P. 1
acil durum eylem planı

acil durum eylem planı

|Views: 1,767|Likes:
Yayınlayan: Ipek Sağır

More info:

Published by: Ipek Sağır on May 20, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı

ACİL DURUM EKİPLERİ VE ACİL DURUM HAREKET TARZI PLANLAMA TALİMATI

Hazırlayan İSG Mühendisi

Hazırlayan

Kontrol Eden Acil Durum Ekipler Amiri

Onaylayan Fabrika Direktörü

1.0. AMAÇ :

Bu talimatın amacı, .....meydana gelebilecek acil durumlarda doğru ve etkin bir acil müdahaleyi sağlayacak ekiplerin ve hareket tarzının planlanmasını sağlamak için yetki, sorumluluk ve görevlerin tanımlanmasıdır.

2.0. UYGULAMA ALANI :

ACİL DURUM YÖNETİCİ EKİBİ : Ekipler Amiri Ekipler Amiri Yardımcısı Görev ve sorumlulukları: : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. REFERANSLAR: * Acil Durum Ekipleri Listesi. * İSG İç Denetim Prosedürü. 4. * Kaza raporlama Prosedürü. Fabrika personelinin hareket tarzını belirlemek. * Hazırlanmış olan planları ve önlemleri kontrol ederek bu planların güncelleştirilmesini sağlamak.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Tüm personel (müteahhit personeli dahil) 3. Fabrika içi ve çevresinin emniyetini sağlamak. İhtiyaç duyulan malzeme ve ekipman eksikliklerini belirleyerek alımını sağlamak. * Olası Acil Durumların önlenebilmesinde kaynak teşkil etmesi için sigorta şirketi raporlarını dikkate almak. : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. SORUMLULUKLAR : 4.0. * Herhangi bir tehlike anında. * Taş Ocakları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürü-Talimatı. * Mevcut koruma tedbirlerinin çalışırlığını ve yeterliğini denetlemek.2. * Resmi makamlarla koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak. * Asansör İçi Gaz maskesi Kullanma Talimatı 4. * ACİL durum anında hareket tarzları konusunda personelin eğitim almalarını sağlamak yapılacak periyodik tatbikatlarla alınan eğitimleri pekiştirmek.1. ÇEVRE ve KORUMA EKİBİ: .0.

bakınız Acil Durum Ekipleri Listesi ) * Acil Durum halinde tahliye için her türlü tertip ve tedbirleri almak. 4. * Toplanma yerinde emniyeti sağlamak. * Herhangi bir ihbar durumunda acil durumun nedeni hakkında gerekli bilgileri almak ve Ekipler Amirine bildirmek. * Acil durum anında kişileri yönlendirmek. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ . yüksek miktarda emisyon. * Tahliyesine karar verilen personelin toplanma yerinde toplanıp toplanmadığı Ekip Amiri başkanlığında kontrol etmek. sızıntı ve emisyonu kaynağı durdurulabiliyorsa gereken tedbirleri almak. * Koruma Ekibinin hazırlık ve uygulama planındaki eksiklikleri aylık toplantılarda ekip amirine yazılı olarak bildirmek. yağmalama ve ilgisiz / yetkisiz kişilerin tehlike sahasına girmesini engellemek. * Döküntü. su ve toprak kirliliği gibi acil çevresel durumlarda sahaya girişi kontrol altına almak. * Tehlike durumunda kurtarılmış can.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. dökülme. * Tehlike anında dışarıdan gelebilecek soygun. : Acil Durum Koruma Ekibi (Ref:Acil Durum Ekipleri Listesi) Görev ve sorumlulukları: * Acil Durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. * Dökülen ve sızan kimyasalları uygun absorban malzemeyle emdirerek ve talimatlara uygun olarak uzaklaştırmak. * Kimyasal sızıntı.3. ( Toplanma yeri için. mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde korunmasını sağlamak. eğitim ve toplantılara katılmak. * Acil durum anında fabrika tahliyesini sağlamak için emniyetli bir acil çıkış kapısı oluşturmak ve sürekli kullanılabilir olduğunu kontrol etmek. * Çevre ve Koruma Ekibinin hazırlık ve uygulama planındaki eksiklikleri ekip amirine bildirmek. * Tatbikat.

Görev ve sorumlulukları: * Acil Durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. * Yangın Talimatında yer alan yangına karşı koruma tedbirlerini. * Kurtarılan kişileri İlk Yardım Ekibine teslim etmek. * Toplantı. * Yangın alarmı alır almaz olay mahaline intikal etmek. kendi güvenliğini tehlikeye atmadan yangın söndürme işlemlerine başlamak. eğitim ve toplantılara katılmak. : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. 4. * Tehlike haberini alır almaz derhal gerekli kurtarma malzemlerini alarak olay yerine gitmek. Görev ve sorumlulukları: * Acil Durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. KURTARMA EKİBİ: Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız.4. İLK YARDIM EKİBİ: Ekip Amiri Üyeler : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. * Can ve mal kurtarma işini yürütmek. * Yangında kurtarma gerekiyorsa Kurtama Ekibine haber vererek yönlendirmek. * Söndürme işlemi sonrası kullanılan tüpleri doluma gönderilmek üzere belirlenen yerde toplanmasını sağlamak. yangın algılama sisteminin işlemlerini bilmek ve ona uygun davranmak.5. 4. eğitim ve tatbikatlara katılmak. . * Yangının cinsine göre uygun teçhizatın kullanılmasını sağlamak. * Kurtarılan malların emniyet ve muhafazasını Koruma Ekibi gelinceye kadar sağlamak. : Acil Durum Ekipleri Listesi’ne bakınız. * Tatbikat.

EKİPLERİN KURULMASI VE EKİPLER ARASI İLETİŞİM * Acil durum ekipleri. UYGULAMA 5. * Eksik ve kullanılmaz duruma gelmiş malzeme olduğunda yazılı olarak İdari Müdürlüğe bildirmek. * İlkyardım Ekibi üyelerinin baretlerinde yeşil renkli reflektif şerit bulunur. Ekip Amirleri. uygulamaya konulur. YANGINI İLK GÖREN/HABER ALAN KİŞİ: . İşyeri Hekimi. Merkezi Kontrol Odası ve Nizamiyede muhafaza edilir. * Toplantı. Bu toplantı sonucunda olayın tekrar etmemesi ve daha iyi müdahale edebilmek için kararlar alınır. * Acil durum meydana geldiğinde Ekipler Amiri gerekli organizasyonu yapar. * Olayın bitimini takiben sebep-sonuç ilişkisi analizi ve tutanakların değerlendirilmesi için toplanılır. * Tüm çalışanlar Ekipler Amiri.1. Fabrika Direktörü tarafından onaylanarak gönderilir.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Görev ve sorumlulukları: * Acil durum halinde Ekipler Amirinin vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak. YANGIN DURUMU Yangın söndürücülerin bulunduğu yeri gösteren listeler. * Çevre ve Koruma Ekibi üyelerinin baretlerinde mavi renkli reflektif şerit bulunur.2. * Yetkisiz kişilerin yaralı ve hastalara müdahale etmesine engel olmak. * Çalışanların kan grup. yangın söndürücülerin dolum ve son kullanım tarihleri. yapılan kontrollere ait bilgiler Yangın ve İş Güvenliği Talimatlarında açıklanmaktadır. 5. 5. 5. * Ekip Amiri ve uzman yardım gelinceye kadar gerekli müdahaleyi yapmak. * Kurtarma Ekibi üyelerinin baretlerinde turuncu renkli reflektif şerit bulunur. * Söndürme Ekibi üyelerinin baretlerinde kırmızı renkli reflektif şerit bulunur.1. adres ve telefon listeleri güncel olarak Revir.2. * Tehlike haberini alır almaz derhal ilk yardım malzemelerini alarak olay yerine gitmek. İSG Mühendisi ve Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından * Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatına göre bilgilendirilir ve eğitilir. eğitim ve tatbikatlara katılmak.

 Yangın nerede?  Ne yanıyor? . ortamda tehlike yoksa Acil Durum İlk Yardım Ekibi veya Hızır Acil Servis gelinceye kadar yaralıyı kımıldatmamak. yaralı varsa 112 numaralı telefondan Hızır Acil Servise..(Acil durum için özel hat) numaralı telefonu çevirir ya da .nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır. kodu ile telsizle Nizamiye görevlisine ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne haber verir.. yangın varsa 110 nolu numaradan İtfaiye’ye haber vererek yardım ister. ortamda tehlike yoksa Acil Durum İlk Yardım Ekibi veya Hızır Acil Servis gelinceye kadar yaralıyı kımıldatmamak.2. • • • • 5.  Yaralı yoksa Yangınla Mücadele Ekipmanlarını ( en yakın yangın söndürücüyü veya Yangın hidrant dolabındaki hortmu kullanarak alevlerin en yakınından alev kaynağına doğru püskürtür) kullanarak müdahale eder... olay yerinde hala bir tehlike varsa yakındaki diğer kişileri uyarmak) müdahale eder..  Yangın nerede?  Ne yanıyor?  Yaralı var mı? Varsa kaç kişi?  Kendi kimliği ile ilgili bilgileri verir.2. ilgisi olmayan diğer kişilerin yaralıya müdahale etmesine engel olmak. Yangının bulunduğu yere en yakın panolardaki enerjinin kesilmesini sağlamak için …. YANGINI HABER ALAN NİZAMİYE GÖREVLİSİ VE/VEYA MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ: • • Yangın haberini alır almaz sireni çalıştırır.. ilgisi olmayan diğer kişilerin yaralıya müdahale etmesine engel olmak) müdahale eder. Telsiz veya telefon yoksa. • Nizamiye Görevlisine ve Merkezi Kumanda Operatörüne telefon ve telsizle ulaşamıyorsa. Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre (duman ve alev varsa dışarı çıkartmak.  Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre(duman ve alev varsa dışarı çıkartmak.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Derhal dahili . bağırarak yangını çevreye duyurur. Öncelikle kendi can güvenliğini sağlayarak. (Nizamiye görevlisi) Haberi veren kişiden şu bilgileri almaya çalışır.

 Yaralı varsa 112 Hızır Acil’e telefon eder. Derhal harici hattan. yol gösterir. Söndürme ekibinin hortum açmasını. Eğer bir yangın durumu varsa olaya müdahale edilir. Operatör tarafından ilgili pano odasındaki durum vardiya elektrikçisine bildirilir ve kontrol etmesi sağlanır. yangın söndürme cihazlarını getirmelerini ister. Toplanma noktasında (karargah) toplanan herkesin mevcut işe yardım etmesini organize eder. su sıkılması ya da diğer yangın söndürme cihazları ile müdahaleye başlanmasını ister.3. Ekipler Amirini arar (bkz. Acil çıkışları açık tutar ve İtfaiye.2. (Nizamiye görevlisi) Dışarıdan gelecek yetkisiz/ilgisiz kişilerin işletmeye girmesini engeller. durum hakkında Ekipler Amirini bilgilendirir ve Ekiplerin koordinasyonunda görev alır. Yaralı kurtarıldıktan. olay yerinde kullanılan malzemelerin toplanıp.  110 numaralı telefonla İtfaiyeye haber verir. Yaralı kurtarma işlemi devam ederken kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri ile müdahaleye başlanır. . Acil Durum Ekipleri listesi). • • • • • • 5. Ambulans girişini kolaylaştırarak. YANGIN YERİNE GELEN EKİPLER AMİRİ VE YARDIMCISI: • • Sevk ve idareyi üzerine alır. Tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında Ekipler Amiri veya Ekipler Amir yardımcısı gelinceye kadar Vardiya Sorumlusu Ekipler Amiri durumundadır. geri getirilmesini sağlar. YANGINI HABER ALAN ELEKTRİK BAKIM PERSONELİ: • Siren ya da telefon/telsiz ile yangın haberi aldığında elektrik enerjisini keser. elektrik kesildiğinden emin olduktan sonra.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı   • Yaralı var mı? Varsa kaç kişi? Arayanın kimliği ile ilgili bilgiler. Yangın durumunda Elektrik pano odaları ve MCC odaları ve ambarda bulunan duman dedektörleri tarafından fırın kumanda odasındaki yangın algılama sistemi devreye girer. Yangın veya tatbikat bitiminde. (Nizamiye görevlisi). Ekipler Amiri Yardımcısı Acil Durum Ekiplerinin çalışmalarını takip eder. • • • • • 5. Yangının bulunduğu yere en yakın panolardaki enerjinin kesilmesini sağlamak için u telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır.2. İlkyardımcının taşımacılarla birlikte yaralı/yaralılara müdahale etmesini ister.4.

2. YANGIN DURUMUNDA SÖNDÜRME EKİBİ • Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında öncelikle yaralı yada kurtarılması gereken kişi olup olmadığına bakar. tekrar iş başı yapılması için çalışanları yönlendirir. başlık.2. Ambulans ve İtfaiye aracının Fabrika içerisinde doğru yere en kısa zamanda ulaşması için yol gösterir.5. • • • • • • • 5. • 5. Uygun çıkış kapısından tahliyeyi sağlar. • • . YANGIN DURUMUNDA ÇEVRE ve KORUMA EKİBİ: • • Acil Durum Yönetici Ekip amiri/üyelerinin talimatı doğrultusunda hareket eder. Elektrik idaresine kimliğini belirterek. Kurtarma Ekibi gelene kadar önce kendi can güvenliği. Tahliye için tehlike konileri ile güvenlik koridoru oluşturur. varsa Kurtarma Ekibine haber verir. Giriş-çıkışı kontrol eder.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • • Trafo Yangını ise enerjiyi Trafo Merkezinden keser. giyindikten sonra müdahale eder. sonra kurtarılması gereken kişi(lerin) güvenliğini sağlamaya çalışır. çizme alır. () Acil Durum Yönetici Ekip amiri/üyelerinin talimatı doğrultusunda hareket eder. eldiven.6. Yangın sonrası ortaya çıkan atık (yanmış) malzemenin çevre prosedürlerine göre uzaklaştırılmasını sağlar. Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında yangından etkilenebilecek kişilerin tahliyesine yardımcı olur. yangın dolabından aleve dayanıklı ceket. Yangına yaklaşacak ekip üyeleri. Tehlike geçtikten sonra ekip amirinin talimatına göre. telefon ile haber verir. Ambulans ve itfaiye ekibinin çalışmasını kolaylaştırmak için işi olmayanları uzaklaştırır.

kurtarma durumunda ilk yardım ekibi gelene kadar yaralının hayati fonksiyonlarını korumasına yardım eder.7. • • • • 5.2. Tehlike durumunda can. Yaralı vb. Elektrik yangını ise. Yaralı ve hastaları güvenli bölgeye alıp. Söndürme işlemi sonrası kullanılan tüpleri doluma gönderilmek üzere belirlenen yerde toplanmasını sağlar. İtfaiye ekibi ulaşınca. YANGIN DURUMUNDA İLKYARDIM EKİBİ: • • • Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında olay yerine ilk yardım çantasını alarak gelir. elektrik kesilmeden asla su ile müdahale edilmez.8. Tehlike geçtikten sonra ekip amirinin talimatına göre. bu ekibin görev yapmasını kolaylaştırır. Önce kendi güvenliğini sağlar.2. • • • 5. bu ekibin görev yapmasını kolaylaştırır. Yangına müdahale etmez. ilk yardım ekibi ulaşınca yaralıyı onlara teslim eder. Ambulans ekibi ulaşınca. Soğutma işlemi bitinceye kadar olay yerinden ayrılmaz. ilk yardım ekibine teslim eder. YANGIN DURUMUNDA KURTARMA EKİBİ • Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında öncelikle yaralı yada kurtarılması gereken kişi olduğunda yangın battaniyesini ve sedyeyi alarak olay yerine giderek müdahale eder. mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde tahliyesini sağlar. Söndürrme ve Kurtarma ekipleri tarafından tehlikesiz yere alınan yaralı(lar) için Ambulans gelinceye kadar uygun ilk yardım uygulamasını yapar. tekrar iş başı yapılması için çalışanları yönlendirir.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • En yakın yangın söndürücüsü /Yangın Hidrant Dolabındaki hortumu alarak müdahale eder. • • . Yaralı sayısının birden fazla olduğu durumlarda öncelik durumu en ağır olana verilir.

Tahliyede özürlü kişilere öncelik tanınır. Durumla ilgili işletme dışından vb. • • • • • • 5. TÜM ÇALIŞANLARIN ALARMDA HAREKET TARZI • Alarmdan sonra tüm çalışanlar Acil Durum Yönetici Ekibi tarafından belirtilen toplanma noktasına gider.2.3. Durumla ayrıntılı bilgisi olanlar derhal ilgili kişilere iletilir. 10-15 saniye vakit varsa bina dışına çıkınız. İlkyardım işlemi sonrasında eksik malzeme durumunu hemen ekip amirine bildirir. • 5. DEPREM DURUMU: • Depremden etkilenen tüm personel önce kendi emniyetini sağlar :   Sakin olunuz.     Bina içinde iseniz korumalı alana geçip. Fabrika içinde önceden tespit edilmiş olan toplanma yerine gidiniz. kimseye bilgi verilmez. Mümkünse. Kendilerine verilen bilgi ve talimatlar doğrultusunda hareket ederler. Merdivenlere ve çıkışlara doğru koşmayınız Asansör kullanmayınız Camlardan atlamayınız .Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Olayın bitimini takiben yapılan müdahaleye ilişkin tutanak hazırlanır ve Acil Durum Yönetici Ekibine iletilir. Tahliye sonrası her bölüm amiri kendi ekibini kontrol eder ve eksik olup olmadığını Acil Durum Yönetici Ekibine bildirir. yan yatıp. Telefon/telsiz gereksiz yere meşgul edilmez. başınızı kollarınızın arasına alınız.9.

Acil Durum Ekipleri derhal toplanarak olay yerine gider. Gerektiğinde enerjinin kesilmesini sağlamak için ……. Acil Durum Ekipler Listesi ) TEDAŞ tarafından elektrik kesilmediyse. Çevre ile ilgili acil durumlar Kaza Raporlama Prosedür’üne göre raporlanır.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Alarmdan sonra tüm çalışanlar Acil Durum Yönetici Ekibi tarafından belirtilen toplanma noktasına gider. sıvı yakıt. İlk yardım ve Yangın ekiplerinin koordinasyonunda deprem saatinde fabrikada olan insanlar ile ilk kurtarma çalışmaları başlatılır. nolu telefon aranarak …….Sivil Savunma Ekiplerinden yardım istenir.) absorban malzeme ve yardımcı ekipmanlarla uygun kaplara alınması sağlanır. çalışmalara yardımcı olur. Absorban malzemenin seçiminde dökülmüş olan maddenin yanıcılığına dikkat edilir. Ekip sorumlusu tarafından önce sızıntının toprağa ve suya gitmesini engelleyecek tedbirler alınır. nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır. Sızıntı kaynağı durdurulabiliyorsa sızıntı engellenir. ÇEVREYLE İLGİLİ ACİL DURUMLAR: • ilk gören durumu derhal dahili ………… (Acil durum için özel hat) numaralı telefonu çevirir ya da ….    Dökülme ve taşmadan etkilenen yerler Maruz kalan insan olup olmadığını Kendi kimliği ile durum hakkındaki bilgileri söyler. • • • • Nizamiye görevlileri durumu Acil Durum Yönetici Ekibi üyelerinden birine bildirir. Acil Durum Yönetici Ekip üyeleri toplanarak ilk ve sonraki müdahale planlarını yapar. yağ v. • • • • • • . ( Toplanma yeri için bakınız. • • • • 5. Gerekli durumda …. Sızan malzemenin (kimyasal madde.kodu ile telsizle Nizamiye görevlisine ve/veya …… haber verir. varsa hasarlı bölümlerin enerjinin kesilmesini sağlamak için ……… nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır. mazot.b. Uygun kaplara alınan malzemenin bertarafı veya geri kazanımı talimatlara göre yapılır.4.. Acil Durum Yönetici Ekibi toplanarak hareket tarzını belirler..

Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Acil Durum Ekip yöneticileri olayın büyüklüğüne ve durumuna göre yardım için bağlı bulunduğu itfaiye. nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır. Acil Durum Ekip yöneticileri olayın büyüklüğüne ve durumuna göre yardım için bağlı bulunduğu itfaiye. • • • • Nizamiye görevlileri durumu Acil Durum Yönetici Ekibi üyelerinden birine bildirir. Acil Durum Yönetici Ekibi toplanarak hareket tarzını belirler.    Selden etkilenen yerleri Sele maruz kalan insan olup olmadığını Kendi kimliği ile durum hakkındaki bilgileri söyler. • • : 112 5. Belediyesi 5. hızır acil servis ve Balıkesir Belediyesi ile irtibat kurar ve yardım ister. Acil Durum Ekipleri derhal toplanarak olay yerine gider. çalışmalara yardımcı olur. SEL DURUMU: • : 110 : 112 : ………… İlk gören kişi durumu ………. hızır acil servis ve….6.5. Ekip sorumlusu tarafından önce sızıntının toprağa ve suya gitmesini engelleyecek tedbirler alınır. Belediyesi ile irtibat kurar ve yardım ister. RADYASYON SIZINTISI DURUMU ( X-ray spectrometre cihazı) Tehlike Durumu Cihazın bozulması / kurallara aykırı kullanılması Kaynak veya Paket türü Işın demeti radyasyonu Tehlikesi Faaliyetler Dış ışınlanma Cihazın elektrik fişi çekilmelidir Işınlanmış ve kontamine kişiler belirlenmelidir Radyasyon ölçümleriyle cihazın enerji vermediği teyit edilmelidir . (Acil durum için özel hat) numaralı dahili telefon ile ya da telsiz ile Nizamiyeye ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne bildirir... İtfaiye Ambulans . İtfaiye : 110 Ambulans . Selden etkilenen bölümlerin enerjinin kesilmesini sağlamak için …….

Kaza bölgesinin yakınlarında. DİĞER ACİL DURUMLAR • Yapılan risk değerlendirmeleri sonucu oluşturulan. insanların tehlike bölgesinden uzakta kalmalarını sağlamalıdır • • • 5. olay yerindeki hiçbir maddeye dokunmamalıdır. Alanda sığınılacak bir bina vb. yoksa iyice çömelerek yere mümkün olduğunca yakın durulmaya çalışılmalıdır. Deprem. Kalite şefi veya Mühendisi ve Acil Durum Ekipler amiri bir önlem olarak.içme ve sigara içilmesi yasaktır. insanların zarar gören bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır. gaz kaçağı. asansörde bulunan gaz maskeleri ihtiyacı olan kişiler tarafından Asansör İçi Gaz maskesi Kullanma Talimatına gore kullanılır. Çalışma izin sistemi prosedüründe belirtildiği şekilde ateş izni doldurularak gerçekleitirilir/yönetilir. • • • İlk gören kişi durumu Kalite Şefi veya Kalite Mühendisine bildirir. ışın yönü. Patlama durumu olayı meydana geldikten sonra zincirleme reaksiyon olabileceğinden alana yaklaşılması ve girilmesi. • • • • . profesyonel bir ekip gelinceye kadar sınırlanır. müdahale ekipleri gelene kadar. yeme. siklon tıkanmaları vs durumlarda. siklon katlarında bulunan asansörde mahsur kalma durumlarında. Etkilenmiş alanın mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. İlk gören kişi. yangın. elektrik kesintisinden kaynaklanabilecek kontrolsüz emisyonların önlenebilmesi amacıyla.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı Pozitron. arızasına ilişkin uyarı levhası koyulmalıdır Radyasyon Değerlendirme Sorumlusu (Kalite Şefi) çağrılmalıdır. Yangın ve Patlama Risk Bölgeleri Haritasında bulunan alanlarda yapılacak çalışmalar ve oluşabilecek acil durumlar. TEDAŞ’a. ışınlama ayarları gibi detaylar kayıt edilmelidir Cihazın üzerine. Acil durum ekipler amiri. yapılacak olan elektrik kesintilerinin fabrikaya bildirilmesi için başvuruda bulunulur. ağaç ve sivri uçlu cisimlerden uzak durmak gereklidir.7. Havanın elektriklenmesi ve şimşek çakması gibi durumlarda açık alanda gezmemek.

• • 5. sel. en yakın yangın söndürücüyü alır ve alevlerin en yakınından alev kaynağına doğru püskürtür. Nizamiye Görevlisi duruma göre 5. .Ambaulans .ACİL DURUM UYGULAMALARININ VE TALIMATININ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ .Jandarma . OCAKLAR İÇİN ACİL DURUMLAR • • Yangın. telefondan …….Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı • Fabrikaya komşu olan diğer Firmalarda acil durum meydana geldiğinde.  Yaralı yoksa. .2. (Acil durum için özel hat) numaralı dahili telefon ile ………. durumu tespit eden ilk kişi ……veya…….3.. 5. 5. • .2. acil durum Fabrikamızı etkilemişse. Trafik ve iş kazaları sonrasında yapılması gereken faaliyetler İnsan Kaynakları Kaza Raporlama Prosedüründe belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. deprem gibi acil durumlar meydana geldiğinde eğer telefon varsa hemen eğer telefon yoksa en yakın telefona ulaşıldığı zaman ………….8.. • Trafik ve iş kazaları sonrasında yapılması gereken faaliyetler İnsan Kaynakları Kaza Raporlama Prosedüründe belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.9..bildirilir. 110 112 156 • Yangın durumunda öncelikle kendi can güvenliğini sağlayarak. ortamda tehlike yoksa yardım gelinceye kadar yaralıyı kımıldatmamak) müdahale eder.2 bölümünde tanımlanan uygulamaları gerçekleştirir. Fabrikamız etkilenmemişse. 5. ve 5..İtfaiye .  Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre (duman ve alev varsa dışarı çıkartmak.4 bölümleri uygulamada geçerlidir. (Acil durum için özel hat) numaralı telefonu çevirir ya da ……odu ile telsizle Nizamiye görevlisine ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne haber verir.

çevre etki değerlendirmesi. Her ekip amiri yaşanan bir acil durum sonrası ve tatbikat sonrası ekibini toplayarak durumu değerlendirir.9. eğitim veya değişen durumlara göre yapılması gerekenler belirlenir. saha kontrolleri ve tatbikatlar aracılığıyla Acil Durum Yönetimi. Eğitimin güncellenmesi yine ilgili yönetmelik şartlarına göre yapılır.3 DENETİMLER • İç ve dış denetimler. değerlendirilir ve kayıt altına alınır.9. 5.Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatı 5. eksiklikleri tanımlar.9.9. İlk Yardım Ekibi üyeleri için. ekipman. Tatbikat öncesinde tüm ekiplerin hareket tarzını yerinde izlemek. ekipman. Acil Durumlar.Talimatı ve uygulamalardaki eksiklikler tespit edilir.2. Ayrıca uzman kuruluşlardan alınan çeşitli eğitimlerle gerek Acil Durum Ekiplerinde görevli personel gerekse diğer Fabika personeli bu konuda desteklenir.1. TATBİKATLAR • • • • Yılda iki kez haberli veya habersiz tahliye tatbikatı yapılır ve kayıtları tutulur. İSG Mühendisi ve Çevre Yönetim Temsilcisi tarafından Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatına göre bilgilendirilir ve eğitilir.Ayrıca uzman kuruluşlardan alınan çeşitli eğitimlerle gerek Acil Durum Ekiplerinde görevli personel gerekse diğer Fabika personeli bu konuda desteklenir. müdahale süresini kaydetmek ve aksamaları not etmek üzere görevliler belirlenir ve tatbikat farklı görevlere göre ayrı ayrı değerlendirilir. Acil Durum Yönetici Ekibi yaşanan bir acil durum sonrası ve tatbikat sonrası tüm ekip üyelerini toplayarak durumu değerlendirir. TOPLANTILAR • Tahliye sonrası her bölüm amiri kendi ekibini kontrol eder ve eksik olup olmadığını Acil Durum Yönetici Ekibine bildirir. • • 5. EĞİTİMLER • Tüm çalışanlar Ekipler Amiri. Kurul Toplantılarında acil durum talimatı tartışılarak. • 5. ekipman. ilgili yönetmelik uyarınca uygulamalı ‘İlk Yardım Eğitimi’ verilir. eğitim vb. eğitim vb. risk değerlendirmeleri-analizleri. • • • . İSG ve Çevre eğitimlerinin bir parçasıdır.4. eksiklikleri tanımlar. Denetimlerin sonucuna göre saptanan eksiklikler İSG ve Çevre Kurulu ve tarafından hazırlanacak plan dahilinde en kısa sürede giderilir. Yılda bir kez söndürme ve kimyasal dökülmeleri tatbikatı yapılır. Sonuçları Acil Durum Yönetim Ekibi başkanlığında tüm ekip üyelerinin katılımı ile tartışılıp. Ekip Amirleri. İşyeri Hekimi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->