T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

.... Kaynakça 20 Yazımı VII.........................................................................................................................B.Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI.......26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI...Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK........................................Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI............ APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1................ EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ..Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK...29 -4- ........28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK...............27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ...................... Referans 19 Gösterme 2......

-5- . Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır. Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. üstten. Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır. kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. tezde çeşitli tablo. Ancak. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2).I. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı. araştırma projeleri. 12 punto ve 1. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde. AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29. şekil vb.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. İlk satır 1/1. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir. için. Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir. II.5 cm içeriden başlatılmalıdır. grafik.

Giriş. Kısaltmalar. A. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. Aşağıda. tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir. Gerekli durumlarda tablo. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır. Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa. ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. III. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir. şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- .

. Fiziki Ortam a. İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. II. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d. ………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- . Sosyal Ortam a. ………………. …………. Sınıf Disiplini 1..İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I. ………………………………………. 2. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i. Oturma Düzeni 1) ……………………………. Sınıf Ortamı 1. ii. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. ………… b. Öğretmen-Veli İlişkileri B. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A.. Sınıf İçi Kurallar c.

1. Sınıf Genişliğine Göre 2. Klasik Oturma Düzeni 2.3.1. ……………………………….1. Sınıf İklimi 2.2.1. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz. Orta Sınıf 2.2. Sınıf Disiplini 2.1.1.1.1.1. Fiziki Ortam 2.2.1.1.2.1.1.1. 3.1. Büyük Sınıf 2. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2.1.1.1.1. Sınıf Ortamı 2.1.2.1.1.1.2. Kaynakça.1.2.1.B.1. Sınıf Büyüklüğü 2. Küçük Sınıf 2.1.1.3.2.1.1. Kısaltmalar. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.1.1. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.1. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2.1. Sosyal Ortam 2.1.1. Öğrenci Sayısına Göre 2.2. GİRİŞ 2.1.1.4. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1.2.1.1.1.1. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- .1.1.1. Sınıf içi Kurallar 2.2.1.1.2.2.1.1.2.1.1.1. SINIF YÖNETİMİ 2.1. ……………………… 2.1.1. Otoriter İklim 2.1.1.1. Oturma Düzeni 2.2. Öğretmen-Veli İlişkileri 2.1.1.

başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır.C. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte. ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- .

IV. : Aynı eser age. : Neşreden ö. : ve diğerleri vr. örnek olarak verilmiştir. : Yıl ys. : Adı geçen eser agm. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır./nr : Numara nşr.dğr. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. : Varak y. : Bin. : Karşılaştırınız Ktp. ve benzerleri. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir. : ve devamı. : Tercüme. : sayfa ss. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. : Ölümü. : Hazreti krş. : Kütüphane. : ve benzeri. : Basım/Yayın yeri yok V. -10- . Aşağıdaki liste. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır. ve bunun gibi vd. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. ve diğerleri v. : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa. tercüme eden ts. : Tarihsiz vb. Aşağıda.mlf. : sayfadan sayfaya S / sy. : Adı geçen makale a. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda. : Doğum. ölüm tarihi s. ae. ibn bk. : Bakınız C : Cilt d. VI. doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde. : Aynı yer b. soldan 2 cm içeriden yazılır. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. kütüphanesi M : Milâdî md. : Sayı trc. ve başkası. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz. : Hazırlayan Hz. ve başkaları.

Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar. ve ay. Eser Adı. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi.) kısaltması. İstanbul 1982.. 45. s. agm.”. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı. s.” gibi akademik unvanlara yer verilmez.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir. Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. 334. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası.) kısaltmasının kullanılması uygun olur. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir. Basım Yılı yoksa yerine [ts]). trc. 54. s. Süleyman Uludağ. birden çok sayfadan olduğunda (ss.. Ankara 1987. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir. “Dr. -11- . Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir. A. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî. Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. Ali b. Basım Yeri ve Yılı. age. Akar. Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser. gibi kısaltmalar kullanılabilir. sayfa numarası. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae. Alıntı tek sayfadan yapılırken (s. Mirâc-nâmeler. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Abdülkerim b. 334 vd. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ". sayfa numarası. Süleyman Uludağ. Gulam Sadık. numaralı dipnot" ifadesi eklenir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. “Yazı Başlığı”. lı dipnot. 147. "Ön söz". 12. İkbal’in Düşünce Dünyası. Doğu-Batı Divanı.).). Bayram Yılmaz. trc. s. İstanbul 2004. İstanbul 2000. Hevâzin el-Kuşeyrî. s.dğr. (varsa) cilt numarası. trc. “Ön söz”. Bayram Yılmaz. s. III. Hüseyin Karaman. İnsan Yayınları. trc. sayfa numaraları verilir. Birlik Yayınları. “İkbal’de Ahlâk”. 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu.den referans veriliyorsa. Aşk Estetiği. her yazarın adı ve soyadı. çevirenin adı başa yazılır. kısaltması kullanılabilir. Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. 3 nu. Yılmaz. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. 12. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde. Johann Wolfgang Von Goethe. Eser. Ankara 1980. “Felek”. s. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb./v. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. Hakikat Bilgisi. 182. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır.Hucvirî.. 75. -12- . (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik. İstanbul 1979. Dergâh Yayınları. İstanbul 1991. (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı. Ahmet Albayrak. Süleyman Uludağ. Ankara 1982. 126. s. c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. s. kitabın künyesi. s. K. 126. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. ed. Editör Adı ve Soyadı. İyiadam Yayınları. Bugünkü Dünyaya Bakışlar. Sadık. ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı. s. Paul Valery.

Kayseri Raşid Efendi Ktp. Ebu Davud. Yazım Yeri (ilgili -13- . Tez Adı.Osman Horata . Tekvin 4:30.Mustafa İsen . el-Esmâ ve’s-sıfât. 3:1. Yâsîn 36/16. 94a. 4a. 65.Filiz Kılıç . 32. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. Mustafa İsen vd. Hanbel. Ankara 2005. vr. Bağlı Bulunduğu Enstitü. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı. Birr 5. Manzum. nr. 1325. Ankara 2005. Tâhâ 20/22-28. el-Mâide 5/76. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. 497. İşâya 24:15. II. Avesta. c) Hadis Kaynakları Buhari. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Yuhanna 1:16. s. 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı. İbn Mace. Hakkı Aksoyak. kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. s. Müsned. Zübdetü’l-Eş’âr. el-Esmâ. Kaf-zâde Fâizî. 23. Abdülkâhir el-Bağdâdî. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı.Muhsin Macit . 65. Darimi. nr. Grafiker Yayınları. İman 7. Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. Müstedrek. 145. Hakim. Tirmizi. bulunduğu kütüphane ve bölümü.İ. Tevhid 2. 4a. b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır. II. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. Matta 13:20-24. Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir. Fatih Millet Ktp. vr. tezi). 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine. [kitabın demirbaş numarası]. 145. Muvatta.. Grafiker Yayınları. vr. Nu.. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır.. Bağdâdî. vr. Nikah 6.

Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. Ahmet İshak Demir. Grand Rapids. CD Version 4. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. 83.org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari. Yer Tarih. sy. Harris. MD. R. Şerife Akpınar.06.2007].enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı. Muhimme Defteri. Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi. CD/DVD.kelam. 169. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. The Catholic Encylopedia. Konya 2002. http://www. http://www. “Makalenin/Materyalin Adı”. “Makalenin/Materyalin Adı”. (basılmamış yüksek lisans tezi). -14- . b) CD/DVD vb.selcuk. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. Christian Classics Ethereal Library. New Advent CD. 14. 8. Ahmet İshak Demir. “Dr. CD/DVD. Computer Edition by Kevin Knight. III. defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir. Yazarın Adı Soyadı. Ayrıca. İstanbul 1993. 12.htm [05. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. “Mormons”. Kaynak Adı. Hatice Kelpetin Arpaguş. (Cilt. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise.tr [13/03/2008]. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham. sayfa numarası şeklinde yazılır. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. Yayıncı. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir. New York 2003. USA 2001. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”. Yayıncı. II. s.edu. Yer Tarih. hüküm nu) BOA. Calvin College / Computer Science. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir.turkiyat. Kaynak Adı. belge tarihi. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. W.

TDK Yayınları. Ankara 1986. Hattı Hümayun. Dergi Adı (italik). Malatya 2003. Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. HH. Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. Türk Dili. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı. XII. 310. 1. “Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. İkinci satır. 19. s. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. 334. Ahmet Sevgi. TD. Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. Tuncel Ofset. İnönü Üniversitesi. Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. BOA. s. sayfa numarası. 7. b. Bekir Delihasan.]. “Fenâ”. Yazar Adı. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. s. 416. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden". İstanbul [ts. 417). 5. Cumhuriyetimizin 80. V/54 (1967). DİA. 16-18 Kasım 2006). “Mesnevî”. "Makale Adı". s. Emine Karpuz. Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). -15- . Mustafa Kara. ed. 26. Kitap Yazar Soyadı. bir buçuk santim içeriden başlatılır. (Hüküm nu) BOA. 430. İsmail Ünver. s. LII (415. a. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri). Tapu Defteri. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. Basım yeri Basım yılı. Türk Kültürü. Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı. s. eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. Abdülkadir İnan. Yazarı olmayan eserler. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. Yayınevi. 410. Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur.

DVD vb. CD. 169-202. Editörlü eserlerdeki yazılar. (el-Bağdadî. Artuk. makalelerin gösterildiği gibi listelenir.Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. İstanbul 1970-74. Akpınar. I-II. Ankara 1987. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Ansiklopedi maddeleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. kaynak listesinde makale gibi gösterilir. c. diğerleri küçük yazılır. Şerife. cilt sayısı yazılır. sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. S 12. Metin. b. Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . ss. Makale Yazar Soyadı. Cevriye. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu. Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. -16- . İbrahim – Artuk. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar. Yazar Adı. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. çeviren/tahkik eden. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri. sonra yazar adı. Konya 2002. Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır. Sadece soy isim başa getirilir. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Dergi Adı (italik). ss. "Makale Adı". çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). basım yeri yılı. d. eser adı. kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir.) konularak yazılır. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Elektronik Kaynaklar İnternet.

New Advent CD. Karaman. C 28.. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. trc. İlhan Bahar. 333-335. New York 2003. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. Orhan. Şentürk. Abdülkâhir. ss. İstanbul 1998. İstanbul 2007. ________.R. Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. el-Bağdâdî. Computer Edition by Kevin Knight. Ankara 2006. Ahmet Albayrak. ss. 121-132. Animal Farm. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. İstanbul 1992. Ankara 2005. Hayati. I-V. S 90. trc. Muhammed 1992/1413. 87-100. trc. Hüseyin. Ankara 1994. George.19-24. Orwell. Bayram Yılmaz. İkbal’in Düşünce Dünyası. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul 2008. Fasikül: I (10). Sadık. Buhari. Nutuk. Şahin. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. ss. Kerim Luçareviç. “Fenâ”. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. İsmail. Mustafa. Hayreddin vd. nşr. ss.81-228. İnsan Yayınları. Türkdoğan. Gulam. (basılmamış yüksek lisans tezi). Ömer . -17- . Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. “Mormons” The Catholic Encylopedia. Doktor. Ahmet Atillâ. Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm.Atatürk. Ağaç Yayıncılık. Ankara 1979. 497. İstanbul 1993. Nu. Demir. Ahmet İshak. ss. XV1. İstanbul ts. Kara. K. Kum Saati Yayınları. V/9 (2000). Celal Üster. Mustafa. 113-131. Hüseyin Karaman. Türk Dünyası Araştırmaları. trc. Enver . Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler.Acar. Türk Dil Kurumu Yayınları. Saraybosna Savaşı.Sezin İbrahimkadiç. Develi. Alfa Yayınları. b. Kitabevi. I-VIII. “Aile Sosyolojisi Modeli”. Ayan. Demir. XII. Mustafa Kemal. Türk Aile Ansiklopedisi-I. ss. Sarajevo 2001. DİA. ed. W. İstanbul 2002. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. ss. Fred. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Vadi Yayınları. Harris. el-Câmi'u's-Sahîh.. Uçar. İstanbul 2004. İstanbul Dallmayr. ________.131-180. Yazım Kılavuzu. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”. Tarih Felsefesi Yazıları.. el-Esmâ ve’s-sıfât. Ankara 1991. İstanbul 1994. Kayseri Raşid Efendi Ktp. Divan İlmi Araştırmalar. Can Yayınları. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”.

Ziya Gökalp. Johann Wolfgang Von Goethe. Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . “Önsöz”. 173. yayın tarihi. İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. Doğu-Batı Divanı. 2000. Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. Bayram Yılmaz. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. Örneğin (Karasar. trc. 305). 336). Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Örneğin. ss. Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. Örneğin (Balcı. c. yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. Referans gösterme alıntıyı takiben. s. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. Bayram. İstanbul 2000. Kızılelma. 2007.Yılmaz. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. İyiadam Yayınları. Balcı. b. 304). eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. s. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. 2008). s. 2000. 2008. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara 1976. nşr. s. 333-336). Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa. 2003. a. 2001). Hikmet Tanyu.

Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan.html [12. … harfleri ile ayırt edilir. e. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). White Paper Database. Dergi Adı. yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır. b. ve (Büyüköztürk. 17. A. 2003. S. Makale başlığı. s.monbu. 113). şu sıra takip edilir: a. (2008). Dünya piyasalarında enflasyon korkusu. Disiplin kavramı. Eğitim ve Bilim. 22 Mayıs. Örneğin.go. b. Ankara: PegemA Yayınları.ip/eng. (1979). (Büyüköztürk. 25-33. eserler yayın tarihlerinden sonra a. İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000). C. 2. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. (2000). Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. (Karasar. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. d.100n/index-55. (2008).2003] -19- . 176. Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda. s. Eserin Adı. Japan’s modern educational system. ss.sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir. 2007a. Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. (Tarih). Yayın yeri: Yayın Balcı. Ş. Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. B.04. 13 Ocak. d. Onur. Örneğin. Şiddet ve polis kültürü. c. Star Gazetesi. 2007b. Bugün Gazetesi. Dergi bilgileri. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. s. (Tarih). evi. Sosyal Bilimlerde Araştırma. İsmin ilk harfi. M. 193). İsmin ilk harfi. http://www. 23). Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. 3.

Büyüköztürk. ve Diğerleri (2008). H. Yer: Yayıncı. Kaynak adı. “Makalenin (malzemenin) adı”. -20- . CD/DVD.2006].gov. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001). Calvin College / Computer Science. Ankara: PegemA Yayınları. (2006).tr/gruplar/sobag/index. g. Ş. (2007). ve Memduhoğlu. Sınıf yönetimi. Harris W. Grand Rapids. baskı)... Kaynak adı. Ankara: PegemA Yayınları. s. Bilimsel araştırma yöntemleri. Makalenin (malzemenin) adı. http://tubitak. baskı). 81120. CD Version 4.09. adı (Tarih). Zuhal Cafoğlu. USA: Christian Classics Ethereal Library. CD/DVD. (2007b).. C. Ankara: Grafiker Yayınları. Yer: Yayıncı. Sınıf içinde çatışma yönetimi. (Tarih).Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı. Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak. New Advent CD. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2.htm [20. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h. Büyüköztürk. Büyüköztürk. (2003). B. New York: Computer Edition by Kevin Knight. f. ed. (2007a). Ş. Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı. The Catholic Encylopedia. “Mormons”. Ankara: PegemA Yayınları. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. R. Ş.

TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir.EKLER EK 1 . -21- .

……………………………… …………………………………… ………………….SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………….EK 2 .. seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… . ………. 3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… ……………………………. -22- . makale. ödev..

BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- .C. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. ANA BİLİM DALI …….EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T..

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. ANA BİLİM DALI ……..EK 4 .TEZ İÇ KAPAK T. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200.C.. -25- .

C. -26- ... …………………. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….TEZ ONAY SAYFASI T. ………………….. Üye Üye : …………………………………….EK 5 .. : …………………………………….. / 200. ANA BİLİM DALI ……. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : ……………………………………. / ….. Enstitü Müdürü …. Onay Tarihi İmza ………………….

-27- . tezde bana ait olmayan tüm bilgi. İmzası ………………………………….EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. …. / 200.. / ……. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı ………………………………….

..... . Öğrenci sayısına göre............... Klasik oturma düzeni..………............. Tek Grup oturma düzeni....................................................................................... BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi........................................... .............. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni........................................... Sınıf genişliğine göre................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder……........ (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………............... ……........................................... …………………………………………………………………………................................. ……………………………………………………………………………............................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……. . Otoriter iklim... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………............................... Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- ....................... …....... …………………………………………………………………………… Demokratik iklim....................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …......EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1.......................... Sınıf içi kurallar... ….... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……............................................................... ........... ...... (paragraf başlıktan sonra devam eder)... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ………….............. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ................................................ Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü.......

SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .

.EK 8 . ANA BİLİM DALI ……. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….. BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200. -30- .ÖDEV / SEMİNER KAPAK T.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful