T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

...Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK...................... APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1............................27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ.............................Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK....................29 -4- ..28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK...... EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ.......... Kaynakça 20 Yazımı VII.Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI........................................................................ Referans 19 Gösterme 2....B.............Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI...............26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI...................................

İlk satır 1/1. Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2). Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır.5 cm içeriden başlatılmalıdır.I.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir. kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. şekil vb. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. tezde çeşitli tablo. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı. araştırma projeleri. AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. 12 punto ve 1. Ancak. Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri. Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır.7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. grafik. -5- . üstten. için. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir. II.

ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. III. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir. Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. Gerekli durumlarda tablo. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır. A. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. Giriş. Kısaltmalar. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- . Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir. Aşağıda.

………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- . Fiziki Ortam a.İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I. İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. ii.. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i. 2.. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d. Öğretmen-Veli İlişkileri B. …………. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b.. Sınıf İçi Kurallar c. II. Sınıf Disiplini 1. ………………. ………… b. Sınıf Ortamı 1. ………………………………………. Sosyal Ortam a. Oturma Düzeni 1) …………………………….

1.2.1. Fiziki Ortam 2. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz. Küçük Sınıf 2.1.2.1.1.1. Sosyal Ortam 2.1.1.1.2.1. Orta Sınıf 2. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.1.1. Öğretmen-Veli İlişkileri 2.1.1. Oturma Düzeni 2.1. ……………………… 2.2.2. 3. Kısaltmalar.1.1.1.1. Otoriter İklim 2.2.1.1.1. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2.1. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- .B.1. Sınıf Disiplini 2.1.1.2.1. Sınıf İklimi 2. Sınıf içi Kurallar 2. Kaynakça. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.2.1.1. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz.1.1.1.1.3.1.1.2. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1.1.1.1.1.1. Sınıf Büyüklüğü 2.2.2.1.1.1. Sınıf Genişliğine Göre 2.2.3.1. SINIF YÖNETİMİ 2.1.1.1. Büyük Sınıf 2.2. ……………………………….2.1.1. GİRİŞ 2. Sınıf Ortamı 2.4.1. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2.2.1.1.1. Öğrenci Sayısına Göre 2. Klasik Oturma Düzeni 2.1.1.1.1.1.1.1.

ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- .C.

VI. : sayfa ss. : Bakınız C : Cilt d. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır. : Hazırlayan Hz. : Bin. : Yıl ys. : Ölümü. : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm. : Adı geçen eser agm./nr : Numara nşr. tercüme eden ts. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. : ve diğerleri vr.IV. ve diğerleri v. : Doğum. : Hazreti krş. doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa. : Neşreden ö. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. : ve devamı. : Aynı eser age. : sayfadan sayfaya S / sy. : ve benzeri. örnek olarak verilmiştir. : Aynı yer b. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır. : Sayı trc. ibn bk. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. : Tercüme. ve bunun gibi vd. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz. ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda. : Adı geçen makale a. : Basım/Yayın yeri yok V.mlf.dğr. : Karşılaştırınız Ktp. -10- . ölüm tarihi s. Aşağıda. : Tarihsiz vb. ve başkaları. kütüphanesi M : Milâdî md. ve benzerleri. Aşağıdaki liste. ve başkası. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. : Kütüphane. ae. soldan 2 cm içeriden yazılır. : Varak y.

age. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. s. Basım Yeri ve Yılı. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi. “Dr. Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir.. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. trc. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a. -11- . farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir. Mirâc-nâmeler. A. Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. sayfa numarası.” gibi akademik unvanlara yer verilmez. birden çok sayfadan olduğunda (ss. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. İstanbul 1982. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae. 45. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî. s. gibi kısaltmalar kullanılabilir. 334. Akar.) kısaltmasının kullanılması uygun olur.) kısaltması.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. ve ay. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası. Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı. Eser Adı. s. Süleyman Uludağ. Ali b. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır. 54.. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Ankara 1987. agm. Alıntı tek sayfadan yapılırken (s. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir.”. Basım Yılı yoksa yerine [ts]).

Süleyman Uludağ. 126. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb. Bayram Yılmaz. trc. (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik. “Yazı Başlığı”.Hucvirî. trc.). İyiadam Yayınları. Hevâzin el-Kuşeyrî. sayfa numarası. İstanbul 2004. s. Editör Adı ve Soyadı.. 12. 182. İstanbul 1979. s. -12- . numaralı dipnot" ifadesi eklenir. lı dipnot. s. Abdülkerim b. ed. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır.den referans veriliyorsa.dğr. “Felek”. “Ön söz”. c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. Süleyman Uludağ. 12. sayfa numaraları verilir. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd. Ankara 1982. ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı. s. 126. Eser. Dergâh Yayınları./v. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde. "Ön söz". İkbal’in Düşünce Dünyası. III. Bugünkü Dünyaya Bakışlar. Bayram Yılmaz. Johann Wolfgang Von Goethe. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ". İnsan Yayınları. trc. Hüseyin Karaman. (varsa) cilt numarası. Doğu-Batı Divanı. “İkbal’de Ahlâk”. her yazarın adı ve soyadı. Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. 75. s. Yılmaz. Aşk Estetiği. 334 vd. 147. 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu. K. Hakikat Bilgisi. 3 nu. s. Gulam Sadık. Ankara 1980. Sadık. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. İstanbul 1991. Ahmet Albayrak. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. çevirenin adı başa yazılır.). Paul Valery. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. İstanbul 2000. Birlik Yayınları. s. kitabın künyesi. (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı. kısaltması kullanılabilir. s.

Yuhanna 1:16. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı.Filiz Kılıç . Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Yayınları. el-Esmâ. vr. Avesta. 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine.. [kitabın demirbaş numarası]. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır. Ankara 2005. tezi). Yazım Yeri (ilgili -13- . nr. İşâya 24:15. İman 7. Ebu Davud. Yâsîn 36/16. Müsned. el-Mâide 5/76. Nikah 6. Bağdâdî. II. vr. Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. Abdülkâhir el-Bağdâdî. Tez Adı. Manzum. Matta 13:20-24. Hakim. 145. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. Nu. Müstedrek. Muvatta. Kaf-zâde Fâizî. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. II. s. Hanbel.. Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir. 3:1. vr. nr. 497. Bağlı Bulunduğu Enstitü. Fatih Millet Ktp. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı. b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır. Darimi. Tekvin 4:30. c) Hadis Kaynakları Buhari.Mustafa İsen .Muhsin Macit . kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. 23. 145. 65. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. 4a. vr. Tâhâ 20/22-28. 4a. 1325. 32. s. Ankara 2005. Grafiker Yayınları. İbn Mace.. Hakkı Aksoyak. Kayseri Raşid Efendi Ktp.Osman Horata . Birr 5. 65. bulunduğu kütüphane ve bölümü. Tirmizi. el-Esmâ ve’s-sıfât. 94a. Zübdetü’l-Eş’âr.İ. Tevhid 2. 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı. Mustafa İsen vd.

Calvin College / Computer Science. Kaynak Adı. Hatice Kelpetin Arpaguş. 83. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir.turkiyat. Yayıncı. CD/DVD. Christian Classics Ethereal Library. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Computer Edition by Kevin Knight. “Makalenin/Materyalin Adı”.selcuk. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. Yayıncı. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. http://www. Grand Rapids. Yer Tarih. b) CD/DVD vb.htm [05. New York 2003. 169. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. sayfa numarası şeklinde yazılır. “Makalenin/Materyalin Adı”. Harris.2007]. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. W. CD Version 4. Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. “Mormons”. Yazarın Adı Soyadı. 8. Şerife Akpınar. -14- .kelam. Konya 2002. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham.org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari.edu. İstanbul 1993. USA 2001. Ahmet İshak Demir. Yer Tarih. hüküm nu) BOA. “Dr. New Advent CD. sy. MD. CD/DVD. Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi.enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı. Ahmet İshak Demir.06. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. (Cilt. http://www. R. s. (basılmamış yüksek lisans tezi). II. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise.tr [13/03/2008]. The Catholic Encylopedia. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir. belge tarihi. III. Muhimme Defteri. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”. s. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir. 12. Ayrıca. Kaynak Adı. 14.

yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. -15- . 19. s. 26. Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. Abdülkadir İnan. TDK Yayınları. Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz. DİA. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. Basım yeri Basım yılı. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri). Mustafa Kara. Hattı Hümayun. İkinci satır. 430. b. HH. 7. 334. s. Kitap Yazar Soyadı. 416. Tapu Defteri. a. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. Yayınevi. Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. s. sayfa numarası. Malatya 2003. V/54 (1967). Ahmet Sevgi. Bekir Delihasan. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir. Tuncel Ofset. 417). 16-18 Kasım 2006). TD. Yazar Adı. Ankara 1986. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). 5. s./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). 410. “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden".Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır. eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. ed. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı. Türk Dili. Cumhuriyetimizin 80. İsmail Ünver. Dergi Adı (italik). “Mesnevî”. BOA. XII. “Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. s. s. 1. Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. Yazarı olmayan eserler. “Fenâ”. Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı. Emine Karpuz. 310. Türk Kültürü. Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur.]. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir. bir buçuk santim içeriden başlatılır. Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). İnönü Üniversitesi. (Hüküm nu) BOA. İstanbul [ts. LII (415. "Makale Adı". cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy.

) konularak yazılır. ss. 169-202. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. cilt sayısı yazılır. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla). Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . Elektronik Kaynaklar İnternet. -16- . sonra yazar adı. sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır. c. basım yeri yılı. çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır. Sadece soy isim başa getirilir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. kaynak listesinde makale gibi gösterilir. Dergi Adı (italik). cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. Ankara 1987.Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı. makalelerin gösterildiği gibi listelenir. Cevriye. Artuk. CD. İstanbul 1970-74. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Şerife. "Makale Adı". d. Ansiklopedi maddeleri. I-II. diğerleri küçük yazılır. S 12. çeviren/tahkik eden. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). Metin. İbrahim – Artuk. b. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar. ss. Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. (el-Bağdadî. kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir. Yazar Adı. DVD vb. Akpınar. Konya 2002. eser adı. Editörlü eserlerdeki yazılar. sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. Makale Yazar Soyadı. Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır.

XII. “Mormons” The Catholic Encylopedia. İstanbul 2008. trc. el-Câmi'u's-Sahîh. Demir. Uçar. Yazım Kılavuzu. Fred. İstanbul Dallmayr. Celal Üster. Kara. W. Orwell. trc. İstanbul 1992. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. Nu. V/9 (2000). İstanbul ts. -17- .R. ________. İkbal’in Düşünce Dünyası. ss. el-Esmâ ve’s-sıfât. İsmail. Ankara 2005. Türk Aile Ansiklopedisi-I. (basılmamış yüksek lisans tezi). Ankara 1994. Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. İstanbul 1993. Kerim Luçareviç. XV1. Bayram Yılmaz. Hayati. “Aile Sosyolojisi Modeli”. Şahin. Sosyal Bilimler Sözlüğü. Şentürk. Fasikül: I (10). Tarih Felsefesi Yazıları. ss. 497. “Fenâ”. New Advent CD. İstanbul 2004. Hayreddin vd. ss. Vadi Yayınları. I-VIII.81-228. 87-100. Türkdoğan. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. Ahmet Albayrak. Mustafa. Buhari. S 90..131-180. Mustafa Kemal. Develi. Mustafa. Hüseyin Karaman. 121-132. nşr. Animal Farm. Sarajevo 2001. ss. Orhan. ss. Gulam. İstanbul 2007. Ömer . Divan İlmi Araştırmalar. Hüseyin.Sezin İbrahimkadiç. Nutuk. trc. b. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. Türk Dünyası Araştırmaları. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”. Kum Saati Yayınları. Ahmet Atillâ. Demir. ed. Doktor. İstanbul 2002. Türk Dil Kurumu Yayınları. İstanbul 1998. Ayan. Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm. el-Bağdâdî.19-24. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ankara 1991. Ankara 2006. Enver . Kitabevi. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”. Karaman. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. George. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. İstanbul 1994. Computer Edition by Kevin Knight. Muhammed 1992/1413. Abdülkâhir. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. ________. Ağaç Yayıncılık. Sadık. Ahmet İshak. İlhan Bahar. Alfa Yayınları. New York 2003. K. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler. 113-131. I-V. Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. 333-335.Atatürk.Acar. ss. trc. Saraybosna Savaşı.. DİA. Kayseri Raşid Efendi Ktp.. ss. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Can Yayınları. C 28. Ankara 1979. İnsan Yayınları. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Harris.

2000. 173. Örneğin (Karasar. Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri.Yılmaz. İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. İstanbul 2000. Kızılelma. 2001). nşr. Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. s. a. yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa. trc. Referans gösterme alıntıyı takiben. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Örneğin. Ankara 1976. 2000. 333-336). 2008. Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. “Önsöz”. Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. Johann Wolfgang Von Goethe. yayın tarihi. c. b. 336). 304). 2007. İyiadam Yayınları. Bayram Yılmaz. 2003. Ziya Gökalp. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. s. Kültür Bakanlığı Yayınları. eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. Örneğin (Balcı. 2008). Hikmet Tanyu. s. Bayram. Doğu-Batı Divanı. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. Balcı. s. ss. 305).

2007a. M. Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda. Makale başlığı. 2007b. s. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. Sosyal Bilimlerde Araştırma. s. … harfleri ile ayırt edilir. Bugün Gazetesi.sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir. yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır. Şiddet ve polis kültürü. (Karasar. White Paper Database. ve (Büyüköztürk. B. (2000). d. Onur.2003] -19- .html [12. Ankara: PegemA Yayınları. (Büyüköztürk. ss. 193). 22 Mayıs. Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. 3. 176. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). Dergi bilgileri. 17. eserler yayın tarihlerinden sonra a. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. Dergi Adı. (2008). http://www. Örneğin. 2.100n/index-55. b. Star Gazetesi. Eğitim ve Bilim.monbu. (Tarih). evi. b. şu sıra takip edilir: a. 23). d. Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. Ş. Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. s. (1979). c. 25-33. 113). (Tarih). Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. Disiplin kavramı. Eserin Adı. Japan’s modern educational system. Dünya piyasalarında enflasyon korkusu. 2003. e. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Örneğin. Yayın yeri: Yayın Balcı.go. S. (2008). 13 Ocak. İsmin ilk harfi. C. Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan.04. İsmin ilk harfi. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000).ip/eng. A.

Ş.tr/gruplar/sobag/index. Büyüköztürk. s. ed. New York: Computer Edition by Kevin Knight. Ankara: PegemA Yayınları. Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2. g. Calvin College / Computer Science. (2007). 81120.09. Ankara: PegemA Yayınları. Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı.htm [20. (Tarih). (2007b). adı (Tarih).Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı. Sınıf içinde çatışma yönetimi. CD/DVD. Zuhal Cafoğlu. Ankara: PegemA Yayınları. Büyüköztürk. Kaynak adı. New Advent CD. ve Diğerleri (2008). Ş.2006]. Yer: Yayıncı. Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak. Makalenin (malzemenin) adı. baskı). Grand Rapids. Ş. B. Ankara: Grafiker Yayınları. Büyüköztürk. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. CD Version 4. CD/DVD.. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h. Harris W.. ve Memduhoğlu. USA: Christian Classics Ethereal Library. (2003).. Yer: Yayıncı. H. http://tubitak. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek. Sınıf yönetimi. Bilimsel araştırma yöntemleri. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001). f. (2006). The Catholic Encylopedia. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. “Mormons”. (2007a). Kaynak adı. “Makalenin (malzemenin) adı”. baskı).gov. R. C. -20- .

TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir. -21- .EKLER EK 1 .

makale. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… ……………………………. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… . ……………………………… …………………………………… …………………. ödev.EK 2 . -22- . ……….. seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir.. 3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez.SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………….

EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T.C.. BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- . RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. ANA BİLİM DALI …….

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

-25- . RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….EK 4 . ANA BİLİM DALI ……..TEZ İÇ KAPAK T.C. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200..

.. / …. ………………….. ANA BİLİM DALI ……. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : …………………………………….EK 5 .TEZ ONAY SAYFASI T.. : ……………………………………. …………………. Enstitü Müdürü ….C. Üye Üye : ……………………………………. Onay Tarihi İmza ………………….. -26- .. / 200.

/ 200. İmzası …………………………………. …. / ……. tezde bana ait olmayan tüm bilgi.. düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim.EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı …………………………………. -27- .

...... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …....... ….. Sınıf genişliğine göre......... (paragraf başlıktan sonra devam eder).......... ........ Tek Grup oturma düzeni....................................................................EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1.......................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …….................... ............................ (paragraf başlıktan sonra devam eder) ............ (paragraf başlıktan sonra devam eder…….......................................................... …………………………………………………………………………......................... Sınıf içi kurallar.............………. ........................................... Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü... ……………………………………………………………………………................................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………................. Otoriter iklim............... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……............ Öğrenci sayısına göre....................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni................. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………........ Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- ....... ...... …................................................ …………………………………………………………………………… Demokratik iklim.............................. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi.................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………...... Klasik oturma düzeni... ............................................. …….....

BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.

BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….ÖDEV / SEMİNER KAPAK T.C.EK 8 .. ANA BİLİM DALI ……. -30- ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful