P. 1
Sabahattin_Ali_Kürk_Mantolu_Madonna

Sabahattin_Ali_Kürk_Mantolu_Madonna

|Views: 550|Likes:
Yayınlayan: kewsernc

More info:

Published by: kewsernc on May 22, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

SABAHATTİN ALİ

B Ü T Ü N Y A P I T L A R I R O M A N

KURK MANTOLU MADONNA Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de doğdu, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nde öldü. İstanbul İlköğretmen Okulu'nu bitiren Sabahattin Ali, Yozgat'ta bir yıl öğretmenlikten sonra, 1928 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca Almanya'ya gönderildi. 1930'da döndükten sonra Aydın, Konya ve Ankara ortaokullarında Almanca öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde memurluk ve Devlet Konservatuvarı'nda dramaturgluk yaptı. 1945'te Bakanlık emrine alındı, İstanbul'da Markopaşa adlı mizah gazetesini çıkardı. 1948'de bir yazısı yüzünden tutuklandı, üç ay kadar hapis yattı. Sürekli izlendiği için yurtdışına kaçmak istedi, ancak Kırklareli dolaylarında bir kaçakçı tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Şiirler, hikâyeler, romanlar yazdı, çeviriler yaptı. İlk yazıları Balıkesir'de Irmak dergisinde çıkmıştı (1925/26). Sabahattin Ali 1930'lu yıllarda öyküye gerçekçi ve yeni bir soluk getirmişti. Öykülerinde; tanımlamakta güçlük çektiğimiz kimi duyguları ustalıkla anlatan Ali, insanın zavallılığını ve gücünü aynı sarsılmaz üslupla, zaman zaman masalsı ve destansı bir biçimde yansıtmayı başarmıştı. Öykü kitapları: Değirmen (1935), Kağnı (1936), Ses (1937), Yeni Dünya (1943), Sırça Köşk (1947). Halk şiirinden esinlenerek yazdığı şiirlerini Dağlar ve Rüzgâr'da toplamıştı (1934). Sabahattin Ali, romanlarında da insanın ruhuna ayna tuttu ve gerçeğe bu aynadan baktı. Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940), Kürk Mantolu Ma-donna (1943) adlı romanlarında, okurların gerçekliği daha derinden algılamasını sağladı. Sağlığında yayımlanmış dokuz kitabına, Varlık dergisinde tefrika edilen Esirler (1936) oyunu da eklenince on kitabı, yedi ciltlik bir külliyat halinde Varlık Yayınları arasında tekrar basılmıştı (1965/66). Bütün Eserleri önce Bilgi Yayınevi'nde, sonra Cem Yayınevi'nde yeniden basıldı. Bu arada Hikmet Altınkay-nak'ın Sabahattin Ali-Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (1987) derlemesi de adı geçen dizide çıktı. Yazar üzerine incelemeler arasında Kemal Sülker'in Sabahattin Ali Dosyası (1968), Asım Bezirci'nin Sabahattin Ali/Hayatı, Hikâyeleri, Romanları (1974), Kemal Bayram'm Sabahattin Ali Olayı (1978), Filiz Ali Laslo ile Atilla Özkırımlı'nın Sabahattin Ali (1979), Reşit M. Ertüzün'ün Sabahattin Ali Olayının Gerçeği (1985), Filiz Ali'nin "Filiz Hiç Üzülmesin" (1996), Ramazan

Korkmaz'ın Sabahattin Ali (1997) adlı kitapları ve Almanya'da yayımlanan Elisabeth Siedel'in Sabahattin Ali Mystiker und Sozialist adlı çalışması sayılabilir.

kitapları: Bütün Öyküleri I (1997) Bütün Öyküleri II (1997) içimizdeki Şeytan (199 8) Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (1998) Kuyuçaklı Yusuf (1999) Bütün Şiirleri (1999) Çakıcı'nın İlk Kurşunu (2002) .Sabahattin Ali'nin YKYdeki öteki.

SABAHATTİN ALI Kürk Mantolu Madonna ROMAN ODO İSTANB UL .

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.967 Edebiyat . Baskı: istanbul. 1997 Bu kitabın telif haklan Onk Ajans Ltd. Eylül 2004 ISBN 975-363-802-7 © Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.250 Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali Genel Tasarım: Faruk Ulay — Kapak Tasarımı: Nahide Dikel Baskı: Şefik Matbaası Marmara Sanayi Sitesi M Blok No: 291 İkitelli/İstanbul 1. Baskı: Remzi Kitabevi. aracılığıyla alınmıştır. Şti.Ş. 285 Beyoğlu 34433 İstanbul Telefon: (0 212) 2 52 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 29 3 07 23 . Yapı Kredi Kültür Merkezi İstiklal Caddesi No. Şubat 1998 15. Baskı: İstanbul..Ş.Yapı Kredi Yayınlan . 1943 YKY'de 1.

bu sığ değerlendirmeyi çok aşmakta. Bu yaklaşım Sait Faik'i "bireyci". karamsar ve melankolik bir ruhun patlamaları şeklinde kendini gösteren iç derinliği. diğerini Sait Fa-ik'in temsil ettiği iki farklı -neredeyse karşıt. hep Sait Faik ile birlikte. Türk öykü edebiyatının iki karşıt eğiliminin temsilcileri olarak tanınmış ve tanıtılmıştır. onu modern edebiyatımızın kolayca etiketlendirile-meyecek öncü yazarlarından biri olarak. çeşitli yönleriyle bugün yeniden. aynı sığ yaklaşımın bir sonucu olarak görülebilir. ikincil bir "misyon" olarak kabul eden böylesi önyargılı bir yaklaşımla. birini Sabahattin Ali'nin. gizemli yönleri hala tam aydmlatılamamış trajik ölümü.çizgi üzerinde görme ve öyle değerlendirme eğilimi de. hatta yapıtlarından çıkarılabilecek pek çok örnekle neredeyse geçersiz ve anlamsız kılmaktadırlar. yalnızca Sabahattin Ali ile Sait Faik değil. oldukça kaba ve şematik bir yaklaşımla. Şimdiye dek çoğunlukla. Çağdaş öykü edebiyatımızın 50'li yıllardan bu yana ürün veren ustalarını da. pek tabii ki her ikisi de gerçek ve güçlü edebiyatçı kimlikleriyle. 5 . Sabahattin Ali'yi "toplumcu" etiketleriyle özetlemekte.Önsöz Sabahattin Ali'nin talihsizliklerle örülü yaşamı. Kuşkusuz. hiçbir gerçek yazar gereği gibi değerlendirilemez. kimi zaman da bireyin iç dünyasına eğilen şikayetçi. edebiyatı edebiyat dışı alanların hizmetinde. yeni bir edebiyat merceği altında incelenmeye değer kılmaktadır. sanatçı ruhunun tutkulu derinlikleri ile ülke gerçeklikleri karşısındaki toplumsal bilinci arasında kimi zaman kurabildiği uyumlu denge.

yaşamının çileli macerasını belirleyen yazgısı ile olsun. belki bugün bu değerli yazarımızı bize yeni bir ışık altında gösterecek ilginç çalışmalar derlenebilecekti. Sabahattin Ali'nin yüzeysel olarak "toplumcu yazar" etiketiyle özetlenmesinin te-melsizliğini gösteren güçlü bir örnektir. Seçici kurul üyelerinden biri olarak katılımcıların ürünlerini değerlendirme fırsatı bulduğum bu ödül. sınırları kalın çizgilerle belirlenmiş bir akımı içerisine hapsedilmesi ve orada tutulması. ailesi tarafından 1980'li yılların başında kurulmuş olan ödül kurumu ne yazık ki uzun ömürlü olamadı. atmosferi ve yarattığı etki ile.çağrışımlarını taşımaktadır. Yazarın Berlin'de geçirdiği iki yıllık (1928-30) öğrencilik döneminin esinlemiş olabileceği bu uzun öykünün ilk çeyreğinde. Kültür ve sanat alanlarında 80'li yıllarda başlayan ve giderek tırmanan vurdumduymazlık. o dünyaya ve hayata bakışı ile olsun. Eserlerinde bu bilincin yansımalarına elbette rastlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nı önceleyen yıllarda yaşanmış tutkulu ve marazi bir aşkı eksen almakta. edebi kişiliğine karşı haksızlık olacaktır. kendini. Ama yazar olarak. Kuyucaklı Yusuf (1937) ve İçimizdeki Şeytan (1940) ile birlikte. Evet. -kendisinin de yaptığı gibi— Kürk Mantolu Madonna'ya uzun hikaye (novella) demek daha doğru olur. bu edebiyatımız için gerçek bir kazanç olacaktır. Kürk Mantolu Madonna (1943).Romanlarından çok öyküleriyle tanınmış olan Sabahattin Ali adına. Ama kurgu ve yapı olarak hikayelerinden farklı olan bu eser. Belki. elbette toplumcudur. Roman. yeni bir işe giren bir küçük memurun. Eserlerinin yeniden yayımlanması. Sabahattin Ali'nin roman türündeki eserlerindendir. yeni bir okur kuşağı için Sabahattin Ali'nin yeniden keşfedilmesi olanağını yaratabilirse. yaşadığı ve edebi eğilimler üzerinde etkisini sürdürdüğü dönemin. memuriyet yaşamının küçük ve dar dünyasını ve karşılaştığı hiç de ilginç biri gibi görünmeyen bir başka küçük memuru -Raif efen6 . Türk edebiyat ortamından bu olanağı da esirgedi. ondokuzuncu yüzyıl Rus anlatı edebiyatının -özellikle de Dostoyevski ve Gogol'ün. öykü dalının yanısıra inceleme ve eleştiri dalında da özendirici olabilseydi. roman ya da uzun hikaye.

hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor?'" cümleleriyle tanıtıyor. Raif efendinin saf yüzü. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. bir Rus öyküsünden fırlamışa benzeyen ve o öykülerdeki anlaşılmaz hummalı hastalıklardan biriyle ölüm döşeğine sürüklenen Raif efendinin siyah kaplı bir deftere döktüğü tutkulu aşk hikayesi.tanıttığı neredeyse bütünden bağımsız gibi görünen bölüm yer almakta. müthiş iptilasının 7 . böyle bir aptalı sevmenin hicabıyla.d iyi. Berlin'de bir resim galerisinde rastladığı bir kürk mantolu kadın portresinin ruhunda ateşlediği tutkuyu ve o portrenin ressamı ve modeli olan gizemli kadınla yaşadıklarını hikaye ediyor. fakat buna dair hiç kimseye bir şey söylemeden. on yıl öncesine dönerek. Hatta pek alelade. oldukça saf bir talebeye âşık oluyor. Daha ilk satırlarda. tamı tamına böyle biri olduğu izlenimini ediniyoruz. Turgenyef'in koskocaman hikâyelerini bir defada sonuna kadar okuduğum oluyordu. 20 Haziran 1933 tarihini atarak başladığı bu defterde Raif efendi. buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. Ne zaman kendimle baş başa kalsam. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız: 'Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık. anlatıcının kendisinin de. hiçbir hususiyeti olmayan. her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Yazarı da etkilemiş olduğunu düşünebileceğimiz esin kaynağına ilişkin bir ipucunu Raif efendinin defterindeki şu satırlarda bulabiliriz sanıyorum: "Üzerimde en çok tesir yapanlar Rus muharrirleriydi. Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. biraz i dünyadan uzak. İlk 60 sayfalık bölümde. Klara Miliç ismindeki bu hikâyenin kahramanı olan kız. Hele bunlardan bir tanesi günlerce sarsmıştı. Romanın esas gövdesini oluşturan ikinci bölüm ise. bu anlatıcının. hiç de sık rastlanmayan özellikleriyle Türk romanının çok özgün bir karakteri olan Raif efendiyi okura: ""Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım.

yalın. Bu kızı nedense kendime pek yakın bulmuştum. dilinde ve anlatımında bir sadeleştirmeye gitmek gibi bir edebiyat barbarlığından kaçınan yayınevini. Genç okurların da. Türk anlatı edebiyatının küçük ve zarif bir mücevheri gibidir. en kuvvetli. İlk basımı 1943 yılında yapılmış olan bu kitabı." Süslerden uzak. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın dil zenginliği ve lezzeti taşıyan bu yapıtlarını "aslından" okumakla tadabileceklerinin bilincinde olmaları.kurbanı olup gidiyordu. yazara ve okura saygısından ötürü kutlamak isterim. en derin. sürükleyici bir 'tahkiye' ile kaleme alınmış olan bu defter. ama yine de anlatının özünü yansıtmaya çok elverişli görünen şiirli bir dille. Füsun Akatlı Şubat 2002 8 . içinden geçenleri söyleyememek. gerçek edebiyat zevkini ancak. altmış yıl sonrasının okuruna sunarken. Halit Ziya'lardan Sabahattin Ali'lere. dünden bugüne düşen ışığın kaynaklarına ilgi göstermeleri kendi kazançları olacaktır. onlardan günümüze uzanan. en güzel taraflarını müthiş bir kıskançlık ve itimatsızlıkla saklamak cihetinden onu kendime benzetiyordum. edebiyata.

KURK MANTOLU MADONNA .

bunun içinde. biraz dünyadan uzak. hiçbir hususiyeti olmayan. buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. bunun neticesi olarak kendilerine göre bir iç âlemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak. dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır. Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. en basit bir beşer tecessüsü ile. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. Fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor?" Fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. bu meçhul âlemi merak etsek. her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Hatta pek alelade. Bu âlemin tezahürlerini dışarı vermediklerine bakıp onların manen yaşamadıklarına hükmedecek yerde. Raif efendinin saf yüzü. belki hiç ummadığımız şeyler görmemiz.Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. beklemediğimiz zenginliklerle karşılaşmamız mümkün olur. Ne zaman kendimle baş başa kalsam. onların da birer kafaları. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız: "Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık. Benim de Raif efendiyi daha yakından tanımam sadece bir tesadüf eseridir. isteseler de istemeseler de işlemeye mahkûm birer dimağları bulunduğunu. 11 . muhakkak ki.

12 . Bir gün. istasyonla Sergievi arasındaki tenha yolda ağır ağır yürüyor. sedir üzerinde yatmanın sonu gelmesini icap ettiriyordu. akasya ağaçlarının ve çam fidanlarının üzerinde yükselen ve buğu mudur. benim de çekingenliğim.Ankara'da uzun müddet iş aradım.. Tek tük muvakkat* işler buluyorum!" diye cevap veriyor ve hemen kaçıyordum. Ankara'nın harikulade sonbaharını doya doya içime çekerek ruhumda nikbin** bir hava yaratmak istiyordum. İşin garibi. "Vaziyetin nasıl?" diye sordukları zaman. Evvelce bana iş bulmaları için müracaat ettiğim ve hiç de fena muamele görmediğim bazı tanıdıklara sokakta rastladığım zaman başımı önüme eğip hızla geçiyordum. Bir hafta sonra bitecek olan lokanta karnesini yenileyecek kadar bile param kalmamıştı. arkadaş odalarında. Sonu çıkmayacağını bile bile girdiğim birçok kabul imtihanlarının hakikaten sonu çıkmayınca nedense gene üzülüyor. sıkıntımın arttığı ve ihtiyaçlarımın beni bugünden yarma çıkarması bile imkânsız hale geldiği nispette. bana sadece tasarruf için dediler. fakat yaklaşan kış. yaz aylarını sürünmeden geçirmemi temin etti. ** iyimser. fakat haftasına yerime adam aldılar. Birkaç tanıdık tarafından ara sıra davet edildiğim içki sofralarında dahi vaziyetimin ümitsizliğini unutamıyordum. acemi bir gülümseme ile: "Fena değil. evvelce bana yemek yedirmelerini serbestçe rica ettiğim ve sıkılmadan ödünç para aldığım arkadaşlarıma karşı bile değişmiştim. mahcupluğum artıyordu. akşamüstü. tezgâhtarlık için müracaat ettiğim mağazalardan ret cevabı alınca yeis içinde gece yarılarına kadar dolaşıyordum. İnsanlara ne kadar çok muhtaç olursam onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu. ne olduğu belli olmayan duman. Halkevinin camlarından aksederek beyaz mermer binayı kan rengi deliklere boğan güneş. arkadaşlardan habersiz olarak.Bir bankadaki küçük memuriyetimden çıkarıldıktan sonra -neden çıkarıldığımı hâlâ bilemiyorum. Beş on kuruş param. toz mudur. herhangi bir inşaattan dönen ve parça parça elbiselerinin içinde sessiz ve biraz kam* Geçici..

Makine vesaire komisyonculuğu yapan. Bunların hepsi mevcudiyetlerinden memnun görünüyorlardı. Tam bu sırada yanımdan hızla bir otomobil geçti. geziniyorum!" "Gel. Başımı çevirip baktığım zaman camın arkasındaki çehreyi tanıdığımı zannettim. Güldüm. "Hayır. Sokuldum. üstünde yer yer otomobil lastiği izleri uzanan asfalt. Her şey. ayrıldım!" dedim. aynı zamanda orman ve kereste işleriyle uğraşan bir şirkette müdür muavini olduğunu ve oldukça iyi bir para aldığını biliyordum. Hayret etti: "Nereye girdin?" İstemeye istemeye cevap verdim: "Açıktayım!" Beni baştan aşağı bir süzdü. kılık kıyafetime baktı. Şu halde bana da yapacak başka bir şey kalmıyordu. her şeyi olduğu gibi kabul etmekteydi. bankadan ayrıldığımdan beri görmemiştim. Yolda anlattığına göre. evine davet ettiğine pişman olmamış olmalı ki. İşsiz zamanımda kendisine müracaat etmeyişim de hemen hemen bunun içindi: İş bulmasını rica etmeye değil de. kapısı açıldı. "Hep bankada mısın?" diye sordu. Sık sık görüştüğüm Hamdi'yi. para yardımı yapmasını istemeye geldim zanneder diye çekinmiştim.bur yürüyen ameleler. herhalde hazırlık yapmışlardır. Yoksa seni davet etmeye cesaret edemezdim!" dedi. elini dostça bir tebessümle omzuma vurarak: 13 . "Nereye gidiyorsun?" diye sordu.. mektep arkadaşlarımdan Hamdi. bize gidelim!" Cevabımı beklemeden bana yanında yer açtı. beni çağırıyordu. çalıştığı şirketin bazı fabrikalarını dolaşmaktan geliyordu: "Geleceğimi eve telgrafla bildirmiştim.. "Hiç. Nitekim araba beş on adım gittikten sonra durdu. başını uzatmış.

"Bu akşam konuşup bir çare buluruz. Duvarlarda aile ve artist fotoğrafları. Ne yapacağımı bilmediğim için onlardan birini aldım. oturun!" demek geçti. hiç ses çıkarmadan kahve getirdi. Fakat bu sırada beyaz önlüklü. fakat cana yakın bir karısı vardı. aldırma!" dedi. ne yapacağımı bilmeden. kenarda. Hiç çekinmeden yanımda öpüştüler. yamalı siyah ço-raplarıyla. karşısındakinin sözünü yarıda kesip rastgele manasız bir şey sormak ve bunu gayet tabii olarak. Halinden memnun ve kendinden emin görünüyordu. Hamdi'ye kızmak ve gücenmek aklıma bile gelmedi. fakat şirin bir evde oturuyordu. misafirler tarafından bir hayli hırpalanmışa benziyordu. Demek artık tanıdıklara yardım lüksünü bile yapacak hale gelmişti. Bir müddet düşündü. Sadece. Fakat sonra buna lüzum görmeyerek yavaşça dışarı süzüldü. Üzeri sırma çiçekli lacivert koltuklardan birine oturdum. misafir odasının ortasında dikilip kaldım. Karısı da kapının yanında duruyor ve belli etmeden beni süzüyordu. kalkıp.. hanıma ait olduğu anlaşılan bir kitap rafında. Mühimce mevkilere geçen adamların esaslı âdetlerinden biri de galiba eski -ve kendilerinden geri kalmış. başörtülü. Hamdi beni yalnız bırakarak yıkanmaya gitti. Beni karısına tanıtmadığı için. Küçük. Gıpta ettim. Biraz çirkin. yaşlı bir köylü kadın. Bütün bunlarla son günlerde o kadar çok karşılaşmıştım ki. etrafıma baktım. o zamana kadar "siz" diye hitap ettikleri dostlarına birdenbire ahbapça "sen" diyecek kadar alçakgönüllü ve babacan oluvermek. Sonra.arkadaşlarına karşı gösterdikleri bu biraz da şuurlu dalgınlıktı. hatta bu gibi kaidelere fazlaca dikkat eden ve hayattaki muvaffakiyetinin bir kısmını da bu dikkatine borçlu olan Hamdi' nin beni böyle ortada bırakı-vermesinin sebebini düşündüm.. Bir sigara iskemlesinin altına dizilmiş bulunan birkaç albüm. Her zaman ihmalkâr olmayan. yirmi beş kuruşluk birkaç romanla moda mecmuaları vardı. daha açmadan Hamdi kapıda göründü. Bir eliyle ıs14 . kimseye haber vermeden gitmeyi ve bu sıkıntılı vaziyetten kurtulmayı düşündüm. hatta çok kere şefkat ve merhamet dolu bir tebessümle birlikte yapmak. Galiba zihninden "Buyurun.

münakaşa edilebileceğini asla aklına getirmeden." Bana rast geldiğinden memnun görünüyordu. alaka ve merhamet göstermek isteriz. Erkenden gel. bunu burada yüzüne vuramayacağımdan emin olduğu için pervazsızca konuşuyordu. beni gör!" Bunları söylerken mektepte kendisinin de ileri gelen tembellerden olduğunu tamamen unutmuşa benziyordu. hemen doğruldum ve elimi uzatarak: 15 .. "Hiç!. O "Bırak böyle şeyleri canım!" diyerek pratik hayatın muvaffakiyetlerinden. pek ahmakça olduğunu adamakıllı hissettiğim bir gülümseme ile hayran hayran ona bakıyor ve bu halimle kendisine daha çok cesaret veriyordum. küçük bir çocuğa nasihat verir gibi konuşuyor ve bu cesareti hayattaki muvaffakiyetinden aldığını tavırlarıyla göstermekten de hiç çekinmiyordu. "E. Yüzümde. Söyledim ya!. Nedense.lak saçlarını tarıyor.. Unutma.. eriştiği mertebeleri gösterebildiğine. yahut da.. nasılsın bakalım.. edebiyat gibi boş şeylerin mektep sıralarından sonra ancak zararlı olabileceğinden bahsetti. bilirim. Şiir. anlat!" diye sordu. Kendisine cevap verilebileceğini. pek çalışkan değildin ama. Yahut da. Hayat ve zaruretler insana birçok şeyler öğretir.. ötekiyle açık yakalı beyaz frenk gömleğinin düğmelerini ilikliyordu. Sen zeki çocuksundur. bunun ehemmiyeti yok. herhangi bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu belaları kendi başımızdan savmış gibi ferahlık duyar ve o zavallılara. "Yarın sabah bana uğra" diyordu. bir şeyler düşünürüz. benim halimi düşünerek. hayatta bir müddet beraber yürüdüğümüz insanların başına bir felaket geldiğini. Hamdi de bana aynı hislerle hitap eder gibiydi: "Yazı filan yazıyor musun?" dedi.. İhtimal. benim gibi olmadığına seviniyordu. Yerinden kalkar gibi bir hareket yaptı.. "Ara sıra. sanki bize de gelebilecek belaları kendi üstlerine çektikleri için. "Bakalım. hikâye!" "Bir faydası oluyor mu bari?" Gene güldüm.

Halbuki dün akşam evinden çıktığım sırada buna hiç niyetim yoktu. Hademe beni evvela küçük bir odaya alıp bekletti. Adeta nefsime: "Dün akşam ses çıkarmadan dinledin ve onun sana karşı velinimet tavrı takınmasına razı oldun ya. Derin bir nefes aldım. Dışarı çıktığım zaman ortalık adamakıllı kararmış. bana fevkalade temiz ve ferahlatıcı geldi. nedense. Bu anda hatırladım. ** Hakarete uğramış. sen yarın bana uğra! Üzülme canım!" diyerek sırtımı okşadı. Şapkamı alırken: "Hanımefendiye hürmetler!" dedim. Hamdi önünde serili duran bir sürü kâğıt ve içeri girip çıkan bir sürü memurla meşguldü. daha erken. olur. Dün akşam beni yolda otomobiline alan mektep arkadaşımla."Bana müsaade!" dedim. İçimde bir ümitten ziyade. belirgin. Ama sen bilirsin!" Beni yemeğe çağırdığını unutmuştum. sen buna layıksın!" demek istiyordum. Hava.. Fakat o tamamen unutmuş görünüyordu. 16 . Elini sıkmaya cesaret edemeden iskemleye iliştim. Bana başıyla bir iskemle gösterdi ve işine bakmakta devam etti.. Buna rağmen gittim. bir şey düşünürüz. haydi bakalım. sokak lambaları yanmıştı. "Bakalım. * Açık. öğleye doğru Hamdi'nin şirketine gittim. kendimi tezlil edilmiş** görmek arzusu vardı. Ham-di'nin yanına girdiğim zaman yüzümde gene o dünkü ahmakça tebessümün bulunduğunu hissettim ve kendime daha çok kızdım. Zaten sarih* bir vâitte de bulunmamıştı. Şimdi onun karşısında hakikaten amirim. bunu sonuna kadar götürmeli. hatta velinimetimmiş gibi bir şaşkınlık duyuyor ve bu kadar alçalan benliğime bu muameleyi cidden layık görüyordum. Kapıya kadar geldim. Ağır ağır yürüdüm. bir şey yaparız!" gibi her müracaat ettiğim hayır sahibinden dinlemeye alıştığım beylik sözlerle beni uğurlamış-tı. Ertesi gün. "Neden canım. "Olur. biraz tozla karışık da olsa.

Boş zamanlarında içeride oturur. bazı küçük ve teferruata ait şeyler bizi ayrı istikametlere alıp götürmüşlerdi. Niçin bırakıp gidemiyordum? Kırk lira aylığı mı feda edemiyordum? Yoksa Hamdi'ye karşı ayıp bir harekette bulunmuş olmaktan mı çekmiyordum? Hayır! Aylardan beri süren işsizlik. Adam eliyle gayri muayyen bir kapıyı gösterdi ve geçti. nerede iş arayacağı17 . Hadi bakalım!. Odanın tenhalaştığı bir anda arkadaşım başını kaldırarak: "Sana bir iş buldum!" dedi. Muvaffakiyetler!" Koltuğundan kalkmadan elini uzattı. ne kadar dıştan. Fakat dışarı çıkınca koridorda bir müddet durakladım ve bana tarif ettiği odaya gitmekle burayı bırakıp çıkmak arasında bir hayli tereddüt ettim. Ben müdürle konuştum.. Bazı bankalarda ve bilhassa kendi bankamızda işlerimizi takip edeceksin. buna rağmen onun bana dair. Sonra ağır ağır.on iki saatten biraz fazla bir zaman içinde. benim ona dair öğrendiğimiz bazı şeyler. Adeta şirketle bankalar arasında irtibat memuru gibi bir şey. buradan çıkınca nereye gideceğimi. Onun aslında hiç de fena bir insan olmadığını. kendi işlerine bakarsın. ikimiz de bu değişikliği olduğu gibi kabul ediyor ve tabii buluyorduk. sadece burada bulunuşumaydı.. Sonra. Benim kızgınlığım Hamdi'ye değil.. İstediğin kadar şiir yaz.. Yorucu bir şey değil. Sokuldum ve teşekkür ettim... yüzüme o cesur ve manalı gözlerini dikerek ilave etti: "Yani bir iş icat ettim. ne de ben hakikatte değişmiş değildik. tayinini yapacağız.. ne kadar boş ve bilhassa asıl insanlıkla ne kadar az alakası olan şeylerdi. samimi bir memnuniyet vardı... başım önümde.. Tekrar durdum. İleride tabii artar. Yüzünde... kendime de değil. birkaç adım yürüyerek ilk rast geldiğim hademeye mütercim Raif efendinin odasını sordum.. aramızda ne kadar büyük bir mesele hâsıl olmuştu! insanlar arasındaki münasebetleri tanzim eden amiller ne kadar gülünç. Fakat sana şimdilik pek fazla veremeyeceğiz: Kırk elli lira. yalnız mevkiinin icaplarını yaptığını ve bunun da belki hakikaten lüzumlu olabileceğini düşündüm. İşin asıl garip tarafı. Dün akşamdan beri ne Hamdi.... bana iyilik ettiği için. neysek gene oyduk.

mı bilmemek... Ve artık tamamıyla pençesine düşmüş olduğum bir cesaretsizlik... İşte beni o loş koridorda tutan ve oradan geçecek olan diğer hademeyi beklemeye sevk eden bunlardı. Nihayet rastgele bir kapıyı araladım ve içeride Raif efendiyi gördüm. Onu evvelden tanımıyordum. Buna rağmen, masasının başına eğilmiş gördüğüm bu adamın başkası olamayacağını derhal hissettim. Sonradan bu kanaatin nereden geldiğini düşündüm. Hamdi bana: "Bizim Almanca mütercimi Raif efen-; dinin odasına senin için bir masa koydurdum, kendisi sessiz sedasız, allahlık bir adamdır, kimseye zararı dokunmaz" demişti. Sonra herkese bay, bayan denildiği bu sıralarda ondan hâlâ efendi diye bahsediyordu. İhtimal bu tariflerin kafamda yarattığı hayal orada gördüğüm kır saçlı, bağa gözlüklü, tıraşı uzamış adama pek benzediği için hiç çekinmeden içeri girmiş, başını kaldırıp dalgın gözlerle bana bakan zata: "Raif efendi sizsiniz, değil mi?" diye sormuştum. Karşımdaki bir müddet beni süzdü. Sonra hafif ve adeta korkak bir sesle: "Evet, benim! Siz de galiba bize gelen memursunuz. Biraz evvel masanızı hazırladılar. Buyurunuz, hoş geldiniz!" dedi. İskemleye geçip oturdum. Masanın üzerindeki soluk mürekkep lekelerini, çizgileri seyretmeye başladım. Bir yabancı ile karşı karşıya oturulduğu zaman âdet olduğu üzere oda arkadaşımı gizliden gizliye tetkik etmek, kaçamak bakışlarla hakkında ilk -ve tabii yanlışkanaatler edinmek istiyordum. Fakat onun bu arzuyu hiç hissetmediğini ve başını tekrar önündeki işe eğerek ben odada yokmuşum gibi meşgul olduğunu gördüm. Öğleye kadar bu hal devam etti. Ben artık gözlerimi pervasızca karşımdakine dikmiştim. Kısa kesilmiş saçlarının tepesi açılmaya başlamıştı. Küçük kulaklarının altından gerdanına doğru birçok kırışıklar uzanıyordu. Uzun ve ince parmaklı ellerini önündeki kâğıtlar arasında gezdiriyor ve sıkıntı çekmeden tercüme yapıyordu. Ara sıra, bulamadığı bir kelimeyi düşünür gibi gözlerini kaldırıyor ve bakışlarımız karşılaşınca yüzünde gülümsemeye benzer bir hareket oluyordu. Yandan ve tepeden bakınca hayli yaşlı göründüğü halde çehresinin, hele böyle gü18

lüşme anlarında, insana hayret verecek kadar saf ve çocukça bir ifadesi vardı. Sarı ve altları kırpılmış bıyıkları bu ifadeyi daha çok kuvvetlendiriyordu. Öğle üzeri yemeğe giderken, onun yerinden kımıldanmadığını, masasının gözlerinden birini açarak önüne kâğıda sarılmış bir ekmek ve bir küçük sefertası gözü çıkardığını gördüm. "Afiyet olsun!" diyerek odayı terk ettim. Günlerce aynı odada karşı karşıya oturduğumuz halde hemen hemen hiçbir şey konuşmadık. Başka servislerdeki memurlardan birçoğuyla tanışmış, hatta akşamüzeri beraber çıkarak bir kahvede tavla oynamaya bile başlamıştık. Bunlardan öğrendiğime göre, Raif efendi müessesenin en eski memurla-rındandı. Daha bu şirket kurulmadan evvel, şimdi bizim bağlı olduğumuz bankanın mütercimiymiş, oraya ne zaman geldiğini kimse hatırlamıyordu. Başında oldukça kalabalık bir aile bulunduğu, aldığı ücretle ancak geçinebildiği söyleniyordu. Bu arada kıdemli olduğu halde, şuna buna bol bol para savuran şirketin, onun ücretini neden artırmadığını sorunca, genç memurlar gülerek: "Hımbılın biridir de ondan. Doğru dürüst lisan bildiği bile şüpheli!" diyorlardı. Halbuki Almancayı gayet iyi bildiğini ve yaptığı tercümelerin pek doğru ve güzel olduğunu sonradan öğrendim. Yugoslavya'nın Susak limanı üzerinden gelecek dişbudak ve köknar kerestelerinin evsafına veya travers delme makinelerinin işleme tarzına ve yedek parçalarına dair bir mektubu kolayca tercüme ediyor, Türkçeden Almanca-ya çevirdiği şartname ve mukavelenameleri şirket müdürü hiç tereddüt etmeden yerlerine yolluyordu. Boş kaldığı zamanlarda masanın gözünü açıp, oradan dışarıya çıkarmadan, dalgın dalgın kitap okuduğunu görmüş ve bir gün: "Nedir o, Raif bey?" diye sormuştum. Sanki bir kabahat yaparken yakalamışım gibi kızarmış, kekeleyerek: "Hiç... Almanca bir roman!" demiş ve hemen çekmeyi kapatmıştı. Buna rağmen şirkette hiç kimse onun bir ecnebi dili bileceğine ihtimal vermiyordu. Belki de hakları vardı, çünkü hal ve tavrında hiç de lisan bilen bir insan kılığı yoktu. Konuşurken ağzından yabancı bir kelime çıktı-C,ı, herhangi bir zaman dil bildiğinden bahsettiği duyulmamış; 19

elinde veya cebinde ecnebi gazete ve mecmuaları görülmemişti. Hulasa, bütün varlıklarıyla: "Biz Frenkçe biliriz!" diye haykıran insanlara benzer bir tarafı yoktu. Bilgisine dayanarak maaşının artırılmasını istemeyişi, başka ve bol ücretli işler aramayı-şı da, hakkındaki bu kanaati kuvvetlendiriyordu. Sabahları tam vaktinde geliyor, öğle yemeğini odasında yiyor, akşamları, ufak tefek alışverişlerini yaptıktan sonra hemen evine gidiyordu. Birkaç kere teklif ettiğim halde kahveye gelmeye razı olmadı. "Evde beklerler!" dedi. Mesut bir aile babası, diye düşündüm, bir an evvel çoluğuna, çocuğuna kavuşmaya can atıyor. Sonradan hiç de böyle olmadığını gördüm, fakat bunlardan daha ileride bahsedeceğim. Onun bu devamlılığı ve çalışkanlığı, dairede horlanmasına mâni olmuyordu. Bizim Hamdi, Raif efendinin tercümelerinde küçük bir daktilo hatası bulsa, hemen zavallı adamı çağırıyor, bazan da bizim odaya kadar gelerek haşlıyordu. Diğer memurlara karşı daima daha ihtiyatlı olan ve her biri bir türlü iltimasa dayanan bu gençlerden fena bir mukabele görmekten çekinen arkadaşımın, kendisine asla mukabeleye cesaret edemeyeceğini bildiği Raif efendiyi bu kadar hırpalaması, birkaç saat geciken bir tercüme için kıpkırmızı kesilerek bütün binaya duyuracak şekilde bağırması gayet kolay anlaşılabilirdi: İnsanları, kendi cinslerinden biri üzerinde kudret ve salahiyetlerini denemek kadar tatlı sarhoş eden ne vardır? Hele bunu yapmak fırsatı, birtakım ince hesaplar dolayısıyla, ancak muayyen bazı kimselere karşı kendini gösterirse. Raif efendi, ara sıra hastalanır ve daireye gelemezdi. Bunlar çok kere ehemmiyetsiz soğuk algınlıklarıydı. Fakat senelerce evvel geçirdiğini söylediği bir zatülcenp onu fazla ihtiyatlı yapmıştı. Ufak bir nezlede hemen evine kapanıyor, dışarı çıktığı zaman kat kat yün fanilalar giyiyor, dairede bulunduğu zamanlar asla pencere açtırmıyor ve akşamüzerleri boynuna, kulaklarına atkılar dolayıp, kaim fakat biraz yıpranmış paltosunun yakasını iyice kaldırmadan gitmiyordu. Hasta zamanlarında da işini ihmal etmezdi. Tercüme edilecek yazılar bir odacı ile evine gönderilir ve birkaç saat sonra aldırılırdı. Buna rağmen müdürün ve bizim Hamdi'nin Raif efendiye karşı muamelele20

nebatlarınkinden pek de farklı olmayan bir hayat bulunduğunu tahmin ediyordum: Bir makine gibi buraya geliyor. hastalık zamanları yegâne değişiklikti. dedim. oldukça sert bir sesle: "Daha ne kadar bekleyeceğiz? Size acele işim var. bizim odaya kadar gelmiş. artık ben de Raif efendiden sıkılmaya başlamıştım. yaptığı tercümeleri daktiloya verir ve alırken hep aynı manasız tebessümle rica ve teşekkürde bulunuyordu. Ruhunda herhangi bir şeyler olan bir kimsenin bunları ifade etmek arzusuna mukavemet edemeyeceğini düşünüyor.rinde: "Bak. o oldum olası böyle yaşamaktaydı. bu kadar sessiz ve alakasız bir insanın içinde. Şirkette pek fazla oturduğum yoktu. Buna rağmen karşımdaki masada canlı olduğundan şüphe ettirecek kadar hareketsiz oturan. sırf daktiloların Raif efendiye ehemmiyet vermemeleri yüzünden geç kalmış olan bir tercüme için Hamel i. en haksız ithamlarına hep aynı sakin ve ifadesiz bakışla mukabele ediyor. işlerini görüyor. Arkadaşların anlattığına göre. Elimde bir evrak çantasıyla bankaları ve siparişlerini kabul ettiğimiz devlet dairelerini dolaşıyor. seni şu mızmız. Bunu ikide birde yüzüne vurmaktan da çekinmezler. gideceğim. birbirine tıpkı tıpkısına benzeyen bu bir sürü günlerin ve hatta senelerin içinde. Bir gün gene. İhtimal. Hâlâ Macar şirketinden gelen mektubun tercümesini getirmediniz!" diye bağırmıştı. Amirlerinin en yersiz. Kendisinin herhangi bir şekilde heyecanlandığını şimdiye kadar gören yoktu. birkaç gün yokluktan sonra her gelişinde adamcağızı: "Nasıl? İnşallah artık bitti ya?" diye iğneli geçmiş olsunlarla karşılarlardı. anlayamadığım bir itiyatla birtakım kitaplar okuyor ve akşamları alışverişini yapıp evine dönüyordu. ara sıra bu evrakı tanzim edip müdüre veya müdür muavinine izahat vermek için masamın başına geçiyordum. hastalıklı haline rağmen atmıyoruz!" demek isteyen bir şey vardı. Öteki. Bununla beraber. iskemlesinden süratle doğrularak: 21 . tercüme yapan veya çekmesinin gözündeki "Almanca romanını" okuyan bu adamın sahiden manasız ve sıkıcı bir mahluk olduğuna kanaat getirmiştim.

Bu sefer yüzünde yepyeni bir ifadenin peyda olduğunu görünce şaşırdım: Adeta birisine acır gibi bir hali vardı. Hatta dudaklarının kenarında. Hemen fırladım. sarı bıyıklarının hemen alt tarafında. üzerine bir şeyler çizdiği kâğıdı aldım. "Ben size bu işin hepsinden acele olduğunu söylemedim mi?" "Evet efendim. Raif efendi de onun arkasından çıkarak daktilolara tekrar yalvarmaya gitti. Eli kâğıdın üzerinde ağır ağır hareket ediyor ve o. Beş on basit fakat fevkalade ustaca çizginin içerisinde bütün hüviyetiyle o vardı. Nihayet kalemi yanına bıraktı. Buna bir göz atınca hayretimden donakaldım. hatta teker teker araştırılınca belki hiçbir tarafı benzemiyordu. Meraktan yerimde duramıyordum. bütün bu manasız sahne esnasında bana küçük bir nazar atmaya bile lüzum görmeyen Hamdi'yi düşündüm. Avuç içi kadar kâğıdın üzerinde Hamdi'yi görüyordum. bir adımda karşı masaya vardım ve Raif efendinin. Yüzünde insanı hayret. Başkalarının aynı benzeyişi bulacaklarını pek zannetmem. yerine geçerek başını önüne eğdi. karaladığı kâğıdı uzun uzun seyretti. önüne bakıyordu. Kendilerine başka işler verilmiş!" dedi. hatta hiddete sevk eden o sarsılmaz sükûn vardı. ikide birde durup gözlerini küçülterek. tekrar daktiloların odasına gitti. Bu sırada tekrar içeri giren Almanca mütercimi. birtakım çizgiler çiziyordu. Yazı yazmıyor. herhangi bir şeyle meşgul olması değildi."Ben bitirdim efendim! Hanımlar bir türlü yazamadılar. sinirli bir adamın. ben de onlara söyledim!" Hamdi daha çok bağırdı: "Bana cevap vereceğinize size havale edilen işi yapın!" Ve kapıyı vurarak çıktı. yüzünü saran o belli belirsiz gülümsemeden anlıyordum. Gördüğü şeyden memnun olduğunu. farkında olmadan. Fakat bu hareketi. Ben. kendinden emin bir tebessümün belirdiğini görür gibiydim. fakat onun biraz evvel odanın ortasında nasıl avaz avaz bağırdığını gören bir insan için yanılmaya imkân 22 . Kalkacağım sırada o doğruldu. Ben gözlerimi hiç ayırmadan ona bakıyordum. Eline bir kurşunkalem alarak kâğıdı karalamaya başladı.

*** Açık. **** Düş kırıklıklarımız. Zalimlik ve zavallılığın iştiraki hiçbir yerde bu kadar vazıh*** olarak gösterilmemiştir. ** Küçümsüyordum. karşısındakinin ta içini bu kadar keskin ve açık gören bir insanın heyecanlanmasına ve herhangi bir kimseye kızmasına imkân var mıydı? Böyle bir adam.yoktu. sonra bunları ayırmak istiyor ve büsbütün çıkmaza giriyordum.. Sanki on senelik arkadaşımı ilk defa bugün sahiden tanıyordum. kanatları mübalağalı bir şekilde yanaklara kadar genişleyen ve böylece çehreye daha vahşi bir ifade veren bu burun. beklenmedik taraflarınadır. çok kere de istihfaf ediyordum**. mustatil* şeklinde açılmış duran bu ağız. bugünkü mevkiinin ona verdiği şahsiyeti birbirine karıştırıyor. insanlar ile mü-nasebetlerindeki garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum. belirgin. Hayvanca bir hiddet ve tarifi imkânsız bir bayağılıkla. Etrafını bu kadar iyi tanıyan. daha doğrusu onun ruhunun resmiydi. bu. Her şeye hazır bulunan ve kimden ne gelebileceğini bilen bir insanı sarsmak mümkün müdür? Raif efendi. Yüzünün bütün iptidai ve vahşi ifadesine rağmen acınacak bir tarafı vardı. İşte Raif efendinin birkaç çizgi ile ortaya koyduğu Hamdi. karşımıza çıkan hadiselerin anlaşılmadık. 23 . Aynı zamanda bu resim bana birdenbire Raif efendiyi de izah etmişti.. Kafamda onun hakkında. benim uzun zamandan beri görmek istediğim halde bir türlü göremediğim insandı. benim için tekrar merak verici bir mahiyet almıştı. birkaç dakika evvel şurada duran Hamdi'nin. Onu bazan mazur görmeye çalışıyor. baktığı yeri delmek istediği halde aciz içinde boğulmuşa benzeyen bu çizgi halindeki gözler. biraz evvel beliren ışığa rağmen. Evet. Şimdi onun sarsılmaz sükûnetini. yani aylardan beri. Elimde tuttu* Dikdörtgen. Asıl şahsiyetiyle. birçok tezatların bulunduğunu seziyordum. Hamdi hakkında birbirine zıt bir sürü hükümler verip duruyordum. önünde bütün küçüklüğü ile çırpınan birine karşı taş gibi durmaktan başka ne yapabilirdi? Bütün teessürlerimiz. inkisarlarımız****. Fakat hayretimin asıl sebebi bu değildi: Ben şirkete girdiğimden. hiddetlerimiz.

Gözlerimle kendisini takip ettim. Her zamanki yabancı ve dalgın gülüşüyle kâğıdı elimden alarak: "Senelerce evvel. bir müddet resimle meşgul olmuştum!.. el alışkanlığıyla bir şeyler karalıyorum... Bunu yapan kimsenin uzun seneler resimle uğraşmış olması lazımdı. hakiki hüviyetine dair bir şeyler öğrenmek için her fırsattan istifadeye kalktım... Hiç de böyle olmadı... Hakkı da var. bu aile arasındaki vaziyetini yakından görünce hakkındaki merakım büsbütün arttı. hakkı da var!" diye söyleniyordum. Onun şaşıracağını. Onunla konuşmak.. Hatta ailesini. O benim bu fazla sokulganlığımı fark etmez göründü.. "Daktilo hanımlar pek acele yazdılar!" diye mırıldandı. fakat geç kalmıştım. "Herhalde yanlışlar vardır. bunun bir heveskâr elinden çıkmadığını gösteriyordu. " Tekrar dışarı çıktı. Dostluğumuz dıştan ne kadar ilerlerse ilerlesin. içi bana daima kapalı kaldı. fakat daima arada bir boşluk bırakan tavrını muhafaza etti.ğum resmin çizgilerindeki isabet. sahiden manasız ve ehemmiyetsiz olan hareketleri bile. Can sıkıntısı işte.. "Hakkı da var. " Resmi avucunun içinde buruşturarak kâğıt sepetine attı. Kapı açıldı. Görüyorsunuz ya. Elimdekini çabucak masaya bırakmak istedim. Bundan sonra Raif efendinin her hali. Kendisine yaklaşmak için attığım her adım beni birçok yeni muammalarla karşılaştırıyordu... Macar şirketinden gelen mektubun tercü-meleriyle bana doğru yaklaşan Raif efendiye özür diler gibi: "Çok güzel bir resim. bana merak vermeye başladı.. Bana karşı. nazik.. " dedim. gördüğünü bütün incelikleriyle tespit etmesini bilen bir hüner de vardı. Hamdi yarına kadar tercüme edilecek bir yazıyı hademe ile göndermek istiyordu: 24 . Götürüp vereyim bari. Evine ilk defa olarak. "Ara sıra. manasız şeyler. Burada sadece baktığını sahiden gören bir göz değil. fakat okumaya kalksam Hamdi beyi daha çok kızdıracağım. sırrını ele vereceğimden korkacağını sanmıştım. mutat hastalıklarından birinde gittim. " dedi..

Raif efendi bu yataklardan birinde.. alçak ceviz sigara masaları ve bir kenarda kocaman bir radyo odayı dolduruyordu. siz içeri buyurun!" dedi. adeta şehrin bittiği yerlerde. Ra-if efendinin alt katta oturduğunu biliyordum. Yemek odası olarak kullanıldığı anlaşılan holde büyük ve açılıp kapanır bir masa. yan taraftaki mutfaktan dışarı yemek kokuları vuruyordu. Bu sefer fazla uzadı!" Hakikaten bu sefer hastalığı biraz uzun sürmüştü. adeta bir leyli mektep yatakhanesi. yapmacık bir tavırla yüzünü buruşturup dudaklarını bükerek: "Buyurun!" dedi. veya bir hastane koğuşu gibi yan yana bir sürü beyaz karyolaların dizili durduğu küçük bir odaydı. Yerde güzel bir Sivas halısı duruyor. Erkenden karanlık çöken sokaklarda yürümeye başladım. hatta pahalı şeylerdi. beyaz örtülerin altında. "Pekâlâ. Babasını sorunca. Bir haftadan beri şirkete uğramıyordu. Buradaki eşya da güzel. Ankara'nın asfalt döşeli yollarına hiç benzemeyen bozuk kaldırımlı dar mahalleleri geçtim. masaların üstünde ve ka-napelerin arkalığında ince işlenmiş. Kapıyı on iki yaşlarında bir kız çocuğu açtı. Her tarafta. Fincanı elimden alırken: "Babam rahatsız efendim. benimle alay etmek isteyen şımarık ifade vardı. Hademelerden biri Ismetpaşa mahallesindeki evi tarif etti. sola saptım ve köşedeki kahveye girerek evi öğrendim: Taş ve kum yığılı arsaların arasında tek başına duran iki katlı. kenarda içi kristal takımlarla dolu bir büfe vardı. Zili çaldım. Birbiri arkasına yokuşlar ve inişler vardı. Mevsim kış ortalarıydı. Uzun bir yolun sonunda. yarı otu25 . sarı boyalı bir bina. Bunu söylerken de benim bu kibar muameleye hiç layık olmadığımı kaş ve gözleriyle anlatmak ister gibiydi. Küçük kız birkaç dakika sonra kahve getirdi. krem rengi dantel ve gemi şeklinde yazılmış bir "Amentü" levhası asılıydı."Bana ver. yatağından çıkamıyor. Evin içi hiç de zannettiğim gibi değildi. Kırmızı kadife koltuklar.. Kız beni evvela misafir odasına aldı. Raif efendinin yattığı odaya girince büsbütün şaşırdım. Yüzünde nedense hep o beni küçük görmek. Bak bakalım nesi var. Burası evin diğer taraflarına hiç benzemiyen. hem ziyaret etmiş olurum" dedim.

" Bu sırada dışarıda ikide birde zil çalıyor. kapısı yarı açık duran.. kadın çorapları. Elbiseleri benim bulunduğum tarafta. sığamıyoruz da. iki kayınbiraderim. İçeri kırk yaşlarında. sırttan çıkarılıp atılıvermiş birkaç ipekli elbise ile doluydu. kesik saçları kulaklarına ve yüzüne dökülmüş. Bir de sizin gördüğünüz. tayyörler ve bunların altında düğümlü bohçalar vardı. İki tane. Odada bulunan iki iskemlenin üzeri de yün hırkalar.. Odada insanı şaşırtacak bir kargaşalık hüküm sürüyordu. karyolanın ayakucunda üst üste asılmış duruyordu. Başını karyolanın beyaz demirlerine dayamıştı.rur bir vaziyette yatıyor ve gözlüklerinin arkasından beni selamlamaya çalışıyordu.. Hep beraber oturuyoruz... Sonra baldızım ve kocası. dirsekleri delinmiş. Odayı gözden geçirdiğimi hisseden ev sahibi: "Ben burada çocuklarla beraber yatarım... alacalı bulacalı... "Kalabalık mısınız?" "Eh.. liseye gidiyor.. Zaten küçük ev.. gürültüden ve bağıra bağıra konuşmalardan eve aile efradından birinin geldiği anlaşılıyordu. Odayı darmadağın ediyorlar. Hasta adam: "Şuraya oturuverin canım!" diyerek yatağın ayakucunu gösterdi.. teneke bir tepsi içinde. Karşımdakinin sırtında.. öğleden kaldığı anlaşılan kirli bir çorba tabağı. Raif efendinin kulağına eğilip bir şeyler söyledi." 27 .. Baldızımın da çocukları var.. şişmanca bir kadın girdi. Öteki ona cevap vermeden beni işaret ederek: "Daire arkadaşlarından. Ankara'da ev derdi malum.. Oturmak için bir iskemle aradım. vişneçürüğü boyalı adi elbise dolabının içinde rastgele asılmış elbiseler. Bir kenarda. şişeler veya tüpler içinde bir sürü ilaç duruyordu.. Ayrı çıkmaya imkân yok. yünden örme bir kadın hırkası vardı. Bir aralık odanın kapısı açıldı. Raif efendinin başucundaki komodinin üzerinde." diye takdim etti. " dedi. ağzı açık küçük bir sürahi ve bunların yanında. epeyce! Bir yetişkin kızım var. Şöyle iliştim. "Refikam.

. Kadın çıktıktan sonra bana dönerek: "Bizim evde de ekmek almak bir mesele. Fakat birkaç dakika sonra: "Hayır. İçimi çekerek kalktım. Birdenbire doğrulup elimi tuttu: "Ziyaretinize teşekkür ederim oğlum!" dedi.. fakat ilk defa olarak herhangi bir şekilde bir heyecan ifade ettiğini gördüğüm gözleri çabucak eski ifade-sizliklerine ve o her zamanki bomboş tebessüme döndüler.. 27 . sanki nihayet bir çare bulmuş gibi başını sallayarak: "Gider. Hatta çehresinin ifadesi sualimi hiç duymamış intibaını bırakıyordu.Sonra karısına dönerek: "Ceketimin cebinden al!" dedi. yanına bıraktı.. sonra. Onu inandırmak için birçok şeyler yapmaya hazırdım. Pek üstüme vazifeymiş gibi: "Kayınbiraderleriniz küçük mü?" diye sordum. düşündü.. para için gelmedim. Yüzüme baktı. "İkisi de işe gidiyorlar. Bir hastalandık mı gönderecek adam bulamazlar!" dedi. Bacanak İktisat Vekâleti'ndedir.. Onlar da bizim gibi memur. kim gidip alacak. Sabahleyin hademeyi gönderecekler!" Kâğıtları aldı.. Yarma lazımmış. Kadın bu sefer kulağına filan eğilmeden söylendi: "Ayol.. "Ben de hastalığınızı merak ettim. gider!" dedi ve önüne baktı. ellerinde bir orta mektep şahadetnamesi* bile yok!" Sonra. Cesaret edip kalkamıyorum!" Bakışlarında garip bir tecessüs vardı. Okumadılar. sonra kız.. * Diploması. birer işe yerleştirdi. Uç adımlık yer!" "Gece vakti bacak kadar çocuğu bakkala nasıl yollarım? Bu soğukta. Hem git desem bile beni dinler mi?" Raif efendi düşündü. birdenbire sözünü keserek sordu: "Tercüme için bir şey mi getirdiniz?" "Evet." "Teşekkür ederim. Uzunca sürdü. ufak değiller!" dedi. Alakamın sahi olup olmadığını araştırır gibiydi. cevap vermedi.. Sen de bir türlü kalkamadın!" "Nurten'i yollayıver.

Hele benimle samimi olduğunu. Ankara'nın pahalılığından. Kendisini ilk ziyaret ettiğim akşam karşılaştığım aile efradı. Hastanın yanından çıkıp holden geçerken ortadaki büyük masanın etrafına dizilmiş gördüğüm iki delikanlı ile on beş on altı yaşlarında bir genç kız. Ben de bu hususta bir şey sormaktan çekiniyordum. Onun bana karşı olan muamelesinin değiştiğini pek söyleyemeyeceğim. ilk defa gördükleri bir insanı pek tuhaf bir şey telakki etmek merakı. sessiz insan olarak kaldı. kırmızı mobilyalı misafir odasında birer kahve içerdik. Fakat bu esnada ya hiç konuşmaz yahut da havadan sudan. o yaşlardaki her kof insan gibi. Raif efendinin vaziyetinin de pek hoş olmadığını ve bu kalabalığın içinde onun fazla ve lüzumsuz bir şey gibi durduğunu fark ediyordum. Yalnız boş. Fakat bunlar da. hatta bazan içeri de birlikte girerek. bana içini açtığını iddia etmek aklımdan bile geçmez. çoluk çocuğuna dair bir şey söylediği nadirdi. İçimden geçenleri sezmişe benziyordu. Gerçi bazı akşamlar daireden beraber çıkarak evine kadar yürür. hayretimi uyandırıyordu. bu eve gidip geldikçe. yirmi beş yaşımı doldurmamıştım. üzerimde pek iyi bir tesir bırakmamıştı. Gülünecek bir tarafım olmadığını biliyordum. Hakikaten Raif efendiyle aramızda bugünden sonra bir yakınlık hâsıl oldu. Küçük Nurten bile ablasına ve dayılarına uymak için çırpınıyordu. fakat birtakım genç insanlarda gördüğüm bu garip itiyat: Tanımadıkları. Sonradan. birbirlerine sokularak.Sesinde bir sıcaklık vardı. Hiç de fena insanlar değillerdi. ilk rastladığının suratına gülmeyi bir nevi üstünlük alameti sayanlardandı. O hep aynı kapalı. bom* Aritmetikten. bu çocukların hepsiyle ahbap oldum. Evine. Sonradan bu eve her gidişimde aynı şeyi gördüm. 28 . benim arkamı dönmemi beklemeden fısıldaşıp gülmeye başlamışlardı. İsmetpaşa mahallesindeki kaldırımların bozukluğundan bahsederdik. Ara sıra: "Bizim kız riyaziyeden* gene kırık numara almış!" der sonra hemen lafı değiştirirdi. Ben de henüz gençtim.

şahsiyetlerinin farkına varıyorlardı. ()tuz otuz iki yaşlarında. boyalı ve ondüleli saçlarını tüllü şapkasının altına yerleştirmeye uğraşırken gördüm. Daha oldukça genç. Ferhunde hanımın kocası. kıh!" "Kız bizim Orhan'ı nasıl tersledi. eşya üzerinde bir saniyeden daha fazla duramıyor ve doğduğu andan beri mahkûm olduğu sebepsiz bir iç sıkıntısını aksettiriyordu. İktisat Vekâleti'nin en küçük iki memuru olan Vedat'la Cihat'm daire arkadaşlarını.ırkaya tarayıp berber çırakları gibi kabartan. Kah. üç ve dört yaşlarındaki iki çocuğu ile uğraşmaktan ve bunları ablasına bırakmak fırsatını bulur bulmaz. kendilerinde de aynen mevcut olan birtakım giyiniş ve hareket garabetlerini yalnız başkalarında görüp alaya alarak fıkır fıkır gülmekten başka işleri yoktu: "Muallâ'nm düğünde giydiği o tuvalet neydi ayol? Kıh. büfenin üstündeki aynada.. kah!" Raif efendinin baldızı Ferhunde Hanım. Raif efendinin büyük kızı Necla'nın da mektep arkadaşlarını çekiştirmekten. henüz otuz yaşlarında olduğu halde.. süslenip sokağa çıkacağı sırada kirli elleriyle üstüne dokunmamaları için onları yanından nasıl uzaklaştıracağını bilemiyordu. bir görseydin. Kendisini ancak birkaç kere. İçlerinin esneyen boşluğu karşısında ancak başka başka insanları istihfaf ve tahkir etmek. kıh. yüzleri ve elleri daima kirli ve benizleri daima soluk olan çocuklarına. Boncuk mavisi gözleri. sırtına bir ipekli elbise geçirip alelacele boyanarak gezmeye gitmekten başka bir şey düşünecek halde değildi. anlayamadığı melun bir düşmanın musallat ettiği iki ceza gibi kızıyor.boş mahluklardı. Üstleri başları daima bakımsız. onlara gülmek suretiyle kendilerini tatmin edebiliyorlar. Konu29 . "Nasılsınız?" dedikten sonra bile büyük bir hikmet savurmuş gibi dudaklarını birbirine yapıştırarak hafifçe başını sallayan bir adamdı. kumral ve dalgalı saçlarını ihtimamla . kah. Yaptıkları münasebetsizlikler hep buradan geliyordu. gözlerinin ve ağzının kenarını sayısız buruşukluklar kaplamıştı. İktisat Vekâleti şube müdürlerinden Nurettin bey ise bizim Hamdi'nin bir başka türlüsüydü. Konuşmalarına dikkat ederdim.

gevşemiş etleri. kendisini çok daha yüksek bir hayata layık gördüğü için. evde zavallı ihtiyardan başka herkesin borusu ötüyordu. pek hayran oldukları bu enişteden geçtiğini zannediyorum. bütün gününü mutfakta yemek pişirmek. bana yumurta pişir. Boyunlarına yedi liralık eşarp takan kayınbiraderler ise : "Ben bu yemeği sevmedim..) Sonra üstüne başına çok dikkat ediyor. sadece. iki kayınbiraderin eline geçen otuz beşer liradan da bir hayır olmadığı için.. daha kırk yaşına gelmeden ihtiyarlayan. sonraları öğrendiğime göre. her gün tıraş oluyor. Bir sanayi mektebini bitirdikten sonra dericilik tahsil etmek üzere nedense italya'ya gönderilmiş. göbeğine kadar sarkan memeleriyle acayip bir şişmanlığı birleştiren karısı Mihriye hanım. bir de mühim adam tavırları almayı öğrenmişti. yeni bir tatsızlık çıkarıyordu. " yahut: "Ben doymadım. sizin söyledikleriniz de laf mı? Siz ne bilirsiniz sanki?" diyen bir tebessüm dolaşırdı. bir şeye dudak büküp burun kıvırmak suretiyle.surken insanın yüzüne sabit gözlerle bakar ve bu esnada gözlerinin içinde: "Yahu. fakat orada ancak biraz lisan. ayakkabının en şıkını. Bununla beraber. Hatta. yemekleri beğenmemek. Raif efendinin. istisnasız herkesi istihfaf etmek suretiyle etrafında-kileri kıymetine inandırıyordu. Nurettin bey: "Bu ne biçim şey canım?" derken adeta: "Benim verdiğim yüzlerce lira nereye gidiyor Allah aşkına?"demek ister gibiydi. evin bütün masrafı bizim Raif efendinin cılız ücretine yüklenmekteydi. (Ev halkmdaki bu istihfaf illetinin onlara. büyük bir itimatla. çorabın en fantazisini bulmak için bir cumartesi gününü dükkân dükkân gezmeye hasredebiliyordu. pek yüksek makamlara layık görüyor ve bilip bilmediği her vadide olur olmaz fikirler yürütmek. yıpranmış pantalonlarını kendi nezareti altında sıkı sıkı ütületiyor. bana sucuk kızartıver!" diye Mihriye ablalarını sofradan 30 . Buna rağmen. Hiç kimse evin nasıl döndüğünü sormuyor. hayatta muvaffak olmak için mühim meziyetleri vardı: Bir kere kendisini. aldığı maaş kendisinin ve karısının giyimine ancak yetmekte. bir türlü ev halkına yaranamıyordu. boş zamanlarında yığın yığın çocuk çorabı yamamak ve kız kardeşinin birbirinden haşarı "yumurcaklarına" bakmakla geçirdiği halde.

En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes onu fark etmez görünüyordu. temasta bulundukları ahbaplarına karşı evlerinin suratına bu şekilde bir maske geçirmeyi muvafık bulmuşlardı. holdeki ve misafir odasındaki intizam bir dereceye kadar Necla'nın eseriydi. bütün mahalleyi gürültüye boğabiliyordu. Raif beyin peşini bırakmayan. herhangi bir akşam ekmek almak için on bir kuruş lazım olunca. Kendisiyle gündelik ihtiyaçlardan ve para meselelerinden başka bir şey konuşmazlardı. niçin daha lüks bir hayat lemin etmediğine kızıyorlar. akşamüzeri kolları dolu bir halde dönüyordu. Oldukça aklı başında bir insana benzeyen Necla ile. şimdi bu kadar manasız bir insanla aynı evde oturmaktan sıkılır gibiydi. ('hemmiyetsiz ve kıymetsiz bir sıfır olduğundan emin bulunuyorlardı. Sanki cansız bir makine sabahleyin birtakım siparişlerle dışarı bırakılıyor. bir hayli sıkıntıya katlanmışlardı. nişandan sonra eve her gelişinde müstakbel bacanağına da gönül alacak bir şey getirmeyi unutmayan Nurettin bey bile. bunu ceplerinden vermeye kıyamayarak. Fakat şimdi kırmızı kadife takımlar misafirleri takdirle başlarını sallamaya sevk ediyor ve on iki lambalı radyo. Bu yüzden.kaldırıp mutfağa yollamaktan hiç çekinmiyorlar. Fakat ötekiler de. bu da yetmiyormuş gibi onun niçin hâlâ iyi olmadığına ve bakkala kendisinin gitmediğine kızıyorlardı. hatta kendileri de iştirak etmek suretiyle. sık sık getirip beraber rakı içtiği arkadaşlarına karşı Nurettin beyi asla küçük düşürmüyordu. ona hoş görünmek için türlü türlü roller yapan. Evin. sonra da. odasında hasta yatan Raif efendiyi daldığı uykudan uyandırıyorlar. fakat aynı zamanda onun bir hiç. evde onun yokluğu ile varlığı müsavi gibiydi. 31 . Ferhunde hanımla evlenmek istediği sıralarda. Onun niçin daha fazla para kazanmadığına. Bütün bu yükleri çeken Raif efendi olduğu halde. çok kere bunları da Mihriye hanım vasıtasıyla halletmeyi tercih ediyorlardı. Beş sene evvel. misafirlerin gözüne görünmeyen kısımlarındaki perişanlığına mukabil. mobilya mağazalarına senelerce taksit ödemişler. Camekânlı büfede dizili duran altın yaldızlı kristal içki takımı ise.

kocasıyla elinden geldiği kadar meşgul oluyor. sıcak. Ara sıra: "Nasılsın. Bazan büyük kızına gözlerini diker. horlanmaması için gayret ediyordu. kırk yılda bir bunu yapacak olurlarsa. ba-zan onu karşısına alarak çocukların sınıf geçme vaziyeti. Böyle * Merhameti. 32 . teyzelerinin ve dayılarının tesirleriyle. Yalnız karısı. yersiz bir gülüşü ile sanki aradaki boşluk birdenbire kendini gösteriverirdi. bugün çok yoruldun mu?" diye sorar. belki bunu fark bile etmiyordu. bir fıkaraya gösterilen yalancı merhamet gibi bir özentilik vardı. ondan bir şeyler. yaklaşan bayramın masrafları hakkında konuşurdu.henüz ilk mektebe devam eden Nurten bile. şu bakkaldan sekiz yumurta ile bir şişe rakı alıver. neden adeta diğerlerine karşı bir saygısızlıkta bulunmuşlar gibi rahatsız bakışlarla karşılaştıklarını artık kendisi de düşünmüyor. Raif efendinin bu halleri üzerinde çok düşündüm. hanım. Şimdi onları sofradan kaldırmayalım!" diyor. onun hastalığıyla alakalarında. bir angarya savarmış gibi bir acelecilik. ihtimal eniştelerinin. senelerden beri bir saniye bile hafiflemeyen işler ve geçim dertleriyle biraz aptallaşmışa benzeyen Mihriye hanım. Akşam yemeğinde bir misafir bulunduğu zaman kardeşlerinin veya Nurettin beyin: "Eniştem gidip alıversin!" diye yüksek sesle emretmelerine meydan vermemek için kocasını yatak odasına çekerek tatlı olmaya çalışan bir sesle: "Haydi. Fakat diğer aile efradına karşı en küçük bir manevi bağla merbut** olduğunu gösterecek alametler yoktu. fakat kocasının ve kendisinin bu sofralara neden oturmadıklarını. çocuğunun manasız bir kırıtışı. ** Bağlı. babalarına karşı umumi havaya uymuşlardı. Aylardan beri sırtına bir kere bile mutfak elbisesinden başka bir şey giymeye vakit bulamayan bu kadına hakikaten acır gibiydi. Fakat bu anlar çabucak geçer. onun kendi evlatları tarafından küçük görülmemesi. tatlı bir şeyler bekler gibi dururdu. Raif efendinin de karısına karşı garip bir rikkati* vardı. Ona gösterdikleri sevgide.

asıl hüviyetinin başkaldırmasına meydan vermeyecek kadar kuvvetliydi. Necla'dan bir şeyler bekler gibiydi.evet. bu insanların birbirlerine karşı duydukları müthiş yabancılığı gidermeye imkân yoktu. Raif efendinin bu adeta korkunç sessizliğine kızıyordum. söylediğim gibi. Raif efendi büyük kızından. bunda adeta bir nevi isabet de buluyordu. etrafmdakilerin onu tanımamasındaydı ve o da kendini tanıtmak için herhangi bir teşebbüste bulunacak adam değildi. bunu ben de bilmiyordum. 33 . Yüzünün hareketlerinde. Fakat bu haller. kendisine ruhen tamamen yabancı insanların onu adamdan saymamalarını hoş görmekle kalmıyor. içinde saklanıp kalmış olan insanlığın ara sıra nefes almak için yaptığı hamlelerden ibaretti ve muhitinin senelerce sabırlı bir çalışma ile vücuda getirdiği sahte şahsiyet. evde olsun. Gerçi etrafları tarafından anlaşılmayan. haklarında daima yanlış hükümler verilen insanların zamanla bu yalnızlıklarından bir gurur ve acı bir zevk duymaya başladıklarını biliyordum. Babasına karşı arsızlığını hakaret derecesine getirmeye çalışan kardeşi Nurten'i azarlayışmda bazan hakiki bir infial* seziliyor. bu kalın dış kabuklara rağmen içinde sahici insandan bir şeyler kaldığını zannettirecek alametler mevcuttu. körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar. böyle bir adamın kendisine en yakın insanlardan isteyerek kaçmasına imkân yoktu. fakat onun göründüğü gibi olmadığına emindim. " Kırgınlık. belki de gençliğimin verdiği tahammülsüzlükle. Bundan sonra aradaki buzu çözmeye. ağzını. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense. fakat hiçbir zaman etrafın hu hareketini haklı bulacaklarını tasavvur edemiyordum. Fakat.bir adamın -nasıl bir adamın. Şirkette olsun. sofrada veya odada Raif efendiden pek istihfafla bahsedildiği sıralarda hızla kapıyı vurup çıktığı oluyordu. Bütün mesele. Yalnız. ellerini oynatmakta boyalı teyzesini taklit eden ve bütün manevi kuvvetini de eniştesinin ukalalığından alan bu kızın.

Onun şimdi bütün mesafelerin ve zamanın arkasına çekilmiş olduğunu ve oraya kimseyi bırakmayacağını seziyor ve hiç sokulmak teşeb34 . gayet ince görünüşlü ve dikkatliydi.Birçok vesilelerle. ne öğrendiğimi iyice bilmediğim halde. tabiatın güzelliği karşısında yanlarında konuşmadan gidecek birini aradıklarını anladım. insanların zaaflarına merhametle ve edepsizliklerine eğlenerek bakışı kâfi bir irade değil miydi? Beraber yürüdüğümüz zamanlar yanımda gidenin bir insan olduğunu bütün kuvvetimle hissetmiyor muydum? Bu sıralarda. küçülüyor ve kendisine hitap edildiği zaman yavaş. Yalnız önüne bakar gibi duran gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. tahammül edişi. Böyle zamanlarında tercüme yapmayı da ihmal ediyor. bulmaları ve birbirlerinin içini seyretmeleri için konuşmanın neden muhakkak surette lazım olmadığını. Hatta bunun aksine olarak çok alıngan. gözleri bütün ifadesini kaybediyor. insanların birbirlerini aramaları. Bir gün bana getirilecek kahve için kızlarının dışarıda birbirleriyle yavaş sesle: "Sen pişir!" diye münakaşa ettiklerini duymuş. Kendisine ağır gelen bu hadisenin tekrarını görmemek için yaptığı bu harekette beni kendisine mahrem etmiş olması. Her insana ve ilk tanıştığımız sıralarda bana karşı gösterdiği o ürkek ve çekingen hali kalmamıştı. çok kere kalemi yanına bırakarak saatlerce önündeki kâğıtları seyrediyordu. karşımda ses çıkarmadan çalışan bu adamdan. Yanımda ağzını açmadan yürüyen. ona daha çok bağlanmama sebep oldu. fakat on gün sonra ikinci bir defa evlerine gidişimde hemen dışarı seslenerek: "Kahve pişirmeyin. içmiyor!" demişti. bana senelerce ders veren birinden öğrenebileceğimden çok daha fazla şeyler öğrendiğime emindim. fakat her türlü yakınlaşmayı meneden bir sesle cevap veriyordu. onun hisleri kütleşmiş bir adam olmadığını fark etmiştim. hiç sesini çıkarmamış. neden bazı şairlerin boyuna. Fakat artık buna hayret etmiyordum. Hâlâ daha bir şey konuşmamıştık.Yalnız bazı günler birdenbire vahşileşiyor. Onun sessiz sedasız yaşayışı. Onun da benden memnun olduğunu hissediyordum.

"Teşekkür ederim!" Sesinde hafif bir kısıklık vardı. Başını alıp gidiyor. Sonra da işte böyle yatağa seriliveriyor.. Merakımı çabucak gidermek için sordum: "Kendinizi nasıl üşüttünüz? Herhalde soğuk algınlığı olacak!. Şubat ortalarında bir gün Raif efendi gene şirkete gelmedi... 35 . Çocuk değil ki. Yalnız içimi bir endişe kaplıyordu: Çünkü Raif efendinin hastalıklarının. İsterseniz uyandırayım!" "Hayır! Rahatsız etmeyin. Raif efendinin halini bu sefer biraz düşkün buldum.. Gözleri de. Akşamüzeri evine uğradığım zaman kapıyı karısı Mihriye hanım açtı. kendine de hiç dikkat etmiyor." Uzun müddet yatağının beyaz örtüsüne bakarak durdu. daha derine kaçmışa benziyordu.. Bu sefer sancıdan da bahsediyor!" Sonra. Her zamanki çocukça tebessümü bana daha ziyade yüzün adalelerini yoran bir sırıtma gibi geldi. Sıhhatine bu kadar dikkat eden.büsünde bulunmuyordum. "Ne oldunuz gene Raif bey.. Nasıl?" dedim... Fakat her şeyi sırasıyla anlatacağım. Bunun sebebini pek çabuk.. Öksürdüğü zaman göğsü adamakıllı sarsılıyor ve hırıldıyordu. Kadın çabucak oraya koştu..... Benzi pek sarı. Ortada hiçbir şey yokken birden nevri dönüyor. atkılar içinde kendini nasıl muhafaza edeceğini bilmeyen bu adamın herhangi bir ihtiyatsızlıkta bulunacağına ihtimal verilebilir miydi? Mihriye hanım tekrar gelerek: "Kapı çalınca uyanmış.. "Biraz evvel uykuya daldı.. ekseriya böyle günleri takip ettiğini fark etmiştim.. Ne oluyor bilmem. Kadın beni misafir odasına aldı: "Ateşi var.. geçmiş olsun!" dedim." Bu sırada yandaki odadan Raif efendinin sesi işitildi. şikâyet eden bir sesle ilave etti: "Ah oğlum. garip bir tesadüfle.. nefesi pek süratliydi.. Buyurun!" dedi. yün fanilalar.. camların altında. siz misiniz?" dedi. Ben hayret içinde kaldım. "Buyurun. Oturup insanla iki laf etmez ki. fakat pek hazin bir şekilde öğrendim.

Biraz da kar sepeliyordu.. Keçiören yokuşunun alt başına kadar gelmişim. Sıcak bastı.. hızlı konuşmalar başlamıştı. Yorganım boğazına kadar çekerek: "Evet.. " Gece vakti. ben biraz kahveye gideceğim. göğsünü bağrını açarak saatlerce dolaşmak Raif efendiden beklenir şey değildi. hemen dışarı çıktı.. diyor sonra da kendini orada mı üşütüyor... Telaşla cevap verdi: "Yok canım. Mektepten dönen büyük kız içeri girdi.. Ne bileyim.. İçim sıkıldı galiba. Kahvede ne var bilmem!" Paltosunu sıyırıp bir iskemlenin üzerine attıktan sonra.. Ziraat Enstitüleri tarafına gitmiştim..... tenha yollarda.. Buna rağmen karşımdaki üşür görünüyordu.. odayı fazla sıcak yapmıştı... " "Bir yere mi gittiniz?" "Hayır.. Kim bilir." Onun herhangi bir şeye içi sıkıldığını söylemesi beni şaşırttı. hep böyle oluyor... Şöyle azıcık dolaşmak istedim. evin gürültüsü mü canımı sıkıyor nedir!. Hava da rüzgârlıydı... Hızlı mı yürüdüm nedir. 36 .. Ara sıra olur.. Herhalde üşüdüm. kar ve rüzgârda. hastalanıveriyor.. Önümü açtım. Raif efendinin bu hallerine alışmışa benziyor ve fazla ehemmiyet vermiyordu.." Sonra. Gece vakti yalnız başıma dolaşmak isterim... soğuk aldım galiba!" dedi. "Biraz fazla yürümüşüm. Kaç defadır böyle oldu.Çocuklarıyla karısının beyaz karyolaları arasına sıkışmış duran küçük bir demir soba... yolda mı üşütüyor nedir.. "Bir şeye mi canınız sıkıldı?" dedim... Ara sıra aklına esip.. "Çoluk çocuğun ne kabahati var!" Dışarıda gene gürültü. "Dün akşam yemekten sonra biraz dışarı çıkmıştım... babasının yanaklarını öptü: "Nasıl oldun babacığım?" Sonra bana dönerek elimi sıktı: "Efendim.. fazla söylemiş olmaktan korkar gibi acele acele: "İnsan ihtiyarladıkça böyle oluyor galiba!" dedi...

kendisine en yakın olanlara karşı bile. Rüzgâr çoğaldığı için adeta göğsümden biri iter gibi oluyor. Dışarı çıkıp evin yolunu tuttuğum sırada düşünmeye daldım. işine gitmek için tuvalet yaparken Arapça şarkılarının en cırlaklarını bu sıralarda söylüyordu. Sebep filan yoktu. hayatının bu gayesizliği değil miydi?. oturduğum otelin önüne geldiğimi gördüm.. Geriye dönerek kenarları çamurlu asfalt üzerinde Keçiören istikametinde yürüdüm. Yakamı kaldırdım. içimde. Karar vermeden yürüyüp gelmiştim.. O da gözlerini bana çevirmişti ve bunlarda hiçbir izah. fakat derhal vazgeçtim: Otelin altındaki kahvede gramofon tam bu saatlerde sesini son haddine kadar yükseltiyor ve yanı başımızdaki odada yatan Suriyeli bar artisti. Hiç. Şu halde ne istiyordu?.. iki karyolanın zor sığdığı bir odada bir arkadaşla beraber oturuyorduk. ancak sarhoş olduğum zamanlar hissettiğim. Sonra sağ tarafta. insanlara... Onu gece vakti sokaklara düşüren acaba içinin bu boşluğu.Hastanın yüzüne baktım. yapraklarını dökmüş ağaçlarıyla bahçeler başladı. Yolun iki tarafında evvela otomobil tamir atölyeleri. biraz çukurda. Acaba Raif efendi hakikaten basit ve içerisi bomboş bir adam değil miydi? Hayatta hiçbir gayesi. Hızlı ve rutubetli bir rüzgâr esiyordu. bir alaka duymadığı muhakkaktı.. hiçbir hayret yoktu. solda. Bu sırada.. bana niçin hakikati söylediğini merak ediyor fakat bundan biraz da gurur duyuyordum: Bir insana başkalarından daha yakın olmanın gururunu. Ben ev halkına niçin bu yalanı söylediğini değil. Birdenbire niçin buralara geldiğimi düşündüm.. müthiş bir yürümek ve koşmak arzusu vardı. Burada. Canım yemek istemediği için odama çıkmayı ve biraz kitap okumayı düşündüm. tepeye doğru tırmanan evler. basık salaş kahveleri vardı. Saatlerce. hiçbir ihtirası olmadığı. Saat sekizi geçiyordu... günlerce gidebileceğimi zannediyordum. İlerideki siyah ve kayalık tepeler henüz biraz aydınlıktı ve onlara sürünüp geçen bulutlar 37 . bu kuvvetle mücadele ederek ilerlemek bana zevk veriyordu. büyük bir hızla koşup gidiyordu. Etrafıma bakmayı unutmuş. bir hayli ilerlemiştim. Yolun iki tarafındaki ağaçlar rüzgârdan inliyor ve gökyüzünde bulutlar.

Dün akşam buralarda başka bir adam... Raif efendi beyaz örtülü yatağında. bu hasta. Bana yandan bir göz attı: "Ne o... Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz? Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatıyla öteye geçiveriyoruz? Uzun zaman uyuyamadım. Fakat işte ben. Gözlerimi yumarak ilerliyor ve ıslak havayı içime çekiyordum. şapkamı uçurmak isteyen rüzgârdan. bu yaşlı vücudu neden buralara sürüklemişti? Raif efendinin o karanlık ve soğuk gecenin içinde nasıl yürüdüğünü. Buraya neden geldiğimi şimdi anlamıştım: Onu ve onun kafasının içinden geçenleri burada daha iyi göreceğimi zannediyordum. Onun yaşadığı yerde yaşamak. Bu başın içinde neler vardı? Bu baş. İnsanlar birbirlerini ne kadar iyi anlıyorlardı.. onun gibi yaşamak demek değildi. şapkası elinde ve göğsü bağrı açık. belki biraz sonra kar da sepelemeye başlayacaktı. çapkınlıktan mı geliyorsun?" dedi.. dıştan bir serinlik veriyordu. Kafamdan söküp attığım sual tekrar belirdi: Niçin buralara geldim?. Hızlı hızlı otele döndüm. kim bilir nasıl tutuşan başına. en zavallı. Rüzgâr dün akşamkine pek benziyordu. onun düz veya karışık ruhunu görmek istiyordum.sanki buralarda kendilerinden birer parça bırakıyorlardı.. gözlükleri buğulanarak. Rüzgâr kısa ve seyrek saçlarının arasına giriyor. koşar gibi yürüyordu. Bunu zannetmek için pek saf ve ancak benim kadar gafil olmak lazımdı. insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir!. Arkadaşım yatağına uzanmış kitap okuyordu. hatta en ahmak adamı bile. Kahvenin gramofonu ve Suriyeli kadının şarkısı kesilmişti. yüzünün nasıl bir şekil aldığını tasavvur etmek istiyordum.. Bir de ben bu halimle kalkıp başka bir insanın kafasının içini tahlil etmek. Dünyanın en basit. kızlarının genç vücutlarıyla karısının yorgun uzuvlarm38 . uğuldayan ağaçlardan ve koşup giderken birçok şekillere giren bulutlardan başka bir şey görmüyordum...

büyük bir üzüntü içindeydi." Sonra. Gözleri kapalıydı ve ruhu kim bilir nerelerde.. Yalnız kaldığımız zamanlar bundan şikâyet etmiş. ateşler içinde yatıyordu.. Gerçi biraz fazla telaş ediyorlar.. Senelerden beri iş yapmaktan düşünmeyi bile unutmuşa benzeyen kadın.. içeride veya dışarıda daima bir şey unutuyor ve hiç durmadan aranıyordu. Ben iki üç akşamda bir uğruyor ve her defasında onu biraz daha çökmüş buluyordum." "Aman Raif bey" dedim. Her zamanki gibi basit bir soğukalgmlığma benzemiyordu. Akşa-müzerleri hastayı yoklamaya geldiğim zaman kızarmış ve şişmiş gözlerinden onun biraz evvel ağlamış olduğunu fark ediyordum. Fakat kendisi fazla telaş etmiyor ve hastalığına ehemmiyet vermez görünüyordu. Onlara ne? Ben onlar için neyim?. Hiçbir şey değildim. hatta bir kere: "Yahu. Mihriye hanımla Necla'nın halleri hakikaten insana endişe verecek gibiydi. Necla annesi kadar kendini kaybetmiş olmamakla beraber.. ne oluyor bunlara? Hemen ölüyor muyuz?" diye söylenmişti.. Bu adam kimdir diye merak etmediler.. Bu sefer Raif efendinin hastalığı biraz uzunca sürdü... Nurettin beyin getirdiği ihtiyar doktor. arkasına hardal lapası korken elinden havluları veya tabağı düşürüyor. Karınız ve kızınız!" 39 . daha acı ve insafsız bir tavırla ilave etmişti: "Ben onlar için hiçbir şey değilim... Son günlerde mektebe gitmiyor ve babasını bekliyordu... "Ölsek ne olacak sanki....dan odaya yayılan havayı koklayarak. nerelerde dolaşıyordu?. büyük bir şaşkınlık içinde hastanın odasına girip çıkıyor. Belki de ev halkını telaşlandırmaktan çekiniyordu.. Çıplak ayaklarında eğril-miş topuksuz terlikler ile dört tarafa koştuğunu hâlâ görüyor ve her rast geldikleri insana imdat ister gibi takılıp kalan bakışlarını hâlâ üzerimde hissediyorum. Fakat bütün bunlar Raif efendiyi daha çok sıkıyor gibiydi.. ama bunu böyle tefsir etmek doğru değil. "Bunlar ne biçim laflar. Şimdi çekilip gideceğimden korkuyorlar. hardal lapası tavsiye etti ve öksürük ilacı yazdı. Senelerden beri aynı evde beraber yaşadık.

Yüzünde ümitsiz bir tebessümle: "Beni orada da rahat bırakmazlar ki!" diye mırıldandı." Başını öte tarafa çevirdi.. kalbi de sağlam. adeta müteessir bir edayla: "Peki ama. Hatta hastaneye kaldırsanız daha iyi olur!" dedi.. "Evinde herhalde hastaneden iyi bakılır!" Doktor omuzlarını silkerek gitti. atlatır... o kadar mühim değil. Sualinin hakiki manasını anlamış ve dehşete düşmüştüm. Nurettin bey de. çukura kaçan gözlerini açarak: "Bugün biraz iyiyim!" dedi.. Bu adam uzun uzun muayeneden sonra hastalığın zatürree olduğunu söyledi ve etrafındakilerin şaşkınlığını görünce: "Yok canım. Holdeki iskemlelerden birine çökerek avaz avaz ağlamaya başladı.. 40 . Üşütmeyin.." O zaman.. Nurettin bey. Yanı başındaki komodinin üzerinde. Son sözlerinden bir şey anlamamış ve başka bir şey sormaktan çekinmiştim. ilaç şişelerinin arasında duran büyük bir cep saati odayı madeni bir sesle dolduruyordu. Hep böyle devam edecek değil ya. bu daha ne kadar devam edecek?. Yalnız kalmak istediği her halinden belliydi. hiç konuşmadan. Hasta. Sesindeki bıkkınlık onun ne kastettiğini gösteriyordu. "Orada hiç olmazsa kafamı dinlerim!" diyordu. Mihriye hanım hastane lafını duyunca büsbütün kendini bıraktı. Bir gün.. Ama işte o kadar. "Ne oluyorsunuz Raif bey?" dedim..." diye sordu. "Elbette. Raif efendi evvela hastaneye gitmeyi istiyor. hâlâ aklımdadır.. haysiyetine dokunulmuş gibi yüzünü buruşturarak: "Ne münasebet?" dedi. bir cuma günü akşamı Raif efendinin başucundaki iskemleye oturmuş. onun göğsü hırıldayarak nefes alışını seyrediyordum. o da sesini çıkarmaz oldu. Odada başka kimse yoktu. ev halkını teskin etmek için bir dahiliye mütehassısı getirdi. Maşallah bünyesi mukavim.. fakat etrafındakilerin bunu ne kadar şiddetle reddettiklerini görünce. Yalnız dikkat etmek lazım. karım ve kızım."Evet.

Bütün basit insanlarda olduğu gibi. Karyolanın ayakucunda asılı duran ceketini başıyla göstererek: "Şurada. Üst göze anahtarı sokarken ürperdim: Raif efendinin senelerden beri oturduğu iskemlede oturduğumu ve onun her gün birkaç defa yaptığı hareketi tekrar ettiğimi şimdi fark etmiştim.. heyecandan sükûnete geçiyor ve bütün kadınlar gibi her şeyi çabucak unutuyordu. biri bomboştu. gazele kâğıdına sarılmış bir sabun parçası. ısrarla sordu: "Peki ama. sağ cebimde bir anahtar olacak.. Birdenbire başını bana çevirdi: "Orada. Evvela alttakileri açtım. Bana sokularak: "Bugün iyice!" dedi. Bunları çabucak bir 41 . yemek ve çamaşır işleriyle doluydu. gözün içinde ne varsa hepsini getir!" dedi. hüzün dolu ve derin bir gülümseme vardı. ötekinde birtakım kâğıtlar ve tercüme müsveddeleri vardı. Acele ile gözü çektim. Hanımın söylediği havluyu getiriver. "Artık bunu da atlattı inşallah!" Sonra kocasına döndü: "Pazara çamaşır yıkanacak. Ertesi günü akşamüzeri şirketten ayrılmadan evvel Raif efendinin masasına gittim.. Şimdi kafası eskisi gibi ev dertleri. Bizim hanım galiba benim bir daha şirkete gidemeyeceğimi sezdi.Gözlerini gözlerime dikerek. kederden sevince. "Yarın akşam getiririm!" Gözlerini tavana dikerek uzun müddet sustu.. bir sefertası gözü. Bizim yolculuk artık başka yere. benim masanın üst gözünü aç. bir çatal ve Singer marka burgulu bir çakı vardı. " dedi. Burası da boş gibiydi. ne lüzum var? Yetmez mi artık?.. Kadın dolapta bir şeyler arayıp aldıktan sonra tekrar çıktı.... Hastanın halindeki ufak bir iyilik karısının bütün telaş ve heyecanlarını alıp götürmüştü.. Yalnız bir kenarda oldukça kirli bir havlu. onu al da.. Zahmet olacak ama." Bu sırada Mihriye hanım içeri girdi.. Şu senin havluyu beyefendi getiriverse!" Raif efendi peki makamında başını salladı.." Tekrar başı yastığa gömüldü.. Sağ tarafta üst üste üç göz vardı. "Ne varsa. Raif efendinin gözlerinde.

" Ve hemen hastanın odasına daldı. Büfenin aynasında kendimi gördüğüm zaman oldukça şaşırdım. çocuk avutmanın ne kadar acemisi olduğu anlaşılıyordu. Sapsarı kesilmiştim. Odanın içinde kaldıkça. ağlıyor.. Biraz ötede. Müthiş bir iç sıkıntısıyla kıvrandıkları ve evi bırakıp çıkamadıkları için kendi kendilerine içerledikleri belliydi. Kalbim hızla atmaya başladı. Biraz yaklaşıp bakınca Raif efendinin kayınbiraderleri Ci-hat'la Vedat'ı gördüm. fakat arka taraflarda herhangi bir şeyin kalmış olabileceği aklıma gelerek gözü yeniden çektim ve elimle içini araştırdım. sormayın!" diye başını salladı. Bu sırada gözüm misafir odasının aralık kapısından içeri ilişti. İğne yapıyor. Eniştem doktor getirdi. Mihriye hanım birkaç kere dışarı çıktığı halde bu zavallı eşyayı ona vermeye utanıyordum. Genç kız: "Babam gene fenalaştı!" dedi. akrabaları dururken. Çok korktuk. Onu da alarak diğer eşyanın arasına koydum ve dışarı fırladım. Adeta aile efradından biri gibi olmuştum ve ev halkı beni yabancı telakki etmiyordu. yahut uyuyordu. Raif efendinin bir daha bu iskemleye oturmaması ve bu çekmeceyi bir daha açmaması ihtimali zihnimden çıkmıyordu. onların gürültü etmelerine mâni olmak için bir şeyler söylüyor. Ayağa kalkıp ortadaki büyük masanın etrafında dolaştım.kâğıda sardım. Evde gene büyük bir telaşla karşılaştım. İçeride bir insan canıyla uğraşırken onun yakınlarından birine kirli bir havlu ve eski bir çatal uzatmak pek münasebetsiz bir şey olurdu.. bir insanın yaşamakla ölmek arasındaki büyük köprüde çabalaması korkunç bir şeydi.. sigara içiyorlardı. Kim olursa olsun. başını koluna dayamıştı. Bir kanepeye yan yana oturmuşlar. 42 . "Bugün iki defa fenalık geldi. Sonra. Raif efendinin baldızı Ferhunde. Gözü yerine iterek ayağa kalktım. Nurten bir koltuğa oturmuş.. fakat her halinden. Kapıyı Necla açtı ve beni görünce: "Sormayın. Hakikaten ta dipte defter gibi bir şey vardı. iki çocuğunu kucağına oturtmuş. İçeri girmedim. Holdeki iskemlelerden birine oturarak kâğıda sarılı paketi önüme koydum. onun en yakınları: Karısı. şimdi yanında. benim onlardan fazla alaka ve teessür göstermeye hakkım olmadığını düşündüm. kızları.

Nurettin bey kaşlarını çatarak sordu: "Tehlikeli mi?" Doktor. önlerinde gözleri kapalı yatan adama bakıyorlardı. çıktı. hele hastanın karısı tarafından taciz edilmemek için paltosunu ve şapkasını çabucak giydi ve Nurettin beyin daha evvel avcunda hazırlamış olduğu üç gümüş lirayı yüzünü buruşturup alarak. İçeri baktım. Hasta gözlerini araladı. Şimdi annesiyle beraber. hastanın halinin bende uyandıracağı tesiri görmek istiyorlardı. tanıyamamış gibi bana bir müddet baktı. Mihriye hanım bize işaret etti. elini yataktan dışarı çıkararak bileğimden yakaladı ve: " Nöbet. Bunu fark ettiğim için bütün kuvvetimle kendime hâkim olmaya çalıştım. Sonra. Atlatacak inşallah!" dedim.. arkasında Nurettin beyle beraber. 43 . yüzünü buruşturarak birtakım işaretler yaptı. "Yanından ayrılmayın ve akse* gelirse o iğnelerden yapın" diyordu. evi terk etti. Genç kız beni görünce başıyla işaret ederek çağırdı. Yavaşça hastanın kapısına sokuldum. Gördüğümden müsterih olmuş gibi bir tavırla hafifçe başımı salladım. Mihriye hanımla Necla. siz biraz çıkın!" Sesi pek hafif ve kesikti. anlaşılmaz birkaç kelime mırıldandı. Bütün lakaytlığına rağmen canı sıkılmış bir hali vardı. sol tarafımda adeta baş başa vermiş duran kadınlara dönerek. Sonra büyük bir gayret sarf ederek başını karısına ve kızına çevirdi.. zoraki bir gülümseme ile: "Korkulacak bir şey yok herhalde. böyle vaziyetlerde her meslektaşının verdiği cevapla mukabele etti: "Belli olmaz!" Ve başka suallere maruz kalmamak. Fakat bunu gören hasta.Hastanın kapısı açıldı ve doktor. Necla sokuldu: "Bir şey mi istedin babacığım?" "Haydi. büyük bir merakla.

"Sen gitme!" dedi.. biliyorum!" demek isteyen bir hareketle çabuk çabuk başını salladı ve onlara. Raif efendi: "Biliyorum. büyük bir merak içindeymiş gibi parlıyordu. Onu bir kere bile açıp bakmamış. Kadınlar biraz şaşırmışlardı. İki kadın da yüzüme sorgucu gözlerle bakarak odayı terk ettiler. iri ve intizamsız harfler. kolunu çıkarmasana!. Sağ tarafta 20 Haziran 1933 tarihi ve hemen bunun altında şu satırlar vardı: "Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı. "Okuma!" dedi ve başıyla odanın karşı tarafını işaret ederek mırıldandı: "Onu şuraya at!. Necla: "Babacığım. İçimde mukavemet edilmez bir merakın gitgide büyüdüğünü hissediyordum.. gayet acele yazıldığı belli satırlar vardı. Sonra defteri elime alarak Raif efendiye gösterdim: "Bunu mu istiyordunuz?" Başıyla "evet" diye işaret etti. tekrar işaret etti. çıkmaları için. Bu kadar merasim bunu sormak için miydi? Hasta hâlâ yüzüme bakıyor ve gözleri. Yavaşça defterin yapraklarını karıştırdım. tamamen unutmuş olduğum. içinde ne olduğunu merak etmemiştim. İlk defa bu anda mahut siyah kaplı defteri hatırladım. Raif efendinin bu neviden bir defteri olacağı aklıma bile gelmezdi. serlevha filan yoktu. elimdeki paketi gösterdi: "Hepsini getirdin mi?" Evvela anlayamayarak yüzüne baktım. " 44 . O zaman Raif efendi. " Alt tarafını okuyamadım.. İlk sahifeye bir göz attım. Paketi süratle açıp içindeki havlu vesaireyi kapının arkasındaki bir iskemlenin üzerine koydum.. Raif efendi tekrar kolunu çıkarmış ve elimi tutmuştu. " diye söylendi. Tek çizgili sahifelerde.

ölüme giderken bile beraber alan bu adama karşı içimde nihayetsiz bir merhamet ve onun mukadderatına karşı nihayetsiz bir alaka uyandı.. Göğsümün içi titreyerek.. sözüme devam ettim. Mika levhaların arkasında parlayan kızıl gözleriyle demir sobayı gördüm. "Sobaya mı?" "Evet!" Bu anda merakım büsbütün arttı. "Bu defteri bir gece. Bu defteri yakmak istemeniz de doğru. Fakat bunu bir müddet. "Yazık değil mi? Size uzun zaman arkadaş olmuş bir defteri manasız yere yakmak doğru mu?" "Lüzumu yok!" dedi ve başıyla tekrar sobayı gösterdi. Aylardan beri beni kendisine yaklaştırmaktan kaçan bu adama karşı ruhumda biriken sitemleri de sanki bu anda or-laya döküyordum: 45 . "Sizi anlıyorum Raif bey!" dedim. gayet iyi anlıyorum... Raif efendinin defterini ellerimle yok etmek. Sizi merak etmemi tabii bulmuyor musunuz? Bana karşı da bu kadar saklanmaya muhakkak lüzum görüyor musunuz? Dünyada benim için en kıymetli insansınız.Gösterdiği tarafa baktım. benim için imkânsızdı: "Ne münasebet. "Artık lüzumu yok!" Onu bu fikirden vazgeçirmenin mümkün olmayacağını anladım. "Evet. Buna rağmen sizin gözünüzde herkes gibi bir hiç olduğumu söyleyerek mi beni bırakıp gitmek istiyorsunuz?" Gözlerim yaşarmıştı. bana kendinize dair hiçbir şey söylemediniz. Raif bey!" dedim. yalnız bu gece bende bırakmaz mısınız? Bu kadar zaman arkadaşlık ettik. insanlara kendinden hiçbir şey bırakmak istemeyen ve yalnızlığını.. Her şeyinizi insanlardan kıskanmakta haklısınız. Herkesten sakladığı ruhunu ihtimal ki bu deftere dökmüştü ve şimdi onunla beraber gitmek istiyordu.. hiç olmazsa bir gün geri bırakamaz mısınız?" Gözleriyle: "Neden?" diye sorarak yüzüme baktı Başladığım şeye devam etmek ve son bir çareyi denemek için ona daha çok sokuldum ve kendisine karşı duyduğum bütün alaka ve sevgiyi gözlerimde toplamaya çalıştım.

.. Ayrılmak için elini öptüm.. Hasta başını şiddetle sallayarak sözümü kesti. Hasta tekrar gözlerini açtı:."insanlardan itimadınızı çekip almakla belki haklısınız. Hatta benim bile!." Sözüne devam edemedi. Yaptığınız nihayet manasız bir hodbinlik olabilir. Ben de büyük bir ruhi yorgunluk duymaya başlamıştım. sonra yanaklarımdan öptü.." dedim. bu ancak fevkalade büyük ve sahici kederlerde görülen. Bunu bekliyormuş gibi hemen siyah kaplı defteri cebime koydum. O da susuyordu. Defteri sobaya atıp dışarı kaçmayı düşünüyordum.. Ondan ayrıl46 . Hasta. Raif efendi bunları saklamak veya silmek için hiçbir harekette bulunmuyor. Daha hızlı nefes alıyordu. hayır!" diyordu. Doğrulmak istediğim zaman beni bırakmadı. Bir şeyler mırıldanıyordu. Ben de kendimi tutamamış. evvela alnımdan.. nefesini yüzümde hissediyordum: "Hayır.. Nihayet gözleriyle defteri işaret ederek: "Oku... Bu sahnenin onu yorduğu muhakkaktı. biraz evvelki titizliğine hiç benzemeyen bir tavırla: "Ne yaparsan yap!" makamında omuzlarını silkti. İnsanları öğrenmek. Hayatının en mühim kısımlarını ihtiva ettiği muhakkak olan bu defterle bile artık alakasını kesmiş bulunduğunu anladım. siz de beni anlayınız! Sizin sonunda bulunduğunuz yolun ben daha başlarmdayım. göreceksin!" dedi. "İnsanlar bana hiçbir şey yapmadılar.. gözünüzün önünde yakarım!" dedim. "Yarın sabah getirir.. ağır bir hastaya söylenecek şeyler olmadığını hatırlayarak sustum. eğildim. gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. "Hiç kimsenin kabahati yok. Başımı kaldırınca gözlerinden şakaklarına doğru yaşlar sızdığını gördüm. sessiz. Fakat bunun istisnaları yok mu? Olamaz mı? Unutmayın ki siz de bu insanlardan birisiniz. Hep ben." Bu sözlerin.. ağlamaya başlamıştım.. bilhassa insanların size ne yaptıklarını bilmek istiyorum." Birdenbire sustu ve çenesi göğsüne düştü. hıçkırıksız ağlayışlardan biriydi. Hiçbir şey. Öksürüyordu.. Hep ben. kendine doğru çekti.. Nihayet son bir gayretle: "Raif bey.

Bundan sonraki hayatım nasıl dayanılmaz bir işkence olacak!. Ben de yaşayacağım.. artık yavaş yavaş alıştığım hissiz uyuşukluktan ayırdı. Şu kosko-ı.... " diye söyleniyordum. Şimdiye kadar olduğu gibi. tekrar dudaklarını kımıldattı... Hangi hain tesadüf dün onları yolumun üstüne çıkardı ve beni. Deli olacağım. Artık birbirimize veda etmiş bulunuyorduk. bir şeyler... Yalnız bir şeye dayanmak artık benim için mümkün değil: I ler şeyi kafamda yalnız başıma saklayamayacağım. Otele geldiğim zaman arkadaşımı uyumuş buldum. Hiç durmadan "Yazık!. birçok şeyler anlatmak istiyorum.. Kapının önünde bekleyenlere yüzümü göstermemek için adeta koşarcasına holden geçtim ve sokağa fırladım. Fakat bunun bu kadar korkunç. İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.. Yatağa girerek başucumdaki küçük lambayı yaktım ve derhal Raif efendinin siyah kaplı mektep defterini okumaya başladım: 20 Haziran 1933 Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı.manın bana güç geleceğini biliyordum. ne anlatabilirim? On seneden beri hiç kimseye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Söylemek. boş yere bütün insanları kendimden uzaklaştır47 . Ama nasıl yaşayacağım!.. Raif efendi. Duyulur duyulmaz bir sesle: "Seninle hiç şöyle uzun boylu konuşamadık evladım...... Yolda soğuk bir rüzgâr yanaklarımı kuruttu. Kime?. yahut öleceğim dersem yalan söylemiş olurum.ıman dünyada benim kadar yapayalnız dolaşan bir insan daha var mı acaba? Kime. Yazık!" dedi ve gözlerini kapadı. bu kadar acı olacağını tasavvur edememiştim.. Ama ben dayanacağım.. senelerden beri dalmış olduğum derin uykudan.. bundan sonra beni hiç bırakmayacaklarını biliyorum. Unutup gittiğimi zannettiğim bu hatıraların. Yazık!. Boşuna yere herkesten kaçmış.

mışım; ama bundan sonra başka türlü yapabilir miyim? Artık hiçbir şeyin değişmesine imkân yok... Lüzum da yok. Demek böyle olması icap ediyormuş. Yalnız söyleyebilsem... Bir kişiye olsun içimdekileri dökebilsem... Bunu sahiden istesem bile artık böyle bir insan bulmama imkân yok... Bende arayacak hal kalmadı... Kalsa da aramam... Zaten bu defteri neden aldım? Küçük bir ümidim olsa, dünyada en sevmediğim bu yazmak işine kalkışır mıydım? İnsanın muhakkak kendini boşaltması lazım... Dünkü hadise olmasaydı... Ah, dün her şeyi öğrenmiş olmasaydım... Şimdi eski ve belki de rahat hayatım devam edecekti... Dün sokakta giderken iki kişiye rast geldim. Birini ilk defa görüyordum, öteki de dünyada bana belki en uzak insanlardan biriydi. Bunların hayatım üzerinde bu kadar müthiş tesirleri olabileceği aklıma gelir miydi? Fakat mademki bir kere yazmaya karar verdim, her şeyi sükûnetle ve baştan anlatmalıyım... Bu takdirde birkaç sene, hatta on on iki sene geriye gitmek lazım... Belki de on beş... Fakat sıkılmadan yazacağım... Belki manasız tafsilat arasında asıl korkunç tarafları boğmak, onların tesirinden kurtulmak mümkün olur. Belki yazacaklarım yaşadığım kadar acı olmaz ve ben biraz ferahlarım. Birçok şeylerin zannettiğimden daha ehemmiyetsiz, basit olduğunu görüp kendi heyecanımdan utanırım... Belki... Babam Havranlıydı. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Orada ilk tahsilimi yaptım, sonra bir müddet, bize bir saat kadar uzaktaki Edremit idadisine gidip geldim. Umumi Harbin son senelerinde, on dokuz yaşlarında askere alındım; fakat daha talimgahta mütareke ilan edildi. Kasabaya döndüm. Tekrar idadiye devam edip bitirmedim. Zaten okumaya pek hevesim yoktu. Araya giren bir senelik zaman ve o sıralarda bu havalide hüküm süren karmakarışık vaziyet beni tahsilden soğutmuştu. Mütarekeden sonra bütün bağlar gevşemiş, ne doğru dürüst bir hükümet, ne de muayyen bir fikir ve hedef kalmıştı. Bazı mmtakalar ecnebi kuvvetleri tarafından işgal ediliyor, birdenbire türeyen bir sürü çeteler, türlü türlü namlar altında, ba4B

• m düşmana karşı cephe kurarak, bazan köyleri soyarak faaliydi gösteriyor; dün bir kahraman olarak ismi ağızdan ağıza do-l.ışan bir sergerdenin bir hafta sonra tenkil edildiği ve ölüsünün Edremit'te Konakönü meydanında asılı durduğu ilan ediliyordu. Böyle bir devirde, dört duvar arasına kapanarak Osmanlı tarihi veya musahabat-ı ahlâkiye* okumak pek cazip bir şey değildi. Yalnız, memleketin oldukça hali vakti yerindelerin-den sayılan babam, nedense beni okutmak sevdasına düşmüş-lü. Akranlarımdan birçoğunun çapraz fişeklikler takıp mavzeri sırtlayarak çeteliğe çıktığını, bunlardan bir kısmının düşman, bir kısmının eşkıya tarafından öldürüldüğünü görünce, benim de akıbetimden korkmaya başlamıştı. Hakikaten ben de boş durmak istemiyor, gizli gizli hazırlanıyordum. Fakat bu sırada işgal kuvvetleri kasabaya geldiler ve her türlü kahramanlık heveslerim, içimde boğulup kalmaya mahkûm oldu. Birkaç ay serseri gibi dolaştım. Arkadaşlarımın çoğu ortadan kaybolmuştu. Babam beni İstanbul'a göndermeye karar verdi. Nereye gideceğimi o da bilmiyor, "Bir mektep bul, oku!" diyordu. Daima biraz beceriksiz ve mahcup bir çocuk olduğum halde babamın bana böyle söylemesi, oğlunu ne kadar az tanıdığını göstermeye kâfiydi. Ne olsa, içimde bazı cihetlere doğru gizli birtakım arzular duyuyordum. Mektepteyken hocalarımın takdirini kazandığım bir ders vardı: Oldukça iyi resim yapıyordum. İstanbul'daki Sanayii Nefise Mektebi'ne** girmek ara sıra aklımdan geçer ve bana tatlı hayaller kurdururdu. Zaten küçükten beri hakikatten ziyade hayal dünyasında yaşayan sessiz bir çocuktum. Tabiatımda manasız denilecek kadar ileri giden bir çekingenlik vardı ki, çok kere etrafım tarafından yanlış anlaşılmama, aptal yerine konmama sebep olur ve beni üzerdi. Hiçbir şey beni, hakkımdaki bir kanaati düzeltmek mecburiyeti kadar korkutmazdı. Sınıfta arkadaşlarımın yaptığı bir kabahat daima benim üzerime atıldığı halde ben kendimi bir kelime ile olsun müdafaaya cesaret edemez, eve döndüğüm zaman bir kenara saklanıp ağlardım. Annemin ve bilhassa babamın bana sık * Ahlak sohbetleri. ** Güzel Sanatlar Akademisi. 49

sık: "Yahu, sen kız olacakmışsm ama yanlış doğmuşsun!" dediklerini hatırlıyorum. En büyük zevkim evin bahçesinde veya derenin kenarında yalnız başıma oturup hülyalara dalmaktı. Bu hülyalar, hareketlerimle büyük bir tezat teşkil edecek kadar cesurca ve genişti: Okuduğum sayısız tercüme romanlarındaki kahramanlar gibi, her sözüme tereddütsüz itaat eden maiyetimle beraber ortalığı kasıp kavurduğum, bir mahalle ötede oturan ve içimde şeklini pek tayin edemediğim tatlı arzular uyandıran Fahriye ismindeki bir kızı, yüzümde bir maske ve belimde çifte tabancalarla, dağlardaki muhteşem mağarama kaçırdığım olurdu. Onun evvela nasıl korkup çırpınacağmı, sonra, önümde tir tir titreyen insanları, mağaradaki emsalsiz zenginliği görünce nasıl büyük bir hayrete düşeceğini ve nihayet yüzümü açınca, saklayamadığı bir sevinçle nasıl haykırarak boynuma atılacağını tasavvur ederdim. Bazan büyük kâşifler gibi Afrika'da gezer, yamyamlar arasında görülmemiş maceralar geçirir, bazan meşhur bir ressam olur ve Avrupa'yı dolaşırdım. Bütün okuduğum kitaplar, Misel Zevako'lar, Jül Vern'ler, Aleksandr Duma'lar, Ahmet Mithat Efendi'ler, Vechi Bey'ler kafamda silinmez şekilde yer tutmuşlardı. Babam bu kadar okumama kızar, bazan romanları alıp atar, bazan geceleri odama ışık verdirmezdi. Fakat benim her şeye bir çare bulduğumu, küçük kaytan fitilli idare lambasının ışığı altında kendimden geçerek "Paris Esrarı"nı veya "Sefiller"i okuduğumu görünce tazyikinden vazgeçmişti. Elime geçen her şeyi okuyor ve her okuduğum şeyin, ister Mösyö Lökok'un maceraları, ister Murat Bey'in tarihi olsun, tesiri altında kalıyordum. Eski bir Roma tarihinde, Mucius Scaevola isminde bir murahhasın* düşmanla sulh müzakeresi yaparken, kendisine teklif edilen şartları kabul etmezse öldürüleceği yolundaki tehdide cevap olarak, kolunu yanı başındaki ateşe sokup dirseğine kadar yaktığını ve bu sırada sükûnetle müzakereye devam ederek, böyle tehditlerle korkutulamayacağmı gösterdiğini okuduğum zaman, elimi aynı şekilde bir ateşe sokmak ve aynı meta* Elçinin. 50

Fevkalade sevindim. Zaten hocalar da bende fazla bir şey bulmuyorlardı. On gün kadar sonra uzun bir mektup aldım. fakat bundan çabuk vazgeçmiştim: İçimdekileri herhangi şekilde olursa olsun dışarıya vurmak korkusu. Almanya'da. Bunlar tesadüfen birinin eline geçse. hatta İstanbul'dakinden daha az bir para ile geçindiklerini bir yerden duymuş. Ne yapacağımı bilmeden uzun zaman İstanbul'da dolaştım. Evde veya atölyede karaladığım şeyler arasından ancak en manasızlarını gösterebiliyor. benim oraya giderek "sabunculuk. Babam benim işe yarar bir adam olmam için son bir tedbire başvuruyordu. Resim yapmanın da bir nevi ifade. Havran'a dönmek için babamdan para istedim.. bana dair herhangi bir şey ifade eden. hatta ufak şiirler karalamaya kalkmış. paranın kıymetini kaybetmesi yüzünden. 51 . içimden bir şey vermek gibi gelmiyordu. Bir zamanlar kendim de yazı yazmaya. ecnebilerin gayet ucuz. Hep o korku yüzünden. şehir benim tahammül edemeyeceğim kadar hayâsız ve karmakarışık olmuştu. Nitekim işin böyle olmadığını anlayınca bundan da vazgeçtim. içinde benden herhangi bir şey bulunan resimleri büyük bir titizlikle saklıyor ve ortaya çıkarmaktan utanıyordum. Yalnız resim yapmaya devam ediyordum. Bu sanatlara karşı bir heves duy* Aracılıktan. Mütareke seneleriydi. Bu iş bana. Dışarıyı alıp bir kâğıda aksettirmekten. bilhassa mis sabunculuğu" öğrenmemi söylüyor. bu manasız ve lüzumsuz ürkeklik yazı yazmama mâniydi. bir iç ifadesi olduğunu İstanbul'da ve Sanayii Nefise mektebinde. kendi kendime öğrendim ve mektebe devam etmez oldum..neti nefsimde denemek arzusuna kapılmış ve parmaklarımı oldukça ağır bir şekilde yakmıştım. bir mutavassıtlık-tan* ibaret görünüyordu. hiç kimsenin yardımı olmadan. yol parasıyla diğer masraflar için bir miktar para yolladığını bildiriyordu. çıplak ve mahrem bir halde yakalanmış bir kadın gibi şaşırıyor.. kıpkırmızı oluyor ve kaçıyordum. En büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek tahammül eden bu adamın hayali beni hiçbir zaman terk etmemiştir..

Benim hayalimdeki Avrupa'nın nasıl bir şey olduğunu ve şimdi içinde yaşadığım şehrin buna nazaran ne noksanları bulunduğunu kendim de bilmiyordum. birçok hayallerime mevzu olan Avrupa'yı görmek fırsatının böyle hiç beklemediğim bir zamanda çı-kıvermesinden sevindim.. bizim burdaki sabunhaneyi büyütür. Pansiyon sahibi madam da boş zamanlarını benimle gevezeliğe hasrediyor ve yardımda bulunuyordu. Hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim. insanları daha sarışın bir şehir.. vahşiliğimin bir sebebi de kitaplarda tanıştığım ve benimsediğim insanları muhitimde bulamayışım değil miydi? Bir hafta içinde hazırlandım ve Bulgaristan üzerinden trenle Berlin'e hareket ettim. ve asıl. Burası da en nihayet bir şehirdi. 53 . Fakat ortada insanı hayretinden düşüp bayılmaya sevk edecek bir şey de yoktu. ıslah eder ve senin idarene veririm. İlk günlerin şaşkınlığı çok sürmedi. kendimi idare edecek kadar lisan öğrenmek ve hayran hayran etrafıma bakınarak şehri dolaşmakla geçti. Babam mektubunda: "Bir iki senede bu işi öğrenip gelirsen. Umumi Harp'te Türkiye'de bulunmuş ve biraz Türkçe öğrenmiş bir eski zabitten ders almaya başladım. Pansiyonun diğer müşterileri de bir * Konuşma.duğumdan filan değil. Zaten muhitimden uzak duruşumun.. çocukluğumdan beri gözlerimin önünde bin bir şekilde canlanan. Fakat ben işin bu tarafını düşünmüyordum bile. Lisan öğrenmeden bir işe başlanamayacağını düşünerek. İlk haftalar. bu dilde kitaplar okuyacağımı. Sokakları biraz daha geniş. şimdiye kadar sadece romanlarda rastladığım insanları işte bu "Avrupa"da bulacağımı tahmin ediyordum. Hiç lisan bilmiyordum. adresini daha İstanbul'dayken defterime yazdığım bir pansiyona gittim. sen de ticaret hayatına atılarak altın bileziğin sayesinde mesut ve müreffeh olursun!" diyordu. Bir ecnebi dil öğreneceğimi.. Dört günlük yolculuk esnasında bir mükâleme* kitabından ezberlediğim beş on kelime sayesinde. çok daha temiz.

. günün hiçbir zamanında eksik olmayan çeşitli lahana kokularına. Sabahları odamı düzelten hizmetçi kız bile benimle siyasetten konuşmaya kalkar. Fakat bütün bu fikirler hakikaten Almanya'ya değil. zabitlere kızıyor. o sıralarda Ber-I i n'de pek bol olan siyasi toplantılara gidip akşamları intibalarıni anlatmak suretiyle geçiriyordu. açılan odaya hemen bir başka misafir gelirdi. Bunların arasında bil-lı. Bazan pansiyon müşterilerinden biri gider. Akşam yemeklerinde sofra başında luplanan kalabalık. sofra arkadaşlarımın siyası münakaşalarına alışmış. Onun da kendine göre ateşli kanaatleri vardı ve bunlardan bahsederken yüzü büsbütün kızarır. Kurtarabildiği bir miktar parasıyla oldukça mütevazı bir hayat sürüyor.. her birinin kendi şahsi menfaatlerine bağlıydı. yemek yediğimiz karanlık salonun daima yanık duran kırmızı abajurlu elektriğine. Hele bu münakaşalar. yeni tanıştığı terhis edilmiş işsiz Alman zabitlerini de yanında getirir ve onlarla.ıssa Hollandalı bir dul kadın olan Frau van Tiedemann. 53 . boş zamanlarında derhal gazetesini okumaya koyulurdu. Para düşkünlüğü yüzünden servetini kaybeden ihtiyar bir kadın. Benim yarım yamalak anladığıma göre Almanya'nın kurtuluşunu Bismark gibi demir iradeli bir adamın işbaşına geçmesinde ve hiç vakit geçirmeden silahlanmaya başlayarak ikinci bir harple haksızlıkları düzeltmekte buluyorlardı. harp açan imparatora küfür ediyordu. Bu sonuncusu Almanya'nın Kamerun müstemlekesinde ticaret yaparken mütarekeden sonra her şeyini bırakarak vatanına sığınmış bir adamdı. Por-lekizli bir tüccar olan ve Berlin'e Kanarya adalarından portakal getiren Herr Camera ve ihtiyar Herr Döppke benimle ahbaptılar. hatta bunlardan sıkılmaya başlamıştım. müstemleke tüccarı durup dururken. Fakat zamanla bu değişmelere. saatlerce münakaşa ederdi. Çok kere. Herkesin Almanya'yı kurtarmak için kendine göre bir fikri vardı. yumruğunu sıkarak havada sallardı. zabitler grev yapan ameleyi ve harbe devam etmek istemeyen askerleri kabahatli buluyor.I ıııkle ahbaplık etmeyi fırsat sayıyorlar ve saçma sapan suallerle başımı şişiriyorlardı. gününü. oldukça renkliydi.

Babama büsbütün yalan söylemiş olmamak için. Kendi kendime: "İşte Avrupa! Ne var burada sanki?" diyor ve esas itibariyle dünyanın pek sıkıcı olduğuna hükmediyordum. hayvanat bahçesini. Havran'da-ki sabunhanemizde göre göre öğrendiğimden daha derin taraflarını. yüzlerinde çok mühim işler yapmış insanlara mahsus bir ciddilikle evlerine dönen veya bir erkeğin koluna asılarak baygın gözleriyle etrafa tebessüm saçan kadınları ve yürüyüşlerinde hâlâ asker adımlarını muhafaza eden erkekleri seyrederdim. Yavaş yavaş kitap okumaya çalışıyor ve bu işten zamanla daha çok zevk duyuyordum. yaşamaya devam ettim. Bir müddet sonra bu adeta bir iptila halini aldı. her üz unutulmamış olan silah arkadaşlığının verdiği bir alakayla. ne yapacağımı. yakında bu neviden bir müesseseye müracaat edeceğimi yazarak hem onu. fakat bu mesleğin. babam mektuplarının arasını uzattı ve ben. birkaç Türk arkadaşın yardımıyla. bir lüks sabun firmasına müracaat ettim. Günlerim birbirine tıpkı üpkısına benzeyerek geçiyordu. Bütün şehri. boşuna yere vakit ziyan etmemek için böyle yaptılar. Bu milyonluk şehrin birkaç ay içinde tükenivermesi bana adeta yeis veriyordu. Ekseriya öğleden sonraları büyük caddelerde. Yavaş yavaş ben fabrikaya uğramaz oldum. galiba firmanın sırındır diye.Almanya'ya niçin geldiğimi unutmuş gibiydim. müzeleri dolaşmıştım. Yata54 . gündüzleri müzelerdeki ve yeni açılan galerilerdeki tabloları seyrediyor ve pansiyona daha yüz adım uzaktayken burnumda lahana kokuları hissediyordum. bana göstermekten çekinBelki de bende bu işe fazla bir heves görmediklerinden. onlar neredeydin demediler. Sabunculuk meselesini babamdan mektup aldıkça hatırlıyor. henüz lisan öğrenmekle meşgul olduğumu. Haftada üç defa akşamüzerleri eski zabitten Almanca ders alıyor. Berlin şehrinde. buraya niçin geldiğimi hiç aklıma getirmeden. beni gayet iyi karşıladılar. kalabalığın içinde dolaşır. hem kendimi avutuyordum. Fakat ilk aylar geçince eskisi kadar canım sıkılmamaya başladı. Bir İsveç grubuna ait olan müessesenin Alman memurları.

benim mizacıma aykırı olduğu için onlardan hoşlan* İpucu. Bu kızı nedense kendime pek yakın bulmuştum. Müzelerdeki eski resim üstatları da artık bana sıkılmadan yaşamak imkânını veriyorlardı. **** Ekim.ğın üzerine yüzükoyun yatarak kitabı önüme açar. etrafımdan. Bu sefer okuduklarım. kendini göstermek temayülü. Hele bunlardan bir tanesi günlerce sarsmıştı. Belki eserlerindeki fazla iddia. çocukluğumun ve ilk gençliğimin tercüme veya telif kitapları gibi sadece kahramanlardan. Hemen hemen hepsinde kendimden. fevkalade insanlardan ve görülmemiş maceralardan bahsetmiyorlardı. Evvelce içinde yaşadığım halde anlamadığım. gördüklerim ve duyduklarımdan birer parça buluyordum. National Galeri'deki bir tabloyu saatlerce seyrettiğim ve sonra günlerce aynı çehreyi ve manzarayı kafamda yaşattığım oluyordu. Çok kere lügat aramaya bile tahammül edemez. onlara şimdi hakiki manalarını verdiğimi zannediyordum. Ben bu yenilerden pek bir şey anlamıyordum. *** Düşkünlüğünün. Üzerimde en çok tesir yapanlar Rus muharrirleriydi. oldukça saf bir talebeye âşık oluyor. böyle bir aptalı sevmenin hica-bıyla. saatlerce kalırdım. Günün birinde. en derin. görmediğim şeyleri birdenbire hatırlıyor. en güzel taraflarını müthiş bir kıskançlık ve itimatsızlıkla saklamak cihetinden onu kendime benzetiyordum. ** Utancıyla. Turgenyef in koskocaman hikâyelerini bir defada sonuna kadar okuduğum oluyordu. yeni ressamların açtığı bir sergi hakkındaki tenkit makalesi gözüme ilişti. herhangi bir şekilde göze çarpmak. fakat buna dair hiç kimseye bir şey söylemeden. Almanya'ya geleli bir sene olmak üzereydi. en kuvvetli. yağmurlu ve karanlık bir teşrinievvel**** gününde. gazeteleri karıştırırken. Klara Miliç ismindeki bu hikâyenin kahramanı olan kız. gayet iyi hatırlıyorum. içinden geçenleri söy-leyememek. cümlelere karine*yle mana vererek geçerdim.** müthiş iptilasının*** kurbanı olup gidiyordu. 55 . yanı başıma eski ve kaim lügat kitabını kor. Gözümün önünde yepyeni bir dünya açılır gibiydi.

nispetsiz başlar ve memeler. Ama ne olsa insan eğleniyordu. kürk mantolu bir kadın portresinin önünde. mıhlanmış gibi durduğumu hatırlıyorum.. Nitekim gazetedeki yazıyı bile okumadım. Resimleri seyredip geçenler. bu siyah kaşlar ve onların altındaki siyah gözler. Resimlerin çoğu insana gülümsemek arzusu veriyordu: Köşeli dizler ve omuzlar. On56 . masumluk ile iradeyi. O andaki hislerimi. Büyük salonun kapıya yakın bir duvarının önünde birdenbire durdum. beş yaşımdan beri kurduğum hayal dünyalarından tanıyordum. Bu soluk yüz. hiçbir zaman görmediğimi ilk andan itibaren bilmeme rağmen.mıyordum. vücutla-rıyla beni sağa sola itiyorlar. mücrimler albümünden alınmışa benzeyen korkunç portreler.. bu koyu kumral saçlar ve asıl. gene rastgele sokaklarda dolaşarak günlük gezintilerimden birini yaparken. Bunu izah edemeyeceğimi biliyorum. sonsuz bir melal ile kuvvetli bir şahsiyeti birleştiren bu ifade. fakat ben olduğum yerden ayrıla-mıyordum. anlatmama imkân yok. Yapacak mühim işlerim yoktu. senelerce kitap arasında kalmış kadar cansız çiçekler ve nihayet.. bana asla yabancı olamazdı. yalnız. biraz vahşi. Bu kadar az emekle bu kadar büyük işler başarmaya kalkan insanlara belki içerlemek icap ederdi. Ben bu kadını yedi yaşımdan beri okuduğum kitaplardan. Fakat birkaç saat sonra. Fakat onların hiç kimse tarafından anlaşılmamak ve gülünç olmak gibi bir cezayı da adeta marazi bir zevkle ve isteyerek kabul ettiklerini düşününce acımaktan başka yapılacak iş yoktu. Bu çehreyi veya benzerini hiçbir yerde. elişi kâğıdından yapılmış gibi keskin renklerle gösterilmeye çalışılan tabiat manzaraları. bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra. Bu portrede ne vardı?. Yalnız orada. gazetede bahsedilen serginin açılmış olduğu binanın önünde bulunduğumu fark ettim. onunla aramızda bir tanışıklık varmış gibi bir hisse kapıldım.. Kırık bir tuğla parçası kadar şekilsiz kristal vazolar. Tesadüfe itaat ederek içeri girmeyi tercih ettim ve duvarlardaki küçüklü büyüklü birçok tabloları alakasız gözlerle seyrederek uzun müddet dolaştım.. o zamana kadar hiçbir kadında görmediğim garip. biraz mağrur ve çok kuvvetli bir ifade vardı.

gitgide kendini belli eden bir hayat görür gibiydim. İnce uzun ve kanatları biraz etli bir burnu vardı. Sonlara doğru. Başka hiçbir şey yoktu. bir imtizacıydı. Vecihi Bey'in Mehcure'sinden. Selbstportrât. hafifçe sola dönmüş. Kaşları ne pek kalın. köşeli ve oldukça geniş alnını çevreleyerek aşağı doğru uzanıyorlar ve yabankedisinin tüylerine karışıyorlardı. Bu harikulade resmi yapan kadının başka tablolarının. Bu istiğna ifadesi. Ressamın sergide yalnız tek bir eseri. Muhammed'in annesi Âmine Hatun'dan birer parça vardı. Ara sıra dolaşıyor. koyu kumral saçları. * Karışımı. Bu tablo hakkında orada tafsilat bulacağımı umuyordum. Fakat ne olur?" der gibiydi. O benim hayalimdeki bütün kadınların bir terkibi. Gözkapakları hafifçe şişti. Buna rağmen bakışındaki hüzün biraz da istiğna** ile karışıktı. tablonun numarasının hizasında şu üç kelimeyi okudum: Maria Puder. hatta belki de ilk hayranlığımı azaltacağını düşünerek korkuyordum. gölgede kalmasına rağmen donuk beyaz rengi belli olan küçük bir boyun parçası. hatta mevlit dinlerken tasavvur ettiğim. derin düşüncelere dalmış gibi yere bakıyor. Şövalye Büridan'm sevgilisinden ve tarih kitaplarında okuduğum Kleopatra'dan. Adeta ellerim titreyerek katalogu karıştırdım. Geç vakte kadar içeride kaldım. sahifenin alt tarafında. Her defasında yüzünde yeni ifadeler. üzerimde bu kadar büyük bir tesir yapamayacağını. ne pek ince. dudakların hafifçe kıpırdadığını zannediyordum. Çenesi hafifçe öne doğru kıvrık ve sivriceydi. kendi portresi bulunduğu anlaşılıyordu. biraz dolgun ve alttakisi daha irice olan dudaklarında tamamen açık bir hal alıyordu. görmeyen gözlerle diğer tablolara bakıyor ve sonra çabucak aynı yere dönerek uzun müddet seyrediyordum.. Aşağıya doğru bakan gözlerin gizlice beni süzdüğünü.da Halit Ziya'nm Nihal'inden. ** Sakınma. Bundan biraz da memnun oldum. adeta bulamayacağından emin olduğu oir şeyi son bir ümitle aramak istiyordu. Siyah gözleri anlaşılmaz. 57 . aradığımı bulamayacağım.. fakat biraz kısaydı.* Yabankedisi derisinden bir kürkün içinde. beyzi bir insan yüzü vardı. bunun üzerinde. Sanki: "Evet.

. katalogda gördüğüm kelimelerin üzerinde mıhlanıp kaldı: Maria Puder. tuhaf bir tesadüf eseri olarak. Bu. Ortalara doğru gözlerim. Her akşamkinin aksine olarak hiç yollarda oyalanmadan pansiyona döndüm. Bu yazıda o tablo ile ressamı hakkında neler bulunduğunu öğrenmek için sahifeleri yırtarcasına açtım. Hemen yemeğimi yemek. Andreas del Sarto'nun Madonna d elle Arpie tablosundaki Meryemana tasvirine insanı şaşırtacak kadar çok benzediği iddia ediliyor ve yarı şaka bir ifade ile bu "Kürk Mantolu Madonna"ya muvaffakiyetler temenni edilerek başka bir ressamdan bahse geçiyordu. meşhur kopyalarını satan bir mağazaya 58 . Benim gibi yavaş ve heyacansız bir adamın bu kadar telaşına kendim de hayret ediyordum. odama çekilerek yalnız başıma o çehreyi gözlerimin önüne getirmek arzusuyla yanıyordum. Dolaştım. kendi portrelerini yapan sanatkârların çoğunda görülen "güzelleştirme" veya "inadına çirkinleştirme" temayüllerinin onda bulunmadığı söyleniyor. Süratle kendimi toplayarak dışarı çıktım. Hafif bir yağmur çiseliyordu.. Kapının yanında duran uzun boylu bir adam. "Hiç. galiba beni bekliyordu.. Kaldırıp masanın üzerine korken birdenbire yüreğim atmaya başladı. duruşu ve yüzünün ifadesi bakımından. Soyunurken ceketimin cebinden yere bir gazete düştü. Ertesi gün ilk işim. sonra modern ressamların bir sergisini gezdim!" diye cevap verdim. hayret verecek kadar büyük bir ifade kabiliyetine malik olduğu. Daha ziyade klasiklerin yolunda yürümek istediği anlaşılan ressam kadının. Yazıyı baştan itibaren şöyle bir süzdüm. Sofrada hiç konuşmadım. birçok teknik mütaalalardan sonra nihayet tablodaki kadının.. Pansiyonun sahibi Frau Heppner: "Bugün nereleri gezdiniz?" dedi. sabahleyin aldığım ve bir kahvede oturup okurken sergi hakkındaki makaleyi gördüğüm gazeteydi. Bir sergide ilk defa resim teşhir eden bu genç sanatkârdan oldukça uzun bahsediyordu. Salondakiler. derhal modern resim üzerinde konuşmaya başladılar. ben yavaşça odama gittim.Salonda kimseler kalmamıştı.

Gözlerimi kapayarak sergideki tabloyu düşündüm. hatta gökyüzüne de değil. ressam kendi resmini yapmış olduğuna göre. büyük bir korku oldu. bu harikulade kadın aramızda dolaşmakta. bakışlarında ve dudaklarında apaçık görünen melal ve kırgınlık ifadesi aynen dün gördüğüm tabloya benziyordu. Bu ihtimali düşününce ilk duyduğum his. başını tutuşu. kucaklarındaki bebeğe bakarken: "Gördünüz mü? Allah bana neler ihsan etti!" demek isteyen küçük çocuklara. Hayatımda ilk defa böyle bir Madonna görüyordum: Şimdiye kadar tesadüf ettiğim Meryemana tasvirlerinde. lüzumundan biraz fazla tebarüz ettirilen*. Büyük bir Sarto albümünün içinde onu buldum. hatta manasızlığa kadar götürülen bir masumluk ifadesi vardı. Albümün bu yaprağını ayrıca sattıkları için hemen alarak odama döndüm. kucağındaki Mesih'e değil. Benim gibi hayatında hiç macerası olmayan bir erkeğin ilk defa böyle bir kadınla karşılaşması hakikaten korkunç olurdu. siyah ve derin gözlerini toprağa veya karşısındakine çevirmekte. hayat hakkındaki hükümlerini vermiş ve dünyayı istihfaf etmeye başlamış bir kadındı. Resmi masanın üzerine bıraktım. Öyle ya. toprağa bakıyor ve muhakkak ki bir şeyler görüyordu. * Belirgin kılman.. Halbuki Sarto'nun bu tablosundaki Meryem. Dikkatle baktığım zaman bu resimde sanat bakımından büyük bir hususiyet bulunduğuna hükmettim. sağındaki sakallı erkekle solundaki genci hiç fark etmiyor-muş gibi gözlerini yere diken bu Madonna'nm yüzü. İki tarafında ibadet eder gibi duran azizlere değil. veya ismini söyleyemeyecekleri bir adamdan peydahladıkları evlatlarına gözlerini dikip şaşkın şaşkın gülümseyen hizmetçi kızlara benzerlerdi. düşünmeyi öğrenmiş.. hulasa yaşamaktaydı. Onu herhangi bir yerde görmek mümkün olabilirdi. Bir hayli fena basılmış olan kopya fazla bir şey göstermemekle beraber. Orada tasvir edilen insanın hakikatte de mevcut olduğu ancak bu anda aklıma geldi.giderek Arpie Madonnası'nı aramak oldu. makale sahibinin hakkı vardı: Kucağında mukaddes çocuğu ile yüksekçe bir yerde oturan. alt dudağı biraz büyükçe olan ağzını açarak konuşmakta. 59 .

Yirmi dört yaşında olduğum halde başımdan hiçbir kadın macerası geçmemişti. Havran'dayken, bizden yaşça büyük bazı mahalle arkadaşlarının delaletiyle yaptığımız birkaç hovardalık, manasını anlamama imkân olmayan sarhoşluk maceralarından başka bir şey değildi ve tabiatımdaki sıkılganlık, bunları tekrara heves etmeme mâni olmuştu. Kadın, benim için, muhayyilemi kamçılayan, sıcak yaz günlerinde zeytin ağaçlarının altına uzandığım zaman yaşadığım bin bir türlü maceraya iştirak eden, maddilikten uzak, yaklaşılmaz bir mahluktu. Uzun seneler kimseye haber vermeden âşık olduğum komşumuz Fahriye ile, hayalen, çok kere hayâsızlığa kadar varan münasebetlerim olduğu halde, kendisiyle sokakta karşılaştığım zaman yerlere yıkılacak kadar şiddetli çarpıntılara uğrar, yüzüm ateş gibi kesilerek kaçacak yer arardım. Ramazan geceleri onun, annesiyle beraber, elinde bir fenerle, teraviye gidişini seyretmek için evden kaçıp kapılarının karşısına gizlenir, fakat bu kapı açılıp, dışarı vuran sarımtırak ışıkta siyah feraceli vücutlar görünür görünmez başımı duvara çevirerek, benim burada olduğumu fark edecekler diye titremeye başlardım. Bir kadın herhangi bir şekilde hoşuma gidince ilk yaptığım iş ondan kaçmak olurdu. Karşı karşıya geldiğim zaman her hareketimin, her bakışımın sırrımı meydana vuracağından korkar, tarif edilmesi imkânsız, adeta boğucu bir utanma ile dünyanın en zavallı bir insanı haline gelirdim. Hayatımda hiçbir kadının, hatta annemin bile gözlerine dikkatle baktığımı hatırlamıyorum. Son zamanlarda, bilhassa İstanbul'da bulunduğum müddet zarfında, bu manasız hicapla mücadeleye niyet etmiş, arkadaşlar vasıtasıyla tanıştığım bazı genç kızlara karşı serbest olmaya çalışmıştım. Fakat onlardan ufak bir alaka gördüğüm anda bütün niyet ve kararlarım uçup gidiyordu. Hiçbir zaman masum bir insan değildim: Yalnız kaldığım zamanlar, kafamda canlanan bu kadınlarla, en usta âşıkların bile aklına gelmeyecek sahneler yaşar, sıcak ve zonklayan dudakların sarhoş eden tazyikini ağzımda, hakikatte olabileceğinden birkaç kat daha kuvvetli olarak duyardım. Fakat sergide gördüğüm bu kürk mantolu resim, ona haya60

len dokunmama imkân vermeyecek derecede beni sarmıştı. Onunla bir aşk sahnesi tasavvur etmek değil, karşı karşıya, iki dost gibi oturmayı düşünmek bile elimden gelmiyordu. Buna mukabil, gidip o tabloyu seyretmek, bana bakmadığına emin olduğum o gözlere saatlerce dalmak arzusu gitgide artmaktaydı. Paltomu sırtıma geçirerek tekrar serginin yolunu tuttum; ve bu hal, günlerce devam etti. Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlarda-ki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor; rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanm-caya kadar orada bekliyordum. Sergi bekçilerinin ve birçoğu her gün orada bulunan ressamların artık beni bellemiş bulunduklarını fark etmiştim. İçeri girer girmez yüzlerinde bir tebessüm dolaşıyor ve gözleri bu acayip resim meraklısını uzun müddet takip ediyordu. Son günlerde diğer tabloların önünde oynamaya çalıştığım rolü de bırakmıştım. Doğrudan doğruya kürk mantolu kadının önüne gidiyor, oradaki sıralardan birine oturarak gözlerimi bir karşıma, bir de, bakmaktan yoruldukları zaman, önüme çeviriyordum. Bu halimin sergide bulunanların merakını uyandıracağı muhakkaktı. Nitekim bir gün korktuğum başıma geldi. Salonda birkaç kere rast geldiğim ve uzun saçlı, siyah elbiseli, kocaman boyunbağlı ressamlarla konuşuşundan kendisinin de ressam olduğunu anladığım genç bir kadın yanıma sokularak: "Bu resmi pek mi merak ettiniz?" dedi. "Her gün onu seyrediyorsunuz!" Gözlerimi süratle kaldırdım ve hemen indirdim. Karşımda-kinin fazla laubali ve biraz alaycı gülüşü bana fena tesir etmişti. Bir adım önümde duran uzun burunlu iskarpinleri cevap bekler gibi yüzüme bakıyorlardı. Kısa eteğinin altından fırlayan, hakikaten biçimli olduğunu inkâr edemeyeceğim bacakları arada bir hafifçe geriliyorlar ve çorabın altında, yuvarlak dizkapaklarına kadar yayılan, tatlı bir dalga vücuda getiriyorlardı. Onun benden bir cevap almadan gitmek niyetinde olmadığını görünce: 6L

"Evet!" dedim, "Güzel bir resim..." Sonra, neden bilmem, bir yalan söylemek, bir nevi izahat vermek lüzumunu hissederek mırıldandım: "Anneme pek benziyor da..." "Ha, demek onun için böyle gelip saatlerce bakıyorsunuz!" "Evet!" "Anneniz öldü mü?" "Hayır!" Sözüme devam etmemi istiyormuş gibi bekledi. Ben, başım hep önümde, ilave ettim: "Çok uzakta bulunuyor!" "Ya!.. Nerede?" "Türkiye'de!" "Türk müsünüz?" "Evet!" "Ecnebi olduğunuzu anlamıştım!" Hafif bir kahkaha attı. Gayet serbest bir tavırla yanıma oturdu. Bacaklarını birbirinin üstüne atınca eteği dizkapaklan-nm gerisine kadar açıldı ve ben yüzüme her zamanki gibi ateş bastığını fark ettim. Bu halim yanımdakini daha çok eğlendir-mişe benziyordu. Tekrar sordu: "Sizde annenizin resmi yok mu?" Kadının bu lüzumsuz merakı canımı sıkıyordu. Sırf alay için bunu yaptığını fark ediyordum. Diğer ressamlar uzaktan bize bakıyorlar ve muhakkak ki sırıtıyorlardı. "Var ama... Bu başka!" dedim. "Ya!.. Demek bu başka." Ve derhal küçük bir kahkaha attı. Kalkıp kaçmak için bir hareket yaptım. Kadın bunu fark ederek: "Rahatsız olmayın, ben gidiyorum... Sizi annenizle baş başa bırakıyorum!" dedi. Kalktı, birkaç adım yürüdü. Sonra birdenbire durarak tekrar yanıma sokuldu; şimdiye kadar konuştuklarına hiç benzemeyen, ciddi, hatta biraz da hazin bir eda ile: "Sahiden böyle bir anneniz olmasını ister miydiniz?" dedi.

haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden. Artık bu sergiye ayak basamayacağımı biliyordum. Bunu ancak şimdi anlıyordum. bu sefer düştüğüm inkisar o nispette büyük oldu. Babama mektup yazarak artık dönmek istediğimi bildirmeyi düşünüyordum. birbirlerinden hiçbir şey anlamayan insanlar. Bir imkân. bütün günlerimi. O resim aradığım bu insanı bulmanın mümkün olduğuna. Son söylediğim cümle ile yalanımı nasıl ele vermiş olduğumu düşününce büyük bir şaşkınlığa uğradım. beni buradan da kaçınyorlardı. Kesik saçları ensesinin üzerinde hopluyor ve ellerini ceketinin ceplerine soktuğu için dar tayyörü vücudunu sımsıkı sarıyordu. Hem nasıl isterdim!" "Ya!. hatta ona pek yakın bulunduğuma. geldiği kadar ani ve sebepsiz. Onun için."Evet. birdenbire. insanlar... Fakat "Avrupa'da ne öğrendin?" derse ne cevap verecektim? Birkaç ay daha kalmaya. yemekte Almanya'nın kurtuluşu planlarını veya inflation yüzünden servetini kaybetmiş orta halli insanların şikâyetlerini dinleyeceğimi. Etrafımdan daha çok kaçtım. Kendimi bildim bileli. fakat pek çabuk ayrılmaya mecbur olduğum bir insana veda eder gibi bir his vardı. bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım. Hemen yerimden kalktım ve gözlerimi etrafıma çevirmeye cesaret edemeyerek sokağa fırladım. Başımı kaldırıp baktım. Pansiyona döner dönmez eski manasız günlerin başlayacağını. bir daha uyutulması kabil olmayan bir ümit uyandırmıştı.. bu son iki hafta içinde hayatımın nasıl bir mana almaya başladığını ve bunu kaybetmenin ne olduğunu fark ettim. mevcudiyetine ihtimal vermeye bile cesaret edemediğim bir imkân. çekilip gitmişti. boş ve manasız akıp giden ömrümün yanma kadar sokulmuş ve sonra. içimde. odamda Turgenyefin veya Theodor Storm'un hikâyelerine kapanacağımı düşündükçe. içimde. bir yolculukta tanışıp alıştığım. bu müd63 . bir müddet olsun beni inandırmış." Arkasını dönerek süratli ve genç adımlarla uzaklaştı. daha çok içime saklandım.

Bir aralık bütün salonun başımın üzerinde dönmeye başladığını ve kendimi kaybederek Frau Tiedemann'ın kucağına serildiğimi hatırlıyorum. Alman kızlarıyla ne gibi maceralarım olduğunu öğrenmeye kalkar.det zarfında onu memnun edecek kadar "mis sabunculuğu" öğrenmeye niyet ettim. Farkında olmadan geç vakte kadar içmişiz. Kadın hesabı kendisi vermekte ısrar etti. dedim. biraz tombulca olan kadın. muvazenesi yerine geldiği halde. Fakat bu sefer. galiba boyu benden daha uzun olduğu için. Bir yerde. ben hakikati söyleyince. fikrimi soruyordu. uzun müddet oturup gevezelik ediyordu. "seni gidi çapkın seni!" manasına gelen çok bilmiş bir gülümseme ile şaha-detparmağını sallar ve gözlerini süzerdi. gelip geçenlere çarparak ilerliyorduk. Bazı akşamlar yemekten sonra manasız bir bahane ile odama geliyor. Aynı İsveç firmasına tekrar başvurdum ve biraz daha soğuk karşılanmama rağmen muntazaman fabrikaya devama başladım. sokağın öbür tarafına geçerken garip bir hadise oldu: Karşı kaldırıma geçtiğimiz sırada Frau Tiedemann'ın ayağı kenara takıldı. Pansiyondaki Hollandalı dul Frau Tiedemann da benimle ahbaplığı ilerletmişti. Gece yatısı bir mektepte bulunan on yaşındaki oğlu için aldığı çocuk romanlarını bana verip okutuyor. Hemen eve dönelim. Bir gün öğleden sonra beraber dolaşmayı teklif etmiş. Birdenbire bu otuz beşlik kadının acıkmış dudaklarını yüzümde hissettim. Nefesi biraz sı64 . ona sımsıkı sarılmıştım. Öğrendiğim formülleri ve usulleri itina ile bir deftere not ediyor. Bir müddet sonra kendime gelince iyi kalpli dul kadının garsonlara ıslattırdığı bir mendille yüzümü sildiğini gördüm. Vakit gece yarısına yaklaştığı için sokaklar fazla kalabalık değildi. boynuma sarılıverdi. bu mesleğe dair yazılmış kitaplar tedarik ederek okumaya çalışıyordum. beni bırakmıyor. Ekseriya. ben de utangaçlığı filân unutmuş. düşmemek için bana tutunmak isterken. Birbirimizin kolunda. Buraya geldiğimden beri ara sıra bira içtiğim halde hiç o akşamki gibi olmamıştım. Bilmem sarhoşluğun tesiriyle midir nedir. akşamüzeri eve dönerken ısrar ederek beni bir birahaneye sokmuştu. kollarının arasında daha çok sıkıyordu. Dışarı çıktığımız zaman onun benden daha az sallanmadığını fark ettim.

cak olmakla beraber. Bizi görünce bir saniye hayret etti ve bu anda bakışlarımız karşılaştı. rabıtalı bir şekilde düşünmeye çalışıyor ve birkaç dakika önce yüzüme dikilip gülümseyen gözleri hatırlamak istiyordum. on . Bütün vücudumun tarifi imkânsız bir heyecanla titremeye başladığını hissettim. Sıcak nefesi bu sefer bana. Kadın üç adım gitmeden beni yakalardı. sisli kafamda bir şimşek gibi çakmıştı. bu taşkın muhabbet tezahürü içime ağır fakat güzel bir koku gibi yayıldı. Hâlâ bana sarılmış duran kadın bunu fark edince daha çok ateşlenerek saçlarımı buselere boğuyordu.. Derhal koşarak "Kürk Mantolu Madon-na"ya yetişmek istedim. kimseler yoktu. Aynı zamanda. Bu oydu. Etrafımızdan geçen birkaç kişi gülerek saadet temennisinde bulundu. Buna rağmen mukavemet etmiyordum. onu görme65 . "Kürk Mantolu Madonna"ydı. onu da şimdi yapamazdım. Elimden gelen ancak kaçmaktı. tahammül edilmez derecede ağır gelmeye başlamıştı. siyah gözleri ve uzunca burnu ile. Enseme bir kamçı yemiş gibi silkindim. Fakat bütün bunlar şimdi bana bir hayal gibi geliyordu. Nihayet yaşlı kadının kollarından kurtuldum. etrafının farkında değilmiş gibi yürüyordu. Yolda kolumu vücuduna bastırıyor. deminki tesadüf beni serseme çevirmişti. soluk yüzü. Ortadan kaybolmuştu. Sarhoşluğum azaldığı için.ıdım kadar ilerideki elektrik direğinin altından bize doğru gelen bir kadına ilişti. Frau Tiedemann tekrar yanıma gelmiş: "Ne oldu sana? Söyle bakayım. Onunla ilk defa böyle bir halde karşılaşmanın fecaatini ve böyle bir tebessümle hakkımda ilk hükmünü vermesinin ne demek olduğunu sarhoşluğuma rağmen gayet iyi anlıyordum. yüzüme doğru eğiliyordu. Etrafıma dakikalarca bakındım. ya-bankedisi kürkünün içinde. Hayatımda hiç kimseye mukavemet etmeye alışmamıştım. Fakat ben artık kendimi kurtarmaya çalışıyor ve bize yaklaşan kadına bakmak istiyordum. Koluma girerek beni eve doğru sürükledi. Yüzünde o kendine mahsus hazin ve bıkkın ifade ile.. Onun gözlerinden gülümsemeye benzer bir şeyin geçtiğini gördüm. ne söyleyeceğimi bilmeden köşe başına kadar gittim. Bu. Bir an kadar gördüğüm yüzü. Bu sırada gözlerim. ne oldu sana?" diye soruyordu. sergide gördüğüm resmin ta kendisi. Hayır. Ne yapacağımı.

Fakat kadın hiç de beni bırakmak niyetinde değildi. yanımdaki kadının bana sarılmasının.. elliyi geçtiği halde dinçliğini muhafaza etmiş olan bu koca bekârı yumuşak bağlarla bendetmek hususunda muayyen birtakım planları bulunduğu söyleniyordu. derhal uyumak ve manasız vehimlerden kurtulmak istiyordum. Eve yaklaştıkça hareketleri daha coşkun bir şekil alıyor. Hatta kadının da bu samimi hislere pek yabancı kalmadığı. Bunların hepsi. Böyle bir vaziyette onunla karşılaşmış olamazdım.. iri vücuduyla merdivenleri sarsarak ve tıkanırcasına nefes alarak arkamdan koşuyordu. sabık müstemleke tüccarı Herr Döppke göründü. İhtiyatla sorulan suallere incitmeden cevaplar verildiği ve bu izahatın. İki ahbap. Anahtarı odamın kapısına sokmaya çalışırken koridorun öteki başından. Onun tarafından. koridorda birbirlerine rastlayınca bir müddet durakladılar. izahat vermek istiyor. beni öpmesinin ve nefesini yüzümde dolaştırmasının doğurduğu kâbuslardı. oldukça hali vakti yerinde ve kadınlığının tam ateşli çağlarında bulunan bu dul kadına karşı birtakım tatlı emeller beslediğini bütün pansiyon halkı biliyordu. Merdivenlerde tekrar boynuma atıldı. Ben hemen odama girip kapıyı içeriden kilitledim. Sabaha karşı sıkıntılı rüyalar gördüm. fakat muvaffak olamıyordum. çevik bir hareketle kurtuldum ve yukarı fırladım. Biraz sonra ayak sesleri ve fısıltılar koridorun öteki başına doğru uzaklaştı ve kayboldu. Ona bir şeyler söylemek.mistim. o müthiş ve ezici tebessümüyle beni kıvrandırıyordu. Dışarıda fısıltı halinde bir konuşma başladı ve uzun müddet devam etti. Onun bu vakte kadar yatmayarak bizi beklemiş olduğunu anladım ve derin bir nefes aldım. Yatağa yatar yatmaz uyumuşum. derin bir ümitsizliğe düşüyordum. değişmez bir hükümle mahkûm edildiğimi gördükçe daha çok kıvranıyor. bir şeyler anlatmak. Siyah gözlerinin keskin ifadesi çenelerimi kilitliyordu. teskin edilmemiş ihtirasların kuvvetlendirdiği kolu beni daha çok sıkıştırıyordu. kürk mantolu kadın türlü şekillerde karşıma çıkıyor. Bir an evvel eve gidip yatağıma serilmek. inanmaya azmetmiş kulaklarda yumuşatıcı bir tesir yaptığı anlaşılıyordu. Ağır ağır yürüyordu. O. Daha ortalık ağarmadan uyan66 .

süzülüyorlardı. Satırlar gözlerimin önünden siliniyor ve beyaz sahifele-11ıı ortasında. kendi içime kapanıp kuruntu yapmamda buluyordum. rutubetli bir Berlin sabahıydı. Öğleye doğru sıkıntımın azaldığını ve hayatı biraz pembe görmeye başladığımı fark ettim. sabahleyin hizmetçiler uyanmadan kalkarak kendi odasına geçmesi icap ettiğini düşünmüyordu. İçerisine gül esansı atılan sabun kazanlarının yanında defterime uzun uzun notlar aldım. Sabunlara damga vuran preslerin hangi fabrikalar mamulatı olduğunu kaydettim. yumuşak ve kokulu kâğıtlar içinde. Kalkıp giyinerek sokağa çıktım. Bu sıralardan birinde. Lambayı yakarak bir şeyler okumaya çalıştım. Kendimi şimdiden. Köşe başlarında birkaç polis. yumurta şeklinde sabunların. küçük el arabalarıyla evlere süt. benin zavallılığıma sessiz ve içten kahkahalarla gülen iki siyah göz peyda oluyordu. Havran'da kuracağım büyük ve modern sabunhanenin müdürü olarak görüyor. Kanalın kenarını takip ederek Tiergarten'e kadar yürüdüm. Fabrikaya her zamankinden daha erken gittim ve kapıcıyı pek candan selamladım. bütün Türkiye'ye nasıl yayılacağını tasavvur ediyordum.ı lı m. duvarlara gece yapıştırılan ihtilalci beyannameleri söküp yırtmaya uğraşıyorlardı. Ormanda çayırlar ve banklar sırılsıklamdı. Başım ağrıyordu. tereyağı ve küçük ekmekler bırakan çocuklardan başka kimse yoktu. Fakat artık değişecektim. Bunları görünce dün akşamki halimi hatırladım. üzerine oturulmaktan buruşmuş bir gazete ve birkaç firkete vardı. Dün akşam ı'. oda komşusu yaşlı Herr Döppke'nin yanında müsterih bir uyku uyuyor. Sokaklarda. Meslek kitapları dışındaki okumayı da 68 . Dört elle işe sarılmaya ve işsizliğin doğurduğu sıkıntılı vehimlerden bu şekilde kurtulmaya azmet-iniştim. birer oyuncak kadar hareketsiz. üzerinde "Mehmet Raif -Havran" damgası bulunan pembe renkli. Herhalde Frau Tiedemann da birahanede ve yollarda bir hayli firkete düşürmüş olacaktı ve şimdi ihtimal ki. Soğuk. sisler içinde.özlerime sadece bir hayal göründüğünü bildiğim halde sakin-Irşemiyordum. Kendimi ne kadar manasız şeylerle üzdüğümü anlıyor. bütün kabahati hayalperestliğimde. Durgun suyun üzerinde iki kuğu kuşu.

Buna rağmen akşam olup da ortalık kararınca içime sebepsiz bir hüzün çöktü. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu ve gökyüzü kapalıydı. Biz bile burada. Şehrin bol ışıklarının kızıl aksini tepemizdeki alçak bulutlarda seyretmek mümkündü. Kalbimin etrafında mütemadiyen sıkışıp ezilen bir şey var gibiydi. İkisi de zengin birer kocada olan ablalarımın hisselerini de alır. Manasız -hatta manalı da olsa ne çıkardı. Fakat bütün gayretime rağmen gündüzki nikbinliğim geri gelmiyordu. Caddenin iki tarafı gazinolar. Her tabelayı okuyor.. Ara sıra. Hayır. Şu halde ortada sıkılacak bir şey yoktu. muhayyel vakalara dayanan bir roman. sefarethanede büyük bir toplantı yaparak zaferin heyecanını tatmıştık. yağmura rağmen hiç istiflerini bozmayan insanlar geziniyorlardı. Düşman vatandan kovulmuş. tiyatrolarla kaplıydı. Manasız ve birbiriyle alakası olmayan birtakım şeyler düşünerek ağır ağır yürüyordum.. sinemalar. Açık havada dolaşırsam bu fena ruh halinden kurtulacağımı ümit ederek acele hesap gördüm. Havran'daki iki fabrika ve bir sabunhane beni bekliyordu. Kilometrelerce uzayan bu caddede böylece birkaç kere gidip geldim.. tavsiyelerde bulunuyordum. Almanya'nın nasıl kurtulacağına dair. 68 . hayatımda ne diye rol oynuyordu. Herr Döpp-ke ile yanındaki işsiz zabitlere. yüzlerce metre yukarıdan dökülen yağmur taneleri bile turuncu bir renge boyanıyordu. Sonra sağa saparak Wittenberg meydanına doğru yürüdüm. memleketimin itibarlı bir tüccarı olarak yaşardım. Benim gibi bir eşraf çocuğunun mesut olmaması için ne sebep vardı? Babamın zeytinlikleri. mektuplarında coşuyor ve birbiri arkasına vatanperverane cümleler sıralıyordu.bir resim.. Sofrada Frau Tiedemann'la karşılaşmamak için yemeği dışarıda yemeye karar verdim ve iki duble bira içtim. Sanki kafama gelmekte ısrar eden bir fikri uzaklaştırmak istiyordum. Kurfürstendamm dedikleri geniş ve uzun caddeye geldim. Babam. milli ordu Hav-ran'ı kurtarmıştı. Burada sema bütün aydınlık bir hal alıyor.. mutat sessizliğimden ayrılarak.azaltacaktım. Anadolu harekâtı hakkında bildiklerime dayanarak.. her ışık reklamını tetkik ediyordum. artık tamamen değişecektim. Kaldırımlarda.

kapı ile oynuyordum. gelip geçenlere davet eden gözlerle bakıyorlardı. Cenup tarafındaki büyük tiyatro binasının önünde bir polis dolaşıyordu. Adımlarım birdenbire süratlendi. Kadın bunu fark etmez 69 . Kalbim ufalanı-yormuş gibi ağrımaya ve müthiş bir süratle çarpmaya başladı. Karşıya gelen sokağa girdim ve bir gece evvel Frau van Tiedemann ile sarmaş dolaş durduğumuz yere geldim. Ben gene eskisi gibi dünyadan uzak ve daima tasavvurlarımın ve iç dünyamın bir oyuncağıydım. sarhoş kafamın bir vehmi olduğunu kendime bu kadar telkin ettiğim halde işte şimdi burada onu. Saatimi çıkardım. Oradaki evlerden birinin kapı aralığına gizlenerek beklemeye başladım. Yüzünü görmemiştim. düşmemek ve küçük bir feryat koparmamak için büyük bir gayret sarf ettim ve yanı basımdaki duvarı tuttum. Ayak sesleri adamakıllı yaklaşmıştı.Burada Ka De We dedikleri büyük bir mağazanın önündeki kaldırımlarda. Sarhoş değildim. Dün akşam "Kürk Mantolu Madonna"ya orada ve tam bu sıralarda rastlamıştım. Tam bu sırada meydanın ortasından geçip bulunduğum sokağa doğru gelen bir insan gördüm. On biri geçiyordu. o kadını. Kadın yoluna devam etti. tenha sokağın iki tarafındaki evlere çarpıp aksediyordu. Meydan boştu. Başımı uzatıp baktığım zaman. ben olduğum yerden çıkarak. Onunla karşılaşmaktan bu kadar korktuğum halde şimdi beş altı adım arkasından yürüyordum. kısa ve sert adımlarla bu tarafa yaklaşan kürk mantolu kadını tanıdım. Bu sefer yanılmama imkân yoktu. Sokağa sırtımı vererek. Ayak sesleri tam arkama gelince. onlara yakın bulunan Nollendorf meydanının yolunu tuttum. onu tekrar gözden kaybetmek korkusuyla. İskarpinlerinin çıkardığı kuru sesler. Sanki aradığım insan birdenbire peyda oluverecekmiş gibi gözlerimi ilerideki elektrik direğinin altına diktim. ayaklarına kırmızı çizmeler giyip kadınlar gibi yüzlerini boyayarak dolaşan birtakım delikanlılar. Dün akşam gördüğümün bir hayal. Sabahtan beri kurduğum binanın yerinde yeller esiyordu. Demek vakit bu kadar ilerlemişti. belki de o hayali bekliyordum. pek yakından takibe başladım. Bu sefer nereye gittiğimi gayet iyi biliyordum. Güya açıp içeri girecekmiş gibi bir tavır almış ve eğilmiştim.

geriye bakıp beni görmesi ihtimalini düşündükçe daha çok heyecanlanıyordum. Kimse bana yaklaşmadı. karşıda bir orkestra. Kapıda duran sırmalı elbiseli. içerdeki çift70 . kapısı elektriklerle aydınlatılmış. Yüzünde pek manalı bir tebessüm vardı. bulunduğum yerin caddenin diğer kısımlarından daha aydınlık olduğunu fark ettim. Birkaç adım ileride. Ortada.. Yavaşça gözlerimi kaldırdım: Ortada kadın filan yoktu. kenarlarda yüksek ve kuytu localar vardı. Zihnimden birdenbire. ayak seslerini takip ederek yürüyordum. Olduğum yerde kaldım. Kadının buraya girdiğini anladım ve tereddüt etmeden adama sokuldum: "Biraz evvel önümde yürüyen kürk mantolu kadın buraya mı girdi?" Kapıcı bir kere daha eğilerek: "Evet!" dedi. bu kadının buranın daimi müşterilerinden biri olması ihtimali geçti. deniz dalgalarına benzeyen şekiller vardı. Birdenbire bu sesler kesildi. Hiç eksilmeyen bir çarpıntı ile arkasından gidiyor ve birdenbire. Başımı daha çok eğerek bir mahkûm gibi bekledim. Derin ve rahat bir nefes alarak paltomu çıkardım ve salona girdim. çukurda. Sokağa doğru fırlamış kocaman bir levhanın üzerinde mavi ampullerle yazılmış "Atlantik" kelimesi bir yanıp bir sönüyordu ve yazının alt tarafında gene ampullerden yapılmış. Beni görmesi ihtimali karşısında saklanacak yer aradığıma göre ne diye buraya gelmiş ve yolunu beklemiştim? Şimdi ne diye arkasından gidiyordum? Acaba o muydu? Gecenin herhangi bir saatinde bir sokaktan geçen bir kadının ertesi akşam gene aynı yerden geçmesi icap ettiğine nereden hükmediyordum? Bütün bu suallere cevap verecek halde değildim.. kırmızı kasketli. Her akşam aynı saatte gelişi bunu gösteriyordu. Ancak birkaç saniye sonra. kimse: "Niçin arkamdan geliyorsunuz?" demedi. yuvarlak bir dans yeri. Başım önümde. iki metre kadar boylu bir adam eğilerek beni içeri davet etti. oldukça meşhur bir kabare vardı. içerisi kalabalıktı. Bunların yarısından çoğunun perdeleri kapalıydı. asfalt kaldırımdan başka hiçbir şey görmeden.görünüyordu.

Acı acı güldüğümü hissettim. Benim o kadar hürmetle seyrettiğim yabankedisi kürkü de. Bir akşam evvel sarhoş halimde. alaycı bir tebessümle bana gözlerini diken bir kadını yürüyüşünden tanımama imkân var mıydı? Bakalım dün akşam onu sahiden görmüş müydüm? Yoksa her şey. Kürk mantolu kadının bunlardan birinde olmadığı muhakkaktı. Bana ne oluyordu? Bir tablo71 . Dans mahallinin etrafındaki masalarda yoktu. O soluk insan yüzüne kitaplar dolduracak kadar çok manalar vermiş. hakikatte asla mevcut olmayan vasıflar bulmuştum. Perdeleri kapalı duran locaları sıra ile göz hapsine alarak içindekileri tanımaya karar verdim. Yirmi dört yaşma geldiğim halde hâlâ çocukluğumun saflığından kurtulamamıştım. Onu. perdeler açılıp kapandıkça. İnsanlara olduklarından başka gözlerle bakmakta ısrar edişime içerliyordum. bu kadar derin bir mana verdiğim kadının nefsini nasıl pazara çıkardığını görünce boş hülyalarımdan kurtulacağımı ümit ediyordum.I<ı ara sıra dans etmek için meydana çıkıyor. Herkesin merakını uyandırmayı da göze alarak. birçok genç kadınlar gibi. onda. Herhalde localardan birine girmişti. Bir bira söyledim. ne geniş ümitler doğurmuştu. Çarpıntım geçmişti. Acaba bu akşam da yanlış mı görmüştüm? Öyle bir kürkü Berlin'de yalnız bir kadın giymiyordu ya? Zaten yüzünü de görmemiştim. Henüz kimse tarafından ıutulmamış olduğu anlaşılan bir tanesine gidip oturdum. kürk mantolu kadını. yarım saat sonra bu mahrem köşelerin ateşli çiftlerini tamamen bellemiştim. bu sabahtan beri tefsir ettiğim gibi bir hayalden mi ibaretti? Kendimden korkmaya başladım. haftalardan beri uykumu kaçıran insanı. Tekrar üzüntülü bir tereddüde düştüm. herhalde buralardaki hizmetlerinin bedeliydi. sonra tekrar localarına girerek perdelerini çekiyordu. Basit. Hiç acele etmeyen gözlerle etrafıma baktım. böyle eğlence yerlerinde adi zevkler peşinde koşuyordu. hatta belki de hiç güzel olmayan bir resim bende ne müfrit intibalar bırakmış. Halbuki o. dikkatle içeri bakıyordum. yanında yaşlı veya genç bir hovarda ile bu masalardan birinde bulacağımı ve bu kadar büyük bir ehemmiyet. Hiçbirinde tek veya çift olarak oturan ve dansa çıkmayan kimse yoktu.

. Artık bütün tereddütlerim.. dans eder ve öpüşürken görsem daha iyiydi!" diye düşündüm.. Onun burada. Bu halinde. Salon birdenbire karardı. Beyaz ve çok dekolte bir tuvalet giymiş olan genç bir kadın. kapıp koyuvererek yapacaktı. sanatkârı aydınlatıyordu. şikâyetle titreyen şarkılar söylüyordu. nitekim masalardan birine eğilip müşterilere doğru baygın birkaç nağme fırlattıktan sonra * Gözü tok. etrafına bu kadar yalandan tebessümler saçmaya.nun bu kadar tesiri altında kalmak. Kendini unutarak. keman çalmakta devam ederek. Ses yavaş yavaş yaklaşıyordu. Gayet alçak. Derhal tanıdım. Sonra oradaki kadının gece vakti karşıma çıktığını zannetmek. Sarhoş bir oğlan çocuğunun ağzından dökülür gibi. "Onu demin zannettiğim gibi erkeklerle beraber. Sazların arkasından doğru ince bir keman sesi duyuldu. Fakat onu böyle göreceğimi aklıma getirmezdim. Dans edilen yer boşalmıştı. aşağıya indi. ortadan kaybolmak için küçük bir fırsat bekliyor gibiydi. 72 . zihnimde yaşattığım mağrur. Biraz sonra ağır bir müzik başladı. Yalnız orkestranın bulunduğu yerde hafif bir ışık vardı. sarhoş olup içer. Hemen çıkıp gitmekten ve kendimi sıkı bir kontrol altına almaktan başka çare yoktu. hatta kucaktan kucağa dolaşırken tasavvur etmek mümkündü. Yüzünde yama gibi duran gülümseme. sonra ayak seslerine ve kürküne göre hüküm vererek rastgele bir kadının peşine düşmek. bu kadar istemeden şuh cilveler yapmaya mecbur kalarak çalışması bana pek hazin geldi. yerde yumurta şeklinde bir daire çizerek. bin bir türlü manasız tahminlerim uçup gitmişti. Resimde gördüğüm kadını her vaziyette. İçimi tekrar bir burkulma sardı. Bir projektör. Çünkü bunları ne de olsa isteyerek yapacaktı. müstağni* kuvvetli iradeli kadınla kıyas edilmeyecek kadar sarih bir zavallılık vardı. daha doğrusu tesirliydi.. Fakat şimdi yapmakta olduğu bu işi asla istemediği meydandaydı. Keman çalışında hiçbir fevkaladelik yoktu ve sesi ancak kendiliğinden güzel. fakat erkek sesine yakın bir alto ile o zamanın modası olan şarkılardan birini söylemeye başladı.

Sonra aynı kaim ve şikâyet dolu sesiyle diğer bir şarkıya başlıyor. ne yapacağımı bilmiyordum. yılan sokmuş gibi bir buruşma ve vücudundan buz gibi bir ürperme geçti. fakat bu pek kısa. bir parmak eninde küçük bir kısım vardı. erkekler bize karşı böyle şeyleri yapmakta serbesttirler!" demek isteyen bir ifade ile başını salladığını gördüm. Her şarkıdan sonra birkaç alkış duyuluyor ve kadın başıyla orkestraya başka bir şey çalmasını işaret ediyordu. Ço-rapsızdı. Benim masama yaklaştığını görünce büyük bir telaşa düştüm. belki bir saniyenin dörtte birinden daha az bir zaman sürdü. erkeğin masa arkadaşı kadına gözlerini çevirerek: "Hoş görün efendim. beyaz eteklerinin altından kaybolan ayaklarını parkelerin üzerinde sürüyerek masadan masaya ilerliyor ve birbirinin boynuna sarılmış duran sarhoş çiftlerin başucunda. yerde sürünmekten uçları tozlanmış eteğini ve bunun altından burnu bir parça dışarı çıkan beyaz. tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir. buraya eğlenmeye ve eğlence arkadaşı bulmaya gelmiş bir müşteriden başka ne olabilirdim ki? Buna rağmen başımı önüme eğmiştim. Dün gece yarısı karanlık bir sokakta gördüğü bir adamı tanımasına imkân var mıydı? Ben onun için herhangi bir delikanlıdan. Sonra doğrulup gülümseyerek erkeğe baktığını ve gözleriyle adeta: "Oh. Ona nasıl bakacağımı. Yaklaştığı masalardan birinde oturan genç ve sarhoş bir erkek yavaşça iskemlesinden kalkarak onu çıplak sırtından öptü. veya içinde neler olup bittiği görülmeyen locaların kapalı perdeleri önünde. ve yanmdaki-nin bu hareketine sinirlenmiş görünen. başını kemana yaslayarak. parmaklarının başladığı yerde. aynen resminde gördüğüm ifadeyi alıyordu. Kadının yüzünden. Onun. Gözlerim buraya ilişince bütün vücudunu çıplak görmüş gibi bir ürperme ve 73 . Ayağının üst tarafında. Sonra bu halime güldüm. projektörün donuk beyaz ışığına rağmen pembeliği belli olan. Dünyada bana hiçbir şey. ne iyi yaptınız!" demeye çalıştığını.diğer masaya giderken çehresi bir an için ciddileşiyor. pek usta olmayan parmaklarını tellerde dolaştırıyordu. dekolte iskarpinini gördüm.

. temiz. Bir müddet çaldıktan ve beni bir kere daha. yalansız bir gülüşle güldü. Evet. açık. dedim. eski bir dost gibi beni selamladı. Çıplak kolları ha74 . bu sefer gözleri ve başıyla selamladıktan sonra başka masalara gitti. yalnız keman çalıyordu. Yoksa dün akşam sokakta kepaze bir halde gördüğü bu çehre kendisine yabancı gelmediği ve beni nereden tanıdığını da bir türlü hatırlayamadığı için ihtiyata riayet olsun diye mi selamladı? Fakat yüzünde en küçük bir tereddüt. Bakışlarımız karşılaşınca gözleriyle beni dostça selamladı. hiç sırıtmadan. Teşekkür ederim!. Bütün yüzüne yayılan. içimin bu kadar genişlediğini hatırlamıyordum. selam verir miydi? Bir aralık içimden cız diye bir şüphe geçti: Acaba beni birine mi benzetti.." Ve sergideki resmi seyrederken düşündüklerimin doğru çıktığını görmekle memnun oluyordum. Yerimden fırlayarak boynuna sarılmak ve onu ağlaya ağlaya öpmek için müthiş bir arzu duydum.. hiç mübalağaya kaçmadan. Bir insanın diğer bir insanı. Yüzümde hayatlarından memnun insanların o küstah ve rahat gülüşüyle masamda oturuyor. hafızasını araştırdığına delalet edecek bir dalgınlık yoktu. Bunu sadece gözlerini bir kere açıp kapamakla.. dalgalı ve kısa saçları ensesine dökülmüştü. önüme.. hemen hemen hiçbir şey yapmadan. Koyu renkli. Ne olursa olsun onun bana bu yakınlığı göstermesi beni dünyanın en bahtiyar insanı haline getirmeye yetiyordu. Dikkatle bana bakıyordu. Ve ben bu anda başka hiçbir şey istemiyordum.. Tam bir emniyetle gözlerimin içine bakmış.. Eski bir dosta güler gibi güldü. Başka türlü olsa bana öyle tanıdık gözlerle bakar. etrafıma ve şimdi salonun öteki başına gitmiş olan genç kadına bakıyordum. Şarkı söylemiyor. Yüzünde o eğreti gülümseme yoktu. Sonra güldü.hicap ile gözlerimi yukarı kaldırdım. bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu? Ahbapça bir selam ve temiz bir gülüş.. fakat yanılmama imkân vermeyecek kadar sarih bir şekilde yaptı. O aynen benim tasavvur ettiğim gibiydi.. Gözlerimle onu takip ederek mırıldanıyordum: "Sana teşekkür ederim. Dünyanın en zengin adamıydım. Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu... sonra gülmüştü.

. ışıklar tekrar yandı. sırtında ince adale kıpırdamaları oluyordu. sonra gözlerini bana dikerek: "Bana dargınsınız galiba?" dedi. İyiyim!. Yüzünün her hattını ezbere bili7 5 . bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim. "Ne münasebet!" Sesi hiç yabancı değildi. hiçbir şey düşünmeden bir müddet durdum... Ne maksatla?. Zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar. Garsonu çağırmak için etrafıma bakındım. Hemen dışarı çıkıp kapının önünde onu beklemeli miydim?... "Şimdi ne yapmalı?" diye kendi kendime sordum.. Gözlerim orkestranın arasından geçerek salona doğru gelen kadına ilişti.. Biraz evvelki gibi ahbapça gülüyordu. "Teşekkür ederim. Bir gece için bu kadarı çoktu bile. Sonra. Büsbütün şaşırdım. "Hayır" dedim. Hızlı hızlı yürüyordu.. Yanaklarına dökülen saçlarını geri atmak için başını silkti. Benim bulunduğum tarafa yaklaştığını görünce etrafıma bakındım.. Yavaş yavaş ahbaplığı ilerletirdim. Onunla bir kelime bile konuşmadığım halde. Bu hal gerçi birçok fırsatları kaçırmama sebep olurdu. hemen çıkıp gitmek ve yarın akşam gene gelmek olduğuna hükmettim.reket ettikçe beli hafifçe sağa sola bükülüyor. Elinde kemanı yoktu.. Ne demek istediğini anlayamadığım için.. Son şarkısını söyledikten sonra hızlı adımlarla orkestranın arkasında kayboldu. Bana. benim masama geliyordu." Karşımdaki iskemleye oturdu. yolunu bekleyip: "Size evinize kadar refakat edebilir miyim?" dersem hakkımda ne hüküm verirdi? Bana bir parça alaka göstermesine böyle en beylik bir zampara cümlesiyle mi mukabele edecektim? En kibar hareketin.. Ben saadetimin neşesi içinde. aklıma bir sürü münasebetsiz ihtimaller geliyordu. fakat fazlasını isteyerek talihimi ürkütmekten her zaman çekinirdim.. Ancak bu anda şaşkınlığımdan bir parça kurtuldum ve ayağa kalkmayı akıl ettim. Önümde durdu ve elini uzatarak: "Nasılsınız?" dedi.

76 .. Fakat sesi. Onun ellerini yakalayarak: "Ah yarabbi. artık başka şeylerle meşgul olmak lüzumsuz ve manasızdı. Madonna tablosuyla adamakıllı ikmal etmiştim. Beni hakikaten başka birine benzetmişti. Belki çok uzak zamanlarda. "Beni nereden tanıyorsunuz?" diye sormak için dudaklarımı kımıldattım. Onu kesmeye. "Sizde annenizin resmi yok mu?" diyerek kahkahayla gülen kadın buydu.şim. çocukluğumda.. Onu o zaman nasıl olup da tanıyamadığımı bir türlü anlamı* Özür dileme. o sizdiniz ha?" diye bağırdım.. Ya bu sualim üzerine yanıldığını anlar. Her şeyi anlamıştım.. kısa bir itizar* ile kalkıp giderse? Bu harikulade güzel rüya ne kadar çok devam ederse o kadar iyiydi. Bunu herhalde bir yerde duymuş olacaktım. Pek de dürüst olmayan bir düşünce ile bundan vazgeçtim. yarım bırakmaya. Bu kahkahayı da hatırladım.. hatta onda. Peki ama niçin bir daha hiç gelmediniz?" Eyvah!. hakikat pahasına da olsa uyanmaya hakkım yoktu. hakikatte mevcut olandan çok daha fazla manalar buluşum tabiiydi. Bu sesi nereden tanıdığımı hatırlıyordum.. Sergide o resmin karşısında dalgın dalgın otururken yanıma gelip bu resimde ne bulduğumu soran. Mademki o karşımdaydı ve benimle konuşuyordu. Bunları düşünmekten kurtulmak için bir hareket yaptım... Kadın tekrar sordu: "Demek dargın değilsiniz. Kadın benim cevap vermediğimi görünce başka bir suale geçti: "Annenizden mektup alıyor musunuz?" Bir saniyeden daha az süren müthiş bir şaşkınlıktan sonra iskemleden fırladım. sonra bu tasviri. Belki de sadece hayalimde. Kadın berrak bir kahkaha attı: "Çok acayip bir çocuksunuz!" dedi. Resmini günlerce seyrederek kafama nakşetmiş.... "Anneme benziyor!" dediğim zaman.

Tablo." Bir müddet sustuk. "Yoksa size çok gülerlerdi!" "Teşekkür ederim!" Biraz düşündü. Siz?" "Yirmi dört!" "Gördünüz mü? Ablanız olabilirim!" "Evet. Sanki görmemek . İlk anda hatırlamayarak durdum.yordum... Sağ dirseğini masaya dayamıştı. "Yüzüme bakmadınız ki!" "Hayır. Kafamın içinde ona söylenecek uçsuz bucaksız şeyler bulunduğunu hissediyordum. bir şey demeden önüne bakıyordu. beni tanımadığınızı söylemedim" dedi.. Hem nasıl!" "O zaman da aynen böyle söylemiştiniz!" "Belki. hayır!" "Belki ablanız!" "Kaç yaşındasınız?" "Böyle şey sorulur mu? Ama neyse. Nasıl olur?" "Evet. yirmi altı!. birkaç kere baktınız. üşümüş 77 ." Sonra." Tekrar güldü.... zannetmem. "Fakat ben sizin anneniz olabilir miyim?" "O.. O da. hâlâ avuçlarımın içinde duran ellerini çekerek: "Arkadaşlarımın yanına döndüğüm zaman. gözlerinden bir bulut geçti.. o zaman hiç o resme benzemiyordunuz!" diye mırıldandım. Küçük uçlara doğru sivrilen ve kemiklerinin gayet ince olduğu hissini veren parmakları vardı ve bunların ucu. birdenbire cid-dileşerek: "E. Ama nasıl?. Sonra süratle cevap verdim: "Tabii.. Fakat hiçbiri şu anda aklıma gelmiyordu. için!...... hâlâ öyle bir anneniz olmasını istiyor musunuz?" dedi. Eli beyaz örtünün üzerine şöylece bırakılıver-mişti. hayır.. aslını görmek kudretini gözlerimden alacak kadar mı beni sarmıştı? Fakat siz. senelerce söylense bitmeyecek şeyler. Tabii... "Nereden biliyorsunuz?" dedi...

Siz hiçbir şeyin farkında değildiniz. eteğiniz de kısa ve elbiseniz daracıktı. Bir daha sergiye gelmediniz!" "Benimle eğleneceklerini zannetmiştim!" dedim. Sizi sergiye ilk geldiğiniz günden beri hatırlıyorum. her haliniz tablodakinin aksineydi.. Halbuki o: "Evet.. Onlar da ısrar ettiler. Gözleri hâkim ve iradeliydi. gelip geçenlerin bile tuhafına gitti.. Fakat keşke yapmasaydım.. Sizi tamamen kaybettik. hatta biraz da kederli tabloya benzetmek herhalde güç bir şeydi.... Yüzüne baktım...... Canınız sıkılmış gibi dolaşırken birdenbire benim portremin önünde durdunuz. Söylediğim gibi merak da ediyordum... hakkınız var!" diye cevap verdi. rahatınızı bozan bu seyirciye çevirdiğiniz halde tanımıyordunuz.. Bir şeyler söyleyerek bunları kafamdan uzaklaştırmak için: "Sizi sergide tanıyamamakta bir parça da mazurdum!" dedim. hatta alaycıydınız ki. Ben de ilk anda resmi bir tanıdığınıza benzettiğinizi zannetmiştim.... hoplar gibi yürüyordunuz... kırmızıydı.... gözlerinizi ara sıra. Fakat derhal pişman oldum. Bu dalgınlığınızda garip bir cazibe vardı..gibi.. Ama hayret ediyorum. "O kadar neşeli. 78 .. Sonra her gün gelmeye başladınız. Öyle garip bir dikkatle bakmaya başladınız ki. Saçlarınız kısa. Hep aynı münasebetsiz ihtimaller aklıma geliyordu.. İlk defa konuştuğu bir adama ellerini terk etmekte hiçbir fevkaladelik bulmuyor gibiydi. Adeta koşar gibi. çok. Diğer ressam arkadaşlar da sizi merak ediyorlardı. Biraz evvel avcumda tuttuğum ellerinin hakikaten soğuk olduğunu hatırladım. münekkitlerin "Madonna" dedikleri o ağırbaşlı.. nasıl söyleyeyim. Bu sözümden alınabilirdi. adeta baş başa seyrettim.. Birkaç kere yanınıza sokularak tabloyu sizinle beraber. Sonra.. düşünceli. Aklımca bundan istifade etmek isteyerek: "Elleriniz ne kadar soğuktu!" dedim. Tereddütsüz cevap verdi: "Isıtın!" Ve her ikisini birden uzattı... Kolayca anlayabileceğiniz bir meraka düştüm. Demek çok dalgınmışım!" "Evet.. Acaba?. Nihayet yanınıza sokulup konuşmaya karar verdim. Sizi.

.. Birdenbire: "Sizde de biraz kadınlık var.. Bütün dünyada yalnızım.... " "Ben de yalnızım...... Zaten birçok taraflarım erkeklere benzer. bir şey arıyormuş gibi gözlerini yüzümde gezdirerek: "Berlin'de yalnızsınız değil mi?" dedi. " dedi.. Ne demek istiyordu? Bir kadın... O sözüne devam ederek: "Dün akşamki halinizi unutamayacağım!" dedi. " Beni baştan aşağı uzun zaman süzdü." "Anlıyorum.... " Annemden ve babamdan çok dinlediğim bu lafı böyle ilk defa konuştuğum bir insandan duymak beni şaşırttı ve üzdü.. sizinle gayet iyi arkadaş olabiliriz. Kimsesiz.. " Parmaklarımı adamakıllı sıkarak biraz yukarı kaldırdı ve sonra masanın üstüne vurdu: "Sizinle arkadaş olabiliriz!" dedi...." dedi. Tamamen yalnızım............ "Sözlerime başka manalar vermeye kalkmayın.. Bir erkek gibi... O bunu fark etmişti. Nasıl söyleyeyim. " dedi. fazla ileri gitmiş olmaktan. Ben hep böyle apaçık konuşurum. Garip garip yüzüne baktım. "Bütün gece aklıma geldikçe güldüm... " diye devam etti. Öyle bir haliniz var ki. "Siz beni yeni tanıyorsunuz... Evet.. "hasta bir köpek kadar yalnız.... Belki de bunun için ilk gördüğüm andan itibaren sizde hoşuma giden bir şey bulduğuma hükmettim.. Yalnız işte. "Şimdi farkına varıyorum.. Hiç tecrübem yoktu ve insanları hiç tanımıyordum.. Herkese benzemeyen bir haliniz var.... yanlış anlaşılmaktan korkan bir insanın endişesiyle: "Sakın siz de başka erkekler gibi düşünmeyin. fakat ben sizi on beş yirmi gün tetkik ettim... anlıyorum. Ruhen yalnız. Ama Berlin'de değil. "Ne gibi?" "Yani. Yüzünde.. Namusunu müdafaa etmek is79 .Sonra. Bu sefer benim ellerimi kendi avuçlarının içine alarak: "Boğulacak kadar yalnızım. Küçükten beri.. Belki de bunun için yalnızım. bir erkeğe bu şekilde ne teklif edebilirdi? Hiçbir şey bilmiyordum.. Sizde genç kızlara mahsus bir hal var....

.. Yalnız bu akşam. onunla karşılaştık. "Nasıl tanımam." I Bu cümle ile bahsi kapatmak istediğini anladım. Halbuki Frau van Tiedemann'dan kurtulmak pek kolay değildir..." "Evlenseler bari. Biraz şaşırdı: "Kapıya kadar peşimden gelen siz miydiniz?" "Evet." Hayretle gözlerimi açarak: "Tanıyor musunuz?" dedim. Şimdi. Ben değil. akrabamdır! Dayımın kızı. Annem görüşmek istemiyor. Kocası avukattı. Bir müddet sustuk. Böyle yerlere hiç gelmemiştim. Ama şimdi dargınız. annemin tabiriyle." "Bu akşam?" Bütün cesaretimi toplayarak: "Sizin arkanızdan geldim!" dedim. Bir kadın böyle şeylerin farkına varmaz olur mu?" "Fakat arkanıza bakmadınız!" 80 . bu halleri yüzünden... ikimiz de belli etmeden birbirimizi tetkik etmek istiyor ve bu sırada gözlerimiz karşıl aşı verince. Dün akşam ne oldu? Kurtulabildiniz mi? Nereden tanışıyorsunuz?" "Aynı pansiyonda oturuyoruz.teyen masum bir genç kız gibi çırpmıyordunuz.... Demek farkına vardınız!" "Tabii... "gördüklerimden memnunum" demek isteyen tasvipkâr bir gülümseme ile bakışmakta devam ediyorduk... Ama bize ne?. Umumi Harp'te öldü. Bizim pansiyonda dayızadenizle yakından alakadar olan bir Herr Döppke var.. O bunu fark ederek sözü değiştirdi: "Sizi burada ilk defa görüyorum!" "Evet. "uygunsuz" bir hayat sürüyor.. Dün akşam bir tesadüf sayesinde yakamı kurtardım. Sükûtu ilk bozan ben oldum: "Demek bir anneniz var?" "Sizin gibi!" Manasız bir şey sormuş gibi sıkıldım.....

Bu hareketim onu güldürdü: "Acele etmeyin.ülüşle: "Bu da benim bir nevi eğlencemdir!" dedi.. cesaretlenmiştim. Sağ eliyle eteğini toplayarak hızlı adımlarla orkestranın arkasında kayboldu. ihtiyar ve çökmüş bir kadın avcısı olabilir. Adımlarının çıkardığı sesten kim olduğunu tayin etmeye çalışırım ve bu şekilde. Bir şeyler düşündü. Birdenbire açılmış. dostum" dedi. " Benim şaşkınlığımı görünce sordu: "Beni evime kadar götürmek istemez misiniz?" Derhal yerimden fırladım." "Haydi gidelim. "Evet. nasıl geldiğimi anlamadan yol bitiverir. "Daha gidip elbisemi değiştireceğim. Siz beş dakika sonra kapının önünde beni bekleyin!" Çabucak kalktı. hatta sarhoş bir serseri de olabilir. sonra çapkınca bir i'.." Birdenbire gözlerimin içine bakarak: "Yolumu mu beklediniz!" dedi. Yolda konuşuruz. farkında olmadan aynı saatte kendimi orada buldum.. Hatta belki de demedim. fakir bir talebe. Garsonu çağırıp hesap gördüm. Uzun yapraklı bir defterin üzerine birkaç rakam yazan adamın yüzüne. başımı çevirmemekte ısrar ederim ve bu sırada kafamdan birçok ihtimaller geçiririm: Peşimdeki genç olabilir. Demek bu akşam sizdiniz ha?. Halbuki ben mütereddit adımlarınızdan yaşlı ve evli bir adam zannetmiştim....." Bir müddet sustu. beni görürsünüz diye korkumdan bir kapı aralığına saklandım. Giderken gene yüzüme bakmış.. o harikulade gözlerini kırk yıllık bir dost gibi kırparak beni selamlamıştı. belki dedim.. Sonra siz geçerken." "Bu akşam da aynı yerden geçeceğimi nasıl tahmin ettiniz? Burada çalıştığımı biliyor muydunuz?" "Hayır."Hiçbir zaman dönüp bakmam.... henüz salonu terketmemiş olan müşte81 . zengin bir prens.. "Sokakta birisinin arkamdan geldiğini hissettim mi bütün tecessüsümü yenerek.. "Saadetimi fark etmiyor musun a sersem!" der gibi dik dik bakıyor. fakat ne bileyim..

Boynundan yanaklarına doğru bir kırmızılık yayılıyordu. bir karar vermeden düşünen insanlar gibi gözlerini kırpıştırıyordu. Kapının önünde derin bir nefes alarak etrafıma bakındım. hatta orkestrayı.rileri. Yerimden kalktım. ancak duyulur duyulmaz bir sesle: "Bilmem!" diyebildim. ufka yaklaşmış bulunan ince bir hilal vardı. öteki eliyle çenemi tuttu. Böyle hovardalıklar hiç âdetim olmadığı halde. rahat. serbestliğim. hatta bir utanma vardı. küçük bir çocuğu okşarmış gibi yumuşak bir sesle: "Oo. Yüzüm tutuşarak önüme baktım. paltomu veren kadına bir mark bıraktım. Gökyüzü açıktı ve garpta. O. Karşımdakinin yüzünde de müthiş bir şaşkınlık. Arkamda yavaş bir ses: "Çok beklediniz mi?" dedi. o gelir gelmez uçup gitmişti.. içimden.. gülerek selamlamak için kuvvetli bir arzu duyuyordum. gayet serbest bir tavırla kolumu yakaladı.. Tepemdeki Atlantik yazısı sönmüş. Aklımdan derhal bir sual geçti: "Neden böyle yapıyor? Kendisinin böyle bir kadın olmadığı muhakkak. siz sahiden bir genç kız gibi mahcupsunuz!" dedi. kendinden emin adımlarla yürüdüm ve birkaç ayak merdiveni bir defada atlayarak gardroba gittim.. Gözlerimi kaldırınca hayret içinde kaldım. karşımda duruyor. uzun yıllar birbirinden ayrı kaldıktan sonra nihayet kavuşan dostlar gibi coşkun bir muhabbetle herkesi öpmek arzusu vardı. Nihayet dudaklarını hafifçe kıpırdatarak: "Siz sahiden iyi bir insana benziyorsunuz!" dedi.. Fakat neden böyle yapıyor?" 82 . ona teşekkür etmek. Bütün cesaretim. Geniş. sonra kolumu tutan eli yavaşça yanına düştü. Şimdi çıktım!" diye cevap verdim ve döndüm. deniz dalgaları görünmez olmuştu. içimde birdenbire bütün insanlarla sarmaş dolaş olmak. Kadın. Evvela çenemi bıraktı. "Hayır. Neyse ki o da ileri gitmedi. Bir kadının bana bu kadar pervasız muamele edişinden adamakıllı sıkılıyordum. ellerine sarılarak öpmek arzusu geçtiği halde. Gözleri yarı kapalıydı ve bana bakmaktan çekiniyordu.

öyle bir gülüşleri. İsterseniz. sağ elinin şahadetparmağmı. ellerini kaldırışları.... Herhangi bir şekilde talepleri reddedildiği zaman düştükleri şaşkınlığı görmek.Düşüncelerimi tahmin etmiş gibi: "Ben böyleyim işte!" dedi... Yalnız bazan iyi bir arkadaş olabileceğimi zannediyorum.. hiçbir şey istemeyeceksiniz. Kendilerini daima bir avcı... Aldırmazsınız..... Beni yanlış anlamayın.. "Ben garip bir kadınım. lütfunu istemek niyetinde değilim. Çok manasız kaprislerim. Zaman gösterecek. Kendilerine ne kadar fazla ve ne kadar aptalca güvendiklerini fark etmemek için kör olmak lazım. " Sonra meçhul bir düşmanıyla kavga ediyormuş gibi hırçın bir sesle devam etti: "Dünyada sizden. benden herhangi bir şey istediğiniz gün her şey bitmiş demektir. kaldırıp salladı: "Şuna dikkat edin ki. Hulasa arkadaş olduğum kimseler için pek müziç* ve anlaşılmaz bir mahlukum... Fakat bana öyle geliyor ki.." Ben hep aynı yavaş ve korkak sesimle: "Sizi anlamaya çalışacağım.... Ufak tefek kavgalar edersem ehemmiyeti yok. boşuna emek!. yani bütün erkeklerden niçin bu kadar çok nefret ediyorum biliyor musunuz? Sırf böyle en tabii haklarıymış gibi insandan birçok şeyler istedikleri için." Sonra kendini bu kadar fenaladığma kızmış gibi keskin. Kimseye ihtiyacım yok. kimsenin dostluğunu.." Yolun ortasında durdu. Hiçbir şey anlıyor musunuz. adeta kaba bir sesle ilave etti: "Ama keyfiniz isterse. Benimle ahbaplık etmek isterseniz birçok şeylere tahammüle mecbur kalacaksınız. bir çocuğa uslu durmasını tembih eder gibi. " dedim. bu taleplerin muhakkak söz haline gelmesi şart değil.. Erkeklerin öyle bir bakışları... birbirine uymaz saatlerim vardır. bizi zavallı birer av * Rahatsız edici 83 . hulasa kadınlara öyle bir muamele edişleri var ki.... Yavaşça koluma girdi ve gayet basit şeylerden bahseder-miş gibi renksiz bir sesle konuşmaya başladı: "Demek beni anlamaya çalışacaksın? Fena fikir değil..... Birkaç adım yürüdük. Kimseye minnettar olmak. küstahça gururlarını anlamak için kâfidir....

Fakat oraya gelmeyin. Bir dakika: Hâlâ isminizi bilmiyorum!. Beraber dolaşırız. Bizim vazifemiz sadece tabi olmak. Bir hayli yürüdük. Bakalım hoşunuza gider mi.... sözünü bitirmiş hissini verecek kadar uzun fasılalar bırakıyor ve bu sırada gözlerini tekrar yarı kapayarak yoluna devam ediyordu. Bana nedense özür diliyormuş hissini veren yumuşak bir sesle ikinci defa iyi geceler temenni etti... üç katlı taş bir binanın önünde durdu.. Gene uzun bir sükûta dalmıştı. Cümlelerin arasında... "Ben burada oturuyorum." dedi...olarak düşünmekten asla vazgeçmiyorlar.... Tiergarten civarındaki sokaklardan birinde.. "Sözümüze yarın devam ederiz. Çünkü halinizde o manasız kendine güvenme yok...... Bu kadarcık mı?" "Hatip zade Raif!" "A. itaat etmek.. Haydi şimdilik iyi geceler. Size o halimle görünmekten memnun olmayacağımı zannediyorum. Ben de korka korka yanında gidiyor ve susuyordum. kâh gökyüzüne dikerek elleriyle işaretler yaparak konuşuyordu. Gözlerini kâh yere. imkânı yok. Fakat bilmem... bunun için dost olabileceğimizi zannediyorum.. Bunu lehinize bir nokta olarak kaydedebilirsiniz. Ne aklımda tutabilirim. Biz isteyemeyiz. deminden beri birkaç defa ifade değiştiren çehresi tekrar o tatlı.. ne de söyleyebilirim! Sadece Raif desem olmaz mı?" "Daha memnun olurum!" "Siz de bana sadece Maria diyebilirsiniz. istenilen şeyleri vermek.. Ne kuzuların ağzından vahşi kurt dişlerinin sırıttığını gördüm.. kendiliğimizden bir şey vermeyiz.. " "Raif!" "Raif mi?.. Annemle beraber.. minnet altında kalmak istemem!" Tekrar güldü. Kolunu uzatarak elimi avucunun içinde sıktı.. Anlıyor musunuz? Sizinle. Acele ve sert adımlar atıyordu. Söyledim ya. " Sözlerinin ortasına doğru tekrar yürümeye başlamıştık. Benim Berlin'de kendime mahsus gezinti yerlerim vardır. çantasm84 .. dost halini aldı... Yarın gündüzün buluşalım. Ben bu ahmakça ve küstahça erkek gururundan tiksiniyorum..

I5eş on adım gitmemiştim ki. Öyle konuşmuştuk!" "Evet! Yarın gündüzün buluşacağız!" "Nerede?" Aptal aptal yüzüne baktım. Hayır. Şimdi sokak fenerinin vurduğu yüzü gayet iyi görünüyordu. fakat pek ciddi olmaya çalışarak : "Demek gidiyorsunuz?" dedi. O da iki basamak aşağı indi. Ağır ağır uzaklaştım. anladım. Siyah gözlerini kurnaz bir tecessüsle yüzümde gezdirerek sordu: "Sizi niçin geri çağırdığımı hâlâ anlamadınız mı?" Anladım. bir şaşkınlık..(ian anahtarını çıkararak arkasını döndü. Yüreğim hoplayarak bir adım ileri attım.. Bu hiç aklıma gelmemişti.. bu histen çok daha kuvvetli bir yıkılma.. Siz hakikaten bir ablaya değil. İşte geliyorum. Sesinde kahkahalarını zor zapt ediyormuş gibi bir eda vardı. arkamdan onun sesini duydum... Beni memnun edip etmediğini o anda tayin edemediğim bir ihtimal ve aklıma getirmekten korktuğum bir ümitle: "Gitmeyeyim mi?" dedim. Sözüne devam etmesini bekliyordum. şimdi benden ayrılıp gidiyordunuz değil mi?" "Evet!" "Bir daha beni Atlantik'te aramayacaktınız. Kapının önündeki merdivenin üst basamaklarına çıkmış olduğu için başımı kaldırarak yüzüne baktım.. "Gelin! Gelin!" dedi. Kıpkırmızı kesilerek önüme baktım. Söyleyin bakayım. Kadının eli yanaklarımda dolaştı: "Ne oluyorsunuz? Neredeyse ağlayacaksınız!. Alacakaranlıkta kaldığı için bir şey göremedim. hayır! Ben bunu istemiyordum!. "Raif!" Olduğum yerde geri dönerek bekledim. Nitekim hep o gülmeyi andıran sesle. Yalvarır gibi sordum: 85 . Fakat içimde. hatta bir bulantı duydum.. bir anneye muhtaçsınız. diye kollarına atılacaktım. Gayet nazik bir tavır takınarak: "Size sadece isminizle hitap etmek fırsatını bu kadar çabuk elde ettiğim için bahtiyarım!" diyordu.

Fakat bu ihtimal de üzücüydü. Birkaç dakika evvelki edepsizce şüphelerimden dolayı büyük bir utanma ve karşımdaki kadına karşı da. herkesten ümidimi keserek tamamen kendi içime kapanmamı icap ettirecek kadar ağır neticeler verebilirdi. Yukarı çıkmanıza hacet yok!" Kapının üzerinde duran anahtarı çevirerek içeri girdi. Bir an kadar onun yüzünün bana yaklaştığını.. bütün insanlara büsbütün arkamı dönmemi. Siz sahiden başka erkeklere benzemiyorsunuz. Galiba gözlerim yaşarmıştı.. Kürk Mantolu Madonna'yı bu halde görmektense. 86 . " Ruhumdan ezici bir şüphenin kalktığını hissettim. Fakat o birdenbire ve oldukça sert bir hareketle ellerini çekti ve doğruldu. Hele benim hakkımda hüküm verirken çok ihtiyatlı olun!" Ellerine sarıldım ve öptüm. Siz başınızı alıp gidiyorsunuz. gözlerinin.. acemi yerine konmayı tercih ederdim. Onların ilk işi evvela bu cihetleri sağlama bağlamaktır. "Acele etmeyin... Ayrıldıktan sonra arkamdan güleceğini.. Aradığınız insan daima bu geceki gibi. onun tarafından aptal. o zamana kadar gördüklerimden çok daha sıcak bir ifadeyle. "Siz nerede oturuyorsunuz?" "Lützow caddesinde!" "Uzak değilmiş!... beni adeta kucakladığını gördüm.. Yüzümün birkaç santim ilerisine kadar yaklaşan bu saadet karşısında kalbim duracak gibi oldu. beni bu şüphelerden kurtardığı için.. cesaretsizliğimle alay edeceğini düşünmek. Bunu yapamazdım. Umulmaz bir cesaretle kendimi toplayarak: "Siz harikulade bir kadınsınız!" dedim. Onunla alelade bir çapkınlık macerası yaşamaktan korkuyordum. saflığımla. büyük bir minnettarlık duyuyordum. Fakat şimdi gönlüm rahattı.. Şu halde yarın öğleden sonra gelin beni buradan alın!" "Hangi dairede oturuyorsunuz!" "Ben sizi pencerede beklerim. istediğiniz yerde yolunuza çıkmaz ki."Beni bunun için mi çağırdınız?" "Tabii.

* Kazanan. asla aldanmadığıma dair sarsılmaz bir kanaatim vardı. Vücudum bana her zamankinden daha hafif geliyordu. sonra ne olacak sanki!" demeden uykuya daldım. saçlarının yastığa nasıl serildiğini tasavvur ediyor ve hayatta bu manzarayı görmekten daha büyük bir saadet olamayacağını düşünüyordum.. Ara sıra. "Bugün de geçti işte. bütün varlığını bir noktaya biriktirerek her tarafta bu insanı araştıran. Dikkat edince onun ismini tekrarladığımı ve bir sürü okşayıcı kelimelerle hep ona hitap ettiğimi anladım. O zamana kadar bütün insanlardan esirgediğim alaka. Acaba erken mi. fakat bunların ne olduğunu bilmiyordum.. Bununla beraber. Bütün dikkatini. Çocukluğumdan beri belki ilk defa olarak. hiç kimseye karşı tam manasıyla duymadığım sevgi sanki hep birikmiş ve muazzam bir kütle halinde şimdi bu kadına karşı meydana çıkmıştı. nasıl ağır ağır nefes aldığını. 87 . Saat iki buçuğa doğru Tier-garten'den geçerek Maria Puder'in oturduğu eve yaklaştım. Bir şeyler mırıldanıyor. diye kendi kendime soruyordum. geceki işinin yoruculuğunu düşünerek onu rahatsız etmekten çekiniyordum. Pansiyona geldiğim zaman ufuk aydınlanmaya başlamıştı. Henüz ona dair hiçbir şey bilmediğimi. Ertesi gün fabrikaya gitmedim.Bu sefer süratli adımlarla evin yolunu tuttum. onu beklemiştim. Gözlerimin önünde hep onun hayali vardı. Bir insan hakkında ilk hükmü onlar verir. her rast geldiğini bu bakımdan tetkik ede ede adeta marazi bir meleke ve hassasiyet kesbeden* nişlerimin yanılmasına imkân var mıydı? Bu hisler şimdiye kadar asla hata etmemişlerdi. zapt etmeme imkân olmayan kesik ve sessiz kahkahalar atıyordum. hayatımın se-bepsizliğini ve boşluğunu düşünerek içim ezilmeden. bütün hükümlerimin tasavvur ve hayallerime dayandığını biliyordum. Yatağında nasıl uzandığını. Ve bütün günlerim hep böyle geçecek. İçimde ona karşı tarifi imkânsız bir şefkat vardı. Sabaha kadar uykusuz kaldığını. Hayatım müddetince hep onu aramış.

hayat bıkkınlığının bir ruhi hastalık alameti olmasından korkardım. bunun üzerinde mantığın. ömrümün bütün senelerinden daha çok yaşadığımı hissediyordum. tecrübelerim bunu. harici tesirlerin veya aldatıcı vakaların yaptığı değişmelerin yalancı ve geçici olduğunu kabule mecbur kalırdım. Her günüm. Artık Maria Puder.sonra aklım.ilk hükmümün doğruluğunu. Muhakkak ki bütün insanların birer ruhu vardı. o zamana kadarki hayatımın boşluğunu. Bana sadece yorgunluk veren uzuvlarımın değil. tadil ederdi. Fakat her defasında haklı çıkan gene bu ilk his oluyordu. O zaman kendi kendime: "Demek ilk intibam beni aldatmış!" derdim.. insanlardan kaçışım. ekseriya yanlış olarak. Hakkında müspet hüküm verdiğim bir insanın zamanla bana fena göründüğü veya bunun aksi olduğu olurdu. bir ruhu bulunduğunu tespit ediyordum. Bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan bir insanın vücudu birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi? Fakat bu hep böyle değil midir? Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?. lakin bir müddet sonra. Maria Pu-der bana bir ruhum bulunduğunu öğretmişti ve ben de onun. yaşamak için kendisine kayıtsız ve şartsız muhtaç olduğum bir insandı. uyuduğum zamanlar bile dopdoluydu. kıymetli manzaralar arz ettiklerini görüyordum. Bir kitabı okurken geçen iki saatin ömrümün birçok senelerinden daha dolu. Bu his ilk anlarda bana da garip geliyordu. her saatim. şimdiye kadar rastladığım insanlar arasında ilk defa olarak. Bu kadının resmini gördüğüm andan beri geçen birkaç hafta içinde. ruhumun da yaşamaya başladığını. Zaman zaman beni saran hüzünlerin. içimden geçenlerin en küçük bir parçasını bile etrafıma sezdirmekten çekinişim bana sebepsiz ve manasız görünürdü. gayesizliğini sırf böyle bir insandan mahrum oluşumda bulmaya başlamıştım. ama birçoğu bunun farkında değildi 88 . içimde. -bu müddet kısa veya pek uzun olabilirdi. Ben de. Halbuki şimdi her şey değişmişti. daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım. haberim olmadan bekleşen üstü örtülü derin tarafların da birdenbire meydana çıkarak bana fevkalade cazip.

Bunların. birbirine koşuyordu.. Ağır ağır yürürken Tiergarten'in cenup kenarından geçen bir kanala kadar gelmiştim.. Bu karanlık ve sıkıntılı manzara ne kadar güzeldi! İçime çektiğim bu ıslak hava ne kadar tazeydi! Yaşamak. kuvvetli ve zayıf taraflarımla.. her şeyi çiğneyerek.. gene hiçbir esasa dayanmadan. çırçıplak ruhumu onun önüne sermek için sabırsızlanıyordum.ıncak bir benzerini bulduğu zaman ve bize.başlıyorduk.. hayatın sarsılmaz bir mantık ile akıp gidişini seyrederek yaşamak. Bir ruh. zihnimden geçen her şey için: "Adam sen de.. tabiatın en küçük kımıldanışlarını sezerek. sırf mukavemet edilmez bir hissin. Eskiden her insan hakkında. herkesten daha çok. Yeni başlayan hafif bir yağmur suyun tüylerini diken diken ediyordu. onu bekleyerek yaşamak. Ona söyleyecek ne kadar çok şeylerim vardı. Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya. Evin camları parladığı için pencerelerin arkasında kimse bulunup bulunmadığı görünmüyordu. hiçbir esasa dayanmadan. 90 . bir ana bir ömür kadar çok hayat doldurduğunu bilerek yaşamak. Buradaki köprünün üzerinden Maria Puder'in evi görünüyordu. hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden. Çünkü bütün ömrümce susmuş.. bu sefer bu kadın için.. Bu kadının karşısında her şeyimi ortaya dökmek. -ruhumuzla yaşamaya. bir peşin hükmün tesiriyle nasıl: "Bu beni anlamaz!" demişsem.. bizim aklımıza. meydana çıkıyordu. Bütün çekingenliklerim yok olmuştu. bütün iyi ve fena. hicaplar bir tarafa bırakılıyor. Köprünün kenarına yaslanarak hareketsiz sulara baktım.. ruhlar birbirleriyle kucaklaşmak için. rıhtımdaki arabalara meyve ve sebze boşaltıyordu. . en küçük bir noktayı bile saklamadan. Saat henüz üçtü. bütün ömrümce konuşsam bitmeyeceğini sanıyordum. Kenarlardaki ağaçlardan tek tük düşen yapraklar havada kıvrıntılar yaparak aşağıya süzülüyorlardı.ve gene farkında olmadan geldikleri yere gideceklerdi. fakat o yanılmaz ilk hisse tabi olarak: "İşte bu beni anlar!" diyordum. O zaman bütün tereddütler. Ve bilhassa bütün bunları anlatacak bir insanın mevcut olduğunu düşünerek. Ta ilerilerde büyük ve motorlu bir mavna. söyleyip de ne olacak sanki?" demiştim. daha kuvvetli yaşadığını.

Kafam derhal birtakım teselliler bulmaya bile başlamıştı.. Fakat bir kere aklıma gelen bu nevi ihtimaller büyük bir hızla birbirlerini kovalıyorlardı. dedim. "Bir saatten beri!" Sesim heyecandan titriyordu. insanın hayatında bir defaya münhasır kalan fevkalade hallerden biriydi. Böyle olması lazımdı. hatta kendime bile söylemediğim şeyler anlatacaktım. kendi kurduğum binaya bir tekme vurmak olduğunu hissediyordum. yarı şaka bir sitem ile: 90 . Acele bir işi çıkmış ve bir yere gitmiş olabilirdi. Sırtında ince bir pardösü. Bir kelime ile. onun bana doğru gelmekte olduğunu gördüm. Bunun tekerrürünü beklemek doğru olmazdı. ayaklarında alçak ökçeli iskarpinler vardı. Başımı çevirdiğim zaman. uyuşuk günlerin zincirine yapışıp kalmak daha rahat değil miydi?. Böyle düşünmenin ona karşı bir itimatsızlık.Dünyada bundan daha ferah verici bir şey olabilir miydi? Şimdi onunla beraber bu ıslak yollarda yürüyecek. tenha ve loş bir yerde oturarak göz göze gelecektik. bir haksızlık. Saat üç buçuğa geliyordu.. Hayatımın birdenbire böyle yeni ve ilerisi karanlık bir yola girmesi benim için belki hayırlı olmayacaktı. şimdiye kadar hiç kimseye. uçları biraz kırmızı olan üşümüş parmaklarını ovuşturarak ısıracaktım. Bu kadar büyük bir saadetin böyle kolayca gelivermesi tabii değildi. O bunu şikâyet zannederek. Hastalanmış olabilirdi. Yanıma gelince elini uzatarak: "Beni burada mı beklediniz? Ne zamandan beri?" dedi. Burada bekleyeceğimi tahmin edebilir miydi? Acaba hakikaten gelecek miydi?. Acaba uyandı mı. Onun ellerini tekrar avuçlarımın içine alacaktım. Bu şüpheyi derhal kafamdan kovdum. ona yakın olacaktım. Ona birçok şeyler. Yüzü gülüyordu. kalbim daha hızlı çarpıyordu. Eski sükûnetime dönmek. Evin önüne doğru gitmek ve orada dolaşmak doğru olur muydu? Pencereden bakacağını söylemişti. Dün akşam başımdan geçenler. Her geçen dakika ile telaşım daha çok artıyor. Bunların çoğu kafamda bir anda doğuyor ve beni hayrete düşüren bir süratle yerlerini yenilerine bırakıyordu. başında lacivert bir bere.

Siyah gözleri yere çevrilmiş. Kendimi zorladıkça kafamın büsbütün boşalıp daha zavallı bir hale geldiğini ve beynimin zonk zonk vuran bir et parçasından başka bir şey olmadığını hissediyordum. Siyah ve gür kirpikleri hafifçe titremekteydi ve bunların üzerinde minimini birkaç yağmur damlası parlıyordu. beyim" dedi. kendimi yiyordum. Bu sual."Kendi kabahatiniz. Biraz evvel zihnimden birbiri arkasına geçen ve her biri mühim ve alaka verici olmakta diğerine taş çıkartan o güzel fikirlerden bir tanesi bile meydanda yoktu. yoluna devam ediyordu. Okşanmış bir küçük kedi gibi gözlerinin içine baktım : "Teşekkür ederim!" "Neye teşekkür ediyorsunuz?" Cevabımı beklemeden koluma girdi: "Haydi gidelim!" Ona tabi olarak yürümeye başladım. Evin önüne gelmeyerek bu şairane manzarayı tercih ettiğinizi biraz evvel. Nereye gideceğiz. mutlaka bir şeyler söylemek icap ettiğini düşünerek. "Ben sizi bir buçuk saatten beri bekliyorum. hiç çekinmeden. Tekrar yüzüne baktığım zaman kalın ve biraz dağınık kaşlarını. aynı zamanda benim kafamda da canlandı: Nasıl oluyordu da. fakat süratli adımlar atıyordu. Saçları da yer yer ıslanmıştı. kaldırmış olduğunu gördüm. tesadüfen fark ettim!" Demek beni beklemişti. Demek ben onun için ehemmiyeti olan bir insandım. ikimiz de konuşmuyorduk. Yan gözle baktığım zaman bendeki bu telaş ve heyecandan onda eser bulunmadığını gördüm. Ben bu sükûttan fevkalade memnun olduğum halde. bir şey düşünüyor gibi. Sol elini kolumun üzerine şöylece bırakıvermişti. yüzünde taş gibi sağlam ve hareketsiz bir sükûn. diye sormaktan korkuyordum. bir kadına belki ilk defa olarak 91 . Kısa. Biraz kalkık duran şahadetparmağı ilerideki bir noktayı işaret ediyormuş gibi manalıydı. dudaklarının kenarında tebessümü andıran o belli belirsiz kıvrıntı ile. Başını birdenbire bana çevirerek: "Neden bana bu kadar dikkatli bakıyorsunuz?" dedi. Göz-kapaklarmın ince mavi damarları belli oluyordu.

"Evet! Neden sordunuz?" "Saçlarınız sarı ve gözleriniz mavi değil!" "Olabilir!" Yüzünde.. "Hayır. onu uzun uzadıya seyrediyordum? Ve nasıl oluyordu da hâlâ.bu kadar dikkatle baktığımı aklıma getirmeden.. hep aynı şekilde. "Annem Almandır. Yoksa siz de mi Yahudi düşmanısınız?" "Ne münasebet. Yavaş yavaş şehrin kenar taraflarına geliyorduk.. o bu suali sorduktan ve gözlerini bana çevirdikten sonra bile. devam ediyordu. "Bilmem!" "Hiç merak etmiyor musunuz?" "Ben size tabiyim.. Yağmur. sordum işte." dedi. Daha ben doğmadan Katolik olmuş!" "Şu halde din itibariyle Hıristiyansınız!" "Hayır.. Babam Praglıydı.. Belki istiyorum da onun için sordum!" Gözleri o kadar siyah ve o kadar manalıydı ki. Ben de başka bir şey sormadım. "Babam Yahudiydi. her zamanki tebessümünü andıran.. ondan değil. dayanamadım : "Siz aslen Alman mısınız?" dedim. Yahudiyim. Bizde böyle şeyler yoktur. Nereye gittiğimizi merak etmeye başladım. Fakat tahmin etmemiştim!" "Evet. Fakat o da sarışın değil!" Merakla sordum : "Demek siz Yahudisiniz?" "Evet. Maria bir aralık: "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. O sözüne devam etmedi. Nereye isterseniz!" 92 . Herhalde bu havada bir kır gezintisi yapacak değildik. fakat biraz da mütereddit görünen bir hareket oldu... cesaretimi kaybetmeden ona bakmakta devam ediyordum? Beni de hayrete düşüren bir cesaretle: "İstemiyor musunuz?" dedim.. Yani benim hiçbir dinle alakam yok!" Bir hayli yürümüştük.

Çiy taneleriyle örtülmüş beyaz bir çiçek gibi nemli ve soluk yüzünü bana çevirerek : "Pek yumuşak başlısınız. Maria: "Burası Berlin'in en güzel yeridir... Biliyor musunuz. Onların alıştıkları yerlerden sökülerek buraya getirildiğini ve böyle suni tedbirler. Suların yüzünü iri yapraklar örtüyordu. Yüksek limonlukların içinde sıcak memleket nebatları. Sonra bu garip ağaçlar bana daima hasretini çektiğim uzak memleketleri hatırlatır.. ihtimamlarla yaşatılmaya çalışıldığını gördükçe biraz da hallerine acırım. Bir müddet bekledikten sonra devam ettim : "Yoksa dün akşam ciddi değil miydiniz? Yahut bugün fk-rinizi değiştirdiniz mi?" Şiddetle reddetti: "Hayır! Hayır!.. çiçekler ve yosunlar vardı. Hele böyle yağmurlu havalarda. Hep aynı fikirdeyim.. İki tarafımız ilerlemiş olan mevsime rağmen yapraklarını dökmeyen bir sürü ağaçlarla çevriliydi." Tekrar düşüncelere daldı. Adımlarını yavaşlatarak: "Buraya girelim mi?" dedi. Ben her zaman buraya gelirim. Kumlu yollarda uzun müddet dolaştık.. bir arzunuz yok mu? Derhal dün akşamki sözlerini öne sürdüm: "Sizden herhangi bir şey istemekten beni menetmiştiniz!" Cevap vermedi.." dedi... Büyük ve kayalık havuzların etrafında çeşit çeşit ve renk renk otlar. Berlin'de senenin ancak yüz gününde hava açık ve güneşli.... ziyaretçisi yok denecek kadar tenhadır.. Sizin hiçbir fikriniz. iki yüz altmış beş gününde kapalıdır." İçerde kimseler yoktu. "Neresi burası?" "Nebatat bahçesi!" "Siz bilirsiniz!" "Öyleyse girelim. "Bu mevsimde. kaim gövdeli ve küçük yapraklı ağaçları vardı. Demir parmaklıklı büyük bir bahçenin önüne gelmiştik. Limonlukların projektörleri ve suni gü93 .

. Eliyle yüzündeki yağmur tanelerini silerek: "Ben buradaki nebatları seyrederken biraz da kendimi düşünüyorum!" dedi.. Bir erkek için bu kadar korkak olmak pek hoş değil. Zaten bu işi annemin yüzünden yapıyorum.. Doğrusu beni de pek alakadar etmiyor.. fakat buraya her gelişimde içim derin bir hüzünle doluyor!" "Ne diye geliyorsunuz öyleyse?" "Bilmem!" Islak sıralardan birine oturdu. benim cesaretim var. deyiniz. Resim yapmak ve insanlar hakkındaki hükümlerimi bunlara aksettirmek istiyorum ve bel94 . Siz benim Atlantik'teki işimi belki pek hazin buldunuz...neşleri bu ağaçların ışığa ve sıcağa alışmış yapraklarını doyurabilir mi? Buna rağmen yaşıyorlar. ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım. Bana gelince...... Kendiniz için söylüyorum. kurumuyorlar.. Cesaretim olmadığını anladım..... Hatta ba-zan beni eğlendirdiği de oluyor. "Belki asırlarca evvel bu ağaçlarla. Ama buna yaşamak denir mi?. birkaç meraklının keyfi için bu berbat şartlara tabi etmek bir nevi işkence değil midir?" "Ama siz de bu meraklılardan birisiniz.. Sizin resme ne kadar istidadınız olduğu.. halbuki ben onun böyle olup olmadığının farkında bile değilim.. kafamın içinde birçok şeyler yaşamak imkânını veriyor.. " "Evet... bu garip çiçeklerle aynı yerlerde yaşamış olan ecdadımı hatırlıyorum. Yalnız bana birçok şeyler düşünmek.. sergide tabloları seyrederken yüzünüzün aldığı ifadeden belliydi. Ona bakmaya mecburum ve bir sene zarfında yaptığım birkaç resimle geçinmek imkânı yok.... Göreceksiniz ya. Ben de yanına iliştim. Canlı bir mevcudu kendisine uygun olan iklimden ayırarak. Siz resimle uğraştınız mı?" "Bir parça!" "Neden devam etmediniz?" "İstidadım olmadığını anladım!" "İmkânı yok.. Biz de bunlar gibi yerimizden sökülüp dağıtılmış değil miyiz? Ama bunlar sizi alakadar etmez... Hakiki hayatım benim için can sıkıcı bir rüyadan başka bir şey değildir.

benden istenileni yapmaya mecbur olacağım. Halbuki mümkün olanla kanaat etseler.. Fakat bu da boş. Siz de öpmek ister misiniz? Paranız var mı?" Dilim tutulmuş gibi kaldım.. aziz dostum. Çünkü onun bence ehemmiyeti yok...... Katiyen... Gözlerimi çabuk çabuk kırpıştırıyor.. bütün birleşmeler yalancıdır. Buna rağmen dünyada ciddiye aldığım yegâne iş budur. Şu halde bütün sanatlar gibi resim de muhatapsız... Vücudumu pazara çıkarmayı tercih ederim. Yüzümü bile göremezsiniz.. zaten istihfafa layık olmayanlar.. Bana acıdığınızı hissettiğim anda allahaısmarladık!.. Maria bunu fark edince kaşlarını çattı. "İlerde arkadaşlığımızı bulandırması ihtimali olan şeyleri açıkça konuşmaktan çekinmemeliyiz. Raif bunu istemem. hayallerindekini hakikat zannetmekten vazgeçseler bu böyle olmaz.... Para sarf ediyor.ki biraz da muvaffak oluyorum. Çünkü o zaman kendi istediğimi değil.. Bu o kadar mühim bir felaket mi? Hayatta yalnız kalmanın esas olduğunu hâlâ kabul edemiyor musunuz? Bütün yakınlaşmalar.. anlayabilecek olanlar ise.. bizim yaptığımız da başka bir şey değil zaten.. yani asıl kastettiklerine hitap etmekten âciz. Asla. Ve benim sırtımın da cazip olduğunu söylüyorlar. "İşte. kireç gibi bir hal alarak: "Yok.. yüzü her zamankinden daha soluk. dudaklarımı ısırıyordum..... Bu gibi meselelerde korkaklık zararlıdır.... Hakkıdır. Kendilerini istihfaf ettiğim insanların bunu anlamasına imkân yok. ve günün birinde hatalarını anlayınca. Dün akşam sarhoşun biri sırtımı öperken oradaydınız değil mi? Öpecek tabii. Asla.." Büsbütün şaşırdığımı asıl benim acınacak halde olduğumu görünce kolunu omzuma attı: "Sözlerime gücenmeyin!" dedi.. Herkes tabii olanı ka95 . yeislerinden her şeyi bırakıp kaçarlar. İnsanlar ancak muayyen bir hadde kadar birbirlerine sokulabilirler.. üst tarafını uydururlar.. En tahammül edemediğim şey merhamettir..." Elini külhanbeyce dizime vurdu. Sırf bunun için resim yaparak geçinmek istemiyorum.. Ne olur? An-laşamayacağımızı anlarsak veda eder ayrılırız.

kim olursa olsun bir insanı tamamen gördükten ve gördüklerini kendinden saklamadıktan sonra. en kıymetli olan şeyleri birbirimizde bulduktan sonra diğer teferruatı görmemezlikten gelmek. kendisini aldatmayı asla istemediğini anladığım için korkuyordum. Ruhlarımız için en lüzumlu. ne kendimizi bu kadar büyük. Halbuki ben bu kadar hakikatsever olmak istemiyordum. ne pahasına olursa olsun. İstemediği.. aynı yollardan geçerek dönüyorduk. ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki. Geldiğimiz gibi hızlı adımlarla. hakikatleri kendi kendisinden saklamayı. Beni kemiren sadece büyük bir yalnızlık hissiydi ve gene bu yalnızlığın tesiriyle. Bu halimizle hepimiz acınmaya layıkız. fakat henüz lambalar yanmamıştı. Paltolarımıza biriken yağmur damlalarını silktik. Başkasına merhamet etmek. ona hiçbir zaman büsbütün yaklaşılamayacağını fısıldıyordu. aramızdaki yakınlığı daha kuvvetle hissederek seviniyor. Çünkü müphem bir his bana.bul eder. İçimde sevinçle hüzün arasında garip bir hal vardı. Islak kumlar ayaklarımızın altında gıcırdıyordu.. ortada ne hayal sukutu. Bu sefer ben onun koluna girmiştim. ne inkisar kalır.. fakat onun bir noktada benden ayrıldığını. Onun birçok hislerinin. daha doğrusu büyük bir hakikat için küçük hakikatleri feda etmek. muhitin bozucu tesirlerine tabi olarak böyle düşündüğü muhakkaktı. hoşlanmadığı insanlar arasında yaşamaya. düşüncelerinin benimkilere ne kadar benzediğini gördükçe. Hiçbir hakikatin beni ondan uzaklaştırmasına tahammül ede-miyeceğimi anlıyordum. başımı o tarafa büküyordum. bana yakın olduğunu an96 . daha insanca ve daha insaflı olmaz mıydı? Her hususta doğru ve salim hükümler veren bu kadının. onlara zorla gülmeye mecbur olduğu için böyle derin bir infiale kapılıyor. Küçük bir çocuk gibi ona sokuluyor. Sokaklar kararmaya başlamış. Ben ise bütün ömrüm boyunca insanlardan uzak kaldığım ve onlar tarafından pek rahatsız edilmediğim için kimseye kızdığım yoktu. ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur. Artık gidelim mi?" İkimiz de doğrulduk. herkesten şüphe ediyordu. hayattaki acı tecrübelerine.. ama kendi kendimize acımalıyız.

düşüncelerinden kurtulmaya ve biraz açılmaya. Şehrin ortalarına gelmiştik. Bir köşede milli elbiseleriyle Bavyeralı bir kadın orkestrası gürültülü havalar çalıyordu. Elini masanın üzerinde duran elime vurdu: "Ne somurtuyorsunuz? Genç bir kadınla ilk defa yemek yiyen delikanlılar daha neşeli ve konuşkan olur!" diye şaka yaptı. Ne demek istiyordu? Bunu ancak karanlık bir şekilde sezi97 . içerisi pek kalabalık değildi. Herhangi bir şey yapmış olmak için gözlerini etraftaki masalarda gezdirdi. yemeği bir yerde beraber yiyelim." Bunları söylerken başka şeyler düşündüğü belliydi. Herhalde memnunum. Fakat bu halimin onu daha çok yabancılaştırdığını görerek çabucak kendimi topladım ve önüme baktım. Bir aralık sokağın ortasında durdu. Kadın bunu fark edince.I adığım bir insana karşı birçok noktalarda kendimi aldatmaya hazırdım.. Şehrin garp taraflarında büyücek bir lokantaya girdik. Hatta bugünkü gezintimizden memnunum. Fakat söylediklerine kendinin de inanmadığı görülüyordu. Korka korka : "Bir şeye mi canınız sıkıldı?" dedim.. Ara sıra yüzüme ilişen gözlerinde dalgın bir hal ve gülümseyişinde beni ürküten bir yabancılık vardı. Karşımdakinin durgunluğu bana da geçmişti. "Canımı sıkacak bir şey olmadı. "Hayır!" diye cevap verdi. "Haydi. "Eve gitmek istemiyorum!" dedi. Nitekim çabucak eski halini aldı. gülümsemeye çalıştı. Maria Puder düşünceli ve galiba biraz da mahzundu. Kenardaki bir masaya oturarak yemek ve şarap ısmarladık. Önündeki şaraptan birkaç yudum içti ve birdenbire bana dönüp gözlerimin içine bakarak: "Ne yapayım? Ne yapayım? Başka türlü olamıyorum işte!" dedi. Benim iş vaktime kadar konuşuruz!" Hiç beklemediğim bu teklifi lüzumsuz bir heyecanla karşıladım. içimde sebepsiz bir sıkıntı ve ezilme vardı. Sokaklar aydınlık ve kalabalıktı.

.. Dün yanınıza geldim.. Dediğim gibi.. Bir sedef kadar donuk beyaz yüzünden ara sıra belli belirsiz ürpermeler geçiyordu.. Ve bütün tanıştığım erkekler bunu. Deminden beri hep bunu düşündüm.. Bunu da lehinizde bir nokta olarak kaydedebilirsiniz. Akşam yemeğini beraber yiyelim dedim. Hayır. büyük bir teessür.. Siz nasıl isterseniz öyle olur!" dedim.. tekrar barışmak... birçok şeylerden bahsetmek. Beni evime götürmenizi istedim... Fakat sevmek? Bunu yapamıyorum. Şimdi ne diye durup dururken bunları söylediğimi merak edersiniz. "Boş ümitlere kapıl-mamanız için sizinle apaçık konuşmak daha iyi olacak..yordum.. Bugün beraber gezmeyi teklif ettim. Onun yapamadığını söylediği şeyle beni deminden beri üzen şeyin aynı olduğunu hissediyor. bunlar beni muhakkak ki memnun edecek.. fakat bunun mahiyetini vazıh olarak tayin edemiyordum.. gene erkeksiniz. Adeta size musallat oldum.. Tekrar söze başladı. Fakat sizi sevmiyorum.. ama bu kadar. sevemediğimi anlayınca." diyordu. Ama bana darılmayın. Gözleri her baktığı yerde takılıp kalmak istiyor ve o bunları sanki güçlükle oradan ayırabiliyordu. Darılmak.. sadece kafalarında yaşattıkları bir şeyi vermedim diye mi? Bu haksızlık değil mi? Sizin de hakkımda aynı şekilde düşünmenizi istemem. Ama niçin beni kabahatli zannettiler? Kendilerine asla vaat etmediğim. hatta cazip buluyorum. 98 ... başka şeyler bekleyerek ileride bana darılmaymız diye..... Fakat sükûnetimi bozmamaya çalışarak : "Bunlara ne lüzum var? Arkadaşlığımızın şekli bana değil.. belki de şimdiye kadar tanıştığım erkeklerin hepsinden ayrı taraflarınız olduğunu görüyorum. Güle güle. yani kendilerini sevmediğimi... size tabidir... Sizinle konuşmak.. Size ne verebileceğimi şimdiden bildireyim ki. sizi de sevmiyorum." Şaşırmıştım..... Sesinde birdenbire peyda olan bir titreme zor zapt edilen bir heyecan vardı: "Bana sakın darılmayın. kavga etmek. hatta hiddetle beni terk ettiler.. sonra sizinle oynadığımı iddia etmeyesiniz: Ne kadar başka olursanız olun... münakaşa. Ne yapayım? Sizi belki hoş.....

Bu hal beni müthiş 100 .Şiddetle itiraz etti: "Hayır. gördünüz mü? Siz (le bütün diğer erkekler gibi. yani tabii olarak büyüdüm. Bilhassa tahammül edemediğim bir şey. Yok dostum! Böyle yatıştırıcı laflarla meseleler halledilmiş olmaz. belki diğer kadınlardan daha normal olduğum için böyle düşünüyorum. Neden? Niçin dâima biz kaçacağız ve siz kovalayacaksınız?. bunu asla kabul edemedim. bilakis. Çünkü hayatım.. Acaba bende anormal bir taraf mı var. ben daha küçükken öldü. Yedi yaşında olduğum halde onu ben idare etmeye başladım. Babam. bu mevzu üzerinde kendime karşı olsun. kendimi erkeklere beğendirmek için öğrenmedim. Hayatta yalnız yürümek itiyadını kaybetmiş. niçin diğer kadınların farkına bile varmadıkları bir nokta bana bu kadar ehemmiyetli görünüyor? Bunun üzerinde çok düşündüm. bilhassa kadın ve erkek münasebetleri o kadar karmakarışık ve arzularımız. Bakın. Hiçbir zaman erkeklerin önünde kızar-madım ve onlardan bir iltifat beklemedim. Hayır. Evde annemle ikimiz kaldık. hiç kimse ne yaptığını bilmiyor ve akıntıya kapılıp gidiyor. kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu.. başkalarına karşı olsun. Beni yüzde yüz doyurmayan. emelleri beni daima tiksindirdi. beni kendi gözlerimde küçültüyor. Böylece erkek tahakkümü görmeden. İnsan. bana tam manasıyla şeyleri yapmak. Düşününüz ki. daha doğrusu bu itiyadı asla kazanmamıştı. Hiçbir şeyi. diğer kadınları mukadderatlarını tabii görmeye alıştıran tesirlerden uzak geçti. Mektepte kız arkadaşlarımın miskinliği. Ben bunu istemiyorum. hiç de öyle olmaz. hislerimiz o kadar anlaşılmaz ve bulanık ki. destek oldum. Annem. daima açık ve riyasız hükümler vermeye çalıştığım halde bir neticeye varamadım. sırf bir tesadüf eseri olarak. bizim reddedişlerimizde bile bir aciz bulunacak? Çocukluğumdan beri buna daima isyan ettim. tabi olmaya. hayır. akıl öğrettim... itaat etmeye alışmış olan kadınlığın adeta bir timsaliydi. her şeyi kabul eder görünerek her seyi kabul ettirmek yolunu tutuyorsunuz. dedim. Ona ben metanet tavsiye ettim. Niçin böyleyim. Niçin daima biz teslim olacağız ve siz teslim alacaksınız? Niçin sizin yalvarışlarınızda bile bir tahakküm..

. Kız arkadaşlarım benimle ahbaplık etmeyi ve fikirlerimi kabul etmeyi zevklerine ve rahatlarına aykırı buldular. onlara insan olmaktan daha kolay ve cazip geliyordu. ihtiras halindeki bir erkek kadar âciz ve gülünç olamaz. Tabii olmayan şeylere karşı her zaman çekingen davranırım. 100 .. küçük vesilelerle. insan deli olur. Aman yarabbi.. fakat aynı zamanda korkak ve rahatına düşkün değildir.. Bunun için muhakkak bir erkeği sevmem lazım geldiğine inanıyorum.. bu kurt dişlerini gösterdiklerini.. En hoşuma giden ve birçok hususlarda bana yakın olan adamların bile.. zavallılıkları meydana çıkan onlardı. her ikimize aynı derecede zevk veren beraberliklerden sonra... Ama sahiden bir erkek. Buna rağmen bu hallerini bir kuvvet tezahürü zannedecek kadar yersiz bir gururları vardır.. kendini beğenmiş ve nahvetli*. "Korkmayın. Estetik değil.. Kendime göre güzellik telakkilerim var.. Hoş tutulan bir oyuncak olmak. Erkeklerle de arkadaş olmadım.bir yalnızlığa mahkûm etti.. Ama keşke öyle olabilsem.. Bir kere bunları fark ettikten sonra erkekleri sahiden sevebilmem imkânsızdı. Nasıl söyleyeyim. Sonra ben tabiatı çok severim.. Bir kadınla sevişmeyi güzel bulmuyorum.. Muhakkak ki insan ruhunu daha az alçaltan bir şey yapmış olurum. biliyorsunuz.. himaye etmeye çalışan.. Halbuki acınacak halde olan. Hiçbir kuvvete dayanmadan » Kibirli. Konuştukça açılıyor ve sıkıntısından kurtuluyor gibiydi... Yalnız ben ressamım. Kendimde hiçbir gayri tabii temayül bulunmadığını bildiğim halde.. bir kadına âşık olmayı tercih ederim.. fakat aynı zamanda herhangi bir şekilde muzaffer olduğunu zanneden ahmakça bakışlarla yanıma sokulduklarını gördüm. Hiçbir kadın.." Biraz durup yüzümü tetkik etti. Biraz şarap içti. O zaman erkek azminin ve kuvvetinin ne olduğunu gayet iyi anladım. zannettiğiniz gibi değil.. dünyada hiçbir mahluk bu kadar kolay muvaffakiyetler peşinde koşmaz ve hiçbir mahluk bir erkek kadar hodbin. "Ne diye şaşırdınız?" diye devam etti. özür dilemeye. Aradıkları yumuşak lokmayı bende bulamayınca müsavi kuvvetlerle karşı karşıya gelmektense kaçmayı tercih ettiler.

yani yola getirmeye kalkmadan dinleyen ilk erkek sizsiniz. Tıpkı annem gibi sizi de birinin idare etmesi lazım. bana hâkim olmadan... " Tasdik makamında başını hızlı hızlı salladı.. ondan ayrılmamak.. Buna rağmen içimde garip bir durgunluk vardı........beni sürükleyebilecek bir erkek.. Hiçbir insandan.. Benim bu sözlerimi kesmeden. Kafamdan yalnız bir arzu geçiyordu: Ne pahasına olursa olsun.. Dediğim gibi. Bu. beni tezlil etmeden beni sevecek ve yanımda yürüyecek bir erkek.." Bütün bu sözler beni serseme döndürmüştü. tam bir erkek. Hayattaki tecrübelerinizin sizi böyle uzun bir izahat vermeye sevk ettiğini de görüyor ve bunu... ben olabilirim. Yani hakikaten kuvvetli. Onun hakkında son bir hüküm vermekten korkuyor ve bunda isabetli olamayacağımı seziyordum. Zaten sevecek kadar da zaman geçmedi. Benden bir şey istemeden. Fakat bu sizi yanlış düşüncelere sevk etmemeli.... Demek ki bu dostluğun sizce bir kıymeti var.. Şimdi anlıyor musunuz......... Öte tarafının bana lüzumu yoktu.. Fakat nereden bileceksiniz? Birbirimizi yeni tanıyoruz. fakat siz de benim aradığım değilsiniz... Beni anladığınız gözlerinizden belli.. Sizinle mükemmel arkadaşlık ederiz. Bu kadarı da az mı? Fazla şeyler isteyerek bunu da kaybetmek daha mı iyi? Ben bunu asla istemem. "sizi gayet iyi anlıyorum. Gerçi biraz evvel bahsettiğim o manasız nahvet sizde yok.. bana verdiğinden fazla bir şey istemeye alışmamıştım. ikna etmeye... gayet iyi dost olabiliriz. beni fikrimden çevirmeye. Fakat fazla bir şey olamam. Ben sizinle nasıl açıkça konuştumsa siz de bana içinizi dökebilirsiniz. Fakat pek çocuk. Nasıl? Benimle arkadaş olacak mısınız?. daha doğrusu pek kadın gibisiniz.. Ana noktalarda asla değişmem. benim bazan bir halim bir halime uymaz. Dün akşam da söylemiştim. İhtiyatlı bulunmak 101 .... Gözlerimi onun benden cevap bekleyen siyah ve dalgın gözlerine dikerek ağır ağır: "Maria" dedim. ona yakın bulunmak. ileride dostluğumuzu sarsabilecek şeylere mâni olmak için yaptığınızı düşünerek memnun oluyorum... Eğer isterseniz. sizi neden sevmiyorum.. Devam ettim: "Belki bana bunları söylemenize lüzum yoktu.

. hiçbir zaman korktuğunuz cinsten bir insan olmadığıma emin olabilirsiniz. arkadaşlığımız da tabii yolunda yürüsün. Demin tezlil edilmekten bahsettiniz. O zamandan beri tabiatı ve onun mantığını her şeyin üstünde tutarım. Gözleri bunun aksine olarak. Bunlar benim çocukluğumun arkadaşları. düşünceli ve araştırıcıydı. ağlamak üzere bulunan küçük bir kız halini almıştı. fakat kendim kadar hürmet etmediğim ve kendim kadar kuvvetli bulmadığım bir insanı sevebileceğimi aklıma bile getirmedim. erkek münasebetlerine gelince. öteki meseleler ikinci derecede kalır. kararsız ve ürkek. Tarihlerde okuduğumuz birçok medeniyetler oralarda kurulmuş ve yıkılmıştır.. Biz ona suni istikametler vermeye. Asıl ehemmiyeti olan budur... Gözleri. On on beş asırlık zeytin ağaçlarının altında yatarken bir zamanlar bunların mahsulünü toplayan insanları düşünürdüm. kendi insanımızı. zeytin ağaçlarına dair birçok şeyler anlatabilirsiniz!" diye söze başladı. Bir erkeğin buna müsaade edebilmesi bence kendi şahsiyetini inkâr etmesi. insan ayağı basmamış zannedilen yerlerde mermer köprülere. işlemeli sütunlara rastlardım. Kadın. memleketinize. peşin kararlarla onu bağlamaya çalışmayalım!" Maria şahadetparmağıyla. Benim memleketim dünyanın en güzel yerlerinden biridir. "Ben size ço102 . üzerimde dolaşıyordu... hatta diyebilirim ki insanlardan ne kadar uzak kaldıysam tabiata o kadar sokuldum... böylece. Çam ağaçlarıyla kaplı dağlarında. hayallerimin mev-zuuydu. Benim hayatta sizin kadar tecrübem yok.daha iyi. Biraz büyükçe olan alt dudağını daha çok dışarı çıkarmış. başka yollardan gittiğimiz halde ikimiz de aynı neticeye varmışız: ikimiz de birer insan arıyoruz. asıl kendini tezlil etmesi demektir. Görüyorum ki. Ben de sizin gibi tabiatı çok severim. Bırakalım. Eğer birbirimizde bunu bulursak harikulade bir şey olur. Pek az insanla tanıştım ve daima kendimle yaşadım. Kısa bir zaman içinde yüzünün ne kadar çok ifade değiştirdiğine hayret ediyordum. Gerçi başımdan geçmiş maceralarım yok. masanın üzerinde duran elime vurdu: "Siz zannettiğim kadar çocuk değilsiniz!" dedi. "Bana hayatınıza.

bana bir baron kadar ince kur yapar ve beni kibarlığına hayran ederdi. müessesenin ciddiyetini korumak arzusundan ziyade. Benim bu halimde bir fevkaladelik yok. Bana dokunan. Küçük iradımız enflasyon yüzünden gitti. "Almanya'yı henüz pek tanımadığınız anlaşılıyor. Çünkü insafsızlığa ve ba-zan terbiyesizliğe kadar varan kalabalığı. Zavallılar çalgılarının gürültüsü ile hiç olmasa patronu neşelendirmek istiyorlar. Ba* Çağrışımla. Ah. Fakat burada ne kadar çok gürültü oluyor. Herhalde konuşacak söz bulmakta sıkıntı çekmeyiz. kendisiyle alışverişi olmayan her kadına karşı. 103 .. ruhlarımızı alçaltmadan çalışmak isteyişimizin hoş görülmemesi. Sonra akademiye devam ettim. Neden sordunuz? Bu hallere nasıl düştüğümü mü merak ettiniz!" Sustum.." Uzak bir tedai* ile sözünü kestim: "Babanız neciydi?" dedim.. Fakat kendisinden para alan insanlara karşı birdenbire değişiyor ve buna galiba "meslek ahlakı" diyor.. Vaziyetimiz fena değildi... Muhakkak ki.. onun kabaresinde çalış-masam. Para kazanmaya mecbur oldum. "Söylememiş miydim? Avukattı.ı-ukluğumu ve babama ait hatırlayabildiğim bazı şeyleri söylerim.. Bundan şikâyetçi değilim. siz böyle yerlerin patronlarının ne demek olduğunu bir bilseniz!" "Çok mu kabadırlar?" "Hem nasıl! İşte erkekleri yakından tanımak için bu da bir vesiledir. Sonra bir de hep sarhoş ve insan etine acıkmış kimselerle karşı karşıya bulunmak mecburiyeti beni sıkıyor. gülüşümüzü. İhtimal ki iyi bir aile babası veya dürüst bir vatandaş olan bu adamın nasıl bizden sadece sesimizi. Harp esnasında hastabakıcı-lık yaptım.. vücudumuzu değil. Galiba salon boş da onun için. Çalışmak hiç de fena bir şey değil.. Yalnız müşterilerine karşı değil. Mesela bizim Atlantik'in sahibi gayet nazik bir adamdır... Babamın bıraktığı para ile okudum. insanlığımızı da satmamızı istediğini görseniz irkilirsiniz. aldatılmak korkusundan ileri geliyor. "Kazanç ahlakı" dese daha doğru olacak.

ancak o zaman: "Size minnettarım!" dedim. yüksek sesle münakaşa 104 . Her zaman sanatkârlar tarafından ziyaret edilen bu kahvenin geceleri on birden sonra yaşlı. Kadınların bu kadar sokulgan olması iyi bir şey değil... Grup grup oturmuşlar.. Yüzüne de bakmadım. İnsan riyakârlığının." Etrafına bakındı. Yalnız bu kadar olsa gene tabiidir. duydum!" Güldü: "Ay sonlarında parasız kalan arkadaşlarınızdan mı?" Ben de gülümsedim ve önüme baktım.. kurnazlığının.. içimden geçenleri anladığına emin olduktan sonra.. her yaştan birçok jigoloların bu zamanlarda oraya gidip kendilerini beğendirmeye çalıştıklarını duymuştum. Buna rağmen.. canınız sıkıldıysa sizi serbest bırakayım!" Ellerini tuttum.. Acayip insanlar göreceksiniz.. Bu. sizinle buralara yakın bir kahveye gidelim!" dedi... Boyuna konuşuyor ve sizi sabahtan beri oradan oraya sürüklüyorum. sessiz bir yerde oturalım.. Ciddi söylüyorum. Henüz vakit erken olduğu için kahvede sadece genç sanatkârlar vardı. neşeli dağ havaları söylüyor.. Sonra dikkatle yüzüme bakarak: "Yoksa sizi sıkıyor muyum?. "Ben de size!" dedi ve ellerini çekti. Orkestra. hayvanlıktan da aşağı bir şey. İğrenç. Buna sadece hayvanlık diyemeyeceğim. Maria: "Haydi bakalım... Bavyera elbisesi giymiş şişmanca ve mısır püskülü gibi saçlı bir kadın avaz avaz.. genç meraklısı ve paralı kadınlarla dolduğunu ve her milletten.. biliyor musunuz? Gittiniz mi?" "Hayır. zevk düşkünü. "Çok hoş bir yerdir. gırtlağından acayip sesler çıkararak etrafına dönüyordu. Uzun müddet cevap veremedim. gürültüsünü büsbütün artırmıştı." "Romanisches Kaffe'ye mi?" "Evet.zan öyle bir bakışları var ki. zavallılığının karıştığı bir hayvanlık. Sokağa çıkınca: "Gelin. Vakit daha erken!" dedi.

"Bana biraz da kendinizden bahsetsenize!" dedi. İtimatla." "Sahi mi?" "Ve niçin kıskanmadığımı merak ediyorum!" Uzun uzun bakıştık. genç efendi!" diye. kafamdan yepyeni şeyler geçiyordu. Şimdiye kadar kendime bile 105 . farkında mısınız?" "Evet.ediyorlardı. okuduğum kitaplardan. askerliğimden. Etrafımızda geniş kenarlı siyah şapkaları. "Kürk Mantolu Madonna'yı selamlarım!" diyerek Ma-ria'nın başını ellerinin arasına aldı. Sütunlar arasındaki bir merdivenden yukarı kata çıktık. Ona birçok şeyler söylemeyi gündüzden tasarlamıştım. kurduğum hayallerden. Şundan bundan konuştular. Nihayet karar verdim ve rastgele konuşmaya başladım. Hâlâ önüme bakıyordum.. komşumuz Fahriye'den ve tanıdığım eşkıyalardan bahsediyordum. Nihayet delikanlı Maria'nın elini şiddetle sıkıp salladıktan ve bana: "Allahaısmarladık. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? O adam sizi öptü ve ben hiç kıskanmadım. uzun tırnaklı parmaklarıyla habire sahife dolduran muharrirler oturuyorlardı. Aynı sergide resim teşhir ettikleri anlaşılıyordu. herhalde sanatkâr usulü bir selam verdikten sonra uzaklaştı. "Bana "sen" dediniz. çocukluğumdan. İstemiyor musunuz?" "Ne demek? Teşekkür ederim!" "Of! O kadar çok teşekkür ediyorsunuz ki!" "Biz şarklılar çok kibar insanlarızdır. ağzının hizasına kadar favorili bir genç uzaktan işaretler ederek bizim masamıza geldi. Kadın : "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. evvela alnından. ağızlarında pipoları.. birbirimizi araya araya bakıştık. Uzun boylu. Gözlerimi yere diktim ve bekledim. Peki makamında başımı salladım. uzun saçları ile Fransız mukallidi genç ressamlar.. sarışın. Muayyen bir şey anlatmıyor. Güçlükle boş bir masa bulduk. Fakat bunların hiçbiri aklıma gelmiyor.. sonra yanaklarından öptü.

. hayır. hatta bu gayrette bazan ileri giderek kendi aleyhimdeki noktaları o kadar tebarüz ettiriyordum ki. Asla.. Çabuk yürüyelim!" "Sizi tekrar eve götürmek için bekleyeyim mi?" "Hayır. "Benim yüzümden eve gidip kürkünüzü giyemediniz. Bir insana ilk defa kendimden bahsettiğim için bütün çıplaklığımla. Yerimden fırlayarak : "Fakat işinize geç kalacaksınız!" diye bağırdım. Ehemmiyeti yok. Doğru.. "Sizin yüzünüzden mi?. gitgide büyüyerek kabararak.. meçhul bir kuvvet tarafından dürtülmüş gibi sözümü kestim ve saatime baktım. Heyecanlandığım zamanlar yavaş yavaş elimi okşuyor. Hatıralar ve uzun zaman zapt edilmiş hisler. Beresini başına yerleştirirken ilave etti: "Ne güzel konuşuyorduk!" Onu Atlantik barının önüne kadar getirdim. gözlerini nasıl. üşüyeceksiniz!" dedim. sözlerim şikâyet eden bir eda alınca şefkatle gülümsüyordu.. Ona yalan söylememek. kendimi tahrif etmemek. Yarın buluşuruz!" 106 .. Ellerimi daha çok sıktı.söylemekten çekindiğim taraflarım.. hiçbir şeyi değiştirmemek için o kadar gayret sarf ediyor. Kendini toplamaya çalıştı. Etrafımızdaki masalarda kimseler kalmamıştı.. acele etmeden doğrularak: "Hakkınız var!" dedi. hızlanarak dışarı akıyordu. hiç bir şeyi örtbas etmeden görünmek istiyordum. Sizin yüzünüzden. Bazan tasdik eder gibi ağır ağır başını sallıyor. daima susturulmuş heyecanlar bir sel gibi. Fakat kabahat bende.. Onun nasıl bir dikkatle beni dinlediğini.. hiç bana haber vermeden. söz haline getiremediğim taraflarımı da anlamak ister gibi yüzümde gezdirdiğini gördükçe büsbütün açılıyordum. Yolda hemen hemen hiç konuşmadık.. bu akşamın intibalarıni içimize yerleştirmek ister gibi dalgın ve doluyduk. bazan hayret eder gibi ağzını hafifçe açıyordu. Yolun sonlarına doğru vücudumun ürperdiğini hissettim. İkimiz de. saklandıkları yerlerden çıkıyor ve ortaya dökülüyorlardı.. Bir aralık. bu suretle gene hakikatten ayrılmış oluyordum. On bire geliyordu..

Nihayet. gerçi bunda. Bu anda neler duyduğumu ona söyleyecek bir kelime bulamadığım için göğsümün daralır gibi olduğunu. Çaresizlikten gözlerimin yaşardığım fark ettim. hatta ağzımdan çıkacak her ses. Pansiyona adeta koşarak döndüm. Her zaman karşılaştığımız insanlar. Karanlık merdivenli pansiyon bana pek şirin. hiçbir şey söylemeden. manzaralar. bu sefer de hayalimle yapacağım her kurcalamanın. bize düşüncelerimizi söylemek ve bunların birbirine ne kadar yakın olduğunu tespit etmek imkânını veriyordu. onlara hatıralarımla bile dokunmaktan ürkecek kadar kıymetliydiler. bana daha çok sokuldu. Bundan sonra. bulandıracak diye korkuyordum. Dinlenir gibi bir saniye gözlerini kapadı. koridorları dolduran bütün kokular hoş geldi."Siz bilirsiniz!" Belki üşümemek için. "Beni sahiden bu kadar çok mu seviyorsun?" Birdenbire gözlerini kaldırdı ve merakla yüzüme bakmaya başladı. Elektriklerin aydınlattığı kapının önüne yaklaşınca durdu. Birbirimize söyleyecek şeyleri ilk akşam bitirmiş değildik. O zaman onun çehresinde rahat bir gevşeme oldu. boğazımın kuruduğunu hissettim. hiçbir şey hatırlamamak istiyordum. Sonra başımı tutarak bir defa ağzımdan öptü ve arkasını dönerek. bir tarafın fikrini kabul edip kendisine mal etmeye I 108 . ağır ağır yürüdü ve içeri girdi. bugün yaşadığım birkaç saatin harikulade vakalarına ve bu vakaların emsalsiz ahengine zarar vereceğinden çekiniyordum. Fevkalade ciddi bir şey düşünüyor gibiydi. Hiçbir şey düşünmemek. her gün Maria Puder'le buluşup beraber gezmeye başladık. yüzüme bakıyordu. gözlerini kaldırıma dikti ve fısıltı gibi bir sesle fakat çabuk çabuk: "Demek beni kıskanmıyorsunuz ha?" dedi. Bu gecenin hadiseleri. Beni çekerek duvarın kenarına sürükledi. bu sefer biraz da korkuyla. O hâlâ. Bu fikir yakınlığı. Her söz. kolumdan çıkarak elini uzattı. Nasıl biraz evvel ağzımdan çıkacak küçük bir sesin o tasavvur edilmez saadet anının havasını bozacağından kork-tuysam. saadetimi bozacak. her noktada aynı şekilde düşünmenin neticesiydi. yüzüme doğru eğildi.

hiçbir vesile ile hatırlatılmamıştı. Sonraları bu tecessüsün yerini bir alışkanlık aldı. Bilhassa Frau van Tiedemann'ın bir şey duymamasını istiyordum. İçimde bütün bir dünyayı sevecek kadar çok muhabbet bulunduğunu hissediyor ve bunu nihayet bir yere sarf edebildiğim için kendimi mesut sayıyordum. Acaba daha neler var.diğer tarafın evvelden hazır bulunmasının da tesiri vardı. Fabrikaya yalnız öğleden evvelleri gidiyordum. müzelere ve resim galerilerine gidiyorduk. Frau Heppner ara sıra: "Sizi birisine kaptırdık galiba!" diye takıldığı halde sadece gülmüş ve lafı uzatmamıştım. Bana yeni ve eski üstatların tabloları hakkında izahat veriyor. el ele tutuşarak yürüyorduk. Birkaç kere tekrar nebatat bahçesine. Onun da benden hoşlandığı. ayrı kalmış arkadaş çocuklar gibi seviniyor. Fakat arkadaşlığımızı başka sahalara 108 . Fakat karşısındakinin her kanaatini doğru bulup benimsemek için vesile aramak da bir nevi ruh yakınlığı alameti değil miydi? En çok. fakat ben. diye merak ediyor ve gayet çok konuşuyorduk. her ikimiz tarafından da. en bayağı bir işi gibi geliyor" demişti. Oradan çıktıktan sonra Atlantik'te şarkı söylemek bana dünyanın en gülünç. Maria bunda belki mahzur görmezdi. beni aradığı muhakkaktı. başka bir sebep dolayısıyla da operaya gitmek istemiyorum. Sonradan bir gün bana: "Yalnız zaman bakımından değil. aramızda kararlaştırdığımız hudutlar içinde kalmış ve Atlantik önündeki sahne. Pansiyon halkıyla hemen hemen görüşemez olmuştum. Fakat gece saat onda. Onu çok seviyordum. Buluştuğumuz zaman. Halbuki ortada kimseden saklanacak bir şey yoktu. Bazı sebeplerle iki üç gün görüşemesek birbirimizi adamakıllı göreceğimiz geliyordu. böyle icap ettiği kanaatindeydim. İlk zamanlarda bizi birbirimize yaklaştıran daha ziyade bir tecessüstü. bir iki akşam da operaya gitmiştik. İlk akşamdan beri dostluğumuz. on buçukta buradan çıkıp işine gitmek ona güç geldiği için opera ziyaretlerinden vazgeçtik. onların kıymetleri hakkında münakaşalar yapıyordu. belki Türkiye'den kalmış bir itiyatla.

Bir gün Berlin civarında bir orman olan Grünewald'da dolaşırken kolunu boynuma atmıştı.) Şimdi ben bütün bu insanlara âşık mıyım?" Ben fikrimde ısrar ederek: "Evet" demiştim. Nasıl başladığını gösterebilir ve bozulursa bunun sebeplerini tahlil edebiliriz. hayır!" diyordu. bizim tahlil edemediğimiz öyle bir histir ki. Kadınla erkek arasındaki sevgiye hakiki ismini vermemek bir nevi kendimizi aldatmaktan başka bir şey değildi. mücerret bir mefhum yoktu. bir daha bu şekildeki hislerime kapılmaktan beni menedecek kadar açık ve kuvvetliydi. dünyada hepimizin hoşlandığımız birçok kimseler. İnsanlar arasında çeşit çeşit kendini gösteren bütün sevgiler. mesela benim hakikaten sevdiğim birçok dostlarım vardır. O zaman Maria şahadetparmağını sallayarak gülüyor: "Hayır dostum. onun bütün şartlarını kabul etmiştim. "En çok sevdiğinize hakikaten ve diğerlerine birer parça âşıksınız!" 109 . dostluğumuzu tahlile kalkardım. Fakat o andaki ciddiliği. O büsbütün başka. bazan sözü maharetle kendimize nakleder. Nasıl doğduğunu anlamadığım bir arzu ile bu eli yakaladım ve avucunun içini öptüm. Aşka girmeyen şey ise tahlildir. Evet. günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilmeyiz. Bazan aramızda aşk meselelerinden bahsettiğimiz olurdu. Benim fikrimce aşk diye ayrı. nereden geldiğini bilmediğimiz gibi. Yalnız yerine göre isim ve şekil değiştiriyorlardı. Bunun üzerinde hiçbir şey konuşmadık ve gezintimize devam ettik. Sonra düşünün. ne kadar kendinden uzak bir şeymiş gibi incelediğini gördükçe içimde garip bir ezilme duyardım.götürmek için asla vesile vermiyordu. Fakat buna rağmen. Onun bu mevzuu ne kadar lakayt. Halbuki arkadaşlık devamlıdır ve anlaşmaya bağlıdır. (Muhterem Beyefendinin bunların en başında geldiğini söyleyebilirim. bana dayanarak yürüyordu. her şeye razı olmuş. Derhal yumuşak fakat kati bir hareketle kolunu çekti. "Aşk hiç de sizin söylediğiniz basit sempati veya bazan derin olabilen sevgi değildir. sempatiler bir nevi aşktı. Omzumdan aşağı sarkan eli hafif hafif sallanıyor ve başparmağı havada daireler çizer gibi kımıldıyordu.

Ne kadar çok insanı seversek. "İçinizde mevcut olan sevgi. Her ikimizi de." Bu münakaşayı burada bırakmış. fakat başka zamanlar gene ele almıştık. tekasüf eder*. O. Birleştiğimiz noktalar ne kadar çok olursa olsun." "Ben Şarklıları başka türlü düşünür zannederdim!" "Ben öyle düşünmüyorum!" Maria gözlerini sabit bir noktaya dikip uzun uzun daldıktan sonra: "Benim beklediğim aşk başka!" dedi. Ne kendi sözlerim. birdenbire birikir. müphem düşüncelerin ve arzuların idare ettiği muhakkaktı. birbirimize karşı ne kadar açık olmak istersek isteyelim. alaka. bize tabi olmayan birtakım gizli. Mukavemet edilmez bir istemek!" O zaman onu yakalamış gibi kendimden emin bir edayla: "Bu söylediğiniz bir an meselesidir" dedim. içimizde zaten mevcut olan hislerin bizi şaşırtacak kadar şiddetlenivermesinden ibarettir. sonra izah etmeye çalıştım: "İçinde hakikaten sevmek kabiliyeti olan bir insan hiçbir zaman bu sevgiyi bir kişiye inhisar ettiremez ve kimseden de böyle yapmasını bekleyemez. bütün vücuduyla. sarih olarak bilinmeyen bazı vesilelerle. Aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir. bütün ruhuyla.. 110 . "O. zamanı tayin edilemeyecek olan bir anda.Maria hiç beklemediğim bir cevap vermişti: "Şu halde niçin beni kıskanmadığınızı söylüyordunuz?" Söyleyecek bir şey bulamayarak bir müddet düşündüm. nasıl tatlı tatlı ısıtan güneş ışığı bir adeseden geçtikten sonra bir noktada toplanıyor ve yakmaya başlıyorsa. tarifi imkânsız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Aşk bence bu istemektir. Onu dışarıdan birdenbire gelen bir şey zannetmek doğru değildir. asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz.. ayrı olduğumuz yerler de vardı ve bir taraf diğer tarafa * Yoğunlaşır. istemek. her şeyiyle istemek başka. Sevmek ve hoşlanmak başka. . bütün mantıkların dışında. kuvvetini fevkalade artıran bu sevgi de sizi sarar ve tutuşturur. ne de onun fikirlerinin yüzde yüz isabetli olmadığını seziyordum.

bütün maddi ve manevi varlığıyla sahip olmaktı. araya-mıyordum. Bütün isteklerimin en son gayesi belki de ona tamamen. Bugün. Bütün bunları o zamanlar bu kadar vazıh ve derin düşünüp düşünmediğimi bilmiyorum. Fakat başka türlü yapabilmem için başka türlü bir insan olmam lazımdı. çünkü bunların ne olduğunu biz de doğru dürüst bilmiyorduk. 112 . hatta belki de biraz müfrit şekilde ruhumu meydana veriyordum. buna rağmen hiç dokunmadığımız taraflar da vardı. araya on iki seneden fazla bir zaman girdikten sonra. Asıl noktanın mütemadiyen etrafında dolaştığımı bildiğim halde bu noktaya gidecek yollan bilmiyor. korkuya dayanan bu tereddüdün daha zararlı olduğunu. fakat bir his bana. Şimdiye kadar bana bu derece yakın olan bir insana tesadüf etmediğim için. ama hep bu ana noktaya dokunmamak şartıyla. bence bütün meselelerin üstünde onu muhafaza etmek arzusu vardı. Bu hareketsizliğin. o günkü halimi gözümün önüne getiriyor ve bu neticeleri çıkarıyorum. bunu ancak daha ehemmiyetli bulduğu bir gaye uğrunda yapıyordu. fakat günden güne büyüyen bir endişenin yer etmeye başladığını hissediyordum. hiç noksansız. fakat elde edebildiğimi de kaybetmek korkusuyla. insan münasebetlerinde bir noktada taş kesilmiş gibi kalınamayacağını. Maria hakkındaki hükümlerim de aynı zaman mesafesinin tasfiye ve tetkikinden geçmiş bulunuyor. Eski mahcupluğum ve sıkılganlığım kalmamıştı. asıl bu cihetlerin mühim olduğunu fısıldıyordu. seyretmekte olduğu ve yakalamak istediği harikulade güzel bir kuşu küçük bir hareketiyle kaçıracağından korkan bir insan gibi atıl kalıyordum. Ruhlarımızın böyle en saklı köşelerini bile ortaya dökmekten ve üzerinde münakaşa etmekten çekinmiyorduk.kolayca uyuyorsa. bu gayeye gözlerimi çevirmekten çekiniyor. ileriye atılmayan her adımın insanı geriye götürdüğünü ve yaklaştırmayan anların muhakkak uzaklaştırdığını karanlık bir şekilde seziyor ve içimde sessizce yanan. Kendi içime kapanmıyor.

bana.O sıralarda Maria'nm da birtakım tezatlı hisler içinde bulunduğunu anlıyordum. Maria bundan memnundu: "Dünyada en sinirime dokunan şeylerden biri de o mumlar ve yaldızlarla donatılan çam fidanıdır" diyordu. Kânunuevvel* ayının sonralarına doğruydu. "senenin diğer günlerinden ne farkı var sanki? Tabiat onu herhangi bir şekilde ayırmış mı? Ömrümüzden * Aralık. hatta soğuk oluyor . bendeki diğer birçok tarafların kendisi için feda edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu görüyor. birbirinin huzurundan her zaman daha memnun ve zengin olarak dönen iki candan arkadaştık. isteyen. ışığa çıkmaktan korkar gibi." "Yılbaşının da sence hiçbir hususiyeti yok mudur?" diye sordum. "Bunu Yahudiliğime hamletmeyin. dini kanaatlerinden ziyade. ruhlarımızın en saklı köşelerinde durmaktaydı. adeta beni açıkça tahrik ediyordu. son günlerinin ruh sükûnetinin bozulması korkusu amil oluyor. hakikatte hep eskisi gibi birbirini arayan. "Hayır" dedi. 112 . Zaten halis Alman kanında bir Protestan olan annem de. Onun da benim gibi. Fakat bu halleri pek çabuk geçiyor. bazan da birdenbire coşuyor. kendisinden uzaklaşmama sebep olacağını zannettiği şeyleri yapmaktan çekiniyordu. asıl aradığını bulamamakla beraber. sırf ihtiyar olduğu için ve iş olsun diye bu âdetlere bağlı. bir çıkmaza girdiğini fark ettiği muhakkaktı. aramızda tekrar eski arkadaşlık havası peyda oluyordu. Bazan aşırı derecede durgun. Fikirlerimi zındıkça buluyorsa bunda. Fakat birdenbire her şey değişiverdi ve hiç beklenmedik bir istikamet aldı. bunun için. Yalnız o. Annesi Noel'i geçirmek için Prag civarındaki uzak akrabalarından birine gitmişti. nefsime menet-tiğim cesareti verecek kadar müfrit bir alaka gösteriyor. olduğu yerde kalmak suretiyle. Bütün bu karışık hisler. dostluğumuzun. ve biz. çünkü insanların kendilerini bir an için mesut zannetmek sevdasıyla başvurdukları bu nevi manasız merasimi saçma bulduğuma göre böyle garip ve lüzumsuz vecibelerle dolu olan Yahudi dinini hoş bulamayacağım gayet tabiidir.

. Ama olsun. renkli fenerler. Benim Atlantik'teki işim gece yarısından evvel biter. Hatta bir parça da vals yapabiliyordum. İnsan ömrü doğumdan ölüme kadar uzanan tek bir yoldan ibarettir ve bunun üzerinde yapılan her türlü taksimat sunidir... çünkü o gece diğer birçok fevkalade numaralar da var.. Atlantik'e vardığımız zaman o.. 113 . canın isterse. Beraber çıkar. yarıda bırakır otururum!" dedim. çünkü ömrümüzü senelere ayırmak da insanların uydurması. "Hakikaten bu gecenin fevkaladeliği nerede? Kendimiz uydurup kendimiz inanıyoruz.. Dans edenlerin aşağı yukarı hepsi öpüşüyor ve yılışıyordu. Halk şimdiden sarhoş olmuşa benziyordu. ilk geldiğim akşam oturduğum masaya yerleştim. Herkes evine gidip yatsa daha iyi.. Bir farkla: Biz öpüşmeyeceğiz. bazan dans ettiğim kimse hoşuma gider ve bu yüzden o sıkıntıya katlanırım. Ama biz felsefeyi bırakalım da. arkadaşlıkta fedakârlık lazımdır!" Yılbaşı gecesi akşam yemeğini beraber yedik ve onun iş vaktine kadar lokantada oturup konuştuk... Ara sıra kendi kendimizden kurtulup cereyana kapılmak hoş bir şey. soyunmak için arka taraflarda bir yere gitti.. yılbaşı gecesi beraber bir yere gidelim.. herkes gibi biz de sarhoş oluruz.bir sene geçtiğini göstermesi bile o kadar mühim değil. yaldızlı tellerle donanmıştı.. Biz ne yapacağız? Bunlar gibi birbirimize sarılıp döneceğiz. İçerisi kâğıt şeritler. İçimde sebepsiz bir can sıkıntısı vardı: "Ne olacak sanki?" diyordum.... ben salonda. etmedik!" "Ben zaten dans etmekten fazla zevk almam." "Bu iş için hoşuna gideceğimi tahmin etmem!" "Ben de tahmin etmem. Fakat belki bir buçuk seneden beri hiç göstermediğim bir marifeti bu akşam becerebilecek miydim? "Adam sen de.. Ne dersin? Hem biz seninle hiç dans etmedik değil mi?" "Hayır. Acaba ben dans edebilecek miyim?" İstanbul'da Sanayii Nefise mektebine devam ettiğim aylarda bazı arkadaşlar. o sıralarda şehri dolduran Beyaz Ruslardan öğrendikleri birtakım dansları bana da göstermişlerdi.

Gazinonun asıl neşesi gece yarısından sonra başladı. Bu akşam herkes kendi kendinin numarası olmayı tercih ediyordu. Anhalter istasyonu karşısında. Maria üstünü değiştirince hemen çıktık.. Bırak. Göz alabildiğine büyük salonlarda yüzlerce çift habire dans ediyordu.. Bağırışlar. Zaten onların da bakalım hepsi göründükleri gibi mi? İstemiyorum. Masaların üzeri renk renk şişelerle dolmuştu. Maria elime tekrar bir kadeh tutuşturarak fısıldadı: "Raif. Farz et ki biz. dört muhtelif yerde yırtmırcasına çalan müziğin gürültüsü. Koluma vuruyor: "Böyle somurtup oturacağını bilseydim bu akşam için kendime başka bir delikanlı seçerdim!" diyordu. Cılız vücutları. ölçüsüz bir neşe içinde kendilerini kaybeden delikanlıların. batıl hükümlerine isyanın en iyi şeklini cinsi arzularını başıboş bırakmakta bulunduklarını zanneden genç kızların hali sahiden hazindi.Maria'nın keman çalması ve şarkı söylemesi zannettiğimden de kısa sürdü ve gürültüye geldi. Burayı dolduran bir sürü insandan biriyiz. "Avrupa" dedikleri büyük bir yere gittik. Raif. " Biraz sarhoş olmaya başladığını anlamıştım. bu akşam olsun kendimizden ayrılalım. Maria bu akşam garip denilecek kadar çok neşeliydi. Kendimi herkesin akıllısı veya duygulusu yerine koymak istemiyorum. hoplaya hoplaya eski usul vals yapan çiftlerin ayak patırdısı birbirine karışıyordu. kahkahalar. Üst üste getirttiği buruk lezzetli Ren şaraplarını hayret ettiğim bir süratle içiyor ve içmem için beni de zorluyordu.. Başını önüne dayayıp daha şimdiden uyuyanlar. Harp sonu senelerinin dizginsiz coşkunluğu burada bütün çıplaklığıyla görülüyordu. Burası küçük ve mahrem Atlantik'ten büsbütün başkaydı. Karşımdaki iskemleden kalkarak yanıma oturmuş ve kolunu omzuma atmış114 . kemikleri çıkmış yüzleri ve bir asabi hastalığa uğramış gibi parlayan gözleriyle. birbirinin kucağında oturanlar görülüyordu. biz değiliz. ve cemiyetin haksız ve mantıksız bağlarına. Müthiş bir can sıkıntısına ve melankoliye düşmemek için ne kadar gayret ettiğimi görüyorsun. İç ve gül!. Hiç iyi yapmıyorsun.

Uzun müddet bekledim. ona yakın olmak. Salonların kenarındaki kanepelerde kıvrılıp sızan kadınlara teker teker baktım. Bir vals çalmaya başladı. Maria gözlerini bana dikmişti." Sözümün ikinci kısmını duymamış gibi yaptı. Başım ağrıyordu. yerinden fırlayarak : "Haydi!" dedi. Halbuki değildim." dedim. elbiselerinin kopan yerlerini iğne ile tutturmaya çalışan veya ayna karşısında tuvalet tazeleyen kadınlar vardı. Aradan on beş dakikaya yakın bir zaman geçtiği halde geri gelmedi. gülemeyecek kadar mesuttum ve saadetimi ciddiye alıyordum.. Göğsünden hafif fakat harikulade güzel bir ten kokusu yayılıyordu. "Fakat ben pek iyi bilmem. Fakat ikimiz de bundan şikâyetçi değildik. Oturan ve 115 . Bu siyah ve dalgın gözlerde ara sıra anlayamadığım bir şey parlıyor ve beni şaşırtıyordu. Yavaşça kulağına eğildim: "Haydi. "Nasıl oluyor da bir insan diğer bir insanı bu kadar çok mesut edebiliyor?. ökseye tutulmuş bir kuş yüreği gibi hızla çarpıyordu. Bütün bunların üstünde.. Bir aralık yerinden kalkarak : "Şimdi geliyorum!" dedi ve sallana sallana uzaklaştı. "Ne kalabalık! Galiba sıkılmaya başlayacağım!" Tekrar ve üst üste şarap içti. Fakat bana bir müddet daha dikkatle baktıktan sonra dudağını ısırdı. Merak etmeye başladım.h. O beni mahzun zannediyordu. Bir yerde düşüp kalmış olmasın diye gidip bütün tuvaletleri gezdim. Şimdi.. bir anda son derece şiddetlenen bir endişe başladı. onun için bir şey olduğumu bilmek vardı: "Maria" diye fısıldadım. Bakışları dumanlı ve manasızdı: "Haydi oturalım!" dedi. dört tarafımızdan sıkıştıran vücutların keyfine tabi olarak oradan oraya sürüklenmekten ibaretti. Kalabalığın içinde dönmeye başladık. İnsanın içinde ne müthiş kuvvetlerin saklı olması lazım!" Gözlerinden tekrar o parıltı geçti. Bu.. Sarhoş olmaktan ziyade sersemdim. Buralarda. İçimde. dans etmek falan değildi. Maria'ya hiçbirinde rastlamadım. Onu bulamadım. Kalbim. Bütün ısrarlarına rağmen fazla içmekten kaçmıştım..

Orada beyaz bir şey duruyor gibiydi. iki kolunu başının hizasında yan yana getirerek. Sokaklarda birçok sarhoş çiftler vardı. Mana Puder. Biraz daha tenha sokaklara geldiğimiz zaman yavaşladı. Merdivenlerin birkaçını birden atlayarak alt kata indim ve aradım. boynuna sarılmak isteyenlere üstünkörü bir gülümseme ile mukabele ediyor. Derin bir "oh!" çekti.. Yukarı çıkıp hesabı gördüm ve vestiyerden paltomu ve onun kürk mantosunu getirdim. Büyük caddeler kalabalık insan grupları ile doluydu. Sık ve şiddetli nefes alıyordu. Maria. "Siz nerede kaldınız? Ne yapıyorsunuz? Deli mi oldunuz!" diye bağırdım. Sesimi duyunca başını çevirdi. Kolumdan sımsıkı tutuyor ve hızlı gitmeye çalışıyordu. Parmağını dudaklarına götürerek: "Sus!. Kapıya atıldım ve dışarı çıkınca bir feryat kopardım." dedi. bir iskemle bulup oturttum.ayakta duran insanlara çarparak bir salondan öbürüne koştum. sonra bana döndü: 116 . gazinonun dönen kapısının buğulu camları arasından dışarıya ilişti. Haydi gidelim!" Onu hemen hemen zorla içeri soktum. gülümsedi: "Nerede kaldın!" dedi. Onun ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu zannetmekle ne kadar hata etmiş olduğumu anlıyordum. Yoktu. şarkılar söylüyorlardı. Yazlık elbiseleri ile sokağa çıkmış hissini verecek kadar ince giyinmiş kadınlar. ellerinden maharetle sıyrılıyor ve beni sürük-lüyordu. Ayaklarımız sokağın karlarına gömülerek yürümeye başladık. Bu sırada gözüm. "Hava almak ve serinlemek istiyorum. Saçlarına ve ensesine ağır ağır kar taneleri düşüyordu. bu neşeli ve sarhoş insanların arasından daha hızlı geçip gitmek için beni çekiyordu. Yolda kendisine laf atanlara. bu havada ve böyle gece yarısından iki üç saat sonra ilkbahar safasına çıkmış gibi keyifli kahkahalar atıyorlar. Sırtında ince bir yün elbiseden başka bir şey yoktu. kapının hemen önündeki ağaçlardan birine dayanmış ve yüzünü oraya yapıştırmıştı.

Yukarı katlardan birinde. sonra tekrar söyleniyordu : "Hayır. Kendim çıkarım!" Anahtarlar bende olduğu için arkasından gittim. kendini üşüttün!" dedim. onu bir an evvel evine götürüp bırakmayı bu sefer ben istiyordum. o kadar eğlendim ki!. cebimde olacak!" Elini kürkünün iç taraflarına sokarak üç anahtardan ibaret bir deste uzattı. Biraz sükûnet bulunca: "Ne oldun? Gördün mü.. Onu belinden yakalayarak götürüyor. Yolun sonralarına doğru adımları dolaşmaya başladı. Muhakkak ki sen iyi bir çocuksun!. fakat kolumu bırakmıyordu. ara sıra ayaklarına basıyordum... Sen çok iyi bir çocuksun. "Darılma.. göğsü sarsılıyor.. Soluya soluya cevap verdi: "Hayır. " Yarım saat sonra kapısının önüne geldik. Dememiş miydim?. Kuvveti ve iradesi onu bırakmışa benziyordu. o kadar.... onu yukarı götürmek için döndüğüm zaman sıyrıldı. ben çok eğlendim.. karanlıktan bana seslendi: ." diyordu. Bir kaldırımdan karşı tarafa geçerken az daha karların üzerine yuvarlanacaktık.. Bana darılma!. " Kahkaha ile gülmeye başladı. Ben böyleyim işte. Evvela kendi kendine şarkı söylemeye çalıştığını zannettim. "Anahtarlar nerede?" diye sordum... Şimdi duyulur duyulmaz bir sesle karmakarışık sözler mırıldanıyordu... Neredeyse ağlayacak diye korkuyor. Sevgili Raif.. Fakat kederlenmeye lüzum yok. Bütün yüzüyle gülerek : "Ah. Raif. Sırtını merdivenin duvarına vererek bekledi.. "Raif. Kapıyı açtım.. sonra bana hitap ettiğini anlayarak kulak verdim: "Evet.. o kadar eğlendim ki. İşte. koşarak merdivenleri çıkmaya başladı.. " dedi... Bir günüm bir günüme uymaz diye. kederlenmeye lüzum yok. hayır. "Düşeceksin!" dedim.. Halbuki soğuk hava beni tamamıyla açmıştı. Birdenbire bir öksürüğe tutuldu.. Boğulacak gibi kıvranıyor.. Ben böyleyim işte..."Nasıl? Bu geceden memnun musun? Eğlendin mi? Ah.." Birdenbire hıçkırmaya başlıyor..

117 .

.. yüzünü avuçlarımın içine yerleştirerek: "Ah. Ah. 118 .. Odanın ortasında kımüdamadan duruyordum. biliyorum! Ellerini çekme. Sonra yaklaştı.. Odasında elektriği yaktı. Hâlâ inanmıyor musun? Hâlâ şüphe mi ediyorsun?" Gözlerini kapadı. Raif" dedi.. Kürk mantosunu çıkarıp bir kenera bırakırken bana bir iskemle göstererek: "Otursana!" dedi. Büyük bir süratle iskarpinlerini.. Beyaz örtülerin altından fırlayan sağ omzu ve kolu yüzü kadar soluk ve beyazdı. çoraplarını çıkardı.. Yatakta diz çökerek yanıma oturdu. ellerini iki yanağıma koydu: "Bana bak!" dedi. İlk defa gördüğü bir insanı tetkik ediyormuş gibi beni süzdü.... hayır.. Ama eğlendik değil mi? Muhakkak. hiçbir şey söylemeden ona elimi uzattım.. Ne güzel ciddi olabiliyorsun! Ama sebep ne?" Başımı kaldırdım... Seni hiç böyle görmemiştim. Tekrar baktığım zaman yatakta bir parça doğrulduğunu ve gözlerini.. iki elimi birden tuttu.. Fakat ne yapayım? Bilsen. bir bilsen. yüzüne bir sarhoş gülüşü yayıldı. Bu kapıyı aç!" El yordamıyla açtım. fakat oldukça iyi muhafaza edilmiş mobilyalar ve güzel bir meşe karyola ilk bakışta göze çarpıyordu. bir uykudan uyanmaya çalışır gibi kırptığını gördüm. Sonra kendisi yatağın kenarına ilişti. Kolumu hızla çekerek beni yatağının kenarına oturttu. büyük bir endişe içindeymiş gibi açtığını ve ara sıra. Hakkın var. entarisini başından sıyırıp bir iskemleye attı ve yorganın içine girdi. Oturduğum yerden kalktım. Bunu sana ispat edeceğim. "demek sen böyle de olabiliyorsun?.. Beraber içeri girdik. "Üşüyeceksin!" dedim. Asıl kendime ispat edececeğim. Eski. Sol dirseğini yastığa dayamıştı. Hayır. Neden böyle duruyorsun?. Kafasının içinde şuraya buraya kaçan ve bir türlü yakalanmayan bir şeyi tutmaya çalışır gibi bir ceht* * Çaba... "Düşündüklerin doğru değil. Gözlerimi indirdim.."Buradayım.

sonra sözüne devam edemeyerek odanın bir köşesine bakmaya başladı. fakat. sebebini bilmeden. Şaşkın şaşkın gülümseyerek: "İşte böyle. alnı ve kaşlarının arası buruşuyordu. Gözlerini açtı. Kolunu başının altına koymuş. İçimde. Yüzü bu anda tablodakinden de. içim titriyordu? Ondan daha ne isteyebilirdim? Daha ne bekliyordum? Bütün arzularım son haddine kadar yerine gelmiş değil miydi? . uyuyordu. Herhalde seviyorum.. Muhakkak seviyorum. Nefes aldıkça burnunun kanatları kımıldıyor. Arpie Madonnası'ndan da güzeldi. Saçları beyaz yastığa dalga dalga serilmişti... gözlerimi açar açmaz bulmayı ümit ettiğim sükûn ve emniyet yoktu. Ağzı bir parça aralıktı ve dudaklarının kenarında gayet ince tüyler vardı.. Uyandığı zaman bana nasıl bakacağını.. "Tabii sizi seviyorum.. bana arkasını dönmüş. Başımı yastığa bıraktım. Yorganı tutan kolumla onu kendime doğru çektim.. Sen de gülüyorsun değil mi?. Vücudunun titrediğini hissettim. bana neler söyleyeceğini merak ediyor.. İçimde bir sabırsızlık vardı. Hem çok seviyorum. hakkında verilecek hükmü bekleyen bir maznun gibi..sarf ediyor. Bunun sebebini bir türlü anlayamıyordum. Kesik kesik nefes alarak : "Tabii.. uyanmasından korkuyordum.. Niçin hâlâ.. Alt dudağı hafif hafif ürperiyordu. Başka türlü olmasına imkân var mı?. Ben de sizi şüphesiz o kadar çok seviyorum. Yandan vuran elektrik ışığı kirpiklerinin gölgesini burnunun üst tarafına düşürüyordu. Tabii!" dedi." dedi. " Başımı kendisine doğru çekti ve bütün yüzümü ateş gibi buselere boğdu. Çıplak omuzlarının titrediğini görünce yorganı çektim. Fakat neden şaşırıyorsunuz? Başka türlü olacağını mı zannediyordunuz? Beni ne kadar çok sevdiğinizi anlıyorum.. Saçları alnına dökülmüştü.. Sabahleyin uyandığım zaman onun derin ve muntazam nefeslerini duydum. ağzının üzerine dökülen birkaç tel saç havalanıyor ve tekrar düşüyordu. gözlerimi tavana dikerek beklemeye başladım. sırtına sardım ve kaymasın diye elimle tuttum.

119 .

bazan siz diye hitap ediyorduk. Fakat bu gecenin sabahında bana böyle mi demeliydi? Belki hâlâ uykusu açılmamıştı. bakıyordu. Bir müddetten beri Maria'nın muntazam nefes alışının kesildiğini fark ettim. Siz uyanalı çok oldu mu?" "Biraz evvel!" Sesi bana tekrar cesaret verdi. Başını çevirmeden sordu: "Uyandınız mı?" "Evet!. aklı geride. Gülümsüyordu. hayatımın en aydınlık gününü vehimler ve fena sezişlerle karartmanın sebepsizliğini düşündükçe büsbütün canım sıkılıyordu. Gerçi son günlerde birbirimize rastgele bazan sen. nihayet. Bütün bu manasız hislerin. 120 . fakat bu neydi? Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan. ümidini kesince. Daha ziyade Atlantik'teki müşterilere karşı sarf ettiklerine benziyordu.İçimde boş kalan bir taraf bulunduğunu ve bu boşluğun bana adeta maddi bir eziklik verdiğini hissediyordum. Bana "Uyandınız mı?" demişti. göğsümü adeta görünmez bir çemberin sarıp sıktığını hissettim. Epey zamandan beri uyanık olduğunu anladım ve içimdeki endişelerin birdenbire büyüdüğünü. Fakat bu. "Kalkmıyor musun?" dedi. fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran. yakın tebessümü değildi. Gözlerini kırpmıyordu. yersiz korkuların şu anda hiç lüzumu olmadığını. Yavaşça başımı kaldırıp baktım. Fakat bu tesir ancak bir gün sürdü. Benim kendisini seyrettiğimi bildiği halde başını çevirmeden o meçhul yere bakmakta devam etti.. Bir şey noksandı. ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm. Gözlerini belli olmayan bir noktaya dikmiş. yüzüne dökülen saçlarını bile çekmemişti. içime ferahlık getirmişti. Yatakta bana doğru döndü. onun her zamanki içten. Hiç kımıldamamış. birdenbire çıkıp gelen güvenilecek bir dost gibi. Uzun zamandan beri kulaklarımın en tatlı aşinası olan ve bende yalnız iyi hatıralar uyandıran bu ses.

. Bir iskemle çekerek karşısına oturdum. Onun beni. Kolları cansız gibi aşağıya sarktı. Sonra yatağa doğru sokuldum: Onu okşamak. Sen?" "Bilmem... Sözümü tutmadım mı? Birbirimize her zamandan ziyade yakın olmamız lazım gelen bu anda neler söylüyorsun?" 121 . Aklımca nükte yapmak istedim: "İkimize de bir sessizlik çöktü.. Biraz kırgınlığım var. yattığı yerden göz ucuyla takip ettiğini sezmiştim."Kalkacağım!. O da doğruldu.. Çıplak ayaklarının uçları halıya dokunuyordu. Başparmağını yukarı doğru kaldırıyor. Odanın içinde sıkıntılı bir hava vardı... En kıymetli hazinesini. o zamana kadar hiç görmediğim bir pembelik kapladı. sesim heyecandan titreyerek: "Maria" dedim. Kalktım. ayaklarını aşağıya salladı ve sırtına ince bir hırka aldı. diğer parmaklarını aşağıya kıvırıyordu. Ellerini yakaladım. Daha çok sıkıldım ve sustum. "Belki de dün akşam üşüdün!" dedim. hayatının sebebini kaybetmek üzere olan bir insan gibi. daha ziyade kuvvetlenmeden kırmak istiyordum. Her çareye başvurdum. Halinde daha ziyade yaklaşmama mâni olan bir şey vardı.. Birçok şeyler istiyorum ve hiçbirini elde edemiyorum.. Belki de içkiden. Soluk yüzünü birdenbire. Ama ben istiyorum. "Maria! Benim Kürk Mantolu Madonnam! Birdenbire ne oldu? Sana ne yaptım? Hiçbir şey istemeyeceğimi vaat etmiştim.. aramızdaki buzları. fayda yok.... "Çırılçıplak sokaklara uğrayacak ne vardı?" Omuzlarını silkti ve tekrar arkasını döndü... Sırtım da ağrıyor. yüzümü yıkadım ve çarçabuk giyindim. Nihayet gayet sakin bir sesle: "Neden sıkılıyorsun?" dedi. Kendimi pek o kadar iyi hissetmiyorum. Göğsü ağır ağır kalkıp inerek devam etti: "Daha ne istiyorsun? Başka bir şey isteyebilir misin?. Hâlâ yüzüme bakmakta devam ediyordu. Sen artık memnun olabilirsin! Ama ben ne yapayım?" Başı önüne düştü. Ne oluyoruz? Sahiden evlenmiş insanlar gibi birbirimizden sıkılmaya mı başladık?" Ne demek istediğimi anlamayan gözlerle yüzüme baktı....

Fakat elimde değil. "Birbirimize her zamandan ziyade uzağız! Çünkü artık bir ümidim yok. Çocukluğuna ait bir masal söylermiş kadar tatlı bir sesle: "Dün akşam.. arka üstü uzandı... Ne yapayım? Ağzımda dün akşamki içkilerin burukluğundan. Ne yapalım? Kabahat sende değil. Benim iyi kalpli dostum.. Daha da büyümüş olarak. Sana âşık değilim. Bundan 122 ." Tekrar yatağına girerek.... Hava her zamanki gibi kapalı. ben böyleyim. diye düşündüm.. bu ümidin boşa çıkması üzüyor.. Bu sondu. Başka türlü olmayı senin kadar. daha fazla sokulmak için atılan her adım daha çok uzaklaştırıyor. Ama değil.. başka bir dünyaya doğar gibi uyanacağımı sanmıştım. Yaramda. Ne kadar isterdim. Başka türlü olmayı ne kadar isterdim. İçimde hep o boşluk var. Demek ki... bir an neler ümit etmiştim. bir sonu olmamasını ne kadar isterdim. bütün yakınlığına rağmen benden ayrı. Raif.. Eliyle gözlerini kapadı ve devam etti: "Demek ki insanlar birbirine ancak muayyen bir hadde kadar yaklaşabiliyorlar ve ondan sonra. Sihirli bir el tarafından tamamen değiştirileceğimi... benden başka bir insan.. bütün ümitlerimi terk etmek lazım geleceğini gayet iyi biliyorum....Başım sallayarak: "Hayır dostum.. sırtımda gittikçe artan ağrılardan başka hiçbir şey hissetmiyorum. odam soğuk.... hayır!" dedi.. hatta senden çok istediğime emin ol. Adalelerimde yorgunluk ve başımda ağrı. her şeye rağmen bana yabancı.. küçük kız çocukları gibi masum... hele buraya geldikten sonra. ruhumda.... Halbuki dünyada sana âşık olmam icap ettiğini." Bir müddet sustu.. fakat aynı zamanda bütün hayatımı kavrayacak kadar kuvvetli heyecanlar duyacağımı.. bu sabah uykudan.. Fakat hakikat ne kadar başka. sana da âşık olmadıktan sonra hiç kimseyi sevemeyeceğimi. Bunu olduğu gibi kabul etmekten başka çare yok. Beni asıl. Yüzüne tatlı bir yumuşaklık geldi... Belki bu noksandı.. Gözlerini kapadı.. Seninle aramızdaki yakınlaşmanın bir hududu. Bir defa da bunu tecrübe edeyim dedim....

Şehrin sonuna gelmiştim. Yürüdüm.. Ben size ne yaptım?" diye bağırdı. Hiçbir şey düşünmüyordum. "Hayır. omnibüsler geçiyordu. Ara sıra dallardan yere pat diye kar parçaları düşüyordu. Yanağını yüzüme sürdü: "Bana bir kere gül ve ondan sonra git!" dedi. Terlediğim için paltomun önünü açtım. hayır böyle olmaz.. verebileceğimizden fazla şeyler beklemeyiz ve istemeyiz. Demiryolu köprülerinin altından.. Parmaklarının ucundan tuttum ve: "Allahaısmarladık" dedim. Birbirimizden. " Elini gözlerinden çekmişti. Bunları ne diye. Yanımdan bisikletli insanlar ve uzaktan yerleri sarsarak bir tren 123 . Sakin olmak için müthiş bir gayret sarf ederek : "Dargın değilim.. Artık eskisi gibi apaçık konuşamayız. Ortalık tenha. Saatlerce yürüdüm.. Güldüm ve elimi yüzüme kapatarak dışarı fırladım... Gene yürüdüm. Mevcut olmayan bir şeye malik olalım derken mevcut olanları kaybettik. Kararmış yüzlü evler. İkimizin de çocuk olmadığımızı biliyorum. Bana darılarak gidiyorsunuz. Yoluma devam ettim. Böyle gitme.. buğulu camlarıyla tramvaylar. Haydi artık Raif. İki tarafımda muntazam dikilmiş çam ormanları vardı. Haydi artık git...sonra kendimizi aldatmaya lüzum yok.... neyin uğrunda feda ettik? Hiç!... Gel!. belki tekrar dost olur ve bu sefer daha akıllı davranırız. parke kaldırımlar başladı.. Sokakta rastgele yürümeye başladım. buz tutmuş kanalların üstünden yürüdüm... O kadar yalnız kalmak istiyorum ki. Soğuktan gözlerimi kırpıyor ve koşar gibi hızlı adımlarla ilerliyordum.. Hep yürüdüm. dükkânların çoğu kapalıydı...." Başımı göğsüne doğru çekerek saçlarımı okşadı.... Yanımdan. Bu an gelince ben seni ararım.. müteessirim!" dedim...... Yüzüme adeta yalvararak bakıyordu. "Ben müteessir değil miyim? Beni görmüyor musun?.. Yalnız bir müddet dinlenmek ve birbirimizden uzak kalmak lazım.. Her şey bitti mi? Zannetmem. kolunu uzattı. Ta birbirimizi tekrar görmek ihtiyacını şiddetle duyuncaya kadar. Cenup istikametinde gidiyordum.

beyaz pelerinli çocuk gibi titreşiyorlardı. birbirine karışan kayak izleri vardı. ancak tatmin edilmeyen arzulara 124 . yüksekçe bir yerde. Gazinodan birkaç yüz metre ötede. asla kızmıyordum. Ormanın her tarafında uzun. Kızların renkli boyun atkıları ve erkeklerin sarı saçları rüzgârdan uçuyor. Uzakta iki katlı.geçiyordu. bir kısalıyor gibi görünüyordu. En tatlı emellerinin tahakkukunu gördüğü bir rüyadan acı hakikate uyanan bir insan gibi içim çekiliyordu. birkaç ihtiyar ağaç vardı. Orada durdum. en manalı zannettiğim bir devresi birdenbire boşalmış. Ona hakikaten dargın değildim. Demek ki beni bir türlü sevemiyordu. Buraları evvelce de bir kere gördüğümü hatırlıyor fakat ne zaman geldiğimi. Hayatımın en dolu.. Kadın sevebileceği zaman sevmiyor. Beni hayatımda hiç.. Gölün üzerindeki kalabalığı tekrar seyre başladım. Ayaklarının birini havaya kaldırıyorlar. ahşap bir kır gazinosu vardı. Belki dört saatten beri yürüyordum. Zaten kadınlar pek acayip mahluklardı. hiç kimse sevmemişti. "Bunun böyle olmaması lazımdı" diyordum. bütün manasını kaybetmişti. Sadece müteessirdim. Bütün hatıralarımı toplayarak bir hüküm vermek istediğim zaman. Etrafı tel örgü ile çevrilmiş korularda minimini çam fidanları. oldukları yerde dönüyorlar. vücutları muntazam hareketlerle sağa sola kıvrılıyor. her adımlarında boyları bir uzanıyor. niçin geri dönmediğimin farkında değildim. Ağaçların arasına saparak o tarafa gittim. Gölün üzerinde kısa etekli kızlar ve paçaları bağlı delikanlılar hiç durmadan kayıyorlardı. el ele tutuşup ilerdeki bir burnun arkasına doğru uzaklaşıyorlardı. Kır gazinosunun arkasından dolaşarak karşı taraftaki ağaçların altına doğru gittim. Yalnız içimde müthiş bir boşluk hissi vardı. Sağ tarafta büyükçe bir göl ve üzerinde paten kayan bir kalabalık gördüm. burnumun kökünde hissettiğim karıncalanma geçmişti. Yürüdüm. Ne diye yoldan ayrılıp buraya saptığımın. kadınların hiçbir zaman sahiden sevemeyecekleri neticesine varıyordum. Başımın yanması azalmış. üstlerine yüklenen karla. Hakkı vardı. Bütün bunlara dikkat ediyordum. buranın neresi olduğunu bir türlü bulamıyordum. Ayak bileklerime kadar karlara batarak yürüyor ve her şeye dikkat ediyordum.

Fakat benim için bundan sonra eski uykuya dönmek imkânı yoktu. ışığa ve sahiden yaşamaya götürmüştü. Maria'nm da dediği gibi. Fakat bu neydi? Bende.. Kürk Mantolu Madonna'yı arayacaktım.üzülüyor. kaybedilen fırsatlara yanıyor ve bunlar ona aşk çehresi altında görünüyordu. hele benim tarafımdan. Yalnızlığımı hissediyor ve üzülüyordum fakat bundan kurtulmanın mümkün olabileceğini ummuyordum. Yaşadığım müddetçe türlü türlü yerler gezecek. O beni birdenbire sessiz ve karanlık dünyamdan ayırmış. daha doğrusu aramızdaki münasebette eksik olan neydi? Bir kadının bize her şeyini verdiğini zannettiğimiz anda onun hakikatte bize hiçbir şey vermiş olmadığını görmek. Onu. şöyle böyle bir ömür sürmüş. fakat beni memnun edecek hayat hakkında da bir fikrim yoktu. dilini bildiğim ve bilmediğim insanlarla tanışacak ve her yerde. Bunu yapmamalıydı. Şimdi.. daha doğrusu onun tablosu karşıma çıktığı vakit. Fakat böyle düşünmekle Maria'ya karşı haksızlık ettiğimi çabuk anladım. Sırf bana acıdığı için bu kadar üzülmesine imkân yoktu. Bir ruhum bulunduğunu ancak o zaman fark etmiştim. Onun bana böyle yapmaya ne hakkı vardı? Senelerden beri. insanlardan kaçsam bile. Maria. O da aradığı ve bulamadığı bir şeye yanıyordu. Fakat aramamak elimde olmayacaktı. boşluğunu apaçık görmeden. Fakat. sürüklenip gitmiştim. her şeye rağmen. çekilip gidiyordu. Beni. Sonra onun da ne kadar ıstırap çektiğini görmüştüm. Bunun böyle olmaması lazımdı. geldiği kadar sebepsiz ve ani. mevcut olmayan bir şeyi aramaya mahkûm ediyordu. kırılan benliğini tamir etmek istiyor. bu haldeydim. Onu bulamayacağımı daha şimdiden biliyordum. Maria Puder'i.. herkeste onu. bütün ömrümce bir meçhulü. Önümdeki seneler bana tahammül edilemeyecek kadar ha125 . bize en yakın olduğunu sandığımız sırada bizden. yapılacak bir şey yoktu. bütün mesafelerin ötesindeymiş kadar uzak bulunduğunu kabule mecbur olmak acı bir şey. bunu tabiatımın acayipliğine vermiş.. bu çeşit bir mahluk addedemezdim.

Eğleniyorlardı. Ve ben. yan yana uzandık-karını görür gibi oluyordum... gerisingeriye koşmaya başladım.. ikinci Frederik'in "Gamsız" sarayının parkını gezmeye giderken. iki insanın ancak muayyen bir hadde kadar birbirine yaklaşabileceklerine dair söylediklerini dinledikten sonra. hiç durmadan dolaşıyorlardı. Mukadderatları gibi kanları da birbirine karışmıştı. ölüme bile beraber giden bu insanların hayattan ayrıldıkları yere gelmek suretiyle ona bir nevi cevap mı vermiş oluyordum? Yoksa sadece kendimi inandırmak. Çimenler arasından kıvrıla kıvrıla akan ve bir gölcük halinde birleşen kanlarına bastığımı zannediyordum. Yaşıyorlardı. Kaymaktan yorulanlar sırtı tırmanarak gazinoya doğru gidiyorlar. Ve işte şurada. şimdi bulunduğum ağaçların altında yüz seneden fazla bir zaman evvel bedbaht Alman şairi Kleist ile sevgilisinin birlikte intihar ettiklerini söylemişti. Fakat bulunduğum yer. VVansee'ydi. Beni buraya getiren neydi? Rastgele yürürken gözüm bu taraflara ilişince neden hemen sapmıştım? Hatta neden evden çıkar çıkmaz bu istikameti tutarak sözleşmiş gibi buraya gelmiştim. Bir gün Maria Puder'le Potsdam'a.. Geldiğim yoldan. Bulunduğum yerin neresi olduğunu hatırladım. Aşağıdan. Hâlâ beraberdiler. bitip tükenmez bir yolculuğa çıkmışlar gibi. Gazinonun ikide birde açılan kapısından dışarı müzik sesi ve ayak patırtısı vuruyordu. o. birkaç adım ileride yatıyorlardı. Dünyada en güvendiğim mahluktan ayrıldıktan ve onun. Hatta bunları o zaman düşünüp düşünmediğimi de iyice tayin edemiyorum. Tam düşüncelerimin burasında gözlerimden bir perde sıyrılır gibi oldu. gölün üzerinden.zin görünüyordu. dünyada yarı yolda kalmayan sevgiler de bulunabileceğini hatırlamak mı istemiştim? Bilmiyorum. Birbirini bellerinden tutan çiftler. Bu yüke katlanmak için bir sebep bulamıyordum. herhalde grog içerek kızışmak ve biraz dans etmek istiyorlardı. birdenbire ayaklarımın altını yakmaya başlamıştı! Kadının göğsünde ve erkeğin kafasında birer tabanca kurşunuyla. kafamın içine ve yal126 . kahkahalar geliyordu. Bu göl. trenin penceresinden burasını göstermiş.

hatırlıyorum. Bacaklarımda yorgunluk değil. altında bulunduğumu anlıyordum. Bundan sonraki gün127 . Her hareketlerinin bir manası vardı. Fakat ruhumun en derin bir köşesinde bu kanaat yeryüzünün bana ihtiyacı olmadığı kanaati. dingilden fırlayarak. bir fazlalık değil. hayatımın istikametine hâkim olan değişme başladı. Hayat beni kaybetmekle hiçbir şey ziyan etmeyecekti. bir ağaç kurdu gibi beni kemirmekten başka ne yapıyordu? Şu ağaçlar. beni bir müddet için tesiri altına aldı ve oyaladı. Ben ise. her zaman için yerleşip kaldı. Şimdiye kadar zannettiğim gibi. bir sakatlık demek olduğunu hissediyordum. Hiçbir hareketim onun tesirinden kurtulamadı. Hatta bunları düşündükten birkaç gün sonra. ve bugün de. o zaman kendi hakkımda verdiğim hükümlerde hata etmiş olmadığımı görüyorum. Lüzumsuzluğuma. Bu insanlar dünyada nasıl yaşamak lazımsa öyle yaşıyorlar. Dün akşamdan beri bir şey yememiştim. Koşa koşa asfalt yola geldim ve Berlin'e doğru yürümeye başladım..nız kendi ruhuma kapanmakla onların üstünde değil. hayata bir şey ilave ediyorlardı. gövdeme doğru yayılan bir gerilme vardı. Bu sefer ağır ağır ve düşüncelere dalarak gidiyordum. şu gramofon. aradan bu kadar uzun seneler geçtiği halde her şeyi. kitleden ayrılmanın bir hususiyet. Muhakkak ki dünyanın en lüzumsuz adamıydım. Hiç kimsenin benden bir şey beklediği ve benim hiç kimseden bir şey beklediğim yoktu.. şu ahşap bina. fakat midemde açlıktan ziyade bir nevi bulantı hissediyordum. şu göl ve üzerindeki buz tabakası ve nihayet bu çeşit çeşit insanlar hayatın kendilerine verdiği bir işi yapmakla meşguldüler. boşta yuvarlanan bir araba tekerleği gibi sallanıyor ve bu halimden kendime imtiyazlar çıkarmaya çalışıyordum. ilk bakışta göze görünmeyen bir manası. Şehre yaklaştıkça ümitsizliğim artıyordu. yaşadığımı zannettiğim oldu. Ara sıra hayata tekrar döner gibi olduğum. İşte bu andan itibaren bende. Ben neydim? Ruhum. onların dallarını ve eteklerini örten karlar. faydasızlığıma bu andan itibaren inandım. vazifelerini yapıyorlar. yepyeni bir vaziyet. bilhassa cesaretimi büsbütün kırarak beni etrafımdan tamamen uzaklaştıran o anın bütün teferruatını.

ne güzel olurdu! Bu müthiş sesi duyunca. tam onun Atlantik'te numara yaptığı sıralarda. Böyle bir şey hem elimden gelmez.. Gözlerim yanıyordu. Küçük bir parka girip oturdum. Çocukluğumda kurduğum hayallere benzeyen. Şehrin ortalarına gelmek için daha saatlerce yürümem lazımdı.. Şehre yaklaşmıştım. kendisini telefona çağırmak. imkânsız buluyordum. polise haber veremeyecek ve ertesi gün elleri titreyerek gazeteleri karıştırıp. hem de bir faydası olmazdı. bu sesleri de duyar ve gülümseyerek ölürdüm. Buna rağmen saatlerce oturdum. Burada donup kalmak ve ertesi gün sessiz sedasız bir yere gömülüvermek. mikrofon başında kafama bir kurşun sıkmak. kısaca veda ederek.. Akşam olmaya başlamıştı. gülünç. fakat onlara nazaran daha delice. daha saçma ve daha kanlı şeyler tasavvur ediyordum: Gece. sonra deli gibi "Ra-if! Raif!" diye bağırıp benden bir cevap almaya çalışacaktı. Tanıştığımız ilk günlerde olduğu gibi bin türlü güzel. cazip. iki insanın birbirini 128 . Bu sözlerin ona tesir etmemesinin. Hep ona hitap ediyordum. Yerde son nefesimi verirken ihtimal ki. Yolda kendi kendime söylenmeye başladım. rahatsız ettiğim için af diledikten sonra. Benim nereden telefon ettiğimi bilmediği için çaresizlik içinde çırpınacak. Kalktım ve tekrar yola düzüldüm. Maria günlerden sonra. fikrini değiştirmemesinin imkanı yoktu. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Gözlerim yaşararak ve sesim titreyerek ona aramızdaki yakınlığı. evvela ne olduğunu anlamayarak bir müddet duracak. kendimi kanla hatırasına bağladığımı anlayacaktı.lerimin ondan ayrı olarak geçeceğini bir türlü kabul edemiyor. Gene aynı köprülerin altından ve üstünden geçtim. bu ihtimali ciddilikten uzak. kandırıcı fikirler kafama hücum ediyordu. Vücuduma garip bir uyuşukluk yayıldı. tesadüfen bunu haber alınca ne yapardı? Yüzü nasıl bir şekil alırdı? Bütün yaptıklarına nasıl pişman olurdu? Düşüncelerim hep onun etrafında dönüp dolaşıyordu. ömrünün sonuna kadar beni unutamayacağını.. Hiçbir zaman başımı eğip yalvarmaya gidemezdim. Başımı arkaya atarak gökyüzüne baktım. esrarı çözülemeyen bu facia hakkındaki tafsilatı okurken kalbi nedamet ve yeis içinde çırpınacak.. Karlar ayaklarımı donduruyordu..

karanlık pencerelerine baktım ve hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyerek döndüm.. onun gene işine gitmediğini anlayınca. sonra yavaş yavaş ellerimi tutarak gülümsüyor ve: "Hakkın var!" diyordu. Hatta belki de benim. Saat on bire kadar dolaştım ve gece Atlantik'in önünde. kitap okumaya çalışıyordum... bir yukarı gezinerek. Rahatsız etmenin doğru olmayacağını düşünerek pansiyona döndüm. Has129 . Evet. Üç gün arka arkaya aynı şekilde onu yolda bekledim. Herhalde uyuyordu. sonra kapısının önüne gittim. bir gazinodan Atlantik'e telefon ettim ve Maria Pudefi sordum. Her gün odamda oturuyor. Değiştirecekti. Sabahleyin o kadar kolay kabul ettiğim korkunç kararı değiştirmeliydi.. eskisinden daha yakın olarak. Böylece beş gün geçti. Onu derhal. onu beklemeye başladım. Gündüzleri hadiseleri olduğu gibi kabul ediyor. bir aşağı. hemen bu akşam görmeliydim. bütün gündüzki kararlarımın aksine olarak. onun geçeceği yollarda ve evinin etrafında dolaşıyordum. Kendisini her gece. Fakat geceyle beraber muhayyilem faaliyete başlıyor. uzaktan bakmakla iktifa ediyordum.bulması bu kadar güç olan bu dünyada bizim böyle manasız sebeplerle ayrılmamızın imkânsızlığını anlatıyordum. Artık sırmalı kapıcıya sormaya utandığım için. hummalı bir hasta gibi bana olmayacak şeyler düşündürüyordu. geç vakit evden fırlıyor. darıl-mıştı. evinden çıkıp gidişime hayret etmiş. Penceresinde ışık yoktu. Nihayet kapıda duran sırmalı adama sordum: "Bilmem. bu akşam gelmedi!" dedi. her şeyi kabule amade bir insanın birdenbire coşması. Beşinci gün. ona evvela garip görünüyor. Fakat gelmedi. Benim gibi her zaman sakin. fakat birkaç satır sonra gene zihnimin başka yerlerde dolaştığını görüyordum. O zaman hastalığının artmış olduğunu tahmin ettim.. onun kararlarının kati olduğunu. Nihayet. Koşa koşa evinin önüne kadar gittim. rüyamda gördüm. Onu görmek ve bütün bunları anlatmak lazımdı. bazan. aradan biraz zaman geçmesini beklemekten başka bir şey yapamayacağımı anlıyordum. dikkat etmeye azmederek baştan başlıyor.. hemen hemen hiç itiraz etmeden. Bir tek harfini bile fark etmeden sayfaları çeviriyor.

. İki gün evvel kaldırdılar. her şeye rağmen bunu yapmak hakkını bana verecek kadar genişti. Münasebetimizin hududu. ters bir tavırla: "Orada kimse yok!" dedi. Demek sahiden bu kadar hastaydı. uzun uzun çaldım. birkaç kere daha...ta olduğu için birkaç günden beri gelmediğini söylediler. uyku sersemi bir hizmetçi: "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Uykuda bile olsa uyandırmak kararıyla. "Hastalığı?" "Bilmiyorum!" Arkamdan hayretle bakan hizmetçi kıza teşekkür bile etmeden merdivenleri dörder dörder atladım. galiba Charite'ye götürdüler!" dedi. Bundan şüphe mi ediyordum? Niçin onun hastalığına inanmak için böyle bir tasdik beklemiştim? Benden kaçmak için işine gitme saatlerini değiştirecek veya kapıcılara talimat vererek beni savdıracak değildi ya!. Bir sarhoşluk gecesinin saba-hındaki sahneye bu kadar kıymet vermek doğru olamazdı. içeride hiçbir hareket olmadı. İlk rastgeldiğim 130 . kısaca çaldım ve bekledim. Yalnız karşı taraftaki evin kapısı aralandı.. Ondan sonra. başını sallayarak cevap verdi: "Hayır. Yüreğim hopladı: "Başka yere mi taşındılar!" Telaş ve heyecanım karşımdakini biraz yumuşatmışa benziyordu. Kendisi de hastalandı. ev halkını uyandıracaksınız. Beklediğim ayak sesi duyulmadı." Suallerimin hücumu karşısında şaşıran hizmetçi. evinin yolunu tuttum. bakacak kimsesi olmadığı için hasta kasasının doktoru hastaneye kaldırttı!" Bunları söyleyen kıza doğru koştum: "Hastalığı nedir? Ağır mı? Hangi hastaneye kaldırdılar? Ne zaman?. "Burada oturanı!" Yüzüme dikkatle baktıktan sonra. annesi hâlâ Prag'dan gelmedi. bir adım geri çekildi ve: "Bağırmayın. Merdivenleri nefes nefese çıktım ve tereddüt edip vazgeçmemek için derhal elimi zile götürdüm.

sokaklar yavaş yavaş canlandı. Ne böyle bir kadının geldiğinden. Sokaklarda hiç kimse yoktu. ziyaret günü olmadığı halde. yanında bulunmak. canı sıkıldığı halde gülümsemeye çalışarak: "Yarın dokuzda gelin. ben dünyada ancak kof bir ceviz tanesi gibi yuvarlanıp sürüklenebilirim. onu kaybettikten sonra. Biraz sonra. Fakat ben hiç tereddüt etmeden büyük kapıya doğru gittim ve kapıcıyı odasından çıkardım. bir insan diğer bir insana bazan hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş. Birçoklarından dışarı sönük ve sarı bir ışık vuran pencerelere bakıyor. ona hizmet etmek. Her sualime. hastanenin müteaddit kapılarından girip çıkan beyaz otomobiller çoğaldı. Rüzgâr karları bir duvardan öbürüne savuruyor ve gözlerime dolduruyordu. gidip istirahat etmemi ve yarın gelmemi tavsiye etti. ne de nereye yatırıldığından haberi vardı. Ne maksatla olduğunu bilmeden oraya gittim. onun bunlardan hangisinde olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Bu akşam anladım ki.polisten Charite dedikleri bu hastanenin nerede olduğunu öğrendim. ne hastalığından. İçerde hastam olduğunu söyleyince. öğrenirsiniz!" demekle mukabele ediyordu. bana dik dik baktı ve üçüncü seferinde buralarda neden dolaştığımı sordu. sabaha kadar yüksek taş duvarların etrafında dolaştığım ve hep onu düşündüğüm bu gecede tam manasıyla anladım. ellerimle alnının terlerini silmek için mukavemet edilmez bir arzu duyuyordum. Bir polis. Gene bu akşam anladım ki. nöbetçi doktordan hastayı görmek müsa131 . Ara sıra beyaz bir otomobil hastanenin kapısından içeri giriyor. Maria Puder'i ne kadar sevdiğimi ve ona nasıl delice bağlı olduğumu. ikinci defa yanımdan geçerken. fakat bundan sonraki tesadüflerinde halime acıyan bir sükûtla yanımdan geçip gitti. biraz sonra tekrar çıkıyordu. Gece yarısından sonra gelen ve bu müthiş soğukta kendisini rahatsız eden ziyaretçiye karşı belki de hak ettiğinden biraz fazla nezaket gösteren kapıcının bana verebilecek hiçbir bilgisi yoktu. Yüzlerce metre uzunluğundaki büyük taş bina içime ürperme verdi. Saat tam dokuzda. Ortalık aydınlanmaya başlayınca.

hakkımda bu istisnanın yapılmasına sebep olmuştu. Belki daha fazla tutacaklardı. Ama sen pek bitkin duruyorsun!" "Hasta olduğunu bu gece Atlantik'ten öğrendim.. başucunda durarak. Herhalde yüzümün perişan ifadesi. tek yataklı bir odadaydı. Gece içeri bırakmadılar.. Galiba onu gidip gördüğüm. hastaneden çıkıp evine geldi. fakat gülümsemedi. hastanede yirmi beş gün kaldı. doktorlara burada sıkıldığını. terleyen yüzünü. Hemşire odadan çıkıp bizi yalnız bırakır bırakmaz: "Ne oldun Raif?" diye sordu. evde de kendisine iyi bakacağını söyledi. Maria başını çevirip beni görünce. Yatağın kenarından dışarı fırlayan parmakları. Yalnız benzinin solukluğu sarımtırak bir hal almıştı. Maria Puder. ben de sabahı bekledim!" "Nerede?" "Burada. fakat o. "Bir şey değil. Hemşire kapıyı araladı. Yalnız onun yanındayken içimi müthiş bir korku. Uzun boylu tavsiyelerle ve deste deste reçetelerle. hemen gülümsedi. Hastanenin etrafında!" Gözlerini üstümde gezdirdi. Eve gittim.. hastanın yorulmasının doğru olmadığını söyledi. Sesi hiç değişmemişti. Ama doktor pek tehlikeli bulmuyordu. Bir şey söyle-yecekmiş gibi bir hareket yaptı.. Herhalde geçecek. Yanma sokularak: "Sen ne oldun? Bak gördün mü?" dedim.. Hatta yaşamadım bile.adesini aldım. Yanımda gelen hemşire. Hastaya veda ettim. Ben bu yirmi beş gün zarfında ne yaptığımı şimdi pek hatırlamıyorum. Gayet ciddiydi. onu kaybetmek korkusu sarardı. sonra vazgeçti. örtünün nihayetini kabartan ayakları. Maria Puder. çünkü yaşasam şimdi aklımda bu günlere ait hiç olmazsa küçücük bir hatıra bulunurdu.. Hastalık zatülcenpti. karlı bir günde. ara sıra kenara kayan gözlerini ve büyük bir güçlükle nefes alan göğsünü seyrettiğim zamanların haricinde hiçbir şey yapmadım. içerde çok kalmamamı. daha 132 . Fakat yüzü birdenbire değişti ve telaşlı bir hal aldı. Başını salladı. karşı dairenin hizmetçisi buraya getirdiklerini söyledi.

Bu anda ona ait bütün işler bitmiş olacağına göre. sen keyfine bak ve kışı orada geçir" diye mektuplar yazıyordu. sebepsiz bir şey olamazdı. koluna girerek merdivenlerden indirdim. alelade bir şey söylüyormuş gibi. Boşuna yere üzülür. O zaman ben ne yapacaküm? Evet.. O zaman ne yapacaktım? Buraya kadar her şeyi bütün teferruatıyla düşünüyor. büyük bir çini sobayı yakıyor. bıktın mı?" 133 . fakat bundan sonrasını asla tasavvur edemiyordum. Razı olduk. küçük bir fırsat. mırıldandı: "Bana sen daha iyi bakarsın!" Cevap vermeden dışarı fırladım. Sonra. onu kürküne sardım... buna rağmen. bu sırada Prag'dan dönmüş bulunacak olan annesini teselli edecek ve nihayet onu. birkaç kişiyle beraber. İhtiyarca bir kadın öğleye kadar gelip evi temizliyor. yukarı çıkarırken. bir müddet sonra. "O gelirse bana yardımı olmaz.. Hatta yüzü. İyileşmeye başladıktan sonra. Bu andan itibaren ona hakikaten yalnız ben baktım. Bütün ruhum korkunç bir boşluk halindeydi. çünkü kendisi yardıma muhtaç. bu korkunç değişmeye tabi olmak için. sükûnetimi muhafaza ederek. şoför de bir kolundan tutarak yardım etti. onu toprağın altına koyduktan ve mezarının başındakiler dağılıp onunla baş başa kaldıktan sonra ne yapabilirdim?. son işleriyle uğraşacak. Ve işte her şey bu anda başlayacakta. Bir taksiyle evine getirdim. Herkesle beraber oradan ayrılacak.. çukura bırakacaktım. beni artık çıkarsınlar" dedi. mezarının yerini seçecek. Nihayet. Evet. kendisini soyup yatağına yatırdığım zaman bitkin bir haldeydi. beni de üzer!" diyordu. Onu asıl bu andan itibaren kaybetmiş olacaktım. bir an bekliyor gibiydiler. Mütehassıs daha birkaç gün kalmasını istiyordu. gizlice mezarın başına gelecek ve onunla yalnız kalacaktım. yirmi beşinci günü.şimdiden ölü bir hal almışlardı. benim yeryüzünde bulunuşum kadar gülünç. bir kap hasta yemeği pişiriyordu. Eli fitreye fitreye: "İyiyim. Sonra gene o ehemmiyet vermeyen edasıyla mırıldanıyordu: "İşte sen bana bakıyorsun ya! Yoksa yoruldun.. Bütün ısrarlarıma rağmen Maria annesinin çağrılmasına razı olmadı.. bir gün bana: "Doktorlarla konuş. dudakları ve gülüşü de.

Zavallı adamın ruh yalnızlığı. benim hastaneye ziyaretlerim. hiç yorulmadan üzerimde durduğunu hissediyordum. yalnız kendi içinde doğan ve hiç kimse tarafından sezilmeden gene çabucak ölen ümitleri usta bir kalemle tasvir edilmişti. Bende bir şeyler arıyor gibiydi.. buna hadise demek caiz değildi. Hatta bu suali uzun zaman134 . Bir gün. Yalnız kendisini hastanede gördüğüm ilk günü beni tebessümle karşılamış. "Hiçbir şey yapmadım!" diye cevap verdim. Her şey.. bir aşk. Geceleri geç vakte kadar başucunda bekler. hep ciddi ve düşünceliydi. Bir şeyi rica ederken. onu alıp evine getirişim. teşekkür ederken." Tekrar bir sükût oldu. Fakat onun bir şeyler düşündüğü muhakkaktı. akşamüzeri lambasının ışığı altında. lakayt bir sesle: "Yılbaşından sonra birbirimizi görmediğimiz günlerde ne yaptığını anlatmadın!" dedi.Fakat bunu söylerken gülümsemiyor. Ama ben şaşırmamıştım. "Sahi mi?" "Bilmem. o küçük konuşma. gözlerinin mütemadiyen beni takip ettiğini. kendisine yüksek sesle kitap okurken. şaka yapmıyordu. Odada birtakım işlerle uğraşıp gezinirken. daha doğrusu. Jacob VVas-sermann'ın "Hiç Öpülmemiş Ağız" diye uzun bir hikâyesini okuyordum. Maria uzun müddet gözlerini kapayarak sustu. bir kelimeyle olsun anılmamıştı. Zaten hastalığından beri hemen hemen hiç gülmemişti. İlk defa olarak bu mevzua temas ediyordu. Sonraları öteki odalardan büyükçe bir divan ve annesinin yatak örtülerini getirerek aynı odada yatmaya başladım. kendisine. üzerinde konuşmaya lüzum olmayacak kadar tabii telakki ediliyordu. Hikâye bittikten sonra. sabahleyin erkenden gelirdim. Burada. herhangi bir mesele üzerinde konuşurken. hayatında hiç kimse tarafından sevilmemiş ve kendisine bile itiraf etmediği halde. buradaki hayatımız. bir insan sevgisi bekleyerek ihtiyarlamış bir muallimden bahsediliyordu. Bu meseleler hakkında en küçük bir imandan her ikimiz de kaçıyorduk. ondan sonra inatçı bir ciddiliği muhafaza etmişti. Yılbaşı gününün sabahı aramızda geçen hadise. Sonra bana döndü.

nasıl oraya koştuğumu ve sabaha kadar dışarıda beklediğimi anlattım. Buna rağmen ben devam ediyordum. aradan uzun seneler geçmiş hatıralar gibi yabancı geliyordu. hem onun hakkındaki hükümlerimde. geçeceği yolda ve sonra evinin etrafında dolaştığımı. Evden nasıl çıktığımı. Çehresinin hiçbir hattı oynamıyordu. bir neticeye varmadan başka şeylere geçiyordum. Sonra güzelce üstünü örttüm. Bu nükteme gülmedi. Çünkü hiçbir maksadım yoktu. Mahiyetini henüz kendimin de anlayamadığım bazı hislerimi olduğu gibi söylüyor. başladım. son akşam. tekrar başucuna oturdum ve: "Bir şey okuyayım mı?" dedim. adeta insafsızdım. O da hiç kımıldamıyordu. Sesim gayet sakindi. Hiçbir şeyi saklamıyor. Gözlerini kapamıştı. İçinde yaşadığım hadiseler bana. daha çabuk uyursun!" dedim. yüzüme dikkatle baktı. Onlarla aramda bir mesafe teşekkül etmişti. nerelere gittiğimi. Onu yollarda beklediğim gecelerde kafama hücum eden yığın yığın kandırıcı cümlelerden hiçbiri aklıma gelmiyordu ve ben bunları 135 . buna lüzum görmüyordum. Uyuduğunu zannettirecek kadar hareketsizdi. her türlü gizli düşünceden ve hesaptan uzak. VVansee'de gördüklerimi ve düşündüklerimi. "Sen bilirsin!" Yemekten sonra. yalnız "Söyle" der gibi başını salladı. hastanede olduğunu haber alınca. nihayet. ortaya döküyordum. Bir an tereddüt ettim: "İstersen yılbaşından sonra geçen beş günde neler yaptığımı anlatayım. Ağır ağır. gözlerini açtı.dan beri beklemekte olduğumu fark ettim. içimden geçenleri. hafızamı toplamak için ara sıra duraklayarak. Yalnız bir defa. teker teker hatırlayıp tahlil etmeye çalışarak. cevap da vermedi. Bunun için hem kendi hakkımdaki. Fakat cevap vereceğim yerde ona yemeğini yedirdim. Teferruat üzerinde duruyor. telefonda ona veda etmek istediğimi anlatırken. geceleri nasıl. Bütün bunları daha ziyade kendime tekrar ediyormuş gibiydim. bunlar üzerinde münakaşa ediyor. tekrar kapadı. Adeta başkasına ait hadiseleri hikâye ediyormuş kadar heyecansızdım. mümkün olduğu kadar can sıkıcı şeyler okuyarak onu uyutmayı âdet etmiştim.

Buna rağmen ilk dalan gene ben oldum. O kadar. en küçük bir hareket bile yapmadığı halde. İçimde. gözlerini açtı. O da sustu. kendi ehemmiyetleri bakımından kıymetlendiriyordum. Perdelerin arasından pek az bir ışık sızıyordu. her akşam duymaya alıştığım bu muntazam ve yumuşak nefes hışırtısının başlamasını bekledim. ruhlarımızın bütün gerginliğiyle bekliyor gibiydik.. Bunu adeta maddi bir şekilde hissediyordum.. Bütün hareketsizliğimize rağmen odanın içini birbirimizin etrafında dolaşan düşüncelerimizin neşrettiği bir hava dolduruyordu. belli belirsiz gülümsedi (yahut ben böyle zannettim) ve gayet sakin bir sesle: "Artık uyumayalım mı?" dedi. kendisini nasıl ölmüş olarak tasavvur ettiğimi anlatırken... Yerimden kalktım. Her ikimiz de. Ve o. beni bütün dikkatiyle dinliyordu. Sabahleyin erkenden gözlerimi açtım. Aynı zamanda müthiş bir meraka düşmüştüm: Acaba ne zaman uyandı? Yoksa hiç uyumadı mı. uzun zamandan beri ilk defa olarak. basit bir "hikâye etmek ihtiyacı"ndan başka hiçbir alaka yoktu.. Her ikimizin içine de birçok şeyler birikiyordu. karanlığa alışan gözlerim.aramıyordum. yatacağım yeri düzelttim. birkaç kere gözlerini kırptı. Odada insanı ürküten bir sükût vardı. Sözlerimi bitirdikten sonra sustum. Hastanede başucunda onu seyrederken neler düşündüğümü. Onun da uyanık olduğunu. nefesinin duyulmayışmdan anlıyordum. "Günaydın!" dedim ve dışarı çıkarak yüzümü yıkadım. diyordum. Maria'nm arkasını bir yastığa dayayarak bana bakmakta olduğunu fark etti. Kendimden geçmemek için gayret ediyor ve mütemadiyen kımıldıyordum. Belki on dakika böyle kaldık. Tekrar odaya girdiğim zaman hasta kadın hep aynı va136 . Oda henüz karanlıktı. Vakaları bana olan nispetleri bakımından değil. Nihayet başını bana çevirdi. Beklediğim sesi: Onun nefes alışını gene bulamadım. soyundum ve elektriği söndürdüm. fakat geç vakte kadar uyuyamadım. Bunu gayet iyi hissediyordum. Yavaşça başımı kaldırdım. Yavaş yavaş gözlerime ağırlık çöktüğü halde..

"Fabrikaya!" "Bugün gitmesen olmaz mı?" "Olur. gitmek için Ma-ria'dan izin istedim: "Nereye gideceksin?" dedi. Perdeleri açtım. Gece lambasını kaldırdım. Her şey kendiliğinden bu yolu almıştı ve ben sadece tabi oluyordum." Hiçbir hareket yapmadığı halde. üstümü giyindikten sonra. Bütün bunları hemen hemen hiç konuşmadan yapıyordum.. Ne geçmişi. akşamı buluyordum. yanına gidip oturdum ve elimi alnına koydum: "Bugün nasılsın?" "İyiyim. Yattığım sediri düzelttim. Her gün aynı şekilde kalkıyor. Ruhum rüzgârsız ve kırışıksız bir deniz gibi sakindi. Hizmetçiye kapıyı açtım ve Maria'nm sütünü içmesine yardım ettim. öğleye kadar sabun fabrikasına gidiyor ve öğleden sonra.. Sanki bütün iradesi cildinde toplanmıştı. fakat cevap vermedim. ona gazete veya kitap okuyarak. Parmaklarımın onun yanaklarına. Hayret ettim: "Bilmiyor musun?" dedim. alnına yapıştığını hissediyordum.. Bütün gün hep yanımda kalmanı istiyorum!" Bunu bir hastalık kaprisi saydım. değil miydi? Bilmiyordum. aynı işlerle meşgul oluyor.ziyetteydi. Tıraş olup. Çok iyiyim.. elimi yüzünden çekmemi istemediğini anladım. adeta bir rahatsızlık vardı. Maria'nın halinde tuhaf bir telaş. fakat neden?" "Bilmem. Hizmetçinin yatağın kenarına bıraktığı sabah gazetelerini karıştırmaya başladım. Gazeteleri bir kenara bırakarak. ancak yaşamakta olduğum anları biliyordum.. Bunun böyle olması lazım mıydı. İçimde hiçbir arzu yoktu. Mümkün olduğu kadar lakayt görünmeye çalışan bir sesle: "Demek çok iyisin!" dedim. bu akşam neden hiç uyumadın?" 137 .. dışarıda gördüklerimden ve duyduklarımdan bahsederek. ne geleceği düşünmüyor. "Peki.

. tertemiz gülümsüyordu. Başını sallayarak cevap verdi: "Hayır. Artık seni hiç yanımdan ayırmayacağım!. Gülümsüyordu. Neden biliyor musun? Dün akşam anlattığın şeylerin. Artık sana güvenemeyeceğim! Seni yalnız bırakmaktan korkuyorum.. Kendim için söylemiyorum. tekrar açıyor ve elini yumruk yaparak avucumun içinde sıkıyordum. hatta senin anlatmadığın kısımlarla birlikte gördüm.. Hep seni düşündüm.Bir an şaşırdı. Bunları yavaşça sildim... Boynundan yanaklarına doğru bir kırmızılık yayıldı. büyük bir dermansızlık hissediyormuş gibi. Bu sualime cevap vermemek için çırpındığı anlaşılıyordu. "Ne var?" Biraz kendini topladı... başı arkaya dayandı. fakat gözlerinin kenarından yanaklarına doğru yaşlar sızmaktaydı.. kafama hücum edeceklerini. bütün tafsilatıyla.. En ufak bir ses çıkarmıyor. Parmaklarını kıvırıyor.. daha rahat gülüyordu. Çabuk çabuk nefes alarak: "Hiç!" dedi. duyulur duyulmaz bir sesle: "Ah RaifL" dedi.. Benden ayrıldıktan sonra neler yaptığını. Yalnız bugün için değil. Elinin iç tarafında.. bir yaprağın damarları gibi ince çizgiler vardı. sen gider gitmez. bu kadar sükûn içinde ağlanabileceğim tasavvur edemezdim... fakat gözyaşları aynı nispette çoğalmıştı. Beyaz yatak örtüsünün üzerinde birer küçük beyaz kuş gibi duran ellerini tuttum ve onlarla oynamaya başladım. Şimdi daha çok. Birdenbire gözlerini kapadı.. apaçık. Bu sırada avucumun içinde sıcak bir yaşlık hissettim. Başını iki elimle birden yakaladım ve kolumun üzerine yatırdım. " Alnında küçük küçük ter taneleri belirmişti. Dünyada bu kadar rahat. uzun zamandan beri ilk defa olarak. " "Bilsem anlatmazdım!" dedim. beni bir dakika bile rahat bırakmayacaklarını zannediyorum.. Hayretle yüzüne baktım. göğsü herhangi bir hıçkırıkla sarsılmıyordu. bu akşam hemen hemen hiç uyumadım. hastanenin etrafında nasıl dolaştığını. "Bugün yanımdan ayrılmanı istemiyorum.. Evet. öyle demek istemiyorum. 138 . Bunun için artık seni yalnız bırakamam! Korkuyorum.

Seni istiyorum... "Bu eksik sana değil. Onu kolundan tutup. Bunu şimdi anlıyorum. Yiyecek ve meyve almak.. yüzümü gözlerinin kenarına sürerek yaşlarını kuruladım.. Pencerenin önünde karşı karşıya oturup. Demek ki.. o kadar kati bir şekilde bitti ki.. Sen beni inandırdın. eğildiği zaman öksürük tuttuğu için çoraplarını bile giydiriyordum. Oradan Tiergarten'deki gölcüklerden birinin kenarına gider. hayatımı bir başka insana vakfetmiş olmanın nihayetsiz saadetini duyuyordum.. yalnız ara sıra birbirimize bakıp gülerdik. insanlar benden inanmak kabiliyetini almışlar." Cevap vermedim.... hayır!" diyerek koluma sarıldı. zaman bana korkunç derecede uzun görünüyordu... Ama şimdi inanıyorum. yahut pansiyona uğrayıp çamaşır değiştirmek için onu bir iki saat yalnız bırakmaya mecbur olunca... Ve evden yüz elli metre kadar ötedeki bir kanepede biraz dinleniyorduk.. Bende inanmak noksanmış. Seni seviyorum. Birkaç hafta sonra biraz daha kuvvetlendi. bana ait. Sonra kendi kendine söyleniyormuş gibi: "Şimdi aramızda noksan olan şeyin ne olduğunu biliyorum!" dedi. Güzel havalarda beraber sokağa çıkıp yarım saat kadar dolaşmaya başladık. hiçbir şey konuşmaz. Dışarı çıkmadan evvel. Bundan sonra. onu hastalığı ve beni saadetim çocuklaştırmıştı. yosunlu suları ve kuğuları seyrederdik.. onu itina ile hazırlıyor. Deli gibi değil. merdivenlerden ağır ağır indiriyordum!. Ne zaman iyi olacağım acaba?. Sonra kürk mantosunu sırtına geçiriyor. hiç yanından ayrılmadım. gayet aklı başında olarak seviyorum. Beni bu kadar çok sevdiğine bir türlü inanamadı-ğım için.. Bir iyi olsam!... bir kanepeye oturturken veya sırtına ince bir hırka bırakırken. O kadar basit.. sana âşık olmadığımı zannediyormuşum. İçimde müthiş bir arzu var... saatlerce dışarıyı seyreder..Başını yavaşça yastığa bıraktım: "Yorulacaksın!" dedim. Ve bir gün her şey bitti. o iyi olup ayağa kalkıncaya kadar. ilk anda işin azametini anlamak benim için müm139 .. Gözleri parladı: "Hayır..

İçinde bir seneden fazla bir zamandır yaşadığım bu oda. Maria herhalde pencerede beni bekliyordu. Hizmetçi beni hayretle süzdü. Yerimden fırladım.. ne olacaksa bir an evvel olsun diye. manası gayet açık kelime. Bu sırada hizmetçi kız içeri girerek: "Sizin bir telgrafınız var. bir hayli üzüldüm. "Baban öldü. bana tamamen yabancı görünüyorlardı. Hepsi bu kadardı.. ev sahiplerinin bana karşı biraz soğuk davranmalarına sebep oluyordu.. Ne olmuştu? Etrafımda hiçbir şeyin değişmediğini görüyordum. Derhal gel!" diyordu. Bir gün Frau Heppner: "Başka bir yere taşındıysanız. şurada burada atılmış duran kitaplar.. Ne bende. Her kelimeyi teker teker ve birkaç defa okudum. Onun içindekini öğrenmemek suretiyle.. Eniştemdendi. Dört beş basit. Odamın parasını peşin olarak vermiş olmama rağmen oraya hiç uğra-mayışım. bu sefer. birçoğunu Türkiye'den getirdiğim eşyalarım. Hayır. fakat bu hadisenin hayatım üzerinde bu kadar büyük. Hizmetçinin elindeki telgrafı bir türlü alamıyordum. Yol parasını telledim.. biraz evvel hazırladığım paketi kolumun altına sıkıştırdım.kün olmadı. ne beni saran eşyada bir başkalık vardı. etrafımda dolaşan bir felaketi uzaklaştırabileceğimi ümit ediyordum. bu kâğıdın benimle bir alakası olamazdı. Yalnız biraz şaşırdım. süratle telgrafı açtım. üç günden beri bekliyor!" dedi ve katlanmış bir kâğıt uzattı. bu kadar değişmez bir tesiri olacağını asla düşünmedim. bir hareket yapmadığımı görünce. Sonra bizi mesul ederler!" dedi. Her şey biraz evvel gelirken olduğu gibiydi. Bavullarımı açarak kendime lazım olan bazı şeyleri aldım. Sonra kalktım. Ben işi şakayla geçiştirmek istedim: "Sizi bırakmama imkân var mı?" diyerek odama girdim. haber verin de polise bildirelim. Buna rağmen artık yarım saat ev140 . dışarı çıktım. bir gazeteye sardım. Son günlerde pansiyona gitmekten çekiniyordu m. telgrafı masanın üzerine bırakarak gitti. Evvela hiçbir şey anlamadım. Buna rağmen uzun müddet elimdeki kâğıda baktım.

bunun devamına ümit bağlamak suretiyle ne kadar yanıldığımı gayet iyi anlıyordum. ne Maria herhangi bir şey sezmemiştik. Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu. Öte tarafı hep teferruattı. bu vaka günlerce belki de haftalarca evvel olduğu halde. beni bu dünyadan alıp oraya götürüyor. Bir kadın. Hayatımızın. iki insanın birbirini bulması bu derece güç olan şu dünyada. devrin gıpta ettiği bir kafayı parçalayabilirdi. benim buraya değil. asıl büyük noktaya. bu sırada gözüne bir kömür parçası kaçar. bir insan yaşamaz oluvermişti. Mesela. ne ben. Yahut bir kiremit. Fakat birdenbire. trenin penceresinden dışarı bakabilir. Günlerin birbirinden farkı yoktu. her şeyi altüst ediyor. hafif bir rüzgârla yerinden oynayarak. Göz mü mühim kömür parçası mı. yapılmaması pek mümkündü. birbirimizi bulmuş olmak hakikatine uyması lazımdı. Binlerce kilometre uzakta. Bir taraftan da bu hakikati hâlâ kabul etmemek için çırpmıyordum. diye düşünmek nasıl aklımıza gelmiyorsa ve bütün bunları nasıl hiç mütalaa yürütmeden kabule mecbursak. Acaba hakikaten böyle miydi? Dünyada önüne geçilemeyecek hadiseler vardı ve biz bunların sebep ve mantıklarını anlayamıyorduk. hayatın daha başka türlü birçok cilvelerine de aynı tevekkülle katlanmaya mecburduk. Herhangi bir yerde doğmuş ve herhangi bir adamın oğlu bulunmuş olmak bu kadar mühim değildi. çünkü asıl hayatın teferruattan ibaret bulunduğunu görüyordum. kiremit mi mühim.velki "ben" değildim. kafa mı. güya tabiattan örnek alınarak yapıldığı halde. bu nadir saadete ermekti. birtakım ehemmiyetsiz teferruatın oyuncağı olduğunu. Fakat böyle olmayacağını da gayet iyi biliyordum. o ehemmiyet vermeden bunu ovuşturur ve bu minimini hadise dünyanın en güzel gözlerinden birini kör edebilirdi. Asıl mühim olan. telgrafın geldiği uzak yerlere ait olduğumu hatırlatıyordu. fakat bazı mantıksızlıklar ve yolsuzluklar vardı ki. beni Havran'a 141 . Bunun böyle olmaması lazımdı. Burada birkaç aydan beri beni saran hayatı sahici zannetmek. avuç içi kadar kâğıt. bu doğruydu. Bunların kendiliğinden düzelmesi.

. Raif!" dedi." "Ya?!.." Hayret edişim onu güldürdü : "Hep çocuksun. kendilerini tanımayı asla merak etmediğim birkaç akraba. Bunların insan hayatları için ne derece lüzumlu olduğunu anlamaya imkân yoktu.. "Boş yere vakit ziyan etmeye ne lüzum var?" dedi.. Bir müddet için ben de giderim. eniştelerim bana para göndermezler ve ben burada hiçbir şey yapmaya muktedir olmadan çırpmırdım. pansiyonla alakamı kesmek için tekrar dışarı çıktım. "Bilmem? Yol parasını alınca hareket etmeli. Bahan orada geçiririm.. bütün yaşayan taraflarımla merbuttum*. Halbuki buraya bütün hayatımla. "Ne mi yapacaksınız? Tabii gideceksiniz." "Belki ben daha evvel giderim. Yüzünde garip bir tebessüm vardı: "Ben dememiş miydim?" der gibi önüne bakıyordu. Ruhumdan bütün geçenleri ortaya dökersem gülünç olacağımı sanıyor. Ara sıra kaçamak bakışlarla beni süzüyordu.. Nasıl olsa daha uzun zaman çalışamayacağım." Beni bir tarafa bırakarak kendine ait projelerden bahsetmesi biraz tuhafıma gitti. Şu halde neden burada kalamıyordum? Gayet basit: Havran'da işler yüzüstü kalır.. "Önüne geçmek mümkün olmayan işlerde telaş ve heyecan göstermek çocukluktur.. birçok şeyleri düşünür kararlaştırırız.. Maria Puder'e meseleyi anlattığım zaman bir müddet sustu.. " Ufak tefek işlerimi yoluna koymak.. birkaç sabunhane.. ama muhakkak ki benim hayatıma istikamet verecek kadar mühimdiler. 142 . Ayrıca birçok şeyler daha vardı: Pasaportlar. Yalnız birkaç kere: "Ne yapayım? Ne yapayım?" dedim. sefarethaneler. annemin yanında kalırım. Akşamüzeri Maria'yı hemen seyahate hazır bir şekilde görünce adamakıllı şaşırdım.bağlayan şeyler neydi? Uç beş zeytinlik. "Bir an * Bağlıydım. . Prag'da. müthiş bir gayretle itidalimi muhafazaya çalışıyordum. Orada kır hayatı sıhhatim için herhalde iyidir.. "Ne zaman gideceksin?" dedi. Hem daha vaktimiz var. ikamet tezkereleri.

. beni herhalde pek üzecekti. Aynı manasız gülümsemelerle dolu olan yirmi dakika bana bir saniye kadar kısa göründü. Ara sıra birbirimize bakıp şaşkın şaşkın gü-lümsüyorduk. Bundan sonra zaman. Halbuki ben.. Ne diye gidiyorsun sanki?" diye söyleniyordu.. Bir saat kadar havadan sudan. şubat sonlarına geldiğimiz halde hâlâ ortalıktan kar kalkmadığından bahsettik.." "Nasıl istersen!. Öğleden sonra hiç dışarı çıkmadık.. Niçin bu kadar dümdüz ayrılıyorduk? Maria Puder son birkaç dakika zarfında biraz sükûnetini kaybetmişe benziyordu." Başka bir şey konuşmadık.. 143 . Bir an evvel vaktin geçmesini istediği besbelliydi. İstasyona gitmek saati gelince adeta derin birer nefes aldık. üzerinde kendi adresim yazılı bir zarf gönderecektim. Pencerenin önünde karşı karşıya oturup dışarıyı seyrettik. Eşyalarını yerleştirince kompartımanda kalmayarak benimle beraber perona inmekte ısrar etti. insanı şaşırtacak kadar lüzumsuzdu.. akşam treniyle gitti. konuştuğumuz şeyler.evvel giderim ve seni. asla bitmemesini temenni ediyordum. Senden evvel Berlin'den ayrılmaya karar verdim işte. Ertesi gün.. Çünkü ne onun Arap harflerini yazmasına. yol hazırlıklarını tamamlamakta serbest bırakırım. Sebebini kendim de bilmiyorum.. Sonra. Zihnimden bin bir türlü şey geçiyordu. Bunu tespit edince memnun oldum: Onun hiç sarsılmadan gittiğini görmek. hiç söylememeyi tercih ediyordum. bu sene kışın uzun sürdüğünden. Fakat bunları bu kadar dar bir vakte sıkıştırmaktansa. ne kadar saçma olursa olsun. korkunç derecede çabuk geçti. ne de bizim Havran'daki posta memurlarının Latin harflerini okumasına imkân vardı. Mütemadiyen elimi tutup bırakıyor: "Ne manasız şey?. Düşünüp kararlaştırmaya niyet ettiğimiz şeylere küçük bir kelimeyle bile dokunmadık. Halbuki dünden beri pek çok şeyler söylemek mümkündü. Mektuplarının beni bulabilmesi için her mektubumda. Ne bileyim. yan yana bulunduğumuz zamanın durup kalmasını.. Buna rağmen. Defterlerimize birbirimizin adreslerini kaydettik.

" dedi. pasaport."Asıl sen gidiyorsun.... Kolumdan tuttu.. elimi sallayarak: "Çağıracağım. fakat asıl kendimize ait olan şeylere hatta yaklaşmamıştık? Ama belki bu daha iyiydi. yolculuğun zevklerinden. ben daha buradayım!" dedim. Muhakkak çağıracağım!" diye bağırdım. Evvela ne demek istediğini anlamadım. öpmek için atıldım.. Yüzü ve bakışları bana inandığını gösteriyordu. fakat tane tane: "Şimdi ben gidiyorum. Bir memur vagon kapısını örtüyordu. sonra bana eğilerek.. bu senenin kışından bahsetmiş. Fakat ne zaman çağırırsan gelirim. Gülerek başını salladı. O da bir an durdu ve ilave etti: "Nereye çağırırsan gelirim!" Bu sefer anlamıştım. bilet. vize işleri peşinde koşmaktan göz açamadığım halde. Şimdi ben gidiyorum!" dedi. Ellerine sarılmak. Ben bile.. yol hazırlıkları. Kısa. Muhakkak. Türkiye'ye dönüp işlerimi biraz yoluna koyar koymaz onu ça144 ... tren sessiz sedasız hareket etmişti.. Maria Puder merdiven basamağına atladı. Ben gittikten sonra Berlin ona ilk günlerde herhalde pek sıkıcı gelecekti. Ona niçin söyleyemediğime yanarak kafamda sakladığım bir sürü güzel laflar bunun yanında pek âciz ve renksizdi.. Şimdi onun niçin benden evvel seyahate çıktığını da anlar gibi oluyordum. içimde yarı kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı. sonra yavaşladım. onunla beraber dolaştığımız sokaklardan geçerken tuhaf oluyordum. yavaş bir sesle.. Bir müddet onun bulunduğu pencerenin yanında koştum. "Raif. Bu sözümü fark etmemiş göründü... Halbuki ortada artık üzülecek bir şey de yoktu. Bir teklif ve bir kabul. Niçin dünden beri bu noktaya temas etmemiştik? Niçin bavul yerleştirmekten. münakaşa-sız ve hesapsız! Bundan daha güzel bir ayrılık olamazdı. Biliyorum!" Trenin hareket saati gelmişti. Maria içeri girmiş. Uzun uzun konuşacak ne vardı? Hepsi aynı neticeye varacak değil miydi? Maria en iyi şekli bulmuştu. "Evet.

Demek babam ölmüştü. Hatta nedense ben akıllandığımı zannettikçe onun nazarında daha küçülüyor gibiydim. Çünkü iyiliği ve fenalığı hakkında bir fikir sahibi olacak kadar onu tanımıyordum. Son zamanlarda her arzuma muvafakat edişi. Bu sefer benim ikide birde ileri sürdüğüm şahsi fikirlerime ve mütalaalarıma biraz da istihfafla bakıyordu. Havuzlu kahvede göğsünü bağrını açıp gülüşerek ayran içtiğini ve küfür savururak tavla oynadığını gördüğüm kimse bence birbirinden tamamıyla ayrıydı. Akşamları kaşlarını çatarak sessiz sedasız eve giren ve ne bizi ne annemizi hitaba layık görmeyen.. ancak Köstence'de vapura bindikten sonra düşünmeye başladım. bir şerbet iç de mahalleye dön.. Bu yolculuğun.. hatta bunu takip eden birçok senelerin yazılacak bir hususiyetleri yok. onunla aramızda daima bir yabancılık mevcut kalmıştı ve birisi bana: "Senin baban iyi bir adam mıydı?" diye sorsa. İşte bu kadar.. Beni Türkiye'ye çeviren hadise üzerinde. münakaşa etmeye tenezzül etmeyecek kadar bana ehemmiyet vermediğinin bir alametiydi. Bunu hakikatte bu kadar geç idrak ettiğimden dolayı büyük bir utanma duydum. orada oyna!" Büyüdüğüm. " diye bağırırdı: "Haydi. Bu ikincisinin babam olmasını ne kadar isterdim. 145 .. askere gidip geldiğim zaman bile bana karşı muamelesi değişmemişti. fakat yokluğunu hissedecektim. Halbuki o halinde bile beni görünce derhal yüzü ciddileşir: "Ne dolaşıyorsun buralarda?.. Babam benim için "insan" olarak hemen hemen hiç mevcut değildi. Onun boşluğunu değil.. değirmi ve kır sakallı adamla.. Polonya ve Romanya üzerinden Türkiye'ye döndüm.. yalnız "Baba" dedikleri mücerret bir mefhumun insan şeklinde görünüşüydü. kahve ocağına var. Dört gün sonra. saçsız başlı. Hayal kurmaktaki büyük maharetim bu sefer de hemen kendini göstermişti. verecek cevap bulamazdım. Bütün bunlara rağmen kafamda.ğıracaktım. Gerçi babamı gerçek bir muhabbetle sevmem için de ortada bir sebep yoktu. onun hatırasını kirletecek bir şey yoktu. Havran'a yaklaştıkça içime daha çok hüzün çöküyordu. Havran civarında yaptıracağım güzel köşkün yerini ve onu alıp gezdireceğim tepeleri ve ormanları gözlerimin önünde görüyordum.

. Bunların bedeli. hiç olmazsa birkaç sahifenin.. Öleceği aklına gelir miydi?.. Gömünün yerini diyi-vermedi besbelli. Babamın işlerini elime almak istediğim zaman. fakat bazı hususların anlaşılması için. bilhassa eniştelerimin.. Ne yapmalı şimdi? Bir bakıcıya gitsek bari. Hakikaten annem bundan sonra Havran civarında ziyaret etmedik bakıcı bırakmadı. hatta alelumum* babamda pek bol olduğu rivayet edilen nakit paralar ve altınlar ortada yoktu. Onların tavsiyeleriyle zeytinliklerde kazılmadık ağaç dibi. Annem hiçbir şeyin farkında değildi.Evimizi ve bütün kasabayı. Mahsul zamanı geçtiği için zeytinliklerden bir şey almama imkân yoktu. Hatta bugünleri takip eden on seneden hiç bahsetmemeyi tercih ederdim. onsuz tasavvur etmek bana güç geliyordu. Havran'da hiç de hoş karşılanmadım. İki sabunhanenin hiç lafı geçmiyordu. hem de eniştelerimden birine satmış olduğu anlaşıldı. Bunları uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Bana öyle bir teklifte bulunmadığı için eski emektarlardan bir kadınla beraber kocaman evde yalnız başıma yaşamaya başladım. Onlara her şey malum!" diyordu.. ablalarım tamamen yabancı. bunların bir müddet evvel babam tarafından. Sorduğum zaman: "Ne bileyim evladım! Rahmetli herhalde gömdüğü yeri haber vermeden gitti. fakat masrafa pek yanaşmıyorlardı. Ablalarım da bakıcılara beraber gidiyorlar. evde eşilmedik duvar kenarı kalmadı. Eniştelerim benimle alay eder gibi. Evimiz kapatılmış. anam büyük eniştemin yanına göçmüştü. Bana düşen malların ne olduğunu eniştelerimden bir türlü doğru dürüst öğrenemedim. bir türlü sonu gelmeyen gömü araştırmalarına için için güldüklerinin farkın-daydım. Bunların bir kısmının gelecek senelerdeki mahsu* Genellikle. Eniştelerin son günlerde hiç başından ayrılmadılar. ölümünden evvel mirası bölüştürdüğünü haber aldım. hayatımın en manasız devresi olan bu günlere tahsis edilmesi lazım... 146 . Elinde avucunda kalan beş on parça altını bu uğurda harcadı. anam eskisinden daha zavallıydı.

Babamın. 147 . Bir sürü saçma işlerle uğraştığım bu çamurlu ilkbahar ve boğucu yaz günlerinde bana bir parça ferahlık veren onun mektupları ve ona mektup yazdığım saatlerdi. dağda bayırda zeytinlikleri dolaştım. Maksadım bu yazı şöyle böyle atlatmak.. nedense en çorak. sulak ve kasabaya yakın yerlerde bulunan ve her bir ağacı yarım çuvaldan fazla mahsul veren zeytinlikler ablalarıma. babamın zamanında kimsenin zahmet edip bu dağ başlarından mahsul kaldırmaya gelmediğini anladım. senelerden beri buda-nıp temizlenmedikleri için. Ve bu "güzel" haberi tam on sene sonra öğrendim.lünü satarak birkaç kuruş temin ettim.. Maria'dan gelen her mektuptan yeni cesaret ve şevk alıyordum. önümüzdeki sonbaharda. yabanileşmeye başladıklarını. yani eniştelerime bırakılmıştı. Mektuplarımı Pots-dam meydanı postanesine yolluyordum. bütün gayretimi sarf ederek vaziyetimi düzeltmek ve derhal Maria Puder'i getirtmekti. Türkiye'ye geldikten sonra onunla sık sık mektuplaştık. altımda bir at. ayağımda çizmeler. Daha dün akşam öğrendim. Yaz ortasında bir kere garip bir şeyler yazmıştı. zeytin mevsimi başlar başlamaz... fakat bunu ancak geldiği zaman ve bizzat söyleyeceğini bildiriyordu. bu iyi haberin ne olduğunu yazmadı.. Hep "Bekle. ovada. Ben geldikten bir ay kadar sonra annesiyle beraber Berlin'e dönmüştü. Fakat şimdi bunu bırakalım ve her şeyi sırasıyla anlatalım. oradan kendisi gidip alıyordu. en yolsuz. Fakat ben yorulmadan çalışmak suretiyle her şeyi düzelteceğimi ümit ediyor. (Sonbaharda kendisini çağıracağımı ümit ettiğimi yazmıştım!) Bundan sonra. Evet. Babamın hastalığından. Gezip dolaştığım yerlerdeki ağaçların çoğunun. tam on sene bekledim. geldiğim zaman öğrenirsin!" diyordu. Buna mukabil. Bütün yaz. birçok mektuplarımda tekrar tekrar sorduğum halde. hem yalnız sonbahara kadar değil.. annemin zavallılığından ve ablalarımın korkaklığından istifade edilerek yokluğumda bir hayli dolaplar dönmüşe benziyordu. en güdük yerleri bana bırakmış olduğunu hayretle görüyordum. bekledim. Bana verilecek çok güzel bir haberi olduğunu.

Teşrinevvel* başlarında. Bir daha Maria Puder'den haber alamadım ve ismini duyamadım. her şakadan birtakım manalar çıkarıyor ve deliye dönüyordum. İzahat vermeye de asla mecbur değildim. Üst üste yazdığım mektuplara da cevap alamayınca büsbütün yeise düştüm. her yarım kalmış ifadeden. hüc-remsi yer. Evi tamir ettirmiş. Bütün mektuplarını önüme dökerek teker teker okudum. bütün Havranlıların. bir an evvel çağırmamı mı istiyor. Onların beni anlamalarına imkân yoktu. saklanmak isteyen bir şeyler ve her zamanki açık Maria'ya pek yakışmayan kaçamaklı. ** Yıkanılacak yer. Bütün yazdıklarım boşa gitti ve bütün korktuklarım doğru çıktı. 148 . Eski evlerde genellikle su dökünmek için yapılmış küçük. tam zeytin işlerinin kızışmaya başladığı ve benim onu çağırmayı düşündüğüm sıralarda birdenbire mektupların arkası kesildi. Son aylarda yazılanlarda biraz şaşkınlık. Bunun sebebini henüz hiç kimseye ifşa etmediğim için herkes bu hareketimi züppeliğe.. Ben bu ithamlara için için gülüyordum. diye tereddüde düştüğüm de olmuştu. Zaten son mektuplarının arası gitgide açılmıştı ve sahifeler gitgide daha az ve daha güçlükle doluyor gibiydi. vesveselenmeye hazır olan zihnim. gizli kapaklı ifadeler vardı. Şüphelenmeye. Fakat daha buraya gelmedik.. Fakat on beş yirmi gün geçtiği halde Maria'nın bana cevap yazmaması beni fena halde telaşa düşürdü. Hele benim gibi daha işlerini şöyle bir nizama sokmamış bir adamın borç almak veya mahsul satmak suretiyle eline geçirdiği birkaç kuruşu aynalı dolapla banyoya verişi doğrudan doğruya delilikti. İstanbul'a sipariş ettiğim birçok ev eşyası meyanmda bir de banyo getirtmiş ve eski gusul-haneye** fayans döşeterek oraya koydurmuştum.. Hatta. tabii en başta akrabalarımın hakarete kadar varan istihfafları ve hayretleri arasında. üstünkörü frenk mukallitliğine. Artık her satırdan. Bir ay * Ekim. bin bir türlü ihtimallerle beni kıvrandırmaya başladı.. Yalnız dün.. ukalalığa hamlediyordu. yoksa çağırmamdan korkuyor ve sözünden dönmek mecburiyetinde kalacağı için üzülüyor mu....

eskisinden çok daha ıstırap verici bir halde. daha doğrusu insan olduğumu. hiç insan yüzü görmeyeceğim taraflarda dolaşmayı tercih ediyor. toplamak. odadan odaya dolaşıyor. Maria Puder'le tanışmadan evvelki boş. Birkaç gün içinde ne kadar değiştiğimi düşününce bugün bile şaşıyorum. O zaman her şeyden ümidimi kestim. Bana hareket etmek. Ona yakın olmak şuuru. duymak. posa haline geldiğimi fark ettim. fabrikaya götürüp yağ çıkartmak işlerini şunun bunun elinde bıraktım. O zaman asla bu kadar ümitsiz olmamıştım. miskin halimden kurtarmış. maksatsız günler. yok denecek bir hale gelmişti. benim de içimde. "postaneden alınmadığı için gönderene iade" kaydıyla geri geldi. Hiçbir şeyden zevk almama imkân olmadığını hissediyordum. 149 . Evde kapanıyor. Aradaki bu muazzam mesafe elimi kolumu bağlıyordu. hatta alelumum kendime karşı alakam birdenbire azalmış. onu ikna etmek düşüncesi beni hiçbir zaman terk etmemişti. yeniden başlamıştı. dünyanın zannedildiği kadar manasız olmaya* Yetenekli. Bir müddet. hissetmek. hulasa yaşamak kabiliyetini veren bir şey içimden çekilip alınmış gibi. Fakat şimdi tamamen âcizdim. o kadın beni her zamanki âciz. Etrafımın artık hiç farkında değildim. "neden hâlâ yaşıyorum?" diye acı bir hisle uyanıyordum. İşlerime. görmek. yılbaşı gecesini takip eden günler gibi de değildim. Bazan çizmelerimi çekip kırlara çıksam bile. yaşamaya müstait* taraflar bulunduğunu. gayesiz. düşünmek. son göndermiş olduğum mektuplar. gece yarısı eve gelip mindere uzanıyor ve birkaç saat uykudan sonra ertesi sabah. bana erkek. Bu sefer. o zamana kadar gözümden kaçan noktalar üzerinde duruyor ve acı acı gülüyordum. onun mektuplarını ve benim geri gelen mektuplarımı tekrar tekrar okuyor. dünyada başka türlü de yaşanabileceğini bir kere öğrenmiş olmanın azabı tutuyordu. Arada bir fark vardı: Hayatın bundan ibaret olduğunu zannettiren bilgisizliğimin yerini şimdi. gidip kendisiyle konuşmak. kısa bir müddet.sonra. Zeytinlerini silkmek.

Ama.. Belki bu da kâfiydi.. yalnız bir tanesini tanımıştım. Daima onun gibi bir desteğe muhtaçtım." diyordum. Eğer buna yaşamak demek caizse.. içimde insanlara karşı öyle bir itimatsızlık. Başka kimden sorabilirdim? Annesiyle beraber Prag'dan döndükleri zaman yeni bir eve çıktıklarını yazmıştı. Buna rağmen bu şehirde yaşayan milyonlarca insandan ancak birkaç tanesiyle konuşmuş. ve asıl bunun için muhayyilem en fena ihtimaller üzerinde duruyor ve en ağır hükümleri veriyordu. nebatat ve hayvanat bahçesi. aldatıcı bir rüya. onunla aramdaki rabıtayı kaybeder etmez. tam bir vehim olduğu meydana çıkınca ne yapılabilirdi? Bu sefer inanmak ve ümit etmek kabiliyetini ben kaybetmiştim. hiç değilse muzır bir mahluk telakki ediyordum.. Fakat o da olmayınca? Her şeyin bir hayal.. bu sebepten dolayı istediğim malumatı veremeyeceğini bildiriyordu.. öyle bir acılık peyda olmuştu ki. Seneler geçtikçe bu his kuvvetini kaybedeceğine şiddetlendi. Berlin'den başka bir yere gitmemiştim..bileceğini öğretmişti. Ne yapmıştı. Ben hayatta yalnız başına yürüyebilecek bir insan değildim. resim galerisi. Buna rağmen yaşadım. yaşadım.. Bir ayrılık anın150 . İnsanlara karşı duyduğum şüphe. orman ve göl bırakmamıştım. Fakat ben. Bana yaklaşmak isteyenlerden kaçtım. bu malum değildi. Berlin'deki pansiyon sahibesi verdiği cevapta Frau van Tiedemann'm artık onların yanında oturmadığını. Kendime en yakın bulduğum veya bulacağımı zannettiğim insanlardan en çok korkuyordum.. kin derecesine çıktı. onun tesirinden kurtulur kurtulmaz. "O bile böyle yaptıktan sonra!. Bir insana bir insan herhalde yeterdi. Gezmediğim müze. Öyle ya. Bunlardan mahrum olarak yaşamam mümkün olamazdı.. Almanya'da kaldığım iki seneye yakın zaman zarfında ne kadar az insanla tanışmış olduğumu düşününce hayret ettim. Bir daha Maria'dan haber alamadım. Fakat adresini bilmiyordum.. temasa geldiğim herkesi düşman. Ona ne kadar muhtaç olduğumu şimdi anlıyordum. Kim olursa olsun. bundan zaman zaman kendim de korkuyordum. şehri aşağı yukarı çıkmaz sokaklarına kadar biliyordum. tekrar eski halime dönmüştüm. işte netice meydanda.

Postaneden mektuplar alınmaz. unutma.. nereye varacağı malum olmayan bir maceraya atılmak. Parası olanlar.. borçlarımın faizi ve evlenme masrafları elimde avcumda kalan birkaç parça malı aldı. Fakat kafama. ne yaptığımı bilmeden çalıştım. Borçlarım. o bana daha çok yaklaşmıştı.. fakat hayatta kaybetmiş olduğum şeyi bana asla veremeyeceklerini bile bile.... inanamamak. "Unutma. her yaklaşan insanı. Zeytinlikler para etmiyordu... Bu histen kurtulmak için yaptığım bütün hamleler boşa çıktı. emvali metrukeden yok pahasına mal almaya alışmışlardı. unutma ki. Buna rağmen böyle yaptı.. Onları sevdim. basit bir heyecanın şevkiyle verilmiş bir sözü tutmamak için en kolay çare. her an hissediyordum. onun daima iyi işleyen kafasının kabul edeceği bir iş değildi. İşlerim bana hiçbir zaman alaka vermedi. sonu!" diyordum. saf bir çocuğa biraz da gönlünü almak için söylenmiş bir söze bağlanarak meçhul bir hayata... karımın bana herkesten daha uzak olduğunu anladım.. Cevap verilmez. Herhangi bir kimsenin bana bir adıma kadar yaklaştığını görüp ümitlere düşsem.. götürdü. Çocuklarım oldu... Fakat niçin bunları bu kadar ince düşündüğüm halde bir türlü kendimi hadiselere uyduramıyordum? Niçin hayatta önüme çıkan her yeni yola adım atmaktan bu kadar çekiniyor. Bile bile aldatıldım ve bundan bir nevi de zevk duydum. Bunu bırakıp. derhal kendini gösteriyor. Kim bilir hangi yeni macera.. çıkmaz bir şekilde yerleşmiş olan o korkunç hüküm. bir insanda kendime yakın taraflar bulduğum oluyordu. Senede yedi sekiz liralık mahsul verebilecek olan bir ağaç kökü yarım liraya 151 .da. o sana daha yakındı.. Fakat işte. Bunun ne kadar korkunç olduğunu her gün. bana fenalık etmeye geliyormuş gibi. Daha o gün.." diye beni hakikate davet ediyordu. Bir makine gibi. endişe ile karşılıyordum? Bazan kendimi bir müddet için unuttuğum. İnanmamak.. Evlendim.. münasebeti hiç münakaşasız kesivermekti. Var zannedilen şeyler bir anda yok oluverirdi... hayır. Aramızda artık mesafe bile kalmamıştı. hemen kendimi topluyor: "Hayır. hangi yakın ve daha makul saadet şimdi ona kollarını açmış bulunuyordu. Eniştelerim tarafından aptal yerine kondum ve aldırış etmedim.

batmakta olan güneşin camlardan vuran ışığı altında. nasıl hâlâ ona bağlı olduğumu gördükçe. Ama bir kere kırılmıştım. pısırıklığıma rağmen çabuk terakki edeceğimi umuyordu. Ona kızgın değildim. onun aleyhinde düşünmeme imkân olmadığını hissediyordum. usta fırçaların ölmez eserlerini seyrediyordu. Hiç de beklediği gibi olmadı. Senelerce kaldım. kimlerle dolaşıyordu. Fakat bir türlü kendimi o şüpheden kurtaramıyordum. Sonra. Kaynatam öldü ve baldızımla kayınlarım başıma kaldı. bunda aldanmış olmak. tabak şıkırtılarını ve baldızımla kayınlarımın ağız kavgalarını dinlerken gözlerimi kapar. Kim bilir şimdi kimlerle yaşıyor. tekrar yaşamaya başlamak için bana kısa ümitler veriyordu. şimdi çalıştığım bankaya aldırdı. bende artık inanmak kudreti bırakmamıştı. Her yerde birçok fırsatlar çıkıyor. Ona kızmama. Lisan bildiğim için. Aile yükü arttıkça benim hayatla alakam azalıyor. Aldığım kırk lira ile hepsini geçindirmeme imkân yoktu. artması icap eden gayretim büsbütün yok oluyordu. Karımın babası henüz sağdı ve Balıkesir'de memurdu. çünkü o benim için bütün insanlığın timsaliydi. Eniştelerim. aradan seneler geçtiği halde. mutfakta bulaşık yıkayan karımın terlik seslerini. O beni çoktan unutmuş olacaktı. Ma-ria'nm bu anda nerede bulunduğunu tasavvur ederdim. onun delaletiyle vilayet merkezinde bir şirkete memur oldum. ruhumda daha büyük bir infial duyuyordum. ruhumda fazlasıyla bulunduğunu bildiğim sevgiyi sarf etmek. Bir akşam eve dönerken mahallenin bakkalına 152 .müşteri bulamıyordu. On dört odalı harap evden ve birkaç parça eşyamızdan başka bir şeyim kalmamıştı. O kadar çok inanmıştım ki. Karımın uzak bir akrabası beni Ankara'ya.. adeta bütün insanlara dağılmıştı. Ak-şamüzerleri evde çocukların gürültüsünü.. etrafımdakiler için varlığımla yokluğum müsaviydi. Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık. sırf beni müşkül vaziyetimden kurtarmak ve ailenin servetinin dağılmasına meydan vermemek için borçlarımı ödediler ve zeytinliklerimi aldılar. Dünyada bir tek insana inanmıştım. birçok insanlar. darılmama. Belki gene kafa dengi bir insanla beraber nebatat bahçesinin kızıl yapraklı ağaçlarını veya loş bir sergide. Nerede bu-lunduysam.

"Bu öyle olmayabilirdi!" düşüncesi. Bu olmadıktan sonra. "birtakım yabancılar beslemek" ti.uğramış. Adeta gününün yetmesini bekleyen bir mahpus gibiydim. Berlin'de. Weber'in Oberon operası uvertürünü çalmaya başladı. İnsanlara kızmama imkân yoktu. Günlerin. Hiçbir şeyden müteessir olmuyor. Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. öteberi almıştım. diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? İnsanları sevmeme ve onlara tekrar yaklaşmama da imkân yoktu. Maria ile beraber gittiğimiz birkaç operadan biri de buydu ve onun Weber7 e hususi bir muhabbeti olduğunu biliyordum. beklediğim gün gelecek 153 . yolda. Karımdan. Tam kapıdan çıkacağım sırada. Bunun bir an evvel sona ermesini ve onların bana hiçbir suretle muhtaç olmayacakları anı özlüyordum. çünkü en inandığım. sevgilerine ve alakalarına muhtaçtılar. en iyisi. henüz pek uzak olan bu günü hasretle beklemek şeklini aldı. Benim bu insanlara ne lüzumum vardı? Beş on kuruş ekmek parası için bana tahammül edilebilir miydi? İnsanlar birbirinin maddi yardımlarına ve paralarına değil. aile sahibi olmanın hakiki ismi. Kendisinden daha dün ayrılmış gibi taze bir hasret duydum. çünkü insanların en kıymetlisi. alelumum ev halkından fazla bir alaka gördüğüm yoktu. en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti. şuursuz. Başkalarına emniyet edebilir miydim? Böylece herhalde seneler geçecek. iradesiz. Az daha elimdeki paketleri yere düşürecektim. Bir nebat gibi. en güvendiğim insanda aldanmıştım. Yavaş yavaş hislerim kütleşmişti. Bunun sebebi herhalde. şikayetsiz. servetin. yoksa insan mukadder telakki ettiği şeyleri kabule her zaman hazır. o garip yılbaşı gününde ilk defa olarak duyduğum lüzumsuzluk hissi bende tamamen yerleşmişti. hiçbir şeye sevinmiyordum. Kaybedilen en kıymetli eşyanın. çocuklarımdan. hep onun uvertürünü ıslıkla çalardı. fakat bunu beklemeye hakkım olmadığını da biliyordum. yaşayıp gidiyordum. Yavaş yavaş bütün hayatım. her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. ancak beni bu akıbete yaklaştırmak bakımından birer kıymeti vardı. karşı evin bir odasında kira ile oturan bekârın radyosu.

Başımı yavaşça kaldırdım.. ne kendime. cumartesi günü. Siz döndükten pek az zaman sonra biz de pansiyondan ayrıldık. Ortalık oldukça sıcaktı. Hale kadar yürüdüm. Bir kadın sesi kulağımın dibinde adeta bağırırcasına: "Herr Raif!" diyordu. Sıkılıyordum. Ben de alışverişi bitirdikten sonra paketleri koltuğuma sıkıştırarak heykele doğru yürüdüm. Sokaklarda maksatsız dolaşanlar ve tozlu havada bir parça akşam serinliği arayanlar çoktu.. demek.. siz sahiden Herr Raif siniz! Aman... muazzam vücudundan.ve her şey sona erecekti. "Hayır. tahmin ettiğiniz gibi. Prag'a gittik. ne başkalarına kabahat bulmuyor. biraz dolaşarak da olsa. Kadın beni sımsıkı yakalamış: "Hayır. Frau van Tiedemann. Neredeyse korkumdan silkinip kaçacaktım. Başka hiçbir şey istemiyordum.. Başka bir şikâyetim yoktu. Eve her zamanki eğri büğrü sokaklardan değil.. Ama bunun sürüp gitmesine lüzum yoktu.. Birdenbire kolumdan yakalandığımı hissettim. Bu Almanca hitaptan fena halde şaşırdım. öğleüzeri eve gelmiş ve soyunmuştum. Tabii beraberce.. Canım istemeye istemeye giyindim. Sadece Frau DöppkeL Bir koca uğruna bir van feda ettim.. Deminden beri aklıma getir154 . " Prag der demez içim cız etti. insan bu kadar değişir!" diye bağırıyor ve sokaktan geçenler bize bakıyordu. sadece sıkılıyordum.. fakat pek zararlı değilim!" "Tebrik ederim.. Dükkânlardan birinin önünde sallanan kocaman saat altıyı gösteriyordu. işte. Yani dün. Karım öteberi lazım olduğunu söyledi: "Yarın dükkânlar kapalıdır. Sesi de hiç değişmemişti: "Ah. asfalt yoldan dönmek istiyordum. Pekâlâ. Hayat bana kötü bir oyun oynamıştı. hadiseleri olduğu gibi kabul ediyor ve sessizce katlanıyordum. Frau van Tiedemann değil. sizi Ankara'da görmek kimin aklına gelirdi?" dedim. yanılmıyorum. Daha yüzünü görmeden. " "Evet evet. Günün birinde. çarşıya kadar bir daha yorulu-ver!" dedi... kim olduğunu anlamıştım...

" Bir limonatacıda beş dakika oturmaya razı oldu ve hikâyesine orada devam etti: 155 . "akrabam!.. hep lüzumsuz.. Aşağıya doğru yürüyorduk. bir saatten az kalmış. Dün gece geldik. birbirimize soracak şeyler vardır..geçtikten sonra öğrenmenin ne faydası vardı?..mek istemediğim şeyi bu sefer zapt etmeme imkân kalmamıştı. Ankara'da olduğunuzu bilseydim muhakkak arardım.. bir yerde otursak ne iyi olurdu.. sonra gülerek: "Evet. Biz Ankara'ya gelmedik. beni alakadar etmeyen mevzularda dolaşıyordum... Bunları hiç öğrenmemek daha iyi olmaz mıydı? Aradan bu kadar seneler -tam on sene. evet. fakat artık benim tavsiyelerimi dinlemiyor... sessiz bir kız çocuğu bulunduğunu ancak şimdi görüyordum. "Ankara'ya niçin geldiğinizi hâlâ söylemediniz!" "Ha.. Ankara'dan geçiyoruz. Maria Puder hakkında soracağım şeylere nasıl başlayacağımı bir türlü bilmiyor. Fakat siz hiç değişmemişsiniz!" "Siz de!" Biraz evvel daha samimi olduğunu hatırladım ve sesimi çıkarmadım. O zaman daha pek küçüktü. sualime ne mana verecekti? Nereden tanıdığımı sormayacak mıydı? Sonra söyleyeceği şeyler. " Kadının yanında. Hâlâ sokak ortasında durduğumuzu fark ettim ve: "Gelin bir yerde oturalım.. fakat bizim tren vakti geliyor. On iki yaşında filan.. Oğlum hukuk tahsilini bitiriyor!" "Gene kendisine kitap tavsiye ediyor musunuz?" Bir müddet hatırlayamadı. hakkınız var... Bu akşam da gidiyoruz. seneler ne çabuk geçiyor!.. Sizi Ankara'da gördüğüme hâlâ hayret ediyorum!" dedim. Kaçırmayalım. Fakat ne diye soracaktım? Benim Maria ile olan münasebetimden onun haberi yoktu.. hatta biraz da fazla. " "Evet.... Aman yarabbi. Geçerken uğradık. Güldüm: "Kızınız mı?" dedim! "Hayır" dedi. "Evet.. bakın asıl bunu anlatayım. sekiz dokuz yaşlarında sarı benizli...

Şimdi tekrar alıp götürüyorum. pek çabuk buluşacağımızı tahmin etmiş ve hafızalarımızın kuvvetine güvenmiştik. Düşündüğüm zaman ben de onun çehresini hatırlayama-dım ve on seneden beri ilk defa olarak. "Pek münasebetsizsin" der gibi yüzüme baktı: "Bilmiyorum... Fakat benim için her şey müsavi değil miydi? İçimde hiçbir canlı his yoktu.. ne de onun bende resmimiz bulunmadığını fark ettim. Artık kendim de farkına varmıştım ki.." yanında oturan soluk benizli çocuğu gösterdi: "Hem de bu çocuk için. Hem memleketi ziyaret. diyelim ki. fakat bunu ancak şimdi fark etmeme ne demeliydi? Onun çehresini gözlerimin önüne getirmek lüzumunu hissetmemiş miydim? İlk aylarda yüzünün bütün hatlarını hafızamda sakladığı156 .. o müstemleke tüccarıdır!" "Ama Bağdat Alman müstemlekesi değil galiba!" "Biliyorum canım. Hayret içinde kaldım. Biliyorsunuz ya. Bağdat'ta hurma üzerine iş yapıyor!" "Kamerun'da da hurma ticareti mi yapıyordu?" Kadın. ne benim onda. Nasıl olmuş da ayrılırken bunu düşünmemiştik? Haydi."Kocam şimdi Bağdat'ta. Belki de hâlâ bekârdı ve erkekten erkeğe koşarak. Fakat kocamın sıcak memleket mahsulleri üzerinde ihtisası var. Neden korkuyordum? Maria da kendisine göre bir başka Herr Döppke bulmuş olabilirdi. Herhalde benim çehremin hatlarını bile unutmuş olacaktı.... hem de.. "inanacak adam" arıyordu." "Demek sık sık Berlin'e gidip geliyorsunuz!" "Senede iki defa!" "Herr Döppke'nin işleri iyi gidiyor galiba!" Güldü ve kırıttı... kendisine mektup yazın ve sorun! Kadınları ticaret işlerine karıştırmıyor!" "Şimdi nereye gidiyorsunuz!" "Berlin'e. bu tereddüt. öğreneceklerimden korkmaktan geliyordu. Hâlâ soramıyordum. nasıl soracağımı bilmemekten değil. Biraz zayıf diye kışı bizim yanımızda geçirdi..

onun çehresini aramış. Ne lüzumu var? Frau Döppke saatine baktı ve kalktı. Sonra?" dedi.. Ankara'dan ve Türkiye'den pek memnundu: "Ecnebilere bu kadar hürmet edilen bir memleket görmedim!" diyordu. sizin akrabanız olduğunu söyleyen bir kadın görmüştüm de. Kürk Mantolu Madonna'nın yüzü. şimdi. hiçbir heyecan duymayacağımdan emin olarak. Her şeyin bittiğini anlayınca... sonra Ankara pek hoşuma gidiyor!" Yaşlı kadın boyuna konuşuyordu. İlk Kocam da Hollandalıydı.... bir ecnebiye bir kolaylık yapmak için sanki fırsat bekliyor. İstasyona bir hayli yaklaştıktan sonra. Kadın. bütün eski günleri ve hatıraları.... Galiba ressamdı.. Ve bende bir resmi bile yoktu.. pek çok değil. " Kadın birdenbire alakalandı: "Peki.. Buna dayanamayacağımı biliyordum. bu çehreyi görmekten ve tasavvur etmekten büyük bir dikkatle kaçmıştım.mı ve her an.. son bir kararla.. Halk her yabancıya adeta zorla evine girmiş biri gibi bakar. fakat mümkün olduğu kadar lakayt görünmeye çalışarak... " "Nerede?" "Berlin'de.... muhayyilemde bile olsa. Halbuki Türkiye'de herkes. Ben asıl Praglıyım. Küçük kız beş on adım ileriden gidiyor. Çek Alınanlarından.. refahını ecnebi seyyahlara borçlu olduğu halde. söze başladım: "Berlin'de akrabanız çok mudur?" "Hayır.. Ancak.. Ben tereddüt ederek: 157 .. "İsviçre bile.. bir kere daha yâd etmek isteyince.. hiç güçlük çekmeden hayalimde yaşattığımı hatırlıyordum. Bir resim sergisinde tesadüf etmiştim. fakat bulamamıştım. Onun. bana bütün sükûnumu kaybettirecek kadar kuvvetli ve tesirliydi. Beraber istasyona doğru yürüdük. Sonra. eliyle yolun kenarındaki ağaçlara dokunuyordu. böyle değildir. Neden sordunuz?" "Ben oradayken.

"Sonra... Bilmem... Bir kere mi ne konuşmuştuk... Güzel bir tablosu vardı... O vesileyle... " "İsmini hatırlıyor musunuz?" "Galiba Puder olacaktı... Öyle ya, Maria Puder! Tablonun altında imzası vardı... Katalogda da yazıyordu... " Kadın cevap vermiyordu. Tekrar kendimi topladım: "Tanıyor musunuz?" dedim. "Evet, akrabam olduğunu size ne diye söyledi?" "Bilmem... Galiba ben oturduğum pansiyondan bahsetmiştim de, o da benim orada bir akrabam vardır, demişti... Yahut da başka türlü... Şimdi hatırlayamıyorum tabii... On sene bu!" "Evet... Az zaman değil... Annesi bana, kızının bir zamanlar bir Türkle ahbap olduğunu ve bütün gün ondan bahsettiğini söylemişti de, acaba siz miydiniz diye merak ettim. Fakat garip değil mi, kadın kızının hayran olduğu bu Türk'ü bir kere bile görmemiş... O sene Prag'a gitmişti, Türk talebenin Berlin'den ayrılmış olduğunu, orada kızından öğrenmiş!.. " İstasyona gelmiştik. Kadın trene doğru yürüdü. Ben, sözü değiştirirsek bir daha aynı mevzua dönemeyeceğimden ve asıl istediklerimi öğrenemeyeceğimden korkuyordum. Onun için, sözüne devam etmesini büyük bir alakayla bekleyerek gözlerinin içine baktım. Kadın, eşyasını vagona yerleştirmiş olan otel garsonunu savdıktan sonra, bana döndü: "Neden soruyorsunuz?" dedi. "Maria'yı pek az tanıdığınızı söylüyordunuz!" "Evet... Fakat üzerimde çok kuvvetli bir tesir bırakmış olacak... Tablosu çok hoşuma gitmişti..." "İyi bir ressamdı!" İçimde birdenbire beliren, fakat mahiyetini anlayamadığım bir endişe ile sordum : "Ressamdı mı dediniz? Şimdi değil mi?" Kadın, etrafına bakınarak, küçük kızı aradı, onun vagona girip oturmuş olduğunu görünce, başını bana doğru eğerek: "Tabii değil..." dedi. "Çünkü artık yaşamıyor!" "Nasıl?" 158

Bu kelimenin ağzımdan bir ıslık gibi çıktığını duydum. Et-rafımızdakiler dönüp baktılar ve kompartımandaki çocuk başını pencereden uzatarak hayretle beni süzdü. Kadının gözleri dikkatle üzerimde dolaşıyordu: "Niçin bu kadar şaşırdınız?" dedi, "Neden sarardınız? Pek az tanıdığınızı söylemiştiniz?" "Ne de olsa" dedim, "hiç tahmin edilmeyen bir ölüm!" "Evet... Ama yeni bir şey değil... Belki on sene oluyor..." "On sene mi? İmkânı yok..." Kadın beni tekrar süzdükten sonra, biraz kenara çekti: "Görüyorum ki, Maria Puder'in ölümü sizi alakadar ediyor. Kısaca anlatayım bari" dedi. "Siz Türkiye'ye dönmek için pansiyondan ayrıldıktan iki hafta kadar sonra, biz de Herr Döppke ile beraber kalktık, Prag civarında bir çiftlik sahibi olan akrabalarımıza gittik. Orada bu Maria PudeıTe annesine tesadüf ettik. Annesiyle aram pek iyi değildi, fakat orada bunun üzerinde durmadık. Maria pek zayıf ve halsizdi, Berlin'de ağır bir hastalık geçirdiğini söylüyordu. Bir müddet sonra, tekrar Berlin'e döndüler. Kız oldukça kendini toplamışta. Biz de kalktık, kocamın asıl memleketi olan Doğu Prusya'ya gittik... Kışın Berlin'e geldiğimiz zaman Maria Puder'in teşrinievvel başlarında öldüğünü duyduk. Tabii dargınlığı filan unuttum ve hemen annesini aradım. Pek perişandı, adeta altmış yaşında gibi olmuştu. Halbuki o sırada ancak kırk beş kırk altı yaşlarmdaydı. Bize anlattığına göre, Prag'dan ayrıldıktan sonra Maria kendisinde bazı değişiklikler hissetmiş, doktora gitmiş, gebe olduğu anlaşılmış. Evvela bundan pek memnun olmuş, fakat annesinin bütün ısrarlarına rağmen çocuğun kimden olduğunu söylememiş. Hep: "Sonra öğreneceksin!" dermiş ve yakında yapacağı bir seyahatten bah-sedermiş. Gebeliğin sonlarına doğru sıhhati bozulmaya başlamış, doktorlar doğumu tehlikeli bulmuşlar, bir hayli ilerlemiş olan vaziyete rağmen müdahale etmek istemişler, Maria çocuğa dokunulmasına asla razı olmamış, sonra birdenbire fenalaşıver-miş ve hastaneye yatmış. Galiba albümin çokmuş... Evvelce geçirdiği hastalık da vücudunu sarsmış... Doğumdan evvel birkaç kere tamamıyla kendini kaybetmiş. Doktorlar müdahale ederek 159

çocuğu almışlar ve yaşatmışlar; buna rağmen Maria'ya nöbetler gelmekte devam etmiş ve bir hafta sonra, koma halinde ölmüş. Hiçbir şey söyleyememiş. Öleceğini asla tahmin etmiyormuş. Kendini bildiği en son dakikalarda bile annesine: "Öğrendiğin zaman hayret edeceksin; fakat sonra sen de memnun olacaksın!" gibi anlaşılmaz şeyler söyler, bir türlü adamın ismini vermezmiş. Annesi, Prag'a gitmeden evvel kızının kendisine sık sık bir Türk'ten bahsettiğini hatırlıyor. Fakat ne yüzünü görmüş, ne ismini biliyor... Çocuk dört yaşına kadar hastanelerde ve bakımevlerinde kaldı, sonra büyükannesi yanma aldı. Biraz zayıf ve durgun bir kız; fakat pek sevimlidir... Siz öyle bulmuyor musunuz?" Olduğum yere düşüverecekmişim gibi bir dermansızlık hissettim. Başım dönüyordu, buna rağmen dimdik ayakta duruyor ve gülüyordum: "Bu kız mı?" dedim ve başımla vagonun penceresini gösterdim. "Evet... Şirin değil mi? O kadar iyi huylu ve sessizdir ki!.. Kim bilir büyükannesinin ne kadar göreceği gelmiştir!" Kadın bunları söylerken, hep yüzüme bakıyordu. Gözlerinde adeta düşmanca diyebileceğim bir parıltı vardı. Tren kalkmak üzereydi. Vagona atladı. Biraz sonra her ikisi yan yana pencerede güründüler. Çocuk lakayt bir tebessümle istasyonu ve ara sıra beni seyrediyordu. İhtiyar ve şişman kadın beni bir türlü gözlerinin çemberinden bırakmıyordu. Tren hareket etti. Onlara elimi salladım. Frau Döppke'nin haince güldüğünü fark ettim. Çocuk içeri çekilmişti... Bütün bunlar, dün akşam oldu. Bu satırları yazdığım sırada aradan yirmi dört saatten biraz fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Dün gece bir saniye bile uyuyamadım. Yatakta arka üstü yatarak hep trendeki çocuğu düşündüm. Vagonun sarsıntılarıyla kımıldayan başını görür gibi oluyordum. Bol saçlı bir çocuk başı... Ne gözlerinin, ne saçlarının rengini hatta ne de ismini bi160

gözleri da161 . gayesi. Ve kızı alıp gitti. Mütemadiyen onları düşünüyordum. Yanı başımda. seven bir kalbi yüzüstü bırakmak ihanetini yüklemenin. Tekerlekler bir raydan bir raya atlarken kızımın uyuyan başı hafifçe sarsılıyor. diz çökerek. yüzünü hatırlayamadığımı zannetmiştim. Onun hakkında en akla gelmeyecek şeyleri tasavvur etmiş ve bir an olsun durup da. bunda gene muvaffak olamayacağımı. dudaklarının kenarındaki ince kıvrıntı ve siyah gözlerinin derin bakışlarıyla karşımda duruyordu. aman yarabbi.. hiç tereddüt etmeden. bir adım ötemde durduğu halde bir kere merakla yüzüne bakmamıştım.. Ömrümün sonuna kadar. biraz istiğnahydı.... hayattayken gördüğümden çok daha canlı.. bir ölüyü suçlu tutmuştum. Yüzü daha solgun... haksızlık edebileceğimi hiç düşünmeden şüphelenmiştim. ölüm varmış. Bir ölüye karşı duyulan hazin ve faydasız nedametle kıvranıyordum. zavallı ruhumun bütün kırgmlığıyla.. Utancımdan deli olacaktım. Halbuki sebeplerin en büyüğü. Aynen tablodaki gibi biraz mahzun. insanların en günahsızına kabahatlerin en ağırını. dememiştim. en mukavemet edilmezi. Niçin bana o kadar hain bakmıştı? Herhalde bir şeyler tahmin etmişti. Halbuki bu anda onu. Fakat nihayet daha fazla dayanamadım ve kafamdan uzak tutmak istediğim hayal. Şimdi yolda-lar.liyordum. fakat daha ziyade. benim Kürk Mantolu Madonnam. alaka ve şefkatle bana bakıyordu. On sene. kendi kızıma dair hiçbir şey bilmiyordum. bende bir fotoğrafı bulunmadığı için. Halbuki bende onun bakışlarını karşılayacak cesaret yoktu. Yüzünde hiç dargınlık. Hiçbir şey... teferruatlı olarak görüyordum. asla affedilmeyeceğini seziyordum. sitem yoktu. sessiz sedasız gözlerimin önüne dikildi: Maria Puder. tam on sene. Kadın muhakkak ki birçok şeyler sezmişti. yavaşça.. sebebi olan kimseden on sene. Belki biraz hayret. bir ölüye kızmış. Onun hatırasına bundan daha büyük bir hakaret yapılabilir miydi? Hayatımın temeli. belki de böyle yapmasının ve beni terk etmesinin bir sebebi vardır. Ayrılırken elini bile sıkmamıştım. onun hatırasına karşı işlediğim cinayetin kefaretini vermeye çalışsam. Daha birkaç saat evvel. Ona hiç dikkat etmemiştim.

ölmüşüm. Ev halkı bugün erkenden. benimle münasebeti olmayan bu vücudu. evimi ona kabule hazırlarken ölmüştü. o dört beş aylık zaman. oradan oraya sürükleyeceğim ve daima merhamet ve istihfafla seyredeceğim. daha tesirliydiler. Gene dün akşam anladım ki. Alt dudağı bana doğru uzanıyor. Atlantik'te şarkısını dinleyişimi. Dün akşam. On seneden beri ona karşı duyduğum hiddetin.. benimle alâkası olmayan manasız bir hüviyetin derinliklerine gömülüp kalmıştım. ancak üç dört ay kadar yaşamış. otuz beş seneye yaklaşan ömrümde. beni sıkıntıya sokmamak için. bütün teferruatıyla gözlerimin önündeydi. hastalığını birer kere daha yaşıyordum. hislerimin benden uzak bir yabancıya aitmiş kadar benden uzak olduğunu gösteriyordu. böyle kısa bir zamana sıkıştırıldıktan için hakikattekinden daha canlı. bütün sırrını beraber alarak ölmüştü. ben onunla beraber. Bir hayatı baştan aşağı dolduracak kadar zengin olan hatıralar. Bunları bir yabancıyı besler gibi doyuracağım. belki de daha evvel. Her noktayı. beni imkânsızlıklar içinde kıvrandırmamak. Demek on sene evvel ölmüştü! Ben onu beklerken. ağzı: "Ah. bütün hareketlerimin. yatakta Maria ile karşı karşıyayken anladım ki. Onunla beraber geçen hayatımız. Asıl "ben". her şey hakikiliğini kaybetmiş. Karşımdaki hayale kollarımı uzatıyor. Sabahtan beri 162 . on seneden beri bir an bile yaşamamış olduğumu. Raif!" demeye hazırlanıyordu. bu kafayı taşımak. onu sevmekte devam etmiştim. Ben keyifsizliğimi bahane ederek evde kaldım..ha siyahtı. hep beraber gezmeye gittiler. ellerini tekrar avuçlarıma alıp ısıtmak istiyordum. nebatat bahçesi gezintilerini. hiç azalmayan bir aşkla. Bunlar bana. bundan sonra bana daha güç gelecektir. düşüncelerimin. yanıma sokulmasını. hayatımdan o kadın çıktıktan sonra. Her zamankinden daha çok yaşıyordu. Sergide resmini görmekten başlayarak. İçime ondan başka hiçbir kimsenin girmesine müsaade etmemiştim. Fakat şimdi onu her zamandan ziyade seviyordum. odasında karşı karşıya oturuşlarımızı. etrafıma karşı kendimi aşılmaz bir duvar içine alışımın hakiki sebebini şimdi anlıyordum: On sene. sonra. aramızda konuşulan her kelimeyi hatırlıyordum. Hiç kimseye bir şey söylemeden.

Bunu sonuna kadar götüre-mediysen. fakat her şeyden habersiz. kabahat senin değil. seni başkalarında bulmaya gayret ederdim. Halbuki konuşmaya ne kadar muhtacım. yaşayıp gidecektim. Hayat ancak bir kere oynanan bir kumardır. belki senin gibi birini bulabilirdim. hiçbir şeyi düzeltmek istemiyorum. Artık benim için eskisinden beter bir hayat başlayacak. Ama bundan sonra her şey bitti. birkaç ömür kıymetinde değil midir?. Gene makine gibi akşamüzerleri alışveriş edeceğim.. Hâlâ gelmediler. Asıl büyük ve affedilmez haksızlığı sana karşı yaptıktan sonra. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı. dünyada başka türlü bir hayatın da mevcut olduğunu... Ortalık kararmaya başladı.. bizim kızımız. insanlara inanmamakta haksızlık etmişim. Hayatımın başka türlü olmasına imkân var mıydı? Zannetmem. uzak yerlerde dolaşıp duracak. ruhlar beraber olmadıktan sonra. Her şeyi içinde boğmaya mecbur olmak. Buna rağ163 . fakat nefesimi ebedi bir yalnızlığa mahkûm etmeye mecburum. Sen bana. Kim ve ne olduklarını merak etmediğim insanlarla görüşüp onların sözlerini dinleyeceğim.bunları yazıyorum. Fakat ona dair hiçbir şey bilmiyorum.. sessizce yan yana yürüyerek ruhlarımızın konuştuğunu dinleyemiyoruz? Niçin yanımda değilsin? On seneden beri belki boşuna yere herkesten kaçmışım.. benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin. onlardan kaçtım. Yollarımız bir kere karşılaştı. Bana hakikaten yaşamak imkânını verdiğin birkaç ay için sana teşekkür ederim. Fakat birazdan gülüşüp bağrışarak sökün ederler. ne ifade ederler? Senelerden beri hiç kimseye bir tek kelime söylemedim. yeryüzünde bir babası bulunduğundan habersiz. Ne ismini.. diri diri mezara kapanmaktan başka nedir? Ah Maria. Her şeyi o zaman öğrenmiş olsaydım. Böyle birkaç ay. Bugün hakikati anlıyorum. Senin hakkında verdiğim yanlış bir hükme dayanarak bütün insanları suçlu tuttum. İkinci defa oynayamam. gene aynı şekilde. Aramış olsaydım. niçin seninle bir pencere kenarında oturup konuşamıyoruz? Niçin rüzgârlı sonbahar akşamlarında. Benim bunlarla münasebetim nedir? Aradaki bütün bağlar. ne bulunduğu yeri. Vücudunun bir parçası olarak geride bıraktığın çocuk. belki zamanla alışır. ben onu kaybettim.

bana her şeyi anlattı. Her şeyi. O bu dünyadan ayrılırken. Şirkette Raif efendinin boş masasına oturdum ve siyah kaplı defterini önüme koyarak bir kere daha okumaya başladım. her şeyi. içeriden gelen ağlamalar.1 164 . hastanın evine gittim. hiçbir kayıt yoktu. ondan sonra gene içine kapanıp senelerce susmuştu.. bütün bir gece. Diğer sahifelerde hiçbir not. Hep yazmak istiyorum. benim hayatıma. Bundan sonra onu daima yanımda bulacaktım. Raif efendinin defteri burada bitiyordu. yavaşça sokağa çıktım. Dün akşam bana: "Seninle şöyle bir oturup konuşamadık!" demişti. Raif efendinin ölümü bana o kadar tesir etmemişti. büyük bir korkuyla sakladığı ruhunu bir kereye mahsus olmak üzere dışarıya. Kapı açıldığı zaman karşılaştığım telaş. Raif efendiyi son bir defa görmeden gitmek istemiyordum. Bir an kararsızca durup bekledim. Herhalde bizimkiler döndüler.Şubat 194. Fakat buna tahammül edemeyeceğimi. Ama ne lüzumu var? Bu kadar yazdım da ne oldu? Bizim kıza yarın başka bir defter almalı ve bunu kaldırıp saklamalı. nasıl mektebe gittiğini. nasıl güldüğünü ve nasıl düşündüğünü tasavvur ederek bundan sonraki senelerimin yalnızlığını doldurmaya çalışacağım. İçimde onu kaybetmiş gibi değil. asıl şimdi bulmuş gibi bir his vardı.0. Onun nasıl büyüdüğünü. Mnciteşrin 194. hatta birlikte yaşadığım bu insanın birdenbire manasız bir yığın haline geldiğini göremeyeceğimi hissettim. Ben artık böyle düşünmüyordum. Sanki. Kafamda ona bir hayat seyri icap edip yanında yürüyeceğim. bilhassa ruhumu hiç bulunmayacak yerlere saklamalı. Sabah oluyordu.. hayatının en canlı taraflarını seyrettiğim.men hayalimde onu daima takip edeceğim. başka hiçbir insana nasip olmayacak kadar canlı bir şekilde giriyordu. Dün akşam onunla uzun uzun konuşmuştum. Dışarıda gürültüler oluyor. bu defterin yapraklarına aksettirmiş. Verdiğim sözü yerine getirmek için defteri cebime koyarak.

bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali. . Düzenin sildiği kişiliklere. yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına (?) dair. yanıtlanması zor sorular soruyor.fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor. Kollarıyla bizi sarar.rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı seyre dalıyor." Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca.koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır.Her gün daima öğleden sonra oraya gidiyor.ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->