T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

.......................Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK.................................. EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ.27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ..... Kaynakça 20 Yazımı VII.......... APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1.................................................................Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI..................................... Referans 19 Gösterme 2........Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI...........26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI.B.............................................Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK.........28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK........29 -4- ...

Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir.7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı. tezde çeşitli tablo. Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. -5- . Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. araştırma projeleri. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir.I. Ancak. grafik. Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. üstten. kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29. İlk satır 1/1.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2). Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm. Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır. Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde. II.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri. 12 punto ve 1.5 cm içeriden başlatılmalıdır. için. şekil vb.

şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. Aşağıda. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- . III. Gerekli durumlarda tablo. A. Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir. tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır. APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz. Kısaltmalar. ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. Giriş. Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir.

SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. Sınıf İçi Kurallar c. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i. ………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- . Fiziki Ortam a. Oturma Düzeni 1) ……………………………. ……………………………………….İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I. ……………….. II. …………. Sınıf Ortamı 1. Sosyal Ortam a. Sınıf Disiplini 1. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b. Öğretmen-Veli İlişkileri B. ………… b. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A. 2. ii.. İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d.

1.2.1.2. Oturma Düzeni 2.1.1. 3.1.1. SINIF YÖNETİMİ 2.2.1.2. Sınıf Ortamı 2.1.1.1.1.1.1.1. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2. Orta Sınıf 2. Sınıf içi Kurallar 2.2.2.1.1. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz.1.1.4.1.B.1.1. Sosyal Ortam 2.2.1.1.1.2. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- .1.1.1.2.1.1.2.1. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.3.1.1.1. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2. Öğretmen-Veli İlişkileri 2.1. Fiziki Ortam 2.1.1.1.1.1.1. Küçük Sınıf 2. Sınıf İklimi 2. Büyük Sınıf 2.1.1.1.1.1.1. Sınıf Büyüklüğü 2. Klasik Oturma Düzeni 2.2.3.1. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. Sınıf Genişliğine Göre 2. Otoriter İklim 2. ……………………………….1.1. Sınıf Disiplini 2.1. SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.1.1.1.2. Öğrenci Sayısına Göre 2.1. Kaynakça. Kısaltmalar.1.1.2.2. ……………………… 2.1.2.1.1.1.1. GİRİŞ 2.

BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- . İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir.C. Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır. Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte.

: ve diğerleri vr. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. ve benzerleri. : Tarihsiz vb. doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. : ve devamı. : sayfadan sayfaya S / sy. : Hazırlayan Hz.IV. : Adı geçen makale a. : Kütüphane. : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. : Basım/Yayın yeri yok V. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. ve başkası. : Bakınız C : Cilt d. : Tercüme. : Doğum. soldan 2 cm içeriden yazılır. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm./nr : Numara nşr. örnek olarak verilmiştir. -10- . ve bunun gibi vd. ve diğerleri v. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz. : ve benzeri. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa.mlf. : Yıl ys. : Adı geçen eser agm. : sayfa ss. : Aynı yer b. ve başkaları. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. : Ölümü. : Bin. : Aynı eser age. ibn bk. ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda. ae. : Varak y. VI. kütüphanesi M : Milâdî md. : Karşılaştırınız Ktp. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır. : Neşreden ö. ölüm tarihi s. Aşağıdaki liste. Aşağıda. tercüme eden ts. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir. : Hazreti krş. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. : Sayı trc.dğr.

gibi kısaltmalar kullanılabilir.”.) kısaltması. s. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae. Ali b. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir. İstanbul 1982. Akar. a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı. A. Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser. sayfa numarası. Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası. “Dr. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. s. Eser Adı. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi. Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası.) kısaltmasının kullanılması uygun olur. 54. s. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir. farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir.” gibi akademik unvanlara yer verilmez. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. trc. Ankara 1987.. Basım Yeri ve Yılı. Alıntı tek sayfadan yapılırken (s. Süleyman Uludağ. ve ay. -11- . 45.. birden çok sayfadan olduğunda (ss. Mirâc-nâmeler. agm. Basım Yılı yoksa yerine [ts]). 334. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî. age. Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a.

Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik. III. "Ön söz". ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı. Abdülkerim b. s. s. kitabın künyesi. numaralı dipnot" ifadesi eklenir. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. Editör Adı ve Soyadı. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ". (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde. s. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır. Bayram Yılmaz. “Felek”. Dergâh Yayınları. 12. Hüseyin Karaman. 3 nu.dğr.. Ahmet Albayrak. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. Ankara 1982. 334 vd. -12- . Süleyman Uludağ. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır. sayfa numarası. c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. ed. Johann Wolfgang Von Goethe. 126. Bayram Yılmaz. İyiadam Yayınları. Eser. “İkbal’de Ahlâk”. trc. İnsan Yayınları. s. trc. Hevâzin el-Kuşeyrî.). İkbal’in Düşünce Dünyası. s. İstanbul 2004. İstanbul 1991. s.). Gulam Sadık. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd. çevirenin adı başa yazılır. Doğu-Batı Divanı. Süleyman Uludağ. Paul Valery. İstanbul 2000. Ankara 1980. 12. s. trc. Yılmaz. “Yazı Başlığı”. kısaltması kullanılabilir./v. 182. Birlik Yayınları. 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu. (varsa) cilt numarası. sayfa numaraları verilir. Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. Aşk Estetiği. İstanbul 1979. s. lı dipnot. 75. her yazarın adı ve soyadı. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb.den referans veriliyorsa. 147. Hakikat Bilgisi. 126. K.Hucvirî. Bugünkü Dünyaya Bakışlar. “Ön söz”. Sadık.

Tekvin 4:30.Mustafa İsen . Nikah 6. 23. 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine.İ. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. vr. İman 7. kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. Tez Adı. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir.Osman Horata . Mustafa İsen vd. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. vr. 65. 32. Muvatta. el-Esmâ. Hakim. 4a. Hakkı Aksoyak. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. [kitabın demirbaş numarası]. II. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır. Avesta. Bağdâdî. Grafiker Yayınları. 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı. Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. 3:1. Ankara 2005. el-Esmâ ve’s-sıfât. Birr 5. s. Tâhâ 20/22-28. İbn Mace. 4a. Kayseri Raşid Efendi Ktp. nr. II. Grafiker Yayınları. Darimi. tezi). s.Muhsin Macit . Zübdetü’l-Eş’âr. 497.. Manzum. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır.. 65. Yuhanna 1:16. Abdülkâhir el-Bağdâdî. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı. Tevhid 2. bulunduğu kütüphane ve bölümü. vr. 94a. vr. Kaf-zâde Fâizî.Filiz Kılıç . 145. Yâsîn 36/16. c) Hadis Kaynakları Buhari. Tirmizi. İşâya 24:15. Ankara 2005. Matta 13:20-24. Müsned. 145. Müstedrek. Nu. Bağlı Bulunduğu Enstitü. Fatih Millet Ktp. 1325. nr. Ebu Davud. Yazım Yeri (ilgili -13- . Hanbel.. el-Mâide 5/76.

-14- . Ayrıca. Hatice Kelpetin Arpaguş. sy. “Makalenin/Materyalin Adı”. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham. USA 2001. R. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. New York 2003. http://www. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. b) CD/DVD vb. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir. sayfa numarası şeklinde yazılır. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. belge tarihi. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise. 169. Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. (basılmamış yüksek lisans tezi). Ahmet İshak Demir. CD/DVD. 8. Kaynak Adı. 12. “Mormons”.edu. New Advent CD. Şerife Akpınar.enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı. Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. 14. Yer Tarih.kelam.turkiyat. Grand Rapids. II.06. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. Harris. W. (Cilt. Computer Edition by Kevin Knight. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”. Yer Tarih.tr [13/03/2008]. The Catholic Encylopedia. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. Yayıncı. Calvin College / Computer Science. defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir.2007]. s. MD. Konya 2002. http://www. Kaynak Adı. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri. “Makalenin/Materyalin Adı”. Yazarın Adı Soyadı. “Dr.org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari. CD Version 4.htm [05. Yayıncı. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. Ahmet İshak Demir. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. III. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. 83. İstanbul 1993. hüküm nu) BOA. CD/DVD.selcuk. Muhimme Defteri. Christian Classics Ethereal Library.

“Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. 310. “Mesnevî”. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir. 16-18 Kasım 2006). Hattı Hümayun. XII. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. LII (415. “Fenâ”. Abdülkadir İnan. Malatya 2003. "Makale Adı". Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. s. Basım yeri Basım yılı. İsmail Ünver. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Yazarı olmayan eserler. s. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. Dergi Adı (italik). Kitap Yazar Soyadı. Bekir Delihasan. DİA. Türk Kültürü. Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz. BOA. Yayınevi. Mustafa Kara. 417). Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). TDK Yayınları. “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden". s. 334. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri).]. Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı. eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. İkinci satır. sayfa numarası. ed. 19. TD. Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. 430. a. b. İstanbul [ts. 410. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). HH. Türk Dili. Ankara 1986. Yazar Adı. Tuncel Ofset. -15- . cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. 5. 26. Emine Karpuz. Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur. Ahmet Sevgi. (Hüküm nu) BOA. s. İnönü Üniversitesi. s. V/54 (1967). s. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Cumhuriyetimizin 80. Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. 1. Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır. yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). bir buçuk santim içeriden başlatılır. 7. 416. Tapu Defteri.

Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. sonra yazar adı. (el-Bağdadî. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. İstanbul 1970-74. Artuk. -16- . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar. Konya 2002. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). "Makale Adı". Yazar Adı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu. cilt sayısı yazılır. basım yeri yılı. kaynak listesinde makale gibi gösterilir. b. ss. Makale Yazar Soyadı. ss. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri. diğerleri küçük yazılır. kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir. 169-202. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. c. Ansiklopedi maddeleri.) konularak yazılır. Dergi Adı (italik). Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. Metin. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır. İbrahim – Artuk. S 12. CD./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . eser adı. Ankara 1987. makalelerin gösterildiği gibi listelenir. Sadece soy isim başa getirilir. Akpınar. d. I-II. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla). Cevriye. DVD vb. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır. Şerife. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. Elektronik Kaynaklar İnternet. Editörlü eserlerdeki yazılar. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır.Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı. sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. çeviren/tahkik eden. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî. çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır.

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. New Advent CD. Vadi Yayınları. Hüseyin Karaman. Muhammed 1992/1413. Ahmet Albayrak. Uçar. Şentürk. Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). ss. Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. ss. “Mormons” The Catholic Encylopedia. K. Kitabevi. Yazım Kılavuzu. Animal Farm. -17- . Gulam. XV1. Türkdoğan. İstanbul 2004. Ağaç Yayıncılık. Demir. İstanbul 1998.. Fred. Türk Dil Kurumu Yayınları. nşr. İstanbul 1994. Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. Computer Edition by Kevin Knight. Ankara 2005. İstanbul 1992. İkbal’in Düşünce Dünyası. ss. Enver . 333-335. İstanbul 2007. Ankara 1994.. Buhari. trc. I-V. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Mustafa Kemal. Doktor. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. İlhan Bahar. Nu. İstanbul 2008. (basılmamış yüksek lisans tezi). ________. ss. İstanbul ts.Acar. ed. trc. 87-100. ss. 113-131. Türk Dünyası Araştırmaları. İsmail. Kerim Luçareviç. Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul 1993. XII. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. Karaman. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Sarajevo 2001. Kayseri Raşid Efendi Ktp. 121-132. Hayreddin vd.131-180. Ankara 1991. Türk Aile Ansiklopedisi-I. Mustafa. ss. İnsan Yayınları. Ahmet İshak. Hüseyin. İstanbul 2002. Ahmet Atillâ. Hayati. Demir. Kum Saati Yayınları.Atatürk. Develi. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. C 28. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul Dallmayr. Ayan. b. trc. Sadık.81-228. Ankara 2006. Divan İlmi Araştırmalar. Can Yayınları. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. ________. Ömer . el-Esmâ ve’s-sıfât. ss. 497. trc. Saraybosna Savaşı.R. W. Orwell. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. Nutuk.. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”. “Aile Sosyolojisi Modeli”. Fasikül: I (10). Alfa Yayınları. el-Bağdâdî. Bayram Yılmaz. Mustafa. S 90. Kara. V/9 (2000). Tarih Felsefesi Yazıları. DİA. el-Câmi'u's-Sahîh. I-VIII. Ankara 1979. George. “Fenâ”. Abdülkâhir. Orhan. Celal Üster.Sezin İbrahimkadiç. Şahin. Harris. New York 2003.19-24.

Yılmaz. Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. Referans gösterme alıntıyı takiben. Ziya Gökalp. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. 304). Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. Doğu-Batı Divanı. parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. Kızılelma. 336). 2001). s. “Önsöz”. Bayram. Balcı. trc. 2000. Johann Wolfgang Von Goethe. 2007. eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. c. 305). Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. 2008). ss. s. Örneğin (Balcı. İstanbul 2000. Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa. b. 2003. yayın tarihi. Kültür Bakanlığı Yayınları. 2000. a. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. 173. Bayram Yılmaz. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. Hikmet Tanyu. Ankara 1976. Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . Örneğin (Karasar. nşr. İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. 2008. s. s. yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. İyiadam Yayınları. Örneğin. Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. 333-336).

Onur. 2007a. Ankara: PegemA Yayınları. 2007b.go. Sosyal Bilimlerde Araştırma. 23). İsmin ilk harfi. Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. b.html [12. s. (Tarih). d. 13 Ocak. M. 193). (Tarih).ip/eng. 25-33. A. Dergi Adı. İsmin ilk harfi. Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan. (1979). evi. Star Gazetesi. Yayın yeri: Yayın Balcı. 17. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). Bugün Gazetesi. Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. Ş.04. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şiddet ve polis kültürü. Örneğin. 2. Dünya piyasalarında enflasyon korkusu.monbu. 2003. 176. (2008). Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. S. c. s. Dergi bilgileri. (Karasar. Makale başlığı. eserler yayın tarihlerinden sonra a. 3. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. 113). şu sıra takip edilir: a. (2008). burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. e. Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda. Japan’s modern educational system. ve (Büyüköztürk. d. b. … harfleri ile ayırt edilir. White Paper Database. Disiplin kavramı. 22 Mayıs. s. (2000). (Büyüköztürk. Eğitim ve Bilim.100n/index-55. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. http://www. ss.sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir. Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. C.2003] -19- . yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır. Örneğin. B. Eserin Adı. İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000).

g. baskı). Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı. (2006). C. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001).gov. “Mormons”. 81120.htm [20. H. (2007b). B. s. Ankara: Grafiker Yayınları. Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak. “Makalenin (malzemenin) adı”. Ş. -20- .09. CD/DVD. (Tarih). R. Büyüköztürk. New Advent CD. Bilimsel araştırma yöntemleri. f. ed. Ankara: PegemA Yayınları. adı (Tarih). (2007a).. baskı).tr/gruplar/sobag/index. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h. USA: Christian Classics Ethereal Library. (2003). Kaynak adı. (2007). Büyüköztürk. Yer: Yayıncı. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. http://tubitak. Sınıf içinde çatışma yönetimi. Calvin College / Computer Science. ve Diğerleri (2008). Zuhal Cafoğlu. Büyüköztürk. The Catholic Encylopedia. Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2. Kaynak adı. Ankara: PegemA Yayınları. Ş. Ş. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. Ankara: PegemA Yayınları. Yer: Yayıncı. CD/DVD.2006]. Grand Rapids.. Harris W. New York: Computer Edition by Kevin Knight. Sınıf yönetimi.. ve Memduhoğlu.Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek. CD Version 4. Makalenin (malzemenin) adı.

EKLER EK 1 .TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir. -21- .

……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… . ödev.. seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… ……………………………. ………. 3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez. makale.SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………. -22- .EK 2 .. ……………………………… …………………………………… ………………….

C. BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- . ANA BİLİM DALI ……..EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

-25- ..C. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200.EK 4 . ANA BİLİM DALI ……..TEZ İÇ KAPAK T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….

BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : …………………………………….. / 200. Üye Üye : …………………………………….C.EK 5 . : ……………………………………. / …. Enstitü Müdürü …...TEZ ONAY SAYFASI T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. Onay Tarihi İmza …………………. ………………….. ANA BİLİM DALI ……. …………………... -26- .

Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı …………………………………. / ……. İmzası ………………………………….. düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim.EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. -27- . …. / 200. tezde bana ait olmayan tüm bilgi.

................................................................................................................................ (paragraf başlıktan sonra devam eder) …...... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………........... ….. ……………………………………………………………………………......... (paragraf başlıktan sonra devam eder…….............................. ......... ………………………………………………………………………….. .. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……....... …........... Sınıf genişliğine göre............................ ................. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………............................................................. Sınıf içi kurallar.......………............................. .................... (paragraf başlıktan sonra devam eder)..................................................................................EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1...................... Klasik oturma düzeni.... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………......... Tek Grup oturma düzeni................. Otoriter iklim....... .... …….............. (paragraf başlıktan sonra devam eder) ... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……......................... …………………………………………………………………………… Demokratik iklim.. Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü.......... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni.......................................................... Öğrenci sayısına göre....................... Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- ......

SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .

ÖDEV / SEMİNER KAPAK T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….EK 8 .. ANA BİLİM DALI ……. BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200. -30- .C..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful