T.C.

RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK YAZIM KILAVUZU
(Tez, Seminer, Araştırma Projesi ve Makale)

Rize 2008

-2-

İÇİNDEKİLER

I. II.

GİRİŞ 5 TEZ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5 6

III. BAŞLIKLANDIRMA VE İÇİNDEKİLER TABLOSU
A. Örnek 1 (Rakam ve Harf Sistemi) 7 B. Örnek 2 (Rakam Sistemi) 8

C.
IV. 10 V. 10 VI. 11

Örnek 3 (APA Sistemi) 9 KISALTMALAR TRANSKRİPSİYON ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA LİSTESİ İŞARETLERİ YAZIMI

A.

Klasik Sisteme Göre Dipnot Yazımı ve Kaynakça Yazımı 11

1. Dipnot
11

Gösterme

2. Kaynakça
16

Yazımı

.........................................................................................27 EK 7 APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ.................................... APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 19 1........... EKLER EK 1 TEZİN BÖLÜMLERİ...................B..........Error: Reference source not found EK 2 SAYFA YAPISI................ Kaynakça 20 Yazımı VII.Error: Reference source not found EK 5 TEZ ONAY SAYFASI...26 EK 6 ETİK BEYAN SAYFASI....................Error: Reference source not found EK 4 TEZ İÇ KAPAK.....28 EK 8 ÖDEV / SEMİNER KAPAK............................. Referans 19 Gösterme 2...........Error: Reference source not found EK 3 TEZ DIŞ KAPAK.29 -4- .........

Her bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.I.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. araştırma projeleri.5 cm içeriden başlatılmalıdır. Sayfa numarası sayfa altına ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Dipnotlar ise yine aynı yazı tipinde ancak 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Dil: Tez kolay anlaşılabilir bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Kaynakça yazımında paragraflar soldan başlatılmalı. GİRİŞ Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans/doktora tezleri. -5- .7 cm) ebadında 80 gram birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır. alttan ve sağdan 3’er cm boşluk olacak şekilde düzenlenmelidir (Ek 2). Ancak. için. II. üstten. kaynakça bir satırı aşıyorsa diğer satırlar 1. Biçim: Yazı metni Times New Roman yazı tipinde. Kâğıdın tek yüzüne yazılır. 12 punto ve 1. Sayfa Düzeni: Sayfa yapısı soldan 4 cm. Enstitümüz dergisinde yayınlanacak olan makaleler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin hazırlayacakları ödev ve seminerlerin yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamayı hedefleyen bu kılavuzda yazımla ilgili genel ilkeler yer almaktadır.25 cm içeriden başlatılmalı ve paragraflar arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. şekil vb. gerekirse ciltlemede uygun surette katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. tezde çeşitli tablo. grafik. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir. İlk satır 1/1. Tez metni iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. AKADEMİK HUSUSLAR YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK Kağıt: A4 (21cm x 29. Sayfa numaraları iç kapaktan başlayarak Arap rakamları ile 1’den başlatılarak verilmelidir.

Ciltleme: Savunulmak üzere Enstitüye teslim edilen tezler spiral cilt şeklinde olabilir. Bölüm adlarında hiyerarşi bildiren harfler kullanılmaz. Gerekli durumlarda tablo. “Rakam Sistemi” ya da “APA (American Psychological Association) Sistemi”nden biri tercih edilerek kullanılmalıdır. Bölüm başlıkları ve diğer başlıklar koyu (bold) yazılmalıdır. ÖRNEK 1 (Rakam ve Harf Sistemi) Ön söz. Rakam ve Harf Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: -6- . şekil ve grafik isimleri ise şeklin/grafiğin alt kısmında verilir. Kısaltmalar: Tezde kullanılacak her bir kısaltmaya kısaltmalar başlığı altında yer verilmelidir. tablo başlıkları tablonun üst kısmında. BAŞLIKLANDIRMA TABLOSU VE İÇİNDEKİLER Tezlerde başlıklandırma sistemi ve içindekiler tablosunun oluşturulmasında “Rakam ve Harf Sistemi”. III. A. APA sistemine göre başlıklandırma için EK 7’ye bakın. şekil ve grafikte normal metinden farklı yazı boyutu kullanılabilir. Ancak savunmadan sonra tezler Enstitüye karton kapakla ciltlenerek teslim edilmelidir. Giriş. Kısaltmalar.Başlıklar: Klasik sisteme göre başlıklar paragraf hizasından başlatılmalı. Bölümler: Tezlerin bölümlerine ilişkin örnek tablo için Ek 1’e bakınız. Yazılarda tablo ve şekil kullanılacaksa. tezlerde kullanılabilecek başlıklandırma ve içindekiler tablosu için bu sistemlere göre oluşturulmuş birer örnek yer almaktadır. başlıklardan önce 12 nk boşluk bırakılmalıdır. Aşağıda.

………………… SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -7- . SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER A. Öğretmen-Veli İlişkileri B.. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri d. Sınıf Disiplini 1. 2. ………………. ………….. İKİNCİ BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. ii. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI A. ………… b. Sınıf İklimi 1) Otoriter İklim 2) Demokratik İklim b. II. Oturma Düzeni 1) ……………………………. Sınıf İçi Kurallar c.İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ I.. ………………………………………. Fiziki Ortam a. Sosyal Ortam a. Sınıf Ortamı 1. Sınıf Büyüklüğü 1) Öğrenci Sayısına Göre a) Küçük Sınıf b) Orta Sınıf c) Büyük Sınıf i.

1.1.2.1.2.1. Sınıf Disiplini 2. 3.2.1.B. SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -8- . SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2. Rakam Sistemine göre başlık yazımında aşağıdaki metin örnek alınabilir: İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR 1.1.4.2.1. Sınıf Ortamı 2.1.2.1. SINIF YÖNETİMİ 2.1.1.1. Fiziki Ortam 2. ÖRNEK 2 (Rakam Sistemi) Ön söz.2.1.1. Oturma Düzeni 2.2. Klasik Oturma Düzeni 2.1. Sınıf Büyüklüğü 2.1.1.3.1. Otoriter İklim 2.1.1.2.1.1.1.1.1. Küçük Sınıf 2.1.1.1. Sınıf Genişliğine Göre 2. Sınıf İklimi 2.2.1.1.2. Büyük Sınıf 2.1.1.1. Kısaltmalar.1. Öğrenci Sayısına Göre 2.1. Öğretmen-Veli İlişkileri 2.1.1.1. ……………………………….1.1.2.1. Öğretmen-Öğrenci İlişkileri 2. SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI 2.1. Sınıf içi Kurallar 2.1. Orta Sınıf 2.1.1. ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. GİRİŞ 2.1. ……………………… 2.1.2.2.1.1.1.1.1. Kaynakça. Sosyal Ortam 2.1.1.1.1.1.2.2.3. Ekler ve Dizin gibi ana başlıklarda hiyerarşi bildiren raklamlar/harfler kullanılmaz.1.1.1.1.

başlıkların metin içersinde yazılışları ise Ek 7’de verilmektedir.C. ÖRNEK (APA Sistemi) APA sisteminin başlık sayısının az olduğu tezlerde kullanılması daha uygundur. Aşağıda başlıkların içindekiler tablosunda yazılışı gösterilmekte. İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR GİRİŞ 1. BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN EKLER ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ -9- . Ayrıca bu sistemde başlıkların içindekiler tablosunda gösterilmesi ile metin içindeki yazılışları birbirinden farklıdır. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Fiziki Ortam Sınıf Büyüklüğü Öğrenci Sayısına Göre Küçük Sınıf Büyük Sınıf Sınıf Genişliğine Göre Oturma Düzeni Klasik Oturma Düzeni Sosyal Ortam Sınıf İklimi Otoriter İklim Sınıf İçi Kurallar Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Öğretmen-Veli İlişkileri Sınıf Disiplini SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.

: Sayı trc. : sayfa ss. -10- . doğrudan alıntı ayrı paragraf halinde.IV. ve başkası. : Varak y. : Basım/Yayın yeri yok V. örnek olarak verilmiştir. Aşağıdaki liste. : Adı geçen makale a. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda büyük harf kullanılır ve aralarına nokta konulmaz. ae. : Aynı müellif AÜDTCFD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ay. : Karşılaştırınız Ktp. normal metinden bir punto küçük olarak sağdan 1 cm. : Hazreti krş. doğumu DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ed. : Aynı eser age. soldan 2 cm içeriden yazılır. : Hazırlayan Hz. ALINTI YAPMA VE KAYNAKÇA YAZIMI Yapılacak birebir/tıpkı alıntılarda. : ve benzeri. ve başkaları. Dipnot/referans ve kaynakça yazımında klasik dipnot ve kaynakça yazım sistemi ya da APA Sistemi’nden biri kullanılmalıdır. KISALTMALAR LİSTESİ Akademik yazımda sıkça kullanılan gerek tek sözcüklü gerekse çok sözcüklü terimler için kısaltma yapılabilir. ve bunun gibi vd. : Madde MÖ : Milâttan önce MS : Milâttan sonra Nu. : Tercüme. Aşağıda. kütüphanesi M : Milâdî md. : Bin. : Tarihsiz vb. : ve diğerleri vr. : Aynı yer b. : Editör / edebiyat H : Hicrî haz. : Ölümü. Diğer kısaltmalar için Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na veya ilgili anabilim dalı geleneğine uyulmalıdır. Eğer alıntı 3 satırı aşıyorsa. : Neşreden ö.dğr. : Adı geçen eser agm.mlf. ölüm tarihi s. ve diğerleri v. : ve devamı. : Doğum. ve benzerleri. tercüme eden ts. TRANSKRİPSİYON (ÇEVİRİ YAZI) İŞARETLERİ Transkripsiyon işaretleri kullanılması gereken çalışmalarda ilgili Ana Bilim Dalı geleneği esas alınır./nr : Numara nşr. : Bakınız C : Cilt d. : Kütüphane. : sayfadan sayfaya S / sy. : Yıl ys. VI. alıntı metni 3 satırı aşmıyorsa alıntı yapılan ifade ya tırnak (“…”) içerisinde ya da italik (eğik) olarak yazılır. bu iki sisteme göre dipnot/referans gösterme ve kaynakça yazımı ile ilgili bazı örnekler verilmektedir. ibn bk.

Basım Yılı yoksa yerine [ts]). 54. s. farklı sayfalardan ise her bir sayfa numarası virgülle ayrılarak verilir. Atıf yapılan eserin yazar adı verilmemişse dipnot ve kaynakça eser adıyla başlar. Aynı eser veya aynı yazarın farklı eserinden aynı sayfada farklı dipnot veriliyorsa ae. kullanılması gibi) konusunda Ana Bilim Dallarının kendine özgü geleneklerine göre hareket edilebilir. ve ay. A. s. Ankara 1987.) kısaltması. Akar.. sayfa numarası. Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. Özel bir anlam taşımadığı sürece “Prof.” gibi akademik unvanlara yer verilmez. bir sayfadan fazla ise ilk sayfa-son sayfa numarası. ilk geçtiği dipnotta tam künye halinde verilir. Osman el-Cüllâbî el-Hucvirî. a) Genel Şekil Yazar Adı ve Soyadı. Dipnot yazımında aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir: Metin Akar. Klasik Sisteme Göre Dipnot Gösterme ve Kaynakça Yazımı Dipnot Gösterme a. Süleyman Uludağ. 334. birden çok sayfadan olduğunda (ss. agm. 45. Ali b. -11- . gibi kısaltmalar kullanılabilir. Basım Yeri ve Yılı.”. Aynı dipnotta birden çok eserden kaynak gösterilecekse araları noktalı virgülle ayrılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Daha sonraki kullanımlarında uygun kısaltmalar yapılır.Buradaki örneklerde belirtilen veya belirtilmeyen kaynak gösterimi ayrıntıları (örneğin sayı için S ya da sy. Kitap 1) Basılı Kitaplar Tezde kaynak gösterilecek eser.. İstanbul 1982. s. “Dr. trc. Alıntı tek sayfadan yapılırken (s. Alıntı tek sayfadan ise sadece o sayfa numarası. age. dipnotta kısaltma uygulanırken “el” takıları yazılmayabilir. Eser Adı. Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi.) kısaltmasının kullanılması uygun olur. (Basım yeri yoksa yerine [ys]. Arapça eser ve yazar isimlerinin yazım kuralları için Yararlanılan Kaynaklar başlığı altındaki listeden farklı olarak. Mirâc-nâmeler.

182. her yazarın adı ve soyadı. tırnak içinde yazının başlığı yazılır ("Giriş" vb. eserin iç kapağında verilen sırayla ve aralarına birer boşluklu tire ( ) konularak yazılır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. Birlik Yayınları. Süleyman Uludağ.). Bayram Yılmaz. -12- . c) Neşreden veya Çevirenden Alıntı Neşreden veya çevirenin yazmış olduğu giriş/mukaddime/takdim/ önsöz vb. 126. s. Aşk Estetiği.). Paul Valery. “Felek”. Yazar sayısının fazla olduğu durumlarda ilk yazar yazıldıktan sonra vd. (varsa) çevirenin Adı ve Soyadı. eser adından sonra çevireninin adı da dahil olmak üzere tamamen yazılır ve sayfa numarası verilir. 12. Yılmaz. s. trc. Abdülkerim b. Hakikat Bilgisi. Hüseyin Karaman. İkbal’in Düşünce Dünyası. İstanbul 1991. Eser. Bugünkü Dünyaya Bakışlar.den referans veriliyorsa. d) Çok Yazarlı Eserler İki veya daha çok yazarlı eserlerde.. Ahmet Albayrak./v. kısaltması kullanılabilir. lı dipnot. sayfa numaraları verilir. s. ç) Editörlü Eserler Yazar Adı ve Soyadı. Sadık. Editör Adı ve Soyadı. sayfa numarası verildikten sonra ('den naklen) ifadesi konarak eseri nakleden kaynağın tüm bilgileri yazılır. 126. İnsan Yayınları. Ankara 1982. s. İstanbul 2000. trc. 12. ed. İstanbul 1979. s. 147. Dergâh Yayınları. numaralı dipnot" ifadesi eklenir. Ankara 1980. Hevâzin el-Kuşeyrî. s. 75. s. Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risalesi. Bayram Yılmaz. “Ön söz”. İyiadam Yayınları. Neşreden veya çevirenin metinde açıklama yapmak için koyduğu dipnot kaynak gösterilirse yukarıdaki örneğin sonuna ". 334 vd. Doğu-Batı Divanı.dğr. III. (Tercümenin kullanıldığını da ifade ettiğinden Türkçedeki ismini tercih ettik.Hucvirî. 3 nu. İstanbul 2004. (varsa) cilt numarası. K. trc. 64’ten naklen Beşir Ayvazoğlu. “Yazı Başlığı”. çevirenin adı başa yazılır. b) Aktarmalı Alıntı Önce bilginin alındığı asıl kaynağın tüm künyesi yukarıdaki gibi yazılır. “İkbal’de Ahlâk”. sayfa numarası. s. kitabın künyesi. Gulam Sadık. "Ön söz". Devirler / İsimler / Eserler / Terimler. Johann Wolfgang Von Goethe. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. Süleyman Uludağ.

İman 7. Hakim. Bunların dışındaki hadis kaynaklarında diğer eserlerde olduğu gibi cilt ve sayfa numarası verilir: Ahmed b. İbn Mace. 65. vr. Tez Adı. c) Hadis Kaynakları Buhari. Avesta. Manzum. Müstedrek. vr. Ankara 2005. Ankara 2005. Fatih Millet Ktp. el-Mâide 5/76. nr. Ginza ve Vedalar gibi diğer kutsal metinlerden aktarım yapılırken aynı şekilde kitap/bölüm adı bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası sıralamasına dikkat edilerek referans verilmelidir. Müslim ve Muvatta'dan kaynak gösterilirken bab numarası yerine hadis numarası verilir: Müslim. II. 3) Yazma Eserler Normal kitaptan farklı olarak basım yeri ve tarihi yerine. 3:1. vr. Yuhanna 1:16. 1325. Tevhid 2.Muhsin Macit ... Abdülkâhir el-Bağdâdî. 32. 65. Kaf-zâde Fâizî. [kitabın demirbaş numarası].Filiz Kılıç . Nikah 6. Grafiker Yayınları. tezi). Nu. 497. Müsned. Tekvin 4:30. b) Kitâb-ı Mukaddes Bölüm ya da kitap adı (boşluk) bab numarası iki nokta üst üste (:) pasaj numarası yazılır. 4a.Mustafa İsen . Hakkı Aksoyak. Bağlı Bulunduğu Enstitü.Osman Horata . 4) Basılmamış Tezler Yazar Adı ve Soyadı. II. 145. kitap adı ve bab numarası verilir: Buhari. Zübdetü’l-Eş’âr. (basılmamış yüksek lisans/doktora/vb. el-Esmâ ve’s-sıfât. Nesai ve Darimi'den kaynak gösterilirken yazarın kısa adı. bulunduğu kütüphane ve bölümü. [4a ya da 4b şeklinde varak numarası ve sayfası] yazılır. Yazım Yeri (ilgili -13- . s. Tâhâ 20/22-28. Muvatta. 145. Yâsîn 36/16. nr. Matta 13:20-24.. Ebu Davud.İ. 94a. vr. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. İşâya 24:15. 2) Kutsal Metinler a) Kur'an-ı Kerim Sure adı (boşluk) sure numarası (bölü işareti) ayet numarası şeklinde yazılır. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. s. el-Esmâ. Kayseri Raşid Efendi Ktp. Birr 5. 4a. Tirmizi. Grafiker Yayınları. Darimi. Mustafa İsen vd. 23. Hanbel. Bağdâdî.

http://www.enstitünün bulunduğu şehir adı) ve Yılı. s. “Makalenin/Materyalin Adı”. s. hüküm nu) BOA. sayfa numarası şeklinde yazılır. Yer Tarih.edu. III. İstanbul 1993. (Cilt. Harris. Hatice Kelpetin Arpaguş. Kaynak Adı. W. 169.selcuk. (basılmamış yüksek lisans tezi). -14- . defter ve varak/yaprak numaraları belirtilir. Konya 2002. 83.tr [13/03/2008]. “Mormons”. Bazı ansiklopedilerin ya da klasik kitapların CD’leri kaynak olarak kullanılacaksa bu durumda ansiklopedi içindeki maddeler normal matbu ansiklopedi maddeleri gibi. Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı”. CD/DVD. yararlanılan internet adresi ve erişim tarihi de köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. New York 2003. Eğer internetten yararlanılan kaynak html biçimli ise gerekli bilgilerden sonra web adresi yazılarak köşeli parantez içinde erişim tarihi verilir. Yayıncı. 5) Elektronik Kaynaklar a) İnternet İnternetten yararlanılan kaynak (kitap veya makale gibi) pdf biçimli ise. Yazarın Adı Soyadı. “Makalenin/Materyalin Adı”. Sözlükler gibi yazarı belli değilse bu da yazarsız kitapların gösterildiği gibi kaynakçada gösterilir. belge tarihi.06. 12.org/kitaptaniti mi/hkarpagus_cumhuriyetaydinlari. kitaplar ise normal kitap gibi gösterilip CD/DVD’nin sürümleri.2007]. 6) Arşiv Belgeleri Arşiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama. Computer Edition by Kevin Knight. 8. MD. USA 2001. CD/DVD. Christian Classics Ethereal Library. Yer Tarih. Kaynak Adı. Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı olarak Keşf ve İlham. yararlanılan kaynakların gösterimi kitap veya dergide olduğu gibidir. R.htm [05. Yayıncı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. CD Version 4. Ayrıca. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.kelam. 14. Ahmet İshak Demir. Calvin College / Computer Science. The Catholic Encylopedia. sy. Muhimme Defteri. b) CD/DVD vb. Şerife Akpınar.turkiyat. Grand Rapids. belgenin yer aldığı arşiv ve varsa dosya. Ahmet İshak Demir. http://www. “Dr. New Advent CD. “Easton’s 1897 Bible Dictionary”. II. yayın tarihi belirtilmek suretiyle kaynak gösterilir.

Klasik Sisteme Göre Kaynakça Yazımı Tez içerisinde kullanılan kaynaklar. cilt sayısı (Romen rakamıyla I-VII şeklinde). Basılmamışsa toplantı tarihi bilgileri ile yetinilir. V/54 (1967). XII. Malatya 2003. (Hüküm nu) BOA. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler basılmışsa editörlü eser gibi gösterilir. Türk Kültürü. Mustafa Kara. 410. “Fenâ”. Eser Adı (italik) varsa yayımlayan veya çevirenin Adı Soyadı. Hattı Hümayun. 16-18 Kasım 2006). sayfa numarası.Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Türk Dili. DİA. Cumhuriyetimizin 80. Fakat cilt ve sayfa numarası normal eser gibi verilir. bir buçuk santim içeriden başlatılır. “Rize Evi Mutfak Mimarisi ve Etnografyası”. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. Türk Şiiri Özel Sayısı II (Dîvân Şiiri). 416. Basım yeri Basım yılı. "Makale Adı". Onun yerine yazarın adı ve soyadı uzunluğu kadar düz çizgi ( ) veya tire işareti (------) konur. Yazar Adı. 310. s. Rize Sempozyumu (Rize Valiliği. İnönü Üniversitesi./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). Tapu Defteri. Yazarı olmayan eserler. 19. “Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının İstiklâl Hareketleri Tarihinden". Bekir Delihasan. Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar uygulanır. Kitap Yazar Soyadı. 417). s. İkinci satır. ed. 334. “Nasıl Bir Müzik Öğretmeni”. İsmail Ünver. LII (415. Emine Karpuz. s. s. Makale / Madde / Bildiri Yazar Adı ve Soyadı. yazar soyadına göre alfabetik olarak sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak aşağıdaki genel kalıba uygun olarak yazılmalıdır. 1. Bir yazarın birden çok eseri varsa alfabetik sıraya göre dizilir ve sonrakilerde yazar adı tekrarlanmaz. HH. 5. Ankara 1986. eser adına göre alfabetik sıraya göre yazılır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. a. TD. b. İstanbul [ts. BOA. Dergi Adı (italik). Abdülkadir İnan. “Mesnevî”. 26. Yayınevi. Ahmet Sevgi. 430. Ansiklopedi maddeleri de makale gibidir. s. Yılında Müzik Sempozyumu (26-31 Ekim 2003). TDK Yayınları.]. -15- . Tuncel Ofset. 7. s.

Metin. Ansiklopedi maddeleri. materyallerin kaynakçada gösterimi ilk dipnot referansıyla aynıdır. kaynak listesinde makale gibi gösterilir. CD. makalelerin gösterildiği gibi listelenir. sonra yazar adı. yalnız cilt/sayı yerine cilt (Romen rakamıyla). DVD vb. Elektronik Kaynaklar İnternet. d. "Makale Adı". diğerleri küçük yazılır. ss. ss. İstanbul 1970-74. Sadece soy isim başa getirilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Kaynaklar Sayfası Örneği Akar. Cevriye. cilt sayısı yazılır. Dergi Adı (italik). (el-Bağdadî. çok yazarlı kitap künyelerinde olduğu gibi yazılır. Eser adındaki “el” takıları okundukları gibi yazılır. S 12. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. cilt (Romen rakamıyla)/sayı (sadece sayı verilecekse önce sy. Arapça eser adlarının ilk harfi büyük. I-II.) konularak yazılır. Konya 2002. basım yeri yılı. el-Fark beyne'l-fırak) Eser üzerinde birden çok tarih varsa (hicrî. Akpınar. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslâmî Sikkeler Kataloğu. b. miladî veya hicrî şemsî gibi) hepsi aynen verilir. İbrahim – Artuk. Birden çok yazarlı makalelerde yazarların isimleri. c. eser adı.Çeviri ya da tahkikli eserin çevireni ya da tahkik edeni tarafından yazılmış giriş kısmı. -16- . Türk Edebiyatında Manzum Mirâc-nâmeler. “Lâmiî’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar”. Makale Yazar Soyadı. Artuk. sayfa numaraları (çok ciltli eserlerde olduğu gibi) verilir. Yazar ve eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır. Yazarların isimleri aralarına tire işareti ( . Ankara 1987. Yazar Adı. sayfa sayısı (ilk sayfa tire son sayfa). 169-202. araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Birden çok yazarlı eserlerin sıralanmasında birinci yazarın soyadı esas alınır. Editörlü eserlerdeki yazılar./S kısaltması) yayın ayı/dönemi ve yılı (parantez içinde). çeviren/tahkik eden. Şerife. kaynaklar listesinde çevirenin/tahkik edenin adı öne alınıp yazının başlığı tırnak içinde gösterilerek kaydedilir.

131-180. Hayreddin vd. C 28. Ahmet Albayrak. ss. Tarih Felsefesi Yazıları. İstanbul 1992.19-24. Ankara 1991. ss. Enver ..81-228. Divan İlmi Araştırmalar. İlhan Bahar. W. Orhan. (basılmamış yüksek lisans tezi). Ankara 1979. Ağaç Yayıncılık. Develi. Gulam. Orwell. Kitabevi. Seyyare ve Sabiteler (Burçlar)”. Türk Dünyası Araştırmaları. Vadi Yayınları. Kayseri Raşid Efendi Ktp.Sezin İbrahimkadiç. “Aile Sosyolojisi Modeli”. trc. el-Câmi'u's-Sahîh. -17- . Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri. Yazım Kılavuzu. İstanbul 2004. Ömer . Hüseyin Karaman.R. ss. Demir. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Ahmed Caferoğlu Özel Sayısı). ed. ss. İstanbul Dallmayr. Sadık. İstanbul 1994.. İstanbul 2002. Mustafa. Animal Farm. İstanbul 1993. Sosyal Bilimler Sözlüğü. İnsan Yayınları. XII.Atatürk. Uçar. Buhari. “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Mirâcnâme”. trc. “Fenâ”. Türk Aile Ansiklopedisi-I.. “Mormons” The Catholic Encylopedia. Kara. New Advent CD. Ahmet İshak. ss. Şentürk. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. “Osmanlı Edebiyatında Felekler. Muhammed 1992/1413. I-V. K. İstanbul ts. Ankara 2006. George. Sarajevo 2001. Celal Üster. ________. ________. Ankara 1994. Can Yayınları. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm. Demir. DİA. b. Mustafa. ss. Kum Saati Yayınları. Türkdoğan. I-VIII. Nu. Abdülkâhir. Doktor. ss. Ahmet Atillâ. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Türk Dil Kurumu Yayınları. nşr. 333-335. Saraybosna Savaşı. Mustafa Kemal. “Doğu-Batı Divanı: Goethe ve Hâfız Diyaloğu”. Karaman. el-Esmâ ve’s-sıfât. “Dîvân Edebiyatında Hamseler”. “İkbal’de Ahlâk Kavramı”. New York 2003. el-Bağdâdî. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. İkbal’in Düşünce Dünyası. Computer Edition by Kevin Knight. “Modern Türkiye’de Tarih Düşüncesi ve Eğitimi”. İstanbul 2008. trc. Şahin. İstanbul 2007. Harris.Acar. trc. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. İsmail. 121-132. Ankara 2005. Ayan. S 90. V/9 (2000). 113-131. Fasikül: I (10). Kerim Luçareviç. 497. Bayram Yılmaz. XV1. 87-100. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler. Hayati. Fred. Alfa Yayınları. Hüseyin. Nutuk. İstanbul 1998.

Karasar (2003) bilimsel araştırmaları temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olmak üzere iki başlık altında incelemektedir. Daha çok yazarlı eserlerde ise parantez içerisinde sadece ilk yazarın soyadı belirtilerek buna “ve Diğerleri” ibaresi eklenerek eserin yayın tarihi belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. Yapılan alıntılarda amaç sadece esere atıf yapmak değil de eserde geçen ayrıntılı bilgiler ise (örneğin eserdeki tablo. 173. Bayram Yılmaz. a.Yılmaz. APA Sistemine Göre Referans Gösterme ve Kaynakça Yazımı 1. 2000. Bazen belli bir eserin farklı sayfalarından alıntı yapılabilir. Johann Wolfgang Von Goethe. s. kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası yazılarak yapılır (Büyüköztürk. Örneğin. nşr. “Önsöz”. 2003. Kızılelma. Doğu-Batı Divanı. yazarın soyadı belirtilir ve soyadını takiben parantez içerisinde sadece eserin yayın tarihi verilir. s. Örneğin (Karasar. 305). 2007. b. Balcı. yayın tarihi. 2008. şekil ya da özgün bir tanıma atıf yapılacaksa) yukarıdaki esaslara uymakla birlikte. Ziya Gökalp. Ankara 1976. Bu durumda alıntı yapılan her bir -18- . Kültür Bakanlığı Yayınları. İstanbul 2000. Tezde yapılacak atıf birden çok sayfaya yönelikse parantez içerisinde sayfa aralıkları kısa çizgiyle (-) ile ayrılarak gösterilir. parantez içerisinde alıntı yapılan kaynağın yazarının soyadı. Hikmet Tanyu. trc. 2008). Referans gösterme alıntıyı takiben. 2001). 304). İki Yazarlı Eserlere Atıf Yapma İki yazarlı eserlere yapılan atıflarda parantez içerisinde her iki yazarın soyadları da yazılır (Deniz ve Çelebi. Aynı Yerde Birden Çok Esere Atıf Yapma Belli bir konuda farklı yazarlara ait birden çok esere atıf yapılacaksa parantez içerisinde eserlerin yazarının soyadı. Referans Gösterme APA sisteminde alıntılar metin içerisinde referans gösterilerek belirtilir. s. gerekiyorsa sayfa numarası ayrı ayrı yazılarak eserlere ait bilgiler noktalı virgül ile ayrılır. s. eserin yayın tarihinden sonra sayfa numarası da belirtilir (Büyüköztürk ve Diğerleri. c. 2000. 333-336). 336). ss. Bayram. Örneğin (Balcı. İyiadam Yayınları. Tek Yazarlı Eserlere Atıf Yapma Bir yazara ait esere atıf yapılacaksa.

c. 17. Bugün Gazetesi. Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden Çok Eserine Atıf Yapma Bir yazarın aynı yıla ait birden çok eserine atıf yapıldığı durumlarda. d.04. İsmin ilk harfi. b. Şiddet ve polis kültürü.2003] -19- . İnternetten Yapılan Alıntıların Kaynakçada Gösterilmesi: Monbusho (2000). Eserin Adı. A. (2008). Örneğin. Kaynakça Yazımı Tezlerde atıf yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesinde. (Tarih). d. 2007a. s. Yayın yeri: Yayın Balcı. Ş. Onur.html [12. 113). Star Gazetesi. Eğitim ve Bilim. Sosyal Bilimlerde Araştırma. (Büyüköztürk. Gazetelerden Gösterilmesi: Yapılan Alıntıların Kaynakçada Erdoğan. (2008). Makale başlığı. b. (1996) Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi (basılmamış yüksek lisans tezi). M. 22 Mayıs. Dergi Adı. s.sayfa virgül ile ayrılarak gösterilir. Japan’s modern educational system. Tezlerde metin içerisinde referans gösterme ile ilgili olarak. (1979). Ankara: PegemA Yayınları. 176. 3. Örneğin. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. 2007b. s. S. White Paper Database. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. evi.100n/index-55. 25-33.ip/eng.go. B. Aynı Soyada sahip farklı yazarların aynı yıla ait eserleri de yukarıdaki şekilde. (Tarih). e. 13 Ocak. 2003. İsmin ilk harfi. … harfleri ile ayırt edilir.monbu. Tezlerin Kaynakçada Gösterilmesi: Çınkır. http://www. Dünya piyasalarında enflasyon korkusu. (Karasar. ve (Büyüköztürk. (2000). 23). Disiplin kavramı. Makalelerin Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim. eserler yayın tarihlerinden sonra a. yayın yılından sonra (a) ve (b) harfleri ile birbirlerinden ayrılır. 2. Dergi bilgileri. şu sıra takip edilir: a. 193). ss. C. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi Soyisim.

Ş. USA: Christian Classics Ethereal Library. Ankara: PegemA Yayınları. Bilimsel araştırma yöntemleri. New Advent CD.. (Tarih). CD/DVD. Ankara: PegemA Yayınları. B. (2007). H. CD Version 4. (2007a). ve Diğerleri (2008). Elektronik Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi Yazarın soyadı. “Easton’s 1897 Bible Dictionary” (2001). Büyüköztürk.. Ankara: PegemA Yayınları. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. “Makalenin (malzemenin) adı”. Sınıf içinde çatışma yönetimi. Çok Yazarlı Eserlerin Kaynakçada Gösterilmesi İpek.09. baskı). New York: Computer Edition by Kevin Knight. Ankara: Grafiker Yayınları.gov. f. 81120. adı (Tarih). baskı).. CD/DVD. Makalenin (malzemenin) adı.Sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu kuruluş kararı. Zuhal Cafoğlu. (2007b). s. http://tubitak. Büyüköztürk. Yer: Yayıncı. C. “Mormons”. Kaynak adı. Sınıf yönetimi. Grand Rapids. The Catholic Encylopedia. Ş.tr/gruplar/sobag/index. Tezlerde APA sistemine göre kaynakça yazımı ile ilgili olarak. Ş. burada belirtilmeyen durumlar için Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili kitaplara bakılması tavsiye edilir. -20- .2006]. Aynı yazarın aynı yıla kaynakçada gösterilmesi ait farklı eserlerinin h. ve Memduhoğlu. g. Büyüköztürk. (2003). Calvin College / Computer Science. R. Deneysel desenler (Geliştirilmiş 2. Harris W. (2006). Yer: Yayıncı. Kaynak adı.htm [20. ed.

-21- .EKLER EK 1 .TEZİN BÖLÜMLERİ DIŞ KAPAK İÇ KAPAK ONAY SAYFASI ETİK BEYAN SAYFASI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR* ŞEKİLLER* KISALTMALAR* SEMBOLLER/TRANSKRİPSİYON* ÖN KISIM TEZİN ANA KISIMLARI SON KISIMLAR GİRİŞ GÖVDE (TEZİN BÖLÜMLERİ) SONUÇ KAYNAKLAR EKLER* DİZİN* ÖZET ABSTRACT ÖZ GEÇMİŞ * Her çalışmada yer alması zorunlu değildir.

3 cm Not: Yukarıdaki sayfa yapısı tez. ödev. ……………………………… …………………………………… …………………. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… 4 cm …………………………………… 3 cm …………………………………… ……………………………. seminer ve proje yazımı gibi bütün akademik yazılar için geçerlidir. ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ...SAYFA YAPISI 3 cm ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………. -22- . makale.EK 2 . ……….

BİLİM DALI TEZİN ADI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tezin Yazarı RİZE 200… -23- .C. ANA BİLİM DALI …….EK 3 TEZ DIŞ KAPAK Kapak Sırtı Yılı T.. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….

TEZİN ADI Tezin Yazarı -24- .

ANA BİLİM DALI ……...C.TEZ İÇ KAPAK T. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. -25- .EK 4 . BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı RİZE 200.

. / …. Onay Tarihi İmza …………………. / 200... -26- . Üye Üye : …………………………………….. ………………….. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……….TEZ ONAY SAYFASI T. BİLİM DALI TEZİN ADI (Yüksek Lisans Tezi) Tezin Yazarı Tez Danışmanı Tez Savunma Tarihi Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Başkan : …………………………………….EK 5 .C.. : ……………………………………. …………………. Enstitü Müdürü …. ANA BİLİM DALI …….

düşünce ve sonuçları belirttiğimi ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. İmzası …………………………………. ….EK 6 – ETİK BEYAN SAYFASI RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu tezi bilimsel metotlara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak hazırlayıp sunduğumu. -27- . / ……. / 200. tezde bana ait olmayan tüm bilgi.. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı ………………………………….

................. Tek Grup oturma düzeni... Klasik oturma düzeni... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………........... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……………... …………………………………………………………………………… Demokratik iklim..... Sınıf genişliğine göre.............. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI Sınıf Ortamı Sosyal Ortam Sınıf iklimi...... Öğretim Ortamı Sınıf Disiplini -28- .................................... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……… ………………………………………………………………………………… Oturma düzeni............. ............EK 7 – APA BAŞLIKLANDIRMA ÖRNEĞİ APA sisteminde başlıkların metin içersinde yazılışı aşağıda örneklendirilmektedir: 1..... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……...................... …...... Öğrenci sayısına göre....... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …………….................. Sınıf içi kurallar........................................... …………………………………………………………………………….................. ...... (paragraf başlıktan sonra devam eder) …..................................................................................................................... ……. ………………………………………………………………………….... Otoriter iklim......... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ……............................... (paragraf başlıktan sonra devam eder)..................... ......................... …................................................................. ................................... ................ (paragraf başlıktan sonra devam eder……...... (paragraf başlıktan sonra devam eder) ..............................………................................................................ Fiziki Ortam Sınıf büyüklüğü............

BÖLÜM ÖĞRETİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -29- .SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 2.

BİLİM DALI (Yüksek Lisans Semineri / Dersi Ödevi ) ÖDEV / SEMİNERİN ADI Seminerin Yazarı Öğrenci Numarası Danışman Rize 200. -30- . RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ………. ANA BİLİM DALI …….EK 8 ..ÖDEV / SEMİNER KAPAK T..C.