T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

ANKARA, 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .......................................................................................................iii GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 3 1. YIĞMA TEMELLER .............................................................................................. 3 1.1. Çizim Sınırları ................................................................................................... 3 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler ................................................... 4 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları ................................................................. 4 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi................................................................................ 8 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek.......................................................................... 8 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi ............................................................................ 10 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi ........................................................................... 13 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi .............................................. 14 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 19 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER ...................................................................... 19 2.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 19 2.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 20 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi........................................................ 23 2.1.3 Kolonların Çizimi...................................................................................... 24 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi ............................................................ 25 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi ............................................................. 27 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi ................................................ 30 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50) ............................................ 33 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............................................... 34 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 40 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ...................................................................................... 42 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER ................................................................ 42 3.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 42 3.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 43 3.1.2. Tanımı ...................................................................................................... 43 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi ............................................................................. 45 3.2.1. Akslarını Çizmek...................................................................................... 45 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi ........................................................................... 45 3.2.3. Kolonların Çizimi..................................................................................... 46 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi ........................................................ 50 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi ........................................... 52 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............... 58 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 62 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ...................................................................................... 65
i

.... Kolonların Çizimi.........................................................................4.............3...................................1.............................................. 98 KAYNAKÇA ...................4............................................................................. 66 4..3............. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası.............2..........4...... 73 4................................. 76 4. 99 ii ......................2.....................2...1........................................................................................2................... BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası.....................5....................2.......... T1................ Tanımı ....... 67 4...........................1............................................................ 97 CEVAP ANAHTARLARI......................... 65 4............................................. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları...............................................2.. Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi ............. 88 UYGULAMA FAALİYETİ...................4.......T14(160/130) Donatı Yerleşimi .......... 67 4....4......... Bileşik Temel Kesiti Çizimi............. 66 4.....................4........................................................................... 68 4........................................................ 95 UYGULAMA FAALİYETİ...................... Katman Ayarları .................(30*50) .................................................................................. 87 4........... 82 4..............2.........1.......................... 67 4................ Bileşik Temel Planı Çizimi .............T2. BİLEŞİK TEMELLER.....................................3............................ Aksları Çizmek..........................1........................ 92 MODÜL DEĞERLENDİRME ..................................... Çizim Sınırları ............ Bilgisayarla Aks Çizimi ....4........................ 68 4. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi.. 65 4.. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……........................4.......................... 85 4..................... 84 4...............1..............................2.......................................

MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii .AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 581MSP026 İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Temel Planı Çizimi 1 Temel planının bilgisayar programını kullanarak çizme becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı. bilgisayarla yığma.  Bilgisayarla mütemadi (sürekli) temel planı.  Bilgisayarla kazık temel planı. ve detaylarını çizebilecektir. Amaçlar Gerekli ortam sağlandığında. uygun laboratuar ortamı. programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar. paket programlar. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.  Bilgisayarla bileşik temel planı. verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. ve uygulama testi yaparak. kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. kesiti ve detaylarını çize bileceksiniz.  Bilgisayarla yığma temel planı. mütemadi ve bileşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çize bileceksiniz. projeksiyon cihazı ve donanımı. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. tekil. beceri ve uygulamalarınızı değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri). meslek ile ilgili kuruluşlar Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra.  Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı. 40/32(+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Bilgisayarla Zemin Kat Planı modülünü başarmış olmak Bilgisayarla temel planı çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek öğretmeniniz tarafından değerlendirileceksiniz.

Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. bilgisayarlı çizim programına hâkim olmalı. ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır. Ülkemizde de inşaat sektörü hızla gelişmekte. mimar. İnsanlık. zaman içerisinde gelişmekte ve insan onuruna yakışan bir hâl almaktadır. Bu nedenle inşaat sektörü sürekli gelişme göstermektedir. 1 . Bu ihtiyaç. Bilgisayarlı çizim kullanımı mimaride artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olmaktadır. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir. Bu nedenle yetişmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. bu alanda mesleki yeterliliğe sahip eleman ihtiyacı doğmaktadır. Bu modül. çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. kendisini sürekli geliştirme bilincini taşımalıdır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. en hızlı ve verimli kullanmanıza olanak sağlayacak bilgilerle hazırlanmıştır. Yapılacak binanın kat planları çizilirken temel plan da statik proje kapsamında çizilir. İnşaat sektörü. yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar olumsuz dış etki ve tehlikelerden korunmak için barınak ihtiyacı duymuştur. bunun sonucu olarak iyi bir teknik ressam. Bilgisayar ortamındaki cad programı. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis. bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun teknik resim kuralları içinde temel planı çizmenize yardımcı olacaktır. tekniker ve teknisyenler çizmektedir.

2 .

Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıklar varsa bunun nedenlerinin araştırmasını yapınız. çapı.1. Resim 1. Resim 1. bilgisayar ile yığma temel planı. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz.2 : Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 3 .1. 1.2). Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. YIĞMA TEMELLER 1. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.1 : Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 1.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limits ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.

Yapının bu yüklerini güvenle taşıyan ve zemine yayarak aktaran yapı elemanlarına temel denir.2.3). 4 . Resim 1. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler Temeller konusunda. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur.Katman ayarları: Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3. Yapılar da oturduğu zemine kendi ağırlığı ile ve hareketli yüklerle basınç yaparlar. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları Yeryüzünde her cisim ağırlığı kadar toprağa ya da oturduğu yüzeye basınç yapar. 1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini inceleyiniz. çizgi tipi. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi.3: Katman (layer) ayarları 1. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

betonarme duvar kalınlığı ise en az 30 cm olmalıdır. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. yapının yükü duvar tarafından taşınarak zemine iletilir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. bileşik. Bu derinliğe don seviyesi denir. Yığma yapı temel şekilleri: Temel duvarı. radye. değişik özeliklere sahip olacağından her zemin türüne göre zemin deneyleri (zemin etüdü) yapılır. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır. sürekli. tekil. farklı oturmalar gözlenebilir. Yığma yapı sisteminde. Bu amaçla yapılan temel elemanlarına sömel denir.Temelin oturacağı zemine ise temel yatağı denir. yığma. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur.2: Yığma yapı temelleri 5 . Yapı üzerine gelen yükler dikkate alınarak temel sistemi seçilir. Bu sistemler. Taş duvar temeli b. Şekil 1.Betonarme duvar temeli Şekil 1. ------Tesviyebeto nu ------Y alıtım ------K ab orum etonu ------G robeton ------B kaj lo ------Ze in m ------Tesviyebe tonu ------Y alıtım ------K abeto orum nu ------G ton robe ------B lokaj ------Z in em a. Taş duvar kalınlığı en az 50cm .1 Sömel çeşitleri Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. taş veya betonarmeden yapılabilir. Yapının oturacağı temel zemini. kazık temellerdir.

3). kesiti ve perspektifinden de anlaşılacağı üzere sömel duvar altına inşa edilir(Şekil 1. Bir yığma yapıya ait temelin planında.Şekil 1.2’ de görüldüğü gibi iki farklı şekilde yığma yapı düzenlenmektedir. 6 .

kesit ve planı plan 7 .3: Bir yığma yapıya ait temelin perspektif.temel perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el persfektif tem el perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el A-A KESİTİ tem el perde duvarı A A söm el Şekil 1.

4. Temel duvar. Yığma Temel Planı Çizimi 1. İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hâle getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesikli çizgi ile çizilir oluşturulan çizimler Şekil 1.1. Şekil 1. Ofset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir. dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak.4. İç taşıyıcı duvarlar ortalanacak şekilde temel duvarı 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir. içeri doğru 50 cm genişliğinde iç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir. Line komu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir.  Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:       Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır.5’te uygulandığı gibidir.4: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi 8 . Temel duvarı katmanı aktif hâle getirilir.1.Temel Duvarlarını Çizmek Temel duvar çizimi yapılırken maddeler hâlinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır.4 ve Şekil 1.

Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hâle getirilir ve line komutu ile dolgu alanları köşegenleri birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır.6’da dolgu alanı çizimi uygulanmıştır. duvarlar ortalanarak sömel çiziminin yapılmasıdır. 9 .Şekil 1.5: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi   Duvar sömelleri çizimi yapılırken dikkat edilecek husus. Şekil 1.

Bilindiği üzere kesitler.  Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:  Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.5. temel planında da aynı yerden geçirilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. 10 . bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Yığma Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.Şekil 1.6: Dolgu alanı çizimi 1. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.  Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.

Zemin taramaları döşeme taraması vb.7: Taşıyıcı duvarların ve sömellerin çizimi   Uygun taramalar. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. 11 .7). Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2cm devam ettirildikten sonra kesilir. Şekil 1. örneğin duvar taraması ve sömel taramaları hatch komutu kullanılarak yapılır. sömel üstüne kadar çizilir.       Temel duvarı ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 1. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.8). Temel duvarı zemin kat döşemesinden başlayıp. tüm taramalar yapılır(Şekil 1. Taşıyıcı duvarlar. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.

kotlu ölçülendirme katmanları aktif hâle getirilerek linear dimension ve continius dimension komutları kullanılarak yapılır. text komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır. Kotlu ölçülendirme yapılır. Yazı katmanı aktif hâle getirilerek yazılar. Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır. temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır. 12 . dış ölçülendirme.Şekil 1. İç ölçülendirme.8: Taramaların çizimi       Ölçülendirme ayarları dimension alt komutları altındaki style komutu kullanılarak yapılır. Sömel.

taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır. Yığma Temel Donatı Çizimi Yığma temellerde donatı.6.9: Ölçülendirmeler ve yazılar 1. B 13 .00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0. Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir(Şekil 1.00 -20 50 50 0.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.10).00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu Şekil 1.

Anted çizimi yapılırken anted dış çizgi katmanı aktif hâle getirilir. L=30+30+70+70+(kanca boyu) L=60+140+5+5 L=210 cm 1. line komutu ile çizim tamamlanır. text komutu çalıştırılarak çizim adı ve ölçeği yazılır.7 . 14 . Şekil 1. yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm’lik boy demiri kullanılmıştır. Etriye açılımı. Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi Anted çizimi.Şekil 1. planın ölçeği ve adı yazılarak anted çizimi tamamlanır.10: Yığma temel donatı detayı Bizim çizdiğimiz.10’da çizildiği gibi donatı detayı düzenlenir. Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır.

00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.11 Yığma temel planı antedi 15 .00 -20 50 50 0.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu B TEMEL PLANI ÖLÇEK: 1/50 Şekil 1.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=70cm Döşeme üst kotu=0.12: Zemin kat planı 150 /150 16 .00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=30 cm Ölçek=1/50 yapının taşıyıcı duvarları ve ölçüler planda verilmiştir. 150 /150 100 /210 5*17*30 1 2 3 4 MUTFAK 90 /210 ANTRE 90 /210 SALON 90 /210 150 /150 80 /210 HOL 90 /210 90 /210 50 /50 50 /50 BALKON 80 /210 YATAK ODASI BANYO Şekil 1.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler.

Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir. A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm 5.. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir? A) 30cm B) 50cm C) 25cm D) 45cm 2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir? A) Trim B) Rotate C) Line D) Erase 3.ölçeğinde çizilir. 17 . Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz. “Yığma temel planı …………. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 1.Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır? A) 30 cm B) 20 cm C) 15 cm D) 40 cm DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.

aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.Hayır sayısı Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce gerekli olan bilgisayar Programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? Yığma temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? Temel duvarını çizdiniz mi? Dış duvar üzerinden temel kesitlerini çizdiniz mi? Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Antedi çizdiniz mi? Toplam Evet . faaliyete dönerek tekrar ediniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Sınıfı/Nu.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Çizim için gerekli temel bilgileri alarak paket programı çalıştırmayı. 18 . Modül adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Öğrencinin Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

1. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. çeşidi vb. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi.. konuların araştırmasını yapınız.2). 1.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 2.1. Farklılıklar varsa nedenlerinin araştırmasını yapınız . tekil(münferit)temel planı. Resim 2.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 19 . ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış tekil(münferit)temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış tekil(münferit) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. çapı. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımız yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 bilgisayar ile Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. 2. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER 2.

1. Resim 2. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Bu kutuda bize katmanların ismi. Demirler alt tarafa yerleştirilir (Şekil 2. çizgi tipi.3: Katman (layer) ayarları Tanımı: Zeminin sağlam. emniyet gerilmesinin büyük olduğu taktirde. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı yapılır. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. temel tipi münferit temel şeklinde seçilir.   Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir.1). Münferit temellerde yükseklik ve teçhizat hesapla tayin olunur. 20 . Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir.1. Katman ayarları yapılırken layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır.2. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.3).

Şekil 2. Bağ kirişleri en az 30*30 cm boyutlarında düzenlenir.2). Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır(Şekil 2.3’teki gibi uygulanır.2: Sömellerin tek ve çift yönde ortalanması Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar. sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri buraya Şekil 2.2’deki gibi. 21 . Kolon ve perdelerin düşey donatıları.donatı yerleşimi Şekil 2.1 Tekil temel tipleri Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır. eğer donatılar sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişler şekil 2.

3: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişleri bu noktada uygulanır. sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.4: Sömele uygulanan bağ kirişi 22 . Şekil 2.4’ te görüldüğü gibi projelendirilir.sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 2. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Dikey akslara.2.2. Akslar düşeyde rakamlar.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 23 . bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.1.1. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir daire çizmek için circle komutu kullanılır. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir.2. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. 2.1. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır.2. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır.5 ’teki gibi çizilir.1. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. numaralar verilir bu işlemde text komutu kullanılarak yapılır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi 2.

Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. uygulanarak çizilir.6’da görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Döndür çevir komutu rotate komutudur.1.3 Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanılarak ölçüleri alınan kolonlar. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. Mimari çizimlerde midpoint(orta nokta). boyutlar girilerek kolon çizilir. döndürme işlemi yapılır. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubugu) komutu ismi verilir. Kolonların çizimi yapılırken. kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Rectangle komutu aktif hâle getirilir. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 2. autocad komutları     24 . Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları:   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak.2. çizim kalitesini ve hızını artırır.

4.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Şekil 2. line komutu ile temeller mesafe girerek çizilir. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir. Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalanarak hızlı ve hatasız çizim tamamlanır.7 ve 2. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır. 25 .6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 2.1. Düzenleme komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır. Bağ kirişi katmanı aktif hâle getirilir ve 30*30 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir.8    Temel katmanı aktif hâle getirilir.

26 . Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakışması gerekir.7: Sömellerin çizimi    Temel bağ kirişleri ile bir birine bağlanır. hızlı ve hatasız çizim yapmak için oldukça önemlidir. Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için osnap komutlarını kullanmak.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.

düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler . Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi İki yönde. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. temel planında da aynı yerden geçirilir.8: Bağ kirişlerin çizimi B C D 2. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. 27 . Bilgisayarla Tekil(münferit) Temel Kesiti Çizimi İşlem Basamakları   Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A Şekil 2.2.

Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.  Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.9).  Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.  Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur. 28 .  Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.9 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.9: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. Şekil 2. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır (şekil 2.10’da olduğu gibi çizim devam ettirilir. Kolonlar. Şekil 2.

11’deki gibi uygulanır.10:Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması D Modifay komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 2. 29 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C Şekil 2.

11: Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 2. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. 30 . Hem sıkıştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınırlar. sonra kolon filizleri bağlanır.3. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıkıştırılır. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Sıkıştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70’i yerleştirilir. Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir.12).A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır (Şekil 2.

T1. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi ve donatı adedi hesaplanır.12: Tekil temellerde donatı yerleşimi A-A Kesit yönü 160/8 =20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80cm 2a=160-80 2a=80cm =40 cm B-B Kesit yönü 100/8=12. plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir..A B A sıklaştırma bölgesi Şekil 2. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. T2.. 31 sıklaştırma bölgesi B .5 Sıkıştırma bölgesi b=12.T14 (160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu.5*4=50 cm Sıkıştırma bölgesi=50 cm 2a=100-50 2a=50cm =25 cm 2.1.3. Plana donatıların çizimi yapılır..

5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.13: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adedi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.5/20=1.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir donatı çapları 16 mm olarak alınır.25*4=65 cm donatı adedi=65/10=6.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.14’de demir donatılarının çizimi uygulanmıştır. Şekil 2.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2. 32 .

Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……. Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi şekil 2.. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. 33 . Düz demirler çizilir.15’te uygulanmıştır. En kesiti çizilir. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.2. Ölçülendirme yapılır.14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 2. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.3.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.(30*50)         Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Donatı açılımları yapılır.

Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi 34 . *Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir. A A A BK1(50*30) BK1(50*30) 2Ø16 2Ø16 L=210 L=210 A-A KESİTİ 40 20 8 8 20 55Ø8 L=136 Şekil 2.4.15: Bağ kiriş detay çizimi 40 2.Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.

yazı rengi ayarları yapılır.16’da uygulaması görülmektedir. Şekil 2. -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. anlaşılır ve tam olmalıdır. yazı yüksekliği. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları. Ölçüler verilirken açık.3’te uygulandığı gibi yazılar elemanların üzerine yazılır. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız tekil(münferit) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır.Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Burada yazı tipi. 35 . Şekil 5.16: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Txte Formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır.2 ve 5. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.

Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.17). adı yazılarak anted çizimi tamamlanır(Şekil 2. Temelin ölçeği.17: Temel elemanlarının yazılışı 36 . Şekil 2.

18: Tekil (münferit) temel planının yazıları 37 .KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.

19:Tekil (münferit) temel planı antedi 38 .KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler. 39 .00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

.ölçeğinde çizilir. 40 . Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir? A) 30*30 cm B) 50*30 cm C) 25*40 cm D) 45*45 cm 2. “Tekil temel donatı detayı …………. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.5cm C) 4cm D) 3cm 3. Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5.. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir? A) 5cm B) 2.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4. 1. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. A) Doğru B)Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.Kolonların altına yerleştirilen her iki yönde ortalanmamalıdır.

Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Tekil temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Tekil temelleri ve bağ kirişleri çizdiniz mi? 5 Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. Gerçekleşme düzeyine göre evet .hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. faaliyete dönerek tekrar ediniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı Amaç Adı soyadı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. 41 .

3. Varsa farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız .1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 3. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.1. Çizim sınırları. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. çapı. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. çeşidi vb. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. konuların araştırmasını yapınız. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 3. Resim 3.1.2).2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 42 . her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. bilgisayar ile sürekli (mütemadi) temel planı. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER 3.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–3 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında.

Mütemadi temellerde temel.2. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. mesnetler ise alt altadır.3). Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur. 43 . Açıklık ortalarında demirler üst üste. boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran simetrik şekillerde tertiplenmiştir. Resim 3. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller.1. Tanımı Zemininin sağlam olmadığı. durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar. kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir. çizgi tipi. münferit temellere nazaran daha elverişidirler ancak maliyeti daha fazladır.1. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Sürekli temeller. Yük şekli nedeniyle donatının.3: Katman (layer) ayarları 3.3.1. kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

1 ).Bunlar.2). aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir. Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi verilmiştir(Şekil 3. Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir. Şekil 3. Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak çizilir( Şekil 3.1:Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi 44 .

Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2:Tek ve çift yönlü sürekli temel planı 3. 45 .2. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak Şekil 3.3’teki gibi çizilir.Şekil 3. Daire çizmek için circle komutu kullanılır.1.2. Dikey akslara. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Akslar düşeyde rakamlar. Bilgisayarla Aks Çizimi          Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. Sürekli Temel Planı Çizimi 3. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.2. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. 3. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir.2. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır.A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil 3.2. 3. Rectangle komutu aktif hâle getirilir.2. Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir. kopyalanacak 46 .3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 3.4. boyutlar girilerek kolon çizilir. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir.3. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır.

hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bilgisayarla Kesintisiz Sömellerin Çizimi  Uygun katman aktif hâle getirilir. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta).    yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Kolonların çizimi yapılırken. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 3. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil. döndürme işlemi yapılır. 47 . Döndür çevir komutu rotate komutudur.3. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır.2.5.4’te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir.

5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi . mesafe girilerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir. Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır (Şekil 3. Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hâle getirilerek çizilir.   Line komutu çalıştırılır. A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B 48 C D Şekil 3.5).

 Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm kalınlığında betonarme duvarlar. betonarme duvar katmanı aktif hâle getirilerek ve mesafe girilerek betonarme duvar çizimi Şekil 3. A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D Şekil 3.6’da uygulandığı gibi çizilir.6: Betonarme duvar çizimi 49 .

Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.8’in çizimi tamamlanır. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. 50 . Kolonlar. Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.3. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Bu işlem takip edilerek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. temel planda da aynı yerden geçirilir. temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir. Bilgisayarla sürekli temel kesiti çizimi işlem basamakları:              Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.3. Temel kesitlerini tamamlamak için aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek şekil 3. Betonarme duvar kesitleri çizilir. Uygun taramalar yapılır. Düzenleme (modifay ) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 3.7).1).

1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.7: Kesitlerde temellerin oluşturulması 51 .

8: Kesitlerde kolonların ve betonarme duvar kesitlerinin çizimi 3. Pilyeler 60 derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar(Şekil 52 .4.1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3. sonra kolon filizleri bağlanır. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz pilye ve etriyelerdir. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri.

9).9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. Şekil 3. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil 4. sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ Şekil 3.3.10: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.2).11: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yarken şu işlem basamakları takip edilir: 53 . diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.5). L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 3.

Pilyelerin yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. Ölçülendirmeler yapılır. En kesit çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 30 90 6Ø12 10 10 30 Şekil 3. dimensiyon. Donatı açılımı yapılır.12: Sürekli temellere donatı yerleşimi 54 .          Uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve drav. Düz demirler çizilir. modify. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. txte komutlarından faydalanılarak çizim tamamlanır.

13: Sürekli temellerde etriye açılımı 55 .SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 3.

14: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 56 .A1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 3.

15: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 57 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 3.

Yığma temel planı ölçülendirme kuralları bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Ölçüler verilirken açık. 58 . Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemleri için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. anlaşılır ve tam olmalıdır.16: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 3.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 3. Şekil 3.5.17’de uygulaması görülmektedir.

17: Sürekli temel planı yazıları A A A Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.A A A A 1 -85 -160 -110 1 1 1 1 1 1 1 A Şekil 3. yazı yüksekliği. yazı rengi ayarları yapılır. 59 . Buradan yazı tipi. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır.

A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır( Şekil 3.18 ).18: Sürekli temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 60 B D C A B A B 3 4 .00 -85 -110 -160 -165 -85 A .Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3. 25 cm betonarme duvar 0. Temelin ölçeği.

19: Sürekli temel planı antedi 61 B D C A B A B 3 4 SÜREKLİ TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/ 50 .00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .25 cm betonarme duvar 0.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.00 -85 -110 -160 -165 -85 A .B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.

62 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın sürekli(mütemadi) temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir.

. L/5 D) L/4. Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A) 55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. L/4 B) L/5. “Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında……..L/5 4. 1.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 63 . L/7 C) L/7. Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5.Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir? A) 25cm B) 10cm C) 40cm D) 30cm 3.Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/4 B) L/5 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir? A) L /7 . Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.yan temel papucuna geçişte ise……… ‘ten kırılır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı kesit ve detaylarını Amaç Adı soyadı çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Sürekli temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Sürekli temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet - Hayır sayısı DEĞERLENDİRME

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları, faaliyete dönerek tekrar ediniz.

64

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında, bilgisayar ile bileşik temel planı, kesit ve detaylarını çizebileceksiniz..

ARAŞTIRMA
   Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış bileşik temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış bileşik (mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi, çapı, çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız.

4. BİLEŞİK TEMELLER
4.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.1 Resim 1.2). Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmazsa aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. .

Resim 4.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 4.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme

65

4.1.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

Resim 4.3: Katman (layer) ayarları

4.1.2. Tanımı
Zemini çok sağlam olmayan ve zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda bileşik temeller kullanılır. Bitişik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir. Buna da bileşik temel denir. Bileşik temel planının, görünüşü ve perspektifi Şekil 4.1’de uygulandığı gibidir. Donatı hesabı, inşaat mühendisleri tarafından yapılır, hangi temel tipi uygulanacak ise donatı hesabı yapılır ve projelendirilir. Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 66

1. 67 .1. daire çizmek için circle komutu kullanılır. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Aksları Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. Dikey akslara. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.Bu temeller ayrı ayrı düzenlenir. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır.2.2. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı olarak yapılır. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Bileşik Temel Planı Çizimi 4. Bileşik sömel plan. görünüş ve perspektifi 4. 4. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir. Görünüş persfektif plan Şekil 4.2.2. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 4.2 ’deki gibi çizilir. Akslar düşeyde rakamlar, yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

4.2.3. Kolonların Çizimi
Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir, boyutlar girilerek kolon çizilir. 68

 

  

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta), endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 4.3’ te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Uygun katman aktif hâle getirilerek bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.3: Kolonların ve sürekli temel in 1/50 ölçeğinde çizimi

69

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve draw komutlarından faydalanılarak aşağıdaki maddeler uygulanır, plan çizimi tamamlanır.  Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.  Birbirine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömel çizilir.  25 cm’lik betonarme duvarlar çizilir.  50*40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir.  Hatch komutu ile duvar taraması yapılır.  Sömeller bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.  Bağ kirişlerin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir(Şekil 4.5).

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.4: Kolonların ve sömellerin in 1/50 ölçeğinde çizimi

70

5: Bağ kirişinin 1/50 ölçeğinde çizimi 71 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi 72 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.7: Bağ kirişlerin 1/50 ölçeğinde çizimi 4.3.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4. Bileşik Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. 73 .

8: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması 74 .Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur(Şekil 3. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(şekil 3. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.1). Düzenleme (modifay )komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.1). Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. temel planında da aynı yerden geçirilir. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Ş ekil 4. Bilgisayarla bileşik temel kesiti çizimi işlem basamakları:        Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.

. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır. Şekil 4.     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. Kolonlar.2’deki gibi çizim devam ettirilir.2: Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması 75 . temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

00 -85 -110 -160 -165 0. Pilyeler 60 derece’lik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.4 76 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . Pilye ve etriyelerdir. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz. sonra kolon filizleri bağlanır.3:Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 4.3’teki gibi uygulanır. Şekil 4.Modifay komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 4. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.00 -85 -110 -165 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri.4.

L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 4. 77 .Şekil 4. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) SA1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 Şekil 4.  Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. text komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil4. diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.4: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. modify.5: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır. imension.6). Sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm.5).6: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yaparken şu işlem basamakları takip edilir:  Uygun katmanlar aktif hâle getirilerek draw.

        Ölçülendirmeler yapılır. Düz demirler çizilir. Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Donatı açılımı yapılır donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Temel ve kolon pozları yazılır. En kesit çizilir. 78 .

7: Sürekli temellere donatı yerleşimi 79 .A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SB 30/ 60) 1( SC 30/ 60) 1( 12Ø 16 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 S IKIŞTIR A M BÖ E LG Sİ 90 L/5=78 118Ø 10-20 10/ L=260 6Ø 12 10 10 30 90 30 Şekil 4.

9: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 80 .SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 4.8: Sürekli temellerde etriye açılımı SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 4.

10: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 81 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 4.

4.1. Temel pabucunun her iki yönde donatı adedi hesaplanır. Plana donatıların çizimi yapılır.11: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 4. 82 ..T14(160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir..10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 4.T2. T1. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır.

3’te demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.5/20=1.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil4.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.25*4 =65 cm donatı adedi=65/10=6.12: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adadi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16. 83 . Donatı çapları 16 mm olarak alınır.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir. Şekil 4.

En kesiti çizilir.4.. 84 . Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir. Düz demirler çizilir. Donatı açılımları yapılır.(30*50)            Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir.2.14’te uygulanmıştır. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3 Ø 1 6 /2 0 3 Ø 1 6 /2 0 7 Ø 1 6 /1 0 Şekil 4. BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi Şekil 4. Bağ kirişinin poz numarası yazılır. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….13: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 4. Ölçülendirme yapılır.

Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.4.14: Bağ kiriş detay çizimi 4. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. En kesiti çizilir. Kesite donatılar çizilir.          Plandan yararlanılarak temel papucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Düz demirler çizilir. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır.3. 85 .A A A B K 1( 5 0*3 0) B K 1 ( 50 *3 0) 2 Ø 16 2 Ø 16 L=210 L = 21 0 A -A K E S İT İ 40 20 8 8 20 55Ø 8 L=136 40 Şekil 4. Ölçülendirme yapılır. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir.

A A A -A KES İTİ S B3( 30 /60) A B S4( 130 /400) S C3( 30 /60) 12Ø 16 A 56 30 93 35 35 205 6 Ø 16 L=484 30 6Ø 12 A -A KES İTİ 390 Ø 12 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 30 6Ø 12 390 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 120 21 Ø 10 / 10 L=320 120 10 10 30 Şekil 4.   Donatı açılımı yapılır.15:Birleşik sömel çizimi 86 . Temel ve kolon pozları yazılır. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.

Ölçülendirme yapılır. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Kesite donatılar çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır.4. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.4. 87 . En kesiti çizilir. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. Düz demirler çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.4.            Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Donatı açılımı yapılır.

bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır. Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirilmesi ve açıklayıcı birtakım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Şekil 4. anlaşılır ve tam olmalıdır. iç ve dış ölçü ayarları yapılır.5. 88 .SF1(30 /60) SF4(30 /60) DAS1(55/ 50) 20 20 535 2Ø16 535 2Ø16 L=575 L=575 20 20 40 8 20 40 8 20 15Ø8 L=136 Şekil 4. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları. Ölçüler verilirken açık.17’de uygulaması görülmektedir . Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimension style komutu çalıştırılır. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır.16: DAS1(55/50) Duvar altı sömel çizimi 4.

yazı yüksekliği. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır ( Şekil 4.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. 89 B A B C D -165 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D . yazı rengi ayarları yapılır.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.17: Bileşik temel planı yazıları Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Buradan yazı tipi.18 ). elemanların üzerine yazılır. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. Temelin ölçeği. Şekil 5.1ve 5.2’de uygulandığı gibi yazılar. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.

18: Bileşik temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 90 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SA2(60 /30) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 2 T5( /130) 160 BK(30*30) SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160/80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) BK(30*30) SA2(60 /30) SA2(60 /30) T5( /130) 160 T5(160/130) SA2(60 /30) T5( /130) 160 5 6 C D .00 -85 -110 -160 -165 -85 0.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Korumabetonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -85 -110 -85 -165 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5( /130) 160 BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SC3(30 /60) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 5 6 SA5(30 /60) BK(30*30) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) A B B Şekil 4.

------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.19: Bileşik temel planı antedi 91 B A B C D -165 1 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 BK(30*30) BK(30*30) 2 T5(160 /130 ) SC3( /60) 30 SA2( /30) 60 T11( /80 ) 160 SA2( /30) 60 3 4 A SC4(30 /60) BK( 30*30) SA2( /30) 60 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) 5 6 C D TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 .00 -85 -110 -160 -165 -85 0.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5(160 /130 ) BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) BK(30*30) BK( 30*30) BK(30*30) 5 6 SA5( /60) 30 BK( 30*30) T5(160 /130 ) SA5( /60) 30 SA2(60 /30) T13( /80 ) 160 A B B Şekil 4.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Verilenler. 92 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın bileşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

1.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A)55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 93 . Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir? A) 25/50cm B) 20/45cm C) 40/40 cm D) 30/50 cm 3. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/5 B) L/4 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır? A) 8 mm B) 10 mm C) 12mm D) 16 mm 4. Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir? A) 55/50 cm B) 25/25cm C) 40/45 cm D) 60/130 cm 5.

Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Bileşik temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Bileşik temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Bileşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. Gerçekleşme düzeyine göre evet . 94 . faaliyete dönerek tekrar ediniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve Amaç Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz. PERFORMANS TESTİ Öğrencinin Modül adı Genel İnşaat Teknolojisi Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Harcanan süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet 1 Uygun programı çalıştırdınız mı? 2 Limits ayarlarını yaptınız mı? 3 Katman ayarlarını yaptınız mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hayır Temeller ile ilgili standart ve yönetmelikleri araştırdınız mı? Yığma temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? Temel duvarlarını çizdiniz mi? Temel kazı alanın. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıf /Nu. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. temel hatılını. Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. iç duvar üzerinde temel kesitini çizdiniz mi? Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitini çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Temel planı ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Tekil plan akslarını çizdiniz mi? Kolon ve bağ kirişlerini çizdiniz mi? Tekil temel kesitlerini çizdiniz mi? Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Tekil temel ölçülerini yaptınız mı? Tekil temel planı yazı ve antedini yaptınız mı? Sürekli plan akslarını çizdiniz mi? 95 . Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel Adı soyadı Amaç planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.

96 .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kolonları ve devam eden kirişleri çizdiniz mi? Sürekli temel kesitlerini çizdiniz mi? Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Sürekli temel ölçülerini yaptınız mı? Sürekli temel planı yazılarının antedini yaptınız mı? Birleşik temel aks ve kolonlarını çizdiniz mi? Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel kesitlerini çizdiniz mi? Birleşik temel donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel ölçülerini yaptınız mı? Birleşik temel planı yazıları ve antedini yaptınız mı? Çizimlerinizi verilen sürede yaptınız mı? Toplam Evet . Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. tekil.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kolon ölçüleri 60/30 olan aşağıdaki plan taslağının. sürekli ve birleşik temel planlarını çiziniz.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=50*30 Aks ölçüler planda verilmiştir. Verilenler. 900 300 200 400 200 200 730 200 200 100 150 80 300 200 905 400 97 80 150 100 730 . Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın birleşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

98 B D A A A . Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-1’İNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 B B A A A ÖĞRENMEFAALİYETİ-2‘NİNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A A D B A B B A B B ÖĞRENMEFAALİYETİ–3’ÜNCEVAPANAHTARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-4‘ÜNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz.

MEB Yayınları. Milli Eğitim Basımevi. ve X. 2003. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları. MEB. İstanbul. Yapı Bilgisi. Cilt 1. 2008. Ankara.  99 . MEGEP.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  OYMAEL Sabit.  Yapı Ressamlığı IX. Devlet kitapları İstanbul-2005. GÜNGÖR Yüksel. Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful