P. 1
Temel plan çizimi

Temel plan çizimi

|Views: 910|Likes:
Yayınlayan: Yener Ok

More info:

Published by: Yener Ok on May 17, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. YIĞMA TEMELLER
 • 1.1. Çizim Sınırları
 • 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler
 • 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları
 • 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi
 • 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek
 • 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi
 • 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi
 • 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER
 • 2.1. Çizim Sınırları
 • 2.1.1. Katman Ayarları
 • 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi
 • 2.1.3 Kolonların Çizimi
 • 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi
 • 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi
 • 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi
 • 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50)
 • 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–3
 • 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER
 • 3.1. Çizim Sınırları
 • 3.1.1. Katman Ayarları
 • 3.1.2. Tanımı
 • 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi
 • 3.2.1. Akslarını Çizmek
 • 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi
 • 3.2.3. Kolonların Çizimi
 • 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi
 • 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi
 • 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–4
 • 4. BİLEŞİK TEMELLER
 • 4.1. Çizim Sınırları
 • 4.1.1. Katman Ayarları
 • 4.1.2. Tanımı
 • 4.2. Bileşik Temel Planı Çizimi
 • 4.2.1. Aksları Çizmek
 • 4.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi
 • 4.2.3. Kolonların Çizimi
 • 4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 • 4.3. Bileşik Temel Kesiti Çizimi
 • 4.4. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi
 • 4.4.1. T1,T2...T14(160/130) Donatı Yerleşimi
 • 4.4.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50)
 • 4.4.3. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası
 • 4.4.4. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası
 • 4.5. Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

ANKARA, 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .......................................................................................................iii GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 3 1. YIĞMA TEMELLER .............................................................................................. 3 1.1. Çizim Sınırları ................................................................................................... 3 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler ................................................... 4 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları ................................................................. 4 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi................................................................................ 8 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek.......................................................................... 8 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi ............................................................................ 10 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi ........................................................................... 13 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi .............................................. 14 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 19 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER ...................................................................... 19 2.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 19 2.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 20 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi........................................................ 23 2.1.3 Kolonların Çizimi...................................................................................... 24 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi ............................................................ 25 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi ............................................................. 27 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi ................................................ 30 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50) ............................................ 33 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............................................... 34 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 40 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ...................................................................................... 42 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER ................................................................ 42 3.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 42 3.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 43 3.1.2. Tanımı ...................................................................................................... 43 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi ............................................................................. 45 3.2.1. Akslarını Çizmek...................................................................................... 45 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi ........................................................................... 45 3.2.3. Kolonların Çizimi..................................................................................... 46 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi ........................................................ 50 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi ........................................... 52 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............... 58 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 62 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ...................................................................................... 65
i

............. Çizim Sınırları .........................................................4.................... Tanımı ......................................................................... Katman Ayarları ............................................... 92 MODÜL DEĞERLENDİRME . 95 UYGULAMA FAALİYETİ.2............................................................ Bileşik Temel Kesiti Çizimi...............................................4......... Aksları Çizmek. Bilgisayarla Aks Çizimi ......4..........................................1........ 73 4.....................1.. 66 4......4....................................1......................T2............................................4................................... 65 4... Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları................... Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi .....................2.............. 85 4................................................. 67 4..................................................... T1........ 68 4.................2...... 99 ii ..........2................1.............3...... 98 KAYNAKÇA ..................... 67 4....4..................................... Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi.................................. 87 4..................1..............................1...... 82 4........... 97 CEVAP ANAHTARLARI.................... 67 4.......... Kolonların Çizimi............................. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası........................................ 66 4................................................2.... 65 4..............(30*50) .....3..............................................T14(160/130) Donatı Yerleşimi .4.. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……............ Bileşik Temel Planı Çizimi ................................................................................................. 76 4................2...................................................................3............................. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası.............4.....2...........2............................................ 68 4. 88 UYGULAMA FAALİYETİ............... BİLEŞİK TEMELLER....5......................................................... 84 4...............................

tekil. beceri ve uygulamalarınızı değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri). kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek öğretmeniniz tarafından değerlendirileceksiniz. Amaçlar Gerekli ortam sağlandığında. ve detaylarını çizebilecektir. meslek ile ilgili kuruluşlar Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra. uygun laboratuar ortamı. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.  Bilgisayarla kazık temel planı. 40/32(+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Bilgisayarla Zemin Kat Planı modülünü başarmış olmak Bilgisayarla temel planı çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı.  Bilgisayarla bileşik temel planı.  Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı. verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. bilgisayarla yığma. projeksiyon cihazı ve donanımı. programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar. mütemadi ve bileşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çize bileceksiniz. kesiti ve detaylarını çize bileceksiniz. ve uygulama testi yaparak.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 581MSP026 İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Temel Planı Çizimi 1 Temel planının bilgisayar programını kullanarak çizme becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . paket programlar.  Bilgisayarla mütemadi (sürekli) temel planı. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.  Bilgisayarla yığma temel planı. kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun teknik resim kuralları içinde temel planı çizmenize yardımcı olacaktır. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis. tekniker ve teknisyenler çizmektedir. Bu modül. İnsanlık. Bilgisayar ortamındaki cad programı. Bilgisayarlı çizim kullanımı mimaride artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olmaktadır. en hızlı ve verimli kullanmanıza olanak sağlayacak bilgilerle hazırlanmıştır. zaman içerisinde gelişmekte ve insan onuruna yakışan bir hâl almaktadır. ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır. kendisini sürekli geliştirme bilincini taşımalıdır. Bu nedenle inşaat sektörü sürekli gelişme göstermektedir. İnşaat sektörü. Yapılacak binanın kat planları çizilirken temel plan da statik proje kapsamında çizilir. çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. bilgisayarlı çizim programına hâkim olmalı. yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar olumsuz dış etki ve tehlikelerden korunmak için barınak ihtiyacı duymuştur. Bu nedenle yetişmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. bunun sonucu olarak iyi bir teknik ressam. Bu ihtiyaç. mimar. bu alanda mesleki yeterliliğe sahip eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. Ülkemizde de inşaat sektörü hızla gelişmekte. 1 .GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir.

2 .

1 : Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 1.2 : Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 3 . bilgisayar ile yığma temel planı. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.1. konuların araştırmasını yapınız.1. Resim 1. YIĞMA TEMELLER 1. çeşidi vb.2). çapı. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. 1. Resim 1. Farklılıklar varsa bunun nedenlerinin araştırmasını yapınız. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limits ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında.

4 . çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. çizgi tipi.3. Resim 1.3). Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini inceleyiniz.2. Yapılar da oturduğu zemine kendi ağırlığı ile ve hareketli yüklerle basınç yaparlar. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları Yeryüzünde her cisim ağırlığı kadar toprağa ya da oturduğu yüzeye basınç yapar. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Yapının bu yüklerini güvenle taşıyan ve zemine yayarak aktaran yapı elemanlarına temel denir. 1. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler Temeller konusunda.3: Katman (layer) ayarları 1.Katman ayarları: Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.

taş veya betonarmeden yapılabilir.Temelin oturacağı zemine ise temel yatağı denir. radye. sürekli. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. ------Tesviyebeto nu ------Y alıtım ------K ab orum etonu ------G robeton ------B kaj lo ------Ze in m ------Tesviyebe tonu ------Y alıtım ------K abeto orum nu ------G ton robe ------B lokaj ------Z in em a. Yığma yapı temel şekilleri: Temel duvarı. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır. bileşik. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. yığma. tekil. Yığma yapı sisteminde.betonarme duvar kalınlığı ise en az 30 cm olmalıdır. değişik özeliklere sahip olacağından her zemin türüne göre zemin deneyleri (zemin etüdü) yapılır. Bu sistemler.1 Sömel çeşitleri Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar.Betonarme duvar temeli Şekil 1. Şekil 1. Yapının oturacağı temel zemini. Taş duvar temeli b. Bu derinliğe don seviyesi denir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. kazık temellerdir. yapının yükü duvar tarafından taşınarak zemine iletilir. Taş duvar kalınlığı en az 50cm . Bu amaçla yapılan temel elemanlarına sömel denir.2: Yığma yapı temelleri 5 . farklı oturmalar gözlenebilir. Yapı üzerine gelen yükler dikkate alınarak temel sistemi seçilir.

Bir yığma yapıya ait temelin planında.Şekil 1.2’ de görüldüğü gibi iki farklı şekilde yığma yapı düzenlenmektedir.3). 6 . kesiti ve perspektifinden de anlaşılacağı üzere sömel duvar altına inşa edilir(Şekil 1.

temel perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el persfektif tem el perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el A-A KESİTİ tem el perde duvarı A A söm el Şekil 1.3: Bir yığma yapıya ait temelin perspektif. kesit ve planı plan 7 .

Yığma Temel Planı Çizimi 1.Temel Duvarlarını Çizmek Temel duvar çizimi yapılırken maddeler hâlinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır. dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak.4: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi 8 . Line komu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir.5’te uygulandığı gibidir. Şekil 1. içeri doğru 50 cm genişliğinde iç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir.4.4 ve Şekil 1. İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hâle getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesikli çizgi ile çizilir oluşturulan çizimler Şekil 1. İç taşıyıcı duvarlar ortalanacak şekilde temel duvarı 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir.1.  Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:       Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır. Temel duvarı katmanı aktif hâle getirilir.1. Ofset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir.4. Temel duvar.

6’da dolgu alanı çizimi uygulanmıştır. 9 . Şekil 1.5: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi   Duvar sömelleri çizimi yapılırken dikkat edilecek husus. Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hâle getirilir ve line komutu ile dolgu alanları köşegenleri birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır.Şekil 1. duvarlar ortalanarak sömel çiziminin yapılmasıdır.

Bilindiği üzere kesitler. temel planında da aynı yerden geçirilir.  Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:  Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri.Şekil 1.  Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Yığma Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.5. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.6: Dolgu alanı çizimi 1. 10 . bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.

Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Zemin taramaları döşeme taraması vb.7).       Temel duvarı ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 1. Şekil 1. tüm taramalar yapılır(Şekil 1. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.7: Taşıyıcı duvarların ve sömellerin çizimi   Uygun taramalar. 11 .8). sömel üstüne kadar çizilir. Temel duvarı zemin kat döşemesinden başlayıp. örneğin duvar taraması ve sömel taramaları hatch komutu kullanılarak yapılır. zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2cm devam ettirildikten sonra kesilir. Taşıyıcı duvarlar. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.

temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır. text komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır.Şekil 1.8: Taramaların çizimi       Ölçülendirme ayarları dimension alt komutları altındaki style komutu kullanılarak yapılır. kotlu ölçülendirme katmanları aktif hâle getirilerek linear dimension ve continius dimension komutları kullanılarak yapılır. Sömel. dış ölçülendirme. Kotlu ölçülendirme yapılır. İç ölçülendirme. Yazı katmanı aktif hâle getirilerek yazılar. Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır. 12 .

9: Ölçülendirmeler ve yazılar 1. B 13 . Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir(Şekil 1. Yığma Temel Donatı Çizimi Yığma temellerde donatı.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır.00 -20 50 50 0.10).00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu Şekil 1.6.00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.

Şekil 1. line komutu ile çizim tamamlanır. Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi Anted çizimi.10’da çizildiği gibi donatı detayı düzenlenir.10: Yığma temel donatı detayı Bizim çizdiğimiz. planın ölçeği ve adı yazılarak anted çizimi tamamlanır. text komutu çalıştırılarak çizim adı ve ölçeği yazılır. 14 . Anted çizimi yapılırken anted dış çizgi katmanı aktif hâle getirilir.Şekil 1. Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır. L=30+30+70+70+(kanca boyu) L=60+140+5+5 L=210 cm 1. yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm’lik boy demiri kullanılmıştır.7 . Etriye açılımı.

00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu B TEMEL PLANI ÖLÇEK: 1/50 Şekil 1.00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.11 Yığma temel planı antedi 15 .------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -20 50 50 0.

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=30 cm Ölçek=1/50 yapının taşıyıcı duvarları ve ölçüler planda verilmiştir. Verilenler. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=70cm Döşeme üst kotu=0.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.12: Zemin kat planı 150 /150 16 . 150 /150 100 /210 5*17*30 1 2 3 4 MUTFAK 90 /210 ANTRE 90 /210 SALON 90 /210 150 /150 80 /210 HOL 90 /210 90 /210 50 /50 50 /50 BALKON 80 /210 YATAK ODASI BANYO Şekil 1.

A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm 5.. “Yığma temel planı ………….ölçeğinde çizilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4. 17 .Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir? A) Trim B) Rotate C) Line D) Erase 3. 1. Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir? A) 30cm B) 50cm C) 25cm D) 45cm 2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz.Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır? A) 30 cm B) 20 cm C) 15 cm D) 40 cm DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.

Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce gerekli olan bilgisayar Programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? Yığma temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? Temel duvarını çizdiniz mi? Dış duvar üzerinden temel kesitlerini çizdiniz mi? Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Antedi çizdiniz mi? Toplam Evet . Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Sınıfı/Nu.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Çizim için gerekli temel bilgileri alarak paket programı çalıştırmayı. faaliyete dönerek tekrar ediniz. Modül adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Öğrencinin Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. 18 .Hayır sayısı Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları. aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Resim 2. konuların araştırmasını yapınız.1.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 2.2). Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımız yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış tekil(münferit)temel planlarını temin ederek inceleyiniz. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER 2. çapı. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. 2. çeşidi vb. 1.1..2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 19 . Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış tekil(münferit) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 bilgisayar ile Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. tekil(münferit)temel planı. Farklılıklar varsa nedenlerinin araştırmasını yapınız .

çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur.3). emniyet gerilmesinin büyük olduğu taktirde. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir. Demirler alt tarafa yerleştirilir (Şekil 2.   Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. Münferit temellerde yükseklik ve teçhizat hesapla tayin olunur. Resim 2.3: Katman (layer) ayarları Tanımı: Zeminin sağlam. Bu kutuda bize katmanların ismi. 20 . Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı yapılır.1. çizgi tipi.1. Katman ayarları yapılırken layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır. temel tipi münferit temel şeklinde seçilir. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.2.1).

21 . Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır(Şekil 2.2: Sömellerin tek ve çift yönde ortalanması Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar. Kolon ve perdelerin düşey donatıları. sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri buraya Şekil 2. Şekil 2.1 Tekil temel tipleri Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır.3’teki gibi uygulanır. Bağ kirişleri en az 30*30 cm boyutlarında düzenlenir.2’deki gibi. eğer donatılar sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişler şekil 2.2).donatı yerleşimi Şekil 2.

4’ te görüldüğü gibi projelendirilir.3: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişleri bu noktada uygulanır.sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.4: Sömele uygulanan bağ kirişi 22 . Şekil 2. sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.

Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2. Dikey akslara. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.1.1. 2.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 23 . Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır.2.2. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir.1. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.2.1. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir daire çizmek için circle komutu kullanılır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 2.5 ’teki gibi çizilir. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi 2. bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. Akslar düşeyde rakamlar.2. numaralar verilir bu işlemde text komutu kullanılarak yapılır.

endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak. Mimari çizimlerde midpoint(orta nokta). Rectangle komutu aktif hâle getirilir.1. çizim kalitesini ve hızını artırır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubugu) komutu ismi verilir. Döndür çevir komutu rotate komutudur.3 Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanılarak ölçüleri alınan kolonlar. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. boyutlar girilerek kolon çizilir. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır.2.6’da görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. autocad komutları     24 . Kolonların çizimi yapılırken. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. döndürme işlemi yapılır. uygulanarak çizilir. kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları:   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 2.

Bağ kirişi katmanı aktif hâle getirilir ve 30*30 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır. 25 . Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalanarak hızlı ve hatasız çizim tamamlanır.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir. line komutu ile temeller mesafe girerek çizilir.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 2.8    Temel katmanı aktif hâle getirilir.1.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.7 ve 2. Düzenleme komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır. Şekil 2.

hızlı ve hatasız çizim yapmak için oldukça önemlidir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 26 . Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için osnap komutlarını kullanmak.7: Sömellerin çizimi    Temel bağ kirişleri ile bir birine bağlanır. Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakışması gerekir.

Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. 27 . Bilgisayarla Tekil(münferit) Temel Kesiti Çizimi İşlem Basamakları   Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi İki yönde.2.8: Bağ kirişlerin çizimi B C D 2. temel planında da aynı yerden geçirilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A Şekil 2. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler .

10’da olduğu gibi çizim devam ettirilir. 28 . Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır (şekil 2.  Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur. Kolonlar.  Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.  Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.9: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. Şekil 2.9 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Şekil 2.  Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.9).

29 .11’deki gibi uygulanır.10:Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması D Modifay komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 2.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C Şekil 2.

Hem sıkıştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınırlar. Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir.11: Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 2. sonra kolon filizleri bağlanır. Sıkıştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70’i yerleştirilir. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıkıştırılır. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri.3. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır (Şekil 2. 30 . Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.12).A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.

T2. Plana donatıların çizimi yapılır.5 Sıkıştırma bölgesi b=12. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir.T14 (160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu. T1.1.3..5*4=50 cm Sıkıştırma bölgesi=50 cm 2a=100-50 2a=50cm =25 cm 2.. 31 sıklaştırma bölgesi B . Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi ve donatı adedi hesaplanır.. plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir.A B A sıklaştırma bölgesi Şekil 2.12: Tekil temellerde donatı yerleşimi A-A Kesit yönü 160/8 =20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80cm 2a=160-80 2a=80cm =40 cm B-B Kesit yönü 100/8=12.

13: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adedi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.14’de demir donatılarının çizimi uygulanmıştır. Şekil 2.5/20=1.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir donatı çapları 16 mm olarak alınır.25*4=65 cm donatı adedi=65/10=6.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32. 32 .

Ölçülendirme yapılır. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Düz demirler çizilir.(30*50)         Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir.14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 2.15’te uygulanmıştır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2. En kesiti çizilir.3. Donatı açılımları yapılır. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.2.. 33 . Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi şekil 2.

4. A A A BK1(50*30) BK1(50*30) 2Ø16 2Ø16 L=210 L=210 A-A KESİTİ 40 20 8 8 20 55Ø8 L=136 Şekil 2. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi 34 . *Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.15: Bağ kiriş detay çizimi 40 2.Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.

Şekil 5. Burada yazı tipi. Ölçüler verilirken açık. 35 . Txte Formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır.Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.16’da uygulaması görülmektedir. Şekil 2.16: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız tekil(münferit) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.2 ve 5. anlaşılır ve tam olmalıdır. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. yazı rengi ayarları yapılır. yazı yüksekliği.3’te uygulandığı gibi yazılar elemanların üzerine yazılır. -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.

adı yazılarak anted çizimi tamamlanır(Şekil 2.Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır. Şekil 2. Temelin ölçeği.17: Temel elemanlarının yazılışı 36 .17).

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.18: Tekil (münferit) temel planının yazıları 37 .

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.19:Tekil (münferit) temel planı antedi 38 .

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. 39 . Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir.

.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4.5cm C) 4cm D) 3cm 3.Kolonların altına yerleştirilen her iki yönde ortalanmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.. 40 . Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir? A) 30*30 cm B) 50*30 cm C) 25*40 cm D) 45*45 cm 2. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.ölçeğinde çizilir. 1. “Tekil temel donatı detayı ………….Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir? A) 5cm B) 2. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. A) Doğru B)Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz.

Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet . 41 . DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı Amaç Adı soyadı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Tekil temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Tekil temelleri ve bağ kirişleri çizdiniz mi? 5 Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet . faaliyete dönerek tekrar ediniz.

konuların araştırmasını yapınız. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. çeşidi vb.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–3 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. çapı. Varsa farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . bilgisayar ile sürekli (mütemadi) temel planı. 3.2).SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER 3.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 3. Resim 3. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 3. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 42 . 3.1.1. Çizim sınırları.

1. münferit temellere nazaran daha elverişidirler ancak maliyeti daha fazladır. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar. 43 .3.3: Katman (layer) ayarları 3. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. çizgi tipi. Mütemadi temellerde temel. Resim 3. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur.1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. mesnetler ise alt altadır. kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Sürekli temeller. kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir. boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran simetrik şekillerde tertiplenmiştir. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller.2. Açıklık ortalarında demirler üst üste. Yük şekli nedeniyle donatının. Tanımı Zemininin sağlam olmadığı.1.

1 ). Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi verilmiştir(Şekil 3. Şekil 3. aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.2). Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak çizilir( Şekil 3.Bunlar.1:Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi 44 . Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir.

3’teki gibi çizilir. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. 3.2. Bilgisayarla Aks Çizimi          Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Akslar düşeyde rakamlar. Bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. Daire çizmek için circle komutu kullanılır. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Sürekli Temel Planı Çizimi 3. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.2.2:Tek ve çift yönlü sürekli temel planı 3. Dikey akslara. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.2. 45 . Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak Şekil 3. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir.1. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.Şekil 3.2.

3.4.A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil 3. Rectangle komutu aktif hâle getirilir.3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. kopyalanacak 46 . Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır.2. Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir. boyutlar girilerek kolon çizilir. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır.2. 3.

Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır.3.    yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir.2.4’te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. döndürme işlemi yapılır. Kolonların çizimi yapılırken.5. 47 . hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. Bilgisayarla Kesintisiz Sömellerin Çizimi  Uygun katman aktif hâle getirilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta). Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 3.

5).5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi . Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hâle getirilerek çizilir. Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır (Şekil 3. A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B 48 C D Şekil 3.   Line komutu çalıştırılır. mesafe girilerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir.

A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D Şekil 3. Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm kalınlığında betonarme duvarlar.6: Betonarme duvar çizimi 49 . betonarme duvar katmanı aktif hâle getirilerek ve mesafe girilerek betonarme duvar çizimi Şekil 3.6’da uygulandığı gibi çizilir.

Temel kesitlerini tamamlamak için aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek şekil 3. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir. Betonarme duvar kesitleri çizilir.8’in çizimi tamamlanır. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. 50 . Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Bu işlem takip edilerek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.3.3. temel planda da aynı yerden geçirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.7). line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 3. Bilgisayarla sürekli temel kesiti çizimi işlem basamakları:              Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir. Uygun taramalar yapılır. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kolonlar.1). Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır. Düzenleme (modifay ) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.

1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.7: Kesitlerde temellerin oluşturulması 51 .

Sürekli temellerde kullanılan donatı düz pilye ve etriyelerdir. sonra kolon filizleri bağlanır.8: Kesitlerde kolonların ve betonarme duvar kesitlerinin çizimi 3. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3. Pilyeler 60 derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar(Şekil 52 . Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.4.

9). sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. Şekil 3. diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.3.2). L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 3. A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ Şekil 3.11: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yarken şu işlem basamakları takip edilir: 53 .9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den.10: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil 4.5).

Düz demirler çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.12: Sürekli temellere donatı yerleşimi 54 . SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 30 90 6Ø12 10 10 30 Şekil 3. Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. Donatı açılımı yapılır. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Ölçülendirmeler yapılır. txte komutlarından faydalanılarak çizim tamamlanır.          Uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve drav. Temel ve kolon pozları yazılır. En kesit çizilir. modify. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Pilyelerin yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. dimensiyon.

SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 3.13: Sürekli temellerde etriye açılımı 55 .

A1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 3.14: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 56 .

L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 3.15: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 57 .

16: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 3. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.17’de uygulaması görülmektedir. Ölçüler verilirken açık.5. 58 .10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 3. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemleri için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Şekil 3. anlaşılır ve tam olmalıdır.

yazı rengi ayarları yapılır. yazı yüksekliği.A A A A 1 -85 -160 -110 1 1 1 1 1 1 1 A Şekil 3. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Buradan yazı tipi.17: Sürekli temel planı yazıları A A A Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. 59 .

00 -85 -110 -160 -165 -85 A . adı yazılarak anted çizimi tamamlanır( Şekil 3.Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır. Temelin ölçeği.18: Sürekli temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 60 B D C A B A B 3 4 .00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .18 ).B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3. 25 cm betonarme duvar 0.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.

B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.00 -85 -110 -160 -165 -85 A .25 cm betonarme duvar 0.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.19: Sürekli temel planı antedi 61 B D C A B A B 3 4 SÜREKLİ TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/ 50 .00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. 62 . Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın sürekli(mütemadi) temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler.

Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A) 55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir? A) L /7 .L/5 4.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.. 1. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. L/5 D) L/4. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. “Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında……. L/4 B) L/5.Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir? A) 25cm B) 10cm C) 40cm D) 30cm 3. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/4 B) L/5 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz.yan temel papucuna geçişte ise……… ‘ten kırılır.. 63 . L/7 C) L/7.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı kesit ve detaylarını Amaç Adı soyadı çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Sürekli temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Sürekli temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet - Hayır sayısı DEĞERLENDİRME

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları, faaliyete dönerek tekrar ediniz.

64

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında, bilgisayar ile bileşik temel planı, kesit ve detaylarını çizebileceksiniz..

ARAŞTIRMA
   Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış bileşik temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış bileşik (mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi, çapı, çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız.

4. BİLEŞİK TEMELLER
4.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.1 Resim 1.2). Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmazsa aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. .

Resim 4.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 4.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme

65

4.1.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

Resim 4.3: Katman (layer) ayarları

4.1.2. Tanımı
Zemini çok sağlam olmayan ve zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda bileşik temeller kullanılır. Bitişik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir. Buna da bileşik temel denir. Bileşik temel planının, görünüşü ve perspektifi Şekil 4.1’de uygulandığı gibidir. Donatı hesabı, inşaat mühendisleri tarafından yapılır, hangi temel tipi uygulanacak ise donatı hesabı yapılır ve projelendirilir. Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 66

2.2. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Görünüş persfektif plan Şekil 4. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı olarak yapılır. görünüş ve perspektifi 4. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir. 4. Bileşik sömel plan.1. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Dikey akslara. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Aksları Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. 67 . Bileşik Temel Planı Çizimi 4.1. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır.Bu temeller ayrı ayrı düzenlenir.2. daire çizmek için circle komutu kullanılır.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 4.2 ’deki gibi çizilir. Akslar düşeyde rakamlar, yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

4.2.3. Kolonların Çizimi
Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir, boyutlar girilerek kolon çizilir. 68

 

  

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta), endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 4.3’ te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Uygun katman aktif hâle getirilerek bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.3: Kolonların ve sürekli temel in 1/50 ölçeğinde çizimi

69

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve draw komutlarından faydalanılarak aşağıdaki maddeler uygulanır, plan çizimi tamamlanır.  Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.  Birbirine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömel çizilir.  25 cm’lik betonarme duvarlar çizilir.  50*40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir.  Hatch komutu ile duvar taraması yapılır.  Sömeller bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.  Bağ kirişlerin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir(Şekil 4.5).

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.4: Kolonların ve sömellerin in 1/50 ölçeğinde çizimi

70

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.5: Bağ kirişinin 1/50 ölçeğinde çizimi 71 .

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi 72 .

3. 73 . Bileşik Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.7: Bağ kirişlerin 1/50 ölçeğinde çizimi 4. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur(Şekil 3. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Ş ekil 4.Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(şekil 3.8: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması 74 . Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.1). Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Bilgisayarla bileşik temel kesiti çizimi işlem basamakları:        Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. temel planında da aynı yerden geçirilir.1). Düzenleme (modifay )komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak.

2’deki gibi çizim devam ettirilir. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.2: Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması 75 . Kolonlar.. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır. Şekil 4. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır.

Şekil 4. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.3:Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 4. Pilyeler 60 derece’lik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.4 76 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D .Modifay komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 4. Pilye ve etriyelerdir. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz.00 -85 -110 -160 -165 0. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.00 -85 -110 -165 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.3’teki gibi uygulanır. sonra kolon filizleri bağlanır.4.

 Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.5: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) SA1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 Şekil 4. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 4. Sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil4. text komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır. imension. 77 .Şekil 4.6).5).4: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. modify.6: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yaparken şu işlem basamakları takip edilir:  Uygun katmanlar aktif hâle getirilerek draw.

Temel ve kolon pozları yazılır.        Ölçülendirmeler yapılır. En kesit çizilir. Donatı açılımı yapılır donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Düz demirler çizilir. 78 . Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.

7: Sürekli temellere donatı yerleşimi 79 .A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SB 30/ 60) 1( SC 30/ 60) 1( 12Ø 16 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 S IKIŞTIR A M BÖ E LG Sİ 90 L/5=78 118Ø 10-20 10/ L=260 6Ø 12 10 10 30 90 30 Şekil 4.

9: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 80 .SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 4.8: Sürekli temellerde etriye açılımı SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 4.

10: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 81 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 4.

.T2. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. T1.. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır.1. Temel pabucunun her iki yönde donatı adedi hesaplanır. 82 .4.11: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 4.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 4.T14(160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. Plana donatıların çizimi yapılır.

83 .5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil4.25*4 =65 cm donatı adedi=65/10=6.5/20=1. Şekil 4.12: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adadi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir. Donatı çapları 16 mm olarak alınır.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.3’te demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.

Düz demirler çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….13: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 4.(30*50)            Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.4. Bağ kirişinin poz numarası yazılır. BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi Şekil 4.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3 Ø 1 6 /2 0 3 Ø 1 6 /2 0 7 Ø 1 6 /1 0 Şekil 4. Ölçülendirme yapılır. Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.14’te uygulanmıştır.2. En kesiti çizilir. 84 .. Donatı açılımları yapılır.

3. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir.4.          Plandan yararlanılarak temel papucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Ölçülendirme yapılır. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. Kesite donatılar çizilir. 85 .A A A B K 1( 5 0*3 0) B K 1 ( 50 *3 0) 2 Ø 16 2 Ø 16 L=210 L = 21 0 A -A K E S İT İ 40 20 8 8 20 55Ø 8 L=136 40 Şekil 4. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır.14: Bağ kiriş detay çizimi 4. En kesiti çizilir. Düz demirler çizilir. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.

A A A -A KES İTİ S B3( 30 /60) A B S4( 130 /400) S C3( 30 /60) 12Ø 16 A 56 30 93 35 35 205 6 Ø 16 L=484 30 6Ø 12 A -A KES İTİ 390 Ø 12 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 30 6Ø 12 390 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 120 21 Ø 10 / 10 L=320 120 10 10 30 Şekil 4.15:Birleşik sömel çizimi 86 . Temel ve kolon pozları yazılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.   Donatı açılımı yapılır.

4. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır. En kesiti çizilir. 87 . Düz demirler çizilir. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır.            Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Donatı açılımı yapılır. Kesite donatılar çizilir.4. Ölçülendirme yapılır.4. Temel ve kolon pozları yazılır. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır.

Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Şekil 4. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimension style komutu çalıştırılır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.17’de uygulaması görülmektedir . bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Ölçüler verilirken açık. anlaşılır ve tam olmalıdır. Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirilmesi ve açıklayıcı birtakım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. 88 .SF1(30 /60) SF4(30 /60) DAS1(55/ 50) 20 20 535 2Ø16 535 2Ø16 L=575 L=575 20 20 40 8 20 40 8 20 15Ø8 L=136 Şekil 4.5.16: DAS1(55/50) Duvar altı sömel çizimi 4.

17: Bileşik temel planı yazıları Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Temelin ölçeği. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.00 -85 -110 -160 -165 -85 0. Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.18 ). Buradan yazı tipi. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır ( Şekil 4. elemanların üzerine yazılır. Şekil 5. yazı yüksekliği.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. yazı rengi ayarları yapılır.2’de uygulandığı gibi yazılar.1ve 5. 89 B A B C D -165 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D .00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4.

18: Bileşik temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 90 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SA2(60 /30) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 2 T5( /130) 160 BK(30*30) SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160/80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) BK(30*30) SA2(60 /30) SA2(60 /30) T5( /130) 160 T5(160/130) SA2(60 /30) T5( /130) 160 5 6 C D .00 -85 -110 -160 -165 -85 0.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Korumabetonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -85 -110 -85 -165 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5( /130) 160 BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SC3(30 /60) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 5 6 SA5(30 /60) BK(30*30) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) A B B Şekil 4.

00 -85 -110 -160 -165 -85 0.19: Bileşik temel planı antedi 91 B A B C D -165 1 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 BK(30*30) BK(30*30) 2 T5(160 /130 ) SC3( /60) 30 SA2( /30) 60 T11( /80 ) 160 SA2( /30) 60 3 4 A SC4(30 /60) BK( 30*30) SA2( /30) 60 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) 5 6 C D TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 .------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5(160 /130 ) BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) BK(30*30) BK( 30*30) BK(30*30) 5 6 SA5( /60) 30 BK( 30*30) T5(160 /130 ) SA5( /60) 30 SA2(60 /30) T13( /80 ) 160 A B B Şekil 4.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın bileşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler. 92 .

Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir? A) 55/50 cm B) 25/25cm C) 40/45 cm D) 60/130 cm 5. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır? A) 8 mm B) 10 mm C) 12mm D) 16 mm 4. Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/5 B) L/4 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A)55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. 93 . aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir? A) 25/50cm B) 20/45cm C) 40/40 cm D) 30/50 cm 3. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. 1. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. Gerçekleşme düzeyine göre evet .hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve Amaç Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. 94 . faaliyete dönerek tekrar ediniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Bileşik temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Bileşik temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Bileşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .

Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. PERFORMANS TESTİ Öğrencinin Modül adı Genel İnşaat Teknolojisi Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıf /Nu. Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel Adı soyadı Amaç planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz. temel hatılını. iç duvar üzerinde temel kesitini çizdiniz mi? Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitini çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Temel planı ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Tekil plan akslarını çizdiniz mi? Kolon ve bağ kirişlerini çizdiniz mi? Tekil temel kesitlerini çizdiniz mi? Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Tekil temel ölçülerini yaptınız mı? Tekil temel planı yazı ve antedini yaptınız mı? Sürekli plan akslarını çizdiniz mi? 95 . Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Harcanan süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet 1 Uygun programı çalıştırdınız mı? 2 Limits ayarlarını yaptınız mı? 3 Katman ayarlarını yaptınız mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hayır Temeller ile ilgili standart ve yönetmelikleri araştırdınız mı? Yığma temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? Temel duvarlarını çizdiniz mi? Temel kazı alanın.

96 .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kolonları ve devam eden kirişleri çizdiniz mi? Sürekli temel kesitlerini çizdiniz mi? Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Sürekli temel ölçülerini yaptınız mı? Sürekli temel planı yazılarının antedini yaptınız mı? Birleşik temel aks ve kolonlarını çizdiniz mi? Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel kesitlerini çizdiniz mi? Birleşik temel donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel ölçülerini yaptınız mı? Birleşik temel planı yazıları ve antedini yaptınız mı? Çizimlerinizi verilen sürede yaptınız mı? Toplam Evet . Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=50*30 Aks ölçüler planda verilmiştir. 900 300 200 400 200 200 730 200 200 100 150 80 300 200 905 400 97 80 150 100 730 . sürekli ve birleşik temel planlarını çiziniz. Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın birleşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. tekil.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kolon ölçüleri 60/30 olan aşağıdaki plan taslağının. Verilenler.

Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-1’İNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 B B A A A ÖĞRENMEFAALİYETİ-2‘NİNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A A D B A B B A B B ÖĞRENMEFAALİYETİ–3’ÜNCEVAPANAHTARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-4‘ÜNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 98 B D A A A .

Cilt 1. Milli Eğitim Basımevi. ve X.  Yapı Ressamlığı IX. Yapı Bilgisi. MEB. 2003. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları. Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü. GÜNGÖR Yüksel.  99 . 2008. MEB Yayınları. MEGEP. İstanbul.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  OYMAEL Sabit. Ankara. Devlet kitapları İstanbul-2005.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->