P. 1
BOYUT KÜÇÜLTME VE ELEK ANALİZİ raporu

BOYUT KÜÇÜLTME VE ELEK ANALİZİ raporu

|Views: 1,008|Likes:
Yayınlayan: sseerrddaarr

More info:

Published by: sseerrddaarr on May 16, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II BOYUT KÜÇÜLTME VE ELEK ANALİZİ

064240005 HATIKE AVCI

MAYIS 2012 ÇORUM

1

ÖNSÖZ Bu rapor kapsamında kuramsal bilgilerde katı taneciklerin mekanik olarak parçalanmasını tanımlamak ve bu anlamda kullanılan cihazların anlatımını yapmak. Katıların tanecik büyüklüklerini esas alarak yapılan.Özellikle elek analizi kullanılarak bir numune içerindeki taneciklerin dağılımını tayin eden metodlar üzerinde durulacaktır. 2 . çok sayıda operasyonları anlatılacaktır.Hesaplamalar kısmında ise deneyden elde edilen verilerle kırma işleminin yapıldığı cihazın deneysel ve gücünün hesaplanmasıdır. Sanayide parçacık boyutlarının küçültülmesi ve aynı zamanda katıların tepkimeye girme yatkınlığının artması boyut küçültme işlemi olarak uygulanılır. katıların ayrılması işleminde kullanılan.

4.Ortalama Tanecik Boyutu 2.7.5.1.Tanecik Boyutu 2.6.1.Elek Analizi 2.3.Deneyin yapılışı 3.Karışımdaki Toplam Tanecik Sayısı 2.YORUM 6.KURAMSAL TEMELLER 2.1.Karışımın Özgül Yüzey Alanı 2.6.İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1.Boyut Küçültmenin Nitelikleri 2.6.Tanecik Şekli 2.GİRİŞ 2.ELEK ANALİZİ VERİLERİ 4.KAYNAKLAR 3 .ELEK ANALİZİ HESAPLAMALARI 5.3.5.Katı Taneciklerin Özellikleri 2.Karışık Tanecik Boyutu ve Boyut Analizi 2.2.5.6.2.Boyut Ufaltmada Gerekli Güç Hesabı 2.2.Boyut Küçültme Aygıtlar 2.

KURAMSAL TEMELLER Kırma ve öğütme katı taneciklerin daha küçük parçalara ayrılmasını sağlayan işlemlerdir. Endüstride katı maddeler çeşitli amaçlar için ufaltılır.İstenilen boyut dağılımında ürün vermeli.Kapasite büyük olmalı. istenmeyen kısımların mekanik yolla ayrılmasını sağlar. 4 . 2. küçük taneli katılar elde etmektir.GİRİŞ Boyut küçültme terimi. Yapay kimyasal maddeler toz halinde öğütülür.Elde edilen ürünün boyut dağılımının belirlenmesi. 3. Ticari ürünler çoğunlukla içerdiği parçacıkların büyüklüğü ve bazen de şekli bakımından önemli özellikler gerektirirler. Belli boyut aralığında ürün elde etmek ancak mümkün olabilmektedir. Küçük taneli parçacıklar yüzey alanları büyük olacağı için veya şekil. Kırıcı ve öğütücülerin temel amacı büyük taneli katılardan. Burada ufaltma işleminin enerji açısından verimliliği boyuttaki ufaltmaya karşılık elde edilen yeni yüzey miktarıyla ölçülür. 1.Birim miktar ürün için gerekli güç miktarı az olmalı. Lifli maddelerin büyüklüklerinin azaltılması daha kolay işlenmelerini sağlar. 2. katı maddelerin kesilerek ya da kırılarak daha küçük parçalara bölünmesi için kullanılır. Katı tanecikler esas olarak dört yolla daha küçük parçalara ayrılabilirler: a) Sıkıştırma b) Darbe c) Sürtünme d) Kesme Her birinin kullanıldığı yerler ayrı olup donatımlar da amaca uygun olarak yapılmıştır. Parçacık boyutlarının küçültülmesi. Gerçek kırıcı ve öğütücüler tek düze büyüklükte ürün vermezler. büyüklük. Kırıcı ve öğütücü olarak kullanılacak donatımlarda aranılan temel özellikler şöyle sıralanabilir: 1.BOYUT KÜÇÜLTME VE ELEK ANALİZİ AMAÇ: Bilyalı değirmenin deneysel ve teorik gücün bulunması. Plastik levhalar küçük küpler yada baklava dilimleri şeklinde kesilirler. aynı zamanda katıların tepkimeye girme yatkınlığını arttırır. ve sayılarından dolay isteniyor olabilirler. Ham cevher parçaları kırılarak işlenebilir boyuta getirilir.

vurma. balyoz.1. Boyut küçültme aygıtlar . öğütücüler. orta ya da ince ürünler verir. 1) Kırıcılar(kaba ve ince) A) Döner kırıcılar B) Kırma silindirleri C) Çeneli Kırıcılar 2) Öğütücüler(orta ve ince) A) Yuvarlanan baskı değirmenleri a) Toplu değirmenler b) Tekerli değirmenler B) Çekiçli değirmenler C) Aşındırıcı değirmenler D) Döner değirmenler a) Çubuklu değirmenler b) Bilyalı değirmenler. Fındık kırıcı. aşındırma ve kesmedir. Genellikle sert. aşırı ince öğütücüler ve kesme makineleri olarak gruplara ayrılır. Kesme işlemi belirli parçacık büyüklüğü ve bazen belli şekiller verir. baskı . çakıl taşlı değirmenler c) Borusal değirmenler. kaba. Aşındırma ile yumuşak ve aşındırıcı olmayan maddelerden çok ince ürünler elde edilir. kat maddelerden daha küçük taneler elde etmek için uygulanan kaba kırmada uygulanır. törpü ve makas bu dört türe örnek olarak verilebilir.2.Boyut Küçültme Aygıtlar Katılar sekiz ya da dokuz değişik yolla ufaltılabilirse de. Vurma. kırıcılar. Boyut küçültme aygıtlarının başlıca türleri şunlardır. boyut küçültme makinelerinde bunların yalnızca dördü yaygın olarak uygulanır. bölmeli değirmenler 3) Aşırı ince öğütücüler A) İç sınıflandırmalı çekiçli değirmenler B) Akışkan enerjili değirmenler 4) Kesme makineleri 5 . Bunlar.

2.Boyut Küçültmenin Nitelikleri Yukarda bahsedilen makineler boyut küçültme aygıtlarının başlıca ideal tipleridir. İdeal bir kırıcı ya da öğütücü.Birim nicelikte ürün elde için küçük bir güç gerektirmeli 3.ÇENELİ KIRICI: DARBELİ KIRICI: KONİK KIRICI: 2.Büyük kapasitede olmalı 2. 1.Belirli bir büyüklükte ya da istenen boyut dağılımında ürün vermeli 6 .

Bu ifadenin genelde küçük tanecikleri öğütme işlemleri için daha doğru sonuç verdiği gözlenmiştir.Yukarıdaki ifade buna göre integre edilirse aşağıdaki ilişki elde edilir: E = KR [1/X2 – 1/X1] KR E :Sabit . Geliştirilen teoriler “X” boyutundaki bir tanecikle dx’lik bir değişim yapılabilmek için gerekli “E” enerjisinin X boyutunun üssüyle orantılı olduğunu varsaymaktadır. X2 : Ürünün ortalama çapı . küçük taneli katılar elde etmektir. mm C.C/Xn X: tanecik boyutu. Kırıcı ve öğütücülerin temel amacı büyük taneli katılardan. Küçük taneli parçacıklar yüzey alanları büyük olacağı için veya şekil. 2. Burada ufaltma işleminin enerji açısından verimliliği boyuttaki ufalmaya karşılık elde edilen yeni yüzey miktarıyla ölçülür. X1 : Beslemenin ortalama çapı (1) (2) :Birim miktar beslemenin boyutunu X1 den X2 ye indirmek için gerekli iş.Boyut Ufaltmada Gerekli Güç Hesabı Katılarda boyut ufaltma işlemlerinde genellikle güç hesabı için çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Belli boyut aralığında ürün elde etmek ancak mümkün olabilmektedir.n: sabitler(maddenin boyutuna. büyüklük sayılarından dolayı isteniyor olabilirler. Bu yöntem boyut küçültücülere uygulandığında ideal ve gerçek arasındaki farklar önemli ölçüdedir ve bu farklara kuramsal olarak tümüyle cevap verilemez. cinsine makinenin tipine bağlı ) Rıttınger gerekli gücün yaratılan yeni düzeyle orantılı olduğunu önermektedir. dE/dX = . Gerçek kırıcı ve öğütücüler tek düze büyüklükte ürün vermezler.Kullanılan aygıtların iş gücünü incelemek için yaygın bir yöntem. Alan uzunluğunun kesitiyle orantılı olduğu için bu varsayıma göre n=2 olmaktadır.3. standart olarak ideal bir işlem ortaya koymak ve elimizdeki aygıtın özelliklerini bu ideal birimle karşılaştırarak ikisi arasındaki farklara cevap vermektir. Ancak bunların hiçbiri pratik sonuçlara yeterince uymamaktadır. 7 .

DP :Ürünün çapı .39 Bu değerler maddenin kuru olması durumunda 1.45 11. Ei çalışma indeksini önermiştir.1/√DF ) P T :Güç . DF :Beslemenin çapı . Ei olarak birim ağırlıktaki iri taneler 100 μm elekte %80’i geçecek şekilde ufaltmak için gerekli Kw-h/ton cinsinden enerjiyi tanımlamıştır. Bu tür analiz ‘türevsel analiz’ olarak bilinir. Son olarak Bond tarafından önerilen modelde gerekli işin ürünün yüzey alanı/hacim oranının karekökü ile orantılı olduğu varsayılmaktadır (n=1. ton/dak . tartılarak bulunur. ft .Elek Analizi Çeşitli boyuttaki taneciklerden oluşan bir karışımdaki boyut dağılımını belirlemek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi elek analizidir.Kick ise öğütmede gerekli enerjinin doğrudan boyut ufaltma oranı ile orantılı olduğunu öne sürmüştür. %80’i XF μm’den geçen birim miktar beslemeden %80’i XP μm’den geçen ürün elde etmek için gerekli enerji miktarı olmaktadır. Bu değerler kullanılarak kütle kesri halinde tek bir elekte kalan miktarı ifade edilir. Bu durumda ise n=1 olacak ve integre edilmiş ifade aşağıdaki şekilde olacaktır: E = C ln (X1 / X2) = KK log (X1 / X2) KK : Sabit. Eİ değerleri Madde Boksit Kömür Granit • Eİ 9. hp :Besleme hızı . Her bir elekte kalan madde miktarları. İngiliz birim sisteminde Bond eşitliği en son aşağıdaki şekle dönüşmektedir: (5) P/T = 1. 2. Buna göre E. örneğin 14/20 ifadesi taneciğin 14 nolu elekten geçip 20 nolu eleğin üzerinde kaldığını göstermektedir. ft (3) Eİ için tipik değerler aşağıdaki tablo 1 de verilmiştir: Tablo 1.5) E =KB 1 / √X2 (4) Bu eşitliği kullanmak için Bond. Elek analizi ile tanecik büyüklüğünü tanımlarken taneciğin en son geçtiği elek büyüklükleri verilmelidir. Bu yöntemde eldeki karışım seri haldeki eleklerden geçirilerek kısımlara ayrılır.37 14.4. Tablo 2 de örnek bir 8 .34 ile çarpılmalıdır.46Eİ ( 1/√DP .

0104 0.0417 ‘Mesh’ 35/48 48/65 65/100 100/150 150/200 Kapta Δφn 0.0251 0.0058 0. cm 0.de verilmiştir.0210 Dpn . Tablo 3.0077 0.Kümülatif elek analizi. “Mesh” 4 6 8 Dpn. Elekler yukarıdan başlayarak numaralandırılır.2362 Ф 0.0833 0.0538 0.0208 0.3327 0.Bu toplam değerler toplamın alındığı son “mesh” değerine karşılık tablo halinde verilir.de türevsel elek analizi verilen sistem için hesaplanan toplama elek analizi Tablo 3.Her bir elekte kalan madde miktarı en büyük elekten başlayarak birbiri üzerine ilave edilir.9616 0.0075 Dpn .0251 0. Tablo 2.9795 9 .257 0.125 0.00 0.159 0.Kümülatif elek analizi türevsel elek analizinden yararlanılarak bulunur.Tablo 2.Tüm örnek için Ф’ nin değeri bire eşit olacaktır.0589 0.0074 Elek analizinde ikinci yöntem kümülatif elek analizdir.0295 0.0417 0. cm 0. Ф miktarı Dp’ den daha büyük çapta olan katı taneciklerin miktarını tanımlamaktadır.9718 0.0147 0. Dpa ise ‘n’ numaralı elek açıklığına eşit olan çap olarak alınmaktadır.2362 0.1651 0.1501 “Mesh” 35 48 65 Dpn.0031 0.0208 Ф 0. cm 0. cm 0.4699 0. burada Δφn ‘n’ numaralı elekte kalan katı madde kütle kesrini göstermektedir.Ф aşağıdaki eşitlikle tanımlanır: Φ = ∆Ф1 + ∆Ф2 + ……….1168 0. Türevsel elek analizi ‘Mesh’ 4/6 6/8 8/10 10/14 14/20 20/28 28/35 Δφn 0. = ∑ ∆Фn (7) Toplama elek analizi Ф ile Dp (elek “n” nin delik büyüklüğü) arasındaki ilişkiyi verir.0041 0.3207 0.3327 0.0102 0.0295 0.türevsel elek analizi verilmiştir.

0833 0. Dp :Eşdeğer çap veya nominal çap (8) Tablo 4.Ancak bu terimler bir ölçüde rasgele tanımlardır.0104 0.Büyük katı parçaların kırılmasıyla elde edilen daha küçük boyutlu ancak homojen olmayan katı tanecik karışımı için ise bu özeliklerin tanımı mümkün olmayacaktır.6 ile 0.de çeşitli maddeler için şekil faktörleri verilmiştir.0589 0.9853 0.73 0.9894 0.0074 0.7278 0.Kırılmış katı tanecikler için Фs 0.65 0.1168 0. Vp :Tek taneciğin hacmi Eşdeğer çap bazen aynı hacimdeki küpün çapı olarak tanımlanır.1.Yüzey alanı adsorpsiyon deneylerinden veya dolgulu kolondaki basınç düşüşünden yararlanılarak bulunur.0147 0.Bu nedenle literatürde şekil ve boyut için farklı tanımlara rastlamak mümkündür.10 14 20 28 0.Şekil faktörleri.9406 100 150 200 Kapta 0.9925 1.4708 0.Katı Taneciklerin Özellikleri Tek başına bir katı madde büyüklüğü şekli ve yoğunluğu ile tanımlanabilir.1651 0.83 0.0000 2.8 aralığındadır.8868 0.5.Bu durumda uygun şekilde tanımlanmış şekil faktörleri ve boyutlar kullanılmaktadır.5.Tablo 4.Ancak taneciklerin aşınmaya uğraması durumunda Фs 0.28 10 . 0. Küre küp veya kısa silindir Kum tanesi Kömür tozu Kırılmış cam Mika kırıkları Фs 1.Bu durumda Dp elek analizine dayalı olarak belirlenen nominal çap olmaktadır.Ancak çok ufak tanecikli karışımlar için hacmi tam doğru olarak bulmak mümkün değildir.95 değerine kadar çıkar.Tanecik Şekli Tek bir katı taneciğin şekli şekil faktörü Фs ile tanımlanır: Фs = 6Vp/ DpSp Sp : Tek taneciğin yüzey alanı. 2.

6.2.6.Her bir kısım için eşitlik (9) ve (10) dan hesaplanan N1 ve A1 değerleri toplanarak numune için A ve N değerleri bulunabilir.Eşit boyutlu olmayan sistemlerde ise en büyük iki boyut sistemi tanımlamada kullanılır.1. ΦS bilinen bir numune için her bir kesrin yüzey alanları eşitlik (10) dan bulunur ve bunların toplamı özgül yüzey alanı AW olarak tanımlanır.Tek bir taneciğin hacmi VP olduğuna göre numunede ki toplam tanecik sayısı N= m / VPSP Toplam yüzey alanı ise A=NSP= mSP / VPρP = 6m / ΦSρPDP (10) (9) Eşitlik (9) ve (10) dan çeşitli boyut ve yoğunluktaki karışımlara uygulamak için karışım önce yaklaşık olarak sabit yoğunluk ve boyutta kısımlara ayrılır.Karışık Tanecik Boyutu ve Boyut Analizi DP çaplı taneciklerden oluşan bir numunede taneciklerin toplam hacmi m/ρP olur.2.5. 2.2. AW = 6X1 / ΦSρPDP1 + 6X2 / ΦSρPDP2 + ………… = 6 / ΦSρP Σ Xİ / D Pİ (11) Xİ n DPİ : Verilen aralıktaki kütle kesri :Aralık sayısı : ortalama tanecik çapı (en küçük ve en büyük çapların aritmetik ortalaması) 2. 2.6.Karışımın Özgül Yüzey Alanı Tanecik yoğunluğu ρP ve küreselliği (şekil faktörü).Tanecik Boyutu Eşit boyutlu tanecikler için tanımını kullanmak uygun değildir. DS = 6Xİ / ΦSAWρP (12) 11 . (a)en yaygın kullanılan hacim yüzey ortalama çapı DS dir.Ortalama Tanecik Boyutu Bir karışımın ortalama tanecik boyutu farklı şekillerde tanımlanır.

Tanecik hacmi DP ile orantılıdır.Karışımdaki Toplam Tanecik Sayısı Türevsel analizden giderek karışımdaki tanecik sayısını bulmak için her bir karışımdaki tanecik sayısı bulunur ve bunların toplamıN (toplam tanecik sayısı / birim kütle) değerini verir.Her bir kesirde tanecik sayısının bilinmesi durumunda aşağıdaki eşitlik kullanılabilir DS = Σ NİD3Pİ / Σ NİDPİ (b)Aritmetik Ortalama Çap.6.  Değirmene yükleme yapılmadan watt-metre yardımıyla 1 saniyedeki devir sayısı okunur. Kısa bir teori bilgi ek olarak verilmiştir.  300 gr kadar taş tartılarak değirmene yülenir 12 .  25-30 adet farklı büyüklükteki bilya değirmene konulur. VP = аDP3 (17) (16) (15) (14) (13) 2.Deneyin yapılışı Ön çalışma: boyut küçültme elek analizi konusunda temel prensiplerin tekrar edilmesi. DN DN = Σ (NİDPİ) / NT (c)Kütle Ortalama Çapı DW DW = Σ XİDPİ (d)Hacim Ortalama Çapı DV DV = [ 1 / Σ ( Xİ / DPİ3 ) ] 1/3 2.3.7.

73 4.3832 0.6 26.5 mm 0.70 0.4 10.063 0.72 15 dakika 36.591 0.063 mm 0.46 1.4 14.063/0.58 0.25/0.49 1.001 13 .50 1.76 0.4 26.20 mm 0.090 mm 0.62 7.20 0.37 1.74 1.125/0.65 0.24 1. Kırma işlemi devem ederken watt-metre’den devir sayısı okunur  Elle kırma işlemi tamamlandıktan sonra elek analizi yapılır.6 14.76 1.25 0.9/0.4 27.51 1.ELEK ANALİZİ VERİLERİ 4 mm 2 mm 1 mm 0.67 0.5/0.125 0.8 0.00 0.57 5.48 0.68 0.8 0.7 27.8 14.8 12.76 4.00737 1.71 0.125 0.0047 0.7 8.73 20 36.46 1.64 7 dakika 37.00727 0.09 0.591 0.74 1.68 10 dakika 37.032 ΔP.0877 0.1518 0.0172 0.82 8.6 25.063 0.  Eleme işlemi sonunda her bir elekteki miktar tartılarak belirlenir.09 0.96 3.72 7.2 0.125 mm 0.86 5.0149 0.92 8.032 ΔΦN 0.20/0. 3.00819 0.78 0.ELEK ANALİZİ HESAPLAMALARI Taş Elek No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elek Altı TOPLAM Ayrımsal Elek Analizi Mesh A/4 4/2 2/1 1/0.25 mm 0.04919 0.032 mm Elek altı 5 dakika 38.96 0.56 4.32 0.5 0.25 0.86 1.2828 0.38 1.48 1.5 0.80 0. mm 4 2 1 0.

42 1.55 1.4 5 7 10 süre 15 20 14 .46 1.59 1.58 1.56 1.44 1.4 mm için elek üstü miktar elek üstü miktar 1.48 1.57 1.54 5 7 10 süre (dakika) 15 20 2 mm için elek analizi elek üstü miktar 1.

0382)/(10-5)] Y=1.dakika arasında yapılmıştır.16 (gr) / 0. Y=1.4(cm) 15 .411+(25-20*[(1.79 25.73*1.3843=24.73 (10) A= 6*3.1 mm için elek üstü elek üstü miktar 1.dakika arasında yapılmıştır.4377)/(20-15)] Y=1.22 Toplam Yüzey Alanının Hesaplanması (A) : A=NSP= mSP / VPρP = 6m / ΦSρPDP A=61.Ve 2 mm’lik mesh göz önünde bulundurulmuştur.1708=14.5 0 5 7 10 süre (dakika) 15 20 7.Ve 2 mm’lik mesh göz önünde bulundurulmuştur.0382+(7-2)*[(1.411-1.0533 gr/cm3 *0. Dakikadaki bulunan değerin doğrulanması için yapılan ekstrapolasyon: 20.dakika ve 10.Dakikadaki bulunan değerin doğrulanması için yapılan interpolasyon: 5. Y=1.1708 Y=antilog 1.dakika ve 25.1708-1.5 1 0.6457 cm2 ΦS Taş= 0.3843 Y=antilog 1.

Bu eleğin altında elek numaraları gittikçe küçülen serinin diğer elekleri yer alır. Bu şekilde ki bir madenin elek analizi.5. Elde edilen verilere göre türevsel elek analizi ve türevsel analiz verilerinden de yaralanarak 16 .Serbestçe akan ufak taneciklerden oluşan katı maddeler kendilerini elek analizleri ile karakterize ederler. Elek topluluğu elle ve ya mekanik olarak belirli bir şekilde ve belirli bir süre sarsılır. Her elek üzerinde toplanan madde topluluğu alınıp tartılır.YORUM Boyut küçültme ve elek analizi deneyinde parçacık boyutlarının küçültülmesi ve aynı zamanda katıların tepkimeye girme yatkınlığının artması ( boyut küçültme işlemi ) ile çeşitli boyuttaki taneciklerden oluşan bir karışımdaki boyut dağılımını belirlemek için elek analizi yöntemlerini uygulanır. numuneyi en büyük delik açıklığı bulunan elek üzerine koymak suretiyle başlatılır.

717 2.tr/RAPOR.Elek analizi uygulamalarında kömür için pP ve A değerleri hesaplanmıştır. Çeviren Prof.atauni.kümülatif elek analizi uygulanmış olunur. Sayfa. Deney Föyü 17 .Büyük katı parçaların kırılmasıyla elde edilen daha küçük boyutlu ancak homojen olmayan katı tanecik karışımı için bu özeliklerin tanımını içermez. Kimya Mühendisliğine Giriş .edu. Tek başına bir katı madde büyüklüğü şekli ve yoğunluğu ile tanımlanabilir. 716. İhsan ÇATALTAŞ Üçünçü Baskı . http://cevresorunlari. İnkilap Kitabevi .KAYNAKLAR 1. Dr.Literatürden araştırılan verilere göre bu değerler sınır koşullarının içerisinde yer almaktadır. Bu deney kapsamında yapılan hatalar genellikle eleklerin tartımı sırasında taş miktarındaki azalma yada bir önceki tartımdan sonra eleklerin çokta iyi temizlenmemiş olması olarak düşünelebilir 6. Kimya Mühendisliği Laboratuarı II.htm 3.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->