P. 1
Tez_Yazim_Kilavuzu

Tez_Yazim_Kilavuzu

|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Samet Zihni Çeliktaş on May 23, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

.................................28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK..........26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI..................Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK.... EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ........B......................Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI...............................27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ........Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK..........29 -4- .................. Kaynakça 20 Yazımı VII.........Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI.......... APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1.... Referans 19 Gösterme 2...........................................................................

Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir. Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. üstten. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri. II. 12 punto ve 1. -5- . şekil vb. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2).7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. tezde çeşitli tablo. Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm. Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir. AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29. İlk satır 1/1. kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. araştırma projeleri. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır.I.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Ancak. için. grafik. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde.5 cm içeriden başlatılmalıdır.

Gerekli durumlarda tablo. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- . tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. Aşağıda. Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır. şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir. ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir. Kısaltmalar. APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. III. A. Giriş. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b. Sınıf Ortamı 1. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d. ii. ………… b. 2. Oturma Düzeni 1) ……………………………. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A.. Sınıf İçi Kurallar c. …………. Öğretmen-Veli İlişkileri B. Fiziki Ortam a. ………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- .İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I. ……………………………………….. Sosyal Ortam a.. ………………. Sınıf Disiplini 1. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i. II.

B.1.2. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1.1.1. Sınıf Disiplini 2.1.1.1. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2.2.2.1.2.1.1.2.1.1. Büyük Sınıf 2.1.2.1.1. Sınıf içi Kurallar 2.1.1. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2. Sınıf Genişliğine Göre 2. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.2.1.1. Fiziki Ortam 2.1.1.1.1. Öğrenci Sayısına Göre 2.1.2.1.1.1.1. 3. Sınıf İklimi 2. Kısaltmalar.1. Sınıf Büyüklüğü 2. SINIF YÖNETİMİ 2. Otoriter İklim 2.2. GİRİŞ 2.1. Klasik Oturma Düzeni 2.2.1. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- .1.1.1.1.1.2. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.1.1.1.1.1.1.1. ……………………………….1.3. Orta Sınıf 2. Oturma Düzeni 2.2.1.1.3. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz.1.2.1.1.1. Küçük Sınıf 2.4.1. Sınıf Ortamı 2. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz.1. Öğretmen-Veli İlişkileri 2.1.2.1.1.1.1. Sosyal Ortam 2. Kaynakça.1.1.2.1.1. ……………………… 2.

Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte. Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır. ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- . BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1.C.

VI. : ve diğerleri vr. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. ve diğerleri v. ve başkası. kütüphanesi M : Milâdî md.IV. : sayfa ss. ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda. ve bunun gibi vd. : Bakınız C : Cilt d. : Varak y. : Hazırlayan Hz. ibn bk. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır. : Neşreden ö. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa. : sayfadan sayfaya S / sy. : Tercüme. : Adı geçen eser agm. : Aynı eser age./nr : Numara nşr. örnek olarak verilmiştir.dğr. : Tarihsiz vb. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır. Aşağıda. : Yıl ys. -10- . Aşağıdaki liste. ve benzerleri. ve başkaları.mlf. : Aynı yer b. : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir. : ve devamı. : Bin. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. : Ölümü. : Basım/Yayın yeri yok V. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. : Karşılaştırınız Ktp. : Kütüphane. ae. : Sayı trc. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. tercüme eden ts. : Doğum. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde. : Hazreti krş. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm. : Adı geçen makale a. soldan 2 cm içeriden yazılır. ölüm tarihi s. : ve benzeri.

Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. 45. 334. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. Basım Yılı yoksa yerine [ts]). Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. Mirâc-nâmeler. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir. “Dr. Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî.” gibi akademik unvanlara yer verilmez. Eser Adı. trc. ve ay. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır. gibi kısaltmalar kullanılabilir. Basım Yeri ve Yılı.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. Ankara 1987. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar.) kısaltmasının kullanılması uygun olur. Süleyman Uludağ. s. a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı. 54. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. A. -11- . s. farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir. Akar. Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası. birden çok sayfadan olduğunda (ss.”. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası. İstanbul 1982. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae.. age. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.. Alıntı tek sayfadan yapılırken (s. sayfa numarası.) kısaltması. agm. s. Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof.

K. ed. İnsan Yayınları.dğr. Ankara 1982. İstanbul 1979. -12- . kitabın künyesi. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ". İstanbul 1991. 12. Aşk Estetiği. sayfa numarası. s. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. Paul Valery. her yazarın adı ve soyadı. 75. Doğu-Batı Divanı. Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. trc. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb. s. Ankara 1980. 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu. Birlik Yayınları. İkbal’in Düşünce Dünyası. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır. “İkbal’de Ahlâk”. İyiadam Yayınları. Dergâh Yayınları. Süleyman Uludağ. 182. Ahmet Albayrak. 126. Abdülkerim b. trc. s. s. s.). Sadık../v. Johann Wolfgang Von Goethe. “Felek”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. “Yazı Başlığı”. Editör Adı ve Soyadı. 334 vd. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd.). s. "Ön söz". Hakikat Bilgisi. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde. 12. (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı. “Ön söz”. III. Bayram Yılmaz. Hüseyin Karaman. trc.den referans veriliyorsa. 126.Hucvirî. Bugünkü Dünyaya Bakışlar. Gulam Sadık. İstanbul 2004. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. İstanbul 2000. 3 nu. ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Eser. numaralı dipnot" ifadesi eklenir. çevirenin adı başa yazılır. kısaltması kullanılabilir. (varsa) cilt numarası. sayfa numaraları verilir. 147. s. Bayram Yılmaz. c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. Süleyman Uludağ. s. Hevâzin el-Kuşeyrî. Yılmaz. lı dipnot.

nr.İ. İbn Mace. 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Yazım Yeri (ilgili -13- . Nu. b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır. c) Hadis Kaynakları Buhari. 4a. 65. 65. Muvatta. II. Matta 13:20-24.Filiz Kılıç . 145. Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir. İşâya 24:15. 94a. 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine. [kitabın demirbaş numarası]. el-Esmâ. Kaf-zâde Fâizî. s. Tez Adı. Grafiker Yayınları.Muhsin Macit . Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. Ebu Davud. II.. el-Esmâ ve’s-sıfât. Abdülkâhir el-Bağdâdî. Kayseri Raşid Efendi Ktp. Mustafa İsen vd. Birr 5. Tevhid 2. 4a. Darimi. 1325. Zübdetü’l-Eş’âr. Müstedrek. Tekvin 4:30. Fatih Millet Ktp. vr. Yuhanna 1:16. el-Mâide 5/76. İman 7. tezi). Hakim. Tirmizi. 23. Grafiker Yayınları. 32.Osman Horata . Manzum.. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı. vr. Ankara 2005. bulunduğu kütüphane ve bölümü. 3:1. nr. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır. Bağdâdî. kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. Bağlı Bulunduğu Enstitü. Avesta. s. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. Hakkı Aksoyak. Hanbel. Yâsîn 36/16. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı.. Tâhâ 20/22-28. vr. vr. 497. Müsned.Mustafa İsen . Ankara 2005. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. 145. Nikah 6.

b) CD/DVD vb. Kaynak Adı.06. Christian Classics Ethereal Library.tr [13/03/2008]. Konya 2002. Ahmet İshak Demir. Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. Yayıncı. 14.htm [05.edu. CD Version 4. “Makalenin/Materyalin Adı”. II. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. 12. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir. Yazarın Adı Soyadı. Ayrıca. Harris. (Cilt. Computer Edition by Kevin Knight. (basılmamış yüksek lisans tezi).org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari. http://www. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. MD. Muhimme Defteri. Yayıncı. http://www. W. Hatice Kelpetin Arpaguş. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. Şerife Akpınar. “Mormons”. sy. New York 2003. CD/DVD. 169. s. s. III. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”. “Makalenin/Materyalin Adı”. İstanbul 1993. Calvin College / Computer Science.2007]. defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir. New Advent CD. sayfa numarası şeklinde yazılır.kelam. Yer Tarih. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri. Grand Rapids. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir. 8. “Dr. belge tarihi. Ahmet İshak Demir. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham.turkiyat. R. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi. Yer Tarih. hüküm nu) BOA. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı.selcuk. -14- . CD/DVD. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. The Catholic Encylopedia. USA 2001. 83. Kaynak Adı.

(Hüküm nu) BOA. 16-18 Kasım 2006). İkinci satır. Türk Dili. 5. Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. s. Ahmet Sevgi. “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden". Ankara 1986. Yazarı olmayan eserler. 417). Dergi Adı (italik). 334. İstanbul [ts. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). s. ed. 26. Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur. 410. Kitap Yazar Soyadı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. TD. Emine Karpuz. s. 7.]. b. a. HH. İsmail Ünver. XII.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Cumhuriyetimizin 80. 310. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir. 19. İnönü Üniversitesi. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri). Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz. Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. TDK Yayınları. sayfa numarası. 430. 1. Malatya 2003. "Makale Adı". Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır. s. -15- . Türk Kültürü. Yazar Adı. Abdülkadir İnan./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). Mustafa Kara. Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. BOA. Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). “Mesnevî”. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. s. “Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. DİA. LII (415. bir buçuk santim içeriden başlatılır. V/54 (1967). Basım yeri Basım yılı. Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı. Hattı Hümayun. Tapu Defteri. Yayınevi. s. Bekir Delihasan. “Fenâ”. Tuncel Ofset. 416.

Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır. İstanbul 1970-74. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. -16- . Sadece soy isim başa getirilir. Akpınar. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). Cevriye. Dergi Adı (italik). cilt sayısı yazılır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. b. makalelerin gösterildiği gibi listelenir. "Makale Adı". Şerife. Yazar Adı. Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri. (el-Bağdadî. sonra yazar adı. basım yeri yılı. Metin. çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. Elektronik Kaynaklar İnternet. c. ss. İbrahim – Artuk. I-II. Ankara 1987. Makale Yazar Soyadı. Artuk. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî. Ansiklopedi maddeleri. sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. DVD vb. CD. Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar. S 12. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla).) konularak yazılır. Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. d. diğerleri küçük yazılır. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. kaynak listesinde makale gibi gösterilir. Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . Editörlü eserlerdeki yazılar. Konya 2002. ss. 169-202. kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler.Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. çeviren/tahkik eden. eser adı.

İstanbul 1998. Mustafa Kemal. ss. Ankara 1994. Tarih Felsefesi Yazıları. Fred. Türkdoğan. Muhammed 1992/1413. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. Ankara 2006. ss. trc. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. K. Vadi Yayınları. b.131-180. “Mormons” The Catholic Encylopedia. Sarajevo 2001. Can Yayınları. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Türk Aile Ansiklopedisi-I. Yazım Kılavuzu. Animal Farm. Nu. Kayseri Raşid Efendi Ktp. İstanbul 1994. Gulam. Divan İlmi Araştırmalar. İlhan Bahar.R. Fasikül: I (10). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. trc. ________. Buhari. Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. Hüseyin. İsmail. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Enver . V/9 (2000). Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm. ss. Saraybosna Savaşı.Acar. Bayram Yılmaz.Atatürk. İnsan Yayınları.. Ahmet İshak. Celal Üster. New York 2003. ss. Demir.Sezin İbrahimkadiç. Türk Dünyası Araştırmaları. İstanbul 2008. Ayan.81-228. 87-100. Ahmet Atillâ. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”. İstanbul 1993. XV1. İstanbul 1992. trc. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). “Fenâ”. ed. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler. 121-132. Şahin. Orwell. Alfa Yayınları. C 28. İkbal’in Düşünce Dünyası. el-Câmi'u's-Sahîh. Demir. Ahmet Albayrak. (basılmamış yüksek lisans tezi). Ağaç Yayıncılık. Harris. Kerim Luçareviç. Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. Hüseyin Karaman. İstanbul 2004. ss. Sadık. Türk Dil Kurumu Yayınları. 497. Şentürk. İstanbul 2007. Doktor. Orhan. ________. Mustafa. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. 113-131. I-VIII. İstanbul Dallmayr. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. New Advent CD. Uçar. el-Esmâ ve’s-sıfât. Kara. “Aile Sosyolojisi Modeli”. Abdülkâhir. Kum Saati Yayınları. Computer Edition by Kevin Knight. XII. Develi.. I-V. DİA. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”. Nutuk. Ankara 1991. Ankara 2005. el-Bağdâdî. S 90. Mustafa. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Kitabevi. Hayreddin vd. İstanbul ts. İstanbul 2002.. 333-335. Hayati. trc. W. George. ss. nşr. Sosyal Bilimler Sözlüğü. ss.19-24. Ömer . -17- . Karaman. Ankara 1979.

305). s. Bayram Yılmaz. Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. “Önsöz”. c. parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. Kızılelma. s. trc. İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. Örneğin (Balcı.Yılmaz. Örneğin. Balcı. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. 2000. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. İstanbul 2000. 2008. Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. 173. Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. Kültür Bakanlığı Yayınları. Örneğin (Karasar. b. Ziya Gökalp. ss. s. 336). s. nşr. Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . yayın tarihi. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. 2000. 2001). a. Referans gösterme alıntıyı takiben. 2003. İyiadam Yayınları. 2008). Hikmet Tanyu. Bayram. Ankara 1976. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. 333-336). 304). Doğu-Batı Divanı. 2007. Johann Wolfgang Von Goethe.

Sosyal Bilimlerde Araştırma.100n/index-55. Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan. b. 25-33.html [12. Makale başlığı. Örneğin. 13 Ocak. ve (Büyüköztürk. c.2003] -19- . 22 Mayıs. Onur. 176. Eğitim ve Bilim. Bugün Gazetesi. Ş. yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır.go. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. (Tarih). Star Gazetesi. (2000). 3. Şiddet ve polis kültürü. 193). (Tarih). (1979). 2007b. 23). Örneğin. 2. d. s. (2008). Eserin Adı. (Büyüköztürk. Dergi bilgileri. 113). İsmin ilk harfi.monbu.sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir. Yayın yeri: Yayın Balcı. (2008). b. Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. (Karasar. s. Dünya piyasalarında enflasyon korkusu. Ankara: PegemA Yayınları. Disiplin kavramı. ss. d. 2003. Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000). Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. s. 17. 2007a. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. İsmin ilk harfi. C.ip/eng. Japan’s modern educational system. M. Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. e. A.04. şu sıra takip edilir: a. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. eserler yayın tarihlerinden sonra a. Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda. … harfleri ile ayırt edilir. Dergi Adı. http://www. evi. White Paper Database. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. S. B.

Zuhal Cafoğlu. Ş. Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı. 81120. H. Sınıf içinde çatışma yönetimi. CD/DVD. Büyüköztürk. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. g. (2007b). Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak.Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek. Ankara: PegemA Yayınları. Harris W.. f. CD/DVD. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h.tr/gruplar/sobag/index. Sınıf yönetimi. (2003). Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2. Kaynak adı. (2007a). adı (Tarih). -20- . Ş.htm [20. B. (2006). R. ve Diğerleri (2008). (2007). Büyüköztürk. Yer: Yayıncı. baskı). C. The Catholic Encylopedia. CD Version 4. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. Ş. Ankara: Grafiker Yayınları. Bilimsel araştırma yöntemleri. (Tarih). Ankara: PegemA Yayınları.09. Makalenin (malzemenin) adı. Büyüköztürk. Yer: Yayıncı.2006]. USA: Christian Classics Ethereal Library. New Advent CD.. s. baskı). ve Memduhoğlu. Calvin College / Computer Science.. ed. Grand Rapids. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001). “Mormons”. http://tubitak. Ankara: PegemA Yayınları. “Makalenin (malzemenin) adı”. Kaynak adı. New York: Computer Edition by Kevin Knight.gov.

EKLER EK 1 . -21- .TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir.

. ………. -22- .SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………. ödev. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… …………………………….EK 2 . 3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez. seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir.. makale. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… . ……………………………… …………………………………… ………………….

ANA BİLİM DALI ……..EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T.C. BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- . RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

TEZ İÇ KAPAK T.EK 4 . -25- . RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. ANA BİLİM DALI …….C.. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200..

Enstitü Müdürü …. …………………. / 200. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : …………………………………….. Üye Üye : …………………………………….C. ANA BİLİM DALI …….. -26- .TEZ ONAY SAYFASI T... / …. : ……………………………………. Onay Tarihi İmza …………………. …………………...EK 5 .

düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı ………………………………….EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. / ……. tezde bana ait olmayan tüm bilgi. -27- .. …. İmzası …………………………………. / 200.

............................................. Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü......... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ............. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………....... (paragraf başlıktan sonra devam eder).. ……............ …………………………………………………………………………........... .......................... …........................................................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni....................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……................. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………..............................................................................……….................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……....... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …................... Öğrenci sayısına göre................ Sınıf içi kurallar... Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- ................................................................ ……………………………………………………………………………..... Otoriter iklim................................... ... (paragraf başlıktan sonra devam eder……..............................EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1.............. Sınıf genişliğine göre.................... …………………………………………………………………………… Demokratik iklim....... BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi...... Tek Grup oturma düzeni................ (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………................................. . Klasik oturma düzeni..................................................... .. ..... ….......

SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .

C..ÖDEV / SEMİNER KAPAK T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. -30- .EK 8 . ANA BİLİM DALI …….. BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->