P. 1
Tez_Yazim_Kilavuzu

Tez_Yazim_Kilavuzu

|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Samet Zihni Çeliktaş on May 23, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

..........................Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK....................... Kaynakça 20 Yazımı VII............... Referans 19 Gösterme 2...........28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK..........Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI.... EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ......................27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ.......26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI.....................Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK........................Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI...................... APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1........................................29 -4- .........................B..........

kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir. şekil vb. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir.I. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri. grafik.5 cm içeriden başlatılmalıdır. II. araştırma projeleri. Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. için. üstten. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. -5- . Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. İlk satır 1/1. Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm. tezde çeşitli tablo. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2). AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı. Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. 12 punto ve 1. Ancak. Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde.

Giriş. Aşağıda. şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. Gerekli durumlarda tablo. Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. Kısaltmalar. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır. Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa. III. tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz. şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- . A.

Öğretmen-Veli İlişkileri B. ………… b.İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I. Oturma Düzeni 1) ……………………………. Sınıf Ortamı 1. ………………………………………. Sınıf Disiplini 1. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i. …………. ii. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. Sosyal Ortam a. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A. ………………. Sınıf İçi Kurallar c. 2.. II.. Fiziki Ortam a. İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.. ………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- . Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b.

1.1. Kısaltmalar.1. 3. Otoriter İklim 2. Sınıf Büyüklüğü 2.1.1.2. Sınıf içi Kurallar 2.1. Sosyal Ortam 2.1. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz. Sınıf Genişliğine Göre 2. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- .1.1. ……………………… 2.2.1.1.2.1.1. Fiziki Ortam 2.1.2.1.1. Kaynakça.1.1.1.1. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.1.1. GİRİŞ 2.1. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2.1.1.3.1.1.4. Orta Sınıf 2. Klasik Oturma Düzeni 2.1.2. Sınıf Disiplini 2. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz.1.1.2. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.1.1.1.2. Küçük Sınıf 2. SINIF YÖNETİMİ 2. Sınıf İklimi 2.2.2.1.1. Öğretmen-Veli İlişkileri 2.2.1.1.1. Oturma Düzeni 2. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2.1.B.1. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.2.1.2. ………………………………. Sınıf Ortamı 2.2.1.1.1. Büyük Sınıf 2.1.1. Öğrenci Sayısına Göre 2.1.1.1.

BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.C. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- . ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte. başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir. Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır.

: Aynı eser age. : Adı geçen eser agm. : Doğum. : Neşreden ö. doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir. : ve benzeri. ve başkası. : ve devamı. -10- . ae. : Sayı trc. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa. ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda. : Basım/Yayın yeri yok V. VI. : Adı geçen makale a. ve benzerleri. : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm.dğr. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. kütüphanesi M : Milâdî md. : Hazırlayan Hz. : Karşılaştırınız Ktp. : Ölümü. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır./nr : Numara nşr. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. : Varak y. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. : Bakınız C : Cilt d. : ve diğerleri vr. Aşağıdaki liste. ve bunun gibi vd. ölüm tarihi s.IV. : Yıl ys. tercüme eden ts. ve diğerleri v. : Tarihsiz vb. Aşağıda. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz. : Aynı yer b. örnek olarak verilmiştir. soldan 2 cm içeriden yazılır. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. : Bin.mlf. : Tercüme. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. : Hazreti krş. ve başkaları. : sayfadan sayfaya S / sy. : Kütüphane. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. : sayfa ss. ibn bk.

.” gibi akademik unvanlara yer verilmez. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır. Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası.) kısaltmasının kullanılması uygun olur.. Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. -11- . Alıntı tek sayfadan yapılırken (s.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir. Akar. Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir. A. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. s. birden çok sayfadan olduğunda (ss. Basım Yılı yoksa yerine [ts]). farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir. Süleyman Uludağ. “Dr. 45. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. İstanbul 1982. gibi kısaltmalar kullanılabilir. a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı. ve ay. s.) kısaltması.”. Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. Mirâc-nâmeler. Basım Yeri ve Yılı. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. 334. Ali b. 54. Eser Adı. age. agm. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir. s. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî. Ankara 1987. trc. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası. sayfa numarası.

K. 126.. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ". -12- . Sadık. numaralı dipnot" ifadesi eklenir. Birlik Yayınları. Hevâzin el-Kuşeyrî. Ankara 1980. Johann Wolfgang Von Goethe. İstanbul 1991. İnsan Yayınları. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. s. Bayram Yılmaz. her yazarın adı ve soyadı. sayfa numarası. Ankara 1982. İstanbul 2004. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb. sayfa numaraları verilir. 182. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır. kısaltması kullanılabilir. trc. Süleyman Uludağ. s. Dergâh Yayınları. “İkbal’de Ahlâk”. Süleyman Uludağ. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde. 126. Gulam Sadık. Doğu-Batı Divanı. s. 3 nu. Bugünkü Dünyaya Bakışlar. Hakikat Bilgisi. s. (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik.dğr. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Ahmet Albayrak. 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır. Bayram Yılmaz. Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. 147. İkbal’in Düşünce Dünyası. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd. c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. trc. ed. Paul Valery. "Ön söz". 75. İstanbul 2000. “Yazı Başlığı”. Hüseyin Karaman. s. “Ön söz”. Eser. Yılmaz.). Abdülkerim b.Hucvirî. ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı.den referans veriliyorsa. lı dipnot. kitabın künyesi. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. İyiadam Yayınları. 12. (varsa) cilt numarası. trc. “Felek”. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. çevirenin adı başa yazılır.). s. Editör Adı ve Soyadı./v. Aşk Estetiği. 334 vd. s. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. İstanbul 1979. 12. s. III. (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı.

Darimi. kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. II. Ankara 2005. Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. 3:1. 32. s. s. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. Yâsîn 36/16. b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır. 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı. [kitabın demirbaş numarası]. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır. 65. Nikah 6. el-Mâide 5/76. Manzum. II. 94a. İşâya 24:15. el-Esmâ. Bağdâdî. Hanbel. bulunduğu kütüphane ve bölümü. Matta 13:20-24. 1325. c) Hadis Kaynakları Buhari. Tâhâ 20/22-28. tezi).. 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine. 23. Hakim. Tez Adı. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. vr. Hakkı Aksoyak.İ. vr. 497. Birr 5. 4a. 145. Tevhid 2. 65. vr.Filiz Kılıç . Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir. 4a. el-Esmâ ve’s-sıfât. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Tekvin 4:30.. Zübdetü’l-Eş’âr. Avesta. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı.. Yuhanna 1:16. 145. Ebu Davud. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı.Osman Horata . nr. Abdülkâhir el-Bağdâdî. Müstedrek. Muvatta. Grafiker Yayınları. İman 7.Mustafa İsen . nr. Nu. Ankara 2005. Fatih Millet Ktp. Mustafa İsen vd. Tirmizi. Bağlı Bulunduğu Enstitü. Yazım Yeri (ilgili -13- . vr. Grafiker Yayınları. Kaf-zâde Fâizî. Kayseri Raşid Efendi Ktp. Müsned. İbn Mace.Muhsin Macit .

b) CD/DVD vb.kelam.2007]. hüküm nu) BOA. CD Version 4. Ahmet İshak Demir. http://www.tr [13/03/2008]. “Makalenin/Materyalin Adı”. “Mormons”. “Dr. -14- . Konya 2002. Yayıncı. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 8. s. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. Yayıncı. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri.htm [05. Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi. Harris. 12. Şerife Akpınar.enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı.selcuk.turkiyat. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”. (Cilt. 169. W. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. Hatice Kelpetin Arpaguş. sayfa numarası şeklinde yazılır.org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. R.edu. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir. defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir. 14. Yer Tarih. sy. The Catholic Encylopedia. Yazarın Adı Soyadı. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. New York 2003. New Advent CD. Calvin College / Computer Science. CD/DVD. Kaynak Adı. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ayrıca. Muhimme Defteri. Computer Edition by Kevin Knight.06. belge tarihi. CD/DVD. III. Ahmet İshak Demir. http://www. Yer Tarih. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise. İstanbul 1993. 83. s. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. II. Christian Classics Ethereal Library. MD. USA 2001. (basılmamış yüksek lisans tezi). Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. Grand Rapids. Kaynak Adı. “Makalenin/Materyalin Adı”. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir.

İnönü Üniversitesi. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri). “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden". yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. sayfa numarası. "Makale Adı". Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. Cumhuriyetimizin 80. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. 19. 5. Yazar Adı.]. LII (415. İkinci satır. (Hüküm nu) BOA. 7. 310. Ahmet Sevgi. Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz. Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). Bekir Delihasan. 417). Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Türk Kültürü. Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). s./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). “Fenâ”. DİA. 416. eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir. s. Tapu Defteri. bir buçuk santim içeriden başlatılır. a. Basım yeri Basım yılı. 430. Tuncel Ofset. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı. Yayınevi. Yazarı olmayan eserler. Emine Karpuz. Mustafa Kara. b. s. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. TD. HH. Ankara 1986. 334. TDK Yayınları. s. s. V/54 (1967). 1. XII. Abdülkadir İnan. -15- . “Mesnevî”. 410. İsmail Ünver. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. Malatya 2003. Kitap Yazar Soyadı. Türk Dili. 26. “Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. Hattı Hümayun. İstanbul [ts. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. 16-18 Kasım 2006). BOA. s. Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır. Dergi Adı (italik). ed. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir.

Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır. Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri. I-II. "Makale Adı".Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. 169-202. sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). Makale Yazar Soyadı. basım yeri yılı. İstanbul 1970-74. çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır. Editörlü eserlerdeki yazılar. ss. sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. ss. DVD vb. Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. c. S 12. Ansiklopedi maddeleri. İbrahim – Artuk. kaynak listesinde makale gibi gösterilir. b. Dergi Adı (italik). Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. Akpınar. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. eser adı. diğerleri küçük yazılır. kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir. Cevriye. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu. Sadece soy isim başa getirilir. d. sonra yazar adı.) konularak yazılır. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla). (el-Bağdadî. CD. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. çeviren/tahkik eden. Artuk. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Konya 2002. Şerife. -16- . Elektronik Kaynaklar İnternet. makalelerin gösterildiği gibi listelenir. Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . Yazar Adı. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır. Metin. Ankara 1987. cilt sayısı yazılır. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar.

Tarih Felsefesi Yazıları. nşr.Acar. Ahmet Atillâ. George. İstanbul 1993. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri Raşid Efendi Ktp. Develi.Atatürk.R. Şentürk. Ankara 2005. Can Yayınları. Fasikül: I (10). trc. el-Bağdâdî. Bayram Yılmaz. Kitabevi. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. ss. C 28. XV1. Gulam. Sarajevo 2001. Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. Kum Saati Yayınları. Sadık. -17- . Ahmet Albayrak.81-228. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. Ankara 1991. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). Ahmet İshak. Ömer . 113-131. trc. Demir. el-Câmi'u's-Sahîh. İlhan Bahar. Nu. Mustafa. Harris. b. Ankara 2006. Hayati. ss. “Aile Sosyolojisi Modeli”. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. Alfa Yayınları. New York 2003. Fred. W. İnsan Yayınları. “Fenâ”. Kerim Luçareviç. Orwell. ed. ss. Şahin. V/9 (2000). İkbal’in Düşünce Dünyası.. ss. Divan İlmi Araştırmalar. New Advent CD. Karaman. 87-100. “Mormons” The Catholic Encylopedia. Türk Dil Kurumu Yayınları. Doktor. Saraybosna Savaşı. İstanbul ts. ss. S 90. Yazım Kılavuzu. İsmail. Ankara 1994. İstanbul 2002. 497. Computer Edition by Kevin Knight. Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. İstanbul 2004.131-180. 121-132. Celal Üster. Hüseyin Karaman. Sosyal Bilimler Sözlüğü.Sezin İbrahimkadiç. trc. (basılmamış yüksek lisans tezi). Türkdoğan. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. Vadi Yayınları. Animal Farm. Hüseyin. ________. Orhan. Hayreddin vd. Ağaç Yayıncılık. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler. Türk Dünyası Araştırmaları. Nutuk.. Ankara 1979. Mustafa.. İstanbul 2007. Buhari. Kara. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Enver . İstanbul 1998. ss. İstanbul 1992. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. XII. Türk Aile Ansiklopedisi-I. DİA. I-VIII. Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. ________. İstanbul 1994. İstanbul Dallmayr. trc. ss. İstanbul 2008. Ayan. Mustafa Kemal. Demir. Muhammed 1992/1413. K. I-V. el-Esmâ ve’s-sıfât. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”. 333-335.19-24. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”. Abdülkâhir. Uçar.

parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. Kültür Bakanlığı Yayınları. Doğu-Batı Divanı. İyiadam Yayınları. 333-336). yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. 2000. İstanbul 2000. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. 2007. 2008. Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Referans gösterme alıntıyı takiben. 305). Kızılelma. Örneğin (Karasar. Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. Johann Wolfgang Von Goethe. İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. c. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. Bayram Yılmaz. 173. nşr. Ankara 1976. 304). a. “Önsöz”. Ziya Gökalp. Hikmet Tanyu. s. Örneğin. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. 2001). b. s. 2008).Yılmaz. Örneğin (Balcı. 2000. 2003. Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . yayın tarihi. 336). trc. s. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. Bayram. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa. Balcı. s. ss.

22 Mayıs. 25-33. Şiddet ve polis kültürü. (Tarih). Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. d. Star Gazetesi. Onur. 193). A.go.html [12. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. evi. Makale başlığı. Yayın yeri: Yayın Balcı. (2000). Örneğin. c. e. 176. Sosyal Bilimlerde Araştırma. şu sıra takip edilir: a. b. Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan. (Karasar.100n/index-55. White Paper Database. (2008). C. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). ss. İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000). burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. Ş. Dergi Adı. (Büyüköztürk.04. eserler yayın tarihlerinden sonra a. 2007b. Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. 2003. ve (Büyüköztürk. B. Bugün Gazetesi. İsmin ilk harfi.monbu. d. (1979). b. Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. 23). S. s. 17. 113). 3. Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda.2003] -19- . Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. http://www. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. Dergi bilgileri. Japan’s modern educational system. Ankara: PegemA Yayınları. İsmin ilk harfi. 13 Ocak. Eserin Adı. Dünya piyasalarında enflasyon korkusu. … harfleri ile ayırt edilir. (2008). (Tarih).sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir. yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır. Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. Disiplin kavramı. s. 2007a. M. Örneğin. 2. Eğitim ve Bilim.ip/eng. s.

(2006). Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2. Ankara: PegemA Yayınları. Yer: Yayıncı. Grand Rapids. C.. (Tarih). ve Memduhoğlu. Büyüköztürk. Sınıf yönetimi. “Mormons”. -20- . (2007a). g. New Advent CD. Sınıf içinde çatışma yönetimi. Harris W. ed. Kaynak adı. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h.Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı.09. Makalenin (malzemenin) adı.tr/gruplar/sobag/index. Ş. 81120. (2007). Ş.gov. ve Diğerleri (2008). Büyüköztürk. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001). New York: Computer Edition by Kevin Knight. B. Calvin College / Computer Science. baskı). Ankara: PegemA Yayınları. Ankara: Grafiker Yayınları. CD Version 4. USA: Christian Classics Ethereal Library. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. CD/DVD. CD/DVD. s. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek. R.. adı (Tarih). H. Ankara: PegemA Yayınları. Yer: Yayıncı. (2007b). f. Ş. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. The Catholic Encylopedia. baskı). “Makalenin (malzemenin) adı”.htm [20. Zuhal Cafoğlu. Büyüköztürk. http://tubitak. Kaynak adı. Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı. Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak..2006].

EKLER EK 1 .TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir. -21- .

……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… ……………………………. 3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez.EK 2 . ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… . seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir. ……………………………… …………………………………… ………………….SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………. -22- . ödev... makale. ……….

C.. BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- . ANA BİLİM DALI ……. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T.

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

TEZ İÇ KAPAK T. ANA BİLİM DALI ……..C..EK 4 . BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. -25- .

…………………. Enstitü Müdürü …. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : ……………………………………. ANA BİLİM DALI …….EK 5 . / …. Onay Tarihi İmza …………………... : ……………………………………. / 200..TEZ ONAY SAYFASI T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. Üye Üye : ……………………………………..C... -26- . ………………….

düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı ………………………………….. …. tezde bana ait olmayan tüm bilgi. -27- . / 200.EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. / ……. İmzası ………………………………….

.................... ….................... Sınıf içi kurallar............................. Otoriter iklim............................. …………………………………………………………………………… Demokratik iklim.............................................................. ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………........................................................................................ (paragraf başlıktan sonra devam eder).................................. Tek Grup oturma düzeni................ (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni. .. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ........ (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……........ Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü.................... Klasik oturma düzeni.... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………........................... ............................ …........ (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………...................... ...................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………….......……….................. (paragraf başlıktan sonra devam eder……................ Sınıf genişliğine göre..................... Öğrenci sayısına göre........ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi.......................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……................................................................ ....... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ….............. .... Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- .............. ……....EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1...............

SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .

.C.. -30- .ÖDEV / SEMİNER KAPAK T.EK 8 . BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. ANA BİLİM DALI …….

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->