P. 1
Statik ders notları

Statik ders notları

|Views: 138|Likes:
Yayınlayan: Kubilay Başar

More info:

Published by: Kubilay Başar on May 17, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2015

pdf

text

original

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK ANABİLİM DALI

STATİK 042 13 12 DERSİ NOTLARI ŞUBAT 2008

Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK

1. Giriş ve ana ilkeler 2. Vektörler ve kuvvetler, maddesel noktaların statiği • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tanımlar Vektör işlemleri ve kuvvetler Maddesel noktaların statiği Rijit cisimler. Dış ve iç kuvvetler Bir noktaya göre moment Varignon teoremi Bir eksene göre moment Kuvvet çiftinin momenti Eşdeğer kuvvet çiftleri Bir kuvveti başka bir noktada etkiyen bir kuvvet ile bir kuvvet çiftine dönüştürme Bir kuvvetler sisteminin bir kuvvet ve bir kuvvet çiftine indirgenmesi Bir kuvvetler sisteminin bir kuvvet vidasına indirgenmesi Eşdeğer kuvvet sistemleri Giriş Düzlem alan ve eğrilerin ağırlık merkezi Bileşik plak ve teller Pappus-Guldinus teoremleri Üç boyutlu cisimlerin ağırlık merkezi Rijit cisimlerin dengesi Serbestlik derecesi İki boyutlu yapılarda çeşitli mesnet ve bağ tipleri Düzlemsel yapı sistemleri Düzlemsel yapı sistemlerine etkiyen çeşitli yük tipleri İki boyutlu yapısal sistemlerin mesnetlenmesi Çok parçalı yapısal sistemlere giriş Üç boyutlu yapıların mesnet ve bağlarındaki kuvvetler Üç boyutlu yapıların mesnetlenmesi Çubuklardaki iç kuvvetler Çubuklarda normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti Yük, normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki

3. Rijit cisimler. Eşdeğer kuvvet sistemleri

4. Ağırlık merkezleri, statik moment

5. Rijit cisimlerin dengesi

6. Düzlem taşıyıcı çubuk elemanlardaki iç statik büyüklükler-Kesit tesirleri

bağıntılar

7. Düzlem ve uzay kafes sistemler • • • • • 8. Kablolar • • Tekil yük etkisindeki kablolar Yayılı yük etkisindeki kablolar Kafes sistemin tanımı Basit kafes sistemler Bileşik kafes sistemler Kafes sistemlerin çözüm yöntemleri (Düğüm noktaları yöntemi, kesim yöntemi) Uzay kafes sistemler ve çözüm yöntemleri

2

• • • • • • •

Parabolik kablo Zincir eğrisi kablo Tanımlar Paralel eksenler teoremi Asal eksenler ve asal atalet momentleri. Eksenlerin döndürülmesi. Mohr çemberi Kütlelerin atalet momentleri

9. Atalet momentleri

10. Virtüel iş. Potansiyel enerji. Dengenin kararlılığı (Stabilite)

3

diğer bir deyimle herhangi iki noktası arasındaki uzaklık daima sabit kalan. Cisim: Fiziksel olayın etkilerinin ölçüldüğü geometrik bölgeye verilen addır. yönü ve şiddeti ile bir bütündür. 2. Akışkanlar mekaniği a. uzayda kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin denge koşullarını inceler. Mukavemet 3. Maddesel nokta(Parçacık): İncelenen statik problemin karakteri nedeniyle boyutları ihmal edilebilecek mertebede küçük olan cisme verilen addır. GİRİŞ 1. iki boyutlu ve üç boyutlu olabilir. Sıkışamayan 1.Rijit cisimler mekaniği: Şekil değiştirmeyen cisimler mekaniği: a. Tanımından da anlaşılacağı üzere statikte üç temel büyüklük olup. 2. Kuvvet: Hareketin nedeni olarak düşünülen fiziksel etkenin matematik modelidir. Rijit cisim: Kuvvetler etkisinde boyutları değişmediği kabul edilen. İncelenen problemin türüne göre uzay bir boyutlu. Statikte cisimler aşağıda verilen iki ana idealleştirmeyle tanımlanırlar: 1. Dinamik: Hareket halindeki cisimleri inceleyen bilim dalıdır.1 Mekanik Mekanik. çok sayıda maddesel noktanın bileşimi olan ideal bir cisimdir. Statik : Dengede bulunan cisimleri inceleyen bilim dalıdır. kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bilim dalıdır. Maddesel nokta olarak dikkate alınabilen cismin kütlesi bir noktada toplanmış olarak kabul edilir. Sıkışabilen b. Şekil değiştiren cisimlerin mekaniği a. Mekanik üç kısma ayrılabilir: 1. Çeşitli etkiler altında katı cisimlerin • 4 . b.2 Statiğin Konusu Statik. bunlar aşağıda verilmiştir: • • Uzay: Fiziksel olayların meydana geldiği geometrik bir bölgedir. Bir kuvvet uygulama noktası. doğrultusu.1. Bu özelliklere sahip büyüklüklerin vektörel büyüklükler olduğu matematikten bilinmektedir.

kütle ve kuvvettir. uzay. 1. cm. saniye ve kilogram kütle kinetik olarak uyuşan bir birim sistemi oluşturmaz. bu kabul işlemlerde çok büyük kolaylıklar sağlar. 5 . Böyle bir yerde serbest düşen bir cismin ivmesi 9. zaman. hatta başka bir gezegende bile kullanılabilir. Kilogram-kütle. Söz konusu mekanikte uzay. kuvvet birimidir. Bu durumda birimler kinetik açıdan uyuşurlar. kilogram ve saniye dünyanın her hangi bir yerinde. ft. Bunların anlamı her yerde aynı kalır. zaman. Saniye-zaman) ve SI (the International System of Units) birim sistemlerinde kuvvetin şiddeti Newton olup şöyle tanımlanır: 1 Newton. kuvvet türetilen birim olarak alınırsa bu şekilde oluşturulan birim sistemlerine salt (mutlak) birim sistemleri. Metrik salt birimler sistemleri olan MKS (Metre-uzunluk. /sn2) N (kg. O halde metre. Bununla beraber. dördüncüsü ise Newton’ un ikinci hareket kanunu olan F = ma sağlanacak şekilde seçilmelidir. mutlak kavramlardır. birbirinden bağımsız. Bu kuvvet.3 Birimler Newton mekaniğinde kullanılan temel büyüklükler uzay. m.81m/sn2 lik ivme verdiği görülür. Burada kilogram kütle birimi değil. /sn2) N (kg. Metre. Mühendislikte uzun yıllar çekimsel birim sistemleri kullanılmasına karşın günümüzde salt birim sistemlerinin kullanımı artık tüm dünyada bir zorunluluk haline gelmektedir. 1 kg kütlesindeki bir cisme 1 m/sn2 lik ivme kazandıran bir büyüklüktür. Eğer öyle yapılırsa F kuvvetinin şiddeti ma çarpımının şiddetine eşit olamaz. yalnız.81 N olduğu not edilmekle yetinilecektir.boyutlarındaki değişme küçük olduğunda. Bu nedenle bir karışıklığa meydan verilmemesi için kg kuvvet birimi olarak kullanıldığında kgf olarak gösterilecek ve kilogram kuvvet olarak okunacaktır. Newton mekaniğinde. Metrik çekimsel birimler sisteminde kuvvet birimi kilogramdır. boyut değişimiyle ilgilenilmeyen durumlarda yapılan bir kabul olup. tanımından da anlaşıldığı üzere 1 kg kuvvet ≈ 9. diğerleri ise türetilen birimler olarak alınırlar. /sn2) salt birimler sistemi kullanılacağından bu konu üzerinde daha fazla durulmayacak. kilogram kuvvet. bu kitapta Tablo 1. O halde dört birimden üçü istenildiği gibi seçilebilir. kuvvet temel birimler. Kinetik açıdan uyumlu birimler seçilirken bazı büyüklükler temel. zaman ve kütle. zaman.81 m/sn2 olduğundan 1 kilogramkuvvetin 1 kilogramlık kütleye 9. Sistemler CGS MKS SI İngiliz Uzunluk cm m m ft Kütle gr kg kg lb Kuvvet Din (gr. /sn2) Poundal (lb. Uzay. kütlesi 1 kg olan bir cismin deniz düzeyinde ve 45o enlemdeki ağırlığı olarak tanımlanır. m. kütle temel birimler. kütle türetilen birim olarak alınırsa böylesi birim sistemlerine de çekimsel birim sistemleri denir.1 Birim sistemleri. F = ma temel denklemi kullanılırken bu büyüklükler keyfi olarak seçilemez.

1 kgf=9.2 Birim çevirmeleri. m=9. 1 Pa=1 N/m2. Şekil 1. İkinci ve üçüncü ilke birleştirilerek. 6 . Ayrıca gerekli olabilecek bazı birim çevirmeleri de Tablo 1. Örneğin F1 = − F2 ise şekildeki kuvvetler dengede olurlar. R = F1 + F2 F1 A R F2 F2 A B F1 Statik dört temel ilkeye dayanır: (1.2 Tersine olarak paralelkenar ilkesi. kenarları eşit olan paralelkenarın köşegenini çizerek elde edilir ve bu iki kuvvetin bileşkesi olarak anılır.48 cm 1 N.3 de bu kolayca görülmektedir. verilen bir kuvveti verilen iki doğrultuda belli iki kuvvete (bileşenlerine) ayırmak için de kullanılabilir. yani aynı tesir çizgisi üzerinde. Birim alana gelen kuvvet (gerilme) birimi 1 pa = 1 N / m 2 dir. psi=lb/in2 . 1 lb=453. Şekil 1.2.54cm 1 kgf.Çeşitli salt birim sistemleri Tablo 1. rijit cisim statiğinde kuvvetin bir kayan vektör olduğu.81 J 1 ft=12 in=30. aynı şiddet.4 Statiğin Temel İlkeleri 1) Kuvvet paralelkenarı ilkesi: Bir rijit cisimde bir noktaya etkiyen iki kuvvet yerine bir kuvvet konulabilir. 2) Denge ilkesi: Bir rijit cisme etkiyen iki kuvvetin dengede olabilmeleri için tesir çizgilerinin aynı. Bu kuvvet.2 de verilmiştir.1.0703 kgf/cm2=6. Bileşke kuvvet göz önüne alınan iki kuvvetin vektörel toplamıdır.1 Şekil 1.1) Şekil 1.81 N.m=Joule.894 N/m2 1 in=2. dengedeki bir kuvvet sistemini eklemek veya çıkarmak rijit cismin durumunu değiştirmez. Pa= Pascal Kinetikte iş birimi olarak kullanılan Joule 1 Newton’luk kuvvetin 1 metre yol alması durumunda yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır.1 de verilmiştir. J=Joule. doğrultu ve yönde başka bir noktaya etkiyen bir kuvvet olarak göz önüne alınabileceği görülebilir. Şekil 1. 1. şiddetlerinin eşit ve yönlerinin zıt olması gerekir.894kPa=6.59 Din 1 kgf=2.2046 lb 1 psi=0. Tablo 1. 3) Süperpozisyon ilkesi: Rijit bir cisme etkiyen bir kuvvet sistemine.

Bileşke aranması: Kuvvetler sisteminde kuvvetlerin sayısını azaltmak hesaplarda önemli kolaylıklar sağlar. ortak teğet R AB R BA A B Ortak teğet Etki=Tepki Şekil 1. a) incelenecek olan cisim bağlarından ve diğer cisimlerden ayrılır. her birine etkiyen kuvvetleri açıkça gösteren ayrı ayrı diyagramlar çizilmelidir. Denge problemi: Kuvvetler sisteminin dengede olması için sağlaması gereken koşulların incelenmesidir. 3. 2. Dengesi incelenecek olan sistemin ya da cismin üzerine etkiyen bütün kuvvetlerin gösterildiği diyagramlara serbest cisim diyagramları (SCD) denir.F1 A F2 A -F 2 F 1 Şekil 1.4. Bu diyagramların elde edilebilmesi için.4 1. Bu durumda bileşenlere ayırma problemi ile karşılaşılabilir. Bileşenlere ayırma: Bazı durumlarda bir kuvvetin kendisi yerine belirli doğrultulardaki bileşenlerinin kullanılması daha elverişli olabilir. aynı tesir çizgisi üzerinde ve zıt yöndedirler. b) bağlardan ve diğer cisimlerden ayrılan cismin serbest cismi üzerine uygulanan kuvvetler gösterilir. problemdeki cisimlerin hepsi için. 7 . Statik problemleri incelenirken. Şekil 1.3 4) Etki tepki ilkesi: Birbirlerine değen iki cismin değme noktalarında etki ve tepki kuvvetleri aynı şiddette. Eğer kuvvetler sistemi bir tek kuvvete indirgenebilirse bu kuvvet aranan bileşke olur.5 Statiğin Problemleri ve Yöntemi R BA= RAB Statik problemlerinde aşağıdaki gibi üç durumla karşılaşılabilir: 1.

Böylece elde edilen SCD da denge denklemleri yazılarak bilinmeyenler hesaplanabilir. bağın özelliğine göre SCD da cisim üzerine etkitilir. tüm cismin SCD da. d) bilinen dış kuvvetler şiddet ve doğrultularıyla SCD da çizilir. e) bağ kuvvetleri (mesnet tepkileri veya mesnet reaksiyonları) de.5 8 . F A B HA A V A V B B F F q A R1 q B R2 F HA V A V B Şekil 1.5 de görülmektedir. bu parçaların birbirlerine uyguladığı kuvvetler göz önüne alınmamalıdır.c) serbest cisim birkaç parçadan oluşuyorsa. Bazı SCD ları Şekil 1.

1 deki A( x A . bu noktalar koordinatlarıyla verilmişlerdir. Süperpozisyon ilkesi kullanılarak A noktasındaki F kuvveti ile B noktasındaki − F kuvveti kaldırılabilir. zaman. bir cismin yoğunluğu ve herhangi bir sayı gibi sadece büyüklüğü olan ifadelere skaler denmekte olup. A noktasına etkiyen F kuvveti ele alınsın. ivme ve kuvvet gibi hem yönü. z B ) vektör doğrultusu üzerindeki iki nokta olup. şiddetleri F olan iki kuvvet yerleştirilebilir. 9 . y A . hem de şiddeti olan büyüklüklere vektör adı verilir.1 Vektörler aşağıdaki gibi guruplandırılabilirler: 1.2b. 2. buna ek olarak vektör tanımına ihtiyaç vardır. Şekil 2.yB. Vektör doğrultusunu bir doğru. y F A(xA. Şekil 2.yA.2a da. Şekil 2. • Vektörel büyüklükler: Hız. Şekil 2.1. uzunluk.z B) x z Şekil 2. Denge ilkesinden cisim içerisindeki bir B noktasına F kuvveti ile aynı tesir çizgisi üzerinde olan. Bir F vektörünün şiddeti F ya da F ile simgelenir. z A ) ve B( x B . dolayısıyla vektörün doğrultusu belirlidir. VEKTÖRLER VE KUVVETLER 2. Serbest vektör: Yönü ve şiddeti korunmak şartıyla uzayda serbestçe hareket edebilen vektör. yönünü de bir ok belirler.zA) B(x B.1 Tanımlar Kütle. Kayan vektör: Aynı doğrultu üzerinde olmak koşuluyla istenilen noktaya uygulanabilen vektör. hem doğrultusu. mekanikte en sade ifadeler skalerlerdir. Statikte kuvvetler kayan vektörlerdir.2. Statikte kuvvetlerin kayan vektörler olduğu süperpozisyon ve denge ilkeleri yardımıyla gösterilebilir. yönleri ters. y B . Mekanik problemlerin incelenmesinde skaler tanımı yeterli olmayıp.

3.3 den de görüldüğü gibi dik kartezyen koordinat takımında birim vektör x doğrultusu ile θ x . boyları. 4.3) şeklindedir.4. Şekil 2. 10 . Şekil 2. Birim vektör konusunda daha ayrıntılı çalışma kısım 2. y doğrultusu ile θ y ve z doğrultusu ile θ z açılarını yapmaktadır.2 Vektörel İşlemler ve Kuvvetler Statikte bütün işlemler vektörel olarak yapılabilmesine karşın. • Paralelkenar ilkesi: Vektörler bu ilke ile toplanırlar. F F A B (b) Şekil 2.2 -F F A B (c) Sabit vektör: Uygulama noktası sabit olan vektör. Şekil 2.Sonuç olarak A noktasına etkiyen F kuvveti cisim üzerindeki B noktasına taşınmış olur.3 2. Bu aşamada statikte kullanılacak olan bazı temel vektörel işlemlerden söz edilecektir.2c. F A B (a) 3. yani şiddetleri birim olan λ = 1 vektörlerdir.2 de yapılacaktır. Birim vektör: Bu vektörler burada λ simgesi ile gösterilecek olup. Şekil 2. Bu ilkenin matematik gösterimi R = F1 + F2 (2. üç boyutlu problemlerde vektörel hesap sonuca daha kolay götürdüğünden özellikle tercih edilmektedir. y λ θy θx θz λxi ( ) λyj O λz k x z Şekil 2.

y B Fy O Fz z E (a) F θx Fx C A x D z E O Fz B y B Fy θyF Fx C (b) Şekil 2.4) Q Şekil 2.5 • Üçgen ilkesi: F1 ve F2 vektörleri birbirlerinin ucuna eklenerek Şekil 2.6 da görüldüğü gibi elde edilir.F2 R F2 F1 A F1 F1 R F2 A Şekil 2.4 Şekil 2.7 y Fy F x D z E (c) O F Fz θz x C D x A A 11 . şiddeti. Bu aşamada bir F vektörü kuvvet olarak göz önüne alınsın. a > 0 → P = aF ve Q = −aF için P ve Q vektörleri Şekil 2.7.6 F P • Kuvvetin vektörel gösterimi: Bir kuvvetin. (2. doğrultusu ve yönü ile belirlendiğine daha önce değinilmiş ve kuvvetin vektörel bir büyüklük olduğu ifade edilmişti. uygulama noktası. Üç boyutta verilen bir kuvvetin dik bileşenleri. • Vektörlerin bir sabit ile çarpımı: A noktasına uygulanmış bir F vektörü a gibi bir skalerle çarpılırsa.5 de gösterildiği gibi bileşkenin bulunması mümkündür. Şekil 2.

9) (2. Burada λ y = cosθ y λ z = cosθ z (2.7a.5) olur. cosθ z . Şekil 2.8 λ x = cosθ x şeklinde gösterilir.8. bu durumda F kuvveti F = Fλ (2.7) şeklinde yazılabilir. j ⎬ →⎪ Fz k = F . i ⎪ → ⎪ F y j = F . k ⎪ ⎭ (2.5) in sağ tarafındaki ifadeler cinsinden kuvvet F = F (cosθ x i + cosθ y j + cosθ z k ) → (2. λ ise doğrultu ve yönü gösteren birim yer vektörüdür. Birim yer vektörü için izleyen bağıntılar geçerlidir: 12 . cosθ x .8) λ = λx i + λ y j + λ z k şeklinde bir ifade tanımlanırsa.→⎫ Fx i = F . y Fy j λ (Siddet=1) cosθzj F=F λ x cosθzi cosθzk Fx i z Fz k Şekil 2. cosθ y . Burada F kuvvetin şiddetini gösterir.6) şeklini alır. cosθ x .10) olarak yazılır. Şekil 2. Bu durumda kuvvet F = Fx i + Fy j + Fz k → → → → → → → (2. cosθ y .b. (2. cosθ z lere doğrultman kosinüsleri denir ve bunlar.c.

λ = F λ x i + λ y j + λ z k = Fx i + Fy j + Fz k ( ) (2.λ 2 + λ 2 + λ2 = 1 x y z cos 2 θ x + cos 2 θ y + cos 2 θ z = 1 (2. Bu kuvvetin Fx .y2 . tesir çizgisi üzerindeki M ( x1 .z1) d x=x2-x1 O λ z Şekil 2. cos θ x .y1 . F = F .9. z 2 ) gibi iki noktasının koordinatları yardımıyla tanımlanır.9 dan λ MN d x i + dy j + d z k ( x 2 − x1 ) i + ( y 2 − y1 ) j + ( z 2 − z1 ) k = = d ( x 2 − x1 ) 2 + ( y 2 − y1 ) 2 + ( z 2 − z1 ) 2 dy dx d cosθ y = cosθ z = z d d d cosθ y cosθ z 1 cosθ x = = = d dx dy dz → → → (2. z1 ) ve N ( x 2 . F kuvvetinin doğrultusu.13) şeklinde bağıntıların olduğu görülmektedir.z2) F y d y=y2-y1 dz=z 2-z 1<0 x M(x1. Şekil 2.14) 13 . cosθ z doğrultman kosinüsleri Şekil 2.7) den N(x2. Fz bileşenleri (2.12) şeklini alır.9 F = F (cosθ x i + cosθ y j + cos θ z k ) → → → → şeklinde bilinmekte olup.11) λ =1 • λ = λ ⋅ λ = λ 2 + λ 2 + λ2 x y z Şiddeti ve tesir çizgisi üzerindeki iki nokta ile tanımlanan kuvvet: Uygulamaların bir çoğunda. y1 . y 2 . cosθ y . Burada cosθ x = (2. Fy .

biçiminde yazılabilir. Burada F , F vektörünün şiddetidir. Şekil 2.8 den

λ x = cosθ x , λ y = cosθ y , λ z = cosθ z
olur. F vektörünün şiddeti F = Fx2 + Fy2 + Fz2 olarak hesaplanır. •
Vektörel çarpım: P ve Q vektörlerinin vektörel çarpımı matematikte

(2.15)

(2.16)

V = P× Q

(2.17)

şeklinde gösterilir. P ve Q gibi iki vektörün vektörel çarpımı aşağıdaki şartları sağlayan bir V vektörü olarak tanımlanır, Şekil 2.10.
V=P x Q

Q
θ

P

Şekil 2.10 a) V ’nin tesir çizgisi P ve Q vektörlerinin oluşturduğu düzleme diktir, Şekil 2.10.

Vektörün yönü sağ el kuralı ile belirlenebilir; şöyle ki sağ elin dört parmağı P den Q ya dönüş yönünü gösterirken başparmağın yönü V nin yönünü gösterir.
b) V ’nin şiddeti
→ →

V = P.Q.sin θ ( θ ≤ 180 0 )

(2.18)

olur.
c) Dağılma (disribütiflik) özelliği sağlanır:

P × (Q1 + Q2 ) = P × Q1 + P × Q2
d) Assosyatif özellik geçerli değildir:

(2.19)

14

P× (Q× S ) ≠ ( P × Q) × S

(2.20)

e) Komütatif özellik geçerli değildir :

P× Q ≠ Q× P

(2.21)
P ve Q

f) Q vektörünün ucundan P vektörüne paralel çizildiğinde, başlangıcı

vektörlerinin başlangıcında, bitimi ise Q nun ucundan P ye çizilen paralel üzerinde olan bir Q ′ vektörü için
P × Q = P × Q′

(2.22)

ilişkisi vardır, Şekil 2.11.
V

Q

Q'

P

Şekil 2.11

Vektörel Çarpımın Dik Koordinatlar Cinsinden İfadesi: Şimdi i , j , k birim vektörlerinin herhangi iki tanesinin vektörel çarpımı belirtilecektir. Önce i × j çarpımı göz önüne alınsın, Şekil 2.12. Vektörlerin ikisinin de şiddeti bire eşit olduğu ve birbirlerine dik olduğu için vektörel çarpımları da bir birim vektör olacaktır. Bu birim vektör de k olmak zorundadır, çünkü i , j , k vektörlerinin hepsi birbirine diktir ve bir

sağ üçlü oluştururlar. Bir birim vektörün kendisi ile vektörel çarpımı, örneğin i × i sıfıra eşittir, çünkü iki vektör de aynı doğrultudadır. Birim vektörlerden oluşturulması mümkün olan çiftlerin vektörel çarpımları şöyledir:

15

y j O ixj=k z (a) z i x O

y j

j x i = -k i x

(b)

Şekil 2.12
i ×i = 0 i× j =k i ×k = −j j × i = −k j× j =0 j ×k = i k ×i = j k × j = −i k ×k = 0 (2.23)

Birim vektörleri gösteren üç harf bir daire üzerinde sıralanırsa, Şekil 2.13, iki birim vektörün vektörel çarpımının işaretinin belirtilmesi kolaylaştırılabilir: İki birim vektör birbirini saat ibrelerinin aksi yönde izliyorsa vektörel çarpımları pozitif, aksi halde negatiftir.

j

k
Şekil 2.13
Verilmiş olan P

i

ve Q vektörlerinin V vektörel çarpımı artık bu vektörlerin dik
ve Q vektörleri bileşenlerine

bileşenleri cinsinden kolayca ifade edilebilir. P ayrılarak önce aşağıdaki ifade yazılabilir: V = P× Q
→ → →

→ → → → → ⎛ → ⎞ ⎛ → ⎞ V = ⎜ Px i + Py j + Pz k ⎟ × ⎜ Q x i + Q y j + Q z k ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Distribütif özellikten yararlanılarak V , (2.23) özdeşlikleri kullanılarak, i , j ve k ortak çarpan alınmak suretiyle izleyen şekilde yazılabilir:

16

14.V = Px Q y k − Px Q z j − Py Q x k − Py Q z i + Pz Q x j − Pz Q y i → → → → → → → → V = Py Q z − Pz Q y .Q1 + P. hatırda tutulması daha kolay olan şöyle bir şekilde ifade edilebilir: (2.Q = Q. Skaler çarpıma ilişkin izleyen özellikler vardır: a) İki vektörün skaler çarpımı komütatiftir.Q2 (2. (2.24) denklemine dönülürse bunun sağ yanının bir determinantın açılımını gösterdiği görülür. b) Skaler çarpım distribütif tir.27) Tanımlanan bu ifadenin bir vektör olmayıp bir skaler olduğuna dikkat edilmelidir. bu husus skaler çarpım adını açıklamaktadır. yani P. Bu şöyle yazılabilir: Q α Şekil 2.25) i V = Px Qx • j Py Qy k Pz Qz (2. j + Px Q y − Py Q x . Q = P. Bu hale göre V vektörel çarpımı.28) P. k Böylece V vektörel çarpımının dik bileşenleri şöyle olur: ( ) → → ( ) → (2. Skaler çarpıma iç çarpım da denir. i + (Pz Q x − Px Q z ). cos α (2.14 → → P P .26) İki Vektörün Skaler Çarpımı: P ve Q vektörlerinin skaler çarpımı.29) 17 .P bağıntısı geçerlidir. P ve Q vektörlerinin şiddetleri ile P ve Q nun yaptığı θ açısının kosinüsünün çarpımı olarak tanımlanır.24) V x = Py Q z − Pz Q y V y = Pz Q x − Px Q z V z = Px Q y − Py Q x (2. Şekil 2.(Q1 + Q2 ) = P.Q.

Q z P. Q için elde edilen ifade şu basit şekle iner: P ⋅ Q = Px Q x + Py Q y + Pz Q z Özel olarak P ve Q aynı ise (2. P = Px i + Py j + Pz k Q = Qx i + Q y j + Qz k (2.31) Böylece P .30) Distribütif özellikten yararlanılarak P . Gerçekten P ⋅ Q ⋅ S nin anlamı yoktur.36) 18 . Q . Px i ⋅ Q x i ve Px i ⋅ Q y j şeklindeki çarpımların toplamı olarak ifade edilebilir. ( ) ( ) Şimdi P ve Q gibi iki vektörün skaler çarpımı vektörlerin dik koordinatları cinsinden ifade edilecektir.Q x + Py .28) ifadeleri birbirine eşitlenecektir: PQ cos θ = Px Q x + Py Q y + Pz Q z Buradan cos θ çözülerek aşağıdaki eşitlik bulunur: (2. P ve Q vektörleri bileşenlerine ayrılırsa izleyen ifade yazılabilir: P ⋅ Q = Px i + Py j + Pz k .c) Üçüncü özelliğe – assosiyatif özellik – gelince bunun skaler çarpıma uygulanamayacağını görürüz. Q x i + Q y j + Q z k ( )( ) (2.34) Bu iki vektörün arasındaki açının bulunması için. bileşenleri cinsinden verilmiş olsun.21) ve (3. çünkü P ⋅ Q bir vektör değil.35) cosθ = Px .33) • Verilen İki Vektör Arasındaki Açı: İki vektör. (2. vektörlerin skaler çarpımlarına ait (3.32) P ⋅ P = Px2 + Py2 + Pz2 olduğu görülür. Fakat skaler çarpımın tanımından yararlanılarak birim vektörlerinin çarpımlarının ya sıfır veya bir olduğu kolayca sağlanabilir: i ⋅i =1 i ⋅ j =0 j ⋅ j =1 k ⋅k =1 j ⋅k = 0 k ⋅i = 0 (2.Q y + Pz .Q (2. skalerdir.

θ O A . P nin OL üzerindeki izdüşümü şu şekilde ifade edilebilir: POL = Px cos θ x + Py cos θ y + Pz cos θ z (2. P x z z z Şekil 2. Şimdi OL üzerinde bulunan ve OL ile aynı yönde olan bir vektör göz önüne alınsın. λ birim vektörü ise izleyen ifade yazılabilir: POL = P ⋅ λ (2. yani θ dar açı ise. Özel olarak OL üzerindeki vektör. OL ekseni ile aynı yönde ise. buradan POL = P ⋅ Q Px Q x + Py Q y + Pz Q z = Q Q (2. P ile Q nun skaler çarpımı P ⋅ Q = P ⋅ Q cosθ = POL Q (2. OA doğru parçasının boyuna eşit olduğu görülmektedir.16.16 Şekil 2.39) sonucu elde edilir.18 Bir eksen veya yönlü bir OL doğrusu. P nin OL ekseni üzerindeki izdüşümü şu skaler ile tanımlanır: POL = P .18 19 . ile θ açısı yapan bir P vektörü göz önüne alalınsın. izdüşüm pozitif olacak.• Bir Vektörün Verilen Bir Eksen Üzerindeki İzdüşümü: y L A . Şekil 2. Şekil 2.17 Şekil 2. Şekil 2. P ile OL birbirine dikse P nin OL üzerindeki izdüşümü sıfır olur.37) POL izdüşümünün. aksi halde negatif olacaktır.17. x θ O y Q L y P P x O θy λ θx θz A . cos θ (2. θ y ve θ z .40) P ve λ dik bileşenlerine ayrılırsa. OA.41) Burada θ x . OL ekseninin koordinat ekseni ile yaptığı açıları göstermektedir.38) şeklinde ifade edilebilir.

1 F nin O ya göre momenti. r ile F nin vektörel çarpımı olarak tanımlanacaktır: M 0 = r× F → → → (3. Dış ve İç Kuvvetler Daha önce tanımı yapılan rijit cisme etkiyen kuvvetler iki kısma ayrılabilir. Bunlar ya cismin hareket etmesine ya da dengede olmasına sebep olurlar. RİJİT CİSİMLER VE EŞDEĞER KUVVET SİSTEMLERİ 3. bu vektöre A nın yer vektörü denir. O noktasından bağlanmış ve F kuvveti etkisindeki cismin yapacağı dönmenin eksenini gösterecektir. O ile F nin bulunduğu düzleme dik olacaktır.1) Vektörel çarpımın tanımı gereğince M 0 momenti. sabit karşılaştırma noktası olan O yu A ile birleştiren r vektörü yardımıyla kolayca tanımlanabilir. Oysa kuvvetin rijit cisme etkisi A uygulama noktasına bağlıdır. İç Kuvvetler: Cisim birkaç parçadan veya maddesel noktalardan ibaret ise bu cismi bir arada tutan kuvvetlere iç kuvvetler denir. M 0 un yönü ile rijit cismin hareketi arasındaki bağıntıyı ifade etmek için sağ el 20 . M 0 ın yönü.3.(1) Dış kuvvetler (2) İç kuvvetler 1. Bilindiği gibi F kuvveti. 3. Dış Kuvvetler: Cismin dış davranışından tamamen bu kuvvetler sorumludur.1 Rijit Cisimler. kuvvetin şiddet ve doğrultusunu tanımlayan bir vektörle gösterilebilmektedir. M 0 momentinin yönü F nin rijit cisme yaptırmağa uğraştığı dönmenin yönünü karakterize eder. r yer vektörü ile F kuvveti Şekil 3. A nın yeri. r vektörünü. 2. şu halde.1 de gösterilen düzlemi belirler.2 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti Şimdi rijit cisme etkiyen bir F kuvveti göz önüne alınsın. F vektörünün üstüne götürecek dönmenin yönü ile tanımlanır. bu dönme ise F nin cisme yaptırmak istediği dönmedir. O halde. M 0 momentinin tesir çizgisi. Mo F O d r A θ Şekil 3.

buradaki d. Bir kuvvetin bir noktaya göre M 0 momenti kuvvetin şiddetine.3) F4 A rA/0 F1 F3 F2 x O z Şekil 3. M 0 momentine dik düzlemde bulunacaktır. bu durumda baş parmak M 0 momentinin yönünü gösterecektir: Son olarak.. O nun F kuvvetinin tesir çizgisine olan uzaklığını göstermektedir.kuralı kullanılr.F . sin θ = F . F kuvvetinin M 0 momenti. Ancak. kuvvetin kendi tesir çizgisi üzerindeki gerçek yerine bağlı olmadığını görmek mümkündür. bu kuvvetlerin O noktasına göre momentlerinin toplamına eşittir. F nin tesir çizgisi O dan geçen.. Gerçekten.d (3... tesir çizgisine ve yönüne bağlı olmakla beraber. F nin tesir çizgisinin O nun bir yanında veya öte yanında alınacağını belirtir. F nin O ya göre momentinin şiddeti M 0 = r.3 Varignon Teoremi Tesir çizgileri bir noktada kesişen çok sayıda kuvvetin bileşkesinin bir O noktasına göre momenti.2) olarak bulunur. F nin uygulama noktasının yerini karakterize etmez. 3. + Fn M 0 = r OA × R y → → → → ( ) (3.2 21 . M o = rOA × F1 + F2 + . O dan olan d uzaklığı.. Buna göre: Sağ el kapatılır ve parmaklar F nin rijit cisme yaptırmak istediği dönme yönünde kıvrılmış şekilde tutulur. Karşıt olarak. r yer vektörü ile F kuvveti arasındaki açı θ ile gösterilirse. F nin tesir çizgisini tam olarak tanımlar. M 0 ın yönü de. şiddet ve doğrultusu verilmiş olan bir F kuvvetinin M 0 momenti. M 0 ile F nin şiddetlerinin bölümü olan M 0 / F ye eşit olmak zorundadır.

y ve z olan bir A noktasına etkiyen bir F kuvvetinin O noktasına göre M o momenti göz önüne alınsın. Örnek olarak.8). x. (3.2 de elde edilen sonuçlar hatırlanmak suretiyle.5 de görüleceği gibi M O momentinin M x .3.z dik bileşenlerine ayırarak genellikle bir hayli basitleştirilebilir.4) ve (3.8) Kısım 3.5) (3.7) de yerine konursa M O determinant şeklinde de yazılabilir: 22 . (3.y. 3.6) ifadesinde yerine konulmak ve kısım 3.3 r = xi + yj + zk F = Fx i + Fy j + Fz k r ve F için (3. bileşenleri Fx .3. F kuvvetinin rijit cisme sırasıyla x. Şekil. y ve z koordinatlarına eşit olduğu dikkate alınarak izleyen ifade yazılabilir: y yj r O Fy j A Fx i xi Fz k x z zk Şekil 3. M y ve M z şu bağıntılarla tanımlanmaktadır: (3.7) M x = yFz − zF y M y = zFx − xFz M z = xFy − yFx (3. y ve z eksenleri etrafında yaptırmak istediği dönme hareketinin eğilimi ölçer.4 Bir Kuvvetin Momentinin Dik Bileşenleri Uzayda bir kuvvetin momentinin bulunması. koordinatları x. M y ve M z skaler bileşenleri. kuvveti ve kuvvetin uygulama noktasının yer vektörünü.4) (3. r yer vektörünün bileşenlerinin de sırasıyla A noktasının x.5) da verilen değerler M0 = r × F (3. Fy ve Fz . F nin O ya göre M O momenti M O = M xi + M y j + M z k şeklinde elde edilir ki burada M x .

6 Rijit cisme etkiyen bir F kuvveti ve bu kuvvetin O noktasına göre M O momenti göz önüne alınsın.5 Bir Kuvvetin Verilen Bir Eksene Göre Momenti y Mo C . F nin OL ye göre momenti olan M OL . OL.5 Şekil 3. Şekil 3. (3. 3.9) bağıntılarında z = 0 ve Fz = 0 konularak kabul Fy j y yj r x xi z Mo=Mzk F A(x.4 M o = xFy − yFx k elde edilir.4. r L F L (3. O dan geçen bir eksen olsun. M O 23 .y. F nin O ya göre momentinin şekil düzlemine dik olduğu ve ( ) M o = M z = xFy − yFx skaleri ile tam olarak tanımlandığı sağlanmış olur.9) Sadece iki boyutun işe karıştığı problemlerde F kuvvetinin xy düzleminde bulunduğu edilebilir.MO i = x Fx j y Fy k z Fz (3.5. Şekil 3.0) Fx i Şekil 3.10) F1 A x P B F λ O r1 λ O r2 A F2 z r Şekil 3.

λ y .11) de yerlerine konursa M OL )] = λ ⋅ (r × F ) + λ ⋅ (r × F ) + λ ⋅ (r × F ) + λ ⋅ (r M OL = λ ⋅ (r1 + r2 ) × F1 + F2 1 1 2 2 [ ( 1 1 2 × F2 ) (3. λ . λz x. Şekil. M O nun bu eksen üzerindeki bileşenlerine eşittir: (3. hepsinin aynı düzlemde vektörlerin çarpımı olmak bakımından sıfıra eşit olduğuna dikkat edilerek M OL = λ ⋅ r2 × F2 ( ) olarak bulunur. r2 × F2 vektörel çarpımı P düzlemine diktir ve F nin F2 bileşeninin. Bu karışık üçlü çarpımlardan. Şu halde r2 × F2 ile OL aynı yönde ise pozitif. sonuncusu hariç. Bir F kuvvetinin sabit OL eksenine göre M OL momentinin fiziksel anlamı.12) λx .13) yazılabilir. M OL bir determinant şeklinde ifade edilerek şöyle yazılabilir: λx M OL = x Fx Burada. F nin OL eksenine göre M OL momenti. z Fx . öteki OL ye dik P düzleminde bulunan F2 bileşenlerine ayırmak suretiyle daha açık görülebilir. r ve F nin karışık üçlü çarpımından elde edilen skalerdir. Bir kuvvetin bir eksene göre momentinin tanımından şu sonuç çıkar: F nin koordinat eksenlerinden birine göre momenti. λy y Fy λz z Fz (3.momentinin OL ekseni üzerindeki izdüşümü olarak tanımlanmıştır. Fz OL ekseninin doğrultman kosinüsleri F nin uygulama noktasının koordinatları F kuvvetinin bileşenleridir. F kuvvetinin rijit cismi sabit OL ekseni etrafında döndürme çabasını ölçmektedir. OL nin P yi kestiği B noktasına göre momentini göstermektedir. Benzer şekilde r de r1 ve r2 bileşenlerine ayrılıp F ve r (3.3. aksi halde negatif olacak olan M OL skaleri F2 nin rijit cismi sabit OL ekseni etrafında döndürmeye eğilimini ölçer.40) ve bir F kuvvetinin momentine ait (3. F y .11) de 24 . F nin öteki F2 bileşeni cismi OL etrafında döndürmeye uğraşmayacağı için şu sonuca varılmış olunur: F2 nin OL ye göre momenti olan M OL .6) ifadeleri hatırlanırsa M OL = λ ⋅ M O = λ ⋅ r × F ( ) (3.6. bu göstermektedir ki. OL üzerindeki birim vektör λ ile gösterilir ve daha önce bir vektörün verilen bir eksen üzerindeki izdüşümüne ait (2. y.11) yazılabilir. F kuvvetini biri OL ye paralel F1 .

kuvvetlerin O noktasına göre momentleri toplamı şöyle ifade edilebilir: y -F d M rB rA θx A F O x z Şekil 3. F y ve Fz bileşenlerinin. y ve z eksenleri etrafında döndürme eğilimini ölçer. Şekil 3.λ yerine sırasıyla i .4 de F nin O ya göre M O momentinin bileşenleri için elde edilen ifadelerin aynı olduğu görülür: M x = yFz − zF y M y = zFx − xFz M z = xFy − yFx (3. j ve k yı koymak suretiyle F nin koordinat eksenlerine göre momentleri için elde edilen ifadelerin.8) Tıpkı rijit cisme etkiyen bir F kuvvetinin Fx . 3. tesir çizgileri paralel ve yönleri zıt F ve .7 Şiddetleri aynı.8 25 . F nin rijit cismi x.F kuvvetleri bir kuvvet çifti oluştururlar.F kuvvetlerinin bir O noktasına göre yer vektörleri sırasıyla rA ve rB ile gösterilirse.7. Bu iki kuvvetin herhangi bir doğrultudaki bileşenleri toplamının sıfır edeceği açıktır. y ve z doğrultularında hareket ettirme eğilimini ölçmesi gibi F nin koordinat eksenlerine göre momentleri olan M x . kısım 3. M y ve M z de F nin rijit cismi x. Şekil 3.8. Böyle iki kuvvet etkidikleri cismi ötelenme yapmaya değil.6 Bir Kuvvet Çiftinin Momenti -F F Şekil 3. iki kuvvetin verilen bir noktaya göre momentleri toplamı sıfır değildir. F ve . Buna karşı. dönme yapmaya zorlarlar. Sonuç olarak eksene göre moment eksen üzerinde noktaya göre moment almak için seçilen noktadan bağımsızdır.

F nin O ya göre momentleri toplamı ( ) M = r×F (3.d1 = F2 .1. 26 .9) daki r yer vektörü koordinat eksenlerinin başlangıç noktası olan O dan bağımsız olduğu için F ve . bu moment kuvvetlerin bulunduğu düzleme diktir ve şiddeti de F ve . M = r.9 Bir kuvvet çiftinin momentinin tanımından şu sonuç da çıkar: F1 ve .d 2 (3.10) (3. iki çift paralel düzlemlerde (veya aynı düzlemde) bulunmalı ve yönleri aynı olmalıdır.10 F1 .F2 kuvvetlerinin yaptığı başka bir kuvvet çiftinin.F nin tesir çizgileri arasındaki dik uzaklık olan d olmak üzere şöyle ifade edilir: M nin yönü sağ el kuralı ile tanımlanır. sin θ = F .F1 gibi iki kuvvetin yaptığı bir kuvvet çifti ile F2 ve . ci kısım) olup herhangi bir noktaya uygulanabilir (Şekil 3.11) olmalı. Şekil 3. M vektörüne kuvvet çiftinin momenti denir. momentlerinin eşit olması için -F1 d1 F1 d2 -F2 F2 Şekil 3. Böylece bir kuvvet çiftinin momenti serbest vektör (2.18).d (3.F .rA × F + rB × − F = (rA − rB ) × F r iki vektörün uygulama noktalarını birleştiren vektörü göstermek üzere rA . M -F d F Şekil 3.10.9) vektörü ile gösterilir.F nin momentleri başka bir O ′ noktasına göre hesaplansa da aynı sonucun elde edileceğine dikkat edilmelidir. F ve .rB = r konarak.

Herhangi bir nedenle kuvvetin O noktasına etkimesi istenmiş olsun. Fakat ilk tesir çizgisinin dışında bulunan bir O noktasına götürmek.8 Verilen Bir Kuvveti O Noktasına Etkiyen Bir Kuvvet İle Bir Kuvvet Çiftine Dönüştürmek F A r O -F (a) (b) (c) O F A r Mo F F O A Şekil 3.3. şiddetleri ve doğrultularının ne olduğunun önemi yoktur. F nin rijit cisme etkisi değişmeksizin. Bundan önceki kısımda olduğu gibi bir kuvvet çiftinin rijit cisme verebileceği hareket sadece dönme olabilir. Böylece yukarıda sözü edilen bu özellik rijit cisimler mekaniğini doğru olarak anlamak bakımından son derece önemlidir. 27 . paralelyüz şeklindeki aynı kutuya ayrı ayrı etkiyen üç kuvvet çifti göz önüne alınsın. Sadece kuvvet çiftinin momenti (şiddeti ve doğrultusu) önemlidir. Bu ispat burada verilmeyecektir. M momentleri birbirine eşit olan kuvvet çiftleri eşdeğerdir.7 Eşdeğer Kuvvet Çiftleri y M y M y M 30 N 10 cm x 10 cm 20 N z 15 cm 20 N z (b) 30 N 10 cm 30 N z x 10 cm 30 N x (a) (c) Şekil 3. Bu özellik göstermektedir ki. Şekil 3. Şekilde görülen bu üç kuvvet çiftinin de M momentleri aynı (doğrultuları aynı ve şiddetleri M=300 Ncm olduğuna göre) olduğu için üçünün de kutuya etkisinin aynı olup bu durum statiğin temel ilkeleri kullanılarak ispat edilebilir.12a. Momentleri aynı olan kuvvet çiftleri rijit cisme aynı etkiyi yaparlar.12 Bir rijit cismin r yer vektörü ile tanımlanan bir A noktasına etkiyen bir F kuvveti göz önüne alınsın. F kuvvetinin kendi tesir çizgisi üzerinde hareket ettirilebileceği bilinmektedir. Buradan şu sonuca varılmış olur: İster aynı ister paralel düzlemlerde olsun. 3. bir kuvvet çifti bir rijit cisme etkidiği takdirde kuvvet çiftini oluşturan kuvvetlerin nereye etkidiğinin. mümkün değildir.11 Şekil 3.11 de gösterilen.

Şekil 3. F kuvveti ile F ye dik M 0 = r × F kuvvet çifti vektöründen ibarettir. M 0 serbest vektör olduğu için istenilen yere uygulanabilir. Bu dönüşümün sonucu olarak şimdi O ya bir F kuvveti etkimiş olur. F nin O ve O ′ ne göre momentleri arasındaki bağıntı.13b ve c. Bu suretle M O′ kuvvet çifti vektörü. gelişigüzel bir O noktasına götürülebilir. birbirine dik bir F kuvveti ile M 0 kuvvet çifti vektöründen ibaret 28 . Kuvvet çifti.Bununla beraber ilk kuvvetin rijit cisme etkisini değiştirmeden.13a ve c. F nin O ′ ne göre momenti olan M O′ = r ′ × F hesaplanacaktı ve F kuvveti ile M O′ kuvvet çifti vektöründen oluşan yeni bir kuvvet-kuvvet çifti sistemi O ′ ne konacaktı. bununla beraber kolay olsun diye kuvvet çifti vektörü çok kere F ile birlikte O ya konur ve elde edilen sisteme kuvvet-kuvvet çifti sistemi denir. bir F kuvveti bir A noktasından bir O noktasına taşınınca elde edilen kuvvet-kuvvet çifti sistemi.12b. O ya etkiyen F kuvvetinin O ′ ne göre momenti olan s × F kuvvet çifti vektörünü F ye eklemek gerekir. Şekil 3. O ya etkiyen F kuvvetinin O ′ ne göre momentini göstermektedir. Şu halde .12) yazarak elde edilir. M O′ = r ′ × F = (r + s ) × F = r × F + s × F M O′ = M 0 + s × F (3. Karşıt olarak. O noktasına biri F ye.F ye eşit iki vektör eklenebilir. Yukarıda işaret edildiği gibi. şu hususa dikkat edilerek de elde edilebilirdi: O ya etkiyen kuvvet-kuvvet çifti sistemini O ′ ne taşımak için. Bu sonuç.12c. öteki iki kuvvet ise momenti M 0 = r × F olan bir kuvvet çifti oluşturur. F nin O ya götürülmeden önce rijit cisme yaptırmak istediği dönmenin aynı. r ile F nin bulunduğu düzleme dik bir M 0 kuvvet çifti vektörü ile gösterilir. Şekil 3. rijit cisme etkiyen herhangi bir F kuvveti. Böylece. A dan başka bir O ′ noktasına götürülmüş olsaydı. yeter ki F nin O ya göre momentine eşit momente sahip bir kuvvet çifti eklensin. F nin O ′ ne göre M O′ momenti. M 0 kuvvet çifti vektörü serbestçe O ′ ne götürülebilir. F nin O ya göre M 0 momentine s × F vektörel çarpımı eklenerek elde edilir. F yi O dan O ′ ne götürmek için ise. M 0 ile s × F nin toplamı olmalıdır. Şekil 3.13 Eğer F kuvveti. kuvvet çifti tarafından yaptırılır. O ′ nü O ya birleştiren vektör s olmak üzere. F r O A r' Mo O FA r r' s r O A r' F M o' s s Şekil 3. bu çarpım. öteki .

. Bu işlemi F2 .. R M 2 .. kuvvetler bir noktada kesiştikleri için vektörel olarak toplanabilir ve yerlerine bileşkesi olan R konulabilir.herhangi bir kuvvet-kuvvet çifti sisteminin yerine eşdeğer bir tek kuvvet konulabilir. Bundan önceki kısımda görüldüğü gibi.13) Bir kuvvetler sistemi bir kere O noktasındaki bir kuvvetle bir kuvvet çiftine indirgenince artık başka bir O ′ noktasındaki bir kuvvetle bir kuvvet çiftine indirgenmesi kolaydır. r2 . yer vektörleri ile tanımlanan A1 . A3 .14 Bir rijit cisimde r1 . F1 in O ya göre momenti olan r1 × F1 e eşit olsun. 3. kuvvetleri için tekrarlamak suretiyle Şekil 3. kuvvet çifti vektörleri de vektörel olarak toplanabilir ve yerlerine bir tek M 0 kuvvet çifti vektörü konulabilir. Benzer şekilde... Şekil 3. Şekil 3. F3 . Kuvvetler sistemi ne kadar karmaşık olursa olsun.. Şu hususa dikkat edilmelidir: Şekil 3.14c deki R bileşke kuvveti ile M 0 bileşke kuvvet çifti vektörü(moment bileşkesi) genel olarak birbirine dik değildir. O da etkiyen kuvvetlerle kuvvet çiftinden ibaret sistem elde edilir. .. . bu kuvvet çiftinin M 1 momenti. M 0 kuvvet çifti vektörü ile O daki R R kuvvetinin O ′ ne göre momentinin toplamına eşit olacaktır. F kuvvetini M 0 ya dik düzlemde hareket ettirip O ya göre momenti M 0 kuvvet çifti vektörüne eşit olmak suretiyle onu yok etmesiyle sağlanır. kuvvet çifti vektörlerinin her biri kendine karşı gelen kuvvete dik olduğu halde.14a. . r3 . Şekil 3. M 2 . M 3 .9 Bir Kuvvetler İndirgenmesi Sisteminin Bir Kuvvet ve Bir R M3 F1 M2 M1 F2 O R Mo Kuvvet Çiftine F2 F1 A1 r1 O A2 r3 r2 A3 F3 F3 O Şekil 3..25c). F3 .15: 29 . M 3 .. Artık. . bu yolla verilen bir O noktasında etkiyen eşdeğer bir kuvvet-kuvvet çifti sistemine indirgenebilir (Şekil 3. bunun için ilk kuvvetler sistemine öyle bir kuvvet çifti eklemek gerekir ki. F1 kuvveti A1 den verilen bir O noktasına götürülebilir. Bu.. R bileşke kuvveti aynı kaldığı halde yeni M O′ R kuvvet çifti vektörü. .14b deki M 1 . .. A2 . noktalarına etkiyen bir F1 . Eşdeğer kuvvet-kuvvet çifti sistemi şu denklemlerle tanımlanır: R R =∑F M0 = ∑M0 = ∑ r × F R ( ) (3..14b de gösterilen. kuvvetler sistemi göz önüne alınsın. M 1 . F2 .

R MR o s
O'
Şekil 3.15

R
O

=

O

MR o
O'

s

M O′ R = M 0 R + s × R
Pratikte verilen bir kuvvetler sisteminin O da bir R kuvveti ile bir M 0
R

(3.14) kuvvet çiftine

indirgenmesi bileşenler cinsinden yapılır. r yer vektörü ile F kuvvetlerinin her biri dik bileşenlerine ayrılarak

r = xi + yj + zk F = Fx i + F y j + F z k
R

(3.15) (3.16)

yazılabilir. r ve F nin değerleri (3.13) de yerine konulmak ve i , j , k birim vektörleri ortak çarpan alınmak suretiyle R ve M 0 şu şekilde elde edilir:
R R R R

R = Rx i + R y j + Rz k

M0 = Mx i + M y j + Mz k

(3.17)

R x , R y , R z bileşenleri sırasıyla verilen kuvvetlerin x, y ve z bileşenlerinin toplamını gösterir ve sistemin rijit cisme x, y ve z doğrultularında yaptırmak istediği ötelenme hareketinin eğilimi R R R ölçer. Benzer şekilde M x , M y , M z bileşenleri sırasıyla verilen kuvvetlerin x, y ve z eksenlerine göre momentlerinin toplamıdır ve sistemin rijit cisme x, y ve z eksenleri etrafında yaptırmak istediği dönme hareketi eğilimini ölçer.
3.10 Bir Kuvvetler Sisteminin Kuvvet Vidasına İndirgenmesi

Kısım 3.9 da görüldü ki, verilmiş her hangi bir kuvvetler sistemi O da etkiyen bir kuvvet-kuvvet çifti sistemine indirgenebilmektedir; bu R kuvveti, kuvvetler sistemindeki kuvvetlerin R toplamından ibarettir, M O kuvvet çifti vektörü ise sistemin moment bileşkesine eşit olmaktadır.
R Eğer R = 0 olursa kuvvet-kuvvet çifti sistemi bir tek M O kuvvet çifti vektörüne indirgenmiş olur, buna sistemin bileşke kuvvet çifti adı verilir.

Şimdi verilen kuvvetler sisteminin hangi şartlar altında bir tek kuvvete indirgenebileceği R araştırılacaktır. Kısım 3.8 de görüldü ki, eğer R ve M O birbirine dik iseler, O daki kuvvetkuvvet çifti sisteminin yerine yeni bir tesir çizgisi üzerinde etkiyen bir tek R kuvveti koymak

30

mümkün olmaktaydı. Şu halde bir tek kuvvete veya bir bileşkeye indirgenebilen kuvvet R sistemleri, R kuvveti ile M O kuvvet çifti vektörü birbirlerine dik olan sistemlerdir. Bu şart uzay kuvvet sistemleri halinde genellikle sağlanmaz, buna karşın,
1) bir noktada kesişen kuvvetler, 2) düzlem kuvvetler, 3) paralel kuvvetlerden ibaret sistemlerde sağlanır.

Bu haller ayrı ayrı gözden geçirilecektir:
1) Bir noktada kesişen kuvvetler aynı noktaya etkir ve bu nedenle doğrudan doğruya toplanarak R bileşkeleri bulunur. Şu halde böyle sistemler daima tek bir kuvvete indirgenir. 2) Düzlemde bulunan tüm kuvvetlerin, yine bu düzlem üzerindeki bir noktaya göre momentleri daima düzleme dik olacağından, bu momentlerin toplamı da bileşke kuvvete dik olacaktır.
y F1 O F3 x MR k z z F2 z MR o z O y R MR i x x O x y R A z x

Şekil 3.16 3) Paralel kuvvetlerin tesir çizgileri birbirlerine paraleldir; yönleri aynı olabilir veya olmayabilir. Bu halde kuvvetlerin y eksenine göre paralel olduğu kabul edilerek, Şekil 3.16a, toplamları olan R nin de y eksenine paralel olacağı görülür. Öte yandan, bir kuvvetin momenti bu kuvvete dik olacağından, sistemdeki kuvvetlerin O ya göre R momentlerinin hepsi ve dolayısıyla M 0 moment bileşkesi zx düzleminde bulunacaktır.

Şu halde O daki kuvvet-kuvvet çifti sistemi, birbirine dik bir R kuvveti ile M 0 kuvvet çifti vektöründen ibaret olacaktır, Şekil 3.16b. Bunlar da ya bir tek R kuvvetine, Şekil R 3.16c, veya R =0 ise M 0 momentine sahip bir kuvvet çiftine indirgenir. Pratikte O daki kuvvet-kuvvet çifti sistemi şu bileşenlerle karakterize edilir:

R

R = ∑ Fy M xR = ∑ M x M zR = ∑Mz
(3.18)

31

Sistemin bir tek kuvvete indirgenmesi, R yi yeni bir A(x, 0, z) uygulama noktasına R götürmekle sağlanacaktır; bu nokta o şekilde seçilecektir ki R nin O ya momenti M 0 ye eşit olsun:

M0 = r × R

R

(xi + zk )× R

y

j =Mx i + Mz k

R

R

vektörel çarpımları hesaplanıp denklemin iki yanındaki karşılıklı birim vektörlerin katsayıları eşitlenerek A nın koordinatlarını tanımlayan iki skaler denklem elde edilir: − zR y = M x R

xR y = M z R

Bu denklemler R nin x ve y eksenlerine göre momentlerini ifade ederler ve sırasıyla R R M x ve M z ye eşit olmaları gerekir.
R M O
R o

R M1 O M2 O A

R M1

Şekil 3.17

Uzayda genel kuvvetler sistemi halinde O daki kuvvet-kuvvet çifti sistemi, birbirine dik olmayan R ve ikisi de sıfırdan farklı olan bir R kuvveti ile bir M 0 kuvvet çifti vektöründen ibaret olur, Şekil 3.17a. O halde kuvvetler sistemi bir tek kuvvet veya bir tek kuvvet çiftine indirgenemez. R Bununla beraber M 0 yi biri R doğrultusunda olan M 1 , öteki R ye dik düzlemde bulunan M 2 bileşenlerine ayırarak kuvvet çifti vektörünün yerine başka iki kuvvet çifti konulabilir, Şekil 3.17b. Bu takdirde M kuvvet çifti vektörü ile R kuvvetinin yerine, tesir çizgisi farklı bir tek R kuvveti ile bir M 1 momenti konulabilir. Böylece ilk kuvvetler sistemi R ile M 1 kuvvet çifti vektörüne indirgenmiş olur, Şekil 3.17c; bu sistem ise R ile R ye dik düzlemde etkiyen bir kuvvet çiftidir. Bu özel kuvvet-kuvvet çifti ikilisine kuvvet vidası denir. R kuvveti ile M 1 kuvvet çifti vektörü, üzerine etkidikleri rijit cisme R doğrultusunda bir ötelenme ve aynı zamanda R nin tesir çizgisi etrafında bir dönme yaptırmaya çalışırlar. R nin tesir çizgisine vida ekseni ve M 1 / R oranına vida adımı adı verilir. Bir vektörün, başka bir vektörün tesir çizgisi üzerindeki izdüşümüne ait (3.33) ifadesi R hatırlanırsa, M 0 nin, R nin tesir çizgisi üzerindeki izdüşümünün

R.M 0 R M1 = R
olduğu görülür. Bu suretle vida adımı için
32

(3.19)

. gibi iki kuvvetler sisteminin eşdeğer olması için gerek ve yeter şartlar şunlardır : ∑ F = ∑ F′ ve ∑M 0 ′ = ∑M0 (3. Bu hal rijit cisimlerin dengesine ilişkin bölümde anlatılacaktır.22) Bu denklemlerin basit bir fizik anlamı vardır. Bunlar.13) bağıntıları ile tanımlandığı düşünülerek şu söylenebilir : F1 . O zaman kuvvetler sisteminin sıfıra eşdeğer olduğu söylenir. F2 . rijit cisme etkiyen herhangi bir kuvvetler sistemi. verilen sistemin rijit cisme olan etkisini tam olarak karakterize eder.21) İki kuvvet sisteminin eşdeğer olduğunu ispat etmek için (3. Buna karşılık eğer iki sistem eşdeğer ise bu gelişigüzel her nokta için sağlanacaktır. (3.20) Bir kuvvet-kuvvet çifti sistemine indirgemede önemli bir özel hal hem R kuvvetinin. verilen bir O noktasında aynı kuvvet-kuvvet çifti sistemine indirgenebiliyorsa birbirine eşdeğerdir. F3 ..21) bağıntılarından ikincisinin sadece bir tek O noktası için yazılmasının yeteceğine dikkat edilmelidir. .ve F1′ .11 Eşdeğer Kuvvet Sistemleri Bundan önceki kısımda görüldü ki. eğer iki kuvvetler sistemi. F2′ . 33 . sistemlerin birbirine eşdeğer olduklarını ifade etmektedir. 3. eğer iki kuvvetler sistemi bir rijit cisme x. F3′ .Vida adımı = bulunmuş olur. bu halde cisim dengededir denir. R M1 R ⋅ M 0 = R R2 (3.. . Böyle bir sistem. verilen bir O noktasındaki kuvvet-kuvvet çifti sistemine indirgenebilmektedir. üzerine uygulandığı rijit cisme hiçbir etki yapmaz. O daki kuvvet-kuvvet çifti sisteminin (3.. Bu eşdeğer kuvvet-kuvvet çifti sistemi.. y ve z eksenleri etrafında aynı dönmeyi yaptırmaya çalışıyorsa.21) deki kuvvetler ve momentler dik bileşenlerine ayrılarak iki kuvvetler sisteminin eşdeğerliliğine ait gerek ve yeter şartlar şu şekilde ifade edilebilir: ∑ Fx = ∑ Fx′ ∑Mx = ∑M′ x • • ∑ Fy = ∑ Fy′ ∑My = ∑M′ y ∑ Fz = ∑ Fz′ ′ ∑Mz = ∑Mz (3. hem de R M 0 nin sıfıra eşit olması halidir. y ve z doğrultularında aynı ötelenmeyi x. Şu halde.

Bu kuvvet.1) R olur. ρ özgül ağırlıklı Şekil 4. cismin her konumunda geçtiği C (xC . Düzlem Alan ve Eğrilerin Ağırlık Merkezi • 4. y C ) noktasına verilen addır. z O A t Şekil 4.yM) W = ∫ dW − k V ( ) (4. Bu bölümde bu soruya yanıt aranacaktır. yani M O = 0 durumu elde edilecek bir konumda bileşke kuvvet etki ettirilebileceğinden. • Cismin ağırlığı: Dünyanın bir cisme uyguladığı yerçekimi kuvvetine o cismin ağırlığı denmektedir. Paralel kuvvetler bir tek bileşke kuvvete indirgenebileceğinden. cismin üzerine yayılmış çok sayıda kuvvet ile gösterilir ve bunların bileşkesi de W olarak alınır. Bu durumda cismin ağırlığı W = −Wk nın şiddeti. Şöyle ki.AĞIRLIK MERKEZİ 4.4. Bir cismin ağırlık merkezi: Cismin ağırlığı W nun.1 W dW dA y x M(xM . M ağırlık merkezinin koordinatları. tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.2 Şimdi bir düzlemde bulunan alanların ve eğrilerin C ( xC . fakat önce iki önemli tanım verilerek işe başlanacaktır.1 Tanım Gerçekte yükler yayılı olup. Bu yayılı kuvvetlerin toplamı cismin ağırlığıdır. Buna örnek olarak bir cismin ağırlığı verilebilir. statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine paralel yayılı kuvvetlerin toplamı. 34 . y C ) koordinatlarının bulunması görülecektir.1 deki homojen plak üzerinde olan bir B noktasındaki dW = − dWk ağırlıklı diferansiyel eleman incelensin. bunlar paralel kuvvetler oluştururlar. a) Plaklar: Sabit t kalınlıklı. o alanın merkezinde tek bir tekil kuvvet olarak göz önüne alınabilmektedir. Cismin her bir küçük parçasının ağırlığı dünya merkezine doğru yönlenmiş olup. Bu noktada akla gelen ilk soru “Bu ağırlı kuvveti cismin hangi noktasında etkir?” olmaktadır.

6) 35 . dW = ρ tdA → W = ρ t A bulunur.3a da görüldüğü üzere diferansiyel elemanın ağırlık merkezinin koordinatları ve alanı için. polar koordinatlarda dA = rdrdθ çift katlı integrali olur. Şekil 4. çift katlı integral tek katlı integrale dönüştürülebilir. pay ve paydadaki ρ t ler sadeleştirilirse.xC = ∫ xdW ∫ dW V V ve yC = ∫ ydW ∫ dW V V (4. y= 1 y.2) de yerleştirilip. y dA=dx.2) ifadelerinden bulunur. Şekil 4.2b. x = x. Şekil 4.4).3) (4. xC = ∫ xdA ∫ dA A A ve yC = ∫ ydA ∫ dA A A (4.1 deki levhanın alanı. (4.5) deki S x = ∫ ydA ve S y = ∫ xdA ifadelerine sırası ile x ve y eksenlerine göre A A dθ dx O (a) x O r d A=r d r d θ x (b) i) Şekil 4.4) diferansiyel elemanın ağırlığının hesaplanmasında kullanılırsa. Sıkça karşılaşılan bazı alanlar ve ağırlık merkezleri Tablo 4. (4. (4.5) alanın statik momenti denir.dy dy y dr rdθ olur. İşlemlerin basitleştirilmesi için.1 de verilmiştir. A = ∫ dA A (4. 2 dA = ydx (4.2a. Kartezyen koordinatlarda dA = dxdy olurken. çoğu durumda dA elemanı ince bir şerit şeklinde alınarak.2 Kartezyen koordinat takımı kullanılması: Şekil 4.

8) P(x.y) M(x.1) ifadesi Şekil 4.5) de yerleştirilirse. tek katlı integral hesabı ile de ağırlık merkezi hesaplanabilir. Bu noktanın x-y koordinatları ve diferansiyel elemanın alanı.y) r dθ O θ M(x. 2 ∆θ →0 ⎛ 1 ⎞ ⎠ 3 3⎜ ∆θ ⎟ ⎝ ⎝2 ⎠ dir.y y P(x.y) dy y x dx ifadeleri kullanılabileceği gibi.3b de görüldüğü üzere x= 1 (a + x ).3 P(x. 2 ⎫ r cosθ ⎪ 3 ⎪ 2 ⎪ y = r sin θ ⎬ 3 ⎪ 1 2 ⎪ dA = r dθ ⎪ 2 ⎭ x= y (4.y) x O x a (b) M(x.7) ifadeleri de yazılabilir.4 deki alan elemanına ∆θ << koşulu altında uygulanabilir ve ağırlık merkezi C nin O başlangıcına olan radyal uzaklığı ise. 3θ r = lim 2r ⎛1 ⎞ 2 sin ⎜ ∆θ ⎟ ≈ r .y) x Şekil 4. 2 y = y. 36 . dA = (a − x )dy (4.6-8) bağıntılarından biri (4. ii) Polar koordinat takımı kullanılması: Daire diliminin ağırlık merkezi 2 r sin θ (Tablo 4.y) O x (a) Şekil 4.4 olur. Verilen eğrinin biçimine en uygun olan (4. Şekil 4.

Tablo 4.1 Bazı alanların ağırlık merkezleri 37 .

(4. sabit a kesitli ve ρ özgül ağırlıklı telin üzerinde diferansiyel bir dL yay elemanı ele alınsın.5 x xC = ∫ xdL ∫ dL L L ve yC = ∫ ydL ∫ dL L L (4. Bazı sık karşılaşılan düzlemsel alanlar ve eğrilerin ağırlık merkezi. kullanılmak istenilen koordinat takımında çeşitli biçimlerde yazılabilir.2 de verilmiştir.dy dy r dx O (a) x O r dθ dθ θ y dL dr x (b) 38 .5 deki homojen. hesap kolaylığı nedeniyle. (4.9) daki dL uzunluk elemanı. 11) de y ′ = dx dy ve x ′ = dir.b) Teller: Şekil 4. alan ve boylarının formülleri Tablo 4.11) y dA=dx.yM) y O Şekil 4. ya ⎛ dy ⎞ 2 dL = 1 + ⎜ ⎟ dx = 1 + ( y ′) dx ⎝ dx ⎠ ya da. ⎛ dx ⎞ 2 dL = 1 + ⎜ ⎟ dy = 1 + ( x ′) dy ⎜ dy ⎟ ⎝ ⎠ biçiminde yazılabilir. dx dy 2 2 (4.10. telin ağırlık merkezinin koordinatları. eğrinin yapısına bağlı olarak Pythagorean (Pisagor) teoremine göre.9) olur. y dL x M(xM . Bu yay elemanının ağırlığı dW = ρ adL (4.2) de kullanılırsa.10) (4. Şimdi bunlar incelenecektir : i) Kartezyen koordinat takımı kullanılması: Şekil 4.6a daki boy elemanı dL = dx 2 + dy 2 .

bu durumda cismi oluşturan parçalar ayrıklaştırılarak incelenebilir. Ayrıca integral yapısındaki (4. Tablo 4.2 de verilen ve ağırlık merkezi ile alanları/boyları bilinen diğer şekillerden oluşuyorsa.3 Bileşik Plak ve Teller Ağırlık merkezi aranan cisim eğer üçgen.Şekil 4.12) boy dL = (r ) 2 ⎛ dr ⎞ +⎜ ⎟ dθ ⎝ dθ ⎠ 2 elde edilir. Sonuç olarak (4.7.6 ii) Polar koordinat takımı kullanılması: Şekil 4. Şekil 4. x W + x 2W2 + ⋅ ⋅ ⋅ + x nWn xC = 1 1 = W1 + W2 + ⋅ ⋅ ⋅ + Wn ∑ ∑ n i =1 n xiWi W i =1 i (4.14) 39 .6b deki dL = elemanı düzenlenirse. (rdθ )2 + (dr )2 (4.2 Bazı eğrilerin ağırlık merkezleri 4.10-12) denklemleri (4.9) da uygun problem tipleri için kolayca kullanılabilir. daire veya Tablo 4.1 ve 4.2) denklemi de aşağıda verildiği gibi bir toplama dönüşür.13) ve yC ∑ = ∑ n i =1 n y iWi W i =1 i (4. dikdörtgen.

(4. Şekil 4. Şekil 4. Bu aşamada iki adet tanıma ihtiyaç vardır.15) Aynı şekilde sabit kesit alanlı homojen eğrilerin ağırlık merkezi de basit parçalara ayrıklaştırılarak bulunabiliyorsa.9) ifadesi de toplama dönüştürülebilir: xC ∑ = ∑ i =1 n xi Li L i =1 i ve yC ∑ = ∑ n i =1 n yi Li L i =1 i (4. ayrıklaştırılması istenen toplam parça sayısıdır.8. Sabit kalınlık durumunda kullanılan integral yapısındaki (4.y3 ) x Burada da n. sabit bir eksen etrafında döndürülmesi ile meydana getirilen yüzeylerdir.9b.5) denklemi aşağıda sunulduğu üzere bir toplama dönüşür: xC ∑ = ∑ n n i =1 n xi Ai A i =1 i ve yC ∑ = ∑ n i =1 n y i Ai A i =1 i (4. Şekil 4.y1 ) M2 (x2. Burada n.9a. ayrıklaştırılması istenen toplam parça sayısıdır.16) y M1 (x1.y2 ) O Şekil 4. 40 .7 elde edilir.4 Pappus-Guldinus Teoremleri Pappus-Guldinus teoremi bazı üç boyutlu cisimlerin yüzey alanları ve hacimlerinin hesaplanmasında büyük kolaylık sağlamaktadır.8 M3 (x3.y A2 W2 W1 W3 A3 z A1 x t Şekil 4. 4. a) Dönel Yüzey: Düzlemsel bir doğrunun ya da eğrinin.

10a.M(xM . V = θ yC A olur. sabit bir eksen etrafında döndürülmesi ile meydana getirilen hacimlerdir.10 Teorem I: Bir dönel yüzeyin alanı. bu cismin hacmi.yM) x V x (a) (b) Şekil 4.yM) L x As x (a) (b) Şekil 4.19) 41 . Örneğin boyu L olan bu eğri x ekseni etrafında θ radyan kadar dönecek olursa.10b. A M(xM .10. Bir tam devir durumunda As = 2π y C L dir.18) 4. Şekil 4. bu yüzeyin alanı. Örneğin bu alan x ekseni etrafında θ radyan kadar dönecek olursa. Şekil 4. Bir tam devir durumunda V = 2π y C A dır.5. Şekil 4. O noktasına göre momentlerin eşit olması gerektiğinden.9 b) Dönel Cisim: Düzlemsel bir alanın. Teorem II: Bir dönel cismin hacmi. kendisini oluşturan A alanı ile bu alanın ağırlık merkezinin ( xC ya da y C ) bu hacmi oluşturmak için kat ettiği uzaklığın çarpımıdır.17) olur.5 Üç Boyutlu Cisimlerin Ağırlık Merkezi Üç boyutlu bir cismin küçük hacim elemanlarının dW ağırlıklarının toplamının eşdeğeri olan W nun etkidiği kabul edilen noktaya M ağırlık merkezi denecektir. bu yüzeyi meydana getirecek eğrinin L boyu ile bu yüzeyin oluşumu sırasında eğrinin ağırlık merkezinin ( xC ya da y C ) kat ettiği uzaklığın çarpımıdır. Şekil 4. As = θ y C L (4. (4. rC × W = ∫ r × dW V (4.

zC = V ∫ zdV V ∫ dV (4. Bu vektörel ifade üç skaler bileşen cinsinden.20) biçiminde yazılabilir. 42 . zC = ∑z i =1 n Ci Vi (4.20) de yerine konursa xC = V ∫ xdV V ∫ dV . dW = ρ dV nin integrali W = ρ dV dir ve bu iki sonuç (4. zC = ∑z i =1 n Ci Wi (4. yC = V ∫ ydV V ∫ dV . yC = V ∫ ydW V ∫ dW . Homojen bileşik cisimler için hacim integralleri toplama dönüşür ve (4.23) V Bazı sık karşılaşılan hacimlere ait ağırlık merkezleri Tablo 4. yC = ∑y i =1 n C i Vi V .3 de verilmiştir. W yC = ∑y i =1 n Ci Wi W . ∑x i =1 n C i Vi V .11 elde edilir. zC = V ∫ zdW V ∫ dW (4.21) W olur. Bileşik cisimlerde integral işaretleri toplam işaretine döner ve W = ∑ Wi i =1 n olarak ifade edilirse xC = ∑x i =1 n Ci Wi .y dW M r r M O W x Şekil 4. Eğer üç boyutlu cisim homojen bir malzemeden yapılmışsa.22) elde edilir.22) ifadelerinden xC = sonucuna ulaşılır. xC = V ∫ xdW V ∫ dW .

Tablo 4.3 Bazı hacimlerin ağırlık merkezleri 43 .

5. uzayda bir maddesel noktanın dengesi için gerek ve yeter şartları gösterir.37) bağıntılarında R ve M O yi sıfıra eşitleyerek. İlk hız sıfır olduğunda. ne de bir dönme yaptırabilir. İki boyutlu problemlerde maddesel noktaya etkiyen tüm kuvvetler aynı düzlem içindedir.1 Dengede Olan Rijit Cisim Bir rijit cisme etkiyen dış kuvvetler sıfıra eşdeğer bir kuvvet sistemi oluşturuyorsa. bir rijit cismin dengesi için gerek ve yeter olan aşağıdaki şartlar elde edilir: R = ∑F = 0 R MO = ∑ r × F = 0 ( ) V =0 ω =0 (5. bu duruma değinme ihtiyacı duyulmadan. (5. Bu. göz önüne alınan cisme ne bir ötelenme. Böyle bir diyagrama daha önce de sözü edildiği gibi serbest cisim diyagramı denir. A noktası ya dengededir. RİJİT CİSİMLERİN DENGESİ 5. V = 0 şeklinde ifade edilebilir. Bundan sonraki çalışmalarda. altı skaler denklemle de ifade edilebilir : ∑ Fx = 0 ∑ Fy = 0 ∑ Fz = 0 (5. çizgisel ve açısal hızların sıfır olarak alındığı. denge şartları sadece (5. o cisme dengededir denir. Burada V maddesel noktanın ilk hızıdır.2a) eşitlikleri kullanılarak üç bilinmeyen çözülebilir.2a) denklemi ile ifade edilir.2a) (5.2b) ∑Mx = 0 ∑M y = 0 ∑Mz = 0 (5. bu kuvvetler sisteminin herhangi bir noktaya göre momentleri de sıfır olacağından.1) Kuvvetler ve momentler dik bileşenlere ayrılarak rijit cismin dengesi için gerek ve yeter şartlar. bir noktada kesişen kuvvetlerde R = 0 ise. Üç boyutta denge problemlerini çözmek için. R (3.2) şartlarının sağlanması durumunda dış kuvvetler sistemi. yani dış kuvvetler .2 Uzayda Bir Maddesel Noktanın Dengesi Rijit cismin özel durumu olan bir A maddesel noktasına etkiyen bütün kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa. ya da eğer başlangıçta bir hızı varsa sabit hızlı bir ötelenme hareketi yapar. 44 . elverişli bir maddesel nokta seçip. Böylesi durum üç boyutlu problemin özel bir hali olup. üç boyutlu problemlere göre daha basit olduğundan ayrı bir kısımda incelenmeyecektir. önce dengede olan maddesel noktayı ve bu noktaya etkiyen kuvvetlerin tümünü gösteren bir serbest cisim diyagramı çizilmelidir.2a) denklemleri. ilk çizgisel ve açısal hızlar sıfır alınmak şartıyla. Rastlanan problemlerin bir çoğunda bu bilinmeyenler 1) bir tek kuvvetin üç bileşenini veya 2) doğrultuları bilinen üç kuvvetin şiddetlerini gösterir. sıfır kuvvet ve sıfır kuvvet çiftine indirgenebiliyorsa. Bu halde denge durumu üç boyutta iki vektörel denklemle R = 0 . Gerçek yapılarla ilgili problemlerin bir çoğu bir maddesel noktanın dengesini ilgilendiren problemlere indirgenebilir. bu maddesel noktayı gösteren ayrı bir diyagram çizmek ve noktaya etkiyen bütün kuvvetleri göstermek suretiyle yapılır. ilk çizgisel hız V ve ilk açısal hız ω olmak üzere. baştan kabul edilmektedir. Daha sonra (5. 5.

xy düzleminde bulunan ve xy düzlemindeki kuvvetler etkisindeki bir cisimde bu sayı 3 e düşer(x. Ortaya çıkabilecek bu hareketlerin tümüne birden o cismin serbestlik derecesi denir. Şekil 5. z doğrultularında ötelenme ve bu eksenler etrafında dönmeler). z eksenleri doğrultularındaki bileşenleriyle orantılı. Üç boyutlu durumda. Eğer tüm doğrultulardaki ötelenme ve tüm eksenler etrafındaki dönmeler gerekli minimum sayıdaki düzeneklerle önlenirse. Mesnetler önlediği hareketin tip ve sayısına göre çeşitli adlar alırlar. • Tam bağlı sistem: Eğer uygun bir düzenekle bir doğrultudaki hareket engellenirse serbestlik derecesi bir azalır. Örneğin x doğrultusundaki ötelenme engellenirse serbestlik derecesi 5 e düşer. yukarıda sözü geçen düzeneklere mesnet adı verilir. y. y eksenleri doğrultularında iki ötelenmeye ayrılabilir.3 Serbestlik Derecesi R Üçüncü bölümdeki (3.37) ve (3.5. M O nin de x. y doğrultularında ötelenme ve z ekseni etrafında dönme). Böylesi bir hareket bir ötelenme ve bir dönmenin toplamıdır.2 de görüldüğü üzere ötelenme x. R den dolayı bir R ötelenme ve M O den dolayı bir dönme yapacaktır. R ve M O etkisindeki bir cisimde birbirinden bağımsız altı hareket oluşur.1 de görülmektedir. göz önüne alınan cisim kuvvetler ve momentlerle orantılı olarak.1 B2 B1 45 . • Düzlemde serbestlik derecesi: Üç boyutlu sistemlerde serbestlik derecesi 6 olmasına karşın( x. Dönmede ise cisim sabit bir nokta etrafında döner. Mesnet: Ötelenmeleri ve dönmeleri önleyen. Düzlem durumdaki genel bir hareket Şekil 5. A1 A2 B'2 Şekil 5. y. bu eksenler etrafında açısal ivmeli hareketler ortaya çıkar. bu durumda sistem tam bağlı adını alır. y. Aşağıda konuya ilişkin bazı tanımlar verilecektir: • R Serbestlik derecesi: Üç boyutlu durumda. Bu durumda cisim x. y eksenleri etrafında iki ötelenme ve z ekseni etrafında bir dönme olmak üzere birbirinden bağımsız üç hareket yapar. z doğrultularındaki bileşenleriyle orantılı çizgisel ivmeli ötelenmeler sözü geçen eksenler R doğrultusunda. Ötelenmede cisim üzerindeki bir doğru hareket esnasında kendine paralel kalır. R nin x. Bu mesnetlerin çeşitleri ve bu mesnetlerde oluşabilecek tepkiler sırasıyla iki ve üç boyutlu durumlar için gelecek kısımda verilecektir.41) bağıntılarındaki R ve M O büyüklüklerinin her biri sıfır değilse.

1 de uygulamada karşılaşılan yaygın bağ tipleri. bağ koşulunun moment taşımadığını. Şimdi sembolik bağ gösterimleri aşağıda tanımlanacaktır: • Mafsal: Dönme serbestliği olan bütün bağlara mafsallı denir.3b da belirtildiği gibi serbestlik tanınan doğrultuda iki paralel çizginin üzerine oturtulmuş bir üçgen biçimindeki mesnet ile tanımlanır.3b daki kayıcı mafsal sadece y ekseni doğrultusunda yaptırılmak istenen hareketlere karşı bir engel oluşturur. Mafsal noktası G harfi ile gösterilir. Şekil 5. üstünde hesap yürütülebilmesi için kağıt üzerine aktarılmak istendiğinde cismin bağları çeşitli sembollerle çizilir.4 Bağ Çeşitleri Uzayda çeşitli kuvvetler altında dengede duran bir cismin bazı noktalarından çevresine bağlanması söz konusudur.2 5. • • • Tablo 5. Böylelikle benzer özelliklere sahip fakat farklı görüntüdeki fiziki(gerçek) mesnetlenmeler bir bakışta ayırt edilir hale gelmekte ve algılama kolaylığı sağlanmaktadır. Mafsal. Şekil 5.3a.3c de x-y eksenleri) ötelenmeye engel olacağından. SCD leri ve tutulu oldukları serbestlik dereceleriyle birlikte verilmiştir. Bir mühendislik problemi. Kayıcı mafsal: Şekil 5. taralı bölge de sabit duran yüzeyi tanımlar. Sabit mafsal: İki doğrultuda (Şekil 5.A2 B2 A2 B2 A1 A1 A' 1 B' 1 B1 B1 Şekil 5. ilişkilendirdiği sistemlerin x-y doğrultusunda ötelenmelerini birbirine bağlayan (eşit kılan) ama birinden ötekine moment aktarmayan yani dönmeye açık bir bağ elemanıdır. Bu mesnet sembolündeki küçük daire. 46 . Eğer bir bağın ötelenme serbestliği yoksa sabit mesnet adını alır.3d de çizildiği gibi tanımlanabilir. üçgen biçimli mesnet sembolü tabanından sabit yüzeye(taralı bölgeye) temas ettirerek belirtilir. Ankastre mesnet: İki doğrultuda ötelenmeye ve bağlantı noktasında dönmeye kapalı olan ankastre mesnet Şekil 5.

y x y x y G (1) (2) (d) x (a) (b) (c) Şekil 5.3 Tablo 5.1 Çeşitli Taşıyıcı Sistemler 47 .

küresel kabuk (örneğin Cami kubbeleri). diğer iki boyutu yanında büyük olan sistemlerdir. diğer boyutu yanında büyük olan eğrisel yüzeyli taşıyıcı sistemlerdir. Levha ve Plaklar İki boyutu. Statik kapsamı içerisinde incelenecek taşıyıcı sistemler hep rijit cisimler olacaktır. Büyük olan boyut çubuğun L boyunu tanımlar. plağa etkiyen F1 kuvveti. tonozlar). diğer bir boyutu yanında büyük olan düzlemsel sistemlerdir. plak düzlemi x-y ye dik doğrultuda (z yönünde) olmaktadır. Ayrıca çubuklar kendi aralarında doğru ve eğri eksenli diye iki alt gruba ayrılabilirler. Levhaya uygulanan Şekil 5. Küçük olan boyut h kalınlığıdır. Şekil 5.4 x Plak (a) 2. taşıyıcı sistemin bir. Bu durumda sınıflamayı aşağıda sunulduğu gibi vermek mümkündür: 1. 48 . Çubuk ekseni.s. İkisi arasındaki ayrım yükleme durumunda ortaya çıkar.5. F2 . iki boyutu. Geometrilerine bağlı olarak.4b deki F1 . silindirik kabuk (örneğin Şekil 5. Çubuklar Bir boyutu (çubuk ekseni). hiperbolik paraboloid kabuk gibi çeşitli isimler altında toplanırlar. Taşıyıcı sistemler geometrileriyle yükleme durumlarına göre farklılıklar gösterir.) olabileceği de hatırlatılmalıdır. Kabuklar Kabuklar. çubuğun kesitlerinin ağırlık merkezlerinden geçen bir eğridir (ağırlık merkezlerinin geometrik yeri). Küçük olan boyut h kalınlığıdır. Çubuk ekseni Çubuk kesiti z t F1 F 2 F3 z y F 1 F F 3 2 t y Kesitin ağırlık merkezi x Levha (b) Şekil 5. Kaba bir gruplama.4c. fakat sağlıklı olanı bir sistemin kaç adet hakim boyutunun olduğuna karar verilerek yapılandır. F3 yükleri levha düzlemi y-z içinde kalırken. 3. İncelenilen uzayın iki boyutlu (düzlemde doğrusal ve eğrisel çubuklar) ya da üç boyutlu (çok parçalı uzay çubuk sistemler ile helisel çubuklar v.4a.5 Düzlem Taşıyıcı Sistemler Taşıyıcı Sistemler: Verilen yüklemeleri Güvenlik sınırları içerisinde taşıyan rijit ya da şekil değiştirebilen cisim veya cisimlerdir. iki ya da üç boyutlu olmasına göre yapılabilir.5 de görülen silolar. Şekil 5.

Böylesi yükler mühendislik uygulamaları bakımından en sık karşılaşılan yük tipleridirler. v.6 Çeşitli Yapı Elemanlardan Oluşmuş Taşıyıcı Sistemler Aynı veya farklı türden bir çok taşıyıcı elemanın belli bir şekilde birbirine bağlanması sonucu elde edilen taşıyıcı sistemlerdir.7b deki gibi doğrusal yayılı olabileceği gibi. hesaplarda sadelik sağlamak amacıyla idealleştirmeye gidilerek. Bu kuvvetler üç gruba ayrılabilir: 1) Tekil Kuvvetler Gerçekte böylesi kuvvetler ortaya çıkmamasına karşın.6.5 Yukarıda açıklanan taşıyıcı sistemler tek tek kullanılabileceği gibi. çok küçük bir alana etkiyen yoğun bir yükleme. Şekil 5. q1 F q q2 (a) (b) (c) Şekil 5.F1 F2 h Şekil 5. Şekil 5.7 Düzlem Taşıyıcı Sistemlerde Yükleme Durumları Bu aşamada taşıyıcı sisteme etkiyen yükler incelenecektir. Şekil 5. Taşıyıcı sistemler arasındaki bağlantılar da çeşitli biçimlerde idealize edilir (örneğin mafsallı.6 5. Kabuk Plak Çubuk Şekil 5.7a. birkaçının da bir arada kullanılması pratikte çok yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. tek bir noktaya etkiyor olarak kabul edilir.7 2) Yayılı Kuvvetler Bunlar Şekil 5. 5. gibi).8c de gösterildiği gibi değişken yayılı da olabilirler. 49 .s. pandül ayak.

8 de gösterilmiştir. Üçüncüsü hem birbirine dik doğrultulardaki ötelenmeleri.9b de sunulmuştur. sabit mafsal. Üç tip bağ kuvveti vardır. sürtünmeli yüzeyler. q R=q. cilalı yarıktaki pimler.D. Tablo 5. hem de dönmeyi engelleyecek kuvvet ve moment büyüklüklerine sahiptir. 50 . B mafsalı sadece düşey doğrultuda ötelenme hareketlerine kapalıdır. ankastre mesnet. sistemin bağ kuvvetlerini değiştirmeyecek biçimde bir takım eşdeğer tekil kuvvetler ile temsil edilebilirler.) Şekil 5.1.1. Eşdeğer kuvvetin uygulama noktası ise bu yayılı yük diyagramının ağırlık merkezi olur.1. bu uygulamanın sadece bağ kuvvetlerinin hesaplanması esnasında kullanılabileceğidir. Doğrultusu bilinmeyen bir kuvvete eşdeğer tepkiler: Örneğin. taşıyıcı sisteme uygulanmış olan yayılı yükler. İlk ikisi. sürtünmeli yarıktaki pimler. A mafsalı düşey ve yatay ötelenme hareketlerine kapalı olurken. Bu tip mesnetler moment türü tepki almazlar. kablolar. Doğrusal ve üçgen yüklemelere ait eşdeğer tekil kuvvetler Şekil 5. O nedenle mesnet tepkileri Ax .8 3) Bağ Kuvvetleri Serbest cismin yapacağı hareketlere karşı koyan ve onu belli bir konumda sabit tutan zemin ve diğer cisimlerin tepkilerine verilen toplu bir isimdir.q. Eşdeğer tekil kuvvet hesabı iki aşamada tamamlanır: • • Bir eşdeğer kuvvetin şiddeti.L L (a) 1/2L L 1/3L (b) Şekil 5. Kısaca mesnet tipleri sınıflandırılırsa aşağıdaki guruplama verilebilir: • • • Tesir çizgisi bilinen bir kuvvete eşdeğer tepkiler: Örneğin.9a da görülen tekil F kuvvetiyle yüklü kirişe ait serbest cisim diyagramı (S. cilalı yüzeyler . Tablo 5. dönmeyi de serbest bırakır. Bağ kuvvetlerine örnek teşkil etmek üzere Şekil 5. Burada mesnet tepkileri. verilen yayılı yük diyagramının altındaki alana eşittir.Yürütülecek hesaplarda basitlik ve sadelik sağlamak için. sadece ötelenme türü serbestlik derecesi ile ilintili olup ya birini ya da ikisini birden engeller. Bir kuvvet-kuvvet çiftine eşdeğer tepkiler: Örneğin. Ay . Unutulmaması gereken çok önemli nokta.C. kayıcı mafsal. pandül ayak. B y olarak görülmektedir.L q R=1/2. Tablo 5.

9 Bazı taşıyıcı sistemler de. ı çizilen her bir parça için G x ve G y dış kuvvet olmaktadır. n > 0 ise statikçe belirsiz (hiperstatik-fazla bağlı) sistem. Şekil 5. 51 .10b deki S. • • • n=0 n<0 ise statikçe belirli (izostatik-tam bağlı) sistem. F1 G F2 HA B V A (b) F1 G V B F2 HA HA V A GX (c) V B Gy GX F2 HA A (a) Şekil 5.10c de S. n nin aldığı değerlere göre sistem.10a da görüldüğü gibi iki (ya da daha fazla olabilir) parçanın birleşiminden üretilebilir.C. ise oynak (labil-eksek bağlı) sistem olarak adlandırılır. bütün sistem için mafsaldaki G x ve G y iç kuvvet olurken. Ay . İşte Şekil 5. d ise kurulabilecek denge denklemleri sayısıdır. Şimdi bunlar tek tek incelenecektir. Şöyle ki.8 Düzlem Taşıyıcı Sistemlerin Mesnetlenmesi Düzlem halinde taşıyıcı sisteme üç adet denge denkleminin uygulanabileceği daha önce belirtilmişti.3) şeklinde ifade edilir. Bu durumda parçaları birbirine mafsal ile bağlamak mümkündür. dönmeye karşı serbestlik tanır ve bunu sağlayan bağlantı noktasındaki etki-tepki kuvvetlerini. ında ortaya çıkan bağ kuvvetleri Ax .11a da A ve B mesnetleri sabit mafsallı olarak verildiğinden Şekil 5. Bir sistemin denge denklemleriyle çözülüp çözülemeyeceğini ve serbestliklerinin tam tutulu olup olmadığını gösteren. hiperstatiklik derecesi adıyla anılan n gibi bir büyüklük tanımlanır. O halde bu denklemlerle üç adet bilinmeyen mesnet (bağ) tepkisi çözülebilir.F HA A B V A F V B (b) SCD (a) Taşıyıcı Sistem Şekil 5.D. B x ve B y olmaktadır. Şekil 5. birbirine dik iki doğrultuda ötelemeye engel oluştururken.C. bağ durumları açısından.9 5. bütün taşıyıcı sistemde klasik dış kuvvetlerden ayrı düşünmek gerekir. Bu büyüklük n = r−d (5.D. Öte yandan G deki mafsal koşulu.10c de belirtilmiş G noktasındaki mafsal kuvvetleri bu tip kuvvetler için tipik bir örnektir. örneğin Şekil 5. Burada r bilinmeyen reaksiyon sayısı.

Ay . Bu durumda denge denklemleri kullanılarak bağ kuvvetleri tek tek elde edilebilir. mevcut üç denge denklemi yetmez. ∑F y = 0 ve ∑F x = 0 dan 52 . B y .12 deki düzlemde tam bağlı iki çubuktan birincisindeki mesnet (1) A F MA HA V A F (2) A B HA V A (b) SCD V B V B F F (a) Taşıyıcı Sistemler Şekil 5. M B ) bulmaya. ∑M A = 0 (ya da ∑M B = 0 ). A ve B mesnetleri kayıcı olduğundan iki adet bilinmeyen bağ kuvveti ( Ay .13 deki iki ucu ankastre mesnetli çubuktaki toplam altı adet bilinmeyen bağ kuvvetini ( Ax . Şekil 5. B x . 2) Fazla bağlı (statikçe belirsiz) sistemler Düzlemde tüm serbestlikleri bir taşıyıcı sistemde. Ay . F A B MA HA V A V B F MB HB Şekil 5. 3) Eksik bağlı (oynak sistemler) sistemler Bağ kuvvetleri sayısı. B y ) için üç denge denklemi yazılmak istendiğinde. M A . denge denklemleri sayısından az olan ve bazı özel yükleme durumları için dengede kalırken.14a daki düzlem sistem incelenecektir. Ay . Her iki taşıyıcı sistemde de düzlem halde kullanılan üç denge denklemi yardımı ile bağ kuvvetleri bulunabilir.1) Tam bağlı (statikçe belirli) sistem Düzlemdeki iki ötelenme bir dönme türündeki üç serbestlik derecesi uygun şekilde düzenlenmiş minimum sayıda mesnet ile engelleniyorsa böylesi sistemlere tam bağlı(izostatik) denir. eğer bağ kuvvetleri sayısı kullanılabilen denge denklemlerinin sayısından fazla ise böyle sistemlere fazla bağlı (hiperstatik) denir. B y dir. Örneğin Şekil 5. Bu duruma bir örnek olması için Şekil 5. bazı yüklemeler altında hareketli olan sistemlere denir. Bu sistemlerde tüm serbestlikler önlenmemiştir.12 tepkileri Ax .13 Örneğin. M A ikincisindeki mesnet tepkileri de Ax .

53 .14b deki sistemde daha baştan ∑ Fx ≠ 0 olmakta. F F x A B C V A V B V C (a) Şekil 5.2 de çeşitli biçimlerde mesnetlenmiş taşıyıcı sistemler toplu olarak verilmiştir. B y . C y ) olmasına rağmen ∑F x ≠ 0 olmakta ve sistemde x ekseni yönünde denge sağlatılamamaktadır. F F x A B V A V B (a) : ΣFx=0 Şekil 5. Sonuç olarak bu örnek sadece düşey etkiyen dış kuvvetler için dengede olan bir taşıyıcı sistem özelliği göstermektedir.15 (b) : ΣFx≠0 Şekil 5. Halbuki Şekil 5. yani sistem P kuvvetinin x ekseni doğrultusundaki bileşeni nedeniyle x ekseni yönünde hareket etmektedir.14 4) Yetersiz (Uyumsuz) bağlı sistemler Bilinmeyen bağ kuvvetleri ile denge denklemlerinin sayısı eşit olmasına ve hatta bazen bağ kuvvetleri denge denklemlerinden daha fazla olmasına rağmen uygun mesnetlenmeyen taşıyıcı sistemler olabilir.mesnet tepkileri hesaplanabilir.15 Örneğin Şekil 4. Tablo 5.17 deki sistemde üç adet bilinmeyen bağ kuvveti ( Ay .

C. Gerçekten de mafsal koşulu ∑ M G = 0 ihtiyaç olan bu ek denklemi yazma imkanını sağlar. Bx .16c) sayılabilir. bilinmeyen mesnet tepkisi kuvvetlerinin nasıl hesaplanacağı görülecektir. Burada m ara mafsal sayısıdır.c de ise iki adet üç mafsallı sistem görülmektedir. Çok parçalı sistemlerde hiperstatiklik derecesi n = r−d −m (5. Mafsalda yazılacak kullanılabilir: ∑M G =0 koşulu iki biçimde 54 . Ara mafsal sayısı ile. Ay . mesnetler haricindeki mafsalların toplam sayısı kastedilmektedir. A ankastre mesnedinden üç adet ( Ax .16b). M A ) ve B kayıcı mafsalında bir adet ( B y ) olmak üzere toplam dört bağ kuvveti mevcuttur. Üç mafsallı çerçeve (Şekil 5. Gerber kirişi (Şekil 5.9 Çok Parçalı Sistemlere Giriş • • • Mühendislik uygulamalarında sıkça karşılaşılan çok parçalı sistemlere örnek olarak. taşıyıcı sistemin mesnet tepkilerinin hepsinin belirlenebilmesi için ek bir denkleme daha gerek vardır. Bunların üçünün de ortak özelliği bir G mafsalının kullanılmış olmasıdır.16b. B y ) bağ kuvveti olacaktır. Düzlem sistemlerin çözümünde üç adet denge denklemi kullanılabileceğine göre.16a da bir Gerber kirişinde.4) olmaktadır.17 deki S. Ay . larından yararlanılarak.16a). Kemer (Şekil 5.5. Önemli olan husus.D. Her ikisinde de A ve B sabit mafsallarında toplam dört adet ( Ax . Şekil 5. F1 F1 G A B A (a) (b) Şekil 5.16 F2 G F1 B A (c) G F2 B F2 Şekil 5. “Böyle bir denklem var mı?” sorusuna verilecek cevaptır. Artık Şekil 5.

2) Taşıyıcı sistemin elemanlara ayrılması Mafsal noktasından hayali olarak kesilen taşıyıcı sisteme etki tepki kuralından G x .F1 MA HA V A F1 G V B V A Şekil 5. Taşıyıcı sistem iki parçaya ayrıldığı için düzlem halde uygulanan üç denge denklemi. G y artık iç kuvvet olarak gözükeceğinden hesaplara girmez. MA HA V A GX Gy (a) V B V A (b) F1 Gy GX F2 F1 GX Gy GX HA Gy HB V B F2 Şekil 5. Bu çözüm yolu izlendiğinde G mafsalına ait bağ kuvvetleri G x .17 1) Taşıyıcı sistemin bir bütün olarak çözülmesi G HB HA F2 F2 V B Şekil 5.18) ve toplam bilinmeyen sayısı altıya yükselir.19 55 . parçaların her ikisine ayrı ayrı uygulanarak toplam altı denklem yazılarak dört mesnet tepkisi ile ilave gelen iki mafsal kuvveti çözülür. aranılan dört Mafsalda yazılan ∑M G mesnet tepkisinin hesaplanması için yeterlidir.18 = 0 denklemi ile birlikte yazılacak üç denge denklemi. G y gibi iki adet ek bilinmeyen ilave edilmiş olur (Şekil 5.

2 Bazı doğru eksenli çubuklarda sıkça karşılaşılan bağ koşulları 56 .Tablo 5.

bu bilinmeyenler genel olarak mesnet ve bağlardaki tepkileri gösterir. ancak yapılışları öyledir ki. Başka bir grup pim ve geçmeli mesnetler.2a) (5. x. Bazı mesnet ve bağlar ötelenmeye olduğu gibi dönmeye de engel olabilirler. Pürüzlü zeminler ve küresel mafsallar üç doğrultuda ötelenmeye engel olur.5. mafsallar ve hem eksenel.10 Üç Boyutlu Bir Sistemin Mesnet ve Bağlarındaki Tepkiler Üç boyutlu bir sistemde tepkiler.11 Üç Boyutlu Halde Rijit Cismin Dengesi Kısım 5. kayıcı mafsallar). Bunlara karşı gelen tepkiler iki kuvvet bileşeninden ibarettir. ve z doğrultularında ötelenme. fakat kuvvet çiftlerini de kapsayabilirler. Dolayısıyla üç boyutlu bir sistemin dengesi ile ilgili problemlerde bir mesnet veya bağdaki tepkiden doğan bilinmeyen sayısı birden altıya kadar değişebilir. Bununla birlikte bu mesnetlerde normal kullanma şartlarında büyük kuvvet çiftleri oluşmaz. Dolayısıyla hesaplanırken. 5.2b) ∑Mx = 0 ∑M y = 0 ∑Mz = 0 Bu denklemler altı bilinmeyenden fazlasını çözmek olanağını sağlamaz. Pürüzlü zeminde silindirler veya ray üstündeki tekerlekler iki doğrultuda ötelenmeye engel olur. bazı dönmelere de engel olurlar. Örneğin küresel tekerlekli mesnetler. Buna karşı gelen tepkiler esas itibariyle kuvvet bileşenleridir. İki eksen etrafında dönmeye müsaade eden üniversal mafsal. yani bunlarda tepkinin şiddeti olmak üzere tek bir bilinmeyen vardır. ve z eksenleri etrafında dönme) hangisine müsaade edildiği.y. hem de radyal yükü taşımak için yapılmış yataklardır (örneğin bilyalı yataklar). fakat iki kuvvet çiftini de kapsayabilir. bunlara karşı gelen tepkiler ise kuvvetlerle birlikte kuvvet çiftini de kapsarlar. Buna karşı gelen tepkiler üç kuvvet bileşeninden ibarettir. rijit cismin dengesini sağlamak için gerekli olmadığı sürece veya mesnet özel olarak kuvvet çifti ortaya çıkaracak şekilde yapılmış olmadığı sürece. üç bilinmeyen kuvvet bileşeni ve bir bilinmeyen kuvvet çiftinden ibaret bir tepki meydana getirir. Bir çok problemlerde göz önüne alınan rijit cismin dengesine ait şartlar vektörel formda ifade edilirse (5. Verilen bir mesnet veya bağa karşı gelen tepkinin tipini ve hesaba giren bilinmeyenlerin sayısını belirtmek için basit bir yol altı temel hareketin (x. Bu tip mesnetlerin bir grubu sadece radyal yükleri taşımak için yapılmış mafsal ve yatakları içine alır (örneğin radyal yataklar. pürüzsüz bir yüzeyden gelen doğrultusu belli bir tek kuvvetten başlayıp ankastre mesnetten gelen bir kuvvet-kuvvet çifti sistemine kadar çıkar. Diğer mesnet ve bağlar öncelikle ötelenmeye engel olmak amacını güder.1 de bir rijit cismin genel üç boyutlu halde denge şartlarını ifade etmek için altı skaler denklem gerektiği görülmüştü: ∑ Fx = 0 ∑ Fy = 0 ∑ Fz = 0 (5. bunlara karşı gelen tepkiler bilinmeyen iki kuvvet bileşeninden ibarettir. Bunlar 57 .2) denklemleri daha kolay elde edilir. pürüzsüz yüzeyler ve kablolar yalnız bir doğrultuda ötelenmeye engel olur ve dolayısıyla tesir çizgisi bilinen bir tek kuvvet uygularlar. her birine karşı gelen tepkilerle birlikte Tablo 5. fakat iki kuvvet çiftini de kapsayabilir. hangisine engel olunduğunu bulmaktır. Mesnet ve bağların çeşitli tipleri.y.3 de gösterilmiştir. sadece kuvvet bileşenleri işe katılmalıdır. bu mesnetlerde üç bilinmeyen kuvvet bileşeni vardır.

o zaman rijit cisim yetersiz (Uyumsuz) bağlıdır.3) bağıntısı bu durumda da geçerlidir.1) deki iki bağıntının her birindeki vektörlerin katsayıları sıfıra eşitlenerek istenilen skaler denklemler elde edilir. Uyumsuz bağlı sistemler b) Reaksiyon doğrultuları aynı bir doğrudan geçiyor 58 .R = ∑F = 0 R MO = ∑ r × F = 0 ( ) (5. denklem sayısından fazla bilinmeyen var demektir ve tepkilerden bazıları statikçe belirsizdir. Altı veya daha fazla denklemle de bazı denge denklemlerinin sağlanmaması mümkündür. Eğer üç boyutlu sistemlerin bağ durumu hiperstatiklik derecesi n cinsinden ifade edilirse. Bu hal. eksik bağlı olduğu halde rijit cisim dengede durur. Tepkiler altıdan fazla bilinmeyen kapsarlarsa. (5. Daha sonra vektörel çarpımlar yapılır ve (5. Bununla birlikte verilen bir probleme karşı gelen özel yükleme şartları altında bu fazla denklemler çoğu zaman 0=0 şeklinde trivial (anlamsız) özdeşliklere iner ve hesaba katılmaları gerekmez. rijit cisim eksik bağlıdır.1) şeklinde yazılır ve burada F kuvvetleri ile r yer vektörleri skaler bileşenler ve birim vektörler cinsinden alınır. mesnetlerin düzeni nedeniyle tepkilerin birbirine paralel veya bir noktada kesişen kuvvetler vermesi halinde ortaya çıkar. Eğer tepkiler altıdan az bilinmeyen kapsarlarsa bilinmeyenlerden fazla denklem var demektir ve genel yükleme şartları altında denge denklemleri sağlanamaz. a) Reaksiyonlar paralel düzlemlerde Şekil .

Tablo 5.3 Üç boyutlu yapılarda mesnet ve bağların tipleri 59 .

s. Kesit düzlemi içindeki bileşenler: Kesme kuvvetleri Qx ve Qy. ayırma yüzeylerine birtakım iç tesirlerin konulması gerekir. M . Şekil 6.2 N Mb z x Mx R ve M vektörlerinin koordinat eksenleri doğrultularındaki bileşenleri şunlardır. Kesit düzlemine dik bileşen: Burulma momenti M b . rüzgar ve deprem kuvvetleri.6. Kesit üzerinde yayılı olan bu iç kuvvetler.1 İç kuvvetler ve Kesit Tesirleri Taşıyıcı sistemlerin boyutlandırılabilmesi için dış kuvvetler etkisindeki cisimlerde iç kuvvet dağılımının incelenmesi çok önemli. AC parçasında C noktasındaki iç tesirler V .2: R nin bileşenleri: • • • • Kesit düzlemine dik bileşen: Normal kuvvet N.1. bir R kuvvetiyle bir M momenti elde edilir. parçaların da dengede bulunması için. N 60 . bağ kuvvtleri v. CB parçasında ise denge ve etki tepki gereği V . Şekil 6. Bilindiği gibi dış kuvvetler ağırlık kuvvetleri. Kesit düzlemi içindeki bileşenler: Eğilme momentleri M x ve M y . gibi cisme dıştan etkiyen kuvvetlerdir. Bu değerlere kesit tesirleri adı verilir. M nin bileşenleri: Burada düzlemsel yükleme altındaki düzlemde bulunan çubuk elemanlar incelenecektir. Çubuk ekseni c Qx M y Şekil 6. Kesit tesirleri: Dış kuvvetlerin tesiri altında dengede bulunan bir çubuk hayalen ikiye ayrılacak olursa. İç kuvvetler ise. kesitin C ağırlık merkezine indirgenecek olursa.1 c R z x Qy My y Şekil 6. M . N olsun. Şekil 6. hatta kaçınılamaz bir durumdur.3 de görülen kiriş C noktasından kesilip buradaki denge şartlarını sağlayan iç tesirler bulunmak istensin. cismin parçaları ve cismi oluşturan maddesel noktalar arasındaki etki ve tepkilerdir.ÇUBUKLARDAKİ İÇ KUVVETLER-KESİT TESİRLERİ 6.

hesapların hangi parça üzerinde yapıldığını belirtmeye gerel kalmaksızın. eğilme momenti ve normal kuvvete ilişkin işaret kabulü aşağıda verilmiştir: 1. Bu nedenle. N ve N ′ vektörlerinin ortak şiddetine N denir ve kesme kuvveti. eğilme momenti. Kesme kuvveti. eğer daha uygun bir yol bulunamazsa iç büyüklüklerin elde edilmesinde hangi parçanın incelendiğinin göz önüne alınması gerekli olur. 61 . diyagramlar üzerinde gösterilebilir.3 büyüklükler. M ′. V ve V ′ vektörlerinin ortak şiddetine V.ye eşit şiddetli ve fakat ters yönlü V ′. normal kuvvet için bunlara özgü işaret kabulleri yapılırsa tüm kiriş üzerindeki iç Şekil 6. Eğer AC parçası üzerinde işlem yapılıp tüm kiriş üzerindeki iç tesir vektörleri elde edilirse ve bunlar bir diyagram üzerinde gösterilirse bu durumda söz konusu diyagram üzerinde bunların gösterilmesi için hangi parçanın göz önüne alındığı belirtilmelidir. Tersi kesme kuvvetleri eksidir. Göz önüne alınan kiriş parçasını saat ibreleri yönünde çeviren kesme kuvvetleri artı kesme kuvvetleri olarak alınır. Çünkü CB parçası üzerinde işlem yapıldığından şiddeti AC parçasındaki iç vektörel tesirlere göre negatif olan iç vektörel tesirler ve bu tesirlerin diyagram haline getirilmesi sonucu işaretleri AC parçası göz önüne alınarak elde edilen diyagramın tersi olan bir diyagram elde edilir. M ve M ′ vektörlerinin ortak şiddetine M. N ′ iç vektörel büyüklükleri ortaya çıkar.

→+ 62 . kiriş bazı noktalardan kesilerek elde edilsin. şekilde verilen eğilme durumları artı.2.5 AC Parçası + ↑ ∑ Fy = 0 = F −V = 0 → V = F / 2 2 ∑M C =0= F Fx ×x−M =0→ M = 2 2 ∑ Fx = 0 = − P + N = 0 → N = P CB parçasının dengesinden. Kiriş mesnetlenme durumu ve yüklemesi çok basit olduğu için burada mesnet reaksiyonları yeniden hesaplanmayacaktır. eğilme momenti ve normal kuvvet için artı işaret kabulleri Şimdi göz önüne alınan kiriş için hangi parça alınırsa alınsın aynı diyagramlar elde edilir.4 Kesme kuvvet. Göz önüne alınan parçanın bir tarafı kesikli çizgi ile işaretlenirse. Bu aşamada kirişin kesit tesiri diyagramları. AC parçasının dengesinden. tersi ise eksi eğilme momentlerini tarifler. kısaltıyorsa eksi normal kuvvettirler dz N V M V M N Şekil 6. Göz önüne alınan parçaya etkiyen normal kuvvetler parçayı uzatıyorsa artı normal kuvvetler. 3. İk önce tüm kirişin serbest cisim diyagramı çizilerek mesnet tepkileri elde edilir. Şekil 6.

7 Kesit tesirleri 63 .6 CB Parçası + ↑ ∑ Fy = 0 = F − F −V = 0 → V = −F / 2 2 ∑M ∑F x C =0= F L Fx FL ×x−F× −M =0→ M = − 2 2 2 2 →+ = 0 = −P + N = 0 → N = P Şekil 6.Şekil 6.

6.8 de görülen yayılı yük ile yüklü kirişten dz uzunluklu bir eleman çıkarılıp bu eleman üzerinde denge denklemleri yazılsın. Şekil 6. V − (V + ∆V ) − q ∆ x = 0 Denklemin her iki tarafı ∆ x e bölünüp ∆ x sıfıra götürülürse dv = −q dx Elde edilir. (7.2 Yayılı Yük.4) M D − M C = − ( C ve D arasında kesme kuvveti eğrisi altındaki alan ) .1) bağıntısı C ve D noktaları arasında integre edilirse (6.8 64 .3) bağıntısının C ve D noktaları arasında integre edilmesiyle M D − MC = ∫ V d x xC xD (6.1) VD − VC = − ∫ q d x xC xD (6. dz uzunluklu eleman için dengesi yazılırsa ( M + ∆ M ) − M −V ∆ x + q ∆ x 1 2 ∆ M = V ∆ x − q (∆ x) 2 ∆x =0 2 elde edilir. (7.2) moment VD − VC = − ( C ve D arasında yük eğrisi altındaki alan ) . Denklemin tüm elemanları ∆ x ile bölünüp ∆ x sıfıra götürülürse dM =V dx elde edilir. Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Arasındaki Bağıntılar Şekil 6.3) (6.

6) bağıntıları elde edilir. Yük taşıyan sistemlerde çubuğun en solunda/en sağında dış yüklemeler veya oluşması olası bağ kuvvetlerin bileşenleri (reaksiyonlar) ve bu bileşenlerle kesit tesirleri arasındaki bağıntılar (yani uç şartları). Sonsuz küçük boyda bir doğru eksenli çubuk parçasına etkiyen µ tekil momenti halinde. Şekil 6.1) ve (6. Sonuncu denklemlerdeki sonsuz küçük üçüncü terim diğer sonlu terimlerin yanında ihmal edilirse N 2 = N 1 − Fz ⎫ ⎪ Q2 = Q1 − Fy ⎬ M x 2 = M x1 ⎪ ⎭ (6. yukarıdakine benzer şekilde yazılacak denge denklemlerinden N 2 = N1 Q2 = Q1 M x2 ⎫ ⎪ ⎬ = M x1 − µ ⎪ ⎭ (6. Şekil 6.5) şeklindedir. 65 . Me1 T1 N1 F Fy Fx dz Me2 N2 N1 dz Me1 T1 Me2 N2 M T2 T2 (a) (b) Şekil 6.9b. Bu parça için yazılabilecek denge denklemleri ⎫ N 2 − N 1 + Fz = 0 ⎪ Q2 − Q1 + Fy = 0 ⎬ M x 2 − M x1 + Fy ⋅ dz / 2 = 0⎪ ⎭ (6.3) denklemlerinin integrasyonu ile elde edilebilir.1 Kesit Tesirlerinin Hesaplanması ve Diyagramların Çizimi a)İntegrasyon metodu: yz düzleminde bulunan ve bu düzlemdeki yayılı yüklerle yüklü ve tam bağlı olan doğru eksenli çubuklarda kesit tesiri ifadeleri (6. Metodun örneklerle açıklanmasından önce karşılaşılabilecek uç şartlarını belirlemek yerinde olacaktır.9a da bir tekil yükün etkidiği sonsuz küçük boyda bir doğru eksenli çubuk parçası göz önüne alınmıştır.Çubuğa tekil yükler veya tekil momentler etkimesi halinde bu yük veya momentlerin etkime noktalarından hemen önce ve hemen sonra olan kesitlerdeki kesit tesirlerinin bazıları arasındaki farklar artık sonsuz küçük olmaz ve böylece bu noktalardaki bazı kesit tesirlerinde süreksizlik meydana gelir.7) bağıntıları bulunur. Bu denklemlerin integrasyonunda ortaya çıkacak integrasyon sabitleri de tam bağlı çubuğun uç ve bağ şartlarından hesaplanabilirler.9 6.

Bunlardan bazıları bağın türüne göre sıfır oluyorsa.10 Bu ön bilgilerden sonra integrasyon metodu ve diyagramların çizimi örneklerle gösterilecektir. C 2 . Y A YA A z A α z ZA YA z α ZA MA z A z NA µA FA A z Şekil 6. karşı gelen uç şartıyla ilgili işlemlerde sıfır alınmalıdır.10 da gösterilmiştir. Örnek 6.1: Şekil 6. C3 integrasyon sabitlerinin hesaplanmasıdır : z = 0 → ( N ) z =0 = N A = 0 → C1 = 0 ( Q ) z =0 = QA = YA = q l / 2 → C2 = q l / 2 ( M x ) z =0 = M xA = 0 → C3 = 0 Bu değerler yerlerine konursa kesit tesirlerinin ifadeleri 66 . İkinci işlem: Kesit tesiri diferansiyel denklemlerinin yazılarak integre edilmesidir: dN = 0 → N = C1 dz d 2M x dz 2 = − q y = − q = sabit → dM x z2 = Q = − qz + C 2 → M x = − q + C 2 z + C3 dz 2 • • Üçüncü işlem: Uç şartlarının kullanılması ile C1 .7 de gösterilen düzgün yayılı yükle yüklü kirişin kesit tesirlerinin bulunması ve kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi isteniyor. Bu çok basit örnekte bağ kuvvetleri Şekil 6.en genel haliyle Şekil 6.7a daki kiriş uçlarında gösterilmiştir. Çözüm: • Birinci işlem: statiğin denge denklemlerinin kullanılması ile bağ kuvvetlerinin hesaplanması işlemidir.

eğilme momenti diyagramının herhangi bir noktadaki eğiminin o noktadaki kesme kuvvetine eşit olması sonucunu verir. Buradaki örnekte kesme kuvvetinin z=0 başlangıcından itibaren sürekli olarak azalması sonucu eğilme momenti diyagramının içbükey bir parabol olduğu görülür. Yine (6.7) denklemlerine göre kesme kuvveti diyagramının eğiminin eksi işaretle yayılı yükün şiddetine eşit olduğu görülür. Yine kesme kuvveti kiriş ortasında sıfır olduğuna göre moment diyagramının kirişin ortasındaki eğimi sıfır olur ki böylece eğilme momentinin bu noktada bir ekstrem değerden (burada maksimumdan) geçtiği anlaşılır. ve böylece eğilme momentinin en büyük değeri ⎛ l ql2 z2 ⎞ M x max = (M x ) z =l / 2 = ⎜ q z − q ⎟ = ⎜ 2 2 ⎟ z =l / 2 8 ⎠ ⎝ olarak hesaplanır.N =0 ql − qz 2 l z2 Mx = q z−q 2 2 Q= olarak bulunur. Buna göre. Alınan örnekte normal kuvvet bütün kiriş boyunca sıfır olduğu için bunun diyagramı çizilmemiştir.7) denklemlerine göre eğilme momentinin türevinin kesme kuvvetine eşit olması. düzgün yayılı yük halinde kesme kuvveti diyagramının sabit eğimli bir doğru olacağı hesap yapmadan da görülür. örneğin. pozitif eğilme momentlerinin ise referans doğrusunun altında alınmaları adet olmuştur. • 67 . eğilme momenti diyagramının ise bir parabol olacağı görülür. Kesit tesiri diyagramı çizilirken pozitif normal ve kesme kuvvetlerinin referans doğrusunun üzerinde. Ele alınan örnekte kesit tesiri ifadelerinden kesme kuvveti diyagramının bir doğru. • Diyagram çiziminde yük ve kesit tesirleri arasındaki diferansiyel bağıntıların geometrik yorumlarının göz önünde tutulması büyük kolaylıklar sağlar: (6. Bununla birlikte pozitif ve negatif tarafların diyagram üzerinde işaret edilmesi şartı ile farklı yön seçmenin bir sakıncası yoktur.

l 8 2 B z l q.l V= 2 B (Q) l/2 q.l 2 Şekil 6.l V= 2 A q.7 Örnek 6.l 2 z (M) q.8 de gösterilen iki tekil yükle yüklü basit kirişin kesit tesirlerinin hesabı ve diyagramların çizilmesi. Bu çeşit yükler. Bu nedenle kiriş üzerindeki üç farklı bölgede kesit zorları ayrı ayrı hesaplanacaktır.10. 11) denklemlerinde görüldüğü gibi kesit tesirlerinde süreksizlikler doğurur. Çözüm: Mesnet reaksiyonları aşağıdaki gibi bulunur: P ⋅ a + Q (a + b ) l P ⋅ a + Q (a + b ) P (b + c ) + Q ⋅ c Ay = P + Q − B y = P + Q − → Ay = l l ∑ M x A = 0 P ⋅ a + Q(a + b ) − l B y → B y = Kesit tesirleri : Kiriş üzerinde sadece tekil yükler mevcuttur. daha önce (6.q A q. ∑ Fy = 0 Ay + B y − P − Q = 0 68 .2: Şekil 6.

A V A a V A B V B l b c (Q) P Q V B (M) Me=VB.8 Birinci bölge: 0 < z < a böl g e si : d 2 M x1 d z2 =0→ d M x1 = Q1 = C1 → M x1 = C1 z + C 2 dz • uç şartlarından (A ucu) z = 0 → M x1 = 0 → C2 = 0 z = 0 → Q1 = VA → C1 = VA • Kesit tesirleri : Q1 = VA M x1 = VA z d 2 M x2 dz 2 İkinci bölge: a < z < a + b böl g e si : • =0→ d M x2 = Q2 = C 3 → M x 2 = C 3 z + C 4 dz z=a noktasındaki süreksizlik şartları (6. z = a → M x 2 = M x1 → (VA − P ) a + C4 = VA ⋅ a → C4 = P ⋅ a • Kesit tesirleri : M x 2 = (VA − P ) z + P ⋅ a Q2 = VA − P Üçüncü bölge: 69 .c Şekil 6.10) yardımıyla z = a → Q2 = Q1 − P → C3 = VA − P şeklinde bulunur.

kesit tesirleri hesaplanmak istenilen kesitten zihnen keserek ikiye ayırmak ve parçalardan birinin dengesini. mekanik anlamları ile kesit tesiri diferansiyel denklemlerinin. Mühendislikte kesit tesiri diyagramlarının çizimini gerektiren hallerin büyük bir çoğunluğunda yükler ve boyutlar sayısal olarak verilir. Bu yüzden kesit tesirlerinin diyagramlarının çiziminde İntegrasyon metodu etkinliğini yitirmektedir. geometrik yorumlanmaları göz önünde tutulursa kesit tesiri diyagramlarının kesim metodu adı verilen bir yöntemle çok daha kolay olarak elde edilmesi mümkün olur.a + b < z < l b öl g e s i : • d 2 M x3 dz 2 =0→ d M x3 = Q3 = C 5 → M x 3 = C5 z + C 6 dz Uç şartlarından (B ucu) z = l Q3 = −VB z=l M x3 = 0 C5 = −VB 0 = −VB ⋅ l + C6 C6 = VB ⋅ l • Kesit tesirleri : Q3 = −VB M x 3 = −VB z + VB l Bu son bölgedeki integrasyon sabitleri yararlanılarak da hesaplanabilirler. kesme kuvvetinin sıfır olduğu (veya sıfırdan geçtiği) noktada meydana geleceği için diyagram çiziminde ilk olarak kesme diyagramının çizilmesi yararlı olur. reaksiyon kuvvetleri hesaplandıktan sonra kirişi. b)Kesim metodu : İkinci örnekten görüldüğü gibi kirişin üzerinde yük süreksizlikleri bulunması halinde integrasyon bölgeleri artmakta ve bunun sonucu olarak hesaplanması gerekli integrasyon sabitlerinin sayısı da çoğalmaktadır. Bu metoda ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir : Örnek 6. yine yukarıda değinilen. kesilen kesite etkidiği düşünülen ve hesaplanması istenilen kesit tesirlerini de hesaba katarak yazmak şeklinde özetlenebilir. Uç şartları ile süreksizlik şartlarının. yukarıdaki örneklerde de değinilen. Buna karşılık kesit tesirlerini hesaplamaya yarayan denklemler yerine diyagramların genel biçimi ve birtakım önemli noktalardaki kesit tesirlerinin nümerik değerleri aranılır.9 da gösterilen kirişin kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi. kesit tesiri denklemlerinin de yazılışını mümkün kılar. Bu örneğe ait diyagramların çiziminde kesme kuvvetinin P yükünün tatbik noktasında sıfırdan geçtiği varsayılmıştır. 70 . Yukarıda değinildiği gibi reaksiyonlarla süreksizliklerin mekanik anlamları ve kesit tesiri diferansiyel denklemlerinin geometrik yorumları göz önünde tutulursa kirişi sadece önemli birkaç noktadan kesip buralardaki kesit tesirlerinin hesaplanmasıyla diyagramların kolayca çizilmesi mümkün olur. sözkonusu kesidin başlangıca uzaklığı değişken alınmak şartıyla. sağladığı bu kolaylığın yanında. Bu metodun esası. Yazılacak bu denge denklemleri ile bilinmeyen kesit tesirleri kolaylıkla hesaplanırlar.3: Yükleme durumu ve boyutları Şekil 6. Kesim metodu. z=a+b noktasındaki süreksizlik şartlarından Kirişte en büyük moment. Böyle durumlarda kesim metodu özellikle yararlı olur ve sadece gerekli noktalarda kesim yapılarak diyagramları çizmek mümkün olur.

DB. Bu ifadelerin 0<z<4m arasında (AC bölgesi) geçerli olduğuna dikkat etmek gerekir.9 Çözüm: Tüm kiriş için denge denklemlerinin kullanılması ile Şekil 6.9b de gösterilen serbest cisim diyagramı elde edilir.q=40 kN/m 120 kN 40 kN A V =140 A kN m C m D m B V =180 B m 2 kN E 4 2 Me 2 A T z 140 kN (Q) 35 m 40 -20 kN kN -140 kN MB =240 kNm (M) Mmax=245 kNm MD =240 kNm MC =240 kNm Şekil 6. Ancak diyagramların çizilebilmesi için uzun uzadıya bu ifadelerin 71 .9a da gösterilen reaksiyon kuvvetleri hesaplandıktan sonra kirişin z uzunluklu parçası izole edilip bu parça. CD. Sözü edilen parça için denge denklemleri yazılarak aranılan kesit tesirleri ∑F y = 0 → 140 − 40 z − T = 0 → T = 140 − 40 z z2 ∑ M x = 0 → 140 z − 4 0 2 − M x = 0 → M x = 140 z − 20 z 2 şeklinde bulunur. BE bölgeleri için de benzer işlemler yapılarak bu bölgelere ait kesit tesiri ifadeleri bulunabilir. üzerine etkiyen iç ve dış kuvvetlerle beraber göz önüne alınırsa Şekil 6.

yani bir parabol olacaktır. AC parçasının izole edilip denge izdüşüm denkleminin yazılması ile hemen bulunur. Bu değerler sol parçaların gözönüne alınması ile aşağıda hesaplanmıştır : ( M x ) z =3. Eğer böyle yapılsaydı QE = 4 0 kN olacağı görülürdü. Kesme kuvveti diyagramının çizimine sol uç yerine sağ uçtan da başlanabilirdi. Kesme kuvveti diyagramına göre teğetin eğimi.10) denklemine göre kesme kuvvetinde 120 kN luk azalma şeklinde bir süreksizlik olacak ve D nin hemen sağındaki kesme kuvveti QD sa ğ = −20 − 120 = −140 kN olacaktır. D-B ve B-E aralarında da yayılı yük sıfır olduğu için kesme kuvveti diyagramları bu bölgelerde de yatay doğrular şeklinde olacak. Basit hallerde denge denklemini yazmadan şekil üzerinden gözle dahi bu değer hesaplanabilir( Qc = 140 − 40 ⋅ 4 = −20kN ). C. D noktasında 120 kN luk tekil yük sebebiyle (6. Bu doğru parabola teğet olacaktır (çünkü C noktasında kesme kuvveti diyagramında bir süreksizlik yoktur).5 = M ma x = 140 × 3. D. çünkü kesme kuvveti diyagramının eğimi yayılı yükün şiddetine eşittir. Moment diyagramının teğeti kesme kuvvetinin sıfır olduğu z m = 3.5 − 40 × ( M x )C = 140 × 4 − 40 × 3 × 52 = 24.5 m . Yalnız D ve B noktalarında kesme kuvvetlerinde mevcut olan süreksizlikler nedeniyle C-E arasında moment diyagramı kırık doğrulardan oluşacaktır. yalnız B mesnedinin hemen solu ile hemen sağı arasında 18 kN lik reaksiyon kuvveti kadar bir süreksizlik bulunacak ve böylece QB − E = −140 + 180 = 4 0kN olacaktır. Bu hususu sol baştan hareketle bulunan değerin doğruluğunun tahkikinde kullanmak yararlıdır.5 m noktasında yatay olacak yani moment bir maksimumdan geçecektir. Bu diyagramı çizebilmek için sadece z m = 3. C-D arasında yayılı yük mevcut olmadığı (veya sıfır olduğu) için kesme kuvveti diyagramı sıfır eğimli (yani yatay referans doğrusuna paralel) bir doğru olacaktır. A-C arasındaki kesme kuvveti diyagramı bir eğik doğru olacaktır. Yukarıdaki düşünme biçimine göre çizilen diyagram şekilde görülmektedir. C noktasındaki kesme kuvveti. Bunun için kesme kuvveti diyagramının çizimi ile işe başlanır : A ucundaki kesme kuvveti 140 kN luk reaksiyon kuvvetine eşit olacaktır. Bu şiddet ise sabit olduğundan kesme kuvveti diyagramı. yani bir doğru olmalıdır.yazılmasına gerek yoktur. teğeti sabit eğimli bir eğri. E noktalarındaki momentlerin kesim metodu ile hesabı yeterlidir. z arttıkça azalacak yani parabol dış bükey olacaktır. teğetinin eğimi lineer olarak değişen bir eğri. C-B ve B-E aralıklarında da moment diyagramı doğrusal olacaktır. Kesme kuvveti diyagramının çiziminden sonra eğilme momenti diyagramı da bu diyagramdan yararlanılarak kolayca çizilir: A-C bölgesinde kesme kuvveti lineer değiştiği için moment diyagramı.5 kNm 2 (M x ) D (M x ) B 42 = 240 kNm 2 ⎛4 ⎞ = 14 ⋅ 6 − 4 ⋅ 4⎜ + 2 ⎟ = 20 kNm ⎝2 ⎠ ⎛4 ⎞ = 14 ⋅ 8 − 4 ⋅ 4⎜ + 4 ⎟ = −8 kNm ⎠ ⎝2 72 . C-D arasında kesme kuvveti sabit olduğu için moment diyagramı eğimli bir doğrudur.

6.2 Kırık Doğru Parçalarından Oluşan Kiriş ve Çerçevelerin Kesit Tesiri Diyagramları Bu tür sistemlerin kesit tesiri diyagramlarının çizilmesinde yukarıda düz çubuklar için söylenen kurallar aynen geçerlidir. Uygulamada sol ve sağ parçalardan hesabı en kısa olanını seçmek gerekir. Köşe dik köşe ise. Köşede tekil yükler ve tekil moment mevcut değilse bu bağıntılar N 2 = N1 cos α + Q1 sin α ⎫ ⎪ Q2 = Q1 cos α − N1 sin α ⎬ ⎪ M 2 = M1 ⎭ (6.14) olur. parçanın denge şartlarından y Fz M1 x N1 T1 µ Fy α T2 M2 N2 z Fz µ y Fy α M2 T2 N2 z 90° T1 M1 N1 Şekil 6.10a da gösterilmiştir.13) şeklini alır. Böyle bir köşe parçası Şekil 6. yüklü halde N 2 = Q1 − Fz ⎫ ⎪ Q2 = − N1 − Fy ⎬ ⎪ M 2 = M1 − µ ⎭ (6.Bu değerler sol parçalar yerine sağ parçalar da alınarak hesaplanabilirdi.10 N 2 = N1 cos α + Q1 sin α − Fz ⎫ ⎪ Q2 = Q1 cos α − N1 sin α − Fy ⎬ ⎪ M 2 = M1 − µ ⎭ x (6.12) bağıntıları elde edilir. Köşe noktası Fz . bu bağıntılar. Şekil 6. Fy tekil yükleri ve µ tekil momenti ile yüklüyse.10b. Yüksüz halde (6.14) bağıntıları 73 . Bunlara ilaveten bir köşe noktasından hemen önce ve hemen sonraki kesitlerdeki kesit tesirleri arasındaki bağıntıları bilmek yararlı olur.

diyagramlar ise şekil üzerinde gösterilmiştir.6 ⋅ 0.2 − 16 ⋅ 0.6 = −8.2 cos α − 1.6 ⋅ 0.6 kN N Csa ğ = N Dsol == −8.8 = −1.2 sin α = −1.6 = 1.11 Çözüm: Hesaplanan reaksiyonlar şekil üzerinde gösterilmiştir.8 − 1.15) şeklini alır.4 kN QCs a ğ = QD sol = 11.2 kN Q D s a ğ = −1.2 ⋅ 0.6 cos α − 1.8 − 1.8 = 11.3: Boyutları ve yükleme durumu Şekil 6.2 − 16 cos α = 11.N 2 = Q1 ⎫ ⎪ Q2 = − N 1 ⎬ M 2 = M1 ⎪ ⎭ (6. Örnek 6.5 m C A α V =140 A 2 m kN m 2 m 4 m (M) 280 kNm 240 kNm Şekil 6. Q A = QC sol = 14 cos α = 14 ⋅ 0.6 sin α = 1.11 de gösterilen kırık eksenli kirişin kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi (Q) 20 kN 100 q=20 kN/m kN (N) 80 kN 16 160 112 kN kN kN B D V =100 B (Q) kN 1.6 = 0 kN 74 .4 + 1 ⋅ 0.5 1.6 = −2 kN N D s a ğ = 1. N A = N Csol = −14 sin α = −14 ⋅ 0. Kesim metodunun uygulanması ile hesaplanan değerler aşağıda. Bu bağıntıların ve daha önce çıkarılan kuralların kullanılması ile bu çeşit sistemlerin kesit tesiri diyagramları önemli bir güçlüğe rastlanılmadan çizilebilir.27 kN .2 ⋅ 0.

M C = 14 ⋅ 2 = 28 kNm . M D = 14 ⋅ 4 − 16 ⋅ 2 = 24 kN m .Q B = −2 − 2 ⋅ 4 = −10 kN N B = 0 kN M A = 0 kNm. Kafes sistemler aşağıdaki sınıflara ayrılabilirler: 75 . KAFES SİSTEMLER Kafes sistemler mühendislik uygulamalarında. örneğin köprü gibi projelerde ekonomik ve kolay çözümler sağlaması nedeniyle sıkça kullanılan taşıyıcı sistemlerdir. M B = 0 kNm 7.

76 .

Düzlem Kafes Sistemler • • • Basit kafes sistemler Bileşik kafes sistemler Karmaşık kafes sistemler 2. 77 . Şekil 2. Uzay kafes sistemler Çelik kafes sistem elemanları olan çubuklar birbirleri ile düğüm noktalarında kaynaklı veya perçinli olarak bağlanabilirler.Şekil 1 1. Şekil 2 Kafes Sistemlere Ait Bazı Özellikler: • Kafes sistemler düğüm noktası denilen noktalarda birleşen doğru eksenli çubuklardan oluşmuş çok parçalı sistemlerdir.

Şekil 1. Şekil 3 Rijit çerçeveye her bir adımda iki çubuk ve bir düğüm noktası ilave edilerek elde edilen kafes sistemlere basit kafes sistemler denir. elde edilen kafes sistemlere bileşik kafes 78 . Şekil 4. Etkiyen yükler köprülerde enleme ve boylama kirişleriyle. Şekil 3. Kafes kirişin çubukları sadece normal kuvvet etkisindeki elemanlar olarak göz önüne alınabilir. Çubukların esnasında her ne kadar mafsal olarak bu noktalarda kaynaklı veya perçinlidir. veya bir çubuk ve bir mafsal ile birleştirilmesinden. Her bir kafes kiriş kendi düzleminde etkiyen yükleri taşıyıcı şekilde projelendirildiğinden iki boyutlu bir sistem gibi ele alınabilir. Şekil 5a.• Çubuklar uç noktalarında mafsal adı birbirlerine bağlanmıştır. Şekil 5b. Basit Kafes Sistemler Rijit çerçeve (Baz eleman) : En az sayıda çubuk ve düğüm noktası ile elde edilen ve düğüm noktalarının birbirlerine göre yer değiştirmeleri sıfır olan kafes sisteme baz eleman denir. F1 F2 Şekil 4 Bileşik Kafes Sistemler Birden fazla basit kafes kirişin üç çubuk. verilen düğüm noktalarıyla birleşim noktaları çözüm alınsa da gerçekte çubuklar Şekil 2. çatılarda aşıklar vasıtasıyla düğüm noktalarına iletilir. • • • • Gerçek taşıyıcı sistemler birçok kafes kirişin bir uzaysal sistem oluşturacak şekilde birleştirilmesinden meydana gelir.

Üç çubuk ile oluşturulan bileşik kafeslerde bu üç çubuk birbirlerine paralel ya da bir noktada kesişecek şekilde olursa uyumsuz bağlı kafes sistem meydana gelir. Şekil 7. B D B A C (a) E F A C (b) E F Şekil 5 B D B D A C (a) E F A C (b) E F Şekil 6 Karmaşık Kafes Sistemler Belli bir kurala göre çubuk bağlantısı yapılmayan kafes sistemlere verilen addır. S1 A (a) B A (b) S1 B Şekil 7 79 . Karmaşık sisteme geçmek için genel bir yol basit ya da bileşik esasla bir sistem kurulduktan sonra bir veya birkaç çubuğun yerinin karmaşık kafes sistem elde edilecek şekilde değiştirilmesidir. Şekil 6.sistemler denir.

Analitik Çözüm Yöntemleri: 1. Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte grafik yöntemlerin kullanımı giderek azaldığından burada bu çözüm yöntemi anlatılmayacaktır. Düğüm Noktası Yöntemi: Söz konusu yöntemde her bir düğüm noktası mafsal olarak alındığından ve çubuklara düğüm noktaları dışında kuvvet uygulanmadığından düzlemde kesişen kuvvetlere ait iki denge denklemi her bir düğüm noktası için yazılarak tüm çubuk kuvvetleri bulunur. Burada m çubuk sayısı. Çubuk değiştirme (Henneberg) Yöntemi 1. Ritter (Kesim) Yöntemi 3. n düğüm noktası sayısıdır. Düğüm noktası yöntemi 2. r mesnet reaksiyonları sayısı. F (+) Çekme kuvveti F F (-) Basınç kuvveti F Şekil 8 Kafes Sistemlerin Çözüm Yöntemleri: Kafes sistemlerde analitik ve grafik olmak üzere iki çözüm yöntemi vardır. Çözümde İşlem Sırası: • Tüm sistemin serbest cisim diyagramı çizilerek mesnet reaksiyonları bulunur F1 F2 F1 F2 S1 2 S3 3 A V A S2 (c) S4 B V B F1 F2 S5 4 A (a) B HA V A A (b) B V B HA 1 1 80 . aksi basınç kuvveti olarak isimlendirilir.Düzlem kafes sistemlerde hiperstatiklik derecesi h = m + r − 2n olarak hesap edilir. Kafes sistemlerde Çubuk Kuvvetleri İçin İşaretlendirme: Çubuk kesitinin dış normali yönündeki kuvvet çekme kuvveti.

Kesim Yöntemi Kafes sistemin bazı çubuk kuvvetlerinin bulunması istendiğinde tercih edilmesi gereken bir yoldur. Her düğüm noktasında bilinmeyen çubuk kuvvetleri çekme olarak alınır. F1 2 F3 S1 S2 S3 3 1 3 S3 1 F2 2 F3 F1 S1 S2 Şekil 11 Çözümde İşlem Sırası: 81 . Bu durumda bulunan çubuk kuvvetlerinin işareti ise (+) ise çekme. 2. (-) ise basınç demektir. Yani bu kuvvetler düğüm noktasından dışarıya doğru olmalıdır.Şekil 9 • İki çubuğun kesiştiği bir düğüm noktasından başlanılarak bu noktanın serbest cisim diyagramı çizilir ve bilinen denge denklemleri kullanılarak çubuk kuvvetleri bulunur. Bir düğüm noktasındaki çubuk kuvvetleri bulunduktan sonra bunların işaretleri de dikkate alınarak çubuk kuvvetleri bulunması istenen düğüm noktasına bilinen kuvvet olarak etki ettirilirler. S1 HA 1 A V A F1 2 S1 S3 S5 F2 S5 4 S4 B V B S2 S2 S3 3 S4 Şekil 10 • • İlk seçilen düğüm noktasından sonra seçilecek düğüm noktasında da yine bilinmeyen çubuk sayısı en fazla iki olacak şekilde seçilir.

Hangi çubuk kuvvetinin bulunması isteniyorsa bu çubuğu da kesecek şekilde sistem bir a-a kesimiyle en fazla üç çubuk kesilecek şekilde ikiye ayrılır. 1 • • • 2 İlk kesim İkinci kesim 3 Şekil 12 3. Metot karışık sistemlere uygulandığı gibi bileşik hatta basit sistemlere de rahatlıkla tatbik edilebilir. Bazı durumlarda mesnet reaksiyonlarının bulunmasına gerek kalmaz. Daha sonra da yeni sistem bilinen yöntemlerden biriyle çözülür. Bileşik ve basit sistemlere uygulamada amaç çözümü daha sade hale getirmektir. Hesap sonucunda bazı çubuk kuvvetlerinin işaretleri negatif çıkarsa bu çubukların basınç çubukları oldukları anlaşılır. Ortaya çıkan kesilmiş iki parçadan en az işlem gerektiren ve üzerinde denge denklemleri en kolay uygulanabilen bir tanesi alınır ve bu parçaya üç adet denge denklemi uygulanır. Çözülen yeni sistem ilk sistemden farklı olduğundan gerçek çubuk kuvvetlerinin tayini için sonuçlarda bir düzeltmeye gitmek gereklidir. Çubuk Değiştirme Yöntemi: Karmaşık olan bir sistem bir çubuğun yeri değiştirilerek basit sisteme dönüştürülür. Eğer bir kafes sistem ikiye ayrılırken üçten fazla kesim yapılması zorunlu ise bu durumda üç adet denge denklemi bilinmeyenleri bulmak için yeterli olmayıp üçten fazla kesilmiş her çubuk sayısı kadar ilave denkleme ihtiyaç vardır. Kesim yapıldığında çubuklarla ilgili oldukları düğüm noktalarına çekme kuvvetleri olarak etki ettirilirler. 82 .• • Genellikle önce mesnet reaksiyonları bulunur.

p) kuvvetlerinin birlikte etkimesi sonucunda çubuk kuvvetleri olan S1 ... ... pS r′ olurdu.. Bu sistemin çubuk kuvvetleri düğüm noktaları yöntemiyle çözülmüş olsun.. söz konusu çubuk kuvvetleri S1 . • Bu aşamada dış kuvvetlerle birlikte (p. pS 2 .. S10 .... S10 .. S 2 . bu çubuğun bağlı olduğu düğüm noktalarına birim şiddette çekme kuvvetleri uygulanır. Burada S r değiştirilen çubuğun üzerine gelen kuvvettir ve gerçekte böyle bir kuvvet yoktur. ... ( S r + pS r′ ) olur....F1 q A (a) F2 F1 r F2 F1 r 1 F2 1 B F3 B F3 A (b) F3 B A (c) Şekil 13 Çözümde İşlem Sırası: • Şekildei q çubuğu r ile değiştirilirse bir basit kafes sistem elde edilir... S 2 .. S r büyüklüklerinin her biri ′ ′ ( S1 + pS1′ ).. ( S 2 + pS 2 )..... • Bu aşamada bir düzeltmeye gidilir. S10 . . 83 . pS10 . S 2 . . Bunun için c şeklinde görüldüğü gibi değiştirilmiş sistemde kaldırılan q çubuğunun doğrultusunda.. Tüm dış kuvvetler sıfır alınarak sadece bu birim kuvvetler altında sistem çözülürse çubuk kuvvetleri ′ ′ S1′... ( S10 + pS10 )... Birim yükleme yerine bunun p katı kadar bir kuvvet uygulanmış olsaydı çubuk kuvvetleri ′ ′ pS1′.. Bu yeni sistemin çubuk kuvvetleri şu ana kadar anlatılan iki yöntemden biriyle çözülmüş olsun... S r′ • olarak elde edilir..... S r olur.

Bu sistemde her bir düğüm noktasındaki kuvvetler bir noktada kesiştiğinden her bir düğüm noktasında üç adet kuvvet denge denklemi yazılarak tüm çubuk kuvvetleri bulunabilir.. Uzay Kafes Sistemler Birçok doğrusal elemanın üç boyutlu bir biçim oluşturacak şekilde uçlarından birbirlerine mafsallı olarak bağlanmasıyla elde edilen kafes sistemlere uzay kafes sistemler denmektedir. 2.... Yani ( S r + pS r′ ) = 0 → p = − Sr S r′ olmalıdır. Uzay kafes sistemlerde baz eleman altı çubuk ve dört düğüm noktası ile oluşturulur. Şekil 15... ( S10 − r .. C C A D E B A D B Şekil 14 Şekil 15 84 . S1 ). Şekil 14. Bu sonuç .. Söz konusu sistemlerde hiperstatiklik derecesi h = m + r − 3.• Son olarak gerçek kafes sistemde r çubuğu bulunmadığına göre. S10 ) S r′ S r′ S r′ Burada kaldırılmış olan çubuğun üzerindeki kuvvet S q = p olup. bu kuvvettin sıfır olması için p kuvvetinin ne olması gerektiği bulunmalıdır. ( S 2 − r .. − Sr . S 2 )...de yerine konursa gerçek sistemin çubuk S S S kuvvetleri ( S1 − r ...S i S r′ terimleri de düzeltme katsayılarıdır.n ifadesiyle hesaplanır.

asma köprüler. enerji iletim hatları. Kablolar yükleme durumlarına göre izleyen sınıflara ayrılabilirler: 1) Tekil yükler etkisindeki kablolar 2) Yayılı yükler etkisindeki kablolar Sözü edilen kablo çeşitlerini incelemeye geçmeden önce kablolarla ilgili izleyen tanımlar verilecektir: • • Kablo Oku (Sarkması): A ve B mesnetlerinin aynı düzeyde olması durumunda mesnetlerden kablonun alt noktasına olan düşey h mesafesidir. Şekil 1.8. yüksek kulelerin gergileri. Kablo Açıklığı: Mesnetler arası L uzaklığına verilen addır. KABLOLAR Kablolar. Şekil 85 .s. teleferikler. Esnek olduklarından eğilme mukavemetleri ihmal edilebilir: Bu sebeple kablolar sonsuz sayıda mafsalın yanyana gelmesiyle oluşmuş taşıyıcı sistemler olarak göz önüne alınabilirler. gibi birçok mühendislik uygulamalarında kullanılırlar. Bu kabul kablo kuvvetinin kablonun her noktasında o noktadaki kablo teğeti doğrultusunda ve çekme olduğu anlamına gelmektedir. v.

y ) noktasının koordinatının belirli olması gereklidir. L. x1 .L A B h Şekil 1 1) Tekil Yükler Etkisindeki Kablolar Tekil yükler etkisindeki kablolarda kablo ağırlığı ihmal edilmekte olup. kablo üzerine tekil yükler düşey olarak etkimektedir. Şekil 2. x2 . x3 büyüklükleri verilmiştir. AD parçasının. Serbest cisim diyagramından (SCD) bilinmeyen mesnet reaksiyonlarının sayısının dört adet olduğu görülmektedir. d . Şekil 2. SCD si çizilip ek bir denklem daha yazılabilir. Bu denklem D noktasına göre D nin solunda veya sağında kalan tüm kuvvetlerin D ye göre toplam momentinin sıfır olduğunu ifade eder. Buna karşın denge denklemleri sayısı üç olup ilave bir denkleme daha ihtiyaç vardır. Şekil 2. Denge denklemleri tüm sistemde L A y1 C1 F1 x1 C2 F2 x2 C3 F3 d y2 y3 B x3 86 . Kablonun SCD sinde verilen konumlardan hangisinde olduğunun belirlenebilmesi için kablo üzerindeki herhangi bir D( x.

(1) ∑M =0 (2) olarak yazılır.V A HA A C1 F1 F2 x1 x2 D L V B HB B d C2 C3 F3 x3 Şekil 2 ∑F ve AD parçasında ise x =0. ∑F D y =0. H A ve VA belirlendikten sonra A noktasından kablonun her hangi bir noktasına olan düşey uzaklık kolayca bulunabilir. Bu aşamada minimum ve maksimum kablo kuvvetleri bulunsun: V A HA A C1 F1 x1 x y D T Şekil 3 A-C1 arası 87 . ∑M B =0. Bunun için düşey mesafenin bulunması istenilen mesafeye göre momentin sıfır olması şartından faydalanılır.

cosθ 2 T2 = Ax cos θ 2 (4) (1) ve (2) ifadelerinden kablonun herhangi bir kısmındaki kablo kuvvetinin Ti = olduğu sonucuna varılr. Kablonun en alt noktası olan C de kablo eğimi sıfır olup.V A HA A θ1 C1 T1 ∑F x = 0 → − Ax + T1 . Böylesi yükler sadece x apsisinin bir fonksiyonu olarak alınır. cosθ 1 T1 = C1-C2 arası V A HA A Ax cos θ 1 (3) C1 F1 θ2 T 2 Şekil 4 ∑F x = 0 → − Ax + T2 . 2) Yayılı Yükler Etkisindeki Kablolar (6) Yayılı yükler etkisindeki bir kablo Şekil 5 de görülmektedir. eksen takımı 88 . Bu son ifadeden Ax cos θ i (5) θ max → Tmax θ min → Tmin olduğu açıktır.

Şekil 6 da sözkonusu kablo görülmektedir. B A C D y D T0 C T x G Şekil 5 Şekil 5 deki CD kablosunun dengesinden T = To2 + G 2 olduğu görülür. Şekil 5. Bu C noktasından kablo üzerindeki bir diğer D noktasına kadar olan kablo parçası için serbest cisim diyagramı çizilsin. o Parabolik Kablo Böylesi kablolarda q yayılı yükü yatay uzunluk boyunca düşey y doğrultusunda etkiyen düzgün yayılı yükün şiddeti olup kablo ağırlığı bu yük yanında ihmal edilmektedir. CD parçasının dengesinden 89 .buraya yerleştirilmiştir. Ayrıca tgθ = G To (8) (7) olmaktadır. Bu aşamada belirli yayılı yükler altındaki kablolar incelenecektir. cosθ = 0 T= To cosθ (9) elde edilir. Düşey yönde denge denkleminin yazılmasından T= G sin θ (10) olduğu bulunur. Kablo için yatay denge denklemi yazılırsa ∑F x = 0 → −To + T .

x 2 2.To 2 q.To q. y − q.L d h A C x y D B düzgün yayili yük y D T0 C T h x Şekil 6 ∑M y= elde edilir.x. Sınır şartlarından D x = 0 → To .To y1 = h = (12) (13) y2 = h + d = (12) ve (13) denklemlerinden y1 x2 h = = 12 y 2 h + d x2 (14) 90 .x12 2.x2 2. = 0 2 (11) q.

x T = To2 + q 2 . Parabolik kabloda kablo boyunun bulunması: ds dy dx Şekil 7 Şekil 7 deki ds yayının boyu ds 2 = dx 2 + dy 2 şeklinde hesap edilir. (14) ifadesinden x1 = x2 elde edilir. (21) ifadesi bir başka şekilde (21) dx 2 dy 2 ⎛ dy ⎞ ds = + 2 dx = 1 + ⎜ ⎟ dx 2 dx dx ⎝ dx ⎠ olarak ifade edilebilir. y1 2. Daha sonra (11) bağıntısında x1 veya x2 yerine konursa To = 2 q.xmax (18) (19) (20) ifadelerinin geçerli olduğu görülmektedir. Ayrıca böylesi yükleme durumunda G = q. Ayrıca Şekil 6 dan L = x1 + x2 (16) h h+d (15) olduğu görülmektedir (15) ve (16) bağıntılarından x1 ve x2 elde edilir. (11) eşitliği kullanılarak (22) ifadesi 2 (22) ds = 1 + ( y ′) 2 ⎛ q.x ⎞ dx = 1 + ⎜ ⎜ T ⎟ dx ⎟ ⎝ o ⎠ 2 (23) 91 .x12 q.x 2 2 Tmax = To2 + q 2 . y 2 (17) bulunur.x2 = 2.bulunur.

SCD si çizilip söz konusu parçanın dengesi incelenirse izleyen eşitlikler elde edilir: L B y A D C q=q(s) T0 C G=q. Toplam kablo boyunun bulunması için s B nin de bulunması gereklidir... Kablonun en alt noktası olan C den D ye kadar olan kablo parçasının.To ⎠ 0⎝ (25) ifadesi elde elde edilir. Şekil 8. İntegrasyon işlemi yapılırsa s A boyu için ⎡ 2 ⎛ y ⎞2 2 ⎛ y ⎞4 ⎤ s A = x A ⎢1 + ⎜ A ⎟ − ⎜ A ⎟ + .. İntegrasyon ifadesi altındaki terim binom serisine açılarak xA ⎛ q2 x2 q4 x4 ⎞ − + . ⎟dx s A = ∫ ⎜1 + 2 4 ⎜ ⎟ 2.. Bu boy s A nın hesaplanışındaki yolun aynısı izlenerek bulunur. İkinci terimden sonrakiler çok küçük olduklarından ihmal edilmişlerdir...s D T θ Şekil 8 T = To2 + q 2 . Şekil 9..sin θ y ′ = tgθ = G q. Daha sonra toplam kablo boyu s = s A + sB (27) olarak elde edilir.. o Zincir Eğrisi Kendi ağırlığı etkisindeki kabloda q yükü kablo uzunluğu boyunca düzgün yayılıdır..s = T . Kablonun en alt noktasından A mesnedine kadar olan kablo boyu SA ∫ ds = ∫ 0 0 xA ⎛ q.To 8.x ⎞ 1+ ⎜ ⎜ T ⎟ dx ⎟ ⎝ o ⎠ 2 (24) integralinden yaralanılarak hesaplanır.s = To To 92 .s 2 Şekil 9 (28) (29) (30) G = q.⎥ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ 3 ⎝ xA ⎠ 5 ⎝ xA ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ (26) elde edilir.şekline getirilir.....

bunların x cinsinden hesap edilmeleri gereklidir. o . Bu durumda (34) denklemi s= ⎛ q.s 2 ⎜ T ⎟ ⎝ o⎠ 2 (33) bulunur.s ⎞ To arcsin h⎜ ⎜ T ⎟ + c1 ⎟ q ⎝ o ⎠ x= (34) ifadesi elde edilir. (35) kullanılarak (30) denklemi y′ = ⎛ q.x ⎞ ⎛ q. (33) ün integrasyonundan ⎛ q.x ⎞ q.Yukarıdaki ifadelerde s. x = 0 için s = 0 koşulundan c1 = 0 bulunur. (36) ifadesinin integrasyonu alınırsa y= (37) bulunur. (30) ve (32) den (s′)2 − 1 (32) dx = ds 1 + ⎛ q ⎞ .x ⎞ To sinh ⎜ ⎜T ⎟ ⎟ q ⎝ o ⎠ (35) şeklinde yeniden düzenlenebilir.x ⎞ To . cosh ⎜ ⎜ T ⎟ + d1 ⎟ q ⎝ o ⎠ (36) şeklinde elde edilir. Bu aşamada ds büyüklüğü dx ve dy cinsinden yazılsın: ds 2 = dx 2 + dy 2 → (s ′) − 1 = ( y ′) 2 2 (31) (31) eşitliğinden y′ = olarak elde edilir. x=0 için y=0 başlangıç koşulu kullanılırsa d1 = − To = −e q (38) olarak elde edilir.s q T → y ′ = . y ve T ifadeleri x in fonksiyonları olup.sinh ⎜ ⎜ T ⎟ = sinh ⎜ T ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ To To q ⎝ o ⎠ ⎝ o ⎠ ⎛ q. e nin boyutu uzunluk biriminde olacaktır. Kablonun herhangi bir x noktasında oluşacak T kuvveti T 2 = To2 + q 2 s 2 (40) 93 . Sonuç olarak e = − d1 alınarak zincir eğrisinin denklemi ⎡ ⎛ x⎞ ⎤ y = e ⎢cosh⎜ ⎟ − 1⎥ ⎝e⎠ ⎦ ⎣ (39) olur.

bağıntısında (35) denklemi yerine konularak ⎡ ⎛ q x ⎞⎤ T 2 = To2 ⎢1 + sinh 2 ⎜ ⎜ T ⎟⎥ ⎟ ⎝ o ⎠⎦ ⎣ olur.cosh 2 ⎜ ⎟ ⎝e⎠ y+e ⎛ x⎞ = cosh ⎜ ⎟ e ⎝e⎠ (44) (45) şeklinde ifade edilebilir. L B yb y A D E q=q(s) Şekil 10. y ⎟ = To + To .x ⎞ T = To . Bu ifadenin düzenlenmesiyle ⎛ q. (47) bağıntısı kablonun en alt noktasından düşey olarak en uzaktaki mesnette en büyük kablo kuvvetinin oluştuğunu ifade eder. (35) ve (38) den ⎛ x⎞ s 2 = e 2 . = To + To e To ⎝ e ⎠ bulunur.sinh 2 ⎜ ⎟ ⎝e⎠ (39) dan (43) ( y + e) (44) ifadesi 2 ⎛x⎞ = e2 . (46) dan s 2 = y 2 + 2 ye (47) (48) elde edilir. Zincir eğrisi kabloda mesnetlerin farklı yüksekliklerde olması 94 .q ⎛ y+e⎞ T = To ⎜ = To + q. cosh ⎜ ⎜T ⎟ ⎟ ⎝ o ⎠ (41) (42) elde edilir. (43) ve (44) den ( y + e) sonucuna varılır. (45) ve (46) dan 2 − s 2 = e2 (46) y y.

(47) ifadesinden T ve (35) ifadesinden de s A ve s B bulunarak problem çözülmüş olur. x B ve e olmak üzere üçtür.Eğer mesnetler aynı yükseklikte değilse x A ve x B belli değildir. (52) eşitliği (49) ile birlikte (50) de yerine konursa L ⎛ y +e⎞ −1 ⎛ y + e ⎞ = cosh −1 ⎜ B ⎟ + cosh ⎜ A ⎟ e ⎝ e ⎠ ⎝ e ⎠ (53) (52) (51) elde edilir. Burada iki denklem olup bilinmeyenler x A . 95 . e bulunduktan sonra (38) ifadesinden To . Gerekli üçüncü denklem L = x A + xB dir. mesnetler farklı düzeyde değilse (39) denkleminden. Bu durumda (39) denkleminde A ve B nin koordinatları yerine konursa xA ⎛ y +e⎞ = cosh −1 ⎜ A ⎟ e ⎝ e ⎠ xB ⎛ y +e⎞ = cosh −1 ⎜ B ⎟ e ⎝ e ⎠ (49) (50) bulunur. Sonuç olarak. Buradan x A = L − xB bulunur. Bu denklemden e bulunarak daha sonra (49) ve (50) denklemlerinden x A ve x B bulunur. aynı düzeyde ise (53) denkleminden e bulunur.

Tanımlar Çubukların burulma ve özellikle eğilmesi problemlerinde dik kesitin geometrisi ile ilgili bir takım integral büyüklüklere rastlanılır.1. Atalet momentleri cm4 cinsinden olan büyüklüklerdir. Hatta eksenin durumuna göre sıfır da olabilir. S y = ∫∫ x dF F F (9. Atalet momentlerine geçmeden önce izleyen S x = ∫∫ y dF . y dA x R O y x A Şekil 9. cm3 cinsinden olan bu büyüklükler. Yalnız x 2 + y 2 = R 2 olduğundan bu yeni değer öncekilerden bağımsız bir büyüklük olmayıp 96 . x. bunlardan Jx . dF ile kesitin bir alan elemanı gösterilsin.1 Şekil 9. Jy daima pozitif olduğu halde Jxy her işareti alabilir. (9. eksen takımları kesitin ağırlık merkezinden geçerse. Birinci mertebe momentleri de denilen S lerin yanında ikinci mertebe momentleri sayılacak atalet momentlerinin tanımları ise J x = ∫∫ y 2 dF . O halde J x > 0 . J y > 0 ve J x y ≥ 0 veya J x y ≤ 0 (9.1) ifadeleriyle tanımlanan büyüklüklere kesitin alan statik momentleri adı verilir.1 de F ile gösterilen bir dik kesit. Bunlar arasında alan atalet momentleri adıyla anılan bir takım büyüklükler önemli yer tutar. sıfır olur.9. Bunlardan birincisine x eksenine göre.2) den ibarettir. y kartezyen eksen takımına bağlanmış olsun.3) olacak demektir. ikincisine y eksenine göre alan atalet momenti ve sonuncusuna da çarpım atalet momenti adı verilir. ATALET MOMENTLERİ ALANLARIN ATALET MOMENTLERİ 9.2) de tanımlanan üç esas atalet momentinden başka aşağıdaki gibi tarif edilen J 0 = ∫∫ R 2 dF F (9.4) bir atalet momenti daha vardır ki adına O noktasına göre polar atalet momenti denir. J y = ∫∫ x 2 dF ve J x y = ∫∫ x y dF F F F (9.

(9. Koordinat dönüşüm formülleri y y' a x G y O b x x' Şekil 9.2. J y = J y ′ + a 2 F . Eksenlerin Paralel Kayması Şekil 9.J0 = J x + J y gibi diğer iki atalet momentinin toplamına eşittir. yalnız ikinci takımın başlangıcı kesit şeklinin G ağırlık merkezinde olsun.2 x = a + x ′ ve y = b + y′ olduğundan tanımdan atalet momentleri için J x = ∫∫ y 2 dF = ∫∫ (b + y ′) dF = ∫∫ y ′ 2 dF + 2b ∫∫ y ′dF + b 2 ∫∫ dF 2 F F F F F J y = ∫∫ x 2 dF = ∫∫ (a + x ′) dF = ∫∫ x ′ 2 dF + 2a ∫∫ x ′dF + a 2 F F F F F F F F F 2 ∫∫ dF F J x y = ∫∫ x y dF = ∫∫ x ′y ′dF + a ∫∫ y ′dF + b ∫∫ x ′dF + a b ∫∫ dF bulunur. örneğin ix = Jx . y ′ eksenleri G den geçtiği için bunlara göre hesaplanacak statik momentlerin sıfır olduğu düşünülürse dönüşüm formülleri olarak J x = J x′ + b 2 F . y) ve ( x ′. y ′ ) gibi iki takım ele alınsın.2 de olduğu gibi birbirlerine paralel (x.7) 97 . x ′. iy = F Jy F 2 2 veya J x = i x F ve J y = i y F (9.5) Bundan başka atalet momentlerinden türetilen bir takım büyüklükler daha vardır. 9. J x y = J x′ y ′ + a b F (9.6) tarzında tarif edilen ix ve iy değerlerine kesitin ilgili eksenlere göre atalet yarıçapları denir ve boyutları cm dir.

7) den J u 1 = J u′ + d12 F yazılabilir. y koordinatları arasında aşağıda verilen bağıntıların olduğu dikkate a1ınmalıdır : J y = ∫ x 2 dA ve çarpım atalet momenti olan J xy = ∫ xydA değerlerinin bilindiği ve başlangıç 98 . eksen takımına göre θ açısı yapan u. (9.8) bulunur ki bu da iki eksen arasındaki geçiş formülüdür. v ve x. en küçük olan ağırlık merkezinden geçen eksene göre hesap edilendir.7) ifadeleri açık olarak gösteriyor ki paralel bir çok eksenlere göre hesap edilen atalet momentleri arasında.3 böyle bir hali gösterir. J v ve J uv değerlerinin bulunması istensin. Bunun için önce bir dA alan elemanının u . (9.3. Asal Eksenler ve Asal Atalet Momentleri A alanının başlangıçta seçilen x y eksenlerine göre atalet momentleri olan J x = ∫ y 2 dA . Burada J u′ yok edilirse 2 J u 1 = J u 2 + (d12 − d 2 ) F ve 2 J u 2 = J u′ + d 2 F (9. J u . 9.7) den bulmak mümkündür.bulunur. Her iki eksende ağırlık G d1 d2 U2 U1 U' Şekil 9. dönüşüm formülünü yine (9. Şekil 9.v eksenlerine göre.3 merkezinden geçmiyorsa. Steiner formülleri adı verilen bu dönüşüm ifadeleri uygulanırken paralel eksenlerden birinin ağırlık merkezinden geçtiği unutulmamalıdır.

(9.xsinθ (9.sin 2θ ) .dA + ∫ x 2 sin 2θ .I0c) bağıntıları izleyen şekilde yazılabilir : Jx + Jy 2 Jx − Jy 2 Ju = + cos2θ − J xy sin2θ 99 .10a). Yeniden ifade edilirse.1Oc) J uv = J x sin θcosθ + J xy (cos 2θ .y v u y. (9.J y sinθcosθ (9.9b) (9.1Ob) (9.sin θ trigonornetrik bağıntıları kullanılırsa (9.11) eşitliğinin her iki tarafındaki ifadeler J o polar atalet momentine eşit olduğundan daha önceden görülebilirdi.4 deki θ açı değişimi için yeni koordinatların eskileri cinsinden u = xcosθ + ysin θ v = ycosθ .10b).2 ∫ xycosθsinθ .4 Şekil 5.9b) den J u = J x cos 2θ .9a) ve (9.10b) bağıntılarının taraf tarafa toplanması Ju + Jv = J x + J y (9.9) şeklinde elde edilebileceği görülmektedir.xsinθ ) 2 dA Ju = ∫ y 2 cos 2θ .cos θ y θ O x x dA v u x. (9.10a) (9.9) bağıntılarından yararlanılarak Ju = ∫ v 2 dA = ∫ (ycosθ . eksene göre atalet momentlerinin toplamı koordinat dönüşümüne göre değişmezdir (invaryanttır).2J xy sinθcosθ + J y sin 2θ J y = J x sin 2θ + 2J xy sinθcosθ + J y cos 2θ (9.11) verir ki bu sonuç (9.9a) (9. 2 2 sin2θ = 2sinθcosθ ve cos2θ = cos θ .dA .cos θ Şekil 9.dA (9.10a) ve (9.

R (9. Böylece θ parametresinin A ve B noktalarına karşılık gelen θm değerleri (9. Bunlardan biri Şekil 9. Bu denklem. buna göre iki θ m değeri arasındaki açı 90 dir.12a) ve (9.13) bağıntısı 2 (J u .12) bağıntıları bir dairenin parametrik denklemleridir.17a) olduğu görülür.5a daki A noktasına. bu biçimde elde edilen tüm noktaların bir çember üzerinde olacağı anlamındadır. Bu ifadeler açık olarak yazılırsa J max.5b den J max = J ort + R ve J min = J ort . B noktasında ise minimumdur.16) şeklinde elde edilir .12c) bağıntısında J uv = 0 konularak tg 2θ m = − 2 J xy Jx − Jy (9.17b) 100 .13) ⎛ Jx − Jy ve R = ⎜ ⎜ 2 ⎝ ⎞ 2 ⎟ + J xy ⎟ ⎠ 2 (9.min = Jx + Jy 2 ⎛ Jx − Jy ± ⎜ ⎜ 2 ⎝ ⎞ 2 ⎟ + J xy ⎟ ⎠ 2 (9.12c) denklemlerinden θ yok edilir . Bunun yanı sıra bu noktalar çarpım atalet momenti J uv nin sıfır değerlerine karşı gelir.14) alınarak (9. Bu özelliğin elde edilmesi için (9. Bu durumda J + Jy ⎛ ⎜ Ju − x ⎜ 2 ⎝ elde edilir . merkezinin apsisi J ort ve ordinatı sıfır olan R yarıçaplı bir çemberin denklemidir. Burada J ort = Jx + Jy 2 ⎛ J − Jy ⎞ 2 ⎟ + J uv = ⎜ x ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎞ 2 ⎟ + J xy ⎟ ⎠ 2 (9. Bu bağıntı birbirinden 180 farklı olan iki adet 2θ m değeri tanımlar. A noktasında atalet momenti maksimum. Şekil 9.15) şeklinde yazılır . bir dik eksen takımı seçilir ve θ parametresinin verilen bir değeri için apsisi J u ve ordinatı J uv olan bir M noktası işaretlenirse. Elde edilen çemberin apsisler eksenini kestiği A ve B noktalarının özel bir önemi vardır: A noktası J u atalet momentinin maksimum değerine. B noktası ise minimum değerine karşılık gelir .Jv = J uv = Jx + Jy 2 Jx − Jy 2 − Jx − Jy 2 cos2θ + J xy sin2θ sin2θ + J xy cos2θ (9. diğeri ise B noktasına karşı gelir. Bu.J ort ) 2 + J uv = R 2 (9. Böyle tanımlanan birbirine dik iki eksene alanın O ya göre asal atalet momentleri denilir.

grafik olarak (a) alanın O ya göre asal atalet momentlerini ve asal eksenlerini. ya da (b) alanın O dan geçen diğer her hangi bir u . Buraya kadar bulunan özellikler verilen alanın içinde ya da dışında bulunan her hangi bir O noktası için geçerlidir. v dik eksen takımına göre atalet momentleri ve çarpım atalet momentinin belirlenmesi için ilk olarak Otto Mohr tarafından kullanılan Mohr çemberinden nasıl yararlanılacağı görülecektir 101 .5 5.bu eksenin alanın O dan geçen bir asal ekseni olması gerektiği görülmektedir . (9. bir alanın simetri özellikleri olsun ya da olmasın bunun her hangi bir O noktasından geçen iki asal atalet ekseni olacaktır.olduğu görülür.16) bağıntısından elde edilen θ m değerleri (9. Bir alanın O noktasından geçen bir simetri ekseni varsa. Diğer taraftan bir asal eksenin simetri ekseni olması şart değildir. Atalet Momentleri ve Çarpım Atalet Momentleri İçin Mohr Çemberi O noktasından geçen iki dik x . y eksenine göre bir Alanın atalet momentleri ve çarpım atalet momenti bilindiğinde. O dan geçen her hangi bir eksen ağırlık merkezinden geçen bir eksendir. Şekil 9.12c) bağıntısında J uv = 0 konularak elde edildiğinden verilen bir alanın asal eksenlerine göre çarpım atalet momentinin sıfır olduğu açıktır. O noktası alanın ağırlık merkezi ile çakışık seçilirse.4. alanın ağırlık merkezinden geçen iki asal eksenine alanın ağırlık merkezinden geçen asal eksenleri denilir.

0⎟ ⎟ ⎝ ⎠ X ( J x .20b) olduğu görülmektedir . J xy ) (5. X noktasına karşı gelen eksen takımından itibaren gerçek şekilde θ kadar dönülürse Mohr çemberinde X noktasından itibaren aynı yönde 2θ kadar dönülür ve bu duruma karşı gelen eksenIer için atalet momentleri çember üzerinde basit geometrik işlemler yapılarak elde edilebilir. 102 . aksi halde (-) (Şekil 9.6b).6 Atalet momentleri J x . J y ve çarpım atalet momenti J xy bilindiğinde Mohr çemberinin merkezinin ve çember üzerindeki bir noktanın koordinatlarının sırasıyla ⎛ Jx + Jy ⎞ C⎜ ⎜ 2 . 2θ m J u ekseninden itibaren CX doğrultusunun saat ibrelerinin tersi yönde yaptığı açı 2θ CX doğrultusundan itibaren CU doğrultusunun yaptığı açı. Şekil 9. bu açı saat ibrelerinin tersi yönde ise (+) (Şekil 9.6a ve b den J u = J ort + Rcos(2θ m ± 2θ ) J uv = Rsin(2θ m ± 2θ ) (5.19) olduğu bilinmektedir.20a) (5.6b) alınır.Şekil 9. Burada.

1 Bazı Kesitlerin Atalet Momentleri 103 .Tablo 9.

sistemin ataletinin (eylemsizliğinin). yani sistemi harekete geçirilmeye çalışıldığında bunun gösterdiği direnİmin bir ölçüsüdür. Cisim kütleleri ∆m1 . Bundan ötürü r 2 ∆m çarpımı. kütlesi m olan bir cisim göz önüne alınsın (Şekil 9. Şimdi sistemin verilen bir dönme hızına erişmesi için gerekli zamanın ∆m kütlesi ile orantılı olduğu belirtilmek ve r uzaklığının karesi ile orantılı olduğu gösterilmek istenmektedir. Bundan ötürü k atalet yarıçapı. cismin dönmeye karşı direniminin r12 ∆m1 + r22 ∆m2 + .. Bu hareketin ayrıntıları dinamikte incelenecektir. Bundan dolayı. ∆mn olan elemanlara ayrılarak. 7 Cismin AA' eksenine göre k atalet yarıçapı I = k 2m veya k= I/m (9.. Bu sebeple r 2 ∆m çarpımına ∆m kütlesinin AA' eksenine göre atalet momenti denilir .7b). bu toplam cismin AA' eksenine göre atalet momentini tanımlar.KÜTLELERİN ATALET MOMENTLERİ 5.. ∆m2 .22) bağıntısı ile tanımlanmıştır.. başlangıçta durma konumunda olduğu kabul edilen çubuk ve kütle. Elemanların sayısı arttırılırsa.... cismin AA' eksenine göre atalet momenti aynı kalmak üzere. cismin bütün kütlesini bir arada konulması gerekli uzaklığı gösterir 104 ..21) ∆m1 ∆m r ∆m2 k m ∆m3 A A A Şekil 9.. kütlesi ihmal edilebilen bir çubuk üzerine monte edilmiş küçük bir ∆m kütlesi göz önüne alınsın (Şekil 9..AA' etrafında dönmeye başlayacaktır. Bir Kütlenin Atalet Momenti Bir AA' ekseni etrafında serbestçe dönebilen.5.... atalet momentinin limitte I = ∫ r 2 dm integraline eşit olduğu bulunur A' A' A' (9..7a). Sisteme bir kuvvet çifti uygulanırsa. + rn2 ∆mn toplamı ile ölçüldüğü bulunur. Şimdi AA' ekseni etrafında döndürülecek.

r 2 = (x' + d 2 ) + Z' 2 = r' 2 +2x' d' + d 2 yazılır.6. Burada r'. Şekil 9. genellikle kgcm cinsinden ifade edilecektir. Bir kütlenin atalet momenti kütle ile bir uzaklığın çarpımı olduğundan.(Şekil 9.8 de görülen iki eksen sistemi seçilirse y A' B' r r' y' O d r d' r' z=z' x.bu cismin AA' eksenine göre atalet momenti I = ∫ r 2 dm dir. Kütlesi m olan bir cisim göz önüne alınsın.8 r 2 = x2 + z2 r ′2 = x′2 + z ′2 yazılabilir. AA' eksenine göre dönmeye aynı şekilde tepki gösterecektir. Bir kütlenin atalet yarıçapı genellikle cm cinsinden ifade edilir . Paralel Eksenler Teoremİ. 5. isterse Şekil 9.7b). I = ∫ r 2 dm bağıntısında r 2 yerine değeri konularak.x' z z' A B Şekil 9. Benzer şekilde AA' eksenine paralel olan ve cismin ağırlık merkezinden geçen BB' eksenine göre cismin atalet momenti I = ∫ r ′ 2 dm dir. bir kütle elemanının BB' eksenine uzaklığıdır. 7 de görüldüğü gibi bir noktada toplanmış olsun. cismin AA' eksenine göre atalet momenti I = ∫ r 2 dm = ∫ r' 2 dm + 2d ∫ x' dm + d 2 ∫ dm 105 .8). Burada r dm kütle elemanının AA' eksenine olan uzaklığıdır (Şekil 9. AA ' ve BB' arasındaki uzaklık d olduğuna göre x = x ′ + d ve z = z' olduğu göz önüne alınırsa.7c) m kütlesi. ister orijinal biçiminde (Şekil 9.

25) .olarak elde edilir . Benzer şekilde AA' eksenine dik bir BB' eksenine göre (Şekil 9. ikinci integral cismin y'z' düzlemine göre birinci momentini (statik moment) gösterir ve G bu düzlemde olduğundan sıfıra eşittir. Burada k ve k ' sırasıyla AA' ve BB' eksenlerine göre atalet yarıçaplarını gösterirler.23) (5. dA alan elemanının AA' eksenine olan uzaklığını gösterir. Atalet momentleri bunlara karşılık olan atalet yarıçapları cinsinden yazılırsa. Levhanın. son integral cismin toplam m kütlesine eşittir. Fakat r. Burada birinci integral ağırlık merkezinden geçen BB' eksenine göre I atalet momentini gösterir. k 2 = k ' 2 +d 2 (5.9b) 106 (9.9a) A' A' dA r t dA r B' dA r C B' C' B B A A Şekil 9. Bundan ötürü I = l + md 2 yazılır.9 I AA′kütle = ∫ r 2 dm dir. dm = ρ tdA olduğundan I AA′kütle = ρ t ∫ r 2 dA yazılır.24) elde ediiİr. bundan ötürü integral. 9.eksenine göre kütle atalet momenti (Şekil 9. Ievha düzleminde bulunan AA .7 İnce Levhaların Atalet Momentleri Yoğunluğu ρ (yoğunluk=birim hacim kütlesi) olan homojen malzemeden yapılmış t sabit kalınlıklı ince bir levha göz önüne alınsın. levha alanının AA' eksenine göre atalet momentine eşittir. Buna göre I AA′ kütle = ρ tI AA' alan olur.

26) bulunur. Şimdi AA' ve BB' nün C kesim noktasından geçen ve düzleme dik CC' ekseni göz önüne alınarak (Şekil 5.28) Dikdörtgen Levha : Kenarları a ve b olan dikdörtgen levha durumunda (Şekil 9.I BB′ kütle = ρ tI BB' alan (5.10 ρ a b t çarpımının Ievhanın m kütlesine eşit olduğu göz önüne alınarak. levhanın ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre aşağıda verilen atalet momentleri elde edilir : I AA′ kütle = ρ tI AA' alan = ρt(a 3 b/12) I BB′ kütle = ρ tI BB' alan = ρt(ab 3 /12) B' B b Şekil 9. ince bir levhanın kütle atalet momentleri arasında aşağıdaki bağıntı elde edilir: I CC ′ = I AA′ + I BB′ (5. Burada J c levha alanının C noktasına göre polar atalet momentidir.27) Bir alanın eksenel atalet momentleri ile polar atalet momenti arasında J C = I AA′ + I BB′ bağıntısının varlığı hatırlanırsa.10). ( 5 .30) 107 .9c).29) (9. bir ince dikdörtgen levhanın kütle atalet momentleri aşağıdaki gibi yazılır: I AA' = ma 2 /12 I CC' = I AA' + I BB′ = I BB' = mb 2 /12 m 2 (a + b 2 ) 12 (9. I CC ′ kütle = ρ tJ C alan yazılır.

31) (9. Bu integral sadece cismin biçimine bağlıdır.genellikle üç katlı ya da en az iki katlı integral almak gereklidir. ρ π r 3 t çarpımının levhanın m kütlesine eşit ve I AA' = I BB′ olduğu göz önüne alınarak.11 9. Cisim yoğunluğu ρ olan homojen bir malzemeden yapılmışsa dm = ρ dV ve I = ρ ∫ r 2 dV yazılabilir. 108 .8. Üç Boyutlu Bir Cismin Atalet Momentinin İntegrasyonla Bulunması Üç boyutlu bir cismin atalet momenti I = ∫ r 2 dm integrali hesaplanarak elde edilir.Dairesel Ievha : r yarıçaplı dairesel levha ya da dairesel disk durumunda I AA′ kütle = ρ tI AA' alan = ρt( πr 4 /4) yazılır.32) B' C B C' A Şekil 9. Bunu hesaplamak için. bir dairesel levhanın kütle atalet momentleri aşağıdaki gibi yazılır: I AA' = I BB′ = mr 2 /4 I CC' = I AA' + I BB′ = mr 2 /2 A' (9.

Bu basit biçimlerin birkaçının birleştirilmesiyle yapılmış bir cismin verilen bir eksene göre atalet momenti. 109 . kütle elemanı ince bir disk olacaktır (Şekil 9. eksenine göre atalet momenti (9.Ömeğin dönel cisimler durumunda. Elde edilen bağıntıların integrasyonu. Bileşik Alanların Atalet Momentleri Çok karşılaşılan bazı biçimlerin atalet momentleri Şekil 5. dönel cismin aranan atalet momentlerini verecektir.32) bağıntısı kullanılarak. Alanlar durumunda daha önce belirtildiği gibi.bunun bileşen parçalarının verilen eksene göre atalet momentlerini hesaplayıp toplayarak elde edilebilir.13 de gösterilmiştir. 9. simetri düzlemlerine dik ince bir levhanın kütlesini bir dm kütle elemanı olarak seçip çoğunlukla bunun atalet momentini tek katlı integralle hesaplamak mümkündür .12 de belirtildiği gibi kolayca ifade edilebilir. (9. Şekil 9.y' y' z' z' C C' Şekil 9.31) bağıntısı ve paralel eksenler teoremi kullanılarak elde edilecektir.12 Bununla birlikte eğer cismin simetri düzlemi varsa. bunun bileşen parçalarının atalet yarıçaplarının toplanmasından elde edilemeyeceği tekrar belirtilmelidir. .12). diskin dönme eksenine göre atalet momenti. bir bileşik cismin atalet yarıçapı.9. Bunun diğer iki koordinat.

3). Bu metot bir kuvvetin işi kavramına dayanmaktadır. 2. Bu aşamada belirli türde problemleri çözmede daha yararlı olacağı görülecek olan bir başka metot göz önüne alınacaktır. 4. Birçok Kuvvetin Yaptığı İşlerin Toplamının Sıfır Olması Durumu 1.1. Ağırlık merkezi yatay olarak hareket eden bir cismin ağırlığı.2 deki AC ve BC ye etkiyen kuvvetlerin yaptıkları işin toplamı.1). 3. 6. 2. Sabit noktalara uygulanan kuvvetler. Sürtünmesiz yüzey boyunca hareket eden bir cisme yüzeyden gelen tepki kuvveti. ∑ Fy = 0 . ∑ Fz = 0 denge denklemleri ile çözülmüştü.4) 110 .1) Şekil 10.1 İş Yapmayan Kuvvetler 1. Bir rijit cismin maddesel noktalarını bir arada tutan iç kuvvetlerin toplam işi(Şekil 10. Yerdeğiştirmeye dik doğrultuda etkiyen kuvvetler. 5.1) ifadesi bir kuvvetin işini tanımlar (Şekil 10. 3. F α (10. Kaymadan yuvarlanan bir tekerleğe etkiyen sürtünme kuvveti ( herhangi bir anda değme noktası hareket etmediğinden).10. Önce yerdeğiştirme ve bir kuvvetin işi terimleri mekanikte kullanıldığı şekliyle tanımlanacaktır: dW = F ⋅ dr = F ⋅ dr ⋅ cos α (10. Yerdeğiştirme ve Bir Kuvvetin İşi Buraya kadar rijit cisimlerin dengesine ilişkin problemler ∑ Fx = 0 . Uzamasız bir AB ipi ile birbirine bağlı iki bloktan oluşan sistemde T ve T ′ kuvvetlerinin toplam işi (Şekil 10. VİRTÜEL İŞ METODU 10. Şekil 10. Sürtünmesiz bir mafsaldaki tepki kuvveti.

2 deki cisme etkiyen kuvvet çiftinin işi hesap edilmek istensin.5 111 . Ötelenmede kuvvet çiftini yaptığı iş ise dW = F ⋅ ds 2 = F ⋅ r ⋅ dθ = M ⋅ dθ (10.4 10. Burada dθ radyan cinsinden ifade edilen ve cismin dönmesini gösteren küçük bir açıdır.3 B -F F A dr dr' B' A' Şekil 10. Düzlem yerdeğiştirme bir ötelenme ve bir de dönme şeklinde iki bileşene ayrılabilir.2 Şekil 10.2. Virtüel İş İlkesi (ds2=rd θ) B'' dθ A' B' dr2 A dr1 -F r B F dr1 Şekil 10. 10. Kuvvet Çiftinin İşi Düzlemde genel yerdeğiştirme yapan Şekil 10.3.2) olur.F C -F A B T T' B A Şekil 10.

Bu nedenle sözü edilen yerdeğiştirme sanal bir yerdeğiştirmedir... F2 ... Bu iş δ W = F1 ⋅ δ r + F2 ⋅ δ r + . 112 . 10. + Fn ⋅ δ r δ W = ( F1 + F2 + . Virtüel yerdeğiştirmeler bir maddesel noktanın denge şartlarının sağlanıp sağlanmadığını saptamakta kullanılabilirler.6 Bir Maddesel Nokta İçin Virtüel İş İlkesi Maddesel nokta dengede ise bu maddesel noktaya etki eden kuvvetlerin virtüel işi. Burada R bileşke kuvvettir. Virtüel yerdeğiştirme sırasında sistem birleşik durumda kalırsa sadece sistemdeki dış kuvvetler göz önüne alınır.4..2 deki maddesel noktanın A dan A′ ye küçük bir yerdeğiştirme yaptığı kabul edilsin. F1 . Virtüel İş İlkesinin Uygulamaları Virtüel iş ilkesi birbirine bağlı birçok rijit cisimden oluşan makinalar ya da mekanizmalarla ilgili problemlerin çözümüne uygulandığında özellikle yararlı olur. Eğer cisim dengede ise cismi oluşturan tüm maddesel noktalar dengededir... F2 δr (10. Virtüel iş ilkesi birbirine bağlı rijit cisimler sistemine de uygulanacak şekilde genişletilebilir. Bir Rijit Cisim İçin Virtüel İş İlkesi Rijit cisim dengede ise cismin herhangi bir virtüel yerdeğiştirmesi için rijit cisme etkiyen dış kuvvetlerin toplam virtüel işi sıfır olur. maddesel noktanın virtüel yerdeğiştirmesi için sıfırdır... Yerdeğiştirmenin olması mümkün fakat oluşması gerekli değildir... Kuvvetler dengede ve maddesel nokta hareketsiz yada. Buna virtüel yerdeğiştirme denir ve δ r ile gösterilir.. bundan ötürü dış kuvvetlerin toplam işi de sıfır olmalıdır. Çünkü çeşitli birleşimlerdeki iç kuvvetleri toplam işi sıfırdır.Şekil 10. + Fn ) ⋅ δ r δ W = R ⋅δ r olur. maddesel nokta verilen kuvvetler sistemi altında AA′ den başka bir doğrultuda hareket edebilir..3) F1 A' Fn A F3 Şekil 10.. . δ r birinci dereceden diferansiyel olmasına karşın sanal olduğu için d r yerine δ r kullanılmıştır.. Fn kuvvetlerinin δ r sanal yerdeğiştirmesi sırasında yaptığı işe virtüel iş denir.. Bu demektir ki maddesel noktalara etkiyen iç kuvvetlerin virtüel işlerinin toplamı sıfır olmalıdır...

θ açısına pozitif bir δ θ rtımı verilsin. Oysa ki A noktasına göre moment alınsaydı sadece iki adet bilinmeyen tepki yok edilebilecekti. bütün tepkiler ve iç kuvvetler yok edilmiş olur ve yalnız yüklerin. Aracın bloğa uyguladığı kuvvet Q olarak alınsın.7 Şekil 10.5.3a daki ahşap bloğu sıkıştırmak için kullanılan ACB mafsallı aracı göz önüne alınsın. Serbestlik Derecesi P ⋅ tg θ 2 (10. Buna göre Q ve P kuvvetlerinin toplam virtüel işi (10.6) Bir taşıyıcı sistemin herhangi bir noktasının konumunun belirlenebilmesi için gereken bağımsız koordinat değişkeni sayısı.5) olur. Virtüel iş metodunun alışılagelmiş denge denklemlerine göre üstünlüğü açıktır: Virtüel iş metodu kullanılarak bütünbilinmeyen tepkilerin yok edilmesi mümkün olmaktadır. uygulanan kuvvetlerin ve sürtünme kuvvetlerinin işlerinin göz önüne alınması gereklidir. ya da bir sistemde oluşabilecek bağımsız virtüel yer değiştirmelerin sayısı diye iki ayrı tanım verilebilir. 113 . 10. Verilen P kuvveti C ye uygulanınca (sürtünme yok) aracın bloğa uyguladığı kuvvet bulunmak istensin. Burada görüldüğü gibi tam bağlı sistemlerde her ne kadar göz önüne alınan yerdeğiştirmeler hiçbir zaman olamayacaklarsa da ilgili sistemlerin çözümünde kullanılabilirler. δ W = 0 yazılarak 2Q ⋅ l ⋅ cosθ = P ⋅ l ⋅ sin θ ⋅ → Q = elde edilir. Bu durumda dış kuvvetler ve reaksiyon kuvvetlerinin virtüel işi bulunsun: x B = 2 l sin θ → δ x B = 2 l cos θ δ θ yC = l cosθ → δ yC = − l sin θ δ θ elde edilir.F F C l θ θ l yc y C δyc δθ A B HA A θ C' B Q δxB B' x V A (a) xB N (b) Şekil 10. Bu durumda koordinat sisteminin başlangıcı A da seçilsin. Eğer göz önüne alınan virtüel yerdeğiştirmeler mesnetler ve bileşimlerle sağlanan bağlarla uygunsa .4) δ W = δ WP + δ WQ = −Q ⋅ δ x B − P ⋅ δ yC = −2Q ⋅ l ⋅ cosθ ⋅δ θ + P ⋅ l ⋅ sin θ ⋅ δ θ (10.

φ skaler bir fonksiyon olarak tanımlansın. Burada φ ye iş fonksiyonu dersek. Eğer kuvvet A1 den A2 ye gittiğinde kapalı bir yörünge çiziyorsa (A1 ile A2 üst üste düşer) işin sıfır ettiği görülür (Şekil 10. Bu durumda E p = −φ olarak tanımlanan ifadeye potansiyel enerji fonksiyonu adı verilir. iki ve üç serbestlik dereceli sistemler Şekil 10. Potansiyel Enerji Potansiyel enerji.8 10.4a. Böylesi bir φ fonksiyonunun gradyeni olarak yazılabilen kuvvete de konservatif kuvvet denmektedir. bunun değeri fonksiyonun ilk ve son değerlerine bağlıdır ve iki nokta arasında yapılan iş izlenen yoldan bağımsız kalmaktadır (Şekil 10. Bu fonksiyonun değeri konum koordinatlarına bağlıdır.7) Bu kuvvetin yaptığı iş.d r = ∫ ⎜ i + j+ ⎜ ∂x ∂y ∂z ⎝ ( ) 114 . bir cismin konumu sebebiyle iş yapma kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.Bir.5b).6. dxi + dyj + dzk = ⎟ ⎠ (10.8) ⎛ ∂φ ∂φ ∂φ ⎞ φ2 dy + dz ⎟ = ∫ dφ = φ 2 − φ1 ∫ ⎜ dx + ⎜ ∂x ∂y ∂z ⎟ φ1 ⎝ ⎠ olur. (10. b ve c de gösterilmiştir.5a). Bir F kuvvetini böylesi bir fonksiyonun gradyeni olarak ifade edelim: F= ∂φ ∂φ ∂φ i+ j+ k ∂x ∂y ∂z ⎞ k ⎟. işin tanımından ⎛ ∂φ ∂φ ∂φ (W1→2 ) k = ∫ F . A θ1 l1 A θ1 l1 A θ1 l1 l2 θ2 θ2 l2 l3 θ3 (a) (b) (c) Şekil 10. (W1→2 ) k konservatif kuvvetin işi olarak adlandırılmaktadır.

y

F

y

A2(x2;y2 ;z2)
2. yol

F

1. yol

A(x;y;z)

A1(x1;y1 ;z1)
O

x

A1(x1;y1 ;z1)
O

x

z (a)

z (b)

Şekil 10.9
Dengedeki (δ W = 0) korunumlu sistemlerde keyfi x, y, z yer değiştirmeleri için δ x ≠ 0 , δ y ≠ 0 , δ z ≠ 0 olmalıdır. Bu durumda (10.8) den ∂φ ∂φ ∂φ = = =0 ∂x ∂y ∂z olmalıdır. (10.7) denkleminden Fx = ∂φ ∂φ ∂φ , Fy = , Fz = ∂x ∂y ∂z ∂Fz ∂Fy = , ∂z ∂y ∂Fx ∂Fz = ∂x ∂z (10.10) (10.9)

olduğu görülmektedir. (10.10) un karışık türevleri ∂Fx ∂Fy = , ∂x ∂y olmalıdır. (10.7) den (10.11)

∇ × F = ∇ × ∇φ = 0 ?
yazılabilecektir. (10.12) den çok önemli bir sonuç olan
i ∂ ∇×F = ∂x Fx j ∂ ∂y Fy k ∂ =0 ∂z Fz

(10.12)

(10.13)

eşitliği elde edilir. (10.13) ün yalnızca korunumlu kuvvetler için sağlatilebileceğinin yeniden hatırlatılmasında fayda vardır.

115

10.7. Bazı Kuvvetler İçin Potansiyel Enerji İfadeleri
Sabit kuvvet: Sabit bir kuvvet F = ∇φ = ai + bj + ck olarak verildiğine göre Ep potansiyel enerji fonksiyonunu bulalım:

φx =

∂φ =a ∂x

φy =

∂φ =b ∂y

φz =

∂φ =c ∂z

(10.14)

olarak alınır. (10.14) eşitliklerinden birincisinin x e göre integrasyonundan

φ = ∫ a dx = ax + c1

(10.15)

olur. (10.15) deki c1 , içerisinde y ve z değişkenlerini kapsamaktadır. Bu sebeple, (10.15) nin y değişkenine göre türevi

φ y = c1 y =

∂c1 ∂y

(10.16)

olmaktadır. (10.16) ifadesiyle (10.14) eşitliklerinden ikincisi karşılaştırılırsa

φ y = c1 y = b
y

(10.17)

F
x

O

z

Şekil 10.10
olduğu görülür. (10.17) ifadesinin y değişkenine göre integrasyonundan bu kez c1 = by + c 2 olur. (10.18) in z ye göre türevi (10.14) ün üçüncü eşitliğiyle karşılaştırılırsa (10.18) (10.19) (10.20)

φ z = c2 z = c
bulunur. (10.19) un z değişkenine göre integrasyonu ile c 2 = cz + c3 elde edilir ve (10.15), (10.18) ve (10.20) den

φ = ax + by + cz + c3

(10.21)

şeklinde iş fonksiyonu bulunur. İşlemlerde ∆φ kullanıldığından c3 sabitinin her hangi bir değer alması sonuçları etkilemez. Bu sebeple c3 = 0 alınır. Enerji fonksiyonu (10.21) ve E p = −φ den E p = − ax − by − cz (10.22)

116

olarak elde edilir.

Yerçekimi kuvveti: Şekil 10.6 da verilen eksen takımı için F = −mg k olmaktadır. Böylesi bir kuvvetin potansiyel enerji fonksiyonu sabit kuvvet için izlenen işlem aşamaları tekrarlanarak elde edilir. Bu aşamalar aşağıda verilmiştir:
y m

F=-mgk
O x

z

Şekil 10.11
F = −mgk = ∂φ ∂φ ∂φ i+ j+ k ∂x ∂y ∂z ∂φ dφ = = −mg ∂z dz (10.23)

(10.23) de görüldüğü gibi ∂φ ∂φ = = 0, ∂x ∂y (10.24)

(10.24) ün ikinci eşitliğinden

φ = − mg ∫ dz = −mgz + c
olur ve (10.25) ve , E p = −φ den

(10.25)

E p = −φ = mgz − c

c = 0 → E p = mgz

(10.26)

olarak yerçekimi kuvveti için potansiyel enerji fonksiyonu bulunur.

Yay kuvveti : Yay kuvveti durumunda, Şekil 10.7 de seçilen eksen takımı için, yayın x ekseninin artı yönünde x kadar çekilmesi durumunda, yayın maddesel noktaya etki ettirdiği kuvvet F = −k x i olmaktadır. Bu kuvvet, bir φ skaler fonksiyonunun gradyeni olarak
F = − kxi = ∂φ ∂φ ∂φ i+ j+ k ∂x ∂y ∂z (10.27)

117

8b). Potansiyel enerji fonksiyonu ise (10.31) 2 2 olup.8) denklemleriyle kurulmuştu. Daha önceki işlemler tekrarlanırsa ∂φ = − kx. yayın uzaması boy değiştirmemiş konumdan ölçüldüğü sürece geçerlidir.8a). c = 0 → E p = kx 2 2 2 (10. Tek serbestlik dereceli bir sistemde sağlatılması gereken koşul ∂φ =0 ∂θ 1 (10. burada θ 1 sistemin konumunu tarifleyen bir koordinattır. Denge incelendiğinde ortaya üç durum çıkacaktır: 1) Kararlı denge (Şekil 10.29) ve E p = −φ den Ep = 1 2 1 kx − c .30) şeklinde bulunur.12 şeklinde ifade edilir.29) elde edilir.8c). 118 . ∂x olur ve buradan ∂φ ∂φ = =0 ∂y ∂z (10. 3) Tarafsız (farksız) denge (Şekil 10. 2) Kararsız denge (Şekil 10.28) φ =−= 1 2 kx + c 2 (10. 10. bu ifadede ( x 2 − x1 ) yerine ( x 2 − x1 ) 2 kullanılamaz.7 de x1 den x2 ye gidilmesi durumundaki potansiyel Ep = 1 2 2 k ( x 2 − x1 ) 2 (10. Dengenin Kararlılığı (Stabilitesi) Denge ve potansiyel enerji arasındaki ilişki (10.8.l A A l+x (a) (b) Şekil 10. Yay için elde edilen bu ifade.32) olur. Yani şekil 10.

∂2Ep 2 ∂θ 1 > 0 → kararlı denge (Şekil 10.34c) bağıntıları sırasıyla sağlanıyorsa denge kararlıdır ve E p potansiyeli minimumdur.(a) (b) (c) Şekil 10.9c de tarafsız denge için gösterilebilir. Örneğin tek serbestlik dereceli sistemlerde. ∂2Ep 2 ∂θ 1 < 0 → kararsız denge (Şekil 10. ∂E p ∂θ 1 ∂E p ∂θ 1 ∂E p ∂θ 1 =0.13 Bu aşamada denge konumuna karar verebilmek için potansiyel enerjinin ikinci türevinin işaretine bakmak gerekir. E p fonksiyonunun serbest değişkene göre değişimine örnek olarak Şekil 10.33b) =0. Şekil 10.34b) >0 (10. Örneğin iki serbestlik dereceli bir sistemde (10.33) denklemleri yerine.9b kararsız denge ve Şekil 10. φ φ φ O (a) θ1 O (b) θ1 O (c) θ1 Şekil 10.34a) ⎛ ∂2Ep ⎜ ⎜ ∂θ 1 ∂θ 2 ⎝ ∂2Ep ∂θ 12 >0 ⎞ ∂2Ep ∂2Ep ⎟ − − <0 2 ⎟ ∂θ 12 ∂θ 2 ⎠ ya da ∂2Ep 2 ∂θ 2 (10.9a) (10.9a kararlı denge.33a) =0.9b) (10.14 119 . Bu durumda çok değişkenli fonksiyonlar teorisinden yararlanılır. ∂E p ∂θ 1 = ∂E p ∂θ 2 2 =0 (10.33c) olur. ∂2Ep 2 ∂θ 1 = 0 → tarafsız denge (Şekil 10. İncelenen sistem çok serbestlik dereceli de olabilir.9c) (10.

bununla uygulamada grad. curl olarak karşılaşılmaktadır. λ gibi bir birim vektörle skaler çarpılırsa. ∇ vektörel çarpılırsa. Ayrıca ∇ φ . (φ A) = (∇φ ). A B vektörleri türetilebilir olmak koşuluyla. y. y. λ . z ) biçimindeki bir türetilebilir fonksiyona uygulandığında. vektör özelliklerine sahip olup. ∇ φ = grad φ biçiminde de yazılabilir.3) = ∂Ay ∂Ax ∂A i+ j+ zk ∂y ∂z ∂x bulunur. A + ∇.2) Eğer ∇ φ . ∇ × A = curl A diye de yazılabilir. Yalnız şunu da belirtelim ki. • Diverjans: ⎛ ∂ ∂ ⎞ ∂ ∇ A= ⎜ ⎜ ∂ x i + ∂ y j + ∂ z k ⎟ Ax i + Ay j + Az k ⎟ ⎝ ⎠ ( ) (E1. y. z ) fonksiyonları ile.4) olur. z ) = c yüzeyine dik bir vektör olur. vektörel ve skaler fonksiyonlara uygulanır.B 3. Simgesel gösterimi ∇ dır. Operatörün açık yazılımı ise. • Gradyan: φ ( x. y. A + φ (∇ ⋅ A) 120 . ∇ × ( A + B) = ∇ × A + ∇ × B 4. • Curl: A ( x. ∇ (φ + ψ ) = ∇φ + ∇ψ 2. ∇ A ≠ A ∇ Ayrıca ∇ A = diveryans A biçiminde yazılabilir. ∇ φ bir vektör alanı tanımlar: ⎛ ∂φ ⎛ ∂ ∂φ ∂φ ⎞ ∂ ∂ ⎞ ∇φ = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ∂ x i + ∂ y j + ∂ z k ⎟φ = ⎜ ∂ x i + ∂ y j + ∂ z k ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ (E1. ∇ φ . ∇ ( A + B) = ∇. c bir sabit olmak üzere. φ ( x. z ) . Nabla. z ) nin değişimini verir. diverjans. y. φ ( x. ∇. i ∂ ∇ × A= ∂x Ax j ∂ ∂y Ay k ∂ ∂z Az (E1.Ek 1: Türev Operatörü Nabla Nabla bir türev operatörü olup. ∇= ∂ ∂ ∂ i + j+ k ∂x ∂y ∂z (E1. λ doğrultusunda φ ( x. ψ ( x. z ) biçimindeki bir türetilebilir vektörle. ∇ türev operatörünün bazı özellikleri: 1. y.1) dir.

(Q1 + Q2 ) = P. ∇ × (∇φ ) = 0 8.3) de elde edilen ifadeler birbirine eşit ve dolayısıyla (E2.3) Q .(∇ × B) 7.1) Genelliği bozmadan P nin y ekseni doğrultusunda olduğu kabul edilebilir.(∇. Şekil E2.1) in sol yanı şöyle ifade edilebilir: y Qy .Q1 + P.Q.( A × B) = B.(∇ × A) + A.5. Böylece (E2. θ y ile de Q nun y ekseni ile yaptığı açı gösterilirse (E2.1 P. Ek 2.Q = P. Q ile Q1 ve Q2 nin toplamlarını. Q1 ile Q2 nin toplamı olduğundan.Q2 = P(Q1 ) y + P(Q2 ) y (E2.2) burada Q y . 121 . y bileşeni de Q1 ve Q2 nin y bileşenlerinin toplamına eşit olacaktır.1. A) − ∇ 2 A Burada ∇ 2 ye Laplacien denir ve açık yazılımı. Skaler Çarpımın Distribütif Olduğunun İspatı Skaler çarpımın distribütif de olduğunu göstermek için şu bağıntı ispatlanmalıdır: P.Q2 (E2. P Q1 θy Q Q2 x z Şekil E2. ⎛ ∂2 ∂2 ∂2 ∇ 2= ⎜ 2 + + 2 ⎜∂x ∂ y2 ∂ z ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ dir.(Q1 + Q2 ) = P. ∇ ⋅ (∇ × A) = 0 9. ∇ .Q y (E2. (E2. ∇ × (∇ × A) = ∇ .2) ve (E2. Q nun y bileşenidir. cosθ y = P.1) in sağ yanı da benzer şekilde şöyle ifade edilebilir: P.1) ispatlanmış olur.Q1 + P. ∇ × (φA) = (∇φ ) × A + φ (∇ × A) 6.

H. Johnston. Birsen Yayınevi. İzmir Güven Kitabevi. M. Ş. Çözümlü Statik Problemleri. hafta bir kuvvet çiftinin momentine gelindi 122 . Eylül 2007. Statik. H. Statik. 2. E. Mühendisler İçin Mekanik. O.KAYNAKLAR 1. 3. H. Mühendisler İçin Vektör Mekaniği. Eisenberg (Çevirenler Ö. Gündoğdu. Omurtag. Engin. F.. Kopmaz. P. E. Beta Basım Yayım Dağıtım A. Öz. Beer. 2007. 1. 1995. Ergüven. R. R. R. E.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->