T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLA TEMEL PLANI ÇİZİMİ 1

ANKARA, 2009

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .......................................................................................................iii GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 3 1. YIĞMA TEMELLER .............................................................................................. 3 1.1. Çizim Sınırları ................................................................................................... 3 1.2. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler ................................................... 4 1.3. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları ................................................................. 4 1.4. Yığma Temel Planı Çizimi................................................................................ 8 1.4.1.Temel Duvarlarını Çizmek.......................................................................... 8 1.5. Yığma Temel Kesiti Çizimi ............................................................................ 10 1.6. Yığma Temel Donatı Çizimi ........................................................................... 13 1.7 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi .............................................. 14 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 16 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 19 2. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER ...................................................................... 19 2.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 19 2.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 20 2.1.2. Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi........................................................ 23 2.1.3 Kolonların Çizimi...................................................................................... 24 2.1.4. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi ............................................................ 25 2.2. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi ............................................................. 27 2.3. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi ................................................ 30 2.3.2. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……..(30*50) ............................................ 33 2.4. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............................................... 34 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 39 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 40 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ...................................................................................... 42 3.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER ................................................................ 42 3.1. Çizim Sınırları ................................................................................................. 42 3.1.1. Katman Ayarları ....................................................................................... 43 3.1.2. Tanımı ...................................................................................................... 43 3.2. Sürekli Temel Planı Çizimi ............................................................................. 45 3.2.1. Akslarını Çizmek...................................................................................... 45 3.2.2. Bilgisayarla Aks Çizimi ........................................................................... 45 3.2.3. Kolonların Çizimi..................................................................................... 46 3.3. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi ........................................................ 50 3.4. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi ........................................... 52 3.5. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi............... 58 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 62 ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ...................................................................................... 65
i

.......3............... 65 4..............................4.....3...................1.......2.......................3.........................................................................1.........................T2...................... 88 UYGULAMA FAALİYETİ......................................................... 85 4............. 97 CEVAP ANAHTARLARI...................1..................................................................................4. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası.........................1.................................4............. Kolonların Çizimi.............4......................................................................... 67 4........ Çizim Sınırları .............2.2......... 99 ii . 66 4... 67 4............................................. 82 4.. Aksları Çizmek..................................................... Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları............. 66 4.. 68 4..... 67 4.................4.............. 84 4.......................... Bileşik Temel Kesiti Çizimi...(30*50) .................................................2.................................................4...... BİLEŞİK TEMELLER...................................... Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi ............... 68 4... Bilgisayarla Aks Çizimi ......2...........................2........ 76 4....... 73 4.........4.................. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi.................................2............................................................................................ 98 KAYNAKÇA ........................................................................................................T14(160/130) Donatı Yerleşimi ........................................................................4............................ Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….. Tanımı .......... 95 UYGULAMA FAALİYETİ.............5.... 92 MODÜL DEĞERLENDİRME ..........2.................. 65 4.... DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası......... Katman Ayarları ..................................1..............1.................................................... T1. Bileşik Temel Planı Çizimi ............ 87 4...................................................

uygun laboratuar ortamı. paket programlar.  Bilgisayarla bileşik temel planı. ve uygulama testi yaparak. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.  Bilgisayarla mütemadi (sürekli) temel planı. verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi. kesiti ve detaylarını çize bileceksiniz. meslek ile ilgili kuruluşlar Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 581MSP026 İnşaat Teknolojisi Alanı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Bilgisayarla Temel Planı Çizimi 1 Temel planının bilgisayar programını kullanarak çizme becerilerinin anlatıldığı öğrenme materyalidir. bilgisayarla yığma.  Bilgisayarla kazık temel planı. beceri ve uygulamalarınızı değerlendirebileceksiniz.  Bilgisayarla yığma temel planı. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı. projeksiyon cihazı ve donanımı. 40/32(+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Bilgisayarla Zemin Kat Planı modülünü başarmış olmak Bilgisayarla temel planı çizmek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. tekil. ve detaylarını çizebilecektir. Modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri). programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar. mütemadi ve bileşik temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çize bileceksiniz. kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek öğretmeniniz tarafından değerlendirileceksiniz. Amaçlar Gerekli ortam sağlandığında. kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.  Bilgisayarla tekil(münferit) temel planı.

ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır. tekniker ve teknisyenler çizmektedir. Bilgisayarlı çizim kullanımı mimaride artık vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olmaktadır. Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde inşaat sektöründe çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız. İnsanlık. çeşitli meslek alanlarını bir araya getirerek yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu ihtiyaç. Projelerin çizimleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. bunun sonucu olarak iyi bir teknik ressam. bilgisayar desteği ile standart ve yönetmeliklere uygun teknik resim kuralları içinde temel planı çizmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle yetişmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. bu alanda mesleki yeterliliğe sahip eleman ihtiyacı doğmaktadır. Yapılacak binanın kat planları çizilirken temel plan da statik proje kapsamında çizilir. Bu modül. Bu nedenle inşaat sektörü sürekli gelişme göstermektedir. Ülkemizde de inşaat sektörü hızla gelişmekte. mimar. Bilgisayar ortamındaki cad programı. en hızlı ve verimli kullanmanıza olanak sağlayacak bilgilerle hazırlanmıştır. bilgisayarlı çizim programına hâkim olmalı. Yapıların inşa edilebilmesi için öncelikle projelerin çizilmesi gerekir. Bunları sektörde faaliyet gösteren mühendis. 1 . zaman içerisinde gelişmekte ve insan onuruna yakışan bir hâl almaktadır. yeryüzünde var olduğu günden bugüne kadar olumsuz dış etki ve tehlikelerden korunmak için barınak ihtiyacı duymuştur. İnşaat sektörü. kendisini sürekli geliştirme bilincini taşımalıdır.

2 .

Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. 1. çapı. Farklılıklar varsa bunun nedenlerinin araştırmasını yapınız. konuların araştırmasını yapınız. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limits ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.1. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır.2).1. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.1 : Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 1.2 : Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 3 . ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış yığma temel planlarını temin ederek inceleyiniz. YIĞMA TEMELLER 1. çeşidi vb. Resim 1. Resim 1. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. bilgisayar ile yığma temel planı.

çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur.3: Katman (layer) ayarları 1. Resim 1.2. 4 . Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini inceleyiniz. Yığma Temel Tanımı ve Elemanları Yeryüzünde her cisim ağırlığı kadar toprağa ya da oturduğu yüzeye basınç yapar.3). çizgi tipi. 1. Temeller ile İlgili Standart ve Yönetmelikler Temeller konusunda. Yapının bu yüklerini güvenle taşıyan ve zemine yayarak aktaran yapı elemanlarına temel denir. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi. Yapılar da oturduğu zemine kendi ağırlığı ile ve hareketli yüklerle basınç yaparlar. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.Katman ayarları: Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3.

Bu amaçla yapılan temel elemanlarına sömel denir. tekil. bileşik. yapının yükü duvar tarafından taşınarak zemine iletilir. Kolonlara veya duvarlara gelen yükler doğrudan zemine aktarıldığında yapıdaki oturma fazla olur. Yapının oturacağı temel zemini. Taş duvar temeli b. kazık temellerdir.2: Yığma yapı temelleri 5 .betonarme duvar kalınlığı ise en az 30 cm olmalıdır. Şekil 1. sürekli. yığma. farklı oturmalar gözlenebilir. Bu derinliğe don seviyesi denir. radye.1 Sömel çeşitleri Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. taş veya betonarmeden yapılabilir. Bunu önlemek ve yükü daha geniş bir alana yaymak için kolon ve duvarların alt kısımlarının genişletilmesi gerekir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. Bu nedenle duvarların altına boydan boya sömel yapılır.Betonarme duvar temeli Şekil 1. ------Tesviyebeto nu ------Y alıtım ------K ab orum etonu ------G robeton ------B kaj lo ------Ze in m ------Tesviyebe tonu ------Y alıtım ------K abeto orum nu ------G ton robe ------B lokaj ------Z in em a. Yığma yapı temel şekilleri: Temel duvarı.Temelin oturacağı zemine ise temel yatağı denir. Yığma yapı sisteminde. Bu sistemler. Yapı üzerine gelen yükler dikkate alınarak temel sistemi seçilir. Taş duvar kalınlığı en az 50cm . değişik özeliklere sahip olacağından her zemin türüne göre zemin deneyleri (zemin etüdü) yapılır.

3).2’ de görüldüğü gibi iki farklı şekilde yığma yapı düzenlenmektedir. 6 . kesiti ve perspektifinden de anlaşılacağı üzere sömel duvar altına inşa edilir(Şekil 1.Şekil 1. Bir yığma yapıya ait temelin planında.

3: Bir yığma yapıya ait temelin perspektif. kesit ve planı plan 7 .temel perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el persfektif tem el perde duvarı dogal zemin seviyesi söm el A-A KESİTİ tem el perde duvarı A A söm el Şekil 1.

1.Temel Duvarlarını Çizmek Temel duvar çizimi yapılırken maddeler hâlinde aşağıda sıralanan işlemler yapılır.4. Şekil 1.4 ve Şekil 1.5’te uygulandığı gibidir. içeri doğru 50 cm genişliğinde iç taşıyıcı duvarlar ortalanarak iç temel duvarları 50 cm olacak şekilde düzenlenir. İç taşıyıcı duvar katmanı aktif hâle getirilerek taşıyıcı duvar izleri kesikli çizgi ile çizilir oluşturulan çizimler Şekil 1. dış duvarların dış yüzlerinden başlanarak. Temel duvar.4: Temel kazı alanı ve taşıyıcı dış duvar izi çizimi 8 .1. Line komu çalıştırılarak tüm dış duvarların dış yüzeyi çizilir.  Bilgisayarla yığma temel duvarı çizimi işlem basamakları:       Zemin kat planı copy komutu ile kopyalanır. Temel duvarı katmanı aktif hâle getirilir.4. Yığma Temel Planı Çizimi 1. İç taşıyıcı duvarlar ortalanacak şekilde temel duvarı 50 cm kalınlığında iç temel duvarları çizilir. Ofset komutu çalıştırılarak dış duvardan içeri doğru 50 cm temel duvarı çizilir.

9 .6’da dolgu alanı çizimi uygulanmıştır.5: Temel iç duvarları ve taşıyıcı duvar izleri çizimi   Duvar sömelleri çizimi yapılırken dikkat edilecek husus. Şekil 1.Şekil 1. duvarlar ortalanarak sömel çiziminin yapılmasıdır. Dolgu olan kısımların çizimini yapmak için önceden hazırladığımız dolgu katmanı aktif hâle getirilir ve line komutu ile dolgu alanları köşegenleri birleştirilerek dolgu alanı çizimi yapılır.

Bilindiği üzere kesitler.  Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.5. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.6: Dolgu alanı çizimi 1.Şekil 1. 10 .  Bilgisayarla yığma temel kesiti çizimi işlem basamakları:  Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Yığma Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. temel planında da aynı yerden geçirilir.

11 . zemin kat döşemesinden yukarıya 1-2cm devam ettirildikten sonra kesilir. örneğin duvar taraması ve sömel taramaları hatch komutu kullanılarak yapılır. Şekil 1.8).       Temel duvarı ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 1.7: Taşıyıcı duvarların ve sömellerin çizimi   Uygun taramalar. Taşıyıcı duvarlar. Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır.7). Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur. tüm taramalar yapılır(Şekil 1. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Temel duvarı zemin kat döşemesinden başlayıp. sömel üstüne kadar çizilir. Zemin taramaları döşeme taraması vb.

İç ölçülendirme. Cephe hareketleri ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır. temel duvar ve dolgu kısımlarını gösterecek şekilde iç ölçülendirme yapılır. dış ölçülendirme. Kotlu ölçülendirme yapılır. Yazı katmanı aktif hâle getirilerek yazılar. Sömel. 12 .8: Taramaların çizimi       Ölçülendirme ayarları dimension alt komutları altındaki style komutu kullanılarak yapılır. text komutu çalıştırılarak uygun açıda ve yükseklikte yazılır.Şekil 1. kotlu ölçülendirme katmanları aktif hâle getirilerek linear dimension ve continius dimension komutları kullanılarak yapılır.

00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.9: Ölçülendirmeler ve yazılar 1. taş duvar temel uygulanacak ise sömel inşasında ve duvar altına inşa edilen elemanlarda demir donatı kullanılmaktadır. Yığma Temel Donatı Çizimi Yığma temellerde donatı. B 13 .10).00 -20 50 50 0.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu Şekil 1. Bu donatılar hesap edilerek düzenlenir(Şekil 1.6.

10: Yığma temel donatı detayı Bizim çizdiğimiz. line komutu ile çizim tamamlanır. Anted çizimi yapılırken anted dış çizgi katmanı aktif hâle getirilir. Temel uygulamalarında donatı pas payı 5cm olarak alınır. planın ölçeği ve adı yazılarak anted çizimi tamamlanır. yığma temel genişliği 80 cm olduğundan 8 adet 14mm’lik boy demiri kullanılmıştır. 14 . Yığma Planı Bilgileri Yazım ve Anted Çizimi Anted çizimi. text komutu çalıştırılarak çizim adı ve ölçeği yazılır.10’da çizildiği gibi donatı detayı düzenlenir. Şekil 1. Etriye açılımı.Şekil 1. L=30+30+70+70+(kanca boyu) L=60+140+5+5 L=210 cm 1.7 .

00 -20 50 50 0.00 -100 A Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu Toprak dolgu ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin Toprak dolgu B TEMEL PLANI ÖLÇEK: 1/50 Şekil 1.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.11 Yığma temel planı antedi 15 .00 -95 -20 -70 -100 -100 -95 -70 A-A KESİTİ B Toprak dolgu Toprak dolgu B-B KESİTİ A +50 0.

12: Zemin kat planı 150 /150 16 . Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=70cm Döşeme üst kotu=0. 150 /150 100 /210 5*17*30 1 2 3 4 MUTFAK 90 /210 ANTRE 90 /210 SALON 90 /210 150 /150 80 /210 HOL 90 /210 90 /210 50 /50 50 /50 BALKON 80 /210 YATAK ODASI BANYO Şekil 1.00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=30 cm Ölçek=1/50 yapının taşıyıcı duvarları ve ölçüler planda verilmiştir.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler.

“Yığma temel planı …………. 17 . Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. 1. Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer faaliyete geçiniz. Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir? A) 30cm B) 50cm C) 25cm D) 45cm 2. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır? A) 30 cm B) 20 cm C) 15 cm D) 40 cm DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm 5.ölçeğinde çizilir.. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4. Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir.Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir? A) Trim B) Rotate C) Line D) Erase 3.

18 .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Çizim için gerekli temel bilgileri alarak paket programı çalıştırmayı. aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.Hayır sayısı Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Sınıfı/Nu. GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce gerekli olan bilgisayar Programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? Yığma temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? Temel duvarını çizdiniz mi? Dış duvar üzerinden temel kesitlerini çizdiniz mi? Yığma temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Ölçülendirmeleri yaptınız mı? Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Antedi çizdiniz mi? Toplam Evet . Modül adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Öğrencinin Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz. faaliyete dönerek tekrar ediniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

2). çapı. Resim 2. tekil(münferit)temel planı. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış tekil(münferit) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.1. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1. TEKİL (MÜNFERİT) TEMELLER 2. Farklılıklar varsa nedenlerinin araştırmasını yapınız .2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 19 . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 bilgisayar ile Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. konuların araştırmasını yapınız.1. 1. ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış tekil(münferit)temel planlarını temin ederek inceleyiniz. çeşidi vb. Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. 2. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımız yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 2.

2.1).1. temel tipi münferit temel şeklinde seçilir.   Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. Bu temeller her kolonun altına ayrı ayrı düzenlenir. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı yapılır.3: Katman (layer) ayarları Tanımı: Zeminin sağlam. Resim 2. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız. emniyet gerilmesinin büyük olduğu taktirde.1. Katman ayarları yapılırken layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır. çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. çizgi tipi. Bu kutuda bize katmanların ismi. 20 . Demirler alt tarafa yerleştirilir (Şekil 2.3). Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. Münferit temellerde yükseklik ve teçhizat hesapla tayin olunur.

Şekil 2. eğer donatılar sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişler şekil 2. Kolon ve perdelerin düşey donatıları. Bağ kirişleri en az 30*30 cm boyutlarında düzenlenir.1 Tekil temel tipleri Kolonların altına yerleştirilen temeller her iki yönde de ortalanmalıdır. Ancak eğer yapı bitişik nizamda planlanmış ise temel tek yönde ortalanır(Şekil 2. 21 .3’teki gibi uygulanır.2: Sömellerin tek ve çift yönde ortalanması Temellerdeki farklı oturmaları önlemek ve deprem etkisiyle oluşacak yanal kuvvetlere karşı koymak için temeller bağ kirişleri ile birbirlerine bağlanırlar.2).2’deki gibi. sömel üstünde bitiyorsa bağ kirişleri buraya Şekil 2.donatı yerleşimi Şekil 2.

4: Sömele uygulanan bağ kirişi 22 .sömel kolon bağ kirişler Şekil 2. sömel kolon bağ kirişler Şekil 2.3: Sömel üstünde uygulanan bağ kirişi Ancak kolon ve perde düşey donatıları sömel altına kadar iniyor ise bağ kirişleri bu noktada uygulanır.4’ te görüldüğü gibi projelendirilir. Şekil 2.

Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Dikey akslara. A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2.2. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Akslar düşeyde rakamlar.1. 2.1. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır.2.1.5: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 23 . Tekil (münferit) Temel Planı Çizimi 2. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 2.1. bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir. numaralar verilir bu işlemde text komutu kullanılarak yapılır.2.2.5 ’teki gibi çizilir. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir daire çizmek için circle komutu kullanılır.

çizim kalitesini ve hızını artırır.2. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Döndür çevir komutu rotate komutudur. autocad komutları     24 . Mimari çizimlerde midpoint(orta nokta). boyutlar girilerek kolon çizilir. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır.3 Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanılarak ölçüleri alınan kolonlar. kopyalanacak yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 2. döndürme işlemi yapılır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubugu) komutu ismi verilir. Kolonların çizimi yapılırken. Rectangle komutu aktif hâle getirilir. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır.1. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak.6’da görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları:   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. uygulanarak çizilir.

7 ve 2. Bağ kirişi katmanı aktif hâle getirilir ve 30*30 ölçülerinde bağ kirişleri çizilir. Temel ve Bağ Kirişlerinin Çizimi Her kolonun altına belirlenen ölçülerde temeller çizilir.1. Şekil 2. Düzenleme komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır.6: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 2. Bu çizimlerde de autocad komutlarından faydalanarak hızlı ve hatasız çizim tamamlanır.8    Temel katmanı aktif hâle getirilir. 25 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. line komutu ile temeller mesafe girerek çizilir.4. İki kolon arasında mesafe çok az ise bileşik temel çizimi yapılır.

Bu çakışmanın hassas ve hatasız çizilmesi için osnap komutlarını kullanmak. Bağ kirişlerinin eksen çizgisiyle kolonların ağırlık merkezleri çakışması gerekir.7: Sömellerin çizimi    Temel bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 26 . hızlı ve hatasız çizim yapmak için oldukça önemlidir.

bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. temel planında da aynı yerden geçirilir. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. 27 . Bilgisayarla Tekil(münferit) Temel Kesiti Çizimi İşlem Basamakları   Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A Şekil 2.2.8: Bağ kirişlerin çizimi B C D 2. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir. Tekil (münferit) Temel Kesiti Çizimi İki yönde. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur bilindiği üzere kesitler .

 Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur.9 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. 28 .  Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Şekil 2.  Düzenleme (modifay) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Kolonlar. Şekil 2. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır (şekil 2. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.  Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.10’da olduğu gibi çizim devam ettirilir.9: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır. Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır.9).

11’deki gibi uygulanır. 29 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C Şekil 2.10:Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması D Modifay komutları kullanarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 2.

Donatı aralığı maksimum 20 cm alınır (Şekil 2. Tekil (münferit) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Sıkıştırma yapılırken temel orta pabucu 8 eşit parçaya bölünür ve 4 parçasına donatının %60-70’i yerleştirilir.3.11: Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 2. sonra kolon filizleri bağlanır.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. Tekil temellerde donatı her iki yönde ızgara şeklinde yerleştirilir. Hem sıkıştırma bölgesindeki hem de diğer bölgelerdeki donatı yerleştirilirken aralıklar kendi aralarında eşit alınırlar. Temel orta bölgesinde basınç fazla olacağından donatı orta bölgede sıkıştırılır. 30 . kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.12).

Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi ve donatı adedi hesaplanır. plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir. T2. Plana donatıların çizimi yapılır.5 Sıkıştırma bölgesi b=12.3..12: Tekil temellerde donatı yerleşimi A-A Kesit yönü 160/8 =20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80cm 2a=160-80 2a=80cm =40 cm B-B Kesit yönü 100/8=12.1.T14 (160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu.5*4=50 cm Sıkıştırma bölgesi=50 cm 2a=100-50 2a=50cm =25 cm 2. 31 sıklaştırma bölgesi B .. Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir.A B A sıklaştırma bölgesi Şekil 2.. T1.

5/20=1.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32.13: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adedi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16.14’de demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir donatı çapları 16 mm olarak alınır.25*4=65 cm donatı adedi=65/10=6. 32 .5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32. Şekil 2.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.

3. Donatı açılımları yapılır.14: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 2.(30*50)         Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. 33 . Ölçülendirme yapılır.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil 2.2. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.. Örnek olarak BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi şekil 2.15’te uygulanmıştır. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK ……. Düz demirler çizilir. En kesiti çizilir. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.

15: Bağ kiriş detay çizimi 40 2. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi 34 . A A A BK1(50*30) BK1(50*30) 2Ø16 2Ø16 L=210 L=210 A-A KESİTİ 40 20 8 8 20 55Ø8 L=136 Şekil 2. *Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir.Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.4.

Burada yazı tipi.Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir.2 ve 5. -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 2. Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır. 35 . Plan ve kesit çizimini tamamladığınız tekil(münferit) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları. Şekil 2. anlaşılır ve tam olmalıdır. Ölçüler verilirken açık. Şekil 5. Txte Formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. yazı yüksekliği.16: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. yazı rengi ayarları yapılır. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.16’da uygulaması görülmektedir.3’te uygulandığı gibi yazılar elemanların üzerine yazılır.

17).Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.17: Temel elemanlarının yazılışı 36 . Şekil 2. Temelin ölçeği. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır(Şekil 2.

KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.18: Tekil (münferit) temel planının yazıları 37 .

19:Tekil (münferit) temel planı antedi 38 .KOLON BAĞ KİRİŞİ SÖMEL -85-75 -85-75 -30 -25 -30 -25 A B C D 1 T1(160 /80 ) SA1(60 /30) BK 1(50*3*) SB1(30 /60) BK 1(50*3*) SC1(30 /60) BK 1(50*3*) 1 SD1(60 /30) T4(160 /80 ) T2(130 /110 ) T3(130 /110 ) 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) BK 1(50*3*) SB2(60 /30) T6(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC2(60 /30) BK 1(50*3*) SD2(60 /30) T8(160 /130 ) BK 1(50*3*) 2 BK 1(50*3*) T7(160 /130 ) SC3(30 /60) BK 1(50*3*) SD3(30 /60) T12(160 /80 ) 3 4 3 4 T11(160 /80 ) SA4(60 /30) SB4(60 /30) BK 1(50*3*) T9(160 /130 ) T10(160 /130 ) BK 1(50*3*) SC4(30 /60) SD5(60 /30) T15(160 /130 ) 5 6 SA5(30 /60) 5 6 TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 SC6(60 /30) BK 1(50*3*) BK 1(50*3*) T13(160 /80 ) T14(160 /130 ) A B C D Şekil 2.

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. 39 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş yığma binanın temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.. Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz..Kolonların altına yerleştirilen her iki yönde ortalanmamalıdır. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. A) Doğru B)Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. 40 . Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir? A) 30*30 cm B) 50*30 cm C) 25*40 cm D) 45*45 cm 2. “Tekil temel donatı detayı …………. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.5cm C) 4cm D) 3cm 3. 1.ölçeğinde çizilir.Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir? A) 5cm B) 2.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir? A) 1/50 B) 1/100 C) 1/25 D) 1/20 4.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı Amaç Adı soyadı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları. 41 .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet . faaliyete dönerek tekrar ediniz.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Tekil temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Tekil temelleri ve bağ kirişleri çizdiniz mi? 5 Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .

3. 3. Resim 3. konuların araştırmasını yapınız. çeşidi vb.1.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama Resim 3. çapı. bilgisayar ile sürekli (mütemadi) temel planı.2). her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme 42 . Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmaz ise aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır.1.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–3 Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında. Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi. Varsa farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . ARAŞTIRMA    Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış sürekli(mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çizim Sınırları Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 3. Çizim sınırları.SÜREKLİ (MÜTEMADİ) TEMELLER 3. kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.

Tanımı Zemininin sağlam olmadığı. Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi.1. Resim 3. münferit temellere nazaran daha elverişidirler ancak maliyeti daha fazladır. durumlarda sürekli(mütemadi) temeller yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1. mesnetler ise alt altadır. Binanın bağlantısı bakımından mütemadi temeller.3: Katman (layer) ayarları 3. 43 . çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. boyuna olarak üzerine gelen yüklere nazaran simetrik şekillerde tertiplenmiştir. Sürekli temeller.1. kolonlar arasındaki farklı oturmaları azaltmak ve yeterli yük aktarımlarını sağlayabilmek amacıyla düzenlenir.2. Mütemadi temellerde temel.3).1. Yük şekli nedeniyle donatının. çizgi tipi. Açıklık ortalarında demirler üst üste.3. Zeminin orta sağlamlıkta ve yapı yükünün fazla olduğu durumlarda uygulanması doğru olur. kirişlerin tersi yönde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi verilmiştir(Şekil 3. aks boyunca uzanan kolonlar altına kesintisiz düzenlenen temellerdir.2). Sürekli temel planı tek ve çift yönlü olarak çizilir( Şekil 3.1 ). Binanın durumuna göre tek ve ya çift yönlü düzenlenir. Şekil 3.Bunlar.1:Tek yönlü sürekli(mütemadi) temel perspektifi 44 .

Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır.3’teki gibi çizilir. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır.2.2.1.2.2:Tek ve çift yönlü sürekli temel planı 3. 3. Sürekli Temel Planı Çizimi 3. Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak Şekil 3.2. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir.Şekil 3. Akslar düşeyde rakamlar. 45 . Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. Bilgisayarla Aks Çizimi          Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Akslarını Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır. Daire çizmek için circle komutu kullanılır. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Dikey akslara. yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir. Bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir.3: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi 3.A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil 3. Rectangle komutu aktif hâle getirilir. 3.2.4. boyutlar girilerek kolon çizilir. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları   Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Kolonların Çizimi Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir. Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır.2.3. kopyalanacak 46 .

47 .5. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Bilgisayarla Kesintisiz Sömellerin Çizimi  Uygun katman aktif hâle getirilir.3. Kolonların çizimi yapılırken. hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak.2.    yapı elamanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. Döndür çevir komutu rotate komutudur.4: Kolonların 1/50 ölçeğinde çizimi 3. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 3. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta).4’te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. döndürme işlemi yapılır. A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 A A A A Şekil. endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır.

A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B 48 C D Şekil 3. Planda enine ve boyuna kesit çizgileri zemin kat planından aynen alınarak ve uygun katman aktif hâle getirilerek çizilir.5: Kolonların altına kesintisiz sömellerin çizimi .   Line komutu çalıştırılır. Düzenleme komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır (Şekil 3.5). mesafe girilerek akslar boyunca uzanan kolonların altına kesintisiz sömel çizilir.

A B C D 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D Şekil 3.6: Betonarme duvar çizimi 49 . Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm kalınlığında betonarme duvarlar.6’da uygulandığı gibi çizilir. betonarme duvar katmanı aktif hâle getirilerek ve mesafe girilerek betonarme duvar çizimi Şekil 3.

Sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Sürekli (mütemadi) Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(Şekil 3. 50 . Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolonlar bakış doğrultusu yönünde taşınır. Bilgisayarla sürekli temel kesiti çizimi işlem basamakları:              Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir. Betonarme duvar kesitleri çizilir. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. Kolonlar. Uygun taramalar yapılır. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur (Şekil 3.1). Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir.3.7).3. Kat planında geçirilen kesit çizgileri. Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir. Bu işlem takip edilerek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur. Düzenleme (modifay ) komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. temel üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettikten sonra kesilir. Temel kesitlerini tamamlamak için aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek şekil 3. temel planda da aynı yerden geçirilir. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.8’in çizimi tamamlanır. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.

1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3.7: Kesitlerde temellerin oluşturulması 51 .

Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri.1 2 3 4 D D C C B B A A 1 2 3 4 Şekil 3. Sürekli (mütemadi) Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. sonra kolon filizleri bağlanır. Pilyeler 60 derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar(Şekil 52 . Sürekli temellerde kullanılan donatı düz pilye ve etriyelerdir.8: Kesitlerde kolonların ve betonarme duvar kesitlerinin çizimi 3.4. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.

yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil 4.9: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4.9). Şekil 3.11: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yarken şu işlem basamakları takip edilir: 53 . A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ Şekil 3.5).10: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.2).3. L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 3.

En kesit çizilir.12: Sürekli temellere donatı yerleşimi 54 . Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. modify. Pilyelerin yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir. Ölçülendirmeler yapılır. Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Donatı açılımı yapılır. Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir. Temel ve kolon pozları yazılır. txte komutlarından faydalanılarak çizim tamamlanır. Düz demirler çizilir. dimensiyon. SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 30 90 6Ø12 10 10 30 Şekil 3.          Uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve drav. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır.

13: Sürekli temellerde etriye açılımı 55 .SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 3.

A1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 3.14: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 56 .

L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 3.15: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 57 .

16: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 3. 58 . Ölçüler verilirken açık. anlaşılır ve tam olmalıdır. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemleri için öncelikle dimensiyon style komutu çalıştırılarak iç ve dış ölçü ayarları yapılır. Sürekli (mütemadi) Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirmesi ve açıklayıcı bir takım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.5.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 3. Şekil 3.17’de uygulaması görülmektedir.

Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.A A A A 1 -85 -160 -110 1 1 1 1 1 1 1 A Şekil 3. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. yazı rengi ayarları yapılır. yazı yüksekliği.17: Sürekli temel planı yazıları A A A Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. Buradan yazı tipi. 59 .

25 cm betonarme duvar 0.Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır.00 -85 -110 -160 -165 -85 A . Temelin ölçeği.18: Sürekli temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 60 B D C A B A B 3 4 . adı yazılarak anted çizimi tamamlanır( Şekil 3.A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.18 ).

19: Sürekli temel planı antedi 61 B D C A B A B 3 4 SÜREKLİ TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/ 50 .00 -165 2 3 4 -160 D -85 -160 -110 C B .A KESİTİ 1 -85 -85 -110 0.00 -85 -110 -160 -165 -85 A .B KESİTİ A B A 1 2 Şekil 3.25 cm betonarme duvar 0.

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler. 62 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın sürekli(mütemadi) temel planını kurallara uygun olarak çiziniz.

Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı.Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/4 B) L/5 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz.Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir? A) 25cm B) 10cm C) 40cm D) 30cm 3. L/7 C) L/7. Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir? A) 8 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 10 cm 5.L/5 4. Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A) 55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2. 63 . Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. L/5 D) L/4.. L/4 B) L/5..yan temel papucuna geçişte ise……… ‘ten kırılır. 1. Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir? A) L /7 . “Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında…….

PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet - hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel planı kesit ve detaylarını Amaç Adı soyadı çizebileceksiniz. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Sürekli temel tanımı ve elemanlarını örgendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Sürekli temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet - Hayır sayısı DEĞERLENDİRME

Hayır

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları, faaliyete dönerek tekrar ediniz.

64

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile gerekli ortam sağlandığında, bilgisayar ile bileşik temel planı, kesit ve detaylarını çizebileceksiniz..

ARAŞTIRMA
   Okulunuzda önceden çizimleri yapılmış bileşik temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Çevrenizdeki mimarlık bürolarından uygulanmış bileşik (mütemadi) temel planlarını temin ederek inceleyiniz. Farklılıkların nedenlerinin araştırmasını yapınız . Kaynak kitaplardan donatıların yerleşmesi, çapı, çeşidi vb. konuların araştırmasını yapınız.

4. BİLEŞİK TEMELLER
4.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız (Resim 1.1 Resim 1.2). Çizim sınırları her bilgisayarlı çizim başlangıcında mutlaka yapılmalıdır. Eğer bu sınırlar projeye uygun olarak ayarlanmazsa aynı projeye ait çizimler tamamlandıkça ekranımızın yetmeyecek ve farklı bir dosyada çalışmamızı sürdürme zorunluluğu getirecek veya yeniden limit ayarı yapma ihtiyacı doğacaktır. .

Resim 4.1: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 4.2: Çizim sınırlarını (limits) aktifleştirme

65

4.1.1. Katman Ayarları Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3). Katman ayarları yapılırken Layer propertiyes manager diyalog kutusu kullanılır bu kutuda bize katmanların ismi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı ve rengini ayarlama olanağı sunulur. Daha geniş bilgi için “Bilgisayarla Zemin kat Planı Çizimi ’ modülüne bakınız.

Resim 4.3: Katman (layer) ayarları

4.1.2. Tanımı
Zemini çok sağlam olmayan ve zemin emniyet gerilmesinin az olduğu ve bitişik nizamda inşa edilecek yapılarda bileşik temeller kullanılır. Bitişik temellerde tekil, sürekli temel elemanları bir arada uygulanır. Özellikle kolon mesafeleri birbirine çok yakın ise tek sömel düzenlenir. Buna da bileşik temel denir. Bileşik temel planının, görünüşü ve perspektifi Şekil 4.1’de uygulandığı gibidir. Donatı hesabı, inşaat mühendisleri tarafından yapılır, hangi temel tipi uygulanacak ise donatı hesabı yapılır ve projelendirilir. Temellerde demirlerin toprakla temas etmemesi için alta 5cm kalınlığında 250 kg/m3 dozlu bir grobeton tabakası serilir. 66

Bileşik sömel plan. Bu işlem sırası takip edilerek çizim tamamlanır. 4. Bileşik Temel Planı Çizimi 4.2.2. Genellikle kare veya dikdörtgen tabanlı olarak yapılır.2.2. Bu işlemler yatay aksların çiziminde de aynen tekrarlanır. Bilgisayarla Aks Çizimi         Layer komutunda aks katmanı aktif hâle getirilir. Projedeki ölçülerden faydalanarak dikey akslardan ilki çizilir çizme işlemi line komutuyla yapılır. Görünüş persfektif plan Şekil 4.1. Dikey akslara.Bu temeller ayrı ayrı düzenlenir. görünüş ve perspektifi 4. Yatay akslara da harfler verilir bu işlem de yine text komutu kullanılarak yapılır. numaralar verilir bu işlem de text komutu kullanılarak yapılır. Çizilen ilk aksımız copy komutundan mesafe girerek kopyalanır. Harf ve numaralar daire içine alınarak gösterilir. daire çizmek için circle komutu kullanılır. 67 . Aksların çizimi bu şekilde tamamlanır.1. Aksları Çizmek Zemin kat planından faydalanarak akslar alınır.

Düşey ve yatay akslar 1/50 ölçekli olarak autocad komutları kullanılarak şekil 4.2 ’deki gibi çizilir. Akslar düşeyde rakamlar, yatayda harfler ile karşılıklı isimlendirilir, bu isimler daire içerisine alınarak gösterilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.2: Düşey ve yatay aksların 1/50 ölçeğinde çizimi

4.2.3. Kolonların Çizimi
Zemin kat planından faydalanarak ölçüleri alınan kolonlar autocad komutları uygulanarak çizilir.

4.2.4. Bilgisayarla Kolon Çizimi İşlem Basamakları
 Projeye uygun boyutlandırma işlemi yapılır. Rectangle komutu aktif hâle getirilir, boyutlar girilerek kolon çizilir. 68

 

  

Kolonlar temel planı dikkate alınarak çoklu kopyalama ile kopyalanır. Bu işlemi bilgisayarda yapmak için copy komutu aktif hâle getirilir, kopyalanacak yapı elemanı seçilir ve alt komutlardan multiple aktif hâle getirilir. İstenilen mesafelerde kolonlar kopyalanır. Önceden çizimi ve taraması yapılmış kolonları döndür çevir komutu kullanılarak döndürme işlemi yapılır. Döndür çevir komutu rotate komutudur. Kolonların çizimi yapılırken, hassas ve hatasız olabilmesi için kenetleme modunun mutlaka açık olması gerekir. Kenetleme komutlarına topluca objetc snap(OSNAP durum çubuğu) komutu ismi verilir. Mimari çizimlerimizde midpoint(orta nokta), endpoint(uç noktası) komutlarını kullanmak çizim kalitesi ve hızını artırır. Kolon ölçüleri ve ismi text komutu aktif hâle getirilerek yazılır. Bu işlem sırası takip edilerek Şekil 4.3’ te görüldüğü gibi kolonlar 1/50 ölçeğinde çizilir. Uygun katman aktif hâle getirilerek bitişik nizam olan cepheye sürekli temel çizilir.

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.3: Kolonların ve sürekli temel in 1/50 ölçeğinde çizimi

69

Çizilecek tüm elemanlara uygun katmanlar aktif hâle getirilir ve draw komutlarından faydalanılarak aşağıdaki maddeler uygulanır, plan çizimi tamamlanır.  Her kolonun altına uygun ölçülerde sömel yapılır.  Birbirine yakın olan kolonların altına uygun ölçülerde bileşik sömel çizilir.  25 cm’lik betonarme duvarlar çizilir.  50*40 cm ebadında duvar altı sömeller çizilir.  Hatch komutu ile duvar taraması yapılır.  Sömeller bağ kirişleri ile bir birine bağlanır.  Bağ kirişlerin eksen çizgileri ile kolonların ağırlık merkezlerinin çakışması gerekir(Şekil 4.5).

A

B

C

D

1

1

2

2

3 4

3 4

5 6

5 6

A

B

C

D

Şekil 4.4: Kolonların ve sömellerin in 1/50 ölçeğinde çizimi

70

5: Bağ kirişinin 1/50 ölçeğinde çizimi 71 .A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.6: Duvar altı sömellerin 1/50 ölçeğinde çizimi 72 .

73 .3. Bileşik Temel Kesiti Çizimi Düşey ve yatay yönde kesit çizgileri planda çizilir bu işlemi takip ederek düşey ve yatay kesitleri oluşturulur.7: Bağ kirişlerin 1/50 ölçeğinde çizimi 4.A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4. Bilindiği üzere kesitler bir planın anlaşılır olması ve kullanılan malzemelerin bilinmesi açısından oldukça önemlidir.

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Ş ekil 4. Bağ kirişleri ve sömeller uygun katmanlar çalıştırılarak. Temel alt kotları ile üst kotlarına göre temeller oluşturulur(Şekil 3. Kesitler mümkün olduğunca bakış doğrultuları dikkate alınarak aynı pafta üzerinde çizilir. Kesilen ve görünüşte kalan tüm taşıyıcı duvarlar bakış doğrultusu yönünde line komutu ile çizilir.1). Düzenleme (modifay )komutlarından faydalanılarak gerekli düzenlemeler yapılır. Alt ve üst kotlarına göre sömeller oluşturulur.Kat planında geçirilen kesit çizgileri. line komutu ile bakış doğrultusu yönünde taşınır(şekil 3.8: Temel alt ve üst kotlarına göre oluşturulması 74 . Bilgisayarla bileşik temel kesiti çizimi işlem basamakları:        Kesit çiziminde kullanılacak katman aktif hâle getirilir. Planda uygun mesafede zemin çizgisi çizilir. temel planında da aynı yerden geçirilir.1).

A B C D 1 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 A B C D Şekil 4.2: Bağ kiriş ve kolonların oluşturulması 75 . Bağ kirişlerinin ölçüleri temel alt hizasından alınarak bağ kirişlerinin çizimi tamamlanır. Kolonlar. Şekil 4.     Kesilen ve görünüşte kalan tüm kolon ve bağ kirişleri bakış doğrultusu yönünde taşınır..2’deki gibi çizim devam ettirilir. temel üstünden başlayıp 1-2 cm devam ettirildikten sonra kesilir.

00 -85 -110 -160 -165 0. sonra kolon filizleri bağlanır. kalınlık ve adetleri inşaat mühendisleri tarafından hesaplanır.4.3:Tekil(münferit ) temel düşey ve yatay kesitlerinin çizimi 4. Şekil 4.Modifay komutları kullanılarak gerekli düzenlemeler yapılır ve kesitler şekil 4. Pilye ve etriyelerdir.00 -85 -110 -165 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. Bileşik Temel Donatı Detayı Çizimi Temellere konulacak donatı demirlerinin tanzim şekilleri. Sürekli temellerde kullanılan donatı düz.4 76 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D .3’teki gibi uygulanır. Pilyeler 60 derece’lik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar. Temellerde kalıp içerisine önce hariçte hazırlanan düz demir ve pilye demirleri. ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 Şekil 4.Şekil 4. yan temel pabucuna geçişte ise L/4’ten kırılır(Şekil4.6: Temellerde etriye sıklaştırma mesafeleri Detay çizimi yaparken şu işlem basamakları takip edilir:  Uygun katmanlar aktif hâle getirilerek draw.5). SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) SA1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 Şekil 4.  Plandan yaralanarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesitleri çizilir.5: Temellerde pilye kıvrım ve geçiş oranları Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde L/5 mesafesi kadar sıkıştırılır.6).4: Temel pilyelerinde kıvrım açıları Pilyeler iki kolon arasında L/7’ den. modify. 77 . diğer bölgelerde ise 20 cm olur(Şekil 4. imension. Sıkıştırma bölgesinde donatı aralığı minimum 10 cm. text komutlarından faydalanarak çizim tamamlanır.

Etriye sıklaştırma ve orta bölgelerin mesafeleri hesaplanır. Donatı açılımı yapılır donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. En kesit çizilir. Pilyelerin yerleri ve yan temel pabucuna geçiş mesafeleri hesaplanır ve düşey kesite yerleştirilir.        Ölçülendirmeler yapılır. Düz demirler çizilir. 78 . Temel ve kolon pozları yazılır.

A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø 12 6Ø12 6Ø12 6Ø 12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SB 30/ 60) 1( SC 30/ 60) 1( 12Ø 16 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 6Ø 2 1 S IKIŞTIR A M BÖ E LG Sİ 90 L/5=78 118Ø 10-20 10/ L=260 6Ø 12 10 10 30 90 30 Şekil 4.7: Sürekli temellere donatı yerleşimi 79 .

8: Sürekli temellerde etriye açılımı SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) ST1 40/ 100) 6 Ø12 12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6 Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 180 6Ø16 L=624 Şekil 4.SC1(30/ 60) 12Ø16 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 90 10 10 30 90 118Ø10/ 10-20 L=260 30 Şekil 4.9: Sürekli temellerde etriye sıklaştırma bölgeleri 80 .

10: Sürekli temellere donatı yerleşimi ve açılımları 81 .L1 /7=55 L1 /7=55 L2 /4=75 30 245 130 35 6Ø16 L=665 35 190 A A B C SA1(30/ 60) SB1(30/ 60) SC1(30/ 60) 12Ø16 ST1 40/ 100) 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 6 Ø12 6 Ø12 6Ø12 6Ø12 6Ø12 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ L /5=78 SIKIŞTIRMA BÖLGESİ 90 L /5=78 118Ø10/ 10-20 L=260 6Ø12 10 10 30 90 30 180 6Ø16 201 30 245 6Ø16 130 35 L=665 35 35 L=624 35 173 165 6Ø16 190 160 35 L=540 35 30 585 6Ø12 30 L=615 6Ø12 L=615 475 6Ø12 L=554 30 6Ø12 L=554 30 585 6Ø12 L=615 30 6Ø12 L=615 475 Şekil 4.

Ölçülendirmeleri yapılır ve her iki yönde de kesiti çizilir.1. 82 . T1.10 6 1 L 64 8 Ø6 = 2 21 0 3 0 2 56 1 L 6 5 4 Ø6 = 6 10 3 3 5 3 5 10 9 10 6 3 5 3 5 3 5 13 7 1 56 1 L 5 0 6 Ø6 = 4 3 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L 54 Ø2 = 5 6 1 L 65 45 Ø2 = 1 7 3 0 6 1 L54 Ø2 = 5 3 0 55 6 1 L65 8 Ø2 = 1 3 0 6 1 L65 45 Ø2 = 1 7 Şekil 4. Temel pabucunun her iki yönde donatı adedi hesaplanır. Plana donatıların çizimi yapılır..T2.4. Temel pabucun da her iki yönde sıkıştırma bölgesi hesaplanır.11: Sürekli temellerde pilye ve düz demir açılımı 4.T14(160/130) Donatı Yerleşimi Donatısı çizilecek kolon ve temel pabucu plandan tespit edilerek 1/20 ölçeğinde çizilir..

3’te demir donatılarının çizimi uygulanmıştır.25*4 =65 cm donatı adedi=65/10=6. Donatı çapları 16 mm olarak alınır.5 cm Sıkıştırma bölgesi b=16.6 seçilen 2 adet 2+1=3 adet Donatı hesapları yapılarak donatı yerleştirilir.5/20=1.12: Tekil temel çizimi A-A Kesit yönü 160/8=20 cm Sıkıştırma bölgesi b=20*4=80 Donatı adadi=80/10=8 8-1=7 adet 2a=160-80 2a =80 =40 Donatı adedi=40/20=2 2+1=3 adet B-B Kesit yönü 130/8=16. Şekil 4.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3Ø16/20 3Ø16/20 7Ø16/10 Şekil4.5 cm 7-1=6 adet donatı adedi32.5 seçilen 7 2a=130-65 2a=65 =32. 83 .

Etriye adetleri hesaplanarak çizilir. Bağ kirişinin poz numarası yazılır.. Donatıların kısmi ve toplam boyları yazılır. Bağ kiriş detayı çizimi 1/20 ölçeğinde çizilir. Donatı açılımları yapılır. Bağ Kiriş Donatı Çizimi BK …….(30*50)            Bağ kirişin düşey kesiti plandan yararlanılarak çizilir. En kesiti çizilir.14’te uygulanmıştır. Ölçülendirme yapılır.3Ø16/20 A A 6Ø16/10 3Ø16/20 3 Ø 1 6 /2 0 3 Ø 1 6 /2 0 7 Ø 1 6 /1 0 Şekil 4.2. BK1(30*50) bağ kirişinin çizimi Şekil 4.4. Düz demirler çizilir. 84 . Demir donatı çizimini hızlı ve doğru yapmak için donut komutundan faydalanmanız gerekir.13: Tekil(Münferit) temel donatı çizimi 4.

14: Bağ kiriş detay çizimi 4. Düz demirler çizilir. Kesite donatılar çizilir.4. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.3. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır.A A A B K 1( 5 0*3 0) B K 1 ( 50 *3 0) 2 Ø 16 2 Ø 16 L=210 L = 21 0 A -A K E S İT İ 40 20 8 8 20 55Ø 8 L=136 40 Şekil 4. Pilyelerin büküm yerleri ve yan temel papucuna geçiş mesafeleri hesaplanarak ve çizmiş olduğumuz düşey kesite yerleştirilir. BS4(130/ 400) Bileşik Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Ölçülendirme yapılır.          Plandan yararlanılarak temel papucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. En kesiti çizilir. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. 85 .

Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.15:Birleşik sömel çizimi 86 . Temel ve kolon pozları yazılır. A A A -A KES İTİ S B3( 30 /60) A B S4( 130 /400) S C3( 30 /60) 12Ø 16 A 56 30 93 35 35 205 6 Ø 16 L=484 30 6Ø 12 A -A KES İTİ 390 Ø 12 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 30 6Ø 12 390 6 Ø 16 L=450 6Ø 12 120 21 Ø 10 / 10 L=320 120 10 10 30 Şekil 4.   Donatı açılımı yapılır.

Kesite donatılar çizilir. Dimensiyon style aktif hâle getirilerek ölçü ayarları yapılır. Etriye adetleri hesaplanarak çizilir.4.4. Etriye sıklaştırması ve orta bölge mesafesi hesaplanır. 87 . DAS1(55/50) Duvar Altı Sömel Çizimi İşlem Sırası Uygun katmanlar ve draw komutlarından faydalanarak aşağıdaki maddeler sırasıyla uygulanır. Düz demirler çizilir. Donatı açılımı yapılır. En kesiti çizilir.            Plandan yararlanılarak temel pabucunun ve kolonların düşey kesiti çizilir. Donatıların kısmi ve toplam boyları text komutu çalıştırılarak yazılır.4. Ölçülendirme yapılır. Temel ve kolon pozları yazılır.

SF1(30 /60) SF4(30 /60) DAS1(55/ 50) 20 20 535 2Ø16 535 2Ø16 L=575 L=575 20 20 40 8 20 40 8 20 15Ø8 L=136 Şekil 4.17’de uygulaması görülmektedir . anlaşılır ve tam olmalıdır. iç ve dış ölçü ayarları yapılır. bu ölçülendirmelerde de aynen uygulanır.5. 88 . Kotlu ölçülendirmeler de aynı plan içerisinde yer almaktadır. Birleşik Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Anted Çizimi Planın amacına ulaşması için ölçülendirilmesi ve açıklayıcı birtakım bilgilerin mutlak suretle yazılması gerekir. Plan ve kesit çizimini tamamladığınız sürekli(mütemadi) planın ölçülendirme işlemlerini yapmak için öncelikle dimension style komutu çalıştırılır. Yığma temel planı ölçülendirme kuralları.16: DAS1(55/50) Duvar altı sömel çizimi 4. Ölçüler verilirken açık. Şekil 4.

Autocad programı ile yazı yazmak için text komutu çalıştırılır ve gerekli yazı ayarları yapılır.2’de uygulandığı gibi yazılar.------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0. 89 B A B C D -165 1 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 2 SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160 /80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) SA2(60 /30) 5 6 C D .1ve 5.18 ).00 -85 -110 -160 -165 -85 0. Text formating diyalog kutusundan daha kolay ve hızlı yapılır. Şekil 5. yazı yüksekliği.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 2 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) 5 6 SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2(60 /30) T5(160 /130 ) A B B Şekil 4. elemanların üzerine yazılır. Buradan yazı tipi. Anted bilgileri ve kesit bilgileri de text komutu kullanılarak yazılır. Temelin ölçeği.17: Bileşik temel planı yazıları Planın tamamlayıcı unsurlarından birisi de yazıların tam ve eksiksiz olarak yazılmasıdır. yazı rengi ayarları yapılır. adı yazılarak anted çizimi tamamlanır ( Şekil 4.

18: Bileşik temel planı kesiti yazı ve ölçüleri 90 B A B C D 1 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SA2(60 /30) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 2 T5( /130) 160 BK(30*30) SC3(30 /60) SA2(60 /30) T11(160/80 ) SA2(60 /30) 3 4 A SC4(30 /60) BK(30*30) SA2(60 /30) SA2(60 /30) T5( /130) 160 T5(160/130) SA2(60 /30) T5( /130) 160 5 6 C D .------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Korumabetonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.00 -85 -110 -85 -165 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5( /130) 160 BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5( /130) 160 SC3(30 /60) BK(30*30) BK(30*30) BK(30*30) 5 6 SA5(30 /60) BK(30*30) T5(160 /130 ) SA5(30 /60) SA2(60 /30) T13(160 /80 ) A B B Şekil 4.00 -85 -110 -160 -165 -85 0.

19: Bileşik temel planı antedi 91 B A B C D -165 1 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 BK(30*30) BK(30*30) 2 T5(160 /130 ) SC3( /60) 30 SA2( /30) 60 T11( /80 ) 160 SA2( /30) 60 3 4 A SC4(30 /60) BK( 30*30) SA2( /30) 60 SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) T5(160 /130 ) SA2( /30) 60 T5(160 /130 ) 5 6 C D TEMEL PLANI ÖLÇEK:1/50 .00 -85 -110 -160 -165 -85 0.00 -85 -110 -85 -160 ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 1 T5(160 /130 ) BK(30*30) 2 SA2(60 /30) BK(30*30) 3 A ------Tesviye betonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 4 SA2(60 /30) T5(160 /130 ) SC3(30 /60) BK(30*30) BK( 30*30) BK(30*30) 5 6 SA5( /60) 30 BK( 30*30) T5(160 /130 ) SA5( /60) 30 SA2(60 /30) T13( /80 ) 160 A B B Şekil 4.------Tesviyebetonu ------Yalıtım ------Koruma betonu ------Grobeton ------Blokaj ------Zemin 0.

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=30*30 Kolonlar= 40*40 Aks ölçüler planda verilmiştir. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın bileşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. Verilenler. 92 .

Tüm soruları doğru cevapladıysanız modül değerlendirmeye geçiniz. Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir? A) 55/50 cm B) 25/25cm C) 40/45 cm D) 60/130 cm 5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı. 93 . aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir? A) 25/50cm B) 20/45cm C) 40/40 cm D) 30/50 cm 3. Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır? A) L/5 B) L/4 C) L/8 D) L/7 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyiniz. 1. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır? A) 8 mm B) 10 mm C) 12mm D) 16 mm 4. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir? A)55 derece B) 60 derece C) 33 derece D) 45 derece 2.

Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıfı/Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Uygulamaya başlamadan önce bilgisayar 1 programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı? Çizim sınırlarını belirlediniz mi? 2 Bileşik temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? 3 Aksları çizdiniz mi? 4 Bileşik temelleri ve betonarme duvarları çizdiniz mi? 5 Bileşik temel donatı detaylarını çizdiniz mi? 6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı? 7 Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı? 8 Antedi çizdiniz mi? 9 Toplam Evet .PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız uygulamayı değerlendiriniz. faaliyete dönerek tekrar ediniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet . 94 .Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Hayır Değerlendirme sonucunda eksik olduğunu tespit ettiğiniz konuları.hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Genel İnşaat Teknolojisi Modül adı Öğrencinin Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve Amaç Adı soyadı detaylarını çizebileceksiniz.

Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Harcanan süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet 1 Uygun programı çalıştırdınız mı? 2 Limits ayarlarını yaptınız mı? 3 Katman ayarlarını yaptınız mı? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hayır Temeller ile ilgili standart ve yönetmelikleri araştırdınız mı? Yığma temel tanımı ve elemanlarını öğrendiniz mi? Temel duvarlarını çizdiniz mi? Temel kazı alanın. Bilgisayarla Temel Planı Çizimi -1 Konu Sınıf /Nu.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterliliği ölçebilirsiniz. iç duvar üzerinde temel kesitini çizdiniz mi? Balkon ve teras olan kısımlarda temel kesitini çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Temel planı ve kesit bilgilerini yazdınız mı? Tekil plan akslarını çizdiniz mi? Kolon ve bağ kirişlerini çizdiniz mi? Tekil temel kesitlerini çizdiniz mi? Tekil temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Tekil temel ölçülerini yaptınız mı? Tekil temel planı yazı ve antedini yaptınız mı? Sürekli plan akslarını çizdiniz mi? 95 . Gerçekleşme düzeyine göre evet – hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bilgisayarla sürekli (mütemadi) temel Adı soyadı Amaç planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. PERFORMANS TESTİ Öğrencinin Modül adı Genel İnşaat Teknolojisi Bilgisayarla yığma temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. temel hatılını. Bilgisayarla bileşik temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz. Bilgisayarla tekil (münferit)temel planı kesit ve detaylarını çizebileceksiniz.

Hayır sayısı DEĞERLENDİRME Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 96 .18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kolonları ve devam eden kirişleri çizdiniz mi? Sürekli temel kesitlerini çizdiniz mi? Sürekli temel donatı detaylarını çizdiniz mi? Sürekli temel ölçülerini yaptınız mı? Sürekli temel planı yazılarının antedini yaptınız mı? Birleşik temel aks ve kolonlarını çizdiniz mi? Birleşik temel hasır donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel kesitlerini çizdiniz mi? Birleşik temel donatılarını çizdiniz mi? Birleşik temel ölçülerini yaptınız mı? Birleşik temel planı yazıları ve antedini yaptınız mı? Çizimlerinizi verilen sürede yaptınız mı? Toplam Evet .

00 Su basman yüksekliği=85 cm Temel derinliği=80cm Sömel yüksekliği=50 cm Ölçek=1/50 Bağ kirişler=50*30 Aks ölçüler planda verilmiştir. Aşağıda zemin kat planı verilmiş binanın birleşik temel planını kurallara uygun olarak çiziniz. 900 300 200 400 200 200 730 200 200 100 150 80 300 200 905 400 97 80 150 100 730 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Kolon ölçüleri 60/30 olan aşağıdaki plan taslağının. sürekli ve birleşik temel planlarını çiziniz. Temel duvar genişliği=50 cm Sömel genişliği=100/100 Döşeme üst kotu=0. Verilenler. tekil.

Tüm soruları doğru yanıtladıysanız diğer modüle geçebilirsiniz.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-1’İNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 B B A A A ÖĞRENMEFAALİYETİ-2‘NİNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A A D B A B B A B B ÖĞRENMEFAALİYETİ–3’ÜNCEVAPANAHTARI ÖĞRENMEFAALİYETİ-4‘ÜNCEVAPANAHTARI 1 2 3 4 5 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 98 B D A A A . Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız.

Devlet kitapları İstanbul-2005. Milli Eğitim Basımevi. ve X. Bilgisayarla Çizime Hazırlık Modülü.KAYNAKÇA KAYNAKÇA  OYMAEL Sabit. İstanbul. Ankara. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları. MEGEP.  Yapı Ressamlığı IX. 2003. Cilt 1. MEB Yayınları. Yapı Bilgisi.  99 . GÜNGÖR Yüksel. 2008. MEB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful