Fikriye ÖZKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 4/B 070517046 STAJ DOSYASI DANIŞMAN: DEMET ÇETİN 2010-2011

1

ETKİNLİK – 1 ÖĞRETMENİN OKULDA BİR GÜNÜ Öğretmen ders saatinden önce okulda bulunur. O gün işleyeceği konuyla ilgili planlarına göz atar, derste kullanacağı araç ve gereçleri hazırlayarak ders zilinin çalmasıyla sınıfa girer. Derste : Derse girer girmez ayağa kalkmayan ve yerinde olmayan öğrencileri yerine geçmesi ve ayağa kalkması için uyarır. Öğrencilere selam verir. Öğrenci yoklamasını alır. Bir önceki derste vermiş olduğu ödevleri kontrol eder. Plana göre geçmesi gereken konuya geçer. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan konuların üzerinde daha fazla durur. Geçen hafta işlenen konulardan bahseder. Onlar hakkında hatırlatıcı sorular sorar. Konunun pekişmesi için günlük hayattan örnekler verir, problemler çözer. Ders aralarında : Teneffüs zili çaldıktan sonra öğretmenler odasında dinlenir. nöbetçi ise gün boyunca öğrenci davranışlarını inceler. Öğretmen

Uygulama yaptığım okul oldukça donanımlı ve mevcut bakımından olması gerektiği gibiydi. Öğretmen ve yönetici kadrosu tamdı. Ama maalesef bu kadar donanımlı olmasına rağmen sınıftaki elektronik cihazlar hiç kullanılmadı.

2

ETKİNLİK – 2 ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ Öğrenci sabah okul saatinde yerini aldı. Andımız okundu ve sınıfa girildi. Dersler için ön hazırlık yaptı. Birinci derste Fen ve teknoloji dersiydi. Bu ders için ön hazırlık yaptı. Öğretmenin talimatlarını dinledi. Branş öğretmenin gösterdiği uygulamaları yaptı. 3. dersi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi idi Öğretmen gelmeden bu ders için geçmiş konularına baktı. Defterindeki soruları inceledi O gün din dersinden yazılı sınav olacakları için heyecanlıydı. Benden yardım istedi öğretmenin vermiş olduğu duayı daha kolay ezberlemenin yollarını sordu. Ders aralarında ve çıkışlarda sürekli bana fen ve teknoloji hakkında sorular sordu. Örneğin; pili ve mıknatısı yan yana unuttum sonra pil mıknatıs özelliği kazandı neden? Karbonatın üzerine sirke döktüm ve kabardığını gördüm ama neden böyle olduğunu anlayamadım neden? Bende henüz asit ve baz konularını işlemediklerinden ayrıntıya girmeden kabarma olayını anlatmaya çalıştım. Son dersi Türkçe dersi idi. Türkçe dersinde yaptığı ödevi tekrar kontrol etti Derste öğretmen öğrencilere okuma parçası ile ilgili sorular sordu. Öğrenci bu sorulardan bir tanesini cevapladı. Öğrenci hemen her derste aktif ve başarılı bir öğrenci. Öğrencinin tespitlerime göre 40 dakikalık ders süresi içinde dikkati hiç dağılmamaktadır. Öğrenci teneffüs aralarında arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve kantinden aldıklarını yemekle meşgul oluyordu. Hedef ve Davranışlar; Hedef: Öğrencinin ders saati esnasındaki dikkati. Davranışlar: • Dikkati sevdiği derslerde daha iyi oluyor. • Genel olarak 40 dakikada dersten kopmuyor. • Her derste parmak kaldırdı. • Dikkati dağıldığında kendini toparlayabiliyor. • Arkadaşları kendisine soru sorduğunda, kendi dikkatini bölmüyor kendisi anladıktan sonra boş bir anda cevap veriyordu.

3

ETKİNLİK 3: DERSLERİN GÖZLENMESİ Öğretmen Adayı Sınıf Ders Öğretmen : Fikriye Özkan : 6-L : Fen ve Teknoloji : Ekrem ALKAN

Ders Planlama : Öğretmen yıllık planı gözden şöyle bir gözden geçirmiş ve işleyeceği konunun amaçlarını biraz belirlemiştir. Başlangıç : Öğretmen hiçbir gün derse öğrencileri motive edici bir şekilde başlayamamıştır. Her zaman uyarı ile başlamış ve uymayan öğrencileri azarlayarak yanlış ve motivasyon bozucu hareketlerle derse başlamıştır. Dersin Amaçları : Nasıl dünyaya geldik? Yumurta nedir? Sperm nedir? Olgunlaşma gelişme nasıl gerçekleşir? Öğretme – Öğrenme Yaklaşımı : Genelde davranışçı yaklaşıma uygun bir atmosfer vardı sınıfta. Sınıfın hepsini derse katmak ve organizeyi sağlayabilmek için, birebir sorular soruyor, iletişim kuruyor. Öncelikle doğum olayında kendi yakınlarımızda bulunan ya da küçük kardeşlerimizin nasıl dünyaya geldiği hakkında sorular sorarak günlük hayattan örneklerle ilişkilendirme yapıyor. Bu konunun daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Daha sonra teorik bilgiler verilmeye başlanıyor. Öğrencilerle soru cevap şeklinde ders işleniyor. Öğretim Yöntemleri :

4

Öğretmen öğrencilere soru sorup bunun üzerinde düşünmeleri için biraz süre veriyor. Soru-cevap sözel iletişim şeklinde ders işleniyor. Öğrenciler buldukları örnekleri parmak kaldırarak yanıtlıyor. Öğretmen öğrencilerin verdiği yanıtların doğruluğunu diğer öğrencilerle tartışıyor. Doğru ya da eksik yanlarını düzeltiyor. Öğrencilerin sorularına yanıt veriyor. İletişim : Öğretmen genelde sınıfın en ön orta sırasından sınıfa hitap ederek tüm sınıfın ilgisini o noktaya çekmektedir. Dikkatin dağıldığını hissettiği zamanlarda öğrencilerin isimlerini zikrederek sınıf içinde dolaşmaktadır. Fakat yanlış bir yöntem olarak gördüğümüz bir davranış olan, bir sınıfı diğer bir sınıfla karşılaştırmayı çok sık yapmaktadır. Etkinlikler arası geçiş: Öğrencilerin ödev için yazdıkları şiirleri okutma etkinliğinden sonra, bir sonraki etkinliği belirten bir cümle kullanarak, soru-cevaplı etkinlik kısmına geçti. Öğrencilerin Yönetimi : Öğrenciler bazen dersten oldukça uzaklaşmaktadır. Özellikle etkinlikler sırasında ve ödev kontrolü sırasında bu çok sık görülmektedir. Böyle durumlarda öğretmen genellikle öğrencileri diğer sınıflarla kıyaslayarak uyarmış gidişatlarının kötü olduğunu acilen kendilerine gelmeleri yönünde uyarılarda bulunmuştur. Dersi Bitirme : Ders sonunda bir sonraki derste yapacakları ödevleri ve çalışma kitabındaki etkinleri söyleyerek bitirir. Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme : Her hafta düzenli bir şekilde çalışma kitabında yapılan etkinlikleri kontrol etmiştir. Ayrıca yanlış çözenlerin yanlışlarıyla ilgilenmiş sürenin daraldığı zamanlarda bizden de yanlış yapanlara doğrularını anlatmamızı istemiştir. Böylelikle kısa bir sürede tüm öğrencilerle ilgilenmiş ve hemen hepsinin yanlışlarını düzeltmiş olurduk.

5

ETKİNLİK – 4 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Sınıf : 6-L Konu : Hayvanlarda Üreme Büyüme Ve gelişme

Saat 08.00 08.10 08.15 08.25 08.40

Öğretmen etkinliği

Öğrenci etkinliği

Etkinlik ödevi kontrolü Öğretmenin yanlış yapıldı. dedikleri yerleri düzelttiler. Yeni konuya giriş yapıldı Öğrenciler sorulan ve öğrencilere sorular sorulara cevap verdi. soruldu. Konu ile ilgili formülü Öğrenciler dinledi, tahtaya yazdı ve tahtadakilere deftere birimlerden bahsetti. geçirdiler. Konu ile ilgili örnekler Öğrenciler tahtaya verdi. kalkıp, verilen örnekleri uyguladılar. Konu ile ilgili etkinliği Öğrenciler sorulara cevap sınıfta yaptı. verdiler.

Öğretmen Etkinliği Öğretmen bir önceki dersi bitirmeden önce yeni anlatacağı konu ile ilgili öğrencileri hafiften bilgilendirmiş ve bir etkinliği yapmalarını istemiştir. Hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme ile ilgili hayvan kartları etkinliğini evde hazırlayıp derse öyle gelmelerini istemiştir. Derse giriş yaptığında da kimlerin nasıl yaptığını kontrol etmiştir. Dersi de bu kartlar üzerinden işlemiştir. Her kesin kartları tek tek incelenmiş güzel yapanları takdir etmiş yapmayanları da uyarmış neden yapmadıklarını sorgulamıştır. Hayvan kartlarının arkasında yazan özelliklerden yola çıkarak hayvanların üreme şekillerinden yaşama koşullarından büyüme ortamlarından bahsetmiş ders sonunda da belirli hayvan guruplarını sınıflandırarak bilgileri toparlamıştır. Öğrenci ve öğretmenin aktif bulunduğu bu ders oldukça verimli geçmiştir.

6

7

Öğrenci Etkinliği Öğrencilerin de hemen hepsi verilen etkinlik ödevini yapmış hayvan kartlarını hazırlamıştır. Genelde fosforlu kağıtlara hayvanların resimleri yapıştırılmış arkalarına da özellikleri yazılmıştır. Fakat birkaç tane öğrenci diğerlerinden farklı olarak pek duyulmamış hayvan türlerini yazmış ve onların özellikleri hakkında dikkat çekici bilgiler vermiştir. Öğretmende bunların üzerinde daha fazla durmuş onları kaldırarak bu özellikleri tek tek okutmuştur.

8

ETKİNLİK – 5 SORU SORMAYI GÖZLEMLEME

Öğretmen yönergeyi takip ederek etkinliği yaptırmış. Daha sonra öğrencilerle tartışarak yazılanlarda ki yanlışları düzeltmiştir. Öğretmen aldığı cevapları reddetmekten ziyade ufak ipuçları veriyordu ya da başka öğrenciye geçiyordu.Öğrenciler öğretmenin kullandığı dili gayet iyi anlıyorlardı; bir iletişim sorunu olmuyordu. En fazla doğru bilgi yazan gurubu sınıf oylamasıyla 1. Seçmiştir bu da hikâye istasyonu gurubu olmuştur. Fakat etkinlik sırasında sınıf biraz karışmış toparlamak zor olmuştur. Öğrenciler sürekli birbiriyle iletişim halinde ve oturup kalkma durumunda olduğu için kargaşa ortamı oluşmuştur. Bu nedenle olması gerekenden daha fazla zaman harcanmıştır.

9

ETKİNLİK – 6 YÖNERGE ve AÇIKLAMALAR Giriş : Ders yoklaması alındıktan sonra derse geçilmiş ve yaklaşık bir 15 dakika süreyle bir önceki derste verilmiş olan etkinliğin kontrolü yapılmıştır. Temel Düşünceler : Fen’in doğasında bulunan karmaşa sebebiyle öğrencilerin daha somut düşünebilmesi adına öncelikle onların hayatlarına inerek örnekler verilmiş böylelikle özelden genele doğru bir yaklaşım tercih edilmiştir. Anlatım : Anlatımda esprili ve açık bir dil kullanılmıştır. Öğrencilerin anlayacağı seviyede öğretmen kitabında verilen yönergelerde dikkate alınarak öğrenci öğretmen işbirliği içinde ders anlatımı tercih edilmiştir. Düşünceler : Öğretmen soyut kavramları fazla içeren bir ders olan Fen ve teknolojiyi öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi açısından etkinliklere oldukça yer vermiştir. Böylelikle öğrencilerin kafasında oluşacak bazı soyut kavramları somutlaştırmak kolaylaşmış dersin verimliliği bu şekilde arttırılmıştır.

Görsel Araçlardan Yararlanma : Bulunduğumuz okulda teknolojik açıdan yeterli donanım bulunmasına rağmen (yansıtım, bilgisayar, izleme salonu vs.) bunlar pek kullanılmamıştır. Genellikle materyallerin öğrenciler tarafından hazırlanması beklenmiş görsellik bu şekilde sağlanmıştır. Oysa fen ve teknoloji gibi bir dersin simülasyon animasyon gibi kısa filmlerle ve doğa ile ilgili filmlerle daha akılda kalacağı bellidir. İmkânlara nazaran bunlar biraz eksik kalmıştır.

10

Ses : Genellikle belli bir ses seviyesinde çok fazla iniş çıkış yapılmadan ders işlendi. Sınıfın çok karıştığı durumlarda ses tonu biraz daha yükselerek uyarıya geçilmiştir.

11

ETKİNLİK – 7 DERSİN YÖNETİMİ ve SINIFIN KONTROLÜ Dersten Önce : Öğretmen derse gelmeden önce hangi konuyu işleyeceğine bakar. Öğretmen ziliyle derse girer. Dersin Başlangıcında : Sınıfa girip öğrencilerin yerlerine oturmalarını bekler herkes yerine yerleştikten sonra sınıfa selam verir. Yerine yerleşmeyen öğrencileri uyarır. Ders ile ilgili vermiş olduğu etkinlik ödevini kontrol eder. Ders Sırasında : Ders sırasında çok fazla öğrencilere sorular yöneltiyor. Cevaplanamadığı zamanda diğer sınıflarla kıyaslama yoluna giderek öğrencilerde motivasyon bozukluğuna yol açıyor. Özellikle şahısların isimlerini vererek birebir karşılaştırma yapması kötülenen öğrencinin dersten soğumasına yol açıyor. Sınıftaki parlak öğrencilerin sürekli övülmesi de benzer durumları doğuruyor.Çok fazla tahta kullanılmıyor konuşarak ders anlatılıyor. Öğrencilere kitaptan okutuyor. Onun üzerine eklemeler yapıyor. Sınıfta gezerek derse ilgi çekmeye çalışıyor. Dersin Sonunda : Öğretmen süreyi son dakikaya kadar kullanıyor. Ders bitim zili çaldıktan sonra öğrencileri serbest bırakıyor. Dersten Sonra : Öğretmenler odasına gider.

12

ETKİNLİK – 8 BİR ÖĞRENCİNİN İNCELENMESİ Öğrencinin Adı: Seçkin Sınıfı : 6-L Derslere zamanında geliyor. Öğretmenden önce sınıfa girip derse hazır bir şekilde bekliyor. Öğretmen sınıfa girdiği andan itibaren dikkatini sadece derse vermeye uğraşıyor. Ders anında arkadaşlarıyla ilgilenmemeye dikkat ediyor. Öğretmenin sormuş olduğu sorulara cevap vermek için sürekli parmak kaldırıyor. Oldukça başarılı bir öğrenci. Öğretmen tarafından sevildiği, başarısı takdir edildiği için sık sık övgü alıyor. Düzenli bir şekilde defter tutuyor. Okul araç ve gereçlerini temiz bir şekilde yanında taşıyor. Kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor. Öğretmenlerin onu çok övmesi ve sevmesine rağmen sınıftaki diğer arkadaşları tarafından hiç kıskanılmıyor. Aksine çok takdir ediliyor ve onun fikrine danışılıyor. Öğretmen derse gelmeden önce diğer öğrenciler seçkine etkinliklerini gösterip öğretmenin beğenip beğenmeyeceğini soruyor. Seçkinde büyük bir ciddiyet ve tarafsız şekilde arkadaşlarına anlatıyor. Her derste başarılı bir öğrenci. Türkiye 2.liği derecesi var. Teneffüs aralarında arkadaşlarıyla bahçede oyun oynuyor. Futbolu ve basketbolu çok seviyor.

13

ETKİNLİK – 9 ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öğretmen her gün düzenli bir şekilde verilen ödevleri kontrol ediyor. Bunlarla ilgili mini bir sözlü yaparak derse giriş yapıyor. Derse katılan ve soruları cevaplayan öğrencileri dikkate alıyor. Etkinlik ve performans ödevleri vererek onlara göre guruplara puanlar veriyor. Yazılılar da her soruya eşit puan veriliyor. Değerlendirme yapılırken her aşama belirli puana tabi tutuluyor. Formül yazma, işlemi doğru yapma, birimleri yazma, sonuç vs. gibi bölümler puanlarla belirleniyor. Bunların hepsini eksiksiz yapan sorudan tam puan alıyor. Bir dönemde Fen ve Teknolojiden 3 yazılı yapılmıştır. Bunların 3’ünün ortalaması, performans ödevleri ve sınıf içi katılım durumları göz önünde bulundurularak öğrenciye karne notu verilmektedir.

14

ETKİNLİK - 10 SORU SORMA ALIŞTIRMALARI Öğretmen “Yaşamımızda ki Sürat” adlı konuyu anlattıktan sonra öğrencilerle soru sorma alıştırmaları yapılmıştır. Konu : Yaşamımızda ki Sürat

Öğrencilerden belli bir süre içinde bu soruları çözmeleri istenmiş ve ilk çözen tahtaya kaldırılarak anlatması istenmiştir. Öğretmen birim ve yoldaki yanlışlıkları düzelterek öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlamıştır Öğrenciler de büyük bir hevesle soruları çözmeye çalışmışlardır. Genelde sistematik bir şekilde soruyu çözebilme formülü yazabilme konusunda sıkıntılar yaşadılar. Öğretmende bunları düzelterek yazılı kağıdında da bu şekilde çözümler olduğunu puanların bu yüzden düşük geldiğini hatırlatarak öğrencileri uyarmıştır.
15

16

ETKİNLİK – 11 SINIFTA ÖĞRENMEYE ELVERİŞLİ BİR DÜZEN SAĞLAMA Tarih : 26.10.2010 Sınıf : 6-L Saat : 11:20 Ders : Fen Bilgisi

Dersten Önce : • • • • • Anlatılacak konunu belirlenmesi. Konuyla ilgili ders kitabından ve çeşitli kitaplardan faydalanma. Kullanılacak araç – gereçlerin tespit edilmesi. (Anlatılan konu için dünya) Öğrencilerin seviyelerine uygun soruların tespit edilmesi. Ders anlatılırken çizilecek şekil veya grafik varsa dersten önce birkaç kez çizilip alıştırma yapılması. • Sınıfa öğrencilerden önce girilmesi. Derse Başlarken : • • • • • Öğrencilerin sınıfa girip yerlerine oturmalarını sağlama. Öğrencilerin dikkatini anlatılacak konu üzerine çekme. Konuyu anlaşılır, net bir şekilde başlama. Sınıf düzenini bozucu davranış gösteren öğrencileri uyarma. Bu işlemlerin sürelerini kısa tutma.

Ders Sırasında : • Öğrencilerin isimlerinin öğrenilip onları adları ile çağırma. • Anlatılan konunun sınıftaki bütün öğrenciler tarafından duyulmasını sağlama. • Öğrencilerle konuşurken yüzlerine bakma. • Bütün sınıfı gözetleme ve sınıftaki tüm öğrencilerin ne yaptığından haberdar olma. • Öğrencilere soru sorulduğunda onlara övgü ve cesaret vererek cevap verilmesini sağlama.
17

• Öğrencileri zor durumda bırakmama. • Kullanılacak araç – gereçlerin tüm öğrenciler tarafından görülmesini sağlama. Bir Sorun Çıktığında : • Sınıfın düzenini bozucu bir davranışla karşılaşıldığında gerekli uyarıyı kısa sürede yapma. • Soruna bireysel olarak yaklaşmama sadece yapılan davranışla ilgilenme • Öğrenciyle gereksiz tartışmaya girmeme. Dersin Sonunda : • Ders, teneffüs zili çalmadan önce bittiyse öğrencilere toparlanmaları için gerekli süreyi tanıma. • Öğrencilerin sınıftan çıkmalarına izin vermeden önce sessizliği sağlama. Dersten Sonra : • Derste yapılanları not etme. • Dersle ilgili değerlendirmelerde bulunma.

18

ETKİNLİK – 12 GRUP ÇALIŞMALARI Grup Çalışmasıyla Ulaşılabilecek Amaçlar : • İşbirliği, hoşgörü, birbirinden öğrenme gibi sosyal becerileri geliştirme. • Gruplara, bu gruplarda bulunan öğrencilerin hazır oluş düzeylerine uygun olarak hazırlanmış öğretme – öğrenme etkinliklerine katılma fırsatı sağlama. • Öğrenci gruplarını, değişik öğretme – öğrenme etkinliklerinde bulunmaya ve değişik düşünme biçimlerine yöneltme . • Çeşitliliği arttırma. Öğrenci gruplarının oluşma şekli ve gruplarda yapılacak çalışmalar amaçlara uygun olarak yapıldı. Gruplar 4’er kişilik olacak. Buna öğretmen karar verecektir. Gruplar son yapılan çalışmadaki kişilerden değil yeni üyelerden oluşacaktır. Gruplar başarı durumlarına ve derse olan ilgilerine göre oluşturulacaktır. . Sınıf düzeni sağlanacaktır. Her grubun bir sözcüsü olacaktır. Sözcü olan öğrenci grubunun üyelerini, çalışma yaptıkları konuyu sınıf arkadaşlarına sunacaktır. Diğerleri de anlatıma ve etkinliklere katılarak gruptaki her elemanın katılımı sağlanacaktır. Öğrencilerin çalışma yapacakları konu birkaç hafta önceden belirlenecektir. Konular öğrencilerin seviyelerine göre dengeli bir biçimde dağıtılacaktır. Gruplar çalışmalarını sunarken öğrencilerin rahat hareket etmeleri sağlanarak kendilerine olan güvenlerinin artması amaçlanacaktır. Gruplar çalışmalarını sunduktan sonra sınıftaki öğrencilerin anlayamadığı yerler tekrar edilecek, grubun sınıfta ve de sınıfın gruba soru sorması sağlanacaktır. Öğretmen konunun eksik kalan kısımlarını tamamlayacak ve öğrencilere sorular sorarak dersi bitirecektir.

19

Grup çalışması ile ilgili olarak öğretmen kuvvet ve hareket konusunu işledikten sonra performans ödevi vermiş ve grupların bu ödevlerini sınıfta sunmalarını istemiştir. Öğrencilerde 4’er kişilik gruplar halinde kuvvet konusunun teorik tanımlarını içeren bulmaca şeklinde performans ödevi hazırlayıp bunu büyük bir kartona yapıştırmışlar ve soruları da kartonun yanına numaralar halinde yazmışlardır. Sırası gelen gurup kartonunu tahtaya yapıştırıp soruları arkadaşlarına yöneltip cevapları bulmacaya yazmışlardır. Guruptaki her kişinin ayrı bir görev üstlendiği ve sınıfında etkin katılımıyla gerçekleşen oldukça yararlı bir performans çalışması olmuştur.

20

ETKİNLİK – 13 ARAÇ - GEREÇ ve YAZILI KAYNAKLAR Araç ve Gereçler : - Grafikler, haritalar, tablolar. - TV, VCD, Radyo, Bilgisayar. - Yansıtım. Okul kitaplığında bulunan kitap çeşitleri : Test Kitapları Derslere yönelik kitaplar Ansiklopediler Hikaye kitapları. M.E.B Fen ve Teknoloji ders kitabı Öğrenciler okulda kullanılan kitapların yanı sıra Fen Liseleri ve Anadolu Liselerine hazırlık kitapları ve bunlara yönelik test kitaplarını kullanmaktadır. Değerlendirme : Okul araç ve gereç bakımından yeterli donanıma sahiptir. Okulun belli yerlerinde öğrencilerin kullanılması için bilgisayar ve internet dahi konulmuştur. Her sınıfta yansıtım aletleri bulunmaktadır. Ayrıca toplu izlenimler için toplantı salonunda da yansıtım ve büyük ekran bulunmaktadır.

21

ETKİNLİK – 14 OKUL MÜDÜRÜ VE OKUL KURALLARI • Müdür, ilköğretimin amaçları doğrultusunda yönetim şekli izliyor. • Kitle 6- 14 yaş arası çocuklarıdır. Amaç; çocukların ilgi ve yetenekleri geliştirilerek bir üst öğretime hazırlamaktır. • Denetleme- gözetleme-sürece katılma aşamalarına önem veriyor. Bu aşamaya velileri, öğretmenleri yani bütün personeli eğitime hazır hale getirerek dâhil ediyor. • Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetmek amaçtır. • Milli ve evrensel kültür değerlerini tanımak, sevmek ve korumak için çaba sarf ediliyor. • Öğrencilerin kendilerine, okullarına, ailelerine faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlıyorlar. ÖĞRETMENDEN BEKLENTİLER • Öğrencilerde dinlememe ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar gözleniyor. Bu çağa göre etkili olabilmenin yollarını bulabilmelidir. • Programın hafifleştirilmesi sağlanarak; sanat, spor, mizah yönü güçlü olan öğretmenler yetişmelidir. • İlk 5 sınıfta testi, yardımcı kaynakları bir kenara bırakıp; pandomima, koro, resim, küçük sınıf tiyatroları gibi özgüveni kuvvetlendirici etkinlikler yapılmalıdır. • Yeni gelen öğretmenleri, öğrencilerle müdür tanıştırıyor. Sınıfına götürüyor. Bir rehber eşliğinde girenler de vardır. Fakat müdür bunu tercih etmiyor. Bizzat kendisi yeni gelen öğretmenleri götürüyor. • Öğretmenlerle her yıl sene başında hedefler belirleniyor ve yıl boyunca bu hedefler doğrultusunda gidişatlar sağlanıyor. • Başarılı öğretmenin en önemli iki özelliği: öz eleştiri yapmak ve kendini geliştirmektir.

22

23