P. 1
uçak kazaları

uçak kazaları

|Views: 509|Likes:
Yayınlayan: Mucahit Erol

More info:

Published by: Mucahit Erol on May 17, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. EKİP KAVRAMI VE HAVACILIKTA EKİP
 • 1.1.1. Ekip Kavramı
 • Şekil 1: Takım ve Mercek Yaklaşımı
 • Tablo 1: Takım ve Ekip Arasındaki Farklar
 • 1.1.2. Havacılıkta Ekip
 • Şekil 3: Ekip Olarak Kokpit
 • 1.1.3. Kaptan Pilotun Yetki ve Sorumlulukları
 • 1.2. KAZA KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAZA
 • 1.2.1. Kaza Kavramı
 • Şekil 4: Kazanın Meydana Gelişi
 • 1.2.2. Havacılıkta Kaza Kavramı
 • Tablo 2: Dört M’in Tipik Karakteristikleri
 • Şekil 5: Kaza Üreten Faktörler (5M)
 • 1.2.2.1. Kazalarda İnsan Faktörü
 • Şekil 6: Kontrol Sistemi Olarak 5 M Faktörleri
 • Şekil 7: Emniyet Sınırı
 • Şekil 8: Kaza Oranları
 • 1.2.2.2. Kazalarda Makine Faktörü
 • Şekil 9: Arıza Oluşumu Modeli
 • 1.2.2.3. Kazalarda Çevre Faktörü
 • 1.2.2.4. Kazalarda Görev Faktörü
 • 1.2.2.5. Kazalarda Yönetim Faktörü
 • 1.2.2.6. Kaza Üreten Faktörlerin Birbirleriyle İlişkisi
 • Şekil 10: Hatalar Zinciri
 • Şekil 11: Bir Kazanın Hatalar Zinciri
 • 1.3. KAYNAK KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAYNAK
 • 1.3.1. Kaynak Kavramı
 • 1.3.2. Havacılıkta Kaynak
 • 1.3.2.1. Pilotlar ve Uçuş Ekipleri
 • 1.3.2.2. Uçuş Planlayıcıları
 • 1.3.2.3. Hava Trafik Kontrolörleri
 • 1.3.2.4. Radar Kontrolörleri
 • 1.3.2.5. Hava Aracı Bakım Ekibi
 • 1.3.2.6. Uçuş Emniyet Görevlileri
 • 1.3.2.7. Uçuş Sağlık Ekipleri
 • 1.3.2.8. Personel Aileleri
 • 1.4. BİLGİ KAVRAMI VE HAVACILIKTA BİLGİ
 • 1.4.1. Bilgi Kavramı ve Yönetimi
 • Şekil 12: Veri ve Enformasyon İlişkisi
 • Tablo 3: Verilerin Enformasyona Dönüşümünde Beş Adım
 • Tablo 4: Eformasyon ve Bilgi Kavramları
 • 1.4.2. Havacılıkta Bilgi ve Yönetimi
 • Şekil 13: Aklın Oluşumu
 • 1.5. YÖNETİM KAVRAMI VE HAVACILIKTA YÖNETİM
 • 1.5.1. Yönetim Kavramı
 • 1.5.2. Havacılıkta Yönetim
 • 1.6. RİSK KAVRAMI VE HAVACILIKTA RİSK
 • 1.6.1. Risk Kavramı
 • Şekil 14: Havacılıkta Tehdit ve Hata Yönetimi Modeli
 • 1.6.2. Havacılıkta Risk
 • Şekil 15: Risk Yönetimi Mantığı
 • 1.7. HATA KAVRAMI VE HAVACILIKTA HATA
 • 1.7.1. Hata Kavramı
 • Şekil 17: Kaza Riski Eğrisi
 • Şekil 18: Shappel ve Wiegmann’ın Emniyetsiz Harekatlar Akış Şeması
 • Şekil 19: Hata tiplerine göre ABD Donanması Uçak kazaları
 • Tablo 5: Hatalar ile ihlaller arasındaki temel farklılıklar
 • 1.7.2. Havacılıkta Hata
 • Tablo 6: Kazalara Sebep Olan Uçuş Ekibi Hataları
 • Şekil 20: İsveç Peyniri Modeli
 • Şekil 21: Uçuş Ekibi Hataları Modeli
 • Tablo 7: Uçuşun Safhalarında Pilot Hatalarının Dağılımı
 • 1.8. İNSAN FAKTÖRÜ VE HAVACILIKTA İNSAN
 • 1.8.1. İnsan Faktörü
 • 1.8.2. Havacılıkta İnsan Faktörü
 • Şekil 22: Dünya Genelinde Uçak Kazalarının Ana Sebepleri
 • Şekil 23: Zaman İçinde Kaza Nedenleri
 • 1.8.3. İnsan Faktörünün Kavramsal Modeli
 • Şekil 24: SHEL Modeli
 • Şekil 25: Bailey’in İnsan Performansı Modeli
 • Şekil 26: İnsan Faktörü Kavramsal Modeli
 • 2.1. EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMININ OLUŞUMU
 • Şekil 27: Becerilerin Değişimi
 • 2.2. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ VE TANIMI
 • Şekil 28: SHEL Modeli ve Ekip Ögelerinin Etkileşimi
 • 2.3. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ VE SAFHALARI
 • 2.5. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNDE BECERİLER
 • 2.5.1. Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi
 • Şekil 29: EKY Becerileri
 • 2.5.2. Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri
 • 2.5.2.1. Görev Analizi (Mission Analysis)
 • Şekil 30: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • Şekil 31: Görev Analizi
 • 2.5.2.2. Liderlik (Leadership)
 • Şekil 32: Destekçi Ekip Üyesi Modeli
 • 2.5.2.3. Kendine Güven (Assertiveness)
 • 2.5.2.4. İletişim (Communication)
 • 2.5.2.4.1. İletişim Kavramı ve Havacılıkta İletişim
 • Şekil 33: Genel İletişim Modeli
 • 2.5.2.4.2. İletişimin Fonksiyonları
 • Tablo 8: İletişim Fonksiyonları ve Problem Sahaları
 • 2.5.2.4.3. İletişim Stilleri
 • 2.5.2.4.4. İletişim Matrisi
 • Şekil 34: İletişim Matrisi
 • 2.5.2.4.5. Muhabere ve İletişim
 • 2.5.2.5. Uyum Yeteneği / Esneklik (Adaptability/Flexibility)
 • 2.5.2.6. Durum Muhakemesi (Situational Awareness)
 • Şekil 35: Durum Muhakemesi
 • 2.5.2.6.1. Durumun Tanımlanması
 • 2.5.2.6.2. Durum Muhakemesi Yeteneğinin Kaybı
 • 2.5.2.6.3. Oryantasyon Bozukluğu
 • 2.5.2.6.4. Yorgunluk
 • Şekil 36: Yorgunluk Hata Oranı
 • 2.5.2.6.5. Stres
 • Şekil 37: Stres Seviyesi
 • 2.5.2.6.6. Araziye Kontrollü Uçuş Kazaları (CFIT)
 • Tablo 9: Tüm Dünyadaki Hava Yolları - Ölümlü Kazalar
 • 2.5.2.7. Karar Verme (Decision Making)
 • Tablo 10: Hatalı Davranış Biçimleri ve Çözüm Önerileri
 • Şekil 38: Ölümle Sonuçlanan Kazalardaki Hata Tipleri
 • 2.5.2.7.1. Karar Verme Süreci
 • Şekil 39: Karar Verme Tiplerinin Sınıflandırması
 • Şekil 40: Karar Verme Modeli
 • Şekil 41: Karar Verme Modeli (Hızlandırılmış çözüm)
 • 2.5.2.7.2. Karar Vermeyi Geliştirici Yöntemler
 • 2.9. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNIN ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ
 • Şekil 42: EKY Döngüsü
 • 2.10. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE TEPKİLER
 • 2.11. MODERN HAVACILIK VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ
 • 2.11.1. Emniyet Kültürü ve Ekip Kaynak Yönetimi
 • 2.11.2. Otomasyon ve Ekip Kaynak Yönetimi
 • 2.11.3. Uçuş Yönetimi ve Ekip Kaynak Yönetimi
 • 3.1. ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİ
 • 3.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
 • 3.3. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI
 • 3.4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
 • 3.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
 • 3.6. ARAŞTIRMA METODU
 • 3.6.1. Evren ve Örneklem Seçimi
 • 3.6.2. Verilerin Toplanması
 • 3.6.3 Verilerin Analizi
 • 3.7. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR
 • Frekans ve Yüzde Tabloları A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları:
 • Tablo 11: A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları
 • Tablo 12: Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ?
 • Tablo 13: Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ?
 • Tablo 14: Hangi tip liderle çalışmak istersiniz?
 • Tablo 15: Hangi tip liderle çalışıyorsunuz?
 • Tablo 16: Uçuş Görevinin Yapılmasına Etki Eden Öğeler
 • Tablo 17: Eğitimlerin Kalitesi Hakkındaki Memnuniyet
 • Tablo 18: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı?
 • Tablo 19: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz
 • Tablo 20: Eğitim alınan yerler
 • Tablo 21: Havacılıkta geçirilen yıl
 • Tablo 22: Mevcut Pozisyon
 • Tablo 23: Mevcut Statü
 • 3.8. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİNİN TEST EDİLMESİ
 • 3.8.1. H01 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.2. H02 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.3. H03 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.4. H04 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.5. H05 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.6. H06 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.7. H07 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.8. H08 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.9. H09 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.10. H010 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.11. H011 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.12. H012 Hipotezinin Test Edilmesi
 • 3.8.13. H013 Hipotezinin Test Edilmesi
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 • KAYNAKLAR
 • EK
 • DİZİN

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

UÇAK KAZALARININ NEDENİ OLARAK İNSAN HATALARINI AZALTMADA EKİP KAYNAK YÖNETİMİ

Murat TERZİOĞLU

Danışman Yard.Doç.Dr. Cemile GÜRÇAY

2007

Yemin Metni

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi” adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

....../...../....... Murat TERZİOĞLU

ii

YÜKSEK LİSANS TEZ SINAV TUTANAĞI Öğrencinin Adı ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Konusu Sınav Tarihi ve Saati

:Murat TERZİOĞLU :Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri :İnsan Kaynakları :Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi :

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün …………………….. tarih ve ………. Sayılı toplantısında oluşturulan jürimiz tarafından Lisansüstü Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince yüksek lisans tez sınavına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini ………. Dakikalık süre içinde savunmasından sonra jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayanağı olan Anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin, BAŞARILI DÜZELTME RED edilmesine Ο Ο* Ο** OY BİRLİĞİ ile OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir. Ο Ο

Jüri teşkil edilmediği için sınav yapılamamıştır. Öğrenci sınava gelmemiştir. * Bu halde adaya 3 ay süre verilir. ** Bu halde adayın kaydı silinir. *** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir.

Ο*** Ο**

Evet
Tez burs, ödül veya teşvik programlarına (Tüba, Fullbrightht vb.) aday olabilir. Tez mevcut hali ile basılabilir. Tez gözden geçirildikten sonra basılabilir. Tezin basımı gerekliliği yoktur. Ο Ο Ο Ο

JÜRİ ÜYELERİ …………………………… …………………………… …………………………… □ Başarılı □ Başarılı □ Başarılı □ Düzeltme □ Düzeltme □ Düzeltme □Red □Red □Red

İMZA …………… ………....... …. ……….

iii

ÖZET Tezli Yüksek Lisans Tezi Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi Murat TERZİOĞLU T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Programı Yüksek Lisans Tezi

Havacılığın ilk yıllarında kazaların çoğu uçakların teknik sorunları nedeniyle meydana gelmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak daha güvenilir ve emniyetli uçaklar yapılması ile teknik sebeplerden dolayı meydana gelen uçak kaza ve olaylarında büyük azalma olmuş ve uçuş emniyetinde önemli bir aşama kaydedilmiştir. Gelişen teknoloji ile beraber; uçaklara ve uçuş teçhizatlarına karşı güvenin artması sonucu insan hatalarının neden olduğu olaylarda artış gözlenmiş, havacılığın temel kural ve becerileri değişmemesine rağmen pilotun görevine yeni sorumluluklar ilave olmuş, pilot aklını ve fiziksel gücünü kullanan işçi pozisyonundan sistem yöneticisi durumuna geçmiştir. Teknoloji geliştikçe, insan kaynaklı kazaları en aza indirmek için pilotların uçuş esnasındaki etkinliğini azaltacak sistemler geliştirilmiş, ancak bu sistemleri etkin bir şekilde kullanabilmek için pilotların bilgi ve becerileri konusunda daha farklı bir eğitime tutulmaları ihtiyacı doğmuştur. Gerek uçağın içinde gerekse dışında mevcut olan çevre, yazılım, donanım ve bilgi ile hepsinin temeli olan insanı içeren tüm kaynakların uçuş görevinin emniyetli ve etkin bir şekilde icra edilebilmesine yönelik olarak kullanılabilmesi için Ekip Kaynak Yönetimi-EKY (Crew Resource Management-CRM) programları geliştirilmiştir. Pilotların bir uçuş görevinin başarısı için EKY becerilerinin ne kadar farkında olduğunun tespitine yönelik olarak yapılan bu çalışmada; havacılıkta ekip, kaynak, yönetim, kaza, tehdit, tehlike, risk, bilgi ve insan faktörü gibi

iv

kavramları ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkisi açıklanmış, pilotların ve uçuş görevinin yapılmasına katkı sağlayan ekibin insan faktöründen dolayı hata yapma potansiyellerinin azaltılmasına katkı sağladığı düşünülen EKY becerileri tanıtılmış, bir uçuş görevinde insan hatasının azaltılması, insan faktöründen kaynaklanan uçak kaza ve olaylarının önlenmesi konusunda EKY becerilerinin katkılarının neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Anahtar Kelimeler: 1) Ekip, 2) Kaza, 3) Risk, 4) Hata, 5) İnsan Faktörü

v

In line with the technological developments which have allowed to design safer and reliable planes. danger. effectively in order to conduct vi . management. new systems to lower activity of pilot during flight have been developed in order to decrease human error-caused accidents. more responsilities have been added to the pilot’s mission. threat. In this study. terms such as crew. software.CRM has been developed to use all the resources. but a need for a different approach of education in terms of knowledge and skill has appeared in order to make pilots use these systems effectively. hardware. there has been a significant decrease in the number of the incidents and accidents caused by technical problems. converting the pilot from a worker using his mind and body. conducted to determine how much pilots are aware of the CRM for a successful flight mission. CRM skill which is considered to help the potential of pilots and crew to make mistake due to human factor diminish is and conditions within and outside the air plane. As a result of the increasing reliance on the planes and flying devices brought by technological developments. Although the basic rules and principles of aeronautics have remained the same. As technology develops. marking an important progress in the flying safety. including human. risk. human error-caused accidents have increased. knowledge and human and their interrelations are explanied. accident. resource.ABSTRACT Thesis for Master of Human Resources Human Errors As A Cause of Aircraft Accidents Can Be Reduced Through Crew Resource Management Murat TERZİOĞLU Dokuz Eylul University Institute Of Social Sciences Department of Management Most of the accidents in the early years of aeronautics came as a result of technical problems in air planes. knowledge flight mission safely. Crew Resource Management . into a system manager.

preventing human-error accidents has been questioned. 3) Risk. 2) Accident. 4) Mistake. the contribution of CRM skills for decreasing human errors in flights. Key words: 1) Crew.described. 5) Human Factor vii .

...................................................................... 31 1.......................................................... Kazalarda Görev Faktörü.......................................2....5.........................iv ABSTRACT ......................... Kazalarda İnsan Faktörü.2...................................... 32 1......................................... Kazalarda Makine Faktörü.. 32 1.................................................................................xv GİRİŞ...2......................ii TUTANAK.....................................................xiv ŞEKİLLER LİSTESİ .......1................... Uçuş Planlayıcıları ....... Havacılıkta Kaza Kavramı ......3..............................1.................................... KAZA KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAZA ...........................2..........1...........................3.................................. Hava Trafik Kontrolörleri ....2...............1..... Hava Aracı Bakım Ekibi ........... Kazalarda Çevre Faktörü.vi İÇİNDEKİLER .....2........................................... 17 1..............2...... 17 1...... Kaynak Kavramı ..................2........................................... 25 1...........3.2..2................................ Kaptan Pilotun Yetki ve Sorumlulukları ........... xvii BİRİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1............................. 25 1................2.3..................................................................................................İÇİNDEKİLER YEMİN METNİ ......... KAYNAK KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAYNAK . 1 1............ 20 1.....................................................2...................................... 33 1...........................................2.................. Kaza Kavramı ....................1.............................2................2............................................................... Havacılıkta Ekip..... 26 1.....................................2................................................ 18 1.......... Radar Kontrolörleri................ EKİP KAVRAMI VE HAVACILIKTA EKİP................. Kaza Üreten Faktörlerin Birbirleriyle İlişkisi .............2........ 10 1.............................3..2...... viii KISALTMALAR.......................xii TABLOLAR LİSTESİ ................ Pilotlar ve Uçuş Ekipleri ... 23 1.........................iii ÖZET ........................... 1 1.............................3. Ekip Kavramı ..3..............2.............1..................................... 29 1.2.................................................................................2..........................................................................4.....................5..................1........4.....................................3.... 33 viii .... Havacılıkta Kaynak..................................................3...................2..............................................................................................2...1........ 15 1...................................................................................................6.................3.......... 29 1........................ 24 1.....2......2........................................................ 29 1................1......... Kazalarda Yönetim Faktörü ..........................................................3....

................................1....3.......2................2....1.......6........ 84 1............................... Bilgi Kavramı ve Yönetimi.......3...................... 96 2...................... 112 2..................................... 42 1. Havacılıkta Hata .........................8......................... 47 1..........................................................2... 112 2..............1..............2....... Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri.................. 142 ix ...... Yönetim Kavramı ......5.......... Risk Kavramı ....... Liderlik (Leadership) .......................... Uçuş Emniyet Görevlileri ............ 84 1......... 35 1..........1...7..................8..........5................................ EKİP KAYNAK YÖNETİMİNDE BECERİLER ........................................... Personel Aileleri........................... Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi .4..........8......................................................6..................5............... 98 2................ 60 1. 134 2.... Havacılıkta İnsan Faktörü....................................................... Havacılıkta Risk ..........................................................2..... Görev Analizi (Mission Analysis) .........6............ 56 1........ İletişim (Communication) ..................... YÖNETİM KAVRAMI VE HAVACILIKTA YÖNETİM ..........3.....................................1....3.... 47 1.................................... 35 1............................ İNSAN FAKTÖRÜ VE HAVACILIKTA İNSAN .............................. 104 2.... Kendine Güven (Assertiveness) ........8........5................4.......7..........2.......................2.........1. BİLGİ KAVRAMI VE HAVACILIKTA BİLGİ............... RİSK KAVRAMI VE HAVACILIKTA RİSK ................5.........4.............5............... EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMININ OLUŞUMU .... Hata Kavramı....... 63 1...................4............ 90 İKİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 2..................... 109 2...........2...... 34 1...........5...........................3................. 85 1.......2............4............ 134 2... 109 2. 35 1.................................... 71 1. 117 2.... EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ VE TANIMI ....................................5.....4........................ İnsan Faktörünün Kavramsal Modeli .....................3............7..2.................................1.............. 67 1..............5..............6....1....... Uçuş Sağlık Ekipleri........................................ 132 2....................7................ 60 1...................................2........ İnsan Faktörü..1..............2..................2..2........8.. Havacılıkta Bilgi ve Yönetimi .........5...........2............... EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ VE SAFHALARI... HATA KAVRAMI VE HAVACILIKTA HATA ...............5............................. İletişim Kavramı ve Havacılıkta İletişim..2.........2..............................1........................ 34 1...........2.... 67 1.............5............................................................ Havacılıkta Yönetim........ İletişimin Fonksiyonları.....

............................5..............................1....... 154 2.... 187 2........... 198 3... Durum Muhakemesi (Situational Awareness)................... İletişim Matrisi .......................... Karar Verme Süreci .........................1............................10............ Oryantasyon Bozukluğu........6.....6......................... 199 3...........2....5.........2.......................6.......................4........2..............6...........6.............. 197 3............................. 198 3..................................................6..7.............................. 209 x .2............6.......2.2..........2......... Uyum Yeteneği / Esneklik (Adaptability/Flexibility) .................................... Durumun Tanımlanması ..................5.............2.......... 165 2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ....... 175 2.................................3............... Muhabere ve İletişim ...................4.................4.... ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR ................ EKİP KAYNAK YÖNETİMİNIN ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ .. 166 2..................5..............................1....... EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE TEPKİLER .............. 197 3...............6...2............ ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ............ Karar Verme (Decision Making)................... 191 2...................3.6.3.2. 188 2...... 196 3..2.................................... Otomasyon ve Ekip Kaynak Yönetimi.......11.................................................5...8......... ARAŞTIRMA METODU ......... Emniyet Kültürü ve Ekip Kaynak Yönetimi . H01 Hipotezinin Test Edilmesi......5..7.......................5. Evren ve Örneklem Seçimi ......... Durum Muhakemesi Yeteneğinin Kaybı...2........7...................................2...5........... ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI.... 193 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 3........5.2...................5... 195 3.......................... 168 2............ 170 2..............5... 196 3....1...................... 195 3.. Uçuş Yönetimi ve Ekip Kaynak Yönetimi. Verilerin Analizi...............................4.......................... Stres.... Karar Vermeyi Geliştirici Yöntemler ......4...1.... 182 2....... 157 2.....3...6......................4..........................6..8. 188 2........2.2..5..11..... Yorgunluk..... Araziye Kontrollü Uçuş Kazaları (CFIT) ....5..............1....5...................................................5........ İletişim Stilleri ....... 147 2.......................... 155 2......................2.............7...........3.... ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİ ................................. Verilerin Toplanması.......... ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ ......2................ 171 2. 184 2..........................................5........11....................... 151 2.....11.9..... MODERN HAVACILIK VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ.. 209 3.. 160 2.2......................................6... 198 3..5...................5... ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİNİN TEST EDİLMESİ................ 162 2.................................2............

...........................8........ 225 3....8. 228 3................................................................................................................8................................................................ 215 3................................................................. H06 Hipotezinin Test Edilmesi..13...................3.......... H08 Hipotezinin Test Edilmesi.............................. H010 Hipotezinin Test Edilmesi......... 226 3............ 222 3........................................................ H05 Hipotezinin Test Edilmesi.....6.............................8...... 218 3..............2............. 233 3...........................8.....9.. H09 Hipotezinin Test Edilmesi.....8......8..........8...................................................................................8...........7.............. H02 Hipotezinin Test Edilmesi..........................................................................................8.........8..................................8....................11................4................................................. 229 3............................... H07 Hipotezinin Test Edilmesi................ 231 3................................... 235 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ........12.... 269 DİZİN .. 247 EK....................................................8.........................5......... H012 Hipotezinin Test Edilmesi......................10......................................3............... H013 Hipotezinin Test Edilmesi............. H03 Hipotezinin Test Edilmesi...... H011 Hipotezinin Test Edilmesi.................. 234 3........ 213 3............ H04 Hipotezinin Test Edilmesi.. 275 xi .............. 237 KAYNAKLAR .......

Liveware xii .KISALTMALAR ABD AQP bkz.Ö. EKY) Kokpit Ses Kayıt Cihazı (Cocpit Voice Recorder) Dijital Uçuş Bilgi Kaydedici (Digital Flight Data Recorder) Geliştirilmiş Yere Yakınlık İkaz Sistemi (Enhanced Ground Proximity Warning System) Ekip Kaynak Yönetimi (bkz. CRM CVR DFDR EGPWS EKY FAA FMS GPWS ICAO IFR IMC JAA JAR LOFT M. CRM) ABD Federal Havacılık Enstitüsü (The Federal Aviation Administration) Uçuş Yönetimi Sistemi (Flight Management System) Yere Yakınlık İkaz Sitemi (Ground Proximity Warning System) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (International Civil Aviation Authority) Aletli Uçuş Kuraları (Instrument Flight Rules) Aletli Uçuş Meteorolojik Şartları (Instrument Meteorological Conditions) Avrupa Birleşik Havacılık Otoritesi (Joint Aviation Authorities) Avrupa Birleşik Havacılık Gereklilikleri (Joint Aviation Requirements) Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimi (Line Oriented Flight Training) Milattan Önce National Aeronautics and Space Administration (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi) Amerikan Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurulu (National Transportation Safety Board) Sayfa No Software. NASA NTSB s. Enviroment. SHEL Amerika Birleşik Devletleri Gelişmiş Yeterlilik Programı (Advanced Qualification Program) Bakınız Crew Resource Management (bkz. Hardware.

SOP) Standart Operation Procedures (bkz.SHU SOP TCAS VFR Standart Harekat Usuleri (bkz. SHU) Havada Çarpışmayı Önleyici Sistem (Traffic Alert and Collision System) Görerek Uçuş Kuraları (Visual Flight Rules) xiii .

.....................................39 Tablo 5: Hatalar ile ihlaller arasındaki temel farklılıklar .......................171 Tablo 10: Hatalı Davranış Biçimleri ve Çözüm Önerileri ..........202 Tablo 14: Hangi tip liderle çalışmak istersiniz?...........206 Tablo 21: Havacılıkta geçirilen yıl.................................................................................................................................................207 xiv .............206 Tablo 19: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz.................................205 Tablo 18: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? .........................................................................19 Tablo 3: Verilerin Enformasyona Dönüşümünde Beş Adım ...............................................9 Tablo 2: Dört M’in Tipik Karakteristikleri ...................................................................................................203 Tablo 15: Hangi tip liderle çalışıyorsunuz?.............74 Tablo 7: Uçuşun Safhalarında Pilot Hatalarının Dağılımı ...........................................................................................................................................207 Tablo 22: Mevcut Pozisyon .................202 Tablo 13: Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ? ...........................................................199 Tablo 12: Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ?................ ....................... ...................................83 Tablo 8: İletişim Fonksiyonları ve Problem Sahaları ....38 Tablo 4: Eformasyon ve Bilgi Kavramları ............Ölümlü Kazalar ................203 Tablo 16: Uçuş Görevinin Yapılmasına Etki Eden Öğeler....................................71 Tablo 6: Kazalara Sebep Olan Uçuş Ekibi Hataları.......................................207 Tablo 23: Mevcut Statü ...............................143 Tablo 9: Tüm Dünyadaki Hava Yolları ...........................................204 Tablo 17: Eğitimlerin Kalitesi Hakkındaki Memnuniyet...........TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Takım ve Ekip Arasındaki Farklar.......................................173 Tablo 11: A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları..........................................206 Tablo 20: Eğitim alınan yerler...................................................................................

..................128 Şekil 33: Genel İletişim Modeli ..............................................................................................................................................44 Şekil 14: Havacılıkta Tehdit ve Hata Yönetimi Modeli .......................................113 Şekil 31: Görev Analizi .............................................................................22 Şekil 8: Kaza Oranları ................................23 Şekil 9: Arıza Oluşumu Modeli ....24 Şekil 10: Hatalar Zinciri................................17 Şekil 5: Kaza Üreten Faktörler (5M) .............................................13 Şekil 4: Kazanın Meydana Gelişi.................................................................37 Şekil 13: Aklın Oluşumu ........112 Şekil 30: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi.................................21 Şekil 7: Emniyet Sınırı ..........76 Şekil 21: Uçuş Ekibi Hataları Modeli....................................................................93 Şekil 27: Becerilerin Değişimi ......................................................................................................27 Şekil 11: Bir Kazanın Hatalar Zinciri ...........................64 Şekil 16: Gelişigüzel........92 Şekil 26: İnsan Faktörü Kavramsal Modeli ..........................................................................................................69 Şekil 19: Hata tiplerine göre ABD Donanması Uçak kazaları...........................................................................................................................................4 Şekil 2: Kokpit.............................97 Şekil 28: SHEL Modeli ve Ekip Ögelerinin Etkileşimi ...............20 Şekil 6: Kontrol Sistemi Olarak 5 M Faktörleri .............................................................................................................68 Şekil 17: Kaza Riski Eğrisi....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Takım ve Mercek Yaklaşımı .........................................................................................................................................................................102 Şekil 29: EKY Becerileri ..........................................62 Şekil 15: Risk Yönetimi Mantığı..........................................70 Şekil 20: İsveç Peyniri Modeli..................................................................13 Şekil 3: Ekip Olarak Kokpit ........................................................................................................................................................................................................................................86 Şekil 23: Zaman İçinde Kaza Nedenleri .28 Şekil 12: Veri ve Enformasyon İlişkisi.........77 Şekil 22: Dünya Genelinde Uçak Kazalarının Ana Sebepleri ................................................................................68 Şekil 18: Shappel ve Wiegmann’ın Emniyetsiz Harekatlar Akış Şeması..90 Şekil 24: SHEL Modeli...................................136 xv .............92 Şekil 25: Bailey’in İnsan Performansı Modeli ............................................................. Sistematik ve Seyrek Hatalar .............................................................................................................................................................................115 Şekil 32: Destekçi Ekip Üyesi Modeli ..........................

.....................................................................................177 Şekil 40: Karar Verme Modeli...........................................167 Şekil 37: Stres Seviyesi ..........................................181 Şekil 42: EKY Döngüsü .............159 Şekil 36: Yorgunluk Hata Oranı ....................................................................................................................................................174 Şekil 39: Karar Verme Tiplerinin Sınıflandırması..........151 Şekil 35: Durum Muhakemesi..........................Şekil 34: İletişim Matrisi .......................................................................................................................................179 Şekil 41: Karar Verme Modeli (Hızlandırılmış çözüm)............................................................................................184 xvi ...............................................169 Şekil 38: Ölümle Sonuçlanan Kazalardaki Hata Tipleri ........

GİRİŞ İnsanoğlu tarih boyunca uçma fikrini hayalinde hep canlı tutmuş ve onun gizemini çözebilmek için birçok girişimlerde bulunmuştur. Asırlar boyu bilim adamlarından sihirbazlara, askerlerden maceraperestlere kadar pek çok insan gökyüzüne çıkmanın yollarını aramıştır. Bu noktada havacılığın yazılı tarihinin Leonardo Da Vinci’nin 1490 yılında yaptığı kanat tasarımlarıyla başladığı da kabul edilmektedir. Çin Mitolojosi’nde M.Ö. 1500’lerde uçan makineler ve insan taşıyan uçurtmalardan bahsedilmektedir. 1632 yılında Hezarfen Ahmet Çelebi’nin İstanbul’da yaptığı uçuş gibi ilkel kanatlar kullanarak uçma girişiminde bulunan insanlar ve bunlarla ilgili de sayısız efsaneler bulunmaktadır. 1783’de Montgolfier Kardeşler’in ilk balon uçuşu ile gökyüzü insanlara yeni bir boyut ile açılmış, 1852’de Henri Giffard tarafından balona itiş kuvveti eklenmesiyle ilk hava gemisi icat edilmiştir. Wright kardeşlerin North Carolina’daki Kill Devil tepelerinde kendi yaptıkları uçakla 17 Aralık 1903’ de gerçekleştirdikleri ve sadece 12 sn süren ilk uçak uçuşu, havacılık tarihini yeniden şekillendirmiştir. Ulaşılması güç bir hayalin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte son 100 yılda uçaklar ve havacılık teknolojisi baş döndürücü hızla gelişimine devam etmiştir. Bir kez gökyüzüne ulaştıktan sonra daha hızlı, daha yüksek ve daha konforlu uçuşlar yapmayı hayal etmeyi sürdüren insanoğlu arayışlarına devam etmiş ve Wright kardeşlerin basit uçağından günümüzün yüksek teknoloji cihazlar ile donatılmış modern uçaklarına gelinmiştir. Havacılık teknolojisindeki bu gelişmelere paralel olarak uçak kazalarında da artış olmuştur. Uçak kazalarının teknik arızalar, kuş çarpması, meteorolojik koşullar, insan ve yönetim faktörleri gibi pek çok nedenleri vardır. Havacılığın başlangıç yıllarında ve ticari hava taşımacılığının ilk yıllarında kazaların çoğu uçağın teknik sorunları sonucu meydana gelmiştir. Havacılık endüstrisi havacılığın başlangıcından bu yana çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Uçak teknolojisindeki bu gelişmeler uçağı tehlikeli olmaktan çıkartmış, teknik arızalardan dolayı meydana gelen uçak kazalarının sayısını önemli ölçüde azaltmıştır. Uçak kaza ve olaylarını önleme yönünde başarılı gelişmeler elde edilmişse de, uçakların daha karışık ve detaylı hale gelmesiyle teknik alanda elde edilen bu başarı uçak kaza ve olaylarını önlemede yeterli olmamıştır. Mühendislerin daha çok deneyim elde etmesi ile uçaklar ve motorları daha güvenilir olmuş, uçuş emniyetinde aşama kaydedilmiştir. Bununla beraber uçuş teçhizatına karşı güvenin artması sonucu insan hatalarının neden

xvii

olduğu kaza ve olaylarda artış gözlenmiştir. Son 40 yılda havada ve yerde meydana gelen kazaların analiz edilmesi sonucunda, uçak kaza ve olaylarına sebep olan faktörün insan olduğu, kaza ve olayların %70-80 oranında sebeplerinin insan faktöründen kaynaklandığı tespit edilmiştir. Geçmişte kaza ve olay incelemeleri önce teknik arızalar daha sonra uçuş ekibi hataları üzerinde yoğunlaşmakta iken nedenler ağırlıklı olarak pilot hatasına bağlanmıştır. Günümüzde ise insan faktörü sistemin bir parçası olan pilot hatasının, bir neden değil sonuç olduğu anlaşılmıştır. Havacılıkta hayati prensip olarak kabul edilen kural ve beceriler, eskiden olduğu gibi bu günde geçerlidir. Ancak pilotun görevine yeni sorumluluk ve beceriler ilave olmuştur. Gelişmelere bağlı olarak modern uçakların pilotları, kokpitte kendileri için yararlı olabilecek kaynakların tümünü yönetecek şekilde yönetimsel becerilerini geliştirmek zorunda kalmışlardır. İnsan performasını geliştirme çabaları kapsamında, insan hatasını önleme ve kontrol, havacılığın en önde gelen alanlarından birini oluşturmuş, geleneksel anlayıştaki pilot hatası yerine, modern anlayışta emniyete daha geniş bir açıdan yaklaşılarak insan hatası kavramı incelenmeye başlanmıştır. Buradan hareketle insanın olduğu yerde hata olacağı ve bu hatayı asgari kabul edilebilir ölçüler içerisine çekmek için insanın üzerinde yeni baskılar oluşturmak yerine onu eğiterek sonuca ulaşmanın daha doğru yol olacağı yaklaşımı kabul edilerek Ekip Kaynak Yönetimi - EKY (Crew Resource Management - CRM) eğitim programları geliştirilmiştir. Günümüzde gelinen noktada uçak kazalarını azaltmanın yolu insana ait faktörlerden kaynaklanan nedenlerin azaltılmasından geçmektedir. Uçak kazalarında insan faktörünün kişisel boyutu yanında, kaynakların görevin icrası için maksimum verimlilikte ve emniyetli bir uçuş için uygun kullanımını içeren yönetim faktörü boyutu da önemli bir yere sahiptir. EKY insan başta olmak üzere eldeki tüm kaynakları emniyetli ve etkin bir uçuş hedefi doğrultusunda yönlendirmek amacındadır. Bu hedefe varmak için kimin haklı olduğu değil, neyin doğru olduğu, birlikte çalışmanın neden gerektiği, birlikte çalışırken nasıl davranmak gerektiği gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. Neye ihtiyacımız var, ne zaman ihtiyacımız var, nasıl yapılacak gibi soruların cevapları EKY ile bulunmaya çalışılmaktadır. Günümüzde EKY, emniyetli ve yüksek performanslı uçuş görevlerinin yapılmasında çok önemli bir paya sahip olmaya başlamıştır. İnsan makinelerle çalıştığı sürece kimi zaman kendisi ile kimi zaman diğer bireylerle kimi zaman da sistemle çatışmaya girmekte

xviii

ve doğal olarak hata yapmaktadır. Bu çatışmaları yaşayan bireyin görev sorumluluğu; emniyet, etkinlik ve ekonomi ile sıkı ilişki içerisindedir. Birey bu sorumluluğu yerine getirmek için ekip içinde rol almak ve rolünü başarı ile yerine getirmek zorundadır. Çalışmanın birinci bölümünde ekip, kaza, kaynak, bilgi, yönetim, risk, hata ve insan faktörü kavramları ile havacılıktaki anlamları üzerinde durularak EKY’nin kavsamsal çerçevesi çizilmiştir. İkinci bölümde EKY’nin oluşumu, hedefleri, tanımı, gelişimi ve becerileri ile EKY’nin çalışma döngüsü üzerinde durulmuştur. Ayrıca EKY ile emniyet kültürü, otomasyon ve uçuş yönetimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Türk havacılık sektöründe hava yollarında calışan pilotların EKY becerilerine olan farkındalıklarına yönelik bir araştırma yapılmış, araştırmanın oluşturulan hipotezleri test edilerek sonuç ve değerlendirmeler bölümünde açıklanıp, tartışmaya açılmıştır.

xix

BİRİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. EKİP KAVRAMI VE HAVACILIKTA EKİP 1.1.1. Ekip Kavramı İnsanların birlikte çalışmasının kaynağı, kişinin yaptığı işin kendisi için öngörülen süre içinde bitirilemeyeceğinin farkına varmasında yatmaktadır1. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma, insanlık tarihi kadar eskidir. Araştırmacılar, tarih öncesi çağlardaki kabilelerden günümüzün en modern ve karmaşık yapılı şirketlerine kadar her tür birlikte çalışma şekillerini incelemiş, birlikte çalışmanın başarı ve başarısızlık nedenleri ile dinamiklerini ortaya koymuşlardır. Geçmişte sanayileşmiş bir dünyanın yerini, günümüzde bilginin, zamanın ve insanın değerli olduğu bir dünya almıştır. Bunun doğurduğu çarpıcı sonuç, ekip olarak birlikte çalışma kavramın önemli hale gelmesine neden olmuştur2. 1970’li ve 1980’li yıllarda birlikte çalışmanın gelişimi ve performansı üzerinde çalışmalara daha fazla ağırlık verilerek iş yerinde kişiler arası ilişkiler, karar verme ve performansa yönelik çalışmalar yapılmıştır3. Bireyleri ve organizasyonları ekip çalışmasına iten en temel neden, elde edilen sonuçların üstün niteliği olmuştur. Bunlar; • • • • Verimliliğin artması, İletişim kalitesinin yükselmesi, Yüksek performans gereken işlerde başarı kazanılması, Kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmesidir4.

Otobüs bekleyen bir yolcu sırası, birlikte bir şeyler içen bir küme insan, grev yapan sinirli bir işçi kalabalığı, kürek çeken sekiz kişi, ameliyat yapan doktorlar ve bir uçağı uçuran pilotlar düşünüldüğünde bunlardan hangisine grup, hangisine takım,

1 2

Phil Baguley, Teams and Team-Working, Transet Limited, Coventry, England, 2004, s.5. Acar Baltaş, Değer Katan Ekip Çalışması, Ekip Üyesinin El Kitabı, Remzi Kitapevi, 2. Basım, İstanbul, 2004, s.6-7. 3 Sheila Simsarian Webber, Richard J.Klimoski, “Crews: Adistinct Type Of Work Team, Journal of Business and Psychology”, Vol.18, No.3, Spring 2004, s. 261. 4 Acar Baltaş, Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitapevi, 6. Basım, İstanbul, 2005, s.26-27.

1

hangisine ekip denilebilir5. Gerçekten bunları birbirinden ayıran belirleyici özellikleri bulmamıza bazı sorular yardımcı olabilir6. • • • • • Kaç kişiden oluşmaktadır? Ne kadar sıklıkta bir araya gelinir? Geçici ya da sürekli bir topluluk mudur? Neyi başarmayı hedeflemişlerdir? Bu insanlar gönüllü olarak mı yoksa zorunlu olarak mı bir aradadır?

Topluluk, kalabalık, grup, ekip, takım, aile, kulüp, toplanma, konferans, şirket, birlik, firma, organizasyon, kurum gibi bir araya gelen insanları tanımlayan kavramlar anlamlarındaki farklılıklara rağmen grup anlamında kullanılırlar. Genelde topluluk ve kalabalıkları ayıran en önemli özellik sayısal büyüklüğü, büyük bir sayıda insan kitlesini ifade etmesi ve sayıca limitsiz olmasıdır. Topluluk ya da kalabalığı oluşturan insanların paylaştıkları bir hedef genellikle yoktur olsa bile ya geneldir ya da temel olarak en alt seviyededir7. Grubun ise daha küçük ve sayıca limitli bir büyüklüğü vardır. Bazı psikologlar grupları; az sayıda, kalabalık olmayan, devamlı yüz yüze temas kuran bireylerden oluşan asli gruplar ve daha fazla sayıda bireyden oluşan, üyelerin birbirleri hakkında belirli bir tasfire ya da net bir fikre sahip olmadığı, nispeten daha büyük olan tali gruplar olmak üzere ikiye ayırmaktadırlar. İdari ve fonksiyonel yapıya sahip bir iş birliği ya da bünye olan organizasyonlar, çalışma hayatında yer alan tali gruplara önemli bir örnektir. Belirli bir hedefe yönelik sistematik bir düzenleme içerir. Sık sık organizasyonla eş anlamlı olarak kullanılan kurum; kuruluş, örgüt ya da dernekler gibi yardımlaşma, eğitim ve çeşitli konulara destek gibi amaçlar için kurulan kamu hizmetlerinden birisidir. Birçok küçük çalışma grubu büyüyerek organizasyona dönüşür ve sonuç olarak kurumsallaşır. Organizasyonların hepsi olmasa da çoğu kurumdur8. Bir insan topluluğunun grup olabilmesi için ortak bir ideolojisi, norm, değer ve kader bağımlılığının olması, iki ya da daha çok kişiden oluşması, üyeleri arasında etkileşim ve karşılıklı bağımlılık bulunması9, geçmişi, bu günü ve geleceğini içeren

5 6

John Adair, Etkili Takım Kurmak, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2005, s.13. Baguley, a.g.e., s.6-7. 7 Y.a.g.e., s.8-9. 8 Adair, a.g.e., s.22. 9 Güler İslamoğlu, “KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran”, 2001, KalDer, 2006, s.2. http://www.kalder.org.tr/preview_content.asp?contID=678&tempID=1&regID=2, Erişim: 15.08.2006.

2

s. işbirliğini yapmalarını sağlayacak bağların bulunduğu. 14 Meydan Larousse. a. Cilt 19. aynı yerde bulunan. 1992. görüşleri ve çıkarları bir olan. birbirine uyan ve birbirini görev bakımından tamamlayan insanlar topluluğudur 14 . Bir amaç etrafında toplanan insanların oluşturduğu takım adını verilen daha da özel bir grup vardır. meslek görev ve yetenekleriyle birbirlerini tamamladığı bir gruptur 15 . grubu oluşturmadaki ortak amaçlarını başarıya ulaştırmak için birbirlerinin yardımına ihtiyaçları vardır. bireylerin ortak bir hedef doğrultusunda. ortak çıkarları veya ortak inançları benimsemiş olan. • Birbirine bağlılık: Üyelerin.20.4. • Birimsel tarzda tavır içinde hareket etmek: Grup tek kişilik bir organizasyon görünümünde çalışabilir. Aslında takım grubun özel bir çeşididir. Bir insan topluluğu grup olarak tanımlanabilmek için şu özelliklere sahip olmalıdır12: • Tanımlanabilir bir üyelik: İki ya da daha fazla ismen veya tip olarak tanımlanabilir kişi topluluğu. insanlar tarafından değişik sebeplerle değişik anlamlarda kullanılmıştır13.g. Takım.125. Grubun büyüklüğü ve gücü karşılıklı etkileşim ve karşılıklı farkındalık imkanıyla sınırlıdır. birbirlerini etkiler ve tepki verirler. 3 . Genellikle tek başına. birbirleriyle bilinçli bir özdeşleşmede bulunurlar. s.e. Cilt 8. Kollektif birlik algısı vardır. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi. 13 Baguley... Takımlar görevleri başarmada 10 11 Webber. Grup. hedef ya da ilgi alanları vardır..261. Takım.g.aşamalarının olması gerekmektedir 10 . s. s. tıpkı birbirlerine tam anlamıyla uyan ve birlikte bir netice oluşturan yap boz oyununun parçaları gibi. • Etkileşim: Üyeler birbirleriyle görüş alışverişinde bulunur. • Grup bilinci: Üyeler kendilerini bir grup olarak görürler. bazen de grup kelimesiyle eş anlamlı kullanılır. Sabah Yayınları. 12 Adair.e.e. Sabah Yayınları. a. s. aralarında hedefleri konusunda. 15 Adair.e. yönetim ve yöneticiler üstünde aynı zamanda etkide bulunmak için imkanlarını bir araya getiren kişilerin oluşturduğu topluluk veya birliktir11.14-17. s. Takım kelimesi.. 1992. Meydan Larousse. • Ortak hedef düşüncesi: Üyelerin aynı ortak görev.g. a. Klimoski. a. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi.g.160-161.

2.s.g. Teams and Team-Working. a. a.Şti. 2004. s. duyumsayan üyelerden oluşur16.19. performansı hedeflere odaklayan bir araçtır.g.e. Adair.. hedeflerin odaklandığı bir mercek gibi amaçlara ulaşmada Takım.e. süreçler esnasında yönetim hatalarını azaltmak için takımlardan yararlanılmaktadır20. Geniş bir amaç yelpazesini başarmak.s. Transet Limited. a.e.. Şekil 1’de belirtilen becerilerin takım içinde kullanılması ile amaçlanan hedefe daha güçlü varılabileceği görülmektedir19 . Şekil 1: Takım ve Mercek Yaklaşımı Kaynak: Phil Baguley. s. Coventry. England.e.12. Bir takımda. Tanımında yer alan iki standart. Çok iyi bir iletişim. Sonuçların sorumluluğunu beraber kabul etme vardır. 2000.14. İstanbul. Çok iyi yönlendiren bir lider. Takım Oluşturmak. Y.12. Takım.125.a. s. s. 16 17 18 19 20 Tamer Keçecioğlu. Baguley.g... ortak hedef ve tamamlayıcı katılım.g. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. insanların • • • • • • bireysel performanslarının ortak bir gayret için kullanılmasının potansiyelini sağlar. Birlikte hareket eden kişileri tanımlamak için kullanılan takım kelimesi öküz veya at takımlarından gelmektedir17. Tarihsel süreçte takım kelimesi Anglo Saksonlar tarafından aile ve çoluk çocuk anlamında da kullanılmıştır. Birlikte çalışma. Öküzlerin birbirine bağlandıklarında daha iyi çektiklerinin fark edilmesiyle birlikte sıra halinde koşuya sürülmüş bir kaç hayvana da takım denilmiştir. takım kavramının vazgeçilmezleridir18.aktif olarak hep birlikte çalışma sorumluluğunu hisseden.. Keçecioğlu. 4 . Üyeleri yada organizasyon tarafından belirlenmiş hedefler. Ortak kararlar.

Ekip.g.. Ekip. a. s. a. Meydan Larousse. s.s.2. • Ekip olarak uyumlu çalışma becerilerinin geliştirilmesidir. Bir takımın ekip olarak tanımlanabilmesi için.g.g. birbirlerinin ne demek istediğini anlaması ve göreve başlamadan evvel planlanan şeyleri değişen durumlar esnasında uygulayabilme becerisi olmalıdır25. ekibi oluşturanların birbiriyle uyumuna bağlıdır.e.. Ekip. İslamoğlu. deneyimi içeren kişisel yetkinlik ile duygusal olgunluk olmak üzere iki farklı yönü vardır. bir hedefe ulaşmak için sürekli etkileşim ve yardımlaşma içinde bulunan iki veya daha fazla bireyden oluşan 23 .e..İngilizce’deki “team” kelimesine karşılık olarak Türkçe’de. Ekip paylaşılan bir misyonu ve toplu bir sorumluluğu içermektedir27. beceri. Bireysel kalitenin birbirini tamamlayan bilgi. Cilt 6 s.e. Baltaş. teknik yeterlilik. Bunlar.3. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi. s. fakat insanları bir grup olarak bir araya getirebilmek mümkün olsa da. ekip kalitesine ve yönetim kalitesine bağlıdır.264. birbirlerini desteklemesi. doğruluğunu tartışmadan kesinlikle benimseyebilecekleri ortak bir değer sisteminin varlığı. • Ekip üyelerinin. 2004.264. Bu nedenle iki kavram birbirinin yerine kullanılmamalıdır. üyelerinin bir uzmanlık alanının olması. birbirlerini tamamlayıcı becerilere sahip küçük bir insan topluluğudur. Dolayısıyla. yüksek ekip performansıyla insanların uyum içinde çalışması bireysel kaliteye. Aksi taktirde üst düzey mesleki donanımlara sahip olmanın fazlaca bir önemi yoktur. 21 22 23 24 25 26 27 Baltaş. yetkinlikleri kadar önemlidir.g. a.7. ekip yada grup kavramının kullanıldığı görülmektedir21. a.. Klimoski. Çünkü ekip çalışması bireyi ekibi ve yönetimi içine almaktadır 26 . İyi ürün elde etmek için tohumun kaliteli olması kadar. İslamoğlu. s. Webber. Ekibi oluşturan üyelerin kaliteli olması ekibinde kaliteli olacağını anlamına gelmez ve ekibin kalitesini belirlemez. bir tür tohum toprak ilişkisi gibidir. 5 . gruptan veya takımdan çevre. Webber.140. Klimoski.e. kendilerini sorumlu gördükleri ortak bir amaca ulaşmak için çalışan. iyi ve uygun toprağa ekilmesi ve düzenli olarak bakımının yapılması da gerekmektedir. Kişinin duygusal olgunluğu. Ekip bir insan grubudur. aynı görevde işleri paylaşmış kişiler topluluğudur 24 . Ekip kalitesinin iki boyutu vardır. kişisel faktörler ve davranışlar olarak daha farklıdır22. Ekip çalışması. İstanbul. bunlardan bir ekip oluşturmak her zaman mümkün olmayabilir. takım. Sabah Yayınları.s. 2004. 1992.6-7.

bireylerin istediklerini zorlanmadan ve zorlamadan elde etmesiyle ve sorunları krizsiz çözme kararlılığı ile oluşur ve gelişir.6-7.g. 2004. ihtiyaç. Ortak değer sistemi ekip üyelerinin kendilerine ve birbirlerine güvenmesiyle. s. Etkili ekipleri karakterize eden en az beş özellik bulunmaktadır. • Kendi kendine oluşan bağlılık. Doğru biçimde yönetilen anlaşmazlıklar sorunlara yaratıcı çözümler bulunmasını sağlar. • Sağlıklı bir çatışma derecesi ve yaratıcılık Yaratıcılık ve yüksek nitelikli çözümler üretildiği zaman çatışma sağlıklıdır. s. Donald H. s. Ekip üyeleri o grubun üyesi olmaktan mutluluk duyar29. çatışmaların anlaşma ile çözülebildiği bir ekip karar alma süreci her üyenin çıkar. Ortak çıkarlar. değerler ve tarih etrafında biçimlenirler30. Reprosel Matbaa Hizmetleri. • • • • • • • Rol ve sorumluluklar açıktır ve tanımlanmıştır. Açıklık. Ekip süreçlerinde ve çalışmalarında yer almasından ve kendi çalışma yaşamını etkileyen kararların alınmasına katılmasından dolayı her üye ekip hakkında bir sahiplik ve kontrol duygusu taşır. Weiss. İstanbul.a.25. Y. Başarılı Ekip Oluşturma. Yapıcı rekabet ve yapıcı çalışmalar görülür.14.. dürüstlük ve güven duygusu hakimdir. 6 . Yeni yollar deneme konusunda istek vardır. Bireysel fikir. • Anlaşmaya dayalı çalışma. istek veya duyguların kontrol altına alındığı. 28 29 30 Baltaş. 1993.Ekibin bağlı olduğu ve üyelerinin de kendi öz değerleriyle örtüşen ortak değer sisteminin olması gerekir. Ekip kalitesinin yükselmesi ortak değerler sisteminin varlığı ve ekip olarak uyumlu çalışma becerisini geliştirmekle mümkün olacaktır28. Açık ve heyecan veren amaçlar söz konusudur.e. Bir ekipte. istek ve yeteneklerini yansıtan karar ve eylemler üretir.

aynı zamanda bunu yaparken ekip üyelerinin ihtiyaç ve çıkarlarının karşılanmasında da etkilidirler31. Çünkü kritik anlarda 31 32 Donald H. Başarılı Ekip Oluşturma.14. Weiss. Takımların verimli toplantılar yürüttüğü. ekip üyelerinin birbirileri ile ve ekibin bütünüyle özdeşleştiği bir karşılıklı saygı ve yarar atmosferinde çalışırlar.s. Eğer ekip iyi çalışırsa en iyi çalışan bireyin performansından daha iyi bir netice alınabilir. Reprosel Matbaa Hizmetleri.3. İstanbul. takım performansı bütün takım üyelerinin bireysel katkılarının salt toplamından oluşur. Ekipler sadece işle ilgili hedeflere ulaşılmasında değil.. Yetki vermenin var olması için liderik ve sorumluk paylaşılmalı. Kararlar alma ve bu kararlar uyarınca hareket edebilme kadar. Ekiplerde ise üyeler arasında yüksek düzeyde eşgüdüm vardır ve bu eşgüdümlü çabaların sonucu pozitif sinerji doğar 32 . Ekip üyeleri sahip oldukları bilgileri kendilerine saklamak yerine başkalarıyla paylaşarak bildiklerini ya da yapabileceklerini anlatarak birbirleriyle iş birliği yapmaya ve tüm ekip faaliyetlerinde birlikte çalışmaya istekli davranmalıdır. katkıların toplamından daha fazla performansa götürecek sinerji oluşumu zayıftır. birbirlerinin ve ekibin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması gerekir. işin içine katmaktan öte bir şeydir.. Üst düzeyde iş görebilmesi için bir ekipte belirli koşullarının olması gerekir. Bu nedenle. • Yetki verme Yetki verme. Yani. Ekipler. Takımda üyeler birbirleri ile sadece kendi sorumluluklarını yerine getirebilmek için bilgi paylaşmak ve karar verirken yardımcı olmak amacıyla etkileşimde bulunurlar. İslamoğlu. Etkili bir iletişimin var olması için ekip üyelerinin birbirlerine saygı ve güven duyması. fakat ekiplerin açık tartışmalarla birlikte sorun çözücü bir işlevinin olduğu. 1993. 7 . s. a.g.. ortak vizyonu sorunları çözmek olan tüm ekip üyeleri birbirlerine karşı duyarlı olmalıdır.e. etkileme gücüne sahip bir kişi olmak önemlidir.• İletişim Etkili bir iletişim olmadan bu yukarıda belirtilen özellikler ortaya çıkamaz. Bir iş yapılırken herkesin çabasını birleştirmesine gerek duyulmayabilir. hem ekip hem takımda bireysel sorumluluk olduğu takımların bilgiyi paylaştığı ama ekiplerin toplu performans hedefledikleri görülmektedir.

a.g.36. ekibin hedefine ulaşması sadece bir amaç değil. Bu durumda. birkaç farklı çözüm önerebilecektir. Resmi olmayan takımlarda. resmi olmayan gruplar tamamen kendi arzuları ile örgüt üyelerinin ortak ilgi alanlarından dolayı ortaya çıkar. Takımlar. 35 Y.4. 2003. Resmi olmayan takımlar üyelerin sosyal ihtiyaçlarına cevaben oluşurlar ve bu grupların devam etmesi için herhangi bir görevin olması gerekmez. Fakat. ancak üyeleri arasında sinerji ve paylaşılan bir hedefe baş koyma anlayışı var ise ekip olabilirler. 34 İslamoğlu. Kısaca. Ekip üyeleri genellikle belirli bir görev için seçilip görev bitiminde dağıldıkları için ekipler resmi olmayan takımlara göre daha kısa ömürlüdürler. s. bir ekipte görev bitiminde ekip üyeleri birbirlerini bir daha görmeyebilirler. Ekipler ise bu tip resmi olmayan amaçlar için oluşmazlar.. s.s. en iyi çözümün bulunmasında çok önemli bir adımdır33. Bu nedenle. ekipler belirli bir görevi yerine getirmek. takımlar sosyal amaçlardan dolayı.g. fakat ekiplerin içinde resmi olmayan gruplar olabilir. Arkadaşlık amacıyla ve ortak ilgi alanları çerçevesinde oluşurlar.e.4. Ekiplerde karşılıklı sorumluluk ve belirli bir amaç vardır ve liderlik rolü paylaşılmaktadır35. takım üyeleri işlerini bitirdikten sonra da biraraya gelirler ve bu nedenle daha uzun sürelidirler. ekibi herhangi bir takımdan ayıran en önemli özellik üyelerinin birbirine bağımlı olmaları ve başarıya ulaşmak için hep birlikte baş koymuş olmalarıdır34. fakat sadece resmi takımlar ekiptirler. ekibin varlığı için gerekli bir nedendir. 8 . Bu nedenle ekipteki bireylerin bireysel çabalarının sonucu ulaşılan performans düzeyi. Diğer taraftan. Resmi takımlar örgüt tarafından kurulup kendilerine belirli bir görev verilen iş gruplarıdır. çünkü asıl amaçları olan organizasyonun kendilerine verdiği görev 33 Dinçer Elbaşı. tek tek bireylerin performans toplamlarından daha fazladır. Bu farklı çözüm önerileri.. Kısaca. bütün iş ekipleri takımdır.aynı probleme yönelmiş bir kaç farklı beyin.e. Resmi olmayan takımlar ise iş ortamında kendiliğinden sosyal ihtiyaçları karşılamak için kurulan gruplardır. Fakat. yani bireylerin ilişki kurma ihtiyacından dolayı meydana gelirler. bir proje yürütmek gibi resmi olarak açıklanmış amaçlar için oluşurlar. a. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana. Ekip ile takım arasındaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için resmi ve resmi olmayan takım tanımlarına da açıklık getirmek gerekir. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.“Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi: Uçuş Ekipleri Tarafından Kaynak Yönetimi Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma”.

Uçuş ekipleri. Ekip kavramını takım kavramından ayıran temel farklılıkları tablo 1’de şöyle sıralayabiliriz. EKİP Üyeler en az bir konuda uzmandır ve yeri doldurulamaz. s. Üyelerin rol ve sorumlulukları uzmanlıklarına Üyelerin rol ve sorumlulukları belirlidir. a. göre belirli olmasına rağmen genişleyebilen bir yapıya sahiptir.g. Üyelerin birbirlerini anlama becerisi temel özelliktir.den uyarlanmıştır.s. a. Türkçe’de ayaktakımı ya da çaylak takımı gibi olumsuz anlamlarda kullanılabilmektedir. 36 İslamoğlu. üyeler arasında bir sosyal çekicilik oluşturmak her zaman mümkün olmayabilir. Türk dilinde yüklenmiş her hangi bir olumsuz anlamı yoktur.. s. Üyeler arasında bağlılık zayıftır.e.3-4. Üyeler arasında sıkı bir bağlılık vardır.7. Sadece mücadele ya da etkinlik için sahaya çıkan üyeleri kapsar. çalışanlardan bir ekip kurmak mümkün olsa dahi. Bu durum genelde görev ekipleri için geçerlidir. Üyelerin sayısı ihtiyaca göre azalıp artabilir. Üyeler birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlamak zorunda değildir.sona ermiştir. Üyeler sıradan işleri yaparlar. 9 . Mücadele ya da etkinliğe katılanların geri planda bulunan ve onlara destek veren bütün üyeleri kapsar. Kaynak: Webber.g.264.. Başarı ve başarısızlık ekibin tüm üyelerine aittir. Klimoski. Üyeler değişen ortamlarda dahi planlanan işleri yapma becerisine sahiptir. nöbet ekipleri gibi ekipler görev bitiminde dağılabilir ve ileride tekrar bir ihtiyaç olduğunda yine aynı üyeler veya tamamen farklı üyelerle yeniden kurulabilir36. Üyelerin sayısı sabittir. ve Baltaş. 2004.e. Tablo 1: Takım ve Ekip Arasındaki Farklar TAKIM Üyelerde belirli bir uzmanlık aranmaz. Başarı ya da başarısızlık ön planda görünen üyelere aittir. Bu nedenle. Ekipler organizasyon hedeflerine ulaşmak amacıyla kuruldukları için üyeleri ekip dışından bir kişi tarafından belirlenebilir.

Basılmamış Ders Notu.K.35.htm. 39 Elbaşı. bakım ekipleri. Ancak havacılıkta bazen bireysel gayretin maksimum düzeyde kullanılması ekibin başarısını olumsuz etkiler. Ekibin başarılı olması için ekip üyelerinin yapabileceklerinin en iyisini yapması gerekir.18.canaktan. sağlık ekipleri ve aileler havacılıkta ekibin bir parçasıdır. Havacılıkta ekip. uçuş emniyet görevlileri. radar kontrolörleri. kokpitin dışındakilerin ise kokpit ile uyum içinde olmaları gerekmektedir38. Havacılıkta Ekip İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmek ve sunmak için faaliyette bulunan bir örgüt 37 olarak var olan organizasyonlarda gerek sivil havacılıkta gerekse bir kamu hizmeti olan askeri havacılıkla ilgili yapılanmada EKY’nin en kritik kaynağı ekiplerdir. Hiç kimse bir işi tek başına gerçekleştiremez. hava trafik kontrolörleri. s.g. 38 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. fakat tek başına yeterli değildir. uçakta bulunan pilotlar dışındaki diğer mürettebat ile. Bir uçuş görevinin icrasında. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış”. Kokpitte bulunan pilotlar uçağı uçurma görevini üstlenmiş olmalarına rağmen tek başlarına görevin yapılabilmesi için yeterli değillerdir. uçuş esnası ve uçuş sonrasını içeren tüm safhalarda pilotlara yardımcı olan.s.1. Bireyler tek başlarına mükemmel olsalar bile ekip olarak mükemmel çalışmayabilirler. Bireysel yetenekler uçuş perfomansı için gereklidir. EKY bir uçuşun başarıyla gerçekleşmesi için katkıda bulunan herkesi ekip kavramının içine dahil etmektedir. Dolayısıyla bir uçağı uçurmakla görevli mürettebat ile uçuşu destekleyen her birey havacılıkta bir uçuş görevinin yapılabilmesi için oluşan ekibin bir üyesidir.1-2.2. 10 . s. uçuş öncesi.2006. Hv.e. Bir uçakta mürettebat olarak tanımlanan uçuş ekibini temel olarak kokpitte uçağı uçurmakla görevli pilotlar ve onlara yardımcı olan uçak ve görev tipine göre diğer personel oluşturur. kule personeli.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. Gerek çift kişilik uçaklarda gerekse tek kişilik uçaklarda bulunan tüm pilotların kokpit dışında bulunanlarla. http://www. Her görevin yapılmasında ve başarılmasında mutlaka diğer insanlarada ihtiyaç vardır.K.1. dolaylı ya da dolaysız olarak uçuş görevinin başarısını etkileyen uçuş planlayıcıları. anormal durumlarda kontrolü ele alabilecek birey kalmamasına da yol açabilir39. 37 Coşkun Can Aktan.4. Havacılıkta bu bireylerin fiziki alanları tamamen farklı ortamları içermektedir. Çünkü herkesin maksimum gayretle çalışması karşılıklı kontrolü engelleyeceği gibi. Erişim:16.. 2005. a. bir uçuş görevini icra etmek için ortaklaşa çalışan bireylerden oluşur.

11 . ekibin lideridir. dolaylı veya doğrudan gruptaki hiyerarşinin başıdır42.e.a. a. Normlar ekibin zor durumların altından kolaylıkla kalkmasını sağlarlar. Ekip üyelerinin arasında utanç verici problemlerin olmasını engellerler. Rol davranışı. s. a. takım ya da ekibin içinde yerine getirilmesi beklenen davranışlar bütünüdür.g.35.. Vol. s. Ekip üyelerinin davranışlarını düzenlemek için yazılı olmadan koyulmuş kurallar bütününe “Norm” denir. ekip davranışlarını iyi anlayabilmek ve yalnızca ekip içinde anlamlı hale gelen aşağıda belirtilen bazı karakteristik özellikler vardır. bazılarında ekip içi ilişkilerdeki başarı rolü tanımlar. 1.49-50.Bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yapılabilmesi için ekip olarak çalışabilmek. 1984. Rol belirsizliği bireyin kendisinden bekleneni tam olarak anlayamaması durumudur. Rol. Feldman. Bazı ekiplerde görevi tam olarak yerine getirmek rolü tanımlarken. Rol. Lider. Bu kavram davranışları aydınlatır. 43 Daniel C. Limitler. ekip de kendi kabul edilebilir davranışlarını çizer ve bunun dışına çıkanları uyarır. Ekiplerde liderin rolü bazen resmidir bazen de grubun içinden çıkan ve resmi bir rütbesi olmayan bir lider gibi de gayri resmidir.47.. Hava yollarında roller çoğunlukla belirlenmiştir. Ekipler.g.51. Gerekirse yardımcı pilot bu rolü üstlenebilir. Diğer roller organizasyonların tanımlamasına. bir kişinin başkalarıyla ilişki halindeki davranışının sıfatıdır. Ekip üyelerinden ne tür davranışların beklendiğini basitçe ortaya koyarlar. 42 Elbaşı. bu rolleri kendileri belirlerler. Aynı zamanda psikososyal davranışlar da ekip limitlerini belirler.. Bir uçuş ekibinde en yüksek statüyü taşıyan rol. 9. Kaptanın rolü yasal olarak belirlenmiştir. p. Ekibin merkezi değerlerini ve ekibi bir arada tutan değerleri açıkça belirlerler43.g. Jan. ya da ekibin tanımlamasına bırakılmıştır.. role uygun olduğu düşünülen hareket biçimidir 40 . Kaptan. 40 41 Adair. fiziksel ve psikolojik olarak kimin ekibe dahil kimin hariç olduğunu belirlememizi sağlar.e. bir grup. No. Y.e. tabii olarak liderlik rolüdür. “The Development and Enforcement of Group Norms Academy of Management Review”. Roller aynı zamanda statü ve grup ya da organizasyonlarda ki sosyal pozisyonla da bağlıdır41. s. Normlar üzerinde tartışılmaz ve yaptırımları çok güçlüdür. Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar nasıl yazılı olmadan belirlenebiliyorsa.

37.96.e. Lider fikrini söyledikten sonra farklı bir fikir söylemek. Straus and Giroux. ekip kuruluşunda bireyler arasındaki değerlendirmeyi sağlarlar. Uçuş görevi şekil 2’de görüldüğü sadece kokpitte bulununan pilotların kendi kendilerine yapabilecekleri bir faaliyet değildir. Tıpkı roller ve statülerde bazı davranış beklentilerini beraberinde getirirler. Böylelikle ekip bireyleri arasında statü çatışması başlar. durumun fark edilip düzeltilmesi zorlaşır. ikinci pilot olarak. pozitif ve negatif etkileri vardır. Kaptan en yüksek statüye.45 Grup düşüncesi fikri Janis tarafından 1984’te ortaya atılmıştır. Ekip üyesi diğer üyelerin kendi tarafında olduğunun bilincinde ise performans artar. Benzer şekilde otorite çok güçlü kullanıldığı için düşmekte olan uçağa yardım edemeyen yardımcı pilotlar görülmüştür. Otorite. Farklı çözümler üretme konusunda isteksiz davranırlar. ekip aktiviteleri ile oluşur. en yüksek statüye sahip olduklarını düşünmektedirler. 1979. Bu bilgiler uçuşa başlamadan önce alınır. düşük rütbeli pilot ise kaptan olarak uçuyorsa kimin otoritesinin geçerli olacağı tartışma konusu olmuş ve kazalara sebep olmuştur. Tüm bireyler aynı durumda olduğundan. Örneğin askeri uçaklarda yüksek rütbeli pilot. Published by Farrar. s.g. 44 45 Tom Wolfe. Latene. ekip düşüncesini bozacağı için sessiz kalmayı tercih ederler. Williams ve Harkins’in belirledikleri negatif etki ise “sosyal tembellik” olarak adlandırılır. Tatminkar bir iş çıkması imkansız hale gelir44 .. Pozitif etki “sosyal kolaylaştırma” olarak adlandırılır. Kokpitte statü pozisyonla belirlenir. a. Elbaşı. 12 . Astronot olacak pilotlar hazırlık programındaki en yüksek statüye sahip olduklarını düşünürlerken. uçuş doktorları da astronotların uzaya çıkamayacağına karar veren makam olduklarından. dolayısıyla en etkin güce sahip bireydir ve alt statüdeki bireyler ona tabidirler. Ekip üyeleri çalışma esnasında diğer üyelere fazlaca güvenir ve daha az çalışır. Newyork. Sosyal etki. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için pek çok bilgiye ve bunları sağlayan pek çok kişye ihtiyaç vardır. s. Tom Wolfe “The Right Stuff” adlı eserinde net belirlenmemiş statülerin bir uzay programındaki etkilerini anlatır. uçuşta devam eder ve uçuş sonunda değerlendirilir. Otoritenin tam belirlenmediği durumlarda kaza oranı yükselir. Bireyler ekibe fazlaca bağlı olduğunda önerileri tartışmasız kabul ederler. teknik olarak otorite güç ve etkinliğin doğru olarak kullanılmasıdır.Statüler. The Right Stuff.

Erişim: 30.Şekil 2: Kokpit Kaynak: Steve Last. şekil 3’de görüldüğü gibi ekip olarak çalışıldığı. Error-Tolerant Crew Procedures for The Year 2000. Şekil 3: Ekip Olarak Kokpit Kaynak: Steve Last.2006.org/resources/paper/last/last.htm Kokpitte bulunan mürettebat tarafından bilinen gerçekler. kaptanın ekibin lideri olduğu ve ekip üyelerinin bir organizasyonun parçası olarak teknik ve düzen açısından birbirine pek çok noktadan bağlı olduğudur. www. “Eliminating Cockpit-Caused Accidents”. 2005. England.10.htm 13 . 2005.10. Error-Tolerant Crew Procedures for The Year 2000.crm-devel.org/resources/paper/last/last. Erişim: 30. “Eliminating Cockpit-Caused Accidents”.2006. www.crm-devel. England.

Değişik durumlar ortaya çıktığında ekip elemanlarından birisi liderlik rolünü üzerine alır ve diğer ekip üyeleri bu elemanın çabalarını desteklemek için harekete geçerler. uçak performansı. klasik idarecilik sorumluluğunu kabul etmek. a.. Geçmiş yıllarda ölümcül uçak kaza ve olayları incelendiğinde. 14 . deneyim gibi önemli vasıfların yanında ekip 46 47 Elbaşı.48 Uçuş ekibinin durum değerlendirme niteliği. Kaza yalnızca pilotun başarısızlığından değil. Bunlardan birisi şans diğeri ise konu ile ilgili olarak özel bilgi. 48 THY. Bu şekilde profesyonel uçuş ekibi doğabilecek durumlara ilişkin karar ve önerileri verebilecek kapasiteye ulaşmış olur.e. pilotların eğitim seviyeleri ve sağlık durumları iyi olmasına rağmen ekip olarak kaynaklar uygun kullanılamadığı için kaza önlenememiştir46. ekibin bir sebeple ritmi kaybetmesi yüzünden olmuştur. Hava yolu organizasyonları pilotlara mümkün olan en iyi koşullarda ekip çalışmasını kabullenmiş bireylerle birlikte görev yapma imkanı sağlamalıdır. Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri. İyi durum değerlendirmesi yapan uçuş ekibi devamlı olarak değişen durumları gözden geçirir ve gereken düzeltmeleri yapar. s.1991.1991. Ders Notları.Bu gerçekler tartışmaya açılamaz. tecrübelerini aktarmak gibi konuları kapsar. ekiptir. Eğer bir uçuş ekibi iyi bir performans göstermişe bunun iki nedeni olabilir. kesinleşen kararları hem sözle hem de hareketlerle desteklemek aynı zamanda tedbiri ve kontrolü elden bırakmamaktır. uçuş aletleri ve telsiz iletişiminden toplanır. İstanbul.g. ekibin bu avantajdan faydalanmasıdır. kendi eğitim durumları ve geçmiş deneyimlerine göre ekip üyelerince bireysel bazda değerlendirilir ve diğer ekip üyeleri ile iletişim yolu ile paylaşılır. beceri ve uzmanlığa sahip bireylerin bu bilgilerini paylaşıp. Ekip içinde kaptanın görevi standart usullere uygun olarak uçuşu yönetmek. Unutulmamalıdır ki. görevlerin kabulü ve üzerine düşen işleri yerine getirmek.s. Ekiple yapılan görevlerde deneyim ve yeterlilik tek başına hiç bir anlam taşımamaktadır. Ekipte tayin edilmiş lidere uyan kişilerden beklenen davranışlar yasal yönetime itaat. sorumluluğun da bir ekip elemanından diğer ekip elemanına yer değiştirdiği görülebilir. s.38.43. Türk Hava Yolları (THY).45. son kararı vermek47. Ekip hedefini elde etmeye çalışırken. Bilgiler. uçak yapısal olarak uçabilecek durumda olmasına. Ekip çalışmasında herkesin değişik sorumlulukları vardır. Her hangi bir durumda kazanın sebebi uçak veya bireysel olarak pilot değil. ekibin durumu nasıl tanımladığına bağlıdır. teknik yeterlilik. mürettebat kendini büyük bir problemin içinde bulmuş.

“ Sivil Hava Aracı Kumandanının veya Kaptanın Yetki ve Sorumlulukları” http://www.3. Bu yeni aktörlerin yanında haberleşme araçları ve metodları da baş döndürücü bir hızla gelişmiş ve hava aracı kumandanının diğer bir idade ile kaptanın karar ve yetkileri sorgulanmaya başlanmıştır.1. Bu sorumlulukları onunla paylaşacak başka bir kişi olmamıştır. Havacılık endüstrisinin gelişimi ile birlikte yardımcı pilot. Hava aracının kumadanı. kabin görevlileri. Havacılığın ilk yıllarında.doc. hava aracının ve hava aracında bulunan her şeyin emniyetinden uçuş süresince sorumludur. hava aracının kaptanı olarak uçuş görevininin icrasından. uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür. Türk sivil havacılık mevzuatında ve uygulamasında da “kaptan pilot” veya kanunda kullanılan tabirle “sorumlu kaptan pilot” denilmektedir50. uçuş planlayıcılar. Uçuşla ilgili tüm kararları vermek. s. Erişim: 12. a. etkili haberleşme araç ve vasıtalarından ve karar verirken kendisine yardımcı olacak birisinden yoksun olarak uçmuş ve hava aracının emniyetinden de sorumlu tutulmuştur. Havacılığın başlangıcında tek pilotla uçurulan hava araçlarından başka hava aracı yok iken.2006.10.ruhuna sahip olmak ve EKY becerilerini kullanmayı bilmek uçak kaza ve olaylarını önlemede önemli rol oynamaktadır49. can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden ve görevin tamamlanmasından birinci derecede sorumlu kişi hava aracının kumandanı yani pilottur. Hava aracına kumanda eden pilota uluslar arası havacılık uygulamasında ve mevzuatta hava aracı kumandanı (aircraft commander) veya kumanda eden pilot (pilot in command). Karar ve eylemleri sadece kendisini ve hava aracını değil. Kaptan Pilotun Yetki ve Sorumlulukları Hava aracının emniyetle. uçuş mühendisi. hava aracının kumandanı veya kaptanın yetki ve sorumluluklarıda olmamaıştır.talpa.39. bagaj ve yük ilgililerini. sigortacıları. hava aracının kaptanı da bir gemi kaptanına benzer rol ve fonksiyonlara sahip olmuş ve uçuş sırasında uçağının tam olarak kontrolüne sahip olan pilot. yolcularını. hava aracının sahibini. trafik kontrolörleri ve teknisyenler gibi hava aracı operasyonunda rol alan kişilere yenileri eklenmiştir. hava aracı gemilere benzetilmiş ve bunun için hava gemisi olarak adlandırılmıştır. Yaşar Öztürk.. havada yalnız başına.g. Bu benzerlik nedeniyle. 1. 15 .e.org/documents/SIVILHAVAARACININKUMANDANININHAKVEYETKILERI. hava trafik 49 50 Elbaşı.

Erişim: 20. “kaptanın yetki ve sorumlulukları” içinde kabul edilmiştir52. Bu makama 51 52 Öztürk. Uçuş ekibi içerisinde kaptanın rolü özel bir sorumluluk taşır. Türk Sivil Havacılık Kanunu. Havacılığın ilk yıllarından itibaren uzun bir süre hava aracı kumandanının statüsü.htm. a. Bu kurallarla hava aracı kumandanının uçuş operasyonu ve uçuş güvenliği için nihayi yetkili ve sorumlu olduğu. s.12. ABD’nin 1938 yılında koymuş olduğu kurallarla yapılmış ve hava aracı kumadanının hukuki otoritesi düzenlenmiştir. hava sahasında uçtuğu ülkenin ve tescilinde bulunduğu ülkenin havacılık otoritelerini. http://www. 16 . Buna rağmen uçusun sorumlu kaptanı uçuşun tüm olarak idaresinden ve gözetiminden sorumludur. adı geçen uluslar arası sözleşmelerde yer alan hükümler de. 1970 tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleşmeleri hükümleri saklıdır denilerek. Bu konudaki ilk hukuki düzenleme.1. “sorumlu kaptan pilot hava aracının. yeryüzündeki üçüncü kişileri.org.tr/content/turkish/uyeler/KANUN/TURKSIV. Türkiye’de yürürülülükte olan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun 100. Bu madde hükmüne göre. Uluslararası metinlerde kullanılan “uçak kumandanı” yerine “sorumlu kaptan pilot” sözcüğü kullanılan kanunun bu ifadesinden. kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. ABD’den sonra hava aracı kumandanının hukuki statüsünü düzenleyen kurallar diğer ülkelerde de zamanla yürürlüğe konulmuştur. Ancak uygulanabilirliği ölçüsünde genel hukuk kuralları içerisinde bir uygulama söz konusu idi.tursab. can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olup. hak ve yetkileri ile sorumluluklarının bir hukuki temeli mevcut değildi. hava aracının yapımcısını. maddesinde. olağan üstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir” denilmiştir.kontrolörlerini.. Kanunun 105.2006. kaptan pilotun hava aracının sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olduğu ancak onunla birlikte diğer mürettebatında sorumlu olduğu anlamı çıkmaktadır. diğer uçuş mürettebatı üzerinde ve uçuş sırasındaki görevleri üzerinde sınırsız otoriteye ve tam kontrole sahip olduğu belirtilerek hukuki bir zemine oturtulmuştur51.g. Her ekip elemanı kendi ekip pozisyonunun gerektirdiği bilgi ve ehliyete sahip ve görevini aktif olarak planlamak ve yürütmekten sorumludur.e. maddesinde Türkye’nin katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo. uçuş sırasında hava aracının operasyonunda. kural koyucuları ve bu listeye dahil edilebilecek birçok kişi ve kuruluşları etkileyecektir.

nerede olacağı veya oluşacağı. nasıl olacağı veya gelişeceği. ne kadar kişinin ne oranda zarar göreceği kesin olarak bilinemez. Kazaların oluşumunu engellemek için tamamen tehlikeden arındırılmış bir ortam düşünmek neredeyse olanaksızdır. ne şiddette olacağı veya zararı. EKY becerilerinin öğrenilmesi ve tatbik edilmesi hiç bir şekilde kaptanın otoritesini azaltmaz. 1995. Kaza Önleme Ders Notu. 17 . onun tekrar kaza ve olay yaratmasına mani olunabilir. mürettebatını ve ekibi oluşturan diğer bireyleri uçuşu gerçekleştirecek birer personel olarak değil. Geçmiş kaza ve olayların dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle gerçek neden bulunarak. Şekil 4: Kazanın Meydana Gelişi Kaynak: Hv. İzmir. Kazaları önlemek için kaza potansiyeli olan kaynakları tanımak ve bu kaynakların yarattığı tehtidi tehlikeli durum meydana gelmeden önce yok etmek gerekir. Kaza Kavramı Kaza.15.2. KAZA KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAZA 1. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K.K. s. Bununla beraber. can veya mal kaybına veya zararına neden olan kötü olay.2.saygı duyulması her zaman zorunludur. Kazaların meydana gelmesine neden olan kaynaklar önceden tespit edilerek kaza yaratma ihtimali olan tehlikeli durumlar kontrol altınarak tehlikeler ne kadar 53 Kaza Önleme Ders Notu. İnsan. 1.8.1. ekibin bir parçası olarak görmelidir. s. ne zaman olacağı. kaza ve olayların sebeplerinin her durumda birbiri ile irtibatlı olmadığı.K.lığı.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. Gerçekte etkin bir kaptan bu becerileri ekibin performansını en üst düzeye çıkartmak için kullanır. kaza ve olayların analizi yapıldığında. bazen gelişigüzel tek bir sebepten de meydana gelebildiği görülmüştür53. Kaptanlar. durum demektir. malzeme ya da doğal kaynaklı nedenlerle can veya mal kaybına veya zararına yol açan kazaların.

18 . 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. Havacılıkta Kaza Kavramı Uçak kazası.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. S. T.g.K. 54 55 Kaza Önleme Ders Notu. 58 Y.kontrol edilmeye çalışılsa da insanın olduğu yerde alınan risklere bağlı olarak hata olma veya bir arızanın meydana gelme olasılığı her zaman vardır. uçağın hasar gördüğü veya yapısal bir arızanın olduğu her hangi bir durumda birinin ölümcül veya ciddi bir şekilde yaralanması. Uçak olayı ise bir uçağın kullanılmasıyla ilgili olan. 57 Y.K.lığı. 1995. İzmir. a.e.9. Görevin karmaşık ya da basit olması da olasılığın seviyesini belirler.. Her bir sebep tek başına ele alındığında genellikle önemsiz olarak görülebilir. s. 1. uçağın çalıştırılmasından. 1995. uçaktan ayrılan parçalardan her hangi biri veya doğrudan uçağın etkisi ile temasa maruz kalarak zarar vermesi. bir kişinin uçağa uçuş amacıyla binmesinden kişinin uçağı terk etmesine kadar geçen süre içinde. bir uçağın uçuş ile ilgili olarak belli bir ölçüde hasarını veya yaralanmaları ifade eder. s.e. Bu sonucu yaşanan kaza ve olaylar göstermektedir. Bir kazanın nadiren tek bir sebebi vardır. alınan risk seviyesi ile de doğrudan ilişkilidir54. s.g.e.3. tipik olarak birçok farklı sebebin kombinasyonudur. Kazaları sıfıra indirmek mümkünmüdür diye sorulduğunda cevap teorik olarak mümkündür olsa bile gerçek bunun mümkün olamayacağıdır. uçuş emniyetini etkileyen ya da etkileme ihtimali bulunan kaza dışı olaydır 57 .27. Makine kendi kendine durup dururken arıza yapmaz bir yerinde mutlaka insan etkisi vardır. Kaza.C. Ancak en geniş kullanma alanı olan tanım Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından geliştirilmiş olanıdır 55 .a.2. s.a.g. Emniyet veya kaza önleme programları.9. olaylar zinciri tamamlanmadan önce bu sebepleri belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı hedefler.Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. Hv. uçağın tamamen kayıp veya tamamen ulaşılamadığı durumlar olarak tanımlanmıştır56. 56 Kaza-Kırım İnceleme Kitabı. diğer sebeplerle bir araya geldiği zaman bir kazaya sebep olan ve ilgisiz gibi görülen zinciri tamamlayabilir59. Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı.8. Başka bir tanımla bir kazanın neredeyse meydana geldiğini gösteren koşulların bulunduğu olaydır. s. Şekil 4’de görüldüğü gibi tehlike içeren bir görevin yerine getirilmesi esnasında hata yapma veya arıza meydana gelme ihtimali dolayısıyla da kaza ve olay meydana gelme olasılığı.. Kazalar. Ancak. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı.21. 59 Kaza Önleme Ders Notu. İzmir. Kaza incelemesinde ilk akla gelen temel sebepler pilot hatası veya malzeme hatasıdır58. Birçok değişik tanımı vardır.2.

Hava Eğitim Komutanlığı.8 Bir uçuş ortamında sürekli olarak dört faktör vardır. Çoğu havacılık tehlikesi bir olayla veya bir kaza ile sonuçlanmayabilir. M’lerin birindeki değişiklik öbürlerini de etkiler. Bunlar.1975. Aralarındaki karşılıklı etkileşimin önemini ortaya çıkartmak gerekmektedir. risk sıfıra indirilemediğine göre kazaları da sıfıra indirmek imkansızdır 60 .lüğü. 19 .s.Md. A Management Handbook. Aviation Safety Programs. Zaten havacılığın kendisinin bir risk olduğu düşünülürse. Bu faktörlerin her biri ile ilgili özellikler. Wahington. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Ankara. Hv.Herhangi bir görev de risk çok düşük tutulabilir ama sıfıra indirgemek imkansızıdır. Jeppesen sanderson Training Products. Hava Eğitim Komutanlığı.b. s. Etimesgut. Kazalar genellikle kullanılan malzemenin kendisinden çok onun kullanılış biçimiyle ilişkili olup bütün kazaların sebepleri ise insanlarla bağlantılıdır. İnsan (Man). MAKİNE İniş Takımı Tipi Kanat Tipi Bakım Durumu Yakıt Durumu Yük Durumu Seyir Hızı Aydınlatma Motor Tipi V.Md. 61 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı.ve Neş. Bu dört faktöre İngilizce isimleri M harfiyle başladığı için dört M faktörü denilmektedir. Makine (Machine). ve Görev (Mission)dir.5. ÇEVRE Günün Saati Isı Derecesi Rüzgar Yönü Rüzgar Hızı Hava Tahmini Pist Durumu Meydan İrtifası Ay durumu V. Tablo 2’de dört M’in her biri ile ilgili bir 60 Richard H.Wood. aynı kapasite ve limitlerle Kaynak: Hava Psikolojisi.ve Neş.b.Bas. Ankara.b.lüğü.b.1975. Havacılık doğası itibariyle tehlikelidir. GÖREV İdari Uçuş Yolcu Taşıma Kargo Taşıma Akrobasi Test Uçuşu Tecrübe Uçuşu Paraşüt Atlatma Kontrol Uçuşu V. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. s.Bas.17. Hv. ya yetersiz olarak dizayn edilmiştir ya uygun olarak üretilmemiştir ya pilot tarafından gerektiği şekilde kullanılmamıştır ya da uçağa yanlış bakım yapılmıştır. bir uçuş görevini tanımlamak için derli toplu bir yol ve usul sağlar 62 . 62 Hava Psikolojisi. 1997.57. s. Tablo 2: Dört M’in Tipik Karakteristikleri İNSAN Yaş Boy Ağırlık Sağlık Durumu Deneyimler Yaradılış Özellikleri Kişilik Özellikleri Yorgunluk V. Meydana gelen kazalarda uçak. Bu çerçevede insana güven duymak gerekir. Bu güven ihtiyacı uçak icat edildiği günden beri çok fazla değişikliğe uğramadan günümüzde de devam etmektedir61. Çevre (Medium).

makine.10.2. İzmir. Yönetim (Management) faktörünü de eklediğimiz zaman havacılıkta kaza üreten faktörler 5M faktörü olarak genel bir tanımlamaya tabi tutulabilir. s. bir acil duruma dönüştürüp bir kazanın olmasına neden olabilir. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. bir pilot için rahat bir uçuşu. arızalı bir alet ya da pist üzerindeki bir engel. Şekil 5: Kaza Üreten Faktörler (5M) Kaynak: HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. Verilen yanlış yön bilgisi. uçağı uçuran pilotlar ve hava da ve yerde uçuş görevinin başarılması için 20 . Kazalar genelde. 1995. Tabloya göz atılırsa dört M’in her birinin çeşitli şekillerde değişebileceği gerçeği hemen anlaşılır. uçak tipine göre tek kişilik uçaklarda bir pilot olabildiği gibi nakliye ve bazı jet uçaklarında birden fazla pilotu içerebilir.2. Kaza Önleme Ders Notu. Aynı zamanda bir uçuşun emniyetle bitirilip bitirilemeyeceği konusu ile yakından ilgili olan dört M’e. İnsanlı ya da insansız uçuşlar insanın. Kazalarda İnsan Faktörü Günümüzde insansız hava araçları kullanılmaya başlanmış olsa da halen daha hava araçlarının hemen hemen tamamında insanlar kullanılmakta. bir karşı rüzgar.1. Bu faktörlerin aralarındaki etkileşimi şekil 5’deki gibi belirtmek mümkündür. Araştırmanın konusu olan pilotlar.miktar örnek durum verilmiştir. uçuş faaliyetinin emniyetle yerine getirilerek görevin başarılmasında en önemli etken olduğu görülmektedir. insansız hava araçları da yine yerden insanlar tarafından yönlendirilmektedir. 1. ortam. Bir uçuş görevinin icrasında en önemli unsur. görev ve bunların sevk ve idaresi gibi tüm faktörler arasındaki karşılıklı etkileşim sonucunda meydana gelmektedir. insan.lığı.

onları destekleyen diğer ekip üyeleridir. sistemde her bir faktör birbiriyle ilişki içindedir ve birbirinden girdi alır. 21 . Her uçuş görevinin başarısında pilotların bu iyilik hallerinin insan hatasını azaltma da önemli bir husus olduğunu kabul edilmektedir63..org/routine_flight_operations.g. dolayı her yeni durum diğer faktörün etkilenmesini sağlar ve kendi de cevap verir. Faktörler arasındaki karşılıklı etkileşim ve ilişkiden Şekil 6: Kontrol Sistemi Olarak 5 M Faktörleri Kaynak: HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. Kazalar genelde pilotların zaaflarından kurtulmanın yolunu tam bilememesi ve bilişsel becerilerin yeterince iyi kullanılamamasının yarattığı tehditlerden oluşmaktadır64.asp. a. İzmir.2006 65 Kaza Önleme Ders Notu. daha önceki tecrübe ve eğitimleri bellidir. 1995. 65 Şekil 6’da belirtildiği gibi.08. http://www.6. Kazaya neden olabilecek olağan dışı durumlarda düzeltici işlem yapacak yegane unsur insandır. s.e.15.iflyamerica. 2004. Sistem istenen cevaplar alındığı sürece dengeli bir sistemdir. dolayısıyla uçak söz konusu olduğunda çoğunlukla bu insan pilot olmaktadır. Bu özellikler daha da arttırılabilir. Kaza Önleme Ders Notu. Daytona Beach.15. belirli bir kişiliği ve ruh hali vardır. Robert Baron.lığı.2. Belirli durumlarda 63 64 Hava Psikolojisi. The Human Performance Stiuation Awareness and Automation Technology Conference. Erişim: 12. Pilotların yaşı. “Why are Routine Flight Operations killing Pilots and their Passengers?”. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. Kazalar.s. s. uçuşu sağlayan ekip üyelerinin birinin ya da birkaçının görev sorumluluklarında kontrolün azaldığı durumlarda meydana gelir. s. Günümüzde havacılık kazalarının incelenmesi konusunda geniş bir uygulama alanı bulan 5M faktörlerinde insan ögesi merkezi bir koordinatör görevini yerine getirmektedir. The Aviation Consulting Group.

göre şekil 8’de görüldüğü gibi bir uçuş görevinin en riskli safhalarını uçuş ekibinin en dikkatli olması gereken kalkış ve ilk tırmanış ile iniş safhalarıdır.dynamicflight. Şekil 7’de görüldüğü gibi emniyet sınırı yaklaşma ve iniş safahalarında en düşüktür.dynamicflight. “Tecniques of Flight instructors”. Yapılan kaza incelemelerine. Bu iki sebep insanı kazalarda birinci sebep faktörü yapmaktadır.16. http://www. İnsanın güvenilirliğini iki faktör sekteye uğratmaktadır 66 .08. Çok veya karışık yüklemeler kontrolün kaybolmasına neden olabilir. uçuş gereklilikleri pilot kapasitesini geçtiği zaman meydana gelir. Sistemin belli bir kapasitesi vardır. İnsanın. http://www. Erişim: 18.com/avcfibook/instruction_techniques/. değişik bilgi ve cevaplar yoluyla tekrar sağlanmalıdır. olaylar karşısında akılcıl kararlar verebilecek düzeydeki kabul edilebilir iş yükü sınırını belirleyen yüklenme kapasitesi karmaşık ve önceden bilinmeyen etkenlerle değişmekte ve insanın aynı anda yapılabilecek iş yükü ve işlevselliği belirleyen anlık kapasitesi ölçülüp doğru veri alınamamaktadır. 66 67 Kaza Önleme Ders Notu.istenen cevap alınamıyorsa sistem bozulmuştur ve denge.2006 22 . Şekil 7: Emniyet Sınırı Kaynak: “Tecniques of Flight instructors” . Erişim: 18. İnsan sistemdeki en karmaşık ögedir. Bu noktada meydana gelecek bir acil ya da beklenmeyen bir durum pilotun kapasitesinin dışına çıktığında kaza ya da olaya neden olma ihtimali yüksektir67. Bu iki faktör emniyet sınırını oluşturur.com/avcfibook/instruction_techniques/.08.2006 Kazalar. s.

e.2006 1. http://www. s..2. Uçağın bir parçasının ömrü süresince arızaların normal olarak üç 68 69 Hava Psikolojisi.2. Bu makinenin özellikleri temelde uçuş emniyetine artıracak yönde belirlenmiştir.com/avcfibook/instruction_techniques/. Kaza Önleme Ders Notu.e.08. Teknolojideki gelişmelere rağmen hala tasarım. s. a. Bir uçağın teknolojisi arttıkça kullanılan cihazlar daha detaylı ve karmaşık olmaya başlamaktadır. Makine ile ilgili ayrıntılar insan performansı ve kaza önleme konularını incelemek isteyen kişiler için oldukça ilginçtir.dynamicflight. Kazalarda Makine Faktörü Eğer bir insan uçacaksa uçabilen bir makineye ihtiyacı vardır.2.g. Arzu edilen emniyet seviyesini sağlamak için buna uygun bakım ve kontrol programlarının belirli safhada ortaya çıktığı görülmektedir69. yapılan davranışı değerlendirebilmek için uçulmakta olan uçakla ilgili ayrıntıları bilmek zorundadır68. üretim veya bakım alanında pek çok tehlikeler devam etmektedir. 23 . Makinenin tipi nedir? Bakım durumu nedir? Ağırlığı ne kadardır? Ne kadar yakıtı vardır? Minumum ve maksimum sürati nedir? Bu ve benzeri sorular bir kazayı anlamaya çalışırken akla gelen pek çok sorunun bir kaçıdır..Şekil 8: Kaza Oranları Kaynak: “Tecniques of Flight instructors” .12-13.g. Havacı davranışlarını inceleyen bir kişi. a. geliştirilmesi gerekmektedir.6. Erişim: 18.

hava. s. Pilotlar hiç kuşkusuz rüzgar. Deniz çalkantılı ve kuvvetli akıntılı olabilir. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K.2. Bu safhaları ifade eden arıza oluşumu modeli Şekil 9’da olduğu gibi tipik bir banyo küveti şeklinde gösterilebilir. parçanın takıldığı üniteye veya kullanım şekline uyumundan dolayı meydana gelen beklenmedik arızalar. tamamen insan kontrolü dışındadır. s. doğal ve insan yapısı olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır71.. Hava açık. ısı derecesi fazla ya da az.lığı. Şekil 9: Arıza Oluşumu Modeli Kaynak: HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. yağmur. arazi ve diğer ortam özelliklerini göz önünde bulundurmadan her hangi bir uçuş görevini planlayamaz70. Kazalarda Çevre Faktörü Uçaklar havada. karada ve denizde çalışırlar. rüzgar.• Genellikle ömrünün ilk günlerinde ortaya çıkan yetersiz tasarım ve üretimden kaynaklanan başlangıç arızalar. Kaza Önleme Ders Notu. kötü ışıklandırılmış ya da yanlış işaretli olabilir. vb. • Bir parçanın yıpranması sonucunda meydana gelen arızalardır. 24 . İnsan yapısı ise fiziki çevre ve fiziki olmayan çevre olmak üzere ikiye 70 71 Hava Psikolojisi. kapalı ya da rüzgarlı. Bir pist engebeli. 1995. • Genellikle faydalı ömür süresini azaltan. a.6.g. Kaza Önleme Ders Notu. Kaza üreten faktörler olarak çevre.3.e. Doğal çevrenin ortaya çıkardığı ısı. 1.. hava.e.g.13. s. Doğal çevre. İzmir. Her ortamın uçusu etkileyen özellikleri vardır. arazi yapısı ve diğer doğal olaylardır.13. ortam gece ya da gündüz olabilir.2. Bunların önüne geçilemeyeceği için bunlardan uzak durulacak ortamlar seçilmelidir. a.

Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. yeterli eğitim ve kontrol. organizasyon felsefe ve emniyet kültürü ile doğrudan bağlantılıdır ve bir görevin yerine getirilmesinde ne kadarlık bir riskin kabul edilebileceği konusunda karar verecek olan makam organizasyonun üst yönetimidir. Sadece işi yapan değil işi yaptıran.2. organizasyondaki herkesin 72 73 Hava Psikolojisi. Bir havacılık organizasyonunda emniyet herkesin işidir. bir organizasyonda emniyet ve kaza önleme sorumluluğu da yönetimdedir. doğru tesis ve donanım.ayrılır. Fiziki çevre insan yapısı olan tesisi ve malzemeyi kapsar. Maksimum emniyet ve etkinlikle görevin icra edilmesi. malzemede arıza ve hasarların meydana gelmesi ihitmali vardır73. insanda muhakeme hataları.1994.s. Kazalarda Görev Faktörü Her uçuşun bir amacı vardır.6.2.2.5-6. yani yönetim de. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı.2. talimat v. (Basılmamış Ders Notu). Yönetim uygun çalışma ortamı. 1.. İnsanların doğal yapılarındaki özelliklerinden dolayı değişikliklere uyum sağlamak istememesi ya da gerekli tedbirleri almak için motivasyonlarının yetersiz olmasından dolayı çevre faktörü kazalarda önemli rol oynamaktadır. a.e. motivasyon gibi birçok faktörü yönetim işlevleri çerçevesinde yönetmekten sorumludur. Görev hazırlığı yapılabilmesi için görevin ayrıntılarının bilinmesi ve ona göre görevi etkileyen tehditlerin analiz edilip. Görev planlaması yapılırken tehditlerin yaratacağı tehlikeler ve bu tehlikelerin kabul edilmesiyle alınan risklerin organizasyon yararına yönetilmesi görevin yapılıp yapılmamasına doğrudan etki edeceğinden alınan aşırı risk kaza olma ihtimaline de etki edecektir. 1. Uçuşun tam olarak anlaşılması görevle ilgili bilgilerin tam olarak bilinmesine ihtiyaç gösterir 72 . Fiziki olmayan çevre ise sistemin nasıl çalışması gerektiğini belirleyen emir. Herkesin kendi hatalarının yaratacağı sonuçların farkında olması ve ondan kaçınmak için çaba harcaması gerekmektedir.K. s. Bir sistemin etkinliği arzu edilen emniyette çalışmasına bağlıdır. Havacılığı ele aldığımızda. Kazalarda Yönetim Faktörü Kaynakların tahsisini sadece yönetim yapabildiği için. Hv.g. uçuş esnasında. ortaya çıkan tehlikelerin yarattığı risklerin değerlendirilmesi gerekir.K. 25 . İnsan ve makine üzerindeki yüklerin belirli bir seviyenin üzerine artırılması emniyetle çalışan bir sistem üzerinde olumsuz etki yapar. bu seviyeden itibaren. s.4. İster yolcu taşıma ister yük taşıma isterse askeri bir görev olsun bir iş başarmak amacındadırlar. Uçuş Emniyet ve Felsefe Kavramı.5. usulleri kapsar.

yapılır ve çalıştırılır.g. s. s.6. görevin üç temel öğesi olan insan. İnsan makinenin tasarımı ve imalatından kaynaklanan birçok yetersizliği telafi edebilir. a.e. Bilinen bir çevresel tehlikeyi ortadan kaldırmamak veya ondan kaçınmamak da bir insan hatasıdır75. Yönetimin kazaları engellemek için bir emniyet kültürü oluşması yönünde faaliyet göstermesi gerekir. 2004. Bu da onun yeteri kadar eğitim görmediği ya da hazır olmadığı bir durumun içerisine girmesine ve hata yapmasına sebep olabilir. Aktüel Yayınları. görevin yapılıp yapılmamasında verilecek kararlarda ortak bir anlayış yaratacaktır. Birçok sistemde olduğu gibi. 76 Erdinç Bahtışen. havacılıkta da tehlikeler. Ankara. 75 Kaza Önleme Ders Notu. Bir tanesi içindeki bir 74 İsmail Bakan. uçuş ekibinin performansının düşmesine ve hata yapmasına sebep olan unsurlarının neler olduğu. Çetin Bedestenci. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.emniyetin farkına varması için bu temel motivasyonunu yerine getirmekten sorumludur. diğerleri üzerindeki etkisi de azalacaktır. Aynı şekilde.2. pilot üzerine artan ölçüde gerginlik ve baskı yaratabilir. saydığımız beş kaza faktörünün ara yüzlerindeki problemlerden kaynaklanmaktadır. Kazaların oluşumunda genellikle tek bir olay değil bir olaylar zinciri rol oynamaktadır. 26 . Yönetimin. Yönetimin organizasyon menfaatlerini ilgilendiren pilot kararlarının sonuçları açısından pilotlara eşit mesafede yaklaşması ile. Örgüt Kültürü. İnsan uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. bir değerler ve davranışlar sistemi. Bunun için ise yönetime büyük görevler düşmektedir. Emniyet kültürü ferdi olmayıp. “Uçak Kazalarında İnsan Faktörü ve Kokpit Ekibi Performansının Geliştirilmesine Yönelik Uçuş Emniyet Yönetim Uygulamaları”. Tuba Büyükmeşe.4. Her unsur birbiriyle etkileşim içindedir. Ancak hepsinin de üzerinde organizasyon politikasını yapan ve kaynakları organizasyonun hedefleri doğrultusunda kullanan yönetim vardır. Teorik ve Ampirik Yaklaşım. s. uçak kaza ve olaylarının azaltılması için bu konulara yönelik olarak nasıl bir organizasyon yapısı oluşturması ve emniyet politikasının ne olması gerektiği konusunda yeri önemlidir76. Yönetim ve çalışanlar tarafından yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır. Dolayısıyla makinenin bir arızası gerçekte insan hatasıdır. makine ve çevre bütünleşmesini ihtiva eder. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). bir yaşayış şeklidir.. 1. Kaza Üreten Faktörlerin Birbirleriyle İlişkisi Bir makine insan tarafından tasarlanır. Emniyet. 2001. Paylaşılan alışkanlıklar ve benimsenen davranış tutum ve değerler o organizasyonun kültürüdür 74 .15.2. pilotlar tarafından özgürce verilen kararların doğruluğu kazaların azalması yönünde katkı sağlayacaktır. Bir görev tipi.28. Organizasyondaki bu emniyet kültürü. bir unsurun içerisindeki bir tehlike ortadan kaldırıldığı zaman.

Kazalar genellikle bir hatalar zincirinin sonucunda meydana gelir. kaynaklanan problemleri içerir. Memphis. Crew Training International Inc. Crew Training International Inc. Şekil 10: Hatalar Zinciri Kaynak: Crew Resource Management Initial Course. Şekil 10’da görüldüğü gibi olaylar zinciri makine. telsiz arızası vb. Uçuş ekipleri 77 Crew Resource Management Initial Course.. operasyonel faktör ve insan faktörü olmak üzere iki bölüme ayrılabilir. 2003. • Makine: Kullanıcının görevi esnasında makineden kaynaklanan. Kazanın oluşumuna neden olacak olayları bilmeden yaratan uçuş ekiplerinin bu durumu engelleme şansı mevcuttur. iletişim. görevin yapılmasındaki önceliklerin dikkat yoğunluğu. radar arızası. 27 . NATO AEW E-3A Component. s. USA. uygulama ve insan faktörü olmak üzere üç temel unsuru içermektedir77. USA. NATO AEW E-3A Component. motor arızası. Hatalar zinciri kavramı insan kaynaklı hataların oluşturduğu bir sıralı hatalar zincirinin bir kaza veya olayla neticelenmesini açıklamaktadır. TN.1-3. Kazalarda çok az oranda çok açık önlenemez sebepler vardır. • İnsan faktörü: Durum muhakemesi.tehlike.. • Uygulama: Döküman ve kontrol listelerinde belirtilen standart usullerin uygulanması esnasında yapılan eksikliklerden kaynaklanan problemleri. karar verme ve koordinasyondan belirlenmesi. hepsinin de içinde bulunabileceği bir kaza zincirini başlatabilir. 2003.1-2. Memphis. Uçuş ekipleri. TN. s. Hatalar zinciri. problemleri. bu zinciri bazen bilerek bazen de farkına varmadan yeni halkalar eklerler.

kaynakları uygun kullanımı ve etkin risk yönetimidir. 11 nci Hava Ulaştırma Ana Üs K. ortalama olarak yedisinin farkına varmıştır. Ekip Kaynak Yönetimi Sunumu. daha önce yaşanmış kazaların aynı şekilde neticelenme olasılığı aynı değildir. Bu zincirin sadece bir halkasını bile. uçuş emniyet töloransının nasıl azaldığı. tarafından otuzdan fazla kaza üzerine yapılan araştırmada uçuş ekipleri kazaya neden olabilecek hatalar zincirinin en az üçünün. bu kişilerin zor bir durumu kontrol altında tutmak için ihtiyaç duyulan kritik kaynakları nasıl kullandıklarını göstermektedir. birçok durumda benzeri yaşanmamış olayları aktardığından ve içinde çok farklı faktörlerin bulunmasından dolayı. kazalar ve olaylar arasında karşılaştırma ya da kıyaslama yapmak kolay değildir. Flight Safety Int. Bu sebeple uçuş ekiplerinden beklenen.hatalar zincirindeki halkaları tanımak için eğitilse ve ne yapacağını bilse dahi. 28 . aynı şartlar oluştuğunda yine aynı bir kazaya 78 Crew Resource Management Workshop. olayların ne şekilde kontrolden çıktığı. Kaza raporlarında sorunların nasıl artmaya başladığı. 1993. H-1-1. Bir kazanın hatalar zinciri şekil 11’de olduğu gibi gösterilebilir. Proprietary Information. Flight Safety International. s. 2005. Ankara. nerede hata yapıldığı gibi konular belirtilmektedir. Kaza raporları içindeki incelemeler kimlerin olaya karıştığını. Bu hususları belirten kaza raporları.lığı. sistem güvenilirliğinin neden kalmadığı. Hatalar zincirini oluşturan halkaların bir tanesinin veya daha fazlasının ortamda görülüyor olması kazaya sebep olacağı anlamına gelmese de riskin artmasına sebep olabilir. Tanımlanabilen bir veya daha fazla hata halkası tüm hatalar zincirinin tanımlaması için ortam oluşturabilir78. Şekil 11: Bir Kazanın Hatalar Zinciri Kaynak: Mehmet Mailmail. “The Error Chain”. Çünkü bir kazaya sebep olan faktörlerin. yakalamış olmak olayın gelişimini tamamen değiştirebilir.

Her ne olursa olsun detaylı kaza raporları. Dolayısıyla hızlı bir analiz yaparak kaynakların farkına varılıp yönetilmesi. bilgi. donanım. Havacılıkta Kaynak Bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yerine getirilebilmesi için havacılıkta kullanılan kaynakları yazılım.g.e. beceri. s. Bu unsurların farkına varılması ve etkin kullanılması görevin başarısının ya da başarısızlığının temelini oluşturur. 29 . bir acil durumla 79 80 kullanma Elbaşı.a. İnsan kaynağı olarak pilotların. bakım ekibi.3. emniyetli ve etkin bir uçuş için anahtar becerileri oluşturur80. süratin.3. Y. meydana gelen olayın derinlemesine görüntüsünü sunarlar ve kritik emniyet faktörlerini tanımlayarak gelecekte olabilecek kazaları önlemede katkı sağlarlar79. görevin yapılabilmesi için gerekli olan unsurları içerir.. bulunulan mevkinin en yakın uygun meydana uzaklığının uçuş ekibi tarafından her an değerlendirilmesi gerekir. alet. Kaynak Kavramı Kaynak.2.53. Nitekim bir uçuş görevi esnasında derhal irtifanın (deniz seviyesinden olan yükseklik). 1. uçuş ekibi. makine. görevin planlanma aşamasında araştırma ve incelemede yararlanılan araçları. iyi kullanılması problemlerin şiddetlenmesini önleyecektir.1. Uçuşu etkileyen tüm kaynakların farkına varılması. çevre.3.sebebiyet vereceğini söylemek zordur. 1. trafik ekibi gibi unsurları içeren insan ile çevre. KAYNAK KAVRAMI VE HAVACILIKTA KAYNAK 1. insan ve bilgi olmak üzere beş ana grupta toplayabiliriz. bu kaynakların yönetimi ve kullanımı. görülen bir arızanın domino efekti etkisiyle büyümeye başlamadan engellenmesi sağlanabilir. Diğer bir ifade ile.3. Bu yüzden bir uçuş ortamında kaynakların ne olduğu tüm ekip tarafından çok iyi bilinmelidir. etkin ve emniyetli bir uçuş görevinin icrası için diğer insan kaynakları pilot. çevre gibi akla gelebilecek her şey kaynakları oluşturmaktadır. Bir görevin icrası için gerekli olan ve görevin başarı ile yapılıp yapılmamasını etkileyen insan. Eğer kaynaklar iyi değerlendirilirse. yazılım ve donanım kaynaklarını becerileri üzerinde durulacaktır. Çalışmada insan kaynağı üzerinde durularak insan kaynağını içeren temel unsur pilotlar üzerinde yoğunlaşılacaktır. belki de çok basit olarak kabul edilebilecek bir saat arızası veya titreşimin büyük bir arızanın habercisi olduğu erken farkedilebilir. s.

s. zaman vb. ortamda her zaman olan ancak kullanılıp kullanılmaması farkındalığa bağlı olan en değerli kaynaktır. yakıt. Askeri bir uçuşta kaynaklara silah sistemlerini de eklemek gerekir. Bul. yazılım. donanım ve çevreden gelen veriler ile enformasyonlar oluşturur. insan ve bunların hepsinin farkına varılmasını sağlayan bilgi olmak üzere beş ana başlık altında toplamak mümkündür. güneş. Yazılım kullanılan her türlü döküman.4. Y. çeklist. uçuş emniyet yetkilileri son yıllarda kazalarda insan faktörünü araştırılırken evlere kadar incelenmiştir. engebeler. İnsan ise bir uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etki eden tüm personeli kapsar. aynı şekilde görevin başarısız olarak sonuçlandırılmasında ve kötü olaylarla birlikte kazalarda da rol oynayabilmektedir. uçuş kuleleri. en yakın uygun meydanı bulup oraya yönelmek ve diğer uçuş birimleri ile temas kurup niyetinizi ileterek onlara bilgi vermek gereklidir 81 . Bu teçhizat uçağın kendisi olabildiği gibi. 30 .. bilgi. Uçak üç boyutlu değişken bir ortamda uçmaktadır. Dolayısı ile çevre denilince bu ortamın özellikleri akla gelmekle beraber. Bununla ilgili olarak. Bilginin kaynağını ise. 81 82 Kern. Communicate)” usullerini uygulayarak. Görevin başarılı olmasında etken olan kaynaklar. göreve destek sağlayan radarlar. s.e.a.xx. Araştırmalar çoğu uçuş ekibinin bir uçuş görevinde kullanılan uçak sistemleri. Bu kaynaklar yapılan uçuş görevinin niteliğine göre değişir. insan faktörünün kavramsal modeli SHEL modelinden yola çıkarak yazılım. bir görevin yapılabilmesi için gerekli teçhizatı içerir. hava durumu. insan. Bilgi. Dolayısıyla havacılık sektöründe meydana gelen uçak kaza ve olayları ile bunların sonuçlarının araştırılmasında mevcut kaynakların kullanımı çok önemlidir. çalışma ortamının insan bünyesine etkilerini de çevre içerisinde ele alınmaktadır.karşılaşıldığında “Uç. kaynakları her hangi bir acil durum esnasında zaman baskısından dolayı tanımlayamadığını göstermiştir 82 . içindeki bir ünite de olabilir. çevre. donanım. İlet (Aviate.g. Tüm bu işlemleri yapabilmek için mevcut kaynakların çok iyi değerlendirilip kullanılması gerekmektedir. uçağı emniyetli bir şekilde uçurup. 2001. Donanım. İnsan kaynağı kapsamında yer alan aktörler şu şekilde sıralanabilmektedir. Bahsedilen kaynakları. cihazlardan gelen bilgiyi içeren araçlar olmak üzere bilgi sağlayan her şeyi içerir. telsizler ve her türlü teçhizat donanımın parçasıdır. yazılı dökümanlar. Navigate.

s. 31 . zaman içerisinde edinilen tecrübeler en büyük eğitimdir. Bir uçuş ekibinin içerisindeki pilotlar ve uçakta yer alan mürettebat eğitilmeye ihtiyaç duyulan öncelikli hedef kitledir. uçuşa ve pilota doğrudan ya da dolaylı olarak katkıları söz konusudur. 2003. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Basılmamış Ders Notu . zihinsel süreçler hızlı bir şekilde artış göstermiştir. 1. Serdar Şentürk.4. Dolayısıyla her birinin yeterlilikleri veya yetersizlikleri bir görevin başarısında olumlu ya da olumsuz rol oynayabilir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Teknoloji geliştikçe bu tasarımlar da gelişmiş ve pilotun iş yükünü azaltır hale gelmiştir. Çünkü. Sivil havacılığın gelişmesi ile hem pilotlar hem de kabin ekipleri ve uçuş mühendisleri sürece dahil olmuştur. iki pilotla bazıları da iki pilot ve uçuş mühendisi ile uçurulabilir. Hv. Bahsedilen tüm aktörler ve bu kişilerin aileleri insan unsurunu oluşturan kaynakların bir parçasıdır 84. aldıkları eğitimin sonucunda uçağın her türlü sistemini tam olarak kullanabilir ve uçağı emniyetle uçurabilir anlamına gelen sertifikalar almaktadırlar.• • • • • • • • Pilotlar ve uçuş ekipleri Uçuş planlayıcıları Hava trafik kontrolörleri Radar kontrolörleri Hava aracı bakım ekibi Uçuş emniyet görevlileri Uçuş sağlık ekipleri Personel aileleri Yukarıda yer alan tüm aktörlerin.3. “Türk Kara Havacılığında. İzmir.2.63. Ankara. Bazı uçaklar tek pilotla bazıları. Her ne kadar yeni teknoloji eseri sistemler pilotun iş yükünü azaltıyor gibi görünse de her bir sistem ayrı ayrı ele alındığında durum böyle değildir. Bu yüzden tüm bu aktörlerin birbirleriyle ilişkileri. görev gerekliliklerinin karşılıklı olarak anlaşılması ve eldeki kaynakların farkına varılarak etkin kullanılabilmesi için önem arz etmektedir83. Havacılık mühendisleri daha tasarım aşamasında uygun kullanım için gerekli planları yapmışlar ve uçakları pilotların kullanımına sunmuşlardır. 83 84 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. Pilotlar. s. Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Bir hava aracının uçurulması en az o hava aracını tasarlamak ve üretmek kadar zordur. Başlangıçta bu belgeler yeterli görülmekle beraber. Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi “.K.K.1.

pilotların. Bu brifing esnasında. uçuşların planlanması ve takibinde.3.hurkus. Uçuş öncesi brifing bu görevlerden en önemlisidir.09. yönetiminden. kabin memurları ve uçuş planlayıcıları bir araya gelerek yapılacak uçuş görevine ait konuları görüşürler. kaptanlara uçuş görevini başlatma ya da başlatmama kararını vermede doğrudan etkisi vardır. 1. Uçuş planlama görevi tamamen bilgilerin değerlendirilmesi sürecidir. Halbuki pilotlar ve uçuş ekibi açısından ele alınacak asıl kısım uçuşun öncesi ve sonrasıdır. görevin yapılıp yapılmamasına uçuşla etki eden her türlü durum. kontrolünden sorumludurlar 85 . Uçuş öncesi brifingte pilotlar.3.2006 32 . yanlış karar verme ve liderlik eksikliği gibi insan hatalarından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. hava trafik kontrolörlerinin sebep olduğu kazaların yüzdesi oldukça düşüktür. görev yapılacaksa karşılaşılabilecek durumlar karşısında alınacak önlemler incelenir. her türlü hava aracı ile tarifeli veya tarifesiz seferler yaparak. pilotların ve hava aracında bulunan uçuş ekibinin yaptığı hataları en aza indirmek için eğitimler esnasında bu konuların işlenmesi önem taşımaktadır. 1.Her hangi bir hava aracı içerisinde bir yerden bir yere yolculuk yaparken. Bir uçuş görevi öncesinde. iletişim problemleri. eğitim yolu ile değişikliğe uğratılması ve bu sayede emniyetli bir uçuşun yapılabilmesidir. Uçuş Planlayıcıları Uçuş planlayıcıları (dispatch) uçuş harekat uzmanlarıdır. yolcu tarafından algılanan kısım sadece uçuş zamanıdır.com/dispatch.2.htm. Teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak 85 http://www. Bu gerçekten hareketle.2. uçuş görevinin uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun bir şekilde planlamasından. mürettebatın ve diğer personelin yerine getireceği bir çok görev vardır.2. Hava Trafik Kontrolörleri Özellikle ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından yapılan kaza araştırmaları istatistiklerine göre. Erişim 10. Uçuş planlamacılarının doğru bilgiler elde ederek. Eğitimlerde amaç pilotların yanlış tutum ve davranışlarının.3. başta uçuş emniyeti olmak üzere. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için görevin ayrıntıları masaya yatırılır ve görevi etkileyen tehditler değerlendirilir. ücret karşılığında yolcu. yük posta taşıyan organizasyonlar ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılığı faaliyetlerinde. hava sahası içinde. Yapılan kaza incelemelerinde uçak kazalarının birçoğunun. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için.

2. Hava trafiğinin düzenlenmesinde pilotun yerdeki tek desteği radar kontrolörleridir.g.5. ilgili hava alanına iniş ve kalkış esnasında en son bilgileri pilota iletmekle sorumludur. önlerindeki ekrandan yukarıdaki hava aracını takip edebilme ve yönlendirme kabiliyetine sahiptir. Ses tonunun verdiği güven. uçuştan evvel başlamaktadır. Bir hava aracı yerde ve yerden kesildikten sonra yerle iletişimini.4.60. bir hava aracını tam ve sağlam olarak uçuşa vermektir.e. Kule personeli.52. Hiyerarşik açıdan. Bunun anlamı gelecek günlerde ekip kaynakları arasında yer alan hava trafik kontrolörleri hiç bir kazaya sebep olmayacaktır. Yoğun meteorolojik şartlarda veya yoğun hava trafiği olan bir hava sahasındaki uygun yönlendirmeleri kazaların önüne geçilmesinde büyük önem taşımaktadır87.2. her iki kaynaklar dizininin birbirleri için orada oldukları bilinciyle davranmasıyla bu sorunun üstesinden gelinmektedir86. gökyüzünde hava aracı içerisinde uçan bir pilot ile yerdeki kontrolör arasında bir bağ bulunmamasına rağmen. vurgulamaları ve verdiği bilgilerin içeriği herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. hava trafik kontrolörleri vasıtası ile sağlamaktadır.g. Y. 1. yapılan uçuşun güvenliği gereği eşit hiyerarşik düzeylerde bir araya gelmektedirler. Bakım ekiplerinin amacı. İletişim kanallarının açık olması. Bu da üstü örtülü de olsa bir yönetim sorunu ya da yönetim eksikliğini gündeme getirmektedir. idamesi bakım ekipleri tarafından yerine getirilmektedir. s..a. Uçuş sonrasında ise pilotların bakım ekiplerine karşı sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Lider kim olacak? Yerdeki kontrolör mü? Yoksa gökyüzündeki pilot mu? Büyük bir sorun gibi görünen problemin aslında çözümü EKY uygulamalarından geçmektedir.s.3.bu tip kazalar daha da azalmıştır. 1. önceden konulmuş ve uygulama aşamasında uyulması gereken kuralların olması.e..3. Hava Aracı Bakım Ekibi Fabrikasında üretilen bir hava aracı kullanılmaya başlandıktan itibaren. Bakım ekibinin pilotlara karşı sorumluluğu. Bilgileri pilota iletme esnasındaki ses tonu. değildir. 86 87 Şentürk.a. Radar Kontrolörleri Genellikle hava trafiğini düzenleme faaliyetinin bir parçası olarak görev yapan radar kontrolörleri. sürekli ve zamanında bilgi aktarımı pilot için inanılmaz bir güven kaynağıdır. 33 .

Aynı şekilde pilotlar. durumu her hangi bir nedenle bakım ekiplerine iletmemesi sonucu. her iki kaynak düzeyinde sorumluluğun yerine getirilmediği görülmüştür.g. pilotlar.7. Tedavi yöntemleri ile hastanın istirahat dönemindeki faaliyetleri diğer tıp doktorlarından biraz farklılık göstermektedir. her seviyedeki insan kaynaklarının görevi olmasına rağmen.a.3. Y. Böyle bir duruma neden olmamak için iletişim kanallarının her zaman açık olması ve ilişkilerde samimiyete özen gösterilmesi gerekmektedir. 1. Uçuş doktorları havacılıkla uğraşan personele yönelik özel eğitim almış insanlardır. iniş takımı arızasından dolayı gövde üzerine iniş yapılarak pilot ve yolcuların ölmesine sebebiyet veren kazalarla karşılaşılmıştır. Geçmişte meydana gelen ölümcül kazalar incelendiğinde. a.2.2. düzeltici tedbirler hakkında teklif ve tavsiyelerde bulunmak. teşkilatlanma içerisinde bu konuya özel olarak değinilmekte ve ihtisas görevi haline getirilmektedir.55-60. Uçuş emniyet görevlileri olarak adlandırılan personelin görevleri. Örneğin baş ağrısı çeken bir devlet memuruna uygun bir ağrı kesici verildikten sonra işine devam edebileceği söylenmesine rağmen bir uçucunun verilen ilaca bağlı olarak uçuşu 88 89 Şentürk. karşılılı bilgi alışverişini zaman ve mekan gözetmeksizin yapmak mecburiyetindedirler88 . Örneğin sert iniş yapan bir pilotun. Bir uçuş esnasında en küçük bir bilgi bile o hava aracının ve içindeki insanların hayatlarını kurtarmaya yeterli olabilir.3. uçuş emniyeti bakımından bakım ve uçuş faaliyetlerinin yönerge. emir ve talimatlara uygun standart bir şekilde yürütülmesini takip ve kontrol etmek.e. Uçuş Emniyet Görevlileri Esasen uçuş emniyeti.6. bir sonraki uçuşta. hava aracı kullanımına ait özel hususlar hakkında bakım ekibi tarafından bilgilendirilmelidir. Uçuş Sağlık Ekipleri Havacılıkta her yıl ya da yaşa göre altı ayda bir yapılması zorunlu sağlık muayeneleri ile günlük uçuş öncesi muayeneler uçuş sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. uçuş sonunda hava aracında meydana gelen arızalarla ilgili detaylı ve yeterli bilgiyi bakım ekiplerine formlar yolu ile ve gerekirse sözlü olarak da iletmelidir.. 1..Hava aracı uçuşa verildiğinde. 34 . s. s.g. havacılığı yaşam tarzı haline getirmiş havacılık çalışanları.61-62. uçuş emniyeti için devamlı talimatlar hazırlamak ve güncelliğini muhafaza etmek.e. uçuş emniyetini aksatan hususları tespit etmek ve teklifte bulunmak olarak sıralanabilir89. Bu düşünceden hareketle.

Esasen. 92 Timothy T.kesilebilmektedir. özellikle bazı mesleklerde çok çeşitli ve fazla sayıda faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır.2.8. 93 Şentürk. Ailevi yaşantısında problemi olan bir pilotun zor şartlar altında kritik kararlar vermesini beklemek yanıltıcı olur.3. Bir pilotun yapabileceği spor türü ve beslenmesi de yine sağlık ekiplerini ilgilendirmekte ve emniyetli bir uçuşun yapılması için büyük önem taşımaktadır90. araştırma. Yapılan muayeneler esnasında uçuş tabipleri tek tek. Ailelerin görev başarısını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği net olarak bilinmektedir92. teşhis ve tedavi yoluna gitmektedir. hayati ve aktiviteye yönelik karar ve davranışlar içermektedir91. 1.Timmons. Personel Aileleri İnsanlar mesleklerini uygularken bazı güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.60-61..4.g.4.e. Çocuğunun rahatsızlığını veya eşi ile tartışmasını düşünerek uçuşa çıkan bir pilotun performansı oldukça düşük olacaktır. s. uçucunun bizzat kendisinin sorumluluğu olan bu faktörlerden kaçınma yöntemlerini bulma işini ailelerle paylaşmak gerekmektedir93 . gözlem ve deney sonucunda elde edilen düşünsel ürün ya da öğrenilen şey olarak tanımlanmıştır. biçimlendirme ve haber verme eylemi olarak tanımlanmaktadır. pilotlara sağlık durumunu sormakta ve şüpheli bir durum var ise. a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı. 1996. stres. Bilgi. T.g. belirli bir formda 90 91 Şentürk. 35 . BİLGİ KAVRAMI VE HAVACILIKTA BİLGİ 1.C..62-63. s. genel anlamda düşünme.. 1. s. Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Uygulamada. Bu konuda en büyük görevlerden birisi de ailelere düşmektedir. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı Basım Evi. Bu güçlükler.81. Bu kararları alacak meslek grubuna ait pilotların hem sağlıklı olması hem de stresten uzak bir şekilde görevlerini icra etmeleri gerekmektedir. akıl yürütme. Havacılıkta sağlık denilince yorgunluk. 2005. okuma. Bilgi.e.1. çok kısa sürede ani. Eskişehir. İzmir. s. a. Filo Komutanına Tavsiyeler. yargılama. hassasiyet isteyen mesleklerin içerisinde en önde gelenlerinden kabul edilen pilotluk. psikolojik durum gibi bir çok özel durumda bu konunun içerisine dahil edilmektedir.145. Bilgi Kavramı ve Yönetimi Bilgi kavramı Latince “informatio” kökünden gelmekte olup.

Ankara.8. 2002.01. John M. genellikle çok büyük miktardadır ve daha çok bir bütünün anlamlandırılmamış parçalarıdır99.. TAKAV Matbaası. Information Research (Electronic Journal). yayanın ve tüketenin insan olduğu en önemli kaynaklardan biridir 95 . temel olarak deneyimlere ya da araştırmalara dayananan103. rakam gibi sembollerle ifade edilmesidir 98 . İstanbul. çeşitli biçimlerde toplanmış.2006. üretenin.57. Gülay Budak. 2000. s.net/ir/8-1/paper144. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.57.html. 104 T. Barış Yayınları. Artech House.38 100 İsmet Barutçugil.9. Bilgi Yönetimi. İlter Akat. 2002. 2002. BilgiTeknolojileri ve Örgütsel Değişim.işlenmiş ve elde eden için anlamlı olan yönetsel kararlar açısından gerekli olduğu varsayılan veya gerçek değeri olan veri demektir94. Enformasyonun temel amacı anlaşılabilir.. Bernt Bremdal. 96 Türksel Kaya Bensghir.1996 s. s. “Datum” datanın tekil halidir ve verilen anlamını taşır102. İzmir. s. s. Bilgi Çağında Yönetim.Bellaver. 2. yapılan işlemlerin belli biçimlerde tutulmuş kayıtları olarak tanımlanmaktadır101. 2005.e.3. Fakülteler Kitapevi..g. http://informationr.14. Introduction to Knowledge Management.1. Nobel Basımevi.Lusa. Her biri bilgi işleme sürecinin değişik aşamalarında çıktı olarak kabul edilen bu kavramlar anlam bakımından birbirinden farklı ürünledir 96 . özellikle veri ve enformasyon ile akıl kavramına yüklediği anlamla çoğu zaman karıştırılmaktadır. İzmir. Vol. Knowledge Management Strategy and Technology. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 98 Karen Gianetto.2.60.g.No. Bir başka açıyla veri.8. Anne Wheeler. Veri aynı zamanda “verilenler” anlamına gelen “data” kelimesi ile ifade edilir. Knowledge Management Toolkit. İşletme Yönetimi. Veri: Latince kökenli olan veri kavramı. Trondheim. Ankara. Veriler ham halde bulunur. a. özümlenmemiş. Kariyer Yayıncılık. 101 Barutçugil. 103 Yemişci. s.D. seçilmiş. çizim. 102 Richard F. hesaplamalar ve yorumların yapılması için kullanılan ve enformasyon için kaynak oluşturan mesajlar olarak ele alınabilir104.e. Tapir Academic Pres. O. 36 .Wilson. baskı.baskı. 99 Kesheng Wang. October 2002. Günümüzde bilgi. 2001. s.1. 97 Derya Alimanoğlu Yemişci. Erişim: 12. s. 2003. s. Veri..Rustung Hjelmervik. Gower Publishing Limited. “Bilgi Yönetim Sisteminin Performans Değerlendirme Üzerine Etkileri”. 4. a. değişik anlamlarda ve farklı biçimlerde kullanılmakta. s. Gönül Budak. USA. Çoğu kez kendi başlarına anlamları ve içerikleri yoktur 100 . Enformasyon: Latin kökenli bir kelime olan enformasyon kelimesinin kökünü “bilgi vermek” oluşturur. Bilgiye ilişkin kavramlar arasındaki farklılığın anlaşılabilmesi ve her bir kavramın ne amaçla kullanılacağının belirlenebilmesi için kavramların tek tek açıklanmasında yarar vardır97. “The Nonsense of Knowledge Management”. 94 95 Adem Öğüt. yorumlanmamış ve işlenmemiş gözlemlerin harf. Bilgi çok boyutlu bir kavram olması nedeniyle.

No. Her iletişim sürecinde olduğu gibi mesajın yani. Kathleen Shearer. Düzenlemesi bir başkası tarafından yapılır ve genellikle sadece ilgili kişi için anlam taşır.3.. Şekil 12’de veri ve enformasyon arasındaki ilişki görülmektedir. a.”Understanding Knowledge Management and İnformation Management: The Need for An Emprical Perspective” Information Research (Electronic Journal). Enformasyon değerlendirilmiş. s. geçerli kılınmış ve yararlı veriler arasındaki anlamlı ilişkiyi ifade eder107. Erişim: 22. October 2002.e. gönderenin ve alıcının varlığını gerekli kılar. Vol.2006 37 . 105 106 Bellaver. Düzenlenmiş veri olarak tanımlanan enformasyon “bir biçim içinde olmak” anlamını taşır.e.g. Tablo 3’de belirtildiği gibi veriler. s.g.net/ir/8-1/paper141.8.02. daha sonra analiz edilir ve veri analizinin birimleri açık hale getirildikten sonra hatalar elenir.filtre edilmiş ve karar vermede kullanılmaya uygun verileri birleştirmektir 105 . ortaya çıkan veri boşlukları dikkate alınarak gerekli düzeltme yapılır.57. enformasyonun aktarılması. önce öz hale getirilerek yararsız derinlikte olanları elenir. Örnek verilen enformasyon..9. yazılı veya sözlü mesajdır. Verilerin enformasyon biçimine dönüşümü beş temel aşamayı kapsar.html. s. Lusa. 107 France Bouthilier. Veriden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon.e. a.1. Lusa. Enformasyonun temel amacı mesajı alan kişinin algılamasını değiştirebilmektir 106. Barutçugil. hangi amaçla toplandığı açık hale getirilir.28. Bu çalışma sonucunda veri parçacıkları anlamlandırılmış enformasyona dönüştürülür.g. s.. http://informationr. John M. ilgili yolcular için bir başkası tarafından düzenlenmiştir. Şekil 12: Veri ve Enformasyon İlişkisi Kaynak : Richard F.Bellaver. Örneğin “10:45 TK 305 ANKARA 201” ifadesi uçakla seyahat eden yolcular için bir anlam taşıyacaktır. a.

2005 113 Ganesh D.g. ortaya çıkan veri boşlukları dikkate alınır. Vol.5. Bilgi sadece belgelerde değildir. Bilgi. veri ve enformasyondan çok daha fazladır ve genel olarak bilinen ve kabul edilmiş gerçekler. 112 Data. s. Knowledge and Wisdom”. knowledge kavramları ile ifade edilmektedir108.bilgiyönetimi. 111 Barutçugil.42. Erişim 10.10-12. Hatalar elenir.04..10. Prentice hall PTR.USA.uoregon. “İnformation.php?nt?=257 . no1. Bu tanımlamalara bakarak bilgi ile ilgili şu genellemeler yapılabilmektedir114. a. s. 108 109 Öğüt. Veri analizinin birimleri açık hale getirilir.68-75. Yaşam boyu öğrenme ve deneyim yardımı ile elde edilen bilgi olgudur111. a.Tablo 3: Verilerin Enformasyona Dönüşümünde Beş Adım VERİ ÜZERİNDE YAPILACAK İŞLEM Özetleme (Condensed) Kavramsallaştırmak (Contextualized) Hesaplama (Calculated) Sınıflandırma (Categorized) Düzeltme (Corrected) Veriler öz SONUÇ hale getirilerek yararsız derinlikte olanlar elenir.4. http://www. The Knowledge Management Toolkit. a. Kaynak: Amrit Tiwana.g. a.g. Veriler analiz edilir. Bilgi enformasyonun daha yüksek düzeyde açık ve kabul görmüş halidir. fikirler ve ilkelerden oluşur109. kazanım. s. tecrübeler ve çalışmalarla ortaya çıkar112 . Bireysel anlamda biçimlendirilmiş enformasyon ise bilgi olarak tanımlanabilir. Techniques and People” Journal of Knowledge Managemend. Second edition. Bilginin ana kaynağı olan veriler tek başına anlam taşımazlar. Veriler işlenerek karar alma sürecine destek sunacak şekilde anlamlı bir biçime getirilmek üzere analiz edilerek enformasyon haline getirilir 110 .htm Erişim 28.2005 38 .e. Yemişci. “Bilgi yönetimi: Nasıl bir İnsan Gücü?”.org/cm/pages/Imklgos. 110 Öğüt. Bu bakış açısıyla enformasyonun bilgiye dönüşümü zaman içinde gerçekleşir. s. information. Diğer bir ifade ile bilgi anlamlı enformasyonu ifade eder113.12. Verilerin hangi amaçla toplandığı açık hale getirilir. s.. Bilgi: Türkçede çoğu zaman İngilizce data.. 2001. http://darkwing. Kültüre bağlı alışkanlık.e.Bhatt . uygulama ve normlarda da bilgi yer almaktadır. Bilgi kararlara ve davranışlara yol gösterir. Bilgi.e.e. s..58.”Knowledge Management in Organizations: Examining the İnteraction Between Tecnologies. 114 Bengü Çapar.g.edu/~otecdata-wistom.2002.

2002. teşhis ve sezgisel karar verme Deneyimler. enformasyon ve bilgiyi bir arada tanımlamak gerekirse. Simon&Schuster. yeniden kullanılabilir. doğru zamanda doğru bilgileri doğru kişilere aktarmanın ve performansın artırılması için bilginin harekete geçirilmesine ve çalışanlarca paylaşılmasına yardımcı bilinçli bir stratejidir116. karışık. başarılar. s. enformasyon organize edilmiş veriler kümesi. 1988. tasarım. No. kısmen yapılandırılmış Deneyimsel sezgiler. tahminler. If We Only Knew What We Know – The Transfer of Internal Knowledge and Best Practice. 115 Ganessh Bhatt “Managing Strategies for Induvusual Knowledge and Organizational Knowledge” Journal of Knowledge Management. yapılandırılmış. biçimlendirilmiş. bilgi ise anlam kazanmış enformasyon olarak ifade edilmektedir 115 . Enformasyonun bilgiye dönüşümü kavramlar arasındaki farkların karşılaştırılması ile daha açık görülmektedir. Prentice hall PTR. basit Verilerin özetlenmesi. 39 . hatalar ve süreç içerisinde öğrenme yolu ile oluşma ve ortak akıl paylaşılarak biçimlenme Sıklıkla deneyimleri aracılığyla çalışanların beyinleinde oluşma Kaynak: Amrit Tiwana.38. New York: The Free Pres. veri ham gerçekler. Tablo 4’de enformasyon ve bilgi kavramlarına ait karşılaştırmalar yer almaktadır. karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri ile yayılma Sahibine bağımlılık Daha çok biçimsel olmayan kanallarla elde etme Akılcı karar verme. Tablo 4: Eformasyon ve Bilgi Kavramları ENFORMASYON İşlenmiş veri Gerçeklerin basitçe sunumu Açık. planlama. 116 Carla O’Dell. biçimde kolaylıkla paketlenebilen BİLGİ Eyleme geçmeyi sağlayan enformasyon Tahminler ve durumsal değerlendirmeler yapmayı sağlayan enformasyon Anlaşılması güç.6. Veri. açık hale getirilmiş. Grayson. ND Jackson. elde etme ve veri tabanlarında. C.25.• • • Bilginin temelini veri ve enformasyon oluşturur.1. düzeltilmesi ve hesaplanması ile elde edilme Sahibinin güvenilirliğinden bağımsız Bilgi sistemleri ile başarılı biçimde elde etme Büyük miktarda veriden çıkarılan anlam Verilerden geliştirme. Enformasyonun rasyonel bir biçimde akıl süzgecinden geçmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar. Vol. Second edition. USA. 2002. The Knowledge Management Toolkit. bilgi teşkil eder. kitaplarda ve dökümanlarda biçimlendirme Ele geçirilmiş. 30-34. s. s. Yaşamın her alanındaki eylemlerin karar verme sürecinin temelini. Bilgi Yönetimi: Çok sayıda yaklaşım ve bakış açısıyla tanımlanmış olan ve genel kabul görmüş bir tanımından söz etmek son derece güç olan.

e. Bireyin beyninde yer alan ve paylaşılması son derece güç olan.4.126. Kaynağına göre bilgi.g. 2000.15-28. Fikir üretimi gelişir ve karar verme subjektif yaklaşımlardan çok objektif bilgiye dayanır. s-25. resimler ya da diğer araçlarla ifade edilebilen. G. Quintas. Karen M Linde. Wheeler. iletilmesi. USA. iletilmesi ve transfer edilmesi güçtür123. s. Bu nedenle bilginin farkına varabilmek ve bilgiden daha iyi yararlanabilmek için bir sınıflandırmaya gitmek gerekmektedir. s. Vol 30... bilginin farkında olunmalıdır.7. yeni fırsatlar için yaratılan kritik süreç bilgi yönetimi olarak adlandırılmaktadır118. Bilginin kaynağına. özeldir.e. 119 Elias M. Vol. bireyseldir. bilgi paylaşımının gelişimini sağlar. Knowledge Management. felsefi bir yaklaşım. Sandra L Johnson. Sorular ve cevaplar etkinleşir. biçimlendirilmesi. No:4.13 122 Barutçugil. kavrama çoğu kez farklı anlamlar yüklenildiği için. bilgi yönetiminin ne olduğu kadar ne olmadığını da önemlidir119. niteliğine. Educase Quartlerly. örtük bilgi. Yoğun bilgi paylaşımı ile görevin ve faaliyetlerin etkinliği yükselir ve işlevsel ihtiyaçların karşılanmasındaki başarı artar121 İyi bir bilgi yönetimi için.. s. Örtük bilgi. Awad. bir disiplin. 2004.60-65 123 J.e. Vander. 124 Helen Hasan and Maen AL-Hawari.g.Jillinda Kidwell.g. a. 40 .Organizasyonda deneyim ve yetenekler aracılığıyla kazanılan ortak bilginin tanımlanması ve kullanılması117.23.P. Başarılı bir bilgi yönetimi ekip üyelerinin. Long Range Planning. düzenleme ve kullanma biçimine göre sınıflandırılması mümkündür122. görevin hedef ve süreçlerini daha iyi anlamalarını. transfer edilmesi ve paylaşılması kolay olan 117 118 Cevat Celep. Anı yayıncılık. Başak Matbaacılık. sadece uzmanlar ya da ulaşılabilir veri tabanları bilgisi ile sınırlı sayısal bir ağ değildir120. işlevselliğine. a. Bilgi yönetimi tanımı yapılırken.7. edinilmiş bilgi servetinin belirlenmesi ve geliştirilmesi. No. Journal Of Knowledge Management. s. karmaşık teknik bir sorunun nasıl çözüleceğini bilmek gibi kişinin uzman bilgisine ve deneyimine dayanan soyut bilgidir 124 . s. açık bilgi ve net bilgi olarak sınıflandırılır. 2003. “ Knowledge Management: A Strategic Agende”. 2003. a. Pearson Education International. s. kaliteli çalışma ilişkilerinin oluşmasını. Bilgi yönetimi ile enformasyon ağları ve iletişim mekanizmalarını yoğun biçimde kullanılarak ihtiyaç duyulan enformasyonun araştırılması ve ona ulaşılması yönünde daha az zaman harcanır. sözler. entelektüel sermaye. Bilgi Yönetimi. “Management Styles and Performance: A Knowlwdge Space Framework”. Ankara. 121 Gianetto. Ekip elemanları uzmanlıklarını paylaşmaya ve geliştirmeye teşvik edilir. 120 Yemişci.28. var olan gereksinimlere karşılık verilmesi. s. Lefrere P. Hassan Ghaziri. “Applying Corparate Knowlwedge Management Practices in Higher Education”. veri ve enformasyon temelli bir yaklaşım..Jones. Açık bilgi. Bilgi yönetimi değişim mühendisliği.

g.bilgidir. genelde. İfade eden bilgi. bağlılığını ve organizasyon ile yaptığı işin yoğunluğunu gösteren bilgidir. Niteliğine göre bilgi. Daha bireyselleşmiş bir yapıya sahip olduğundan tanımlanması bilgi kadar kolay değildir. ne zaman ve ne için bilgisini içermekte olup tanımlamaya yönelik bir bilgi türüdür126. ifade eden. idalist. Bireyin beyninde yer alan bu birikimin 125 126 Kidwell. 41 .. Çünkü bilgi seviyesi aşılmış ve bireysel bir yapı ortaya çıkmıştır. Müşteri bilgisi.e. gerçekler ve kavramlardır. açık bilgi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. veri. kaynağını okuma yapma ve tartışma oluşturur ve vizyon oluşturmayı. pragmatik ve otomatik bilgi olmak üzere dört grupta incelenmektedir. çok sayıda ve birbirinden farklı durumlarda uygulanabilecek yaklaşım ve değerler olarak ele alınabilir. bireysel bilgi. Stratejik bilgi türü.e. hedef belirlemeyi. içselleşmiş bilgidir. Otomatik bilgi. Johnson.29. Düzenlenme ve kullanma biçimine göre bilgi. Bilgi temelli çözümler olarak ele alındığında akıl. a. Akıl: Bilginin farkına varıldıktan sonra kullanılmasında araç olan akıl bütünleştirilmiş bilgi olarak ele alınabilir. değer ve inançları yönlendirmeyi. İdealist bilgi. a.125. Teknik bilgi (know-how) bu tür bilgidir. Yöntemsel bilgi. kaynağını eğitim ve talimatlar oluşturur ve bilinçli olarak kullanılan kurallar. model ve düzenlenmiş biçimde gerçeği algılamayı sağlar. s. Yapısal bilgi.. enformasyon ya da bilgi gereği yaratılamaz ve paylaşılması son derece güçtür. sistematik. Pragmatik bilgi.14. Yemişci. İşlevselliğine göre bilgi. Vander. yöntemsel ve stratejik bilgi olarak sınıflandırılabilir.s. bir faaliyeti gerçekleştirmek ya da nasıl yapılacağına ait yöntemlerin açıklanmış adımlarını ifade eden bilgidir. Net bilgi. Kaynağını eğitim ve gözlemlerle üretilen senaryo ve modeller oluşturur ve sorunları çözmeye çalışırken başvurulan genelleme. karar vermeyi sağlar. kişinin meslekte bulunduğu sürenin uzunluğunu. Linde.g. yapısal bilgi ve müşteri bilgisi olarak sınıflandırılır. Bilginin açık hale getirilmiş olması onun net bilgi olduğunu ifade etmez. Bireysel bilgi. Yapısı gereği akıl. Düşünmeden gerçekleştirilen eylemler yani rutin davranışlar bu tür bilgidir. davranışlar aracılığıyla fark edildiği anlaşılabilen bilgidir. organizasyon tarafından içselleştirilmiş ve yatırıma dönüştürülmüş halini ifade eden bilgidir. Sistematik bilgi. iç müşteri olan çalışanların ve dış müşterilerin sayısını. niteliklerini ve yetkinliklerini ifade eden bilgidir.

Uçuşun planlamasında bitirilmesine kadar geçen süreçte verilen kararların tamamı elde edilen bilgilerin sonucunda alınır. Havacılıkta bir görevin planlanabilmesi için pek çok veriye ihtiyaç vardır. kaliteli bir enformasyon sağlanabileceği anlamını taşımamaktadır. davranışlar. Örneğin.e. enformasyon akışı yardımı ile bilgi yaratılmasını sağlar. Bilgi. çeşitli yollarla değer kazanmalarıyla mümkün olmaktadır.43-44. Dolaysıyla bilgiyi kullanabilmek için iyi kavramak gereklidir. Endeavur Books.58.e. enformasyondan farklı olarak tahminler yapmak ya da durumsal değerlendirmeler için kullanılabilir. s. Bu sayede olayları ve durumları muhakeme etmeyi sürdürebilmekteyiz. iletişim ve sistem parametrelerinin muhafazası için aletlerin gözlenmesi bu işlemleri içerir. düşünme ve karar vermede kullandığımız yöntemler kavrama işlemleri olarak adlandırılır. enformasyonların anlamlı ve yararlanabilir şekilde bir araya getirilmesidir 131 . stres. 1997. Gerçekte verilerin toplanmış olması. 42 . s. yorgunluk.. a. Bireyler arası ve organizasyonlar arası iletişim. (Çev. 131 Barutçugil. dalgınlıklar. Bir uçuş görevi aslında tamamen bilginin yönetilmesi sürecidir.g. Bu işlemler hafıza. 1. motivasyon. a. bir uçuş görevi esnasında alınan kararların başarısı bilgiyi almaya ve yönetmeye bağlıdır128. O anki zihinsel durumumuz.7. Hjelmervik. yorumlama. Havacılıkta Bilgi ve Yönetimi Çevremizde olup bitenlerin. İnsan Kaynakları.g. Bu verilerin enformasyona dönüşebilmesi. yorum ve tasarlama da gerektirir127. Görev ve uçuş planlaması. a.e.. Aviation Safety The Human Factor.43 Margaret Palmer. Bu özelliği nedeniyle havacılıkta bilginin eyleme geçmeyi sağlayan enformasyon olduğu söylenebilir. zihnimizde bir modelini veya resmini oluşturma aşamasında bilgi çok önemli rol oynamaktadır. önceki öğrenilenler. Kenneth T. 129 Robert A.4. Bu nedenle verilerin etkin dönüşüm süreçlerinden geçirilerek enformasyon biçimine dönüştürülmesi zorunluluktur 130 . Bu bakış açısıyla havacılıkta bilgi. yön bulma. yaş ve diğer faktörler. s. Winters. peşin hükümler. 130 Yemişci.Alkov. dikkatimizin nereye odaklandığı.aktarılması için sadece bilgi ve tecrübelerin aktarılması yeterli değildir.g. algılama ve idrak etme şeklimiz bilgiyi kavramamızı ve kararlarımızı etkilemektedir. kişilikler. s. meteoroloji istasyonu 127 128 Wang..2. Bilgiyi algılama ve kısa veya uzun süreli hafızada saklama. Rota Yayınları.4. USA. s. Yeterli bilgi olmadan doğru kararlar alınamayacağı için. Doğan Şahiner) 1993. bilgi ile fiziki ve akli durumdan yoğun bir şekilde etkilenir129. beceriler. Söz konusu aktarım için gözlem.

verinin akla 132 133 Yemişci. “Tacit Knowledge and knowledge Management: The keys to Sustainable Compatitive Advantage” Organizational Dynamics. s. Bu bilgi akıl süzgecinden geçirilerek karar verilir. Uçuş görev ekipleri özellikle kaptanlar karar vermekle yükümlü oldukları için bilgiyi kolaylıkla değerlendirip yöneterek aklı en iyi biçimde kullanmak zorundadır 135 . Gamble. a.g. bilginin. London.e.6. çevrede var olan değişkenlerin ve olayların arasındaki ilişkilerin akılsal bir sürec olarak yapılandırılmasını ifade eder.elindeki verileri enformasyona dönüştürerek uçuş planlamasında kullanılacak hale getirir. a. Ekibin sorunları nasıl belirlediği. ekip üyelerinin nelere odaklanacağına ilişkin bir rehber sağlarken örtük bilginin gelişmesine destek olur133 . L. Bir başka değişle pilotlar karmaşık yapılı bir sistem içerisinde kendi algılamalarına uygun olarak çıkarımlar yapar ve bu onların örtük bilgisini oluşturur... 135 Bellaver. neden bilinmesi gerektiğine dair soruların cevaplanması için veri.g. Knowledge. kontrol listeleri gibi yararlanılabilir araçlara aktarılmaktadır132. güvenilir ve birbirine uygun sonuçlar üretilmesiyle karakter değiştirip akla dönüşmesidir. Havacılıkta bilgi. enformasyon. Vol 29.e. bilgi ve akıl arasındaki ilişki. Dolayısıyla uçuş görevi ekibini oluşturan ekip üyesi uzmanların konularını düşündüğü değil bildiği varsayılır. Özellikle bir ekiple çalışırken elde edilen örtük bilgi son derece değerlidir. Şekil 13’de uçuşta neyin. Kogan Page Limited. s. iletişim. Sezgiler. Knowledge Management.e. s. Bir başka bakış açısıyla. dökümanlar. 2001.164-168 134 Barutçugil. s. Lusa. el kitapları. Havacılıkta kullanılan en önemli bilgi türüdür. Çevreden edinilen deneyimlerin bilinçsiz bir şekilde süzülmesi ile kazanılan örtük bilgi.g. RoyDe Lubit.. a. karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri ile yayılmaktadır. John Blackwel. anlamanın rehberidir ve anlama da aklı besler. prosedürler. 43 . 2001.60. s. ilişkiler ve yorum temelinde tekrar tekrar kullanılması. yargılara ulaşmak için sezgileri ifade eder. 136 Paul R.10.43. uçuş görevinin yapılmasını sağlayan ekibin her bir ögesinin. deneyimsel sezgiler. bir bilgiyi başka bir alana taşıma ve yararlanabilme yeteneğini ifade eden bireysel bir kimyadır ve bilginin içselleştirilmesi ile oluşur134. Havacılıkta muhakeme. Havacılıkta akıl. Ekip üyesi uzmanlar iş görme süreçlerinde içsel bilgilerini yani akıllarını kullanırlar ve sonuçlara hiç çaba harcamıyorlarmış gibi ulaşırlar136. Bu yayılım sonunda bilgi. Uçuş öncesi birifingte görevi tehdit eden hususlar değerlendirilirken meteorolojiden gelen enformasyon bilgiye dönüşür. No: 4. nasıl çözüm ürettiği ve nasıl geri besleme sağladığı konusundaki yöntemlerin öğrenilmesi.

4. s. “Knowledge Management”. bir uçuş görevi esnasında doğru zamanda doğru kararlar verebilmek için bilginin farkına varılmasını.dönüşmesi süreci ve bu süreç içerisinde her adımda gerçekleşen faaliyetlerin anlamı görülmektedir. Bu bilgilerin amaca yönelik olarak kullanılması yani yönetilmesi gereklidir.n. kullanılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini içeren bilinçli ve devamlı bir süreçtir. Şekil 13: Aklın Oluşumu Kaynak: Tom Knight and Trevor Howes. ekip üyeleri tarafından. Journal of knowledge Management. dağılımı ve kullanımı. Bir uçuş görevi esnasında. London.13. paylaşılmasını. Vol 6. Akıl oluşana kadar her aşamada kavramlar yapısal değişimlere uğramakta ve bir üst aşamadaki kavram ortaya çıkmaktadır. 2002. korunması ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonucun yeniden bilgi olarak 137 Kathia Castro Laszio.. 44 . Piramidin en üstünde yer alan akıl bölümü ise neden bilinmesi gerektiğine ilşkin soruyu yanıtlamaktadır137. bilginin tanımlanması. Piramit aynı zamanda bilgi ve ilgili kavramlar arasındaki hiyerarşik yapıyı da yansıtmaktadır. s. “Evolving Knowledge for Development: The Role of Knowledge Management in A Changing World”. Butterworth Heinemann. yorumlanması.405. Şekildeki piramitte yer alan veri ve enformasyon bölümü bilinmesi gerekenleri göstermekte. diğer taraftan piramidin bilgi bölümü neyin bilinmesi gerektiğine ilişkin bilgiyi ifade etmektedir. Havacılıkta bilgi yönetimi. Alexander Lazslo. 2003. Havacılıkta bilgiye sahip olmak yalnız başına bir anlam ifade etmez.

1996. açık bilginin dolaşımını sağlayarak. örtük bilginin açığa çıkarılmasını sağlayarak görev için önemli ve kritik olan bilginin görevin icrası için en verimli biçimde kullanılmasını. iletişim psikoloji. • Havacılıkta teknolojisi. s. Temel çaba bilgiyi üretken kılmak. Bu kültürler arasında ortak nokta havacılık kültürüdür. a. Uygulamalarda vb. Uçuş emniyetinin görev esnasında artmasına katkı sağlar. bilgi yönetimi sosyoloji. mühendislik alanlarından 138 139 L. görevin etkinliği ve emniyetine katkı yapacak doğru kişilere en uygun biçimde ulaştırarak. arasıdır. • Havacılıkta bilgi yönetiminin konusunu. 45 . ekibin özellikle de pilotların durum muhakemesini artırmak ve doğru karar vermeyi sağlamaktır. Bu özelliği ile genel problemleri çözmek üzere geliştirilmiş bir süreç ve işlemler bütünü değil devamlılık gerektiren bir süreçtir.e.. bilgi paylaşımı ve ekip üyelerinin birbirlerinin fikirlerini kullanması esası üzerine kurulmuştur. prosedürlerde yer alan açık. işbirliği. Çapar.4. • Havacılıkta bilgi yönetiminin amacı. yararlanılmaktadır.De Jarnett. görevin iç ve dış çevresinde yer alan bilgiye ilişkin işlemler oluşturur. yani bilimsel olarak yaratılan bilginin görev alanına transferini sağlamaktır. No 12. Bir havacılık görevi esnasında her ekip üyesinin yaptığı göreve mahsus olarak değişik kültürleri vardır. “Knowledge The Latest Thing”. • Havacılıkta bilgi yönetimi bir kerelik değil.g.3. Havacılıkta bilgi yönetimi için çok büyük önem taşıyan havacılık kültürü bilgi paylaşımı esasına dayanır.yaratılması gerekir 138 . Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ekibin yaratıcılığını birleştirerek problemlere hızlı ve isabetli çözümler bulunmasını sağlamaktır. Havacılıkta bilgi yönetiminin özellikleri aşağıda belirtildiği şekide sıralanabir139. Bilgi yönetimi sistemi her organizasyonun ve çalışanlarının göreve yönelik özel gereksinimleri doğrultusunda oluşturulur ve gözden geçirilir. kaynakların hedefe etkin ve sürekli olarak yöneltilmesiyle ekip içindeki örtük bilgiyi açığa çıkartarak. Görev ekibini oluşturan kişilerin doğru bilgiye doğru zamanda erişmesini ve uygulamasını sağlamaktır. disiplinler dil bilimi. • Havacılıkta bilgi yönetimi havacılık kültürüdür. ekip üyelerinin kafasında bulunan örtük. s. İnformation Strategy. sürekli bir uygulamadır.

• • • Farkındalık: Tüm ekip üyeleri bilgiyi bulmak için nereye gideceğini bilir. ekip üyelerinin sahip oldukları bilginin öneminin kendileri tarafından anlaşılması.html. değer yaratmak üzere kullanılması. Havacılıkta yüksek performans gösteren bilgi yönetimi sitemi ayrıca. Roelofs. çalışma sürecinin bir parçası olarak örtük bilginin açığa çıkarılması. Bilgi yönetim süreçlerinin stratejik değeri. 46 . Bilgi yönetiminin bir uçuş görevinin icrasına sağlayacağı yararları belirli başlıklar altında toplayarak gruplandırmak mümkündür.2005.7 .No. Erişim: 19. Böylelikle enformasyonun dağıtımındaki kayıplar ortadan kaldırılarak gerekli olan anda bilginin kullanılması sağlanır141. Kullanılabilirlik: Görev bilgisi ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir. Böyle bir yaklaşımla ortaya çıkacak yararlar dört ana başlık altında ifade edilebilmektedir.De Jong. öğretilmesi. Ulaşılabilirlik: Tüm ekip üyeleri kendi rollerine ilişkin olarak var olan görev bilgisi ve deneyime rahatlıkla ulaşabilirler. kalitesinin artması. teknoloji. “The ABC’s of Knowledge Management” Http://www. bilginin kullanılabilir ve buna bağlı olarak yararlanılabilir yapıya kavuşturulmasıyla ölçülebilir. Jon Surmacz. Bu durum görev ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hızlandırır.10. yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanması ile ise stratejik süreçtir. • Zamanındalık: Görev bilgisi istendiği an kullanılabilir. Bilginin toplanması. havacılık bilgi kültürünün yaratılması ve bilgi teknolojilerine dayanmaktadır. Bilgi daima potansiyel bir değere sahiptir. kurumsal işlemlere destek. yaratılan değerden öğrenme.12. Bilgi stratejisi ile genel stratejinin uyumlaştırılması. yeni bilginin sisteme geri besleme ile entegrasyonu taktiksel süreçtir. bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. düzen. Vol.cio. Eric C. Journal of Workplace Learnıng.2000.286-295. Fakat potansiyel değerin fayda sağlayacak biçime dönüştürülmesi için faaliyetlere konu oluşturması gerekmektedir. Bu bir uçağın içi ya da uçuş kulesi olabilir. bilgi paylaşımı ve ortak kullanımı. Jan A. “Knowledge Managememnt in The HRD Office: A Comparision of Three Cases”. bilginin cesaretli ve teşvik edilmiş bir biçimde akması. Megan Santotus. böylece zaman ve emek tasarrufu sağlanır. s. Havacılıkta bilgi yönetimi sürecini Taktiksel Süreç ve Stratejik Süreç olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür140. öğrenme.• Havacılıkta bilgi yönetimi liderlik. ihtiyaç duyulmayan 140 141 Renée Filius.com/research/knowledge/edit/kmabcd.

Amaçsız olarak bir araya gelmiş kimselerin faaliyeti yönetim kavramının kapsamı dışında kalır..e..5.. 1. Yönetim işlemine katılan kimseler yöneten ve yönetilen olarak iki grupta toplanır. Yönetim Bilimi. a. Ankara. kontrolü ve personelin eğitimi yolunda harcanan çabalarının bütünüdür144. Ali Öztekin. s. bir amacı gerçekleştirmek ve sürdürebilmek için. Yönetim ve Organizasyon. en yalın ifadeyle bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve faaliyetlerin toplamıdır 143 . Bunlardan birinci unsuru belli bir amacın olmasıdır. Wheeler. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi.süreçlerin elenerek faaliyet verimliliğinin artırılması ve uçuş maliyetlerinin düşürülmesi konularında fayda sağlayan önemli bir araçtır142.1619. Yönetim Kavramı Gücünün ve kapasitesinin bir sınırının olması ve gereksinimlerini giderme arayışı insanları çevresindeki diğer insanlarla işbirliği içinde olmaya yöneltmiştir. 3. nerede yapacakları hususunda emir ve talimat verenlere yönetici.13. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimini incelemek. tüm kaynakları en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak. Siyasal Kitapevi. organizasyonu. s. başkalarından neyi. gelecekteki olası gelişmeleri ortaya koymak ve yönetim kavramını anlayabilmek için önem arz etmektedir.g. şimdi nerede bulunduğumuzu. 2006.g. s. İkinci unsuru. dördüncü ve son unsuru ise faaliyettir145. Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti.145. Yönetim. Emet Gürel. nasıl. Bir faaliyete yönetim denilebilmesi için şu dört unsuru içermelidir. Bu nedenle insan odaklı bir kavram olan yönetim. Üçüncü unsuru işbirliğini sağlamak. 47 .s.g.2005. • • 142 143 144 145 146 Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem Klasik Yönetim Kuramı Gianetto. geçmişte nerede olduğumuzu. koordinasyonu. s. Baskı. a. 17-18.5. Nobel Yayın Dağıtım. insan doğasının ve yaşamını sürdürme amacının bir sonucu olarak gündeme gelmiştir. Ankara. Şentürk. Bir veya bir grup insana neyi. Ne yapacağını öngörmenin oldukça zor olduğu insan unsuru ile uğraşmakta olan yönetim.a. iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek.e. YÖNETİM KAVRAMI VE HAVACILIKTA YÖNETİM 1. yürütülmesi. nasıl. faaliyetlerin planlanması.e.8. ne zaman ve neyle yapacakları konusunda emir ve talimat alıp uygularlara ise yönetilenler adı verilir146. bir grup insanın veya birden fazla insan grubunun bir araya gelmiş olmasıdır.1. Demet Gürüz.

yönetim ve organizasyon faaliyetleri.2006 Özcan Yeniçeri. Ankara.2006 48 .51. çalışma ve ticari faaliyetler ve yönetimle ilgili fikir ve görüşleri ile yöneticilerin verdikleri öğütleri kapsayan bir felsefe kimliğinde olmuştur149.htm.canaktan. 20. organizasyonlarda etkinlik için ekonomik kaynakların en etkin olarak 147 148 149 150 Gürüz. Erişim:16. Tarihçiler yönetim düşüncesinin ilk çağda yaşamış medeniyetlerde dahi var olduğunu. Erişim:16.08. ilk çağda Eski Yunan felsefesinin yönetim alanında temel olarak kabul edildiği. s.58.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis.htm. tarihsel gelişimi insanlığın var oluşuna dek uzanan bir olgu olan organizasyon ve yönetim teorisinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlamıştır 150 . Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem: Yönetimin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.e. Örgütsel Değişmenin Yöntemi.canaktan. başlangıcının M. Taylor’un 1911 yılında yayınladığı. Mısırlıların piramitlerin yapımında görev yapan yöneticilerinin yönetimde geçerli olan ilkeler ve kayıtlara sahip olduğu. Sokrat. 2002. Ancak yönetim. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış”. yüzyılın başından itibaren bir bilim dalı olarak kabul görmeye başlamıştır.. din ve askerlik eksenleri üzerinde yoğunluk kazanmıştır. genellikle toprak. Bilim adamları ve araştırmacıların büyük bir çoğunluğu modern yönetim biliminin kurucusu olarak Amerikalı mühendis Frederick W. Nobel Yayın Dağıtım.Ö. Sümerlilerin ticari ilişkilerde. Klasik Yönetim Kuramı tez.g. Coşkun Can Aktan. Bu dönem ilk ve orta çağlarda düşünürlerin iş. s.08. Taylor’u kabul ederler. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış”. http://www.• • • Neoklasik Yönetim Kuramı Modern Yönetim Kuramı Değişim Yönetimi Yaklaşımları dahilinde ele alınabilmektedir. Eflatun ve Aristo gibi düşünürlerin eserlerinin yönetim felsefelerinin gelişimine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir 148 . 5000’li yıllara kadar uzandığını ve zaman içerisinde gelişme gösterdiğini belirtmektedirler. Neoklasik Yönetim Kuramı antitez. Klasik Yönetim Kuramı: Modern ekonomi biliminin kurucusu Adam Smith’in 1776 yılında yayınlanan işbölümü ve uzmanlaşma ile ilgili düşüncelerini içeren “Milletlerin Zenginliği” adlı eseri. Yönetim insan ilişkilerinin olduğu her yerde ve zamanda var olmuştur. Gürel.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. http://www. Değişim Yönetimi Yaklaşımları ise ideal yönetim anlayışı olarak değerlendirilebilmektedir147. Modern Yönetim Kuramı sentez. Coşkun Can Aktan. Tarihin başlangıcından sanayi devrimine kadar olan ve yönetim anlayışında geleneksel dönem olarakta bilinen bu dönemde. a.

nasıl kullanılabileceğini içeren Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management) adlı eseri yönetim alanında yazılmış klasik yönetim düşüncesi olarak da bilinen dönemin. Erişim: 16. Bilimsel Yönetim Yaklaşımının devamı ve tamamlayıcısı olarak nitelenebilmektedir153. “Klasik Organizasyon ve Yönetim Teorisi” . planlama.2006 153 Gürüz. http://www. Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması. Taylor yönetim ilkelerini şöyle açıklamıştır151. “Bürokratik Yönetim Teorisi: Weberizm”. http://www.org/yonetim/yonetim-teorileri/taylor. 49 . Bilimsel Yönetim Teorisi: Taylorizm.g. Gürel.. organize etme.htm.80. Belirli bir işten bir kişinin sorumlu tutulması. “Resmi Organizasyon Ve Yönetim Teorisi: Fayolizm”.2006 152 Coşkun Can Aktan . en önemli eserlerden biri ve hatta ilki olarak kabul edilmiştir.org/yonetim/yonetim-teorileri/fayolizm. İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi. Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması. Almanya’da Maximillian Weber adında bir sosyolog Bürokrasi Yaklaşımı olarak adlandırılan geniş bir organizasyon yapısı için rasyonel ilkeler ortaya koymuştur154. Yönetim kavramının evrenselliği ve yaşamsallığına dikkat çekerek organizasyonu bütünsel bir bakış açısıyla ele alan.08. Bir işin düşünme. • • • • • • • Bir işin bölümlere ayrılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması. s. Taylor ve Fayol’un ABD’de yönetim üzerinde çalışmalar yaptığı dönemde. organizasyonların yönetim tarzları ile iş yörme potansiyelleri arasında paralellik olduğunu ifade eden Genel Yönetim Yaklaşımı. yönetim ve organizasyon olgularını kapsamlı bir şekilde inceleyerek daha büyük ve karışık organizasyon yapılarında yönetimin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmiş ve Genel Yönetim Yaklaşımı ile yönetsel çalışmaları belirli işlevlere ayırarak yönetimde. felsefelere ve politikalara dayalı yönetim uygulamalarının ilk kez gündeme gelmesini sağlayan kişi olarak anılan Taylor’un görüşleri literatürde Bilimsel Yönetim Yaklaşımı ya da Taylorizm olarak adlandırılmaktadır. tasarım.08. Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.e. 151 Coşkun Can Aktan. a.canaktan. Yönetimi ilk kez bilimsel bir araştırma alanı olarak inceleyen. koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının önemi üzerinde durmuştur 152 .htm. bilimsel ilkelere. Erişim: 16. Bilimsel yönetimin ilkelerini ortaya koyan Taylor’u takiben Henri Fayol. uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması. 154 Coşkun Can Aktan.canaktan.

2006 Gürüz.e.76. Western Electric şirketinde yapılan yıllar süren deneyler sonucunda psikoloji.a. Organizasyonu kapalı sistem anlayışı ile değerlendiren ve bu nedenle de çevre etkileşimi üzerinde durulmayan Klasik Yönetim Kuramına göre insan. insan boyutunun dışındaki öğeler üzerinde durarak.htm. Gürel. organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal oluşumları ve özelliklerini tanımak ve kısaca yöneticiye kullanabileceği yeni araç ve kavramlar vermektir157. insan faktörü ile insan ilişkileri üzerinde durmuş ve organizasyonda insan davranışını ve insanı davranışa yönelten nedenleri konu edinmiştir. Krallıkla yönetilen toplumlarda olduğu gibi. Y. kendine söyleneni yapan ve rasyonel olduğuna inanılan sisteme uyan pasif bir unsur olarak görülmüştür156. sosyal psikoloji varsayımlarına dayanan İnsan İlişkileri Yaklaşımı ya da diğer adıyla Davranışsal Yaklaşım geliştirilmiştir.org/yonetim/yonetim-teorileri/weberizm.canaktan. Organizasyon ve insan davranışları arasındaki ilişki toplumsal yaşamın başlangıcından bu yana bilinmekle birlikte. s. a. İnsan İlişkileri Yaklaşımı. Y. s. Neoklasik Yönetim Kuramı: Yönetim literatüründe Davranışsal Yönetim Kuramı olarakta bilinen Neoklasik Yönetim Kuramı. onun yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilmek. Genel Yönetim Yaklaşımı ve Bürokrosi Yaklaşımı olmak üzere birbirine uyumlu öğretileri içeren Klasik Yönetim Kuramı.80-83.e. organizasyonda yer alan insan ve onun oluşturduğu sosyal ilişkiler konusunun 155 156 157 http://www.g.. bürokrosiyi ussal-yasal yetkiye dayanan bir organizasyon tipi olarak tanımlanmıştır155. bu davranışların bilimsel olarak incelenmesi ABD’de yapılan Hawthorne araştırmaları ile başlamıştır.e.a.g. Dolayısıyle kuramın ana fikri bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamak. yönetsel yetki konusu analitik bir bakış açısıyla ele alınmış ve bürokrosi kavramı ile yetkinin ortaya çıkış şekli üzerinde durulmuştur.Geniş organizasyonlarda uzmanlaşma. belirli pozisyonda olma ile doğuştan kazanılan ve kişisel bir niteliği olan geleneksel yetki. Allah vergisi beceri ve nitelikleri kullanarak diğer kişileri davranışlara yönelten karizmatik yetki ve hukuk devleti gibi demokratik ve yasal düzenlemelerin olduğu toplumlarda geçerli ve meşru bir niteliğe sahip olan ussal-yasal yetkinin varlığından söz eden Weber..g.84.08. organizasyon için iyi olan her şey insan içinde iyidir düşüncesini savunmuştur. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı. 16. s. yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkileri incelemek.. 50 . sosyoloji. hiyerarşi ve kuralların önemi üzerinde durulan Bürokrasi Yaklaşımında.

. s.g. Klasik Kuram. statü ve tanınma gereksinimlerine paralel bir nitelik arz ettiği varsayımına dayanmaktadır.önemi vurgulanmış. İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı. kararlara katılma ve iş doyumu gibi kavramlara önem vermiştir. Organizasyonlarda insan öğesinin öneminin artması ile insan unsurunu anlamaya yönelik yapılan araştırmalar sonucunda organizasyon ile insan davranışları arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik modeller geliştirilmiş ve Çevresel-Davranışsal Yaklaşım olarakta bilinen İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı ortaya çıkmıştır.çevre etkileşimi üzerinde durulmamıştır. Gürel. her iki kuramın da organizasyonların biçimsel ve doğal yapılarını incelemede yetersiz kalmaları. insan unsurunun özellikleri davranışlar. organizasyonun etkinliğini belirleyen temel unsurun insan olduğu düşüncesine dayanan Neoklasik Yönetim Kuram ile birlikte.çevre etkileşimi üzerinde duran Modern Yönetim Kuramının doğmasını sağlamıştır158. İnsan İlişkileri Yaklaşımı ve İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı olmak üzere iki yaklaşımı içeren. “organizasyon için iyi olan her şeyin insan içinde en iyi olduğu” görüşünü. bununla beraber organizasyon kapalı sistem anlayışı ile ele alınarak organizasyon . iş. insan sosyal ve duygusal bir varlık olarak ele alınmış. İnsan ilişkileri yaklaşımının yönetim alanın da en önemli katkısı. Modern Yönetim Kuramı: Klasik Yönetim Kuramı rasyonellik. güdüleme. a. insan öğesinin önemi artmış.86-87. yönetime. Yukarıdaki iki görüşü birleştirmeye çalışan Modern Yönetim Kuramına göre klasik görüş fazla katı.e. insanın sosyal bir varlık olduğunu aşırı derecede uzmanlaştırmanın çalışanları tekdüze işler yapmaya ittiğini ve bu nedenle de çalışanların doyumu kendi içlerinde oluşturdukları sosyal ilişkilerde bulmaya çalıştıklarını ortaya çıkarmıştır. organizasyonu bütünsel bir bakış açısıyla ele alan ve organizasyon . Neoklasik Kuram ise “insan için iyi olan her şeyin organizasyon için iyi olduğu” görüşünü savunmuştur. neden o şekilde davrandığını ve organizasyon ile davranış arasındaki ilşkiyi açıklaması olmuştur. Neoklasik Yönetim Kuramı. 51 . doyum sağlama ve uğraşı isteyen amaçlara ulaşma arzularının benimsenme. 158 Gürüz. Ancak. insanların kendidini geliştirme. organizasyon içinde insanın nasıl davrandığını. etkinlik ve düzen üzerinde dururken. İnsan İlişkileri Yaklaşımının çağdaş bir uzantısı olarak değerlendirilen.

Bu bağlamda üst sistem. durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzıdır.g. Karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindeki bileşenler bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturmaktadırlar. alt sistemlerin bileşenlerinden meydana gelmektedir. bu tür 159 160 Meydan Larousse. İster yalın ister karmaşık olsun tüm sistemler. belirli olayların. pek çok bileşenin bir araya gelerek oluşturdukları ve bileşenlere kıyasla daha kompleks bir niteliğe sahip olan bir bütünü ifade etmektedir. çalışma ve özellikleri itibariyle. sistemi meydana getiren alt sistemlerin işlevsel ve eşgüdümlü bir şekilde faaliyet göstermeleri ile olanaklıdır. Yapısal açıdan ele alındığında sistemi oluşturan elemanların karşılıklı ilişki içinde oldukları görülebilmektedir. alt sitem ve üst sistem. s. Sistem yaklaşımının hareket noktasını oluşturan sistem. 161 Coşkun Can Aktan. entropi ve negatif entropi olarak detaylandırılmaktadır. başka olaylarla ve sistemlerle ilişkilendirerek inceleme olanağı veren.2006 52 . Modern Yönetim Kuramına özgü bir yaklaşım olan Sistem Yaklaşımı. sinerji ve holizm.a.org/yonetim/yonetim-teorileri/neo-klasik. birbirlerine bağımlı olan iki veya daha fazla parça ve alt sistemlerden oluşan. belirli bir sınırı olan. 1992.htm.Cilt 20 s. örgütlenmiş ve bölünmez bir bütün olarak tanımlanmaktadır. Her sistem alt sistemlerin bileşenlerinden oluşmakla birlikte. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi. olayları ve sistemleri bir çerçeve içinde ele alma. diğer sistemlerden ayrılabilen. “Neo-Klasik Organizasyon Ve YönetimTeorileri”.8. Sistem ve sistemin faaliyette bulunduğu çevre arasında malzeme. enerji ve bilgi alışverişi sözkonusuysa. sistemi oluşturan çeşitli parçaları ifade etmektedir. birbirleriyle aralarında bağlıklar ve etkileşim halinde olan elemanların oluşturduğu bir bütündür. Çevreyle olan iletişimleri ve etkileşimlerine göre sistemleri açık sistemler ve kapalı sistemler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sistem yaklaşımı ile ilgili kavramlar. bu arada insan unsuruna da önemle yer verilmelidir160. aynı zamanda kendisinden daha büyük ve daha kapsayıcı bir sistemin alt sistemi olarak işlev göstermektedir. http://www.neoklasik görüş ise fazla gevşek ve belirsizdir.e. Sabah Yayınları. Aralarında ilişkiler bulunan işlevsel parçaların oluşturduğu bir topluluk olan sistem. Alt sistem. Bu anlamıyla sistem.canaktan. Şentürk. 1960 ve 1970’lerde organizasyon ve yönetim alanında Sistem Yaklaşımı adı verilen yeni bir yaklaşım gündeme gelmiştir161.380. Bir sitemin sağlıklı ve etkin işleyişi. Bir ölçüde hiyerarşi ve otorite zorunludur159. mantıksal bütünlüğe ve tutarlılığa sahip fikir ve prensipler toplamıdır. Erişim: 16..08. Bu nedenle sistem kavramının alt ve üst sistem kavramları ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. açık ve kapalı sistem.

sistemin kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazlasını ifade etmesi anlamına gelmektedir. aksamaların yaşanması ve sonunda faaliyetlerin durması. Sinerji. yerini her zaman her yerde geçerli bir örgüt yapısının olmadığı düşüncesini temel alan Durumsallık Yaklaşımına bırakmıştır. bilgi ve materyal ile entropiye dayanma gücü elde etmesi ve olumsuz gidişatı önlemesi durumunu açıklamaktadır. verimlilik ve etkinliği artırmak için tüm faktörlerin bir arada kullanılması ve ortak enerjiyte dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Sinerjik olarak bilinen holizm. organizasyon ile ilgili her şeyin duruma. Bu bağlamda negatif entropi. Koşulsallık Yaklaşımı olarakta anılan Durumsallık Yaklaşımı. organizasyonun çevreden aldığı enerji. sistemin faaliyette bulunduğu çevre ile arasında herhangi bir alışverişin ve etkileşimim olmaması durumunu ifade etmektedir. Dolayısıyla organizasyonların birer açık sistem olmaları ve entropiyi önleyecek mekanizmalar geliştirmeleri gerekmektedir. hem de organizasyon ve çevre arasındaki 53 . iki veya daha fazla etkenin. Sinerjiyi karakterize eden özellik. Açık sistemin karşıtı olarak nitelenebilen kapalı sistem ise.sistemler açık sistem olarak adlandırılmaktadırlar. Başlı başına bir disiplin olmanın ötesinde olayların ve durumların incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı ve yöntemi olarak yönetim kuramlarını birleştirmek amacıyla ortaya atılmış olan Sistem Yaklaşımı. temelde Sistem yaklaşımı üzerine inşa edilmiş bir yaklaşımdır ve Sistem Yaklaşımını tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Hem alt sistemler. sistemin bozulması ve ölmesi anlamına gelmektedir. Böylesi bir durumda sistemin entropiye karşı direnme gücünü ifade eden negatif entropi gündeme gelmekte ve sistemin devamlılığını sağlamaktadır. bir sistemde faaliyetlerin bozulması. Organizasyonu bir sistem olarak ele alan Durumsallık Yaklaşımı. Kapalı sistemler çevreyle ilişki ve etkileşim içinde olmadıkları için. sonucun ortaya çıkmasına bileşik şekilde kaltkıda bulunmasıdır. Çevreleriyle etkileşim içinde olan açık sitemler. çevrelerinde yaşanan değişimlere paralel olarak değişmekte ve kendilerini uyarlamaktadırlar. zamana ve mekana bağlı olarak değişebileceğini savunur ve organizasyon yöneticilerinin içinde bulundukları koşuları baz alarak hareket ettikleri taktirde başarılı olacaklarının altını çizmektedir. ortak sonuçta rol oynayan etkenlerin etkisinin. Sinerjik yönetim. İş yapma yeteneği olmayan enerjiyi ifade eden entropi. entropiye uygundur. Kavram matematiksel şekide “2 + 2 > 4” olarak ifade edilebilmektedir. her birinin tek tek etkilerinin toplamından daha büyük ve güçlü olmasıdır.

Kıyaslama. yönetim olgusunun günümüzdeki görünümünü ifade etmektedir. Sistem Yaklaşımı.. her organizasyonun alt sistemleri ve çevresiyle tek ve benzersiz olduğu. Uygulama bazında aralarında farklılıklar kadar benzerlikler de olan Değişim Yönetimi Teknikleri. Değişim yönetimi. Sürekli Gelişme. organizasyon Durumsallık yönetimlerinin karşılaştıkları durumlar ve sınırlamalara uyarlanabilme yeterliliklerine ilişkin bir beceri olarak tanımlanabilmektedir. Moden Yönetim Kuramı. mükemmelin ve idealin hayata geçmesi anlamına gelen. Kıyaslama (Benchmarking).e. dolayısıyla organizasyonun yönetim aşamasında kendi kendini baz alması gerektiğini ileri sürmektedir162. organizazyonda değişimi gerçekleştirmek amacıyla başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakları. Küçülme (Downsizing). diğer bir organizasyonun ya da organizasyonların en iyi işleyen yönlerini belirlemesi ve kendine örnek olarak alması anlamına gelmektedir. bir organizasyonun verimlilik ve etkinlik yönünden en üst performansa ulaşması amacıyla en iyi ve en doğru yöntemleri arayarak bulması ve kendine uyarlamasıdır. Yeniden Süreçlenme. tüm örgütü anlamak için doğrudan bir model yaratmaktayken.g. organizasyonların çok değişkenli doğasını vurgulamakta. En iyi çözümün olmadığını ve her problemin kendi şartları içinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekliliğine işaret eden Durumsallık Yaklaşım. 54 . Bir organizasyonun. Gürel. yönetimlerin bilinçli olarak aldıkları kararlar ve uyguladığı stratejiler ile organizasyonun verimlilik ve etkinliğini kaynakların 162 Gürüz. anti tez ve sentez olarak nitelenen yaklaşımları takiben gündeme gelen ve 1990’lı yıllarda iş dünyasının kullanımına sunulan. Küçülme. a. Durumdallık Yaklaşımı. Toplam Kalite Yönetimi. organizayonun değişen ve özel açıklığa açıklığa kavuşturmaktadır. tez ile anti tezi birleştirerek sentez yaratmayı amaçlamış ve Sistem Yaklaşımı ve Duramsallık Yaklaşımı olarak iki yaklaşımdan oluşmuştur. durumlarda nasıl yönetileceğini Yaklaşımı. Değişim Yönetimi Yaklaşımları: Tez. s.87-100. yönetimin durumun gerekliliklerine göre hareket etme ve karar verebilme potansiyelini ifade etmektedir. zamanı ve vizyonu birbiriyle uyumlu ve etkin kullanabilmeye yönelik kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamı olarak tanımlanabilmektedir. Yeniden Yapılanma ve Örgütlenme. ilişki kalıplarını tanımlama ve değişen görünümü sergileme arayışında olan Durumsallık Yaklaşımı. Öğrenen Organizasyon kapsamında incelenebilmektedir.etkileşimi anlama.

Yeniden artırma Yapılanma yol ve Yeniden değişim Örgütlenme yönetimi (Restructuring and Reorganization). problemi çözecek makam ile yaşayan makamın koordinasyonu ön plana çıkarması gerekmektedir. çalışanların kaliteyi iyileştirme çabalarının sorumluluğunu üstlenmeleri ile organizasyonda sürekli gelişmeye ve değişime dayanan bir yönetim akımıdır.canaktan. 55 .e. örgüt yönetimlerine çevresel değişimlere uyarlama potansiyellerini konusunda gösteren tekniğidir. bilginin pratiğe uygulanması sürecinin tamamen yeniden yapılanması ile ilgili bir değişim yönetimi tekniğidir. Yönetimlerin problemleri analiz ederek. Özünde kalite kavramı yatmaktadır. iş süreçleri ile ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesini amaçlayan felsefedir. s. Kuzucular Ofset. Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management). Sürekli Gelişme (Kaizen) kavramı.08.azaltılması ile ilişkilendiren.27. http://www.htm. sistemi daha rasyonel ve verimli kılmaya yönelik çabalarını ifade etmektedir163. a. Değişim Mühendisliği olarak da bilinen bu yaklaşım. daha az kaynakla daha çok iş yapmayı hedefleyen bir yönetim tekniğidir. değiştikleri ve geliştikleri varsayımına 163 164 Gürüz.g. Japonca “Sürekli Gelişme” anlamına gelen Kaizen.org/yonetim/yonetim-teorileri/yeni-teoriler. s. Öğrenen Organizasyon (Learning Organization). Aslında bir yaşam felsefesi olan Toplam Kalite Yönetimi. Erişim: 16. değişim yönetiminde temel ilkelerden birisi olarak kabul edilmiştir164. organizasyonların insanlar gibi yaşadıkları. Kaizen -The Key to Japan’s Competive Success (Japonya’nın Rekabetçi Başarısının Anahtarı) başlığını taşıyan kitap ile birlikte ortaya çıkmış ve yeni organizasyon ve yönetim felsefesinin önemli kavramlarından birisi olmuştur. Coşkun Can Aktan. fakat sistemleri fiilen geliştiren yönetici olmayan personeldir165.2006 165 Mahmut Tekin. “Organizyon Ve Yönetim Teorileri Alanında Çağdaş Yaklaşımlar”. Yeniden Süreçlenme (Reengineering). Gürel.. Konya. Bir organizasyon içerisinde yatay ve dikey koordinasyonun çok hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olur ise o organizasyondan başarı kaçınılmaz olacaktır. Bir organizasyonun içerisinde iş ve sistem geliştirme yönetimin sorumluluğudur. süreçlerin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir biçimde yeniden tasarlanması olarak tanımlanmıştır. Kalite en yalın ifade ile amaca uygunluk demektir.101-104. Toplam Kalite Yönetimi. 1986 yılında Japon Masaaki Imai. öğrenerek büyüdükleri. 1999. Bir işin tüm özelliklerini ve işe ait problemleri bilen tek yetkili o işle ilgili personel olduğu için ara ve üst kademe yöneticilerin.

başarılı yönetimin ise bir sanat olduğu unutulmadan. beceri ve yeteneklerle donatılmış olmasına bağlıdır. faaliyetlerde etkin bir rol oynayabilmek günümüzde her şeyden önce yöneticilerin en yeni bilgi. Yönetimin bilimsel olarak temellerini atan Taylor’un ilkeleri günümüz organizasyonlarına dahi ışık tutmaktadır. 2. farklı yönetim modellerini uygulamaları da normal karşılanmıştır168. Yönetim teori ve uygulamalarındaki farklılıklar modern yönetim teorilerinden birisi olan durumsallık yaklaşımını ortaya çıkarmış ve bu yaklaşım ile organizasyonların içinde bulundukları durum ve döneme bağlı olarak. tanımlayan ve çözüm aşamasında diğer çalışanların katkılarını birleştiren yöneticiye doğru gerçekleşen bir dönüşüm söz konusudur. Yönetim faaliyetlerinde değişimin hızını yakalamak. Ankara. Yöneticilerin yaşadığı sorunların temel nedeni. a. Öğrenen Organizasyon. verimli ve emniyetli olarak gerçekleştirebilmek için uçuşla ilgili tüm kaynakların planlanması. Gürel.e.26. Havacılıkta Yönetim Havacılıkta yönetim. sorun ve soruları tayin eden. 2003. Çağdaş organizasyonların yönetimi. bir uçuş faaliyetini etkin. hem yeni şeyler öğrenebilen hem geri bildirimi algılayabilen ve yorumlayabilen bir niteliğe sahiptir166. yöneticilerin olaylara geniş pencereden bakabilmeleri gerekmektedir. Organizasyonların çalıştırdıkları personelin mesleki gelişimlerine yatırım yapmalarının akıllıca bir tutum167 olacağı düşüncesi Taylor’dan günümüze kadar uzanmaktadır.baskı. farklı alanlarda eğitim almış ve liyakatli bireylerden teşekkül eden ekiplerce sağlanmakta ve ekibin bilgileri ve deneyimleri sınanmış üyeleri görev performansının artmasına yönelik olarak yeteneklerini birleştirmektedirler169. Yönetimin bir bilim.2. yüksek düzeyde uzmanlık bilgisine ve mesleki deneyime sahip bir birey tarafından değil. s. 56 . uyguladıkları yönetim tarzıdır. Performans Değerlendirmeleri. Adem Öğüt. bilginin ortaya çıkarılması. İnsan öğesinde kaliteyi yakalamak. 2001.5. organize edilmesi. Bilgi çağıyla birlikte yönetim ve yönetici kavramının sanayi toplumunda genel kabul gören anlamında ciddi bir farklılık oluşmuştur. Bilgi Çağında Yönetim.. çağa ayak uymak büyük bir çabayı da beraberinde getirmektedir.g. 1.dayanan bir Değişim Yönetimi yaklaşımıdır. s.61.75. Reprosel Matbaa Hizmetleri.104-107. Sistem Yayıncılık. Nobel Basımevi. 1993. s. İstanbul. Margaret j. s. Dolayısıyla. Bütün sorun ve sorulara uygun çözüm ve cevapları bilen yöneticiden. Palmer. Ahmet Kovancı. Toplam Kalite Yönetimi. elde edilmesi ve transferi konusunda elverişli bir ortama ve kültüre sahip bir yapıdır. 166 167 168 169 Gürüz.

kontrol tedbirleri. Kişilerin kabiliyetleri ölçüsünde. organize etme.yöneltilmesi ve kontrol edilmesidir 170 . Dolayısıyle en uygun iş tanımının yapılarak kimin.23. 57 . koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını sırası geldiğinde yerine getirme sorumluluğu vardır. katkı esnasında pilotlardan birisi iş yapamaz duruma gelir ise. ne maksatla. bu hataların olabilirliğini yükseltmektedir171. bir işin en uygun nasıl yapılması gerektiğinin tüm kaynaklar düzeyinde saptanması olarak belirlenebilir.canaktan. Şentürk. Bilimsel Yönetimin İlkeleri. Bu sorumluluk Bürokrasi Yaklaşımından hareketle bir hiyerarşiye dayanan yetkilendirme ile yerine getirilebilmektedir. yöneten ve yönetilenlerin rolleri yapılan görevin o anki durumuna göre değişmekte olduğundan kesin kurallarla tanımlamak mümkün olamamaktadır. a. 1997. Taylor’un çalışmalarındaki hedefi bir işin en verimli nasıl yapılacağının yolunun bulunmaya çalışılması olmuştur172.g. neyi.s. Eğer görev tamamlanmasına ayırarak. 170 171 172 173 Coşkun Can Aktan. Bir uçuş görevinin başarı ile yapılmasını sağlayan öğelerin her birisinin konusunda uzman olmasına rağmen birbirlerinin eksikliklerini tamamlayıcı özellikleri öğeleri onun sorumluluklarını Yönetsel da alarak görevin de vardır. geri besleme usulleri ve yönetimin esas konusu insan olması. “Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış” . Bürokrasi Yaklaşımına uygun hiyerarşiyi içeren yetki ve sorumluluklar kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmasına rağmen. bir işi en hızlı ve en verimli bir şekilde yapabilecek seviyeye ulaştırılması için geliştirilip eğitilmesi hem çalışanların hem de yönetimin en önemli hedefi olarak kabul edilmelidir173..org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. ne zaman.g.s. Yönetim kuramları bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yapılabilmesi açısından incelendiğinde Bilimsel Yönetimin temel ilkelerinin hali hazır durumda korunduğu görülmektedir. diğer pilot ve ekibin diğer sağlayabilmelidirler. öğretim. nasıl yapması gerektiği eğer belirlenebilirse en verimli çalışma şekli elde edilmiş olacaktır. Yapılan araştırmalar meydana gelen kazaların azımsanmayacak bir oranının sevk ve idare yöntemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Servet Ofset. Bir uçuş görevinde hedef. http://www. Frederick Taylor. En küçük hataların bile insan hayatının kaybına neden olabildiği havacılıkta sevk ve idare hatalarının geri döndürülemez ya da ortadan kaldırılamaz sonuçları söz konusudur.12.e.. havacılıkta hiyerarşiyi. s.e.18.8. a.2006 Şentürk. Sevk ve idarenin konusunun eğitim. 16.htm. çalışmaları belirli işlevlere yönetim faliyetlerini birbirini izleyen belirli fonksiyonlardan oluşan bir süreç olarak gören Genel Yönetim Yaklaşımına göre bir uçuş görevinin yapılabilmesine katkı sağlayan öğelerin hepsinin planlama. Konya.

e. görev bölümleri arasındaki ilişkinin kesin çizgilerle ayrılması ve her öğenin kendi işinde uzmanlaşması görüşü yerine. Bir uçuş görevi esnasında durumun 174 175 Şentürk.20. negatif entropi yaratan ve sinerjik özelliğe sahip olmalıdır. istenen zamanda ve istenen kalitede bir ekip olarak çalışarak uçağı gideceği yere uçurmaktır176. 58 . Bir uçuş görevinin emniyet ve etkinlikle başarılması için değişen durum ve içinde bulunulan şartlara göre hareket etmek gerekmektedir. benimsenme.2006 176 Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri..18. Havacılıkta yönetim farklı sistemler arasındaki uyumun yaratılması için gösterilen faaliyettir. İyi yönetilen bir ekipte. Unutulmaması gereken hedef.htm. Herkesin yalnızca kendi göreviyle ilgilendiği durumlarda diğer görevlerde oluşabilecek aksamalar tüm uçuşun akışını değiştirebilir. http://www.s. Hava sahası içinde bulunan sistemler benzer amaçlara hitap etmesine rağmen her zaman aynı şekilde etkileşim göstermezler.İlişkiler her hangi bir yatay yada dikey bilinen hiyerariye bağlı olmaksızın kendi özel hiyerarşik saygı kuralları içerisinde oluşur. Oysa herkes birbirinin yanlışını düzeltirse varılmak istenen hedefe yanlışsız ulaşılacak veya yanlışlar kısıtlanmış olacaktır. İstanbul. a. bu defa herkes birbirinin hatasını gözeteceğinden kendi görevlerinde hata yapma olasılığı artacaktır.g. Erişim:16. Bir havacılık görevinin icrası esnasında. Dolayısıyle havacılıkta bir görevin icrası esnasıda hiyerarşinin yatay ya da dikey organizasyon yapısı yerine.org/yonetim/yonetim-teorileri/taylor. “Klasik Organizasyon ve Yönetim Teorisi . Türk Hava Yoları. matriks organizasyon yapısı mantığı ile sağlanabileceği düşünülmektedir174. Havacılıkta her sistem açık. uçuş görevinin gerçekleşmesi değişik alt ve üst sistemlerin birbirleriyle uyumlu ilişkisine bağlıdır. ekip çalışması ve her ekip üyesinin kendi uzmanlıklarıyla tamamlayıcı bir işbirliğine gitmesi önem arzetmektedir175. Bir uçuş faaliyetini sistem olarak ele aldığımızda.45. doyum sağlama ve uğraşı isteyen amaçlara ulaşma arzularının. statü ve tanınma gereksinimleri üzerinde duran İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı. Bir sistem bir diğerine göre bazen üst bazen de alt sitem olarak görev yapabilmektedir. insanın nasıl davrandığı ve neden o şekilde davrandığı konuları üzerinde duran İnsan İlişkileri Yaklaşımı ile insanların kendini geliştirme. İnsanın sosyal bir varlık olduğu. Ders Notları. özellikle uçağın kokpitinde herkes birbirinin görevini üstlenebilecek durumda olmalıdır. s. bir havacılık görevinin yapılmasında gerekli olan işbirliği ve saygı ortamının oluşmasına katkı sağlamaktadır. 1991. Eğer bu konuda denge sağlanamaz ise.canaktan. Coşkun Can Aktan. Bilimsel Yönetim Teorisi: Taylorizm” .

Bu sorunun çözümünde EKY’ye duyulan ihtiyacın önemi büyüktür. Pilot ve uçuş ekibinin bu teşkilat ile doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantısı yoktur. bir uçuş görevinin emniyetli ve etkin olarak yapılmasına katkı sağlamaktadır. yalın ve kaliteli bir yönetim anlayışını sürekli kılma. kanunlar ve standart uygulama usulleri havacılık çalışanlarına benimsetilmeye çalışılmıştır. Havacılıktaki yönetim anlayışı. Bu yüzdendir ki geliştirilen kurallar. Bazı ölümcül kazalar. Bilgi transferi içeren etkin bir iletişim uçuş emniyeti için esastır. uçakların engellerden emniyetle geçmelerini temin etmek ve hava trafiğini intizamlı bir şekilde hızlandırmak ve devam ettirmektir. elde edinilen bu tecrübelerin gelecek görevlerde emniyet ve etkinlik olarak olumlu yönde kullanılması. uçakların çarpışmalarını önlemek. 1979 yılında NASA’nın katkıları ile oluşturulan EKY 59 . en iyi çözümün olmadığı ve her problemin kendi şartları içinde ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. bakım ekibinin. Dolayısıyla yer ve hava personeli arasındaki ilişkilerin ve iletişimin uygun şartlarda sağlanabilmesi için kuralların çok iyi oluşturulmasına ve koyulan kuralların çok iyi uygulanmasına gerek vardır. kule personelinin. Bir uçuş faliyetininin gerçekleşmesi esnasında uçuş doktorunun. EKY’nin aktörleri arasında uyumlu bir ortam yaratarak uçuş faaliyetinin etkin ve emniyetli olarak gerçekleşmesini hedeflemektedir. çevresel değişimlere karşı kaynakların kullanımında etkinliği artırıcı tedbirler alma. uçaklar arasındaki ayrımları sağlamak. her hangi bir ekip üyesinin görevini yapamaması durumunda gerektiğinde radikal kararlar alarak değişen her duruma göre görevin gerektirdiği istekleri yapabilecek anlayışta olma konularını içeren Değişim Yönetimi Yaklaşımları. Yerdeki ve havadaki personelin EKY konusunda eğitim görmüş olmaları uçuşun emniyeti açısından çok önemlidir. yapacağı işler geleneksel olarak bir sonraki nesile aktarılmış ve sonuç olarak görülmüştür ki standart usullerin gerekliliğine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmıştır. Havacılığın ilk yıllarından bu yana bir havacılık çalışanının.gerekliliklerine göre hareket etme ve karar verebilme potansiyelini ifade eden Durumsallık Yaklaşımı. EKY’nin aktörlerinden hava trafik görevlilerinin asıl görevi. En üst düzey performansa ulaşmaya katkı sağlayan en iyi uygulamaların tespit edilmesi. hava trafik teşkilatı ile ile pilotlar arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü ortaya çıkmıştır. radar kontrolörünün birbirleriyle hiyerarşik bağı ya hiç bulunmamakta ya da dolaylı olarak bulunmaktadır. Bu da uçuş faaliyetinin emniyetle icrasında bir yönetim sorunun gündeme getirmektedir.

6. değişik çözümler yaratarak teknik bilgiye ve kaynaklardan elde ettiği bilgi ile nitelikli insan unsurunu yönetebilecek faktörlerin ne olduğunu bulma ve uygulamada hüner ve bilgiye sahip bir kişi olarak kabul edilir 178 .e. Yönetim ve Organizasyon. yönetici olarak liderlik yetenekleri sayesinde organizasyonda diğer birimlerle işbirliği sağlayarak etkin ve emniyetli bir uçuş görevini yönetir. personelin liderlik özellikleri ve yönetme kabiliyetleri önem kazanmaktadır179. Kaptan. EKY’de her zaman için bir ekip anlayışı içinde çalışmak işin gereği açısından zorunludur. Yani tehditlerin değerlendirilmesidir. s. hiçbir hasar veya yaralanmaya sebep olmayan ancak hasar ve yaralanma potansiyeli olduğu açıkça görülen olay veya durumdur.1. a. donanım. Tehlike.projesi sonucunda yönetimin izleyeceği yollar ve personelin eğitilmesi konusunda büyük adımlar atılmıştır177.. Günay Ofset. Bu anlamda yönetici. durumlar ve oranlarda uygulandığı görülmektedir. İşletme Örgütleri Açısından Yönetim Psikolojisi. Yazılım. s. Dolayısıyla. Risk Kavramı Tehdit. 180 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı.14. Genel olarak bakıldığında yönetim düşüncesinin gelişmesindeki her adımda yer alan yaklaşımlar havacılıkta yönetim uygulamalarında farklı zamanlar. Bir uçuş görevinin planlanmasından sona ermesine kadar geçen süre içerisinde karşılaşılan tehdit kaynakları ve oranları incelendiğinde bunların çevre ile ilgili olanları genellikle arazi şartları. binalar. Bu nedenle bir uçuş görevinin en önemli yöneticisi olan kaptan başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakları en etkili bir şekilde kullanabilmek için hem davranış bilimleri alanındaki son gelişmelerden haberdar hem de organizasyonda insancıl ilişkileri ile en iyi şekide yürütebilecek liderlik kapasitesi ve yeteneğine sahip olmalıdır. 60 .e. dağlar. çevre.32. Konya.6. Met/Er Matbaası. RİSK KAVRAMI VE HAVACILIKTA RİSK 1..15. İstanbul 1979.23. 6. 178 Şentürk. 1.g. 2001. Risk ise bir olayın meydana geliş ihtimali ve eğer meydana gelirse ciddiyet derecesi olarak tanımlanabilir 180 . kötü hava şartları tehditlerin büyük bölümünü 177 Erol Eren. kaynakları etkili biçimde kullanabilen.Baskı. bir ekip çalışması gerektiren uçuş görevi esnasında. s. a.g. Bu gün liderlik özelliklerinden yoksun etkin bir kaptan düşünülemez. tehlikeye neden olan kaynakları ifade eder. s. insan ve bilgiden oluşan kaynakların varlığının ya da yokluğunun yaratacağı tehlikelerin yarattığı riskleri görmek için nelerin tehdit olduğu nelerin tehdit olmadığını iyi bilmek gerekmektedir.Şerif Şimşek. 179 M.

yanlış dökümanların kullanılması ya da doğru dökümanların yanlış kullanılması gibi yazılıma dayalı tehditler gelmektedir. Uçak arızası. Takiben alışılmadık usullerin kullanılması. Uçak dışı hatalar (hava trafik kontrol. binalar). John A.com/cgi/content/full/320/7237/731. bakım. Bu tehditlerin yarattığı tehlikelerin riskleri EKY becerilerinin etkin kullanılması yoluyla azaltılarak emniyetli bir uçuş yapılabileceği gibi bir uçak kazasına da yol açabilir182. Helmreich.677682) Columbus. Görevin oluşturduğu baskı181. Alışmadık hava trafik malumatı. In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p. s.320:781-785 (18 March). uçuş planlama faaliyetleri dış tehditleri oluşturur. 3 182 Robert L Helmrich. Error and CRM in Flight Operations”. Kötü hava şartları. • • • • • • Arazi(dağlar. “On Error Management: Lessons from Aviation”. hava trafik emirleri. Klinect. hava durumu. 1999. dış tehditleri algılamadaki ekibin yapacağı hatalar sonucu oluşur. arazi yapısı. Çevre. Şekil 14’de oluşturulan Tehdit ve Hata Yönetimi Modeline göre.bmjjurnals. http://bmj. Daha sonra donanımdan kaynaklanan uçak ve sistem arızaları ile hava trafiğinin yönetilmesi için kullanılan techizatların arızaları gelmektedir.oluşturmaktadır. Beklenen olaylar karşısında daha önceden yapılan görev analizleri ile tedbir almak 181 Robert L.. sistem arızaları. 2. “Models of Threat. James R.06.Wilhelm. yer ekibi). donanım ve yazılımdan kaynaklanan tehditlerin tamamı insanı ve insan hatasını kapsamakta ve en önemli tehditin insan olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. İç tehditler ise. Erişim: 12. planlama. İnsanın tehditleri algılayabilmesi için tehditleri ifade eden bilgileri algılaması gerekmektedir. Dış ve iç tehditlerin yanı sıra tehditlere karşı EKY temelli tepkilerde bir kazanın oluşumuna etki etmektedir. insan kaynağındaki sorun çözüldüğü zaman diğer tehditlerin tehlikelerinin değerlendirlmesi aşamasında daha az hata yapılacağı emniyetli ve etkin bir uçuş yapılabileceği hususu üzerinde durulmaktadır. Bilginin algılanıp değerlendirilememesi ise tehditlerin farkına varılamamasına yol açmaktadır. 61 . Helmreich tarafından yapılan araştırmaya göre bir uçuş görevinde karşılaşılabilecek tehdit alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. bakım. hava alanı şartları gibi beklenen durumlar. BMJ 2000. s.2006. görev baskısı gibi beklenmeyen durumlar ile kokpitin dışında hava trafiği. Çalışmada tehditlerin farkına varabilmemiz için öncelikle insan kaynağı üzerinde durulması gerektiği.

3.e. The University of Texas at Austin. 185 ICAO. tehlike sahalarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin elimine edilmesi veya kaçınılması için gerekli önlemlerin alınmasını içerir. doğru olarak belirlenmiş olan bilinen rikler. s.. 62 .aviationcrm. Risk yönetimi kavramı. göze alındıkları zaman potansiyel yararlarına rağmen o risklere karşı koymak ve böylece riskin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermektir 183 .com/culture%20error%20and%20crm.Error and Crew Resource Management”.. riskin değişken dereceleri vardır. Merrit. John A. dördüncüsü bu riske girildiği taktirde 183 184 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. http://www.Wilhelm. üçüncüsü beklenen hiç bir yararı olmayan sebepsiz yere aldığımız anlamsız.25.g. James R. s.pdf. Risk yönetimi koruyucu vasıflar taşır ve kayıpları azaltmayı hedefler184. Riskler dört kategoride değerlendirilir. a.10. Birincisi. Yapılması gereken. Helmreich.e. ikincisi bilmeden ya da yanlış değerlendirme yaptığımız bilinmeyen riskler. s. amaçsız riskler.daha kolay olmakla beraber beklenmeyen olayların karşısında verilen tepkiler EKY becerilerinin etkin kullanılmasına bağlı olarak değişebilmektedir. Department Of Psychology. Kaza Önleme Ders Notu.33. a. Kabul edilebilir risk yargısı genellikle subjektiftir ve çeşitli kültürler ve topluluklar arasında olduğu kadar benzer organizasyonlar arasında dahi farklılıklar olduğu görülür 185 .g. s. “Culture.Asleigh C. Şekil 14: Havacılıkta Tehdit ve Hata Yönetimi Modeli Kaynak: Robert L. Erişim: 10.27.Klinect.2006 Doğru olarak değerlendirildiğinde.

Risk her zaman vardır. s.2. Bazı riskler kabul edilebilir. s. Beklenmeyen risklere.L. 186 187 188 189 190 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. Havacılıkta Risk Risk. bazıları giderilebilir ve bazıları da kabul edilebilir seviyeye kadar azaltılabilir.257.Basılmamış Ders Notu. Circular 247.g. Yarar o kadar büyüktür ki riske girmeye değeceği değerlendirilir186. Helmreich.10. beklenen veya beklenmeyen olaylar ile iç ve dış tehditler sonucu oluşur. uçuşun riskini azaltmayı ve hata yapma olasılığını en aza indirmeyi amaçlamaktadır189.insana belli bir yarar sağlayacak olan bir amaç uğruna risktir. British Medical Journal. Risk kararları yönetim kararlarıdır. giderilebilir ya da azaltılabilir durumda ise görevin yapılması..e. 1993. eğer risk giderilemez ya da azaltılamaz ise görevin iptali yönünde karar verilmesi gerektiği görülmektedir. ICAO. Risk yönetimi kararları mantıksal bir yol izler. bakım ve uçuş planlama örnek gösterilebilir 187 .33. Human Factors. ICAO Press. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Çeşitli zamanlarda değişik çalışma gruplarının uçuşun en riskli safhaları üzerinde yaptıkları çalışmalar ve araştırmalar sonunda yayımladıkları önlemler. Şekil 15’de verilen risk yönetim mantığı şemasında. a. Organizasyonun hedefleri ve mümkün olan kaynakların her yönünün analiz edildiği bir yaklaşım risk yönetimiyle ilgili tavsiyelerin organizasyon amaçlarının tamamlayıcısı olması ve gerçekçi olması bakımından en iyi seçeneği sunar188. a. 1. Londan. Human Factors Digest No. Risk yönetimi uçuş emniyetini artırmak için havacılık alanına uygulandığında 190 temel risk yönetimi teorisi aşağıdaki kabullere dayanmaktadır • • • . meydanın durumu örnek oluşturabilir. R.e.6.. Eğer risk kabul edilebilir seviyede.g.49.13-15 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. England. On Error Management: Lessons from Aviation.K. s.K Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutamnlığı. Hv. hava trafik kontrol. Sistem Emniyeti. 2000. İnsan hayatı ve fiziksel varlıkların kaybının maliyetinin önemli olduğu hava yolları gibi büyük organizasyonlarda risk yönetimi şarttır. s. 63 . Managemet and Organization. s.29-30. arazi yapısı. 1995. dolayısıyla da adı risk yönetimidir. bir uçuş görevinin yapılıp yapılmamasına karar verilirken tehlikelerin yaratacağı risklerin kaza olma olasılığına karşı kabul edilebilirliğinin nasıl sorgulanabileceği görülmektedir. kötü hava şartları. Organizasyonun amaçlarıyla ters düşmeyecek tavsiyelerde bulunabilmak için risk yönetimine sistemli bir yaklaşım uygulanmalıdır. Montreal. Havacılıkta beklenen risklere.

Bu. Sonuç olarak risk yönetim kararları ya tam olmayan bilgilerle ya da hiç bilgi olmaksızın alınabilir 192 . s. Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. Digest no. Human Factors. Aksi taktirde kararlar yanlış bilgilere dayanarak verilir.g. Montreal: ICAO Press. Bunlar şunlardır: • • • • Tehlike analizi ve değerlendirmesi Risk değerlendirme Tehlikenin giderilmesi Tehlikenin azaltılması Tehlike analizi ve değerlendirmesi: Tehlikenin değerlendirilmesi risk yönetiminde ilk basamağı olup içinde bulunulan durumun doğru değerlendirilmesini yapmayı içerir. 64 . 1993..3.51. Bu değerlendirmeyi yapmanın bir yolu meydana geliş olasılığını. Circular 247. Management and Organizasyon.Şekil 15: Risk Yönetimi Mantığı Kaynak: ICAO. Human Factors. şiddetini ve buna maruz kalmayı göz önüne almaktır. ‘den uyarlanmıştır.. s. Risk yönetimi temel olarak dört evreden oluşmaktadır191. a.e. hayati önem taşıyan ve genellikle uygun yapılmayan ya da hiç yapılmayan bir basamakatır.13-15.e. s.10. Bir kaza veya olayın meydana gelmesinin veya tekrarlanmasının önlenmesinde tehlikenin 191 192 Sistem Emniyeti. a.g.

a. Zira kaptan kaza ve olaylara. risklerin yüksek ve kabul edilemez olarak kalacağı yargısına varılırsa ve tehlikenin giderilmesi veya azaltılması çabalarından sonra toplam risk kabul edilemez kalırsa.53.13-15. fiziksel ve psikolojik durum gibi bir çok açıdan bakmaktadır ve kaptanın temel amacı da insan hatasının azaltılmasıdır193. Böylelikle düşünce ve uygulama alanları arasında iletişim sağlanır. verimli iş yükü paylaşımı. 196 Y. ekibin görevlendirilmesi.. s. s.e.g.a.. Bunu yapmakla tehlikeyle bağlantılı emniyet tedbirleri geliştirerek toplam risk değerlendirmesini kabul edilebilir bir seviyeye çekmek amaçlanmaktadır. Tehlikelerin doğru değerlendirilmesine dayalı olarak. Tehlikeyi araştıran mantık temel olarak “Böyle olursa ne olur?” egzersizidir. Risk analizi sonucunda verilen kararlar.13-15. İçinde bulunulan durumun değerlendirilmesinde eğer riskin kabul edilebileceği sonucuna varılırsa o zaman uçuşa devam edilebilir195.g. Usullerin ve eğitimin geliştirilmesi ile öncelikli telkinin nerede yapılacağı konularında kritik ve risk taşıyan noktalaı ortaya çıkarılır.e. Burada tehlikenin doğasıyla ilgili elde edilen bilginin doğruluğu ve bilginin kullanılmasına yönelik istek hayati önem taşımaktadır194. 197 Sistem Emniyeti.e.13-15. doğru karar görevin iptal edilmesi veya riski kabul edilebilir seviyeye çekmek için sistemin değiştirilmesidir197.e. 65 . ya bu görevdeki risk gerçekten kabul edilebilir olmasına rağmen siz kabul etmek istemiyorsunuz ya da bu görevdeki tehlikeleri elimine etmek veya azaltmak için herhangi bir harekette bulunmamayı 193 194 tercih ediyorusunuz ve görevi iptal ediyorsunuz anlamına Sistem Emniyeti. meydana gelecek tehlikenin ihtimalini ya da meydana geldiği taktirde tehlikenin ciddiyetini azaltmaktır.g. Tehlikenin giderilmesi: Üçüncü basamak tehlikelerin her birine bakmak ve giderilebilecek durumda olanları bulmaktır196.53. s. s. Hedef belli bir tehlikenin ortaya çıkma zamanını. Risk değerlendirme: Risk yönetiminin ikinci basamağını oluşturur ve içinde bulunulan riski almaya hazır olup olmadığımızı kendi kendinize sormaktır.g.. s.belirlenerek. Sistem emniyeti dahilinde insan faktörüne yönelik tehlike analizinde en büyük görev kaptana düşmektedir..e. Y. 195 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı..g. bunların kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması önemli bir basamaktır. Tehlikenin azaltılması:Tehlike giderilermiyorsa etkisini azaltma yoluna gidilir. Buradan da anlaşılacağı üzere risk almadaki emniyet faktörü bir ölçü değil bir yargıdır.a. a. a.

müsade edilen hava şartlarının altında uçarak yapan bir pilot olması mümkünmüdür? Bu gerçekten olabilir mi? Pilotların riske girmesine sebep olacabilecek nedenlerini şöyle sıralayabiliriz199. • • Zaman baskısı: Görev şimdi yapılmalıdır. a. • Disiplinsizlik: Kuralların kendisi için değil diğer insanlar için olduğunu düşünmektedir. Eğer disiplisizliğe bağlı olarak görev yapılıyorsa o pilotu işten çıkartmak gerekir. • Harekete göz yumulması: Standatlar göz artı edilerek yapılan bu tip görev uçuşlarına organizasyon göz yumar ve kusurlu görmezler. Eğer bilgisizlik ve eğitimsizlikten kaynaklanıyor ve yönetim harekete göz yumuyorsa bu bizim yönetim sistemimimzden kaynaklanıyor anlamına gelmektedir. yarın geç olabilir durumdadır. Bunlardan herhangi birisinin davranışı bizi kazaya götürebilir.g. s. • • Bilgisizlik veya eğitimsizlik: Limitlerin neden konulduğunu bilmemek.55. • Motivasyon: Görevi yapmak şirket için para kazanmak anlamına geldiğinden büyük bir istekle görevi yapmayı istemektir. Y. Bu durumda insanlar niçin riske girerler sorusunu kendimize sormamız gerekecektir.a.e. bakımcılar vardır.e. Havacılıkta yöntemden ziyade sonuçların ödüllendirildiği görülmektedir. 198 199 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. Uygun araç yokluğu: Görevi yapabilecek daha uygun bir hava aracının olmamasıdır. 66 . Hepimiz biliyoruz ki riske giren kestirmeden alelacele iş yapan pilotlar.58-59.. s.gelmektedir. Eğer bir kaza olursa o zaman dikkat edilir. motivasyon açısından bakacak olursak elimizde çok iyi bir pilotumuz var ancak onun isteği yanlış yöndedir ve onu her zaman kazanabiliriz.. Bu eğilim.g. iş yapıldığı sürece riskli davranışı görmeme hatta ödüllendirme durumunu ortaya çıkarır. Eğer mantığa rağmen kabul edilemez riski olan bir görevi yapmak için ısrar ederseniz kendinizle kumar oynuyorsunuz demektir198. Yöneticilerin baskısı: Yöneticilerin bu görevin yapılması konusunda ısrarcı olduklarının bilinmesidir. • Küçük risk büyük yarar: Alınan küçük riskin çok büyük yararlar getireceği düşüncesidir. Kendine verilen görevi müsaade edilen maksimum ağırlığın üzerinde yükle kalkarak.

1998. HATA KAVRAMI VE HAVACILIKTA HATA 1.1.3. kaza ve olayların meydana gelme olasılığını artırır.61.7. 202 Sidney Dekker.7. Büyük bir kazaya neden olan bir hata başka bir durumda hiçbir olaya sebep olmayabilir204. hatadan arındırılmış bir ortamdan söz etmek mümkün görülmemektedir.1. aynı tip hataların sebepleri temelde çok farklı olabilir. İnsan hatası tesadüfi değildir. France. Hata Kavramı Hata genel olarak kasıtlı olmayan davranışlar olarak tanımlanır 200 . 204 Robert A.75. insan hatası başarısızlıkların sebebi değil sorunların belirtisi ve sebebidir. İnsan hatası araştırmaların sonucu değil.e. John A. s. Birincisi. Helmreich. Kullanılan araçlar. Airbus Industrie Training&Flight Operation Support Division.a. (Basılmamış Eğitim Bülteni).g. benzer hataların sonuçları farklı olabilir. 67 . Bir kaza veya olayın meydana gelmesi için tehlikenin olduğu bir durumda risk alınması neticesinde hata yapılması veya arızanın meydana gelmesi gerekmektedir. insanların kararsız davranışlarını kontrol etmek ve hataları engellemek için modern. Profesional and National Cultures”. İnsan faktörü penceresinden bakılacak olursa.7. Hatalar emniyet limitlerini azaltır. Ashgate Publishing. 203 Y. uzmanlığına. başlangıç noktasıdır203. hiç beklenmedik bir zamanda. (Şekil 16) 200 Airbus Industrie. ACRM Cokpit Crew Tranee’s Booklet. kurallardan ve standart usullerin gerektirdiği durumlardan sapmalara götüren. Çürük Elma (The Bad Apple Theory) diye bilinen teoriye göre. sistematik veya seyrek de olabilir. tecrübe seviyesine. Hatalar dizayn kaynaklı veya operatör kaynaklı (insan hatası) olarak sınıflandırılabilir. İkincisi. beklenmedik hatalar yapılabilir. The Field Guide to Human Error ınvestigations. Cornwall. 2nd Edition. 1997.s.. Asleigh C. Casper. 2005. İnsan hatasını incelerken üç temel faktör dikkate alınmalıdır. Niyetlerden. 1999.1. Wilhelm. s. “Error and Ressource Management Across Organizational. yapılan görevler ve görev ortamı sistemli olarak hata ile bağlantılıdır. Alkov. Aviation Safety – The Human Factor. Merritt. İnsan hatasına yeni bakış açısı ise. Üçüncü olarak da. İnsan hatası kaza sebeplerinin en önemlisidir. 201 Robert L. olgunluğuna veya motivasyonuna bakmaksızın beklenmedik kişiler tarafından. İnsan hatasını değişik bakış açıları ile açıklamak mümkündür. Hatalar gelişigüzel. yerine getirilen veya getirilmeyen davranışlar insan hatası olarak tanımlanır201. Toulouse. sistemden kaynaklanmayan. Endeavor Books. insanın yaradılışından gelen yetersizlikler hoş olmayan süprizler yaratabilir. otomasyona dayalı ve kendini kontrol edebilen karmaşık sistemlerin daha etkin olabildiği düşünülmektedir 202 . s. s.

Bu durum kartopuna benzetilebilir. s. Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Sistematik ve Seyrek Hatalar Kaynak: Frank H.(Basılmamaış Ders notu. Seyrek hatalar ise iyi bir performans sonrasında oluşurlar ve önceden tahmin edilmeleri oldukça güçtür205.K. İstatistikler yedi aksilik/yanlış bir araya geldiğinde kazaların kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Bu nokta stres limitidir. 1995). Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Hv.47. İzmir. Human Factor in Flight. 2001. Şekil 17: Kaza Riski Eğrisi Kaynak: Uçuş ve yer emniyet okul komutanlığı. 2.Kaza Önleme. Toplanan hataların kaza ile neticelenme olasılığı ise yüksektir. 1996. Bir görevin bütün güçlükleri bir araya gelince olaylar zinciri denilen bir noktaya gelinir. Sistematik hatalar bol uygulama yaparak giderilebilir. s. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı 2. Hawkins. Şekil 16: Gelişigüzel. Bu durumda sisteme ilave yük konulursa bu noktadan itibaren hatalar ortaya çıkacaktır. Şekil 17’de görüldüğü gibi hata/arıza sayısı arttıkça arttıkça kaza riski de artmaktadır. Ashgate Publishing. s.13-14 68 .Gelişigüzel hatalar eğitimle düzeltilebilirler. Olağandışı durum sayısı artıkça insanın hata yapma riski ve ihtimalide artar. (Basılmamış Ders Notu).K. 205 İnsan Hataları.16 Teorik olarak bir insan hata yapmadan üç hatalı durumla meşgul olabilir.

206 Bahtışen. 69 .e. Aviation Psychology. belirli bir hata/arıza kazaya yol açabilir ya da açmayabilir. ortaya koymak ve düzeltici işlemi uygulamak gerekmektedir. yorgunluk.Olaylar zinciri prensibine göre.37.(Basılmamış Ders Notu).16. s. 2000. alkol gibi nedenlerden mi oldu? Konuyla ilgili yeterli eğitim aldı mı? Almadı ise bu eğitim noksanlığından kim sorumludur? Niçin? Şekil 18: Shappel ve Wiegmann’ın Emniyetsiz Harekatlar Akış Şeması Kaynak: Southern California safety Instute.g. Kazalara insan hatalarının neden oluştuğu düşünüldüğünde ortaya birçok soru çıkmaktadır. İnsanı hatalı davranışa nelerin sürüklediğini belirlemek için insan hatalarının temelinde nelerin yattığını incelemek. a. s. Bu nedenle kazaya sebep olmayan hatalar çok iyi incelenmeli ve kaza sebebi gibi dikkate alınmalıdır 206 . Örneğin: • • • • Kişi fiziksel ve zihinsel olarak yeterli mi? Değilse niçin değildir? Organizasyona girişte yeterli kriterlere dikkat edildi mi? Hata..

Hatalara benzer sonuçları olan diğer bir sınıf olaylarda ihlallerdir.e. bir kişinin bir şeyi yapmayı unuttuğu zaman meydana gelir. Üçüncü grup ise insan eğilimine göre emniyetsiz davranışları sınıflandırmaktadır. emniyetsiz şartın oluşmasına sebep olan durumu ortaya koymaktadır. Bu modelde emniyetsiz harekatlar üç genel kategoriye ayrılmış ve gruplanmıştır. tavsiye edilen uygulamalardan. Emniyetli harekat usullerinden.g. s. s. Yanılgı ise bir kimsenin bir şeyi yapmaya niyetlendiği halde yanlış yapmasıdır.The Human Factor. Endeavor Books. Şekil 19: Hata tiplerine göre ABD Donanması Uçak kazaları Kaynak: Robert A. İkinci grup emniyetsiz şartları içermekte olup.Emniyetsiz harekatları bir modelle açıklayan emniyetsiz harekatlar akış şeması Şekil 19’da görülmektedir. İhmal.1997. 1998.78. Casper. Bazı durumlarda farkına varmadan ihlaller Airbus Industrie. kurallardan ve standartlardan sapmalar ihlal 207 olarak adlandırılır 207 .a. Aviation Safety . Birinci grup emniyetsiz yönetimi içermekte olup ne olmuş veya ne yapılmış olduğunu tanımlamaktadır.7 70 . Bu son grupta yer alan temel emniyetsiz davranış tipleriyle ilgili olarak ABD donanması uçak kazaları çalışmalarından ortaya çıkan sonular şekil 19’da görülmektedir..Alkov.

Uçuşla ilgili bilimsel yaklaşımların başlangıcını Wright Kardeşlerin ilk uçuşu olarak kabul edilmektedir. yaş ve yakından ilişkisi vardır. Havacılık alanında kısa zamanda büyük gelişmeler olmasına rağmen.Alkov. cesaretlendiren) inançları. yaşlı kadınlar yapmazlar. dayalı Çoğunlukla İHLALLER Genellikle kasıtlıdır. Sadece sabötörler kötü sonuçlanacak hareketlere girişirler. bilgilendirmeye kaynaklanır. Çoğunlukla sorunlardan eksik bilgi. bağımsızdır.gerçekleşmesine karşın çoğu ihlaller kasıtlı olarak yapılmaktadır. Her ne kadar hatalar ile ihlaller arasında bazen ayrım yapmak güç olsa da. s. fakat kötü sonuçları olabilecek davranışlardan da kaçınırlar. 2nd Ed. İhlalel hataya yatkınlık genellikle yaş normları yatkınlığın ve örgüt ve kültürünü cinsiyetle değiştirerek azaltılabilir. Yönetim faktörlerden kaynaklanır katında ve/veya iş yerinde yanlış veya davranışlar. potansiyel olarak emniyetsizlik oluşturan bu iki davranış arasındaki önemli farklılıklar tablo 5’de özetlenmiştir.2. davranışları. motivasyoına ve dayalı inançlar. Endeavor Books.1999.7. İkinci Dünya Savaşından 71 . Aviation Safety-The Human Factor. insanların havacılıkta insan hatası unsuruna eğilmeleri yirmibeş otuz seneyi geçmemektedir. sosyal normlar ve örgüt kültürü tarafından şekillendirilir. Bu konunun bu kadar gecikmiş olmasının nedeni ise pilotluğun çok büyük bir beceri gerektiren bir bir şövalyelik mesleği olduğunun düşünülmesi ve hatanın pilota yakıştırılamamasından kaynaklanmaktadır. sosyal Çalışma hayatının normal evresinde. Tablo 5: Hatalar ile ihlaller arasındaki temel farklılıklar HATALAR Kasıtlı değildir. İnsanlar kurallara aykırı hareket etme eğilimindedirler. Genç erkekler Hatalarla ilgili bilgileri ilerleterek hata İhlaller ancak ihlal yapmaya iten (hatta cinsiyet gibi demografik faktörlerden ihlal yapar. Casper.82 1. olasılığı azaltılabilir. Kaynak: Robert A. Havacılıkta Hata İnsanlığın çok eski zamanlardan beri uçuşla ilgilendiği bilinmektedir.

hata. Sonuçlarının görülme zamanına bağlı olarak havacılıkta hatalar. yerel şartlar gibi çeşitli faktörlerle birleşerek savunmayı yıkmadan önce uzun süre saklı kalabilirler. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında ise bu konu ciddiyetle ele alınmaya başlanılmıştır208. bu gerçekçi bir yaklaşım değildir. genellikle pilot. performans ve emniyet arasındaki ilişki gerçekte göründüğü kadar basit değildir. insan davranışları veya kararlarının sonuçlarının ortaya çıkması uzun zaman. a. Potansiyel hatalar sistem savunmasını aşan aktif hatalardır.e.g.. Çok yetenekli kişiler bile hata yapabilirler. Bu tür hataların zarar verici sonuçları. ihlal. Bunun uzun dönem kazancı da vardır. bazen de yıllar alabilir. III. Hatalar tespit edildiğinde. Teknik problemler veya olumsuz sistem şartları tarafından tetiklendiği zaman ortaya çıkar. a. s. 72 . Emniyet çabaları potansiyel hataların tespit edilmesine ve çözümlenmesine 208 209 Hava Psikolojisi. Çok sayıda insan ve mekanik elemanlar arasındaki tam bir koordinasyonu gerektiren karmaşık sosyoteknik sistemlerde kazalar tek başına savunma duvarını yıkmaya yeterli olmayan birkaç hatanın/arızanın ardarda oluşmasından kaynaklanmaktadır.g. kaza ile sonuçlanmayan pek çok hata yapılmaktadır. yapılan hata ve düzeltici işlem öğrenilir ve gelecek sefer kullanılmak üzere saklanır. Sistem emniyet duvarının aşılmasının temelinde yatan neden mekanik arıza veya kullanıcı hataları değil karar verme seviyesinde yapılan hatalardır. Airbus Industrie. kontrolör. Böylece gelecekte daha fazla hata tespit etme ve daha iyi düzeltici tedbirler uygulama yeteneği kazanılır210.e. Kazalardan kurtulmak için ideal çözüm tüm kaza kaynaklarını ortadan kaldırmaktır.7 210 Bahtışen.. Potansiyel hatalar bir kaza oluşmadan çok önce sistemde mevcuttur ve çoğunlukla karar vericiler ve yöneticiler tarafından beslenirler. s. Fakat hata insana özgü olduğu için.21. önemli olan hatalardan ders almak ve performansı geliştirmektirr 209 . Potansiyel hatalarda.e. Tüm havacılık camiasında yapılan hatalar dikkate alınacak olursa. gibi uçuş görevinin yapılmasına doğruda katkı sağlayan personelden kaynaklanan ve olumsuz etkisi anında hissedilen aktif hatalar ve olumsuz sonuçları görülmeden uzun bir süre saklı kalan potansiyel hatalar olarak sınıflanırılabilir. İnsan hatası. kısa dönemde performans duruma adapte edilir.g. Potansiyel hatalar örgütün üst seviyesindeki yöneticilerin kararları neticesinde meydana gelirler.. a..evvel pek az kişi ve havacılık organizasyonu uçuş problemleri ile ilgilenmiştir. s.

2006. Helmreich. zayıf program veya bilinen tehlikelerin gözardı edilmesi şeklinde karşımıza çıkabilen bu hatalara bazen kaynak yetersizliği bazen de kabiliyet yetersizliği ile uygun olmayan veya zayıf bilgi neden olabildiği gibi. 214 Helmreich. • Usullerden sapma.e. insan hatasına yönelik havacılık emniyetinin geliştirilmesi için uygulamaya dönük yazılı kuralların geliştirilmesinin yeterli olacağı düşünülmüştür. • Yeterlilik hatası. zira aktif hatalar sadece buz dağının su üstünde görülen kısmını oluşturur211.yönlendirilmelidir. 213 Bahtışen. • Uygulama hatası. Başlangıçta.g.. takip edilmesi gereken usulleri uygulayamama. uçakta otomasyonu devreye koyamama. usul ve yönergeleri ihlal etme.1. Örneğin kötü hava şartlarının olduğu yere doğru uçma. s.1.g. • İletişim hatası.” BMJ 2000. kontrol listesini ezberden okuma. yazılı kuralların insan hatalarının azaltmada yeterince etkili olmadığı görülmüştür. uçuş planlama bilgisayarına yanlış değer girme. “On Error Management: Lessons from Aviation. bilgi veya beceri eksikliği sebebiyle hata yapma. 2000. NASA tarafından yapılan araştırmalara göre uçak kaza ve olaylarının %70’inden fazlasında insan hatası faktörünün ön plana çıktığı 212 gerçeği uçağı uçuran personelin ve uçuş ortamının incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır213. Bir uçuş görevi esnasında pilotların yaptığı bireysel hata tipleri ve örnekleri aşağdaki gibidir. s. Ancak bunun yeterli olmadığı.782.e. a. s. usül yetersizlikleri. s. 73 . karar vermedeki hata riski gereksiz yere artırır.. En iyi yönetilen organizasyonlarda bile verilen bazı kararların. Alt seviye yönetim hataları. 211 212 ICAO. uçucu personelin sıklıkla yaptığı hataların başında gelmektedir214. insanın yanlılığına ve sınırlarına maruz olduğu için emniyetsiz olduğu gözlenebilmektedir.19 Robert L. yanlış bilgi aktarma veya yanlış yorumlama.com/cgi/content/full/320/7237/731. Circular 247. irtifa kleransını yanlış anlama.06. a. konuşmayı kaçırma. http://bmj. zayıf planlama veya uygulamalar da neden olabilmektedir.320:781-785 (18 March).bmjjurnals. Uçuşun kendisi her zaman arıza ve hatalara gebedir. • Karar verme hatası. Erişim: 12.

Motivasyon ve Bilgidir.Havacılıkta uçak kaza ve olaylarının nedeninin genel olarak uçuş ekibi hatası olmasından dolayı insan hatasını incelerken. Ekip hataları. buton ve siviçlerin kullanımı ile ilgili parmak becerilerini içeren hatalardır. 1991. s. Culture. Bu kapsamda temel uçuş faaliyetinde etken olan insan hataları havacılık hatalarının hiyerarşisi şeklinde altı bölümde kategorilendirilmiştir. 2001.R. Bununla beraber otomasyonun da etkisi ile uçaklar daha karışık hale gelmişlerdir. uçuş kumandalarını ve gaz kolunu uygun kullanmamak sonucu uçağı perdövites (aerodinamik olarak uçamama) yapmak yada süzülüş hattını yakalayamamak gibi algı hataları. uçuş planını uygularken ya da kötü hava şartları ile karşılaşıldığında verilen karar hataları olmak üzere üç ana kategoride değerlendirir 215 .2. s. In Proceeding 10th International Seminar. Teknolojinin gelişmesiyle uçaklar ve sistemleri uçuş ekibinin hata yapma olasılıklarını azaltıcı yönde geliştirilmiştir.34. s. Newyork. İlk sağlık muayeneleri Birinci Yöntemsel Teknikler: Bunlar uçağın sistemlerini kullanmak için kullanılan Dünya Savaşı yıllarında yapılmaya başlanmıştır. Kabiliyetler.E. 74 . 1978-1994 yılları arasında ABD’de 169 büyük sayılabilecek uçak kazası meydana gelmiş ve bu 169 kazanın 113 tanesinin kazalara sebep olan uçuş ekibi hataları açısından analizinin sonucu Tablo 6’daki gibidir. Australia.35. Bu hatalar. Bunları şöyle açıklayabiliriz. Yöntemsel Teknikler.CRM. Canberra. Yargı Gerektiren Kararlar. Controlling Pilot Error.216. 215 216 Kern. McGraw-Hill. 2001. iniş takımlarını koymama ya da almama gibi usul hataları.Donnelley &Sons Company. bir ekip olarak yapılan hatalar ve nedenlerinin incelenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.Diehl. Tablo 6: Kazalara Sebep Olan Uçuş Ekibi Hataları Kaynak: Tony Kern. Algısal Beceriler. Enviroment. A. • • Kabiliyetler: Sağlıkla ilgili yeteneklerdir. R. “Does Cocpit Management Training Reduce Aircrew Error?”. International Society of Air Safety Investigators.

2001. Kern. Halen ise. • Yargı gerektiren kararlar: Uçuş tecrübesi ve bilgiye dayalı zihinsel veya 1970’lerden itibaren tanımlanmaya başlanılmış ve kaza bilişsel kararları içerir. oluştuğu an ve sonrası yapılmaktadır 218 müzakere edilip hata önleme programları .. xıv. uzun bir zamana yayılabildiği için hiç umulmayan bir anda kaza ve olayın gerçekleşmesine neden olur.e. haftalar. Şekil 20’de görüldüğü gibi.1950’lerden sonra kokpit dizayn standartları geliştirilerek. s. olayların meydana gelmesinin nedenlerinin sıralandırılmasında kulanılan “İsveç Peyniri (Swiss Cheese)” modeli bize yorgunluk. 75 . günler. 1960’lardan itibaren modern simülatörlerin geliştirilmesiyle beraber otomasyonun yarattığı kolaylılarla bu becerilere olan ihtiyaç iş yükünün azaltılması yönünde olmuştur. hatalar olaylar zincirinin başlamasına neden olur. rahatlık. Havacılıkta hatalardan arınmak için öncelikle eğitim ile hata önleme programlarının geliştirilmesine çalışılmış daha sonra yapılan hataları kötü sonuçlar doğurmadan önleyebilmek için hata yönetimi prensipleri uygulanmıştır. s. Bir uçak kaza veya olayı hakkında yapılan durum değerlendirmesi çalışmaları ile olayın öncesi. meydana gelen olaylar analiz edilerek yapılan brifinglerle hataların meydana gelmesi ve tekrar oluşmasını engelleyici tedbirler alınılmaya çalışılmaktadır. durum muhakemesi ve insan insan faktörü kavramlarına değinilmeye başlanılmışltır.g. çeklist haline cokpit usulleri geliştirilmiştir. Hata belirtisi göstermeyen ihmalleri saatler. 2001. araştırmalarında ekip yönetim kararları. • Algısal Beceriler: İyi el ve göz koordinasyonu gerektiren lövye ve direksiyon kullanım becerileridir. s. En az bilinen bu hatalar kokpit kayıt cihatlarının kullanılmaya başlanılmasıyla. 219 Y. • Motivasyon: Pilot adaylarının kişilik ve profillerini gözlemleyen pisikolojik enstrümanlardan biri olan mental testler İkinci Dünya Savaşının başlangıç yıllarında kulanılmaya başlanılmıştır. hastalık.xvıı. durum muhakemesi kaybı gibi tüm performansı etkileyen faktörlerin etkileşimini açıklamaktadır219.a. Havacılıkta hata belirtisi göstermeyen ihmaller. • Bilgi: İkinci Dünya Savaşı sonrasında havacılık alanında genel bilgiye ağırlık verilmeye başlanılmış askeri ve sivi havacılık organizasyonlarında eğitim programları yüksek öğrenim standartlarına getirilmiştir217. 217 218 Kern.35-39.

“Controlled Flight Into Terrain: A Study of Pilot Perspectives in Alaska” Civil Aeromedical InstituteFederal Aviation Administration. Hatalardan ders al. • • • Önceliklerini belirle zamanını ve iş yükünü yönet. Williams.pdf. ACRM Cockpit Crew Trainee’s Booklet.Şekil 20: İsveç Peyniri Modeli Kaynak: Larry L.12. 76 . • Kendi yeteneklerinin sınırlarını bil. Uçuş ekibinin bireysel hataları önlemeye yönelik başlıca bilmesi gerekenleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür220. • Ekip çalışmasına önem ver.3.9. ya hataların olma olasılığını azaltmaya ya hata önlemeye ya da yapılan hatanın harekata yönelik ters bir etki yaratmadan önce tespit edilmesi ve düzeltilmesi veya tekrar eden hataların şiddetini azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasıdır. İkazları. s. Erişim: 21. http://www. 220 Airbus Industrie. Başkalarının da senin deneyimlerinden yararlanmasını sağla.gov/docs/508/docs/cami/00_28. Peterson. s.2006 Havacılıkta bireysel seviyede hata yönetimi. Kevin W. brifingleri ve çapraz kontrolleri kullan. Gerçeklere kulak ver kişisel egona yenik düşme. Linda M. Oklahoma.faa. 2000. Hata yönetimi ekipler için daha kolaydır.hf. Richard C. Thompson. Her an hata yapabileceğini bekle ve davranışlarını buna göre ayarla. Bailey. olayları rapor et.

In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p. “Models of Threat.• Kural ve usullere bağlı kal ve her zaman çeklist kullan. s. Wilhelm. Şekil 21’deki hatalarını ve sonuçlarına belirlenmiştir.677-682) Columbus.3. Helmrich ve Foushee tarafından oluşturulan. Helmrich. Error and CRM in Flight Operations”. 1999. hatayı azaltma ve hatanın etkisini azaltmadır. hatanın etkisini azaltmanın amacı da hatanın sebep olabileceği olumsuz etkilerinin sınırlandırılmasıdır. Şekil 21: Uçuş Ekibi Hataları Modeli uçuş ekip ilişkin modelde uçuş ekibi hataları beş kategoride Kaynak: Robert L. Klinect. Hatayı azaltmanın amacı hataların oluşumunu sınırlandırmak iken. John A. James R. Ekip seviyesinde hata yönetiminin iki elemanı. 77 .

• Yakalama (Trap): Hatalar bir zarara sebebiyet vermeden önce yakalanır ve düzeltici işlem yapılmasısır. Yapılan bu hatalara karşı ekibin tepkisi ise üç kategoride belirlenmiştir. yanlış piste inme gibi durumları meydana getirir.• Kasıtlı Hatalar (Intentional Noncompliance): SHU’ya ve yazılı kurallara uymamak ve bilerek yapılan ihlalalerdir. uçuş yönetimi bilgisayarına yanlış bilgi girmede yapılan niyet edilenle yapılanın farklı olduğu yanılgı ve ihmalledir. ansızın ortaya çıkan ve SHU’da kapsanmamış durumları içeren karar hatalarıdır. • İletişim Hataları (Communication): Gerek kokpit içinde gerekse hava trafik kontrolü gibi unsurlarla kokpit dışında yapılan enformasyon alışverisinin doğru yapılmamasından kaynaklanan iletişim hatalarıdır. • İşlem Hatası (Fail to Respond): Ekibin hataya karşı tepkisinin ihmal ya da yanlış tespitten dolayı sonuçların başarısız olması durumu. • Arzu Edilmeyen Uçak Durumu (Undesired Aircraft State): Hatanın sonuçları yakıtın azalması. • Beceri Hataları (Proficiency): Bilgi eksiliği ve uçağı kumada ettirtmeyi gerektiren lövye . otomasyona aşırı güvenme vb. • Operasyonal Karar Hataları (Operational Decision): Ani değişen hava durumu. • Usul Hataları (Procedural): Çeklist usullerini uygulamada. • Önemsiz (Inconsequential): Uçuş emniyetine etkisi yönünden hata önemsizdir. • Kötüleştirme (Exacerbate): Hata tespit edilmesine rağmen hataya karşı ekibin çözüm tepkisinin yada tepkisizliğinin durumu daha da kötüye götürmesi durumudur. yanlış seyrüsefer yapma. yanlış yaklaşma. Hata tiplerini ve ekibin hatalara karşı tepkisini belirttikten sonra hataların sonuçları üç kategoride belirlenmiştir.direksiyon becerilerinin yetersizliğinin yarattığı hatalardır. 78 .

İlave Hatalar (Additional Error): Yapılan hataların çözümlerinde yapılan hataların sonucu yeni yeni ilave hataların çıkmasına neden olur.

Arzu edilmeyen durumlara karşı yapılabilecek durumlar üç kategoride belirlenmiştir. • Hafifletme (Mitigate): Durumun etkilerinin uçuş emniyetine katkı

sağlayacak şekilde hafifletilebilir. • Kötüleştirme (Exacerbate): Yapılan iyileştirme çabaları sonucu durumun daha da kötüye gidebilir. • İşlem Hatası (Fail to Respond): Ekibin hataya karşı tepkisinin ihmal ya da yanlış tespitten dolayı sonuçların başarısız olması durumu. Uçağın arzu edilmeyen durumları karşısında yapılan işlemlerin sonuçları üç kategoride belirlenmiştir. • • İyileştirme (Recovery): Tehlikenin yarattığı risk bertafaf edilir. İlave Hatalar (Additional Error): Yapılan hataların çözümlerinde yapılan hataların sonucu yeni yeni ilave hataların çıkmasına neden olur. • Olay ya da Kaza (Incident/Accident): Yapılan hatalar ve çözümleri yetersiz kalır ve olay ya da kaza meydana gelir221. Uçuş tarihine bakıldığında öğretmen pilot ve standardize pilotlarının genellikle hata bulucu olarak rol oynadıkları görülmektedir. Son çalışmalarda öğretmen ve standardize pilotlarının hata yönetimine yönlendirilmelerine çaba gösterilmektedir. Öğretmen ve standardize pilotlarının rolündeki bu değişikliği yapmak kolay değildir. Yıllar boyunca hatayı yakalama ve düzeltme üzerine yoğunlaşan bir anlayışı taşıyan pilotları hata yönetimini gözlemleyen insanlar haline getirmek geçekten zordur. Çünkü bu yeni sistem öğretmenleri ve standardize pilotlarını, pilotlara kontrol uçuşlarında veya eğitimlerde daha yüksek notlar vermeye zorlamaktadır. Değerlendirilen kişi hata yapar ve uçuş ekibinin diğer üyeleri bu hatayı fark edip düzeltir ise olumsuz bir not alınmamaktadır. Amaç kaza yapmayı engellemek ve uçak olaylarını azaltmaktır. Sonuçta uçuşun her safhasında ekip

221

Robert L. Helmrich, James R. Klinect, John A. Wilhelm, “Models of Threat, Error and CRM in Flight Operations”, In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p.677682) Columbus, 1999, s.2-3.

79

işbirliğini destekleyen ve oluşturan bu alışkanlık hata zincirindeki kazayı oluşturma potansiyelini azaltmada olumlu şekilde katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Ancak, uçuşta yapılan tüm hataların uçuş ekibinin diğer elemanları tarafından fark edilip düzeltilmesi ve düzeltme sebebiyle öğretmen pilot veya standardize pilotu tarafından hatanın göz ardı edilmesi her zaman kabul görecek bir uygulama değildir. Hatanın derecesi ve önemine bağlı olarak uçuş esnasında veya uçuş sonunda kritik edilebilir veya ilave eğitim yapılmasını gerektirebilir yahut kabul edilemez bir hata olarak değerlendirilebilir. Diğer açıdan kontrol uçuşu sırasında iyi bir işbirliği oluşturmuş ekip, muhtemelen o uçuştan sonra farklı kişilerle farklı meydanlara uçacaklardır. Hataların diğer pilotlar tarafından telafi edilmesi sadece o sorti ile kısıtlı kalmış olabilir. Benzeri durumlar öğretmen veya standardize pilotunun pek çok kritere bağlı olarak karar vermesini gerektiren hususlar olacaktır222. İnsan hatası değerlendirilirken genellikle uçak kaza ve olaylarına bakılır ve hatalar kaydedilir. Her zaman uygulanan normal usuller, değerlendirmeye en az tabi tutulan usulledir. Olması gerekene göre oldukça az oranda önemsenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Son derece önemli olan normal usulleri kayıt altına almadan ve değerlendirmeden anlamlı bir sonuca ulaşmak mümkün görülmemektedir. Bu hataların değerlendirilmesi ile elde edilen tecrübeler çoğu kez hayat kurtarıp, kaza ve olayları önlemeye imkan verebilir223. Aşağıda belirtilen operasyonel ve insan kaynaklı ipuçlarının bir veya bir kaçı hatalar zincirinin her zaman oluşabileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Hatalar zincirinin elemanlarını bilmek ve teşhis etmek, kişiye uçuştaki risklere karşı önlem almada yardımcı olacaktır. Ancak bilinmesi gereken bir hususta, hatayı tespit etmenin tek başına bir kazayı engelleyemeyeceğidir. Tanımlama ve teşhis etme, yükselen riski ikaz eden bir uyarı olarak algılanmalıdır. Operasyonel İpuçları • zamanı, Hedef kriterleri yakalayamamak: Daha önceden belirlenmiş, tanımlanmış sürat, yaklaşma minumumları, irtifa ve baş muhafazası, uçak

hedeflere uçak veya ekip olarak ulaşamamaktır. Bu hedefler beklenen ulaşma

222 223

B.J. Sexton, L.R. Hhelmreich, “Analyzing Cockpit Communication: The Links Between Language, Performance, Error and Worklod”, 1999, s.4. Elbaşı, a.g.e., s.19.

80

konfigürasyonu, uçuş planları, usuller ve ekip tarafından oluşturulan veya ekipten beklenen diğer hedefler olabilir. • Yazılı olmayan, kabul görmemiş usulleri uygulamak: Anormal durum ve

acil şartlarda uygulanması gereken usul ve maddeleri içeren yönerge ve kuralların dışına çıkmaktır. Çok özel durumlarda bu gerekebilir ama olayların çoğu bunun aksini söylemektedir. Bu yüzden usullerin dışına çıkan ekibin, problemi tam olarak algılayıp algılamadığına ve ellerindeki olanakların tamamını kullanıp kullanmadıklarına bakmak gerekir. Ekibin, yapılması gerekeni sadece o yolla sağlayacağı kanısında olması ve bunlara karşın kişilerin yalnız ve çekingen olması önlenmelidir. • Standart Harekat Usulleri(SHU) dışına çıkmak: Bilerek veya bilmeden

SHU’nun dışına çıkmaktır. İyi tanımlanmış SHU problem çözme için sinerji içeren yaklaşımları içerir. Zor durumlarda, zamanın önemli olduğu hallerde, etkili ve kalıcı çözümler sağlar. Bu SHU’nun bütün problemleri çözeceği anlamına gelmez. Ancak oldukça etkin bir başlama noktasıdır. SHU’nun dışına çıkmak riski arttırır. • Limitleri veya minumumları ihlal etmek: Direktifler, yönergeler ve çok daha kısıtlayıcı uçuş dökümanları tarafından belirlenmiş asgari operasyon limitlerini bilerek veya bilmeden ihlal etmektir. Bu, hava şartlarını, kullanma limitlerini, ekip çalışma ve dinlenme limitlerini, sistem limitlerini, sürat kısıtlamalarını vb. kapsar. Ekibin hareketlerinin, değişiklik yapmanın mümkün olmadığı veya makul olmadığı noktanın ötesine kadar devam etmesidir. Eve bir an evvel ulaşma arzusu programı uygulama veya yönetim baskısı, gurur hissi, bu davranışın sebepleridir. • Uçağı kimsenin uçurmaması: Pilotlardan hiçbirinin uçağın durumunu kontrol etmemesidir. Uçağı uçurmak uçuş ekibi için en yüksek önceliği gerektirir. Diğer işlerle aşırı meşgul olma veya görev bölümü yapılamaması tehlikeli sonuçlar doğurur. • Kimsenin diğer hava trafiğini kontrol etmemesi: Bu konu önceliklerin belirlenmesini gerektirir. Bir pilotun dışarıdaki trafiği kontrol etmek yerine kokpit içi ile ilgilenmesi ve bunu terminal sahasında yapması uçuş emniyeti için en büyük tehlikelerden biridir224.

224

A.T. Kern, Redefining Airmanship, Cloth. McGraw Hill, UK, 1997, s.247.

81

İnsan Kaynaklı İpuçları • Yetersiz iletişim: Eksik iletişim; bilgiyi, fikirleri, önerileri veya soruları

yanlış anlama, kafa karışıklığı veya aynı fikirde olmama gibi fikrin çeşitli sebeplerle saklanması neticesinde oluşur. Bir pilotun veya ekipten bir kişinin bilgiyi saklaması, olay hakkında soru sormaması, hatalar zincirinin bir halkasını teşkil eder. Eğer uçuş ekibinden birisi diğerinin iletişimi engellediğine inanıyorsa bu hatalar zincirini kuvvetlendirir. • Belirsizlik: İki bağımsız kaynağın birbirini doğrulamaması, belirsizliğe

neden olur. Bu belirsizlik saatlerde kişilerde, dökümanlarda, hislerde ve ilgili göstergelerle uyumlu çalışmayan kontrol kumandalarında olabilir. • Çözümlenmemiş uyumsuzluklar: Fikirlerde, alınan bilgide, oluşan

şartların içindeki çatışmaları önleyememektir. • Kaygı veya dikkatin dağılması: Dikkatin bir yöne yönelmesi diğerlerinin

dışlanmasına, dikkate alınmamasına neden olur. Bu yönelişle birlikte, bir veya daha fazla dikkat dağıtıcı husus dikkatin uçuştan kopmasına neden olabilir. Yoğun uçuş trafiğinin içinde beklentilerin artması nedeniyle iş yükünün ağırlaşması, fırtınalı bir hava, anormal ve emercensi durumlar dikkatin dağılmasına sebep olan nedenlere örnek gösterilebilir. Dikkatin dağılması; kişisel problemler, dikkatini verememe, yorgunluk veya aşırı rahatlıktan, kendine aşırı güvenden dolayı da olabilir. • Düzensizlik veya fikir sahibi olmamak: Olağandışı bir durum sırasında

emin olmamak, telaş veya şaşkınlıktır. Bu duruma uçağın geriside kalmak, bilgi eksikliği veya tecrübesizlik neden olur. Baş ağrısı, mide rahatsızlığı veya heyecanlı olma, performansın düşmesine neden olabilecek sebeplerdir225. Teksas Üniversitesi, 1987 ve 1998 yılları arasında üç havayolu

organizasyonunda, 184 pilot ve 314 maddeyi kapsayan bir araştırma yapmış ve yapılan araştırma neticesinde genel olarak çeklist kullanımı, otomasyon ve uçak kullanımı hataların daha çok yapıldığı konular olarak tespit edilmiştir. Yaygın olarak yapılan bu hatalar uçuşun safhalarına dağıtıldığında alçalma, yaklaşma ve iniş safhalarında yoğunlaştığı görülmüştür. Tablo 7’de ilginç bir sonuç olarak uçuş öncesi ve rule bölümünde de yoğun hatalar yapıldığı, bu hataların genellikle çeklist kullanımı, otomasyon, dökümantasyon, yanlış şalter ve kumanda ayarını kapsadığı

225

Kern, a.g.e.,s.249

82

fakat burada yapılan hataların önem derecesinin diğer safhalara göre oldukça düşük (%7) olduğu görülmüştür. Tablo 7: Uçuşun Safhalarında Pilot Hatalarının Dağılımı

Kaynak: J.R. Klinect, J.A. Wilhelm, R.L. Helmreich, Threat and Error Management: Data from Line Oğperations Safety Auits, In Proceeding of the 10th International Symposiun on Aviation Psychology, Colombus: Ohio State University, 1999, s.683. Bu gün havacılıkta, kokpit görünümü neredeyse bir bilgisayar ekranı haline gelmiş olmasına rağmen pilotlar hala başroldedir. Çünkü imal edilen uçaklar, insan kalitesinde bir kararı verecek düzeye, değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetine henüz erişememiştir. Bu konuda insanların kişisel görüşleri ne şekilde olursa olsun modern havacılık sektöründe uçuş ekibinin rolü, emniyetli ve etkin uçuş görevini yapabilmek için teçhizatın ve insanların yönetilmesine doğru yönelmiş, pilot becerileri belirgin bir şekilde değişiklik göstermeye başlamıştır. Pek çok uçak olayından sonra, üstün bir pilot becerisine ihtiyaç duyulmadan uçakların emniyetle uçurulabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu olaylar başlangıçta önemsiz sayılan problemlerle başlamış, fakat, yanlış karar, kötü iletişim, yanılgı ve kötü yönetimin katkısı ile felakete dönüşmüştür. İstatistiklere bakıldığında tüm ticari hava yolu kaza ve olaylarının yüzde %75’e yakını ekibin mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanamamasından meydana gelmiştir. Kaza ve olaylardaki insan hataları kişiler arası iletişim eksikliğinden meydana gelmiştir. Helmreich, Klinect ve Wilhelm’in üç ayrı hava yolu organizasyonu üzerinde yaptığı araştırmalarda, harici tehditler, uçuş ekibi hataları ve uçuş ekibinin EKY

83

ve çevre arasındaki karşılıklı ilişkidir. İNSAN FAKTÖRÜ VE HAVACILIKTA İNSAN 1. insanoğlu ile kendi yarattığı. ürettiği. işlettiği.1. s. soru sorma.105. 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. Etkin olan ve etkin olmayan bir çok EKY davranışı kayıtlara geçirilmiş olmakla beraber. oluşturduğu ve muhafaza ettiği araçlar. İzmir. Bununla bereber.davranışları üzerinde araştırma yapmışlar. Deneyimsizlik ve karar hataları hatalardır. S. tehdit ve hata yönetiminde en önemli EKY davranışları. 226 ise uçuş ekibinin yönetmekte en çok zorlandıkları J. bu araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir226. R.L. s. Colombus: Ohio State University.8.1. harici tehditler. İnsan faktörleri. dikkat. Wilhelm. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. liderlik. Klinect. Bunun yanında hataların doğurduğu sonuçları ise telafi edebilmişlerdir. 227 Alkov. Kuralları bilerek çiğneme en çok rastlanan hatadır. İnsan faktörü denildiğinde anlatılmak istenen aslında insan. Threat and Error Management: Data from Line Operations Safety Auits. aletler ve sistemler arasındaki etkileşimin araştırılması olarak tanımlanabilir 228 . ekipmanlar. 1999. 84 . • • • Normal uçuşlarda harici tehditler ve ekip hataları kaçınılmazdır. J. bir makine dizayn amacını aşan bir görevde kullanıldığında meydana gelen bir kazanın nedeni. ekip hataları ve bunların doğurduğu sonuçlar açısından en riskli safhalardır.A. yüzyılın sonlarında başlamıştır227. kullandığı. • • En yaygın hatalar otomasyon ve çeklist hatalarıdır. 19. Çoğunlukla uçuş ekipleri hatalara karşı tepki vermekte gecikmişlerdir. 228 Uçuş Emniyeti İnsan Faktörü Kitabı. İnsan Faktörü İnsan faktörleri konusundaki çalışmalar. Yaklaşma ve iniş. bir yönetim hatası olsa dahi insan hatası olarak değerlendirilmeye devam edilecektir.R.1999. 2005. Tasarım aşamasında makinelere insan hatalarını giderici bir nitelik kazandırılarak olağan dışı ve anormal durumlarda iş yükünün arttığı günümüzün modern ve karmaşık sitemlerinde kaza olma olasılığı azaltılmaya çalışılmaktadır. tasarladığı.8. Ama bu etmenlerin sıklıkları ve tipleri hava yolu organizasyonlarına göre değişir. 1. makine. ayrıntılı planlama olarak karşımıza çıkmaktadır. 683-688. bilgi akışını sağlama. Helmreich. In Proceeding of the 10th International Symposiun on Aviation Psychology. Bunlar karşılıklı kontrol eksikliği ve yanlış kullanımdan kaynaklanan hatalardır.

2. kanun koyucuları ve bu camiadaki tüm insanları kapsamaktadır.g. 2004. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.e. s.27. kokpit tasarımı ve mürettebat performansından dolayı oluşan kazaların önlenmesi amacıyla yapılmıştır. sistem mühendisliği çerçevesinde beşeri bilimlerin sistemli bir şekilde uygulanması suretiyle insanlar 230 ve onların faaliyetleri arasında ilişkişilerin optimizasyonu disiplinidir .İnsan faktörleri incelenen çevre. kumanda ve göstergelerin boyut. Bu araştırmalardan önce.a. Uçak kazalarında insan faktörü en büyük orana sahip neden olarak ortaya çıktığına göre. Uçuş söz konusu olduğunda ise insan.1. s. insanların işleriyle ve kullandıkları donanımlarla olan etkileşimlerinin düşünülenden çok daha karmaşık olduğu görülmüştür. Kayseri.2. şirket yönetimini. Tanım olarak insan faktörü. İnsan Faktörleri çalışmalarının havacılık sektöründeki temelleri ekipman dizaynı ve insan performansı alanındaki çalışmalarla II.e. Y.8. SCSI. Yıldırım Açıkel. 2000. a. iletişim vb. Bu çalışmalar öncelikle. arazi.) den meydana gelen. Aviation Psychology.Dünya Savaşı sırasında yapılmıştır. Uçağın yapısındaki ve 229 230 231 232 233 234 Uçuş Emniyeti İnsan Faktörü Kitabı.3. Bahtışen. Havacılıkta İnsan Faktörü 1950’li yılarda turbojet uçakların ulaşım sektörüyle tanışması ile hava yolu taşımacılığında kazalarda büyük bir düşüş yaşanmıştır. İnsan faktörü mühendisliğinin temel amacı emniyet ve verimliliği içeren sistemin etkinliğidir231. eğitim.. a. bu alanın uçuş emniyeti bakımından birinci hedef olarak ele alınması doğal bir gereklilik halini almaktadır233. uçuş planlayıcılarını. irtifa. s.g. “Duygusal Zekanın Askeri Uçuş Eğitiminin Başarısına Etkisi ve Uçuş Eğitimi Alan Pilot Adayları Üzerinde Bu Etkiyi Ölçen Bir Araştırma”.. şekil ve yerleşimlerine ek olarak çoğunlukla psikolojik başka unsurların da etkilediği saptanmıştır234. birçok kişi insanların çevresiyle olan etkileşimleri hakkında oldukça basit bir bakış açısına sahipti. (Yayınlaşmış Yüksek Lisans Tezi). kule operatörlerini.g.g. vb.. 85 . İnsan performansını. Basılmamış Ders Notu. 1. uçak ve çevre arasındaki ilişkidir232. s. doğal çevre (hava. Tanımında geçen faaliyetler sözcüğü kişiler ve davranışları arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.) ve insani çevre (idare. insan ile bu nesne ve sistemlerin kullanıldığı çevre arasındaki ilişkiyi araştıran bir disiplindir229.. s. a. Southern California Safety Institute. s. uçak bakım mühendislerini.8. İnsan Faktörü-1.107.e. makine ilişkisinden kastedilen pilot.e. Havacılıkta insan faktörü uçuş ve kabin ekibini. İnsanların herşeye uyum sağlayabileceği düşüncesi birçok tasarımın oluşturulmasına rehberlik etmiş fakat zamanla.

donanım sorunları yüzünden azalan kaza oranları güvenilirliğin arttığının göstergesi olmuştur. Federal Aviation Regulations (FAR 120-51b 2) Ferderal Aviation Administration (FAA). Şekil 22’deki grafik 1989 yılına kadar meydana gelan kazaların sebeplerini göstermektedir. 1999. pilotun iş yükünü de azaltan çok başarılı işler yapmaları. Federal Havacılık Enstitüsü (The Federal Aviation Administration-FAA) ve Amerikan Ulusal Havacılık Araştırma Enstitüsünün (The National Aeronautics and Space Administration-NASA) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 1970’li yıllardan bu güne kadar incelenen büyük kaza kırımlarda insan faktörü oranının %60 ile %80 arasında olduğu görülmüştür236.1995. s.g. Pilot hatalarının anlaşılabilmesi ve azaltılabilmesi için oldukça fazla çalışma yapılmıştır.Nick McDonald. Washington.motorlarındaki kaygıların azalması ile dikkatler. Crew Resource Management Training. Şekil 22: Dünya Genelinde Uçak Kazalarının Ana Sebepleri 1959-1979 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1980-1989 Kaza Oranı (%) Havaalanı/ATC Uçuş Ekibi Bakım Uçak Meteoroloji Kaynak: Neil Johnston.313..2. Aviation Psychology in Paractice. Diğer 86 . kritik safhalarda ekip koordinasyonunun nasıl başarısız olduğunu göstermektedir.e.5-6. NTSB tarafından yapılan kaza araştırmalarında elde edilen bulgular. daha iyi uçak performansı ve emniyetin yanı sıra. uçuş emniyetini tehdit eden diğer faktörlere yönelmiştir. (Boeing Company) USA. Havacılığın ilk yıllarında pilotun algılaması ve yetenekleri güvenilebilecek tek kaynaktı. Ray Fuller. Görüleceği üzere uçuş ekibinden kaynaklanan insan hataları %70’ten fazla bir oranı teşkil etmektedir. a. Yapılan araştırmalara göre dünyada gerçekleşen kazaların pek çoğunun insan hatalarından kaynaklandığı bilinmektedir235. s. Yıllar geçtikçe havacılık mühendisleri güvenililirlik problemini çözme. 235 236 Şentürk. Fakat insan hataları yüzünden meydana gelen kaza oranları aynı oranda azalma gösterememiştir. Ashgate Publishing Company. s.

• Buz çözücü (de-icing) kolaylıkları hakkında bilgileri olduğu halde. • Bir uçuş ekibi. s. Meydana gelen uçak kazalarından örnekler vererek insan faktörü konusunu daha iyi şekillendirmek faydalı olacaktır. Bir uçuş ekibi. uçuşla ilgisi olmayan telsiz muhaberesi nedeniyle çeklist maddelerini tamamlayamamış ve flapları kalkış durumun ayarlamadan kalkış yapmış ve uçak kalkıştan hemen sonra yere vurmuştur. alçalma planlarını ve uçağın meydana göre durumunu yeterince değerlendiremeyip. kanatları buzlanmış olan uçak kalkışı takiben düşmüştür. kabin ekibinin yolcu olarak uçan pilotların uyarılarını • kaptana aktarmalarına müsaade edilmediğinden olay engellenememiştir. Air Force Instruction. • Bir yardımcı pilot. karmaşık ve uzun muhabere sonucunda uçak yakıtsız kalarak düşmüştür. Bununla elde edilmek istenen sonuç. Depatmant of defence (DOD). • Bir uçuş ekibi. insan öğesi. Andrews AFB. iniş takım lambasındaki arıza sebebiyle otomatik pilotun kazara devreden çıktığını fark etmemiş ve uçak çok düşük bir alçalma oranıyla bataklığa düşmüştür. Yukarıda belirtilen yaşanmış kazalardan da anlaşılacağı üzere. kaptan uçağın perdövites (aerodinamik olarak havada tutunamamak) olduğunu değerlendirirememiş ve uçak Potamac nehrine düşmüştür. yardımcı pilot ve kontrolör arasındaki yakıt durumu ile ilgili olarak koordinesiz. uçuş ekibi kalkışa teşebbüs etmiş. • Bir uçuş ekibi. Bu kazada.Meydana gelen olayların çok azı önlenmesi ya da düzeltilmesi imkansız olaylar ve arızalar sebebiyle meydana gelmiştir237. yere yakınlık ikaz sitemini (Ground Proximity Warning System. Air Force Flight Standarts Agency. kişilerin yaşayarak öğrenmesi yerine yaşanmış olaylardan sonuç ve dersler çıkartarak öğrenmesi yoluyla havacılıkta emniyeti artırmak olmuştur. 1986 yılında ICAO A26-9 “Uçuş Emniyeti ve İnsan Faktörü” isimli çözümü ortaya koymuştur. Bu örneklerden bazıları şöyledir.GPWS) dikkate almadıklarından minumum irtifanın altına inerek dağa çarpmışlardır. AFI 11-290. 1998. 87 . yanlış meydana indiğini uçak park yerine geldikten sonra fark etmiştir. havacılık ilişkilerinde esnek ve en değerli ancak performansını ters yönde etkileyen 237 Cockpit/Crew Resource Management Training Program. kar fırtınası varken kalkış takatını doğru şekilde ayarlayamamış.5. • Kaptan.

1 239 Human performance & Limitations. 243 Çetingüç. Bu nedenle geçmişte insan faktörü pilot hatası ile eşdeğer görülmüştür. 2001. Kazaları genellikle pilotların yaptığı doğrudur. Uçuş Güvenliğinde Havacılık Tıbbının Yeri”. Çünkü bu terim hatanın nerede olduğunu. Joint Aviation authorities Airline Transpot Pilot’s Licence Theoretical Manuel. Pilotu hata yapmaya zorlayan sistemdeki insanlarla ilişkilendirilen bir hata. kokpitte olanıdır. Bu sistemlerin başarısı. İnsan tanımının içine sadece pilot değil. a. Ocak-Şubat 2006.g.e. Türk Hava Yoları A.3. s. usuller ve çevresiyle ilişkileriyle ilgilidir.etmenler arasında en kolay incinebilen ögedir. kimin hatalı olduğunu ve sistemdeki bozulmanın nerede olduğunu kısmen göstermekle birlikte pilotun neden hata yaptığını. Yıllar boyunca kazaların büyük bir çoğunluğu optimum insan performansının yeterince kullanılmamasından meydana gelmiş ve bu genel olarak “pilot hatası” şeklinde sınıflandırılmıştır 238 . Human Factors Digest No. 1993.1-1. tutatmaktadır243. Halbuki pilot uçuşu gerçekleştiren bir çok insandan birisi. Pilotun sağlık problemleri de bu bakım. planlama. Uçuş Noktası. 241 Muzaffer Çetingüç. Circular 227.e. 1996. İnsan faktörünü pilot hatası kavramına indirgemek kaza nedeni olan diğer unsurları gözden kaçırmak veya gizlemek anlamına gelmektedir 241 . Oxford. önemli yer organzasyon. Her geçen gün biraz daha önem kazanan insan davranışları ile ilgilenmektedir. “Pilot Hatası” teriminin kazaların önlenmesinde hiçbir katkısı olmamakla birlikte aslında genellikle de verimi düşürücü bir etkisi vardır. Uçuşun hangi safhasında. çalıştırmak. s. s. 242 İnsan Faktörü-1.. Aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkiler de aynı öneme sahiptir244. Oxford Aviation Training. hangi gruba ait insanların uçuşa doğrudan veya dolaylı olarak etkisi olduğunu incelemek ihitiyacı doğmaktadır240. s. bakımlarını yapmak ve yönetmekle yükümlü olan insan faktörüne 238 İnsan Faktörü-1: Temel İnsan Faktörü Kavramları.g. Havacının kendisine özgü çevresine uyumu için yaptığı girişimlerle ilgili yönleri insan faktörünün incelenmesi yönünden önemlidir. Havacılık psikolojisi araştırmalarına göre. a.47 244 Training Of Operational Personnel in Human Factors. s. döküman ve çeklistlere ait pek çok başka neden bağlamda Havacılık psikolojisi. insan faktörü insanlarla.2 88 . onların ekipman. s. İnsan davranışlarıyla ilgili bilgiye olan ihtiyaç daha karışık ve modern uçak sistemlerinin gelişmesiyle daha da artmıştır. Montreal: ICAO Press. s.g. yetersiz bir eğitimden kaynaklanabileceği gibi 242 .( Basılmamış Eğitim Bülteni) THY. yönetim.5-6. uçusun gerçekleşmesini sağlayan diğer tüm unsurlar da girmektedir. bunları öğrenmek. 240 Şentürk. yanlışın neden olduğuna ve neyin yanlış olduğuna ilşkin bilgi vermez.1. “Havacılık Tıbbı.e. insanların çalışma ve yaşam ortamlarıyla.. olabilmektedir..O. a. İnsan hatasından kaynaklanan kaza denilince akla hep pilot gelmektedir. HAMEYVAK Yayın Organı. ICAO. Fakat gerçek bundan farklıdır239.47.. tasarımdan.

İnsan hatasının havacılık sektöründe yok edilmesi. Department of Psychology. UK. bildiklerimizden tam olarak faydalanabilmek. s. 89 . alışılagelmiş işleri insanların elinden alırken beklenmedik ve alışılmışın dışındaki problemlerin çözümünde insanların özgün kabiliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. uzay ve havacılık gibi insan ve teknoloji iletişiminin yoğun 245 246 Hava Psikolojisi.e. İnsanlar çoğu zaman fonksiyonel sistem elemanları olarak aksar ve başarısız olurlar. Bu değişen boyutla beraber insan hatasını azaltmada bir diğer tartışma ise yüksek eğitim ve öğretim standardı ile hataların düşürülebileceği düşüncesi olmuştur246.. gemicilik. 2001. Havacılık. Günümüzden 2000 yıl önce yaşayan Romalı filozof Çiçero’nun söylediği gibi “hata insandır”. Kern. hava trafik kontrol. Hata yapmak insana mahsusdur. denizden petol çıkarma247. Bu günün uçuş ekibi. Bu gerçeği çok yüksek oranda pilot hatasından kaynaklanan kazalar kadar gözler önüne seren başka bir bulguya rastlanmamaktadır. demiryolları. 112. Günümüzün uçuş sistemlerinin çoğunun verimliliği onları kullanan insanlarla sınırlanmış bulunmaktadır. ındustrial Psychology Group. bu günkü sistemlerin emniyetle kullanımı için daha faydalı olabilecektir. fevkalade karmaşık ve gelişmiş sistemlerin en önemli parçası haline gelmiştir.g. Rhona Flin. ix-xvii. s. Bununla beraber. Crew Resorce management Training for Offshore oil production Teams. nükleer santral. İnsanlarla makineler ve insanlarla insanlar arasındaki karşılıklı bağıntıyı hiç bir konu modern uçuculuk kadar açıkça belirtemez. s. a. University of Aberdeen. insan davranışları hakkında daha fazla ve doğru bilgiye sahip olmak. bu ve benzeri sistemler gökyüzünün daha emniyetli olması için fayda sağlamakla beraber yeni yeni pilot hatalarının oluşmasına neden olmuşlar ve pilot hatalarında insan faktörünün etkisinin boyutu değişmiştir. Bu yüksek orandaki pilot hatasını kabullenmek istemiyorsak sistemdeki insan faktörleri ilişkileri hakkında daha çok bilgi edinip bunlardan faydalanmamız gerekmektedir245. Safety Sicience 41. Old Aberden. Hiç kuşkusuz. Teknolojideki gelişme ve otomasyon neticesi makineler bilinen.3. 247 Paul O’Connor. kokpitte yapılabilecek hataların bertaraf edilmesi için otomasyona yönelinmiş. 2003. kendisi zaten yüksek teknoloji ürünü olan uçaklara yere çarpmayı önleyici (Ground Proximity Warning System – GPWS) ve havada çarpışmayı önleyici (Traffic Alert and Collision Avoidance System – TCAS) gibi sistemler eklenmiştir.bağlıdır. havacılıkta bakım. King’s College.

47.g. Boing Commertial Airplane Grup. Bunun 248 249 Aviation Psychology.. s. Uçak kazası İstatistiklerinde %70 ‘den fazla uçuş ekibi nedenine dayanan uçak kazalarına diğer bakım ve hava trafik kontrolör nedenli olanlarda ilave edilince.g. a. kaza nedenlerindeki toplam insan faktörü oranı ortalama olarak %97’lere ulaşmaktadır. en fazla sorunlarla karşılaşılan konudur. CRM Background and Philosophy.e. 1.3.4..Wood. a. Şekil 23’de görüldüğü gibi günümüzde teknolojideki gelişmeler mekanik arızalara bağlı makine nedenli uçak kazalarının azalmasını sağlamıştır. 1998. Introduction To Cockpit/Crew Resource Management. 1991. İnsan Faktörünün Kavramsal Modeli İnsan faktörü. Ancak bu evrede insana yeterli özen ve önem gösterilmemesinden dolayı uçak kaza ve olaylarındaki insan nedenlerindeki artış insan faktörü oranını yükseltmiştir249.23. Boing Training Departmanet. Randolph AFB. Problemi inkar bunlardan biridir. s. Teknolojik gelişmelere paralel olarak uçaklar mükemmeliyet sınırına dayanmış ama onları yöneten insanlar fazla değişmemiştir. March 1998. Günümüzün yeni ve gelişmiş teknoloji sistemlerinde meydana gelen kazaların maliyeti oldukça yükselmiştir.g. 90 .3. uçak kazalarında insan faktörünün payı Birinci Dünya Savaşından beri değişmemiştir 250 . s. Aviation Safety Programs – A management Handbook. 252 Richard H. WY: Endeavor Books. Bu durumda insan faktörüne yönelme ihtiyacı pek çok bakımdan birbiri ile yakın ilişkide olan emniyet ve verimliliği kapsayan sistemin etkinliği ve ekiplerin sağlığı olmak üzere iki temel alanda önem kazanmıştır251. Nitekim..e.a. 250 Çetingüç. 251 İnsan Faktörü-1.2. s.e.3.olarak yaşandığı sosyoteknik sistemlerde insan faktörleri mühendisleinin çabalarına gittikçe artan oranda gereksinim duyulmuştur248. Casper. s. Bunun çeşitli nedenleri vardır252. Şekil 23: Zaman İçinde Kaza Nedenleri Kaynak: AETC student Guide. (Basılmamış Eğitim Bülteni). s. ilgi alanı “insan” olduğu için.8.

Çetingüç.. 253 254 Bahtışen.3. olabilecek olumsuzlukları önlemede etkili bir yol olabilir. İnsan faktörü somut ve ölçülebilir verilere dayandırılamaz.g.e. s. Ancak bütün bunların kanıtlanması oldukça güçtür. ekip çalışmasının yetersizliğinden bahsedebilir veya kimseyi memnun etmeyen sebeplerden söz edebilir. Diğer bir neden geçmiş deneyimlerdir.bir nedeni de insan faktörünü problemlerinin açıkça tartışılmaya yanaşılmamasıdır. 4M modeli ve modele Yönetimin (Management) ilavesi ile oluşturulan 5M modelinden farklı olarak 1972 yılında Elwyn Edwards tarafından geliştirilen SHEL modeli. a. o pilotların neden uçmalarına izin verildiği sorusunu akla getirmektedir. Mission. Hiç kimsenin herhangi bir zayıflığını kabul etmek istememesi gibi. Uçak kazaları analizlerine kullanılan 4M (Machine. Environment.47 255 İnsan Faktörü-1. Liveware) modelinde insan hep en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır254. Çünkü insan faktörleri genelikle kanıt bırakmazlar. Bu bakımdan insan faktörü uzmanları ile çalışmalarını kanıtlara ve deneylere dayandıran mühendisler arsında rekabet ve çekişme yaşanagelmektedir253. pilot yorgunluğundan şüphelenebilir.13. Çünkü kabul etmek.e. 91 . a. Bir kaza sonunda olanları açıklayacak kimse bulunamazsa. uçuculuk hayatı boyunca da kişinin fizyolojik ve psikolojik durumunu devamlı takibe almak..a. s. Bir diğeri ise mühendislerle rekabettir. Bir pilotun neden belirli bir şekilde hareket ettiğine veya etmediğine dair ipucu olabilecek her hangi bir şeyi belgelerde bulmak çok nadir gerçekleşen bir olaydır. s.e.. Medium.g. hiçbir pilot da kendisinin veya diğer pilotların problemleri olduğunu kabul etmek istememektedir.g. Hardware. insan temelli olarak insan faktörünün daha iyi anlaşılması ve konuya kademeli bir yaklaşım sağlanması açısından önemlidir255. Man) ve insan faktörünün kavramsal modeli olan SHEL (Software. araştırmacıların bulguları birer varsayımdan veya söylemden öteye gidemeyecektir. Olumsuz davranışların meydana gelmeden önce tespit edilmesi ancak geçmişteki davranışların incelenmesi ve yorumlanmasıyla elde edilebilir. İnsan faktörü uzmanı kazaların araştırılmasında sonuçlara varırken. Seçme aşamasında pilot adaylarını psikomotor ve psikolojik testlere tabi tutmak.

1997.Alkov. Endeavor Books. Şekil 25: Bailey’in İnsan Performansı Modeli Kaynak: Douglas A. Aviation Research lab Institute of Aviation. 2002. insan ile insanın belirli bir çevre içinde kullandığı yazılım (bilgisayar programları.3. 2002. insan ve çevre unsurlarını içeren SHEL Modelinin yanında Bailey tarafından önerilen insan performans modeli de kabul gören modeller arasındadır. s. s. “Defining The Relationship Between Human error Classes and Technology Intervention Strategys”. ekipman) arasındaki etkileşim olarak tanımlamıştır 256 . s.Wiwgmann. Aviation Safety The Human Factor.4 Douglas A. NASA Langley Research Center. Model. 92 . Edwards’ın yazılım. Şekil 24’de yer alan Edwards modelinde insan faktörlerini. Esa Rantanen.Şekil 24: SHEL Modeli Kaynak: Robert A. 256 257 Alkov.12. Çevre (Context) ve Görev (Activity) olmak üzere üç unsuru içermektedir257. Defining The Relationship Between Human error Classes and Technology Intervention Strategys. Esa Rantanen.1997.12. kontrol listeleri) ve donanım (alet. s. USA.Wiwgmann. İnsan (human). NASA Langley Research Center. Aviation Research lab Institute of Aviation. donanım.

e. Donanım (Hardware). 1998). Funtemantal Human Factors Concepts. s. s. SHEL kısaltması Yazılım (Software). 2002. 259 İnsan Faktörü-1. • • • • Yazılım (Software) Donanım (Hardware) Çevre (Enviroment) İnsan (Liveware) Şekil 26: İnsan Faktörü Kavramsal Modeli Kaynak: Boing Commertial Airplane Grup. Boing Training Departmanet.3. Çevre (Environment). (Basılmamış eğitim bülteni. Modeldeki blokların kenarları düzgün değildir. Civil Aviation Authority. CRM Background and Philosophy. İnsan performansını büyük ölçüde etkileyen bu karakteristiklerden bazıları fiziksel ölçü ve 258 CAP 719. a.3.. Uyumun elde edilebilmesi için merkezdeki elemanın karakteristiklerinin anlaşılması esastır. 93 .g. İnsan performans olarak önemli değişiklikler göstermeye eğilimlidir ve genel terimlerle ifade edilebilen pekçok limitlere sahiptir 259 .İnsan performansını anlatan Şekil 25’de belirtilen Bailey modeli yerine Edwards’ın SHEL modeli insan faktörünü açıklamakta daha fazla kabul görmüştür. (Peviously ICAO Digest No.1). West Sussex.3. s. İnsan (Liveware) unsurlarının baş harflerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Oluşturulan modelin merkezinde en kritik olduğu kadar en esnek de olan “insan” vardır. Modelin ağırlık merkezinde “insan” bulunmaktadır ve merkezdeki bu insana nazaran bir uygunsuzluk insan hatası kaynağı olabilmektedir. Blokların birbirleri ile uygunluğu ya da uygunsuzluğu blokların kendi karakteristikleri yanında bunların birbirleriyle olan ilşikilerine de bağlıdır. Daha sonra Hawkins tarafından geliştirilen Edwards’ın SHEL modeli Şekil 26’daki gibi gösterilmektedir258.

Uçak tipi dikkate alınmaksızın. operatör veya bakım mühendisi ekipmana ve insana zarar verebilecek hatalar yapabilirler. algılama. Eğer kullanım kılavuzları belirsiz. Yazılı talimatlarda karışıklık yaratmamak için standart terminoloji kullanılmalıdır. Bu etkileşim hakkında çalışma yapan mesleklere örnek olarak eğitim uzmanları.g.3. 94 .a. yorgunluk ve karar verme sürecidir. uçak el kitapları. Bu etkileşim talimnamelerin. Alkov. Kavramsal modeli oluşturan SHEL elemanları arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde açıklanabilir.4. İşitsel ve görsel eğitim araçları kullanıcıda açık ve net bir anlayış oluşturmalıdır. a. stres.g. 264 Y..1999. yazarlar ve bilgisayar programcıları verilebilir.4. kokpit/kumanda göstergelerin veya uçuş aletlerinin kullanıcıyla uyumlu hale getirilmesini amaçlar264.. sağlık. sembollerin. İnsan faktörlerinin kavrasamsal modeli SHEL’in en önemli unsuru insan olup. İnsan doğasının uyum özelliğinden dolayı L-H sistemindeki bazı eksikliklerin bertaraf edilmesine 260 261 Y. eğitim literatürünün. kontrol listelerinin. kişilik. 263 Alkov. En ideal şartlarda.e. bilgi işleme kapasitesi. çeklistler.e.. Bu ilişkide problemler genellikle daha örtülüdür ve dolayısıyla çözümleri de daha zordur262. • İnsan – Yazılım (L-S) İlişkisi İnsan-Yazılım (L-S) ilişkisi eğitim uzmanları ve bilgisayar programcılarının ilgi alanıdır ve eğitim müfredatı. parçaları birleştirmede kullanılan diyagramlar açık ve net değilse. insan faktörleri mühendisleri veya ergonomistlerin ilgi alanına giren bir konudur ve koltuk dizaynı. çevredeki elemanlar merkezdeki insan elemanı ile uygun hale getirilmeli ve birleştirilmelidir. s. 262 İnsan Faktörü-1. s.3. en önemli faktör ise. s. alet göstergeleri ve ekranlarda kullanılan semboller standart hale getirilip. s.e.4. eğitim özetlerinin ve bilgisayar programlarının tasarım ve yazılımını içerir. s. aynı bilgiyi ifade etmeleri sağlanmalıdır 261 . 1999.g. insan ile diğer unsurlar arasındaki etkileşimdir. • İnsan – Donanım (L-H) İlişkisi Yaygın olarak insan-makina ilişkisi olarak bilinen insan-donanım etkileşimi hakkındaki çalışmalar. pilotlar için kokpit gösterge ve kontrol düğmelerinin veya operatör ve bakım mühendisleri için makine ve aletlerin tasarımını en uygun hale getirme amacını taşımaktadır263.a.şekil ihtiyaçlar. semboloji ve bilgisayar programları gibi insan-sistem arasındaki fiziksel olmayan unsurları kapsar 260 .

ekip olarak bir arada çalışan insanlar arasındaki etkileşimi ele almakta olup EKY’nin ilgi alanını oluşturmaktadır271. Uçuş personeli ekip olarak hareket eder ve ekip etkileri. uçuş ekipman sahasını ve kabin tasarımını içine alır266. • İnsan – İnsan (L-L) İlşkisi Psikologlar. a. a.e.g.4. 265 266 İnsan Faktörü-1. s.g. 1999. grup iletişimi. ekip çalışmasına engel olan unsurları araştırmaktadırlar 270 . 1999.a.a. 271 İnsan Faktörü-1. • İnsan – Çevre (L-E) İlişkisi İnsan-Çevre (L-E) ilişkisi havacılık fizyolojisi uzmanları ile yaşam destek teçhizatları uzmanlarının çalışma sahasıdır. s.insan ilşkilerinden kaynaklanan problemleri çözmek için ortaya çıkan bir yaklaşımdır. s. Alkov.. davranış ve performansın belirlenmesinde rol oynar..4.rağmen tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir..g. EKY. Bu durum tasarımcıların dikkatli olmasını gerektiren potansiyel bir tehlike meydana getirmektedir265. Uçuş teçhizatı ile kabin dizaynı gibi konular yanında. 267 Y. a.e.4 268 İnsan Faktörü-1.4. 269 Alkov. Havacılıkta bu etkileşim.. 95 . pek çok değişik kişi ve birimin katkısı ile gerçekleştirilen bir uçuş görevinin başarılmasında insan faktörünü ifade etmek için kullanılan SHEL modelindeki insan. sosyologlar ve sosyal psikologların üzerinde durdukları ilişkidir269. s.4.e.4. Ancak durum her zaman böyle değildir. L-L ilşkisi. Bir sonraki bölümde bu yaklaşımla ilgili açıklamalara yer verilecektir. 270 Y. s. Sosyolog ve psikologlar. s..g.g. Havacılık geniş politik ve ekonomik kısıtlamalarla çevrili olduğundan çeşitli çevresel değişkenler L-E ilişkisini etkilemektedir268.. Bu etkileşim insanlar arasındaki ilişkilerle ilgilidir. s.e. illüzyon gibi çevre koşularının neden olduğu giderilebilir hataları da içerir267.3. Eğer birey yetkinse bu bireylerden oluşan ekibin de yetkin olduğu varsayılabilir.e.

4 Y. NJ.L.g.e. Helmreich. New Brunswick. Bu dönemler de uçak kazalarının sebepleri genellikle uçak ya da motor arızasına bağlanmıştır. cesareti.1. Uçaklar geliştikçe ve daha karmaşık hale geldikçe.Helmreich. s.11. USA.g.. Yirminci yüzyılın başlarında ilk uçuşu yapan Wright kardeşlerin pilotluk anlayışı ile modern anlamda pilot anlayışını karşılaştırdığımızda. s.Peterson&D. iş yükünü azaltmak ve hata yapma ihtimalini düşürmek amacıyla bir yardımcı pilot desteği doğmuştur.283. s.Fishman. EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMININ OLUŞUMU Havacılıkta ekip kavramı değerlendirilirken uçuşun tarihsel gelişimine bakmak gerekmektedir 1 .283.a.. İlk hava savaşı 1911 yılında Libya’da İtalyan’lar ile Türk’ler arasında 1 nci Dünya Savaşında yapılmıştır. otoriterliği. 3 Kern.e. a.R. İlk zamanlarda pilotlar motorun ve uçağın limitlerini biliyordu ve onlar için sadece hava durumu önemliydi. 2001. kuvvetli ve cesaretli bir insan imajı ile bütünleştirilmiştir2. 96 . pilotun kabiliyetinin kısıtlı olması ve hata yapma eğiliminin artması. In D. Yardımcı pilot ihtiyacı askeri uçuşlarda ise kol düzeni ile sağlanmıştır.İKİNCİ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 2.283. Rutgery Universitiy. 1987. stres altında sakinliği ile temsil edilen pilot. Özellikle mürettebatı 10 kişiye kadar genişleyen çok ekipli uçakların kullanılması ile ekip 1 J. 1 nci Dünya Savaşından sonra devletlerin kaza istatistikleri ile ilgilenmeye başlaması ve sivil havacılığın gelişmesi ile beraber yolcuların yaşam risklerinin tartışılması havacılıkta insan faktörü ile ilgilenilmesini başlatmıştır. R. s. Helmreich.e. O günün şartlarına göre havacılık bilgisine sahip olan pilotlar bakım ekibi ile çok iyi bir işbirliği içindeydiler ve aralarında çok iyi bir uyum vardı3. s. havacılığın ilk yıllarında bir takım kişisel özellikleri. Assessing The Behavior and Performance of Teams in Organizations: The Case of Air Transport Crew. 2 nci Dünya Savaşıyla beraber uçakların hava savaşlarında kullanımının artması ve sivil havacılığın daha da gelişmeye başlamasıyla yüksek eğitimli pilot ihtiyacı artmıştır 4 .R. Bu dönemde yetişen pilotların farkında oldukları sadece yerçekimi kuvveti ve kendilerine tehdit olan düşman pilotlar ile onların silahlarıydı ve pilotların hemen hemen hepsi mükemmel risk yöneticileriydi. a..B. Bununla birlikte ilave edilen bu pilot ekibin bir parçası olmaktan çok destek olan fazladan bir eleman olarak değerlendirilmiştir5.g.Hackman.7. Assessment for Decision. Havacılık alanında gelişmeler askeri alanda başlamıştır. 5 Hackman. güçlü. 2 Hackman.

ekibinin Yapılan iyi araştırmalar 2 nci Dünya Savaşından sonraki yıllarda uçak kazalarının ana özellikle kaynakları kullanamamasından doğan insan hatası olduğunu göstermiştir6. THY Ekip Kaynak Programı Hazırlama Dersleri. Bu çalışmada. 97 .. personel hataları ve zayıf takım çalışmasının uçak kazalarının temel nedeni olduğu ve insan ögesinin etkili takım çalışması ile birleştirilmesi ile kaza oranlarının düşürülebileceği belirtilmiştir.e.1991. zayıf organizasyonlar.g. 2001. Ekip Kaynak Kullanım Programı Kurallar ve Araçlar.s. Y. Takım çalışması kavramı üzerinde durulan bu çalışma o yıllarda önemsenmemiş ve ihmal edilmiştir. s.3.koordinasyonu kavramı ortaya çıkmıştır. yönünde de çalışmaya kokpit başlamışlardır. s. 6 7 Kern. Yapılan bu çalışmadan uzun süre sonra uçak kazalarının önlenmesinde konu yeniden ekip kavramı ile gündeme gelmiştir7. Şekil 27: Becerilerin Değişimi Kaynak: THY. Havacılık mühendisleri insan-makine ilişkisinin öneminin farkına varmış ve ergonomik tasarımları ön plana çıkartarak uçağın etkin ve emniyetli bir şekilde uçurulması için insan kabiliyetinin ve gerekli kaynakların nedeninin etkin uçuş kullanılması ekibinin. 1948 ile 1951 yılları arasında meydana gelen 7518 uçak kaza ve olayı incelenerek yapılan analiz sonucunda Uçak Kazalarının Nedeni Olarak Zayıf Takım Çalışması (Poor Teamwork as a Cause of Aircraft Accidents) adlı çalışma raporu hazırlamıştır.6. 1951 yılında ABD Hava Kuvvetlerinde.a.11.

iyi teçhizatla donatılmış ve bakımı iyi yapılmış bir uçağın 59 sent değerindeki bozuk bir lambanın yüzünden yere çarpmasına engel olamamıştır11.7C.g.2. 11 National Transportation Safety Board. tüm dikkatin bu lambaya yönelmesi sebebiyle ekibin uçağın alçalışını fark etmemesi kaza sebebi olarak bildirilmiştir.. 1972 in Miami. Bu kaza tipik bir EKY kazasıdır. AT-M-06A. a. Dijital (Glass) kokpit çağı olarak adlandırılan dönemde ise temel uçuş becerisi en az düzeyde. 2.2. AAR 73-14. s. Ortaya çıkan bu yeni ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli becerileri içeren bir eğitim programına ihtiyaç duyulmuş ve bu program EKY olarak son halini almıştır.Şekil 27’de görüldüğü gibi havacılığın ilk yıllarında kaptan pilotun temel uçuş becerisinin en yüksek seviyede olması beklenmiştir.e. FL. Andrews AFB. USA. OPNAV INSTRUCTION 1452. 2001. Aircraft: LOCKHEED 1011. iyi eğitilmiş bir ekip. ikinci öncelik olarak teknik bilgi ve en üst seviyede ise yönetim becerileri kaptan pilottan beklenilir olmuştur. 163 yolcusu ve 13 kişilik ekibi ile birlikte Miami uluslararası hava alanına 19 mil kala düşmüş ve 99 yolcu ve beş kişilik uçuş ekibi hayatını kaybetmiştir. USA.5. diğer bir ifade ile insan hatası faktörünü daha iyi anlayarak ekip performansını geliştirmeyi ve uçak kaza ve olaylarını önlemeyi hedefler10. Crew Resource Management Program. temel uçuş becerisi gün geçtikçe gelişmiş ve bu dönemde teknik bilgiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Profesyonel. Registration: N310EA. Departmant of The Air Force Air Force Flight Standards Agency. 8 9 Şentürk. Aircraft Accident Report. NTSB Idetification. 1972. mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı bilmeyi gerektiren yönetim 8 tecrübesinin en üst seviyesinde geliştirilmesine duyulan ihtiyaç artmıştır . 10 Crew Resource Management (CRM) Basic Concepts. İçinde bulunduğumuz dönemde ilgili hava aracına ait teknik bilgiler dökümanlarda mevcut olup bir hava aracının nasıl uçurulması gerektiği çok iyi bilinmektedir. s. Nitekim. 1972 yılının 29 Aralık gecesi. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ VE TANIMI EKY. Bununla beraber. Jet motorunun icat edilmesi ile birlikte gelişmiş hava araçları imal edilmeye başlanmış.5-6. December 1998 .s. 98 . Daha sonra yapılan bir açıklamada burun iniş takımının durumunu gösteren lambanın yanmaması. bir Lockheed L-1011 uçağı. Washington DC. bir uçuş görevinin emniyetini ve etkinliğini artırmak için maksimum ekip koordinesi ve en uygun risk yönetimi ile hataları asgariye indirecek önlemlerin alınması 9 . December 29. Kaza raporunda uçuş ekibinin uçuşun son dört dakikasında uçuş aletlerini yeterince kontrol etmemesi ve beklenmeyen hafif bir alçalmayı fark etmemesi nedeniyle kazanın gerçekleştiği açıklanmıştır. Washington. modern. DCA73AZ005 14 CFR Part 121 Scheduled Operation of Eastern Air Lines Inc. Depatment of The Navy.

Bu kazanın raporunda kaptan. Hedeflerin başarılması: Yapılan uçuş görevinin hedefi bir ticari hava yolu şirketi için A noktasından B noktasına emniyetli ve etkin olarak gidebilmektir. olay meydana geldikten sonra EKY prensiplerini etkinlikle ve bilinçle nasıl uyguladıklarını ve dört becerikli havacının nasıl becerikli bir ekibe dönüştüğünü anlatmıştır13. Aircraft Accident Report. Kanki & R.4. Sioux City. Örnek olaylardan da anlaşılacağı gibi pilotların görevlerinin icrası esnasında karşılaştıkları problemleri çözebilmesi için iletişim kanallarının sürekli açık olması ve daha iyi karar vermeleri gerekmektedir.L. 1993. DC-10-10 Sioux Gateway Airport. s. Helmreich (Eds. USA. Bu esnada organizasyon yolcunun konforunu ve huzurunu düşünerek uçuş görevinin tamamlanmasını hedeflemektedir. yardımcı pilot ve uçuş mühendisi ile uçakta yolcular arasında bulunan bir DC-10 uçuş öğretmeninin performansı ve işbirliği anlatılmıştır. 1989 (NTSB AAR 90-06) Washington DC. Kısacası. 2001.51. bombanın belirlenen noktaya bırakılması ya da bir kargonun zamanında yerine teslim edilmesidir. Lauber. 285 yolcudan 110 ve 11 kişilik mürettebattan bir kişi hayatını kaybetmiştir.15.a. deneysel ve operasyonel tecrübelerin sonucu EKY eğitim programlarının bir ekibin üyesi olma usullerini içermesi.L. Wiener. McDonnel Douglas. 14 Kern.g. bir motorunu ve uçağın hidrolikle çalışan tüm kumandalarını kaybetmesi sebebiyle Sioux City’ye acil alçalma yaparak piste inmeye çalışırken yere çarpmış. insan hatalarını azaltması. kendisi ve ekibin başarılı teşebbüsünün en önemli fakrörünün EKY olduğunu söylemiş. Bu kişiler neredeyse indirilmesi imkansız hale gelmiş bir uçağı zorlukla da olsa. 12 National Transportation Safety Board.e. Askeri havacılıkta ise hedef. 13 J. B. hidrolik sisteminin tamamını. gerekli olan tüm kaynakların farkına vararak onları kullanabilme ve tüm bunları zaman baskısının yarattığı stres altında yapabilme becerilerinin kazanılması14 ve böylece uçak kazalarının önlenmesi konusunda katkı sağlaması hedeflenmektedir15. Temel olarak EKY şu konuların başarısına katkı sağlamaktadır.19 Temmuz 1989’da. olayları analiz etme ve doğru kararlar verebilme. CA: Academic Press. bir DC-10 uçağı. 1. United Airlines Flight 232. DC-10 uçağının kaptanı Al Haynes. s. s. kısmen kontrol altına alarak pekçok yolcunun hayatını kurtarmışlardır12.G. AAR 90-06. In E.. Cockpit Resource Management. 1990.). Foreword. 15 Y. San Diego. Iowa.K. 99 . July 19.

a. 5. 18 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. Crew Resource Management (CRM) Training. yakıt tasarrufu gibi kaynakların emniyetli ve etkin kullanılmasıdır. chapter 1. Kaynakların korunması: Hasarlanmayan. s.2. Güvenli ve etkin şekilde. 3. Hv. Kaza istatistikleri insan performansını geliştirici eğitimlerin önemini göstermektedir. s. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak teknik sorunlardan kaynaklanan kazalarda düşme eğilimi mevcuttur. becerilerini organizasyonun kültürü ile birleştirerek potansiyel kaza ve olayları engellenmesidir17.K. Her iki beceri gerekli ise de uçak kazalarının çoğu kişisel becerilerde yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Pek çok kazaya uçak sistemlerindeki onarılamaz ya da giderilemez arızalar değil. yetersiz planlama ve kaynak yönetimi ile ilişkili olmuştur.g. Bir uçuş görevinin başarı ile yapılabilmesi teknik bilgi ve beceri ile kişisel bilgi ve beceriye dayanmaktadır. Chapter 4.5. Eğitimde etkinlik: Daha fazla iletişim. insan kaynaklı kazaların çoğu. 4.1 19 Crew Resource Management (CRM) Basic Concepts. 20 CAP 737. iyi eğitilmiş ekip için aktif bir eğitim sistemi programı oluşturulmasıdır16. kazaya uğramayan bir uçak. 2001. yolcu ve insanlar.e. insanların hareketleri. UK Civil Aviation Authority. s.4. etkin olmayan bir iletişim. Basılmamış Ders Notu. Hataların fark edilmesi: EKY becerilerini kullanarak elde edilen gerekli bilgiyi kullanarak uçak olay ve kazalarına neden olan hataların farkına varılmasıdır. s.2. Aynı düşme eğilimini insan faktöründen kaynaklanan kaza ve olaylarda da yakalayabilmek için uçucuların eğitimine ve hata yapma eğilimlerinin yoğunlaştığı konulara yönelme ihtiyacı doğmuştur18.K. pilot kararlarını 16 17 Kern. 6. Guidance for Flight Crew.1. CAP 737. ölmeyen ve yaralanmayan mürettebatla birlikte. 2006. CRM Instructiors (CRMI) and CRM Instructor-Examiners (CRMIES). prosedürler ve insanı içeren tüm kullanılabilir kaynakların etkili kullanımını 20 ve birden fazla uçuş personelinin uyguladığı. Organizasyon kültürü: EKY bilgi. 2001. s. West Sussex. uçuş görevinin iyi eğitimli iki pilot yerine uçuşu destekleyen tüm ekip tarafından gerçekleştirilmesi demektir. NASA’nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre. ekip olarak verilen zayıf kararlar. uçuş görevlerini başarmak için teçhizat. Düşme eğiliminin devam edeceğine ilişkin beklenti kuvvetlidir.19 EKY.. Etkin yönetim: Uçuş görevlerinin tamamlanması esnasında insan faktörünün farkına varılıp ekibin ve görevin yönetilmesidir. Safety regulation Group. Ankara. yetersiz liderlik yönetimi. s. tepkileri ve kararları sebep olmuştur. 100 . UK.

101 . uçuş harekat uzmanları ve bakım personelini de dahil edilmişllerdir. hata diğer halkalara sirayet edecektir. Hem kokpitin içindekiler hem de dışındakiler arasındaki iletişimdir. eğitim programlarını el ve ayak becerisinin ötesine taşımaya. Emniyetli bir uçuş yapılabilmesi için birden fazla bileşenin bir araya gelmesi gerekir.. Sivil ve askeri organizasyonlar. Havacılık sektöründe son yirmi yıl içerisinde büyük gelişme gösteren Ekip Kaynak Yönetimi (EKY) ve Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimi-BUHE (Line Oriented Flight Training-LOFT) gibi eğitim programları ile daha önce sadece pilotların eğitiminin yeterli olduğu düşünülürken. Her uçuşta asgari bir.g. Bu bileşenler insanlar ve makinelerden oluşmakta ve bilgi ile değerlendirilmektedir. problemin anında çözülmesi gerektiği. İletişim yönetimin taşındığı araç olduğundan kokpit yönetiminde kritik faktördür. aksi taktirde problemin büyümeye devam edeceği durumları sıklıkla yaşıyor olmasıdır. Bu zincirin her hangi bir halkasında hata yapılmış olabilir. Bir uçuş görevinde pek çok insan değişik safhalarda rol alır. ve geliştirmeye yönelmişlerdir.1. a.e. Personel Aileleri 21 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. s. Zincirin halkalarından birinde yapılan hata düzeltilmediği taktirde. Emniyetli bir uçuşun gerçekleşmesine dolaylı ya da dolaysız olarak etki eden başlıca insan ögeleri şunlardır. eğitime kabin ekiplerini. Pilotları diğer araç ve benzeri vasıtaları kullanan kişilerden farklı kılan özellik. ortalama iki zor kararla karşılaşan pilotların eğitimi ve uçuşu destekleyen ekip üyeleri ile ilişkileri havacılık tarihi boyunca hiç bu günkü kadar insanı ve insan ilişkilerini inceleyen bilimlere ihtiyaç duymamıştır 21 . Eğer bu hata ilişkisi düzelmez veya düzeltilemez ise uçak kazasına sebebiyet verecek noktaya kadar ulaşacaktır.ifade eder. • • • • • • • • Pilotlar ve Uçuş Ekibi Uçuş Planlayıcıları Hava Trafik Kontrolörleri Radar Kontrolörleri Hava Aracı Bakım Ekibi Uçuş Sağlık Ekipleri Uçuş Emniyet Görevlileri. İnsanlar bu sistemin çalışabilmesi için bir faaliyet zinciri oluşturur.

6. “The SHEL Model”.edu/~jshields/CRM/shell_model. donanım ve enformasyondan oluşan mevcut kaynakların etkin kullanılması gerekmektedir 22 . diğer ekip üyelerinin desteği ile otoritenin görevli kaptan tarafından sağlandığını anlatatan terimdir23. verimli ve emniyetli olarak başarılması için bir uçakta bulunan.und. 1991. personel ve bilgiden oluşan tüm kaynakların etkin olarak yönetilmesidir. araç gereç ve personel (kendileri ve diğerleri) gibi kaynakların 22 23 Kern. s. Erişim: 20. “CRM Advisory Circular” dökümanı EKY’yi “güvenli uçuş operasyonu için anormal ve tehlikeli durumlarda meteoroloji gibi dış etmenlerin yanında ekip işine yarayacak bilgi. CRM Training. bir uçuş harekatının.s. tecrübelerin aktarılabilmesi için bir uçuş görevinin yapılmasına etki eden ekip üyelerinin birbirleri ile etkişimini SHEL Modeli İle şekil 28’deki gibi açıklamak mümkündür. donanım. FAA.11. 2001. Advisory Circular 120-51.htm. kokpit içi ve dışındaki tüm kaynakların kullanıldığı. Belirtilen her kaynak uçuş faaliyetine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlamakta ve belirli bir oranda etki etmektedir. Ferderal Aviation Administration (FAA). Şekil 28: SHEL Modeli ve Ekip Ögelerinin Etkileşimi Kaynak: Josh Shields. yazılım. EKY. http://people. Washington DC.Kaynakların başarılı ve işbirliği içinde kullanılabilmesi.aero. Bir uçuş görevinin emniyetle yapılabilmesi için insan. 102 .2006. EKY ekip koordinasyonunun ve iletişimin sağlandığı.xxii.

Buradan çıkan sonuç her geçen yıl artan hava trafiğine paralel olarak kaza oranlarınında artacağı ve bu duruma bir çare bulunması gerektiğidir28. neyi. CA. 2001. Cockpit Resource Management: Background Studies and Rationale. Bu da hava trafiğinin yaklaşık üç kat artacağına işaret etmektedir.H. cokpit Resource Training (NASA Conference Publication 2455. 4. uçuşun gerçekleşmesine dolaylı ya da dolaysız olarak etki eden yukarıda belirtilen başlıca insan ögeleri arasındaki ilişkiyi sağlayan hiyerarşik bağlantıdır. Her birinin uçuşa katkısı farklı olan bu bireyler arasında uçuş gibi önemli bir konuda kimin yönetici olması gereği konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.bireysel ve takım çalışması halinde verimli kullanımı” şeklinde açıklamaktadır 24 . Bunun için ise uçuşa doğrudan veya dolaylı etkisi bulunan yukarıda belirtilen herkesin görevini gerektiği şekilde yerine getirmesi için bilgi.Y. EKY.6. s. s. T. 26 Cockpit/Crew Resource Management Training Program. Advisory Circular 120-51. EKY’yi “uçuş faaliyetini etkinlikle ve verimlilikle gerçekleştirmek için bilgi. s. durum ve gerçek profesyonellikle ilgili olarak gerekli becerileri içeren bir eğitim programına ihtiyaç duyulmuş ve bu program EKY şemsiyesinin altında geliştirilmiştir27. Avrupa ve Kuzey Amaerika2da büyüme hızı %4. a. Pasifik çevresinde ise %7’dir. Lauber. In H. ne zaman ve nasıl yapacağını çok iyi bilmesidir.W. 24 25 CRM Training. Bir uçuş görevi esnasında düşünülmesi gereken diğer bir husus ise. teçhizat ve insan dahil olmak üzere mevcut olan bütün imkanları kullanmak” olarak tanımlamaktadır25. J. Amerikan Ulusal taşımacılık Emniyet Kurulunun (National Transportation Safety Board. 103 . mevcut bilgilerle önümüzdeki birkaç yıllık döneme ilişkin tahminde bulunulduğunda 1994-2103 yılları arasında küresel hava trafik büyüme oranın %52 olarak tahmin edilmektedir. Moffett Field. USA. havacılıkta kazaları ve uçak kırımlarını önleyebilmek için insan faktörünü daha iyi anlamaya çalışarak. Hava trafiğinin artmasıyla meydana gelen uçak olay ve kaza sayısı da artmaktadır. Genel olarak bakıldığında uçuşun her safhasında doğrudan veya dolaylı olarak bir araya gelen bu unsurlar arasında hem yatay hem de dikey bir hiyerarşik yapı gözlemlenmemekle beraber matris organizasyon yapısı görülmektedir.xxii. 1997..K. Özellikle hava trafik tahminlerini inceleyerek. Emniyet Tartışması.g. Eylül-Ekim 1997.5 27 Kern. s.NTSB) bir uzmanı John K. 28 Mehmet Ali Bozkurt. ekibin daha iyi bir performans göstermesi için çaba göstermektir 26. s. Yöneticinin belirlenemeyeceği bu ortamda emniyetli bir uçuş için yapılması gereken en iyi durum kimin.Lauber. Orlady & Foushee. 1987. Nasa Ames Research Center.6.e. DOD. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. İstanbul.

e.1. International Journal of Aviation Psychology. Y. • Risk Yönetimi (Risk Management): Operasyonel tehlikelerin nicel ve nitel bilgiler ışıgında rasyonel olarak değerlendirilmesini 29. Bu proje kapsamında yapılan araştırmada. içerir. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ VE SAFHALARI EKY’nin geçmişteki kökleri. s. karar verme ve liderlik alanlarında olduğu ortaya konmuştur.Bu amaçlarla geliştirilen ve EKY kavramının olgunlaşmasını sağlayan programlar kısaca şöyledir: • Dikkat Yönetimi (Attention Management): Dikkat dağıtıcı şeylerin farkına varmak ve hata zincirinin oluşmasından sakınma görevlerini. s. 31 Helmreich. • Mürettebat Farkındalık ve Karar Verme (Aircrew Awereness and Desicion Making-AADM) • • • • Performans Geliştirme Programı (Performance Enhancement Program-PEP) İnsan Performansı Geliştirme (Human Performance Enhancement-HPE) Takım Kaynakları Yönetimi (Team Resource Management-TRM) Acil Durum Takım Yönetimi ( Emergency Team Management-ETM)30.a. 1979 yılında NASA tarafından desteklenen.g. “The Evolution of Crew resource Management Training in Commercial Aviation”..41.. havacılık endüstrisinin gelişmiş olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde.6. liderlik ve takım yönetimi görevlerini.g. a. Ashleigh C..e. • Stres yönetimi (Stres Management): Yaşamın kendisinden ve uçuş esnasında kaynaklanan streslerle başa çıkabilme stratejilerini. İlk kapsamlı eğitim programı 1981 yılında United Airlines tarafından başlatılmıştır. insan kaynaklı kazaların oluşmasındaki büyük yanlışların kişiler arası iletişim. 2. 104 . Merritt. İlk dönemlerde.. sorumlulukların dağılımı.& Wilhelm. “Kokpit Kaynak Yönetimi” projesine dayanmaktadır 31 . Seminerlerden oluşan bu eğitim tamamıyla psikologların katılımı ile etkinleştirilmiştir. s. temelde 29 30 Tony Kern. John A. • Ekip Yönetimi (Crew Management): Doğru iletişimin önemini öğretme. Robert L. Bu çalışma ve bunu takip eden diğer çalışmalar esnasında EKY geliştirilmeye başlanmış ve insanlarda farkındalık yaratan davranış değişikliğine yol açması gereken eğitimi geliştirme süreci başlamıştır. 1999.3. USA. • Durum Yönetimi (Attitute Management) : Tehlikeli durumların kontrolü ve tanımlanması metodları ve davranış stillerini.

pilot olma süreci içerisinde belirli davranış kalıpları içinde yetiştirmenin daha uygun olacağı olmuştur. hali hazırda ABD ve dünyadaki diğer ülkelerin EKY eğitiminin temelini oluşturmuştur. kokpitte paylaşımcı ve katılımcı bir yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda eğitilmeye başlanmışlardır. Örneğin. s.g. bildiğini dahi söylemekten kaçınan ikinci pilot veya acemi sayılabilecek yeni eğitim görmüş pilotların davranışlarını değiştirmek olmuştur.a.g. bir şahsın pilot olduktan sonra davranışlarını değiştirmektense.g. önde gelen hava yolu şirketi Unided Airlines EKY’yi. 1986 yılında kurulan çalışma grubunun ortaya çıkardığı en önemli veri EKY’nin eğitimini uçuş eğitimi ile bütünleşik olarak verilerek. durum muhakemesi ve stres yönetimi konularında yoğun seminerleri içermekte olan eğitimlerin adı “Kokpit Kaynak Yönetimi” yerine “Ekip Kaynak Yönetimi” olarak değiştirilmiştir. Sadece sınıf ortamında ders verilerek yapılan bu eğitimlerin çok başarılı olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir33. Y. akıl ve beden sağlığı ile havacılık hakkında derinlemesine bilgi eğitimlerini içeren Yönetim. ekip oluşturma. s. Önde gelen diğer bir hava yolu şirketi American Airlines 32 33 Şentürk. brifing stratejileri.. eğitim esnasında danışmanlardan yardım alınarak pilotların yönetimdeki liderlik özelliklerini geliştirilmeye çalışılmıştır32. sistem bilgisi. 34 Şentürk.. a.. s. Başlangıçta EKY yaklaşımını ifade etmek için kullanılan tanımlamalarda ve terimlerde bir standart sağlanamamıştır.e.22 35 Professionalism. Bunun yanı sıra kaptan pilotlar da eğitimin bir parçası olarak eski katı davranışlarından uzaklaşarak. kaptan pilotlardan çekinen.e. bir defalık çözüm olmayıp. Bu eğitim programlarının amacı. 1986 yılında ikinci çalışma grubunu kurmuştur. Bu yıllarda ABD ve dünyanın çoğu ülkesinde havayolu şirketleri genişlemiş ve çoğu şirket de EKY eğitim programını benimsemiş ve uygulamaya başlamıştır34.e. a. pilotluk becerileri.22. NASA. Liderlik ve Kaynak Yönetimi (Introduction to Command / Leadership/ Resource Management – C/L/R) olarak ortaya koymuştur35.psikolojik ağırlıklı eğitimler yapılarak psikolojik test ve liderlik gibi genel konulara ağırlık verilmiş. Yeni çalışma grubu ile temel eğitim. Operational Integrity and Excellence in Introduction to Command / Leadership / 105 . entellektüel merak. uzun vadede düşünülmesi ve tüm uçuş ekiplerine çalışma hayatı boyunca her evrede uygulanması gereken. 1979 yılında ortaya çıkarılan eğitim programına nazaran katılımcılığı ön plana çıkaran 1986 eğitim programı.23.

e. uçuş için gerekli bilgilerin düzgün kullanımı.12. Günümüzde EKY ilerleyen havacılık sektöründe gelişen bir bilim dalıdır. American Airlines. Havacılıkta Karar Verme (Aeronautical Decision Making-ADM) programları pilotun davranışlarını ve durumu algılamasını hedefleyen bilişsel psikolji dalı ile ilişkilendirilmiş eğitimler olmuştur. a. 36 Flight Crew Responsibility. TX. Dolayısıyla eğitim programlarına. 38 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. Dallax.. Resource Management (C/L/R). bakım personeli.. kaptan pilot liderliğinde hareket edilmesi kurallarını içeren eğitim programını ortaya koymuştur36. 106 . Teksas Üniversitesinde Havacılık Araştırmaları Projesini (Aerospace Research Project) yürüten Robert Helmeich’ e göre EKY’nin doğduğu 1979 yılından günümüze kadar gelişmesi beş nesilde gerçekleştirmiştir ve gelişmeye devam etmektedir39. havacılık kültürünün özelliklerini de ihtiva etmiş ve organizasyon kültürü oluşturularak emniyet ön plana çıkarılmıştır. s. düşünsel durum ve risk sorunları gibi konuların sık yapılan hataları önlemede bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. 37 Şentürk. ADM’den bu günün EKY anlayışına geçtiğimizde dikkat. 39 Tony Kern. s. Flight Deck. daha önceleri yaygın olarak bilinen ekip işbirliği ve kazalarda insan faktörü kavramlarına yeni bir yaklaşım getirmekte ve değişik boyutlar kazandırmaktadır 38 .12. tüm faaliyetlerin ekiple açık iletişim sonucu geçekleştirilmesi. sorunları itina ile ele alma. önemsiz olanlarla gereğinden fazla vakit harcamama. United Airlines.g.g. sivil havacılık otoriteleri uçak kaza ve olaylarını azaltmaya yönelik fikirleri daha çok benimsemeye başlamışlardır. stres. s.e. 1990’lı yıllara gelindiğinde EKY. ekip.1. mantık dahilinde öncelikler listesi oluşturma. EKY.e. 1981. Havacılık sektörüne ayrılan ekonomik bütçeler daraldıkça ve kaynaklar azaldıkça. önemli cihazların ve sistemlerin kontrolü. Proprietary Information. Havacılık alanında EKY içeriğine sahip pek çok program geliştirilmiş olup başlangıçta sadece yalnız bireysel eğitimleri ve uçuş okullarında verilen karar verme becerisi programlarını içeren. s. kabin görevlileri. a. Bu da EKY’nin temel taşlarını oluşturmuştur37.23. hava trafik personeli ve uçuş planlama pesoneli de dahil olmuştur.21.g. Flight Operations. s.uçuş yönetim kurallarını içeren “Flight Deck” adlı yayınında konuyu benzer şekilde ele alarak uygun görev ve sorumluluk dağılımı. a. 1996.

endüstrinin diğer dallarında da çok geniş kullanım alanı bulmuştur43. daha özelleşmiş bir şekilde havacılıkla ilgilenerek pilotların yanı sıra uçuş ekiplerine yönelmiştir. 43 Helmreich.Merritt.e.g. bu çalışmaya pek çok havayolu organizasyonu programlarına EKY’yi dahil ederek katılmıştır. Programlar Kokpit Kaynak Yönetimi (Cockpit Resource Management) olarak tarif edilmiş. a. • İkinci Nesil – Ekip Kaynak Yönetimi NASA. s. a. Bu programların temel amacı. brifing yapma stratejileri. 107 .s. yoğun bir seminer çalışması ve seminere katılanlardan ibaret kalmıştır. s.. kişilikleriyle oynandığı gerekçesiyle bu eğitimlere yoğun tepki göstermişlerdir41.13.• Birinci Nesil – Kokpit Kaynak Yönetimi İlk EKY eğitimi yönetimsel becerileri artırmaya yönelik programlardan oluşmuştur.13. Merritt. 2001. Bu programların amacı genç uçuculardaki güven eksikliğini gidermek ve tecrübeli uçuculardaki otoriter yaklaşımları değiştirmek olmuştur. durum muhakemesi ve stres yönetimi becerilerinin öğretilmesinin yanında hala uçuşla ilgisi olmayan oyun ve eğitim programları da devam etmiştir. Wilhelm. 2001. Bakım ekibi.12. 1986 yılında başka bir çalışma başlatmış. Bu amaca ulaşmak için uçuşla ilgisi bulunmayan oyun ve testlerden faydalanılmıştır. uçuş planlayıcıları ve hava trafik personelinin uçuşa olan ve kaynakların yönetilmesindeki etkileri dikkate 40 41 Kern. ihmal edilmeyecek oranda pilot grubu. temel eğitimlerin içerisinde yoğun seminerlerle pekiştirilen ekip oluşturma.e. Helmreich. genelde kabul görmüş teknik ve çalışmalara rağmen. • Üçüncü Nesil – Ufku Genişletme Üçüncü nesil sadece uçağın emniyeti ile ilgilenmemiş uçuş ortamı ile ilgilenip uçuşun verimli ve etkin olmasına yönelmiştir. İkinci nesil aynı zamanda tıp. ulaşım vb. Wilhelm. Ancak. ikinci nesil. 20. bireysel yönetim şekilleri ve kişiler arası becerileri kullanarak problem sahalarının farkında olmayı sağlayabilmek olmuştur40. Bu dönemde. güvenlik. 42 Kern. Pilotların yanında tüm uçuş mürettebatının ekibe dahil edilmesiyle 42 daha önce adı “Kokpit Kaynak Yönetimi” olan programın adı “Ekip Kaynak Yönetimi” olarak değiştirilmiş.. uçuş ekipleri herhangi bir benzetilmiş tehlikeyi simülatörde yaratılan senaryolar ile uygulamaktaydılar. Bu dönemde yapılan uygulamalarda Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimleri-BUHE (Line Oriented Flight Training-LOFT) ile. s.g.

vol 82. Son tedbir ise. Merritt.13. Birinci tedbir. hatalar önlenemez derecede büyümeden yakalanıp engel olmaktır.22. a. Wilhelm. Pek çok havacılık organizasyonu bu konsepti kendi listelerine usul olarak dahil etmiştir. EKY hatalardan kaçınmak.e. s. hataları erken tespit etmek ve hataların sonuçlarının etkisini minimize edebilmek için hatalara karşı tedbir olarak geliştirilmiştir 46 .g. 1990’ın ilk yıllarında EKY emniyeti ve organizasyonel kültürü de içine almış ve ekibin hareketlerini etkileyen faktörlerin havacılık sistemi içerisine girmesini sağlamıştır. eğitimlerde savunulan alışkanlık ve tedbirler ile oluşan hatalardan kaçınmaktır. Dördüncü nesil EKY. Margaret r.. 47 Helmreich. durum muhakemesi güçlü tutarak kaçınılmalıdır. 46 Daniel J.Nixon. serbest kılınmayan bir irtifaya alçalmadan önce alçalma planının kontrol edilmesiyle yapılacak olan hatanın daha önceden yakalanması trajik bir kazayı önleyebilir47. 2005. Merritt. • Dördüncü Nesil – Bütünleştirme ve Usul Haline Getirme Federal Havacılık İdaresi (The Federal Aviation Administration-FAA) 1990 yılında eğitim ve değerlendirmede İleri Değerlendirme Programını (Advanced Qualification Program) başlatmıştır.No 2.215. Helmreich. • Beşinci Nesil – Tehdit Değerlendirilmesi ve Hata Yönetimi Beşinci nesil EKY programında öncü olan fikir insan hatasının her yerde ve kaçınılmaz olduğunun kabul edilmesi olmuştur. pilotların belirgin kabiliyetlerini ve davranışlarını daha etkin kullanmaları için teknik eğitimler ile birleştirilmiş. Örneğin.s. 44 45 Kern. Eğitimde geniş esneklik sağlamak amacıyla EKY ve Benzetilmiş Uçuş Hattı Eğitimi (BUHE) programları birbirine entegre edilerek.Seddon.Grogan. meydana gelen hataların sonuçlarını hafifletmektir. Bu sebeple.Andrew Gaffney.William R.s..g. Örneğin.21. EKY eğitimi ekiplerin simülatör eğitimlerindeki resmi değerlendirmenin yanında denetleme ve sertifikasyon için zorunlu bir program haline gelmiştir. s. Aorn Journal. hata yapmaya neden olabilecek olumsuzluklardan. EKY bir karşı tedbirler seti olarak ele alınmıştır. a. Aynı zamanda EKY.France. August 2005. F. İkincisi.e. Eric L. İnsan hataları kaçınılmazdır. Crew Resource Management training Clinicans’s Reactions and Attitudes. Theodore Speroff.alınmıştır44. Renee Stiles. 108 . insan faktörünün daha geniş tanınması ve değerlendirilmesine yönelinmiştir. insan hatalarını azaltma faktörü olarak eğitimlerde zorunluluk haline getirilmiştir45. personel eğitimindeki tüm ekipmanlar programa dahil edilmiş. Wilhelm. 2001.

.03. yazılım. Altıncı nesil EKY’nin. 1999. s. s.17. s. Bu çalışma.5. hata yönetimi için strateji oluşturmayı ve geliştirmeyi dikkate almaktır.15. Erişim: 10. insan performansını en iyi şekilde kullanarak emniyetli uçuş görevleri yapmaktır53. s.1.10. strese sebep olan faktörlerin tespitine yönelik deneysel kararları ve bunların sonuçlarını da içermektedir48. İyi organize edilmiş davranışları içeren bu becerilerin hedefi. 2. 50 Crew Resource Management. http://www.g. acil durumlar gibi stres faktörlerinin sebep olduğu hatalar ile idrak etmeye ilişkin hataları tanımlamanın yanı sıra.2006 52 Rhona Flin. Frank A.crm-devel. Edens. Erişim 12. 53 Thomas L. Bununla beraber bilinen tehditlere teknolojinin gelişmesine paralel olarak otomasyondan kaynaklanan yeni tehditler eklenmektedir. Lawrence Erbaum Associates.crm-devel. Kern.htm . 11(1). 1998.e. Lynne Martin. uçuş görevinin etkinliği ve emniyetini artırmak amacıyla optimum olarak kullanılması ve yönetilmesi51. http://www. a. Inc. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNDE BECERİLER 2. Bu yeni otomasyondan kaynaklanan tehditlerin yarattığı tehlikelerin görülmesi ve otomasyondan kaynaklanan hataların azaltılması yönünde Altıncı nesil EKY’nin Otomasyon EKY olarak karşımıza çıkması muhtemeldir49. http://www. Behavioral Markers for Crew Resource Management: A Review of Current Practice.1.com/reports/crm-now. çevre insan ile bilgiyi içeren 50 tüm kaynakların. teknik olmayan davranışları içeren bu becerilerin görev peformansının belirlenmesinde önemli etkisi vardır.006 51 Crew Resource Management. yorgunluk. The İnternational Journal of Aviation Psychology..2. donanım.2006 109 . Havacılıkta kazaların ve olayların azalmasına veya güvenliğin artmasına katkı sağlayan.pdf.org/resources/misc/transcan/transcan1.org/resources/paper/Training%20CRM%20skills%20seametal99. Transport Canada. London.96.Federal Aviation Administration. Elena S.07. Implementing CRM Skills within crew training programs. Bu davranışlar bireylerin veya ekiplerin gözlenebilir davranışlarıdır ve elde edilen EKY becerileri ile bu davranışların farkına varılıp olumlu yönde geliştirilmesi sağlanabilir. beşinci nesil gibi tehdit ve hata yönetimi konularını içeren programlardan oluşacağı düşünülmektedir.2001. Seamster. Neil Krey’s CRM Devolopers. EKY becerileri 48 49 Elbaşı. Prentiss.raes-hfg.Beşinci nesil EKY. s. s. 3.htm . Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi EKY’nin programının içerisinde yer alan beceriler. A Paper By The CRM standing Group of The Royal Aeronutical Society. Bunun içerisinde insan performasının sınırları da vardır. USA.2001. Erişim: 10. uçuş emniyetini artırmak ve kaza oranlarını azaltmak hedeflerine yönelik olarak ortaya konulan becerilerdir 52 .5. fazla iş yükü.

sonuçları nedensel ilişkilerle gösterebilmesi.Amacher. Yapılan tüm değerlendirmelerde pilotların teknik becerileri ve kabiliyetlerinin sahip olduğu.Flin. Takım yönetimi ve iletişimi 2. 14-18 September 1998. koordinasyon. Sextone. Paper Presented at The 23rd Conference of the European Association for Aviation Pyschology. görüşmeler. 2001. Dieckmann. Fletcher. R.Enhancing Performance in High Risk Enviroments: Recommendations for The Use of Behavioural Markers. durum muhakemesi ve karar verme ise bilişsel beceriler olarak tanımlanmıştır56. Klampfer. Flin. Hausler. açık tanımlamalar yapılabilmesi gibi özellikleri ile EKY becerilerinin belirlenmesinde önemli fayda sağlamıştır55.L. 56 R. Flin. Helmreich.Martin. Sextone. Durum muhakemesi ve karar verme 3. L.Lauche. Helmreich. kaza araştırması. A Generic Structure of Non-Technical Skills for Training and Assessment.Hörmann. P. 110 . Taggart ve Butler tarafından geliştirilen Line/Los Checklist (LLC) metoduyla belirlenen insanın teknik olmayan becerilerini içeren EKY davranışlarını altı kategoride toplamaktadır. araştırmalar.6. Lauche.g. uçak olay raporlama sistemleri. Davranış işaretlemesi metodu ile yapılan araştırmalar. R.. a. içinde bulunduğu çevre ile ilgili belirli bir dili yansıtıp. iş analizleri.Field. K. 1. Wilhelm. Bir uçuş görevindeki başarı ve başarısızlığı etkileyen unsurlar. 6-11. S. sistem bilgisi ve prosedürleri bildiği kabul edilmiştir. The European Joint Aviation Requirements (JAR) tarafından teknik olmayan becerilerin değerlendirilmesi ve eğitimi için duyulan ihtiyaç üzerine NONTECHS adında bir konsorsiyum kurulmuştur.11.e. s. H. Kelllo. tavır ve kişilik özellikleri içermemesi. Bu konsorsiyum tarafından teknik olmayan beceriler.Dieckmann. simülatör çalışmaları. Vienna. Otomasyon yönetimi 4. s. R. Amacher. basit terimler içerip.Hausler. Bunlardan koordinasyon ile liderlik ve yönetim sosyal beceriler olarak. hedef gruplar. Swiss Air raining Cenre. Field. olay analizleri. 55 Klampfer. P. s. K.Fletcher. liderlik ve yönetim becerileri. Goeters. B. Helmreich. yetenek ve bilginin varlığının davranışlarda görülmesinin sağlaması. Zurih. Özel durumlar 54 B. 1998. Staender.dediğimiz bu davranışlar çeşitli Davranışsal İşaretleme (Behavioral Markers) yöntemleri ile gruplar halinde yapılandırılarak kendi içinde sınıflandırılmıştır54. belirlenmiş gözlemlenebilir davranışları açıkça tanımlaması. G. A.Staender.1. kültür incelemesi gibi çoklu kaynaklardan gelen verilerin analizi ile elde edilebilir. durum muhakemesi ve karar verme olarak dört karegoriye ayrılmıştır.

60 Y. grup iklimi ve liderlik ve lideri takip etme becerilerini 58 içerir. Franz ve Oser tarafından yapılan Targeted Acceptable Responses to Generated Events or Task (TARGETs) isimli çalışmayla kritik EKY becerileri aşağıda belirtildiği şekilde yedi grupta toplanmıştır. Y.g.e.a. iletişim. Lane. liderlik. 1. Salas. 1.5. planlama ve karar verme olarak. Çalışmada EKY becerileri yukarıda belirtilen yedi başlık altında incelenmektedir. Bu gruplandırmaya baktığımızda TARGETs çalışması ile yapılan gruplandırmanın içeriği ile temel olarak aynı olduğu görülmektedir. Kendine Güven ( Assertiveness) 6. liderlik ve lideri takip.98. grup iklimi olarak şekillendirilmiştir59. Martin. Kişiler arası (Interpersonel) Beceriler: Takım çalışması. a. 2. görev önceliklendirme ve iş yükü yönetimini becerilerini. Şekil 29’da görüldüğü gibi EKY becerilerinin temel elementlerini görev analizi ve 57 58 Flin.98.g. s. Lynne.. s... Liderlik (Leadership) 4.e. Fowlkes. Görev analizi (Mission Analysis) 2.e. s.g. s. 111 .e.97.e. Daha sonra bu beceriler iki ana grup altında kalmaya devam etmesine rağmen içeriklerinde gelişmeler olmuş. Uyum Yeteneği ve Esneklik (Adaptability – Flexibility) 3. işyükü yönetimi. iletişim. bilgi yönetimi. a. İletişim (Communication)60 Antersijn ve Verhoef ise 1995 yılında yaptıkları çalışma ile teknik olmayan becerileri iş durumu.101.g. 61 Y. bilişsel beceriler: durum muhakemesi.a..g. Teknik yeterlilik 6.a. Durum Muhakemesi (Situational Awareness) 7.98. kişilerarası beceriler: ekip koordinesi. stres yönetimi ve işbirliği olmak üzere beş grupta toplamışlardır61. Karar Verme (Decision Making) 5. Hepsinin gözlemlenmesi57 LLC’nin dışında Seamster ve Edens tarafından geliştirilen EKY davranışları değerlendirme sistemine göre EKY becerileri iki kategoriye ayrılmıştır. 59 Rhona. s. Bilişsel (Cognitive) Beceriler: Problem tanıma..

Bunlar. otomatik olarak gerçekleştirilen davranışlar. Şekil 29: EKY Becerileri Kaynak:Turning Experts into Expert Teams.2. Görev Analizi (Mission Analysis) Her insanın belirli kapasite ve yeteneği vardır. uyum yeteneği ve esneklik. kritik elementini ise karar verme becerisi oluşturmaktadır. zihinsel ya da yaratıcı beceriler olabilir. ana elementlerini kendine güven. Avrupada uçuş harekatı ve lisanslarından sorumlu Joint Aviaton Authorities (JAA) pilotların teknik olmayan becerilerinin değerlendirilmesi gerekliliğini. 2. The Netherlands. s. SAIC.liderlik. el becerileri. insan faktörü eğitimlerine önem verilmesini ve EKY eğitimlerinin her pilot tarafından alınması gerektiğini belirtmektedir62. 112 .5.Challenge 2006.Third Anual NASA PM Conference.040-1. Project Management. Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri 2. David Rogers. Eğitim programları özellikle tüm uçuş görevlerinin başarısında etkili olarak uygulanması ve EKY becerilerinin değerlendirilmesi ile gelişmiştir. durum muhakemesi. March 2006’ dan uyarlanmıştır.1.5. Bir uçuş görevinin etkinliği ve emniyeti kokpitte bulunan pilotların ve görevin yapılmasına destek sağlayan diğer ekibin beceri ve 62 JAA Airline Transpot Pilot’s Licence Learning Objectives for The Theoritical Knowledge Training. 2000. iletişim.2. Kapasite potansiyel yetenek demektir. Joint Aviation Authorities (JAA).

edu/cgboer/maslow. Erişim: 24.15. 64 Kate Kenan. Remzi Kitapevi.62. ekibi bir harekette bulunmaya veya istenen bir davranış biçimini tercihe sevk eden itici kuvvet ve faktörlerin personele kazandırılması olan motivasyon65. Abraham Maslow Biography.2007 63 Margaret Palmer.html. 1995. Abraham Maslow Biography. http://webspace. insanları amaçlarına yönelten içsel kuvvettir ve sadece bireyin kendisi tarafından yönlendirilebilir. Winters. Doğan Şahiner). Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Rota Yayınları. İnsan Kaynakları. 65 Asker Yönetici İnsan. Şekil 30: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kaynak: George Boeree. K.ship.03. Ankara. 1996. Erişim: 24. (çev. s. EKY’nin temel işlevlerinden birisi bu yetenek ve becerilerin sinerji yaratacak şekilde kullanılmasına katkı sağlayacak motivasyonu yaratmaktır63.html. (çev.03.2007 113 . Bu ihtiyacı diğer ihtiyaçlardan ve başka şeylerden tamamen soyutlamak mümkün olmadığından onu oluşturan şeyin ne olduğunu saptamak zordur. 66 George Boeree.K.Ergin Koparan).edu/cgboer/maslow. Kenneth T. En geniş kabul gören ve yönetim pratiği üzerinde önemli etkileri olan teorilerinden biri.142.s. Maslow’un beş kategoride topladığı ihtiyaçlar teorisisindeki hiyerarşik düzen öncelik sırasına göre Şekil 30’da görüldüğü gibidir66. Çalışanların daha fazla çaba sarf etmelerini sağlamak için olumlu iş ortamı yaratılmasını sağlayan 64 . İstanbul.ship.Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü. Yöneticinin Klavuzu Yönetme.yeteneklerinin toplamına bağlıdır. 1993. s. http://webspace.

2.142.e. Y Teorisinin yönetim tarz ve uygulamalarına getirdiği bakış açısına William Ouchi tarafından geliştirilen Z Teorisi ise yeni ve modern bir yaklaşım getirmiştir. Güven ve incelik kavramlarına dayanan Z Teorisine göre.. Maslow’un teorisinin temeli bu ihtiyaçlardan hangisinin ağır bastığının kişiden kişiye değiştiği. Douglas McGregor insanların çalışmaktan nefret ettiğini. başarı. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Kendini tamamlama. 3. Y Teorisi ile de insana saygıya dayanan. Güvenlik İhtiyacı: Hem fiziksel hem de psikolojik anlamda emniyet. dinlenme ve fiziksel rahatlık halini sürdürmek. otoriter kontrol değil. bunun da hangi ihtiyaçların yeterli ölçüde karşılandığına bağlı olarak adım adım gerçekleştiğidir. gerektiği gibi yöneltildikleri takdirde istenen amaçlara kendiliklerinden yöneldiklerini ileri sürerek. güçlülük. destekleyici liderlik ve katılımcı yönetimin önemli olduğunu ifade etmiştir. 4. su. Maslow’un teorisine göre pilotların alt seviyedeki ihtiyaçlarının karşılanmış olduğunu düşünürsek motivasyon kaynağı olarak saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları üzerinde durulması gerektiği görülür. s. 114 . Uçuş motivasyonu pilotun davranışını görevle ilgili amaçlara yönelten tutumla ilgilidir. a. hava. otoriter bir yönetimin ve başlıca motive edici unsurun korku olduğunu X Teorisi ile ifade etmiş. insanlarla iyi ilişkiler ve topluluk içinde kabul görme.1. Sevgi ve aidiyet ihtiyacı: İlgi ve sosyal etkinlik.g. insanların işlerinde sorumluluk aradıklarını. verimin yükselmesine daha çok çalışmak değil. Bu yüzden brifingler esnasında ekibini göreve motive etmeye çalışan pilotların işi kolay değildir. bireylerin motivasyonunun sağlanması ve çabasının verimli bir şekilde koordine 67 Asker Yönetici İnsan. yeterlilik ve yetkinlik. Saygı ihtiyacı: Onur. Fizyolojik İhtiyaçlar: Yiyecek. insanlar bir arada daha etkili çalıştığı. 5. Bir görev analizi esnasında ekibin ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması ile amaca ve göreve yönlendirilmesi motivasyon açısından dinamik bir süreçtir ve amaca ulaşıncaya kadar devamlılık gösterir67. Bireylerin ihtiyaçları sürekli değiştiği ve kişiden kişiye farklılık gösterdiği için insanları motive etmek karmaşık bir iştir. bütün potansiyelini kullanma isteğidir. her şeyden önce güvenlik istediğini.

g. s.g. görevden önce. uçuş esnasında gözlem ve yenileme. Görev analizi. gözlemleme ve uygun tahsis etme yeteneğidir. görev sonrası gözden geçirmedir.e.e. ekibi ve uçuş kaynaklarını koordine etme. Asker Yönetici İnsan.142.. olaylarla ilgili geri besleme sağlama ve tekrar etme demektir. 115 . mevcut durumun gözlemlenmesi. 2001. s. bunun da uygun davranış biçimleri ile yapılması gerekmektedir 69 .. a. Uçuş öncesi yapılan analiz kapsamlıdır ve tüm ekip için beklentileri 68 69 Palmer. Şekil 31’de görüldüğü gibi görevin tüm aşamalarında neler olabileceğinin planlanması ve organize edilmesi. İyi bir görev planlaması yapamamak ya da durum değiştiğinde planlamayı revize edememek başarısız bir göreve yol açabilir. Brifingler esnasında kaptan tarafından Z Teorisinden hareketle iyi bir yönetim sergilemek ve görev motivasyonunun sağlanması amacıyla. Görev analizinin Şekil 31’deki aşamaları. görev esnasında ve görev sonrasında olmak üzere üç bölümde gerçekleşmektedir. Power Point Sunumu. a.edilmesi katkı sağladığı ifade edilmektedir68.15-21. ekibin belli bir hedefe yönlendirilmesi için gereken ortamın sağlanarak hedefe yöneltilmesi. Bunlar ön görev organizesi ve planlama. Şekil 31: Görev Analizi Kaynak: Royal Aeronatical Society.

ekibi uçuş konseptindeki değişikliklerden haberdar eder. Belirli ortamlar.e.g. Örneğin meteorolojik durum görevi yapmaya müsait değilse ya müsait olması beklenir ya da başka bir meydana uçuş planlanır.asp Erişim: 12. Belli mesleklerdeki kişiler meslekleriyle ilgli şeylere giderek daha fazla dikkat ederler. Brifingte ilgili konular ve durum tüm üyeler tarafından değerlendirilir. Bir tiyatro salonunu küçük bir deliği bir saniye açıp kapayarak bir tiyatrocuya gösterdiğinizde seyirci yoğunluğunu. görev gereksinimlerini ve kısıtlamalarını ortaya koyar. brifing esnasında ekip üyeleri katılımcı olmalıdır.2006 71 Elbaşı. uçuş sonrasında yine ekip ruhunu destekleyecek öneriler ve eleştiriler. Bu ve buna benzer tüm konular uçuş öncesi brifingte konuşulup karara bağlanması gereken konulardır 70 . Çünkü diğer ekip üyelerinin vereceği bilgiler uçuş planlamacıları tarafından yazılı olarak alınmış ve uçuş bu bilgiler ışığında planlanmıştır. Örneğin terziler insanların elbiselerine. Bu noktada. Uçuş harekat uzmanlarının temin ettiği bilgiler planlamaları doğrultusunda tehditlerin yarattığı tehlikeler analiz edilir ve ortaya çıkan riskin kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir.. s.ortaya koyar. Burada kaptan pilotun kararları kimlere ihtiyaç olduğunu belirler. Uçuş esnasında yapılan analiz ise. mevcut planları eleştirir ve yeniler. ekibe ne ummaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunur. Uçuş ekibide görev esnasında devamlı olarak uçağın içinde ve 70 Mission Analysis. http://wwwnt. Eğer ortaya çıkan risk kabul edilemez ise riskin düşürülmesi için tedbirler alınır. Uçuşun planlanabilmesi için tüm tehditler incelenir. kaptan pilot tarafından nihayi karar verilir. belirli yaşam koşulları bize bazı şeylere özellikle dikkat etmeyi öğretir.06. İniş zamanında iniş meydanının meteorolojik olarak uygun olmama riski var ise uygun yedek meydan seçimi ve yakıt planlaması yapılır. Brifinglerde temel olarak uçuş mürettebatı bulunur fakat duruma göre meteoroloji yetkilileri.cnet. kaptanın ekip performansı üzerindeki etkisini artırır71. 116 . uzun ve kısa dönemli planları belirler. uçuş planlama görevlileri ve bakım ekibi de katılabilir. Fl.navy.1. iyi ve dikkatli hazırlanmış bir brifing. s. önceki kararların sonuçlarını değerlendirir. a. Pensacolada.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/MA.39. bir itfaiyeciye gösterdiğinizde ise salonda kaç kapı olduğunu algıladığı tespit edilmiştir. Naval Aviation Schools Comand. berberler saçlarına dikkate ederler. Herhangi bir şekilde beklenmeyen ama olma ihitimali gözardı edilemeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağlar. USA. Case Study. Görev öncesi yapılan analiz. Uçuş öncesi. uçuş sırasında ekip duygusunu kuvvetlendirecek hareketler.

. http://www. Çabuk kararların verilmesine ihtiyaç duyulan beklenmedik ve ani değişen durumlara karşı önceden hazırlıklı olmak uçuş öncesi yapılan hazırlıklarla mümkün olacaktır74. s. durum değerlendirmesi.g. a.canaktan. 117 . Mission Analysis. karar verme ve kişilik türü önemli liderlik becerileridir. Uçuş ekibi değişimleri fark eder. planları geliştiren. 265. Uçuş sonrasında ise tüm mürettebatın ve gereken uzman üyelerin katılımı ile dibriging diye adlandırılan seçici bir uçus sonu özeti gecikmeksizin yapılır. s. Erişim:15. a. Liderler bütünsel resmi görüp ve bu geniş bakış açısını başkalarıyla birlikte dile getirirler. s. tüm görevi tartışır.5..2. uçuşun ilk safhalarındaki performansının daha sonraki davranışlarına da belirgin bir etkisi olabilir. s. 76 Keenan. Case Study. Lider.2. 75 Kern.org/yonetim/insan-yonetim/liderlik. İletişim.63. s. ekip liderliği ve lidere uyum.2.dışında olanların farkında olmak zorundadır. İnsan Yönetimi ve Liderlik. yeni modeller oluşturma ve gelecekte olabilecek durumlara karşı hazırlıklı olunmasına yardımcı olacaktır75. Görev sonrası yapılan analiz. Örneğin. 1997. 77 Can Aktan. karar veren.55. oluşan durumlara ekibin daha kolay uyum sağlamasına yardım eder. görev paylaşımı ve yetki devri yaparak herkesin görevini ve hedefleri belirleyen.1. değişiklikleri kabul eden ve hataları düzelten insanlardır. geleceğe dair önlem ve tavsiyeler belirlenerek tecrübelerin değerlendirilmesine olanak sağlanır73.e. Uçuş ekibinin.16. daima dikkatlidir72.e. Meydana gelen olay veya acil durum uçak ve uçuş ekibi yere emniyetle indikten sonra kritik edildiğinde elde edilen sonuçlar ve çıkarılacak dersler. 72 73 Üstün Dökmen. 2005. Sistem Yayıncılık. Liderlik (Leadership) Liderlik kişilik gücü ve belli hünerle insanların sizi izlemesini sağlamaktır76. Bu. Böylelikle insanların çalışmalarını uyumlu bir şekilde koordine eden ortak bir amaç yaratırlar77. 2.2006.09. problemleri çözmeye çalışan. 74 Elbaşı.g.htm. Diğer bir deyişle kaynakları mükemmel kullanan ve kullandıranlardır. ileriye dönük planlama yapan bir ekip hiçbir zaman aşırı iş yüküne maruz kalmayabilir ancak kendilerini performans olarak uçağın gerisinde kalmasına müsaade eden ekip tekrar aynı performansa ulaşmak için çabalarını ikiye katlamak zorunda kalabilir. İstanbul. Küçük Şeyler. s.

82 Tony Kern. 1996. Bu gün. görevin nasıl gerçekleştirileceği bilgisine sahip olan liderdir85. önerilere açık. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söylemek işe yarayabilir ama insanların kendilerini işe vermelerini ve işlerini canla başla yapmalarını sağlamayabilir79. Liderlik.69-70.e. yöneticilik ise sadece durumu kontrol eder82. Etkili bir lider. a. bir uçuş görevi esnasında kaptanın başarılı olabilmesi için otoritesini kurup devam ettirmesine yardım edecek liderlik özelliklerine sahip olması gerekmektedir83. geribesleme yapabilen. Remzi Kitapevi. sorumluluk almak ve emirler vermekten ibaret olduğunu düşünür. 83 Şentürk. mürettebatı bilgili tutabilen.88.Yönetim ve liderlik sıklıkla birbiri ile karıştırılmakta olup birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır78. faaliyetlerini yönlendirmeli ve koordine etmeli. Cem Ofset. görev verebilen. s.06.asp Erişim: 12. s. mürettebatın onlardan bekleneni anladığından emin olmalıdır. Webster.g.15. görevledirmeleri yapmalı. mürettebata performansıyla ilgili geri besleme sağlamalı. yönetici ve lider kavramlarını aynı anlamda kullanmışlar ve her yöneticinin bir lider olduğunu doğal olarak kabul etmişlerdir 80 . a.cnet. s. Yani. Yöneticinin Klavuzu Yönetme.2006 85 Leadership. (çev. emirler vermektir 81 . herkesin ne olup bittiğini anlamasını sağlayacak şekilde idare edip. mürettebatın 84 . s. mürettebatı görev bilgisiyle donatmalı. http://wwwnt.1. 84 Leadership. Yönetmek. Bir uçuş görevinde her şey yolunda giderse sadece yönetim yeterlidir. 1995. 118 . Klasik düşünürler.. profesyonel bir ortam sağlamalı ve bunu devam ettirmelidir. Jeffrey Pfeffer. a. Fakat hiç beklenilmeyen bir durumla karşılaşıldığında gerçek bir liderliğe ihtiyaç vardır. Naval Aviation Schools Comand. yönetimi bir olayı veya durumu kontrol etme ya da idare etme olarak tanımlamıştır.e.e. Havacılıkta liderlik.e.g. s. s. her yöneticinin mutlaka bir lider olmadığı.2. a. (Çev.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/LD. 81 Kate Keenan.navy. İnsanların çoğu yöneticiliğin. yönlendirme ve mürerrebatı bir ekip olarak çalışmaya teşvik etme yeteneğidir mürettebatının performansından sorumludur. uçuş ekiplerinin faaliyetlerini tanımlama. mürettebattan görevle ilgili gerekli bilgiyi istemeli.63. Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan.g. Fl.g. Pensacolada. saygılı.Ergin Koparan).14.. s. yöneten ve koordine eden. ekip ruhu yaratan. 80 Şimşek. Görevin kritik noktalarına hakim olmalı. USA. 2001. Sinem Gül). Case Study. Bir lider. profesyonel ortam sağlayan. s. ilham verir ve performansın artmasını sağlar. Case Study.. fakat olması gerektiği görüşü benimsenmektedir. kararlı.69-70.. İstanbul. Havacılıkta lider sıfatı kazandıran özelliklerden birisi de ekip tarafından izlenmek ve 78 79 Kern. örnek olarak alınan.

işbirliği (coordinating) gibi kritik unsurlar vardır89..82. duygu ve önyargılarının bir kişinin söyledikleriyle bozulmasına izin vermezler. idare etmek (directing). s. kişisel ve grup güveni sağlarlar. işbirliği hususlarını içeren bu günün yönetim anlayışında ve görev planlamasında mutlaka kazanılması gereken bir beceri olarak ifade edilmektedir88. Rekabette Fark Yaratan Ekip Çalışması. a. Bu unsurların gerçekleştirilebilmesi için bir liderin sahip olması gerektiği düşünülen aşağıdaki belirtilen niteliklere bakıldığında açıklanan kavramların EKY performansı ile ne derece ilgili olduğu görülecektir. 56 90 Elbaşı. s. Ne kadar yeterli iseniz diğerleri de o kadar pozisyon ve fikirlerinize saygı duyacaktır. Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını açıklayan “Aircrew Coordination Training Case Study Development Handbook” a göre liderlik özelliklerine sahip olduğu düşünülen bir liderin. 2003.e. s. Alçak gönüllüdür ve öğrenmeye ve kendini geliştirmeye her zaman açıktır.. s. Ekip Liderinin El Kitabı. Diğerleri yeterliliği hissedebilir ve yeterli pilota başta kendi mürettebatı olmak üzere hava trafik üniteleri ve yer personeli tarafından saygı gösterilir. Bir uçuş ekibinde yardımcı pilotlar. işinde uzman. Bilmediğini bilir. uçuş mühendisleri de işlerinde yeterli olmalıdır. Liderler. s. 2001. Bir kaptan pilot öncelikle diğer ekip üyelerine güven aşılayan.g. Acar Baltaş.6. Kavramların her birisi öğrenilebilir ve gelişen her kabiliyet iyi bir lider olma yolunda fayda sağlar90.g. İletişim ve Dinleme Meziyetleri: Liderler sözcük çeşidine ve geniş bir kelime bilgisine sahip olmaya yatkındırlar. Disiplinli dinleme çok karışık ya da sıradan olarak düşünülen konuların daha iyi anlaşılmasını ve iletişim sağlar. Ama bu belirli bir zorunluluktan değil de isteyerek yapılan faaliyettir86.142. bu yetkisini kullanması esnasında uyması gereken Yetki verme (delegation). değerlendirir ve kişisel fikir. Konusunda uzmandır ve başkalarına aktardığı işlerin bile ayrıntıları hakkında bilgi sahibidir. a. 86 87 Asker Yönetici İnsan. duyduklarını yorumlar. bilmek için çaba göstermekten çekinmez ya da bilene danışır.e. komuta. pilotaj hünerleri örnek alınan yeterli bir pilottur. 89 Kern. 119 . Bu liste cesaret kırıcı gibi görünse de bir rehber olarak alınabilir. a. 88 Şentürk. Yeterlilik: Lider yaptığı işi bilir.. Remzi Kitapevi.desteklenmektir. 48. duygularını denetleyebilen.g.e. EKY’nin en önemli becerilerden ve temelini oluşturan liderlik. insan ilşkilerinde başarılı kişilerdir87 . Liderler dinler.

yetersiz bilgiyle de olsa. Hemen temin edilebilir durumdaki bilgiler yaşanan durumla ilgili yetersiz veya yanlış bir bakış açısı sunabilirler. Ahlak: Ahlak liderlikte anahtar rol oynar. Kararlılık: Liderin kararlılığı ekip üyelerinin verilen görevi yapmasına doğrudan etki eden temel unsurdur. eğer diğerlerini kontrol etmeyi umuyorlarsa kendilerini kontrol etmelidirler. bütün grup etkileşimi ve karar vermenin temelidir. hissettiği sorumluluk duygusudur. Lider olayları ve koşuları en iyi şekilde gözlemleyen ve değerlendiren kişidir. Zorluklara aldırmaksızın görevlerine dört elle sarılırlar ve görev tamamlayıncaya kadar devam ederler. 120 . İmaj: Bir lider olayları olumlu tarafından görebilmeyi bilmeli ve pozitif bir imaja sahip olmalıdır. Sorumluluk Duygusu: Liderler sorumluluğu kişisel arzuların üstünde tutarlar. Liderin kararlarının yol göstericisi. misyonun tamamını kapsayan bütün görevlerde hevesli olmalıdır.Karar Verme: Etkili bir lider karar vermede yeteneklidir. Kişisel problemlerinin kararlarını değiştirmesine kesinlikle izin vermemelidirler. Dugusal Sağlamlık: Liderler. Bilgi toplar analiz eder. doğruya en yakın kararı verebilmek ve kararlı olmak bir liderin en önemli özelliğidir. boşboğazlığı ve kötü düşülmüş bir hareketi hemen mazur göreceklerdir ama aşırı çekingenliği ve kararsızlığı kabul etmeyeceklerdir. Lider. Azim: Liderliği arzu eden veya başarmış insanlar işlerinde azimlidirler. Böylece takip edenler liderin hareketlerine güvenebilirler. Ekip üyeleri genellikle bir aptallığı. Liderler. Profesyonel ahlak. liderin işin içinde ve kararlı olduğunu bildikleri zaman otomatik olarak kendilerini göreve verirler ve işlerinden gurur duyarlar. pozisyonlarını kişisel ve özel ayrıcalıklar için kullanmazlar. Heves: Bir lider. Az bilgiye dayanan kararları vermek kolaydır ama sonuçları genellikle beklentileri karşılamaz. Baskı altında da olsa. problem analizinde ve bir karara varırken bütün kaynaklardan gelen bilgileri kullanır. Problemlere çözüm bulmada daima iyimser ve kendilerinden emindirler. görevin selametini göz önüne alarak geniş bir açıdan olaylara bakar ve en önemlisi hızlı karar alır. Takip edenler. liderin kişisel davranışlarının yüksek standartlarına sahip olmalarını ve bu standartları bütün durumlarda uygulamalarını gerektirir.

• • 91 Bilgi akışını düzenleme. Etkili liderler kişiye ve probleme göre uygun tarzda hareket ederler.56. R. memleketlerini. astlarının duygularından haberdardır. Söyledikleri ile davranışları arasında tutarlılık vardır. Mürettebatın görevlerini yönlendirme ve koordine etme. Esneklik: Bir lider. 2001. Ekip üyelerinin neyi neden yaptıklarının farkında olmasını. diğer bireylerin psikolojik durumlarını takip etmeli ve onlara yardımcı olmalıdırlar. Liderler. Ekip içinde herkes duruma göre bu görevi üstlenebilir92. yüksek düzeyde bir fiziksel ve ruhsal dayanma gücüne sahiptirler. Ekip üyelerine karşı saygılı ve adil davranır. USA.S. DOT/FAA/PM-88/46 Final Report. sınırlarını bilir. Aeronutical Decision Making – Cokpit Resource Management. Sonradan pişman olacağı tepkiler vermez. Bu plan onun daima bir sonraki adıma hazırlıklı olmasını sağlar. iç uyumu. öz güveni ve öz saygısı yüksektir. Mizah: Liderler iyi bir mizah anlayışına sahip olmalıdır. o konumda lider olabilmeyi öğrenmek önemlidir. s. Ayrıca.Tanıma: İyi liderler çevrelerindeki insanların farkındadırlar ve onları taktir ederler. s. 92 Kern. Onlar astlarının isimlerini. EKY anlayışında ekibin her üyesi. aile durumlarını ve benzeri bilgileri bilirler. 121 . Ekip dahilindeki her birey karar vermek için sorumluluğu olduğunu bilmelidir. Jensen.9-14. liderlik sorumluluğuna sahip olmanın etkili karar verme için çok önemli olduğunu kavramalıdır. verimli ve etkili bir kokpit için pozitif katkı sağlar. Bunlar. Dayanıklılık: İyi liderler kendilerini nasıl koruyacaklarını bilirler. Liderlik sadece resmi olarak verilen bir görev değildir. iki insanın yada iki durumun hiçbir zaman aynı olmadığını anlamak zorundadır. Vizyon sahibi olmak: Liderin zihninde onun tecrübesi ve entellektüel birikimin sonucu oluşan geleceğe ait bir plan vardır. nereye gittiklerini bilmesini sağlar. verdiği sözü tutar. Emniyetli bir uçuşun gerçekleşmesi için liderin uyması gereken esaslar vardır. Mizah.91 Tutarlılık ve dürüstlük: Liderin özü sözü birdir. Ekip içinde hangi konumda olunduğu değil. daima hazır görünürler ve sadece normal dinlenme periyotlarına gereksinim duyarlar. Dünün çözümü bugün veya yarın için uygun olmayabilir. Springfield. Hassasiyet: Liderler kendi psikolojik durumlarının farkında ve diğerleri üzerindeki etkilerine karşı duyarlı olmalıdır. Çünkü ortamın havasını onlar belirler. 1989. VA: National Technical Information Service.

Fakat kaynakların etkin kullanımı olan EKY ile diğer ekip üyelerinden gelen bilgi ve potansiyel çözüm önerileri son verilen karar için yol gösterici olmaktadır. tüm ekibe liderlik yapmak veya bulunduğu konumda lider davranışlarını sergilemek zorunda bırakabilir95. Bilgi ve tecrübeyle.g. Uçakta meydana gelen kumanda arızasından dolayı kalkış süratleri gelmesine ve kalkış kumadası verilmesine rağmen uçak kalkmamaktadır. 95 Kern. 96 Kern.• • Mürettebatı motive etme. s. arızanın farkında olmayan kaptan pilotun “haydi artık kalkış yapalım” ikazı ile kalkışa devam etmiş ve kontrol edilemeyen uçak 93 94 Şentürk.e. Karar vermedir93. gerçek demokrasinin olmadığı bir ortamda güçlerin birleştirilmesiyle bir sinerji yaratılmasını sağlar 96 . Ekipte bulunan herkes meydana gelen duruma göre lider yada takipçi rolüne bürünebilir. kaptan pilotun çok otoriter olarak bilinmesi ve yetki devrine müsade edici bir ortam yaratmaması. İkinci pilot ise olayın farkına varmamış ve son yaklaşma esnasında uçak yere çarpmıştır.e. kritik bilgiye ulaşmak için uzmanlık ve ihtiyaç ortaya çıktığı zaman ve bilgi ve tecrübe bakımından en kıdemli olanın durumun kontrolünü ele aldığı zaman ortaya çıkan liderlik fonksiyonel liderliktir94. Havacılık ortamında ve uçağın kokpitinde var olan demokrasi hiç bir zaman için gerçek demokrasi değildir.3.56. Kalp krizi geçiren kaptan pilot. s. kendinden geçmiş ve gayri ihtiyari olarak ellerini kumandada tutmaya devam etmiştir. aynı zamanda ikinci pilotunda o şirkette deneme süresinde olmasının yarattığı stresten dolayı kumandalara müdahele edecek cesareti bulamamasının kazaya sebep olduğu sonucuna varılmıştır. Kaptan pilot her zaman son otoritedir.. Aşağıdaki örnek olaylar liderlik becerisinin kullanılmasına yönelik ipuçları vermektedir. s. Kaza incelendiğinde.g. Bir diğer benzer olay ise kalkış esnasında olmuştur. Case Study. İyi bir liderlik kokpit gibi. Kaptan pilotun diğer ekip üyelerine görevler vererek yetkilendirmesi yani yetki devri sorumluluğun da devredildiği anlamına gelmemektedir. 56-59. 122 . Bunu hisseden ikinci pilot kaptan pilota kalkıştan vazgeçme (abort) ikazı yapması gerekirken yapmamamış.82. a. Rütbe yada ünvan yoluyla olan ve tüm sonuç kararlarını veren normal moddaki liderlik atanmış liderliktir. 2001.. Leadership. s. a. Kalkış esnasında kumandalar ikinci pilottadır. Oluşan şartlar bireyi. 2001.

1997.44. İnsan Yönetme Sanatı. İstanbul. 2006. Davranışları Anlama. uçağa. duyarlılığı ve bedensel gücünü belirleyen etmen de doğumla birlikte getirdiği mizacıdır. yer kontrol tarafından ana pisti katediş müsadesi verilmiş ve telsiz konuşmalarının bloke olması ile gerçek talimatın anlaşılamaması ve kendine güven ve alışkanlıklarla birleşen iletişim problemi. Dışa 97 98 Kern. Bu karışım insanların algılama yeteneklerini etkileyip kendilerine özgü tarzlarda davranmalarına yol açar. duygularla donatır. 99 Herbert N. huylarla. Başka bir olay ise.40. Her bireyin kendine göre belirgin duygu düşünce ve davranış şekilleri vardır. 2001. İnsanın huyunu. en etkili şahısların kendilerini tanıyan. böylelikle 100 başka insanlarınkinden farklı.12-13. Zamanında yetkinin devredilmemesinden dolayı bunlar gibi düzinelerce kaza meydana gelmiş ve uçaklar uçabilecek durumda iken kazalara engel olunamamıştır. Veysel Atayman) Remzi Kitrapevi. İyi bir liderin kendisini tanıması kişilik yapısını bilmesi gereklidir. Sadece yapıyı oluşturan parçalardan bazılarını kendileri biçimlendiririler. Elbaşı. Kendisine yetki verilen ve kalkış yapmakla görevlendirilen ikinci pilot kalkıştan vazgeçme insiyatifini kullanamamış ve kaptana hürmetsizlik yapmamak için kalkışa devam etmiştir. Çünkü bu kişilik bireyin şahsi benliğini ve kuvvetli kültürel etkenleri yansıtır. İnsanlar bu niteliklerle birlikte doğarlar ve onları değiştirmek için ellerinden bir şey gelmez. ikinci pilotun etraf kontrolü görevinin üzerine düşen tarafını tereddütsüz uygulamasını ve yetki devrine ilişkin iyi bir örnek olarak verilebilir97. ruhsal durumunu. Başkalarını kontrol etmekle görevlendirilmiş bir kimse önce kendini kontrol altına almalıdır99. s. pisti kateden uçağın aynı anda inişe gelen başka bir uçak ile çarpışmasına neden olacak iken. Casson. Hayat Yayıncılık. Herkes kendine özgü bir takım karakteristik özelliklerle dünyaya gelir. Kişilik kavramına boyutsal yaklaşım getiren günümüz kuramcılarından Costa ve McCrae tarafından 1978’de ilk önce sadece Duygusal Denge (Neutoticism). s. Davranışları anlayabilmek için insan denen varlığın deneyimler ve kişiliğin karışımından oluştuğunu kavramak gereklidir. 100 Kate Keenan. ikinci pilotun son yaklaşmadaki uçağı görerek tereddütsüz olarak kaptana “dur” diye ikaz etmesi ve kaptan pilotunda bu ikaza uyması ile büyük bir facianın eşiğinden dönülmüştür. 56-59. durumun gereksinmelerini bilen ve gereksinimleri karşılamak için stratejiler üretip uygulayan kişiler olduğunu göstermektedir98. özgün kişilikleri ve bireysellikleri gelişir . s.g. 123 . Araştırmalarda elde edilen veriler. (Çev. s..e. a. Kişiliğin esası sabit kalır. Yaradılış gereği doğa insanları karakter özellikleriyle.pist sonunda yere çakılmıştır. Bu olay kaptan pilotun yarattığı uyumlu ve rahatlatıcı ortam ile.

2.com/C16S4/duygudurumBozukluklari. dirençli. ne ölçüde güvenilir. http://www. kalabalık seven. açık görüşlü olup olmadığı bu gruba giren özelliklerdendir. Erişim: 15.asp#GlossX 124 . söz dinler. saldırgan. açık özlü olduğu bu gruba giren özelliklerdendir.10.tr/kaynaklar/473_1dusuk_is_memnuniyeti. s. yenilikçimi yoksa muhafazakar mı olduğu. s. Kişinin mecerayı sevip sevmediği.turkpsikiyatri. http://www. özverili alçak gönüllü. “Duygudurum Bozuklukları İle Huy. güvenilir birisi olup olmadığını. ne ölçüde görevine saygılı. öfke.Dönüklük (Extroversion) ve Deneyime Açıklık (Openness) kavramlarını kapsayan. Türk Psikiyatri Dergisi. Ya asabi ya da uysalsınızdır. Selöuk Aslan. tepkisel vb. sevecen. hayalci. Duyarlı ya da katı. disiplinli. sanatçı karakterli. atılgan gözü pek olup olmadığı. başarıyı amaçlayan. düzenli. 2005. aktif. çabuk parlayan birimi. • Deneyime Açıklık: Kişinin entelektüel ve kültürel alanlara ilgisini ve değişime açıklık derecesini belirler. Konuşmaktan kaçınan utangaç ya da rahat.pdf Erişim:19. Kısacası duygusal yapınız endişeli. kendini beğenmiş. sosyal.sabem. Bu modeldeki kavramlar şöyle açıklanabilir: • Duygusal Denge: Nevrotizm olarakta bilinen bu kavram korku. yöntemli biri olduğunu belirler103. içine kapanık ya da sosyal. yaratıcı. daha sonra bu kavramlara Uzlaşabilirlik (Agreebliness) ve Sorumluluk (Conscientiousness) kavramlarını da ekleyerek beş faktörlü bir kişilik modeli geliştirmişlerdir101. Kişinin yumuşak huylu mu.12.saglik. üzüntü gibi olumsuz duyguları yaşamaya eğimli olma şeklinde tanımlamak mümkündür102.com/psikometriktestler. sempatik. 101 Aslıhan Sayın.pdf. atılgan ve arayış içinde biri olduğunuzla ilgilidir. bencil mi yoksa özverilimi olduğu. konuşkan biri olup olmadığınızla ilgilidir.280. Kişinin başkalarının sorunlarıyla ilgilenip ilgilenmediğini.gov. Kısacası sizin ne ölçüde sıcak. • Uzlaşabilirlik: Kişinin davranışlarında çevresine yönelik güven ve duyarlılığı ile çevresel kriterlerle içsel kriterleri hangi oranda kullandığını belirler. kendinizden emin ya da kendisine güvenmeyen kaygılı birisinizdir.2006 102 Yasemin Duman. Karakter ve Kişilik İlişkisi”.2006 103 “Beş Faktör Modelinin İçerdiği temel Boyutlar Nelerdir?” http://www.turbocv. “Düşük İş Memnuniyetinin İş Performansına Etkisi”. canlı. Bu özellik ketum. • Sorumluluk: Kişinin hedeflere nasıl odaklandığını belirler. biri olup olmadığınızı belirler. içinden geldiği gibi davranan biri olabilirisiniz. • Dışa Dönüklük: Kişinin sosyal etkileşimlerde ne derece katılımcı ve enerjik olduğunu belirler.

s. göz önünde bulundurur ve kararı açıklar. J. Genelde kararlarını etkinlikle verir. a. • Demokratik Lider: Lider. 1998. Genellikle önemli karar verirken 104 105 Keenan. Kararları için sebep gösterir ve soruları cevaplarlar. 1997. diğerlerini yöneterek elde etmede kararlı ve ısrarlıdır. kısa sürede netice almayı isteme ve kararlı bir şekilde davranma eğilimindedir. Tavsiyeleri dinler. önemli bir karar vermeden önce ekibini toplar ve onların düşüncelerini öğrenir.13-14 Elbaşı. değerlendirir ve karar verir..g. Lider. Ivancevich. • Otoriter Lider: Liderler İkna edici. Diğer insanlarla iletişim kurmada herkesin kendi davranış biçimi vardır ve bu davranış biçiminin kolay kolay değişmeyeceği kabul edilmektedir. başarı arayıcı gibi değişik lider tanımları yapılmıştır106. Genellikle etkin kararlar verir. Uçuş ekibi kendi kişilik türlerini de tanıyarak diğer insanlarla olan ilişkilerinde daha etkin bir şahsi görünüm sergileme olanaklarını elde edebilirler. • Otokratik (Baskın) Lider: Lider. Ekipten kararının desteklenmesini bekler.İnsan davranışları bu temel davranış özellikleri ile ilgilidir 104 . istikrarlılık ister ve sistemli davranır. Kararının sebeplerini açıklar. farklı seslerin yükselmesi kendisini rahatsız eder.352 125 . Konu ile ilgili ya da ilgisiz olsun. Uygulancak işin verilen kararla parallel olmasını bekler.J. hazır cevap ve açık sözlüdür. soruları cevaplandırır. Fundementals Of Management. çok planlı bir şekilde yaklaşır. Kararını destekleyen fikirlere açıktır.e. katılımcı. Çalışmada dikate alınan liderlik tipleri aşağıda belirtildiği gibidir. onların düşüncelerini akratmasını bekler. 106 H. USA. bu ortamda görevi başarabilmek için değişik kişiliklere bürünmeyi gerektirir. Yapılan araştırmalarla insanların diğer insanlarla olan ilşkilerine belirli davranış biçimi ile yaklaştıkları saptanmış ve araştırmacılar. s. bilim adamları tarafından emir verici. özellikle de uçuş faaliyeti. Her davranış biçiminde şahıslar diğer insanlarla çalışırken etkili veya etkisiz olabilirler105. • İhtiyatlı (Mücadeleci Olmayan) Lider: Lider. Karar vermeden önce ekibin fikrini alır. Genellikle ani karar verirler ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyarlar.Donnelly. destekleyici. Çalışma ortamının istekleri. McGraw Hill. Genellikle ani karar verirler ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletir ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını beklerler. insanlarla iletişim kurmak ister ve istekli davranır. Arzu edilen hareketleri ve neticeleri garanti etmek için olaylara yavaş. Kendi ihtiyaçlarını. Karar vermeden genellikle diğerlerine danışırlar. onların düşüncelerini öğrenir.44. CA.J. s.

Kaptan. kazanılmadığının farkındadır.53.. ona önceden güvenmiş ve liderliğini kabul etmiş ekip üyeleri tarafından desteklenir ve yönlendirilir. bu noktaya ulaşmaya çalışırken izlenebilecek kabul edilebilir yollar belirginleştirilirse kişiliklerin liderlik teknikleri üzerindeki etkisi en aza indirilebilir. onları tartışmaya davet eder ve öneri bekler. Bir çok kimse bir pilotun kaptanlığa terfi ettirilmesiyle birlikte idarecilik otoritesinin etkinliğinin. uçuş güvenliği. kişilik faktörü yüzlerce farklı lider rolünün ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Flight Safety International. Uyum içinde çalışması için yönlendirilmiş bir ekibin nasıl daha kolay ve etkin çalışabileceğini görmesi sağlanır. s. İş yükünün arttığı durumlarda liderlik güçlerini nasıl farklı şekillerde kullanabilecekleri gösterilir. bazı kaptanlar “ben buranın tek sorumlusuyum. bir grup kimliği oluşturmak için farklı kişilik özelliklerini birbirine uydurmak demektir. Uçuş ve yer ekiplerinin tamamı benim isteklerim doğrultusunda hareket etmelidir” şeklinde algılarlar. ekonomi. Önemli olan ekip olduğu için iş ve sorumluluklar konusunda kendisine yardım edilir.ekibin görüşünü alır. bir hava yolu organizasyonunun sahip olacağı en önemli kaynaktır. Elbaşı. Kritik durumlarda kaptan etkin liderik yapmasa bile. Liderlik yeteneğine sahip bir kaptan. EKY ile pilotlara yeni bir liderlik stili öğretilmez. a. Çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygular107. s. yolcu rahatlığı ve servis kalitesi gibi organizasyonun çıkarlarınıda düşünmekten 107 108 sorumludur. Bazı kaptanlar liderliği “ben uçağı kullanmaktan sorumluyum. Problemi grubun önüne getirir. Aksine etkin bir ekip yönetimi için kendi liderlik stillerini nasıl kullanabilecekleri öğretilir. gerisi beni ilgilendirmez” şeklinde algılarken. a. Liderlik eğitimi sırasında liderin varması istenen noktalar.g. sorunları masaya yatırır. Dolayısıyla görev ve sorumlulukların bütünleştirilmesi olarak tanımlanan ekip yapısının yanında ekip içindeki kişilik özellikleri de önemlidir 108 .e. Pek çok kaptanın liderlik rolleri ile ilgili net bir fikri yoktur. Çoğunluğun fikrini kabul eder.e. Kaptanlar liderlik eğitimi almış olsalar bile.. Bu CRM Training Manual for Air Mobility Command.46. 126 . Lider inanılırlığını bilinçli bir çabayla ve örnek bir kişilik ile ortaya koyar ve zamanla inanılır hale gelir109. Aynı zamanda atanmış lider olmayan ekip elemanları da durum değişikliklerini takip ederek ve gerektiğinde yanlış bir durumu düzeltmek için ısrarlı bir şekilde davranarak ekibin çabasına aktif olarak katkıda bulunmaktan sorumludur. Bir hava yolu organizasyonunda kaptanlardan beklenen yalnızca uçağı uçurmak değildir. 9-10. Farklı kişilikleri bir araya getirmek. bir uçuş ekibi oluşturmak demek. s. 109 Elbaşı.g. 1994..

93 112 Elbaşı.durum organizasyonda görevli herkesin birbirine karşı yetki ve sorumlulukları olduğunu ve bireylerden çok ekip ruhununun önemli olduğunu gösterdiği gibi kaptanın liderlik fonksiyonunun önemini gösterir. onların ekibin önemli öğesi olduklarını hissettirirsiniz. Filo Komutanına Tavsiyeler.55. s. Gerçekte. 2001. Doğru ve uygun bilgi gereksiz baskıyı ortadan kaldıracak. İyi liderlik vasfına sahip bir kaptan.g. Uçuş ekibi içinde kaptanın rolü özel bir sorumluluk taşır. düşük iş yükü ile çalışılan durumlarda uçuş ekibini bir ekip haline getirerek. Çünkü liderin olaylar karşısındaki davranışları adapte olabilmelidir. Liderlik özelliği kadar lidere uyum ve takip özelliğide önemlidir. 113 Kern. huzursuzlukları kontrol altına alacak bir katalizör görevi görecektir111. liderlikten bahsetmek mümkün olmaz.. Maalesef liderlik konusuna değinilirken sadece lider olmanın özellikleri üzerinde durulmasına rağmen.42. s. kendi pozisyonunun gerektirdiği bilgi ve ehliyete sahip ve görevini aktif olarak planlamak ve yürütmekten sorumlu olmasına rağmen uçuşun sorumlu kaptanı. İyi bir destekçi olmak. Eğer kendisini destekleyenler ve takip edenler olmaz ise.e.46. iyi bir ekip üyesi olmak iyi bir lider olmaktan daha zordur. İyi bir ekip üyesi olaylara ve kişilere kolay Y. 110 111 kendi kişiliğinizle çelişse bile ona uymak zorunda kalınabilir. lideri takip etmenin özellikleri üzerinde fazla durulmamaktadır. Bu makama saygı duyulması her zaman zorunludur. ekibin performansını en üst düzeye çıkarmak için kullanır112. Liderlik becerisi tek başına ele alınmamalıdır. 127 . EKY becerilerinin öğrenilmesi ve tatbik edilmesi hiç bir şekilde kaptanın otoritesini azaltmaz. s.Smith.g. Alınan bir kararın nedenlerini ekibe bildirirseniz. etkin bir kaptan bu becerileri. Her ekip elemanı. 2006. Etkili liderler ekibine güvendiklerini göstermek ve onların üzerlerindeki baskıyı azaltmak için onları her şeyden haberdar ederler ve şartlar değiştiğinde vazivenin yerine getirilmesi için gereksinimleri belirlemede fikir beyan etmelerine izin veririler. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı Basımevi. s.a. İzmir. Değişik durumlar ortaya çıktığında ekip üyelerinden biri liderlik rolünü üzerine alır ve diğer ekip arkadaşları bu çabalarını desteklemek için harekete geçerler. Bu çok kolay bir şey değildir. a. ağır iş yükü ile çalışan durumlara hazırlayan kişidir110. Jeffry F.e. Lidere uyum (Followership) başarılı bir EKY için olması gereken temel becerilerden biridir113.. Ekipte her üye sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmelidirler. uçuşun tüm olarak idaresinden ve gözetiminden sorumludur.

İllinois. Evetçi (Yes People) tip. Kelly’nin Şekil 32’de gösterilen modeli lideri takip etmede ve uyum sağlamada kullanılan yaklaşım tiplerini anlatmaktadır. Kelly’nin dördüncü tip olarak tanımladığı tip ise uyumlu (surviver) tiptir. belkide en tehlikeli tiptir. As Quoted in R. Bu tipler tanınmalı ve kabul görmeyen hareket ve tavırlarıyla ekip içinde belirlendiği anda ekipten çıkartılmalıdır. Gelen verilere karşı yetersiz ve ilgisizidirler. and G. Sessizce oturur ve kendisine düşen çeklist görevlerini yapar. Evetçi tipin karşıtı ise. Vasat bir performans sergilerler. A two. aynı zamanda hayırcı olan vazgeçirici (alienated follower) tiptir. fikrini savunmada kararlılık ve olayları önceden görmek sahip olunması gereken yeteneklerdir. bir acil durum esnasında kendilerine ait bir fikir söylemedikleri için tehlikelidirler. Bu tipler. 1988. Irwin Press. iletişim becerileri.Dimensional Model of Follower Behavior. Ekibe fazla bir katkısı olmamasına 128 . kaynaşmak ve sinerji yaratmak ve dolayısıyle iyi bir ekip üyesi olmak için. Genellikle yalın ve eleştirsel düşünen bu tipler başarılı bir ekip çalışmasına zarar verecek tarzda hareket ederek görevi ve ekibi tehlikeye atarlar.Bir ekibi desteklemek.Gurphy.Hughes. Eğer onlara kendi fikirlerini sorarsanız. Homewood. Leadership: Enhancing the lessons of Experience.229 Kelly’e göre bu modelde beş değişik tip vardır. Kaderci (sheep) tip. p. R.E. Tam bir şirket adamıdır. rahatsız olurlar ve hemen hemen her konuda gruba uyar ve her kararı ikna edici bulurlar.Ginnett. ne aktiftir ne de kararların alınmasında fikrini beyan eder. Çok aktif görünmelerine rağmen her zaman liderin tarafında ve her ne olursa olsun onun kararlarını düşünmeden politik olarak onaylarlar. Şekil 32: Destekçi Ekip Üyesi Modeli Kaynak: R. Kelly.

standart harekat usulleri. Liderlik görevi başarı ile yapabilmek için yetkinin lider ve lidere uyanlar arasında dağıtılmasını içerir. planı ve ne yapacağı konusunda ekibe bilgi vermelidir. Kaptan aynı zamanda ekip üyelerinin kendi görüşlerini serbestçe ortaya koyabilecekleri ortamı yaratarak bu durumun devamlılığını sağlamalıdır.rağmen zararı da olmaz. Ekip lideri. stratejiler. tayin edilmiş ve fonsiyonel rollerin her ikisininde olmasını kabul eder. Her ekip elemanı fonksiyonel liderlik veya lidere uyum rolünü üstlenebilir. Tanımlamaya göre diğer ekip elemanları da tayin edilmiş lidere uyan kişilerdir. 2001. Fonksiyonel lider. Az bir eğitim ve uygulama ile bu tipler sonuçlandırıcı tipe dönüştürülebilirler.72-76. görüşlerini belirtmeleri için teşvik edici olmalıdır. Maalesef çoğu lider tarafından bu tipler tercih edilir. s. Yerdeki çevre oldukça sabit ve roller çok değişmemektedir. Kaptan görev verirken ve ekibin iş yükünü planlarken ekibin işlemini takip etmeli. İyi dinleyicidirler. Uçuş çevresi devamlı değişir. Kaptanın en önemli görevlerinden birisi. halihazır durumla ilgili en çok bilgi ve beceriye sahip kişidir ve böylece bilgi ve beceri o şahsa o ortamda liderlik rolünü kazandırır. gelenek ve emirlerle tespit edilir. Ekibin sinerji yaratmasına katkı sağlar114. durumu nasıl tanımladığını. cesaret ortamını tesis ederek diğer ekip elemanlarına talimat ve usullerin gerektirdiğinin ötesinde serbestçe katkıda bulunabilecekleri bir ortam yaratmaktır. Bu ortamı yaratmanın en iyi başlangıç yeri diğer 114 Kern. kişiler arası iletişimini sağlayan bu esnekliktir. Ekip liderinin aktif bir durum değerlendirmesini. Bunlar yerde öğrenilir ve uçuş ekibi tarafından uçakla birlikte taşınır. iyi bir ekip üyesi olmak için en önemli özellik olan fikirlerini savunma özellikleri vardır ve iletişim becerileri yüksektir. usulleri. emniyetli ve verimli uçuş görevlerinin en çok olması istenilen ekip üyesi tipidir. diğer uçuş ekibi ğyelerinin kendi durum tanımlamalarını ortaya koymak. yönergeleri. Kaptan. eğitim felsefesi. disiplin kuralları. Tayin edilmiş lider rolünde olan kaptan aynı zamanda fonksiyonel liderdir. Sonuçlandırıcı (effective) tip. 129 . Tayin edilmiş roller mevzuat. Her organizasyonun kendi kültürü. etkili iletişim becerilerini özellikle etkili dinleme becerilerini kullanmalı. İyi liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması profesyonel havacıların kariyerlerinin en önemli parçasıdır ve bu beceriler iyi bir kokpitte ekip işbirliği için kesinlikle gereklidir. ekip liderliği konsepti bu değişiklikerin olabileceğini kabul eder ve fonsiyonel rollerle bu değişikliklere hitap eder. Her uçuş atanmış lidere ve fonksiyonel liderlere uyumu içerir. Bu roller kaptanın otoritesi ve sorumlulukları gözardı edilmeden iletişimle gerektiğinde kendiliğinden ortaya çıkar. Doğru kararı vermede lidere yardımcı olur. ve teknik emirleri vardır. Kaptan ekibin tayin edilmiş lideridir.

46. Uçuştan önce yapılan brifingte her pilotun uçağı uçurmakla ilgili sorumlulukları belirlenmelidir. 2000.. İyi bir lider kimin ne yapacağını zamirler kullanarak. Ekip tarafından sınırlamaların bilinmesi. Ekibe hakim olabilen bir kaptan dinlemeyi bilir ve diğer ekip elemanlarından gelecek önerileri cesaretlendirir. Ankara. Kokpitte.7. bir kişi kumandalardaki pilot diğeri ise onun yardımcısıdır. Seminer sunumu.e. kaptan pilotun karar verme imkanını ve otoriteyi sağlamasını engelleyecek beş tehlikeli durum belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu. Ekipten liderin beklentilerinin yalın bir şekilde ifadesi olan. Bilgili ekip elemanı kaptana zamanında ve duruma uygun önerilerini temin etmeyi bilir. Kaptan pilotun performansı bir çok faktörden etkilenir. ben bunu yapacağım şeklinde hiç bir işi açıkta sahipsiz bırakmayacak şekilde belirterek herkesin görev alanını belirler. kaptanın sahip olduğu yasal ve nihai otoriteyi ortadan kaldırmaz. kokpitte açık bir iletişim ortamı tesis etmek ve ikinci pilotun tavsiye ve önerilerinin kendisi tarafından değerlendirilip. Etkili liderlik hem liderin hem de ekibin rollerini birlikte üstlenir. s. s. • Otorite karşıtlığı: Biri tarafından kendisine ne yapması gerektiği söylendiğinde.g. sen bunu yapacaksın. Bu tür bir liderlik ortamı eldeki tüm kaynakların en üst seviyede kullanılmasını sağlar ve hatalar zincirinin oluşup bir olaya veya kazaya dönüşme ihtimalini asgariye indirir. 2001.g. Uçuşta bütün kararlar kaptan pilot tarafından verilmeli ve tüm ekip tarafından desteklenmelidir. Kern. Kaptan pilotun sorumluluğu. ona içerleme veya kuralların gereksiz bulunduğunda takınılan tavırdır. a. 130 . Seminer sunumu.ekip üyesi arkadaşlarla ilişkilerin geçtiği sosyal ortamlardır. a.e. Bu tür bir ortamın yaratılması hiçbir suretle. Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı. s. Etkilili kişiler arası iletişim. normları belirler117. beklentilerin belirlenmesi ve otoritenin ihdas edilmesi etkin ve başarılı bir liderlik için gereklidir. s. dikkate alındığının güvencesini vermektir116.64-68.. Aynı zamanda kokpit ve kabin üyeleri ile iletişim bariyerlerini kaldırır ve daima iletişime açık olur. Bunları şöyle sıralayabiliriz118. Nihai karar ve yetkinin kullanılması kaptana aittir. durumları anlamada çok önemli anahtar olduğu için kaptan kişiler arası iletişimi artırıcı teknikleri kullanması önemli kazanımlar sağlayacaktır115. 115 116 117 118 Elbaşı.8. Bu organizasyonun her türlü kültürel normlarının inşa edilmesini de sağlar.

Maçoluk: Diğer insanlardan daha iyi olduğunu kanıtlamak için gereksiz risklere girilmesidir. 1990 yılında. Böylece herkes tarafından kabul edilen durumun aksine de olsa sahip olunan düşünce açıklıkla söylenebilir. Burada yapılan birinci hata. kötü gittiğinde de bunun talihsizlik olduğu veya bu durumdan başkasının sorumlu olduğu düşünülür. s. başa geleceklerin fazlaca değiştirilemeyeceğinin düşünüldüğü durumdur. • Kadere boyun eğme: Ne yapılırsa yapılsın. • • Bir şey olmaz duygusu: Kazaların. Uçuş ekibi üyeleri kendi düşüncelerini inatla savunduklarında ortaya fakat takip etmemiştir. İkinci pilotun uçağı süzülüş hattı altında idaresi sonucu uçak piste beş 119 Şentürk. özellikle mürettebattan bir kişinin soru sormaktan çekinmesi. Ekipten.• Fevrilik: Derhal hareket etme ihtiyacı hissedildiğinde ve mevcut sorunun çözülmesi için en iyi çözüm düşünülmeden akla ilk gelenin yapılmasıdır. Doğru kararlar. aşağılanma korkusundan olabilir. Cihazlarda görülen ve uçuş ekibi. kişinin başına gelmeyeceğini düşünülerek gereksiz riskleri alması durumudur. kaptan pilotun bir şey olmaz duygusuyla hareket ederek süzülüş hattı göstergesini takip etmemiş olmasıdır. Olaylar iyi gittiğinde bunun şans eseri olduğu. En iyi operasyonel kararların alınabilmesi için diğer personelin bakış açısını değerlendirerek doğruları kabullenmekte çok önemlidir.g.e. 131 . Bir olayın tamamen açıklığa kavuşturulması verilecek kararlar için çok önemli olduğundan kaptanlar daima soru sormaya teşvil edici bir ortam yaratmalıdır . Liderin kokpit içinde uygun ortamı sağlayarak uçuşun emniyetle devamını sağlama sorumluluğu vardır. bir DC-9 Zürih’e ILS Yaklaşmasında iken ikinci pilot süzülüş hattına oturamamış fakat yine de sabit bir açıyla süzülüşe devam etmiştir.83-84. kabin ekibi ve hava trafik ünitesi tarafından verilen bilgiler. Kaptan pilot bir ara ikinci pilota süzülüş hattı göstergesini sormuş mil kala mesafedeki dağlara çarpmıştır. İkinci pilot ise kaynakların etkin ve doğru kullanımı hususunda yetersiz olmakla beraber. değerlendirilen bilginin kalitesine bağlıdır. Bu durum bayan pilotlarda da aynı şekilde görülmektedir. a. önemli kararlar alınırken değerlendirilmelidir. kokpit içi iletişim kuralları gereği kaptan pilota hatalı kullanımı rapor ederek yardım istememiştir119. Nitekim. Bu durum kaptan pilotun yapması gerekenleri başkalarına devretmesiyle sonuçlanır.

85.2.49. problemi tanımada yetersiz kalması. dolayısyla tek bir konuya odaklanıp genel emniyet kurallarından uzaklaşması ve gereksiz yere risk almış olmasıdır121.5. Karar verme ve verilen kararı yapma cesareti ve girişimciliği gösterme.. s. liderlik yeteneklerini gereği gibi kullanamaması. s. Sayı. Kendine Güven (Assertiveness) Disiplin.3. Kendine güven gerektiren durumlar. uçuş öncesinde yapılan brifingle başlayan uçuşta devam eden ve görev sonu brifingine kadar süren bir süreçtir. Kaptan tarafından görevi olumsuz etkileyecek farklı tartışmaların engellenerek başka zamanlarda yapılması sağlanmalıdır. Bunlar123. a. 2. Ankara.e.Klığı Uçuş ve Yer Emniyet Dergisi.86. 7500 uçuş mürettebatı üzerinde çeşitli testler yapmış ve EKY ilkelerinde gelişme sağlayabilmek için iki çok önemli faktör tespit etmiştir. s. a. Uçuşun devamımda. Şentürk.82. durumunuzu devam ettirme yeteneğine aktif bir şekilde katılım istekliliği demektir. Kendine güven. Havacılıkta lidere mutlak itaatle demokrasinin yok edildiği gibi bir düşünce yaygın olarak kabul edilse de disiplin sayesinde pilot sonzuz özgürlüğe sahip olur. Yıl 9. Böylece mürettebatın göreve katkıları uçuş görevinin emniyetle ve etkin bir şekilde yapılması sağlanacaktır.e. Bu durumda asıl sorun olan konular değerlendirildiğinde tartışma yapıcı olur aksi durumda yapılan görevin haricindeki tartışmalar problemleri büyütebilir.g. NASA.g. Bu nedenle kaptanların ilk görevi ekibin bunu doğru kavrayabilmelerine yardımcı olmaktır122.K. 2006. kişinin içinden gelerek ve nedenlerini kavrayarak doğru davranışları seçme ve uygulama ortamının yaratılmasıdır. Hv. iniş takımlarınn açıldığını gösteren ışığın yanmaması üzerine ikaz lambasına odaklanmış ve uçuşun genel durumunu takip edememiştir. değişen durumlar karşısında kanıtlarla ikna oluncaya kadar durumunuzu 120 121 Y. Mart 2006. Burada kaptan pilotun hatası. Bir olayda. s. Daha sonra açıklanan kaza raporundaysa arızanın sadece lambada olduğu ifade edilmiştir. 123 Şentürk.g.fikir ayrılıklarından kaynaklanan tartışmalar çıkabilecektir120. ikaz lambası arızasından dolayı yakıtın bittiğinin farkına varılamamış ve uçak piste çok yakın bir yere düşmüştür. Şahsi Görev ve Disiplin. DC-8 uçağının kaptan pilotu. 122 Hasan Aksay.a. kokpitte etkili ve doğru iletişimi artırmak amacıyla. ikinci pilotdur.2.e. 132 . • • Eksiksiz bir birifing veren kaptan pilot ile Soru soran ve kendisini ifade edebilen uçuş görevlisi.

sorular sormayı ihtiyaç haline getirme. Hala tatmin olunmadıysa “ Kaptanım. Shrewsbury England. T. 127 İbrahim Başar. İlgili noktaları açıklama ve önerilerde bulunma. Doğruyu savunmak zordur ancak gereklidir. ICAO’ ya göre uçuşta tam iş görememezlik durumu ( In-Flight Incapatıcıon) “herhangi bir durumun uçuş ekibini sağlık yönünden olumsuz etkilemesi ve uçuşa devam edemeyecek hale gelmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin alçalmaya serbest kılınıp kılınmadığı hususunda kuşku varsa “ Alçalmaya serbesmiyiz?” diye sorulmalıdır. Fiziksel nedenlerin yanında psikolojik nedenlerle de oluşabilen tam iş görememezlik durumuna hazırlıklı olmak için iyi bir görev analizi ve yapılan brifinglerde görevlendirme yapmak gereklidir127. Crew Resource Management. Pensacola. USA. doğru olarak kabul ettiğiniz fikrinizi savunmak ve doğruluğunda iddialı olmak gerekir. Unutmamak gerekir ki önemli olan şey doğru olanı yapmaktır. konuşmak. Uç durumlarda eğer pilot iki talebe tepki vermiyorsa. “Pilot Kontrolör Muhaberesinde İnsan faktörü”.Y. hava trafik kontrolöründen alınan talimatın. Buna iki zorluk kuralı da denir126. s.8-10. B. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Amaç. zor durumlarda verilen kararı uygulamaya devam etme. NAVAVSCOLSCOM. Eğer uçakta anlaşmazlık var ise daha fazla bilgi gelene kadar en muhafazakar ve emniyet sağlayan tedbirler alınmalıdır. ortam yaratması gerekmektedir. doğruyu savunmak zorunluluktur. herkesin hem fikir olacağı şekilde kimin haklı olduğu yerine neyin doğru olduğu sorusunun cevaplanmasının önemi belirtiliyor olsa da hala uçak içersindeki hiyerarşi büyük bir engel olarak durmaktadır 125 .Ağustos 1997. s. 126 Crew Reource Management Instructor Course Student Guide.Mc. 124 125 Bu durumu çözmek için kaptanların liderlik becerisi yeteneklerini kullanarak uygun bir Elbaşı.e. s.H. sormak. Airlife Publishing Limited. İstanbul. Temmuz. bakım ekibinin uyguladığı bir prosedürün. durumu aydınlığa kavuşturmaktır. bana göre daha müsaade verilmedi” denilebilmelidir. 1985. eksik noktalarla yüzleşme. Bu kaptanın yetkisine tecavüz demek değildir. 62. Her ne kadar yapılan brifinglerde. 1997. a. Neyin doğru olduğunu bırakıp kimin haklı olduğunun tespitine çalışarak zamanı harcamak işbirliğini bozduğu gibi zaman kaynağının uygun kullanılmamasından dolayı uçuş emniyetsizliği yaratacaktır 124 . s. 13 133 .koruma ve belirleme olayıdır. Kokpitte yapılan bir işin.Allister. teyit etmemiz gerekir. karar ve usullerle ilgili fikir beyan ederek mantıksız gelen teklifleri reddetmek. tam iş görememezlik (Incapasitation) durumuna düşmüşsse.g.129. uçuş harekat uzmanının verdiği bir bilginin yanlış ve emniyetsiz olduğuna inanılıyorsa. 2006. yardımcı pilot kontrolü ele almalıdır..

bir durumun. Latince de “communis” yani “ortak” kelimesinden gelmektedir. İletişim. bir münasebetsizlik veya başkasının otoritesine saygısızlık değil.cnet. Kendine güven ifadeleri tipik olarak yapılması gerekenleri talimatlara ve duruma göre yapma eyleminde bulunmaktır. No 2. zihnindeki bilgileri o sorunu çözebilecek biçimde özenle işler. ılımlı bir ortam yaratıp ekip üyelerini cesaretledirerek onların kendi bilgileri ve deneyimlerine göre gelişen durum karşısında kedi çözümlerini kendisine aktarmasına müsaade etmelidir131. Case Study.5. 1993. 1997. Yapılması gerekenin görülmesi. Kaptan ya da ekibin bir üyesi belirli bir sorunla karşılaştığında. http://wwwnt. s. USA.122.1. s. 128 129 Haçik Poyraz. 134 . İletişim (Communication) 2. Ayça Haykır). ekipten destek ve geri istemek en doğru yöntemlerdir Uçuş ekipleri 129 besleme . Kibarca yapılan bir ısrar çoğu kez üzerinde durulmayan. Team Performance management Vol 3. yönerge.4. Bilinç var olandan haberdar olma yeteneğidir.69 Assertiveness. s. fakat emniyetli ve iyi idare edilen bir kokpit için hayati öneme hayiz bir beceridir. Pensacolada. Bütün Dünya. Ne yapılması gerektiğine karar verip gerektiğinde olayları yönlendirebilmektir 130 . 2005. toplumsal etkileşimlerde rol oynayan.2.asp Erişim: 12. MCB University Press. Başkent Üniversitesi. Yöneticilerin yaptığı 22 Hata. Her zaman unutulmaması gereken kimin haklı olduğu değil. Fl. 2. pozitif çözümler arama. yöntem veya usuller ihlal ediliyorsa iddiacı veya ısrarlı olmalıdır.5.4. Van Fleet.2006 130 James K. çözüm önerilerini vermek. neyin doğru olduğudur. yani kaynakların kullanılarak durum muhakemesini ve kendine güveni sağlayacak bilgi elde edilmesidir 128 . “İnsan Bilinci”.1.106. Kaptan. sembolik mesajların karşılıklı ulaştırılmasıyla bazı anlamları aralarında paylaşması sürecidir. karşımızdaki kişiyi kırmadan ve zor duruma düşürmeden bilgi elde etmenin bir yoludur. (çev. 131 Rhona H. insanların toplu halde yaşamaya başlamalarından itibaren. sayı. Kendine güven ve kararlılık insiyatif sahibi olmayı gerektirir. fikrin doğruluğunun açıkça yönünden savunulması bir mecburiyettir. Her ekip elemanı “uçuş emniyeti” söz konusu ise. olaylara yön verme gücüdür.navy.2. Ankara.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AS. Bunu ifade edebilmek için ekip üyelerinin dikkatini çekip endişeleri belirtmek.Bilinç.06. Flin. genel anlamda insanın dünyayı kavraması ve kendi kişisel varlığını anlamasına yarayan zihinsel bir çalışmadır. “Crew Resource management for Teams in The Offshore oil Industry”. Naval Aviation Schools Comand. MF Ltd. İletişim Kavramı ve Havacılıkta İletişim İletişimin İngilizce ve Fransızca da karşılığı olan “communication”.s. işi yapmak için harekete geçmek olan insiyatif. Kibarca yapılan ısrarlar.Şti. 2005/9.

a. Bilgi ya iletilmiştir ya da iletilmemiştir. Graham. farklı davranış şekilleri ve sonuçlar yaratmak amacıyla bir noktadan diğer bir yere akması sağlanır. İletişim çeşitli amaçlara ulaşmak için sözcüklerin ve belli yüz ifadeleri. 5. Mardy Wheeler. (Çev. düşünceleri veya bilgileri. 136 Sayers. Epsilon Yayıncılık.g. Bilişim Terimleri Sözlüğü. Görevleri yerine getirmek ve ihtiyaçları sağlamak için iletişim kurulur. Rhetorik adlı yapıtında iletişimi bir konuşmacının. İletişimi uygulayıcı bir yol olarak düşünmek önemlidir. düşünceleri. İletişim. konuşmacının mesajlarını alıcılarda istediği tepkileri yaratmak üzere düzenleme becerisidir135. İkna edilmişsinizdir ya da edilmemişsinizdir. İletişim. talimatları. Christine E. bildirme. Rota Yayınları.g. Kısaca iletişişim hedeflere ulaşmadaki başarıyı ya da başarısızlığı belirler ve hedefler yüksek değerlerle bağdaştırıldığında iletişim etkiliği vazgeçilmezdir. doğru algılanıp anlaşılacak biçimde iletmektir 133 .. Baskı.8. 1. Aristo. ve 4.. bilgileri. Sözlük tanımlarına bakılırsa iletişim. 136 vücut hareketleri.İletişim sayesinde bilginin. Birçok sosyal işleve temel teşkil etmektedir. Bazı iletişim tanımlarında makineler arasında iletişimden söz edilmektedir.62. duyguları vb. 135 . konuşmasında dinleyicilere sunacağı tartışmanın oluşturulması ya da biçimlendirilmesi olarak tanımlamıştır. sosyoloji. Ancak bu iletişimin arka planında makinelerin 132 133 Nursel Telman. İnsan İlişkilerinde İletişim. Yeniyüzyıl Kitaplığı. yüzyıllara. Bingaman. 138 Usluata.e. karmaşık konulardan birisi ve bir çok kulanım şekli olan iletişime bir an bile ara vermeyiz. Pınar Ünsal. 2005.Doğan Şahiner). s. fiziksel görünüm gibi diğer simgelerin kullanılmasıdır . eğitim. politika bilimi gibi hemen hemen tüm sosyal bilimlerle ilgilidir. 1993. bir yerden. İletişimin çalışma alanı sayılması M.. s. s. İki yönlü bir süreç olarak tanımlandığında ise. TDK. Ralp Graham. bir kişiden.. İletişim yaşamımızın o kadar doğal bir parçasıdır ki. 134 Fran Sayers. paylaşma ya da değiş-tokuş etme etkinliğidir. Anlamışsınızdır ya anlamamışsınızdır.Ö. bir şeyler ters gitmeye başlamadıkça bu konuda edindiğimiz deneyimler aklımıza gelmez 134 . İletişim Yayınları. s. 135 Ayseli Usluata. Böylelikle iletişim ya vardır ya da yoktur kapsamında düşünülür. Böylece iletişim gerçek kimliğini bilgi ile. İletişim bir sanat bir beceridir. 137 Aydın Köksalç. 1981. Bireyler arasında ortak bir simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi alışverişidir 138 . gerçek değerini de bilgi aktarımı ile kazanır132. İletişim canlılar arasında gerçekleşir.9. Ankara. a. 2000. s. 1996.27. Yaygın. Keenan.19. Yöneticilikte İletişim.42. İster yazılı ister sözlü olsun iletişim ve konuşma dili konuları filozofi. s. Wheeler.e.11. Plato ile Aristo’ya kadar uzanır. bir makineden bir başkasına herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermektir137.Bingaman. Bu klasik bakışa göre iletişim inandırıcı olma sanatı. s. psikoloji.

Kaynak ya da gönderici durumundaki bir kişi çevresinden algıladığı bir olayı. Örneğin iletişim kavramı hayvanlar arasındaki ilişkileri (animal iletişim). İletişim sembollerle yürürtülür ve anlamların paylaşılmasını içerir139.e. s. a. Şekil 33: Genel İletişim Modeli Kaynak: Ayseli Usluata. canlı varlıklar arasındaki ilişkileri (Bio İletişim). s. Ancak iletişim kavramı daha çok insanlar arası ilişkiyi ve bu amaçla kullanılan araçları nitelemek ve açıklama amacıyla kullanılmaktadır140. bir iletiyi kodlayıp sinyale dönüştürüp.e. Ünsal.g.. İletişim Yayınları. Yeniyüzyıl Kitaplığı.. Kapsamlı anlamda iletişim ise çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. ya da insanlar ile teknik araçlar arasındaki ilişkileri (insan-makine-iletişim) ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. ya da izleyerek algıladığı 139 140 Telman. hedef kişi ya da kitlenin. beş etkenin tamamlanmasıyla gerçekleşir.23.g. teknik sistemler arasındaki ilişkileri (teknik iletişim). Kaynak (gönderici). Gökçe.7-8. okuyarak. a. Sınırlı anlamda iletişim kişiler arası ilişkilere yönelik kullanılmaktadır.istenilen şekilde işlemesini sağlayan bir insan beyni her zaman vardır. İletişim. duyarak. s. 136 . cihazlardan alınan bilgiler ve onların değerlendirilmesi de o cihaza o yazılımı yapan kişi ile pilot arasındaki bir iletişimdir.15. ileti (mesaj) ve alıcı (hedef) ile kanallar ile etkinin (işlev) de katılımıyla. İletişim her zaman için en azından üç öğe gerektirir. 2000. belirli bir araç ya da kanal aracılığı ile alıcı durumundaki hedef kişiye ya da kitleye göndermesi. İletişim kavramının sınırlı ve kapsamlı olmak üzere iki anlamda kullanıldığı görülmektedir. bir veriyi. Dolayısıyle bir uçağın kokpitinde.

63. (Şekil 33) Bu iletişim sürecinde iletiyi engelleyen bir de gürültü öğesi vardır. USA. Kodlar açılırken iletiler hedef durumundaki alıcı kişinin deneyim ve önyargı süzgecinden geçer143.C.22. USA. tarafından yüklenen anlamın algılanması gerekmektedir142.16. bilgiyi. Human Factors in Aviation. belli bir anlamı olan bildiridir. 137 .L. CA.1. İletişim.. sözlü iletişimi mecburi hale getirerebilecek şekilde dizayn edilmiştir 145 . “Group Interaction and Flight Crew Performance”. bakış. aynı terminolojiyi. talimatları. Communication. mesaja kaynak . karikatür türünde) kodlar iletişim sürecinde kimi kez birbirleriyle yakında ilişkili sesiz ve sesli kanallar aracılığında birlikte gönderilir. Hava Harp Akademisi komutanlığı Yönetim ABD Başkanlığı. 1988. In E.e. İletişim sürecinin önemli bir öğesi olan ileti ya da mesaj söz ya da yazı ile verilen. hatalardan uzak durmak için. Böylece hedef kişi ya da kitleye birbiriyle ilintili çok sayıda ileti aynı anda gidebilir. Etkili görevlerin gerçekleştirilebilmesi için. Tüm bu süreç çevrede belirli zaman ve yer içinde gerçekleşir.navy. Helmreich. Naval Aviation Schools Comand.. Akademik Press.1. Nagel.15.e. gönderilen. yazılan) kodlar ile sözsüz (mimikler. Bir kişi mesajı yollar diğeri de alır. Fl.g. San Diago. Nitekim kazalar incelendiğinde. Pensacolada. doğrulama ve geri besleme 141 142 143 144 145 146 Usluata. 2006. her bireyin limitlerini ve yetersizliklerini kokpite taşıması nedeniyle. a. Weiner & D. Ayseli Usluata. İstanbul. resim. s.2006 H. S. Şentürk.cnet.e. faydalı bir geri besleme yeteneğidir. Etkili Konuşma ve Yazma Rehberi. İletişim basit bir işmiş gibi görünür. emirleri zamanında alma ve verme. http://wwwnt. sadece kokpit içerisindeki iletişim kanallarının kapalı olması nedeniyle büyük ölümcül kazaların önlenemediği görülmüştür 146 . kişiden kişiye bilgi alışverişi ve durum muhakemesini devam ettirmek için iletişim önemlidir 144 .L. taşıyabilir 141 Ayrıca ne söylendiği ve nasıl söylendiği de ayrı ayrı anlamlar Başarılı bir iletişim için mesajın alınması değil. Case Study. a.kodu açıp anlayıp anlamadığını belirtecek geri bildirimi kodlayarak kaynağa ya da gönderene iletmesi iletişim sürecini açıklamaktadır. Bu içten gelen.C..06. İletişimin sağlanabilmesi için gönderici tarafından bilginin açık bir şekilde iletimi.g.g. s. Uçaklar.asp Erişim: 12. s. hedef kişinin ya da kitlenin kaynağa ya da iletiye direnmesi türünde ya da dışarıdan gelen fiziksel gürültü ya da ilgi dağılışı türünden engelleme olabilir. s. a. 1. s. ikinci pilotun kazaya sebebiyet verecek bir olayı görmüş ya da duymuş olmasına rağmen. R. bilginin kısa ve zamanında iletilmesi.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/CM. İletiyi alan hedef kişinin anlam çıkarmak üzere ileti kodlarını nasıl açtığıda algılanan anlamı kuşkusuz etkileyecektir. aynı teknik lisanı konuşmak veya konuşmamak bir olayın farklı sonuçlanmasına neden olabilir. İletinin biçimini oluşturan sözel (konuşulan. Foushee.

Helmreich. Sinem Gül). sözsüz olmak üzere üç formu vardır 148 . Palmer. R. Long Island üzerinde yakıtı biterek düşen Avianca Havayollarına ait AVA 052 uçuş numaralı B707B uçak kazası kayıtları incelendiğinde NTBS tarafından en basit seviyede bile. uygun iletişim ve ses tonunun ve standart terminoloji kullanılmalıdır.147.88. 2004.e. bilginin özetlenmesi. in “Cockpit resource Management”. bilginin tekrar edilmesi. (çev. İletişimi sağlarken makama ve çevreye bağlı engeller oluşur. Jeffrey Pfeffer. dinleme ve tarafından kabul edilir 149 . Örneğin. bir uçuş görevinde iletişimin diğer ünitelerle telsiz muhaberesiyle yapılması ve sadece kokpitin içinde mürettebat tarafından kullanılabileceği için havacılıkta daha az kullanılabilen bir formdur.L. Karşı taraf konuşmasını bitirene kadar düşünsel olarak hazırlıklı ve nötr olmak mesajın doğru alınmasına ve anlaşılmasına katkı sağlar 151 . gerçekte “Bir söz verdim” demektir. a. London.L. “Communacition and Crew resource Management”. M. planların ve faaliyetlerin söze dökülmesi.g.” Ben şunu yapmaya söz veriyorum demek. konuşma. Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan. Özellikle uçuş ekibi tarafından hava trafik kontrolörüne ne kadar az yakıtlarının kaldığı ve derhal inişe geçmelerinin gereğinin anlatımında iletişim hataları yapılmıştır. iletişim konusunda bariz hatalar yapıldığı görülmüştür. B. İstanbul. s. Sözsüz iletişim. s. Kanki. Konuşmanın en güçlü olmasa bile çok önemli bir sosyal etki yöntemi olduğu herkes Havacılıkta konuşma kabiliyeti sadece söylemekten ziyade aynı zamanda bazı şeyleri yapmaktır. Kaza araştırmalarında bir çok girdiden faydalanılmasına rağmen günümüzde Dijital Uçuş Bilgi Kaydedici (Digital Flight Dara Recorder-DFDR) ve Kokpit Ses Kayıt Cihazı (Cocpit Voice Recorder-CVR) kaza esnasında ne olduğunu bize anlatan ana bilgi kaynaklarıdır. a. açıklanması ve geri besleme sağlanması gereklidir. USA. Etkili iletişimin en büyük düşmanı onun hayalidir.53. B.g. West. Dinleme dikkat ve sabır gerektirir.2. Bu engellerin üstesinden gelmek için aktif bir dinleyici olunmalı.istenmesi. Wiener. Kazanın oluşum 147 148 149 150 151 Communication.G. Konuşma sadece eylemlere eşlik etmek değil aynı zamanda eylemlerin kendisidir150. Kennedy Newyork uluslar arası hava alanına gitmek için kalkan. geri besleme talep edilmeli. İletişimin.52. San Diego. Michail West. 25 Ocak 1990 tarihinde Bogata’dan John F. 138 . s. s.G. s. alıcı tarafından ise iletişimin onaylanması. Kanki. 1993. CA. 1995. Duncan Baird Publishers. Case Study. E. 112.T.. Academic Press. Cem Ofset. Dinleme ise belki de en önemli iletişim becerisidir. The Secrets of Succesful Team Management. İletişimin önündeki engellerin farkında olup üstesinden gelmeye çalışmak EKY’nin hedeflerinden birisidir.e.

NTSB muhtemel kaza nedenleri olarak. Bir başka neden. USA. Robert L. bu zor şartlar altında uçuş ekibinin hava yollarının uçuş planlama sistemi ile temasa gecerek uçuş harekat uzmanlarından yardım talep etmemesidir 152 . Helmreich. Pilotlar ile kontrolörler arasında lisan farklıllığı acil durumlara mahsus olan fazla bilgi sağlanmasını engelleyerek önceden tahmin edilebilir davranış modellerinin eksikliğine yol açmıştır. Cockpit Resource Management. New york. 1991. Academic Press1993. pilotlar arasındaki iletişime bakıldığında durum muhakemesini sağlayacak iletişimin olmadığı. Washington DC. konularında bildiri 152 Earl L. Kanki. The Airline of Columbia. • Yakıtlarının bitmek üzere olduğunu. Üçüncü havada bekleme periyoduna kadar uçuş ekibi hiç bir şekilde. uçağın toplam bir saat 17 dakika olmak üzere tam üç kez hava trafik kontrolörü tarafından havada bekletilmesine yol açmıştır. • Uçağın beş dakikadan daha fazla havada kalamayacağını. uçuş ekibinin yakıt yükünü uygun olarak planlamayıp kullanamadığı ve yakıtları bitmeden önce hava trafik kontrolörüne acil durum yakıt durumları hakkında bilgi vermede iletişim eksikliği yaşandığını göstermiştir. 153 Aircraft Accident Report: Avianca. • Yedek meydan olan Boston-Logan uluslararası havaalanına ulaşamayacakları bilgilerini hava trafik kontrolörüne iletmemiştir. uçuş emniyet konularında uluslararası uçuşlarda planlama. HK2016. yakıt durumunun bildirilmesi ve özel durumlarda kullanılması gereken terminoloji konusunda pilot ve kontrolör iletişimi. 139 . January 25. yakıt seviyesi düşük uçağın kontrol edilmesi konusundaki hava trafik kontrolörlerinin trafik akış kontrol usulleri ve sorumlulukları ile uçuş ekibi kordinasyonu ve yabancı uçuş ekiplerindeki lisan yeterliliği 153 yayınlanmıştır. Kötü hava şartları. JFK havaalanından pas geçişi takiben. Fuel Exhaustion. dört motorda durmuş ve uçak hava alanına 16 mil uzaklıkta düşmüştür.100-101. pilotlar ile hava trafik kontrolörü arasındaki iletişime bakıldığında bilgi aktarımının yapılmadığı görülmektedir.şartlarına bakıldığında çok önemli bazı kritik iletişim bağlantılarının eksik olduğu ortaya çıkmaktadır. National Transportation Safety Board (NTSB). Kazayı iletişim açısından incelediğimizde. 1990 (NTSB AAR 91-04). Bu kaza sonrasında FAA tarafından trafik akış yönetimi ve acil durumlarda kontrolörler ve pilotlar arasında standart terminoloji.Wiener. Boing 707-321B. yakıt gereksinimleri ve uçuş ekibi konularında pilot ve uçuş harekat uzmanlarının sorumlulukları. Barbara G. s. pilotların uçuş harekat uzmanlarından elde edebilecekleri bilgi kaynaklarını etkin kullanmakta ve yönetmekte hata yaptıkları. Cove Neck.

Ancak dikkat çeken hususların başında iletişim problemi gelmektedir. kalkıştan vazgeçme süratinin üzerinde olduğu halde. Tekrar çalıştırıldığında ise motor patlamalı çalışmış. Muhtemel kaza nedeni kaptanın yakıt durumunu takip etmeyerek tüm yakıtın bitmesine sebep olması olarak 154 Aircraft Accident report: NTSB Identification: DCA82AA014 Scheduled 14 CFR Part 121: Air Carrier Operation of United Airlines Inc. kalkıştan vazgeçmiş. uçak 400 feete alçalırken piste 5 Nm mesafede yaklaşma istikametindeki 654 feetlik tepenin hemen üzerine çarpmış. ekip koordinasyonu konusunda daima temel esası teşkil etmiştir. DC. 1994. National Transportation safety Board (NTSB) Washington. ikinci pilot ve alçalmayı başından beri takip eden uçuş mühendisinden oluşmaktadır. 1982 155 Flight Safety. Kalkışta gecikme olacağından 199 sefer sayılı uçak beklerken yakıt tasarrufu için motorlardan birini durdurmuştur. USA. s. 1982 in Philadelphia. uçak pistten çıkarak çamura saplanmış ve bir yolcu yaralanmıştır154.. Kazanın farklı oluş sebepleri vardır. Aircraft: McDonnel-Dougles DC-10-10. February 03. O sırada 99 sefer sayılı uçak pisttedir ve yerden kesilmek üzeredir. Pa. Uçuş ekibi çok tecrübeli bir kaptan. Yardımcı pilot tereddüt ettiyse de. uçuş ekibi talimatı 400 feete alçalmaya serbestsiniz (descent to four zero zero) olarak anlamıştır. kazadan kurtulan olmamıştır155. United Havayollarının 99 sefer sayılı ve U. Singapur’dan Malezya’nın Kuala Lumpur meydanına giden Flying Tigers 66 uçuş numaralı Boing 747 kargo uçağını uçuran ekibin başına gelmiştir. 18 şubat 1989 yılında. Motorunun yandığını sanan 99 sefer sayılı uçağın kaptanı.Çarpıcı iletişim hatalarının yaşandığı iki örnek olay şöyle gerçekleşmiştir. kaptanın “mutlaka bizi görüyor ve ona göre alçalma izni veriyorlardır” ifadesi üzerine kontrolöre irtifayı sormamış. Uçuş ekibi içinde etkin bir iletişim. Amerikalı uçuş ekibi ile kulede görevli kontrolör arasında meydana gelen bir kelime hatası kazanın önlenemez duruma gelmesine sebep olmuştur. Oregonda United Airlines’ın 173 sefer sayılı uçağının kazası ile ilgili inceleme raporlarında yer almıştır.AIR’in 25 ve 199 uçuş numaralı uçakları birbirlerine çok yakın aralıklarla kalkış için ruleye başlamışlardır.S. İkinci olay. Registration: N1814U.13-3 140 . Onun hemen arkasındaki 25 sefer sayılı uçağın kaptanı kule frekansından önündeki uçağı kastederek “sağ motorunda yangın var” diyerek ikaz etmiştir. Kule operatörü uçağa 2400 feete alçalmayı ( descent two four zero zero) serbest kılmış. NTSB tarafından “Ekip İşbirliği” kavramı ilk defa 1978 yılında meydana gelen Portland. 3 Şubat 1982’de. çalıştırma esnasında motorun arkasında alev uzaması olmuş ve motordan kıvılcımlar çıkmıştır. Ekip alçalış öncesi tüm usulleri uygulamış ve alçalmaya başlamıştır.

Chidester ve ekibi tarafından yürütülen tam görev simülasyonu çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre. İkincisi. USA. pozitif terimlerle konuşması performansı yükseltir. Bu anlamda iletişim davranışı standart harekat usulleri gibi organizasyonel politikalarla yapılandırabilen ve eğitim ile şekillendirilen bir beceridir. iletişim. performans üzerindeki arabulucu girdi etkileri gibi düşünülebilir.52. niyetini belirterek. N8082U. Ancak sadece iletişim yetersizlikleri üzerine yoğunlaşmak tek yönlü bir yaklaşımdır. gözlemleme. olguların nasıl iletildikleri ve ekip üyelerinin kendi içlerindeki iletişim stilleri ve kalitesi ile ilgilenir. İletişimin dinamik doğası uçuşu etkileyen şartların değişimi ile değişir. Sebeplerden biride diğer iki uçuş personelinin ya kritik yakıt durumunu tam olarak anlayamamış ya da kaptana konu hakkındaki endişelerini başarılı bir şekilde iletememiş olmalarıdır156. İletişim modelleri kişisel karakter özelliklerine bağlı olarak yönlendirilebilmektedir. 157 Elbaşı. Ekip üyeleri birlikte veya tek olarak görevleri yerine getirirken bilgi. İşlem değişkenleri. koordine etmektir. Karar verme. iletişimin tarifçilikten çok tanımlayıcı olmasıdır. problem çözme ve yönetimsel işlevler gibi koordinasyonun birçok yönü iletişim bilgileri kapsamında analiz edilirler.. CVR kayıtlarından elde edilen iletişim ile ilgili bilgiler zor şartlar altında karşılaşılan acil durumlarda iyi ekip işbirliğinin varlığını da ortaya koymuştur157. Uçuş ekibi performansı ile ilgili olarak iletişimin iki yönü vardır. hareket tarzını komutlar vererek. 1979. İşlem değişkenleri girdiler ve çıktılar arasında aracıdır. Ekip performansının kendisinin dinamikleri ile ilgilidir. çok iyi diyalog içinde olan.. Portland OregonAR 79-7) National Transportation safety Board (NTSB). Dolayısıyle yüksek performanslı ekip içinde iletişimin 156 Aircraft Accident Report.e. a. Birincisi. İletişim işlevlerinin sözlü alışverişe dayanan ekip aktiviteleri üzerinde merkezi bir önemi vardır. s. brifingler. İş yükü de bu pozitif ortamlarda daha eşit dağılır. çapraz kontrol. McDonnel Douglas DC-8-61.tespit edilmiştir. zamanında ve doğru bir şekilde gönderilmeli ve alınmalıdır. bilgi gönderip alarak. Bu yön.g. görev başarma azmine sahip. 141 . planlama. United Airlines Inc. Ekibin birbirini tanıması iletişim yeteneklerini artırır ve liderlik sorumluluğu taşıyan kişinin ekip ifade eden sözcüklerle. iletişime açık olarak uçuş ekibinin görevlerini yerine getirmek. Kaza kayıtları. ısrarcılık ve katılımcı yönetime ilave olarak kriz yönetimi konuları ile ilgili çok geniş bir sahada EKY problemlerinin olduğunu göstermiştir. Washington DC. ekibini koruyan ve iyi performans sağlayan kaptanların olduğu senaryolarda iletişim konusunda çok hafif bir gelişme görülmüştür.

ortaya çıktığı anda çözülebileceği gibi daha büyük problemlere de sebep olabilir. yetersizlikleri ya da ekip koordinasyonunu 158 159 Kanki . • • • • • Bilgi sağlar. Dolayısıyle performansı etkileyen iletişim stilleri kişilik özellikleri ile etkileşim içindedir. içinde bilgi transferinin olduğu dinamik bir işlevdir. Bazı durumlarda da iletişimin kullanıldığı yöntemdir. İletişimin başlıca anlamı hedefleri yerine getirebilmek için kişilerin hareket tarzları geliştirmesi ve koordine etmesidir159. Aynı zamanda problemler. İletişim. 2. a. kişiler arasındaki ilişkiler konusunda hassas olmayan kaptanlar. Yapılan çalışmalar uçuş ekipleri içindeki ilişkilerde iletişimin performansı nasıl olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ancak iletişim fonksiyonlarının her biri tipik olarak farklı fonksiyonel problemleri. İletişimin Fonksiyonları İletişim.genellikle dengeli. uçuş ekiplerinin stilleri ve davranışları arasındaki beklenmedik özellikler ve farklılıklar. Sürekli birlikte uçan ekiplerin iletişimdeki performans seviyeleri. iletişimin içeriğidir.60. Elbaşı.2.2. çok yönlü ve adapte edilebilir iletişim becerisi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu durum. daha az performanslı. İletişim kavramı. iyi bir iletişim ile uçuştaki tüm görevlerin olması gerektiği gibi yerine getirildiği ya da yetersiz iletişim ile problemlerin oluştuğu görülebilir. Daha otoriter. s. kaptan pilot tarafından yaratılan atmosferin kokpitteki iletişimin kalitesini belirlediğini göstermiştir. Faushee.. Bazı durumlarda en önemli olan. diğer kaptanlara göre yardımcı pilotlarından daha az yardım almışlardır. Görev dikkatini ve durum muhakemesini muhafaza eder. ekip üyeleri ve bir bütün olarak tüm ekibi etkileyen. s.53. Bir yönetim aracıdır. 142 .g.4.e. İletişim tipik olarak çok fonksiyonludur ve örnek olarak alınan bir uçuş tüm boyutlarda ya da tek tek incelenebilir..g.5. Önceden tahmin edilebilir davranış modeli oluşturur. a. ilk defa birlikte görev yapan ekiplere oranla daha yüksektir158. Her ne kadar uçağın uçurulmasında yüksek derecede standart hale getirilmiş usuller kullanılsa bile. Kişiler arası ilişkiler oluşturur. İletişimin ekip performansını etkilediği en az beş yol vardır. Bir uçuş esnasında. çift yönlü bir akış içinde olduğu görülmüştür. bir çok fonksiyonu yerine getirdiğinde etkin bir ekip performansı sağlanır.e.

London. 1993. NJ. 1990. • Bilgi sağlama İletişimin geleneksel görünümü. Tablo 8: İletişim Fonksiyonları ve Problem Sahaları İletişim Fonksiyonları Bilgi sağlar. Bu bilgi. Aletlerden elde edilen bilgi genel olarak sayı tarzındadır 160 161 Kanki ve Palmer.113. İletişim araştırmasında bu fonksiyonların her biri ya da olay analizlerinde incelenebilir161. Önceden tahmin edilebilir davranış modelleri oluşturur. İkinci olarak.Wiener. Örneğin. yönetim tarzının ne olduğu ve nasıl birlikte çalışabilecekleri hakkında öngörüye sahip olunmasını sağlar. USA. döküman ve el kitapları.. hava trafik kontrolörleri. Kişiler arası ilişkiler oluşturur. kaptanın ekibin geri kalanı ile kişisel bağ kurmasını sağlar. 143 . lisanın bilgiye yönelik fonksiyonunu ya da bilginin transferini vurgular. Kanki. Görev dikkatini ve durum muhakemesini muhafaza eder. Üçüncü olarak. s.46.Orasanu. durumlar. İlk olarak tüm ekip için önemli harekat bilgisi sağlar. Princeton.g. s. Yönetim aracıdır. Tablo 8’de bu iletişim fonksiyonları ve ihtiva ettikleri problemler incelenmektedir160. 46). Problem Sahaları Bilgi eksikliği ya da yanlış bilgilendirme Kişiler arası problemler Standart olmayan ve tahmin edilemeyen davranış modelleri Çabukluk ve durum muhakemesi eksikiği Liderlik eksikliği ya da yanlış yönlendirme hepsi birlikte Kaynak: Earl L.a. Academic press. Barbara G.azaltan ve kaynakların etkin kullanılmasını engelleyen ihmalleri beraberinde getirir. bakım kayıtları ile çeklistler dahil birçok kaynaklardan sağlanır. J. Shared Mental Models and Crew Decision Making (technical Report No.113. Helmreich.e. Princeton University. İlave olarak bilgi uçak aletlerinden ve dış ortamdan sağlanır. Kokpit içinde gözlemlenmesi gereken aşırı çoklukta ayarlar. uçuş harekat uzmanları. Robert L. bir kaptan görev öncesinde hem kabin hem de uçuş ekibini bir araya getirerek görev öncesi bir brifing yaparsa onun bu iletişimi aynı anda birkaç fonksiyon yerine getirir. kaptanın ekipten ne gibi beklentileri olduğu. s. Cockpit Resource Management. seyrüsefer noktaları ve durum işaretleri mevcuttur. Cognitive Science Laboratory. Bu iletişim fonksiyonlarının her biri kendi alanlarında ayrı bir konu olarak incelenebilir olmasına rağmen çoğu birçok fonksiyonu aynı anda yerine getirir.

planlama ve strateji belirlemeyi. amaç ya da alt amaçların saptanmasına. normal değerinde görünüyor” ifadesi eğer yardımcı pilot tarafından soru tarzında kullanılır ise. iş yükü ve şartlar ne olursa olsun uygun iletişim modellerini kullanan ekiplerin diğerlerine göre daha başarılı ve etkin olduğu görülmüştür. Bu konuşmalar. SHU sadece bilginin ne zaman elde edilmesi gerektiğini ve ona göre hareket edilmesini değil aynı zamanda teyid edilmesi bileşenini de ihtiva eder. Eğer ifade kaptanın aleti okumasından sonra kullanılır ise. zaman kaybetmeden gerekeni yapmasını sağlamak için kullanmaktadır. 162 Orasanu. normal ve acil durumlarda pilotun ne yapması gerektiğini göstermek. “ Bu. tonlama ve diğer kullanım tarzları bir ifadenin değerlendirilmesi sürecine katkıda bulunmaktadır. yardımcı pilotun kaptanın ne demek istediğini anlamadığını. İletişim bilgi sağlama sadece iyi bir performans için görev ile ilgili bilgilerin toplanmasını içermez aynı zamanda iletişimin kullanım modeli için de çok önemlidir. problemin belirlenmesine.ve uçuş emniyeti için çok kritiktir. bu da kaptanın okuduğu değeri teyid anlamına gelir. Yapılan çalışmalarda. Kullanılan o anki kelimeler tamamen ayrı olsa bile. Konuşma tarzının çeşitleri özellikle problem çözme konuşmalarında belirgindir. tetikte olma ve önceden hazırlıklı olmayı ve açıklamayı içerir162. kullanım yeri. dikkat ve sonuçları iletişimin fonksiyonu otomatik olarak değiştirlebilir. doğruluğu. pilotların aynı bilgi ve becerileri kullanmasını kolaylaştırmıştır. ne zaman. ne yapacağı konusundaki standartları tüm pilotların yerine getirmesi için geliştirilmiştir. a. bu kez de yardımcı pilotun bu değerin normal olup olmadığını sorduğu anlamına gelir. Kısacası.. 144 . bilgi toplamayı. Basit olarak tekrar edilen bir ifade de onun soru şeklinde sorulması ile teyid edici şekilde kullanılması arasında kritik bir farklılık vardır. Örnek olarak. Ekip üyeleri arasında görevlerin koordinasyonu. Çünkü ekip üyeleri normalin dışında ilave daha fazla bilgi toplamalı ve bu bilgileri devam eden problemin çözülmeside kullanmalıdırlar. eğer bu ifade yardımcı pilot tarafından artan bir ses tonu şeklinde fakat sıradan bir tekrar anlamında olmayarak kullanılır ise. Standart Harekat Usulleri (SHU) kimin.46. Hareket tarzlarının normal ve tekrara yönelik olduğu durumda tüm iletişim alış verişi beklentilerin teyid edilmesi şeklinde oluşarak ezbere yapılan ya da söylenen parçalara dönüşebilir. Bilgi sağlama özellikle problem çözme durumlarında hayati önem taşır.e. Bir model haline getirilmiş davranış tarzlarını içeren SHU.g.s.

alçalma. ekip üyeleri birbirlerinin davranış tarzını daha önceden tespit edemekleri için daha düşük performans göstermişlerdir. zamanında yapması ve yapacaklarının diğer ekip üyeleri tarafından bilinmesi gereklidir. a. yoksa iyi iletişim kuran pilotlar mı performansı arttırır? şeklindedir. 163 Elbaşı. Önceden tahmin edilebilir davranışlar gösteren ekiplerin tesis edilmesi ekip performansını olumlu yönde etkilemektedir. Daha önce birlikte görev yapmamış ekipte.” Kokpit içinde kişisel dargınlıklara ve kırgınlıklara yer yoktur. Kişiler birbirleri ile iletişim kurarken herşeyden önce saygı göstermelidir.g. Sadece belirlenen rollere göre yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar vardır. daha sağlıklı ve daha yüksek performansta çalıştıkları gözlemlenmiştir. ekip performansı etkilendiği için ekip kimin kimden ne istediğinin tam olarak belirlenmesiyle üyelerinin görevlerini sıralı. Önceden birlikte görev yapmış ve daha yeni göreve gidecek iki ekip arasında yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda. birlikte görev yapan ekipler arasında iletişim konusunda sorun yaşanmamış konuşulanlarda belli bir oranda azalma olmasına rağmen bilgi doğru olarak transfer edilmiş ve uygun şekilde kulllanılmıştır. Sonuç olarak..e. Görevler. Bu çelişki.59. Örneğin. 145 . iyi performans sahibi pilotlar mı. Ancak hala performans mı yoksa iletişim mi önce gelmektedir konusunda bir çelişki yaşanmaktadır.• Kişiler arası ilişkiler oluşturma Bir uçuş görevinin icrası esnasında fikir ayrılıklarının sebep olduğu anlaşmazlıklarda anahtar kural ”kimin haklı olduğu değil neyin doğru olduğudur. uçak konfigürasyonunda. Hangi seçenek tercih edilirse edilsin her ikisinde de bir uçuş görevinin başarısında iletişimin önemi konusu ön plana çıkmaktadır163. • Önceden tahmin edilebilir davranış modelleri oluşturma Karmaşık görev ortamlarında. süratinde ve rotada artan fakat kontrol edilebilir şekilde kaptan ve ikinci pilot tarafından sırayla yapılması gereken bir seri uygulamaları gerektirir. Kaptanların ve diğer ekip üyelerinin kişiliklerinden kaynaklanabilecek sorunların çözümü iyi bir briging ve iletişim ile çözülebilecektir. s. aynı anda (altimetre değerlerinin kaptan ve yardımcı pilot tarafından bağlanması) ya da sıralı olarak (normal ve emercensi usullerde olduğu gibi) uygun zamanda yapılmalıdır. önceden birlikte görev yapmış ekibin görev yerine getirirken daha etkin. iyi bir iletişim ortamı sağlar.

acil durum hazırlıkları ve sosyal konulardan oluşmaktadır. a. Tüm konuşma konuları gruplara ayrıldığında konuşmalar. Konuşma konuları uçak içinde. Örneğin. Bunun da ötesinde iyi yönetim ve liderlik becerileri altında toplanan problem çözme becerisi ekip üyeleri arasındaki durum muhakemesinin mevcudiyetine bağlıdır. Unpublished Doctoral Dissertation. görev paylaşımını sağlayacak. 399 146 . ekip üyelerinin istekli olarak göreve katılmalarını sağlayarak ve yapılması gereken karmaşık eylemlerin düzenli olarak yapılması için uygun direktifler verilerek iletişimi muhafaza 164 165 Elbaşı. konuların ya da dikkatlerin dağılımına. Herkesin tahmin edebileceği gibi bazı “sosyal” konuşmalar olayın niteliğine göre diğerlerine göre önemini kaybetmekte. olayların gelişimine göre ve zamana bağlı olarak değişmektedir. iniş. Yale Üniversity.G. s. Bir uçuş görevinde EKY ekip ve görevi koordine etmeyi gerektiren karmaşık bir görevdir. Bu performansı açığa çıkartmak için liderlik yapacak. Normal ya da anormal durumlarda ortaya çıkan düşük ya da yüksek işgücü ortamında emniyetle görevin icra edilmesi durumsal farkındalığa bağlıdır. Ginnet. • Yönetim aracı olma Gerçek anlamda iletişimin yönetim aracı olması özelliği EKY’nin kalbini oluşturmaktadır. First encounters of The Colse Kind: The first meetings of Airline Flight Crews. İletişim açısından bakıldığında. bilginin mevcut ve kolaylıkla oluşabildiği. 1987. uçak kontrolü. “iniş ve uçak kontrolü” gibi konuşmalara pilotlar tarafından öncelik verilmektedir164. mevcut bilgilerin uygun sırayla kullanılmasını gerektirmektedir.. R. CT. problem çözme. olaylara yukarıdan bakacak ve tüm işlemleri gözlemleyecek bir yönetici gerekmektedir. tüm ekibin çevrim içinde olduğu ve uçağın önünde gidebilme perpormansına sahip bir ekip olduğunu düşünelim. Kokpit içindeki kişiler arası ilişki atmosferinin ekibin birbiri arasında çok iyi bir çalışma ortamı sağlayıcı nitelikte olduğu. USA. standart usullerin ve ekip beklentilerinin kabul edilebilir ve güvenilir bir nitelikte olduğu.g. s. değişen durumlarda hangi çeşit iletişim modelleri görev dikkatinin muhafazasına ve etkin bir gözlemlemeye katkıda bulunabileceği önemlidir.• Görev dikkatini ve durum muhakemesini muhafaza İletişim fonksiyonlarının biribirinin üstüne binmekte olduğu ve iç içe girdiği görülmektedir. bu görevi yerine getirecek kişidir165. durum değerlendirme. doğru bir durum muhakemesini. Etkili liderlerin iyi iletişim becerileri vasıtasıyla.e. Nihayi sorumluluk sahibi ve yönetim otoritesi olarak kaptan.60. New Haven. problem çözme ve karar verme.

78482.000 olayın %70’ine yakınını iletişim problemleri oluşturmaktadır 168 . s. G.S. NASA Ames Resaerch Center. s. Nitekim kendi stilimizi anlarsak.4.E. 166 167 Elbaşı. Proceeding of A NASA / Industry Workshop. Ayrıca diğer insanların iletişim farklılıklarını kavramak da EKY açısından önemli unsurdur. Ses tonları.D.K. Moffett Field. 2. eyleme yönelik davranış. J. NASA’nın Havacılık Emniyet İhbar Sistemine rapor edilen 28. Hiç bir şüphe yok ki modern bir uçağı kullanma işi.. Billings. A simulator Study of The Interaction of Pilot Workload with Errors. göz hareketleri.g. Çoğu insanın kullandığı dört iletişim stili şunlardır: • Coşkulu: Bu iletişim stili açık sözlü. Moffett Field. Yapılan eylemler ister tek bir kişi ister bir çok kişiden oluşan ekipler tarafından yapılsın sonuçta bu eylemler bir akış içinde uygulanmalıdır166. Vigilance and Decisions. Ruffell Smith’in simülatör çalışmalarına dayanarak hazırladığı raporda iletişim problemlerinin kaza sebebi olarak performans. Lauber. USA. Cheaney. Son yirmi yılda insan hatalarından meydana gelen kazalarda başlıca faktörlerin %70 ile %80’ı kişiler arası iletişim hataları oluşturmuştur. CA. CA. Moffett Field. NASA Ames Research Center. İletişim Stilleri Herkesin kendisine özgü bir iletişim stili vardır. her uçuşta insan hayatı üzerine yatırım yapılan yüksek değerde bir meslektir. yüz ifadeleri ve pozlar yüz yüze iletişim stillerinin farklılaşmasının başlıca unsurlarıdır. 1875 169 H. NASA Technical Memorandum 78482.etme ve yönetme kabiliyeti geliştirlmelidir. E. s. coşkulu ve özendirici kişiler için tipiktir. NASA araştırmacılarının 1968 işe 1976 yılları arasında hava yolu jet taşımacılığında yaptıkları incelemelerde ekip iletişimi yetersizliğinin teknik yetersizlikten daha yüksek oranda kaza kırımların asıl sebebi olduğu ortaya çıkmıştır 167 . 1981. Cooper.2. 1980 CP-2120 168 C. dikkat dağınıklığı gibi problemlerden daha önce geldiği vurgulanmıştır169.5. a. Bu sebepten dolayı iletişim ekip aktivitelerinde önemli bir role sahiptir. White.3. 147 . teklifsizlik (İnsanlara sen diye hitap eder) ve doğal bir ikna yeteneği sergiler. M. Resource Management on Flight Deck. USA. Coşkulu işletişim stilili.P. CA. Kişisel öz güven de insanın ses tonunu.E. USA. NASA Ames Research Center. 1979. Information Transfer Problems in the Aviation System. NASA Technical Paper 1875. İletişim stillerine ilişkin temel nokta bireysel farklılıkların önemidir. teknik yetersizlik.e. Ruffel Smith. hacmini ve stilindeki genel yaklaşımı büyük ölçüde etkiler. kendimizi daha iyi tanıma şansına sahip olabiliriz.61.

1993. Yönetimde Kadınlar. (Çev. Söylenenler iyi dinlenmelidir. ilgili ve dinleyici olan kişilere özgüdür. İletişimin anahtarı söylenen veya alınan mesajın anlamıdır. Beverly Hyman. talep edici.Vedat Üner) Rota Yayıncılık. Sağlıklı iletişimi yapmak için etkin beceriler vardır. 170 Margaret Palmer. destekleyici iletişimcilerin özellikleridir. • Soru sormaktan çekinmemek gerekir. Bu tür insanlar bir karar almadan önce bir sonuca varmak için ulaşabildikleri bütün enformasyonu dikkate alırlar170.52-53. tek başına vakit geçirmekten hoşlanır ve harekete geçmeden önce uzun süre düşünmeyi yeğler. Özenli dinleme. Önceki deneyimlere göre söylenenin anlamını çözmeye çalışmak yerine söylenenin duyulduğundan emin olmak olmak yakıştırma yapmamak gerekir. 148 . Yansıtıcı iletişimci görüşlerini biçimsel ve temkinli bir tarzda ifade eder. güce dayanmama ve düşünerek temkinli karar alma. Destekleyici kişi ihtiyatlıdır ve genellikle dikkat çekici davranışlardan kaçınır. İstanbul. Örneğin bir ikinci pilot kaptanına “Yaklaşmaya serbestmiyiz? Ben ATC’nin bizi serbest kıldığını duymadım” diyebilmelidir. Verilen bilgide istenilen vevap yoksa sormak ve cevap istemek gerekir. • Destekleyici: Destekleyici iletişim stili duyarlı. • • Başarılı iletişim için kaynaklar açık tutulmalıdır. özellikle kaptanlar tarafından yapılırsa diğer ekip üyeleri için teşvik edici olur. s. açık. Uçuş ekiplerine dahil pekçok kişi anlaşılmayan hususu kendilerinin beceriksiz olduğunu düşündüreceği varsayımıyla tekrar sormazlar. kuvvetli fikirler ifade eder ve tarafsız ama sorumlu görünür. Bu. Bu beceriler bir uçuş görevinin gerçekleşmesine etki eden herkes için geçerlidir. • Yansıtıcı: Yansıtıcı bir stilde iletişim kuran kişi genellikle sessizdir. kesin ve kararlıdır. ön kabullere sahiptir ve düzenliliği tercih eder. verilen talimatlat yanlış anlaşıldığı ve doğrusunu öğrenmek için tekrar soru sormada bir çaba gösterilmediği görülmüştür. Son on yıl içinde ölümle sonuçlanan kazalarda. Bilgiyi tam anlamak için tekrar sormak başkalarına örnek olur ve onları da yüreklendirir. Yönlendirici iletişimci ciddi bir tutum sergiler. Söylenen ifade şüpheli ise açık seçik anlaşılmamışsa soru sorulmalıdır.• Yönlendirici: Yönlendirici iletişim stili genel olarak dolaysız.

bir İtalyan. Yardımcı pilotlar ve uçuş mühendisleri kaptan tarafından eleştirilme çekincesiyle soru sormakta isteksiz olurlar. teyit etme tekrar sorma ve fikirleri savunma gibi konularda çekingen davranmamalıdır. bir Rus bu talimatlara cevap vediği zaman anlaşılıyormu? • Bilgi akışının fazla veya az oluşu da engel teşkil eder. Acaba söylenen şeyin anlamını karşı taraftaki kişi anladı mı? Hava trafik talimatlarını bir ingiliz verdiği zaman anlaşılmasında bir sorun oluyor mu? Bir Türk. Modern havacılık ortamında gerekli olan ekip koordine seviyesini sağlamak için profesyonel havacıların kokpitteki rütbe ve kültürel konuları bir kenara koymaları gerekir. • Doğruyu savunmak zordur ama gereklidir. bir şeyi duymak üzere hazırlıklı iken söylenenden farklı olarak beklenti içinde olunması nedeniyle. Hava trafik kontrolörüne “tekrar edin” diye veya yanındakilere “ne dedi?” diye sormayan pilot yoktur. Her ekip üyesi hem konuşmacı hem de dinleyicidir. • Yetkideki farklılık engel teşkil etmemelidir. Kokpitte yapılan bir işin. Pek çok uçuş ekibi trafik kontrolörünün vermiş olduğu talimatı doğru kabul edip hiç soru sormama davranışı içinde içindedirler. • Bir mesaj tercüme edilirken anlamını yitirmemelidir.• Tüm telsiz iletişimi açıkça anlaşılmalıdır. Uçuş ekipleri iletişimdeki engellerin devamlı olarak bilincinde olmalı. sormak. Telsiz konuşmalarının azlığı kokpitte gevşeme ve rahatlık yaratır. kişi duymak istediği şekilde duyar. Aynı şekilde. karşısındakinin hatalı olduklarını bilseler bile onlara hataları ile ilgili soru sormazlar. kültürel konuları bir kenara iterek emniyeti artıracak şekilde davranmak durumundadır. onaylamak ve ikna olmak gerekir. hava trafik kontrolörü tarafından verilen bir talimatın yanlış ve emniyetsiz olduğuna inanılıyorsa konuşmak. Çok yoğun telsiz trafiğinin yaşandığı bölgelerde konuşmaların arasına girip isteneni söylemek kolay değildir. başkaları tarafından nasıl dinlenmek istiyorsa öyle dinlemelidir. 149 . İyi dinleme becerileri ve bunları aktarma yolu ile iletişimi daha iyiye götürmek olasıdır. bir Fransız. İyi bir iletişim kurmak için kişi. Ancak çeşitli nedenlerle anlaşılmadığı da olabilir. • Pek çok milletin kültürüne göre kişiler. Birinci engel söylenenin diğer pilot tarafından anlaşıldığını kabul ederek susmaktır. Profesyonel havacılar ise.

Şu ana kadar açık olarak görülmektedir ki iletişim çok yönlü, değişken bir kavramdır. Sonuç olarak; iletişim, uçuş görevlerinin yerine getirilmesi için gereklidir. Diğer yandan iletişim EKY prensiplerinde kullanılan bir araçtır. Kişinin rolünün, dikkatlerini toplayabilmelerinin kişiliklerinin, düşünce tarzlarının, ustalıklarının, tecrübe derecelerinin çalışma tarzının, profesyonellik seviyelerinin ve diğer kişilik özelliklerinin göstergesidir. Bu özellikler ekip üyelerinin kendi arasındaki davranış ve kordinasyonu olumlu yönde etkilemektedir171. İletişim konusunda yapılan araştırmalarda etkili iletişimin temel prensiplerinin uygulanması esnasında bazı farklılıkların olduğu görülmüştür. Bunun kısa açıklaması standardizasyon ve elastikiyet arasındaki uygulama farklılıklarıdır. Her uçuş ekibinin performansı için her ikiside gereklidir. İletişimde standartlaşmanın belirgin avantajları vardır. Standartlaşma, daha az karmaşa, daha fazla etkinlik, öğretim ve değerlendirmede daha büyük kolaylık demektir. SHU’lerinden taviz verilmeyecek görevler vardır. Ancak elastikiyet, değişik durumda karşılaşılan sorunların yapıcı bir şekilde çözülebilmesi kaynakların kullanımının maksimize edilmesi için gereklidir. Sadece standart usullerin kullanılarak bir uçuş görevinde iletişimin sağlanamayacağı aşağıdaki sebeplerle açıklanmıştır. • İletişim geçişli bir eylem işlevidir. Bundan dolayı sapmalar olmaktadır. Çünkü eyleme katkıda bulunan her bireyin farklı kişiliği, farklı rolü, farklı amaç ve görevleri vardır. Eyleme katkıda bulunanlar birbirlerinin iletişim stillerine, rollerine ve görevlerine aşina oldukça, karşılıklı birbirlerini anlama kabiliyeti de artacaktır. • İletişim işlevleri ekipler içinde ve arasında değişir. Bazı iletişim bağlantıları bir ekip yada alt ekip içinde katılımcıları kapsar. Diğer bazı iletişim bağlantıları da sistem içinde etkisi olan katılımcıları kapsayabilir. • İletişim aynı zamanda bir çok fonksiyonu yerine getirir. Sapmalar mevcuttur. Çünkü iletişim sadece uçuş bilgilerinin belirli parçalarını bir araya getirmez. Aynı zamanda diğer birçok görevin yapılmasına araç teşkil eder. Bir konuşma bir çok fonksiyona hitap eder. • İletişim değişkendir. Çünkü durum ya da olaylar zamana bağlı olarak dinamik bir şekilde değişir.

171

McAllister, a.g.e., s.129.

150

İletişim; kokpit dizaynı, alet, otomasyon seviyesi ve diğer belirgin donanım ve yazılım farklılıklarının meydana getirdiği görev farklılıklarına kendini uyumlu hale getiririr172.

2.5.2.4.4. İletişim Matrisi İyi ve doğru bir iletişim kurmak görevin yapılmasına akışkanlık kazandırır. Bir uçuş görevi esnasında ya bilgi edinilmek istenir ya da başkaları bilgilendirilir. Bazen de başkalarının sizi anlamalarını ve istekleriniz doğrultusunda davranmalarını sağlamanız gerekebilir 173 . Her iki durumda insanların bakış açılarını anlamadaki beceri ya da beceriksizlik başarılı liderlerle başarısız liderler arasındaki ince çizgiyi belirlemektedir. Başkalarını anlamak deyince iletişim yetenekleri ön plana çıkmaktadır. Ünlü Psikoloji bilimcisi Carl Jung, 1921’de insanları psikolojik tipler olarak dörde ayırmıştır. Bunlar; düşünenler, hissedenler, yaratıcılar ve iş yapanlardır. Her organizasyonda bütünü oluşturan bu dört tip insanın dengeli bir şekilde ve zamanında motive edilerek potansiyellerinin en üst düzeyde ortaya çıkarılması ise, başarılı yönetim, liderlik ve iyi bir iletişimle mümkün olabilecektir. Şekil 34’de iletişim matrisi adı altında bir matris görülmektedir. Bu matris kaptan ve ekip üyeleri arasındaki ilişkilere biraz daha açıklık getirmekte, bu iletişim ve ilişkiler de ortamın ve ekip üyelerinin etkisine dikkat çekmektedir. Şekil 34: İletişim Matrisi

Kaynak: Doğan Cüceloğlu, Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları, Remzi kitapevi, 12. Basım, 2003, s.145.
172

173

Kangi,Palmer, a.g.e.,s.133-134. Kate Keenan, İletişim Kurma, (çev.Veysel Atayman), Remzi Kitapevi,1995, s.6.

151

Şekilden de anlaşılacağı üzere bir uçuş görevinde beraber çalışılan insanların oluşturduğu bir ortam söz konusudur. Bu ortamdaki kişiler, hal ve tavırlarıyla veya söyledikleri sözlerle iletişim içine girmektedirler. İşte böyle bir ortam iletişim matrisinin ortam boyutunu oluşturmaktadır. İletişim matrisinin bir de birey boyutu vardır. Birey boyutu kişinin özbenliğinin durumunu belirtmektedir. Matriste belirtilen dört ortam kısaca aşağıdaki gibi ele alınabilir. • Korku ortamı: Matrisin (-) (-) olarak işaretlenmiş bu bölümü sen dikkate alınmaya değmezsin, sende bir bozukluk var, sen değersizsin, beceriksiz ve güvenilmezsin gibi olumsuz mesajlar vermektedir. Örneğin kaptan asık suratla ve insanlara değer vermeden bağırarak emirler vermekte, hakaret etmektedir, ama o ortamda çalışanlar bundan hiç rahatsızlık duymamakta, kaptan bize böyle davranmakta haklı yoksa biz hemen gevşeriz diye düşünmektedir. Kaptan ekibini, ekipte kendisini değerli görmemektedir. Matrisin bu gözünde duygusal zeminde sürekli korku vardır. Bu nedenle matrsisin bu gözüne korku ortamı adı verilmektedir. • Hayal kırıklığı ortamı: Matrisin (-) (+) olarak işaretlenmiş bu bölümü kendilerini insan muamelesine layık görmeyen insanlara, insanca davranılan bir ortamı temsil etmektedir. İnsanlar iyi muamele görürlerse memnun kalacakları sanılır ama gerçek her zaman böyle değildir. Korku ortamına alışmış bu insanlar, korku ortamı kalkınca, iyi muamele eden kişiyi zayıf olarak göreceklerdir. Kendilerine iyi muamele eden kaptanı aciz ve yeteneksiz görerek ona saygı duymayacaklardır. Görevlerini aksatmaya başlayacaklardır. Kaptan da hayal kırıklığı içindedir. Çünkü ekibine iyi muamele edince onların daha şevkli ve istekli olmalarını beklemiştir. Bunun tam tersini görünce hayal kırıklığına uğramıştır. Demek ki insanlara iyi muamele yaramıyor, onlara kötü muamele yapmak gerekiyor, onlar ancak sertlikten anlar duygusu içerisindedir. Her iki tarafta hayal kırıklığı içinde olduğundan matrsisin bu gözüne hayal kırıklığı ortamı adı verilmektedir. • Öfke Ortamı: Matrisin (+) (-) olarak işaretlenmiş bu bölümü, (+) ile gösterilmiş kişilerin (-) ile gösterilen kötü muameleye maruz kaldıkları ortamı ifade etmektedir. Böyle bir ortamda kaptan asık suratlı, hakaret eden bir tavır içinde sağa sola emirler yağdırmaktadır ve bu da ekibin çok gücüne gitmektedir. Ekip üyeleri, ben bu muameleye layık değilim, mevkice daha yüksek olması ona, başka bir insana hakaret etme hakkı vermez diye düşünmekte ve içten içe kızmakta ve kaptana saygı duymamaktadır. Kaptan ise ekibe güleryüz gösterdiği taktirde başına

152

geleceklerden korkmaktadır. Ekibin ters tavırlar içinde olmalarına öfkelenmekte ve kendilerini ne sanıyorlar, adam gibi işlerini yapacaklarına homurdanıyorlar algılaması içine girmektedir. Her iki tarafta öfkeli olduğu için bu ortama öfke ortamı denilmektedir. • Huzur ortamı: Matrisin (+)(+) olarak işaretlenmiş bu bölümü, hem bireyin hem de ortamın olumlu da buluştuğu yeri belirlemektedir. Burada birey kendini (+) ile belirtilen olumlu bir özbenlik değeri içinde görmekte ve ortamdaki diğer kişiler tarafından da (+) olarak, yani olumlu algılanmaktadır. Böyle bir ortam kaptan ekibine, sen varsın, doğalsın, değerlisin, güçlü ve güvenilirsin, saygıya layıksın mesajını vermektedir. Ekip ise bu mesajı içtenlikle kabul ederek gerçekten kendisinin var olduğuna, doğal, değerli, güçlü ve güvenilir, saygıya layık olduğuna inananır. Her iki tarafta hiçbir zorlama olmadan birbirine doğal olarak saygılı ve yardımcıdır. Herkes birbirinin hizmetindedir. Bu ortamda en belirgin duygu huzur olduğu için matrisin bu gözüne huzur ortamı denilmektedir. Matrise dikkat edildiğinde 2 ve 3 numaralı gözler uyumsuz, 1 ve 4 numaralı gözler uyumlu gözlerdir. Uyumsuz gözlerde kişiler arası ilişkilerde sürtüşme fazladır, bu nedenle bu ortamlar sürekli streslidir. Hayal kırıklığı ortamında ekip korku ile yönetilmek isteyecek ve kendisine insan muamelesi yapan kaptanı zayıf görecektir. İnsan muamelesi yapan kaptan nedeniyle ortamda disiplin bozulacak, sorumluluklar gereği gibi yapılmayacak ve emniyetsizlikler artmaya başlayacaktır. Kaptan bu durumda yeni bir yön belirleyecektir bu korku ortamına gidiş yönünde olabileceği gibi, huzur ortamına gidiş yönünde de olabilecektir. Korku ortamına gitmeye karar veren kaptan bu kararını hemen uygulayabilir. Bütün yapacağı suratını asmak ve ekibe bağırıp çağırmak olacaktır. Ancak kaptanın vizyon sahibi biri olarak huzur ortamına geçmeye karar verdiği düşünülürse huzur ortamına geçiş zaman ve gerektirdiğinden bunu hemen başarması mümkün değildir. görevinde korku ortamı istenmese bile tercih edilebilmektedir. Öfke ortamında kendisine saygı duyulmasını bekleyen ekip, kendisine kötü muamele yapan kaptana kızmaktadır. Bu nedenle ortamda gerginlik artmakta, sorunlar büyümekte, disiplin sağlanamamaktadır. Bu ortamda kaptan güçlü olduğu için ekip ancak pasif direnç gösterebilecektir. Bu durumda ne hali varsa görsün yaklaşımını doğurarak ekip kavramından bireyselliğe doğru bir geçiş yaratacaktır. Ekip olmanın yarattığı sinerji yok olacaktır. Ortam korku ortamına doğru dönmeye başlayacaktır. planlama Bu yüzden bir uçuş

153

Aslında bir uçuş ortamında korku ortamı ve huzur ortamı olmak üzere iki kalıcı durum bulunmaktadır. Bu iki farklı ortam iki farklı dünya görüşünü yansıtmaktadır. Korku ortamı, güçlünün güçsüzü korkuttuğu ve ezdiği bir tarzı oluşturmaktadır. Huzur ortamında ise gerçeğe saygı, kişisel bütünlük, görev bilinci gibi insan ilişkilerine yön veren temel değerler vardır. Ekibin her üyesinin bu temel değerlere uyduğu bir ortam vardır. Kaptan ekiple kuracağı ilişki ve iletişim neticesinde bu ortamlardan herhangi birini kendisi hazırlayacaktır. Dolayısıyla tüm kaptanların ekip ile kuracağı ilişkilerde kolay yol olan korku ortamını yaratmayı değil, huzur ortamını yaratmayı seçmesi gerekmektedir. Kaptanın sağlayacağı bu huzur ortamı, ekibin de huzurlu olmasını sağlayacak, bu huzurda emniyetli bir uçuş ortamı yaratacaktır174. 2.5.2.4.5. Muhabere ve İletişim Muhabere, pilotların uçuşu destekleyen diğer ekip elemanları ile iletişiminin sağlanmasıdır. Bu iletişim duruma göre daha önceden belirlenmiş hava trafik işaretleşmeleri kullanılarak yapılabildiği gibi daha çok telsiz aracılığı ile yapılmaktadır. EKY eğitiminin temel esaslarından biri olan muhabere konusu, uçuş emniyetine direk etki eden en önemli hususlardan birisidir. Bu nedenle muhabere kurallarına tam uyulmalı, kokpit içi iletişimde de görevin emniyetle yerine getirilmesi için istenen şartlar korunmalıdır. Doğru ve etkili iletişim, tarafların içten ve bilinçli gayretleri sayesinde gerçekleştiğinden tüm görev sadece kaptan pilota ait değildir175. Kaptan pilot geçici olarak bir durumu fark etmeyebilir. Bu durumda ekibin diğer üyeleri duruma müdahele edebilecek yeterlikte olmalı ve o an için sahip oldukları bilginin önemini bilmelidirler. Kontrolörler ile hatalı iletişim riskini azaltmak için takip edilmesi gereken bazı usuller vardır. Bunlar şöyle sıralayabiliriz176. • • • • • • Muhabere sorumluluğunu devredin Talimatı doğrulayın Nazik olun Tam çağrı adı kullanın Uygun usulleri uygulayın Benzer çağrı adlarına hazırlıklı olun

174 175

Selen Doğan, Çalışan İlşkileri Yönetimi, Kare yayınları, 2005, s.86-92. Şentürk, a.g.e., s.80. 176 Pat Willits et.all., Instrument Commercial Manual, Jeppesen Sanderson Inc., Canada, 1998, s.135

154

lisan anlama problemi. Mayıs-Haziran 1997. T. Temmuz. Bir hava kontrolörünün sorumluluğu.Y. 2. Böyle durumlarda. konuşmaları tekrar işlemi yaptırması gerekir. Aksi halde artan trafik yoğunluğuna paralel olarak uçak kazaları da artmaya devam edecektir178. kontrolörün talimatını tam anlamasa bile tahmini hareket etmeleri tehlikeli durumlar meydana getirkmektedir.Y. Böyle durumlarda pilotların gereksiz acelecilikleri.Ağustos 1997. Uyum Yeteneği / Esneklik (Adaptability/Flexibility) Kişinin beklenmedik faaliyet. 155 .5. Dinlemeye sıra geldiğinde genellikle tahmin ettiklerimizi veya istediklerimizi duyma eğilimi içinde oluruz.2. doğru uçağa doğru talimatı vermek ve pilotun mesajını dinleyerek bu mesajın doğru alınıp alınmadığından emin olmaktır. kontrolörle işbirliği yapmaktır.airlinesafety.com/editorials/BarriersToCommunication. 19 İbrahim Başar. rutin olarak yapılan normal işlerin aciliyet teşkil etmesi halinde değişen duruma hemen uyum sağlamak gerekmektedir. “Barriers to Effective Communication: Implications for the Cockpit”.• • • • Tüm talimatları tekrarlayın Kulaklık takın Yapılan tekrarları kontrolörlerin duyduğunu düşünmeyin.” Pilot Kontrolör Muhaberesinde İnsan Faktörü”. Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri gökyüzünün emniyeti ve insan faktöründen kaynaklanan uçak kaza ve olaylarının önlenebilmesi için iletişim becerilerini çok iyi kullanmalı ve birbirlerini çok iyi anlamalıdırlar179. T.5. Yayınlanmış talimatı düzeltilmiş şekliyle algılarlar177. s. Pilotlar çoğu zaman kontrolörün ne demek istediğini anlamadıkları halde. herhangi bir olay ya da durum karşısındaki değişime ve değişen durumlara uyum sağlama yeteneği anlamına gelmektedir. düşük seviyeli dikkat ve isteksizlik gibi temel insan faktörlerinin etkisi altında iken oluşan durumlarda pilot ve kontrolörlerin. Readback/Hearback.H. Özellikle çok iyi bildikleri ve çok sık uçtukları bölgelerde pilotların kendilerine güvenleri artmaktadır. s. Pilotun sorumluluğu ise. beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde. Uçuş görevi esnasında 177 178 179 Kemal Şahsuvar. İstanbul. Anlaşılması kolay ve basit cümleler kurun.10-12. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. 1997. Robert Baron. s.2006. 7. Sık olarak ummadığımız ifadeleri işitmeyiz. ne yapılması isteyebileceğini tahmin ederek hareket etmektedirler. Pilotlar da aynı durumdadır. Bir uçuş görevi esnasında planlamada olmayan. dil sürçmesi. Pilot da bir insandır. Bu tür olaylarda pilot kontrolörden aldığı değil almayı beklediği cevap üzerine hareket etmektedir. dalgınlık.H.htm. İstanbul. Pilot açıkça iletişimi anladığını ifade etmeli ve verilen talimatlara uymalıdır. http://www. Erişim: 09.10. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. 1997.

Naval Aviation Schools Comand. ekip üyelerinin üzerine düşen görevler yeniden organize edilmeli. Acil durumlarda ekibin fikrini almaya yetecek kadar zaman olmayabilir. s. elde edilen veriler ışığında durumu değerlendirip durum muhakemesini sağlayarak doğru ve etkin kararlar verebilmek gereklidir.cnet. Kaptanın yaptığı brifing genelde standart usullere dayanır ve beklentilerin planlaması şeklindedir. iç ve dış çevresel değişikliklere uyum sağlanmalıdır. Görevin başarısı. Kararlarda ısrarcı olmayarak. s. Eğer şartlar müsaade ediyor ise değişen durum ile ortaya çıkan sorun ekip tarafından ayrıntılı olarak analiz edilerek alternatif çözümler bulunabilecektir. değişen yeni durumlara uyum sağlayıp.2006 156 .beklenmeyen iç ve dış etkenlerin yarattığı değişimler karşısında. Burada kaptanın yarattığı huzur ortamı ve ekibin kendilerini ifade etme becerileri önemlidir. Örneğin. Ekibin kararları değişen her duruma etkili bir şekilde çözüm üretebilecek kadar esnek olmalı ve ekip değişen durumlara uyum sağlamalıdır181. Muson. değişen duruma göre esnek davranılmalıdır.1. http://wwwnt. planlanan meydana hava durumundan dolayı bir iniş yapmak mümkün 180 David M. Yeni fikirlere açık olunmalı. baskı altında bile soğukkanlılık devam ettirilmeli. Elde edilen bilgiler değerlendirilerek çözümler üretilmelidir. No 1. değişen durumlara göre gereken çözümleri bulmak için kaynakların uygun yönetimine ve davranışların değiştirilmesine bağlıdır. USA. değildir. Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığı zaman önce durulmalı ve durum gözden geçirmelidir. Spring 2004. Her ekip üyesinin birbirinin farkındalığını sağlayan zihinsel paylaşım modeline (shared mental model) göre her ekip üyesi bir diğerinin rolünü ve ihitiyaçlarını anlamak ve beklentilere cevap vermek durumundadır180. harward Heaklth Policy Review. Pensacolada. beklenmeyen hava şartında ekip üyelerine verilen roller ve onlardan beklenenler değişebilir. Case Study. Verilen kararlar değiştirlemez. 181 Adaptability/Flexibility. Vol 5.asp Erişim: 12. Durumu analiz etmek ve alternatif çözümler üretmek. Helmreich. Robert L. alınan kararlarda ekibin desteğini kazanmak her zaman mümkündür. Her hangi bir gecikmede. Bu durumda kaptanın vereceği karar o an için en doğru karar olacaktır.06. devamlı analizler yapılmalı.navy. Brifingi yapılan durumun dışına çıkılmak gerektiğinde her ekip üyesi kendisine verilen görev sorumluluğunu iyi anlamak ve yeni duruma uyum göstermek durumundadır.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AF. Fl. Team Training and Reource management in Health Care: Current Issues and Future Directions. tüm ekiple fikir alışverişinde bulunulup. 27. Bunun için değişen duruma göre yeni çözümler geliştilmeli ve uygulamaya geçilmelidir.

Vestibüler duyumuz sayesinde denge.g. dokunma. Bu algılama yeteneklerindeki problemler sonucu etrafta olup bitenlerin farkına varma yeteneğini ifade eden durum muhakemesinin pek çok tanımı vardır. işitme ile hareket ve vücut pozisyonuyla ilgili duyular havacılıktaki en önemli duyulardır. işitme. Ayrıca. vücudumuzun farklı yerlerini nasıl hareket ettirdiğimiz hakkında bize bilgi verir.15. mevcut 182 183 Alkov. Flight Safety. Olası ruhsal güçleri dikkate almaksızın. Bazı durumlarda. hareket ve hızlanmayı sezebiliriz. eğer bir ya da daha fazla duyumuzu kullanarak bir şeyi sezemiyorsak. Algı ise. Sezgi ile algı arasında fark olduğu bilinen bir gerçektir.5. Uçuş ortamında yaygın olarak karşılaşılan fiziksel ve psikolojik stres.e. 157 . Kaptan ve ekip bu kararı verirken tüm seçeneklerin ayrıntılı düşünülmeli ve emniyetten taviz vermeden en uygun ve ekonomik karar verilmelidir. belli olayları algılama becerimizi etkilemektedir. kinestetik (hareket) duyularımız ise. 1997. Bu seviye sezginin eşik değeri olarak adlandırılır. ağır iş yükü ve bu gibi durumlar algılama yeteneklerinde kayıp yaratabilir182. koklama ve tat alma beş temel duyuyu oluşturur. Belli çevre özellikleri. Bu durum bilgi kaynaklarının iyi kullanılmasını. çoğunlukla o şeyin varlığının farkında değilizdir. s. 2. bir olay veya uyarıcıların varlığı karşısında vermiş olduğu fiziksel tepkidir. yoğun dikkat. a. Görme. Duyularla ilgili yapılan araştırmaların sonucu olarak algılama hakkında bir çok gerçek öğrenilmiştir. iyi bir durum muhakemesini ve karar sürecini ve verilen kararı uygulamak için duruma uyum sağlamayı gerektirir. Her bir duyumuzun birşeyi sezmek için ihtiyaç duyduğu minimum uyarıcı seviyesi vardır. Vücut dokularından gelen uyarıları alan duyularımız bize uzuvlarımızın yeri ve durumu.2. Durum muhakemesi basit olarak yaşanan anda olup bitenleri algılama becerisi183. 1994. İhtiyacımız olan bilgiyi elde etmek için farklı duyulardan faydalanırız. bilgi toplamak için kullandığımız birçok farklı duyular da vardır. Görme.3-8. havada meydanın açılmasını beklemek ya da yedek meydana gitmek kararı önemli bir karar olacaktır.6.. bir şeyi sezdiğimizin farkına varmamızı sağlayan psikolojik ve fiziksel süreçlerin birleşimidir. Durum Muhakemesi (Situational Awareness) Bilgi toplayarak. bu bilgileri işleyip yorumlayarak ve daha sonra bunlarla hareket tarzımızı belirleyerek çevremizle etkileşim içine gireriz. bir olayı. değişen durumda. Sezgi duyularımızın.değil ise. s. sezgi eşik seviyesinin çok üstünde olsa bile algılayamayabiliriz.

Havacılıkta durum muhakemesi uçağın içinde ve dışında olup bitenleri doğru bir şekilde kavrayabilme kabiliyetini ifade eder 185 .g. Kırıkkale.bilgileri kullanabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir 184 . İkinci aşama.7. 2005. problemleri belirleyip ve yorumlamak gerekir. uçuş ekibinin zinde olmasından. Bu yeteneğin kazanılması için üç temel aşamanın bilinmesi gerekmektedir. a. gelecekle ilgili bir tahminde bulunmadır (pilot edinilen bilgiyi görev ihtiyaçlarına göre sentez ettikten sonra bir sonuca ulaşıp karar vermektedir)186. Bunu sağlamak için potansiyel sorunları belirlemek. kokpitteki göstergelerden ve çevresinden gelen enformasyonları doğrudan toplamaktadır). araziye kontrollü uçuş kazaları. 2001. yakıt bitmesi. uçağın performansına. bilgiyi yorumlayabilme. Görevin başarısı durum muhakemesinin devam ettirilmesine bağlıdır. acil durumlar ve diğer rahatsız edici unsurlar. önceden bilgi sahibi olmak. Turan Ünal. uçağın pozisyonunun ne olduğunu bilmeyi gerektirir. havada çarpışma. 1997. “Uçuş Ekibi Kaynak Yönetiminde İletişim Sorunları”. neler olduğunu. iniş takımları yukarıda iniş. hastalık. Alkov. uçuşta tek bir şeye odaklanmaya ve genel olarak dikkatin dağılmasına neden olurlar. aldığı enformasyonları görevle birleştirip oluşan bilgiyi değerlendirerek yapılan göreve uygun olarak durumun devam edip etmeyeceğini yorumlamaktadır).14..e. hem de yakın gelecekte gelişebilecek olayların doğru algılanmasıdır. kötü hava şartlarına doğru uçmak gibi genellikle alçak irtifa uçuşlarında meydana gelen olaylar durum muhakemesinin kaybolmasıyla meydana gelen uçak kaza ve olaylarının bir kaçıdır. hava durumuna ve trafik talimatlarına kadar uçuşla ilgili her konuda net bir zihinselliğe sahip olunduğunda gerçekleşir. s. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yetersiz iletişim. Durum muhakemesi. s. aşırı yada eksik görev 184 185 186 187 Kern. olaylardan kimin sorumlu olduğunu. enformasyonların bilgi seviyesine getirilip sentez edilerek anlaşılmasıdır ( pilot. 187 İyi bir durum muhakemesi. dış çevrenin doğru kavranmasının devam ettirilmesi ve yapılması gereken işlemin algılanabilmesi için durumsal farkındalık yeteneği demektir. 158 . Yorgunluk. kaybolma. uçuş görevinin başarısında temel etkenlerden biri olması nedeniyle EKY’de esas olarak dikkatin yoğunlaştığı faktörlerden biridir. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). stres. sorunun kaynağı ve doğasını belirleme.17. Sizin uçağınızla ve çevrenizle ilgili olarak hem şu an. Oryantasyon bozukluğu. s. Üçüncü aşama. 229. Birinci aşama. stres. Şentürk. Durum muhakemesi. olayların etkisinin ne olduğunu. Durum muhakemesi. çevrenin algılanmasıdır (pilot. s..

yükemesi.1. http://wwwnt. Naval Aviation Schools Comand. Kişinin kendisini ve uçağını uçuşun. Durum muhakemesi aynı zamanda bir karar veya hareketi gerektiren bir problemi ortaya çıkaran işaretleri yorumlamak anlamına gelir. işaretlerin varlığını sadece farketmenin ötesine gitmelidir ve onların önemini değerlendirmelidir.2006. baskı. tehditlerin ve görevin dinamik etkenlerinin etkisi altında devamlı şekide izlemesi. USA. Case Study. THY Ekip Kaynak Programı Hazırlama Dersleri. Ekip Kaynak Kullanım Programı Kurallar ve Araçlar. s.7. tahminlerde bulunması ve kendi değerlendirmesi ışığında harekete geçirmesidir.1991. Bireyler. kötüleşen uçuş şartları durum muhakemesinin azalmasını sağlar. Fl. Şekil 35’de gösterildiği gibi gelişen olayların değerlendirilmesi yine bireyin geçmiş deneyimlerinden etkilenir ve geçmiş deneyimler gelecekteki davranışları etkiler.navy. grup yapısı. Her hangi bir acil durumla etkili bir şekilde müdahele etmek ve ekibin beklenmedik durumlara 188 daha iyi müdahele edebilmesi için durum muhakemesi kritik bir faktördür . Pensacolada. Bu değerlendirmedeki dinamik faktörler hem yaşanan anı hemde geleceği kapsamaktadır.asp Erişim: 12. ardından bununla ilgili hükümlere varması. Bunu başarmak benzer durumları yaşamanın verdiği deneyim ve bilgi ile olabilir.06.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/SA. Şekil 35: Durum Muhakemesi Kaynak: THY.s. 159 .cnet. 188 Situational Awareness.

Benzer durumlarda daha önce başarı ile neticelenen davranış biçimlerini tekrar etme eğilimindedirler. pilot. Ancak. 160 . Beynimizin bilinç altı bölümü ise ikinci seviye ve paralel işlemci olarak kabul edilir. kararı ve değerlendirmesi bireyi sağlıklı bir algılamaya götürür. içinde bulunduğu durumun tanımını yapar. yaptığı tanıma göre davranmak durumunda kalır. ekip çalışmasında hatalar görülmeye başlayacaktır. Bir uçuş ekibi. durumu o anki çevre ve eski deneyimleri ile bağlantı kurarak tanımlar. Her hangi bir olayda olduğu gibi uçuşta da pilot algıladığı gerçeğe göre. bu durumda doğru algılamayı sağlayacak araştırmayı yapmak zorundadır189. Durum değerlendirmesi uçuşun her safhasında değişiklik gösterir. Eğer ekibin ilk tanımı yanlış ise durumun ortaya çıkması ile ekip düzeltme de yapamıyor ise.2. Uçuş öğrenimi de bilinç seviyesinde başlar ve uçuş becerisi geliştikçe de yavaşça bilinç altına kayar. seri işlemci olarak kabul edilir.1. a. Ancak ekip mevcut durumda yeterince benzerlik olduğunu algılamışsa daha önce başarılı oldukları aynı tip durumlardaki davranışlarını ortaya koyacaktır. kendi tanımlamalarının sağlıklı olup olmadığını kontrol eder ve gerekiyorsa bu tanımlarda düzeltme yaparlar. Bireyin yaptıklarını belirleyen. Ancak hata olasılığını da daima göz önünde tutmak gerekir. Kendini çok yavaş ortaya koyan bir arıza çok sinsidir ve rehavet içinde olan bir uçuş ekibi bunu teşhis etmekte geç kalabilir.6. s. Uçuşta devamlı durum değerlendirmesi yapmak uçağın uçurulmasında esastır.. bilinç. Bu seviye bizim aktif olarak bilgiyi işlediğimiz ve bir şeyi yaparken en iyi olduğumuz noktadır. 72. ancak kalkışta bir motor kaybını teşhis etmek daha kolaydır. Daha sonra. Uçuş esnasında kabinde ufak bir tazyik kaçağını bulmak zor. Böyle bir durum için değerlendirme yapan bir uçuş ekibi bu tür sinsi belirtileri yakalar ve bir arızanın başladığını tespit eder. Durumun Tanımlanması Kişiler bir durumu tanımlamak için kişiler arası iletişimden yararlanır.5. Beynimizin bilinç bölümü ve bilinç altıdır. Her durum kendine özgüdür. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak.2. deneyimi. Aldığı eğitim. bilinçaltına nazaran çok daha yavaş olmasına karşın hayal ürünü şeylere ve davranış paterni engellemelerine karşı daha az meyilidir. Bu noktada bilinç kendi varlığından olduğu gibi diğer şeylerin ve durumların da farkındadır. Bilinç bölümü. Durum muhakemesininde iki ana seviyesi vardır. Söz konusu bu seviye aynı anda birden fazla şeyi yapabilme kabiliyetine sahiptir ve 189 Elbaşı.g.e. kendi algılaması ile gerçek arasında bir boşluk olasılığı olduğuna inanırsa. her zaman kendisinin durumu algılama biçimiyle ilişkilidir.

Bir arızanın yarattığı huzursuzluk duygusunun ve gerginliğin diğer ekip bireyleri ile paylaşılması gerekir. s. çoğunlukla yöntem ve sistemlerle ilgili bilgiler üzerine yapılır. Aynı zamanda alışkanlık 190 İnsan Performasnı ve Limitler Ders Notları. Ayrıca alışkanlık. Her durum için değişik kişiler değişik algılar üretirler. yönetecek çok iş olduğu veya çevreyi gözlemleme de hataya düştüğü zaman oluşur. 191 Human Faktors Group. İnsan Faktörü Eğitiminde CRM’in önemi. Pilotlar yapmayı düşündükleri her şeyi her zaman yapmazlar. Bilinçaltı seviyesinde dikkatle bisiklet sürebilirsiniz. Ancak bilinçaltının ne yaptığını kontrol etmek için bilinç dikkati mutlaka kullanılmalıdır. Hava Kuvvetlerinde Emnşyet. 2004. Oysa sorunlar arka plana atılsalar bile yok olmazlar191. araba kullanabilirsiniz ya da uçak uçurabilirsiniz. Poland. Hatta çoğu pilot “ eğer ben uçsaydım böyle bir şey olmazdı” diye söyleyebilir. Kokpit içinde aniden yanan bir ikaz ışığına dikkat edilerek uçağın kontrolünün kaybedilmesi gibi. s. bilinçaltı seviyesinde tutulurlar.yaptıklarını çok kısa zamanda yapar. Uçuş esnasında pek çok durumun hiç bir yerde belirtilmeyen değerlendirmeleri olabilir. 1997. yüksek iş gücü. öncelikleri yanlış belirlemenize sebep olacak tecrübe eksikliği sonucu olur. Aynı anda yapılacak bir çok işin olması durumunda görev yorgunluğu oluşur. hafıza ve beceriler. 192 Yılmaz Üçer. Davranış modelleri.1. bilinçli dikkatin öncelik verilen durum ve faaliyetten farklı olarak sınırlı çevresel faktöre verilmesi iyi bir örnek olarak verilebilir192. The Evolution of Crew Resource Management : From Managerial Theory to Safety Tool. Ankara. Dikkat tehditleri muhakemenin bilinç seviyesinin bozulduğu. dalgınlığa sebep olan birer tehlikedir. Uçak içinde bir çok işi aynı anda yapabilme becerisi eğitimle geliştiği halde sizin psikolojik durumunuza bağlı olarak günden güne değişiklik gösterir. Kasım 2002. Dikkat tehditleri uygun durum muhakemesini önler veya engel olur. profesyonel pilotun bütün sorunlarını uçuşa gelirken arkasında bıraktığı gibi bir inanış vardır. uygun olmayan uçak dizaynı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden pilotlarla yapılan araştımalarda. Özellikle zor durumlarda pilotlar çoğunlukla ne yaptıklarını bilmezler ancak yaptıklarını zannederler. s. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu. Warsaw. Bir çok kazanın sebebi dikkate bağlı tehtidlerden oluşan durum muhakemesi kaybıdır. 161 . Uçuş eğitimi. Bu sorunlar pilotlar üzerinde dikkat toplamayı engelleyici.190. Eskişehir.12. Bir sorununun erken ve doğru olarak tanımlanması için sürekli analiz işlemi yapılmalıdır. Kaza raporları incelendiğinde “böyle bir hata nasıl yapılır?” denebilir.5.

Durum Muhakemesi Yeteneğinin Kaybı Durum muhakemesinin kaybolması insan faktörünün sebep olduğu kazaların ilk sebebi olarak tespit edilmiştir194. yeni ekipler genelde kendilerini bir boşluk içinde hissederler.9. Bu gibi durumlarda. bireyin kendisine herşeyin normal gideceği. Dalgın olunabilir. Herkesin bir durumla ilgili olarak farklı algılamalarının olduğunun bilinmesi iletişim içinde bulunulan durum için karar verme ve sorunların çözümü yeteneğini arttırır. 2..g. 162 . Bu şartlar altında durum değerlendirmesi zayıflar ve uçuş emniyeti tehlikeye düşebilir. Karşımızdaki kişinin bir durumu ortaya koymasının o kişinin algıladıklarıyla ilgili olduğunu unutmamak gerekir. Her şey normal oluştuğu müddetçe bütün uçuş ekipleri can sıkıntısı ile karşı karşıyadır. s. a. Rehavet. Yanlış uygulamalar genelde keyfi değerlendirme sonucu ortaya çıkar. 193 194 Şentürk. Department of Defense. Air Force Flight Standarts Agency.2.5. karşıdakinin yaptıklarına ilişkin soru sormak. Yeni uçuş ekiplerine verilen teknik eğitim. Kıdemli uçuş ekipleri ile görev yapan deneyimsiz. Uçuşta bir durum açıklığa kavuşmamış ise kişi kendinden ve uçuş ekibi uygulamalarından kuşku duymağa başlar ve güven duygusu da yok olabilir.defalarca yapılan bir işlemi size yapılmış gibi gösterebilir.2.e. dahası. Eğer uçuş ekibi durumun tanımını yanlış yapmış ise yapılacak uygulamalarda yanlış olacaktır. s. yeni oluşacak durumlara ilişkin öneriler ve çözümlerde de çekingen davranışlar görülür. hiç bir arızanın çıkmayacağı inancına yönelten bir tatmin duygusudur. AT-M-06A. Air TrafficControl Series: Crew Resource Management for Air Traffic Controllers (Basic Concepts). Bir kişinin gerçeği algılaması zaman zaman gerçeğin kendisinden farklı olabilir. Kokpit ekibinde sorumluluklar her zaman önceden belirlenmeyebilir. 28. anlam verdikleri şekilde davranır. Çeşitli sorunlar kaptanın ya da tüm ekip elemanlarının zayıf durum değerlendirmesi yapmasına neden olabilir. Bu tür bir davranış kaptanı her şeyi kısa yoldan yapmaya zorlar ve durum değerlendirmesini zayıflatacak ayrıntılar belki gözden kaçabilir. Özelikle çok deneyimli pilotlar için uzun süreli uçuşlarda can sıkıntısı sık karşılaşılan bir sorundur. kayıtsız kalınabilir ve gelişebilecek anormal durum ilgi alanı dışına çıkalabilir. 1998.6. Örneğin iniş takımları aşağıya koymadığınız bir zamanda size aşağıdaymış gibi hissettirebilir193. Kişiler algılamalarına göre. Andrews AFB. Yanlış uygulamalar ise durum değelendirmesini yok ederek sonunda riskin oluşmasına ve düzeltme için fırsatların kaybolmasına neden olacaktır.

Durum muhakemesi. Zayıf durum muhakemesinden dolayı karar verme sürecinde yapılacak hatalar. p. Durum muhakemesinin kaybolduğunu gösteren işaretler: • • • • • • Bir yere takılma dalgınlık. Tüm uçuş ekipleri tam ve açık olarak kişisel iletişimi destekleyicisi olmalıdır. Buna zayıf karar verme zinciri de denebilir. • Zayıf iletişim. Kendilerine güven kazandırmak için deneyimsiz uçuş ekipleri soru sorma ihtiyacını hisseder. 163 . iletişim becerileri ve zamanlama gibi konular. Moffett Field.NASA Conference Publication 2455. Belirsizlik. dikkatin dağılmasına neden olan aceleciliktir. Durum muhakemesinin kaybına bilgi akışının kesilmesi. “CRM Training for Parts 91 and 135 Operations”. Kazalara sebep olan ve durum muhakemesinin kaybolduğunu gösteren işaretleri incelemekte fayda vardır195. Telaş. sıklıkla yapılan işler ve tecrübe sayesinde bana bir şey olmaz duygusuna sahip olmaktır. 195 D. her şey güzel gidecek duygusuna kapılmaktır. CA. Kendini aşırı derecede zinde hissetme. deneyimli uçuş ekipleri ise doğru durum değerlendirme olgusunu koruyabilmek için soru sorarlar.görevinin usul ve kaideleriyle ilgilili yönlerini öğretir. In proceedings of the NASA/MAC WorkShop on Cockpit Resource Management.Schwartz. karar verme zincirindeki bir sonraki kararın olumsuz etkilenmesine ve hataların büyümesine neden olabilir. Aşırı ya da az iş yükü. Hatalı bir karar. 1987. NASA Ames Research Center. Bu durumda. bilgiyi algılayamamak. Durum muhakemesine bağlı olarak karar vermek ve yorum yapmak tamamıyle zihni bir faaliyettir.170. bir hatalar zinciri oluşturur. kaza olma riski artar. Kokpitte sorulacak sorular hiçbir zaman saçma olarak nitelenemez. kişilerin aralarında kuracakları etkili bir iletişimdir. bir problemi çözerken tamamen ona odaklanmak ve diğer yapılması gerekenleri unutmaktır. karar verme kabiliyetinin azalması veya kaybolması neden olabilir. iş yükünün çokluğu bazı sorumlulukların devredilmesini gerektirmesi azlığı ise işi kimin yapacağının ortada kalmasıdır. USA. Kendine güven. Öte yandan. uygulama ve deneyim ile elde edilir. İşte ortaya çıkan bu boşluğu giderecek olan anahtar. bilgiyi yanlış anlamak. bilgi eksikliği ve durumun değerlendirilmesi konusunda hata yapmaktır. düşünceler ekip üyelerine gerektiği gibi aktarılamazsa yanlış anlamaların neden olduğu hatalardır.

bilgiyi yanlış yorumlama veya uygun davranış biçimlerini yakın geleceğe yansıtamamayı kapsar.. 199 Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Problemler. s. bağımsız 197 kaynaklar arasında çözümlenmemiş anlaşmazlıklardir . uzaysal pozisyonunu (spatial disorientation) belirleyememektir198. 198 Alkov. a. gerektiğinde öz güven davranışlarının sergilenmesi. Mevcut zaman içinde sorunu değerlendirin. 164 .g. Durum muhakemesinin azaldığını.• • Kimsenin uçağı uçurmaması veya herkesin dışarı bakması. Durum muhakemesi kaybından şüphelenildiğinde. Tüm kaynaklardan bilgi toplayın. irtifa gibi planlananı gerçekleştirememektir.. s. arzu edilen seviyede ve süratte uçamamaktan.e. s. a. tahmini zaman. gaz kolunu ayarlayamamaktan dolayı arzu edilen hedeflere ulaşamamanın doğurduğu yeni problemlerdir. s. görev imajının yenilenmesi gerekir. standart harekat usullerinin dışında uygulamalara gitmektir196 . Yer referansları ile uçağın posizyonu ve hareketlerini karıştırmak.7-8. hareket. Tüm seçenekleri değerlendirin ve en iyi olanı seçin. Durum muhakemesinin kaybı ile mücadele etmek için aktif olarak sorgulama ve görev sürecinin değerlendirilmesi. uyarılar başka durumu işaret ettiği halde içten gelen karmaşık duygulara göre hareket etmektir. Schwartz. Hedeflerdeki sapmalar. Durum 196 197 Alkov. ekip görevlerinin gereğinin yerine getirilmemesidir. Hedeflere ulaşamamak. Durum muhakemesinin azalması veya kaybı.e. 1999. Hislere göre davranma. Sonuçları izleyin ve gerekirse kararı değiştirin.7-8.87-101. derhal şu temel konulara geri dönülmesi gerekebilir199. uçak düz uçarken yatışlı uçuyor hissetmek. bilgiyi anlamama. • • • • • Kumanda kontrolünü sağlayın ve uçağı uçurun. Durum muhakemesinin kaybı her faaliyette olduğu gibi uçuş faaliyetlerinde de kaza ve olay sebeplerinin en önde gelenini teşkil eder. beklenilmeyen yakıt sarfiyatı. kayba uğradığını veya bunların ikazlarını bilmek kazaların önlenmesinde büyük önem taşır. 175. 1999. • • • • • Uygunsuz usuller.g. durumun analiz edilmesi.

s. ve imajınızı devamlı taze tutmak gereklidir.K. iletişim kurmak. pilotun bir noktaya takılması.1-3. tüm bilgi kaynaklarını kullanmak. Bir kişinin dünya sathına göre hareket ve pozisyonunu yanlış algıladığı. Ankara.K. gözler %80. uçak kontrol ve performans aletlerindeki uçuş parametrelerden herhangi birinin hatalı algılanmasıdır. Kazaların sebepleri arasında önemli bir yere sahip olan oryantasyon bozukluğu durum muhakemesi kaybının farklı bir çeşidir. Bunlar kısıtlı görüş şartlarında aletlere ve uçuş görevine olan dikkati ortadan kaldırıp disoryantasyon eğilimini artırır.K. 2006. “Oryantasyon Bozukluğunun Genç Pilotlara Tanıtılması”. Hv. Başka bir tanımla. 2006.3.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri. görsel. bütünleştirilmesi ve yorumlanmasına dayanır. Bu sistemlerden gelen bilgiler arasında oluşabilecek neden olur200.6. tendonlar. R. havacılıktaki kullanımı ile disoryantasyona ya da tıp dilinde vertigoya uçuş 200 201 C.K. Oryantasyon Bozukluğu Oryantasyon.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri. potansiyel sorunları tanımak. tecrübesiz olması birer durum muhakemesi kaybı faktörüdür. s. Denge organlarının oryantasyonu sağlamadaki yüzdeleri. kaslar.2. Pilotun uçağın kontrolünü bilinç altına devretmesine ve gerçek uçuş durumundan habersiz olarak uçmasına sebep olur201. deri altında bulunan alıcılar) sistemlerinden gelen duyusal bilgilerin etkili olarak algılanması.5. uzaysal pozisyonunu belirleyememesi (Spatial Disorientation) durumudur. Çoğunlukla görüş şartlarının kısıtlı olduğu kapalı havalarda ve gece uçuşlarında meydana gelmektedir. Pilotun bir referansa göre doğru olan uçuş koşullarını algılayamaması.Kemal Yüzçelik.1-3.muhakemesini devam ettirmek için ise. “Oryantasyon Bozukluğunun Genç Pilot/ Pilot Adaylarına Tanıtılması”. Ankara. fakat aynı zamanda pozisyon ve hareketi kontrol edebilmek için doğru bir oryantasyon algısına ihtiyacı olduğu durumdur. 2. Pilotun dünya yüzeyine göre pozisyonunu denge organlarıyla tam ve bilinçli olarak belirleyemediği bireysel yetersizlik olan oryantasyon bozukluğunun üç tipi vardır. Hv.Atakan Üçgöz. 165 . vestibüler ve derin-duyu (eklemler. kapsamlı bir brifing yapmak. Pilotun dikkatinin dağılması. vestibüler sistem %15 ve derin duyu sistemi %5 olarak gerçekleşir. bir karışıklık duyusal uyumsuzluğa yol açarak oryantasyon bozukluğuna.

Pilot durumu fark ettiği için disoryantasyonla mücadele usullerini uygulayarak bu durumdan kurtulabilir.• TİP I (Fark edilmeyen): Pilotun dikkatinin başka yere kayması ile tetiklenir. Mayıs 2006.6. sert baş hareketleri. Hv.K.lığı . duyusal sistemlerin çatışmaları. hiçbir belirtiyi algılayamaz. Daha az karşılaşılan fakat çıkılması güç bir disoryantasyon çeşididir202.lığı Uçuş Emniyet Dergisi. diğer hisleriyle doğrular. yeterli dinlenme ve yenilenme imkanı olmaksızın uzun süreli ve monoton veya kısa süreli ve yoğun fiziksel ve zihinsel aktivite sonucu kasların ve beynin çalışma kapasitesinin ve veriminin azalması hali olarak tanımlanabilir. Yorgunluk organizma için bir koruma alarmıdır203. 202 203 Serkan Şener. Ankara.k. s. Yorgunluk.18. Uçuş Emniyet Rehberi. sayı 50.lığı. Gördüğünü. organizmada çalışma kapasitesinin daha fazla sürdürülemeyeceğini belirten ve sistemlerde tabii uyaranlara verilen cevapların yetersiz kaldığı durum olarak tanımlanabilir. Ankara. Rasyonel düşünme sitemini ortadan kaldıracak kadar tehdit edicidir. Yıl 9. panik. sert kumanda verme. Bu durum çapraz kontrolde aksaklık yaratacağı için uçağın gerçek pozisyonunun değerlendirilmesinde zaman kaybına ve meydana gelen yanılgıların pilot tarafından anlaşılamamasına neden olur. korku ve aletlerin yanlış değerlendirilmesiyle oluşur.4. Hv.Lığı 112nci Filo Uçuş Emniyet Sb. Herhangi bir şeyin yanlış gittiğini düşünmez. • TİP III ( İnkapasitasyon): Görsel yanılgılar. Tip I çok tehlikeli bir disoryantasyon çeşidi olup genellikle uçak kazası ile sonuçlanır. 1-5 1nci Ana jet üs K. Başka bir ifade ile. 166 . s.2. • TİP II (Fark edilen): Pilot bir problemi olduğunun ve kendi oryantasyon algısı ile aletlerdeki durumun çatıştığının farkındadır. uçuş emniyeti açısından çok ciddi bir konudur ve bir uçuş görevinde tehdit unsuru olarak insan kaynaklı hataların artmasına neden olur.K.5. 2006. Yorgunluğa Uçuş Emniyeti Açısından Bakış. düşündüğü durumu. 2005. Disoryantasyon şartlarındaki pilot.k. Yorgunluk Durum muhakemesini zorlaştıran konulardan biri olan yorgunluk. 2. Pilot problemin farkında olmadığı için düzeltme işlemi yapamaz. ani gaz kolu hareketleri.

yorgunluğun vermiş olduğu güçsüzülüğe üstün gelmiştir.B. yorgunluğun ekip performansı üzerindeki etkilerini araştırdığında beklenmedik sonuçlara ulaşmışlardır.. H. NASA. 1986. NASA Ames Research Center. J.39 167 . USA. CA. a. M. Birlikte deneyim yaşamış olmak.Fousse.D. Fousse ve ekibi. s. tıpta da apati denilen ilgisizlik. dinlenmiş. Bu ekiplerle LOFT tipi senaryolar uygulanmış. Baetge. Oldukça yorgun olan uçuş ekibinin. pilot yorgunluğu ile ilgili olarak bazı çalışmalar yapmıştır 204 . Deneyi uyguladıkları ekiplerin bir kısmı uzunca süre evinden uzakta ve yorgun pilotlardan.g. Bu çalışmalar doğrultusunda pilot yorgunluğunun belirtilen en önemli tehlikesi. Özellikle uzun mesafe uçuşlarından sonra. Lauber.Ames Yorgunluk Karşı Tedbir Programı.Şekil 36: Yorgunluk Hata Oranı Kaynak: Şentürk. 73. diğer kısmı ise iyice dinlenmiş pilotlardan seçilmiştir. 2-3 bira içmiş bir kişiyle aynı etkileri yaşamaktadır. a. Acomb.M. Short-Haul Duty Cycles . farklı zaman diliminden dolayı vücüdun biyolojik saatinin uyumsuzluklarının 204 205 Şentürk.g. Şekil 36’’da günün saatlerine göre değişen hata payı oranları görülmektedir. Ekip bu uzun süre içinde birlikte görev yaparak birbirlerini tanımış ve beraber çalışmanın vermiş olduğu uyum ve koordinasyonu kullanmışlardır.K.74. kayıtsız kalma durumlarıdır.e. 18-20 saat uykusuz kalan bir kişi. Yorguluk seviyesiyle ters orantılı olarak kumanda kabiliyeti de azalır.e. Crew Performance as a Function of Exposure to High Density. anormal durumlarda nasıl tepki verecekleri gözlenmiş ve deney neticesinde şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiştir. ancak ilk defa beraber uçan ekibe oranla çok daha az hata yaptığı görülmüştür..205 Diğer bir problem ise jet sarhoşluğudur. Moffett Field.C. s. s. Aynı çalışmalar göstermiştir ki. NASA Tecnical Memorandum 88322.

Trollip. nefes alış veriş. 209 Şentürk. ilişkiler. yorgunluğu yaratan veya artıran etmenleri ortadan kaldırmaktır.yarattığı problemlere jet sarhoşluğu (jet Lag) denilir. Kalp atışı.Basımevi. Stres İnsanlarda oluşan gereksinimlere karşı vücudun gösterdiği tepki olarak ifade edilen sonuç stres olarak tanımlanmaktadır. İki günden daha az. a.2. anlık durumların oluşturduğu gereksinimlerin bir sonucu oluşan akut stres ve sağlık.5. a.Jensen. ülsere ve 206 Müge Şölen Duru.. mevcut duruma karşı bireyi.7-4 211 Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti.e. Stres. kişisel konumların veya hayat standardının uzun süreli gereksinimlerinin bir sonucu oluşan kronik stres209 olmak üzere iki kategoride incelenebilir210. s. o zaman dilimine vücut saatininin uyumu sağlamalıdır. farklı zaman dilimindeki bölgede kalınacak ise yeme içme ve uyuma alışkanlıkları asıl biyolojik saate uygun olarak devam ettirilmeye çalışılmalıdır. Alitalia. gece olduğu halde uyumama. genellikle bu uykusuzluğun görev sırasında daha da kötüleşeceği beklenmelidir206. Yorgunlukla Başetmek.g. Kronik stres daha tehlikelidir. 1994. Uzun süreli kronik stres. iştahsızlık gibi problemlere neden olan jet sarhoşluğunun etkilerinden kurtulmak için görev öncesi uykunun alınmış olması en önemli ihtiyaçtır. Akut stresin etkilerini artırır. Ankara. zaman kısıtlamaları. Normalde kolaylıkla kontrol edilebilecek bir durumu. s. T. s. Akut stres. Yorgunluk. kana adrenalin enjekte eder ve enerji kaynağı olur.18. 1996.K. uykusuzluğa. Roma. Englewood. s. 2. Jet sarhoşluğunun şiddeti uçuşa uykusuz başlayan kişilerde daha büyük olmaktadır. Hv. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni.Y. 168 . yapılması zor bir hale getirir.75 210 Stanley R.149.e. Jeppesen Sanderson Publication. April 2006.g. 1991.lığı Deperlendirme ve Denetleme Başkanlığı. Hv. kötü hava şartları. Richard S. iş güvenliği vb. Stres kategorileri arasında biyolojik farklılıklar vardır. 2006. ani reaksiyon gösterecek şekilde moda sokar. 33 207 Ulisse. s. vb. Human Factors for General Aviations.H. Yorgunluğun kesin çözümü ruhsal ve bedensel olarak dinlenmek. 122 208 Uçuş Doktoru ve Uçuş Emniyeti. vücut. hastalanmalara.Kh. cihaz arızaları. kan şekeri seviyesinde artış gerçekleşir211.. uçuculara çoğu zaman olağan gelir 208 .K. Eğer pilot uçuş öncesi tam olarak istirahat etmemişse ve göreve uykusuz balamışsa. Batıdan doğuya doğru olan seyahatlerde jet sarhoşluğunun daha hızlı gelişmektedir207.6. s. Kasım-Aralık 1996. İstanbul.K. Eğer daha uzun süre farklı bir zaman diliminde kalınacaksa. asabiliğe. Uçuşta sıradan insanda dehşet duyumu verebilecek koşullar.5.

sistemin ikazlarının görülmemesine ve acil durumda çabuk ve doğru kararlar alınamamasına neden olabilir. irtifa değişiklikleri. tartışmalar.76. Şekil 37: Stres Seviyesi Kaynak: Şentürk. boş zamanlardan nefret etme. sırada beklemekten nefret etme. Stres optimum seviyenin üzerine çıktığında oryantasyon düşmeye başlar. Stresin görsel belirtileri ise. su kaybı. Şekil 37’de görüldüğü gibi uyuşukluk. maksimum performansı sağlayabilmek için anahtar faktördür. yolcular. s. hastalılar. sıcaklık ve nem.. panik hali kişinin performansını etkileyerek stres seviyesinin azalmasına ya da artmasına sebep olur. zaman çizelgeleri. genellikle hızlı 212 Şentürk.g. yorgunluk olarak belirtilebilir. Yüksek stres seviyesi ise. Fakat çok düşük veya çok yüksek stres seviyeleri oryantasyon bozulmalarına sebep olur.e.74. oryantasyon seviyesi de düşer. standartlara erişememe. hızlı konuşma. Pilotların hayatında yeterli miktarda olması gereken stres. Bu durum aynı zamanda bilginin fazla yüklenmesi olarak da ifade edilir. gürültü ve titreşim. a. kullanılan bilgi seviyesi bireyin kapasitesini aştığında ortaya çıkar.g.e. uçuş korkusu. s.. Havacılıkta stresin kaynakları. a. diyet. 169 . sınırlı hareket alanı. sıkıntı. Düşük stres bazı durumlarda ortaya çıkar ve uyarılmama durumu. uyanıklık. düşük görüş şartları. ilaçlar. heyecan.yüksek tansiyona neden olarak bireyin sağlığını tehdit eder212. Düşük stres seviyesi ve kullanmakta olunan bilgi miktarı azaldığında. diğer insanların cümlelerini tamamlama. mevcut zamana oranla daha fazla iş planlama. hızlı yemek yeme.

1987-1996 yılları arasında yapılan incelemelerde kazaların büyük çoğunluğunun araziye kontrollü uçuşlarda meydana geldiği görülmektedir.1. araziye kontrollü uçuş kazaları ve buna sebep olan durum muhakemesi kaybı ile ilgili çalışmalar yapmakta ve bunları öncelikli eğitim konusu olarak değerlendirmektedir. suya veya engele çarpması olarak tanımlanabilir. sıklıkla aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışma. s. s.2005.e. EKY esaslarından uzaklaştıkça GPWS cihazı tek başına uçuşun emniyetle devamı için yeterli olmamış ve tipik bir CFIT kazasıyla sonuçlanan uçak kazaları olmaya devam etmiştir. Tablo 9’da görüldüğü gibi. 215 Ahmet Kaya. 216 Şentürk.77.2.g. 2000. Pilotlar stres yükünün fazla ve fiziksel dayanıklılık kapasitesinin düşük olduğu bu safhada durum muhakemesini artırıcı öntemleri ile bu tehtitleri azaltmalıdır213.12.g. Flight Safety Foundation. “Facts About CFIT and ALAs”..1-4.78. 1974 yılında başlayan ve tüm büyük uçaklarda tesisisi zorunlu kılınan yere yakınlık ikaz sistemi (Ground Proximity Warning system-GPWS) ve daha sonra geliştirilen Geliştirilmiş yere yakınlık ikaz sistemi (Enhanced Ground Proximity Warning System-EGPWS) cihazları sayesinde CFIT kazaları azalma yönünde eğilim göstermiş216 fakat. 170 . a. Araziye kontrollü uçuş kazaları her yıl pek çok uçağı tehdit etmektedir.. s. Bir çok profesyonel uçuş organizasyonu. Uçuşta iş yükü. diğer insanların yavaş tavırlarına karşı sabırsızlık hissetme. THY Kalite Güvence Başkanlığı. Eylül 2000. a. gibi sebeplerden kaynaklanabilir. CFIT.5. s. mürettabatın durum muhakemesini kaybettiği ve hava aracının arazi veya su üzerine doğru yol aldığı durumlarda gerçekleşir 215 . Erişim: 12. dış tehditler ve hata yapma potansiyeli bakımından en çok dikkat çeken safha yaklaşma ve iniş safhasıdır. FTP://flightsafety. dinlenmek için az zaman ayırma olarak beirtilebilir. hava trafik kontrolörünün yanlış yönlendirmesi veya yanlış anlama 213 214 Şentürk.hareket etme.6. “Controlled Flight Into Terrain”. Pilotun yaşadığı stres ve yapmış olduğu hatalar paralellik gösterir. 2. Araziye Kontrollü Uçuş Kazaları (CFIT) Büyük ticari uçaklarda kontrollü uçuşlarda yere çarpma (Controlled Filight Into Terrain-CFIT) kazaları en büyük riski oluşturmaktadır 214 . bir uçağın mekanik olarak normal çalışırken istenmeden yere.org. CFIT.e.6. Bu durum uçuş ekibinin haritaları hatalı yorumlaması.

Ölümlü Kazalar UÇAK KAZASININ TİPİ CFIT KUMANDA KAYBI HAVADA YANGIN SABOTAJ HAVADA ÇARPIŞMA UÇAK KAÇIRMA BUZLANMA ŞARTLARI İNİŞ WINDSHEAR YAKITIN BİTMESİ DİĞER NEDENLER PİSTE GİRİŞ HATALARI KALKIŞTAN VAZGEÇME TOPLAM TOPLAM ÖLÜMCÜL KAZA SAYISI 36 38 4 5 2 8 5 9 3 7 14 4 1 136 2396 2228 760 607 506 306 162 128 119 113 111 45 3 7484 ÖLÜ SAYISI Kaynak: Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı.7.2.2006 171 . Kayseri. 1996. Nitekim.) Fakat EKY prensiplerinden görev analizi usulleri gerektiği gibi iyi uygulanmayarak iş yükü yönetimine uygun hareket ediilmemiş ve pas geçme ihtimali düşünülmemiştir.Tablo 9: Tüm Dünyadaki Hava Yolları .7.5. ATC müsadesi beklemiş.narcap.faa. (Aslında bu bilgi girişi yaklaşma safhasından önce yapılmış olmalıydı. Department of Transpor and Regional Development Bureu of Air Safety Investigation. GPWS ikazı duyulduğu halde pilotlar derhal tırmanışa geçmek yerine.08. belli bir eylem çizgisini uygulamaya koymaktır218. 2. uçak istikametindeki dağa çarpmıştır.gov/data_statistics/). Karar verme. Doğru 217 Human Factors in Fatal Aircraft Accidents. Katmandu) pasgeçme esnasında mürettebat uçağın kontrolünü oto pilota devrederek bölge haritasını açmış. s. ilk GPWS ikaz sesinin duyulmasından 15 saniye sonra. uçuş yönetimi sistemi (Flight Management System-FMS) için koordinatları belirlemiş ve koordinatları elle girmişlerdir.org/HumanFactorsinFatalAircraftaccidents. (http://www. Karar Verme (Decision Making) Havacılıkta en çok karşılaşılan pilot hataları zayıf yargı ve karar verme hatalarıdır217. (1992.pdf Erişim: 12. A310-300. Seminer Sunumu. http://www.

Fl. karar vermek için şartların değerlendirilmesi.2 172 . kendine güven davranışlarının sergilenmesi gerekir221.asp Erişim: 12. Muhtemelen hepimizin böyle hissettiği zamanlar vardır. Bunlar: • Bana söylemen gereksiz (Anti-Otorite): Bazı insanlar herhangi bir kimsenin kendilerine ne yapacaklarını söylemesinden hoşlanmazlar. 1996. kötü kararlar ise tam tersine riski artırır. s.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/DM. Zaman.g.06. http://wwwnt.. sabırsızlık (Impulsivity): Bu hemen herşeye düşünmeden tepki gösteren kişileri belirtir.1. olayları ön görebilme yeteneği ve bu üç ögenin temel alındığı risk değerlendirmesi neticesinde gelişir. yetersiz. kararların sonuçlarının tahmin edilmesi. s. yanlış ya da muğlak bilgi. Schwartz. diğer ekip üyelerini kararlardan haberdar edilmesi ve kararların değerlendirilmesi gerekmektedir. performans baskısı. ABD Federak Havacılık Dairesi (FAA) tarafından yapılan bir araştırmada havacılıkta risk alırken karar verme konusundaki beş tehlikeli davranış belirlenmiştir. bir şeyi çabuk yapma. Kaza raporlarından çıkan sonuçlara göre kazaların çoğu zayıf.karar verme yeteneği uygun bilginin edinilmesi.. hataları en aza indirir. s. sorunun değerlendirilmesi. karar vermeye ekstra zaman harcanması.62.a. Zayıf değerlendirme ya da karar verme görevin tamamlanması önündeki en büyük hatadır. sorunun doğrulanması.g.e. s. Asla bir durumu 218 219 Keenan. • Ani hareket.navy. rütbe farkı karar vermenin önündeki engellerdir. Etkili karar verme mantıksal ve salt değerlendirmeyle mevcut bilgiye dayalı olarak faaliyet yönünü seçme yeteneği anlamına gelmektedir. Bunları yenmek için SHU’larin kullanılması ve mevcut bilgiye dayalı en iyi kararın seçilmesi. Karar vermede risk problemini yok etmenin başka bir yolu da risk alan insanların davranışlarının kontrol edilmesidir.170. uçuş mürettabatının hazır tutulması. Sürekli olarak bu davranış içinde hareket eden insan.e. a. İyi kararlar risk yönetimine güç katar. sorunun tanımlanması. Etkili karar verebilmek için.2006 221 Y. Ekip çalışması. Pensacolada. kişisel bir politika olarak kurallara ve talimatlara direnen bir kişidir. Naval Aviation Schools Comand. etkin olmayan kararların neticesinde olmuştur 219 . Case Study. 220 Decision Making. USA. karar stratejileri ve tecrübe karar vermeyi etkileyen faktörlerdir220 . çapraz kontrol. bilginin doğru değerlendirilmesi.cnet.

s. kader. önce düşün Benim başıma da gelebilir Zorlayıcı olmak akıllıca değildir Çeresiz değilim. inançları kuvvetlidir. ÇÖZÜM Kuralları uygula..g. Tablo 10: Hatalı Davranış Biçimleri ve Çözüm Önerileri HATALI DAVRANIŞ BİÇİMİ Otoriteye karşı gelme (bana söyleme) Atılganlık (çabuk yapalım) Zarar görmezlik (bana birşey olmaz) Maçoluk (yapabilirim) Boyun eğme (ne yapabilirm ki) Kaynak: Elbaşı. a. bir pilot aklındaki düşüncenin tehlikeli olduğunu fark ettiğinde bu tehlikeli düşünceyi yenecek davranışı göstermek zorundadır 223.e. s.analiz etmezler veya alternatifleri düşünmezler.e. Tam güven ve sağduyu arasında ince bir çizgi vardır. genellikle doğrudurlar Çok hızlı olma.. Korkarsak işimizi yapamayız. Asla kendilerine zaman tanımazlar.. 1987 ve 1989 yılları arasında meydana gelen kazaların incelenmesi sonucu insan kaynakalı olan kazaların %50’sinden fazlasının verilen yanlış kararlardan meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 38).24.e. a.62-63 Prentiss. Sağduyudan yoksun olan pilotlar kabul edilemez. Her görevi bir yarışma olarak kabul ederler ve kendilerini kanıtlamak için ilave risklere girerler. Belirtilen değerlendirmeleri tehlikeli yenmek yaklaşımları için düzeltici ortadan kaldırmak. Bazı insanların şans.85. • Zarar görmezlik. • Çekilme (Resignation): Bu bazen kültürel bir problemdir.g. Böyle düşünülmese asla uçağa binilmezdi. Bu tür pilotlar riskleri daha çok alma eğilimindedirler. v. Arıza veya hataya karşı kendini korumak için yetiştirilmiş pilotların ümitsizliğe kapılmayıp değişik alternatifleri değerlendirmesi gerekir222. Tablo 10’da belirtildiği gibi. başarabilirim 222 223 Uçuş Emniyet Programları Yönetim El Kitabı. a. benim başıma gelmez (Ilvulnerability): Bir dereceye kadar herkes kaza olmayacağını düşünebilir. S. 173 . kullanmak zayıf kanı ve faktörleri gerekmektedir. s.b.g. • Ben yapabilirim (Machoizm): Bazı pilotlar her uçuşu yeteneklerini kanıtlamak için yeni bir ihtiyaç olarak ele alırlar.

uçaklarda otomasyon artmakta ve beklenmeyen anormal durumları önlemeyi kapsayan usuller geliştirilmekte ve bunları çeklistlere dahil etmektedirler. ekipleri zor durumlarda etkin karar verebilecek şekilde eğitmek gerekmektedir. Ekipler değişik kararlar vereblilir ve bu kararlar kendi içlerinde alternatif kararları ve riskleri barındırabilir. tepki gösterilmesi gerekip gerekmediği. 28. hangi becerilerin öğretilmesi ve bunun nasıl yapılacağıdır. “Does Cocpit Management Training Reduce Aircrew Error?”. probleme ne kadar aşina olunduğu. Kimsenin elinde uçuş ekibinin daha iyi bir karar vermesini sağlayacak sihirli değnek yoktur. kokpitte karar vermenin geliştirilmesi için yoğun çaba göstermektedirler. Bu sebeple. bir anormal durum ikazını değerlendirmek veya sistem arızası ile yedek meydana gitmek arasındaki farklı kararların verilmesini gerektirebilir. Bir pilot ne kadar tecrübeli ve bilgi sahibi olursa olsun şartlar müsade ediyorsa ekibin karar vemesi kararın doğruluğu açısından üstünlük sağlayabilir. 174 . Karar verme bir zihinsel enerji harcamasını gerektiridiğinden ve insanlar her zaman en uygun kararları veremediklerinden. hatayı sıfıra indirmesi mümkün olmadığından. Ekip tarafından verilmiş bir karar birden fazla kişinin değerlendirmiş olduğu bir karardır. 1991. uçak üreticileri ve kullanıcısı organizasyonlar karar verme zorunluluğunu mümkün olduğunca azaltmak için çaba göstermektedirler. Bu eğitimlerde cevaplaması zor olan soru. Canberra. Karar verme. Australia.Şekil 38: Ölümle Sonuçlanan Kazalardaki Hata Tipleri Kaynak: DIEHL A. Bunun için EKY eğitimleri bir yol göstericidir. her ne kadar tek sebep olmasada. Havacılık sektörüne yön verenler. Karar verme tek başına bir olay değildir. Geliştirilen otomasyon sistemleri ile hata yapmayı azaltmada yardımcı olmakla birlikte. 10th International Seminar. International Society of Air Safety Investigators. s.E. Bir kalkıştan vazgeçme kararı.. zamanın limitli oluşu gibi faktörlerin etkisi altındadır.

Zayıf iletişim problemi.faa. Kokpitteki mürettebat. Dallas Flight Standarts District Office. Ekipler bazen bireylerden daha kötü kararlar da verebilir.5.a. kulak. Çok göz.. Maalesef çok dikkat gereken bu kararların bazıları felaketle sonuçlanır. programı takip etmek ve kendilerinin bu iş için doğru kişi olduklarını göstermektir. İş yükünü paylaşır ve tuzakları bertaraf edebilir. farklı fikirler üretir. Dutch Aircraft Acident Inquiry Board. birden fazla seçenek arasında seçim yapmak olsada kabin tazyikinin kaybolması durumunda alçak iritifaya inmek gibi bazı durumlarda bu tek seçeneğe indirgenebilir. Spain.2. Prentiss. el ve zeka kapasitenin artmasını ve daha iyi karar verilmesini sağlar. Doğru kişi 224 225 Rasmussen. kendi içerisinde pek çok kararı içermektedir.5. onları rahat ettirmek. Tenerife. Bütün karar tipleri. Ekipler bireylerden daha iyi karar verebilir. s. www. yoğun bir sisin olduğu günde pistin temiz olduğunu teyit etmeden kalkışa teşebüs eden uçağın yerde pisti kateden uçağa çarpması sonucu oluşan kazalar bu felaketlere örnek gösterilebilir225. 1999. uçuşu planlanan şekilde gerçekleştirmek. Ekipler daha geniş bir açı ile bakabilir. Kar ve buzla kaplı bir uçakla.7. The Hauge: Dutch Goverment. daha fazla bilgi aktatırır. paylaşmama veya anlayamama veya çözüm yolu bulamama gibi sebepler bu sonucu doğurabilir.e. 1979.10. Bu kararların en az bir kaç tanesini kritik kararlar oluşturur. bireysel çatışmalardan dolayı düşük performans gösterebilir224.gov/avr/afs. kaptanın uçağı kabulü ile başlayıp inişten sonra park edinceye kadar geçen süre içinde onlarca kez karar vermek zorunda kalır. Karar Verme Süreci Karar verme süreci. durumu tanımlama ve riski tanımlama gibi en azından üç elemanı içerir. Power point presentation.1. durumun tanımlanmasıyla başlayıp. Yapılan hatalar paniğe sebep olabilir.2006. yolculara karşı nazik olmak. alternatifler arasından seçim yapma. 2. s. 226 L. Erişim: 12. Aeronautical decision Making (AC 60-22). 50. 5. mevcut durumlara göre pilotun sürekli olarak en iyi seçeneği bulabilmek için sistemli olarak düşünmesi226. 175 . s. Her ne kadar tanımda belirtildiği gibi karar verme.Kaptan karar vermekten sorumlu kişi olmasına rağmen.g. Verdict of The Aircraft Accident Inqury Board Regarding the Accident at Los Rodeos Airport. üstelik düşük takat ile Washington Ulusal Havaalanından yapılan bir kalkış teşebbüsü sonucu olan uçak kazası veya İspanya’nın Kanarya adalarındaki Tenerife meydanında. Havacılıkta karar verme. kaptanın kararlarının ekip tarafından desteklenmsi doğruluğunu pekiştirecektir. nihayi karar vermesi için yaptığı durum muhakemesini ihtiva eden olayların sıralanması olarak tanımlanabilir. Hava yolu pilotlarından beklenen.

kuralları ve uçuş planını dikkate almamaktır. durumu ve meydana gelen değişiklikleri fark etmemektir. örneğin rotada minumum irtifaların altına inmektir. oryantasyon kaybına ve illüzyona sebep olmaktır. Alet Uçuşu Meteoroloji (Instrument Meteorological Conditions-IMC) Şartlarda Görerek Uçuş Kuraları (Visual Flight Rules-VFR) ile uçuşu devam ettirmeye çalışmak. bir fikre takılmak ve alternatif fikirleri dikkate almamaktır. Pilotun bu eğilimi. Hızlı gitmek. Bu durumda etrafında ne olup bittiğinin farkında olmayıp yanlış değerlendirmeler yapmaktır. Tecrübe sahibi pilotların çoğu aşağıda belirtilen hataların en az bir veya bir kaçını yapmıştır. Uçak limitlerinin dışında uçmak. uçakların üstün pilot becerisi ile olandan daha yüksek performans göstereceğine inanmaktır. • • Uçağın gerisinde kalmak. Görerek Uçuş Kuraları (VFR) veya Aletli Uçuş Kuraları (Instrument Flight Rules-IFR) şartlarda yedek meydana gidiş yakıtını. • • Limitleri dikkate almamak. minumumlara gelindiği halde limitleri zorlayarak inmeye çalışmak veya pas geçmemektir. Duck-under sendromu. • • • • • • Emsal baskısı. düşünce ve hareketlere bakımından olayların gerisinde kalmaktır. kendini ve uçağını tehlikeli durumlara düşürmesine sebep olabilir. uçağın gerisinde kalmanın farkı bir biçimidir.olduğunu gösterme çabası bazen emniyeti tehdit eder ve stresli ortamlarda hata yapma potansiyelini artırır. durumu değerlendirmek yerine benzer olayları yorumsuzca örnek alarak davranmaktır. pilotlar tarafından bu tehdit ortamları tanımlanmalı ve giderilmelidir. 176 . Mutlaka başarmak istemek. Nitekim. • Yeterli yakıt olmadan uçmak. Durumu değerlendirememek. görerek şartları muhafaza ederek uçağı azami limitlerde kullanmaktır. Durum muhakemesini kaybetmek.

Ekibin yeni kararlara uyum sağlamasıdır. pilotun hafızasına güvenerek sıklıkla yaptığı işlerde ezbere iş yapmasıdır227. a. Seçenekler arasında tercih yapmadan önce problemin yapısı ve nedeni değerlendirilmelidir. s. Bir karar veya şartların yeniden şekillenmesi. farklı bir kararın verilmesi sonucunu doğurabilir. 177 .12-23. Bu belirtiler bazen sinsi. Kokpit kararlarının çoğu bir ikaz lambasının yanıp sönmesi. bir göstergenin sarı veya kırmızı ikaz seviyesine düşmesi veya yükselmesi. 1991. uçakta bir titreşim hissedilmesi gibi normal şartların dışına çıkıldığında verilir.• Uçuş planını. Bu tür arızalara iyi 227 Prentiss. Şekil 39: Karar Verme Tiplerinin Sınıflandırması Kaynak: Orasanu ve Fischer.. Ancak analitik amaçla farklı karar seçenekleri değerlendirilirken pratikte verilen uçuş şartına bağlı olarak farklı karar stratejileri yaratılabilir.e.g. kolay tespit edilemeyen bir durumda olacağı gibi dijital kokpit uçaklarda olduğu gibi net bir şekilde de görülebilir. Eğer belirtiler açık ve net ise ekibin arıza veya problemi teşhis etmek için yoğun çaba göstermesi gerekmeyebilir. Burada önemli olan kararlar arasındaki geçisin yumuşak olmasıdır. 277. uçuş öncesi kontrolleri ve çeklistleri dikkate almamak.s.

Problemin çözümü için bir işlem ve uygulanmasına karar verilen plan mevcutsa. yakıt. öncelikle ihtiyaçların tanımlanmasını. belirtilen sebepler karar verilmesini olumsuz yönde etkileyebilecektir. sorusudur. daha sonra ihtiyac duyulan bilgierin toplanması. Problemi tespit ile tanımlama arasında farklar oluşur. Şekil 39’da iyi ve kötü tanımlanmış problem tiplerinin sınıflandırması ve karar süreci görülmektedir. Problemi tesbit etmek için şu sorular yardımcı olur. Sorulacak bir diğer soru ise. iyi tanımlanmamış problemler olarakta değerlendirilir. Akılcı karar verme bir mantık sırasını takip eder. Çünkü takip eden işlemler için bu tanımlama esas olarak alınacaktır. Zaman yeterli ise. Bu durumda ekip işarların. Pilot alabileceği risk seviyesini kendisine soracağı. Ne ile karşılaştık? Tanımlayabilirmiyiz? Bu sorular ile problemin yapısı ve birden fazla kaynağı olup olmadığı araştırılmaktadır. Karar verme mekanizmasını oluşturan faktörler şekil 40’da gösterildiği gibi. gündüz veya gece olup olmadığı. ikazların ne anlama geldiğini çözmek için çaba sarf etmek zorundadır.tanımlanmış problemler denilmektedir. Uçuş ekibi karar verirken değişik faktörlerin etkisinde kalır. “Problem hayati önemde midir? Görevi etkilemekte midir? Sadece huzursuz edici midir?“ gibi sorularla belirlemelidir. Sorulacak bir diğer soru . problem tamamıyla tanımlanmış mıdır? Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmakta mıdır? sorularıdır. diğer seçenekler de dikkate alınmalı ve uygulanacak hareket tarzına karar verilmelidir. doğru bilgi elde edebilmek için mantıklı bir sıra takip edilmeli. Değerlendirme yapılırken meydana gelen olumsuzluğun başka neticeler doğurup doğurmayacağına bakmak gerekmektedir. Bu sorulara verilecek cevap. Problemi tespit ettikten sonra tanımlamak ve çözüm üretip karar vermek için birbirine bağlı ve belirli bir düzeni takip eden karar verme mekanizması kullanılır. meteoroloji. Bunun aksine bazı arıza ve problemlerin teşhisi ve arızanın kaynağı açık olmayabilir. İlk basamak olan bu sorular kritik ve doğru tanımlama için çok önemlidir. Bunların yanında problemle ilgili olsun olmasın başka bir problemle karşılaşma olasılığına karşı önleyici tedbirler almak veya problemi en kötü haliyle değerlendirmek yoluyla pilot kararının yönünü belirlemelidir. bu bilgilerle alternatif çözümler üretilmesi. en uygun çözümü bulmak için çözümlerin karşılaştırılması ve bunlardan eğer tanımlama doğru ise bununla ilşkili veya buna sebep olabilecek başka bir husus var mıdır? 178 . Bu ikinci kategori arızalar. yorgunluk ve problemin kendisi olmak üzere değişik faktörlerin etkisine bağlıdır.

beklenmeyen ihtiyaçları ön rüzgar nedeniyle yedek yakıtın Daha çok çabuk bilgi biteceğini toplayıp değerlendirmek gibi durumlar karşısında. uçuş görevinin planlanması esnasında belirtilmeyen ön rüzgar ile karşılaşıldığında değişikliğe neden olan bu durumun önem derecesini tahmin etmek. Yakıt konusu birinci. Verilen bu karar uygulanmalı.11-5. yolcu ihtiyaçları ve iniş hakları üçüncü gibi öncelikler tespit edilip çözümlerden biri seçilerek karar verilmelidir.birinin seçilmesi. Nitekim. Bu çözümler üretilirken karar almayı etkileyecek olan yolcuların varış noktalarına varmaları. hemen yeni duruma uyum sağlanmalı ve belirleyerek problem tanımlanmalıdır. Şekil 40: Karar Verme Modeli Kaynak: Flight Safety 1994. seçilen çözümün uygunlaması ve sonucunun değerlendirilmesinden oluşur. iniş hakları ve hava durumu gibi durumlar değerlendirilmeli ve en iyi çözüm için birbirleriyle karşılaştırılmalıdır. varıştaki yedek yakıt miktarı. hava durumu ikinci. bu arada daha ne gibi aksiliklerin olabileceği düşünülmeye devam 179 . s. yol değiştirmek veya yedek meydana gitmek gibi diğer seçenekler ve etkileride dikkate alınarak alternatif çözümler üretilmelidir. sonra değerlendirerek irtifa değiştirmek.

Geçmiş yıllarda pilotun görevi. cevabını almadan. uçak ve limitlerini bilme derecesi. görevden beklenenler çabuk karar vermeyi dikte ettirecek 228 Kern. kendisinin. Pilot kararı.277. Eğer kalkıştan önce hava trafik kontrolörüne pistin temiz olup olmadığı sorulursa iyi bir muhakeme örneği verilmiş olur. kuşkulu bir şekilde kalkış rulesine başlamışssanız zayıf bir muhakeme örneği göstermiş olursunuz.edilerek. içinde bulunduğu uçuş ortamına göre. Uçuş esnasında bazı kararları verebilmek için yukarıdaki şekilde açıklandığı gibi bir akış şeması izlemek her zaman mümkün olmaz. Eğer verilen karar hatallı ise tekrar başa dönerek alternatif çözümler aranmalıdır. tecrübe. s. durum muhakemesi. analiz edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. Zamanında hareket edilebilinecek mi? Ne kadar yakıt ihtiyacı var? Ne kadar ekstra yakıt almak gerekiyor? Hava Trafik gibi kontrolöründen yakıt tasarrufu sağlayacak irtifa ve yolu alınabilinecek mi? sorulara verilebilecek cevaplar. Ekibin yapacağı işler açıkça belirtilmiş. kendi inisiyatiflerini kullanmaları istenmemiştir. düşük görüş şartlarında hava trafik kontrolörü sizi kalkışa serbest kılmışsa. Zaman yetersizliği. uçağı emniyetle bir noktadan diğer bir noktaya tarifeli rotalarda uçurmak olmuştur. 180 . görevle ilgili yönerge ve direktifler. uçağın ve diğer ekip üyelerinin neler yaptıklarına ilişkin bilgilerin pilot tarafından tanınması. eğitim seviyesi. çoğu defa olaylar tam ve açık olmadığı zaman eldeki verilere ve deneyime dayanarak karar vermeyi gerektirir. siz kalkış pistinin temiz olduğunu kabul edersiniz. 1997. ne oranda etkindir değerlendirmelerini yapmak gerekmektedir228. Artık pilotlardan beklenen emniyetin yanı sıra etkinlik ve ekonomikliktir. kararın etkileri yapılan planı ne derece amaca ulaştırıyor. Eğer kafanızda bir soru varsa ve siz hava trafik kontrolörüne sorup. Bunun bir nedeni yakıt maliyetindeki aşırı artışların yarattığı problemlerdir. Muhakeme. kaptanın liderlik vasıflarını kullanarak gerekli önlemleri almış olmasıyla doğru orantılıdır. Uçuş ekiplerinin günlük olarak karşılaştıkları durumların çoğu yönerge ve usullerde gösterilmiştir. ekibin etkili bir iletişimle durumu teşhis etmesi ve tam olarak tanımlaması. Bu gün pilot karar verirken hem uçuş emniyeti hem de ekonomik yönden etkenleri dikkate almak zorundadır. Bununla beraber ekipler yönerge ve usullerde belirtilmeyen durumlarla karşılaştıklarında kendi inisiyatifini kullanmalıdır. Örneğin. Doğru ve etkili karar verme sürecinde alınan kararların kalitesini oluşturmada.

karar verilip uygulanmalıdır ve kararın uygulanması sonucu alınacak risk kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Pilotun muhakeme zinciri uzadıkça emniyetli uçuş seçenekleri de azalır. İnsan faktörünün sebep olduğu olay ve kazalarda neden tek değildir. Diğer çözüm seçeneklerini değerlendirmek için harcanan zaman riski artırır. Daha ziyade nihayi hataya kadar bir dizi olaylar zinciri vardır.. Şekil 41: Karar Verme Modeli (Hızlandırılmış çözüm) Şartlar çabuk karar vermeyi gerektirecek şekilde değiştiğinde karar verme modeli de şekil 41’deki gibi Kaynak: Flight Safety. Muhakeme ve karar verme işleminde etkili iletişim çok önemlidir. Bir yanlış muhakemeyi diğer yanlışlar takip eder. 1994. Soru sorulması ve bir fikrin savunulması teşvik edilmelidir.e.2001. Meydana gelen bir olay neticesinde çabuk karar verilmesi gereken bir durum var ise. Verilen kararları diğer ekip üyeleri ile birlikte gözden geçirmek gerekir. olarak sıralanabilir. Mevcut durum hakkında bilgi 229 Department of Defense. s.s. a. 11. Uygulanabilir bir çözüm bulunup. Sıralamada yapılan yanlış muhakemelerin miktarı arttıkça bunları başkaları da takip eder. Buyüzden problem şüphe bırakmayacak şekilde tanımlanmalıdır. değişecektir 229. Aynı şekilde karar verme mekanizmasında verilen kararlar etkili olmadığında hızlandırılmış şekilde çözüm üretilmesi yoluna gidilmelidir.g.faktörler. 181 . İnsan beyni muhakeme esnasında olayları bir öncekine dayanarak geliştirir.11-6.

Diğer bir yolu. Bu kararlar genellikle seçenekler arasında tercih yapma şeklinde oluşur. 265. takiben gerekli iletişimi kurmak ve başkalarının aynı hataları yapmaması için edinilen tecrübeyi paylaşmaktır. Eğer problem iyi tanımlanırsa çözüm üretme yolunda etkili adım atılmış olacak ve doğru kararlar verilecektir. Tüm kararlar kaptan tarafından verilmelidir. Calderwood. problemi çözmek. J. Klein. Bir kısmı ise.edinmede soru sormak. 2. s. şüphecilik ve meraklı olma. − Tanıma dayanan kararlar • Bilgi temelli kararlar ( İyi tanımlanmış problemlerle ilgili olarak) − Seçenekli kararlar − Programlı kararlar • Bilgi temelli kararlar ( İyi tanımlanmamış problemlele ilgili olarak) − − 230 231 Usul. kalkıştan vazgeçme veya devam etmeye karar verme şeklinde sonucu kesin kararlardır. Karar Vermeyi Geliştirici Yöntemler Havacılıkta genel bir kural. USA. farklı seviyelerde çaba göstermeyi gerektiren kararlardır. s.Orasanu. Uçuş ekipleri değişik karar verme durumlarıyla her zaman karşılaşmaktadırlar.2. çeklist ve usulleri uygulamak. yönerge bilgisi Yaratıcı problem çözme Kern . Çünkü kimin otorite olduğu tanımlanmadığı veya ortaya çıkmadığı zaman uçuş ekibi başarısız olacaktır. 1997. • Kural temelli kararlar ( Durum-Tepki Karaları) − Vazgeçme/devam etme. 1993. Bilgi alış verişi esnasında durumun tanımlanması konusunda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Liderlik becerileri. C.43. R. yaratıcı çözümler üretmeyi. Kokpitte uçuş aletlerini çapraz kontrol alışkanlığı yoluyla denetleyerek aletlerin normal işarlar gösterdiğini takip etme pozitif katkı sağlar. Deciding and Doing: Decision Making in Natural Contex.Zsambok. Rasmussen. Bu işlemi mürettebat arasında paylaştırarak belirli zaman dilimleri içerisinde yapmak ve limitlerin dışına çıkan değerleri erken teşhis etmek karar verme kalitesini etkileyecektir230. “Yedek yakıtımız var. Decision Making in Action: Models and Methods.2. Uçuş ekipleri kokpitte altı farklı türde karar vermek durumunda kalmaktadır231. Bunun bir yolu “Kalkışa müsaade edildi mi?” gibi direk sorular sormaktır. önce şartlar ne olursa olsun uçağı uçurmak. NJ.7. fakat miktarı kontrol edeyim” şeklinde mevcut durumun gündeme gelmesini sağlamaktır. sağlıklı bir yoldur. 182 . Bunların bir kısmı. Norwood. in G. özellikle bu durumlarda faydalıdır.5.

Zamanında verilmiş iyi bir karar. Kural temelli kararlar. Karar verme bireyin psikolojik hazırlığına. 183 . farklı usullerin uygulanmasını ve farklı eğitimlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. nazaran daha fazla zihinsel çaba göstermeyi 232 Elbaşı. İyi tanımlanmamış problemler. yakıt tasarrufunu azamiye çıkarma.Görülen altı farklı karar verme şekli. Geçmişte verilmiş pekçok iyi karar. kural temelli kararlara gerektiren kararlardır. Her zaman mükemmel çözümü bulmak mümkün değildir. Durum aksini gerektirmiyor ise pilot usul ve yönergelere uymalıdır. konu daha iyi anlaşılabilir. doğru çözümü aynı anda uygulama çabası. meydana gelmiş olan sorunun daha da büyümesine neden olabilir. çözümün ne olduğunun söylenemediği problemlerdir. Pilot. iyi tanımlanmış problemlele ilgili kararlardır. meydana gelen durumu tanımlamadan ortaya çıkartığı sonucu bir acil durum kabul ederek çözmeye çalışmak. Ancak kural açıktır. Birincisi. geciken mükemmel çözümden daha etkili olacaktır. eğitim ve tecrübe doğru kararı vermeye yardımcı olan unsurlardır232. diğeri problemi teşhis edip tanımlamak ve çözüm üretmektir. İyi tanımlanmış problemlerle ilgili olarak verilen kararlar. oluşan duruma bilinen kuralları uygulamak yoluyla verilir. a. Kararı doğru verdirecek bir sihir olmadığına göre. İyi tanımlanmamış problemlerle ilgili verilecek olan kararlar. bilinen direktif ve yönergelere uygun şekilde verilir. En etkili mükemmel çözümü bulma girişimi de kararı olumsuz yönde etkileyecek bir faktördür. Başarılı bir karar için kuraların derinliğine bilinmesine ihtiyaç vardır. uçuş ekibini veya kaptanı en fazla zorlayacak kararlardır. Bu nedenle verilen kararlar da kişiden kişiye değişmektedir.. Bilgi temelli kararlar iki farklı türden oluşmaktadır. olması gerekenden çok geç uygulandığı için etkili olamamıştır. Bu tür problemlere çözüm bulabilmek için iki farklı usul uygulanabilir.e. Karar vermeyi tehdit eden faktörlerden birisi zamanı iyi kullanamamaktır. Bilgi temelli kararlar. Uçuş emniyetini. bir seyrüsefer sisteminde meydana gelen arızayı hava trafik kontrolörüne bildirmek zorundadır. Bunu bazı pilotlar uygular bazıları uygulamaz. görev etkinliğini.g. Bunların ilki. Problemin ne olduğunu tanımlamak karar vermenin ilk aşaması olduğu hatırlanırsa. s. disiplinli yaklaşım.86. Kalkıştan vazgeçme (abort) veya devam etme kararı buna bir örnektir. deneyimlerine kişiliğine ayrılamaz bir şekilde bağlıdır.

EKY döngüsü değişik beceri ve ihtiyaçların ekip üyeleri arasında bir sinerji oluşturacak şekilde iyileştirilmesi ve kontrol edilmesini öngörürür.s. Uçuş esnasında süreçlerin belirlenmesi ve tüm kaynakları kullanılarak etkin kararlar alınmasını sağlar. belirli bir sonuca götüren kademeli değişim.2.84.85. Yönetimde Problem Çözme Teknikleri. s. Temel Çalık. süren bir şey.158. XXI. sürekli analiz ve iyileştirme çabalarını kapsadığından bir süreç yönetimidir.R. Bunu yaparken öncelikle motivasyonun artırılması daha sonra da EKY’nin iletişim. Süreç kavramı sözlüksel olarak ilerleme. anlaşmazlık çözümü (conflict resolution). uçuş görevlerinin bir ekip anlayışı içinde bilgi ve becerilerin en iyi şekilde kullanılarak verimli ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesı için sinerji yaratır. durum muhakemesi ve tehlikeli durumlar karşısında yapılan sorun çözümleyici hareketleri kapsayan becerileri kullanılır. Enviroment. 2003. Alfa Yayınları. 233 234 Cüneyt Ülsever. 2001. Yüzyılda İnsan Yönetimi. karar verme (decision making). EKİP KAYNAK YÖNETİMİNIN ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Uçak kaza ve olaylarını azaltmak için insan kaynağı üzerinde yapılan çalışmalarda en önemli faktörün insan olduğunun anlaşıldığı günümüzde. EKY devamlı bir süreçtir ve bir döngü içerisindedir.Donnelley &Sons Company. EKY döngüsü. etüt (critique) ve geri bildirim (feedback) olmak üzere altı temel basamaktan oluşur. 2003. Ankara. savunma (advocacy). şekil 42’de görüldüğü gibi soruşturma (inquiry). Nobel Yayınları.s. Culture. belirli bir sona doğru ilerleyen faaliyetler ve işlemler olarak tanımlanmaktadır 234 . Newyork. R. Controlling Pilot Error. Şekil 42: EKY Döngüsü Kaynak: Tony Kern. İstanbul.McGraw-Hill. CRM. 184 . Bir uçuş görevi devamlı bir takip gerektirdiğinden.9. insanın verimliliğini azami seviyeye çıkarmak ve insan hatasını azaltmaya yönelik çalışmalardan233 en önemlisi olan EKY.

• Savunma (Advocacy) : Savunma çekincelerin ifadesi. Çünkü bir görevin yapılabilmesi için bilgilerin toplanmasını sağlayacak olan verimli soruşturma görev planlaması ve brifing ile başlar235. 185 . Çünkü ekipteki hiç kimsenin karar alma sürecinde zaman baskısının altında kendisinin kapalı ve anlaşılamaz ifadelerini anlamaya çalışacak vakti yoktur. s. görüşün düşük olmasının da etkisiyle inşaat halindeki paralel piste girerek kalkış yapmaya çalışmış ve kırım yapmıştır. Örneğin Murat isimli bir pilotla uçuyorsunuz. Kasım 2000’ de Singapur Havayollarına ait bir 747. çok kötü hava şartlarında. Eğer Singapur Hava Yolları pilotu gerçek durumu soruşturmuş olsa idi belki de bu kaza olmayabilirdi.85. tespit ve teyit demektir. 2001. Söylenilenler doğrudur ve çözümüm bir parçası olarak savunulmaktadır. Zamanın çok değerli olduğu herhangi bir olay ya da acil durum karşısında doğru kararlar verilebilmesi için en önemli unsur savunmadır.Fikirleri samimiyetle ifade etmek.İlgilenilen fikri ifade etmek.Saygılı olmak.• Soruşturma (Inquiry): Soruşturma. Olayın ne olduğunun soruşturulması ile başlayan süreç ortaya konulan çözümler şu unsurları içerecek şekilde savunulmalıdır. Önce sorunun varlığını ortaya çıkarmak ve problemi tanımak EKY nin ilk basamağıdır ve EKY döngüsü özgür bir ortamda sorulan sorularla başlar. EKY otoritenin paylaşılması ve zamanda saygı ile durumun değerlendirlmesi için iddiaların savunulmasıdır. burada en önemli unsur dürüstlüktür. Olayın ilk raporunda diğer bir hava yolu kaptanı uçağın yanlış piste girdiğini görmesine rağmen Singapur Hava Yollarını ikaz etmemiş ve onun suskunluğu sonucu önlenebilecek bir kaza ölümle sonuçlanmıştır. İlgilenildiği ifade edilen fikirleri savunurken şu beş basamaktan faydalanılabilir. . uçuşta zaman çok değerlidir bu yüzden herkes fikirlerini doğrudan ve saygılı bir şekilde iletmelidir. olayları irdeleme ve muhakeme etmektir. . Bu kaza aynı zamanda eksiksiz bir uçuş öncesi brifing yapılması ihtiyacını göstermektedir. Ne düşünüldüğünün açıkça söylenmesiyle fikir kombinasyonları birleşerek karar verme sürecinde bir sinerji yaratılacaktır. Murat meydana 10 mil 235 Kern. fikirlerin açıkça ifadesinden sonra çözüme giden yolda hangi firkin uygulanabilir olduğunu samimiyetle bir tartışmaya girmeksizin ifade etmek. .

Çoğu profesyonel uçucu yapılan uçuşun etüdünün yapılmasını önemseyip dikkate almaz. Sıkıntınızı beyan ediniz. Bu süreç işbirliği ile oluşan kararın alınması sürecini kuvvetlendirecektir. Murat. ben görüş mesafesi düştüğü için IFR kleransı iptal etme kararından rahatsızlık duyuyorum. Murat Ben görüş mesafesi düştüğü için IFR kleransı iptal etme kararından rahatsızlık duyuyorum.. Örneğin Murat. Fakat siz tedirginsiniz. Öncelikle hitap ettiğiniz kişinin adını yada pozisyonunu beyan ediniz. 3.. İniş sonrası yazılı formlar doldurulur. Dolayısıyle öncelikle bu değişik çözümlerin tanımlanması gerekir. Alternatif çözümü üret.kala hava durumu görerek şartlara müsade ettiği için IFR uçuş kleransını iptal etti. Kibarca durumu anlatın. Bana göre biz kleransımıza herhangi bir görüş düşüklüğüne karşı devam etmeliyiz. Herkes kendi sorumluluklarını ve görevlerini bilmeli ve ona göre karar sürecine katkıda bulunmalıdır. • Etüt (Critique): EKY döngüsünün en önemli ve en çok ihmal edilen bölümüdür. Görüş alma. Daha sonra kimin haklı olduğuna değil neyin doğru olduğuna odaklanmak ve düşüncelerdeki farklılıkları iyi bir şekilde anlamak gerekir. Bununla beraber değişik çözümlerin alınması gerekir. Bana göre biz kleransımıza herhangi bir görüş düşüklüğüne karşı devam etmeliyiz. Bu kararları uygularken daima esnekliği muhafaza etmek gerekir. 1. • Karar verme (Decision Making): EKY’de karar vermek demek emniyetli ve verimli kararlar alabilmek demektir. hareket eden bir sis tabakası ile beraber hissediyorsunuz. 4.. Sen ne düşünüyorsun? • Anlaşmazlık Çözümü (Conflict Resolution): Bir uçağın kokpitinde uzun müzakereler yapmaya yetecek ne zaman ne de demokrasi vardır. ben görüş mesafesi düştüğü için IFR kleransı iptal etme kararından rahatsızlık duyuyorum. ben rahatsızlık duyuyorum. 2. bu meydana daha önce gelmediniz. Murat.. Karar alma sürecinde tüm ekip üyelerinden gerekli veriler alınmalıdır. Değişen durum ve şartlara göre yapılması gerekenler değişebilecektir. 5. Aslında uçuş sonunda yapılacak 30 dakikalık hava durumu hızlı değişiyor ve kendinizi rahatsız 186 . Murat.

ekiplerin iş yaşamında kaliteyi yükselttiği veya üretkenliği arttırmak için çok önemli bir yöntem olduğu düşünülse bile. Ayrıca ekipler kişilerin bir gruba ait olma. 187 . Eğer bireyin güç aralığı (power distance) çok yüksek veya çok bireyci (individualist) bir kişi ise. bu ortamda çalışmaya zorlamak çok da doğru bir karar olmayabilir. Çünkü. çok uzun süredir geleneksel yollarla çalışmaya alışmış kişilerle bunu hayata geçirmek kolay olmayabilir. • Geri bildirim (Feedback): EKY döngüsünden elde edilen tecrübeler ile.bir dibrifing onların EKY becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak altın bir fırsatır236. ekibin motivasyonunu arttırmakta önemli rol oynamaktadır. yapılan hataların bir daha yapılmaması ve karşılaşılacak benzer problemlerde daha kolay ve etkin çözüme gidebilmek için deneyimlerden faydanılması sürecidir. Çünkü kişiler kendilerine karar verme yetkisi verilip sorunların çözümünde söz sahibi oldukları müddetçe işlerine daha çok bağlanarak daha kaliteli işler yapıp. ekip işinde bu kişi güdülenmeyebilir. Bu nedenle. Bu nedenle ekip olarak adlandırılan bu yeni yapı demokratik olmayan uçuş ortamında hoşgörüyü ve esnekliği sağlayarak. kişi bireysel başarılar elde etmek isteyecektir ve ast-üst ilişkileri içinde görevini yapmak veya gelecekte bir terfi elde etmek onun için daha fazla önem taşıyacaktır. değişik deneyimleri ve uzmanlıkları olan bireylerden oluştukları için yaratıcılık gerektiren görevlerde tek bir bireyin yapabileceğinden daha başarılı olmaktadırlar. s.85. yani sosyalleşme güdülerini de 236 Kern. ekiplerdeki üye sayısının çokluğu ile orantılı olarak ortaya çıkan daha fazla bilgi alışverişi de yenilikçi önerilerin artıp daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır. çünkü bu kişiler ekiplerde katılım fırsatını yakalayarak bu güdülerini tatmin etme imkanını bulabileceklerdir. Bir ekip içinde çalışmak herkes için uygun olmayabilir. 2. kendi kişilkleri ile oynandığını ve kişilikilerinin değiştirilmeye çalışıldığını ileri sürmüşlerdir.10. Ayrıca. Ancak bu ortama uygun olmayan kişileri. EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE TEPKİLER EKY eğitimleri ilk başladığında bazı pilotlar buna karşı çıkmış. 2001. Bu nedenle. verimliliklerini ve üretkenliklerini arttırmaktadırlar. Ekipler. ekipler sadece karar verme mekanizmasına katılmaya istekli olanlar için caziptir.

yönetim ve çalışanlar arasındaki açık iletişimi. bireyler arası farklılıklarla başedebilmeyi. Emniyet Kültürü ve Ekip Kaynak Yönetimi Havacılıkta kültürü. 2006. kendini geliştirmesi.tr/preview_content. organizasyonun kültürü ve milli kültür olmak üzere üç boyutta incelenmektedir. emniyeti artırıcı güçlü yaptırımları içeren emniyet kültürüdür.11. Organizasyon kültürü ise.asp?contID=678&tempID=1&regID=2. iş tanımındaki görevlerini yerine getirme anlayışı. Bütün belirtilen olumlu etkilerine rağmen ekiplerin kurulması çok kolay bir süreç değildir. 2. bu direnme eskiden beri benimsenmiş olan kültürel unsurlardan da kaynaklanabilir. Ekip çalışmasında iyi bir ekip oyuncusu olmak. değişik sorunlarını dile getirmemesi ise profesyonel kültürün negatif yönünü oluşturur. stres vb. http://www. Organizasyon kültürünün. KalDer. MODERN HAVACILIK VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 2. çünkü insanların eski alışkanlıklarından ve değerlerinden vazgeçmeleri kolay değil ve zaman alıcıdır. profesyonel pilot her türlü sorununu arkada bırakmayı bilir anlayışı ile yorgunluk. profesyonel pilot kültürü.11.org.karşılayacak bir ortam yaratarak onların motivasyonunu arttırabilirler. Pilotun kişisel kabiliyetleri.1. Ayrıca. İnsanların kişisel kültürel değerleri ekip çalışmasına direnmelerine neden olabilir. organizasyonda EKY gibi yeni uygulamaların kabul görmesini sağlayacak güçlü ve pozitif bir katkısı vardır. 188 . ekiplerin iş tatminini ve bağlılığını arttırdığı görülmüştür. kişisel başarıdan daha önemli olduğu için pilotlar açık ve dürüst olarak iletişim kurmayı. sürtüşmelere çözümler bulmak için çalışmayı ve grup hedeflerini kişisel hedeflerin önünde tutmayı öğrenmelidirler237. 2001. unsurlar profesyonel pilot kültürünü oluşturmaktadır. Çünkü geçmişte kişisel başarıların ödüllendirildiği bir sistemden toplu başarıların önemsendiği ve ödüllendirildiği bir sisteme geçiş söz konusudur ve kişilere bu değişimi anlatmak ve öğretmek gerekebilir. Ekiplerin çalışma verimine etkisi konusunda yapılan bir çok araştırmanın sonucunda ekiplerin olumlu katkıları ortaya çıkmış. KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran. kişinin bireysel ya da işbirliği 237 Güler İslamoğlu. kişinin yetiştiği ortamda kazandığı kişilik ve hareketlerine yansıyan kararlarını.kalder. Milli kültür ise. işini sevmesi vb. Pilotun işini sevmesi ve onurlanması gibi motivasyon unsurları profesyonel kültürün pozitif yönünü.

. ideoloji.. “Culture. 2005.. beligin olmayan durumlarda kural ve emirlere uymadaki anlayışını belirler238. Helmrich. Emniyet. The University of Texas at Austin. “İşletmelerde Örgüt Kültürü Faktörlerinin Farklı Boyutlarda Oluşmasında Sektörel Farklılığın Etkisi: Hizmet Ve Sanayi Sektörlerindeki Yöneticiler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonuçları”.07..8. uçuş görevlerindeki emniyet kültürü ve alışkanlıkların.aviationcrm. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.anlayışı. Kütahya. John A Wilhelm. Her canlı organizma gibi yaşamak ve ayakta kalmak zorunda olan uçuş organizasyonlarının sadece yapı. department Of Psychology”. ekiplerin milliyeti.10. Erişim: 11. 189 .pdf. kültürün emniyete ilişkin pozitif ve negatif etkilerini tanımlamaktadır. Asleigh C MERRIT. Çağdaş emniyet anlayışına göre kaza önleme yaklaşımlarının bir uçuş görevine etki eden tüm bireyler tarafından uygulanması gerekmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. resmi iletişimin yanında resmi olmayan iletişimin de gelişmesine neden olmaktadır. Mevcut organizasyon yapısını oluşturan bireylerin. Kültür kavramı soyut ve yaşamın her alanı ile karşılıklı etkileşen bir yapıda olması nedeniyle emniyet alanında da kullanılmaktadır241.7..1-8.. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). hedefe en az kayıp ve en az riskle ulaşmada yönetime yardımcı olur. 238 Robert L Helmreich. 1970’li yıllara kadar fark edilmeyen insan kaynağının fark edilmesi. genellikle bir toplumun bilgi. http://www. Emniyet tüm kaynakların korunması faaliyetidir. 241 Sebahattin Özenli. İnsan performansı üzerinde çevresel kısıtlamalar ile çalışma ortamının karmaşıklığının hatanın meydana gelmesindeki kaçınılmazlığı gösterdiğini belirten yazar.htm. yatay ve çapraz yönde karşılıklı iletişim içinde bulunabilmeleri 240 bir ortak kültürü gerektirmektedir.2006 240 Ayhan Özel.com/culture%20error%20and%20crm. s.isguc. hukuk ve günlük yaşamına yansıyan gelişme sistemidir ve bir toplumdan diğerine değişiklik gösterir. resmi veya resmi olmayan yollarla. Organizasyonların sosyal bir yönünün bulunması. ”Kurumsal ve Bireysel Faktörlerin Elektronik İletişime Etkisi Üzerine Bir Uygulama”. Fakat bir kaza meydana gelmeden emniyet aksaklıklarını düzeltmeyi amaçlayan risk yönetim programları vasıtasıyla bu risk kontrol edilebilir. Bu sayede uygulamada kaza olma olasılığı en aza indirilebilecektir. ciddi bir şekilde göz önüne alınması gereken yeni bir faktörün fark edilmesine yol açmıştır239. James R Klinect. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. değer. Error and Crew Resource Management. http://www. “İşletmedeki Örgütsel Kültür Yapısının Takım Anlayışına Etkisi”.2006 239 Cemile Gürçay.org/cgurcay1. s. s. Kütahya. 2006. alıştığı organizasyon kültürü ve profesyonel kültüre bağlı olarak farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. Kültür.1. strateji ve teknoloji gibi maddi unsurlarla sınırlı kalamayacağı anlaşılmıştır.. dikey. Erişim: 10. Havacılıkta yok edilmeyen bir risk her zaman mevcuttur. s.

s. s. Emniyet kültürü gerçeklerle inşa edilir.41 244 E. Bir uçuş görevinin icrasında görevi yapan ve destekleyen herkesin aynı inanç etrafında toplanabilmesi. Kişinin sadece kendisinin zarar görmesini engellemeye çalışması yeterli değildir. USA. • • • • • Güven oluşturma İhlalleri engelleme. Nash. David B. Williams.52. herkesin katıldığı ortak bir emniyet kültürü ile mümkün olabilir. Flight Safety Digest. USA. Tüm ekip tarafından benimsenen organizasyonun emniyet kültürü organizasyonda EKY kültütünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır 243 . Maryland. hatayı ve riski engelleme. Tehdit ve hata yönetimine ilişkin stratejileri öğretme. 190 . Joshua H. Keys to Behavior Based Safety. Maryland. Meydana gelen hataların yapısını ve tipini belirleme. 242 243 Helmrich. inançlardan.Scott Geller. FSF ALAR Briefing Note.Scott Geller.htm. 1. ortak değerleri düşünmeyi. FAA organizasyonların ihtiyaçlarına göre en iyi EKY programının kendileri tarafından yapılabileceğinden hareketle. Emniyet kültürünün geliştirilmesi için bağımsızlıktan bağımlılığa ve karşılıklı bağlılığa olan dönüşümünün farkına varmak önemlidir. 245 E.10. 2000. 2001. Williams. Emniyet kültürü görünür değildir fakat ortak değerler onu görünür yapmaktadır. Uluslararası geçerlilikte bir EKY programı yoktur. Goverment Institutes. Keys to Behavior Based Safety.3. İnsan hem kendini hemde diğerlerini etkileyen tehlikelerin farkına varmalı ve düzeltici tedbirleri almalıdır 244 . organizasyonun emniyet kültürüne göre programların oluşturulmasını desteklemektedir246. tehdit ve hata yönetimi eğitimine almak ve bunların mevcut faaliyet 242 ve programlara dahil etmek önem arz etmektedir . Crew Resource Management And Its Applications In Medicine. 2001. Thomas Jefferson University School of Medicine and Office of health Policy&Clinical Outcomes. görevin icrası için kabul edilebilir davranış standartlarını öğrenmesine. hissetmeyi.2006. August-November 2000. İtimat önemlidir fakat yeterli değildir. s.gov/clinic/ptsafety/chap44. Crew Resource Management. ekip hataları.ahrq. organizasyon içindeki ortam ve tecrübe ile ortamdaki tehditlerle ilişkilidir. Öğretmenleri. organizasyondaki dış tehditler. Her organizasyonda yapıcı ve üretken bir emniyet kültürü sağlamak için. Goldfarb. değerlerden ve normlardan oluşur. 246 Laura Pizzi. Neil I. Goverment Institutes. s.Organizasyondaki emniyet kültürü.52. erişim 11. EKY. ve yaşamayı öğrenmeye katkı sağlar245. bir uçuş görevinin icrası için paylaşılan ortak emniyet kültürü içinde çalışanların. kontrol etme ve yönetme ile ilgili reaksiyonlar tanımlanmış olmalıdır. s. http://www. Joshua H.

eğitim modeli. 249 Amalberti. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ekip ne kadar iyi olursa olsun sıfır hata ile uçamamakta ve saatte ortalama 3-10 arası hata yapmakta ancak bu hataları bertaraf edebilmektedir249.11.e.2. uçuş yönetim sistemi ile ilgili yazılım ve donanımlar ile uçaktaki pekçok karmaşık sistem eskiden pilotun yaptığı birçok alışılagelmiş pilotluk görevlerini üstlenmişlerdir.2. otomasyon öncesi bilgisayar bilgisi. Analog sistemli uçaklarda eğitim almış hatta uzun süre bu uçaklarda uçmuş pilotların dijital sisteme geçişleri oldukça uzun süren bir intibak dönemi gerektirmiştir247. Kanki. 191 .g. Eski günlerin boş gökyüzü. Ancak bu sistemleri etkin bir şekilde kullanabilmek için pilotların bilgi ve becerileri konusunda daha yoğun eğitimlere tabi tutulmaları gerekmiştir. Seyrüsefer yardımcıları. Bunun için kişilerin otomasyon eğitimine nasıl yaklaştıkları incelenmelidir. uçaklar arasındaki sistem farkı. Otomasyonun uçuş emniyetini sağlamaya yardımı olduğu gibi durum muhakemesi yeteneğinin ve sistem kontrolünün azalması. ilkel seyrüsefer yardımcıları.e. s.. İnsan-otomasyon ilişkisini anlamak için ekiplerin otomasyonu nasıl kullandıklarına bakmak gerekir. elektronik techizat. Modern çağın profesyonel pilotları olarak pilotlardan 247 248 Wiener. Teknoloji geliştikçe insan kaynaklı kazaları en aza indirmek için pilotların uçuş sırasındaki etkinliğini azaltacak sistemler geliştirilmiştir. Fakat kısa sürede daha fazla otomasyonun daha fazla emniyet anlamına gelmediği görülmüş.e. a. a. yer kontrolörlerinin uçuşa karışmamaları ve uçuşu sınırlayan kaidelerin azlığı artık çok gerilerde kalmıştır.87.199.g.g. Elbaşı.. kullanıcıların kokpitteki iş yükünü azaltmak ve insan hatasını kısmen önlemek üzere geliştirilmiştir. Pilotların eğitim seviyesi. Otomasyon ve Ekip Kaynak Yönetimi 1950’li yıllarda jet çağına geçilmesiyle birlikte uçak kazalarının büyük oranda insan hatalarından kaynaklandığı dikkat çekmeye başlamıştır.172. a. s. kokpit içi ile daha fazla ilgilenme ve ekip koordinasyonu bölme gibi riskleri de beraberinde getirdiği gerçeği de unutulmamalıdır248. s. organizasyon kültürü ve pilotun geçmişi öncelikli etmendir. Modern ve fazla otomatik hale gelmiş ve özellikle bilgisayar destekli kokpiti olan uçaklarla emniyetli uçuş görevleri yapabilmek için pilotun uçuşu idare tarzında bazı değişiklikler yapması kaçınılmaz olmuştur. Helmreich. otopilot. otomasyona aşırı güven. aksine otomasyon bir çok tartışmalı konuyu beraberinde getirmiştir. Uçuş emniyetinin artırılması için gelişmesi zorunlu bir saha haline gelen otomasyon..

e. uçuş ekiplerinin bunun avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmesi gerektiği yorumunu getiren Wiener ve ekibi otomasyonun uçuş emniyetini sağlamakta yardımcı olduğu gibi. Merrit. Cali’de dağlık bir arazide alçalmaktaydı. USA. Pilotlar genel bir eğilim olarak sistemde önce görünen. THY Kalite Güvence Başkanlığı.. kazalarda pilotlar. “Amerikan Airlines’a ait bir Boing 757 uçağı. Pilotların bu seçimini takiben uçak Bogata’ya doğru dönüşe başladıktan kısa bir süre sonra dağın 250 C. Otomatik uçuş sisteminin hatalı yüklenmiş olması da bir başka kaza nedenidir 252 .a. durum muhakemesi yeteneğinin ve sistem kontrolünün azalması. Bunlarda birisi Cali diğeri ise Bogota meydanına aitti. Otomasyon. Ne yazık ki yukarıda verilen örnekler gibi insan arıza hususunda bilgi aktarmadığını fark otomasyon uygunsuzluğu kazaları meydana gelmeye devam etmektedir. Uçak ve otomasyon yazılımını gerçekleştiren kişilerin tüm iyi niyetlerine rağmen otomasyon insan hatalarını bertaraf edemez hatta bazı durumlarda artırabilir253. Otomasyon-Uçuş sistemlerinin yanlış kullanımı kullanılan modların hangilerinin olduğunun bilinmemesi bir çok CFIT kazalarına neden olmuştur. 1988.A. s. Ohio state University. kokpit içi ile daha fazla ilgilenme ve ekip kordinasyonunu bölme gibi riskleri de beraberinde getirdiği tespitini ortaya koymuştur. FMS’te (Flight Management Sysytem) rota için Cali Beacon’ı ayarlamak istediler. Controlled Flight Into Terrain. 1989.8 253 Wiener . Columbia. idareci ve kendine bağlı çalışanları arasındaki ilişkiye benzemiştir 250 . pilotlar tarafından bilinçli şekilde ve kullanım usullerine uygun şekilde kullanılmadığında başlı başına kaza sebebi olarak ortaya çıkabilir. Uçak bilgisayarının ana belleğinde iki adet birbirine çok yakın kod yüklü idi. otomasyona aşırı güven.10 251 Lauber.istenen bilgi ve becerilerde meydana gelen değişikliklere ayak uydurmaktır.9. İnsan faktörü ile ilgilenen otomasyon ve uçak dizayn uzmanları kokpit otomasyonunu uygulamalarının ve uçuş ekibine etkisisini tanımlamakta hala zorlanmaktadırlar. in International Symposium on Aviation Psychology. uçak rotasının çok gerilerinde kalmış Bogata Beacon kodunu seçtiler ve uçuş planına yüklediler. 252 Ahmet Kaya. NCR 1777528 192 . 2000. s. 251. 1980’li yılların başlarında otomasyon ile modernize edilmiş uçaklar uçmaya başladığında kaza oranlarında artış kaydedilmiştir. Pilotlar. Replicating Hofsdete: A Study of Pilots in Eighteen Countries. 20 aralık 1995 günü.g. Columbus. Otomasyonun yeni nesil uçakların kaçınılmaz bir parçası olması nedeniyle. Bazı otomasyonun edememişlerdir. Uçakla pilot arasındaki münasebet.3. s.

uçuşla ilgili faaliyetlerde önem verilmesi gereken konu insan faktörüdür.e.11-13.g. etkin ve verimli olarak kullanılmasıdır. 1950’li yıllardan itibaren sivil havacılık sektörünün gelişmeye başlaması ile uçuş yönetiminin başarısının. s. Bir diğer olay da 1994 yılında China Air’a ait A300-600 uçağının Japonya’da Nogaya meydanına alçalması esnasında otopilotun uçağı pas geçirmeye( inişten vaz geçme). Yapılan iş her ne olursa olsun amaç uçuş emniyetini sağlamak ve kaynakların yönetimini daha iyi başarmak olduğuna göre. DCA96RA020. etkili ekip koordinasyonu. uçuş disiplinini geliştirmesi zayıf ve güçlü yanlarını tanıması. Havacılık alanındaki gelişmelerle beraber bir uçuş görevinin gerçekleşmesine katkı sağlayan unsurlarda artmıştır. Bu maksatla havacılıkta başarılı olabilmek için bireyin kendine güveninin artırması.197. Geliştirilen programlarla uçuş yönetiminde insan hatasını azaltmayı amaçlayan emniyetli uçuş görevleri yapılması hedeflenmiştir. Sivil hava taşımacılığında jet motorlu uçak dönemine kadar yapılan uçuş görevleri bireysel uçuş görevleri şeklinde olmuştur. pilotların dakikalarca otopilotun reaksiyonuna rağmen inmeye çalışması sebebiyle düştü. 256 Kern . Sherman ve Wiener. iletişim ve liderlik 254 255 NTSB..1997. bir bireyden çok bir ekibin çalışmasıyla mümkün olduğu görülmüştür. Uçuş Yönetimi ve Ekip Kaynak Yönetimi Uçuş yönetimi. bir uçuş görevinin yapılması faaliyetine uçuş yönetimi denilebilir. bir uçuş görevini yerine getirebilmek hedefine yönelik olarak gerekli becerilerin bir araya getirilmesi ile kaynakların emniyetli.3. Bu programlardan EKY. Bu problemleri çözebilmek maksadıyla bu güne kadar pek çok bilimsel araştırma yapılmış. Uçuş görevinin emniyetini ve verimliliğini artırmak için görevin yapılmasına katkı sağlayan herkesin en az pilotlar kadar görev etkinliği ve karar vermede ellerinde var olan kaynakları ve kapasitelerini etkin kullanmaları gerekmektedir.yamacına çarptı254. 1995. görev ortamı içerisinde oluşabilecek engelleri tanımak ve bu engelleri aşabilmektir. Çünkü bu konuda eğitilmemişlerdir255. Dolayısıyla uçuş yönetimi de bireysel pilot kabiliyeti bakış açısıyla değerlendirilmiştir.11. 193 . a. Amaç. çeşitli programlar ve modeller oluşturulmuştur. etkin bir ekip lideri olması önem arz etmektedir256. Kısaca. 2.s. Uçuşun son dakikalarında pilotların otopilotu tamamen devreden çıkarma olanakları söz konusu olmasına rağmen bunu hiç denememişlerdir. Bu artışa paralel olarak insan faktöründen kaynaklanan ve kazalara sebep olan yönetim problemleri de artmaya başlamıştır.

etkin ve verimli uçuş görevlerinin yapılmasında Çalışmanın üçüncü bölümünde Türk havacılık sektöründeki pilotların uçuş görevlerinin yapılması esnasında EKY’ye dönük becerilere. liderlik tiplerine.becerileri konularında ekiplerin eğitilmesinde etkili bir araç olmuş. eğitimlerin kalitesine yönelik yaklaşımlarını konu alan bir araştırma yapılarak değerlendirmeler yapılmıştır. uçuş yönetimine katkı sağlamıştır. 194 . gün geçtikçe daha önemli hale gelen emniyetli.

istenilen kriter ve ulaşılacak hedefe yol alırken başta pilotların EKY becerilerine farkındalıklarının ne olduğunu. Revised version of the Cockpit Management Attitudes Qustionnaire (CMAQ) and CRM Seminer Evaluation Form1 ve Flight Management Attitudes Questionnaire 2. İnsan hatasının azaltılmasında önemli bir yeri olan EKY eğitimlerinin pilotlara verilmesi EKY becerilerinin pilotlar tarafından benimsenip kullanılması önemli bir konudur.0 (International) Pilots2 anket soruları temin edilmiştir. 2 University of Texas/FMAQ 2.Wilhelm. 1 R. Uçuş ekiplerinin yapıları incelediğinde pilotlar ekiplerin en etkin olan lider elemanlarıdır. EKY araştırmalarında öncü Teksas Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Revised version of the Cockpit Management Atttudes Qustionnaire (CMAQ) and CRM Seminer Evaluation Form. 10/96 195 . Diğer ülkelerde olduğu gibi Türk sivil havayolu taşımacılığının asli pilot kaynağı başta Hava Kuvvetleri olmak üzere Silahlı Kuvvetlerdir. Pilotlar temel olarak kaptan ve yardımcı (ikinci) pilot olarak ayrılmaktadır. 3. uçak ve uçuş görevi ile ilgili her konuda kaptana yardımcı olan pilot demektir. bir uçuş görevi esnasında pilotların kaynakların kullanımı konusunda birbirleriyle. ARAŞTIRMA HAKKINDA BİLGİ Sivil havacılık sektörü Türkiye’de son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Türkiye’de çalışan pilotların. bu farkındalığın insan hatasını azaltmadaki rolünü.E. J. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ Araştırma Türk havacılık sektöründe EKY ile ilgili bulgular elde etmek için yapılmıştır. Robert Helmreich ile temas kurulmuş ve NASA/UT Technical Report 88-3. İnsan hatasını azaltmada ve uçak kaza ve olaylarını önlemede. Her iki anket de incelenerek Ek’teki anket oluşturulmuştur. S.2.A.L. Sektörde sivil kökenli pilotlar da giderek artan bir şekilde yer almaya devam etmektedir. Yardımcı pilot ise. Pilotların eğitim durumu ve tecrübesi uçuş emniyetini birinci dereceden etkilemektedir. nasıl ve ne düzeyde bir EKY kültürünün var olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.Gregorich. NASA/UT Technical Report 88-3.1 USA/Anglo.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 3.Helmreich. Kaptanlık literatür bölümünde de açıklandığı üzere uçuştan sorumlu ve karar verici bir makamdır. Araştırmada. EKY uygulamalarına ilişkin algılarına göre.1. Bu amaçla.

196 . Seçilen örneklem araştırma evrenini temsil etme bakımından yeterlidir. başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. H02 EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri eğitimi alanlarla almayanlar arasında EKY becerilerinin verilen cevaplar anketi yanıtlayanların gerçek görüşlerini aksayan yönlerini tespit etmeye ve çözüm önerilerini üretmeye farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark tarafından alanlar ile. konusuna ve soruların çözümüne uygundur. Seçilen araştırma yöntemi araştırmanın amacına. H05 Statüsü pilot olanlar ile statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. H04 Mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ H01 EKY vardır.görevi doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen aktörlerle ve organizayonla ilişkilerininin yöneliktir. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI Sivil havacılık sektöründeki EKY eğitimine ilişkin ankette yer alan önermeler. sivil havacılıktaki EKY kültürünün mevcut durumunu ortaya koymak için yeterlidir. H06 Çalışılmak istenilen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasında bir ilişki vardır.3. 3. H03 Havacılık sektöründe geçirdiği süre 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.4. 3. Ankete yansıtmaktadır.

H09 Mevcut pozisyon ile lider tipi arasında bir ilişki vardır. literatür taraması ile araştırmanın amacını açıklayabilen soru formları incelenmiş ve yukarıda belirtilen kaynaklarıdan elde 197 . Araştırma verilerinin sadece anket yöntemiyle toplanılmış. yüz yüze görüşme yapılamamıştır. H013 Kendi uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından eğitim alanlar ile başka bir uçuş organizasyonunda eğitim alanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır. birbirleriyle ve organizasyonla ilişkilerini. Bu durumun soruların bir etki altında kalmadan. Araştırma yapılan pilotlar isimlerinin ve organizasyonlarının açıklanmasına izin vermemişlerdir. Anket geliştirme sürecinde. Ankette toplanan verilerin güvenilirliği ve geçerliliği veri toplamada kullanılan tekniğin özellikleri ile sınırlıdır.5.6. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI Bu araştırma sivil havacılık sektöründeki pilotları kapsayacak şekilde yapılmıştır. H011 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etkisi olan ögeler bakımından farklılık vardır. 3.H07 EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. ARAŞTIRMA METODU Sivil havacılık sektöründe pilotların kişisel EKY becerilerinin ne kadar farkında oldukları. H012 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır. H08 Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. H010 Statü ile lider tipi arasında bir ilişki vardır. 3. aksayan yönleri tespit etmeye ve çözüm önerileri üretmeye dönük olarak gerçekleştirilen betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. samimi olarak cevaplandırılmasını sağladığı düşünülmektedir.

değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için Ki – Kare Analizi kullanılmış. 3.6. Verilerin Toplanması Sivil havacılık sektörüne bağlı 2700 pilottan rasgele seçilen 247 kişiye ulaşabilmek için. geri dönüşlerdeki olası eksikler ve hatalı anket olasılıkları hesaplanarak toplam 300 anket basılmış ve elden gönderilmiştir. Bu değerlendirmede öncelikle soruların iç tutarlılığı geçerlilik ve güvenilirlik analizi ile incelenmiştir. 3. C bölümünde uçuş görevinin yapılmasına etki eden öğeler ve alınan eğitimin kalitesine ilişkin. grup farklılılarını incelemek için Mann – Whitney U Testi.0) kullanılarak değerlendirilmiştir. B bölümüde liderlik tiplerine ilişkin. ticari ve havayolu olmak 5350 kişiye pilot lisansı verildiği.6. A bölümünde EKY becerilerine ilişkin. Geriye 291 anket dönmüştür. “Statistical Program for Social Sciences” (SPSS 9. Daha sonra tüm sorular frekans ve yüzde tablolarıyla açıklanmış. Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinden (TALPA) edinilen bilgiye göre ise lisans sahibi pilotlardan yaklaşık 2700 tanesinin Hava Yolu Nakliye pilotu olarak çalıştığı öğrenilmiştir. Beş bölümden oluşturulan anket.3 Verilerin Analizi Anket uygulaması yoluyla elde edilen veriler bilgisayarda.edilen soru kağıtlarının araştırmanın hipotezlerini desteklediği görülmüştür. 198 . Evren ve Örneklem Seçimi Sivil Havacılık Genel Müdürlügü (SHGM) üzere yaklaşık Lisans Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yaklaşık 2005 yılı ikinci yarısı itibarıyla özel. Ki – Kare Analizi ile ilişki bulunan değişkenler arasındaki ilişki ve uyum ölçüleri de Gamma ve Kappa katsayıları yardımıyla açıklanmıştır. Bu soru kağıtları birleştiriletrek Türkçeye çevrilmiş ve ön çalışması yapılarak geçerlilik ile güvenilirliği hesaplanmıştır.1. Araştırmanın evreni olarak seçilen bu 2700 pilottan %90 güven ve %5 yanılma ile 247 pilot “Basit Rasgele Örnekleme” Yöntemi ile seçilmiştir. 3. E bölümünde ise kişisel bilgilere ilşikin soruları içermektedir. Bu 291 anket içerisinden analiz yapılmayacak durumdaki 24 anket ayıklanarak bulgular 267 anket üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni Türkiye’de sivil havacılık sektöründe çalışan yaklaşık 2700 pilottur.2. D bölümünde EKY eğitimi ve eğitimin verildiği yere ilişkin.6.

5% 264 98.6% 159 59.8% 165 61.7.5% 99 37.1% 138 51.7% 24.0% 100.9% 100.1% 28.2% 2. A9 1.6% 59.7% 6.7% yapabilirim.2% 60 22. 9 3.0% 147 55.2% 87 32. Kesinlikle Katılıyorum Sayı Yüzde Katılmıyorum Tarafsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Kaptan acil ve olağan dışı A1 durumlarda.5% 22.4% 3. uçağın kumandasını 18 6.8% 61.6% 5.0% 18.1% 267 100.7% 6.0% etkinlikle görev yapabilirim.4% 49.7% 54 20.7% 6. Görev performansımı etkilemesi A5 muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim.0% 100.0% Karar verme yeteneğim rutin A8 uçuşlarda olduğu gibi acil 3 durumlarda da iyidir.2% 29.3% 111 41.9% 100.1% 6 2.4% 3.6% 41.7% 15 5.7% 6.0% 3 1. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR Frekans ve Yüzde Tabloları A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 11: A Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları.6% 32.0% 267 100.0% 12 4.0% 100.0% 100.2% 11.6% 5.7% 264 98.5% 22.2% 2.5% 36 13.0% 100. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve üyeleri arasında A11 kabin koordinasyonu da içerir.1% 10.6% 87 32.4% 267 100.9% 7.9% 15 5.5% 4.7% 6.6% 267 100. Diğer ekip üyelerinin iş yükümün A6 artmaya başladığını bilmesine izin veririm.0% 9. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına 18 6.0% Yorgun olduğum durumda bile.0% 100.5% 162 60.0% 199 .0% 6 2.6% 21 7.7% A4 olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.0% 132 49.0% 78 29. 27 10.8% 267 100. 60 22.9% daha iyidir.3% 21.7% 6.8% 34.0% 18.2% 29.7% 60.3% 267 100.6% zayıf liderdir.0% Diğer ekip üyeleri ile A10 tartışmaktansa aynı fikirde olmak 75 28.5% 4.3% 111 41.1% 129 48.9% 78 29.0% 2.6% 14.3% 48.9% 18 6.0% 100.6% 41.0% 100.5% 13.4% 93 34.0% 18.4% 48 18. 7.1% 1. A3 uçuşun kritik safhalarında 48 18.7% ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.5% 93 34. 111 41.7% 21 7.6% 267 100.6% 32.0% A7 Ekipten öneri bekleyen kaptan.4% 45 16.7% 267 100.4% 3.7% sorgulamamalıdır.7% 51. 30 11.3% 27 10.1% 48 18.0% 9 3.9% 267 100.8% 18 6.0% Uçuş ekibi kaptanın kararlarını 18 6.6% 57 21.5% 39 14.2% 2.2% 24 9. Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil 6 A2 durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir.1% 267 100.3% 21.0% 100.2% 9 3.7% 36 13.3.0% 100.5% 57 21.5% 13.1% 10.2% 20.3% 48.1% 55. A12 Acil durumlarda karar hatası 18 6.3% 267 100.9% 16.6% 42.0% 66 24.1% 37.6% 129 48.1% 12 4.0% 3 1.2% 267 100.8% 34.

2% 38.5% başarılıyımdır.0% 18. performansımı 6 2.5% 4. Stresli ve yorgun iken daha az 12 4.1% 162 60.1% 19.0% 100.2% 47.Kesinlikle Katılıyorum Katılmıyorum Tarafsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Kayıp Genel Toplam Gözlem Sayı Yüzde Başarılı bir uçuş görevi her A13 şeyden önce kaptanın uçuş 6 yeterliliğinin ilk işlevidir. tek 3 1.1% 19.7% 132 49.6 117 43.2% 111 41.0% 100.7% 144 53.1% 42 15.1% 1.2% 11.7% 60.0% 135 50.0% 200 .5% 22.1% ve durumu için gereklidir.0% 18.0% 100.7% 15.1% 1.0% 100. A14 kimi etkilediğine bakmasızın 12 4.0 100.2 18 6.9% 53.4% 126 47.1 267 100.1% 63 23.9% 267 100.6% 30 11.2% 2.0% 54 20.6% 51.4% 51 19.9% 267 100.0% A18 33 12.4% 36 13.0% 100.1% A21 gösteren işaretlerı gözlemlemelidir.5% 123 46.4% 12.3% 48.0% A17 Ekip üyeleri uçuş güvenliğini tehlikeye sokmadığı sürece 9 3.1% 1.2% türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.9% 44.6% 267 100.1% 3 1. A22 Kişisel sorunlar.9% 144 53.0% Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da 6 2.2% olumsuz etkiler.9% 17.5% 267 100.9% 44.9% 100.7% 6. A25 21.5% 13.4% 264 98.5% konuşurum.3% 30.0% A16 21 7.7% 24 9.6% 14.3% 30.1% 264 98. uçuşa çıktığı zaman her 6 2.7% 129 48.7% 9 3.4% 3.5% 267 100.7% 267 100.7% 150 56.3% 9 3.9% 7.1% 12 4.0% A23 15 5.1% 37.2% 48 18.4% 81 30.0% 100. 48 18.2% 45 16.2% 56.6% 41.2% 114 42.0 Uçuşta sorunla karşılaşırsam.1% 1.2% 42 15.0% 100.2% 20. 27 10.9% 39 14.0% 9.3 A24 kontrolünü alabileceği hiç bir durum yoktur.7% 15.1% 99 37. 3 1.5% 31.7% 51.4% 3.0% A15 Diğer ekip üyelerinin önünde hata 21 7. Sorunları çözmek için uçuş ekibi A20 açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.1% 24 9.3% 84 31.5% yaparsam utanırım.0% 100.5% 4.6% 5.7% 6.0% 100.0% 100.7% 81 30.7% 42.5% 267 100. Anormal durumlarda güvendiğim kendimdir.3% 30 11. yorgunluk ve hastalık durumunu 3 1.3% 21.1% 10.2% 2.8% 44.0% 9.0% 6 2.0% 100.9% 53.4% 3.9% 100.1% 46.4% 12.9% 7.1% 267 100.1% 267 100. Uçuş ekibi birbirinin stres. Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 2.0% 120 44. 42 15.7% 18 6.5% 13.1% 1.4% kaptanın kararlarını ve hareketlerini sorgulamamalıdır. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.3% 267 100.2% 96 36.2 2.2% 57 21.6% 5.0% 3 1.0% 267 100.7% 6.0% olumsuz yönde etkilenir.0% İkinci pilotun tam iş göremezlik (incapacitation) dışında uçağın 57 21.0% 3 1. 18 6.6% 23.6% 267 100.4% 60 22.7% 15.9% 33 12.9% 102 38.2% A26 fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.7% 6.0% 138 51.3% 15 5.0% Daha az tecrübeli kişilerle A19 çalıştığım zaman performansım 18 6.6% 267 100.3% 36 13.7% 120 44.2% 2.4% 49.6% 51 19.0% Yazılı kurallar uçuşun her safhası 3 1.5% 4.2% 2.0% 36.2% 11.

9% 7.1% 18 6.4% 54 20. 3.2% 65.0% 100.6% 9 3.8% 34.0% 100. yardımcı pilota 6 görevlerini dikte ettirmelidir.9% 44.5% 13. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin A38 sorunlarına karşı duyarlı ve 3 bilinçli olmalıdır.7% 267 100.6% 267 100.0% Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal 9 A35 konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.0% 100.7% 30 11. çünkü 9 tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır.0 2.2% 2.4% 267 100.0% 2.0% 1.1% 84 31.2% 267 100.0% 183 68.6% 41.0% 100.5% 33 12.0% 12 4. Katılmıyorum Tarafsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde A32 3.6% 41.0% 100.1% 1.5% 13.2% 132 49.5% 36 13.0% 3 1.2% 135 50.3% 21.2% 15 5.5% 111 41.4% 126 47. 1.9% 66 24.2% 36 13.7% 267 100.2% 56.2% 123 46.0% 100.0% 100.1% 9 3.3% 39 14.2% 204 76.4% 49.5% 4.2% 21 7.1% 3 1.8% 267 100.0% 100.3% 21.1% 12 4.6% 5.7% 6.0% 100.0% 6 2. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve A40 potansiyel iş yüküne karşı hazır 3 tutmalıdır.5% 4.5% 72 27.4% 12.5% 180 67. A34 Kaptan.5% 31.9% 44.7% 24.2% 159 59.0% 201 .4% 162 60.0% 1. Kaptanın sorumlulukları ekip A46 koordinasyonunu ve uçuşu 3 yönetmektir.0% 27.2% 47.2% 36 13. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu A37 güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir.1% 1.5% 57 21.5% 267 100.2% 2.2% 57 21.5% 126 47.1% 3 1.1% 1.4% 12.0% A44 6 2.1% 9 3.1% 1.7% 6.5% 31.5% 267 100.4% 67.7% A41 manevralarını gerçekleştirebilirim.5% 13.3% 57.0% 100.9% 93 34.8% 90 33.4% 3.0% Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı A33 ile ilgili olumsuz yorum 6 yapmaktan kaçınmak önemlidir.1% 1.2% 11.0% 1.4% 150 56.0% Uçuş öncesi brifingi uçuş A45 emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir.Kesinlikle Katılıyorum Sayı Yüzde Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır.2% 174 65.2% 20. Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.7% 93 34.4% 36 13.2% 38. A43 Eğitim kaptanın en önemli 3 sorumluluklarından biridir.0% 100.1% 267 100.0% 100.1% 6 2.8% 34.4% 153 57.2% 2.5% 120 44.4% 267 100.4% 76.3% 267 100.7% 33.6% 59. 27 10.4% 3.2% 102 38.6% 126 47.4% 18 6.2% 47.6% 138 51.6% 14.2% 2.0% 12 4. Her bir uçuş üyesi diğer üyelerde stres.1% 1.0% 100.7% 60.2% 120 44.2% 47.6% 81 30.9% 16.1% 1.1% 46.0% 100.1% 12 4.3% 30.0% 1.3% 267 100.6% 267 100.6% 50. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile A39 getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.5% 4.4% 267 100.9% 267 100. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.0% Hasta olsam bile kritik uçuş başarı ile 45 16.2% 84 31.3% 111 41.0% 100.5% 4.1% 1.0% 100.2% 2. hastalık belirtisi olup A36 olmadığına dikkat etmeli ve 6 durumu diğer üyelerle konuşmalıdır.5% 267 100.7% 51. Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden ekibin 3 A42 geçirilmesi koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirlmesinin önemli bir parçasıdır.4% 3.5% 13.9% 33 12.1% 10.7% 30 11.2% 2. 2.4% 3.5% 68.4% 3.2% 11. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.

0% Geçerli Yüzde 10.3% 24.1% 100.7% 27.1% 4.3% 19.1% 100.9% 10.1% 66.7% 27.0% Geçerli Yüzde 21.0% 16.0% Tablo 13: Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ? Sayı Hiçbir Zaman Ara Sıra A49 Bazen Genellikle Toplam 27 177 51 12 267 Yüzde 10.0% 16.1% 4.3% 19.0% Yukarıdaki tablolar A Bölümü’ndeki her bir maddeye ilişkin katılım derecelerinin sıklık ve yüzdelerini ifade etmektedir.5% 100.5% 100.1% 66. 202 .3% 24.9% 10.Tablo 12: Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ? Sayı Çok Nadiren Ara Sıra A48 Bazen Sık Sık Çok Sık Toplam 57 66 72 45 27 267 Yüzde 21.

9% 27.2% 100.0% Geçerli Yüzde 42.0% Geçerli Yüzde 6.0% 43.2% 97.7% 100. göz önünde bulundurur ve kararı açıklarlar.8% 2. Tavsiyeleri dinler.4% 14.7% 27.0% Araştırmaya katılanların %42.9% 1.B Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 14: Hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Sayı Tip A Tip B Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip C Tip D Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam 18 72 117 54 261 6 267 Yüzde 6.6% 44.4’ü ise genelde B tipi (Genellikle ani karar verirler ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyarlar. Kararları için sebep gösterir ve soruları cevaplarlar) bir lider ile çalışmaktadırlar.6% 1.8’i C tipi (Karar vermeden genellikle diğerlerine danışırlar. 203 . Tablo 15: Hangi tip liderle çalışıyorsunuz? Sayı Tip A Tip B Genelde hangi tip liderle çalışıyorsunuz? Tip C Tip D Toplam Kayıp Gözlem Genel Toplam 111 108 39 3 261 6 267 Yüzde 41.4% 14. Uygulancak işin verdikleri kararla parallel olmasını beklerler) bir liderle çalışmak istemektedir.8% 2.1% 97.5’i genelde A tipi (Genellikle ani karar verirler ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletir ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekler) bir lider ile.0% Araştırmaya katılanların %44.5% 41.1% 100.8% 20. %41.8% 20.6% 40.2% 100.

9’u “Hava Aracı Bakım Ekibi” öğesinin uçuş görevine etkisinin çok yüksek.6% 23.7’si ise çok yüksek olduğunu.0% 9.5% 13.1% 46.0% Araştırmaya katılanların.1% 1.6% 32.8’i “Hava Trafik Kontrolörleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin çok yüksek.8% 88.9% 7.4% 3.1% 1.5% 267 100.6’sı ise çok yüksek olduğunu düşünmektedir.7% 33.1% 3 1.5% 13.7% 42 15.4% 129 48.0% 3 1.1% 9 3.1% 90 33.1% 6 2.1% 18 6.1% 37.4% 12.0% 100.9% 237 88.2’si ise çok yüksek olduğunu.0% 3 1.5% 36 13. %37. %52.1% 1. %53.8% 267 100. %33.1% 1.1% 42 15.5% 51 19.0% 100. %48.3% 48.2% 29.0% 123 46. %37.6% 267 100.7% 33.0% Radar Kontrolörleri 3 1. %29. %31.1’i “Personel Aileleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek.0% 90 33.0% 100.0% Uçuş Sağlık Ekipleri 18 6.2% 267 100.1% 267 100.1% 27 10.5% 99 37.4% 33 12.0% 100.0% Hava Aracı Bakım Ekibi Uçuş Emniyet Görevlileri 3 1.9% 53.1% 36 13.0% 100.1’i “Radar Kontrolörleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek. %46. %33.1% 37.1% 99 37. %33.0% 9 3.2% 3 1.8% 52.1% 37.4% 3.5% 22.7% 24 9. %88.7’si ise yüksek olduğunu.7’si ise yüksek olduğunu.1% 10.1’i “Uçuş Emniyet Görevlileri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek.0% Personel Aileleri 3 1.7% 141 52.1% 63 23.7% 87 32.0% 100.1% 99 37. %32.1% 1.C Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 16: Uçuş Görevinin Yapılmasına Etki Eden Öğeler Çok Düşük Sayı Yüzde Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Uçuş Planlayıcıları Hava Trafik Kontrolörleri Düşük Yeterli Yüksek Çok Yüksek Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 3 1.8% 267 100. %37.5% 31.1% 78 29.7% 144 53. %23.3% 90 33.5’i ise yüksek olduğunu.0% 100.6’sı “Uçuş Sağlık Ekipleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin yeterli.7% 15.1’i ise çok yüksek olduğunu.1% 1.7% 6.8’i “Pilotlar ve Uçuş Ekipleri” öğesinin uçuş görevine etkisinin çok yüksek olduğunu.7% 33. 204 .7% 15.1% 19.1% 1.7% 267 100.0% 9.1% 1.3’ü “Uçuş Planlayıcıları” öğesinin uçuş görevine etkisinin yüksek.4% 24 9.1% 3 1.0% 100.9% 267 100.1% 1.2% 2.1% 21 7.7% 6.7% 60 22.6% 84 31.

3% 39.6% 264 98.6% 24.8’inin ise yüksektir. %20. %35.7’sinin ise düşük. %39.5% 31.7% 24 9.8% 36 13.5% 90 33.9% 100.0% 261 97.7% 42 15.0% Araştırmaya katılanların.7% 16.8% 35.8% 100.Tablo 17: Eğitimlerin Kalitesi Hakkındaki Memnuniyet Çok Düşük Sayı Yüzde Yer Dersleri Düşük Yeterli Yüksek Çok Yüksek Toplam Kayıp Genel Gözlem Toplam Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Geçerli Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 33 12.2% 267 100.0% Eğtim Materyallerinin 12 4. %13.6’sının ise çok yüksek.1% 54 20.1% 267 100.3’ünün “Eğitim Kalitesi” hakkındaki memnuniyet derecesi yüksek.5% 23.7’sinin yeterli. 205 . %31.7% 15.8% 42 15.9% 264 98.5% 13.3% 30.1% 63 23.8’inin “Yer dersleri” hakkındaki memnuniyet derecesi yüksek.1% 1.9% 100.0% 3 1.7’sinin yüksek. %34.2% 84 31.1% 267 100. %30.2’sinin “Dokümanlar” hakkındaki memnuniyet derecesi yeterli. %33.4% 12.0% 3 1.1% 267 100.1% 105 39.5% 13.7% 15. %24.1% 81 30.7% 34.9% 93 34.0% 3 1.1% 60 22.6’sının ise düşük. %39.7% 16.0% 9.9% 100.1’inin “Eğitim materyallerinin kullanışlılığı” hakkındaki memnuniyet derecesi yeterli.2% 20.5% 57 21.9% 100.5% 4.3% 21.7% 34.0% Kullanışlılığı Eğitimin Kalitesi Dökümanlar 33 12. %34.0% 3 1.5% 90 33.8% 36 13.4% 12.0% 3 1.1’inin “Simulator eğitimi” hakkındaki memnuniyet derecesi yüksek.6% 264 98.0% Simülatör Eğitimi 42 15.6% 90 33.1% 42 15.3% 39. %23’ünün çok yüksek.1% 267 100.1% 105 39.7% 34.1% 264 98. %21.1’inin ise yeterli.0% 6 2.

1 100.0% 100. %62.1 60. Tablo 19: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz.9 62. alınan eğitim hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz Yüzde Geçerli Yüzde Faydalı 99 100.8 2.0 Araştırmaya katılanların %37.4% 10. kendi eğitmenlerimiz tarafından Kendi uçuş organizasyonumuzda.4% 3.1% 11.7 97.0% 36.0 Geçerli Yüzde 37.0% Eğitimi aldığınız yeri/yerleri belirtiniz.0% Geçerli Yüzde 39.0% 36.9’u Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almış. kendi eğitmenlerimiz tarafından ve başka bir uçuş organizasyonunda Toplam 39 3 36 10 11 99 Yüzde 39.0% Araştırmaya katılanlardan EKY Eğitimi alanların tümü bu eğitimin faydalı olduğunu düşünmektedir. 206 .1% 11.1% 100.D Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 18: Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Sayı Yüzde Evet Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Kayıp Gözlem Toplam Hayır Toplam 99 162 261 6 267 37. davet edilen eğitmenler tarafından Başka bir uçuş organizasyonunda Diğer Kendi uçuş organizasyonumuzda.2 100.4% 3.4% 10.1’i ise almamıştır. Tablo 20: Eğitim alınan yerler Sayı Kendi uçuş organizasyonumuzda. Sayı Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almış iseniz.1% 100.

kendi eğitmenlerinden.7% 6.8% 2.0% 15. Tablo 23: Mevcut Statü Sayı Statü Pilot Öğretmen Kontrol/Standardize Öğretmen ve Kontrol/Standardize 198 42 18 6 Yüzde 74.9% 6.7% 2.9% 70.9’unun mevcut pozisyonu ise ikinci pilottur.7% 69.4’ü ise başka bir uçuş organizasyonundan almışlardır.2% 15.8% 2.2% 68.0% Araştırmaya katılanların %69.0% pozisyonu ikinci pilot.6% 24.2% 100.0% mevcut %29. %36. Tablo 22: Mevcut Pozisyon Sayı Kaptan Mevcut pozisyonunuz İkinci Pilot Toplam Kayıp Gözlem Toplam Araştırmaya katılanların %70.7% 69. Geçerli Yüzde 29.1% 100.1’inin 78 183 261 6 267 Yüzde 29.7% 100.0% Geçerli Yüzde 5.5% 97.6% 24.Araştırmaya katılanlardan EKY Eğitimi alanların %39.7% 100.4’ü eğitimi kendi uçuş organizasyonlarında.7’sinin havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerindedir.3% 207 . E Bölümüne İlişkin Frekans ve Yüzde Tabloları: Tablo 21: Havacılıkta geçirilen yıl Sayı 0–5 Yıl 6–10 Yıl 10+ Yıl Toplam 15 66 186 267 Yüzde 5.2% Geçerli Yüzde 75.

0508 -0.9946 113.0341 104.5349 168.5569 113.6680 0.6560 0.6808 0.1540 109.6451 0.2093 169.4324 113.7791 168.2442 168.1977 170.4767 168.2791 169.2209 169.4160 113.0581 170.1975 0.5465 169.0% Araştırmaya katılanların %75’inin statüsü pilottur.1628 169.6643 0.3140 168.8953 170.6605 0.3642 -0.0814 168.3816 0.1367 -0.9638 107.6592 0.3296 0.6512 169.5571 109.9229 112.3299 111.1981 107.1883 0.9070 169.0802 109.6773 0.6733 0.6604 0.4186 170.6628 170.1532 0.6599 0.0479 -0.7501 112.2208 0.3729 0.7558 168.7548 112.7674 169.1% 100.2139 0.6639 0.9691 103.6631 0.7079 112.6710 0.0814 168.2335 0.2877 0.6588 0.6523 0.0000 Soru Silinirse Varyans 102.6720 0.5357 107.3774 Düzeltilmiş Soru İlişkisi 0.6583 0.1047 169.6799 0.3303 0.4121 107.8605 170.1473 -0.2126 0.6571 0. A Bölümüne İlişkin Maddelerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi: Soru Silinirse Ortalama 168.0% 100.6707 0.6605 0.6418 112.6583 0.1529 Soru Silinirse Alfa 0.2050 0.6739 0.0586 110.8140 168.8721 169.0681 -0.0702 0.7209 170.1325 -0.0194 0.6636 0.Toplam Kayıp Gözlem Toplam 264 3 267 98.8294 107.9627 107.6630 0.2151 111.3372 168.6201 106.6767 0.6572 0.9% 1.1977 169.7715 109.6805 0.2146 109.0158 0.0599 106.8256 168.0482 0.0789 -0.1252 109.2642 0.2346 110.0260 0.0881 0.3721 168.4239 0.9419 170.1417 0.6628 Sorular A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 208 .0310 -0.5465 170.6174 114.6779 0.6447 0.9183 108.6405 108.6251 111.2173 0.0152 107.6446 0.3837 169.3372 169.6496 0.9186 169.0182 0.6675 0.0079 0.0439 103.6531 0.2332 0.

474 -1.1279 168.728 0.665 -1.5 7344.1726 110.9162 106.1814 -0.6598 0.141 0.400 -0.0 6057.769 -1.626 209 .9366 107.4535 168. H01 Hipotezinin Test Edilmesi H01 EKY eğitimi alanlarla almayanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.0 7695.60 ≤ α < 0.5 6300.00 ≤ α < 0.069 -1.544 -3.A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 Alfa = 0.6264 106. 0.6530 0.5 6966. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınıp alınmamasına göre değerlendirilmesi. oluşturulan ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.210 -1.786 -3. Güvenirlik katsayısı olan α = 0.118 -0.0 7362.442 0.7667 0. 0.6558 0.0 7492.589 -0.3867 0.3581 0.161 0.226 0. 0.034 0. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİNİN TEST EDİLMESİ 3.0 7249.348 -1.0 7101.092 0. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 MANNWHİTNEY U 4702.6474 0.324 0.5 7191.80 ≤ α < 1.080 0.3876 105.138 0.378 -0.3023 168.0 Z -6.027 -0.2093 168.311 -0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.000 0.4691 0.6774 0.2365 105.6668 168.0 Z -1.5 7870.5 7758.000 0.2326 108.684 -1.6668 108.2604 0.168 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.6618 0.487 P 0.6556 0.3488 168.5 7618.1. 3.0 5971.8654 110.366 -0.8. α için kriterler: 0.6530 0.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.5233 168.0 7168.756 0.5 6970.3113 0.0 7191.5 7596.40 ise ölçek güvenilir değildir.4767 168.751 -1.4550 0.6668 olarak bulunmuştur.3768 0.8.6481 0.484 -0.5930 170.6477 0.4601 0.002 0.556 0.225 0.432 0.7274 109.5 7699.000 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 MANNWHİTNEY U 7249.214 -3.5116 168.5 7825.714 0.987 -2.123 0.0570 0.934 P 0.6591 Yapılan güvenirlik analizi sonucunda.3435 113.2663 0.40 ≤ α < 0.8605 168.

656 -0.).102 -2.).093 -0.5 6592. A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.001 0.002 0.598 -1. araştırmaya katılanlardan.0 6970. A39 (Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.5 7497.5 6331.). A20 (Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.425 -2.0 7596.132 -4.009 0.139 -0.435 0.5 5643.001 0.129 -1.009 0. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.000 0.595 -0.008 0.005 0.810 0.).).354 0.016 0.235 -4.5 7794.149 -2.0 6615.058 0.). A13 (Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.000 0.0 6520. A41 (Hasta olsam bile kritik uçuş manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim.). uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanlarla almayanlar arasında. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.896 -2.241 -0.258 0.).0 5845.854 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 6997. A14 (Uçuşta sorunla karşılaşırsam.0 7888. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.). A31 (Kaptanın temel bir görevi.). A37 (İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.0 6399.). A18 (Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.927 -0.793 -0.5 7965.0 -1.004 0.572 -3.5 -2.0 6399.5 7587.0 6358.032 0.762 -2.).718 -3.).447 -2. A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.868 -0.997 -2.0 6417.184 0.078 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.000 0.). kimi etkilediğine bakmasızın konuşurum.A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 7375.).5 6624.0 6669.0 7920.410 -3.010 0.333 -2. A40 (Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.919 0.245 -2.006 0.760 0.890 0. A42 (Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır.5 6763.5 5616.0 7888.025 0.). 210 .814 0. ikinci pilotları eğitmektir.780 -4. A1 (Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.319 0.0 6750.5 7141.).

82 140. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır N 99 162 99 162 99 162 99 162 99 159 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 99 162 Ort.78 0.49 0.69 3.97 1.02 1.54 3. Uçuşta sorunla karşılaşırsam.74 1. Kaptanın temel bir görevi.49 0.00 116.85 4.39 4.). Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir. 3.59 139. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir. ikinci pilotları eğitmektir. 97.90 0.81 110.69 4. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır. Uçuş ekibi birbirinin stres.83 114. Sapma 1.55 3. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.19 4.10 0.42 A37 A38 A39 211 . kimi etkilediğine bakmasızın konuşurum.28 3. Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.36 120. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir.50 0.46 4.59 124. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.).18 3.03 1.49 0.70 4.55 1.55 Sıra Ort.23 1.11 1.36 4.23 139.45 4. EKY Eğitimi A1 A4 A11 A13 A14 A18 A20 A21 A23 A31 A35 Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.89 1.53 120. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.73 145.48 3. A48 (Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.39 4.67 114.36 4.30 0.57 1.05) ile söylenebilmektedir. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.50 0.32 138.A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.01 114.50 151. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.95 141.31 118.72 4.44 0.64 141.01 0.47 148.18 143. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.65 0.11 106.64 141.64 4.00 145.36 4.74 0.22 3. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.33 3. Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.65 Std.70 3.00 3.61 4.94 4.10 0. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.).48 0.68 137.91 4.44 3.75 113.39 111.02 0.89 107.74 1.32 143.08 0.

diğer maddelerde ise anlamlı biçimde düşüktür. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.61 4.39 2. Evet Hayır Evet 99 162 99 162 4.31 4.82 4.60 0.61 143.87 0.56 2.43 0. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.).67 147.36 121.50 4.91 1.15 4.82 123.70 2.64 122.09 116. Hasta olsam bile kritik uçuş A41 manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim. A41 (Hasta olsam bile kritik uçuş manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim.71 0. EKY eğitimi alanların almayanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek.00 115.diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.17 Hayır Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin A42 Evet koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır. Hayır Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini A47 Evet ve ekip verimliliğini artırır. 212 .46 116.). Hayır Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.84 0.).82 162 99 162 99 162 99 162 99 162 4.42 144.28 139.30 0.05 144. Hayır Kaptanın sorumlulukları ekip A46 koordinasyonunu ve uçuşu Evet yönetmektir.49 0. iyi ekip koordinasyonu A44 Evet acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.86 140.63 1. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.67 109. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve A40 potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.25 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine bakılıp ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.39 4.77 0.39 0.) maddelerinde.).91 139.12 4.19 1. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.56 0.45 2.85 0. Hayır Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters A48 Evet düşmekten kaçınırsınız? Hayır 99 4.

676 -4.538 0.). H02 Hipotezinin Test Edilmesi H02 EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından alanlar ile.0 612.194 -0.698 0.452 0.0 684.102 0.3.0 693.5 630.633 -0.0 652.727 -0. A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir 213 .615 -0.224 -0.835 0.311 -2.048 -2.805 -2.0 607.167 0.215 0.0 580.213 -1.5 684.0 562.116 -0.657 P 0.410 0.0 648.180 0.823 -1.000 -0.841 0.5 679.5 553.014 0.054 0. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.5 702.0 486.741 0.917 0.208 -1.).034 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.329 0.5 522.0 589.698 0.0 625.236 -0.756 0.065 0.225 0.0 652.467 -0.0 607.117 P 0.799 0.538 1.087 0.5 675.2.5 495.029 0.883 -0.5 675.889 -1.104 -1.5 526.5 553.054 -1. araştırmaya katılanlardan.0 661.0 670.5 652.240 -0.709 -0.255 -0.717 -0.0 576. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınan yere göre değerlendirilmesi.0 544.377 0.813 0.5 648.5 Z -2.435 0.313 0.0 693.615 0.5 670.389 -0.599 0.847 0.187 -0.094 0.007 0.5 657.009 -0.026 0.5 697.383 -0.204 -0. başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.753 -1.014 0.781 -0.844 -2.575 0.0 337.295 0.456 -0.341 -1.525 -0.976 -1.5 616.829 -1.5 625.927 -0.5 508.368 0.0 684.511 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 MANNWHİTNEY U 517.407 0.421 0.084 0.460 -1. A2 (Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir.5 639. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 MANNWHİTNEY U 549.5 562.092 0.687 -0.957 0.5 630.5 625.389 -0.331 -1.201 -2.908 0.0 Z -1.5 630. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi’ni kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri tarafından alanlar ile başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında.409 -1.145 0.0 486.900 -0.8.5 688.5 607.028 0.000 0.374 0.000 0.561 -2.

00 42. Or.08 Std. Or. 39 3. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda Kendi Uç. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir. Or.05) ile söylenebilir.02 0.54 32.42 39 3. Or. EKY Eğitimi Alınan Yer N Ort.13 33.96 0.38 0. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.08 39 4. Başka Uç. A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.00 43.06 1.94 0. Or. Kendi Uç. Or.17 39 3. Or. Kendi Uç. Or. Başka Uç.).).73 A2 A4 A23 A26 Başka Uç.31 32.00 A33 A38 A44 214 .88 Kendi Uç. Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir.38 43. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir. Başka Uç. A33 (Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.46 36 4. Or.67 0. Kendi Uç.25 33.86 32.48 43.85 36 4. Kendi Uç.50 0. 0. Kendi Uç. A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. Başka Uç. A49 (Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.33 0.51 0. Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.). Or. Başka Uç. Or. Or. Başka Uç. A26 (Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.27 1.62 36 3.75 1. Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir.23 36 3. Or.75 39 4. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.kaptan.).54 32.54 36 3.77 0.65 48.84 28. 36 3.92 39 4. Sıra Sapma Ort. Or.94 0. 39 3.54 36 4.04 43.).38 43. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.

781 -2.754 -2.035 0.107 -2.436 0.5 5463.38 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.919 -0.469 -0.002 0.96 42.056 -2.562 -4.442 -3.137 -2.33 0. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.917 -4.925 -0.659 0.) maddelerinde.000 0.).371 -2.051 -2.003 0.0 6093.63 33. başka bir uçuş organizasyonundan alanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek.5 5922.5 6048. EKY Eğitimi’ni kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri tarafından alanların.0 6466.190 -1.5 6223.882 0.620 -0.442 P 0.0 6003.0 Z -2. A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.105 0.5 7119.797 0.040 0.639 0.56 0.0 6484.5 7398.000 0.0 7096.0 7150.805 -0. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 MANNWHİTNEY U 7438. A33 (Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir. A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.5 6543.355 0. Or.0 6372. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin havacılıkta geçirilen yıla göre değerlendirilmesi.0 7272.258 -0.0 7299.005 0. 39 2.574 0. diğer maddelerde ise anlamlı biçimde düşüktür.0 5211.5 7240. Or.000 0.0 7123.034 0.). Uçuşta kendinizi ne A49 sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz? Kendi Uç.791 215 .0 6687.5 5472.004 0.daha önemlidir.005 0.00 36 2.123 -1.036 0.005 0.860 0. H03 Hipotezinin Test Edilmesi H03 Havacılık sektöründe geçirdiği süre 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.451 0. Başka Uç.5 7452.779 -0.922 -0.148 -2.5 5782.8.098 -4.). A26 (Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.0 7294.265 P 0. 3.3.177 -0.0 Z -0.055 0.798 -0.658 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 MANNWHİTNEY U 6034.

522 0.004 -3.373 0.030 0.0 6448.0 6286. A5 (Görev performansımı etkilemesi muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim.039 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 6682.640 -0.168 -0.409 -0.258 -0. zayıf liderdir.).0 5679.).).).890 -2.045 0. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.001 0. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.480 0.). A19 (Daha az tecrübeli kişilerle çalıştığım zaman performansım olumsuz yönde etkilenir.087 0.0 7002. A6 (Diğer ekip üyelerinin iş yükümün artmaya başladığını bilmesine izin veririm.061 0.0 6889.019 0. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir. A43 (Eğitim kaptanın en önemli sorumluluklarından biridir.647 -0. A27 (Teknik yeterlilikler kadar iyi iletişim ve ekip koordinasyonu uçuş emniyeti ve güvenli bir uçuş için önemlidir.). A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş 216 .).913 0.000 0.185 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.795 -1.060 -0.398 -1. A9 (Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır.343 -0.0 7398.002 0.0 7308. ekip üyelerinin birbirlerinin kişiliklerini göz önünde bulundurmasını gerektirir.5 6093.041 -3. A29 (Düşük kokpit iş yükü yoğunluğunda.706 -1.).315 -4.).000 0. performansımı olumsuz etkiler.0 5476.712 -0.).791 -1.). A32 (Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır.429 0. A10 (Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir.0 7218. araştırmaya katılanlardan.). A28 (Etkili ekip koordinasyonu.). A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.109 -2.0 6979.753 0. A22 (Kişisel sorunlar.5 -0. A25 (Yazılı kurallar uçuşun her safhası ve durumu için gereklidir.564 0.).004 -2.). çünkü tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır.0 5449.577 -3.796 0.100 0. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.315 0.5 7200.5 6930.025 -2.325 0.).5 7182. havacılıkta geçirdiği yıl 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında.0 7479.721 -1. sıradan kokpit görevleri ile uğraşmaktansa dinlenirim.691 0. A7 (Ekipten öneri bekleyen kaptan.).).).5 7398.5 6385.085 0. A26 (Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.).5 -1.305 0.0 6516.A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 6993. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.0 6579.5 6646. A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.

Diğer ekip üyelerinin iş yükümün artmaya başladığını bilmesine izin veririm.44 139.61 139.08 0. Teknik yeterlilikler kadar iyi iletişim ve ekip koordinasyonu uçuş emniyeti ve güvenli bir uçuş için önemlidir.58 186 4.48 186 2. Yazılı kurallar uçuşun her safhası ve durumu için gereklidir. ekip 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 10- N 81 Ort.77 114.00 Std.35 1.44 145. Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.06 0.89 81 4.01 1. Görev performansımı etkilemesi muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim.05 0.97 186 4. Daha az tecrübeli kişilerle çalıştığım zaman performansım olumsuz yönde etkilenir.61 145.50 142. Uçuş ekibi birbirinin stres.50 81 2.66 162. Sapma 1.52 116.13 152.67 1.41 4.78 0.82 0.06 121.00 1.96 0. Havacılıkta Geçirilen Yıl Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.70 2.57 0.06 120.39 143.67 121. zayıf liderdir.98 Sıra Ort.66 4. Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde ya da uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir.34 2.83 115.74 148.17 127.83 A4 186 3. 3.83 111.12 0.11 143.69 0.05) ile söylenebilir. Etkili ekip koordinasyonu.00 1.31 3. Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir.56 1.69 81 3.33 A21 A22 A25 186 4.78 139.11 142.20 0.61 81 2.güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.97 0.66 1.03 1.04 108.32 120.47 108.44 1.53 0. Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır.19 1.69 0.52 A27 A28 186 4.53 0.00 4.42 3.50 78 81 81 186 81 186 81 81 4.41 119. performansımı olumsuz etkiler. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.81 0.22 141.78 186 2. Kişisel sorunlar. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.85 217 .00 1.93 3. Ekipten öneri bekleyen kaptan.29 138.98 81 4. 112.97 121.21 1.98 2.89 125.41 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A16 A19 186 4.59 A26 186 3.15 3.96 1.10 186 1.) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.13 1.55 81 186 81 186 81 3.

20 116.11 81 2. A9 (Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır. zayıf liderdir. Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. sıradan kokpit A29 görevleri ile uğraşmaktansa dinlenirim.59 0.12 1. diğer maddelerde ise anlamlı biçimde yüksektir.).41 186 3.53 81 4.77 0.üyelerinin birbirlerinin kişiliklerini göz önünde bulundurmasını gerektirir.4.) maddelerinde.). 218 . Kaptanın sorumlulukları ekip A46 koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.96 1. Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır.73 115.63 0.67 141.95 81 3.10 0.08 118.71 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde. Eğitim kaptanın en önemli A43 sorumluluklarından biridir. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal A35 konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.84 0. 3. havacılıkta geçirilen yıl 10 yılın üzerinde olanlar.74 186 3. çünkü A32 tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır. H04 Hipotezinin Test Edilmesi H04 Mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır.61 140. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir. Düşük kokpit iş yükü yoğunluğunda.98 186 2. 10+ 10 ve 1010+ 186 4.28 145.8. 10 yıl ve daha az olanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde düşük.48 186 4.07 0.42 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 10 ve 1010+ 81 3.15 186 4.81 81 3.13 81 4.11 0.52 119. A7 (Ekipten öneri bekleyen kaptan.).85 0.78 186 4. A10 (Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir.70 108.56 145.22 141.24 108.95 139.81 0.67 140.71 1.64 0.

181 P 0.0 7110.).051 0. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.0 6453.406 0.840 -3.306 -3.786 -0.0 6525.851 0.957 0.001 0.947 -0.860 -0.100 0.5 6453.439 -2.753 -0.0 6165.011 0.327 0.593 -3.277 -1.000 0.001 Yapılan Mann – Whitney U testine göre.825 -0.074 0.457 -1.189 0.648 0. A13 (Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.556 -4.765 -2.5 7011.529 0.846 0.003 0.5 5868.004 0.0 6736.0 5215.538 0. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.149 -0.5 6844.0 6637.5 5391.5 6178.0 6403.372 -2.094 0.5 6183.0 6570.0 7137.226 0.015 0.831 -0.462 -1.0 6768.077 -2.5 6700.5 6921.000 0.408 -1.0 6714.014 0.074 0.432 0.).674 -2.195 -0.5 6930.000 -1. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.0 6354.0 5868.939 0.784 -0.000 0.).0 5656.782 0.968 -3.000 0.5 6565.630 -1.).789 -2. A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.000 0. A8 (Karar verme yeteneğim rutin uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyidir.5 Z -0.0 6304.000 0.5 5139.0 5922.053 -1.193 -2.957 0.309 -0.032 0.).314 -3.281 0.5 5697.0 6930.0 6655.483 1.243 0.021 0.000 0.079 -0.016 0. A20 (Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.).0 7110.168 -4.077 -2.980 -0.0 6057.0 5868. A12 (Acil durumlarda karar hatası yapabilirim.0 6475. A1 (Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 MANNWHİTNEY U 4140. A23 (Tam anlamıyla profesyonel bir 219 .701 0.188 -0. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.567 0.444 0.616 -1.0 5494.018 0.022 -0. A18 (Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.).572 -4.451 0.5 6808.299 -1.5 6088.645 -2.).351 P 0.022 0.5 4977.672 0.575 -0. araştırmaya katılanlardan.211 -1.0 4837. mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile ikinci pilot olanlar arasında.053 -0.5 7096.5 5944.).425 -1.423 -2.5 7033.5 5967.177 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 MANNWHİTNEY U 6727.A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin mevcut pozisyona göre değerlendirilmesi.0 5710.122 -1.111 0.281 0.5 5953.034 0.0 Z -5.

A39 (Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır. yorgunluk Kaptan A21 ve hastalık durumunu gösteren İkinci Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.92 147. Pilot Kaptan Anormal durumlarda tek güvendiğim A16 İkinci kendimdir. Pilot Uçuş ekibi birbirinin stres.38 141.82 0. A49 (Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.09 1.).82 4.).15 136.71 0.67 0.02 4. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir. Pilot Kaptan Sorunları çözmek için uçuş ekibi A20 açık bir şekilde birbiriyle İkinci konuşmalıdır.81 2.38 117.50 Sıra Ort.58 147. Mevcut Pozisyon Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan Acil durumlarda karar hatası A12 İkinci yapabilirim. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve A11 kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir. A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.). A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.66 3. A1 N 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 Ort.).).91 0.74 3.07 0.11 1.38 3.04 1.97 1.93 101. A42 (Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır.57 1.90 146.01 1.55 114.73 137.13 2.77 4.31 3. Pilot Başarılı bir uçuş görevi her şeyden Kaptan A13 önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk İkinci işlevidir. A40 (Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.31 4. A35 (Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir.73 4.02 0.kaptan.00 124. 92.61 120.27 124.52 3.73 105.96 0. 3.45 0.80 1. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.16 1.).46 3.58 3.). A48 (Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız?).16 0.00 3. Sapma 1.56 136.). uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.27 4.35 4.52 143. Karar verme yeteneğim rutin A8 uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyidir.05) ile söylenebilir.07 117.57 220 . A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.69 Std. Pilot Kaptan Stresli ve yorgun iken daha az A18 İkinci başarılıyımdır.33 135.

23 2.01 0.13 109. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve 221 .80 112.39 0.32 0.98 115. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir.27 124.62 1.96 2.58 0.47 112.62 140.).80 78 183 78 183 78 183 78 183 4.09 1.88 4. Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters A48 düşmekten kaçınırsınız? İkinci Pilot Kaptan İkinci Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve Pilot A49 stresli hissedersiniz? Kaptan İkinci Pilot İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.42 4.A23 A35 A39 A40 A42 A44 A46 işaretleri gözlemlemelidir.). Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.33 4.56 2.46 3.64 4.25 0.54 3.76 0.02 139.09 Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.90 1.36 4.50 103.46 123. Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır.83 137.54 125.67 147.31 142. A12 (Acil durumlarda karar hatası yapabilirim.45 0. A16 (Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir.55 0.27 4.50 0.08 3.63 120.94 139.72 0.29 0. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir. Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan İkinci Pilot Kaptan 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 78 183 4.62 4.94 1.52 0.49 0.39 1. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan.82 108.81 0.12 4.35 4. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.08 0. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.19 149.48 0.66 4.07 155. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.51 4.71 138.87 133.

951 0.014 0.735 0.5 6363.5 6187.017 -2.5 5940.0 5931.0 4999.0 5584.0 6529.089 0.094 0.016 0.000 0.5 6385.380 -1.080 -0. mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek.5 6403.067 -4.0 6453.863 -2.0 5976.5 5679. 3.017 0.572 0.795 0.5 6502.489 0.0 5566.462 -2.718 -1.275 -2.700 -1.0 5391.167 -3.0 5481.5.191 -0.409 -2. A bölümündeki ifadelere katılma derecelerinin statüye göre değerlendirilmesi.146 -0.069 -0.000 0.921 0.002 0.5 5305.913 -1.001 0.0 6255.059 -0.).076 0.0 5197.234 0.167 -1.787 -1.285 0.0 5850. kaptanlara göre katılma dereceleri anlamlı biçimde yüksektir.5 6381.692 -2.5 4032.279 0.986 0.784 0.252 0.473 0.002 0.510 0.082 0.416 -0.217 -1.777 -0.208 -1.338 -1.316 -0.431 -1.245 0.674 -0.0 6399.5 5067.131 0.0 4995.953 0.082 -0.565 -2.000 0.015 0.0 4756.5 4855.456 -3.516 P 0.8.5 5638.0 5701.646 -2.677 0.511 -3.5 Z -5.081 0.008 0.078 -0.993 0.0 5346.0 4293.5 5022.129 222 .000 0.0 6223.0 5454.692 0.002 0.163 -0.083 SORULAR A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 MANNWHİTNEY U 6327.743 -1.5 4972.009 -0.0 5373.0 5364.0 6439.003 0.000 0.941 -1.659 -3.030 0.004 0.099 -1.867 0. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. diğer maddelerde ise mevcut pozisyonu ikinci pilotların.327 -0.5 6021.396 -3.0 6507.532 -3.733 P 0.744 0.739 -0.104 -4.) maddelerinde. SORULAR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 MANNWHİTNEY U 3960.829 0.259 -5.062 -0.0 6331.5 5985.006 0.uçuşu yönetmektir.5 6183.758 -2.5 5692.0 Z -0.0 6525.0 5800. H05 Hipotezinin Test Edilmesi H05 Statüsü pilot olanlar ile statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından fark vardır. mevcut pozisyonu kaptan olanların.000 0.0 4680.

11 1.11 140.93 1.).68 A1 Öğr Knt/Std 66 A4 A7 Öğr Knt/Std 66 Pilot 198 2. A18 (Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.).).49 1.36 0. statüsü pilot olanlarla öğretmen ve kontrol/standardize olanlar arasında.).50 126.22 1.39 108. A20 (Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.27 3.50 93.78 Sıra Ort. A13 (Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir. Std. A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır. A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. A21 (Uçuş ekibi birbirinin stres.30 151.). A11 (Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir. A45 (Uçuş öncesi brifingi uçuş emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir. A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir. A48 (Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız?) maddeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0. A40 (Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır. A30 (Gerçek bir profesyonel hata yapmaz.).). Ekipten öneri bekleyen kaptan.).).). uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır. uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır.64 223 . A39 (Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.05) ile söylenebilir. 145. Pilot Pilot N Ort.). Sapma 0.Yapılan Mann – Whitney U testine göre.36 3.).).). A37 (İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir.).84 198 4.27 198 3. A44 (Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir. A7 (Ekipten öneri bekleyen kaptan.). Statü Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.). zayıf liderdir.30 Öğr Knt/Std 66 1. A38 (Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. araştırmaya katılanlardan. A10 (Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir. A1 (Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda.). zayıf liderdir.

68 0.50 140.14 109.82 140.73 Öğr Knt/Std 66 Pilot Pilot Öğr Knt/Std 66 4.86 104.61 4.48 0.50 114. Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters A48 düşmekten kaçınırsınız? Pilot 198 4.77 Öğr Knt/Std 66 4.64 0.52 0. Gerçek bir profesyonel hata yapmaz. Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır.45 140.36 4. Uçuş öncesi brifingi uçuş emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir.77 198 4. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır.68 Öğr Knt/Std 66 Pilot Öğr Knt/Std 66 4.17 0.64 Öğr Knt/Std 66 Pilot Öğr Knt/Std 66 4.18 Öğr Knt/Std 66 Öğr Knt/Std 66 Pilot 198 4. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için. Uçuş ekibi birbirinin stres.24 Öğr Knt/Std 66 1.70 0.47 0.32 Öğr Knt/Std 66 Pilot Öğr Knt/Std 66 198 2.80 0.64 Pilot 198 4.59 141.65 4. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir.11 1.95 116.32 198 4.14 126. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır.71 0.59 150.58 0.48 0.25 139.77 0.32 Pilot 198 4.70 0.05 1.19 0. Pilot 198 2.04 1.59 141.35 4.55 Pilot 198 1.32 3.54 0.14 94. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir.55 139.57 0.98 107.25 1.A10 A11 A13 A18 A20 A21 A30 A37 A38 A39 A40 A44 A45 A46 Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir.25 138.91 0.27 109.25 112.85 Öğr Knt/Std 66 3.41 4. Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir.82 2.50 4.36 114.64 Öğr Knt/Std 66 Ekip Kaynak Yönetimi uçuş A47 güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.67 0.07 145.57 127. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir.72 0.47 0.91 137. Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.18 148.23 4.50 0.23 126.47 0.25 109.27 143.27 198 4.41 138.48 0.48 105.82 98.18 Pilot 198 3.68 Pilot 198 4.50 0.39 1.09 Pilot 198 4.73 149.87 1.32 Öğr Knt/Std 66 Pilot Pilot 198 4.89 Öğr Knt/Std 66 2. Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır.80 224 .23 140.45 0.05 198 4. Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.77 0.45 198 4.91 110. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir.

İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde; A4 (Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar bozulmamalıdır.), A30 (Gerçek bir profesyonel hata yapmaz.), A46 (Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir.), A47 (Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır.) maddelerinde, statüsü öğretmen ve kontrol/standardize olanların, statüsü pilot olanlara göre bu maddelere katılma dereceleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek; diğer maddelerde ise statüsü pilot olanların, statüsü öğretmen ve kontrol/standardize olanlara göre katılma dereceleri anlamlı biçimde yüksektir. 3.8.6. H06 Hipotezinin Test Edilmesi H06 Çalışılmak istenilen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasında bir ilişki vardır. Çalışılmak istenen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Genelde hangi tip liderle çalışıyorsunuz? Tip A Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Sayı Satır % Tip A 9 50,0 % Tip B 24 33,3% 22,2% 9,2% 54 46,2% Tip C 6 33,3% 15,4% 2,3% 9 12,5% 23,1% 3,4% 15 12,8% Tip D 3 16,7% 100,0 % 1,1% 18 100,0% 6,9% 6,9% 72 100,0% 27,6% 27,6% 117 100,0%

Topla m

Kolon % 8,1% Toplam Sayı Satır % Tip B Kolon % Toplam Tip C Sayı Satır % 3,4% 39 54,2 % 35,1 % 14,9 % 48 41,0

225

% Kolon % Toplam Sayı Satır % Tip D Kolon % Toplam Sayı Satır % Toplam Kolon % Toplam 43,2 % 18,4 % 15 27,8 % 13,5 % 5,7% 111 42,5 % 100, 0% 42,5 % 50,0% 20,7% 30 55,6% 27,8% 11,5% 108 41,4% 100,0 % 41,4% 38,5% 5,7% 9 16,7% 23,1% 3,4% 39 14,9% 100,0 % 14,9% 3 1,1% 100,0 % 1,1% 44,8% 44,8% 54 100,0% 20,7% 20,7% 261 100,0% 100,0% 100,0%

Yukarıdaki çapraz tabloya göre, araştırmaya katılanlardan, D tipi liderle çalışmak isteyenlerin %55,6’sı genelde B tipi liderle çalışmaktadır. Genelde B tipi liderle çalışanların %50’si C tipi liderle çalışmak istemektedir.

Değer Uyum Ölçüsü N Kappa -0,037 261

P 0,185

Yukarıdaki tabloda belirtilen Kappa katsayısına göre çalışılmak istenen lider tipi ile genelde çalışılan lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir uyum olmadığı (p>0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. 3.8.7. H07 Hipotezinin Test Edilmesi H07 EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi,

226

Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Evet Sayı Tip A Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip C Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip D Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Toplam Kolon % Toplam 3 16,7% 3,1% 1,2% 30 41,7% 31,3% 11,8% 42 35,9% 43,8% 16,5% 21 43,8% 21,9% 8,2% 96 37,6% 100,0% 37,6% Hayır 15 83,3% 9,4% 5,9% 42 58,3% 26,4% 16,5% 75 64,1% 47,2% 29,4% 27 56,3% 17,0% 10,6% 159 62,4% 100,0% 62,4%

Toplam

18 100,0% 7,1% 7,1% 72 100,0% 28,2% 28,2% 117 100,0% 45,9% 45,9% 48 100,0% 18,8% 18,8% 255 100,0% 100,0% 100,0%

Yukarıdaki çapraz tabloya göre; araştırmaya katılanlardan Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanların %43,8’i C tipi liderle çalışmak istemektedir. A tipi liderle çalışmak isteyenlerin %83,3’ü Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almamıştır.

227

Değer Pearson Ki – Kare N 4,785 255

Sd 3

P 0,188

Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p>0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. 3.8.8. H08 Hipotezinin Test Edilmesi H08 Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenilen lider tipi arasında bir ilişki vardır. Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Havacılıkta geçirdiğiniz yıl 10 Yıl ve daha az Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip A Sayı Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip C Satır % Kolon % Toplam Tip D Sayı Satır % Kolon % 6 33,3% 7,4% 2,3% 39 54,2% 48,1% 14,9% 24 20,5% 29,6% 9,2% 12 22,2% 14,8% 10+ Yıl 12 66,7% 6,7% 4,6% 33 45,8% 18,3% 12,6% 93 79,5% 51,7% 35,6% 42 77,8% 23,3% 18 100,0% 6,9% 6,9% 72 100,0% 27,6% 27,6% 117 100,0% 44,8% 44,8% 54 100,0% 20,7%

Toplam

228

Toplam Sayı Toplam Satır % Kolon % Toplam

4,6% 81 31,0% 100,0% 31,0%

16,1% 180 69,0% 100,0% 69,0%

20,7% 261 100,0% 100,0% 100,0%

Yukarıdaki çapraz tabloya göre; araştırmaya katılanlardan, havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerinde olanların %51,7’si C tipi liderle çalışmak istemektedir. C tipi liderle çalışmak isteyenlerin %79,5’inin, D tipi liderle çalışmak isteyenlerin %77,8’inin havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerindedir.

Değer Pearson Ki – Kare N 26,056 261

Sd 3

p 0,000

Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. Değer Gamma İlişki Katsayısı N 0,389 261 Yukarıdaki ilişki katsayısı tablosuna göre, havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasında aynı yönlü, anlamlı ve %38,9’luk bir ilişkinin olduğu (p<0,05) %5 yanılma ile söylenebilir. Buna göre havacılıkta geçirilen yıl arttıkça insanların çalışmak istedikleri lider tipi D tipine doğru değişmektedir. 3.8.9. H09 Hipotezinin Test Edilmesi H09 Mevcut pozisyon ile lider tipi arasında bir ilişki vardır. Mevcut pozisyon ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi, P 0,000

229

7% 44.035 230 .6% 100.7% 51 100.8’inin mevcut pozisyonu ikinci pilottur.0% 20.2% 114 100.1% 7.4% 43.610 255 Sd 3 p 0.3% 30.3% 20.0% 100.0% 255 100.4% 100.1% 75 29.0% 8.6% 33 64.7% 18. mevcut pozisyonu kaptan olanların %48’i C tipi liderle çalışmak istemektedir. araştırmaya katılanlardan.0% 7.0% 29.2% 28.0% 70.6% 48.8% 28.0% 10.0% 20.6% Toplam 18 100. Değer Pearson Ki – Kare N 8.2% 28.0% 28.0% 44.3% 24.2% 36 31.1% 18 35.0% 7.0% 100.1% 72 100.4% İkinci Pilot 18 100.9% 180 70.1% 51 70.0% 14.0% Yukarıdaki çapraz tabloya göre.Mevcut pozisyon Kaptan Sayı Tip A Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Tip C Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip D Satır % Kolon % Toplam Sayı Toplam Satır % Kolon % Toplam 21 29.0% 7.3% 12. A tipi liderle çalışmak isteyenlerin tümü ve B tipi liderle çalışmak isteyenlerin %70.0% 78 68.

10.220 255 P 0.2% 29. çalışanların mevcut pozisyonu ile çalışılmak istenen lider tipi arasında ters yönlü.0% 7.9% 27. Buna göre mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar A tipi liderle ile çalışmak istemeye eğilimlidirler.9% 117 100.05) %5 yanılma ile söylenebilir.7% 4.Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre çalışanların mevcut pozisyonu ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0.5% 47.7% 5.0% 27.3% 7.8% 24 20.0% 72 100.0% 45.05) %5 yanılma ile söylenebilir. H010 Hipotezinin Test Edilmesi H010 Statü ile lider tipi arasında bir ilişki vardır.8% 5.037 Yukarıdaki ilişki katsayısı tablosuna göre. Statü ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 3.2% 15 20.5% 38.3% 231 . anlamlı ve %22’lik bir ilişkinin olduğu (p<0.8% 57 79.2% 22.1% 93 79.0% 7.8.1% Toplam 18 100. Değer Gamma İlişki Katsayısı N -0.7% Öğretmen ve Kontrol/Standardize 3 16.8% 23.8% 1. Statü Pilot Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz? Sayı Tip A Satır % Kolon % Toplam Sayı Tip B Satır % Kolon % Toplam Tip C Sayı Satır % Kolon % 15 83.

5’inin statüsü pilottur.0% 100.0% 75.8% 19. C tipi liderle çalışmak isteyenlerin %79. çalışanların statüsü ile çalışılmak istenen lider tipi arasında aynı yönlü.0% 24.4% 100.0% Yukarıdaki çapraz tabloya göre. Buna göre statüsü öğretmen ve kontrol/standardize olanlar D tipi liderle ile çalışmak istemeye eğilimlidirler.4% 45.05) %5 yanılma ile söylenebilir.8% 258 100.020 Yukarıdaki Ki – Kare tablosuna göre çalışanların statüsü ile çalışılmak istenen lider tipi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0.3% 51 100.1% 63 24.6% 100. 232 .7’si C tipi liderle çalışmak istemektedir.1’lik bir ilişkinin olduğu (p<0. Değer Gamma İlişki Katsayısı N 0. araştırmaya katılanlardan.2% 33.05) %5 yanılma ile söylenebilir.6% 195 75.8% 15.6% 9.0% 19.3% 21 41.0% 30 58. statüsü pilot olanların %47. Değer Pearson Ki – Kare N 9.271 258 P 0.815 258 Sd 3 p 0.3’ünün. A tipi liderle çalışmak isteyenlerin %83.4% 11.021 Yukarıdaki ilişki katsayısı tablosuna göre.Toplam Sayı Tip D Satır % Kolon % Toplam Sayı Satır % Toplam Kolon % Toplam 36.3% 8. anlamlı ve %27.0% 100.

“Hava Trafik Kontrolörleri”.912 Araştırmaya katılanlardan.500 6682.111 P 0. EKY Eğitimi Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Evet Hayır Uçuş Planlayıcıları Evet Hayır Hava Trafik Kontrolörleri Radar Kontrolörleri Evet Hayır Evet N 99 162 99 162 99 162 99 Ort.76 4.58 4.91 4.83 Sıra Ort 138. “Pilotlar ve Uçuş Ekipleri”.38 0.72 150.000 0.014 0.714 -0.36 3.116 -3.50 119. Mann-Whitney U Pilotlar ve Uçuş Ekipleri Uçuş Planlayıcıları Hava Trafik Kontrolörleri Radar Kontrolörleri Hava Aracı Bakım Ekibi Uçuş Emniyet Görevlileri Uçuş Sağlık Ekipleri Personel Aileleri 7326.549 -3.59 233 .11. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanlar ile almayanlar arasında.17 4.144 -2. Sapma 0.72 0. “Uçuş Planlayıcıları”.500 7942.500 7042.034 0.444 -2. “Radar Kontrolörleri”. Aşağıdaki öğelerin uçuş görevine olan etkilerinin derecesinin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınıp alınmamasına göre değerlendirilmesi.087 0.3.61 0.886 0. 4.000 6088.64 119.000 Z -2.500 6174.96 0.500 7956. “Uçuş Emniyet Görevlileri” öğelerinin uçuş görevine etkisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.463 -0.8.000 6673.00 126.98 0.61 144.93 4.05) ile söylenebilir.08 149.018 0.001 0.65 0.357 -1. H011 Hipotezinin Test Edilmesi H011 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etkisi olan ögeler bakımından farklılık vardır.27 Std.

“Pilotlar ve Uçuş Ekipleri”. “Uçuş Emniyet Görevlileri” öğelerinin uçuş görevine etkisinin daha fazla olduğunu düşünmektedir.00 3. “Hava Trafik Kontrolörleri”.05) ile söylenebilir.500 6484.69 144. “Uçuş Planlayıcıları”.500 6885.95 0.000 0.00 4.000 5886. “Simulator eğitimi”. Mann-Whitney U Yer dersleri Simulator eğitimi Eğitim materyallerinin kullanışlılığı Eğitim kalitesi Dokümanlar 6147.67 0. “Eğitim materyallerinin kullanışlılığı”.000 4936.96 1.000 Araştırmaya katılanlardan. 234 .042 0.828 -2.020 0. EKY eğitimi alanlar almayanlara göre. “Radar Kontrolörleri”. 3.001 0.09 122.032 -3.325 -2. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetin EKY eğitimi alınıp alınmamasına göre değerlendirilmesi. “Yer dersleri”. H012 Hipotezinin Test Edilmesi H012 EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır. “Eğitim kalitesi”.12. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanlar ile almayanlar arasında.Hayır Uçuş Emniyet Görevlileri Evet Hayır 162 99 162 4.000 Z -3.50 122.770 P 0. “Dokümanlar” eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.353 -4.75 İstatistiksel olarak anlamlı olan maddelerin betimleyici istatistiklerine göre ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.8.

73 162 3.85 0.116 -3.45 124.91 119.36 0. 3.586 -0.EKY Eğitimi Yer dersleri Evet Hayır Simulator eğitimi Eğitim materyallerinin kullanışlılığı Eğitim kalitesi Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Dokümanlar Evet Hayır N 99 Ort.113 0.67 162 3. “Eğitim kalitesi”.06 99 3.81 96 3.88 0.087 0.000 400.08 111.001 235 .500 Z -1.397 P 0.44 99 3. Mann-Whitney U Yer dersleri Simulator eğitimi Eğitim materyallerinin kullanışlılığı Eğitim kalitesi Dokümanlar 562.83 162 3.90 0.32 1.24 96 3.13.709 -1. “Yer dersleri”.99 1.53 142.88 1.69 159 2. H013 Hipotezinin Test Edilmesi H013 Kendi Uçuş organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından eğitim alanlar ile başka bir uçuş organizasyonunda eğitim alanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin kalitesi bakımından farklılık vardır. 3.97 Sıra Ort.500 603.05 142. 149.00 152.34 162 3.586 -1. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetin Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınan yere göre değerlendirilmesi.264 0.26 Yukarıdaki tabloda istatistiksel olarak anlamlı olan eğitim öğelerinin betimleyici istatistikleri verilmiştir.95 121. “Eğitim materyallerinin kullanışlılığı”. “Simulator eğitimi”.55 117.61 Std.000 499.500 594.558 0. Sapma 0.8. “Dokümanlar” eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetinin daha fazla olduğu söylenebilir. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alanların almayanlara göre. Ortalama ve sıra ortalamaları kolonları incelendiğinde.44 156.01 0.89 0.

eğitimi başka bir uçuş organizasyonunda alanlara göre “Dokümanlar” eğitiminin kalitesi hakkındaki memnuniyetinin daha fazla olduğu söylenebilir. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi alınan yerler arasında (kendi uçuş organizasyonun da kendi eğitmenleri tarafından – başka bir uçuş organizasyonundan).17 Sıra Ort. Ortalama ve sıra ortalamaları kolonu incelendiğinde. sadece “Dokümanlar” eğitiminin kalitesi hakkındaki memnuniyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu %5 yanılma (p<0.67 0. Or. 3. 45.05) ile söylenebilir. Std.85 3. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimini kendi organizasyonunda kendi eğitmenleri tarafından alanların.63 Yukarıdaki tabloda istatistiksel olarak anlamlı olan eğitim öğesinin betimleyici istatistikleri verilmiştir.Araştırmaya katılanlardan. 236 . Sapma 0. Or.91 N 39 36 Ort.73 29. EKY Eğitimi Alınan Yer Dokümanlar Kendi Uç. Başka Uç.

yetersiz kaynak yönetimi ile ilişkili olmuştur. teknik olmayan becerilerin geliştirilmesi ve ekip ruhunu aşılayabilmektir. etkinlik ve ekonomi ile sıkı ilişkiler içinde bulunan kararlarını alırken EKY becerilerini kullanmak durumundadır. etkin olmayan iletişim. yazılım. pek çok uçak kazasında. NASA’nın araştırmalarına göre insan kaynaklı hataların çoğu. Yapılan incelemeler sonucunda. ekip olarak bir arada çalışabilmek adına.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Havacılığın ilk yıllarında kazaların çoğu uçağın teknik sorunları sonucu meydana gelmiş. bir ekip içinde yer alan ve o ekibin atanmış ve fonksiyonel lideri olmak durumunda olan kaptan pilot. İçinde insan bulunan bütün sistemlerde hatanın oluşma olasılığı daima mevcuttur. Başlangıçta pilot hatası olarak nitelenen insan hatası üzerinde daha önemle durulmaya başlanılmış ve hatanın sonuçlarından çok nedenleri üzerinde durularak hata yapmayı ya da yapılan hataların etkisini azaltıcı tedbirler arayışına girilmiştir. emniyet. yetersiz liderlik. havacılık teknolojisindeki gelişmeler paralelinde uçaklara karşı güvenin de artması sonucu kaza nedenleri teknik sebeplerden çok insan hatası kaynaklı olmaya başlamış ve insan hatasının neden olduğu kaza ve olaylarda artış gözlenmiştir. uçak kaza ve olaylarında insan hatasını azaltmada aracı olarak 1970’li yılların sonlarından itibaren üzerinde bilim adamları ve uygulayıcılar tarafından yoğun olarak tartışılan bir kavramdır. bir uçuş görevinin verimli ve emniyetli olarak başarılması için gerekli çevre içindeki donanım. EKY. Hatalardan kaçınabilmek için. temel uçuş yeteneği ve teknik açıdan çok yetenekli bireyleri bir araya getirmeyi değil. yetersiz planlama. Bu çerçevede sürekli değişen şartlara anında uyum göstermek ve bu değişen koşullarda doğru kararlar vermek zorunda kalan pilotlar doğal olarak hata yapabilmektedir. personel ve bilgiden oluşan tüm kaynakların etkin olarak yönetilmesidir. EKY’nin ekip anlayışı. EKY becerilerini 237 . Bu arayışların sonucu oluşturulan EKY programları ile uçuş emniyetinde belirgin bir aşama kaydedilmiştir. Bu problemlerin çözümü ile güvenli ve etkin uçuş görevlerini başarmak için bütün kaynakların etkili kullanımını ve birden fazla uçuş personelinin uyguladığı pilot kararlarını ifade eden EKY. uçakların yere çarpmadan önce yapısal olarak uçabilir durumda olduğu bununla beraber insanın hatalı uygulamalarından dolayı kazanın önlenemediği açıkça görülmüştür. ekip olarak verilen zayıf kararlar.

Emir komuta veya liderlik ekipteki bireylerin rollerini belirginleştirir. Böylece paylaşılamayan bazı bulguların ilgililer tarafından paylaşılması hedeflenmiştir. insan hatasını azaltmada. reddedilemez fakat kontrol edilebilir ve yönetilebilir faktördür. EKY içerisindeki esas amaçlardan biri alışkanlık ve davranışların farkına varıp şekillendirmek. uçak içindeki ve dışındaki faaliyetleri yönlendiren ve kaynakların en uygun kullanımını sağlayan bir modeldir. bu farkındalığın insan hatasını azaltmadaki rolünü. öncelikleri belirleyememe. Çalışma. görevi doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen aktörlerle ve organizayonla ilişkilerininin aksayan yönlerini tespit etmeye ve çözüm önerilerini üretmeye yöneliktir. EKY eğitimi alanların EKY eğitimi almayanlara göre kendi durumlarının daha çok farkında olduklarını ve ekip çalışması konusunda daha olumlu oldukları 238 . Bu çalışma ile Türk havacılık sektöründe EKY ile ilgili bulgular elde edilmiş ve uçağın emniyetle uçması için pilotlar ve onlarla birlikte faaliyet göstererek bir uçuş görevini doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen aktörler arasındaki ekip çalışması için gerekli olan EKY becerilerine olan farkındalıklar pilotlar açısından incelenlenmiştir. Hata insan kaynaklı bir sistemde yok edilemez. çalışmaya katkıda bulunan pilotların mevcut durumları yapılan anket ile analiz edimiştir. küçük problemlerle uğraşırken asıl iş olan uçağı uçurmama. yetersiz liderlik ve iletişim. görev sorumlulukları yerine getirmede yetersizlik ile uçuş aletlerini ve olayları takip etmede yetersizlik meydana gelen kaza ve olayların başlıca sebepleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede. bir uçuş görevi esnasında pilotların kaynakların kullanımı konusunda birbirleriyle. tehdit ve hatayı sistem içerisinde yönetecek bir model olarak değerlendirmek gerekir. uçak kaza ve olaylarını önlemede. kısıtlamak ve kaçınmak amacıyla uçuşla ilgili tüm görevlerde karşılaşılan tehditleri yönetmek faaliyetidir. bilgiyi yönetmedeki yetersizlik. kaynakların farkına varamama.insan performansının kısıtlı kapasitesini kullanarak bir emniyet faktörü. Bu güne kadar yapılan araştırmalardan elde edinilen sonuçlara göre. Bütün bu teknikler hatanın doğuracağı sonuçları bertaraf etmek. EKY hatayı önleyici tedbir almayı ve hatayı yönetebilmeyi amaçlar. Karar verme modelleri zaman baskısı. arzu edilen kriter ve ulaşılmak istenen hedefe yol alırken başta pilotların EKY becerilerinin farkındalıklarının ne olduğunu. EKY. İletişim ve koordinasyon teknikleri durum muhakemesini koordine eder. yorgunluk ve sınırlı algılamanın etkilerini ortaya çıkarır. bazı durumlarda yeni biçim vermektir.

Pilotlar usuller ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve 239 . çocuklardan ya da yakın aile fertlerinden birisisin hasta olması vb. Pilotlar diğer uçuş ekiplerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. Dolayısıyle acil durumlarda bile bir ekip olunduğunun unutulmaması gerekmektedir. Öğretmenler vasıtasıyla eğitimini tamamlayan ikinci pilotun tecrübe kazanmasına yardımcı olacak katkıları sağlamaktır. Bu yüzden pilot ailelerine sorunları eşlerine aktarmada gerçekçi olmaları ve mübalaa etmeme konusunda büyük görevler düşmektedir. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemelidir. Hasta bir pilotun başarılı bir şekilde uçağı uçurması. Havacılıkta tüm kurallar kanla yazılmıştır. Günlük yaşamda herkesin karşılaşabileceği aile içi tartışmalar. İletişim. Ortada bir sorun var ise kaza zincirine yeni bir halka eklememek için acil çözülmek zorundadır. Önemli olan kimin haklı olduğu değil neyin doğru olduğu ve o an yapılması gerekeni yapmaktır. Ekiple tartışmaya girmemek gerekir. Başarılı bir görev için kaptanın uçuş yeterliliği her şeyden önemlidir. yönetimin taşındığı araç olduğundan ekip yönetiminde kritik faktördür. ekibi yönetmesi ve kritik kararlar vermesi düşünülemez. Ne zaman insiyatif kullanılabileceği de yine yazılı kurallarda bir şekilde açıklanmıştır.görülmektedir. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. Bu yüzden pilotlar stresli ve yorgun olduklarında durum muhakemesinde sorun yaşayacaklarını. Uçuş ekibi birbirinin stres. Stres ve yorgunluk durum muhakemesinin bir numaralı düşmanlarıdır. Uçuşta nazik olmak iyidir ama nazik olmak sorunları dile getirmemek anlamına gelmez. Uçuş görevi ekiple yapılan bir faaliyettir. Tam anlamıyla profesyonel bir pilotun uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorununu arkasında bırakacağı düşünülse de bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden yazılı kurallara her zaman uymak gerekmektedir. Kaptanın görevlerinden biri tecrübelerini ikinci pilota aktarmak ve onu eğitmektir. Sorunları çözmek için ekip açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır. EKY’nin esas noktası hem kokpitin içindekiler hem de dışındakiler arasındaki iletişimdir. etkili ve doğru kararlar vermede yetersiz kalacaklarını bilmeleri gerekmektedir. problemler pilotun faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecektir. Ekibin kendine güvenmesine ve lider olarak onu kabul edip takip etmesini sağlar. Bu durum ansızın tam iş görememezlik (incapacitacion) durumuna gelen ya da geldiği fark edilemeyen bir pilotun ya da ekibin bir üyesinin yaratacağı beklenmedik sorunların önceden görülüp tedbir alınmasını sağlayacaktır.

iş anlayışı. Havacılıkta organizasyonlar yaşayan kendine özgü bir yapısı olan kuruluşlardır. İyi bir ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha da önem kazanmaktadır. EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri tarafından alanlar ile.bilginin diğer ekip üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdırlar. Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonu ve uçuşu yönetmektir. pilotların diğer ekip üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olması gerektiği. bireylerin stres altında daha az verimle çalıştığı. personelin koordinasyon tarzından becerilerine olan farkındalıklarından teşhis edilebilir. Her uçuştan sonra yapılan işin kısa bir birifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunun devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin bir parçasıdır. Olumlu ve EKY organizasyon iklimine sahip havayolu organizayonları. Orada görev yapan insanlar bu ruhtan olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenirler. Her organizasyonun kensisine has kültürü. personel tercih kriterleri vardır. Organizasyonların da tıpkı insanlar gibi ruhu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. yorumların zorunlu olarak yapılması gerekiyorsa uçuş sonu brifinginde yapılması konularına farkındalıklarında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. kaptanın ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri ya da acil durumlarda soru sormaya teşvik etmesi. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır. EKY becerilerinin farkındalığı havacılık sektöründe eğitim alınan yere göre değerlendirildiğinde. iyi bir ekip koordinasyonunun acil ve olağan dışı durumlarda önem arz ettiği. yüksek profesyonellik standartlarından. EKY eğitimi alanların almayanlara göre belirtilen bu konulara farkındalıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. başka bir uçuş organizasyonundan alanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığını anlatan ifadelere katılma dereceleri bakımından farklılığın olduğu görülmüştür. tam anlamıyla profesyonel bir pilotun uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunlarını arkada bırakmayı bilmesi gerektiği ama bunun her zaman mümkün olamayacağı. uçuş esnasında diğer ekip üyelerinin hareket tarzları ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınılması. yazılı kuralların dışına çıkılmaması. düşünceleri onların Pilotların organizasyon hakkındaki olumlu ya da olumsuz uçuş esnasındaki oluşturduğu davranış biçimlerini etkiler. ekibin uçuş öncesinde kendi psikolojik streslerini ya da fiziksel sorunlarını diğer uçuş ekibi üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmeleri. 240 . EKY eğitimini kendi uçuş organizasyonunda alanlar ile almayanlar arasında.

havacılık sektöründe 10 yıl ve daha az olanlar ile 10 yıldan fazla olanlar arasında fark olduğu görülmektedir.Aynı şekilde eğitimi kendi organizasyonlarında kendi öğretmeleri tarafından alan pilotların. diğer ekip üyeleri ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınılması. anormal durumlarda tek güvendiğinin kendisi olduğu konularında havacılık sektöründe 10 yıl üzerinde olanlar. diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa her zaman aynı fikirde olmanın daha iyi olduğu. 10 yıl ve daha az olanlara göre daha az katılmaktadırlar. Havacılık tarihinde yaşanmış kaza ve olaylar tecrübenin öneminin yanında bilginin ve EKY becerilerinin de en az tecrübe kadar önemli bir etken olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. pilot tecrübesiz ise ilk akla gelen insan hatasıdır. Yapılan çalışma ile. Tecrübeli pilotlar için. EKY ile başkalarının yaşadığı tecrübelerin bilimsel bir metodla tüm pilotlara aktarılaması hedeflenmektedir. EKY’ye becerileri tecrübe sonucu oluşan deneyimler ya da becerilerin uygulanması sonucu benimsenmiş alışkanlıklardır. EKY becerilerinin farkındalığı Havacılık sektöründe geçirilen yıla göre değerlendirildiğinde. 241 . Aynı eğitimin alınmasına rağmen farkındalıkların farklı olması. başka bir organizasyonda alanlara göre. her organizasyonun kendine göre eğitim yaklaşımı sergileyerek standartlarını belirlediği söylenebilir. EKY eğitim rehberi ve programlarında ortak bir standardın olmadığı. profesyonel bir kaptanın her zaman mümkün olmasa bile her türlü kişisel sorununu geride bırakabileceği. Fakat. Havacılıkta geçirilen süre arttıkça EKY becerilerine olan farkındalığın arttığı ve kazanılan tecrübe ile bütünleştiği düşünülmektedir. pilotların diğer ekip üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olması konularına katılma derecelerinin daha da yüksek olduğu görülmüştür. Bir pilot hakkında değerlendirme yapılırken ilk sorulan sorulardan birisi pilotun kaç yıldır uçtuğudur. ekibin sorunlarını diğer ekip üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmesi. zayıf bir bir lider olduğu. Bu yaklaşım hemen hemen her havacılık ortamında aynıdır. EKY becerilerinin kullanımı ile organizasyonun emniyet kültürünün yarattığı ortamın her uçuş organizasyonunda aynı olmadığı sonucuna varmak mümkündür. Bu konuda hiç eğitim almamış dahi olsalar bazı becerilere sahip olunabileceği gerçeğinden hareketle. Her hangi bir kaza ya da olay karşıdında ilk şüphe sistem veya uçak arızası ile ilgilidir. Ekipten öneri bekleyen kaptanın. uçuş ekibinin kaptanın kararlarını sorgulamaması.

kaptanın görevinin ekip üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak olduğu. uçuş ekibinin stres. fazla demokratik olmasına rağmen tercih edilmeyen bir liderlik tipidir. Kaptan olunca da kendisine itaat edilmesini bekler. profesyonel bir pilotun her zaman kişisel sorunlarını arkada bırakmayı bildiğini. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretleri gözlemlemesi. Havacılıkta ihtiyatlı lider tipi. İkinci pilotların ise. hatanın insana mahsus olduğunu ve gerçek bir profesyonelin de hata yapabileceği. ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için her uçuş sonunda birifing yapılması ve uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınmak gerektiği konularına kaptanlara göre katılma dereceleri daha yüksektir. kaptanın sorumluluklarının ekip koordinasyonu ve uçuşu yönetmek olduğu konularında statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanların farkındalığının statüsü pilot olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. kaptan olduktan sonra da kolay kolay değişmez. kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu sağlamak ve uçuşu yönetmek olduğu konularında mevcut pozisyonu kaptan olanların. mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlara göre daha fazla katıldığı görülmüştür. bir ekip olarak görev yapıldığı. bu durumda ekip koordinasyonunun daha önemli olduğu. Bu tip liderlik yapısının oluşmasına hiyerarşik yapı ve havacılık mesleğinin tarzı müsaade etmemektedir. statüsü pilot olanlar ile statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığı bakımından fark vardır. kaptanın acil ve anormal durumlarda uçağın kumandasını alıp uçurması. Türk Havacılık sektöründe pilotların kaynağının %95’inin başta Hava Kuvvetleri olmak üzere TSK 242 . Acil durumlarda karar hatası yapılabileceği. Uygulanması halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kuralların bozulmaması gerektiği.EKY becerilerinin farkındalığı mevcut pozisyona göre değerlendirildiğinde mevcut pozisyonu kaptan olanlar ile mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar arasında EKY becerilerinin farkındalığı bakımından fark olduğu görülmektedir. ekip üyelerinin mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutulması gerektiği ve iş yükünün yoğun olmadığı zamanlarda soysal konuşmaların mürettebatın koordinasyonunu artırdığını. Eğitimleri boyunca kendisinden mutlak itaat beklenen pilotun durumu. anormal durumlarda tek güvendiklerinin kendileri olmadığı. stresli ve yorgun iken daha az başarılı olduğu. EKY becerilerinin farkındalığı statülere göre değerlendirildiğinde. karar verme yeteneğinin rutin uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyi olduğu.

kararını ve harekete geçmeden bunları açıklama Araştırmaya katılanların %43.5’i genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokrotik lider tipini.olduğu düşünülürse. vermeden genellikle diğerlerine bulundurarak görülmektedir. EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde. genellikle ani karar veren ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyan ve kararlari için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider tipi ile çalıştıkları görülmektedir. tavsiyeleri dinleyip.4’ü ise genellikle ani karar veren tipi ile çalışmakta oldukları görülmüştür. Çalışılmak istenen lider tipi ile çalışılan lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde. genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alan. sorunları masaya yatıran ve öneri bekleyerek çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygulayan ihtiyatlı lider tipi ile çalışmak isteyenlerin. Genellikle ani karar veren ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyan ve kararları için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider tipi ile çalışanların ise. çalışılmak istenen lider tipi ile genelde çalışılan lider tipi arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı.8’i karar vermeden genellikle diğerlerine danışan. EKY eğitimleri ile sadece kendi kişiliklerinin farkına varmaları sağlanarak iletişim ve yönetim problemlerinde liderlik tipinden dolayı ortaya çıkacak problemler azaltılabilir. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri. %41. Emir komuta zinciri içerisinde yetişen pilotların alışkanlıklarını kısa sürede değiştirmesi beklenemez. genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokrotik lider tipi ile çalışmak istedikleri görülmektedir. araştırmaya katılanların %42. EKY eğitimi alıp almama ile çalışılmak istenen lider tipi arasında anlamlı bir ilişki olmamakla beraber. göz önünde ihtiyacı duyan ve kararları için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider danışan. tavsiyeleri dinleyip. Yapılan araştırmada.8’i karar tavsiyeleri dinleyip. karar vermeden genellikle diğerlerine danışan.3’ü ise. otokrotik lider tipinin fazla ön plana çıkması yadsınamaz. EKY eğitimi almayanların %83. veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri 243 . EKY eğitimi alanların %43. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri görülmektedir.

sorunları masaya yatıran ve öneri bekleyerek çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygulayan ihtiyatlı lider tipi ile çalışma eğilimindedirler. EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş görevinin yapılmasına dolaylı ya da dolaysız olarak etkisi olan ögeler bakımından incelendiğinde. Çalışanların mevcut pozisyonu ile çalışılmak istenen lider tipi arasında bir ilişki olduğu. tavsiyeleri dinleyip. buna göre. Genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokrotik lider tipi ile çalışmak isteyenlerin tamamının ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyan ve kararları için sebep gösterip ve soruları cevaplayan otoriter lider tipi ile çalışmak isteyenlerin %70. Mevcut statü ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri. mevcut pozisyonu kaptan olanların %48’i karar vermede genellikle diğerlerine danışan. pilotlar ve 244 . genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alan. mevcut pozisyonu ikinci pilot olanlar genellikle ani karar veren ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletip ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekleyen otokratik lider tipi ile çalışmak istedikleri görülmektedir. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istemektedir. Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve buna göre havacılıkta geçirilen yıl arttıkça genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alan.7’si karar vermede genellikle diğerlerine danışan. tavsiyeleri dinleyip. göz önünde bulundurarak kararını veren demokratik lider tipi ile çalışmak istemektedir.7’si karar vermeden genellikle diğerlerine danışan. statüsü pilot olanların %47.5’inin havacılıkta geçirdiği sürenin 10 yılın üzerinde olduğu görülmektedir. tavsiyeleri dinleyip.Havacılıkta geçirilen yıl ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişkiye bakıldığında. Mevcut pozisyon ile çalışılmak istenen lider tipi arasındaki ilişki incelendiğinde. demokratik liderle çalışmak isteyenlerin %79. Statüsü öğretmen ve kontrol/standardize pilotu olanlar ise.8’inin mevcut pozisyonunun ikinci pilot olduğu görülmektedir. havacılıkta geçirdiği yıl 10 yılın üzerinde olanların %51. sorunları masaya yatıran ve öneri bekleyerek çoğunluğun vereceği ve baskın olan kararı uygulayan ihtiyatlı lider tipine doğru bir kayış olduğu görülmektedir.

uçuş ekipleri.71). tehditlerin yarattığı tehlikelerin farkına varılarak kabul edilebilir risklerin belirlenmesi (bkz. kaynaklardan gelen bilginin (bkz. eğitim materyallerinin kullanışlılığı. dökümanlar hakkındaki memnuniyetinin dafa fazla olduğu görülmektedir.s. kalitesi bakımından farklılık incelendiğinde. yok edilemez.s. pilotların EKY becerilerilerinin temel ilkeleri ve kendi kişilikleri ile beklentilerinin farkındalıkları görülmüştür. Emniyetli bir uçuş görevinin icrası daha çok bireysel çalışma ile değil. uçuştaki tüm faaliyetleri yönlendiren ve kaynakların farkına varılıp uygun kullanılmasını sağlayan bir modeldir. bu esnada yapılabilecek hataların (bkz.s. modellere bir araç olarak kabul etmek gerekir. EKY tek başına bir sistem. uçuş planlayıcıları. Tüm bu süreç içerisinde EKY. Bir uçuş görevinin yapılabilmesi için her zaman belirli ölçüde kabul edilebilir riskler alınmak zorundadır. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetin EKY eğitimi alınan yere göre değerlendirildiğinde. EKY. yer dersleri. uçuş emniyet görevlileri ögelerinin uçuş emniyetine etkisinin fazla olduğu düşünülmektedir. yok sayılamaz fakat kontrol edilebilir ve yönetilebilir yönlendirecek şekilde yönetilmesini sağlayan bir araç ve sürekli faaliyettir. Yapılan çalışma ile. öncelikle tehditlerin bilinmesi (bkz. bir yaklaşım.s. eğitimi kendi uçuş organizasyonlarında kendi eğitmenleri ile alanların. bir sihirli değnek değildir. Kabul edilen bu riskleri iyi yönetmek ve insanın doğası gereği yapabileceği hataları engellemek.s. bireylerin çabasının verimli bir şekilde koordine edilmesine ve çalışanların uzun dönemli bir bakış açısıyla bu yönde teşvik edilmesine EKY becerilerinin kullanılmasının katkı sağlayacağı görülmektedir. becerilerilerinin (bkz.109) kullanılması ile farkındalığı sağlayan ve sinerji yaratan devamlı bir emniyet faaliyetidir.63). EKY kaynakların devamlı kontrol edilmesini İnsan kaynaklı bir ve uygun hedefe sistemde hata.42) iyi yönetilerek farkına varılması ile düzeltici emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir. EKY eğitimi alanlar ile almayanlar arasında uçuş yer eğitimlerini oluşturan ögelerin. kişilerin birbirlerinin kişilikleri ve beklentilerinin farkına varmaları ile mümkün olacağından. EKY eğitimi alanların almayanlara göre. hava trafik kontrolörleri. simülatör eğitimi. başka uçuş organizasyonlarında alanlara göre dökümanlar açısından eğitimin kalitesi hakkında memnuniyetinin da fazla olduğu görülmektedir. insan hatasını sistem içerisinde yönetecek faktördür. yapılan hataların büyümeden 245 . radar kontrolörleri. eğitimin kalitesi. EKY becerilerini insan performanısının kısıtlı kapasitesini koruyacak bir emniyet faktörü. Bir uçuş görevinin her safhasında.60).

Bu ölçme yöntemleri gelişme halindedir ve iyileştirilmeye devam edilmektedir. Araştırmaya ihtiyaç duyulan konular: • Yeni pilot alınırken personel seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılan yöntemlerde ekip çalışmasına yatkın kişileri ayırt edebilecek seçme araçlarının kullanılması yararlı olabilir. kavramsal tanımının ötesinde sektöründe profesyonel eğitim programlarına yeterince önem verilmediği değerlendirilmektedir. Resmi ve özel uçuş organizasyonları ile üniversitelerin işbirliği ile yapılacak EKY çalışmalarının. Bunlardan biri kişinin davranışlarına ve sistemin emniyetine uzun süreli etkiyi sağlayacak eğitimi saptamaktır. bakım personeli. Bu gün uzay ve havacılık alanında olduğu kadar tıp. • Uçuşu doğrudan ve dolaylı olarak destekleyen hava trafik kontrolörleri. • EKY programları bir zorunluluk olmasına rağmen.184) işletilmesi gerekmektedir. Kaza ve olaylarda ekibin performansını. Ülkemizde. deniz yoları. sınıflandırılması için ölçme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.s. nükleer tesisler.farkına varılıp gerekli tedbirlerin alınmasında EKY becerilerinin uygulanması. itfaiye teşkilatı gibi pek çok alanda kabul gören EKY’de potansiyele ulaşabilmek için hala pek çok araştırma yapılması ve bazı sorulara cevap bulunması gerekmektedir. Personel temini üzerinde araştırma yapılması ve belirli politikaların geliştirilmesi gereken bir konudur. petrol tesisleri. henüz Türk havacılık içeriğinin yeterince tanınmadığı. uçuş emniyetine uçak kazalarının nedeni olarak insan hatalarını azaltma yönünde katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. durumunu ve insan faktörü cephesini değerlendirerek. EKY eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi ve Türk kültürüne özgü eğitim programlarının geliştirilmesi gereken bir konudur. EKY konusunda daha yapılması gereken pek çok çalışmaya ihtiyaç vardır. 246 . EKY konusunda yapılan bilimsel çalışmalar henüz başlangıç safhasındadır. • Teknolojinin gelişmesi ile beraber dijital hale gelen uçak kokpitlerindeki yarattığı insan hatası tehdidini azaltma yönünde çalışmalar otomasyonun yapılmasının uçuş emniyetine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. bunun içinde EKY döngüsünün (bkz. uçuş planlayıcıları vb. demir yolları. Bu çalışmalar doğru sonuçları oluşturacak veri kaynaklarının hazırlanması için son derece önemlidir. gibi pilotlarla işbirliği halinde bulunan ekipler içinde EKY ile ilgili özel çalışmalar yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

2004. BÜYÜKMEŞE Tuba. BEDESTENCİ Çetin. Remzi Kitapevi.. Artech House. Bası. USA. Değer Katan Ekip Çalışması Ekip Üyesinin El Kitabı. Kariyer Yayıncılık. Aviation Safety The Human Factor. USA. 2003. Knowledge Management Strategy and Technology. 2. Remzi Kitapevi. Basım.. ALKOV Robert A.Baskı. Pearson Education International. GHAZIRI Hassan. BAGULEY Phil. 2004. BAKAN İsmail .. BALTAŞ Acar. AWAD Elias M. Endeavur Books. Endeavor Books. ALKOV Robert A. Fakülteler Kitapevi Barış Yayınları. Örgüt Kültürü. Casper. Aktüel Yayınları. 1999.. 2002. BUDAK Gülay. 1999. Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İzmir. 2004.. ALKOV Robert A. Sauthern California Safety Institute. İşletme Yönetimi.KAYNAKLAR KİTAPLAR ADAIR John. USA. Transet Limited. England. 2005... Remzi Kitapevi. BARUTÇUGİL İsmet. BALTAŞ Acar.. Kirtland AFB. Bilgi Yönetimi. 1997. Ekip Çalışması ve Liderlik. Coventry. 2nd Edition. Aviation Safety The Human Factor. İstanbul. Babıali Kültür Yayıncılığı. Aviation Psychology.. İstanbul. Etkili Takım Kurmak. BELLAVER Richard F. LUSA John M. 6. İstanbul. 2005. 2002. 2. 2004. Rekabette Fark Yaratan Ekip Çalışması Ekip Liderinin El Kitabı. BALTAŞ Acar. “Knowledge Management”. BUDAK Gönül. Basım. 4. Teams and Team-Working.. İstanbul. 2002. AKAT İlter. 247 .

USA. İstanbul. Hayat Yayıncılık. WHEELER Anne. Nobel Yayın Dağıtım.. FULLER Ray. USA. Keşkesiz Bir Yaşam için İletişim Donanımları.Basım. McDONALD Nick. Aviation Psychology in Paractice. 2005 GÜRÜZ Demet. GAMBLE Paul R. Yönetim ve Organizasyon. EREN Erol.. Literatür Yayınları. Sistem Yayıncılık. Bilgi Yönetimi. 2006. 1998. 2002. Küçük Şeyler. 2003.. Human Factor in Flight. Ankara. 2005. Knowledge Management. CASSON Herbert N.. Ankara. Gower Publishing Limited. Ankara. İşletme Örgütleri Açısından Yönetim Psikolojisi.. GÜREL Emet.. CELEP Cevat. 2003. CÜCELOĞLU Doğan..J. Anı yayıncılık. Knowledge Management Toolkit. CA. İstanbul 1979. 2003.BENSGHİR Türksel Kaya. DOĞAN Selen. İletişim Bilimine Giriş. 6. Çalışan İlşkileri Yönetimi. 248 . IVANCEVİCH J. KEÇECİOĞLU Tamer. başak matbaacılık. 1995. McGraw Hill. Met/Er Matbaası.. Remzi Kitapevi.. İnsan Yönetme Sanatı. BLACKWEL L John. Fundementals Of Management. Yönetimde Problem Çözme Teknikleri. 2001. 2000. London . ÇALIK Temel... Nobel Yayınları. Takım Kimyası ve Mimarisi. Ashgate Publishing Company. İstanbul. USA. İstanbul. 2001 JOHNSTON Neil. DONNELLY H. Kare yayınları. 2006. Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim.. Basım.1996. GÖKÇE Orhan. 12. Ashgate Publishing.J. GIANETTO Karen. 2005. Ankara.. DÖKMEN Üstün. Kogan Page Limited. TAKAV Matbaası. Ankara. HAWKINS Frank H.

Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan. Toplam Kalite Yönetimi. O’DELL Carla. 3. (çev. 1995 249 .. 1997. Rota Yayınları.Ergin Koparan). 1992. İletişim Kurma. KEENAN Kate.. Cloth.. GRAYSON C. 2001. Siyasal Kitapevi. MEYDAN LAROUSSE... (çev.D.R.. Yöneticinin Klavuzu Yönetme. UK. KÖKSALÇ Aydın. Remzi Kitapevi... Davranışları Anlama. McGraw Hill. 2003. Bilgi Çağında Yönetim. ÖZTEKİN Ali. 1993 PFEFFER Jeffrey. Cem Ofset. If We Only Knew What We KnowThe Transfer Of Internal Knowledge and Best Practice. 2.CRM. Ankara. ÖĞÜT Adem. The Free Pres.. 2005. Controlling Pilot Error. Enviroment. 1997. (çev. Sabah Yayınları. New York.. Performans Değerlendirmeleri. Yönetim Bilimi. PALMER Margaret j.Şti.KEÇECİOĞLU Tamer. Nobel Basımevi. KOVANCI Ahmet. KERN A. 1981. Takım Oluşturmak. İstanbul. Bilişim Terimleri Sözlüğü.Veysel Atayman). Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Sistem Yayıncılık. Büyük Lügat Ve Ansiklopedi.1988. (çev. Veysel Atayman) Remzi Kitrapevi. Sinem Gül). İstanbul. Remzi Kitapevi. Reprosel Matbaa Hizmetleri. Culture. 1993. Simon&Schuster. KERN Tony. İstanbul. İstanbul. Ankara. R. 1996. Ankara. Doğan Şahiner). WINTERS Kenneth T.. JACKSON N. 2001. İstanbul. Newyork. McGraw-Hill.Donnelley &Sons Company.T. KEENAN Kate. KEENAN Kate. (çev. Redefining Airmanship. 2000.Baskı. PALMER Margaret.baskı. İnsan Kaynakları. TDK.1995.

1993. Kuzucular Ofset. 1997.. VAN FLEET James K.. 1991. Yöneticilerin yaptığı 22 Hata. İnsan Kaynakları Yönetimi. 1993. ŞİMŞEK M. The Knowledge Management Toolkit. (çev. İletişim Yayınları. TIMMONS Timothy T. Tapir Academic Pres. GRAHAM Ralp. 1. JENSEN Richard S.SAYERS Fran. 2005. İnsan İlişkilerinde İletişim.. 2001. 2006. TAYLOR Frederick.Baskı. BINGAMAN Christine E. 2002. TAVUKÇUOĞLU Cengiz. XXI. 6. SMITH Jeffry F. Günay Ofset. İstanbul. Rota Yayınları. Prentice Hall PTR. Ashgate Publishing.. TEKİN Mahmut.Doğan Şahiner).. Trondheim. Ayça Haykır). Ders Kitabı. Epsilon Yayıncılık. USLUATA Ayseli. İletişim. Englewood.. Baskı. Bernt... Second edition. Servet Ofset... Konya. Yöneticilikte İletişim.. Yönetim ve Organizasyon. Introduction to Knowledge Management. Kara Harp Okulu Sistem Yönetimi Bilimleri Bölüm Başkanlığı. TELMAN Nursel. SIDNEY Dekker. 2003. 2005. Jeppesen Sanderson Publication. Filo Komutanına Tavsiyeler. ÜLSEVER Cüneyt. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi komutanlığı Basım Evi. 2001. Ankara. Alfa Yayınları. 2005. The Field Guide to Human Error Investigations. Yüzyılda İnsan Yönetimi. Konya . Toplam Kalite Yönetimi. TIWANA Amrit. USA. Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi komutanlığı Basım Evi. Human Factors for General Aviations.Şerif. HJELMERVI O. Bilimsel Yönetimin İlkeleri. Cornwall. Ankara. 2003. Bremdal K. (çev.Şti. MF Ltd. Konya. 1999. WHEELER Mardy. İzmir. Filo Komutanına Tavsiyeler. İzmir. WANG Kesheng. TROLLIP Stanley R.Rustung. Yeniyüzyıl Kitaplığı. 2000. 250 . ÜNSAL Pınar.

1993. Nobel Yayın Dağıtım. YENİÇERİ Özcan. WOOD Richard H... Örgütsel Değişimin Yönetimi. Published by Farrar. London. Reprosel Matbaa Hizmetleri. Wahington. Duncan Baird Publishers. 1997.. Aviation Safety Programs A Management Handbook. Straus and Giroux. The Right Stuff. 1979. Newyork. 251 . Jeppesen Sanderson Training Products. WEST Michail. The Secrets of Succesful Team Management.. İstanbul. 1993 WOLFE Tom. HELMREICH Robert L. 2002.. Başarılı Ekip Oluşturma. Cockpit Resource Management. 2004 WIENER Earl L. Ankara. KANKI Barbara G.. Academic press. London..WEISS Donald H.

Hv. Washington DC. Depatment of The Navy. USA. Basılmamaış Eğitim Bülteni. Warsaw.49. s. “Crew Resource Management Program”. 1990 (NTSB AAR 91-04). Pensacola.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Dergisi. Department of Transpor and Regional Development Bureu of Air Safety Investigation. USA. OPNAV INSTRUCTION 1452. Aircraft Accident Report: Avianca. Mart 2006. United Airlines Inc.1nci Ana jet üs K.K.Lığı 112nci Filo Uçuş Emniyet Sb. 2006 252 . Poland.lığı Uçuş Emniyet Dergisi. Human Faktors Group. 1997. Airbus Industrie Training&Flight Operation Support Division.lığı. Washington. 1998. 1982 in Philadelphia. N8082U. New york. Sayı 50. Airbus Industrie. Hv. Pa.K. NAVAVSCOLSCOM.K. 1982 AKSAY Hasan. HK2016. Washington DC. Yıl 9. Boing 707-321B. McDonnel Douglas DC-8-61.. The Airline of Columbia. National Transportation safety Board (NTSB). 1991 Aircraft Accident report: NTSB Identification: DCA82AA014 Scheduled 14 CFR Part 121: Air Carrier Operation of United Airlines Inc. USA. DC. Ankara. Ankara. 2006.. Cove Neck. 1996. ACRM Cokpit Crew Tranee’s Booklet. 1979. January 25. 2006. Fuel Exhaustion. “Human Factors in Fatal Aircraft Accidents”. Toulouse.K.2. “Şahsi Görev ve Disiplin”.7C. Yıl 9. Registration: N1814U. USA. USA. “Yorgunluğa Uçuş Emniyeti Açısından Bakış”. 2001. February 03. “The Evolution of Crew Resource Management : From Managerial Theory to Safety Tool”. Aircraft: McDonnel-Dougles DC-10-10. Aircraft Accident Report. Portland OregonAR 79-7) National Transportation safety Board (NTSB). Sayı. Mayıs 2006. National Transportation safety Board (NTSB) Washington.MAKALELER “Crew Reource Management Instructor CourSe Student Guide”.

“Managing Strategies for Indivusual Knowledge and Organizational Knowledge”. Departmant of The Air Force Air Force Flight Standards Agency. 1998. Andrews AFB. Journal of Knowledge Management. “Pilot Kontrolör Muhaberesinde İnsan Faktörü”. UK. NASA Technical Paper 1875. Temmuz. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Vol.Y. LAUBER J. Cockpit/Crew Resource Management Training Program. “Emniyet Tartışması”. AFI 11-290. CA. USA. “Resource Management on Flight Deck”. Crew Training International Inc.1. Memphis.BAŞAR İbrahim. 1997 BHATT Ganesh D. “Funtemantal Human Factors Concepts”. 2002. Civil Aviation Authority. AT-M-06A.Y. 2006.”Knowledge Management in Organizations: Examining The Interaction Between Tecnologies. CRM Instructiors (CRMI) and CRM Instructor-Examiners (CRMIES)”.. December 1998. USA.. Vol. Moffett Field. T. TN. 2002 CAP 737. No. s. CHEANEY E. No1. COOPER G.1). 1980.E. NASA Ames Research Center. “Crew Resource Management (CRM) Training.. T.. Moffett Field. CA.K.. (Peviously ICAO Digest No. 1997 CAP 719. NATO AEW E-3A Component. Depatmant of defence (DOD). BILLINGS C. Proceeding of a NASA / Industry Workshop. UK Civil Aviation Authority. Techniques and People” Journal of Knowledge Management. BHATT Ganessh. Crew Resource Management (CRM) Basic Concepts.”Information Transfer Problems in the Aviation System”. Andrews AFB.6..Ağustos 1997. WHITE M.H. West Sussex.1-3. İstanbul.. İstanbul. Air Force Instruction. 2003. West Sussex. NASA Ames Resaerch Center. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. 1981 BOZKURT Mehmet Ali. Guidance for Flight Crew.5. Safety Regulation Group.D. 253 .E.S.H. Air Force Flight Standarts Agency. Crew Resource Management Initial Course. USA. 2001.. Eylül-Ekim 1997.

Australia. “The Development and Enforcement of Group Norms” Academy of Management Review. 10th International Seminar. Andrews AFB. Flight Safety International.E. Canberra. Crew Resource Management Workshop. Spain. JONG Jan A. Flight Safety International. January 1984. 1993. 254 . İstanbul. 1996.. (Basılmamış eğitim bülteni). Washington. Federal Aviation Regulations (FAR 120-51B 2) Ferderal Aviation Administration (FAA). 1979. Washington DC. FILIUS Renée. Ocak-Şubat 2006. Advisory Circular 120-51. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Journal of workplace Learning. International Society of Air Safety Investigators.Crew Resource Management Training.Y. Air Force Flight Standarts Agency. HAMEYVAK Yayın Organı. 9. Department of Defense. “Havacılık Tıbbı.12. “Yorgunlukla baş etmek”. “Crew Resource Management for Air Traffic Controllers (Basic Concepts)”. Vol. 1998 DIEHL A. 1994. Vol. s. Uçuş Güvenliğinde Havacılık Tıbbının Yeri”. 1991. The Hauge: Dutch Goverment. 1999. 2000. Proprietary Information. No. CRM Background and Philosophy. Tenerife. Proprietary Information”.7..1.H.. Boing Commertial Airplane Grup. Boing Training Departmanet. Verdict of The Aircraft Accident Inqury Board Regarding the Accident at Los Rodeos Airport. AT-M-06A.. Ferderal Aviation Administration (FAA).1998. T. Kasım-Aralık 1996. 1991. “Does Cocpit Management Training Reduce Aircrew Error?”. CRM Training. Uçuş Noktası. “The Error Chain. ÇETİNGÜÇ Muzaffer. CRM Training Manual for Air Mobility Command.De. 33 Dutch Aircraft Acident Inquiry Board. ROELOFS Eric C. DURU Müge Şölen. Air TrafficControl Series. FELDMAN Daniel C. No. “Knowledge Management in The HRD Office: A Comparision of Three Cases”.

2001. “Group Interaction and Flight Crew Performance”.. FOUSHEE H. Team Performance Management. USA.Scott. “Behavioral Markers for Crew Resource Management: A Review of Current Practice”. No 2... LAUBER J. The İnternational Journal of Aviation Psychology. “Crew Resource Management Training Clinicans’s Reactions and Attitudes”. HELMREICH R. USA.. NASA Ames Research Center. Goverment Institutes. Moffett Field. Weiner & D... 2000. GROGAN Eric L.. Human Factors in Aviation. STILES Renee.L. Eylül 2000. Vol 82.. BAETGE M. WILLIAMS Joshua H. Gower Publishing Limited. San Diago. Erişim: 12. 2005. “Keys to Behavior Based Safety”.12. Maryland.FLIN R. 11(1).. Inc. NASA Tecnical Memorandum 88322. No 2. MCB University Press. SEDDON Margaret R. 1997 FLIN Rhona. NIXON William R.. CA. “Knowledge Management Toolkit”. USA. 1998 FLIN Rhona H. GAFFNEY F. 2001 GIANETTO Karen. GELLER E..L. FSF ALAR Briefing Note.org. GOETERS K. August 2005. “A Generic Structure of NonTechnical Skills for Training and Assessment”. “Crew Resource Management For Teams in The Offshore Oil Industry”.. 14-18 September 1998.. FTP://flightsafety. “Crew Performance as a Function of Exposure to High Density. Flight Safety Digest. Akademik Press. HÖRMANN H. USA..B.C. Aorn Journal. Short-Haul Duty Cycles”. 1986 FRANCE Daniel J. MARTIN Lynne.K. Vienna. 1988 FOUSSE H. Paper Presented at The 23rd Conference of The European Association for Aviation Pyschology. 255 .C.. SPEROFF Theodore. MARTIN L. Nagel..C.. ACOMB D. Flight Safety Foundation.. August-November 2000.. CA.Andrew. Vol 3.. In E.. Crew Resource Management. “Facts About CFIT and ALAs”.2005. WHEELER Anne.M. Lawrence Erbaum Associates.

“İnsan Bilinci.L. Vol.10.. ICAO. 1987 HACKMAN J...HELMREICH R. New Haven. AETC Student Guide. WILHELM John A. WILHELM. 1997. Joint Aviation Authorities Airline Transpot Pilot’s Licence Theoretical Manuel. Human Factors Digest No. New Haven. Error and CRM in Flight Operations”. “Management Styles and Performance: A Knowledge Space Framework” . Randolph AFB. CT. KLINECT James R. Oxford.. Managemet and Organization. WILHELM John A. 2003. ICAO Press... London. HELMREICH. 2000. Robert L.. "Assessing The Behavior and Performance of Teams in Organizations: The Case of Air Transport Crew. Başkent Üniversitesi.. “First encounters of The Colse Kind: The first meetings of Airline Flight Crews”..L. sayı. March 1998 256 . 1993. . 1984. Profesional and National Cultures”. In Proceeding of The Tenth International Symposium on Aviation Psychology (p. International Journal of Aviation Psychology..Yale Üniversity. Introduction To Cockpit/Crew Resource Management. Circular 247. USA. No.. HAÇİK Poyraz. Human Factors. 2005 HASAN Helen. Yale University. 2001.677-682) Columbus.. “On Error Management: Lessons from Aviation”. Ankara.4. 1999. USA.7. Montreal.GINNET R. 1999. HELMREICH Robert L. MERRITT.R. Journal of Knowledge Management. “The Evolution of Crew Resource Management Training in Commercial Aviation”. “Models of Threat. British Medical Journal. HELMREİCH R. MERRITT Asleigh C. 2005/9. Bütün Dünya”. John A. Human Performance & Limitations.. AL-HAWARI Maen. USA. Ashleigh C. “Error and Resource Management Across Organizational. Oxford Aviation Training. HELMRICH Robert L.G. Unpublished Doctoral Dissertation..

Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. SEXTONE B.S.O.. USA.. THY Kalite Güvence Başkanlığı. Zurih. JOHNSON Sandra L. Aeronutical Decision Making – Cokpit Resource Management..1999. HELMREICH R. USA. HAUSLER R. No 12.. CA.İnsan Faktörü-1: Temel İnsan Faktörü Kavramları.1996. 2004 JAA Airline Transpot Pilot’s Licence Learning Objectives for The Theoritical Knowledge Training. STAENDER S. Academic Press...G.L.T. (Basılmamış Eğitim Bülteni) Türk Hava Yoları A. Information Strategy. “Threat and Error Management: Data From Line Operations Safety Auits”.A.. National Technical Information Service. “Knowledge the Latest Thing”. “Controlled Flight Into Terrain”. İnsan Performasnı ve Limitler Ders Notları. 10th International Symposiun on Aviation Psychology. 2000 KIDWELL J. PALMER M. WİENER E..DE. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Springfield.. “Enhancing Performance in High Risk Enviroments: “Recommendations for The Use of Behavioural Markers”. San Diego. M LINDE Karen. VANDER..G.. No:4..Jillinda. Colombus.. in Cockpit Resource Management. FLIN R..L. Educase Quartlerly. 1996. KANKİ B. İnsan Hataları. 2001 KLINECT J.. B.. “Communacition and Crew Resource Management”. LAUCHE K. HELMREICH R. 1993 KAYA Ahmet.. 2000. 257 . İzmir.. AMACHER A. FIELD P. Swiss Air Raining Cenre. KLAMPFER B.. Joint Aviation Authorities (JAA).R.. HELMREICH R. (Basılmamış Ders Notu).1989.. Ohio State University.. DOT/FAA/PM-88/46 Final report. WILHELM J. “Applying Corparate Knowlwedge Management Practices in Higher Education”.. İstanbul. Eskişehir. 2000 Jarnett L. 1996 JENSEN R.L. FLETCHER G. The Netherlands. KANKI. Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu. DIECKMANN P.L.

King’s College. “Evolving Knowledge for Development: The Role of Knowledge Management in a Changing World”.L. 1972. In H. 1987. “Crew Resorce management Training for Offshore oil production Teams”.. 1995. FL. NTSB Idetification. “Tacit Knowledge and Knowledge Management: The keys to Sustainable Compatitive Advantage”. Vol 29. MERRİT C. No: 4.G. 2003 258 . Old Aberden. LAUBER J.W.L. LAUBER J. San Diego. Ankara. Vol 6. WIENER In E. 1989 (NTSB AAR 90-06) Washington DC. DC-10-10 Sioux Gateway Airport. DCA96RA020 O’CONNOR Paul. LUBIT RoyDe.A. Washington DC. KANKI B. UK. Vol 5. 2001. CA. Organizational Dynamics. 11 nci Hava Ulaştırma Üs K. Foreword.. National Transportation Safety Board.. in International Symposium on Aviation Psychology. 2005. Journal of Knowledge Management.K. 2002. Spring 2004. Orlady & Foushee. 1988 MUSON David M. Iowa. cokpit Resource Training (NASA Conference Publication 2455). N. Moffett Field. LAZSLO Alexander. MAİLMAİL Mehmet.K. HELMREICH Robert L.. Replicating Hofsdete: “A Study of Pilots in Eighteen Countries”. University of Aberdeen.LASZİO Kathia Castro. USA. Nasa Ames Research Center. USA. Registration: N310EA. Aircraft: LOCKHEED 1011.. Industrial Psychology Group. Columbus. Ohio state University.lığı. “Cockpit Resource Management: Background Studies and Rationale”. USA... “Cockpit Resource Management”. DCA73AZ005 14 CFR Part 121 Scheduled Operation of Eastern Air Lines Inc. Department of Psychology. National Transportation Safety Board.4. July 19.1993. Aircraft Accident Report. 1972 in Miami. December 29. Harward Health Policy Review.. NTSB. HELMREICH R. USA. Aircraft Accident Report. 1990. “Ekip Kaynak Yönetimi Sunumu”. Academic Pres. Safety Sicience 41. Sioux City. FLİN Rhona. McDonnel Douglas.. No 1. United Airlines Flight 232. “Team Training and Reource Management in Health Care: Current Issues and Future Directions”.

Hv. Power Point Sunumu. J.P.. Mayıs-Haziran 1997. NJ.. CALDERWOOD R.. ZSAMBOK C. Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı.. Uçuş Ve yer Emniyet Bülteni. Princeton University. Yönetimde Kadınlar. s. İstanbul. 1993 Professionalism. “A simulator Study of The Interaction of Pilot Workload with Errors.46).. QUINTAS Lefrere JONES G. İstanbul. USA. ICAO.Y. Human Factors Digest No. Norwood. United Airlines.1993. “Readback/Hearback”. “Decision Making in Action: Models and Methods”. Operational Integrity and Excellence in Introduction to Command / Leadership /Resource Management (C/L/R). Proprietary Information. 1987 Seminer Sunumu. “CRM Training for Parts 91 and 135 Operations”. “ Knowledge Management: A Strategic Agende”. USA. Vol 30. CA.3. Montreal. ICAO Press. “Uçuş Emniyet Rehberi”. Moffett Field. 2001 SCHWARTZ D. USA. Long Range Planning. In proceedings of the NASA/MAC WorkShop on Cockpit Resource Management. Princeton. USA. 1993 Royal Aeronatical Society. “Deciding and Doing: Decision Making in Natural Contex”. NJ.. 1996. “Shared Mental Models and Crew Decision Making” (Technical Report No. Ankara. Moffett Field. 2005.P. NASA Ames Research Center. 1979 ŞAHSUVAR Kemal. Vedat Üner) Rota Yayıncılık. Flight Operations. CA.. Ruffel.H. in KLEİN Orasanu G. 1990 PALMER Margaret. Quiutas. 1997. 1-5 Training Of Operational Personnel in Human Factors. HYMAN Beverly. 2000 SMİTH H. T. ŞENER Serkan. Cognitive Science Laboratory.ORASANU J.lığı . USA. NASA Technical Memorandum 78482. (çev. Circular 227. Ankara.. NASA Conference Publication 2455. RASMUSSEN J.K. 259 . Vigilance and Decision”. NASA Ames Research Center.K.

Eskişehir. Hv. 1998 WIWGMANN Douglas A. KLİMOSKİ Richard J. Canada. 2002. “Oryantasyon bozukluğunun genç pilotlara tanıtılması”. 2006. Journal of Business and Psychology”. Vol. 2006 WEBBER Sheila Simsarian. T. Aviation Research Lab Institute of Aviation.12 YÜZÇELİK C.K.. WILLITS Pat et. Jeppesen Sanderson Inc. RANTANEN Esa. 2001 ULISSE. April 2006. Hv..all.K.K.Atakan. Ankara.C.K. 2002 ÜÇGÖZ R. 260 .K.Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti.. “Defining The Relationship Between Human error Classes and Technology Intervention Strategys”. Alitalia. “İnsan Faktörü Eğitiminde CRM’in Önemi”. “Crews: Adistinct Type Of Work Team. Ankara .18... No.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri. “Oryantasyon Bozukluğunun Genç Pilot/ Pilot Adaylarına Tanıtılması”. NASA Langley Research Center. ÜÇER Yılmaz.K. Roma. Ankara.3. Ankara. 1 nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı.lığı Uçuş ve Yer Emniyet Semineri.. Hava Kuvvetleri Komutanlığı.Kemal. 2006. Basılmamış Ders Notu. Hava Kuvvetlerinde Emniyet. 1996 Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi. Hv. Spring 2004. s. Insyrument Commercial Manual.

2005. 2003. “İşletmedeki Örgütsel Kültür Yapısının Takım Anlayışına Etkisi”. YEMİŞÇİ ALİMANOĞLU Derya. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).. 2001. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). “Uçuş Ekibi Kaynak Yönetiminde İletişim Sorunları”. ÖZEL Ayhan.. Kütahya. Ankara. 2006. “Duygusal Zekanın Askeri Uçuş Eğitiminin Başarısına Etkisi ve Uçuş Eğitimi Alan Pilot Adayları Üzerinde Bu Etkiyi Ölçen Bir Araştırma”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2003. “Uçak Kazalarında İnsan Faktörü ve Kokpit Ekibi Performansının Geliştirilmesine Yönelik Uçuş Emniyet Yönetim Uygulamaları”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ”Kurumsal ve Bireysel Faktörlerin Elektronik İletişime Etkisi Üzerine Bir Uygulama”. İzmir. 2004. Uçuş ekibi Kaynakları Yönetimi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. “Türk Kara Havacılığında... “Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi: Uçuş Ekipleri Tarafından Kaynak Yönetimi Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma”.“Bilgi Yönetim Sisteminin Performans Kırıkkale. ÖZENLİ Sebahattin. ÜNAL Turan. Değerlendirme Üzerine Etkileri”. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri. 2005. Adana. Kütahya. Ankara.TEZLER AÇIKEL Yıldırım. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). BAHTIŞEN Erdinç.. 2005. ELBAŞI Dinçer. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 261 . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ŞENTÜRK Serdar. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

http://www. http://www.org/yonetim/yonetim-teorileri/taylor. AKTAN Coşkun Can. Erişim: 16.10. A Paper By The CRM standing Group of The Royal Aeronutical Society. AKTAN Can.2006 Adaptability/Flexibility.2006. AKTAN Coşkun Can.cnet.18. Neil Krey’s CRM Devolopers. Erişim:15.crm-devel.canaktan.2006. London.İNTERNET “Beş Faktör Modelinin İçerdiği temel Boyutlar Nelerdir?” http://www. http://www. Erişim 12. USA.asp Erişim: 12.2006.com/reports/crm-now.canaktan. http://www.08. Pensacolada. Erişim: 16.navy. http://www.2006.12.org/yonetim/yonetim-teorileri/neo-klasik.org/yonetim/yonetim-teorileri/weberizm..09.com/avcfibook/instruction_techniques/. AKTAN Coşkun Can. 262 . Erişim: 16.2006. http://wwwnt.htm.htm.turbocv.2006.canaktan.canaktan.2006.htm.htm. Neo-Klasik Organizasyon Ve YönetimTeorileri . Case Study.08. Erişim: 18. Klasik Organizasyon ve Yönetim Teorisi .2006.dynamicflight. Bilimsel Yönetim Teorisi: Taylorizm.08...2006. Bürokratik Yönetim Teorisi: Weberizm. “Crew Resource Management”.07.htm. “Tecniques of Flight instructors” . Erişim: 16.org/resources/misc/transcan/transcan1.. http://www. “İnsan Yönetimi ve Liderlik”. Fl. Naval Aviation Schools Comand.06.canaktan.asp#GlossX Erişim: 02.org/yonetim/yonetim-teorileri/neo-klasik.htm .org/yonetim/insanyonetim/liderlik. Neo-Klasik Organizasyon Ve YönetimTeorileri .com/psikometriktestler. AKTAN Coşkun Can.htm. Transport Canada. 1999.raes-hfg. http://www. http://www. “Crew Resource Management”.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AF.08. Erişim:10.

Erişim: 12. Case Study..10.htm. AKTAN Coşkun Can.K. THOMPSON Richard C. BARON Robert. Erişim: 24.org/yonetim/yonetim-teorileri/yeni-teoriler.hf. Kara Kuvvetleri Komutanlığı.. The Human Performance Stiuation Awareness and Automation Technology Conference. 2000. “Barriers to Effective Communication: Implications for the Cockpit”.18.htm.03. WILLIAMS Kevin W.edu/cgboer/maslow. Pensacolada.Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü.faa.htm.cnet. http://webspace.2006.airlinesafety. Oklahoma.ship.org/yonetim/yonetim-teorileri/fayolizm. 1995. Abraham Maslow Biography. BARON Robert.iflyamerica. Erişim: 12.2006.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/AS. Asker Yönetici İnsan.2006.2006. The Aviation Consulting Group. Erişim: 16.08.asp. Erişim: 21. http://www. Daytona Beach.. Fl. http://www.. http://www. http://www. PETERSON Linda M.navy. BOEREE George. http://www..org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis. Naval Aviation Schools Comand.gov/docs/508/docs/cami/00_28.org/yonetim/yonetim-teorileri/tarihsel-bakis.08. USA.2006. Assertiveness. “Why are Routine Flight Operations killing Pilots and their Passengers?”. K. Ankara.htm. http://wwwnt.18.asp..org/routine_flight_operations. Resmi Organizasyon Ve Yönetim Teorisi: Fayolizm.. Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış. 09.. Erişim: 16. 2004.2006.html. Yönetim Biliminin Doğuşu: Tarihsel Bakış.AKTAN Coşkun Can.2006.canaktan. Erişim:16.htm. Organizasyon Ve Yönetim Teorileri Alanında Çağdaş Yaklaşımlar.pdf. Erişim: 263 . http://www.18. AKTAN Coşkun Can. AKTAN Coşkun Can.canaktan. Erişim: 16.2006.. “Controlled Flight Into Terrain: A Study of Pilot Perspectives in Alaska” Civil Aeromedical InstituteFederal Aviation Administration.canaktan.12. http://www.2007.canaktan.com/editorials/BarriersToCommunication. BAILEY Larry L.06.

http://www.php?nt?=257 .02. http://informationr.sabem.htm. BOWERS C.8.. SHEARER Kathleen. Pensacolada.. http://www. http://darkwing.06.mil/oai/oai?&verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA 150359. Erişim: 02.cnet. 2001.edu/~jshields/CRM/shell_model. Erişim 28.htm. Vol. Case Study. http://www.2006. “Culture.. Communication.bmjjurnals.2006.org/cm/pages/Imklgos.305-331).dtic. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s.2006. USA.aero.org/cgurcay1. Erişim: 20.pdf..).05. HELMRICH Robert L.2005.10.. WILHELM John A. MERRIT Asleigh C.gov.2. Knowledge and Wistom”.navy.2006.. Error and Crew Resource Management”.07.2005.bilgiyönetimi. No.edu/~otecdatawistom. “Information.BOUTHILIER France. Naval Aviation Schools Comand. BMJ 2000..1 . Erişim: 10. ÇAPAR Bengü. Erişim 10.EDENS (Eds. DUMAN Yasemin.10. http://people.com/culture%20error%20and%20crm. http://bmj. Fl. http://www. “İşletmelerde Örgüt Kültürü Faktörlerinin Farklı Boyutlarda Oluşmasında Sektörel Farklılığın Etkisi: Hizmet Ve Sanayi Sektörlerindeki Yöneticiler Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Sonuçları”. In SALAS E.asp Erişim: 12. 320:781-785 (18 March).06. Erişim: 12.html. KLINECT James R.2006 HELMREICH Robert L.pdf. Erişim: 11. Erişim: 22. “Bilgi Yönetimi: Nasıl bir İnsan Gücü?”.isguc.A.1 http://wwwnt.11.und.tr/kaynaklar/473_1dusuk_is_memnuniyeti.12. Improving Teamwork in Organizations (p.”Understanding Knowledge Management and Information Management: The Need for an Emprical Perspective”. 264 . 2005. “On Error Management: Lessons from Aviation”.uoregon. Hillsdale.. Information Research (Electronic Journal).net/ir/8-1/paper141.2006. “Düşük İş Memnuniyetinin İş Performansına Etkisi”.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/CM.04. Erişim: 15.aviationcrm..htm.saglik.com/cgi/content/full/320/7237/731.2006 GÜRÇAY Cemile. s. http://stinet. DATA.. October 2002.

Naval Aviation Schools Comand. Dallas Flight Standarts District Office.crmdevel.2006 Mission Analysis.2006. Erişim 10.10. Erişim.htm. İSLAMOĞLU Güler. Department of Transpor and Regional Development Bureu of Air Safety Investigation. 5. Prentiss L.2006. Error-Tolerant Crew Procedures for The Year 2000. http://homepage. Power point presentation.http://www.2006. http://wwwnt.navy.org/HumanFactorsinFatalAircraftaccidents. “Crew Resource Management and Its Applications in Medicine”. Fl. Pensacolada. 265 .10.2006.org/resources/paper/last/last.06. http://www. s. USA.cnet..2006. USA.htm.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/LD.org/documents/SIVILHAVAARACININKUMANDANI NINHAKVEYETKILERI.2006.09.navy.htm.hurkus.. Leadership.tr/preview_content. PIZZI Laura.10. www.com/dispatch.10.2006. Erişim: 09. Case Study.talpa. www.utexas.pdf. 10. Erişim 11. Naval Aviation Schools Comand.doc . NASH David B.ahrq.kalder. Thomas Jefferson University School of Medicine and Office of health Policy&Clinical Outcomes..org. 2005.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/MA. England.gov/avr/afs Erişim: 12.cnet.faa. Fl.narcap. http://wwwnt.asp Erişim: 12. http://www.10.2006.08. “Aeronautical decision Making (AC 60-22)”.asp?contID=678&tempID=1&regID=2. 2001. 1999.asp Erişim: 12.psy. “ Sivil Hava Aracı Kumandanının veya Kaptanın Yetki ve Sorumlulukları”http://www..06.gov/clinic/ptsafety/chap44. Case Study. http://www.Erişim: 12. LAST Steve.06. “Eliminating "Cockpit-Caused" Accidents”. KalDer Forum Nisan-Mayıs-Haziran.2006.edu/HomePage/Group/HelmreichLAB/Publications/pubfi les/Pub235. GOLDFARB Neil I.. Pensacolada. ÖZTÜRK Yaşar. Erişim: 30. Human Factors in Fatal Aircraft Accidents.pdf Erişim: 12. 1996.

cnet.navy.pdf. ASLAN Selçuk.06.talpa.. Karakter ve Kişilik İlişkisi”.html.SANTOTUS Megan.psy.280.8. EDENS Elena S. Performance.. SEAMSTER Thomas L.net/ir/81/paper144.Robert. WILSON T.Erişim: 19. Erişim: 266 .com/C16S4/duygudurumBozukluklari..com/research/knowledge/edit/kmabcd.crmdevel. “Analyzing Cockpit Communication: The Links Between Language. Error and Worklod”.org/resources/paper/Training%20CRM%20skills%20seametal9 9. http://wwwnt.pdf Erişim:19. Fl.1. http://www. PRENTİSS Frank A. Erişim:13. http://www. Erişim. “ Sivil Hava Aracı Kumandanının veya Kaptanın Yetki ve Sorumlulukları”. Türk Sivil Havacılık Kanunu.http://www.2006.. USA.01.2006.pdf. “Implementing CRM Skills within crew training programs”.12.turkpsikiyatri.12. s. Yaşar Öztürk.2006. Erişim: 12.1. Vol. http://homepage.. “The nonsense of “knowledge management”.Situational Awareness.10. 2005. “The ABC’s of Knowledge Management” Http://www.. HELMREICH L. Case Study.D. SAYIN Aslıhan.2006.2006. “The SHELL Model”..02. s. 10. http://informationr.No.htm. Erişim: 12.J.tr/content/turkish/uyeler/KANUN/TURKSIV. Federal Aviation Administration. http://www. USA. Erişim: 12.utexas.2006.edu/HomePage/Group/HelmreichLAB/Publications/pubfi les/pub243. Naval Aviation Schools Comand. Türk Psikiyatri Dergisi.cio.html. SEXTON Brayn.tursab. SURMACZ Jon.org.10.mil/crm/crm/stand_mat/seven_skills/SA. “Duygu Durum Bozuklukları ile Huy.asp 12. October 2002.03.doc. 1998. Information Research (Electronic Journal).2006. SHILDS Josh. Pensacolada.org/documents/SIVILHAVAARACININKUMANDANI NINHAKVEYETKILERI.2005.

C. 2003. CRM Background and Philosophy. (Basılmamış Eğitim Bülteni). İzmir. Basılmamış Ders Notu . Hv. USA. Etkili Konuşma ve Yazma Rehberi.K Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutamnlığı. İstanbul. Hv. Türk Hava Yoları. Türk Hava Kuvvetlerinde Uçuş Emniyeti. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı.Md. El Kitabı. 1998. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. NAVAVSCOLSCOM.T. Hava Kuvvetleri Komutanlığı. USA.1991. Basılmamış Ders Notu. American Airlines. Ders Notları.K. Türk Hava Yolları (THY).DİĞER Boing Commertial Airplane Grup. Pensacola. 1981. 2006 Flight Crew Responsibility. Sistem Emniyeti. 2006.4. Kaza Önleme Ders Notu. 2005.ve Neş. Ders Notları. 1991.1975. USA. İstanbul.lüğü. Crew Reource Management Instructor Course Student Guide. Uçuş Ekibi Kaynakları Yönetimi.Bas. Eskişehir. Hava Harp Akademisi Komutanlığı Yönetim ABD Başkanlığı. Flight Deck. 267 . İzmir.. Ankara. Dallas.1996.Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. Hava Eğitim Komutanlığı. İstanbul. NATO AEW E-3A Component. İzmir. İzmir.1995. Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Kaza-Kırım İnceleme Kitabı. T.C.lığı. Crew Training International Inc.K. Ekip Kaynak Kullanımı Hazırlama Dersleri.1995. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. Boing Training Departmanet. TN. S.K. 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi K. Crew Resource Management Initial Course. Memphis. Hava Psikolojisi. Hv.

268 . HKK Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. Uçuş Emniyet Ve Felsefe Kavramı. 1994. Çiğli – İzmir. 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı.C. 2005. T. İzmir.Uçuş Emniyet Programları Yönetimi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı. İzmir. Ders Notu. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. 2 nci Ana Jet Üs Komutanlığı. Uçuş ve Yer Emniyet Okul Komutanlığı. 2nci Ana Jet Üs Uçuş Okul Komutanlığı. 1995. Uçuş Emniyeti İnsan Faktörü Kitabı. El Kitabı.

çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.EK Sayın meslektaşım. Murat TERZİOĞLU 269 . Ankete göstermiş olduğunuz ilgi ve değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder. topluca değerlendirilerek genel özellikler itibari ile sonuçlar açıklanacaktır. Bu nedenle anket formunda isim veya size ait olan herhangi bir simge vb. Ankete vereceğiniz cevaplar gizli tutulacak. ”Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak Yönetimi” konulu tez çalışması ile ilgili bir anket formu hazırlanmış ve size gönderilmiştir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı. İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programında hazırlamakta olduğum. belirtmenize gerek yoktur. hiçbir makam ya da kişiye verilmeyecek. Lütfen anketi mürekkepli/tükenmez kalem kullanarak doldurunuz. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaptan ekip üyelerini normal uçuş faaliyetleri yada acil durumlarda soru sormaya teşvik etmelidir. Görev performansımı etkilemesi muhtemel konularda görüşümün alınmasını isterim. Uçuş ekibi kaptanın kararlarını sorgulamamalıdır. 12. Yorgun olduğum durumda bile. 14. Başarılı bir uçuş görevi her şeyden önce kaptanın uçuş yeterliliğinin ilk işlevidir. 13. Karar verme yeteneğim rutin uçuşlarda olduğu gibi acil durumlarda da iyidir. Uçuş ekibi birbirinin stres. 20. Tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Ekipten öneri bekleyen kaptan. Lütfen aşağıda görmüş olduğunuz derecelendirme ölçeğindeki rakamları kullanarak görüşlerinizi belirtiniz. A. Yanlış ya da doğru cevap yoktur. 11. Diğer ekip üyelerinin önünde hata yaparsam utanırım. 17. Acil durumlarda karar hatası yapabilirim. Kaptan acil ve olağan dışı durumlarda. 16. 9. 10. Diğer ekip üyelerinin iş yükümün artmaya başladığını bilmesine izin veririm. Ekip üyeleri uçuş güvenliğini tehlikeye sokmadığı sürece kaptanın kararlarını ve hareketlerini sorgulamamalıdır. zayıf liderdir. 3. 15. 21. 18. Uygulanması bozulmamalıdır. kimi etkilediğine bakmasızın konuşurum. Uçuşta sorunla karşılaşırsam. 2. 8. Daha az tecrübeli kişilerle çalıştığım zaman performansım olumsuz yönde etkilenir.Ekip Kaynak Yönetimi (EKY) Anketi ( Pilotlar) Anketin başarısı soruları mümkün olduğunca samimiyetle cevaplandırmanıza bağlıdır. 1 Kesinlikle Katılmıyorum 2 Katılmıyorum 3 Tarafsızım 4 Katılıyorum 5 Kesinlikle Katılıyorum 1. Anormal durumlarda tek güvendiğim kendimdir. Kaptanın sorumlulukları kokpit ve kabin üyeleri arasında koordinasyonu da içerir. 4. halinde organizasyonun faydasına olduğuna inanılsa bile kurallar 5. 19. yorgunluk ve hastalık durumunu gösteren işaretlerı gözlemlemelidir. Aklınıza gelen ilk cevap en iyi cevaptır. uçuşun kritik safhalarında etkinlikle görev yapabilirim. 6. 270 . uçağın kumandasını ele almalı ve uçağı uçurmalıdır. Stresli ve yorgun iken daha az başarılıyımdır. Diğer ekip üyeleri ile tartışmaktansa aynı fikirde olmak daha iyidir. 7. Sorunları çözmek için uçuş ekibi açık bir şekilde birbiriyle konuşmalıdır.

34. performansımı olumsuz etkiler. 35. Eğitim kaptanın en önemli sorumluluklarından biridir. 38. 31. Düşük iş yükü dönemlerinde kokpit içinde günlük sosyal konuşmalar mürettebatın koordinasyonunu artırabilir. 23. Hasta olsam bile kritik uçuş manevralarını başarı ile gerçekleştirebilirim. 37. ikinci pilotları eğitmektir. Her bir uçuş üyesi diğer üyelerde stres. Düşük kokpit iş yükü yoğunluğunda. 39. Kaptan. Mürettebat üyeleri uçuş öncesinde yada uçuş sırasında kendi psikolojik streslerini yada fiziksel sorunlarını diğer uçuş üyelerine söylemeye kendilerini mecbur hissetmelidir. 43. 41. Kişisel sorunlar. Ekip üyeleri birbirlerini mevcut ve potansiyel iş yüküne karşı hazır tutmalıdır. uçuşa çıktığı zaman her türlü kişisel sorunu arkasında bırakmayı bilir. 28. 32. 26. İyi iletişim ve ekip koordinasyonu güvenli bir uçuş için teknik yeterlilik kadar önemlidir. hastalık belirtisi olup olmadığına dikkat etmeli ve durumu diğer üyelerle konuşmalıdır. Pilotlar diğer uçuş üyelerinin sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli olmalıdır. 30. İkinci pilotun tam iş göremezlik (incapacitation ) dışında uçağın kontrolünü alabileceği hiç bir durum yoktur. 24. 40. Kaptanın temel bir görevi. Gerçek bir profesyonel hata yapmaz. yardımcı pilota görevlerini dikte ettirmelidir. 1 Kesinlikle Katılmıyorum 2 Katılmıyorum 3 Tarafsızım 4 Katılıyorum 5 Kesinlikle Katılıyorum 25. 271 . Pilotlar prosedür ve uçuş planlarını sözlü olarak dile getirmeli ve bilginin diğer uçuş üyeleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığından emin olmalıdır. Etkili ekip koordinasyonu. Her bir uçuştan sonra prosedürlerin ve alınan kararların kısa bir brifingle gözden geçirilmesi ekibin koordinasyonunu devam ettirilmesinin ve geliştirlmesinin önemli bir parçasıdır. Yazılı kurallar uçuşun her safhası ve durumu için gereklidir. 42. 36. ekip üyelerinin birbirlerinin kişiliklerini göz önünde bulundurmasını gerektirir. Tam anlamıyla profesyonel bir kaptan. Diğer ekip üyelerinin hareket tarzı ile ilgili olumsuz yorum yapmaktan kaçınmak önemlidir. sıradan kokpit görevleri ile uğraşmaktansa dinlenirim. 27.22. Uçuş ekibi birbirleriyle ters düşmekten kaçınmalıdır. Teknik yeterlilikler kadar iyi iletişim ve ekip koordinasyonu uçuş emniyeti ve güvenli bir uçuş için önemlidir. 29. 33. çünkü tartışmalar tansiyonu artırır ve ekibin verimliliğini azaltır.

Çok nadiren B. Bazen D. Uçuşta kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissedersiniz ? A. Ara sıra C. Kaptanın sorumlulukları ekip koordinasyonunu ve uçuşu yönetmektir. 47. Ekip Kaynak Yönetimi uçuş güvenliğini ve ekip verimliliğini artırır. 45.44. Bazen D.Genellikle E. iyi ekip koordinasyonu acil ve olağan dışı durumlarda daha önemlidir. 48. 46. Sık sık E. Hangi sıklıkla uçuş ekibi ile ters düşmekten kaçınırsınız ? A. Hiç bir zaman B. Uçuş öncesi brifingi uçuş emniyeti ve etkili ekip yönetimi için önemlidir. Her zaman 272 . Çok sık 49. Ara sıra C. Bireyler stres altında daha az verimle çalıştığı için.

göz önünde bulundurur ve kararı açıklarlar. Tip A Tip B Tip C Tip D Liderler genellikle ani karar verirler ve kararlarını açık ve kesin bir şekilde ekip üyelerine iletir ve onlardan kararlara sorun çıkarmadan içtenlikle uymalarını bekler. Aşağıda belirtilen her bir öğenin uçuş görevine olan etkisini belirtiniz. Liderler genellikle ani karar verirler ve harekete geçmeden bunları açıklama ihtiyacı duyarlar. kaptanlar lütfen uçuş görevi yönetimi şeklinizi düşününüz. Kararları için sebep gösterir ve soruları cevaplarlar. Liderler genellikle önemli karar verirken ekibin görüşünü alırlar. Eğitimin kalitesi 5. Uçuş yer eğitimlerinin kalitesi hakkındaki memnuniyetinizi belirtiniz. Yer dersleri 2. Dökümanlar 273 . Karar vermeden genellikle diğerlerine danışırlar. Aşağıdaki iki soruyu cevaplarken. Pilotlar ve Uçuş Ekipleri 2. 1. ikinci pilotlar lütfen kaptanları düşününüz. Hava Aracı Bakım Ekibi 6. Radar Kontrolörleri 5.B. 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Yeterli 4 Yüksek 5 Çok yüksek 1. Lütfen kişisel görüşünüzü en iyi yansıtan cevabı aşağıdaki rakam kodlarına uygun olarak belirtiniz. 1. Hava Trafik Kontrolörleri 4. Çoğunluğun fikrini kabul ederler. Simulatör eğitimi 3. Genelde en çok hangi tip liderle çalışıyorsunuz ? C. Uygulancak işin verdikleri kararla parallel olmasını beklerler. Lütfen liderlikle ilgili aşağıdaki açıklamaları okuyunuz ve takiben soruları cevaplayınız. Uçuş Sağlik Ekipleri 8. Sorunları masaya yatırırlar ve öneri beklerler. 1. Tavsiyeleri dinler. Uçuş Emniyet Görevlileri 7. Uçuş Planlayıcıları 3. Yukarıda belirtilen hangi tip liderle çalışmak istersiniz ? 2. Eğitim materyallerinin kullanılışlığı 4. Bu bölümdeki sorular Ekip Kaynak Yönetimi hakkındaki değerlendirmenizi görmek için hazırlanmıştır. Personel Aileleri 2.

Kişisel Bilgiler Havacılıkta Geçirdiğiniz Yıl: 0-5______ Mevcut Pozisyonunuz: Statü: Kaptan _____ Pilot_____ 6-10______ İkinci Pilot_____ Öğretmen_____ Kontrol/Standardize_____ 10 +______ F. davet edilen eğitmenler tarafından ____3.D. 2. Eğer Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi almış iseniz.com mterzioglu@hvkk. Diğer (Lütfen belirtiniz):___________________ E.mil. Faydasız B. Başka bir uçuş organizasyonunda ____4. HAYIR ise E (Kişisel Bilgiler) bölümüne geçiniz. ____1.tr 274 . Kendi uçuş organizasyonumuzda. Kendi uçuş organizasyonumuzda. 1. Herhangi bir eğitim kurumunda ____5. A. alınan eğitim hakkındaki değerlendirmenizi belirtiniz. kendi eğitmenlerimiz tarafından ____2. Paylaşmak istediğiniz diğer görüşleriniz: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ”Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim” İletişim Adresi: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanlığı 06100 Bakanlıklar ANKARA Tel Faks E-Posta : 0 532 3248768 – 0 312 414 3225 : 0 312 4196468 : muratttei@yahoo. Eğitimi aldığınız yeri/yerleri belirtiniz. Faydalı 3. Lütfen Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. ne faydalı C. Ne faydasız. Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi aldınız mı? Evet____ Hayır____ Cevabınız EVET ise bir sonraki sorudan devam ediniz.

. 66.. 237 F FAA... 29. iv... 22. 38. 189... 239... 111. 147... 260. 237 Durum Değerlendirme . 7. 237. 270.. 151... xix. 155.. 66.. 6....... 172... 101... 132 B Bağımlılık ......... 153.. 85............36. 178. 20. 30.... 94.... 33.. 163. 48........ 15... 126. 29.. 137 I-İ-J İhlal . 31. 197. 234........ 134. 108. 134. 84... 172.. 7...... 101..19.. 211.. 191. 65. 43... 102.. 167... 22.. 141... 75. 120. 180.. 99.. 110. 26.. 144. 32...... 82.... 164.. 120..... 141. xix.... 127... 96.. 139. 126. 105. 218. 174... xviii.. 119.. 146. 41.. 62... v.....125 İletişim. 96....... 105.182 Çeklist... 122.. 95. 87. 142.. 101. 41.......... 36.. 89..... 234... 133.... 106. 142.. 22. 133.. 242. 23.... 270 Emniyet .... 223..... 12. 84. 170... 162. 106... 77.... 210.. 89. 29.. 246 Bilgi.. 109....... 128. 236......... 1.. 10. 185..... 111. 21. 182 Çevre ...... 147.. 82. 58. 2.. 161.. 100. 25. 81. 71. 67... 60. 234. 61.. 43..... 31. 14...... 34. 60. 83. 86. 29.... 6..... 195.. 16. 105. 174.. 2. 61... 7.. 116. 10. 20.. 17. 24. 80. 78.. 98. 131.... 47... 60. 135. 63.... 2. 122. 46..... 159.... 56.. 196..... 37 Etkin.70. 218. 48... 132.. 21. 83. 127... 151.. 138.. 95. 61.. 149... 119...... 81.......... 238..44 Assertiveness .. 89. 93.... 74. 195..... 45. 172 Faktör. 233....... 56. 191.. 25. 56. 19. 100.... 16..... xviii. 273 Ekip Kaynak Yönetimi.... 147.. iv.... 9.... 166. 112... 108. 7. 193........ 163..... xix...... 181... 102... 139. 1.. 168. 14.. 3.. 144. 195. 142....... 105.. 238..... 88... 101. 85.. 214. 158. 135... 119. 41.. 192 Birey ... 133... 56. 257..... 106. 156. 226. 120... 99. 186. 26. 83.. 141........ 31. 146... 259.DİZİN A Akıl... 233. 45.... 187. 271. 184. 84. 119.... 156.... 145... 115....... 73.. 175.. 127... 146. 151.. 102.......... 240. 252. 99. 97. 86..... 246 Hedef . 34. 242. 64.... 203... 90... 188. 63. 215.. 61..... 60.66 Donanım . 96. 114.. 94.. 238. 42.. 77.. 185.. 165.. xix.. 160... 139. 103.. 75. 63. 84..... 145... 214.. 152 C-Ç Columbia .. 161.. 187. 72. 21... 254.... 117. 162.2. 132.. 235..... 121. 68..... 129. 165. 64... 193...... 14. 71.. 18... 154. 171.. 111... 127. 8.. 111. 59. 72..... 107. 225. 163 Durum Muhakemesi.. 246.. 111. 9. 193........ 142... 31. 143. 2. 104. 30.. 92..... 12.... 173........... 32........ 240. 13... 250 Hatalar zinciri . 113.... 243... 33. 125.. 39 Bakım10.. 40. 30. 34.. 19. 43. 154..... 100... 237.. 244....... 149...... 40. 62.. 171 Grup. 246.... 168... 159 E ekip v... 94..125 Disiplinsizlik . 71.. 78. 87.. 143. 111.. 116.. 171.... 114... 238.... 5. 33..... 143.... 156.. 92.. 191. 24. 73.. 111.. 30. 107.. 70.... 108.... 129. 237.. 95 D Değer.. 154... 98.... 126. 122...... 198.. 187.. 213. 102.... 35... 67........ 86. 148..... 59.... 188. 141. 25.. 81....... 171. 1. 128.... 17. 5.. 94. 116....... 178. 164. 46. 142.. 240.. 157. 152 Demokratik . 110.. 145. 101... 144. 238. 144. 27. 188.. 107.. 146........ 215...... 243... 159.. 222.. 138.. 143.. 12... 137.. 63. 5.. 73. 122. 10. 95. 85.192 Çapraz kontrol .... 98. 25... 261....... 42.. 96...... 46. 184. 47... 5. 17... 244 Fayol .. 98.. 45. xii.... 132. 144.. 224. 117.. 72... 106... 140........ 60. 233. 273 Enformasyon....... 108.. 150.... 150.... 33..... 11. 267.... 102...... 220. 184.49 G Görev .. 33...... 59.. 1.. 1... 14.. 187. 67. 104. 134 İhmal .70 İhtiyatlı . 268. 143. 239... 151...... 146... 39.. 21. 125.. v.. 106.27 Hava trafik kontrolörleri . 275 ..... 60. 3.. 272.. xvii... 244. 130........ 183.......... iv.. 46. 33... xii. 213. xix..... 61. 132 Farklılık ... 117. 126.... 95... 148. 143... 158.. 101. 157. 69.. 87. 19.. 241.. 101 Havacılık .. 235.. 11... v... 29........ 211....... 15. 60.. 169. 21..... 181... 198 Hata 27.. 78. i.. 179... 75...........iv. 73. 189.. 137. 134. 239. xii. xii.... 221. 241.. 42... 102.. 192.. 34.... 109.. 149.. 100..... 172. 75. 167.... 245... 46.... 190... 188. 101.. 167.. 61.. 136. 189. 130. 70. 196. 197.31... 133.. 242. 126...... 28... 89... 197. 44.... 270 GPWS.... 241. 84... 115.. 212...... 79. 146. 134. 253. 190. 88.. 140. 16. 45. 209.. 174..... 216... xix... 141.. 217. 188 EKY .. 81........ 107.. 34. 89. 19.. 174... 164... 121. 84. 190. 184. 170.... 110... 3.. 65.. 136.. 91... 242. 119. 111.. 144... 8.. 68. 145. 132. 175.. 129...

. 192 Otorite . 248..... 181. 256.... 11. 15........ 68.. 18... 33.... 92.. 167. 131.... 29.... 264. 161. 261. 93. 151... 155. 62............ 79.......120 Sosyal iii... 153 Otokratik... 253.... 153. 225...... 195..... 85.. 167. 91. 20.... 268........ 100... 126.. 207..... 90. 75.... 64... 63. 181. 36..... 62. 270. 247. 114.. 117........ 110............ 66.... 235... 94. 109....... 223. 33.. 42.. 257.. 248.. 119.. 22.... 158... 222... 1... 112. 26.......... 188... 123. 14.. 110........ xii... 104. 43... 120. 256.......... 249..... 89. 118... 142............ 159. 226. 125... 117. 37.. 174. 122. 17.... 18. 196...... 14... 216.82 Kaynak ii.. 80. 234....... 213... 26....... 139..........79..78 organizasyon 2. 39.. 105..... 179... 147... v..6.. 267 Kendine Güven .... 82... 271..... 20. 74... 19.... 94.. 70.. 223... 210..... 143..... iv. 257.... 9... 192. 163.. 130.. 86.. 31.. 259... 174..... 102 Sistem xiii......... 103. 260.. 111... 252.. 14... 21... 157. 8............ 12........ 89. 250..... 38..... 31...... 107.... 11 S Sağlık .. 79.... 36......... 242....... 19. 135.... 20...19....... 97. 111.... 56..30. 263. 88.. 143............... 264..154 Nesil .... 84... 11.... 19...... 38... 106............ 91 Mission . 49. 13. 27. 11... 19... 191... 14... 267 Sivil . 91 Management... 22..... 257 Rol ........... 220.... 11... 128.... 74..... 74..... 195 R Radar kontrolörleri ..... 197. 90. 134. 21.. 61.... 28... 98... 214.. 255. 100.. 175... xix. 250.... vi. 106. 161... 108 O-Ö Olay ... 274 İnsan.... 107.. 95.. 274 Kaza . 148... 25. 8..... 132. 34........... 83.. 84. 129........19. 249... 258. 262.. 74. 273 Pilot xviii.......... 112.. v........v............ 161........ 82....... 244 Statü . vii... 190.. 34. 219.... 143..120 Kasıtlı... 138.. 16.. 48. 191. 161. 177.. 152....... 32...... 242. 92.. 189.. 95........ 209.. 113 Muhabere...... 99..... 223.. 23.. 49. 121. 222............. 19.125 otomasyon ........... 27 Man.. 25... 129... 267................... 80.. 133. 171...... 20.76 K Kaptan . 204. 27... 225...... 218. 188..... 151.. 265. 68..... 262 M-N Machine . 131. 100.185 SHEL .. 265 Motivasyon. 113.......... 18. 184........ xii. 98......... 38.. 250. 117..... xviii..... 182... 83. 91. 163.. 176.. 248. 141. 103.. 108........ 11. 233.. 55. 242......... 112... 104. 65... 169. 104.. 232... 266. 133.. 274 T 276 . 119.... 44 Kaygı .... iv. 106.. 65. 239......... 192........ 133.. 105... 52.... 12...... 115... 125.. 44.. 101.. 80...... 191.. 250.. 4.... 63. 101.... 244 P Personel Aileleri . 273.ii..... 119....191 Otomasyon. 24........ 125.......... 168 Savunma. 87... 195 SORUMLULUK ......71... 175.. 63... 91........ 189. 68......... 72.. 253..125 Öğretmen79.. 28. 227.. 223.. 111. 60.... 109.... 115.... 192....... 52........ 93. 91 Makine .......31. 149..... 23...... 33. 211. 36....... 221.... 60.... 272. 231.... 270. xviii........ 28......... 171. 172 Otoriter . 23... 17... 251. 67... 21. 104. 99. 207. 39.. 85....... 29. 145..... 44... 66. 133....... 64.147.. 134.... 180.19.... 88......... 233..... 76... 246........ 122.. 73..19. 126. 160... 10.... 26........... 83.. 154.. 22.... 248.. 78 kavram.. 173. 254.... 11. 198 Sorumlu 5...... 102.... 37.. 67.... 105. 20......79 Operasyonal....... 140... 131..... 107.... 126 Liderlik .. 116......... 106...... 77........ 158. 91. 12.. 224.. 247.. 27.. 136. 249. 245.... 10.107........ 228. 189. 162....... 10... 262. 261. 99.. 153... 35.. 150.... 127..... 225... iv...... 130. 121.. 184.... iv......... 189. 193. 5...... 127.. 238..... 195... 83...... 29... 222. 269 İsveç Peyniri Modeli.... 210...12...109... 232...... 63. 117.. xviii.. 193.... 258. 24.. 196. 90.. 191.....197. 212. 26........... 236.... 196. v.... 144... 24.. 213.. 211...... 15.. 26............. 63.... 174.... 220. 206... 64... 19.... 31... 71. 112. 274 Kararlılık . vii.. 269... 72... 139........ 195. 269 Standardize......... 80... 101 Risk ..... 64.... 152. 148.. 138.. 105.. 92. 91.. 30... 15. 130.. 221. 172. 62. 4.. 122........... 118.. 173... 49... 86..... 138.... 40.. 58......... 87. 261..... 119. 12..... 94.. 230..66. 87.... 90. 223. 240 Ortam . 93. 69.35. 190... 96. 154..... 264. 96.... 154. 267 Medium. 183...... 132 L Lider. 21.. 72. 88....... 108..... 46. 56........

131. 55.... 11... 180... 118..... 143.... 73.. 63. 108. 172. 202. 241. 64.. 60. 39 Verimli .... v... 122. 262.. 194..... 138. 182 Uygulama.. 64..... 192..... 48........ 66. 74.. 65 Türk Sivil Hava Taşımacılığı .... 132.. 195. 58. 47.... 171...... 71.... 8.. 184..... 75.. 100.. 121. 105.... 178.. 106...... 60... 193. 161.... 79.. 56.... 143..... 9.... 174. 263. 61. 123... 90. 5... 65. 80.. 127 Taylor.... 237. v.... 10. 88..... 20.... 7. 155. 14. 103.. 57. 249.. 104.. 98..... 97. 62...27. 84. 103.. 193. 82... 261......... 185.. 2... 73...... 56.......... 70...... 49.. 267 Z Zaman. 191... 237. 30...... 117... 146. 45.. 61.. 129.......... 110. 108..iv... 16... 123.195 U-Ü Uçak ............ 146.. 140. 86.... 189. 165... 57 Tehdit.... 94.. 56.7.78...... 137. 57... 10............ 87... 85..... 83.. 180. 103... 99. 246 Uçuş planlayıcıları . 173. 96.. 3...... 186. 1. 250. 20.... 60... 87...... 96...... 47... 101... 107.. 25... 274 277 .. 62....... 175. xviii.. 166. 164........ 238.. 248...... 49.. v......... 36. 65... xvii.Takım.. 18. 133.... 26......... 26........... 139. 48...... 245 Y Yetki verme . 190 Tehlike . 4... 15. 145..... 102...... 38. 119 Yönetim... v.. 90..36..66...... 158. 170....31 Usul.. 19. 114.... 37. 261 V Veri ...............

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->