You are on page 1of 2

17. YY.

ISLAHATLARI
GENÇ OSMAN 1618-1622 IV. MURAT 1623-1640 Çözümler SORUNLAR Seferiçin hazırlıklar devam ederken anlaşma sağlandı ancak savaş olmadan barış sağlandı. SORUNLAR

Kâtip Çelebi Raporu

Koçibey Raporu

Küçük yaşta padişah oldu

Lehistan Kötü yönetim Rüşvet Adam kayırma

Lehistan’ın vergilerini zamanında ödememesi

Venedik’in Dalmaçya kıyılarında isyan çıkarması

Sorunların çözümü bilgili ve deneyimli devlet adamları ile mümkün olacağını, devleti insan ile doktor ilişkisi üzerine örneklendirerek anlatmaya çalışmıştır.

Bozulmanın Kanuni’den sonra başladığını, bozulmanın nasıl olduğunu ve çözümler sunulmuştur.

Yönetimde, annesi Kösem Sultan ve sadrazam Ali Paşa etkili oldu.

Sefere çıkıldı, Hotin Kalesi kuşatıldı

ÇÖZÜM
Şeyhülislam ve ilmiye sınıfı yetkilerini sınırlandırdı. Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı düşündü.

Sultan bu sefere Katıldı. Çünkü:

SİYASİ OLAYLAR

Dirlik arazileri hak edenlere dağıtıldı.

ISLAHATLAR Devlet otoritesini güçlendirmek için yapıldı.

İstanbul’da güvenlik sağlandı

Saray dışından evlendi

Osmanlı-Avusturya savaşları ve iç isyanları fırsat bilen İran, saldırılarına devam etti.

Padişah yetkilerini ve otoritesini artırmak Annesi ve yönetimde etkili olanlar engellendi. 1635 ve 1638 yıllarında iki sefer düzenlendi. Kahvehanelerde içki ve tütün kullanımı yasaklandı.

SONUÇ AMAÇ

Bağdat Osmanlı’ya, Revan ve Azerbaycan İran’a bırakıldı. Zagros dağları iki ülke arasında sınır kabul edildi.

Sefer başarısız oldu II. Osman Yeniçerilerin ayaklanması sonucu öldürüldü

KASR-I ŞİRİN Antlaşması yapıldı. 1639

Türkiye-İran sınırı belirlendi

Yeniçeri Ocağının kaldırılması düşüncesi ortaya çıktı

Tımarların hak edenlere değil. SEKBAN adı verilen askerlik sistemi kuruldu. SEKBAN. Sipahi sistemi bozulunca.. İltizam. toprağı terk ederek şehirlere göçtüler Sekban. Eşkıyalık yaygınlaştı Şehirlerde güvenlik sorunları yaşandı. tımar dışında kalan bölgelerin vergilerini toplamak için uygulanan bir sistemdir. mültezimleri bölgenin yöneticisi haline getirmiştir. İltizam uygulanan topraktır MUKATAA İhale sistemi ile verilir. barış zamanı işsizdir. Tımarları kaybeden dirlik sahipleri Celali Ayaklanmalarını çıkardılar. devlete ödedikleri verginin bir-kaç katını topladıkları vergi yoluyla almaya çalıştılar. Mültezimler. savaş zamanı asker. Bölgesindeki vergileri kendisi toplar.TIMAR SİSTEMİNİN BOZULMASI İLTİZAM İLTİZAM VE MUKATAA BOZULMA NEDENLERİ. SİYASİ Tımar sisteminin bozulmasıyla. Bu uygulama. MÜLTEZİM İltizam olarak aldıkları toprakların vergilerini devlete peşin öder. SONUÇLAR İşsizlik ve göç gibi sosyal sorunlar ortaya çıktı. Mukataayı iltizam olarak alan kişi. Merkezi otoritenin zayıflığı. barış zamanı halktan haraç alarak geçimini sağladı. Tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarını aşağıdaki tabloya yazınız. Askeri teşkilatta bozulmalar oldu. Cemal KAPUSIZ Tarih Öğretmeni Üretim azaldı. rüşvet verenlere dağıtılması. iç güvenlik de bozuldu. Devlet vergi toplayamadı Vergisini ödeyemeyen köylüler. Fatih döneminde. EKONOMİK ASKERİ SOSYAL .