T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

..Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK.......Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK....................................B.....29 -4- ........26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI...................... EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ..........................................27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ.................................................Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI................ Referans 19 Gösterme 2..................Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI................... APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1..............28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK....... Kaynakça 20 Yazımı VII...............

kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. şekil vb. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2). -5- . Ancak. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı. Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır. için.5 cm içeriden başlatılmalıdır. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. II. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde.7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. araştırma projeleri.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir. Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. grafik.I. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. 12 punto ve 1. İlk satır 1/1. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri. üstten. tezde çeşitli tablo.

Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır. ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- . tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. Giriş. şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir. APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. Gerekli durumlarda tablo. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. Aşağıda. Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir. III. Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. Kısaltmalar. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. A. şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz.

Oturma Düzeni 1) ……………………………. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A. Öğretmen-Veli İlişkileri B. ………………. ii..İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I. Fiziki Ortam a. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. ………………………………………. 2. ………… b. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d.. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i. ………….. Sınıf Ortamı 1. II. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b. Sınıf İçi Kurallar c. İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. Sınıf Disiplini 1. ………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- . Sosyal Ortam a.

1.1.3.1. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.1.1.1.2.2. Büyük Sınıf 2.1.2.2.1. Sınıf Büyüklüğü 2.1.1.1.B.2.1.2. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.2.1. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz.1.1.1.1.1.3. Öğrenci Sayısına Göre 2.1.1.1. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. Kaynakça.1.1.2.1. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2.1. Sınıf Ortamı 2.2. Fiziki Ortam 2. GİRİŞ 2.1.1.1.1.1.2. Oturma Düzeni 2.1.1.1.1.2.1. Orta Sınıf 2.1.1. Kısaltmalar.1.1.4. Sınıf İklimi 2.1. Sınıf Genişliğine Göre 2.1.1. Küçük Sınıf 2. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- .1.1.1.1. Öğretmen-Veli İlişkileri 2.1. Sınıf Disiplini 2.1.2. SINIF YÖNETİMİ 2. ……………………………….1. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz.1.1.1. Klasik Oturma Düzeni 2. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2.2. Otoriter İklim 2.1.1. Sınıf içi Kurallar 2. 3. Sosyal Ortam 2.1.1. ……………………… 2.1.2.1.2.1.1.1.

ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- . Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte.C.

ibn bk. : ve diğerleri vr. : Neşreden ö. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. : Bin.mlf. : Hazreti krş. : Varak y. VI. : Tarihsiz vb. tercüme eden ts. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde. : Tercüme. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır. ölüm tarihi s. kütüphanesi M : Milâdî md. -10- . ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda.dğr. : Aynı eser age. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm. : sayfadan sayfaya S / sy. ve benzerleri. : Sayı trc. : Basım/Yayın yeri yok V. soldan 2 cm içeriden yazılır. : Hazırlayan Hz. : Aynı yer b. ve bunun gibi vd. : Adı geçen makale a. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz. ve başkası. : ve benzeri. ae. : Yıl ys. : sayfa ss. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir./nr : Numara nşr. : Karşılaştırınız Ktp. : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. : ve devamı. : Doğum. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır. Aşağıda. : Kütüphane. örnek olarak verilmiştir. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. ve diğerleri v. ve başkaları. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. : Bakınız C : Cilt d. : Ölümü. Aşağıdaki liste. : Adı geçen eser agm. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa.IV.

Basım Yılı yoksa yerine [ts]). 45. sayfa numarası. gibi kısaltmalar kullanılabilir.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. Ankara 1987. İstanbul 1982. Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir. Basım Yeri ve Yılı. Akar. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. “Dr. birden çok sayfadan olduğunda (ss. Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir.” gibi akademik unvanlara yer verilmez. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır. s. Ali b. agm. farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir. ve ay. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir. Mirâc-nâmeler. Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a. 334. 54. Süleyman Uludağ. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. s.) kısaltmasının kullanılması uygun olur. Alıntı tek sayfadan yapılırken (s. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar. -11- . trc. Eser Adı. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi. A. a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı.. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.. s.) kısaltması. Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası. age.”. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae.

Ahmet Albayrak. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır. Abdülkerim b. “Yazı Başlığı”. Aşk Estetiği. 3 nu. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. Ankara 1980. Sadık. Doğu-Batı Divanı. İnsan Yayınları. Gulam Sadık. İstanbul 2000./v. Dergâh Yayınları. s. İstanbul 1979. s. ed. Bayram Yılmaz. s. 182. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb. Eser. “Felek”. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ".). “Ön söz”. (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. sayfa numarası. Yılmaz. s. Bayram Yılmaz. kitabın künyesi. 334 vd. s. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır. Johann Wolfgang Von Goethe. her yazarın adı ve soyadı. s.den referans veriliyorsa. Süleyman Uludağ. (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı. lı dipnot. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde. Birlik Yayınları. s. c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. Paul Valery. 126.). İkbal’in Düşünce Dünyası. sayfa numaraları verilir. Editör Adı ve Soyadı. 12. Ankara 1982.. (varsa) cilt numarası. çevirenin adı başa yazılır. Süleyman Uludağ.Hucvirî. "Ön söz". 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd. numaralı dipnot" ifadesi eklenir. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. 12. İstanbul 2004. Hevâzin el-Kuşeyrî.dğr. 75. trc. ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı. İyiadam Yayınları. III. trc. -12- . Hüseyin Karaman. K. 126. s. İstanbul 1991. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. “İkbal’de Ahlâk”. Hakikat Bilgisi. kısaltması kullanılabilir. Bugünkü Dünyaya Bakışlar. 147. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. trc.

Nikah 6. Bağlı Bulunduğu Enstitü.. 145. el-Esmâ. b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır. II. Tirmizi. Müstedrek. 145. [kitabın demirbaş numarası]. Hakkı Aksoyak. 94a. 65. 23. 1325. el-Esmâ ve’s-sıfât. II. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. Abdülkâhir el-Bağdâdî.. Mustafa İsen vd. Yazım Yeri (ilgili -13- . İbn Mace. s. Nu. vr. Tevhid 2. 32. kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. Ankara 2005. Grafiker Yayınları. Darimi. 3:1. Tez Adı. Birr 5. Bağdâdî. Yuhanna 1:16. Tâhâ 20/22-28. Grafiker Yayınları. vr. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. nr. 497. Avesta. bulunduğu kütüphane ve bölümü. Zübdetü’l-Eş’âr. Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. 4a.Muhsin Macit . el-Mâide 5/76. s. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. vr. c) Hadis Kaynakları Buhari.Osman Horata . Tekvin 4:30. vr. Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir. Muvatta. Matta 13:20-24. 4a. Kayseri Raşid Efendi Ktp. 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine. Müsned. Fatih Millet Ktp. Ankara 2005. Manzum. Kaf-zâde Fâizî.Filiz Kılıç . Yâsîn 36/16. İman 7. İşâya 24:15. 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı..İ. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. 65. Hanbel. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır. Hakim. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. nr. Ebu Davud. tezi).Mustafa İsen .

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. III. “Makalenin/Materyalin Adı”. Christian Classics Ethereal Library. Hatice Kelpetin Arpaguş. CD/DVD.2007]. Muhimme Defteri. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir. sayfa numarası şeklinde yazılır. New York 2003. s. “Mormons”. 83. Yayıncı. (basılmamış yüksek lisans tezi). Yayıncı. b) CD/DVD vb. “Dr. The Catholic Encylopedia. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri. 14. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. CD Version 4. Yer Tarih. sy. Harris. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.kelam. II.edu. MD.turkiyat. belge tarihi. Şerife Akpınar. CD/DVD. defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir. Ahmet İshak Demir. Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. Yazarın Adı Soyadı. Calvin College / Computer Science. Ahmet İshak Demir. 169. -14- . s. hüküm nu) BOA. Kaynak Adı. (Cilt.06. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. 12.tr [13/03/2008]. Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi. USA 2001. Computer Edition by Kevin Knight. Konya 2002. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham. New Advent CD. Grand Rapids. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. İstanbul 1993. “Makalenin/Materyalin Adı”. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. http://www. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”. 8. Yer Tarih. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise.enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı.org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari.htm [05. Kaynak Adı. http://www. Ayrıca.selcuk. W. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. R.

TDK Yayınları. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. 5. Yayınevi. a. Tapu Defteri. “Fenâ”. s. “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden". yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. Dergi Adı (italik). Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. 334. Türk Dili. b. Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. s. Tuncel Ofset. 310. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. s. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı. Mustafa Kara. bir buçuk santim içeriden başlatılır. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir. 430. Türk Kültürü./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). HH. s. Bekir Delihasan. Yazarı olmayan eserler. Basım yeri Basım yılı. BOA. Hattı Hümayun. Kitap Yazar Soyadı. DİA. İsmail Ünver. Ankara 1986. V/54 (1967). "Makale Adı". Yazar Adı. “Mesnevî”.]. ed. İstanbul [ts. İnönü Üniversitesi. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri). Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı. 410. Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). 7. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). 416. XII. Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır. -15- . cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. 417). 26. sayfa numarası. TD. Abdülkadir İnan. Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. s. 16-18 Kasım 2006). s. İkinci satır. 19. (Hüküm nu) BOA. Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur. eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. 1. LII (415. “Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. Malatya 2003. Emine Karpuz. Ahmet Sevgi. Cumhuriyetimizin 80.

Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. I-II. Metin. Elektronik Kaynaklar İnternet. kaynak listesinde makale gibi gösterilir. CD. Artuk. diğerleri küçük yazılır. Editörlü eserlerdeki yazılar. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar. Sadece soy isim başa getirilir. cilt sayısı yazılır. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. c. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. ss. çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır. ss. Cevriye./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). İbrahim – Artuk. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır. b.) konularak yazılır. basım yeri yılı. Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri. sonra yazar adı. Konya 2002. Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır. "Makale Adı". sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). Ansiklopedi maddeleri. Şerife. Akpınar. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. makalelerin gösterildiği gibi listelenir. d. kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. S 12. DVD vb. eser adı. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu. -16- . Dergi Adı (italik). 169-202. Ankara 1987. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. (el-Bağdadî. İstanbul 1970-74. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. Yazar Adı. Makale Yazar Soyadı. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla). çeviren/tahkik eden.Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı.

Saraybosna Savaşı. Nutuk. George. Ankara 2005. Sosyal Bilimler Sözlüğü. (basılmamış yüksek lisans tezi). el-Bağdâdî. Orhan. İstanbul 1992. İstanbul 2002. İlhan Bahar. İnsan Yayınları. Alfa Yayınları. Türk Dil Kurumu Yayınları. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler. Buhari. Celal Üster. Computer Edition by Kevin Knight. Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. Uçar. İstanbul 1994. C 28. İstanbul Dallmayr. ss. 113-131. Ömer . nşr. İstanbul ts. İstanbul 1998. Ahmet Albayrak. Kara. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. Hayreddin vd. XII. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. XV1. Nu. Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. Şahin. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. Şentürk. Can Yayınları. Orwell. trc. Karaman. Enver . İsmail. trc. el-Câmi'u's-Sahîh. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Tarih Felsefesi Yazıları.81-228. 333-335. “Aile Sosyolojisi Modeli”.131-180. Ankara 1994. İstanbul 1993. K. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”.R. Yazım Kılavuzu. Hayati. 121-132. ss. Sarajevo 2001. DİA. İstanbul 2004. Ayan. V/9 (2000). Muhammed 1992/1413. Demir. Kitabevi. Bayram Yılmaz. İstanbul 2007. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. Kayseri Raşid Efendi Ktp. Hüseyin. ss. Ankara 1991. ed. Fred. Gulam. Mustafa Kemal. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”. Fasikül: I (10). Hüseyin Karaman. Mustafa. trc. trc. İstanbul 2008. ________. ss. Abdülkâhir. ss.Sezin İbrahimkadiç. ________. New York 2003. Ankara 1979. Ağaç Yayıncılık. Develi.Acar. b. 87-100. Ahmet Atillâ. W. “Fenâ”. ss.. Animal Farm. Harris. I-VIII. Kerim Luçareviç. Demir. Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. I-V. New Advent CD. Mustafa. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. -17- .19-24. Türkdoğan. Sadık. Türk Aile Ansiklopedisi-I. S 90. Vadi Yayınları. Türk Dünyası Araştırmaları. 497. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). “Mormons” The Catholic Encylopedia. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. Divan İlmi Araştırmalar. Doktor... Kum Saati Yayınları. el-Esmâ ve’s-sıfât. Ahmet İshak. İkbal’in Düşünce Dünyası. ss.Atatürk. Ankara 2006. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. Kültür Bakanlığı Yayınları. Örneğin. 333-336). nşr. Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa. 2001). Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Ziya Gökalp. 2008). s. 173. a. Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. Johann Wolfgang Von Goethe. İstanbul 2000. parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. Hikmet Tanyu.Yılmaz. Örneğin (Balcı. 336). s. Referans gösterme alıntıyı takiben. ss. Doğu-Batı Divanı. s. İyiadam Yayınları. trc. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. Balcı. eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. c. Bayram. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. 2003. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. b. Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . Bayram Yılmaz. 2000. 2000. Örneğin (Karasar. Ankara 1976. 304). yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. 2007. s. Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. 305). “Önsöz”. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. yayın tarihi. 2008. Kızılelma.

176. Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda. Japan’s modern educational system. ss. (2000). Dünya piyasalarında enflasyon korkusu. 113).2003] -19- . Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. 22 Mayıs. (Karasar. Eğitim ve Bilim. 3. Onur. s. Ankara: PegemA Yayınları. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). şu sıra takip edilir: a. (2008). (1979). 2003. eserler yayın tarihlerinden sonra a. Şiddet ve polis kültürü. White Paper Database. Disiplin kavramı.html [12. Örneğin. Örneğin. S. Ş. Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. Star Gazetesi. Dergi Adı. Bugün Gazetesi. http://www. s. İsmin ilk harfi. A. Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan. 17. 2007b.sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir.100n/index-55. Makale başlığı. 13 Ocak. b. 25-33. e.monbu. Eserin Adı. d. B. İsmin ilk harfi. (Tarih). M. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim.go. s. b. İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000). 23). ve (Büyüköztürk. c.ip/eng. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. 193). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. d. (2008). (Tarih). Yayın yeri: Yayın Balcı. 2. Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. … harfleri ile ayırt edilir.04. Sosyal Bilimlerde Araştırma. 2007a. C. Dergi bilgileri. evi. (Büyüköztürk. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır.

burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. Calvin College / Computer Science. Kaynak adı. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001). CD Version 4. (Tarih). Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı. The Catholic Encylopedia. baskı). (2006). Ankara: Grafiker Yayınları. C. Sınıf yönetimi. H.gov. Yer: Yayıncı. Ş. Grand Rapids. New York: Computer Edition by Kevin Knight. (2003). Büyüköztürk.09. s. ed. ve Memduhoğlu. g. 81120. Ş. CD/DVD. (2007a). -20- .2006]. http://tubitak. Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2. New Advent CD.. Ankara: PegemA Yayınları. Ş. Büyüköztürk. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h.. Büyüköztürk.. R. Kaynak adı. “Mormons”. Harris W.Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı. f.tr/gruplar/sobag/index. baskı). Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak. CD/DVD. Yer: Yayıncı. Zuhal Cafoğlu. B. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. (2007b).htm [20. ve Diğerleri (2008). USA: Christian Classics Ethereal Library. Bilimsel araştırma yöntemleri. adı (Tarih). Makalenin (malzemenin) adı. Ankara: PegemA Yayınları. Ankara: PegemA Yayınları. (2007). Sınıf içinde çatışma yönetimi. “Makalenin (malzemenin) adı”.

-21- .TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir.EKLER EK 1 .

SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… ……………………………. ……………………………… …………………………………… ………………….EK 2 .. makale. ödev. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… . 3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez. -22- .. ………. seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir.

ANA BİLİM DALI ……. BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- .C.EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………..

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

.. ANA BİLİM DALI ……. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….TEZ İÇ KAPAK T.EK 4 . -25- . BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200.C.

/ …. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : ……………………………………. ………………….. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………...TEZ ONAY SAYFASI T. / 200. Onay Tarihi İmza …………………. Enstitü Müdürü …. …………………. : …………………………………….EK 5 .. Üye Üye : ……………………………………. -26- .C. ANA BİLİM DALI ……...

tezde bana ait olmayan tüm bilgi. / ……. -27- .. ….EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı …………………………………. / 200. düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. İmzası ………………………………….

................EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1.... Sınıf içi kurallar.... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ….... …......................... Öğrenci sayısına göre....................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder……............................. Klasik oturma düzeni..... Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü................. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………...................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………. (paragraf başlıktan sonra devam eder)............................. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……..................... Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- ............................................................................................ …………………………………………………………………………… Demokratik iklim................. (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………............ …............. …………………………………………………………………………..................... BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi........................ Otoriter iklim..................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni...................... ......... ……................ ...... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …….............................................................................……….... (paragraf başlıktan sonra devam eder) .................... ........... Tek Grup oturma düzeni..... ............................................................. ……………………………………………………………………………. Sınıf genişliğine göre.................. ..................

BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.

BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200.ÖDEV / SEMİNER KAPAK T..EK 8 . RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….. ANA BİLİM DALI ……. -30- .C.