T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

.............................27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ............................26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI..........B..........Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI...........28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK........ Referans 19 Gösterme 2............. Kaynakça 20 Yazımı VII...Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK.................Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK....................................................... EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ.Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI...........................29 -4- ........................ APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1........................

Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm. Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Ancak. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir. İlk satır 1/1. şekil vb. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı. AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29. II.5 cm içeriden başlatılmalıdır. -5- .7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde. 12 punto ve 1. üstten. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2). grafik. araştırma projeleri.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. tezde çeşitli tablo. Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. için. Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri.I.

APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir. Aşağıda.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. A. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- . III. Kısaltmalar. Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa. şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır. Giriş. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir. Gerekli durumlarda tablo. Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz.

………………………………………. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A. Sınıf Disiplini 1. İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.. ……………….İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I. II.. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d. Sınıf İçi Kurallar c. ………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- . Sosyal Ortam a. Öğretmen-Veli İlişkileri B. Oturma Düzeni 1) ……………………………. ………….. ………… b. 2. Fiziki Ortam a. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b. ii. Sınıf Ortamı 1.

2.1. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2.1. Sosyal Ortam 2. Kaynakça.1. Klasik Oturma Düzeni 2.1.1.1.2.2.1. ……………………… 2.1.1.1.1.1.3.1.1.1. Sınıf Genişliğine Göre 2. Sınıf içi Kurallar 2.2. Sınıf Ortamı 2.1.1.1. Kısaltmalar.1.1.2.1. Büyük Sınıf 2.2. Sınıf Büyüklüğü 2.1.1. Sınıf Disiplini 2. 3.1. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.1. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.1.1. ……………………………….1.1.4.3.1.1.1.1. Sınıf İklimi 2.2.2.1.1.1.1. GİRİŞ 2.2.1.1.1.2.1. Otoriter İklim 2.1.1.1. Fiziki Ortam 2.1.1.2.2.1.1. Oturma Düzeni 2. SINIF YÖNETİMİ 2.1. Orta Sınıf 2. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- .2.B. Öğrenci Sayısına Göre 2.1.1. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2.1.1.1. Küçük Sınıf 2.2.1.1.1.2.1. Öğretmen-Veli İlişkileri 2. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz.1.1.1. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz.

ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- . başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir. Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte.C.

örnek olarak verilmiştir.mlf. : Ölümü. : Basım/Yayın yeri yok V. : Kütüphane. : ve benzeri. ve diğerleri v. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır. : sayfadan sayfaya S / sy. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. -10- . : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. ölüm tarihi s. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. : Yıl ys. : Sayı trc. : Adı geçen eser agm. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm.dğr. ae. Aşağıdaki liste. kütüphanesi M : Milâdî md. doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz./nr : Numara nşr. : ve diğerleri vr. : Bin. tercüme eden ts. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. ibn bk. : Tarihsiz vb. : Bakınız C : Cilt d. : Hazırlayan Hz. ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda. : sayfa ss. ve başkaları. ve benzerleri. Aşağıda. : Karşılaştırınız Ktp. soldan 2 cm içeriden yazılır. : Tercüme. : Adı geçen makale a. : Doğum. : Aynı yer b.IV. : Neşreden ö. : Varak y. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa. VI. : ve devamı. ve başkası. ve bunun gibi vd. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır. : Hazreti krş. : Aynı eser age.

Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası. Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası. Ali b. 54. Akar. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. sayfa numarası. s. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır.. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir. Mirâc-nâmeler. Ankara 1987. 334. s. Basım Yılı yoksa yerine [ts]). 45. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. İstanbul 1982. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî. Süleyman Uludağ. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir. Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. Alıntı tek sayfadan yapılırken (s..”. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar.” gibi akademik unvanlara yer verilmez. age. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir. -11- . a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.) kısaltmasının kullanılması uygun olur. ve ay.) kısaltması. agm. birden çok sayfadan olduğunda (ss. Basım Yeri ve Yılı. Eser Adı. gibi kısaltmalar kullanılabilir. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi. “Dr. Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir. A.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. s. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. trc.

Süleyman Uludağ. Bugünkü Dünyaya Bakışlar. "Ön söz". İstanbul 1979. s. Birlik Yayınları. Bayram Yılmaz. (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik. her yazarın adı ve soyadı. s. Ahmet Albayrak. Sadık. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ". s. s. ed. İkbal’in Düşünce Dünyası. Johann Wolfgang Von Goethe. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. 182. lı dipnot. 334 vd. Hüseyin Karaman. 12. İstanbul 1991. Süleyman Uludağ. kitabın künyesi. Yılmaz. İstanbul 2000. Aşk Estetiği. Abdülkerim b. Gulam Sadık. 147. 75. s. İyiadam Yayınları. Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. Doğu-Batı Divanı. Hevâzin el-Kuşeyrî. “İkbal’de Ahlâk”. sayfa numaraları verilir. kısaltması kullanılabilir. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır. -12- . “Ön söz”.dğr. c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. s. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde.. Ankara 1982. s. 3 nu. 126. 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu. Ankara 1980. trc. ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı. 126. s. Editör Adı ve Soyadı. III. sayfa numarası. trc. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. trc. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. “Yazı Başlığı”. Bayram Yılmaz. 12. K. İnsan Yayınları. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. (varsa) cilt numarası.den referans veriliyorsa. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd. “Felek”. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır. Paul Valery. çevirenin adı başa yazılır.Hucvirî. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. İstanbul 2004. numaralı dipnot" ifadesi eklenir.). Hakikat Bilgisi.). Eser. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb. (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı./v. Dergâh Yayınları.

b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır. Kayseri Raşid Efendi Ktp. Tâhâ 20/22-28. Darimi. Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir. 145. Bağlı Bulunduğu Enstitü.. 1325. II. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. vr. 32. 4a.Osman Horata . s.İ. kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. Yazım Yeri (ilgili -13- . nr. 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine. Ankara 2005. Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır. Ankara 2005. II.. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. 497. Müstedrek. İman 7.Muhsin Macit . 65. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı. İşâya 24:15. vr.. Tevhid 2. vr. Nikah 6. Hakim. [kitabın demirbaş numarası]. el-Mâide 5/76. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı. Manzum. 145.Mustafa İsen . İbn Mace. nr. Müsned. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. 65. Tekvin 4:30. Tirmizi. Kaf-zâde Fâizî. c) Hadis Kaynakları Buhari. Fatih Millet Ktp. Grafiker Yayınları. 94a. Yuhanna 1:16. Ebu Davud. el-Esmâ. Hanbel. Zübdetü’l-Eş’âr. 23. Birr 5. Grafiker Yayınları. bulunduğu kütüphane ve bölümü. tezi). el-Esmâ ve’s-sıfât. Bağdâdî. Yâsîn 36/16. s. Tez Adı. 4a. Avesta. Hakkı Aksoyak. Muvatta. Nu. Abdülkâhir el-Bağdâdî. 3:1. vr. Matta 13:20-24.Filiz Kılıç .

Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi. s. “Makalenin/Materyalin Adı”. CD/DVD. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. hüküm nu) BOA. 12. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri.tr [13/03/2008]. The Catholic Encylopedia. Calvin College / Computer Science. Yer Tarih. II. b) CD/DVD vb. Kaynak Adı. Hatice Kelpetin Arpaguş.turkiyat. -14- .enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı. Ayrıca. belge tarihi.2007]. defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir. Ahmet İshak Demir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. s. Yayıncı. 14. (Cilt. Şerife Akpınar. “Mormons”. sayfa numarası şeklinde yazılır.edu. İstanbul 1993. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir. Ahmet İshak Demir. CD Version 4. http://www. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham. MD. New Advent CD. III. Yazarın Adı Soyadı. “Makalenin/Materyalin Adı”.kelam.selcuk. 8. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”.htm [05. 169. “Dr. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. Muhimme Defteri. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. Yayıncı. Kaynak Adı. USA 2001. New York 2003. 83. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”.06. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise. (basılmamış yüksek lisans tezi). W. http://www. Konya 2002. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. R. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. sy.org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari. Grand Rapids. CD/DVD. Yer Tarih. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Computer Edition by Kevin Knight. Christian Classics Ethereal Library. Harris.

19. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri). Başbakanlık Osmanlı Arşivi. (Hüküm nu) BOA. b. Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). “Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. TD. Dergi Adı (italik). eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. Abdülkadir İnan. İstanbul [ts. DİA. 1. “Mesnevî”. Tapu Defteri. Türk Dili. 416. İnönü Üniversitesi. s. "Makale Adı". Tuncel Ofset. -15- . Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur. yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. s. Kitap Yazar Soyadı. s. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. Türk Kültürü. İkinci satır. Ahmet Sevgi. BOA.]. 16-18 Kasım 2006). Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). 417). ed. sayfa numarası. s. Basım yeri Basım yılı. Yayınevi. 430. Bekir Delihasan. s. Yazar Adı. HH. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı. a. 26. 310. LII (415. Emine Karpuz. Mustafa Kara. 5. Yazarı olmayan eserler. Hattı Hümayun. Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı. Ankara 1986.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir. bir buçuk santim içeriden başlatılır. TDK Yayınları. Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. XII. 410. İsmail Ünver. 334. “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden". Cumhuriyetimizin 80. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir. Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). 7. V/54 (1967). Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. s. “Fenâ”. Malatya 2003.

) konularak yazılır. Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri.Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı. Dergi Adı (italik). kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir. Ansiklopedi maddeleri. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. İbrahim – Artuk. Yazar Adı. I-II. çeviren/tahkik eden. cilt sayısı yazılır. (el-Bağdadî. basım yeri yılı. Makale Yazar Soyadı. ss. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî. Metin. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. Cevriye. -16- . kaynak listesinde makale gibi gösterilir. Editörlü eserlerdeki yazılar. eser adı. İstanbul 1970-74. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. ss. diğerleri küçük yazılır. c. sonra yazar adı. 169-202. DVD vb. çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır. Ankara 1987. Sadece soy isim başa getirilir. Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. d. Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). Artuk. "Makale Adı". Akpınar./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). Konya 2002. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla). S 12. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. makalelerin gösterildiği gibi listelenir. CD. b. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Elektronik Kaynaklar İnternet. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır. Şerife. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu.

İstanbul 2002. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. Ankara 1991. Can Yayınları. Hüseyin Karaman. New York 2003. İnsan Yayınları. İstanbul 2004. trc. ss. Gulam. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. Sadık. ________. İlhan Bahar. Türkdoğan. İstanbul 1994. Enver . İsmail. Kitabevi. Nutuk. Kara. İstanbul 1992. ________. ed. ss. İstanbul 2008. Ankara 1979. ss. Alfa Yayınları. C 28. Karaman. I-V.131-180. Develi. Ömer . K. Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. Saraybosna Savaşı. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”. İkbal’in Düşünce Dünyası. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). nşr.. Buhari. trc. Ahmet İshak. Fred. I-VIII. Vadi Yayınları. ss. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”. Hayreddin vd. el-Câmi'u's-Sahîh.Sezin İbrahimkadiç. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. Tarih Felsefesi Yazıları. Muhammed 1992/1413. Divan İlmi Araştırmalar. Mustafa Kemal. Kum Saati Yayınları. Fasikül: I (10). Celal Üster. Ankara 2006. İstanbul 2007. Türk Aile Ansiklopedisi-I. Harris. Computer Edition by Kevin Knight. Ankara 1994. Ağaç Yayıncılık. b. V/9 (2000). Kayseri Raşid Efendi Ktp. DİA. İstanbul Dallmayr. Sarajevo 2001. Animal Farm. 121-132. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ankara 2005. Kerim Luçareviç. 497.Atatürk. ss. Ahmet Albayrak. -17- . Orwell.. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. Türk Dil Kurumu Yayınları. Demir. trc. George.R. Şentürk. 333-335. (basılmamış yüksek lisans tezi). Nu. Türk Dünyası Araştırmaları. el-Bağdâdî. W. Demir.19-24. Doktor. ss. Ahmet Atillâ. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler.Acar. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hüseyin. İstanbul 1998.. Mustafa. Bayram Yılmaz. Şahin. Hayati. İstanbul ts. 87-100. trc. “Aile Sosyolojisi Modeli”. ss. S 90. Sosyal Bilimler Sözlüğü. Mustafa. Orhan. Abdülkâhir. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. New Advent CD.81-228. İstanbul 1993. XII. Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. Uçar. el-Esmâ ve’s-sıfât. XV1. Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm. 113-131. “Mormons” The Catholic Encylopedia. Ayan. “Fenâ”. Yazım Kılavuzu.

336). Ziya Gökalp. Örneğin.Yılmaz. parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. İyiadam Yayınları. 305). Örneğin (Balcı. s. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. 2003. Doğu-Batı Divanı. Balcı. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. Ankara 1976. Kültür Bakanlığı Yayınları. b. İstanbul 2000. 2000. s. nşr. c. trc. a. s. Hikmet Tanyu. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. Bayram Yılmaz. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. Kızılelma. 173. 2001). Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . 333-336). Referans gösterme alıntıyı takiben. 2008. ss. eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. Örneğin (Karasar. 2000. 2007. s. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. 2008). Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Johann Wolfgang Von Goethe. yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. 304). yayın tarihi. Bayram. Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. “Önsöz”.

s. s. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. İsmin ilk harfi.html [12. eserler yayın tarihlerinden sonra a. Eserin Adı. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. 2. 2007a. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ş. Yayın yeri: Yayın Balcı. Sosyal Bilimlerde Araştırma. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). 113). C. şu sıra takip edilir: a. Star Gazetesi. ss. 176. Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000). Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan. b. http://www. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. B. Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. (2008).go. yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır. evi. 3. Japan’s modern educational system. Dünya piyasalarında enflasyon korkusu. b.04.2003] -19- . Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda. Bugün Gazetesi. … harfleri ile ayırt edilir. Makale başlığı. 193). 17. Örneğin. (Büyüköztürk. (Tarih). (Karasar. 22 Mayıs. e. Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. Ankara: PegemA Yayınları.ip/eng. S. Örneğin. Onur. 13 Ocak. Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. İsmin ilk harfi. Dergi Adı. Şiddet ve polis kültürü. A. Dergi bilgileri. Disiplin kavramı.sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir. d. c. (1979). (2008). d. (2000). (Tarih).100n/index-55. 2003. ve (Büyüköztürk. White Paper Database. 2007b. Eğitim ve Bilim. s. 25-33. M.monbu. 23).

CD Version 4. Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak. (2007b). (2007a). CD/DVD. (2003). adı (Tarih). Zuhal Cafoğlu.. Grand Rapids. CD/DVD. The Catholic Encylopedia. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8.gov. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. ve Diğerleri (2008). baskı). Sınıf içinde çatışma yönetimi. Ankara: Grafiker Yayınları. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h. g.09.2006]. Makalenin (malzemenin) adı. Harris W.. Ş. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001). Kaynak adı. Büyüköztürk. f. New York: Computer Edition by Kevin Knight. Büyüköztürk. H. Yer: Yayıncı. Sınıf yönetimi. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek. ve Memduhoğlu.tr/gruplar/sobag/index. Büyüköztürk.. -20- . R. (2006). Ankara: PegemA Yayınları. Bilimsel araştırma yöntemleri. “Makalenin (malzemenin) adı”. New Advent CD. Calvin College / Computer Science. Yer: Yayıncı.Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı. B. Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı.htm [20. Ş. Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2. Ankara: PegemA Yayınları. s. baskı). C. 81120. “Mormons”. (Tarih). Ankara: PegemA Yayınları. ed. USA: Christian Classics Ethereal Library. http://tubitak. (2007). Kaynak adı. Ş.

-21- .EKLER EK 1 .TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir.

SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… ……………………………. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… .. ödev. ……………………………… …………………………………… ………………….. makale. 3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez.EK 2 . ………. seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir. -22- .

EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T. BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- .C. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. ANA BİLİM DALI ……..

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. -25- .EK 4 .. ANA BİLİM DALI …….TEZ İÇ KAPAK T.C..

..C. ………………….TEZ ONAY SAYFASI T. -26- . …………………. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….. ANA BİLİM DALI ……. / …. Onay Tarihi İmza ………………….EK 5 . Üye Üye : ……………………………………. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : …………………………………….. Enstitü Müdürü ….. / 200. : ……………………………………..

tezde bana ait olmayan tüm bilgi. …. düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. / ……. -27- .EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. İmzası …………………………………. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı ………………………………….. / 200.

............ ...................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …….......................................... Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü................ …................... (paragraf başlıktan sonra devam eder)..................... Sınıf içi kurallar......EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1..................... Öğrenci sayısına göre...... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …............ …………………………………………………………………………… Demokratik iklim................ ................ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi.............. Tek Grup oturma düzeni............... Klasik oturma düzeni................................................... Sınıf genişliğine göre......... …...................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……............................................ (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………........................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………....... (paragraf başlıktan sonra devam eder…….................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………......................................................... Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- ........................... ……………………………………………………………………………................ ... Otoriter iklim................... .......... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni...................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) .................... .................. ……..………....... ………………………………………………………………………….................................

BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.

ÖDEV / SEMİNER KAPAK T. ANA BİLİM DALI ……... BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200.C.EK 8 . -30- . RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful