P. 1
-1929 EKONOMİK KRİZİ-SUNUM

-1929 EKONOMİK KRİZİ-SUNUM

|Views: 817|Likes:
Yayınlayan: kokomoko78

More info:

Published by: kokomoko78 on May 15, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

Finansal Kriz Kuramları Dersi Yıl İçi Ödevi Konu: 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve İktisat Okullarının Krize

Bakış Açısı Adı Soyadı: Koray YILMAZ Numarası: 08052501 Dersin Hocası: Yar.Doc.Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN

1929 BUNALIMININ SEBEPLERİ .KEYNESYEN OKUL ve KLASİK OKULLA KARŞILAŞTIRMALI KRİZE YAKLAŞIMLARI .KRİZİN SONUÇLARI .KRİZİN PATLAK VERİŞİ: KARA PERŞEMBE .İÇİNDEKİLER .KRİZİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ .ROOSEVELT VE ‘’NEW DEAL’’ .1929 EKONOMİK BUNALIMINA GENEL BAKIŞ .

çiftçileri ve kırsal bölge nüfusunu kötü etkilemiştir. tarım ürünü fiyatlarındaki % 40-60’lık düşüş. 1 Büyük bunalım farklı ülkelerde farklı tarihlerde sona ermiştir. Cumhuriyetin 75. Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen.. 1929’da başlayan (etkilerini ancak 1930 yılının sonlarında tam anlamıyla hissettiren) ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen isimdir. O yıla kadar oluşan diğer krizlere bakıldığında dünya ticaretinin en fazla % 7 oranında düştüğü düşünülürse 1929 bunalımının ne derece etkili olduğu tahmin edilebilir. Talebin beklenmedik düzeyde düşmesi nedeniyle madencilik alanı buhranın en fazla etkilendiği sektörlerden biri olmuştur. yeryüzündeki toplam üretimin % 42 oranında ve dünya ticaretinin de % 65 oranında azalmasına neden olmuştur. Bunalımdan etkilenen birçok ülkede inşaat faaliyetleri durmuş.1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMINA GENEL BAKIŞ 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı. Buhran. Cilt 23-24. Dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına. 1 Gökçen Ahmet M Cumhuriyet Döneminde İktisadi Gelişme. dünyanın geri kalanında da (özellikle de sanayileşmiş ülkelerde) yıkıcı etkiler yaratmıştır. Bu kentlerde bir işsizler ve evsizler ordusu yaratmıştır. Yeni Türkiye Dergisi.yılı Özel Sayısı. Ankara 1998. .

başkan Hoover yönetiminin ekonomi alanındaki tecrübesizliği olduğu söylenebilir. Bu da tek bir holdingin bile iflasının ekonomiyi sarsmaya yeteceğini gösteriyordu. Amerika’da irili ufaklı pek çok şirket varken 1. hem de başarılı değildi. Ancak 1929 krizine müdahale etmemenin toplumsal maliyeti çok büyük olmuştu.KRİZİN SEBEPLERİ Dünyayı etkileyen pek çok olay üzerinde olduğu gibi bu olayın da sebepleri üzerinde çok sayıda yorumlar yapıldı. S:42. Vurgulanması gereken son sebep ise. C:2. Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluklar karşısında şirketler birleşmek zorunda kalmış ve tekeller oluşturmuşlardır. Yeni Türkiye Dergisi. rezerv ve kredi oranlarını belirleyen yasalar yoktu. Şen Hüseyin. Ancak bunların genelinde yer alan ortak birkaç sebebi şöyle sıralayabiliriz : Birincisi. 2001. Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri. Hoover yönetimi liberal ekonomi anlayışına göre ekonomiye devlet müdahalesi yapmamayı uygun görmüştü. Başkan müdahaleye karar verdiğinde ise hem çok geç olmuştu. İkinci bir sebep de. Kredilerin mal ve hizmet 2 Aktan Can Coşkun. Bankaların sermaye esaslarını. . Bu da yatırımcılar açısından bilgi eksikliğine yol açıyordu. başta da belirtildiği gibi Amerika’nın baş kreditör olmasıydı. bankaların kötü yapılanmış olmasıydı.2 Üçüncü bir sebebin de.

3 KRİZİN PATLAK VERİŞİ : KARA PERŞEMBE New York Borsası 1928 yılının başından 1929 yılı Ekim ayının başına kadar olan süreçte yükseliyordu.olarak ödenmesi denense de sonuçta Amerika hesapsızca vermiş olduğu kredileri geri alamadı. Bunalımın etkileri 2.com/1929_d%C3%BCnya_ekonomi_krizi/ansiklopedi . binlerce insanın mal varlığı yok olmuştur. Dünya Savaşı’na kadar yaklaşık 10 yıllık bir periyotta devam etti.2 milyar dolar yok oldu. Ancak 3 Ekim 1929 tarihine gelindiğinde borsanın ilerlemesi durmuş ve ‘’ Kara Perşembe ‘’ olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurdu. 4. 3 turkcebilgi. Bu insanlar açlığa sürüklendi ve sebze-meyve yetiştirip satarak yaşamaya çalıştılar. Bu süreçte 4000 kadar banka batmış. Piyasadaki para bir anda yok olduğu için insanlar ihtiyaçlarını karşılama da takas yoluna giderek bir nevi değiş-tokuş ekonomisine geri döndüler.

com/1929-dunya-ekonomik-krizi/4288436 .ROOSEVELT VE ‘’ NEW DEAL ‘’ Amerikan halkı bu büyük çöküşten Hoover yönetimini suçlu buldu. Çalışma saatleri azaltılarak işsizlik sorunu çözülmeye çalışıldı. İlk kez merkez bankası kuruldu. 4 4 tarihdersnotlari. ‘’ New Deal ‘’ programına bakıldığında çok da başarılı bir program olmadığı görüşü hakimdir. Roosevelt’in devlet harcamaları politikası ise bir denge politikasıydı. devlet yüksek sayılabilecek bir düzeyde minimum reel ücretleri belirledi. Devlet harcamalarının ekonomiyi canlandırmaya yetmediği. Amerikan ekonomisi tarihinde ilk kez devlet müdahalesine maruz kalıyordu. 500 kadar yeni düzenleme yapıldı. Talep sorununu çözmek içinde. Roosevelt ‘’ New Deal ‘’ ı 1930-1937 yılları arasında uygulama fırsatı buldu. İşe bankacılık sektörüyle başladı.blogcu. Devlet müdahalesine karşı olan sanayicileri karşısına almamak için özel sektörün ilgilenmediği büyük yatırımlar gerektiren alanlarda harcama yapılıyordu. devletin ekonomideki payının da artmadığı ve yeni yatırımlarının yetersiz kaldığı bilinir. Onun yerine ekonomik sistemde köklü değişiklikler vadeden Roosevelt seçildi.

Küçük imalat işletmelerinde iflaslar hızlı bir artış göstermiş. Dünya Savaşları Ve Büyük Buhran Arasındaki Etkileşimin Ekonomi Politiği. s. Türkiye’nin kuruluş yıllarında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yer verilmediği için dış dünyaya olan bağlılık daha çok dış ticaret yoluyla olmuştur. Bu da 2. ödemeler dengesi açıkları ve parasal kriz olarak ortaya çıkmıştır. 5 TÜRKİYE’YE ETKİLERİ 1929 yılında dünya genelinde yaşanmış olan ekonomik bunalım. enflasyonsuz orijinal finansman yöntemleriyle iç piyasayı canlandırmayı başarmıştır. Almanya’da işsizler Nazi totalitarizmine kapıldılar.Ü. 88 . özel sektör sanayileşme yönünde beklentilerin altında bir performans göstermiştir. Bundan dolayı kriz etkisini daha 5 İbrahim Bakırtaş ve Ali Tekinşen. Bu yüzden malın malla mübadelesini gerçekleştirmek imkanını sağlayan bir counter-trading modelini benimsedi. 2008.Depresyonu yenerek tam istihdama ulaşan ilk sanayi ülkesi Almanya’dır. Ancak dünya pazarları Almanya’nın ihracatına açık değildi. Dünya Savaşı’nın başlıca nedeni sayılır. S. Türkiye’de özellikle. Almanya. Planlama ve benzeri yöntemlere başvuran ABD ve Fransa gibi demokrasiler ılımlı çözümlere yönelirken. S-12. Serbest döviz piyasalarında ihracat mallarına uygun fiyatla alıcı bulamayan ülkelerin müşterisi durumuna geçti. Bu da 1933 yılından itibaren devletin gerek sanayileşme gerekse bankacılık alanlarında doğrudan girişimleri hızlandırmasına neden olmuştur.

Bu durum da üretim gücünün oldukça düşük olduğunu göstermektedir.çok dış ticarette göstermiştir. Bu miktar yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermekle beraber genel olarak artış yönünde eğilim göstermiştir. 6 7 Abit Cengiz. Merkez Bankası kurma kararı hızlanmış ve yeni dış kredi bulma gereksinimi artmıştır. 2008. M. çiftçiler üretimi arttırmak üzere almış oldukları kredileri ödeyememe sorunuyla karşılaşmış. Bu durum 1947 yılından sonra değişmekte ve dış ticaret dengesi ithalat yönünde bir artış göstermektedir.929 milyon TL. s.tr . Bu. 6 Tablodan da görüldüğü gibi 1948 temel yılına göre sabit üretici fiyatlarıyla GSMH 2. Y. 13 7 www. 1929 Ekonomik Krizinin İstanbul’a Etkisi. piyasa mekanizmasının artık kendiliğinden işlemediği görülmeye başlamıştır. Borçların yeniden yapılandırılması için yeni anlaşmalar imzalanmıştır. Ticaret şirketleri.L. cari fiyatlarla ise 953 milyon TL’dir. Gerek sabit gerekse cari fiyatlarla GSMH oldukça düşük düzeylerde bulunmaktadır.gov. Dünya buhranını Türkiye ekonomisine yansımasıyla birlikte 1930-1933 yılları arasında ithalatta hızlı ve büyük daralma meydana gelmiştir. Tezi. Türkiye ekonomisinde bir para krizinin yaşanmasına neden olmuştur. İstanbul. Tarımsal ürün fiyatlarında yaşanan büyük değer kayıpları dış ticaret hacmini daraltmış ve ekonomik krizle birlikte Türkiye’de iflasların yaşanmasına neden olmuştur.Ü. sanayiciler.tuik. Sanayileşme süreci hızlanmıştır.

960.2 75 1930 1 580.8 5.4 223 1948 9 492.7 8 537.0 7 679.4 8 677.9 71 1931 1 391. GSMH Reel GSMH İhr.5 7 798.6 7 864.4 35 212.7 7 412.6 73 1935 1 310.2 5 235.8 94 1937 1 806.4 91 1942 6 195.9 37 065. Büyük Buhran Yıllarında Türkiye Ekonomisi Yıl Nom.0 215 1947 7 542.5 115 1939 2 063.3 88 1929 2 073.9 178 1945 5 469.7 60 1932 1 171.8 76 1936 1 695.2 197 1949 9 054.3 7 780.1 9 127.0 6 233.2 48 1933 1 141.7 7 037.6 8 192.6 81 1928 1 632.5 5 393. (Milyon US) 108 114 124 70 60 41 45 69 71 74 91 119 93 50 55 113 155 126 97 119 245 275 290 . (milyon TL) (milyon TL) (Milyon US) 1927 1 471.Tablo 1.4 126 1943 9 231.5 4 341.2 3 909.1 6 429.8 248 İth.1 5 278.8 100 1940 2 403.6 5 865.9 58 1934 1 216.9 197 1944 6 684.9 6 217.4 6 063.1 168 1946 6 857.2 109 1938 1 895.9 81 1941 2 992.

2 11 644. İşsizlik ve durgunluk gibi iki büyük meseleyle karşı karşıya kalmış olan piyasa ekonomilerinin önü tıkanmıştır.1 54 090.2 70 868.0 62 994. 1921’de İngiltere’de başlayan kriz.9 66 844.3 13 389. Para ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment. iktisatçıların dikkatini Neoklasik iktisadın dışında makro ekonomiye ağırlık veren bir yöne kaydırmıştır.5 19 117.9 43 446. Money and Interest) adlı kitabı. Keynes bu akımın bir devamı olarak ortaya çıkmıştır.3 56 641.3 68 521. 1930’lu yıllarda. John Maynard Keynes’in 1936 yılında yayınladığı “İstihdam.9 34 999.6 58 428.4 22 047.4 15 914. Aslında makro teoriye duyulan ilgi 1920’li yıllarda başlamış.0 46 664.6 263 314 363 396 335 313 305 345 247 354 321 286 402 556 533 478 498 407 397 315 470 468 KEYNESYEN OKULUN KRİZE YAKLAŞIMI Yirminci yüzyılın iki paylaşım savaşı arasında kalan dönemi.3 38 505. “Keynesyen Devrim” adı verilen teorik gelişme ile tartışmalar yeni bir boyut kazandı.3 15 607.1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 9 694. Neoklasik teori etrafında dolanan çeşitli fikir akımları tartışılırken.4 48 521. hem Avrupa hem de Amerika için bir buhran dönemi olmuştur.0 29 309. 1930’lu yıllardan itibaren bütün dünyayı sarmıştır. 1920’li yıllarda birçok iktisatçının . Özellikle İsveçli iktisatçı Knut Wikscell’in ekonomik dalgalanmalarla ilgili görüşleri.9 43 670.5 52 460.

1990. Ekonominin talep yönüne ağırlık veren politikaların düzenlenmesindeki amaç. bir durgunluk (depression) döneminden sonra. Ekonomik Sistemler (Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm). Keynes’e göre. Keynes’in bu görüşleri iktisatçıları derinden etkilemiş ve bu teorinin Neoklasik teoriden tümüyle ayrı bir teori olduğu ve yeni bir entelektüel devrimi başlattığı düşünülmüştür. M. 96. Bursa. 8Ancak bu iktisatçılar. ekonomide kendi kendini düzenleyen bir mekanizmanın olduğuna ve ekonominin. ekonominin kendi kendine düzeleceğini öne süren görüşlere güveni zayıflatmıştır. İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinde yaygın ve devamlı bir işsizlik ortaya çıkmıştır.dikkatini çekmiş ve ekonomik dalgalanmaların nedenleri ve bu dalgalanmaların kontrolünde para ve kredi politikalarının etkin olup olamayacağı konularında yoğun bir tartışma alanı oluşmuştu. Neoklasik teorinin genel yapısı içinde kalarak. yeniden tam istihdam dengesine döneceğine inanmışlardır. düşük faiz uygulamak suretiyle tam istihdama ulaşmayı amaçlayan bir politikaya güvenilemezdi. s. Ancak bu dönemde meydana gelen ve “Büyük Dünya Bunalımı” adı verilen durgunluk dönemi yaşanmış ve ABD. ekonomik gelişmede kısa dönemli istikrarsızlıkların giderilerek doğrudan doğruya kamu 8 J. Albertini. işte böyle bir ekonomik bunalım döneminde ortaya çıkmış ve ücretlerle fiyatların esnek olduğu bir ekonomide tam istihdamın kendiliğinden sağlanacağını öne süren Neoklasik teoriyi reddetmiştir. Keynes. toplam talebin ana unsuru yatırım harcamaları idi ve belirsizliklerle dolu bir dünyada. . Bu durum.

“Genel Teori”nin temel amacı. Denge.harcamaları ve vergiler yoluyla istihdam ve üretim seviyesinin temel belirleyicisi olan efektif toplam talebin. yeniden iktisatçıların gündemine geldi. “Genel Teori”nin ortaya çıkmasıyla birlikte. Keynesyen görüşe göre genel fiyat seviyesini. Burada bazı bilgileri de eklemek gerektiğini düşünüyorum. Neoklasik teorinin unutturduğu makro analiz. eksik istihdam veya tam istihdamda denge sağlanabilir görüşündedirler. Ekonomi her zaman tam istihdamda değildir. Klasikler ve keynesyenler ekonominin her zaman dengeye ulaşacağına hemfikirler ancak klasikler bunun tam istihdamda gerçekleşeceğini savunurken keynesyenler denge için tam istihdamın gerekli olmadığını savunur: aşırı istihdam. toplam arz ile toplam talebin veya toplam yatırımla toplam tasarrufun eşitlendiği noktada gerçekleşir. herkesin faiz oranının düşebileceği minimum seviyeye . Keynesyen teoride likitide tuzağı. “bir bütün olarak üretim ve istihdam düzeyinde meydana gelen değişmeleri belirleyen güçlerin incelenmesidir”. Keynes’in kitabın ön sözünde belirttiği gibi. tam istihdam üretim seviyesine uygun olarak etkilenmesidir. Böylelikle. Faiz oranı yüksekken düşeceği bekleniyorsa para talebi azalır tersi durumda artar. gelir seviyesini ve istihdam seviyesini talep belirler yani talep arzı yaratır görüşünü benimserler. ilgilenilen temel konu. kaynakların tümünün kullanımının mümkün olup olmadığı konusu olmuştur. Talep yönlü iktisat 1929 Büyük dünya krizine çözüm bulmak amacıyla 1930’larda ortaya çıktığndan bahsetmiştik. kaynakların alternatif kullanımlar arasında nasıl dağıtılacağı konusu değil.

işgücü arzı ise klasiklerin dediği gibi reel ücretlerin değil nominal ücretlerin bir fonksiyonudur. Bu durum. Devlet kamu harcamalarını azaltarak ve/veya vergi oranlarını arttırarak müdahale eder. para talebinin faiz oranına sonsuz esnek olduğu halidir. Toplam talebin toplam arzdan veya yatırımların tasarruflardan az olduğu durumda da deflasyonist açık oluşur. Oysa keynesyen düşünce de devlet para politikası yerine maliye .düştüğüne inanmasıdır. Milli gelir arttıkça tüketimde artar ancak bu artış milli gelirdekinden az olur. Klasik okul ekonomiye müdahele etmenin sakıncalı olduğunu söylemekte eğer müdahele gereketiren bir durum varsa bunu da para politikası kullanılarak yapılmasını savunur. Bunu ortadan kaldırmak için de devlet kamu harcamalarını arttırır ve/veya vergi oranlarını azaltır. Ekonomide toplam talep toplam arzdan veya yatırımlar tasarruflardan fazlaysa enflasyonist açık söz konusudur. Tüketimi belirleyen unsur gelirdir. Keynesyen okulun klasik iktisat okulundan ayrıldığı noktalardan birini de burada görmekteyiz. Bu bağlamda yaşanan büyük kriz ortamından mevcut klasik anlayışla çıkılamayacağı anlaşılmıştır. Keynesyen okulun savunucuları var olan duruma müdahelenin şart olduğunu belirtmişlerdir ve onların görüşüne göre de bu müdahele devlet tarafından yapılmalıydı. Faiz oranı tüketim ve tasarruf fonksiyonlarını belirlemez. Ekonomide denge devlet müdahalesiyle gerçekleşir. Keynesyenler bırakınız yapsınlar’a karşı çıkmaktadır. İşgücü talebi ise klasiklerde olduğu gibi reel ücretlerin azalan bir fonksiyonudur.

Bu çerçevede. iktisatta devletin ekonomiye müdahale etmesini isteyen Keynesyen politikaların yükselmesine neden oldu.politikalarını kullanarak ekonomiye müdahale etmek gerektiğini savunur. 2. Türkiye’de 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur. . Dünya Savaşının meydana gelmesini engelleyemedi. 2. dünya ülkeleri NATO Paktı etrafında kümelenmiştir. Dünya Savaşı ile Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri. sermayenin reel yatırımlara yönelmesini engelledi. 2. ekonomik altyapılarını kaybettiler. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen üretim düşüşü ve yoksulluğu gidermek amacıyla ABD tarafından verilen dış yardımları almaya karar vermiş ve IMF ile 1946 yılında anlaşmaya vararak. Ancak bu politikalar da 2. milli parasını devalüe etmiştir. Bununla birlikte Rusya’yı dışarıda bırakmak ve Almanya’nın yeniden silahlanmasını durdurmak. IMF ve GATT gibi uluslararası ekonomik örgütler kuruldu. Bu ülkelerin ekonomilerini yeniden inşa etmek için Marshall yardımları ve bu ülkelerin iktisadi politikaları üzerinde önemli etkileri olan Dünya Bankası. Avrupa savunmasını ve güvenliğini ABD’nin garantisi altına almak amacıyla 1949 yılında askeri bir güç olan NATO kuruldu. talep yetersizliğinin oluşması ve işsizliğin artması. Dünya Savaşı sonrasında başlayan soğuk savaş döneminde. Üretimin düşmesi. Türkiye’de 1930-1946 yılları arasında ekonomik ve siyasi olarak tamamen dışa kapalı bir politika izleyerek tarafsız kalmayı tercih etti. SONUÇ Ekonomik buhran ile oluşan güvensizlik ortamı.

Ankara 1998. Kısa vadeli dış borç ödemelerinin artması yanı sıra ihracatın giderek düşmesi nedeni ile 1958 yılında Türkiye dış kredi bulamayıp moratoryum ilan etmiştir. İstanbul. İst. TÜHİS. Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları. 27 Mayıs askeri darbesi ile kesintiye uğrasa da birçok iflasa neden olmuştur. S: 41.com/1929-dunya-ekonomik-krizi/4288436 . • Kazgan. 2006. Şen Hüseyin. Yay. 2001. 2. Baskı. İktisadi Krizler. • www. Üretim ve ihracat kabiliyeti düşen Türkiye 1956-1958 yılları arasında IMF ile anlaşma sağlayamadı. Cilt 23-24. Özgüven Ali. 2008 • Akyıldız Hüseyin. Bunun getirdiği yeni etkiler ekonomiyi daralmaya götürdü.tr • tarihdersnotlari. Cilt: XXII. Mülkiyeliler Birliği Dergisi. Yeni Türkiye Dergisi.tuik. Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri. Bilgi Üniv. • Aktan Can Coşkun. 1923'ten Bu Yana Ekonomi Politikaları: Devletçilikten Devletin Tasfiyesine.blogcu.net/makale. • ortadogugazetesi. Bunun üzerine IMF ile yeni bir anlaşma yaptı. 1998. GültenTürkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001). Temel Dinamikleri Ve Çelişkileriyle Üretim ve Bölüşüm Süreci.gov. • Gökçen Ahmet M Cumhuriyet Döneminde İktisadi Gelişme. Yeni Türkiye Dergisi. C:2. Kocaeli. S: 213. Cumhuriyetin 75. 2005.yılı Özel Sayısı.1954 yılında tarım üretimindeki düşüş ihracattaki düşüşü izledi. 2001.php?id=4123 • Yılmaz Şiir. Yeni Türkiye Dergisi. S:42. KAYNAKÇA • Özdemir Süleyman.

Buhranlar.• İsmet Alkan. s. İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi. 3. 1948.123-126. . Tufan Yazman. C. A. İstanbul.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->