P. 1
IGUE_Ders Notu-24_Kaldırma araçlarında ISG_SON

IGUE_Ders Notu-24_Kaldırma araçlarında ISG_SON

|Views: 599|Likes:
Yayınlayan: Kübra Hasnalçacı

More info:

Published by: Kübra Hasnalçacı on May 12, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERSEM – SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU (DERS NOTLARI

)

KALDIRMA ARAÇLARINDA ISG

İŞ GÜVENLİĞİ24
KONULAR
24.1 Kaldırma, taşıma, istifleme 24.2 Kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları 24.3 Kaldırma araçlarının güvenli kullanımı 24.4 Kaldırma araçlarında periyodik kontroller 24.5 İlgili mevzuat

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU
24. KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Bu konuda, işyerlerinde kullanılan kaldırma araçlarını ve bu araçlardan kaynaklanan risklerin, risklerin bertaraf edilmesinin ve bu araçlar için gerekli olan periyodik kontrollerin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak, 1. Kaldırma, taşıma, istifleme gibi işlerde kullanılan kaldırma araçlarının, 2. Kaldırma araçlarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek risklerin, 3. Bu risklere göre alınması gereken önlemlerin, öğrenilmesi hedeflenmektedir. Kaldırma Araçlarında İş Güvenliğinin Temel Konuları 1. Kaldırma, taşıma, istifleme 2. Kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları 3. Kaldırma araçlarının güvenli kullanımı 4. Kaldırma araçlarında periyodik kontroller 5. İlgili mevzuat 24.1. GİRİŞ İlk insanla başlayan üretim süreci boyunca üretim teknik ve biçimleri de değişmiştir. Taşın ve toprağın işlenmesi, madencilik tekniklerinin geliştirilmesi, ateşin bulunması, giderek buhar gücünden yararlanma olanakları, iş aletlerinin ve üretim araçlarının gelişiminde önemli etkileri olmuştur. Çalışma yaşamındaki gelişmelerin getirdiği sorunların çözümü için yapılan çalışmalar işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gelişiminde de temel unsurlar olmuştur. Bu nedenle yapılan işle güvenlik arasında ilişki kurmanın tarihçesi oldukça eski çağlara dayanmaktadır. Yükleri ve malzemeleri yerlerinden kaldırıp bir yerden bir yere taşıyan mekanik, hidrolik, pnömatik ve karma sistemli olabilirler. Kaldırma makineleri günümüzde oldukça önemli ve fonksiyoneldirler. İnşaat, maden, yol yapımı, liman işleri ve fabrikalarda kaldırma işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar ve vazgeçilmezdirler. Kaldırma makinelerinin çeşitleri çok fazladır. Bunlardan bazıları şunlardır: a) Vinçler b) Platformlu kaldırma araçları (forkliftler) c) Palangalar, Çıkrıklar d) Asansörler e) Araç Kaldırma Liftleri 24.2.1. Vinçler (Crane) Malzemeleri ve yükleri kaldırmak, bunları, başka bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarmak, yerlerini değiştirmek, yüklemek, boşaltmak gibi işler de kullanılan makinelere vinç (crane) denir. Vinçler düşey ve yatay hareketleri sayesinde genel anlamda her türlü yükün yerini değiştirebilen makinelerdir. Çok değişik tip ve özellikte olanları mevcuttur. a) Hareket Kabiliyetlerine Göre Vinçler Sabit Vinçler Bu makineler fabrika, liman, garaj vs, gibi sabit tesislerde, kaldırma, taşıma, depolama işlerinde kullanılan makinelerdir.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

2/44

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

Şekil 3: Sabit vinç

Sabit vinçlerde ulaşım bumu, yatayla 20 ile 75 derecelik açı altında, düşey eksen etrafında her iki yöne 180 derece dönebilir. Sabit vinçlerde bum uzunluğu genel olarak 10-60 m arasındadır. Lastik Tekerlekli Vinçler Bu tip vinçler genellikle bir kamyon üzerine monte edildiklerinden, nakil kolaylığı nedeniyle çeşitli işlerde kullanılma özelliğine sahiptirler. Bir işyerinden diğerine kolaylıkla nakledilmeleri, özel römork ve çekiciye ihtiyaç duymamaları, çeşitli aparat kullanarak diğer iş makinelerini çekebilmeleri, hareket halindeyken yürüdüğü yolu bozmamaları avantajlı özellikleridir. Yumuşak arazide çalışamamaları, çok ağır ve devamlı işlerde kullanılamamaları, maliyetlerinin yüksek olması ise dezavantajlı özellikleridir.

Şekil 4: Lastik tekerlekli vinç

Paletli Vinçler Manevra ve yürüyüşleri, vincin güç kaynağından alan bir palet gurubu tarafından sağlanır. Çalışma dönüşlerinin 360 derece oluşları, yumuşak arazilerde lastik tekerlekli vinçlere göre daha verimli oluşları, çok ağır ve devamlı işlerde çalışabilmeleri yönünden tercih edilirler. Hızlarının az oluşları, uzun mesafelere gitmeleri gerektiğinde başka bir araçla nakledilme zorunluluğu, hareket esnasında yol kaplamasını bozmaları ise olumsuz yönleridir.

Şekil 5: Paletli vinç
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

3/44

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

Ray Üzerinde Hareketli (Köprü) Vinçler Bu vinçlerin kullanılma yerleri genellikle açık fabrikalar, atölyeler, limanlar, maden ocakları gibi çalışma alanlarıdır. Bu vinçlerin köprü altında çalışan tipleri de vardır. Kaldırma kapasiteleri 1–40 ton arasında olup, bum uzunlukları 20 m civarındadır.

Şekil 6: Köprü üzerinde yürüyen vinç

Kule Vinçler Bu vinçlerin çalışma sahaları özellikle yüksekliği fazla olan yerlerdir. Kule yükseklikleri 20-60m arasındadır. Bum uzunlukları 6 m ile 30 m arasında olup, kaldırma kapasiteleri 0,3 ton ile 10 ton arasındadır. Kule vinçlerin dengeli olarak çalışmalarını sağlamak için rüzgar, ivme ve çalışma yükseklikleri göz önünde tutularak, kule bumunun boyu tayin edilir. Bum mümkün olduğunca dik olarak çalıştırılmalıdır.

Şekil 7: Kule vinç

b) Kaldırma Kabiliyetlerine Göre Vinçler Hidrolik-Halatlı Vinçler - Teleskopik Bumlu Vinçler Bumları iç içe girip çıkararak uzayıp kısalan vinçlerdir. Yaklaşık 15–55 ton kapasiteleri vardır.

Şekil 8: Teleskopik bumlu vinçler
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

4/44

Kaldırma. köprü inşaatlarında kullanılan vinçlerdir.Fabrika Tipi Vinçler Şekil 11: Fabrika tipi (köprülü.Monoray – Zincirli Caraskal Şekil 12: Monoray manuel-zincirli caraskal ve kumandalı-halatlı vinç İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 5/44 . temizleme ve kurtarma işlemlerinde kullanılırlar. taşıma. bataklık ve çok yumuşak arazilerde.Kurtarıcılar Esas olarak lastik tekerlekli.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ . Şekil 9: Kurtarıcı Halatlı Vinçler Baraj. geniş nehir yatakları. Çalışmaları kafes kirişlerinden iki kule arasına gerilmiş halatlar üzerinde hareket eden palangalarla sağlanır. taşıyıcı özelliği olan bir vinç türüdür. pergel) vinç . Şekil 10: Halatlı vinç . dizel motorla çalışan ve bumu şasi ortasına monte edilmiş.

• Lastikleri alçak taşıma basınçlı olması nedeniyle çok değişik görevler yapabilirler.2.2. önlerine ya da arkalarına eklenen özel eklentilerin çeşitlerine göre de kendi aralarında da sınıflandırılırlar. En çok kullanılan eklentiler: Standart kepçe. Bu tür yükleyicilere mafsallı yükleyiciler de denir. Yükleyiciler Satıhların kazılması. Küçük kapasiteli ve eski model yükleyicilerin ön dingilleri sabit olup arka dingilleri hareketlidir. Ön eklentilerin çalışmasını sağlayan ve dönüşlere yardımcı olan bir hidrolik donanıma sahiptirler. önden kazıp yandan veya arkadan yükleyen tipleri bulunmaktadır. çok maksatlı kepçe ve vinç kancasıdır. • Hızları düşük olup. • Kaplamalı yolları bozmazlar. Yükleyiciler lastik tekerlekli veya paletli tip olup. • Tüm tekerlekleri çekici olduğundan batma tehlikeleri yoktur. • Küçük çaplı kazı işlerinde dozerlerin görevlerini yapabilirler. Yeni model yükleyiciler belden kırmalıdır.Gırgır Vinç Şekil 13: Gırgır vinç 24. taş kum çakıl gibi malzemelerin yığılması. Bazı yükleyicilerin hem ön hem de arka dingilleri olabilir. • Yaklaşık %15 yan. kazılmasında ve yüklenmesinde kullanılan iş makineleridir. • Hızları ve güçleri bakımından paletli yükleyicilere göre daha üstün hareket yeteneğine sahiptirler. manevra yetenekleri lastiklilere göre daha fazladır. Şekil 14: Yükleyiciler ve eklentileri Lastik Tekerlekli Yükleyicilerin Özellikleri • Bir işyerinden diğerine başka bir araç gerektirmeksizin kendi imkânlarıyla gidebilirler. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 6/44 .KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ . %30 dik meyilli arazilerde çalışabilirler. Aslı traktör olan bu makineleri yükleyici yapan özellikleri eklentileridir. Yükleyicilerin önden kazıp önden yükleyen. • Paletli Yükleyiciler • Bir işyerinden diğerine gitmeleri başka bir araç olmadan mümkün değildir.

Elektrikli forkliftler şarjlı akümülatörlerle çalıştıkları için çalışma süreleri akümülatörün boşalması ile sınırlıdır. • Yaklaşık % 35 yan. Fabrikalarda. açık ve kapalı kaplama ve düz zeminli işletmelerde kullanılan hareket ve manevra kabiliyeti yüksek iş makinelerdir. çatal kolları vasıtası ile alıp kaldırarak. belirli bir mesafeye taşımaya veya taşıyıp istif etmeye yarayan kaldırma ve iletme makinalarıdır. Açık alanlarda ise çalışma sürelerinin sınırsız olması bakımından dizel ve benzin motorlu forkliftler tercih edilirler. Termik motorlu forkliftlerin aşırı İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 7/44 . Termik motorlu forkliftler ise motora yakıt ikmali yapıldığı sürece çalışırlar. Traktör ekskavatör dışında kalan diğer makinelerde ekskavatör.2. Kapalı alanlarda genellikle elektrikli forkliftler tercih edilirler. sürücü kabini. Hendek kazan küçük tipleri olduğu gibi. Ekskavatörler yaptıkları işlere göre şöyle sınıflandırılırlar.3. bir defada 20 tonluk yükleri kaldıran tipleri de mevcuttur. benzin (aynı zamanda LPG li) motorlu olarak sınıflandırılırlar. gevşek malzemeyi ya da kazılmış toprağı bir yere yığmak ya da yüklemek için kullanılan iş makinelerine ekskavatör denir. limanlarda. motor ve öteki donanımları döner bir platform üzerine yerleştirilmiştir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ • Paletlerin zemine temas alanı lastik tekerleklerden daha fazla olduğundan. Forkliftler Her hangi bir yükü. Çünkü sessiz çalışırlar termik motorlar gibi egzoz gazı çıkarmazlar. Ekskavatörler Değişik seviyedeki zemini sınırlı miktarda kazmak. % 60 dik meyilli arazilerde çalışabilirler. Bu platform 360O dönüş yapabilme özelliğine sahiptir. Şekil 16: Forklift Forkliftler çalışma şekillerine göre elektrik motorlu. sulak ve bataklık alanlarda çalışmaları kolaydır. dizel motorlu. Şekil 15: Ekskavatör 24.

8. 15: Forklift park alanına park edilmeli. 19. gaz tüpü vb. inerken de geriye doğru hareket edilir. aydınlatma ile ikaz devresi. 14. En önemli emniyet donanımı forkliftin operatörüdür. Forklift yük düzeltme. 7. bir yetkili çalışmalara nezaret etmelidir. İnsanlar emniyetli mesafeye uzaklaşmadan yük kaldırılmamalıdır. Forklift operatör kabini ve yük korkuluğu olmadan kullanılmamalı. 13. ışıklar. Kaldırma ve Taşıma kapasitesi aşılmamalıdır. Operatörlük eğitimi almış yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. yüklü:10. el ve ayaklar forklift asansöründen uzak tutulmalıdır. 12: Rampalardan çıkarken daima ileri. 4. 9. 5. 17. güvenlik önlemlerine ve tüm uyarı işaretlerine uyulmalı. Forklift geri geri kullanılmalıdır. Belirlenen azami hız sınırlarına (Azami hız. 20. Korna. takozlamalı ya da bağlanmalıdır. bol kıyafetler yerine tek parça tulum giyilir. sürükleme. Kimsenin forkliftin yük veya çatallarının altından geçmesine veya durmasına izin verilmemelidir. Vardiya başlangıcında “Operasyon Öncesi Kontroller” yapılmalıdır: (Yük kaldırma sistemi. 16. çatalları aşağı indirilmeli. Foklift çalısmıyorsa servise haber verilmelidir. ilgililere bilgi verilmelidir. Forklift başka bir forklifti çekmek veya itmek amacıyla kullanılmamalıdır. yatık olarak taşınmalı. 21. Kesinlikle ıslak ve yağlı el ve ayakkabılarla kullanılmamalıdır. çıkış kapıları ve yolları kapatmamalıdır. lastikler. Boş: 20km/h) uyulmalıdır.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ gürültülü çalıştıklarından ve egzoz gazlarından dolayı kapalı ortamlarda uzun süre çalıştırılması istenmez. koltukta oturulmalı. sıkıca tutunulmalıdır. hjız düşürülmelidir. Rogar kapağı. Çatalları kapı açmak veya kapatmak için kullanmamalı. manevra yapılmamalıdır. Birden fazla forklift birlikte çalışacaksa. bina giriş ve çıkışlarında ve insanların yanında korna kullanarak uyarıda bulunulmalı. kaldırmamalıdır. Direksiyon donanımı. itme. devirme için kullanmamalı. 11. Kullanma kurallarına. Kontak anahtarı. Forkliftler sadece yük taşımak için dizayn edilmiştir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 8/44 . Forklift Kullanımında Güvenlik Önlemleri 1. Aynalar. istifleme yaparken yangın hidrantları. Forklift başka forkliftlerin çalışma sahasında kullanılmamalıdır. Çatallarda kimse taşımamalı. 10. 3. 2. 6. Yuvarlak malzeme. levyeleri boşa alınmalı. Kullanım sırasında baret ve güvenli ayakkabı. Korunaksız hava. Eğimli yüzeylerde yük kaldırılmamalı. Dönüşlerde. Akü) Eğer işe başlamada sakıncalı bir durum varsa. su hortumu ve boruları ile elektrik kabloları üzerinden geçilmemelidir. Radyatör. 18. Frenler. Geçişlerde kapı boyutlarına dikkat edilmelidir. Yağ seviyesi. 22. Yükün görüş alanını sınırlandırması halinde. geri vites sinyali. hidrolik ve Diferansiyel yağ seviyesi. Güvensiz/dengesiz yükler taşınmamalıdır. araç devrilebilir. Yüksek hızlarda ani manevra duruş ve kalkışlar yapılmamalı. Forklift devrilme konumunda dışarı atlanmamalı. İş öncesinde veya işyerinde alkol veya uyuşturucu kullanılmamalıdır. el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır. Yükseğe kaldırılmış yükle hareket etmemelidir. yerler dayanıklı olmalıdır. Yükler daima dik kaldırılmalıdır. ampermetre göstergesi. ızgara vb.

com/AC/Accident09.Kule Vinçler İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 9/44 . sandık ve balya gibi yükleri kaldırmaya yarayan alet.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ http://www. Buhar gücüyle çalışan ilk vinci ise 19. Sınıflandırması Bu makinenin özelliklerinden biri elle. yıllarında yazdığı bir kitapta görülür. (yükleme-boşaltma) işlerini yapan makinalara verilen genel ad olarak ifade edilebilir. Bu vinç tepesinde makara bulunan ve halatlarla sabitlenen bir direkten oluşuyordu. yy.1. 10. yüzyılda İtalya'da palangalı vinç adı verilen daha kullanışlı bir vinç tasarlandı. araçtır. Ray Üzerinde Hareketli Vinç . Vincin Tarihçesi İlk vinçler MÖ. Vinç insan gücü ile kaldırılamayan. Bu tahrik sistemi ile bir tambura sarılan halat harekete geçirilir. a) Hareket Kabiliyetlerine Göre Vinçler: 1.htm 24. Makaradan geçen başka bir halat yüklere bağlanıyor ve kölelerin çevirdiği ayak değirmeniyle kaldırılıyordu. Yaygın olarak endüstriyel işlerde kullanılan vinçler aşağıda tasnif edilmiştir. 24. Vinç. ya da motordan sağlanan güçle hareket eden bir tahrik sistemine sahip olmasıdır. Daha sonra 15. 24.3.2. Paletli Vinç 4. Sabit Vinç 2. Lastik Tekerlekli Vinç 3.Köprülü Vinçler .jorpor. 5. VİNÇ NEDİR? Sözlük anlamı. nakledilemeyen yüklerin gerektiğinde 360° dönerek muhtelif mesafe ve yüksekliklere (kaldırma-indirme).3. ilk vinç resmi Romalı mimar Vitruvius'un MÖ. Çeşit ve türlerine göre sınıflandırma için TS 11063’den yaralanılabilir. yüzyılda İskoçyalı John Rennie (1761 .1821) yapmıştır. aynı zamanda bir yerden alıp başka bir yere nakletmekte de kullanılır. Kren’in eş anlamlısıdır.3. ağır sadece cisimleri kaldırmakta değil. da vardı.

Yük kaldırma sistemi bu vinç arabasına monte edilmiştir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 10/44 .3 Elektrikli Vinçler (Krenler) a) Köprülü vinçler (krenler) Bir vinç gabarisi üzerindeki raylarda hareket eden tek veya çift ana kirşiten ibarettir. Kaldırma ve taşıma amaçlıdır.y. Mekanik Kumandalı Vinçler 2. Hava Kumandalı Vinçler 4.3. Halatlı Vinçler c) Kumanda Sistemlerine Göre Vinçler 1.z koordinatlarında yükü taşıyabilir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ b) Kaldırma Kabiliyetlerine Göre Vinçler 1. x. Elektrik Kumandalı Vinçler 24. Kapalı mekanlarda bazen de açık alanlarda kullanılan köprülü krenlerin kren açıklığı ve kapasitelerine göre iki farklı tipi tercih edilebilmektedir. Monoray vinçler (krenler): 10 ton kapasite ve 20 m köprü açılığına kadar uygulamalarda düşük ölü ağırlıkları ve ekonomik olması nedeniyle tercih edilmektedir.Halatlı Vinçler 2. Hidrolik Kumandalı Vinçler 3. Hidrolik . Ana kirişler üzerine döşeli raylarda bir vinç arabası hareket eder. Ana kirişler kutu veya kafes tarzda (bazen de özel konstrüksiyon) yapılırlar.

Üzerlerine farklı ekipmanlar monte edilerek. kaldırma yüksekliğini kısıtlamaktadır. Çift kirişli köprülü krenler En çok kullanım alanına sahip krenlerdir. Ancak değişik konstrüktif tedbirlerle bu dezavantaj yok edilebilmektedir. b) Portal Vinçler (krenler) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 11/44 .KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Şekil 15: Bir monoray köprülü krenin genel görünüşü Monoray viçlerin. çift kirişli vinçlere göre ölü kanca mesafelerinin fazla olması.Çift kirişli köprülü krenin genel görünüşü. geniş bir kullanım alanı sunmaktadırlar. Şekil 16.

Yarı portal kren c) Pergel Vinçler Sabit bir merkez etrafında dönen yük koluna sahip krenlerdir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Yaygın kullanım alanına sahiptir.Portal kren Şekil 18. Atölyelerde boyama. Şekil 17. geniş bir kullanım alanı sunmaktadırlar. Üzerlerine farklı ekipmanlar monte edilerek. montaj gibi işlerde kullanılmaktadırlar. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 12/44 .

3) Yağ Banyosu İçinde Redüktör Dişlileri. 8) Kaldırma Motoru.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Şekil 19. 7) Tambur Yatağı (yağlama gerektirmez). 2) Emniyet Limit Şalteri. 5) Halat Baskı Yayı. 9) Elektromanyetik Disk Fren. 6) Sfero Dökümden Halat Kılavuzu. Bir pergel vincin genel görünüşü 24. 1) Elektrik Kutusu. Köprülü Kren Detayları Şekil 20: Çift kiriş arabalı vinç Şekil 21: Halatlı vinç. 10) Aşırı Yük Sensörü İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 13/44 .3.4. 4) Merkezi Tahrik Ünitesi.

Ayrıca 220V ve 440V motor gerilimi seçeneği opsiyonel olarak sunulmaktadır. 24V veya 48V kumanda enerjisi. uzun kullanım ömrü ve az enerji tüketimi ile maksimum performans sağlar. IP55 çalışma sınıfı. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 14/44 . değişim gerektirmez ve vincin sessiz çalışmasını sağlar. 125 ile 6300 kg arasında 12 ayrı kaldırma kapasitesi. zincirli vinçler kaldırma teknolojisinin en gelişmiş örneklerindendir. kanca alt üst limit switch. konik rotorlu kaldırma ve yürütme motorları sayesinde ağır yük şartlarında çalışma özelliğine sahiptir. İşletme kullanımında minimum bakım ihtiyacı ve elektrik tüketimi ile maksimum performans sağlar. Fan soğutmalı. Kullanım alanına göre sabit askılı. şaryo arabalı veya elektrik motoru ile tahrikli yürütme grubu seçenekleri uygulanabilir. Redüktör dişlilerinin yağı özeldir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Şekil 22: Halatlı vinç Zincirli Vinçler Zincirli vinç ürünleri. aşırı yük limit switch özellikleri standart olarak mevcuttur.

Kablosuz modül ise elektronik devre ile kumanda panosuna kumanda etmektedir. Kablolu modül askı halatı ve elektrik kablosu ile panoya bağlanmıştır. Zincir Kutusu 24. arabanın hareketini sağlayan iki buton ve yükü kaldırıp indirmeye yarayan iki buton bulunmaktadır. Tüm uzaktan kumanda modülü üzerinde herhangi bir tehlike esnasında sistemin enerjisini kesmek için kilitli emniyet butonu bulunmaktadır. En basit vinçte ağırlığı kaldırmaya ve indirmeye yarayan yukarı ve aşağı butonları bulunur. Motor 3. Kanca ve Kanca Bloğu 6. Aşınmaz Kaygan Kaplin 7. Elektrik Panosu 5.5.6. Askı 2. Zincir Kılavuzu 9. Bu modül üzerinde vincin yapısına göre değişen miktarda buton bulunmaktadır. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 15/44 . Zincir Göbeği 10. Uzaktan Kumanda Modülü Uzaktan kumanda modülü. Rulo Sac Taşıma Aparatı Şekil 24: Rulo Sac Taşıma Aparatı Güvenlik Sistemi 24. Fren 4. vincin her türlü hareketini sağlamak üzere tasarlanmış üzerinde butonlar bulunan parçadır.3. Uzaktan kumanda modülü günümüzde kablolu ve kablosuz olmak üzere iki çeşittir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Şekil 23: Zincirli Vinç Zincirli Vinç Parçaları 1. Köprü tipi bir vinçte ise köprünün istenen yöne hareketini sağlayan iki buton. Redüktör 8.3.

korrniş sistemi. Köprülü Vinçlerin (Krenlerin) Ana Kısımları a) Köprü yürüyüş yolları (kolonlar. elektrik panoları ve vinç frenleri) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 16/44 . tambur. redüktörleri. elektrik devreleri. yürüyüş başlık bağlantıları.7. redüktörleri.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ (a) (b) Resim 25: Uzaktan kumanda modülü. kiriş bağlantıları) e) Elektrik ve fren sistemi (enerji sistemi. frekans konvertörleri. a) Kablolu. köprü tekerlekleri. vinç kumanda devreleri. b) Kablosuz 24.3. halat makaraları. yürüyüş yolu konstrüksiyonu ve köprü rayları) b) Köprü kirişi veya kirişleri (köprü konstrüksiyonu. kablo . araba rayları) c) Kaldırma ünitesi (şase. kaldırma ve yürütme motorları. araba tekerlekleri ve kanca) d) Köprü yürüyüş başlıkları (köprü hareket motorları. tel halat.

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK Kaldırma işlemleri nedeniyle tehlike arz eden makinalar. araba ve kaldırma mekanizması 24.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Şekil 15: Köprülü Vinç (kren) detayları Şekil 16: Köprü. bu makinelerde güvenlikli bir çalışma için nelere dikkat edilmesi ve nasıl çalışılması gerektiğinin iş güvenliği mevzuatı yönünden incelenecektir. montaj. temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır. imalat. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 17/44 . – 437. 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak yürürlüğe konulmuş olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 373.4. Burada. Kaldırma ve taşıma makinelerinde kazalar. yetersiz bakım-kontrol ve kullanım hatalarından meydana gelmektedir. Ara maddeleri kaldırma makinelerinde alınacak güvenlik önlemlerini kapsamaktadır.

Madde 383 – İndirilen bir yükün altından sapan halatının çekilmesi içinkumanda vermeden önce işaretçi. Madde 382 – Kaldırma makinalarının operatörleri. köprülü. dolaşmaları önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. Madde 378 – Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce. kaldırma makinası operatörü. belirtilen üst ve alt noktalar geçildiğinde. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar. kabul edilen en ağır yükün en az 1. Madde 379 – Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları. indirilmeleri veya taşınmaları. Madde 374 – Kaldırma makinalarının çelik halat uçları. pnömatik. Madde 375 – Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında. motorlu seyyar. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu hallerde manevralar.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ 24. sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi. seyyar atelye vinçleri ve platformlu kaldırıcı arabalar. kaldırma ve taşıma işleri durdurulacaktır. raylı. gerekli tedbirler alınacaktır. elektrikli. Madde 376 – Kaldırma makinaları. operatör tarafından sesli bir sinyal verilecek ve işçiler tehlikeli bölgeden ayrılıncaya kadar. sapanlar. operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır. elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir tertibat bulunacaktır. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 18/44 . Madde 381 – Yükler dik olarak kaldırılacaktır. tambur üzerinde en az iki tam devir yapacak boyda halat sarılı kalmış bulunacaktır.4.1 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne Göre Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 373 – Normal vinçler ile oklu. Madde 380 – Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde. özellikle eritilmiş maden potaları veya elektrikli mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli yükleri. kasnaklar. Madde 377 – Elektrik veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinalarının manevra halatlarında. tek raylı. yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. frenler ve otomatik durdurucular.işçilerin güvenliğini sağlayacaktır. ayaklı köprülü. çalışanlar üzerinden geçirmeyeceklerdir. yetiştirilmiş manevracılar tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılacaktır. Bu gibi yükler taşınmadan önce. kancalar. zincirler. her kim tarafından verilirse verilsin.sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün kötü durumuna.5 katını. maçunalar. Operatör. tambur içine sağlam bir şekilde bağlanacak ve halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyedeo lduklarında. kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın çap. hidrolik zincirli ve halatlı palangalar gibi kaldırmamakinaları ve araçların tamburları. her dur işaretini daima yerine getirecektir.karşı. bağlayıcı. nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılacak ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olacaktır.

vinç üzerinden çıkarılacaktır. yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri.rüzgarın etkisi hesaplanacak ve bunlarda takozlama. kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır. Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda. el ile çalıştırılanlarda 3 katına. Mıknatıslar kullanılmadıklarında.köprülü ve asma vinçlerin. köprü ve vinç arabası tekerleklerinde. taşıyacakları yükün en az. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 19/44 . Madde 392 – Ray üstünde çalışan vinçlerde. uygun el. mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak yüksekte bırakılmayacak. uygun şekilde korunmuş geçit veya sahanlıklar yapılacaktır. denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları. yükü askıya alabilecek bir veya birkaç güvenlik bağlantısı bulunacaktır. Madde 388 – Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde. Madde 385 – Operatörler. istifçi veya sapancılar. Madde 394 – Ray üstünde çalışan vinçlerde. Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri sağlanamadığı hallerde. yeter bir yükseklikte tutacaklardır. mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise. serbest tutulacak ve bu yollar. Madde 393 – Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar.bağlama yapılacak ve sürgü güvenlikli fren tertibatı bulunacaktır. 5 katına eşit olacaktır.hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir. Madde 389 – Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşımagücü). işaretçiye hareket işaretini vermeden önce. vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı sağlayan sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki tarafındave köprü boyunca en az 45 santimetre genişliğinde geçit veya sahanlıklar bulunacaktır. Madde 391 – Tek raylı askılı vinçlerde askı milinin kopması halinde. vinç köprüsünün her iki başına ve köprü geçitlerine dikey vaziyette enaz 40 santimetre genişliğinde sağlam yapılı. dinlenme halinde iken. bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için yapılmış platformlar üzerine indirilecektir. Madde 390 – Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde.uygun şekilde ısıtılacaktır. çizgilerle açıkça belirtilecektir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 384 – Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde. Madde 386 – Elektrikli mıknatıslı vinç.vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacak. kaldırma makinalarında bir yük asılı bulunduğu sürece makinalarının başından ayrılmayacaklardır.

kabini güvenlikle terk edebilmesi için. Madde 401 – 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 20/44 .butertibatı çalıştırarak kontrol edeceklerdir. yalnız vinçi durduran ikinci bir ana şalter konulacaktır. Arıza halinde vinç operatörünün. gaz ve buharlardan en uygun ve etkili şekilde korunacaktır. titreşimleri önlemek için. Bu tertibat.2 elektriklifren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır. ip merdiven veya diğer uygun bir inme aracı bulundurulacaktır. tekerlek koruyucularıve bunların yanında vinci tespit için uygun tertibat bulunacaktır.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 395 – Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır.beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek şekildeyapılmış olacaktır. Madde 403 – Vinç köprülerinin hareketlerini kontrol için. kabinde lüzumlu halat. Madde 400 – Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı tertibatı. Madde 404 – Asma vinç kaidelerinin tekerleklerinden. zehirli duman.iyi ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş olacaktır. bu kapıların önüne uygun basamaklar yapılacak ve kabinlerde. bu köprülerde kollu el frenleri veya pedallı ayak frenleri bulunacaktır. yük kancasını sürekli olarak aydınlatabilecek ve vinç üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır.kabindamı üzerine ve geçitten kolay erişilir bir yere veya işyeri tabanının uygun bir yerine. doğrudan doğruya vinçin kasnağı veya kancası tarafından harekete geçirilecek uygun akım kesme tertibatlı ve yükün. operatörleri yakıcı ve korozif maddelerin sıçramasına karşı koruyacak tedbirler alınacak ve bunlar. Madde 396 – Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların heriki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır. Kabinler.kum dolu bir kova veya elektrik akımı iletmeyen madde ile doldurulmuş bir yangın söndürme aleti bulundurulacaktır. Madde 402 – Açık havada çalışan raylı vinçlerde. Kabinler. Kabinlerde. yanmaz malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkilereda yanıklı malzemeden yapılmış olacaktır. operatörün bütün manevra alanını kolaylıkla görmesini sağlayacak ve manevra için tehlikesizce dışarıya sarkabileceği şekilde yapılmış olacaktır. vincin. fren tesisatına bağlı olarak çalışacak veraylı vinç operatörlerin çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde. Madde 399 – Raylı vinç kabinleri içinde bulunan ana şalterden başka. zararlı uçucu maddelerle. Madde 398 – Raylı vinçlerin kabin kapılarının sahanlık veya geçit seviyesinden 30 santimetreden daha yüksekte bulunduğu hallerde. Madde 397 – Raylı vinçlerde kumanda tertibatının ve operatörlerin bulunduğu kabinler.

her iki vinç operatörüne. Madde 414 – Motorlu seyyar vinçlerin kaldıracakları en ağır yükler. durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır. aynı şekilde gösterilecek ve bunlardan en ağır yükten fazlası kaldırıldığında. bu vinçlerin altına döşemeli biriskele kurulacak veya bir ağ çekilecek ve tekerlekleri içten ve dıştan uygun şekilde takozlanacaktır. onarımda kullanılan bütün araç. tahtadan veya damarlı metal plakadan yapılmış olacak ve buharla çalışan motorlu seyyar vinç kabinlerinin içinde. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 21/44 .onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulacaktır. bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalterleri de açık duruma getireceklerdir. sesi açıkca işitilebilen zil. Ancak. stop durumuna getirilecek. gereç ve malzeme kaldırılmış olacaktır. Madde 415 – Vinç operatörlerinin kaymasını önlemek için. tamburun ani olarak dönmesi önlenecektir. sıkıca bağlanacaktır. yalnız bir işaretci tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde ahengi sağlayacak özel tedbirler alınacaktır. Madde 406 – Raylı vinçlerde ana şalterleri açmadan önce operatörler.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 405 – Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör. Madde 411 – Raylı vinçler üzerinde herhangi bir onarıma başlamadan önce. motorlu seyyar vinçlerin platformları. Madde 409 – Raylı vinçlerin onarımında.bunları uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulacak veya aynı işi görecek başka tedbirler alınacaktır. Madde 413 – Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde. Madde 408 – Yüklerin. Kabinleri terk etmeden önce. Vinç üzerine ve uygun yerlere. Madde 412 – Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden evvel kaldırma halatları. yüklerinin önünde gidecek. bir yandan diğerine rahatça gitmeyi sağlayacak bir geçit bulunacaktır. bütün kumanda sistemini stop durumuna getirecekler ve bu durumu. ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaklardır. akım tekrar verilinceye kadar değiştirmeyeceklerdir. çan ve benzerleriyle işaret verecek ve bunlar hareket halinde devamlı olarak çalacaktır. Madde 407 – Aynı yükü kaldırmak için. raylı vinç operatörleri. Madde 410 – Vince ait ağır parçaların indirilip kaldırılması için vinç üzerinde ceraskal veya makaraların takılabileceği çelik kollar. bütünkumanda kol ve düğmelerinin stop durumunda olduğunu kontrol edecekler ve elektrik akımının kesildiği hallerde. iki ana şalter açılacak ve bunlardan biri. kabinlerin içinde veya dışında yazılı olarak belirtilecek ve kollu vinçlerde ayrıca yatıklık ve ok mesafelerine göre kaldırılmasına izin verilen en ağır yükler. tamburlar üzerinden çıkarılacaktır.halkalar veya benzerleri bulunacaktır. bütün koruyucuları yerlerine takılacak ve vinç harekete geçirilmeden önce. Aynı ray şebekesi üzerinde başka vinçler çalıştığında. bunun sağlanamadığı hallerde.iki raylı vincin birlikte çalıştırılması halinde. bütün kumanda tertibatı. vinçlerle asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya işçiler.

yükleri bulundukları durumda tutabilecek güçte frenler bulunacaktır. Madde 422 – Maçuna tamburlarının boy ve çapları. Madde 420 – Geçme (teleskopik) platform tipli kaldırıcı arabalarda. bunlarda kaldıraç kolu bırakıldığında. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 22/44 . kutusu Madde 426 – El maçunları. yükü askıda tutabilecek frenleri olacak ve bunların kumanda kol başlıkları. durumu bildiren sesli ve otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır. operatörlerin görüşünü azaltmayacaktır. elektrik akımı geçirmeyen maddelerden yapılmış bulunacaktır. Madde 419 – Seyyar vinçlerin.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 416 – Motorlu vinçlerle yük kaldırılırken veya vinç yer değiştirirken sesli ve ışıklı uyarma yapılacak ve bunların gece çalışmalarında farları ve arkalarında stop lambaları yakılacak ve kabinler uygun şekilde aydınlatılacaktır. platformlar yere yakın tutulacaktır.vinç şasesini veya vinç okunu herhangi bir yere değmeyecek şekilde ayarlayacak. devrilmelerini önlemek için. yük halatını tek kat halinde sarabilecek durumda olacak ve maçunların kumanda kolları. platformlu kaldırıcı arabaların ve benzerlerinin tekerlekleri korunacak. uygun kavrama tertibatlı bulunacaktır. makaslar görevliler tarafından idare edilecek ve operatörler. yükselen üst kısmın birdenbire inmesini engelleyecek otomatik sürgülü veya benzeri uygun tertibat bulunacak ve bunlar elektrikle çalıştıklarında.vinç arabasının veya okun uygun bir yerinde gösterilecek ve bunlardaen ağır yükten fazlası kaldırıldığında. kaldırılacak en ağır yüke göre. bunlarda el ile çalışan sesli uyarma tertibatı bulunacak ve bunların elektrikle çalışanları. Madde 421 – Kaldırma araç ve makinalarında meydana gelen herhangi bir aksaklık halinde. adam başına 10 kiloğramı geçmeyecek şekilde yapılmış olacak. Madde 425 – (Pnömatik) basınçlı hava ile çalışan maçunların kumanda kolları. yükü askıda tutabilmek için. Madde 424 – Elektrikli maçunların durması halinde. Madde 423 – Buharla çalışan maçunalarda. bir fren tertibatı bulundurulacaktır. platformun yükselmesini ve inmesini sınırlayacak bir tertibat yüklerin indirilmesini ayarlayan elektrikli veya mekanik bir fren bulunacaktır. uygun ve yeterli şekilde topraklanacaktır. çalışmaların bitimindeveya geçici duraklamalarda vinci frenleyecek. Bunlar yüklü olarak yer değiştirdiklerinde. okları uygun mesnetler üzerineyatıracak ve makinaları durduracaklardır. işçiler sıcak su veya buharla yanmaya karşı korunacak ve eksoz borularından çıkan buharlar. Madde 417 – Motorlu vinçler ray üzerinde hareket ettiklerinde. taşınabilecek en ağır yükler.bırakıldığında otomatik olarak kendiliğinden ölü noktaya gelecek tertibatlı olacaktır. tambur mili üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulacak ve yüklerinin indirilmesini ayar ve kontrol etmek için. Madde 418 – Oklu vinçlerde okların yatıklıklarına ve vinç arabasının durumuna göre. kaldıraç kolu veya kolları üzerinde yapılacak baskı.

iyi cins kenevirden veya benzeri elyaftan yapılacak ve bunların kopmaya karşı. kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde. Madde 435 – Kaldırma araç ve makinalarının alt kısmında bulunan makaraların uygun koruyucuları olacak ve bu makaraların kaymaları önlenecektir. ıslak olduklarında kurutulacak.aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır. Madde 430 – Kaldırma ve bağlama zincirleri. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 23/44 . Madde 428 – Tamburlara sarılan veya kasnaklar üzerinden geçen zincirler. Nuflese özel çelik halatlarda % 20. Seal özel çelik halatlarda % 12. bunlardan güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır. 19 telli çelik halatlarda % 20. yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için. bunlar kullanılmayacaklardır.halkaları. asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmayacak ve saklanmayacaktır. ezilmelere ve korozif maddelerin etkilerine karşı korunacaktır. dökümhanelerde veya yağ ve greslerin kuru veya benzeri maddeleri zincirler üzerinde toplanabileceği yerlerde.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 427 – En ağır yük için. telle bağlanmayacak veya civatalarla tutturulmayacaktır. Madde 431 – Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak vehalatların ek yerleri. Madde 432 – 6 bükümlü çelik halatların 50 santimetre veya özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını. belirli devrelerde yağlanacaktır. Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15. kullanılan zincirler ve sapan zincirleri yağlanmayacaktır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında ve bakla veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde. Ancak. düğüm ve büküm olmayacak. uygun kancalara asılacak ve bunların paslanması önlenecek. 37 telli çelik halatlarda % 25. İp halatlar. İp halatlar. uygun şekilde kesilecek ve halatın başları.başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır. köşelerle zincirler arası. Madde 433 – Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması. 61 telli çelik halatlarda % 25. çelik veya benzeri uygun malzemeden yapılmış olacak. uygun yastıklarla beslenecek ve kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri. yeniden uygun şekilde bağlanacaktır. demir. Madde 436 – Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları. 7 telli çelik halatlarda % 12. kullanılmadıkları zaman. sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken. halatın 1-3 metresi. kirli olduklarında yıkanacak ve kuru olarak saklanacaktır. Madde 434 – Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatlar. dövme.kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güvenlik kat sayısı en az 5 olacaktır. güvenlik kat sayıları en az 3 olacaktır. Madde 429 – Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde.

ağaç veya diğer bir maddeden yapılmış uygun ve dayanıklı kaplarla kapatılacak ve miller ve dirsek dişlileri. Madde 439 – Transportörlerin çukurda veya yer seviyesinde bulunduğu hallerde.silindirin iki başından en az 1 metre uzatılacaktır. sonsuz vidalı.kavanoz ve benzerlerinin devrilme veya düşmelerini önlemek için. ağırlıklı zincirli ve havai zincirli transportörlerle tomruk transportörü. güvenli ve kolay erişilir bir yerde bulunacaktır. Madde 444 – Merdaneli. Madde 449 – Kovalı yatık transportörlerin en az 215 santimetre yüksekliğinde ve transportörü tamamen kapatabilen ve kontrolü.uygun korkuluk ve eteklerle korunacaktır. yüklerin kaymasını ve transportörün geriye doğru boşa çalışmasını önleyecek mekanik bir tertibat bulundurulacaktır.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 437 – Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde taşınamayacak yükler için. bunlar ve boşluklar. Madde 446 – Bantlı transportörler ile taşınan malzeme. bu silo ağızlarına malzemeyi geçirecek aralıklı ızgaralar konacak veya uygun korkuluk ve eteklikler yapılacaktır. geçilen yerlerde bulunan silolaraboşaltıldığı hallerde. Madde 443 – Transportörlerin eriştikleri yerler. Madde 447 – Bantlı transportörlerin baştaki silindir veya tamburlarına yapışan maddeler el ile temizlenmeyecek. ağırlıklı transportörlerin dirsekli kısımları ileyerden 150 santimetreden fazla yüksekte bulunan taşıma yollarının yanları.bunlar uygun bıçaklar veya döner fırçalarla temizlenecektir. uygun koruyucular yapılacak ve bunlar. transportörün harekete geçeceğini bildirmesini sağlıyacak sesli veya ışıklı bir tertibat kurulacaktır. Madde 441 – Transportörlerin yükleme ve boşaltma yerleriyle hareket ve germe tertibatının bulunduğu uygun yerlere durdurucu tertibat konulacaktır. temizlenmesi ve onarımı için.uygun yükseklikte koruyucular yapılacaktır. aynı halkaya bağlanacak ve sapan kolları uygun açıklıkta olacaktır. transportör boyunca tehlikeli noktalarda bulunabilecek işçilere. Madde 450 – Merdaneli transportörlerin merdaneleri arasında 15 santimetreden fazla bir açıklık bulunduğunda. Taşıyıcılarda (Transportör) Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 438 – Merdaneli. pnömatik ve bantlı transportörler ve benzeri taşıyıcıların üzerinden geçmek zorunluluğu bulunan hallerde. üzerinde kırılmaz camlı pencereleri veya takma kapakları bulunan ve bina içinde geçtikleri her katta. güvenliği sağlayan geçitler yapılacak ve hareket halindeki transportörlerin üstüne çıkmalar önlenecektir. kolları eşit boyda olmayan sapanlar kullanılacaktır. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 24/44 . bunlar metal. Madde 440 – Çalışanların üstünden geçen transportörlerin altlarına saç levha veya tel kafesten koruyucular konulacaktır. Madde 442 – Yükleri eğik olarak yükselten transportörlerde hareketin durması halinde. Madde 448– Şişe. bir boşaltma tertibatı ile alınarak yer altında olan ve ağızları. operatörün kumanda görüş sahası dışında bulunduğu hallerde. sapan kollarının başları. operatörün. kovaların boşalmasını sağlayan koruyucuları bulunacak vetesisatın kumanda kolları. tablalı transportörlerin taşıma yüzeylerinin her iki tarafına. Madde 445 – Bantlı transportörlerden bantların kopmalarına karşı.parçadüşmelerine karşı uygun şekilde korunacaktır. Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında. uygunşekilde korunacaktır.

kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir. önceden belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır. sağlamkafeslerde korunacak ve vantilatörlerinin yatakları. eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır. sonsuz vida gibi mekanik veya otomatik bir tertibatla ayar edilecek ve seyyar transportörlere elektrik akımı. Madde 455 – Pnömatik transportörlere.çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak.uygun yerlere konmuş bulunacaktır.bunlar el ile itilmeyecek.buralarda statik elektriğe karşı. Madde 454 – Pnömatik transportörlerin kanalları. eğik düzlemlerden indirilirken takozlar.transportör durdurulmadan ve kumanda tertibatı kilitlenmeden. tıkanıklıklar gidirilmeyecek veya onarım yapılmayacak ve bunların motorları. Madde 490 – Ağır çuval ve torbalar.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 451 – Seyyar transportörlerin eğimleri. Madde 488 – Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde. uygun kablolarla verilecek. Madde 453 – Pnömatik transportörlerin verici veya emici ağızları. Madde 489 – İşyerlerinde malzemeler. kaldıraçlar. Taşınma. makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek.taşıyacakları. halat ve ipler kullanılacak ve işçiler. Malzemenin Kaldırılma. varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar. fazla yüklemede otomatik olarak duracaktır. topraklamayapılacak veya benzeri tedbirler alınacaktır. İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 486 – Malzemenin kaldırılması.bu oluklar en az 3 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde. tozlara karşı tecrit edilmiş olacak ve bunların otomatik yağlama tertibatı. Bu kanalların temizlenmesine yarayan menfezlerde. bua ğızlara. istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır.aydınlatmayı engellemeyecek. Bunun sağlanamadığı hallerde.malzemeler el ile verildiği ve besleme ağzının çapı 30 santimetre veya daha büyük olduğu hallerde.menteşeli veya kızaklı ve sağlam sürgülü kapaklar bulunacak. geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir. Madde 487 – Fıçı. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 25/44 .dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir.Bu kapakların altına metal ızgaralar yerleştirilecektir. kriko. taşınması.gerilim altındaki bütün kısımlar izole edilecek ve metal kısımlar topraklanacaktır. kanallardan en az 1 metre uzakta uygun huniler yapılacaktır.bu kanalların çapına uygun kalınlıkta çelik veya aynı dayanıklılıkta saçtan yapılacaktır. Madde 452 – Sonsuz vidalı transportörler.1 torba eksik konularak istif edilecektir. Kapaklar açılınca transportör otomatik olarak duracaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 26/44 .Kabin dışında etkili bir şekilde işitilebilir ikaz sinyali bulunmalıdır.Bütün makinalarda düşey düzlemde bomların hareket kabiliyetini gösterir bom açı göstergesi olmalıdır. . Madde 494 – Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu silolara işçilerin girmesi gerektiğinde.) .Üzerinde operasyon özelliklerini detaylı bir şekilde gösteren kapasite kartları bulunmalıdır. yükleme.Gece operasyonları için uygun ışıklandırma sistemi olmalıdır. uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde. Madde 493 – Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu ve alttaki boşaltma ağzından. dayanıklı kazıklarla desteklenecektir. bu maddelerin mekanik vasıtalar veya el ile alındığı üstü açık siloların üst ağızları.1 KRENLERDE EMNİYET BAKIMINDAN GEREKLİ EKİPMANLAR . bunların dengesini bozabilecek nitelikte boşluklar meydana getirilmeyecektir. 24. .Bütün makinalarda teleskobik bomlarda bom boyu göstergesi olmalıdır.Yakıt tankında otomatik kapanan kapak ve alev önleyici sistem bulunmalıdır. okunaklı ve işlemler sırasında operatörün 100 ‘lik değişimleri görebilmesini mümkün kılar tarzda olmalıdır.yerden yüksekte yapılan raflar üzerine yatay olarak veya az eğik sıralar halinde istiflenecek ve her sıra arasına. .4. kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı.Bom duruşları şok absorbsiyonlu olmalıdır. . Madde 495 – Döküm halinde kuru maddelerin depolandığı siloların sahanlık vesabit dik veya yatık merdivenleri bulunacak ve bunlar uygun korkuluklarla korunacaktır. ucu sağlam bir yere bağlanmış uygun emniyet kemeri verilecek ve silo ağzında sürekli olarak görevli bir işçi bulundurulacaktır.Kolay kullanılabilen bir yangın söndürücüsü olmalıdır. Bu açı göstergesi temiz.Her mobil krende dayanıklı ve temiz olacak şekilde okunulabilir kağıt veya resimli kapasite kartı olmalıdır. Madde 498 – Depoların kuru maddeler. yığınların dip tarafında. uygun ızgaralarla kapatılacaktır.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Madde 491 – Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için. patlayıcı veya zehirleyici karışımlar meydana getirebilecek nitelikte olduğu hallerde. . Madde 497 – Kuru maddelerin yığın halinde depolandığı ve bunların el aletleri ile alındığı hallerde. Kapasite kartları aşağıda belirtilmekte olan özellikleri sağlamalıdır. . her işçiye. Madde 492 – Çubuk ve borular.Tamir bakım ekipmanları makina üzerinde metal bir kutuya yerleştirilmiş olmalıdır. boşaltma ve depolama işlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler alınacaktır. Madde 496 – Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar ateşe dayanıklı maddelerden yapılmış olacak ve bunlarda uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır.uçları geçitleri kapamayan latalar atılacaktır. kesilmiş keresteler. . Bom kaldırma sistemi emniyetli durma tertibatları ile donatılmalı (boru patlama valfleri vs. . Operatör tarafından kolayca kullanılacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

Simetrik olmayan şekilde monte edilmiş olan bir kren için spesifikasyonlar her doğrultuda gösterilmelidir. yük için gerekli halat taşıma kapasitesi.ekstra karşı ağırlık ve oranlara etkileri gibi) kapasite kartlarında belirtilmelidir. devrilme ağırlıkları. bom uzunlukları ve bom tipleri kapasite kartlarında belirtilmelidir. . sisal. . ayrıca sarıldıkları yükleri zedelemezler.Her bom bölümünün maksimum teleskoplama boyu . krende opsiyonel ve değişken geometri ekipmanları (mesnetler. Elyaf Halatlar Elyaf halat bağları. Bu halatlar düğüm atmaya.seri numarası ve imalat tarihi kapasite kartlarında belirtilmelidir.Kren modeli numarası. bitkisel elyaflı halatlar ve sentetik elyaflı halatlar olmak üzere iki gruba ayrılır.Burada yükleme oranları stabiliteden başka yapısal gerilmelerle sınırlıdır.Tambur verileri. bükülebilme özelliklerinden dolayı düğümlenmeye elverişlidir. bom açıları. .KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ . Rutubete karşı fazla duyarlı olduklarından pamuk esaslı elyaf halatlar nadiren kullanılır.Her bom bölümün nasıl teleskoplandığı (mekanik vs. makina eğimi.Operatör kolayca kren kapasitesini görebilmeli ve hesaplayabilmelidir.Çalışma alanı (kartta listelenen kapasiteler için).Bom teleskoplama operasyonlarında maksimum izin verilen yükler ve sınırlama şartları veya ön uyarılar 24. . .Müsade edilen kullanımlarda alternatif yükleme oranları.Sadece mesnetler tam açık olduğunda ve tekerler üzerinde iken uygulanan mesnet açıklığı yükleme oranları temiz bir şekilde olmalıdır. el ile İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 27/44 . zemin şartları. a) Bitkisel elyaflı halatlar Kendir. çalışma hızları veya tekerleklerin iflası etkileri gibi faktörler için açık uyarılar olmalıdır. Vinçlerde kullanılan halatlarda. . Bu alanların veya alan kombinasyonlarının kapasite kartındaki eşdeğerleri kapasite kartlarında belirtilmelidir. değiken kren yükleri için boyut ve halat tipleri kapasite kartlarında belirtilmelidir. Ayrıca teleskobik bom bilgileri de operator el kitabında veya bir tabloda olmalı ve aşağıdakileri kapsamalıdır. Fakat kopma mukavemetleri düşük olduğundan hafif yükler için elverişlidir.Operasyonlarda alçak sıcaklık limitleri kapasite kartlarında belirtilmelidir. .Bütün operasyon radyuslarında ana bom için yükleme oranları. izin verilen halat çeki kuvveti. Elyaf halatlar.) .Operasyonda rüzgar hızı sınırları kapasite kartlarında belirtilmelidir.5. Zamanla eskiyerek çekme mukavemetinden kaybederler. .Bom-jib kombinasyonunda hesaplama metodu kapasite kartlarında belirtilmelidir.Palanga sistemini tavsiye edilen parçaları. Kaldırma makinelerinde elyaf halat ve tel halat olmak üzere iki tip halat kullanılır.Jib bom oranları kapasite kartlarında belirtilmelidir. aşınma dayanımı. . .Bom bölümlerinin açılma ve kapanmasındaki sıralama ve prosedür . tutmak ve kaldırarak taşınmasını sağlamak amacıyla halatlar kullanılır.5.. VİNÇ TAŞIMA HALATLARI Vinçlerde yükleri bağlamak. halat hızı ve halat makara kapasiteleri kapasite kartlarında belirtilmelidir.Bu oranlar uygun olmalıdır (stabilite ve gerilme oranları) ve kapasite kartlarında belirtilmelidir. . . rüzgar.Yükün dönmesinin (yatay düzlemde) etkileri. yorulma dayanımı.Tekerlek basınçları kapasite kartlarında belirtilmelidir. . . dönmeye karşı dayanım ve korozyona karşı dayanım çok önemlidir. . 24.Bu kart kabine operator koltuğundan kontrol esnasında kolayca görülebilecek şekilde sımsıkı bozulmayacak ve düşmeyecek şekilde takılmış olmalıdır. . . manila bitkisinden elde edilen elyaflarla yapılırlar.1. İmalatçı opsiyonları bir veya daha çok çalışma alanları için kapasite listeleri veya çalışma alanının her kombinasyonu için kapasite listeleri.

asansörler imalat firmaları. bağlanması gibi amaçlar için kullanılır. Ayrıca bu tip halatlar donmazlar ve ıslak halde kolayca eğilebilir. çıplak tel ve kaplı teller kullanılmaktadır. çapına göre haddelenerek veyağuk çekilerek TS normunda verilen so şartlara uygun olarak yap ılır. Bugün esas olarak. 220 kgf/mm2 ve özel olarak 250 kgf/mm2 ve 160 kgf/mm2 (1570 N/mm2) 'den 220 kgf/mm2 (2160 N/mm2) 'ye kadarki yükleme kapasitelerinde düzenlenirler. sola sarılışlı ise küçük " s " harfleri ile gösterilir.4 mm arasında değişen ince çelik tellerden yapılır.2. Kordonların sarımı sağa doğru ise “Z” sola doğru ise “S” harfleri ile gösterilirler. balıkçılık. Bunun haricinde kordonların sarımı ile kordonu meydana getiren tellerin sarımı aynı yönde ise “düz sarımlı” farklı yönde ise “çapraz sarımlı” halat olarak adlandırılırlar. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 28/44 . 180. Bu halatlar genellikle konstrüksiyon stillerine. b) Sentetik Elyaflı Halatlar Naylon ve perlon gibi suni elyaflardan yapılan halatlardır. Demeti meydana getiren teller sağa sarılışlı ise küçük " z ". Halatlar kordonların sarılış yönlerine göre isim alırlar. sola doğru ise büyük " S " harfleri ile gösterilir. halatın merkezinde. orman ürünleri. yük kaldırma kapasitelerine ve halat özü malzemesinin çelik veya fiber oluşuna göre sınıflandırılırlar. Tel halatlar Tel halat yüksek mukavemetli çapları 0. genellikle 4 sınıfta 160. • Demetlerin halat özü etrafına sarılışı sağa doğru ise büyük " Z ". 200. dolgu teli. demetlere destek görevi yapan elyaf veya çelik tel) etrafına sarılması ile de halatlar meydana getirilir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ çalışmaya uygunluk gösterdiklerinden genellikle yüklerin tespiti. "Sağ çapraz" halatlar ve "sol halatlar iki tiptir. Bu halatlar iki tiptir. İnce çelik teller bir çekirdek tel etrafına bir veya birkaç katlı olarak sarılarak kordonlar oluşturulmaktadır. Çelik teller. Mukavemet bakımından diğer elyaflı halatlardan üstündür. 24. yağ endüstrisi. Oluşturulan bu kordonlar bir öz (öz. Standart çelik halatlar. Tel Halat Yapısı Tel halatı meydana getiren teller TS normunda verilen şartlara sahip çelik tellerdir. gemi ve yat tesisleri gibi alanlarındaki değişik endüstri uygulamaları için tavsiye edilmektedir. 30'dan fazla değişik tipteki çelik tel halatlar madencilik. Çapraz Sarımlı Tel Halatlar Düz Sarımlı Tel Halatlar Halat yönü ile demet yönü birbirinin tersi yönde sarılmış Halat yönü ile demetlerin aynı yönde sarıldığı halatlardır. Halat yapımında ana tel.5. "Sağ çapraz" halatlar ve "sol çapraz" çapraz" halatlar. Çürümemeleri ve daha yüksek dayanım göstermeleri en önemli avantajlarıdır.4 – 2. marina. Bu halatlardır. Vinç endüstrisinde tasarımın başlangıç noktalarından biri çelik halatlar olduğundan çok önemlidir. halatlar. tramvay.

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Sağ sarımlı halat çapraz (s/Z) Sol sarımlı halat çapraz (z/S) Sağ sarımlı halat düz (z/Z) Sol sarımlı halat düz (s/S) Tel halat kompozisyonları Temel demet örüm şekilleri (a) (b) (c) Çelik halat ve bağlantı parçaları.5.3 VİNÇ HALATININ KONTROLÜ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 29/44 . a) Kilit. b) Halat bağlantı parçaları. c) Gerdirme 44.

Eğer raylı vinç isi rayların her iki başına en az tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde takozlar bulunmalıdır. Şekil : Kumpasla halat çapı kontrolü ve hasarlı halat Kılavuz kontrolü Halatın tambura düzenli bir şekilde sarılmasını sağlayan kılavuzun görevini yapıp yapmadığı.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Halatın çapı kumpasla ölçülerek yapılır. Yapılan bu kontrolde halatta kırılmaların olup olmadığına bakılır. Vinç güvenli bir şekilde bu yükü kaldırarak askıda tutabilmelidir. Yük en az 30 dakika kadar askıda tutularak frenlerde kayma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vinç Tertibatının kontrolü Vincin asılı bulunduğu mesnetler ve bu mesnetlerin bağlantıları güvenilir olmalıdır. Vinçler için yükün kaldırılacağı en alt ve üst seviyeler geçildiğinde elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek swiçler konularak daha aşağı inmesi veya yükün yukarı çıkması önlenmiş olmalıdır. iki yanının gerektiği kadar faturalı olduğu kontrol edilir. Gereğinden fazla incelmiş veya kırılmalar bulunan halatlar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre kullanımları iptal edilir. Vinç Halatlarının test ve kontrollerinde dikkat edilecek genel faktörler Vinç halat tamburlarının kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın çap. Yük kancası en aşağı seviyede iken tambur üzerinde en az iki tam devir yapacak kadar halatın sarılı olduğu ve halat uçları tambura sağlam bir şekilde bağlanmış olup olmadığı kontrol edilir. Vinç frenlerinin bu yüke dayanıklı olması gerekmektedir. Halat çapı DIN ölçülerine göre kontrol edilir ve kaldırabileceği azami ağırlığa uygun olup olmadığına bakılır. tambur üzerinde en az iki tam devir yapacak boyda halat sarılı kalmış olmalıdır.5 katı yük kaldırılarak denemeye tabi tutulur. tambur içine çift klemensle ya da başka bir elemanla sağlam bir şekilde bağlanmalı ve halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında. Tek raylı askılı vinç ise askı milinin kopması halinde yükü askıya alabilecek bir veya birkaç güvenlik bağlantısı bulunmalıdır. Ağırlık Kontrolü Vincin kaldırabileceği azami ağırlığının 1. nitelik ve sargı sayısına uygun. Şekil : Aşırı yük limit şalteri İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 30/44 . vinç kaldırma motoru harekete geçirilerek kontrol edilir. Çelik halat uçları. Bu kontrol halatın özellikle sarılan kısmı veya makarayla (eğer makaralı ise) temas eden kısmında yapılır.

Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde.4.5. Tablo : Çelik halat incelme oranları 24. Aynı nedenle kordon telleri de yapım sırasında gresle iyice yağlanmalıdır. Halatların Yağlanması Yük altında eğilme ve düzelme esnasında halat telleri arasında bağıl bir hareket oluşur. Benzer bir hareket halattaki kordon ile öz arasında ve halat ile kasnak arasında da görülür. Çelik halatların güvenlik katsayısı en az 6 olmalıdır. 6 bükümlü çelik halatların 50 cm veya özel çelik halatların l metre boyunca dayanımlarını tabloda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanlar kullanılmamalıdır. Elyaf öz asla yağsız bırakılmamalıdır. etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır. Uzun süre yağsız bırakıldığında öz özelliğini kaybeder ve kordonları daha fazla İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 31/44 .5 katını. Halatın iyi bir tarzda yağlanmasının halat ömrü üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Böylece işletme esnasında kordonlar basınç altında halat yüzeyine doğru yağ verirler. Halatın iç yağlaması halat ömrünü özellikle etkilemektedir. Zira işletme sırasında halatın içinin yağlanması zordur. Halat telleri arasındaki sürtünmeyi ve tel paslanmasını azaltmak üzere çelik teller. kabul edilen en ağır yükün en az 1.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Vinçler. Bu nedenle yapım sırasında elyaf özün yağlama yağı veya vazelin ile emdirilmiş olması gerekir. kordonlar ve halatlar sık sık yağlanmalıdır. halatın 1–3 metresi. Halatın tambura düzenli bir şekilde sarılmasını sağlayan klavuzun görevini yapıp yapmadığı vinç kaldırma motoru harekete geçirilerek kontrol edilmelidir. uygun şekilde kesilmeli ve halatın başları yeniden uygun şekilde bağlanmalıdır.

kullanılan halat boyuna ve diğer etkenlere göre seçilir. bu miktar tahrik kabiliyetine ve halat düzenine göre değişir. Aşınma bölgeleri de etkili bir yağlama ile azaltılabilir. yağlamaya gerek yoktur. Eğer halat yüzeyinde ince gres filmi varsa. Sonradan fazla yağlayıcı uzaklaştırmak kolay bir işlem değildir. kısa halatlarda ise spreyle püskürtülerek uygulanır. Uygun yöntem yağın viskozitesine. Nemli halat yağlanmasından kaçınılmalıdır. yağlayıcı uygulanmadan önce halat kuru ve temiz olmalıdır. Sık kullanılan halat yağlarından başlıcaları şunlardır : Gargoyle Viscolite Nr. Yağın halat içine iyice nüfus edebilmesi için bir kasnak üzerinden geçtiği yerde yağlama yapılmalıdır. Aksi durumlarda yağlayıcı akar ve nem içeri sızarak korozyona sebep olunur. Devamlı ve yeterli bir yağlamayı sağlamak için uygun yağ ve gres periyodik olarak uygulanması gerekir. Yağlarda bitumen ve hidrokarbon bulunmalıdır. İç yağlayıcının halatın işletme ömrü boyunca halatı pasa ve aşınmaya karşı koruması nadirdir. Yetersiz yağlama halatta korozyona neden olabilir. Düzenli ve devamlı kullanılmayan halatlar havanın tesiriyle yağlama kendini özelliğini yitirirler ve nemlenme ile elyaf öz ile teller bozulur. Yeterli miktarda yağlamayı sağlamak zordur.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ destekleyemez. Bu nedenle asansör halatı imalatçısı en kötü hali göz önüne alarak. Halat yüzeyinde sert gres veya pislikler fırçalanmalı ve viskozitesi az ılık bir yağ ile yıkanmalı. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 32/44 . az seviyede yağlayıcı uygulamalıdır. Yağlayıcı içinde molibden sülfür gibi katı maddeler de bulunmamalıdır. halat ve özü yeterli miktarda ve kaliteli biçimde yağlamalıdır. halatın yağ banyosundan geçirilmesiyle. Bu nedenle zaman zaman halatın yağlanması önerilir. Yeni alınan halatlara imalat sırasında yapılan yağlama. bir fırça ile sıcak uygulanmalı veya yağlayıcı bulunan deri eldivenden halat geçirilmelidir. Bu yöntemlerden bazıları ise şunlardır : Hafif yağlar. Orta ağır ve ağır yoğunluktaki yağlayıcılar. 5 Shell Gres F12 Gazolin Sinit 1 Brilube 40 (kayma önleyici) Etkili yağlama sadece çıplak metal temas halinde olacağından. Adi Stauffer gresi ve kullanılmış karter yağı yağlamada kullanılmamalıdır. yağın halat içine sızmasına imkan tanınmamalıdır. Halat içi yağlamanın yenilenmesi gerektiğinde kolloid grafitli ince sıvı yağlar tercih edilmelidir. kimyasal bakımdan nötr yağlardır. Ancak kullanılan havanın korozyona sebep olmaması için kuru olması gerekir. Ayrıca hava basıncı uygulayarak da yağlama yapılabilir. fırçalama yöntemiyle. Yağlama halat tellerinin birbiri üzerinde muntazam hareketini sağlayacağından yorulma dayanımı da artar. Yetersiz yağlamanın halatta sebep olduğu sorunlar : Malzeme kaybına sebep olan korozyon ve pitting teşekkülü Tellerin aşırı korozyondan gevşemesi ve mukavemetinin azalması Kasnak sürtünmesinden oluşan halat dış katlarındaki tellerin aşınması Halat eğilmesi sırasında halat tellerinin birbirine sürtünmesinden oluşan halat iç kat tellerinin aşınması Pitting oluşmasıyla iç tellerde çentik oluşumu Halat Yağları Halatlarının yağlanmasında kullanılan halat yağları. Bu yağlarda halatı aşındırıcı parçacıklar ve asit mevcuttur. asansör tesisine bağlıdır ve değişik yöntemlerle yağlama sağlanır. Çelik tel halatlara periyodik uygulanan dıştan yağlama. İşletmedeki halat. asitsiz ve iyi tutan gresle yağlanmalıdır. Yağlama yağı ve vazelin elyaf özün katranlanmasına oranla daha iyi sonuçlar verir. depolama ve çalışmanın ilk zamanlarında yeterli olabilir ancak daha sonraki zamanlar için halat imalatçısı.

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ABD'de keçe tamponlu fitilli yağlama teçhizatı kullanılmaktadır. demir. Pudra yağı emdiğinde kurur ve halat üstünden dökülür.iyi cins kenevirden veya benzeri elyaftan yapılacak ve bunların kopmaya karşı. bunlardan güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır. yeniden uygun şekilde bağlanacaktır. Halatların aşırı yağlanmasını gidermek için Avrupa'da uygulanan en yaygın yöntem: çok ince kuartz kumu (pudra) ele takılan aşınma eldiveni ile huniden halata yukarıdan dökülür ve el ile yayılır. 7 telli çelik halatlarda % 12. aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır. (İSG Tüzüğü m. asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmayacak ve saklanmayacaktır.431) Halat Dayanım Miktarı 6 bükümlü çelik halatların 50 santimetre veya özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını. dövme. (İSG Tüzüğü m. Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15.433) İp Halatlar Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatlar. Geride kalan yağlanmış pudra ise tel fırça ile alınır. Tahrik kasnağı da istenirse solvent ile temizlenebilir. Seal özel çelik halatlarda % 12. (İSG Tüzüğü m. 37 telli çelik halatlarda % 25.432) Halat Başı Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması. (İSG Tüzüğü m. kirli olduklarında yıkanacak ve kuru olarak saklanacaktır. çelik veya benzeri uygun malzemeden yapılmış olacak.434) Makaraya Koruyucu Kaldırma araç ve makinalarının alt kısmında bulunan makaraların uygun koruyucuları olacak ve bu makaraların kaymaları önlenecektir. 19 telli çelik halatlarda % 20. İp halatlar. Özel çelik halatlarda % 20. ıslak olduklarında kurutulacak. 61 telli çelik halatlarda % 25. başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır.5 Çelik Halatları İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlişkilendirme Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6’dan aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri. 24. halatın 1-3 metresi. yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için. (İSG Tüzüğü m.436) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 33/44 . uygun şekilde kesilecek ve halatın başları.435) Kancaya Emniyet Mandalı Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları.5. Bu yöntemde çok fazla yağın halat üstünde kalması ve yetersiz tahrik sorunu çözülmüştür. kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde. (İSG Tüzüğü m. İp halatlar. halkaları. güvenlik kat sayıları en az 3 olacaktır.

halatlarda tellenme. uzun vadede bakıldığında arıza nedeniyle oluşacak daha büyük kayıpları minimuma indirir. elektrik akımına maruz kalma gibi durumlar halatın aşınmasına neden olan etmenlerdir [9]. Muayene genellikle yakın gelecekte hangi elemanların tamir veya bakıma ihtiyaç duyacağını belirlemek için düzenli aralıklarla gözle ve elle yapılan bakım işlemidir. Kullanım sırasında bölgesel ezilmeler. ani yükün kalkması.5.437) 24. kolları eşit boyda olmayan sapanlar kullanılacaktır. Kordonlarda uzamalar. ayardan sonra kendiliğinden gevşemeyecek bir yapıda olmalıdır. Uygun halat seçiminin yapılamaması. muayene ve servis hizmetleri uygulanır. dengeli yüklenmiş olmasına dikkat edilmelidir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Kollu Sapanlar Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde taşınamayacak yükler için. gerginliklerinin ayarlı olmasına. hatalı sarım. ambalajlama. iletim. yanlış makara veya tambur çapı seçimi.6 Halatların Bakımı Uygulanan bakımın amacı. b) Donanım ve elemanlarının yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlayan arızadan kaynaklanan bakım. d) Donanımın uzaktan izleme yöntemiyle bilgisayar tarafından sürekli kontrol altında tutulduğu dinamik bakım. Bu nedenle muayene işlemleri sırasında halatlarda kopuk tellerin olup olmadığı ve tellerin aşınıp aşınmadıkları kontrol edilmelidir. ağır. rutin temizleme. deformasyon. tozlanma. Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında. sistemin performansını ve güvenirliğini sağlamaktır. korozyon veya aşınma. Yine yağlama konusunda da halatların aşırı yağlı ya da tümüyle yağsız olmamasına dikkat edilmelidir. kasnaktaki binmeler sonucu ezilmeler.aynı halkaya bağlanacak ve sapan kolları uygun açıklıkta olacaktır. montaj. Ayrıca sistemin düzenliliği ve verimliliğini sağlamak. Koruyucu ve planlı bakım kapsamında bakım ekibince. Kullanımdan dolayı veya eskime sonucunda bağlantı yerinde kopuk teller oluşabilir. Halatların bakımı ise özellikle koruyucu ve planlı bakım kapsamında yer almakta. Her ne kadar muayeneler asansörün kısa süreli olarak hizmet dışı kalması gibi zararlara neden olsa da. parlama olmamalıdır. arızayı önleyecek düzeyde emniyetli çalıştırmak ve işletme kayıplarını en aza indirmek de bakımın amacı içinde yer alır. standartlara uygun seçilmiş ve imal edilmiş halatlara. hafif yük dengesizliği nedeniyle kordonlardaki sarılma İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 34/44 . Halat gerginliği konusunda halat boylarının uygun. depolama. yağlama ve ayar işlemleri olup arızaları önler veya geciktirir. Servis hizmetleri de. Halat kullanıcılarının. sapan kollarının başları. Aynı zamanda halatların uzunluklarını ayarlamada kullanılan tertibat. c) Donanım ve elemanlar aşındığında veya güvenli ve uygun çalışma kabiliyetini yitirdiğinde uygulanan değiştirme türü bakım. eşit uzunlukta olup olmadığına. Halatların bakımında dikkat edilmesi gereken bazı pratik hususlar da söyle sıralanabilir. (İSG Tüzüğü m. Standartlar asansörün yağlanması gereken kısım ve parçalarını. yüksek ısıya maruz kalma. montaj veya kullanım sırasında oluşabilen arızalardır. Bu amaçla tesislerinde şu bakım yöntemleri uygulanır. düğümlenme. yapımcı firma tarafından sistemin yönergesinde belirtildiği şekilde ve belirtilen koruyucu yağ çeşidi ile göstermektedir. Halatlarda oluşan bozulmalar taşınma. uygun olmayan yağlama. a) Donanım ve elemanlarının yeterli ve uygun bir şekilde sürdürülmesi için düzenlenen koruyucu ve planlı bakım. halatların servisten alınmaları ise değiştirme türü bakım kapsamına girmektedir. kullanım ve bakım safhalarında gerekli itina ve titizliği göstermeleri gerekmektedir. ani yükleme. ezilme. ani burulma sonucunda veya aşırı yükün ani kalması sonucunda “kus kafesi” denilen bozulma türü görülebilir.

içte veya dışta korozyon. küçük makara çapı.. aşırı titreşim. aşırı yüklemeye karsı özde bozulma. asansör vb. Yüzey aşınması.7. aşındırıcı maddeler vb. aşırı halat hızı vb… (b) Kopuk teller Asırı yükün aniden kalkması vb… (c) Kus kafesi (d) Kordonların kayması (e) Bağlantı kopuk teller yerinde (f) Çapta azalma Aşırı aşınma. monoray vinç. yükün ani olarak durdurulması vb… Tablo: Çelik halatların kullanımında oluşan arıza örnekleri. makaraların düzgün ayarlanmaması. (a) Aşırı aşınma derecede Bağlantılarda düzensizlik. yivlere sıkışma. Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolleri 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 11 Ocak 1974 tarihli ve 14765 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nce kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri zorunlu kılınmıştır. 35/44 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ . 24. köprülü vinç. 376 ve 378’nci maddeleri her türlü kaldırma makinalarının (gezer vinç.) periyodik olarak 3 ayda bir kontrollerini zorunlu kılmıştır.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ bozukluğu. forklift. caraskal. ani hareket. halatların üst üste binmesi nedeniyle halat yassılaşması gibi deformasyonlar oluşabilir. aşırı yükleme vb… (g) Tellerde kopma veya liflenme (h) Halat aşınma yanında (ı) Asırı gerilme Gevsek halata ani yük uygulanması.. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün.5. makara veya tamburlarda kırılma. Anlatılan tüm bu halat arızaları Tablo 2’de görülmektedir.

bağlantılarında gevşeme olmamalıdır. dışarıyı ikaz eden ikaz işaretleri kontrol edilir. tambur makarası. Bütün araç ve vinç fonksiyonları yüksüz kontrol edilir. Bu kontroller uygun zemin seçilerek yapılır. Yük havada asılı iken kontrol edilir. burç gibi yük kaldırma ekipmanları ve bağlantıları detaylarının elle ve gözle kontrolü yapılır.Fren Sistemlerinin Kontrolü: Mekanik ve elektrikli frenler ile bu frenlerin çalışma mekanizmalarının kontrolü yapılır. aydınlatma. 2. platformlar.Elektrik Ekipmanının Kontrolü: Akü. Bilhassa lastik tekerli vinçler destek ayakları üzerinde kendi ağırlığı ile İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 36/44 .Vinç Mekanizmalarının Kontrolü: Bum. akü bağlantısı. sinyal sistemleri. palanga. kavramaların ve frenlerin emniyetli is birliğini kontrol için yapılır. 5. Kontrol sonucunda vincin diğer kontrollerde olduğu gibi yapi elemanlarında hasar. (Kaldırma – Durdurma) ve (indirme – durdurma) fren kontrolleri yapılır. 3.Elle ve Gözle Kontrol: Bu kontroller hem vinç hem de taşıyıcı araç için yapılır. korna. halat.Yüksüz Kontrol: Vinçlerin ve taşıyıcıların yüksüz durumda iken her hareket mekanizmasının hareket alanlarında vinci çalıştırarak kontrolü yapılır.Emniyet ve Fren Kontrolü: Bu kontroller vinç mekanizmalarının. Bu işlem yaklaşık 30 dakika yapilir Frenlerde. kabin ve ulaşım yolları.1 x YÜK olmalıdır. Periyodik kontrolü yapılacak vincin genel görünüşü kontrol edilir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Periyodik kontroller Türk Standartları TS 10116 Kaldırma ve Taşıma Makinaları . merdivenler bunların muhafaza ve korkulukları. elektrikli kumandalar ve sistemlerinin kontrolü yapılır. 4. Vincin yapısal eksikliği olup olmadığı. kaçırma olup olmadığı kontrol edilir. kanca bloğu. 7. yapısal mekanizması. 6. kanca.Genel Kontrol: Dış kontroldür. Yüksüz ve yüklü vincin tüm fonksiyonlarının çalışması kontrol edilir. 8. Bu kontrol Türk Standartlarına göre 1. bağlantıları. pim. 1.Vinçler Muayene ve Deney Metotları’na göre yapılır.Emniyet Cihazlarının Kontrolü: Elektrikli emniyet cihazları ve sınırlama (limit) sistemlerinin kontrolü yapılır. kavramalarda kayma.

KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ kontrol edilir. Tanı Eksikliği Olan Vinçlerin Kontrolü: Özelliklerini. gerekli doküman ve bilgilere ulaşamamışsak.25xYÜK) olarak belirtilmiştir.5. 4. Bu kontrol çok önemlidir. 24. Bunlara ilave olarak aşağıda görülen hususlara dikkat edilmelidir. kalıcı sekil değişikliği. Örnek: Toplam ağırlığı: 20 Ton Bum: En kısa bumla Halat sarımı: tam sarım Yüke olan mesafe: 3 metre Sonuçta. 3. Seçilecek yüke göre. Sonuçta. Vinç çeşitlerine göre. 5. uygun kaldırma yüksekliği. kullanılan aparatlar.8. hidrolik kaçak ve sızıntı olmamalıdır.5xYÜK) değerinde olmalıdır.1. genellikle paletli vinçlerde uygulanacak çözüm şudur: Kontrol yapılacak vincin tüm ataşmanları üzerindeyken kendi ağırlığı kadar yükü (Vincin bum ucundan kancaya kadar gelen donanım ağırlığı. Bu ilsem yüklü kontrolde de aynen uygulanır. Türk Standartlarında ise (1.2 Kontrol yükü İsçi sağlığı ve Is Güvenliği Tüzüğü madde 376’ da maksimum (1. Denge ayakları eşit düzleme sahip olacak ve lastikleri yerden kesecek şekilde kaldırılır. 5. kanca ağırlığı. bağlantı elemanlarında gevşeme. uygun yük mesafesi.1. Deney yükü yerden 100-200 mm kaldırılır ve en az 10 dakika asılı tutulur.Vincin genel güvenliğine ait yazılı bir talimatın vincin uygun bir yerinde okunur şekilde asılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. basılı ve seçilen yükte 360 0 dönerek ayak liftlerinde iç ve diş kaçak olup olmadığı tekrar kontrol edilir. uygun bum açısı seçilerek yapılmalıdır. uygun halat sarımı. sapan ve kilitlerin ağırlığı ilave edilmelidir) yaklaşık 3 metre mesafeden kaldırıldığını farz ederek test yapılabilir. tam halat sarımında. vinç yapısında çatlak. vinç operatörünün her an görebileceği bir yerde asılı olup olmadığı kontrol edilmelidir.Yüklü Kontrol: Uygun zeminde vinçlerin yapı elemanlarının ve kapasitelerinin yeterliliğini kontrol etmek amacıyla yapılır. maksimum 20 ton yükü en kısa bumla. Bu sırada bilhassa denge ayakları olan vinçlerde ayaklar açık. Vinç Periyodik Kontrolünde Dikkat Edilecek Unsurlar Vinçlerin testleri.3. 2. uygun bum uzunluğu. periyodik kontrolleri ve kaldırma makinelerinde alınacak güvenlik tedbirleri İsçi Sağlığı ve Is Güvenliği Tüzüğünde belirtilmiştir. Destek ayakları işaretlenerek herhangi bir iç ve diş kaçak olup olmadığı kontrol edilir.Bir vincin güvenli olarak kaldırabileceği yük miktarını gösterir bilgilerin vincin üzerinde sabit bir plaka üzerinde. vinçlerin ve taşıyıcılarının tüm teknik özellikleri belirlenmelidir. 1.Vinç halatı kontrolü: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 37/44 . 9. kaldırma kapasitesini bilmiyorsak. en yakin mesafeden kaldırabiliriz. hasar.Vinçlerin teknik özellikleri ve etiket kontrolü yapılmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda: a) Çalışan halatta bir halat hatvesi boyunca altı veya daha fazla kopuk tel varsa.32-38 mm halat çapına kadar. b) Kanca sapı. makara veya tambura sarılı kısımdan ayrı ayrı ölçülerek yazılmalıdır.Halat tambur üzerine düzenli sarılmasını sağlayan halat kılavuzunun ve düzenli halat sariminin olduğunu kontrol ediniz.Kullanılan halatların çaplarının. pürüzsüz. çatlak v. d) Kus kafesi ve düğümlerin oluşması durumunda. 7. karıncasız olduğunu.Kanca aksına tespit edilen kanca sapının ve kanca aksının dönüşlerini kontrol ediniz. 13. 10.Ağırlık kaldırma deney sonrası kanca ölçülerini. c) Kordon arasında açılma veya sıkışma olduğunda.Tambur ve makaraların yapılarının kaldırılacak yüke uygun olduğunu ve bunların üzerinde halat yivlerinde aşınma. . kirik ve çatlak olup olmadığını kontrol ediniz. yıpranma. kullanılan kancanın: a) Tipi. 19. bum taşıyıcı halat ve vinç halatı çap ölçüleri. yanmalar. çaptaki azalma miktarı 1. serbest. 9. 18.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Her ne kadar vinç halatı yükü kaldırsa da. 14.Halat uçlarının tambur üzerine uygun yöntemle bağlanmış olduğunu kontrol ediniz. sabit. çaptaki azalma miktarı 2.18 mm halat çapına kadar.Kaldırma makinelerinde kullanılan sabit makara.Halatta korozyona karşı önlem alınmış olduğunu kontrol ediniz.22-28 mm halat çapına kadar. d) Kanca iç çapını yazınız. d) Halat kordonlarının iç yüzeylerinde bir haşve boyunca birden fazla kopuk tel varsa. boyunca bir kordonda üç veya daha fazla kopuk tel varsa. 12. 16. . e) Halat özünün dışarı çıkması durumunda. halatın değişmesi gerektiğini yazınız. 11. Kullanılan kancanın maksimum yüke uygunluğunu kontrol ediniz. vincin kapasite cetvelindeki maksimum ağırlığı kaldırabilecek ölçülerde olup. vinç çeşidine göre üzerinde bulunan diğer halatlar ve bağlantıları da dolaylı olarak yük kaldırma ile ilgilidir. elektrik ark kaynağı zararları oluşması durumunda.18 mm veya büyükse. f) İsi zararları. c) Kanca ağız açıklığı. denge makaralarının dönüşlerini kontrol ediniz. denge makarası ve tamburların kullanılan halat çap.6 mm veya büyükse.3 mm veya büyükse ve halatta ezilme. b) Askı halatlarında bir hatmede. katmer ve benzeri kusurların olmadığını kontrol ediniz. b) Hatvenin bozulması ve kordonun uzaması durumunda. çaptaki azalma miktarı 1.Kanca kontrolü. . 15.Bir önceki kontrol raporunda belirtilen kanca ölçü değeri ile kontrol sırasında ölçülen değerleri karsılaştırarak aradaki farkı kontrol ediniz. yassılaşma ve uzama meydana geldiğinde. c) Halat bağlantı kenarında birden çok kopuk tel varsa.b olmadığını. 17. 6. serbest makara. Makara ve tamburlardaki aşınma nedeniyle.Kanca ağız açıklığı normal açıklığın % 15’inden fazla açılmış ise kancanın kullanılmaması sağlanmalı ve rapora islenmelidir.Kanca üzerinde hiçbir şekilde kaynak işleminin yapılmamış olduğunu kontrol ediniz. a) Halat iç kısmında meydana gelen korozyon aşırı miktarda ise. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 38/44 . nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılmış olduğunu ve her iki yanlarının halatın atlamasına izin vermeyecek yükseklikte faturalı olduğunu kontrol ediniz.Kancanın yüzeylerinin düzgün. (yağlama) 8. Bum halatı.Bum taşıma halatı yapısı ve bağlantılarını kontrol ediniz. 5. olmadığı kontrol edilmelidir.

Mekanik parçalarda gevşeme.Destek ayak liftlerinde kaçak tespit edilmiş ise ayakları sabitleyerek (besleyerek) vinç yük testini yapabiliriz.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ 20. Yük kaldırılırken halatın ekseni yatay eksene dik doğrultuda olmalıdır.1. kumanda bağlantılarını kontrol ediniz. 24.5.Araba.Elektrikli vinçlerde topraklama var mı? Kontrol ediniz. Zemin. kırılma ve çatlama. 24.5. 23. Çalışırken kilit daima açık mı. elektrik ve hidrolik aksamı kontrol edilmeli tespit edilen eksiklikler. 33. arizalar ve tehlikeli durumlar periyodik kontrol listesi ve raporuna yazılmalıdır.Hidrolik veya mekanik destek ayaklarını ve bağlantılarını kontrol ediniz. kasılma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aksi takdirde vinç bir kişim kuvvetlerin etkisi altında kalır. vinçlerin çalıştığı yerler ve destek ayaklarını bastığı yerler için emniyetli olmalıdır. 21. kopabilir ve kabin üzerine düşebilir. a) 18 yaşını bitirmiş olmak b) Bedensel ve ruhsal yönden uygun olmak c) Vinç operatörü veya bakımcı vincin kullanılışı hakkında eğitilmiş ve vincin ait olduğu tesis yetkililerine bilgisini göstermiş olmak. kontrol ediniz. kırılma olup olmadığı kontrol edilmelidir.Yük bir vinç ile daima akülünde (dikey) kaldırılmalıdır. c) Yük insana ve ekipmanlara çarpabilir. Vinç Operatörünün Görevleri İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 39/44 .Vinç periyodik kontrolünde zemin ve hava şartlarına dikkat edilmelidir. 32.Vinç periyodik kontrol listesi ve raporu eksiksiz doldurulmalı. kontrol ediniz. sıkıştırma. 25.9.9. d) Kendisini verilen görevi emin şeklinde yerine getirmek. köprü raylarında ve bağlantılarında çatlama. d) Bum parçalanır. 28. kontrol ediniz. a) Kule freni çalışıyor mu. 31. 22. bulunan eksikler ayrıca belirtilmelidir. b) Yük salınıma geçtiği anda vinç devrilebilir. 24. kontrol ediniz. d) Kule vinçlerde kule kilidinin seyir halinde kullanmasına dikkat edilmelidir. kaydırma ve aşınma dolayısıyla atlama yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. özellikle rüzgara dikkat edilmelidir. 30.Vinçler bu yabancı kuvvetleri karşılayacak şekilde tasarlanmamıştır. Aşırı yük testi yapıldı mı? c) Ani elektrik kesilmelerinde yük fren testi yapıldı mı. 29. Ayni zamanda yük salınıma geçer ve aşağıdaki ciddi kazalara neden olabilir. Vinç Operatörünün Seçimi Ve Eğitimi Aşağıdaki şartlara haiz olan kişiler vinç operatörü veya bakımcı olarak görevlendirilebilirler. Periyodik kontrol listesine ve raporuna ayak liftleri kaçakları yazılır. 26. b) Vinç denge emniyet limit eviçleri testi yapıldı mı. 27. yüksüz vincin devrilme olasılığı düşünülmelidir.Tekerleklerin eskime. a) Vinç devrilebilir.Kule vinçlerde vinci periyodik kontrol sonrası terk etmeden kule frenini gevşetip vincin rüzgar yönünde dönüp dönmediğini kontrol ediniz.Bilhassa kule vinçlerde ve çok yükseğe kaldırılacak yüklerde hava şartlarına.Vincin yüklü veya yüksüz hareketlerinde.Uzaktan kumanda edilen vinçlerin.Bir vincin periyodik olarak tüm mekanik. yavaş hareket ettirilmelidir.

9. Vinç Operatörünün Kişisel Koruyucu Malzemeleri a) Emniyet ayakkabısı (ucu demirli. 12) Kaldırma ve bomu hareket ettiren vites kutusunu boşa alarak mekanik vites değiştirme yük altında iken yapılmamalıdır. Yer değiştirerek çalışan ve her defasında sökülüp monte edilen vinçlerdeki eksiklikler vinç kontrol defterine kaydedilmelidir. başka birinin işaretleri ile vinci kullanabilir. köprülü krenin aşağıda tabloda verilen elemanlarının periyodik kontrollerini yapmalıdır. Bomun rüzgardan iskele ve inşaatlara çarpma tehlikesi var ise. a) Enerjinin kesilmesinden önce tahrik ve kumanda gruplarını stop veya boşta çalışma pozisyonuna getirmelidir. 9) Elektromagnet. mobil vinçlerde bomu ilk pozisyona.5.2. 7) Vinç operatörü vincin bütün hareketlerinde yüke ve boşta yük asma elemanlarına dikkat edemiyorsa. 5) Vinç operatörü aşağıdaki maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 40/44 . işverenin tespit ettiği tedbirleri almalıdır. 24. arabanın hareketi ve yürüme istikametinde cereyan besleme kablolarının hareketine mani olmamalıdır. emme ve sürtünme kuvvetleri ile yükü tutup başka ilave emniyeti olmayan yük asma elemanlarını kullanan. a) Firmalı havalarda ve paydosta rüzgar emniyet tedbirleri alınmalı. Şöyle ki. 8) Vinç operatörü gerektiğinde ikaz işaretleri vermelidir. vinç operatörlerinin nöbet değiştirmesi halinde nöbeti devralana haber vermelidir. 15) İnşaat malzemesi taşıyan araçlar vincin kaldırma. kule döndürme sisteminin frenini serbest bırakmalı. Bu yükü yüksekten boşaltan aşağı salan veya yükün bir kısmını indiren diğer bütün vinçler için geçerlidir. 3) Vinç operatörü vinçteki bütün eksiklikleri yetkili amirlerine. 13) Emniyet sistemleri işletme gereği olarak kullanılmamalıdır. kaldırma ve bomu sabitleme frenleri otomatik çalışan vinçlerin yükü insanların üzerinden götürmemelidirler. kanca yukarıya çekmeli. altı lastik) b) c) d) e) f) g) Emniyet bareti İş elbisesi (rahat hareket edilebilen) Toz gözlüğü (iş durumuna göre) Işık ve ateş gözlüğü (iş durumuna göre) Toz maskesi (iş durumuna göre) Kulak tıkacı (iş durumuna göre) Ayrıca vinç operatörleri. 11) Yük vinçte asılı olduğu sürece operatör kumanda ekipmanlarını elinin altıda bulundurmalıdır. 2) Vinç operatörü işletme emniyetini tehlikeye sokacak eksikliklerin mevcudiyetinde vinci çalıştırmamalıdır. Vincin açıkça görünen noksanlıklarına dikkat etmelidir. kule vinçlerinde bomu en uzak konumuna getirilmelidir. 6) Açık havada çalışan vinç operatörleri aşağıdaki maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. 4) Kumanda elemanları ancak kumanda mahallinden kullanılır. 10) Elle bağlanan yüklerde yükü bağlayan veya işveren tarafından görevlendirilen sorumlu işaret vermedikçe vinç operatörü vinci hareket ettirmemelidir.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ 1) Vinç operatörünün işe başlarken frenlerin ve emniyet tertibatlarının çalışır halde olmasını kontrol etmelidir. b) Kumanda mahallini terk etmeden önce kumanda elemanlarını stop veya boşta çalışma haline getirilmeli ve enerji kesilmelidir. 14) Yük momenti sınırını aşacak aşın yükleri bomu geriye çekerek kaldırılmamalıdır. Vinç operatörü ile işaret veren kişi verilecek işaretler konusunda önceden anlaşmış olmalıdır. b) Kule vinçlerinde kumanda mahallini terk etmeden önce.

uygun olmayan yerleşim Durumu Yağlama eksikliği. aşınma Yivlerin aşınması 24. başparmak BUM AŞAĞI Sağ kol yana açık. Vinç Çalıştırmada El İşaretleri KALDIRMA Sağ el yukarı ve işaret parmağı yukarı. İNDİRME Sağ kol aşağıya doğru genişletilmiş şekildedir. aşınma Fren pabucu aşınması Yürüme yolunun doğrusallığı Boşluk. eksikliği Kopmuş teller Makara aşınması Doğrusallığı Ampullerin yanık olması Fonksiyonunu gerçeklememesi Raylarda aşırı yağlama. aşınma Aşınma Mekanik / elektrik hasardan oluşan hata Boşluk. başparmak aşağı işaret.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ELEMAN Yataklar Frenler Köprü Yürüme yolu tamponu Yürüme yolu Dişli çarklar Kılavuzlar Kaldırma halatı Kanca bloku Kancalar Aydınlatma Sınır kesiciler Yağlama Mekanik parçalar Aşırı yük göstermesi Raylar Tekerlekler Kontrol ünitesi Kavrama Tambur AKSAKLIK VE KONTROLLER Boşluk. el küçük yatay daireler çizer. sol el avuç içi dirsekte. VİNÇ KANCA KULLAN Sağ el yumruk ve dirsekten yukarı bükük. kırılma. sonra İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ BUM YÜKSELT Sağ kol yana aç. eksikliği. 41/44 . İşaret parmağı aşağı yönlü ve küçük yatay daireler çizer.5. ANA KALDIRMA KULLNIMI Kafaya sağ el yumrukla dokun. kirlilik Boşluklar Sık sık gücün düşmesi Kopma. Daha sonra düzenli sinyaller kullanın.10. parmaklar kapalı. yabancı maddeler Eğilme. parmaklar kapalı.

başparmak aşağı.6. ACİL DURDUR Sol kol sola açık. YAVAŞÇA HAREKET ET Bir elle hareket işareti ver. yukarı işaret. parmaklar açık. başparmak yukarı. avuç içi karşıya açık. BUMU YÜKSELT VE YÜK AŞAĞI Sağ kol yana açık el açık. GENİŞLEMEK Iki yumruğunu da başparmak işaret ile vücudun önünde dışa doğru. diğer el işaret hareketini veren elin önünde hareketsiz. Bütün vinçlerin görülecek bir yerinde yük çizelgesi asılı olmalıdır. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmamalı. el ilerleme yönünde hareket eder. KULE VİNÇ KULLANIMINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. İŞARETİ GERİ ALMAK Iki yumruğunu da başparmak işaret ile vücudun önünde birbirlerine doğru 24. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılmamalı 3. İLERLE Sağ kol ileri. 2. Kule vinçleri yetkili operatör dışında başkası kullanmamalı. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmemeli. 4. frenlerini ve kolları kontrol etmeli. el hızla sağ ve sol. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 42/44 .KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ düzenli işaret kullanın. BUM AŞAĞI VE YÜK YUKARI Sağ kol yana açık el açık. YÖN DEĞİŞTİR Sağ kol sağa açık. Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını. Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemeli. yön yönünde parmak işareti DUR DUR Sol kol sola açık.

Frenlere yavaş basılmalı ve vinç ani olarak durdurulmamalı. 17. Vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içersindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest salınıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden10 mt uzaklıkta olmalı. Vinç operatörlerinde bulunan telsizler devamlı şarjları dolu olmalı. Çalışmalarda tehlike hissettiği anda ilk formen/amirine haber etmeli. işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamamalı. 8. uzaklık olmalı. 10. 13. Vincin montajı ve demontajı çalışmasına başlanılmadan önce vinç sahası etrafı emniyet şeridiyle çevrelenecek ve saha içinde işçi çalışması olmamalı.Vincin elektrik ve mekanik arızası durumunda yetkili birimlere haber verecek ve kesinlikle arızaya operatör müdahale etmemeli. Günlük kontrol formuna kayıtı yapılmalı. 19. 28.Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile çalışmak gerekiyorsa gerilim hattı ile en az 5 mt. Vincin çalışma bölgesinde çalışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak aydınlatmaların yapılması sağlanmalı. 20. yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyulmalı. 24. 15. 18. Operatör kabininde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulmalı. Vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalı. kancaları. 23. Çalışmalar sırasında operatör. Tünel kalıpların yere yatırılması işleminde yatırma aparatları kullanılmalı. Madde 25 – İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin. 9. teknik ve kanuni sorumluluğunu taşıyabilecek nitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül veya şahıslara yaptırılacaktır. Vince inip çıkma merdiveni günlük olarak kontrol edilecektir. aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalı. Vinçle çalışmaya başlanılmadan önce fırtına ve rüzgâr hızı kontrol edilecektir. 16. çalışmasını durdurmalı.asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 43/44 . 14. 22. 24. ASANSÖRLERDE İŞ GÜVENLİĞİ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilmeli. Vinçlerin üzerindeki limit şalter kesinlikle iptal edilmemeli. muayene ve bakımı. 7. Bu önlemler alındıktan sonra çalışmaya başlanılmalı. Bağlantı olarak tünel kalıplarda kaldırma aparatları kullanılmalı. Çalışma sisteminde tespit ettiği tehlikeli durum ve davranışları ilk amirine bildirmeli. frenleri ve otomatik durdurucuları (swiçhleri) yetkili bir teknik elman tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek periyodik kontrol raporu düzenlenmeli. deformasyon ve kopukluk varsa halat değiştirilmeli. 11. 27. 25. 26. Operatör vinci mesai saatleri içinde bağlı bulunduğu kısım şefine haber vermeden terk etmemeli. Ancak her kim olursa olsun DUR komutunu uygulamalı. Her işveren. ilk amirde ilgili bölüme yazılı olarak tebliğ etmelidir.kurulması. 21. Vinç ile bir yük daima yatay doğrultuya dik olarak kaldırılmamalı. Sepetle malzeme alımlarında ve hasır çelik taşınması sırasında kesinlikle dörtlü halatlarla sepete bağlanılması suretiyle çalışma yapılmalı. bu mümkün olmuyorsa havai enerji tamamen sıfıra getirilmeli.7. Vincin her demontajından sonra tekrar kurulduğunda yetkili servis tarafından kontrol edilip kullanılabilir raporu alındıktan sonra çalıştırılacaktır. Yetkili servis tarafından tutulan formun bir nüshası iş güvenliği departmanında bir nüshası makine grubunda şantiye süresince saklanmalı. Vinçlerin halatları. yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşaa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır. Vinç operatörü en küçük rahatsızlığını dahi doktora bildirmeli. Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli. Rüzgâr ölçme sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve eğer rüzgâr hızı türü vinçler için 45–50 km/saat ise vinçle çalışma yapılmamalı. 12. Asansörlerin imali. 6. bu işlerin fenni. Vincin malzeme sepetiyle insan taşınması yapılmamalı.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ 5.inşası.

işyerinde bulundurmak ve denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermek zorundadır. insan taşınmaması esastır. Araç lifte kaldırılırken dengede olup olmadığına bakılmalıdır.KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ muayene raporlarını. Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulacaktır. Bütün asansör kabinlerinde.asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka. insan asansörlerindeki güvenlik koşulları.HİDROLİK PLATFORMLAR Lift ayakları araca uygun ve eşit yükseklikte ayarlanmalıdır. bu asansörlerde de bulunacaktır. Asansör makine dairesi veya boşlukları. kıvılcım tehlikesine karşı.8 ARAÇ KALDIRMA LİFTLERİ . görülür bir şekilde konulacaktır.geçit olarak kullanılmayacak ve buralara hiç bir şey depo edilmeyecektir. işin gereği olarak insan taşınması halinde. Ancak. her kat kapısına ve kabin içine. her zaman kilitli bulundurulacak ve ancak sorumlu elemanlar tarafından açılacaktır. Araç lifte kaldırılırken altında kimsenin bulunmamasına dikkat edilmelidir İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 44/44 . Asansör boşluğundan. 24. yüksekliği boyunca tamamen kapatılacaktır. Yük asansörlerinde. hiç bir şekilde halat. Bina dışında kurulan yük asansörlerinin çerçevesi. tabandan en az 3 metre kadar sağlam bir şekilde örtülecek ve ayrıca kapıların bulunduğu cephe. Bu yerlere girilmesini sağlayacak kapılar. Lift ayakları araca uygun kaldırma yerlerine yerleştirilmelidir. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde. ağaç veya kıvılcım çıkarmayan metal veya alaşımlarından yapılmış olacaktır.taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulacaktır. Araç lifte kaldırılırken çok yükseğe kaldırılmamalıdır. Bu yasağı belirten levhalar.tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmeyecektir. asansörlerin kabin kızakları ile kapıların çarpan kısımları.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->