P. 1
AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI

AKÜ VE OTOMOTİV ELEKTRİK TESİSATI

|Views: 514|Likes:
Yayınlayan: gelelim

More info:

Published by: gelelim on May 13, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. AKÜ
 • 1.1. Akünün Tanımı
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 • 1.2. Akünün Görevleri
 • 1.3. Akünün Çalışma Prensibi
 • 1.4. Akü Çeşitleri
 • 1.4.1. Kurşun Akü
 • 1.4.2. Kalsiyumlu Akü
 • 1.5. Kalsiyumlu Akülerin Üstünlükleri
 • 1.6. Akünün Yapısı
 • 1.7. Akü Etiketi
 • 1.8. Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler
 • 1.9. Taşıta Göre Akü Seçimi
 • 1.10. Akü Kontrolleri
 • 1.10.1. Gözle Kontrol
 • 1.10.2.Yüzeyden Kaçak Kontrolü
 • 1.10.3.Yoğunluk Kontrolü
 • 1.10.4.Kapasite Kontrolü
 • 1.10.5. Vasıta Üzerinde Yüklü Muayene
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. AKÜ ELEKTROLİTİNİN HAZIRLANMASI VE YOĞUNLUK KONTROLÜ
 • 2.1. Ağırlık Esasına Göre Elektrolit Hazırlanması
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2.2. Hacim Esasına Göre Elektrolit Hazırlanması
 • 2.3. Hidrometre
 • 2.3.1. Su Yoğunluğuna Göre Bölümleme
 • 2.3.2. Bome Esasına Göre Bölümleme:
 • 2.4. Akülerin Şarj ve Deşarjı
 • 2.4.1. Akünün Deşarjı
 • 2.4.2. Akü Şarjı
 • 2.5. Aşırı Şarj ve Deşarjın Zararları
 • 2.5.1. Aşırı Şarjın Zararları
 • 2.5.2. Aşırı Deşarjın Zararları
 • 2.6. Akü Şarj Etme Metotları
 • 2.6.1. YavaşŞarj
 • 2.6.2. Normal Şarj
 • 2.6.3. Çabuk Şarj
 • 2.6.4. Araç Üzerinde Şarj
 • 2.6.5. Akü Şarj Süresinin Tespiti
 • 2.7. Akünün Self - Deşarjı
 • 2.7.1. Sülfatlaşma
 • 2.8. Kullanılmadan Bekletilen Akülerde Yapılacak İşlemler:
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-3
 • 3. OTOMOBİL TESİSATLARINDA KULLANILAN DEVRE ELEMANLARI
 • 3.1. Şalterler
 • 3.1.1. Mekanik Şalterler
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–3
 • 3.1.2. Manyetik Şalterler
 • 3.2. Tesisat Kabloları ve Renk Kodları:
 • 3.3. Ampul ve Çeşitleri
 • 3.3.1. Ampul
 • 3.3.2. Çeşitleri
 • 3.4. Sigortalar
 • 3.4.1. Tanımı
 • 3.4.2. Telli Sigortalar
 • 3.4.3. Devre Kesiciler
 • 3.4.4. Sigorta kutusu
 • 3.5. Röleler
 • 3.5.1. Akım Röleleri
 • 3.5.2. Emniyet Röleleri
 • 3.6. Soketler
 • 3.7. Kontak Anahtarı
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-4
 • 4. KONTAK ANAHTARI
 • 4.1. Görevi
 • 4.2. Yapısı
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–4
 • 4.3. Kontak Anahtarı Kontrolleri
 • 4.3.1. Şasi Kontrolü
 • 4.3.2. Devre Kontrolü
 • 4.3.3. Kısa Devre Kontrolü
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-5
 • 5. OTOMOBİL TESİSATINDA KULLANILAN KABLOLAR
 • 5.1. Kablo Malzemesi
 • 5.2. Kablo Renkleri
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–5
 • 5.3. Kablo Kesitleri:
 • 5.4. Otomobil Tesisatında Kullanılan Soketler
 • 5.4.1. Tanımı
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

Mİ EĞİ M BAKANLIĞI LLÎ Tİ

(MESLEKÎ EĞ Tİ VE ÖĞ İ M RETİ Sİ M STEMİ N Nİ GÜÇLENDİ LMESİ Rİ PROJESİ )

MEGEP

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ Sİ

AKÜ VE OTOMOTİ ELEKTRİ TESİ V K SATI

ANKARA 2007

Milli Eğ Bakanlıı itim ğ tarafı geliş ndan tirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Baş ğnı 02.06.2006 tarih ve 269 sayı Kararı kanlı n ı lı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğ Okul ve Kurumları kademeli olarak itim nda yaygı tılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğ nlaşrı retim programları nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandı rmaya yönelik geliş tirilmişöğ retim materyalleridir (Ders Notları r). dı  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandı rmak ve bireysel öğ renmeye rehberlik etmek amacı öğ yla renme materyali olarak hazı rlanmı denenmek ve ş , geliş tirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumları nda uygulanmaya baş lanmı r. ş tı  Modüller teknolojik geliş melere paralel olarak, amaçlanan yeterliğ i kazandı rmak koş ile eğ ulu itim öğ retim sı nda geliş rası tirilebilir ve yapı lması önerilen değ iklikler Bakanlı ilgili birime bildirilir. iş kta  Örgün ve yaygı eğ kurumları letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik n itim , iş kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaş ı labilirler.  Bası ş lmımodüller, eğ kurumları öğ itim nda rencilere ücretsiz olarak dağtır. ılı  Modüller hiçbir ş ekilde ticari amaçla kullanı lamaz ve ücret karş ğ ıı lı nda satı lamaz.

İ NDEKİ Çİ LER
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii Gİ Ş.......................................................................................................................................1 Rİ ÖĞ RENME FAALİ YETİ -1..................................................................................................... 3 1. AKÜ ..................................................................................................................................... 3 1.1. Akünün Tanı ............................................................................................................. 3 mı 1.2. Akünün Görevleri ......................................................................................................... 4 1.3. Akünün Çalı Prensibi.............................................................................................. 5 ş ma 1.4. Akü Çeş ................................................................................................................. 5 itleri 1.4.1. Kurş Akü............................................................................................................5 un 1.4.2. Kalsiyumlu Akü..................................................................................................... 6 1.5. Kalsiyumlu Akülerin Üstünlükleri................................................................................6 1.6. Akünün Yapı ..............................................................................................................6 sı 1.7. Akü Etiketi ....................................................................................................................7 1.8. Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler ...........................................................................8 1.9. Taş Göre Akü Seçimi................................................................................................8 ı ta 1.10. Akü Kontrolleri ...........................................................................................................8 1.10.1. Gözle Kontrol ......................................................................................................8 1.10.2. Yüzeyden Kaçak Kontrolü ..................................................................................9 1.10.3. Yoğ unluk Kontrolü .............................................................................................. 9 1.10.4. Kapasite Kontrolü.............................................................................................. 10 1.10.5. Vası Üzerinde Yüklü Muayene....................................................................... 10 ta UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 11 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................16 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -2................................................................................................... 17 2. AKÜ ELEKTROLİ Nİ HAZIRLANMASI VE YOĞ Tİ N UNLUK KONTROLÜ ............. 17 2.1. Ağ k Esası Göre Elektrolit Hazı ı rlı na rlanması .............................................................17 2.2. Hacim Esası Göre Elektrolit Hazı na rlanması .............................................................18 2.3. Hidrometre .................................................................................................................. 18 2.3.1. Su Yoğ unluğ Göre Bölümleme...................................................................... 18 una 2.3.2. Bome Esası Göre Bölümleme:......................................................................... 19 na 2.4. Akülerin Ş ve Deş .............................................................................................. 19 arj arjı 2.4.1. Akünün Deş ....................................................................................................19 arjı 2.4.2. Akü Ş .............................................................................................................. 21 arjı 2.5. Aş Ş ve Deş n Zararları ı arj rı arjı ................................................................................... 21 2.5.1. Aş Ş n Zararları ı arjı rı ............................................................................................ 21 2.5.2. Aş Deş n Zararları ı rı arjı ........................................................................................ 21 2.6. Akü Ş Etme Metotları arj .............................................................................................21 2.6.1. Yavaş arj ............................................................................................................21 Ş 2.6.2. Normal Ş arj.......................................................................................................... 22 2.6.3. Çabuk Ş ........................................................................................................... 22 arj 2.6.4. Araç Üzerinde Ş .............................................................................................. 22 arj 2.6.5. Akü Ş Süresinin Tespiti................................................................................... 22 arj 2.7. Akünün Self - Deş ................................................................................................. 23 arjı 2.7.1. Sülfatlaş .......................................................................................................... 23 ma 2.8. Kullanı lmadan Bekletilen Akülerde Yapı lacak İ ş lemler: ........................................... 23

i

UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 24 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................26 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -3................................................................................................... 27 3. OTOMOBİ TESİ L SATLARINDA KULLANILAN DEVRE ELEMANLARI ................27 3.1. Ş alterler....................................................................................................................... 27 3.1.1. Mekanik Ş alterler................................................................................................. 27 3.1.2. Manyetik Ş alterler ............................................................................................... 28 3.2. Tesisat Kabloları Renk Kodları ve :............................................................................. 28 3.3. Ampul ve Çeş ...................................................................................................... 28 itleri 3.3.1. Ampul .................................................................................................................. 28 3.3.2. Çeş ................................................................................................................28 itleri 3.4. Sigortalar .....................................................................................................................31 3.4.1. Tanı .................................................................................................................. 31 mı 3.4.2. Telli Sigortalar ..................................................................................................... 31 3.4.3. Devre Kesiciler ....................................................................................................32 3.4.4. Sigorta kutusu ...................................................................................................... 32 3.5. Röleler .........................................................................................................................33 3.5.1. Akı Röleleri ...................................................................................................... 33 m 3.5.2. Emniyet Röleleri.................................................................................................. 33 3.6. Soketler ....................................................................................................................... 34 3.7. Kontak Anahtarı .......................................................................................................... 34 UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 35 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................36 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -4................................................................................................... 37 4. KONTAK ANAHTARI ..................................................................................................... 37 4.1. Görevi .........................................................................................................................37 4.2. Yapı .......................................................................................................................... 37 sı 4.3. Kontak Anahtarı Kontrolleri ....................................................................................... 38 4.3.1. Ş Kontrolü ....................................................................................................... 38 asi 4.3.2. Devre Kontrolü ....................................................................................................38 4.3.3. Kı Devre Kontrolü............................................................................................ 38 sa UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 39 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................40 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -5................................................................................................... 41 5. OTOMOBİ TESİ L SATINDA KULLANILAN KABLOLAR .......................................... 41 5.1. Kablo Malzemesi ........................................................................................................41 5.2. Kablo Renkleri ............................................................................................................41 5.3. Kablo Kesitleri:........................................................................................................... 42 5.4. Otomobil Tesisatı Kullanı Soketler .................................................................. 42 nda lan 5.4.1. Tanı .................................................................................................................. 42 mı UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 44 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................45 MODÜL DEĞ ERLENDİ RME .............................................................................................. 46 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 47 KAYNAKÇA .........................................................................................................................49

ii

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 525MT0021 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Tüm Dallar Akü ve Otomotiv Elektrik Tesisatı Bu modül ile Akünün görevlerini, çalı ş prensiplerini, ma çeş itlerini öğ renecek; Akünün yapını kapasitesini, taş sı , ı ta göre akü seçimini yapacak; Akü elektrolitini hazı rlayacak. Ş çeş arj itlerini ve kontrollerini öğ renecek, otomobil elektrik tesisatı devre elemanları öğ nı renecek bir eğ materyalidir. itim 40/32 Temel Elektrik ve Elektronik 2 Modülünü Baş ş armıOlmak Akü otomotiv elektrik devre elemanların arı teş nı za his, onarı ayar ve bakı nı m mı yapmak. Genel amaç Öğ renci: Akü ve otomobil elektrik tesisat devre elemanların arı teş onarı ayar ve bakı nıaraç nı za his, m; mı teknik kataloğ uygun olarak yapabilecektir. una Amaçlar 1-Aküleri sökebilecek, üretici firmaları n teknik değ nı erlerine göre kontrollerini yapabilecek ve araç üzerinde takabilecektir. MODÜLÜN AMACI 2- Aküyü üretici firmaları teknik değ n erlerine göre ş arj edebilecektir. 3- Oto elektrik tesisatı devre elemanları araç kataloğ ve nı una standartları uygun olarak kontrol edebilecek ve na değ tirebilecektir. iş 4- Araç üzerinde kontak anahtarı uçları araç kataloğ ve nı una standartları uygun olarak tespit edebilecektir. na 5- Basit tesisat onarı nı kataloğ ve standartları mları araç una na uygun olarak yapabilecektir. Oto tamir atölyesi ve oto elektrik atölyesi bilgisayar laboratuarı , tepegöz, slâytlar, CD, VCD gösterimi Modül içinde ve sonunda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandı rarak kendinizi değ erlendiriniz, sonuçları nı öğ retmeninizle paylaş arak eksikliklerinizi tamamlayabilmeniz için gereken bilgileri alı z. nı

SÜRE ÖN KOŞ UL YETERLİ K

EĞİ M ÖĞRETİ Tİ M ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME

iii

iv .

otomatik camları açı yorsa. saklanmaları n ve kullanı ömürlerinin nı m nasıbu kadar artını renebileceksiniz. Teknolojik geliş melerde anahtar rolü elektrik ve elektronik parça ve sistemlerindedir. l ğ öğ ı Otomobil tesisatları kullanı devre elemanları meydana gelen geliş ve nda lan nda me değ imleri. görevlerini. çeş iş itlerini. ini nı 1 . Kalsiyumlu ve jelli akülerin üstünlüklerini arj nı anlayacaksız. kablo nda lan renklerini çeş itlerini ve soketlerini öğ reneceksiniz.Gİ Ş Rİ Gİ Ş Rİ Sevgili öğ renci. Akülerin niçin bakı z olduğ nı msı unu. Petrol rezervlerinin azaldııiki binli yı n baş ğ lları ı teknoloji büyük bir hı nda zla geliş mektedir. tesisatları kullanı kablo malzemelerini. karş ı layan eleman akü (batarya veya akümülatör )olarak adlandılı Akü gün geçtikçe rır. kontrollerini bulacaksız. Bu modülde temel elektrik parçaları ndan akü çeş itlerini ve yeni akülerin özelliklerini. sinyaller lmı çalı yorsa bu gibi arı n otomobilin minicik bir sigortası n atması ş mı zaları nı ndan kaynaklanabileceğ anlayacak ve kavrayacaksı z. Otomotiv teknolojisinde bir otomobilin ilk çalı ş ması otomobil üzerindeki ık ve ve ş ı özel alı cıdonanı nı çalı mları n ş masıiçin elektrik kaynağ ihtiyaç vardı Bu ihtiyacı ı na r. Otomobilinizin farları yanmı yorsa. otomotiv teknolojisine paralel olarak kaliteli ve yüksek kapasiteli aküler geliş tirilmektedir. ş edilmelerini.

2 .

AKÜ 1. kontrollerini yapabilecek ve araç üzerinde takabileceksiniz ARAŞ TIRMA  Akü imalatıyapı bir iş lan letmeye giderek akünün yapı ğ ldı ımalzemelerin nelerden meydana geldiğ öğ ini renip ve rapor ederek sıfta arkadaş nı nı ları za sununuz. Akünün Tanı mı Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alı bağ cı landı ğ ı zaman bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dıdevreye veren bir üreteçtir.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –1 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -1 AMAÇ Aküleri sökebilecek. üretici firmaları n teknik değ nı erlerine göre. ş Ş 1.1. 1.1: Akü ve kımları ekil sı 3 .

cı m (Radyo.) Bu durumda akü alternatörün oluş cı n turduğ u akı n bir kı nı mı smı üzerine alarak aş voltajıyükselmesini önler.(Yani ş ı yüksek devirlerde alternatörün üreteceğ voltaj bazen fazla yükseleceğ i inden alılarızarar görmesine sebep olabilir.) ı cı * Motorun ilk anda çalı ş abilmesi için marş motoruna elektrik akı vermek. Ş 1. Akünün Görevleri * Araç motoru çalı ş ğzamanlarda kullanı madıı lacak alılara akı göndermek. sigara yakacağ. fonksiyonlar araçta akü ile sağ lanmaktadı Bu akünün araç üzerindeki çevrimi aş ı r. Kalorifer.2. lambalar gibi alılar. mı * Motor çalırken elektrik sisteminde voltaj ve amperaj dengelemesi yapmak.2: Elektrik devresi ekil 4 . ağ daki gibidir.1. ı rı n Ayrı taş çalırken motordan hareket alan ş sistemi alıları ca ı t ş ı arj cı besleyebilse de motor durduğ anda bazıgereksinimler için yine elektrik enerjisine ihtiyaç vardı Bu u r.

İ bataryalar da bunlar gibidir.4.Elemanlar Plakalar. Akü Çeş itleri 1. seperatörler. Örneğ volta pilini ele alı ş in rsak ekilde görülen kaptaki sülfürik asit içerisine çinko ve bakılevhaları r konduğ unda bu iki maden arası 1 voltluk gerilim meydana gelir ve sistem nda bir volta pilidir.1. ş cı landıı devresindeki kimyasal reaksiyon dolayıyla doğ akı verilince alını çalı rdı sı ru m cı n ş ğ tı ı görülür.1. Ş 1. 1.4. Bataryalar ru m boş ğ zaman doldurulur. ş ı 1. 5 .3: Volta pilinin oluş ekil umu 1.4.4.2. kutup baş .Batarya Kutusu Sert plastikten presleme suretiyle yapı şr.1. Akünün Çalı Prensibi ş ma Akülerin çalı ş ş ma ekilleri doğ akı üreteçleri olan piller gibidir. sistemin iç m.1.3. Elektrolit adı aldıı verilen asit veya baz karımı ş içerisine iki ayrı ı cins metal parçası sokalı Metallerin dıdevresine bir elektrikli alı bağ ğnda. İ lmı çerisindeki elemanlarıbirbirine temas tı n etmemesi için bölümlenmiş tir. Kurş Akü un Kurş aküler yapı un olarak 3 kımdan oluş sı maktadı Batarya kutusu.1. elemanlar ve r: elektrolit denilen kimyasal karım.3.1. 1. Akü (batarya) içersindeki kimyasal reaksiyonu ş dı ı sağ lar.4. Fakat voltajı rmak için içersindeki ş te artı elemanlar değ tirilir ve çoğ lı iş altır. eleman kapağve elektrolitten oluş ları ı maktadı r.Elektrolit Sülfürik asit ve saf su karımı r.

+ kutbu bir sonraki – kutba bağ lı layan BAĞ LANTI KÖPRÜLERİ kabı akü üzerinden gerçekleş ir. Bir daha açı lmamak üzere tamamen kapatı ş lmıkapak 2. 2– Eleman kapağ: Elektrolit doldurulması ve seviye kontrolünü sağ ı nı lar. n 6 . Yüksek yoğ unlukta plakalar 3. 8– Bağ lantı Köprüleri: Plaka grubunda kullanır. Plakalar asidin serbestçe dolaş na izin verecek ş ı mı ekilde ve asidin zarar veremeyeceğ i kimyasal yapı olan plastik malzemeden yapı şr. Antimon bataryanı çalı ş tı n ş masısı nda gaz oluş rası umunu hı zlandır ve aş rı ı rısu kaybı neden olur.6. Antimonun bu na m olumsuz etkisini gidermek için ı zgaralara antimon yerine kalsiyum eklenir.5. Bu nedenle bu bataryalar sürekli bakı gerektirir. Bu nedenle nda ş dı normal çalı ömürlerinde su ilavesine gerek duymazlar ş ma 1. Kalsiyumlu Akü Günümüzdeki kurş un-asit bataryalarda kullanı kurş ı lan un zgaraları mekanik ve n kimyasal dayanaklığ arttı lını rmak için kurş içerisine eklenen antimonun yerini kalsiyum ı un almı r. Kalsiyumun avantajı normal ş voltajları gaz oluş arj nda umunu 75 oranı azaltmıolmasır.2.1.4. Akünün Yapı sı 1– Toz kapaklarıPlastikten yapı şr ve üzerinde gaz çı ş sağ : lmı tı kını layacak havalandı ı rma delikleri vardı r. 5– Çökeltme ı zgaraları Kimyasal reaksiyun sonucu ortaya çı : kacak olan artı akü klar kabı n altı nı ndaki çökeltme ı zgaraları toplanı nda r. 9– Elektrolit: Her hücrede plakalarıüzerini kapayacak seviyeye kadar doldurulur. 4– Negatif plakalar: Bütün plakalar kurş alaş çerçeveden oluş ve aktif kurş un ı mlı ur unla dolu bölümleri meydana getiren çok miktarda hücreye sahiptir. Dayanı polipropilen kutu klı 1. sı lmı tı 7– Pozitif plakalar: Bütün plakalar kurş alaş çerçeveden oluş ve kurş peroksitle un ı mlı ur un dolu bölümleri meydana getiren çok miktarda hücreye sahiptir. Kalsiyumlu Akülerin Üstünlükleri 1. 6– Seperatörler: Kı devreyi önlemek amacı her plakanı arası yerleş sa yla n na tirilmiş tir. 3– Pozitif Kutup: Genellikle yanlıkablo bağ sı önlemek için daha kalı yapı ş ş lantını n lmıya da bir marka ile iş aretlenmiş tir.

Ş 1. 11– Kapak: Sı geçme veya sı rmaz kaynak ile takı ş kı zdı lmıplastik döküm parçadı r.) m E Boyut standartları LB1 (kı boy) simgesiyle karş ı sa ı labilir.4: Akünün yapı ekil sı 1-Akü toz kapağ ı 2-Akü eleman kapağ ı 3-Artı kutup baş ı 4-Eksi plaka 5-Izgara 6-Separatör 7-Artı plaka 8-Köprü 9-Ara bölme 10-Akü kutusu 11-Akü üst kapağ ı 12-Negatif kutup baş ı 1. laş 7 . 12– Negatif kutup: Uçları serbest kalan kutuplar bağ kutupları lantı durumuna gelir.7. D Marş rası çekilebilecek maksimum akı sı nda m (Örnek: 420 A akı 042 gösterilir. akü kutusu yüksekliğ kalite performans seviyesi ş i. Akü Etiketi Akü üzerindeki etiketlerin yorumlanması A Kod: 12 Volt B Kapasite C Kutuplarıbağ n lantıekli.10– Akü kutusu: Birbiriyle bağ lanmak üzere üç veya altıbölüme ayrı şplastik lmı dökümdür.

10. Akü Kapasitesini Etkileyen Faktörler a)Plakalardaki aktif madde miktarı b)Elektrolitteki asit miktarı c)Plakalarıyüzey alanları n Yukarı saydı mımaddelerdeki nitelik arttı batarya kapasitesi de artar. ları dı  Elektrolit seviyesi plakaları 1–1. n dı  Eleman toz kapakları üzerindeki deliklerin açıolması dikkat edilmelidir.1.10.Ş 1.5: Akü etiketi ekil 1.9.60 Ah 88 Ah . dı  Akü kutusunda çatlak bulunmamalı r. daki ğ z ı kça 1. Gözle Kontrol  Akü yüzeyinde pislik bulunmamalı r.5 cm üzerinde olmalı r.100 Ah 72 Ah . ek lantı kı dı  Kontrol gözünde üç farklı renk göstergesi vardı r. dı  Kutup baş nda oksitlenme olmamalı r. Ş 1. Taş Göre Akü Seçimi ı ta JAPON ARAÇLAR YERLİ ARAÇLAR AVRUPA ARAÇLAR HAFİ Tİ F CARİ ARAÇLAR 45 Ah Dar Tip 55 Ah .6: Kontrol gözü ekil 8 . k na  Gevş bağ lar sı lmalı r.90 Ah 1. Akü Kontrolleri 1.8.

260 1. 1. Yüzeyden Kaçak Kontrolü Bir voltmetre ile bataryanı yüzeyinde kaçak olup olmadııkontrol edilebilir.10.280 1. Elektrolit eri yoğ unluğ göre bataryanış durumu ş ş una n arj u ekildedir: 1. akü iyi durumda Siyah: Yük durumu kötü.Ş arjlı Sarı .3.110 tam ş arjlı 3/4 ş arjlı 1/2 ş arjlı 1/4 ş arjlı ş z arjsı tamamen boş Renklere göre de hidrometrede batarya ş durumu kabaca görülebilir: arj Mavi . Değ okunmuyorsa batarya sağ er lamdı r.140 1.140 1. Eğ voltmetrede değ okunuyorsa.2. aküyü ş edin arj Sarı : Elektrolit seviyesi düş ük aküye su ilave edin Ş 1.200 1.7: Renk göstergeleri ekil 1.170 1.170 1. Sı ra vıseviyesinde elektrolit yoğ unluğ unun değ okunur.260 1. Batarya iş unu lerinde kullanı hidrometreler bir cam tüp içerisinde bölümlenmiş amandı lan ş radan ibarettir. okunan bölgede kaçak var er er demektir. Diğ ucu ise lan n ı na lanı er batarya yüzeyinde gezdirilir. Sı nı yoğ ı rı kıp rakınca nı vı n unluğ göre una ş amandı yüzer. yüzeyin sı su veya sodalı ile temizlenmesi cak su gerekir. Yoğ unluk Kontrolü Elektrolit yoğ unluğ ölçmeye yarayan alete Hidrometre denir. n ğ Kullanı voltmetrenin bir ucu bataryanı negatif kutup baş bağ r. Tüpün ucunda lastik ş nga sılı bı lı tüpe elektrolit alır.arjsı 9 .1 / 2 Ş arjlı Kı zı Ş z rmı .Yeş il: Yük durumu iyi.230 1.10.200 1.230 1. Akü yüzeyinde kaçak olduğ unda.

10. ndaki gerekli akı verip mı veremeyeceğ ölçülmesidir. ğnı Dİ KKAT: Ölçüm iş lemini 15 saniyeden önce bitiriniz.1. Birimi Amper-saat’tir. Voltaj değ erinin 10 volttan düş çı ük kmasıalılara yeterli akı n cı mı gitmemesine neden olur. Bunlardan biri 20 saatlik yükleme kapasitesidir. Bulunan akı ile akü eleman gerilimi 1. 20 saatlik standart deş süresine bölünerek arj deş akı bulunur. Sembolü Ah’ dı Çok çeş kapasite tanı r. Vası Üzerinde Yüklü Muayene ta Akü yükleme muayenesi marş motoru çalı rı ğ sı akü voltajı kontrol etmek ş ldı rada tı ı nı suretiyle de yapır. itli mları vardı r. Akü kutup baş na Voltmetre volt skalası12 volttan büyük olmak suretiyle ları ayarlanı Voltmetrenin maş kabloları uçlar artı eksi uçlar eksiye gelecek ş r. Kapasite kontrolünde akü kapasite ölçüm cihazı inin kullanır. lı Akünün etiketi üzerindeki anma kapasite değ okunur.5 x 3 = 49. Aksi taktirde akü arı nı zalanabilir. lan arj mı Bulunan akı ile eleman gerilimi 1. Aksi halde elde edilecek sonuçlar tam doğ olmayabilir. Bu kontrol için batarya yoğ lı unluğ 1. Akünün gerçek kapasitesi 16.5. Bu kapasiteyi belirlemek için otomotiv akülerinde akü üzerinde bulunan anma kapasite. Elektrolit sı ğ ise 60° ile 90° F (15. Örnek: Anma kapasitesi 60 Ah olan tam ş bir akünün gerçek kapasitesini belirlemek için arjlı yapı deneyde deş akı 60 Ah / 20 = 3 Amper olarak bulunur. alı artı ya. 10 . Deş süresi ile deş akı nı çarpı bize akünün kapasitesini verir.2 °C) m arjlı dı caklı ı civarı olmalı r.5 saattir.75 volt olana kadar deş edildiğ tespit edilen deş m arj inde arj süresi 16. cihazı eksi kablosu akünün n eksi kutbuna gelecek ş ekilde bağ r). Cihazı yüklü durumda uzun süre tutmayı z.(örneğ 60 Ah in kapasitedeki bir akü 60 x 3 = 180 Amper ile yüklenir.32. Bu lı durumda voltmetre skalası ndaki değ okunur. Voltmetrede er nda dı okunan değ 9.6 volttan düş çı erin ük kması elemanları hı kaynaması kapasitesinin ve n zla akü iyi olmadıı gösterir. Aracı kontak anahtarı lanı n çevrilerek motor üç tur atacak ş ekilde marşyapır. nda dı ru Kontrol iş leminde aracı motoru çalı n ş mayacak.6 volt’un altı olmamalı r. Kapasite Kontrolü Kapasite Akünün araç üzerindeki tüm alıları cı besleyecek miktardaki akı verebileceğ bir mı inin göstergesidir.10.225’ten fazla(takriben batarya u yarı veya tam ş ) olmalı r.75 Volta düş kadar deş arj mı m ene arj edilir. (Cihazı artı na lanı n kablosu akünün artı kutbuna. ekilde bağ r. Bu kapasite arj arj mı n mı deneyi akü üretim tesislerinde yapı lmaktadı r. Cihazda okunan değ 12 voltluk akülerde 9. Akünün toz kapaklarıaçır. Kapasite kontrolü Kapasite kontrolünün amacı akünün marş anı .5 °C .5 Ah olarak hesaplanı r. Okunan değ er erin 10 Volt’ tan aş ı ağ da olmamasıgerekir. sadece marş yapacak konumda olması gerekir. eri lı Kapasite ölçüm cihazı n Voltmetre ve Ampermetre maş kabloları nı alı Akünün artı eksi ve kutupları bağ r. 1. Daha sonra Cihazı Yükleme Topuzu saat yönünde lanı n çevrilerek akü anma kapasitesi değ erinin üç katıakı mla yüklenir.4.) Bu anda cihazı voltmetre n skalası ndaki değ okunur ve hemen yükleme topuzu sola çevrilerek kapalı er konuma getirilir.

nı Sökme ve takma iş sı na dikkat lemi rası ediniz. Uygun anahtar kullanı z. nı Anahtarları üzerinde unutmayı z. Çektirmeyi kutup baş na sıca ları kı bağ nı layı z. nı nı   Aküyü Gözle Kontrol Ediniz. Madde 1.  Kutup ve kablo baş nı fı veya  ları tel rça kablo baş temizleme aparatı ile ı temizleyiniz. nı Kutup baş zarar vermeyiniz. Cı vataya uygun anahtar kulanı z. nı Akü kutusunda kık.  Akü yüzeyini temizleme sısı ile  vı temizleyiniz. Aküyü çerçeveye bağ layan cı vataları n yerini tespit ediniz. n nı nı Aracıel frenini çekiniz.  11 . n Çamurluk örtülerini takı haneden m alız. çatlak var mı rı yok mu kontrol ediniz. Kullandıız takı ğnı mları temiz tutunuz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ ş Basamakları lem Aküyü Sökmek  Öneriler Aracıkontak anahtarı kapatız. Temizleme sı sı aracıkaportası vını n na temas ettirmeyiniz. Akünün ş asi kablosunun uygun anahtarla sökünüz. nı  Akünün kutup baş nı bağ ları  ların lantı nı çektirme ile çı nı kartı z.     Aküyü. Kablo baş nı ları tespit ediniz. ı na Akünün kutup baş nı rası göre ları sı na çı nı karız. Temizleme sı sı vınıkutup baş na ları sürmeyiniz. Kablo baş izolasyonunu kablo baş  ı ları cı vataları sökünüz ve takız. akü nı Akünün artı kutup kablosu olduğ undan emin olunuz. Kutup baş nı zedelenmemesine ları n dikkat ediniz.10.1’i okuyunuz ve uygulayı z. Kablo baş nı ları birbirine değ dirmeyiniz.  cı vatası nı       Akünün artı tı şkablo baş n (yalılmı ) ı nı cı vatası uygun anahtarla sökünüz. akü çerçevesine bağ layan  cı vatadan uygun anahtar ile sökünüz. Akü etiketini kendinize doğ ru   Aracı güvenli bir ş ekilde park ediniz ve  çamurluk örtü bezlerini örtünüz.       Akü etiketini inceleyiniz. nı Uygun anahtar kullanı z.

ı   Akü toz kapakları deformasyon ve nda hava çı ş deliklerinin açı olup  kı k olmadı nı ğ kontrol ediniz. Akünün yüzeyinden kaçak kontrolünü  yapmak:    Negatif ş araçlarda voltmetrenin asili negatif ucunu akünün ş kutup baş asi ı na bağ nı layız. Etiket üzerindeki yazı n anlamı ları nı öğ reniniz. Voltmetrenin çalıp çalı ş ı ş ğnı madı ı kontrol ediniz. na Bataryada arı sebep olan ve arzu zaya edilmeyen durumları düzeltiniz. Voltmetrenin seçici düğ mesini uygun konuma getiriniz. Akü kablo bağ ları kontrol lantı nı ediniz Kutup baş oksitlenmiş sodalı ları se su veya sı su ile temizleyiniz. nı Düş değ ük erdeki voltajlarıgösteren bir voltmetre kullanı z. nı  Akü yüzeyinin kuru ve temiz olup  olmadı nı ğ kontrol ediniz. Elektrolitin üzerinize dökülememesine dikkat ediniz.saat kapasite değ erini  bulunuz. Eksilmiş saf su ilave ediniz.10.  Akü elektrolit seviyesini kontrol ediniz. Voltmetre dikkatli bir ş ekilde devreye bağ lanmalı r.2’yi okuyunuz ve uygulayı z. zı sı ğnı Akünün bağ lama çerçevesinin bağ lantı kontrolünü yapı z. Akünün üst kı ndaki pislikleri smı temizleyiniz. nı Takı mları temiz ve düzenli bulundurunuz. cak Eleman kapakları açarak elektroliti nı kontrol ediniz. Kuru bez alıakünün üzerini siliniz. Akü çerçevesinin bağ lantıyerlerini tespit ediniz Bağ ları sağ olup olmadı nı lantı n lam ğ ı kontrol ediniz.    Akünün kutusunu inceleyiniz. batarya kutup baş nı ları kontrol ediniz. Güvenlik kuralları uyunuz. laş Madde 1. Akü toz kapakları n hava alma nı deliklerinin açı olup olmadı nı k ğ ı kontrol ediniz. çeviriniz. dı İ ş leme baş lamadan önce. ı  Akü kablo bağ ları gevş lantı nda eklik ve oksitlenme olup olmadıı kontrol  ğnı ediniz. se Elektroliti üzerinize dökmeyiniz. Akü amper değ erlerini katalogdan bularak karş tını ı rız.     12 .   Batarya kutusunda çatlaklı ve elektrolit  k sıntı olup olmadıı kontrol ediniz.         Akü amper. p Akü toz kapakları nı çı p karı temizleyiniz.

 Voltmetrenin artı ucunu. nı Bu iş her bataryanıelemanları lemi n na uygulamayı z. laş Yoğ unluğ mutlaka sı ğ göre u caklıa düzeltiniz. Yoğ unluk değ erlerinin düzeltmelerini yapız. er Değ gösteriyorsa yüzeyden kaçak er vardı r. Elektroliti etrafa sı çratmamaya dikkat ediniz.  Akü kutupları voltmetre uçları na nı bağ nı layız.3’yi okuyunuz ve uygulayı z. ini Akünün yoğ unluk kontrolünü yapı z. maş alı voltmetre kullanı z.10. (Örneğ 12.  Termometre ile sı k derecesini caklı ölçünüz. artı kutup baş değ ı na dirmeden batarya yüzeyinde gezdiriniz. nı Bataryanıher elemanı ölçülen n nda değ erleri bulgu kontrol tablosuna yazız ve yorumlayı z. nı Aracımotorunu durdurunuz. nı   Akü toz kapakları çı nı nı kartız.    Hidrometreyi eleman içersine takı z ve  nı elektroliti hidrometreye çekiniz. Artı kutup baş değ ı na dirmemeye dikkat ediniz. eri     13 . nı Akü toz kapakları zedelemeden nı çı nı kartız. Voltmetreyi dikkatli bir ş ekilde devreye bağ nı layı z. Hidrometreyi dikkatli kullanı z. dı Okunan değ araç katalog değ er erinde olmalır. Hidrometreyi dikkatli kullanı z. Bunun için sı ğ göre caklıa yoğ unluk düzeltme değ erlerini gösteren hidrometreleri kullanız. nı Elektroliti üzerinize dökmemeye çalını ş z. Madde 1.  Hidrometreyle elektrolit yoğ unluğ unu  ölçünüz. nı Elektroliti etrafa sı çratmamaya dikkat ediniz. ı Hidrometrede okunan değ erleri katalog değ erleriyle karş tını ı rı z.  Voltmetre de okunan değ okuyunuz. nı nı      Akünün Voltmetre ile Kontrolünü Yapmak  Aracıkaputunu açarak çamurluklara n örtüleri örtünüz. n Çamurluk örtülerini örtmeyi unutmayı z nı Voltmetre kademesi 12 volt’un bir kademe üzerinde olmalı r.) dı in   Voltmetrenin değ gösterip er göstermediğ kontrol ediniz. Voltmetre değ göstermemelidir.75 Volt gibi. Yoğ unluğ mutlaka sı ğ göre u caklıa düzeltiniz. nı Eleman kontrolünü çabuk yapmak istediğ inde.         Voltmetrenin artı ucunu tespit ediniz.

Katalogdaki değ erine bakız.  Yükleme cihazı kapasite nı konumuna getiriniz. laş Ampermetre kablo uçları kutup nı baş na iyi yerleş ları tiriniz.   Yükleme cihazı n kullanma nı katalogunu inceleyiniz. Yükleme cihazı nda kontrol sonuçları nı katalog değ erleriyle karş tını ı rı z. nı ş tı nı Vitesi boş alı z. n Çamurluk örtülerini örtmeyi unutmayı z nı Voltmetrenin seçici düğ mesini 12 volttan büyük konuma getirmeyi unutmayı z. Akünün voltmetre ve ampermetre ile  ş nı arjı kontrol ediniz. 12      Akü kutup baş na voltmetre kablo  ları başkları bağ nı lı nı layı z. ölçüm     Yükleme cihazı kontrol sonuçları  nda nı okuyunuz. nı Motorun çalı ş maması için gerekli önlemleri alı z. nı Yükleme cihazı dikkatli kullanı z.Akünün Kapasite Kontrolünü Yapmak   Yükleme cihazı nı(volt-amper) kablo  uçları akü kutup baş na bağ nı  nı ları layı z. nı Voltaj değ erini katalogdaki değ erlerle karş tıp yorumlayı z. a nı El frenini çekiniz.10. nı Voltmetre maş kabloları uygun alı nı  Aracı n motorunu çalı rarak  ş tı voltmetrede voltaj değ erini okuyunuz. Voltmetre dikkatli bir ş ekilde devreye bağ lanmalı r.5’i okuyunuz ve uygulayı z. nı nı Ampermetre kablo uçları kutup nı baş na iyi yerleş ları tiriniz. Kablo uçları karı rmayız. ı rı laş nı Madde 1. nı Aküyü Vası Üzerinde Yüklü Muayene  ta yapmak   14 . dı Akünün artıve eksi kutup baş nı ları belirleyiniz.10.  Aracı kaputunu açarak çamurluklara  n çamurluk örtüsü örtünüz. Güvenlik kuralları uyunuz. Güvenlik kuralları na uymaya çalırken temiz ve düzenli olmaya ş ı özen gösteriniz.4’ü okuyunuz ve uygulayı z. Madde 1. nı Voltmetreyi temiz ve düzenli kullanı z. dı Aracımotorunu durdurunuz. nı Voltmetre dikkatli bir ş ekilde devreye bağ lanmalı r.  Voltmetrenin seçici düğ mesini volttan büyük konuma getiriniz. na çalırken temiz ve düzenli olmaya ş ı özen gösteriniz.      Voltaj değ erini yorumlayız.

ini Akü çerçevesinin bağ lantı yerlerini tespit ediniz. nı  Akünün artı tı şkablo baş n (yalılmı ) ı nı  cı vatası uygun anahtarlara takız. nı nı   bir ş ekilde bağ nı layız. nı Akünün önce ş kablosunu tespit asi ediniz.  Aküyü Takmak  Aküyü. Kablo uçları birbirine nı değ dirmeyiniz. Voltmetredeki ölçüm değ erini 12 voltun üzerindeki kademeye getiriniz. Artı olduğ ucu undan emin olunuz. voltaj değ erinin 10 volttan aş ı ağdaki bir değ erde olmaması gerektiğ gözlemleyiniz. Anahtarları üzerinde araç unutmayı z. Uygun anahtar seçiniz. nı 15 . nı nı       Akünün önce ş kablosunun cı asi vatayı uygun anahtarla takı z. Anahtarları üzerinde araç unutmayı z. akü çerçevesine bağ layan cı vatası uygun anahtar ile takı z. Ölçüm sonucunda. Aküyü yerine oturtunuz.

Akü içersindeki elektrolit plakalarıneresinden olmalı r? n dı A) Üzerinde B) Altı nda C) Ortası nda D) Hizası nda DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız. Marş motoruna ilk hareket için elektrik veren devre elemanı hangisidir? A) Akü B) Alternatör C) Regülatör D) Karbüratör 2 . Aş ı ağdakilerden hangisi akünün parçaları ndandı r? A) Elektrolit B) Seperatör C) Akü kutusu D) Hepsi 4 . laş ş nı konuları tekrar ediniz.ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r. Bu testi kendi kendinize uygulayı z. ş tı nı 1 . Aküde hangi kontroller yapı lmaz? A) Gözle kontrol B)Yoğ unluk kontrolü C) Kapasite kontrolü D) Yükseklik kontrolü 5 . nı 16 . Aş ı ağdakilerden hangisi akü çeş itlerinden değ ildir? A) Kurş akü un B) Bronz akü C) Kalsiyumlu akü D) Jelli akü 3 .

AKÜ ELEKTROLİ Nİ Tİ N HAZIRLANMASI VE YOĞ UNLUK KONTROLÜ Akünün (bataryanı içinde sülfürik asit ve saf su olduğ biliyoruz. er tı çrama yaparak etrafa zarar verebilir.6 kg asit kullanır. 2. öyle Gereken asit miktarı = Hazı (kg) rlanacak elektrolit miktarı x 39 / 100 (kg) Gereken su miktarı = Hazı (kg) rlanacak elektrolit miktarı x 61 / 100 (kg) Örnek: Saf sülfürik asit kullanarak 40 kg elektrolit hazı rlamak için gerekli su ve asit miktarı bulunuz? nı Çözüm: 40 x 39 / 100 = 15.4 = kg saf su kullanır. lı 40 x 61 / 100 = 24. suyun içine yavaşyavaş rlanı dökülmeli. arj ARAŞ TIRMA  Okulumuzun atölyesindeki aküleri teknik değ erlerine ve katalogdaki değ erlerine bakarak ş arja bağ lama tekniklerini öğ renerek öğ retmeninize rapor halinde sununuz. Ağ k Esası Göre Elektrolit Hazı ı rlı na rlanması Tam ş bir bataryanıyoğ arjlı n unluğ 1. tahta veya cam çubukla karı rı dı Eğ asit içerisine su dökülürse sı ş lmalı r. bunun % 39’u asit unu ve % 61’i sudur.. Bunu formüle uygulayacak olursak ş yazabiliriz.1. Elektrolit hazı rlarken kullanı lacak asit ve su miktarı bulmak için hazı nı rlama ş ekline göre iki yöntem vardı r: 2. lı 17 . Elektrolit hazı rken daima asit.280 kabul edecek olursak. Eğ bunlar n) unu er belli oranda karı rıp hazı ş lı tı rlanmı şdeğ ve bunu bizim yapmamı gerekiyorsa çok ilse z dikkatli olmak gerekir.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –2 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ Aküleri üretici firmaları teknik değ n erlerine göre ş edebileceksiniz.

100–1. Su Yoğ unluğ Göre Bölümleme una Saf suyun yoğ unluğ 1 olarak kabul edersek. Hidrometrenin üzerindeki lastik sı lı un lı kıp bı ldında aküdeki elektrolit tüpün içine çekilir ve bölümlenmiş sı rakı ğ ı kımdan değ okunur.200 1/4 ş arjlı 1.225 10 10 1.835 kg/litre yoğ unluktaki saf asit kullanırsa.280 11 20 1. Örnek: 4 Bin iki yüz altmıgibi.200 13 10 1.230 1/2 ş arjlı 1. lı Su Birim Yoğ unluk Hacmi Hacmi 1. arjsı Bu değ erleri okurken virgül kaldılarak okunur.2.200 13 3 1.290 6 3 1. 11 hacim suya karı rı ş larak 15 hacim elektrolit elde tı edilir.280 yoğ unlukta elektrolit hazı rlamak için.300 5 2 1. lı Su Birim Yoğ unluk Hacmi Hacmi 1. un ş na Hidrometre ş amandı nıbölümlenmesi 2 ş raları n ekilde yapır.400 yoğ unluktaki sulandılmıasit rı ş kullanırsa.3. Hacim Esası Göre Elektrolit Hazı na rlanması Akülerde kullanı lacak elektrolit.170 Ancak ateş leme sistemini besleyebilir.005 farkı nda gösterebilecek ş ekilde bölümlenmiş Aş ı çeş tir.3.400 3 2 1.170-1.280 Tam ş arjlı 1.280 11 4 1. ağ da itli yoğ unluk değ erlerinin karş ğ olan ş değ ıı lı arj erleri verilmiş tir.140 Tamamen ş z. yoğ unluğ 1. lı 2. 2.345 1 7 Türkiye iklim ş artları kullanı nda lacak 1.260 3/4 ş arjlı 1. 1.325 arası 0.225 11 3 1. rı ş 18 .835 yoğ unluğ unda 4 hacim asit.200-1.290 9 20 1. Aş ı tabloda hacim esası göre elektrolit rı ile ağ daki na hazı rlarken kullanı lacak asit ve su miktarı birim hacimler halinde verilmiş tir.260-1. YOĞ UNLUK AKÜ Ş ARJ DURUMU 1. Elektrolit içersindeki yabancı er nda lı maddeler yoğ unluğ yanlıokunması sebep olabilir.400 olan u.835 olan saf asit veya 1.1.345 2 1 1.140-1.250 13 4 1. er Hidrometreden değ okunurken göz hizası bakır.2.250 15 20 1. Hidrometre Bir cam tüp içersinde taksimlendirilmişamandı ş radan meydana gelen hidrometre aküdeki yoğ unluğ ölçülmesinde kullanır.230-1. 1. ş unu amandı bunun üst katları ra ndan 1.300 4 10 1. 1.100-1. sülfürik asidin sulandılması elde edilir.

26 +4 = 30 bome ları Örnek: 30 bomenin karş ğ olan yoğ ıı lı unluk değ erini bulunuz? 30 – 4 =26 1260 Ş ekil-10. karı nı Elektrolit yoğ unluğ unun bome karş ğnıbulmak için ise ölçülen yoğ ıı lı unluk derecesinin baş ı ndaki ve sonundaki sayı atır ve kalan sayı 4 eklenirse bome derecesi lar lı ya bulunur.Hidrometrenin Kımları sı Ş 2. Saf su (0) bome ve saf asit (66) na lı bome olarak kabul edilmiş Türkiye ş tir. sonuna “0” ilave edilir. Bome Esası Göre Bölümleme: na Elektrolitin içersindeki asit miktarı göre yapır.4. ş dı ı 19 .2.2. artları 30-32 bome tam ş bir aküyü ifade eder. Akünün Deş arjı Ş arjlıbir aküde pozitif plakanı aktif maddesi kurş peroksittir.260 baş ı ndaki ve sonundaki sayı silersek.3.4. (Pb) Elektrolit ise su ve sülfürik asit (H2O + H2 SO4 ) karımı r.1. Örnek: 1.1: Hidrometre ekil 2.260 yoğ unluğ unun bome karş ğnı ı ı bulunuz? lı 1. (PbO 2) Negatif n un plakanı aktif maddesi ise kurş n undur. nda arjlı Bome esası göre bölümlendirilmişbir değ elektrolit yoğ na eri unluğ çevirmek una istersek bome değ erinden 4 çı p elde edilen sayın önüne “1”. Akülerin Ş ve Deş arj arjı 2.

Akü bir alıya bağ ğ zaman akı vermeye baş Ş 11.3: Ş ekil arjlı akünün deş olması bir arj 20 . Pozitif plakadaki oksijen de hidrojen iyonları birleş ile erek suyu (H2O) meydana getirir.Plaka + Plaka Pb SO4 Pb SO4 Elektrolit Ş 2. Akünün deş olması ekil arj DEŞ ARJ OLMUŞAKÜ . ekil: 11. ekil ü Akü deş olurken elektrolit içersindeki sülfürik asit (H2SO4 ) hidrojen ve sülfat iyonları arj na ayrır.b) Ş ARJLI AKÜNÜN DEŞ ARJ OLMASI .Plaka Pb Pb O2 + Plaka Elektrolit 2H2 SO4 + H2O Ş 2. Deş olan bir bataryada elektrolit içersindeki sülfürik asit miktarı rken su miktarı arj azalı artar ve karımıyoğ ş n ı unluğ düş (Ş u er.2: A.a’ da görüldüğ gibi cı landıı m lar. Sülfat iyonları ş ı pozitif ve negatif plaka ile birleş kurş sülfatı erek un (PbSO4) oluş turur.

altır akı 60-100 saat arası ş edilir. Akü ş n arj olurken plakalardaki kurş sülfat (PbSO 2). Aş Ş n Zararları ı arjı rı Pozitif kutup baş n kabarması ve akü kutusunun deforme olması neden olur. cı lanarak akü tamamen boş lı Sonra akünün içindeki elektrolit boş lıve saf su konur.1. Aş Ş ve Deş n Zararları ı arj rı arjı 2.6. Yavaş arj Ş Uzun süre kullanı lmadan bekletilen akülerin plakaları sülfatlaş olur. Deş olmuş ma arj bataryanı pozitif n plakaları ük sı kta donarak hasara uğ düş caklı rar.5. 21 .4. kurş (Pb) ve sülfat (SO4 ) köklerine ayrır. Akü Ş Etme Metotları arj 2.5-1 amper’ lik bir altır.4: Deş olmuş ekil arj akü 2. Aynı zamanda oksijen de pozitif plakadaki kurş birleş kurş peroksit (PbO2 ) meydana unla erek un getirir. Sülfat kökleri ş ı plakalardan ayrı larak hidrojenle birleş ve sülfat asit ş ir eklinde elektrolite geçer.5.5.1. Ş süresi bitiminde akü içindeki elektrolit mla nda arj arj boş larak uygun yoğ altı unlukta elektrolit ilave edilir.2. 2.6. Sertleş nda ma en plakaları çözmek için yavaşş uygulanı Önce aküye bir alı bağ arj r.2. Böylece akü plakaları nda kimyasal bir reaksiyon meydana geldiğ arası inden ş bir arjlı akü olmuş olur. 2. Kolay kolay çözülemez.H2 O H2 O H2 O Ş 2. Aş Deş n Zararları ı rı arjı Akünün plakaları meydana gelen kurş sülfatlar yüzeyde sert bir tabaka meydana nda un getirir. ı nı na na Araç üzerinde aş ş olan aküde çok sısu eksilir. 2. Akü 0. yüzeyler sülfatlaş sertleş arak ir. Akü Ş arjı Akü eleman plakaları nda kimyasal bakı arası mdan bir fark yoksa buna deş (bitmiş arj ) akü denir. Buna da sülfatlaş denir. Deş olmuşbir akünün ş olmasıise yukarı anlatı arj arj da lanları tersidir. un un ş ı Elektrolitteki su da (H 2O) hidrojen (H) ve oksijen (O) elementlerine ayrır. Bunun sonucunda plakalar hava ile ı arj rı k temas eder.

(Örnek: Anma arj mı nda kapasitesi 60 Ah olan aküde ş akı 3 – 6 amper arası olmalı r.2 volt değ erleri arası olmalır. arj Bir aküyü normal ş bağ arja larken dikkat edilecek noktalar:  Akünün yüzeyi temizlenir.6. 11 saat 3. Araç Üzerinde Ş arj Araç üzerindeki ş alternatör ve regülatörden meydana gelen ş sistemi ile yapır. 17 saat 3. seri bağ mla arj lanarak aynı anda ş edilebilir. nda dı 2.5 Amper 10 saat 3 Amper.5 Amper. 15 saat 2. 13 saat 3. sa a ekle Sülfatlaş şkı devreli.) arj mı nda dı  Ş olurken zaman zaman elektrolit yoğ arj unluk kontrolü yapır. ş akı 12 volt’luk arj mı aküler için 25–50 amper arası ndadı Bütün akülerde 15–20 dakika uygulanması r.40 V Arası 2 Amper 8 saat 2. Çabuk ş iş arj leminde toz kapakları lmalı r. 9 saat 2.5 Amper 18 saat 4 Amper 16 saat 4 Amper 18 saat 35 Ah 40 Ah 45 Ah 50 Ah 60 Ah 63 Ah 70 Ah 22 .80 V Arası 2 Amper 16 saat 2. arj.  Yoğ unluk muayenesi yapır ve elektrolit seviyesi tamamlanı lı r. sabit voltajla yapı iş lan lemdir.  Akü toz kapakları lı açır. 18 saat 3 Amper.5 Amper.2. 9 saat 3. 16 saat 3 Amper. mı sa . Akü Ş Süresinin Tespiti arj 12.6. Çabuk Ş arj Bu iş lemin amacı arj olmuş deş aküyü kı zamanda marş basacak ş getirmektir.5 Amper.5 Amper 16 saat 4 Amper 14 saat 4 Amper 16 saat 11.5 Amper. akü alı p dı da normal ş ş mı nı ş arı arja bağ r.5 Amper 7 saat 2. 17 saat 2. eski ve aktif maddesi gevş aküler çabuk ş edilmemelidir.25 V Arası 2 Amper 10 saat 2. Normal ş cihazları lanı arj sabit akı ş ettiklerinden birden çok akü.6.5 Amper 7 saat 4 Amper.5 Amper.95 V 12 10 V Arası 2 Amper 12 saat 2. 7 saat 4 Amper 8 saat 12. 11 saat 2. arj lı Araç üzerindeki ş iş arj lemi.5 Amper.3. gereken bir iş lemdir. lı 2.10 V 12. 12 saat 3 Amper.5 Amper.65 V Arası 2 Amper 18 saat 2.2. 13 saat 2. ş sa arj mı  Ş akı akü kapasitesinin 1 / 10 ile 1 / 20 si arası seçilir.  Birden fazla akü seri bağ lanmı en küçük kapasiteli aküye göre ş akı seçilir. 8 saat 3 Amper 7 saat 3. arjda.4.5 Amper. akünün bitmesinden dolayıçalı yorsa.80 V 11.25 V Gerilim 12.6.5 Amper 12 saat 4 Amper 11 saat 4 Amper 12 saat 11.5 Amper. 14 saat 3 Amper. açı dı 2. Ş voltaj değ 13.5 Amper 9 saat 4 Amper 9 saat 4 Amper 10 saat 11.8 volt ile arj eri 14.5 Amper.95 V Arası 2 Amper 14 saat 2. 15 saat 3. Normal Ş arj Araç. emiş arj Sısıçabuk ş uygulanan bataryalarıömrü azalı Çabuk ş k k arj n r.65 V 11.5 Amper 14 saat 4 Amper 12 saat 4 Amper 14 saat 11.5.50 V 11.

Deş arjı Kullanı lmadan uzun müddet bekletilen bataryanı içinde.5 Amper.7.5 Amper 16 saat 6 Amper 16 saat 4.5 Amper 12 saat 6 Amper 12 saat 4.5 Amper. 8 saat 4. Büyük olan işyerlerinde fazla sayı aküleri bir arada depolamak mecburiyeti daki olduğ undan aküleri özel ş cihazı bağ arj na lanarak muhafaza edilmelidir. bir akı veriyormuşgibi n m kimyasal reaksiyon meydana gelir. Sülfatlaş ma Akünün plakaları meydana gelen kurş sülfatlar yüzeyde sert bir tabaka meydana nda un getirir. 14 saat 5. 8 saat 5. Çünkü yüksek sı kta batarya elektrolit n arj zı caklı yoğ unluğ azalı u r 2.1. 16 saat 5. ma 2.5 Amper 10 saat 6 Amper 10 saat 4.5 Amper. 10 saat 5.5 Amper. 12 saat 5.5 Amper 14 saat 6 Amper 14 saat 4. Akünün Self .5 Amper akı çekecek ş m ekilde en az 12 saat ş bağ arja lanması gerekir.5 Amper.7.00 volt görülüyor ise akünün 2.5 Amper. Bu olaya self deş (kendi kendini deş denir. 23 .5 Amper. Sı k arj arj) caklı yükseldikçe bataryanı self deş hı da artar.80 Ah 95 Ah 105 Ah 4. 18 saat 5. 2.5 Amper 18 saat 6 Amper 18 saat Örneğ 45 Ah kapasiteli bir akünün voltajı in ölçüldüğ ünde 12. 8 saat 6 Amper. Kullanı lmadan Bekletilen Akülerde Yapı lacak İ ş lemler: Uzun müddet depolama mecburiyetinde kalı aküleri mümkün mertebe soğ nan uk yerlerde muhafaza etmeli ve en fazla 30 günde bir tam ş ederek meydana gelen arj sülfatlaş mayı nlaş kalı madan yok etmelidir. Buna sülfatlaş denir.8.

na nı Ş süresince akü yoğ arj unluğ unu  ölçünüz. rası kontrol ediniz. devreye bağ ş lamı olduğ unuz batarya toplam voltajları göre na ayarlayız nı Akü voltaj değ erlerini kataloga bakarak öğ reniniz. ları bağ nı  Ş arj cihazı n nı voltaj ayar  düğ mesini ş edilecek akünün arj voltajı göre ayarlayı z. Elektrolit seviyesini sı yla sökünüz. na nı Ş cihazı konrol ediniz.3’ü okuyunuz ve uygulayız.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İlem Basamakları ş Öneriler Aküyü redresörlü ş cihazı ş arj ile arj  Madde 2. Ş cihazı n düğ arj nı mesini. Cihazı kabloları kutup baş na sıca n nı ları kı bağ nı layız. Redresörün voltaj ayar düğ mesini devreye bağ ş olduğ lamı unuz batarya toplam voltajları göre ayarlayız.  Elektroliti elbisenize değ dirmeyiniz.  Kullanı lan redresörün özel talimatı na uyunuz. Ş arj cihazın nı amper ayar  düğ mesini (kapasite değ erinin 1/10 – 1/20si) ş edilecek akünün arj amperajı göre ayarlayız. Cihazı kabloları kutup baş na sıca n nı ları kı bağ nı layız.7.  Ş arj cihazı n kabloları akü  nı nı kutup baş na bağ nı ları layı z.7.7. Hidrometreyi dikkatli kullanı z. arj nı Redresörün voltaj ayar düğ mesini devreye bağ ş lamıolduğ unuz akü toplam voltajları na göre ayarlayı z. n nı  Madde: 2.1 ve 2. Akü toz kapakları nı zedelemeden çı nı kartı z. na ve göz     Aküyü çabuk ş cihazı ş arj ile arj etmek (Araç üzerinde):  Aracıçamurlukları örtünüz. nı Hidrometreyi dik konumda hizası tutunuz.2’yi okuyunuz ve etmek: uygulayız. na nı   Aküyü düz bir yere bı nı rakız. nda Güvenlik kuralları uyunuz. na nı Ş arj cihazı çalır duruma  nı ş ı getiriniz. nı  Çamurluk örtülerini örtmeyi unutmayı z nı  Akünün eleman toz kapakları  nı sökünüz ve elektrolit seviyesini  kontrol ediniz. nı  Akünün eleman toz kapakları  Eleman toz kapakları zedelemeden nı nı sökünüz. 24 .  Ş arj cihazı n nı voltaj ayar  düğ mesini ş edilecek akünün arj voltajı göre ayarlayı z. nı Elektrolit çok tahrip edici özelliğ sahiptir e Güvenlik uyarı na dikkat edininiz. ları Ş arj cihazın nı kullanma talimatı nı okuyunuz.    Ş arj cihazı n kabloları akü  nı nı kutup baş nı layı z.

Ş arj cihazın nı amper ayar düğ mesini ş edilecek akünün arj amperajı göre ayarlayız. arj nı ini nı Ş cihazı konrol ediniz. laş   Ş arj cihazı n nı zaman ayar  düğ mesini ayarlayı z. arj nı Akü üzerindeki amper değ erini okuyunuz. 25 . Yoğ unluk değ erlerini tablo değ erleriyle karş tını ı rız. nı Ş süresince akü yoğ arj unluğ unu  ölçünüz. Güvenlik kuralları uyunuz. na Ş arj cihazın nı kullanma talimatı nı okuyunuz. na nı     Ş cihazı n fiş pirize takı z.  Ş arj cihazı çalır duruma nı ş ı getiriniz.

Türkiye iklim ş artları kullanı nda lacak akülerin yoğ unluk değ ne kadar olmalı r? eri dı A) 1. nı 26 .ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r.400 3. Akünün yoğ unluk kontrolü hangi ölçme cihazı yapır? ile lı A) Termometre B) Ohmetre C) Hidrometre D) Ampermetre 2. ş tı nı 1.290 D) 1. Bu testi kendi kendinize uygulayı z.250 C) 1.280 B) 1. Akü elemanları nda kimyasal bakı arası mdan bir fark varsa akü hangi durumdadı r? A) Deş olmuş arj akü B) Ş akü arjlı C) Yarı ş m arjlı D) Az ş arjlı 4. Aş ı ağ dakilerden hangisi akü ş etme metotları arj ndandı r? A) Yavaşarj ş B) Normal Ş arj C) Çabuk ş arj D) Hepsi DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız. laş ş nı konuları tekrar ediniz.

1.1. fren lambalarımarş in. r. iki Köprü iki kontağ ıbirleş tirmeye ve açmaya yarar. OTOMOBİ TESİ L SATLARINDA KULLANILAN DEVRE ELEMANLARI 3. Mekanik Ş alterler Daha çok. lı 3. Örneğ korna.1. Çift Kontaklı alterler Ş Genellikle çekme ve çevirme suretiyle çalır. az akı çeken devrelerde kullanır.1.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –3 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -3 AMAÇ Oto elektrik tesisatı devre elemanları araç kataloğ ve standartları uygun olarak una na kontrol edebilecek ve değ tirebileceksiniz. iş ARAŞ TIRMA  Sanayideki bir servise gidilerek otomobillerde kullanı devre elemanları n lan nı çalı ş ması tesisatları ve hakkı bilgi toplayarak rapor halinde öğ nda retmeninize sununuz. İ kademeli çalı posizyonuna sahip ş ki ı ş ma alı devrelerinde kullanır. çekme ve çevirme suretiyle çalı tipleri vardı Kullanı kları ş an r. Örneğ Sinyal lambaları cı lı in. ldı devrenin özeliğ göre üç guruba ine ayrır: lı 3. 27 . Tek Kontaklı alterler Ş Yapı olarak bir gövde üzerine yerleş tirilmiş kontak ve bir köprüden meydana gelir. .1.2.1. Kumanda ş m lı ekline göre basma. sistemlerinde kullanır. 3. Ş alterler Elektrik sistemlerinde istendiğ anda elektrik devrelerini açmaya ve kapatmaya i yarayan anahtarlardı Üreteç ile alı arası seri olarak bağ r. cı na lanı Ş alterleri iki grupta inceleyebiliriz: 3.1.1.

2. lamba soketine geçen kı na. Yaygıolarak normal ampuller kullanır. Ampuller.1. flaman denilen direnç telinin 2300 oC’ ta ınması aydı sı yla nlatma sağ Ampulün lar. Manyetik Ş alterler Genellikle marşş sistemleri ve çiftli kornalarda ve farlarda yani fazla akı çeken .1. yla lanı Ş 3.3.3. Bu gibi arı n na zalara meydan vermemek için manyetik ş alterler kullanır.1. smı 3. Mekanik ş lı alterlerde açma ve kapatma daha yavaşolduğ undan. Tesisat Kabloları Renk Kodları ve : Otomobillerin elektrik tesisatı istenilen esnekliğ sağ nda i lamak amacı içinde çok yla. lı n lı 28 .3. 3. arj m devrelerde kullanır.1. normal ampuller ve sofit ampuller diye ikiye ayrır.3.1. izole tabakalarıçeş renklerde ve renk bantları itli nda kablolar kullanı lmaktadı Bu sayede arı bir sistemin tamiratıkablo renklerini takip r. ipek veya pamuk ipliğ inden örülmüş izole tabakaları sağ r. duy.2. kontakları yanması sebep olabilir.2. ederek kolayca yapı labilmektedir. lı 3. Kontak anahtarı ş ma lı . denir.1: Kablo kesiti ekil Oto elektrik tesisatları nda. selektör ş alterleri grup içerisine dâhil edilebilir. Kabloları yalımı da r lı n tı plastik. sayı ince bakıtel bulunan özel kablolar kullanır.2. zalı . Ampul ve Çeş itleri 3. Çok Kontaklı alterler Ş Birden çok çalı kademesi bulunan özel devrelerde kullanır. lamba ş alterleri. yapı ş lan m ekillerine göre. Ş ekillerine Göre Araçlarda kullanı ampuller.3. Ampul Direnç teli üzerinden elektrik akı mıgeçirildiğ inde ınarak ık vermeye baş sı ş ı lar. 3.3. Çeş itleri Oto elektrik sisteminde kullanı ampuller yapı farklıkları göre ş lan m lı na öyle sıflandılı nı rır: 3.

100 watlıampuller: Projektörlerde.0. Ampuller yuvaları bağ ş ekillerine göre düz tı ve çapraz tı olarak da iki na lanış rnak rnak sıfa ayrır.3. tı ş 3. kı far + uzun far yla lı sa gibi).5 – 1. Flaman Sayı na Göre ları Flaman sayı na göre ampuller tek Flamanlı çift Flamanlı ları ve olmak üzere iki çeş ittir. lanı ru a ru 29 .2.8. Çift Flamanlı ampuller yerleş tirme problemi olan yerlerde iki flaman aynı ampul içersine monte edilerek yerden tasarruf etmek amacı kullanır (Park + Fren. k sa lı 3. park ve iç lambaları k nda 3 ).3. nda lı 3.3. Güçlerine Göre Ampullerin elektrik güç birimi wattı Oto elektrik tesisatı kullanı ampulleri r. 12. kar.2. nda lan güçleri bakı ndan 4 grupta inceleyebiliriz: mı 1 ). Diğ bağ er lantıeklinde flaman’ı ise her iki ucu alttan yalılmıolarak ş n tı ş çı bunlara yalılmıampul denir.2.21 .3. uzun ve kı farlarda kullanır.5 watlı ampuller: Plaka.2.16 ve 24-32 voltluk ampuller kullanır.3 .3.55 . Flaman Bağ ları Göre lantı na Ampullerde flaman bağ sı ş lantı iki ekilde yapır.5. tepe. sinyal ve fren lambaları k nda 4 ). Böyle ampullere tı ş kartır.2. er lanı normal ampul denir.4. Birinci bağ lı lama ş eklinde flamanı n bir ucu alttan yalılmıolarak çı lı Diğ ucu ise içten duya bağ r.3.5 watlı ampuller: Gösterge lambaları k nda 2 ). Ampul yuvası yerleş nı lı na tirilirken öncelikle tı rnakları yuvası oturtulması n na sağ r ve daha sonra ampul ileri doğ itilerek sağ doğ çevrilir.32 watlıampuller: Geri vites. Çalı Gerilimlerine Göre ş ma Günümüz araçları genellikle 6.

3: Çeş oto elektrik ampulleri ekil itli 30 . Ampulün içinde bulunan tungsten flaman. üzerinden akı geçmesi sonucunda ınarak ık m sı ş ı verir.3. bromine ve diğ gaz karımlarıdoldurulmuş er ş ı tur.3.2: Halojen ampul ekil Ş 3.6. Ş 3.2. iodin. Halojen Ampul Ampulün içinde halojen.

lı Ş 3. ma ı dı Ş 3.4. Araçlarda yapı m ine lanı bakı mdan iki tipi vardı r: 3.4.4: Sigortalar ekil Sigortalar aracı elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kı devre sonunda n sa sistemi olası yangı tehlikesine karşkorumak için kullanı elemanlardı Sigorta attıı n ı lan r.4. Telli Sigortalar Az akı çeken(5-25amper)devrelerde kullanır. lı Sigortalar.5: Telli Sigorta ekil 31 .3.1. elektrik devresini yüksek akı karşkoruyan devre elemanı r. Tanı mı Sigorta. ğnda yerine aynı amperde yeni sigorta takır. Sigortalar 3. ait oldukları devrelerin akı giriş seri olarak bağ r.2. Yapı çok basit olup bir porselen m lı ları çubuk üzerine veya cam tüpün içine konmuş metal telden yapı şr. Sigortalarda kullanı lmı tı lan tel kolay eriyen madenlerden yapır.

4.3. Devre Kesiciler Grup halinde çalı alı ş an cıdevrelerinde kullanır.6: Termik tip devre kesici ekil Ş 3.4. Ş 3.6.3.7) ekil ekil Ş 3. Sigorta kutusu 32 .7: Manyetik tip devre kesici ekil 3.4. Yapı na göre ikiye ayrır: m lı ları lı (Ş 3. Bunlar bir röle ş lı eklindedir. Üzerinden 10 – 40 amper akı geçen devrelerde kullanır.

dı Ş 3. ş an ndan Görevlerine göre iki guruba ayrır lı 3. nı konumda olması r.9: Röleler ekil 33 .5.2. Emniyet rölelerinin akı rölelerinden farklı lı m tarafıkontakların ters . Emniyet Röleleri Yüksek güçlü bazı cı n. ş alterlerdir. görevi bittikten sonra otomatik olarak çalı alıları ş nı ması sona erdirmek için kullanır.1. Akı Röleleri m Far çiftli korna ve marş selonoidi gibi sistemlerde kullanır. elektromanyetik bir bobinin yarattıımanyetik ü ğ etkiyle çalı kontak tertibatı ibarettir. . Ş ekilde görüldüğ gibi röle.Örnek: Birkaç ekipmana sigortaları dağ mı n ı : lı Ş 3.5. lı 3.8: Sigorta kutusu ekil 3. Röleler 15 -40 Amper arası akı çeken devrelerde kullanı tek kontaklıözel manyetik nda m lan.5.

n lması lan Otomobillerde kontak anahtarısinyal kolu.6. Kontak Anahtarı Kontak anahtarı n görevi. konusuna 5. detaylı olarak Öğ renme Faaliyeti 4’ te anlatı lacaktı r.10: Soket ekil 3.7. Soketler Kabloları birbirine eklenmesi ve takı nda kullanı parçalara soket denir.11: Kontak Anahtarı ekil 34 .3. sisteme istendiğ zaman elektrik akı nı nı i mı göndermek ve istenmediğ zaman devreden elektrik akı nı geçmesine engel olmaktı Kontak anahtarı i mı n r. vb lmaktadı Soketler r. Ş 3. sis farları yerlerde kullanı . değ Ş 3.Öğ renme Faaliyetinde daha detaylı inilecektir.

iş    Sigortaları iş değ tiriniz. 35 . Arı olanları zalı tespit ediniz. Atmısigortayı ş tespit ediniz. yenisiyle değ tiriniz. iş  Oto elektrik tesisat kabloları n nı özelliklerini ve renk kodları nıtespit  ediniz.  ve   Oto elektrik tesisat kabloları n nı özelliklerini ve renk kodları nı katalogdan bakarak belirleyiniz. Soketleri yerlerinden uygun ş ekilde sökünüz. Soketleri ve özelliklerini tespit ediniz  ve değ tiriniz. Sigorta kutusunu araç katalogundan bakarak inceleyiniz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İlem Basamakları ş  Öneriler Oto elektrik devre elemanları n araç nı üzerindeki yerlerini öğ reniniz. Oto elektrik devre elemanları nıtespit  ediniz ve değ tiriniz. iş Sigortaları özelliklerini tespit ediniz.

Oto elektrik sisteminde kullanı ampuller yapı farklıkları göre kaç gruba ayrırlar? lan m lı na lı A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 5. Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Elektrik devresini yüksek akı karşkoruyan devre elemanı ma ı hangisidir? A) Soket B) Ampul C) Sigorta D) Röle 8. Aş ı ağdakilerden elemanları ndandı r? A) Ş alterler hangisi otomobil elektrik tesisatları nda kullanı lan D) Hepsi devre B) Soketler C) Ampuller 2. Oto elektrik tesisatı kullanı ampuller güçleri bakı ndan kaç grupta incelenir? nda lan mı A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 6. Yapı na göre ş ları alterler kaç gruba ayrırlar? lı A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. Elektrik sistemlerinde istendiğ anda elektrik devrelerini açmaya ve kapatmaya yarayan i devre elemanı hangisidir? A) Ş alterler B) Soketler C) Ampul D)Kablo 3. laş ş nı konuları tekrar ediniz. ş tı nı 1.5 Wattlı k C) 15-32 Wattlı k D) 3 Wattlı k 7. Gösterge lambaları kaç wattlıampul kullanır? nda k lı A) 3-5 Wattlı k B) 0.ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r. 15-40 Amper arası akı çeken devrelerde kullanı devre elemanı nda m lan hangisidir? A) Sigorta B) Ampul C) Soket D) Röle DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız. nı 36 .5-1.

1.1: Kontak anahtarı n yapı ekil nı sı Günümüz araçları kontak anahtarı nda genelde üç farklı konumda bulunur: 37 . 4.2. sisteme istendiğ zaman elektrik akı nı nı i mı göndermek ve istendiğ zaman devreden elektrik akı nı geçmesine engel olmaktı Kontak anahtarları i mı n r. ARAŞ TIRMA  Otomobillerde kullanı kontak anahtarların çalı ş lan nı ş ekli ve bağ ları ma lantı hakkı internet ortamı nda. 4. KONTAK ANAHTARI 4. Yapı sı Ş 4. ndan veya servislerden bilgi toplayarak rapor halinde öğ retmeninize sununuz.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –4 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -4 AMAÇ Araç üzerinde kontak anahtarı uçları araç kataloğ ve standartları uygun olarak nı una na tespit edebileceksiniz. birer elektrik ş alteri gibidir. Görevi Kontak anahtarların görevi.

er 4. kontak anahtarı batarya giriş (BAT UCU ) diğ ucu kontak anahtarı ine er marş kına (ST UCU ) değ çış ı dirilir.3. Ş Kontrolü asi Ohmetrenin bir ucu ş asiye. direksiyon kilitli ve anahtar çı labilir.3. Kontak Anahtarı Kontrolleri 4. Burada park nı lambaları devrededir. Devre Kontrolü Devre kontrolü 3 ş ekilde yapır: lı 1. sa laş ğkontrol edilir. Değ göstermiyorsa devrede kopukluk var demektir. Kontak anahtarı marşkonumundayken ohmetrenin ucu. 3. ohmetrenin ucu. Çı değ kan erler karş tılı Kı devre olup olmadıı ı rır. Bazı araçlarda stop konumundan sonra geriye çevrilerek park konumuna alır. Ölçü aletinin hiçbir değ göstermemesi gerekir.3. diğ ucu ş er asiden yalılmı m girişucuna değ tı şakı dirilir. 38 . Değ er göstermiyorsa devrede kopukluk var demektir.3. er 4. kontak anahtarı batarya giriş (BAT UCU ) diğ ucu kontak anahtarı leme çış (IGN UCU ) ine er ateş kına ı değ dirildiğ inde ohmetrenin değ göstermesi gerekir. 2. 3. Değ göstermiyorsa devrede kopukluk er er var demektir 2. Kontak anahtarıateş leme konumuna getirilir. direksiyon kilidi açı elektrik sistemi devrededir.3. Açı Durumu k Bir kademe ileri çevrildiğ inde. Stop Durumu Direksiyon kilitli anahtar çı labilecek konumdadı karı r.2. karı 4. Kontak anahtarı marşkonumundayken ohmetrenin ucu. k.1.1. Kı Devre Kontrolü sa Kontak anahtarı kabloları kı devreler genellikle tablo değ nda sa erlerine bakı larak tespit edilir. kontak anahtarı batarya giriş (BAT UCU ) diğ ucu kontak anahtarı ine er özel alıları (ACC UCU ) değ cı na dirilir.Marş Durumu Bir kademe daha çevrildiğ marş inde durumuna gelir.

na Marş selenoidine bağ lı olup olmadıı kontrol ediniz. nı ş tı nı Kablonun rengini tespit edebilirsiniz. unu Kablo uçları karı rmayız. Güvenlik kuralları uyunuz. Öneriler:       Ampermetre ile akı girişkablosu m olduğ kontrol edebilirsiniz. Acc ucunu tespit ediniz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İlem Basamakları ş :     Bat ucunu tespit ediniz. 39 . ğnı Kabloları renklerine göre ayı rt ediniz. Ign ucunu tespit ediniz. St ucunu tespit ediniz.

Akı giriş giden kontak anahtarı hangi harflerle ifade edilmektedir? m ine ucu A) ST B) ACC C) IGN D)BAT 4. laş ş nı konuları tekrar ediniz.Elektrik devresine istendiğ zaman elektrik akı nı i mı gönderen ve istendiğ zaman devreden i elektrik akı nıgeçmesine engel olan devre elemanı mın hangisidir? A) Ampul B) Kontak anahtarı C) Röle D) Sigorta 2.ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r. Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Günümüz araçları kontak anahtarı farklı nda kaç konumda bulunur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 D) 5 DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız. ş tı nı 1. nı 40 . Marş selenoidine giden kontak anahtarı hangi harflerle ifade edilmektedir? ucu A) ST B) ACC C) IGN D)BAT 3. Kontak anahtarı kaç kablo ucu bulunmaktadı nda r? A) 2 B) 3 C) 4 5.

Gri. arı tespiti nası za l yapır. lı tı nı larıza 5. Mavi. Kabloları yalımı da r lı n tı plastik. il. Sarı Kahverengi. BA BE BJ CY GR Beyaz Mavi Bej Kristal veya Beyaz Gri JA MA NO OR Sarı Kahverengi Siyah Turuncu RG SA VE VI Kı zı rmı Somon rengi Yeş il Mor 41 . OTOMOBİ TESİ L SATINDA KULLANILAN KABLOLAR 5.ÖĞ RENME FAALİ YETİ –5 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -5 AMAÇ Basit tesisat onarı nı araç kataloğ mları una ve standartları uygun olarak na yapabileceksiniz. Kablo Renkleri Temel elektrik durumlarıunlardı ş r: Kı zı rmı Sarı Mavi Siyah Kontak öncesi + volt Kontak sonrası volt + Park lambası veya gösterge devresi Ş bağ sı ase lantı Aş ı renkler. . Kablo Malzemesi Otomobillerin elektrik tesisatı istenilen esnekliğ sağ nda i lamak amacı içinde çok yla. Yeş Mor. rmı. Siyah. Kristal. ARAŞ TIRMA  Otomobil üzerinde ne gibi tesisat arı zaları meydana gelir. ipek veya pamuk ipliğ inden örülmüş izole tabakaları sağ r. sayı ince bakıtel bulunan özel kablolar kullanır.1. yla lanı 5. Turuncu. ağ daki er er lmı tı Bej. Kı zıSomon rengi. araşrarak sı ftaki arkadaş nı sununuz.2. diğ kablolar ve diğ soketler için kullanı şr: Beyaz. Üreticiye göre aynı kablolar için farklı renkler kullanı labilir.

n lması lan Otomobillerde kontak anahtarısinyal kolu. park tablosu) sa Farlar ve motorlar Yüksek güçlü motorlar.elektrikte kullanı kablo kesiti. Kablo Kesitleri: Oto.1.) Yüksek güçlü aydı nlatma sistemlerinde (Kı farlar. Otomobil Tesisatı Kullanı Soketler nda lan 5.3. Tanı mı Kabloları birbirine eklenmesi ve takı nda kullanı parçalara soket denir. iş Kablo gerilim düş mesi meydana gelmeden ve ı oluş sı madan alı akı nı ı cı mı taş yacak nitelikte olmalır. Tesisatlarda kullanı kablo kesitleri ve akı ş dı lan m iddeti aş ı çı lmı r. v.b.75 1 1.4.4. üzerinden geçecek akı ş lan m iddetine göre değ ir.5 2. geri vites vb. sis farları yerlerde kullanı . Normal kapasiteli genel akı ve ş m arj kabloları Yüksek kapasiteli genel akı ve ş m arj kabloları Marşkabloları 5. ağya kartı ş tı Kablo kesidi (mm ) izolesi 0.5 4 6 10 35–150 2 Emniyetle taş ı yabileceğ i akı ş m iddeti (Amper) 4 6 10 15 20 25 35 125–325 Kullanı ğ Yer ldıı Gösterge devrelerinde Düş güçlü aydı ük nlatma sistemlerinde (sinyal. lmaktadı r Kapı n Kilitlenmesi ları Arka Sis Farı Bağ lantı Soket Ucu 1 2 3 4 5 Tanı mı Kapı n kapanması ları + Aydı nlatma + Kontak öncesi Ş ase Kapı n açı ları lması Soket Ucu 1 2 3 4 5 Bağ lantı Tanı mı İ kaz + Arka sis farı + Arka sis farı + Aydı nlatma Ş ase Ş 5.1: Soketlerin kullanı ğyerler ekil ldıı 42 .5. selenoidler.

Aydı nlatma soketi Soket Ucu 1 2 3 4 Tanı mı Farlar Kodlar Kontak öncesi + Akı m Park lambaları Soket Ucu 1 2 3 4 5 6 Tanı mı Korna Arka sis lambası kı çı ş ı Kontak öncesi + Akı m Sağ sinyal Dörtlü flaş ör Sol sinyal Ş 5.2: Sinyal – korna soketleri ekil 43 .

Sigorta değ tiriniz. iş  Kablo demet yerlerini tespit ediniz. una Ölçü aletlerini dikkatli kullanı z. Araç kataloğ bakarak inceleyiniz. soket bağ ları lantı nıtespit  ediniz. nı Öneriler  Ş emalarıokumayıöğ renerek devreleri inceleyiniz. Sigorta kutusunu araç bakarak inceleyiniz. Bozuk olan soketleri değ tiriniz. iş Ampulleri yerinden sökerek temizleyiniz. nı Ölçü aletlerini dikkatli kullanı z. Soket yerlerini araç öğ reniniz. nı  Aydı nlatma ve uyarısistemlerinin  devre ampullerini. iş  Uyarı tesisatın bağ nı lantı yerlerini. nı  Oto elektrik devresinde direkt akı  m hatları tespit ediniz.   Uyarı tesisatı kontrol ediniz.  Soket bağ ları tek tek kontrol lantı nı ediniz. tespit ediniz.   Kabloları karı n ş mamasıiçin renklerine göre ayını rı z. nı   Aydı nlatma tesisatı bağ lantı yerlerini. Ş alterlerin bağ ları kontrol ediniz. katalogundan katalogundan Sigorta soket bağ lantı yerlerini tespit  et. ş alterlerini tamir  ediniz ve değ tiriniz.UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ İ Basamakları ş lem   Ş emalardan devre takibi yapı z. lantı nı 44 .

nı B) Kapı kilitlerinde C) Kontak anahtarı nda D) Hepsi 45 .Oto elektrik tesisatı kullanı kablolarda hangi malzemeler nda lan A) Plastik B) Bakı r C) İ pek D) Hepsi 2. Kablolarıbirbirine eklenmesi ve takı nda kullanı parçalara ne denir? n lması lan A) Ampul B) Sigorta C) Soket D) Hepsi 6. Aş ı ağ dakilerden hangisinde soket kullanır? lı A)Sis farları nda DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız. Park lambası veya gösterge devresinde hangi renk kablo kullanır? lı A) Kı zı rmı B) Mavi C) Sarı D) Siyah 3. Bu testi kendi kendinize uygulayı z. Kontak öncesinde hangi renk kablo kullanır? lı A) Kı zı rmı B) Mavi C) Sarı D) Siyah 4. Gösterge devrelerinde kaç amperlik kablo kullanı dı lmalır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 5. laş ş nı konuları tekrar ediniz. ş tı nı 1.ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Öğ renme faaliyetinde edindiğ iniz bilgileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli test hazı rlanmı r.

MODÜL DEĞ ERLENDİ RME MODÜL DEĞ ERLENDİ RME Modül faaliyetleri ve araşrma çalı tı ş maları sonunda kazandını bilgi ve becerileri ğ z ı aş ı değ ağ daki erlendirme ölçütlerini kendinize uygulayarak durumunuzu değ erlendiriniz. laş ş nı konuları tekrar ediniz. bir sonraki modüle geçebilirsiniz. nı 46 .              Değ erlendirme Ölçütleri Evet Akünün ş kablosunun cı asi vatası nıuygun anahtarla söktünüz mü? Akü etiketini incelediniz mi? Akü elektrolit seviyesini kontrol ettiniz mi? Voltmetre ş kablo ucunu akü kutup baş bağ nı asi ı na ladız mı ? Hidrometreyle elektrolit yoğ unluğ ölçtünüz mü? unu Marş motoru çalı ğ anda voltmetre değ şı tı erini ölçtünüz mü? Akünün voltmetre ve ampermetre ile ş nıkontrol arjı ettiniz mi? Akünün eleman toz kapakları nısökmek Elektrolit seviyesini kontrol ettiniz mi? Ş arj cihazı n kabloları akü kutup baş na nı nı ları bağ nımı ladız ? Ş cihazı çalır duruma getirdiniz mi? arj nı ş ı Ş cihazı n voltaj ayar düğ arj nı mesini ş edilecek arj akünün voltajı göre ayarladız mı na nı ? Oto elektrik devre elemanları tespit edip değ tirdiniz nı iş mi? Aydı nlatma tesisatı bağ lantı yerlerini. soket bağ ları tespit ettiniz mi? lantı nı Hayı r DEĞ ERLENDİ RME Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını Yanlıcevapları z için faaliyetin ilgili yla ı rız. nı Modülü tamamladı z.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİ YETİ 1 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 A B D D A ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 C A B D ÖĞRENME FAALİ YETİ 3 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 6 7 8 D A B C A B C D 47 .

ÖĞRENME FAALİ YETİ 4 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 B A D C B ÖĞRENME FAALİ YETİ 5 CEVAP ANAHTARI – 1 2 3 4 5 6 D B A C C D 48 .

denizce. STAUDT Wilfried. Ankara. 1988. ı t i.com www. 1995. Yüce yayı A.auto. Hulusi TÜRKMEN.101. Oto Elektrik Teknolojisi. Otomobil Aydı nlatma – Halojen far ve ampuller www. Oto Elektrik İ ve İ ş ş Yaprakları nı– 2. Mutlu Akü www. YURTKULU İ lhan. Ş nları .Bosch Otomotiv SatıSonrası ş .htm www.KAYNAKÇA KAYNAKÇA            DEMİ Necdet. İ Akü nci www. 1971. İ smail Yİİ Motorculuk Bölümü Ğ T. Oto Market www. Oto Elektrik Teknolojisi. REL Fİ Ş LDİİMuhtar. İ lem Sı f stanbul. Cilt: 2.com 49 . Motorlu Taş Tekniğ Ankara. www.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->