI. PR121 LI..PR121 LSI.15xIn 100 1SDA056993R1 33..PR121 LSI.1xIn 1..618. MP 0.1xIn 1.15xIn 100 1SDA056960R1 23...4.136..821....00 E4S4000A 75kA.1xIn 1.. W.282.4.4..PR121 LI.4.00 E2N 2000A 65kA.817.4. W.1xIn 1.4.00 E3N 2500A 65kA.1xIn 1.1xIn 1.4..548.. MP 0.587... W..1xIn 1. MP 0.1xIn 1.1xIn 1.195..00 E6H 5000A 100kA...059....00 E2N 1600A 65kA.PR121 LSI.00 E3S3200A 75kA... MP 0. L-S-I PR121. PR121 LSI. MP 0.PR121 LI.260..PR121 LI. MP 0. W.. L-I PR121...4.. L-S-I E1B1250A PR123 PR121. W....15xIn 100 1SDA056992R1 32.PR121 LSI.00 E2N 1600A 65kA... MP 0. MP 0. W.656.1xIn E2B 2000A 42kA.00 E6H 4000A 100kA.. W...15xIn 65 1SDA055904R1 7. W.PR121 LI.15xIn 75 1SDA056289R1 13.15xIn E1B 1600A 42kA. MP 0.00 E3S2500A 75kA..709...15xIn 42 1SDA055617R1 4.4.. MP 0.. W. 3 kutuplu.222.

Mekanik kilit aksesuarları 2’li Dikey Mekanik Kilit Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu (TipA. Açma bobini Motor Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu E1-E6 SOR açma bobini 220-240V AC/DC 1SDA038292R1 238.00 Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu E1-E6 Aşırı akım ihbar kontağı.00 E1-E6 SCR kapama bobini 380-400V AC 1SDA038304R1 238. Kilitleme Mekanizması Ortak Referans 1SDA038364R1 263.00 Fiyatı TL/Adet Yay kuruldu sinyal kontağı motor içersinde standart olarak bulunmaktadır.qxd:Layout 1 5/16/11 8:07 PM Page 44 Açık tip devre kesiciler Emax açık tip devre kesici aksesuarları Motor Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet E1-E6 Motor 220-250V AC/DC 1SDA038324R1 1. geciktirme ünitesi 220-250V AC/DC 1SDA038320R1 Kodu Fiyatı TL/Adet 353. Kilitleme Mekanizması (E3 için) 1SDA038367R1 234.00 * Aşırı akım ihbar kontağı.00 şebeke jeneratör çalışma)* Kilitleme Kablosu (Dikey) 1SDA038333R1 272.00 E1-E6 SOR açma bobini 380-400V AC 1SDA038294R1 238.00 Kapama bobini Fiyatı TL/Adet Düşük gerilim bobini Düşük Gerilim Bobini Fiyatı TL/Adet Düşük gerilim bobini geciktirme ünitesi Kullanılacak Devre Kesici Tanımı E1-E6 UVD düşük ger.00 edilmelidir. 2 devre kesici arasında Kilitleme Kablosu (Yatay) 1SDA038329R1 272.00 Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu E1-E6 UVR düşük gerilim bobini 220-240V AC/DC 1SDA038312R1 509. mekanik.00 E1-E6 Yardımcı kontak 5NA/5NK 1SDA038327R1 406.00 * 3 devre kesici arasında kurulacak mekanik kilitleme için lütfen ofislerimiz ile görüşün.00 Örnek : E3 tipi şalter için Kilitleme Mekanizması (E4 için) 1SDA038368R1 234.00 Kilitleme Mekanizma Kaidesi ** 1SDA038358R1 194.00 Yardımcı kontak Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet E1-E6 Yardımcı kontak 2NA/2NK 1SDA038326R1 217.00 Kilitleme mekanizmasını oluşturmak için.00 E1-E6 UVR düşük gerilim bobini 380-400V AC 1SDA038314R1 509. 44 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet . standart olarak devre kesici üzerindedir.124. ** Kilitleme mekanizma kaidesi (1SDA058358R1) kodlu ürüne.00 Her devre kesici için iki referans sipariş Kilitleme Mekanizması (E1/2 için) 1SDA038366R1 234.00 Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu E1-E6 SCR kapama bobini 220-240V AC/DC 1SDA038302R1 238. bob.ABB2_2011A2. çekmeceli tip devre kesicilerde ihtiyaç yoktur.00 1SDA038364R1+1SDA038367R1 Kilitleme Mekanizması (E6 için) 1SDA043466R1 234. Elektriksel 1SDA058260R1 Aşırı akım ihbar kontağı Fiyatı TL/Adet 65.

qxd:Layout 1 5/16/11 8:08 PM Page 45 Açık tip devre kesiciler Emax açık tip devre kesici aksesuarları Yatay baradan dikey baraya dönüştürme kiti (sabit tip) Kullanılan Şalter Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet E1 KIT 1/2 3p F HR>F VR E1 1SDA038052R1 272.370.043.00 E2 KIT W FP 3p HR E2 >FP VR 1SDA055482R1 357.00 E2 KIT 1/2 3p F HR>F VR E2 1SDA038053R1 357.316.00 E3 KIT 1/2 3p W FP HR > F E3 1SDA045032R1 1.00 E3 KIT W FP 3p HR E3 >FP VR 1SDA055483R1 657.780. 2 adet kit sipariş edilmelidir.00 E4 KIT 1/2 3p F HR>F F E4 1SDA038065R1 1.149.00 Yatay baradan dikey baraya dönüştürme kiti (çekmeceli tip) Dikey Bara Kullanılan Şalter Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet E1 KIT W FP 3p HR E1 >FP VR 1SDA055481R1 272.00 E4 KIT 1/2 3p W FP HR > F E4 1SDA045033R1 1.269.00 Fiyatı TL/Adet Yatay baradan ön baraya dönüştürme kiti (sabit tip) Yatay Bara Kullanılan Şalter Tanımı Kodu E1 KIT 1/2 3p HR>F E1 1SDA038062R1 E2 KIT 1/2 3p F HR>F F E2 1SDA038063R1 862.00 E3 KIT 1/2 3p F HR>F F E3 1SDA038064R1 1.00 E3 KIT 1/2 3p F HR>F VR E3 1SDA038054R1 657.00 *Her bir 3 kutuplu şalter için.714.00 E6 KIT W FP 3p HR E6 >FP VR 1SDA055485R1 1.ABB2_2011A2.00 E6 KIT 1/2 3p F HR>F F E6 1SDA038066R1 2.326. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 45 .00 495.00 E4 KIT W FP 3p HR E4 >FP VR 1SDA055484R1 720.00 E4 KIT 1/2 3p F HR>F VR E4 1SDA038055R1 1.00 495.00 E6 KIT 1/2 3p F HR>F VR E6 1SDA038056R1 2.00 E6 KIT 1/2 3p W FP HR > F E6 1SDA045034R1 2.00 Yatay baradan ön baraya dönüştürme kiti (çekmeceli tip) Ön Bara Kullanılan Şalter Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet E1 KIT 1/2 3p HR>F E1 1SDA038062R1 E2 KIT 1/2 3p W FP HR > F E2 1SDA045031R1 844.317.

T6 Motor 220-250V AC/DC T3 .) 1SDA065523R1 2.T5 .00 Emax .T6 Motoru manuel kumanda edilmesine karşı kilit aksesuarı T3 .975.X1 .T4 .T7M Motor Emax .X1 .T5 . 400 Hz Y mm 96 96 U mm 144 144 G mm 170 170 24-110 Vdc güç kaynağı gerekir) Genel Tanımlar Boyutlar Y U G DIN rayına ve pano kapağına DIN rayına ve pano kapağına montaj montaj Otomatik/Manuel Otomatik/Manuel • • • • • • • • Kuplaj – • Önceliksiz hat özelliği – • ModBus RS485 haberleşme – • Ekran – • Montaj tipi Kullanım Modu Şebeke ve acil durum hattının izlenmesi Şebeke ve acil durum hattındaki devre kesicilerin kontrolü Jeneratör setinin başlatılması Özellikler Jeneratör setini ayarlanabilir gecikme ile durdurma 46 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . 60 Hz 16 2/3.T4 .T7M Devre kesici içeride sinyal kontağı (Sadece çekmeceli şalterlerde) T3 .X1 .T7M SOR açma bobini Emax .T5 .X1 . 480 Vac Frekans.00 YENİ ATS_ Otomatizm ünitesi ATS021 ve ATS022 ile kullanılması gereken aksesuarlar Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Emax .X1 . 50.T7M Yardımcı kontak Emax .T4 .ABB2_2011A2.Tmax ATS021 Otomatizm ünitesi (Dışarıdan güç kaynağı gerektirmez. Un Maks. 60. Elektriksel Emax .T6 Mekanik kilit Teknik özellikler ATS021 ATS022 Harici güç kaynağı gerektirmez (ModBus haberleşme ve 16 2/3 Hz sistemler için Harici Güç Kaynağı Harici güç kaynağı gerektirmez Anma Gerilimi.T6 Devre kesici içeride sinyal kontağı (Sadece çekmeceli şalterlerde) T3 .T4 .T5 .T7M Aşırı akım ihbar kontağı. fn 50.X1 .Tmax ATS022 Otomatizm ünitesi (Dışarıdan güç kaynağı gerektirmez.T5 .T4 .qxd:Layout 1 5/16/11 8:11 PM Page 46 Devre kesiciler Devre kesici için otomatizm üniteleri Otomatizm üniteleri Kullanılacak Devre Kesici Tanımı Kodu Fiyatı TL/Adet Emax .T7M SCR kapama bobini Emax .T6 Yardımcı kontak 2NA/2NK T3 .) 1SDA065524R1 2.479. 480 Vac Maks.

0 20 030 89090 325.0 20 030 89094 535.00 480 CLMD 33S 10.0/20.0 20 030 89070 405.5 20 030 89085 314.00 525 CLMD 33S 12.00 415/400 CLMD 33S 16.00 690 CLMD 33S 10.0 20 030 89068 271.00 789 CLMD 33S 14. • Kuru tip • Çok düşük kayıp • Uzun ömür • Eşsiz sıralı koruma sistemi • Mükemmel yalıtım özellikleri gösteren ABB’nin kendi imalatı metalize film • Ağır şartalara dayanıklı gövde • Uluslararası standartlara uyumlu ve CE işaretli • Güvenilir ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 47 .00 525 CLMD 33S 25.3 20 030 89079 478.00 457 CLMD 33S 14.0 20 030 89093 521.0 20 030 89058 478.qxd:Layout 1 5/16/11 8:13 PM Page 47 Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri Alçak gerilim güç kondansatörleri CLMD33S alçak gerilim güç kondansatörleri 3Faz.ABB2_2011A2.00 525 CLMD 33S 20.0 20 030 89056 305.00 480 CLMD 33S 16.00 415/400 CLMD 33S 13. IP40 Un Anma Gerilimi (V) 415/400 Kasa tipi Qn Anma Gücü (kVAr) CLMD 33S 5.5 20 030 89055 301.0 20 030 89086 478.00 Kodu Fiyatı TL/Adet CLMD kondansatörleri dünya çapında binlerce memnun müşteri tarafından kullanılmaktadır.0/15.00 430 CLMD 33S 27.00 430 CLMD 33S 13.00 690 CLMD 33S 20.5 20 030 89091 332.0/25.5 20 030 89069 276.00 457 CLMD 33S 28.00 789 CLMD 33S 28.00 480 CLMD 33S 25.00 480 CLMD 33S 8.0 20 030 89059 491.2 20 030 89098 535.5/12.00 415/400 CLMD 33S 22.3 20 030 89080 363.0 20 030 89087 491.0/10.0 20 030 89092 485.00 415/400 CLMD 33S 11.00 742 CLMD 33S 27. 50Hz.2 20 030 89081 478.00 415/400 CLMD 33S 27.0 20 030 89084 305.00 690 CLMD 33S 5.7 20 030 89078 363.0 20 030 89071 436.00 690 CLMD 33S 12.0 20 030 89072 442.7 20 030 89095 338.00 690 CLMD 33S 15.0 20 030 89089 319.00 525 CLMD 33S 10.00 742 CLMD 33S 13.00 480 CLMD 33S 20.3 20 030 89096 535.00 690 CLMD 33S 25.5/5.3 20 030 89097 338.0 20 030 89067 265.6 20 030 89057 466.

qxd:Layout 1 5/16/11 8:17 PM Page 48 Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri Alçak gerilim güç kondansatörleri CLMD alçak gerilim güç kondansatörleri 3Faz.00 440 CLMD 13 14.00 525/500 CLMD 13 10. 48 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet .0 20 035 81094 2.0 20 035 80792 1.00 440 CLMD 53 35. Kondansatör-Reaktör seçim kriterleri için satış birimlerimize danışınız.0/81.00 440 CLMD 43 25.0 20 035 80789 779.00 525/500 CLMD 63 60.5/5.00 415/400 CLMD 83 130.109.00 415/400 CLMD 13 16.00 440 CLMD 53 50.0 20 035 80630 730.188.00 440 CLMD 63 60.454.6 20 035 80863 1.0 20 035 80622 430.0/73.542.00 415/400 CLMD 53 43.0 20 035 80690 2.0/91.00 Kodu Diğer nominal şebeke gerilim değerlerini ve nominal güçlere sahip kondansatörler hakkında bilgi almak için satış birimlerimize danışınız.0 20 035 80660 1.0 20 035 80799 2.0 20 035 80790 865.0/40.00 525/500 CLMD 83 120.00 440 CLMD 13 10.0/100.00 415/400 CLMD 63 65.00 690 CLMD 13 5.00 690 CLMD 13 15.00 440 CLMD 63 70.0 20 035 80774 583.0 20 035 80558 418.0 20 035 80680 2.0/36.188.885.0 20 035 80632 955.0 20 035 80626 559.916.0 20 035 80781 1.0 20 035 80960 466.00 440 CLMD 13 12.0 20 035 80866 2.0/9.00 690 CLMD 63 60.00 415/400 CLMD 63 54.0 20 035 80854 681.00 690 CLMD 43 20.0/15.0 20 035 80650 1.0 20 035 80865 2.00 415/400 CLMD 43 32.0/27.00 525/500 CLMD 63 90.0/10.589.0 20 035 80785 681.775.0/80.00 690 CLMD 53 40.0 20 035 80855 894.0 20 035 80842 399.0/54. IP54 koruma sınıfına sahip kondansatörler için satış birimlerimize danışınız. IP42 Un Anma Gerilimi (V) Kasa tipi Qn Anma Gücü (kVAr) 415/400 CLMD 13 5.659.0 20 035 80561 412.0 20 035 80731 1.482.0 20 035 80670 1.0 20 035 80624 503.425.885.314.00 525/500 CLMD 53 30.0 20 035 80744 706.0 20 035 80628 699.0 20 035 80563 503.0 20 035 80961 607.00 525/500 CLMD 53 50.00 440 CLMD 83 90.00 690 CLMD 63 50.0/109. 50Hz.00 440 CLMD 53 30.00 690 CLMD 83 120.00 415/400 CLMD 63 86.0 20 035 80776 796.0 20 035 80620 295.00 525/500 CLMD 53 40.0/20.0 20 035 80794 1.329.0 20 035 80797 1.00 440 CLMD 53 40.00 440 CLMD 43 20.0 20 035 80562 491.0/60.0/50.0/18.00 440 CLMD 63 80.00 525/500 CLMD 83 100.00 415/400 CLMD 83 110.0 20 035 80982 1.00 690 CLMD 43 30.00 525/500 CLMD 63 80.00 690 CLMD 83 100.0 20 035 80729 993.0/45.0/120.268.00 525/500 CLMD 43 20.0 20 035 80864 1.0 20 035 80556 357.00 440 CLMD 83 100.265.0/30.0 20 035 80852 521.ABB2_2011A2.00 415/400 CLMD 13 11.0 20 035 80796 1.0 20 035 80857 1.677.109.00 690 CLMD 43 25.0 20 035 81602 246.00 415/400 CLMD 43 27.00 690 CLMD 13 10.779.00 415/400 CLMD 43 22.0 20 035 80800 2.112.0 20 035 80798 1.0/25.202.0 20 035 80860 1.00 690 CLMD 63 80.

660.15 Un Terminaller ve toprak arası: -10 saniye için 3kV (Un<=500V) -10 saniye için 4kV (Un<=500V) Gerilim Testi (IEC 60831’e göre) Aşırı Yük Dayanımı (IEC 60831’e göre) Aşırı gerilim: Her 24 saatte en fazla 8 saat için %10 ve en fazla 1 dakika için %30 İzin verilen en büyük akım: Sürekli çalışma için 1.00 CS100750C 75.0 4.00 CS100125T 12.Herhangi bir anda: 55˚C Dahili uygulamalar için -25˚C ve harici uygulamalar için -40˚C Üniteler Arası En Az Mesafe CLMD tip ve değerlerine göre (detaylar için kullanma kılavuzuna bakınız) 20 mm ile 50 mm arası Üniteler ile Duvar Arası En Az Mesafe 50 mm Kayıplar 380V ve yukarı gerilim değerleri için: -0.855.5 W/kvar (deşarj dirençleri dahil toplam) Kapasitans Hassasiyeti %0 + %10 Terminaller aras›nda 10 saniyede 2.00 CS100500C 50.00 CS100500T 50.0 2.0 1.1000V arası 50V60Hz 3 Faz (İhtiyaca göre tek faz da olabilir) 100 KVar üzeri Reaktörler ile kullanma imkanı var Deşarj Dirençleri Kapanma halinde 1 dakika içerisinde 50 V altına kadar deşarj olmayı sağlayan.Herhangi bir 24 saatlik sürede azami ortalama: 45˚C .580.5 3.450.0 5.0 3.00 Tristörlü kademeler Genel Özellikler CLMD13 -33S .63 & 83 Gerilim Aralığı Frekans Bağlantı Net Çıkış Gücü Reaktörler 220V .5 1.43 .390.3 kat Deniz Seviyesinden Yükseklik 1000 m’ye kadar IEC 60831 .Kısım 1 & 2 Uyum CE etiketli ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 49 .725.0 3. fabrika montajlı deşarj dirençleri (asgari kapalı süre 40 saniye) Uçlar Kondansatör gücüne göre M6.415.qxd:Layout 1 5/16/11 8:17 PM Page 49 Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri Alçak gerilim güç kondansatörleri Sabit kompanzasyon kademeleri Kasa tipi Fiyatı TL/Adet Qn Anma Gücü (kVAr) Kontaktörlü kademeler CS100125C 12.Herhangi bir 1 yıllık sürede azami ortalama: 35˚C .675.00 CS100750T 75.53 .00 CS100250C 25.2 W/kvar (deşarj direnci bulunmayan kondansatörlerde) -0. 8.ABB2_2011A2.00 CS100250T 25. 10 veya 12 cıvatalı uçlar CLMD33S’de serbest kablo uçları Terminal plakasına dahil M8 terminal Çinko elektrolitik çelik Bej RAL 7032 26x12 mm iki delik ile Dahili (Dilenirse harici) IP42 (İhtiyaca göre IP 52) Topraklama Gövde Renk Montaj Uygulama Koruma Sınıfı (IEC 60529’a göre) Azami Ortam Sıcaklığı Asgari Ortam Sıcaklığı IEC 60831’e göre Sınıf D: .

50 25. 50 veya 60Hz ve 1A veya 5A akım trafosu ile çalışabilir.50 25.00 2. 60ºC ortam sıcaklığında çalışma • Akım.67 5.061..00 917. C/k.00 100. 1A veya 5A akım trafosu ile çalışabilir.00 100. sıcaklık.00 6.ABB2_2011A2.662.00 RVT aksesuarları Tanımı Tipi Kodu Yazıcı Bağlantı Kablosu RVT Yazıcı Bağlantı Kablosu 2GCA284636A0050 538. 660V.4 5.4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Kodu Fiyatı TL/Adet 0400 008 000625 1400 0400 008 001250 1400 0400 008 002500 1400 0400 008 005000 1400 0400 008 010000 1400 0400 008 000625 0700 0400 008 001250 0700 0400 008 002500 0700 0400 008 005000 0700 0400 008 010000 0700 0400 008 000625 0567 0400 008 001250 0567 0400 008 002500 0567 0400 008 005000 0567 0400 008 010000 0567 0400 008 000625 0540 0400 008 001250 0540 0400 008 002500 0540 0400 008 005000 0540 0400 008 010000 0540 1.184. C/k. aktif-reaktif görünür güç. gerilim. 100-440V 12 2GCA289005A0050 2. v.364.25 12.) kullanılabilecek reaktörler hakkında teknik detaylar ve fiyat bilgilendirmeleri için satış birimlerimizle irtibata geçiniz.25 12.160. C/k programlamlama • Anahtarlama sırası.00 1. IP00. %15 .00 1. 50 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 50.00 1.00 Fiyatı TL/Adet 674.00 100.00 Rezonans Frekansı Fr (Hz) 134 134 134 134 134 189 189 189 189 189 210 210 210 210 210 215 215 215 215 215 P (%) thd-u (%) 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 5.00 747. • Diğer nominal işletme gerilimlerinde (Un=440V.391.00 50. 100-440V 6 2GCA289004A0050 1.00 872. geçiş sırası otomatik ayarı.00 ModBus Adaptör Kiti RVT12 RVT • Arka plan aydınlatmalı grafik ekran • ModBus haberleşme ile otomasyon sistemlerine tam uyum • Geniş besleme aralığı: 100-440VAC.00 Sıcaklık Probu. çıkış sayısı.67 5.188.67 5. faz atlama.131.00 953. 690V. THDV ve THDI ölçümü ve gösterimi • Üç tuşla kolay programlama ve devreye alma • Aşırı/düşük gerilim koruma ve THDV harmonik distorsiyona karşı koruma Harmonik filtre reaktörleri Harmonik filtre reaktörleri 3Faz.00 1.251. 70°C ortam sıcaklığında çalışma • Güç faktörü.881. 575V.00 RVT-6.4 5.00 712.236. 100-400V 12 2GCA288094A0050 820.215. aktif çıkış sayısı..4 5.00 6.b ..00 730.00 RVT-12.00 6. • Tam odaklı filtre reaktörleri (tuned reacttors) hakkında teknik detaylar ve fiyat bilgilendirmeleri için satış birimlerimizle irtibata geçiniz. frekans ölçümü • Hedef güç faktörü (Gece/gündüz/rejeneratif). ve üzeri” toplam gerilim harmonik bozukluklarında kullanılabilmek üzeri tasarımı yapılan güçlendirilmiş reaktörler ile ilgili teknik detaylar ve fiyat bilgilendirmeleri için satış birimlerimizle irtibata geçiniz.00 • Daha ağır harmonik koşulları için “thid-u:%10.67 5. çıkış için anahtarlama sayısı ölçümü • Gerilim ve akım harmonikleri distorsiyonu.00 2.00 895.67 5. 1000V. geçiş sırası otomatik ayarı.00 1.00 1.. 50 veya 60 Hz. THD-U %8’e kadar Nominal Gerilim Un (Volt) Nominal Güç Qn (kVAr) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 6. 100-400V 6 2GCA288097A0050 RVC 12 Kademe.00 50.00 3. 3 metre RVT Sıcaklık Probu 2GCA284640A0050 450. • Faz atlama. %12. anahtarlama stratejisi ve gecikme zamanı programlama RVC • Geniş besleme aralığı : 100-440VAC.00 999. akım-gerilim.00 50.25 12. çıkış sayısı. 50Hz.qxd:Layout 1 5/17/11 12:08 PM Page 50 Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri Reaktif güç kontrol röleleri RVT-RVC reaktif güç kontrol röleleri Tanımı RVC12 Kademe Sayısı Kodu Fiyatı TL/Adet RVC 6 Kademe. • Faz atlama.00 976.4 5.25 12.00 2.50 25.50 25.00 100.022.00 2GCA289013A0050 835.

ABB2_2011A2.025. Hızlı deşarj direnci 60.377.00 21.00 220/690 80A 3 Thyris-3P3-80 20 050 90 380 2.075.00 220/480 40A 2 Thyris-3P2-40 20 050 90 240 1.215.031.00 330.00 Ünite Tipi Ürün Adı Ürün Kodu PQF-Link Yazılım RS485 Modbus Adaptörü Sıcaklık probu 3M Sıcaklık probu 10M Kablo bağlantı kutusu PQF Manager Kablo uzatma kiti OP01 OP05 OP10 OP11 OP14 OP15 20 075 87 737 20 075 87 139 20 050 84 640 20 050 84 697 20 075 88 317 20 075 88 374 Fiyatı Euro/Adet 3.00 470.705.00 24.830.00 360..774. 30V DC Besleme Gerilimi : 220V AC.875.00 Max..00 220/480 80A 2 Thyris-3P2-80 20 050 90 280 1.4 telli Nominal Gerilimi (Un) 208V < Un < 240V & 380V < Un < 415V Ünite Tipi Nominal Akımı (Irms) Nominal Gücü (kVA) Ürün Adı Ürün Kodu Fiyatı Euro/Adet MASTER MASTER MASTER SLAVE SLAVE SLAVE 30A 45A 60A 30A 45A 60A 22 32 43 22 32 43 PQFS-M03-IP30 PQFS-M04-IP30 PQFS-M06-IP30 PQFS-S03-IP30 PQFS-S04-IP30 PQFS-S06-IP30 20 070 88 266 20 070 88 264 20 070 87 765 20 070 88 267 20 070 88 265 20 070 88 114 24.00 315.00 27. +45°C Koruma Sınıfı : IP20 Hızlı deşarj direncinin her modül için 1 adet kullanılması gerekmektedir.010.qxd:Layout 1 5/16/11 8:22 PM Page 51 Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri Kompanzasyon tristörleri Thyris kompanzasyon tristörleri Un Anma Gerilimi (V) Maksimum Akım Tristör Sayısı Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 220/480 20A 2 Thyris-3P2-20 20 050 90 220 1.3 telli ve 3 faz ..00 23. 50Hz Çalışma Sıcaklığı : -10. Çalışma Gerilimi (V) Kodu Fiyatı TL/Adet 690 20 050 90 000 Ortak Özellikler Tepkime Süresi : <20ms (Kondansatörün deşarj süresine bağlıdır) Kontrol Gerilimi : 5V.00 220/690 40A 3 Thyrs-3P3-40 20 050 90 340 1.00 FQFS PQFS için opsiyonlar ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 51 .00 26.00 435.613..350.00 Aktif filtreler PQFS aktif filtreler Şebekeye Bağlantı tipi 3 faz .

00 40.460.00 PQFI için 20 075 87 095 9.00 126.00 79.00 PQFM için 20 075 87 099 9.540.00 PQFK/M (IP41) için üstten kablo girişi OP12 20 075 87 754 2.085.ABB2_2011A2. PQFI için opsiyonlar PQFI Ünite Tipi Ürün Adı Ürün Kodu PQF-Link Yazılım OP01 20 075 87 737 Fiyatı Euro/Adet 3.870.570.00 40.00 800mm için 20 075 87 641 1.qxd:Layout 1 5/16/11 8:25 PM Page 52 Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri Aktif filtreler PQFK aktif filtreler Şebekeye Bağlantı tipi 3 faz .00 181.00 45.885.00 IP41 20 075 88 684 15.165.3 telli Nominal Gerilimi (Un) 208V < Un < 480V (V1 Voltage Group) Ünite Tipi PQFM Nominal Akımı (Irms) MASTER MASTER SLAVE SLAVE Nominal Gerilimi (Un) Nominal Gücü (kVA) Ürün Adı 208 250A PQFI-V1-M25-IP21 374 450A PQFI-V1-M45-IP21 208 250A PQFI-V1-S25-IP21 374 450A PQFI-V1-S45-IP21 480V < Un < 690V (V2 Voltage Group) Ünite Tipi Nominal Akımı (Irms) Nominal Gücü (kVA) MASTER MASTER SLAVE SLAVE 180A 320A 180A 320A 215 382 215 382 20 070 87 675 20 070 87 679 20 070 87 677 20 070 87 681 Ürün Adı Ürün Kodu PQFI-V2-M18-IP21 PQFI-V2-M32-IP21 PQFI-V2-S18-IP21 PQFI-V2-S32-IP21 20 070 87 683 20 070 87 687 20 070 87 685 20 070 87 689 110.540.070.00 150.865.00 156.00 49.085.765.035.00 Ürün Adı Ürün Kodu Fiyatı Euro/Adet PQFM-V1-M07-IP21 PQFM-V1-M10-IP21 PQFM-V1-M13-IP21 PQFM-V1-S07-IP21 PQFM-V1-S10-IP21 PQFM-V1-S13-IP21 20 071 87 624 20 071 87 709 20 071 87 713 20 071 87 707 20 070 87 711 20 070 87 715 42.00 Fiyatı Euro/Adet 136.085.00 Slave için 20 075 87 089 600.425.110.605.00 IP41 Koruma sınıfı (10 % kapasite düşümü gözönüne alınmalı) OP03 Tek ünite için (100 mm) baza OP04 --- 4.4 telli Nominal Gerilimi (Un) 208V < Un < 415V Ünite Tipi Nominal Akımı (Irms) Nominal Gücü (kVA) MASTER MASTER SLAVE SLAVE 70A 100A 70A 100A 50 72 50 72 Ürün Adı Ürün Kodu Fiyatı Euro/Adet PQFK-M07-IP21 PQFK-M10-IP21 PQFK-S07-IP21 PQFK-S10-IP21 20 071 87 695 20 071 87 700 20 071 87 698 20 071 87 703 45.00 600 mm için 20 075 87 551 1.00 Sıcaklık probu 10M OP11 20 050 84 697 470.00 Sıcaklık probu 3M OP10 20 050 84 640 330.905.685.260.00 104.3 telli Nominal Gerilimi (Un) 208V < Un < 240V (V1 Voltage Group) Ünite Tipi Nominal Akımı (Irms) Nominal Gücü (kVA) MASTER MASTER MASTER SLAVE SLAVE SLAVE 70A 100A 130A 70A 100A 130A 58 83 108 58 83 108 PQFI aktif filtreler Şebekeye Bağlantı tipi 3 faz .00 20 075 87 139 435.00 37.00 RS485 Modbus adaptörü OP05 Ana kontaktör konum ışığı (ON-OFF) OP07 Parafudur (sadece 480V'a kadar) 52 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 OP08 Isıtıcı (Hücre başına) OP09 20 075 87 094 2.020.410.025. PQFM.910.00 .bara ve baza dahil OP02 IP21 20 075 84 465 11.780.870.035.00 Ortak kablo giriş hücresi (1200 A) .00 Master için 20 075 87 087 600.00 PQFK/M (IP21) için üstten kablo girişi OP13 20 075 87 088 1.00 PQFK.885.00 Ürün Kodu Fiyatı Euro/Adet PQFM aktif filtreler Şebekeye Bağlantı tipi PQFK 3 faz .00 41.00 47.00 43.620.

00 Giriş / Çıkış modülü 2CSM482500R0094 245.00 Profibus DP haberleşme modülü 2CSM482500R0205 522..ABB2_2011A2. 3 veya 4 telli.350VDC) 5A akım trafosu girişli Pano tipi ana ünite 96x96 Tak çalıştır modüller Haberleşme RS485 JBUS/MODBUS ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 53 .00 Bellek modülü 2CSM482500R0097 403. 3 veya 4 telli.00 Sıcaklık ölçüm modülü 2CSM482500R0206 352.00 2CSM482500R0082 150.00 Ethernet modülü 2CSM482500R0203 452.00 Haberleşme RS485 JBUS/MODBUS 2CSM482500R0092 180. dengeli veya dengesiz yük için Yardımcı gerilim: 110/400V AC 50/60Hz (120..00 Analog çıkış modülü 2CSM482500R0093 259.qxd:Layout 1 5/16/11 8:26 PM Page 53 Alçak gerilim şebeke kalitesi ürünleri Enerji analizörleri Tanımı Fiyatı Euro/Adet Kodu DIRIS A40 şebeke analizörü AG ve OG şebekeler için .00 2CSM48A500R0200 381. dengeli veya dengesiz yük için DIRIS A20 Yardımcı gerilim : 110/400V AC 50/60Hz (120.350VDC) 1A ve 5A akım trafosu girişli Pano tipi ana ünite 96x96 DIRIS A40 2CSM48A500R0201 550.00 Tak çalıştır modüller DIRIS A20 enerji analizörü AG şebekeler için .

3 ve 4 kutuplu versiyonları bulunan S800PV serisi 1200VDC’ye kadar sisteminizi korur. Bir fotovoltaik sistemde sistemin DC ve AC tarafının farklı gereksinimlerini karșılayan farklı ürünle tam bir eksiksiz ürün yelpazesi sunuyor. Bir fotovoltaik sistemde enerji üretimi kadar üretilen enerjinin iletilmesi ve izlenmesi de büyük önem tașımaktadır. S800PV-M serisi DC tarafı izole ederek 125A’e kadar yük altında emniyetli anahtarlama için kullanılır. OVR PV serisi 100A’e kadar DC PV akımı dayanma gerilimine.Fotovoltaik sistemler için ABB alçak gerilim ürün çözümleri Alçak gerilim ürünleri ve otomasyonu konusunda uzman ABB günümüzün alternatif enerji kaynaklarından birisi olan ve trendi giderek artan güneș enerjisi üretimi ile ilgili çalıșmalarına da hızla devam ediyor ve bu konuda da liderliğini sürdürüyor. 25A ve 1000VDC üzerinde E90 PV sigortalarla birlikte kullanılmalıdır. mevcut ürün yelpazesine fotovoltaik uygulamalarına özel. fotovoltaik sistemlere özel OVR PV serisi güneș hücrelerini ve invertörleri așırı gerilim ve anahtarlama ve yıldırım gibi darbe akımlarına karșı korur ve ekipmanın zarar görmemesi için gerilimi belli değerlerin altında tutar. DC sistemde ters akıma karșı. uzaktan sinyal kontrolüne sahiptir ve hattı izole etmeye gerek kalmadan çıkarılabilen kartușları sayesinde kolay bakım sağlar. Parafudurlar ve sigorta ayırıcıları OVR-PV parafudurlar ve E90PV sigorta ayırıcıları ABB’nin. 2. kısa devre. Maliyeti oldukça yüksek olan güneș enerjisi santrallerini her türlü riske karșı korumak șüphesiz geri dönüșüm maliyetini etkileyen bir unsurdur. așırı gerilim gibi her türlü riske karșı en yüksek korumayı sağlayan ve enerji izleme metodu ile verimliliği artıran ürünlerini de ekleyerek genișletiyor. lar ıla rı du r Yü k ay ırıc fu Pa ra ik at m O to Pa no l ar sig or ta ve lar sig or ta lar DC uygulamalar için cihazlar = Fotovoltaik paneller ~ İnvertör 54 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . S800PV-M ve S280 UC ABB’nin fotovoltaik sistemler için geliștirdiği otomatik sigortalar. AC sistemde de invertör hatası durumunda AC akım beslemesine karșı koruma olușturur. ABB Alçak Gerilim Ürünleri Bölümü. DC sistemler için yüksek performanslı otomatik sigortalar S800PV-S. müșterilerin ihtiyaçlarını tam olarak karșılayan ve sisteminizi ters akım.

Tmax PV serisi 1600A’e kadar olan model seçeneği ile DC-22B çalıșma akım değeri sınıfına sahiptir ve maksimum 1100VDC’ye kadar çalıșabilir. D C sistemde birleștirici. iki kat artırılmıș izolasyonları sayesinde kötü hava koșullarında bile güvenilir çalıșma sunar. rı zla ha ım r la no lç Ö Pa üm ci ak k m to O Ka ça at ik du r fu Pa ra İz ol at ör sig ko or ta ru m a rö l es i AC uygulamalar için cihazlar Tüketici ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 55 . Kompakt tip ayırıcılar Tmax PV serisi Tmax PV. IP66 koruma sınıfı ve 1000VAC-1500VDC’lik izolasyon gerilimine sahip. vidalı ya da menteșeli kapaklı Europa pano serileri ile müșterinin tam olarak ihtiyaçlarını karșılar. F202 PV B ve F204 PV B’nin 4 25A’den 125A’e kadar olan modelleri bulunmaktadır. ABB panolar. 63A’e kadar koruma sağlayan DDA204B’nin 30mA ve 300mA hassasiyete sahip modelleri ve selektif modeli de mevcuttur. 1100VDC servis gerilimde 1600 ampere ulașan Tmax’ın fotovoltaik uygulamalar için geliștirdiği seridir. String ve inverter panolarında izolasyon amaçlı kullanılan serinin avantajları 1100VDC’de sunduğu kompakt boyutlar ve uzaktan açma kapamaya imkan vermesidir. OT serisinin 200A’den 630A’e kadar olan serisi ticari/büyük ölçekli kurulumlarda ya da merkezi invertörlerin içerisinde güvenilir izolasyon ve bakım kolaylığı sağlamaktadır. Kaçak akım koruma cihazları F202PV B. yüksek koruma sınıfına sahip olmaları sayesinde dıș ortamlar için en ideal çözümdür. Uzun süreli mekanik ömre sahip Gemini panolar. 6 farklı boyutta. Güvenilir pozisyon gösterimi.Yük ayırıcıları OT ve Tmax PV Serisi OT serisi yük ayırıcıları 16A’den 600A arası. 1000VDC’e kadar modelleriyle. konutlardaki fotovoltaik uygulamalarda izolasyonun sağlanması için idealdirler. çalıșma hızından bağımsız kontak açılımı ve geniș aksesuar seçeneği ile en sizlere fotovoltaik uygulamalarda en ideal çözümü sunmaktadır. DDA204 B kaçak akım koruma blokları trifaze çeviri tesisatlar için dizayn edilmiștir. Panolar ve bağlantı kutuları Europa ve Gemini serileri B i r f o t o v o l t a i k s i s t e m d e p a n o l a r. ABB ayrıca farklı ebat ve serilerde. 750ºC GWT’ye dayanıklı Gemini serisi %100 geridönüșümlüdür. F204PV B ve DDA204B serileri ABB’nin F202 PV B ve F204 B serisi kaçak akım koruma cihazları. 30mA’den 500mA’e kadar farklı hassasiyet seçeneği ve selektif modelleri de mevcuttur. ABB’nin dıș ve iç ortam kullanımı için ideal olan Gemini serisi ticari ve endüstriyel uygulamalar için en ideal çözümdür. AC tarafta da dağıtım amaçlı olarak kullanılır. mono ve trifaze PV çeviriciler için idealdir.

) CA4-10 (1 x N. DB45E. UA1. 50 kA’e kadar MS132 (0..) CAL5-11 (1 x N Pnömatik (Üzerine) — TP40DA. AS ve AF09. Kenarına — CAL4-11 (1 x N. 20E. HKS4. AA4.5 10 5 7. 690 V A 22 24 24 25 28 30 45 50 50 60 100 A 20 20 20 25 28 30 45 50 50 60 80 0 0 0 0 0 — 1 — — 1P 2 UL/CSA Genel Kullanım Değeri 600 V NEMA NEMA Boyutu * θ ≤ 60 °C.) CA5-10 (1 x N. CA3-01 (1 x N. PS1. S1.10…16 A) Ics. TEF3-OFF Kilitleme Üniteleri Mekanik VM3 (kompakt enversör kontaktörler) Güvenlik kilitlemeli VM4 Mekanik / Elektriksel VAS/VASL 3 kutuplu enversör kontaktörler VEM4 Bağlantı Kitleri Enversör kontaktörler için BER16C-3 BER16-4 Sönümleme Elemanları Varistör (AC/DC) AF kontaktörler dahili RC filtre içerir RC Fltre (AC) CA5-0 BER38-4 BER40 BEM7 RV5 (24…440 V) RV5 (24…440 V) RV5 ( RC5-1 (24…440 V) RC5-1 (24…440 V) RC5-2 Transil diyot (DC) RT5 (24…264 V) RT5 (24…264 V) RT5 (2 Termik Röleler Sınıf 10 (TA42DU ..).5 7. TP180IA Çekm Düșm VE5-1 VE5-2 Elektronik TEF3-ON.5 11 15 18.).C. TA80DU için 10A veya 20) T16 TF42 (0.C.. SK1 yardımcı kontaklar. HKF1.C. 30E E16DU (0. busbar’lar CK1 (Sadece MS132) 56 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 BEA16-4 BEA38-4 kA’e kad MO496 (16…100 A) Ics. 400 V A 9 12 15. PS4.O..3 Kutuplu Blok Kontaktörler Tüm endüstriyel uygulamalar ve motor yolverme çözümleri için Ekonomik Standart IEC AC-3 Nominal Güç Yeni Yeni Yeni θ ≤ 55 °C*. CA4-01 (1 x N.O.10…38 A) TA42DU (18…42 A) TA75 Elektronik Röleler Sınıf 10E.5 9 12 18 26 32 38 37 50 AC-1 Nominal Akım θ ≤ 40 °C.10…32 A) Ics. 100 k BEA40/BEA450 BEA5 HK4. TP180DA TP40IA.9 A) EF19 (0.5 7. 400 V kW 4 5. AA1. 100 kA’e kadar MS451 (11…50 A) Ics.9 A) EF45 (9…45 A) E45DU (9.5 22 480 V hp 5 7.1…18.).10…18. DB80E Motor Koruma Șalterleri Motor Koruma Șalterleri Termik / manyetik koruma MS116 sınıf 10A için (0.9 A) Termik Röleler için Aksesuarlar Uzaktan açtırma bobini – Așırı Yük Röleleri Uzaktan reset bobini – Bağımsız montaj kiti – EF19 (0.5 4 5. + 1 x N. 100 kA’e kadar MS49 MS497 (11…100 A) Ics. AF38 kontaktörler için Ana Aksesuarlar Yardımcı Kontak Blokları Zaman Röleleri Üzerine CA3-10 (1 x N. 50 kA’e kadar Sınıf 20 MS49 MO450 (16…50 A) Ics.O.5 10 15 20 20 30 40 AC Kontrol Gerilimi Tip AS09 AS12 AS16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 A40 A50 DC Kontrol Gerilimi Tip ASL09 ASL12 ASL16 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AL40 AE50 AC / DC Kontrol Gerilimi Tip — — — AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 — AF50 UL/CSA 3 faz Motor Gücü IEC AC-3 Nominal Akım θ ≤ 55 °C*. UA4. HK1. S4.10…18. SK4 .O. 50 kA’e kadar Sınıf 10 MS450 (40…50 A) Ics. 50 Manyetik koruma Aksesuarlar Kontaktör bağlantı kiti BEA16-3 Yardımcı açtırma üniteleri.5 18..45 A) E80D DB80.

BEA75/BEA495 .N. SK4 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 57 . 22 30 37 45 55 75 90 110 140 160 200 250 315 400 — 475 560 — 40 60 60 60 75 100 125 150 200 250 350 400 500 600 — 800 900 — A50 A63 A75 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AE50 AE63 AE75 AE95 AE110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF50 AF63 AF75 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 50 65 75 96 110 145 185 210 260 305 400 460 580 750 — 860 1050 — 100 115 125 145 160 250 275 350 400 500 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050 80 90 105 125 140 230 250 300 350 400 550 650 750 900 1210 1350 1650 2100 2 — 3 — — 4 — — 5 — — 6 — 7 — — 8 — CA5-01 (1 x N.) (1 x N. DB200.O. 50 …100 A) Ics.).) 180DA 80IA CAL18-11 (1 x N. S4.O.C. 100 kA’e kadar kA’e kadar MO495 (40…100 A) Ics.C.) Çekmede gecikmeli Düșmede gecikmeli VM300H / VM300V VE5-2 40 V) BEM110-30 RV5 (24…440 V) RV5 (24…440 V) RC5-2 (24…440 V) RC5-2 (24…440 V) 4 V) RT5 (24…264 V) RT5 (24…264 V) …42 A) TA75DU (18…80 A) TA80DU (29…80 A) BEM185-30 TA200DU (66…200 A) TA110DU (65…110 A) E80DU (27…80 A) VM1650H VE5-2 BEM75-30 440 V) 5 A) VM750H / VM750V E140DU (50…140 A) BEM300-30 BEM460-30 BEM750-30 E500DU (150…500 A) E800DU (250…800 A) TA450DU/SU (130…310 A) SU için sınıf 30 E200DU (60…200 A) E320DU (100…320 A) E1250DU (375…1250 A) DS25-A DS25-A E.O. 50 kA’e kadar kA’e kadar Tmax devre kesiciler ve aksesuarları A’e kadar 50 A) Ics. 450 MS496 (28…100 A) Ics. DB80E DB80. + 1 x N. 50 kA’e kadar 100 kA’e kadar BEA50/BEA450.C. D140E DB200 DT450/A Devre Kesiciler A’e kadar MS495 (28…100 A) Ics. + 1 x N.

90 5.240 0...1 0.7 0.qxd:Layout 1 5/17/11 11:24 AM Page 58 Kontaktörler Mini kontaktörler B6/B7 serisi mini kontaktörler Anma Gücü 380V AC (kW) Anma Akımı (A) Termik Akım AC1 Ith (A) Yardımcı Kontak Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet AC Kumanda Devresi.....20 1NA+1NK B6-B7/01 Kenarına CA 6-11 N GJL1201317R0004 11.20 3 3NA+1NK K6 31 Z GJH1211001RX31X 30.5 12 20 1NA B7-30-10 GJL1311001RX10X 30.3 8.0 8.20 1NA+1NK B6-B7/01 Üzerine CAF 6-11 N GJL1201330R0004 11... Vida Bağlantılı B7 Kontaktör 4 9 20 1NA BC6-30-10 GJL1213001RX10X 31.....ABB3_2011A.6 0.. Vida Bağlantılı 4 9 20 1NA B6-30-10 GJL1211001RX10X 26.40E Yardımcı kontak blokları Yardımcı Kontak Blokları B/K Serisi Kontak Düzeni Kullanılan Kontaktör tipi Montaj Tipi Kodu 1NA+1NK K6 Kenarına CA 6-11 K GJL1201317R0001 11.20 2NA B6-B7/10 Üzerine CAF 6-20 M GJL1201330R0007 11...20 1NA+1NK K6 Üzerine CAF 6-11 K GJL1201330R0001 11..10 5..3 0.90 K6 serisi yardımcı kontaktörler Anma Akımı AC-15 (A) Fiyatı TL/Adet AC Kumanda Devresi. Vida Bağlantılı K6 ..20 1NA+1NK B6-B7/10 Üzerine CAF 6-11 M GJL1201330R0003 11.90 DC Kumanda Devresi...5 12 20 1NA BC7-30-10 GJL1313001RX10X 37..2 1.5 AS / NS bobin gerilimleri ve kodları 58 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Gerilim (V) 50Hz Gerilim (V) 60Hz Kod xx 24 110 230 24 110 120 230 20 23 16 26 Fiyatı TL/Adet .90 5.4 0.. B6-7 & BC6-7 bobin gerilimleri ve kodları AC DC Gerilim (V) 50Hz Kod xx Gerilim (V) 60Hz Kod xx 24 42 48 110...20 3 4NA KC 6 40 E GJH1213001RX40X 35.240 380.5 12 20 1NK BC7-30-01 GJL1313001RX01X 37.1 0.4 8.50 4 9 20 1NK B6-30-01 GJL1211001RX01X 26...2 0.10 Kontak Düzeni Tipi Kodu 3 4NA K6 40 E GJH1211001RX40X 30.5 12 20 1NK B7-30-01 GJL1311001RX01X 30.20 * CA6 ile CAF6 aynı anda takılamaz...415 0.90 3 2NA+2NK KC 6 22 Z GJH1213001RX22X 35.50 5.....20 2NA B6-B7/01 Üzerine CAF 6-20 N GJL1201330R0008 11.125 220.. Vida Bağlantılı DC Kumanda Devresi.20 1NA+1NK B6-B7/10 Kenarına CA 6-11 M GJL1201317R0003 11..127 220.5 12 24 42 48 60 110..90 3 3NA+1NK KC 6 31 Z GJH1213001RX31X 35..90 4 9 20 1NK BC6-30-01 GJL1213001RX01X 31.20 3 2NA+2NK K6 22 Z GJH1211001RX22X 30.20 2NA K6 Üzerine CAF 6-20 K GJL1201330R0005 11.

74-1 AS/ASL-B6/B7 T16-1.20 5.74 1SAZ711201R1021 50.23 1SAZ711201R1009 50.00 1NA AS12-30-10 1SBL111001MXX10 37.20 0.20 0.17-0.20 0.30 10 5NA+3NK NS53E 1SBH101001MXX53 43.17 1SAZ711201R1008 50.3 1SAZ711201R1025 50.30 10 4NA NS40E 1SBH101001MXX40 33.2-5.20 1.41 AS/ASL-B6/B7 T16-0.55 AS/ASL-B6/B7 T16-0.7-7.10-0.7-2.60 15.7 1SAZ711201R1028 50.1 AS/ASL-B6/B7 T16-3.6-10 AS/ASL-B6/B7 T16-10 1SAZ711201R1043 50.20 1-1.00 Tipi Kodu AC Kumanda Devresi AS09-30-10 NS serisi yardımcı kontaktörler NS serisi yardımcı kontaktörler Termik Akım Ith (A) Kontak Düzeni 10 2NA+2NK NS22E 1SBH101001MXX22 33.20 4.30 10 6NA+2NK NS62E 1SBH101001MXX62 43.30 Fiyatı TL/Adet AC Kumanda Devresi NS80E YENİ T16 T16 serisi termik röleler (AS/ASL ve B6/B7 serisi için) Akım Ayar Sahası (A) Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi 0.17 AS/ASL-B6/B7 T16-0.00 1NK AS09-30-01 1SBL101001MXX01 35.ABB3_2011A.6 AS/ASL-B6/B7 T16-7.5 12 24 5.20 13-16 AS/ASL-B6/B7 T16-16 1SAZ711201R1047 50.41 1SAZ711201R1014 50.2 1SAZ711201R1035 50.23 AS/ASL-B6/B7 T16-0.31-0.qxd:Layout 1 5/16/11 9:46 PM Page 59 Kontaktörler AS serisi kontaktörler AS serisi AC kontaktörler.1-4.31 AS/ASL-B6/B7 T16-0.20 7.2 AS/ASL-B6/B7 T16-4.13 AS/ASL-B6/B7 T16-0.30 10 7NA+1NK NS71E 1SBH101001MXX71 43.5 7.30 10 3NA+1NK NS31E 1SBH101001MXX31 33.13 1SAZ711201R1005 50.7 AS/ASL-B6/B7 T16-1.20 3.00 15.20 0.0 1SAZ711201R1023 50.60 24 1NK AS12-30-01 1SBL111001MXX01 37.5 Yardımcı Kontak Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 1NA AS09-30-10 1SBL101001MXX10 35.5 24 1NK AS16-30-01 1SBL121001MXX01 41.5 12 7.6 1SAZ711201R1040 50.20 0.1 1SAZ711201R1033 50.3 1SAZ711201R1031 50. 3 kutuplu Anma Gücü 3x380V/50Hz (kw) AC3 Anma Akımı (A) AC1 Termik Akım Ith (A) 4 9 22 4 9 22 5.7 AS/ASL-B6/B7 T16-5.3 AS/ASL-B6/B7 T16-1.20 10-13 AS/ASL-B6/B7 T16-13 1SAZ711201R1045 50.13-0.23-0.3 AS/ASL-B6/B7 T16-2.3-3.55-0.20 0.20 2.30 10 8NA NS80E 1SBH101001MXX80 43.20 Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 59 .74 AS/ASL-B6/B7 T16-0.20 1.41-0.30 10 4NA+4NK NS44E 1SBH101001MXX44 43.31 1SAZ711201R1013 50.5 24 1NA AS16-30-10 1SBL121001MXX10 41.55 1SAZ711201R1017 50.3-1.7 1SAZ711201R1038 50.20 0.

00 CA3-10 Mekanik kilit ünitesi Solda Kullanılacak Kontaktör Tipi Sağda Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet AS AS VM3 1SBN031005T1000 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Kontrol Gerilimi Tipi Kodu AS 24..250V AC/DC RV5/250 1SBN050010R1002 35.20 AS12 AS12 AS09 VM3 (opsiyonel) BEY16C-3 1SBN081018R2000 30..10 7.00 1NK AS Üzerine CA3-01 1SBN011010T1001 7.80 BEA16-3 Enversör yolverici için bağlantı kiti BER16C-3 Kullanılacak Kontaktör Tipi Mekanik Kilit Ünitesi Tipi Kodu 2xAS VM3 (opsiyonel) BER16C-3 1SBN081012R1000 Mekanik Kilit Ünitesi Tipi Kodu AS09 AS09 AS09 VM3 (opsiyonel) BEY16C-3 1SBN081018R2000 30.10 Yıldız-üçgen yolverici için bağlantı kiti Kullanılacak Kontaktör Tipi BEY16C-3 Fiyatı TL/Adet Fiyatı TL/Adet Üçgen Yıldız .20 Hat 60 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 23.qxd:Layout 1 5/16/11 9:46 PM Page 60 Kontaktörler AS serisi kontaktörler için aksesuarlar Yardımcı kontak blokları Kontak Düzeni Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Montaj Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 1NA AS Üzerine CA3-10 1SBN011010T1010 7.50V AC/DC RV5/50 1SBN050010R1000 35.10 AS 110..ABB3_2011A.80 VM3 RC filtre Fiyatı TL/Adet RV5 Motor koruma şalteri için bağlantı parçası Kullanılacak Kontaktör Tipi Motor Koruma Şalteri Tipi Tipi Kodu AS MS116 & MS132 BEA16-3 1SBN081006T1000 Fiyatı TL/Adet 11..

18.Açma sınıfı 10 I Faz kaybı hassasiyeti I Ayarlanabilir aşırı yük açma akımı I Otomatik ve manuel reset I Test ve stop fonksiyonu I EF19 ve EF45 elektronik termik röleler I 0.5 kw/400V YENİ AF serisi kontaktörler I 4 .5 kw 400V AC-3 ve AC-1 50A’e kadar Aynı kontaktör ile AC/DC kontrol gerilimi I Sadece 4 bobin seçeneği ile 24 .45A akım aralığı Aşırı yük koruma .1 .%80 arasında daha düük enerji tüketimi I Farklı noktalardan bobin besleme opsiyonu I Sessiz çalışma I TF42 serisi termik röleler I 38/40A (AC-3)’e kadar Aşırı yük koruma . 20E. 30E I Faz kaybı hassasiyeti I Ayarlanabilir aşırı yük açma akımı I Otomatik ve manuel reset I ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 61 .Açma sınıfı 10E.ABB3_2011A.500V 50/60Hz AC ve 20-500V DC I Dahili sönümleme elemanı I %30 .qxd:Layout 1 5/17/11 11:25 AM Page 61 Yeni nesil motor kontrol ve koruma ürünleri 4-18.

Kontaktör VEM4 Mekanik ve elektriksel kilit seti A2-A2 Bağlantısı Termik Röle .Motor yolverme çözümleri Kontrol ve koruma Motor Koruma Șalteri ...... Kontaktör VEM4 Mekanik ve elektriksel kilit seti TF42 Termik röle VEM4 Mekanik ve elektriksel kilit seti AF...-4 Bağlantı seti Zaman rölesi AF. 62 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 TF42 Termik röle 1SBC 101 106 S0201 TF42 Termik röle . Kontaktör A2-A2 Bağlantısı AF. Kontaktör BEY... Motor koruma șalteri BEA. Motor koruma șalteri MS. Kontaktör AF. Bağlantı kiti BER......Kontaktör Kombinasyonu Direkt yolverici Enversör yolverici I> I> MS..Kontaktör Kombinasyonu Direkt yolverici Enversör yolverici Yıldız-üçgen yolverici L Δ Y BER.-4 Bağlantı seti AF...... iki adet sabitleme klipsi ve VE4 elektriksel kilit ünitesinden olușmaktadır..-4 Bağlantı seti VEM4 mekanik ve elektriksel kilit seti : VM4 mekanik kilit ünitesi. Bağlantı kiti BEA.

5 18 30 1NK AF16-30-01 1SBL177001R1301 51.5 18 30 1NK AF16Z-30-01 1SBL176001R2101 74.40 11 26 45 - AF26-30-00 1SBL237001R1100 82.5 Yardımcı Kontak Tipi Kodu 25 1NA AF09Z-30-10 1SBL136001R2110 62.00 18.50 5.40 7.00 18.5 38 50 - AF38-30-00 1SBL297001R1300 139.5 38 50 - AF38Z-30-00 1SBL296001R2100 198.5 18 30 1NA AF16-30-10 1SBL177001R1110 65.10 25 1NK AF09-30-01 1SBL137001R1301 43.5 18 30 1NK AF16-30-01 1SBL177001R1101 65.(24-60V 50/60Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi) AF09-30-10 Anma Gücü (kw) AC3 Anma Akımı (A) AC1 Anma Akımı (A) 4 9 4 9 5.qxd:Layout 1 5/16/11 9:47 PM Page 63 Kontaktörler Yeni nesil AF serisi kontaktörler .60 11 26 45 - AF26-30-00 1SBL237001R1300 67. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 63 .5 12 28 1NK AF12Z-30-01 1SBL156001R2101 65. 1.10 12 28 1NA AF12-30-10 1SBL157001R1310 45.00 Fiyatı TL/Adet AF-Z serisi kontaktörler .AC/DC kontrol gerilimi YENİ AF serisi kontaktörler .40 15 32 50 - AF30-30-00 1SBL277001R1100 136.50 5.00 18.00 15 32 50 - AF30Z-30-00 1SBL276001R2100 156.(100-250V 50/60Hz AC/DC kontrol gerilimi) Anma Gücü (kw) AC3 Anma Akımı (A) AC1 Anma Akımı (A) 4 9 4 9 5.5 38 50 - AF38-30-00 1SBL297001R1100 174.70 25 1NK AF09-30-01 1SBL137001R1101 53.50 7.00 11 26 45 - AF26Z-30-00 1SBL236001R2100 95.00 7.90 7.5 12 28 1NK AF12-30-01 1SBL157001R1301 45.5 12 28 1NK AF12-30-01 1SBL157001R1101 56.50 7.5 18 30 1NA AF16Z-30-10 1SBL176001R2110 74.00 Fiyatı TL/Adet * AF ve AF-Z serisi kontaktörler dahili sönümleme elemanı içermektedir.7 W) AF38-30-00 Anma Gücü (kw) AC3 Anma Akımı (A) AC1 Anma Akımı (A) 4 9 4 9 5.00 12 28 1NA AF12Z-30-10 1SBL156001R2110 65. düşük enerji tüketimli bobin (24V DC.00 25 1NK AF09Z-30-01 1SBL136001R2101 62.5 Yardımcı Kontak Tipi Kodu 25 1NA AF09-30-10 1SBL137001R1310 43.60 7.ABB3_2011A.5 Yardımcı Kontak Tipi Kodu 25 1NA AF09-30-10 1SBL137001R1110 53.00 Fiyatı TL/Adet AF serisi kontaktörler .90 5.70 12 28 1NA AF12-30-10 1SBL157001R1110 56.5 18 30 1NA AF16-30-10 1SBL177001R1310 51. * Diğer bobin seçenekleri için satış ofisine danışınız.(24-60V 50/60Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi).20 15 32 50 - AF30-30-00 1SBL277001R1300 109.

00 16 7NA+1NK NF71E 1SBH137001R1171 84. * Diğer bobin seçenekleri için satış ofisine başvurunuz.(24-60V 50/60Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi) NF22E Termik Akım Ith (A) AC1 Anma Akımı (A) Tipi Kodu 16 2NA+2NK NF22E 1SBH137001R1122 49.00 16 6NA+2NK NFZ62E 1SBH136001R2162 108.00 16 8NA NF80E 1SBH137001R1380 55.00 16 6NA+2NK NF62E 1SBH137001R1362 55.90 16 4NA NF40E 1SBH137001R1140 49.00 16 8NA NFZ80E 1SBH136001R2180 108.AC/DC kontrol gerilimi NF serisi yardımcı kontaktörler . düşük enerji tüketimli bobin (24V DC.50 16 4NA+4NK NFZ44E 1SBH136001R2144 108.90 16 4NA+4NK NF44E 1SBH137001R1344 55.90 16 3NA+1NK NF31E 1SBH137001R1331 39.qxd:Layout 1 5/16/11 9:48 PM Page 64 YENİ Yardımcı kontaktörler Yeni nesil NF serisi yardımcı kontaktörler . 1.90 16 4NA NF40E 1SBH137001R1340 39.ABB3_2011A.00 16 7NA+1NK NFZ71E 1SBH136001R2171 108.00 Fiyatı TL/Adet NF-Z serisi yardımcı kontaktörler .50 16 3NA+1NK NFZ31E 1SBH136001R2131 63.(100-250V 50/60Hz AC/DC kontrol gerilimi) Termik Akım Ith (A) AC1 Anma Akımı (A) Tipi Kodu 16 2NA+2NK NF22E 1SBH137001R1322 39.7 W) NF44E Termik Akım Ith (A) AC1 Anma Akımı (A) Tipi Kodu 16 2NA+2NK NFZ22E 1SBH136001R2122 63. CC4 1-kontaklı yardımcı kontak bloğu BX4 koruyucu kapak 64 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . AF kontaktör / NF yardımcı kontaktör CA4 4-kontaklı yardımcı kontak bloğu CAL4 2-kontaklı yardımcı kontak bloğu BX4-CA koruyucu kapak üste veya alta monte edilebilen bobin besleme terminali CA4.00 16 6NA+2NK NF62E 1SBH137001R1162 84.00 16 5NA+3NK NFZ53E 1SBH136001R2153 108.(24-60V 50/60Hz AC / 20-60V DC kontrol gerilimi).90 16 3NA+1NK NF31E 1SBH137001R1131 49.00 Fiyatı TL/Adet * NF ve NF-Z serisi yardımcı kontaktörler dahili sönümleme elemanı içermektedir.50 16 4NA NFZ40E 1SBH136001R2140 63.00 16 5NA+3NK NF53E 1SBH137001R1353 55.00 Fiyatı TL/Adet NF serisi yardımcı kontaktörler .90 16 4NA+4NK NF44E 1SBH137001R1144 84.00 16 5NA+3NK NF53E 1SBH137001R1153 84.00 16 7NA+1NK NF71E 1SBH137001R1371 55.00 16 8NA NF80E 1SBH137001R1180 84.

10 MS116 ve MS132-0.AF38-30-00 Üzerine CA4-22E 1SBN010140R1022 22..40 2NA+2NK AF09. MS132-32 için bağlantı kiti AF26....40 3NA+1NK AF09..AF38-30-00 Üzerine CA4-31E 1SBN010140R1031 22.00 VM4 Mekanik ve elektriksel kilit seti Tanımı Fiyatı TL/Adet 35..AF38 BEA26-4 1SBN082306T1000 19..40 2NA+2NK NF Üzerine CA4-22N 1SBN010140R1222 22..AF38-30-00 Üzerine CA4-04E 1SBN010140R1004 22..AF38 / NF Üzerine CA4-10 1SBN010110R1010 1NK AF09.AF38 / NF Kenarına CAL4-11 1SBN010120R1011 13.40 Fiyatı TL/Adet 7....AF16-30-10 Üzerine CA4-13M 1SBN010140R1113 22....40 4NK AF26......AF38 BEA38-4 1SBN082306T2000 19..AF38-30-00 Üzerine CAT4-11E 1SBN010151R1011 21...40 4NA AF26.40 3NA+1NK NF Üzerine CA4-31N 1SBN010140R1231 22.AF16 BEA16-4 1SBN081306T1000 16.AF16-30-01 Üzerine CA4-31U 1SBN010140R1331 22..AF16 BEY16-4 1SBN081313R2000 41..40 1NA+3NK AF09.00 1NA+1NK AF09..40 4NK NF40E Üzerine CA4-04N 1SBN010140R1204 22.40 1NA+3NK NF Üzerine CA4-13N 1SBN010140R1213 22...70 2NA+2NK AF09.AF16-30-01 Üzerine CAT4-11U 1SBN010151R1311 21.AF38-30-00 Üzerine CA4-40E 1SBN010140R1040 22.MS132-10 için bağlantı kiti AF26....50 Yıldız-üçgen bağlantı kiti AF26.00 Enversör bağlantı kiti AF09.00 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu AF09.40 4NA AF09..AF38 BER38-4 1SBN082311R1000 44.40 3NA+1NK AF09.AF16-30-01 Üzerine CA4-40U 1SBN010140R1340 22.40 2NA+2NK AF26...80 1NA+1NK AF09..80 Özel tip yardımcı kontak blokları (A1/A2 bobin besleme terminali içerir) Kontak Düzeni CAT4-11M Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Montaj Tipi Kodu 1NA+1NK AF09..00 Yıldız-üçgen bağlantı kiti AF09.AF38 / NF Üzerine CA4-01 1SBN010110R1001 7.ABB3_2011A.AF16-30-10 Üzerine CA4-04M 1SBN010140R1104 22....80 Fiyatı TL/Adet Mekanik kilit seti Tanımı Fiyatı TL/Adet 16..AF16-30-10 Üzerine CA4-22M 1SBN010140R1122 22....AF16..40 4NA NF Üzerine CA4-40N 1SBN010140R1240 22.00 Bağlantı kitleri VEM4 Tanımı BER16-4 Fiyatı TL/Adet ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 65 ...40 3NA+1NK AF26..AF38 BEY38-4 1SBN082713R2000 68...AF16-30-10 Üzerine CAT4-11M 1SBN010151R1111 21.AF38 VM4 1SBN030105T1000 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu AF09..00 Enversör bağlantı kiti AF26.AF16 BER16-4 1SBN081311R1000 32.AF16-30-10 Üzerine CA4-31M 1SBN010140R1131 22.16. AF26.qxd:Layout 1 5/16/11 9:49 PM Page 65 YENİ Kontaktörler AF serisi kontaktörler ve NF serisi yardımcı kontaktörler için aksesuarlar Yardımcı kontak blokları Kontak Düzeni CA4-10 CA4-11 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Montaj Tipi Kodu 1NA AF09..40 4NK AF09.00 MS132-12 ....AF16-30-01 Üzerine CA4-22U 1SBN010140R1322 22..00 1NA+1NK AF26...AF38 VEM4 1SBN030111R1000 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu MS116 ve MS132 için bağlantı kiti AF09..

..3 1SAZ721201R1031 49..10-0....55 AF09.3 AF09.9-6.9 AF09.AF26 EF19-1.40 13-16 AF09.40 2.40 0.AF26 EF19-2.40 5..7 AF09.40 1.0 1SAZ721201R1023 49..1 AF09.AF38 TF42-0.3 AF09..AF38 TF42-1..AF38 TF42-1.00 5.74-1 AF09.40 3..6 AF09.7 1SAZ721201R1038 49.55-0.3 AF09.3 1SAX121001R1104 168...9 1SAX121001R1105 168..7 AF09.AF38 TF42-13 1SAZ721201R1045 49...40 7....AF38 TF42-0..40 0..AF38 TF42-35 1SAZ721201R1053 64..AF38 TF42-4.7-2.40 4.32 1SAX121001R1101 155.40 0.AF38 TF42-10 1SAZ721201R1043 49.00 15.00 0.40 1.AF26 EF19-6...80 24-29 AF09.7-7.AF38 TF42-3.17 AF09.23 AF09.00 0. EF45 66 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet .3-1 AF09..00 1....AF38 TF42-0..31 1SAZ721201R1013 49.AF38 TF42-16 1SAZ721201R1047 49..6 1SAZ721201R1040 49.2-5.40 1-1..13-0.AF38 TF42-0.3 1SAZ721201R1025 49.41-0.AF38 TF42-0.13 AF09..17-0.40 0.74 1SAZ721201R1021 49......0-30 AF26..41 1SAZ721201R1014 49.13 1SAZ721201R1005 49.1-4.00 9.AF38 TF42-20 1SAZ721201R1049 49...7 AF09.55 1SAZ721201R1017 49...40 0..1 1SAZ721201R1033 49.2 AF09.AF38 TF42-5...AF38 TF42-38 1SAZ721201R1055 80.74 AF09.80 20-24 AF09.2 1SAZ721201R1035 49..7 1SAZ721201R1028 49.AF38 EF45-30 1SAX221001R1101 220.17 1SAZ721201R1008 49...AF38 TF42-0.3-3..ABB3_2011A..AF26 EF19-18.41 AF09.40 29-35 AF09.AF38 TF42-1.1-0...7-18.AF38 TF42-24 1SAZ721201R1051 49.80 16-20 AF09.00 * TF42 termik röleler ile EF19 ve EF45 elektronik termik röleler sadece AF serisi kontaktörler ile birlikte kullanılır..40 10-13 AF09.6-10 AF09.AF26 EF19-0.40 35-38 AF09.AF38 TF42-7.30 Fiyatı TL/Adet EF19 ve EF45 serisi elektronik termik röleler Akım Ayar Sahası (A) EF19 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu 0.qxd:Layout 1 5/16/11 9:51 PM Page 66 YENİ Termik röleler Yeni nesil TF42 serisi termik röleler TF42 serisi termik röleler TF42 Akım Ayar Sahası (A) Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu 0.3-1.23-0.0 1SAX121001R1102 155.23 1SAZ721201R1009 49.32 AF09.31-0.AF38 TF42-0..AF38 EF45-45 1SAX221001R1102 249.31 AF09.8-2.40 0.0-45 AF26.7 1SAX121001R1103 155...AF38 TF42-29 1SAZ721201R1052 64.....AF38 TF42-2.40 0.

90 43.00 1.40 50.00 7...00 350..5 16 30 1NK 11 26 45 1NA 11 26 45 1NK 15 30 55 1NA 15 30 55 1NK 18.80 56.40 47..00 7..90 43.00 15.240 380.ABB3_2011A..00 4.30 .00 228..qxd:Layout 1 5/16/11 9:51 PM Page 67 Kontaktörler A ve AF serisi kontaktörler A/AF serisi kontaktörler.10 A210 .00 432.00 120.400 400...063.00 713...50 60.230 230.30 .500 24.00 5..90 60.5 12 27 1NA 5.... AF2050 bobin gerilimleri ve kodları Gerilim (V) 50Hz 100.00 56.250 Gerilim (V) 60Hz 100..90 120..102.80 73.00 12.50 60.90 73...50 60.50 AF400..633..00 1.00 153.500 68 69 70 71 AF1350.5 16 30 1NA 7.250 250.60 48.250 Kod xx 70 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 67 ..130 100.320.120 230..130 100.30 .. A300/N bobin gerilimleri ve kodları Fiyatı TL/Adet 43..00 2.009..5 40 60 1NA 18.352.240 240.50 60.00 2.10 AC3 Anma akımı (A) AC1 Termik akım lth (A) Yardımcı Kontak AC Kumanda Devresi 4 9 25 1NA 4 9 25 1NK 5.00 794......030.715.10 A26 .00 N serisi yardımcı kontaktörler N serisi yardımcı kontaktörler N 40 E Termik Akım lth (A) Kontak Düzeni Tipi Kodu AC Kumanda Devresi 16 16 16 16 16 16 16 16 2NA+2NK 3NA+1NK 4NA 4NA+4NK 5NA+3NK 6NA+2NK 7NA+1NK 8NA N22 E N31 E N40 E N44 E N53 E N62 E N71 E N80 E 1SBH141001RXX22 1SBH141001RXX31 1SBH141001RXX40 1SBH141001RXX44 1SBH141001RXX53 1SBH141001RXX62 1SBH141001RXX71 1SBH141001RXX80 A9..5 40 60 1NK 22 50 100 1NA+1NK 30 63 115 1NA+1NK 37 75 125 1NA+1NK 45 95 145 1NA+1NK 55 110 160 1NA+1NK 75 145 250 1NA+1NK 90 185 275 1NA+1NK 110 210 350 1NA+1NK 140 260 400 1NA+1NK 1NA+1NK 160 300 500 1NA+1NK 200 400 600 1NA+1NK 250 460 700 1NA+1NK 315 580 800 1NA+1NK 400 750 1050 1NA+1NK – – 1260 1NA+1NK 475 860 1350 1NA+1NK 560 1050 1650 1NA+1NK – – 2050 * AF tipi kontaktör AC ve DC kumanda devrelerinde kullanılabilir.. Tipi Kodu A 9 -30-10 A 9 -30-01 A 12-30-10 A 12-30-01 A 16-30-10 A 16-30-01 A 26-30-10 A 26-30-01 A 30-30-10 A 30-30-01 A 40-30-10 A 40-30-01 A 50-30-11 A 63-30-11 A 75-30-11 A 95-30-11 A 110-30-11 A 145-30-11 A 185-30-11 A 210-30-11 A 260-30-11 A 300-30-11 AF 400-30-11 AF 460-30-11 AF 580-30-11 AF 750-30-11 AF 1250-30-11 AF 1350-30-11 AF 1650-30-11 AF 2050-30-11 1SBL141001RXX10 1SBL141001RXX01 1SBL161001RXX10 1SBL161001RXX01 1SBL181001RXX10 1SBL181001RXX01 1SBL241001RXX10 1SBL241001RXX01 1SBL281001RXX10 1SBL281001RXX01 1SBL321001RXX10 1SBL321001RXX01 1SBL351001RXX11 1SBL371001RXX11 1SBL411001RXX11 1SFL431001RXX11 1SFL451001RXX11 1SFL471001RXX11 1SFL491001RXX11 1SFL511001RXX11 1SFL531001RXX11 1SFL551001RXX11 1SFL577001RXX11 1SFL597001RXX11 1SFL617001RXX11 1SFL637001RXX11 1SFL647001RXX11 1SFL657001RXX11 1SFL677001RXX11 1SFL707001RXX11 Fiyatı TL/Adet 47..00 298...466.415 24 48 110.00 2.037.415 415..417.250 250..260 400.00 50.00 8.5 12 27 1NK 7.00 153.. 3 kutuplu Anma gücü 3x380V/50Hz (kW) A9 .791.440 81 83 84 80 88 85 86 48.... AF1250 bobin gerilimleri ve kodları Gerilim (V) 50Hz Gerilim (V) 60Hz Kod xx Gerilim (V) 50/60Hz Gerilim (V) DC Kod xx 24 48 110 220.

5 16 30 1NK AL 16-30-01 1SBL183001RXX01 72.00 30 63 115 1NA+1NK AE 63-30-11 1SBL379001RXX11 369.60 5. 3 kutuplu Anma gücü 3x380V/50Hz (kW) AC3 AC1 Anma akımı Termik akım (A) lth (A) Yardımcı Kontak Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet DC Kumanda Devresi AL16-30-10 AE50-30 AE95-30 4 9 25 1NA AL 9-30-10 1SBL143001RXX10 59.5 16 30 1NA AL 16-30-10 1SBL183001RXX10 72.5 12 27 1NA AL 12-30-10 1SBL163001RXX10 62.70 15 30 55 1NA AL 30-30-10 1SBL283001RXX10 150.80 16 4NA NL40E 1SBH143001RXX40 78.70 11 26 45 1NK AL 26-30-01 1SBL243001RXX01 90.00 16 5NA+3NK NL53E 1SBH143001RXX53 104. AL40 / AE50..80 16 4NA+4NK NL44E 1SBH143001RXX44 104.ABB3_2011A..00 22 50 100 1NA+1NK AE 50-30-11 1SBL359001RXX11 279.5 40 60 1NA AL 40-30-10 1SBL323001RXX10 213.qxd:Layout 1 5/16/11 9:52 PM Page 68 Kontaktörler AL ve AE serisi kontaktörler AL/AE serisi kontaktörler.00 45 95 145 1NA+1NK AE 95-30-11 1SFL439001RXX11 539.80 16 3NA+1NK NL31E 1SBH143001RXX31 78.10 4 9 25 1NK AL 9-30-01 1SBL143001RXX01 59.00 11 26 45 1NA AL 26-30-10 1SBL243001RXX10 90.00 NL serisi yardımcı kontaktörler NL serisi yardımcı kontaktörler Termik Akım lth (A) Fiyatı TL/Adet DC Kumanda Devresi NL22E NL80E AL9.60 7..00 18.00 16 8NA NL80E 1SBH143001RXX80 104.10 5.00 55 110 160 1NA+1NK AE 110-30-11 1SFL459001RXX11 877.00 18.00 16 7NA+1NK NL71E 1SBH143001RXX71 104..00 37 75 125 1NA+1NK AE 75-30-11 1SBL419001RXX11 437.5 12 27 1NK AL 12-30-01 1SBL163001RXX01 62.00 16 6NA+2NK NL62E 1SBH143001RXX62 104.00 Kontak Düzeni Tipi Kodu 16 2NA+2NK NL22E 1SBH143001RXX22 78.5 40 60 1NK AL 40-30-01 1SBL323001RXX01 213.00 7. AE110/NL bobin gerilimleri ve kodları 68 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Gerilim (V) DC Kod 12 24 42 48 50 60 75 110 125 220 240 250 80 81 82 83 21 84 85 86 87 88 89 38 .00 15 30 55 1NK AL 30-30-01 1SBL283001RXX01 150.

415 415..ABB3_2011A. Üretim toleransına da bağlı olarak bir kondansatörün maksimum gücü nominal gücünün 1..240 380....15 katına ulaşabilir...00 Fiyatı TL/Adet * Bir kondansatör devreye girerken harmonik akımlarının varlığı ve şebeke geriliminin toleransı kondansatörlerin nominal akımının (ln) yaklaşık 1.qxd:Layout 1 5/16/11 9:52 PM Page 69 Kontaktörler UA serisi kompanzasyon kontaktörleri UA-RA tipi kontaktörler UA 75-30-00RA Kullanım Gücü kVAr 400V (415) 50/60 Hz θ≤40°C Yardımcı Kontak Tipi Kodu 12.240 240...400 400..00 60 kVAr – UA 75-30-00 RA 1SBL411024RXX00 410.3 katı sürekli akım akışına sebep olmaktadır..50 ln UA.00 80 kVAr – UA 110-30-00 RA 1SFL451024RXX00 771..3 x 1.RA bobin gerilimleri ve kodları Gerilim (V) 50Hz Gerilim (V) 60Hz Kod xx 24 48 110 220..440 81 83 84 80 88 85 86 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 69 ..00 50 kVAr – UA 63-30-00 RA 1SBL371024RXX00 360. Kontaktör (UA-RA) aşağıda belirtilen termik akımı taşıyabilecek kapasitede seçilmelidir.415 24 48 110.. * Sipariş verirken bobin gerilimini belirtiniz..120 230..260 400. lth = 1.5 kVAr 1 NA UA 16-30-10 RA 1SBL181024RXX10 108.00 40 kVAr – UA 50-30-00 RA 1SBL351024RXX00 313.15 x ln = 1...00 30 kVAr 1 NA UA 30-30-10 RA 1SBL281024RXX10 216.00 22 kVAr 1 NA UA 26-30-10 RA 1SBL241024RXX10 143.00 70 kVAr – UA 95-30-00 RA 1SFL431024RXX00 552.230 230.

.30 4NA N..338.NL Kenarına CAL5-11 1SBN010020R1011 13.A75.AF460 ZAF 460 1SFN155770RXX06 620.00 AF 400-30-11 için kontak takımı ZL 400 1SFN165703R1000 868.AL40.AE75...00 A 145-30-11 için kontak takımı ZL 145 1SFN164703R1000 335.A110..AL26.AF 1650** ZAF 1650 1SFN156570RXX26 125..00 A 185-30-11 için kontak takımı ZL 185 1SFN164903R1000 378....00 Fiyatı TL/Adet * Sipariş ederken bobin gerilimini yazınız..00 AF580.30 4NK N..ABB3_2011A.A185 ZA 185 1SFN154710RXX06 87.AF750 ZAF 750 1SFN156170RXX06 741..NL (4kutup) Üzerine CA5-22N 1SBN010040R1222 21.AE45.00 .AL9..AF2050..00 AF 1350-30-11 için kontak takımı ZL 1350 1SFN166503R1000 1...30 2NA+2NK A/AL9.40 1NA+1NK A9... AF1650 kontaktörün bobini için.00 A 300-30-11 için kontak takımı ZL 300 1SFN165503R1000 796...NL Üzerine CA5-10 1SBN010010R1010 1NK A9.AE45. UA16-R ZA 16 1SBN151410RXX06 24.....UA95-UA100 ZA 110 1SFN154310RXX06 66.A110.30 4NK A/AL9.AE110 Kenarına CAL18-11 1SFN010720R1011 14.AE110.A75.AE45....AE45.NL (4kutup) Üzerine CA5-40N 1SBN010040R1240 21..A/AL40 Üzerine CA5-22M 1SBN010040R1122 21.AE95...A110.A110..AL26.40 Yedek bobin ZA40 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu N.A/AL40 Üzerine CA5-31M 1SBN010040R1131 21..AL9..N...00 A 75-30-11 için kontak takımı ZL 75 1SBN164103R1000 144.00 ZP 1650 PCB Elektronik kart** ZP 1650 PCB 1SFN166521R1070 1..30 4NK A30. Yedek ana kontak takımı Yedek Ana Kontak Takımı 70 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Tanımı Tipi Kodu A 50-30-11 için kontak takımı ZL 50 1SBN163503R1000 138.A9.AL40..A16..A75...AE110.00 A 210-30-11 için kontak takımı ZL 210 1SFN165103R1000 398.A110..N.AE110 Üzerine CA5-04E 1SBN010040R1004 21..00 1NA+1NK A95...00 AF 750-30-11 için kontak takımı ZL 750 1SFN166303R1000 1.00 A 110-30-11 için kontak takımı ZL 110 1SFN164503R1000 195.078..00 A145.10 A50.30 3NA+1NK A30..qxd:Layout 1 5/16/11 9:54 PM Page 70 Kontaktörler Kontaktörler için aksesuarlar Yardımcı kontak blokları A/AF/AL/AE/N/NL Yardımcı Kontak Blokları Kontak Düzeni Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Montaj Tipi Kodu 1NA A9.00 AF 460-30-11 için kontak takımı ZL 460 1SFN165903R1000 981.30 2NA+2NK A30.AE45..NL Kenarına CAL5-11B 1SBN010420R3311 13.30 Fiyatı TL/Adet 7.AL9..00 AF 580-30-11 için kontak takımı ZL 580 1SFN166103R1000 1.AL9....AE110 Üzerine CA5-22E 1SBN010040R1022 21.086..40 A95-A110.00 A 260-30-11 için kontak takımı ZL 260 1SFN165303R1000 749.00 A 95-30-11 için kontak takımı ZL 95 1SFN164303R1000 176. 1 adet ZAF1650 ve 1 adet ZP 1650 elektronik kart seçilmelidir..AF2050 (2 blok) Kenarına (2 blok) CAL18-11B 1SFN010720R3311 14.00 A 63-30-11 için kontak takımı ZL 63 1SBN163703R1000 138......00 AF 1650-30-11 için kontak takımı ZL 1650 1SFN166703R1000 2.A40.NL Üzerine CA5-01 1SBN010010R1001 7.N.00 1NA+1NK A9..AL9.00 A210... ** AF1350 .AE110 Üzerine CA5-31E 1SBN010040R1031 21.AE45.UA50/75-R ZA 75 1SBN153510RXX06 49..A300 ZA 300 1SFN155110RXX06 137.30 4NA A30.AL40.AL9...40 3NA+1NK A/AL9.A/AL40 Üzerine CA5-04M 1SBN010040R1104 21.90 A26.A110..AL9.00 AF 1350....AL26.734..AE110 Üzerine CA5-40E 1SBN010040R1040 21.AL26.203.AE45.40 1NA+1NK A145..00 AF400..30 2NA+2NK N.NL (4kutup) Üzerine CA5-04N 1SBN010040R1204 21.UA26/30-R ZA 40 1SBN152410RXX06 33.N..

.80 0. AE50.80 0..A75...AE75 TP 180 IA 1SBN020301R1001 78....A300 AF400.ABB3_2011A.A75...A110.AF750 TE5S-24 1SBN020010R1001 85..AE110 A50....AF750 TE5S-120 1SBN020010R1002 85.8-8/6-60sn 110-120 AC A9.A9.qxd:Layout 1 5/16/11 9:55 PM Page 71 Kontaktörler Kontaktörler için aksesuarlar Mekanik kilit blokları (yatay bağlı kontaktörler için) VE5-1 Tip Solda Kullanılacak Kontaktör Tipi Sağda Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu Blok N.A75... AE50...60 Blok A145..AE75 TP 180 DA 1SBN020300R1001 78..00 10-180sn Düşmede gecikmeli Pnömatik A9...00 0. AE50.1-40sn Çekmede gecikmeli Pnömatik A9.00 Fiyatı TL/Adet Elektronik zaman röleleri (yıldız üçgen uygulamaları için) Ayar Sahası Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu 0..A9.50 Blok A210..A300 A145.A75.00 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet Pnömatik zaman röleleri TP40 DA Ayar Sahası Tipi 0..AE110 VE 5-2 1SBN030210R1000 33.A40.AL40 N..50 Blok AF400..A40.1-40sn Düşmede gecikmeli Pnömatik A9.AE75 TP 40 IA 1SBN020301R1000 78.. AL9...A300 VM 300H 1SFN034700R1000 41.8-8/6-60sn 220-240 AC A9.AF460 VM 300/460H 1SFN035100R1000 86.8-8/6-60sn 24 AC/DC A9. AL9....AF750 VM 750H 1SFN035700R1000 116...00 10-180sn Çekmede gecikmeli Pnömatik A9.AE75 TP 40 DA 1SBN020300R1000 78.AL40 VE 5-1 1SBN030110R1000 27.40 Blok A50..AF750 TE5S-240 1SBN020010R1003 85. AE50............. AE50.A110. AE50..80 Besleme Gerilimi (V) Fiyatı TL/Adet TE5S ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 71 .AF750 AF400...

.00 150-200 A145.A110 TA80 DU 63 1SAZ331201R1005 91.A75 TA75 DU 80 1SAZ321201R1006 197.00 80-110 A95.. 1NA+1NK TA25-DU 0.50 60-80 A50..5 1SAZ211201R1038 54.25 A9..4 A9...A110 TA80 DU 52 1SAZ331201R1004 88.ABB3_2011A...A40 TA42 DU 32 1SAZ311201R1002 80...30 13-19 A9..30 0..7-2.00 110-150 A145.4 1SAZ211201R1028 54.30 1-1..A40 TA25 DU 1..1 1SAZ211201R1031 54...8 A9.30 1.A110 TA110 DU 110 1SAZ411201R1002 217...70 18-25 A9.5-11 A9.....00 165-235 A210.30 29-42 A30.30 2.A300 TA450 DU 235 1SAZ511201R1002 474... sıcaklık kompanzasyonlu manuel/otomatik reset.1-0...16 A9..A185 TA200 DU 150 1SAZ421201R1004 294.....A40 TA25 DU 2..30 1..A40 TA42 DU 42 1SAZ311201R1003 80.80 18-25 A30....1 A9.30 18-25 A50...60 22-32 A50.63-1 A9..A75 TA75 DU 32 1SAZ321201R1002 86.. sıcaklık kompanzasyonlu manuel/otomatik reset..00 Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu TA42 DU TA42-110 DU 18-110A TA110 DU TA200-450 DU 65-310A Akım Ayar Sahası (A) Fiyatı TL/Adet 3 Kutuplu.30 0.30 2..5 1SAZ211201R1040 54.40 45-63 A95.5 A9.A185 TA200 DU 175 1SAZ421201R1005 299.4 A9.50 60-80 A95..A75 TA75 DU 52 1SAZ321201R1004 88.00 80-110 A145.A40 TA25 DU 0.A300 TA450 DU 310 1SAZ511201R1003 474.70 36-52 A95.60 36-52 A50.5-5 A9.A40 TA25 DU 14 1SAZ211201R1045 54..30 6-8..30 4..A40 TA42 DU 25 1SAZ311201R1001 80..4-0.30 0.40 45-63 A50.63 A9....00 130-185 A210.00 130-175 A145.30 7.00 ...4 A9.30 3...8-4 A9.A75 TA75 DU 42 1SAZ321201R1003 86..A40 TA25 DU 5 1SAZ211201R1035 54.60 29-42 A50.1-32A TA25 DU 0...30 0..A110 TA80 DU 80 1SAZ331201R1006 197.A40 TA25 DU 19 1SAZ211201R1047 54...00 220-310 A210.A40 TA25 DU 6.A300 TA450 DU 185 1SAZ511201R1001 474..70 24-32 A9.A40 TA25 DU 25 1SAZ211201R1051 54.2-3.00 65-90 A95.A75 TA75 DU 63 1SAZ321201R1005 91.00 29-42 A95..A40 TA25 DU 0..30 22-32 A30.A40 TA25 DU 0.25-0.A185 TA200 DU 90 1SAZ421201R1001 197.A40 TA25 DU 0.16 1SAZ211201R1005 54.A40 TA25 DU 1 1SAZ211201R1021 54..63 1SAZ211201R1017 54.A40 TA25 DU 1.25 1SAZ211201R1009 54..A185 TA200 DU 135 1SAZ421201R1003 294..A185 TA200 DU 200 1SAZ421201R1006 305....4 1SAZ211201R1013 54.4 1SAZ211201R1023 54.A40 TA25 DU 11 1SAZ211201R1043 54...5 A9...A110 TA80 DU 42 1SAZ331201R1003 86.A75 TA75 DU 25 1SAZ321201R1001 86.. 1NA+1NK TA200-450 DU 65-310A TA200 DU 72 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 65-90 A145.30 10-14 A9..00 100-135 A145.A40 TA25 DU 8.5-6...qxd:Layout 1 5/16/11 9:57 PM Page 72 Termik röleler TA serisi termik röleler TA25-110 DU 0.A40 TA25 DU 3.16-0.1-110A Akım Ayar Sahası (A) Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 3 Kutuplu...8 1SAZ211201R1025 54.A185 TA200 DU 110 1SAZ421201R1002 217..A40 TA25 DU 32 1SAZ211201R1053 70.A110 TA110 DU 90 1SAZ411201R1001 197....A40 TA25 DU 4 1SAZ211201R1033 54..3-1.

..462...A300 E320 DU 1SAX521001R1101 738...00 Fiyatı TL/Adet Ayarlanabilir açma sınıfı: 10-20-30 E200-800 DU 65-800A E200 DU 584..ABB3_2011A.. TA 200 DU DB 200 1SAZ401110R0001 45..181.AF460 E500 DU 1SAX711001R1101 1.00 E 800 DU AF580-AF750 DT 800 / AF750 1SAX801902R1011 410. TA 80 DU DB 80 1SAZ301110R0001 45.00 TA 450 DU A210-A300 DT 450 / A300 1SAZ501902R1001 154..30 5 DB 25 / 32A 1SAZ201108R0002 19.00 Tipi Kodu 5 DB 25 / 25A 1SAZ201108R0001 19..30 TA 42 DU .00 170-500 AF400.qxd:Layout 1 5/16/11 9:58 PM Page 73 Termik röleler E serisi elektronik termik röleler ve aksesuarlar E serisi elektronik termik röleler Akım Ayar Sahası (A) Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 65-200 A145.A185 E200 DU 1SAX511001R1101 105-320 A210..50 TA 110 DU .AF750 E800 DU 1SAX811001R1101 1..00 E 500 DU AF400-AF460 DT 500 / AF460 1SAX701902R1011 357.50 E200 DU Termik röleler için bağımsız montaj kiti Birlikte Kullanılacak Termik Tipi TA 25 DU DB25 25 TA 25 DU 32 Minimum Sipariş Adedi Fiyatı TL/Adet DB80 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 73 ....00 270-800 AF580.00 Termik röleler için bağlantı kiti Birlikte Kullanılacak Termik Tipi Birlikte Kullanılacak Kontaktör Tipi Tipi Kodu TA 450 DU A145-A185 DT 450 / A185 1SAZ501901R1001 124...

.5 2.00 313.3-10 8-12 10-16 16-20 20-25 25-32 0..10 97..0 MS132-6.16-0.1920 3p F F T3S 250 MA200 Im=1200.439.00 1.10 64.3 MS116-10 MS116-12 MS116-16 1SAM250000R1001 1SAM250000R1002 1SAM250000R1003 1SAM250000R1004 1SAM250000R1005 1SAM250000R1006 1SAM250000R1007 1SAM250000R1008 1SAM250000R1009 1SAM250000R1010 1SAM250000R1012 1SAM250000R1011 64.5 2.4-0.00 1SAM450000R1005 1SAM450000R1006 1SAM450000R1007 1SAM550000R1006 1SAM550000R1007 1SAM550000R1008 1SAM550000R1009 1SAM550000R1010 298.00 308.18 0.362.3 6.00 1.00 *PR222 MP korumaları : Aşırı yük Kısa devre Faz kaybı Faz dengesizliği .25-0.60 77.10 64.25 MS116-0.63-1 1-1.960 3p F F T2S 160 MA100 Im=600.50 73..16 MS116-0.5 9 11 15 MS450 serisi (11-50 A) / MS 495 serisi (28-100 A) MS450/495 28-40 36-45 40-50 36-50 45-63 57-75 70-90 80-100 18.00 331.1 0..63 MS116-1 MS116-1.5 22 25 25 30 30-37 45 55 50 50 50 50 50 50 50 50 MS450-40 MS450-45 MS450-50 MS495-50 MS495-63 MS495-75 MS495-90 MS495-100 Tmax motor koruma şalterleri Tanımı T2S 160 T5S 400 74 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Kesme Kapasitesi Icu (kA) (415V) Kodu Fiyatı TL/Adet Manyetik Koruma T2S 160 MA32 Im=192.5 2.16-0..00 322.4 0.6-2.10 64..1 0.00 PR222 MP Mikro işlemcili koruma T5S 400 PR222MP In=320 3p F F T5S 400 PR222MP In=400 3p F F 50 50 1SDA054553R1 1SDA054554R1 1.4 0.747.25 0.00 MS132 serisi (0.16 0.50 73..50 73.2 4 5.2400 3p F F T4S 320 PR221 DS-IIn=320 3p F F T5S 400 PR221 DS-IIn=400 3p F F T6S 630 PR221 DS-IIn=630 3p F F T6S 800 PR221 DS-IIn=800 3p F F 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1SDA051217R1 1SDA051218R1 1SDA051219R1 1SDA051220R1 1SDA051321R1 1SDA051322R1 1SDA051323R1 1SDA054126R1 1SDA054335R1 1SDA060237R1 1SDA060279R1 313.624 3p F F T2S 160 MA80 Im=480.00 308.50 69.06 0.00 336..25 0.1-0.1-32 A) MS132 0..00 602.6-2.3 6.00 308.30 89.ABB3_2011A.63 0.06 0.5 Kesme Kapasitesi Icu (kA) (400V) Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 16 MS116-0.4-0.1200 3p F F T3S 250 MA125 Im=750.696.63-1 1-1.00 1.10 69.00 602.00 313.16 0.1-0.50 73.00 2.10 64.3-10 8-12 10-16 0.63 MS132-1.10 176.25 MS132-0.5-4 4-6.1500 3p F F T3S 250 MA160 Im=960.4 MS132-0.50 73.6 MS132-2.10 64.30 97.5 MS132-4.439.25 0.10 64.50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 25 MS132-0.50 73.00 2.00 360.25 0.50 73.0 MS132-1.63 0.5 7.5-4 4-6.25-0.1-16 A) MS116 Termik Koruma AC3 (A) Motor Gücü (kW) 0.747.16 MS132-0.4 MS116-0.55 1 1.6 1.50 80.6 1.5 2.50 73.3 MS132-10 MS132-12 MS132-16 MS132-20 MS132-25 MS132-32 1SAM350000R1001 1SAM350000R1002 1SAM350000R1003 1SAM350000R1004 1SAM350000R1005 1SAM350000R1006 1SAM350000R1007 1SAM350000R1008 1SAM350000R1009 1SAM350000R1010 1SAM350000R1012 1SAM350000R1011 1SAM350000R1013 1SAM350000R1014 1SAM350000R1015 73..55 1 1.18 0.5 MS116-4 MS116-6.50 89.2 4 5.00 602.384 3p F F T2S 160 MA52 Im=314.6 MS116-2.5 7.00 313.qxd:Layout 1 5/16/11 10:00 PM Page 74 Motor koruma şalterleri MS ve Tmax serisi motor koruma şalterleri MS116 serisi (0.10 64.10 64.

00 Sağ tarafa takılır 2NA HK1-20 1SAM201902R1002 11.00 400V AC UA4400 1SAM401905R1003 48. üstüne takılır MS116 BEA16/116 A16 Hata Sinyal Kontağı.70 UA1-230 1SAM201904R1005 34. maksimum 2 blok HKF1-11 Hata Sinyal Kontağı.00 2 NK HKS4-02 1SAM401902R1003 16. sağ kenarına takılır AA470 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 75 .ABB3_2011A.00 Sağ tarafa takılır 1NA+1NK SK1-11 1SAM201903R1001 20. sol tarafa takılır Yardımcı Kontak Blokları. kenarına takılır.00 20-70V AC/DC AA4-70 1SAM401907R1001 51.00 1 NA+1 NK HKS4-11 1SAM401902R1001 16.qxd:Layout 1 5/16/11 10:01 PM Page 75 Motor koruma şalterleri Motor koruma şalteri aksesuarları MS 116 ve MS 132 serisi Tanımı Kontak Düzeni Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet Yardımcı Kontak Bloğu-üste takılır 1NA+1NK HKF1-11 1SAM201901R1001 10.90 330-500V AC/DC AA4-500 1SAM401907R1004 51. maksimum 1 blok Düşük Gerilim Bobini 230 VAC Kontaktör Bağlantı Kiti MS 450 serisi . sağ kenarına takılır Şönt Açtırma Bloğu.00 230V AC UA4230 1SAM401905R1002 48.00 A9-16 Kontaktör için BEA16/116 1SBN081406R1000 10.90 190-330V AC/DC AA4-330 1SAM401907R1003 51.10 B Serisi Mini Kontaktör için BEA7/132 1SBN080906R1002 10.80 SK4-11 1SAM401904R1001 37.00 Sağ tarafa takılır 2NK HK1-02 1SAM201902R1003 11.20 Sağ tarafa takılır 1NA+1NK HK1-11 1SAM201902R1001 11.00 2 NA HKS4-20 1SAM401902R1002 16.MS 495 serisi Tanımı Fiyatı TL/Adet Yardımcı Kontak Blokları.70 Sağ tarafa takılır 2NA SK1-20 1SAM201903R1002 20.00 Tipi Kodu 1 NA+1 NK HK4-11 1SAM401901R1001 19.90 Yardımcı Kontak Bloğu.90 70-190V AC/DC AA4-190 1SAM401907R1002 51. maksimum 1 adet Düşük Gerilim Bobini. maksimum 1blok.80 A/K HK4-W 1SAM401901R1002 19.

310A KORC 4L 310 R/4 1SCA022181R0760 440.zırhlı..00 Konfigürasyon 2 Tipi Kodu UTF21-FBP FBP için USB arayüz 1SAJ929400R0002 590.150 1SAJ929140R0015 46.100 1SAJ929120R0001 95.030 1SAJ691000R0001 17. 3m UMC-CAB.00 Fiyatı Euro/Adet .00 * Her modül 0/4-20mA veya 0-10V analog çıkışa sahiptir.00 UMC100-FBP Genişleme Modülleri ve Aksesuarları UMC100-FBP Fiyatı Euro/Adet Tanımı Tipi Kodu 8 Dijital Giriş 24V DC.00 Akım trafosu 300.35 1SAJ929200R0035 299.185A KORC 4L 185 R/4 1SCA022193R7830 387.00 UMC 100 için terminal set UMCTB-FBP 1SAJ929160R0001 28.100 1SAJ929110R0001 32.qxd:Layout 1 5/17/11 12:07 AM Page 76 Çok amaçlı motor koruma ve kontrol sistemi YENİ UMC100-FBP Tanımı Tipi Kodu Çok amaçlı motor koruma ve kontrol cihazı UMC100-FBP 1SAJ520000R0100 Fiyatı Euro/Adet 605.5m CDP16-FBP.050 Profibus-DP adaptör kablosu Dsub9-M12 1SAJ924009R0005 198..00 Akım trafosu 180.0 1SAJ929100R0001 5.00 Çekmece sistemleri için pasif kablo (dış) CDP12-FBP.150 1SAJ929150R0015 29.00 Toprak kaçak akım modülü 60mm CEM11-FBP.00 Toprak kaçak akım modülü 35mm CEM11-FBP.3m UMCIO-CAB.500A KORC 5L 500 R/4 1SCA022208R1010 466.zırhlı.00 Çekmece sistemleri için pasif kablo (iç) CDP13-FBP..00 Operatör paneli uzatma kablosu.5m CDP15-FBP.00 Tanımı Tipi Kodu Operatör paneli ( Opsiyonel) UMC100-PAN 1SAJ590000R0101 268.00 Akım trafosu 500.. 0. 0.300 1SAJ510002R0001 92.00 Profibus bağlantı kablosu (dişi/açık uç).738.120 1SAJ929200R0120 640. 4 Dijital Röle Çıkış DX122-FBP 1SAJ622000R0101 465.00 Toprak kaçak akım modülü 20mm CEM11-FBP. UMC100-FBP Aksesuarları DX-122 UMC100-PAN Fiyatı Euro/Adet * UMC100-PAN kullanılmadığında adresleme ve parametre işlemleri için PBDTM-FBP yazılımı kullanılmalıdır.00 Akım trafosu 60.00 PDA11-FBP.00 Operatör paneli uzatma kablosu.070 1SAJ510003R0001 63.7m UMC-CAB.00 UMC100 ile I/O modül arası bağlantı kablosu. UMC100-FBP Yazılım CEM11-FBP 20 76 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet Konfigürasyon 1 Tipi Kodu UTP22-FBP Profibus için USB arayüz 1SAJ924013R0001 3.00 Toprak kaçak akım modülü 120mm CEM11-FBP.00 PBDTM-FBP Device Type Manager 1SAJ924012R0003 309...00 8 Dijital Giriş 110-230V AC.00 PBDTM-FBP Device Type Manager 1SAJ924012R0003 309..20 1SAJ929200R0020 286. 4 Dijital Röle Çıkış DX111-FBP 1SAJ611000R0101 385.00 Profibus bağlantı kablosu (dişi/erkek).850A KORC 5L 850 R/4 1SCA022208R1440 466.00 Profibus bağlantı kablosu pasif soket için sabitleme aparatı CDP11-FBP. 1.ABB3_2011A..60 1SAJ929200R0060 312. 1.

konveyör ve daha birçok uygulama için ideal çözüm sunar. 50/60 Hz geniş nominal kontrol besleme gerilimi • 18 . pompa sistemlerindeki basınç dalgalanmalarını yok ederken. mekanik zorlanmaları azaltarak güvenilir ve sürekli bir çalışma sağlamaktadır. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 77 . Modbus. PSE serisi yumuşak yolvericiler. fan. Enerji tasarrufu sağlayan dahili by-pass gibi birçok özellik PSE serisini fonksiyonel ve verimli bir çözüm olarak sunmaktadır. Verimli Müşterilerimizin beklentilerini dikkate alarak tasarladığımız PSE serisi tüm uygulama gereksinimlerini karşılamakla birlikte sahip olduğu özelliklerle yatırımlarınıza değer katar. 10. 20 ve 30 sınıfı motor aşırı yük koruması • Pompaların susuz çalışmasını engellemeye yarayan düşük yük koruması • Bloke olmuş pompaları algılayan kilitli rotor koruması • Darbeli yolverme • Akım bilgisi için analog çıkış.5 – 7x Ie değerleri arasında ayarlayanabilen akım limiti • 10A. Dahili by-pass özelliği ile by-pass kontaktörü bağlantısına gerek kalmadığından montaj ve kurulum için harcanan zaman minimuma indirilir. Kompakt boyutları ile yeni PSE serisi yer problemi olan fakat fonksiyonellik gerektiren pompa. Güvenilir PSE serisi yumuşak yolvericiler sadece istisnai bir güvenilirlik sağlamak için tasarlanmamış olup tüm sistemin güvenilirliğini sağlayacak birçok özellikle donatılmıştır.370 A arası nominal çalışma akımı aralığı • Korozif ortamlara karşı dayanıklı korumalı elektronik kartlar • Tüm boyutlar için enerji tasarrufu sağlayan standart dahili by-pass • Lisan bilgisi gerektirmeyen aydınlatmalı LCD ekran ve dört yönlü tuş takımı • Opsiyonel harici tuş takımı. lisan gerektirmeyen kullanıcı dostu ve aydınlatmalı LCD ekranı ile basitçe ayarlanabilmektedir. Sahip olduğu birçok özellik tüm gereksinimlerini karşılamak için müşterilerimiz ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir.ABB3_2011A. 4-20mA • Profibus. kompresör.qxd:Layout 1 5/17/11 12:07 AM Page 77 PSE serisi yumuşak yolvericiler Fonksiyonel seri Ürün özellikleri • 208 – 600 V AC arası geniş nominal çalışma gerilimi aralığı • 100–250 V. tork kontrol özelliğine ve arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahip dünyanın ilk kompakt yumuşak yolvericisidir. Kolay Bir yumuşak yolvericiden beklenen en önemli özellik kolay ayarlanabilir ve kullanılabilir olmasıdır. Devicenet ve CANopen protokolleri üzerinden opsiyonel FBP haberleşme • Mükemmel yolverme performansı için geliştirilmiş algoritma PSE serisi yumuşak yolvericiler. Örneğin geliştirilmiş tork kontrol özelliği. IP54 • Pompa uygulamaları için optimum çözüm sunan tork kontrol özelliği • 1.

. A (440-480 V) hp UL. 78 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 AF30 AF38 A50 – 200 A 250 A OS250GD A63 A75 TA75DU A95 A110 TA110DU Dahili Hızlı seçim kılavuzu ! AF26 TF42DU Normal yolverme. PSR45 PSR60 .4 6. MS132 gG sigorta kullanarak tip1 koordinasyonu sağlanır.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 3..5 7.8 9 12 16 25 30 37 45 60 72 85 105 2 3 5 7. Hat kontaktörü 10 A 16 A 25 A 32 A 50 A MS450 63 A 100 A OS32GD AF9 AF12 Așırı yük koruması Termik așırı yük rölesi motoru koruma için her zaman gereklidir... Saatte 10 yolvermeden fazla ise Standart seçimin bir üst boyutunda seçim yapınız. 105) . Tip2 koordinasyonu için yarı iletken sigortalar kullanılmalıdır. sınıf 30 • Baș pervanesi • Santrifüjlü fan • Santrifüjlü pompa • Kırıcı • Kompresör • Konveyör ( uzun) • Konveyör (kısa) • Değirmen • Asansör • Mikser • Tahrik makinası Motor kW değerinin bir üst boyutunda seçim yapınız. Sigortalı yük ayırıcı Hat kontaktörü yumușak yolverici için gerekli değildir fakat așırı yük durumunda açması için kullanılır. PSR105 PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105 1. 40 ºC Motor koruma șalteri Motor koruma șalteri (50 kA) veya devre kesici kullanarak. tip 1 MS116 koordinasyonu sağlanır..4 68 80 104 400 V. sınıf 10 Motor kW değerine göre seçim yapınız. Maks.5 3 4 5.... A PSR25 .2 24. Sigorta koruması (50 kA) gG Sigorta gG sigortalar veya yarı iletken sigortalar için uygun yük ayırıcılar. 105) ve Rampa sonu (PSR25 ..1 9 11 15. • Yürüyen merdiven MS495 PSR PS LED indikatörler : • On/Hazır • Çalıșma/Rampa sonu Ayar potansiyometreleri : -Yolverme rampası (1–20 sn) -Durdurma rampası (0–20 sn) -Bașlangıç gerilimi (40–70 % Ue) (aynı zamanda son gerilimi de ayarlar) Dahili sinyal röleleri Çalıșma (PSR3 .5 22 30 37 45 55 3.PSR .9 6.2 28 34 46.2 59..Kompakt seri PSR3 .5 11 15 18.. PSR30 PSR37 . AF16 Ağır șartlarda yolverme. 125 A OS125GD Bypass güç kayıplarını By-pass azaltırken bir saat içerisinde daha fazla yolvermeye imkan tanır.. Maks. PSR16 Normal yolverme Direkt bağlantı (400 V) kW IEC.

Çalıșma Yanıp sönme ... rampa sonu.5 11 15 18.Rampa sonu Parametre ve mesajlar için 4 dijit gösterge Sarı LED .. PSE105 PSE142 . Bussmann 170M1563 170M1564 170M1566 170M1567 170M1568 170M1569 170M1571 170M1572 170M3819 170M5809 170M5810 170M5812 170M5813 170M6812 170M6813 Sigortalı yük ayırıcı OS32GD03P OS63GD03P OS125GD03P OS250D03P OS400D03P OS630D03P Hat kontaktörü AF26 AF30 AF38 A50 A63 A75 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 AF400 Elektronik așırı yük rölesi Dahili By-pass Dahili PSE Ayarlar Vidalı montaj Yeșil LED .Ana gerilim hazır Hata resetleme girișleri Analog çıkıș Sinyal röleleri (Çalıșma.Hata Aydınlatmalı ekran PST(B)’ye benzer kullanıcı dostu tuș takımı Görsel fonksiyon göstergesi ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 79 .Besleme hazır Sabit .Koruma Kırmızı LED.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 18 25 30 37 45 60 72 85 106 143 171 210 250 300 370 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 300 18 25 28 34 42 60 68 80 104 130 169 192 248 302 361 400 V.. 40 ºC Devre kesici (50 kA) Devre kesici (75 kA) T2L160 T4L250 T4L320 T5L400 T5L630 Sigorta koruması (85 kA).Yolverme/ Durdurma Sabit . Yarı iletken sigortalar.Hazır Yanıp sönme . olay) Dahili by-pass Ön kısımda gerekli bilgiler Yeșil LED ..PSE . PSE370 PSE18 PSE25 PSE30 PSE37 PSE45 PSE60 PSE72 PSE85 PSE105 PSE142 PSE170 PSE210 PSE250 PSE300 PSE370 7..Fonksiyonel seri PSE18 . PSE170 PSE210 .

170M1570 170M1571 OS63GD03P AF38 A50 AF26 Dahili gelișmiș motor koruması PST serisi yumușak yolvericiler gelișmiș motor kontrol ve koruma fonksiyonlarına sahiptir. A 30 37 44 50 60 72 85 105 142 (440-480 V) hp 20 25 30 40 40 50 60 75 100 UL. Hat kontaktörü Așırı yük koruması motoru koruma için her zaman gereklidir. Top of Ramp (Rampa Sonu) veya Event (Olay) sinyalleri için kullanılabilir. Bu size. kilitli rotor. Maks. Sigortalı yük ayırıcı Hat kontaktörü yumușak yolverici için gerekli değildir fakat așırı yük durumunda açması için kullanılır.. Terminaller B1. faz sırası. Bussmann gG sigortalar veya yarı iletken sigortalar için uygun yük ayırıcılar.. dahili olarak bir ABB AF kontaktör bulunur. faz dengesizliği gibi birçok koruma özelliği ile maksimum verim sağlanmıș olur. 40 ºC Motor koruma șalteri Devre kesici (50 kA) veya devre kesici kullanarak. PST142 Normal yolverme Direkt bağlantı (400 V) kW 15 18. Dahili by-pass kontaktörü ile donatılmamıș olan daha küçük cihazlar (PST30. yerden tasarruf ve enerji tasarrufu gibi çeșitli avantajlar sağlar. . T2S160 gG sigorta kullanarak tip1 koordinasyonu sağlanır.. Elektronik așırı yük rölesi 170M1566 170M1568 170M1569 OS32GD03P AF30 Bypass güç kayıplarını By-pass azaltırken bir saat içerisinde daha fazla AF16 yolvermeye imkan tanır. maliyetlerden tasarruf. Tuș takımı...Gelișmiș seri PST30 . B2 ve B3 olarak ișaretlenmiștir ve harici bir by-pass kontaktörü bağlarken kullanılmalıdırlar. aynı zamanda faz kaybı ve frekans hatası gibi durumları da izler. Tip2 koordinasyonu için yarı iletken sigortalar kullanılmalıdır.. Denetim fonksiyonları sadece yazılım ve kritik yumușak yolverici fonksiyonlarını değil.. yumușak yolverici by-pass durumuna geçse bile dahili koruma fonksiyonları çalıșabilir. A 28 34 42 54 60 68 80 104 130 PST30 PST37 PST44 PST50 PST60 PST72 PST85 PST105 PST142 400 V.5 22 25 30 37 45 55 75 IEC. Programlanabilir sinyal röleleri Tüm PST cihazlarında üç adet programlanabilir sinyal rölesi bulunur ve bunların her biri Run (Çalıșma). yumușak yolvericiyi pano kapağını açmadan kontrol edebilmek ve izleyebilmek için kapak üzerine monte edilebilir. Ayrıca bu cihaz bașka yumușak yolvericiler arasında parametre kopyalamak için de kullanılabilir. Maks. A95 A50 170M3819 170M5809 OS250D03P A110 A145 A63 A95 Harici tuș takımı (opsiyonel) Harici tuș takımı opsiyonel olarak sunulmaktadır. PST300). Bir by-pass kontaktörü ile normal çalıșma sırasındaki güç kayıplarını %90 ve üzerinde azaltabilirsiniz. Așırı yük. düșük yük.. șebeke tarafında üç terminalden olușan ekstra bir set ile donatılmıștır.PST(B) . 80 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 T3S250 OS125GD03P A63 AF30 170M1572 A75 A40 Dahili by-pass kontaktörü Büyük boyutlu cihazlarda (PSTB 370 . Yarı iletken sigortalar. Bu sayede. tip 1 koordinasyonu sağlanır. PST72 PST85 . Sigorta koruması (65 kA). PSTB1050).

ana gerilim. fieldbus haberleșmeye olanak sağlayan ABB FieldBusPlug bağlantısı sağlamak için.. Bu sinyaller PLC veya analog sayaçlara giriș olarak kullanılabilir. Çıkıș sinyalleri. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 81 . ön tarafta dahili bir port bulunur. Yolverme sırasında motor tarafından sürülen donanım üzerindeki așınmaları azaltmak için kullanılabilir. normal gerilim rampası kullanılan durumlara göre motorlara daha lineer bir ivme ile yolverilmesine ve durdurulmasına olanak tanır. Bu port üzerinden yumușak yolverici kontrol edilebilir. özellikle durdurma sırasında koç darbesi ve basınç dalgalanmalarına sebep olan ani tork düșmelerinin görüldüğü pompa uygulamalarında yararlıdır..PST175 ... Bussmann SB2-D kullanınız. PSTB470 PST300 PSTB370 PSTB470 PSTB570 . durum bilgilerine erișilebilir ve parametreler yüklenebilir. yolverme süresince ayarlanan değerin üzerine çıkmaz. aktif güç ve motor sıcaklığına göre seçilebilir. Tork kontrol bu problemleri minimize eder. PST300 PST175 PST210 PST250 PSTB370 . PSTB1050 PSTB570 PSTB720 PSTB840 PSTB1050 90 110 132 160 200 250 315 400 450 560 175 210 250 300 370 470 570 720 840 1050 125 150 200 250 300 400 500 600 700 900 156 192 248 302 361 480 590 720 840 1062 T4S250 170M5810 T5S400 170M5812 170M5813 OS400D03P A185 A210 A260 T5S630 T6S630 T6S800 T7S1250 T7S1600 170M8556 170M85582) 170M6813 170M5813 170M6813 170M8554 OS630D03P OS400D03P OS630D03P OS800D03P A300 AF400 AF580 AF750 1) AF1350 AF1650 Dahili A145 A210 Dahili 1) Sigortalı yük ayırıcı mevcut değildir. Tork kontrol Tork kontrol.. Tork sınırlandırma Tork sınırlandırma fonksiyonunun aktif edilmesi ile beraber tork.. 2) PSTB1050-690-70 için 170M8557 Fieldbus haberleșme PST yumușak yolvericilerde. Tork kontrolü. motor akımı. Analog çıkıș PST(B) yumușak yolvericiler ile analog çıkıș sinyalleri almak mümkündür. Analog çıkıș için kullanılan terminaller aynı zamanda PTC koruması içinde kullanılabilir.

ABB3_2011A.138.00 45.667.00 794.913.00 820.00 315.00 1.00 2. PTC termistör koruma.00 4.00 959.00 625.496.00 8.00 893.00 165.00 PSTEK 1SFA899003R1000 240.50 3.00 PSE370 PST/PSTB serisi yumuşak yolvericiler Standart Yolverme.00 2.00 55.00 504.250..00 18.. jog . faz dengesizliği ve simetrisi.199.959.00 5.00 2.00 1.249. paralel ve sıralı yolverme.50 22. * Gelişmiş koruma fonksiyonları: aşırı yük.00 832.278.5 11 15 18.00 3 6 9 12 16 25 30 37 45 60 72 85 105 Fiyatı Euro/Adet 110.00 2.456.709.253.458.) * Class 30 uygulamalar için satış ofisine başvurunuz.00 732.00 445.00 115. tristör aşırı yük koruma.344.00 115.00 962.217.119..00 7..00 30.50 7.00 1.00 628.00 15.00 PSE serisi yumuşak yolvericiler Standart Yolverme.00 165.00 6.00 37.302.5 22 25 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 400 450 560 30 37 44 50 60 72 85 105 142 175 210 250 300 370 470 570 720 840 1050 Üçgen Bağlantı Motor Gücü Çıkış Akımı 400V AC (kW) (A) 25 30 37 45 55 59 75 90 132 160 184 220 257 355 450 540 670 780 875 Harici tuş takımı . Açma Sınıfı 10 (Class 10) 18 25 30 37 45 60 72 85 106 143 171 210 250 300 370 Fiyatı Euro/Adet 477..PST/B yumuşak yolvericiler için 52 64 76 85 105 124 147 181 245 300 360 430 515 640 814 987 1247 1455 1810 * PSTB tiplerinde dahili by-pass kontaktörü bulunmaktadır.886.00 2. Profibus.50 11.00 590.00 130.500.00 3.00 1.00 4 5.00 685.00 1.qxd:Layout 1 5/17/11 12:09 AM Page 82 Yumuşak yolvericiler PSR serisi yumuşak yolvericiler Standart Yolverme PSR45 YENİ PSE105 Direkt Bağlantı Motor Gücü Çıkış Akımı 400V AC (kW) (A) Tipi Kodu 1.. 82 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet .810.00 1.00 993.00 9.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 PSE18-600-70 PSE25-600-70 PSE30-600-70 PSE37-600-70 PSE45-600-70 PSE60-600-70 PSE72-600-70 PSE85-600-70 PSE105-600-70 PSE142-600-70 PSE170-600-70 PSE210-600-70 PSE250-600-70 PSE300-600-70 PSE370-600-70 1SFA897101R7000 1SFA897102R7000 1SFA897103R7000 1SFA897104R7000 1SFA897105R7000 1SFA897106R7000 1SFA897107R7000 1SFA897108R7000 1SFA897109R7000 1SFA897110R7000 1SFA897111R7000 1SFA897112R7000 1SFA897113R7000 1SFA897114R7000 1SFA897115R7000 Tipi Kodu PST30-600-70 PST37-600-70 PST44-600-70 PST50-600-70 PST60-600-70 PST72-600-70 PST85-600-70 PST105-600-70 PST142-600-70 PST175-600-70 PST210-600-70 PST250-600-70 PST300-600-70 PSTB370-600-70 PSTB470-600-70 PSTB570-600-70 PSTB720-600-70 PSTB840-600-70 PSTB1050-600-70 1SFA894002R7000 1SFA894003R7000 1SFA894004R7000 1SFA894005R7000 1SFA894006R7000 1SFA894007R7000 1SFA894008R7000 1SFA894009R7000 1SFA894010R7000 1SFA894011R7000 1SFA894012R7000 1SFA894013R7000 1SFA894014R7000 1SFA894015R7000 1SFA894016R7000 1SFA894017R7000 1SFA894018R7000 1SFA894019R7000 1SFA894020R7000 729.00 PSR3-600-70 PSR6-600-70 PSR9-600-70 PSR12-600-70 PSR16-600-70 PSR25-600-70 PSR30-600-70 PSR37-600-70 PSR45-600-70 PSR60-600-70 PSR72-600-70 PSR85-600-70 PSR105-600-70 1SFA896103R7000 1SFA896104R7000 1SFA896105R7000 1SFA896106R7000 1SFA896107R7000 1SFA896108R7000 1SFA896109R7000 1SFA896110R7000 1SFA896111R7000 1SFA896112R7000 1SFA896113R7000 1SFA896114R7000 1SFA896115R7000 Direkt Bağlantı Motor Gücü Çıkış Akımı 400V AC (kW) (A) Tipi Kodu 7. * Ayarlar: Kalkış / duruş rampası. Açma Sınıfı 10 (Class 10) Direkt Bağlantı Çıkış Akımı Motor Gücü (A) 400V AC (kW) PST72 PSTB 1050 15 18.00 217.00 376.00 515.00 2.00 4.00 541. * Fieldbus haberleşmesi mümkün (ModBus.

LCD Ekran & Tuş Takımı . PST(B) serisi yumuşak yolvericiler PST(B) serisi yumuşak yolvericiler Türkçe menüsü ile kompresör. fan.Dahili By-Pass Kontakları . .Analog Çıkış .. mikser ve birçok farklı makina uygulaması için ideal motor yolverme çözümünü yüksek verim ve performans ile sizlere sunmaktadır.Dahili By-Pass Kontaktörü ..Programlanabilir Sinyal Röleleri Kompakt PSR serisi yumuşak yolvericiler 55kW’a kadar olan tüm motor uygulamaları için 3-105 A aralığında uygun yolverme çözümlerini kolay kurulum ve montaj ayrıcalığı ile birlikte sunan PSR serisi yumuşak yolvericiler. “Tork Kontrol” özelliği ile pompa uygulamalarında ani durmalardan kaynaklanan istenmeyen etkileri ortadan kaldıran PST(B). pompa. .208-600V Motor Gerilimi .Kolay Kurulum & Montaj Türkçe Menü ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 83 . “Analog Çıkış” özelliği ile PLC sistemlerine istenen verilerin aktarılmasını sağlarken standart FBP portu sayesinde tüm protokollerde esnek haberleşme imkanı sunar. konveyör. daha az kablolama sayesinde yerden tasarruf etmenizi sağlar.FieldBus Haberleşme .qxd:Layout 1 5/17/11 11:28 AM Page 83 Motor kontrolü için güvenilir çözümler. kırıcı. kompakt yapısı ile özellikle yer problemi olan tüm projelerde büyük avantaj sağlamaktadır. “Dahili By-Pass kontaktörü” ile yüksek enerji tasarrufu elde etmenizi sağlayan PST(B) serisi yumuşak yolvericiler.FieldBusPlug Aksesuarlar .ABB3_2011A.Tork Kontrol .DIN Rayına Montaj .

ABB3_2011A.qxd:Layout 1

5/17/11

12:11 AM

Page 84

CL serisi akıllı röleler

Akıllı röle modülleri
Tanımı

Gerçek Zaman
Saati

Tipi

Kodu

Fiyatı
Euro/Adet

24V DC Besleme (LCD Ekranlı)
8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.12DC2

Yok

1SVR440711R0100

184,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.C12DC2

Var

1SVR440711R0300

197,00

8 Giriş / 4 Çıkış (transistör)

CL-LST.C12DC2

Var

1SVR440711R1300

184,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.C18DC2

Var

1SVR440721R0300

247,00

12 Giriş / 8 Çıkış (transistör)

CL-LMT.C20DC2

Var

1SVR440721R1300

247,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.CX12DC2

Var

1SVR440711R0200

162,00

8 Giriş / 4 Çıkış (transistör)

CL-LST.CX12DC2

Var

1SVR440711R1200

162,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.CX18DC2

Var

1SVR440721R0200

214,00

12 Giriş / 8 Çıkış (transistör)

CL-LMT.CX20DC2

Var

1SVR440721R1200

214,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.C12AC1

Var

1SVR440712R0300

197,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.C18AC1

Var

1SVR440722R0300

247,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.CX12AC1

Var

1SVR440712R0200

162,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.CX18AC1

Var

1SVR440722R0200

214,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.12AC2

Yok

1SVR440713R0100

184,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.C12AC2

Var

1SVR440713R0300

197,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.C18AC2

Var

1SVR440723R0300

247,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.CX12AC2

Var

1SVR440713R0200

162,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.CX18AC2

Var

1SVR440723R0200

214,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.C12DC1

Var

1SVR440710R0300

197,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.C18DC1

Var

1SVR440720R0300

247,00

8 Giriş / 4 Çıkış (röle)

CL-LSR.CX12DC1

Var

1SVR440710R0200

162,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle)

CL-LMR.CX18DC1

Var

1SVR440720R0200

214,00

CL-LMR.C18DC2
LCD Ekransız

24V AC Besleme (LCD Ekranlı)

CL-LST.CX12DC2

LCD Ekransız

110-240V AC Besleme (LCD Ekranlı)

CL-LMT.CX20DC2

LCD Ekransız

12V DC Besleme (LCD Ekranlı)

CL-LSR.C12AC2
LCD Ekransız

Genişleme modülleri

CL-LER.18AC2

CL-LEC.C1000

84 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

Fiyatı
Euro/Adet

Tanımı

Tipi

Kodu

12 Giriş / 6 Çıkış (röle, 100-240V AC besleme)

CL-LER.18AC2

1SVR440723R0000

195,00

12 Giriş / 6 Çıkış (röle, 24V DC besleme)

CL-LER.18DC2

1SVR440721R0000

195,00

12 Giriş / 8 Çıkış (transistör, 24V DC besleme)

CL-LET. 20DC2

1SVR440721R1000

195,00

2 Çıkış (röle)

CL-LER. 20

1SVR440709R5000

57,70

Genişleme Modülü (30m mesafeye kadar çözüm sunar)

CL-LEC. C1000

1SVR440709R0000

57,70

ABB3_2011A.qxd:Layout 1

5/17/11

12:13 AM

Page 85

CL serisi akıllı röleler

Akıllı röle aksesuarları
Fiyatı
Euro/Adet

Tanımı

Tipi

Kodu

CL-SOFT Programlama Yazılımı

CL-LAS.PS002

1SVR440799R8000

151,00

32 kB Hafıza Kartı

CL-LAS.MD003

1SVR440799R7000

27,70

Programlama Kablosu (Seri Port), 2m

CL-LAS.TK001

1SVR440799R6000

71,10

Programlama Kablosu (USB Port)

CL-LAS.TK002

1SVR440799R6100

126,00

Akıllı Röle - Uzak Ekran Bağlantı Modülü

CL-LAD.TK007

1SVR440899R6600

50,10

CL-LINK Geniş Modülü Bağlantı Parçası

CL-LAS.TK011

1SVR440799R5100

5,80

Sonlandırma Direnci

CL-LAD.TK009

1SVR440899R6900

14,10

CL-LAS.TD001

1SVR440793R0000

95,70

CP-D 24/1.3

1SVR427043R0100

95,50

Tanımı

Tipi

Kodu

Grafik Ekran 132x64 Piksel

CL-LDD.XK

1SVR440839R4500

123,00

Grafik Ekran 132x64 Piksel (Tuş Takımlı - Fonksiyon,Yön,Mod)

CL-LDD.K

1SVR440839R4400

133,00

CL-LDC.SDC2

1SVR440841R0000

149,00

CL-LDC.SAC2

1SVR440843R0000

158,00

CPU & Güç Kaynağı 24V DC

CL-LDC.LDC2

1SVR440821R0000

299,00

CPU & Güç Kaynağı 100-240V DC

CL-LDC.LAC2

1SVR440823R0000

321,00

CPU & Güç Kaynağı 24V DC (Network Edilebilir)

CL-LDC.LNDC2

1SVR440821R1000

359,00

CPU & Güç Kaynağı 100-240V DC (Network Edilebilir)

CL-LDC.LNAC2

1SVR440823R1000

384,00

12 Giriş / 4 Çıkış (Röle, 100-240V AC)

CL-LDR.16AC2

1SVR440853R0000

126,00

12 Giriş / 4 Çıkış (Röle, 24V DC)

CL-LDR.16DC2

1SVR440851R0000

126,00

12 Giriş / 4 Çıkış (Röle, 24V DC),1 Analog Çıkış

CL-LDR.17DC2

1SVR440851R2000

164,00

12 Giriş / 4 Çıkış (Transistör, 24V DC)

CL-LDT.16DC2

1SVR440851R1000

126,00

12 Giriş / 4 Çıkış (Transistör, 24V DC),1 Analog Çıkış

CL-LDT.17DC2

1SVR440851R3000

164,00

Tanımı

Tipi

Kodu

256 kB Hafıza Modülü

CL-LAD.MD004

1SVR440899R7000

PC-Ekran Bağlantı Modülü Arası Seri Kablo 2m

CL-LAD.TK001

1SVR440899R6000

87,80

PC-Ekran Bağlantı Modülü Arası USB Kablo

CL-LAD.TK011

1SVR440899R6700

126,00

2 Ekran Ana Modülü Arası Network Kablosu 0,3m (CL-NET)

CL-LAD.TK002

1SVR440899R6100

8,80

2 Ekran Ana Modülü Arası Network Kablosu 0,8m (CL-NET)

CL-LAD.TK003

1SVR440899R6200

15,00

2 Ekran Ana Modülü Arası Network Kablosu 1,5m (CL-NET)

CL-LAD.TK004

1SVR440899R6300

22,20

Ekran Ana Modülü ile Uzak Ekran Bağlantı Modülü Arası

CL-LAD.TK005

1SVR440899R6400

55,10

2 Ekran Ana Modülü Arası Noktasal Bağlantı Kablosu

CL-LAD.TK006

1SVR440899R6500

116,00

Ekran için Şeffaf Koruma Kapağı

CL-LAD.FD001

1SVR440899R1000

30,00

Ekran için Şeffaf Koruma Membran

CL-LAD.FD011

1SVR440899R2000

30,00

Grafik Ekran için Montaj Kiti

CL-LAD.FD002

1SVR440899R3000

7,30

Arası Noktasal Bağlantı Kablosu, 5m
CL-LAS.MD003

Simulatör
Giriş - Çıkış Simulatörü
Anahtarlamalı Güç Kaynakları
Güç Kaynağı, 24V DC / 1.3A
CL-LAS.TK001

Grafik ekran ve modülleri
Fiyatı
Euro/Adet

Akıllı Röle & Grafik Ekran Arası Bağlantı Modülleri
CL-LAS.TK001

Akıllı Röle - Grafik Ekran Arası Uzak
Bağlantı Modülü (24V DC, 5m kablolu)
Akıllı Röle - Grafik Ekran Arası Uzak
Bağlantı Modülü (100-240V AC, 5m kablolu)
Grafik Ekran için CPU ve Güç Kaynağı Modülleri

CL-LDD.K

Grafik Ekran için I / O Modülleri

CL-LDC.SDC2

Grafik ekran aksesuarları

CL-LAD.TK001

Fiyatı
Euro/Adet
41,30

Noktasal Bağlantı Kablosu, 5m

CL-LAD.MD004

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 85

ABB3_2011A.qxd:Layout 1

5/17/11

12:16 AM

Page 86

Anahtarlamalı güç kaynakları

CP serisi anahtarlamalı güç kaynakları
Tanımı

Fiyatı
Euro/Adet

Tipi

Kodu

Güç Kaynağı, 24V DC/0.42A

CP-D 24/0.42

1SVR427041R0000

52,50

Güç Kaynağı, 24V DC/1.3A

CP-D 24/1.3

1SVR427043R0100

95,50

Güç Kaynağı, 24V DC/2.5A

CP-D 24/2.5

1SVR427044R0200

84,30

Güç Kaynağı, 24V DC/4.2A

CP-D 24/4.2

1SVR427045R0400

114,00

Güç Kaynağı, 12V DC/0.83A

CP-D 12/0.83

1SVR427041R1000

85,10

Güç Kaynağı, 12V DC/2.1A

CP-D 12/2.1

1SVR427043R1200

104,00

Güç Kaynağı, 24V DC/0.75A

CP-E 24/0.75

1SVR427030R0000

74,80

Güç Kaynağı, 24V DC/1.25A

CP-E 24/1.25

1SVR427031R0000

79,40

Güç Kaynağı, 24V DC/2.5A

CP-E 24/2.5

1SVR427032R0000

98,60

Güç Kaynağı, 24V DC/5.0A

CP-E 24/5.0

1SVR427034R0000

125,00

Güç Kaynağı, 24V DC/10.0A

CP-E 24/10.0

1SVR427035R0000

194,00

Güç Kaynağı, 24V DC/20.0A

CP-E 24/20.0

1SVR427036R0000

303,00

Güç Kaynağı, 5V DC/3.0A

CP-E 5/3.0

1SVR427033R3000

114,00

Güç Kaynağı, 12V DC/2.5A

CP-E 12/2.5

1SVR427032R1000

123,00

Güç Kaynağı, 48V DC/0.62A

CP-E 48/0.62

1SVR427030R2000

126,00

Güç Kaynağı, 48V DC/1.25A

CP-E 48/1.25

1SVR427031R2000

160,00

Güç Kaynağı, 24V DC/5A

CP-S 24/5.0

1SVR427014R0000

163,00

Güç Kaynağı, 24V DC/10A

CP-S 24/10.0

1SVR427015R0100

253,00

Güç Kaynağı, 24V DC/20A

CP-S 24/20.0

1SVR427016R0100

327,00

Güç Kaynağı, 24V DC/5

CP-C 24/5.0

1SVR427024R0000

163,00

Güç Kaynağı, 24V DC/10A

CP-C 24/10.0

1SVR427025R0000

253,00

Güç Kaynağı, 24V DC/20A

CP-C 24/20.0

1SVR427026R0000

327,00

Tipi

Kodu

Güç Kaynağı, 24V DC/5A

CP-T 24/5.0

1SVR427054R0000

245,00

Güç Kaynağı, 24V DC/10A

CP-T 24/10.0

1SVR427055R0000

313,00

Güç Kaynağı, 24V DC/20A

CP-T 24/20.0

1SVR427056R0000

327,00

Güç Kaynağı, 24V DC/40A

CP-T 24/40.0

1SVR427057R0000

424,00

Güç Kaynağı, 48V DC/5A

CP-T 48/5.0

1SVR427054R2000

338,00

Güç Kaynağı, 48V DC/10A

CP-T 48/10.0

1SVR427055R2000

384,00

Güç Kaynağı, 48V DC/20A

CP-T 48/20.0

1SVR427056R2000

581,00

Tanımı

Tipi

Kodu

Redundancy Ünitesi

CP-RUD

1SVR423418R9000

75,40

Redundancy Ünitesi

CP-A RU

1SVR427071R0000

117,00

Tanımı

Tipi

Kodu

Redundancy Ünitesi

CP-A RU

1SVR427071R0000

Kontrol Modülü

CP-A CM

1SVR427075R0000

75,40

CP-C Serisi için Mesajlaşma Modülü

CP-C MM

1SVR427081R0000

128,00

CP-D Serisi (100-240V AC Giriş)

CP-D 24/2.5

CP-E Serisi (100-240V AC Giriş)

CP-D 12/0.83

CP-S Serisi (100-120V AC / 220-240 V AC Giriş)
CP-E 24/0.75

CP-C Serisi (100-240V AC Giriş)

CP-S 24/20.0

YENİ

CP-T serisi 3 fazlı güç kaynakları
Tanımı

Fiyatı
Euro/Adet

CP-T Serisi (3 x 400-500 V AC Giriş)

CP-A RU

CP-E serisi aksesuarları
CP-A CM

Fiyatı
Euro/Adet

* CP-RUD ünitesi; 2x2,5A giriş, 1x5A çıkış içerir.
CP-A RU ünitesi; 2x20A giriş, 1x40A çıkış içerir.

CP-C MM

CP-C ve CP-S serisi aksesuarları

* CP-C serisinin çıkış voltajı ayarlanabilir.( 22-28V DC )
**CP-A serisi aksesuarlar CP-S ve CP-C güç kaynakları ile beraber kullanılabilir.
***CP-C MM modülü yalnızca CP-C serisi ile birlikte kullanılır.

86 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

Fiyatı
Euro/Adet
117,00

ABB3_2011A.qxd:Layout 1

5/17/11

12:16 AM

Page 87

R600 PLC arayüz rölesi ve optokuplör serisi

R600 röle serisi (6mm)
Tanımı

Fiyatı
Euro/Adet

Tipi

Kodu

1SPDT Kontak 10mA-6A

RB121A 24V DC

1SNA645064R0100

1SPDT Kontak 10mA-6A

RB121A 24V AC/DC

1SNA645001R0300

9,50

1SPDT Kontak 10mA-6A

RB121A 48-60V AC/DC

1SNA645002R0400

13,70

1SPDT Kontak 10mA-6A

RB121A 115V AC/DC

1SNA645003R0500

14,40

1SPDT Kontak 10mA-6A

RB121A 230V AC/DC

1SNA645004R0400

14,40

5-58V DC Çıkış / 100mA Transistör

OBIC0100 24V AC/DC

1SNA645021R2600

19,20

5-58V DC Çıkış / 100mA Transistör

OBIC0100 48-60V AC/DC

1SNA645049R1200

21,30

5-58V DC Çıkış / 100mA Transistör

OBIC0100 115/230V AC/DC

1SNA645022R2700

23,20

5-58V DC Çıkış / 2A Triac

OBOC1000 24V AC/DC

1SNA645051R0400

25,10

5-58V DC Çıkış / 2A Triac

OBOC1000 48-60V AC/DC

1SNA645053R0600

30,10

5-58V DC Çıkış / 2A Triac

OBOC1000 115V AC/DC

1SNA645054R0700

27,10

5-58V DC Çıkış / 2A Triac

OBOC1000 230V AC/DC

1SNA645026R2300

27,80

Tanımı

Tipi

Kodu

10’lu köprü

BJ612-10

1SNA290488R0100

R600 PLC Arayüz Röle Serisi
9,20

R600 PLC Röle
R600 Optokuplör Serisi

R600 Optokuplör

R600 röle serisi aksesuarları

AC110V
AC230V

DC24V

AC110V
AC230V

IN

Fiyatı
Euro/Adet
2,50

AC380V

OUT

PLC
Optokuplör

Röle veya
Optokuplör

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 87

...00 CC-E RTD/I 0-20mA 1SVR011731R1200 197.00 CC-E I/I 4-20mA 4-20mA 1SVR011715R1200 171. 0-10V. 4-20mA 1SVR011701R2500 257.00 CC-E RTD/I 4-20mA 1SVR011732R1300 197.00 Tek Fonksiyonlu Analog Dönüştürücüleri CC-E/STD CC-U/STD CC-E V/V 0-10V 0-10V 1SVR011710R2100 171.00 110-240V AC CC-U/RTDR Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040013R2700 278.00 CC-E RTD/V PT100 0.00 CC-E RTD/I 0-20mA 1SVR011734R1500 197.00 .+300ºC 0-10V 1SVR011736R1700 197.00 Besleme Gerilimi 24-48V DC .00 110-240V AC CC-U/STDR Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040011R2500 265.00 CC-E RTD/I 0-20mA 1SVR011737R1000 197..00 CC-E RTD/V PT100 -50. 4-20mA 0-20mA. 4-20mA 0-5V. 4-20mA 1SVR010201R0300 282..00 Akım / akım izolatörleri Fiyatı Euro/Adet Tanımı Tipi Giriş Sinyali Çıkış Sinyali Kodu 1 Kanal CC-E I/I-1 0-20mA.00 CC-E I/I 4-20mA 4-20mA 1SVR011718R2500 171.. 4-20mA 1SVR010200R1600 163. 110-240V AC Çok Fonksiyonlu Analog Dönüştürücü (120'den Fazla Konfigürasyon) 24-48V DC CC-U/STD Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040000R1700 354. 0-10V. 0-20mA.00 110-240V AC CC-U/STD Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040001R0400 354.00 CC-E RTD/V PT100 0. 0-20mA.00 CC-E I/I 0-20mA 0-20mA 1SVR011717R1400 171.+50ºC 0-10V 1SVR011733R1400 197.00 CC-E I/V 0-10V 0-10V 1SVR011716R1300 171.00 CC-E V/I 4-20mA 4-20mA 1SVR011712R1700 171.00 CC-E RTD sensörler için sıcaklık sinyal dönüştürücüleri Tanımı Tipi Giriş Sinyali Çıkış Sinyali Kodu Fiyatı Euro/Adet Besleme Gerilimi 24V DC Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücü 0-5V. 0-10V.00 CC-E RTD/I 4-20mA 1SVR011741R2400 197.00 2 Kanal CC-E I/I-2 0-20mA.00 CC-E RTD/I -20mA 1SVR011738R2100 197.00 CC-E RTD/I 4-20mA 1SVR011735R1600 197.00 CC-E/RTD Dip Switch ile ayarlanır Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücüleri CC-E/RTD Besleme Gerilimi 24-48V DC ..00 CC-E V/I 0-20mA 0-20mA 1SVR011711R1600 171.. 4-20mA 1SVR011700R0000 220..+250ºC 0-10V 1SVR011739R2200 197.00 CC-E RTD/I 0-20mA 1SVR011740R0700 197. 0-20mA.. 110-240V AC Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücüsü (800ºC'ye kadar 5 farklı ayar sahası) 24-48V DC 88 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 CC-U/RTDR Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040012R2600 278..00 CC-E I/I 0-20mA 0-20mA 1SVR011714R1100 171.+100ºC 0-10V 1SVR011730R2500 197.00 Çok Fonksiyonlu Analog Dönüştürücü (Röle Çıkışlı) (7 Farklı Ayar Sahası) 24-48V DC CC-U/STDR CC-U/STDR Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040010R0000 265.00 CC-E RTD/V PT100 -50. 4-20mA 0-20mA.qxd:Layout 1 5/17/11 12:18 AM Page 88 Analog sinyal dönüştürücüleri Standart analog sinyal dönüştürücüleri Tanımı Tipi Giriş Sinyali Çıkış Sinyali Kodu Fiyatı Euro/Adet Besleme Gerilimi 24V DC Çok Fonksiyonlu Analog Dönüştürücü CC-E/STD 0-5V.00 CC-E V/V ±10V ±10V 1SVR011719R2600 171.00 CC-E I/V 0-10V 0-10V 1SVR011713R1000 171.ABB3_2011A..

00 24-48V DC Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücüsü (Röle Çıkış) (K. DC Besleme Gerilimi 110-240V AC Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücü CC-E/I Tek Fonksiyonlu Dönüştürücü 0-10V 1SVR011780R1100 190. AC CC-E Iac/V CC-E/I CC-E Idc/V 0-5A.S Tipi Thermocouple) CC-U/TCR Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040014R2000 278.00 CC-E Idc/I 0-20mA 1SVR011774R2500 190.. 0-20A. 0-20A.B Tipi Thermocouple) CC-U/TC Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040004R0700 392. AC Fiyatı Euro/Adet Besleme Gerilimi 24V DC Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücü CC-E/I Tek Fonksiyonlu Dönüştürücü 0-10V 1SVR011770R0500 190. 4-20mA 1SVR011702R2600 250.00 4-20mA 1SVR011755R2200 190..00 CC-E Iac/I 0-20mA 1SVR011771R2200 190. AC/DC 0-10V.00 CC-E Iac/V CC-E Idc/V 0-5A.S. 0-20A.00 110-240V AC CC-U/TCR Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040015R2100 278.00 0-5A.30 Tanımı Tipi Giriş Sinyali Fiyatı Euro/Adet Harici güç kaynağına ihtiyaç duymaz.00 CC-E Idc/I 4-20mA 1SVR011785R1100 190.00 CC-E TC/V 0-10V 1SVR011753R2000 190.00 0-10V 1SVR011773R2400 190.00 CC-E TC/I 4-20mA 1SVR011752R2700 190. 4-20mA 1SVR011703R2700 250. 0-20mA. 4-20mA 1SVR011708R0400 250.00 0-5A..J. AC 279. 0-20mA.00 0-10V 1SVR011750R0100 190.600ºC K Tipi 0.J.00 CC-E Idc/I 0-20mA 1SVR011784R0100 190.N.00 24-48V DC CC-U/TCR Sinüsoidal ve DC akımlar için ölçüm dönüştürücüleri Tanımı Tipi Giriş Sinyali Çıkış Sinyali Kodu 0-5A.00 CC-E Iac/I 4-20mA 1SVR011772R2300 190.70 Cc-u serisi İçin etiket MAR'.00 CC-E Iac/I 0-20mA 1SVR011781R0600 190.. 0-20A.00 Fiyatı Euro/Adet Besleme Gerilimi 24V DC Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücü CC-E/TC CC-E/TC Thermocouple J Tipi & K Tipi CC-E TC/V Tek Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücüleri 0-20mA 1SVR011751R2600 190.00 0-10V 1SVR011783R0000 190.00 CC-E Iac/I 4-20mA 1SVR011782R0700 190. 0-20mA. CC-E Iac/ILPO 0-1A..T.01 1SVR366017R0100 0..00 110-240V AC CC-U/TC Dip Switch ile ayarlanır Dip Switch ile ayarlanır 1SVR040005R0000 392. DC Sinüsoidal akımlar için ölçüm dönüştürücüleri Çıkış Sinyali Kodu 4-20mA 1SVR010203R0500 Tanımı Tipi Kodu Cc-u serisi İçin vidalı bağlantı adaptörü ADP.E.00 0-5A. AC/DC 0-10V.30 Cc-u serisi İçin mühürlenebilir şeffaf koruyucu kapak COV.T. 0-20A.01 1SVR430029R0100 3. 0-20A.ABB3_2011A. 110-240V AC Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Dönüştürücüsü (K.R. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 89 .00 CC-E lac/ILPO Analog dönüştürücüler için aksesuarlar Fiyatı Euro/Adet ** Diğer gerilim aralıkları için sorunuz.01 1SVR430005R0100 8.1000ºC CC-E TC/I CC-U/TC Besleme Gerilimi 24-48V DC .00 CC-E Idc/I 4-20mA 1SVR011775R2600 190.00 CC-E TC/I CC-E TC/I J Tipi 0.00 0-20mA 1SVR011754R2100 190. 0-5A.qxd:Layout 1 5/17/11 12:20 AM Page 89 Analog sinyal dönüştürücüleri Thermocouple için sıcaklık sinyal dönüştürücüleri Tanımı Tipi Giriş Sinyali Çıkış Sinyali Kodu 0-10V.

00 ILPH RS232 / Fiber-Optik (Cam) 24.240V AC / DC 1SNA684239R0500 703.qxd:Layout 1 5/17/11 11:30 AM Page 90 Seri dönüştürücüler ILPH-seri dönüştürücüler RS232/RS422-485 RS232-485/Ethernet RS232/FO 90 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet Tanımı Kodu ILPH RS232-RS485 / Ethernet 1SNA684252R0200 721..42V AC/ DC 1SNA684236R2200 703.00 ILPH RS422-RS485 / RS422-RS485 1SNA684212R2200 581.230V DC 1SNA684244R0200 412.00 ...42V AC/ DC 1SNA684248R1600 703.......240V AC / DC 1SNA684237R2300 703.48V DC 1SNA684333R2300 486...00 ILPH RS232 / RS422-RS485 (2 Yollu Galvanik İzolasyonlu) 1SNA684233R2700 486.48V DC 1SNA684234R2000 412..00 ILPH Akım Lupu / RS422-RS485 1SNA684232R2600 453.00 ILPH RS232 / Fiber-Optik (Plastik) 24.00 ILPH RS232 / Fiber-Optik (Cam) 115...00 ILPH RS485 / Fiber-Optik (Plastik) 115.240V AC / DC 1SNA684247R0500 703...00 ILPH RS232 / RS422-RS485 (Galvanik İzolasyonsuz) 1SNA684231R2500 291..00 ILPH RS485 / Fiber-Optik (Cam) 115.00 ILPH RS232 / RS232 115..00 ILPH RS232 / Fiber-Optik (Plastik) 115..230V AC 1SNA684334R2400 486.240V AC / DC 1SNA684249R1700 703.42V AC/ DC 1SNA684238R0400 703..00 ILPH RS232 / RS422-RS485 (3 Yollu Galvanik İzolasyonlu) 115...00 ILPH RS232 / RS422-RS485 (3 Yollu Galvanik İzolasyonlu) 24..00 ILPH RS485 / Fiber-Optik (Cam) 24.42V AC/ DC 1SNA684246R0400 703.00 ILPH RS232 / RS232 24.00 ILPH RS232 / Akım Lupu 1SNA684202R0100 453.00 ILPH RS485 / Fiber-Optik (Plastik) 24..ABB3_2011A.

00 DeviceNet FieldBusPlug PDQ22.5 m DNP21-FBP.0 DNR11-FBP.25 m MRP21-FBP.025 1SAJ230100R1003 357.00 DeviceNet-FieldBusPlug 1 m DNP21-FBP.050 PDA12-FBP.500 1SAJ250000R0050 497.00 4x PROFIBUS DP-V0 AND DP-V1 Connector PDQ22-FBP.FBP PROFIBUS DP-V0 ve DP-V1 FieldBusPlug PDA11-FBP.100 1SAJ230000R1010 370.5 COP21-FBP.00 MODBUS-RTU-FieldBusPlug 0.25m COP21-FBP.100 1SAJ240100R1010 523.200 1SAJ240100R1020 534.0 1SAJ240200R0050 962.050 DNF11-FBP.500 1SAJ240100R1050 558.050 1SAJ230000R1005 363.100 1SAJ250000R0010 470.00 MODBUS-RTU-FieldBusPlug 1 m MRP21-FBP.500 1SAJ230000R1050 398.050 1SAJ230100R1005 363.qxd:Layout 1 5/17/11 12:22 AM Page 91 FieldBusPlug ve haberleşme üniteleri FieldBusPlug Tanımı Fiyatı Euro/Adet Tipi Kodu DeviceNet-FieldBusPlug 0.00 PROFIBUS DP-V0/V1 FieldBusPlug 2 m PDP22-FBP.00 CANopen-FieldBusPlug 1m COP21-FBP.050 MODBUS-RTU FieldBusPlug CANopen FieldBusPlug PDP22.025 1SAJ250000R0003 454.050 DNM11-FBP.050 1SAJ240100R1005 511.5 m MRP21-FBP.025 1SAJ240100R1003 500.00 CANopen-FieldBusPlug 0.00 DeviceNet-FieldBusPlug 5 m DNP21-FBP.25 m PDP22-FBP.00 PROFIBUS DP-V0/V1 FieldBusPlug 1 m PDP22-FBP.120 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 91 .00 MODBUS-RTU-FieldBusPlug 5 m MRP21-FBP.25m DNP21-FBP.00 DeviceNet-FieldBusPlug 0.100 1SAJ230100R1010 370.025 1SAJ230000R1003 358.5 m PDP22-FBP.00 PROFIBUS DP-V0/V1 FieldBusPlug 5 m PDP22-FBP.00 PROFIBUS DP-V0/V1 FieldBusPlug 0.ABB3_2011A.050 1SAJ250000R0005 462.00 CANopen-FieldBusPlug 0.00 MODBUS-RTU-FieldBusPlug 0.00 PROFIBUS DP-V0/V1 FieldBusPlug 0.FBP DNR11-FBP.

5 m PDM11-FBP.90 DN. CAN.00 PROFIBUS DP Besleme konnektör Kod B-A PDV11-FBP.5 m PDF11-FBP.70 PROFIBUS DP Kablosu (Erkek konnektörlü) 0.300 1SAJ923001R0030 97. MODBUS-RTU Kablosu (Dişi konnektörlü) 0.qxd:Layout 1 5/17/11 12:23 AM Page 92 FieldBusPlug ve haberleşme üniteleri FieldBusPlug aksesuarlar DeviceNet.00 .70 DN.90 DN.0 1SAJ923005R0001 20.500 1SAJ923001R0050 125.FBP.287.050 1SAJ924010R0005 209.050 1SAJ924001R0005 64. MODBUS-RTU Kablosu (Erkek konnektörlü) 0.050 1SAJ923003R0005 41.70 DeviceNet.00 Tanımı Tipi Kodu DTM-Soft PBDTM-FBP 1SAJ924012R0002 PROFIBUS DP-V0 ve DP-V1 için Bus Uzatma Kabloları PDV11-FBP & PDV12-FBP PROFIBUS DP-V0 ve DP-V1 için Bus Aksesuarları PDR11-FBP150 FBP adresleme ve programlama yazılımı Proses izleme / kontrol Kontrol sistemi FBP cihazları (Fieldbus-nötr) 92 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet 309.5m PDX11-FBP.00 PROFIBUS DP Kablo 100 m PDC11-FBP.500 1SAJ924001R0050 110.300 1SAJ924001R0030 90.150 1SAJ924007R0001 236.20 PROFIBUS DP Uzatma kablosu 5m PDX11-FBP. MODBUS-RTU Uzatma kablosu 3m DNX11-FBP.050 1SAJ924002R0005 41.050 1SAJ924003R0005 41.5 m PDA12-FBP.00 DN. MODBUS RTU bus kabloları ve aksesuarları Tanımı Fiyatı Euro/Adet Tipi Kodu DN. CAN.0 1SAJ924011R0001 195. MODBUS-RTU Dişi konnektör DNF11-FBP.287. MODBUS-RTU için Bus Aksesuarları PDM11-FBP PROFIBUS DP-V0 ve DP-V1 bus kabloları ve aksesuarları Tanımı Fiyatı Euro/Adet Tipi Kodu PROFIBUS DP Uzatma kablosu 0.80 PROFIBUS DP Dişi konnektör PDF11-FBP. CAN.5 m PDA11-FBP.ABB3_2011A.999 1SAJ924004R1000 1.120 1SAJ923007R0001 30.050 1SAJ924009R0005 198.00 DN.00 PROFIBUS DP-Besleme konnektör Kod A-A PDV12-FBP. MODBUS-RTU Uzatma kablosu 1m DNX11-FBP.00 PROFIBUS DP Adaptör kablo Dsub9-M12 0.70 PROFIBUS DP Erkek konnektör PDM11.0 1SAJ923006R0001 20.0 1SAJ924008R0001 196. CAN.50 PROFIBUS DP Uzatma kablosu 3m PDX11-FBP. MODBUS-RTU Sonlandırma direnci DNR11-FBP. CAN. CAN.70 DN.100 1SAJ924001R0010 69. MODBUS-RTU Erkek konnektör DNM11-FBP.0 1SAJ924006R0001 34.80 PROFIBUS DP Sonlandırma direnci PDR11-FBP.5 m DNF11-FBP. MODBUS-RTU Kablo 100 m DNC11-FBP.100 1SAJ923001R0010 DN.50 PROFIBUS DP Uzatma kablosu 1m PDX11-FBP.0 1SAJ924005R0001 34.00 PROFIBUS DP Kablosu (Dişi konnektörlü) 0.30 DN. CAN.5 m DNM11-FBP.050 1SAJ923002R0005 41. MODBUS-RTU Uzatma kablosu 5m DNX11-FBP. CAN. MODBUS-RTU için Bus Uzatma Kabloları PDX11-FBP 58. CAN.00 PROFIBUS DP Adaptör kablo M12-Dsub9-M12 0.60 DeviceNet.999 1SAJ923004R1000 1.

50 10 CR-P230AC2 1SVR405601R3000 11.50 Evrensel röle için soket 3 A/K 10 CR-U3S 1SVR405660R0000 8.10 Anahtarlama Kapasitesi: 250V-10 A 10 CR-M024AC3 1SVR405612R0000 11.50 CR-P/M röleler için varistör 110-230V AC/DC 10 CR-P/M 92CV 1SVR405655R0100 8.10 Kontak : 4 A/K 10 CR-M024DC4 1SVR405613R1000 11.60 10 CR-U230AC3 1SVR405622R3000 16. Sipariş Adedi Fiyatı TL/Adet Kontak : 2 A/K 10 CR-U024DC2 1SVR405621R1000 14. Sipariş Adedi Fiyatı TL/Adet Kontak : 3 A/K 10 CR-M024DC3 1SVR405612R1000 11.50 Anahtarlama Kapasitesi: 250V-10 A 10 CR-U024AC2 1SVR405621R0000 14.20 Anahtarlama Kapasitesi: 250V-10 A 10 CR-U024AC3 1SVR405622R0000 15. Sipariş Adedi Fiyatı TL/Adet PCB röle için standart soket 10 CR-PSS 1SVR405650R1000 9.50 10 CR-P048DC2 1SVR405601R6000 10.90 10 CR-U048DC2 1SVR405621R6000 15.30 Kontak : 2 A/K 10 CR-P024DC2 1SVR405601R1000 7.20 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 93 .00 10 CR-P048DC1 1SVR405600R6000 9.MxSS Min.50 Minyatür röle için soket 4 A/K 10 CR-M4SS 1SVR405651R3000 8.70 CR-M röle için tutucu 10 CR-MH 1SVR405659R1000 1.50 CR-P/M röleler için LED li diyot 6-24V DC 10 CR-P/M 42 1SVR405652R0000 5.50 CR-P röle için tutucu 10 CR-PH 1SVR405659R0000 0.70 Tipi Kodu Minyatür Röle Evrensel röleler Tanımı Min.PSS CR .ABB3_2011A.60 10 CR-U048DC3 1SVR405622R6000 15.50 Anahtarlama Kapasitesi: 250V-8 A 10 CR-P024AC2 1SVR405601R0000 8.70 10 CR-M230AC4 1SVR405613R3000 12.50 10 CR-U230AC2 1SVR405621R3000 15.50 Anahtarlama Kapasitesi: 250V-16 A 10 CR-P024AC1 1SVR405600R0000 7.40 Tipi Kodu Evrensel Röle Aksesuarlar Tanımı CR .00 Minyatür röle için soket 3 A/K 10 CR-M3SS 1SVR405651R2000 8.00 10 CR-M048DC4 1SVR405613R6000 12.10 10 CR-M230AC3 1SVR405612R3000 12.10 CR-U röle için tutucu 10 CR-UH 1SVR405669R0000 2.30 Tipi Kodu PCB Röle Minyatür röleler Tanımı Min.70 10 CR-M048DC3 1SVR405612R6000 12.70 Anahtarlama Kapasitesi: 250V-6 A 10 CR-M024AC4 1SVR405613R0000 12.qxd:Layout 1 5/17/11 12:24 AM Page 93 Soketli röleler PCB röleler Tanımı Min.50 Evrensel röle için soket 2 A/K 10 CR-U2S 1SVR405670R0000 8.50 10 CR-P230AC1 1SVR405600R3000 10. Sipariş Adedi Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet Kontak : 1 A/K 10 CR-P024DC1 1SVR405600R1000 6.50 Kontak : 3 A/K 10 CR-U024DC3 1SVR405622R1000 15.

M 1SVR430830R0500 377.00 2A/K Kontak.22 1SVR430841R1500 331.3-N= 3 x 380-440V AC CM-PBE 1SVR550881R9400 152.31 1SVR630784R2300 297.12 1A/K Kontak.3= 3 x 200-500V AC CM-PFS 1SVR430824R9300 184.3-15A 24-240V AC/DC CM-SRS.00 Faz Kaybı. 50/60Hz CM-MPS.3= 3 x 160-300V AC.12 1SVR430840R0300 353.00 1A/K Kontak.1-30s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi) 2A/K Kontak.00 2A/K Kontak. L1.2.3-15A 220-240V AC CM-SRS.2. 50/60Hz CM-PAS.00 2A/K Kontak.3-15A 220-240V AC CM-SRS. Zaman Ayarsız 1A/K Kontak.2.00 2A/K Kontak. 50/60Hz CM-MPS.2. 50/60Hz CM-PSS. L1.21 1SVR430841R1400 331.3= 3 x 400V AC. 50/60Hz (Nötr) CM-MPS. 0.00 1A/K Kontak. L1.00 2A/K Kontak.1 1SVR430831R1300 269.ABB3_2011A. Faz Sırası.21 1SVR630885R3300 347. L1.00 1A/K Kontak.3= 3 x 300-500V AC.2.2 1SVR430830R0400 351.2.41 1SVR630774R3300 344. 3mA-1A 24-240V AC/DC CM-SRS. 50/60Hz CM-PAS. Aşırı / Düşük Gerilim Kontrol Röleleri CM-PFE 1NA Kontak.22 1SVR430840R0500 387. Multifonksiyon (0 veya 0. Zaman Ayarsız CM-SRS. L1.3= 3 x 320-460V AC CM-PVE 1SVR550871R9500 170. L1.3-15A 24-240V AC/DC CM-SRS. 3-600V 220-240V AC CM-ESS.3-15A 24-240V AC/DC CM-SRS. 50/60Hz CM-PVS. L1.Faz Kaybı. L1.00 Tipi Kodu Aşırı / düşük gerilim kontrol röleleri Tanımı Fiyatı TL/Adet Tek Faz.31 1SVR630884R1300 345.00 Faz Kaybı.21 2A/K Kontak. 0. L1. Faz Dengesizliği Gerilim Kontrol Röleleri 2A/K Kontak. Multifonksiyon (0 veya 0.2. 3mA-1A 24-240V AC/DC CM-SRS.2.00 2A/K Kontak.1-30s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi) CM-ESS. L1.2.00 Tek Faz.41 1SVR630884R3300 379.21 1SVR430840R0400 387.00 . 3-600V 4-240V AC/DC CM-ESS. L1.1-30s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi) CM-SRS.1-30s arasında ayarlanabilir açma gecikmesi) CM-SFS.2.M1 1SVR430840R0600 418.00 1NA Kontak. Zaman Ayarlı (0 veya 0. 0.3= 3 x 208-440V AC CM-PFE 1SVR550824R9100 173.2. 50/60Hz CM-PSS.qxd:Layout 1 5/17/11 12:27 AM Page 94 Endüstriyel elektronik kontrol röleleri Aşırı / düşük akım kontrol röleleri Tanımı Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet Tek Faz. 3-600V 220-240V AC CM-ESS.22 2A/K Kontak. Faz Dengesizliği Aşırı / Düşük Gerilim Kontrol Röleleri CM-MPS 94 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 2A/K Kontak.00 1A/K Kontak.00 2A/K Kontak.2. L1.00 2A/K Kontak. Zaman Ayarlı (0 veya 0.00 1NA Kontak.3-N= 3 x 180-280V AC.3= 3 x 300-500V AC. L1.00 Multifonksiyon .41 1SVR630784R3300 371. 3mA-1A 220-240V AC CM-SRS.00 CM-ESS.3= 3 x 160-300V AC.M2 1SVR430840R0700 418.31 1SVR630774R1300 353. Faz Sırası.00 2A/K Kontak.00 Faz Kaybı.2 1SVR430831R1400 351. 0. 0.00 2A/K Kontak. 3mA-1A 24-240V AC CM-SRS.1 1SVR430830R0300 319.12 1SVR430841R1300 298.1 2A/K Kontak. 3-600V 24-240V AC/DC CM-ESS.00 2A/K Kontak. 50/60Hz CM-PVS.00 Tek Faz.11 1SVR430840R0200 353.31 1SVR630794R1300 371. L1.00 Tipi Kodu Tek Faz.2. Faz Sırası Gerilim Kontrol Röleleri 1A/K Kontak.00 2A/K Kontak.2. 3mA-1A 24-240V AC/DC CM-SRS. Faz Sırası.3= 3 x 160-300V AC.11 1SVR430841R1200 298. Aşırı / Düşük Gerilim Kontrol Röleleri CM-PSS 2A/K Kontak.3= 3 x 300-500V AC.3-N= 3x320-460V AC CM-PVE 1SVR550870R9400 170. 3-600V 24-240V AC/DC Faz kontrol röleleri Tanımı Fiyatı TL/Adet Faz Kaybı.41 1SVR630794R3300 353.3= 3 x 380V AC.00 Tek Faz.

-50ºC.13-K 1SAR700006R0006 347.00 220-240V AC 1A/K veya 1NA & 1NK Kontak CM-ENS 1SVR430851R1100 174.00 110-230V AC.00 24V AC/DC..11-24 1SAR700004R0005 347.090... 0ºC.00 110-230V AC.+175ºC -40ºC. 1NA+1NK Kontak C510.03-24 1SAR700003R0005 347.00 110-230V AC.00 220-240V AC 1NA Kontak CM-ENE MAX 1SVR550851R9400 123...00 24V AC 1A/K Kontak CM-ENS UP/DOWN 1SVR430851R9200 171.+200ºC C510.01-K 1SAR700001R0006 347...00 24V AC 1A/K Kontak ve 2NK Alarm Kontağı CM-ENN UP/DOWN 1SVR450059R0100 288.00 220-240V AC 1A/K Kontak ve 2NK Alarm Kontağı CM-ENN UP/DOWN 1SVR450051R0100 288..02-K 1SAR700002R0006 347.00 C513-W Sıvı seviye röleleri Tanımı Minimum Seviye Rölesi CM-ENE MIN Maksimum Seviye Rölesi Minimum & Maksimum Seviye Rölesi CM-ENE MAX CM-ENS ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 95 .00 Tipi Kodu Dijital sıcaklık izleme röleleri Tanımı Fiyatı TL/Adet PT100 & PT1000 & KTY83 & KTY84 & NTC-B57227-K333-A1. 0ºC.+100ºC C510.+50ºC C510.00 700.00 24V AC/DC.+50ºC (1 Sensör) C512-W 1SAR700100R0010 749.+200ºC C510.+50ºC (3 Sensör) C513-W 1SAR700110R0010 1.. 0ºC.00 24-240V AC/DC. 0ºC. 1NA+1A/K Kontak C512-24 24V AC/DC.+100ºC C510.00 110-230V AC..+50ºC C510..+500ºC (1 Sensör) C512-24 1SAR700100R0005 24-240V AC/DC.02-24 1SAR700002R0005 347..qxd:Layout 1 5/17/11 12:28 AM Page 95 Endüstriyel elektronik kontrol röleleri Analog sıcaklık izleme röleleri Tanımı Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet PT100.+160ºC -50ºC. 1NA+1NK Kontak 24V AC/DC. 0ºC..00 PT100.12-24 1SAR700005R0005 347.00 220-240V AC 1A/K Kontak CM-ENS UP/DOWN 1SVR430851R1200 171. 0ºC..00 ** PT100: PT1000: NTC: KTY83: KTY84: -50ºC.01-24 24V AC/DC.00 110-230V AC.+300ºC Tipi Kodu Fiyatı TL/Adet 24V AC 1NA Kontak CM-ENE MIN 1SVR550855R9500 123....00 24V AC/DC. -50ºC...... Aşırı Sıcaklık.01-24 1SAR700001R0005 347.00 380-415V AC 1A/K Kontak ve 2NK Alarm Kontağı CM-ENN UP/DOWN 1SVR450052R0100 300.13-24 1SAR700006R0005 347.11-K 1SAR700004R0006 347..+200ºC C510... 0ºC..+100ºC C510.00 24V AC 1NA Kontak CM-ENE MAX 1SVR550855R9400 123.+500ºC -50ºC..+50ºC C510..12-K 1SAR700005R0006 347. -50ºC. -50ºC..ABB3_2011A..00 380-415V AC 1A/K veya 1NA & 1NK Kontak CM-ENS 1SVR430851R2100 195.00 24V AC/DC. 0ºC..03-K 1SAR700003R0006 347.. Düşük Sıcaklık..00 24-240V AC/DC 2A/K Kontak CM-ENN 1SVR450055R0000 266. -50ºC. Aşırı / Düşük Sıcaklık.00 220-240V AC 1NA Kontak CM-ENE MIN 1SVR550851R9500 123...+500ºC +80ºC..00 110-230V AC.. -50ºC..00 24V AC 1A/K veya 1NA & 1NK Kontak CM-ENS 1SVR430851R9100 174..+100ºC C510. -50ºC.+50ºC C510.+200ºC C510..

40 Mavi-Mavi† 130ºC C011-130 GHC0110003R0007 31. 220-240V AC (ATEX) CM-MSS(3) 1SVR430711R1300 160.00 Tipi Kodu Besleme Gerilimi 24-240VAC/DC CM-LWN 1SVR450335R0000 431. 2A/K Kontak.00 24V AC/DC.ABB3_2011A.00 Besleme Gerilimi 480-500VAC CM-LWN 1SVR450334R0000 373.00 Besleme Gerilimi 220-240VAC CM-LWN 1SVR450331R0000 373. Otomatik Start C576 1SAR501120R0001 439.00 Reset Butonu. 24V AC CM-MSE 1SVR550805R9300 109. 1NA+1NK Kontak.40 Gri-Gri 120ºC C011-120 GHC0110003R0006 31. 1 veya 2 Kanal Bağlantı 24V AC/DC 2NA Kontak. Kısa Devre İzleme.00 Besleme Gerilimi 110-130VAC CM-LWN 1SVR450330R0000 373. 1 Kanal. Otomatik Reset.40 Kahverengi-Kahverengi 110ºC C011-110 GHC0110003R0005 31.00 Besleme Gerilimi 220-240VAC CM-LWN 1SVR450331R0100 403. 2x1 A/K Kontak CM-LWN 2-20A Akım Aralığı.00 Besleme Gerilimi 480-500VAC CM-LWN 1SVR450334R0100 403. 24-240V AC/DC (ATEX) Termistör motor koruma PTC sıcaklık sensörleri 96 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet .40 3'lü Sıcaklık Sensörü 150ºC Siyah-Siyah C011-3-150 GHC0110033R0008 24.00 Tanımı Tipi Kodu Beyaz-Kahverengi 70ºC Beyaz-Beyaz 80ºC C011-70 GHC0110003R0001 31.qxd:Layout 1 5/17/11 12:30 AM Page 96 Endüstriyel elektronik kontrol röleleri Güvenlik röleleri Tanımı Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 24V DC C571 1SAR501020R0003 298.00 Besleme Gerilimi 380-440VAC CM-LWN 1SVR450332R0100 403.00 C573 1SAR501031R0001 386.40 Siyah-Siyah 150ºC C011-150 GHC0110003R0008 31. 2 Kanal Bağlantı Motor yük izleme röleleri Tanımı Fiyatı TL/Adet 0. 2A/K Kontak.00 Tanımı Tipi Kodu Otomatik Reset. 1NA Kontak. CM-MSS(5) 1SVR430720R0300 272.90 2NA Kontak C571 3NA Kontak. Kısa Devre İzleme.00 CM-MSS(7) 1SVR430720R0500 379.40 Beyaz-Beyaz 80ºC C011-80 GHC0110003R0002 31.40 Kırmızı-Kırmızı 100ºC C011-100 GHC0110003R0004 31.00 Reset & Test Butonu. 2x1 A/K Kontak Termistör motor koruma röleleri CM-MSS Fiyatı TL/Adet 2A/K Kontak. 1NA Kontak.00 Otomatik Reset.40 Mavi-Kırmızı 160ºC C011-160 GHC0110003R0009 31. 24-240V AC/DC (ATEX) Reset & Test Butonu. 3 Sensör CM-MSN Devresi.00 24V AC/DC C577 1SAR501220R0001 439.00 Reset Butonu. Kısa Devre İzleme.00 Besleme Gerilimi 110-130VAC CM-LWN 1SVR450330R0100 403.00 Besleme Gerilimi 380-440VAC CM-LWN 1SVR450332R0000 373. 220-240V AC CM-MSS(2) 1SVR430811R1300 135.00 230V AC C571-AC 1SAR501020R0005 324. 1NK Sinyal Kontağı.40 Beyaz-Yeşil 170ºC C011-170 GHC0110003R0010 31.5-5A Akım Aralığı. Otomatik Reset.00 24V AC/DC C571 1SAR501020R0001 314.40 Beyaz-Mavi 140ºC C011-140 GHC0110003R0011 31.40 Yeşil-Yeşil 90ºC C011-90 GHC0110003R0003 31.00 Besleme Gerilimi 24-240VAC/DC CM-LWN 1SVR450335R0100 457. 220-240V AC CM-MSE 1SVR550801R9300 109.

00 7 Zaman Aralığı.3-30s CT-AHE 1SVR550111R4100 103. 24-48V DC . 24-240V AC/DC Çekmede Gecikmeli Zaman Röleleri 1A/K Kontak.00 0.20 0. 2NA Kontak. 1A/K Kontak. 0.3-30s CT-YDE 1SVR550207R4100 106. 220-240V AC 0.3-30 dakika CT-ERE 1SVR550107R5100 82.00 3-300s CT-AHE 1SVR550118R2100 103.05 s-100 saat.1-10s CT-AHE 1SVR550111R1100 103.00 7 Zaman Aralığı.00 0. 24V AC/DC. 1A/K Kontak.3-30s CT-AHE 1SVR550118R4100 103.3-30s ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 97 .00 Multifonksiyon Zaman Röleleri Çekmede Gecikmeli Zaman Röleleri CT-MFD Düşmede Gecikmeli Zaman Röleleri CT-ERD Flaşör Zaman Röleleri 7 Zaman Aralığı. 1A/K Kontak. 2A/K Kontak. 24-240V AC CT-AHD.20 0. 24V AC/DC CT-ERE 1A/K Kontak.05 s-100 saat.00 7 Zaman Aralığı. 2A/K Kontak. 24-240V AC CT-ERD. 24-48V DC . 0. 24-240V AC CT-MFD. 24-48V DC . 24-48V DC .05 s-100 saat. 220-240V AC CT-MFE Düşmede Gecikmeli Zaman Röleleri 1A/K Kontak.05 s-100 saat. 24V AC/DC .00 Tipi Kodu CT-MFE 1SVR550029R8100 134. 24-240V AC CT-ERD. 220-240V AC CT-EBE Flaşör Zaman Röleleri 1A/K Kontak.20 0.05 s-100 saat.12 1SVR500100R0000 107.05 s-10 dakika.05 s-100 saat. 0.22 1SVR500110R0100 113. 24-48V DC . 220-240V AC CT-YDE 1NA+1NK Kontak. 24-48V DC .00 0. 0. 1A/K Kontak. 0. 0.21 1SVR500020R1100 151. 2A/K Kontak.22 1SVR500211R0100 107.ABB3_2011A.12 1SVR500020R0000 128.00 0.05 s-100 saat.00 CT-SAD.22 1SVR500210R0100 113.00 3-300s CT-YDE 1SVR550207R2100 106.00 CT-SDD.Üçgen Zaman Röleleri 1A/K Kontak. 0. 24-240V AC CT-SDD (Ayarlanabilir geçiş süresi) CT-E serisi (LED’li) Tanımı Fiyatı TL/Adet Multifonksiyon Zaman Röleleri 6 Fonksiyonlu. 24-48V DC . 24-240V AC (Sabit 50 ms geçiş süresi) 4 Zaman Aralğı.1-10s CT-AHE 1SVR550118R1100 103. 24-240V AC Yıldız . 0.Üçgen Zaman Röleleri 4 Zaman Aralığı. 24V AC/DC . 2NA Kontak.3-30s CT-ERE 1SVR550107R4100 82.05 s-100 saat. 24-48V DC . 24-240V AC CT-AHD.00 7 Zaman Aralığı. 24-240V AC CT-MFD.00 CT-SDE 1SVR550217R4100 106.1-10 s.00 3-300s CT-AHE 1SVR550111R2100 103.qxd:Layout 1 5/17/11 12:32 AM Page 97 CT serisi elektronik zaman röleleri CT-D serisi (LED’li) Tanımı Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu 7 Fonksiyonlu. 220-240V AC Yıldız . 0.20 3-300s CT-ERE 1SVR550107R2100 82.12 1SVR500150R0000 107.00 0. 24V AC/DC .22 1SVR500100R0100 113.00 0. 1A/K Kontak.00 7 Fonksiyonlu.05 s-10 dakika.00 CT-EBD. 8 Zaman Aralığı 11.12 1SVR500110R0000 107.00 CT-EBE 1SVR550167R1100 106.1-10s CT-YDE 1SVR550207R1100 106. 0. 0. 24-48V DC .1-10s CT-ERE 1SVR550107R1100 82.

0.00 CT-MVS.qxd:Layout 1 5/17/11 12:33 AM Page 98 CT serisi elektronik zaman röleleri CT-S serisi (LED’li) Tanımı Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu CT-MVS. 24-48V DC. 10 Zaman Aralığı.00 CT-MVS. 0. 24-240V AC CT-ERS. 50 ms geçiş süresi. 2NA.21 1SVR630020R0200 233.05 s-300 saat. 24-240V AC/DC 11 Fonksiyonlu. 380-440V AC 98 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . 24-240V AC/DC CT-APS. 0.00 10 Zaman Aralığı. 2A/K Kontak.05 s-300 saat. 0. 0.12 1SVR630020R3100 181. 2NA. 24-240V AC CT-ERS.00 10 Zaman Aralığı. 0. 1A/K Kontak.00 10 Zaman Aralığı. 0. 24-48V DC.00 CT-MBS. 0. 2A/K Kontak. 24-48V DC. 24-48V DC.00 CT-SDS.23 1SVR630021R2300 224. 2A/K Kontak.00 CT-SDS. 10 Zaman Aralığı. 380-440V AC 10 Fonksiyonlu. 24-48V DC. 2A/K Kontak.05 s-300 saat.SDS Düşmede Gecikmeli Zaman Röleleri Yıldız . 0.05 s-300 saat. 24-240V AC 7 Zaman Aralığı. 24-48V DC.12 1SVR630180R3100 149.00 CT-MVS. 24-240V AC CT-MVS 10 Fonksiyonlu.00 10 Zaman Aralığı.05 s-300 saat.00 Multifonksiyon Zaman Röleleri 11 Fonksiyonlu. 2A/K Kontak.00 10 Zaman Aralığı. 0. 2A/K Kontak.22 1SVR630100R3300 143. 24-240V AC 5 Fonksiyonlu.05 s-300 saat. 10 Zaman Aralığı. 2A/K Kontak. 1A/K Kontak. 24-240V AC/DC 10 Fonksiyonlu.21 1SVR630180R0300 187. 2A/K Kontak.05 s-300 saat. 0. 10 Zaman Aralığı. 24-240V AC Çekmede Gecikmeli Zaman Röleleri CT.05 s-300 saat. 10 Zaman Aralığı.22 1SVR630030R3300 233. 24-240V AC 11 Fonksiyonlu.22 1SVR630180R3300 165. 0. 2x10 Zaman Aralığı. 50 ms geçiş süresi.05 s-300 saat.05 s-300 saat. 24-48V DC.05 s-300 saat. 0.05 s-300 saat. 0.ABB3_2011A.21 1SVR630100R0300 166.05 s-10 dakika.00 CT-MXS.Üçgen Zaman Röleleri 7 Zaman Aralığı.22 1SVR630020R3300 202.22 1SVR630010R3200 202.12 1SVR630100R3100 120. 24-240V AC CT-APS.00 10 Zaman Aralığı. 2A/K Kontak.22 1SVR630210R3300 139. 10 Zaman Aralığı. 24-48V DC.23 1SVR630211R2300 161.21 1SVR630010R0200 233. 2A/K Kontak. 0.05 s-300 saat. 24-48V DC. 24-240V AC CT-APS.00 CT-MFS. 1A/K Kontak.05 s-10 dakika. 24-240V AC/DC CT-ERS.

10 Çok yönlü kafa. 1NA+1NK kontak LS72P41B11 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Doğrusal hareketli kafa.00 Açısal hareketli kafa.80 Açısal hareketli kafa.70 Açısal hareketli kafa.00 Doğrusal hareketli kafa. uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol LS32P51B11 1SBV010351R1211 40. komple plastik şalterler. komple plastik şalterler.30 Açısal hareketli kafa.70 Çok yönlü kafa.10 LS32 serisi. spiral telli kol-kedi bıyığı LS72P91B11 1SBV011091R1211 40. 1NA+1NK kontak LS40M51B11 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Doğrusal hareketli kafa.10 Doğrusal hareketli kafa.20 Açısal hareketli kafa. metal pim LS20M11B11-P01 1SBV015511R2001 63.20 Doğrusal hareketli kafa.60 Çok yönlü kafa. çelik makaralı pim LS40M42B11 1SBV011142R1211 90.30 Çok yönlü kafa.70 Doğrusal hareketli kafa. spiral telli kol-kedi bıyığı LS32M91B11 1SBV011991R1211 83. çelik makaralı pim LS32M12B11 1SBV011912R1211 72.00 Doğrusal hareketli kafa. spiral telli kol-kedi bıyığı LS32P91B11 1SBV010391R1211 39. metal pim LS72P11B11 1SBV011011R1211 28. 1NA+1NK kontak LS32P91B11 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Doğrusal hareketli kafa. termoplastik makaralı kol LS32P41B11 1SBV010341R1211 35. 1NA+1NK kontak LS32M42B11 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Doğrusal hareketli kafa. termoplastik makaralı pim LS40M41B11 1SBV011141R1211 85. yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol LS72P31B11 1SBV011031R1211 34. uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol LS32M51B11 1SBV011951R1211 79. metal pim LS40M11B11 1SBV011111R1211 76.00 Açısal hareketli kafa.10 Açısal hareketli kafa.40 LS72 serisi. komple metal şalterler.ABB3_2011A.qxd:Layout 1 5/17/11 12:34 AM Page 99 Nihayet şalterleri LS40 serisi. termoplastik makaralı pim LS60M45B11 1SBV011341R1211 63. 1NA+1NK kontak LS70M38B11 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Doğrusal hareketli kafa.60 LS32 serisi. yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol LS32M31B11 1SBV011931R1211 81.90 Açısal hareketli kafa. spiral telli kol-kedi bıyığı LS20M91B11-P01 1SBV015591R2001 73. çelik makaralı pim LS32P12B11 1SBV010312R1211 32. 50mm kauçuk makaralı kol LS40P44B11 1SBV010544R1211 52. uzunluğu ayarlanabilir polyamid yuvarlak çubuk kol LS40M72B11 1SBV011172R1211 94. çelik makaralı pim LS40M13B11 1SBV011113R1211 89. çelik makaralı pim LS20M12B11-P01 1SBV015512R2001 71. metal pim LS60M11B11 1SBV011311R1211 47. komple metal şalterler. metal pim LS32P11B11 1SBV010311R1211 29. uzunluğu ayarlanabilir termoplastik makaralı kol LS40M51B11 1SBV011151R1211 94.80 Doğrusal hareketli kafa.50 * Alternatif seçenekler için satış ofisine başvurunuz. termoplastik makaralı pim LS20M41B11-P01 1SBV015541R2001 64. komple metal şalterler. çelik makaralı pim LS60M13B11 1SBV011313R1211 56.80 Açısal hareketli kafa. spiral telli kol-kedi bıyığı LS60M91B11 1SBV011391R1211 50. komple metal şalterler. termoplastik makaralı pim LS72P41B11 1SBV011041R1211 36. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 99 .10 Açısal hareketli kafa.80 LS60 serisi.20 Açısal hareketli kafa.50 Açısal hareketli kafa. termoplastik makaralı kol LS32M41B11 1SBV011941R1211 70.30 Açısal hareketli kafa. yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol LS32P31B11 1SBV010331R1211 32.40 LS20 serisi. 1NA+1NK kontak LS20M12B11-P01 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Doğrusal hareketli kafa. metal pim LS32M11B11 1SBV011911R1211 60.yatay yönde hareketli termoplastik makaralı kol LS60M38B11 1SBV011331R1211 53.90 Doğrusal hareketli kafa.60 Kauçuk makaralı kol. 50mm LS32M42B11 1SBV011942R1211 95.90 Doğrusal hareketli kafa.90 Doğrusal hareketli kafa.

2 kutuplu emniyet nihayet şalterleri Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Kilitsiz. metal gövdeli.20 Kilitsiz.70 Tanımı Tipi Kodu Düz anahtar LSA40X08 1SBV048808R1000 10. kol sağa yatık LS31P77L02-S 1SBV030177R1302 * Alternatif seçenekler için satış ofisine başvurunuz. 2 kutuplu emniyet nihayet şalterleri Tanımı Tipi Kodu 2NK Kontak. LS30P77D11-S 100 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet 66. plastik gövdeli.30 Esnek anahtar LSA40X09 1SBV048809R1000 40.50 . metal gövdeli.20 LS30P80D11-S LS30 serisi için mekanik anahtarlar Fiyatı TL/Adet LS30P81L02-S LS31 serisi.30 LS30P75D11-S LS40 serisi için mekanik anahtarlar LS40P80D11-S Fiyatı TL/Adet LS31 serisi.qxd:Layout 1 5/17/11 12:34 AM Page 100 Emniyet nihayet şalterleri LS40 serisi. 3 kutuplu emniyet nihayet şalterleri Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu 2 NA+1NK kontak kilitsiz LS40M80D21-S 1SBV031180R1421 93. 1NA+1NK kontak LS31P80D11-S 1SBV030180R1411 58.30 Esnek anahtar LSA30P09 1SBV048609R1000 25.ABB3_2011A. 2NK kontak LS31P80L02-S 1SBV030180R1302 58.20 Tanımı Tipi Kodu Düz anahtar LSA30P06 1SBV048606R1000 10.30 Geniş anahtar LSA40X05 1SBV048805R1000 10.70 1 NA+1NK kontak kilitsiz LS40M80D12-S 1SBV031180R1412 93.

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 101 . Örnek: Adım 5 The marking is finished . Order with: Order code or Type code + Referance number. Adım 1: Tip veya kod yazılarak istenilen ürün belirlenir Adım 2: Yazı ve sembol seçeneklerinden uygun olan seçilir Adım 3: Tercih edilen etiketleme şablonu seçilir Adım 4: ISO 7000 kütüphanesini de içeren 3000 sembol arasından istenilen sembol seçilir Adım 5: Sistem tarafından üretilen referans numarası ve sipariş kodu ile sipariş edilir.abb. Order Code: 1SFA611130L1101 (order code always with a L instead of a R) Type code: MPD1+11R-L Reference number: MUE979 Not ! Sipariş kodu veya tip kodu + referans numarası siparişte belirtilmelidir.abb.qxd:Layout 1 5/17/11 12:35 AM Page 101 Butonlar ve sinyal lambaları Lazer etiketleme sipariş sistemi “Laser Marking” ile kendinize özgü buton ve sinyal lambaları yaratın! http://bolservices.ABB3_2011A.com/pilot-devices web adresine giriş yapılır.it.com/pilot-devices 5 Adımda Yaratıcı ve Kolay Sipariş http://bolservices.Step 5 The order please contact your local sales organization.it.

40 Yeşil ML1-100G 1SFA611400R1002 4.40 Beyaz ML1-100W 1SFA611400R1005 4.ABB3_2011A.qxd:Layout 1 5/17/11 12:37 AM Page 102 Butonlar ve sinyal lambaları Modüler buton ve sinyal lambaları 22 mm çaplı modüler tip butonlar ve sinyal lambaları* Renk Tipi Kodu Yaylı buton kafası (Düz kafalı) Siyah MP1-10B 1SFA611100R1006 5.10 Çek Kırmızı MPMT3-11R 1SFA611511R1101 16.80 Çek Kırmızı MPEP3-10R 1SFA611521R1001 15.40 Mavi MP1-11L 1SFA611100R1104 6.70 Siyah MPM1-10B 1SFA611124R1006 11. yaylı M3SS2-10B 1SFA611211R1006 10. mantar kafa (40 mm) MPM1-10R Fiyatı TL/Adet Tanımı Işıklı yaylı buton kafası MP1-11 Acil durdurma buton kafaları 30mm Bas.40 Sarı MP1-11Y 1SFA611100R1103 6.80 Kilitli Kırmızı MPEK4-11R 1SFA611525R1101 31. 102 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .70 Kırmızı MP1-10R 1SFA611100R1001 5.70 MP1-10 Yaylı.70 Çiftli. kalıcı Bas.40 Mavi ML1-100L 1SFA611400R1004 4. Bir sinyal lambası.70 Mavi MP1-10L 1SFA611100R1004 5.80 Çek Kırmızı MPEP4-10R 1SFA611524R1001 15.40 *Not: MLB-L LED blok ile birlikte kullanılır. kalıcı M2SS1-10B 1SFA611200R1006 10. kalıcı Çevir Kırmızı MPMT3-11R 1SFA611510R1101 16.60 3 konumlu.80 Kilitli Kırmızı MPEK3-11R 1SFA611522R1101 31. Mandal buton kafaları MPEP4-10R Uzun mandal buton kafaları Kilitli buton kafaları ML1-100R Sinyal lambası kafaları *Bir buton.40 Sarı ML1-100Y 1SFA611400R1003 4.40 Çiftli. anahtar çıkabilir M2SSK1-101 1SFA611280R1001 21.20 Beyaz MP1-11W 1SFA611100R1105 6.60 3 konumlu. Sipariş verirken kafa+gövde+blok olarak ayrıca belirtilmelidir. çevir-çek Kırmızı MPET4-10R 1SFA611523R1001 15.30 2 konumlu.60 3 konumlu.30 MPET4-10R Işıklı acil durdurma buton kafaları 40mm mantar kafa.10 Kırmızı ML1-100R 1SFA611400R1001 4. yaylı M3SS5-10B 1SFA611214R1006 10. kalıcı M2SS4-10B 1SFA611203R1006 10. kalıcı M3SS1-10B 1SFA611210R1006 10. buton kafası+gövde-kontak bloğundan oluşur.40 Kırmızı MP1-11R 1SFA611100R1101 6. çevir-çek Kırmızı MPET3-10R 1SFA611520R1001 15.30 Acil durdurma buton kafaları 40mm mantar kafa.70 Sarı MP1-10Y 1SFA611100R1003 5.20 Kırmızı MPM1-10R 1SFA611124R1001 11.70 Beyaz MP1-10W 1SFA611100R1005 5. yaylı ışıklı buton kafası MPD13-11Y 1SFA611142R1103 12.60 3 konumlu. yaylı buton kafası MPD13-11B 1SFA611142R1106 12. sinyal lambası kafası+soketli blok+gövdeden oluşur.60 2 konumlu.40 Yeşil MP1-11G 1SFA611100R1102 6.70 Yeşil MP1-10G 1SFA611100R1002 5. kalıcı M3SS4-10B 1SFA611213R1006 10. anahtar çıkabilir M3SSK1-101 1SFA611283R1001 21.60 2 konumlu.10 3 konumlu.

70 Ölçek 0-10 SK615562-88 5. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 103 .00 Yaylı 1SFA611706R6006 104.qxd:Layout 1 5/17/11 12:38 AM Page 103 Butonlar ve sinyal lambaları Modüler buton ve sinyal lambaları YENİ Joystik Tanımı Fiyatı TL/Adet xx Tipi Kodu 2 Yönlü Kalıcı 1SFA611701R6006 Yaylı 1SFA611702R6006 71.50 5k .00 Kalıcı 1SFA611707R6006 80.60 230V AC Sürekli KB1-4040 1SFA616401R4040 61.80 Joystik MJS1-60B MJS2-60B MJS5-60B 4 Yönlü MJS6-60B 71.60 *Bir buton.50 10k . sinyal lambası kafası+soketli blok+gövdeden oluşur.30 Kalıcı 1SFA611711R6006 113. Sipariş verirken kafa+gövde+blok olarak ayrıca belirtilmelidir.60 24V AC/DC Darbeli KB1-4110 1SFA616401R4110 61.80 50k .70 Sesli ikaz cihazı KB1 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu 24V AC/DC Sürekli KB1-4010 1SFA616401R4010 61.50 50k .ABB3_2011A. krom plastik MT-250B 1SFA611410R2506 89.90 Joystik-Kilitleme Fonksiyonlu MJS Joystick MJS7-60B 2 Yönlü MJS8-60B MJS11-60B 4 Yönlü MJS12-60B Potansiyometreler Tanımı Fiyatı TL/Adet 22.80 50k . krom metal MT-305B 1SFA611410R3056 72.90 Kalıcı 1SFA611705R6006 104.5 mm. buton kafası+gövde-kontak bloğundan oluşur.30 Yaylı 1SFA611708R6006 80.00 Yaylı 1SFA611712R6006 113.60 230V AC Darbeli KB1-4140 1SFA616401R4140 61. krom metal MT-350B 1SFA611410R3506 89.00 Tipi Kodu 5k . krom plastik MT-205B 1SFA611410R2056 72. krom plastik MT-210B 1SFA611410R2106 72.50 5k . siyah plastik MT-110B 1SFA611410R1106 72.50 10k .50 10k . krom metal MT-310B 1SFA611410R3106 72. siyah plastik MT-105B 1SFA611410R1056 72. siyah plastik MT-150B 1SFA611410R1506 89. Bir sinyal lambası. IP66 MT Potansiyometre etiketleri Sembol Ölçek 0-10 Fiyatı TL/Adet Tanımı Kodu Sembol SK615562-87 5.

40 Beyaz MLBL-01W 1SFA611621R1015 13.40 Mavi MLBL-01L 1SFA611621R1014 13.40 1NA kontak bloğu MCBL-10 1SFA611612R1010 10.40 230V AC Beslemeli Yeşil MLBL-07G 1SFA611621R1072 13.00 6.qxd:Layout 1 5/17/11 12:39 AM Page 104 Butonlar ve sinyal lambaları Modüler buton ve sinyal lambaları için aksesuarlar Ortak aksesuarlar MCB-10 Fiyatı TL/Adet Tanımı Tipi Kodu Buton ve sinyal lambaları kafası için ortak gövde (tek sırada 3 blok için) MCBH-00 1SFA611605R1100 1.40 Sarı MLBL-07Y 1SFA611621R1073 13.20 1NA kontak bloğu (Tüm seri için) MCB-10 1SFA611610R1001 4.40 Dahili Korumalı LED’li Blok Kırmızı MLBL-07R 1SFA611621R1071 13.ABB3_2011A.40 Sarı MLBL-01Y 1SFA611621R1013 13.40 MCBH-00 Sinyal lambaları ve ışıklı butonlar için dahili korumalı LED'li bloklar Renk Tipi Kodu Dahili Korumalı LED’li Blok Kırmızı MLBL-01R 1SFA611621R1011 13.40 MCBL MLBL 104 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet Tanımı .90 1NK kontak bloğu MCBL-01 1SFA611612R1001 10.40 Beyaz MLBL-07W 1SFA611621R1075 13.40 1NK kontak bloğu (Tüm seri için) MCB-01 1SFA611610R1010 4.00 15.20 Buton ve sinyal lambaları kafası için ortak gövde (tek sırada 5 blok için) MCBH5-00 1SFA611601R1100 1.40 24V AC/DC Beslemeli Yeşil MLBL-01G 1SFA611621R1012 13.90 Acil durdurma etiketi “Emergency Stop” 70mm SK615546-2 SK615546-2 Yazısız alüminyum etiket SK615546-8 SK615546-8 Sinyal buton sıkma aparatı MA1-8015 1SFA616920R8015 Mikro Kontak Blokları 6.40 Mavi MLBL-07L 1SFA611621R1074 13.

90 1NA Yeşil CP1-10G-10 1SFA619100R1012 5.60 1NA +1NK.00 CP1-10B-10 Kalıcı Buton CP2-10R-01 Acil durdurma butonu Bas.60 Yeşil CL-100G 1SFA619402R1002 4.00 1NA Yeşil CP2-10G-10 1SFA619101R1012 7.00 1NA +1NK Beyaz CP2-10W-11 1SFA619101R1075 10.00 1NA Beyaz CP2-10W-10 1SFA619101R1015 7.60 Beyaz CL-100W 1SFA619402R1005 4.00 1NA +1NK Siyah CP2-10B-11 1SFA619101R1076 10.ABB3_2011A.00 Mavi CL-523L 1SFA619402R5234 9.00 Yeşil CL-523G 1SFA619402R5232 9.00 Beyaz CL-523W 1SFA619402R5235 9.70 1NA +1NK Yeşil CP1-10G-11 1SFA619100R1072 7.00 1NK Kırmızı CP2-10R-01 1SFA619101R1041 7.60 Mavi CL-100L 1SFA619402R1004 4. Çevir-çek CE4T-10R-01 1SFA619550R1041 12.80 Kırmızı CL-100R 1SFA619402R1001 4.60 Sarı CL-100Y 1SFA619402R1003 4. 3konumlu Siyah C3SS1-10B-20 1SFA619210R1026 12.70 1NA +1NK Beyaz CP1-10W-11 1SFA619100R1075 7.00 CE4T-10R-01 Mandal Buton.70 1NA +1NK.70 1NA Siyah CP2-10B-10 1SFA619101R1016 7.60 Şeffaf CL-100C 1SFA619402R1008 4. 3konumlu Siyah C3SS2-10B-11 1SFA619211R1076 13.90 1NK Kırmızı CP1-10R-01 1SFA619100R1041 5. kalıcı Anahtarlı CE4K1-10R-02 1SFA619552R1051 28.60 Kırmızı CL-523R 1SFA619402R5231 9. 2konumlu Siyah C2SS3-10B-11 1SFA619202R1076 10.60 1NA +1NK.00 Sarı CL-523Y 1SFA619402R5233 9.qxd:Layout 1 5/17/11 12:40 AM Page 105 Butonlar ve sinyal lambaları Kompakt seri buton ve sinyal lambaları 22 mm çaplı kompakt tip butonlar ve sinyal lambaları Tanımı Kontak Renk Tipi Yaylı Buton 1NA Siyah CP1-10B-10 Fiyatı TL/Adet 1SFA619100R1016 5.00 1NA +1NK Yeşil CP2-10G-11 1SFA619101R1072 10. 3konumlu Siyah C3SS2-10B-20 1SFA619211R1026 11. 3konumlu Siyah C3SS1-10B-11 1SFA619210R1076 13.80 2NA. 2konumlu Siyah C2SS1-10B-10 1SFA619200R1016 8. 2konumlu Siyah C2SS1-10B-11 1SFA619200R1076 10.70 1NA +1NK. Kalıcı 1NA.10 Mandal Buton. 2konumlu Siyah C2SS3-10B-10 1SFA619202R1016 8.40 2NA.90 1NA Beyaz CP1-10W-10 1SFA619100R1015 5.80 1NA.70 40mm mantar kafa.90 1NA +1NK Siyah CP1-10B-11 1SFA619100R1076 7. Yaylı Sinyal Lambaları (Ampul hariç) C2SS1-10B LED’li Sinyal Lambası (230V AC) CL-100R Kodu ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 105 .

yaylı stop buton. kırmızı MEP1-1003 1SFA611811R1003 47. 40mm Bas.90 1 KEM1-0 SK616701-AA 50. beyaz MEP1-1002 1SFA611811R1002 47. Etiket tutucusuz Acil durdurma fonksiyonlu. 1NA yeşil. 2NK MEPY1-1024 1SFA611821R1024 63.30 3 KEM3-0 SK616703-AA 98. 1NA yeşil. 1NK kırmızı.30 Kırmızı. 40mm Bas.80 Yaylı start buton.80 Yaylı start buton. 1NA yeşil Stop (0) / Sinyal (I) / Start (I) fonksiyonlu Yaylı stop buton.80 Yaylı start buton. sinyal lambası şeffaf (MLB-1). ışıklı.90 4 KEM4-0 SK616704-AA 120. siyah MEP1-1004 1SFA611811R1004 47.00 MEP3-1001 1SFA611813R1001 79. koyu gri kapak Start fonksiyonlu (I) Start (I) / Stop (0) fonksiyonlu Yaylı start buton. koyu gri kapak Açık gri taban. 1NA.00 Plastik kutular.00 MEP3-1004 1SFA611813R1004 75.10 6 MEP6-0 1SFA611816R1000 90.30 4 MEP4-0 1SFA611814R1000 75.çek. 1NA+1NK MEPY1-1005 Acil durdurma fonksiyonlu.sarı kapak Boş delik sayısı Boş metal kutular. yeşil MEP1-1001 1SFA611811R1001 47. açık gri taban. 40mm Bas.30 Kırmızı. çevir-çek.00 6 KEM6-0 SK616706-AA 168. 2NK MEPY1-1015 1SFA611821R1015 63.70 Kırmızı. 1NA.ABB3_2011A.50 1 MEP1-0 1SFA611811R1000 24. yaylı stop buton. IP66. sarı kapak Kırmızı. 1NA.90 Yaylı start buton. 2NK Plastik kutular.qxd:Layout 1 5/17/11 12:42 AM Page 106 Kumanda kutuları Modüler ve kompakt kumanda kutuları Modüler kumanda kutuları Tanımı Fiyatı TL/Adet Tipi Tipi Acil durdurma fonksiyonlu. IP67 ve IP69K Gri 106 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . 1NK kırmızı Start (I) / Stop (0) / Start (II) fonksiyonlu MEP2-1001 Yaylı start buton.80 MEP2-1001 1SFA611812R1001 59.30 2 KEM2-0 SK616702-AA 84.90 3 MEP3-0 1SFA611813R1000 50. ''Emergency Stop'' etiketli Kırmızı. 1NK MEPY1-1009 1SFA611821R1009 54.70 1 MEPY1-0 1SFA611821R1000 17.90 MEPY1-1026 1SFA611821R1026 54. Etiket tutucusuz MEPY1-1005 1SFA611821R1005 63. yaylı start buton. 1NA yeşil Boş plastik kutular Açık gri taban. yaylı start buton. 1NA+2NK MEPY1-1011 1SFA611821R1011 55. çek. 1NA. açık gri taban.30 Kırmızı. 1NK kırmızı.30 2 MEP2-0 1SFA611812R1000 34.

2NK Acil durdurma fonksiyonlu Bas.00 CEPY1-1002 1SFA619821R1002 28.10 CEP1-2001 1SFA619811R2001 35.00 Boş acil durdurma kutusu CEPY1-0 1SFA619821R1000 17. koyu gri Makina durdurma fonksiyonlu Bas.70 Plastik kutular. 1NA+1NK Makina durdurma fonksiyonlu Bas.70 CEP1-1001 1SFA619811R1001 35.00 CEPY1-2002 1SFA619821R2002 28.ABB3_2011A. korumalı Siyah. çevir-çek. çevir-çek. 1NA+1NK Makina durdurma fonksiyonlu Bas.10 Boş makina durdurma kutusu CEP1-0 1SFA619811R1000 17. 2NK Acil durdurma fonksiyonlu Bas.70 Koruyucu CA1-8054 1SFA619920R8054 5.00 CEPY1-2001 1SFA619821R2001 28.10 CEP1-2002 1SFA619811R2002 35. açık gri taban. çek Siyah. korumalı Kırmızı. çek. çek Kırmızı. korumalı Kırmızı. çevir-çek Siyah. 2NK Plastik kutular. çevir-çek Kırmızı.10 CEP1-1002 1SFA619811R1002 35. 2NK Acil durdurma fonksiyonlu Bas. 1NA+1NK Makina durdurma fonksiyonlu Bas. çek. korumalı Siyah.70 Koruyucu CA1-8053 1SFA619920R8053 5. sarı kapak Acil durdurma fonksiyonlu Bas. 1NA+1NK CA1-8054 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 107 .qxd:Layout 1 5/17/11 12:43 AM Page 107 Kumanda kutuları Modüler ve kompakt kumanda kutuları Kompakt kumanda kutuları Tanımı Fiyatı TL/Adet Tipi Kodu CEPY1-1001 1SFA619821R1001 28.

qxd:Layout 1 5/16/11 8:52 PM Page 108 IS2. IEC 60439-1.ABB4_2011A. SR2 modüler panolar 108 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Temel Özellikler IS2 SR2 Standart IEC 62208. IEC 61439-1-2 IEC 60439-1 Yapı Modüler Monoblok Renk RAL 7035 RAL 7035 Montaj tipi Dikili tip Duvar/Dikili tip Koruma derecesi IP65 IP65 Yükseklik (mm) 1800/2000/2200 Genişlik (mm) 400/600/800/1000/1200 200/300/400/600/800 Derinlik (mm) 400/500/600/800/1000 150/200/250/300 Nominal Akım. In(IP65 için) 1600A Nominal kısa devre dayanma akımı(1s) Icw 1600A Kablo giriş/çıkış Alttan/üstten 300/400/500/600 700/800/1000/1200 Alttan/üstten .

00 800 400 EK2084K 1.00 600 400 EK1864K 1.00 1200 500 EK2025CK 2.ABB4_2011A.332.618.00 600 600 EK2066K 1.859.440.00 800 800 EK1888K 1.00 1200 800 EK2028CK 2.00 1000 400 EK1814K 1.291.336.629.939.588.389.00 1200 600 EK2026CK 2. 4 adet taşıma halkası dahildir.550.729.00 400 800 EK2048K 1.348.00 600 800 EK1868K 1.610.449.qxd:Layout 1 5/16/11 8:52 PM Page 109 Modüler otomasyon panoları IS2 modüler panolar (IP65) Tek kapılı (düz kapı) Yükseklik Genişlik Derinlik Model 1800 400 400 EK1844K Fiyatı TL/Adet 1.00 1000 400 EK2014K 1.408.00 1000 800 EK2018CK 2.00 400 600 EK2046K 1.236.00 800 500 EK2085K 1.819. 1: Talep edilmesi durumunda 100mm daha geniş olan montaj plakası mevcuttur.00 1000 500 EK2015CK 2.00 800 800 EK2088K 1.388.749. arka kapak.689.00 800 400 EK1884K 1.00 600 500 EK2065K 1.189.00 1000 600 EK1816CK 2.00 1200 600 EK1826CK 2.272.00 1000 800 EK2018K 2.169.00 2000 Fiyatlara standart(1) montaj plakası.00 1200 400 EK2024CK 2.989.00 1000 400 EK2014CK 2.109.268.00 1000 500 EK2015K 1. Pano yan kapağı ve baza kapakları için tamamlayıcı malzemeler bölümüne bakınız.00 1000 600 EK2016K 2.709.00 1200 500 EK1825CK 2.291.00 400 600 EK1846K 1.570.00 400 500 EK1845K 1.00 1200 800 EK1828CK 2.arka çift yönlü.00 800 600 EK1886K 1.689. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 109 .190. ön kapı.00 600 600 EK1866K 1.228.00 800 500 EK1885K 1.00 400 400 EK2044K 1.00 400 500 EK2045K 1.619. çift montaj plakalı uygulamalarınız için lütfen yetkili satış birimlerimize başvurunuz.00 1000 800 EK1818K 1.969.059.00 1000 800 EK1818CK 2.00 800 600 EK2086K 1.910.799.889. ön. sökülebilir kablo giriş kapakları.448.00 1000 500 EK1815CK 1.789.00 600 400 EK2064K 1.00 600 500 EK1865K 1.00 1000 500 EK1815K 1.259.151. 600+600) Yükseklik Genişlik Derinlik Model Fiyatı TL/Adet 1800 1000 400 EK1814CK 1.039. Y=2200mm yükseklik.989. cam kapılı.00 400 800 EK1848K 1.511.00 1000 600 EK2016CK 2.00 600 800 EK2068K 1.189.479.00 1200 400 EK1824CK 2.00 2000 Çift kapılı (G=500+500.00 1000 600 EK1816K 1.

00 800 800 ES2088LK 2.00 1800 600 EL1860K 321.00 800 600 ES1886LK 2.00 800 500 ES2085LK 2.00 2000 400 EL2040K 280. 110 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet .421.378.501.549.00 600 600 ES2066LK 2.224.00 800 800 ES1888LK 2. üstü cam kapılı Yükseklik Genişlik Derinlik Model Fiyatı TL/Adet 1800 600 400 ES1864LK 2.00 600 800 ES2068LK 2.524.00 Yükseklik Genişlik/ Derinlik Model 100 400 ZE4000 40.334.00 2000 IS2 tamamlayıcı malzemeler 2 Adet Yan Kapak Baza Kapakları Y=200mm baza ihtiyacınız için lütfen yetkili satış birimlemize başvurunuz.201.818.00 600 800 ES1868LK 2.623.00 800 400 ES1884LK 2.435.119.00 800 600 ES2086LK 2.ABB4_2011A.90 100 800 ZE8000 69.00 2000 600 800 ES2068PCK 3.356.20 100 500 ZE5000 50.446.00 100 600 ZE6000 59.00 2000 500 EL2050K 310.383.00 Konsollu kabinler.140.90 100 1000 ZE1000 111.00 1800 800 EL1880K 411.00 1800 600 800 ES1868PCK 3.334.183.304.00 2000 800 EL2080K 431.00 Yükseklik Derinlik Model Fiyatı TL/Adet 1800 400 EL1840K 240.00 2000 600 600 ES2066PCK 3.qxd:Layout 1 5/16/11 8:53 PM Page 110 Modüler otomasyon panoları IS2 modüler panolar (IP65) PC kabinleri Yükseklik Genişlik Derinlik Model Fiyatı TL/Adet 1800 600 600 ES1866PCK 2.00 800 500 ES1885LK 2.00 600 500 ES1865LK 2.00 600 500 ES2065LK 2.00 600 600 ES1866LK 2.00 800 400 ES2084LK 2.00 1800 500 EL1850K 280.00 2000 600 EL2060K 330.272.00 600 400 ES2064LK 2.

90 Montaj kirişleri H=100mm Model Fiyatı TL/Adet G/D=400 EB0440 90.00 Montaj kirişleri H=48mm Model Fiyatı TL/Adet G/D=400 EB0400 40.00 Bara Mesnetleri Bara Bayrakları AD1068 90.90 G=1200 EB1200 59.00 D=500 EB5100 47.20 G/D=600 EB0600 40.20 G/D=800 EB0800 50.00 1250A BA1250 500.00 400-800A için PB0803 14.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 111 .00 1600A BA1600 560.00 G/D=1000 EB1010 164.00 G/D=600 EB0660 115.00 G/D=800 EB0880 131.00 G=1200 EB1020 186.10 1250-1600A için PB1603 50.10 AD1069 111.80 D=500 EB0550 103.qxd:Layout 1 5/16/11 8:54 PM Page 111 Modüler otomasyon panoları IS2 aksesuarları Standart montaj plakası birleştirme kiti Model Fiyatı TL/Adet H=1800 EA1800 111.00 H=2000 EA2000 131.10 D=600 EB6100 50.00 D=800 EB8100 50.00 G/D=1000 EB1000 59.ABB4_2011A.00 800A BA0800 180.00 Güçlendirilmiş tip montaj kirişi Model BA0400 D=400 EB4100 45.00 Baralar ve aksesuarları BA0800 BA1250 BA1600 Fiyatı TL/Adet Model Fiyatı TL/Adet Oluklu Baralar L=1730 400A BA0400 141.00 AD1077 115.20 D=500 EB0500 40.

00 M8X27 12 adet AD1064 20.00 Kapı Switch EV1140 101.00 Filtreler IP54 Model Fiyatı TL/Adet Filtreli Izgara 105x105mm EN0105K 36.ABB4_2011A.10 Filtreli Izgara 204x204mm EN0204K 90.90 Fluoresant lambalar Model Fiyatı TL/Adet 15W-230V L=430mm EV1040 150.00 11W-230V L=355mm+priz EV1043 290.00 Filtreli Fan 230V 204x204mm 23W 120m3/h EN1204K 310.10 Filtreli Izgara 250x250mm EN0250K 111.00 Filtreli Fan 230V 250x250mm 59W 240m3/h EN1250K 402.00 Model A4 Plastik Proje cebi EV1075 Model Pano Birleştirme Kiti EV0003 Fiyatı TL/Adet 20.qxd:Layout 1 5/16/11 8:54 PM Page 112 Modüler otomasyon panoları IS2 aksesuarları Oluklu baralar için çekiç başlı civatalar Model Fiyatı TL/Adet M8X20 12 adet AD1056 20.00 .10 Bara Adaptörü (400-800a baranın pb1603'e montajı için) AD1066 5.00 Filtreli Fan 230V 150x150mm 20W 57m3/h EN1150K 222.00 Model IP43 Fanlı Tavan Kapağı 230V 375x295x90mm 112 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet EN0480K Fiyatı TL/Adet 480.20 Filtreli Izgara 150x150mm EN0150K 52.00 Fiyatı TL/Adet 69.00 18W-230V L=640mm EV1041 157.00 Fanlar IP54 Model Filtreli Fan 230V 105x105mm 10W 23m3/h EN1105K 148.00 Model Fiyatı TL/Adet Bara Durdurucu AD1067 3.

90 600 600 EA6061 69.00 1000 400 EE1041 149.00 500 600 EA5061 59.90 500 800 EA5081 79.10 400 600 EA4061 50.00 200 800 EA2081 30.20 400 800 EA4081 59.00 1000 600 EE1061 174.00 300 600 EA3061 37.00 800 500 EE8051 145.10 300 800 EA3081 40.00 1000 800 EE1081 191.90 800 600 EA8061 101.ABB4_2011A.00 400 500 EE4051 126.00 800 800 EE8081 171.00 800 600 EE8061 150.00 Yatay bölümleme kiti Fiyatı TL/Adet ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 113 .00 1000 500 EE1051 164.00 600 500 EE6051 134.00 Genişlik Derinlik Model 400 400 EE4041 117.00 600 800 EA6081 101.00 800 400 EE8041 139.qxd:Layout 1 5/16/11 8:54 PM Page 113 Modüler otomasyon panoları IS2 aksesuarları Kısmi yükseklikte parçalı montaj plakası Fiyatı TL/Adet Yükseklik Genişlik Model 200 600 EA2062 20.00 600 600 EE6061 139.00 600 400 EE6041 129.00 800 800 EA8081 131.

20 Modüler Paneller için SR 6420V.00 300 300 150 SRN3315K 122.00 800 600 250 SRN8625VK 481.00 500 400 250 SRN5425VK 251.00 Cam kapılı (montaj plakası hariç) Fiyatı TL/Adet Yükseklik Genişlik Derinlik Model 500 400 200 SRN5420VK 244.00 500 400 250 SRN5425K 220.20 Dikmeler SR 8625V.00 600 400 250 SRN6425VK 282.ABB4_2011A.00 SR10830V 5 SIRA KD1080K 59.90 SR12830V 6 SIRA KD1280K 59.00 1200 600 300 SRN12830K 720.00 1000 600 300 SRN10630VK 629.00 1000 600 250 SRN10625K 460.00 500 400 200 SRN5420K 220.00 700 500 200 SRN7520K 310.00 800 600 300 SRN8630K 440.00 SR2 pano aksesuarları Model Birlikte Kullanılacağı Pano 114 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet Dağıtım Kiti SR 5420V.00 400 300 200 SRN4320K 180.00 400 400 200 SRN4420K 200.00 1000 600 250 SRN10625VK 534.00 700 500 250 SRN7525VK 390.00 1200 600 300 SRN12630VK 725.00 600 400 200 SRN6420K 251.90 SR12630V 6 SIRA KD1260K 59.90 .00 1000 600 300 SRN10630K 560. SR 6425V 3 SIRA KD6040K 40.00 600 400 200 SRN6420VK 266.00 300 400 150 SRN3415K 141. SR10630V 5 SIRA KD1060K 50.00 400 600 200 SRN4620K 261.00 500 300 200 SRN5320K 207.00 700 500 200 SRN7520VK 330.00 1200 800 300 SRN12830VK 847.00 1000 800 300 SRN10830VK 750.00 800 600 300 SRN8630VK 542.00 SR10625V.00 1200 600 300 SRN12630K 620. SR 5425V 2 SIRA KD5040K 36.00 400 300 150 SRN4315K 145.00 700 500 250 SRN7525K 301.00 600 400 250 SRN6425K 251.00 800 600 250 SRN8625K 390.00 600 600 250 SRN6625K 280. SR 8630V 4 SIRA KD8060K 50.qxd:Layout 1 5/16/11 8:55 PM Page 114 Modüler otomasyon panoları SR2 serisi panolar (IP65) Düz kapılı (montaj plakası dahil) Fiyatı TL/Adet Yükseklik Genişlik Derinlik Model 300 200 150 SRN3215K 111.

00 600 250 GZ6025 30.ABB4_2011A.00 600 250 ZA6025 158.00 800 300 GZ8030 32.20 Bazalar H=100mm Fiyatı TL/Adet DIN rayı Fiyatı TL/Adet ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 115 .00 400 250 GZ4025 22.00 800 GD8006 23.10 Genişlik Derinlik Model 400 200 ZA4020 119.qxd:Layout 1 5/16/11 8:55 PM Page 115 Modüler otomasyon panoları SR2 serisi panolar (IP65) Üst üste birleştirme için IP65 contalar Fiyatı TL/Adet Genişlik Derinlik Model 400 200 GZ4020 18.00 600 GD6006 20.00 800 300 ZA8030 161.00 Genişlik Model 400 GD4006 18.10 600 300 GZ6030 29.00 600 300 ZA6030 158.00 400 250 ZA4025 121.

00 önyüz plakası H=185 600 PS2676K 54.00 Düz önyüz plakası H=185 Düz önyüz plakası H=370 Montaj plakası derinlik adaptörü 25mm AA8025 (Kit içerisinde 12 adet adaptör bulunmaktadır) 116 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı TL/Adet Genişlik Duvara montaj kelepçesi AA1206 5.20 600 PC1606K 40.00 .10 800 PS2876K 59.00 önyüz plakası H=185 600 PM1625K 45.ABB4_2011A.00 800 PC2806K 59.00 Montaj plakası derinlik adaptörü 25mm AA8025 20.00 800 PM1836K 52.10 2 adet 72X72 ölçü cihazı için 400 PS2476K 50.20 800 PC1806K 43.qxd:Layout 1 5/16/11 8:56 PM Page 116 Modüler otomasyon panoları SR2 serisi panolar (IP65) Menteşeli önyüz plakaları Duvara montaj kelepçesi AA1206 (Kit içerisinde 4 adet kelepçe bulunmaktadır) Model DIN Ray+Pencereli 400 PM1414K 42.10 600 PC2606K 55.00 400 PC1406K 36.20 A4 proje cebi plastik EV1075K 20.

ABB motor sürücüleri ve PLC’ler ABB motor sürücüleri Dünya lideri ABB. kolay kullanımları. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 117 . esnek çalışma koşulları ve uzun çalışma ömürleri ile endüstri. ABB PLC’ler ABB PLC‘ler ile üretimde yüksek performans sağlamanın yanısıra. mühendislik ve kurulum zamanını kısaltın. Bakım ve mühendislik giderlerini kontrol altında tutarak yatırımlarınızın kısa sürede geri dönüşünü garantileyin. bina ve OEM sektöründe size aradığınız motor kontrol çözümlerini sunuyor. sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve teknolojisi ile değişken hız motor sürücüleri konusunda da bir numaralı üretici olarak müşterilerine hizmet veriyor. güvenilirlikleri. ABB sürücüler.

1. 0. 380 ile 500 V.2 kW arası 3 faz.1-110 kW arası 200-500 kW arası IP20/IP21 IP54/IP55 IP66/IP67 Temel kontrol paneli Asistan kontrol paneli Dijital giriş/çıkış Röle çıkışları Analog giriş/çıkış Enkoder Modbus Profibus DeviceNet LonWorks ® "Ethernet (Modbus/TCP. 380-480 V.ABB AC sürücüler seçim tablosu Makine sürücüleri Uygulama kullanım yeri ACS150 Pompalar Fanlar Gelişmiş makine sürücüleri ACS355 ACS850 ACSM1 – – – – – – – – – – Konveyörler Kompresörler Kesim makineları.37-22 kW arası – 3 faz. EtherNet/IP)” Ethernet (Profinet I/O. 380-500 V. 200-240 V. UL. Modbus) CANopen EtherCat BacNET N2 FLN – – – 1.1-500 kW arası 3 faz. 200 ile 240 V. 1. 0. 380 ile 480 V. çevre Giriş şok bobinleri Çıkış şok bobinleri – Fren kıyıcı Çıkış frekansı 0-500 Hz Sertifikalar CE.37-2. çevre C1. GOST R RoHS Uygunluğu = standart = seçenek – = mevcut değil 118 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 – – 11-500 kW arası standart 0-600 Hz 0-500 Hz 0-500 Hz . testereler Vinç Asansör Soğutma Sarıcı-Açıcı Hareket Kontrol Ekstruder Kırıcılar-Öğütücüler Mikser Santrifüj-Dekantör Özellikler Gerilim ve güç aralıkları Koruma Sınıfı Kontrol Panelleri Girişler ve çıkışlar Haberleşme Protokolleri EMC uyumluluğu (EN 61800-3) Şok Bobinleri IP00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ACS150 ACS355 ACS850 ACSM1 1 faz. 0.37-11 kW arası 3 faz. 2. 1.37-4 kW arası – 1 faz. çevre C2.1-160 kW arası – – – 5/0 1 2/1 – – – – – – – – – – 5/0 1 2/1 6/2 3 2/2 6/3 1 2/2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – C3. 0.2 kW arası 3 faz. 1. 200-240 V. 0.37-2. 0. C-tick. cUL. 200 ile 240 V.37 ile 2.2 kW arası 3 fazlı.

75-355 kW arası 3 faz. 1.37-22 kW arası 3 faz. cUL. 1. çevre C2. 0.5 kW arası 0-300 Hz = standart = opsiyonel – = mevcut değil ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 119 . 208-240 V. 0. 380-480 V. çevre Giriş şok bobinleri Çıkış şok bobinleri Fren kıyıcı – Çıkış frekansı 0-500 Hz Sertifikalar CE. Modbus) CANopen EtherCat BacNET N2 FLN – – 5/1 1 2/1 – – – – 6/0 3 2/2 6/0 3 2/2 200-400 kW arası 200-400 kW arası 1. 0. çevre C1. C-tick.5-400 kW arası – – – Koruma Sınıfı Kontrol Panelleri Girişler ve çıkışlar Haberleşme Protokolleri EMC uyumluluğu (EN 61800-3) Şok Bobinleri IP00 IP20/IP21 IP54/IP55 IP66/IP67 Temel kontrol paneli Asistan kontrol paneli Dijital giriş/çıkış Röle çıkışları Analog giriş/çıkış Hız Geri Bildirim Enkoder Modbus Profibus DeviceNet LonWorks® "Ethernet (Modbus/TCP.1-400 kW arası 3 faz. testereler Vinç Asansör – – – – – – – – Soğutma Sarıcı-Açıcı Hareket Kontrol Ekstruder Kırıcılar-Öğütücüler Mikser Santrifüj-Dekantör – – – – – – – – Özellikler ACS310 ACS550-01 ACH550-01 ACQ810 ACS800-04 Gerilimve güç aralıkları 3 faz.1-11 kW arası standart – 0-500 Hz 0-500 Hz – 0-500 Hz 1.5-18. 380-480 V.1-160 kW arası 1. 0. 380-480 V.5-160 kW arası – – – – – 15-160 kW arası 7/0 3 3/2 6/2 2 2/2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – C3. 2. 380-415V.75-160 kW arası 3 faz. 380-480 V. 1.75-160 kW arası 3 faz. GOST R RoHS Uygunluğu – 11-400 kW arası standart 1. 1. UL.ABB AC sürücüler seçim tablosu Standart sürücüler Uygulama kullanım yeri ACS310 Endüstriyel sürücüler ACS550-01 ACH550-01 ACQ810 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ACS800-04 Pompalar Fanlar Konveyörler Kompresörler Kesim makineları. EtherNet/IP)” Ethernet (Profinet I/O.

Ekran Potansiyometre Analog giriş 0 ile 10 V Referans gerilimi +10 V DC.37-4 kW ACS150 serisi sürücüler makine imalat sektörüne yönelik temel uygulamalar için tasarlanmıştır. Daha az kablolama sayesinde maliyetten tasarruf FlashDrop aracı Cihaza enerji vermeden parametre ayarı yapılabilir.5 EMC filtresi topraklama vidası Varistör topraklama vidası Y1 Y2 Y3 D G 3 fazlı güç kaynağı.3 R2 169 202 239 105 142 1. çevre EMC filtre standarttır. Özellikle çok sürücülü uygulamalarda zaman tasarrufu Girişler ve çıkışlar Aşağıdaki şekilde ACS150‘nin fabrika ayarlarındaki standart girişleri ve çıkışları gösterilmektedir. Maliyet ve zaman tasarrufu PID kontrol Harici PID kontrol ekipmanına gerek yoktur. 200 ile 480 V AC Giriş şok bobini EMC filtresi Fren kıyıcı BRK + BRK- Fren direnci 120 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Çıkış şok bobini AC motor . Zaman tasarrufu Esnek montaj alternatifleri Vidalı veya DIN ray montaj. Alandan tasarruf. Panoya bitişik veya yatay monte edilebilir. Çeşitli pano dizaynlarının aynı sürücü modeli ile yapılabilmesi sayesinde zaman ve pano montaj maliyetinin düşürülmesi Dahili EMC filtresi 2. Sahip oldukları optimum özellikler sayesinde kullanıcı dostu olma nitelikleri yanında kolay ve hızlı temin edilebilmektedirler. daha düşük kurulum masrafı Tümleşik potansiyometre Çıkış frekansı kolaylıkla ayarlanabilir. 200 mA 250 V AC / 30 V DC /6 A ACS150 boyutlar IP20 Kasa Programlanabilir dijital girişler Tipi Y1 (mm) Y2 (mm) Y3 (mm) G (mm) D (mm) Ağırlık (kg) R0 169 202 239 70 142 1.ABB genel makine sürücüleri ACS150. Tüm girişler ve çıkışlar serbestçe programlanabilir. maks. kolay kalibrasyon ve kullanım sağlar. maks. Düşük EMC yayılımı Standart dahili fren kıyıcı Harici fren kıyıcısına gerek yoktur. 10mA Röle çıkışı +24 V DC. 0.1 R1 169 202 239 70 142 1. Özellikler Açıklama Avantajı Kullanıcı dostu LCD panel Parlak ekran.

Sürücü içerisinde görünmesi istenilmeyen parametreleri saklayarak makinenin güvenliğini sağlar.37-4 kW ACS150.6 R1 ACS150-03E-05A6-4 570.5 7.00 0.Dahili fren kıyıcısı .3 R1 ACS150-03E-07A3-4 650.00 0.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 121 .1 6.2 R0 ACS150-03E-01A2-4 340.3 R1 ACS150-03E-03A3-4 450.1 3.55 1.75 4.Her 10 dakikada 1 dakika %150 aşırı akım Standart Özellikler: . çevre EMC filtre . 20 parametre setini hafızasında tutar.Entegre kontrol paneli ve potansiyometre .37 2. 1.00 1.1 R1 ACS150-03E-04A1-4 530.37 1.5 R2 ACS150-01E-07A5-2 325.5 4.00 .7 R1 ACS150-01E-04A7-2 255.00 1.00 3 7.Vernikli kartlar .00 0.650.00 1.IP20 koruma sınıfı ACS150 opsiyonlar Opsiyon tipi Opsiyon kodu MFDT-01 68566380 Açıklama Fiyatı Euro/Adet FlashDrop sürücülere enerji vermeden hızlı ve kolay bir şekilde parametre yüklemeyi sağlayan bir araçtır.00 ACS150. besleme gerilimi: 1 FAZ 200-240 V AC Motor Gücü PN (kW) Akım I 2N (A) Kasa Tipi Cihaz Tipi Fiyatı Euro/Adet 0.00 2.75 2. 0.9 R0 ACS150-03E-01A9-4 360.8 R2 ACS150-01E-09A8-2 370.00 4 8.7 R1 ACS150-01E-06A7-2 295.8 R1 ACS150-03E-08A8-4 730.4 R0 ACS150-01E-02A4-2 205.2 9.ABB genel makine sürücüleri ACS150.Dahili 2.4 R0 ACS150-03E-02A4-4 400. besleme gerilimi: 3 FAZ 380-480 V AC 0.00 1.2 5.00 2.

5 - - - - R3 236 169 169 2. mA V GND ROCOM RONC RONO Röle çıkışı 250 V AC / 30 V DC /2 Kol DOSRC DOOUT Dijital çıkış.1 - - - - R1 239 70 161 1.5 kW’a kadar yüksek koruma sınıfı opsiyonu (IP66/67) Yüksek sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için özel bir muhafaza tasarımına ihtiyaç yoktur. Makine üreticilerinin Makine Yönetmeliği 2006/42/EC gerekliliklerini karşılamasına yardımcı olur. 500 ohm AO AI1 AI2 Girişler ve çıkışlar Aşağıdaki şekilde ACS355‘nin fabrika ayarlarındaki standart girişleri ve çıkışları gösterilmektedir. Kontrol sistemi ve kablolama maliyeti azaltımı Dahili fren kıyıcısı ve EMC filtresi Harici fren kıyıcısına ve EMC filtreye gerek yoktur. Pano montajı ve devreye alımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Arıza tespitinde ve onarımındaki zaman tasarrufu sayesinde düşen bakım masrafları Geri beslemesiz servo kontrolü Hız ve tork modunda servo kontrolü yapılabilir.7 R2 239 105 165 1. daha düşük kurulum masrafı Standart (SIL3) Güvenli tork kesme işlevi Harici güvenlik bileşenlerine duyulan ihtiyacı azaltır. performans artışı Programlanabilirlik Temel PLC fonksiyonlarına sahiptir. Çıkış frekansı 0 ile 20 mA Analog çıkış devresi ortak EMC EMC filtresi topraklama vidası VAR Varistör topraklama vidası U1 Y D 3-fazlı güç kaynağı V1 Fren kıyıcı W1 BRK+ BRK- AC motor İsteğe bağlı fren direnci veya DC güç bağlantısı G 122 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . hızlı arıza teşhisi sağlar.4 - - - - +24 V DC. maks.37 . konveyör. Özellikle çok sürücülü uygulamalarda zaman tasarrufu Kontrol paneli (RJ-45) Modbus RTU (RS-232) SCR Analog giriş 0 ile 10 V arası 1-10 kohm GND +10 V ACS355 boyutlar Kasa Tipi AI1 AI2 IP20 IP66/IP67 GND Y (mm) G D Ağırlık Y G D Ağırlık (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg) R0 239 70 161 1. kolay devreye alma. Kompakt pano tasarımı.3 305 195 281 7.22 kW ACS355.ABB genel makine sürücüleri ACS355. 200 mA +24 V GND DCOM Dur/Başla İleri/Geri Sabit hız seçimi Sabit hız seçimi Hızlandırıcı ve yavaşlatıcı seçimi 1) DI1 DI2 DI3 DI4 maks. makine imalatına yönelik olarak üretilmiştir. PNP transistör tipi 30 V DC. baskı. 0. Programlanabilme özelliği sayesinde PLC ve benzeri kontrol cihazlarına olan ihtiyacı minimuma indirir. Tüm girişler ve çıkışlar serbestçe programlanabilir. maks. Kompakt boyutlar. tekstil. Özellik Açıklama Avantajı Tüm güçlerde aynı yükseklik ve derinlik Etkin kullanım alanı sağlar. 100 mA DOGND X1C:STO Güvenlik Anahtarı OUT1 OUT2 IN1 IN2 DI5 1) DI5 sabit hız girişi olarak da kullanılabilir. hızlı ve kolay işçilik Yardım fonksiyonlarını içeren asistan panel Hızlı ayar. Gıda. Makine boyutlarının küçülmesi. ACS355 asenkron ve servo motorları hız ve tork modunda kontrol eder. Zamandan ve maliyetten tasarruf FlashDrop aracı Cihaza enerji vermeden parametre ayarı yapılabilir. plastik ve ahşap gibi genel uygulamalar için idealdir.5 436 246 277 13 R4 244 260 169 4. Beklenmeyen çalışmaları englelleyen ve güvenli duruşları sağlayan sertifikalı emniyet fonksiyonu 7.

00 FPBA-01 K454 PROFIBUS DP haberleşme kartı 270.2 1.00 Genişleme modülleri MTAC-01 68566355 Enkoder kartı 24 V NPN/PNP (enkoder için harici güç kaynağı gereklidir) 130.37 0.560. besleme gerilimi: 3 FAZ 380-400 V AC 0.7 7.75 1.5 7.820.6 7.350.080.Ayrılabilir temel kontrol paneli .ABB genel makine sürücüleri ACS355.280.8 R0 R1 R1 R2 R2 ACS355-01E-02A4-2 ACS355-01E-04A7-2 ACS355-01E-06A7-2 ACS355-01E-07A5-2 ACS355-01E-09A8-2 280.1 5.00 MREL-01 L511 Röle çıkışı genişleme modülü.5 2.5 15.IP20 koruma sınıfı ACS355 opsiyonlar Opsiyon tipi Opsiyon kodu Açıklama Fiyatı Euro/Adet Potansiyometre ve kontrol panelleri ACS-CP-C J404 Temel kontrol paneli ACS-CP-A J400 Türkçe dahil çoklu dil desteğine sahip.22 kW ACS355.1 1.Kalkışta 2 sn.8 12.3 4.Dahili 2.00 2.00 200.55 0. parametreli farklı işlevler için yapılandırabileceğiniz üç adet ek röle çıkışı sağlar 110.00 2.7 6.4 3.00 720.00 545.5 9. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 123 . devreye alma asistanlı alfanumerik kontrol paneli 55.00 330.75 1.00 790. besleme gerilimi: 1 FAZ 200-240 V AC Motor Gücü PN (kW) Akım I 2N (A) Kasa Tipi Cihaz Tipi Fiyatı Euro/Adet 0.020.5 22 1.Dahili fren kıyıcısı .1 31 38 44 R0 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R3 R3 R3 R4 R4 R4 .00 MPOW-01 G406 24V bağlantı konnektörü 140.00 405.00 1.00 FDNA-01 K451 DeviceNet haberleşme kartı FMBA-01 K458 Modbus haberleşme kartı 150.8 adımlı lojik programlama .2 2.5 2.6 23.00 1.5 11 15 18.Her 10 dakikada 1 dakika %150 aşırı akım Standart Özellikler: .Vernikli kartlar .00 2. İsteğe bağlı MREL-01 modülü.3 8.9 2.00 270.00 ACS355-03E-01A2-4 ACS355-03E-01A9-4 ACS355-03E-02A4-4 ACS355-03E-03A3-4 ACS355-03E-04A1-4 ACS355-03E-05A6-4 ACS355-03E-07A3-4 ACS355-03E-08A8-4 ACS355-03E-12A5-4 ACS355-03E-15A6-4 ACS355-03E-23A1-4 ACS355-03E-31A0-4 ACS355-03E-38A0-4 ACS355-03E-44A0-4 500.00 Haberleşme kartları FCAN-01 K457 CANopen haberleşme kartı 270.00 ACS355.00 585.00 670.4 4.00 FECA-01 K469 EtherCat haberleşme kartı 360.00 IP66 koruma sınıfı Fiyat alınız. boyunca %180 aşırı akım .00 455.37 0.37 . 0.2 3 4 5.00 1.1 1.00 520.00 375.00 880. çevre EMC filtre .

1.ABB gelişmiş makine sürücüleri ACS850.3 E0 602 376 276 34 E0 700 465 312 67 G 3) 1564 571 562 200 Notlar Tüm boyutlar ve ağırlıklar için opsiyonlar yoktur. Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu Enerji Tasarruf Hesaplayıcı Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi Kolayca hesaplanan yatırım geridönüş süresi olarak gösterir. 1. Sürücüye dahili opsiyonlar size pano dizaynında yer kazandırır.2 B 380 297 101 5.4 C 567 298 166 15.1-500 kW ACS850 yüksek performans gerektiren makine uygulamalarını sahip olduğu hazır asistan yazılımlarla (makrolar) basitleştirirken.3 kg 124 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Y D G . izleme ACS850 boyutlar Boyutlar ve Ağırlık Kasa Tipi Yükseklik 1) mm Derinlik 2) (mm) Genişlik (mm) Ağırlık (kg) A 364 219 94 3. Düşük pano ve işçilik maliyeti Dahili şok bobini. 2) FEN-01. -11 veya -21 opsiyonları kullanıldığında geri besleme için 50 mm eklenmelidir. Hızlı ve kolay servis Enerji Tasarruf Yazılımı Motor akısını optimize ederek verimliliği maksimuma çıkartır. yüksek kalkış torku ve uzun motor kablosu kullanım olanağı sağlar. 325mm (yükseklik) x 114mm (derinlik) x 94mm (genişlik). alarmlar oluşturma. Kullanıcı parametreleri oluşturma Sürücü paneli HMI (insan-makine arabirimi) Prosese özel parametreler. 3) G kasa tipi sürücü harici monte edilen kontrol ünitesini içermektedir. girip. motor kontrol platformunu oluşturan yeni nesil DTC ( Doğrudan Moment Kontrolü) ile daha dinamik hız . 1) Yükseklik bağlantı plakaları olmadan maksimum yüksekliktir.tork kontrolü. Ek yere ve kablolamaya gerek kalmadan opsiyon ilavesi Dahili PLC Temel PLC fonksiyonlarına sahiptir. sayısal değerler olarak kullanılabilir. kablolamayı azaltır. Kontrol sistemi maliyetinde azalma Hafıza Kartı Parametreler hafıza kartında saklanır. EMC Filtre ve Fren kıyıcı Birçok opsiyon dahil olarak ilave edilebilir. Özellikler Açıklama Avantajı Kompakt boyutlar Yanyana montaj ile aynı panoya daha fazla sürücü monte edilebilir.6 D 567 298 221 21.

00 FEN-11 L518 2xenkoder giriş (SinCos mutlak + TTL artımlı).700.00 5.Vernikli kartlar .00 103.5 2.300.521 A için vinç yazılımı Kontrol Panel Opsiyonları N5050+N3050 Vinç kontrol yazılımı 640.00 9. 1.4 4.00 FECA-01 Fren Kıyıcı (Dahili) K469 Ethercat haberleşme modülü 360.00 430-521A için 2.020.00 1.00 3. 1xAO.00 1.1-500 kW ACS850.00 FPBA-01 K454 Profibus haberleşme modülü 270. çevre EMC/RFI Filtre E200 Dahili opsiyon EMC/RFI 2.000.00 8. besleme gerilimi: 3 FAZ 380 .00 1.00 980.800.5 11 15 15 22 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 160 200 250 Akım I2N (A) 2. Çevre filtre 170.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 125 .00 FCAN-01 K457 CanOpen haberleşme modülü 270.8 23 28 32 41 46 57 74 90 100 141 155 184 220 254 286 425 516 Kasa Tipi Cihaz Tipi Fiyatı Euro/Adet A A A A A B B B C C C C C D D D E0 E0 E E E E E G G ACS850-04-03A0-5 ACS850-04-03A6-5 ACS850-04-04A8-5 ACS850-04-06A0-5 ACS850-04-08A0-5 ACS850-04-10A0-5 ACS850-04-014A-5 ACS850-04-018A-5 ACS850-04-025A-5 ACS850-04-030A-5 ACS850-04-035A-5 ACS850-04-044A-5 ACS850-04-050A-5 ACS850-04-061A-5 ACS850-04-078A-5 ACS850-04-094A-5 ACS850-04-103A-5 ACS850-04-144A-5 ACS850-04-166A-5 ACS850-04-202A-5 ACS850-04-225A-5 ACS850-04-260A-5 ACS850-04-290A-5 ACS850-04-430A-5 ACS850-04-521A-5 900..00 JPMP-01 3AUA0000076085 Panel montaj kiti ve 3 metre uzatma kablosu 130.202A-5 D150 Dahili fren kıyıcı 475...00 FEN-21 L516 1xresolver + 1xTTL artımlı enkoder giriş.600.00 3.00 10. Çevre filtre 990.500.00 13.00 2.300.7 13 16.2 3 4 5. çevre EMC/RFI Filtre E200 Harici opsiyon EMC/RFI 2.94 A için vinç yazılımı N5050+N3050 Vinç kontrol yazılımı 180.00 FIO-21 Geri besleme kartları L519 1xAI.00 6.000.Dahili giriş şok bobini (25-521A arası) . 1 çıkış 260. Standart Özellikler: .5 7.00 7.700.00 FIO-11 L500 3xAI.. Çevre filtre 70.800.000.00 FSCA-01 K458 Modbus haberleşme modülü 270.Dahili fren kıyıcı modülü (3-94A arası) .00 103A-5.000.00 1.ABB gelişmiş makine sürücüleri ACS850.100.700.00 1.IP20 koruma sınıfı (G kasa tipi IP00) ACS850 opsiyonlar Opsiyon tipi Opsiyon kodu Fiyatı Euro/Adet Açıklama İlave giriş çıkış kartları FIO-01 L501 4xDI/O.200.160. 1xAO. çevre EMC/RFI Filtre E210 Dahili opsiyon EMC/RFI 2. 1 çıkış 260.00 FEN-31 Haberleşme kartları L502 1xHTL artımlı enkoder giriş. 2xDI/O I/O genişleme modülü 260.290A-5 EMC/RFI Filtreler D150 Dahili fren kıyıcı 635.00 FEN-01 L517 2xenkoder giriş (TTL artımlı).00 103-144A için 2.00 3-18 A için 2.00 4.Ayrılabilir gelişmiş kontrol paneli .00 • 250 kW üstü güçlerdeki fiyat bilgisi için Bölge Satış Ofisleri ile iletişime geçiniz.00 2.8 3. 1 çıkış 260..700. çevre EMC/RFI Filtre E210 Dahili opsiyon EMC/RFI 2.00 2. 1 çıkış 260. 2xRO I/O genişleme modülü 260. Çevre filtre 110. 2xRO I/O genişleme modülü 260.1 1.00 19.500 V AC Motor Gücü PN (kW) 1.00 25-94A için 2.00 23.00 166-290A için 2.800. Çevre filtre 405.800.5 1.400.300.00 15.5 7.00 3.5 5.00 3.800.00 225A-5.Ayrılabilir hafıza kartı .00 430.. 1xDI. çevre EMC/RFI Filtre Opsiyon Yazılımlar E210 Dahili opsiyon EMC/RFI 2.290 A için vinç yazılımı N5050+N3050 Vinç kontrol yazılımı 360.00 1.6 9.

harici .720 A Maksimum akım (400 V) 4.50 A 61 .Kalkışta 10s süresince.45 kW 55 .348 A 588 .8 2.5 0.8 1.1-500 kW Teknik seçim tablosu: 400 V AC için Nominal Değerler Cihaz Tipi Fan&Pompa Normal Kullanım Kullanımı Ağır Şartlarda Kullanım I2N A IMAX A PN kW ILD A PLD kW IND A PHD kW ACS 850-04-03A0-5 3 4.7.5 2.5 . dahili ■ = seçenek.2 A 47 148 24 6 2.5 3.5 11 5.5 13.5 16.5 C 71 541 200 66 22 46 22 44 22 C 71 646 200 78 30 57 30 52 22 D 70 840 290 78 100 37 74 37 69 37 D 70 1020 290 94 124 45 90 45 75 37 D 70 1200 290 ACS 850-04-103A-5 103 138 55 100 55 83 45 E0 65 1190 168 ACS 850-04-144A-5 144 170 75 141 75 100 55 E0 65 1440 405 ACS 850-04-166A-5 166 202 90 155 75 115 55 E 65 1940 405 ACS 850-04-202A-5 202 282 110 184 90 141 75 E 65 2310 405 ACS 850-04-225A-5 225 326 110 220 110 163 90 E 65 2810 405 ACS 850-04-260A-5 260 326 132 254 132 215 110 E 65 3260 405 ACS 850-04-290A-5 290 348 160 286 160 232 132 E 65 4200 405 ACS 850-04-430A-5 430 588 200 425 200 340 160 G 72 6600 1220 ACS 850-04-521A-5 521 588 250 516 250 370 200 G 72 7150 1220 Nominal değerler: I2N : 40°C de aşırı yüklenme olmadan sürekli sağlanan nominal akım.2 A 47 172 24 9 4 B 39 212 48 5.6 5. Değerler 40°C ortam sıcaklığı için geçerlidir.3 1.4 1.21 A 33 .10. Not: Maksimum motor gücü %150 Phd Özellik / kasa tipi Tipik Değerler: Fan&Pompa kullanımı : PN : Fan ve pompa kullanımında nominal motor gücü Normal kullanım: ILD : 40°C 1dak / 5dak için 110% ILD izin verilen sürekli akım PLD : Normal kullanımda nominal motor gücü Ağır şartlarda kullanım: IHD : 40°C 1dak / 5dak için %150 Ihd izin verilen sürekli akım PLD : Ağır şartlarda kullanımda nominal motor gücü.2 5.144 A 166 .8 ACS 850-04-025A-5 25 33 11 ACS 850-04-030A-5 30 36 15 ACS 850-04-035A-5 35 44 ACS 850-04-044A-5 44 53 ACS 850-04-050A-5 50 ACS 850-04-061A-5 61 ACS 850-04-078A-5 ACS 850-04-094A-5 Kasa Tipi Ses Seviyesi Gerekli Havalandırma dBA Isı Kaybı W Hava Akışı m3/h A 47 100 24 A 47 106 24 1.4 .5 32 15 29 15 C 71 485 142 22 41 22 35 18.5 3 1.2 5 ACS 850-04-08A0-5 8 10.75 kW 90 -160 kW 200 .5 5. Daha yüksek sıcaklıklarda %1/1°C değer kaybı olur.5 kW 9 .5 4 ACS 850-04-06A0-5 6 8.170 A 202 .4 1.18 A 25 .5 B 39 318 48 23 11 19 7.6 3 ACS 850-04-10A0-5 10.1017 A Tipik motor gücü (400 V) Nominal akım (400 V) 1.= yok 126 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . diğer durumlarda sürücü sıcaklığının izin verdiği süreyle.210 A 430 .5 B 39 250 48 7.5 14 7.22 kW 30 .5 A 47 126 24 2.5 1.75 ACS 850-04-03A6-5 3.8 7 2.1 -3 kW 4 .124 A 131 .2 4.5 .5 13.5 3 7.400 kW Fren kıyıcı ● ● ● ● ❏ ❏ ❏ Fren direnci ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (AC) ■ (AC) ● (DC) ● (DC) ● (AC) ● (AC) ● (AC) EMC filtresi / C3 ■ ■ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ EMC filtresi / C2 ■ ■ ■ ■ ❏ ❏ - AC veya DC şok bobini ● = standart ❏ = seçenek.94 A 103 .1 ACS 850-04-04A8-5 4.1 2.1 2. IMAX : Maksimum çıkış akımı .7 4 ACS 850-04-014A-5 14 16.66 A 78 .5 C 71 375 142 28 15 24 11 C 71 375 142 18. 1.ABB gelişmiş makine sürücüleri ACS850.5 4 9. A B C D E0 E G 3-8A 10.5 13 ACS 850-04-018A-5 18 21 7.

kullanıcı dostu asistan yazılımları ile tüm zorlukları aşmanıza yardımcı olur.1kW . yeni nesil Direkt Tork Kontrol (DTC) teknolojisi ile sağladığı yüksek kalkış momenti ve düşük hızlarda hassas hız ve moment kontrolü ile gerçek bir performans sürücüsü olma özelliği taşıyor.400kW güç aralığındaki motor kontrolünde mükemmel sonuçlar veren ACS850. dahili enerji tasarrufu hesaplayıcısı. Yanyana montaja imkan veren kompakt yapısı. 1.ACS850 Zor görevlerin sürücüsü ABB’nin yeni sürücüsü ACS850 en ağır çalışma koşullarında gösterdiği yüksek performans ile hem makine imalatında hem de proses endüstrilerinde ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılar. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 127 .

Düşük yedekleme maliyeti Farklı kontrol metodları Hareket. senkron. Geniş motor geribesleme destegi TTL. Fonksiyon blok ile programlanabilen dahili PLC harici kontrol ekipmanı ihtiyacını ortadan kaldırırken.SSI. senkronizasyon. ortak DC bara kurulumu ile maksimum enerji tasarrufunu yakalayın. Tek sürücü ile tüm makine uygulamalarını karşılama Hat senkronizasyonu Harici enkodere veya başka bir sürücüye dijital senkronizasyon yapılabilir. Hızlı ve kolay hat senkronizasyonu Dahili PLC Gelişmiş programlama altyapısı ile harici bir Sade sistem tasarımı kontrol ekipmanına ihtiyaç kalmaz. SinCos. Sürücüler arası haberleşme Master-follower uygullamaları için standart Standart haberleşme haberleşme portu bulunmaktadır. alarmlar oluşturma. Hiperface.sayısal değerler kullanılabilir. pozisyonlama. Standart Güvenlik fonksiyonu TUV onaylı entegre Güvenli moment duruş (STO) Ortak DC bara Sürücüler arasında enerji paylaşımı Standart güvenlik girişi standarttır. izleme ACSM1 boyutlar Kasa tipi IP20 Y 1) (mm) G (mm) D 2) (mm) Ağırlık (kg) A 364 90 146 3 B 380 100 223 5 C 467 165 225 10 D 467 220 225 17 E 700 314 398 67 1) Bağlantı aparatları hariç yükseklik 2) Opsiyon kartları kullanıldığında derinlik 23 mm artacaktır. Kullanıcı parametreleri oluşturma Sürücü paneli HMI (insan makine arayüzü) gibi Prosese özel parametreler.ABB gelişmiş makine sürücüleri ACSM1. Enerji tasarrufu sağlayan elektriksel yapı sağlanabilmektedir. girip. 0.160 kW Makinalarda ihtiyaç duyulabilecek hareket kontrol.Endat. FEN-xx kartı kullanılması durumunda derinlik 50 mm daha artacaktır. tork ve hız kontrol tek sürücü ile yapılır.Resolver En çok kullanılan motor geribeslemelerine uygunluk opisyon kartları desteklemektedir. Özellikler Açıklama Avantajı Servo motor & Asenkron motor kontrol Tek sürücü ile farklı motor tipleri sürülebilir. 128 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Y G D . pozisyon.Yanyana montaja imkan veren kompakt yapı ve dahili fren kıyıcı pano dizaynında avantaj sağlar. hız ve tork kontrol gibi farklı uygulamaları ACSM1 ile ister servo motor ister asenkron motor sürerek gerçekleştirebilirsiniz.75.HTL.

5 16.75. harici .1 3 6.8 4 2.3 -14.5 . 8kHz (A) 0.7 A 16.90 A 110 . besleme gerilimi: 3 FAZ 380 .45 kW 55 -110 kW Fren kıyıcı ● ● ● ● ● Fren direnci ■ ■ ■ ■ ■ AC şok bobini ■ ■ ■ ■ ■ EMC filtresi / C3 ■ ■ - - - EMC filtresi / C2 ■ ■ ■ ■ ● ● = standart ❏ = seçenek.5 4 8.= yok ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 129 .7 A ACSM1-04Ax1)-07A5-4 8 5.28 A 42 .6 .5 4 9.75 2. Özellik / kasa boyutu A B C D E Nominal akım (400 V) 2.480 V AC Motor Gücü Akım PN (kW) (400 V için) I 2N (A) Akım I 2Max.46 A 60 .210 A Maksimum akım (400 V) 5.5 A ACSM1-04Ax1)-05A5-4 6 5 3 7 14. 0.5 1.75 .5 12 21 B ACSM1-04Ax1)-012A5-4 14 12 7.2 5 10.3 kW 4 .6 B ACSM1-04Ax1)-09A5-4 10.5 9.5 .5 5. dahili ■ = seçenek.22 kW 30 .3 A ACSM1-04Ax1)-03A5-4 3.160 kW ACSM1.326 A Tipik motor gücü (400 V) 0. Kasa Cihaz Tipi I2cont.5 5.5 22 30 37 45 55 31 40 46 60 73 90 110 54 70 81 105 128 150 165 75 135 202 E ACSM1-04Ax1)-0135A5-4 135 90 90 175 282 E ACSM1-04Ax1)-0175A5-4 175 115 110 210 326 E ACSM1-04Ax1)-0210A5-4 210 135 160 304 351 E ACSM1-04Ax1)-0260A5-4 260 165 1) = S: Hız & Tork kontrol M: Hareket kontrol • Detaylı bilgi ve ürün fiyat bilgisi için lütfen Bölge Satış Ofisleri ile iletişime geçiniz.5 16 28 B ACSM1-04Ax1)-016A5-4 18 13 11 24 42 C ACSM1-04Ax1)-024A5-4 27 24 C ACSM1-04Ax1)-031A5-4 35 31 C ACSM1-04Ax1)-040A5-4 44 35 C ACSM1-04Ax1)-046A5-4 50 38 D ACSM1-04Ax1)-060A5-4 65 55 D ACSM1-04Ax1)-073A5-4 80 60 D ACSM1-04Ax1)-090A5-4 93 65 E ACSM1-04Ax1)-0110A5-4 110 75 15 18.81 A 105 .4 A ACSM1-04Ax1)-04A5-4 4.3 A ACSM1-04Ax1)-02A5-4 3 2.5 kW 11 . 4kHz (A) I 2cont.7.158 A 165 .16 A 24 .6 3 1.ABB gelişmiş makine sürücüleri ACSM1.7 A 9.

maks. 100 mA Çıkış rölesi MREL-01 modülü EMC EMC filtresi topraklama vidası VAR Varistör topraklama vidası L1 U1 U2 L2 V1 V2 L3 W1 W2 AC motoru . 10 mA ACS310 boyutlar Kasa tipi Ekran Analog giriş 1 0-10 V Kontrol paneli (RJ-45) AO GND Analog çıkış 0-20 mA Programlanabilir dijital çıkış/röle ROCOM RONC RONO DOSRC DOOUT DOGND Röle çıkışı 250 V AC / 30 V DC / 6 A Dijital çıkış. Özellik Açıklama Avantajı Pompa ve Fan kontrolü (PFC) 5 adete kadar sıralı pompa ve fanlar tek sürücü ile kontrol edilebilir.5 R3 236 169 169 2.37-22 kW YENİ ACS310 sıralı pompa ve fan uygulamaları gibi değişken tork uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Tek sürücü ile çoklu pompa/fan kontrolü basınca. 200 mA Y Programlanabilir dijital girişler D G Modbus RTU (EIA-485) 130 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 mA V 13 DI2 14 DI3 15 DI4 16 DI5 23 SHIELD 24 B J701 25 A 26 GND_A FlashDrop 3-fazlı güç kaynağı.1 R1 239 70 161 1.4 Yardımcı besleme çıkışı +24 V DC. 8 SCR 2 AI1 3 GND 4 +10 V 5 AI2 6 GND 9 +24 V 10 GND 11 DCOM 12 DI1 Analog giriş 2 IP20 Y (mm) G D (mm) (mm) Ağırlık (kg) R0 239 70 161 1. Tüm girişler ve çıkışlar serbestçe programlanabilir. çözüm Fark basınç sensör girişleri Girişler ve çıkışlar Aşağıdaki şekilde ACS310‘nun fabrika ayarlarındaki standart girişleri ve çıkışları gösterilmektedir. Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu Enerji Tasarruf Hesaplayıcı Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak gösterir. Düşük maliyetle haberleşme ağına bağlanma.ABB standart sürücüler ACS310. Soft starter a gerek kalmadan sabit pompa/fan kontrolü Pompa koruma fonksiyonları Kavitasyon. Hidrofor sistemleri. 0. Kolayca hesaplanan yatırım dönüş raporu Fark-basınç için başka bir kontrol ekipmanına gerek kalmadan Sirkülasyon pompa sistemlerinde düşük maliyetli sirkülasyon pompa uygulaması yapılabilir. Pompa koruma fonksiyonlarını da içeren uygulama yazılımları sürücüde standart olarak bulunmaktadır. sirkülasyon pompaları ve fanlarda konfor ve enerji tasarrufu sağlar. maks. PNP transistör tipi 30 V DC. Pompa sisteminin devamlılığı ve kullanım ömrünün artması Standart Modbus (RTU) Harici haberleşme kartına gerek yoktur. Enerji Tasarruf Yazılımı Pompa ve fanlarda motor akısını optimize ederek verimliliği maksimuma çıkartır. akışa ve ısıya göre yapılabilir. 380 V AC S1 AI1 AI2 1 Referans gerilimi +10 V DC. sensör koptu gibi pompaya özel koruma fonksiyonları standarttır. dalgıç pompalar. Harici bir kontrol ekipmanına (PLC) gerek kalmadan sıralı pompa/fan kontrolü Soft starter özelliği (SPFC) Tüm pompa /fanlar aynı sürücü ile tek tek yumuşak kaldırılarak devreye alınır. max.5 R4 244 260 169 4. kuru çalışma.3 R2 239 105 165 1.

ABB standart sürücüler
ACS310, 0.37-22 kW
ACS310, besleme gerilimi: 3 FAZ 380 - 480 V AC
Motor Gücü
PN (kW)

Akım
I2N (A)

Kasa Tipi

Cihaz Tipi

Fiyatı
Euro/Adet

0.37

1.3

R0

ACS310-03E-01A3-4

450,00

0.55

2.1

R0

ACS310-03E-02A1-4

490,00

0.75

2.6

R0

ACS310-03E-02A6-4

510,00

1.1

3.6

R1

ACS310-03E-03A6-4

550,00

1.5

4.5

2.2

6.2

R1
R1

ACS310-03E-04A5-4

630,00

ACS310-03E-06A2-4

680,00

3

8.0

R1

ACS310-03E-08A0-4

750,00

4

9.7

R1

ACS310-03E-09A7-4

810,00

5.5

13.8

R3

ACS310-03E-13A8-4

1.000,00

7.5

17.2

R3

ACS310-03E-17A2-4

1.200,00

11

25.4

R3

ACS310-03E-25A4-4

1.480,00

15

34.1

R4

ACS310-03E-34A1-4

1.910,00

18.5

41.8

R4

ACS310-03E-41A8-4

2.220,00

22

48.4

R4

ACS310-03E-48A4-4

2.700,00

Standart Özellikler:
- Ayrılabilir temel kontrol paneli
- Dahili 2. çevre EMC filtre
- RS-485 Modbus haberleşme
- Vernikli kartlar
- IP20 koruma sınıfı

ACS310 opsiyonlar
Opsiyon tipi

Opsiyon kodu

Açıklama

Fiyatı
Euro/Adet

Potansiyometre ve kontrol panelleri
ACS-CP-C

J404

Temel kontrol paneli

ACS-CP-A

J400

Türkçe dahil çoklu dil desteğine sahip, devreye alma asistanlı
alfanumerik kontrol paneli

ACS/H-CP-EXT

68294673

Kontrol paneli montaj kiti ve uzatma kablosu. Kontrol panelinin
panoya monte edilmesini sağlar

30,00

L511

Röle çıkışı genişleme modülü. İsteğe bağlı MREL-01 modülü,
parametreli farklı işlevler için yapılandırabileceğiniz üç adet ek
röle çıkışı sağlar.

110,00

3AUA0000039179

Uzaktan izleme erişimli ethernet adaptörü işlem verilerini,
veri kayıtlarını ve hata mesajlarını PLC veya tahsis edilmiş
bir saha bilgisayarı olmaksızın bağımsız olarak gönderebilir.
Yapılandırma ve sürücü erişimi için dahili bir web sunucusu
bulunur.

55,00

200,00

Genişleme modülü
MREL-01

Uzaktan izleme
SREA-01

1.100,00

PC araçları, yapılandırma araçları ve adaptörleri
DriveWindow Light

64532871

Kolay devreye alma ve sürücü izlemeyi sağlayan PC programı
DriveWindow Light. Sürücünün PC’ye bağlanması için standart
olarak bir RS-232 kablosu içerir.

470,00

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 131

ABB standart sürücüler
ACS550-01, 0.75-160 kW
ACS550 sürücüler montajı, devreye alımı ve boyutlandırması
basit olup çoğu opsiyonu standart olarak barındırdığından
pano maliyetinden ve zamandan önemli tasarruf sağlar. Ürün
AC motorların hız ve tork kontrolünü yüksek işlevsellikle
gerçekleştirir. Enerji verimliliği yazılımı ile tasarruf projelerinde
daha kısa geri dönüş süresi ve daha doğru raporlama sağlar.

Özellikler

Açıklama

Avantajı

Hazır uygulama yazılımları
(makrolar)

Bir çok uygulama için hazır fonksiyonlar tek
parametre ile sürücüye yüklenir

Çok hızlı devreye alma

Değişken empedanslı giriş şok
bobini

Standart şok bobinine kıyasla %25'e kadar daha
düşük harmonik seviyesi sağlar

Enerji kalitesinin arttırılması

Giriş şok bobini, EMC Filtre ve
Fren kıyıcı

Birçok standart özellik sürücü içinde dahili olarak
bulunmaktadır.

Ek yere ve kablolamaya gerek kalmadan ekonomik pano
tasarımı

Enerji Tasarruf Yazılımı

Motor akısını optimize ederek verimliliği
maksimuma çıkartır

Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu

Enerji Tasarruf Hesaplayıcı

Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi
olarak gösterir

Kolayca hesaplanan yatırım dönüş raporu

ACS550-01 boyutlar
Kasa
Tipi

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R61)

IP21

IP54

Y1
(mm)

Y2
G
(mm) (mm)

D
(mm)

Ağırlık Y
(kg)
(mm)

G
(mm)

D
(mm)

Ağırlık
(kg)

369
469
583
689
739
880
986

330
430
490
596
602
700
700

212
222
231
262
296
400
400

6.5
9
16
24
34
69
73

213
213
257
257
369
410
410

234
245
253
284
309
423
423

8.2
11.2
18.5
26.5
38.5
80
84

125
125
200
203
265
300
302

449
549
611
742
776
924
1119

Y2

Y1
Y2
G
D

D
G

132 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

Y1

: Kablo bağlantı kutusu dahil yükseklik
: Kablo bağlantı kutusu hariç yükseklik
: Genişlik
: Derinlik

ABB standart sürücüler
ACS550-01, 0.75-160 kW
ACS550-01, besleme gerilimi: 3FAZ 380-480 V AC
Nominal Kullanım
Motor Gücü
Akım
I2N (A)
P N (kW)
1.1
3.3
1.5
4.1
2.2
5.4
3
6.9
4
8.8
5.5
11.9
7.5
15.4
11
23
15
31
18.5
38
22
45
30
59
37
72
45
87
55
125
75
157
90
180
110
205
132
246
160
290

Ağır Şartlar Kullanım
Motor Gücü
Akım
I2N (A)
PN (kW)

Kasa Tipi

Cihaz Tipi

Fiyat
Euro/Adet

0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132

R1
R1
R1
R1
R1
R1
R2
R2
R3
R3
R3
R4
R4
R4
R5
R6
R6
R6
R6
R6

ACS550-01-03A3-4
ACS550-01-04A1-4
ACS550-01-05A4-4
ACS550-01-06A9-4
ACS550-01-08A8-4
ACS550-01-012A-4
ACS550-01-015A-4
ACS550-01-023A-4
ACS550-01-031A-4
ACS550-01-038A-4
ACS550-01-045A-4
ACS550-01-059A-4
ACS550-01-072A-4
ACS550-01-087A-4
ACS550-01-125A-4
ACS550-01-157A-4
ACS550-01-180A-4
ACS550-01-195A-4
ACS550-01-246A-4
ACS550-01-290A-4

700,00
850,00
900,00
960,00
1.050,00
1.200,00
1.450,00
1.750,00
2.250,00
2.650,00
3.000,00
3.400,00
4.150,00
5.200,00
6.200,00
7.000,00
9.000,00
10.300,00
12.500,00
14.900,00

Normal kullanımda; her 1 dakikada/10 dakika 1,1xI2N

2.4
3.3
4.1
5.4
6.9
8.8
11.9
15.4
23
31
38
45
59
72
96
125
156
162
192
246

Ağır şartlarda kullanım, her 1 dakikada/dakika 1,5xIHD

Standart Özellikler:
- Ayrılabilir temel kontrol paneli
- Dahili değişken empedanslı şok bobini (IEC/EN 61000-3-12) - RS-485 Modbus haberleşme
- Dahili 1. çevre EMC filtre (EN 61800-3)
- Vernikli kartlar
- Dahili fren kıyıcısı (3,3-23 A arası)
- IP20 koruma sınıfı

ACS550-01 opsiyonlar
Opsiyon tipi

Opsiyon kodu

ACS-CP-C

J404

Temel kontrol paneli

ACS-CP-A

J400

Türkçe dahil çoklu dil desteğine sahip, devreye alma asistanlı
alfanumerik kontrol paneli

200,00

ACS/H-CP-EXT

68294673

Panel montaj kiti ve uzatma kablosu. Kontrol panelinin panoya
monte edilmesini sağlar

30,00

OPMP-01

3AUA0000013086

Sökülebilir panel montaj kiti ve uzatma kablosu

180,00

RDNA-01
RPBA-01
RCAN-01
RETA-01
RECA-01
RETA-02
OREL-01

K451
K454
K457
K466
3AUA0000045102
68840830
L511

Device-Net haberleşme modülü
PROFIBUS haberleşme modülü
CANopen haberleşme modülü
Ethernet IP Modbus TCP haberleşme modülü
EtherCat haberleşme modülü
PROFINET IO haberleşme modülü
İlave röle modülü

390,00
390,00
390,00
500,00
570,00
500,00
110,00

OTAC-01

3AUA0000002051

Enkoder modülü

180,00

ACS-BRK-C
ACS-BRK-D
DriveWindow Light

64078372
64102931
64532871

031A-4 için fren kıyıcı + frenleme direnci
038A-4 ...087A-4 için fren kıyıcı + frenleme direnci
Drive Window Light-PC haberleşme programı

470,00
940,00
470,00

IP54 koruma sınıfı

Açıklama

Fiyatı
Euro/Adet
55,00

Fiyat alınız.
ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 133

ABB standart sürücüler
ACH550-01, 0.75-160 kW
ABB’nin ısıtma-soğutma ve havalandırma uygulamaları için
geliştirdiği ACH550 sürücüler hızlı, basit programlanması
ve standart olarak desteklediği BACnet, N2, Modbus gibi
başlıca HVAC protokolleri ile bina otomasyon sistemine tam
entegrasyon sağlamaktadır. HVAC sürücüler geleneksel
metodlara kıyasla; sistem kontrolü, düşük gürültü seviyesi ve
enerji tasarrufu gibi konularda birçok üstünlük sağlamaktadır.

Özellikler

Açıklama

Avantajı

Ayrılabilir gelişmiş Türkçe kontrol
paneli

Türkçe de dahil toplam 16 dili destekleyen,
yardım butonlu kontrol paneli standarttır.

Hızlı kurulum ile zamandan tasarruf

Dahili 1. Çevre EMC filtre
(EN 61800-3)

Bina uygulamalarına yönelik EMC filtre standarttır.

Daha düşük elektromanyetik yayılım ile, bina otomasyon
sistemine daha sorunsuz entegrasyon

Değişken empedanslı giriş şok
bobini (EN 61000-3-12)

Standart şok bobinine kıyasla %25’e varan daha
az harmonik seviyesi

Daha düşük harmonik yayılımı

4 adet dahili haberleşme protokolü

BACnet, N2, FLN ve Modbus haberleşme
protokolleri standarttır.

Bina otomasyon sistemi üzerinden daha etkin kontrol ve izleme

HVAC uygulamalarına özel yazılım
(makrolar)

14 farklı HVAC uygulama makrosu, sürücüde
standart olarak bulunmaktadır.

Kolay programla ile zamandan tasarruf

İnteraktif asistanlar

Devreye alma, PID, zamanlayıcı fonksiyonları gibi
birçok asistan programlamada yol gösterir.

Asistanlar ile daha hızlı ve sorunsuz kullanım

Enerji tasarruf yazılımı

Motor akısını optimize ederek, verimliliği
maksimuma çıkarır

Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu

Enerji tasarruf hesaplayıcı

Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak
gösterir.

Kolayca hesaplanan yatırım geri dönüş süresi

ACH550-01 boyutlar
Kasa

IP21

Tipi

Y1

Y2

(mm)
369
469
583
689
739
880

R1
R2
R3
R4
R5
R6

IP54
G

D

Ağırlık Y

G

D

(mm) (mm)

(mm)

(kg)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

330
430
490
596
602
700

212
222
231
262
286
400

6.5
9
16
24
34
69

449
549
611
742
776
924

213
213
257
257
369
410

234
245
253
284
309
423

8.2
11.2
18.5
26.5
38,5
80

125
125
200
203
265
302

134 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

Ağırlık
Y2

D
G

Y1

Y1
Y2
G
D

: Kablo bağlantı kutusu dahil yükseklik
: Kablo bağlantı kutusu hariç yükseklik
: Genişlik
: Derinlik

00 2.5 7.00 12.00 2.00 Standart Özellikler: .00 14.000.200.00 OREL-01 L511 İlave röle modülü 110. besleme gerilimi: 3 FAZ 380-480 V AC Motor Gücü PN (kW) 0.00 960. çevre EMC filtre (EN61800-3) .00 1.75 1.00 3.650.00 RPBA-01 K454 PROFIBUS haberleşme modülü 390.050.450.900.Vernikli kartlar .500.400. Kontrol panelinin panoya monte edilmesini sağlar OPMP-01 3AUA0000013086 Sökülebilir panel montaj kiti ve uzatma kablosu 180.300.000.4 6.150.4 3. Modbus.00 Fiyat alınız ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 135 .200.00 900.Türkçe .Standart BACNet.IP21 koruma sınıfı ACH550-01 opsiyonlar Opsiyon tipi Opsiyon kodu ACS/H-CP-EXT 68294673 Panel montaj kiti ve uzatma kablosu.00 4.9 15.Değişken empedanslı giriş şok bobini (IEC/EN 61000-3-12) .5 11 15 18.1 5.00 7.Ayrılabilir gelişmiş kontrol paneli .00 RDNA-01 K451 Device-Net haberleşme modülü 390.3 4. N2.00 1.00 IP54 koruma sınıfı Açıklama Fiyatı Euro/Adet 30.2 3 4 5.9 8.00 850.4 23 31 38 45 59 72 87 125 157 180 205 246 290 Kasa Tipi Cihaz Tipi Fiyatı Euro/Adet R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R3 R3 R3 R4 R4 R4 R5 R6 R6 R6 R6 R6 ACH550-01-02A4-4 ACH550-01-03A3-4 ACH550-01-04A1-4 ACH550-01-05A4-4 ACH550-01-06A9-4 ACH550-01-08A8-4 ACH550-01-012A-4 ACH550-01-015A-4 ACH550-01-023A-4 ACH550-01-031A-4 ACH550-01-038A-4 ACH550-01-045A-4 ACH550-01-059A-4 ACH550-01-072A-4 ACH550-01-087A-4 ACH550-01-125A-4 ACH550-01-157A-4 ACH550-01-180A-4 ACH550-01-195A-4 ACH550-01-246A-4 ACH550-01-290A-4 650.00 1.8 11.200.00 9.75-160 kW ACH550-01.00 700.250.00 1.000. FLN haberleşme protokolleri .750.00 10.ABB standart sürücüler ACH550-01.00 6.00 5.Binalarda HVAC uygulamalarına özel makrolar .5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 Akım I2N (A) 2.5 2.00 RLON-01 K457 LonWorks haberleşme modülü 390.1 1.00 3. 0.Dahili 1.00 DriveWindow Light 64532871 DriveWindow Light-PC haberleşme programı 470.

N2. ModBus gibi bafll›ca HVAC protokolleri ile her türlü haberleflme probleminizi ortadan kald›r›yor ve bina otomasyon sisteminize tam entegrasyon sağl›yor.HVAC sürücüler Kendinizi doğada hissedeceksiniz ABB’nin ›s›tma .soğutma ve havaland›rma uygulamalar› için gelifltirdiği ACH550 sürücüler size sağl›kl› çal›flma ve yaflam alanlar› sunarken sağlad›ğ› enerji tasarrufu ile doğay› koruman›za da yard›mc› oluyor. ABB HVAC sürücülerin bak›m ve hata teflhisi konusundaki yenilikçi yard›m özelliği ve sessiz çal›flmas› sayesinde size sadece gönül rahatl›ğ› ile konforu sürmek kal›yor. basit kurulum ve programlamaya sahip sürücülerimiz standart olarak yer alan BACNet. H›zl›. 136 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . Kendinizi doğada hissetmek için çözüm: ABB HVAC sürücüler.

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 137 . su ve at›k su uygulamalar› için dizayn ettiği yeni nesil ACQ810 endüstriyel sürücüler. uyku&uyku süresi uzatma. pompa korumaya yönelik ise pompa temizleme. pompa kullan›c›lar› taraf›ndan ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonlar› içeriyor. yumuflak dolum.ACQ810 Su uygulamalar›nda ak›lc› seçim ABB’nin. kavitasyon koruma. • Detaylı ürün ve fiyat bilgisi için lütfen Bölge Satış Ofisi ile iletişime geçiniz. Pompa kontrolüne yönelik paralel pompa çal›flma. kuru çal›flma gibi özellikler standart olarak destekleniyor. Pompa kontrolünün zorlu gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla tasarlanan geliflmifl sürücüler çal›flma zaman›n› maksimize ediyor ve pompalama sistemlerindeki enerji maliyetlerini asgari seviyeye indiriyor. seviye kontrol. ak›fl hesaplama.

1. Enerji tasarruf yazılımı Motor akısını optimize ederek.ABB standart sürücüler ACQ810. Özellikler Açıklama Avantajı Ayrılabilir gelişmiş Türkçe kontrol paneli Türkçe de dahil toplam 16 dili destekleyen. verimliliği Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu maksimuma çıkarır Enerji tasarruf hesaplayıcı Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak gösterir. otomasyon sistemlerine daha sorunsuz entegrasyon Giriş şok bobini (EN 61000-3-12) 11 – 400 kW arası güçlerde harmonik filtre standarttır. Pompa temizleme Pompa ve boru sisteminin tıkanmasını önlemek Pompa sistem ömrünün artması için kullanılır. 8 pompaya kadar) kontrol ederek. tek ve çoklu pompa sistemleri için özel tasarlanmış pompa kontrol fonksiyonlarını standart olarak destekler. Çoklu pompa kontrolü İhtiyaç duyulan hızı ve pompa sayısının değişimini (eş yaşlandırma. Daha düşük elektromanyetik yayılım ile.1-400 kW YENİ Su ve atık su uygulamaları için özel olarak tasarlanan ACQ810 sürücü. sensör koptu gibi Pompa sisteminin devamlılığı ve kullanım ömrünün artması pompaya özel koruma fonksiyonları standarttır. PID. proses koşullarının optimum En yüksek düzeyde pompa verimi ile enerji tasarrufu çalışmasına olanak sağlar. Asistanlar ile daha hızlı ve sorunsuz kullanım Pompaya özel korumalar Kavitasyon. Sürücülerin pompaya özel fonksiyonları pompa sisteminin çalışma ömrü maliyetini azaltarak. Bu fonksiyonlar. kalkması SREA-01 Ethernet adaptörüyle kolaylıkla uzaktan Sahadaki bakım maliyetlerinin azaltılması izleme ve kontrol yapılabilmektedir. gereksiz iş kaybını azaltır ve enerji verimliliğini maksimize eder. Daha düşük harmonik yayılımı İnteraktif asistanlar Devreye alma. 138 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Kolayca hesaplanan yatırım geri dönüş süresi . sisteminin kullanım ömrünün artması Debi miktarı sürücü tarafından Yüksek maliyetli debi ölçme sistemi gereksiniminin ortadan hesaplanabilmektedir. zaman ve paradan tasarrufa yardımcı olur. zamanlayıcı fonksiyonları gibi birçok asistan programlamada yol gösterir. Yumuşak dolum özelliği Debi hesaplama Uzaktan izleme ve arıza teşhis Pompa kontrolünde borulardaki debinin yavaşça Ani basınç yükselmelerinin önlenmesi ve pompa/şebeke artmasını sağlayan yumuşak bir kalkış sunar. kuru çalışma. su ve atık su proseslerinin düzgün ve sorunsuz çalışmasını temin ederek. yardım butonlu kontrol paneli Hızlı kurulum ile zamandan tasarruf Dahili EMC filtre (EN 61800-3) EMC filtreyi standart olarak içermektedir.

3 10. için.5 B ACQ810-04-08A3-4 5. ACQ810 boyutlar Boyutlar ve Ağırlık Kasa Tipi Yükseklik 1) mm Derinlik 2) (mm) Genişlik (mm) Ağırlık (kg) 364 (518) 219 94 3.Vernikli katlar • Detaylı bilgi ve ürün fiyat bilgisi için lütfen Bölge Satış Ofisleri ile iletişime geçiniz.5 A ACQ810-04-06A3-4 4 8.6 D 567 298 221 21. 1.Ayrılabilir gelişmiş kontrol paneli . 1) Yükseklik bağlantı plakaları olmadan maksimum yüksekliktir. E0.4 18 21 B ACQ810-04-14A4-4 11 21 25 33 C ACQ810-04-021A-4 15 28 30 36 C ACQ810-04-028A-4 18.480 V AC Isür (A) Imax (A) Kasa Tipi Cihaz Tipi 2. 2) Kontrol paneliyle birlikte toplam derinlik ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 139 .4 C 567 298 166 15. diğer durumlarda sürücü sıcaklık değerine göre değişmektedir.1-400 kW ACQ810. C.3 8 10.8 7 A ACQ810-04-03A5-4 2. besleme gerilimi: 3 FAZ 380 .2 4.8 A ACQ810-04-04A9-4 3 6. Çevre EMC filtre (EN61800-3) . Kalkışta 10 sn. Standart Özellikler .5 PN = Nominal motor gücü I2N = Her 5 dakikada 1 dakika boyunca %110 aşırı yüklenme Isür.5 35 44 53 C ACQ810-04-035A-4 22 40 50 66 C ACQ810-04-040A-4 30 53 61 78 D ACQ810-04-053A-4 37 67 78 100 D ACQ810-04-067A-4 45 80 94 124 D ACQ810-04-080A-4 55 98 103 138 E0 ACQ810-04-098A-4 75 138 144 170 E0 ACQ810-04-138A-4 90 162 202 282 E ACQ810-04-162A-4 110 203 225 326 E ACQ810-04-203A-4 132 240 260 326 E ACQ810-04-240A-4 160 286 290 348 E ACQ810-04-286A-4 200 414 430 588 G ACQ810-04-414A-4 250 477 521 588 G ACQ810-04-477A-4 315 550 602 840 G ACQ810-04-550A-4 355 616 693 1017 G ACQ810-04-616A-4 400 704 720 1017 G ACQ810-04-704A-4 Motor Gücü PN (kW) Akım I 2N (A) 1. D. Not: 40 °C çevre sıcaklığındaki değerlerdir.Giriş şok bobini.5 4. = Maksimum çıkış akımı.2 B 380 (542) 297 101 5.3 E0 602 376 276 34 E0 G 700 465 312 67 1564 571 562 200 A Y D G Notlar Tüm boyutlar ve ağırlıklar için opsiyonlar yoktur. 21-704 A arası (IEC/EN 61000-3-12) . = Sürekli çıkış akımı Imaks.4 A ACQ810-04-02A7-4 3.5 B ACQ810-04-11A0-4 7. E ve G kasa tiplerinde EMC filtre dahildir.5 11 14 16.ABB standart sürücüler ACQ810.5 13. A ve B kasa tiplerinde EMC filtre harici olarak eklenmektedir.5 14.9 6 8.2.1 1.7 3 4.

ACQ810 ve ACS800 sürücüler çoklu pompa&fan çalışmayı standart olarak desteklemekle birlikte.ABB sürücüler ile çoklu pompa&fan kontrolü Enerji verimliliğini maksimize ediyor Çoklu pompa&fan kontrolü fonksiyonu. Bu fonksiyon. çok sayıda paralel pompa veya fanın birlikte çalıştığı ve debinin değişken olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir. Daha detaylı bilgi için lütfen Bölge Satış Ofislerine başvurunuz. paralel pompa&fan uygulamalarında en yüksek düzeyde enerji verimli çalışmayı sunmaktadır. ACH550. ACS550. 140 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . ürün bazında farklı fonksiyonları içermektedirler. proses koşullarının optimum çalışmasına olanak sağlar. ACS310. İhtiyaç duyulan hızı ve pompa&fan sayısının değişimini kontrol ederek.

Özellikle pompa. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 141 .ABB sürücülerle enerji verimliliği Küçük bir adımla büyük tasarruf sağlayın ABB sürücüler sadece prosesin ihtiyacı kadar olan enerjinin kullanılmasını sağlıyor ve enerji giderlerinizi azaltıyor. fan ve kompresör gibi uygulamalarda büyük enerji tasarrufu sağlamanızda size yardımcı olacak en iyi çözüm ABB sürücüler.

5-400 kW ACS800-04 modül sürücüler özellikle demir-çelik. Enkoder kullanmaksızın kapalı çevrim vektör kontrolünden daha doğru ve hızlı motor kontrolü sağlayan DTC (Direct Torque Control) teknolojisi uygulamalarınızda avantaj sağlar. petro kimya gibi proses endüstrisi uygulamaları için tasarlanmış olup. kağıt. Özellikler Açıklama Avantajı DTC Yüksek kalkış torku. 142 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . pompa.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-04. birçok standart ve opsiyonel donanımıyla uygulamanız için gerekli tüm ihtiyaçları karşılar. çimento. uzun motor kablosu kullanımını mümkün kılar Enkoder kullanmadan daha doğru ve daha hızlı motor kontrolü Dahili giriş şok bobini Tüm güçlerde giriş şok bobini standarttır Daha düşük harmonik seviyesi ve şebekedeki ani değişimlere karşı sürücünün korunması Ağır şartlara uygun tasarım Sürücüde kullanılan komponentler ağır şartlar ve uzun kullanım ömrüne göre seçilmiştir Ağır sanayi uygulamalarında güvenilir yapı Kullanıcı dostu arayüz Devreye alma asistanlı alfanumerik kontrol paneli daha kolay devreye alma. izleme ve programlama sağlamaktadır Kolay ve hızlı devreye alma Geniş opsiyon yelpazesi Uygulamanın ihtiyaçlarına göre istenilen opsiyonlar ilave edilebilir Farklı çözümler için esnek yapı Hazır uygulama yazılımları Vinç. santrifüj gibi özel yazılımlar sürücüye yüklenebilir Uygulamaya özel fonksiyonlar ve parametreler ile daha güvenli ve hızlı devreye alma ACS800 boyutlar Kasa tipi IP20 Y (mm) G (mm) D (mm) Ağırlık (kg) R2 370 165 193* 8 R3 420 173 232* 13 R4 490 240 253* 24 R5 602 265 276 32 R6 700 300 399 64 R7 1121 427 473 100 R8 1564 562 568 205 * Opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. 1.

000.00 4 10.5 39 R3 ACS800-04-0023-3 2.7 R2 ACS800-04-0005-3 1.00 75 155 R6 ACS800-04-0100-3 8.00 55 100 R5 ACS800-04-0060-3 6.000.250. 400 V AC Motor Gücü PN (kW) Akım IN (A) Kasa Tipi Cihaz Tipi Fiyatı Euro/Adet 1.350.300.5 4.DTC motor kontrol teknolojisi .000.00 90 184 R6 ACS800-04-0120-3 10.000.700.00 160 285 R6 ACS800-04-0205-3 16.00 18.00 132 254 R6 ACS800-04-0165-3 14.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-04.00 110 220 R6 ACS800-04-0135-3 11.00 18. 1.00 250 516 R8 ACS800-04-0320-3 23. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 143 .00 5. besleme gerilimi: 3 FAZ.R8 kasa tipinde kontrol paneli ve panel montaj kiti fiyatlara dahil değildir.800.100.200.950.200.600.Ayrılabilir gelişmiş kontrol paneli (3-205 kVA arası) .5-400 kW ACS800-04.600.5 18 R3 ACS800-04-0011-3 2.400.00 7.ACS800-01 (IP21 koruma sınıflı) sürücü fiyat bilgisi için lütfen Bölge Satış Ofisleri ile iletişime geçiniz.2 5.00 15 31 R3 ACS800-04-0020-3 2.00 22 50 R4 ACS800-04-0030-3 3.00 11 24 R3 ACS800-04-0016-3 2.300.100.5 41 R4 ACS800-04-0025-3 3.150.2 R2 ACS800-04-0006-3 1.00 37 80 R5 ACS800-04-0050-3 5.Dahili fren kıyıcı (3-23 kVA arası) .Tüm kasa tiplerinde giriş şok bobini .7 R2 ACS800-04-0009-3 1. .00 200 440 R8 ACS800-04-0260-3 19.5 12.00 315 590 R8 ACS800-04-0400-3 Fiyat alınız 355 679 R8 ACS800-04-0440-3 Fiyat alınız 400 704 R8 ACS800-04-0490-3 Fiyat alınız Standart Özellikler: .300.IP20 koruma sınıfı (3-205 kVA arası) Not: .980.800.00 3 7.00 75 141 R5 ACS800-04-0075-3 7.00 2.00 30 69 R5 ACS800-04-0040-3 4.7 R2 ACS800-04-0003-3 1.9 R2 ACS800-04-0004-3 1.100.00 30 57 R4 ACS800-04-0035-3 3.

1 R2 62 100 35 ACS 800-04-0004-3 6.5 10. IN PN kW A kW Isı Kaybı W Hava Akışı m3/h ACS 800-04-0003-3 5. max.8 4 10.8 3 7.7 2. 144 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Tipik Değerler: Fan&Pompa kullanımı : Pcont.5 32 15 R4 62 530 103 ACS 800-04-0030-3 55 72 30 50 22 37 18.7 5.2 2.5 4. .7 3 5. Değerler 40°C ortam sıcaklığı için geçerlidir. : Fan ve pompa kullanımında nominal motor gücü Normal kullanım: IN : 40°C 1dak / 5dak için 110% IN izin verilen sürekli akım PN : Normal kullanımda nominal motor gücü Ağır şartlarda kullanım: IHD : 40°C 1dak / 5dak için 150% Ihd izin verilen sürekli akım PHD : Ağır şart kullanımda motor gücü.3 4 R2 62 200 35 ACS 800-04-0011-3 19 24 7.3 1.5 1. max. Daha yüksek sıcaklıklarda (50°C’e kadar).2 4 7. 1.5 3 R2 62 160 35 ACS 800-04-0009-3 13.5 R2 62 120 35 ACS 800-04-0005-3 8.2 5.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-04.5 14 5.5 R3 62 340 69 ACS 800-04-0020-3 34 46 15 31 15 23 11 R3 62 440 69 ACS 800-04-0023-3 40 46 22 39 18.1 6. max. %1/1°C değer kaybı olur. : 40°C de aşırı yüklenme olmadan sürekli sağlanan nominal akım.5 R4 62 610 103 ACS 800-04-0035-3 59 72 30 57 30 41 22 R4 62 660 103 ACS 800-04-0040-3 72 86 37 69 30 49 22 R5 65 810 250 ACS 800-04-0050-3 86 112 45 80 37 60 30 R5 65 990 250 ACS 800-04-0060-3 103 138 55 100 55 69 37 R5 65 1190 250 ACS 800-04-0075-3 145 170 75 141 75 100 45 R5 65 1440 250 ACS 800-04-0100-3 166 202 90 155 75 115 55 R6 65 1940 405 ACS 800-04-0120-3 202 282 110 184 90 141 75 R6 65 2310 405 ACS 800-04-0135-3 225 326 110 220 110 163 90 R6 65 2810 405 ACS 800-04-0165-3 260 326 132 254 132 215 110 R6 65 3260 405 ACS 800-04-0205-3 290 351 160 285 160 234 132 R6 65 4200 405 ACS 800-04-0260-3 445 588 200 440 200 340 160 R8 72 6600 1220 ACS 800-04-0320-3 521 588 250 516 250 370 200 R8 72 7150 1220 ACS 800-04-0400-3 602 840 315 590 315 477 250 R8 72 8100 1220 ACS 800-04-0440-3 690 1017 355 679 355 590 315 R8 72 8650 1220 ACS 800-04-0490-3 720 1017 400 704 400 635 355 R8 72 9100 1220 Nominal Değerler Cihaz Tipi Icont.6 5.5 28 15 R3 62 520 69 ACS 800-04-0025-3 44 62 22 41 18. diğer durumlarda sürücü sıcaklığının izin verdiği süreyle.5 3.5 12.5 8.4 1.Kalkışta 10s süresince.9 17.2 4.9 13. A Nominal değerler: Icont.5-400 kW Teknik seçim tablosu: 400 V AC için Ağır Şartlarda Kullanım I ND P HD A kW Kasa Tipi Ses Seviyesi dBA Gerekli Havalandırma I MAKS A Fan&Pompa Normal Kullanım Kullanımı P cont. IMAX : Maksimum çıkış akımı .5 R3 62 250 69 ACS 800-04-0016-3 25 32 11 24 11 19 7.5 9.2 R2 62 140 35 ACS 800-04-0006-3 10.5 18 7.7 1. max.9 2.

..00 390.0023-3 için fren kıyıcı modülü - Dahili standart 0025-3...00 0320-3.00 FOCH0260-70 KIT 0135-3.00 NOCH0260-60 KIT 0120-3 için du/dt filtre 2.300..00 Motor çıkış filtreleri FOCH0610-70 KIT Common mode filtre E208 960. Modbus/TCP 500.00 0003-3.000.00 RPMP-11 J410 Panel Montaj Kiti (CDP 312R dahil değil) 255.00 NOCH0120-60 KIT 0060-3..00 RETA-01 K466 EtherNet/IP.800.0210-3 için du/dt filtre 2..0035-3 için fren kıyıcı modülü D150 Dahili 330.00 Fren kıyıcı modülleri Opsiyon I/O ve haberleşme modülleri RAIO-01 L500 Analog I/O genişleme modülü 390..800.0009-3 için fren kıyıcı modülü - Dahili standart 0011-3..00 NOCH0030-60 KIT 0016-3.00 NOCH0070-60 KIT 0025-3.. Modbus/TCP 500..0490-3 için fren kıyıcı modülü D150 Dahili 2..00 0040-3..0023-3 için du/dt filtre 450.00 RETA-02 K467 PROFINET I/O.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-04...100.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 145 .00 0100-3..00 RDNA-01 K451 DeviceNet adaptörü 390.00 RCAN-01 K457 CANOpen adaptörü 390. 1.100.0205-3 için fren kıyıcı modülü D150 Dahili 635..00 RPBA-01 K454 Profibus adaptörü 390.00 0260-3.00 FOCH0320-50 KIT 0260-3 için du/dt filtre 3.5-400 kW ACS800-04 opsiyonlar Opsiyon tipi Opsiyon kodu Açıklama Fiyatı Euro/Adet Kontrol panel ve opsiyonları CDP 312R J400 Kontrol Paneli 200.00 RDCO-03 L503 DDCS haberleşme kartı 120.00 RDIO-01 L501 Dijital I/O genişleme modülü RTAC-01 L502 Darbe encoder arabirimi.00 RMBA-01 K458 Modbus adaptörü 390...0011-3 için du/dt filtre 340.0490-3 için du/dt filtre 3....0050-3 için du/dt filtre 570. HTL 390.0075-3 için fren kıyıcı modülü D150 Dahili 475...00 NOCH0016-60 KIT 0003-3.0100-3 için du/dt filtre 1.

. dahili 90.00 0100-3...0205-3 için 200. çevre EMC/RFI filtre E210 Endüstriyel ortam..650....x kiti NPCU-01 adaptör dahil 470. dahili 990.0009-3 için 2.0035-3 için 180.0035-3 için 2.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-04.00 PC araçları Drive Window 2. çevre EMC/RFI filtre E200 Endüstriyel ortam.0075-3 için 2.0490-3 için 400....00 Opsiyon yazılımlar Pompa yazılımı N687 Pompa kontrol yazılımı 0003-3.00 0040-3.0490-3 için 640.. dahili 405..00 Crane kontrol yazılımı N697 Vinç kontrol yazılımı 0260-3..00 0011-3. çevre EMC/RFI filtre E210 Endüstriyel ortam. dahili 115..0205-3 için 2....x kiti Laptop için USB bağlantı kiti dahil Drive Window Light 2.00 Crane kontrol yazılımı N697 Vinç kontrol yazılımı 0040-3.00 146 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .00 1.00 0025-3.0490-3 için 2.00 Crane kontrol yazılımı N697 Vinç kontrol yazılımı 0003-3.... dahili 70. dahili 170.5-400 kW ACS800-04 opsiyonlar Opsiyon tipi Opsiyon kodu Açıklama Fiyatı Adet/Euro EMC/RF1 filtreler 0003-3.00 Pompa yazılımı N687 Pompa kontrol yazılımı 0260-3. 1. çevre EMC/RFI filtre E200 Endüstriyel ortam. çevre EMC/RFI filtre E210 Endüstriyel ortam...00 0260-3.0023-3 için 2.0205-3 için 360. çevre EMC/RFI filtre E200 Endüstriyel ortam.

5. düşük harmonikli sürücüler − 5. santrifüj gibi elektriksel frenlemenin gerekli olduğu uygulamalarda. test sistemleri.5 . şebekeye reaktif güç verebilme imkanı – Kompakt tam performanslı sürücü – Kolay devreye alma − Dahili ilave edilebilen opsiyonlar − Giriş/çıkış genişleme modül opsiyonları − Haberleşme modül opsiyonları − Enkoder ve fiber optik bağlantı modulü opsiyonları − EMC filtre opsiyonları ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 147 .5-110 kW ACS800-11 rejeneratif sürücüler. ACS800-11.5-110 kW ACS800-31.110 kW (230 . 5. rejeneratif sürücüler − 5. Vinç. direnç kullanımına ihtiyaç duymadan frenleme enerjisini şebekeye geri kazandıran sürücülerdir.690 V) – IP21 koruma sınıfı – IGBT‘li aktif doğrultucu ile rejeneratif çalışma – cosϕ1=1.5 .690 V) – IP21 koruma sınıfı – IGBT‘li aktif doğrultucu ile düşük harmonik seviyesi (THDI<%5) – IEEE-519 standardına tam uyumluluk – cosϕ1=1. ACS800-31 düşük harmonikli sürücüler.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-11. Girişinde kullanılan aktif doğrultucu ve LCL filtre sayesinde toplam akım harmonik değerinin minimum seviyede (THDI<%5) kalmasını sağlayan sürücülerdir.110 kW (230 . ACS800-31 pasifaktif filtre gibi harici herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan IEEE-519 standardını tam olarak karşılar. şebekeye reaktif güç verebilme imkanı – Kompakt tam performanslı sürücü – Kolay devreye alma − Dahili ilave edilebilen opsiyonlar − Giriş/çıkış genişleme modül opsiyonları − Haberleşme modül opsiyonları − Enkoder ve fiber optik bağlantı modulü opsiyonları − EMC filtre opsiyonları ACS800-31.

2800 kW (380 . birçok özelliği standart olarak içermekle birlikte farklı müşteri gereksinimlerine göre de dizayn edilebilmektedir.690 V) IP42 standart.690 V) − IP21 standart. IP42. IP54 opsiyonel Zorlu ortamlar için su soğutmalı panolu sürücü Kompakt ve daha küçük boyutlu çözüm Sessiz çalışma Tamamen kapalı pano yapısı Harici bir soğutma ihtiyacına gerek yoktur Özel çözümler Uygulamaya yönelik siparişle birlikte eklenebilen opsiyon seçenekleri − Endüstriye ve denizcilik (marine) uygulamalarına yönelik donanım ve yazılım çözümleri − Denizcilik (marine) onaylı dizayn opsiyonu . 45-2800 kW ACS800-07LC. IP22.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-07. su soğutmalı panolu sürücü − − − − − − − − − 200 . panolu sürücü − 45 . 200-5600 kW Panolu standart sürücüler Hava ve su soğutmalı olarak iki farklı tipte sunulan fabrika imalatı sürücüler.5600 kW (380 . ACS800-07. IP54 ve IP54R opsiyonel − 6/12-pulse panolu sürücüler − Güvenilir ve kolay kullanım − Geniş güç ve gerilim aralığı − Kompakt ve modüler dizayn − Özel çözümler − Uygulamaya yönelik siparişle birlikte eklenebilen opsiyon seçenekleri − Endüstriye özel donanım ve yazılım çözümleri − Denizcilik (marine) onaylı dizayn opsiyonu 148 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 ACS800-07LC.

birçok özelliği standart olarak içermekle birlikte farklı müşteri gereksinimlerine göre de dizayn edilebilmektedir. çimento vb. IP22. Özellikle yüksek güçlerde rejeneratif çalışma gerektiren demir-çelik. 55-5200 kW Panolu rejeneratif sürücüler Hava ve su soğutmalı olarak iki farklı tipte sunulan fabrika imalatı rejeneratif sürücüler.5200 kW (380 . su soğutmalı panolu rejeneratif panolu sürücü − − − − − − − − − − 55 . ACS800-17.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-17.690 V) IP42 standart. IP54 opsiyonelnol Zorlu ortamlar için su soğutmalı panolu rejeneratif sürücü Kompakt ve daha küçük boyutlu çözüm IGBT’li aktif doğrultucu Harici bir soğutma ihtiyacına gerek yoktur Tamamen kapalı pano yapısı Sessiz çalışma Özel çözümler Uygulamaya yönelik siparişle birlikte eklenebilen opsiyon seçenekleri − Endüstriye ve denizcilik (marine) uygulamalarına yönelik donanım ve yazılım çözümleri − Denizcilik (marine) onaylı dizayn opsiyonu ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 149 . IP54 ve IP54R opsiyonel − Kompakt ve modüler dizayn − IGBT‘ li aktif doğrultucu − cosϕ1=1. rejeneratif panolu sürücü − 45 . IP42. şebekeye reaktif güç verebilme imkanı − Kolay kurulum − Özel çözümler − Uygulamaya yönelik siparişle birlikte eklenebilen opsiyon seçenekleri − Endüstriye ve denizcilik (marine) uygulamalarına yönelik donanım ve yazılım çözümleri − Denizcilik (marine) onaylı dizayn opsiyonu ACS800-17LC. sektör uygulamaları için idealdir.690 V) − IP21 standart.2500 kW (380 . 45-2500 kW ACS800-17LC.

IP42. Birçok özelliği standart olarak içermekle birlikte farklı müşteri gereksinimlerine göre de dizayn edilebilmektedir. şebekeye reaktif güç verebilme imkanı ?? Kolay kurulum Tak ve çalıştır Özel çözümler Uygulamaya yönelik siparişle birlikte eklenebilen opsiyon seçenekleri Denizcilik (marine) onaylı dizayn opsiyonu 150 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . düşük harmonikli panolu sürücü ACS800-37LC. IP54 ve IP54R Kompakt ve modüler dizayn IGBT’li aktif doğrultucu ile düşük harmonik seviyesi(THDI<%5) IEEE-519 standardına tam uyumluluk cosϕ1=1.5200 kW (380 . Özellikle yüksek güçlerde harmonik seviyesinin ve buna bağlı olarak enerji kalitesinin kritik olduğu kullanım yerlerinde idealdir. IP22.ABB endüstriyel sürücüler ACS800-37.690 V) − IP42 standart.2700 kW (380 .690 V) IP21 standart. ACS800-37. girişinde kullanılan aktif doğrultucu ve LCL filtre sayesinde. IP54 opsiyonel − Zorlu ortamlar için su soğutmalı panolu düşük harmonikli sürücü − Kompakt ve daha küçük boyutlu çözüm − IGBT‘li aktif doğrultucu ile düşük harmonik seviyesi (THDI<%5) − IEEE-519 standardına tam uyumluluk − Tamamen kapalı pano yapısı − Harici bir soğutma ihtiyacına gerek yoktur − Sessiz çalışma − Özel çözümler − Uygulamaya yönelik siparişle birlikte eklenebilen opsiyon seçenekleri − Denizcilik (marine) onaylı dizayn opsiyonu − − − − − − − 45 . 45-2700 kW ACS800-37LC. su soğutmalı panolu düşük harmonikli sürücü − − − − − 55 . 55-5200 kW Panolu düşük harmonikli sürücüler Hava ve su soğutmalı olarak iki farklı tipte sunulan fabrika imalatı düşük harmonikli sürücüler. pasif-aktif filtre gibi harici herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan IEEE-519 standardını tam olarak karşılar (THDI<%5).

Uygulama ile ilgili gerekli bilgiler ve sistemin çalışma profil bilgileri basit bir şekilde programlara girilebilmekte ve yıllık olarak tasarruf edilecek değer para birimi. Ayrıca uygulamaya yönelik sürücü seçimi de programlar üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. FanSave ve PumpSave yazılımlarında girilen fan&pompa bilgilerine göre gerekli mekanik güç yazılımlar üzerinden hesaplanabilmektedir. fan. kWh veya CO2 emisyonu şeklinde raporlanabilmektedir. fanSave ve compressorSave enerji tasarrufu yazılımları ile sürücü uygulaması yatırımının geri dönüşüm süresi detaylı bir şekilde hesaplanabilmektedir. fan ve kompresör uygulamalarına yönelik olarak geliştirdiği pumpSave. Daha detaylı bilgi için lütfen Bölge Satış Ofislerine başvurunuz. kompresör tasarruf hesaplama yazılımları Detaylı yatırım geri dönüşüm süresi hesabı ABB’nin pompa. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 151 .ABB pompa.

DCS400 sürücü 20A ile 1000A arası akım değerlerinde. 9-522 kW Makine imalatçılarının DC motor sürücüsü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiş olan DCS400 dijital kontollü sürücü kullanıcı dostu bir ürün olup. Yerden tasarruf Farklı hız ölçüm metodları Tako veya enkoder geri beslemesi ile kapalı çevrim ve EMF modunda açık çevrim çalışma özelliği mevcuttur. Hız geri beslemesi ile daha hassas kontrol imkanı DCS400 boyutlar Kasa tipi IP20 Y (mm) G (mm) D (mm) Ağırlık (kg) A1 310 270 200 11 A2 310 270 270 16 A3 400 270 310 25 A4 580 270 345 38 Y D G 152 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . Özellikler Açıklama Avantajı Devreye alma asistanı 6 adımda kolay kurulum sağlamaktadır. Motor kullanım ömrünün artması Standart uygulama makroları Farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılayabilecek 8 adet makro mevcuttur.ABB DC sürücüler DCS400. Kolay programla ile zamandan tasarruf Kompakt dizayn Dahili sigorta korumalı ve şok bobinli uyartım devresi bulunmaktadır. standart olarak bulunan devreye alma asistanı. IGBT teknolojisine sahip uyartım devresi özelliği ile de daha etkin motor kontrolü sağlamaktadır. Hızlı kurulum ile zamandan tasarruf Dahili IGBT teknolojili uyartım devresi Daha hızlı ve hassas uyartım akımı kontrolü sağlamaktadır. kompakt yapısı ve hazır uygulama makroları sayesinde kolayca devreye alınabilmektedir. maksimum 500V AC giriş gerilimi ile çalışacak şekilde üretilmektedir.

.0610.0350 için 726.330...140...00 107 230 A2 DCS401-0230 2Q 4..080.ABB DC sürücüler DCS400.00 58 125 A1 DCS401-0125 2Q 3.015.00 NDNA-02 DEVICE Net Adaptörü 502.00 108 260 A2 DCS402-0260 4Q 5.00 Haberleşme modülü NPBA-12 Profibus Adaptörü 502.100..00 232 500 A3 DCS401-0500 2Q 5.00 282 680 A4 DCS402-0680 4Q 11.670.00 284 610 A4 DCS401-0610 2Q 7...00 ND 04 55/168 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x ...0260 için 554.00 21 50 A1 DCS402-0050 4Q 3.800. 400V AC Besleme Gerilimi için DCS400 opsiyonlar Opsiyon tipi Opsiyon kodu Açıklama Fiyatı Euro/Adet ND 01 18/512 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x .00 ND 02 37/250 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x ...00 502..0100 için 405.085.00 NCSA-01 CS31 / AC31 Adaptörü 502..00 84 180 A2 DCS401-0180 2Q 3.0140 için 484.1000 için 1.00 415 1000 A4 DCS402-1000 4Q 14.060.00 187 450 A3 DCS402-0450 4Q 7.00 ND 12 490/18.910.00 10 25 A1 DCS402-0025 4Q 2.570..0050 için 282..0075 için 365.00 21 45 A1 DCS401-0045 2Q 2.175..00 58 140 A1 DCS402-0140 4Q 4..0045.00 ND 13 698/18.290.0740 için 1..00 NMBP-01 Modbus Plus Adaptörü NCAN-02 CANOpen Adaptörü 1..350.0045 için 242.263.310.0065.5 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x ..065..910.00 41 100 A1 DCS402-0100 4Q 3.760.00 ND 05 82/135 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x .460. 9-522 kW DCS400 DC sürücüleri besleme gerilimi: 3 faz 230-500 V AC Motor Gücü PN (kW) Akım IN (A) Kasa Tipi Cihaz Tipi Bölge Fiyatı Euro/Adet 9 20 A1 DCS401-0020 2Q 2...00 31 75 A1 DCS402-0075 4Q 3..0550 için 906.8 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x .00 41 90 A1 DCS401-0090 2Q 2..0820.0125.00 ND 06 102/90 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x .00 83 200 A2 DCS402-0200 4Q 4.415.540.00 419 900 A4 DCS401-0900 2Q 8...0020..00 145 350 A3 DCS402-0350 4Q 6.522.0090.00 340 820 A4 DCS402-0820 4Q 13.00 ND 09 245/37.00 31 65 A1 DCS401-0065 2Q 2.....0405..460..830..00 ND 10 367/25 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x .00 NMBA-01 Modbus Adaptörü 502.0315.2 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x .320.165.430.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 153 .00 ND 07 184/50 (A/uH) Giriş Bobini DCS 40 x .00 344 740 A4 DCS401-0740 2Q 7.00 232 550 A3 DCS402-0550 4Q 8.00 Ayrılabilir kontrol paneli fiyata dahildir.00 146 315 A3 DCS401-0315 2Q 4....900.0180.00 188 405 A3 DCS401-0405 2Q 5.

.16 A2 DCS402...0180 230 0..0200 260 0..0450 550 0. 9-522 kW DCS401 2 bölge rejeneratif olmayan sürücüler Kasa Tipi Cihaz Tipi 0.0610 740 0..0125 180 0...3..1000 Sürücü Değerleri Nominal besleme gerilimi : 230-500 V AC ± % 10.0065 90 0.6 A1 DCS402..16 A3 DCS401....0680 820 0.1.3.1..0350 450 0..0100 140 0.20 A4 DCS402..16 A2 DCS401..3.1.20 A4 DCS402.16 A2 DCS402.0140 200 0.1.0900 Kasa Tipi Cihaz Tipi DCS402 4 bölge rejeneratif sürücüler Sürekli Armatür Akımı IDC (A) Alan Akımı I F (A) 25 0.1000 A DC Alan çıkış gerilimi : 50.+55 °C (-4 ..1.1..0500 610 0.3.440 V Çalışma sınırları : Ortam sıcaklığı : +5 .0050 75 0.1.3...0260 350 0....20 A4 DCS401.0020 45 0.6 A1 DCS402.16 A3 DCS402..16 A2 DCS401..16 A3 DCS402.3..4 A1 DCS402.0045 65 0... yoğuşma yok Koruma sınıfı : IP 00 154 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Giriş Çıkış (I/O) Bağlantıları • 8 Dijital Giriş • 5 Dijital Çıkış • 2 Analog Giriş • 2 Analog Çıkış • 1 Takageneratör Girişi • 1 Enkoder Girişi • ± 10 V Ref..0405 500 0..6 A1 DCS401.. 3-ph Nominal besleme frekansı : 50 Hz ya da 60 Hz Dyn frekans aralığı: 50 Hz : ± 5 Hz..16 A3 DCS402..4 A1 DCS401..3..3.3...0820 1000 0.6 A1 DCS402.0315 405 0.ABB DC sürücüler DCS400...16 A3 DCS401.0230 315 Sürekli Armatür Akımı IDC (A) Alan Akımı I F (A) 20 0....95.3...20 A4 DCS401.......6 A1 DCS402.. 104 °F) Depolama sıcaklığı : -40 .0550 680 0.3.20 A4 DCS402.0075 100 0.3.3. 130 °F) Bağıl nem : % 5 .0740 900 0...0025 50 0.20 A4 DCS401...16 A3 DCS401.1.1.6 A1 DCS401.. 60 Hz:± 5 Hz DC akımı : 20.3.+40 °C (-40 . Gerilimi • Çok Seçenekli Fieldbus Adaptörler .0090 125 0..1.6 A1 DCS401..3.3..6 A1 DCS401.

0-1500V DC çıkış geriliminde çalışacak şekilde 2 bölge veya rejeneratif 4 bölge olarak üretilmektedir. magnet gibi DC gerilim ve akım kontrolü uygulamalarında da kullanılabilmektedir. 230V-1200V AC giriş gerilimi. Temel programlama ihtiyaçları için DCS800 sürücü içerisinde CoDeSys yazılımı ile desteklenen bir PLC bulunmaktadır. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 155 . DC motor tahrikli döner fırın. DCS800. fan vb. Cihaz uygun şekilde programlanarak “non-motoric application” olarak tabir edilen. akü şarjı.000A’e kadar geniş bir akım aralığında. birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.DCS800 Maksimum performansa ulaşın DCS800 tüm hız aralıklarında üstün performans gerektiren makine ve endüstriyel uygulamalar için dizayn edilmiştir. • Detaylı ürün ve fiyat bilgisi için lütfen Bölge Satış Ofisi ile iletişime geçiniz. hadde. 20A’den 20. elektroliz.

Bu konuda lokal ABB ofisinden ayrıntılı bilgi alınabilir. kullanıcı için sürücülerine profesyonel ABB personeli tarafından bakım yapılması imkanı vermektedir. Ayrıca drive care bakım anlaşmaları. Amaç. Bunlara ek olarak. Anlaşma bütçesinin hazırlanabilmesi için sürücü tipleri. sürücüyü tüm kullanım ömrü boyunca tam ve etkin olarak kullanma güvencesi sağlar. Bununla birlikte bakım ve tamir masraflarının kontrol altına alınması ve kullanıcı açısından. Anlaşmanın avantajları nelerdir? drive care bakım anlaşmaları ile kullanıcıya. Anlaşma. Son olarak. ürün verimliliğinin ve kullanım ömrünün arttırılması bakım anlaşmalarının diğer avantajlarındandır. Bunun için diğer sayfada bulunan tablodan ihtiyaç duyulan servis tipini seçip fiyatlandırma için ABB ile temasa geçiniz. Örneğin “Teknik Destek” hizmet seçeneğinde. Önleyici bakım hizmetlerini ve her türlü tamir ya da sürücü değişimini içeren “Komple Bakım” servis paketi bulunmaktadır. Her servis paketi bir önceki paket içinde bulunan servis içeriklerini de kapsamaktadır. mutabık kalınan zaman içinde ABB mühendisinin sahada olmasını sağlayacak “Yanıt Süresi” hizmeti de opsiyon olarak kullanıcıya sunulmaktadır. anlaşma süresi boyunca sürücünün operasyonda olmasını sağlayacak desteği alması konusunda garanti verilmiş olur. Kullanıcı drive care anlaşmasına dahil edilecek servisleri mevcut servis seçenekleri arasından seçebilir. . müşterinin lokasyonuna ve ihtiyacına göre. Bir başka servis hizmeti de sipariş. ödemeler aylık. sürücülerin tüm kullanım ömrü boyunca bakımlarını yaparak maksimum verimlilikle çalışmasını sağlamak ve arıza sonucunda meydana gelen planlanmamış duruşların sebep olduğu üretim kayıplarını minimuma indirmektir. Bu hizmetin ayrı bir servis olarak sağlanması da mümkündür. ABB AG AC sürücü kullanıcısına.“Drive Care” servis anlaşmaları ABB AC sürücülerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için “ABB drive care” servis anlaşması. Anlaşma bedeli nasıl belirlenir? Anlaşmanın bedeli seçilen anlaşmanın türüne. anlaşma kapsamındaki sürücülerin sayısı ve büyüklüğüne bağlıdır. Drive Care anlaşmaları hangi müşteriler için uygundur? drive care bakım anlaşmaları büyük ya da küçük bütün işletmeler için uygundur. adetleri ve seri numaralarının ABB’ye tam olarak bildirilmesi gerekmektedir. Anlaşma nasıl yapılabilir? drive care anlaşmaları lokal ABB ofisi ile yapılır. süresi sona erdiğinde otomatik olarak uzatılabilir ve yeni sürücülerin anlaşmaya ilave edilmesi kolaylıkla sağlanabilir. teslimat ve işçilik hizmetlerini kapsayan “Önleyici Bakım” hizmetidir. 156 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Anlaşmanın geçerlilik süresi nedir? Bakım anlaşmalarının süresi en az bir yıllık olup. ABB sürücü ile ilgili her türlü bilgi ihtiyacında yetkili ABB personeline 24 saat telefon ya da e-mail aracılığıyla ulaşılabilme imkanı vardır. çeyrek yıllık ya da yıllık olarak planlanabilir.

seyahat ve konaklama masrafları ayrıca ücretlendirilmez.“Drive Care” servis anlaşmaları ABB AC sürücülerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için ABB drive care bakım anlaşmalarının sağladıkları Teknik Destek Önleyici Bakım Komple Bakım ● ● ● 7/24 teknik destek ● ● Önleyici bakım için kitlerin seçimi. Komple bakım anlaşması sürücü ile ilgili bütün riskleri kapsamaktadır. malzeme. Sağlananlar • 7/24 ABB servis mühendislerine erişim o Güncel teknik bilgilere ulaşım o Global ABB servis ağına ulaşım Sağlananlar • Önleyici bakım işlemleri planlı duruşlar sırasında yetkili ABB mühendisleri tarafından gerçekleştirilir. iki tarafın mutabık kalacağı bir zaman içinde ABB mühendisinin sahada olmasını sağlayacak bir opsiyonudur. temini ● ● Akım ve Güç Önleyici bakımla ilişkili her türlü işçilik ve seyahat masrafları ● Tamir için gerekli yedek parçalar ve diğer malzemelerin seçimi. Sonuç • Duruş zamanı azaltılır. malzeme. • Masrafların kontrolü sağlanır. • Sürücülerin kullanım ömrü uzar. Nedir? • ABB. Teknik destek Nedir? drive care servis anlaşmasının. Sonuç • Sürücü arızalarından kaynaklanan masraflar azaltılır. fabrika onaylı yedek parçaları içerir. teslimat ve değişimlerin yapılması • PM kitleri orjinal. • Detaylı bilgi ve fiyatlandırma için lütfen Sürücü Servis Bölümü ile iletişime geçiniz. Faydaları • Her telefon ve e-mail çağrısı ilgili uzman kişilere yönlendirilerek: o Problem çözümlenmesi hızlandırılır. • Tamir ve değişimle ilgili işçilik. Sağlananlar Müşterinin yerleşim yerine ve ihtiyacına göre belirlenecek bir süre içinde ABB servis mühendisinin sahada olması garanti edilir. filtrelerin temizlenmesi o Kitlerin siparişi. telefon veya e-mail yolu ile 24 saat teknik destek hizmeti verir. • Sürücülerin operasyonel etkinliği artar. temini ● Sürücünün tamiri ● Tamiri mümkün olmayan cihazların yeni sürücü ile değiştirilmesi ● Komple bakım ile ilişkili her türlü işçilik. • Planlanmış bakımlar şunları kapsar: o Düzenli denetimler: . özel bakım takvimlerine göre sürücülerin önleyici bakımlarını yapar. • Ürün tamir edilemez ise değiştirilir. • Sürücülerin fonksiyon testleri yapılır. Nedir? • ABB. Sağlananlar Komple bakım anlaşmaları ile Önleyici bakım anlaşmalarından doğan kazanımların yanında. o Acil durumlara öncelik verilir. seyahat ve konaklama masrafları ayrıca ücretlendirilmez. • işçilik. • Arıza durumunda ayrı ayrı yedek parça ve servis mühendisi talep edilmesine gerek kalmaz. hata tarihçesi değerlendirmesi.Sürücü ve sürücü çalışma ortamı incelenmesi. sürücüde arıza olması durumunda sürücüyü yeniden operasyona sokmak için tamir ya da değiştirme yapar. Bu hizmetin ayrı bir servis olarak sağlanması da mümkündür. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 157 . parametre yedeklenmesi. Faydaları • Sürücüyle ilgili her türlü sorunda çözüm için ABB’ye ulaşılması yeterlidir. Sonuç • Güvenilirlik artar. seyahat ve konaklama masrafları ● Opsiyon ● Belirli süre içerisinde sahada olma garantisi ● ● Teknik destek Nedir? • ABB. • Arızalı cihazların tamiri anlaşma kapsamında yapılır. Faydaları • Sürücülerde yaşlanan parçalardan meydana gelebilecek arızalar azaltılarak planlanmamış duruş zamanları ve üretim kayıpları minimize edilir.

158 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .AC500-eCo’nun entegre dijital ve analog I/O’ları sayesinde yüksek fonksiyonelliğe kompakt boyutlarda sahip olun. konfigüre edilebilir interrupt. hızlı sayıcı ve PWM fonksiyonları ile her türlü uygulamaya uygunluk sağlayın.AC500-eCo’nun AC500 ailesi ile tam donanım ve yazılım uyumu sayesinde esnek çözümler üretin.Çoklu seri port desteği ile eş zamanlı mühendislik ve haberleşme sağlayın. . . Örneğin. .AC500-eCo Makine performansınızı artırın PLC uygulamalarınız için ekonomik çözümler .AC500-eCo ile hesaplı çözümlere kavuşun.

Yeni Kolay bakım . .Pil olmadan verilerin saklanması.Sökülüp takılabilen I/O klemensleri.En basit veya gelişmiş uygulamalarda gereksinimleri karşılayabilen esnek S500 I/O modülleri.SD kart kullanarak herhangi bir programlama gerecine ihtiyaç duymadan yazılım yüklenmesi. . . .Özel fonksiyon blokları yaratabilme imkanı. .Uluslararası IEC61131-9 standardına uyumlu programlama yazılımı.AC500-eCo yeni kompakt PLC Her türlü ihtiyaç için konfigüre edilebilir İhtiyacınız olan fonksiyonellik elinizin altında . .CS31 bus üzerinden dağıtılmış I/O modülleri ile kapsamlı uygulama serbestliği.Basit uygulamalar için programlama yazılımı içeriğine dahil görselleştirme paketi. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 159 .

00 128 kB . 8DO .Seri Port TK504 1TNE968901R2100 219.00 8DI. 24VDC (Interfast Bağlantı) DC561 1TNE968902R2001 214. 24 V DC AI562 Fiyatı Euro/Adet 16DI . 8DI/6DO. 230 V AC DI571 1TNE968902R2103 187. Pt1000.00 128 kB .00 Programlama Kablosu .00 9 Kutuplu Vidalı Klemens L44440901501 1SSS444409R1100 15.00 Tipi Kodu 4AI AI561 1TNE968902R1101 217.00 e-Co Dijital giriş / çıkış modülleri DI562 Tanımı 8DI . RS485 PM554-T 1TNE968900R0100 279.00 9 Kutuplu Vidalı Klemens (Kablo Girişi Yandan) L44460901501 1SSS444609R1100 8.00 8DO .00 *16DC .00 9 Kutuplu Yaylı Klemens L44470901501 1SSS444709R1100 8.5 A DX561 1TNE968902R2301 170. röle çıkış PM554-R 1TNE968900R0200 279. e-Co Analog giriş / çıkış modülleri Tanımı TA562-RS-RTC Fiyatı Euro/Adet Aksesuarlar MC503 L44441101501 PS501 Tanımı 160 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet . 100-240 V AC. 8DI/6DO.USB TK503 1TNE968901R1100 179. RS485.00 SD Hafıza Kart Adaptörü MC503 1TNE968901R0100 55. 100-240 V AC.00 2AI. Ethernet PM554-T-ETH 1TNE968900R0110 507.00 TA566:AC500. 6DI / 6DO / 2AI / 1AO.00 Tipi Kodu DI561 1TNE968902R2101 97. 6DI / 6DO / 2AI / 1AO. RS485. 24 V DC DO561 1TNE968902R2201 116.00 11 Kutuplu Vidalı Klemens (Kablo Girişi Yandan) L44461101501 1SSS444611R1100 9.00 128 kB .Wall Mounting Accessory TA566 1TNE968901R3107 9.00 RS485 Opsiyonel Seri Haberleşme Arayüzü TA562-RS 1TNE968901R4300 71.00 4AI. 100~240VAC besleme PM564-R-ETH-AC 1TNE968900R1211 593. 2 A DO571 1TNE968902R2202 136. 100-240 V AC.R.00 128 kB. 100~240VAC besleme PM554-R-AC 1TNE968900R0220 300.00 8DO.00 Programlama Kablosu .00 2AO AO561 1TNE968902R1201 243. röle çıkış PM564-R 1TNE968900R1200 343. RS485. 6DI/6DO/2AI/1AO. röle 24 V DC. ethernet PM564-R-ETH 1TNE968900R1210 578.00 RS485 Opsiyonel Seri Haberleşme Arayüzü. 24VDC. 8DI/6DO. 6DI/6DO/2AI/1AO.T.00 11 Kutuplu Yaylı Klemens L44471101501 1SSS444711R1100 9. Gerçek Zaman Saati ve Pil TA562-RS-RTC 1TNE968901R5210 109. Pt100.00 128 kB. röle çıkış. Thermocouple.00 128 kB. röle çıkış. RS485. RS485 PM564-T 1TNE968900R1100 343.00 Tipi Kodu Gerçek Zaman Saati ve Pil TA561-RTC 1TNE968901R3200 64. Ni1000 AI562 1TNE968902R1102 304. 24 V DC DI562 1TNE968902R2102 139. 24 V DC.00 128 kB.00 8DO-Triak. Ethernet PM564-T-ETH 1TNE968900R1110 579. 24 V DC.00 8DI. RS485. RS485. 100~240VAC besleme PM564-R-AC 1TNE968900R1220 357.00 *DC: Software üzerinden giriş veya çıkış olarak konfigüre edilebilir.AC500-eCo kompakt PLC Programlanabilir kontrolörler e-Co CPU Tanımı PM554-T-ETH Fiyatı Euro/Adet Tipi Kodu 128 kB.00 4AI / 2AO AX561 1TNE968902R1301 321. 6DI / 6DO / 2AI / 1AO.E. Ethernet. RS485.3 A DO572 1TNE968902R2203 203.J AI563 1TNE968902R1103 299. 6DI/6DO/2AI/1AO.N. RS485. 8DO-Röle 24 V DC. S.00 11 Kutuplu Vidalı Klemens L44441101501 1SSS444411R1100 18. 8DI/6DO. 0. Ni100.00 8DI. 0.K. röle çıkış.00 128 kB. 2 A DX571 1TNE968902R2302 184.00 128 kB.

AC500-eCo kompakt PLC Programlanabilir kontrolörler e-Co giriş / çıkış modülleri için klemens seçim tablosu Giriş / çıkış modülü Kullanılacak klemens tipi 9 kutup 11 kutup DI561 1 - DI562 1 1 DO561 - 1 DX561 1 1 DC561 - - AI561 1 1 AI562 - 1 AI563 1 1 AO561 - 1 AX561 1 1 Tanımı Tipi Kodu PM554-T CPU. PS501 Programlama Yazılımı. Güç Kaynağı PM554-STAKIT 1TNE968903R0100 e-Co başlangıç kiti AC500 e-CO Başlangıç Seti 300 Euro ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 161 . TK503 Programlama Kablosu. Başlangıç CD’si.

v1 PM582 1SAP140200R0100 1. Arcnet.00 1MB. Ethernet.00 Multifonksiyon Modülü 8DC (PWM. v2 PM582 1SAP140200R0201 680.00 CPU + 4 Haberleşme Modülü.00 CPU + 2 Haberleşme Modülü.00 512kB.00 512kB.00 4MB.00 CPU + 2 Haberleşme Modülü. v1 PM581-ARCNET 1SAP140100R0160 1. v1 TB521-ETH 1SAP112100R0170 240.00 CPU + 1 Haberleşme Modülü. v2 TB521-ETH 1SAP112100R0270 240. v1 PM591-ARCNET 1SAP150100R0160 4. *** v1 cpu’lar ile v1 terminal bloklar. v1 PM581 1SAP140100R0100 688.AC500 modüler PLC Programlanabilir kontrolörler CPU modülleri Tanımı Tipi Kodu 64kB. Ethernet. v1 PM590 1SAP150000R0100 2.00 2MB.808.174.00 Profinet Haberleşme Modülü CM579-PNIO 1SAP170901R0001 1. v1 PM582-ETH 1SAP140200R0170 2.00 64kB. Hızlı Sayıcı) DC541-CM 1SAP270000R0001 470.174.00 128kB. Arcnet.098. v1 TB511-ARCNET 1SAP111100R0160 200.00 2MB.00 4MB. v1 TB521-ARCNET 1SAP112100R0160 240.174.00 CanOpen Haberleşme Modülü CM578-CN 1SAP170800R0001 923. v2 PM572 1SAP130200R0200 332. v2 PM583-ETH 1SAP140300R0271 1.00 CPU + 4 Haberleşme Modülü. v2 TB511-ETH 1SAP111100R0270 200. v1 PM591-ETH 1SAP150100R0170 4.00 512kB.842.386.00 CPU + 1 Haberleşme Modülü. v1 PM591 1SAP150100R0100 3.00 4MB. v1 PM582-ARCNET 1SAP140200R0160 1.296.00 CPU + 2 Haberleşme Modülü. Ethernet.516. Ethernet.00 162 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet . Arcnet.00 256kB. v1 PM571-ETH 1SAP130100R0170 839. v1 PM590-ETH 1SAP150000R0170 3.00 256kB. Haberleşme modülleri Tanımı Tipi Kodu Profibus Haberleşme Modülü CM572-DP 1SAP170200R0001 923. Ethernet. v2 TB541-ETH 1SAP114100R0270 270. Arcnet.013.00 2MB.00 512kB.00 DeviceNet Haberleşme Modülü CM575-DN 1SAP170500R0001 923. ** Ethernet portunun aktif olması için CPU ethernetli versiyon olarak seçilmelidir.00 EtherCAT Haberleşme Modülü CM579-ETHCAT 1SAP170902R0001 1.511.007.00 RS232/485 Programlanabilir Seri Haberleşme Modülü CM574-RS 1SAP170400R0001 755.956. v1 PM571 1SAP130100R0100 Fiyatı Euro/Adet 336.276. v1 PM590-ARCNET 1SAP150000R0160 3.983. Sayıcı.00 CPU için terminal bloklar Tanımı Tipi Kodu Fiyatı Euro/Adet CPU + 1 Haberleşme Modülü.00 RCOM Haberleşme Modülü CM574-RCOM 1SAP170401R0001 1.493.00 128 kB. v1 TB541-ETH 1SAP114100R0170 270.00 Ethernet Haberleşme Modülü CM577-ETH 1SAP170700R0001 923. v2 PM573-ETH 1SAP130300R0271 1.00 256 kB. Ethernet. v2 cpu’lar ile v2 terminal bloklar kullanılmalıdır. Ethernet. v1 PM581-ETH 1SAP140100R0170 1.00 * Tüm terminal bloklar üzerinde 2 adet RS485&RS232 ‘yi destekleyen seri port (COM1 & COM2) standart olarak bulunmaktadır. v1 TB511-ETH 1SAP111100R0170 200.

00 1SAP260300R0001 Analog ve dijital I/O modülleri için terminal üniteler Tanımı Tipi Kodu Fiyatı Euro/Adet Tüm Analog ve Dijital I/O Modülleri için (Vidalı Klemens). 24V DC TU516 1SAP212000R0001 76.T.00 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 163 .K. 230V AC TU532 1SAP217000R0001 84.00 * DC : Software üzerinden giriş veya çıkış olarak konfigüre edilebilir.00 8AI .AC500 modüler PLC Programlanabilir kontrolörler Dijital giriş / çıkış modülleri Tanımı Tipi Kodu 16DC .00 16AO AO523 1SAP250200R0001 914. Analog giriş / çıkış modülleri Tanımı Tipi Kodu Fiyatı Euro/Adet 4AI / 4AO AX521 1SAP250100R0001 587. 24V DC * DC522 1SAP240600R0001 Fiyatı Euro/Adet 327.20mA .00 32 DI .00 Tüm Analog ve Dijital I/O Modülleri için (Vidalı Klemens).00 1SAP250700R0001 * DC : Software üzerinden giriş veya çıkış olarak konfigüre edilebilir..00 8DI / 4DO (Röle Çıkış).00 Tipi Kodu *Giriş Sinyali: 0. 24V DC TU515 1SAP212200R0001 76.. 230V AC TU531 1SAP217200R0001 84.00 8AI / 8AO AX522 1SAP250000R0001 889.N.. ±10V .00 24DC . Pt1000 . 24V DC DX522 1SAP245200R0001 268.00 Tüm Analog ve Dijital I/O Modülleri için (Yaylı Klemens). Enkoder modülleri Tanımı Enkoder Modülü 32 kHz (PWM) Tipi CD522 Kodu Fiyatı Euro/Adet 587. 8 DC *.00 16DI / 16DC . Pt100 . 24V DC DI524 1SAP240000R0001 319.10V .S AI531 1SAP250600R0001 839. 230V AC DX531 1SAP245000R0001 218..00 8DI / 8DO (Röle Çıkış).00 Tüm Analog ve Dijital I/O Modülleri için (Yaylı Klemens). 24V DC * DC532 1SAP240100R0001 436. 4 AI. 2 AO DA501 Fiyatı Euro/Adet 588.00 16AI AI523 1SAP250300R0001 864.. Ni1000 Dijital / analog giriş & çıkış modülü Tanımı 16DI. Thermocouple J. 0/4. 24V DC * DC523 1SAP240500R0001 394.

00 USB Programlama Kablosu UTF21-FBP 1SAJ929400R0001 613.00 Demo Çantası (PM571-ETH CPU) TA510 1SAP181000R0001 4.00 Profinet.00 Montaj Aksesuarı (10 adet / paket) TA526 1SAP180800R0001 9.00 EtherCAT & Profinet Vidalı Klemens TU507-ETH 1SAP214200R0001 117.Hareket kontrol kütüphanesi PS551-MC 1SAP190600R0101 492.00 Lityum Pil TA521 1SAP180300R0001 59.00 EtherCAT.00 I/O Modülleri için Etiket Tutucu TA523 1SAP180500R0001 42.00 CS31-Yaylı Klemens TU552-CS31 1SAP210400R0001 76.Programlama Paketi PS501-PROG 1SAP190100R0200 1.00 9 Pinli COM1 Soketi (5 adet / paket) TA528 1SAP181200R0001 92.639.00 FBP-Yaylı Klemens TU506-FBP 1SAP210000R0001 76..8DI / 8DO .00 Boş Haberleşme Modülü (Haberleşme modülü olmayan uygulamalar için opsiyonel) TA524 1SAP180600R0001 9. 4AI / 2AO CI501-PNIO 1SAP220600R0001 1.00 Beyaz Etiket (10 adet / paket) TA525 1SAP180700R0001 9.00 Tanımı Tipi Kodu Web-Server Paketi PS542-WEB 1SAP190900R0001 336.00 EtherCAT.00 PS501-UPCD:AC500. 4AI / 2AO CI511-ETHCAT 1SAP220900R0001 1.8DI / 8DO . DeviceNet. 8DI / 16DC DC551-CS31 1SAP220500R0001 403.00 PS551-MC:AC500. 8DI / 8DC DC505-FBP * 1SAP220000R0001 155.00 * AC500 plc’nin CANopen.00 CS31-HA.00 CS31.007. RTD 12 Bit) CI592-CS31 1SAP221200R0001 631.Control Builder Update'i PS501-UPCD 1SAP191200R0200 364. Hareket kontrol kütüphanesi PS551-MC 1SAP190600R0001 182.00 CS31. Profibus-DP ve Modbus haberleşme modüllerine Field Bus Plug aracılığı ile bağlanır Uzak I/O modülleri için terminal üniteler Tanımı Tipi Kodu Fiyatı Euro/Adet FBP-Vidalı Klemens TU505-FBP 1SAP210200R0001 76.00 PS551-MC:AC500. I. Aktifleştirme lisansı PS541-HMI 1SAP190500R0001 364.8DI / 8 DC / 4 AI (V.185.65 AC500 PLC aksesuarları Fiyatı Euro/Adet Programlama yazılımı 164 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet . 16 DC CI590-CS31_HA 1SAP221100R0001 672.00 PS541-HMI:AC500.007.00 Profinet.AC500 modüler PLC Programlanabilir kontrolörler Uzak I/O için arayüz bağlantı modülleri Tanımı Tipi Kodu Fiyatı Euro Adet FBP.00 5 Kutuplu Besleme Soketi (5 adet / paket) TA527 1SAP181100R0001 67.8DI / 8DC / 8DO CI502-PNIO 1SAP220700R0001 537.00 CS31-Vidalı Klemens TU551-CS31 1SAP210600R0001 76.00 Tanımı Tipi Kodu Programlama Kablosu Sub-D / Sub-D TK501 1SAP180200R0001 143.00 Programlama Kablosu Sub-D / Terminal Blok TK502 1SAP180200R0101 143.00 SD Memory Kart 128MB MC502 1SAP180100R0001 117.00 EtherCAT & Profinet Yaylı Klemens TU508-ETH 1SAP214000R0001 117.8DI / 8DC / 8DO CI512-ETHCAT 1SAP221000R0001 537.00 PS501-PROG:AC500.

insan-makine arasında maksimum şeffaflık. mevcut özellikleri ile beklentileri kolaylıkla karşılıyor.CP400 operatör panelleri Otomasyon sistemine kusursuz erişim CP400 Yeni nesil CP400 dokunmatik grafik ekran operatör panelleri. verimlilik ve güvenilirlik sağlarken. sahip olduğu yüksek özellikli kullanıcı dostu yapısı ile tüm otomasyon uygulamaları için ideal çözümler sunuyor. ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 165 . CP400-SOFT programlama yazılımının içerisinde standart olarak sunulan birçok farklı marka PLC’ye ait sürücü seçenekleri ile tüm uygulamalara kusursuz adaptasyon sağlayan CP400 operatör panelleri.

Gerçek zaman saati . AC500 haberleşme kablosu TK405 1SBN260221R1001 CP430BP-ETH 1SBP260194R1001 CP450T 1SBP260188R1001 CP450T-ETH 1SBP260189R1001 CP410M Ekran tipi Ekran boyutu Çözünürlük CP415M CP420B LCD-STN Dokunmatik Dokunmatik 16 gri FSTN 16 gri 16 mavi STN 3” 3.Şifre koruması 166 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 .Grafik ve yazı .5” 160x80 240x240 Sipariş kodu CP430B CP430BP CP430B-ETH CP430T CP430T-ETH CP435T CP435T-ETH CP440-ETH CP450T CP450T-ETH Dokunmatik 16 mavi STN Dokunmatik 64 renk.Ortam sıcaklığı 0-50°C .CP400 operatör panelleri Ürün seçim rehberi Tanım Tip Programlama yazılımı RS232 programlama kablosu RS422 programlama kablosu Tip Sipariş kodu Tip Sipariş kodu CP400Soft 1SBS260284R1001 CP410M 1SBP260181R1001 CP430T 1SBP260195R1001 TK401 1SBN260216R1001 CP415M 1SBP260191R1001 CP430T-ETH 1SBP260196R1001 TK402 1SBN260217R1001 CP420B 1SBP260182R1001 CP435T 1SBP260193R1001 RS232.4” 320x240 320x240 320x240 800x480 640x480 640x480 (piksel) Parlaklık (cd/m2) Kontrast ayarı Arka plan 36 90 110 110 300 250 350 350 VR (değişken Dokunmatik Dokunmatik Dokunmatik panel Dokunmatik panel Dokunmatik panel Dokunmatik Dokunmatik panel direnç) panel panel LED LED CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 75.81 1.65 0.RoHS uyumluluğu . Dokunmatik 64 renk.20 1. STN 4. AC31 haberleşme kablosu (90) TK404 1SBN260220R1001 CP430BP 1SBP260192R1001 CP440C-ETH 1SBP260187R1001 RS232.23 0. AC31 haberleşme kablosu (40&50) TK403 1SBN260218R1001 CP430B 1SBP260183R1001 CP435T-ETH 1SBP260197R1001 RS232.7” 5.47 0.24V DC ± %15 besleme gerilimi .20 1.25 A Boyutlar (mm) 173x106x52 96x96x40. TFT TFT TFT 64 renk.6 170x103x45 195x145x60 195x145x60 231x176x47 231x176x47 297x222x52 0.000 saat 30.IP65 koruma sınıfı .Makro ve Ladder . .90 Yazıcı portu - USB UxYxD Ağırlık (kg) Tüm seri için. Dokunmatik Dokunmatik 64 renk.4 MB flash bellek .000 saat 50.000 saat 60.000 saat 40.32 Bit RISC işlemci .000 saat 45.0 - 1 master + 1 slave 1 slave - - - USB USB USB USB Enerji tüketimi < 330 mA < 330 mA < 500 mA < 840 mA < 840 mA <1A <1A < 1.000 saat 50.7” 7” 7.000 saat 50.000 saat - > 1 milyon > 1 milyon > 1 milyon > 1 milyon > 1 milyon > 1 milyon > 1 milyon 5 tuş + 1 menü tuşu 5 tuş + 1 menü tuşu 6 tuş + 1 menü tuşu 6 tuş + 1 7 tuş + 1 menü tuşu - - 4 MB 4 MB 4 MB ● ● ● panel aydınlatma tipi Arka plan aydınlatma ömrü Dokunmatik ekran (basma sayısı) Fonksiyon tuşları/ diğer tuşlar 16 tuş (10’u fonksiyon menü tuşu tuşu) Uygulama belleği 4 MB 4 MB 8 MB 8 MB 8 MB RTC (Şarj edilebilir lityum ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● pil) Ethernet - - - - - ● - ● - ● ● - ● Alarm yönetimi - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Reçete yönetimi - - - - ● ● ● ● ● ● ● Veri / reçetesi - - - - Trend eğrileri - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Veri kaydı - - - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1 1 2 - - - 512 KB 512 KB ● 512 KB 512 KB ● 512 KB (CF kart) Haberleşme 2 2 3 3 3 1 master + 1 slave 2 master + 1 slave 2 master + 2 master + 1 slave arayüzü USB 2.Online ve Offline simülasyon .81 0.7” 5.5” 10.

7” Dokunmatik Grafik Ekran Operatör Paneli 7” Dokunmatik Grafik Ekran Operatör Paneli 7.057.516.093.00 RS422 Programlama Kablosu SubD25.346.310.64.CP400 operatör panelleri CP400 grafik ekran operatör panelleri Tanımı Tipi Kodu Fiyatı Euro/Adet CP410 M 1SBP260181R1001 548.00 TFT.000 Renk CP450 T 1SBP260188R1001 2.64.834.00 RS232. 16 Tuş (10 fonksiyon tuşu) 3.16 Mavi Ton 5.00 STN.00 Tanımı Tipi Kodu RS232 Programlama Kablosu SubD9.00 RS232.00 3” Monokrom Grafik Ekran Operatör Paneli LCD-STN.Ethernet CP430 T-ETH 1SBP260196R1001 1.000 Renk. 16 Gri Ton.00 CP440 C-ETH 1SBP260187R1001 2.64.00 STN.64.5” Monokrom Dokunmatik Grafik Ekran Operatör Paneli 16 Gri Ton 4.Ethernet CP435 T-ETH 1SBP260197R1001 2.00 CP415 M 1SBP260191R1001 568.665.00 RS232.5” Dokunmatik Grafik Ekran Operatör Paneli STN.00 STN.Ethernet CP430 BP-ETH 1SBP260194R1001 1. 64.000 Renk.000 Renk CP435 T 1SBP260193R1001 1.00 STN.00 STN.253.64. AC31 (90) Haberleşme Kablosu TK404 1SBN260220R1001 58.16 Mavi Ton.000 Renk.386.00 STN. COM1 TK401 1SBN260216R1001 74.7” Dokunmatik Grafik Ekran Operatör Paneli STN. Ethernet CP450 T-ETH 1SBP260189R1001 2.00 CP420 B 1SBP260182R1001 738.4” Dokunmatik Grafik Ekran Operatör Paneli CP400 grafik ekran operatör panelleri Fiyatı Euro/Adet ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 167 . AC500 Haberleşme Kablosu TK405 1SBN260221R1001 58. 64.00 STN.000 Renk. Ethernet 10.000 Renk CP430 T 1SBP260195R1001 1.16 Mavi Ton CP430 B 1SBP260183R1001 775.00 Programlama Yazılımı CP400 Soft 1SBS260284R1001 120.00 TFT.16 Mavi Ton CP430 BP 1SBP260192R1001 1. COM2 TK402 1SBN260217R1001 74. AC31 (40&50) Haberleşme Kablosu TK403 1SBN260218R1001 58.

808.00 DigiBrowse DV500-DIGIB 1SBS260292R1001 245.00 100 OPC sinyalinden 250 OPC sinyaline DV500-EXP250 1SBS260271R1001 1.00 Tag Sayısı Artırma Tipi Kodu 50 OPC sinyalinden 100 OPC sinyaline DV500-EXP100 1SBS260270R1001 476.428.00 Çift monitor desteği DV500-DUALMON 1SBS260291R1001 1.330.190.00 Yazılım ve dökümantasyon DV500-SW-DOCU 1SBS260261R1001 310.639.00 Güvenlik kilidi DV500-SLOCK 1SBS260293R1001 2.023.616.00 250 OPC sinyalinden 500 OPC sinyaline DV500-EXP500 1SBS260272R1001 1.094.00 2000 OPC sinyali DV500-OP2000 1SBS260268R1001 4.641.00 Graphics Builder DV500-GBUILDER 1SBS260262R1001 3.00 10 taneye kadar OPC sunucu Her OPC sunucu için 30 taneye kadar PLC 168 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 Fiyatı Euro/Adet Fiyatı Euro/Adet .00 Sınırsız OPC sinyali DV500-OPUNL 1SBS260269R1001 8.00 500 OPC sinyali DV500-OP500 1SBS260266R1001 3.00 USB dongle değştirme lisansı DV500-USB-R 1SBS260276R1001 416.Digivis Scada Sistemi Digivis 500 Yazılım Tipi Kodu Fiyatı Euro/Adet USB dongle DV500-USB 1SBN260318R1001 245.00 1000 OPC sinyalinden 2000 OPC sinyaline DV500-EXP2000 1SBS260274R1001 1.616.616.190.00 Tag Sayısı Tipi Kodu 50 OPC sinyali DV500-OP50 1SBS260263R1001 714.00 WEB Display runtime DV500-WEBDIS 1SBS260290R1001 1.904.380.00 500 OPC sinyalinden 1000 OPC sinyaline DV500-EXP1000 1SBS260273R1001 1.00 2000 OPC sinyalinden sınırsız OPC sinyaline DV500-EXPUNL 1SBS260275R1001 7.00 250 OPC sinyali DV500-OP250 1SBS260265R1001 2.00 1000 OPC sinyali DV500-OP1000 1SBS260267R1001 3.00 100 OPC sinyali DV500-OP100 1SBS260264R1001 952.

Dudullu-İstanbul Tel : 0216 528 22 00 Faks : 0216 365 29 44 ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 169 . Böl. Cad. Seyhan-Adana Tel : 0322 441 11 40 D:110/111/115 Faks : 0322 441 05 77-67 GSM : 0533 666 80 83-0533 523 18 05 Servis/Müşteri Destek Organize Sanayi Bölgesi 2. km Buttim İş Merkezi P-Blok Kat: 11 No: 1629 PK 16010 Osmangazi-Bursa Tel : 0224 211 54 46 . No: 16 34776 Y. Cad.Ş. Dudullu-İstanbul Tel : 0216 528 22 00 Faks : 0216 365 29 44 Ankara Bölge Ofis Cinnah Cad. Nazmi Bey İşhanı No: 1/8 06680 Kavaklıdere-Ankara Tel : 0312 426 99 90 Faks : 0312 427 81 15 GSM : 0530 517 06 24 GSM : 0533 953 09 30 İzmir Bölge Ofis Atatürk Org.47 Faks : 0224 211 54 48 GSM : 0533 666 80 82-0533 208 62 85 Konya Bölge Ofis Fuat Can Yaz›r Mah.qxd:Layout 1 5/16/11 8:35 PM Page 169 ABB ELEKTRİK SANAYİ A. Yaz› Sitesi No: 10/20 Selçuklu-Konya Tel : 0530 513 86 63 Adana Bölge Ofis Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 732/A Tarsus Mersin Karayolu Üzeri 12 km. Yanartafl Sok. 10046 Sok. No: 16 34776 Y. San. OTOMASYON ÜRÜNLERİ GRUBU Yönetim Ofisi Organize Sanayi Bölgesi 2.ABB6. No: 12 Çiğli-İzmir Tel : 0232 328 29 00 Faks : 0232 328 29 05 GSM : 0533 273 40 32 (Abdullah Oval›) GSM : 0532 314 59 02 (Murat ‹bifloğlu) Bursa Bölge Ofis Yeni Yalova Yolu 4.

Elk. Organize Sanayi Bölgesi 9.tr www.com.aykonelektrik. ve Tic. Şti. ve Ltd. Ltd.saltmerkezi. No: 10 Karaköy Tel: 0212 253 24 96 (pbx) Faks: 0212 253 61 26 makroelektrik@gmail. Şti.com K. Şti.com 170 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 . Şti. Ltd. Taah. Şti. Taah. Keremoğlu İş Merkezi 1348 Sokak No: 2-2A Gıda Çarşısı Yenişehir Tel: 0232 459 28 77 Faks: 0232 459 28 66 info@apazelektrik. Ltd.com.com www.com www. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No: 2 Sincan Tel: 0312 267 00 88 Faks: 0312 267 00 95 info@aykonelektrik.T. Ltd. ve Tic. ve Tic. Zitaş Blk. No: 48 34775 Ümraniye Tel: 0216 420 40 40 (pbx) Faks: 0216 420 79 44 info@metroelektrik. Şehit Mustafa Ruso Cad.epron. Macun Mah.com. ve Tic. Ltd. Tic. Met. Porsuk Sk.com Bursa Şalt Merkezi Kablo Bobinaj Elek. Ltd. C4 D: 7 Kozyatağı-Kadıköy Tel: 0216 464 09 20-21 Faks: 0216 464 09 22 info@aykonelektrik. Ltd. San.tr Konya Epron Elektrik İnş. Mak.Cadde 5. Tic.com Metro Mühendislik Elektrik San. Sit.agesmuhendislik. Alaaddin Bey Mah.com. A.Ş. Muhtar Yusuf İş Merkezi 2 No: 5 Kaymaklı Lefkoşe Tel: 0392 228 61 55 Faks: 0392 228 59 32 togaylar@gmail. No: 19 Ostim Tel: 0312 395 04 77 Faks: 0312 395 55 62 ages@agesmuhendislik. İnş.tr Trabzon Röle Tek Elk.com.com.K. Şti. Şti.ABB6.tr www. ve San. Tic. İvedik OSB Altınarı San.Ş. Ltd. Elk. San. İbrahim Sk.com Mega Elektrik İnş.tr İzmir Apaz Elektrik ve Malzemeleri Taah.com www. Şti.com www. A.tr Aykon Elektromekanik Enerji San. İnönü Cd. ve Tic. No: 15 Nilüfer / Bursa Tel: 0224 440 00 71-72 Faks: 0224 440 00 73 info@saltmerkezi. Nilüfer Ticaret Merkezi 636 Sk. Eski Sanayi Bölgesi 2.tr www. 22. Tic.borenerji.C. ve Tic. Sincan 1.com Bor Enerji İnş.com Makro Elektrik San. San.com.megaelk. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 74-76 Okmeydanı-Şişli Tel : 0212 210 65 35 Faks: 0212 210 65 63 info@borenerji.com www. Çiten Cad.Dudullu Mah. Togaylar Ltd.com İstanbul Aykon Elektromekanik Enerji San. Y. Ltd.baskal.com Kayseri Başkal Elektrik Elektronik San. Mob. Serv.ozcan@megaelk. Alçak Gerilim Şalt Ürünleri Partnerleri Ankara Ages Mühendislik İnş.aykonelektrik. Taah.metroelektrik. Şti. Cadde 661 Sk. Hizm.apazelektrik.com.tr www. San.com www. Müh. Sümer Sk. Büsan Özel Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mah.qxd:Layout 1 5/16/11 8:35 PM Page 170 ABB Partner Listesi Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır. ve Tic. San. Şti. ve Tic.Sokak Arsin Trabzon Tel: 0462 711 11 29 Faks: 0462 711 13 98 info@roletek. ATB İşmerkezi Anadolu Bulvarı I/Blok No: 220 Ostim Tel: 0312 397 44 71 Faks: 0312 397 44 70 s. No: 8 Karatay Tel: 0332 345 26 17 Faks: 0332 345 26 18 info@epron. Yanık Kapı Emekyemez Mah. Cadde No: 22 Kayseri Tel: 0352 330 33 13 Faks: 0352 330 33 13 baskal@baskal.

ABB6.qxd:Layout 1

5/16/11

8:35 PM

Page 171

ABB Partner Listesi
Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Alçak Gerilim Pano Partnerleri
Adana
EMTA Adana Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dedekorkut Mah. İlbey Güneş Cad. No: 15, 01260 Yüreğir

Tel: 0322 323 10 70

Faks: 0322 323 13 73

emta@emtaadana.com
www.emtaadana.com

Ankara
Akış Sistem Elk. Pano Bilgi İşlem San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.
İvedik OSB 661 Sk. No: 20-22 Ostim

Tel: 0312 395 59 01

Faks: 0312 395 52 15

akissistem@ttmail.com
www.akissistem.com

APK Mühendislik Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Arı Sanayi Sitesi 709 Sokak No: 12 Ostim

Tel: 0312 395 37 18

Faks: 0312 395 37 18

yalcin@apk.com.tr
www.apk.com.tr

Aykon Pano Elektrik Sistemleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No: 2 Sincan

Tel: 0312 267 00 88

Faks: 0312 267 00 95

fabrika@aykonelektrik.com
www.aykonelektrik.com

Epu Elek. Proje ve Uyg. Ltd. Şti.
Dökmeci San. Sit. 2500. Cd. 11. Blok No: 12-13-14-15-16-17-18 Şaşmaz

Tel: 0312 278 16 04

Faks: 0312 278 16 82

epu@epu.com.tr
www.epu.com.tr

Form Grup Enerji Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Uzayçağı Caddesi 906. Sokak No: 40 Ostim

Tel: 0312 354 60 14

Faks: 0312 354 80 14

agenc@formenerji.com
www.formenerji.com

İstanbul
Bordo Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti
İnönü Mah. Ulusu Cad. No: 106/4 Kayışdağı-Ataşehir

Tel: 0216 576 63 83 (pbx) Faks: 0216 573 63 92

bordo@bordo.gen.tr
www.bordo.gen.tr

Des-Pan Pano İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Yolu Asfaltı Pelteks Cad. No: 14 Hadımköy

Tel: 0212 798 31 88 (pbx) Faks: 0212 798 31 95

despan@des-pan.com
wwww.des-pan.com

EDK Elektrik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Birlik Sanayi Sitesi 3.Cadde No: 117 Beylikdüzü

Tel: 0212 876 99 12

Faks: 0212 876 99 14

info@edkelektrik.com.tr
www.edkelektrik.com.tr

Meda Pano İklimlendirme İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Yolu Keyap Çarşı F1 Blok No: 96 Y. Dudullu-Ümraniye

Tel: 0216 364 40 35-36

Faks: 0216 364 40 37

satis@medapano.com
www.medapano.com

Optimus Doruk Elektrik A.Ş.
Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Şahinler Sok. No:10 K.1 Kağıthane

Tel: 0216 444 11 05

Faks: 0216 575 59 95

info@optimusdoruk.com
www.optimus.gen.tr
www.dorukelektrik.com.tr

Tel: 0216 415 22 41-43
0216 415 22 45

Faks: 0216 415 23 58

info@san-el.com
www.san-el.com

Tel: 0332 345 26 17

Faks: 0332 345 26 18

info@epron.com.tr
www.epron.com.tr

SAN-EL Mühendislik Ltd. Şti.
Şerif Ali Çiftliği Başer Cad. No: 40 Ümraniye

Konya
Epron Elektrik İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti.
Büsan Özel Organize Sanayi Fevzi Çakmak Mah. No: 8 Karatay

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 171

ABB6.qxd:Layout 1

5/16/11

8:35 PM

Page 172

ABB Partner Listesi
Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Alçak Gerilim Sistem Entegratörleri
İstanbul
Halıcı Elektronik ve Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.
1. Esenşehir Mimar Sinan Cad. Medine Sk. Halıcı Plaza No: 3 34775 Y.Dudullu

Tel: 0216 415 33 33

Faks: 0216 415 22 22

hasan.halici@halici.com
www.halici.com

Kerim Elektromotor Elk. San. Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı Nuri Bey Sk. No: 8/A Üsküdar

Tel: 0216 429 77 17

Faks: 0216 429 00 21

kerim@kerim.com.tr
www.kerim.com.tr

KT Elektrik Elektronik Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çarşı Mah. Hediye Sk. No: 14 Yakacık-Kartal

Tel: 0216 671 07 14

Faks: 0216 671 07 15

info@kt.com.tr
www.kt.com.tr

Optimus Doruk Elektrik A.Ş.
Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Şahinler Sok. No:10 K.1 Kağıthane

Tel: 0216 444 11 05

Faks: 0216 575 59 95

info@optimusdoruk.com
www.optimus.gen.tr
www.dorukelektrik.com.tr

Optimum Enerji Mühendislik San. Tic.
YEDPA Ticaret Merkezi H1 Cad. Pasaj 2 No:51 Ataşehir

Tel: 0216 471 0303

Faks: 0216 471 03 23

mithata@optimumenerji.com
www.optimumenerji.com

172 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011

ABB6.qxd:Layout 1

5/16/11

8:35 PM

Page 173

ABB Partner Listesi
Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Motor Sürücüleri Partnerleri
Adana
Çağdaş Otomasyon ve Mühendislik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Kızılay Caddesi 6. Sokak No: 9

Tel: 0322 359 81 85

Faks: 0322 359 36 39

cagdas@cagdasltd.com.tr
www.cagdasltd.com.tr

Ankara
Ages Mühendislik İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İvedik OSB Altınarı San. Sit. 22. Cadde 661 Sk. No: 19 Ostim

Tel: 0312 395 04 77

Faks: 0312 395 55 62

ages@agesmuhendislik.com.tr
www.agesmuhendislik.com.tr

Aykon Elektromekanik Enerji San ve Tic. A.Ş.
Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No: 2 Sincan

Tel: 0312 267 00 88

Faks: 0312 267 00 95

info@aykonelektrik.com
www.aykonelektrik.com

Optimal Proses Otomasyonu ve EnVer Dan. Müh. Müş. San. ve Tic. A.Ş.
Gersan San. Sit. Tahsin Kahraman Cad. No: 42 Ergazi Yenimahalle

Tel: 0312 255 58 89

Faks: 0312 255 58 93

info@optimalas.com.tr
www.optimalas.com.tr

Tel: 0 224 440 00 71-72 Faks: 0 224 440 00 73

info@saltmerkezi.com
www.saltmerkezi.com

Tel: 0342 215 33 47

Faks: 0342 215 33 43

satis@mavielektronik.com.tr
www.mavielektronik.com.tr

Tel: 0216 466 20 37

Faks: 0216 466 20 38

info@adsmuhendislik.com.tr
www.adsmuhendislik.com.tr

Aykon Elektromekanik Enerji San ve Tic. A.Ş.
İnönü Cad. Sümer Sk. Zitaş Blk. C4 D: 7 Kozyatağı-Kadıköy

Tel: 0216 464 09 20

Faks: 0216 464 09 22

info@aykonelektrik.com
www.aykonelektrik.com

Ges Teknik Klima Kontrol ve Otom. Sist. San. Tic. Ltd. Şti.
Girne Mah. Irmak Sk. No: 17 Küçükyalı İşmerkezi Maltepe

Tel: 0216 388 68 98

Faks: 0216 366 8024

info@gesteknik.com
www.gesteknik.com

Halıcı Elektronik ve Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.
1. Esenşehir Mimar Sinan Cd. Medine Sk. Halıcı Plaza No: 3 Y.Dudullu

Tel: 0216 415 33 33

Faks: 0216 415 22 22

hasan.halici@halici.com
www.halici.com

KT Elektrik Elektronik Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çarşı Mah. Hediye Sk. No: 14 Yakacık-Kartal

Tel: 0216 671 07 14

Faks: 0216 671 07 15

info@kt.com.tr
www.kt.com.tr

Metro Mühendislik
Y.Dudullu Mah. Çetin Cad. İbrahim Sk. No: 48 34775 Ümraniye

Tel: 0216 420 40 40

Faks: 0216 420 79 44

info@metroelektrik.com.tr
www.metroelektrik.com.tr

Tel: 0232 459 28 77

Faks: 0232 459 28 66

info@apazelektrik.com
www.apazelektrik.com

Kahramanmaraş
Korkmaz Mühendislik San. Ltd. Şti.
Şeyhadil Mah. Girne Cad. Arı Sitesi B Blok No:23/B

Tel: 0344 231 50 44

Faks: 0344 231 49 23

info@korkmazmuhendislik.com.tr
www.korkmazmuhendislik.com.tr

Kayseri
Mekosan Makina İnş. Elk. Elektronik Bilgisayar Sistemleri
OSB 8. Cad. No: 37 Melikgazi

Tel: 0352 321 19 39

Faks: 0352 321 19 38

mekosan@kaynet.net
www.mekosan.com.tr

Konya
Özsamur Elektronik ve Oto Tic. Ltd. Şti.
Oto Parçacılar Sitesi Boyluca Sk. No: C/32 Selçuklu

Tel: 0332 233 82 72

Faks: 0332 236 05 41

ozsamur@ozsamur.com.tr
www.ozsamur.com.tr

Mersin
PLC Mühendislik Otomatik Kont. Sistemleri Elektrik Tic. ve San. Ltd. Şti.
Cumhuriyet Mah. 105 Sokak No: 12/C

Tel: 0324 327 10 13

Faks: 0324 327 10 43

mail@plcmuhendislik.com
www.plcmuhendislik.com

Bursa
Şalt Merkezi Kablo Bobinaj Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Alaaddinbey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi
2 636.Sk. No:15 Nilüfer
Gaziantep
Mavi Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İncilipınar Mah. 1 Nolu Sok. No: 16/E Şehitkamil
İstanbul
ADS Mühendislik Elektrik Elektronik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Esenkent Mh. Atatürk Cd. DES Sanayi Sitesi 115. Sk. C14 Blok No:11
Ümraniye

İzmir
Apaz Elektrik ve Malzemeleri Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Keremoğlu İş Merkezi 1348 Sokak No: 2-2A Gıda Çarşısı Yenişehir

ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011 | 173

ABB6.qxd:Layout 1

5/16/11

8:35 PM

Page 174

ABB Partner Listesi
Alfabetik sıraya ve şirket merkezine göre sıralanmıştır.

Motor Sürücüleri & PLC Sistem Entegratörleri
Ankara
Prizma Grup Otomasyon Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Uzayçağı Cad. 906. Sokak No: 40 Ostim
* PLC Sistem Entegratörü

Tel: 0312 354 07 45

Faks: 0312 354 09 46

info@prizmaotomasyon.com.tr
www.prizmaotomasyon.com.tr

Tel: 0216 415 33 33

Faks: 0216 415 22 22

hasan.halici@halici.com
www.halici.com

Kerim Elektromotor Elk. San. Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı Nuri Bey Sk. No: 8/A Üsküdar
* Sürücü Sistem Entegratörü

Tel: 0216 429 77 17

Faks: 0216 429 00 21

kerim@kerim.com.tr
www.kerim.com.tr

Kontrolmatik Bina Yönetim Sistemleri San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Istoç Tic. Mer. 32. Ada No: 35-37 Bağcılar
* Sürücü & PLC Sistem Entegratörü

Tel: 0212 659 24 41

Faks: 0212 659 24 81

info@kontrolmatik.com
www.kontrolmatik.com

Otomotion Sistem Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli Org. San. Böl. Triko Center M/6 257-356 İstanbul
* Sürücü Sistem Entegratörü

Tel: 0212 671 80 57

Faks: 0212 671 80 58

otomotion@otomotion.net
www.otomotion.net

SGS Otomatik Kontrol Sistemleri Makina Yazılım San. ve Dış Tic. Ltd. Şti
Gaziler Mah. İbrahim Ağa Cd. No: 223/A 41410 Gebze Kocaeli
* Sürücü & PLC Sistem Entegratörü

Tel: 0262 641 63 43

Faks: 0262 641 72 62

sgs@sgsteknik.com
www.sgsteknik.com

Yılmaz Elektrik Otomasyon A.Ş.
Aydıntepe mh. Evren Sk. No: 4/B İçmeler / Tuzla
* Sürücü & PLC Sistem Entegratörü

Tel: 0216 494 26 76

Faks: 0216 494 26 77

tolunay.yildiz@yeo.com.tr
www.yeo.com.tr

Tel: 0232 373 01 05

Faks: 0232 373 01 18

ems@emselektro.com
www.emselektro.com

Tel: 0 232 457 43 64

Faks: 0232 457 43 88

info@eskonendustri.com.tr
www.eskonendustri.com.tr

İstanbul
Halıcı Elektronik ve Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.
1. Esenşehir Mimar Sinan Cd. Medine Sk. Halıcı Plaza No: 3 34775 Y.Dudullu
* Sürücü & PLC Sistem Entegratörü

İzmir
EMS Otomasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ankara Cad. Elvan Apt. No: 201/B Bornova
* PLC Sistem Entegratörü
ESKON Enüstriyel Ölçü ve Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
1443. Sk. No: 3/E Keremoğlu İş Merkezi Yenişehir
* PLC Sistem Entegratörü

Katalog içinde ABB’nin kontrolü dışında oluşan baskı hatalarından dolayı ABB’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez.
ABB söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar.
• Bu fiyat listesi 23 Mayıs 2011 tarihinden itibaren geçerli olan fiyatlarımızı içermektedir.
• Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkımız mevcuttur.
• Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatları geçerlidir.
• Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
• Listemizde bulunmayan ürünlerimiz için Yetkili Bayilerimiz veya Satış Ofislerimize başvurunuz.

174 | ABB Fiyat Listesi 23 Mayıs 2011