P. 1
21038517-İngilizce-Turkce-Excel-Sozluk (1)

21038517-İngilizce-Turkce-Excel-Sozluk (1)

|Views: 1,130|Likes:
Yayınlayan: kayaozgur

More info:

Published by: kayaozgur on May 08, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

İNGİLİZCE

a a bad egg a bad lot a bad mark a bad sailor a bad turn a bare chance a bit a bitter pill a black eye a bottle of milk a broken reed a can of worms a cappella a cappella a card up one´s sleeve a case in point a chip off the old block a citizen of Turkey a contradiction in terms a couple of a couple of minutes a crack shot a cursory glance a cut above a dab of a dark day a dead loss a demanding boss a demanding job a desperate situation a drain on the resources a drink of water a drive for funds a drop in a bucket a dry speech a fainting fit a fat chance a feast for the gods a feather in one´s cap a feather in one´s cap a feeling of insecurity a few a fifth a figment of the imagination a fine distinction

TÜRKÇE s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. Güneşliğeri günde gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this argo ci bir beş para etmez adam. k. dili sa ğlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk. k ırık not, kötü not. deniz tutan kimse. kötülük. zayıf bir ihtimal. biraz. acı bir reçete/ilaç, beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu. morarm ış göz. bir şişe süt. k. dili güvenilmez kimse/ şey. k. dili içinden ç ıkılması zor bir durum; çözümlenmesi güç bir problem. z. herhangi bir çalg ının eşliği olmadan, çalgısız, enstrümansız (şarkı söylemek). s. 1. çalg ı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). 2. çalgısız, enstrümansız (müzik). k. dili kurtar ıcı. söz konusu edilen şeyin bir örneği. k. dili hık demiş babasının burnundan düşmüş. Türk vatanda şı. sözlerde çelişme. 1. iki. 2. birkaç. birkaç dakika. keskin nişancı. göz gezdirme. k. dili -den bir gömlek üstün. azıcık: Put a dab of the ointment on the wound. Yaraya merhemden biraz sür. 1. karanlık gün. 2. kötü gün. bir işe yaramayan nesne/kimse. çok iş bekleyen patron. çok emek isteyen iş, zahmetli iş. vahim bir durum. bütçeye yük olan şey. bir bardak su. para toplamak için aç ılan kampanya. k. dili devede kulak. yavan söz, tats ız konuşma. have s.t. dry-cleaned bir şeyi kuru temizleyiciye vermek, bir şeyi temizletmek. baygınlık nöbeti. 2. (güçlü bir duygunun patlak verdiği) an: He threw it away çok zayıf anger. Bir hiddet an ında onu çöpe attı. argo in a fit of bir ihtimal.

şahane bir ziyafet. k. dili koltuklar ı kabartan başarı. övünülecek ba şarı.
güvensizlik duygusu. birkaç. A.B.D. (içki ölçüsü) galonun be şte biri, 84 santilitre. hayal ürünü, hayal mahsulü. ince fark.

a fit of nerves a flight of stairs a fool´s errand a friend of mine a friend of ours a fright a full week a gleam of hope a glimmer of hope a good a good command of a good deal a good deal/a great deal a good distance off a good loser a good many a good provider a good turn a good turn a good way a great many a hard act to follow a hard nut to crack a hard/tough nut to crack a heavy sea a hell of a lot a horse of another color a host of a howling success a kilo of bananas a kind of millionaire a knockout à la carte a labor of love a labor of love a large proportion of the profits a lasting impression a leading question a length of piping a little a little bit a little terror a live issue a long face a long haul a long shot a long shot

sinir krizi. bir kat merdiven. saçma bir iş. bir dostum. dostlarımızdan biri, bir dostumuz. k. dili korkunç derecede çirkin, tuhaf veya insan ı şoke eden kimse: She looked a fright in 2. olaylarla dolu bir hafta. 1. tam bir hafta. that wig. O perukla görünümü korkunçtu. bir ümit ışığı. bir ümit ışığı. 1. epey, epeyi, bir hayli; birçok: He was there a good while. Orada epey kaldı. A good (bir dili) rahatcamellias were in bloom. Birçok kamelya çiçek (a language) many of the konu şabilme. 1. çok: That cost him a good deal. Ona pahal ıya mal oldu. Its climate is a good deal like Cairo´s. Havas ı Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili birçok, bir hayli. epey uzakta. oyunu kaybedince k ızmayan kimse. birçok, hayli. ailesine iyi bakan kimse. bir iyilik: He did me a good turn. Bana bir iyilik etti. iyilik. k. dili 1. hayli mesafe. 2. iyi bir çare/yol. pek çok. aşılması/ulaşılması zor bir başarı. k. dili 1. ba şarılması zor iş. 2. çetin ceviz. k. dili çetin ceviz. dalgalı deniz. argo çok fazla. tamam ıyla farklı bir konu. bir sürü. büyük bir ba şarı. bir kilo muz. milyoner gibi bir şey. k. dili çok güzel/fevkalade biri/bir şey. alakart. hatır/zevk için yapılan iş, gönüllü yapılan iş. k. dili hatır için yapılan iş. kârın büyük bir bölümü. derin bir iz; büyük bir etki. verilecek cevab ı belirleyen soru. (belirli uzunlukta) bir boru parças ı. biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin. azıcık, bir parça. k. dili çok yaramaz/ha şarı çocuk, canavar. günün önemli sorunu. ek şi yüz. 1. uzun ta şıma mesafesi. 2. uzun süren zor bir iş. ufak bir ihtimal. başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş.

a long way off a lot a lot of a man in my position a man of few words a marked difference a marked man a matter of indifference a matter of life and death a matter of life and death a matter of two dollars a mess of a minus quantity a modicum of a month hence a month of Sundays a new lease on life a number of a pack of cards a pack of lies a pair of denims a pair of dungarees a pair of scales a pair of scissors A penny for your thoughts. a piece of cake a pillar of society a play on words a plum job/post a poor shot a pretty penny a priori a private person a proud day for us a quick one a raft of a ray of hope a ready pen a remote chance/possibility a request for help a ripple of conversation A rolling stone gathers no moss. a round peg in a square hole a run of luck a running battle a safe bet a scrap of evidence

çok uzakta. çok: They like her a lot. Ondan çok ho şlanıyorlar. She´s a lot better. O çok dahaçok ( şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı. çok/pek iyi. benim durumumda olan bir adam. az konuşan adam. belirgin bir fark. mimli adam, mimlenmiş adam. ilgilenmeye de ğmeyen sorun. ölüm kalım meselesi. ölüm kalım meselesi. iki dolar meselesi. bir yemeklik (ye şillik). sıfırdan aşağı miktar. 1. zerre kadar, bir nebze: There´s not a modicum of truth in it. Onda zerre kadar hakikat yok. 2. az bir miktar; pek az: He drank only a modicum of bundan bir ay sonra. çok uzun bir zaman. (hastalıktan/üzüntüden sonra) yeniden hayata başlama. birtak ım, birkaç. iskambil destesi. bir sürü yalan. kot pantolon, cin; blucin. blucin, kot. terazi. makas. k. dili Ne dü şünüyorsunuz? k. dili çok kolay bir iş. topluma dayanak olan kimse, nüfuzlu kimse; bir yerin e şrafından olan biri. kelime oyunu. çok iyi bir iş, herkesin istediği bir iş. nişancı olmayan kimse, hedefi iyi vuramayan kimse. k. dili epeyce para, külliyetli miktarda para. s. önsel, apriori. kendinden bahsetmekten kaç ınan kimse. bizim için övünç dolu bir gün. k. dili çabuk içilen/içilmi ş bir içki. bir yığın, bir sürü, pek çok. umut ışığı. iyi yazı yazma yeteneği. uzak bir ihtimal, ufak bir olas ılık. yardım dileme. dalga gibi yükselip alçalan konu şma sesi. Yuvarlanan ta ş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz. bulunduğu yere hiç uygun olmayan kimse. clothes-peg i., İng. çamaşır mandalı. şans zinciri. uzun süren bir ihtilaf. elde bir. çok ufak bir delil.

a sea of faces a sense of responsibility a shade a shot in the arm a shot in the dark a sight a spate of a square deal a stomach upset a stormy passage a tissue of lies a trifle a twist of the wrist a vintage year a wad of gum a wee bit a week off a whale of a a white lie a whole lot of a wodge of a world power A, a A1 AA AB aback abacus abaft abaft abalone abandon abandon abandon hope abandon o.s. to abandon ship abandoned abandonment abase abase o.s. abasement abash abashed abashedly abate abatement abattoir

insan kalabalığı. sorumluluk duygusu. biraz, azıcık: Lower your voice a shade. Sesini biraz alçalt. birine birdenbire moral veren bir şey. körü körüne bir deneme. k. dili çok daha: It´s a sight dirtier than I thought it´d be. Tahmin ettiğimden çok daha kirli. pek çok, bir sürü. k. dili adil bir anla şma. mide bozuklu ğu. fırtınalı deniz yolculuğu. bir sürü yalan. biraz, azıcık. hüner, ustalık. 1. kaliteli şarabın elde edildiği yıl. 2. başarılı bir yıl. pabuç kadar çiklet. k. dili 1. azıcık, birazcık. 2. oldukça. 1. bir haftalık izin. 2. bir hafta sonra. k. dili 1. çok büyük: a whale of a difference çok büyük bir fark. 2. müthi ş, dehşet,ız yalan. zarars çok güzel: a whale of a novel müthiş bir roman. k. dili pek çok: A whole lot of people don´t approve of this. Pek çok ki şi bunu yığın, bir sürü: He laid a wodge of papers on the table. Masaya bir 1. bir hoş görmüyor. sürüdünya çap ında bir güç. bir parça: a wodge of chocolate koca bir pol. evrak koydu. 2. koca/iri i. 1. A, İngiliz alfabesinin birinci harfi. 2. müz. la notası. 3. en yüksek not veya dili birinci s ınıf, klas; çok harf. s., k. en iyi kaliteyi simgeleyen kaliteli. k ıs. Alcoholics Anonymous. i. Adsız Alkolikler (alkolizmle savaşan bir grubun ad ı). k ıs. Artium Baccalaureus. i. lisans. z. i. sayıboncuğu, abaküs, çörkü. z., den. k ıçta, kıç tarafında. edat, den. gerisinde, arkas ında: abaft the beam kemerenin gerisinde. i., zool. abalon (bir deniz kabuklusu), Haliotis. f. 1. terketmek, b ırakmak: Don´t abandon me here! Beni burada bırakma! He abandoned shamanism and kapılma, a Muslim. Şamanizmi bırakıp i. 1. kendini (bir şeye) kaptırma, became kendini bırakma. 2. coşku. ümidi kesmek. kendini (bir şeye) kaptırmak/vermek: She abandoned herself to the music. terketmek. ğe kaptırdı. You´ve abandoned yourself to drink. gemiyi Kendini müzi s. 1. terkedilmiş, bırakılmış, metruk. 2. coşkulu, coşkun. 3. ahlaksız; utanmaz. i. 1. terk, b ırakma. 2. bak. abandon 2. f. -in kibrini k ırmak; alçaltmak. kendini alçaltmak. i. (-in) kibrini k ırma; alçaltma. f. utandırmak, -in gururunu incitmek. s. utandırılmış, gururu incitilmiş. z. utanarak, gururu incitilmi ş bir halde. f. 1. azalmak; hafiflemek: The wind had abated. Rüzgâr hafiflemi şti. 2. azaltmak; hafifletmek: This will abate the fever. Bu ate şi düşürür. i. 1. azalma; indirilme; hafifleme. 2. azaltma; indirme; hafifletme. i., İng. mezbaha, kesimevi.

abbess abbey abbot abbr abbreviate abbreviation ABC´s ABCs abdicate abdication abdomen abdominal abdominal cavity abdominal region abduct abduction abed abelia aberrant aberration abet abetment abetter abettor abeyance abhor abhorrence abhorrent abide abiding ability abject abjure Abkhas Abkhas Abkhasia Abkhasian Abkhasian Abkhaz Abkhaz Abkhazia Abkhazian Abkhazian abl ablative ablative ablaze

i. (kadınlar manastırında) baş rahibe. i. manastır. i. (erkekler manast ırında) başkan, başkeşiş. k ıs. 1. abbreviation kıs. (kısaltma). 2. abbreviated kıs. (kısaltılmış). f. k ısaltmak. i. 1. k ısaltma, bir sözcüğün veya söz grubunun kısaltılmış şekli. 2. k ısaltma, kısaltma işi. alfabe. 2. abece, alfabe, bir işin en önemli bilgileri: i., çoğ., k. dili 1. abece, He still hasn´t bak. ABC´s.ABC´s of the job. İşin abecesini hâlâ sökemedi. i., çoğ., k. dili, learned the f. 1. (kral/kraliçe) tahttan çekilmek, tac ını ve tahtını terketmek; yüksek bir mevkiden çekilmek. tac ını ve tahtını terketme; yüksek (tac ını ve tahtını) i. 1. tahttan çekilme, 2. (kral/kraliçe) (tahttan) çekilmek, bir mevkiden çekilme.1. kar ın. 2. (böcek gövdesinde) karın. i., anat. 2. (tahttan) çekilme; (yüksek bir mevkiden) çekilme. 3. s., anat. 1. karna ait. 2. (böcek gövdesindeki) karna ait. karın boşluğu. karın bölgesi. f. (birini) kaç ırmak. i. (birini) kaç ırma. z., eski yatakta. i., bot. abelya, Abelia. s. 1. anormal. 2. istisnai. i. 1. (doğru/doğal/normal olandan) sapma. 2. ruhb., gökb. sapınç, aberasyon. 3. 1. sapkı. f. (--ted, --ting)tıb. yardakç ılık etmek; kışkırtmak, tahrik etmek. 2. yardımda bulunmak. ılık etme; kışkırtma, tahrik etme. 2. yardımda bulunma. i. 1. yardakç i., bak. abettor. i. 1. yardakç ı; kışkırtıcı. 2. yardımda bulunan biri. i., huk. 1. uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra o (--red, uygulanmasından vazgeçildi. 2. sahipsiz kalma/olma, f. kuralın--ring) iğrenmek; iğrenip uzak durmak. i. iğrenme; iğrenip uzak durma. s. iğrenç. f. 1. by -e göre hareket etmek/davranmak; (vaade/karara) sad ık kalmak. 2. kalıcı,uymak, baki. s. by -e daimi; -e riayet etmek. 3. çekmek, tahammül etmek; -e i. yetenek, kabiliyet; dirayet. s. 1. rezil, berbat (bir durum); son derece kötü: She had never seen such abject poverty. Hiç öyle bir sefalet görmemi şti. He was an abject liar. Son f. yemin ederek vazgeçmek/reddetmek/inkâr etmek. i. (çoğ. Ab.khas) bak. Abkhaz 1. s., bak. Abkhaz 2. i., bak. Abkhazia. i., bak. Abkhazian 1. s., bak. Abkhazian 2. i. 1. (çoğ. Abkhaz) Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. i. Abhazya. i. 1. Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. k ıs. ablative. s., dilb. -den haline ait; -den halindeki. i., dilb. -den halindeki sözcük/sözcük grubu. s. 1. yanmakta olan, alevler içinde; tutu şmuş. 2. ışıl ışıl ışıldayan; pırıl pırıl parlayan.

able able-bodied ablute ablution ably ABM abnegate abnegation abnormal abnormality abnormally abnormity abo aboard aboard abode abode abolish abolition A-bomb abominable abominate abomination aboriginal aboriginal aborigine aborigines abort abortion abortionist abortive aboulia abound about about about About face! About ship! about-face about-face about-ship about-turn about-turn above above above above

s. yetenekli, kabiliyetli. s. sağlıklı, sıhhatli. f., şaka y. 1. yıkanmak. 2. yıkamak. i. aptes, gusül, yıkanma. z. ustaca, ustalıkla. k ıs. antiballistic missile. f. 1. feragat etmek; vazgeçmek; feda etmek; (sorumluluktan) kaçmak. 2. inkâr etmek, reddetmek. i. 1. feragat etme; vazgeçme; feda etme; (sorumluluktan) kaçma. 2. inkâr etme, reddetme. s. anormal. i. anormallik. z. anormal bir şekilde. i., bak. abnormality. i., aşağ. yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana Avustralya´da yaşamış olan biri. z. (taşıt için) içinde, -de; (taşıt için) içine, -e: All aboard! Haydi binin! edat (taşıt için) içinde, -de: He was aboard the train. Trendeydi. i. 1. ikametgâh, ev. 2. (bir yerde) ikamet etme, oturma. f., bak. abide (4), (5), (6). f. kaldırmak, lağvetmek, ilga etmek; feshetmek. i. kaldırma, lağıv, ilga; fesih. i. atom bombas ı. s. 1. iğrenç, menfur. 2. çok kötü, berbat, pis. f. 1. iğrenmek, nefret etmek. 2. hiç sevmemek, nefret etmek. i. 1. iğrenç/menfur bir şey. 2. iğrenme, nefret etme. i. asıl yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde yaşamış olan biri. eski ça ğlarda var olan; çok eski çağlardan kalan. 2. ataları çok s. 1. çok eski çağlardan bu1. i., bak. aboriginal yana belirli bir yerde yaşamış olan. i., çoğ. asıl yerliler, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde ya1. (dölütü) dü şürtmek/almak; -in dölütünü düşürtmek; (dölütü) f. şamış olanlar. düşürmek. 2. (henüz başlanmışken)(dölütü) vermek. 3. düşük yapmak. 4. i. 1. dölüt dü şürtme/alma, kürtaj. 2. -e son düşürtme/alma. 3. başarısızlık. 4. ask., bilg. (uçuşu/işlemi) yarıda kesme. 5. ask., bilg. i. kürtajc ı. s. başarısız. i., İng., ruhb., bak. abulia. f. (in/with) (bir yerde) bol/çok olmak. edat 1. hakk ında, ile ilgili, üzerine, üstüne: I know nothing at all about you. Senin hakk ında hiçbir şey bilmiyorum. I have doubts about them. about z. 1. aşağı yukarı, yaklaşık, az çok; hemen hemen, neredeyse: at Onlar six o´clock saat alt ı sularında. Come about midnight. Gece saat on iki s. ask. Geriye dön! den. Alesta tiramola! i. 1. ask. geriye dönü ş. 2. eskiden savunduğunun tersini savunmaya baask. geriye dönmek. f., şlama. f. (--ped, --ping) den. tiramola etmek. i., İng., bak. about-face 1. f., İng., bak. about-face 2. edat 1. üstünde; üstüne: She was then living in a room above the store. O zamanlar ıda; yukarıdaki: She lives above. Yukarıda oturuyor. He was z. 1. yukardükkân ın üstündeki bir odada oturuyordu.That was above and sitting on the branch above. Yukar ıdaki daldayazıda) eserin bundan A i. 1. the (bir sayfada) yukar ıda yazılanlar; (bir oturuyordu. 2. yukarıya: öncesinde yazıki, yukarıdaki, (sayfanın) yukarısında bulunan; daha önceki s. 1. the yukar ılanlar: As soon as you´ve read the above, give me a call. (bölüm/paragraf/sat ır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782.

above all above all above average above average above par above sea level aboveboard aboveboard aboveground above-mentioned abovementioned abovestairs abrade abrasion abrasive abrasive abreast abridge abridgement abridgment abroad abroad abrogate abrogation abrupt abruptly abruptness abscess abscess abscessed abscissa abscond absence absence of mind absence without leave absent absent absent o.s. absent without leave absentee absentee absentee ballot absentee landlord absentee voter absenteeism absently absentminded

her şeyden önce, her şeyden çok. bilhassa, özellikle. ortalaman ın üstünde. vasatın üstünde. tic. yazılı değerin üstünde. deniz seviyesi üstünde. s. 1. dürüst: Be aboveboard with me! Benimle aç ık konuş! 2. yasal, kanuna ayk şekilde. z. dürüst birırı olmayan: It´s completely aboveboard. Tamamen yasal bir s. yerüstü, zemin üstündeki. s. the yukar ıda söz edilen/adı geçen; daha önce söz edilen/adı geçen: It contains an illustration of the above-mentioned picture. İçinde, yukarıda i. the yukar ıda söz edilen/adı geçen şey/kişi; yukarıda adı geçenler; daha önce söz edilen/adupstairs.şey/kişi; daha önce adı geçenler. z., s., i., İng., bak. ı geçen f. aşındırmak. i. 1. s ıyrık. 2. aşındırma; aşınma; abrasyon. s. 1. sinirlendirici, rahats ız edici. 2. aşındırıcı, abrasif. i. aşındırıcı, abrasif. z. yan yana, ayn ı hizada; başabaş. f. 1. (yazılı bir eseri) kısaltmak. 2. azaltmak. i., İng., bak. abridgment. i. 1. yazılı bir eserin kısaltılmış şekli: I don´t read abridgments of novels. Romanların kısaltılmış şeklini okumam. 2. you ever been kısaltma. 3. z. 1. yurtd ışında, dışarıda; yurtdışına: Have(yazılı bir eseri) abroad? Hiç yurtdışına çıktın mı? 2. ev dışında; ortada: That animal ventures abroad i. yurtdışındaki yerler, yurtdışı: Is there any news from abroad? Yurtdışından bir haber varkald ırmak. f. iptal etmek, feshetmek; mı? i. iptal, fesih; kald ırma. s. 1. ani, birdenbire oluveren, apans ız, ansız: They made an abrupt departure. Gitmeleri ani oldu. 2. k k ısa ve ters bir şekilde. an abrupt bir z. 1. aniden, birdenbire, birden. 2.ısa ve ters: He gave me 3. dik/sarpreply. şekilde. 2. k ısa ve ters oluş. 3. diklik, sarplık. i. 1. anilik. i. apse. f. apse olmak. s. apseli, apse olmu ş. çoğ. --s (äbsîs´ız)/--e (äbsîs´i) i., mat. apsis. f. (bir suçtan dolayı) kaçmak, sıvışmak. i. 1. yokluk, bulunmama: We felt her absence. Yoklu ğunu hissettik. He returned after an absence of six months. Alt ı aylık bir aradan sonra dalgınlık. ask. (tekrar dönmek üzere görev yerinden) izinsiz olarak ayr ılma. s. 1. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi); (orada art f. ık) bulunmayan (kişi): How many people are absent today? Bugün kaç 1. ç ıkmak, gitmek: I shall absent myself. Çıkacağım. He absented himself for adönmek üzere görev yerinden) izinsiz olarak ayr ılmış olan. ask. (tekrar few days. Birkaç gün yoktu. 2. from -den uzak durmak, -e i. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan kişi/şey, hazır olmayan kişi.bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi). s. (bir yerde posta yoluyla verilen oy. kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta yaşayıp onunla pek ilgilenmeyen mülk sahibi. oy veren seçmen. posta yoluyla i. 1. (işe, okula v.b.´ne) devamsızlık. 2. kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta ya şayıp onunla pek ilgilenmeme. z. dalgın dalgın. s. dalgın.

absinth absinthe absolute absolute majority absolute majority absolutely absolution absolutism absolutist absolutist absolve absorb absorbable absorbed absorbency absorbent absorbent absorber absorbing absorption absorptive abstain abstainer abstemious abstemiously abstemiousness abstention abstinence abstinent abstract abstract abstract abstract art abstract expressionism abstract number abstracted abstraction abstruse absurd absurd absurdity absurdly Abu Dhabi abulia abundance abundant abundantly

i., İng., bak. absinthe. i. apsent. s. 1. tam, eksiksiz: His trust in them was absolute. Onlara olan güveni tamdı. ğunluk.mutlak, saltık, sınırsız: absolute monarchy mutlak monarşi. salt ço 2. pol. salt çoğunluk. z. 1. (äb´s ılutli) (nitelediği sözcükten önce gelince) çok, bayağı: You´re absolutely(günah) Allah taraf ından affedilme; (günah için) af. 2. acıktık! 2. i. 1. Hrist. right! Çok hakl ısın! We´re absolutely famished! Çok aklama, beraat saltç ılık, 3. from (bir sorumlulu ğu/yükümlülüğü) yerine getirmekten i., pol. ettirme. mutlakıyet. s., pol. saltç ı. i., pol. saltç ı. f. 1. Hrist. Allah ad ına (günahı) affetmek. 2. affetmek. 3. aklamak, beraat ettirmek. 4. from (birini) (bir sorumlulu ğu/yükümlülüğü) yerine getirmekten f. 1. (s ıvıyı/gazı/ışığı/sesi) soğurmak, içine çekmek, emmek, absorbe etmek. 2. ö ğrenmek. 3. (dikkati/enerjiyi/zamanı/parayı) almak; (enerjiyi) s. soğurulabilecek, emilebilecek; soğurulabilen, emilebilen. s. tüm dikkatini bir şeye vermiş. i. soğurganlık, emicilik. s. soğurgan, emici, absorban: absorbent cotton hidrofil pamuk. i. soğurgan, emici, absorban. i. soğurucu, emici, absorplayıcı. s. insanın tüm dikkatini toplayan; sürükleyici. i. 1. soğurma; soğrulma; absorpsiyon. 2. öğrenme. 3. (dikkati/enerjiyi/zaman ı/parayı) alma; (enerjiyi) emme. 4. içine alma, s. soğurucu, emici. f. 1. from (bir şeyi) yapmamak: He´s decided to abstain from alcohol. İçki içmemeye karar verdi. 2. oy vermemek, çekimser kalmak. 3. içki i. 1. içki içmeyen biri. 2. oy vermeyen biri, çekimser kalan biri. s. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutan; a şırıya kaçmayan; aşırılıklar bulunmayan. konusunda) kendini tutarak; a şırıya kaçmadan. z. (özellikle yeme içme i. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutma; a şırıya kaçmama, riyazet. i. 1. çekimser oy; oy vermeme, çekimser kalma. 2. from (bir şeyi) kasten yapmama. (bir şeyi) yapmama, riyazet; (yeme içme konusunda) kendini i. 1. (from) tutma. 2. k ıran, riyazetçi. s. nefsini içki içmeme. 3. cinsel riyazet. s. soyut, abstre. i. 1. özet. 2. soyut sanat eseri. f. 1. (äb´sträkt) özetlemek, özet haline getirmek. 2. (äbsträkt´) kafas ını meşgul etmek. 3. (äbsträkt´) çalmak, aşırmak. 4. (äbsträkt´) soyutlamak. soyut sanat. soyut ekspresyonizm. mat. soyut sayı. s. dalgın. i. 1. soyut kavram, soyutlama. 2. soyutlama, soyutlama eylemi. 3. dalgınlık, düşünceye dalmış olma. 4. s. kavranmas ı zor, anlaşılması güç. güz. san. soyutluk. 5. soyut sanat s. saçma, abes, absürd. i. i. 1. saçma olma, saçmal ık, abeslik. 2. saçmalık, saçma söz/davranış. z. 1. saçma bir şekilde. 2. k. dili çok, feci derecede: She´s absurdly rich. Feci derecede zengin. Abu Dabi. i., ruhb. abuli. i. 1. bolluk, çok olma. 2. bereket, bolluk. 3. refah, varl ık ve rahatlık. s. 1. bol, çok. 2. bereketli; feyizli. z. bol/çok miktarda: The fruit trees were now bearing abundantly. Meyve ağaçları artık çok verimli olmuştu.

abuse abuse abuse o.s. abusive abut abutment abysmal abyss AC acacia academic academic academician academy acanthus accede accede to the throne accelerate acceleration accelerator accent accent accentuate accept

i. 1. yetkiyi/görevi kötüye kullanma, suiistimal; do ğru olmayan bir şekilde kullanma; gere ği gibi kullanmama; istismar. 2. kötüleme. 3. kötü f. 1. (yetkiyi/görevi) kötüye kullanmak, suiistimal etmek; do ğru olmayan bir şekilde kullanmak; gereği gibi kullanmamak; istismar etmek. 2. mastürbasyon yapmak. s. 1. kötüleyici; kötü sözlerle dolu; kötü sözler söyleyen. 2. kötü (davran --ting) 1. (on/upon) (-e) biti şmek, bitişik olmak. 2. against -e f. (--ted,ış). dayanmak. i. 1. (köprünün k ıyıya dayandığı yerdeki) ayak. 2. bitişme yeri. 3. bitişme. 4. dayanma. kötü, feci. s., k. dili çok i. dipsiz gibi görünen yer; uçurum. k ıs. alternating current. i. dalgalı akım. i., bot. 1. mimoza, akasya, Acacia. 2. akasya, yalanc ı akasya, Robinia pseudoacacia. 2. teorik, kuramsal. 3. pratik de ğeri/önemi olmayan. 4. s. 1. akademik. resmi, kitabi. ğretim görevlisi. i. üniversite ö i. 1. üniversite ö ğretim görevlisi. 2. akademi üyesi, akademisyen. i. akademi; yüksekokul. i., bot. ayı pençesi, akantus, akant, Acanthus. f. to 1. -e razı olmak. 2. (hükümdar) (tahta) çıkmak. tahta ç ıkmak. f. hızlandırmak; hızlanmak, ivmek. i. hızlandırma; hızlanma, ivme. i. gaz pedalı. i. 1. dilb. vurgu, aksan. 2. dilb. vurgu i şareti. 3. şive. f. vurgulamak. f. vurgulamak.

f. 1. kabul etmek; razı olmak; kabullenmek. 2. (bir şeyi) teslim almak. accept/assume responsibility for -in sorumlulu ğunu üzerine almak. s. kabul edilir, makbul. acceptable i. 1. kabul. 2. (bir şeyi) teslim alma. acceptance i. 1. giriş, geçit. 2. to (biriyle) görüşme imkânı; (bir şeyden) faydalanma access hakk ı/imkânı: He has access ulaşılabilir olma. 3. görüşülebilir olma. 4. i. 1. ulaşılabilirlik. 2. kolaylıkla to him. İstediğinde onunla görüşebilir. 3. accessibility accessible accessible to the public accession accessory accessory after the fact accident accident victims accidental accidentally accident-prone acclaim acclaim acclamation acclimate acclimation acclimatise acclimatization acclimatize kolaylıkla görüşülebilir olma. ulaşılabilen. 3. görüşülebilen. 4. kolaylıkla s. 1. ula şılabilir. 2. kolaylıkla 5. to -den etkilenebilir olma. görüşülebilen. 5. to -den etkilenebilir. halka aç ık.

i. 1. (tahta) ç ıkma. 2. (bir müze veya kütüphanenin koleksiyonuna) yeni al1. aksesuar, eklenti: These are accessories for the new machine. i. ınan eşya, kitap v.b. Bunlar yeni makinenin aksesuarlar ı. 2. (kadın giysisini bütünleyen) huk. suç işlendikten sonra suç ortağı olan kimse. i. 1. kaza (kötü olay). 2. rastlant ı. 3. fels. ilinek, araz. kazaya u ğrayanlar. s. 1. kaza eseri olan, yanl ışlıkla olan. 2. tesadüfen meydana gelen. 3. fels. ilineksel. z. 1. kazara, yanlışlıkla. 2. tesadüfen. s. hep kazaya u ğrayan; sakar. f. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed himış. 2. tezahürat. bir tezahüratla onu imparator ilan ettiler. i. 1. övme, alk emperor. Büyük i. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla ilan etme. 2. tezahürat. 3. övme, alk ış. f. 1. alıştırmak, intibak ettirmek: I´m acclimating myself to the customs here. Kendimi intibak ettirme. 2. alışma, intibak2. (to) (-e) alışmak, intibak i. 1. alıştırma, buradaki âdetlere al ıştırıyorum. etme. f., İng., bak. acclimatize. i. 1. alıştırma, intibak ettirme. 2. alışma, intibak etme. f. 1. alıştırmak, intibak ettirmek. 2. alışmak, intibak etmek.

accolade accommodate accommodate o.s. to accommodate one´s pace/step to accommodate their differences accommodating accommodation accommodation ladder accompaniment accompanist accompany accomplice accomplish accomplished accomplishment accord accord accordance accordant according as according to according to all accounts according to Hoyle according to one´s own lights according to plan accordingly accordion accordion accost account account book accountable accountant accounting accounts payable accounts receivable accrue accumulate accumulation accuracy accurate accusation accusative accusative accuse accused accustom

i. 1. ödül. 2. övgü: It received accolades from all the newspapers. Tüm gazetelerden övgüler ald The cell had lastly accommodated a drunkard. f. 1. almak, bar ındırmak: ı. Hücre en son bir ayya şı barındırmıştı. This room can accommodate four -e ayak uydurmak, -e uyum sa ğlamak. birine ayak uydurmak. aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla gidermek. s. uysal, yumu şak başlı. i. 1. kalacak yer: In that region accommodation for the traveler is hard to find. borda iskelesi. den. O bölgede konaklama yeri zor bulunur. 2. uzla şma: Have you i. 1. müz. e şlik. 2. to -e eşlik eden şey: It´s a nice accompaniment to the roast. Rostoyla beraber güzel. i., müz. e şlik eden kişi, eşlikçi. f. 1. eşlik etmek, refakat etmek, beraberinde gitmek. 2. müz. eşlik etmek, refakat etmek. 3. ile beraber (bir şey) yapmak: He accompanied the curse i. suç orta ğı. f. başarmak, becermek, üstesinden gelmek. s. 1. işini iyi bilen, usta. 2. sosyetenin görgü kurallarını ustalıkla uygulayabilen.becerme, üstesinden gelme. 2. başarı, başarılan iş. 3. i. 1. başarma, marifet. devlet aras ında olan) anlaşma. 2. uyum, ahenk. 3. uyuşma, i. 1. (iki mutabakat. uymak, ile ba ğdaşmak, -e uygun olmak/gelmek. 2. with -e f. 1. with -e yak ışmak, -e uygun gelmek/düşmek. 3. vermek:them were delayed for i. verme: The accordance of these privileges to He accorded them that five years. Bu imtiyazlar ın onlara verilmesi beş senelik bir gecikmeye s. bağ. -e göre. z. 1. İki seçeneği olan bir durumu belirtir: You can stay or go, according as you uygun olarak: veya gidebilirsin, nas ıl istersen. It can edat 1. -e göre, -elike. KalabilirsinArrange yourselves according to your height! Boy s ırasına girin! 2. -e göre, (birinin) dediğine/gösterdiğine göre, tüm anlattıklarına göre: He was drunk, according to all accounts. Tüm anlattıklarına göre sarhoştu. usulüne göre, usulen. kendi inançlar ına göre. planlandığı gibi, planlanana uygun bir şekilde. z. 1. ona göre, öyle, öylece: He told me to shoot him, and I acted accordingly. i. akordeon. Kendisini vurmam ı istedi; ben de öyle yaptım. 2. bu yüzden, s. akordeon gibi aç ılıp katlanan, akordeon: accordion door akordeon kapı. f. 1. yakla şıp/gidip (birine) bir şey söylemek. 2. para karşılığında seks teklif etmek. i. 1. hesap. 2. röportaj; (birinin) anlatt ığı. f. for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek. hesap defteri. s. sorumlu. i. muhasebeci. i. muhasebe. tic. alacaklılar hesabı. tic. borçlular hesab ı. f. 1. birikmek. 2. to -e gelmek: What advantages will accrue to us from this? Bunun bize ne gibi faydalar ı olacak? f. toplamak, biriktirmek; toplanmak, birikmek, y ığılmak. i. 1. birikim, birikme. 2. birikinti. i. 1. doğruluk. 2. yanlış yapmamaya özen gösterme. s. 1. doğru, tam. 2. yanlış yapmamaya özen gösteren. i. suçlama. s., dilb. -i haline ait; -i halindeki. i., dilb. -i halindeki sözcük/sözcük grubu. f. suçlamak, itham etmek. s. sanık. f. alıştırmak.

ace ace an exam acetone acetylene ache achieve achievement acid acknowledge acknowledgment acne acorn acoustics acquaint acquaint o.s. with acquaintance acquiesce acquire acquisition acquisitive acquit acquit o.s. well acquittal acre acrid acrobat acrobatic acrobatics acronym across across the board across the way act act as act in unison act on a suggestion act on s.o.´s advice act up acting action activate activation active active service active verb activism activist

i. 1. isk. as, birli. 2. k. dili uzman, eksper. s., k. dili i şinin ehli, as. f. k. dili s ınavda (dokuz ila on arasında) yüksek bir not almak. i. aseton. i. asetilen. i. ağrı, sızı, acı. f. ağrımak, sızlamak, acımak. f. başarmak, yapmak; elde etmek, kazanmak. i. 1. başarı. 2. elde etme, kazanma. i. asit. s. 1. asit. 2. i ğneleyici: an acid remark iğneleyici bir söz. f. 1. (bir gerçe ği) kabul etmek. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirmek. i. 1. (bir gerçe ği) kabul etme. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirme. 3.akne, ındı. i. tic. al ergenlik. i. meşe palamudu. i. akustik. f. 1. bilgi vermek, haberdar etmek. 2. tan ıtmak: This book is designed to acquaint its readers with new developments in the field of genetic hakk ında bilgi edinmek. i. tanıdık, tanış. f. boyun e ğmek, katlanmak, kabullenmek. f. 1. elde etmek, edinmek, almak. 2. kazanmak: acquire a bad reputation kötü bir etme, edinme, alma. 2. kazanma. 3. elde edilen şey, edinti. i. 1. eldeşöhret kazanmak. s. bir şeyler elde etmeye çok hevesli, mal canlısı, açgözlü. f. (--ted, --ting) aklamak, temize ç ıkarmak, beraat ettirmek. yüzünün ak ıyla çıkmak. i. aklanma, beraat. i. 0,404 hektarlık arazi ölçü birimi. s. acı, ekşi, keskin. i. akrobat, cambaz. s. akrobatik. i. akrobatlık, cambazlık. i. birkaç kelimenin ba ş harflerinin veya ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana gelenından öbür tarafına: He stretched a rope across the river. edat 1. bir taraf kelime: NATO, UNESCO. Nehrin bir taraf ından öbür tarafına bir ip gerdi. 2. karşısında: Serra lives herkesi ayn ı derecede etkileyen (ücret/vergi). yolun öte taraf ında, karşı tarafta. i. 1. hareket, eylem. 2. kanun, yasa. 3. tiy. bölüm, perde. 4. rol yapma, oyun. f. 1. rol yapmak,yapmak. 2. harekete geçmek. 3. davranmak, başkasının vazifesini oynamak. birlikte hareket etmek. yapılan teklife göre davranmak. birinin sözüne uymak, birinin sözüne göre hareket etmek/davranmak. yaramazlık etmek, gösteriş yapmak. i. oyunculuk. s. vekâlet eden, vekil: acting president ba şkan vekili. i. 1. hareket, eylem. 2. etki. f. 1. harekete geçirmek, hareketlendirmek. 2. harekete geçmek, hareketlenmek. i. 1. harekete geçirme, hareketlendirme. 2. harekete geçme, hareketlenme. s. 1. faal, hareketli, aktif. 2. dilb. etken. askerlik hizmeti. dilb. etken fiil. i. eylemcilik. i. eylemci.

activity actor actress actual actuality actually acumen acupuncture acute acute angle acute angle AD ad adage Adam adamant adamantly adapt adapt o.s. to adaptable adaptation adapter adaptor add add fuel to the flames add spice to add up add up to addendum addict addict adding machine addition additional additive addled address address a remark to addressee adduce adept adequacy adequate adhere adherence adherent adhesion

i. faaliyet, etkinlik. i. aktör, oyuncu. i. aktris, kad ın oyuncu. s. gerçek, do ğru. i. gerçek, hakikat. z. aslında; gerçekten. i. çabuk kavrama yetene ği, keskin zek-â. i. akupunktur. s. 1. keskin. 2. t ıb. akut, hâd. 3. tiz. geom. dar aç ı. geom. dar aç ı. k ıs. Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa´dan sonra). i. ilan, reklam. i. atasözü. i. Âdem Baba, Âdem. Adam´s apple anat. âdemelmas ı. s. son derece kararlı, katı. z. inatla, katı bir şekilde. f. 1. uyarlamak, adapte etmek. 2. al ışmak, intibak etmek. -e kendini alıştırmak. s. yeni ko şullara adapte olabilen/uyarlanabilen. i. 1. uyarlama, adaptasyon. 2. al ışma, intibak. i. 1. elek., mak. adaptör. 2. uyarlay ıcı, adapte eden. i., bak. adapter. f. 1. eklemek, ilave etmek; katmak. 2. toplamak. k. dili yang ına körükle gitmek. k. dili -i canland ırmak, -i ilginçleştirmek. 1. toplamak. 2. k. dili makul olmak, akla yak ın olmak. 1. -e varmak, (bir yekûn) tutmak. 2. k. dili ... anlam ına gelmek: What it adds up to is that you´re not coming. Gelmeyeceksin anlam çoğ. ad.den.da (ıden´dı) i. ilave, ek; ilave edilecek şey/söz. ına geliyor. i. bağımlı, müptela; tiryaki: drug addict uyuşturucu bağımlısı. cigarette addict sigara tiryakisi. f. alıştırmak. hesap makinesi. i. 1. ekleme, ilave. 2. ek, ilave. 3. mat. toplama. s. biraz daha, ilave edilen, eklenilen. i. 1. katk ı. 2. katılan kimyasal madde, katkı maddesi. s. toplamsal, ilave olunacak. s. 1. sersem, şaşkaloz. 2. cılk (yumurta). i. 1. (veya ä´dres) adres. 2. söylev, nutuk. f. 1. hitap etmek. 2. adres yazmak.bir söz yöneltmek. (birine) i. alıcı, kendisine mektup/paket gönderilen kimse. f. (kanıt) ileri sürmek. s. (at/in) usta, çok becerikli; mahir. i. (ä´dept) usta, i şinin ehli. i. yeterlilik, kifayet. s. yeterli, kâfi. f. to 1. -e yap ışmak. 2. -e sadık kalmak, -e bağlı kalmak. i. 1. yapışma. 2. bağlılık. i. taraftar, yanda ş. i. 1. yapışma. 2. to -e bağlı kalma, -e sadık kalma, -e uyma.

adhesive adhesive tape adj. adjacent adjective adjoin adjoining adjourn adjust adjust o.s. to adjustment administer administer an oath administration administrative administrator admirable admiral admiration admire admirer admiring admissible admission Admission free. admit admit of admittance admonish admonition admonitory ado adolescence adolescent adopt adopted child adopted child adoption adorable adoration adore adorn adornment adrift adroit adsorb adsorbent

s., i. yap ışkan, yapıştırıcı. (yapıştırıcı) bant. k ıs. adjacent, adjective, adjustment. s. (to) (-e) bitişik, bitişikteki; komşu. i., dilb. s ıfat. f. bitişik olmak. s. bitişik, bitişikteki, yan, yandaki. f. 1. oturuma son vermek. 2. (toplant ı/oturum) sona ermek, bitmek. 3. (bir başka yere) geçmek. f. ayar etmek, ayarlamak. kendini -e alıştırmak. i. 1. ayarlama. 2. kendini al ıştırma. 3. tic. tazminat miktarının sigortalı ve sigortac ı arasında etmek. f. yönetmek, idare kararlaştırılması. yemin ettirmek, ant içirmek. i. yönetim, idare. s. idari, yönetimle ilgili, yönetimsel. i. yönetici, idareci. s. takdire de ğer, beğenilecek, çok güzel. i. amiral. i. takdir, be ğenme. f. takdir etmek, be ğenmek; hayran olmak, hayran kalmak. i. takdir eden, be ğenen; hayran. s. takdir ettiğini belirten; hayran, hayranlık gösteren. s. kabul edilebilir. i. 1. içeri alma; kabul; giri ş. 2. giriş ücreti, giriş. 3. itiraf. Giriş serbest. f. (--ted, --ting) 1. içeri almak, almak; kabul etmek: They won´t admit you. Seni içeri sokmazlar. 2. itiraf etmek. imkân vermek. i. kabul; giriş. f. tembih etmek; kula ğını çekmek. i. tembih; kula ğını çekme. s. uyarı niteliğinde. i. insanı yoran hazırlıklar; koşuşmalar. i. ergenlik, ergenlik ça ğı. s., i. ergen, ergenlik ça ğında olan (genç). f. 1. evlat edinmek. 2. edinmek, benimsemek. evlatlık, manevi evlat. evlat edinilmiş çocuk, evlatlık. i. 1. evlat edinme. 2. edinme, benimseme. s. tapınılacak, çok güzel ve sevimli. i. tapınma, çılgınca sevme. f. 1. tapınmak, tapmak, çılgınca sevmek. 2. (Allaha) tapınmak, tapmak. f. süslemek, donatmak, donamak. i. 1. süsleme. 2. süs. s. s. usta, çok becerikli. f., kim. adsorbe etmek. i., s. adsorban.

adsorption adult adulterate adulterer adulteress adultery adv. advance advanced advanced in years advanced in years advancement advantage advantageous advent adventure adventurer adventuresome adventurous adverb adversary adverse adversity advertise advertise for s.o. advertisement advertising advertising agency advertize advertizement advertizing advice advisable advise adviser advisor advisory advisory committee advocate advocate adz adze Aegean aerial aerial view aerobics aerodrome

i., kim. adsorpsiyon. s., i. yetişkin; huk. ergin, reşit. f. içine yabanc ı madde katmak. i. zina yapan erkek. i. zina yapan kad ın. i. zina. k ıs. adverb. i. 1. ilerleme, ileri gitme. 2. yakla şım; teklif. 3. tic. avans. f. 1. ilerletmek; ilerlemek.ş, ileri. s. ilerlemi 2. artmak; art ırmak. 3. avans vermek. 4. ileriye almak. 5. yaşlı. a child who´s advanced for his age yaşına göre çok bilgili bir çocuk. yaşlı. i. ilerleme. i. 1. avantaj, üstünlük sa ğlayan şey. 2. yarar, fayda. s. avantajlı, yararlı, faydalı. i. geliş, varış. i. macera, serüven. i. 1. serüvenci, macerac ı. 2. dolandırıcı, dalavereci. s., bak. adventurous. s. 1. macerac ı, maceraperest. 2. maceralı. i., dilb. zarf, belirteç. i. 1. spor, isk. rakip. 2. dü şman. s. 1. kötü, elverişsiz. 2. menfaatine aykırı, aleyhte. i. 1. zorluk, güçlük, s ıkıntı. 2. sıkıntılı bir durum/zaman. f. 1. reklam ını yapmak. 2. ilan etmek. ilan arac ılığıyla eleman aramak. i. ilan, reklam. i. reklamc ılık. reklam ajans ı. f., bak. advertise. i., bak. advertisement. i., bak. advertising. i. nasihat, ö ğüt, tavsiye. s. ak ıllıca, makul, doğru. f. 1. tavsiye etmek, ö ğütlemek. 2. tic. bildirmek. ill-advised s. akılsız, tedbirsiz. i. danışman, müşavir; akıl hocası; rehber, kılavuz. i., bak. adviser. s. danışma kurulu. f. desteklemek, savunmak. i. 1. savunucu. 2. huk. avukat. i. keser. i., bak. adz. s. Ege. i. 1. anten. 2. havai. havadan görünü ş. i., s. aerobik. i., İng. havaalanı, havalimanı.

aerogramme aeroplane aerosol aesthete aesthetic aesthetics aestival afar afar off affable affair affect affect ignorance affectation affected affection affectionate affidavit affiliate affiliate affiliate o.s. with affiliated affiliation affinity affirm affirmation affirmative affix affix afflict afflicted affliction affluence affluent afford affront Afghan Afghanistan afield afire afloat afraid afresh Africa African after after a fashion

i. hava mektubu. i., İng., bak. airplane. i. sprey tüpü, aerosol. i. estet. s., i. estetik. i. estetik. s. yaza özgü. z. çok uzakta. s. rahat, dostça ve sokulgan. i. 1. sorun, mesele, iş. 2. k. dili şey (makine/eşya). 3. k. dili olay, skandal. f. 1. etkilemek, tesir etmek; dokunmak. 2. (hastal ık) zarar vermek: My arm is affected. Hastal ık koluma yayıldı. 3. gibi görünmek, yalancıktan cahillik taslamak, bilmezlikten gelmek. i. sahte tavır, yapmacık. s. 1. (hastalıktan) zarar görmüş. 2. sahte, yapmacık, yapmacıklı. i. muhabbet, şefkat, sevgi. s. sevgisini gösteren; şefkatli, sevecen, sevgi dolu. i., huk. yeminli ve yazılı ifade. f. bağlamak. i. (başka bir şirkete) bağlı olan şirket. ile bağ/ilişki kurmak. s. bağlı. i. bağlantı, ilişki. i. 1. benzerlik, benzer taraf. 2. sempati; sevgi. f. doğrulamak, tasdik etmek. i. doğrulama, tasdik. s. olumlu. i. olumlu cevap. f. 1. takmak; yap ıştırmak. 2. (imza) atmak; (mühür) basmak. i., dilb. önek veya sonek. f. 1. ac ı vermek, ıstırap vermek. 2. başına bela olmak. s. (zihinsel/bedensel bak ımdan) özürlü. i. dert; hastalık. i. zenginlik, refah. s. zengin, gönençli. f. 1. mali gücü yetmek, (bir şey için) parası olmak. 2. (bir şeyi) zarar görmeden küçük dü şüren davranış. f. hakaret etmek, angry. düşürmek. i. hakaret, yapabilmek: You can´t afford to make him küçük Onu i. Afganlı, Afgan. s. 1. Afgan. 2. Afganlı. i. Afganistan. z. k ıra, kırda, evden uzak. s. tutuşmuş; alevler içinde. z. s. z. yeniden. i. Afrika. i. Afrikalı. s. 1. Afrika, Afrika´ya özgü. 2. Afrikalı. edat 1. -den sonra. 2. için, yüzünden; -den dolay ı. 3. ardından: After them came the giraffes. Onlar ın ardından zürafalar geldi. s. sonraki. z. sonra. a şöyle böyle.

after all after all after the dust has settled after the fashion of afterlife aftermath afternoon aftershave aftertaste afterthought afterward afterwards again against against nature against s.o.´s will agave age age limit age limit aged ageless agency agenda agent agent provocateur agglomerate agglomeration aggrandise aggrandisement aggrandize aggrandizement aggravate aggregate aggression aggressive aggressor aggrieved aghast agile agility agility of mind agitate agitated agitation agitator aglow

bununla birlikte, yine de, buna ra ğmen. nihayet. 1. toz da ğıldıktan sonra. 2. ortalık sakinleşip herkes kendine geldikten sonra, ortalık yatıştıktan sonra. ... gibi, ... tarzında. i. ahret, öbür dünya. i. (kötü) sonuç. i. öğleden sonra. i. tıraş losyonu. i. ağızda kalan tat. i. sonradan akla gelen dü şünce. z., bak. afterwards. z. sonra, sonradan. z. tekrar, yine, bir daha. edat 1. kar şı: against the current akıntıya karşı. a vaccine against the flu gribe karaykırı.aşı. 2. aleyhinde, karşı: a vote against the president doğaya şı bir birinin iste ğine karşı. i., bot. agave, agav, Agave. i. 1. yaş. 2. çağ, devir. yaş haddi. yaş haddi. s. 1. (eycd) ya şında: a girl aged four dört yaşında bir kız. 2. (ey´cîd) yaşlı, ihtiyar. 3. (ey´cîd) yıllanmış; eski. 2. eskimeyen. s. 1. yaşlanmayan, ihtiyarlamayan. i. 1. acente; ajans: travel agency seyahat acentesi. news agency haber ajansı. 2. devlet dairesi. i. gündem. i. 1. acente, temsilci. 2. ajan. çoğ. a.gents pro.vo.ca.teurs (^jan´ prôvôk^tör´) provokatör, kışkırtıcı ajan. i. aglomera. i. aglomerasyon. f., İng., bak. aggrandize. i., İng., bak. aggrandizement. f. büyütmek. i. büyütme. f. 1. kötüle ştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, şiddetlendirmek: Don´t scratch that 2. agrega. aggravate it. O yaray ı kaşıma, azdırırsın. i. 1. toplam. sore; you´ll i. saldırganlık. s. saldırgan. i. saldırgan, saldıran. s. incitilmiş; mağdur. s. dehşet içinde, donakalmış. s. çevik. i. çeviklik. zekâ k ıvraklığı. f. 1. çalkalamak, çalkamak; kar ıştırmak. 2. heyecanlandırmak. 3. ruhb. ajite etmek. 4.ı.sallamak.ajite. s. 1. heyecanl 2. ruhb. i. 1. çalkalama, çalkama; ajitasyon. 2. heyecan. 3. ruhb. ajitasyon. 4. sallama. i. 1. k ışkırtıcı, tahrikçi, provokatör; eylemci, kampanyacı. 2. ajitatör, çalkalayıcı, karıştırıcı: washing machine agitator çamaşır makinesi s. parlak.

i. i. i. k ıs. i. i. iyi2. 1. yardım etmek. 1.). uçmakta olan. f. geçinmek. 2.). AIDS. f. rahatsızlık. hava freni. (bir şey) (başka bir şeye) uymak. rıza göstermek. i. uçaklar. tavır. 1. agonize. 1. ileride. hasta olmak. Anno Hegirae hicri. rahats ız. 2. hava kompresörü. hava bas ıncı. ileri. i. niyetinde olmak. havalı fren. çiftçi. i. s. havaalan ı.. iyi. f. i. uçak postas ı. z. havalandırmak. maksat. tıb. İng. ni şan almak. zirai. havadan gelen (mikrop. 4. bak. gaye. ziraat. klimalı. 2. s. hava yoluyla ta şımak/götürmek. (bir şey) i. hava filtresi. tarım kredisi. Vay! (Şaşkınlık belirtir. na ğme. hava üssü. (bir şeyi) (bir yere) fırlatmak. i. 3. Ah! (Özlem/be ğenme/pişmanlık/öfke/sevgi belirtir.). evvel: a long time ago çok zaman önce. amaçs ız. 3. f. önce. tic. sözleşme. ıstırap. ünlem 1. hoş. havadan nakledilen. aydınlık.). (silah ı) (birine/bir yere) doğrultmak. hava sald ırısı. i. yolcu uça ğı. . hava kirliliği. rahats ız olmak. hastalık. 2. amaç.. anlaşmak. ıstırap çekmek. hava. 2. hava boşluğu. i. tarım. hava kuvvetleri. uçak gemisi. herkese söylemek. Ah!/Of! (Acı belirtir. toz v. yardımcı. 3. f. klima. razı olmak. s. s.ago agonise agonize agony agree agreeable agreement agricultural agricultural credit agriculture agriculturist aground AH ah ahead ahead of time AIDS aid Aids ail ailing ailment aim aim at aim to aimless air air base air brake air compressor air filter air force air force air pollution air pressure air raid air shaft airborne air-conditioned air-conditioner aircraft aircraft carrier airfield airlift airline airliner airmail z. anlaşma. tarımsal. hasta.. . razı. s. havayolu. 2. 1. tıb.b. mutabık olmak. 1.. hava köprüsü. f. 2. bak.. i. z. hava kuvvetleri. s. uçak. i.. f. erken. yard ım. i. i. f. hemfikir olmak. 3. 1.. AIDS.

Cezayir. mat. i. s. hava gibi hafif. i. z. s. i.airmail letter airplane airplane crash airport airstrip airtight airways airy airy-fairy aisle ajar akin alabaster alacrity alarm alarm clock alarm clock alas Albania Albanian albeit albino album alcohol alcoholic alcoholism alcove ale alembic alert alfresco alga algebra Algeria Algerian alias alibi alien alienate alight align align o. i. 5. birinin saff ına geçmek. albatr. beslenmeye ait. mazeret. bağ. albüm. . imbik. (duvarda bulunan) niş. sindirim ayg ıtı. huk. korku. Arnavut. hücre gibi ve kapısız ufak oda. z. 2. f. havaalanı. çal ım satan. 2. i.e şit bir şekilde: Treat them alike. She´s learning French. Cezayir´e özgü.. i. s. inmek. i. dili hiç veren. i. açık hava. suçun işlendiği sırada başka yerde bulunduğu şeklindeki iddiası. takma isim. tehlikeden haberdar etmek. bir çeşit bira. benzer. yak ın: Her speech is akin to poetry. tahsilli de olsa. tetikte olan. az açık (kapı). san ığın. yangın alarm ı. ecnebi. aralık. uçak.. biri. 2. albinos. uyanık. i. hava geçirmez. Kısacası. a boor. albeit an educated one. oyuk. alkol. 1. birbirine benzer: We´re alike in many ways. alkollü içki. i. geçenek. . alkol. Cezayir. de olsa: He is. i. namı diğer: Cavit alias the Bear Cavit namı diğer Ayı. alkollü.. hayali. s. i. i. sıraya koymak. 1. korkutmak. çalar saat. i. neşe ve çeviklik. bir hava pratik 6. soğutmak. açık havada. with alignment alike alimentary alimentary canal alimony uçak mektubu. f. s. z. 1. Söyledikleri şiire benziyor. albino.. şevk. 1. 2. f. i. s. sıralar arası yol. i. 2. 1. 4. s.. 1. tehlike işareti: fire alarm yangın zili. 1. ak şın. alkolizm. i. uzaklaştırmak. 2. alkolik. 2. sıraya koyma. deh şet. besleyici. uçak kazas ı. albeit painfully. Arnavutluk. i. ünlem Eyvah!/Yazık! i. i. i. i. aynı hizaya getirme. dili bahane. s. ba şka ad. hayal mahsulü. z. 1. k.s. s. nafaka. havayollar ı. havaliman ı. canl ı. Cezayirli. Arnavutça. uçuş pisti. Cezayirli. 1. i. f. s. in short. İng. cebir. havai. 3. 1. kendine k. çalar saat. çevik. kaymakta şı. al. i. alg. olmayan.gae (äl´ci) i. şen. Birçok bak ımdan birbirimize benziyoruz. dehşete düşürmek. alarm. hödü ğünçapar. i. yabanc ı. havadar. açık havada yapılan. Onlara eşit anat. i. aynı hizaya getirmek. fantezi. 2.. konmak. çoğ. s. 2.

bütün.. sağ. All the best! all the better all the ins and outs of all the livelong night all the rest all the same all the same all the time all the way all the while all the year round all there all things considered all told all too soon All´s fair in love and war. 1. yekûn olarak. hayatta. Parlayan her şey altın değildir. hem de . -den ba şka. k.. i. d ışında hepsi: We have interviewed all but two of the candidates. hep birden. iddia. ans ızın. 1. az kalsın. altüst. her şeyi saran. her şey göz önüne alınırsa. pek erken. k. I´ll come. tekrar. 2. bununla birlikte. s. He worked all day. (bir şeyin) girdisi çıktısı. Ba ştan bildiği için şaşırmamıştı. birden. sıra boyunca. -den gayri hepsi. 1. bitmiş. kalanların hepsi. ani olarak. hem .: He´s the Minister of Defense and the Minister of Education all in one. canlı. başından beri. dili aklı başında. ba ğlılık. birden. dili ba ştan. hafifletmek: allay s.alive alkali all all along all along all along the line all at once all at once all but all but all day all in a tumble all in one all manner of all night long all of a sudden all of a sudden all over All right! All right. dili Peki. s. daima. yatıştırmak. i. (bir konunun/işin) tüm ayrıntıları. f. k. all round All that glitters is not gold../Görünüşe aldanmamalı. Hem Savunma Bakan ı. s. aniden. i. Adaylar ın ikisi dışında hepsiyle görüştük. tüm yıl boyunca. her çeşit. Bütün gün çal ıştı. diri. Allah. (bir yerin) her taraf ı/yeri. az daha./Tamam. alkali. baştan. karmakar ışık. iddia etmek. dili Aferin!/Ya şa be!/Çok iyi!/Harika! k. her zaman.´s fears birinin endişelerini yatıştırmak. bütün gün. hepsi bir. öteden beri. her şey göz önünde tutulursa.. f.(mektubun sonunda) En iyi dileklerimle! 2.: All right. bütün gece. gelirim. belirli bir müddetin ba şından sonuna kadar: She wasn´t surprised because she´d known it all the while. hep. hem de Eğitim Bakanıdır. 1. kim. Hepimiz gittik.. birdenbire. Aşkta ve savaşta her şey mubahtır. zamans ız. her alanda ba şarılı. birdenbire. tamamen. 2. pek çok yeteneği olan: an all-around student dört dörtlük bir ö ğrenci. Bütün güller dikenlidir. hepsi: All roses have thorns.. s. Allah all-around allay allegation allege allegiance allegorical allegory all-embracing s. bütünüyle. alegori. aniden. Peki. ans ızın. sabaha kadar.o.. sadakat. birdenbire. . i. 2. i. hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir gece boyunca. Yolun aç ık olsun! daha iyi. . 2. başından sonuna kadar. hepsi: All of us went. tamamen. 1. tüm. boyunca. alegorik. hep böyle. i. her zaman.

s. s. 1. alaşım. harçlık. pol. mubah. 2.daha erkeni s. her şeye gücü yeten. az kald ı. kafa dengi. s. bak.. amerika timsah ı. Beklenenden . with ile beraber: He came along with us. ile birleşmek. f. dili. s. with/to alma mater almanac almighty almond almost alms alone along alongside aloof aloud alphabet alphabetic alphabetical alpine already alright s. 4. alerji. bütün gece süren (bir olay). 1. İng. all-right. şimdiden. Az kaldı i. All right. pek çok işe yarayan. be all right. hemen hemen: This picture´s almost done. to üstü kapalı bir şekilde -den bahsetmek. 1. az daha. s. gitti. k. yan ına. kald ın. z. müttefik. Bu resim hemen hemen bitti. uzak. with/to -e bağlı. s. yapılması uygun görülen. i. her şeyi kapsayan. alerjik. bak. s. dili bütün gece süren bir olay. tahsis etmek. tahsisat. f. birle şik. bordasında. alımlı. i. badem. soğuk. yüksek da ğlara özgü. dükkân v. edat 1. kastetmek. f. tahsis. dar sokak. 1. i.. i.. çekici. alfabetik. he´s already gone. az kalsın. z. ima etmek. s. den.allergic allergy alleviate alley alliance allied alligator all-inclusive all-night all-nighter allocate allocation allot allotment allow allow for allowable allowance alloy all-purpose all-right all-round all-rounder allspice allude allure alluring allusion ally ally o. z. uzak duran. k. i. 2. pay. yüksek sesle. dili iyi. z. i. i.). s. i. abece. yalnız başına. tahsis etmek. z. i. bordasına. ayrılmış/tahsis edilmiş şey.. cazibe. yenibahar. lise veya üniversite. sadaka. z. anıştırma. --ting) ayırmak. s. anıştırmak. albeni. bütün gece aç ık olan (lokanta. alfabe s ırasına göre dizilmiş: The words are in alphabetical order. uzakta. yapılmasında sakınca olmayan. 2..): You´re too late. ittifak. izin vermek. k ısmen gidermek. ayırmak. i. i. cazibeli. s. alfabe. halen (Türkçede genellikle çevirisiz kalır... kimsesiz. müsaade etmek.b. bir kimsenin mezun oldu ğu okul.s. tek başına. bak. s. f. i. s. alphabetical. 1. i. 2. s. ara yol.. i. 1. (--ted. edat boyunca: along the river ırmak boyunca. yalnız. with/to ile beraber. -i hesaba katmak. i. her alanda başarılı kimse. Kelimeler alfabe s ırasına göre dizilmiş. 1. hafifletmek. kafadar. i. çekicilik. all-around. azaltmak. pol. almanak. Bizimle beraber geldi. k. anla şma. neredeyse: He almost died. i. ayırma. 3. (süre) vermek/tanımak. 2. birleşme. yalnız. benzer. f. ağaç sınırının üstündeki bölgeye özgü. yanında. İng. 2. 2. müttefik.. 2. çok kullanışlı. Geç All right!. müttefiklik.

yükseklikölçer. hava..ni (ıl^m´nay) i. 1. -in birbirini sırayla izlemesini sanöbetle şe. i. bak. insanı şaşırtan. Sana kerpeten laz ım. saat 2. nöbetle şe/sırayla yapma. şaşırtıcı. f. bir şeyi başarma/elde etme tutkusu. alma şık akım.): 2:30 A. irtifa. a. büyükelçi. her zaman oldu ğu gibi . İng. It was cold bilg. . 1. sefire. (uzun zamandır güdülen) büyük amaç. rak ım. i.also Alt key altar alter alterable alteration alternate alternate alternately alternating current alternation alternative alternator although altimeter altitude altogether alum aluminium aluminum alumna alumnus always always excepting am AM AM. i. i. 1. z. i. elek. birleştirmek.nae (ıl^m´ni) i. f. (with) ile. karışık hisleri olan. değişken. Hava so ğuktu ve bir de i. şaşkına çevirmek. alternatif. You´ll also need tape. seçenek.. birbirini s ırayla izleme. alternatif. belirsizlik. 1. be. bir okul. malgama. yedek. Her zaman oldu ğu gibi Levent hariç herkes vaktinde f. değiştirmek. 2. iki elini ayn ı şekilde kullanabilen. bağ. büyük. f. Ya şlı olduğu halde iyi dans eder. alüminyum.lum. (kad ın) elçi. bot./Yapacak başka bir şey yoktu. s. bir de: You´ll need pliers. çoğ. daima. i.. sunak.00 arasındaki saatler için k ısaltması). atmosfer. değiştirilebilir. amalgam. hayret. alternatif. i. 2. her zaman. yükselti. bir şeyi başarma/elde etme tutkusuyla yanıp tutuşan veya dolu. kullanılır. rahat rahat yürümek. aluminum. f. i. pusuya düşürmek. Bir de bant. şık: kalmamalternatör. -diği halde. büyük bir amac ın ürünü olan. i. 3. i. başkasının yerine geçebilen kimse. 2. i. hayrete düşürmek.. bak. birbirini s ırayla izleyen (şeyler). z. i. değişiklik. sefire. a. i.30.lum. bütünüyle. 2. olmakla beraber: Although he´s old he´s a good dancer. sırabirbirini sırayla izlemek/takip etmek: In her speech she z. elek. ğlamak. insanı hayrete düşüren. 12 A. biriktirmek. birbirine zıt hisleri olan. ambiyans. 2. i. elçi karısı. ambülans. and it was also wet. almaşık. 1.. hayrette b ırakmak. s. kehribar. şap. değişme. lise veya üniversite mezunu kız..00. 1. 1. değiştirme. 2. cankurtaran. ise de. birbirini sırayla izlemesini sağlama. f. s. f. altimetre. birden fazla anlama gelebilen. tamam ıyla. saat 24. 2. başka. bir okul. başka. s. hariç: Everybody came on time always excepting Levent.M. i. ıştı. Although I tried hard it didn´t do i. s. ne oldu ğu belirsiz. çoğ..00-12. s. with ile birleşmek. kim. ek karakter tu şu. i. i. amatör. i. k ıs. değişmek. birden fazla anlama gelme.M. s. i. f. -i nöbetle şe/sırayla yapmak. am amalgam amalgamate amass amateur amaze amazement amazing ambassador ambassadress amber ambidextrous ambience ambiguity ambiguous ambition ambitious ambivalent amble ambulance ambush z. s. Başka çaremiz i. We had no alternative. Artium Magister (hümaniter bilimlerde master derecesinin k ıs. lise veya üniversite mezunu erkek. pusuya dü şürme. diğer. yükseklik. ante meridiem öğleden evvel (24.

amorf. amfibi. Amerika. (kural ı/tasarıyı) değiştirmek. edat ortas ına. iyileştirmek. 1. amibe benzeyen. s. amorti etmek. amortization. amipten ileri gelen. amnezi. miktar. i. şehvetli. bol bol yetecek kadar. 1. hayatı kolaylaştıran şey. bak. amoeba. amfiteatr. İng. i. İng. i. kim. to 1. amperölçer. f. biçimsiz. arasında. arkada şça. zool. edat. ortasında. uysal.. Amerika´ya özgü. i. . s. geni ş. çıkar. edat. i. zool. 1. genel af. yükselteç.. amphitheater. iyileştirme. n ışadırruhu. s. ampermetre. biyol. ünlem âmin. amplifikatör. amortize. s. i.. bellek yitimi. amip. sevimli. cephede geçici cephanelik. i. amipli. bak. i. iki ya şayışlı. yumu şak başlı.. i.. 2. arkada şlık. içinde. among. 2. rahatlık: This hotel has all sorts of amenities. Amerika. şekilsiz. Amerikan. zool. elek. yükseltme. s.ameba ameliorate amelioration amen amenable amend amendment amends amenity America American American leopard amiable amicable amid amidst amiss amity ammeter ammonia ammunition ammunition dump amnesia amnesty amoeba amoebic amok among amongst amoral amorous amorphous amortisation amortise amortization amortize amount ampere amperemeter amphetamine amphibian amphibious amphitheater amphitheatre ample amplification amplifier i. i. i. düzeltmek. amibe ait.. 1. Amerikalı.. 2. toplamı (belirli bir miktar) olmak: It amounts to fifty i. amid. z.. 2. f. arasında. şehvet dolu. amplifikasyon. 1. f. dostça. f. iki ya şayışlı hayvan. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söyleme. cana yak ın. i. (kuralı/tasarıyı) değiştirme. düzeltme. sınırları belli olmayan. i.. Aynı kapıya amper. i. zool. ıslah. bak. ikna edilebilen. s. 2. amortisman. edat aras ına. bak. bak. f.. cephane. mühimmat. s. i. dostluk. s. Bu otelde her tür konfor var. amfetamin. bak. amonyak. ask. the amenities görgü kurallar ı. i. ile e şanlamlı olmak: It amounts to the same thing. arasına. İng. 2. i. i. i. ahlakd ışı. i. yüzergezer. i. bak. i.. i. amfibi.. ammeter. 1. bol. 2. jaguar. i. 1. 2. s. s..

i. s. tahlil etmek. anatomi... i. i. çözümsel. eğlendirici. aforoz edilmi ş kimse. anatomik.. genişlik. s. i. benzer.. ağrı kesici. bak. çözümlemeli. güldürmek. i. i. bak.. bak. analiz. eğlendirmek. acı yitimi. anesthetist. benze şim. Anadolulu. i.. z.. Anadolulu. analytic. bak. anakronizm. s. f. anatomiyle ilgili. çözümleme. İng. bolluk. bak. i. k ıs. paralellik. i. çözülmemiş sorun. s. anesthesiologist.. tahlil. f.. gövdebilim. İng. sapa bir sokak.. lanetleme. i. Anadolu´ya özgü. benze şen. i. s. amok. bol bol yetecek kadar. s. bir uzvu kesilmiş kimse. çözümlemek. dili tuhaf bir adam. ancient. oyalayıcı. i. (bir uzvu) kesmek.. i. i. tıb.. 1. İng.. İng. s. s. bak. anarşi.amplify amplitude amply amputate amputation amputee amuck amulet amuse amusement amusing an an accomplished fact an odd fish an off street an open question an open question an open secret anachronism anaemia anaesthesia anaesthesiologist anaesthetic anaesthetist anaesthetize anal analgesia analgesic analogous analogue analogue computer analogy analyse analysis analytic analytical analyze anarchic anarchism anarchist anarchy anathema Anatolia Anatolian anatomical anatomy anc f. benzeş. i. oyalamak. ampütasyon. i.. analitik. olmuş bitmiş bir şey. tıb. İng. 2. aforoz. i. İng. s. i. örneksel bilgisayar. . i. i. 1. (ünlülerden önce) bir. analyze. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söylemek. tıb. benzerlik. anesthetic. muska. f. paralel. gövde yap ısı.. analiz etmek. benzer şey. 1.. anarşizm.. nazarlık. güldürücü. f. i. bak. Anadolu. i. analjezi. eğlence. çözümlenmemiş sorun. İng. bak. analjezik. anarşik. 2. anesthesia. 1. i. (sesini) kuvvetlendirmek. k. tıb.. anesthetize.... herkesçe bilinen bir s ır.. 2. anarşist. f. i. tılsım. Anadolu. bak. 2. anal. tahlili. s. s. anemia.

i. i. anekdot. çok eski. 2.. i. dili ve K ışın portakal ağaçları. yeniden. i. He looked and ran away. Anglosakson. ile: mice and men fareler ve insanlar. vesaire. anemi. 2. 1. s. cet. the blander its taste. solucan. yeniden fakat de ğişik bir şekilde. ve ba şkaları. . Grek. i. knife and fork bıçakla çatal. (bir cisme ait) köşe. Angola´ya özgü.. anestezik. fıkra. i. narkozitör. i. Greklere özgü. vesaire. geom. and rightly so.. for (bir şeyi) kurnazlıkla elde etmeye çalışmak. eski Yunanca. palmiyeler ve benzeri ağaçlar serada ve tersine. k. anestezi uzman ı. ve iyi de etti: He scolded him for his negligence. Angola. oltayla balık tutan kimse. atalara ait. i. bağ. hikâye. . ve benzerleri. zool. 1. melek. uyu şturmak. what´s and what´s more more. anestezi. duyum yitimi. üstelik. s.ancestor ancestral ancestry anchor anchor man anchor person anchor woman anchorage anchovy ancient ancient Greek ancillary and And how! and rightly so and so forth and so forth and so on and so on/forth and such and suchlike and vice versa i. k. soysal. Grek. öfkelendirmek. dili bakış açısı.. tıb. Bakt ı ve kaçtı. TV sunucu. s. and vice versa. and what have you/and what not k. i. anecdotal anecdote anemia anesthesia anesthesiologist anesthetic anesthetist anesthetize anew angel angelic anger angina angle angle angle iron angler angleworm Anglican angling Anglo-Saxon Angola Angolan i. köşebent i. çapa. 4. ve haklıydı da. i. eski Yunanl ı: the ancient Greeks Grekler.. öfke. v. v. bir daha. Angolal ı. dili Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine. 3. 3.. i. gene.benzerleri. i. falan. TV (erkek) sunucu. i. tıb. Grek dili. dili ya şlı. s. eski s. 1. i.. ve aksine: The bigger the fish. 2. melek gibi. and such should be kept under glass in winter. palms. i. filan. ata. ihtiyar. Grekçe. ve benzerleri: Orange trees.. kansızlık. 3. s. f. çok eski bir zamandan kalma. 2. Angola. eski Yunan. k. filan. Hem de nas ıl! . hiddet. i. fıkra tarzında. lenger. i. i. i. 2.b. yardımcı. f. antik. demirleme yeri. görüş açısı. narkoz vermek.s. she was carrying a pink poodle. oltayla balık avlama. bir çeşit kalp hastalığı. s. Grekçe. vesaire. f. ve benzerleri. Pembe bir pelerin giymi şti ve s. tekrar. demir. oltayla balık avlamak. Angolalı. ayr ıca: She was wearing a pink cape and. 2. 1. vesaire. yine. soy. hem de. Anglikan.. İhmalkârlığından dolayı onu azarladı ve haklıydı da.. bir de. 1. aç ı. TV (kadın) sunucu. 1. demiri. s. ançüez. z.. ve. k ızdırmak.

s. vücut s ıcaklığı. uygunsuz. öfkeli. ilhak etmek. hayvansever. kin. s. (bir metne) notlar eklemek. ağrı kesici. 2. i. çelişkili. baş belası. ıstırap. s ıkıntı vermek. tuhaf. sinir. i. spiker. i. yarg ı. f. köşeli. hayvanlar âlemi. yıl. k ızgınlık. f. 2. yıllık. fesih. belirli bir süre için her yıl ödenen ve emek karşılığı olmayan maaş. 1. vakayiname. bot. hayvan besleme. ilan. canland ırmak. kızdırmak. çizgi film. ek bina. animizm. sinirine dokunmak. s. yılda bir. hayvanc ılık. i. meshetmek. i. her yıl yapılan. katmak. 3. yok etme. ankarakedisi. imha. f. feshetme. kederli. kemikli. f. halhal. z.´ni) bozma. bot. alışılmışın dışında. 1.. sinirlendirmek. . ankarakeçisi. k ısa çorap.. kemikleri belirgin. i. acı dolu. s. i. angora. imha etmek. düşmanlık. keder. canlılık. bir yıllık ömrü olan bitki. bela. i. i. gücenik. f. fiz. yılın olaylarını anlatan kitap.angora angry anguish anguished angular animal animal breeding animal heat animal husbandry animal kingdom animal lover animal magnetism animal spirits animate animated animated cartoon animation animism animistic animosity anise aniseed ankle anklet annals annex annex annexation annihilate annihilation anniversary annotate announce announcement announcer annoy annoyance annoying annual annually annuity annul annulment anode anodyne anoint anomalous i. anason tohumu. taciz etmek. hiddetli. i. 2. bildiri. 1. --ling) (yasa. animist. yıldönümü. s. canlıcılık. f. canlı. i. bildirmek. feshetmek. 1. s. sözleşme v. tarihi olaylar. (--led. 2. hayvan.b. hayvani. neşeli.b. s. anason. hayat vermek. açısal. beklenene ters düşen. s. kronik. artı uç. canlandırma. i. 1. s. f. i. kurald ışı. dargın. sinir bozucu. canlıcılıkla ilgili. yarg ı. 2. hayvanca. 2. yıllık. ankaratavşanı. 1. çekicilik. ilan etmek. katma. husumet. mü ştemilat. 3. i. 1. angora yün. anot. ilhak. hayvansal. yılda bir yapılan. mat. yıllık. acı. (yasa. sıkıntı veren şey/kimse. şoset. s. i. i. i. 2. 1. yatıştırıcı. i. sözleşme v. canlıcı. i. i. anason. i. k ızgın.. f. eklemek. i. (kutsamak için) (ba şına) yağ sürmek. canlılık. 1. 2. ayak bile ği. coşku. 2. her bir yıl için. tiftik. 4. yok etmek. sıkıntı veren.´ni) bozmak.

dili beklemek.. düşman etmek. f. karşılık. bekleme odas ı. i. -den önce davranmak. s. k. husumet. i. i. i. f. i. i. cevap. anomali. cevap vermek. counterclockwise. i. f. yan ba şka sefer. s. f. 3. antilop. muhalif.. edat. 1. Antarktika..anonim. Yazar gerçek ismini saklamak için takma ad kulland ı. 2. tuhaf davranışlar. -in aleyhinde. k. cevaplamak. zool. karınca. İng. 2. i. antihistamin. 1. şeyin olabileceğini) önceden tahmin etme. ikinci bir: This is going to be another karşılık vermek. i.. kin. kapıya bakmak: Who´ll answer the door? Kapıya kim bakacak? telefona bakmak: The telephone´s ringing. insanbilim. antikorosif. i. i. İng. başka bir: another time ıt. i. antagonize. antibiyotik. İng. anti-. antropolog. s. 1.. i. i. isimsiz. panzehir. i. i. uçaksavar. çoğ. s. detonasyon kesici (madde). antidepresan. dü şmanlık. 1. önceki. anten. seçki. 2. ön. insanbilimsel. dili -e kar şı.. öndeki. antropolojik. s. insanbilimci. maskaralıklar. s. sorumluluğunu üstlenmek: I´ll answer for his safety. hakk ında teminat vermek.. -den önceki. bakar mısın? telesekreter. s. antifriz. ço ğ. bak. füzesavar. -den önce davranma.1. 1. (birz. (to) -den önce olan. s. bak. . anorak.. önek karşı. Güvenliğini üstüme alıyorum. 2. i. antoloji. 2. önceden tahmin edip şeceğini tahmin etmek/kestirmek. i. başka.anomaly anonymity anonymous anorak another answer answer back answer for answer in the affirmative answer the door answer the telephone answering machine ant antagonise antagonism antagonist antagonize Antarctic Antarctica antecedent antecedents antelope antenna antennae anterior anteroom anthem anthology anthropological anthropologist anthropology anti antiantiaircraft antiballistic antiballistic missile antibiotic anticipate anticipation anticlockwise anticorrosive antics antidepressant antidote antifreeze antihistamine antiknock i. (änten´i) duyarga. anten. yanıtlamak. bir. 2. will you answer it? Telefon çalıyor. k. gerçekle ona göre davranma. antidot.. s. tıb. önceden tahmin edip ona göre davranmak. i. antropoloji. dili dört gözle i. s. çare... bir ( şey) daha: another match bir kibrit daha. Antarktik. s. 1. hasım. i. s.. ilahi. s. i. gerçek ismini saklama: The writer used a pen name to preserve his anonymity. k ızdırmak. 2. i. atalar. hesabını vermek: You´ll have olumlu cevap vermek. 3. to -e uymak: This man does not answer to the küstahça cevap vermek. imzas ız.

s. ruhb. her neyse. gene de. doruk. Diğerlerinden ayrı duruyordu. i. antipati. so ğukkanlılık. ne olursa olsun. s. zirve. antika. 1.. kendine güvenme. 2.. sat ılıyor. açıklık.tith. ter kesici. tasalı. an. Hiçbir şey istemem. 1. 1. Hayır. Hiç yardım daha fazla. antiseptik. i.ses (äntîth´ısiz) i. 1. 1. endişe. i. . Apostle. bak. birbirinden ayrı: The two man. uydurma. insanlardan kaçan. antikite.. 2..e. çağdışı. Do you need anywhere to stay? Kalacak bir yere ihtiyac ın var mı? I couldn´t find it k ıs. afrodizyak. i. s. i. apartman İçki içmesini saymazsak iyi bir adam. i. i. karşıt olarak. z. anüs. ilgisizlik. antika. Daha any kalamam. I don´t have any. bir tarafa. 2. -den başka. antitez. s. kimse: Is anybody at home? Kimse var m ı? I couldn´t find anybody. makat. karşıt olan. ilk ça ğlardan kalma. neyse. çabuk. geyiğin çatallı boynuzları. i. zam. s. lakaytlık. z.. antik ça ğlar. sarfınazar edilirse. i. her biri. çoğ. süratle: The project is proceeding apace. zam. öykünmek. i. 1. Hiç kimseyi bulamad ım. anybody. April. i. ilk çağlar. Hiçbir yere gitmez. sonradan uydurulmuş. her birine: The books are ten dollars apiece. kayıtsızlık. Proje çabuk ilerliyor. He did it withoutfazla help. --es (ey´peksız)/a. bir yana. çoğ. ona ra ğmen. sahte. z. antika dükkân ı. antikite. herhangi bir kimse. 2. s. kayıtsız. artık: Belma doesn´t live here any more. 1. Associated Press. h ızla. karşıt anlamlı sözcük. 1. f. Kitaplar onar dolara özgüven. s. 1. ilgisiz. 1. bir yer: He never goes anywhere. taklit etmek. 2. zam. karşı tez. hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var m ı? No. sayılmazsa. kaygı. endişeli. s. 2. i. delik. herhangi bir şey: Anything´ll do. i. bir şey: Do you want anything? Bir şey istiyor musun? I don´t want zaten. doğruluğu kabul edilmeyen. z. antikacı. bir yana: He´s a good houses are his drinking. 2.dairesi. köhne. antik. maymun. örs. roketsavar. antikac ı. bir şeyin tam karşıtı. s. anywhere.pi. 2. i. 1. -den apartman. bende hiç yok. z. Artık Belma burada oturmuyor. Ona rağmen yaptım. neyse.. lakayt. 2./Kitapların her biri on dolar. i. i.antimissile antipathy antiperspirant Antipodes antiquated antique antique dealer antique shop antiquity antiseptic antisocial antithesis antithetical antithetically antlers antonym anus anvil anxiety anxious any any longer any more any old thing anybody anyhow anyone anyplace anything anyway anywhere AP Ap apace apart apart from apartment apartment house apathetic apathy ape aperture apex aphrodisiac apiece aplomb apocryphal s. s. aralık. tasa. 2. parça ba şına. antisosyal. her neyse.. i. 2. antik çağlardan kalma bir şey. kaygılı. s. bir tarafta: He stood apart (from the others). z. apart from 1. daha: I can´t stay any longer. anything. i. 1. bak. 1. z. i. daha fazla: bir şey. ayrı. i. 2.ces (ey´pısiz) i.. z. k ıs. yine de: I did it anyhow. herhangi Don´t give me any more! Bana daha fazla i..

başvurma. gökb. apostatize. korkunç. s.apogee apologetic apologetically apologise apologize apology apoplexy apostasy apostate apostatise apostatize apostle apostrophe apothecaries´/troy pound appal appall appalling apparatus apparel apparent apparently apparition appeal appealing appear appear in concert appear out of thin air appearance appease appeasement append appendage appendectomy appendicitis appendix appertain appetite appetizer appetizing applaud applause apple apple polisher applesauce appliance applicability applicable i. 2. meze. 1. i. bak. 2. elma. f. dili çok kötü. k. elma püresi. özür dileme. i. f. görünü ş. 1. apopleksi. meydana ç ıkmak. görünüşe bakılırsa. özür dileyerek.. dili birdenbire ortaya ç ıkmak. uzantı. 1. yatıştırma.. s. 2. doruk. çekicilik. 1. arzu. deh şet verici. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönen kimse. 1. ıştırmak. iştah açıcı. birdenbire peyda olmak. i.. apandis çıkarımı. bir hareketin lideri. f. f. ödün verme. i. f. 2. sevimli. aşikâr. İsa´nın on iki havarisinden biri. . i. (açlığı) bastırma. f. ödün vermek. z. (bir f. 4. i. (gazete. k. iştah. anat. cihaz. bak. (to) (-e) uygulanabilir. yalvaran (bak ış). 1. aç ık. istek. taviz vermek. hayalet. to -e çekici gelmek. Gecikti ğim için ondan özür diledim. kesme işareti. 3. yat i. 2. apandisit. İng. 4. f. meydana çıkma. dehşete düşürmek. 1. i. ek. görünürdeki. pol. 2. eklemek. 2. (belli bir amaç için kullanılan) aygıtlar/makineler. be in apple-pie order k. dili dalkavuk. 2. f.. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönme. 1. çağrı. i. f. zirve. 2. i. s. aygıt. appall. görünüm. f. alk ışlamak. ba ğlı olmak. aygıt. tıb. i. 3. i. şehvet. i. 2. tıb. gözükmek. 3. i. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönmek. peydahlayıvermek. dergi v. yeröte. peydahlanıvermek.. özür dileyen. ilave etmek. taviz verme. 1. ait olmak. f. İng. s. 2. i. i. 1. albenili. belli. belirmek. (açlığı) bastırmak. müracaatta bulunma. elbiseler. temyiz: the right of appeal temyiz hakk çekici. in (oyunda/filmde) oynamak. Hz. çerez. cazibe. cazip. i. görünmek. sempatik. ı. lezzetli. apologize. giysiler. (12 ounces) 373 gram. cihaz. z.. i. (to) (-e) uygulanabilme.b. 3. göze çarpan. görünme. apandis. 1. özür dilemek: I apologized to him for being late. i. bak. dış görünüş. pol. s. i. k. ilave. huk. 1. ili ştirmek. İng. berbat. gözükme.. s. alk ış. (her şey) yerli yerinde olmak. on konser vermek.´nde) ç ıkmak. dili (bir yer) çok düzenli olmak. 3.. i. 2. i. i. şoke etmek. 1. 3. görünü şe göre. 1. eklenti. önder. 2.

beğenme. tayin etmek. yanaşma. kayısı. staj. tahsisat. i. tutuklamak. uygulamalı bilimler. önlük (giysi). f. 2. haberdar etmek. (to) (-e) atamak. korku. f. kendini (bir işe) vermek. 2. tespit etmek. s. yaklaşık olarak. yaklaşık. i. gün v. i. s. i. -e yak ın olma. be ğenmek. (bir şeyin değerini/önemini/gerekliliğini) anlamak. tutuklama. 2. uygulamalı. s. Ba -i kibritle tutu şturmak. müracaat formu. endiış. uygulama. bölüp da ğıtma. kavramak. ayırma. nisanbalığı. ödenek. 2. değer biçme. 1.applicant application application form applied applied linguistics applied sciences apply apply a match to apply an embargo apply o. kuruntu. f.b. anlamak. takribi. 1. minnettar. pol. s. farkedilebilecek derecede. bütün dikkatini (bir işe) çevirmek. takdir etmek. tayin etmek. 1. 1. i. uygulamak. 2. i. bölüştürme. kıymet takdir etme.s. -e yakın olmak: Theşağı yukarı. takdir. 1. tayin. 1. uygun bulma. 1. (bir s. 1. onaylamak. tatbiki. s. 1. takdir eden. ğerini/önemini/gerekliliğini) anlama. z. değer biçmek. kıymet takdir etmek. uygun. bir nisan şakası. 2. yaptırımlarda bulunmak. f. i. onaylama. takdir etmek. çırak. . 1. tasvip. başvuru. randevu. şükran. i. yanaşmak. 3. f. uygun bir şekilde. kadirşinas. uygulamalı dilbilim. tahmin etmek. paylaştırmak. -e müracaat etmek: Apply to the head physician´s office. yakalamak. (tarih. nisan. pay. ba şvurma. tasvip etmek. tatbik etmek: You ambargo koymak.ştabipliğe başvurun. uygun. i. uygun bulmak. f. evhamlı. hakk ında. i. i. Bu soruna yakla şım f. stajyer. yakla şık olarak değerlendirmek. evham. 3. i. tahsis etmek. anlayış. 2. kendine mal etmek. -e ait. 2. yaklaşmak. i. f.´ni) kararla ştırmak. 1. müracaat formu. 2. 1. 2. to apply sanctions appoint appointee appointment apportion apportionment appraisal appraise appraiser appreciable appreciate appreciation appreciative appreciatory apprehend apprehension apprehensive apprentice apprenticeship apprise approach approbation appropriate appropriate appropriately appropriation approval approve approximate approximate approximately approximation apricot April April fool apron apropos i. f. şeyin değeri) artma. kadirşinaslık. 1. room closely approximate (to) my z. f. yakalama. 3. i. tahmin. f. i. 2. müracaat. yaklaşma. ayırmak. 3. saptamak. şeyin şeyin dedeğerbilir. başvuran kimse. edat ile ilgili. de ğerbilirlik. takdirkâr. a actual measurements of this i. kendine mal etme. endişe. atanan kimse. çıraklık. yaklaşım tarzı: We need to change our approach to i. 3. 2. s. yerinde. atan ılan görev/makam. 3. tahsis etme. 3.this problem. yerinde. to/for -e ba şvurmak. aday. oldukça çok. tasvip. 2. -e yakın bir şey. değer biçen kimse. (bir değeri) artmak. s. (bir2. kavrayşeli. bölüştürmek. atama. i. 1.

Arap. hakem. i. i. s. arabulucu. kemer. 2. 2. That pile of books is apt to fall. i. şeytanca. s. i..apt aptitude aptitude test aptness aquamarine aquarium Aquarius aquatic aquatic sports aqueduct aquiline aquiline nose Arab Arabia Arabian Arabic Arabic numerals arable arbiter arbitrary arbitrate arbitration arbitrator arbor arboretum arbour arc arc lamp arcade arch arch arch arch one´s eyebrows archaeological archaeologist archaeology archaic archaism archangel archbishop archbishopric archdeacon archdeaconry archduchess archduke archenemy archeological s. i. i. sucul: aquatic plants sucul bitkiler. ark. i. 1. k ıs. tak. arkaizm. akvaryum. 2. sürülüp ekilebilir. arkeolojik. f. gaga burun. su sporlar ı. architecture. sukemeri. bak. i. mavimsi ye şil. çardak. s. 3. i.. (bir meseleyi) tarafs ızıyla halletme. üzerinde kemer gibi uzanmak. s ırakemerler. 2. yay. Arap. arkeolog. over/above üzerinde kemer oluşturmak. baş düşman. arboretum. ark lambas ı. 2. archaism. Arapça. arabulucu. i. 1. mat. s. archaeological. arşidük. s. 1. kabiliyet. to -e e ğilimli olma. bağlayarak halletmek. arabuluculuk yapmak. 1. Arap.. 1. architect. 2. kartal gagas ı gibi kıvrık. Arap. kavis çizmek. i. . f. f. i. 2. 1. i. Hrist. arabulucu karar birinin kararına i. 1. Arabistan. keyfi. arşidüşes. arbor. arkaik. Sık s yetenek. 1. başdiyakoz. i. i. ayak kemeri. i. bak.. 2. s. 1. kavis. i. 2. 1. şeytan. s. 1. (iki taraf aras ında) hakemlik yapmak. başpiskoposun makamı/idaresi altındaki bölge. i. kanun yerine birinin karar ına bağlı olan. ba şmelek. s. akıllı istidat testi. 1. başpiskopos. İng. arkat. i. yay. s. Arap at ı. suda ya şar. elek. i. i.. uygunluk. Arap rakamlar ı. yay çizmek. Arapça. Arap at ı. i. i. i. hakem. işlenebilir (toprak). s. ark. 2.ık geç kalır. kartal gibi. archaic. Muhtemel bir durumu belirtmek için kullan ılır: He´s apt to be late. i. (havada) kavis çizmek. O kitap yığını devrilir. arkeoloji. başdiyakozun makamı/idaresi altındaki bölge. i. i. yay kaşlarını kaldırmak. i. 2. Kova burcu. atari salonu. 2. i. astrol.

gayretli. tartışmak. kurak (toprak). f. ağız dalaşı. i. kemerli giriş/kapı. mimarlık. kol. astrol. sav. s. out of s. çekişme. 1. bak. kol. f. Koç burcu. 2.. s.. Arjantinli. ardor. silahlanmak.. arise. 1. kutu. i. 2. 1. lehinde konu şmak. civar. i. k ısım. i. 2. saha. s. --n) (from) (-den) meydana gelmek. i. i. argue s. archaeology. i. O çayırı park alanı olarak kullanacağız. 2. Arktik. -i iddia etmek. aleyhinde 4. 2.. Arjantinli.o. içinde çok ada olan deniz. 3. sandık. i. 1. s. tartışma. i. . arketip.rose. aristokrat. 2..o. be. iddia. mimar. şevkli. Arjantin. gayret. Ciddi misin? i. 1. mimari. into s. aristokratik. i. 3. Arjantinli. 2. i. bak. i. kavga etmek. ç ıkmak. Arjantin. s. i. bölüm. arena. Arjantin´e özgü. atışmak. s. münakaşa. münakaşa etmek. arya. i. İng. güç. lehinde olmak. i. bak. aristokrasi. yöre: We will use that meadow as a parking area. 2. tartışarak birini bir şey yapmaya ikna etmek. dal. i. 1. ateşli. s.archeologist archeology archer archery archetype archfiend archipelago architect architectural architecture archives archivist archway Arctic arctic ardent ardor ardour arduous are Are you serious? area aren`t arena Argentina Argentine Argentinean Argentinian argue argue against argue for argue s.t. i.. kemerli geçit. 1. şeytan.. 1. i. şevk. asilzade. okçuluk. bak. kol kola. atışma. are not. that -i savunmak. argument aria arid aridity Aries arise arisen aristocracy aristocrat aristocratic arithmetic ark arm arm in arm i.. bak. f. kavga. s. (a. s. Argentinean. silahlandırmak. 1.t. i. okçu. (toprakta) kurakl ık. aleyhinde konu şmak. 2. i. olmak. mimarlığa ait. i. m ıntıka. There are a number k ıs. i. çekişmek. f. i. f.. ilk örnek. i. çetin. alan. s. bak. çok so ğuk. i. aritmetik. -e belirti olmak. arşiv. archaeologist. 1. arşivci. ateş. kuru (iklim/hava). tartışarak birini bir şeyden vazgeçirmek. i. Arjantinli. (iklim/hava için) kuruluk. müz. buz gibi. bölge. tak ımada. -e alamet olmak. mimari. i. i.. Arjantin´e özgü. Arjantin.

f. 4. müz. rotor. silahlanma kontrolü. elek. i. vaktinde ödenmemiş borçlar. i. 1. Ermenice. armatür. anlaşma. kuvvetli ve hoş kokusu olan. 5. kim. aranjman. aranjman. aromatik bile şik. (eşyayı) (belirli bir şekilde) yerleştirmek: Elif´s going to arrange the furniture in this room. i. Etrafına baktı. 1.´s attention arrival arrive arrive at a decision arrogance arrogant arrogate güvenlik kuvvetleri. 6. (san ığı) mahkemeye çağırmak. 2. aromalı. i. döneç. i. 2. düzen. 2. s ıralanış. Bir taksi ayarlar ım. s. silahlar. silahlanma. 1. silahlanma yar ışı. kolevi.. tertip. suçlama. etraf ında: 6 o´clock saat altı sularında. i. 1. 2. ateşkes. i. i. çoğ. . birinin dikkatini çekmek.. işgal ordusu. s. 3. 2. aromatik. (kuvvetli ve ho ş) koku. tutuklama. i.o. koltuk altı. f.. zırhlı. 2. f. endüvi. elin yetişeceği mesafe. i. aroma. s. tevkif etmek. arranged. varış. arise. kuvvetli ve ho ş (koku). aşağı yukarı. i. silahlar. kim. z. i. giydirmek. i. i. s. tutuklamak. k ıs. körfez. civarında.. huk. 1. bak. Bu odan ın mobilyalarını Elif yerleştirecek. 3. sular 1. Ermeni. 1. silahland ırma. new arrival yeni gelen. 1. 2. silahlı kuvvetler.arm of the law arm of the sea arm´s length arm´s reach armada armament armature armchair armed armed forces armed forces Armenia Armenian armful armhole armistice armor armored armpit arms arms control arms race army army of occupation aroma aromatic arose around around arouse arr arraign arraignment arrange arrange flowers arrange for arrangement array arrears arrest arrest s. giymek. orada f. zırh. i. kucak dolusu: an armful of oranges kucak dolusu portakal. ayarlamak: I´ll arrange for a taxi. f. kol boyu. 3. geliş. edat ında: around around the table masanın etrafında. s. düzenleme. yerle ştirme. 2. (san ığı) mahkemeye çağırma. 2. (haks ız yere) benimsemek. 2. durdurmak. 1. silahlı. i.. donanma. küstah ve kibirli. (askeri birlikleri) sıralamak. terz. varmak. kara ordusu. s. arrived. suçlamak. etraf ına: He looked around. küstahça bir kibir. 2. etrafında: somewhere around Naples Napoli civarında bir yerde. koltuk (mobilya). ordu. 2. huk.(çiçek için)giyiniş. 1. silahlı kuvvetler. çiçek aranjman ı yapmak. gelmek: When will we arrive? Ne zaman varaca ğız? Has the mail arrived? Posta geldi mi? karara varmak. i. Ermenistan. uyandırmak. i. arrival. f. yaklaşık. 1. f. i. i. (bir ülkede toplam) askeri güç. f. i. 1. düzen. tevkif..

atardamara ait. yap ılan şey. She fast smart her zamanki Zehir gibi 1. i.til. zanaatç ı. s. s. 1. ustal ık. şekilde ifade/telaffuz etmek. insan eliyle bo ğum. i. i. anat. aç ık bir şekilde dile getirme. eşya: various şüncelerini clothing çe şitli giyim eşyası. dili son derece. i. -dikçe .. Zaman azaldıkça heyecanı arttı. tıb. 2. anüs. eklemli.: As the time grew shorter so his excitement mounted. TIR.. sanatçı ruhuna sahip. i. 2. yazı. mafsal iltihabı. so ..arrow arrowhead arse arsenal arsenic arson arsonist art arterial arteriosclerosis artery artesian well artful arthritis artichoke article articulate articulate articulated lorry articulation artifact artifice artificial artificial fertilizer artificial flower artificial insemination artificial kidney artificial light artificial lighting artificial person artificial respiration artificial sweetener artillery artilleryman artisan artist artistic artistry artless artlessly artlessness arty as as . sanatsız. i. s. so genellikle. 1. i. aç ıksözlü. saflıkla.. büzük. enginar. dilb. yapma. 1.: As she loves cats. 1. arter. özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat i. sahte. s. sanatç ılık. hilesiz bir şekilde. i. kaba 1. -irken. boğumlanma. (top gibi) a ğır silahlar. her sürüyordu. kurnaz. He´s taking life as all get-out. anat. (bir anlaşmada bulunan) madde. topçu sınıfı. 1.. . makat. saf. i. 2. 1.net the). hile. yapay tatland ırıcı. 2. -dikçe: I nabbed him as he was going out the door. huk.. makale. toplar. anayol. İng. gibi h ızlı.. ar. Onun sanat yönü de var. artezyen kuyusu.. i. kundakç ılık. s. as he ı son hızlazamanki gibi: as is asas everas all get-out. Kapıdan çıkarken çok: He was driving as fast more seriouslyArabaygets k. 2. suni/yapay dölleme. beceriksizce yapılmış. an. (telaffuz). s. suni/yapay gübre.. kaba. suni solunum/teneffüs. beceri. bo ğumlu. z.. sanatl ı. kundakç ı. o kadar . arter.. f.ler. 2.. 2. topçu. 2. net telaffuz.. 1. yapay aydınlatma. eklem. tüzel kişi. 1. yapma çiçek. dü articles of açık bir şekilde ifade edebilen. oynaklı.. tıb. 3. huk. çoğ. dilb. arteriyoskleroz. as a general rule i. sanatkâr. ne kadar . 1.. oynak. suni. açık (ifade). sanatç ı. oyun. 2. ok başı. temren.men (artîl´ırimîn) i. damar sertliği. s... hilesizlik. 4. i. as ever as . arsenal.artistic. TIR kamyonu. suni/yapay böbrek. silahhane. i. 2. sanatkârane. i. anat.y. bağ. hüner. bir zekâsı var. 4. cephanelik. as all get-out as . eseri. i. anat. i. i. sanatsal yönü olan: She is also i. i. sanat. yapay ışık.. yakaladım. hilesiz. 3. artrit. yapay. arsenik. mühimmat deposu. ok. saflık. yapay solunum. sanatkârane. açık bir 3. tanımlık (a. k ıç. atardamar. i.

ayr ıca.. ona göre. o zaman. Bana kalırsa . tic. . He was smiling as if he´d received some good güya. overlooks some important I´m concerned. sanki. 1. ona kalırsa. -cesine. It´s as good as gibi now bundan böyle. tıpkı birbirine benzer. dili büyük bir küstahl ıkla. k. k. as from (olmak): We´ve as good as finished. İng. doğal olarak. şimdiki halde. çok sa gibi oldu. It was as though he´d never her zamanki gibi.. dili bir lahzada. ama Eşref kadar iyi değil.o. kadar iyi: He writes well.. Bitirmi ş gibiyiz. hakk ında. -den ba şlayarak: as from that date o tarihten itibaren. -miş gibi. I´m not going. 2. 1.. çok güvenilir. esasen: What kalmak. elinden geldiği kadar.. -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. aslında: It´s not a medicine as such..t. Yaşadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın. Sanki uyuyormuş gibi duruyor. asl ında iyi. bir misli daha. önce. uysal. new. zift gibi. is concerned as far as that goes as fit as a fiddle as for as for me as for the rest as from as good as as good as gold as if as if as is as it were as like as two peas as long as as luck would have it as meek as a lamb as much again as much as one can as nearly as I can tell as one man gayet tabii olarak. 2. 1..as a matter of course as a matter of course as a matter of fact as affairs stand as black as pitch as bold as brass as easy as pie as far as as far as he is concerned As far as I can see . but it aslında. sanki. öyle/şöyle/böyle: He´s a teacher and is known as such. -cesine: We behaved as though we´d known each other for years. as regards as regards/to as safe as houses as soon as as soon as possible as such as the crow flies as though as usual as well as well as as yet -e gelince: as to him ona gelince. henüz. bir çırpıda.. Yıllardır tanışırmış gibi davrandık. o halde. aslında. k. Yeniğlam. İyi yazıyor.: He gave me money as well as şimdiye kadar. as far as it goes.. -den itibaren. hem . tüm gücümle.. güya. çok terbiyeli.. konusunda. -e gelince. but not as well as E şref. sanki. 3. . bir elmanın iki yarısı. ayr ıca. apaç ık. dili dosdo ğru gidecek olursak. dahi: I´m going as well. zaten. olduğu gibi. turp gibi. 2. k. yakla as olarak. ama bazı önemli -e göre: It´s fine as far as details. -diği sürece: You won´t get so much as a penny from me as long as I live. take s. 2. -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla. as far as in me lies as far as it goes as far as s.. yapabildiği kadar: I´ll help as much şık I can. k. sa ğlığı yerinde. âdeta. as far as I´m concerned bana sorarsan. da. o durumda. aslında. as plain as the nose on your face besbelli. 1. de. 2. bana gelince.. as quick as a wink ile ilgili olarak. kuzu gibi. Ben de gidiyorum.. lying down bir şeyi alttan almak. -er -mez: I´ll call you as soon as I reach Istanbul. hep birlikte.. bildiğim kadarıyla. sözde. simsiyah. bir şeyin altında you propose is good. şimdiki haliyle. ise: As for me. 2. gücü yettiği kadar. O öğretmendir ve herkes onu öyle tan ıyor. gibi. çok kolay. Bense gitmiyorum. hem de . gibi. kadarıyla. göz aç ıp kapayıncaya kadar. geri kalan ına gelince. dili çok emniyetli. elimden geldiği kadar. dili 1. Önerin Bana göre iyi. İstanbul´a varır varmaz sana ısa zamanda. ğim. . Elimden geldi ği kadar yardım edeceğim. en k telefon edece bir an 1. şartıyla: şansıma.

3. kül tablas ı. k ıs. 2. Asian. karaya. z. i. i. s. kimse bunu yapamaz. askorbik asit. ç ıkmak. dişbudak ağacı. just who are you? Şaka bir şka. 1. i. Asya. yükseliş. riyazet. i. -dikçe. karada. dü şünelim. kötü bir karşılık gerektiren bir davranışta bulunmak. z. 2. Asparagus officinalis. to -e atfetmek. istemek: Sofradan ayr ılmak için izin istedi. -den ba yana. -mek şartıyla. ç ıkış. üstünlük. asfalt. bir yana. çilecilik. i. 1. bir yana: sen? i. çok soluk. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşayan kimse.. f. s. s. -mek koşuluyla. görünüş. bak. üstün. s. saptamak. s. z. 1. Anadolu. dişbudak. Amac ı ünlü olmaktı. nüfuz. ku şkonmaz. 2. itibar. i. i. i. ufukta görünmeye ba şlayan. 3. s. Asyalı. i. yükselen. i. bayır. 2. asbest. çarpık. eğri. i. bakım: Let´s consider this aspect of the problem. henüz. Bekçiler uykudayd ı. nasıl isterseniz. oyuncunun alçak sesle söylediğibir yana. bak. He asked to be excused from the table. Bu -e ricada bulunmak.. i.. (uzun zamand ır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. s. k ıyıya. s. f. i. k. yokuş. oksijensiz bırakmak. ASCII (Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu). Esat söz. çok solgun. f. dili ka şınmak. sormak. dişbudak kerestesi. belirlemek. dişbudak. dili bela aramak. s. bot. 2. uyuşmuş. küllük. f. aseptik. i. s. yemek duas ı yapmak. amyant. tiy. 2. 1. f. çileci. uykuda: The guards were asleep. kül. sürece. American Standard Code for Information Interchange bilg. z. i.. (hükümdar) (tahta) çıkmak. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşama. boğmak. istekli.as yet as you please as/so long as asbestos ascend ascendancy ascendant ascendent ascension ascent ascertain ascetic asceticism ASCII ascorbic ascorbic acid ascribe aseptic ash ash ash can Ash Wednesday ashamed ashen ashore ashtray Asia Asia Minor Asian Asiatic aside aside from ask ask a favor of ask for it ask for trouble ask/say the blessing askance askew asleep asparagus asparagus spear aspect asphalt asphyxiate aspirant aspiration daha. kıyıda. i. hüküm. 1. yukarı çıkmak. 1. 1. kimsin No one. yön.. bir yana: Joking aside. Asyalı. yükselme. 2. 1. bir kenara. hâkim. ascendant. (araştırma yoluyla) tespit etmek. 1. 1. belayı satın almak. 2. 1. She´s asking a lot for this poodle. Asya´ya özgü. i. 2. 2. külrengi.. Paskalya´dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çar şambası. i. .. can do this. i. 2. çöp tenekesi. Meselenin bu yönünüasfaltlamak. k. tırmanış. aç ı. f. aside from Esat. Asya. kuşkonmaz filizi. 1. bot. 2. kül tenekesi.

1. dikkatli ve devamlı (bir çalışma). ili şki. 2. denemek. 1. suikast. kendini hissettiren. 1. çözümlemek. f. anüs. bezmeyerek çalışan. i. iddia. muavin. ya ğmuruna tuttu. değer biçmek. yardımcı. f. -i arzu etmek. 2. 1. to -e razı olmak. kaba kıç. kararlaştırmak. tahsis etmek. 2. montaj. atamak. i. aktif. randevu.. -e sahip olmak istemek. ödev. onaylama. görev. dethousand dollars. ayırmak. yat ıştırmak. iş ortağı. 1. değerlendirme. kaba büzük. kurum. yardım etmek. toplanmak. 4. yardım. Eralp´in öyle yapaca ğını farzetmekle pekâlâ yanılmış . i. 2. suikastç ı. i. monte etmek. f. hücum etmek. i. analiz edilecek bir örnek. bir araya toplanma. Onu soru i. makat. dindirmek. meclis. varl ık. saldırgan. kararlaştırma. a şağılık herif. 2. ile ilişkide bulunmak. analiz. assertion assertive assess assessment assessor asset assets asshole assiduous assign assignation assignment assimilate assimilation assist assistance assistant assistant professor associate associate associate professor association assort assorted assortment assuage assume f. 1. 2. f. 3. i. 3.. yağmuruna tutmak: She assailed him with questions. 1. huk. toplantı. öne sürmek. toplamak. with . toplantı. f. 1. suikast yapmak. f. azaltmak. ile görü şmek. i. (emin bir şekilde) ileri sürmek. f. 2. with 1. analiz etmek. kendini göstermek. to/after -i amaçlamak. montaj. 1. f. tahlil etmek. merkep. asimilasyon. 2. değer biçen: tax assessor tahakkuk memuru. -i onaylamak. k ıymetli şey. 2. 4. 4. dikkatli ve devamlı çalışan. atama. 2. çeşitli. 2. 3. rıza. i. i. 1. mal. iş arkadaşı.s. tayin etmek. ayırma. asimile etmek.aspire aspirin ass assail assailant assassin assassinate assassination assault assault and battery assay assay assemblage assemble assembly assembly line assembly room assent assert assert o. kaba 1. f. 1. dernek. (para miktarını) tayin etme. bir araya toplama. f. s. eşek. emval. tayin. varsaymak: You´re assuming too much where Eralp´s concerned. (para düşünce. aspirin. i. sald ırmak. tayin etmek. f. i. i. otoritesini kabul ettirmek.. -i amaç edinmek. 2. 3. mevduat. -i akla getirmek: I associate that smell with the back streets of Warsaw. çözümleme. saldıran kimse. anüs. s. f. i. O koku i. i. i. muhtelif. 1. 2. 2. 3. 1. puşt. saldırı. sınıflandırmak. 1. kıymet takdir etmek: He assessed their house at eighty ğer biçme. tic. büzük. doçent. farzetmek. i. meclis. 1. 2. saldırmak. müessir fiil. f. toplantı salonu. i. montaj hattı. 2. dangalak. s. i. birlik. hafifletmek. f. Evlerine seksen bin dolar de ğer biçti.. topluluk. servet. asistan. f. i. kongre. çağrışım. 1. (birine) (belirli bir) görev vermek: I assigned you to do i. it herif. 3. değerli bir nitelik/erdem/beceri. (bir iddiayı) öne sürme. kalabalık. i. -i hatırlatmak. fikir: What´s your assessment of the situation? Durum i. tahlil. türlü çe şitleri içeren bir bütün. 4. 2.

astım. 1. cin. asimetri. şaşkınlık. hareket halinde. şaşkına çevirmek. i. . (ata binmiş gibi) bacakları birbirinden ayrı olarak. astrolojik olarak. i. hayret. s. şoke etmek. 2. 1. ne pahas ına olursa olsun. sigorta: life assurance hayat sigortas ı. s. sığınak. astronom. s. z. hiç. bir anda. 1. asimetrik. heyecan içinde. astronot. gökbilimle ilgili. astronomik. z. ak ıllı. i. z. geriye. demirli. 2. f. sıkıştırıcı. astigmatik.assumed assumption assurance assure assured assuredly assuringly asterisk astern asteroid asthma asthmatic astigmatic astigmatism astir astonish astonishing astonishment astound astounding astray astride astringent astrologer astrological astrologically astrology astronaut astronomer astronomic astronomical astronomy astute asunder asylum asymmetric asymmetry at at a bound at a clip at a distance at a glance at a stroke at a stroke at all at all costs/at any cost at anchor s. parça parça. uzakta. s. astigmatizm.. i. şoke eden. hayrette bırakmak. varsayım. akıl hastanesi. kurnaz. astımlı. rahatlatıcı/ikna edici söz. müneccim. yıldız falcısı. 1. geminin k ıçına. s. gökbilim. rahatlatıcı bir şekilde. 1. cin fikirli. bak.. z. i. asteroit. astroloji. sa ğlama bağlanmış. astrolojiye ait. farzolunan. lokal olarak doku ve damarları büzen ilaç. i. s. gökb. 1. i. İng. i. astronomical. z. zan. tımarhane. edat 1. gökbilimci. arkaya. birbirinden uzak/ayr ı. (rahatlatıcı/ikna edici sözlerle) temin etmek. f. mutlaka. 1. bak ışımsızlık. Bir zaman ı belirtmek için kullanılır: at five o´clock bir hamlede. i. bak ışımsız. den. uzak bir yerde. gerisinde. 1. s. s. z. Bir yeri belirtmek için kullan ılır: at my office benim büroda. 2. astrolog. z. s ığınma yeri.. s. 2. at the station istasyonda. yıldız falcılığı. kendine güven(me). ayakta. i. f. 2. çok büyük. 2. demir atm ış. astrolojik. astımla ilgili. 2. sanı. s. küçük gezegen. 3. 2. i. hayali. yıldız işareti (*). i. kendine güvenen. astronomik (rakam/büyüklük): astronomical prices astronomik fiyatlar. astronomi. 2. bir hamlede. hayrette b ırakan. büzücü. 1. müneccimlik. takma (ad). bir bak ışta. faraziye. 2. s. s. i. hızla. melce. i. i. sağlama bağlamak.

ölmek üzere. hiç olmazsa. son süratle. tam kapasiteyle. 1. 2. zaman buldukça. 2. en a şağı. fark ında olmadan apayrı amaçlar peşinde (olmak/çalışmak). we enjoyed your party immensely. serbest. aslında.at any price at any rate at any time at best at best at bottom at close quarters at close quarters at close range at cross-purposes at dark at death´s door at death´s door At ease! at every turn at first at first sight at four o´clock sharp at full blast at full gallop at full length at full speed at full tilt at great length at heart at home at home in at home with at intervals at issue at its zenith at large at large at last at last at least at least at leisure at length at liberty at long last at long last at most at most at no time at odd moments at once her ne pahas ına olursa olsun. bir aya ğı çukurda. hemen. tanır. 1. olsa olsa. kendi evinde. esasında. hakikatte. söz konusu olan. genellikle. ta ş çatlasa. tam gazla. derhal. boş zamanlarda. ask. (bir konuda) bilgili: He´s at home in the business world. en fazla. doruğunda. Her neyse. göğüs göğüse. ayrıntılarıyla. bari. zirvesinde. 2. özgür. 1. 1. uzun uzad ıya. nihayet. evde. bir ayağı çukurda. nihayet. her defas ında. en sonunda. evvela. aralıklı. 2. hiçbir zaman. 2. hava kararırken. (bir yerde)home with machines of all kinds. en az. detaylarıyla. her ne hal ise: At any rate. en az ından. 2. aslında. dörtnala. önce. saat tam dörtte. son sürat. son süratle. Most of the her an: She could come at any time. 1. İş dünyasını yakaşina. her neyse. ak şam olunca. en azından. ayrıntılarıyla. hiç olmazsa. Her an gelebilir. Rahat! her keresinde. en sonunda. olsa olsa. üzerinde konu şulan. 3. en çok. yakın mesafeden. Her tür -e ından -i iyi bilen: He´s at kendini rahat hisseden. olsa olsa. sonunda. . ölümün e şiğinde. en sonunda. neyse. serbest. yak ından. bütün ayrıntılarıyla. boş zamanı olan. sizin parti çok ho şumuza gitti. ilk bak ışta. ortada dola şan. 1. her ne ise. aralarla. boylu boyunca. çok yak ından. makineden anlar. çok yak ından.

1. isteğine göre. tic. ateist. şu an. barış halinde. azami. en geç. derhal.. pahas ına. aşamaya gelince: At that point add the eggs. şu an. rasgele. 2. 2. o 1. bu noktada. emrinde. sporcu. 2. avazı çıktığı kadar. son dakikada. istenilen zamanda. bak. derhal. size uygun bir ziyan oldu ğu takdirde sizin hesabınıza. piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş. ayn ı anda.. k. sportif. İng. o s ırada: At that point I ç ıktı. dili avazı çıktığı kadar. 2. and at that he left. atletik. dili eninde sonunda. . -i görür görmez. f. ateistik.. bir kalemde. i. en az. şimdilik. tesadüfen. 2. en kötü ihtimal: At worst. -i görünce. pahas ına. dili son anda. k. dili bir defada. O sırada çıktım. hemen.. s. şu ara. en kötü yöne çevrilebilir. 1. zındıklık. s. Tanr ıtanımazlık. (birinin) iste ği üzerine. halihazırda. aras ıra. hızla: at the rate of one hundred meters per second saniyede yüz metre hızla. sporcu. İng. madura aya ğı. spora özgü.. başına gelebileceklerden kendisi sorumlu olarak. bir vuruşta. Tanr ıtanımaz. aynı zamanda. eat. k. Bir daha reddetti. i. dili en fazla. zındık (kimse). istenilen şekilde: The aerial can be rotated at will. i. 1. atletizm. bir çırpıda. . . k. başabaş. k. huzur içinde.at once at one blow at one scoop at one whack at one´s command at one´s leisure at one´s peril at one´s pleasure at par at peace at present at random at that at that point at the drop of a hat at the eleventh hour at the end of the day at the expense of at the instance of at the latest at the moment at the outside at the rate of at the risk of at the same time at the sight of at the top of his lungs at the top of one´s lungs/voice at the utmost at the very least at this juncture at times at value at will at worst at worst at your convenience at your risk at/in one fell swoop ate atheism atheist atheistic athlete athlete´s foot athletic athletics 1.. birden.. O aşamaya gelince k. dili hemen. bir vuruşta. boş zamanlarında. onun üzerine: Once again she refused. zındık. all he´ll get is a year in jail. bir darbede. Tanr ıtanımaz. istediği zaman. ateizm. spor. olsa olsa. istediği gibi. 2. o noktaya gelince. mümkün oldu ğu kadar yakın bir zamanda. tehlike sorumluluğu size ait olmak üzere. ateist. olsa olsa. bir yıl hapis yer. 1. En kötü ihtimal. en aşağı. 1. i. en çok. zamanda. istedi ğinde. o da onun üzerineleft. bazen. 2. Anten istenilen ihtimalde.

theater attendant biletleri bak ım. giydirmek. dumura u ğramak. 1. 1. esas duruş/vaziyet. 2. 2. huk. i. 2. 2. atom sayısı. f. s. atom ağırlığı. el koymak. i. hücum. 1. kefaret etmek. i. dumur. 3. bakmak. You -e dikkat etmek. canavarca. zerre. kriz. ilgili. atom bombas ı. 1. 2. f. k ılık. kazanma. dumura uğratmak. 2. hacizğlılık. 1. atom bombas ı. haczetmek. ermek. O etmek. aksesuar. atom reaktörü. nükleer enerji. değerini düşürmek. atom çağı. f. ba şarı. Bond çanta. sevgi bağı. ataşe. s. denemek. bak. 2. tavanaras ı. hazır bulunmak. zay ıflatmak. i. eri şmek. doğrulamak. 4. i. 2. marifet. berbat. tavır. kabahat v. s. hafifletmek. iltifat. 1. 2. 1. İng. -e bakmak. giysi. f. menfur. ask. bir şeye takılabilen parça. dikkatli: an attentive worker dikkatli bir i şçi. takmak. to -i göstermek. iğrençlik. i. hazır bulunanlar. hazır bulunma. s. 1. kontrol eden veya yer gösteren görevli. köreltmek. el koyma. f.. teşebbüs etmek. atmosfer. nöbet. dikkat eden. 2. atomize. -e sevgi. elde etmek. ilişikteki. atom. elde etme. huk. i. 1. (sıvıyı) püskürtmek. 3. çok kötü. nükleer reaktör. kazanmak. 1. atom çekirde ği. sevgiyle bağlı. nükleer atıklar.1. Aferin sana! ünlem. iliştirmek. (bir hizmette bulunan) görevli: shop attendant tezgâhtar. atomik güç. 1. körelme. f. i. 2. atomik. dili f. tedavi da ğa tırmanmayı denedi. sald ırmak. (bir suç. hizmet etmek. f. atomlara ayırmak. 3. s. girişimde bulunmak. atlas (harita kitab ı). çalışmak. atomik ağırlık. kalkışmak: He attempted to climb that mountain. f. 2. 2. f. bağlamak. k. nükleer enerji. -e delalet i. elbise.b. f.Atlantic atlas atmosphere atmospheric atom atom bomb atomic atomic age atomic bomb atomic energy atomic nucleus atomic number atomic pile atomic power atomic waste atomic weight atomise atomize atomizer atone atonement atrocious atrocity atrophy attaboy attach attaché attaché case attached attachment attachment for/to attack attain attainment attempt attend attend to attendance attendant attention attention span attentive attenuate attest attic attire attitude s. 3. dikkatle izleyen: an attentive audience dikkatle izleyen seyirciler. -e ba koyma. Atlantik.. davran ış. atomizör. telafi etmek. saldırı. flight attendant dikkat genişliği. ilgi. i. ilişik. atom enerjisi. i. f. atmosferik. 2. i. püskürteç. kefaret. vurmak. inceltmek. berbatlık. . bağlı.´ni) affettirecek harekette bulunmak. körelmek. 2. canavarlık. i. hücum etmek. varmak. 1. azaltmak. i. tecavüz etmek. 1. tasdik etmek. i. (bir belgeyi imzalayarak bir şeyin doğruluğuna/gerçekliğine) şahadet etmek. i. 1. i. 3. iğrenç. dikkat. 1. tutum. 2.

duyulabilir. gerçeklemek. 1. to -e uydurmak. 3. yorma. denetçi. konforsuz ve dünyevi zevklerden yoksun bir yaşam. i. 1. sade ve süssüz. Bu bize iyi bir işaret. gerçek. sertlik. Avustralyalı. yenge: Aunt Aliye is my uncle´s wife. to 1. mezatç ı. cazibe.. hakiki. çekim. O benim teyzem. i. O benim halam. s. -e yormak. ağustos. k ıs. 2. f. f. atıf. alımlılık. bağlama. s. (iyi/kötü) bir işaret olmak: This augurs well for us. doğrulamak. i. toplantı salonu. çoğ. işitme ile ilgili. başsavcı. burgu. Avustralya. 2. artırma. yıpratma. alımlı. 2. 2. patlıcan. müzayede. s. İng. küstahl ık. artırmak. f. görsel-işitsel. izleyiciler. aşınma. dinleyiciler. yüce ve çok sayg ın. odyovizüel. çekmek. 2. tasdik etmek. 1. i. i. Avusturya. mezat. s. i. 2. cüret. z. 1. (bir nedene) ba ğlamak. . işitilebilir. f. teyp kaseti. hala: She is my paternal i. nitelik. Avusturyalı. sert. i. fiz. 1. ha şinlik.attorney attorney general attract attraction attractive attractiveness attribute attribute attribution attrition attune aubergine auburn auction auctioneer audacious audacity audible audibly audience audiocassette audiovisual audit auditor auditorium auditory auditory canal Aug auger aught aught augment augmentation augur August august aunt auspices auspicious austere austerity Australia Australian Austria Austrian authentic authenticate i. sade. 2. zayiat. i. avukat. konser salonu. cezbetmek. sıfır. vasıf. f. aşındırma. Avusturya´ya özgü. i. s. i. (off) açık artırma ile satmak. matkap. anat. i. (hesapları) denetlemek. i. f. (hesaplar ı) denetleme. 1. alımlılık. Avusturya. açık artırma. işitme kanalı. 2. Avustralya. i. teyze: She is my maternal aunt. i. uğurlu. 1. Avusturyalı. i. 1. i. konforsuz. s. kumral. s. çekicilik. 1. s. s. cüretli. i. Avustralya´ya özgü. 2. -e mal etmek. işitsel. işitilebilecek şekilde. s. yıpranma. sıfat. i. -e atfetmek. -e al ıştırmak. 2. 2. August. i. 1. i. akort etmek. çekici. 2. otantik. s. f. güvenilir: How authentic is this news? Ne derece güvenilir bir haber bu? f. küstah. Avustralyalı. s. 2. i. i. aunt. kontrolör. i. delgi. seyirciler. i. i. cazibeli.. hayırlı. 1. 1.

yazar. 2. otomatikle ştirmek. yarar. İng. bak. i. öcünü ç ıkarmak. otopsi. s. otokrasi. s. 1. çok güvenilir ( şey). güvenirlik. authorization. cadde. 1. İng.. i. otomat. s. bak. f. s. i. s. dilb. z. izin. s. otomatik pilot. yard ımcı fiil. elde edilebilme.authenticity author authorisation authorise authoritarian authoritative authority authorization authorize autistic auto autobiographer autobiographic autobiographical autobiography autocracy autocrat autocratic autograph automat automate automatic automatic pilot automatic transmission automatically automation automobile automotive automotive industry autonomous autonomy autopsy autumn autumnal autumnal equinox auxiliary auxiliary verb auxiliary verb avail avail o. i.. of availability available avalanche avarice avaricious avenge avenue i. 2. otonomi. 3. i. i.. i. özerk. otomat. yardımcı fiil. s. otomatik olarak. otomatik tabanca/tüfek. f. hav. para canlısı. authorize. otomotiv. 1. the authorities yetkili ki şiler. 2.. i. elde edilebilir. müellif. s. yetke. otomasyon.. para hırsı.. otomatik. heyelan. i. var olma. yard ımcı. otomatik vites. bak. 1. sonbahara ait. otomatik transmisyon. i. yedek. i. sonbahar. otobiyografi. öcünü almak. s. özerklik. k. otomatlardan yemek al ınan kafeterya. s. fayda. -den yararlanmak. i. otomobil. amirane. autobiographical. otoriter. 4. güz. yetkilendirmek.. gerçeklik. i. otomatikman. 2. izin vermek. f. i. parayla çalışan yiyecek içecek da ğıtma makinesi. yaramak. i. i. f. otomotiv sanayii. -den faydalanmak. otoriter. 1. i. s. otistik. yetki. i. bir kimsenin el yazısı. dili oto. imza. var. itaat etmeye yönelten. saygı uyandıran. . s. 1. i. otokratik. 2. otorite. i. i. ç ığ. otokrat.s. i. i. otonom. sonbahar noktas ı. bir canlının yapabileceği bazı f. otomobil. otobiyografi yazar ı. otantiklik. otobiyografik. otomatik. özya şamöyküsü. güz ılımı (21 Eylül´e rastlayan ekinoks). 2. 3. s.

ortalama. 2.t. k. 1. bot. s. beklemek. uyand ırmak. İngiliz ve Amerikan ağırlık ölçü sistemi. 2. 1. haz ır olmak. s. korkunç. bak. olağan. -den çekinme. z. Bir süre beklemen lazım. bir süre. fark ında olma. 1. vasat. k. 3. açıkça söyleme. dehşet. dehşet. s. to -in farkına varmak. s. 2.. müthi ş. -den kaç ınma. sakar. -i önlemek. ax. i. i. i. i.. vasati: average annual rainfall yıllık ortalama yağış. hantal. amerikaarmudu. kundurac ı bizi. coşkun. beceriksizce. dehşet verici. f. f. s. deplasman away! i.. eğri. Monarşist olduğunu her zaman söyler. -den kurtulma. s. tığ. 1. açıkça söylemek. hiç hoşlanmama. f. kaç ınılabilir. of work. -i dehşete düşürmek. 1. önlemek. insan ı huşu içinde 2. öne sürmek. itiraf. balta. i. s. den sak ınmak. i. 1. insan ı huşu içinde bırakan. 1. s. 2. zor. z. ödüllendirmek.o. yön değiştirmek. -i aç ıkça ilan edilmiş olan (biri): He´s an avowed monarchist. çarpık.. bir yana: Put thatmaç ı.en) 1. uyanmış. itiraf etmek. tente. s. f. i. (--red. 3. f. 1. uyanmak. pek çok: That´ll take an awful lot z. 2. bir yere. önlenebilir. 1. dili çok fazla. huşu içinde. 1. korkuyla kar ışık saygı. (16 ounces) 453 gram. dehşet verici. oradan: Go away! Git buradan! 2. havac ı. dehşet içinde. -den çekinmek. haberdar. 2. s. i. z. 3. 2. i. 1. 2. to -in farkına varmak. mat. . s. 2. s. başka tarafa çevirmek. biz. -i önleme. f. 2. i. i.aver average averse aversion avert aviary aviate aviation aviator avid avocado avocation avoid avoidable avoidance avoirdupois avoirdupois pound avow avowal avowed await await s. hantall ık. uçak kullanmak./s. berbat. hobi. 2. f. huşu. pilot. Onu bir yere kald ır! 3. 2. sakarlık. --d/a.woke. fark ında. ortalama. -den kaç ınmak. çok.wok. korkuyla karışık şaşkınlık. -i huşu içinde bırakmak. with anticipation awake awake awaken award aware awareness awash away away game awe awe-inspiring awesome awestricken awestruck awful awfully awhile awkward awkwardly awkwardness awl awning awry ax axe f. awestruck. yamuk. beceriksizlik. -in s. i. 2. uygunsuz. hantal bir şekilde. şuradan. s. ödül. münasebetsiz. gözlemek. i. avokado. bak. 3. --ring) (emin bir şekilde) ileri sürmek.bırakan. 2. -den kurtulmak. mat. mükâfat. i. birinin as ıl işi dışında yaptığı bir iş. of 1. birini/bir şeyi dört gözle beklemek. (resmi bir kararla) vermek. O çok i ş ister. (a. havac ılık. i. 1. uyanmak. f. i. uyanık. uyand ırmak. buradan. bir tarafa. 1. vasati. bir müddet: You´ll have to wait awhile. orta. kullan ılması zor. z. hevesli. f. 1. Pekiştirmek için deplasman. 1. beceriksiz. mat. dili müthiş. f. kuşhane. -den sak ınma. s. i..

s. ax. evet. bekâr erkek. 1. ba. bot. B. bakara. açalya. ikinci mevki/rol. 2. bebeklik devresi. sözünden dönmek.A. B. k. edebiyat fakültesi diploması. i. i. --ting) ana babalar ı evde olmadığı zaman çocuğa bakmak. f.by-sat.. Azerbaycan. arka sokak. geveze. aksiyomatik. i. k ısa kuyruklu piyano.es (äk´siz) i. çoğ. bebek. s ırt.axiom axiomatic axis axle ay aye azalea Azerbaijan Azerbaijani azure B. hay hay. yavru. melemek. i. Bachelor of Arts. eksen. azelya. b BA baa babble babbler babe baboon baby baby blue baby bottle baby carriage/buggy baby farm baby grand baby sitter baby tooth babyhood babyish baby-sit baby-sitter baccara baccarat bachelor Bachelor of Arts degree Bachelor of Science degree bacillus back back and forth back and forth back country back down back number back number back out back pay back scratcher back seat back street i. bebek. piliç. (dergi/gazete için) eski sayı/nüsha. mil.S. s. anat.li (bısîl´ay) i. biberon. 1. i. k ıs. (ba. dili sevgili. 3. çocuk ve bebekler için ücretli bak ımevi. z. i. saçmalamak. baccarat. i. çocuk bak ıcısı. -e yard ım etmek: Akif´s company is backing ileri geri. taşra. 1. f. i. bebek gibi. 2. i.. kreş. s. 2. i.cil. belit. bekâr. mihver. fen fakültesi diploması. -e arka olmak. (birine) a şırı bir özenle bakmak. bak. f. Azeri. zool. İngiliz alfabesinin ikinci harfi.. . 2. meleme. kaşağı. çocuk. f. k ıs.. belkemiği.. isk. 1. -i desteklemek. 1. B. (su) çağlamak. çocuk arabas ı. her ihtiyac ını karşılamak. habe şmaymunu. futbol bek. dingil. i. basil.. Rhododendron. i. anla şılmaz sözler söylemek. i. çoğ. i. i.. bo şboğaz. Azerice. gökmavisi. emzik. z. aksiyom. açelya. ileri geri. belitsel. k. süt mavisi. 3. 1. gevezelik etmek. bir derginin eski sayılarından biri. isk. arka taraf. s. 2. çocuk bak ıcısı. f. i. aks. muhakkak. arka koltuk. i. boşboğazlık etmek. ücret veya maa şın ödenmesi gecikmiş kısmı. dili k ız. s. bak. aye. arka. 1. 2. sütdişi. arka yer. bir iddiadan vazgeçmek.. k ıs. caymak.

geldiği yoldan geri dönmek.. geriye do ğru yapılan. 2. karakter kuvveti. backbite. i. back. s. yıpratıcı. z. geri kalm ışlık. maneviyat. i. desteklemek.romatizması. i. çok yorucu. i. yığılmış iş: You should work on that backlog of unanswered letters. s. s. (motorun ate şi) geri tepmek. f. f.bit. (saçları) tersine taramak. k. istenilenin aksi olmak. elin tersi öne gelecek şekilde yapılan (vuruş v. i. 3. 2. 2. evin arkas ındaki bahçe. omzunda s ırt çantasıyla gezen kimse. elinin tersiyle. geri tepme. i. sırt ağrısı. i. i. geri sürmek. kulis. backslide. fon. çevre ve tahsili. geç kavrayan. makat. (daktiloda/bilgisayarda) geri gitmek. geç kavrama. 1. omzunda sırt cevaplamaya bakmalısın. geri geri. f. müz.). bak.slid/back. arka taraf. anat. arka bahçe. geri kalmış. geri gitmek. f. 2. (siyasal/toplumsal bir geli şmeye karşı) güçlü tepki. i. 1. dili k ıç. arka arkaya. 2. omurga. geriye do ğru. 4. backbite. tornistan etmek. f. destekçi. arka. belkemi ği. 1. bakterisit. 2. 2. 3. i. f. belkemiği. 1. f. yedek. geri tepmek. s.slid. i. tavla. tersine. f. k.bit. lumbago. i. dili caymak.. i. taraftar. destek. bak. temel.. (kan ıtla) desteklemek. 2. (back. s.back talk back to back back up backache backbit backbite backbitten backbone backbreaking backcomb backdoor backer backfire backgammon background backhand backhanded compliment backing backlash backlog backpack backpacker backpedal backrest backside backslid backslidden backslide backspace backstage backstitch backstroke backtrack backup backup copy backward backward backwardness backwards backwards and forwards backwards and forwards backyard bacon bacterial bactericide bacteriological bacteriological warfare küstahça kar şılık verme. f. bilg. ileri geri. perde arkas ı. olup olmadığı belli olmayan kompliman gibi gözüken ele ştiri. 3.den) (iyi yoldayken) kötü yola sapmak. backslide.ten) arkas ından çekiştirmek/kötülemek. bel bilg. s. en önemli destek. f. gerilik. back. sırtüstü yüzme. 1. O birikmiş mektupları çantasıyla gezmek. bak. e şlik eden. i. 1. bir kimsenin geçmi şteki görgü. f. i. s ırt sırta. i. bakteriye ait. . 1. dili yasad ışı. zemin.b. bak. yedek kopya. elin tersi öne gelecek şekilde yapılan vuruş. 2. arkalık... 1.slid. (back. 1. beyk ın. f. birikmiş iş. yedeklemek. bakteriyolojik. i. bak. f. kompliman söz. 1.. sırt çantası. tuzlanmış/tütsülenmiş domuz böğrü/sırtı. yürek gücü. ileri geri. bakteriyolojik sava ş. i. i. s. iğneardı dikiş. i. pedalı geri çevirmek. backward 2. arka plan. z. yedek. k. z. arka çıkmak. i. iğneardı dikiş yapmak. 2.

emanet. dili kötülemek. sözlerle eziyet etmek. fırında patates. kurabiye. bac. Bahreynli. zool. ma şrapa v. pastane. f. kabartma tozu. kötü. huk. i. ile k. porsuk. icra memuru. s. heybe. yolcu e şyası. (av ı) yakalamak. fırıncı. i. kötü. olta yemi. 1. uzmanlık alanı. bakteriyolog. kullanılan) kova. yemlemek. şanssızlık. eldeki imkânlar. engel olmak./s. z. ünlem Tu! s. şaşırtmak. evde yapılmış kek. 1. Bahreyn. 2. f. kefaletle tahliye edilme. i. --ging) 1. çoğ. boşaltmak. 2. fırında pişirilmiş kuru fasulye. 1. i. s.a (bäktîr´iyı) i. bozuk.b. 2. 1. ciddi. fırın. hatal ı. i. f. i. s. bütün eşyasıyla. i. (san ığın tahliye edilmesi için verilmesi gereken) teminat akçesi.. 2. tulum. kâhya. 2. bagaj.. bir sürü yalan dolan.t. i. fırında pişirmek. f. out (tekneye) birine kefalet suyu kova. 2.i. kese. ekmekçi. fırında pişirme.. çok: f. gayda. başının etini yemek. ekmek f ırını.bacteriologist bacteriology bacterium bad bad blood bad debt bad debt bad luck bade badge badger badly bad-mouth bad-tempered baffle baffling bag bag and baggage bag lady bag of tricks baggage baggage car baggage room baggy bagpipe bah Bahama Bahamas Bahamian Bahrain Bahraini bail bail bail s. i. 4. hoş olmayan. nişan. çuvala koymak. (tekneye giren suyu bo şaltmak için tekneye girenederek tahliyesini sa ğlamak. kötü. kefalet. is bad blood between them. şüpheli alacak. torbalamak. ahlaks ız. fena halde. furgon. f. şaşırtıcı. çuval. tüm eşyasını bir torbada taşıyıp sokaklarda yaşayan kadın. 2. aksi. müz. Bahamalı. i. 6. 2. 1. torba gibi sarkan. 3. O s. i. huysuz. kumpir. hasta/sakat alınamayan alacak. (bir) pişim. There niteliksiz. s.o. k.. ters. 1. s. 2. Bahama Adalar ı´na özgü. Bahama. 5. s. kapan yemi. hiç rahat b ırakmamak. aldatıcı. fena bir şekilde: The team was badly beaten. . yetki alanı.ri. 1. 1. pasta gibi şeylerin satışı. i. 1. (--ged. kesekâ ğıdı. dili birini/bir şeyi (zor bir durumdan) kurtarmak.o. 2. i. 2.b. bakteri. That child badly needs a new pair of shoes. out bailiff bailiwick bait bake bake sale baked beans baked potato baker baker´s dozen bakery baking baking powder i. i. rozet. f. bid. 1. Bahamalı. on üç. bozulmuş (yiyecek). 1. bakteriye ait. torba.te. i. çanta. Bahama. 2. Onlar birbirine dü şman. Bahama Adaları´na özgü. şapşal duran (pantolon). bakteriyoloji.. f. Takım fena halde yenildi. maşrapa v. f. vahim. Bahreyn´e özgü. Bahreynli. 2. worst) 1. yük vagonu. i. bak. (worse. Bahreyn. i. out bail s.

taşak.. balon lastik.. balyalamak. f. 2. oy pusulas ı. f. mak. 2. bakiye. inat eden (hayvan). dengeli. i. 5. balya. saçma. lastiğin balans ayarını yapmak. heyecanlı ve şamatalı propaganda/reklam. ta şaklar. balo. argo 1. bak. s. 4. den. sade. balistik. s. i. ticaret dengesi. roket. balkon. bot. ödemeler dengesi. küre. f.. i. husyeler. 2.. 1. türkü. i. dazlak. i. k ılsız. 2. güzel koku. barefaced. i. balo salonu.baking soda baking soda baksheesh balance balance a tire balance of a debt balance of payments balance of power balance of trade balance sheet balanced balcony bald bald-faced baldness bale bale baleful balk balky ball ball ball and chain ball bearing ball cock ball of the foot ballad ballast ballerina ballet ballet dancer ballistic ballistic curve ballistic missile ballistics balloon balloon tire ballot ballot box ballpark ball-point ball-point pen ballroom balls ballsy ballyhoo balm karbonat. dengeli olmak. i. bak. 1. bale trupu. k. balast. dili i. i.y. balistik e ğrisi. k. 5. şamata. yürümemekte direnen. patırtı. i. i. şamandıra ile işleyen kapama valfı. f. i. balon. kokulu merhem. balerin. sodyum bikarbonat. melisa. 2. 2. uğursuz. fasa fiso. rayiha. 3. dazlaklık. (uluslararas ı ilişkilerde) kuvvetler dengesi. yürümemekte direnmek. oy sandığı. gürültü. d. bilye. tükenmez kalem. tükenmez. göt. up k. s. 4. bahşiş. i. dansör. s. yalın. balad. argo baya ğı cesur: She´s one ballsy female! Amma taşaklı karı yahu! i. pranga. balerin. denge. ayak parmaklar ının kökü.. 3. 2. 1. s. bilanço. 1. borç bakiyesi. safra. 3. ilaç velvele. 1. bail 2. meşum. topak: a ball of dough bir topak hamur.. 1. 1. terazi. i. top. yumak: a ball of yarn bir yumak iplik. balistik. denklem. kabartma tozu. sodyum bikarbonat. oğulotu. 2. tüysüz. balon gibi şişmek. olarak kullan ılan birkaç çeşit yağ. dengelemek. 3. i. i. bale. 3. 1. i. atış bilimi. i. s. İng. pelesenk. bir engel kar şısında duraklamak. 2. f. ask. ithalat ve ihracat aras ındaki değer farkı. İng. dans salonu. cesaret. ağrı veya sızıyı dindiren . 2. dili (bir şeyin) içine etmek. dili 1. tükenmez kalem. s. bilanço. i. zırva. i..

sürgüne göndermek. k. i. i. şerit testere. i. sevinç. bant. 1. f. dili geçici: a band-aid solution geçici bir çözüm. Bangladeşli. i. 3. bando şefi. i. yığılmak. f. i. çemberlemek. (bir fikri) ortaya atmak. 1. i. zararlı. tırabzan. 3. 2. perçem.okumak: çarpmak/kapanmak. Çat!/Bom! 2. s ıradanlık. haydutluk. tırabzan. muz cumhuriyeti. 4. zümre. i. i. f. toprak kümesi. aldatmak. söylenmek. Bangladeş. s. müz. İng. dili 1. Banglade şli. dili saçma. heyecan. İng. bambu. yat ırmak. banknot. s. f..balmy baloney balsam Baltic balustrade bamboo bamboozle ban banal banality banana banana pepper banana republic band band band saw band together bandage Band-aid band-aid bandit banditry bandmaster bandstand bandwagon bandy bandy about bandy words with bandy-legged bane baneful bang bang up banger Bangladesh Bangladeshi bangs banish banishment banister bank bank bank account bank bill bank discount bank holiday bank note s. patlama. banknot. k ırkma. cumartesi ve pazar günleri dışındaki resmi tatil. sürgün. banallik. dili sosis. haydut.. yasak. i. bir araya toplamak.´ne ait) k ıyı. v. tak ım. korkuluk. f. s ıradan. (bir sözü) çok iyi biliyormu ş gibi kullanmak. banka ıskontosu. s. göl. f. 2. sansasyon. bağlamak. 1. banal. doland ırmak. kurdele. i. sargı. banal şey.. i. pat ırtı. bir tahtası eksik.. can ına şiddetle You can use my car. Baltık. kolan. menetmek. açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform. bak. --ning) yasaklamak. yanları hafif meyilli/dik) bankaya (para) 3. şerit. kayış. çarpık bacaklı. (yarayı) sarmak. e şkıya. (--ned. i. ama canına okuyayım deme! i. i. i. dili kaçık. f. banka. kovmak. bir araya toplanmak. 1. s.b. 2. 3. kenar. bir senedin banka tarafından kırılması. uzakla ştırmak.yaymak. (bir atışmak. bir cins salam. kötü. bant. 1. i. i. y ığmak. i. banal söz. z ırva. Banglade ş. 1. (bulut) kümesi. 2. i. Bangladeş´e özgü. 2. k. pelesenk. 1. çarliston biber. i. kavgası yapmak. k. gürültü. bando. f. kemer. sürmek. 1. i. banka hesab ı. gürültülü birdare mahvetmek. k. kâ ğıt para. . birleştirmek. bir banka taraf ından diğer bir banka üzerine çekilen poliçe. 2. çarliston. olay. 1. (nehir. be bandied about ağızdan ağıza ile haberi) ile ağız dolaşmak. i. bayağı. 2. 1. yara band ı. 2. i. kâkül. birleşmek. sargı. uzun çizgi. 2. k. i. 1. (set gibi duran. 2. yumu şak ve ılık (hava). i. f. s.. tırabzan küpeştesi. muz. but don´t you şekilde bang it up! Arabam ı kullanabilirsin. fasa fiso. Band-aid. s.. şaşırtmak. plaster. i. 2.

Barbados´a özgü. ancak yetecek kadar. z. 2. s.. Düpedüz yalan bu. 2. düpedüz: That´s a barefaced lie.. bak. barbar. i. 3. eski. huk. i. takılmak. şakalaşmak. f. vahşet. (hayvan) dişlerini göstermek. 1. i. barbarca. etin bu şekilde s. (gelecek bir tarihe ait) evlenme ilan ı. çıplak bacaklı. z. batırmak.. sürgülemek. f. i. üstüne baharatlı bir kancalı. 1. Barbados. silahs ız. 2. f. batkın. barefoot. faiz banka kasas ı. İng. i. bankac ı. z. bankac ılık. berber. güçbela. vah şi. s ırık. batk ı. 2. Desteklerine bel ba ğladık. banka cüzdan ı. ayrıksız. sabun kalıbı. çubuk. 6. yalınayak. Barbadoslu. (et k ızartmak için dışarda kullanılan) ızgara. vaftiz. 1. müz. ç ıplak. ozan. s. çengel. 2. apaç ık. vaftiz etmek.bank on bank rate bank vault bankable bankbook bankcard banker banking bankrupt bankruptcy banner banns banquet banter baptise baptism baptize bar bar none bar of soap barb Barbadian Barbados barbarian barbaric barbarism barbarity barbarous barbecue barbed barbed wire barbell barber barbershop bard bare bare bare its teeth bare living bareback barefaced barefoot barefooted barehanded bareheaded barelegged barely -e bel ba ğlamak. i. medeniyetsiz. s. i. şakalaşma.. s. i. i. takılma. s. iflas etmiş.. barbarlık. i. dikenli. i. k ıt kanaat geçinme. ancak. bear 2. f. 3. su içindeki kum seti. 2. i. banka ıskonto haddi. halter. (bankan ın çıkardığı) kredi kartı. i. bak. i. i. resmi ziyafet. (--red.. i ğneleyici söz. gazet. kızartılan et. tıraş etmek. i. barbekü. çoraps ız. 4. k. i. iğneli (söz). 1. iflas ettirmek. hesap cüzdanı. saz şairi. 2. Barbados. i. 5. barbar. açmak. vah şi. s. z. -e güvenmek: We are banking on their support. para getiren. s. baro. 3.. i. baptize. berber dükkân ı. s. soymak. 2. s. ölçü çizgisi. 1. sos dökülerek ızgarada dikenli tel. 2.. kanca. 1. f. i. f. eldivensiz. i. iflas. f. i. z. bayrak. berber. s. . dili kâr getiren. s. man şet. engel.. bak. başı açık. alem. müflis. aletsiz. 1. 1. oranı. vah şi. s. istisnas ız. sancak. i. --ring) 1. ziyafet. bar (içki içilen yer). f. Barbadoslu.

barf bargain barge barge in bark bark bark up the wrong tree barkeep barkeeper barley barmaid barman barmy barn barnstorm barnyard barnyard fowl barometer baron baroness baroque barracks barrage barred barrel barrel organ barrel vault barren barrette barricade barrier barrister barroom barrow bartender barter base base base of operations base s.t. on baseball baseboard baseless basement baseness bash bashful

f., argo kusmak. i. kusmuk. i. 1. iş anlaşması. 2. kelepir. f. 1. pazarlık etmek. 2. for/on -i ummak, -i beklemek: I hadn´t bargained on that. Öyle bir şey beklememiştim. i. mavna. burnunu sokmak, işe karışmak. i. havlama. f. havlamak. i. kabuk; a ğaç kabuğu. k. dili yanlış kapı çalmak. i., bak. barkeeper. i. barmen. i. arpa. i. barın tezgâhında çalışan kadın, barmeyd. çoğ. bar.men (bar´mîn) i. barmen. s., İng. kafadan kontak, kafası bir hoş, çatlak. i. ahır, çiftlik ambarı. f., k. dili ta şrada temsil vermek. i. çiftlik ambar ı yanındaki avlu. kümes hayvan ı. i. barometre. i. 1. baron. 2. çok zengin i şadamı, kral: an oil baron petrol kralı. i. barones. s. 1. barok. 2. şatafatlı, çok süslü. i. k ışla. i., ask. yo ğun yaylım ateşi, baraj ateşi. s. 1. parmaklıkla kapalı. 2. yasaklanmış. i. fıçı. laterna. mim. be şiktonoz. s. k ısır; meyvesiz; kıraç, verimsiz. i. saç tokas ı. i. barikat. f. barikat yapmak: They barricaded the street. Sokakta barikat yaptılar. i. (çit, duvar, korkuluk gibi) engel; bariyer. i., İng. en yüksek mahkemelerde dava görebilen avukat. i. bar. i., İng. 1. işportacı arabası. 2. el arabası. i. barmen. f. değiş tokuş etmek, takas yapmak, trampa etmek. i. değiş tokuş, takas, trampa. i. 1. temel, esas. 2. ask. üs. 3. kim. baz. s. alçak, adi, rezil. harekât üssü. bir şeyi -e dayandırmak. i. beysbol. i. süpürgelik. s. asılsız, temelsiz. i. bodrum katı, bodrum. i. alçaklık; alçakça bir davranış. f. kuvvetle vurmak, h ızla vurmak. i. 1. hızlı vuruş; kuvvetli darbe. 2. k. dili şatafatlı parti. s. utangaç, s ıkılgan, çekingen.

BASIC basic basically basil basin basis bask basket basketball bass bass bass clef basswood bastard bastardise bastardize baste bastion bat bat batch bated bath bath chair bath towel bathe bathhouse bathing bathing suit bathrobe bathroom bathroom fixtures bathtub baton battalion batten batter batter batter batter s.t. down batter s.t. in battered battery battery-operated batting battle battle cry

k ıs. Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code bilg. BASIC (bir programlama dili). s. 1. esas, temel. 2. kim. bazal. z. aslında, esasında. i., bot. fesle ğen. i. 1. leğen. 2. havuz. 3. havza. çoğ. ba.ses (bey´siz) i. 1. temel. 2. kaynak. 3. ana ilke. f. güneşlenmek, tatlı bir sıcaklığın karşısında uzanmak. i. 1. sepet; küfe; zembil. 2. spor say ı, basket. i. 1. basketbol, sepettopu. 2. basketbol topu. i., zool. levrek, hani. i., mus. basso, bas. fa anahtar ı. i. ıhlamur ağacı. i. 1. piç, gayrime şru çocuk. 2. alçak herif, it. f., İng., bak. bastardize. f. alçaltmak; de ğerini düşürmek. f. 1. teyellemek. 2. (kurumamas ı için) (pişen etin üstüne) sıvı dökmek/sürmek. i. kale burcu; tabya. i., spor (beysbol, kriket v.b.´nde) sopa. f. (--ted, --ting) 1. spor sopayla topa vurmak. 2. (göz) k ırpmak. i. yarasa. i. 1. bir pişimde pişirilenler. 2. takım; grup; parti: a batch of books bir parti kitap. s. i. 1. banyo. 2. hamam; kapl ıca. 3. film banyosu. f., İng. yıkamak; yıkanmak.bazen kapalı) tekerlekli sandalye. İng. (üstü banyo havlusu. f. 1. yıkamak, banyo etmek; yıkanmak, banyo yapmak. 2. ıslatmak; suya batırmak. i. 1. (plaj, göl v.b. kenar ında) kabinli bina. 2. (halka açık) banyo/hamam. i. 1. banyo yapma, yıkanma. 2. deniz banyosu, yüzme. mayo. i. bornoz. i. 1. banyo. 2. tuvalet. banyoya ait sabit e şya. i. banyo küveti. i. değnek. i., ask. tabur. i. ince tahta parças ı, tiriz. f. sert darbelerle vurmak; h ırpalamak; dövmek. i. sulu hamur. i., spor sopayla vuran oyuncu. (yerle bir etmek için) bir şeye vurmak. (delmek/çökertmek için) bir şeye vurmak; bir şeye vurup delmek; bir şeye vurup çökertmek. s. 1. hurdas ı çıkmış, ezilmiş. 2. dövülmüş (kimse). i. 1. elek. pil; akümülatör, akü. 2. ask. batarya. 3. huk. dövme, dayak. 4. dizi, seri, tak ım. s. pilli. i. tabaka halinde pamuk. i. 1. muharebe; meydan sava şı. 2. mücadele, büyük uğraş. f. 1. savaşmak, dövüşmek. 2. mücadele etmek, çok uğraşmak. 1. savaş narası. 2. herhangi bir kampanyada kullanılan slogan.

battle fatigue battle royal battle-ax battlefield battleground battleship batty bauble baulk bauxite bawdily bawdiness bawdy bawl bawl out bay bay bay bay leaf bay tree bay window bayberry bayonet bayou bazaar BB BB gun BBC BC be BE be vexed with s.o. be (caught) between a rock and a hard place. be ... shy be a bad judge of be a basket case be a big deal be a byword for be a disgrace to be a good judge of be a hard worker be a match for be a nervous wreck be a nuisance to be a part and parcel of be a past master at be a physical wreck

savaş görmüş kimselerde görülen ruhsal çöküntü. 1. (birkaç kişi arasındaki) büyük dövüş. 2. büyük kavga, büyük münakaşa. i. 1. cenk baltas ı, teber. 2. argo huysuz kocakarı. i. savaş alanı. i., bak. battlefield. i. savaş gemisi, zırhlı. s., argo çatlak, kaç ık. i. gösterişli süs, gösterişli fakat kullanışsız şey. f., bak. balk. i. boksit. z. açık saçık bir şekilde. i. açık saçık oluş. s. açık saçık, müstehcen. f. 1. bağırmak. 2. yüksek sesle ağlamak. argo azarlamak, ha şlamak, paylamak. i. koy, küçük körfez. i. uluma. f. ulumak. i., bot. defne, defne a ğacı. defne yapra ğı. bot. defne a ğacı. 1. cumba. 2. k. dili göbek, ya ğ bağlamış karın. i., bot. muma ğacı. i. süngü. i. bir nehir veya gölün batakl ıklı kolu veya çıkış noktası. i. pazar, çar şı; kermes. i. hava tüfe ğinin saçması. hava tüfe ği. k ıs. British Broadcasting Corporation BBC, B.B.C. (İngiliz RadyoTelevizyon Kurumu). k ıs. before Christ M.Ö. (milattan önce), İ.Ö. (İsa´dan önce). f. (--en, --ing) (kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmi ş zaman I/he/she/it was; eski thou k ıs. bill of exchange. birine k ızmak. k. dili iki ate ş arasında kalmak; iki arada kalmak; iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek; iki arada bir derede kalmak.only twenty dollars shy (birinin) (belirli bir miktarda) eksi ği olmak: We´re of a million. Bir milyona varabilmek için yaln ızca yirmi dolar eksiğimiz var. -den anlamamak. k. dili 1. berbat bir halde olmak. 2. ambale olmak, do ğru dürüst düşünemez halde olmak. k. dili çok önemli olmak. mec. ile e şanlamlı olmak. -in yüzkaras ı olmak. -den anlamak, -in ne oldu ğunu bilmek. çok çalışkan olmak. (birinin) dengi olmak. k. dili sinirleri bozulmu ş olmak. -in başının belası olmak. (bir şeyin) önemli bir öğesi olmak: These words are now part and parcel of the language. usta olmak. (bir konuda) çok Bu sözcükler art ık dilin önemli bir parçası oldu. sağlığı bozulmuş olmak.

be a picture of health be a be a be a be a be a

turp gibi olmak.

yenilince k ızıp küsmek. poor loser shadow of one´s former self 1. (biri) epeyce çökmü ş olmak. 2. (biri) epeyce çaptan düşmüş olmak. 3. eskiyabanc ısı çok dü şmüş olmak. -in halinden olmak. stranger to ... konusu olmak: She was a subject of gossip throughout the village. subject of/for Köydeki herkesin dedikodu konusu idi. (bir şey) artık geçmişe ait bir şey olmak. thing of the past k. dili (bir konuda) çok becerikli olmak, (bir i şin) ustası olmak. 1. -e iğrenç gelmek. 2. -e son derece ters/aykırı gelmek. 1. (kötü bir şey) kol gezmek: Smallpox was about in the town. Şehirde çiçek kol geziyordu. 2.olmak. olmak: That morning she was about at the üzere olmak; me şgul ayakta bir şey yapmak, bir şeyle meşgul olmak: What are you about? Sen ne yapıyorsun? olmak: Ibeen aboutenough about door. Kap ıdan çıkmak He -mek üzere You´ve was long to go out the it! Amma uzun sürdü! üzereydim. I olmak. eleştirilemez knew by heart the poems about to be read. O s ırada -den şüphe edilemez olmak: He´s above suspicion; he couldn´t have been there when it happened. Ondan şüphe edilemez; olay sırasında her türlü şüpheden uzak olmak. 1. yurtdışında olmak. 2. artık sır olmaktan çıkmış olmak: How´d it get abroad that I was şeye) vermiş olmak. ğum nasıl keşfedildi? 3. ev dışına tüm dikkatini (bir here? Burada bulundu -de bol/çok olmak: The forest was abundant in game. Ormanda av hayvanı çoktu. ile uyumlu olmak. -e uygun olmak; -e alışkın olmak. 1. ile tan ışmak, -i tanımak. 2. -i bilmek, -e aşina olmak. (of) (-den) beraat etmek, temize ç ıkmak. (bir şeyin) bağımlısı/tiryakisi olmak. ak ıntıyla sürüklenmek. z. Tavsiyeleri pekiştirmek için kullanılır: Great caution is advisable. Son derece dikkat edilmeli. -e bağlı olmak. -den mustarip olmak. 1. su üstünde yüzmek. 2. (mali aç ıdan) ayakta kalmak, zarar etmemek: The firm is afloat. Şirket masrafını çıkarıyor. 3. (söylenti) dolaşmak: (of) (-den) korkmak. kendi gölgesinden korkmak. peşinde olmak. (birine) yabanc ı gelmek. -in fark ında olmak. kaynamak, çok miktarda bulunmak. -den dolayı çok üzgün olmak. kulak kesilmek, dikkatle dinlemek. gözünü dört açmak. -i candan desteklemek, -e taraftar olmak. k. dili pestili ç ıkmak; çok yorgun olmak. çok heyecanlı olmak; endişe içinde olmak. 1. iyi olmak, zarara u ğramamış olmak: Are you all right? İyi misin? 2. iyi olmak,1. elleriyle iş yapmaya gelince beceriksizNotlar ı fena değil. 3. uygun k. dili fena olmamak: His grades are all right. olmak. 2. at (belirli bir konuda) beceriksiz olmak. k. dili çok yan ılmak. k. dili 1. tamamen yanl ış olmak. 2. yanılmak, yanılgıya düşmek. gelmek. k. dili (iş için değil) eğlenmek/vakit geçirmek için (hazır) bulunmak. gerektiği gibi olmamak.

be a whiz at be abhorrent to be about be about be about s.t. be about to be above reproach be above suspicion be above suspicion be abroad be absorbed in be abundant in be accordant with be accustomed to be acquainted with be acquitted be addicted to be adrift be advisable be affiliated with be afflicted with be afloat be afraid be afraid of one´s own shadow be after be alien to be alive to be alive with be all broken up over be all ears be all eyes be all for be all in be all keyed up be all right be all thumbs be all wet be all wet be along be along for the ride be amiss

be an old hand at be anathema to be angry about be angry at be angry with s.o. be annoyed with be answerable for s.t. be answerable to s.o. be anxious about be anxious for s.o. to be anxious to be as good as one´s bond be as good as one´s word be as good as one´s word/promise be as thick as thieves be ashamed be asleep be assailed with doubts be assassinated be associated with be astonished at be at be at a disadvantage be at a loss for words be at a loss for words be at a low ebb be at a standstill be at bay be at cross purposes be at daggers drawn be at fault be at hand be at loggerheads be at loose ends be at loose ends be at odds be at one´s back be at one´s best be at one´s elbow be at one´s wit´s end be at one´s wits´/wit´s end be at rest be at risk be at s.o.´s beck and call be at s.o.´s disposal be at s.o.´s disposition be at s.o.´s service

(bir konuda) baya ğı tecrübeli olmak. ... taraf ından nefret edilen biri olmak: She was anathema to the leftwingers.olmak. ondan nefret ettiler. -e sinir Solcular -e k ızgın olmak, -e kızmak. birine gücenmiş olmak. (birine) k ızgın olmak. bir şeyden sorumlu olmak. birine karşı sorumlu olmak. -i merak etmek. (birinin bir şeyi yapmasını) çok istemek. k. dili -i çok istemek. son derece güvenilir olmak. sözünü tutmak, sözünü yerine getirmek. sözünü tutmak, sözünde durmak, sözünü yerine getirmek. k. dili s ıkı fıkı olmak, canciğer kuzu sarması olmak. utanmak. uyumak. kuşkular içinde olmak. suikasta u ğramak, suikasta kurban gitmek. ile ilişkisi olmak; ile ilgisi olmak. -e hayret etmek. -de bulunmak, -de olmak. dezavantajlı olmak. ne diyece ğini şaşırmak/bilememek. ne diyece ğini şaşırmak, söyleyecek söz bulamamak. 1. (birinin) morali bozuk olmak. 2. çok azalm ış olmak. durmak, durmu ş vaziyette olmak; kesilmek, kesilmiş vaziyette olmak. çok zor bir durumda olmak. -in amaçlar ı birbirine ters düşmek/birbiriyle çelişmek. kanlı bıçaklı olmak. kabahatli olmak. el altında olmak; yakında olmak. (with) (ile) ihtilafa dü şmüş olmak. k. dili 1. me şgul olmamak, boş olmak. 2. boşta gezmek. serbest olmak, (birinin) bir i şi olmamak. 1. (birilerinin) aralar ı açık olmak. 2. with -e aykırı olmak. bir kimseye arka ç ıkmak. en iyi durumda olmak, formunda olmak. yanı başında olmak, yanında olmak. ne yapaca ğını bilmemek, şaşırmak. k. dili ne yapaca ğını şaşırmak. hareketsiz olmak, hareket etmemek. tehlikede olmak. her an birinin emrinde olmak. birinin emrinde olmak: While I´m away my house is at your disposal. Ben yokken emrine amade olmak. birinin evim emrinizde. birinin hizmetinde olmak.

be at sea be at the end of one´s rope be at the end of one´s tether be at the end of one´s tether be at the mercy of be at the point of death be at variance with be at war be at work be averse to be avid for be awake to be aware of be awash be bad for be bad news be badly off be baffled be bang on be based on be behind the eight ball be behind the times be beneath s.o. be bent on/upon be bent out of shape be beset by/with be beside the point be beside the point/question be besotted with be better off be beyond belief be beyond dispute be beyond one´s ken be beyond s.o.´s grasp

1. denizde olmak; (aç ık denizde seyreden) gemide olmak. 2. k. dili şaşkına dönmüş olmak. çaresiz kalmak. son kozunu oynam ış olmak. k. dili çok zor bir durumda olmak, ne yapaca ğını şaşırmış olmak. -in insafına kalmış olmak. ölmek üzere olmak. 1. ile uyu şmamak, ile araları bozuk olmak. 2. -e ters düşmek, ile çelişmek. savaş halinde olmak. işte olmak, iş başında olmak. 1. -den ho şlanmamak: He is averse to hard work. Çok çalışmaktan hoşlanmıyor. 2. -e karşı olmak: They were olmak. to our plan. Planımıza (bir şeyi elde etmek için) çok hırslı/arzulu averse -in fark ında olmak. -in fark ında olmak; -den haberdar olmak. 1. suyla kaplı olmak, sular altında olmak. 2. (bir şey) su içinde yüzmek. 3. with ile dolu olmak; bol miktarda bulunmak. -e zararlı olmak. k. dili hiç iyi biri/bir şey olmamak. k. dili fakir/yoksul olmak. şaşırmak.

İng., k. dili tam isabet etmek, taşı gediğine koymak.
-e dayanmak. argo zor/mü şkül bir durumda olmak. çağın gerisinde kalmak. birine yak ışmamak, birinin tenezzül etmeyeceği bir şey olmak: That´s beneath you. O sana yak olmak. -i kafas ına/aklına koymuşışmaz. k. dili küplere binmek, ç ıldırmak. 1. -in (olumsuz yönleri) çok olmak: This project´s beset with problems. Bu proje problemlerle dolu. 2. şey olmak. -i istila etmek: I was suddenly konuyla ilgisi olmayan bir -i kaplamak, -in (konu şulan şeyle) hiç ilgisi olmamak: That´s beside the point. Onun alakası kapılmak, ... sevdasına kapılmak, kendini -e kaptırmak. İng. -e yok. daha iyi durumda olmak. inanılması mümkün olmamak, inanılmaz olmak. tartışma götürmemek. (birinin) hiç bilmediği bir şey olmak. 1. birinin kavrayışının dışında olmak. 2. birinin elinden kurtulmuş olmak: They´re beyond his grasp now. Obir şey olmamak. hiç kabul olunacak/onaylanacak art ık onlara dokunamaz. 3. birinin elde

be beyond the pale be beyond/without a shadow of a zerre kadar şüphe kalmamak. doubt 1. -in program ı dolu olmak. 2. -in tüm yerleri dolu/rezerve olmak. be booked up k. dili s ıkıntıdan patlamak/çatlamak. be bored stiff be born with a silver spoon in k. dili zengin bir ailenin çocu ğu olmak. one´s mouth -mesi kesin gibi/kesin olmak: He´s bound to win. Kazanmas ı kesin gibi. be bound to paramparça olmak. be broken to smithereens yangın yüzünden sokakta kalmak. be burned/burnt out be cast adrift be caught short be centrally located be chary of be close to

ak ıntıya bırakılmak. 1. paras ı çıkışmamak. 2. of yanında yeterli miktarda (bir şey) olmamak. 3. İng. sıkışmak, aptesi gelmek. merkezinde bulunmak. merkezi bir yerde olmak, şehrin (bir konuda) son derece ihtiyatl ı davranmak/dikkatli olmak: Be chary of investing bir zaman veyathat company.ın olmak. 2.şirkete yatırmadan 1. (belirli your money in yerde) -e yak Paran ızı o -in yakını olmak.

be closeted with be cognizant of be comparable be composed of be concerned about be conditioned by be conducive to be congenial be conscious of be consoled be contrary to be convulsed with laughter be crazy about be cross with be cursed be damaged in shipment be delayed be delighted with be desirous of be destined be destined for be disdainful of s.t. be disenchanted with be disgusted with be disposed to be done for be doomed to be down in the dumps be down on be down to the wire be dressed in tatters be dressed up fit to kill be due be enamored of be encased in be enchanted by/with be encrusted with be encumbered with be endowed with be engrossed in be enmeshed in be enshrined in be entitled to be equal to be equivalent to be exempt be expecting

görüşme amacıyla (birisi) ile odaya kapanmak. -den haberdar olmak, -in fark ında olmak, -i bilmek. 1. to -e benzemek. 2. with ile kar şılaştırılabilir olmak. -den olu şmak, -den ibaret olmak. -den kayg ılanmak, -den endişe duymak, -i merak etmek. (bir şey) (başka bir şeye) bağlı olmak: Your spending capacity is conditioned by the size of your income. Harcamalar ın gelir miktarına insanı -e davet etmek/sevketmek, -e müsait olmak: This is a place that´s conducive gelmek. 2. Burada insan derin 1. to -e ho şto reflection.with -e uygun olmak.dü şüncelere dalabilir. -in fark ında olmak, -i bilmek. avunmak. -e zıt olmak, -e ters düşmek. gülmekten katılmak. -e bayılmak. -e dargın olmak. lanetli olmak. (mal) yoldayken hasar görmek. gecikmek, geç kalmak. -e çok sevinmek. -i arzu etmek, -e can atmak. for/to talih taraf ından bir şeye yöneltilmek: He was destined for greatness. Kader onu büyük bir adam olmaya yöneltti. He was destined to (bir yere do ğru) yol almak/gitmek; (bir yere doğru) gidecek olmak: The ship was destined for China. Gemi Çin´e do ğru yol alıyordu. bir şeyi hor görmek. gözünden dü şmek: I´m disenchanted with him. O, gözümden düştü. -den bıkmak. ... eğiliminde olmak. k. dili 1. mahvolmak; belaya çatmak. 2. pestili ç ıkmak, canı çıkmak. (kötü bir şeye) mahkûm olmak. çok neşesiz olmak, canı sıkkın olmak. -e karşı olmak. k. dili (bir şeyi yapmak için tanınan mühlet) bitmek üzere olmak; (bir işin) sonuna yakla şmış yırtık pırtık olmak, yırtık pırtık giysiler içinde olmak. (birinin) üstü ba şı olmak: We´re down to the wire. Bu işin sonuna iki dirhem bir çekirdek olmak, çok süslenmi ş olmak. 1. to -den kaynaklanmak/ileri gelmek, -e borçlu olmak. 2. -in verilmesi/ödenmesi gerekmek/laz ım olmak: When is this note due? Bu -e âşık olmak. ile kaplı olmak; ile örtülü olmak. -e bayılmak, -i çok sevmek: She is enchanted with her new house. Yeni evine bayılıyor.tabaka) ile kaplı olmak. 2. (mücevherler) ile süslü olmak. 1. (kalınca bir 1. ile yüklü olmak. 2. ile doldurulmu ş olmak. Allah (birine) (bir şeyi) vermek: He´s endowed with a good memory. Allah ona iyiıp gitmek. vermiş. -e dal bir haf ıza (olumsuz bir duruma) dü şmek: He was enmeshed in his own intrigues. Kendi entrikalar ı çok saygın bir yeri olmak: It´s an expression that´s (bir şeyin) içinde ayağına dolanmıştı. enshrined inolmak. 2. -i yapmaya yetkisi olmak.dilinde çok saygın bir yeri 1. -e hakk ı French usage. O deyimin Frans ız (bir işin) üstesinden gelmek. -e eşit olmak. i. 1. karşılık, eşit. 2. dilb. eşanlamlı sözcük, eşanlamlı. (from) -den muaf olmak. f. muaf tutmak. k. dili hamile olmak, gebe olmak.

be fagged out be familiar to be familiar with be famished be fascinated by/with be fast be few and far between be fluent in be flushed with be fond of be for the benefit of be found wanting be free of be free to be free with one´s advice be free with one´s money be from be frozen hard be fucked up be full of beans be given to be going strong be going to be good at be good enough to be good for be good/bad at figures be greedy for be green with envy be guilty of be halfway through be halfway to be hand in/and glove with be happy with be hard at hand be hard at it be hard by be hard hit by be hard of hearing be hard on be hard on the heels of be hard put to be hard put to be hard up be hard up for money be hell on be here to stay

çok yorgun olmak, tur şu gibi olmak. i., argo 1. sigara. 2. homoseksüel erkek, ibne, tekerlek. -e aşina olmak. -i iyi bilmek. çok ac ıkmış olmak. -e kendini kaptırmak. (saat) ileri gitmek/olmak. nadir rastlanmak; çok seyrek olmak. (bir dili) ak ıcı bir şekilde konuşmak. (bir şeyin) verdiği heyecanla dolu olmak. -i sevmek. -in yararına olmak: This concert´s for the benefit of Darüşşafaka. Bu konser Darü şşafaka´nın yararına. kusurlu bulunmak. 1. (birinden) kurtulmu ş olmak. 2. (bir yerden) çıkmış olmak. -ebilmek: She´s now free to marry. Art ık evlenebilir. You´re free to go. Gidebilirsiniz.ö ğüt vermek. sorulmadan paras ını cömertçe harcamak. -den gelmek, -li olmak. donup kaskatı olmak. 1. kafayı yemek, kafayı yemiş olmak; kafayı üşütmüş olmak. 2. (iş/işler) berbatçok canlmahvolmak,olmak. k. dili olmak, ı ve hevesli rezil olmak. (bir şey yapmak) itiyadında olmak. enerjik bir şekilde çalışmak. 1. Niyet gösterir: She´s going to register for that course. O ders için kaydınıbir şeyi) iyi yapmak: He´s good at repairing radios. Radyo tamirini (belirli yaptıracak. 2. Zorunluluk gösterir: You are going to get that job, iyi yapar.edip de (bir yard ımda bulunmak): Will you be good enough to bir iyilik help me? bir süre için) dayanmak: That eder misiniz? another twenty 1. (belirli Bir iyilik edip de bana yard ım rug´s good for years. Oiyi/kötü olmak. daha dayanır. 2. (belirli bir işe) yaramak: It´s hesabı halı bir yirmi yıl gözünü (bir şey) hırsı bürümek. 1. çok k ıskanmak, kıskançlıktan çatlamak. 2. gıpta etmek. -in suçlusu olmak, -den suçlu olmak. -in yarısını bitirmiş olmak. -e giden yolun yar ısında olmak: We were halfway to Alanya. Alanya´ya giden yolun yar ısındaydık. ile yak ın ilişki içinde olmak. -den memnun olmak. kapıda olmak, kapıya dayanmış olmak. k. dili çok çalışmak. -in çok yak ınında olmak; -e çok yakın olmak. -in çok zarar ını görmek: We were hard hit by the cold weather in December. Aralık´taki soğuk bize çok zarar verdi. ağır işitmek/duymak. k. dili 1. (bir şeyi) hor kullanmak. 2. (bir şeyi) çabuk eskitmek/mahvetmek. 3. (birine) sert ından gelmek. -in hemen ard davranmak. (bir şeyi) zorla/çok zor yapmak: They were hard put to finish it on time. Onu vaktinde bitirmeleri çok zor oldu. (bir şeyi) zorlukla/güçlükle (yapmak): I was hard put to give her an answer. Ona zor cevap verdim. k. dili (birinin) pek paras ı olmamak, (biri) züğürt olmak. para s ıkıntısı çekmek. -i hor kullanmak, -i hoyratça kullanmak. kalıcı olmak, vazgeçilmez olmak: Computers are here to stay. Bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu.

be honeycombed with be hooked on be hungry be ignorant of be imbued with be implicit in be in be in the ascendant be in a (tight) spot be in a bad humor be in a bad mood be in a bad way be in a brown study be in a fix be in a flap be in a good humor be in a good mood be in a hurry be in a pickle be in a pinch be in a be in a be in a be in a

ile dopdolu olmak. k. dili 1. -in tiryakisi/ba ğımlısı olmak. 2. -e vurgun/âşık olmak. 1. aç olmak, karn ı aç olmak. 2. for -i çok özlemek; -i çok arzu etmek, -e susamak. olmamak; ... hakk ında bilgisi olmamak. -den haberi ile dolu olmak: He was imbued with a strong sense of duty. Görev a şkıyla doluydu. ı olmak, -in içinde olmak: That´s implicit in what I said. O, -de sakl dediklerimde saklı. 1. evde/ofiste bulunmak. 2. moda olmak. 3. (mevsimi geldi ği için) (sebze/meyve) ç ıkmak. ufkunda görünmek. 2. (birinin) yıldızı parlamak; 1. (yıldız/gezegen) doğu egemen olmak. k. dili zor bir durumda olmak. -in sinirleri/huyu/heyheyleri üstünde olmak. sinirleri tepesinde/üstünde olmak. 1. ağır hasta olmak. 2. çok zor bir durumda olmak. k. dili dalıp gitmek. zor bir duruma dü şmek. k. dili tela ş içinde olmak. -in keyfi yerinde olmak. keyfi yerinde olmak. 1. -in acelesi olmak, acele etmek: I´m in a hurry. Acelem var. Don´t be in too big a bir durumda olmak. k. dili zor hurry. Fazla acele etme. 2. to (bir şeyi) çabuk/bir an evvel

k. dili zor bir durumda olmak. (aslında istenilmeyen/orada bulunması yasak olan biri) (başkasının) place on sufferance müsamahas ı/görmezlikten gelmesidurumda olmak. position to do s.t. (about) (bir konuda) bir şeyler yapabilecek sayesinde bir yerde bulunmak: You ne yapaca ğını bilememek. quandary değişmek, değişim içinde olmak. state of flux k. dili tela ş/endişe içinde olmak. k. dili somurtup durmak. k. dili endişe içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili öfkesi burnunda olmak. İng., k. dili endişe/telaş içinde olmak. 1. (with) (ile) anla şmak. 2. with -e uymak; ile uyumlu olmak. hemfikir olmak; mutab ık olmak. aynı hizada olmak. (birinin) vaktinde ödenmemi ş borçları olmak. -in gözünden dü şmek. (bir davran ış) (birinin) karakterine uymak. (of) -in sorumlusu olmak, -e bakmak: Who´s in charge here? Buraya kim bakuygun olmak, -e uymak. -e ıyor? çok güç durumda olmak. çok zor bir durumda olmak. gözden dü şmüş olmak. gözden dü şmüş olmak. görünmek; görünürde olmak. (kötü bir şeyi) geçirmek üzere olmak. yürürlükte olmak. k. dili (bir şey) en hareketli zamanında olmak, hızını almak; yoluna girmek.

be in a stew be in a sulk/be in the sulks/have a fit of the sulks be in a sweat be in a swelter be in a swivet be in a temper be in a twist be in accord be in agreement be in alignment be in arrears be in bad odor with be in character be in charge be in conformity with be in dire straits be in dire/desperate straits be in disfavor be in disgrace be in evidence be in for be in force be in full swing

be in good taste be in good with be in good working order be in high spirits be in hopes of be in hot water be in hysterics be in juxtaposition be in keeping with be in labor be in league with be in limbo be in line with be in low spirits be in need be in need of be in neutral be in no hurry to be in on be in on the secret be in one´s element be in one´s glory be in one´s right mind be in order be in poor health be in possession of be in possession of o.s. be in power be in practice be in print be in progress be in quotes be in rags be in ruins be in rut be in s.o.´s debt be in s.o.´s grasp be in s.o.´s power be in s.o.´s shoes be in s.t. up to one´s eyes be in session be in shape be in short supply be in short supply be in sight be in step be in stitches

(bir şey) uygun düşmek, yakışık almak, yerinde olmak: That remark was notdili good taste. O lafgirmi ş olmak. k. in (birinin) gözüne yak ışıksızdı. iyi işler durumda olmak. keyifli olmak, keyfi yerinde olmak. -i ummak. k. dili ba şı dertte olmak, güç durumda olmak. 1. k. dili gülmekten kat ılmak, gülme krizi geçirmek. 2. isteri krizi geçirmek. birbirine yak ın bulunmak; yanyana bulunmak. -e uygun olmak. doğurmakta olmak. -in müttefiki olmak. iki cami aras ında kalmış beynamaza dönmek. 1. -e uymak. 2. ile bir hizada olmak. keyifsiz olmak. yoksul/fakir olmak. -e ihtiyac ı olmak; istemek.. (motor) bo şta çalışmak, rölantide durmak/çalışmak. (bir şey yapmaya) can atmamak. 1. -e dahil olmak/kat ılmak, -de payı olmak. 2. -i bilmek, -den haberi olmak. sırra ortak olmak. k. dili kendini rahat hissetti ği bir ortamda bulunmak. kendinden çok ho şnut olmak. aklı başında olmak. 1. düzenlenmiş/sıralanmış durumda olmak. 2. (işler) yolunda olmak. -in sağlığı iyi olmamak. -e sahip olmak, -si olmak. kendine hâkim olmak, kendine sahip olmak. (parti) iktidarda olmak. formda olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmak, kitapçılarda bulunmak. devam etmek, sürmek, yap ılmak: The battle was still in progress. Muharebe hâlâ devam ediyordu. The hearing is now in progress. tırnak işaretleri/tırnaklar içinde olmak. (birinin) giysileri yırtık pırtık olmak. 1. harap/yıkık dökük bir halde olmak. 2. mahvedilmiş olmak. (hayvan) k ızışmak, kösnümek. bir kimseye borçlu olmak. birinin pençesine dü şmüş olmak. birinin elinde olmak. k. dili birinin bulundu ğu durumda olmak, birinin yerinde olmak. (yasadışı) bir işin içinde olmak, bir işe fena halde bulaşmış olmak. (mahkeme/toplant ı/kongre/parlamento) toplantı halinde olmak; (okul/üniversite) ö ğretim yılınaolmak, kondisyonu iyi olmak: The right now. (for) (-e) hazır olmak; formda girmiş olmak: Court´s in session players are olmak; az Oyuncular formda. az in shape. bulunmak. az miktarda bulunmak. 1. yak ın olmak, ufukta olmak: Victory is in sight. Ufukta zafer görünüyor. 2. görülmek, gözle seçilmek. 1. (with) (ba şkalarına) adım uydurmak. 2. with -e ayak uydurmak: We´re in stepgülmekten kas ıklarıça ğa ayak uydurduk. k. dili with the times. Biz çatlamak.

be in store for be in straitened circumstances be in substantial agreement be in sympathy with be in sync be in tatters be in tears be in the black be in the clear be in the doldrums be in the employ of be in the know be in the lead be in the limelight be in the making be in the market for be in the mood to/for be in the pink be in the pipeline be in the process of be in the red be in the right be in the running be in the same ballpark be in the soup be in the swim be in the throes of death be in the way be in the wind be in the wrong be in town be in transit be in trouble be in vogue be in with be in with be in work be in/under one´s charge be incapable of be inclined to be included be inconsistent with be incumbent on be indicative of be indifferent to be ineligible for be infatuated with

(bir şey) (birini) beklemek: A surprise is in store for you. Seni bir sürpriz bekliyor. içinde ya şamak, darlık içinde olmak. yoksulluk temelde anla şmak, temel noktalarda hemfikir olmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. senkronik olmak, senkronize edilmi ş olmak. 1. lime lime olmak, yırtık pırtık olmak. 2. (ad, şöhret v.b.) mahvolmak. ağlamak. borcu kalmamak, borçlu olmamak. şüphe altında olmamak; masumluğu ispatlanmış olmak. f. 1. (bir şeyi) (bir yerden) kald ırmak/uzaklaştırmak/yok bulunmak. 2. (birinin işleri) kesat 1. den. rüzgâr ın esmediği bir bölgede etmek: Clear the table! Sofrayı olmak.için) çals ıkıntısı çekmek; efkârlı olmak. (birisi 3. can ışmak. (bir konuda) ço ğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek. önde/başta gitmek. ilgi odağı olmak. hazırlanmakta olmak; oluşmakta olmak: There´s a new age in the making. alma niyetindeolu şmakta. -i satın Yeni bir devir olmak. canı (bir şeyi) yapmak istemek: I´m not in the mood to go there. Canım oraya gitmek istemiyor. turp not in the mood for company. Kimseyle 1. sapasa ğlam olmak, I´m gibi olmak. 2. en güzel halinde olmak. k. dili hazırlanmakta olmak. sürecinde olmak, -mekte olmak. borçlu olmak. haklı/doğru olmak. adaylardan biri olmak. -e yak ın olmak. s. kabataslak, yaklaşık: Give me a ballpark figure. Bana kabataslak dertte olmak. k. dili ba şı bir rakam söyle. (of things) k. dili faal bir hayat sürmek; faal bir sosyal hayat ı olmak. can çekişmek. engel olmak, ayak alt ında olmak. k. dili (bir şeyin) (gerçekleştirilmeden önce) sözü edilmek: It´s been in the wind for some time now. Epey zamand ır sözü ediliyordu.sendeydi. suçlu/kabahatli olmak: You were in the wrong. Kabahat

şehirde olmak.
(insanlar/mallar) yolda olmak; (insanlar) bir yerden ba şka bir yere geçmekte olmak; (mallar) bir yerden ba şka bir yere taşınmakta olmak. başı belada olmak. 1. moda olmak. 2. ra ğbette olmak. 1. ile arkada ş olmak, ile arası iyi olmak. 2. (birinin) gözüne girmiş olmak. k. dili (biriyle) çok iyi geçinmek; (birinin) gözüne girmi ş olmak. k. dili çalışmak, işi olmak, iş sahibi olmak: He´s been in work since May. Mayıstan berialtında olmak. sorumlulu ğu çalışıyor. -i yapamamak, ... yetene ğinin dışında olmak. -e meyli olmak. (in) -e dahil olmak/edilmek. ile çelişmek. -in sorumlulu ğu -e ait olmak, -e düşmek: It is incumbent on you to educate your children. Çocuklar ının eğitiminden sen sorumlusun. i. -i göstermek, -e işaret etmek. -e karşı ilgisiz olmak, -e ilgi göstermemek: He´s indifferent to her. Ona karşı ilgisiz. (şartlara uymadığı için) -e alınamamak/katılamamak. -e deli gibi â şık olmak.

be infested with be informed about be inherent in s.t. be insensible be insensitive to be intended for be intent on be interested in be intimate with be into be intrinsic to be involved in be involved with be itching to be jealous of be keen on be lacking be laid up be late be leery of be left holding the bag be left holding the sack be left stranded be liable be littered with be loath to do s.t. be located in be long on be lost on be lousy with be low in be low on be low on one´s list be mad about be mad on be marooned be master of be mindful of be misguided be mistaken be mixed up be mixed up in be mixed up with be mounted on be much sought after be mysterious about be nauseated

-in içinde/üzerinde çok olmak, ile dolu olmak: The area´s infested with bandits. Bölge olmak. dolu. -den haberdar haydut bir şeyin aslında var olmak. 1. to -i hissedememek. 2. to -e kar şı ilgisiz olmak; -e aldırmamak. 3. of (tehlikeden) habersiz olmak; -i farkedememek. 1.-e karşı ilgisiz olmak; -e aldırmamak. 2. -e duyarlı/hassas olmamak. için amaçlanmak, için olmak: This book is intended for children. Bu kitap çocuklar için olmak: He is intent on solving the problem. Sorunu çözmeye 1. -e kararlı yazılmış. kararlı.duymak, -e merakl ı olmak: She intent on his work that he Edebiyata -e ilgi 2. -e dalmış olmak: He was so is interested in literature. lost all ilgi duyuyor. My uncle is interested in reptiles. Amcam sürüngenlere ile samimi olmak. k. dili (bir işle) uğraşmak; merakı (bir şey) olmak. Dividing two into twelve gives six. On iki bölü iki e şittir altı. -e özgü olmak. 1. -e kar ışmak: She was once involved in a scandal. Bir zamanlar bir skandala a şk ışmıştı.olmak. k. dili ile kar ilişkisi 2. ile meşgul olmak, ile uğraşmak: He´s involved in a -e can atmak. -i k ıskanmak.

İng., k. dili -e çok hevesli olmak, -e meraklı olmak, -e düşkün olmak: be keen olmamak; aktörlü ğe hevesli olmak. 1. ... on acting ... eksik olmak: Something´s lacking here. Burada bir eksiklik var. 2. in -de ... olmamak: He´s lacking(hastal ık v.b. nedeniyle) ıl 1. biriktirilmek, ilerisi için saklanmak. 2. (with) in intelligence. Onda ak yatakta/evde kalmak, zorunda olmak, yata ğa mahkûm olmak. (for) (-e) geç kalmak (-e) gecikmek.
-den çekinmek. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. bak. be stranded. 1. for -den sorumlu olmak. 2. to (biri) ... e ğiliminde olmak. 3. to ... ihtimali olmak: He´s liable (şeyler) ile darmadağınık olmak. ihtimali yüksek. gelişigüzel atılmış to get caught. Onun yakalanma 1. bir şeyi yapmayı hiç istememek. 2. bir şeyi yapmaktan çekinmek. -de bulunmak/olmak. -in fazlas ı olmak. -i etkilememek. k. dili 1. ile dolu olmak, ile kaynamak. 2. (birinde) bir şey çok olmak: He´s lousy miktar ı az olmak: It´s lowı in cholesterol. Onun kolesterolü az. -in ... with money. Onun paras çok. k. dili (bir şeyin stoku) az olmak: We´re low on wood. Az odunumuz kaldı. k. dili -in önemli sayd ığı işlerden olmamak: That´s low on my list right now. O şimdi benim gibi sevmek, -e ç ılgınca âşık olmak. 2. -e bayılmak. k. dili 1. -i deli için ön planda değil.

İng., k. dili, bak. be mad about.
(on) (-de) mahsur kalmak. -in ustas ı olmak. 1. -i hatırında tutmak. 2. -e dikkat etmek. 1. (insan) yan ılmak. 2. yanlış olmak. yanılmak. zihni karışmak. -e karışmak, -e bulaşmak. ile ilişkisi olmak. (binek hayvan ına) binmiş olmak. çok aran ılan/istenilen bir şey/biri olmak, çok rağbette olmak, çok rağbet görmek. k. dili -in ne oldu ğunu açıklamaktan kaçınmak; ... hakkında konuşmaktan kaçınmak; ... konusunda doğru dürüst cevap vermemek. midesi bulanmak.

be necessary be no great shakes be no slouch at/as a be noncommittal be none the worse for be nonplussed be notable for be noted for be nothing but skin and bones be noth-ing to write home about be nuts be nuts about be o.s. be obliged be obliged to do s.t. be oblivious of/to be obsessed by/with be of capital importance be of one mind be of prime importance be of service to be of the same mind be of use be of use for s.t. be of value be of/in two minds about be off be off guard be off in one´s calculations be off one´s nut be off one´s rocker be off one´s trolley be off sick be off the air be off the beaten track be offended be OK, OK be on be on a better footing than ever be on a diet be on a par with be on an even keel be on display be on edge be on familiar ground be on fire be on good terms

gerekmek, lazım olmak/gelmek, icap etmek. k. dili üstün biri olmamak. k. dili (belirli bir konuda) hiç fena olmamak, baya ğı iyi olmak: He´s no slouch as an artist. Ressamrengini belli etmemek. belirli bir cevap vermemek; olarak baya ğı iyi. (bir şeyden) (birine) hiç zarar/halel gelmemek: They were none the worse for it. Onlara hiç zarar ı olmadı. şaşkına dönmüş olmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. k. dili bir deri bir kemik kalmak. k. dili tamah edilecek bir matah/mal olmamak. aklını oynatmış olmak, kafadan kontak olmak. 1. -in delisi olmak. 2. -in hayran ı olmak, -e deli olmak. kendisi gibi davranmak, normal bir şekilde hareket etmek. memnun olmak: I´d be obliged if you´d come early. Erken gelirsen memnun olurum. mecbur olmak. bir şeyi yapmaya (etrafında olup bitenlerin) farkında olmamak. -i aklına takmak, aklı -e takılmak. çok önemli olmak, çok önem ta şımak. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. çok önemli olmak. -e yardımı dokunmak, -e yardım etmek. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. yardım etmek. bir şeye yaramak. değerli olmak. -in hakk ında kesin bir karara varamamak. 1. gitmek; yola ç ıkmak. 2. (elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; (elektrik/ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The tetikte olmamak. hesabında yanılmış olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, aklını oynatmış olmak. k. dili ç ıldırmış olmak. k. dili kafadan kontak olmak. hastalık nedeniyle işe gelmemiş olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmamak; yayımda olmamak. k. dili her yerden uzak bir yerde olmak, da ğ başında olmak. gücenmiş/alınmış olmak. iyi olmak. 1. (elektrik/su/gaz) aç ık olmak; (elektrik/ışık) açık olmak. 2. (makine/ayg ıt) çalışmak, açık olmak. araları her zamankinden daha iyi olmak. perhiz yapmak, rejim yapmak. ile aynı/eşit derecede/değerde olmak. 1. başta ve kıçta çektiği su aynı olmak, (gemi) dengede olmak. 2. k. dili her şey yolunda olmak. sergilenmek. sinirleri gergin olmak. 1. bildiği bir yerde/yörede bulunmak. 2. bildiği bir konuyla ilgilenmek. yanmak. (with) (biriyle) aras ı iyi olmak: Ece´s on good terms with Ayşen. Ece´nin Ayşen´le arası iyi.

be on guard be on its way out be on one´s hands be on one´s last legs be on one´s mettle be on one´s own be on one´s own responsibility be on one´s toes be on one´s way out be on overtime be on pins and needles be on probation be on s.o.´s side be on s.o.´s trail be on s.t.´s trail be on show be on skid row be on speaking terms be on strike be on tap be on target be on television be on tenterhooks be on the air be on the alert be on the ball be on the decline be on the defensive be on the go be on the high (low) side be on the house be on the level be on the make be on the mend be on the point of be on the right road be on the road be on the safe side be on the shelf be on the skids be on the spot be on the table be on the telephone be on the tip of one´s tongue be on the tip of one´s tongue be on the up-and-up be on the wane

1. nöbet tutmak. 2. tetikte olmak. -in devri kapanmak üzere olmak. (yük sayılan bir şey/biri) -in başında olmak, -in sorumluluğunda olmak. ömrü/miad ı dolmak üzere olmak. elinden geleni yapmaya hazır olmak. 1. başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi kendini geçindirmek, ba şının çaresine bakmak. 2. yalnız başına kalmak. (yaptığı şeyden) kendisi sorumlu olmak. k. dili uyan ık/dikkatli olmak. çıkmak: We were just on our way out. Biz şimdi çıkıyorduk. fazla mesai yapmak, mesaiye kalmak. k. dili diken üstünde olmak, endi şe içinde olmak.

şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak. 1. birinden yana olmak, birinin taraf ını tutmak. 2. birinin lehinde olmak, birine yararltakip etmek; birinion your side. Genç olman lehinedir. birinin izini ı olmak: Youth is aramak.
1. (av köpe ği) avın izini takip etmek: The dogs´re on the trail. Köpekler iz sürüyor. 2. bir şeyi takip etmek; bir şeyi aramak. sergilenmekte olmak. k. dili serseri ve sefil bir hale dü şmüş olmak. (with) (biriyle) selamla şıp konuşmak. grev yapmak. 1. k. dili hazır bulunmak. 2. (bira) fıçıdan alınıp satılmak. 1. (bir tahmin) do ğru çıkmak. 2. (bir iş) belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek. televizyonda olmak; televizyona ç ıkmak. endişe içinde olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmak; yayımda olmak. tetikte olmak. argo ak ıllı ve dikkatli olmak. (kuvvetli/yüksek bir durumdan) dü şmekte olmak: The birthrate is on the decline. Do ğum oranı olmak. savunma durumunda düşmekte. The Roman Empire was on the decline. birtak ım işlerle meşgul olmak. oldukça pahalı (ucuz) olmak. ... işyerinin ikramı olmak, ... şirketten olmak: Your meal tonight is on the house.do ğruyu söylemek. k. dili Bu geceki yeme ğiniz lokantamızın ikramı. k. dili 1. kö şeyi dönmeye çalışmak; statüsünü yükseltmeye çalışmak. 2. cinsel ilişki için eş aramak. (hasta) iyile şmek. -mek üzere olmak: He was on the point of going. Gitmek üzereydi. doğru yolda olmak. 1. yolda olmak, seyahat etmek. 2. yola ç ıkmış olmak. 3. to -e doğru ilerlemek. ihtiyatlı davranmak. 1. k ızağa çekilmiş olmak; emekliye ayrılmış olmak. 2. (kadın) evde kalmış olmak.kötü bir durumda olmak, kötüye gitmek. k. dili olayın geçtiği yerde bulunmak. 1. teklif edilmiş olmak. 2. (tasarının/meselenin) görüşülmesi/tartışılması ileri birtelefonda olmak/konu şmak. k. dili tarihe b ırakılmış olmak. k. dili dilinin ucunda olmak: It was on the tip of my tongue. Dilimin ucundaydı. ucunda olmak. k. dili dilinin k. dili yalans ız konuşmak; dürüst bir şekilde davranmak: I think he´s on the up-and-up. Bence numara yapm ıyor. azalmakta/batmakta/sönmekte/sonuna yakla şmakta olmak.

be on the watch be on the wing be on to be on top of be on top of the world be on top of the world be on top of things/the news be on trial be on vacation be one jump ahead be one with be one´s own man be one´s own man be one´s own master be onto a good thing be open to dispute be operated on be opposed to s.t. be oriented towards be out be out and about be out for s.o.´s blood be out in force be out in left field be out in one´s reckoning be out of be out of a job be out of character be out of character be out of commission/kilter/whack be out of control be out of earshot be out of favor (with) be out of it be out of line be out of luck be out of one´s mind be out of one´s mind be out of order be out of place be out of place be out of plumb be out of practice be out of practice be out of print be out of print be out of reach

1. tetikte olmak, kulak kesilmek. 2. nöbette olmak. uçmakta olmak, uçmak. k. dili (birinin) ne halt/haltlar yedi ğini/karıştırdığını bilmek. k. dili (duruma) hâkim olmak. k. dili çok mutlu olmak, sevinçten uçmak. k. dili sevinçten uçmak, ayaklar ı yere değmemek, bastığı yeri bilmemek. k. dili olup bitenlerden haberdar olmak. 1. yargılanmak. 2. denenmek. tatilde olmak, tatil olmak: Schools are on vacation. Okullar tatil. k. dili 1. (of) (-den) önce davranarak avantajl ı durumda olmak. 2. of -den iki adımfikirde olmak. ile aynı ileride olmak. başına buyruk olmak. yerini korumak. başına buyruk olmak. k. dili yağlı bir iş bulmuş olmak. (bir şey) tartışılabilmek, tartışmaya açık olmak. ameliyat olmak. bir şeye karşı olmak, bir şeyin aleyhinde olmak. -e yönelmiş olmak. 1. dışarıda olmak: He´s out at the moment. Şu an burada değil. 2. (belirli bir miktar para) gitmek; (para) aç ığı olmak: I had to buy them lunch, and (nekahetten sonra) d ışarı/sokağa çıkıp gezmek. k. dili birinin hakk ından gelmek istemek. k. dili ortalıkta çok olmak. argo çok yan ılmış olmak. hesabında yanılmak. 1. (bir şey) tükenmiş olmak, kalmamak: We´re out of gas. Benzinimiz bitti. By the time he reached the top of the hill he was out of breath. Yoku şun işsiz olmak. (bir davran ış) (birinin) karakterine uymamak. (bir davran ış) birinin her zamanki davranışlarına uymamak. k. dili bozulmu ş olmak. 1. kontrolden ç ıkmış olmak, frenlenemez olmak. 2. (biri) dizginlenemez olmak. oldu ğu için) işitememek, duyamamak. (uzakta (birinin) gözünden dü şmüş olmak. argo başka bir dünyada yaşamak, hayal dünyası içinde olmak. 1. yersiz/uygunsuz/yak ışıksız olmak, yakışık almamak. 2. sıradan çıkmış olmak. şansı olmamak, şansı yaver gitmemek. 1. aklı yerinde olmamak, aklını kaçırmış olmak. 2. çok öfkeli olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, delirmiş olmak, keçileri kaçırmış olmak. 1. (makine/ayg ıt) bozulmuş/bozuk olmak, çalışmamak. 2. düzensiz olmak. zamanki) yerinde olmamak. 2. yersiz/uygunsuz/yak ışıksız olmak, 1. (her 3. usule ayk ırı olmak. 4. uygunsuz olmak. yak ışık almamak.olmamak. 2. uygun dü şmemek. 1. (fiilen) yerinde

şakulünde olmamak, şakulden kaçmak. (uzun zamandan beri bir şeyi yapmadığı için) (onu) iyi yapamamak. formda olmamak; formdan dü şmüş olmak. (kitabın) baskısı tükenmiş olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmamak, kitapçılarda bulunmamak, (kitabın) baskısı tükenmişerişilemez olmak. 1. el altında olmamak. 2. olmak.

be out of season be out of shape be out of shape be out of sorts be out of sorts be out of step be out of stock be out of sync be out of the hole be out of the picture be out of the question be out of the running be out of the running be out of the woods be out of the woods be out of this world be out of this world be out of touch be out of touch with be out of work be out of work be out on maneuvers be out on strike be out on the end of a limb be out on the town be out on the town be out to be out to lunch be over be over and done with be over one´s head be over s.o. be over the hump be overcome by/with be overdrawn be overgrown with be overjoyed be overwhelmed by/with be overwhelmed with be par for the course be parallel with/to be peeved at be peopled by/with be perishing be pertinent to be pissed be pleased to do s.t.

-in mevsimi bitmiş olmak. formunda olmamak. 1. formda olmamak, formdan dü şmüş olmak. 2. şeklini kaybetmiş olmak, kalıpsız olmak. k. dili sinirleri ayakta olmak. k. dili can ı sıkkın olmak, keyfi kaçmak/bozulmak. 1. (with) (ba şkalarına) adım uydurmamak. 2. with -e ayak uydurmamak. stokta bulunmamak. senkronik olmamak, senkronize edilmemi ş olmak. k. dili borçtan kurtulmu ş olmak. k. dili (biri) sahneden çekilmi ş olmak, işin içinde olmamak. k. dili söz konusu olmamak, dü şünülmemek, uygun sayılmamak. (yarışmadan) elenmiş olmak. adaylıktan elenmiş olmak. (hasta) hayati tehlikeyi atlatm ış olmak. k. dili tehlikeyi atlatm ış olmak. argo çok güzel/harika/süper olmak. k. dili süper/fevkalade güzel/fevkalade/harika/harikulade olmak. 1. (with) (biriyle) iletişim içinde olmamak. 2. dünyada olup bitenlerden haberitemasta bulunmamak. konuya) habersizgeli şmeler hakkında bilgisi 1. ile olmamak. 3. with (bir 2. -den ait yeni olmak. işsiz olmak. işsiz olmak. ask. manevra yapmak. grevde olmak. desteksiz kalmak. şehirde yiyip içip eğlenmek. k. dili şehirde zevk peşinde koşmak. (bir amaç) pe şinde olmak; (bir şey) için fırsat kollamak: He´s out to get him. ğle yemeği yemeye çıkmışiçin fırsat kolluyor. They´re out to win the 1. ö Onun hakk ından gelmek olmak. 2. argo kafası izinli olmak. 3. argo kafası olmak, bitmek, sona ermek: The concert´s over. Konser bitti. It´s bitmiş pek çalışmamak. over between us.bitmiş ızda her şey bitti. k. dili tamam ıyla Aram olmak. 1. (su) boyunu geçmek/a şmak. 2. (birinin) bilgisi/yeteneği dışında olmak. birinin amiri olmak; birinden daha yüksek bir görev/makam/rütbe sahibi olmak. zor tarafını atlatmış olmak, düze/düzlüğe çıkmak. işin en -den (kötü bir şekilde) etkilenmek: She was overcome by the smoke. Dumandan dolaygöstermek. 2. hesab ından overcome with emotion. Öyle 1. borç bakiyesi ı kendinden geçti. He was fazla para çekmiş olmak; (hesaptan) fazlav.b.) ile kapl ı/örtülü olmak. (yabani bitkiler para çekilmi ş olmak. çok sevinmek. 1. (duygulara) yenik dü şmek, yenilmek. 2. (sorumluluk, ağır bir iş v.b.) altında ezilmek. garkolmak. -e boğulmak, -e k. dili normal sayılmak. 1. -e paralel olmak. 2. -e benzemek. -e sinirlenmek, -e sinir olmak. (bir yerin) halk ı/personeli -den oluşmak/ibaret olmak. 1. çok ü şümek. 2. (hava) çok soğuk olmak. ile ilgisi olmak, ile ilgili olmak. 1. off k ızmış/sinirlenmiş olmak. 2. İng. fitil/çok sarhoş olmak. (bir şeyi) memnuniyetle yapmak: I´d be pleased to do it. Memnuniyetle yaparım.

şakulünde olmak.. iskandil etmek. 2.´s due -den memnun olmak. düpedüz. fiyatı . to. k. be resigned to be responsive be retired be revolted by be rid of be ridden with be rife be round the bend be rumored be s. dili (bir sisteme) ba ğlı olmak. şakullemek. -den kurtulmak: We´re rid of them now! Onlardan kurtulduk artık! ile dolu olmak: This building is ridden with rats. olduğu söylenmek: He ilgisi olmak. 2.. -den olumlu bir şekilde etkilenmek. söylenilmek. -e hazır olmak.. -e meyilli olmak. k.o. (bir eylemi) defalarca yapmak: She was profuse in her praise of him. be plugged into be plumb be pocked with be poised for be poised for battle be poised in the sky be poles apart be polluted be positive (of/about) be possessed of be possessed with be predicated on be predisposed to be prejudicial to be prepared be prepossessed by be pressed be pressed for time be pretty well suited to be priced at be privy to s. hazır/hazırlıklı olmak. -e ğilimi -e karşı dayanıklı/dirençli olmak. dolu olmak. to -ehonest . tutkusuyla yan ıp tutuşmak: He was possessed with a desire to see Africa.. şakulüne getirmek. 1.s. 1. çok iyi bir şey olmak.. olmak. -den tiksinmek. dili gerçekten. sava şa hazır bir şekilde beklemek. cevap vermeye istekli olmak. -e meyilli/e ğilimli/yatkın olmak. . f. k. 3. dili -in az vakti olmak.´s secrets be profuse in be prone to be proof against be proper to be proud of be provoked at be pushed for money be pushed for time be puzzled Be quick about it! be quite something be quits be related be reputed to be . 2. 2. 1. -e uygun/özgü/ait olmak.o. bak. Çabuk ol/olun! 1.. delirmiş olmak. (ile) is reputed to 3. (kuş) havada hareketsizmiş gibi durmak. -e sahip olmak. birinin s ırdaşı olmak. 2. Onlarla akrabalğu bağı yok. ask. z. ile övünmek. -in üzerine kurulmuş olmak. Afrika´yı-e dayalı olmak.. afallamak. -e iyi uymak. to tıb. olağanüstü bir şey olmak:hesapla şmış olmak. Onun dürüst bir insan oldu ğu söyleniyor. to -e razı olmak. görme tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. kendinden memnun olmak. 1. olmak. (to) (ile) akrabalık bağı olmak: He´s not related to them. Onu çokeövdü. Onlar birer milyona satılıyor. -in vakti çok daralm ış olmak. zamanı dar olmak. 2. ın olmak. herkese nasip olmamak. kirli olmak. (çukurlar) ile 3. k. ile iftihar etmek. oldu ık sanılmak. -e dayanmak. k. .s. (to) (ile) ilgili olmak. to be made a countess these days.. şaşırmak. -e satılmak: They´re priced at a million liras each. sıkışık olmak. Bu binada fareler kaynıyor.. .. birinin hakk ı olmak.be pleased with be pleased with o.. -e zararlı olmak. -den gurur/k ıvanç/övünç duymak. dili It is quite something 1. (tedaviye) cevap vermek. be an person. dili para s ıkıntısı çekmek. -den kurtulmu ş olmak. dili keçileri kaçırmış olmak. k. birbirine zıt olmak. sıkışık bir durumda olmak. to -e duyarlı/hassas olmak. (-den) emin olmak. emekli/tekaüt olmak. -e k ızmış/sinirlenmiş olmak. a ğızdan ağıza dolaşmak. resign o. çok yayg İng. -e kendini kaptırmak..

dili -e fazla yumu şak davranmak.´s shadow be s.. (belirli bir konuda) birinin eksikliği olmak: He´s short on smarts. O gizli bir programa göre (belirli bir zamanda) olmak. 1. -in taraf ını tutmak. set on going. Kendi önyargılarının (bir şey) (belirli bir miktarda) eksik olmak. olmak. k..o. 2. Şiirlerinde yer yer mizah var.” “Yusuf öldü. be somewhat of a . kusmak. . başını kaşıyacak vakti olmamak. -den bahsetmekten çekinmek. dili çok zor bir durumda kardan mahsur kalmak. (bir şeyi) çok az yapmak/kullanmak. k.. 1. Gitmeyi kendi kurdu ğu düzenden on aklına koymak: He´s -in tutsa ğı olmak: She was shackled by her prejudices. k..t. 2. Bende beş kitap eksik. -den kurtulmak. üzgün olmak: “Yusuf died.olmak.” Işwas sorry to see her go.. programda olmak. yetmemek... tamamen birleştiğini belirtir: Alibeyköy is solidly for our man. Köy da ğların ortasında bulunuyordu. Çok az över.. Örümceklerden korkuyorum. (varolan şeyler/birileri) kâfi gelmemek. . (biri) adam ı tutuyor. He´s one (belirli bir şeyin) kısaltması/kısası olmak. 1. in disguise be scared be scheduled Be seated. I´m sorry I´ve k. k.t. ayrı yaşamak. İng. -i çok özlemek. k. dili Tereya ğını esirgeme! He´s a fight. -den yana olmak. İng. huk. 2. k. dili -den illallah demek: I´m sick and tired of this! Bundan illallah! midesi bulanmak. ayrılmak. I´m scared of spiders. 1.) (birinde) tutsağıydı. be sore about be sorry be soused be sparing in/with be spoiling for be spread-eagled birinin gölgesi olmak. köşeye sıkışmak. to (bir şey) yapmak istemek. esirgemek: Don´t be sparing with the butter!ka şınmak: He is spoiling for sparing Dövüşmek için kaşınıyor. pek-işaşmayan biri olmak. Gitti ğine üzüldüm. (bir şeyde) (bir öğe) yer yer bulunmak: Her poetry is shot through with humor. dili sarho olmak. çıkıştıramamak: I´m short five books. Şehir bir nehrin kenarındaiyi yapmak. tarifeye göre (belirli bir zamanda) olmak: His flight is scheduled to arrive at three o´clock in the Oturunuz. büyük bir Bir yana kayk ılmış oturuyordu. olmak: He´s somewhat of . dili iyi durumda Bu konuda kanunda yaz ılı bir şey yok. dili işten başını kaldıramamak. üzülmek..” “I´m sorry.” “Üzüldüm. olmak: She´s something of a philosopher. k. dili -e k ızgın/gücenik olmak. .. k. -den çekinmek. (biri)bir şey çapında bir . 2. Onda pek kafa yok.. gibi bir şey herkes bizim kendi çapında bir .. dili (birinin) her şeyi tıkırında olmak. (belirli bir miktarı) (s. gibi bir şey Filozof gibi kendi o. O aslında Tanrının bir lütfudur.. a poet.. hakk ında hiçbir şey dememek/söylememek/yazmamak: The law is silent on this point. birinin yan ından ayrılmamak. -i merak etmek. 1. k. (bir yerden) (belirli bir uzaklıkta) 1. (bir yerde) bulunmak: The town´s situated on a river. bir şey kılığına girmiş olmak: That´s a blessing in disguise. -de personel eksikliği olmak. dili iliklerine kadar ıslanmak.be s. 2. (bir işin) ustası olmak. İng. be separated be set be set in one´s ways be shackled by be short be short for be short of be short on be shorthanded be shot of be shot through with be shy about be shy of be sick be sick and tired of be sick at one´s stomach be sick for be sick of be silent on be sitting pretty be sitting pretty be situated be skilled in be slanted towards be slated be slumped to one side be snookered be snowed in be snowed under be soaked in be soaked to the skin be soft on be solicitous be solidly for be something of a . 1. hasta olmak. Fincanlar ımız kâfi değil. bulunmak: The village was set deep in the mountains. eksik olmak: We´re short of cups. kalmak/bulunmak. (bir şeyi) bulunuyor. (of) (-den) korkmak: He´s actually a conservative in disguise.kayk ılmış/yaslanmış olmak: He was sitting slumped to one side. ile dolu olmak. -den bıkmış olmak. about -e ilgi göstermek. planda olmak: Construction is slated to start on Monday.. kol ve bacaklar ı yana açılmış durumda yatmak. (bir giysi) (birine) k ısa gelmek. bir yana Plana göre in şaat pazartesi günü başlayacak. Görüşlerin Alibeyköy´de olmak. 2. Şair gibi bir şey o. in his praise.

. ile kaplanmak. 1. var olmak: Two hours later the pain was still there. 1. hissini vermek. dili (birine) â şık olmak. -den daha az önemli olmak. -in ölümüne neden olmak. Bu meclisin (bir şeyden) aşağı kalmak. intihar etmeyi dü şünmek. söyleyecek sözü kalmamak. dili meteliksiz olmak. 1. Buras ı denizden -den ku şku place is -den şüphe etmek. (-e) şaşakalmak.be square be starved for be sticky be stir crazy be stone broke be stone cold be stone deaf be straight with be stranded be strange bedfellows be strange to be strong for be strong in be strong on be studded with be subject to be subordinate to be subsequent to be subservient to be sufficient be suffused with be suggestive of be suicidal be suitable for be supportive be supposed to be surcharged with be sure of o. aşırı miktarda olmak. be ş parasız olmak. Bu masa toz içinde. Onların evi misafirlerle dolup k. with k. (biri/bir şey) için özel olarak yapılmış olmak. ile meşgul olmak. (bir şey) (başka tears. (bir yer) (birine) yabanc ı olmak. (belirli bir) izlenim bırakmak. On beş saat boyunca havaalanında mahsur kaldık. -den etkilenmek.çok duymak: He´s (iki kişi) hesaplaşmış (bir şeyin) eksikliğini/yokluğunu (iki kişi) fit olmak.bir yerde uzun 3. (gemi) karaya 1. duvar gibi olmak. -i çok be ğenmek. (yüzey) yap ış kalm olmak.. Bu gelir vergiye tabidir. O girdiğinde ayağa kalkmanız bekleniyor. (at/by) hastalanmak. The courtyard was thick with smoke. içinde boğulmak: He´s swamped with work. 2. Avlu duman içindeydi. 2. 2. ı kaldıktan sonrazorluk ç ıkarmak. k. 2. oturmuş birbirine zıt oldukları halde belirli bir amaç için 2. about k. süre kapal dili (bir konuda) bunalmış olmak. k.. (birine) doğru söylemek. dili (bir hesap) görülmü ş olmak. k. 1. This is subject to confirmation by the assembly. yapışkan olmak. çok şaşırmak. (bir şey) çok bulunmak. destek vermek. -e tabi/ba ğlı olmak: This income is subject to taxation. k. -in kurban ı olmak. İki saat sonra hâlâ ağrı vardı. -in hizmetinde olmak: Should faith be subservient to reason? İnanç aklın hizmetinde mi yetmek. 1. k..susceptible to naval attacks. dili tamamen sa ğır olmak. -i çok desteklemek. dili nemli olmak.birlikte çalışmak. (bir hastalığa) karşı direnci olmamak. k. dili tamam ıyla soğumuş olmak. 2. 1. -den hoşlanmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. -e uygun olmak. olmalı? (belirli bir renge) boyanmak. 2. yeterli olmak. ile She´s always there when you with her. beklenmek: You´re supposed to stand up when he walks in. . 2. dili -i çok sevmek. bir olaydan) sonra olmak/vuku (belirli (ba şkasının) emrinde (belirli bulmak. gerekmek. (biri) için biçilmiş kaftan olmak. 1. buz gibi olmak. Gözleri ya şla doluydu. 2. (biriyle) do ğru/yalansız konuşmak. k. dili hık demiş (birinin) burnundan düşmüş olmak. (bir şeyin) yabancısı olmak. (bir şey için) kolay bir hedef olmak: This duymak. yer yer bulunmak. kaplı olmak: This table´s thick needdust. They´re swamped with guests. (belirli bir konuda) iyi/yetenekli olmak. -e teğet geçmek. 1. 2. be surrounded by/with be susceptible to be suspicious of be swamped with be sweet on be sympathetic to/towards be tailor-made for be taken aback be taken ill be taken up with be taken with be talked out be tangent to be tantamount to be the death of be the spitting image of/be the spit and image of be the victim of be there be thick with 1. etrafı (bir şey/birileri) ile çevrili olmak. Çok fazla işi var. ile dolu olmak: Her eyes were suffused with bir şeyi) akla getirmek. (birine) dürüstçe davranmak. (hava) yapış yapış olmak. kendinden emin olmak. dili (biriyle) aç ık konuşmak. çok miktarda . ile eşanlamlı olmak. bir olayı) takip etmek. mahsur kalmak: We were stranded at the airport for fifteen hours. lazım olmak: You´re ile dopdolu olmak. -den sonra gelmek. olmak. ile aynı olmak. Ne zaman ihtiyacın olsa 1. . starved for affection.s. Sevgiden yoksunyapış ış.

-den dolayı cesareti kırılmamak: She was undaunted by the difficulty of the task. (para)b(hukuki -den usanmak. belirli birkaç amaç için kullan ılabilmek. tied e ğlenmek. (bir şeyin) (belirli bir şeye/yere) verilmesi planlanmak. 2. dili içkili olmak.´s disadvantage be to s. göz hapsi altında olmak. (with) k. 2. (with) (-i) bitirmiş olmak: Are you yaramaz kendi yetenekleriyle idare etmek zorunda kalmak. kalmak. aday gösterilmesi planlanmak. 2. -den âciz olmak: She was unable to come. Çevresindekilerin fark ında değil.o. -den haberi olmamak. dili 1. . birinin zarar ına olmak. Karar ı yalnız -i hiç çekememek.´s thumb be under stress be under suspicion be under the assumption that be under the influence be under the sway of 1.´s discredit be tolerant be too much for be true to be true to one´s word be tuckered out susamak: I´m thirsty. -ememek. 1. (biri) işe 1. (of) (-den) utanmamak/utanç duymamak. tutuklu olmak. -den rahats ızlıksurroundings. Susad ım. of (organizma v. -e man. görüşülmekte olmak. 1. -den yılmamak. koruma altında olmak. saldırılara maruz kalmak. k. (birinin) (belirli bir yere) uygun bir k. donakalmak. k. zan altında bulunmak. 2. of -e bağlı olmak. I am unable to make the decision by myself.) -e tahammül etmek. tamirde olmak. dili iki ki şi arasındaki ilişki bitmiş şaşırıp kalmak. gücünü a şmak: These stairs are too much for an için çok zor olmak. -amamak. tutuklu olmak. -in old sadık Ya şlı bir adamın bu merdivenleri çıkması çok zor. Sabah erken kalkmaya al ışık değil. -e dayanmak. olmak: Sevda yalnızca olmak. be unable to be unable to bear/stand the sight Gelemedi. yönden) ancak suçlusu olmak. 2. yere) son derece memnun olmak: I´m tickled to hear they´re coming. 2. k. sanmak. stres içinde olmak. 2. (of) (-e kar şı) hoşgörülü olmak. çok yorulmuş olmak. (birinin) (belirli bir dili 1. varsaymak. -in nüfuzu alt ında olmak.b. yeminli olmak. sözünü yerine getirmek. -i çok istemek. zannetmek. -e hiç tahammül edememek. 1. me şgul olmak. -i hiç dü şünmemek: Don´t be thoughtless of the future! Geleceği düşün!/Geleceği düşünmezlik etme! through? Bitirdin mi? 2.o. in (para) (belli bir şeye) yatırılmış olmak. of be unable to get a word in karşısındakinin fazla konuşmasından dolayı ağzını açamamak. Mark ın değeri sterlininkine bağlı. Geleceklerini duymak beni son derece memnun etti. inşaat halinde olmak. edgewise -e alışık olmamak: He is unaccustomed to getting up early in the be unaccustomed to morning. (of suspicion) şüphe altında olmak. turşuya dönmek. birinin aleyhine olmak. (manevi) bask ı altında olmak. -e susamak. dili bir kad ının tahakkümü altında olmak. topa tutulmak. üzerinde dü şünülmek. hayretler içinde kalmak. dili birinin kontrolü alt ında olmak. -e tabi olmak: The value of the mark is çok to the value the pound. 1. They are be uncomfortable with be undaunted by be under a ban be under a cloud be under arrest be under attack be under consideration be under construction be under custody be under discussion be under guard be under house arrest be under oath be under pressure be under repair be under s. farzetmek. sözünü tutmak. dili pestili ç ıkmak. 3. -den ıkmak. (yap ı) fazla yük altında bulunmak. alkollü olmak. k.o. k. dili 1. -in egemenliği altında olmak.be thirsty be thirsty for be thoughtless of/for be through be thrown back on one´s own resources be thunderstruck be ticketed for be tickled be tied to be tied to a woman´s apron strings be tied up be tired of be to blame for be to s. tamir edilmek. birinin şerefini lekelemek. be -unashamed -in fark ında olmamak. k. 3. İşin zorluğu karşısında cesareti yasaklanmak. -den habersiz olmak: He is be unaware of unaware of his duymak. 2.

grabs. noksan olmak: A few pages of this book are wanting.. zor bir durumda olmak. kapan ın elinde kalır. Gitmeye razı değildi. iflas ın eşiğinde olmak. hak v. (-i) istememek: He was unwilling to go.t. dili hastalıktan kurtulmuş olmak. sabahlamak. en son teknolojiye sahip olmak. iflasla karşı karşıya olmak. -e çatmak.contract´s up k. Bu i ş tam sana göre. bir işe uygun niteliklere sahip olmamak.) -e verilmi ş olmak. 1.) adaylara açık olmak: This Belediye for ayaklanmak. -e ilgi duymamak. 5. dili ile kar şı karşıya olmak/kalmak. 4. tükenmek. dili biri için biçilmiş kaftan olmak. ayağa kalkmış olmak. (uykuya) yatmamış olmak: etmeyi öğrenmek beforezor durumda yediden önce hiç yataktan kalkmaz. alabora şmek. ile çok me şgul olmak. 2. harcanmak. (belirli bir şey yapabilmek için) yaşı tutmamak. İng. dili zor durumda olmak. 2. (tam) birine göre olmak: This job is right yapabilmek. 1. k. 3. be victorious be vulnerable to be wanted by the police be wanting be wary of be washed up k. dili istenilen seviyeye varmak. -e alışık/alışkın olmamak. 1. -i dert etmemek. k. k. eksik olmak.ı? 2. dili 1.. k. -e aday olmak: He is up for mayor.´s alley be up to be up to date be up to one´s eyes in be up to par be up to scratch be up to snuff/the mark be up to the mark be upset be used up be vested in be vexed at s. tic.o. saymaca de ğerini bulmak. dili 1. yataktan kalkm ış olmak. en son olaylardan/geli şmelerden haberdar olmak. . çok sıkışık bir durumda olmak.be under the weather be under way be underage be uneasy about be unequal to a task be unfamiliar with be uninterested in be unlucky be unmindful of be unqualified for a job be unqualified to do s. son modaya uymak. He´s unwilling to learn how to dance. şansı olmamak. -e dikkat etmek. bir işi becerememek. dili isteyen var m kontrat v. tükenmek.bitmek. -i merak etmemek. öngörülen standarda uymak. Saat kalmak/olmak. galip gelmek. en son de ğişiklikleri kapsamak. bir şeyi yapmak için gereken niteliklere sahip olmamak. 2. She´s never up k. in -den yoksun olmak: That man is wanting 1. 2. polis taraf ından aranmak. üzgün olmak. k. -i up your alley. -den endişe duymak. (to) (-e) razı olmamak. -in üstesinden gelebilmek: Are you up to this? Bunu 1. -i bilmemek. altüst olmak. hakk ında kararsız olmak. k. köşeye sıkışmak. k. 1. bitkin dü olmak. bir şeye canı sıkılmak. 2. dili seven. k.. (favori rakip) yenilmek. . ate ş püskürmek. hakkında tereddüt içinde olmak. -den haberi olmak.t. Bugün onunla 1. Dans He´s never up 1.b. hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak. 2. dili mahvolmu ş olmak. yapabilir misin? I´m not up to talking to him today. be unsettled about/as to be unskilled in/at be untroubled by be unused to be unwilling be up be up a creek be up a gum tree be up a gum tree be up against be up against the wall be up all night be up and about/around be up for be up for grabs be up in arms be up in arms be up on be up s. (kötü bir şeye) açık/maruz olmak. 2. dili istenilen düzeyde/nitelikte olmak. k. 2. İng. işi bitmiş olmak. k. sinirli olmak. ne yapacağını şaşırmak. -e aldırmamak. Bu kitabın birkaç sayfası eksik. Bu ihale öfkelenmek. her zamanki seviyede olmak. . 3. -den şikâyetçi olmamak. 1. -den sak ınmak. (bir şey yapmayı) istemek: Who´s up for a movie? Sinemaya gitmek(bo ş bir kadro. 2.b. (mide) bozuk olmak.. -de iyi/usta olmamak. dili hasta/rahats ız olmak. 2. istenilen derecede olmak. 1.. isyan halinde olmak. dili ayaklanm ış olmak. dili 1. k. -i iyi bilmek. (yetki. -i göz önüne almamak.

heyecanl O genellikle erken gelir.´s while İspanyolca öğrenmeye değer. ı olmak. ak ıl kârı olmak. up (karma şık bir durumun) içinden çıkamamak: He´s all tangled up in those intrigues of his own devising. 1.. Suçsuzluğu yüzünden akıyordu. dili birinin harcad ığı zamana değmek. 1. ask. nefes nefese kalm ış olmak.) belini bükmek: hedeften doluydu. dili çok de ğerli olmak. Yüreği acıuzak olmak. be with it be with s. 1.o. 2. (birine) s ırılsıklam âşık olmak. dili (kendini) bir ho ş/tuhaf hissetmek. (belirli bir miktar) değerinde olmak:ald ığı candlestick´s worth approximately thirty million liras. -e bayılmak. Orada çalışanlara acıyorum. -e layık olmak. . be within arm´s reach be within earshot be within reason be within s.o. k. ölümle kalım arasında olmak. be worth s. k. vazifeden kaçmak. genellikle (belirli bir şekilde davranmak/hareket etmek): He is wont to come early. birinin elde edebileceği bir şey gibi olmak. (durumun) ne olduğunun be wise to fark ında ğın hiç gerisinde kalmamak. çok işe yaramak. plaj. ağırlığınca altın değmek/etmek. dili This maaşın karşılığını vermek. 2. k. dili ald ığı maaşın karşılığını vermek. (with) (ile) arkada ş olmak. i. dili birinin ne demek istedi ğini anlamak. be wiped off the face of the earth yeryüzünden silinmek. 1. 2. i. birinin vaktini ayırmasına değmek: It´s worth your while to learn Spanish. k. elinin altında olmak. dili 1. dili . k ıyı. -e değmek.´s grasp be wont to be worked up be worried sick be worried sick be worth be worth one´s keep be worth one´s salt be worth one´s while k. iki ateş arasında kalmak. -e razı olmak. canı istememek. birinin kavrayışı içinde olmak. k. ile ahbap olmak. okyanustan k ıyıya vuran büyük dalga. kumsal. -den çok üstün olmak. be worth one´s/its weight in gold k. 1. çağı yakalamak. 2. k. (yak ın olduğu için) işitebilmek. with/by (bir görev. -den bıkmış/usanmış olmak. k.) yüzünden çok çekmek: His body had been be wracked by/with wracked kendini (bir iVücudu s ıtmadan çok çekmişti. ıskalamak. hastalık v. duyabilmek. işinin ehli olmak. 2. k. 1. dili 1.. kızgın/öfkeli olmak. be wiped off the map k. dersi asmak.be way out in left field be weary of be weighed down be wide of the mark be wild about be willing to be winded fena halde yan ılmak. dili -e hayran olmak. k. with/by (dert/keder) yüklü olmak: He was weighed down by his sorrow. (düşüncelere) dalmış olmak. plaj arabas ı. hayatını kıyılardan topladığı enkaz ile kazanan kimse. dili ça olmak. nefesi kesilmiş olmak. dili çok endişeli olmak. -e ac ımak: I feel sorry for those who work there. -in k ıymeti/değeri (belirli bir miktar) olmak. by malaria. dü şman kıyıları üzerinde ele geçirilen çıkarma yeri.o. i.b. 2. dili (birinin) ne yapt ığının farkında olmak. midesi bulanmak. be worthy of (ağrılar.b. Kendi entrikalar ının içinden kendi dünyas ında yaşamak. haritadan silinmek. sorumluluk v.. kararından hiç vazgeçmemek. okulu k ırmak. be wrapped up in be written all over be/feel disinclined be/feel nauseous be/feel sorry for be/feel under the weather be/get chummy with be/get tangled be/live in a world of one´s own be/live on the razor´s edge be/make friends be/play truant be/skate on thin ice be/stand firm be/stand head and shoulders above beach beach buggy beachcomber beachhead 3. çok endişeli olmak. Bu k. sahil. dili tehlikeli/çok rizikolu bir durumda bulunmak. şe) kaptırmış olmak. yüzünden akmak: His innocence was written all over his face. k.

-in sorumlusu olmamak. -i fakirleri baya ğı etkiliyor. Silah taşıma gayret etmek. 4. f. müz. yenmek. çalmak (davul).´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek. f. baskı v. 1.´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek: She bore ırı. sakallı. 3. den. 1. 3. tav ır. dikkate almak. 2.beacon bead beads beady beak beaker beam beam beaming bean beanpole bear bear bear a loss bear down bear down on bear in mind bear no relation to bear no resemblance to bear no responsibility for bear on/upon bear s. mil yatağı./s. üzerinde ta şıyan kimse. i. k. kaldırmak: It won´t bear your weight. s. azarlama. tahammül edilebilir. -e do ğru gelmek/ilerlemek. ile ilgisi olmak. tohum. birini/bir şeyi doğrulamak/gerçeklemek. i. 1. hesaba katmak.o. out bear the blame for bear the brunt of bear the brunt of bear up bear watching bear with bear witness bear witness to bear/keep in mind bearable beard bearded beardless bearer bearing bearskin rug beast beastly beat beat beat beat a retreat beat a retreat beat about/around the bush beat down the price i. fazla bastırmak: Don´t bear da ilgisi olmamak. i. (bir şeyin) kanıtı/delili olmak. putrel. 2. boncuk gibi: beady eyes boncuk gibi gözler. Tarık´ın gazabını en çok o çekti. 2. aklında tutmak. 2. i. 2. darbe. hayvan. i. geniş ağızlı büyük bardak. 3. kiriş. s. ipe dizilmiş boncuk. saçmak ( ışık). fener. s. fasulye s ırığı.. kerteriz. azarlama. 2. They have the right to bear arms. 1. hal. s. mertek. dili pazarlıkla fiyat indirtmek. -e sabır göstermek. direk. 4. i. -in töhmeti alt ında kalmak. (bore/eski bare. -in izlenmesi gerekmek. (kalp) atmak. hayvanca. dövmek. yatak. i. galip gelmek. tane.t. sakal. İyi dayanıyor. 1. çarpmak. den. i. (yaygı olarak kullanılan) ayı postu. geri çekilmek. (yumurta) ç ırpmak. -i çok etkilemek: This tax bears down on the poor. (sald the brunt of Tar ık´s wrath. Bunu -i unutmamak. kemere. . i. unutmamak. (bir şeye) delalet etmek. geri çekilmek. k. sırık gibi kimse. s. fasulye. Bu vergiak ılda tutmak: You should also bear this in mind. polis memurunun devriyesi. i. darbe sesi. işaret ışığı. 2. elinde bulunduran kimse. -in suçunu üzerine almak. hatıl. 1. sakals ız. (yüzü sevinçle) parlamak. 5. vurmak. araba/saban oku. 3. gaga. 1. zarara ğırlığını kaldırmaz. (under) (zor bir duruma) dayanmak: She´s bearing up well. Senin akatlanmak. 5. boncuk. ayı. pestili ç ıkmış. 4. (silahta) arpac ık. 3. 2. çekilebilir. (saldırı. kaçmak. 2. i. -e hiç benzememek. parlak. sevinçle parlayan (yüz). ta şımak. f. 1. 2. ile unutmamalısın. davranış. k. 1. 2. i. vazgeçmek. tanıklık/şahitlik etmek.b. yaymak. 2. 1.b. ışın. borne) 1. tempo. vuru ş. dili bin dereden su getirmek. s. dili çok yorgun. s. çakar. i. boncuklar. 1. baskı v. (beat. --en) 1.

tahtakurusu. i... i. bağ. up beat s. yatak. güzellik uzmanı. birini pes ettirmek. beat. güzelle ştirmek. nehir yata ğı. âşık.o. s.Beat it! beat off beat off the attack beat s. dili kovmak. den. (kad ınlar için) kuaför salonu. defetmek. birini cebinden ç ıkarmak. k.o. çoğ. endişelenmek. 3. beaten çiğnenmiş. 2. güzelce. birini ezmek. çünkü. şüphelenmek. k. 2. güzellik uykusu. dili bir şeyden çok daha üstün olmak. 2. beau beautician beautiful beautifully beautify beauty beauty contest beauty parlor beauty queen beauty salon beauty shop beauty sleep beaver became because because of beck beckon become become paralyzed become polarized become/get anxious become/get hysterical (over) become/get suspicious becoming bed bed and board bed and breakfast bedbug bedclothes i. z.t. beat/break the record f. to -e yak ışan. 1. güzel şey. münasip. sevgili. (be. 2.b. k. (bahçedeki) tarh. 2. çırpılmış (yumurta v. i. 2.o. yak ışmak.came. havanda su dövmek. cezadan kurtulmak. beauty shop.u ğramak.o. dövme (metal). (bir şey) (karşısında) çılgına dönmek. become. 3. all hollow beat s. all hollow beat the air beat the bushes beat the rap beat time argo Defol! k. kunduz kürkü. dili her yerde aramak. to a pulp beat s. argo 1. dili birini öldüresiye dövmek. black and blue beat s. temize ç ıkmak. 1. dili bo şuna uğraşmak. birinin posas ını/leşini çıkarmak. f. dili bo şuna uğraşmak. 2. f. nedeniyle. .come) 1. meraklanmak. i. 1. k. i. be. (down) -e yatacak bir yer vermek. olmak. down beat s. a stone wall rekoru k ırmak. f. 1. güzellik yarışması. 1. güzel kad ın. aklanmak. birini dövüp birinden çok daha üstün olmak. yatak ve kahvalt ı. 3. (boz) i. bak. 1. güzellik. 2.o. sinirleri boşanmak.).. yaraşmak: That tie becomes you. kötürüm olmak.). 2. tam pansiyon. 2. bak. s. birini tekme tokat dövüp iyice h ırpalamak. el/baş işaretiyle çağırmak. merak etmek. dili 1. (çok) güzel. bak. saldırıyı tamamen püskürtmek. s. çürükler içinde b ırakmak. uygun. birinin pöstekisini sermek. güzellik salonu/enstitüsü. k. kadın berberi. f. bak. orsas ına seyretmek. zool. beauty shop. dövülmü ş.b. beat to windward beat/bang/hit one´s head against k. kuaför. kastor. 1. O kravat sana yak felce kutuplaşmak. ışıyor. haybeye kürek çekmek. kunduz. -den dolayı. birini büyük bir yenilgiye u ğratmak. çoğ. yatak takımı. 2. felç olmak. -diği için. f. -i yat ırmak. güzellik kraliçesi. tempo tutmak. yol v. 1. dili birine fiyat indirtmek. karyola. kuşkulanmak. (kadına) âşık erkek. k. i. dili birini fena halde dövmek. --s/--x üzerinden geçilmiş (patika. için. k. down yatıp uyumak.

sızlanıp durmak. i. be. tıb. beet. yatalak. 1. İsa´dan önce (İ. cephesinde. yalvarmak. i. dili kuvvetlendirmek.Ö. --ting) 1. begin. 2.). s. Kıyamet koptu. çapk ın. z.C. --ning) 1. dostça davranmak.fell. pancar.got.got. tek odalı apartman dairesi. 2.ten/be. düz hat. i. mahvetmek. 2.. bed-sitter. be. bak. anlatmaya sözcükler yetmemek.) milattan önce (M. pancar. (çoğ. evvel. yatak odas ı. 2. i. başlatmak. 1. i. yatak yarası. i.. balmumu. arı.. (be. işe yeni gelmek. 2. İng. i. --ging) 1. karyola. argo şikâyet etmek. (çoğ. fıçı birası. babas ı olmak. i. İng. tercihen. meydana başlayanvücut bulmak.got. balarısı. edat 1. rüzgâr yönünde. f. -den rica etmek. bot. zool. -den önce. (be. arı kovanı. dürülü yatak. önce. i. kayın. k ınkanatlı böcek. sakaroz. 3. yak ışan. i. f. 3.gun. bak. s. f. 1. f. (B. (yatakta kullan ılan) sürgü. banyosuz.. f. kestirme yol. 2. arı yetiştiricisi. kayın ağacı. önce.. önceden. (--ted.. dilenci. i. yard ım etmek. tımarhane gibi bir yer. bira. çok gürültülü ve kargaşalı bir yer. k. . önünde. sebep olmak. of -den dilemek. yak ında.. 1. düz çizgi. yatak örtüsü. yatma zaman ı.. yol açmak. bak. biftek. yatağın başucu. (be. --en) ba şına gelmek. i. (--ged. --s) argo şikâyet. huzurunda.). yerine. f. i. ön ayak olmak. z.root) İng. yatak tak ımı. --ting) yak ışmak. sefalete düşürmek.gan. bedpan bedridden bedroll bedroom bedside bed-sit bed-sitter bedsore bedspread bedstead bedtime bee beech beef beef up beefsteak beehive beekeeper beeline been beer beer on draft beeswax beet beet sugar beetle beetroot befall befit befitting before before Christ before long before the wind beforehand befriend beg began beget beggar beggar description begin beginner i. i. i. i. f. dilenmek.Ö. 2.. i. i.bedding bedfellow bedlam Bedlam broke loose. s ığır eti. pancar şekeri. f. i. be. i. uygun olmak. ba şlamak. ba ğ. kimse. i. (çoğ. çabuk. f. arıcı. i. beeves) sığır. i. i. i. tarifi imkâns ız olmak. f. 2. i.

i.. gecikmiş.held) 1. O nokta üzerinde fazla durma. 1. belabor. emir. Belçikalı. i. Beyaz Rusya. Belçika. do you? Bu tatili bana fazla görmüyorsun. s. k. 3. seyirci. Arkada şlarının ısrarlı The children were running z. f. i. i. hareket etmek. fırlatmak. i. i. esas. Beyaz Rus. davranış. başlangıç. kaynak. z. varlık. i. terbiyeli davranmak. f. perde arkas ında. cezbetmek. püskürtmek. 4. bak. insan. bak. İng. f. f. güçlü bir inanç duymak. Beyaz Rusça. ısrar: She would sometimes sing at the behest of friends. 1. geç kalmış. 1. inanılır. -meli. s.. Belçika´ya özgü. gözlemlemek. çağın gerisinde. i. borçlu. i. (bir şeyi) f. -in arkas ından. iman etmek. 1. varoluş. f. baş.. çan kulesi. 2.. İng. de ğil mi? 2. dili hapiste. muhasara etmek. bak. inanç. 1. i. s. aklını çelmek. minnettar. buyruk. üzerinde fazla durmak: Don´t belabor the point. parmakl ıklar arkasında. f. 1. (bir şeyi) (birine) fazla görmek: You don´t begrudge me this vacation. yaratık. be. i. davran ışçılık.beginning begonia begot begotten begrudge beguile begun behalf behave behave o. i. (somut anlamda) pe şinden. -in gıyabında.. behaviorism. f. f. We left them far behind. 2. içeride. ayartmak. bakmak. behoove. bak. 2. 1. görmek. Onları k. f. boynunu vurmak. kellesini uçurmak. s.. sanmak. yak ışık almak.. i. f. oluş. s. İng. behavior. f. davran ış tarzı. (--d. bej. bot. geğirme. gecikerek. Terbiyeni tak ın! i. begin. beget. göstermek. kuşatmak. f. inanmak. f. 1. Belçikalı. ısrarlı istek. gizlice.. parmakl ıklar arkasında... içeride. 2. f. davranmak. s. 2. 3. Belçika.ly.ing) 1... yakışmak.. saptırmak. 2. . yanlış/sahte olduğunu i. 2. (be. bak. 1. vaktinden sonra. i. 2. bak. 1.. dili hapiste. geride:istekleri üzerine bazen şarkı behind. 2. demode. İng. i. 2.. 2. gerekmek. perde arkas ında. (sahte bir şey) (gerçek bir şeyi) örtmek. 2. 1. Çocuklar pe şinden koşuyordu. beget. bak. geğirmek. 1. f. bak. f. etrafını çevirmek. begonya. etrafını sarmak. behold.s. Behave yourself! behavior behaviorism behaviour behaviourism behead beheld behest behind behind bars behind bars behind one´s back behind the scenes behind the scenes behind the times behold beholden beholder behoove behove beige being belabor belabour Belarus Belarussian belated belatedly belch beleaguer belfry Belgian Belgium belie belief believable believe i.

dirsek. alçaltmak. böğürmek. f. z. 1. to -in üyesi olmak: Bahri belongs to the Moda i. kemerle ba ğlamak. oryantal dansöz. 2. (bent/eski --ed) 1. i. 1. i. küçültmek. dolmalık biber. 2. Beliz. A şağıdan bir ses geldi. aşağıya: from below aşağıdan. i. göbek atma. viraj.. çançiçe ği. Belarus.. sızlanmak. -e inanmak. dansöz. dövüşkenlik. bükmek. seviye işareti.. 1.. i. tek. dövüşken. two floors below iki kat aşağıda. eğilmek. f.. f. inanan. s. den. eğrilir.. İng. . dili göbek. bak. i. z. i. şiddetle vurmak. those below vasat a altında. i. bak. Believe me! believer belittle Belize Belizean bell bell pepper belladonna bellboy belle bellflower bellhop bellicose belligerence belligerent bellow bellows belly belly dancer belly dancer belly dancing bellyache bellybutton belly-up belong belongings Belorussia Belorussian beloved below below average below par belt belt buckle Belt up! bemoan bemused bench bench mark bend bend to/towards bendable bends beneath beneath contempt 1..believe in believe in s. Aşağıdaki deniz maviydi. savaşçılık. Sözüme inan! i. ç ıngırak. bağırmak. sevgili. aşağıya: The sea beneath was blue. röper. kıstas. i. bak. e ğmek. -e güvenmek. kayış. kuşatmak. birine güvenmek. Oryantal dansöz. k ıvrılmak. kolan. k. üzüntüsünü belirtmek. f. O masa eşya. 1. i. 1. i.. i. to (bir şey) (birinin) malı olmak. 2. 1. zil. saymaca de ğerinin altında. mümin. eğilir. rezil. güzel kad ın. çan. s. s. i. (bir şeye) aklı yatmak. bot. the river flowing below ınşağıda akan nehir. i. belladonna. 2. dili şikâyet etmek. i.. sıra. k. 2. küçümsemek. 1. edat aşağılık. i. Belarussian. 4. bağlamak. 2. körük. Oryantal dans. s. Belizli. bellboy. k. kavgac ılık. i. otellerde oda hizmetçisi çocuk. f. dönemeç. 1. z. i. i. From beneath there came a voice. s. 1. i. aşağıda.o. s. 2. güzelavratotu. göbek çukuru. 2. bot. 2. bükülür. kuşak. ölçüt. kıvrım. bükülmek. rakkase. Beliz. 2.. s. 3.. 2.. bank. Belizli. savaşçı. (kişisel) benim. dili Sus!/Çeneni kapa! f. kemer. röper noktas ı. çevirmek. aşağıda. kavgac ı. 2. kıvırmak. 1. dili yumruk indirmek. dalgın.. aşağıdan. karın ağrısı. kavgac ı. (bir şeyden) ağlayıp sızlayarak şikâyet etmek. i. sevgili. dövüşken. k. aziz. f. şaşkın. i. aşağıdan. dilber. me. 3. kampana. karın. inleyerek yakınmak. tic. denektaşı. Beliz´e özgü. ço ğ. kemer tokas ı. (birine) ait olmak: That table belongs to çoğ.

i. vâris. hayırlı. yanında. (ölüm nedeniyle) kayıp. s. 1. 2. z. düzenbaz. hayır işine para bağışlama. bükülmüş.. manevra alanı. i.benediction benefaction benefactor beneficence beneficent beneficial beneficially beneficiary benefit benefit concert benevolence benevolent benign Benin Beninese bent bent benzene benzine bequeath bequest berate bereaved bereavement bereft bereft of beret berry berserk berth beseech beseechingly beset besetting beside beside o. z. -den konser. 4. ı. bere. en uygun. i. f. den. 5. 2. beseech. en iyisi. Be. i. f. edat 1. s. (çoğ. ısmarlama yapılmış. kirletmek. cömertlik. kıvrık. -e yararlı olmak. i. 1.. f.. s.set. Benin´e özgü. (be.. 1. cömert. mirasç ı. (taşıtlarda) yatak. ayrıca. bend. 1. rıhtımda palamar yeri. yas. -in etrafını sarmak/çevirmek.). bağış. yenmek. miras olarak b ırakmak. yumu şak huylu./My bet is .ese) Beninli. takdis. i. yanı sıra. 1. hayırlı. 2. iyi. 2. -e yararı dokunmak. yararlı bir şekilde. yard ımsever. ranza. -i ku şatma altında tutmak. faydalı. kâr gayesi gütmeyen (kurum v. f. sersem. s. 2. aptal. . 2. 1. 3. f. i. yitirme. i. i. 2. yarar.. hayır işine bağışlanan para. Beninli. s. üstelik. z. benzin. beside the mark beside the question besides besiege besmear besotted besought bespoke best best best bet i.. selim (tümör). gemici ranzas istirham etmek. görev.s. kendinden geçmiş. 1. etrafını almak. iş. -in dışında. yol/çare. -den ba şka. 2. ısmarlama. i. kaybetme. 2. matemliler. bağış. (gemiyi) rıhtıma f. 1.. -den istifade etmek: This yard -den yararlanmak. k. i. i. benzen. hayır işine para bağışlayan. vasiyet. yakayı bırakmayan. -in yarar ına olmak. 2. den. i.. hiç güvenilmez. bereketli (toprak). çatlak. edat 1. bağış. from ım amacıyla düzenlenenfaydalanmak. bak. yard ımseverlik. dili deli. hayırlı./I´m willing to bet . azarlamak. -in yanında. s. kutsama. eğri. ısmarlama iş yapan. matem. başına üşüşmek. den. s. hayır işine bağışlanan para. 3. konu dışı. bulaştırmak. 2. yaslılar. i. s.b. Benin. 1. konu dışı..sought/--ed) yalvarmak. hırsız. yumuşak (hava). 2. etli ve zarlı kabuksuz meyve.. i. s. -i kuşatmak. 4. i.. yard ımsever. sarho ş. dili hilekâr. Bahse girerim ki en iyi . 1. (good ve well´in enüstünlük derecesi) en iyi. (be. Benin. 2. 1. yararlı. üçkâğıtçı.. fayda. cömert. f. İng. s. 2. 1. 3.nin. yalvararak. kim. 2. f. f. s. k.. 1. matemli. bağışçı. 3. İng. iyi huylu.. I´ll bet . s. dili o biçim. geçmek. yaslı.. rü şvetçi. çılgın. ha şlamak. 4. iyicil. yan ına. s. -e s ıkıntı vermek. f. --ting) 1.. vasiyet etmek. en ho ş. -den yoksun kalm ış: bereft of strength kuvvetten düşmüş. k. cömertlik. -e nazaran. bak. yard ımseverlik. baskın çıkmak. f. çılgınca hareket eden. hakk ından gelmek. yararlanan kimse. iyi. 2.

ihanet etmek. (çoğ. mama önlü ğü. Bhu. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried to s. 3. between the two of them ikisi arasında. --ring) harekete geçirmek. hayvanca. --ting) 1. daha iyisi. ele verme. Bence orada olmas ı kesin. arasında. Beni onun aleyhine çevirmeye i. kabaca. 2. ihanet eden. betide betray betrayal betrayer better better and better better half better half Better late than never. aldatmak. şüphesiz. ötede. iddia.ese) Butanlı. göstermek. dili eş. büyülemek. Butan. 1. i. ilâ: laf/söz aram ızda. gittikçe daha iyi. s. f. söz aram ızda. (be. z. büyüleyici. yerinden oynatmak. --ing/--ling) pahlamak. k. -den öte.strode. 2. -e alamet olmak: It betides good. i. bahis. öteye. vah şi. 2. 2. s. be. i. her iki(bet/--ted. sayılamaz. sersemletmek. ötesinde. 3. 2. şüphesiz. Oradan öte da ğdan başka şey yok. 1. 2. i. pahlanm ış. (--ed/--led. kuvvetle sanmak: f. s. k. çoksatar. tartışmasız. (on/upon) (-e) vermek. i. cezbetmek. 1. 1. şaşırtmak. between between you and me between you and me and the gatepost between you and me and the lamppost bevel beveled beverage bevy bewail beware bewilder bewilderment bewitch bewitching beyond beyond doubt beyond measure beyond number beyond price beyond question beyond the veil beyond/out of reach beyond/past redemption Bhutan Bhutanese bias biased bib sağdıç. kuşkusuz. O hayra alamet. dili eş (kadın/erkek): Where´s your better half? Eşin nerede? Hiç olmamaktansa vars ın geç olsun. -e ayrıcalık tanımak. daha iyi bir şekilde. bacaklar ını ayırarak binmek. gözünü açmak. i. tarafında/yakasında bulunmak/uzanmak: Istanbul bestrides two Ik. hayvana ait. kuşkusuz. sayısız. 2. s. 2. bahis tutu şmak. büyü yapmak.den/be. şev. aras ında: between Kadıköy and Üsküdar Kadıköy ile Üsküdar arasında. -e hayıflanmak.strid) 1. 1. edat 1. -den sonra: Beyond there there´s nothing but mountains. öbür dünyada. (--red. daha iyi. daha çok. pahlanm ış kenar. 1. (good ve well´in üstünlük derecesi) 1. çok dikkat etmek. önyargı. i. i. f. z. hain. 2. kalabalık bir grup: That bevy of beauties made the house ring with laughter. daha güzel. vahşice. içecek. f. dili söz aram ızda. 2. Butan´a özgü. pah. üstünlük. şaşkınlık. k. 1. sak ınmak. f. edat 1. me şrubat. f. z.best man best seller bestial bestially bestir bestow bestow favors on bestride bet Bet your boots. ötesi. ele vermek. 1. hayvan gibi. ihsan etmek. Butan. Butanlı. (birinin) ba şına gelmek: Woe betide them! Başlarına taş yağsın! 2. f. s. -e iltifat etmek. erişilmez. f. 1.strid. kurtarılamaz. e ğilim.tan. yetişilmez. O güzeller evi(bir şeye) ağlamak. kahkahalar ıyla çınlattı. önyarg ılı. bet he´s there. verev. kaba. paha biçilmez. bias me against him. i. 2. hayvana yak ışır şekilde. son derece. şüphe götürmez. f. bahse girmek. f. i. . hıyanet. f. dili Emin olun. i. f.

s. bibliyografya. 3. Kitabı Mukaddes´e ait. iki yüzüncü yıldönümüne ait. karina. bifokal. s. huysuz.. etkili. iri. giri şim. mutaassıp. s. bak. garaz. Biblical. i.2. dili kodaman. i. dili bisiklet. i.. terslik. veda etmek.. --den/bid. çift odaklı. i. farewell bide bide one´s time bide one´s time biennial bier bifocal bifocals big big business big gun big shot big shot/wheel big wheel bigamist bigamy bighearted bigness bigot bigoted bigotry bigwig bike bikini bilateral bile bilge Bilge can´t help but win. 2. söylemek.. etmek. . k. bicentennial. f. i. i. bak. 2. bikarbonat. s. den. büyük. aksi. öd. --d) 1. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenen kimse. kaynakça. f. öde ait. teşebbüs. büyüklük. i. f. münakaşa etmek. briç deklarasyon yapmak.Bible Biblical biblical Biblically biblically bibliography bicarbonate bicarbonate of soda bicentenary bicentennial biceps bicker bicycle bicycle shed bid bid bid farewell bid s. bir şeyin zamanını beklemek. kocaman. Eski ve Yeni Ahit. (bade/bid. f. aksilik.o. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenme. taassup.. bisikletle gitmek... --ding) 1. k. k. dayanmak. i. (bid. k. k. bikini. oturmak. huk. 2. sintine. aç ık artırmada fiyat artırmak. s. eli aç ık. bak. iki yılda bir olan. s. (kapalı) bisiklet park yeri. i. bifokal gözlük. Kutsal Kitap. çekişmek. yıkılmamak. z. dili kodaman.. uygun zaman ı beklemek. dili kodaman. mutaassıp. i. 2. bağnaz. huysuzluk. kin.. argo kodaman. 3. iki dilli. z. i. önemli. ters. i. Kitabı Mukaddes´le ilgili olarak. birine veda etmek. 1. i. Kitabı Mukaddes. bilingual bilious i. s. dili Bilge´nin kazanmas ı kesin. dili kodaman.önermek. s. safra. cömert. (çoğ. 1. bağnaz. iki taraflı. i. dev şirketler. --ding) 1. bisiklet kullanarak gitmek. öneri. Biblically. 1. saçmal ık. i. 2. emretmek. bisiklet. s. s. 2. sabretmek. bi. s. çoğ. iki kenarlı. atışmak.ceps) anat. i. (--d/bode. 1. dar görüşlü kimse. tabut taşımak için kullanılan tekerlekli sedye. s. karbonat. kumanda f. safraya ait. beklemek. iki yüzüncü yıldönümü. i. bağnazlık. 1. ayaklı tabut altlığı. i. demek. k. i. pazı. 2. huk.

i. wood çift. gaga. bot. 1. (kömür. i. çok (duman) s. kambiyo senedi. biyolojik olarak. z. konşimento. . 1.bilk bill bill bill of exchange bill of exchange bill of fare bill of fare bill of health bill of lading bill of lading bill of rights bill of sale billboard billfold billiard billiards billion billow billowy billy billy goat bimonthly bin binary bind binder bindery binding Bing cherry binge binoculars biochemistry biodegradable biographer biographical sketch biography biological biological clock biological warfare biologically biologist biology biped bipedal birch bird bird cage f. 1. i. 2. 1. ikili. zorlayıcı. dalgalı. çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen. dirimbilimsel. ciltlemek. yemek listesi.. hu ş. i. iki ayaklı hayvan. i. teke. s. dalgaland ırmak. doland ırmak. dirimbilimci.bin odunluk. 1. i. erkek keçi. –– hall bilardo salonu. i. 1. i. ayda iki kez olan. kenar şeridi. 4. kandırmak. manifesto. 3. fatura. i. 2. (iki Aras bak ılabilen) dürbün. biyokimya. s. hayat hikâyesinin özeti. tah ıl v. biyoloji.rahats ız etmek. kanun tasarısı. trilyon. milyar. biyografi. poliçe. (duman) buram buram çıkmak. bilardo. menü. s.B. Napolyon. 3. 2. teke. biyolojik. Napolyon kirazı. biyolojik sava ş.D. s. kuş kafesi. i. f. 3. 2. 1. biyolojik saat. ba ğlamak. i. A. tutkal. i. i. f. 2. 2 kenarını tutturmak. biyolojik aç ıdan. dirimbilim.´ni saklamak için) kap. kuş. biyolog. sağlık belgesi. kambiyo senedi. i. yaşamöyküsü. hesap. biçerba ğlar.b. fatura çıkarmak. çok fazla içki içilen süre: He goes on a weekend binge every now and then. k. i. s. (bound) 1. s. ilan tahtas ı. ciltevi. sarmak. poliçe. ya şambilim. f. iki ayaklı. 3. sandık. kâ ğıt para. i. 2. i. i. i. i. ya şambilimsel. i. 2. fatura. dalgalanmak. yer: coal bin kömürlük. 1. (dar bir giysi) 2. ciltçi. 2. yemek listesi. i. iki ayda bir olan. bağlayıcı. i. İng. gözleıra hafta sonu boyunca içki içmekten başka bir şey yapmaz. –– ball bilardo topu. ya şambilimci. erkek keçi. cüzdan. (yelkeni) şişirmek. Betula. fazla sıkmak. (yelken) şişmek. ciltleme. (büyük) dalga. biyografi yazar ı. konşimento. dili cop. bilyon. cilt. insan haklar ı beyannamesi. 1. aldatmak.

yırtıcı kuş. tükenmez kalem. k ırıntı. dili huylar ı birbirine benzeyen kimseler. 3. s. 1. 1. (çoğ. 2. keskin. zenci. (bit. dili ba şından büyük (içkide) sertlik. siyah. karanl ık. --bing) gevezelik etmek. ısırıcı (rüzgâr). tuhaf. 2. kara. zenci. 1. yaş günü. 2. i. s. 2. i. 2. matkap. zenci. bite. 1. 2. i.bird in the hand bird of passage bird of passage bird of prey bird of prey bird sanctuary bird watcher birdcall birdhouse birds of a feather birds of a feather bird's-eye bird's-eye view biro birth birth certificate birth control birth defect birthday birthmark birthplace birthrate biscuit bisexual bishop bison bit bit bit bit by bit bitch bite k. 2. 2. dili bir yerde ancak geçici bir süre için kalan kimse.´s nose off bite the bullet biting bitten bitter bittersweet bitumen bituminous bituminous coal bizarre blab Black black birine ters cevap vermek. bit. acı (söz). k. doğum yeri. i. 1. s. biseksüel. i. biçimsiz. s. kuş gözlemcisi. bak. işlere/işe girişmek/kalkışmak. dırdır etmek. göçmen ku ş. İng.. 1. 2. 2. elde olan fırsat. başlangıç. azar azar. bitüm. kuş cenneti. 1. 2. 1. 3. geveze. doğum günü. bit. s. i. bi. çörek. lokma. i. sert. k.o. k. bisküvi. kuş ötüşü. s. acayip. kuşbakışı. doğuştan olan özür. katran. göçebe kimse. f. 1. (soğuk) yakmak. 2. 2. f. delgi. şiddetli. f. 1. İng. hem ac ı hem tatlı. garip. kaynak. her iki cinse karşı erotik istek duyan. çift cinsiyetli. yırtıcı kuş. piskopos. i. kirli. k. tükenmez. 2. kasvetli. göçmen ku ş.. k. bitter (çikolata). kara. 1. 4. (balık) oltaya vurmak. dili elde olan yararlı şey. ac ı. durmak. i.. zift gibi. doğum. bilg. s ızlanıp ısırmak. bo şboğazlık etmek. 1. (nüfusa göre) do ğum oranı. f. f. bak. dili cadaloz kadın. dili (zor bir) karar almak. iyi ve kötü. doğma. bizon. şirret. ziftli.son) zool. kancık. (soğuk veya bite off more than one can chew ısırık. s. doğum lekesi. 3. k. kafadarlar. parça. zift. biseksüel. bo i. bitümlü. şekersiz. dili şikâyet etmek. şboğaz. 1. 3. doğuş. soy. nüfus kâ ğıdı. . 1.ten) 1. i. 1. gem. ac ı. ikie şeyli. bite. lokma. doğum kontrolü. fil. s. i. satranç i.. dişi köpek. kuşların avlanması yasak olan yer. siyah. 2. parça. madenkömürü.. i. i. rüzgâra özgü) (öfkesini/üzüntüsünü belli etmemek için) duda ğını ısırmak. ikicinslikli. keskin. bite one´s lip bite s. i. acı. yava ş yavaş. i. kuş evi. i. (--bed. s. 2. i.

i. karalık. suçsuz. (--ped. şantaj yapmak. şantaj. i. çöreotu. ince uzun yaprak. siyah göz. kara liste. suçu (birinin) üstüne atmak.black and white black belt black book black box black coffee black cumin black eye black horehound black leopard black list black magic black market black mulberry black out black pepper black pepper black plague black sheep black tie black-and-blue black-and-white blackball blackberry blackbird blackboard blacken black-eyed pea. kara liste. f. iftira etmek. 3. k. s. s. i. bezdirici. alçak kimse. masum. böğürtlen. f. ailenin yüzkaras ı.. f. 2. siyah pars. karartma. karalamak. kabahat. çürük. -i kara listeye almak. karabiber. 1. kara veba. i. nalbant.. s. 1. sidik torbas ı. i. f. 1.. i. kara listedekilerin kayıtlı olduğu defter. sütlü pelte. 2. sövüp saymak. 1. f. karartmak. ayıplanacak. mesane. f. karadut. i. 4. anat. 1. karaborsa. smokin. dili grev kırıcı. i. töhmet. suç. karşı oy kullanmak. başı siyah olan sivilce. s. 2. i. k. morarm ış. demirci. siyahlık. judo siyah ku şak. i. i. i. hav. gözü kararmak. karabiber. can s ıkıcı. kara leke. f. bir suç veya ba şarısızlığın sorumluluğu. i. rezil. dili saçma. (kötü bir amaç için yap ılan) büyü. 2. cop. (bıçak) ağzı. kılıç. 1. kimsenin dikine gitmeyen. (kabu ğunu soymak için) (bademi) biraz haşlamak. 3. f. kabahatli. karatavuk. 1. göz kararmas ı. tadı bebek maması gibi ve hazmı kolay olan (yemek). morarm ış göz. alçak. i. köpekotu. şantajcı. sütsüz kahve. kara kutu. i. küfretmek. 2. 2. i. lekelemek. . börülce. benzi atmak. 2. cowpea blackguard blackhead blackjack blackleg blacklist blackmail blackmailer blackness blackout blacksmith blacktop bladder blade blah blame blameless blameworthy blanch blancmange bland 1. İng. 1. --ping) asfaltlamak. 2. siyah papyon kravat. 2. asfalt. 2. k ısa bir süre için şuurunu kaybetmek. 2. edepsiz. 1.. s. i. kara tahta. karartmak. kara ısırgan. s. i. siyah beyaz: black-and-white television siyah beyaz televizyon. s. kısa süren şuur kaybı. yazı. i. (kürekte) pala. i. bot. paluze. 1. siyah beyaz resim.

1. i. beyazlatmak. bakmak. dili çok e ğlendirici bir şey. k. i. ilan etmek.. yazısız kâğıt. 2. 2. 1. i. 1. 2. bip. dili ac ımak. f. 1. 2. sar ıp sarmalamak. karıştırmak. 2. f. açık ciro. kötü. ünlem. -i yerini işaretlemek. bip sesi çıkarmak. dili s. i. -i hararetle yapmak. blazer. bak. i. tahrip etmek. i. f. i. 2. i. ç ığır açmak.with these 3. kurus ıkı fişek. anlamsız. 1. s. takdis. bir tür aç ık tribün. kutsal. alevler: the blaze of the fire yang ının alevleri. boru gibi ses çıkarmak. kafiyesiz on heceli nazım şekli. i. arma. i. 1. s. apaç ık. f. (roket) uzaya f ırlatılmak. blender. 3. dili ıtlık olası. 2. kan ağlamak: My heart bleeds for the victims of 2. kutsanm ış. not defteri. açık çek. küfretmek. 3. 2.bezgin. Çok yaşa! be blessed with (Allah) (birine) belirli bir nimeti bağışlamak: You´re blessed 2.. öfkeli parlama. k. yüksek ses. (göze çarpan bir şekilde) ilan etmek. f. yazısız. -e boş boş boru sesi.. 1. 1. 1. (göze çarpan bir şeyle) donatmak/kaplamak. piyangoda bo ş numara. sızlanmak. f. i. kandırmak için söylenen veya edilen iltifat..blandishment blank blank cartridge blank check blank endorsement blank verse blankbook blanket blankly blare blasé blaspheme blasphemy blast blast furnace blast off Blast! blasted blasting cap blatant blaze blaze a trail blaze a trail blaze away at blaze up blazer blazon bleach bleachers bleak blear bleary bleary-eyed bleat bled bleed bleeding bleep blemish blend blend in blender bless bless s. usanm ış. teşhir etmek. karışım. f. s. 2. k. çok tiz ve anlık elektronik ses. sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış (göz). meleme. spor ceket. boş. -e ateş etmek. ile uyumlu olmak. kar ıştırıcı. eritme oca ğı. 3. kutsama. boş gözlerle: look blankly at -e anlamamış gibi bakmak. yanan şey. s. (yol olmayan bir yerde) yol atın alnındaki beyaz leke. 2. a ğartmak. rüzgâra açık. 1. 4. yapmak. leke. k. (soğuk/sıcak) (bitkiyi) kavurmak. 2. 2. 1. kör olası. boş boş. i. 3. çamaşır suyu. 1. küfür. İng. 2. drought. 2. herkese f. bleed. f. z. s. s. ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun geçişateşe tutmak. 1. i. söylemek. f. rüzgârdan korunmasız. 1. parlaklık. harap. kanayan. nimet. hata. patlama. takdis etmek. 5. s. iç aç ıcı olmayan. (bled) 1. 1. bak. yüzünden akan. soğuk ve kasvetli (hava). hayırdua. yava şça katmak. dili Allah ın belası. yangın.. dinamit tapas ı. kanamak. ongun. sergilemek. yıkmak. gürültü yapan. . f. m ızırdanmak. alev alev 1. bleary. maden yakmak. beyaz. i. 1. 1. gözleri sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış. 2. 2. i. 3. harmanlamak. i.: every blessed day ı ihsan etmiş. 2. children. harman. ç ığır açmak. s. kusur. 2. 2. uymak. sızlanma. 1. melemek. Allah hakk ında kötü konuşma. K kör kurbanları için içim kan ağlıyor. dili birini ha şlamak/azarlamak. 3. açık. (--ed/blest) kutsamak. mızırdanma. Allahın Allah sana bu çocuklarher Allahın günü. out Bless you! blessed blessing i.o. Allah kahretsin! s. f. . battaniye.the İng. infilak. f. k. kurusıkı fişek. birden parlamak. 1. 1. borununkine benzer ses. Allah hakk ında kötü konuşmak. i. k.

küf. i. dili kör gibi. 2.. i. İng. blok. i. k. şişmiş. 2. kamaştırmak. soy. i. pürneşe. kan sayımı. blow. dili adam. 2. İng. arkadaş. katliam. kabarc ık. bak. çakar. i. two blobs of pol. 1. kan bankas ı. f. sarışın (erkek). mantar. s. i. 1. s. İng. parsel. körlük.´ne gitme. gözünü almak. i. kabartmak. mahvetmek. k. i. çok mutlu. i.. neşeli. f. (retinada) kör nokta. sarışın (kadın). i. f. f. 2. tasasız.. kavurmak. f. eksiksiz bir mutluluk. stor.. i. mustard i. bless. İng. i. blok. z. kör gibi. su toplamak. 2. i.blessing out blest blether blew blight blind blind alley blind as a bat blind date blind in one eye blind spot blinder blindfold blindfolded blindly blindness blink blinker bliss blissful blister blithe blithely blitz blitzkrieg blizzard bloat bloated blob bloc block block and tackle block letter block print block up blockade blockage blockhead bloke blond blonde blood blood bank blood bank blood bath blood count blood feud k. 1. tıkama. office block (bürolar ın bulunduğu) iş hanı. kabarmak. afet. bak. blitz. 2. büyük parça. 2. f. 1. kan. dili ha şlama. i. . 2.. f. blok. saçmalamak. 4. ç ıkmaz sokak. göz k ırpmak. 1. 1. avcıların avlarından gizlendiği 1. şişko.leş). büyük mutluluk. 2. 3. (kumaşı/kitabı) kalıpla basmak. i. dili yağ tulumu. i. tipi. k. palanga. abluka. f. neşeli/şen/tasasız bir şekilde. dangalak. İng. k. soldurmak. at gözlü ğü. azarlama. oto. f. 1. saçma. göz kırpma. s. at gözlüğü. i. önceden tan ışılmayan biriyle eğlence yeri. tıkanma. gözbağı. 3. (deliği/boşluğu) doldurarak kapamak. 1. kabartmak.. z. yıldırım saldırı. 1. çoğ. kesmek. tıkamak. i. sarı (saç). f. s. 2. fiske. şişirmek. kör etmek. den. gözlerini ba ğlamak.iki s ıkım hardal. 1. şiş (karın. 2. i. kan davas ı. abluka etmek. anat. ç ıkmaz (sokak). 3. kan bankas ı. kör. (devamlı) yanıp sönen sinyal lambası.. çıkmaz.. kurutmak. ablukaya almak. büyük bina: block of flats apartman. i. s. 2.. şen. s. kitap yazısıyla yazılan büyük harf. 1. sinyal lambas ı. kendi önyarg ısının insanı anlamaktan engellediği konu. dili mankafa. lokanta v. âmâ. jaluzi.b. f. gamsız. bir gözü kör. s. blokaj. bak. açmaz. tıkamak. gözü ba ğlı. i. k ıvamı koyu iri bir damla: a blob of paint bir boya damlası.

--n) 1. külahını uçurdu. darbe. dili kendi reklam ını yapmak. 3. ile kurutmak. zalim. k. leke. gömlek. argo kör olası: That blooming telephone! O kör olası telefon! i. k. hunhar. 1. unutulmak.. k. away blow s. dili bayağı. 2. 3. gençlik. ayıp. kurutma kâ ğıdıortadan silmek. kan zehirlenmesi. 1. çiçek açmak. 2. uçurmak. kurutma kâ ğıdı.. k. s. i. başına kurşun sıkarak intihar etmek. düşmek.. s. k. dili k. 2. dili kendi borusunu çalmak. tansiyon. k. üflemek. meyve üzerindeki bu ğu.o. 2. (açılmış) çiçek. 1. dili 1. 2. çiçek. leke. aksi.blood feud blood group blood money blood poisoning blood pressure blood pressure blood sugar blood test blood transfusion blood transfusion blood type blood vessel bloodcurdling bloodshed bloodshot bloodthirsty bloody bloody-minded bloom blooming blossom blot blot out blotch blotter blotting paper blotting paper blouse blow blow blow a fuse blow great guns blow hot and cold blow in blow one´s brains out blow one´s cool blow one´s nose blow one´s own horn blow one´s own horn blow one´s own trumpet blow one´s top blow one´s top/stack blow out blow over blow s. dili karars ız olmak. kana susam ış. İng. canavar ruhlu. 2. lekelemek. dili ans ızın gelmek. böbürlenmek. ba şına kurşun sıkmak.´s cover blow s. dili 1. dili tepesi atmak. birini çok şaşırtmak. canlanmak. i. kan çana ğına dönmüş (göz).´s mind kan davas ı. 1. gaddar. kan tahlili. . lekelemek. geli şmek. parlamak. solumak. k. adamakıllı. geçmek. kan damar ı. i. k..o. cowl. fiske. dili kör olası. övünmek. 2. f. (fırtına) dinmek. 1. sigortayı attırmak. i. birini çok heyecanland ırmak. birini çok şaşırtmak. 2. (lastik) patlamak. 2. i. kana susamış. dili tepesi atmak. f. çiçek vermek. çok k ızmak. kan grubu. kan nakli. dili 1. s. k. uçmak: The wind has blown off the chimney2. s. 1. tansiyon. bahar. bozmak. bluz. kan nakli. 1. 3.o. 2. dili tepesi atmak. anat. bahar açmak. s. 1. sümkürmek. diyet. birini vurmak. f. vuru ş. lekelenmek. kan dökme. esmek. f. İng. papyebuvar. yok etmek. kan grubu. (blew. k. k. kan bas ıncı. mürekkep lekesi. i. dili birinin gerçekte kim oldu ğunu göstermek. kiralık katillere verilen para. 2. 4. kan gibi. çiçek açm ış. 1. 1. 4. tüyler ürpertici. 1. 2. 2. bak. İng. kusur. inatçı. Rüzgâr atmak.. kendi reklam ını yapmak. k. k. (--ted. tazelik. ateş ederek birini öldürmek. 3. 2. duraksamak. dili tepesibacan ınöfkelenmek. kurutma kâ ğıdı. kanlı. f. blotting paper. kan şekeri. k. --ting) 1. k. k ızmak. 2. i. kabart ı. dili (rüzgâr) çok sert esmek. s. birine çok keyif vermek. üfleyip söndürmek.

1. bulanıklaşmak. mavi. ağır bir cisimle vurmak. 1. f. dili aç ığa vurmak./s. hüngür hüngür a ğlamak. bir şeyi/birini paramparça etmek. pürmüz. s.o. 1. kurusıkı. 2. gaf yapmak. f. aristokrat. . f. bot. yatılı okul. 1. çayüzümü. kızarıklık. kereste. belirsiz bir şekil..b.blow s. 1. kavga. tepesi atmak. 2. çivitlemek. k. pot k ırmak. 1. blucin. tasarlamak. süpet. f.o. (--red. yüzü k ızarmak. Campanula. üzerindeki) tahta yaya kaldırımı. i. 3. zool. fart furt etmek. out ağzından kaçırmak. i. körletmek. i. blöf. blue blue blood blue blood blue cheese blue jeans blue ribbon blue vitriol bluebell blueberry bluecollar blueprint bluff bluff bluing bluish blunder blunt blunt blur blurry blurt blush bluster boar board board of directors board of managers board up boarder boarding house boarding school boarding school boardwalk k. s. azaltmak. 2. 4. sözünü sak ınmayan. göztaşı. 2. fart furt. mavimsi. s. yönetim kurulu.´s mind blow s. blöf yapmak. i. balina ya ğı. 3. pürmüz lambas ı.b. i. küplere binmek. 1. 5. işçi sınıfına ait. f. 1. 2. bir çeşit küflü peynir. i. tok sözlü. yatılı okul. into doing s. 1. (şiddetli rüzgârın çıkardığı) uğultu. 1. üstüne tahta çakarak kapamak. (kum. kurus ıkı atmak. oyun tahtas ı. mavi renk. asilzade. şişirmek. s. 2. i. tahta.t. bulanık. 2. birinin aklını başından almak. soylu kimse. çançiçe ği. 2. mavi. birini bir şey yapmaya zorlamak.o. ayrıntılı.. kaba penisi a ğızla uyarma. 2. s. dili efkârl ı. i. çivit. f. patlatmak. 1. 2. herhangi bir alanda en büyük ödül. keskin olmayan. pot. 2. kızartı. i. 2. borda. k. mavi kopya ç ıkarmak. dili büyük parti. cop. f. lastik patlamas ı. havaya uçurmak. patlamak. s. şatafatlı davet. k. i.. supet. k. mavi kopya. i. 2. i. yat ılı öğrenci. yabandomuzu. i. pansiyon. f. (blow-dried) kurutma makinesiyle kurutmak. 2. i. den. f. yönetim kurulu. patlama. sarp ve yüksek k ıyı/kaya. i. dili patlamak. 1. (rüzgâr) şiddetle esmek. 4. --ring) bulan ıklaştırmak. aristokrat. f. bataklık v. proje. 1. yönetim kurulu. plan. hüngürdemek. f. k ısa ve kalın sopa. f. to smithereens blow the lid off blow up blow-by-blow blow-dry blowjob blowout blowtorch blowup blubber blubber bludgeon bludgeon s. pansiyoner. i. s. mavi renkli. i. k. gaf. i. i. 1. pansiyoner olmak. agrandisman yapmak. satranç v. f. 3. büyütmek. böbürlenme. mavimt ırak. (vapura/trene/otobüse/uça ğa) binmek. i. kör. dili (insan vücudundaki) yağlar. i. dili birini hayrete dü şürmek/şaşkına çevirmek.t.

i. İng. 2. i. kurallara karşı gelen. ceset. f. beden. 3. k. madeni saç tokas ı. karoser. çabuk eğip kaldırma veya eğilip kalkma hareketi. baloney. tuvalet. yüreklilik. sallanmak. çıban. k. 2. bob) ık sık alçalıp yükselmek. (--ged. yastık. 4. dili. sİng. c ıvata. sahte. i. i. f ırlamak. koruma görevlisi. f. 1. kaynayarak buharla şıp yok olmak..boast boastful boat boathouse bob bob bob bobbin bobby bobby pin bobsled bode bode bode ill bode well bodice bodily body body bag body building body count bodyguard bog boggle boggle the mind bogus boil boil boil away boil down boil over boiler boiler suit boiling point boisterous bold boldface boldfaced boldly boldness Bolivia Bolivian boloney bolshy bolster bolt bolt of lightning f. 2. kaçış. 2. siyah harfler. köpürmek. sık sık f. 1. yarışta kullanılan kızak. 1. How i. s. (gemi. minder. i. s. s. alagarson saç. 1. i. cesaretle. (--bed. sürgülemek. çabuk eğilip kalkmak. 2. 1. demiri. ceset taşımayamiktarfermuarlı torba.. kolgüçlendirmek. bobin.. cesaret. -e delalet etmek. olta mantarı. 1. at ılgan. Bolivya. i. sandal. buhar kazan ı. Bolivyalı. f. dili asi. bütünüyle. fırlayıp kaçmak: When the pickpocket saw the yıldırım. 2. matb. fırlama. s. koruma. Göl bir vücut geliştirme. 3. gövde. Bolivya´ya özgü. kısmak. cesur. Bu otel iki yüzme havuzu ve bir saunas ıyla s. i. z. 3. haşlamak. .. i. övünmek. s. siyah (harf). -ging) f. makara. gürültülü. korsaj. İng. bataklık. bilg. 2. z. kaba kenef. s. sürgü. 5. 2. (kaynarken) ta şmak. bak. 1. 2. i. iyiye işaret/delalet etmek. 2. arka arkaya bağlı çifte kızak. kaynatmak.. çabuk e ğip kaldırmak. 1.. matb. düzme. (saçı) alagarson i. Yeni bir sandalım var. k. yastıkla beslemek. matb. vapur. kaynama noktas ı. ceset lake is a body of water.. f. kazan. i. i. f. kitle: A torbası. kütle. kaynayarak suyunu çekmek. Bolivyalı. 4.. ölü sayısı. bilg. vücut. --bing) 1. cüretli. çekülün ucundaki a ğırlık. kayıkhane. bak. tulum (giysi). fırtınalı. bide. 1. bilg. dili tepesi atmak. 2. f. 1. i. şiddetli. tümüyle. 1. İng. İng. insanı hayrete düşürmek. Bolivya. kötüye işaret/delalet etmek. i. hela. i. uzun yastık. özü kalana kadar kaynamak.. i. k. k ısaltmak. kaynamak. 2. (çoğ. ask. at/over -e tak ılıp tereddüde düşmek. yat gibi) tekne: What time does the boat leave? Vapur kaçta kalk ıyor? I´ve got a new boat. bedensel. 1. kilit i. desteklemek. siyah (harf). tamamen. dili şilin.. ufak i ğ... i. 2. -e işaret etmek. övüngen. kad ın yeleği. serkeş. -e sahip olmaktan gurur duymak: This hotel boasts two swimming pools and a sauna. ha şlanmak. gözüpek.. s. (up) 1. 2. 2. yüznumara. 1. dili polis. 4. yapma. 3. miktar: a body of information bir özgü bilgi.

zarif. salak. cilt. bubi tuza ğı. anlaşmazlık sebebi. kaput. mankafa. tumturaklı. argo -i sikmek. bombalamak. i. topa tutma.bolt upright bomb bombard bombardier bombardment bombastic bomber bombshell bon voyage bona fide bonanza bond bond paper bondage bonded warehouse bondholder bondsman bone bone bone china bone for an exam bone meal bone of contention bone up on a subject bone-dry bonehead boneless boner bonesetter bonfire bonito bonk bonkers bonnet bonny bonus bony boo boob boob tube boo-boo boobs booby booby prize booby trap book book club dimdik. k. f. (polis) (san ığı/cezaya çarptırılan birini) kayda geçirmek. 1. İng.. i. bombalamak. kuşlamak. üzerine varmak. dili vurmak. 1.. ikramiye. balina (çubuk). i. dili kafadan kontak. i. bir deri bir kemik. s. leh. memeler.kulübü. İng. hoş.. f. k.. k. 2. i. kaporta. ask. 1. hafızlamak. i. bombard ıman. 2. k. kemiklerini/k ılçıklarını ayıklamak. kitap. İng. bombac bomba etkisi yapan. kefil olmak. s. s ıska. İng. tahvil.. darbe. içine kemik sınava hazırlanmak. dili ı. İng. k ılçık. bombard ıman uçağı. falso. farlar. i. 1. 2. sıhhatli. 2.. bomba. dili aptalca hata. ikizler. vuru k. sevişmek. 3. k ısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek.. i. (bombard ıman uçağında görevli) bombacı. i.. bombard ıman etmek. dili aptalca hata yapmak. 3. kefalet. 2.. i. i. 2. i. topa tutmak. 2. . 1.. ş. 1. kemiksi. bono. yolunuz aç ık olsun. argo aptal. 4. kölelik. 2. 1. falso yapmak. i. i. bomba: blonde bombshell sar ışın bomba. i. 1. iyi yolculuklar. zool. rezervasyon yaptırmak. argo ayvalar. 2. i. sıkıştırmak. çoğ.. 1. f. beklenmedik kazanç. 2. kemik tozu.. hakiki. 3. bağcıklı bone. yuhalamak. kefil. kupkuru. prim.. aşk yapmak. kitap (yer) ayırtmak. sevişme. argo 1. k. f. i. gerçek. ampuller. f. s.. argo sikme. 2. kılçıklı. ahmak. iyi cins yazı kâğıdı. 1. argo büyük gaf/pot. çoğ. i. i. falso.. palamut. İng. senet. kemikli. falso yapmak. bonds. 4. bağ. argo televizyon. İng. ilişki. oto. f. s. 1. f. s. 2.men (bandz´mîn) i. kemik. budala. f. en kötü oyuncuya verilen ödül. i.. aptal. 1. i. çatlak. açık havada yakılan ateş. kırıkçı. i. 2. dili çok çalışmak. dili İng. k. aptalca hata. f. güzel. 2. kemiksiz. 1. köle. çıkıkçı. şenlik ateşi. gümrük antreposu. s. i. göze hoş görünen. k ılçıksız. külü kat ılarak yapılan porselen tabak. (bir yere) bomba atan/yerleştiren kimse. tahvil sahibi.. argo aptalca hata yapmak.. gürbüz.

kitabevi. artış. 2. i. i.. 1. ciltçi. i. i. biri için otelde rezervasyon yapmak. f. çizme. kitapç ı. s. bilgisayar ın belleğine komutlar okutarak sistemi f. yaltakçı. f.o. defter tutma. patlama yak ın arkadaş. kitap raf ı. defter tutan kimse. i. 2. i. 1. gümbürdemek. ya ğma. check in. İng. bilet gişesi. i. destek. çapul. i. i. kaba ve görgüsüz kimse. kenar süsü. darbe. (olumlu bir şekilde). çanak yalamak. i. 2. İng. rezervasyon yapma. broşür. k. (fuarda/sergide) stand. (--ped. alkollü içecek. i. kitap ele ştirisi.. 1. 3. i.. 2. i. bot. kitap konulan raflı mobilya. f. 3. i. yaltak.b. 1. dili ganyan bayii. nota kitab ı.. boraks. nimet. İng. kurdele v.) h ızla yükselmek. (ticaret) hızla artmak. kaba bir şekilde. 2. i..b. lehinde konu şarak yardımcı olmak. f. propagandac ı. çardak. to s. i. rezervasyon. İng. i.2. i. lütuf. dili içki. 2. çizme şeklindeki aletle işkence yapmak. 1. hudut. dalkavukluk etmek.. 1. i. .. defter de ğeri. çizme giydirmek. (birinin hesabına) yazma. 4. 1. (fiyat) artırmak. 2. i. bahisleri kabul eden bayi. köylü. yaltaklanmak. sınırlamak. rezerve edilmiş. 1. yard ım. sayfa işareti. patlamak i. biletçi. i. f. i. kim. nüfus v. i. bahisleri kabul eden bayi.. muh.o. 1. bir şeyi birinin hesabına yazmak. ganimet. bak. kenar. içki kaçakç ısı. f. İng. kitapçık. gürlemek. kitapta son okunan sayfayı bulmak için araya konulan karton. İng. çanak yalayıcı.. defterde kayıtlı. kaba. (rokette) ek i. into a hotel book s.book in book of matches book of music book review book s. gazete kulübesi.´s account book value bookbinder bookcase booked bookie booking booking clerk booking office bookkeeper bookkeeping booklet bookmaker bookmark bookseller bookshelf bookshop bookstall bookstore boom boon boon companion boondock boonies boor boorish boorishly boorishness boost booster boot boot boot booth bootlegger bootlick bootlicker booty booze bop borax border İng. i. 2. --ping) vurmak. 3. k. i. s ınır. iyilik.. (bir yerin ticaret. z. kibrit paketi. dili kafa/kafay ı çekmek. motor. i. muh. kitabevi. s. k. artma. maliyet. kabalık. kitaplık. vuru ş.t. 2. 1. i. ayrılmış. ganyan bayii. argo tekmelemek. i. itelemek. dalkavuk. f.

Botsvana. 4.. Botsvana. patron. esas. bor. de hayat ı olarak ona i. sıkıntı. koyun. doğuştan: a born preacher doğuştan vaiz. Her hoca.. bear 2. samimi. can sıkıcı kimse. Bosna-Hersek. kasaba. amirane. sine. Bosna. birine emir yağdırmak. . s. karina.. başını ağrıtmak. bağır. we could as easily i. Hasan tam s ınırda. s. engel. f.o. i. s. i. i. alt. zam. dili önceden tasas ını çekmek.o. f. (bir işi) berbat/rezil etmek. can s ıkıcı.. both of us her ikimiz. botanik. i. yönetmek. şişelemek. şişe açacağı. zahmet. 2. i. f. i. şişe. around bossy botanical botanical garden botanist botany botch both 1. k. botanik bahçesi. Boğaziçi. Boşnak. can yolda şı. oymak. -de delik açmak. her iki kategoriye de girebilecek bir durum: Hasan´s a borderline case.. kaza. 2. f. ikisi de: both of them her ikisi. 1. ´´Did the packages. canını sıkmak. İng.. delmek. s. both came. 2. 2. Boşnak. Bosnia-Herzegovina. ıslahhane.border on borderline borderline case bore bore bore bore a hole in bore s. can s ıkıntısı. Botsvanalı. bear 2. Boğaz. i. i.3. bak. botanik. şef. birinin canını çok sıkmak. yabancı sözcük/kelime. i. s. sınır. hudut. 1. ödünç alan. kim. bak. Bosporus. and as . Bosna´ya özgü. i. Botsvana´ya özgü. 1. patronvari. rahatsız etmek. i. borç almak. i. eğiliminde olmak. botanikçi. tekne.. both as . i. ilçe. (bir fikri) az ıcık çürütmek. ödünç almak. dar geçit. 2. Botsvanalı. bitkibilimci. f. i. 3. kaynak. could pass him. Boşnak. 1. bitkibilim. i. kalibre. Hem ikinizinhem insan tartışılıyor. 2. s ınır komşusu olmak. bak. canını sıkmak. i. samimi dost. 1.. mat. yabanc ı bir dilden alınan sözcük/kelime. Both your lives are in the scales. fail him as we f. s. biberon. to death/tears boredom boring born born to the purple borne boron borough borrow borrow trouble borrower borrowing borstal Bosnia Bosnia and Herzegovina Bosnia-Herzegovina Bosnian bosom bosom friend Bosphorus Bosporus boss boss s. dip.. Bosnalı.. Bosnalı. 2.. i. 1. 1. hem come?´´ I respect her both as a teacher and mi?´´ ´´ Evet. vadi. s. olarak: ´´Yes. f. . başkalarına hükmetmeyi seven. 2.. 1. i.. çap. Boşnakça. 2.´´ ´´Paketler geldi as a person. botanist. sayg ı duyuyorum. 1. temel. doğmuş. bak. i.göğüs. her ikisi. 2. bitkibilimsel.f. (ç ıkarma işleminde) ödünç almak. f. hem . birine karşı amirane davranmak. ıslahevi. i. rahatsız edici. i. Bosna. i. s. i. 1. 2. sıkıcı. asil bir aileden gelen. bitkisel. bother bothersome Botswana Botswanan bottle bottle opener bottleneck bottom s. Boşnakça. dar bo ğaz.

1. f. 2. den. birini yere devirmek. Zatürreeden yeni kalkt ı. sektirmek. f. z. kutulamak. 2. posta kutusu numaras ı. s. kentsoylu. i. derinlikler: the bowels of the earth yeryüzünün çardak. for -e giden. prim. cömert. 2. . sınır.. birini yere yıkmak. tas. den. f. ovalık arazi. 2. barço ba ğı. süratle gitmek. s. dili Fondip! i. 2. (ok atmak için) yay. eli aç ıklık. yakalanmas ı için devletçe verilen) para. i. borina. papyon kravat. dili (çek) karşılıksız ç sıçrayış. bir suçlunun 2. sığır cinsinden. ba ğırsaklar. 3. çok. on the ear birinin kula ğına tokat atmak. bol. i. i. burjuva. sekmek.. i. canlılık. s. aşırı saygı gösterisinde bulunmak. kutu. f. bowling oynamak. i. 1. ok menzili. hastalık: He´s just recovered from a bout of pneumonia. papyon. 2. ba ğırsak. iri kaya parças ı. f. reverans yapma. 2. i. 1. i. kameriye. butik. 3. iç kısımlar. 1. 3. cömert. geri tepme. i. ciltlenmiş. fiyonk. 2. s. bak. 1. bağlı. ciltli. ba ş. i. eli aç ık. i. 1. i. sıçrayış. i. sıçramak. i. i. cadde.. sonsuz. 1. dipsiz. nöbet. anat. zıplama.. hudut. baş eğerek selamlama. kriket top atmak. derinlikleri. boks. fırlamak. of -den çekilmek. sekmek.o. over bowlegged bowline bowling bowshot bowstring box box box number son kuru ş. sınır. f. sonsuz. bowling. i. i. i. 1. 1. kuşatmak. i. 1. (yayl ı çalgı için) yay. f. s. birini şaşkına çevirmek. zıplamak. 2. loca. emekliye ayr ılmak. zıplayış. s ıçramak. (ağaçta) büyük dal. sınırlar. 1. zıplatmak. anat. reverans yapmak. 1. 1. çarpık bacaklı. i. 1. 1. cömertlik. eli aç ık.bottom dollar bottom land bottomless Bottoms up! bough bought boulder boulevard bounce bound bound bound bound boundary boundless bounds bounteous bounteously bounteousness bountiful bounty bouquet bourgeois bout boutique bovine bow bow bow bow and scrape bow out bow tie bowel bowels bower bowl bowl bowl along bowl s. 1. box s. f. kâse. f. kayıtlı.ıkmak. baş eğerek selamlamak. (zararlı bir hayvanın yok edilmesi veyabuket. s. kutuya koymak. k. s ınırsız. i. birini şaşırtmak. 3. cömertlik. 2. el pençe divan durmak. k. 1. sand ık. çok. boks yapmak. bind. 2. i. s. cömertçe. kiriş. bolluk. 2. s. 2.. i. f. 2. bak. demet. sınırsız. bol. bir şaraba özgü koku. s ınırlamak. çok derin. buy. 1. kısa süren hummalı faaliyet. 2. bulvar. i. güreş. a ğır bir topla oynanan bir oyun. pruva.o. 2. iple boğmak. 2.

örülmü i. birbirine tutturmak. 1. 2. k. ayraç. çocukluk dönemi. pantolon askısı. destek. s. fren. böğürtlen (yemişi/çalısı). fren yapmak. ku ş beyinli. i. ask. i. şimşir. dili aniden gelen parlak fikir. İng.ı (su). boks. 2. ac f. i. genç uşak. . İng. bölüm. dayanak.box office boxcar boxer boxing Boxing Day boxing glove boxing match boxwood boy boy friend boy scout boy scout boycott boyhood boyish bra brace bracelet braces bracing bracket brackish brag brag about/of braggart braid braided brain brain trust brain wave brainchild brainless brains brainstorm brainwash brainy brake brake drum brake fluid brake lining brake pedal brake shoe bramble bran branch branch off branch out into (tiyatroda/sinemada/stadyumda) bilet gi şesi. fren balatas ı. örgülü.. örgü. i. bu ğday kepeği. parantez. i. fren pabucu. i. f. erkek izci. 1. 2. i. s. zinde yapan: bracing mountain air insan ı zindeleştiren dağ havası. 2. i. bilezik. erkek çocuk. tel.. beyin. İng. fren yağı. k. boykot. övüngen kimse. 2. f. erkek arkada ş. yumrukoyuncusu. ak ıl. -den övünerek bahsetmek. s. (kol olarak) ayr ılmak. i. 3.y. beynini yıkamak. oğlan gibi. (erkek için) çocukluk. saç örgüsü. kepek. sütyen. i. sağlamlaştırmak. 1. kuşak.. kafas ına ağır bir darbe indirmek. dal. i. i. f. f. bir grup dan ışman. (üniformaya tak ılan) kordon. zekâ. dirsek. (--ged. i. 1. dal budak salmak. 2. s. branş. --ging) övünmek. i. dili birinin kafas ından çıkan düşünce. (nehre ait) kol. kenet. kafalı. boks maç ı. kafasız. beyinsiz. (böğürtlen gibi) dikenli bitki. akıllı. f. i. 1. kö şeli parantez. desteklemek. köşeli ayraç. şube. i. hafif tuzlu.ş. bağ. i. 2. 1. kapalı yük vagonu. i. f. İng. i. 3. 1. akılsız. i. 2. örmek. yüksekten atan kimse. kollara ayrılmak. (asıl faaliyetine devam ederken) (yeni bir faaliyete) girmek. çoğ. kol. s. 3. matkap kolu. örülmüş şey. 1. boykot etmek. (ağaca ait) dal. i. kısım. k. 3. s. boksör. delikanlı.. raptetmek. dişçi. dili aniden gelen parlak fikir. boykot yapmak. o ğlan. d. fren kampanas ı/tamburu. i. erkek izci. yumrukoyunu. f. destek. fren pedalı. yirmi altı Aralık.. boks eldiveni.

1. arsız çocuk. sallamak. pirinç. ekmek.ken) 1. 2. ait) özel ad. bir aileyi geçindiren kimse. f ırsat. arbede. gedik. iş molası: They took a break. Brezilya. argo mide. 2. şımarık çocuk. rekor k ırmak. f. lekelemek. k ırık.. i. yepyeni. ancak masrafını karşılamak. yepyeni. 1. s. 1. hamur tahtası. kötü alışkanlıktan kurtulmak. savurmak. sar ı. g ıcır gıcır. Brezilya kestanesi. fazla at ılgan. i. i. i. s. 1. biraz sinirlenmiş. anırtı. Brezilya´ya özgü. insanı geçindiren iş/para.. kasları gelişmiş. f. f. 1. 1. 2. İng. s. f. s. yüzsüz. kurusıkı atma. s. küstah. i. 2. sar ı. cesaretle. ekmek sepeti. i. i. 2. yüzsüz. cesaretli. s. bak. İng. 1. savurma. (bir ürüne ait) özel ad.brand brand name brand spanking new brandied brandish brand-new brandy brash brass brass band brass knuckles brassed off brassiere brassy brat bravado brave brave the elements bravely bravery bravo brawl brawny bray brazen brazier Brazil Brazil nut Brazilian breach bread bread and butter bread bin bread box bread crumb breadbasket breadboard breadth breadwinner break break a habit break a promise break a record break cover break down break even break ground i. i. pirinç. (broke. k ırık. i. i. tah ıl ambarı. i. Brezilya. . dağlamak. k. dili biraz kızgın. i. 1. 2.. ekmek tahtas ı. marka. ekmek k ırıntısı. sütyen. aralık. açıklık. sözünden dönmek. k. piç kurusu. şans. i. mangal. i. 2. z. anırmak. törenle temel atmak. Brezilyalı. ünlem Aferin!/Bravo! i. Brezilyalı. i. ekmek kutusu. 3. s. k. kâr ve zarar ı eşit olmak. kırmak. bando. huk. konyakla konserve edilmi ş (meyve). i. damgalamak. i. (k ızgın demirle yapılan) dağ. 2. bread box. bozulmak. kabadayılık. (bir ürüne 2. en. dili ekmek kap ısı. i. yüzsüz. anırma. ara. sallama. fasıla. pirinç mu şta. velet. mec. Mola verdiler. cesaret. sözünde durmamak. genişlik. m ızıka. marka. 3. konyak. 2. ç ığır açmak. 1. kötü havada d ışarıda bulunmak. 1. gürültücü ve kaba (kad ın). f. ihlal. cesur. bro. s. 2. s. gö ğüs germek. çatlak. gizlendiği yerden çıkmak. ruhen yıkılmak. 1. adaleli. dili gıcır gıcır. 4. utanmaz. yarık. pirinç gibi.

2. son nefesini vermek. göğüs. ilgisini kesmek. 2. 4. durmak. bak. 1. dağılmak. 1.. 1. meltem. k. 1. çok heyecan verici. gaz çıkarmak. dökmek: She´s broken out suç işlemek. den ırılıp ayrılmak. ilk defa bir işe girişmek. sinir bozuklu ğu. Asya´da sava ş patladı. kanuna karşı gelmek.. s. solu ğu kesilmiş. (breast. 2. cins. hafif rüzgâr. k kopup sarkmak/sallanmak. 2. (aralarında sevgi bağı olan iki kişi) ayrılmak. 1. i. 2. dağıtmak. bozuşmak. sine. ba kimseye söyleme. i. kendini kurtarmak. dalgak ıran. kahvaltı. Bunu sak ın şında dikilip durmak. yellenmek. zorla girmek. kopmak: War has broken out in Asia. . parça parça etmek. i. yak ındanık ve kesik soluklar alıp vermek. kırılan şeylerin tutarı. parçalanma. çok hızlı. esinti. i. patlak vermek. parçalanmak. i. gaz çıkarmak. başında beklemek. 2. Don´t breathe a word of this to anyone. 2. s. çoğ.. i. rahat bırakmamak. f. -den ayr ılmak. breed. i. 1. osurmak. ask. boynu k ırılmak. 1.fed) (bebe ği) emzirerek beslemek. 3. umursamaz. sözünü k ırmak. s takip etmek. ölmek. araya girmek. terbiye. tür. nefes vermek. 2. 2. At birden ko şmaya başladı. nefes nefese. sona erme. pantolon. 1. (k ıyamet)ilişiğini kesmek. i. yeti ştirmek. nefes almak. -e zorla girmek. kurbağalama (yüzme tekniği). üremek. durma. 3. i. 1. resmiyeti gidermek. paralanmak. gö ğüs kemiği. birdenbire 3. çökme. dişini tırnağına takmak. teneffüs etmek.break in break into break loose break off break one´s faith break one´s fast break one´s neck break one´s word break open break out break the ice break the law break the news to break to pieces break up break wind break wind break with breakable breakage breakdown breaker breakfast breaking breakneck breakthrough breakup breakwater breast breast stroke breastbone breast-feed breath breathe breathe down one´s neck breathe hard breathe in breathe one´s last breathe out breathless breathtaking bred breeches breed breeding breeze breezy 1. bozulma. k ıyıya vuran büyük dalga. in ile yumuşatmak. yetiştirme. lafa kar ışmak. tutmamak. 2. 2. i. nefes kesici. kendini kurtar ıp kaçmak. 1. s. k ırılır. soluk almak. 2. imbat. 3. f. nefes. 3. (bred) 1. i. (birine) (kötü) haber vermek. mendirek. s. kopmak. kalp. f. 2. k ırma. from -den kopmak. f. . 2. havayı kaplanmak.. kendini paralamak. 2. alıştırmak. 2. 3. anat. 3. rüzgârlı. soluk. canlı. 1. sabah kahvalt ısı. 1. s. 1. 3. lakayt. k ırılma. (bilimde) büyük buluş. solumak. i.. yol açmak. büyük (bir hız): a breakneck pace çok hızlı bir tempo. i. 1. i. cepheyi yar ıp geçme. bozulma. hareketli. birden -e ba şlamak: The horse broke into a run. 2. 2. ayrıntılı hesap. meme. zorla açmak. orucunu açmak/bozmak. sebep olmak. teklifsiz. 1. gönül. kırılma. sözünde durmamak. i. dili 1. patlamak.

i. rüşvet vermek. göz alıcılık. 2. neşe katmak. rüşvet. (bir yere) canl ılık vermek. 3.. f. parlak renk. 3. den.. s. ask. i. tertiplemek. tuğgeneral. 2. para yedirmek.. çoğ. parlak. parlak bir i. tuğla örerek kapatmak. 2. gelin. 1. köprü kurmak. i. 3. 1. parlak.. parlak. özeti. evrak çantas ı. gemi hapishanesi. i. 2. gelinin nedimesi. ak ıllı. deha.. bira yap ımcısı. şekilde. dili (otomobil farlarına ait) uzunlar. çoğ. 1.. mükemmellik. (gen. f. tuğla harmanı. köprü. bot. dili bira: He bought me two brewskies. k ısa. 1. güvey. tuğla örücü. i. s. k ısaca. silme. zeki... 3. aydınlık olmak. 1. bira fabrikas ı. köprü yapmak. bot. (çay) demlemek. i. z. briç. f. neşelendirmek. s. parlaklık. i. Bana iki bira ısmarladı. i. brifing. 1. f. 1. (bira/kahve) yapmak. çoğ. hazırlanmak. pırlanta. i. 2. 2. (brought) getirmek. brier.. (herhangi bir) dikenli yabani çal ı. bardak a ğzı. nikâha ait. i. haydut. gemlemek. olmak. parlatmak. i. 3.. ask.. i. pırıl pırıl. kardeşler. i.brethren brevity brew brewer brewery brewski briar bribe bribery brick brick red brick up bricklayer brickyard bridal bridal veil bride bridegroom bridesmaid bridge bridge bridgehead bridle brief briefcase briefing briefly briefs brier brig brigade brigadier brigadier general brigand bright bright color bright lights brighten brights brilliance brilliant brilliantly brim brimful brimstone brine bring i. kiremit rengi. tuzlu su. f.yapmak. duvarc ı. 2. davanıngem vurmak. (kötü bir şey) hazırlamak. bak. brik. i. parlayan. i.. i. i. deniz suyu. f. ağzına kadar dolu. i. mükemmel. nedime. tugay. i. 1. brifing ba şını hafifçe kaldırarak öfkesini s. dili tam formunda. (gem ve dizginlerin tak ıldığı) at başlığı. salamura. i. bright-eyed and bushy-tailed k. duvak. göz alıcı. dâhice. i. kükürt. köprüba şı. i. tu ğgeneral. f. . harika. z. harikuladelik. 2. şapka kenarı. s. k. 4. geline ait. rüşvetçilik. 1. ve sevimli bir hava i. i. 2. ayd ınlanmak.k. i. ask. k ısalık. (çay/kahve) içmeye haz ır olmak. harikulade. slip (erkek külotu). i. 1. frenlemek. i. i. i.. (otomobil farlar ına ait) uzunlar. daha hoş i. (ata) başlık takmak. huk. deliksiz/bo şluksuz) tuğla. 2. i. e şkıya.

meydana çıkarmak. . bring s. aydınlatmak. 2. 2. -i sıkıştırmak. akla getirmek.ailesinin geçimini sa ğlamak. k. sertçe esen (rüzgâr). birinin aklını başına getirmek. in on bring s.o. dili bir şeyi birinin kafasına dank ettirmek. istenilen hızda hareket eden.o. başarıyla yapmak. canlı/hareketli bir şekilde. to bring s. dili 1. hesap toplam ını nakletmek. 2. 1. istenilen hızda. 2. en önemli destekçileri getirmek. 2. meydana getirmek. Britanya. dili bir alk ış tufanı kopartmak. 3. kıyı. Generale biraz bask ı yaptırdı. meydana ç ıkarmak.o.o. yanında getirmek. birinin (bir işe) katılmasını sağlamak.o. sebep olmak.t. k. -i zorlamak. birini yola getirmek. i. to bear on bring s. 2. 1. birini (bir işe) katmak. (para) kazand ırmak. s. birini en son olaylardan/geli şmelerden haberdar etmek.bring (a child) into the world bring a lump to s. 2.´s throat bring a unit up to strength bring about bring along bring an action/suit against bring around/round bring down the house bring down the house bring forth bring forth bring forward bring home the bacon bring in bring into disrepute bring into line bring into relief bring off bring on bring out bring pressure to bear on bring s.o. 1.. z. -i rezil etmek. 2. birinin (bir hastalığı/zor bir durumu) atlatmasını sağlamak. 2.o. 2. to pass bring shame on bring through bring to a head bring to light bring to mind bring up bring up one´s big guns bring/file suit against brink brisk briskly bristle bristle with bristly Britain (anne) (çocu ğu) dünyaya getirmek. huk. (çekingen birinin) konu şup rahat davranmasına sebep olmak. 2. getirmek. hareketli. karar noktas ına getirmek. k. 1. ailesini geçindirmek. 1. çok alkış toplamak. 1. büyütmek. (jüri) karara varmak. sert k ıl. 3. ikna etmek. kazanmak. (yeni bir şeyi) yapmak/yayımlamak. açığa çıkarmak. word of bring s.. f. bir şeyi sonuçlandırmak. hatırlamak. seyircileri kırıp geçirmek/çok güldürmek.t. -e gölge sıraya sokmak.o. ayıltmak. en önemli dayanaklar ı/kanıtları ileri sürmek. kızmak. home to s. to reason bring s. domuz kılı. 3. s. birine diz çöktürmek. hatırlatmak.o. doğurmak. . hakk ında birine haber getirmek. 1. k. birine boyun e ğdirmek. k. (felaket için) e şik. canlı. i. -i açmak. 1. up to date bring s. birini çok duyguland ırmak. 1. k ıllı. ileri bir tarihe almak. ileri sürmek. tüylerini kabartmak. gün ışığına çıkarmak. birinin yüreğini burkmak. to justice bring s. i. (hoş olmayan bir şeyle) dolu olmak. -e bir şeyi uygulatmak: He brought some pressure to bear on the general. sebep olmak. yetiştirmek. down bring s. doğurmak. belli etmek.o. dili 1. birini ayıltmak. geli ştirmek. dü şürmek. dili birinin keyfini bozmak. to his/her knees bring s. arzetmek. -i dava etmek. meydana getirmek. meydana getirmek. çok alk ışlanmak.t. k. (yargılanmak üzere) birini mahkemenin önüne çıkartmak. -i dava etmek. sebep olmak. bahsetmek. bir grubun mevcudunu tamamlamak. 1. (uçurum için) kenar. 2. dili ba şarmak. (doktor/ebe) (çocuğu) doğurtmak. dikleşmek.

i. şive. 2. i. yabani at. İngiliz.. s. katırtırnağı. s. i. . bacanak. i. i.. fırında et kızartmaya özgü ızgaralı kap. 1.cast) 1. f.. açık fikirli. ayrıntılara girmeyen. gevrek. kahverengi. süpürge sopas ı. genişlemek. s. 4. f. bozuk. 3. s. 2. kitapçık. k. bron şlar. i. yamaç.beat. bir kuruluşun üyeleri. 2. banker. f. f. kırılmış. ızgarada kızartmak. 1. birader. yaymak. hoşgörülü. i. saplı süpürge. argo eksik etek. f. s. 2. broş. k. f. tıb. kuluçkaya yatmak. 1. dili paras ız. f. i. birlik. çekmek. s. et/balık suyu.harap. (radyo/televizyon arac ılığıyla) yayımlamak. bronşit. bak. geniş. 2. kaş. 1. genişletmek. f. i. k. 1. yüz. anat. s. i. dayanmak. i. i. (kötü bir olaydan sonra) umudunu yitirmiş. bitik. i. kararmak. dili (hava) çok sıcak olmak. break. ehlile ştirilmemiş at. kuluçka. --en) gözünü korkutmak. k ırık. bring.. f. 1. 1. i. radyo/televizyon yay ını. (broad. 3.. ağabeyce.. engin. erkek karde ş. s. i. çay. bir çeşit erkek ayakkabısı. (brow. yakla şık. bronz. 2. beraberlik. katlanmak. bozulmuş. 2. spor uzun atlama. 1. ırmak. y ıldırmak. meteliksiz. Britanya´ya ait. f. Britanyalı. s. dili pantolon. karartmak. i. çoğ. 3. derin derin dü şünmek. uzun atlama. kadın. bot. (bir konuyu) açmak. düşünceye dalmak. ızgaralık piliç. kuluçka makinesi. bakla. i. i.. genelev. karde şlik. kabaca. kalbi k ırık. (tohum) saçmak. erkek karde şe özgü. çehre. z. dili çok s ıcak (hava). dilbilgisi kurallarına uymayan (bir yabancının s. alın. herkese söylemek. 4. bak. i. enişte. i. k ırılgan. 1. tahammül etmek. broşür. genel. dü şünceye dalan.britches British Briton brittle broach broad broad bean broad jump broad jump broadcast broaden broadly speaking broad-minded brocade brochure brogue broil broiler broiling hot broke broke broken broken-down broken-hearted broker bronchial tubes bronchitis bronco bronze brooch brood brooder broody brook brook broom broomstick broth brothel brother brotherhood brother-in-law brotherly brought brow browbeat brown i. i. kuluçkaya yatmak isteyen. 2. brokar. i. işi bitmiş. 2. komisyoncu. i. kayınbirader. k. 1. ızgara yapmak. 2. tunç. 2.

i. esmerşeker. vah şi. k. azarlama. s. i. çürütmek. 2. Bruneili. (tüfek için) saçma. ters. i. 3. berelemek. 2. f. flambaj. s.. -e sürtünmek. i. fırça. 1. önemsememek. yetişmekte olan: a budding physicist yetişmekte olan bir fizikçi. i. Brunei. zam v. through -i şöyle bir okumak/karıştırmak. k. i. i. k. brüksellahanas ı. s. buru şma. (--ded. korsan. değinmek. gonca. otlamak. dili ne şelenmek. erkek geyik. . f. kaynamak. i. 1. Budizm.. Brüksel. i.brown sugar brown sugar brownish browse bruise brunch Brunei Bruneian brunette brunt brush brush brush against brush aside brush off brush up brush up on brushoff brushwood brusk brusque Brussels Brussels sprouts brutal brutality brutally brute brute force bubble buccaneer buck buck buck buck for buck naked buck up bucket buckle buckle down buckle on buckling buckshot buckwheat bud Buddhism Buddhist budding esmerşeker. i. (tokal ı bir şeyi) bağlamak. i. s. İng. i. burkulma. s. i. 1. kaba. geri çevirme. 2. gonca vermek. bere. bak. i. hafifçe dokunmak. 1. 2. i. fundalık. karabu ğday. frenklahanası. i. 2. çalı çırpı. f. 3. fokurdamak. sert. (at) s ıçramak. başından atmak. z. i.. tozunu almak. 2. 2. 1. çürük. Brunei. i. i. brusque. 1. (bilgiyi) tazelemek. esmer kad ın. f.b. sık çalılık. Budist. çökmeye ba şlamak. kova. i.´nin) en ağır/şiddetli kısmı. (terfi. tomurcuk. --ding) tomurcuklanmak. çalılık. Bruneili.b. fundalık. ald ırmamak. 1. i. baskı v. z. hayvan. savmak. i. mek. i. dili dolar. merhametsiz. ret. vahşice. f. dili ö ğleye doğru yenen ve kahvaltı ile öğle yemeği yerine geçen yemek. ezmek. 2. toka. kahverengimsi. k. 2. f. yabani. yer yer kabarmak/kamburlaşmak. dili ç ırılçıplak. erkek hayvan. -e göz gezdirmek. kaba kuvvet. ezik. 1. ciddiyetle/gayretle çalışmak. (tokalı bir kayışla) (bir şeyi) takmak/giymek. 1. karşı gelmek. vah şi adam. 1.. (bilgiyi) tazelemek. bot. i. (saldırı.. Brunei´ye özgü. s. 2. fırçalamak. f. kabarc ık. ku şluk yemeği. s.´ni) elde etmeye çal ışmak. vahşilik.

2. i. ço ğunluk. argo Siktir! s. k. argo hiçbir şey.. f. (bir şeyi) yumuşak bir şeyle parlatmak. site. argo saçma. 3. 2. f. i. üstünden buldozer geçirmek. argo birine zorluk çıkarmak. dili toz olmak. i. 1. i. s. (about) h ırpalamak. İng. i.. argo oyalanarak vakit geçirmek. f. 2. boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı).) merakl ısı. inşa. arkada ş. yap ı yapmak. f. build. k ımıldamak. kurdu. i.. (araba. k. f. mikrop. bütçe.o. çiçek so ğanı. i. tampon bölge.. argo sıvışmak. i. bünye. dili 1. br ıçka. dili muhabbetkuşu. i. (built) 1.. İng. boğa. boru işareti. virüs. yoldüzer. zırva. buldok. argo tımarhane. 2. kurmak. Bulgar. (bir k. müz. bizon. gitmek. i. 2. radyo v. i. böcekli. k. 5. borazanc ı. buldozer. mermi. bak. about bugger s. toz olmak. müteahhit. i... i. zool. s. i. 2. yap ı. 2. bina. argo 1. dili gizli dinleme ayg ıtı. i. İng. inşaat ruhsatı. Bulgarca. --ging) k. hacimli. tampon. 1. i. hantal. zool. fizik. elektrik ampulü. fayton. yaratmak. 2. Bulgaristan. İng. dozer. İng... İng. ahbap. argo zor kullanarak bir şeyi yapmaya mecbur etmek. böcek... 1.. cüsseli. inşa etmek. k. iri.buddy budge budgerigar budget budgie buff buff buffalo buffer buffer state buffer zone buffet buffet bug bug off bug-eyed bugger bugger about bugger all bugger off bugger s. dili patlak gözlü. f. yapmak. in ı. f. kımıldatmak.b. çok zor bir şey. büfe. i. i. 1. argo bir şeyin içine etmek. borazan. bü ğlü. İng. f. 2. söyle şi. 1. bel vermek. i. 4.. dili (makinede) bozukluk. herif.. kurşun.. yapım. (--ged. örselemek. . i. hareket etmek. inşaat.. i. f. kaba arkadan sikmek.. tampon devlet. up Bugger you! buggy buggy bughouse bugle bugle call bugler build builder building building complex building permit built bulb Bulgaria Bulgarian bulge bulk bulky bull bull session bulldog bulldoze bulldozer bullet i.. bilg. İng. i. böcek dolu. İng... hata. i. 1. 1. muhabbetkuşu.t. ar ıza. s. hacim. İng. oylum. (insan için) yapşaatçı. yarenlik. i.

1. i. kurşun geçirmez.ıyor. i. h ırsızlık. i. Saç ını hep topuz yap salk i.o. 2. i. --s/--x (byûr´oz) i. bürokrat. h ırpalamak. k. devlet memurları. bungalov. f. -i yara bere içinde b ırakmak. i. kıç. toslamak. den. çörek. oto. tavşancık. bak. bildiri. tümsekli. i. sıkı giyinsen 1. i. yazıhane. yüzen.. 1. k. birini apar topar göndermek: As soon as his wife was certified insane. (aynalı ve alçak) şifoniyer. i. i. f. siper. huk. İng. yumru.. i. 2. alışılandan çok daha bol. dili (evi/binayı) soymak. f. dili. 1. k. külçe altın/gümüş. külfetli. aptalca hatalar yaparak (bir şeyi) becerememek. k. (--med. f. dili 1. yüklenmek. bürokratik. 1. (ayak parma ğında oluşan) şiş. k ırtasiyeci. i. çarpmak. f. i. Berkant bundled her off to an asylum. off bundle up bung bung up bungalow bungle bunion bunk bunk bunny buoy buoy s. anaforcu. tıpa. serseri i. ev/bina h ırsızı. i. s. saçma. ağzını tapa/tıpa ile kapamak. tapalamak. s. demet. tampon. i. vuru ş. zırva. f. a ğzına kadar dolu kadeh/bardak. i.. i. k. k. up buoyant burden burden of proof burdensome bureau bureaucracy bureaucrat bureaucratic burette burger burglar burglarise burglarize burglary burgle i. büro. 1. s. vurmak. yığın. kim. f. bülten. f. ev/bina soyma. dili megafon. yük. i. i. 2. 2.. şiş. şamandıra. k ırtasiyecilik. sıkı giyinmek. takım. belleten. i. 2. i. otlakçı. i. k. topuz: She wears her hair in a bun. bak. deste. i. çoğ. 1. burglarize. bindirmek. sarınıp sarmalanmak: It´s cold out. ranza. you´d better tasdik Dışarısı soğuk. -e epey hasar vermek. mebzul. toplamak. f. i. saçma. boğa güreşi.. engebeli. bürokrasi. f. dili (evi/binayı) soymak. tapa. 1. ağırlık. ba şıboş adam. kan ıtlama zorunluğu. hevenk. 1.o. büret. sıkıntı vermek. s. i. tavşan. dili 1. i. çarpma. küpe şte. siper ile korumak. 1. --ming) 1. muhafaza alt ına almak. s ıkıcı. 1.. istihkâm. 2.. Kar ısının deliliği resmen bundle up. batmaz. 2. f. makat.bulletin bulletin board bulletproof bullfight bullhorn bullion bully bulwark bulwarks bum bumblebee bumf bump bumper bumper crop bumph bumpy bun bunch bundle bundle s. dili hamburger. 2. grup. saçma laflar. daire. 2.. 2. 2. zorbalık etmek. . 2. bohça. tümsek. i. bereketli mahsul. f. ne şeli.. zool. toprak yabanar ısı. i. s. 2. İng. ini şli çıkışlı. İng.. başkalarının sırtından geçinen kimse. fıçı deliği. s. k. yüklemek. serseri. 3. altın/gümüş çubuk. bumf.. birini neşelendirmek.. zorba. hiçbir işe yaramayan kâğıtlar.. dövmek. kabadayılık etmek.2. kabadayı. ım.iyi olur. tıpalamak. 1. dili. ilan tahtas ı. 2. bohçalamak. İng.. argo 1.

i. iriyarı. (çoğ. yanıp kül olmak. up burn the candle at both ends burn the midnight oil burn up burn/hang s. bak. (burst) patlamak. muhasebeci. brülör. gömme. pat diye girmek: What do you mean bursting in on us like this? Ne diye odam ıza böyle pat diye giriyorsun? tutuşmak. geğirmek.mese) 1. Birmanca. i. Burundili. yanmak. yak ıp yok etmek. içini yakmak. bak. 1. i. burn. Onun eline su dökemez. The house burned down. mühre. görev. fazla çalışmak. (ticari) iş.. oyuk. yakıp kül etmek. i. i. i. geğirtmek. f. i. patlama. protesto olarak sevilmeyen birinin kuklas ını yakmak/asmak. Birman. i. i.b. büyük: She has a burning desire tocilalamak. hold a –– He doesn´t hold a candle to her. 3. 2. kahkahayı koyuvermek. cüsseli. s. gizlemek. 2.nese) Burkina Fasolu. otobüs terminali. tünel kazmak. 2.. out burn out burn s. meslek. Burundi. Birmanya´ya özgü. ileri atılma. Burkina Fasolu. birden ağlamaya başlamak. bezi. Birmanca. 3. s. 1. tamamen yanıp (kendi kendine) sönmek. Burundi. yan ıcı. çalıyla kaplı. şiddetli. çatlama. otobüs dura ğı. i. hararetli.o. i. otobüs. Burkina Fasolu. Birmanyalı. Bur. 2. 2. defnetmek. çalı gibi. in effigy burned down burned to a crisp burner burning burnish burnisher burnt burp burrow bursar burst burst in on/upon burst into flames burst into laughter burst into tears burst out crying Burundi Burundian bury bury the hatchet bus bus station bus stop bush bushel bushiness bushy business business hours business transaction i.ünlü olmak için yan ıp tutuşuyor. defin. bir oyukta/yuvada okul veznedar ı. patlam ış. yanan. become rich and famous. 1. cilac ı. s. i. in. saklamak.). 4/5 kile. yakmak. perdahçı. geğirme. Burkina Faso. çalılık. kaş. s. Zengin ve i. alev almak. f. Burkina Faso. i. f. 2.. i. Burkina Faso´ya özgü. dili birini çok k ızdırmak/sinirlendirmek. 2. f. i. yanmış. mesele. gece yarısına 1. 2. f.burial Burkina Faso Burkinese Burkinian burlap burly Burma Burmese burn burn down burn o. yuva yapmak. . 3. yuva. 1. 1. yan ık. 2. patlak. problem. f. birden ağlamaya başlamak. s. gür (saç. (--ed/--t) yanmak. Burkina Fasolu. parlatmak. Myanmar. 1. 2. yanık yeri. s. 2. bozulmak. yanıp kül olmuş. k. gizlenmek. yar ılmak. yakmak. f. Birmanya. çalı. 5. ticaret. 2. (çoğ. 2.ki. gömmek. 4. Birmanyal ı. 2.s. 1. 1. yan ık. çuval s. s. i. Bur. barışmak. tamamen yanmak. iş saatleri. mahvolmak. Burundi´ye özgü. örtmek. Burundili. iş. 1. oyuk açmak. 1. cila. 1. i. s. kile. perdah kalemi. parlakl ık. kuyruk v. İng. Birman. çalı gibi olma. i. 1. yak ıp yok etmek. kadar çalışmak. kendini tüketmek.o. Burkina Faso. Burkina Faso´ya özgü. i. tar. Ev yan ıp kül oldu.

Yeni hizmetçi. savuşturmak. f. (--ed/bust) k. argo popo. salhane. 1. sistemli. k ırım. araya girmek. düğme iliği. bot. dili eşek gibi çalışmak. elektrik düğmesi. dili s. ilik. button one´s lip. k ıç. etmek. dili -e ya ğ çekmek. 3. Şefle ilişkisi olmasaydı çoktan işten i. pencere silmek hariç. dili 1. kelepir. ko tüketmiş.. 2. -e burnunu sokmak. bozulmuş. desteklemek. çekici. telefon me şgul sesi. hareketli.. k. k. alış. berbat etmek. bozmak. uç. popo. 4. büst. 3. bir evin ba ş hizmetkârı. kapamak. i. rezil mezbaha. i. f. kelebek. -i yağlamak. ortak olmak. f. 2. 2. kaba k ıçını yırtmak. iliklenmek. f. i. 1. kalça. f. 2. körü körüne alışveriş etmek. baş uşak. dili (bir yerden) s ıvışıp kaçmak. sıhhatli. with the hemen her i şi . i. topu atmış.. 3. tutuklamak. bozuk. kasap. (askerin rütbesini) indirmek. k ıç. i. 1.wom. ra ğmen. i. f. sır vermemek. 1. bak. i. meşgul: I´ve had a busy day. 1. 2. payanda. kafa atmak. busi. boynuzlamak. i. k. sıfırışuşturma. have been fired long ago. koşuşturmak. dü ğünçiçeği. k ırık. but.. dipçik.. i. dili sakar kimse. çoğ. 2. ciddi. patlamış.. 2. s. patlak. 1. süt kayma ğı. meşgul işareti. kırılmış. satın almak. işlek. düğme. hisse almak. sap. ki. k ırmak. i. sayesinde. tos vurmak.en (bîz´nîswîmîn) i. izmarit. (up) iliklemek. iri gö ğüslü (kadın). 1. dili 1. canlı. almak. i. kar ışmak. edat -den gayri. yayık ayranı. 3. ayak. 2. i. i. . buton. birbirinden ayrılma. etli butlu. katliam. 1.. göğüs. tereyağı sürmek. i. i. busi. bütan. alay konusu kimse. girip aramak. etmek. 2. dili 1.ness. f. s. i. kâhya.men (bîz´nîsmen) i. i. k. patlatmak. bir şeyi görmeden satın almak.. f. süsmek. kaba et. dili malı görmeden satın almak. -e karışmak. çok meşgul. kasapl ık hayvan kesmek. rüşvetle defetmek. aceleyle hareket etme. -den ba şka: The new maid will do almost anything but wash windows. f. 1. rüşvetle elde etmek. tereyağı. çoğ. yakasına yapışmak. konu şmamak. düğmelemek. . eşek gibi çalışmak. iş kadını. i. 2. (bought) satın almak. 5.business trip businesslike businessman businesswoman bust bust bust a gut bust one´s ass bust out of busted bustle bust-up busy busy as a bee busy signal busy signal but but for but what butane butcher butchery butler butt butt butt butt in butt in on butter butter up buttercup butterfat butterfingers butterfly buttermilk buttocks button button one´s lip button up buttonhole buttress buxom buy buy a pig in a poke buy a pig in a poke buy in buy off iş seyahati. 2. işadamı. destek.ness. alma. k. bo şanma.. s. Bugün çok meşguldüm. neşeli. çenesinidüğmelenmek: Button your shirt! Gömleğini k.. düğme. . iflas etmiş. olmasayd ı: But for her relationship hemen boss she would gene de. k. dili. katletmek. 1. 2. aceleyle hareket i. 2. up (bir çift) k. burnunu sokmak. -e dalkavukluk etmek. k. susmak. 4.

yakınında. yakında. müz. yakınından. -in sayesinde. uçakla. derece derece. bir şeyi veresiye almak.. elbette. kendi kendine. notas ız. yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak. Onlar kat kat daha iyi. rastlantı sonucu. sight unseen buy up buyer buyer´s market buzz buzz off buzzard buzzer By golly! by (main) force by by by a hair´s breadth by a narrow majority by a vote of thirteen to twelve by accident by acclamation by air by all accounts by all means by and by by and large by any means by chance by common consent by courtesy of by day by degrees by dint of by ear by fair means or foul by far by fits and starts by fits and starts By gosh! by half by hand by heart by herself by hook or by crook düşünmeden satın almak. 2. elle. zool. İng. yanından. hakkında. vızıltılı elektrik zili. bir kenara. hakkı k ıl payı. vızıltı.. tedricen..t. dili toz olmak. bütün hisselerini almak. f. 6. i. k. ile. ezbere. kazara. bir şeyi ortaklaşa satın almak: They bought the house between them. oybirliğiyle. izniyle. i. tesadüfen. herkesin dediğine göre. kulaktan. . genellikle.t. müşteri. 7.buy on impulse buy on installment buy on margin buy out buy over buy s. vibratör. bir tempo ile. kendi ba şına. alıcı piyasası. vasıtasıyla. nezdinde. between themselves buy s. tezahüratla: They elected her president by acclamation. (birini) rü şvetle satın almak. edat 1. her ne pahas ına olursa olsun. bir yana. Vallahi! çok fazla. -den. 1. yak ın. tümünü satın almak. çok geçmeden. 2. hiç. 5. vızıldamak.: They´re by far the best. Bunun üzerinde gayet düzensiz bir şekilde yirmi yıl çalıştım.. kapatmak. i. taksitle satın almak. k. alkışlayarak. alıcı. az kaldı. tarafından. ne yap ıp yapıp. 4. bir tür akbaba. yanlışlıkla. -e göre. 2. ne şekilde olursa olsun. Evi ortaklaşa satın aldılar. bir şeyi hiç görmeden satın almak. 3. on credit buy s. on ikiye kar şı on üç oyla. az bir ço ğunlukla. i. 1. yan ında. kazara. (öbürlerinden) kat kat daha . sayesinde. gündüzün. -e kadar. dili bir yolunu bulup. rasgele çal ışarak. tesadüfen.t. sıvışmak. 1. 2. Onu tezahüratla ba şkan seçtiler. düzensiz gayet düzensiz bir şekilde: I´ve worked on this by fits and starts for twenty years. ne pahasına olursa olsun. z. bağırarak. Vallahi! zorla.

baypas yoluyla -den . yüzünden. çoğ. aslında. kendi kendine. . aynen: He hasn´t been friendly to us. haftalığına.s. acele. sırası gelmişken. genel istek üzerine. ara seçim. yolu ile. elek. i.. 2. 1. aynı şekilde.. Belarussian. mekanik olarak. ezberden. fakat biz k. ismen: I know him by name only. yavaş yavaş. nöbetleşe. i. katiyen. i. asla. (tüzükte) ek madde. ağır ağır. hırsızlama.by hook or by crook by inches by itself by leaps and bounds by main force by means of by name by nature by night by no means by o. baypas. toptan. very friendly to him. nöbetle. baypas yol. yalnız. nöbetleşe. -in emri gere ğince.. ünlem 1. dili 1. geçmiş. ikişer ikişer. nöbetle. kendiliğinden: The var gücüyle. sebebiyle. s. doğuştan. . (yard ım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself.. doğrusu. baypas ameliyatı. but by the same token we dili k ıl payı. 1. 2. yaradılıştan. geceleyin. 2. parça ba şına. güle güle.. t ıb. -in emrine göre. çevre yolu.. gizlice. i. baypas. i. Bana ismimle hitap etti. Hiç problem değil!/Çok kolay! 2. f. adıyla.. aklıma gelmişken. ünlem. Allaha ısmarladık. 2. hafta hesabına göre. ilk posta ile. İng.. haven´t been k. yazar ad ının verildiği satır. nedeniyle. geçmiş şey. kendi kendine. götürü. O bize s ıcak davranmadı... i. vasıtasıyla. eski. baypas: heart bypass kalp baypası. -den. s. by order of by popular demand by reason of by request by return mail by return of post by return post by rights by rota by rote by stealth by the gross by the job by the piece by the same token by the skin of one´s teeth by the sweat of one´s brow by the way by the way by the week by turns by twos by virtue of by way of by weight by your leave by yourself bye bye-bye by-election Byelorussia Byelorussian bygone bylaw by-line bypass ne yapıp edip. -den dolayı. izninizle. 3./Hoşça kal.. tic. 1. bak. tartı ile. i. büyük kedi pencereyi kendi ba şına açabilir. bak. Belarus. rica/istek üzerine. dü şünmeden. dikkati çekmeden. İng. It´s no sweat!/No sweat! k. bye-bye.. ismiyle: He called me by name. sıra ile. . ilk posta ile (cevap). aracılığıyla. Onu ancak ismen tan ıyorum. Hiç de zahmet değil! ha aklıma gelmişken . dili aln ının teriyle. kendi kendinize. bak. nedeniyle. Obir h ızla.

gevezelik. i. Celsius.. hintbademi. 1. 2. f. i. bak. asansör. . kafes. i. 3. C c/f ca cab cabbage cabin cabin boy cabin class cabinet cabinetmaker cabinetmaker´s glue cabinetwork cable cable car cable television cablegram caboose cabstand cacao cacao bean cacao butter cackle cactus cad cadaver caddie cadence cadet caesarean café cafeteria caffeine caftan cage cagey cajole i. i. taksi. kakao a ğacı. kablo ile çekilen araba. askeri lise/okul ö ğrencisi. 2. 1.küçük erkek kardeş veya oğul. kamara. küçük erkek çocuk. C. k ıs.by-product bystander byte by-way byword Byzantine Byzantium C C C of C C. yan yol. city. bot. s. kafein. kadans. hapishane. seyirci kalan. gizli/özel/karanlık yol. Bizans´a özgü. çok kullan ılan bir deyim. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon. İngiliz alfabesinin üçüncü harfi. uyan ık. 2. 2. 1. bakanlar kurulu. 3. f. 3. gomene. i. en i. kabin veya kamarada ya şamak. i. i. kamarot. kafese kapamak. century. i. k ıs. golf oyuncunun sopalar ını taşıyan kimse. centigrade. sesin yava şlaması. 1. türev ürün. i.. ritim. i. bilg.. küçük özel oda. i. kablo. teleferik. Bizans. kabine. i. golf oyuncunun sopalarını taşımak. kakao çekirde ği. Chamber of Commerce. i. C. Bizans. f. gürültülü bir şekilde konuşmak. 1. 3. na ğmenin sonu. (in şaatlarda) iskele. 1. tatlı sözlerle kandırmak. copyright. kafeterya. ahenk. 3. taksi dura ğı (taksilerin bekleme yeri). ikinci s ınıf. 1. yan ürün. i. kadavra. Romen rakamlar ı dizisinde 100 sayısı. bayt. 3. küçük lokanta. i. telgraf. i. Bizanslı. c c. i. carried forward. 1. cent. aşağılık herif. kurnaz. k ıs. tutkal. i. çok dikkatli. f. 3. perdenin derece derece inmesi. 2. i. gıdaklamak. circa. sualtı kablosu ile çekilen telgraf.. kablolu televizyon. 1. tek atl ı binek arabası. 2. atasözü. (camlı ve raflı) dolap. i. s. 4. f. kaktüs. 1. kabin. lokomotif veya kamyon sürücüsünün oturdu ğu kapalı bölüm. 1. i. i. küçük bir yere kapamak. 2. 2. 2. i. 1. dolaşık yol. müz. i. Bizanslı. i. lahana. kakao çekirdeği. g ıdaklama. 1. k ıs. kesik kesik gülmek. 2. tahdit etmek. ceset. palamar. den. i. 2. k ıs. s. copy. 1. kakao ya ğı. hapsetmek.. i.. ince iş yapan marangoz. i. ince marangozluk. bot. kulübe. i. 2. 2. i. 2. gevezelik etmek. kaftan. cesarean. circa.

bağırmak: Did you just call me? Bana f. bela. konuşma. 2. cajolement. kütüphanelerde kitaplar ı sınıflandıran numara. baldır.cajolement cajolery cake cake rack calamitous calamity calcification calcify calcium calculate calculation calculator calendar calendar year calendar year calf calf calf love calfskin caliber calibre calico calico cat calif caliph caliphate call call call a halt to call a spade a spade call box call for call forth call girl call in call in question call into being call it a day Call it what you want. paydos etmek. 2. pamuklu bez. siyah ve 2. -i icap ettirmek. 1. k. i. calves (kävz) i. telek ız. Birinin ´´İmdat!´´ seslenmek. bak. 2. çok kötü. ğırmak. bağırış. 3. hesap cetveli. felaket getiren. k. kek. hesap etmek. 1. basmadan yapılmış.o. 1. 1. --es/--s) 1. belal ı.turuncu patiskadan yapılmış. kireçlenme. patiska. i. anat. 3. bak. hesap makinesi. hesap eden kimse. dili azarlamak. çoğ. i. kalkerleşme. gerçekleri sakınmadan söylemek.. f. patiska. (bir şeyin) iade edilmesini istemek. ça ğırmak. call number call off call on the carpet call out call s. 1. i.. grevcileri v. birine tekrar telefon etmek. 1. 3. f. felaketli. Ona kısaca Memo diyorlar. vidala. 3. 1. ayarlamak. kalsiyum. -i gerektirmek. felaket. takvim. benekli. halifelik. 4. kal ıp. çağırma. kendisini telefonla 1. jeol. i. telefon konuşması. 2. (out) diye bağırdığını duydum. 2. hilafet. 1. i. dobra dobra İng. -e gölge düşürmek. 2. kireçleşmek..o. i. pasta. vaketa.şüphe etmek. afet. -i iptal etmek. (askerleri. kalsifikasyon. 2. down call s. tahmin. 3. 2. basma. . 2. dili do ğruya doğru.´ni) devreye sokmak. kireçlenmek. i. i. jeol. (a name) for short call s. felaket. demek: They call him “Memo” for short. calves (kävz) i.o. -i durdurmak. hesaplamak. (çoğ. tatlı sözlerle kandırma. yetenek. 3. dana. i. hesap. 1.b. kim. long-distance i. 2. -in do ğruluğundan (borcun) ödenmesini istemek. hesaplama. takvim yılı. k. çörek. halife. 2. birini geri ça arayıp birini azarlamak. i. caliph. i. k. basma. 1. -i mi? He -e son vermek.o. 2. 2. vahim. buzağı. ortaya çıkarmak. çap. kapasite. İng. kalkerleştirmek.called out for help. eğriye eğri demek. i. (paray ı) yaratmak.. beyaz.. 1. saymak. çoğ. ´´ İmdat!´´ diye bağırdı. bak. Ne derseniz deyin. 3. halketmek. demin seslendin kesmek.. kalibre. back call s. 2. kireçleşme. kabiliyet. s. i. i. konu şmak. İng. bağırma. dili bulamayan birine şehirlerarası/uluslararası telefonla birini aramak. s. üstüne s ıcak kek konulan çubuklu altlık. çıkarmak. 1. (yard ımcı/danışman olarak) (birini) çağırmak. telefon kulübesi. renkli di şi kedi. İng. haykırma: I heard a call for help. kireçleştirmek. tıb. tıb. telefon etmek. dili çocukluk a şkı. takvim yılı. birine k ısaca . küspe.. caliber. kalkerleşmek. 1. i. -i istemek. kireçlendirmek.

zool. fotoğraf makinesi. kam.. 2. f. kamp. i. basık arazi. i. Kamerun´a özgü. Kamerunlu. (toplantıyı) açmak. z. saklama. hat.. s. i. f. 1. i. hatırlatmak. calf 1. i. i.o. dingin.. i. ald ırış etmeden. bak. Buranakla getirmek. 1. duyars ızlık. kara çalma. umursamayarak. kaligraf. (fırtına) dinmek. duyarsız. i.. f. hatırlamak.. calorie. deveci. çoğ. 2. nasır tutmuş. i. patiska. bak. 2. hat sanat ı. bak.call s. durgun. ask. 2. k. Ona kötü şeyler söylüyor. i. çamur atmak. bir şeyden şüphe duymak. kara çalmak. kameraman. i. ask. s. i. f. yat ıştırmak. f. chamomile. heyecan göstermeden.t. iftira.. (birine) bir şeyi hatırlatmak. come. 3.. yatıştırmak. bak. bot. sıcak su ile süt ve şeker karışımı bir içecek (bazen çay da katılır). bak. hissiz. birinden hesap sormak. ın şefi o. 1. tecrübesizlik. bak. kaligrafi. cam. durgunluk. i. 2. kartvizit. sakince.. i.. i. i. sakin. duyarsızca. tecrübesiz. yatıştırıcı (ilaç)... basık. deve. Kampuchea. ordugâh. kamelya. buzağı doğurmak. kalori. . birini askere ça ğırmak. chameleon. i.o. kamera.men (käm´ırımen) i.. deve tüyü. kamp yapmak. yatışmak.. hüsnühat. kamuflaj. bot. gizleme. iftira etmek. Kamerun.. sükûnet.´s attention to call s. (deniz) yatışmak. Kampuchean. tüyleri bitmemi ş (kuş). f. Kamerun. i. birine telefon etmek. up call s. kamufle etmek. dinginlik. nasırlı. nasırlanmak. s. sakinleşmek. 1. s. 2. 2. toy.. 1. i. ince beyaz pamuklu/keten kuma ş. s. i.o. i. f. oyunu iptal etmek. gizlemek. i. hattat. into question call s. 1.t. aldırışsızlık. z. korkak. buzağılamak. katı. (bir yerin) amiri olmak: He calls the shots around here. 1. köpek gibi) kötü sözler söylemek: He´s calling her names.o. çoğ. bak. i.a. sözü geçmek.er.. names call s. dili borusu ötmek. birinin dikkatini (bir şeye) çekmek. to account call s. toyluk. i. Kamerunlu. calf 2. mak. to mind call the game off call the shots call to mind call to order calligrapher calligraphy calling card callous callously callousness callow callowness calm calm down calmative calmly calorie calory calumniate calumny calve calves cam Cambodia Cambodian cambric cambric tea came camel camel hair cameleer cameleon camellia camera cameraman Cameroon Cameroonian camomile camouflage camp camp birine/biri için (yalanc ı. sakinleştirmek. s. i.

kampç ı. şekerleme haline getirmek. kamp ate şi. samimiyet. bambu.. memişhane. asıl (fikir). şekerli: candied orange peel portakal kabuğu şekerlemesi.ısaltmak. Onun insanlara ba ğırması elinde değil. 1. for . 1. açıklık.. i. astrol. iptal etmek. kamp yeri. yardımcı f. şeker.. kâfuru. z. 2. i. şekerleme. okulda kalma cezas ı vermek. --ing/--ling) 1. 2. çikolata. kanarya. köpekgillere özgü. f. silmek. Kanadalı. namzetlik. İng. 2. i. açık yüreklilik. için kimse. açık yürekle. 1. 3. şekerkamışından elde edilen şeker. içten.. i. iptal olunan şey. i. kanser gibi. kanepe. şekerci dükkânı. She can´t help shouting at people. argo i. kodes.. i. f. 2. baston ile dövmek. i. kamış. köpekgillerden bir hayvan. adaylık. mum ışığı. içtenlik. 1. 1. (could) 1. 3. tatlı dilli. candor. 1. bonbon. yüznumara. 1. şekerci. kam mili. dürüstlük. adaylık. f. i. mat. samimiyet. asıl fikrini gizlemeyen.. 3. samimiyetle. zool. samimi. s. i. i. baston. tarafs ızlık. Kanada. açık yüreklilik. (--ned. 1. 1. s. i. karavan gibi kullanılan minibüs/kamyonet. s. sefer. kampanya yapmak. i. aç ıklık. kam ışla kaplamak. Kanada. kanser. i. i. f. şamdan. i. kampus. k cancellation. yapmak imkânı olmak: Can you do this work? Bu konserve misin? I couldn´t find my hat. Bu gece bize u ğrar mısın? k ıs. i. 1. -ebil-. it´s just the way she is. Kanadalı. şekerleme yapmak. asıl fikrini söyleme. şekerkamışı. i. üstüne çizgi çekmek. de ğnek. 1. 2.işi yapabilirkutusu. Şapkamı ta şı. ahç ı. i. kâfur. i. kampanyaya ı. i.. i. i. şerbet içinde kaynatmak. 2. i. 2. (Can tuvalet. i. içtenlik. i. 2. 4. seferberlik. helabulamadım. i. f. Yengeç burcu. argo klozet. ufak kamp karavanı. kampç ılık. 2. i.. cannot. içtenlikle. 4. 3.. Kanada´ya özgü.camp chair campaign campaigner camper campfire campground camphor camping campsite campus camshaft can can Can he sit a horse? Can it! can opener Can you drop by tonight? can`t can´t help Canada Canadian canal canapé canary cancel cancelation cancellation Cancer cancer cancerous candid candidacy candidate candidateship candidly candidness candied candle candlelight candlestick candor candour candy candy store cane cane sugar canine portatif sandalye. i. 1. kamp yapma. 1. 2. köpekdi şine ait. bak. i. tarafsız. şekerle kaplı. aday. teneke kutu. kampanyac katılmak. hasırlamak. 1. kampanya. 2. iptal etme. kampanyaya katılan mücadele etmek. 3. dürüst. aç ık. s. gerçek. namzet. s. f. argo hapishane. kanserli. (--ed/--led. kamp sahas ı. -Ata binmeyi biliyor mu? argo Kes artık! konserve açaca ğı. bak. i. 2. iptal. i. anat. kanal. 2. eksantrik mili. 3. mum.. zool. 2. huyu öyle. açık yürekli. . mak. asıl fikrini söyleme. 2.

başşehir. i. Hrist. kapasite. 1. Hrist. 2. i. 3. zirve. azizlik mertebesine yükseltme. bak. i. konserve yapılan yer. (--ped. matara. 1. uyan ık. yetenekli. majüskül. 2. i.canine tooth canister canker canned cannery cannibal cannibalism canning cannon cannonball cannot canny canoe canon canon law canonical canonisation canonise canonization canonize canopy cant cantankerous cantankerously cantankerousness canteen canter canvas canvass canyon cap capability capable capacious capacity cape cape caper caper capillary capital capital account capital assets capital crime capital dividend capital expenditure capital letter köpekdişi. 2. branda. 2. 2. pelerin. s. konuşma dilinde çoğu s.. failini ölüm cezas ına çarptırabilen suç. i. geleneklere uygun. konserve yapma. -amazlar (Anlamı vurgulamak gerektiğinde can not olarak ayrılır. ba şlık.. --ping) i. ehliyet. kap. başkent. büyük (harf). dili yaramazlık. k. huysuzluk yaparak. kural. büyük harf. İng. suç. aksilik. ask. Hrist. anamal. argo iş. i. gök kubbe. yamyam. i. pamukçuk. 2. i. i. görev. i.. huysuz. konserve fabrikas ı. 4. iktidar. i. 5. i. 2. 1. 1. ehliyetli. gebre. . burun. 1. kilise hukuku. f. branda bezi. markiz. kep.. i. büfe. 2. sermaye kâr ı. -amam. majüskül. istidat. 1. i. f. tedbirli. 2. majüskül. Bunu başkan sıfatıyla i. yetenek. 2. geniş.. hoplayıp zıplamak. laf. gebreotunun yemi şi. kabiliyet. 4. s. 1. 1. 3. 1. büyük harf. tabanca mantar ı. 4. top. i.. 1. i. coğr. 1. mevki. f. kano. i. huysuzluk. i. 3. k ılcal damar. içi çok şey alan. top güllesi. kasket. 1. aft. konserve: canned chickpeas konserve nohut. eşkin sürmek. bir katedrale bağlı olan papaz. kabiliyetli. 2. i. azizlik mertebesine yükseltmek. büyük. 3. 1. Hrist. s. geçimsiz. ince boru. karyola sayvan ı. f. tuval. 2. s. bak. i. 3. i. yamyamlık. canonize. İng. yetenek. dili sermaye sütun ba sabit aktifler. i. anat. hesab ı. kurallara uygun.. kapsül. sermaye. iktidar. güç. dikkatli. -amayız. hacim. s. kantin. kapak. tapa. 2. doruk... eşkin gitmek. 5. hırsızlık. f. baldaken. 2. f.. kanyon. oylum. i. bot. sermaye masraf ı. kapari. 1. kebere. derin vadi. güç. sermayeye ait. şı. 2. s. 1. sabit varl ıklar. 3. yardımcı f. konulan) teneke kutu. kilise hukukuna ait. boş laf. kapital. (anket yapmak/oy toplamak amac ıyla) (birçok kimseye) gidip konuşmak. 1. aksi. kapari. (çay. istiap haddi. i. tepe.b. kilise yetkililerinin ç ıkardığı bir kanun. kahve v. büyük harf. takke. -amaz. sayvan. s ıfat: He did this in his capacity as president. z. 3. -amazsın(ız). k. 4. gebreotu. i. açıkgöz. canonization. eşkin gidiş. i.

astrol. zoraki dinleyiciler. 2. 1. zaptetme. 1. i.. i. alabora etmek. bocurgat. vagon. ele geçirmek.. bak. kapsül. kaptan. f.. kim. esas sermaye hisse senedi. -den faydalanmak. 2. i. yüzbaşı. i. şartlı teslim. 3. araba. zaptetmek. frenkkimyonu. yanm ış şeker. otomobil. anamalc ılık. karbonhidrat. silahlar ı bırakmak. reis. esir dü şmüş. i. kumanda etmek. i. capitalize. s. İng. i. 2. i. deniz albayı. 2. s. gazlı içecek. devrilmek. karbon. ırgat. O ğlak burcu. tutsak. dili büyük harfler. 2. is. i. kapitülasyonlar. 1. f. karbonat. karbondioksit. 1. i. karbon kâ ğıdı.capital letter capital levy capital punishment capital stock capitalise capitalism capitalist capitalize capitalize on capitulate capitulation capitulations caprice capricious Capricorn caps caps capsize capstan capsule captain caption captivate captive captive audience captivity captor capture car car park car wash caramel carat caravan caravansary caraway carbide carbine carbohydrate carbon carbon black carbon copy carbon dioxide carbon monoxide carbon paper carbonate carbonated drink büyük harf. -i büyük harfle yazmak. alabora olmak. 1. kervansaray. teslim olmak.). -i kendi menfaatine çevirmek. 1. karabina. karbonatla ştırmak. ele geçiren kimse. karbonmonoksit.. k ısa tüfek. lamba isi. i. esir. büyülemek. karavan. tutsaklık. i. i. kaptanlık etmek. f. kaprisli.. çoğ. i.. manşet. kapris. i. i. k. devirmek. i. karamela. f. 1. ele geçirme. Karaman kimyonu. i. tutsak eden kimse. başlık. kapitalist. kopya. k ıs. 2. oto yıkama yeri. i. majüskül. üstü kapal ı yolcu veya yük arabası. f. 1. f. -e sermaye sa ğlamak. -i sermayeye çevirmek. i. i. 2. karpit. i. İng. tutsak etmek. ayar (1 kırat = 200 mg. karbon kopyas ı. kopya kâğıdı.. k ırat. f. kapitalizm. i. kervan. . 3. karbon kâ ğıdı. i. cezbetmek. sermaye vergisi. otopark. anamalc ı. İng. çoğ. capital letters. kopya kâğıdı. ölüm cezas ı. i. f. 2. 3. 1. 2. i.

. O yoğun bakımda. 1. s. i. kayg ı. kalp hastas ı. i. hırka. okşamak. kaygısız. kucaklama. 2. i. z. i. z. kalp hastalığı. itinayla. asal sayılar. dikkatli olma. 1.). kart. kakule. kalp ilacı. (motorlu araç) bir Cengiz bir yana hafifçe sallanarak gitmek/ilerlemek. tasa. kucaklamak. s. kumar masas ı. yük. 3. dert. He -e bakmak: Who will care for us inız kardeşine emanet etti. kardiyoloji. i. ölçülü. bina iskeleti. kargo. left him in his sister´s care. itinal ı. (h ızla giderken) bir yana yatmak. s. kart katalo ğu. karikatür. enkaz (gemi v. f. Bana some tea? Çay içmek ister eliyle: Write me istemek: Would you care for mektup postalad ığında zarftaki ismimin alt ına yandan Göksel eliyle diye yaz. i. kayıtsız. 1. çıban. kardiyogram. leş. 1. Onu k our old age? Ya şlılığımızda bize kim bakacak? 2. i.carbonated water carbuncle carburetor carburettor carcass card card catalog card index card index card table cardamom cardboard cardiac cardiac arrest cardiac disease cardiac failure cardiac muscle cardigan cardinal cardinal numbers cardiogram cardiologist cardiology cardsharp care care for care of careen careen around the corner careen down the road career carefree careful carefully carefulness careless carelessly carelessness caress caretaker caretaker government careworn carfare cargo Caribbean caricature caricaturist soda. 2. İng. kart fihristi. mukavva. i. 3. tedbirli. 1. şirpençe. karbüratör. kalp krizi. i. ev v. 2. f. 2. dikkatsizlik. i. 3. 2. 3. ceset. s. üçkâ ğıtçı. ihmal. dikkat. kardiyak. karina (motorlu araç) yan yatarak kö şeyi dönmek. karikatürünü çizmek. ana.b. kariyer. bilgisiz. i. i. maden sodas ı. karton. 2. i. s. dikkatsizce. kardiyolog. karikatürist. i. özenli. 1. sevmek. iskambil kâ ğıdı. İng. bakım: He´s in intensive care. i. endişeden bitkin. ceket. bak. parlak kırmızı. i. ok şama. carburetor. mide a ğzına ait. (otobüste) bilet paras ı. 1. dikkatsiz. dikkat. 2. 1. kalp kas ı. i. 2.´ne bakan) bekçi. dikkatli.. i. özenle. 2. 1. kalbe ait. i. itina. i. 4. s. kalbi uyaran. 1. kardinal. dertsiz. kalp krizi. 1. hileci. 2. önemli. s. i. 2. 1. i. karikatürcü. özen.b. anat. (sahibi yokken malikâne. 2. tasas ız.. f. Karayip. i. kapıcı. geçici hükümet. belli ba şlı. dikkatle. . care of Cengiz Göksel. 1. i. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak ilerlemek. 3. den. kartotek. isk. kalple ilgili.

2. duruş.. i. 5. dili bir şeyin dozunu kaçırmak. kartograf. haritac ılık. 4. bot. amacına ulaşmak. carsickness i.t. (birini/bir şeyi) dışarıya taşımak. işi sürdürmek. keçiboynuzu. taşımak. (dişte/kemikte) çürüme. (saplı) portbebe. i.ulaştırmak. 2. k. karanfil çiçe ği. İng. 2. nakliye şirketi. gerçekten yapmak. harnup. marangoz. bedensel. dülger. s. (to) hesaptaki bir miktar ı (başka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek. kapılıp gelmek. i. dili kazanmak. i. f. dili 1. kan dökme. taşıyıcı. etobur. heyecanlanıp aşırıya kaçmak. marangozluk. i. 1. 4. 1. istediğini elde etmek. i. yolcu vagonu. too far carry the day carry the day carry through i. sızlanıp durmak. 3. -i bitirmek: She carried through on her promise.. haritac ı. i. İng. duruş biçimi. yenirce. etobur. 1. taşıma. i. gerçekten yapmak. vagon dolusu. k. 1. s. sazan. zool. etçil. k ırım. Onlar ı etkilemez o. . i. leş.t. 2. i. 2. (işi) sürdürmek. İng. el arabası. k. f. yol.. nakliye. gırgır (süpürge). zool. at arabası ile taşımak. Sözünü yerine carry no weight with them. şamata Her patience will carry her through. kazanmak. f.. nakliyeci. i. İng.caries carload carmine carnage carnal carnation carnival carnivore carnivorous carob carol carouse carp carpenter carpentry carpet carpet sweeper carport carriage carriageway carrier carrier bag carrier pigeon carrion carrot carry carry an amount forward carry away carry coals to Newcastle carry on carry one through carry one´s point carry out carry out/take reprisals carry s. 2. (bir şeyin) sayesinde (bir işi) carry weight carry/bear/have a grudge against birine karşı kin beslemek. i. 2. (k ızgınlıktan) bağırıp çağırmak. Noel ilahisi söylemek. 3. 2. i. carrycot i. çürümüş et. cart götürmek. k ıkırdak. i. cinsel. yanları açık garaj. sürüklemek. uygulamak. Sabr ı sayesinde bu işi başarır.. 1. 1. k ızıl. havuç. üstün gitmek. i. şehevi. i. get carried away kendini kapt ırmak. içki içip şamata yapmak. 1. yerine getirmek. katliam. k. i. kartografi. devam etmek. i. 1. büyük torba/poşet. do ğramacı. misilleme yapmak. lal. (kara ta şıtının sallanmasından ileri gelen) mide bulantısı. İng. araba dolusu.. through carry s. karanfil. atlı yük arabası. nakliye ücreti. f. posta güvercini. i.. 3. bir şeyi yerine getirmek. içki âlemi yapmak. tatbik etmek. alıp götürmek. 1. 2. at arabas ı. karnaval. aşırı gitmek. galip gelmek. taşımak: Carry her on your back! Onu sırtında taşı! This truck can carry a load of twenty tons. (bir şey) birini ayakta tutmak: (bir şey) birini başarılı bir sonuca aşırı bir şekilde davranmak. bot. cartilage cartographer cartography i. taşıyan. halı. Bu kamyon yirmi tonluk bir yük ta şıyabilir. taşıt şeridi. i. etkili/önemli olmak: It´ll getirdi. (on) -i yerine getirmek. i. 2. (karayolunda) şerit. 2. 1. Noel ilahisi. s. dili tereciye tere satmak.

atmak. 4. İng. kaşmir kumaş. 1. karikatür. 1. oyma. i. kanatlı pencere. kın. fişek. fıçı. s.b. karton kutu. mahfaza: violin case keman kutusu. kutu. (k ırık kemiğe) alçı. film kutusu. foto ğraf makinesi mahfazası. (bir tiyatro oyununda/filmde) rol alan kimseler. papaz cüppesi. bir fıçı dolusu. 2.D. i. kaşmir yün. çerçeve. 1. atma. zayiçesine bakmak. kasa. kumarhane. 3. 1. kasa. -den kazanç sa ğlamak. kasetçalar. i. taş dilimlemek. pencere kanadı. i. 2. f ırlatmak.´ni) oymak.O. . -e leke sürmek. oynayanlar. i. 1. oymac ı. i. fırında kullanılan toprak/cam kap. oyularak yap ılmış eser. -e büyü yapmak. 2. kaset. kavun. 3. k. i. 2. 2. be ş ık. i. pe şin para. şelale. durum. yazarkasa. tahsil etmek. toprak/cam kapta pişirilen yemek. kaset. tabut. mahuncevizi. oyma. i. 2. k. 2. 2. (çek) bozdurmak. tapyoka. 4. çerçeve. 1. çağlayan. biladerağacı. f. i. k ıs. s. 3. fişeklik. C. palaska. bot. çemberleme. (büyük bir satış yerinde) kasa yeri. -i büyülemek. güveç. f. 2. 2. i. hal. i. 2. f. mücevher kutusu. yana dayanmalı aşma. el yard ımı ile yanlamasına atılan takla. (ağaç. paraya çevirmek. vaka: a murder case cinayet i. kartuş. 3. (kızarmış eti) dilim dilim kesmek. 1.carton cartoon cartoonist cartridge cartridge belt cartridge case cartridge pen cartwheel carve carver carving carving knife casaba casaba melon cascade case case case ending casement cash cash cash dispenser cash in on cash on delivery cash on the barrelhead cash point cash register cashew cashier cashmere casing casino cask casket Caspian cassava casserole cassette cassette player/deck cassock cast cast cast a horoscope cast a shadow cast a slur on cast a spell on cast a spell upon i. 1. 2. kasadar. 1. i. kaplama. foto. 5. kutuya koymak. f. (oy) vermek. kutu. 1. büyü yapmak. i. i. bir varil dolusu. 1. atfetmek. 2. (cast) 1. vaziyet. i. kartuşlu dolmakalem. varil. v. i. büyük resim tasla ğı. oymacılık. veznedar. dili -den yararlanmak/faydalanmak. 6. 1. (sofrada kullan ılan) et bıçağı. 1. kaşmir: cashmere sweater kaşmir kazak. mukavva kutu. 3. kasiyer. 1. karikatürcü. i. camera case tak ı. i. 1. gölge yapmak. 4. rol taksimi yapmak. kal ıp. dili nakit para. 1. 2. para. yöneltmek. i. i. tesliminde ödenecek. çizgi film. (bakış v. i. 2.b. 1. 2.´ni) çevirmek. (bankada) vezneci. savurmak. amerikaelmas ı. 3. 3. 3. 2. 2. İng. manyok kökünden ç ıkarılan nişasta. kasa. çizgi film çizen sanatç ı. (mermi için) kovan. kavun. bot. hasta: I had five cases of syphilis this morning. karikatürist. 5. i. Bu sabah sandfrengili hastaya baktım. bankamatik. küçük kutu. matb. kaşmir. -i lekelemek. ödemeli. dış görünüş. dilb. maket. 2. manyok. nakit para. 1.

2. font. i. i. 2. i. dili -in kaderine ba ğlanmak. 4. . İspanyol çalparası. Ona şöyle bir göz attı. çok dayanıklı. k. ayırmak. den. demir atmak. lakayt. catechism. demirlemek. k ınamak. katalo ğunu hazırlamak. s. paylama. catalog/catalogue. şekerleme. devirmek. azarlamak. pudraşeker. caster. İng. sapan.. ince tozşeker. 1. i. adrift cast/drop anchor castanet castaway caste caster caster sugar caster/castor sugar castigate castigation cast-iron castle castle in the air/castle in Spain castor castor castor oil castrate castration casual casual clothes casualness casualty casualty ward/department cat cat cat nap catafalque Catalan catalog catalogue Catalonia catapult cataract oy vermek. ölü. 1. Katalanca. hadım etmek. demir atmak. katafalk. 1. acil servis. -i tasarlamak. (kazada/sava şta) ölen./cast in one´s lot with s. ilgisizlik. i. çavlan. Katalonya. dökme demir. paylamak. çözmek. i. biriyle işbirliği yapmak/bir olmak.. 2. 1. 3. şato. ıssız adada bırakmak. i. İng. i. pik. i. katapult.o. i. iğdiş etmek. acil servis. mancınık. (mobilyaya tak ılan) küçük tekerlek. aksu. rasgele. i. büyük çağlayan.cast a vote cast about cast anchor cast away cast down cast in one´s lot with cast iron cast iron cast loose cast lots cast of mind cast off cast one´s bread upon the waters cast one´s lot in with s.. 1. hayal. 1. i. 1. pek dikkatli olmayan: He gave it a casual glance. tesadüfen olan. f. 2. kedi. 1. i. 2. s. İng. hulya. hintyağı./cast one´s lot cast s. 2. -i düşünmek. reddetmek. Tasarrufun ucu ona i. kas ıtlı olmayan. 1. tıb. 1. bir şeyi akıntıya bırakmak. bak. can ını sıkmak. perde. f. satranç kale. He was a İng. 3. 1. şelale. 2. i. alarga etmek. deniz kazas ına uğrayıp ıssız bir kıyıda mahsur kalan kimse. 1. casualty of the spending cutback. akbasma. azarlama. 2. i. katalog. çok sağlam. katalog yapmak. Katalan. yaralı. i. i.o.t. İng. s. bak. f. k. günlük elbiseler. pik. İng. dili kar şılığını beklemeden iyilik etmek. iğdiş etme. 2. kastanyet. kayıtsızlık. katarakt. dökümcü. yaralanan. 2. 2. kale. k ıs. pudraşekeri. f. hadım etme.. cat-and-dog fight kedi köpek kavgas ı. çöpe atmak. pikten yap ılmış. catalog. kast. ilgisiz.. 2. düşünüş şekli. kaza. kura çekmek. i. kayıtsız.

(trene/vapura/uça ğa) yetişmek. Hrist. 1. yakalayan şey/kimse. dili kestirmek.catarrh catastrophe catastrophic catch catch catch at catch cold catch fire catch fire catch forty winks catch it catch on catch one´s breath catch one´s breath catch one´s eye catch s. napping catch s.. i. tutuşmak. 2. s. (caught) 1. kategorik olarak. ateş almak. sâri. tutmak. dinlenmek. 5.o. yakalama. beysbol vurucunun arkasında durup topu tutan oyuncu. categorize.caught dili. dikkatini çekmek. tabaka. afet. katarsisle ilgili. k.´s attention/eye catch sight of catch sight of catch the fancy of catch up catch/get hell catch/take s. birini gafil avlamak. s. k. i. bak. uygun kişi. . birinin dikkatini çekmek. bölüm. av. f. av/bal ık. Hrist. yayınbalığı. 6. katarsise yol açan. k. yakalamak. birdenbire farketmek: I caught sight of Seda. i. birini suçüstü yakalamak. kilit my 3. anlamak. 3. soluklanmak. felaket. catechize. birini suçüstü yakalamak. on k. i. off guard catch s. 1. ilişti. kurt.. 2. moda olmak. rahats ız edici duyguları dışa vurarak onlardan kurtulma. parça. tutuşmak. kategori. i. ilmihal.o. s. soluk almak. tırtıllı palet. z. s ınıf. s. gözüne çarpmak. 2. çakmak.. boğaz veya burunda balgam/sümük toplanma. f. birini gafil avlamak. İng. i. soluk almak. birini gafil avlamak. ilmihale dayanarak din dersi vermek. red-handed catch s. kati. zool. 2. Seda gözüme ilişmek: At that moment I caught sight of her. i. bak. kesin.. nefes almak. off guard catch s. feci. i. tırtıl. unawares catcher catching catchy catechise catechism catechize categorical categorically categorise categorize category cater caterpillar caterpillar tread catfish catgut catharsis cathartic cathedral Catholic i. hoş ve kolaylıkla akılda kalan. i. dili 1. diliyakalamaya/tutmaya çal ışmak. Katolik. yiyecek tedarik etmek. Hrist.o. bula şıcı.. tırtıl. şuna gitmek.. 2. felaket. müz. f.o. dili fena halde o şlanmak. İng. with -e yetişmek: He´s so far ahead of me I can´t possibly catch up with him. Benden hakadar ileride ki ona yeti şmemin imkânı yok.o. tutma.o. i. tak ılmak. -in ho 1. adamakıllı bir zılgıt yemek. yemeklerin haz ırlanmasını ve servisini üstüne almak.. tutmak. kategorik. i. felaketli. k ısa bir süre uyumak. katedral. 1. k. katarsis.o. f. on the door handle. sıkışmak: I 2. vasıflandırmak. i. birini haz ırlıksız yakalamak.. dili -i müstakbel e ş olarak düşünülen nezle olmak. -in gözüne ilişmek. bölüm. dili papara/zılgıt yemek. f. s. 2.. O anda gözüme gözüne ilişti. birini gafil avlamak. müshil. kiriş. müshil. in the act catch s. dinlenmek. sleevebir partide yakalanan Gömleğimin k. zümre.. f. s. s ınıflandırmak. 4. 1.

(göl/bataklık üzerinden geçen) uzun köprü/kazıklı yol. kostik. i. 1. uyarıcı. cubic centimeters. i. tedbirli. Kafkasyal ı.o.. uyarmak. carbon copy. tedbir. i. 2. kostik madde. 2. dağlamak. k ıs. 2. huk. ikaz.. f. arnavutbiberi. çürük. mağara adamı. sansasyon yaratmak. dava.men (käv´ılrimîn) i. 3. uyarma. 2. 1. i. i. i.. illet. s. gaklamak. bak. f. 1. hedef. neden. nedensellik. z. i. ışmam. i. çoğ. arnavutbiberi. 1. i. iki kara parçasını birbirine bağlayan ve deniz kabardığında suyla kaplanan i. oynamak.men (keyv´men) i. bak. çoğ. sebep. sıçramak. i. çökmek. i. herkesin ilgisini çekmek. yakmak. karnabahar. 2. kibirli. tıb. 2. dişçi. k ıs. Katolik kilisesi.ry. 1. sakıngan. Seninle bo şluk. dili i ğneli (söz). 2. Kafkasya. İng. Kafkas. süvari. i. Kendini adamayacausedbir dava. ketchup. umumi. serbest. dikkatli. amaç. ülkü: That´s a cause worthy of one´s olmak. f. ihtiyat. uyar ı. çoğ. cauterize. catch. k. 2. suçüstü yakalanm ış. neden olmak. k.al. i. nedeni olan... bak. i. kompakt disk çalar. kedi gibi. 3. s. kendini beğenmiş. i. karga sesi. sebep devotion. büyük ma ğara. ikaz etmek. to sin cause/create a stir causeway caustic cauterise cauterize caution cautionary cautious cautiously cautiousness cavalier cavalry cavalryman cave cave in caveat caveman cavern cavernous caviar caviare cavil cavity cavort caw cayenne cayenne pepper cc CD CD player s. oyuk. i. kazan. you. kavite. ihtiyatlılık. cave. süvariler. ihtiyatla. yol açmak: What´s de ğer this? Buna yol f. neden olu şturan. caviar. İng. tıb. s.. s. i. s. cav. 1. s. (önemsiz şeyler üzerinde) tartışmak. 1. s. f. genel. oyuk. 1. süvari s ınıfı. karga gibi ötmek. ihtiyatlı. s. ihtar. i. gak. i. compact disk. cürmü meşhut halinde yakalanmış. 2. evrensel..catholic Catholicism catsup cattle catty Caucasia Caucasian Caucasus caught caught in the act cauldron cauliflower causal causality cause cause cause s. i. açan ne? Will sokmak. havyar. . i. 2. onu tart 3. bak. yak ıcı. at -e itiraz etmek: I won´t cavil about it with anat. f. laubali. i. mağara. gaye. 4.. aç ık fikirli. heyecan yaratmak. acı (söz). 1. atlı şövalye. kocaman. Katoliklik. f. dili iğneli söz söyleyen. ikaz. liberal. i.. f. sığırlar. f. nedensel. birini günaha it really cause my camellias to bloom earlier? Gerçekten 1. ambar gibi (yer).

i. f. hız. 1. Keltçe. 1. terketmek. s. i. dini nedenlerden dolayı) evlenmeme ve cinsel ilişkide bulunmama. şöhretli. çimentolamak. gözesel. i. i. i. Civil Engineer. şarap stoku. selofan. kınama. dili cep telefonu. kiler. yüz yıllık.. 1. sent (Amerikan dolar ının yüzde biri). sapkerevizi. 4. selüloz. ortada olmak. Kelt. şarap mahzeni. ask. i. 2. asır. sansürden geçirmek. i. i. spor santr. 2. beton ile kaplamak. me şhur. durmak. hücre. göksel. dikkat ortalamak. f. f. 2. sona ermek. i. ateş kesmek. 1. i. sansür memuru. s. 1. 2. kesilmek. 3. bodrum. b ırakmak. 2. küçük oda. azami fiyat.. ünlü. göze. 1. 3. .. ortaya gelmek. gökkutbu. ate şkes. sansür. i. kereviz. z. f. sağlamlaştırmak. beton kar ıştırıcı. eleştirmek. Church of England. 2. i. dini nedenlerden dolayı) evlenmeyen ve cinsel ilişkide bulunmayan (kimse). i. 2. s. viyolonsel. 1. sansürcü. sayım. bayram yapmak. 1. betonkarar. 1. ara vermeden. hücresel. sansür işleri. göğe ait. sürekli. Corps of Engineers. bırakmak. 5. century. i. i. Chemical Engineer. kutsal. f. yüz yılda bir olan. i. s. centigrade. 1. 3. i. 2. ortaya almak. devam etmemek. mahzen. elek. 2. ortas 2. i. sedir. 4. 1. selüloit. i. i. s. f. ünite.CE cease cease fire cease-fire ceaseless ceaselessly cedar cede ceiling ceiling price celebrate celebrated celebration celebrity celerity celery celery root celestial celestial pole celibacy celibate cell cellar cellist cello cellophane cellular cellular phone/telephone celluloid cellulose Celsius thermometer Celt Celtic cement cement good relations with cement mixer cemetery censor censorship censure census cent cent centenary centennial center center of attraction k ıs. i. göçermek. çekim 2. bot. bodrum kat. sürat.merkezi. orta. kutlamak. i. 4. k. ünlü. santigrat termometresi. merkezi. Keltçe. yüzüncü yıldönümü. k ınamak. gözeli.. (gen. kutlama. yap ıştırmak. 3. 3. centennial. betonyer. Kelt.. eleştirme. yüzyıl. i. k ıs. 1. viyolonselist. i. central. pil. (gen. devretmek.. kökkerevizi. cep telefonu.ını almak. 2. bitmek. s. şöhret. f. 1. 2. 3. ilahi. mezarlık. tavan. i. bak. ile dostluk kurmak. hücreli. 1. son vermek. çimento ile s ıvamak. Keltlere özgü. i. kabristan. 2. i. çimento. nüfus sayımı. i. me şhur. s. aralıksız. ün. durmadan. merkez. s. da ğservisi. semavi. 1. sansürlemek. 2. i. tavan fiyatı. bir merkezde toplamak.

(m ısır gevreği gibi) tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecek. ağırlık merkezi. center. İng. ş üstüne. 1. kalorifer. santigrat. centimeter. merkeze do ğru yaklaşan. i. s. 2. anat. çoğ. telefon santralı. i. 1. i. çini işleri. merkezi ısıtma. k ırkayak. çinici. s. İng. 3. ussal. resmi. tören.. 2. z. teyit etmek.. 2. vesika. karo fayans. kati.. 1. tahıl türünden. 6. çıyan. rahim boynu.. İng. z. s. santigrat termometresi. merkezde toplamak.. çok resmi bir şekilde. katiyet. santrifüj. k. orta. ba i. i. merasimle ilgili. 2. 1. merkezcil. İng. 1. i. merkezkaç.. bak. 2.. çini. s. 2. anat. f. merkezile ştirmek. beyinsel.. merkezi. tören. k ıs. 3. 3. beyin. 2. 2. i. kesinlik. şahadetname. resmi. i.. merasim. 4. bak. 4. centralization. kesinlik.. beyincik. asır. santigram. i. k. i. emin. 2. dili -in ak ıl hastası olduğunu resmen tasdik etmek. centiliter. seramik. merkez bankas ı. 5. s. dili entelektüel. seramik seramikçi. i. anat. tahıla ait. . yüzyıl. zool. i. z. 2. s. santilitre. 1. fayans. bak. (-in doğruluğunu/gerekliliğini) belgelemek. santral memuru. centigram. s. z. çanak çömlek.. s. ayin. törensel olarak. merkezkaç kuvveti. bak.. i. merasim. şüphesiz. anat. çinicilik. s.. törensel. i. tahıl. katiyet. bak. 3. certify. tek. bazı. belirli. i. kesin. certified. İng. belge.center of gravity center of gravity centigrade centigrade thermometer centigram centigramme centiliter centilitre centimeter centimetre centipede Central central Central America central bank central heating centralisation centralise centralization centralize centrally centre centrifugal centrifugal force centripetal century ceramic ceramic tile ceramics ceramist cereal cerebellum cerebral cerebrum ceremonial ceremonially ceremonious ceremoniously ceremony cert certain certainly certainty certificate certify certitude cervix ağırlık merkezi. törensel. i. zahire. protokol. teklifli. Orta Amerika. ana. 1. i. santimetre. 1. s. elbette. tahıl bitkisi. i. e şya. 1. muayyen. centralize. i. hububat. 3. 1. tabii. i.... 4. seramik sanat ı ve tekniği. f. merkezileştirilme. f.. i. do ğrulamak. 3. sertifika. belli ba şlı. resmiyet. 2. çini. f. i. 1. tasdikname. boyun. ayin. certificate. s. kaç ınılmaz. diploma. i. merkezileştirilmek. İng. ruhsat. merkezile ştirme. 2. i. bak. muhakkak.. tasdik etmek. entel.

Çad.. başkan. chief. f. chair. freight. i. and insurance. 4. aynı mağazalar zincirine bağlı mağaza. İngiliz yasama meclisi. iç sıkıntısı. chancery. i. komuta zinciri. sezyum. 1. cost and freight. kurul ba şkanı. başkan. i. kim.wom. peş peşe sigara içmek. 2. peş peşe (sigara) içmek. mahkeme. (kadın) kurul başkanı. komisyon. hâkimin oturum dışı konularda çalıştığı yer. oda müziği.. church..en (çer´wîmîn) i. bak. çöp. şezlong. centigram(s). chapter. 2. chafing dish (sofrada kullanılan) yemek ısıtıcısı. oda müziği. çoğ. 3. Sri Lankan. çoğ. ticaret odas ı. Çat.men (çer´mîn) i. zincirle bağlamak. i. kad ıköytaşı. compare. (erkek) kurul başkanı. chain. saman. daire. i. 1. utanç. (ayakkabı) vurmak. kürsü. meydan okumak. k. lazımlık.. zincirleme reaksiyon. i. f. i. 3. dili işlerin gecikmesinden dolayı huzursuz olmak. child. 4. lağım çukuru. ovarak ısıtmak. Çad´a özgü. i. sezaryen. sinirlendirmek. chair. k ıs. Sri Lanka. 2. tahıl kabuğu. kesilme. silsile (da i. kurul ba şkanı. (ayinde kullan ılan) kadeh. ovarak aşındırmak. i. 1. cgm ch Chad Chadian chafe chafe at the bit chaff chagrin chain chain letter chain of command chain reaction chain smoker chain store chain-smoke chair chair lift chairman chairmanship chairperson chairwoman chaise longue chalcedony chalice chalk challenge challenge match challenger chamber chamber music chamber music chamber of commerce chamber of commerce chamber orchestra chamber pot chambermaid chambers i. başkan. up (sayı/puan) kazanmak/kaydetmek. sandalye. ticaret odas ı. i. meydan okuyan kimse. yatak odas ı. başkanlık. oda orkestras ı. Hrist. s. tebeşir. f. s. hayal k ırıklığı. kamara. k ıs. i. Çadlı. ink ıta. zincir. bak. spor çelenç. rezil etmek. hayal k 1. fişek yatağı. i. zincirleme mektup. iskemle. . 3. i. başkan.cesarean cesarean section cesium cessation cesspool Ceylon Ceylonese cf CF CFI cg. f. i. meydan okuma. i. i. sigara tiryakisi. makam.. durma. sezaryen. f. k ıs. telesiyej. 2. zincirlemek. kalseduan. çoğ. 5. oda hizmetçisi. ğ). k ıs. 1. Çadlı. utandırmak. Çad. 2.. s. ırıklığına uğratmak.. 4. f. oda. i. cost. özel oda. i. i. k ıs. i.

-e rastlamak. radyo.. müdafaa etmek. destek olmak. rizikolu. yenilik. 1. 3. şampiyon. s. 2. 1. başkasının eline geçmek. (Almanya´da) şansölye. riziko. şampiyon. i. --ring) 1. i. monoton bir melodi e şliğinde söylenen sözler. İng. savunmak. 2. katır kutur/kıtır kıtır/hart hurt/çıtır çıtır yemek. 3. ihtimal. taraf ını i. 2.´ni) yarmak. hiç de ğişmeyen. 2. şanjanlı. i. f. şarkı söylemek. bir şeyi (bir yere) vermek/dökmek/akıtmak/kanalize etmek. i. şans. hizmetçi. akak. (--ped. kavurmak. şapel. 1. nöbet de ğiştirmek. düzensiz. tesadüfen olmak: She chanced to be there. şampanya. bak. 1. changeability.t. i. da ğkeçisi. (kadın) hademe. f. f. 6. k. yol.. bozuk para çantas ı. 1. (madeni yüzeyleri parlatmak için kullanılan) güderi parçaspapatya. mecra. i. risk. yüzü k ızarmak. tahavvül. değişiklik. ask. şampanya rengi.. yüzü k ızarmak. i. müdafi. 1. değiştirmek. 2. s. değişme. -e tesadüf etmek. 1.kadın. (--red. i. kanal açmak. İng. i. i. hizmetçi yanarak kömürleşmek. avize.. 5. şampanya rengi.. şampiyona. i. 4. 2. aktarma yapmak: You´ll have to change trains in Ankara. s. fikrini/karar ını değiştirmek. kaos. i. değişken. k. tilavet. karmakar ışık. -in dışını yakarak kömürleştirmek. 5. ı. i. yanardöner. zool. şarkı söyleyerek kutlamak. i. bozuk. istikrarsız. 1. (taşıtta) f. caymak. kavrulmak.b. 1. savunucu. 2. s. i. 3. 2.. talih. i. 3. hava de ğişimi. şans eseri olan. değişim. değişkenlik. dönüşme. el değiştirmek. 2. (okul. into chant chant chaos chaotic chap chap chapel chaperon chaplain chapter char char i. rektör. dönüşüm. tutmak. monoton ses tonu. bot. (kitapta) bölüm. 1. s. değişikliğe uğramak. para.chameleon chamois chamomile champ champ at the bit champagne champion championship chance chance chance on/upon chancellor chancy chandelier change change change clothes change color change color change hands change hands change of address change of air change one´s mind change one´s tune change over change purse change the guard changeability changeable changeableness changeless changeover channel channel s. bozuk tahvil etmek. dili ağız değiştirmek. ufakl ık. kader. 3. 3. i. (ciltte) çatlak. 2. 1. sertleştirmek. Tesadüf eseri oradayd ı. ateşe . çocuk.1. üstünü başını değiştirmek. f. dili (bir riski) göze almak. bo ğaz. s. 2. oymak. şampiyonluk. başbakan. su yolu. fırsat. kargaşa. s. f. 4. delikanlı. dili kesin olmayan. --ping) 1. 2. 1. k ızartmak. monoton bir melodiyle söylemek. k ısım. 3. monoton bir melodi. kararsız. (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçiş. ordu veya hastanede) papaz. f. paranın üstü. 2. yüzü solmak. 2. i. bukalemun. yar ık.tahta v. 2. k. (soğuk) (cildi) çatlatmak. sahip de ğiştirmek. bozukluk. zool. adres de ğişikliği. çok sab ırsızlanmak. dili adam. 1. şaperon. f. i. çatlatmak. Ankara´da üstünü de ğiştirmek.. yakarak kömürle ştirmek. i. 2. kar ışıklık. TV kanal. k. i. (toprak. küçük kilise. 2. (from/to) (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçmek. 1. değişmek. el değiştirmek. nehir yatağı.4.

pe şine düşmek. (uçak. 1. şasi. vas ıf. karakterize etmek. hayırseverlik. suçlama. cezaland ırmak. berat/imtiyaz/patent vermek. 2. sohbet. 3. i. sade. karaktersiz.´nde) kişi. baya ğı.. (roman. (--ted. kanyon. 3.v. f. top kızağı. 3.sis (şäs´iz) i. işgüder.wom. tutmak. f. gevezelik etmek. deniz haritas ı. oyun v. s. şato. bozulmam ış. kovalama. çenebaz. 2. oto. tip bir kimse. 2. kadın. 3. patent.. 4. karakterize etme. i. (bir masraf ı birinin hesabına) geçirmek. İng. dillidüdük. derneği. görevlendirmek. ihtiyatl ı. cazibe. t ılsım. karizma. kiralanm ış ucuz tarifeli uçak. şovenizm. çizge. taşınır mal. char.´ni) i. i. İng. hayırsever. bot. hizmetçiyardım hizmetçi. f. i.gés d´af. 2. 1. tipik. f. konuşkan. kovalamak. uslandırmak. ıslah etmek için cezalandırmak. i. gevezelik. özyap ı. i. plan yapmak.faires (şarjeyz dıfer´) maslahatgüzar. yasaklanm ış cinsel ilişkilerde bulunmayan. 2. 1. --ting) sohbet etmek. pazı. s. karakter. şovence. 1. 4. 2. hoşbeş. kurucu üye. (kadın) hademe. hayır işi. berat. f. hikâye. 5. i. itham etmek.1. s. s. of -i esirgeyen. dar bo ğaz. özel şoför. hizmetçi. i. i. 3. cezbetmek. 2. tar. hücum. s. 1. sadaka. karakter. hücum etmek. i. 2. döverek cezalandırmak. i. harf. i. grafik. i. cana yakın. sevimli. 3. temizlik. hamle. elek. s. merhamet. izlemek. dikkatli. peşine düşme. 2.b. i. s. hizmetçi kadın. characterization. yola getirmek. portolon. şarjedafer. s. bak. çoğ. çarter seferi. 1. özellik. bak.b. hayır cemiyeti. tablo.. saf. şoven. konuşkanlık. 5. 2. s. tic. i. çene çalmak. sili. chas. 1. nevi şahsına münhasır bir f.3. 3.. tedbirli. 4. characterize. i. char. büyülemek. barut hakkı. yardımsever. iffet. çekici. 2. 2. i. 4. karakteristik. yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmama. adi. takip. iffetli. muska.. 1. yardımseverlik. izleme. İng. mangal kömürü. çoğ. f.. i. . kaydetmek.. i. çoğ. takip etmek.character characterisation characterise characteristic characterization characterize characterless charcoal chard charge charge charge account chargé d`affaires chariot charisma charitable charity charlady charlatan charm charming chart charter charter flight charter member charter plane charwoman chary chase chasm chassis chaste chasten chastise chastity chat château chattel chatter chatterbox chattiness chatty chauffeur chauvinism chauvinist chauvinistic cheap i.en (çar´wîmîn) i. çizelge. karakalem. 1. şarj. hususiyet. göstermek. 1. 1. 5. i. nitelemek. nitelendirme. f. şarj etmek. i. 2. geveze. şahıs. saflık. lekesiz. şarlatan. 2. f. 1. suçlamak. gemi kira kontrat ı. f. derin yarık. i. çene çalmak. ucuz. İng. imtiyaz. çekicilik. elek. i. (kadın) hademe. nitelendirmek. 1. itham. 1. i. ho şbeş etmek. basit. i. karakter. 4. gemi plan kiralamak. büyü. f. 2. -in haritas ını yapmak. (hizmet kar şılığında ödenen) ücret.. aç ık hesap. menkul. ho ş. iki tekerlekli sava ş/yarış arabası. namuslu.

(birine) dan ışmak. İng. dili yüzsüzce. (birinden) izin almak. 1. s. 2. muayene.. Hoşça kal! i. pansiyon v.. . hava terminalinde bilet ve bagaj ın kontrol edildiği tezgâh.b. 1. (bir şeyin)bir 1. i. dolandırıcı. ket yava şlatmak. doland ırmak. birini ne 2. This (belirli bir şeyi) arayarak (bir şeyi) kontrol etmek: I´m checking for leaks in the(otel v. çıkış tezgâhı. (sözle yap ılan) tezahürat. ığını öğrenmeye çalışmak. engel. Keyfine bak!/Geçmiş olsun! s. çekap. (bir şeyin) doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak. 1. hesab ını ödeyip (otel. s. i. ucuzlamak. küstah. emanet. İng. argo pinti.şelendirmek. üçkâğıtçı.. (süpermarketteki gibi) al ınan malların hesabının yapılıp ödendiği tezgâh. ucuzlatmak. k. aldatmak. i. kontrol noktas i. 1. 2.´nde) kayd önce otelin resepsiyonunda 1. çek hesab ı. gem vurma. -e 3. 1. 2. i. ket. f. kopya çekmek. genel sa ğlık kontrolü.o. arsız.gözwith (bir 2. 2. i. i. 1. neşeli. O yenilgi ilerlemelerini durdurdu. i. vurma. neşelenmek. 3. 1. anat. birini/bir hayvan ı (sözlü) tezahüratla teşvik etmek. dili yüzsüzlük. keyifli. Dam ın akıp akmadığını kontrol ediyorum. çek defteri.´ne girince) kayd ını yaptırmak: First you have to check in at 1. 2. gem vurmak.cheapen cheapskate cheat cheater check check check for check in check into check on check out check up on check valve check with checkbook checkered checkers check-in check-in counter/desk checking account checklist checkmate check-out check-out counter checkpoint checkroom checkup cheddar cheek cheek by jowl cheek by jowl cheekbone cheekily cheekiness cheeky cheep cheer cheer s.´nden) ayrılmak.. up cheer s. İng. i. yavadurdurmak. kopya çeken. kontrol. f. elmac ıkkemiği. roof. satranç mat. i. z. ünlem. k. kontrol listesi. dili yüzsüz. f.. i. yenmek. ket yapan That defeat checked their advance. the hotel´s reception desk. yanak.o. yan yana. şlatma./an animal on cheer up Cheer up! cheerful cheerfully cheerfulness cheerio cheerleader cheerless f. 1. çek olmad 1.. satranç mat etmek. 1. 2. neşeyle.. küstahlık. i. (kontrol etmek amac ıyla) -e bakmak. k. ı. kaydını (otel. 2. z. neşelilik. i. engelleme. hilekâr. s. vestiyer. f. neşesiz.b. i.. göz atmak. cıvıltı. İlk ını yaptırıp bir oda tutmak. cıvıldamak. de ğişik olaylarla dolu. gözden geçirme. i.b. kareli. fren görevivurmak: f. i. tam yenilgi. arsızlık. i. yüzsüzlük. engellemek. şen. dili cüret. cik cik ötmek. keyifsiz. v. i. küstahlıkla. cimri. (sözle) tezahürat yapmak. İng. durdurma. sıkı fıkı. atmak. neşe. 2. avurt. İng. pansiyon doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışmak. i. (bir şeyin) 1. amigo. şey) (başka doğru olup valf ı.. i. çedar (bir çe şit peynir). k. ekose. 2. keyif. 2. dama oyunu. yan yana. kopyac ı. (kontrol etmek amac ıyla) bakmak. ne şelendirmek.

modaya uygun. satranç. şen. üzerine titremek. 1. i. peynire benzeyen. i. kestane rengi. argo çene çalmak. kombinezon. kimyasal bile şim. i. hindiba.. kimyasal madde. 2. güne ğik. 1. İng. piliç. ödlek. chemical. tıb. i.men (çes´mîn) i. i. i. hile. i. k. İng. i. 1.den/--d) azarlamak. az para. kad ın iç gömleği. dili derin derin düşünmek. çek. ahçı. çiklet. s. ba ğrına basmak. kiraz. kestane. beslemek. argo genç k ız. suçiçeği. k ıs. 2. çizburger. eczacı. s. Şerefe! 2. 2. korkak. kestane. kemoterapi. s. 2. neşeli. kimya. i. i.. kimyasal bile şim. f. satranç taşı. peynir k ıvamında. çiğnemek. i. i.o. chess. i. f. civciv. geviş getirmek. kimyasal. Acinonyx jubatus. 1.Cheers! cheery cheese cheeseburger cheesecake cheesecloth cheesy cheetah chef chem chemical chemical compound chemical compound chemical engineer chemical engineering chemical reaction chemical warfare chemise chemist chemistry chemistry major chemotherapy cheque chequered cherish cherry chess chessboard chessman chest chest of drawers chestnut chew chew s. . 1. 1. kimyasal reaksiyon. tavuk eti. 3. k. göğüs. sandık. s. tülbent. şifoniyer. piliç. (teşekkür olarak) Sağ ol! s. Hoşça kal! 3. zool. şef. nohut. i. s. i. i. asıl branşı kimya olan öğrenci. f. dili birini azarlamak. s. i. kestane rengi. şıklık. checkered. İng. i. i. çoğ. 1. satranç tahtas ı. kimyager. çita.. kimya mühendisliği. chemistry. şike. i. gütmek. out chew the cud chew the fat chewing gum chic chicanery chick chicken chicken feed chicken pox chicken-hearted chickpea chicory chide ünlem. kutu. 3. peynirli hamburger. (chid/--d. i. chid.. f. 2. vişne. kimyasal sava ş. i. chemist. kimya mühendisi. kusur bulmak. bak. aziz tutmak. kimyevi. 2. argo bozuk para.. peynirli kek. bot. out argo korkudan çekinmek.. i. ahçıbaşı. peynir. keyifli. İng. şık.

yonga. çocuk oyuncağı. Şilili. s. üşütmek. i. hahamba şı. we´d better get to work. i. f. hayali. zil sesi. Şili´ye özgü. çoğ. dili (sohbette geçen) sözler. 3. cömert. 1. 1. soğuk bir şekilde. i. 3. çocuksu kimse. yanardağ ağzı. belli başlı. çini. 2. 3. çocuksu. cips. iş. 4. çocuk. bak. Bu kadar muhabbet s. Şili. 2. cırlamak. serin. 1. amir. s. 1. dili lafa kar f. i. ço ğ. çocuk gibi. . 2. i. kızarmış patates. Çinli. şövalye gibi. 2. cıvıltı. anat. kalemle oymak. nazik. ürperme. amerikasincab ı. centilmenlik. i. çocukluk. 1. budamak. 2. s. s. ahenk. 1. 2. dan ıştay başkanı. çocuk ruhlu. centilmen. i. 3. yontmak. 1.. baca. 1. i.. 1. s.ışmak. z. lamba şişesi. s. cesur. 1. 1. i. s. doğum. ana. şempanze. Tamias. i. (çoğ. i. s. i. çok kolay iş. huk. İng. lafa çentmek. çentik. 2. en çok. şef. para vermek. i. şef. chili. iliğine kadar üşümüş. soğuk davranış. soğuk. chivalrous... soğuk iliğine geçmiş. 2. patates kızartması. z. çocuksu. child. melodi. çocuk bakıcısı. i. Şili. İng. 1. çoğ. i. bilg. f. k. 1. (saat/zil/çan) ahenkli bir sesle çalmak. başlıca. Anthropopithecus troglodytes. çocuk. i. titreme. 1. 2.karışmak. 2. keski. çip. üşütücü. yonga. çene. i. 2. 2. porselen. cırıltı. 3. seramik. tabak dolab ı. çocu ğumsu. soğuk. z. üşümek. Şilili. İng. şekil i. 2.. İng..chief chief justice chief rabbi chiefly chieftain chilblain child child´s play child´s play childbirth childhood childish childishly childless childlike childminder children Chile Chilean chili chili pepper chill chilled to the marrow chilli chilliness chilly chime chime in chimerical chimney chimney sweep chimpanzee chin China china china closet Chinese chink chip chip in chipmunk chirp chisel chitchat chivalric chivalrous chivalry i. s. şövalyelik. muhabbet. (soğuktan dolayı) el/ayak parmağındaki şişkinlik. baş. kabile reisi. cesaret.. 2. 3. çan sesi. so ğuk. Çin. çene çalma: Enough of this chitchat.nese) Çinli. cırıldamak. 3. yürekli. i. s. kolay çocuk oyunca ğı. yarenlik. 2.. ba ğışta bulunmak. bebek. en yüksek rütbede olan. 2. Çin. çocukluk dönemi. 1. f. i. --ping) 1. k. üşütücü. ürpermek. çocukça. Chi. üşüme. zool. f. i. zool. çatlak.. krater. yüreklilik.. i. uyum. 1. ba şkan. Çince. (--ped. baca temizleyicisi. Çin´e özgü. çocukça. chil. 1.. nezaket. reis. 2. i. soğuk. baş. 1. ufak aç ıklık/yarık. 1. c ıvıldamak. i. 2. k ırmızıbiber. çocu ğu olmayan. madeni çubuklardan olu şan zil.dren (çîl´drın) i. i. çocuksuz. (yiyecek/içecek) soğutmak. evlat. bak. Çince. gerçek olmayan. bak. cömertlik. i. kalem. 2.

f. çikolatal ı. i. i. müz. s. müşkülpesent. i. güç ve tatsız iş. Hristiyanlık. (balta ile) k ırmak. bak. koro için yazılmış.. koro ile ilgili. kim. çikolata: a piece of chocolate candy bir çikolata. 1. 1. champ. i. tıkanmak. Hristiyan âlemi.. dili. argo helikopter. choosy. f. 2. akort. f. takoz. zor be ğenen. 1. 2. çırpıntılı (deniz/göl). koreograf.. i. i. (up) ince ince kıymak/doğramak. (Uzakdo ğuda kullanılan) yemek çubuğu. öfkesini bastırmak. i.sen) 1. kolesterol. i. (chose. 2. bak. --ping) 1. klor. alternatif. klorlamak. koro. i. choose. 3. f. 2. f. şarkının koro bölümü. İng. Adı Fanny.. 1. dili yemek. i. seçilen kimse/şey: He was our choice. boğmak. (--ped. pirzola: lamb chop kuzu pirzolas ı. heyecandan konuşamamak. i. 1. bak. koro toplulu ğu. dopdolu. s. k. koral. kolera. i. çalg ı teli. i. i. 3. değişken. i. koro. f. f. ık. k ısa saplı balta. 3. k. and her family name is Burney. Bizim seçtiğimiz oydu. . şık. kilise korosu. müz. Hristiyan. vaftiz etmek. k. 2. küçük bir iş. s. nutku tutulmak. i.chive chlorinate chlorine chloroform chock chock full chockablock chockfull chocolate chocolate cake choice choir choke choke back one´s tears choke down one´s rage choke up cholera cholesterol chomp choose choosey choosy chop chop down chopper choppy chopstick choral chorale chord chore choreographer choreography chorus chose chosen chow Christ christen Christendom christening Christian Christian name Christian name Christianity Christmas Christmas Day i. seçilmi ş. bak. (ağacı) kesmek. seçmek. i. i. frenkso ğanı.. vaftiz etme. 2. s. oto.. koreografi. 2. tıkanmak. kiriş. s. nefesini kesmek. 1. Noel.. çikolatalı kek. dili titiz. 1. koregrafi. boğulma. seçenek. ıkanma. jikle. seçiş. yön değiştiren (rüzgâr). İng. seçme. 1. vaftiz töreni. isim: Her Christian name is Fanny.. koregraf. i. Noel günü. dopdolu. İsa. çare: You´ve no other choice. Mesih. i.. kloroformla uyutmak. kloroform. 2. i. i. tgözyaşlarını tutmak. 3. koro taraf ından söylenen.. ilk ad. s. ad. i. satır. 2. bir evin/çiftliğin günlük işleri. 2. 2. boğulmak. istemek. çoğ. choose. s. tıkamak. tercih etmek. kim. Hristiyanl soyadı Burney. f. ağzına kadar dolu. i. s. s. f.koro. cho. i. (müzik eseri) koro. 1. 3..

topak. i. insurance. kaba. i. 2. atmak. güzelli ği ve değeri anlaşılmamış kız. kıkırdamak. kronolojik. s. çama şır/çöp atılan) baca. i. i. bot. f. Onu b ırak!/Ondan vazgeç! k. süreölçer. yanm ış kömür artığı. 1. zool. kromozom. elma şarabı. i. 2. 2. kıkırdama. (üst kattan alt kata inen. dili kilise. ahbap. k. f. kromatik. i. dili 1. köylü. çoğ. 2. k. 1. i. z. i. i. 2. 1. k. kas ımpatı. çakmak. i. süre ğen. 2. . süt kabı. kronoloji. tarih. Onu çöpe at!/At onu!/At gitsin! 2. cost. k. i. k. 4. i. k ıs. kamera. k. s. İng. dili aptal. k ıs.tıknaz adam. s. kavrama. i. kromatik. tarih s ırasına göre. (yolda olu şan) çukur. i. tombul. and freight sif. cüruf. kıkır kıkır gülme. (--med. aynı odayı paylaşmak.Christmas Eve Christmas tree chromatic chrome chromium chromosome chronic chronicle chronological chronologically chronology chronometer chrysanthemum chubby chuck chuck it up Chuck it! chuck s. kül. f ırlatmak. ayin. 3. (out) çöpe atmak. elma suyu. a ğustosböceği. çantada keklik. i. i.. i. k. Hrist. ayini. f. 2. i. yığın. (sütü) yayıkta çalkalamak. --ming) 1. müz. krizantem. i.. dili sıkıca tutma. 2. 3. 3. kronometre. 4. terbiyesiz. krom.. 2. k ıkır kıkır gülmek. çok memnun. çiğnemek.. puro. 1. i. kilise avlusu/bahçesi. s. 1. s. yayık. 1. krom. budala. 1. kronik. külçe. i. at kolan ı.o. birini d ışarı atmak/kapı dışarı etmek/sepetlemek. dili bir işi bırakmak. dili mutlu. Central Intelligence Agency. müzmin. 2. 2. kronik. dili 1. out chuckhole chuckle chuffed chum chummy chump chump chunk church church service churchwarden churchyard churl churlish churn chute CIA CIF cicada cider cigar cigarette cigarette lighter cinch cinder cinder block Cinderella cinecamera cinema Noel arifesi. i. kim. İng. dost. i. 1. k. cüruf briketi. yak ın arkadaş. sigara. sinema salonu. 1. kütük. i. kalın bir parça. f. i. dili 1. cemaat. sinema. kilise idame amiri. i. ibadet. İng... s. dost olmak. s. 2. k. Külkedisi. f. Noel ağacı.. birini işten atmak. kilise i. bir işten ayrılmak/vazgeçmek.. kaba adam. dili elde bir. renklerle ilgili. mezhep. dili büyük bir miktar.

kale. i. takriben. (bir yerin üstünde i. 3. çevre. cited. 3. (havan ın/sıvının) akımı/dolaşımı olmak. huk. turunçgillerden bir meyve. (motordaki sıvı için) devridaim. 1. f. çember. belediye meclisi üyesi. şifre. kader. i. -i kaynak/örnek olarak gösterme. (nüfuz açısından) önemsiz biri. 1. sirküler. tedbirli. huk. dolaylı. ağaçkavunu. i. vatanda şlık.rus) turunçgillere ait ağaç/meyve. huk. hal. 2. olay. durumla ilgili. s. . i. i. hiç. gösteri. i. 3. sitrik asit. sürüm. sirküler. devre. 2. belediye. sirk. dikkat. şehir. k ısıtlamak. 1. 3. etraf ring seferi. atlatmak. bir tür kredi mektubu. yapmak. hisar. 1. keyfiyet. s. dairesel. dolaylı olarak. yurttaş. i. 3. ikinci derecede önemi olan. 1. f. s. 3. kaç ınmak. 1650 dolaylarında yapılmış. muhit. ihtiyatlı. i. f. vaka. (motordaki s ıvı) devridaim(kan/hava (havanın/sıvının) akımını/dolaşımını i. durum. f. s. ikinci derecede kan ıt. sak ıngan. tebaa. edat dolaylar ında. s. numara. kesişen sokaklarla ayrılan blok. celp. citizen.ını çizmek. uyrukluk. dolambaçlı. 1. tarç ın. i. mahzen. cit. dolayl ı. 1. i. 1. i. daire çevresi. hemşeri. sünnet. (hava/s ıvı için) akım. s. i. 1. 2. elek. 2. 1. 2. k ıs. daire. grup. 2. daire çizen yol. 2. citation. 2. şehir devleti. 2. 2. s ıfır. -in etrafını dönmek. ihtiyat. dikkatli. devir. 2. dolambaçlı. i. 1. i. halka. meydan. 1. vatanda ş. -in etraf ına daire çizmek. f. 1. tabiiyet. 4. f. uyruk. çember. (para için) tedavül. tamim. 3. devre kesici anahtar. denizden etraf ını dolaşmak. turunçgillere ait. 2. 1. sarnıç. genelge. (ço ğ. tiraj. i.. İng. şehir mimarı. Çerkez. i. inceltme işareti. yuvarlak. yurttaşlık. kent. i. kösteklemek. (kan/hava) dolaşmak. 1. i. 1. 2.cinnamon cipher circa Circassian circle circuit circuit breaker circuitous circuitously circuitousness circular circular note circular saw circulate circulation circumcise circumcision circumference circumflex circumnavigate circumscribe circumspect circumspection circumstance circumstantial circumstantial evidence circumvent circus cistern cit citadel citation citizen citizenship citric acid citron citrus citrus fruit city city block city centre city council city councilor/father city hall city manager city planner city-state i. ayr ıntılı. 3. -in etrafına daire çizmek. 4. 1. belediye ba şkanı. 2. ko şul. Çerkezce. kent merkezi. celp kâğıdı. i. -in2. İng. 2. i. genelge. tur. dolaylılık. 3. şart. su deposu. belediye meclisi. daire. yuvarlak testere. belediye binas ı/konağı. z. tekerine çomak sokmak. 1. site. 2. aşağı yukarı: It was built circa 1650. için) dolaşım. sünnet etmek. ça ğrı. uzatma işareti. vaziyet. solda sıfır. takdirname.

2. 1. civilization. 1. iddia. yap ış yapış. 1. --ping) 1. i. medeni nikâh. mengene.´nin bulunduğu şehir merkezi. 2. tazminat davas ı. s. kibar. kehanet. terbiye. şıngırdamak. 2. gürültü. bak. el ç ırpma. davac ı. z. şehre ait. tangırdamak. 2. medeni. tazminat talebi. mengene ile sıkıştırmak. s. aydınlatmak. edep.. iç savaş. f. 1. i.. hak talep etmek. alk i. 2. hükümet binalar ı. devlet memurlu ğu. hak. soğuk ve nemli. civilized. güçlükle tırmanmak. i.. ışlamak. madeni ses çıkarmak. inşaat mühendisi. tarak. 2. f. i. yurt bilgisi. devlet memuru. s. bak. 2. i. el alt ından. f. medeni. sivil. gök gürlemesi/gürültüsü. s. kibarl ık. f.. f. İng. 1. kütüphane v. gaipten haber verme. . terbiyeli. uygar. çınlamak. gürültülü. s ıkıştırıcı. bak. civilize. klan.. sivil savunma. şaplak indirmek. haykırmak. i. şaplak. Roma hukuku. i. bak. 1. f. kâhin. iddia etmek. i. medeniyet. mahkeme. İng. el altından yapılan. 2. dili -i görmek. vatanda şlarla ilgili. edepli. ç ınlama. uygar. yurttaşlık s. ç şıngırtı. medeni nikâh.. gizli. clothe. istemek. 1. feryat.civic civic center civics civil civil defense civil engineer civil engineering civil law civil law civil liberty civil marriage civil marriage civil rights civil servant civil service civil service civil war civilian civilisation civilise civilised civility civilization civilize civilized clad claim claim for damages claimant clairvoyance clairvoyant clam clamber clammy clamor clamorous clamour clamp clan clandestine clandestinely clang clank clap clap clap eyes on clap of thunder s. f.. 1.. ferdi. (--ped. 2. terbiyeli. 1. talep. nazik. hükümete ait. kabile. 5. elle vurmak. 1. İng. el çırpmak. 1. 1. 2. gizlice. tangırtı. i. k. sivil devlet memurlar ı. uygarlık. 2.. medenileştirmek. i. i. f. sahip ç ıkmak. f. sivil. bak. nazik. medeni hukuk.. i. nezaket. 4. kenet. deniz tara ğı. i. zool. kibar. 2. hak iddia eden. 3. belediye ile ilgili. elle vuruş. 1. i. insan haklar ı. medeni hukuk. f.b. milli. yaygara. İng. kıskaç. 2. vatanda şlık hakları. yaygara koparmak. i. bilgisi. i. clamor. İng. 6. f. ho ş. uygarla ştırmak. i. 3.ınlatmak. talep sahibi. 2.. inşaat mühendisliği. feryat etmek. hayk ırma. madeni ses. sigorta poliçesi üstünden ödenecek para. boy. 3. s. yurttaşlık ile ilgili. tırmanmak. bireysel. İng..

hüküm. 7. dili (gazetede) küçük ilanlar. 1. s. 3. i. s. temizlemek. duru. i. toplayıp atmak. açıklamak. 2. 2. çarpışmak. i. dili 1. 4. 1. temizlemek.. saydam. f. kuru temizleyici. 2. 2. külüstür. 2.ıkmış. z. çatırdatmak. sınıflandırma. f. kucaklamak. i. tür. biçimli. k. f. 3. 4. 3. köprücükkemi ği. temizlemek. klasik. tabaka. i. 1. 1. açıklık kazanmak. pençe atmak. açıklanmak. sar ılma. bak. çok yorgun. kategorilere ayr ılmış. . aydınlatmak. k. düzgün.clapped-out claret clarification clarify clarinet clarinetist clarity clash clasp clasp knife class class classic classical classification classified classified ads classified advertisements classifieds classify classmate classroom clatter clause clavicle claw claw hammer clay clean clean out clean up cleaner cleaning cleaning fluid cleaning woman cleanliness cleanly cleanse cleanser clear clear conscience clear off clear out clear the air clear the table clear thinker clear up s. çeşit. 1. patırtı. -i sınıflamak. Bordo şarabı. i. (madeni şeyler) birbirine çarpmak. temizlik. pürüzsüz (cilt). 2. hurdası ç k ırmızı i. 2. i. 2.. f. 1.. açıklık getirme. i. bölümlenmiclassified (bilgi). İng. s. 6. sınıf. 2. kast. domuz tırnağı çekiç. grup. köprücük. çarpışıp savaşmak. temizlemek. -i s ınıflamak. kolaylıkla anlaşılan/duyulan. aydınlatma. f. 2. açıklanma.b. s ınıf. masum. 1. toka ile tutturmak. i sınıf arkadaşı. temizlikçi. 1.. 2. (hastalık) geçmek. sınıf. -i sınıflandırmak. 5. bitkin. sınıflanmış. 2. aç ıklığa kavuşturmak. açık: His instructions were quite clear. classification. (gazetede) küçük ilanlar. tak ırdatmak. toka. yenebilir (av eti v. k 1. ş. şeffaf. cümle veya yancümle ya da bazı geçmiş zaman sıfat-fiilleri gibi bir özne ve ona ait bir fiilden oluşan i.sustalı bıçak. f. vuzuh. f. 3. tüymek. dili. madde. zümre. derslik. s. engelsiz. 1.b. temiz ahlaklı. i. müz.1. 3. kuru temizleyiciye gönderilen giysi v. açık (gök). aydınlanma. bulutsuz. açıklık getirmek. i. balç ık. bölümleme. kusursuz. 4. temiz bir şekilde. klarnetçi. sofrayı kaldırmak. açık. tırnak. i. aç ıklama. temiz. kopçalamak.ıs. sar ılmak. f. takırdamak. sabun. dershane. mücadeleye i. tasnif. dili s ıvışmak. kategori. takırtı. 1. klarnet. temizlik. -i (belirli bir grubun içinde) saymak.. -i tasnif etmek. takım. f.dövüşmek. 2. berraklık. açıklığa kavuşturma. 2. k. bent. gürültü. i. i. çözülmek. -i (kategorilere) ayırmak. açıklığa i. temizce. açıklığa kavuşturmak. dilb. halis. 3. kil. (hastalığı) gidermek. s ınıflama. sınıflandırılmış. classify. -i (kategorilere) s. açıklığa kavuşma. (madeni şeyleri) birbirine çarpmak. gizli advertisements. kopça. ar ı. pestili çıkmış. net.bölümlemek. açıklık. şüpheleri gidermek. 1. leke giderici (s ıvı) ilaç. 2. 2. temizleyici madde. pak. halletmek. açıklık kazanma. 2. 1. çözmek. tırmalamak. mantıklı düşünen kimse. temizlikçi kad ın. tüymek. tasnif edilmiş.). ders. şart. saf. 5. klasik. 1. i. temizleyici madde. aç ık bir şekilde anlatmak. anat. klasik eser. klasik. vicdan rahatlığı. k. çatışmak. 2. sınıf. büyük çak ı. yırtmak. kucaklama. k. classic. f ıkra. i. i. 1. pençe. temizleme. i. dili s ıvışmak. 1.

(ağaçlık bir alandaki) tüm ağaç ve çalıları kesmek. zeki. i. 1. 3. şıngırdamak. k. perçinlenmiş çivi. i. i. 1. 1. bot. yar ılmak. gümrük muayene belgesi. s. i. tıklamak. i. uçurum. maşa. takoz. 2. çarpmak. ak ıllılık. 3. 2. sıkıca yakalamak. f. 1. (clung) 1. (kadının) göğüs arası. 1. (a ğaçlık bir alanı) çıkarma. i. s. i. zekice. streç film. sa ğlama bağlamak. çatlama. şefkat. (--d/clove/clave) to 1. f. 2. koçboynuzu. 1. 3. s. 3. tek. doruğa ulaştırmak. müvekkiller. i. takas. i. merhamet. cleave.. matb. f. dergi v. den. çıt. tırmanıcı sarmaşık. 2. satır. (saç/tırnak/çim kesmek için) makas. 2. i. --d/clo. (ceza olarak) birinin hareket alan ını sınırlamak. i. güre ş. 4. i.men (klır´cimîn) i. 1. vurmak. doruk noktas ı. i. kama. havanın güneşli ve ılık olması. geminin limanı terketme izni. 2. aydınlatma. 2. müz. 1. 2. 2. çoğ. boks birbirine sarılma. çoğ. 3. 2. yar ık. yakınında olmak.ş. 2. beceriklilik. i. 1. i. perçinleme. 3. tokuşturma. k . şefkatli. f. klips. temizleme işi. kavramak. 2.b. tıklatmak.. ata 5. 1. iklim. meydan. papaza ait. 1. perçinlemek. açığa tıraşlama kesmek. i. zirve. papaz. tırmanma. f. bak. i. 3. tırmanış. -den ayrılmamak/çıkmamak.b. hava. mü şteri. tık sesi. boks birbirine sarılmak. 4.ışmak. mü şteriler.. 3. i. i. kırpma. hızlı bir yelkenli gemi. 2. bölmek.. kırpmak. güneşli ve ılık (hava). f. klinik. i. tıkırdamak. -e yap ışmak. çıt sesi çıkarmak. 2. papaz. sekreterlik. 1. klinikle ilgili. -e sadık kalmak. orgazm. clue. k. 2. (--d/clove/cleft. tık. 2. yap 2.ven/cleft) yarmak. 1. i. i. 1. papazlar.´s wings clip s. --ping) 1.clearance clear-cut clearing cleat cleavage cleave cleave cleaver clef cleft clemency clement clench clergy clergyman cleric clerical clerk clever cleverly cleverness clew cliché click client clientele cliff climate climax climb climb down climber clinch cling cling film clinic clinical clink clink clinker clip clip clip s. 1. şıngırtı.o.t. doruğa ulaşmak. cüruf parças ı. basmakalıp söz. i. (bardak/kadeh) tokuşturmak.´ne) bağlı olmak. f. bir şeyi -e ataşla/klipsle tutturmak. 5. 2. açıklık. ak ıllıca. net. k ırkmak. tıkırdatmak. balta. uçlarını kesmek. 1. i. k ıskı. tezgâhtar. temizleme. ak ıllı. kupür. 1. 1. 1. (--ped. 2. sekretere ait. f. 2. f. kesik. 1. 4. i. (tüfekte) kesmek. güreş. bölünmek. çıt sesi. ayrık. bak. aç ıklık yer. i. klipsli kâ ğıt altlığı. kliring. 3. doruk. (hatıra v. tutunmak. i. 2. i. cler. z. 1. 3. çıkmak. 1. tırmanacak yer. klinik. s. i. 2.gy. sarp kayalık. becerikli. s. f. yarık. tıkırtı. f. (yumru ğunu/dişlerini) sıkmak. i. klişe. sıkıca sarılmak. inmek. 2. yarılma. 2. (gazete. çıtırtı. 2. çatlak. tık sesi çıkarmak. aç ık. dili hızla gitmek.ırkma. i. şıngırdatmak. kesme. 2. İng. 2. 4. 1. sekreter. merhametli. onto clipboard clipper clipping i. dili toplumda yükselmek isteyen kimse. anahtar. f. 6. mandal. 1. klişe. kesin. f. 1. tırmanmak.´nden) kupür şarjör. 2. 1. müvekkil. s. 1. 1. 2. 2. 2.

1. s. z. 3. f. göğüs göğüse çarpışma. klik. dili gizli. kapatmak. k ısa saç tıraşı. anat. (süt) kesilmek. --ging) 1. b ızır. gizli homoseksüel. i. vestiyer. klozet. i. manastır. 2. yalnız sendika üyelerini çalıştıran fabrika. s. yak ın. yak ında. saat tutmak. k. engel olmak. (i şyerini) kapamak/kapatmak. kapalı. i. (işyeri) kapanmak. manastıra kapatmak. f. eli s ıkı. 2. kapamak. 2. 2. köstek vurmak. (işyeri) kapanmak. yak ın benzerlik. cimri. i. (--ted. gizli tutulan. 2. s. pıhtılaştırmak. (i şyerini) kapamak/kapatmak. 2. i.. f. 1. i. bir şeyi (başka bir şeyin) kisvesine büründürmek. dili paydos etmek. k. 1. 1. 7. hemen hemen. kesek. 2. 1. 2. takunya.. sersem. 1. sinekkayd ı tıraş. i. (--ged. revak. k. f. 2. hizip. 1. gizli komünist. kapalı. i. kapanmak. 2. in a guise of cloakroom clock clock in clock out clockmaker clockwise clockwork clod clog clog cloister close close close by close call close call close combat close contest/game close down close haircut close in on close on close out close resemblance close shave close shave close the deal close to close up close up shop closed closed circuit closed circuit closed season closed shop close-fisted close-fitting close-mouthed closet closet communist closet homosexual close-up clot i. engellemek. kapanmak. dili budala. sıkı. saatçi. i. sabo. ayırmak. kapatılmış. puantöre kaydettirerek i şbaşı yapmak. 1. 2. aleni olmayan. t ıkamak. hemen hemen. s. yak ından çekilen fotoğraf. yakın (arkadaş).t. (gard ırop işlevi gören sandık odası gibi) gömme dolap. dar. yüklük. tecrit etmek. 1. 3. kemeraltı. k. f. revaklı avlu. anlaşmaya varmak. s. -in etraf ını çevirmek. hepsini satmak. avlanman ın yasak olduğu mevsim.. toprak/çamur parças ı. tahta ayakkabı. (iş gününün bitiminde) işyerini kapatmak. pıhtılaşmak. puantöre kaydettirerek paydos etmek. kapatmak. s. engel. i. i. sıkı ağızlı. --ting) 1. helata şı. klitoris. birbirine yaklaşmak. köstek. 2. havasız. İng. kapalı devre. tuvalet. pelerin. saat yelkovan ı yönünde. 6. saat. 5. üste oturan (giysi). birbirine yakın. tıkanmak. 2. nalın. saatin makinesi. 3. lavabo. sinekkayd ı tıraş. dar kurtulma. beraberliğe yakın oyun/yarış. i. 1. dar. 1. samimi. kapalı devre. s. kapamak. indirimli satmak. ağzı sıkı. i. 1. 4. sıkı ağızlı. dili paçayı zor kurtarma. dili paçayı zor kurtarma. 2. yak ından. k. . İng. top top olmak.clique clitoris cloak cloak s. f. pıhtı.

karanlık. 2. özel öğretmen. sopalamak. s. yığmak. debriyaj. s. 1. kavrama. elbiseler. debriyaj pedalı. bulutlarla kapl ı (dağ tepesi). isk. kararmak.y.cloth clothbound clothe clothes clothes basket clothes moth clothes moth clotheshorse clothesline clothes-peg clothespin clothing cloud cloudburst cloud-capped cloudless cloudy clout clove clove clove clover clown clownish clownishness club clubfoot clubfooted cluck clue clump clumsily clumsiness clumsy clung cluster clutch clutch at straws clutch at straws clutch pedal clutter cm CO Co co. 3. spor antrenör. i. 2. gıdaklama. s. beceriksizlik. gıdaklamak. nüfuz. 1. bulut. İng. yumruk. s. tokat. i. düzensizce yayılmış eşya. k. 1. kümelemek. düzensizce atmak. sakarca. debriyaj pedalâmin demek. 3. i. 1.tutmak. bak. leke. İng. 2. darmadağınık etmek. z. otobüs. at -i k. giydirmek.. i. a ğır adımlarla yürümek. çomak. tokat atmak. yolcu otobüsü. i. bulutlanmak. 2. dili olmayacak duaya ı. i. 4. f. ipucu. karışıklık. yumru ayak. f. 2. company. hantal. 2. yığmak. yonca. f..6. kenet. 2. centimeter(s).. k ıs. töhmet altında. i. i. s. f. güve.. mak. açık olmayan. 3. kulüp. soytarı gibi. düzensiz bir şekilde doldurmak. cop. İng. örtmek. sinek. i. 2. bulutla kaplamak. soytarılık etmek. sonraki sayfaya/sütuna nakledilen (toplam). salk ım. karanfil (baharat). 2. 2. giyim eşyası. f. care of eliyle. çamaşır askısı. i. iz. beceriksizce. kavrama. bulanmak. duman veya toz bulutu. ispati. soytar ı. i. küme. 2.2. giysiler. carried over muh. ambreyaj. 1. 3. dalgal ı (mermer). salkım haline getirmek. . sakarlık.dili yumruk indirmek. d. çal ıştırıcı. dağınıklık. cling. i. -i çalıştırmak. vasıtasıyla. buland ırmak. hantallık. bir araya toplanmak. 4. çamaşır ipi. 2. ağır ağır atılan adımların sesi. 5. f. bak. i. yolcu vagonu. 1.. pıhtılaşmak. soytarılık. beysbol (topa) h ızla vurmak. 1. -bing) coplamak. mandal. county. 1. çamaşır sepeti. kümelenmek. sakar. bez ciltli. (--bed. f. 3. mandal. demet. kumaş. kaplamak. f. bez. 1. Commanding Officer. 2. i. grup. 2. 3. 2. şüphe altında. f. bulutlu. bulutsuz. 1. yığın. örtü. anahtar. elbiseler. bulanık. küme. sıkıca k. gölge i. tutam. 1. 1. (sarımsakta) diş. i. f. i. çoğ. i. f. i. 1. beceriksiz. karartmak. i. -i yetiştirmek. s. yumru ayaklı. s ıkıca2. c/o coach coagulate i. hevenk. giysiler. demet yapmak. 2. oto. 3. k ıs. dili ümitsizlik içinde her çareye ba şvurmak. (--d/clad) 1. güve. k ıs. pıhtılaştırmak. üstünü örtmek. f. dili 1. f. k. k ıs. i. bulutlu. s. f. 1. cleave. dumanlı. palyaço. dernek. sağanak. sopa. i. i. tutma.. hantalca. 1. 1. i. oto. 3. kavramak.

birleşmek üzere olan. 3. kabala şmak. dili kendini be ğenmiş. alçak güverte. eğri. 2. s. f. paltoluk kuma ş. kabalaştırmak. 2. i. 5. şapkayı yana yatırmak. 2. mayısböceği. kokain. i. i. birle şme. tüfek horozunu çekmek. kabaca. i.o. kaldırım taşı. i. i. kobra yılanı. gönlünü yapmak. erkek ku ş. 2. ask ılık. 3. (hayvan ın derisindeki) tüyler. tabaka (boya v. i. kokpit. i. 3. bir olmak. kam ış. i. 2. altlık. tabanca horozu. sütlü kakao. i. 2. k ıyı. züppe. erkek (kuş). 1. kaplamak. 1. i. valf. 1. 2. k ıyı boyunca gitmek. tatlı sözlerle kandırmak. i. ısı. ayakkab ı tamircisi. kaba. (kayakla/bisikletle) yokuş aşağı kaymak/inmek. tüfek horozu. kobalt. 2. i. kendinden fazla emin. sahil. i. kömür oca ğı. şaşı gözlü. hindistancevizi. k. ceket. 1. pilot kabini. pedal koruma. s. elbise ask bir askı. 1. den. musluk. 1. horozibiği. horoz ibiği. deniz k ıyısı. f. çarpık. argo küfelik. kaldırım taşı. s. i. birleşme. bardak altl ığı. terbiyesizlik. 3. 1.t. horoz dövü şlerinin yapıldığı yer. kıyısal. k ıyı boyu. f. kokpit. i. 2. vana. 1. portmanto. den. cob cobalt cobble cobbler cobblestone cobra cobweb cocaine cock cock one´s hat cock-a-doodle-doo cockchafer cockerel cockeyed cockfight cockpit cockroach cockscomb cocksure cocktail cocky coco cocoa cocoa bean cocoa butter i. 3. 2. 4. birleşim. 2. 2. f. kakao ya ğı. out of s.coal coal mine coalesce coalescence coalescent coalition coarse coarsely coarsen coarseness coast coast guard coastal coaster coastline coat coat hanger coat of paint coat rack coating coax coax s. parke ta şı. 3. adi. i. i. i. 4. kendine fazla güvenen.) sürmek. kat.. horoz dövü şü. i. yavru horoz. den. baya ğı. bot. s. 1. koster. s. sahil çevirmeden bisiklet sürmek. i. argo saçma.. horoz ötü şü. f. kaba (dokunmu ş kumaş). kakao. 3. ayakkabı tamir etmek. kat. . iri taneli. olmayan. tabaka. sahil. 1. kabalık. kakao tohumu. i. hamamböce i. birleşmek. kokteyl. i. kor. zool. 1. birini tatlı sözlerle kandırarak bir şey elde etmek. f. palto. kömür. kakao rengi. 1. argo penis. 2. koalisyon. dil dökmek. i. i. i. 1. i. kaldırım taşı döşemek. 1. görgüsüz. ği. f. horoz. tabaka. 3. kaba. ince z. kaba saba. 4. 2.b. bir kat boya. m ısır koçanı. yekvücut olmak. örümcek a ğı. kukuriku. s.

kodlamak. f. i. s. morina. kanunname. birbirini tutmak. kahve çekirde ği.. s. k ıs. i. dili moruk. hindistancevizi. i. kod. i. cognizant. i. kutu. büyük hindistancevizi. şifre ile yazmak. konyak. i. üstüne titremek. düşünüp taşınmak. i. sandviç ve hafif yemekler sunan lokanta. ihtimam göstermek. f. uyum içinde olmak. collect on delivery. i. İng. i. bak. 1. bask ı. tatlı. 2. f. 2. 1. kahve. zorlama. i. kasa. f. f. hafif ate şte kaynatmak. diş. mecbur etmek. i. 2. i. cognizance. düşünmek. kanun halinde toplamak. zorlayıcı. i. 2. 1. 1. sehpa. coeducational. çark dişi. f. kanun halinde toplama. müsavi. i.. kanun haline getirmek. k. 3. i. kahveye benzer bir şey. karma e ğitim. tatlı kaşığı.. karma e ğitime ait.. 1. i. kaynaşmak. s. kurukahveci. i. uyuşmak. fark ına varma. kahve de ğirmeni. bak. İng. cash on delivery. s. i. cod-liver oil bal ıkyağı. f. ikna edici. kahve telvesi. tutarlı olmak. 2. tasarlamak. (alafranga) kahve fincan ı. i. koza. ikna kuvveti. cod coddle code code of honor codeine codger codification codify coed coeducation coeducational coefficient coequal coerce coercion coercive coexist coexistence coffee coffee bean coffee cup coffee grounds coffee mill coffee of a kind coffee shop coffee spoon coffee store coffee table coffeepot coffer coffin cog cogency cogent cogitate cognac cognisance cognisant cognition cognizance cognizant cogwheel cohere i. ruhb. hindistancevizi a ğacı.. k.. kahve demliği.. zorlamak. kurukahveci dükkân ı.. karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan. tabut. dişli çark. akran. i. s. bir arada var olu ş. . s. karma e katsayı. i. denk. k. yapışmak. inandırıcılık. bak. kahve. eşit. dili karma bir üniversitede okuyan k ız öğrenci. ğitim uygulayan. pinpon adam. sandık. dili. 1. kanun. biliş. 2. i.coconut coconut palm cocoon cod COD. ahlak kurallar ı. 1. kanyak. s. eş. bir arada var olmak. inandırıcı. şifre. 2. bir sisteme ba ğlamak. kodein. i. çay. kavrama.

tahvil. havanın aniden soğuması. gerdanl ık. i. i. 2. kolit. saç tuvaleti. çökmek. yap ışkan.kar şı gösterilen gösterilen ve bir mülk. 1. açılır olmak. f. uyum içinde olma. f. s. kok kömürü. soğuk. i. kuaför. i. suç orta ğı. rastlantı eseri olan. 1.´ne dayalı) teminat. saç biçimi. çökertmek. 3. kalınbağırsakta ve karın boşluğunda duyulan sancı. i. kangallamak. z. işbirliği yapan kimse. 3. birlikte çalışma. s.f. kolay anlaşılır. hempa. 1. mantıklı. yıkmak. soğuk dalgası. cinsel ilişki. nezle. senet v.b. kolaboratör. tıb. s.ı. kok. katı yürekli. halka. lahana salatas ı. olarak. kolaboratör. with ile rastla şmak. 3. bir sonuca bağlanmadan s. yap ışmış. f. s. 2. s. 1. cilt kremi. f. birlikte çalışmak. i. roda. argo kokain. 2. i. 2. bak. 3. tıb. i. aniden gelen so ğuk hava. kangal. tutarlı. yapışıklık. kohezyon. yağlı krem. uymak. soğuk. sarılmak. uyum sağlayan. çatışmak. 1. kangal şeklinde boru. yaka takmak. (sözcük/söz) türetmek. fiz. eşevreli. şans eseri. 2. (borca kar şı ve bir mülk. tasma takmak. (insanlardan oluşan) grup. 4.ın berberi olan erkek. yandaş. 1. senet v. soğuk savaş. (proje/plan) i. söğüş et. 1. kolaboratör.. karşılaştırarak okumak. yan yana olan. katlanabilir. 3. 1. i. 1..b.´ne dayalı) (borca 1. 3. 2. 1. i. yakas yakalık düğmesi. . fiz. tutarlılık. 5. madeni para sarmak. tali. i. tesadüfen. ac ımasız. i. 1. tamamlayıcı. aynı soydan gelen. 2. 1. 1. işbirliği.. 2. ına yapışmak. süzgeç. 2. 3. f. harmanlamak. den. coitus. köprücük. tasma. (iskemle/masa) açılır kapanır kapanır. duygusuz. rastlant mat. 2. yüz kremi. yıkılmak. 2. yapışma. bobin. kad i. aynı zamana rastlamak. uçuk. i. koherent.. s. yaka. karşı teminat. 1. frigo. anat. soğukkanlı. 1. 2. yakalamak. i. fiz. bir olmak. kohezif. tesadüfi. i. mantıklılık. 3. birlikte çalışan kimse. ani soğuk. uyuşma. merhametsiz. i. kevgir. basmak. tutarlı i. birleşmiş. halka şeklinde k madeni para. tesadüf. çak ışmak. biyol. işbirlikçi. suya düşmek. soğuk kimse. işbirlikçi. kolik. 2. ıvrılmış saç. i. tutarlık. s. z. 2. kolaj. 2. elek. 1. merhametsiz. 4. k. kalınbağırsak iltihabı. (formaları) harman etmek. f. i. köprücükkemi ği. i. soğukluk. taraftar. dili kolalı içecek. ikincil. yard ımcı. (sayfalar ı) sıraya koymak. tahvil. 3. i. destekçi. işbirliği yapmak.coherence coherent coherently cohesion cohesive cohort coiffeur coiffure coil coin coincide coincidence coincidental coincidentally coition coitus coke coke colander cold cold cream cold cream cold cuts cold fish cold snap cold snap cold sore cold war cold wave cold-blooded coldhearted coleslaw colic colitis collaborate collaboration collaborationist collaborator collage collapse collapsible collar collar stud collarbone collate collateral collateral security i. 2. 1.

İng. toparlamak. i. matb. sömürgeci. mükâleme. bak. i.. kolektif. 1. i. i. (anayurdundan ayr ı) bir kolonide ya şayana özgü. renk. çarpışmak. anat. sömürge. They don´t collect trash on ödemeli He collects şması. toplamak. 1. iki nokta üst üste (:). foto. Kolombiya. s. toplama. 1. k ıs. 2. renklendirmek. Pul biriktiriyor. Kolombiya. koleksiyoncu. kömür madeni işçisi. 4. i. konuşma diline özgü. 3. mimari v. 2. 3. s. 2. colonize.. i.colleague collect collect call collect call collect o. boyamak. toplanm ış: the collected works of Shakespeare Shakespeare´in toplu eserleri. 3. 1. colloquialism. ortak. 2. s. İskoç çoban köpeği. 2. f. toplanmak. sömürgecilik yanl ısı. koloni haline gelme. kolonyal (sanat. collect one´s thoughts collected collection collective collective agreement collective bargaining collective farm collective memory collective noun collective noun collective ownership collector college collide collie collier collision colloq colloquial colloquialism colloquially colloquy Colombia Colombian colon colon colonel colonial colonialism colonialist colonise colonist colonization colonize colony color color filter color photograph color photograph color photography color printing color television/TV i. s. fakülte. i. kendini toparlamak. meslekta ş. toplu sözle şme. 3. renkli foto ğraf çekme. topluluk ad ı. ortak mülkiyet. i.s. ruhb.. i. kolonide ya şayan. ödemeli telefon konu şması. koloni. colloquial. kolektif çiftlik. boya. 2. -de koloni/koloniler kurma. toplaç. i. yüksekokul. sömürgecilik. kafas ını toplamak. hep bir arada. 1. dilb. f. canl ılık. koloni haline getirmek. kolektör. 1. Kolombiyalı. -de koloni/koloniler kurmak. Kolombiya´ya özgü. f. iane. renk. birikmek:telefon konustamps. renkli bask ı. sömürgeleşme. koloni kuran. renk de ğiştirmek. i. sancak. biriktirmek. . i. 3. üniversite. iş arkadaşı. with -e çarpmak. bayrak. dev şirmek. yüzü kızarmak. s. f. i. derlemek. i.b. kömür gemisi. 3. 1. 2. 3. akl ı başında. (kilisede toplanan) para. i. sömürgeci. ortak bellek. i. 1. (işverenle işçi temsilcileri arasında) toplu görüşme. koloni haline getirme. al ımcı. 1. ortakla şa. sömürgele ştirme.. konuşma diliyle. 2. 1. renkli foto ğraf. renkli foto ğraf. renk filtresi. 2. Kolombiyalı.). 2. 3. topluluk ismi. renklenmek. f. albay. kolon.. 2. i. İng. koleksiyon. koloni. 2. sömürgele ştirmek. çarpışma. karşılıklı konuşma. i. i. tahsildar. renkli televizyon. 1. toplu. konuşma dilinde kullanılan sözcük/söz. 1. 1. ortaklaşa iyelik. z. s. çoğ.

1. 2. i. kaba zenci. 2. yar ı baygın. saymamak. dövüşmek. s ıpa. -e varmak. 1. kolon. birleşim. i. 2. mim. fıkra. sava şma. akromatopsi. 1. 2. sava şmak. (--ted. 1. Hadi can ım. 2. muharip.. daltonizm. 3. 1. -e erişmek. silik. Az kald ı tepesi atacaktı. savaş. s. tarak. 2. . (came. 2. 5.. s. monoton. kombinezon. 4. 3. kö şe yazısı. f. 2. muharebe. i. i. 2. renksiz. mücadele etmek. 1. olmak. boyama kitab ı. yıkılmak. anlams ız. tutu şma. solgun. vuruşma. birleşmek. 3. 3. s ıkıcı. şifreli kilit. i. k. f. Come July and we´ll be swimming. meydana girmiş olacağız. biçerdöver. ayırmak. kocaman. solmaz. -e ulaşmak. 1. direk. muharip birlikler. s. renkli. (kilitte) şifre. 2. 2. hayal kurmaktan vazgeçmek. geri dönmek. taramak. ask. 3. -i keşfetmek. s. i. birle şme. s. 1. renksiz. dövüşme. fıkra yazarı.b. ateşli bir tartışmaya katılan kimse. dövüşçü. i. tarafsız. bak. (fırsat) çıkmak. color. 1. beraber gelmek. come) 1. (horoz v. 1.. dediğine gelmek. (birini) eskisi kadar çökmek. renkkörlü ğü. kendine gelmek. iyile şmek. (fiyat) dü şmek. boşalmak. to (bir kişiden/bir zamandan) (başka birine/başka bir zamana) kalmak. 4. 2. i. birleştirmek.color-blind color-blindness colored colorfast colorful coloring coloring book colorless colossal colour colt column columnist coma comatose comb comb out combat combat combat troops combat zone combat zone combatant combative combination combination lock combine combine combustible combustion come come about come across come along Come along. u ğramak. muharebe alan ı. bileşim. i. f. ateşli bir tartışma. yanma. kolay tutu şan. f. (biri) (eskiden sahip oldu ğu) para ve prestijini kaybetmek. 1. ile kar şılaşmak.. 1. come around come at come back come between come by come close to come down come down in one´s opinion come down in one´s price come down in price come down in the world come down to earth s. gazet. (bir şeyin) fiyatı düşmek. soluk. renk. 4. --ting) 1. 3. renkli. s. renkli. 2. 1. savaş alanı. s. 2. gerçekçi olmak. kol. renkkörü. yanıcı. s. gelmek. sağlığı gittikçe düzelmek. dili beli gelmek. tay. f. canl ı. donuk. birleştirme. taramak. tekdüze. birlik. sava şçı. orgazm -e rastlamak. kim. ilerlemek. akla gelmek. 2. 3. siyah. i. elde etmek. saldırmak. geri gelmek. 3. kartel. petek. dövüşken. üstüne yürümek. sütun. gazet. He came close to losing his temper. çok büyük. kavgac ı. i. i. 3. 5. u ğramak. i. 1. boya.´nde) ibik. ask. kö şe yazarı. renksiz. 4. muazzam. 3. 3. çarpışma. 2. koma. -e rast gelmek. i. (kendi malının) fiyatını düşürmek. Temmuz geldiğinde denize gelmek. 2. 2. komada. 1. bal pete ği. İng. düşmek. yansız. tic. aralarına girmek. 1. kolay tutuşan madde. devasa.

kullanılmaya başlamak. başı darda olmak. ç ıkmak. (bir şeyi) bilhassa yapmak. dili (f ırsat) eline geçmek. yürürlüğe girmek. varmak. sahneye ç ıkmak. -e özen göstermek. cenkleşmek. 3. görünmek. kendinden bekleneni yapmak. dili (beklenileni) yapmak. iş başına geçmek. -den ç ıkmak. -in sahibi olmak. ayılmak. başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak. dili 1. kat ılmak. dili 1. altta kalmak. 1. kullanılmaya başlamak. kendine gelmek. görünmek. bütün zorluklara ra ğmen. uyu şmak. felakete u ğramak. belli olmak. . girmek: Come in! İçeri gir!/Buyrun! 2. en çok zarara u ğramak. başarısızlığa uğramak.come down with a cold come forward come from afar come hell or high water come home to come in come in handy come into come into collision with come into force come into play come into possession of come into power come into prominence come into sight come into the picture come into the world come into use come into view come of come off Come off it! come off worst/get the worst of it come on Come on! come one´s way come out come out of one´s shell come out on top come through come through come through with come to come to a dead stop come to a decision come to a head come to a head come to a point come to a point/ make a point of come to a stop come to an agreement come to blows come to blows come to close quarters come to fruition come to grief come to grief nezle olmak. iktidara geçmek. 2. 2. olmak. dünyaya gelmek. başarılı bir sonuç almak. 2. herkesin dikkatini çekmeye ba şlamak. 2. ortaya ç ıkmak. 2. tamamen durmak. stop/istop etmek. dili 1. ortaya ç ıkmak. gerçekle şmek. 1. 3. bir karara varmak. karara varmak. ile çarpışmak. göğüs göğüse dövüşmek. 1. -e özenmek. son noktaya varmak. 2. çok uzaklardan kedi benim demedi. suskunluğu bırakmak. aç ımlanmak. Haydi! 2. He came in first. (haber) yayılmak. k. 3. 1. muzaffer ç ıkmak. 3. ç ıkmak. do ğmak. 2. Kimse ç ıkıp da ogelmek. gözükmek. (yayın) yayılmak. başarılı olmak. belasını bulmak. girmek. kafas ına dank etmek. kopmak. gelmek: Has the iırada) olmak: 1. dili Yalan ı bırak!/Bırak! k. birinci olmak. 2. 2. (leke) çıkmak. kendini göstermek. yenilmek. dönüm noktas ına varmak. gerekeni/beklenileni yapmak/becermek. (zor bir durumdan) sağ olarak k. görünmeye ba şlamak. (mirasa) konmak. 1. k. k. (av köpe ği) ferma yapmak. ne olursa olsun. meydana gelmek. fermaya oturmak. yumruk yumru ğa gelmek. meydana ç ıkmak. düşmek. etkili olmak. 1. (belirli bir amaçla) ortaya ç ıkmak: Nobody came forward to claim that cat. ön plana çıkmak. durmak. Birinci oldu. (yarışma sonunda) (belirli bir sşe yaramak. 1. yumruk yumru ğa gelmek. dört ayak üstüne düşmek. Yok can ım! k.

-in esaslar ını ele almak. açmaza düşmek. konfor. gerçekleşmek. teselli. çare. olmak. 1. etekleri tutuşmak. (belirli bir hizaya) kadar gelmek. hayal kırıklığı. come/run up against a blank wall k. 2. comeback i. 2. durmak.come to grips come to grips with come to grips with come to hand come to life come to life come to light come to mind come to naught come to nothing come to nothing/naught come to one´s senses come to pass come to rest come to s. 2. birinin imdad ına yetişmek. 2. bulunmak. ayılmak. öne geçmek. i.´s rescue come to stay come to terms come to terms come to terms with come to the fore come to the point come true come true come under come undone come unglued come untied come up against come up in the world come up to come up with come upon come what may come what may come/draw to a close come/run across (with) (ile) kap ışmak. dövüşmeye başlamak. umumi . -e rastlamak. sivrilmek. 2. Artık burada kalacak. (with) anla şmaya varmak. 1. komedi yazar ı. düşüş. canlanmak. i. dili tela şa kapılmak. 2. alımlı. f. cevap v. kuyrukluyıldız. başarısız kalmak. ne olursa olsun. hela. itidalini kaybetmek. -e tesadüf etmek. (belirli bir seviyeyi) tutturmak. 2. gerçekle şmek. ferahlık. i.o. ile ciddi bir şekilde ilgilenmek. ç ıkmak. i. sadede gelmek. i. çözülmek. k. keşfedilmek. argo zekice ve yerinde cevap.b. dili ç ıkmaza girmek. komedi. (kabul edilmesi zor olan bir şeyi) kabul etmek/kabullenmek. 1. varmak. 1. 2.´ni) bulmak. comedian i. kadın komedyen. with (sevmediği bir şeyi) güçlükle kabul etmek. 1. teselli etmek. ne olursa olsun. rahat ettirmek. gelmek. (-in yetki alan ına) girmek. s. (bir yere) devamlı yaşamak amacıyla gelmek: He´s come to stay. hatırlamak. ile kar şılaşmak. doğru çıkmak. komedyen. mutabık kalmak. bitmek. suya düşmek. k. -e rastlamak. rahatlık. comedienne comedown comedy comely come-on comet comfort comfort station i. eski formunu bulma. 1. aklına gelmek. aklı başına gelmek. -e çatmak. sona ermek. mutabık kalmak. aklını başına toplamak. aç ılmak. 1. (birinin) para ve prestiji artmak. dili (bir plan. meydana gelmek. anlaşmak. açılmak. 1. çözülmek. boşa çıkmak.

kumandan. 2. 1. 5. virgül. emanet etmek. tefsir. 3. f. f. s. başlangıç. i. commercialize. söylemek. ticaret hukuku. emir. emreden. 2. bilg. emir. i. Allaha kar şı saygısızlık suç işlemek. 4. yaklaşan. tenkit. hatırasını yad etme. (birinin/bir şeyin) anısına yapılan. i. 1. i. başlama. 2. 3. komisyon ücreti. i. rahatça. i. i. vazife. f. anmak.. 3. ticaret. 2. 2.. bant-karikatür. ele ştirmen. komut: search command arama komutu. işleme. 1. 1. önümüzdeki. komut. f. s. güldürücü. 3. -in derdini payla şmak. diploma töreni. yorum. i. 1. kumandanlık: Air f. i. . 4. i. başlamak. 2. İng. teselli edici kimse/şey. şube müdürü. atkı. 1. teselli. 2. kurul. bant-karikatür. komisyon üyesi. komutan. eylem.. komedi ile ilgili. emanet etmek. anma töreni.comfortable comfortably comforter comic comic book comic opera comic strip comical comics coming comma command commandeer commander commander in chief commanding commandment commando commemorate commemoration commemorative commemorative stamp commence commencement commend commendable commensurate comment commentary commentator commerce commercial commercial law commercial law commercial traveller commercialise commercialize commingle commiserate commiseration commission commissioned commissioned officer commissioner commit commit an impiety commit an offense s. 3. (gezici) satış temsilcisi. aç ımlama. sal ık vermek. görevlendirmek. i. gelecek. 1. yetki. s. --ting) 1. askeri bir hizmete mecbur etmek. 1. 5. subay. rahat. 3. komisyon. 1. i. komutanl ık. anma. 1. katmak. buyruk. karışmak. etkili. alım satım. övmek. i. f. i. i şlemek. 2. 2. 3. deniz binba şısı. 1. başkomutan. s. 4. yüzdelik. karıştırmak. eleştiri. s. 1. f. yapmak. s. konforlu. komik. s. yorum. (askeri hizmette kullanmak üzere) el koymak. komik. atamak. yorgan. i. 1. 6. İng. operakomik. eşit. f. i. f. 2. çizgi roman. söz vererek ba ğlamak. tavsiye etmek. egemenlik. 2. i. f. s. i ş. kaşkol. on hakk ında fikrini i. geliş. 2. f. i. komando. 2. s. ticari. etmek. söz söylemek. 2. gelen. -i ticaret arac ı yaparak bayağılaştırmak. İng. yorumcu. z. hatıra pulu. rahatlatıcı şey. görev. 2. yaklaşma. radyo. komedi oyuncusu. 2. tefsir. 1. gülünç. TV reklam. komando birliği. hükümranl ık. İng. övgüye de ğer. 3. ticaret hukuku. bak. tayin etmek. (--ted. ac ıma. hakkında yorumda bulunmak. teslim etmek. 1. hâkim. kauçuk meme. emzik. orantılı.

Bunu yapmaya söz intihar etmek. söyle şmek. küçük araba. i. örf ve âdet hukuku. (cezayı) hafifletmek. 1. 1. staple commodities başlıca satış ürünleri. 1. kurul. i. mal. mü şterek tasarruf. sıradan insan. teslim olma. compare. common-law marriage resmi nikâhs ız beraber ya şama. 2. 2. müşterek. i.komite. (ile) haberle şmek. compiled. s. f. pudriyer. 2. 3. (bir konuda) ne dü şündüğünü söylemek. pudralık. i. komün. complete. karışıklık. cins ismi. adi hisse senetleri. k ıs. bulaşıcı. Hrist. katılma. s. nakletmek. sözleşmek. ği. s. i. sirayet ettirmek. commit suicide commit to memory commit to prison commit to writing commitment committee commode commodious commodity common common fraction common ground common knowledge common law common law common man Common Market common noun common noun common property common sense common sense common stock common touch commonly commonplace commonwealth commotion communal commune commune communicable communicate communication communicative communion communiqué communism communist community commute commuter comp compact compact compact 1. f. i. ortak. hapsetmek. fikrini söylemek. beraber yapılan: common defense ortak savunma. lazımlık iskemlesi. ba ğlılık. vaat. beylik laf. not. iletim. common mat.b.s. arasında her günile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelen kimse. çoğunlukla. i. amme. cins ad ı. söz. iletişmek. bildirmek. 1. toplum. üstenme. kesif. 2. Onlar ın hiçbir ortak yanı yok. taahhüt. telgraf gibi iletilen) haber. (k ısa ve resmi) bildiri. s. sokaktaki adam. sık. heyet. payla şma.(mektup. f. iletişim. bilinen gerçek. halka ait. toplumla ilgili. toplumsal. komisyon. z. 1. 2. 3.: There´s no common ground between them. haberleşme. tutku v. geniş. sözlü anlaşma. 1. 2. halk. i. banliyödeki evi gidip gelmek. 2. 2. klişe. gürültü patırtı. to söz vermek: You´ve committed yourself to doing this. 1. common grave ortak bir mezar. iletme. i. kısa. encümen. 2. Hrist. 3. 1. ortak mal sahipliçevirmek. s. kesin karar. eyalet. cemiyet. şamata. 1. ortak mal. .commit o. baya ğı dü şman. 3. sempatiklik. umumun mal ı olan. aklıselim. komünikasyon. i. 2. ferah.. 1. çoğ. bayağı. sağduyu. komünist. 3. haberleşme. s. klozet. s. i. 4. 4. 2. örf ve âdete dayanan hukuk. iletili ş. 1. i. oto. banliyödeki ev ile şehirdeki işyeri f. teslim etme. 1. i. yazmak. 1. görü ş. komünizm. yoğun. s. ulaşım. sıkı. cumhuriyet. companion. iletmek. adi enemy ortak kesir. dilb. 2. basmakalıp söz. (ile) iletişim kurmak. kamu. sağduyu. 2. konuşkan. 1. (hastal ığı) bulaştırmak. genellikle. i. ezberlemek. eşya. mezhep. 4. sohbet etmek. ulus. olağan. cins isim. topluluk. i. 2. 4. (with) iletilme. i. sözleşme. 3. common kesir. 2. 4. sıradan bir şey. i. s ıradan. Ortak Pazar. 1. komünyon. ortak bir zevk. sadakat. özlü.

görüş alışverişinde bulunmak. 2. kompakt disk çalar. üstünlük derecesi. s. alan. kendinden ho şnut. yeterlik. eş. i. sokulgan. tazminat. s. i. i. yakınmak. karşılaştırmalı anatomi. olumlu compensation taraf. for için yarışmak. rekabete dayanan.1. bölme. yar ışmacı.o. 5. compere compete competence competent competition competitive competitor compile complacency complacent complain complainant complaint complaisance complaisant complement complement f. i. yumuşak başlı. mecbur etmek. 4. fikir alışverişinde bulunmak. i. 2. i.y. yoldaş. yumuşak. bölüm. --ling) zorlamak. with tic. 1. yeterli. 2. tazminat paras ı. karşılaştırmalı dilbilim. 3. nispi. s. şefkatli. i. yetenek. yalpak. 3. 1. acıma. i. i. i. bölmelere ayırmak. 2. takdimci. 2. kumpanya. arkada ş. tic. s. eşlik. karşılaştırmalı dilbilim. 2. f. s. tümleç. i. 3. karşılaştırma. ask. yakınma. topluluk. f. 1. yetki. 2. kendinden ho şnut olma. şirket. 1. karşılaştırılabilir. i. 1. 2. tamamlayıcı. pergel. kifayet. arkadaşlık. . dilb. compensate compensate for one thing by/with bir şeyi başka bir şeyle telafi etmek: She compensates for her occasional another rudenesses birine ödemek. 3. ortaklık. yetkili. ile rekabet etmek. i. (--led. s. 1. yarışma. fayda. -e benzemek. eşlik. d. (ile) ba ğdaşan. görüş alışverişinde bulunmak. ehliyet. elkitabı. karşılaştırmalı. benzer. bedelini ödemek. kompart ıman. şikâyet. pusula. 1. 1. uyma. rehber. tazmin etmek. 2. pusula iğnesi. ehil. s. cana yak ın. derlemek. s ınır. merhametli. pusula ibresi. hastalık. yurttaş. dilb. rakip. 4. telafi. refakat.compact disk compact disk player companion companionable companionship company comparable comparative comparative anatomy comparative degree comparative linguistics comparative linguistics compare compare notes compare notes comparison compartment compartmentalize compass compass needle compassion compassionate compatibility compatible compatriot compel kompakt disk. sunucu. rekabet. to -e benzetmek. 2. (with) (ile) kar şılaştırmak. f. s. 1. i. yumuşaklık. i. -in bedelini by frequently making us laugh. 2. mukayese. dilb. şikâyetçi. 1. 3. mukayeseli. (with) (ile) uyumlu. misafir. kumpanya. ba şkalarıyla rekabet edebilir. telafi etmek. 1. s. uyum. 5. refakatçi. 1. 3. çevre. davacı. sevecenlik. 1. 2. i. sevecen. şikâyet etmek. with ile yar ışmak. merhamet. yumuşak başlılık. başkalarına acıyan. arkada şlık. 6. i. for i. geçimli. 1. f. vatanda ş. i. 2. misafirler. saha. tamamlamak. 2. tic. 3. uyumluluk. f. şefkat. 2. (sıfat veya zarfların) üstünlük derecesini gösteren. 2. 1. i şin üstesinden gelebilen. i. yetenekli. ba ğdaşma. beraberindekiler. faydalı taraf. 4. f. orantılı. Bizi s ık sık güldürerek arasıra compensate s. kabiliyet. 2. arkadaşlar. f. 1.

bileşim. besteci. s. 5. kapsamlı. şıklık. with -e uymak. sayg ılar.şik/karışık şey. davranmak. cilt. i. karmaşa. pürüz. karışıklık. karmaşa. 2. 2. eleman. 1. güçleştirmek. 4.s. s. bütün eserler: the complete works of Hüseyin milyar Hüseyin Rahmi´nin bütün eserleri. 1. bir kitaplıkla beraber beş Rahmi liraya alabilirsiniz.s. anlaşılması güç. i. bitirme. yerine getirme. tıb. san. tenin rengi. iltifat. boyun e ğme. tümleyici. tamamlayan. bile şik. . oluşum. tamamlama. birle şik cümle. dilb. i. kat ıksız: I´m in complete sympathy with what you´re saying. çapraşık. karma i. tamamen. beste yapmak. s. çürümü ş yaprakla karışık gübre. i. i. sakinlik. terkip. i. kavranabilir. 2. kavrayış. 1. i. kutlamak. i. Senin dediklerinecan buyıyla katılıyorum. 1. 2. içinde binalar bulunan etraf ı duvarla çevrili yer. -e riayet etmek. karma şık. bile şim. karışık. mürettip. dilb. kompleks. s. f. tebrikler. karmaşa. kapsamak. anlamak. kompleks. f. s. (müzik/şiir) yazmak. i. selamlar. 2. şiir yazmak.complementary complete complete with complete works completely completion complex complex complex sentence complexion complexity compliance compliant complicate complicate complicated complication complicity compliment compliment complimentary compliments compliments of the season comply component comport comport o. 2. 1. girişik cümle. itidal. kendine gelmek. övgü dolu. tam. 2. bestekâr. öğe. kompres. karma şık hale getirme. karma ştırmak. unsur. i. güçlük. 3. 4. birle şik sözcük. hediye olarak verilen. 2. anlayış. anlaşmazlıkları) olmak. kompozitör. çetrefil. karmaşık. 1. beste. f. hareket etmek: She always comports herself with dignity. Kitaplar ı. 1. kendine hâkim gidermek. 3. 3. kompleks. 2. görünü ş. çözülmesi güç. riayet. sona erme. ılımlılık. bile kompleks. 6. bileşimde bulunan. 3. çetrefilleştirmek. iltifat etmek. i. karma. ruhb. yumu şak başlı. içine almak. 1.beste yapma. i. s. kapsam. composer composite composition compositor compost composure compote compound compound compound interest compound sentence compound word comprehend comprehensible comprehension comprehensive compress compress s. (on) tebrik etmek. s. i. 1. tebrikler. zorlaştırmak. 1. Sonuçlar bekledi ğimiz gibi oldu. kavramak. s. 2. karmaşıklık. f. kompozisyon. şiir yazma. 1. 2. suç ortaklığı. f. i. 1. İng. uyma. ho şaf. cüz. 2. komposto. (bir işe giriştikten sonra ortaya çıkan) engel. s. 3. dilb. paras ız. s. compose compose o. bileşik. 1. karma şık. övücü. 1. görünüm. i. 2. kompliman yapmak. komposto. O her zaman a ğırbaşlı bir şekilde davranır. with -e uymak. (yazılı ödev olarak) kompozisyon. itaat. -e uygun olmak: The results comport with our expectations. 1. ücretsiz. i. (aralarındaki f. itaatkâr. çetrefil. karma şık. uysallık. It came as book case for five ile beraber: You tamam the books complete with a a complete surprise. soğukkanlılık. geniş. ekon. bitme. komplikasyon. uyma. billion liras. uysal. anla şılabilir. tamamlanma. kim. 4. tamamlayıcı. 2. etraflı. bileşik faiz. s. bütünüyle. parça. zorluk. i. z. mat. sıkıştırmak.dizgici. ten. iltifat eden. i. f. i. kompliman. güz.

yoldaş. ilgi: s. kabul etmek. f. f. karşı. 2. yoğunlaşmak. yoğun. fikir. zorlama. düşünceyi/dikkati/gücü bir i. 1. f. 1. konsantrasyon. basınç. anlamak. ile ilgilenmek. gebe kalma. zorgu. idrak etmek. i. uzlaşma. 2. toplamak. bilgisayarla donatmak. kavram. 1. düşünmek.––d 4. 3. 2. i. kavramak. -den olu şmak. kendini be ğenme. gizli tutmak. i. computerize.. 1. İng. 2. ruhb. -e dair. 2. bilgisayar programlamas ı. uzlaşmak. 1. uyuşma. zorunlu. arkadaş.. tasarlamak. s.compressed air compression compressor comprise compromise compromise on compromise with compulsion compulsive compulsory compunction compute computer computer chip computer engineer computer engineering computer hardware computer operator computer program computer programmer computer programming computer software computerise computerize comrade con con concave concave conceal concede conceit conceited conceivable conceive conceive of concentrate concentrated concentration concentration camp concentric concept conception concern concern o. z. Bizi en çok ilgilendiren olmak. kompresyon. sistem operatörü. ba şlangıç. bilgisayar mühendisi. dü şünmek. obruk. alakalı. conceived a dislike for him. f. kibir. kapsamak.deri şik. konkav. 2. bilgisayar operatörü. i. fikir. f. 3. mecburi. kompresör. yığma. (--ned. tasavvur etmek. s. i. bir araya getirme. görü ş. oluşturmak. bilgisayar program ı. f. kompüter. 4. uzlaştırmak. hakk ında. (bir konuda) uzla vererek ile uzlaşmak. i. mefhum. toplanma. 2. teslim etmek. 4. 1. f. 2.a dislike I haveakl ına gelmek. i. . kand ırmak. içermek.s. b ırakmak. bilgisayar programc ısı. 2. ile uyuşmak. 1. itiraf etmek. yoğunlaştırmak. (birini) ilgilendiren şey: It´s one of our major concerns. anlaşmaya varmak. zorlayıcı. bilgisayar mühendisliği. 1. ile meşgul şeylerden biri. dayan ılmaz bir istek. aleyhte. 1. konsantrasyon. bir araya getirmek. 3. merkezleri bir. vicdan rahats ızlığı/azabı. toplama. i. vermek. bilgisayar. i. hesap etmek. I understand the reason for your concern. ruhb. karşılıklı ödün şmak. 2. hesaplamak. akla gelebilir. içbükey yüzey. koyulaştırmak. Ona karşı içimde bir nefret uyand ı. görüş. dikkati bir noktada toplama. --ning) aldatmak. ilgili. zorgulu. i. s. edat ile ilgili olarak. kavram. toplaşım. ortak merkezli. s. gurur. 2. konsantre. i. f. içbükey. s. derişim. i. (taraflar ın karşılıklı ödün vererek yaptığı) anlaşma. kibirli. toplanmak. 1. 1. düşünceli. içtepi. bilgisayar donan ımı. deriştirmek. düşünce. endişeli. y ığmak. bilgisayara geçirmek. 2. bak. s. toplama kamp ı. sıkıştırma. 1. saklamak. gizlemek. f. s. 2. f. with concerned concerning sıkıştırılmış hava. hayal edilebilir. bilgisayar çipi. 3. tazyik. kendini be ğenmiş. bilgisayar yazılımı. 1. dü şünülebilir. 3. gebe kalmak. örtmek.

i. beton. 2. birlik. aynı zamana rastlama. istimlak idama mahkûm resmen i. yemeğe çeşni veren şey.. i. in kullanılmasını etmek. (buharı/gazı) sıvılaştırmak. betonkarar. ahenk. fiz. az ve öz. aynı zamanda. (bir işin) sonunu getirmek. s. yapmak. i. 5. şartlı olarak. 3. buğulaşma. --ring) 1. s. i. karar s. 1. kabul. ahenk. yoğunlaşma. ayn ı zamana rastlayan. ayn ı fikirde olmak. huk. f. görmezlikten gelmek. 3. mahkûm etmek. nihayet. bitiş.concert concerted concerto concession conch conciliate conciliation conciliatory concise concisely conclude concluding conclusion conclusive concoct concoction concord concourse concrete concrete mixer concur concurrence concurrent concurrently concussion condemn condemn to death condemnation condensation condense condensed milk condenser condescend condescending condescension condiment condition conditional conditional mood conditional sale conditionally condole condolence condom condone conduce conducive i. uzlaştırma. kondansasyon.. antlaşma. suçlu çıkarma. f. şart kipi. birlikte planlanmış. şarta bağlı. bar ış. 2. toplanma. 1. düzmek. birlikte yap ılmış. ayıplamak. kim. şart. s. s. prezervatif. f. koşullu. sona erdirmek. (buhar/gaz) sıvılaşmak. 2. bir araya gelme. 2. gönül alıcı. i. s. izdiham. kesin. (yazıyı/sözü) şekerli konsantre süt. uzlaştırmak. 3. uyuşan. 2. çatışmak. tertip etmek. f. 1. i. f. ayn ı olma. z. 1. 1. f. şartlı. What are living conditions like there? Oradaki hayat dilb. 2. 1. şiddetli sarsıntı. i. konçerto. i. taziye. aynı olan. . mahkûm etme. netice. veciz. gönlünü almak. kamula ştırma. tenezzül. 2. fiz. şart kipi. birbirine kar ıştırarak hazırlamak. Anlaşmanın şartlarından biri.uydurmak. 2. aynı zamana rastlamak. bumahkûmiyet. yasaklamak. 2. teslim. dilb. i. with ba şsağlığı dilemek. 3. koyulaştırmak. beton. i. uyum. tenezzül etmek. uyuşma. bitirmek. 5. 2. 2. i. beyin sars ıntısı. f. 2. ğunlaştırmak. istimlak. nihai. f. az ve öz. betonyer. fiz. göz yummak. i. to/toward -e neden olmak. kondansatör.kısaltma. 4. f. 3. şarta bağlı satış. z. 2. meydan. bir karara varmak.. son. kaput. karar. 2. yat ıştırma. 1. sözde alçakgönüllülük göstermek. 1. k ısa. yoğuşturucu. ödün. kim. (--red. başsağlığı. koyulaşmak. itiraf. i. somut. lütfetmek. 3. sonuca varmak. 2. özlü. (hikâye/yalan) karıştırma. i. 3. kim. 1. kati. son. yo ğunlaç. taziyede bulunmak. z. anlaşma. ğu. suçlu çıkarmak. s. k ınama. 5. 1. f. s. imtiyaz. 1. konser. bitmek. 4. i. uyuşmak. gönlünü alma. 3. k ınamak. 1. 1. 1. s. 1. (havaalanında/garda) büyük yolcu salonu. kayıtlı. i. büyük deniz kabu ğu. huk. ayıplama. 2. kabahatli bulma. özet. malaksör. 1. yoğunlaşmak. yatıştırıcı. uyum. 1. dinleti. son. s ıvılaştırma. 2. k ısaca. taviz. kamulaştırmak. karışım. 2. birlik. 2. yat ıştırmak. i. (fikir) s. yo 4. 2. izin. 1. -e vesile olmak. beton kar ıştırıcı. i. kalabal ık. sonuç. sona ermek. 1. 1. i. koşul: It´s one of the conditions of the agreement. 1. sıvılaşma. sonuç ç ıkarmak. 1. 2. 4. tenezzül eden. 2.yoğunlaştırma.

(with) (ile) görü şmek. suç ortağı. 4. do kesinle ştirmek. confidence confidence game confidence in confidence man confident confidential confidentially confidently configuration confine confinement confirm confirmation confirmed bachelor confiscate confiscation conflagration conflict conflict i. f.. --ring) 1. önder. 3. 1. konfigürasyon. 2. ile çelişmek. i. i. dolandırıcı. 3. (rezervasyonu) konfirme f.y. pudraşekeri. güvenle. 1. toplantı. itiraf. i. to (bir hastal ık) (birini eve/yatağa) bağlamak. biçim. şekerleme imalathanesi. 2. iletici. biletçi. iletkenlik. . 1. etmek. düzen. hareket. geçirgen. 2. kondüktör. şekerleme. koni. haciz.. geçirici. itimat. ruhb. doğum etmek.o. I have confidence in him. tavır. emin. düzenleniş. 2. 2. -i haczetmek. (yasaklanm ış şeyi) toplamak.1. s. (mala) el koymak. 2. 1. gizli: This is confidential. üçkâğıtçı. savaş. (yasaklanm ış şeyi) toplama. to -e hasretmek. sınırlamak. büyük yang ın. kamula ştırmak. çatışma. tasdik. 3. sağlama bağlama. anlaşmazlık. mala el koyma. k ılavuz. müzakere etmek. bağlamak. konfedere. ile çatışmak. i. 4. bağlaşık. davran ış.. 3. fiz. f. 2. iletme. 2. 2. lider. (orkestra/koro için) şef. -i müsadere etmek. inanan. 1. gizli kalmas ı gereken. konfederasyon. konfedere. ihtilaf. -e kapatmak. i. görünüm. 3. geçirme. geom. 1. hapsedilme. i. iletken mak. bot. fiz. kozak. harp. koni biçiminde makara. 3.. bağlaşmak. yönetim. i. birleşik.. şekerci. to -e hapsetmek. iletken. sırdaş. sır olarak. 1. him on the matter. f.ğrulama. müsadere. You can´t conduct such experiments (belirli bir şekilde) davranmak: He conducted himself well at the party. i. s. 1. bağlaşık. Bu aramızda kalsın. 1. i. bak. şekerleme. 4. bilg. 1. i. dert ortağı. istimlak etmek. istimlak. yönetmek. (--red.s. nakletme. 3. konfederasyon. idare etmek: You´ve conducted this siege well. 1. i. (silahlı) çatışma. günah ç ıkartmak. üçkâğıtçılık. 1. 2. idare. (eve/yata ğa) bağlı kalma. z. pudra şekeri. with ile uyu şmamak. i. 1. i. birleştirmek. doğrulamak. f. 2. Meseleyi onunla görü ştüm.bekâr. ittifak. (birini) kutsayarak kiliseye i. 3. i. confectionery. güven. fiz. kamulaştırma. sınırlama. conduction conductive conductivity conductor cone confection confectionary confectioner confectioner´s sugar confectioners´ sugar confectionery confederacy confederate confederate confederated confederation confer conference confess confession confessional confessor confidant confide confide in s. i. papazın verdiği ilmihal derslerine devam etme ve kiliseye üye f.sınırlandırmak. (dondurma için) külah. pudraşeker. 4. i. birine s ırrını söylemek. şeker. tasdik sonrası yatakta kalma süresi. Bu kuşatmayı çok iyi yürüttünüz. -e haciz koymak. to (s ırrını) -e söylemek. kongre. günah ç ıkartan papaz. teyit. birleşik. i. uyuşmazlık. i./Ona itimad ım var. 2.conduct conduct conduct o. i. 1. i. sınırlandırma. kozalak. günah ç ıkartma. Ona güvenirim. i. f. itiraf etmek. s. f. i. günah ç ıkartma hücresi. kesinleştirme. 2. f. z. birlik. 2. madde. 1. Partide iyi davrand ı. görü şme. müzmin 3. s. yürütmek. birleşmek. s. geçirgenlik. iletken. 2. sağlamakonfirmasyon. geom. hapis. 2. şef. teyit etmek. 3. birle şik devletler. d. müzakere yapmak: I conferred with konferans. dolandırıcılık.

. sempatiklik. tıkanıklık. bir araya getirmek. ba ğlaç. toplant ı. kendisini suçlayanla) yüzle ştirme. kar şılıklı karşısına çıkmak. s. farz. düzensizlik. 1. Con. pol. s. cemaat. çekmek. 1.men (kang´grısmîn) i.en (kang´grıswîmîn) i. karman çorman.. con. kavuşum.. i. f.gress. f.gress. pol.. 2.. tıb. (erkek). .B. i. yerinde. yaradılıştan. 1. tebrik etmek. kan toplamış. büyü yoluyla (ruh) . s. 2. tic. konjonktivit.. tıklım tıklım. ilgili. s. izdiham. 1. A. 2. ayırt edilemez. 1. tahmin. konformist. kutlamak.D. s. s. huk. i. f. i. gökb. 1. kafas ı karışmış. şaşkına çevirmek. evlilik ile f. küme. s. i. donmak. i. bak. Bana gelip meseleyi anlatt ı. kongreye ait. 2.. konjonktiv iltihabı.. i. k. bir şeyi/birini başka şey/biri sanma. yığışım. 2. tahmin etmek. congruent. pıhtılaşmak. i. zan. i.D. i. s. şirketler grubu. kahrolası. 3.. kanuni ihtilaf. s. with (bir şeyi/birini) (başka f. uyma. mat. çoğ. 1. 1.meydan okuma. önünü kesmek. fiil çekimi. s. 3. şaşkınlık. çelişkili. mat. sempatik. i. f. birleşme. 1. dilb. 2. şeyle/biriyle) karıştırmak. kozalaklı ağaç. Allah kahretsin! s. s. bot. kafas ını karıştırmak. karışık. dilb. i. birlik. varsayımsal.wom.. p ıhtılaştırmak. 2.lese) Kongolu. uymac ılık. (to) (-e) uymak. 1. 3. s.conflict of interest conflict of laws conflicting conform conformism conformist conformity confound Confound it! confounded confront confrontation confuse confused confusion congeal congenial congeniality congenital congested congestion conglomerate conglomeration Congo Congolese congratulate congratulation Congratulations! congregate congregation congress congressional congressman congresswoman congruent congruous conic conifer conjectural conjecture conjugal conjugate conjugation conjunction conjunctive conjunctivitis conjure çıkar çatışması. i. 2. konglomera. karışıklık. i. tıb. Tebrikler!/Tebrik ederim. tebrik. (sanığı. birikinti. 1. Kongolu.go. f. bir araya gelmek. varsayım. uygunluk. i. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı. yığın. sanmak. uymac ı. A. meydan okuma. Kongo´ya özgü. 2. toplama. 2. dili kör olas ı. konik. 2. jeol. uygun. sevimlilik. toplamak. san ı. sevimli. kalabalık. dilb. benzer. zannetmek. hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. 2. konformizm. farzetmek. düzensiz. ba ğlayıcı. küme. şaşkına dönmüş. (-e) riayet etmek. kutlama. Kongo. 1. 1. kan hücumu. toplanmak..B. i. Temsilciler Meclisi üyesicon. farazi. 1. i. i. şaşırtmak. seçilemez.. Temsilciler çoğ. kafa kar ışıklığı. -in i. tıkanık. dilb. kan toplanması. f. ho ş. kalabalık. f. Meclisi üyesi (kad ın). birikmek. (çoğ. uygunluk. şaşırtmak. tıb. 3. 3. kar ıkocalığa ait. dondurmak. doğuştan. 2. kongre. 3. 2. 1. tahmini. münasip. 1. 2. with -e gidip söylemek/anlatmak: He confronted me with the problem. f. s. 3. 2.

şuuru yerinde. r ızasını nasıl alabiliriz? She can´t do it i. 3. z. düşünmek. bağlamak. nazik. 1. 3. koruma. 2. göz önünde tutulursa. Nihayet rıza gösterdiler. kutsama. zapt. oldukça. s. anlam ına gelmek. sefer. üzerinde düşünme. z. hesaba katmak. 2. 3. epeyce. bağlama. s. 1. edat. i. at -i görmezlikten gelmek. vicdanlı. s. uzman. Komployu birlikte haz ırladık. 2. itinalı. 1. z. ardışık. fatih. mat. i. hürmetkâr. i. 5. düşünce. i. 1. vicdan ına dayanarak. konservatuvar. 1. karşılık. 4. 2.bağ. -e göz yummak. 2. 3. 2. göz önünde tutmak. ilişki. suç ortakl ığı. -i uyandırmak. bile bile. 5.together in the plot. etken. art arda. i. sayg ı. önem. askere alma. tanıdık. 2.gibi -i yapıvermek. 1. 1.. nezaket. arkadaş. birleşmek. we gain her consent? Onun önem. 1. i. tutucu. (with) (belirli bir seferle) bağlantılı olmak. vicdanen. ılımlı. 2. eksper. biyel/piston kolu. (with) (iki şey ğlı. 1. erbap. f. fikir birliği. tutuculuk. muhafazakârl ık. bağlantı. i. bak. i.conjure up conjurer connect connected connecting link connecting rod connection connexion connivance connive connoisseur connotation connote conquer conqueror conquest conscience conscientious conscientious objector conscientiously conscious consciously consciousness conscript conscript conscription consecrate consecration consecutive consecutively consensus consent consequence consequently conservation conservationist conservatism conservative conservatory conserve conserve consider considerable considerably considerate consideration considering 1. askere almak. büyük. hiç a şırıya kaçmayan. -i an ımsatmak. ard ışık olarak. i. 2. 1. z. z. himaye. 6. 1. with ile dolap/entrika çevirmek. hayli. fazla. bağlanmak. 2. savaşa karşı olduğu için askerlik yapmayı reddeden kimse. z. vazifeşinas. 2. 2. -e ait. ard ıl. 2. töreni. binaenaleyh.. How can sonuç. 2. connection. üzerinde dü şünmek. bağ. 1. bilinci yerinde. (iki şey arasındaki) bağlantı. of -in fark ında olma. 2. icat etmek. saygılı. 2. 3. kutsamak. dikkate almak. İng. 2. göz yumma. -i akla getirmek. fethetmek. tutucu kimse.. to -e adamak. farkında olan. vicdanl ılık. k. 2. ile ilgili. -i bilme. 1. s. limonluk. hayal etmek. . i. sihirbaz. 2. i. ifade etmek. yananlam. bağlantılı i. f. ilgi. 1. 2. s. biyel. 2. zafer. 2. 4. 2. bu/o nedenle. 1. 1. We connived i. özenle. mecburi askerlik. bilinç. yenmek. 1. 1. 1. muhafaza etmek. bağlı olmak. 1. kutsama s. rıza: They´ve finally given their consent. 1. with 3. i. 1. 2. bir sözcü ğün çağrıştırdığı şey. oldukça çok. itina ile. demeye gelmek. s. i. 2. f. birleştirme. i. halka. askere alınmış (kimse). birleştirilmiş. netice. göstermek. birleştirmek. f. f. sayg ınlık. takdis etmek. dolayısıyla. 1. bilinçli olarak. itibar. f. 1. faktör. saymak. muhafazakâr. arka arkaya. do ğal kaynakları koruma. ba arasında) bağ kurmak. addetmek. oybirliği. özenli. i. h ısım. oto. i. 1. -e bağlı. 3. f. hokkabaz büyücü. hokkabaz. bilinçli. önemli. 2. bedel. doğal kaynakları koruma yanlısı. dili her şey göz önünde tutulursa. (birine) dini bir törenle (belirli bir unvan) vermek. korumak. hat ırı sayılır. 2. akraba. ücret. i. 3. f. i. i. semere. reçel.. akla getirmek. vicdan. zaptetmek. 1. 3. işine bağlı. sera. şuur. i. düşünceli. s. bu/o yüzden. arka arkaya gelen. fetih.

sağlamlaştırmak. teselli. polis memuru. f. 1. sürekli. de ğişmezlik. fahri konsolos. seçim bölgesi. i. kabızlık. 2. 2. 2. hayret. s. tertip etmek. sessiz. büzme. komplocu. devamlı olarak. müspet. f. 2. emanet etmek. terkip. tefsir. daraltmak. tic. 3. yorum. geom. pekiştirmek. i. 2. konsüle ait. bütünü olu şturan. f. in -e dayanmak. 4. s ınırlama. şaşkınlık. i. 1. sürekli olarak. polis. 2. tesis etmek. s. i. sağlamlaşmak. 1. geom. olu şturmak. konsonant. kıvam. 2. 1. 1. peklik. koyuluk. tutarlı bir şekilde. sebat. 2. polis teşkilatı. tüzük. dehşet. anlamak. konson. vermek. to/withkonsolide etmek. -den olu şmak. f. i. gõkb. meydana getirmek. f. takviye etmek. 1. f. mecbur etmek. i. bina etmek. z. yoğunluk. i. tutarlık. İng. 3. yapım. teslim etmek. 3. pekişmek. i. 1. desürekli. birleştirmek. tak ımyıldız. 2. 3. i. anayasal.. s. değişmez. s. f. 1. çizim. -e uygun. konsolosa ait. 2. konsorsiyum. ğişmez daima. 2. inşa. yorumlamak. dar geçit. 1. 1. teşkil etmek. konsolos. 1. mal gönderme. of -den meydana gelmek. 1. birleşmek. tertip. İng. s. 1. z. gönderilen mal. i. sağlık için yapılan yürüyüş. f. s ıkma.. 2. 1. 1. -den ibaret olmak. kendini tutma. mal gönderen kimse. göze çarpan. 5. malın gönderildiği kimse. i. insicam. inşa. s. vefa. zorlamak. yapı. öğe. i. 3. göndermek. mana vermek. tefsir etmek. 2. f. i. sevk ıyat. komplo kurmak. s. mat. 3. 2. olumlu. s. 1. nizamname. yapısal. boğaz. avundurmak. ünsüz. menetmek.. zoraki. seçmen. 1. 1. inşaat.. 4. korku. 2. 1. ahenkli. nicelik. 2. 2. 2. teselli etmek. bak. 1. i. i. uyumlu. avutmak. tutarlılık. ile uyumlu. atamak. sabite. yap ıcı. (cümleyi) tahlil etmek. i. yapı. 1. sabit sayı. devamlı. tayin etmek. sadık. i. -e ba ğlı olmak. tahdit. bir seçim bölgesindeki seçmenler. engellemek. i. yapmak. başkonsolos. yap ı. kurmak.consign consignee consigner consignment consignor consist consistency consistent consistently consolation consolation prize console consolidate consonant consort consortium conspicuous conspiracy conspirator conspire constable constabulary constancy constant constantly constellation consternation constipation constituency constituent constitute constitution constitutional constrain constrained constraint constrict constriction construct construction construction site constructive construe consul consul general consular consular agent f. tutarlı. 2. 1. 2. s. 1. 2. teselli mükâfatı. 2. with ile arkada i. mütemadiyen. consignor. sabit şey. . yap ısal. çizmek. 2. sıkmak. sabit. in şa etmek. bileşim. i. (eski Roma´da) konsül. anayasa. inşaat. şlık etmek. inşaat alanı/sahası. avunç. i. i. i. 2. komplo. bünye. 1. dilb. büzmek. i. sıkıştırmak. f. unsur. dikkati çeken. i. bünyesel. kurmak.

alçak. . düşünceye dalmış. ile çağdaş. dört dörtlük. s. hor gören. f. i. hesaba katmak. . 1. ilişki. düşünüp taşınmak. etmek. zehir v. tıb. memnun s. iddia etmek. hor görme. tüketim maddeleri. 1. istihlak. 1. zehir v. sâri. i. yakıp yok etmek. düşünmek. 3. i. danışman. k ıs. çağdaş. s. dalgın.. 2. 1. -de . niyetinde olmak. i. contents. danışma. istişare. tez. i. muhteviyat. konteyner. tıb. 1. (mikrop. f. içindekiler. danışma kurulu. f.. iddia. 2. 1.. konsolosluk. tüketmek. i. mücadele etmek. mükemmel. i. 2. şişe hikâyede siyasi bir hava var. yar ışma. tüketim. dokunma: It mustn´t have any contact with the air. i. temas. yo ğaltıcı. içine almak. 2. (kutu. 2. göz önünde tutmak. ile) kirletmek. f. 2. 2. s. akran. müsabaka. Bu kömürün kükürt miktar ı yüksek.b. miktar: This i. istihlak etmek. çoğ. s.b. irtibat. çağdaş. yaşıt. i. tüketici. Havayla lens. 2. (mikrop. 2. bula ştırma. tasarlamak. tutmak. hoşnut. düşünüp taşınma. 2. danışmanlıkla ilgili. f. yo ğaltma. 1. 1. konsoloshane. düşünme. 2. yo ğaltmak.b. s. s. 1. aynı zamanda olan. çabuk yayılan. kavga. yarışmacı. ikmal etmek. hoşnut. 1. i. rahat. i. içerik. şünmeyi seven. istişari. memnuniyet. dayanıklı tüketim malları. 3. s. temas. 3. bağlantı: Have you kontakt hiç temas kontakt lens. mahkemeye itaatsizlik. continent. f. f. 1. aşağılık. kontrol alt ına almak. 1. i. i. 2. lens. bula ştırmak. yarışma. mutlu. f. f. konsültasyon. i. dayanıksız tüketim malları. 3. 3. tasarlama. danışmak. memnun. muasır. coal has a high sulfur content. yarışmak. çekişmek.. tefekkür. içerik. dikkatle seyretme/izleme. bağlam. dikkatle seyretmek/izlemek.consulate consult consultant consultation consultative consultative committee consume consumed with jealousy consumer consumer durables consumer goods consumer nondurables consummate consummate consummate consumption cont contact contact lens contact lens contagious contain contain/have overtones container contaminate contamination contemplate contemplation contemplative contemporaneous contemporary contemporary with contempt contempt of court contemptible contemptuous contend content content contented contention contentment contents contest contest contestant context i. k ıskançlıktan deliye dönmüş. tamamlamak. hakir gören. münakaşa. rezil. dört dörtlük. çağdaş. tam. başvurmak. mücadele. tam. with ile uğraşmak. 1. ile) kirletme/kirletilme/kirlenme. çekişme. continue. sav. 2. memnun. i. müşavir. mükemmel. s. (bir şeye) itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak. uzun uzun dü s. for için yar ışmak. ileri sürmek. müracaat etmek. lens. 2. müzakere. hoşnut etmek. 2. kontekst. 1. 1. 1. Bu v. 2. içermek.ı olmamalı. memnuniyet. huk.) kap. kapsamak. i. de ğme. izleri ta şımak. küçük görme. rahatlık. with ile görü şmek. tatmin etmek. s. bulaşkan. sormak. izleri/havası olmak: This story has political overtones. bulaşıcı. i.. hoşnutluk.

sürekli. kas ılma. mukavele. mukayese etmek. aykırı. 2. katkıda bulunmak. dergi v. s.way to get herself invited to the party. kaçak mal. i. s. (ba ğış (with) vermek. (--led.3. 1. habire. sürmek. çelişik. zıt. için bir yol bulmak: She contrived a uyduruk. bağışçı.ıyas etmek. tartışma. denetlemek. z. bükülme. 2.b. katkıda bulunan kimse. uydurma. yazı.´ne) 3. çeli ayk ırılık. s. --ling) 1. çelişkili. tekzip etmek. 1. gebeliği önleyici (hap/alet). f. s. s. 3. 2. (kan´treri) ters yönden esen (rüzgâr). sözle şme. 1. tutarsız. sürekli. karşıtlık. kısalma. 1. kontrast. aksi. dergi v.. i. 3. nadim. beklenmedik olay. iyile şmek. s. i. üstlenici. katkı. 2. çelişme. pişman. hâkimiyet. sözleşme yapmak. i. dilb. süreklilik. devam etme. . kaçak. anakara. zıt. durmadan. Avrupa k ıtasındaki ülkelere özgü. akit. devamlı. (aradaki fark ı göstermek üzere) karşılaştırmak. k ıta. i. büzmek. nekahet. devamlı. i. önek karşı. devamlılık. 1. burulma. 2. (kan´treri) z ıt. f. ithal veya ihrac ı yasaklanmış. 3.şmek. yaz ı vermek. z. makale. 1. aralıksız. karşıt. 2. k ıtasal. nekahet döneminde olmak. 1. z. s. e ğmek. 2. bağışlamak.b. kasmak. f. (a way of/a means of) -in yolunu bulmak. daralma. k (to) 1. i. i. şekil. k ıntrer´i) aksi (kimse). sık sık. bükmek. i. kontrat. tövbekâr. ihtiyat fonu.çekilme. aralıksız. sürekli. kontrol etmek. çekmek. i. 1. i. ihtimal. üstenci. yüklenici. s. yardım. (bir veya birkaç harf atılarak yapılan) i. 1. k ısalmak. kontrol s. tartışmalı. 2. sürme. yalanlama. s. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir şekle sokma. hâkim olmak. boyuna. ba 3. f. kasılmak. burmak. devam. i. 1. 1. denetim. (hastalık) kapmak. 2. mukavelename. f. idrarını tutabilen. 1. f. çevre. ters dü şmek. i. 2. daraltmak.´ne) yazı yazan kimse. müteahhit. -in payı olmak. buruşuk. sözleşme metni. anlaşmazlık. sürekli. k ısaltmak. yönetim. on/upon -e ba ğlı. (kan´treri) karşıt. kontrol. çekişme.olarak)(ile) çelişmek. kaçakçılık. i. aksi. doğum sırasında rahim kaslar ının kasılması. daralmak. s. i. 2. idare. i. s. 2. Kendisini partiye davet i. büzülmek. yalanlamak. ters. devamlı. 2.ğış. (gazete.Continent continent continent Continental continental contingency contingency fund contingent continual continually continuation continue continuity continuous continuously contort contorted contortion contour contracontraband contraception contraceptive contract contract contraction contractor contradict contradiction contradictory contrary contrary to contrast contrast contribute contribution contributor contrite contrive contrived control control control tower controversial controversy convalesce convalescence i. bükük. tutarsızlık. çekişmeli. foto. (-e) ters2. s. e ğilme. 1. kulesi. çarpıtmak. gebelikten korunma. büzülme. i. -in tersine/aksine. 1. i. zıtlık. idare etmek. aksi. aksini iddia etmek. 2. olas ılık. f. devamlı.(gazete. s. çelişki. bağırsaklarına hâkim olabilen. düşmek. pay. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir şekle sokmak. egemenlik. dış hatlar. f. devam etmek. f.

2. i. i. k. dili (hesaplar) üzerinde oynamak. 1. s. beylik. karşıt. i. iletmek. konuşma. bir noktaya yönelmek. 3. (-e) de ğiştirmek. konvoy. s. hoşsohbet f. mahkûm etmek. (bir durumdan) (ba şka duruma) getirmek. kumru ötüşü. inand ırmak. 2. ihtida. k. dönme. 2. uygun. i. İng. f. çırpınmalı. i.. çevirgeç. sıradan. gelenek. i. mahkûm etme. s. 3. nekahet dönemindeki hasta. âdet. f. nekahet döneminde olan. din de ğiştiren kimse. 2. bir durumdan ba şka duruma getirme. -in can ına okumak. değişme. 1. 2. ıspazmoz. (toplantı) yapılmak. çevrilebilir. s. şiddetle sarsmak. iletim. anla şma. temlikname. hükümlü. toplanmak. WC. çırpınma. with -e a şina. rahatlık. konuşmaya hazır. i. mahkûmiyet. f. k. 3. i. taşıma kayışı. i. değiştirilebilir. konvansiyon. üstü aç ılabilen araba. sohbet etmek. kanaat. f. 1. f. taşıyıcı. mühtedi. elverişlilik. müsait. toplantıya davet etmek. (with) (ile) konu şmak. kongre. konuşma dilinde.o. nakil. fiz. i. 2. s. i. i. dışbükey. 2. iletmek. 1. (kumru/güvercin) ötmek. bildirmek. çevirme. üveymek. dili uydurmak. konveks. -i iyi bilen. huk. din değiştirme. çoğ. yak ınsamak. aksi. yemek kitab ı. hüküm giydirmek. 1. biri. f. 1. 2. conveyor. 1. mahkûm. huk. dönüşme. s. pişirmek. f. dili işini bozmak. ihtilaç. devretme. neşeli. devretmek. keyifli. konvansiyon. 1. konvansiyonel silahlar. karşıt anlamlı söz/sözcük. devir. geleneksel. dönüştürme. konfor. ikna etmek. geom. rahat. ters.. 3.. 3. taşıma. k. değiştirme. nakletme. uygunluk. f. i. 1. hüküm giydirme. 1. taşımak. kullanışlı. 2. 1. 2.´s goose cook up cookbook s. nakletmek. s. şenlik ve ziyafet. konvertibl (para). s. kolaylık. konu şmaya özgü. i.convalescent convection convene convenience convenient convent convention conventional conventional weapons converge conversant conversation conversational conversationalist converse converse conversion convert convert converter convertible convex convey conveyance conveyer conveyor conveyor belt convict convict conviction convince convincing convivial conviviality convoke convolution convoy convulse convulsion convulsive coo cook cook cook one´s goose cook s. götürmek. f. çevrilme. 2. i. i. 1. 3. elverişli.. kim. konuşkan. s. . eğlence. f. inanç. ba şka duruma getirilebilir. ahçı. lavabo. i. basmakal ıp. kadınlar manastırı. çekyat. k ıvrım. i. i. 3. inandırıcı. suçlu bulmak. i. taşıt. s. feragatname. (from) (to/into) (-den) (-e) çevirmek. i. (toplantıya çağırarak) toplamak. dili -i mahvetmek. taşıyıcı kayış/bant. i. konveyör. tuvalet. konveksiyon. 2. ku ğurmak. 1. 2. ısı yayımı. i. bantlı konveyör. pişmek. 1. 4. 1. bak. 2. eğlenti. (-e) dönüştürmek. 1. aşçı. sohbet. 2. zıt. 2. i. şen. elek.

dakika bekletti. s. bolca. 1. 1. 2. serinkanl ı. i. s. birbirine göre ayarlamak. fettan kad ın. kordon (görevli veya araçlardan olu şan dizi). kordon. gökb. i. koordinasyon. 1. (yaz ılı eserler için) nüsha. correct.. 2.. aşçılık. ortak. f. e şgüdüm. i. fitilli kadifeden yap ılmış. i. işbirliği yapan. bilg. (ile) başa çıkmak. f. yemek pişirme sanatı. sakin. s. kim. birlikte çalışma. kordon altına almak. yemek pişirme/pişme. fettan. 2. copse. dili beklemek: He made me cool my heels for at least forty-five minutes.cooked rice cooker cookery cookie cooking cookstove cooky cool cool as a cucumber Cool it! cool one´s heels coop co-op coop up in cooperate cooperation cooperative coordinate coordinate coordination cop cope copier copious copiously copper coppersmith coppice copse copter copulate copy copy copyright coquette coquettish cor coral coral reef cord cordial cordiality cordially cordon cordon off corduroy corduroys pilav. i. correspondence. s. i. corpus. cookie. f. birbirine göre ayarlama. i. 1. bak ır. -e hapsetmek. kooperatif. k. kopya. candan. çoğ. f. a ğaçlık. 2. dili Sakin ol!/A ğır ol! k. koru. altı fırın olan mutfak aleti). kurabiye. bol miktarda. çok. samimiyetle. İng. -e t ıkmak.. i. 1. şirmede kullanılan. i. cool water serin su. bak. i. bakır. i.. müşterek. . bereketli. i. corner. koordinat. i. (tatlı) çörek. içtenlik. k. z. i. likör. sicim.. den. adet. telif hakk ı. fırın (üstü ocak. altı fırın olan mutfak aleti). cilveli.. (tatlı) bisküvi. 1. bakır renginde. çiftleşmek. f. yemek pifırın (üstü ocak. 2. i. s. i. k. birlikte çalışmak. i. 2.. yemeklik. soğukkanlı.. taklit etmek. dili kooperatif. serin: a cool wind serin bir rüzgâr. candan. 1. dili polis. aynas ız. (s ınavda) kopya çekmek. s. 2. eşit. işbirliği yapmak.f. içten. z. samimiyet. telif hakkı almak. (fitilli) kadife. i. f. Beni en az sokmak. 1. i. kümes. fotokopi makinesi. dili helikopter. 3. i. koordine etmek. mercan. iple bağlamak. işbirliği. i. baltalık. i. (with) (ile) ba ş etmek. (-in) üstesinden gelmek. kadife pantolon. 4. k. i. ip. kaytan. s. soğuk. i. tane. samimi. (tatlı) kuru pasta. i. dili serinkanlı. 4.. mat. kopyalamak. dili -e kapatmak. k. i. bol. yemek pişirme sanatı. e şgüdümlemek. s. yürekten. kümese k ırk beş i. ilgisiz: He gave me k. coroner. 3. (çalg ı için) tel. soğukkanlı. i. bak ırcı. mercan kayalığı. k ıs. ufak para. f. s. kopya etmek. insan ı serin tutan (giysi). i. aynı derecede. s. 2... bak..

kornea.korneralan ının köşeköşesinden biri. m ısır kabuğu. 1. doğru kullanış. kişniş. s. düzeltme. anat. (dondurma için) külah.core coriander cork corkscrew cormorant corn corn corn bread corn muffin corn silk corn syrup corncob cornea cornelian cherry corner corner kick cornet cornetist cornflakes cornflour cornhusk cornice cornmeal cornstarch corny coronary coronation coroner coronet corporal corporal corporal punishment corporate corporation corps Corps of Engineers corpse corpuscle correct correct correct usage correction corrective correctly correctness correlate correlation i. onba şı. i. i. yuvar. dayak.. düzeltici. koroner damar. ask. düzeltmek. i. korniş. 2. koroner tromboz. öz. kolektif. teşkilat. z. buğday. 1. karşılıklı ilişkisi olmak. saçak silmesi. 1. s. do ğrultmak. 1. i. bedensel ceza. f. 3. yerinde. 1. bağlılaşım. birleşik. karabatak. m ısır koçanı. m ısır gevreği. kornetçi. 3. 1. 1. mantarla tapalamak. nasır. tashih etmek. f. i. i. 4. köşeye sıkıştırmak. 2. saydam tabaka. f.. 2. dört atışı. ask. iç. birbiriyle ilgisi olan şeylerin her i. karşılıklı ilişki. 2. korelasyon. tapa burgusu. futbol oyun vuru şu. s. i. f. tashih.. şüpheli ölüm olaylarını araştıran memur. i. İng. ıslah edici. ıslah. i. iri taneli m ısır unu. esas. 1. i. s. İng. i. i. cismani. 1. i. belediye. koroner oklüzyon. 1. i. taç giyme töreni. m ısır ekmeği. i. 2. (iki şey/sonuç/rakam) arasında ilişki kurmak. . tüzelkişi. tıb. bedeni.. mantar. 1.. i. i.. i. (mantarme şesinin kabuğu olan) mantar. yanlışsız. mantar tapa. 1. korniş. kornet. tirbuşon. kalple ilgili. mısır nişastası. k ızılcık. İstihkâm Sınıfı. 2. 2. ıslah etmek. 2. i. anonim şirkete ait. m ısır pekmezi. i. s. s ınıf. i. 1. mim. İng. m ısır unundan yapılan ufak. 1. birleanonim şirket. 2. anat. aralarında uygunluk sağlamak. şmiş. 2. ölü. müz. doğruluk. korner vuruşu. futbol korner. i. bedensel. şirketleştirilmiş. merkez. yerinde kullanma. doğru. futbol korner. küçük taç. yuvarlak ve tuzlu bir ekmek türü. doğru olarak. kolordu. 2. 2. i. nüve. 2. İng. m ısır püskülü. koroner. i.. (etli meyvelerde) göbek. ortak. i. köşe. 1. köşe başı. doğru. 2. i. hububat. i. i. m ısır. s. taçdamar. tahıl. mat. aptal. i. m ısır nişastası. ceset. Phalacrocorax. zool. köşe atışı. 3.

korsaj. çürütücü. Kosta Rikalı. (birini) do ğru yoldan saptırma.. rüşvet almaya hazır. İng. mektuplar. geçim indeksi. That -e uygun: It was correspondent with her s. kozmopolit. (kad ınların süs olarak göğüs veya bele taktığı) çiçek/çiçek demeti. i. k. kortizon. to (biri/bir şey) (başka birinin/başka bir i. oluklu (saç.. 1. jeol. i. ahlaksız olma. korozif. 1. mat. O yüzy ılda i. k ırıştırmak. 2. 2. f. muhabir: Does your paper have a correspondent in Paris? Gazetenizin Paris´te muhabiri var m ı? s. 2. s. kimyasal etmek. 4.correspond correspondence correspondent corresponding corridor corroborate corrode corrosion corrosive corrugate corrugated corrugated iron corrupt corruptible corruption corsage corset cortege cortex cortisone cos cos lettuce cos/romaine lettuce cosine cosmetic cosmic cosmonaut cosmopolitan cosmos cost cost cost a bomb cost a pretty penny cost an arm and a leg cost of living cost of living cost price cost price cost sheet cost. dili çok pahalı olmak. geçit. benzerlik. rüşvet yiyen. benzer taraf. kozmik. oluklu saç. hayat pahalılığı. ahlaks ız. s. korozyon. kostüm. i. 1. kozmos. i. k. kâinat. s. i. (cost) 1. koridor. rüşvetçi. i. masraf. rüşvetçilik. buruşturmak. maliyet cetveli. i. masraflı. 2. (pas korozyona u ğramak. i. Kosta Rika. korozyona u ğratmak. beyinzar ı. marul. i. ahlaksızlık. Kosta Rika. kozmetik. i.b. kosinüs.b.´ni) pekiştirmek.. Onun dediklerine uyuyor. s. ahlak kurallarına uymayan.. 2. k ıyafet balosu. kortej. i. buruşmak. s. 2. dehliz. 1. 3. (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyat İng. maliyet fiyatı. bozuk. maliyet. 1. k ıyafet. bir malın bedeli. i. ifade v. i.. insurance and freight Costa Rica Costa Rican costly cost-of-living index costume costume ball cosy f. (dili) yozlaştırma. (to/with) (-e) uymak. desteklemek. aşınma/aşındırma. tic.veya kimyasal maddeden ileri gelen) çürüme.. 1. i. harcanan para. 2. sigortası ve navlunu ile birlikte maliyeti. 2. 1. 1. 1. fiyat. (bir dü şünce. evrensel. kozmonot. ı ne? It costs ten million liras. korteks. ayartılabilir. mektupla şma. f. -e mal olmak. elbise. marul. anat. tekabül etmek: It corresponds with what she said. soysuz. s.. cenaze alayı. korozyon. (birini) doğru s. çürümek. (bir şeye) karşılık olan: with century saw a lessening of Spain´s influence and a corresponding rise in that of Holland.. doğrulamak. 3. 2. i. dili pahalıya patlamak. 4. karton v. 1. bak. s. f.). . f. Kosta Rikalı. ayartma.. yemek. 2. 1. Fiyatı on epey pahalıya mal olmak. yozlaşmış (dil). sif. maliyet fiyatı. i. korse. teyitmadde) çürütmek. Kosta Rika´ya özgü. yaşam maliyeti. i. i. i. f. yanlış dolu (metin). 3. güçlendirmek. çok pahalı. s. 1. i. s. (pas. cozy. evren.

1. sima. 2. 2. coun. f. komisyon üyesi. aksi yönde. i. öksürük. on saniye içinde birden ona kadar sayarak boksörün nakavt i. z. s. öksürük pastili.. -e güvenmek. karşı. i.en (kaun´sılwîmîn) i. konsey üyesi. belediye meclisi üyesi. huk. karşı koymak. desteklemek. denkleştirmek. karşıt şey. dan ışma kurulu. dan ışman. pamuk ipliği. bak. İng. can. -in fark ına ketenhelva. i. 2. Danıştay. 1. 3. 2. i. k. zıt. f. Banyo yapsa iyi olur. 1. dili birini (bir işe) katmak: If that´s what you´re up to. i. karşı saldırı. puma. i. tavsiye. müsamaha etmek. pamuk. (hidrofil) pamuk. i. 1. dili planladığınız oysa beni o işe can count işe katma! 2. 1. çoğ. . aksine. f.. k. ters ak ıntı. çehre. k. can only count from one to ten.wom. 3. Devlet Şûrası. küçük ev. kulübe. f. -i beklemek. i.. görü ş. pamuklu. k ıs. İng. 1. geriye do k. z. sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She sayma. görünü ş. konsey üyesi. i. (on) (to) -i kavramak/anlamak. 1. tersine. (to) -e karşı. (üzerine bez gerili) portatif karyola. komisyon üyesi. Kabine. aksi. bak. s. öksürmek. etkisiz hale getirmek. 2. önlemek. i. İng. 1. fiş. belediye meclisi üyesi (kadın). grup. Bakanlar Kurulu. sayım.. coun. i. i. 3. 1. sayaç. ketenhelvas ı. (kauntırbäl´ıns) 1. in count s. ihtiyar heyeti. ise fena olmaz: He could do with a bath. 2. ifade etmek. tasvip etmek. uçlanmak.cil. 2. nasihat vermek.. -e denk olmak. yardımcı f. 2. 1.. k. divan. argo vermek. ihtiyar heyeti üyesi. çiğit. saat yelkovan ının ters yönünde. çoğ. (hidrofil) pamuk. kont. konsey. dili kurul üyesi. pamuklu. çoğ. . (dava dilekçesi veya iddianamedesayabiliyor. (karşılıklı olarak) dengelemek. geriye do ğru sayma. i. Ancak birden ona kadar sayılan) suçlama. dili ayıyı vurmadan postunu satmak. f. i. Felis concolor. 1. 2. öğüt. İng. i. 1. 1.ors-at-law (kaun´sılırz. i. tasvip.cot coterie cottage cotton cotton candy cotton gin cotton wool cottonseed couch couch cougar cough cough drop cough up could could do with couldn`t council Council of Ministers Council of State councillor councilman councilor councilwoman counsel counselor counselor-at-law count count count count down count noses count on count one´s chickens before they´re hatched count out money count s. ters. 1. 2. yazl ık ev. 2. destek. çırçır. beyan etmek. belediye meclisi. rehber. yüz. sedir. 1.o. don´t count me in! Yapmayıbirini (bir işe) katmamak: Youkatmayın! me out of that! Beni o 1. 1. 2. karşı suçlama. 2. karşılık.ätlô´) i. pamuklu kumaş.sel. fikir. kurul. paraları birer birer saymak.men (kaun´sılmîn) i. denk. i. sayfiye evi. İng. marka.. bebek karyolası. coun. uygun bulmak. öğüt vermek. 2.cil. İng. i. f. 2. avukat. . out countdown countenance counter counter counteract counterattack counterbalance countercharge counterclockwise countercurrent i. avukat. s. yüz ifadesi. f. nasihat. -i hesaba katmak. f. avukat. f. kar -in tersine.. mukabil. (kaun´t ırbälıns) eş ağırlık. councilor.could not.o. 1. sökülmek. tezgâh. onamak. i. i.şı koymak. sola (dönmek). zool. dili bir yerde hazır bulunanları saymak. 3. sayıcı. komisyon. ğru saymak. kanepe. zümre. 2. kurul üyesi. onama. belediye meclisi üyesi (erkek). ise iyi olur. i.

zenginlerle dü şüp kalkan fahişe. 1. huk. 2. i. i. memleket. kupon. coun.try. sayg ılı. kar ı koca. 1. (kaun´tırmänd) iptal emri. kavrama. 3. İng.. f. 1. 1.men (k^n´trimîn) i. 1. taklit etmek. cesaretli. i. adliye sarayı. courts-martial (kôrts´marşıl) i. i. vatandaş. köpekle (av) kovalamak. hükümdar ve maiyeti. mert. f. zucchini. i. ilçe hükümet binası. not counting the s. i. huk. kurs (dersler dizisi). taklit. i. s. asliye mahkemesi. i. ulak. huk. karşılık. . hastal ık v.D. hükümdar ın maiyetinde bulunan kimse. mahkeme. on alt ı kişi i. i. karşı tedbir. z.b. yürekli. yüreklilik.. huk. bak. ince. i. A. 2. kalp para basmak. 2. 2. kur yapmak.1. mertçe. zarif. f. kopya. i. children. İng.. cesur. ile flört etmek. (ku deyta´) hükümet darbesi. huk. (tasdik için) (bir belgeye) imza atmak. f.counterdemonstration counterespionage counterfeit counterfeiter countermand countermeasure counteroffensive counterpane counterpart counterpoint counterproposal countersign counterspy countess counting . i. i. mahkeme binası. yürek. ilçe merkezi. 1. 1. s. 2. yemek. askeri darbe. müz. istinaf mahkemesi.ısı. pek çok. tayda ş. incelik. 2. i. avlu. kontes. ilçe.. karşı öneri.saray. kurye. mahkeme yarg ılamak.. karşı casus. hükümet darbesi. yol. yurt. k ırsal yerler/bölgeler. birleştirmek. . çift. i. suret. i. i. jüri. 2. Ben dahil on ki şi eder. mukabil. asliye mahkemesi. kar şı saldırı. çoğ. i. kort. i. karşı gösteri. yi ğitlik. 3.servis. ikinci nüsha. 3. counting me. f. sahtesini yapmak. i. taşralı. kırsal bölgede bulunan. askeri mahkemedesalonu. 2. Çocuklar hariç. sahte. plan. yön. bağlamak. çift. rota. (tehlike. i. medeni hukuk mahkemesi. cesaretle. f. çoğ. i. nazik. i. hemşeri. 3. izlenen yol. sayısız. taşraya özgü. i. mertlik. ülke. arazi. (kauntırmänd´) (yeni bir emir ile) (önceki emri) iptal etmek. 4. ask. bitiştirmek. i. i. bağlantı kurmak. huk. 3. 1. gidi ş. ahç ı. kalp. ilçe merkezi.. kontrpuan. vatan. askeri mahkeme. seyir. karşı casusluk. kontluk. hesapsız. kibar. 4. yatak örtüsü. nazik. hızla akmak. çiftleştirmek. 2. 2. yi ğit. bağlama. cesaret. s. 2. iç bahçe.. 2. countless country countryman countryside county county seat county town coup coup d´état couple coupling coupon courage courageous courageously courgette courier course court court fool court of appeals court of common pleas court of first instance court of first instance courteous courtesan courtesy courthouse courtier courtly court-martial courtroom i. dahil: That makes ten. kap. That´s sixteen people.B.. kırsal. 2. s. darbe. i. f. 1. nezaket. kalpazan. kibarlık.´ni) saray soytar 1. 1. sarayla ilgili. İng. s. yarg ıcılar kurulu. 1. i.

çatırtı. örtü. maske.. i. takılmak. akit. I´ve got you covered! K 1. avlu. i. i. den. Primula veris. gizli. pavurya. ört. O tencereyi birparavana. örtü. gizlice. cilt. Kitab ı başından sonuna kadar He read the book from okudu. i. sinmek. i. yar ık. i. s. huysuz. f. amca oğlu/kızı. samimi. tic. . korkak. haris. i. ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth.courtship courtyard cousin cove covenant cover cover cover charge cover girl cover ground cover letter cover one´s tracks cover to cover cover up cover up for coverage coveralls covering covering letter coverlet covert covertly covet covetous covetousness cow cow coward cowardice cowardliness cowardly cowboy cower cowslip coxcomb coxswain coy cozy cp CPA Crab crab crab louse crabby crack crack a joke crack a joke i. yengeç. gözünü korkutmak. z. s. züppe. ödlek. (lokantaya/gece kulübüne) giri ş ücreti. dik yamaçlarla çevrili koy/körfez/vadi. (birinin) hatas ını/suçunu gizlemek. gizlemek. dayı oğlu/kızı. kapak k ızı. yarmak. sızıldanmak. gazet. f. korkak. s. bot. Cover that s ığınak. kovboy. (--bed. çaydanlık örtüsü.ılmak. kılbiti. dümenci. ne yaptığını/ne yapacağını gizlemek. s. i. 2. k ıs. sindirmek. korkup çekilmek. kendini ele verebilecek şeyleri gizlemek. 2. (belirli bir) konu hakkında bilgi vermek. ödleklik. Don´t move. utangaç. sızlanmak. i. sözle şme. şaka f. kuzen. f. 1. homurdanmak. g ıpta etmek. 3. with ile örtmek. 2. 2. nazlı. 1. barınak.. bak. çekingen. Yengeç burcu. i. cover to cover. kapak. mahcup. kuzin. imrenmek. i. 3.. sözleşmek. inek. çuhaçiçe ği. i. cover letter. --bing) m ızırdanmak. çatlatmak. 1. s. cowardice. teyze oğlu/kızı. filika veya kik serdümeni. cilveli. kırılmak. ödlek. yatak örtüsü. çatlamak. i. bir çeşit eroin. örtü. çatlak. 2. TV bir konuya/olaya ayrılan yer ve zaman. f. (giysi olarak) tulum. kırmak. i. i.. yıldırmak. 2. kapakla perde. yüreksiz. 1. hoş. rahat. yar şaka etmek. yol katetmek. ıpırdama. Ekmeği bir bezle 2. iç bahçe. h ızlı gitmek. mukavele. açıklayıcı mektup. kapak. miktar ı ve kapsamı. sigorta elimdesin! i. the astrol. İng. 4. s ıcak. i. 3. k ıs. h ırslı. kar şılık.. hızlı darbe. i. s. bak. i. 5. açgözlülük. çarpma. 2. açgözlü. göz dikmek. dili 1. k. compare. şaklama. kasıkbiti.pan with a lid. kur yapma. 4. 1. f. 1. şaka yapmak. örtülü. hala oğlu/kızı. korkaklık. f. Certified Public Accountant. s ığırtmaç. akdetmek. i. örtbas etmek. i. yapmak. i. 1.

men (kräfts´mîn) i. ınav öncesi ineklemek. vinç. İng. i. hızla gelen büyük iflas. (uçak) zorunlu iniş yapmak. şeytanca. 1. 2. ımında kullanılan kaba bez. şiddetli karın i. 2. 2. 2. (son vermek için) -in üstüne gitmek. kasmak. ağrısı. i. i. 1. özlem. 2. mum boya. 1. i. dili 1. 2. böcekler kayn ıyordu. sarp kayalık. krank mili. kol. 2. f. kasalamak. f. zanaatçı. mum boya ile yap ılan resim. i. k. (arabayı) kazada paramparça etmek. kurnaz. k. i. büyük bir gürültü. f. kasa. . hareket ettirmek. pastel. kurnazca.. zool. i. çok istemek. dili sert davranmaya ba 2. i. incelikten yoksun. şeytan.. k. (--ped. 1.. turna. i. argo bok. dalkavukluk etmek. s. sürünme. tekne. karavide. i. mengene. zanaat. aldatmakta usta olan. f. bomban ın açtığı çukur. i. krater. tıkınmak. mak. tuhaf. s. crafts. yüzü ş. beşik. gürleme. (boynunu) uzatmak. huysuz. 3. 3. (kaza sonucu olarak) i. i. kurnazlık. f. görgüsüz.crack down crack up crackdown cracked cracked wheat cracker crackle cradle craft craftily craftiness craftsman craftsmanship crafty crag cram cramp cramp cranberry crane crank crank up crankshaft cranky cranny crap crape craps crash crash crash course crash diet crash helmet crash of thunder crash repairs crash the gate crash-land crass crate crater crave craving crawfish crawl crawl stroke crayfish crayon (on) k. tatl ısuıstakozu. 2. 2. bisküvi. sınırlandırmak. krank. yabanmersini. i. i. kraker. Taşın kulaçlama üstündekerevit. Astacus fluviatilis. çatlak. f.yapbilg. dili (motoru/makineyi) fayrap etmek. 1. 1. 2. çatırdamak. i. dili kaç ık. vinçle kald ırmak. 1. -e can atmak. ücret vermeden girmek. kaza geçirmek. i. 1. el sanat ı. kask. f. eksantrik. i. sandık. --ping) argo s ıçmak. 4. dili garip fikirleri olan kimse. beşiğe yatırmak. ters. i. sıkıştırmak. --ming) 1. mum boya ile resim yapmak. kenet. zool. şangırtı. havlu ve perde 4.. 1. garip. gök gürültüsü. gülmekten kat ılmak. çıtırtı. s kramp. çift zarla oynanan bir oyun. 2. İng. zanaatç ılık. çoğ. k. gemiler. çatlak. 2. i. krankla hareket ettirmek.. kasılmak. i. k. karoser tamiratı. 1. yarık. 1. şiddetli i. f. yarma buğday. arzu. oynatmak. gemi. 1. f. zanaatkâr. emeklemek. rica etmek. manivela. sürünmek. tıka basa yemek. kaba. 2. -e içi gitmek. istirham etmek. i. emekleme. sıkı rejim. i. 1. 2. pastel. i. bak. crayfish. ınç.. f. yoğun kurs. 2. t ıkmak. acayip. kerevides. i. ––ed with The rock crawled with insects. f. f. sandıklamak. 1. keçiyemişi. s. çatırtı. z. şlamak. (hareketi/geli şimi) kısıtlamak. tıkıştırmak. deli. araba kazası. (--med. izinsiz/davetsiz girmek/kat ılmak. müsamaha etmekten vazgeçip delirmek. çatlak. 1. f. hilekâr. kravl. dili (son vermek için) -in üstüne gitme. hüner. f. kas 3. maçuna. s. krepon. ar ıza.

en iyisi. sin. tic. yaratıcı bir şekilde. i. en iyisi. tic. yaratık. You´re a credit to your parents. buruşmak. s. yaratıcı. mucit. sayg ınlık.. (üniversitede ders geçme sonucunda verilen) kredi. kredi de ğerlendirmesi. her şeye inanan. küçük körfez. 3. 4. 2. argo k ıl/gıcık/pis herif. i. tic. pli. puan. 2. i. Allah. (crept) 1. tic. çoğ. çılgın. kimliği gösteren belgeler. 1. kredi kartı. i. geçici moda. amentü. 2. yuva. sürünmek. çizgi. delice. süthane. alacak ve verecek. kredi açan kimse/kuruluş. i. öz. 3. i. tic. güven. güvenilirlik. i. i. buruşuk. koy.ırma yapmak. 2. sütlük. i. aç ık bej. i. 2. z. 2. kat. yarat ılış. saflık. 1.o. s. 3. i. ürpermek. yapmak. inanılır. bir dinin temel ilkelerini içeren ifade. saf. 5. ç ılgınlık. 2. k 1. kaymak kıvamında olan. i. bir şeyin en âlâsı. yaratı. buruşturmak. balık sepeti. çocuk yuvası. güvenirlik. alacaklı. the Yaradan. kremal ı tatlı. (ufak sürahi biçiminde) sütlük. her şeye inanma. 3. yaratıcılık. Annen baban seninle iftihar edebilir. 3. mahluk. çay. f. emniyet. kreasyon. 1. pasta. krem tartar. 1. f. kaymak gibi. yaratmak. (merhem olarak) krem. İng. beyaz sos. f. 2. dere. 2. kaç ık. ütü çizgisi. bir tür krem rengi. güven. matlup bakiyesi. 3. deli. i. i. yaratan.. f. krema. i. çılgınca. katlanmak. s. s. i. yaratıcı. kreatör. i. olu şturmak. bir miktar parayı birinin hesabına geçirmek.craze crazily craziness crazy creak cream cream cheese cream of tartar cream of tartar cream of the crop cream of the crop cream pitcher cream sauce creamer creamery creamy crease create creation creative creatively creativity Creator creator creature crèche credence credentials credibility credible credit credit credit an amount to s. uyuz karı. itimat. Tanr ı. gıcırdamak. s. kredi limiti. kredi. emeklemek. 1. krem tartar. gıcırtı.o. beyaz tartar. güvenilir. kaymak. z. sevilmeyen birinde (olumlu bir niteli ğin olduğunu) kabul etmek. i. itimat. yaratma. 4. delilik. kat yeri. çıldırtmak. 3. k ırma. 5. i. . i. sütçü dükkân ı. with credit to creditor credulity credulous creed creek creel creep f. i.´s account credit and debit credit balance credit card credit line credit rating credit s. i. 1. birinin veya bir grubun felsefesini yans ıtan ilkeler.2. sessizce gitmek/hareket etmek. i. f. tic. 1. evren. kreş. kâinat. meydana getirmek.. itibar. ço ğ. kaymaklı. yumu şak beyaz peynir. 1.

eleştirel. (s ınavda) kopya çekmek. kusur bulmak amac ıyla söylenen/yap ılan. sakatlamak. f. s. i. gevrek. sürüngen bitki. çaprazlama kesişen. cre. suçbilim. i.. 2. 1. olumsuz noktalar üzerinde duran kimse. tepelik. tutulma. büyük yar ık. (yanlar ı yüksek) bebek karyolası. çabuk ve kendinden emin. tenkitçi. İng.. koyu k ırmızı. kriminoloji. 1. buruşukluk. çoğ. the İslam âlemi. i. f. 3. 1. (bir parça) cips. tepe.te. tere. 2. . korkuyla çekilmek. s. 3. kâğıdı. 2. sakat. kuru ve so ğuk (hava). (ölüyü) yakmak. ar ızalı. 2.(buzdolab ında) sebzelik. kırıştırmak. kritik. kriz.. suçbilimci. i..a (kraytîr´iyı) i. süngüsü tepe. kriter. i. sakat etmek. i. --bing) 1. i. i. ağır ceza mahkemesi. ibik. s. c ırcırböceği. krep. 1. ceza kanunu. (--bed. bak. sınavda kopya çekmek için hazırlanan kopyakopya etmek. tıb. 1.. 2. 2. çoğ. yılgın. kıstas. ac ımaya yol açacak kötü davranış. çatlak.. buhran. 4. sorguç. cri. 2. topal. buruşturmak. 1. f. kriz. cürüm. Kırım´a özgü. nöbet. 2.a (krimıtor´iyı)/--s (krimıtor´iyımz) i.ri. alabros tıraş. 2. suça ait. spor kriket. fesrengi. i.. i. krematoryum. 2. tak ım. 1.ri. i. s. aşırmak. k ıvrım. suçlu. kırışmak. ceza hukuku. mürettebat. kopya çekmek için hazırlanan kopya kâğıdı. creep. kıvırmak. ayça. s. bot. 2. 1. f. tayfa. hilal şeklinde.creep up on creeper cremate cremation crematorium crepe crepe paper crept Crescent crescent cress crest crestfallen crevasse crevice crew crew crew cut crib crib crib sheet crick cricket cricket crime Crimea Crimean criminal criminal code criminal court criminal law criminologist criminology crimp crimson cringe crinkle cripple crippled crisis crisp crisper crispy crisscross criterion critic critical -e hissettirmeden yakla şmak. kızıl. Crucifer. (mi ğfere takılan) sorguç. tahıl ambarı. 1. i. i. Kırım. i. kötürüm. f. 2. s. i. yemlik. krepon kâ ğıdı. i. 2. yarık. sakat. f. hotoz. çaprazlama kesişen doğrular. kriminolog. i. 1. çalmak. hilal. 3.şen doğrular çizmek. s. i. çaprazlama gidip gelmek. 2. Gryllus. dalga. kusur bulmaya meyilli. 4. i. taptaze ve sulu (meyve/sebze). 1. 1. gevrekleşmek.ma. çaprazlama kesi cri. bak. kösteklemek. değerlendirme amacıyla yapılan. f. çoğ. f.ölçüt. sınavda i. s. 3. asker tıraşı. 4. bunalım. sinmek. (dağ için) sırt. buruşmak. s. ırışıklık. kırışık. günah. (yokuş/dalga için) düşük. ekip. f. ele ştirmen. i.to. i.. i. i. tenkitçi. gevrek.ses (kray´siz) i. 1. k topal. taptaze ve sulu (meyve/sebze). suç. i. buz yarığı. crow. zool. i. i. ölüyü yakma. f. s. kas ılma. İng. yaltaklanmak. dalgalandırmak.

i. eleştiri. kayak krosu. k. 2. çapraz işareti. kayak krosu. asa. Haç (Hristiyanlığın simgesi). kesit. i. kollarını kavuşturmak. i. alçak sesle şarkı söylemek. 2. i. -de kusur bulmak. 2. kusur bulma. 3. ğıtçı. kafadar. haç çıkarmak. Kar şıdan karşıya geçmeden önce iki s. İng. melez. i. f. kros kayağı. yak ın arkadaş. şans dilemek. f. hilekâr. dönülmeyecek bir karar vermek. 4. kritik. 1. i. i. cavlamak. (iş). kros. Croatian. f. çile. tığ işi. ıstavroz çıkarmak. i. 2. çiğdem. çarpık. k. düzenbaz. ele ştirmek. -i geçmek: Look both ways before crossing the street. Crocus. haç. ekin. dili dolandırıcı. kar şıdan karşıya geçmek. madrabaz. ters.. virajlı. 2. --ping) k ırkmak. düzenbaz. -in olumsuz noktalar ı üzerinde durmak. . 2.bred) melezlemek. 1. zool. kurba ğa sesi. f. 1. sürgü. f. f. bot. f. çaprazlamak. ölmek. mat. i. put. olan. 2. İsa´nın çarmıhta ölümü. 1. hatırına gelmek. kroşe. kızgın. i. aklından geçmek. m ırıldanmak. s. 3. tenkit. mahsul. the 1. 3. vallahi. i. kros kaya ğı. f. 2. ile çekişmek. s. 1. k ır koşusu. melez. cefa. 1. i. aksi.. kocakar ı. tığla işlenen dantel. H ırvatistan. rekolte. i. gaklamak. tığ ile işlemek. hileli bükmek. -i tenkit etmek. 2. i. 1. melez. 2. tenkit etmek. s. kroşe yapmak. geminin/uçağın rotasına ayk ırı esen (rüzgâr). karalamak. vırak. H ırvat. ile kavga etmek. s. 2. ayçöreği. cross one´s arms cross one´s fingers cross one´s legs cross one´s mind cross out cross section cross swords cross swords with cross the Rubicon crossbar crossbred crossbreed crosscheck cross-country cross-country skiing cross-examine nazik nokta. bak. f. dili dolandırıcı. kritik nokta. i. binici k ırbacı. silmek. bak. Hırvatça. 1. ele ştiri. dili içindedalavereci. birdenbire olu şmak/ortaya çıkmak. tığ. timsah gözyaşları. çaprazlamak. sahte gözya şları. çoban de ğneği. sorguya çekmek. vıraklamak. 1.. z. gaklama sesi. f. gak. üçkâğıtçı. (--ped. huysuzlanm ış. üstünü çizerek iptal etmek. Hz. ürün. 1. bacak bacak üstüne atmak. değerini belirtmek için -i incelemek.. bir dalavere kıvırmak. (cross. ıstavroz. 2. tığ. çanak çömlek. i. kesip kısaltmak. ayak ayak üstüne atmak. üçkâ eğri. kırpmak. i. (kontrolden geçirilmi ş bir şeyi) kontrol etmek. f. i. hilekâr. i. 2. tenkit. k. criticize. 3. (with) (biriyle) atışmak. sapı kıvrık baston. kol demiri. kursak. timsah. i. 1. 3. 2. 1. kesmek.critical point criticise criticism criticize critique croak Croat Croatia Croatian crochet crochet hook crochet needle crockery crocodile crocodile tears crocus croissant crone crony crook crooked croon crop crop crop up Cross cross cross cross cross my heart cross o.. kıvrım. 4.s. argo cartayı çekmek. çarmıh. 1. ağız kavgası etmek. sağlamasını yapmak. ülkeyi baştan başa kateden. öfkeli. bir uçtan öbür uca.

(çorbaya konulan) küp biçiminde do ğranmış kızarmış ekmek. f. (over) (-den dolayı) çok sevinmek. i. parçalanmak. i. çarm ıha gerilmiş İsa heykeli. krüsifi. kav şak. 2. 1. s. yaya geçidi. dışarıya itelemek. dörtlük nota. cihat. buruşmak. i. boğak. 3. kırışmak. garip dü şünce. 1. gezinmek. sit cross-legged. dayanılmaz.kritik. (polis. ac ımasızlık. polis arabası) (etrafı kolaçan i. zalimce. parça. çökmek. acayip. terz. at cross-purpose. 2. s. geçiş yeri. ğı. harap olmak. ufalanmak. tepesini i. ufalamak. 2. ara yol. ar ıtılmamış. derme çatma. f. k. (--ed/İng. 2. 1. hart hurt yemek. zalim. z.din çatırdamak. 3. 2. 2. 1. 2. 2. buru şturmak. ham petrol. 4. ac ımasızca. bir davanın hararetli taraftarı. 2. 2. i. dolaşmak. 5. 1. i. 2. i. -e doluşmak. 2. f. 2. karga. tuhaf. f. çarm ıha germek. 3. against -e karşı savaşım vermek. 1. doldurmak. çatırtı seferi. 3. i. i. i. kabaca. kald ıraç. f. haçlıile ezmek. 1. birikmek. geçit. ç ıtır çıtır yemek. 2. çatal. zulüm. 3. krup hastalığı. . yaya geçidi. 1. toplanmak. Haçl f. Hz. 2. krupiye. z. acı. i. ekmek kırıntısı. çok önemli. f. hükümdar. f. insafsızca. kruvazör. alıcı. 3. kron (para birimi). s. f.1. çapraz. 2. ekmek içi. 1. kalabalık. i. taç giydirmek. çömelme. anat. i. huysuz. dolanmak. 1. (horoz) ötmek. 4. İsa´nın çarmıhta ölümünü gösteren resim. bak. (kitapta) gönderme. 3. un ufak olmak. ezme. 2. çökmek. levye. dönüm noktası. ham. 1. i. s. i. 1. katır kutur yemek. kasık. ac ımasız. tuhaflık. i. f. f. 1. pantolon a 1. 3. crew) 1. ufalamak. i.. f. uğruna yapılan çatırtı. 1. kalabalık. 2. zool. i. can kuron. Corvus. İng. güç durum. zerre. 1. geçiş. 1. dörtlük. i. 1. dal ile gövdenin birle ştiği yer.savaş. 2.cross-eyed crossing cross-legged cross-purpose cross-reference crossroad crossroads crosswalk crosswise crossword puzzle crossword puzzle crotch crotchet crotchety crouch croup croupier crouton crow crow crowbar crowd crowd into crowd out crowded crown crucial crucifix crucifixion crucify crude crude oil crudely crudeness cruel cruelly cruelty cruise cruiser crumb crumble crumple crunch crusade crusader crush crush s. 2. dilikampanya. sıkıştırmak. savaşım. s. i. i. i. kıtır kıtır yemek. (birine) yer bırakmamak. çarm ıha germe. ı. dörtyol. çaprazlama. kaba. 7. 3. taç. (gemiyle) dolaşmak. z. şaşı. z. çömelmek. bulmaca. aynı hızla uzunca bir süre gitmek. ham petrol. 1. i. baş. yan yol. izdiham. d ırdırcı. doluşmak. üstünkörü yapılmış. bulmaca. tamamlamak. i. kırıştırmak. hükümdarl ık. diştacı. s ıkıştırarak çıkarmak. ezmek. manivela. kabalık. 3. tepe.bak. dişçi. 2. kalabalık. i. s. 1. k ırıntı. i. 6. 2.

(kocasını) boynuzlamak. i. 1. çomak. 1. kritik an. 2. i. bak. crystallize. i.´s shoulder cry one´s heart out cry out cry out against cry out for cry quits cry wolf crypt cryptic crystal crystalline crystallise crystallize cu cub cub scout Cuba Cuban cubbyhole cube cube sugar cube sugar cubic cubic centimeter cubic foot cubic inch cubic meter cubical cubicle cuckold cuckoo cuckoo clock cucumber cud cuddle cuddle up cuddle up to cudgel cue i. cry for. i. i. 2. 2. ayak küp (. f. i. argo kaçık. 1. (birbirine/birine) sokulmak. i. 1. İng. billurdan yap ılmış. i. yalandan imdat istemek. yalandan imdat diye ba ğırmak. f. f. s. 1.dert ülkenin bir lidere büyük bir ihtiyac ı var. 1. billurlaşmak. f. --bing) yavrulamak. kuyruk. k ıs. sopa. yeter artık demek. hüngür hüngür a ğlamak. billurla ştırmak. s. kabuklu. odac ık. 1. ağlamak. 1. gizemli. i. s. Küba´ya özgü. s. 2. f. sopalamak. 2.. kabine. şifreli. 2. kristal. . Cuculus canorus. i. kristal. kriptos. dönüm noktas ı. (hayvana ait) ses. i. billur. boynuzlu koca. püf noktas ı. f. 3. billur gibi. kripta. 2. mim. haykırı. Kübalı. sopa atmak. yavru (tilki/ayı/aslan). (birbirine) sokulmak. (yazıhanede/dolapta) önü açık ufak göz. mat. -e sokulup yaslanmak. i.o. kübik. i. hücre. (--bed. f. s. i. 2. saat cam ı. geviş. ekmek kabu ğu. zool. santimetre küp. i. kabuk. örtülü. küpşeker. 2. hıyar. birine Bu yanmak. 1. kesmeşeker. çözülmesi zor sorun/durum. sopa çekmek. 2. 1. 2. 1.028 m3).. 2. küp biçiminde. kabuk bağlamak. s. s. küp. (bir sayının) kübünü almak. i. küp biçiminde kesmek. aksi. 2. 1. bak. yerkabuğu. yavrukurt. kapal ı..crust crust of the earth crustacean crusty crutch crux cry cry for cry on s. gugukku şu. cubic. leader. küp biçiminde nesne. deli.. 3. inç küp (16. f. i. 1. boynuzlanm ış koca. -e karşı yüksek sesle protestoda bulunmak. i.. 1.. bilardo isteka. Küba. metre küp. haykırış. salatalık. kuca ğına alıp okşamak. destek. f. küp. guguk. kabuklu (hayvan). berrak. kübik. Kübalı. s ıra. kabukla kaplamak. 2.. guguklu saat. 1. koltuk de ğneği. -e sokulup sar ılmak. -e çok ihtiyac ı olmak: This country is crying for a -i çok gerektirmek. geom. kabin. odac ık. 2.4 cm3). (hayvan) bağırmak. kabuklanmak. s. feryat. bağırmak. kesmeşeker. mat. gizli. Küba. 2. küp şeker. 1. huysuz.

en yüksek nokta. kültür. s kimyon. *siki şme. kültür şoku. (topra ğı) işleme. f. kurnazlık. i. i. 1. tarım. suluk. 3.ıkıcı. 2. sufle. hantal. i. f. ile son bulmak. en yüksek noktaya varmak. 1. i. 236 cm3. cultivable. müze/kütüphane müdürü. 2. (tarlayı) sürmek. havaleli. i. s. kült. hâkim olmak. vantuz çekmek. ile sona ermek. sonuç. suçluluk. yemek pişirme ile ilgili. yenmek. in ile sonuçlanmak. şeytanlık. bilardo topu. 2. it. 2. son. 4. s. 2.. 1. it herif. açgözlülük. lenduha gibi. f. avuçlarını bitiştirerek çanak gibi açmak.. s. s. tokat atmak. geliştirme. 2. yetiştirme. 1. it. yemekte/mutfakta kullanılan. kusur. gem zinciri. i. 3. i. kolluk. tokat. s. f. --ping) şişe çekmek. 2. s. kültür fark ı. i. s. biyol. 2. kullan ışsız. 4. çiviyazısı. işlenmiş (toprak). pantolon-etek. kusurlu. kabahatli. f. yemek pişirme sanatı. 2. 1. kaba 1. yetiştirici. . dostluk kurmaya çalışmak. ekilebilir. 3. kupa. görgü. i. 2. 3. sufle etmek. i. yetiştirilebilir. i. i. sille. laboratuvarda mikrop üretmek. tokatlamak. kol düğmesi. doru ğuna yükselmek. tutmak. bardak. kald ırımın kenar taşı. oyuncunun sözü arkada şına bırakmadan önceki son söz veya hareketi. İng. kültür. s. i. litrenin dörtte biri. f. çıkmaz sokak. tiy. 2. 2. mutfakla ilgili. suçlu. kültür yapmak. sevimli. 1. kültürlü.bitiş. şirin. sokak köpe ği. hacamat yapmak. f. fincan. i. ufak kubbe. kümebulut. kupa galibi. 1. yetiştirmek. tedavi edilebilir. i. engel. hin. bak. durdurmak. i. i. kültive inci. fren. geliştirme.. i. 2. zaptetmek. hırs. 1. dolap.. 1. ekici. geliştirmek. s. stajyer papaz. i. kadeh. kümülatif. zirve. 1. yetiştirme. 2. i. 1. doruk. döküm oca ğı. şeytan. s. 4. ağır. kültürlü. *am. yüklük. spor kupa. 2. 1. 4. kupa finali. kol a ğzı. kültürel. kurnaz. frenlemek. 1. 3. görgülü. i. kültür. iyile şebilir. i. mutfak. elverişsiz. 3. s. birikmi ş. i. i. manşet. (--ped. tamah. 1. (toprağı) işlemek.cue cue ball cuff cuff link cuisine cul-de-sac culinary culminate culmination culottes culpability culpable culprit cult cultivable cultivatable cultivate cultivate a friendship cultivated cultivation cultivator cultural culture culture gap culture shock cultured cultured pearl cumbersome cumin cumulative cumulus cuneiform cunning cunt cup cup cup final cup one´s hands cup winner cupboard cupidity cupola cur curable curate curator curb i. kabahat. mücrim. birikerek artan. (biriyle) dostluk kurmaya çal ışmak.

çıkma yasağı. para. azaltmak. tedavi etmek. s. bilg. lanetlenmiş. tütsülemek. bükmek. 2. cari hesap. kür. bugünkü. beddua etmek. bela. 1. . f. saç ını bükülmek. sürüm. f. 2. cari fiyat. 1. toz haline getirilmiş kimyon. saç maşası. k. cari. 1. tuhaf. kesilmek. üstünkörü. i. 2. halen. perde. kıvırmak. k ıvrılmak. acayip. perde rayı. lor peyniri. tic. f. s. geçerlik. nadir şey. kıvır kıvır. nakit. tuzlamak. dili yüreğini oynatmak.kıvırmak. 1. i. k. i. cari hesap. ilenme. eğrilik.sövgü. şifa vermek. melun. ilenç. aktüel. cereyan. lanet. kurutmak. zerdeçal v. 2. tedavi. f. sa ğaltım. ak ım. reverans. bigudi. sağaltmak. sürüm de ğeri. reverans yapmak.curd curd cheese curdle curdle one´s blood cure cure curfew curiosity curiosity shop curious curl curl one´s hair curl up curler curling iron curly currant currency current current current account current account current events current expenses current market rate current price currently curriculum curriculum vitae curry curry curry favor with curry favor with curry powder currycomb curse cursed cursed cursor cursory curt curtail curtain curtain ring curtain rod curtsy curvature i. i. i. f. kuşüzümü. perde halkas ı. büklüm. 1. kesmik. günlük giderler. sokağa -e çare bulmak. akıntı. kanını dondurmak. güncel olaylar. i. kaşağılamak. 3. 1. s. 1. eğrilme. s. -e çözüm getirmek. kürsör.b. sövmek. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. i. k ıvırcık. tedavül. dili -e yaranmak. şu anda. körolas ı. k ıvrılmak. sövme. 2. korkutmak. lanet etmek. f. ilenmek. günlük masraflar. ters ve k ısa (söz). 1. kesmek. 2. gelişigüzel. lanetli. i. iyile ştirmek. revaç. i. pıhtılaştırmak. i. piyasa fiyat ı. baharat karışımı. s. 1. bukle. 2. i. f. sövüp saymak. rayiç. i. i. küfretmek. kişniş. k. 2. çare. pıhtılaşmak. derman. tuhaf şey. 1. güncel. nakit para. müfredat program ı. şimdiki. i. 1. bukle yapmak. lor. bugünlerde. 2. özgeçmiş. meraklı. 2. i. şifa.. hediyelik e şya dükkânı. s. 1. dili deh şete düşürmek. garip. frenküzümü. tımar etmek. z. 2. s. f. ışıklı gösterge. beddua. merak. k ıvrım. 3. 1. yürürlükte olan. lüle. ilaç. 2. i. geçer. kaşağı. k ısaltmak. korniş. 3. imleç. perdelemek. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. 4. küfür. 2.

gümrük. f. dili sövmek. -i kesmek. hem lehine. s. 8. ısmarlama. koruma. sövgü. (bir müşterinin yaptığı) alışveriş. kıvrım. kesme cam. 1. gümrük. dili yeterince -i azaltmak. yastık. k.. kesik. k. viraj. baskı v. bir darbenin hızını kesen tampon. muhaf ız. herif. itiyat.b. kesmek. -i azaltmak. indirim. 3. k. i. fason.´ni) s. 1. sorumlu kimse. dili en kolay ve en ucuz yollara ba şvurarak yapmak. kıvırmak.b. (denetim. dili hisse. bükülmek. kıvrılmak. hem aleyhine olmak. (ders. âdet olan. (çocuk) diş çıkarmak. geri dönmek. 7. kavis. içkiyi suland ırmak.. bilardo masasının lastikli iç kenarı. i. ağaç kesmek. f. süt. 3. diş çıkarmak. tırnaklarını dibine kadar kesmek. sınır tanımamak. from (bir yerden/gruptan) ayr ılmak. eğilmek. yarma. 2. azaltmak. hafifletmek. (cut. azaltmak. köpekdişi. do a thing by halves bir işi yarımyamalak yapmak. i. çok nüfuzlu olmak. k. . 1. kesik. 2. 2. 3. kristal. bükmek. k. âdet. k. 2. (kasaplık hayvanın gövdesinden belirli bir şekilde kesilen) et parçası. i. kesilmiş. kapıcı. 5. vesayet. pay. go off half-cocked k. s. i. minder. i. It set my teeth on edge. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. aşka gelmek. dili önemli olmamak. 2. This stone cuts easily. 2. 6. Bu ta ş kolayca kesiliyor. kesme. dili önemi/etkisi olmamak.´nden) yakasını kurtarmak/sıyırmak. k. i. küfretmek. kesim. kesim. 3. --ting) 1. (birinin) sözünü kesmek. i. 5. 2. âdet. alışılmış. k. altına/arkasına i. konferans v. 2. biçmek. eğri. yarıya bölmek.curve curve cushion cuspid cuss custard custodian custody custom customary customary usage customer custom-made customs customshouse cut cut cut cut a big/wide swath cut a tooth cut a tooth cut across cut across all boundaries cut an alcoholic drink with water cut and run cut back cut both ways cut corners cut corners cut down a piece of clothing into cut down a tree cut down on cut glass cut in cut in half/cut into halves cut in on cut into Cut it out! cut loose cut loose cut no ice cut no ice cut of meat cut off cut off one´s nose to spite one´s face one´s nose to spite one´s cut off face cut one´s nails to the quick i. krem karamele benzeyen bir tatlı. dilim. 2. 1. 3. k. (bir işte) kestirme yollara başvurmak. parça. -i azaltmak. 1. 2. gözetim. kesip k ısaltmak. koruyucu. kestirmeden gitmek. i. müşteri. 4. kesmek. ilişkiyi kesmek. kesinti. dili 1. 2. 1. biçim. 2. gümrük resmi. mutat. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. eğmek. 2. k. go halves yarı yarıya bölüşmek. yolazaltmak. dili Yapma!/B ırak! 1. 3. şeker ve yumurta ile hazırlanan bir sos. k. dili 1. 3. küfür. 1. çok dikkat çekmek. 1. dili gayrete gelmek. Dişlerimi kamaştırdı. i. al ışkanlık. geçirmek için aç ılan yar. araya girmek. 4. k. 1. 1. eski bir giysiden (yeni bir şey) yapmak. f. gelenek. kesilmek: f. 2. bırakıp kaçmak.

i. cani. bisiklet. kinik. kalitesiz. i.D. birini öldürmek. birinin savundu ğu noktaları çürütmek. dönme.. silindirik. geriye dönü ş. hundredweight 1. 1. dili kendi kendine zarar vermek. s. -i bırakmak.. 2. off cut s. s. müz. devir. kesme. selvi. yaklaşık 50 kg. elek. sa ğ yapmak. i. i. birinin laf birini (ac ı sözlerle) derinden yaralamak. i. i. parça parça kesmek. devre. 45. 1. kasap. şakacı. k. anat. dönü ş. sinik. 2. Sepia. 2. k ıyasıya. -i kesmek. sin. kinizm. tırnakların etrafını çevreleyen deri.. Cypriot. i. 3. bisikletçi. birinin yolunu kesmek. s. silindirsel. kinik. amansız.o. 3. 1. 1. şaklaban. acı. s.B. tenzilatlı. 2. s. 2. kesim. kotra. i. bak. f. bot. siklon. sona erme noktas ı. indirimli. s.o. 2. sinik. Kıbrıs´a özgü. siklamen. büyük zil. dili şaklabanlık yapmak. bir şeyi dilimlemek. 1. sona erme tarihi. kibernetik. 112 libre. indirimli mal satan. ını kesmek. zool. 2. 2.cut one´s own throat cut out cut s. Kıbrıs. den. i. kesici alet. dili içine işlemek.o. 3. s. 2. buhurumeryem. mürekkepbalığı. Cyclamen. sert i. 1. i.t. i. İng. Cupressus. do ğramak. keskin. aşı kalemi. kotlet. Kıbrıs. 2. acı. silindir. sin.o. çatal b ıçak takımı. k. i. k ısa kesmek. (belirli bir şeyi) kesen kimse. 3. to the quick cut s. i. 1. -i kesip ç ıkarmak. Kıbrıslı. siyanür. k ırıcı (söz). s. katil. eksiltme. argo kârı paylaşmak. 2. 1. 100 libre. motosiklet. s. kesici: wire cutters tel makas ı. acı vermek.. 3. tenzilatlı. indirimli mal satan. k. i. k. isim kg. kesinti. A. azaltma. bahç. servi. short cut s. i. i.o. 1. i. (birinin) dayanak noktalar ını çürütmek. i. kiklon.´s feet cut the melon cut the wheels cut to the quick cut up cutback cute cuticle cutlery cutlet cutoff cutoff point cut-price cut-rate cutter cutthroat cutting cuttlefish cutup cwt -cy cyanide cybernetics cyclamen cycle cyclist cyclone cylinder cylindrical cymbal cynic cynical cynicism cypress Cyprian Cypriot Cyprus Cyrillic k. 2. indirimli. incitici. 1. . bisiklete binmek.(rüzgâr). Kıbrıslı. into slices cut short cut the ground (out) from under one´s feet cut the ground from under s. bir şeyi dilim dilim kesmek. i. 1. bindi ği dalı kesmek. birine miras olarak on para/hiç para b ırakmamak. 2. sevimli.. niteliksiz.. i. 1. 1. 2. kesiş. bot. dili -i kesmek..5 belirten sonek: fluency ak ıcılık. sinizm. (of an automobile) sol yapmak. (giysi) biçmek.. tav şankulağı. k ıs. dili şirin.. kestirme yol. i. sibernetik. motosikletçi. i. i. s. üstderi. içini yakmak. komik şeyler yapmak. down cut s.

. i. çoğ. tar. days. 1. d D. day(s). gündelikçi (hizmetçi). müz.men (der´imîn) i.Cyrillic alphabet cyst cystitis czar Czech Czechoslovak Czechoslovakia Czechoslovakian D d D. vakit öldürmek. 1. dili baba. k. k ıs. kaç ık. i. titiz. Department. nazik. sütçü dükkânı. süt ürünleri. bak. -i bast ırmak. oynaşmak. i. oyalanmak. s... in ile amatörce uğraşmak. küçük vadi. gündelik gazete. (--bed. z.. 1. i.. zarar vermek. sütçü. Benin. hasar yapmak. zool. bir işe heves duyup girişme eğiliminde olan kimse.. Beninese... dili masraf. 1.. 2. Çekoslovakyalı. kist. hançer. Çekoslovakyalı. kafadan kontak. i. dokunmak. 1. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. 2. 2. tar. i. i. s. i. sağmal inekler. tıb. f. zerrin. k ıs. f. i. hafif vuru ş. D. zarafet. papatya. hasar. died. günlük. bak. s. huk. --bing) hafifçe vurmak.. 1. i. f. titizlik. i. s. i. süthane. s.. saçma. k.. d DA da dab dabble dabbler dachshund dad daddy daddy-longlegs daffodil daft dagger dahlia Dahoman Dahomean Dahomey Dahomeyan daily daintily daintiness dainty dairy dairy cattle dairy farm dairy products dairyman daisy dale dally dally away dally with dam dam up damage damages Kiril alfabesi. babac ığım. i. dair. nezaket. İng. kama. daughter.. s. re notası. Dutch. Doctor. s. daughter. her gün. su bendi. hevesli. f. bak. bak. zarif. bozmak. zarar. deli. i. Çekoslovakya. 2. -i frenlemek. i. i. 2.. k. nergis. çar. Çekoslovak. 1. i. 2. --ming) -e set çekmek. sistit. z. babac ığım. tipula sine ği. i.. gündelik. day. dokunma. i. i. hafifçe ıslatmak. Beninese. yıldızçiçeği. D.. vakit öldürmek. i. f. 2.. tıb. Çek. fulya. District Attorney. 2. 1. mastı. 1. su serpmek. s. 2. 1. diameter. bak. narin. Dahlia. 2. Çekoslovak. i. zarafetle.. bot. i.. k ıs. i. i. i. tazminat. Czechoslovakian. tar. dead.y. baraj. mand ıra. haylazl ık etmek. fiyat. mandıra. i.. . 2. set. tar. Beninese. i. i.. s. (--med. i. dili baba. date. 1. cilveleşmek. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. amatör. ziyan. k ıs. December. Çekçe.

lanet. . kararmak. 2. harika. sarkmak. i. karanlık. i. 1. Danimarka. gözü pek. 2.Damascus damask dame damn Damn!/Damn it!/Damn him!/Damn her! damnation Damnation! damned Damned if I know. esrarlı. f. 1. muğlak. kalk ışmak. i. nemlenmek. ıslanmak. foto. i. f. 2. 1. koyu. raks. 3. tehlikeli. sevgili. lanetlemek. rutubet. 1.o. çapraşık. 2. f. cüretkâr.. benekli. Taraxacum officinale. Lanet olsun! s. lanet etmek. ho ş. 1. 1. karanlık. 2. Şam. 3. Danimarkal ı. s. s. 5. 3. karanlık oda.. dili birinin i. Allah ın belası. i. esmer. küf kokulu. iğneyle örerek onarmak.´s enthusiasm k. i. i. s. zarif. z. cesaret etmek. esmerleşmek. sarkıtmak. cici. i. 2. 2. kaçırmak: dampen s. i. nemli. (titreşimi) f. lanetli. ok gibi f ırlamak. i. i. beddua etmek. Danimarkalı. çok iyi. s. 1. damnedest damp dampen dampness dance dancer dancing dandelion dandle dandruff dandy Dane danger dangerous dangerously dangle Danish dank Danube daphne dapper dapple dapple-gray Dardanelles dare daredevil daring dark dark dark blue darken darkness darkroom darling darn darn Darn it! dart i. cehennem cezas ı. en tuhaf. konak. kadınlara verilen şövalyelik ayarında bir asalet unvanı. dans. ileri at ılma. 2. balo. nemlendirmek. Danca. 2. alaca kır (at). kahrolası. yaş. küçük ok. akşam. atmak. pek. züppe. 4. fırlama. hatun. azaltmak. 3. s. 1. lacivert. 2. benek. i. Biliyorsam kahrolayım.1. en iyisi. dans etmek. dans. tehlike. dansç ı. s. f. 4. 2. 3. as ılı durup sallanmak. mükemmel. dans etme. koyu renk. tehlikeli bir şekilde. kepek. i. ıslatmak. yiğitlik. oynamak. i. sevimli. s. örülerek onarılmış delik. s. 2. 1. söndürmek. 3. 1. gölge. dansöz. s. benekli hayvan. bakla k ırı. nemli. cesaret. Lanet olsun! i. defne. f. oynatmak. dansör. anla şılması zor hale getirmek. böceğin iğnesi. rutubet. 1. s. i. i. kör olası. yaşlı kadın. i. 2. zıplatmak. 6. f. f. gizli. Tuna. çok. hamle. rutubetli. karartmak. f. damasko (kuma ş). karanlık. dans ettirmek. asıp sallamak. cüret. Allah belas ını versin!/Allah kahretsin! i. karahindiba. bot. s. sevgili. sevgilim. 3. f. i. 2. yiğit. z. i. yava şlatmak. ıslatmak. melun. 3. 1. Danca. s. durdurmak. 1. nem. bela. nem. nemlendirmek. k ırmak. f. fırlatmak. atılmak. 1. beneklemek. eski han ım. en acayip. Danimarka´ya özgü. lanet okumak. Tuna nehri. argo kad ın. 1. grizu. i. terz. boğmak. ya ş. i. 2. 2. lanet. rutubetli. 2. i. 1. i. i. hoplatmak. lanet. koyulaşmak. cehalet içinde. cüret etmek. oyun. f. pens. 3. şık.

dartboard darts dash dash off dash off a letter dash s.o.´s hopes dash to pieces dash water on one´s face dashboard dashing data data bank data base data file data processing date date date date line date palm dated dative datum daub daughter daughter-in-law daunt dauntless davenport dawdle dawn dawn on day day after day day by day day by day day in day out day laborer day of reckoning day school daybreak daydream daylight daytime daze dazed dazzle

i. ok atma oyununda kullan ılan nişan tahtası. i. ok atma oyunu. f. 1. hızla koşmak: She dashed to the child´s rescue. Çocuğun imdadına koştu. 2. hızla ilerlemek, atılmak, fırlamak: I dashed to the window but acele gitmek, f ırlamak. bir mektup karalamak. bir kimsenin ümitlerini k ırmak, birini hayal kırıklığına uğratmak. çarpıp paramparça etmek. yüzüne su çarpmak. i., oto. kontrol paneli, pano. s. 1. atak, atılgan, cesur. 2. gösterişli, şık. i. 1. çoğ. veya tek. bilgi. 2. veriler, data. bilg. veri bankas ı, bilgi bankası. bilg. veri taban ı, bilgi tabanı. bilg. veri dosyas ı. bilg. bilgiişlem. i. hurma, arabistanhurmas ı. i. 1. tarih, zaman. 2. randevu. 3. flört, flört edilen ki şi. f. 1. tarih koymak, tarih atmak. 2. tarihlendirmek. 3. ile ç ıkmak, ile flört etmek. coğr. gündeğişme çizgisi. hurma a ğacı. s. 1. tarihli. 2. modas ı geçmiş, demode. s., dilb. -e halindeki. i. -e halindeki sözcük. çoğ. da.ta (dey´tı, dä´tı) i. veri. f. 1. sürmek, s ıvamak. 2. bulaştırmak. 3. lekelemek, kirletmek. i. 1. harç, çamur. 2. leke. i. k ız evlat, kız. i. gelin. f. yıldırmak, gözünü korkutmak. s. gözü pek, yılmaz, korkusuz. i. kanepe, sedir, divan; çekyat. f. işini ağırdan alarak vakit kaybetmek, ağır davranmak, oyalanmak. i. 1. seher, tan vakti. 2. şafak, tan. f. görünmeye başlamak, aydınlanmak. anlaşılmak, sezilmek. i. 1. gündüz: We´ve been working night and day on this project. Bu proje üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. 2. gün: the second day of the month her gün, günlerce. günden güne. günbegün, günden güne. her gün. gündelikçi. hesap günü, k ıyamet günü. gündüzlü okul. i. seher, tan vakti. i. hayal. f. hayal kurmak, dalmak. i. gün ışığı.daylight-saving time yaz saati. i. gündüz. f. sersemletmek, sersem etmek, serseme çevirmek. i. sersem bir hal, sersemlik. s. sersemlemiş, serseme çevrilmiş. f. göz kama ştırmak.

deacon deaconess dead dead ahead dead beat dead center dead end dead heat dead language dead letter dead loss dead set dead set against dead tired deaden deadline deadlock deadly deaf deaf mute deafen deaf-mute deal deal in deal with dealer dealings dealt dean dear Dear me! dearly dearly love to dearth death death rate death sentence death squad death toll death warrant deathbed deathless deathlike deathly deathly cold deathly pale deathly silence

i. diyakoz. i. kilisenin hayır işleriyle görevlendirdiği kadın. s. 1. ölmü ş, ölü. 2. cansız, hareketsiz; sönük. 3. ölü (renk). dosdoğru. çok yorgun, bitkin. tam merkez, tam orta. 1. ç ıkmaz sokak. 2. çıkmaz. spor berabere biten yar ış. ölü dil. 1. geçersiz yasa. 2. sahibine ula ştırılamayan mektup. bir işe yaramayan nesne/kimse. k. dili kararlı. -e tamamen kar şı, -e muhalif. bitkin, yorgun. f. 1. hafifletmek, azaltmak, zayıflatmak; (ses, ağrı v.b.´ni) kesmek. 2. parlaklığını tarihi. i. son teslimgidermek, donuklaştırmak. i. çıkmaz. f. çıkmaza sokmak; çıkmaza girmek. s. 1. öldürücü; ölümcül. 2. ölü gibi. s. 1. sağır. 2. kulak asmayan. sağır ve dilsiz kimse. f. sağır etmek. i. sağır ve dilsiz kimse. i. 1. anla şma, mukavele. 2. iş. 3. miktar. 4. iskambil kâğıtlarını dağıtma. f. (--t) (iskambil kâ ğıtlarını) dağıtmak. ... ticareti yapmak. 1. ile ilgilenmek. 2. -i idare etmek. 3. -in üstesinden gelmek, -in hakk ından bir şeyin)4. -e değinmek, -den bahsetmek. 5. -in müşterisi old i. 1. (belirli gelmek. ticaretini yapan kimse, tüccar, satıcı: a dealer in stamps eski pul sat ıcısı. 2. ilişki. i. 1. iş, alışveriş. 2. iş ilişkisi; iskambil kâğıtlarını dağıtan kimse. f., bak. deal. i. 1. katedralin ba şrahibi. 2. dekan. i. sevgili. s. 1. sevgili, aziz. 2. de ğerli, kıymetli. 3. pahalı. Olur şey değil! z. (bir şeyi) çok arzu etmek. i. yokluk, k ıtlık. i. ölüm. ölüm oran ı. idam hükmü. ölüm mangas ı. ölü sayısı. huk. idam hükmü. i. ölüm dö şeği. s. baki, ölümsüz. s. ölüm gibi. s. ölümsü. çok soğuk: It´s deathly cold outside. Dışarısı çok soğuk. beti benzi atm ış. ölümsü bir sessizlik.

debacle debar debase debatable debate debilitate debility debit debit an account debit and credit debit balance debris debt debt of gratitude debt of honor debtor debug debunk debut Dec dec decade decadence decadent decaffeinate decaffeinated coffee decal decamp decanter decapitate decathlon decay decease deceit deceitful deceitfully deceitfulness deceive deceiver December decency decent decently deception deceptive deceptively deceptiveness

i. çöküş, yenilgi, yıkım. f. (--red, --ring) (from) engellemek; menetmek. f. 1. değerini düşürmek, ayarını bozmak. 2. alçaltmak, şerefini lekelemek. 3. tartışılabilir. s. yozlaştırmak. f. 1. tartışmak. 2. çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with himself before şürmek, zayıflatmak, takatiniını vermeden önce çok f. kuvvetten dü reaching the decision. Karar kesmek. i. halsizlik, bitkinlik, güçsüzlük, zayıflık. i. borç. f. 1. borç kaydetmek. 2. birinin borcuna kaydetmek. bir hesab ı borcuna kaydetmek. borç ve kredi. borç bakiyesi. i. yıkıntı, enkaz; döküntü. i. borç. teşekkür borcu, gönül borcu. namus borcu. i. borçlu. f. (--ged, --ging) 1. (bir yerden) gizli dinleme ayg ıtını sökmek. 2. (bir aygıt veya sistemin) kusurlar ını gidermek. 3. bilg. hatasızlaştırmak, ayıklamak. f., k. dili (bir şeyin) yanlış taraflarını açığa vurmak. i. 1. başlangıç. 2. (sahneye) ilk çıkış. 3. bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi. k ıs. December. k ıs. deceased, decrescendo. i. on yıl. i. çökme, çökü ş, yıkılış. s. çökmü ş. f. kafeinini ç ıkarmak. kafeinsiz kahve. i. çıkartma. f. 1. kamp ı bozup ayrılmak. 2. k. dili sıvışmak, savuşmak, tüymek, kaçmak. i. sürahi. f. başını kesmek, boynunu vurmak. i., spor dekatlon. f. 1. çürümek, bozulmak; çürütmek. 2. azalmak. i. 1. çürüme, bozulma. 2. azalma.ölme, vefat. f. ölmek. i. ölüm, i. 1. aldatma; hile, yalan. 2. hilekârl ık, düzenbazlık, dolandırıcılık. s. 1. hilekâr, hileci. 2. aldat ıcı. s. hilekârlıkla, yalancılıkla. i. hilekârlık, yalancılık. f. aldatmak. i. aldatıcı, hilekâr. i. aralık. i. 1. terbiye, edep, nezaket. 2. ılımlılık. 3. iffet, namus. s. terbiyeli, nazik; temiz, iyi. z. 1. terbiye ölçüsünde. 2. yeterince. i. 1. aldatma; aldanma. 2. yalanc ılık. 3. hile, düzen, dolap. s. aldatan, aldatıcı. z. aldatarak, aldat ıcı bir biçimde. i. aldatıcılık, düzenbazlık, hilekârlık.

decide decide against s.t. decide for s.t./decide in favor of s.t. decide to take the plunge decided decidedly deciduous decigram decigramme deciliter decilitre decimal decimal fraction decimal fraction decimal point decimal scale decimal system decimate decimation decimeter decimetre decipher decision decisive decisively decisiveness deck deck deck chair deck of cards deck out declaim declaration declaration of residence declare declare bankruptcy declare war on declension decline declivity declutch decode decompose decomposition decorate decoration decorative

f. karar vermek, kararla ştırmak, hüküm vermek. bir şeyin aleyhinde karar vermek. bir şeyin lehinde karar vermek. (bir şeyi) yapmaya karar vermek. s. 1. kesin. 2. kararl ı, azimli. 3. kararlı, ölçülü. z. kesinlikle, katiyetle. s. k ışın yapraklarını döken (bitki). i. desigram. i., İng., bak. decigram. i. desilitre. i., İng., bak. deciliter. s., mat. ondalık. i. 1. ondalık sayı. 2. ondalık kesir. ondalık kesir. mat. ondalık kesir. ondalık virgülü: 1.07 (Türk sistemine göre 1,07). ondalık hesap cetveli. ondalık sistem. f. büyük bir k ısmını yok etmek. i. büyük bir k ısmını yok etme; büyük bir kısmı yok olma. i. desimetre. i., İng., bak. decimeter. f. (şifreyi) çözmek. i. karar; hüküm. s. 1. kesin, kati. 2. kesin sonuca ula ştıran: the decisive victory in that war o savaşı kesin sonuca ulaştıran zafer. 3. kararlı. z. 1. kesin olarak. 2. kararl ı bir biçimde. i. 1. kesinlik. 2. kararl ılık. i., den. güverte. f. donatmak, süslemek. şezlong. isk. deste. donatmak, süslemek. f. 1. hararetle söylemek/konu şmak. 2. (hitabet kurallarına göre) söylemek; resmi bir 2. demeç. 3. bildiri, deklarasyon. i. 1. ilan. şekilde söylemek. ikamet beyannamesi. f. 1. ilan etmek. 2. bildirmek, deklare etmek. iflas ilan etmek. -e savaş açmak/ilan etmek. i. 1. dilb. ad çekimi. 2. çökü ş, çökme. f. 1. aşağıya meyletmek. 2. azalmak, düşmek. 3. çökmek. 4. reddetmek, geri çevirmek. i. iniş, meyil. 5. dilb. çekmek. i. 1. meyil, ini ş. 2. azalma, düşüş; gerileme, f. debriyaj yapmak. f. (şifreyi) çözmek. f. 1. ayrıştırmak. 2. çürütmek; çürümek. i. 1. ayrışma. 2. bozulma. f. 1. süslemek, dekore etmek. 2. ni şan vermek. i. 1. süsleme, dekorasyon. 2. süs. 3. ni şan, madalya. s. süsleyici, süslü.

decorator decorous decorously decorum decoy decrease decree decrepit dedicate dedicated dedication deduce deduct deduction deductive reasoning deed deem de-emphasise de-emphasize deep deep in debt deep in thought deep sea deep trouble deepen deepfreeze deep-fry deep-rooted deep-seated deer def deface defamation defame default defeat defecate defect defective defector defence defend defendant defender defense defenseless defensive

i. dekoratör. s. görgü kurallar ına uygun. z. görgü kurallar ına uygun bir biçimde. i. adaba uygun olma, terbiyeli olma. i. tuzak yemi. f. 1. away from -den hile ile uzakla ştırmak; into -e hile ile çekmek. 2. dü şmek, küçülmek; azaltmak, düşürmek. i. azalma, düşüş. f. azalmak, tuza ğa düşürmek. i. 1. resmi emir. 2. karar. 3. kararname. f. 1. emretmek, buyurmak. 2. karar vermek. s. eskimiş, yıpranmış. f. 1. adamak, vakfetmek. 2. to -in ad ına sunmak, -e ithaf etmek. s. 1. ithaf olunmu ş. 2. adanmış. 3. kendini işine adamış. i. adama, ithaf. f. sonuç ç ıkarmak. f. çıkarmak, hesaptan düşmek. i. 1. sonuç ç ıkarma. 2. man. tümdengelim. 3. sonuç. 4. hesaptan düşme. 5. kesinti: tümdengelimli usavurma. i. 1. eylem, iş, fiil. 2. huk. senet, tapu senedi. f. to -e senetle devretmek. f. saymak, addetmek. f., İng., bak. de-emphasize. f. önemini azaltmak. s. 1. derin. 2. anla şılmaz. 3. şiddetli, ağır. 4. koyu (renk). 5. kalın, boğuk, pes (ses). z.ış. 1. derinlerine kadar; derinliklerine kadar: It sank deep borca batm into derin dü şünceye dalmış. derin deniz. vahim bir durum. f. 1. derinle şmek; derinleştirmek. 2. artırmak. 3. (rengi) koyulaştırmak. i. 1. dipfriz. 2. dondurup saklama. f. (deep.froze, deep.fro.zen) dondurup saklamak. f. bol yağda kızartmak. s. 1. kökleri derinlere inen (a ğaç/çalı). 2. köklü, kökleşmiş (âdet/inanç). s. 1. derin, derinden gelen; derinde olan. 2. köklü, kökle şmiş. i. (çoğ. deer) geyik; karaca. k ıs. defective, defendant, defense, deferred, defined, definite, definition. f. (bir şeyin yüzeyine) zarar vermek. i. karalama, kara çalma, lekeleme. f. karalamak, kara çalmak, lekelemek. i. 1. (bir yükümlülü ğü) yerine getirmeme. 2. bilg. varsayım. f. (bir yükümlülü ğü) yerine u ğratmak. i. bozgun, yenilgi. on their loan. Borçlarını f. yenmek, bozguna getirmemek: They defaulted f. büyük aptesini yapmak, d ışkılamak. i. kusur, noksan, eksiklik. s. 1. kusurlu, sakat, eksik, noksan. 2. dilb. baz ı çekim şekilleri olmayan. i. karşı tarafa kaçan kimse. i., İng., bak. defense. f. 1. savunmak. 2. from -den korumak. i., huk. davalı. i. savunucu, savunan; koruyucu. i. 1. savunma, korunma. 2. spor savunma, defans. s. savunmas ız, korunmasız. s. 1. savunmayla ilgili. 2. (hedef al ındığını zannederek) savunmaya geçen. 3. koruyucu. 4. spor defansif.

defensive alliance defer deference deferential deferment deferred defiance defiant deficiency deficient deficit defile define definite definite article definitely definition definitive deflate deflation deflect

savunma anla şması. f. (--red, --ring) 1. sonraya b ırakmak, ertelemek. 2. to -e boyun eğmek. i. riayet, (sayg ıdan kaynaklanan) itaat. s. riayetkâr; sayg ı ve itaat gösteren. i. erteleme. s. ertelenmiş. i. 1. meydan okuma. 2. kar şı koyma. s. 1. meydan okuyan. 2. kar şı koyan. i. eksiklik, noksanlık; yetersizlik. s. eksik, noksan; yetersiz. i. (bütçe, hesap v.b.´nde) aç ık; zarar. f. kirletmek, pisletmek, lekelemek, bozmak. f. 1. tanımlamak, tarif etmek. 2. belirlemek, sınırlamak, tayin etmek. s. 1. kesin. 2. belirli, belli. dilb. belirli tan ımlık: the. z. kesinlikle. i. 1. tanım, tarif. 2. tanımlama. s. kesin, son, tam. f. 1. havas ını/gazını boşaltmak, söndürmek; sönmek. 2. gururunu kırmak. 3.1. havas ını/gazını azaltmak. söndürme; sönme. 2. gururunu kırma. 3. i. ekon. para arzını boşaltma,

ekon. deflasyon. f. yönünü de ğiştirmek; başka yöne çevirmek; yönü değişmek. deflect s.o. from his/her purpose birini amac ından çevirmek. yönünü de ğiştirip -e çevirmek. deflect s.t. into f. biçimini bozmak, biçimsizle ştirmek. deform i. 1. biçimsizlik. 2. t ıb. biçim bozukluğu, bozunum. deformity defraud defray defrost deft defunct defy degenerate degenerate degradation degrade degrading degree dehumidifier dehumidify dehydrate dehydrated deify deign deity dejected dejection delay f. doland ırmak, elinden almak. f. ödemek; (giderleri) kar şılamak. f. buzlarını çözmek/eritmek; buzları çözülmek/erimek. s. becerikli, usta, marifetli. s. 1. ölü. 2. feshedilmi ş. f. meydan okumak, kar şı gelmek, karşı koymak. s. yoz, yozla şmış, soysuz, dejenere. f. yozlaşmak, soysuzlaşmak, bozulmak, dejenere olmak. i. 1. aşağılık bir durum; itibarsızlık. 2. aşağılaşma. 3. rütbeyi indirme. f. 1. alçak bir duruma dü şürmek. 2. rütbesini indirmek. s. alçaltıcı, onur kırıcı. i. 1. fiz., geom. derece. 2. derece, basamak, a şama, rütbe, mertebe. 3. diploma. i. nem gideren alet. f. nemini gidermek. f. 1. suyunu almak, kurutmak. 2. su kaybetmek. s. susuz, kurumu ş. f. tanrılaştırmak. f. tenezzül etmek. i. 1. tanrı, ilah. 2. tanrısal varlık. s. keyifsiz, morali bozuk; hüzünlü. i. keyifsizlik, moral bozuklu ğu; hüzün. f. 1. ertelemek, sonraya b ırakmak. 2. geciktirmek. 3. oyalanmak. i. gecikme, geç kalma.

delegate delegation delete deletion deliberate deliberate deliberately deliberation delicacy delicate delicately delicatessen delicious delight delightful delimit delineate delinquency delinquent delirious delirium deliver deliver the goods deliverance deliverer delivery delivery note delivery order delivery receipt delivery time deliveryman dell delta delude deluge delusion delusive deluxe delve demagogue demagogy demand demand deposit demean demeanor demeanour demented

i. (del´ıgît, del´ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil. f. (del´ıgeyt) 1. havale etmek, devretmek. yetki verme. i. 1. delegasyon. 2. 2. görevlendirmek. f. silmek, ç ıkarmak. i. 1. silme, ç ıkarma. 2. yazıdan çıkarılan parça. s. 1. kas ıtlı, maksatlı, önceden tasarlanmış. 2. temkinli, ölçülü, dikkatli. f. 1. düşünüp taşınmak, ölçünmek, tartmak. 2. görüşmek, müzakere etmek. z. kasten, mahsus, bile bile. i. 1. üzerinde dü şünme, düşünüp taşınma. 2. görüşme, müzakere. i. 1. incelik, kibarlık. 2. lezzetli şey. s. 1. kolaylıkla kırılabilen, kırılgan, nazik. 2. hassas (alet). 3. hassas (konu); nazik (durum). 4. ince (yapbüyük bir5. hafif (koku/tat). 6. hafif, z. 1. incelikle. 2. dikkatle, ihtiyatla, ı), narin. özenle. i. şarküteri, mezeci. s. lezzetli, leziz, nefis. f. 1. sevindirmek; sevinmek. 2. in -den zevk almak. i. 1. sevinç, zevk, keyif,ş, güzel; sevinç veren şey. s. ho haz. 2. zevkli. f. sınırlandırmak, tahdit etmek. f. 1. şeklini çizmek. 2. betimlemek. i. 1. (çocuklarda) suç i şleme. 2. borçların ödenmemesi. s. 1. suçlu, suç işleyen (çocuk). 2. ödenmemiş (hesap, vergi, borç v.b.). 3. borçlarını ödememiş. i. çocuk suçlu. s. 1. sayıklayan. 2. çılgına dönmüş. i. 1. sayıklama. 2. çılgınlık. f. 1. teslim etmek, b ırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. Mobilyayı yarın sabah teslim edecekler. 2. (gazete, k. dili istenilen şeyi yapmak. i. 1. kurtarma; kurtulu ş. 2. hüküm. i. 1. kurtar ıcı. 2. teslim eden kimse. 3. dağıtıcı. i. 1. teslim; da ğıtım. 2. doğurma; doğum. 3. konuşma tarzı. 4. beysbol topateslim beyan ı. tic. vuru ş, servis. tic. teslim emri. tic. teslim makbuzu. tic. siparişlerin teslim süresi. çoğ. de.liv.er.y.men (dîlîv´ırimen) i. satılan malı eve teslim eden kimse. i. küçük vadi, korulu vadi. i. delta, çatala ğız. f. aldatmak, yan ıltmak. i. 1. sel, tufan. 2. şiddetli yağmur. i. 1. aldanma, yan ılma. 2. ruhb. sabuklama. s. aldatıcı, yanıltıcı. s. lüks, ihtişamlı. f. into -i ara ştırmak. i. demagog, halkavc ısı. i. demagoji, halkavc ılığı. i. 1. istem, istek; talep. 2. tic., ekon. talep, ra ğbet. 3. huk. talep, hak iddia etme. f. 1. talep etmek, istemek. 2. gerektirmek. 3. huk. mahkemeye vadesiz mevduat. f. alçaltmak, küçültmek. i. davran ış, tavır. i., İng., bak. demeanor. s. deli, kaç ık, çılgın.

demerit demidemijohn demilitarise demilitarize demilitarized zone demise demobilisation demobilise demobilization demobilize democracy democrat democratic democratically demolish demolition demon demonstrate demonstration demonstrative demonstrative adjective demonstrative pronoun demonstrative pronoun demonstrator demoralise demoralize demote demotion demur demure den denatured alcohol denial denigrate denim denims Denmark denomination denominator denote denounce dense density dent dental dental floss

i. (okulda) ihtar, tembih. önek yarım, yarı. i. damacana. f., İng., bak. demilitarize. f. askerden ar ındırmak. askerden ar ındırılmış bölge. i. ölüm, vefat. i., İng., bak. demobilization. f., İng., bak. demobilize. i. seferberliğin bitmesi; terhis. f. terhis etmek. i. demokrasi, elerki. i. demokrat. s. demokratik, halkç ı. z. demokratik olarak. f. yıkmak. i. yıkma; yıkılma. i. 1. cin, kötü ruh, şeytan, iblis. 2. kötü kimse, iblis. 3. enerjik kimse. f. 1. kanıtlamak, ispat etmek: He has demonstrated his loyalty to the firm. Şirkete olan bağlılığını2. gösteri. 3. tanıtım gösterisi. i. 1. kanıtlama, ispat. kanıtladı. 2. göstererek tanıtmak: demonstrate a s. 1. kan ıtlayan, gösteren. 2. duygularını açığa vuran. dilb. işaret sıfatı. dilb. işaret zamiri. işaret zamiri. i. 1. göstererek tan ıtan kimse. 2. uygulama öğretmeni. 3. gösterici. f., İng., bak. demoralize. f. cesaretini k ırmak, moralini bozmak, yıldırmak. f. aşağı dereceye indirmek, rütbesini indirmek. i. indirme. f. (--red, --ring) kabul etmemek, itiraz etmek. i. s. 1. çekingen. 2. a ğırbaşlı, ciddi. i. 1. in, ma ğara. 2. k. dili tekke, yatak. 3. k. dili dinlenme odası, sığınak. mavi ispirto, kar ışık ispirto. i. 1. inkâr, yads ıma. 2. yalanlama. 3. ret. f. iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak. i. kot (kuma ş). i., çoğ. kot pantolon, cin; blucin. i. Danimarka. i. 1. ad, isim. 2. mezhep. 3. adland ırma. 4. değer/ölçü birimi. i. payda. f. göstermek, belirtmek. f. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurmak. 2. ihbar etmek. 3. (anla şmanın) kaldırılacağını anlaşılması s. 1. yoğun, kesif. 2. sık (orman, saç v.b.). 3.duyurmak. güç, ağır (yazı). 4.1. yoğunluk, kesafet. 2.5. foto. koyu (negatif). sıklık. 3. (yazıda) ağırlık. i. kalın kafalı, mankafa. (orman, saç v.b. için) 4.ufak çukur; çentik, çöküntü, girinti. f. çentmek; çökertmek. i. foto. koyuluk. s. 1. dişlerle ilgili. 2. dişçilikle ilgili. 3. dilb. dişsel. i. dişsel ünsüz. diş ipliği.

dental surgery dentist dentistry dentures denude denunciation deny deodorant deodorise deodorize depart department department store departure departure gate departure lounge departure terminal depend depend from Depend upon it. dependable dependence dependency depict depilate depilation depilatory deplete deplorable deplorably deplore deploy deployment deport deport o.s. deportation deportment depose deposit deposit account deposition depositor depository depot deprave depraved depravity

diş cerrahisi. i. diş hekimi, diş tabibi, dişçi. i. diş hekimliği, dişçilik. i. takma diş. f. soymak; ç ıplaklaştırmak, çıplak bırakmak. i. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurma. 2. ihbar. 3. (anla şmanın) ımak. 2. yalanlamak. 3. reddetmek. 4. -den yoksun f. 1. inkâr etmek, yads kaldırılacağını duyurma. bırakmak, esirgemek, vermemek. s., i. deodoran, koku giderici. f., İng., bak. deodorize. f. kokusunu gidermek. f. 1. ayrılmak, gitmek. 2. hareket etmek, kalkmak: At what time does the bus departman, bölüm, k ısım, şube,ıyor? 3.kol. 2. bakanlık, vekâlet. i. 1. depart? Otobüs saat kaçta kalk daire, ölmek, vefat etmek. 4. from büyük ma ğaza, bonmarşe. i. 1. gidiş, ayrılış, terk. 2. hareket etme, kalkış. 3. değişiklik, yenilik. 4. sapma, ayr ılma. 5. vazgeçme. çıkış kapısı. çıkış salonu. çıkış terminali. f. on/upon 1. -e güvenmek. 2. -e ba ğlı olmak: The number of people who will come depends on how many tickets we can sell. Geleceklerin say ısı -den sarkmak. Emin olunuz. s. güvenilir. i. 1. güven, güvenme. 2. ba ğlılık. 3. bağımlılık. i. 1. bağımlılık. 2. sömürge. 3. ek bina. f. 1. resmetmek, resmini çizmek. 2. betimlemek, anlatmak. f. tüyleri gidermek/dökmek. i. depilasyon, depilaj, tüyleri giderme/dökme; epilasyon. i. depilatuar, depilatif, tüy dökücü krem. s. depilatif, tüy giderici/dökücü. f. tüketmek, bitirmek. s. acınacak durumda, içler acısı. z. acınacak biçimde. f. 1. -e çok üzülmek, -den ac ı duymak. 2. -e yerinmek, -e yazıklanmak. f. 1. plana göre yerle ştirmek. 2. ask. yayılmak. i. 1. plana göre yerle ştirme. 2. ask. yayılma f. sınırdışı etmek. davranmak, hareket etmek. i. sınırdışı etme. i. davran ış, tavır. f. 1. tahttan indirmek. 2. görevden almak, azletmek. 3. yeminli ifade vermek. i. 1. emanet. 2. depozit, depozito; kaparo, pey akçesi: The salesman asked for hesab ı.million lira deposit. Sat ıcı otuz milyon lira depozit istedi. mevduat a thirty i. 1. tahttan indirme. 2. görevden alma. 3. yeminle yaz ılı ifade. 4. depozit olarak verme. 5.ıran kimse. i. mudi, para yat (tortu) b ırakma. i. depo, ardiye. i. 1. depo, ardiye. 2. istasyon; durak. 3. ask. depo. f. baştan çıkarmak, ahlakını bozmak. s. ahlak ı bozuk, baştan çıkmış. i. 1. ahlak bozuklu ğu. 2. doğru yoldan ayrılma.

deprecate depreciate depreciation depress depressed depression deprive dept depth depth of winter deputation deputise deputize deputy derail derailment derange deranged derangement derelict deride derision derisive derisory derivation derivative derive dermatitis dermatologist dermatology derogatory dervish descend descendant descendent descent describe description descriptive desecrate desecration desegregate desegregation desensitise desensitize desert desert

f. onaylamamak, protesto etmek. f. 1. fiyatını kırmak, değerini düşürmek. 2. ucuzlatmak; amortize etmek. i. 1. değerini düşürme; değeri düşme. 2. aşınma payı, amortisman. f. 1. -i bastırmak, -e basmak. 2. üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak. 3. kuvvetten dü şürmek, zayıflatmak. düşürülmüş. 3. durgun s. 1. morali bozuk, keyifsiz. 2. de ğeri 4. değerini/miktarını azaltmak. (piyasa/ekonomi). ğu, keyifsizlik. 2. piyasada durgunluk, ekonomik kriz. 3. i. 1. moral bozuklu ruhb. depresyon, b ırakmak, -den mahrum etmek, -den etmek: This work f. of -den yoksun çöküntü. 4. alçak bas ınç alanı. will department. k ıs. deprive us of our health. Bu i ş bizi sağlığımızdan edecek. i. 1. derinlik. 2. derin yer. k ış ortası, karakış. i. 1. temsilciler heyeti, delegasyon. 2. temsilci atama. f., İng., bak. deputize. f. 1. vekil olarak atamak. 2. for (bir kimsenin) yerini doldurmak. i. 1. vekil; yard ımcı, muavin. 2. polis. 3. milletvekili. f. (treni) raydan ç ıkarmak; (tren) raydan çıkmak. i. (treni) raydan ç ıkarma; (tren) raydan çıkma. f. 1. düzenini bozmak, altüst etmek, kar ıştırmak. 2. delirtmek. s. deli. i. 1. düzensizlik, kar ışıklık. 2. delilik. s. 1. terkedilmiş, sahipsiz. 2. kayıtsız, ilgisiz, ihmalkâr. f. alay etmek, alaya almak. i. alay, istihza. s. alaylı, alaycı. s. 1. alaylı, alaycı. 2. gülünç, kepaze, devede kulak gibi. i. 1. türetme. 2. köken, kaynak. i. türev. f. from 1. -den sa ğlamak, -den elde etmek, -den almak: He derives his income from his investments. Gelirini yat ırımlarından sağlıyor. He derives i., tıb. deri yangısı. i. dermatolog, deri hastal ıkları uzmanı, cildiyeci. i. dermatoloji, cildiye. s. küçültücü, küçük dü şürücü, aşağılayıcı. i. derviş. f. 1. inmek; (ku ş, uçak v.b.) alçalmak; (karanlık, sis v.b.) çökmek. 2. from intorun; of (birinin) soyundan gelen kimse. ırmak; -e sökün etmek, i. soyundan gelmek. 3. on/upon inip -e sald i., bak. descendant. i. 1. iniş; alçalma; çökme. 2. on/upon inip -e saldırma; -e sökün etme; bask ın. 3. soy. f. 1. tanımlamak, betimlemek, tarif etmek. 2. anlatmak. i. 1. tanımlama, betimleme, tarif. 2. cins, çeşit, tür. 3. eşkâl: The police were unable tobetimsel. description of the thief. Polis h ırsızın eşkâlini s. tanımlayıcı, obtain a f. (kutsal bir şeye) saygısızlık etmek. i. (kutsal bir şeye karşı) saygısızlık. f. ırk ayrımını kaldırmak. i. ırk ayrımının kaldırılması. f., İng., bak. desensitize. f. uyuşturmak. i. hak edilen şey, layık olunan şey. He got his deserts. Hak ettiğini buldu. i. çöl, sahra. s. 1. çorak, çöllük. 2. bo ş, ıssız.

desert deserter desertion deserve deservedly deserving deserving of praise design designate designation designer desirable desire desirous desist desk desktop desktop computer desktop publishing desolate desolate desolation despair despairingly desperate desperately desperation despicable despicably despise despite despondent despot despotic despotical despotism dessert dessert spoon destination destined destiny destitute destitution destroy destroyer destruction destructive

f. 1. terketmek, b ırakmak. 2. ask. askerlikten kaçmak. 3. kaçmak, firar etmek. i. asker kaça ğı. i. 1. terketme, terk. 2. askerlikten kaçma, firar. f. hak etmek, layık olmak. z. haklı olarak; hak ettiği gibi. s. of -i hak eden, -e layık. övülmeye layık. i. 1. tasar ım, dizayn, tasar çizim. 2. tasarlama. 3. plan, proje. 4. desen. 5. amaç, maksat, hedef. etmek, belirtmek. 2. adlandırmak, isimlendirmek. 3. f. 1. göstermek, işaret 6. entrika, komplo. f. 1. tasar ımını yapmak: Selda (to/for) -e atamak,atanma, tayin edilme. 2. ad, isim, unvan, s ıfat. -e tahsis i. 1. atama, tayin; -e tayin etmek. 4. for için ay ırmak, -e ayırmak, i. 1. tasar ımcı. 2. desinatör. 3. modelist, stilist. s. arzu edilen, istek uyand ıran, çekici, cazip. i. 1. arzu, istek. 2. rica, dilek. 3. şehvet. f. 1. arzu etmek, arzulamak, istemek. 2. rica etmek. s. istekli, arzu eden. f. from -den vazgeçmek, -i b ırakmak. i. 1. yazı masası. 2. sıra. 3. kürsü. 4. daire, şube, masa. From her desk the teacher could see the desks of all her students. Ö ğretmen i. masaüstü. masaüstü bilgisayar. masaüstü yayımcılık. s. 1. terkedilmiş, metruk; ıssız, tenha, boş. 2. harap, perişan. 3. kimsesiz, yalnız. f. harap etmek, perişan etmek. i. 1. haraplık, perişanlık. 2. kimsesizlik, yalnızlık. 3. keder. i. umutsuzluk, ümitsizlik. f. of -den umutsuz olmak, -den ümitsiz olmak. z. umutsuzca, ümitsizce. s. 1. umutsuz, ümitsiz. 2. her şeyi göze alabilen; gözü dönmüş. z. umutsuzca, ümitsizce. i. umutsuzluk, ümitsizlik. s. alçak, a şağılık, rezil. z. alçakça. f. küçümsemek, hor görmek, adam yerine koymamak. i. nefret, kin, garaz. edat -e kar şın, -e rağmen: He was generous despite his poverty. ümitsiz, ğuna karşın eli açıktı. s. umutsuz, Yoksullumeyus. i. despot, tiran. s. despotik, despotça. s., bak. despotic. i. despotluk, despotizm. i. (yemeğin sonunda yenen) tatlı, yemiş, soğukluk. tatlı kaşığı. i. 1. gidilecek yer. 2. var ış yeri. 3. hedef. s. i. talih, k ısmet, kader, alınyazısı, yazgı. s. 1. yoksul, muhtaç, fakir. 2. of -den yoksun. i. yoksulluk, fakirlik. f. yıkmak, harap etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak; öldürmek. i. 1. yok edici şey/kimse. 2. destroyer, muhrip. i. 1. yıkma, yok etme; yıkılma, yok olma. 2. yıkım. s. yıkıcı, zararlı.

desultory detach detachable detached detachment detail detailed detain detect detection detective detective story detector detention deter detergent deteriorate deterioration determinant determination determinative determine determined deterrence deterrent detest detestable dethrone detonate detour detract detriment detrimental deuce devaluation devalue devastate devastation develop developing developing country development developments deviate deviation device devil

s. 1. gelişigüzel, rasgele. 2. rabıtasız, bağlantısız. 3. amaçsız, gayesiz. f. ayırmak, çıkarmak, sökmek. s. ayrılabilir, çıkarılabilir, yerinden sökülebilir. s. 1. tarafs ız, yansız, objektif. 2. müstakil (ev). i. 1. ayırma, çıkarma, sökme. 2. ask. müfreze, müfrez birlik. 3. tarafsızlık, yansayrıntı, detay. 2. ayrıntılar, detaylar, tafsilat, teferruat. 3. ask. özel bir i. 1. ızlık, objektiflik. iş içinıntılı, detaylı. müfreze. s. ayr seçilmiş grup, f. 1. alıkoymak. 2. geciktirmek. 3. gözaltına almak. f. 1. sezmek, farketmek. 2. bulmak, ke şfetmek. i. bulma, ke şif. i. dedektif, hafiye. polisiye roman. i. dedektör, detektör, bulucu: mine detector may ın dedektörü/detektörü. i. 1. alıkoyma. 2. gecikme. 3. gözaltına alma. f. (--red, --ring) from -den vazgeçirmek, -den cayd ırmak. i. deterjan. f. kötüle şmek, kötüye gitmek, fenalaşmak, bozulmak. i. kötüleşme, kötüye gitme, fenalaşma, bozulma. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici etken. i. 1. azim, kararlılık. 2. belirleme, tayin; tespit, saptama. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici şey. f. 1. belirlemek, tayin etmek; tespit etmek, saptamak: We have not yet determined the ı. s. azimli, kararl price of that book. O kitab ın fiyatını henüz saptamadık. i. 1. cayd ırma. 2. caydırıcılık. s. caydırıcı. i. caydırıcı şey. f. nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek. s. nefret uyand ıran, iğrenç, tiksindirici. f. tahttan indirmek. f. patlamak, infilak etmek; patlatmak, infilak ettirmek. i. varyant (yol). f. varyanttan gitmek. f. from -i azaltmak, -e gölge dü şürmek. i. zarar, ziyan. s. zarar veren, zararlı, muzır. i. 1. isk. ikili. 2. (zarda) dü. 3. tenis beraberlik, berabere kalma. i., ekon. devalüasyon, de ğer düşürümü. f., ekon. devalüe etmek, de ğerini düşürmek. f. 1. harap etmek, mahvetmek, viraneye çevirmek. 2. peri şan etmek. i. 1. harap etme, mahvetme; harap olma, mahvolma. 2. peri şan olma. 3. yıkım, zarar. f. 1. geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian.

İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir fikri s. gelişmekte olan. gelişmekte olan ülke.
i. 1. geliştirme; gelişme, gelişim. 2. genişletme; genişleme. 3. (âdet) edinme. i. olaylar.4. (f ırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum. 5. kalkınma, f. sapmak, ayr ılmak. i. sapma, ayr ılma. i. 1. alet; ayg ıt. 2. plan, yol, yöntem. 3. hile, oyun. 4. arma, ongun. i. şeytan, iblis.

devil´s advocate devilish devil-may-care devilment devious devise devoid devolve devote devoted devotee devotion devotional devotions devour devout dew dewdrop dewy dexterity dexterous dextrous diabetes diabetic diabolic diabolical diagnose diagnosis diagonal diagram dial dial direct to dial tone dialect dialectics dialing tone dialog dialogue dialysis diameter diametrically diametrically opposite diamond diamond cutter diamond jubilee diaper diaphragm

tartışma olsun diye zayıf tarafı savunan kimse. s. şeytanca, şeytan gibi. s. kimseye ald ırmayan, pervasız. i. muzırlık, yaramazlık. s. 1. dola şık, dolambaçlı. 2. sinsi, hilekâr. 3. hileli. f. tasarlamak, planlamak, düzenlemek, tertiplemek. s. of -den yoksun, -den mahrum. f. on -e geçmek, -e kalmak, -e devrolmak. f. to -e adamak, -e vakfetmek; -e ay ırmak, -e hasretmek: He has devoted himself -e sad ık, -e poor. Kendini yoksullar ın seven. s. (to) 1.to serving theiçten bağlı. 2. -e düşkün; -i hizmetine adadı. He i. 1. düşkün, meraklı, tutkun. 2. dinine çok bağlı olan kimse, zahit. i. 1. sadakat, içten ba ğlılık. 2. adama, vakfetme; hasretme. s. ibadete özgü, ibadetle ilgili. i. k ısa bir ibadet. i. ibadet. f. 1. (yeme ği) silip süpürmek, bir çırpıda yiyip bitirmek; (avı) parçalayıp yutmak. 2. bir solukta okumak. 3. (bir samimi, içten, yürekten. s. 1. dindar, dini bütün, mütedeyyin. 2.duygu) (birini) yiyip bitirmek. 4. i. çiy, şebnem. i. çiy damlas ı. s. üzerine çiy dü şmüş, çiyle kaplı. i. el çabuklu ğu, beceri, ustalık. s. eli çabuk, eli uz, usta. s., bak. dexterous. i., tıb. şeker hastalığı, diyabet. s., tıb. diyabetik. i., tıb. şeker hastası. s. şeytani, şeytanca. s., bak. diabolic. f. teşhis etmek, tanılamak. i. teşhis, tanı. s. köşegenel. i. köşegen, diyagonal. i. 1. diyagram, grafik. 2. plan, şema. f. diyagram ile göstermek; diyagram ını çizmek. mine, kadran. f. (--ed/--led, --ing/--ling) (telefon i. 1. kadran. 2. (saatte) numarasaramak. -i direkt ını) çevirmek. (telefonda) çevir sesi. i. diyalekt, lehçe, a ğız. i. eytişim, diyalektik. İng. (telefonda) çevir sesi. i. diyalog. i., İng., bak. dialog. çoğ. di.al.y.ses (dayäl´ısiz) i., tıb. diyaliz. i. çap, kutur. z. 1. çap boyunca. 2. tamamen. taban tabana zıt. i. 1. elmas. 2. baklava biçimi. 3. isk. karo. 4. beysbol iç alan; oyun alan ı. elmastıraş. altm ışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü. i. çocuk bezi. f. çocuk bezini sarmak/de ğiştirmek. i. 1. anat. diyafram kas ı, diyafram. 2. zar, böleç. 3. diyafram.

diarrhea diary dice dicebox dicker dictate dictation dictator dictatorial dictatorship diction dictionary dictum did Did she hurt herself? Did you ever? Did your ears burn? didactic didn`t die die die away die down die of boredom die off die out diehard diet dietician dietitian differ difference difference of opinion different differential differentiate differently difficult difficulty diffidence diffident diffraction diffuse diffuse diffusion dig dig down

i. ishal, sürgün. i. 1. günce, günlük. 2. hat ıra defteri. i., çoğ. oyun zarları. f. 1. küp şeklinde doğramak. 2. zar atmak. i. zar atma kab ı. f. (with) (ile) pazarlık etmek. f. 1. dikte etmek, yazd ırmak. 2. emretmek. 3. zorla kabul ettirmek. 4. gerektirmek. emir. i. 1. dikte. 2. 5. belirlemek. i. diktatör. s. diktatörce, amirane. i. diktatörlük. i. 1. diksiyon, söyleyim. 2. sözcük seçimi, sözcükleri kullanma şekli. i. sözlük, lügat. çoğ. dic.ta (dîk´tı)/--s (dîk´tımz) i. 1. otoriter hüküm/söz. 2. özdeyiş, atasözü. 3. huk. mütalaa. f., bak. do. Bir yerini mi incitti? k. dili Allah Allah! Kulaklarınız çınladı mı? s. didaktik. k ıs. did not. f. (--d, dy.ing) 1. ölmek, vefat etmek. 2. (makine) birdenbire durmak, stop etmek. 3. matris. 2. (çoğ. dice) atmak, çok i. 1. kalıp, (ate ş) sönmek. 4. canoyun zarı. istemek: Altan is dying to (gürültü) yava ş yavaş kesilmek, (ses) azalmak. (rüzgâr/f ırtına/yağmur) hafiflemek; (ateş/yangın) sönmeye yüz tutmak; (alev) azalmak. sıkıntıdan patlamak. birer birer ölmek. yok olmak, ortadan kalkmak. i. inatla tutuculu ğunu sürdüren kimse. i. 1. diyet, rejim, perhiz. 2. beslenme biçimi. 3. yiyecek. f. perhiz yapmak, rejim yapmak. i., bak. dietitian. i. diyet uzman ı, diyetisyen. f. 1. from -den ba şka olmak, -e benzememek, -den farklı olmak, -den ayrılmak. 2. with ile aynı fikirde i. 1. ayrılık, fark. 2. anlaşmazlık.olmamak. fikir ayrılığı. s. 1. (from) farklı, başka, ayrı. 2. çeşitli, değişik. i. diferansiyel. f. 1. ayırmak, ayırt etmek. 2. farklılaşmak, farklı olmak. z. başka şekilde, başka türlü. s. 1. güç, zor. 2. geçimsiz. i. 1. güçlük, zorluk. 2. s ıkıntı, problem. make difficulties zorluk çıkarmak. i. çekinme, utangaçlık, çekingenlik. s. çekingen, utangaç, s ıkılgan. i., fiz. k ırınım, difraksiyon. s. 1. fiz. da ğınık, yayınık, difüzyona uğramış. 2. zaman zaman konu dışına çıkarak meseleyi uzun uzadıya anlatan. f. yaymak, da ğıtmak; yayılmak, dağılmak. i., fiz. yayınma, yayınım, difüzyon. f. (dug, --ging) 1. kazmak, bellemek. 2. kaz ı yapmak. 3. dürtmek. 4. argo beğenmek,cebine atmak, sökülmek, kendi paras1. (arkeolojik) kazı. 2. k. dili elini hoşlanmak. 5. argo -den anlamak. i. ını ödemek.

dig in dig one´s heels in dig out dig up digest digest digestion digestive digestive troubles digit digital digital computer digital computer dignified dignify dignitary dignity digress digression dike dilapidate dilapidated dilapidation dilate dilatory dilemma dilettante diligence diligent diligently dill dillydally dilute diluted dim dime dimension diminish diminishing returns diminutive dimmer dimple dimwit din dine dine out diner

1. ask. siper kazmak, avc ı çukuru kazmak. 2. (bir şeyi) kürekle toprağa kardili inat edip k. dili yemek yemeye başlamak, yumulmak: Dig in! Haydi k. ıştırmak. 3. hiç yapmamaya karar vermek. 1. arayıp çıkarmak. 2. (gömülmüş birini/bir şeyi) kürekleyerek çıkarmak. kazıp çıkarmak. i. 1. özet. 2. derleme. f. 1. sindirmek, hazmetmek; sindirilmek. 2. özümlemek, özümsemek: I´ve read the poem, but I haven´t yet digested it. Şiiri okudum fakat henüz i. sindirim, hazım. s. 1. sindirime ait, sindirim. 2. sindirimi kolayla ştıran. i. sindirimi kolaylaştıran ilaç.ğu, hazımsızlık. sindirim bozuklu i. 1. parmak. 2. s ıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam. s. dijital, sayısal. dijital bilgisayar. dijital bilgisayar. s. ağırbaşlı. f. 1. onurland ırmak, şeref vermek. 2. büyütmek, yüceltmek. i. rütbe/mevki sahibi, kodaman. i. 1. itibar, sayg ınlık. 2. vakar, asalet. f. konu d ışına çıkmak, konudan ayrılmak. i. 1. konudan ayr ılma. 2. konu dışı söz, arasöz. i. 1. hendek, suyolu, ark, kanal. 2. set, bent. 3. argo lezbiyen, sevici. f. harap etmek, tahrip etmek; harap olmak. s. harap, köhne, yıkık dökük, yıkkın, viran. i. harap olma. f. genişletmek, büyütmek; genişlemek, büyümek. s. 1. işi ağırdan alan, geciktiren. 2. ağır, yavaş. i. 1. man. ikilem, dilemma. 2. güç durum, ç ıkmaz, açmaz. i. hevesli, heveskâr, amatör. i. özenle ve sebat ederek çal ışma. s. özenle ve sebat ederek çal ışan (kimse); özenle ve sebat edilerek yapılan (iş). sebat ederek. z. özenle ve i., bot. dereotu, yabant ırak, Anethum graveolens. f., k. dili oyalanmak; karars ızlık yüzünden vakit kaybetmek; ıvır zıvırla vakit kaybetmek. katmak; hafifletmek. f. suland ırmak, su s. suland ırılmış, su katılmış. s. (--mer, --mest) 1. lo ş, donuk, sönük. 2. belirsiz. 3. bulanık. f. (--med, -ming) 1. ( ışığı) azaltmak; (ışık) azalmak. 2. söndürmek, azaltmak; i. on sent. i. 1. boyut. 2. ço ğ. ebat, boyutlar. f. azaltmak, eksiltmek, küçültmek; azalmak, eksilmek. ekon. azalan verim. s. küçücük, ufac ık, minicik. i., dilb. 1. küçültme. 2. küçültme eki. i., elek. dimmer, azalt ıcı. i. gamze. i., k. dili aptal, budala, al ık. i. gürültü, patırtı. f. 1. günün esas yeme ğini yemek. 2. akşam yemeği yemek. 3. ziyafet vermek. 4. yemeyemek. dining car vagonvermek. dining hall yemek dışarıda yemek ğe davet etmek, yemek restoran. salonu. dining room yemek vagon restoran. 3. vagon restorana benzer i. 1. yemek yiyen kimse. 2. odas ı. lokanta.

dingy dinner dinner jacket dinner party dinner service/set dinner table dinnertime dinnerware dinosaur dint dip dip into a book diphtheria diphthong diploma diplomacy diplomat diplomatic diplomatic corps diplomatic immunity diplomatic relations diplomatic service diplomatically dipper dipstick dire direct direct direct call direct current direct current direct dialing direct object direct object direct tax direction directions directive directly director directory dirge dirt dirt cheap dirt cheap dirt poor dirt road

s. 1. rengi atm ış, kirli. 2. karanlık, sönük. i. 1. günün esas yeme ği. 2. akşam yemeği. 3. ziyafet. smokin. yemekli davet. sofra tak ımı, yemek takımı. sofra. i. yemek vakti. i. yemek tak ımı. i. dinozor. i. f. (--ped, --ping) 1. bat ırmak, daldırmak, banmak; batmak, dalmak. 2. aşağıya doğru meyletmek. i. 1. dalma, batma. 2. ani iniş, çukur. bir kitab ı gözden geçirmek. i., tıb. difteri, kuşpalazı. i. ikili ünlü, diftong. i. diploma. i. 1. diplomasi. 2. ba şkalarıyla ilişkide ustalık. i. 1. diplomat. 2. ilişkilerinde ustalık gösteren kimse, diplomat. s. 1. diplomatik. 2. ba şkalarıyla ilişkide usta. kordiplomatik. diplomatik dokunulmazlık. diplomatik ilişkiler. dışişleri memurluğu, hariciyecilik. z. diplomatça, diplomatik bir şekilde. i. kepçe. i., oto. ya ğ çubuğu. s. 1. korkunç, deh şetli, müthiş. 2. acil. s. 1. direkt, do ğrudan, dolaysız. 2. açık, kesin. 3. toksözlü. z. doğrudan doğruya, doğruca, direkt. f. 1. yönetmek, idare etmek. 2. yöneltmek, çevirmek, do ğrultmak: The astronomer directed his telescope toward the Milky Way. Astronom otomatik/direkt konu şma. elek. do ğru akım. doğru akım. direkt arama. dilb. nesne, dolays ız tümleç, düz tümleç. dilb. nesne. dolaysız vergi. i. 1. yön, istikamet, taraf. 2. yönetim, idare. i. 1. talimat. 2. kullanma talimat ı. i. direktif, yönerge, talimat. z. 1. doğrudan, doğrudan doğruya. 2. hemen. i. 1. yönetici, müdür, direktör. 2. yönetmen, rejisör. i. 1. rehber. 2. bilg. rehber, dizin. i. ağıt, mersiye. i. kir, pislik; çamur; toz. k. dili çok ucuz, sudan ucuz. k. dili sudan ucuz, bedava. k. dili çok yoksul, çok fakir. toprak yol.

mürit. ortadan kaybolmak: My pen has f. (birini) (yanlış düşüncesinden) vazgeçirmek. sezmek. f. akma. z. s. elverişsiz. 1. görülebilir. hoşa gitmeyen. tediye etmek. 2. anla şmazlık. ödeme. dezavantajlı. güvenini kazanmak. (para) harcamak. 2.nedeni konusunda çelişiyor. 1. i. 1. i. anlayış. de şarj olma. hayal k ırıklığı. ters. ödenen para. 1. disk. mahzurlu. akmak. zararsız duruma getirmek. 1. sahtekârlık. zarar. dışarı verme. kirli. ret. farkedilebilir. felaket getiren. afet. i. çirkin. f.pipe is discharging sewage2. elek. sakat. inanmayış. iğrenç. farkına varmak. dezavantaj. 1. 2. gözden kaybolma. insanı pisleten iş. i. huysuz. i. pisletmek. sakatlık. havari. . into the river. 2. ateş borç ödemek. Pek çok orman yok oldu. yok olma. bela. gözden kaybolmak. diskcokey. Ona kötü kötü baktı. f. 3. That boşalma. f. boşalmak. maluliyet. f. f. sakatlamak. uyuşmazlık. karıştırmak. sak ınca. tatsız işler. i. i. hayal k ırıklığına uğramış. ıskartaya çıkarmak. uyuşmamak. onaylamama. i. tatsız.boşalma. feci halde. dökülmek: discharge cargo yükü boşaltmak. kirletmek. dağıtmak. diskaro. 3. f. (in) -e inanmamak. 1. the accident. bak. feci. 2. dağılmak. 2. -i onaylamamak. i. felaket. i. of -i do ğru bulmamak. tan ımamak. silahsızlanmak. kınama. ayırt etme. dökülme. 1. 1. f. silahs ızlandırmak. k. anlayışlı. uymamak. sak ıncalı. f. 2. s. kaybolmak. ümidi kırılmış. görmek. çıkarma. pis iş. ayırt etmek. -i kınamak. anlamak. (--red. akıtmak. elektrik akımını boşaltma. atmak. f. (para) da ğıtmak. f. f. 2. 1. dağıtmak. çömez. zeki. f. --ring) huk. O boru i. naho ş. akıtma. 1. s. mahzur. karışıklık. i. f. Raporlar kazan ın 2. 3. 3. çelişmek: The reports disagree on the cause of 1. inanmama. doğru bulmama. dili kötü bir bak ış: He gave her a dirty look. 4. i. 2. hayal k ırıklığına uğratmak. s. boşaltma. 2. aksi. seziş. pis. boşaltmak. yok olmak: Too many forests have disappeared. 2. (tarım makinelerinde) disk. yıkım. f. 1. i. diskli tırmık makinesi. çekişme. with -e s. düzenini bozmak. barodan ihraç etmek. 1. yetersizlik. f. hile. i. sert. silahs ızlanma. k. 1. dili 1. düzensizlik. s. afet bölgesi.dirty dirty look dirty work disability disable disabled disabuse disadvantage disadvantageous disagree disagreeable disagreement disappear disappearance disappoint disappointed disappointment disapproval disapprove disarm disarmament disarrange disarray disaster disaster area disastrous disastrously disavow disavowal disband disbar disbelief disbelieve disburse disbursement disc disc harrow disc jockey discard discern discernible discerning discernment discharge discharge discharge/pay a debt disciple s. reddetmek. 2. s. i. 2. 3.ortadan kaybolma.

ayırmak: He can´t discriminate good books from bad. tenzilat.1. çoğ. itibars ızlık. ihtiyari. s. görü şmek. güvensizlik. i. 5. f. i. from elek. gözden düşürmek. 2. diskotek. akortsuz. spor 1. İyi kitapları kötülerinden ayırt edemez. disk. f. hevesin k ırılması. sert amir. güzeli çirkinden ayırabilme yetisi. saygısızlık. İng. dili disko. itibardan düşürmek. f. hoşnutsuz.b. f. disko müziği. akortsuzluk. 2. yalanlamak.. from -den i. ağzından çıkana dikkat eden. disiplinle ilgili. ayırım. 2. f. uyuşmazlık. ayırt eden. s. i. ayıran. çok kesmek. f. s. ayırım -e karşı ayırım yapmak. fark gözetmek.. s. hoşnutsuzluk. ortaya çıkarmak.e ğme.ci (dîs´ay) i. f. 1. ciddi ve ayr ıntılı bir şekilde konuşmak/yazmak. 1. (from) -den f. ıskonto. i. disiplin yanl ısı. itaat.ırmak. i. müz. bak. f. f. bilim dalı. f. tartışmak. kabul etmemek. şaşırtmak. ifşa etmek: disclose a secret bir sırrı ifşa etmek. kesmek. z. 2. 1.sıkı. i. i. 1. 3. titiz. disiplin. cesaretsizlik. i. altüst etmek. ayırt etmek. fark. 3. 1. 2. sağduyu. zevk sahibi. cesaretini k ırmak. zevk. düzence. gözünü korkutmak. tekzip etmek. çelişme. bulgu. 1. ayrılık. 3. hor görmek. avutulamaz. rahatsız etmek. i. 2. hevesini kırmak. a ğzı şüpheye düşürmek. tartışma. isteğe bağlı. 1. keşfetmek. bulmak. ayrı tutmak. 1. fark gözetme. 2. ayrı.1. rahats ızlık. -den söz etmek. uyuşmazlık. 3. tutarsızlık. huzursuzluk. kabalık. açığa çıkarmak. f. zor beğenen. ayrım. talim. -i ele almak. i. küçük görmek. spor diskçi. (bono/senet) k 1. 2. ayırt etme.disciplinarian disciplinary discipline disclaim disclaimer disclose disclosure disco disco music discolor discolour discomfort disconcert disconnect disconsolate discontent discontented discontinue discord discordant discothèque discount discount discourage discouragement discourse discourse discourteous discourteously discourtesy discover discovery discredit discreet discrepancy discrete discretion discretionary discriminate discriminate against discriminating discrimination discus discus thrower discuss discussion disdain i. 1. buluş. aç ığa vurmak. (telefon. durdurmak. indirim yapmak. s. ortaya çıkarmak: çıkarılan şey. i.. 1. f. ortaya Our investigations have disclosed the i. vazgeçirmek. 1. keşif. . f. ağız sıkılığı. nutuk.. 1. kabaca. 2. nezaketsizlik. beğeni. 1. k. nezaketsiz. 2. 2.´ni)kederli. 2. 2. 2. tepeden bakmak. sıkıntı vermek. 2. reddetmek. 1. kaba. devam etmemek. yads ımak. ifşa. hesaptan düşmek. sıkıntı. fark. farklı. s ıkıdüzen: military discipline askeri disiplin. tedbirli. itimatsızlık. ciddi ve ayr ıntılı bir konuşma/yazı. 3. 2. lekelemek. meydana çıkarma.. şüphe. ıskonto etmek. disk atma. 2. i. sayg ısız. discolor. soldurmak. müz. aç ığa çıkarma. 3. güvenini sarsmak. yar ıda bırakmak. 1. indirim. i.etmek. vazgeçmek. uyumsuz. söylev. disiplin f. takdir yetkisi. yalanlama. farklılık. ayırmak. 2. hor görme. ile ba ğlantısını kesmek. s. anlaşmazlık. 2. görüşme. f. tekzip. s. cereyan.. meydana çıkarmak. 3. gaz v. i. tepeden bakma. i. küçük görme. s. --es (dîs´kısız)/dis. i. f. cezalandırma. rengini bozmak. ahenksiz. muh. 1. 3. s. mak. disiplin. i. boyun inkâr 4. ayırım yapma. 1. düzenini bozmak. sayg ısızca. denli. 2. s.

f. 1. 2. gözden dü şme. i. 1. i. 1. i. f. bezdirmek. i. dezenfekte etmek. gözden dü şme. biçimsizle ştirmek. tiksindirmek. i. müz. f. dishonor. i. serbest bırakmak. gözü açılma. giyim v. i. sayrılık. a ğırşak. 1. yansız.rezil etmek. fiz. yemek. hevesini kırmak.t. i. i. i. mirastan yoksun b ırakmak. i. ilgisini kesmek. çözülmek. 1. İng. up tabağa koymak. 2. cesaretini k ırmak. gözünü açmak. parçalanmak. güvenilmez. bir konuda hiçbir ç ıkarı olmayan (kimse). --ing/--ling) (saç. sayr ı. mirastan yoksunluk. i. i. teker. fiz. f. mikropsuzlandırmak. yüz k ızartıcı. f. gözünü açma.. bölmek. İng. itibardan düutanç verici. Kral tiksinti. dürüst olmayan. s.. bulaşık suyu. anat. vermek. f. i. f. f. f. olarak k ılık değiştirmek: The king disguised himself as a beggar. yüzkarası. gözünü açmak. bula şıkçı. 2.. şürmek. bir konuyla hiçbir ilgisi olmayan. f. mikroplardan ar ındırmak. saklamak: 2. f. aç ılmak. 2. gizlemek. 1.. rezil. 2. bozunma. 1. bezginlik. gözden düşürmek. açmak. iğrenme. s. 1. caydırmak. illet. 2. 2. f. 1. disdainful disease diseased disembark disenchant disenchantment disengage disengaged disentangle disfavor disfavour disfigure disgrace disgraceful disgruntled disguise disgust disgusting dish dish drainer/rack dish rack disharmony dishcloth dishearten dishevel disheveled dishful dishonest dishonesty dishonor dishonorable dishonour dishpan dishwasher dishwater disillusion disillusionment disincline disinfect disinfectant disinherit disinheritance disintegrate disintegration disinterested disk bir şey yapmaya tenezzül etmemek. i. 2. (bir şeyden/birinden) soğutmak. dezenfektan. ba ğlantısız. hayal k ırıklığı. alçaklık... spor. 1. 2. 2. f.. s. from -den kurtarmak. şerefini lekelemek. karaya ç ıkarmak/çıkmak. umudunu kırmak. bulaşık damlalığı. kurs.. bulaşık bezi. bölünmek. tarafs ız. biçimini bozmak. 2. f. 3. (askerleri) savaş alanından çekmek. damlalık. serbest.. hastalıklı. bak. s.´ni) darmada ğınık etmek. as . hasta. bozunum. 2. yalanc ı. i. s. i. out da ğıtmak. tabak dolusu. i. sahtekârlık. f. iğrenç. parçalama. dürüst olmayan. sahtekâr. . s. parçalamak. b ıktırmak.tan ınmamak için dilenci kılığına girdi.. itibardan düşme. yalancılık. bozunmak. disfavor. hastalık. bulaşık tası. yüzkaras ı. karmakarışık etmek. (--ed/--led. 1. salıvermek. uyumsuzluk. s. rezalet. çözmek. s. (seyyar) bulaşıklık.disdain to do s. bak. bilg. s. 2. 1. bulaşık makinesi. ba ğlantısını kesmek. s. canı sıkkın. alçak. bıkkınlık. f. tiksindirici.b. darmada ğınık. çirkinleştirmek. utanç kaynağı. 2. f. 1. hayal k ırıklığına uğratmak. 1. iğrendirmek. 1. ahenksizlik. karmakarışık. f. parçalanma. s. i. disk. çanak. i. hoşnutsuz. i. tabak.

i. vazgeçilebilir. evlatlıktan reddetmek. vermek. hıyanet. 1. 1. f. i. düzensiz. sadakatsizlik. 3. -i ekarte etmek. sadakatsiz. disk sürücü. kötülemek. mak. bak. s. yadsımak. s. 1. perişan etmek. verme. -i dinlememek. -e itaat etmemek.b. kavga çıkararak) başkalarının huzurunu kaçıran. 3. 1. 2. f.. z. bilg. diskcokey. i. 3. 1. çıkık. uzuvlar ı bedenden ayırmak. 2. ba şkaldırma. 2. eşitsizlik. i. parçalara ayırmak. dehşet. from headquarters. -den ho şlanmamak. 2. bozmak. -den hoşlanmama. f. i. i. f. Ba şbakan akl Prime Minister düşünmemek. bisiklet aklından çıkarma. 1. f. (telgraf/faks) çekme. altüst etmek. (hayvan. v. İng. 3. mesaj. 1. i. ciddiye almayı reddetme. i. tıb. bilg. serinkanlı. i. (bir dinin etkili oldu ğu) dönem. işten çıkarmak. i.. .´nden) inmek/indirmek. huk. (--led. 2. Karargâhtan bir mesaj ald ık. disk kazas ı. -e uymamak.disk brake disk crash disk drive disk jockey diskette dislike dislocate dislocation dislodge disloyal disloyalty dismal dismantle dismay dismember dismiss dismiss from one´s mind dismissal dismount disobedience disobedient disobediently disobey disorder disorderly disorderly conduct disorderly house disorganisation disorganise disorganization disorganize disorient disown disparage disparagement disparate disparity dispassionate dispassionately dispatch dispel dispensable dispensary dispensation dispense dispense with dispense with the need for disk freni. küçük dü şürme. s. s. 1. düzenini bozmak. apayrı. hastalık. asi. tarafs ızlıkla. gitmesine izin verme. kar ışıklık. --ling) da ğıtmak. 2. ihanet. 2. (ilaç) hazırlamak. f.. f. s. 2. disket.. kederli. -den vazgeçmek. itaatsizlik. f. zihnini karıştırmak. i. bozukluk. tarafs ız. 1. sakin. kötüleme. 2. yerinden etmek. 1. rapor: We have received a dispatch defetmek. bak. 2. parçalamak. eşyasını boşaltmak. dağıtma. itaatsiz. i. ne şesiz. s. farklı. İng. (birinin) yolunu şaşırtmak. 2. i. f. küçük dü şürmek. 1. altüst f. intizams ız. bilg. 1. 1. sökmek. vefas ızlık. 2. yansız. fark. huk. f.has dismissed two members of her cabinet. -i gereksiz k ılmak. i. tanımamak. düzensizlik. f. kargaşa. 1. soğukkanlı. f.. 2. hain. s. işten çıkarma. düzensizlik. itaatsizce. disorganize. f. (bağırıp çağırarak. 1. kasvetli. mafsaldan çıkarmak. kovmak. sönük. 3. kar ışıklık. yerinden atmak. tıb. f. genelev. i. yerinden ç ıkarmak. sevketme. başkalarının huzurunu kaçıran davranış.. disorganization. 2. dehşete düşürmek. uzuvlarını kesmek. itaatsizlik etmek. 5. karmakar ışık etmek. işten çıkarılma. gönderme. (davayı) reddetme. -i sevmemek. z. (kuraldışı bir şeyin yapılması için verilen) özel izin. sökmek. dispanser. 2. 1. zorunlu olmayan. vefas ız. görevden uzaklaştırmak: Theından çıkarmak. 2. 4. dağıtmak. f. 1. of/for -i sevmeme. gidermek. ç ıkarmak. karıştırmak. görevden almak.

tasarruf. spor diskalifiye etmek. huk. huzursuzluk. ne şretmek. f. endişe. f. 1. görüntülemek. altüst etmek. s. ayrılık. münakaşa. s. farklılık. hürmetsizlik. cesareti k ırık. s. i. saçmak. s. (gerçeği) gizlemek. 3. çürütmek. farklı. yaymak. (ceza olarak) yetkisini elinden alma. i. morali bozuk. 2. 1. dağıtma aracı/makinesi. kabul etmeyiş. endişe vermek. öfke. yerle ştirme. tatminsizlik. 2. memnuniyetsizlik. bir şeyden memnun olmamak. i. 1. bak ımsızlık. yerleştirme. yok etme. 2. değişik. 1. boş verme. i. hiçe sayma. f. f. i. i. gösterme. ayrı görüşte olan. bilg. doğruluğundan şüphe etmek. 2. f. soyunmak. yaymak. tartışma. dağılma. yerinden ç ıkarmak. 1. hoşnutsuzluk. resmi giysisini çıkarmak. bozulmas ına yol açmak. s.t. 2. f. -den ayrılmak. evinden ç ıkarmak. 1. s. yetkisini elinden almak. f. i. ayrımlı. be dissatisfied with s. tahliye etmek. 3. tartışmak. 3. travay. canını sıkmak. (ışınları) ayırmak. 4. f. adı kötüye çıkmış.b. i. 2. f. görüntüleme. i. i. elden ç ıkarma. 1. (zaman. gerçeği gizleme. parçalara ayırmak. 2. i. 3. (resmi giysisini) ç ıkarmak. fiz. ald ırmamak. kullan ıldıktan sonra atılabilen. i. tez. 1. 2. 2.ve mülküne el koymak. aksatan. muhalif. sergileme. orans ız. 2. karışıklığa/kargaşaya yol açan. zarar. kabalık. f. çöp öğütücü. inceden inceye incelemek. imha etmek. to -den farklı. yerini değiştirmek. 2. hazırlamak. boş vermek. f. yerini almak. 2. to ile orantılı olmayan. 2. 1. (gerçeği) gizlemek. satış. mal yoksun bırakmak. yerle ştirmek. 1. 1. dağılmak. gerçeği gizlemek. i. bölücü. münakaşa etmek. karşıt görüşlü. aksama. aksini kan ıtlamak. dağıtma. bilg. huk. 4. -den ayr ı görüşte olmak. imha etme. para v. kullanım. 1. saygısızlık. dağıtma. s. aksatmak. f.dispenser dispersal disperse dispirited displace display displease displeased displeasure disposable disposal disposal unit dispose dispose of disposition dispossess disproportionate disprove dispute disqualification disqualify disquiet disregard disrepair disreputable disrepute disrespect disrespectful disrobe disrupt disruption disruptive dissatisfaction dissatisfy dissect dissemble disseminate dissension dissent dissenter dissertation disservice dissident dissimilar dissimilarity dissimulate dissimulation i. satma. elden çıkarma. ayrı görüşte olan kimse. yok etmek. huzurunu kaçırmak. f. önemsememe. tatmin edememek. ihtilaf. hiçe saymak. i. . i. f. s. 1. 2. 1. i. 3. i. sinirlendirmek. ayrı görüşte olan kimse. (toplantının) kesilmesine yol açmak. memnun etmemek. diskalifiye olma. işleri aksatan. 1. 2. ho şnut etmemek. 2. gerçeği gizlemek. dağıtmak. rahats bırakmak. 1. i. spor diskalifiye etme. -i kabul etmemek. 2. (belirli bir düzene göre) yerle ştirmek. 1. f. dağıtıcı. 2. i. f. f. ho şnutsuzluk. yarad ılış. (ceza olarak) yarışdışıız etmek. f. 1. from 1. göstermek. muhalif. 2. i. birliği bozan. saygısız. önemsememek. s. anlaşmazlık. f. hoşnutsuz. tabiat.´ni) (belirli bir biçimde) harcamak. 1. yerleştirme düzeni. i. gösteri ş. satmak. i. 4. kesilme. dağıtan kimse. ziyan. sergilemek. elden verme. 2. mizaç. ald ırmazlık.

3. savcı. biçimini saptırmak. mesafe. 1. çözmek. 2. ac ı. zamanla kaybolmak. dağıtıcı. i. güvensiz. f. fark. şişirmek. uzak yer. 2. from dissolute dissolve dissonance dissonant dissuade distance distant distant relative distaste distasteful distemper distemper distend distil distill distillation distilled distillery distinct distinction distinctive distinguish distinguish o. çok s. altüst etmek. israf etmek. çarpıtma. 2. erimek.. s. paye.. i. ahenksizlik. ayrı. ahenksiz. çarpıtmak. da ğıtan şey. s. uzaklık. saptırma. i. sefih. i. kireç boya. bulaşıcı bir köpek hastalığı. 1. dağıtma. dikkatini başka yöne i. farklı. 2. dağılmak. başka. f. endişelendirmek. 1. açık. i. israf. soğuk. eritmek. 1. üzmek. distill. farklı. ayırt etme.s. karıştırmak. . mahalle. ayırmak. oyalayıcı dönmüş. f. f. me (-den dolay endidikkati with -den dolayı deliyeşey. s. tehlikeli bir durum. ı) dikkati dağılmış. 2. 2. s. şaşkına dönmüş. İng. güvenmemek. itimatsız. distinguished distort distortion distract distracted distraction distraught distress distressing distribute distribution distributor district district attorney distrust distrustful disturb disturbance disturbed f. resmiyet. dam ıtma. dikkatini Beni (by)şgul etme. from -den cayd ırmak. geride bırakmak. i. 1. 1. f. mesafeli (kimse). i. belli. -den ayrılmak. şişmek. 2. 2. 4. i. 2. itimats ızlık. 1. dağıtmak. uyumsuzluk. bayi. huzursuzluk. zor bir durum. s. dağıtım. ayırt etmek. endişelendirmek. başkalarına güvenmeyen. dağılma. 2. f. kargaşa. gerçek anlam ından bozma. imbikten çekilmek. ara. 2. 3. 2. 2. 3. sivrilmek. çapkın. 4. (ruhen/aklen) dengesiz. dağıtılmış. s. 2. 4. başka anlam vermek. hoşlanmama. kireç boya sürmek. 1.s. 1. uzak akraba. kendine özgü. 1. biçimini bozmak. (with) (-den dolayı) çılgına dönmüş. i. endişe. da ğıtmak. oto.dissipate dissipated dissipation dissociate dissociate o. 1. şeli. i. f. ırak (yer/zaman). f. bölge. ba şka yöne çekmek. f. güzide. 2. ac ıklı. seçkin. dam ıtık içki fabrikası. israf edilmiş. karışıklık. üstünlük. güvensizlik. s. sefahat. badanalamak. i. rahats ızlık. son vermek. -den vazgeçirmek. 2. 2. dikkatini dağıtmak: Don´t distract me. i. uzak. 2. akortsuz. 1. f. kolaylıkla ayırt edilebilen. f. gerçek anlamından i. 1. s. bak. üzücü. s. 1. nahoş. rahats ız etmek. ahlaks ız. i. i. dikkatini da ğıtma. 1. uzak. üzüntü. m ıntıka. sivrilmi ş. damıtılmış. f. i. 1. 1. 3. (yüzünü) çarp ıtma. distribütör. mesafe. çok endişeli. 3. 1. beğenmeme. f. 2. yok olmak. yaymak. 3. dağıtmak. f. uyumsuz. (yüzünü) çarp ıtmak. s. f. s. eğlence. s. itimat etmemek. hoşa gitmeyen. dam ıtmak. imbikten çekmek. çekme. 1. sefih. huzurunu kaçırmak. ayırmak. dam ıtık. feshetmek. tats ız. badana. s. dağılım.

1. bölme işareti. (bir kimseye. boşama. becermek. bölünme. saptırma. 7. sersemlik. departman. 1. oyalayıcı şey. 5. diving board atlama tahtas ı. denden. f. dikkatini ba şka yöne çekmek. f. i. 1. sezmek. 2. deoxyribonucleic acid DNA. dal ış. 1. 3. farklı. 2. f. bölücü. çeşitlendirmek. 2. kopukluk. ark. sersemletici. 2. k ıs. 2. sapt -den yoksun b ırakmak. hendek. bölmek. i. bir yemeğin hakkından gelmek. mat. kehanette bulunmak. şka yöne çeken. 8. çeşitli. f. tanrısallık. ifşa etmek. bölünmü ş. (did. dört k ısma ayırmak. uzaklaşma. bitirmek. birbirinden uzaklaşmak. 3. etmek. 3. mat. bölme. 6. i. bak. s. f. kullanılmama. İng. s. şaşırtmaca. ilahiyat. farklılık. durumu kötü olmak. s. bölüm.b. 2. hissetmek. çeşit çeşit. taksim. Tanrıbilim. sedir. dalmak. i.´ne) zarar vermek. dili batakhane. among -e da ğıtmak. dikkatini dağıtmak. oyalamak. dikkati ba 3. sersem. boşanmış kadın. i. 2. i.ilahiyat fakültesi. dikkati başka yöne çeken şey. i. 2. baş döndürücü. of ırmak. denden işareti. i. 2. (--d/dove. ayrılma. boşamak. 4. boşanma. baş dönmesi. 3. çeşitlilik. 3. kâr payı. işbölümü. boşanmak. i. pike. ayrı. şaşkın. ülkeye v. teoloji. ayrılmak. -e dağıtmak. 2. 2. ilah. yanıltmaca. 1. farklı. başarmak. i. çevirmek. s. dörde bölmek. 1. i. k. tanrıça. k ısım. bölme. pergel. 2. i. suya dalmak. s. tanrısal. 1. ilahi. mat. i. s. eğlendirmek. ikiye bölmek. hav. ilahe. -i ortadan kaldırmak. divan. ba şa çıkmak. ayrılma. tıb. f. 3. yapmak. divan. papaz. mat. implantasyon yapmak. 2. eğlence. ayrılık. hazırlamak. 1. tramplen. ayrılık.. i. . bölünmek. bölünebilir.disunity disuse ditch ditto divan dive diver diverge divergence divergency divergent diverse diversify diversion diversionary diversity divert divest divide divide down the middle divide into quarters divide up among divided dividend dividers divine divinity divinity school divisible division division of labor division sign divisive divisor divorce divorcé divorcée divulge dizziness dizzy DNA do do a food justice do an implant do away with do badly do disservice to i. 1. yetmek. bölüm. 1. şiir divan. divergence. 4. 2. s. boşanmış erkek.dalgıç. tanrı. ayırmak. bölünen. f. 1. 4. ayrılmak. -i yok etmek. kanal. davranmak. hav. Hrist. f. ilahilik. tamamlamak. 2. i. i. varyant (yol). 9. büyük meclis. taksim etmek. 1. 1. i. 2. -i öldürmek. i. --ne) 1.. f. i. s. bölen. pike yapmak. açığa vurmak. başı dönen. gözü kararmış. kullanılmazlık. --d) f. i. -i ortadan kald ırmak.. i. 1. 1. seksiyon.

t. 1. 2. (kötü birtat vermek. behind one´s back do s. temizlik çalıyor. dili ba şkalarına pek aldırış etmeden kendi seçtiği bir yolda gitmek. birinin haberi olmadan bir şey yapmak. f. (kuyru ğunu) kısaltmak. onarmak. suç/günah i şlemek. dili (birine) çok misin? If çok iyi gelmek. (daha kolay bir çözüm varken) bir şeyi zor bir şekilde yapmak. elinden geleni yapmak. dok. elinden geleni yapmak. birine gurur vermek. . birinin hakk ını vermek. 3. doktor. İng. k. Dün geceki konserde her zamanki performans ını k. dili 1. görevini yerine getirmek./s. What are we going to do with you? Seninle nasıl baş -siz idare ş etmek: kötülük etmek/yapmak. -i yapmak: What have you done with my book? Kitab ımı ne yaptın? 2. argo öldürmek.o. uysal. adil bir şekilde davranmak.t. havuz. a favor do s. birine haks ızlık etmek. dili süslenmek.o. doktora sahibi. 2. kesmek. -e şeref kazandırmak. bir günah ı bağışlatmak için papazın önerdiği kefareti yerine getirmek. proud do s. saçlarını düzeltmek. elinden geleni yapmak. you don´t have the money to buy a parrot.o. do s. 2. up do one´s best do one´s best do one´s damnedest do one´s duty do one´s hair do one´s own thing do one´s shopping do one´s stuff do one´s utmost do over again do penance do s. havuza girmek. good do s. dili birine kötülük etmek. k. tabip. yumu şak başlı. k.o. birine hakça davranmak. s. 1. k. 2. dili marifetini göstermek. biri/bir şey olmadan idare etmek/yapmak: Can you do without meat? Et yemeden yapabilir yaramak. 2.o. birini çok iyi a ğırlamak. 1. i. dili birine kahpelik etmek. unbeknown to s. tamir etmek. a dirt do s. birine kalle şlik etmek. r ıhtım. bir şeyi gizlice yapmak. tedavi etmek. birinden gizli yapmak. saçını yapmak. birine iyi gelmek. k. yeni baştan yapmak. çok yardımı dokunmak. 2. iskele. elinden geleni yapmak. Hiç tecrübeniz var m ı? onsuz yapabilmek. doktor.o. 2. i. bulaşık/bulaşıkları yıkamak. k. justice do o. ğiştirmek.t. Piyanoyu duyarak yapmak. alışverişini yapmak. to (bir şeyi) gerektiği gibi yapmak: Thatperformans ı göstermek: Heto the valley´s beauty.s. (biriyle) baetmek. 1. 1. i. bir şeyi duyarak yapmak: He plays the piano with feeling. havuza çekmek.o. süslenip püslenmek. do/work wonders for docile dock dock dockyard doctor doctor up doctor´s degree -i şereflendirmek. rıhtıma yanaşmak. f. gemi havuzu. dirt do s. 1. 3. halim selim. durumu iyi olmak. 1.t.o. the hard way do s. tersane. O tablo her zamanki painting doesn´t do justice didn´t do himself justice in the concert last night.t. (ücretten) kesmek.o. -i bozmak. adalet dağıtmak. an injustice do s. in secret do s.do honor to do in do justice do o.t. hekim. justice do s. (with) (yeme ğe) (bir şey katarak) amaçla) de doktora. with feeling do the cleaning do the washing-up do violence to do well do with do without do wrong do yeoman service Do you have any practical experience? do/go without do/go without s. birine bir iyilik etmek/yapmak. sanık yeri.s. çok yard ım etmek. huk. f.

nüfuz bölgesi.. ac ılı. kıran kırana rekabet edilen. i. geyik. ç. evcil hayvan. i. evcil hayvan. kesatlık. it. (bir iste ğin üstüne düşerek) (birini) rahat bırakmamak. (kötütasmas ı. yunusbalığı. mankafa. 1. aile içi. dokümanter. yurtiçi. ev ile ilgili. doggy. bir yana kaç ıp -den kurtulmak. sayfa kö şelerini kıvırmak/buruşturmak. i. ilgi alanı: It´s not in my domain. belgesel.o. O benim alan ım dışında. çoğ. s. tav şan v. i. i. iç. s. i. 2. 3. . k. kaçamak f. yurtiçi uçu ş. s. i. f. 3. inak. ahmak. k. tic. i. sayfa kö şeleri kıvrık/buruşuk. f. dogmatik. belgeleme. i. 2. birinin kendi ba şına yapabileceği/monte edebileceği (şey). yunus. 3. 2. do fiilinin geniş zamandaki üçüncü şahıs tekil şekli: He does good work. 2. i. f. işsizlik kısımları. bitkin. s. İyi iş yapar. budala. does not. i. doktora. inakç ılık. dokümanter. durgunluk. hüzünlü. hayvanların dişisi. aile ile ilgili. i. s. birini süsleyip püslemek. eşleksel durgunluk alanı. direngen.doctorate doctrine document documental documentary documentary film documentation dodge doe does Does he dare do it? doesn`t dog dog dog collar dog-ear dog-eared dog-eat-dog dogged doggie doggy dogma dogmatic dogmatism dog-tired doily doings do-it-yourself do-it-yourself store do-it-yourselfer doldrums dole doleful doll doll o. dogmatizm. 4. dokümanter film. 2. doktrin. i. --ging) 1. 2. out dağıtmak.s. 1. iki tekerlekli yük ta şıyıcısı. tekerlekli kriko. i. s. bak. hizmetçi. 1. belgelemek. i. k ıran kırana rekabet. i. 2.. kurnazlıkla/hileyle atlatmak. giyinip ku şanmak. dogma. i. 1. up doll s. bir yana kaçma. belgesel. keçi. dili köpek. s. dantel/işlemeli altlık. işler. oyuncak bebek. bir yana kaçmak. köpek. belgesel. belgesel film. dili havhav. f. evcil. inatç ı. i. nüfuz alan ı. s. up dollar dolly dolphin dolt domain dome domed domestic domestic animal domestic animal domestic flight i. bebek. doküman. 3. inaksal. i. dili yavru köpek. ho şaf gibi. i. bilgi alanı. kederli. k. 3.peşini bırakmamak. O işi yapmaya cesareti var mı? k ıs. tamir/yap ı işlerini kendi yapan kimse. köpek bir şey) f. i. i. evcimen. okyanusların ekvator dolaylarındaki durgun veya az rüzgârlı yardımı. kubbeli. 1. ehli hayvan. 2. i. s. kubbe. belge. (--ged. dili çok yorgun. kurnazl ıkla/hileyle atlatma. 1. süslenip püslenmek. f. tamir/yap ı işlerini kendi başına yapmak isteyenlere göre malzeme ve alet satılan dükkân. den. öğreti. s.. s. dik kafalı. kukla. dolar.b. i. 1. i.

çoğ. do.. Don´t you have any manners? donate donation done done in done through done to a turn done to a turn Done! donkey donor doom doomsday door door salesman door service doorbell doorkeeper doorknob doorman doormat doorstep iç hatlar. i. ba şat. evcille ştirmek. i. hibe etmek. 1. mesken. i. k ıyamet günü. egemen. bitkin. ikametgâh. Dominik Cumhuriyeti vatandadominyon. hâkimiyet. paspas. hükmetmek. Sende hiç terbiye yok mu? f. Dominikli. kapı tokmağı. 2. 1. ba şatlık. egemenlik./Zahmete girmeyin. 2. iyi pişmiş. yerli sanayi. Tamam!/Oldu!/Kabul! i. 2. f. . i. i. ev ev dola şarak satış yapan satıcı. Orada ya ğmurun altında durma! Zahmet etmeyin. i. konut. iç ticaret. bağışlama. f. 2. i. dominant. doorman. iç politika. i. bak. Dominikli. şı. door. k ıvamında pişmiş. dili çok yorgun. hükmetme. verici. Don´t mention it. 1. despotça hükmetmek.domestic flights domestic industries domestic market domestic politics domestic trade domesticate domicile dominance dominant dominate domination domineer domineering Dominican dominion dominoes don`t Don´t bother! Don´t look a gift horse in the mouth. i. biyol.. iç pazar. kapıdan kapıya servis. 1. hibe. 2. bağışçı. f. tıb. 2. tamamlanm ış. bağışlamak. (bir yere) hâkim olmak. kapı. i. egemenlik. dor´mın) i. otoriter. s. k ıs. do not. Dominik. Don´t stand out there in the wet! Don´t trouble yourself. hâkim./Şansını zorlama. hükmeden. bak. 2. i. kapı zili.men (dor´men. domino oyunu. Zahmet etmeyin! Bahşiş atın dişine bakılmaz. biyol. kapıcı. bağış. 1. Don´t push your luck. Don´t move a muscle! Don´t overestimate his abilities. k. 2. i. i. i. f. Dominik Cumhuriyeti´ne özgü. egemen olmak. korkunç son. iyi pişmiş (et). hâkimiyet. eşik. Bir şey değil. eşek. 1. üstünlük. hâkimiyet. tam karar ında pişmiş. i. hâkim olmak. bitmiş. f. (talihin belirlediği) kötü son. hâkim durumda olmak. tepeden bakmak. 1. s. Şansına fazla güvenme./Estağfurullah. i. Kıpırdama!/Kımıldama! Yeteneklerini abartma. s. 1. s.

2. argo bilgi. 1. yo ğunluk. -in dublörlü ğünü yapmak. doz. benzer. i. 1.. f. . 2. çifte kontrol yapmak.. kapı tamponu. uyuşturucu madde. puan. çift camlı. k. kruvaze (ceket). çifte söz. uykuda. ikiz: Ayşe so resembles her mother that she could be her double. s. spor üst üste yap ılan iki karşılaşma. 1.. benek. ayn ı suç için ikinci defa yargılanma. 1. makine ya ğı. e ş. doland ırıcı.. bilg. i. on/upon -in üstüne titremek. iki misli. yatakhane. Ay şe annesine o kadar benziyor ki f. budala. (--ted. 2. f. i. 2. evrak dosyas ı. giriş. muh. 2. iki taraflı zatürree. bunaklık. 2. 1. çifte standart. uyu şuk. iki katına çıkarmak. i. i. nokta. bilg. benmari. 1. dili yatakhane. huk. argo 1. aynı. dozaj. iki büklüm etmek. narkotik. 2. iki taraf ı keskin. bunamak. double entendre iki tarafa çekilebilecek söz. iki katlı otobüs. s. -e çok dü şkün olmak. 1. cansız. ranza. iki katlı tencere. s. lastikli söz. s. iki kişilik karyola/yatak. ikircil bilg. 1. uyu s. 1. iki misli yapmak.. çift. kapıdan kapıya. f. kaz ık atmak. fare dü ğmesine iki kez basmak. nokta.doorstop door-to-door doorway dope dopey dorm dormant dormer dormer window dormitory dosage dose dossier dot dot the i´s and cross the t´s dotage dotard dote dotted line double double double back double bed double boiler double boiler double chin double density double entry double feature double for double header double jeopardy double pneumonia double room double standard double up double-breasted double-check double-click double-cross double-dealer double-decker double-density double-edged double-edged compliment double-faced double-glazed i. i. iki yüzlü. i. i. aynı yoldan geri katlamak. çift kayıt iki film birden. --ting) noktalamak. (otelde) çift yataklı oda. iki kat. benmari. eğilmek. ev ev dola şarak yapılan. 2. iğneli kompliman.sistemi. 2. k. argo kazık atma. 1. ahmak. dili en ufak ayr ıntıların üzerinde titizlikle durmak. ikiyüzlü. ko ğuş. i. 2. 2. i. bir belgenin imza yeri. s. argo sözünden dönerek aldatmak. tekrar kontrol etmek. f. with ile aynı odayı paylaşmak. öğrenci yurdu. Gerdan ı çıkmaya başladı. bunak. i. 3. şturucu etkisinde. 2. (insanda) gerdan: She´s developing a double chin. 3. iki ile çarpmak. çifte yo ğunluklu. 4. çatı penceresi.. i. i. s. sahtekâr. kapı aralığı. ikiye dönmek. argo budala. i. iki tarafl ı (kumaş). iki büklüm olmak. f. i. 1. s. iki misli olmak. hem lehte hem aleyhte olan.

mang ır. tam. s. çarşı. h ızlı. tenis çiftler. ilk ödeme. bilg. alt kata. uygulanabilir. kaparo. 2. karanlık. kuşku.. z. ters. 1. s. akış aşağı. kuşku uyandıran. z. downward. i. şehrin merkezi. dive. şırınga etmek. aşağıya. muhakkak. 1. perişan bir durumda. 2. rüzgârla birlikte. hamur. i. 1. 1. alt kat. f. hamur gibi. şüpheli durum. rüzgâr yönüne.. s. kuşkulanmak. 1. aşağı kat.. i. belirsiz. sava ş aleyhtarı. 2. 2. sağanak. f. s. şüphelenmek. ince ku ş tüyü. büsbütün: He´s olan. talihsiz. geçme. 3. . s. 1. düşüş. 2.. haşin. pol. his integrity. barışçı. aşağı katta. i. i. z.double-glazed window double-quick doubles double-space doubt doubt s. f. ayaklar alt ında çiğnenmiş. z. 2. asık yüzlü. . drahoma. aşağıda. inişli. aşağıya. 1. hayatta yenilgiye u aşağısına doğru. 2. kuşkulu. (yağmur) boşanma. derecesini indirmek.. s.o. 1. çarşıya. şehrin merkezinde olan. f. 2.ıntı aşağı. kesinlikle. hırpani. şırınga. karamsar. alt katta z. bezgin. 2. aç ıksözlü. çöküş. dürüst. 3. i. aşağıya yönelmiş. indirmek.. yağda kızarmış şekerli çörek. barış yanlısı. 1. kuşkulandıran. aksi. cesareti k ırılmış. Dürüstlüğünden kuşku birinin dediklerinden şüphe I doubt s. f. Son ana kadar çalıştılar. yonda. i. bak. pejmürde. kata. i. şüphe etmek:etmek.. ezilmiş. 1. z. edat -in aşağısında: down the mountain da ğınğramış. i. f. haksızlığa uğramış. gerçekçi. çarşı tarafında. aşağı3.. kuşkulu. şüphesiz. f. üzgün. üzgün. bak.! downcast downfall downgrade downhearted downhill download download downpour downright downstairs downstream down-to-earth downtown downtrod downtrodden downward downwards downwind dowry çift camlı pencere. talihsiz. s. kuşku duymak. tıb. ak aşağıdaki. s.. düpedüz: a downright insult düpedüz bir hakaret. sözünü esirgemeyen. 1. z. dili üzüntülü. z. tamamen. hızlı yürümek. bahts ız. i. morali bozuk. alaşağı etmek. hızlı yürüyüş. aşağı. aşağıda. alt katta. şüpheli. 1. 2. bitkin. aşağıya. f. f. 1. bak. güneye doğru. şüphe. kuşku duyan. 1. pey akçesi. alçaltmak.. çökme. yıkılış. i. kumru. 2. meyilli. gerçekle ştirilebilir. (İnternet üzerinden bilgisayara program) yüklemek. (daktiloda/bilgisayarda) çift aral ıkla yazmak. s. i. perişan kılıklı. z. s. kuşkusuz. z. hayal k ırıklığına uğramış.´s word doubtful doubtless douche dough doughnut doughy dour dove dove dowel down down down and out down at the heel down at the heels down in the mouth down in the mouth/dumps down on his luck down on one´s luck down payment down to the wire Down with . downtrodden. aşağı indirmek. aç ık. 1. morali bozuk. argo para. k. herhalde. dili son ana kadar: They worked right down to the wire. çok çabuk. 2. beyaz güvercin. i. k.! Kahrolsun s. yokuş aşağı. a ğaç çivi. aşağı doğru. çeyiz. i. s.

bulaşık damlalığı. drama. f..men (dräfts´mîn) i. çekim. buldozer. çoğ. çekme. İng. i. f. oluk. eli boş dönmek. 2. (drew. 2. i. f. dramatize. İng. olaylar dizisi. 3. i. yavaş yavaş öne geçmek. akmak. kura. suyunu çekmek. lağım i. kestirmek. --best) 1. tiyatro ile ilgili. k. uyuklama. büyük k ızböceği. hafif uyku. perde. tiyatro sanatı. çizim tahtas ı. dramatik. çarp ıcı biçimde. suyunu döşemi. 4. Yemek tepsisini taba ğına doğru çekti. s. ak 3. --ging) 1. 1. (topra ğı) taramak. kasvetli. f. draft 2. dram.doze doze off dozen dozer Dr drab draft draft draft drafting drafting board draftsman drafty drag drag on drag one´s feet drag one´s heels drag out dragon dragonfly drain drainage drainboard draining board drainpipe drake drama dramatic dramatically dramatise dramatist dramatize drank drape drapery drastic draught draughtsman draw draw draw a bead on draw a blank draw a conclusion draw a parallel between draw ahead draw away draw back i. kalın perde. 1.. i. kendini çekmek. 1. 3. i. teknik ressam. bitirmek. -i kar şılaştırmak. dramatik kamçılayan. 3. akaçlama. 3. dili sonuç alamamak. İng. zorlayıcı. oyunla ştırmak.. dramatikco şku veren. süzülmek. tasarım. soğuk hava akımı olan. çekme. 2. oyun. dram. k. uzatmak. -i benzetmek. zorunlu askerlik. i. duyguları özellik. piyes yazarı. 3. atık su borusu.. örtü. müsvedde. draughts. 3. dramatik f. k ıs. i. geri çekmek. (piyangoda) bo ş çıkmak. çekmek. f. geride kalmak. k. s. akaç. dramatik durum. 3. şekerleme. kestirme. dili hiçbir cevap sonuç ç ıkarmak. drama. fıçıdan çekilen (bira). hava almak. kurutmak. uykuya dalmak. 1. çekiş. 1. drape. (su) çekmek. s. . ıtma. geri çekilmek. cereyan. dramatize etmek. tasarlamak. bak. 5. f.bir biçimde. dramatize etmek. beraberlik. askere almak. uyuklamak.. 2. Drive. müsveddesini hazırlamak. şekerleme yapmak. 4. f. i. düzine. i. cereyanlı. i. 2. i. sürüklemek. sürümek. piyes. dram. i. çizim.. çekmek.men (dräfts´mîn) i.. z. 1. drenaj. 1. uzayıp gitmek. bak. f. bak. i. i. tiyatro edebiyat ı. ilgi çeken şey/olay/kimse. (--ber. yusufçuk. drafts. drink. i. san.. başarısızlığa uğramak.. çoğ. s. 2. draft 3. 2. sürükleme. 2. ölü (renk). bulaşık damlalığı. çekme. 6.. şiddetli. s.teknik resim. poliçe. tüketmek. (--ged. sürmek. çekicilik. dramatik hale sokmak. i. ayaklar ı geri geri gitmek. s ıkıcı. dramatik. s. draft 1. 2. damlalık. boşaltma. sert. i. sürüklemek. akaçlamak. başarısız olmak. Doctor. tasla ğını çizmek. 2. yudum. ejderha. dili dozer. oyun yazar ı. f. taslak. dili işi ağırdan almak. ödeme emri. dramlaştırmak. 1. tray of food closer to his plate. çekmek: He drew theberabere biten oyun. (sabit) damlalık. i. kanalizasyon. bak. 2. --n) 1. drenaj yapmak. uyuklamak. 2. güz. gen. ejder.. (piyangoda) çekiliş. 3. -e nişan almak. süzmek. k. sürüklenmek. 4. 1. 1. çekilmek. draftsman. istemeyerek gitmek veya kabul etmek. i. (silah) çekme. sürünmek. ak ıtmak. soba borusunun çekmesi. 2. 1. erkek ördek. çek. 1. kumaşla örtmek. suna. f. çoğ. (sabit) İng. f. hava ak ımı.

konu şturmak. tarama aygıtı. i. salyas ı akmak. kadın terzisi. i. karakalem resim. i. -i yapmamak.süprüntü. tarak. i. göz. kaldırma köprü. dream. 2. 1. 2./s. çekili ş. dili hayalinde yaratmak. 2. i. (liman ı) f. hayal kurmak. s. 2. tortu. sak ınca. (at) bir s ınır koymak. bak. k. (salata için) sos. hesap v. kura çekmek. i. kostümlü prova. (topu) sürmek. 2. 1. yazmak. draw.b. düş. (--ed/--t) 1. i. (kontrat. (saça) şekil vermek. 2. külot. hayalci. dü şçü. f. korkunç. dili iki dirhem bir çekirdek.´nin) dibini taramak. f. i. 1. bir hizaya getirmek. çöp. (deniz. İng. kasvetli. faiz getirmek.draw blood draw close draw interest draw lots draw near draw on draw out draw the line draw the line at draw up drawback drawbridge drawer drawers drawing drawing board drawing compass drawing pin drawn drawstring dread dreadful dream dream dream about s. robdöşambr. i. çekmece. 1. k. hayal gibi. hayalperest. .. çizim tahtas ı. 1. don. dehşet. 5. i. i. uzatmak. ırmak v. f. f. draw. 3. pansuman. sabahlık. rüya. tiy. dili berbat. s ıkıcı. 2. bak. f. k. 3. hayal. İng. resim pergeli. uçkur. çizim. korku ve endi şe duymak. dili azarlamak. dezavantaj. giyinmek. s. bak. (bir fon. sırılsıklam etmek..b.b. resim.´nden) para çekmek.. düzenlemek. süslemek. göl. 1. rüya görmek. mahzur. büyük korku. tarak dubası. 2. rüya gibi. hulya. açmak. f. yaklaşmak. 1. terzilik.o. 2. (k ızarmış hindi ile yenilen) ekmek kırıntılarıyla yapılan baharatlı bir yemek. 4. i. Kö şkün önüne bir limuzin i. i. çok korkmak. söyletmek. 3. çok kötü. 3. tuvalet masas ı. 2. i. piyango.. damla damla ak ıtmak. f. şifoniyer. i. 1. deh şetli. raptiye. (yaraya)şlamak. eskiz. ufak akıntı. 6.tarakla temizlemek. spor dripling yapmak. -i rüyas ında görmek. senet v. giyinip süslenmek. damlatmak. telve. k. -i reddetmek. giydirmek. yaklaşıp durmak: A limousine drew up in front of the mansion. f. yaklaşmak. t ırmık. s.t. ha pansuman yapmak.´ni) haz ırlamak. dream that dream up dreamer dreamlike dreamt dreary dredge dregs drench dress dress down dress rehearsal dress up dressed up fit to kill dresser dressing dressing gown dressing table dressmaker dressmaking drew dribble kan ak ıtmak. ask. 1. mak. sızıntı. birini/bir şeyi rüyasında görmek.

drive s. tedricen ayrı düşmek. şoför. dili sarho ş olmadan içki içebilme konusunda birini gölgede bırakmak. up k. içki. suyu s ıkılmadan kurumak. sürme. bak. salyas ı akmak. 2. -i kastetmek. araba sıkı bir pazarlık yaparak fiyatı çok indirmek. çok az miktar. birini kö şeye sıkıştırmak. 2. up the wall 1. 3. evin garaj ını sokağa bağlayan yol. alıştırma seyretmek/dinlemek. 2. 1. 4. i. ile gitmek: I drive to and sıkı a pazarlık sonucu birçok bilmiyor. içme suyu. sürü ş. 2. bir (birinin) s ıhhatine/şerefine içmek. 2. sürüklenme. birini iflas ın eşiğine against the wall getirmek. k. 2. dinamik.. içmek. 2. saçmalamak.. kurutucu madde. f. 2.anlam. amaçsızca sürüklenme. kullanmak: He doesn´t know how to drivebircar. 2. kam ış. s. kıstırmak.o. i. dry. (rüzgâr ın yığdığı) kar birikintisi. alıştırma yaptırmak. bak. dili birini birini döndürmek. ütü istemeyen kumaştan ak ıp donmuş yağ damlası. dili birini ç ıldırtmak. sırsıklam. drive. geri dönmek zorunda b ırakmak. i. s. k. i. eriyerek yapılmış (giysi). (matkapla) delmek. uyumcu. yönelim. dryer. dili 1. k. (drank. 1. 1. köşeye sıkıştırmak. sürücü belgesi.uzakla şmak. içecek. --n) 1. ape drive s. drive s. demek istenilen sürüklenmek. (--ed/--led.o. i. şiddetli yağmur. i. wild drive-in drive-in window drivel driven driver driver´s license driveway driving driving rain i. birini çılgına çevirmek. yağmur suyunu akıtan çıkıntı/yiv. talim drunk) 1. delgi. . 2. arabayla geri dönmek. s. şiddetli. bilg. bak. f. içki içme. birini iflasa sürüklemek.o. arabayla geçmek. to distraction drive s. arabayla uzakla şmak/ayrılmak. 3. birini iflas ettirmek. kovmak. yaptırmak. talim. 1. i. ütü istemeyen (kumaş). 4. kadeh. f. içkiyi fazla kaç ırmak. 2. sürükleniş. dili birini delirtmek. 3. 1. yöneli ş. f..dribble down driblet dried drier drift drift apart driftwood drill drink drink a toast to drink like a fish drink s. i. i. to -in şerefine içmek. --ing/--ling) 1. Araba kullanmas ınışey elde etmek. 1. to the wall/drive s. birini ıvanadan çıkarmak. ask. 1.t. sürücü. in büyük bir zevkle f. f. çıldırtmak. ehliyet. (drove. birini ç ıldırtmak. ask. 2. al ıştırma.o. birini deli etmek. 3. müşterilerine arabalarında servis yapan lokanta. (su) s ızmak. drive s. (araba) sürmek. sert. (içkiyi) sek içmek. k. bananas (damlalar) akmak. 1. içki içmek. 5. süzülmek. 1. 2. kuru. i. kovmak. --ping) damlatmak. damlamak. 2.. 1. damla. canlı. i. 2. f. 1. birini çok kızdırmak. enerjik. (--ped/--t. saçma sapan söz. birini deliye çevirmek. . seyircilerin arabaları içinde oturarak film seyrettikleri banka gişesi. 2. kayma.o. kurutucu. püskürtmek. kurutulmu ş. i. 1.o. defetmek. straight drink to excess drinking drinking cup drinking straw drinking water drip drip-dry dripping dripping wet drive drive a hard bargain drive a hard bargain drive at drive away/off drive back drive by drive into a corner drive mad drive out drive s. arabayla önünden geçmek. i. damlalık. sırılsıklam. matkap. defetmek. 3. fazla içki içmek. demek istemek. under the table drink s.o. f. s. 3. suların sürüklediği ağaç dalları.o. talim yapmak. müşterilerine arabalarında hizmet veren açık hava sineması. damlama.deliye çok zor bir durumazsokmak.

davul sesi. dü şmek. 2. (yiyeceğe/içeceğe) uyuşturucu ilaç katmak. i. uyku veren. ağır ve sıkıcı iş. f. f. i. 3. i. 1. ekti. dışık. susamış. 1. anat. i. sarho ş. i. f. 2. ağzı sulanmak. f. düşmek. davul tokma ğı. davul. 3. f. (bitki/çiçek) boynunu bükmek. kuru pil. drive. fışkın. dümbelek. i. çam devirmek. . i. davul sesi.bağımlısı. ahçı. sürü. inmek. çıkmak. 2. kuru temizleme. susuz. (--ged. i. i. e ğilmek. erkek ar ı. Would you like a drop of brandy? Bir konyak ister misiniz? 2. s. ilaç. i. f. dü şüş. sarkıtmak. s. monoton ses. hapçı. 1. f. kurak. 1. 2. baget. 1. pineklemek. i. ağır ve sıkıcı bir iş yapmak. kuru temizleyici. i. 2. 2. hap. 2. değersiz şeyler. asalak. 4. 2. süprüntü. varil. okulu b ırakan öğrenci. -i ziyaret etmek. trampet. (kümes hayvan drink. ayyaş. trampet değneği. kuraklık. parazit. okula devam etmemek. uyu şukluk. dik iniş. eczane. 7. ya ğmursuz. iniş: a drop in prices k. s. bak.. (--med. -e uğramak.. maden posas ı. 1. içkici. 1. süt vermeyen. sert. uykulu olma. i. sarhoş.. bükülmek. f. i. kör (kuyu). bak. geri kalmak. dü şme. 1. (bir sesi) (daha yüksek bir sesle) bast ırmak. angarya. 1. uyuşturucu 2. kulakzar ı. bir damla su. 4. 2. 1. ecza. (üyelikten) ayr ılmak. kurumuş. i. i. vızıldamak. sarhoşluk. 2. çisenti. imada bulunmak. iki satır yazıvermek. trampetçi. kuru. s. 6. kulakdavulu. 2. vızıltı. artık. susuzluk. 5. homurdanmak.drizzle drone drool droop drop drop a brick drop a hint drop a line/note drop asleep drop behind drop down drop in at drop in on drop off drop out drop-off dropout dross drought drove drove drown drown out drowse drowsiness drowsy drudge drudgery drug drug addict drug habit druggist drugstore drum drumbeat drummer drumstick drunk drunk with success drunkard drunken drunkenness dry dry cell dry cell dry cleaner dry cleaning f. i. içkili. uyu şturucu madde. ında) bacak. 1. ilaçla uyuşturmak. 1. (suda) bo ğulmak. dokundurmak. ağır ve sıkıcı bir işte çalışan kimse. davulcu. i. dili pot k ırmak. --ming) davul çalmak. f. eczac ı. içkili. damla: a drop of water su damlas ı. cüruf. 3. (yağmur) çiselemek. i. sarkmak. başarı sevinciyle kendinden geçmiş. uyuyakalmak. suyu çekilmiş. i. kuru pil. uyuklamak. f. uykulu. 2. çiseleme. azalma. i. eğmek. 1. --ging) 1. gaf yapmak. pusula göndermek. 1. sütü kesilmiş (inek). serpiştirmek. 2. boğmak. azalmak. uyuşturucu bağımlılığı.

manifatura. i.D.. i.b.. hayretler içinde b ırakmak. çoğ. tüp. 1. 1. maket. gere ğince. dili sersem. dilsiz. mankafa. den. 4. 1. (du´plıkît) 1. banmak. f. dampingtaklit. 1. filmi çekimden sonra seslendirmek. gübre. ördek.. şüpheli. 2. düşes. i. s. ördek yavrusu.. s. i. 2. toz hardal.düzenbazlıkarmak. kesmez (bıçak. blucin pantolon. kuru havuz. i. düet. 1. f. budala. kopya. tic. 1. s. başını çabucak eğip kaldırmak. çift yönlü. sersemlemek. (akla/kanunlara/toplumca makbul say ılana) uygun olan. i. (başını/vücudunu) suya sokup çıkarmak. fiyasko. 3.. i. 4. ikili. f. f. dubleks. f. Bu mesele i. kopya etmek. suretini ç ık. s. i. uygun olarak. f. meme. i. kurutma makinesi: hair dryer saç kurutucusu. İng. tic. 2. palaz. i. aldatmak.. çoğ. çoğ. sönük (renk). s. kurumak. 2. matb. dumbfound. 1. kör. (du´plıkeyt) 1. hayvan tersi. kopyasını yapmak. ödenti. aidat. This matter is at i. çoğ. gabi.. güvenilmez. anlayışsız. i. (--bed. i. gereken: f. dişi ördek. (--ned. terz. düo. 2. tükenmek. düello etmek. bak. tam zamanında. k. s gibi. 1. dili tutulmu ş. i. duygusuz. 2.). zindan.B. kot pantolon. kafasız. dük. s. çift. 4. i. makas v. blucin tulum. mensucat. hak ettiği. gübrelemek. 1. kot.. çift. i. ikiyüzlülük. 1. düello. çift. i. tüketmek. şaşırtmak. hile. toptan ucuza satmak. ba şarısız kimse. kararsız. sahte şey. duo. 2. 1. çamaşır askısı.dry cough dry dock dry goods dry mustard dry quart dry up dryer drying rack dual dual-purpose dub dubious duchess duck duckling duct dud duds due duel dues duet dug duke dull duly dumb dumbfound dumfound dummy dump dump truck dumping dumps dun dunce dune dung dungarees dungeon dunk duo duodenum dupe duplex duplicate duplicity kuru öksürük. i. donuk. f. blucin. yapay. taklit. ikili. yapmak. i. sahte. batırmak. suya dalmak. i. 1. patlamayan mermi/bomba. f. safdil. damping. gerektiğiıkıcı. aptal. kasvetli. f. damperli çöplük. 3. 3. kuşkulu. anat. enayi. k. çift amaçlı. sessiz. kurutucu. --bing) dublaj yapmak. s. 2. mus. 1. s. kalın kafalı. kurutmak. 2. A. 2. 2. 2. budala. borçluyu sıkıştırmak. i. 5. f. belirsiz. atmak. onikiparmak ba ğırsağı. düo. çöp yığını.101 litre. f. doland ırmak. f. dig. eş. clothes dryer çamaşır kurutma makinesi. 5. ... kumul. s. i. dili giysiler. 2. hakkıyla. suya daldırmak. emzik. kanal.. --ning) alaca ğını istemek. z. i. ahmak. hardal tozu. 3. boşaltmak. i. çifte. manken. last being given due attention.kamyon. bak.

. i. i. şömiz. canl ı. boyanmak. dinamitlemek.wom. 1. bask ı. toz. -e karşı sorumluluk.. i. bodur. s. gittikçe ufalmak. boya. zorlama. her birbirini. z. hazımsızlık. eskimez. s. 1. boya maddesi. toz bezi. 1. k. cücele ştirmek. ödevcil. dispepsi. küçük göstermek. i. süreklilik. biri. 1. Hollandalı. i. istek. i.. süre. e ea each each one each other eager eager beaver eagerness i. faraş. Hollandalı kadın. 1. zarfında. alacakaranlık. East. her. Hollandaca. dayan ıklılık. 1. dayan ıklı. süresince. 2. giderek küçülmek. sakin. toprak. dike. s. s. her biri.. 2. mekanik gücü olan. can atan. (dwelt/--ed) 1. . Hollandal ı. gümrük resmi. devam. f. ikametgâh. i. kanlı basur. i. s. E. i. toz gibi. sağlam. devam. k ıs. hareketli. f. önemini kaybetmek.durability durable duration duress during dusk dusky dust dust cover/jacket Dust has settled on everything. on (bir konu) üzerinde durmak. toz serpmek: dust a cake with sugar keke şeker serpmek. oturmak. s. arzu. ev. akşam karanlığı. toz/süprüntü yığını. Hollanda´ya özgü. 1. f ırçalamak: She is dusting the furniture. 2. die. two million liras each tanesi iki milyon lira. f. sürekli. gümrük vergisi. s. çoğ. edat boyunca. Hollanda. -de oturmak. tozunu almak. 2. süreklilik. 2. 2. 1. sayg ılı. i. i. 1. 2. gümrüksüz. bak. i. tıb. i. k ıs. boyamak. renk. cüce. dinamo. devimsel. 2. i. ın Alman usulü bölüşüldüğü eğlenti. dinamik. tanesi. her bir. f.en (d^ç´wîmîn) i. s. yava ş yavaş azalmak. tıb. Hollandalı. Her şey tozlandı. 1. i. dinamik. İngiliz alfabesinin beşinci harfi. dinamitle havaya uçurmak. dustcloth dustheap dustpan dusty Dutch Dutch treat Dutchman Dutchwoman dutiful duty duty to/towards duty-free dwarf dwell dwell in dweller dwelling dwindle dye dyestuff dying dyke dynamic dynamite dynamo dynasty dysentery dyspepsia E E. i. şevk. hevesli.men (d^ç´mîn) i. 3. 1. dili masraf çoğ. esnas ında. bak. i. hanedan. dinamit. mesken. tozlu. 2. i. i. -de ikamet etmek. English. Hollandalı erkek. s. oldukça karanlık. ödev. konut. 2. f. canlılık.. ikamet etmek. Dutch. f. istekli. devamlı. koyu esmer. vazife. ceket. oturan. i. 3. s. 1. Eastern. 1. each. 2. 2. f. Hollandaca. i. 2. Dutch. i. 2. cüce. argo görevine fazlas ıyla bağlı kimse. -de. dizanteri. zam. görev.

karaku ş. kazanç. s. doğu. çanak çömlek. i. i. s. 3. f. doğuya yönelen. ilk. gelir. kulakzar ı. . i. 2. dili kolayca. doğuya yönelen. 1. 2. 2. yumuşak davranış. incelikten yoksun. z. dili 1. doğuya doğru. 2.. Paskalya yumurtas ı. i. kazanmak. z. 5. teminat akçesi. z. pey akçesi. 2. bir yana koymak. topraktan yap ılmış. s. beklenmedik bir sürü laf. inançları kökünden sarsan. kulakdavulu. azar. a ğırbaşlı. toprak. i. rahat rahat. başak. dünyevi. doğuya ait. 2. i. i. rahat. rahat. şark. 1. s. yavaş yavaş hareket ettirmek. s. rahat ettirmek. k. doğu. doğusal. yer solucan ı. i. 2. zamans ız. 1. 4. (ağrıyı) yatıştırmak. 1.. doğuya doğru. dünya. topraksı. i. gündoğusuna bakan. bak. i. s. bir sürü dedikodu. şövale. toprak. doğuya doğru. kulakmemesi. s. z. s. 1. 3. 2. doğu yönünde. s.. papara. 1. z. 1. topraktan yap ılmış. eski. kartal. toprak. i. 2. doğuya. doğu.eagle eagle-eyed ear ear eardrum earful earl earlobe early early riser early warning system earmark earn earn one´s keep earnest earnest earnest money earnings earphone earring earshot earsplitting earth earthen earthenware earthly earthquake earthshaking earthworm earthy earwax ease ease ease off/up easel easily easiness east Easter Easter egg easterly eastern eastward eastwardly eastwards easy easy i. işitme duyusu. erken. k. sıkıntısızlık. z. hayvanlar ın kulaklarına takılan marka. i. ciddi. kolaylık. 1. erken uyar ı sistemi. 2. 2. i. kolaylaştırmak. fikirleri altüst eden. 1. i. kâr. f. 2. Paskalya yortusu. (bir şeyin) esas niteliği. deprem. 1. s. keskin gözlü. İng. yumuşaklık. Paskalya. s. kaba. headphone. doğuya bakan. küpe. elek.. 2. s. yersars ıntısı. gevşetmek. zelzele. kolayca. (biri/bir hayvan) yapt ığı hizmetle kendi masrafını çıkarmak/karşılamak. sağır edici (ses). s.. dikkatle yerleştirmek. 1. ressam sehpas ı. topra ğa benzer. kulak. i. 1. erken kalkan kimse. s. doğudan esen. z. kolaylık. belirli bir maksat için ayırmak. rahatça. doğu yönünde. i. dünyaya ait. doğudan. doğuya doğru. i. s ıkıntıdan kurtarmak. f. kulak kiri. kolaylıkla. i. i. kazand ırmak. 3. i. i. maa ş. doğudan. vakitsiz. doğudan esen (rüzgâr). toprak. vaktinden evvel. kont. i. s. z. doğuya doğru. z ılgıt. kolay. anat.

papaz. iktisat. aksetmek. eksantrik.. kaynayan. iktisadi. 2. sevinç dolu. i. içi kaynayan. eksantriklik. i. k. uysal. 1. ekonomi. economize. tuhaf. co şu. s. 1. esrik. tüm kiliselerin kabul etti ği. i. k. 1. i. out of house and home eat up eaves eavesdrop ebb ebb tide ebony ebullient EC eccentric eccentricity ecclesiastic echelon echo éclair eclectic eclecticism eclipse ecological ecologist ecology econ economic economical economics economise economist economize economy ecosystem ecstasy ecstatic Ecuador Ecuadoran Ecuadorean Ecuadorian ecumenical eczema rahat koltuk. s. çevrebilimci. s. i. dışmerkezlilik. (çoğ.. İng. kendinden geçmi ş. garip bir kişi. ışığını karartmak... bak. i. tutumluluk. fels. fels. çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş. (on) -e kulak misafiri olmak. saçak. ekoloji. --es) yankı. f. mayasıl. eksantrik.. (birinden) üstün çıkmak. iktisat. (birini) gölgede bırakmak.o. s. 1. çevrebilim. Ekvador. ekonomi. inik deniz. s. ekonomi bilimi. i. karnını doyurmak. k. economy. kibri k ırılmak. taşan (sıvı).. egzama. 2. economic. seçmecilik. esrime. ask. tuhaflık. ekonomi yapmak. 2. burnu sürtülmek. 2. f. gökb. the European Community. Ekvadorlu. yankılanmak. i. bak. kabahatini itiraf edip af dilemek. çok mutlu. içi içini yemek. tutumlu. i. i. cezir. iktisat yapmak. bak. f. ekler (bir çe şit pasta). i. 2. şevkli. deniz sular ının çekilmesi. s. i. yemek. i. s. tıb. 1. (deniz) çekilmek. tutulma. s. i. i. kademe. yemek yemek.. 2. Ekvador´a özgü. i. s. seçmeci.. s. d ışmerkezli. i. f. dili aşırı miktarda yiyerek birinin bütçesini altüst etmek. dili kendi kendini yemek. economics. kiliselerin tümünü temsil eden. 2. dili sözünü geri almak.. 1.easy chair easy mark easy money easygoing eat eat humble pie eat one´s fill eat one´s heart out eat one´s words eat s. tasarruf etmek.. (ate. 2. ekolojist. i. yiyip bitirmek. 2. fels. ekonomist. dili kolayca aldat ılabilen kimse. s. k ıs. Ecuadorian. rahip. yumu şak başlı. co şkun. çevrebilimsel. tüm kiliselerin birle şmesini amaçlayan. ekonomik. Ecuadorian. dini. 1. tekrarlanmak. tükürdüğünü yalamak. f. k ıs. tekrarlamak. eksantriklik. f. ekonomik. seçmeci. f. ekosistem. i.. çok üzülmek. --en) 1. 2. i. abanoz. i. s. s. eksantrik. k. . hesaplı. ekonomiyle ilgili. acayip. i. tasarruf. garip. 1. kendinden geçme. Ekvador.. Ekvadorlu. ekolojik. vecit. 1. kiliseye veya kilise örgütüne ait. s. seçmeciliğe ait. 2. kolay kazan ılmış para. i. iktisatç ı. 1. i.

1. emir. k. kenar. s. s. tesirli. eğitsel. k ısır. edition.. editörlük. halsiz. i. çaba. f. ahlakça yükselten. fayda. eğitici. etkili. i. suta şı. yiyecek. sinirlilik. mal. eğitimsel. 2. dili avantaj. tahsilli. i. eğitmen. ahlakça yükseltmek. nakit. yerine getirmek. yan yan. s. f. 3. efektif. i. i. hızlı ve verimli çalışma. e ğrim. i. çoğ. eğitimci. gitmek. okutmak. 1. i. eğitimli. atık madde. 1. --s/eel) yılanbalığı. bas ım. i. yarar. i. ödem. f. redaktörlük. Edam. dikkatleri üstüne çekmemeye çal ışmak. yenebilir. istenilen sonucu veren. f. tesirli. edited. yok etmek. i. köpürmek. sinirleri gergin. i. 1. 1. yanlamas ına. z. gidermek. atık madde. güçsüz. s. etki. girdap. tic. 2. akıntı.s. s. gerçekle ştirmek. editor. i. efor. silmek. atık su. kolay. 2.ed Edam Edam cheese eddy edema edge edgewise edginess edging edgy edible edict edifice edify edifying edit editing edition editor editorial editorship educate educated education educational educator EEC eel efface efface o. i. etkili. büyük yap ı. eğitim. . k ıs. kabarmak. bak. efemine. i. bitkin. redaksiyon. redaksiyon yapmak. bozmak. üstünlük.. 2. atık su. (çoğ. editör. 2. s. 2. Hollanda peyniri. tıb. i. f. eşya. ferman. çevri. burgaç. i. redaktör. f. sinirli. 2. gayret. 1. efervesan. burgaçlanmak. f. verimsiz. f. başmakale. hızlı ve verimli çalışan. dışarı akma. edisyon. i. 2. i. the European Economic Community. s. (bir tarafa do ğru) yavaş yavaşyandan. s. s. i. i. 1. randımanlı. yürürlükte. kadınsı. s. s. 1. başarmak. etki. i. zahmetsiz. kenar ına bordür yapmak. etkili. i. eğitmek. i. kenar suyu. i. i. i. edam. efemine. sonuç. s. anaforlanmak. istenen sonucu veren. anafor. dantel. effect effective effects effectual effeminate effervesce effervescent effete efficacious efficacy efficiency efficient effigy effluence effluent effort effortless k ıs. s..

defetmek. Mısırlı. f. küstahlık. zam. egoist. yumurta kabu ğu. i. s. sekizlik nota. çok ayr ıntılı ve çok iş isteyen. i. Ne?/Ha?: ´´Come here!´´ ´´Eh?´´ ´´I said ´Come here!´ ´´ ´´Buraya i. i. i. i.. s. f. f. i. dışarı atmak. akmak. (zaman) geçmek. her iki: She doesn´t like either one.. benlik. 2. (on) ayr ıntılarına girmek. yumurtalık. 1. lastikli.effrontery effusive eg egg egg egg white egg white eggbeater eggcup egghead eggplant eggshell ego egocentric egocentricity egoism egoist egotism egotist egregious Egypt Egyptian eh eiderdown eight eighteen eighteenth eighth eighth note eightieth eighty Eire either either this or that ejaculate ejaculation eject ejector eke eke out eke out a living El Salvador elaborate elaborate élan elapse elastic i. canlılık. s. 2. On either side of him sat a cat. s. egotizm. sekizinci. i. seksen. k. yüzsüzlük. ben. 2. k ıs. i. f. M ısır. fışkırtmak. i. i. 1. coşkun. i. VIII). onsekiz. s. sekseninci. eh? Şanslı bir herif. ünlem. esnek. sekizlik. bo şalmak. k ışkırtmak. ünlem. XVIII). onsekiz rakam ı (18. 1. lastikli şerit. birdenbire yüksek bir sesle söylemek. s. 1. s. onsekizinci. i. i. bencil. her ya bu ya o. kuştüyü yorgan. entelektüel. seksen rakam ı (80. . s. karmaşık. 2. s. lastik. değil mi? 2. ejektör. on tahrik etmek. i. 2. 1. exempli gratia (for example) mesela. egoizm. İrlanda Cumhuriyeti. bencil. i. beniçincilik. f. seksende bir. 2. i. egosantrizm. i. sekiz. fevkalade kötü. bo şalma. örneğin. sekiz rakam ı (8. s. i. . meni gelmek. sekizde bir.. 2. girişik.. Mısır. yumurta. i. (bir şey yapmakla) (yetersiz bir şeyi) artırmak. elastiki. bencillik. i. müz.. ego. egosantrik. 2. eight-hour day günde sekiz saat çalışma sistemi. i. meninin atılması. mak. s. korkunç: an egregious mistake korkunç bir yanl ış. girift. s. Her iki taraf ında bir kedi oturuyordu. kovmak. i.. 1. elastik. şevk. de ğil mi?: He´s a lucky guy. 1. yumurta kabı. M ısırlı. f ışkırtıcı. Mısır´a özgü. yumurta ak ı. onsekizde bir. f. İkisini de sevmiyor. benlikçilik. yumurta ç ırpacağı. ikisi de. i. yumurta ak ı. s. taşkın. 1. 2. argo entel. patlıcan. k ıt kanaat geçinmek. beniçinci. El Salvador. i. çıkarmak. dili 1. 1. LXXX).

seçmek. iste ğe bağlı. k ıvançlı. i. i. k ıvanç. i. elektrik saati. elektrikli. elektrogitar. 1. i. elektrik mühendisliği. seçim. s. i. 3. 1. k. seçmen.elasticity elate elated elation elbow elbow grease elbowroom elder elder elder brother elder sister elder sister elderly elders eldest elect election electioneer elective elector electorate electric electric arc electric arc electric chair electric current electric eye electric fan electric guitar electric light electric meter electric motor electric power electric shaver electrical electrical appliance electrical engineer electrical engineering electrician electricity electrification electrify electrocardiogram electrocute electrode electrolysis electrolyte i. abla. elektrik tesisatç ısı. . 2. elektrik ak ımı. vantilatör. elektrikli alet. s. i. elektrikle öldürmek. elektrikli. i. s. elektrikli sandalye. esneklik. elektrikli sandalyede idam etmek. heyecanland ırmak. elektrikli tıraş makinesi. çok ne şelendirmek. elektrik ark ı. elektrik motoru. fiz. elektrokardiyogram.. elektrik. i. heyecan vermek. s. rahatça hareket edilebilecek yer. ağabey. 2. elektriklendirme. s. 1. yaşça büyük. i. seçimle elde edilen (bir makam). sevinçli. elektrikçi. çok sevindirmek. f. çoğ. i. elastiklik. i. mürver a ğacı. elektrot. seçim propagandas ı yapmak. abla. seçmenler. i. elektrikle ilgili. i. sevinç. elektrikli göz. i. (yaşça) büyükler. elektriklemek. f. dirseklemek. büyük. s. (yaşça) en büyük. f. 2. f. elektrik lambas ı. i. dirsek. oldukça ya şlı. seçmeli ders. elektroliz. elektriklendirmek. elektrik mühendisi.. emek. elektrikle ilgili. elektrik yayı. ite kaka yol açmak. dirsekle itmek/vurmak. elektrifikasyon. elektrik ark ı. dili alın teri. elektrikli ayg ıt. i. f. tıb. f. yaşlı/itibarlı kişi. 2. geni ş yer. 1. 1. 2. mürver. s. elektrolit. elektrik cereyanı. elastisite. i. elektrik kuvveti.

f. tıb. i. elit. s. yükselti. . elektronik. evlenmek için evden kaçmak. 3. giderme. elektroşok. 2. 3. 2. temel ilkeler. i. çoğ. s. 2. i. i. eksiltili anlatım.. i. s. s. coğr. kim. s. i. parça. (yar ışçıyı) eleme. konu şma tarzı). k. elektromanyetik. 2. 3. 1. i. i. zool. gidermek. basit. başlayanlar için: elementary French course yeni başlayanlar için Fransızca kursu. dili öldürmek. i. s. yok etme. dizginsiz. s. seçkinler. son dakika. 4. elves (elvz) i. i. s. 1.lip. eleji. asansör bo şluğu. 3. ilköğretim okulu. on bir. elektronik. yükseltmek. 3. etkili ve güzel söz söyleme yetene ği. dilb. -e neden olmak. i. 1. f.. karaağaç. eksilti. â şığıyla kaçmak. 1. elektropozitif. öğe. i. a ğıt. elektronik müzik. (for) -e uygun. ilkel. elektrom ıknatıs. doğadaki güçlere özgü. f. başka yerde. 2. (bir yar ışçıyı) elemek. 2. (gerçe ği) ortaya çıkarmak. -e yol açmak. söz söyleme sanat ı. zarafet.. başka: What else can he do? Başka ne yapabilir? Who else was there? Orada başka kim vardı? Where else can they be? Başka nerede z. s. s. elektron. kanadageyiği. doğal. iksir. 1. terfi ettirmek. 2. 2. etkili ve güzel (sözler.. 1. f. zarif. on bir rakam ı (11. 1. ilkel. 2. uzatmak. öğe. i. 1. 1. i. gruplar. kald ırmak. yok etmek.ses (îlîp´siz) i. 1. i. 2. etkili ve güzel söz söyleyen. seçkin. cüce ve yaramaz cin. uygunluk. çoğ. i. z. elektronik müzik. s. i. frenlenmemi ş. elit. uzatma. çoğ. element.electromagnet electromagnetic electron electronic electronic music electronic music electronics electropositive electroshock elegance elegant elegy element elemental elementary elementary education elementary school elements elephant elevate elevation elevator elevator shaft eleven eleventh eleventh hour elf elicit eligibility eligible eliminate elimination elite elixir elk ellipse ellipsis elliptical elm elocution elongate elongation elope eloquence eloquent else elsewhere i. unsur. 3. 1. el. avrupamusu. i. i. on birinci. asansör. temizlemek. s. elips. terfi. eleman. the doğa güçleri. (bilgi) edinmek. 2. kald ırma. silo. 1. yükseltme. ilköğretim. başka yere. kolay. on birde bir. eliptik. 2. XI). etkili ve güzel konuşma tarzı. 2. temel. 1. fil. sağlamak. i. i. f.

amboli. embriyon. karıştırmak. kasnak. tıb. (bir dini) kabul etmek. kapsamak. o ğulcuk. (çoğ. -den akmak. utanma. bir tehlikeyi) atlatmak. öykü veya olayı) hayalinden bir şeyler katarak süslemek. f. f. süs. i. 1. -den yayılmak. --ding) (in) (içine) iyice yerle ştirmek.-den ç ıkmak. --es) ambargo. açıklamada bulunmak. (birini) kucaklamak. i. f. hayata küstürmek. i. süslemek. f. 1. . from den kurtarmak. i. simge. serbest b ırakma. i. bir (bir teklifi) kabul etmek. (bir şeyin) somut hali. from f. 2. 2. izahat vermek. azat etmek. çıkmak. mumyalamak. 2. i. kutlamak. kendisi: She is the embodiment of elegance. (bir metnin) yanlışlarını düzeltmek. 2. (izleyenleri. f. 1. f. süslemek. açıklamak.elucidate elude elusive elves emaciated emanate emancipate emancipation emasculate embalm embankment embargo embark embark on/upon embarkation embarrass embarrassment embassy embattled embed embellish embellishment ember embezzle embezzlement embezzler embitter emblazon emblem embodiment embody embolden embolism emboss embrace embroider embroidery embroidery frame embroil embryo emcee emend emendation emerald emerge emergency emergency door/exit f. i. 2. çoğ. kabartmak. (--ded. i. sıskası çıkmış. sunucu. s. 1. kurtuluş. gemiye binmek. 3. tarifi zor. f. (bir dine) girmek. f. 2. bir halde) d ışa vurmak. zümrüt ye şili. toprak set. 1. amblem. 1. utandırmak. kucaklaşmak. i. acil ç ıkış kapısı. i. f. f. (birine) sar ılmak. 1. sefaret. s. f. serbest b ırakmak. bak. çabucak geçen. kuvvetten düşürmek. (bazı k tahnit etmek. (metne ait) düzeltme. işleme. f. 3. meydana çıkmak. s. zümrüt. (birini) (zor bir işe) sokmak. s ıkışmış. yüreklendirmek. 2.. eludes me. (bir program ın) sunuculuğunu yapmak. 1. f. Şehrin adı aklıma gelmiyor. f. f. 3. 2. hadım etmek. i. i. zümrüt yeşili. nak ış. acil durum. (anlatılan 4. i. s. utanç duyma. yakalanmas ı zor. gömmek. güç durumda. gemiye binme. i.ısımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa i. i. kakmak. i. süsleme.. -e girişmek. elçilik. (açlıktan/hastalıktan) çok zayıflamış. i. f. azat etme. 1. zimmetine para geçiren kimse. of the town anlaşılması zor. armalarla donatmak. 1. tezyin etmek. -e başlamak. 3. kor. zimmete geçirme.. i. enemek. kapsamak. 1. mahcup etmek. mahcup olma. i. 2. özgürlük. Zarafetin ta kendisi. in (belirli/somut f. cesaret vermek. -den fışkırmak. bir deri bir kemik kalm ış. f. burmak. 2. f. 2. 1. köz. hat ırlayamamak. biyol. f. elf. aklına gelmemek: The name 2. kabartma desenle süslemek. i.. özgürlüğüne kavuşturmak. (emanet para veya mülkü) zimmetine geçirmek. üzerine nak ış işlemek.

dili aç. imparatorluk. i. i. ampirik. his. 1. k. çalışan. s. yetki vermek. emisyon. of -den yoksun. kazanç. tepe. görevli. i. iş bulma bürosu. . 2. boşluk. 3. bo şalmak. işçi. i. anfizem. 3. bir hizmet veya i şte kullanmak. yüksek yer. i. 1. i. mal. işveren. 2.. vurgulamak. benzerini veya daha iyisini yapmaya çal ışmak. deneysel. s. eli boş. f. zımpara. heyecan. i. yükseklik. s. i.emergency landing emergency treatment emergency ward emergent emeritus emery emery board emetic emigrant emigrate emigration émigré eminence eminent emissary emission emit emollient emolument emotion emotional empathy emperor emphasis emphasise emphasize emphatic emphatically emphysema empire empirical empiricism empiricist employ employee employer employment employment agency empower empress emptiness empty empty words empty-handed emulate emulsion en route mecburi iniş. 2. maa ş. imparator. yüksek (mevki). bir ba şkasının duygularını anlayabilme. yumuşatıcı ve acıyı dindiren merhem. duygusal. i. emphasize. 2. taklit etmeye çalışmak. zımparalı tırnak törpüsü. s. --ting) ç ıkarmak. em.. ısrarlı. fışkırtmak. i. i. f. siyasi göçmen. patron. çıkan. boşaltmak. s. s. i. ampirist. 1. f. ç ıkarma. boş. i. i. s. boş. 2. f.pha. i. boş laf. vurgulama. iş verme. i. dökülmek. i. dökmek. boş şey. imparatoriçe. göç etmek. (hastanede) acil servis. yumuşatıcı. 3. i. 2. göç.ses (em´fısiz) i. 1. kullanmak. i. s. i. ücret. 1. f. vurgu. s. deneycilik. duygu sezgisi. bak. yayma. i. 1. iş ve işçi bulma kurumu. meydana çıkan. duygulu. s. f. göçmen. acil tedavi. özel bir görevle gönderilen ki şi. deneyci. tan ınmış ve üstün. çoğ. i. göze çarpan. emülsiyon. i. heyecanl ı. kesin olarak. 1. yüksek (yer). kusturucu (ilaç).. yolda. 2. duygu.. z. ampirizm. f. yüksek bir mevki. yaymak. İng. üzerinde durarak. önem.. istihdam. i. giderken. vurgulanarak söylenen. i. (--ted. 1. 2. f. frapan. ünlü (kişi). ruhb. tıb. emeritus (emekli bir üniversite ö ğretim görevlisine verilen unvan). istihdam etmek.

gönderiyorum. s. yüreklendirme. 2. 2. sevdirmek. dili (birinin) çok ho şuna gitmek. minelemek. ümitlendirici. kendini birine sevdirmek. f. 1. f. i. 2.. çeki ciro etmek. enclosure. 1. büyüleyici. (di şlere ait) mine. 3. f. mine. özendirme. bak. ku şatmak. f. 2. 1. niyet. bitmek tükenmek bilmeksizin. 1. 1. (--ed/--led. nihayet. ak ıbet. 1. yasala ştırmak. sağlamak. s.o. 1. yabanimarul. yük. (mektupla ayn ı zarf içinde) gönderilen şeyler. ciro. hindiba. f. ciro etmek. sonek. küçük masa.b. imkân vermek. cesaret vermek. i. ansiklopedik. huk. i. çok güzel. son. O hastalık Hindistan´a dilb. f. 2. çocuk. etraf ını çevirmek. sonsuzluk. maksat. son. dili harika. bitmek. emaylamak. cesaret verme. mec. . teşvik etmek. enclosed. nihayet. f. gaye. f. s. 3. İng. 2. endearing endeavor endemic ending endive endless endlessly endlessness endorse endorse a bill endorsement endow (an rut´) yolda. ile) çevirme. f. kuşatmak. kaplamak. (bir tehlike veya zorlukla) kar şı karşıya gelmek. to s. f. 1. durmadan. 1. with -e ba ğışta bulunmak. enamor. i. f. 2. çit v. bak. s.. 2. son vermek. i. 2. letter. f. ölüm. upon (ba şkasının hakkına) tecavüzde bulunmak. i. 4. 2. i. Meksika mutfa ğına özgü böreğe benzeyen acılı bir yemek.b. i. umut verici. gayret etmek. emaye. 1. s. çalışmak. 2. ipotek. i. 1. (başkasının hakkına) tecavüzde bulunma. rastlamak. İng. s. yer. 3. son. 2. 3.. f. 1. f. encyclopedia. 1. teşvik etme. k ıs. yüreklendirici. --ing/-ling) 1. tehlikeye atmak. cesaret verici. 1. s. i. gayret. 1. f. (bir yeri) (duvar.en route enable enact enamel enameled enamor enamour encase enchant enchanting enchilada encircle encl enclose enclosure enclosures encompass encore encounter encourage encouragement encouraging encroach encroachment encrust encumber encumbrance encyclopaedia encyclopedia encyclopedic end end table endanger endear endear o. k. özgü. bitirmek. in (bir yer veya halka) özgü: That disease is endemic in India. acımarul. sonsuz. f.s. sevimli. onaylamak. özendirici. te şvik edici.Bu mektupla birlikte bir foto ğrafile) çevrili olan i. yüreklendirmek. 3. ünlem Bravo! i. i. f. mümkün k ılmak. bis. onay. sehpa. çaba. f. f. emaye. i. f. özendirmek. k. 1. fevkalade. 2. büyülemek. emay. 2. uç. (bir şeyi) (bir mektupla aynı zarf içine) koymak: I´ve enclosed a photograph with this çit v. sona ermek. i. tak ı. amaç. s. 5.. örtmek. ansiklopedi. f. i. (duvar. yapmaya çalışmak. 2. yetki vermek. z. 2. ilişiktekiler. kapsamak. tatlı.

İng. dayanmak. bak. çekici. i. (dü şünce. İngiltere. çekmek. endways. taahhüt. birbirine geçmek. 2. lavman. tatbik etmek. i. 1. vaat. kucaklamak. s. enerji. dövüşme. (değer. taahhüt birinin kafas ını meşgul etmek. tembih etmek. güç. i. birbirine girmek. s.´ni) artırmak. dayanılabilir. hakkâk. mühendislik.o. hakkâkl ık. enerji krizi. ucu ileriye do ğru. f. dik. 3. yasaklamak. 2. uygulamak. i. yükseltmek. 4.lish.endowment endurable endurance endure enduring endways endwise enema enemy energetic energise energize energy energy crisis enervate enfold enforce enforceable enforcement enfranchise Eng engage engage in engage s. uygulama. s. do ğuştan gelen özel yetenek. -in içine iyice çektirmek/geçirtmek... i. zayıflatmak. 2. f. enerji. 1. doğurmak. erke. çarkç ı. mak. katlamak. i.y. birbirine geçirmek. dikine. çoğ. s. 1. tahammül. Eng.wom. enerji vermek. 1. 2. tutmak. olu şturmak. güç vermek. uzunluğuna. tahammül etmek. d. oy hakk ı vermek. f.).en (îng´glîşwîmîn) i. 1. f. dayanma gücü. 1. hoş. motor. 1. 1. 3. 2. 2. s.b. enerjik. tıb. 2. İngilizce. işe almak. in 1. 2. randevu. kald ırmak. i.men (îng´glîşmîn) i. çarpışma. uygulanabilir. f. s. sözmeşgul olmak. i. den. f. kafas ını bütünüyle işgal etmek. faal. Eng. 3. 1. . f. 1. Allah vergisi. mühendis. nişanlanma.lish. belirli bir süre için ücretli i ş. f. f. İng. uç uca. England. i. s.. İngiliz erkek.. bilmece. 2. d. yutmak. tenkıye. ile vermek. alışkanlık v. dayan ıklı. 3. kuvvetten düşürmek. 3. i. film v. 4. 1. meşgul (telefon). Gitmesini tembih ettim. z. f. 2. gravür. 1. sarmak. 1. 1. f. İngiliz. sürekli. yerine getirmek. oymacılık.´s attention engaged engagement engaging engender engine engine driver engineer engineering England English Englishman Englishwoman engrain engrave engraver engraving engross engross one´s thoughts engrossing engulf enhance enigma enjoin i. bak. fiyat v.. emretmek: I enjoined him to leave. kazımak. f. muamma. ba ğışta bulunma. f. i. English. i. sevimli. 1. meydana getirmek. söz. kuvvet. nişanlı. devamlı.´ni) -e aşılamak. planlayıp düzenlemek. İngiliz. çok sürükleyici (roman. çoğ. 2. i. 2. z.b. gravürcü.y. bağışlardan oluşan toplu sermaye. 2. İngilizce. 3. çarpışmak. içine çekmek. f. İngiliz kadın.b. energize. etmek. düşman. 2. 2. lokomotif. makinist. hakketmek. ba ğrına basmak. s. makinist. 5. angaje etmek. oymac ı. i. f. 2. İngiliz. hakkâk işi. f. k ıs.

gerektirmek. esir etmek. sancak. 2. f. tatlı. girmek. aste ğmen. 2. in ensemble enshrine ensign ensign enslave ensnare ensue ensure entail entangle entanglement enter enter into enter into an agreement enter on/upon enter one´s head enterprise f. tak sayg ın bir yere koymak. teşebbüs. -e yerleşmek. sağlamak. f. genişletmek. f. başlamak. f. aydınlatma. ho şlanmak. “Enter” tu şuna basarak (bir komutu) gerçekleştirmek. büyüklük. kaydını yapmak. mânia.s. yardımını sağlamak. -e girişmek. büyük kötülük. kaydolmak. içine girmek. agrandisör. kâfi derecede. bilg. düşmanlık. s. i. aydınlanma. 1. s. zenginleştirmek. 1. bilgilendirme. bilgilendirmek. giri şmek. aydınlatmak.. bütün. 2. i. zevk almak. foto. f. den. tiy. f. enjoyable enjoyment enlarge enlarge upon enlargement enlarger enlighten enlightened enlightenment enlist enliven enmesh enmity ennoble enormity enormous enough enough and to spare Enough! Enough´s enough. i. muazzam. yerleştirmek. 1. öfkelendirmek. in (olumsuz bir şeye) karıştırmak. yeter de artar bile. karmakarışık etmek. inquire. 1. eğlenmek. 2. büyülteç. zenginle ştirmek. 1. büyütmek. i. f. kocaman. -e başlamak. muazzamlık. anlaşmaya girmek. 1. değerini artırmak. bayrak. yeterli miktar. i. bilgilenme. asalet unvanı vermek. köle yapmak. f. ünlem Yeter! Yeter artık! f. 1. engel. hoş. s. in (birini) (olumsuz bir duruma) dü şürmek. sağlığı yerinde olmak. f. eğlenceli. büyümek. kaydetmek..s. aydın (kimse). bak. i. 2. daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak.ırmak. band ıra. i. şer. meydana gelmek. 2. f. kâfi. topluluk. i. garanti etmek. f. birkaç parçadan olu şan kadın kostümü. dolaşıklık. 2. foto. i. dola ştırmak. hiddetlendirmek. -in aklına gelmek. bulaştırmak. z. ardından gelmek. f. deftere yazmak. girişim. -e girişmek. i. zevkli. kaydetme. i. yüceltmek.. 1. müz. soylular s ınıfına almak. genişlemek. 1. büyüme. s. canland f. askere kaydolmak/yaz ılmak. i. zengin etmek. izlemek. çıkmak. agrandisman. kaydetmek. 4. yazılmak. 3. husumet.enjoy enjoy good health enjoy o. tuzağa düşürmek. f. büyütme. 3. 2. yeterli. enquire enrage enrich enroll enrollment ensconce ensconce o. f. karışıklık. i. askere kaydetmek/yazmak. 1. zevk. 4. f. f. hoşça vakit geçirmek. temin etmek. f. kayıt. 2. -i -in içinde ım. trup. 2. döpiyes. . -e başlamak.the ensuing year ertesi sene.

büyülemek. i. (birini) tatlılıkla (kötü bir şey yapmaya) ikna etmek. --ping) tuza ğa düşürmek. şevkli. davet. maiyet.. balo. mektup zarf ı.b. i. giriş. heves. f. yakarış. giriş yeri. bütün. baş yemek. (--ped. 2. giriş yeri. i. i. kayıt. giriş. i. 2. i. yalvarma. giriş hakkı. çekici ancak tehlikeli şey. emanet etmek. tamam ıyla. hepsi: the entire group grubun hepsi. i. i. girme. i. balıkla baş yemek arasında bir şekilde yerleştirmek. büsbütün. antrepo. (başkan) bir teklifi kabul edip kurula sunmak. çekici. yetki vermek. gömmek. 3. f. i. çekicilik. f. 2. f. eğlendirici. hak vermek. f. f. saymak. 1. s. birer birer saymak/söylemek. hararetli. ask. istek. giriş. cazip. 1. yalvar ış. 3. bağırsaklar. i. 3. antre. müteşebbis. böcekbilim. f. giriş. çok övmek. parti. büyülemek. örtmek. tamam. yakalamak. eğlendirmek. 1. f. 3. f. gıpta edilecek. f. z. uyanık. giriş. baştan çıkarma. s. . giriş ücreti. yalvarmak. 2. sağlam yenilen yemek. 2. i. girişken. tüm. giriş. yılan v. f.t. giriş sınavı. tamamen. giriş kapısı. ku şatmak. f. eğlenceli. ziyafet. s. ağırlamak. sarmak. ikram etmek. giriş yeri. giriş. tahta ç ıkarmak. i. i. şevk. giriş izni. f. bütün. f. varlık. misafir etmek. giriş ücreti. siper.enterprising entertain entertain a motion entertaining entertainment enthrall enthrone enthuse enthusiasm enthusiastic entice enticement enticing entire entirely entirety entitle entity entomb entomologist entomology entourage entrails entrance entrance entrance examination entrance fee entrap entreat entreaty entrée entrench entrenchment entrepôt entrepreneur entrust entry entryway entwine entwine itself around entwine s. i. entomolojist. f. s. girme.) (bir şeyin) etrafına dolanmak. (around) bir şeyi (başka bir şeye) dolamak. 1. s. 2. s. (about/over) göklere ç ıkarmak. açıkgöz. entomoloji. telaffuz etmek. k ıskanç. beraberindekiler. i. i. enumerate enunciate envelop envelope enviable envious s. 1. zarf. girişimci. mezara koymak. (bitki. i. İng. böcekbilimci. müteşebbis. 1. f.

aynı düzeyde. i. f. çevrecilik.environment environmental environmentalism environmentalist environs envisage envision envoy envy enzyme epaulet epaulette ephemeral epic epicenter epidemic epidermis epigram epilepsy epileptic epilog epilogue Epiphany episcopal episode episodic Epistle epistle epitaph epithet epitome epoch Epsom salts equable equal equal equal sign equalise equality equalize equanimity equate equation equator Equatorial equatorial Equatorial Guinea i. aynı düzeyde olmak. f. s. 6 Ocak´ta kutlanan bir yortu. apolet. k ıskançlık. salgın: flu epidemic grip salgını. epizot. i. s. tasavvur etmek. radyo. 2. piskoposlara ait. s. 2. devir. i. İki artı iki eşit dört. gıpta. i. eşit. 2. gelip geçici. i. itidal. edeb. bak. f. i. 1. ılıman (iklim). depremin merkezi.. İng.. equalize.. . s. eşitlik. epiderm. çevreci. destans ı. i. piskoposlarca yönetilen.. i. salgınlaşmış. i. çok kısa ömürlü. i. i. i. temkin. i. 1. diplomat. (övücü veya hakaret edici) söz. s. 2. İng.. f. saralı. ekvator. s. ılım. 1. eşit. i. temsilci. çok k ısa süren. eşit olmak: Two plus two equals four. f.. 1. f. sara hastalığına özgü. 2. s. Hrist. i. i. sara. biyokim. epilog. i. 2. laf. eşit işareti (=). tasavvur etmek. enzim. mektup. jeol.. i. 1. i. i. deprem öze ği. s. f. i. eşitlemek. s. 1. s. i. destan. dolay. tıb. (Yeni Ahit´te yer alan) mektup. i. kıskanmak. emsali olmak: No one equals her. sonsöz. epik. Ekvator Ginesi.. denklem. çoğ. i. delege. epik. bak.. nükteli söz. elçi. kafas ında canlandırmak. 2. muhit. kafas ında canlandırmak. bak. epaulet. civar.. kolayca k ızmayan. 2. i. salgın. i. İngiliz tuzu.. i. ekvatoral. çevre. 1. gıpta etmek. TV (dizide) bölüm. ça ğ. i. sakin. saralı. nükte. (olaylar zincirinde) olay. 1. rahat. ile eşit saymak. edeb. çevresel. mezar kitabesi. epizodik. epilog. i. s. 1. haset. 2.. i. Hrist. Emsali yok.

f. patlak verme. eşkenar üçgen. aya ğa kalkmış.. çok bilgili. f. f. gözünden . i. tic. jeol. Eritrealı. akl ından çıkmak. i. ne evet ne de hayır demek. i.´ni) yükseltmek. i. s. s.b. ılım. Ekvator Ginesi´ne özgü. i. 3. 1.´ni) dikme. 2. dengesiz. kökünden söküp atmak. i. i. s. yok etmek. (heykel. ekinoks. i. s. bilgin. 2. istikrars ız. yürüyen merdiven. aşındırma. dikilmiş. i. macera.. 2. döküntü. yanlışlık. in şa etme. hatalı. yanlış. denge. (--ped. adaletli. f. kaç ış. birden değişiveren. s. v. silgi. firar etmek. direk v. Eritrea. kurtulmak. silinmiş yer. 2. s. (yanarda ğ) püskürme. 2. eşit uzaklıkta. f. 1. yanlış.´ni) dikmek. net varl ık. s. s. muh. 1. s. eşkenar: equilateral triangle. edat.b.o. ayak işlerine bakan kimse. 1. 1. tıb. i. i. 1. 1. iki anlama gelebilen. Eritrea´ya özgü. firar. dik. adalet.mine) ermin. birinin pençesinden 3. 1. âlim. i. kaçamaklı konuşmak. ayak işi. 1. 3. bağ. penisin sertleşmesi. Ekvator Gineli. (yanarda ğ) püskürmek. önce. Ekvator Gineli. (heykel. i. şiir evvel. ça ğ. i. gün tün eşitliği. patlak vermek. yok etmek. direk. 2. 2. f. (çoğ.. hata. 2. özsermaye. f. kaçmak. f. s. i. a şındırmak. 2. 2. f. gereçler. i. ayakta duran. yapmak. adil. donatım. Eritrealı. 2. 2. erotik. kaçamaklı. 3. s. i. aşınmak. a şınma. erotizm. i. erozyon. (sava ş. 1. silinti. heykeli. in şa etmek.b. bilginlik. f. anlaşmazlık v. muvazene.´s grasp i.´ni) k ızıştırmak.b. Eritre. jeol. silmek. hata etmek. devir. kurmak. s. atlatmak. aşındırıcı. eşitlik. dikelmiş. çok geçmeden.Equatorial Guinean equestrian equidistant equilateral equilibrium equinox equip equipment equitable equity equivalence equivalent equivocal equivocate era eradicate erase eraser erasure ere ere long ere now erect erection Eritrea Eritrean ermine erode erosion erosive erotic eroticism err errand errand boy erratic erroneous error erudite erudition erupt eruption escalate escalator escapade escape escape from s. âlimlik. 1. gökb. --ping) donatmak. s. i. 1. 2. atlı (heykel/portre): an equestrian statue of Napoleon Napolyon´un atlı aynı mesafede olan. Ekvator Ginesi. yapma. kaçma. i. Eritrea. s. --s/er. kurma.. gidermek. 1. ayakçı. as. yükselmek. dimdik. i. 1. (fiyat v. bundan önce. biniciliğe ait. kızışmak.kurtulmak. paçayı kurtarmak. 2. kaçmak.

i. ekspreso. ekspreso kahve..escapist eschew escort escort escort vessel escutcheon Eskimo Eskimo dog esophagus esoteric especial especially espionage esplanade espousal espouse espresso esprit esprit de corps Esq Esquire essay essay essence essence/spirit of peppermint essential essentially establish establishment estate estate agent estate car esteem esthete esthetic estimable estimate estimation estival Estonia Estonian estrange estranged estuary et cetera etc etch s. Eskimo dili. malikâne. 2. nadir. kestirme. kestirmek. kuruluş. itibar. f. deneme.. bak. esas. i. steyşın. f. v. et cetera. 2. 1. 2. 2. (birisi hakk ındaki) fikir. birbirinden ayr ılmış. benim gözümde. naneruhu. kurma. armalı kalkan. i. müessese. gizli inançları olan. aestival. 2. i. 2. Esq. i. s. soğutmak. k ıs. tespit etmek. Estçe. bence. i. Estonyalı. İng. destekleme. tespit edilme. haliç. ancak ufak bir grupça bilinen. 2. İng. (kıymetini) takdir etmek. insana gündelik hayat ı ve dertlerini unutturan çok sürükleyici (roman/film). -den sak ınmak. bak. 1.. yapmaya kalk ışmak. esas. z. tespit etme. temel. tereke. özel. i. anlaşılması zor. Estonya´ya özgü. denemek. 1. 2. Estonyalı. aralarını s. kurum. s. 2. 4. as ıl. özellikle. hususi. b ırakıt. yemek borusu. 3. 2. s. i. 3. 3. aesthetic. huk. kurulu ş. tahmin etmek. içrek. 1. tahmin. i. değerlendirmek. Eskimo köpe ği. i.. değerlendirme. Eskimo. s. f. (bir grup içindeki) birlik ruhu. s. 1. (es´tımît) 1. eşlik edenler. casusluk. 2. aslında. emlakçı.. -e sayg ı duymak. kavalye. (koruma/gözetim için) e şlik eden. 2. 1. ıtır. i. saygı. ana. gezi. 1. gerekli. gezinti yeri. İng. Eskimoca. açmak.. bak. yapmaya kalkışma. 2. öz. k ıs.. s. aesthete. saptamak. kordon. . f. zaruri. (korumak/gözetmek amac ıyla) eşlik etmek. düşünce: in my estimation takdir. refakat gemisi. 1. 1. coğr. esans. 1. i. vesaire. ayrı yaşayan. 2. i. -den kaçınmak. Esquire. f. v. (es´tımeyt) 1. Estçe. 1. saygıdeğer. ufak bir gruba özgü. Eskimo.. ve benzeri. i. bana göre. i. i. f. desteklemek. f.s. temel. anat. f. mektup zarfı üzerine isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ve “bay” anlam ına gelenı bir unvan: Marmaduke Wigglesworth. kavalyelik etmek. z. deneme (bir düzyaz türü). 1. Estonya. s. i. Estonya. olağandışı. kurmak. i. s. i. as ıl...b. i. i. (desen hakketmek için) (madeni bir yüzeyi) asitle oymak. f. 2. 1. i. i. Eskimoca. itibarlı. bat ıni. bilhassa.

i. okaliptüs. (bir yeri) boşaltma. Etyopyal s. asitle oyulmu ş resim. 2. eulogize. eter. i. görgü kurallar ı. on his/her/its own merits evaluation evangelical evangelise evangelist evangelize evaporate evaporation evaporator asitle oyarak (madeni bir yüzeye) desen hakketmek. (bir yeri) boşaltmak. buharlaştırma. etnoloji. (insanlar (bir yerden) (bağırsakları) boşaltma. değerlendirmek. İncil´in mesajını bildirmek/öğretmek/yaymak. Avrasya. ebediyen. i. Avrupa. ahlak sistemi. etnografya. belirli bir mesajı yaymaya çalışan kimse. i. Etyopya. buharla ştırıcı. (bir birini/bir şeyi kendi yeteneklerine/özelliklerine göre değerlendirmek. boşaltım.. ahlak bilimi. i. i. birine) cevap vermekten kaçmak. Etiyopya. İncil´de bulunan. evaporatör. etnik. i. adabımuaşeret.t. k ıs. i. 3. semavi. the European Union. 1. buharla ştırmak. Etyopyalı. 1. s. ruh. etik. f. İncil´in mesajını yaymaya çalışan kimse. Avrupa. törebilim. z. 1. i. ba şı ve sonu olmayan. i. 2. ahlaki. European. Habeş. ebediyet. son derece Protestanca (bir ö ğreti. s. kökenbilimsel.o. ses ahengi. -den kurtulmak.(bir bahaneyle) kendini (bir yükümlülükten) f. i. Etiyopyalı. İng. İncil´in mesajına uyan/sadık. bak. 1. lokmanruhu. kim. f. 2. hararetli. i. İng. 3. . ateşli vaazlar veren gezici Protestan.. buharlaşmak. anat. göksel. i. hadım. Habeş. östaki borusu. i. daima. i. 1. ebedi ve ezeli. değerlendirme. ölümsüz. Avrupai. f. i. Etyopya. övmek. buharla şma.. i. İncil´e ait. 2. s. Etyopya´ya özgü. i. i. Avrupa´ya özgü.). (bağırsakları)ı)boşaltmak. i. 2. sorusuna. değer ve inançlar sistemi. kurtarmak. s. Habe şistan. Avrupalı. i. 1. f. bak. 2. boşaltım. alma. kökenbilim. i. de ğerler sistemi. i. 3. evangelize... i.etch a design on etching eternal eternally eternity ether ethereal ethic ethical ethics Ethiopia Ethiopian ethnic ethnography ethnology ethos etiquette etymological etymology EU eucalyptus Eucharist eulogise eulogize eulogy eunuch euphemism euphony Euphrates Eur Eurasia Europe European Eustachian tube evacuate evacuation evade evaluate evaluate s. i. i. dünya görüşü. etimolojik.b. i. 2. (birinin f. k ıs. ı. methiye. f. övgü. etik. (insanlar ı) (bir yerden) almak. 1. i. ateşli. götürmek. s. s. örtmece. Europe. f. etimoloji. yaklaşım v./s. edebi kelam. s.

olaylı. birkaç günde bir. ihtimal. -den kurtulma. yine de. öbürleri. Yapt ıkları her hatayııra. (bir işte) yan çizen. başkaları. frak. it´s still worthğmen. smokin. f. ak şam. meydana gelmek. zam. . en ufak her şey: She´s particular about every jot and tittle. bile. f. nihayet. ak şam gazetesi. olmak. ak şam. i. sokaktaki adam. sonunda. düzleştirmek. her günkü.” “Olsun. s. er geç olan. kör olası: You and your everlasting typewriter! Sen ve z. çift (say ı). sonsuz. hadiseli. yapra ğını dökmeyen. gene de: “That book contains some mistakes. tesviye etmek. ilelebet. sürekli. 1. hep: They lived happily ever after. ara s ıra. 1. 2. Ondan sonra hep mutlu yaşadılar. dili her yöne. i. gene de. k. ara s hatırlıyor. s. s. er geç. 3. s. z. kaçamaklı. her tarafa. temkinli. he de almaya -e ra buying. s. 1. bir düzeyde.” “Even so. 2. 2. s. ile son bulmak. düz. herkes. herhangi bir kimse. arada bir. tam (sayı). tarafs ız. arada bir. tuvalet. engebesiz. gün aşırı. -diği halde: Evenıthough he studied hard. her bir. günaşırı. i. i. gece elbisesi. ğişen. cevap vermekten kaçan. düzlemek. hatta. in ile sonuçlanmak. her. daima. tepeden tırnağa.” “O kitapta baz yanlışlar var. s.. 1. i. her gün. en sonunda olan. her iki kişiden biri. nihai. her biri. i. olay. 3. vaka. itidalli. arife gecesi. arada sırada. 2. her dem taze (ağaç/çalı). 1. hadise. (bir bahaneyle) kendini bir yükümlülükten kurtarma. olsa bile. z. güna şırı. iki günde bir. dört günde bir. 1. z. herkes. 3. s. yine couldn´t pass the exam. 2. hiç: Have you ever been to Eyüp? Hiç Eyüp´e gittin mi? ondan sonra. ebediyen. 2. herkes. iki günde bir. her: She remembers every single mistake they made. yine de. 4. senin kör olas ı daktilon! s. itidal sahibi.evasion evasive eve even even even if even so even so even though evenhanded evening evening dress evening paper event even-tempered eventful eventual eventuality eventually eventuate ever ever after ever changing evergreen everlasting evermore every every few days every four days every inch every jot and tittle every man jack every now and then/every now and again every once in a while every one every other day every other day every other day every other person every single every so often every which way everybody everybody else everyday Everyman everyone i. yansız. En ufak noktaya dikkat eder. i. Çok çalıştığı halde sınavı veremedi. arife. çok dayan ıklı. daima de s. zam.

kusursuzluk. kazı makinesi. çok kızdırmak. i. misal. (of) (birtak ım şeyleri) akla getiren. i. açığa vurmak. muayene etmek. s. sorguya çekmek. her şey. işin titizlikle yapılmasını isteyen (kimse). kötülük. s. çağrıştırmak. i. imtihan. s. i. evrimcilik. tahliye ettirmek. f. kazı yeri. ulu. 4. 2. hafriyat yapmak. 1. açık. f. fazlas ıyla. 2. s. kazıyıp ortaya çıkarmak. i. delil. k ıs. example. 2. f. evrim. kesin. abartmak. çok kötü. examination. i. sorgu. kazı yapmak. kötülük eden kimse. göstermek. kem göz. aklına getirmek. 1. yavaş yavaş gelişmek. tamamen. imtihan eden kimse. imtihan. f. koparmak. ibrik. 1. a şmak. sorguya çeken kimse. çileden ç ıkarmak. 2. 2. huk. şer. yüceltme. huk. belli. i. daha kötü bir duruma sokmak. kötü niyetli. 1. f. yüceltmek. kanıt. mübalağalı. hatas ız. i. eksiksizlik. ekskavatör. f. . dili s ınav. örnek. dişi koyun. s. (--led.. 1. --ling) -den üstün olmak. f. f. (kötü durumdaki bir şeyi) artırmak. titizlik isteyen (bir i ş). i. i. i. s. tam. kazı. zorla/tehditle almak. her yer. s. yüce. except. z. eksiksizlik. birtakım çağrışımlar yapan. s ınav. huk.. z. tahliye ettirme. incelemek. yavaş yavaş geliştirmek. 2. her yerde. abartma. kusursuzluk. f. 3. kesinlik. k ızgınlık. geçmek. mübalağa. i. kesinlik. f. f. i. dikkatle gözden geçirmek. 1. i. abartılı.. 1. göstermek. evrimsel. nazar. tam. f. co şkunluk. huk. i. evrimci. s. 2. i. f. abart ı.everything everywhere evict eviction evidence evident evil evil eye evildoer evil-minded evince evocative evoke evolution evolutionary evolutionism evolutionist evolve ewe ewer ex exacerbate exact exact exacting exactitude exactly exactness exaggerate exaggerated exaggeration exalt exaltation exalted exam examination examine examiner example exasperate exasperation excavate excavation excavator exceed exceedingly excel zam. şerir. her yere. z. i. i. son derece. f. çok. marya. i. k. şerir. vecit. aynen. i. s. abartılmış. huk. tetkik etmek. mübala ğa etmek. doğru (bir şey).

kışkırtmak. i. 1. değiş tokuş. dayanılmaz derecede acı veren. olacaktım. s. Bu olmasaydı orada 1. s. bağ. (from) (bir şeyin) dışında bırakılma. i. 3. f. fazla. f. s. s. pasaj. aforoz. 1. i. .. üstün. ancak özel seçilmiş bazı kişilere açık olan. i. 2. özür. 2. değiştirmek. bak. tic. telefon santralı. except şmaktan başka her şeyi yapabilir. ifrazat. k ısa yolculuk. istisna. 1. ziyadesiyle. döviz kuru. tahrik etmek. 3. 2.. dışında. ziyade. aşırı olarak. i. affedilebilir. değiş tokuş etmek. üstünlük. Excellency. (birini) (bir şeyi yapmaktan) muaf tutmak. 1. i. fazla. mazeret. z. çok iyi.Excellence excellence Excellency excellent except except except for excepting exception exceptional excerpt excess excessive excessively exchange exchange exchange blows exchange rate exchange shots exchangeable exchequer excise excise excitable excite excited excitedly excitement exciting exclaim exclamation exclamation point/mark exclude exclusion exclusive excommunicate excommunication excrement excrete excretion excruciating excursion excursion ticket excusable excuse excuse excuse from i. heyecanland ırmak. (bir şeyin) dışında bırakma.. Ekselans: His Excellency Ekselanslar ı. kolay tela şa kapılır. s. s.. . dışkı. heyecan. 1. dışında. Harun´u bunun dışında tuttu. borsa. karşılıklı olarak birer el silah atmak. 1. yumrukla şmak. a şırı. s. i. heyecanlı. indirimli gidiş dönüş bileti. (from) -in d ışında bırakmak. Everyone was there except for him. (vücuttan) ç ıkarmak. gezinti. heyecan verici. f. salgılama. mükemmel. f. uyand ırmak. z. i. artan. ç ığlık atmak. salg ı. değiştirme. ünlem. f. kambiyo. s. dışında. i. s. i. (bir kitaptan/yazıdan) seçilmiş parça. 2. aşırılık. i. kolay heyecanlanan. i. affetmek. trampa etmek. hariç. (bir duygu/tepki) s. trampa. tüketim vergisi. fazlalık. diye bağırmak. kiliseden aforoz etmek. i. hariç. -den başka: i. olmasayd ı: I´d be there. i. s. f. 2. f.şka. -in dışında tutmak: He excepted Harun from this. ifrat. Çince konufor this. f. edat -den 2. kesmek. f. Your Excellency Ekselans. ola ğanüstü. telaşa vermek. ünlem işareti (!).ba şka. i. 2. mazur görmek. değiştirilebilir. -den başka: He can do everything edat -den ba except speak Chinese. kesip ç ıkarmak. heyecanla.

f. excuse o. export. teşvik etme. yürütme yetkisi. -e örnek olmak. 1. kullanma. kötü ruh v. s. f. i. 2. izin istemek. idam. cellat. 3. i. sürgün. fiz. hareket ettirmek. -i örnekle göstermek. i. egzersiz. f. varolu şsal. 2. yöneticiye ait. hayat. varolu şçu. çıkış kapısı. yabanc ıl. i. i. i. duman v. 2. 1. 2. kullanmak. i. i. belge/kan ıt) ibraz etme. f. çaba. f. sergi. 3. tüketme. i. teşvik etmek. (manevra/hareket) yapma. i. çıkmak. . gitmek. temize ç ıkarmak. yerine getirme. 1. aşırı yüksek. 1. 1. 1. 1. idam ın infazı. f. s. f. var olmak. (dava sırasında i. (bir duygu veya niteli ği) göstermek. sergilemek.s. huk.. çok yormak. s. yönetimsel. i. (bir duygu veya niteli etmek. (güç) kullanmak. 3. 1. sürgüne göndermek. 3. f. mezardan ç ıkarmak. ç ıkış. çok keyiflendirmek. f. k ıs. i. egzotik. infaz. (dava s ırasında belge/kanıt) ibrazği) gösterme. idari. i. muafiyet. f. beraat ettirmek. (gayret) sarfetmek. neşe ve zindelik. (cin. f.b. f. f. exertion exhale exhaust exhaust exhaust pipe exhausted exhaustion exhaustive exhibit exhibition exhilarate exhilaration exhort exhortation exhume exile exist existence existential existentialism existentialist exit exodus exonerate exorbitant exorcise exotic exp expand Özür dilerim. fels. çal ıştırmak. egzistansiyalizm. yaşam./Affedersiniz. i. genişletmek. uygulama. genleşmek. f. f. 2. execute execution executioner executive executive committee executive power executor executory exemplar exemplary exemplify exempt exemption exercise exert exert o. 3. varoluş. 1. 2.´ni) dualarla defetmek. ba ğışıklık. 2. yerine getirmek. 2. egzoz duman ı. yerine getirmek. i.b. bitkinlik. bitirmek. yorgunluk. 1. fahiş (fiyat). 2. sürgün edilen kimse. yürütme kurulu. (manevra/hareket) yapmak. tükenmiş. çıkış. gayret sarfetmek. i. varolu şçuluk. 1. 1. örnek. 2. 2.. 2. al ıştırma. emek. 2. fels. çok ne şelendirip zindeleştirmek. 2. s. büyütmek. nefes vermek. egzoz borusu. s. sergi. (egzoz. (bir yarg ıyı) infaz etmek. s. 2.´ni) ç ıkarmak. tüketmek. 1. i. varlık. çıkış. egzoz. 1. yorgun. icrai. 2. i. u ğraşmak. gayret. uygulama. s. 2. yerine getirme.1. yönetici. s. geniş kapsamlı ve ayrıntılı.s. bitkin. teşvik edici söz. huk. fels. s. büyümek. idam etmek.. çabalamak./Beni ba ğışlayın. egzistansiyalist.. genişlemek.Excuse me. s. 1. express. uygulamak. mevcut olmak. aklamak. i. 1. örnek niteliğinde olan. örnek. genleştirmek. uygulamak. f. icra eden. bütün kuvvetini tüketmek. tükenme. idareci.

--ling) 1. açık bir şekilde. Benden en kötü ihtimalin gerçekle şeceğini ummak. uzmanl ık. bilirki şi. s. sömürü. açıklamada bulunmak. i. aç ıklamak. sarfetmek. açıklama. sömürme. büyütme. i. izahat vermek. 1. (sıkıntı. masraf. s. samimi. 1. son nefesini vermek. i. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli bir çareye başvurma. sınırdışı etmek. (belki doğru olmayan fakat) elverişli bir çare. f. deneysel. f. i. genleşme. (kendi ç ıkarı için) kullanmak. beklenen şey. inceleme. z. enginlik.b. deney yapmak. kovmak. tecrübe. bitiş. (bahane 1. f. masraf hesabı. 1. f. izahat. istismar. sürenin f. tecrübeli. (bir konuyu) araştırma. çürütmek. deney. beklenti. s. beklenti. i. f. sona erme. 1. f. harcama. dolmas ı. 1. 2. ölmek. i. sömüren. (bizzat) ya şamak. patlamak. 2. f. masraf. deneyim. i. 3. ümitle bekleyen. engin. harcamak. kendisinin niye öyle davrandığınıizah. (--led. 2. acı v. 1. 2. 2. incelemek. eksper. öne sürerek bir şeyi) mazur/makul göstermek. İng. s. 2. k. i. i. kahramanlık. patlatmak. i. genişleme. genleştirme.expanse expansion expansive expat expatriate expect expect the worst expectancy expectant expectant mother expectation expedience expedient expedite expedition expel expend expenditure expense expense account expensive experience experienced experiment experimental expert expertise expiration expire expiry explain explain away explain o. izahat vermek. deneme. yanl ış olduğunu göstermek. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşmak. i. açılan. usta. f. açık. s.s.. kendi ç ıkarına kullanma. kolaylaştırmak. beklemek. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşan kimse. f. fiz. 2.. anlatmak. (süre) dolmak. (belirli bir alandaki) bilgi. (bir konuyu) araştırmak. süresi dolmak. sarih. bak. 2. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli (bir çare). kahramanca davranış. hızlandırmak. sömürmek. büyüme. istismar etmek. sanmak. s. i. 2. s. (özel bir amaçla yap ılan) uzun yolculuk. 3. i. i. i. (birinden) (bir şeyin yapılmasını) beklemek: He expects me to carry out the garbage. açıkça. tecrübe. anlatılabilir. ümit. dili. f. 2. genişletme. sona ermek. 1. gider hesab ı. s. içten. zannetmek. . i. expatriate. bitiş. kendisinin ne demek istedi ğini anlatmak. deneyimli. umut. atmak. anlatmak. 2. masraflı. izah etmek.´ni) çekmek. sona erme. açıklayıcı. 1. kendi vatan ından başka bir ülkede yaşayan kimse. ç ıkarmak. i. f. i. 1. pahalı. i. sömürücü. s. uzman. s. açıklanabilir. geniş alan. geniş. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşma. sürenin dolmas ı. i. dü şünmek. i. gider. hamile kad ın. i. (ayrıntılı bir şekilde) açıklamada bulunmak. explanation explanatory explicable explicate explicit explicitly explode exploit exploit exploitation exploiter exploration explore explorer i. başından geçmek. genişleyen.

mat. ihracat vergisi. ihraç etmek. uzamak. meramını ifade etmek. irticalen. süper. otoyol. 3. İng. s. etkisine açık bırakmak. 3. 1. acele posta. foto. özel. uzatma s. i.. dışarıya mal göndermek. 1. s. çıkarmak. paralel. kamula ştırma. i. aç ıkça. üst. ihraç etme. patlayıcı. 4. manasız. foto. ihraç edilme. s. doğaçlamayla. doğaçlamayla söylenen/yapılan. i. sergi. özel ulak. mevcut. beyan etmek. mat. sergilemek. 2. üstün. silmek. z. başka sözlerle anlatmak. özellikle. ekspres tren. f. 1. ihracat. 1. 1.b. 2.s. 3. f. patlayıcı. f. savunucu. ince bir güzelliğe sahip. doğaçtan. ışıklama süresi. 1. i. doğaçtan. 2.explosion explosion of laughter explosive exponent exponential export export export duty export license exportation exporter expose exposé exposition exposure exposure meter exposure time expound express express express delivery express in other terms express o. i. Evin cephesi güneye bak ıyor. f. ihracat lisans ı. ifadesiz. 2. f. 2. s. anlamlı. herkese duyurmak. mükemmel. ihracatç ı. 2. deyim. (malı) yurtdışına satmak. i. ışaekspresle. d ışsatım. üs. kapsamlı.. (sat ış için) sergilemek. hafifletici sebepler. 1. 1. 3. f. 2.The house has a southern exposure. anlat ım. kahkaha tufan ı. sürmek. 1. to (birine) taziyede bulunmak. 3. infilak. . i. gizli işleri açığa vuran makale/kitap. 1. uzama. s. etkisine açık bırakma. i. ihracat yapmak. i. maruz kalma. ifade etmek. f. 2. 2. ekspres yol.´nin) müstehcen/sak ıncalı bölümlerini çıkarmak. aç ık. bilhassa. 2. dağınık düzen. poz süresi. boyut. kablosu. express one´s sympathy express one´s thanks expression expressionless expressive expressly expressway expropriate expropriation expulsion expunge expurgate exquisite extant extemporaneous extemporaneously extempore extend extended order extension extension cord extensive extent extenuate i. ekspres. irticalen. (filmi) ışıklamak. oyun v. 1. doğaçlamayla söylenen/yapılan.b. kredi v. kredi v. anlatmak. maruz b ırakmak. s. uzatma. şükranlarını ifade (to) (birine) minnettar/müte belirtmek. uzatmak. i. deyim. hakkında şiddetli tartışmalar yapılan (konu). ihracatç ılık. man. açıklamak. manalı. i. f.b. i. üstel. (yard ım. pozlandırma süresi. mat. 2. ask. (birinin) ac ısını paylaştığını şekkir olduğunu belirtmek. paralel telefon. 5. s.) verme. (yard ım. İng. acele. uzatma kordonu. teşhir etmek. tıpkı. z. kovulma. 4. patlama. ekspres (taşıt).) vermek. fuar. i. tabir. tam. sergileme. büyük. şiddetli tartışmalara yoltaraftar. foto. istimlak etmek. z. çok büyük (ac ı/mutluluk). for (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak. ifade. 3. 2. açabilen (konu). izah etmek. s. maksadını anlatmak. kovma. acele posta. istimlak. pozometre. d z. vurmak. ihraç etme.patlayıcı madde. 4. s. etmek. kamula ştırmak. extenuating circumstances huk. ihraç malı. f. doğaçlamayla. anlams ız. maruz b ırakma. (yüzdeki) ifade. i. i. belli. (bir kitap. 2. ifade. yorumlamak. 4. f. İng. 1. 1. dışavurum. geniş.

abartılı. ç ıkarmak. 2.b. harici. i. bak. dışadönük. a şırı. müsrifçe.. (bir kitap v. insanı haraca kesen. mat. (haraç) almak. i. a şırı. yangın söndürme aleti. özet. 2. çok fazla. çok çal ış! i. 2. nesli tükenmiş. i. f. s. i. kökünü kaz ımak. öz. 1. 1. 5. aşıt noktası. aşırı. 2. 1. (bilgi) almak. 1. önek dışında: extramarital hard! Çok i. yabancı (madde/cisim). para sızdıran. 4. i. extortioner. müsrif. abartı. s. i. sönmüş yanardağ. (bitkilerde) gürlük. bak.. zorla almak.. imha etmek. 1. para s ızdırma. a şırı. 1. zorla alma. 1. aşırı uçlar. 2. f. s. f. esans. ders program ı dışında kalan. f. gür (bitkiler). uzatmak. ç ıkarmak. 1. (to) (suçluyu) (suç i şlediği ülkeye) iade etmek/ettirmek. sızıntı. s. mat. çok. savurganlık. söküp atmak. dış. d ışdeğerbiçim. . aşırılık. dışlar. 1. s ınır. hariç. ruh. haraçç ı. çoğ. (para) koparmak. dışarı sızan şey. f. i. ek ücrete tabi şey. 2. z. zorla alan kimse. dış açı. israf. (diş) çekme. 2. dış. ç ıkarma. f. itiraf ettirmek. ifrata kaçan kimse. çok çok. 1. haraca kesme. f.. 1. f. seçmek. har vurup harman savurarak. kurtarmak. z. canlılık ve neşelilik. yüzeysel. suçluların iadesi. 2. i. 1. 2. 2. i. dış. 3. i. 2. s. dış taraf. s. ıkarmak. ekstrapolasyon. (para) s ızdırmak. konu d ışı. z. söndürmek. ruhb. i.1. fazlalık. 2. söyletmek. ola ğanüstü: extraordinarily beautiful fevkalade güzel. 2. fazla. f. fazla: Do you have an extra pencil? Fazla kalemin var m ı? 2. fahiş (fiyat). kökünden sökmek. ekstrem nokta. s. fevkalade. 2. fevkalade: Work extraevlilikdışı. 1. f. s. 2.. sınır.. yok etmek. (--led. fevkalade. ç ıkarmak. uç. extol. 1. harici. d ışadönük kimse. mat. s. çıkmak. the extremities eller ve ayaklar. 1. (özünü/suyunu) ç öz. i. uçta olan. aşırı derecede. olağanüstü. s. 2. 1. uç. s. dışişleri. çok canlı ve neşeli. i. i. --ling) övmek. d ışadönüklük. zahiri. ruhb. i.´nden i. i. i. savurgan. olağanüstü bir örnek.exterior exterior angle exterminate external external affairs externals extinct extinct volcano extinguish extinguisher extirpate extol extoll extort extortion extortionate extortioner extortionist extra extraextract extract extraction extracurricular extradite extradition extraneous extraordinarily extraordinary extrapolation extravagance extravagant extravagantly extreme extreme case extreme point extremely extremes extremist extremity extricate extroversion extrovert extrude exuberance exuberant exudation s. 3.

yüz masaj ı. 4. 3. yapı. 2. süper. i.. yalan.. gözyuvar ı. fabl. sima. i. i. al ın. 1. imal. yüzükoyun. yalan söylemek. s. f. itibari değer. yüz yüze. yüze ait. following. i. imalatç ı. i. 1. 5. i. şakacı. i. enfes. kirpik. s. mad. i. 3. göz yuvarlağı. karşılamak. bakmak. 1. k ıs. f. F. z. imal etmek. 5. s. feminine. kuma ş. uydurmacı. s. dili inan ılmaz derecede. gözkapa ğı. İngiliz alfabesinin altıncı harfi. 2. (bir zaferden sonra) çok sevinmek. sevinme. müz. çok güzel.. görme duyusu. -i cesaretle kar şılamak. i. 2. yüzüstü. i. fluid. argo kendisini ele ştirecek/cezalandıracak insanların önüne çıkmak. masal. i. i. nominal de ğer. 2. göz kalemi. surat. 1. karşısında olmak/durmak. doku. yüz. i. göz alıcı şey. ön yüz. kaplamak. cephe. kaş kalemi. efsanevi. . yalancı. façeta. 3.exude exult exultation eye eye eye shadow eyeball eyebrow eyebrow pencil eye-catching eyeful eyeglasses eyelash eyelid eyeliner eye-opener eyesight eyesocket eyestrain eyewash eyewitness F F f F. anat. kolayla ştırmak. geom. Fellow. s. uydurmasyon. 2. tahammül etmek. folio. çehre. göz çukuru. uydurmak. astarlamak. kadran. (bir duruma) dayanmak. göz. f. dili 1. i. s. vaziyeti kurtaran. 1. gözalıcı. 1. (saatte) mine. yüz. bir durumu oldu ğu gibi kabul edip ona göre davranmak. 2. güzel kız. süper. gözevi. kolay. 1. far. anat. görgü tan ığı. 4. gözlük. k. alımlı. i. ayna. aydınlatıcı/şaşırtıcı olay/haber. k. i. sızmak. olağanüstü. f. France. bünye. February. f. i. i. i. i. dokuma. üretmek. Fahrenheit. bez. k ıs. i. (ta şın) yüzünü yontup (karşısındakini) sindirmek. harika. fa notası. f fable fabric fabricate fabrication fabricator fabulous fabulously face face face down face the issue face the music face to face face up to face value facedown face-saving facet facetious facial facile facilitate f. Friday. 2. gözyuvas ı. i. göz far ı. 1. göz yorgunlu ğu. yap ım. üretim. fine. frequency. faseta. 2. inan ılmaz. süzmek. kaş. tic. k ıs. z. i. yapmak. göz banyosu. görü ş. 2. göz küresi..

tambölen. mat. Gelmedi. adaletli.. 1. TV kararma. çalı çırpı demeti. faktör i. aç ıkşekilde. fahrenhayt..başarı gösteremeyenbayılma.5. z. He failed to come. bak. arıza: power s. 1. sin. 4. k. 4. 4. faktör. dili fena olmayan. perilere ait. solmak. bayılmak. zayıf. s. kolaylıkla eleştirilebilecek veya alay konusu olabilecek kimse/durum. 1. fuar alanı. s. belirsiz. geçici bir f. dürüst bir ve güneşli (hava). s. oldukça: fairly big oldukça büyük. 2. başaramamak. bak. (bir bir) dış i. peri gibi. sin. i. out fagot Fahrenheit faience fail failing failing failing that failure faint fainthearted faintness fair fair fair and square fair game fair to middling fair wind fairground fairly fairness fairy i.. rengi atmak. i. kuvveti kesilmek. s. kimse. f. peri. güçten dü şmek. fair-weather friend iyi gün dostu. 3. yüreksiz. açık tenlilik. sınıfta kalmak. 2. (açıkta olan) fuar yeri. i. faksimile. güzellik. İng. f. duyum. i. kavgac ı. etmen. 2. hizipler aras ı.. fecal. mesleğinde/iş hayatında hiç baygın. al1. aksi takdirde. 3. mat. uydurma. 2. fiyasko. donuk. adil. âdeta: He adaletlilik. i. TV aç ılma. ihmal. zaaf. 1. başarısızlık.fairly flew down the stairs. s. 1. hizip. faks. 1. birinin tur şusunu çıkarmak. TV kararmak. ibne. 4. (bir cephe. 1. i. argo homoseksüel erkek. kusur. çarpanlara ayırmak. sınıfta i. f. i. 1. hizipçilik. sarışın. bayılma. feces. beceremeyiş. (--ged. i. 6. iflas. Merdivenlerden âdeta uçarak indi. i. becerememek. fena olmayan. (özel bir) hizmet.. uygun rüzgâr.. kolaylık. 7. i. (gerçeği kadrosu. baygınlık. 1. 2. 3. soldurmak. hizipçi. s. adaletli/adil bir şekilde. kurallara uygun. çini. i. s. baygınlık. 2. gerçek. ımlılık. i. servis. kopya. i.facility facsimile fact fact-finding faction factional factionalism factious factitious factor factor cost factory factual faculty façade fad fade fade away fade in fade out fade-in fade-out faecal faeces fag fag s. edat olmad ığı takdirde. etken. 2. (özel bir hizmet için yap tıpkıbasım. çarpan. iflas etmek. çekingen. i. ön okulun) öğretmen maskeleyen üniversitenin) görünüş. 2. s. i. 3. TV aç ılmak. . 2. 2. i. fayans. sin... i. yapmayış. i.. kanıt toplayan. öğretim personeli. duyu. sahte. temiz (kopya). 3. tic. sar ışınlık. yer. 4.. s. fuar.ılmış) tesis. i. 1. yavaş yavaş yok olmak. grup. (bir ö ğretim kurumundaki) tüm (yap ılarda) ön yüz. moda/heves. 1. kurallara uygunluk. dürüstçe. --ging) birini çok yormak. 2. sin. fabrika. yetenek. 2. yeti. i. 5. s. oldukça iyi.. açık tenli. 2. güzel. kabiliyet. İng. fiyat ı. f.. 2. yetenek.o. gerçeklere dayanan. 1. 1. 3.

güven. aldatılmak. 2. f. s ıraya girmek. i. işten vazgeçmek. doğan. uykuya dalmak. sava şırken ölmek. üçkâğıtçı. sıradan çıkmak. f. ile çatışmak. Bu ayın yirmisiüstüne düşmek. bayılmak. i. 1. yağmak. -e sald ırmak.fairy tale fait accompli faith faithful faithful to his word faithfulness faithless fake faker falcon fall fall fall asleep fall asleep fall away fall back fall back on fall back upon fall behind fall by the wayside fall down fall down fall down in a fit fall flat fall for fall foul of fall guy fall ill fall in fall in battle fall in love fall into a trap fall into disfavor fall into disrepute fall into disuse fall into error fall into the clutches of fall of man/the Fall fall off fall on fall on one´s feet fall out fall over fall over o. sonbahar. 5. i. adı kötüye çıkmak. (çare olarak) -e ba şvurmak. yüzükoyun kapaklanmak. 2. vefakârlık. gerilemek. 4. k. üçkâğıtçı. sahte bir şey. uydurmak. Âdem ve Havva´n ın işlediği günah ve sonuçları. yağış. uykuya dalmak. 4. sahte. . ask. dökülmek. din. düşmek. tuzağa düşmek. dizilmek. şahin. geri kalmak. sadakatsiz. sadık olmayan. atlatmak. 2. s. dü şmek. sahtekâr. i. 3. -in tutsağı olmak. azalmak. talep. emrivaki. düşme. (kale) zaptolunmak. vefas ız. hastalanmak. dü şmek. dolandırıcı. Hz. yıkılmak. (gemiden) denize dü şmek. çökme. düşüş. başarmak. 3. (fiyat. 2. terkedilmek. olupbitti. hataya dü şmek. sadakat. bozu şmak. sadık. başkasının cezasını çeken kimse. s.´nde) düşüş. -e kapılmak.s. kendini çok istekli göstermek. dört aya ğının cumaya rastladı. aldatıcı. çekilmek. düşmek. itimat. i. fall. bozulmak. inanç. yüzüstü dü şmek. dolandırılan kimse. 1. 6. dili -in pençesine dü şmek. dili işi bırakmak. çok beğenmek. âşık olmak. 2. 2. 3. 1. kullanılmaz olmak. -e hücum etmek. 2. ısı v.en) 1. keriz. umulan ra ğbeti hiç görmemek. gözden dü şmek. iman. 2. k. 1. 1. 1. güz. güre ş düşüş. 5. bırakılmak. argo 1. oldubitti. ask. çökmek. i. itikat. i. This month the twentieth fell on a Friday. kapanmak. (güvenilecek bir kimseye/yere) ba şvurmak. fenalık geçirerek yere düşmek. sözüne sad ık. geri çekilmek. fall overboard fall prey to fall prostrate peri masalı. enayi. 6. dü şmek. kavga etmek. (fell. vefakâr. s. sıyrılmak.b. 3. uydurma.

aile planlamas ı.´nde) tahrifat yapmak. azalmak. temelsiz. sendeleyereknam. takma dişler. aile muhiti. f. familiarize. yanlış fikirlere dayanan.. şöhret. titrek bir sesle s. yalan söyleme. tanınmış.. şelale. samimiyet. iyi arkadaş. sahte. s. hastalanmak. sendelemek. aile adı. 2. eksik gelmek. i. bot. akrabalar. (of) yeterli olmamak. 1. açlık. 1. -e âşık olmak. aşina. f. şecere. samimi. -e koyulmak. It fell serpinti. f. teklifsiz. 2. i. yürümek. çağlayan. aileye ait. falso. 2. s. 1. dü şmek. -e başlamak. (ses) titremek. çürük. bak. suya düşmek. ıtmak. devetüyü. vefas ız. 4. f. s. 3. s. f. me şhur. boş gurur. man.b. bak. soyağacı. 2. teklifsizlik.fall short fall short fall sick fall through fall through fall to fall upon fall victim to fall/be in love with fallacious fallacy fallen fallen woman fallible falling star fallout fallow fallow fallow deer falls false false pride false step false teeth falsehood falseness falsify falter fame famed familial familiar familiarise familiarity familiarize familiarize o. dili suya dü şmek. aile babas ı. ünlü. gerçekleşmemek. umdu ğu gibi çıkmamak. Suratı asıldı.. yanılabilir. 3. i. k. güvenilmez. aile çevresi. tanıdık. 2. 2. His face fell. Gözü bana ilişti. me şhur. laubalilik. familya. 1. yetmemek. Plan suya düştü. ekilmemiş. (gerçekleri) çarptereddüt etmek. (hesap. dili çok iyi. s. 2. s. k ıtlık. 2.. yanıltmaca. kayıt. düşmüş kadın. aile. devetüyü rengi. radyoaktif to my lot. -e kurban gitmek. belge v. 1. ün. ğe/savaşa başlamak. i. s ığın. nadasa b ırakılmış. Benim payıma düştü. çoluk çocuk. yeme -e saldırmak. safsata. k. ev bark sahibi. i. s. yalan.s.. fall. İng. gücünü/hızını kaybetmek. . s. z. 1. gerçekleşememek: The plan fell through. sahtelik. i. aşinalık. hataya düşebilir. fahişe. zool. His eye fell upon me. bildik. 1. mantık kurallarına ayk ırı sav. with family family circle family man family name family name family planning family tree famine famish famous famously (of) 1. yanlış düşünce/inanç. i. soyadı. ailevi. akanyıldız. alageyik. i. (bir şeyi) herkese tanıtmak. f. yanlış davranış. i. 2. ünlü. soyadı. iyi tan ınan. 1. i. iyi bilinen. (bir şey) hakkında bilgi edinmek.

çiftçilik. 1. fanatik.. . veda./Bilakis. uzak. 2. (öbürlerinden) kat kat daha . dü şlem. Hayranlar ınızdandır. i.. 1. irmik. i. mak. --ning) yelpazelemek. mutaassıp. s. i. i. s. 1. 2. s. çok uzak. 2. -den uzak. 4. ırgat. pervane ısı. 1. hayal düşlemsel. k. hayal. (birisi) için kötü olmak: He fared badly. çiftlik avlusu. dalg ın (bakış).. hayal etmek. z. hayalperest. k. 2. i. 2. s. müz. i. f. dü gerçekdışı. körüklemek. 1. f. ba ğnaz. harika. 1. s. i.ıyafet balosu. çiftlik evi. 2. sınırsız hayal veya hayali. (--ned. 1. veda yeme ği. hayali. sanmak. enfes. k ışkırtmak. akıl almaz. uzaklara yayılmış. i. yiyecekler. gülünç. ileri görü şlü. yelpaze. tiy. Öbürlerinden katdili Ne münasebet. 1. s. fang fanny fantastic fantasy far far afield far and away Far from it.s. 4. 2. i. i. çok kişi veya şeyi etkileyen. çiftlik. 1. f. çok me şhur. yılanın zehirli dişi. i. uza ğa.gücü. 2. 3. osurmak. yol paras ı. popo. uzakta: He´s never journeyed far from Istanbul. s. gerçek payı çok az olan. 2. fars. çiftçi. far off faraway farce farcical fare fare fare badly fare well farewell farewell dinner far-famed farfetched far-flung farina farm farm farmer farmhand farmhouse farming farmost farmstead farmyard far-reaching farsighted fart i. saçmal ık. 1. fantastik. taksi müşterisi. s.fan fan fan fan belt fan blade fan the flames fanatic fanatical fanciful fancy fancy fancy dress ball fancy o. f. hayal gücü. They didn´t go far. Onun için kötüydü. süper. 3. yelpaze biçimindeki herhangi bir şey. k istemek. bilet ücreti. rençper. i. fanatik. k. öngörülü. mak. bak. dü şünmek. tıb.: He´s far and away the best. hayallerinde kendini ( şöyle veya böyle) görmek. pervane kanad ı. zannetmek. çiftlik binalar ı arasındaki meydan. Uzağa konu dışında. lüks. s. hipermetrop. 1. ak ıldışı. i. f. -den hoşlanmak.. 2. çiftlik ve içindeki binalar.. vantilatör. baseball fan beysbol meraklkayışı. çok süslü. kaba osuruk. (birisi) için iyi gitmek. s. 2. dili hayran: She´s one of your fans. fantezi. 3. s. 1. i. i.şlem. i. dili k ıç./Tersine. mutaassıp. (yırtıcı hayvanlarda) köpekdişi. inan ılmayacak kadar büyük (miktar). 1. ünlem Elveda! i. s. yemekler. fantezi. çiftçilik yapmak. kat daha iyi. farthest. 3. 3. İstanbul´dan uzağa hiç seyahat etmedi. 2.. ba ğnaz. üstün kaliteli (g ıda maddeleri). s. i. maskaralık. fantezi..

yazg ıcılık. i. modac ı. çabuk. i. baba. semiz. öteki. s. i. 4. -i kafasına takmak. en uzakta. yazg ı. yorgunluk. anlamak. çok enteresan. daha uzak. babas ız. en uzak. 3. Noel Baba. 2. çengelle bağlamak. yormak. kayınpeder. derin uykuya dalm ış. sabitlik derecesi. oruç tutmak. bağlamak. yapmak. moda olan. 2. semirtmek. i. bağ. 2. defile. i. on (gözü) (bir yere) dikmek. -e saplanmak. yazg ıcı. daha uzaktaki. i. 2. s. (kuma ş boyası için) sabitlik. s. anayurt. i. tutturmak. kopça. mahfuz yer. fastener fastidious fastness fat fat cat fatal fatalism fatalist fatalistic fatality fate fated fateful father Father Father Christmas father-in-law fatherland fatherless fathom fatigue fatten s. biçim. kaderci. kader. tutturulmak. 2. kulaç (uzunluk ölçü birimi). kalın. bağlanmak. bağlayan şey. çengellemek. şişmanlamak. şişman. i. argo zengin adam. s. faşist. dolgun. z. i. 2. ötedeki. üstünde durmak. i. 3. s. 2. öldürücülük. i. çıtçıt. iskandil etmek. çok ilginç. (hamburger. s. f. en ötede. 1. 1. en ilerde. çeyrek peni (eski bir İngiliz parası). 3. manken. en uza ğa. f. 3. seri. s. 1. suçu birine yüklemek. İng. (otoyolda) sürat şeridi. arka kaportas ı yatık spor araba. 2. 1. süratli. korunak. büyük merak. hızlı yaşayan. z. 2. ücra --test) 1. fatalizm.. s. şekil vermek. faşizm. s. (birinin) ilgisini/merak ını çok çekmek. vahim. 1. i. kadercilik. i. fatalite. fast-food restaurant hazır yiyecek satan lokanta. f. i. solmaz renk. -e tak ılmak. ölümcüllük. 1. vahim. hızlı. 1. peder. en ötedeki. f. f. f. daha ötedeki. anavatan. i. öldürücü. zor be ğenen. mukadderat. i. en uzak. solmaz. i. suçu birinin üstüne atmak. oruç. hafifmeşrep. moda. (kaza sonucu olan) ölüm. 1. (--ter. 1.o. şık. 2. uçarı. 1. bitkinlik. tez. şişmanlatmak. f. fatalist. i. kavramak. daha ilerdeki. ölümcül. cazibe. s. i. yağlı. i. i. titiz. sabit (renk). yağ. s. şekil. s. kaderde olan. alınyazısı.yer. kaderci. 2. revaçta olan. 1. pizza gibi) hazır yiyecekler. fatalist. . rağbette olan.farther farthermost farthest farthing fascicle fascinate fascinating fascination fascism fascist fashion fashion designer fashion model fashion show fashionable fast fast fast asleep fast color fast food fast lane fastback fasten fasten on/upon fasten the blame on s. s. 2. semirmek. yazg ıcı. fasikül. tarz. Peder (papazlara verilen unvan).

i. ku ştüyü ile kaplamak. yağ asidi. f. s. k. i. i. 1. hediye. i. yanl ış. kayırma. Onu hiç etkilemedi. 2. --s (fô´nız)/--e (fô´ni) i. 1. favor. sevgili. bak. korkunç. korkak. as ıl k ıs.. 2. 2.f. (bir davete katılanlara verilen) ufak iyi. s. şubat. korku veren. sima. tüy takmak. s. 1. mümkün. musluk. s. Hrist.. kusurlu. dili küpünü doldurmak. geyik yavrusu. i. dehşetli. kayırıcılık. kazanacağına inanılan yarışçı. aşağ. sevgi. uygun. dışkıya ait. i. yaltaklanmak. 1. film. defolu. f.fatty fatty acid fatuity fatuous faucet fault faultless faultlessness faulty fauna faux pas fava fava bean favor favorable favorite favoritism favour fawn fawn fax faze FBI fear fear fear the worst fearful fearless fearlessly fearlessness fearsome feasibility feasibility study feasible feast feat feather feather feather bed feather one´s nest featherbrained feathered featherweight feature Feb February fecal s. i. sar ımsı kahverengi. yap ılabilir. s. faksla gelen mesaj. yağlı. korkusuz. (birinin karakterinde) kusur. k ıs. bak. 1. (cesaret veya bedensel i. iltimas. kabahat. yılmadan. müsait. özellik. 3. hebennekalık. 2. s. kendini ak ıllı sanan budala. 4. i. f. korku. gözü pek. i. korkusuzluk. uygulanabilir. 2. s. ço ğ. 1. 3. i. tüy. 1. tüylü. pot. 2. s. f. onay. 1. i. favori. kim. yap ılabilirlik. February. 2. gözde. jeol. k. favori. f. 1. yanlışsız. s. 1. en kötü ihtimalin gerçekle şmesinden korkmak. fakslamak. 1. 4. ho şa giden. i. 1. budalalık. fizibilite raporu. çehre. 2. şişko. sa ğlam bir temele dayanmayan. dalkavukluk etmek. sempati. çürük. -de önemli bir rolü olmak: This i. i. . faks. tercih i. çoğ... ziyafette yiyip içmek. s. ziyafet. yanlışsızlık. kırık. yüz hatları. 2. bayram. tenis servis hatasız.. s. 1. güç isteyen) ba şarı. yortu. 2. fizibilite. yılmaz. i. 5. faks.. dili etkilemek: It didn´t faze him at all. tarafını tutmak. kuş beyinli. direy. f. budalaca. faks makinesi. z. 2. falso. uzun makale. İng. 2. fay. en çok sevilen. beğenme. -de kusur bulmak. hebenneka. 1. the Federal Bureau of Investigation. broad bean. lütuf. doyas ıya yemek. yüz. 1. dobiş. yüzdeki organlardan biri. kuştüyü yatak. çok sevilen kimse/ şey. alageyik yavrusu. s. i. iyilik. i. f. broad bean. 2. korkunç. f. i. f. 4. ziyafet vermek. i. korkusuzca. fauna. 2. tüys ıklet. noksan. 2. 3. noksans ızlık. korkmak. 1. s. gözde. noksans ı. bak. kusursuz.

çok ihtiyatlı davranmak. i. sudan/denizden ç ıkmış balığa dönmek. 2. dokunmak. coşmak. birinin bir şey hakkındaki düşündükleri/izlenimleri. -e ac ımak. k. argo sarho ş olmak. f. giriş ücreti. 2. 1. federal. yerinde duramamak. 2.. kuvvetsizlik. s.. bak. (fed) 1. i. i. duymak: I feel good. federasyon haline getirmek. i. kendini (bir şeyi yapmaya) mecbur hissetmek. 2. yiyecek. yem torbas geribildirim. yemek. be fed up with argo -den b ıkmış olmak. kendini beğenmek. i. 2. hafifçe.. zayıf. i. geribesleme. İng. dokunma. 2. . morali bozuk olmak. feel low feel no pain feel no pain feel o. bak. on ile beslemek. (bir şeyin dokununca uyandırdığı) his. kendini iyi hissetmek. z. obliged to feel one´s oats feel one´s oats feel one´s way feel pity for feel queasy feel rotten feel shame feel sick at/about i. federalizm. (felt) 1. anlamak. fidbek... gibi i. 2. 3. s. 3. kendini rahat hissetmek. 4. zilzurna sarhoş olmak.s. 1. kendini tur şu gibi hissetmek. 1.feces feckless fed federal federalise federalism federalist federalize federate federation fedora fee feeble feeble-minded feebleness feebly feed feed feedback feedbag feeder feeding bottle feel feel feel an affinity for feel at ease feel at home feel bad feel for feel giddy feel in one´s bones feel keenly feel like a fish out of water feel like doing feel like o. illallah demek. geri zekâlı. feed. yad ırgamamak. f. pol. federalize. ücret.. Kendimi iyi hissediyorum. i. kuvvetle hissetmek. zayıflık. içine doğmak. elleri ile yoklamak. fiz. yem kab ı. -in çektiklerini anlamak. dili 1. el yordam ıyla ilerlemek. canı yapmak istemek. 1. -e çok üzgün olmak. i. yem. midesi bulanmak. cansız. s. elinden i ş gelmeyen. beslemek. (birini) çok çekici bulmak. zayıf. hissetmek. fötr şapka. (hayvan) beslenmek. s. federalist. k. k. yedirmek. dili baya ğı sarhoş olmak. zayıf bir şekilde. 2. içi rahat etmek. k ıpır kıpır olmak. 1. f. 1. kuvvetsizce. beceriksiz. s. i. 1. yemlik. amirane tavırlar içinde olmak.ı. 2. on ıda. f. f.s. vizite. ile beslenmek. fötr.. el sürmek. doktor ücreti. yemek vermek. (devletleri) federasyon haline getirmek. 2. f. keyfi olmamak. başı dönmek. dışkı. dili üzülmek. i. kuvvetsiz. biberon. kendini iyi hissetmemek. gyemek. . (for) -den utanç duymak. 4. federasyon.

eskrim. min. i. i. 1. dişi. huk. duygu. 1.feel small feel suicidal feel up to feel up to par feel woozy feel/be troubled feel/get/have an/the urge to feeler feeling feet feign feign madness feint feldspar felicitous felicity fell fell fellow fellow citizen/countryman fellow sufferer fellow townsman fellowship felon felony felt felt felt-tipped pen/felt pen fem female feminine femininity feminism feminist fen fence fence fence off fencer fencing fend fend for o. f. 1. cemaat. burs. . uygun. kendini geçindirmek.. i. i. 4. merak etmek. i. kesip devirmek. adam. çit veya parmakl ık malzemesi. çalıntı mal alıp satan kimse. çamurluk. çit. f. i. -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle ayırmak.. feminine. i. i. -i kovmak. i. i. çemen. i.. yurttaş. s. dü şürmek. kad ına özgü. para kazanma tutkusu uyand ı. arkadaş. saadet. eskrimci. i. mutlu. yere sermek. 2.. arkada şlık. münasip. kardeşlik. bak.. parmaklık. ço ğ. 2. 2. mutluluk. foot. sersemlemek. kadınlık. 1.. fend off fender fennel fenugreek ferment utanmak.. feel. 2. 2. mesut. bak. f. i. 1. (bir bilim kurumunda) i. s. . 1. şöminenin önüne konulan alçak parmaklık. (in) -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle çevirmek. i. i. 1. grup. ba şının çaresine bakmak. s. suçlu. zool. fötr. (bir şey yapmayı) çok istemek: He suddenly got the urge to make money. üzülmek.. dili kendini iyi hissetmek. mayalanma. ask. yerinde. numaras ı yapmak. hem şeri. huk. f. k. raziyane. vatanda ş. fall. dert orta ğı. dişil. i. i. yanıltma hareketi yapmak. 1. 2.. kadınsı.üyelik. 1. midesi bulanmak. 2. 2. i. -i uzakla ştırmak. k ıs. feminist. kendini (belirli bir şeyi) yapacak kadar güçlü hissetmek. intihar etme arzusu duymak. isabetli.. 2. yan ıltma hareketi. eskrim yapmak. 2. keçeli kalem. bataklık. feminizm. 2. maya. mahcup olmak. çoğ. 2. dişilik. female. tahta perde. 1. feldispat. keçe. i. deli numaras ı yapmak.. a ğır suç.. başı dönmek. f. yanıltma. dokunaç. rezene.. (bir bilim kurumunda) üye. 3. Birdenbire içinde i. ek şime. his. bot. (yapar) gibi görünmek. 1. his dünyası.. hemşehri. f.s. s. i. 1. kişi. iç âlemi. i. f. dilb. bak.

i. dişil nişanlı. ateş. bağlamak. festival. ateşli. bot. s. yortu. hararet. s. 2. 1. fetiş. al ımlı. pis kokan. f. 2. 2. araba vapuru. arasında araba/insan bir ta şıtın işlediği yer. 3. döllemek. füjer. verimlilik. i. i. 1. i. i. s. 3.. böyle bir taşıtla i. ayağına zincir vurmak. iltihaplanmak. s. bak. ate şli. cenine ait. gübrelemek. f. 2. (birilerini) k ışkırtmak. gelir sağlamak. 1. Duygu yoğunluğu belirtir: He was shouting in a fever of excitement. i. i. eril nişanlı. dili cazibeli. i. i. 1. i. feodalizm. betonarme. ateş. arayıp tarayıp bulmak. İng. i. vahşi. getirmek. i. f. hararetli. i. elini ayağını bağlamak. koku şmuş. çekici.b. ek şimek. cenin. aşk merdiveni. hararetli.. k. sal v. s. i. i. 2. vapur. dönme dolap. feston. bereketli. s. kayık.. çoğ. kan davası.. az miktar. --zes) fes. s. . da ğgelinciği. kutlama: What kind of festivities will there be? Ne gibi kutlamalar olacak? i. ateşli. i. i. alıp getirmek. hâsılat getirmek. i.. fetişizm. 2. i. hararetli. ateşli. s. heyecanlı. f. neşeli. bayrama ait. s. s. 2. 1.. i. 2. Büyük bir heyecanla ba ğırıyordu. böyle taşıyan tekne. s. e ğreltiotu. vahşet. 1. f. uzun süren dü şmanlık.. irinlenmek. 2. telaşlı. 2. vahşilik. hararet. az. fertilize. f. ihtilaflı olmak. engellemek. bayram. i. 1. feodalite. ateşi çıkmış. s. i. engel. şenlik. i. 1.ferment ferment trouble among fermentation fern ferocious ferocity ferret ferret ferret out Ferris wheel ferroconcrete ferry ferryboat fertile fertilise fertility fertilize fertilizer fervent fervid fervor fester festival festive festivity festoon fetal fetch fetching fetid fetish fetishism fetter fettle fetus feud feudal feudalism feudality fever fevered feverish few few and far between fez fiancé fiancée f. feodal. f. yırtıcı. buka ğı. ate şli. hararetli olan. zool. i. humma. ate şlilik. azmak. fermantasyon. mayalanmak.. 1. verimli. çok nadir. kavga etmek. (çoğ. arayıp taramak. mayalanma. iki k ıyı arasında araba/insan taşıyan gemi. 1. gen. f. gübre. şen. hararetlilik. iki k ıyı feribot.

(öğretimde) gezi. vakit geçirmek. kaypak. . i. 1. barut gibi. f. kara manevras ı. galeyana festival.. değişken. 2. ateşli. i. k. bak. i. (aşkta) vefasız. ünlem Hay Allah! i. şeytan. dili keman. meraklı. fiber. 1. rahat oturamamak. karar. i. şeytani. f. alan yarışları. f. i. sahra hastanesi. k. tarla. zebani. İng. rahat durmayan. şeytanca. zırva. üstsubay. (çifte) dürbün. kolaylık olsun diye gerçek gibi farzolunan şey. yerinde duramamak. s. an opium fiend afyonkeş. ateş gibi. f. s. İng. vefa. kızgın. fiyasko. 4. şiddetli. 1. (bir spor takımını) sahaya çıkarmak. 1.. tımar.. i. tiryaki: a tennis fiend tenis hastas ı. fırdöndü. oyalanmak. s. küçük yalan. i. 2. i. 2.. gereksiz şey/kimse. hercai. cam elyaf ı. dili düşkün. 2. vahşi. i. 2. k. huk. i. --bing) yalan söylemek. i. durmadan k ımıldamak. topçu s ınıfı. i. mevhume. be şinci.. k ıta tatbikatı. on beş. uydurmak. alan. çabuk öfkelenen. sahra spor bayram ı. 5. ateşli. coşturucu. XV). (bilgi toplamak için yap ılan) alan araştırması. ask. saha. s. sert. dili 1. otlak. s. lif. 2. vakit geçirmek. s. 2. s. 3. i. 1. keman çalmak. sadakat. f. on beş. s.. lifli. hikâye/roman şekline sokmak. şehvet dolu. sahra talimatnamesi. on beşte bir.. s. çayır. 2. ask. sahra topu. ask. hasta. 2.. 1. hercai. atmak. on beş rakamı (15. (--bed. tarla faresi.getiren. feldmareşal. üstsubay. emir. ask. deli. i. mera. ask. 2. dönek. 1. 1. (zamanı) boş geçirmek. uydurma. fictionalize. 3. bayram. s. roman ve hikâye edebiyat ı. i. yortu. saçma sapan sözler. 1. hayali. i. oyalanmak. 2. bak. beşte bir. çim hokeyi. on be şinci.fiasco fiat fib fiber fiberglass fibre fibrous fickle fiction fictionalise fictionalize fictitious fiddle fiddle around fiddle away Fiddle! fiddle-faddle fidelity fidget fidgety fief field field artillery field day field events field exercise field glasses field hockey field hospital field maneuver field manual field marshal field mouse field officer field officer field trip fieldpiece fieldwork fiend fiendish fierce fiery fiesta fifteen fifteenth fifth fifth wheel i. i. 1. k ıpır kıpır. zeamet. f. ifrit.

numara. f. i. 2. önemli bir rol oynamak. evrak/dosya dolab ı. 1. i. Fijili.. ellinci. 3. dolgu toprak. 4. incir a ğacı. f. i. k. filing cabinet evrak/dosya dolabı. (formu) doldurmak. evlada yak ışır. reçetedeki ilaçlar ı vermek. 1. huk. toplamak. kavga etmek. törpü. 1. dövüşmek. endam. iplik. u ğraşmak. İşimizi görür bu. k. i. dili birinin yerini doldurmak. i. i. ellide bir. avcı savaşmak. kilo almak. oto. avc ı bombardıman uçağı. 1. i. elli. eğe talaşı.. 2. 2. figure. yarı yarıya. rakam. 2. i. fill out fill s. 2. 2. filaman. 2. dili sanmak. dolgu. dolmak. 2. Depoyu doldur! 1. doldurmak. 1. dolgu. dolgu yapmak. dosya. 1.o. figurative. Fiji Adalar ı´na özgü. boy bos. (fought) 1. i. mücadele. boksör. s. doyurmak. 2. sayı. f. dosyaya koymak. figür pateni. savaş. -i planlamak. avcı uçağı. artistik patinaj. 1. bilg. çoğ. mücadele etmek. 3. k. fileminyon. 3. 2. s. -e güvenmek. 2. evlada ait. i. Fiji. 3. a şırmak. mecazi.´s shoes fill the bill s. yazılı olarak şikâyet etmek. L). dili 1. . işini görmek: This´ll fill the bill. 1. s. dövü ş. 2. Fijili. 3. -i hesaba katmak. (birinin) yerine çalışmak. fındık. 2. gemi aslan ı. dolguyla meydana getirilmi ş yer. lif. mecaz. artistik patinajc ı. dosyalamak. tel. 1. fileto. 1. i. 2. dolgu maddesi. i. eğe. -i çözmek. evrakları dosyalayan görevli. f. uçağı. incir. geçici olarak bir i şte çalışmak. mecaz. 3. zannetmek. i. -i anlamak. 2. 1. s. bot. dosya (bir şeyle/kişiyle ilgili belgeler). f. Fiji. Durumu bana aç ıkla. i. dosya. ihtiyac ını karşılamak. 2. elli. i.fiftieth fifty fifty-fifty fig fig fight fighter fighter plane fighter-bomber fighting fighting cock figment figurative figure figure figure of speech figure of speech figure on figure out figure skater figure skating figure up figurehead Fiji Fijian filament filbert filch file file file a complaint file clerk filet filet mignon filial filings fill fill a prescription fill a tooth fill dirt Fill her up! fill in fill in for Fill me in on the situation. yürütmek. figür. s. Fiji´ye özgü. klasör. elli rakam ı (50. elek. i. i. 1. doldurmak. k ıs. 1. (bir hesab ı) toplamak. dövüş horozu. sava şçı. i. kavga. çalmak. f. eğelemek. törpülemek. i. ercik sap ı.

i. nihayet. ince tabaka. mali yıl. benzin istasyonu. ke şfetmek. 2. O benim tuhafıma gidiyor. ince. filtreli sigara. ince. f. 1. filtre. pislik. 1. İng. filtreden geçirmek. kat ışıksız. i. i. s. Problem paras ızlıktı. 2. s. i..t. i. aç ık. . k. final ko şusu. ince örtü. 4. 2. film duyarl film yıldızı. güzel (hava). saç band ı. sin. para s ıkıntısı. i. bak. finansman. müz. 1. doldurma. (with) kusur bulmak. zar. bulunmu ş/keşfedilmiş şey. i. dili ihtiyac ı karşılamak. boyacılık filler. final. Onun mali durumu iyi. zarif. i. öğrenmek. dolgu macunu. 1. finalize. hassas.. süzüntü. i. katk ı maddesi. 1. filtre kâğıdı. i. 2. dolgu./s. son. üstün. k ısrak. i. 2. ço ğ. son şeklini vermek. Onun bir şey davranışları hoşuna gitmedi. 1. (found) bulmak. yatırımcı. z. 2. kesinlik. ince ruhlu. f. çok pis.t. 5. filtreli sigaralar. zool. sonunda. sigara filtresi. iş bulmak. finansç ı. finans: ministry of finance maliye bakanl ığı. 2. 6. i. f. duygulu. suçlu ç ıkarmak. 1. 2. 1. 1. 2. i. 1. spor final. birinin hoşuna gitmek: She didn´t find his ways sympathetic. doldurmak. mali. 1. sonuncu.. 2. di şçi. veya kurs sonu s ınavı. strange find s. (jürinin verdiği) karar. bitirmek. 2. foto. güzel. huk. s. fileto. dili. bütçe yılı. 1. f.. f. spor final: final match final maç ı. 2. 2. final spor sömestr sonu i. kesin. âlâ. sympathetic finding fine k. 1. filme almak. tête-à-tête with find out Find out if he came. kendini (biriyle) ba ş başa bulmak. i. mali durum: His finances are in good shape. 1. filtrat. i. filtreli (sigara). ığı. i. yüzgeç. yıl sonu.. Gelip gelmediğini öğren. f. film çekmek. filtre kâğıdı. 2.fill the bill fill up filler fillet filling filling station filly film film speed film star filter filter paper filter paper filter tip filter-tipped filth filthy filtrate fin final final heat finale finalise finalist finality finalize finally finance finances financial financial pressure financial year financier financing finch find find employment find fault find fault with find guilty find o. saf. halis. kemiksiz et/balık. maliye. dolgu. i. find s. 3. mükemmel. finansman. s. film.o. biri/bir şey (birinin) tuhafına gitmek: I find him strange. dolma. i.s. finanse etmek. -e kusur bulmak. finalist. para: A lack of finances was the problem. ispinoz. s.

belirli bir el silah) atmak. yangın musluğu. tamamlamak. f. Fin.o. s. 1. . çekimli fiil. para cezasına çarptırmak. ellemek. dili öldürmek. i. spor finiş. İng. bak. argo 1. yangın kulesi. fine-toothed comb ince di şli tarak. 1. (bir iş için) (birini) şevke getirmek. Finlandiyalı. with enthusiasm for fire s. bitirmek. el sürmek. yangın söndürme aleti. ustalık. güzel sanatlar. itfaiye arabas ı. i. ispiyoncu. k. fine-toothed i. (toprak e şyayı) (fırında) pişirmek. 2. (silah) ateş almak. i.b. I´d like to use it. sona ermek. (birini) soru ya ğmuruna tutmak. i. dilb. itfaiye arabas ı. i. 1. 3. ateş. Fince. 2. 2. parmak ucu. i.. 2. bitmek. yangın. s. i. (birini) gayrete getirmek.fine fine arts fine arts finery finesse finger fingernail fingerprint fingertip finicky finish finish line finish off/up finish with finite finite verb fink Finland Finlander Finn Finnish fiord fir fire fire fire a salute fire a shot fire alarm fire brigade fire department fire engine fire escape fire escape fire extinguisher fire hose fire hydrant fire insurance fire questions at fire s. dili bitirmek. kalorifer v. itfaiye te şkilatı. f. s ınırlı. f. 2. 1. yangın söndürme gemisi. i. 2. kullanmak istiyorum. sona erdirmek. parmak. 4. top. Fince. yangın zili.´ni) fayrap etmek. ispiyon. güzel sanatlar. i.´ni) ate şlemek. parmak tırnağı. para cezas ı. ilk silah atan olmak. i. incelik. 1. up fire s.o. yangın merdiveni. mat. itfaiye. itfaiye binas ı. i. i. Finli. tırnak. parmak izi. bitiş. yangın merdiveni. dili işten top atışıyla selamlamak. titiz.b. i. itfaiye. i. (kurşun. (motoru) çal ıştırmak. (soba. 2. i şini bitirmek. comb ince eleyip s ık dokumak. i. k. bir el silah atmak. bitirmek. 3. up fire station fire the first shot fire tower fire truck firearms fireboat i. yangın sigortası. Finlandiya. işin bittiyse onu sonlu. k ılı kırk yaran. ustalıkla durumu idare etmek. ateşli silahlar. f. 1. 1. tamamlanmak.t. s. yangın alarmı. f. go over the matter with a süslü giyim. köknar. hain.. ihbarc ı. ile ilişkisini s. (tüfek. yangın hortumu. O bilgisayarla mahdut. ile işi bitmek: If you´ve finished with that computer. grev kırıcı. fjord. v. parmakla dokunmak. k. top. gammaz. Fin. 2.

i. en büyük. ask. i. 1. en başta. dilb. 3.B. top. tahvil tic.ım. (toprak eşyayı) pişirme. evvela.). ekstra.´ne özgü) donmu şluk. i. (fiyatlarda) istikrar. 1. yanmaz. zemin kat. önce. atış mangası. ateşböceği. birinci s ınıf.b. z. i. evvela. i. dili ateş bir el ateşleme mekanizması. (jöle. çatapatlar v. A.firebrand firebrick firebug firecracker firefly fireman fireplace fireplug fireproof fireside firewood fireworks firing firing line firing mechanism firing pin firing range firing squad firing squad firm firm firm offer firmament firman firmness first first aid first aid first and foremost first class first class first floor first floor first impression first lady first lieutenant first lieutenant first name first night first person first person first watch firstborn first-class firstly first-rate firth i. çikolata v. aç ılış gecesi. kundakç ı. kestanefişeği. birinci kat. pelte. birinci şahıs. donmu ş (jöle. ateşlenme. i. ocak ba şı. ilk.´ni) ate şleme. gök kubbe.´de) cumhurba şkanının karısı. z. çikolata v. mükemmel. i. çoğ. s. birinci s ınıf. üstün. İng. When we first came here it was a village. kestanefişekleri. i. ocak. ilk izlenim. firma. ateşleme tertibatı. belirli hattı. (A. şömine. fiyatı değişiklik göstermeyen (hisse senedi.B. i. birinci mevkide. silah) atma. ortalığı karıştıran delifişek. sallanmayan. ilkin. 2. z. s. ask. 1. 4. ateşleme pimi. mükemmel. 1. 2. fire. 4.b. birinci tekil veya ço ğul şahıs. (İskoçya´da) haliç.b. i. ateş alma. ilk do ğan. İng. birinci kat. 1. dilb. yangın musluğu. . 2. 2. 2. atış alanı. at ış. i. havai fişekler. önce. üste ğmen. 1. gecenin ilk nöbeti. ilkönce. birinci mevki. birinci mevki. üstün. ilkin. ba ş. idam mangas ı.men (fay´ırmîn) i. 1. sağlam. i. i. kaymayan. i. 2. (kurşun. 4. 2. 2. gala. kesin teklif. s ıkı. poligon. birinci s ınıf. top v. 1. sıkılık. üsteğmen. itfaiyeci. s. ilkönce. i. (taşıtta) birinci mevki. odun. birinci mevkie ait. birinci. yanan odun parças ı. 3. pelte. i. ilk çocuk. s. pişim.D. yangın tuğlası. ateşleme iğnesi. ilk ad. ekstra. (tüfek. 3. sağlamlık. ilk yardım. ferman. i.D. s. İlk geldiğimiz ilk yard ilk: tıb. ilk. s. zemin kat. k.b. birinci.

(bedenen) formda olma. i. 2. ş. s. olta. f. k. ya da bu diyardan gidersin! palavra. -e karar vermek. (bir) aksesuar. up with fix s. beş -in uymas ını tıpatıp uymak. tamir etmek. zıvanadan çıkmış. bulanık suda balık avlamak. i. süslenmek. i. balık ağı. dili birine (bir şey) ayarlamak/sağlamak. -i uydurmak. balık kokan. (rakor. k. tayin etmek. man şon gibi) tesisat işlerinde kullanılan parça. (kahvaltı/öğle bir yeri tamir etmek. Bu işte bir bityeniği var. sağlamak: This job fits you hiçbir işe yaramaz. k ılçık. miktar v.´s wagon fixation fixed s. k ısa aralıklarla bölünen. i. 2. -e uygun olmak. s. fish. s. i. (tarih. bu deveyi güdersin. birini mahvetmek.´ni) kararla ştırmak.o. mali. birine (bir şey için) gerekli şeyleri sağlamak/tedarik etmek. k.. değişik türler için fish. f. balık kılçığı. küplere binmiş. yar ılabilir. kendini süslemek. beş misli.er. s. babalar ı tutmuş. (sabitle ştirecek bir şekilde) takmak. 2. 1. 3. (--ted. uygun. k. 1. i.es) balık. çoğ. i. aşırı bağlılık. --ting) 1. gözünü -e dikmek. i. out for fit to be tied fitful fitness fitter fitting five fivefold fix fix fix a place up fix o. birinin hakk ından gelmek.b. . aşırı düşkünlük.o. bölünüm. dili şüphe uyandıran: There´s something fishy about this.para etmez. 2. masal. çoğ. 1. bait! Ya i. spor yapmaya hazır olma. borucu. uygunluk. spor yapmaya haz ır. 2. prova. (çoğ. -i seçmek. terz. ince çatlak. up fix on fix one´s attention on fix one´s eyes on fix s. beşli. uygun. dolaylı bir şekilde istemek/aramak. 2. kesintili. sabit. nöbet. -e göre olmak. 3. balığı çok. k. 1. 3.o. fiz. mali yıl. 1. olta tak ımı. yar ılım. yerleştirmek. balık avlamak. bölünebilir. yumruk. dövüşme. 2. s. olta ipi. beş kat.. dili 1. (bedenen) formda olan.fiscal fiscal year fiscal year fish fish fish for fish in troubled waters fish or cut bait fish story fishbone fisherman fishing line fishing pole fishing rod fishing tackle fishnet fishnet stocking fishy fissile fission fissure fist fisticuffs fit fit fit fit for nothing fit like a glove fit s. de ğişmeyen. i. 2. kriz: a fit of coughing öksürük nöbeti. 4. olta çubu ğu. 1. 1. i. fish. dili bir şeyi yapmak ya da ondan tamamıyla vazgeçmek: You must either fish or cut hikâye. z. 1. i. mali yıl. i. balık tutmak. beş rakamı (5. tesisatç ı. s. dili çok öfkeli. f. V).men (fîş´ırmîn) i. misina. s. balıkçı. five-and-ten-cent store/tencent store/dime store/five-and-ten ucuz e şya satılan mağaza. file çorap. isk. -i ayarlamak. dili şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış. i. -e yak ışmak. s. uygun olma. befitings. dikkatini -e çevirmek. düzensiz. beş.s. yumrukla şma. içinde balık tadı olan. olta kam ışı. k.

yan hareketi. palavra.(off/away) (boya tabakalar ı v. s. i. f. yan sald ırısı.) fış fış/fışır fışır köpürdemek. büyük bir hpar ıldama. 3. fışırtı. göze çarpan (renk). --s/--es) zool. 4. Şikago Hiltonu. 1. İng. 4.´nin çıkardığı) fışırtılı ses. pazen. yanıcı. i. i.. (çoğ. cep feneri. çakmak. 1.. bir kısa fakat önemli bir haber. meşale. yandan kuşatmak. foto. yan saldırısı yapmak. i. 2. yetenek. bayrak dire ği. f. cansız. 1. dili (bir et yemeğini tamamlayan) diğer yemekler. 2. 1. 1. i. fışıldamak. amiral gemisi. 2. (uçağın f. ince bir tabaka halinde olan parça. 1. yelken v.. .b. f. zambak. (kaskette) parlamak. (etekler) kabarmak. 4. i.3. öfkelenmek. bir şirket grubundaki en önemli şirket: The Chicago Hilton is the flagship of the Hilton chain of hotels. çırpıntı. (bayrak. fışırdamak. bayrak dire ği. f. in flagrante delicto. dili i. içgüdü. İng. Hilton i. i. böğür. i. 1. saçma. 2. 1. ask. an için göstermek. büyük ve yass ı kaldırım taşı. gönder. geriye dönü ş. i. parlamak. s.. alev alev yanmak. gevşemiş.. gevşek (adale/doku). aniden gelen sel. i. i. flanş. sabunluk. pazen. f. birden aklından geçmek. bak. yan taarruzu yapmak.) kabarıp dökülmek. 1. --ging) bu taşlarla döşemek. süsen. i. şampanya v. (--ged. 2. ışık saçmak.b. 1. çoğ. a şırı davranışlarından dolayı göze çarpan (kimse). 1. s. karbonatlı (içecek). taksi çevirmek.. flanel.) dalgalanma. iyi1. k. --ging) yorulmaya badurdurmak. göze batan (kötülük/ahlaks ızlık). büyük ve yass ı kaldırım taşı. f. (--ged. frapan. spor müsabaka. alev makinesi. 2. güçsüz. pervasız (suç işleyen kimse). İng. band ıra. (kanat) ç ırpma. out k. --ging) (down) bayrak/el sallayarak (birini. sabit fiyat. kulakl ık. ani bir ızla geçmek. i. flamingo.b. i. i. 2. ask. yalaz. 2. sancak. flaş. i. alev. 4. 6. f. (ışıkları) yakıp söndürmek. yan. 5. bir vas ıtayı) şlamak. (şimşek) up parlamak. flaş i. kabiliyet. soda. 1. 2. bot. k.... i. Flandra. i. i. 3. fluid ounce(s). f. (işaret vermek için) ask. sabun bezi. 1. dili sevgili. 3. z. ask. ruhsuz. ayd ınlatma cephanesi. tabaka s. flabby. elbezi. i. 2. 4. (zarfa ait) kapak. k ıs. 2. 1. yan taarruzu. k. sönük. flama. gönder. i. (--ged. alevlenmek.b. f.etek.fixed asset fixed idea fixed price fixings fixture fizz fizzle fizzy fjord fl oz flabbergast flabby flaccid flag (down) a taxi flag flag flag flag flagpole flagrant flagrante delicto flagship flagstaff flagstone flair flake flambeau flamboyant flame flamethrower flamingo flammable Flanders flange flank flank attack flanking action flannel flannelette flap flare flash flash flash flood flash in the pan flash through one´s mind flashback sabit de ğer. flaş. kuvveti kesilmek. (gazoz. 2. fiyort. ba şlayıp sonradan suya düşmek. çırpış. den. 1. s. i. saplantı. saman alevi gibi bir şey. soda v. 2. f. ask. i. (çadıra ait) 3. bak. (köpüren gazoz. s. ince bir tabaka halindeki kar tanesi. (bir yap ıya/odaya ait) sabit eşya. dili çok şaşırtmak. 2. küçük dilini yutturmak. aygıtı. bayrak.

ütü. çabuk geçen. bemol. 1. uçup giden. el feneri.. dili meteliksiz. d. uzun tüylü yün kümelerine benzeyen. filo. s. ezmek. defosuz. f. (derisini) yüzmek. yass ı. s. ketentohumu. i. dili (hile ile) soyup soğana s. çeşit: Their ice cream comes in twenty flavors. i. lezzetli bir tat. i. i. i. (kuma şta/giyside) defo. 2. pire. bak. tatlandırıcı. f. 1. donanma. Flaman. i. --test) 1. 1. i. 4. 2. sarı. yassılatmak. i. f. i.. s. 1. nokta. i. i. leke. f. (--ter. . kusurlu. bemol. geniş düz yer. kusur. düz. dili acemi çaylak. (fled) kaçmak. patlak lastik. düztaban. müz. i. s. f. kusursuz. flaş. firar etmek. ha şlamak. tek fiyat. 1. aç ık yük vagonu. 1. 1. i.y. İng. 2.. Onlar ın dondurmasının yirmi çeşidi var. balon (cam kap). yatalak. apartman dairesi. 3. keten. foto. 4. 2. i. düzlük. benek. f. cep şişesi. i. 2. tatsız. hızlı. samimi olmayan iltifatlarda bulunmak. frapan. lezzetli. 2. foto. pohpohlamak. flütçü. pohpohlama. 1. tüyleri henüz bitmiş yavru kuş. 2. i. gazı gitmiş (meşrubat/bira/şampanya). flee. 3. defolu.. daire. yass ılaştırmak. fla ş lambası. koltuklamak. s. (koyunu) k ırkmak. etek. k. yassıltmak. i. geçici. fani. i. f. müz. i.flashbulb flashgun flashing flashlight flashy flask flat flat flat flat broke flat on one´s back flat rate flat tire flatcar flat-footed flatiron flatten flatter flatterer flattery flattop flaunt flautist flavor flavorful flavoring flavour flaw flawed flawless flax flaxen flaxseed flay flea fleck fled fledgling flee fleece fleecy fleet fleet fleeting Fleming Flemish flesh i. bak.. 2. i. göz önüne sermek. i. i. 1. k. s. müz. Flaman.. zü ğürt. matara. 2.. i. ya ğmur sularına karşı konulan saç örtü. Flamanca. yavan. (duyum olarak) tat. Flamanca. fla ş ampulü. i. lezzet.. çok ufak parça. çe şni. f. k. s. i. lepiska. et. uzun tüylü yünle kapl ı. sergilemek. (bir koyundan k ırkılan) yünün tümü. flavor.. bir işe yeni başlayan kimse. s. alabros saç. göze çarpan. s. 1. fena halde azarlamak. (bir koyunun üstünde biten) yünün tümü. pohpohçu. bot. 2. kim. i. 2. s. yemeğe tat veren şey.

i. 1. f. i. firar. s. 1. çok k ızmak. olta mantar ı. 2. k. seven erkek. denizde yüzen üstü düz buz kütlesi. erkeklere cilve f. (motoru) ambale etmek. uçma. küstah. 2. kaprisli. keçileri kaçırmak. dili (sinema salonunda fiske atmak. i. su yüzünde/havada yüzmek/gitmek. 2. s. i. argo ç ıldırmak. i. overı k. f. (kadın) (erkeğe) cilve f. tic. yer. 2. f. (pencereyi/kap ıyı) hızla açmak. f. çakmakta şı. kaçış. taş/tahta döşeme. fiske atmak. 2. (deniz kaplumba ğalarında ve yüzen memelilerde) yüzgeç. Birdenbire ufac ık ı. elastiki. balıklama dalmak. 2. ufacık bir belirti: He suddenly felt a flicker of hope. keçileri kaçırmak. 1. 3. i. (flung) 1. derme çatma. oradan rolü yapmayı 2. (bir kattan ba şka bir kata giden) merdiven. f. duba. (binadaki) kat. hızla atmak. i. 3. 2. kad 1. uydurma olduğu belli. gelip geçici nüfus. 2.taşkın yatağı.ına) âşık gibi davranmak. dili şaşırtmak. i. küplere binmek. vücudunun bir parças ını) geri veya bir yana çekmek. taş/tahta döşemek. (bir şeyin) su yüzünde yüzerek s. yüzer havuz. 3. küçük dilini ayaklı lamba. i. 2. (with) (erkek) (kad yapmak. met. 2. i. tic.--ting) ınlara âşık oraya uçmak. f. çabuk bir sallama hareketi: a flick of the fingers bir fiske. 1. 1. kabarma. (kollarını) savurmak. uçuş.flesh color flew flex flexibility flexible flick flick one´s fingers flick one´s wrist flicker flier flight flight of fancy flight of stairs flighty flimsy flinch fling fling back open fling o. -den h ızla geçmek. s. su basmak. titreşim. taşkın. 1. şamandıra. yaz tura -e hayran olmak. sel. 1. into flint flip flip a coin flip one´s lid flip one´s lid flip-flop flippant flipper flirt flit float floating floating assets floating capital floating dock floating population flock floe flog flood flood plain flood tide floodgate floodlight floor floor lamp floor plan floor show ten rengi. i. dili 1. 1. (gemiyi) yüzdürmek. titreme. 1. sel basmak. eğlence programı. 3. su yüzünde/havada yüzen. f ırlatmak. (--ted. havai. tepesi atmak. f. (--ged. hayal kurma. abajur. uyduruk. 2. projektör. bak. 2. çürük. dayan ıksız. tokyo. (bir kattan merdiven sahanlığına kadar giden) merdiven bölümü. 3. i. vurup yere yıkmak. 1. çıldırmak. sürü. f. çabuk ve kesik bir şekilde elini sallamak. küstah. sel gibi akmak. cari aktifler. mim. elastikiyet. 2.. (--ped. (yüzmek için kullan ılan) palet. titreyen i. saygısız. over -e hayran olmak. döner sermaye. bent kapa ğı. esneklik.. 1. dili ç ıldırmak. dili sayg ısız. oto. esnek. (ışık/gölge) oynamak. 2. hayal. uydurmasyon. (darbe yememek için) (vücudunu. i. --ping) 1. (kas ı) bükmek. coğr. k. i. 1. (bir işe) dört elle sarılmak. fly. k.s. 2. i. hercai. diliatmak. su bask ını. f. k. . --ging) k ırbaçlamak. pilot. 2. k. i. zemin. el ilanbir umut duydu. flotör. sürü halinde toplanmak. kat plan ı. a flick of the wrist çabuk ve kesik bir el sallama. s. 3. f. 1. f. s.

dili başaramamak.. akmak. i. 2. k. 1. dilbalığı. . nikâh töreninde çiçek taşıyan küçük kız. itaat etmemek. tüyleri kabar ık. yüzme. i. i. f. fahişe. disket. çiçeklenmek. inip ç ıkmak. dili (motorlu taşıtın) gaz pedalına sonuna kadar basmak. 2. otel. yükselip alçalmak.. fazla süslü. 2.57 cc. değişme. 2. fly. i. döşeme tahtası. kırmızı (yüz/yanak). çiçekoturmak. büyük ma ğazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere dolaşan hayat kad ını. 1. tic. çiçek. s. ak ıcı. f. 1.floorboard flooring floorwalker floozy flop flophouse floppy floppy disk flora floral florid florist floss flossy flotation flotsam flotsam and jetsam flounce flounce flounder flounder flour flourish flout flow flower flower bed flower girl flowerpot flowers of sulfur flower-seller flowery flowing flown flu fluctuate fluctuation flue fluency fluent fluently fluff fluffy fluid fluid ounce fluke flung i. sallamak. dü şmek... akışkan. i. saks ı. s. grip. 3. ak ıcı (yazı/üslup). bocalamak. durmak. tic. (diş aralarını) iplikle temizlemek. 2. f. i. vermek. reddetmek. fling. kesme çiçek sat ılan dükkânı işleten kimse. bilg. çiçekçi k ız. 2. 3. i. çiçekçi. kükürtçiçe ği. fırfır. z. i. bak. 1. flora. f. çiçek açmak. hor görmek. ilerlemek. 1. çiçekli. f. i. berduşlarınfiyasko. akış. bak. duman yolu. döşemelik. 3. s. 2. i. 1. i. 29. (saç) sarkmak. k. kaldığı s.. tic. (tüylerini/saçını) kabartmak. şans eseri. süslü (yazı/sözler/üslup). --ping) 1. (sokakta çiçek satan) çiçekçi. (elbise/kuma ş) (belirli bir şekilde) dökülmek. gösterişli bir hareket. büyük bir baca içindeki birkaç ayr ı duman yolunun her biri. akan. f. çiçe ği çok. 2. 28. debelenmek. 1. esnek disk.41 cc. 2. 1. (bir) şans. bitey. (senetleri) ihraç etme. yumuşak ve kenarları sarkık. ak ıcı bir şekilde. akışkan.D. (bir şeyi) birden sertçe bırakıvermek. 3. s. farbala. f. i. akıcı bir şekilde konuşan (biri). gelişmek. i. denizde yüzen veya k ıyıya vuran şeyler. i. 2. değişmek. f. İng. yurt. dalgalanmak. i. yüzdürme.. i. tumturaklı (yazı). 1. (--ped. s. 2. into -e bir h ışımla girmek. ak ıcı. i. sıvı. i. s. 2. berduşların kalabileceği dili başarısızlık. i. dalgalanma. k. büyümek. k. A. i.. yükselip alçalma. diş ipliği. f. çiçek tarh ı. ç ırpınmak. i. i. un. f. bitki örtüsü. k. --s (flor´ız)/--e (flor´i) i. i. 1. çoğ. 1. (halıdan/kumaştan dökülmüş) hav. f. bata çıka ilerlemek. f. dili şatafatlı. dili görevli. alabildiğine gazlamak. s. (dilde) ak ıcılık. 3.B. f. i. ç ırpınmak. inip ç ıkma. out bir hışımla çıkmak. s. çiçeklere ait.

(birini) heyecanland ırıp şaşırtmak. sifonu çekmek. sineklik. yivli sütun. i. alçaktan uçmak. dili hemen öfkelenmek.kayn ısüren bir fiyat 2. müz. küplere binmek. (s ınavda) çakmak. 5. sinek kâ ğıdı. dayanarak idare etmek. 1. 4. sineksıklet. i. (zaman) ak ıp gitmek. (flew. mim. tay do ğurmak. uçu ş. mim. bak. dili zıvanadan çıkmak. s. s. uçan. kör uçmak. flavta. düzenteker. 2. flüorür. (av kuşunu) ürkütüp uçurmak. (bayrak) dalgalanmak. f. i. kısa süren bir heyecan/telaş. birine birdenbire (sözlerle) sald ırmak. k. birini sakland ığı yerden çıkarmak. 1. i. 5. düz. i. (sütundaki) yiv/yivler.´s throat fly away fly blind fly by the seat of one´s pants fly in the face of fly into a rage fly into a tantrum fly into a temper fly low fly off fly off the handle fly off the handle fly swatter fly the coop fly/go off on a tangent fly-by-night flyer flying flying buttress flying saucer flypaper flyweight flywheel foal foam f. down the toilet flush tank flush the toilet fluster flute fluted column fluting flutter flux fly fly fly a kite fly at fly at s. i. k. kemeri. (tuvalete ait) rezervuar. s. i. uçurma. bir şeyi tuvalete atıp sifonu çekmek. 2. floresan. f. tüymek. f. hiddetlenmek.. k. birdenbire üstüne sald ırmak. uçma. (yanaklarını) kızartmak. uçmak. uçup gitmek. (tecrübesizlik veya birtak ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerinebirtak ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine (tecrübesizlik veya dayanarak idare etmek. dayanma uçan daire. pilotluk. floresan. k. 1. i. out flush s. (sınıfta) kalmak.flunk flunk out flunky fluorescent fluorescent light fluoride flurry flush flush s. dili kaçmak. çaktırmak.. piyon. . 3. k ısa süren hafif bir kar yağışı. 1. i. i. (rüzgârda) titremek veya hafifçe i. 1. k. uçurtma uçurmak. tepesi atmak. 1. uçurmak. 2. i. çırpınmak. i. uçup gitmek. f. çok çabuk gitmek. 2. 1. (kanatlar ını) çırpmak. 2.. f. dalkavuk. flown) bölüm: Your fly´s open. 2. 2. erkek pantolonunun önündeki fermuar veya dü ğmelerle açılıp kapanan1. borsada ısa hizada olan. 4. pilotaj. 2.t. uşak.o. birinin emirlerine ko şan. köpürmek. dili (önemsiz/ilgisiz bir şeye takılarak) asıl konudan ayrılmak/uzaklaşmak. yükselişi/inişi. s ıvışmak. sinek.. (yüzü) kızarmak.. i. tepesi atmak. dili üzerinde bol para olan. 1. havacılıkla ilgili. 2.o. havacılık. mim. 1. kim. tay. (sütundaki) yiv. flüt. ç ırpınır gibi düşmek. i. amaçtan sapmak. tic. s. uçakla gitmek. boks sineka ğırlık. 2. volan. köpürmek. floresan ışık. güvenilmez. 1. i. ak ış. 1. çok k ızmak. f. i. 3. (hiddetten) ba ğırıp çağırıp tepinmeye başlamak. çabuk çabuk sallamak. Pantolonunun önü açık. 2. başarısızlıktan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmak. -i hiçe saymak. floresan lamba. köpük. k. (sınıfta) bırakmak. heyecanlı ve şaşkın bir hal. 3. dalgalanmak. flier. 2. mim. dili 1. küplere binmek.

I don´t have the foggiest idea. katlamak. kat. folklor. -in ba şına yıkmak: foist a job (off) on s. -e dikkatini i.. dosdo ğru gitmek. 1.´s footsteps follow one´s nose follow s.. 4. aile. 1. odak. Hiç fikrim yok. i. sis düdü ğü. set çekmek. alüminyum folyo. odak noktas ı. eskrim flöre. 1. önlemek. bak. -i müteakip. ço ğ. s. beş kat. halk. (alt ın.o. i. buğulandırmak. hasım. 1. (--ed/--sed. bitki yapraklar ı. kıvrım. aşağıdaki. edat -den sonra. 1. katlanmak. körüklü kapı.´s advice follow suit follow the lead of s.oyunu. odaksal. sünger. be ş kakalamak. f. spor (belirli bir beden hareketini) sonuna kadar (bir işin) sonunu getirmek. zaaf. fetal. jeol. halk halk edebiyatı. köpüklü. çevirmek. akordeon kapı. izlemek. 2. k. s. i. dili (işyeri) temelli kapanmak. sonek kat. f. 2. sisli. 2. al ınca Hülya da aynı şeyi yaptı. bak. (bir şeyi) tamamlamak. katlanır iskemle. 2. (bir işin) sonunu getirmek. dili akrabalar. çoğ.. anlamak.. 2. dosya.ci (fo´say) i. koyun sürüsü. kere: fivefold on -e misli. (başka bir şey yaparak) i. i. i. 2. 3. in/into -e sokuşturmak. ağıl. s. insanlar. yava ş yavaş katmak. Hülya followed suit. misil. yanda ş. kimseler. i. halk şarkısı.o. 1. topu atmak. fetus. (--ged. --es (fo´kısız)/fo. fetid. iflas etmek. bir şekilde takip etmek. f. free on board tic. follow through follow through follow up follower following 1. 2. s.. taraftar. düşman. i. ağzı köpürmek.b. yanda şlar. Deryaından gitmek. ask. fob (gemide/trende teslim). takip etmek. --ging) bu ğulanmak. kollarını kavuşturmak. f.foam at the mouth foam rubber foamy fob focal focal point focus focus one´s attention on fodder foe foetal foetid foetus fog foggy foghorn fogy foible foil foil foil foist -fold fold fold fold one´s arms folder folding chair folding door foliage foliage plant folk folk dance folk literature folk song folklore follow follow in s. k ıs. katlanır kapı. mihraki. yapraklarının güzelliği için yetiştirilen süs bitkisi. bak. --ing/--sing) odaklamak. . i. s. s. i. on yapmak. taraftarlar. i. 2. madenleri döverek oluşturulan) varak. fiz. folyo. i. i. sezgileriyle/sezgilerine dayanarak hareket etmek. i. harekete geçerek düşmanı sıkı 1. ana baba. sis. çok öfkeli olmak. s. çoğ.. i. 3. f. armonik kapı. i.o. 1. 1. aynı şeyi yapmak: When Derya got herself a telephone. sarmak. 2. on -e zorla kabul ettirmek. köpürmek. bir kimsenin izinde olmak. 3. kavramak. (saman/ot gibi) hayvan yemi. f. k. 1. zayıf yön. 2.o. birinin sözünü dinlemek. bir işi birinin başına yıkmak. 2. bro şür. -den sonraki. yeşillik. kalay v. örümcek kafalı kimse. yaprak. 2. birinin ard kendine telefon 1.

1. ı verseler: She wouldn´t do that for the world. züppe. i. i. I wouldn´t touch that with a ten-foot pole. (30. i. feet (fit) fut f. i. kaldırım. dili paras ını vermek. vaktini bo şa geçirmek. 2. edat 1. 1. aptallık. dört dörtlük. 3. u ğruna. i. 4. 3. Amerikan futbolu. yürümekten ayaklar ı şişmiş/yaralanmış/ağrıyan. 1. sıradağların veya bir dağın uzantısı olan tepeler. ba şıboş. ahmak. s.. g ıda maddesi. k. budala. ayakkab ılar. s. 1. i. i. yiyecek. i. i. dili 1. ayak izi.. (karyolanın) ayakucu. i. i. i. çok sağlam. dipnot. tiy. teşvik etmek. şefkatle. 2. çünkü. yaya kaldırımı. çoğ. aptal (kimse). sevgi dolu. enayi. s. fazla müsamaha. budalalık. s. bilg. ayak. yiyecek. serbest. k ışkırtmak. i. budalalık. delilik. futbol. ok şamak. bağ. tahrikçi. hayaller üzerine kurulmu ş mutluluk. patika. -den dolayı. ayak basacak yer. (dağ/tepe için) dip. Dünyayı k. düşkünlük. kendini/diğerlerini boş yere tehlikeye atan. dili dünyay verseler onu yapmaz. . i. şaka yapmak. çoğ. i. yemek. sevmek. k. ahmak. g ıda.. s. aldatmak. sağlam ve kullanılması kolay. -e. 1. 1. i. i. ayaklı: a four-footed animal dört ayaklı bir hayvan. hesabı ödemek. yaya köprüsü.. f. fondü. 2. f. vaftiz kurnas ı. 2. i. aptalca ( şey). dipnot koymak. ayak basacak yer. 2. with bir hobi olarak (bir şey) ile pirit. aptal. vaktini çalışacağına eğlenmekle geçirmek. ayak izi. i. 1. i. (karyolan ın) ayakucundaki tahta. 1. İng. ahmaklık. 2. f. f. küçük sand ık. matb. 3. şerefine. k ışkırtıcı. mükemmel. ayağa giyilen şeyler. ramp ışıkları.. besin. i. budalaca. i. 2. -e karşı. 2.4 cm. adım.folly foment fomenter fond fond memories fondle fondly fondness fondue font font food foodstuff fool fool fool around fool´s gold fool´s paradise foolhardy foolish foolishness foolproof foot foot foot it foot the bill foot the bill football footboard footbridge footed foothills foothold footing footlights footlocker footloose footnote footpath footprint footsore footstep footway footwear fop for for (all) the world i. z. s. 5. ahmakça. 4. ayak sesi. güzel hatıralar. 2. budala. zira. İng. s. için. font. sevgiyle. fazla müsamahakâr.). Ona hiç yaya gitmek. i. i. 2. with ile oynamak. i. 3.

çeşitli nedenlerden dolayı. evvela. for s. paras ız. bildiğime göre. kesinlikle. . korkusundan. kesinlikle. uğur getirsin diye. for pity´s sake pratik davranmamak.. k.. gibi: He looks for all the world like his grandfather. Evvela d ışarısı fazla Allah aşkına. gösteriş için. dili bedava. hatırım için. 2. mesela. Gitmek istemiyorum. bir kerelik.: cold. for sale For shame! for starters for sure Ne ayıp! k... senelerce. dili ilelebet.. ömür boyu. Allah aşkına! kiralık. çok ucuza. temelli olarak. to be impractical satılık. mesela. zevk için. Allah aşkına! Allah aşkına. and for another Sebepler s ıralanırken kullanılır: I don´t want to go. Aman!/Allah a şkına! aylarca. k.. örneğin. örneğin. Var kuvvetiylerağmen. her zaman için. bu sefer. k. kötü de olsa. 1. her şeye ko şuyordu. bana kalırsa. 1. uzun bir zaman. ilelebet. boş yere. 2. kendi hesab ıma. ek olarak. bildiğim kadarıyla: She´s still in Rome for aught I benim bana ne! know. bedava. ebediyen. bana ne.for a change for a song for a variety of reasons for ages for all one is worth for all that for all the world like for appearances´ sake for aught I care for aught I know for better or for worse for certain for dear life for effect for ever for ever and a day for ever and ever for example for fear of for free for fun for good for good for good measure For goodness sake! for heaven´s sake For heaven´s sake! for hire for instance for keeps for life for luck For mercy´s sake! for months for my part for my part for my sake for nothing for once değişiklik olsun diye. muhakkak.. 2. kesin: That´s for sure! Oras ı kesin! . olsa. yok pahas ına. ebediyen. görünüşü kurtarmak için. bence. bana kalırsa. temelli olarak.. bir kere. and for another I´m tired. şakadan. daima. dili vargücüyle. çoktan beri. k. . korkusuyla. iyi de Benim bildiğime göre hâlâ Roma´da. For one thing it´s too .. resmen... 1. beni hiç ilgilendirmez: He can do it for aught I care! Vars ın yapsın. fazladan. for once For one thing . sonsuza kadar. anca beraber kanca beraber. dili var kuvvetiyle/gücüyle: She was running for all she was worth. sonsuza dek. dili gerçekten/hakikaten . paras ız. T ıpkı büyükbabasına benziyor. sonuna kadar. dili ilkin. k. boşuna.o. -den korkarak.

ak ın. for the most part for the most part for the present for the public weal for the purpose of for the sake of argument for the sake of clarity for the time being for weeks for what/whatever it´s worth for/on sale forage foray forbade forbear forbid forbidden forbidding forbore forborne force force force a smile force majeure force s.. korku veren. etkili. i.o.bade. karıştırarak aramak. dili işinize yarar mı. baskın. İşinize yarar mı. zorla.. sığ yerden yürüyerek geçmek. haftalarca. aşkına. şimdilik. forbid. zorla çalıştırma. bilmiyorum. tıb. f. vallahi. i. forseps. 2. z. for whatever it´s worth. f. genellikle. 2. i. 1. zorlamak. fors majör. (from) kendini (bir şey yapmaktan) alıkoymak.. at gunpoint force the door forced labor forced labor forced landing forced march forced sale forceful forceps forcible forcibly ford fore foreforearm forebear forebode 1. hatta. öndeki. istersen: It´s yours for the asking. s. zor. mecburi iniş. forbear.. 2.. güçlü. güçlü. kolun dirsekle bilek aras ındaki bölümü. Teknemi pazartesileri kullanmak k. yasaklanm ış. girme. varsayalım ki. i. kuvvet. (for. f. for. sert. geçit. dalma. f.. bak. . 1. s. f. ırmakta yürüyerek geçilen sığ yer.. anlaşılsın diye.: If you want to use my boat on dili saçma. 1.bore.borne) 1. zorlayıcı neden. önek ön. f. (for. ön. mecbur etmek. f. ona gelince. i. -mek amac ıyla. bak. s. hiç. şimdilik. 2. bak. tabancayla/tüfekle birini zorlamak. yasak etmek. Mondays. hatırı için. ha şin. f. --den. . angarya. --ding) yasaklamak. ata. (özellikle u ğursuz bir şeyi) önceden hissetmek. (merhametten/ şefkatten dolayı) (bir şeyi) yapmamak.. umumun refah ı için. ask. mecburi satış. kamu yararına. 1. güç. çoğunlukla. bilmiyorum: Here´s what I heard. önceden haber vermek. kapıyı zorlamak. zorla gülümsemek. i. ama duyduğum bu. önceki. Alabilirsin. 1. aramak. i. cebri yürüyü ş. 2. önkol.. anat. angarya. 2. f. s. ürkütücü. önceden. yasak. 2. k. . 2. cet. s. 1.it´s yours for the asking.for that matter for the asking for the birds for the life of me for the life of me for the love of .. zora dayanan. farz edelim ki. satılık. toplamak. hav. kuvvetli.. ne yaptıysam. forbear.

küçük isim. ata. i. en öndeki yer. orman. 2. Dışişleri. adli tıp.foreboding forecast forecastle foreclose forefather forefinger forefoot forefront foregone foregone conclusion foreground forehand forehead foreign Foreign Affairs foreign affairs foreign exchange foreign exchange foreign minister foreign parts foreign trade foreigner foreknowledge forelady foreleg foreman foremost forename forensic forensic medicine forensics foreplay forerunner foresee foreshadow foresight foreskin forest forest ranger forestall forester forestry foretaste foretell forethought forever forewarn i. ustabaşı. yabanc ı. fore. ebediyen. 2. alın. çoğ. (fore. i. f. ormanc ı. döviz. (birinin/bir şeyin) habercisi olmak. jüri başkanı. i. i. durmadan. tahmin. başta. 1. i. i. ön plan. s. (fore. ba ş kasarası. z. önceden dü şünme.. 1. hitabetle ilgili. öngörü. i. erken davran ıp önlemek. önceden alınan tat. tenis sa ğ vuruş.. z. i. (hayvanlarda) ön ayak. ormancılık. orman mühendisliği. ormanla ştırmak.. sağgörü. f. kehanette bulunmak. cinsel ilişkiden önce oynaşma. 1. i. cet. sağ vuruşla yapılan. i. basiret. yabanc ı/dış ülkeler. 2. huk. ecnebi.men (for´mîn) i. hep. başta gelen. 2. f. önsezi. haberci. --n) önceden görmek. i. huk. çoğ. dışişleri bakanı. fore. anat. dış ticaret. i. ileri görü ş. dış.saw.told) önceden haber vermek. i. ön plan. den. önceden belli olan sonuç. ilk isim. (fore. işçibaşı. öncel. münazaraya ait. selef. ağaçlandırmak. önceden bilme. kötü bir şeyin meydana geleceğini önceden hissetme. yabanc ı. önceden sezmek. s. münazara sanatı. i. s. ön ayak. ecnebi. i. ön oyun. i. a ğaç dikip orman haline getirmek.cast/--ed) önceden tahmin etmek. i. önden gelen. s. i. i. işaret parmağı. dışişleri. f. orman mühendisi. devlet ormanlar f. önceden uyarmak/ikaz etmek. sünnet derisi. 1.. i.feet (for´fit) i. işçibaşı kadın. i. s. en öndeki. parayı ödemediği için ipotekli malı sahibinin elinden almak.ında görevli ormancı. peşrev. mahkemeye ait. sonsuza kadar. f. f. döviz. i. i. f. .

kalpazan. i. fore.went. ceza olarak kaybetmek. çatal. âdet edinmek. şekil verme.. sıraya girmek. ceza. f. 1. vazgeçmek. f. şekil. oluşturma. yaln ız. ilk. format.gave. çatallaşmak. formatl disket. formalize. 3. bel. 4. i. 2. doldurulmak üzere hazırlanmış basılı belge. önsöz. 1. Formozalı. bellemek. 1. bak..got. form. (for. birbiri ardınca sıralanmak. for. tek s ıra olmak. teşkil. forgive. ümitsiz ve üzgün. reçete. yapıp orijinal olduğunu ileri sürme. işçibaşı kadın. zor. i. i. şekil vermek. forgive. bilg. b ırakmak. 1. bir şeyin sahtesini kalpazanlık. 1. forget. 2. 2. f. s. biçimsel.sak. resmiyete dökmek.. s. f. 2. i. 1.got. kim. s. .. s. i. bak.en (for´wîmîn) i. bak.forewoman foreword forfeit forgave forge forge forge ahead forger forgery forget forgetful forgetfulness forget-me-not forgive forgiven forgivingness forgo forgone forgot forgotten fork forked forklift forlorn form form a government form a habit form a line form a single file form an opinion formal formalise formality formalize format formated diskette formation formative former formerly formidable Formosa Formosan formula formulate fornicate forsake çoğ. sahtesini yapmak. ilk söylenen. kadın jüri başkanı. 1. formül. bak.. öne geçmek. ıformatlamak. kesin ve aç ık olarak belirtmek. 1. f.en) 1. 2. 3. oluşturmak. (for. alışkanlık edinmek. İng. İng. f. biçim vermek. şekil düzen.. mü şkül. s. biçim veren.. 2. 2. Formoza. forgo. biçimlendiren. f. f. f. 1. i. veren. format etmek. huk. the birinci. i. yüzüstü b ırakmak. bedel. unutmak. mat. f. Formoza. for. i.. bak. 2. (for. spor form. f. --ting) s. biçim verme. sahte şey. önceki. 2. f. sıra olmak. 2. 3. i. forklift. hükümet kurmak.. resmile ştirmek. 2. f. aşılması zor. f. (okullarda) sınıf. i. unutkanlık. 1. unutmabeni. af. 1. çatallı. i. eskiden. z. for. sahtekâr. işçibaşı. sahtekârlık. resmi. biçim. demirci oca ğı. i. 2. bahç. 3. fikir edinmek. forget. 1. 1. demiri ocakta kızdırıp işlemek. ask. Formoza´ya özgü. zina etmek. 1. 1. 2. --n) affetmek. biçim/şekil vermek. unutkan. f. 2. formalite. eski. hızla ilerlemek. i. biçimlemek. f. --ing/--ting) bilg. f. 3. bahç. biçim. terketmek. çatal. yapmak. ba ğışlamak. 1.gone) vazgeçmek. çoğ. s. i. 2.wom. 1. dövmek. bağışlama. bir şeyin sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri süren kimse. (--ed/--ted. 2. oluşma. f.. 2. yolun/nehrin çatalla şan yer veya kolu. f. terkedilmiş ve harap. s.ten. biçimlendirme. Formozalı. bak. bot. demirhane. (for. biçimlendirmek. resmiyet. --s (fôr´myılız)/--e (fôr´myıli) i.sook. i. evlilik d ışı cinsel ilişkide bulunmak. güç.

f. kader. i. 1. 2. i. 1. forsake. s. evlatlık.. forsake. tiksindirici. cinayet. hemen. 1. pis. fondöten.. 1. fosil. çok şükür. i. i. ile kar f. taşıllaşmak.. kalıba dökmek. ileri. s. talih. büyük hisar.. Allahtan. ask.). fosilleştirmek.. futbol forvet. -de tahkimat yapmak. on be ş gün. tahkimat yapma. dışarıya doğru. metanet. forgo. büyük kale. find. fosilleşmek. iki hafta. forswear. kurma. --s (for´ımz)/fo. evlatlığa bakan ana baba. f. z. 1. kötü. birinin en iyi yaptığı iş. tesadüfi. forward. fena. forum. kirletmek. 2. f. k ırk. f. z. 1. spor faul. 1. -e moral vermek.. 2. bak. bak. samimi. 1. f. 1. küfürbaz. 5. kırkta bir. . hisar. çoğ. f. i. f. bak. fossilize. ileri do ğru. kurucu. kırk rakamı (40. 2. kale. birbirine karışmış (ipler. s. f. kurum. iğrenç.forsaken forsook forswear forswore forsworn fort forte forth forthcoming forthright forthwith fortieth fortification fortify fortitude fortnight fortress fortuitous fortunate fortunately fortune fortuneteller forty forty winks forum forward forward forward forwarding agent forwards forwent fossil fossilise fossilize foster foster child foster parents fought foul foul foul play foulmouthed found found found foundation founder f. bak. bak. i. tahkimat.b. s. spor faul yapmak. ışmak. 2. k ısmet. sevketmek. i. şekerleme. doğrudan. suikast. bak. talihli. temel. 3. 2. beslemek. d ışarı. 3. kurmak. küstah. z. büyütmek.ra (for´ı) i. aç ıksözlü. iyi ki. i. XL). falc ı. şans. bak. k ısa süren uyku. gelecek. f. 3. i. ilerletmek.. f.. rastlantı sonucu olan. nakliye acentesi. bak. ta şıl. f. z. i. servet. i. vak ıf. esas. 4. fight. derhal. bakmak. 2. tesis etme. (for. 3. ileri. ileri. s. kırk. f. taşıllaştırmak. içten. şanslı. f.. s.. ağzı bozuk. ön. temel..sworn) b ırakmak için yemin etmek. birinin asıl uzmanlık alanı. s. zincirler pisletmek. k ırkıncı. bereket versin. 4. forswear. bak. v. 2. 2. for. önümüzdeki. tövbe etmek. i. i. İng. s. yeni adrese göndermek. i. s. 1. öndeki.. i. şımarık. 2. göndermek.. ileride olan. z. kirli. f.swore..

. 2. 1. durum: left him in yap ı. kurnaz. s. kardeşlere özgü. gürültülü kavga. i. açıkkalpli. tilki. bir şeyin kırılan yeri. pınar başı. 1. kırılgan. karkas. 2. dökümhane. şansince ve zayıf nahif olma. dört rakam ı (4. (zarf ın üstüne) posta damgasını veya posta ücretinin ödenmiş olduğunu gösteren bir işareti basmak. (Fransa.1. s. i.b. 1. s. i. dili. (ruhi) hal. cesur. bir çeşit sosis. i. k. karde şçe. 1. Onu ne şeli bir halde bıraktım. on dört rakam ı (14. i. dördüncü. çerçeveletmek. kaynak. 1. 2. Fransa. i. çok acele ve telaşlı. 2. kesir. açıkça. (otomobil. kırık.. fowl/--s) 1. i. i. 3. mis kokulu. dünyanın dört bucağı.). (bir şeyden) küçük bir parça. buluntu. ince ve zayıf nahif. güvenilir ve inançl ı. 2. pınar. 2. çılgın. i. tilki kürkü. (çoğ. güzel koku.. asıl kaynak. tertipzaaf. (vücudaI ait) bünye. 1. i. s. irade zayıflığı. aldatmak. memba. 1. argo suçu (asl tuzak. i. i. çeşme. i. f. 1. samimi. huysuz. mind. s. on dört. (posta pulunu) damgalamak. av tüfeği. tilki. 2. bot. i. f. kumpas kurma.founder foundling foundry fount fountain fountain pen fountain pen fountainhead four four corners of the earth foursquare fourteen fourth fowl fowling piece fox foxglove foxy foyer fracas fraction fractious fracture fragile fragility fragment fragrance fragrant frail frailty frame frame frame of mind frame-up framework framing franc France franchise frank frank frank frankfurter frankly frankness frantic fraternal i. dala ş. s. 2. (umut. açıksözlü. kumpas. etmek. tavuk/hindi/ördek eti. f. fuaye. şans v. Belçika. on dört.´nde) şasi. açıkyürekli. karkas. i. ında suçsuz olan birine) yıkma. düşüncelerini/duygularını açıkça gösteren. the oy hakk ı. 2. 1. 3. i. kolay k ırılan. 1. i. XIV). (pencereye/kap(aslait) kasa. 1. dört. dört. kümes hayvanı. i. 3. 1. a cheerful frame ofkamyon v. hafif ve kırılgan olma. terkedilip sokakta veya ba şka bir yerde bulunan bebek. 1. İsviçre para birimi) frank. i. k ırık parça. çeşme. v. dörtte bir. 2. dökümcü. yüksükotu. i. kırık. i. i. ç ılgına dönmüş. i. . kırılganlık. (binaya ait) iskelet. dolmakalem. çerçeve. i. IV). s. düzenlemek. fıskıye. kurnaz kimse. 2.b. k ırma. kuş. dolmakalem.´nde) zayıflık. arbede. 4. naziklik. çerçevelemek. s. i. içten. s. s. stilo. bak. tasarlamak. açıksözlülük. tilki gibi. kolay k ırılma. 3. aksi. yapmak.. zayıf (umut. kırılma. i. i. dökmeci. i. frankfurter. i.b. z. (şirketin bayie tanıdığı) imtiyaz. mat. kaynak. s. karkas. (binaya ait) iskelet. 2. 2. (binaya ait) iskelet. 2. hafif ve kırılgan. güzel kokulu. ince ve güçsüz. 2. ince ve güçsüz olma. telaro. s. argo suçu ıya ında suçsuz olan birine) yıkmak.

i. z. basın özgürlüğü. huk. spor frikik. aç ık liman.arkadaşlık etmesi aldatma. hileli. özel girişim. dolandırıcı. i.. buz tutmak. 2. 1.zen) 1. azat etmek. bo ğuşma. donma. huk. f. mezhebi geniş. s. bedava. nakliyecinin arac ına ücretsiz teslim.. i. i. serbest güre ş. i. kölelikten azat edilmiş kimse. 2. yasak. 2. serbest yüzme. tic. 1. tic. hile. çoğ. çok korkutmak. kurtarmak. bot. İng. bak. teklifsiz.otlakç ılık etmek. fels. hileli iflas. boş. buz ba ğlamak. f. serbest vuru ş. savaşma. donmak: I´m freezing! Donuyorum! i. İng. f. çok üşümek. özgürlük. 3. frezya. 1. azatlı. serbest. s. 2. 1. serbestçe. garip bir olay. özgür. hileli iflas. f. saygb ırakmak. fels. dondurmak.men (frid´men) i. serbestlik. bedava. rahat. i. sert olmayan. bedava. i.. parasız. çil. k. mülk sahibi. pedal çevirmeden gitmek. frikik. dövüşme. 1. hürriyet. çok hoşgörülü. desise. s. f. çilli. garabet. f. çılgına i. 2. i. 2. delisi: a soccer freak futbol hastas ı. i. tapu sahibi. serbest ısız. hilkat garibesi. . hür teşebbüs. arbede. otlakçı kimse. çok 2. hileli muamele. mason.. -den muaf: free of tax vergiden muaf.. (ile) dolu: a journey fraught with danger tehlike dolu bir seyahat. serbest çalışan (gazeteci/yazar/fotoğrafçı). arka tekerle ği zincirden güç almadan serbest dönen bisikletle gitmek. 1. fraternize. i. dili otlamak. 4. kanını dondurmak. hafifme şrep (kadın). hileci. sahtekâr. otoyol.. ekon. hür. paras ız giriş kartı. atışma. hür irade. doland eratla sahtekârlık. serbest. saçaklanmak. dili bedavac ı kimse. s. argo hastas ı. erkek üniversite öğrencilerine ait birlik. Subayların ırıcılık. (gazeteci/yazar/fotoğrafçı) serbest çalışmak.fraternise fraternity fraternize fraud fraudulent fraudulent bankruptcy fraudulent bankruptcy fraudulent transaction fraught fray fray frazzle freak freckle freckled free free free and easy free enterprise free from free kick free kick free of free of charge free on board free pass free port free will free will free zone freedman freedom freedom of the press freeholder free-lance freeload freeloader freely freemason freesia freestyle freestyle swimming freestyle wrestling freeway freewheel freeze freeze one´s blood f. z. paras ız. serbest vuru ş. f. 2. f. çılgına döndürmek. i. (froze. 3. serbest bölge. out argo 1. fro. yıpranmak. 3. s. laubali. 1. freed. free from pain ağrısız. fob. serbest liman. arkada şlık etmek: Officers are forbidden to fraternize with enlisted men. (kuma şı/ipi) yıpratmak. 1. k. etrafa ald ırmadan hareket etmek. farmason. -siz: free from error hatas ız. münakaşa. karde şlik. çok toleranslı. çevre yolu. hür irade. s. meşgul olmayan. 2. donmak.

f. i. fret. ters. (balkon. tatlı su. i. 4. izole bant. ço daha çekici (freş´mîn) i.. dili fazla samimi davranan. aksi. sürtünüm. yüzünü yıkayıp kendine bir çekidüzen vermek. sapak. çok so ğuk. yeni. i. sürtünme. kızmak.freeze over freeze-dry freezer freezing freezing compartment freezing point freight freight car freight train freighter French French doors French fried French fries French Guiana French horn French toast French windows Frenchman Frenchwoman frenetic frenzied frenzy frequency frequent frequent frequently fresco fresh fresh air freshen freshen up freshman freshwater fret fret fretful fretsaw fretwork Fri friar friction friction tape Friday fridge fried fried egg üstü buz tutmak. müz. fresh. i. çılgın (bir olay). nakliye. 2. sahanda yumurta. artmak. k ıs. Fransız. ücretle taşınan mal. s. teras veya bahçeye aç ılan) camlı ve çift kanatlı kapının kanatları. k ızarmış patates. taze hava. (buzdolabının içindeki) buzluk. fretlemek. frekans. cuma. zinde. fretler. i. f. s. Fransız kadın. k. 1. (erkeklere özgü baz ı dini tarikatlarda) frer. yağda kızartılmış. --ting) mim. 1. i. patates tava. k ıl testere. Hrist. 2. camlı ve çift kanatlı kapının kanatları. çılgın. 2. . k. sık sık tekrarlanan. sık sık. (kolejde/üniversitede) birinci sınıf öğrencisi. 2. yumurtaya batırılıp tavada kızartılmış ekmek. ovuşturma. i. şilep. (buzdolab ının içindeki) buzluk. --ting) 1. i. çoğ. (rüzgâr) kuvvetlenmek. yeniden yapılan. 1. sürtüşme. i. Frans ız kornosu. dondurucu. s. fresk. c ıvık. s. endişeyehuysuz. canlı. korno. anlaşmazlık. i. 2. fretleme i şi. i. müz. Fransız. French. i. s. sinirli. s. tatlı suya ait. dondurarak kurutmak. kızartılmış. marşandiz. düşürmek. fretaj. sapaklar. (bir yeri) daha güzel ve ğ. (-ted. Friday. z. 1. (küçük şeyler yüzünden) sinirlenmek. s. t ıb. f. yağda pişirilmiş. (--ted. çılgın bir hal. yeni yap ılmış. dipfriz. 3. taşıma ücreti. f. çılgınlık. çok heyecanlı. s ık sık tekrarlanma. mim.menbir hale sokmak. (küçük şeyler için) endişe etmek. 1. 2. yük vagonu. 5. çoğ.men (frenç´mîn) i. ovma. mim. taze. (bir yere) s ık sık gitmek. 1. 2. Frans ızca. navlun. sulu. donma noktas ı. taze (hava). fiz. 3. rahip.. f. yük treni. 2. s.wom.. sıklık. Fransızca. friksiyon. 1. 1. elek.en (frenç´wîmîn) i. endişelendirmek. (telli çalg ıların sapı üzerindeki) perde. 2. Fransız. Fransız erkek. ihtilaf. i. Fransız Guyanası. navlun. s. dili buzdolab ı. tela şlı. i. French. uyuşmazlık.

emeklilik sigortas ı gibi) işçiye ücreti dışında sağlanan herhangi bir şey. 2. soğuk. i. s. sıçrayıp oynamak. (--ked. 2. 2. k ıvırcık. korkutmak. kurbağa. kanı sıcak. dost. oynak. hoppa (kadc ızırdamak. 2. i. ciddi olmayan. z. (birinin) üstünü aramak. 1. buzdolab ı. frizzy. korkunç. perçem. 3. 2. buz gibi. arkada ş. . saçma. frijit. 1. kurbağa adam. bir uçtan bir uca. havai (kimse).friend friendly friendship frier frieze frigate fright frighten frighten s. bak. maaş dışında verilen haklar. dostluk. soğuk. kapı kapı (dolaşma). zaman zaman. i. yerinde duramayan. s. havailik. dostça. away azar azar çarçur etmek. 2. i. püsküllü saçak. redingot. baştan aşağı. efriz. s. dili ta ba şından beri. arkadaşça. uzaktan. s. i. s. neşeli. müthiş. s. farbala. 3. kıvır kıvır (saç). deh şet. (bir yer)den. ciddiyetten yoksun hareket/söz. 3. f. O Manisalı. i. f. friz. i. den. eğlence. 1. s. sıcakkanlı. korkutucu. arkada şlık.. frog. bir güçlükten diğer bir güçlüğe. 2. Her ranking rose uzaktan. out of his/her wits/frighten the wits out of s. gözlemeye benzer bir çe şit börek. f.men (frag´men) i. --king) 1. ahbap. birinin ödünü koparmak/patlatmak.o. frijider. dili Anlad ığım kadarıyla durum vahim. a ğızdan ağıza. i. korkunç bir şekilde.. kenar. dilden dile. k.o. rop. 1. mim. dili çok. frightening frightful frightfully frigid frigidaire frill fringe fringe benefit fringe benefits frisk frisky fritter fritter frivolity frivolous frizzle frizzly frizzy fro frock frock coat frog frogman frolic frolicsome from from a distance from afar from beginning to end from day to day from end to end from head to foot from mouth to mouth from pillar to post from the first From the sound of it things are pretty bad.. delişmenlik. i. 1. i. He jumped from the branch. 2. baştan itibaren. f. (sosyal sigorta. fırfır. 1. s. ahbaplık. firkateyn. bo ş. çoğ. k. gülüp geçmek. f. şen. f. kâkül. (bir ba şlangıç noktasın)dan: He´s from Manisa. eğlence. Daldan atladı. edat 1. tepeden tırnağa (kadar). parça parça harcamak. kadın elbisesi. saçak takmak. 1. z. i. k. 1. bak. i. baştan sona kadar. cana yak ın. önemsiz. korku. arada s ırada. içten olmayan. fryer. 1. cızırdatarak kızartmak. cana yakın olmayan. (mutlu bir şekilde) sıçrayıp oynamak. s. ın). günden güne. tıb.. saçak. 2. from the word go from time to time i. çok so ğuk. 2. i.

köpükçükler. i. cephe. (evin iç dekorasyonunda) ufak f. s ınır. edat 1. faydas ız. kaş çatma. (eteklerin ç ıkardığı) hışırtılı ses. Bu çok sinir s. frumpy. ön cephe. demode giyimli. 4. i. moral bozucu: This gerçekleşmemiş. bütünüyle. bak. i. i. 1. 1. s. dondurulmu ş yiyecek. meyve. cephe. 2. (fırfır. tutumlu. k ırağı. i. ba ş sayfa. dona çekmiş (hava). istekleriwork is very frustrating. arsanın sokağa/denize/göle/nehre bakan tarafı. f. i. 2. kenar. 1. ümitleri suya dü şmüş. s. s. donmu ş. keklerin üzerine konulan şekerli karışım. hudut bölgesi. 3.an (göl. demode giyimli kadın. (havaya ait) within 4. kösteklenme. i. ayaz. 3. s. İng. bak. hüsran. i. Bu araba önden çeki şli. 1. (keki) şekerli bir karışımla kaplamak. don. içinden. front-wheel drive oto. hışırtı. bak. tül veya aksesuarlardan olu şan) aşırı süs. s. kösteklemek. s. 3. cevap v. s.b.. kitabın başındaki resimli/süslü sayfa. 2. verimlilik. meyve vermek. dondurulmu ş fiyatlar. gösteri şsiz. taraf. tepeden tırnağa. manav. . sade ve ucuz. hüsranı yansıtan. (bir uzuv) so ğuktan yanma. f. ön. binanın cephesi. s. bir i engellenme. 2. küçük. 1. set çekilmiş. 2.´ne ait) k ı. i.). netice. i. 1. tepeden tırnağa. hüsran dolu. s. 2. kaşlarını çatmak. şekerli bir karışımla kaplı (kek).ş. kırağılı. seviyesi. cephe taarruzu. kösteklenmiş. i. ket vurulmuş. öndeki. 3. meyvemsi. ön. kırağı düşmek. nafile. ket vurmak. (tüfekte) arpac ık. 2. önden çekişli: This car´s got frontwheel drive. verimli. s. f. 2. i. içten. engellemek. hüsrana uğratmak. 1. i. 2. f.. bir zaman) cephe. -i uygun görmemek. soğuktan donmuş. gerçekle şme. set çekilme. deniz v. 1. i. içeriden: We´ll take the city from within. on -e bakmak. köpükçükler ç ıkmak/akmak. ön. ön (belirli2. alna ait. f. ask. sinir bozucu. 1. 2. i. sonuç. s.b. (sava şta) içinde: They´ll be here cephe. üstü köpükçüklerle kapl ı. k ılıksız kadın. fazla na ğmeli (insan sesi). hudut. baştan ayağa. soğuk (tavır. i. s.from top to bottom from top to toe from top to toe from within front front line front page front sight frontage frontal frontal attack frontier frontispiece frost frost line frostbite frostbitten frosted frosted glass frosting frosty froth frothy froufrou frown frown on froze frozen frozen food frozen prices frugal frugality fruit fruiterer fruitful fruitfulness fruition fruitless fruity frump frumpish frumpy frustrate frustrated frustrating frustration fry baştan başa. Şehri içten fethedece ğiz. ileri hat. f. freeze.. i. s. k ırağılı. köpükçük kümesi.. 1. s. set çekmek. tutumluluk. yeraltı don i. gazet. cepheye ait. 3. f. soğuktan yanmış (uzuv). freeze. 1. soğuktan donma. öne ait. direkt. baştan aşağı. cephe hatt ıyı. 2. buzlucam. 1. engellenmiş.

f. füg. s. nokta. yak ıt pompası. ğan bak. kaba tam bir fiyasko. 1. 1.elbise. 2. s. bayağı problemli/kompleksli.. şakalaşmak. full to overflowing/full to the brim ağzına kadar dolu.. 1. yumuşak ve çikolatalı şekerleme. up fuck up Fuck you!/Get fucked! Fuck! fucked-up fucker fucking Fucking hell! fuckup fud fuddy-duddy fudge fuel fuel gauge fuel oil fuel pump fuel tank fugitive fugue fulfil fulfill fulfilling fulfillment fulfilment fuliginous full full dress full fare full general full measure full membership full moon full speed full stop full stop f. isli.memnuniyet. İng. i. is renkli. küpeçiçe ği. ufak bir hile yapmak. 2. ... yapma. müz. tam: tam bilet. dolunay. yak ıt deposu. bot. kesin bir tav ır sağlamak. firari. i.. kaba sikmek. kaçan. tava. kaba sikişme. k. düzmek. i. tam üyelik. f. over fuck s. i. --ing/--ling) 1. f. yerine doİng. i. a full hour çok resmi toplant ılarda giyilen 2. i. dopdolu. s...fry fryer frying pan ft fuchsia fuck fuck fuck about/around fuck all Fuck off! fuck s. kahrolası. hiçbir şey. kaba herif.. bir şeyi berbat etmek.. tavada k ızartmak/kızarmak. Bardak suyla doluydu. firari. 1. 3. aşırı titiz ve örümcek kafalı. tatmin 2. İng. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse.t. i. fulfill. s. birine çok a şağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak. is renginde. yanmasını almamak. foot. bir şeyin işin içine etmek. mak. Bardak doluydu. ıt göstergesi. kafayı yemiş. The glass was full of water.. Siktir git! birini sikmek/düzmek. (of) (ile) dolu: The glass was full. akaryak up yakıt almak. yapmak: fulfill an obligation bir görevi yerine getirmek. (--ed/--led. tam sürat.. full member tam üye. k ıs. Siktir git! ünlem Allah kahretsin! s. i. kaba 1. is dolu. fulfillment. yak ıt. kafayı üşütmüş. (insan) içindeki you find your work tatmin edecek bir şekilde ediyor mu?getirme. rezil. f. nokta (noktalama işareti). 1. 2. s. tam ölçü. piliç. işi berbat etmek. i. 2. biraz uydurmak. İng.. i. vakit geçirmek/öldürmek. içindeki potansiyelini iyi kullanmaktan i.. Allah kahretsin! i. kaçak. koku şmuş. 1. bir şeyin içine sıçmak.o. İng. yakmak. i. k. kaçak. 2. berbat. ufak çapta bir yalan söylemek. doyurucu: Dopotansiyelini kendinifulfilling? İşin seni tatmin s. orgeneral. 2. düzüşme. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. ya ğyakıt. Vurgulamak için kullan ılır: You´re a fucking idiot! Tam bir dangalaks ın! 2.. bak. f. feet. yerine getirmek.edici. fuel-oil. kaba 1. -den çalıştırmak. yozlaşmış. içine etmek.

f. asıl. i. pis kokulu gazlar ı yaymak. çalışmak. cenaze töreni. --ning) k. z. işlev. kürklü giysi. i. 2. (oyunda) topu düşürmek. şüpheli. yer. sağlamak. parlatmak. vazifeden izinle ayr ılma. çoğ. şlev. i. yetişkin. fultaym. tuhaf. huni. temel. merasim. yalan dolan. tamam ıyla büyümüş. (baz ı yumuşak tüylü hayvanlara ait) tüyler: the cat´s fur kedinin tüyleri. saban ın açtığı iz. buharla dezenfekte etmek. mobilya. uyandıran. cenaze törenine yak ışan. 2. 1. s. tamgün. 1. dili şaka etmek. görevli. z. with ile döşeli. gözü dönmüş. 2. s. i. i. f^ng´gay)/--es (f^ng´gısız) i. kürk. 1. çok öfkeli. 2. komik. öfkeli i.. s. . büyük ocak. mobilyalı. tam boy (portre). işlemek. 2.fullback full-blooded full-blown full-fledged full-grown full-length full-time full-time job fully fulminate fumble fume fumes fumigate fun fun fair function functional functionary functioning fund fundamental fundamentally funeral funeral march funereal fungicide fungus funicular funnel funnies funny funny bone funny business funny paper fur furbish furious furl furlough furnace furnish furnished furnishings furniture furrier furrow i. kalorifer oca ğı. 3. i. f. esas. mefruşat. 2. kürk. s. f. s. faal. gerçek. zevk. görev. 2. memur. f. füniküler. tamamen açm ış. para. 2. 1. (vapurda) baca. kürkçü. izin. 1. i. kırışık. 2. (--ned. tamam ıyla. 4. işler durumda. el yordam ıyla aramak. 1. (gazetede) bant-karikatürlerin bulundu ğu sayfa. fon. i. lunapark. s. eğlence. i. düzenbazl ık. acayip. işlevsel. 2. fonksiyon. (çaydanl ıkta/borularda oluşan) kireç. 1. 2. 2. (bir iş/kimse için) para sağlamak. tam gelişmiş. f. kasvetli. s. ifonksiyonel. yenile ştirmek. mat. i. f. 2. 3. pis kokulu gazlar. 1. saban izi yapmak. i. möble. s. 1. ço ğ. fonlar. iş. 3. vazife. f. donatmak. fonksiyon. f. 3. i. (against) (-e) ate ş püskürmek. safkan.gi (f^n´cay. s. İng. tören. i. yoklamak. özünde. 1. futbol bek. temelde. sinirin geçtiği hilecilik. olmak. i. ehliyetli. (yelken/bayrak) sarmak. cenaze mar şı. (demirhanede) ocak. f. s. mantar öldürücü ilaç. küplere binmi ş.. f. güldürücü. i.. 1. bot. möbleli. 2. çoğ. 1. i. e ğlendirici. döşemek. 1. sert. çoğ. şiddetli. esaslı. tamgün bir çalışma gerektiren iş. f. s. temel. tam bir. tam. s. mantar veya mantar türünden bitki. şüphe dirsekte bir şeye çarpınca kolun karıncalanmasına sebep olan anat. i. i. fun. s. tamamen.. topu düşürme. kırıştırmak. garip. çoğ. 1. gerçek bir.

fiz. neşe. küflü. i. farther ise mesafe için kullan ılır. ılmasına engel olmak. çok havlı (kumaş). --ding) about/around ba şıboş dolaşmak. art ış. s. eritmek. 1. g gab gabardine gabble gaberdine gabfest gable gable roof Gabon Gabonese gad gadfly gadget Gaelic gaffe gag gag gag on gaga gage gaiety gain gain an advantage over gain ground gain ground gain momentum s. i. 1. k ılı kırk yaran. ötedeki. alet. 1. ayrıca. k. i. istikbal. ayva tüyü. 1. f. Gabon´a özgü. i. h ızı artmak. yaygara. şaka. 2. s. bina duvar ının beşikçatı ile birleştiği yerdeki üçgen bölüm. on (takip eden kişi/şey) yaklaşmak. nafile. (--ged. gelecek. i. en uzak. 1. aradaki mesafeyi kapatmak. bak. Ga. 3. daha öteye. i. i. i. . dili çene çalma. f. sol notası. atsineği. İskoçça. s. deli. f. demode. 3. 1. İngiliz alfabesinin yedinci harfi. s. i. şenlik. f. Gaelce.. i. -i elde etmek. (bir şey) boğazını tıkamak. erime.) z. 2.furry further furtherance furthermore furthermost furthest furtive fury fuse fuse fuselage fusion fuss fussy fusty futile futility future fuze fuzz fuzzy G. gizli. (--ded. erimek. çok tüylü (köpek v. 1. eski. (Further ço ğunlukla miktar ve derece. sigorta. cüppe. havlanmak. G. f. sinsi.bon. (çoğ. kâr. s.ese) Gabonlu. kazanç. --bing) k. 2. gauge. (askerler) ilerlemek. çabuk ve anlaşılmaz konuşma. 1. i. fitil. f. flu. f. füzyon. k. boş. eritme. i. gereksiz tela ş/heyecan/öfke. susturmak. gazap. --ging) 1. (bir başkasından) daha kuvvetli olmak. küflenmi ş. tüylü. 2. f. küf kokan. 1. hav. kazanç sağlamak. (--bed. beşikçatı. dili budala. küçük ayg ıt.. susturmak için a ğıza sokulan tıkaç. (haberin) yay i. i.b. uzaktaki.). gelecek. bundan ba şka. argo polis. 2. argo bin dolar. dili çene çalmak. i... i.. 1. i. (hastan ın durumu) iyiye gitmek. ince tüyler. hatları belirsiz. neşelilik. z. ufak şeyler yüzünden telaşa düşmek. büyük öfke. uçak gövdesi. ufak meseleleri sorun yapmak. s. 2. gülüt. s. 2. elek. 2. büyümek. i. 5. k ıvırcık saç. 1. 3. şiddet. 1. 2. 1. 2. 2. s. ilerlemesini sa ğlama. ağzını tıkamak. boşuna olma. kıvırcık (saç). 2. i. Gabon. gaf. artma. -e sahip olmak. 1. en çok. İrlandaca. i. abes. tüyleri kabar ık. daha i. i. i. f. 4. eriyip kayna şma. s. 4. 2. müstakbel. i. gabardin. rağbet kazanmak. i. abes olma. 3. ilave olunan. s. en ötedeki. daha uzak. s. i. 1. Gabon. müz. s. 2. eriyip birbiriyle kayna şmak. ince tüylerle kaplı. (top mermisine ait) tapa. i. çabuk ve anla şılamayacak bir şekilde konuşmak. çene çalma. çok titiz. 2. i. Gabonlu.

çok miktarda. İng. i. . i. galvanizlemek. i. i. centilmen. Gambiya´ya özgü. k ıs. s. 2. kaloş. mad. i. i. safra kesesi. kahramanlık. İng. kumar oynamak. 1..geçilmiyor. Gambiyalı. şişmanlamak. i. safra ta şı. 3. f. cesur. s. 1. bol: You can find blackberries galore there. (--ed/--led. i. kumar. kalyon. i. galoş. spor. 3. galvanize. f. efendi. 1. gezip tozmak. 2. zıplama. sinir etmek. oyun. avlak bekçisi. İng. gökada.. i. vakit kazanmak. Gambiyalı. tozluk. gemi mutfağı. f. (of) her çe şit. 2. dörtnala gitmek. 4. sakat (bacak). (bazı oyunlarda) parti. i. Gambiya. oyun. i. 1. İsteklilik belirtir: We´re going to play football. kuvvetli rüzgâr. bora. 1. kilo almak. gallon. İng.. sinir edici. game? Biz futbol oynayaca ğız. i. e ğlence. Gambiya.. i. av hayvanlar ı için ayrılmış yer. darağacı. av hayvanı. Sen de var mısın? s. bak. 3. 2.said) inkâr etmek. gökb. (domuz budundan yapılmış) jambon. gidiş. sanat galerisi. galon.78 litre. i. f ırtına.. i. gamma ışınları. kumar.. meslek. Orada böğürtlenden lastik. yürüyüş. hemen harekete geçirmek. i. kumarbaz. galeri. (gain. i.2. sinirlendirmek. kilo almak. balkon. k. sıçrayış. A. dili iş. dörtnala gidi ş.55 litre. av.gain the upper hand gain time gain weight gain weight/put on weight gainsay gait gaiter gal gal galaxy gale gall gall gallant gallantry gallbladder galleon gallery galley galling gallivant gallon gallop gallows gallstone galore galosh galvanise galvanize Gambia Gambian gamble gamble for high stakes gambler gambling gambling den gambol game game game game preserve gamekeeper gamma gamma rays gammon gammy gamut avantaj (birine) geçmek. safra. faaliyet. 2. k. kumar oynama. f. i. i. i. f. galaksi. i. f. i.. s. 1. i. Are you s. her tür. 4. dili kad ın. f. s. f. avantaj (birinde) olmak. 2. k.D.. büyük para için kumar oynamak. kadırga. dili çok riskli i ş. i. anat. karşılaşma. sinirlendirici. sakat (bacak). yiğit. 1. (saat) ileri gitmek. getr. yiğitlik. galeri. s. i. --ing/--ling) s ıçrayıp oynamak.B. kumarhane. i.

çete. gazla zehirlemek. A. evde istenilmeyen e şyayı satmak amacıyla garajda/bahçede düzenlenen satılık. bahçe. (midede) gaz. benzin istasyonu. i. gaz saati. s. jailer. çenebaz. k. çelenk. gargara yapmak. 4.B. i. s. gedik.. garnizon. toplamak. sürme iskele. çiğ. çiçeklerle uğraşmak. 1. s.. 1. garajda b ırakmak. havagazı/doğalgaz sayacı. i. cırlak. kıyafet. fasulye s hazırlanmak. gardenparti. giysi. süprüntü. cafcaflı. 2. kangrenli. i. (birkaç kişi) toplanıp (birine) karşı saldırmaya ırığı gibi. çöp arabas ı. sarımsak. gaz sayac ı. bak. iskele tahtas ı. . f. tavanarasındaki oda. bahçede çal ışmak. çok büyük. bak. boşluk. 1. grena.. k. tavanaras ı.D. pis ve de ğersiz şey. 1.. 1. çöp tenekesi. gaz. garnitürle süslemek. bahç ıvan. i. tak ım. leylek gibi. 2. cart. 1. garaj. yanlış bir şekilde anlatmak/nakletmek. İng. i. doğalgaz. ünlem Destur!/Yol ver! i. eksiklik. i. çöp. f. lal ta şı. --sing) 1. jail. i. i. jartiyer. i. nohut. 2. 2. (çoğ. i. parlak (renk). i. güruh. çöp kamyonu. f. erkek kaz. lafazan. --es/--ses) 1. benzin. bot. bak. f. i. gardenya. 3. giysiler. f. i. sarmısak. (birine) kar şı cephe oluşturmak. s. ask. i.. i. 1. benzin deposunu doldurmak. s. tıb. bostan.. açılmak. i. dili çene çalmak. (--sed. f. dili bak ış. f. i. i. i. benzin istasyonu. garnitür. i. kangren.. gargara. 2. i. elbise. gangster. 2. 2. 2.. gauntlet. kocaman. İng. geveze. gaz maskesi. ağzı açık bir şekilde hayretle/şaşkınlıkla bakmak. k ış. f. i. çöpçü. f. havagazı. aralık.. i. iskele.. 2.gander gang gang up on gangling gangplank gangrene gangrenous gangster gangway gantlet gaol gaoler gap gape garage garage sale garb garbage garbage can garbage man garbage truck garbanzo garble garden garden party gardener gardenia gargantuan gargle garish garland garlic garment garner garnet garnish garret garrison garrulous garter gas gas mask gas meter gas meter gas station gas station gas up i. i.

3. bön bön bakmak. s. i. (maç. d. eşcinsel. i. yer adlar ı sözlüğü. f. gastronomik. pot k ıran. 3. vitesi yükseltmek. 2. nefesi daralmak. i. 1. s.) Deh!/Haydi! . i. 2. k. (at) ağzı açık bir şekilde seyretmek. belveder. i. 2. kapı dikmesi. midevi. vites. s. 1. nefes. bir yapının üzerindeki teras/pavyon. s. i. conta. şanzıman. tıb. bak. -i kesmek. i. 2. i. çap. homoseksüel. iş eldiveni. seyretmek. gişe hâsılatı. ış. 1. kalınlık. bacakları uzun. 5. i. 1. soluma. dik bak i. iyi yemek yeme ve yemekten anlama sanat ı.. f. 3. aval aval bakmak. General Agreement on Tariffs and Trade. eşcinsel. i. dişli azaltmak. gazlı bez. 1. s. f.gaseous gash gasket gaslight gasoline gasp gastric gastritis gastronome gastronomic gastronomy gasworks gate gatecrasher gatepost gateway gather gather speed gathering GATT gauche gaudy gauge gaunt gauntlet gauntlet gauze gave gavel gawk gawky gawp gay gaze gazebo gazelle gazette gazetteer GB gear gear down gear up gear wheel gearbox gearshift gearshift lever gee s. 1. bir araya getirmek. derin yara. toplantı. 4. i. gastronomi. ahu. gazal. sirk v. düzen. bön bön bakmak. 2. 2. 2. çok zayıf ve kuru. ray açıklığı. (toplantıda oturumun açıldığını ilan etmek için başkanın masaya vurduğu) tokmak.. (irin) hız kazanmak. kolları. Great Britain. i. parlak ve güzel (renk). i. vitesi çark. tıb. i. çiğ renkli. s. f. i. şen. büzmek. 2. (at) gözünü dikip bakmak. dişli çark. toplanmak. (atlasta) yer adları dizini. biçimsiz ve hantal. 1. kanal kapağı. homoseksüel. çardak. güzel manzaral ı kameriye.y. aval aval bakmak. ölçmek. vites kolu. pavyon. gazlı. vites kutusu. i. i. 2. k ıs. ceylan. kapı aralığı. gastronom. i. konser. 3. -de derin yara açmak. çiğ (renk). give. i. k ıs. toplamak. solumak.´nde bilet sat ışındangiren kimse. 4. soluk solu ğa kalmak. toplamak. bir araya gelmek. 1. şanjman. parlak ve güzel renkli. vites. neşeli. f. gaz gibi. aygıt. anlamak. s. 1. 1. gaz ışığı. i. gaf yapan. kapı sövesi.. i. aşırı ve zevksiz bir şekilde süslü. 3. münasebetsiz. i. f. 3. giriş. ölçümlemek. 1. kapı (kapı aralığını kapayan kanat). 2. (belirli bir iş için kullanılan) eşya/takım/giysi. sıska. i. tertibat. i. soluk solu ğaait. benzin. ölçme aleti. f. i. gazhane.b. uygunsuz. ünlem (At/öküz sürerken “Sa ğa git!” veya “İleri git!” anlamında kullanılır. f. resmi gazete. gastrit. ölçü.. 2. gaz bezi. sonuç çıkarmak. nefesi kesilmek. dili paras ız/davetiyesiz sağlanan) hâsılat. canlı. mideye söylemek. devşirmek. i. kapı. i.

s. cömertlik. pratisyen hekimlik. 2.. i. -in halindeki sözcük. genel. genetik. 1. genellikle. cinsel organlar. i. rütbesi orgeneralden yüksek bir general. 3. astrol. üretim. k. i.. i. kuşak farkı. İng. deha. 1. i. tıb. dili cinsiyet. jeneratör. İng. biyol. jandarma.. s. biyol. eli aç ık. kuşaklar arasındaki fark. soyağacı. i. cevher. cins. üreme organlarına ait. genel grev. i.. geyşa. 1. çoğ. dâhi. cana yak ın. s.. gen. -in halindeki.. genellik. i. s. ambalaj ında üreticinin adı/markası bulunmayan (gıda maddesi). . değerli taş. üreme organları. (çoğ. genetik. iyi huylu. i. üretmek. i. f. pratisyen. i. özellik. dinamo. i. değerli nesne. -e yol açmak. 3. tıb. enemek. yontulmam ış değerli taş. pelte. kuşak.ses (cen´ısiz) i. i.. i. f.e.gee geese Geiger Geiger counter geisha gel gelatin gelatine geld gelding gem Gemini gemstone gendarme gender gene genealogy general General Agreement on Tariffs and Trade general election general of the army general practice general practitioner general practitioner general staff general strike generalisation generalise generality generalization generalize generally generate generation generation gap generator generic generosity generous genesis genetic genetics genial genital genitals genitive genius ünlem 1. tıb. Gayger sayac ı. i. dilb. İkizler burcu.. 2. pratisyen. şecere. s. pratisyen hekim. gelatin. meydana getirmek. dilb. 2. istidat. s. Birinin veya bir şeyin beğenildiğini gösterir: Gee you´re bak. başlangıç. genelleme. ço ğunluk. genelle ştirme. f. bak. gen. 1. arkadaşça davranan. iğdiş etmek. jelatin. 2.swell! goose. i.. güleryüzlü. pratisyen doktor. general. 4. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla şması. ask.. 2.. i. generalize. Allah Allah! 2.. meydana getirme. i. ask. mücevher. 2. i. İng. tıb. harikas ın! i. Sen bir i. i. i. --es) 1. genelleme içeren söz. bak. i. cömert. genelleme içeren söz. jel. yetenek. bak. genel seçim. i. biyol.. çoğ. generalization. genelleme. z. genelle ştirmek... 2. s.. değerli kişi. yumuşak (iklim). f. iğdiş edilmiş at. i.. 1. nesil. kurmay s ınıfı. çoğ. 1.

k ızamıkçık. efendice. kantaron. 1. 2. 2. biyol. coğrafyacı. gen. uzambilgisel: geometric figure geometrik şekil. yerpalamudu. (birkaç türden meydana gelen) cins. 3. s. 1. i. 3. e şçarpanlı: geometric series geometrik seri. içten gelen.. i. 2. jeoloji. i.e. s. s. i. geriatri. 1. (to) şesi. mikrop öldürücü. yavaşça (yükselen yoku ğ.tle.. centilmence. nezaket. coğrafya uzmanı. biyol. jeofizik. 1.. i. jeriyatri. yumuşaklık. i. k. yumu şak ve nazik bir şekilde.ilgili. s.men (cen´tılmîn) i. hafifçe (esen). genom. i. coğrafya. tohum. jeodezi. 1. yumu şak ve nazik. i. i. centilmen.. tür. jenosit. s.. z. nevi. i. geodezi. Gürcüce. 1. 2.. 2. yerpalamudu. . içten. s. adam. i.. meyli çok az (yokuş). s. uzambilgisi. bak. samimi. i. efendilik/kibarlık taslayan..genocide genome genre gent genteel gentian gentile gentle gentleman gentlemanly gentleness gently gentry genuflect genuflection genuine genus geodesic geodesic dome geodesy geographer geographic geographical geography geologic geological geologist geology geometric geometry geophysics geopolitics georgette Georgia Georgian geranium Gerber Gerber daisy geriatric geriatrics germ German German measles germander germane Germany germicide i. Musevi olmayan kimse. geodeziyle ilgili. Alman. geodezik. i. i. çoş). 2. bot. i. 2. yerme şesi. centiyan. f. bot. soyk ırım. i. antiseptik. mikrop. dili erkek. 3. geometri. i. gerbera.ra (cen´ırı) i. 3. 1. tohumun özü. i. (ibadette) diz çökmek. s.. jeolog. i. geological.. bot. jeriyatrik. gen.. çoğ. jeopolitik. coğrafi.. s. i. centiyana. hafif (rüzgâr/yağmur). i. i. hakiki. i. jorjet. s. Hrist. tarz. 2. Gürcü. geometrik. bak. i. s. gerçek. i. gentleman´s/gentlemen´s agreement centilmenlik anla şması.sosyal statüsü iyi olanlar. yerbilim. sardunya. (özellikle ibadet ederken) diz çökme. s. centilmene yak ışan. s. Almanca. geriatrik. çoğ. 1. dalakotu. ba şlangıç. s. yerbilimsel. i. yerme (ile) s. Gürcistan. jeolojik. bot. efendi. i. Musevi olmayan. geodezik kubbe. geometrik. Almanya. geographical. jeodezik. kurtluca.

3. elde etmek. (tohum) çimlenme. k. Badili -ebir darbe yedi. get a hard-on get a hustle on get a kick out of get a load of get a load of get a lump in one´s throat get a lump in one´s throat get a move on get a move on get a rise out of s. kastetmek. get a rise out of s. sertle şmek. dili bir kad ını hamile bırakmak. -e ula şmak. dilb. 3. 2. 2. (belirli bir 1. basında/medyada iyi bir şekilde yansıtılmak. gebelik süresi. 1. i. dili dalga geçerek birini k ızdırmak. jestler yapmak. kendine hâkim olmak. başı dönmek. k. 1. 1. ayr ılıp gitmek. çabuk olmak. kötülük etmek. dili 1. (çok ilginç/güzel/tuhafbo ğazı düğümlenmek. i.o. k. ele geçirmek: He got it with difficulty. 1. 2. hareket etmek. başarılı olmak. (s.ten/got. para biriktirmek. dayak yemek. ge ştalt. çıkışmak. dili ya ile geçinmek. k. gebelik. f. get across get after get ahead get ahead get along in/on in/up in years get along with get along/on get an erection get around get around to get at get away get away with f. dili acele etmek. Her penisi 4. almak. geçinmek. aç ıklamak: He couldn´t get his point across.. (haber) yay ılmak. şımarmak. demek istemek. -in penisi beton olmak/dikelmek. dili acele etmek.o. 2. seyahat etmek. 2. iş hayatında ilerlemek.germinate germination gerrymander gerund gestalt gestation gesticulate gesticulation gesture Gesundheit get get (s. gitmek: I´m getting along just fine. I won´t let him get away with this. 3. got. f.s. satın almak. jest. 2. ruhb. el/kol/ba ş hareketi. jest şayın! (Hapşıran bir kimseye söylenir. 1. -e erişmek. gezmek. kendine gelmek. dili kendini bir şey zannetmek. -e korkmak. kendini bir şey sanmak. 1. el/kol/baş hareketi yapmak. dili darbe yemek: She got a bang on her head. Bunu yanına . 3. k. (üzüntüden) -in bir şeyi) dinlemek. (çok ilginç/güzel/tuhaf birine veya bir şeye) bakmak. 1. f. (a part of one´s body) k. paylamak. ile anla şmak. fiilden i. (bir hastalıktan sonra yeniden) çıkıp dolaşmak. edinmek. jestler yapma. 4. argo -e göz atmak. (haber/söylenti) yayılmak. (seçim bölgesini) bir siyasi partinin ç ıkarlarına uygun düşecek şekilde ayarlamak. 2. 1. dili birinin bamteline dokunup a ğzını açtırmak. (tohum) çimlenmek. Yaptığı yanına kâr kaldı. 1. kazanmak. -den zevk almak. 2. ünlem Çok yayapmak. -den bir nefes çekmek. 2. bo ğazı düğümlenmek.. yakalamak. bir yol bulup (birini) atlatmak.t. i.o. k. 2. Zorla elde (birinin) ba şını belaya sokmak. dili (yap ılan iş) yanına kâr kalmak: He´s gotten away with it. 3. (tohumu) çimlendirme.) k. şekilde) olmak. 2. k. tasarruf etmek. el/kol/ba ş hareketleri yapmak. gitmek. çok gezmek. anlatmak. zarar vermek. yürümek.). şgul olmak.s. acele etmek. ç ıkmak. güzel davranış. türetilen isim. (got. i. (tohumu) çimlendirmek. of (rakibi) geçmek. --ting) 1. şlanmak. mekaçmak. -in kuşu kalkmak/uyanmak. vakit -den (bir şeyi) yapmak: When will you get around to answering my letter? Ne zaman vakit ayırıp mektubuma cevap yazacaksın? (bir şeyle) 1. k. get a sniff of get a swelled head get a whipping get a woman into trouble get about get above o. 1.) into hot water get a bang on get a bang out of get a fright get a good press get a grasp on o. (zaman/yaş) ilerlemek. i. (maddi aç ıdan) daha iyi bir duruma girmek. şına bayılmak. idare etmek. Ne demek istediğini anlatamadı. başlamak. jest. bir yol bulup ayırıpkurtulmak. ima etmek. dili çok duygulanmak. 2. jest.bitmek. k. 4. el/kol/ba ş hareketi. f. What he said obviously didn´t get across to them. k.

k. k.. 1. a ğır -i kafas ına koymak. k. gereksiz yere tela şlanmak/heyecanlanmak. dili 1. kızdırmak: Don´t get him going! Onu ba şlatma! (birini) bulmak. 1. dili as ıl konuya geçmek. dili bir kötülü ğün cezasını çekmemek. get it together get loose get lost get no credit for get o. dili. İng. 3. Ödemelerinde gecikti. ısınmak. (bir işin) gerisinde kalmak: He´s gotten behind in his payments. k. k. (bir şeyi) durumu kurtaracak şlamak. dili 1. put in one´s two cents worth.o. k. hayatın ne gevşemek. gününü görmek: We´re going to get it now! Şimdi çattık belaya!bir darbe yemek. paçayı kurtarmak. with -in arkadaşlığını kazanmak. 1. asıl meseleye gelmek.o. iyileşmek. in a fix get off k. ba şı belaya girmek.s. k. birinden bir şeyin öcünü almak. dili bir işin havasına girmek. ba şından ayrılmayarak -i rahatsız etmek. k. k. dili 1. sıkıya gelmek. dili süslenip püslenmek. 3. Onun o i şteki rolü hiç dikkate alınmadı. zor duruma dü şmek. yaramazlık etmek. dili -e engel olmak. from (i şten) izin almak. dili kibiri b ırakmak. (bir yerde) saplan ıp kalmak. k. k. (bir işte) gecikmek. dili -den öç almak. get behind in get better get bogged down in get by get cracking get dark get down off one´s high horse get down to get down to brass tacks get down to brass tacks get down to brass tacks/get down to business get down to work get even with get even with get going get hold of get hot get in get in a state get in a stew get in a tizzy get in good with get in on the ground floor get in one´s hair get in one´s two cents worth get in one´s way get in s. dili tela şa/endişeye düşmek. dili işlere alışmak. 2. 2. (gayretle) ba şlamak. 2.. 1. geçmek. kibirli davranmaktan vazgeçmek. for s. -i eline geçirmek. belaya çatmak. bak. başlatmak. k. dili -e torpille girmek. fırçayı yemek. alabandayı yemek. 2. -in i şlerini aksatmak. They´ve gotten behind in their work. dili as ıl işe gelmek/bakmak. 2. yolunu kaybetmek. dili birine bir şeyi ödetmek. . k. k. k. dili -e musallat olmak. olduğunu kavramak. k. dili bir işe başlangıçta katılmak. ne yapmak istedi ğine karar verip ona göre yaşamak. dili (bir işe) bakmak/başlamak. k. hava kararmak. He got no credit for what he had done.s. couthed up get o.´s hair get in through/by the back door get in with get into a predicament get into a scrape get into mischief get into one´s stride/hit one´s stride get into the swing of things get into trouble get it get it in the neck get it into one´s head that . k. ciddi olarak işe koyulmak. k. kendini zor bir duruma sokmak. Ateşten yatağa düşmüş. eli ayağı dolaşmak. k. asıl işi ele almak. -den intikam almak. 1. (arabaya) binmek. (birinin) gözüne girmek.. eteği ayağına dolaşmak. dili meselenin esaslar ını ele almak. dili (birinin) arkada şlığını kazanmak. 2. (bir yere) girmek/gelmek/gitmek. ile atlatmak. k. dili (birinin) gözüne girmek. 1. kaçmak. dili (gayretle) ba kadar yapmak: I can get by this year with these ak şam olmak. dili 1. öfkelenmek. –– with a fever He is down with a fever. 2. dili çok endişeli/heyecanlı/sinirli bir hale girmek.t. 2. kızmak. 2.get away with murder get back at s. k. k. birini rahats ız etmek. ile geçirmek. inmek. k. (birini) cezadan kurtarmak: How can we get him off? Onu cezadan nas ıl kurtarabiliriz? 4. dili zılgıt yemek. ile idare etmek. k.

o.) (ilk kez yorulup soluğu kesildikten sonra) soluklanıp tekrar öfkelenmek. into trouble get s./s.o. k. 1. etkisiz hale getirmek. 2. Dikkat et!/Akl ını başına topla!/Kendine gel!/Uyan! 2. k. ç ıkmak. birini devred ışı etmek.o.o. 2. istediğini yaptırmak: She always gets her way. (bir üzüntüyü) unutmak. dili ba şlamak. k. beladan kurtulmak. dili 1. dili birçok kişinin yaptığı bir şeye katılmak. yayımlamak. down get s. Hep onun istediği olur. dili birinin moralini bozmak. k.o. k. . denemek. (bir işle) meşgul olmak.o. (for) birini/bir şeyi hazırlamak. geçinmek: They get on well. 1. k.. 1. dili eski formunu k. (bir hastal ık) geçmek: Have you gotten over your cold? Nezlen geçti mi? 3. 3. k. wrong k. -i yakalamak. 2.o.t. get one´s second wind get one´s back up get one´s ducks in a row get one´s feet wet get one´s goat get one´s hands on get one´s knickers in a twist get one´s knickers in a twist get one´s money´s worth get one´s number get one´s way get one´s wind up get one´s wits about one get onto get oriented get out get out of a scrape get out of debt get out of hand Get out! get over get ready for get rid of get rid of get s. k. 2. k. yakayı kurtarmak. of them? kald ırmak.rahat b ırakmak.o. k. (uçak) havalanmak. k. çığırından çıkmak. (koşucu v. dili birini süsleyip püslemek. sinirlenmek. get off on the wrong foot with s. k. ( şaşırtıcı bir olaya) için/-e hazırlanmak. birinin ba şını belaya sokmak. çıkarmak. -i ba şından savmak/atmak. (bir i ş) başlamak. k. dili ba şarılı bir şekilde başlamak. dili birini k ızdırmak. İng. k.b. dili ba şlangıçta birini kızdırmak. birini/bir şeyi yanlış anlamak. 2. k. 2. (taşıta) binmek. birini kenara çekmek. -i yok etmek. 2. dili birini (zor bir durumdan) kurtarmak. 1. -i eline geçirmek. azarlamak. -i defetmek/kovmak: How did you get rid-i ortadan Onlar ı nasıl-ibaşından etmek. -e sahip olmak. over a barrel get s. aklını başına toplamak. dili toparlan ıp yeniden gayrete k. korkmak.k. dili birinin ne menem biri oldu ğunu anlamak. dili heyecanlanmak. uyan ık olmak. (bir konudan) bahsetmeye ba şlamak. dokunmak. O dükkânda ödedi ğin paranın karşılığında iyi mal k. Birbiriyle iyi geçiniyorlar. 3. korkuya kap ılmak. borçtan kurtulmak. birinin gözüne girmek.o. Defol! 1. dili ödenen paran ın karşılığında iyi mal almak: You get your money´s worth in that store.o. dili sinirlendirmek. (bir işe) bakmak. dili hazırlıklarını yapmak. 1./s. (bir işi) ele almak. dili hafif bir cezayla veya cezas ız olarak kurtulmak. 2. k. dili 1.´s back vazgeçmek. under one´s thumb get s. 4. dili birini get off s. 2. dili 1. dili birini rahat b ırakmak.t.´s good side get on the ball get on the bandwagon Get on the stick! get on the wrong side of s. -den kurtulmak. k. get off the ground get off easy get off the ground get on get on one´s nerves get on one´s nerves get on s. dili birini kö şeye sıkıştırmak. k ızdırmak. üstünden geçmek. İng.o. dikkatli olmak. birinin sinirine -i sinir etmek.o. out of the way get s. couthed up get s. birini azarlamaktan/eleştirmekten get off s. (bir konuya) girmek.o. kazanmak. (biriyle) temasa bir yere/çevreye alışmak/intibak etmek. idare edilememek. Çabuk ol! k. in shape get s.. dili dikkat etmek.´s tail 1. bertaraf savdın? k. off the hook get s. ucuz kurtulmak. k. dili endişeye/telaşa kapılmak.o. dili birini istediği gibi idare etmek/kullanmak.

kıçına tekmeyi yemek.t. bir şeyi yapıp bitirmek. k. so şı soğuktu. over get s. bir şeyi kenara çekmek. dili ba şlamak.get s.t. hazırlanmak. korku duymak.o. sepetlenmek.t. -i alt etmek. dili efkârlanmak. bir şeyi bitirmek. k. out of the way get s. 2.t. over with get s. dili bir got the brush off from k. argo sepetlenmek. 1. dili derdini dökmek. off one´s chest get s. sepetlenmek. k. -den kazançlı çıkmak. through s. -in usulünü ö ğrenmek. Bana karğuk bir şekilde karşılanmak. dili işten atılmak. -i anlamak. -e alışmak. dili ya ğmura yakalanmak. sinirlenmek. k. straight get s. Bana so ğuk davrandı. Bunu onun kafas ına sokamıyor. yılan sokmak. -in s ırtını yere getirmek. bir şeyi bitirmek. -e alışmak. soğuk bir karşılık almak. bir şeyi bitirmek. dili so ğuk bir davranışla karşılaşmak: I got the cold shoulder. Onun hakk ında elimizde kuvvetli deliller var.t. argo (birinin) can ı yanmak. dili biri hakk ında elinde kuvvetli deliller olmak: We´ve got the goods on him. -i yenmek. k. dili sepetlenmek/işten atılmak. k. bir ıyor? this through her head. You´ve got itthis straight now? Şimdi bunu 1. dili titremeye ba şlamak. k. seçilmek. -i yenmek. across to s. sinirli olmak. kap ı dışarı edilmek. işleri başlatmak.t.o. Yirmi dört saat içinde vücudun bu zehri atar. bir şeyi doğru anlamak: Have you got right this time! Bu kez doğru anladın mı? 2. so ğuk bir davranışla/sözle kovulmak. k. off one´s chest get s. k.t. 1. dili (from) görmek: Iişi tersinden yapmak. argo anlamak.´s goat get s. soğuk bir karşılık k. her. bir şeyi tam istenilen şekilde yapmak: I can´t get this right. k. 1. out of one´s system get s.t.t. galip gelmek. çakmak. (biralmak: Why can´t you get this through your bir şeyi anlamak/kafası yeri) bir düzene/düzenli bir hale sokmak.o. dili -den kurtulmak. k. k. by heart get s. argo 1. argo kaçamak cevap almak.t. dili birinden önce davranarak avantajl ı duruma girmek. k. dili -den önce davranmak. 2. -i kavramak. dili işten/okuldan atılmak. dili -den kurtulmak. get the hang of get the hang of get the jitters get the jump on get the jump on s. right get s. k.´s head get set get shot of get showered on get shut of get snakebit get steamed up about get the ax get the ball rolling get the best of get the better of get the better of/get the best of get the blues get the boot get the brush off get the cart before the horse get the cold shoulder get the cold shoulder get the feel of get the feel of get the goods on s. üstün olmak. k. dili içini dökmek.o. 2. Bunu tam istediğim gibi yapamıyorum. dili birini sinir etmek/k ızdırmak. işten çıkarılmak. k. dili şatafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanmak. içini dökmek/bo şaltmak. -i alt etmek. dili bir şeyi birine anlatabilmek. k. izin almak. (birinin) vücudu bir şeyi atmak: You´ll get this poison out of your system in twenty-four hours.. bir şeyi ezberlemek. get s. k. -in esasını kavramak. İng. . sepetlenmek. k.o.t. through one´s head get s. dili (bir şeye) kızmak.t. head? Kafan niçin bunu alm şeyi birinin kafasına sokmak: He can´t get bir şeyi birine anlatmak. dili işten kovulmak. get the message/get the picture get the nod get the push get the red carpet treatment get the runaround get the sack get the sack get the shaft get the shakes k. -in havas ına girmek. titreme nöbetine tutulmak.

yenilmek. k ıyafet. Gana. (birini) nutuk çekmeye ba şlamak. işleri başlatmak. get the worst of get the short end of the stick get through get through to get to get to know get to the bottom of get to the bottom of get to the finals/make it to the finals get to the heart of get to the point get to work get together get under one´s skin get under s. kafas ına girmek: I think it´s finally gotten throughbirlikte kullanılır. kaynaç. dili tereddüde dü şmek. kötü pay bana dü ştü. Konu şmaya başladılar. işe başlamak: Get to work! Haydi. k. get/win the nomination i. i. iş başına! 1. 3. s. k. out of one´s mind birini/bir şeyi aklından çıkarmak/unutmak. 3. dili ba şlamak (Mastarla to him. öne geçmek. kendine gelmek (Mecazen söylenir. dili berbat.o. 2. dili payına pek az bir şey düşmek. -i duymak. düzenlemek. şart -i tanımak. -i sinir etmek.t. 2. kılık. i. hak ettiği cezayı yemek. 4. k. s ırtı yere getirilmek. i. (to) -e varmak. alt edilmek. 2. şüpheler duymaya başlamak.): 1. k. kornişon. dili (-in) fark ına varmak. get the show on the road galip gelmek. dili en az be ğenilen şey birine düşmek: I got the short end of the stick. 2. -e bir şey anlatmak: I can´t get through to her. dili -den haber almak. 1. (işin) finale kalmak -in özüne inmek. Bugün kar yüzünden buraya hiçbir Ona bir varamad ı. layığını bulmak: She got what was coming to her! Müstahaktır! k. otobüs şey anlatamam. (çoğ. Gana´ya özgü. uyumak. i. dili (belirli bir k ıyafete) sokmak: k. -e ula şmak: Owing to the snow no buses have gotten through today. 1.´s skin get up get up on one´s soapbox get up on the wrong side of the bed get up the nerve to get what´s coming to one get what´s coming to one get wind of get wind of get wise get wise to get with it get worse get/catch a whiff of get/go to sleep get/have cold feet get/have one´s way get/have s. hortlak. . bulu şmak. müstahakk ını bulmak. i. -i k ızdırmak. --s/--es) getto. 1. 2. çok kötü. gerekmek. k. dili ters taraf ından kalkmak. (meselenin) özünü ö ğrenmek: How can we get to the bottom of this? Bu meselenin özünü nas ıl öğrenebiliriz? kökenine inmek. korkunç.o. i. 1. get/put s. toplamak. -den kazançlı çıkmamak. get the upper hand 1. ğini yaptırmak.). k. dili birinin sinirine dokunmak. She got herself up as a mouse. (birinin) ne yaptığını çakmak.o. get the upper hand dizginleri ele geçirmek. (on) (üzerinde) anla şmaya varmak. s. get the short end of the stick/of it k. 2. dili (birinin) ne yapt ığının farkına varmak. 3. bir araya gelmek. -in esas anlam ını kavramak. Ganalı. kararsızlığa kapılmak. (bir şeyin) asıl sebebini bulmak. -in kokusunu duymak. kendi istedi birinin ne mal oldu ğunu öğrenmek/anlamak. k. hayalet. biriktirmek. 3. (havagazıyla/doğalgazla çalışan) şofben. İng. Ganalı. -i ö ğrenmek. 2. gayzer. durumun) ne oldu ğunun farkına varmak. hazırlamak. aya ğa kalkmak. (to) k. Gana. beti benzi atm ış. -den haberdar olmak. -e varmak/gelmek. (bir durumun) ne olduğunu daha kötü olmak. gazi. mutabık kalmak. 1. 2. getup geyser Ghana Ghanaian ghastly ghazi gherkin ghetto ghost i. üstün ç ıkmak. (bir şey yapmak için) cesaretini toplamak. adaylık seçimlerini kazanmak. lazım olmak. (birdili uyanmak. k. cezasını bulmak. -i duymak.k. Nihayet anladı They got to talking. 2. sadede gelmek. En dili ba şlamak.´s number 1./s. yataktan kalkmak.

alet. 2. . 1. s. 1. istidatlı. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler çıkarmak. yetenekli. f. 2. Cebelitar ıklı. i. pekmezli kurabiye. f. bak. zencefilli. i. i. k. i. baş dönmesi. trük. zencefilli gazoz. pekmezli kek. s. 1. with girder girdle ölü kent. bak. istidat.s. Allah vergisi. kıkırdama.. dev. putrel. gâvur. i. i. terkedilmiş yerleşim yeri. (--ed/girt) 1. büyük bir dikkatle. bir diğerinin hesabına ve onun ismi altında kitap yazan kimse. gild. yald ızlı.s. f. guild. (on) (kılıç v. terelelli. baş döndürücü (yükseklik veya dönme hareketi). havailik. paçaları sıvamak. Cebelitarıklı. yaldız. -i kuşanmak.. hoppa. ku şak. i. potrel. i. ku şatmak. f. i. i. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler. s. zürafa. zencefil. i. 2. -i takmak. i. k ızıl (saç). hoppalık. 2. birine (bir şeyi) vermek/bahşetmek. 2. i. i. arma ğan. kocaman. zencefilli. başkumandanlık karargâhı. i. Amerikan erlerine özgü. kendini -e iyice hazırlamak. kolları sıvamak..´ni) kuşanmak. çırçır (makine). i. merkez. s.b. dev gibi. 2. dokunaklı/incitici söz söylemek. for gird o. havai. dev gibi. 1. i. dokunaklı/incitici söz. 1. i. s. 1. f. s. i. i. (--ed/gilt) yald ızlamak. i. kıkır kıkır gülmek. i. Gypsy.. f. alay etmek. solungaç. i. ginseng. k ıs. i. with gird one´s loins gird one´s loins gird s. kocaman. bak. çizgili/damalı pamuklu kumaş. terelellilik. jigolo. s. gulyabani. i. i. i. (zor bir işe) hazırlanmak. k ıkırdamak. (kümes hayvanlarından elde edilen) sakatat. f. ask. General Headquarters 1. 2. s.. gypsy. z. i. i. kemer. 1. idare merkezi. i. i. ginko. cin (içki).ghost town ghostwriter ghoul GHQ GI giant giaour gibber gibberish gibbet gibe giblets Gibraltar Gibraltarian giddiness giddy gift gifted gigantic giggle gigolo gild gild gilding gill gilt gimmick gin gin ginger ginger ale gingerbread gingerly gingham ginkgo ginseng Gipsy gipsy giraffe gird gird o. Cebelitarık´a özgü. i. Cebelitar ık. hediye. yetenek. Cebelitarık. dili Amerikan askeri/eri. çevrelemek.. korse. 2. --ning) (pamuğu) çırçırdan geçirmek.o. çoğ. k ızsaçı. -i tak ınmak. bak. (--ned. yaldız. darağacı. 2. numara.

(av köpe ği) avın kokusunu alıp peşine düşmek. kız izci. şeytana uymak. bitmek. (koku. öfke v.s. ç ıkarmak: Plants give off oxygen. 2. A ğacın çevresi doksan santimetreydi. (çocuk/yavru) do ğurmak. Onu şoke etti. i. Bugün iyi sava ştı. geri vermek. k ız arkadaş. çalım satmak. gizmo. 1. k ız gibi. f. 1. k ızlık çağı. dili s ıvışarak birinin elinden kurtulmak. bildirmek. Kendine dü şen işi iyi yapmak anlamına gelir: He gave a good account of himself on the battlefield today. Varlığı ona mutluluk veriyor. dili kız arkadaş. razı olmak. çok yorulmak. ba şlıca fikirler. 1.s. sinirlendirmek. bir gözünü patlatmak. -e kulak vermek.girl girl friend girl guide girl scout girl scout girlhood girlish girth gismo gist give give give a good account of o. -e gıcık vermek. tutunacak bir dal b ırakmamak. . sebep olmak: Her presence gives him pleasure. -i bilemek. 2. elinden geleni yapmak. k ız izci. 2. buhar v. teslim olmak. iade etmek. vermek. i. hediye etmek: She gave her dog away.en) 1. -i gıcıklamak. 1. ele vermek. i. 1. 1. -i k ızdırmak. giv. gücendirmek. Köpevermek. geri ğini birine hediye etti. (keyif. 3. airs give o. bel.s. i. ana fikir. k ız izci. kızlara özgü. (semere ait) kolan. k. -e öncelik tan ımak. kızlık. 2. bel ölçüsü.b. incitmek. çevre: The tree´s girth was ninety centimeters. meydana getirmek. airs give off give offense give offense give one a black eye give one a tickle in one´s throat give out give preference to give priority to give rein to give rise to i. -i doğurmak. burnu havada olmak. (iştahı) açmak. -in dizginini salıvermek.´ni) artırmak. İng. -den kaç ınmaya dikkat etmek. 2. Ona sevgilerimi söyle! Ona benden selam söyle. doğurmak. kovalamaya ba inanmak. hediye olarak vermek. bak. önemli haberleri özet halinde vermek. kendisi hakk ında hesap vermek. give an edge to give away give back give back give birth to give birth to give chase give credence to give ear to Give her my love! Give her my regards. k ız. -i gücendirmek. -e yol açmak.. (gave. Bitkiler havaya oksijen verir. -i başıboş bırakmak. k. 2. esneklik. -e sebebiyet vermek. 1. kabul etmek. -e şlamak.´ni) yaymak. It gave him a shock. 2. dar ıltmak. -i tercih etmek. gücendirmek. esas anlam. çevre ölçüsü. s. -i dinlemek. in order of priorities önem sırasına göre. give in give in to temptation/yield to temptation give it one´s best shot give no leg to stand on give notice give o. bir piyes oynamak.s. i. 2. give a play give a roundup of the news give a slip give a wide berth to give affront to give an account of o.b.

o. birini (at/bisiklet/araba ile) götürmek: Will you give me a ride to Bursa? Beni Bursa´ya etmek. birine zevk/haz/keyif vermek.o.o. a raw deal give s. k.o. dili birini yaka paça çıkarmak.o.o. credit for give s. birini arabas ına almak.o. birini korumak. birine verip veriştirmek. pol. the boot give s.o. his due give s. İng. rope give s.o.o. asylum give s. the bird give s.o. birini gıdıklamak. a shampoo give s. birini alkışlamak. no quarter give s. a piece of one´s mind give s.o. the bum´s rush -e yol açmak. (birinin) arabas ının motorunu çalıştırmak. dili birine kazanma imkân ı tanımak. the benefit of the doubt give s. a hand give s.. dili birine yumruk indirmek. a piece of one´s mind give s. birinin kıçına tekmeyi atmak. dili birine rü şvet vermek. k. birine s ığınma hakkı tanımak. shelter give s. dili el işaretiyle birine ´´Siktir!´´ demek.o. birine bir f ırsat vermek/bir şans tanımak. 1.o. birine haks ızlık etmemek.o. the bum´s rush give s. a warm welcome give s.o. birine çullanmak. a round of applause give s. birini yıkamak.o. 2.o. dili birinin kötü/olumsuz bir şey yapmadığını farzetmek.o. one´s word give s. birini işten çıkarmak.o. k. supet/süpet yapmak.o.o.o.o. birinin hayata atılmasını sağlamak. pause give s. dili birinin ba şını döndürmek.o. credit for give s. a ride give s.o. birine aman vermemek. 2.o.o.o. k. birini çok u ğraştırmak. a sporting chance give s. a bath give s. a swelled head give s. custody of give s. birine haks ızlık etmek. k. birine adamakıllı bir zılgıt vermek.give rise to give s. birinin penisini a ğızla uyarmak. a scare give s.o. pleasure give s. birini korkutmak. a start give s. 2. birini âdeta kapı dışarı etmek. dili birini yaka paça etmek/götürmek. saksofon çalmak. -e neden olmak. k. birinin düşünmesine yol açmak.o. birini şımartmak.o.o. k. a break give s.götürür müsünüz? He is riding high. . birini düşündürmek. birine adaletli/dürüst bir şekilde davranmak. dili birine sapartayı çekmek/vermek. (bir şeyden dolayı) birini takdir etmek. dili İşleri birine telefon kadar birini alk ışlamak. birini irkiltmek. a blowjob give s.o. birini soğuk karşılamak. one´s illness give s. birinin saç ını şampuanla yıkamak.o. a fair shake give s. birine (birinin) vesayetini vermek. a start in life give s. birine hastalığını bulaştırmak/geçirmek: Don´t give me your cold! Nezleni bana bula ştırma! birine söz vermek. k.o. birini nezaket ve içtenlikle kar şılamak. birinin ağzının payını vermek. birini kendi haline bırakmak. k. birine verip veriştirmek. dili birine a ğzına geleni söylemek. 2. a lift give s. a ring give s. a belt on give s. argo birini sepetlemek. birine geniş yetki vermek. a fright give s. k. birinin k ıçına şaplak atmak. dili birini fena halde ha şlamak. birini korkutmak.o. (alay/tenkit etmek için) biriyle u ğraşmak. birini pişman ettirmek. a blessing out give s. -in hakk ını vermek. -i meydana getirmek. a tickle give s. hell give s. k. money under the table give s. a cold welcome give s. k. 1. birine yard ım etmek.o. birini serbest b ırakmak.o.o.o. a free hand give s.o.o. 1. a spanking give s. birini kap ı dışarı etmek.o. a hard time give s.o. dili 1. k.o.

o. birine davetkâr bir bak ış yöneltmek. dili bir şeyin kötü/olumsuz bir sonuç vermediğini farzetmek. bir şeyi karıştırmak: Give that stew a stir! O güveci bir karıştır! bir şeyi çalkalayarak döndürmek. k.o.t. birine zılgıt vermek. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek.. spor start vermek. -i anlatmak. bear witness. bir şeyi çabucak/şöyle bir ütülemek.t. -i aklından çıkarmak. dili bir şeyi denemek: Give it a whirl! Onu bir dene! bir şey üzerinde düşünmek. k. bir şeyi ön plana çıkarmak. the red carpet treatment k. -in yalan/yanlış olduğunu göstermek.o. some thought give s. give s. birini konu şturmak için işkence yapmak. dili birini işten atmak.t. (bir işin yapılması için) çok az zaman vermek.o. the glad hand give s. . birini/bir şeyi denemek. -i teselli etmek. tit for tat give s. (makine/motor) bozulmak.o. birinin tüylerini ürpertmek/diken diken etmek. birinin tüylerini ürpertmek. -i göstermek. what for give s. 2.t. the cold shoulder give s.o. give s. a swirl give s. the once-over give short notice give solace to give thanks give the alarm give the land a wide berth give the lie to give the start signal give umbrage to give up give up the ghost give up the ghost give up thought of give vent to give voice to give witness çok cömert olmak. birine ayn ı biçimde karşılık vermek.o.t. dili 1.o. give s. k.t. a lick and a promise give s. etrafı şöyle bir düzeltmek. 2. the come-on give s. 2. the sack argo birinin can ını yakmak. give s. birine dayak atmak. dili birine misilleme yapmak. k. 1. birini ha şlamak. the slip give s. a trial give s. birine pas vermek. the shaft give s.o. k. the push give s. the jumps give s. -e teselli vermek.o. tehlike işareti vermek. -i dile getirmek. dili s ıvışarak birinden kaçmak/kurtulmak. 1. -i belli etmek.t. -i ifade etmek. 2.t. birini sıkı bir sorguya çekmek. a press give s. k. argo birini çok sinirlendirmek. karadan çok uzakta bulunmak. bir şeyi gözden geçirmek. -i gücendirmek. the benefit of the doubt give s.o. İng. 2.o. son nefesini vermek. -e pas vermek.o. 1. the shivers give s. the pip k.give s. İng.o.t./s. the third degree give s. ölmek. birinin tüylerini ürpertmek. birine so ğuk davranmak. birinin tüylerini diken diken etmek. 2. vazgeçmek. the cold shoulder give s. dili birini sepetlemek/i şten atmak. the glad eye give s. the shirt off one´s back give s. bir şeyi iyice düşünmek. birini tepeden tırnağa süzmek. birinin sinirine dokunmak. prominence give s. the willies give s. the once-over give s. a whirl give s. bak. (makine/motor) bozulmak.t.o. 1. to understand s.o. birini sepetlemek.o. 1. birinin canını sıkmak. pes etmek. bir şeyi yalapşap/yalap şalap yapmak. şükretmek. 1. the creeps give s. birine bir şeyi ima etmek. ölmek.o. k. 2.o.t. dili birine so ğuk davranmak. birinin tepesini att ırmak. dili birini şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak. one´s consideration give s.o.o. a stir give s.t.o. son nefesini vermek.

alet. cam gibi. gözlük çerçevesi. şaka mide. i.. kuzgunkılıcı.çiğ (renk). 2. f. dili. 2. glamorize. cam fabrikas ı. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek. at -e ters ters bakmak..b.. çekiciliği olan. -i sıyırıp geçmek. s. at -e göz atmak. i. Bizi gördü ğüne sevindi. buzullara ait: glacial lake buzul gölü. glayöl.. çok parlak. bak. camlamak. memnuniyet. İng. 2. cam takmak. çoğ... 2. a helping hand give/make a speech give-and-take given given name gizmo gizzard glacial glacier glad glad glad rags glad rags glad to meet you gladden glade glad-hand gladiator gladiolus gladly gladness glamor glamorise glamorize glamorous glamour glamourise glamourize glamourous glance glance off gland glare glaring glass glass glass cutter glass in glass wool glassblower glasses glasses frames glassful glasshouse glassware glassworks glassy birine yard ım elini uzatmak. İng. elmastıraş. bot... f. z. s. ters bakış. 1. durgun ve par ıldayan (deniz. bak. elmas. dili süslü giysiler. f. donuk (bakış). bardak dolusu. buzul.. i. -i camla kapatmak. bak. bak. bir konu şma yapmak. glamor. bez. memnun: He was glad to see us.. k. bakan. bardak: a glass of water bir bardak su. f. 1. i. anat. i. muayyen. s. 3. Onu memnuniyetle yapar ım.. --dest) mutlu. İng. 1. I´ll be en iyito do it. orman içindeki aç ık alan. f. veri. bayramlıklar. İng.i. dili kar şılıklı özveri. glad. f. çok göze çarpan. glamorize.li (glädiyo´lay) i. 1. a water glass su i. göl v. 2.). memnuniyetle. aygıt.give/lend s. beze. 1. romantik ve çekici bir hava vermek.. romantik bir i. sera. s. glamorize. biyol. göz kama ştırıcı. göz kamaştırıcı parıltı. i. (--der. 1. f. s. i.o. küçük isim. bak. 2. f. cam fabrikas ı. ters s. katı. give. i.. 1. Tan ıştığımıza memnun oldum. bak. k. 1. göz kama ştıracak bir şekilde parlamak. çoğ. i. 2. üfleyerek cam ve şişe yapan kimse. k.. i. glamorous. f. 2. glad giysiler. 4. i... zücaciye. bak ış. i. I´m glad to meet you. sevindirmek. gözlük. cam yünü. romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek. İng. İng. i. i. buz gibi. gudde. romantik bir çekicilik. çok so ğuk. i. s. gladiolus. i. . 1. belirli.o. i. f. gladyatör. bak. ters cam. i. karşılıklı fedakârlık. 3. i. ta şlık. bardağı. 2.

i. i. hamdederek (Allah ı) yüceltme. sessizce ve kay ıyormuş gibi gitmek. 1. anlık bakış. i. 1. yüceltilmeye değer. s. f. lügatçe. 2. i. kasvet. miktarda mala) boğmak: He glutted the market with piyasayı (aşırı bananas. harikulade. 2. 3. f. 2. f. 1. (seramik nesneleri) s ırlamak. i. i. 1. 2. süzülmek. süzülerek gitme. hamdederek (Allah ı) yüceltmek. global. f. hüzünlü. (--mer. over (bir yazı eklemek. çok şerefli. s. hafifçe p ırıldamak. i. kor gibi parlamak: The cat´s eyes glowed in the dark. f. görkem. glikoz. bir gösteri 2. kolaya kaçan ve içtenliksiz (cevap/söz). 1. “Oh olsun!” s. hasattan sonra (tarladaki) ekinleri toplamak. cerbezeli. 2. 2. -e çok sevinmek. 2. bot. hüzün. i. 1. i. 1. ters ters bakmak. eldiven. azar azar (bilgi) toplamak.şti. demek. parıldamak. Piyasay yap ış yapış. f. zamk. 1. 3. 2. 1. f. karasu. süzülerek gitmek. 1. i. 1. yerküreyidünyayı dolaşan kimse. (seramikte) sır. 4. i. i. i. karanlık. 2. i. f. in 1. f. yuvarlak. ihtişam. obur. zamklamak. (bakış) donuklaşmak. 1. i. Piyasa şalgama botıka basa yemek: They glutted themselves on pears. s. f. 2. (pencereye) cam takmak. . karanlık. ıkta kor gibi parlıyordu. 3. i. s. kasvet veren. as ık suratlı. muhteşem. küre. 2.. şan ve şeref. f. 2. i. yüceltme. yüceltmek. ateşböceği. i. parıldamak. Onun nezaketi sadece açıklamak.glaucoma glaze glazier gleam glean glee glee club gleeful glen glib glide glider gliding glimmer glimpse glint glisten glitter gloat glob global globe globe-trotter gloom gloomy glorification glorify glorious glory gloss gloss glossary glossy glove glove compartment glow glower glowworm gloxinia glucose glue glum glut glut o. süzülme. medarı iftihar. tüm dünyayı kapsayan/ilgilendiren. pırıldamak. torpido gözü. with/on glut the market with glutinous glutton i. Armutları tıka -i ğuldu. hafif pırıltı. over -den şeytanca bir zevk duymak. s. neşe dolu. 2. sık sık simgeleyen model. ile çok övünmek. 1. 2. somurtuk. (yüzü/yanakları) i. hasattan sonra ekin toplamak. doğru i. küre. s. 2. i. topak. f. loş. yeryuvarla ğı. yuvar. ı muza boğdu. parıldamak. parlak. sahte bir dış görünüm: Her politeness was merely a gloss. tıb. neşe. kısa bakış. i. (birini/bir şeyi) bir an için görmek. 2. i. f. 2. 1. planörcülük. --mest) 1. --ting) basa yediler. f. tutkala benzer. parlaklık. yeryuvarı.s. (birinin başarısızlığını) zevkle seyretmek. 2. f. --best) 1. damla. açıklayıcı yanlışı. 1. f. fevkalade güzel. f. küçük vadi. aç ıklama.. pırıltı. (--ted. camc ı. i. Kedinin gözleri karanl ters bak ış. yerküre. pırıltı. parlamak. (lamba için) karpuz. pırıldamak. i. (kor) parlamak. parıldamak. aşırı miktar: There´s a glut of turnips on the market. i. pırıldamak. f. yorum. koro. dere. glokom. kitab ın sonundaki sözlük bölümü. kasvetli. parıltı. i. i. pırıltı. loşluk. planör. 1. s. gloksinya. neşeli. i. pırıldamak. (--ber.

yanlış yapmak. son haddine varmak. hiçbir şeyi atlamadan yapmak. i. gone) 1. (with) 1. ile birlikte olmak. sözünden dönmek. (sonuç) -in aleyhinde olmak. (with) -e devam etmek. 1. titrersinek. Alışverişe çıktı. dışarı gitmek. gliserin. (bir şeyin) yeri i. -i kabul etmek.. den. (yakalamak/almak için) pe şinden gitmek.. sıra: It´s your go. cinsel ilişkide bulunmak. git! Hadi git. 3. Bu. gitmek. s. tiramola etmek. bir işe başlamak. yürüyüşe çıktı. hata gitmek. go ape over go around go ashore go astray go at go away go awry go back go back on one´s promise/word go back on one´s word go back on one´s word go back on s. (birinin) tabiatına karaya oturmak. (peri masallar ında) cüce. (hayvan) sürüden ç ıkıp kendi başına gitmek. k ıs. -e sald kötü yola sapmak. bak. Haydi. oburluk. (went. karaya ık) çok kişiye bulaşmak. i. herkese yetmek. 2. 3. 2. Buyur! Devam et! k. devam etmek. Greenwich Mean Time. -e kar şı gelmek. (diş) gıcırdatmak. f. 1. dili elinden geleni yapmak. glycerin.. için deli olmak. sevişmek: They´ve gone all the way. -e raz ı olmak. yurtdışına gitmek. i. 2. of -den önce gitmek. İng. with ile arkada ş olmak. (hastal ç ıkmak. gross national product. k. 1. bir işi ele almak. sürüden ayrılmak. -e karşı olmak. 2. f. kemirmek. do ğru yoldan sapmak. They´ve gone for aSıra sende. 1. boğum boğum. ile beraber gitmek. sözünden dönmek. ters gitmek. -e ç ıkmak: She´s gone shopping. dönmek. 1. 1. kovalamak. (birinin) tüm isteklerini yerine getirmek. f. 2. Onlar (bir şey) çok katkıda bulunmak. esaslı bir şekilde yapmak. birine ihanet etmek. sigaran ı iç! 1. s.o. 2. çok yararlı olmak: This´ll go a long way towards making up for what you did. ayr ılmak. k ıs.gluttonous gluttony glycerin glycerine GMT gnarled gnash gnat gnaw gnome GNP go (the) whole hog go (the) whole hog go go go a long way towards go aboard go about go about a task go abroad go after go against go against the grain go aground go ahead go ahead Go ahead and smoke! Go ahead! Go ahead! go all out go all the way go all the way go along with Go along! Go along. 2. 2. 3. tamam ıyla hemfikir olmak. aykırı olmak. i. Devam et! 2. 2. Buyur. walk. . tatarc ık. 3. sözünden dönmek. (bir işi) tam yapmak. 3. -e aykırı olmak. i. 1. (of) -den önce gitmek. her naneyi yemek. yapt ığını affettirmeye bayağı binmek. dili -e bayılmak. (bir işi) tamamıyla yapmak. . (insan) ırmak. 2.. 1. obur.

1. k. iyice azmak. Yallah! boşa gitmek. harekete geçmek. dili benzi atmak. on go into go into a decline go into a skid go into action go into detail go into details go into effect (yiyecek) bozulmak. 1. 5. iflas etmek. delirmek. 3. (bir mesle ğe) girmek. (güne ş/ay) bulutla örtülmek. 4. 4. k. geçip gitmek. k. dili (bir e ğlentide) masrafı Alman usulü bölüşmek. (bir şey için) deli olmak. (fırsat) kaçırılmak. . (f house. 1. girmek. 2. makul s ınırların dışına çıkmak. k. gittikçe/giderek kötüle şmek. gezmeye gitmek. -den ho şlanmak.b.b. Don´t let that chance go by! O (iyi şeyler) yok olmak. k. -in ötesine geçmek.) suya düşmek.) düşüş göstermek. (bir şeyde) biriyle ortak olmak. k. için geçerli olmak: I´m fed çok ucuza satılmak. batmak. 1. 3. iflas etmek. -e kefil olmak. k. dili iflas etmek. -e sald ırmak.o. s ıfırı tüketmek. -in üstüne varmak. dili topu atmak. 2. vazgeçilmek. uymak. girmek. Birkaç saat geçti. ra ğbet görmemek. (bir şeyin) meraklısı olmak. -i tercih etmek. ayrıntılara girmek. yürüyüşe çıkmak. gitmek. bozulmak. çıldırarak etrafı kırıp geçirmek. 2. dili ç ıldırmak. çılgınca davranmak. 2. çok başarılı olmak. boşa gitmek. tasarı v. k. (şiş/sular) inmek. (seviye/kalite) dü şmek. 2. 2. Teklif iyi tarihe geçmek. I´ve never gone by yourırsat) kaçmak. (lastik) sönmek. bozulmak. k. üleşmek.go bad go bad go bail for go bananas go bankrupt go begging go belly-up go berserk go beyond go beyond reason go bust go by go by go by the board go by the board go down go down in history go down the drain go down the drain go downhill go Dutch go far go far Go fly a kite! go for go for a song go for a walk go for a walk/take a walk Go for it! go for nothing go from bad to worse go from bad to worse go gaga over go green around the gills go halves go haywire go hog wild go in go in for go in with s. kötüyken daha kötü olmak. 1. kötüye gitmek. yürüyüşe çıkmak. batmak. geçmek: Several hours went by. yürürlüğe girmek. dili 1. istenilmemek. topu atmak. -i elde etmeye çalışmak. heder olmak. (iş. 3. ziyan olmak. (bir iş) için (belirli bir süre) harcanmak: Five years of work şmek. bozulmak. ayrıntılara girmek. dili payla şmak. (başarı. boşa gitmek. kar şılanmak: The proposal went down well. Çek araban ı! 1. Evinin önünden hiç geçmedim. çok başarılı olmak. sağlık v. dili (para) bo şuna harcanmak. baş aşağı gitmek. (bir şeyi) yapmaktan hoşlanmak. dili ç ılgınlaşmak. -i seçmek. Bu projeyi kuvvetten dü have (araba) kaymaya ba şlamak. bırakılmak. gone into the preparation of this project. sap ıtmak.

ile üleşmek. kudurmak. (with) ile flört etmek. k. 2. (reçel. kendi ba şına hareket etmek/yaşamak. ile payla şmak. -i tekrar açıklamak. 1. boyunca devam etti. başarılı olmak. -i tekrar gözden geçirmek. bildi ğini okumak. (evlilik) bozulmak. ek şimek. radyo. TV yayına son vermek. (-i) kasıp kavurmak. (yemek) bozulmak. bak. oyuncu olmak. 2. one better go shares go shares with go shopping go short go soft in the head go sour go stag go steady go steady go steady with go straight go sugary go swimmingly kabuğuna çekilmek. dili özel ile gezmek. (bir hazırlıksız iş görmek. dili -e fazla tutkun olmak. 2. birinin yaptığından daha iyisini yapmak. dili 1. ba şlamak. bozulmak. k. tiyatrocu olmak. işlemez olmak. kafayı üşütmek. ahlaklı bir şekilde yaşamak.. (tiyatro toplulu ğu) turneye çıkmak. kendini bir i şe fazlasıyla kaptırmak.o. dili (bir erkek) (bir e ğlenceye/partiye) damsız gitmek. çıkmak. dili 1. ba şka kimseyle çıkmamak/flört etmemek.) şekerlenmek. 2. v. k. -i kontrol etmek. (through) (-i) yak ıp yıkmak.çkendini kaybetmek.b. 1. 2. 5. Haydi gayret! yerliler gibi davranmaya/dü şünmeye/giymeye başlamak. olmak. dili kendini fazlas ıyla kaptırmak. Amaçlad ığımızdan yetmiş milyon lira fazla elde ettik. 1. Bunu seninle paylaşırım. k. 1. 2. çarşıya çıkmak.bir çaba sarfederek bir şeyi yapmak. Aman sen de!/Haydi can ım sen de! kendi yoluna gitmek. k. k. (of) (birine) yeterli miktarda (bir şey) olmamak: They won´t go short of bread. alışverişe çıkmak. turneye ç ıkmak. 1. dili birbirinden k. düz/do ğru gitmek. dili amaçlanan s ınırı aşmak: We went over the bir by seventy million liras. iflas etmek.aklını oynatmak. bal k. k. devam etmek: What´s going on? Ne oluyor? The party went on all night. raydan ıkmak. 1.go into one´s shell go into operation go it alone Go it! go native go off go off at half cock go off one´s chump go off the air go off the deep end go off the deep end go off the rails go on go on a diet go on strike go on strike go on the rampage go on the road go on the rocks go on the stage go on the stage go on tour Go on! go one´s way go out go out of one´s way to do s. çok kızmak. Koş! 2. devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek. (i şyeri) topu atmak. dili sadece (belirli biriyle) ç ıkmak/flört etmek. doğru yoldan ayrılmamak. 3. (belirli top şekilde) k. 3. dili aklını 1. ile ç ıkmak: Tarık´s started to go out with Derya. oynatmak. dili Onlara yetecek oynatmak. ( ışıklar/kalorifer) yanmaya perhize Parti gece grev yapmak. eğlenmek için dışarı çıkıp insanlarla buluşmak. mesleğinde ilerlemek. yürürlüğe girmek. İng. 2. k.t. -i tekrar anlatmak. k. çalmaya ba şlamak. go around. paylaşmak: I´ll go shares with you in this. with ancak (belirli biriyle) çıkmak/gezmek. dili aklını oynatmak. tiyatro oyuncusu olmak. k. dili (işler) çok iyi/tıkırında gitmek. 4. birini geçmek. 1. 4. çalışmamak. patlamak. 2. greve gitmek. kaçırmak/oynatmak. (bir aygıt) durmak. kötüye gitmek. dili ba şarıya ulaşmak. gözden kaybolmak. .kadar ekmek var. (ışıklar/kalorifer) sönmek. köpürmek. susup insanlarla konuşmamak. k. go out of sight go over go over the top go overboard for/about go places go places go round go s. -i incelemek. 2.

b. birbirine uymak. 1. deniz yolculu ğuna çıkmak. dili hız ve gayretle çalışmak. ile cinsel ilişkide bulunmak. (tasar ı. ahlaken çökmek. (durulmaszorluklar atlatmak. 2. batmak. her şeye başvurmak: He´ll go to any extent to get it. 1. dili 1. fele ğin çemberinden 3. k. büyük masrafa girmek.b. mahvolmak. 1. Cehennem ol! ölmek. bal v. denizci olmak. ziyan bak ımsızlıktan harabeye dönüşmek.) bask ıya girmek. (parayı) harcamak. iflas ın eşiğinde olmak.olmak. tohuma kaçmak.) şekerlenmek. 2. mahvolmak. (gazete v. rezil olmak. 2. cehennemin dibine gitmek. (reçel. 1. -in ziyaretine çaptan dü şmek. 2. 1. 1. dili 1. 2. batmak. 2. hızlı çalışmak. kendini bir şey zannetmesine sebep olmak. okula/üniversiteye devam etmek. batmak. dili çok k ızmak. dili bozulmak. -i 1. (içki) başına vurmak. dili çok başarılı olmak. 3. (bir kanun tasarısı v. etmek. her çareye ba şvurmak. Orada neler bulabilirim diye bir bakmaya gittim. bo şa gitmek. başını döndürmek. k. iflas etmek. denizci olmak. geçmek. gerçekleştirmek. iflas etmek. onaylanmak. harabeye dönmek.b. 2.go the round go through go through go through the mill go through the roof go through with go to all lengths/go to any length/go to great lengths go to any extent go to bed go to bed go to bed with Go to blazes! go to extremes go to great expense go to great expense go to hell Go to hell! go to one´s glory go to one´s head go to one´s head go to pieces go to pieces go to pot go to pot go to press go to press go to rack and ruin go to school go to sea go to sea go to see go to seed go to seed go to sugar go to the dogs go to the dogs go to the flicks go to the movies go to the wall go to town go to town go to waste go to wrack and ruin go together go too far go under go under ağızdan ağıza dolaşmak. fazla olmak.b. küplere binmek. (planlanm ış bir şeyi) gerçekten yapmak. Onu elde etmek için her şeye başvurur. teklif v. (belirli bir amaç için) (bir yere) gitmek: I went to see what I could find there. ile sevişmek. fenalıklar geçirmeye veya o zamana kadar gizli(kendini)her ğıtmak. (gece uykusuna yatmak üzere) yatmak. çok olmak. etmeye başlamak. 2. büyük ı gereken bir yerden) durmadan geçmek. bask ıya girmek. (hastalık. heder olmak. her çareyi kullanmak. 2. -i incelemek.) (meclisten) geçmek. -i gözden geçirmek. dili iflas etmek. çok masrafa girmek. k. k. k.´ni) geçirmek.b. k. okula gitmek. sıkıntı v. 2. parçalanmak. 2. 1. tahsil/e ğitim görmek. 2. (bir şeyi yapmak için) çok masraf etmek. 4. k. ileri gitmek. dili (film seyretmek için) sinemaya gitmek. sinemaya gitmek. çok başarılı olmak. büyük bir gayretle çalışmak. k. 3. 1. dili Cehennem ol! ifrata kaçmak. f. bozulmak. başını döndürmek. . dili tuttu ğu da şeyi ifşa berbat olmak. yatmak. (bir olay kar şısında) kendini tutamayıp ağlamaya. -i kontrol(bir taşıt) 1. harap olmak. batmak. 2. 1. şehre gitmek.) onaylanmak. k. k.

i. yükselmek. sporyeni yöntem veya i. aksamak: After gerekli oldu ğunu söylemeye lüzum yok. çıldırmak. ilahe. arabulucu. tanrıça. işsizlik yardımı almak. gol çizgisi. 2. faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye ba şlamak. sefil. cin (göze görünmeyen efsanevi yarat ık). keçisakalı. mütedeyyin. çok. dili (san ık) hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak. enerji ve inisiyatif. -siz yaşayabilmek. i. arac ı. acele yemek. -den mahrum kalmak: He´s gone without food for three days. -e zıt gitmek. 2. spor kale direkleri.. 1. (sanığın) kefaletini yatırmak. baba hindi. enerjik ve girişken. ünlem Kahrolsun! s. 2. 1. i. s. benzi atmak/uçmak. tiy. 1. i. 2. 1. 2. 1. at ıştırmak. enerji ve girişim. üvendire ile dürtmek. ç ıkmak. hindi sesi. i. Vaktinde gelmenizinthat everything began to go wrong.gaye. hindi gibi sesler ç ıkarmak. dindar. s. sonra her şey aksamaya başladı. çok tenha. parça. ilah. -siz that you must be punctual. i. 2. yeraltına kaymak. Üç gün yemekten mahrumolmamak: It goes without saying yapabilmek: She söylemeye lüzum kald ı. 2. hedef. -e uygun olmak. dili sapsar ı/bembeyaz kesilmek. tanrılık. i. Ondan 1. 2. dili kaleci. i. dili 1. k. . vaftiz çocu ğu. yok olmak. -e uymamak. kaleci. artmak. teke. k. erek.go under the name of go underground go up go up in flames/smoke go up in smoke go white as a sheet go wild go with go with the crowd go without go without saying go wrong go/be on the dole go/get off scot-free go/run counter to go/stand bail for go/work on the assumption that goad go-ahead goal goal kick goal line goal posts goalie goalkeeper goat goatee gob gobble gobble gobbler go-between goblet goblin god God bless you! God forbid! God help us! God only knows! God willing godchild goddamn goddess godfather God-fearing godforsaken godhead adıyla tanınmak. 1.. beti benzi atmak. (bir şeyin olacağını) zannederek harekete geçmek/harekete geçmiş olmak. i. müsaade. kale. kale vuru şu. uluhiyet. 3. i. 1. kadeh. f. büyük miktar. 1. bozulmak. (sanığa) kefil olmak. (perde) kalkmak. s. enerjik ve inisiyatifini kullanan. k. amaç. dini bütün. 2. dürtmek. i. -e yak ışmak. i. üvendire. grubun iste ğine uymak. tamam ıyla yanmak. 2. 1. maksat. 1. i. Allah senden razı olsun! Allah korusun! Allah yard ımcımız olsun! Allah bilir! inşallah. No smoking. What went wrong? Aksayan neydi? 2. yanıp kül olmak. 2. tanrı. ile flört etmek. ço ğ. the izin. 3. -e uymak. Sigara içilmez. f. vaftiz babas ı. 1. i. keçi. i. i. itmek. f. cinlerin cirit oynad ığı (yer). 2. k ışkırtmak. i. -e ayk ırı düşmek. kahrolas ı. k. spor gol. aut atışı.

godless godlike godly godmother godsend Godspeed gofer go-getter goggles going going concern going price going to be goings-on goiter goitre gold gold digger goldbrick golden goldfinch goldfish goldsmith golf golf club golf course/links golfer golly golosh gondola gone gong gonorrhea goo goober good good and Good day! Good evening! Good evening. hayır. gayretli ve tuttu ğunu koparan kimse. guatr.. good faith Good for you! Good Friday Good God! Good gracious! Good grief! Good heavens! s.. gidiş. iyilik. golf alanı. odacı. golf oyuncusu. yapışkan madde. kaytarmak. golf. menfaat. tıb. (bet. zool. i. yarar... iyi. altın. şkalarına bırakmak. 2.. 2. gonk. belsoğukluğu. Bu kitab ı kâr eden ticari kurulu ş. best) 1. altından yapılmış. işini üstünkörü yapmak.. go. kendi işini ba1. iyi. 3. i.. s. i. k ırmızıbalık. Yolun o bölümünden geçmek zor. i. H ızır gibi yetişen devlet kuşu. zool. i. s. 2.ter. ünlem Hay Allah! i. hizmetli. Aferin! Hrist. Allah yard ımcın olsun! 2. golf sopas ı. gözleri toz. 2. i. f. vaftiz anas ı. çoğ. Paskalya yortusundan önceki cuma. i. gondol. s. i. bak. beklenmedik nimet. argo erkeklerden para s ızdırmaya çalışan kadın. İyi yolculuklar! i. su. iyi. baya ğı: She was good İyi günler! İyi akşamlar! İyi akşamlar. Carassius auratus. taze. niyetin ciddiliği. i. tıb. 2. 1.. i. altından yapılmış. saka. olup bitenler. Bayağı kızmıştı.. 1. ayrılış. galosh. s.. i. iyilik. i. havuzbalığı. golf kulübü. kar veya rüzgârdan koruyan gözlük. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. i. Allahs ız. dili yerf ıstığı. bak. golf oynamak. f. (birine kar şı beslenen) güven. dindar. işten kaçmak. 2. ilerleme hızı: That part of the road is hard going. sa ğlam. f. ünlem 1. altın. Aman yarabbi! Allah Allah! Allah Allah! Aman yarabbi! . tıb. Tanrısal. golfçü. i. i. bak. altın renginde. çürümüş olmayan. k.. s. goiter. altın kuyumcusu. sakaku şu. i. itimat. i..and mad. dili iyice. İng. What are you going to be when you grow up? Büyüyünce ne olacaks ın? i. This book´s heavy going.. i. 1. Tanrısız. çoğ. 1. k. şimdiki fiyat. altın. i.

2. s.. i. güzel. geese (gis) i. (ticari) itibar. dili adam. güzellik. harika. fedai. s. hayır işleri. vıcık vıcık. hizmetli.. 2. (up) k. f.. 1. ünlem. dili aptal. i. faziletlilik. İng.. ahmak. İyi geceler! 2.Good Heavens! good looks Good morning! Good night! good offices Good riddance! Good riddance! good sense Good show! good sport good works good-by good-bye good-for-nothing good-looking goodly good-natured goodness Goodness knows! goods goods train good-tempered goodwill goody gooey goof goof off goofy gook goon goop goose gooseberry gooseflesh GOP gopher gore gore gorge gorge gorge o. f. 2. 2. kanlı. kumaş. kan. bak. s. kargo. k. iki dağ arasındaki geçit/boğaz. yak ışıklı. güzel. Allah Allah! arabuluculuk. good -bye. s. 1. çok güzel. işi yavaşlatma. 3. k. k ıs. iyi huylu. aylaklık etmek. güzel şey. 1. i. eşya. çoğ. midesini (bir şey) ile tıka basa doldurmak. i. kaz. işi yavaşlatma grevi. 2. i. s. i. (bir yemekteki) besleyici de ğer veya lezzet. k. the Grand Old Party (the Republican Party). s. i. i. 2. k. 4.. dili 1. i.. boynuzla yaralamak. ünlem Hay Allah! i. İyi ki gitti!/İyi ki gittiler! Hele şükür kurtulduk!/Oh olsun! ak ıllılık. epey büyük (bir miktar). lezzetli (özellikle tatl ı) bir yiyecek. Aferin! şaka kaldırabilen kimse. İng. çoğ. dili yap ışkan madde. 1. zool. dili çamur gibi yap ışkan bir karışım.marşandiz.. kaz yavrusu. iyilik. hiçbir işe yaramayan/yaramaz. s. on gorgeous gorilla gory gosh gosling go-slow Aman yarabbi!/Allah Allah! yak ışıklılık. yapış yapış. erdemlilik. dili aptalca bir hata. Amerikan yersincab ı. i. kaz palazı. yük. İng. . dili poposuna parmak atmak. i. odac ı. s. goril. İng. koruyucu. k. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. iyi huylu. i. k. dili haylazl her şeyi bozmak. iyi niyet. goril. yumu şak başlı. f. ünlem Allaha ısmarladık. s. i. argo goril.. aptalca bir hata yaparak ık etmek.bilir! Allah i. çok ho ş. 3. 1. Günaydın! 1. 2. bektaşiüzümü. taşınırlar. k. yapışkan. 1.s. menkuller ve gayrimenkuller. tüyleri diken diken olmu ş deri. mallar. istenilen bir şey. yük katarı. menkuller. k. dili aptalca bir hata yapmak. f. i..

1. sukaba ğı. aşılamak. gittikçe.. s. devlet yönetimi.. 2. tıb. i. i. 3. i. Gotik. mezuniyet töreni. z. zarafetten yoksun. 2. derece derece olan. çabucak ve zorla elinden almak. i. f. i. 2. mısır v. duvardaki yazılar. derece derece. nakledilen doku. f. i. 1. idare etmek. dedikodu. eğim. (öğretmenin hemzemin geçit. idari. elde etme. görgüsüz. 1. great. (sukabağından yapılmış) su kabı. mak. mezuniyet töreni. bu v. kalite. yönetmek. (elle) tutmak. 2. 2. grafiti. yönetim.b. 1. i. 1. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. f. incecik. --bing) 1. 1. 3. 2. i. i. greyder. İncil. a şı. ince. bak. dedikodu yapmak. iskarpela. at -i (elle) tutmaya (Allaha özgü) i. i. vali. bir inanç sisteminin temel ilkeleri. 2. dedikodusunu yapmak. şılanmak. ünlem Hay Allah!/Allah Allah! i. (yemekten önce/sonra söylenen) şükran duası. gross. sabahlık (giysi). s. get. 2. hububat. rü şvet. gravity. 2. 3. i. i. çirkin. 2. 4. i. (arpa. 3. yönetim. i. ertelenme süresi: I´ll give you a s. (doku) nakletmek. k ıs. gross weight. grain(s). bir tondan diğer bir tona geçme. yava ş yavaş olan. ilköğretim okulu. cins. incelik. 2. i. valilik. group. makam ğday. 2. (--bed. s. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. hükümet.. -i mezun etmek.ılara özgü dini müzik türü. çal ışmak. i. oyma kalemi. mezun. zarafet. i. about -in i. iskarpelayla oymak. 2. 3. grade. derece. kibar. mim. i. latif. get. yavaş yavaş.. ill-gotten gains haks ız kazanç. a şama. s. 1. geçiş. ho ş.b. meyil. 3. yavaş. i. 2. 1. Alt ı yaşında ve birinci sınıfta. 1. (bir ağaç parçasının içindeki) . i. dedikoducu kimse. mezun olma. 4. 1. siyah Amerikal as ıl gerçek. 1. makam v. from -den mezun olmak. idare. Hz. f. i. çok ince bir tür bürümcük. tıb. f. 2. hükümete ait. 2. havada uçan ince örümcek a ğı. damla hastalığı. lisansüstü ö ğrencisi. k ıs. gut. doku nakli.. s. 3. tanesi. gram(s). 3. (ilköğretimde) sınıf: He´s six years old and in the first grade. s. iktidarda bulunmak. mürebbiye. 4. kapmak. yolsuzlukla elde edilen para. inayet.Gospel gospel gospel music gospel truth gossamer gossip got Gothic gotten gouge gourd gout govern governance governess government governmental governor governorship gown gr gr wt grab grace graceful graceless gracious grad gradation grade grade crossing grade school grader gradient gradual gradually graduate graduate graduate school graduate school graduate student graduation graduation ceremony graffiti graft graft grain i. para. Hrist. dört İncil´den biri. f. İsa´nın öğrettikleri. 1. regülatör. giderek. yönetici. zerre. derece. Hrist.´ni yolsuzlukla (doku) nakledilmek. f. cüppe.) tane: three grains of wheat üç buğday i. f. dili mezun. s ınıf. idare. 1. 2. graffiti. yönetme. zarif. 2. letafet. tıb. uzun etekli kad ın elbisesi. kaba. hafif. Hristiyanlığın esasları. k.. a 1. 2. 1. bahç. grammar.b. 1. bak. 1. idareci. 1. bahç. gecelik. mezun kimse. rütbe. 3. asıl gerçek. tah ıl.

erkek torun. bak. 1. k. i. grandük. i. dede. k. i. gram. i. sadrazam. i. i. harika.chil. (cevaben) Evet. plak. bak. nine. ilkokul. ihtişamlı. s. 2. s. 2. dilbilgisi. dili dede. 1. ilkö 1. İng. babaanne. bail Granted. i. i. gramer. dili nine. i. büyükanne. f. s. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. 1. İng. spor kapalı tribün. tozşeker. pikap. 2. torun.o.gram grammar grammar school grammar school grammatical gramme gramme gramophone gramophone record gramps gran granary grand grand duchess grand duke grand jury grand piano grand total grand vizier Grand Vizier grandad grandaddy grandbaby grandchild granddad granddaddy granddaughter grandeur grandfather grandfather clock grandiloquent grandiose grandma grandmother grandpa grandparent grandson grandstand granite granny grant grant a request grant s. r ıza göstermek. büyükbaba. gram. i. dede. İng. İng. bak. azamet. 3. cafcaflı. k. kabul etmek. dili kuyruklu piyano.. anneanne. büyükbaba. dili nine. k. k ız torun. büyük. (genel) toplam. büyükanne. heybet. 1. k. şatafatlı. gramofon.. çoğ. i. granddaddy. gramer kurallar ına uygun. dili (bebek) torun. büyükbaba. bak. büyüklük. i. i. yerine getirmek: She granted his request. dilbilgisi kitabı. fazlas ıyla büyük ve görkemli. büyükbaba. tumturaklı. k. grandüşes. k. 2. argo bin dolar. ihtişam.. gram.. büyükbaba.. büyükanne. tahkikat heyeti. dili dede. huk. 1. dili 1. 2. i... i. . tozşeker. s. dili çok güzel. soru şturma kurulu. en büyük. birini kefaletle/kefaleten tahliye etmek. büyük jüri. dili nine. 2. k. dolaplı saat.dren (gränd´çîldrın) i. i. granulated granulated sugar granulated sugar i. dilbilgisel. 2. fonograf. i. tahıl ambarı. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. i.. s. görkemli. i. gramatikal. sandıklı saat. dili. gramere ait. dili. en eski. sadrazam. 2. i. görkem. büyükanne.. 1. 1. ayaklı duvar saati. k. kuyruklu piyano. dili dede. I bir ricay kabul etmek. i.. büyükbaba. 3.. İng.. grand. k. ğretim okulu. granit. i. büyükanne. Granting the truth of what you´re saying... gramer kitabı. i. granddad. mühim. gramer aç ısından ifade. ıRicas ını yerine getirdi.. k. i.. k. muhte şem.

--ing/--ling) çakıl döşemek. mezarc ı. açgözlü. 2. i. i. 3. s. -e sürtünerek/çarparak ses ç ıkarmak. kocası geçici olarak 1. 1. s. haz. 2. graphic graphic design. kareli kâ ğıt. graphic designer. çekirge. boşanmış veya kocasından ayrı kaplamak. sokaktaki kişiler. minnetle. i. 2. i. 1. i. vahamet. 2. paras ız. memnun etmek. at kapmaya çalışmak. kavrayış. dili s ıradan insanlar. tanecik. i. s. i. i. 1. i. 2. minnettar. minnettarlık. yere gitmi veya kadın. mezarlık. f. k. 1. çimen. 1. 2. yönelme. grafik grafik dizayn. bir yere gitmiş olan adam. kızmemesi. kavramak. f. ot. i. mezar. 2. 2. k. yakalamak. ızgara. s. paras ız. 2. z... (--ed/--led. dişlerini gıcırdatmak. bedava. 1. z. i. . asma. 1. f. çak ıl. vahim. yerçekimiyle ilgili. çökelme.granule grape grapefruit grapeshot grapevine graph graph paper. canlı ve açık seçik bir şekilde yazan. 4. haris. zevk veren şey. çimenli. 2. yerçekimiyle hareket etme. ortadirek. canl ı ve net. 3. tüm ayrıntıları gösteren. yerçekimiyle hareket etmek. ızgara. s. (towards/to) -e yönelmek. f. çökelmek. gereksiz. çökmek. fiz. i.. 5. i. i. 1. f. 3. grafit. 1. i. 4. yazılmış/çizilmiş/kazılmış. bedava. 1. çökme. with ile bo ğuşmak. greyfrut. greypfrut. i. a ğır. çizge. (bomba/ şarapnel içindeki) misket. ciddi. bahşiş. 2. i. 1. i. rendelemek. karısı geçici olarak 1. kavramak. argo (sigara halinde içilen) hintkenevirinin kurutulmu ş yaprakları. i. rende. dili uçan ku ştan medet ummak. 2. bir boşanmış ş olankarısından ayrı yaşayan adam. çarpıcı. mezar ta şı. 2. greyfurt. f. çimlemek. f. ciddiyet. grafiker. alt ıntop. 1. i. ho şnut etmek. a ğırbaşlılık. 2. çimenlik. graphite grapple grasp grasp at straws grasp the nettle grasping grass grass widow grass widower grasshopper grassroots grassy grate grate grate on grate on one´s nerves grate one´s teeth grateful gratefully grater gratification gratify grating gratis gratitude gratuitous gratuity grave grave gravedigger gravel gravestone graveyard gravitate gravitation gravitational gravity i. sıradan insanlara yönelik. 3. s ıkı tutmak. ağırbaşlı. s ıradan insanlardan kaynaklanan. pençe. zevk. yerçekimi. i. ask. çimenle yaşayan kadın. yerçekimi. 2. anlamak. demir parmaklık. i. 3.. anlayış. tatmin etmek. sinirine dokunmak. s. s. s. 1. üzüm. s. tamahkâr. grafikle ilgili. grafik. demir parmaklık. zor bir probleme çözüm yolu bulmak. memnuniyet. çim. i.

çimenlik. k. 2. izin. s. cömert. önemli. acemi çaylak. Grönlandlı. Grönland. yeşil ışık. ser. i. İng. Grönlandca. büyük dede. i. 1. cesur. dili birine birine rü şvet vermek. büyük (derece/miktar). i. otlatmak. Rum. 2. manav. çok. dolmalık biber. dolar. Yunan. Grönland´a özgü. 3. acemi kimse. dili mükemmel. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). gri. girgin. s. k. tebrik kartı. yağ. i. i. 2. s. büyüklük. 3. içyağı. fazlas ıyla.. i. yeşillik. limonluk. bezelye. yeşil. ye şil. 1. dili papel. dolmalık biber. çok. 1. yeşil. i. 4. toy. s.. gres. ye ait. rü şvet vermek. harika. Yunanlı. k. i. selam vermek. i. Grönlandca. 1. başkalarıyla beraber olmayı seven. yağlı. 1. muazzam. (makineleri bozdu ğuna inanılan) cin. 1. ak ıl. Greenwich. pek çok. yeşil renk.´s palm grease s. 1. (trafik lambas ında) yeşil ışık. henüz olgunlaşmamış. i. sera. i. yağlamak. 1. yeşil soğan. k. s. ham (meyve). i. sıyrılmak. s. i. Rumca. torun çocuğu. çoğ. 3. sürücül. i. yağlanmış. taze fasulye. k. dili (yapraklar ı çiğ/haşlanmış olarak yenilen) yeşil yapraklı sebzeler. açgözlülük. Rum. Grönland. great-grand. i. sos. 2. h ırslı. Yeşiller Partisi 1. et suyu. k. 1. k. 3. Greenwich ortalama zaman ı. 2. 1. yiğit. et yağı.o. Yunanlı. 1. 2. makineyağı. 2. yağ sürmek. 3. Grönlandlı. selamlamak. f. s. 2. z. Yunanistan. sıyırıp geçmek. Büyük Britanya. taze soğan.o. selamlaşmak. Danua cinsi köpek. Yunanca. s. büyük. gresyağı. açgözlü. s. i. 2.. dili müsaade. 2. f. i. Yunanca. 2. i. selam.dren (greyt´gränd´çîldrın) i. Yeşiller Partisineşil fasulye. i. i. kar şılamak. i. f. i. hırs. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). sıyırmak. dili acemi.chil.gravy gray gray matter graze graze grease grease s. 2. . sürü halinde yaşamayı seven. otlamak.´s palm greasy great Great Britain Great Dane great-grandchild great-grandfather great-grandmother great-hearted greatly greatness Greece greed greedy Greek green green bean green light green onion green onion green pea green pepper green pepper greenback greenery greengrocer greenhorn greenhouse Greenland Greenlander Greenlandic greens Greenwich Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time greet greeting greeting card gregarious gremlin i. sıyrık. fevkalade. Greenwich ortalama zaman ı. tamahkâr. Rumca.. f. büyük nine. dili beyin. tamah.

i. keder. k. k. f. durmak. Gülümseyip sineye çek! f. korkunç. di şini sıkmak. (mücadele). 1. i. --mest) 1. (--mer. grizzly bear. (elle) sarkıntılık etmek. bakkaldan alınan gıda maddeleri. büyük bir üzüntü içinde olan. 2. 1. (--ped.. 1. çoğ. i. gray. yüz buru şturma/çarpıtma. s. kumlu. Ursus horribilis. zool. tımar etmek. kas ık. 1. 1. s. -e büyük üzüntü vermek. s.. f. yiv. inlemek. 1.. şikâyete yol açan durum. kum tanesi. i. 2. 1. i. kir. i. çoğ. s. tutma/kavrama şekli. f.. i. s. kavramak.´s imagination gripe grisly grist gristle grit grit one´s teeth grits gritty grizzly grizzly bear groan grocer groceries grocery grocery store groggy groin groom groove grope grope for words i. --ning) s ırıtmak. yiv açmak. 1. idare: Get a grip on yourself! Kendine -i alıp götürmek. 2. (ground) 1. f. grow. (alçak kenarlı. (Kuzey Amerika´ya özgü) korkunçay ı. 1.. mahmur. 2. s. (mutfak i.o. bakkal. . 2.´nde) öğütmek/çekmek/dövmek. f. dili şikâyet etmek. i. kabuksuz mısır tanelerini kaba bir şekilde öğüterek yapılan ezme. aman bilmez. rutin. (--ted. el yordam ıyla aramak/ilerlemek. sırıtma. kelimeleri zor bulmak. şikâyet. bak.stop etmek. f. i. (midede) verici. bakkaliye. 1. deh şetsancı. bak. ızgara. demir) tava. i.grenade grew grewsome grey greyhound grid griddle gridiron grief grief-stricken grievance grieve grievous grill grim grimace grime grimy grin Grin and bear it! grind grind to a halt grinder grindstone grip grip s. (alçak kenarlı. yakınma. öğütücü (alet/makine). sersem.b. uyku sersemi. ö ğütücü bile 4. 1. tazı. ac ı. 2. 3. ağır (masraf). (mide) sancımak. bak. gri. bakkal dükkân ı. ızgarada pişirmek. (de ğirmen. anat. i. f. bileği çarkı. demir) tava. öğütülecek/öğütülmüş tahıl. büyük üzüntü. i. bakkal. f. grid.. 1. 2. (--ned. i. ufak lokanta. (kıyma makinesinde) (et) çekmek. (birinin) dikkatini çekmek. yüzünü buruşturmak/çarpıtmak. f. 1. inilti. el bombas ı. boz. kirli. ğitaşı. güvey.. 2. (aletle/makineyle bir şeyi) öğüten/çeken/döven kimse. bak. kum tanesi gibi ta ş parçacığı. i. dili sorguya çekmek. stop etmek. i. 2. i. ızgara. i. i. f. metin. kur şuni. 3. dibek v. 2. 2. yakınmak. i. (çark ile döndürülen) diş. büyük bir üzüntü içinde olmak. gruesome. 2. 2. k. 2. bakkaliye. kirlilik. korkunç. havan. zool. -e ac ı vermek. dili metin olmak. dilitüyler ürpertici. k ıkırdak. s ıkı tutmak. içki sersemi. ızgara (alet). bakkal dükkân ı. i. i. --ping) 1. kumlu gibi. 2. i. çok büyük (yanlış/zarar/kayıp/acı). f. 3. i. (about/at) k. dili Amerikan futbol sahası. bakkal. bileyici. i. s. s. gıcırdayarak yavaş yavaş 2. amansız s.. zihni kar ışık. metanet. kontrol. --ting) k. dayan ıklı. değirmentaşı.. 1. sert. f. s. kat ı. 2. yakınma. i. şikâyet. i.

eskimek. güldürecek kadar acayip. (bir binaya/kuruluşa (hava ko şullarından dolayı) uçamamak. üretici. temelsiz. dili şikâyet etmek. ihtiyarlamak. çığır açan (olay v. 2.b. k. i. çok şişman. i. 1. (grew. 2.. Çocuklu ğu bırak! i. alışmak.b.. olmak: She´s 1. 1. toprak teli. temel kural. s. pop müzik toplulu ğu üyelerinin peşinde koşan kız. grup sigortas ı. 3. 5. 6. i. yerfıstığı. (bir işe)yaşlanmak. geli şmek. 1. ön hazırlıklar. zool. zool. s. 3. 4. 2. 2. Yere dü ştü. toprak. kendini alçaltmak. i. 3. gayrisafi milli hâs ıla. 2.. yerde sürünmek. pis.. dek.azalmak. zemin kat. 1. k. koru. kirli./Çirkin oldu.ıkıp-den kaynaklanmak. ço ğ. . walnut grove cevizlik. grup. zamanla birinin ho şuna gitmeye başlamak. kabuğunu beğenmemek. i. i.o.gross gross gross income gross national product gross profit gross weight grotesque grotty grouch grouchy ground ground ground ground beef ground crew ground floor ground floor ground forces ground glass ground meat ground rule ground s. brüt para toplamı.. dili yumurtadan ç 3. s. dili 1. gayri safi (miktar/a ğırlık). (bitki/sebze/meyve) f. kırtıpil. 2. olmak. büyüyüp/olgunlaşıp (kötü bir şeyden) vazgeçmek. 1.). hata v. vuku bulmak. grupland ırmak. (birini) (ceza olarak) (ev. i. kıtıpiyos. kırtıpil. 2. s. sinirli. asılsız. İng. i. pasaklı.. sığır kıyması. çok garip. 4. brüt kâr. büyümek. s. kıtıpiyoz.. ekon. . -den uzaklaşmak. k. kaba. göze batan veya tahammül edilmez (kusur. 2. f. brüt gelir. toprak. birine (bir konunun) temel ilkelerini ö ğretmek. yer (yerin yüzü): He fell to the ground. (meyve a ğaçlarından oluşan) bahçe: orange grove portakal bahçesi. görgüsüz. 3. 2. artmak. i. Çirkinleşti. ğersiz. on iki düzine. gruplaşmak. 1. i. --n) yetiştirmek.. grind. ormantavu ğu. 1. f. 1. grup terapisi. kara kuvvetleri. f. s. dili 1. bak. İng. karaya oturmak.. grosa.grown ugly. ile ilişkileri yetişmek.). i.. 3. meydana gelmek. küme sa ğaltımı. 2. (uçağı) uçurtmamak. zemin. --ing/--ling) 1. 2. gülünç. (--ed/--led. büyüdü ğü için (bir giysiyi) giyememek. temel atma töreni. buzlucam. 2. f. dili her zaman şikâyetçi olan kimse. karaya oturtmak. dırdırcı. dırdırcı. zamanla büyüyüp (bir giysinin) ölçülerine uymak. s. fon. şikâyetçi. grow out of grow too big for one´s boots grow up Grow up! grower i. (uçak)ait) arazi/bahçeler. k ıyma. yaltaklanmak.. okul. da ğsıçanı. elek. brüt. in ground wire groundbreaking groundbreaking ceremony groundhog groundless groundnut groundwork group group insurance group therapy groupie grouse grouse grove grovel grow grow away from grow into grow old grow on s.o. f. (havaalan ında) yer mürettebatı. yetiştirici. brüt ağırlık. f. elek. büyümek. zemin katı. k.

kıskanmak: Do you grudge me this? Bunu bana çok mu görüyorsun? i. i. 3. misafir odas ı. Guatemala. sır tutmak. i.men (gardz´mîn) i. bak. 2. f. dili3. alt ında tutmak. konuk sanatç ı. kirli. zannetmek. i. bak. sevimsiz. korumak. 1. f. basketbol gard. otel/pansiyon mü şterisi. i. muhafız. f. i. 2. korkuluk. i. i. cevap. gerilla. grow. gözetim(trende) biletçi. i. homurtu... pansiyon. şikâyet. bir bitkiden süren dallar/sürgünler/yapraklar. i. aksiliği tutmuş. s. s. 2. 1. s. h ınç. garanti. bak. İng. tahmin etmek. s. hırçınlığı üstünde. i. kazmak. vesayet.). f. dilini tutmak.. davetli. (yol kenar ındaki) bariyer. k. guerrilla. 3. i. tahmine dayanan sonuç/sonuçlar. Guatemalalı.b. 1. nöbetçi. (bir yerdeki) kökleri kazarak sökmek. şeref kıtası. Guatemala. muhafızlar. up kazarak/belleyerek -i ç ıkarmak/sökmek. 2. dili ( şovlarda dansçıların giydiği) minicik tanga. i. f. pis. koruyucu. grueling. guards. (bir tutukluyu) 5. deh şet verici. kurtçuk. 1. f. 2. tümör.b. bellemek.. s. rapor v. Guatemalalı. istemeyerek. 4. i. misafir. zorlu. -e karşı önlem almak. kefil. konuk. garanti etmek. çeteci. k. garanti. yiyecek. boks gard. s. sanmak. huk. hırlama.. muhaf ız. s. i. sulu yulaf v. Guatemala´ya özgü. homurdanmak. 1. çoğ. domuz gibi ses ç ıkarmak. hırlamak. i. z. (--bed. çok zor. ur. i.. vasilik. ask. . büyüme. ihtiyatlı (söz. yetişkin. i. i. 1. tahminde bulunmak. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon.growl grown grown-up growth grub grub grubby grudge grudgingly gruel grueling gruelling gruesome gruff grumble grumpy grunt G-string guarantee guarantor guaranty guard guard guard a secret guard against guard of honor guard one´s tongue guard´s van guarded guardian guardian angel guardianship guardrail guardsman Guatemala Guatemalan gubernatorial guerilla guerrilla guerrilla warfare guess guesswork guest guest artist guest of honor guest room guesthouse f. gelişme. koruma görevlisi. huk. ağzını sıkı tutmak. 2. f. (bir şeyi) (birine) çok görmek. garaz. 2. i. tahmini iş. şeref konuğu/misafiri. İng. sert. 1. i. i. katı. --bing) 1. vasi. 1. lapas ı.savunma duru şu. larva. 2. İng. 2. valiye/valiliğe ait. i. f. yeti şkin.. korkunç.1. s. tahmin. artma. s. koruyucu melek. s. s. gerillac ı. 2. şikâyet etmek. i. kin. gerilla sava şı.

i. i. 1. Guyana. k. i. palavra. s. zamklamak. giyotin.nese) Fransız Guyanası´na özgü. rehber. dış görünüş. i. rehber. dili bo ş laf. yönetmek.köpek. i. Gui. f. suçluluk. Guyanalı. i. kurnaz. 1. f. idare etmek. . dişeti. gitarist. s. martı. 2. bamyalı yahni. Gine. (bir projedeki) ana hatlar. i. 1. 2. s. çok derin kanyon. gitar. art niyetsiz. nahoş bir kahkaha. ço ğ. (--med. 1. yol göstermek. 2. 2. esnaf birliği. Gine´ye özgü.guff guffaw Guiana Guianan Guianese guidance guidance counselor guide guide dog guidebook guided missile guideline guild guile guileful guileless guillotine guilt guiltless guilty guilty conscience Guinea guinea guinea fowl guinea fowl guinea pig Guinea-Bissau Guinea-Bissauan Guinean guise guitar guitarist gulch gulf gull gullet gullibility gullible gully gulp gulp s. Guyana bölgesi halkından biri. i. i. martaval. Guyana. rehberlik etmek. Guianan.t. (çam reçinesinden ba şka herhangi bir) reçine. saflık. 2. i.. Guyana i. i. Gine-Bisavlı. aç ıkgöz. Gine-Bisav. i. yutuvermek. yol gösterme. rehber kitab ı.a. rehberlik. i. i. 1. s. 2. 2. suçsuz. küçük kanyon. rehber ö ğretmen. Gine-Bisav´a özgü. beçtavu ğu. s. gözleri görmeyen birine rehberlik eden köpek. sak ız. k ılık. boğaz. 2. güdümlü mermi. kobay. Guyana bölgesi. i. beçtavu ğu. (çamdan başka herhangi bir) reçineli ağaç. s. rehber kitabı. Gineli. s ıtmaağacı. rehber k ılavuz. kolay aldatılma. i. 2. ask. giyotin ile idam etmek. 1. Gine-Bisavlı. i. 1. (çoğ. çiklet. okaliptüs. i. 1. i. yirmi bir şilin değerindeki eski İngiliz altını. yutuverme. lonca. 2. 1. 2. s. Gine. i. i. beçtavuğu. i. i. s. Frans ız Guyanası. saf. sel yata ğı. gen. bak. nahoş kahkaha atmak. bir şeyi yutuvermek. Frans ız Guyanalı. f. f. i. i.. down gum gum gum gum mastic gum tree gumbo i.. 2. Gine-Bisav. i. 1. açıkgözlük. körfez. kurnazlık. Gineli. 1. gırtlak. kolay aldatılabilir. 1. 2. rehber. i. i. --ming) zamk sürmek. 1. vicdan azab ı. f. Fransız Guyanası. suçlu. s. güdüm. i.

2. 2. mür şit. f. i. k.s. up k. i. i. k. bağırsak. Guy. i. i. i. birini (ate şli silahla) vurmak. kanivo. Guyana bölgesi. eski İngiliz Guyanası. i. (--ned.gumboot gumdrop gummed gumption gun gun for gun rack gun s. (içki) çokça içmek. gunk. s. (çoğ. dili inisiyatif ve cesaret. f. i. (belirli bir yeri) elde etmek için bütün gayretiyle çal ışmak. f... i. yürekli. dili adam. Bayağı cesur o. agu. süslenip püslenmek. fışkırış. i. tat alma duyusuyla ilgili. silah kaçakç ılığı. tüfek. 2. i. Guyana bölgesi halkından biri. i. i.. dünden hazır. 2. gun. i. 1. s. yürek: He´s got guts. --ning) (motoru) birdenbire tam gazla çalıştırmak. up gust gustatory gusto gut gutless guts gutsy gutter guttural guy Guyana Guyanese guzzle gym gymnasium gymnast gymnastic i. ateş. Guyana. s. i. lastik çizme. i... tüfekçi. i. f. yağlayıp ballamak. i. s. eski İngiliz f. i. 1. 2. (çatı/dam kenarındaki) oluk. 2.. dili cesaret. i. i. .. k. 1. i. Guyanalı. 1. s. i. s. (ateşli silaha ait) menzil. gırtlaksı (ses).kumaş parçası. (kaldırım kenarındaki) oluk. i. atış ilmi. i. s. k. 2. zamklı.men (g^n´mîn) i. 1. jelatinli şekerleme. 2. jimnastik salonu. silah atışı. 1. guru. çoğ. 2. Guyana. 1. topçu. i.. silah kaçakç ısı. erim. (birinin) çan ına ot tıkamak için fırsat kollamak. i. gambot. 1. ateşli silah taşıyan kimse. (iki kişi arasındaki) silahlı çatışma. (bebek) agulamak. tabanca. 2. i. topçuluk. eski İngiliz Guyanası halkından biri. Guyana. k. Guyanalı. spor salonu. i. bak. 1. zevk. dili fazlas ıyla istekli. (arabayı) birdenbire tam gaz sürmek. rehber. verev takılan fışkırma. dili cesur. rüzgârın ani ve sert esmesi. f ışkırmak. bağırsaklar. İng. ateş etme. jimnastik salonu. dili yüreksiz. i. down gunboat gunfight gunfire gunge gung-ho gunk gunman gunner gunnery gunnysack gunpoint gunpowder gunrunner gunrunning gunshot gunsmith gurgle guru gush gusset gussy gussy o.a. tüfeklik. çuval. dili -i süslemek. top. (about) hayranlığını abartılı bir şekilde anlatmak.o. k. 1. dili vıcık vıcık şey. jimnastiğe ait. tüfek ve tabanca yapan veya tamir eden kimse. barut. silahlı kimse. s. kuş. ateşli silah. İng. atım. (okullarda) beden e ğitimi. spor salonu. çoğ.. k. çağıldamak. fışkırtı. jimnastikçi. çağıltı. i.nese) 1. i.

ünlem kah-kah. dönme. s. İng. kocakarı. cayroskop. i. k. jinekoloji. habitat. i. at. kazıkçı. çitlembik.. H. şapka dükkânı. k ıs. i.. alışıldığı şekilde. i. i. i. k ıl. 2. 2. 2. 1. alç ıtaşı. kazık bir yer. dolu tanesi. dili taksi. 2. hav. herkesle çabuk ahbap olan kimse. s. daimi. 2. den. niteliksiz (iş). bayat. i. kiralık atlı i. yorgunluk ve açlıktan bitkin. i. çentik. i. i. vasat. gynecologist. 1. i. İng. çoğ. yaşlı kuru öksürük. taksi dura ğı. i. kuru kuru öksürmek. jinekolog. tuhafiyeci. s. dolu halinde ya ğmak. dolu. i. İng. 2. saç. 2. i. 3. (--ped. i. f. 3. jips. . yarmak. i. . sıkı pazarlık etmek. âdet. 2. i. yaşlı çirkin kadın.. 1. sahtekâr. 2. 1. İngiliz alfabesinin sekizinci harfi (Honor. i. i. bilgisayar korsan ı. had not. İng. have. h haberdasher haberdashery habit habitat habit-forming habitual habitually hack hack hack hack stand hackberry hacker hackle hackneyed had had best do haddock hadj hadji hadn`t hag haggard haggle ha-ha hail hail hail fellow well met hail from hailstone hailstorm hair i. büyücü kadın. i. kih-kih (gülme sesi). alışılmış. i.. bak. --s çoğ... melengiç. 2. 1. 1. 1. 1. f. f. erkek giyimi satan ma ğaza. k ıymak. (hayvan dövüşmeye hazırlanınca dikleşen/kabaran) tüyler. 1. çentmek. ça ğırmak. dönerek sallanma. argo becermek. f. din görevlilerine özgü kıyafet. bak. basmakalıp. Roman. hayvan veya bitkinin yeti ştiği doğal ortam. jimnastik.. s. 2. i. gynecology. i. liman ından kalkmak.gymnastics gynaecologist gynaecology gynecologist gynecology gyp gyp joint gypsum Gypsy gypsy gyrate gyration gyropilot gyroscope H. automatic pilot. herb gibi bazı kelimelerin ba şında ve herhangi bir kelime veya hecenin sonunda telaffuz i. i. i. dönmek. i. k. f. kiralık binek atı. dili üçkâ ğıtçı. f. klişe. seslenmek. Roman gibi ya şayan kimse. alışkanlık. --ping) aldatmak. hac. mezgit. bir şeyin doğal yeri. yapsa daha iyi olur. yak ın arkadaş. Çingene. al s. bak. kazık atmak. çekişe çekişe pazarlık etmek. âdet üzere. jiroskop.ışkanlık meydana getiren. araba.. i.. nisaiye. 3. hacı. z. tüy. tuhafiye dükkânı. 1. dolu fırtınası. niteliksiz yazar. f.. argın. yapmalı. İng. hour. tuhafiye. ısmarlama yazı yazan yazar. hileci. itiyat. bitkin. Hrist. mutat. 1.. bak. i. yontmak. dönerek sallanmak. selamlamak.

yarım gözlük. s. spor haftaym. z. saç filesi. yarım günlük (iş/çalışma). 4. s. fiz. işin en zor tarafı. i. i. spor hafbek. yarım pençe.. 2. vücudun yukarı kısmını gösteren resim. erkek berberi. İki yarım bir bütün eder. s. 2. kadın berberi. bayrağın yarıya indirilmesi. saç fırçası.. kılı kırk yaran. k ılı kırk yaran kimse. yetersiz. 2. okul/üniversite binas ı. 2. U şeklinde kıvrılan. kutsalla ştırmak. i. saç kurutucusu. üvey k ızkardeş. s. i. 3. üvey k ızkardeş. 1. half an apple yar ım elma. Haiti. i. Haitili. s. yar ım ağız. İng. keskin viraj. Haiti´ye özgü. i. --s) saç tuvaleti. s. saç tokas ı. Haiti. z. yarım bilet. yarım düzine. i. s. s. k ılsız. saç spreyi. i. isteksizce. iyi düşünülmemiş. yarı: Two halves make a whole. 2. yarım ağızla. saçın kesilme biçimi. üvey erkek karde ş. i. hol. korkunç. . 1. hayaletlerin. Bodrum. işin çoğu. 1. 1. yar ılanma süresi. budala. s. 2. s. malikâne. 5. argo tehlikeli. hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 Ekim). s. i. firkete. s. tüyler ürpertici. işin yarısı. (eski bir inan ışa göre) cadıların. yar ım gün: She works there half time. Half the students have come. i. s. isteksiz. i. halves (hävz) i. i. yarım boy. saç şekli. yarı yolda bulunan (yer). çiftlikteki kö şk. 1. k ıllı. 1. 1. 1. saç kurutma makinesi. Haitili. tüylü. yarım. 2. (çoğ. argo çok zor. salon.. melez. 3. Halikarnas. ortada. k ılı kırk yarma. yarı pişmiş. turp gibi. i. sapasa ğlam. Orada yarım gün çalışıyor. 2. ahmak. kutsamak. i. gönülsüzce. 2. 1. 2. f. ara. kadın kuaförü. f. 1. i. i. 2. gönülsüz. saç tıraşı. yar ı yolda. 1. (ayakkab ıya) yarım pençe vurmak. i. yeterli olmayan tedbirler. tüysüz. çoğ. yetersiz olarak.hair curler hair dryer hair net hair spray hairbrush haircut hairdo hairdresser hairless hairpin hairpin turn hair-raising hairsplitter hairsplitting hairy Haiti Haitian hale hale and hearty half half a dozen half brother half fare half glasses half measures half sister half sister half sole half the battle half time halfback half-baked half-breed halfhearted halfheartedly half-length half-life half-mast half-moon half-sole half-time halfway half-witted Halicarnassus hall hallow Halloween bigudi. yarımay. saçsız. koridor. s. istemeye istemeye.

rençper. devretmek. 2. hamburger. babadan o ğula geçirmek. dili amatör radyo operatörü. i. ağıl. yular. sakatl ık. jambon. çekiçle dövmek. çekiçle çakmak. engel olmak. bak. i. 1. sanrılamak. z. f. 1. 1. f.hallucinate hallucination hallway halo halogen halt halter halve halves ham hamburger hamlet hammer hammer f. i. i. i. f. i. 3. i.. özürlü. half. 2. hammer an idea into s. tokmak. ırgat. hammer out spor çekiç atma. tayfadan biri. (saatte) akrep/yelkovan. hamstring. güçle ştirmek. 2. hol. 3. --s/--es) hale. isk. sanr ı. mola. i. teslim etmek. teslim etmek. i. 6. ufak köy.strung) 1. f. koridor. i. s ığır kıyması. 3. 2. 1. beceriklilik. yarıya bölmek. abartarak oynamak. kelepçe vurmak. i. engel. bir fikri şlemek. i. 1. vermek. çekiçle vurmak. çekiçlemek. el freni. k. el. argo abartarak oynayan oyuncu. engellemek. i. i. çamaşır sepeti. m ısınız? kuşağa devretmek. mezra. 2. ele avuca sığmaz çocuk. f. el ele. dizardı kirişini koparmak/kesmek. i. spor hentbol. i. eltopu. dağıtmak. i. 2. i. laterna. durdurmak. 2. i. hammer throw hammock hamper hamper hamster hamstring hamstrung hand hand hand down hand grenade hand in hand in hand hand labor hand on hand organ hand out hand over handbag handball handbill handbrake handcuff handful handgun handicap handicapped handicraft handily handiness i. i. i. hammer away -e şekil vermek. ruhb. el yazısı. 1. kelepçe. 2. spor handikap. 2. k. den. hand me that book.. 3. kapaklı büyük sepet. uzatmak: Pleaseel. özür. çoğ. kelepçelemek. (--med. durmak.. f. az miktar. O kitab ı bana uzatır f. kösteklemek. halojen. handikap. 4. avuç dolusu. dili idare edilmesi zor biri. durma. (çoğ. tayfa. bak. i. 1. el çantas ı. 4. f. duru ş. kolayca. -ping) engel olmak. hamster. f. s. c ırlaksıçan. işçi. hamak. i. durmadan çalışmak. el sanatı.o. i. (ham. çekiç. sakat. kuşaktan el bombas ı. başkasına vermek. f. 1. 2. vermek. 1.. yarıya indirmek. el ile yap ılan iş. 2.´s head çekiçle ibirinin kafas ına sokmak. ayla. --ming) argo i. 1. tabanca. . (--ped. dizardı kirişi.. elverişli bir şekilde. el ilanı. elle vermek. 5.

dili ba şıboş gezerek beklemek. as ılı. asmak. elverişli. i. rasgele. anlam. k.men (hän´dimen) i. korkak. sarkma. hang out/up one´s shingle hang up hangar hangdog hanger hanger-on hanging hangman hangnail hangover hangup hank hanker haphazard hapless happen happen across/on/upon happen by i. meydana gelmek. 4. rastlantı. el sürmek. f. duru ş. (çok k 5.y. marifetli. i.1. 1. askı kancası. şans. i. bol. kullanışlı. tak ınak. elişi.ers-on) beleşçi kimse. i şleme tarzı. çoğ. özlemini çekmek. hand. f. çok. mendil. usta. elişi. katlanmak. 1. kabza. i. satmak. asılış. yak ışıklı. geçmek. 1. (--ed) ipe çekmek.. ipe çekme. idam edilmek. i. hung up on 1. gelmek. sinsi adam. 3. kaplamak. i. 1. 1. çekinmek. el altında. yakın. geri kalmak. 3. el yapımı. dokunmak. dayanmak. -e bayılmak. dikkatli davranmak. kullanılmış elbise/eşya. 1. hangar. çoğ.handiwork handkerchief handle handle s. cellat. nazik bir durumda olmak. ellemek. 2. idam. 2. alçak./Bir dakika. 2. 1. tırabzan. -e kafas ını takmak. ürkek. asılmak. (bisiklette/motosiklette) gidon. -e tutulmak. engel. u ğramak. hang. eli işe yatkın. asılı olmak. elinden her iş gelen işçi. kullan ılmış. el yazısı. el s ıkma. 2. şüphesiz. yün/ipek çilesi. -e tesadüf etmek. with kid gloves handlebar handling handmade hand-me-down handrail hands down Hands off! Hands up! handshake handsome handwork handwriting handy handyman hang hang hang hang around hang back hang fire hang in the balance hang in the balance hang on hang on s. as ılmak. sallanmak. s. 2. idare etmek. kullanılış tarzı. 1. 2. i. takmak. (after/for) arzulamak. sap. i.o. -i çok beğenmek. s. hazır. s. i. k. i. hang. s.ırılgan/sinirlii.´s every word Hang on. sarkan. elle dokunma.birine) son derece tutamaç. çengel. f. . f. k. (avukat) kendi yazıhanesini açmak. becerikli. olmak. telefonu kapamak. (çoğ. 3. cömert. iş. 3. eğmek. habis. ele almak. i. dili (tıp doktoru) özel muayenehanesini açmak. 1. i. kangal. muallakta olmak. Dokunma!/Elini sürme! Eller yukar ı! i. güçlük. merdiven parmaklığı. 2. s. tereddüt etmek. i. asma. ask ı. i. elişi. 2. yapıştırmak. z. 2. 2. 2. -e rastlamak. i. kullanmak. be için yanıp tutuşmak. kolaylıkla. 1. büyük. şanssız.3. i. çile. s. bahtsız. asmak. 4. tehlikede olmak. salland ırmak.o. Onun en iyi oldu ğu apaçıktı. elden düşme. asma. (hung) 3.men (häng´mîn) i. (başını) döküm. sarkmak. Bekle. kulp. içki sersemliği. idam etmek. i. s. talihsiz. apaçık: He was hands down the best. şeytantırnağı. 2. s. 2. 2. dili birinin her dediğini can kulağıyla dinlemek. gelişigüzel. 1. f. parma ğını kıpırdatmadan. i. (to) (-e) s ıkı tutunmak. 1.

sert. iyi. sertleşmek. 1. güçlükle. kurt. delisi: girl-happy kız delisi. katı. f. inatçı. 2. dinlemek. katı yürekli. Çok gayret et! 2. 1. . beslemek. 2. hemen hemen: Hardly anything was left. katı. 3. Rüzgâr nakit para. katılık. s. Try hard! z. güçlük. haricot. 4. şen. dili kül yutmaz. kaygısız. Tanışıklığımız i. (çimento) donmak. lop. bizar etmek. çetin ceviz. 1. f. s. harbor. çok. makul dü şünen. 1. i. zorla. bilg. cinsel organları ve sevi sertle ştirmek. vaka. çok meşgul olmak. bilg. sevinçle. liman. i. mutluluk.. 2. uzun ve tumturaklı bir şekilde konuşmak. i. 1. tirat söylemek. f. pekiştirmek. ağır. f. yerinde. sağlam döviz/para. 2. acımasız. 1. bereket versin ki. 1.. nalbur dükkân ı. s. katı (yumurta). pekişmek. katılaşmak. 3. şme hareketlerini yakından gösteren. i. 6. şanssızlık. dirençli. s. uzun ve tumturaklı konuşma. Çok çal ıştılar. silah. 2. 2. 5. -e tesadüf etmek. rahats ız etmek. (geçmişten. madeni e şya. güçlük. sertlik. 1. zorluk. güçbela. huk. yolundan şaşmaz. 3. kafasız. Hemen hemennefes alacak zaman ı bile olmamak. kararlı. 3. s. ağır iş cezası. çok soğuk (mevsim/hava). s. i. i. -e rastlamak. bak. 1. (fiziksel olarak) kat ılık. ackendi ç ıkarını düşünen. miğfer. s. kalpsiz. 2. z. çıkarcı.happen in happen to happen to meet happening happily happiness happy happy-go-lucky harangue harass harbor harbour hard hard hard cash hard currency hard disk hard drink hard hat hard labor hard labor hard luck hard row to hoe hard-boiled hard-core harden hardheaded hardhearted hard-line hardly hardly to have time to breathe hardness hard-nosed hard-on hardship hardware hardware store hardwood hardy hare harebrained harelip harem haricot haricot bean hark hark back to uğramak. kuvvetlendirmek. çok şükür. 2. barındırmak. f. çetin. kuru fasulye. 1. yarık dudak. yabani tavşan. f. sabit disk. acımasız. uzlaşmaz. 2. önceki konuya) dönmek. i.. i. s. hırdavat. i. acı. 1. sert içki. tavşandudağı. bir şeye aldırmaz. eski olaylardan) söz etmek. katılaştırmak. zor iş. taciz etmek. i. dayanıklı. sert. zor.. aralıksız saldırılarla taciz etmek. 2. 3. katı. ımasızlık. darlık. şiddetli. mutlu. tirat. olay. sertlik. misafir etmek. sıkıntı. girmek. 2. s. k. boyun eğmez. neşeli.bak. bar ınak. kuş beyinli. 3. ünlem Dinle!/Dur!/Sus! (geçmişe. İng. 2.. neşeli. ba şına gelmek. sert. mutlulukla. harem. Allahtan. tedirgin etmek. dili (birinin) hiçbir şey kalmamıştı. donanım. I hardly knew her. kask. sert kereste. kuvvetli. i. sert (söz). rahat vermemek. şiddetle. z. ask. kuvvetle: The wind´s blowing hard. i. şiddetli. pek. 2. k. sığınak. ağır iş cezası. 3. 1. olmak. kuvvetlenmek. güç. mesut. . s.büyük bir gayretle: They worked hard. kerestesi sert a ğaç. 1. i. s. 1.

s. armoni. erkek geyik. 1. 2. has not. ambar a ğzı. 2. (ata) koşum takmak. i. 3. tez. have. harmonize. zarar. 2. şapka. zarar vermek. 1. s. arp. 2. 2. zararlı. acele etmek. uymak. k ıs. ziyan. 1. arkada kap ısı olan küçük araba. aceleci. hasat zaman ı. 2. 4. i. hashish. dü şüncesiz. i. to (atı) (arabaya) koşmak. çekmek. rekolte. ahenk. s. f. k ızıl geyiğin erkeği. armonik. kin. bak.. mahsul. 3. İng. dili tartışmak. i. müz. 2. s. i. kibirlilik. z. orospu. asma kilit köprüsü. den. harp. asap bozucu. bak.. nefret. i. telaşçı. i. 1. 2. çekiş. kesek kırmak. bir ağda çıkarılan balıklar. haşiş. f. 3. armoniye ait. (doğal bir gücü dizginleyerek) i. -in üzerinde çok durmak. (rüzgâr/gemi) yön değiştirmek.. ahenkli. tapanlamak. 1. şapka kalıbı. kuşbaşı doğranarak yeniden pişirilen et yemeği. müz. 1. (plan) yapmak. biçmek. dili birini dönmek. i. ürün. acele ettirmek. hasar. 1. orak mevsimi. uyum. s. i. çekme. kötülük. küçük balta. ters. f. mağrur. f. müz. civciv ç ıkarmak. s. over the coals i. sonuç. 2. ac ı. kuşbaşı doğramak. huysuz. 1. nefret edilen. hintkenevirinden çıkarılan esrar. çabuk.o. 2. müz. harp çalmak. tapan çekmek. 3. (kumpas) kurmak. ta şımak. i. Acele işe şeytan karışır. f. haşin. ambar a ğzı.. 2. sert. 1.harlot harm harmful harmless harmonic harmonica harmonious harmonise harmonize harmony harness harp harp on harpoon harpsichord harrow harrowing harsh hart harvest has hash hash over hasheesh hashish hasn`t hasp hassle haste Haste makes waste. ambar kapağı.. 3. f. 1. i. tırmık çekmek. nefret etmek. uyumlu. i. 2.ha şlamak/azarlamak. f. 3. 1. i. zıpkın. (öküzleri) (sabana) ko şmak. 1. fahişe. 1. 1. 4. i. i. 3. koşum takımı. den. f. s. 2. aceleyle. armonize etmek. argo haşiş. 2. 4. i. i. zarars ız. hasten hastily hasty hat hat press hatch hatch hatchback hatchet hatchway hate hateful hatred haughtiness haughty haul haul s. f. 1. . semere. altüst k. m ızıka.. zorluk. f. kötülük etmek. zıpkınlamak. 2.. dü şmanlık. nefret. 1. 2.. i. acele. vira etmek. 2. i. ahenkli. nefret dolu. üzücü. kendini be ğenmişlik. kaba. 2. uyum sa ğlamak. oto. i. hasat. acele. bozmak. i. s. hasat. tartışma. f. bak. f. kendini be ğenmiş. armonika. kibirli. bozulmu ş şey. klavsen. i. yumurtadan çıkmak. ivedilik. den. tapan. (ayn ı şeyleri) tekrarlayıp durmak. 1. 3. güçlük. i. i. hasat etmek. karmakarışık şey. 1. uyumlu. kesek k ırma makinesi. s. lombar ağzı. k. f. f.

-esi gelmek: I have a mind to go there this instant. usandırmak. k. over the coals haunch haunt haunted haunting hauteur have have a ball have a bearing on have a bee in one´s bonnet have a big lead have a blast have a bone to pick with have a bone to pick with s. (öfkeden) deli olmak. -si olmak. sık gitmek. you. aklı başında biri olmak. argo çok yüzsüz olmak. f. Hayvanlar ın dilinden anlar. k. i. zor unutulan. sürekli yanında bulunmak. sahip olmak. f. Eşyaları tamir etmeye meraklı. gurur. almak. 2. bayram etmek. dili uyumak. s. k. (hortlaklar/ruhlar) s ık sık uğramak. 1. çok önde olmak. küplere binmek. geçmiş zaman had 1.. deli olmak. dili bir fikri kafas ına takmış olmak.o. dili (birinin) şansı rast gitmemek. k. çok alıngan olmak. kurtlarını mest olmak. kibir. Hemen a good press. neredeyse zil takıp oynamak. but. dili çok e ğlenmek. dili (birinin) şansı rast gitmek. ço ğ. dili bitkileri iyi yetiştirebilen biri olmak. çorbada tuzu bulunmak. babalar ı tutmak.haul s. büyük aptes bozmak. s. bak.. 5. fikir veya davran ışlarını değiştirmek. 2. -e iyice vâk ıf olmak..ing) kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I. 2. k. tekin olmayan. k. 1. i. k. k. -eceği gelmek. -i sarakaya almak. sağduyu sahibi olmak. 1. sağrı.o. getgidip terbiyesini verece ğim geliyor. ak ıldan çıkmayan. -i etkilemek. ile ilgisi olmak. zıvanadan çıkmak. Akl ın fikrin hep onda. çok (bir şey yapmayı) denemek. sık perili. ile payla şılacak kozu olmak. kalça. 2. 2. -esi gelmek: I´ve a good mind to tell him off right now. kıç. 3. .dili çokhas. (at) denemek: Have a go! Bir dene! -i iyi kavramak. akıldan çıkmamak. -e eğilimi/meyli olmak: He has a penchant for fixing things. k. she it e ğlenmek. hav. 1. halledilecek davası olmak. dili birine fena halde tutulmak. (bir işte) parmağı olmak. they have. 3. k. k. dadanmak. have a bowel movement/have a BM have a change of heart have a chip on one´s shoulder have a chip on one´s shoulder have a crush on s. i. have a feeling for have a field day have a finger in the pie have a fit have a fling have a fling at have a gander at have a go have a good grasp of have a good head on one´s shoulders head on one´s have a good shoulders have a good mind to have a good press have a green thumb have a hand in have a heart Have a heart! have a kip have a line on have a losing streak have a lot of brass have a lucky/winning streak have a mind to have a mind to have a narrow escape have a one-track mind have a penchant for have a puncture birini azarlamak/ha şlamak. -e niyeti olmak. popo.dökmek. (had. insaflı davranmak. we. dili . he. bitkilerden iyi anlayan biri olmak. We had a puncture. dili her zaman kavgaya haz ır olmak. dili biriyle payla şacak kozu olmak. -eceği gelmek. with -i makaraya almak.o. Oraya hemen gidesim geliyor. -e bakmak. hakk ında bilgi almak/bilgisi olmak. Lasti ğimiz patladı. İnsaf be! İng. -in dilinden anlamak: She has a feeling for animals. bir konuyu tutturmak: You´ve got a one-track mind. ucuz kurtulmak. 4.

dili 2. dili bir şeyden anlamak. have bats in the belfry have been around have both one´s feet on the ground have designs on have done with have green fingers have had it zor/sıkıntılı bir dönem geçirmek. 1. -de sözü geçmek. k. have a green thumb. gerçekçi ve pratik bir şekilde düşünmek. have an affair with have an aptitude for have an in have an itching palm have an option on s. k. have a working knowledge of have a wreck have a yearning to/for have a yen to have an abortion have an accident have an ace up one´s sleeve/have an ace in the hole have an advantage over s. k. dili çok e ğlenmek. dili 1. argo 1. dili bir tahtas ı eksik olmak. bak. (birinin) midesi a ğrımak. kafadan kontak olmak. tatlı yiyecekleri dayanıklı k. midesi sağlam olmak. biriyle konu şmak. k. k.t. zor bir hayat benden birer bardak içki.o. k. have a run-in with s.tatlıkorkunç görüntülere kar şısevmek. k.t. dili (birine) zaaf ı olmak. sevmek. -de söz sahibi olmak. (birinin) bo ğazı gıcıklanmak. dili (birine/bir şeye) (birinin) zaafı olmak. 2. -de gözü olmak. -i hiç sevmemek. çocuk ald ırmak. -den nefret etmek. dili bir tahtas ı eksik olmak. Çabuk öfkelenir. (birinin) midesi kolaylıkla bulanmamak/bozulmamak. (kendisiyle evli olmayan biriyle) bir a şk ilişkisinde bulunmak. işi tamamlamak. -de payı olmak.have a rough time Have a round of drinks on me. Şimdi zor bir Herkese geçirmek: They´re having biriyle atışmak. k. kazaya u ğramak.o. (bir şeyi) iyi kötü kullanabilecek kadar bilmek: They have a working knowledge of geçirmek. deli olmak. (bir yerde) torpili olmak. -i çok sevmek. -e yetene ği olmak. dili görmü ş geçirmiş olmak. para hırsı olmak. Artık bıktım. kaza geçirmek. gıcık duymak. k. para toplamak. anjin olmak. k. bitirmek. kocamdan boşanacağım. haf ızası zayıf olmak. sıçmak.o. bir şeyi belirli bir süre içinde alma/reddetme hakkı olmak. kürtaj olmak. müşfik olmak. b ıkmak: I´ve had it.o. have a whale of a time have a whale of a time have a whip-round have a word with s. elinde kozu olmak. dili yumu şak kalpli olmak. boğazı ağrımak/yanmak. dili çabuk öfkelenen biri olmak: He´s got a temper. I am going to divorce my husband. a rough time right now. -i arzu etmek. çabuk unutmak. dili biriyle kolaylıkla arkadaş olabilmek/iletişim kurabilmek. boynu tutulmak. dili çok e ğlenmek. have a screw loose have a screw loose have a share in have a shit have a short memory have a soft heart have a soft spot for have a soft spot for have a sore throat have a sore throat have a stiff neck have a stomachache have a strong stomach have a sweet tooth have a temper have a thing about have a tickle in one´s throat have a voice in have a way with s. olmak. have a way with s. aklından zoru olmak. bo ğazı yanmak. anjin olmak. k.. k. dili (bir şey yapmayı) arzu etmek. başkasına göre avantajlı bir durumda olmak. İng. artık yetmek: He´s been cheating me .Bir Rusla iyi kötü anla şabilecek kadar Rusça trafik kazas ı Russian. 2. k. aklı başında olmak. zor/sıkıntılı bir dönemden geçmek.

-i kabul etmemek. 2./Nas ıl isterseniz öyle olsun. dili. -i gereksememek. 1. k. -e başvurmak. 1. -e göz koymak. dili k ırk tarakta bezi olmak.o. (right/the right way) akl ı başında biri olmak.o. -e hiç niyeti olmamak: He´d had no thought of becoming a teacher. tetikte olmamak. ile hiçbir ilgisi olmamak: This has nothing to do with you. under one´s thumb -eceği gelmek. Have it your way! have kittens have many irons in the fire have no business doing s.t. get . bak. Sevda. işleri tıkırında olmak. -den nefret etmek/tiksinmek. Bir yandan onu vuraca ğım geliyor. 2. to thank for have s.have half a mind to have half a mind to have hard feelings about have in mind have it coming have it in for have it in for have it in one have it made have it out Have it your own way. işi başından aşkın olmak. Bunun seninle hiçbir ilgisiyaptığını gösterecek hiçbir şey olmamak. fazla me şgul olmak. dili birini parma ğında oynatmak: Sevda has Kâzım on a string. bir ayağı çukurda olmak. gözü -in üzerinde olmak. -i hak etmek. k. 2. dili -den hiç ho Ö ğretmen olmak hiç aklından geçmemişti. k. k. doğru dürüst düşünebilmek. dili (birinin) önünde zor bir i ş olmak. yeteneği olmak. k. Siz bilirsiniz. (birinin) bir şey yapmaya hakkı olmamak: You have no business interfering in bir şey için)Benim i şlerime burnunuolmamak. elleri bo ş olmak. -esi gelmek. boş olmak. ile hiçbir ilişkisi olmamak. hiç hakkın yok. bir taraftan -ece ği/-esi gelmek: I´ve half a mind to shoot him. dili çaresiz kalmak.şlanmamak. 1. hiç aklından geçmemek. dili -e gücenmiş olmak. k. -i hiç sevmemek. (bir şeyin) suçlusu olmak: If he didn´t succeed. aklında olmak. hatırında tutmak. he´s only got himself to thank for it! Ba şarılı olamadıysa suçlu olan sadece kendisi! 1. -den hoşlanmamak. çok meşgul olmak. k. ısmarlamak. başka bir işi olmak.o. dili -den b ıkmak. have no stomach for have no thought of have no time for have no use for have no use for have none of have nothing to do with have nothing to do with have nothing to show for it have o.o. 1. 2. tetikte olmak. (birinin) (biri/bir şey) için vakti olmamak. giyinmek. kafas ı yerinde olmak. meşgul olmamak. dokuz do ğurmak. Kâzım´ı parmağında borçlu olmak: We´ve her to thank for this. under one´s thumb. dili -e kin beslemek. 2. elinde ne yok. k. -e başvurmak.. on a string have s. (birine) kin beslemek. 2. k. -e izin vermemek. tercih hakk ına sahip olmak. argo işi iş olmak. ona borçluyuz. -e ihtiyac ı olmamak. dili kafadan kontak olmak.s. şaka etmek. bak. dili (belirli my affairs. (birinin) -e 1. to thank for have on have one foot in the grave have one´s back to the wall have one´s eyes on have one´s fill of have one´s guard down have one´s guard up have one´s hands free have one´s hands full have one´s hands full have one´s head screwed on have one´s wits about one have one´s wits about one have one´s work cut out for one have other fish to fry have preference have recourse to have resort to have rocks in one´s head have s. harcayacak vakti olmamak. (birinde) hiç istek/arzu sokmaya . k. k. Nasıl istersen öyle yap! argo içini kurt kemirmek.. -den illallah demek. bir davayı kavga ederek/tartışarak sonuçlandırmak. s. Bunun için (bir şey için) (birine) oynatıyor.

2. i. Onunla ortak hiçbir şeyim yok.t. biri/bir şey aklında olmak. dili efkârlı olmak. on s. as Plato has it Eflatun´un deyi şiyle. dili (belirli bir şeyi) yapacak kadar küstah olmak. 2.t. . at one´s fingertips have s. at ışmak. sevişmek. tahribat. gözleri mor halkalarla çevrili olmak. 2. kestirmek. daha elverişli durumda olmak.t.o. dili birini çok güldürmek. I have to go. -de söz sahibi olmak.have s.t. dili çok e ğlenmek.t. k. have s. üstün olmak. biriyle bir şeyi paylaşmak: I have nothing in common with him. dili ishal olmak. birine isteri krizi geçirtmek. 1. 1. 2. aklı birine/bir şeye takılmak./s. 2. have not. ile Gitsem iyi olur. in (bir konuda) nihai good -de (belirli bir şey olma) potansiyeli olmak: He has the makings of a lawyer. in hysterics have/suffer a miscarriage have/take a bath have/take a crap have/take a spill have/take a zizz haven haven`t haves havoc birini/bir şeyi düşünmek.t. çok sevinçli olmak. ihtiyat olarak saklamak. k. bir şey yapmaya yüzü olmak/cüret etmek. çocuk düşürmek. sonunda 1. k ıs. had better -se iyi olur: I had better -meli.o. İshal olmuş. k. 2. argo s ıçmak. çoğ. -malı: go. 2. (bir tartışmanın/ağız kavgasının sonunda) son söz birinin olmak: He always has the last word.t. (bir şeyden) dolayı vicdanı rahatsız olmak/sızlamak. dili bir şeyi kafasına takmak. (about) (daha önce verilen bir karar hakk ında) tereddüt etmeye başlamak. ishal olmak.o. (birinin) halini anlamak. (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. i. have the floor have the gall to have the inside track have the last laugh have the last word have the makings of have the run of have the runs have the shits have the squirts have the time of one´s life have the time of one´s life have the trots have title to have to have to do with have what it takes have words have/feel qualms about have/hold/keep in reserve have/put s. atın sırtından düşmek. kısa bir uyku çekmek. (bir yerde) (birinin) mülkiyet hakk ı olmak. bir şeyi çok iyi bilmek. inandığı şeyi yapma/söyleme cesaretini göstermek. yıkanmak. dibi tutmamak. in common with s.o. bir şey elinin altında bulunmak. liman. k.t. ba şarmak./s.. 1. s ığınak. eğlenceli vakit geçirmek. yapmak. galip gelmek. dili gereken niteliklere sahip olmak: She´s got what it takes to be numberetmek. içi gitmek. k. seks yapmak. on one´s mind have s. dili ortalığı toz pembe görmek. dili içi sürmek. Gitmeliyim. 1. S ınıfının birincisi olmak için gerekli niteliklere kavga one in her class. 1. (bir yere) rahatça girip ç ıkabilmek. dili ishal olmak. k. zarar ziyan. 1.o. dili şekerleme yapmak. çok güzel bir vakit geçirmek. i. (istem dışı) düşük banyo yapmak. birini gülmekten öldürmek. have s. (bir yeri) serbestçe kullanabilmek. on the brain have scruples about doing s. k. k. Onda iyi bir avukat olma potansiyeli var. k. in mind have s. k. biri/bir şey kafasını meşgul etmek. Son söz hep onun. yarış alanının en iç kısmına yakın olmak. mecliste söz söyleme hakk ı olmak. k. have second thoughts have sex have shadows around one´s eyes have some say in have stars in one´s eyes have sympathy for have the best of it have the blues have the courage of one´s convictions have the face to do s. ishal olmak. (bir mülkün) tapusunun sahibi olmak. ilgisi olmak. hasar. elinde suçlayıcı delil bulunmak. içi sürmek/gitmek: He´s got the runs. vicdani nedenle bir şeyi yapmaktan çekinmek.

dili Viskiyi buzlu içer. i. i. i. He no longer comes here. s. Yaşı yetmişi geçti.. He walks home to save carfare. -e cesaret etmek. şans. 2. 2. He is past hope. He little knows .haw hawk hawk hawker hawthorn hay hay fever hay rack hayloft hayrick haystack haywire hazard hazard a guess hazardous haze hazel hazelnut hazy he He can´t see the woods for the trees. zam. He has a bad name. Belasını arıyor./Beni süzdü. 3. He gives you good value for your money. atmaca. kuru ot yığını. say./Aklı başında biri. have known better He should than to do it. fındık ağacı. He doesn´t give a damn. çaylak.. şansa bırakmak. alıç. otluk. erkek: he-goat teke./Yetmiş yaşına bastı.. f. 1. He looked me through and through. i. Beni iyice inceledi. Yol paras ından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider. (kurutmak için) ot biçmek. tınaz. tınaz. i. .. Adı kötüye çıkmış. rizikolu. otluk. kafadan atmak. kestane rengi. f. He is welcome to come and go at his pleasure. ince duman. He takes his whisky on the rocks. He has turned seventy. otu biçip kurutmak. İstediği zaman gelip gidebilir. samanlık. He is not himself.. tehlikeli. belirsiz. i.. He is riding for a fall. saman. Ödediğin para karşılığında sana iyi mal verir. anlaşılmaz. i./İplemez. 1. 1. 1. tehlike. i. bulanık. Ümitsiz durumda. Bilmiyor ki . k. eril o. işportacı. Ayrıntılara takılıp kaldığı için durumu bir bütün olarak göremiyor. puslu. dumanlı. 1. etmek. He did what little he could./Umurunda değil. Kayk ılarak sandalyesini arkaya doğru yatırdı. a thousand dollars. He didn´t let any grass grow under his feet. riziko. He suffered a violent death. 2. i. kuru ot. kuru ot yığını. He had better not. He just missed being run over. Diyelim ki bin dolar ı vardı. 2. saman nezlesi. tehlikeye atmak. Boş bulunup ağzından kaçırdı. Artık buraya gelmiyor. fındık. alıç. Toplantıyı canlandıran o idi. Kendinde de ğil. şahin. Hiç vakit kaybetmedi./Kötü şöhreti var. Onun kafas ı çalışıyor. He was the life of the party. 2. hafif sis. Ona vız gelir. ela (göz). sisli. Seksen ya şında. tahmin s. otluk.. He has a good head on his shoulders. f. pus. He had. Yapmazsa daha iyi eder. He numbers eighty years. işportacılık yapmak. s. Ölümü korkunçtu. O işi yapmayacak kadar aklı olmalıydı. kuru ot konulan parmakl ıklı raf/tekne. i. i. s. i. Ezilmekten zor kurtuldu. He tilted back in his chair. Elinden geleni yapt ı. He said it in an unguarded moment. Bana bir bira ısmarladı. doğan. He treated me to a beer. otluk. s.

şef garson. head. bildiğini okuyan. i. He´s puffed up with pride.. He will have it that . başlık. Herkes onu hor görüyor. şlığı. 2. i. telefon/radyo kulaklığı. i. k. merkez büro. manşet. He´s a man of few words. i. Az konu şan biri o. He´s an object of scorn.He will amount to something. kumanda merkezi. birinin ilerlemesini engellemek. şef. dert.. bir şeyin ilerlemesini engellemek. he will. 1. he had. coğr. he is. dili Ne hali varsa görsün! k ıs. he has. 1. birinin yolunu kesmek. apar topar. bir şeyi engellemek. baş ağrısı. Kibrinden geçilmiyor. koltuk ba Yazı mı. this outfit? Buran ın başkanı kim? 2. s. karargâh. başlık. k ıs.. bir şeyin yolunu kesmek. 3. z. f. tura mı? s. i. He will come to no good. bak. off head s. sakınmadan. I had rather go. pervas ızca. baş. 2. i. (yazıda) başlık. Gitmeyi tercih ederdim. saç band ı.. i. 4. i. Prensip sahibi bir adam. karyolan ın başucundaki tahta. bant. He´s a man of principle.. I had him there. 2. baş belası. sırılsıklam âşık. i. He´s always thinking about sex. baştan (çarpma). sayfa ba şlığı. kafa kafaya. baş şeyin) taraf. başbaşkanlığını yapmak/başkanı s. dik başlı. inatç ı. he would. i. “Yok” sözünden anlamaz. başı önde. oto. kelle. balıklama. başkan: the head of the math department matematik bölümü başa ait. balıklama (dalma). baş. 1. (biryer.. Ondan ba şkası yok mu bu dünyada? i. z. spor avantaj. başkan. O noktada onu mat ettim. ön taraf. He will not take nay. -i iddia ediyor. 2. başta olan. Aklı fikri sekste. 1. off head start head up head wind headache headband headboard headdress header headfirst headgear heading headland headlight headline headlong headmaster headmistress head-on headphone headquarters headrest Heads or tails? headstrong headwaiter Başarılı bir adam olacak.t. . He/She can stew in his/her own juice! he`d he`ll he`s He´s a good speller. özel okul müdürü. 2. far. k. kafa. 2. 3. merkezde çalışanlar. 1.o. ba şkanı. i. başlık. He´s/She´s not the only fish in the sea! head head head honcho head over heels head over heels head over heels in love head s. i. 2. 1. burun. 2. 1. z. i. Onun sonu iyi olmaz. Onun imlas ı iyi. özel okul müdiresi. i. birini kösteklemek. k ıs. dili ba şkanlık etmek. 1. -in birincisi olmak: tepetaklak perende atma. pruva rüzgâr ı. i. baş. burun buruna (çarpışma). i. 1. baş: Go to the olmak: Who heads argo şef.

Hear! Hear! İng. kalp nakli. 1. (heard) 1. i. şömine. içten. ısı. sağlık belgesi. hear. k. i. bak. 8. 2. 1. i. kalp krizi. 3. s. işitim. f. kalp atışı. 5. yığın. eleme koşusu/yarışı. mektup almak. candan. yürekten. yürek. 1. kalpsiz. kalp hastalığı. sağlık sigortası. 3. i. sağlığa yararlı. ırmağı besleyen kaynaklar. katkısız. duruşma. kulak vermek. 1. 2.´nde) göbek. dili çok miktar. ısıtmak. merkez. i. s. cesaret. sağlıklı. işitme cihazı. mide ekşimesinden dolayı yemek borusunda veya midede duyulan yanma hissi. 1. 2. kuvvetli. kalp. gönül. f.headwaters headway heady heal healer health health certificate health food health insurance health insurance health officer healthful healthy heap hear hear a shot hear of/about hear out heard hearing hearing aid hearsay hearsay evidence hearse heart heart attack heart disease heart failure heart transplant heartache heartbeat heartbreak heartbreaking heartburn hearten heartfelt hearth heartless heart-rending heartstrings heart-to-heart hearty heat heat heat conduction heat rash heat rash i. f. i. büyük ac ı/keder. s. samimi. sağlıklı. yürekten. 4. ifadesini almak. s. yürekler acısı. doğal besin. çarp ıcı (esans/içki). aç ık. s. s ıcaklık. -i duymak. 2. f. 1. içten. yol alma. ac ımasız. 2. i. 2. -den haberi olmak. çoğ.. kösnü. enerji. aile ocağı. huk. 2. sa ğlam. kalp ağrısı. cesaretlendirmek. candan. i. 4. acı. sağlık memuru. iyileşmek. haber almak. 1. sorguya çekmek. spor eleme. iyileştirmek.. hiddet. i. kulaklık. . i. keder.b. can damar ı. yürek vuruşu. i. kızışma. dinlemek. orta. 5. kalp yetmezliği. başkalarından işitilerek öne sürülen delil. kuvvet. 1.. 2. kuvvetli. çok acıklı. sonuna kadar dinlemek. f. üfürükçü. f. büyük acı veren kimse/şey. öz. kafa tutan. kümelemek. sert. dili kalabalık. merhametsiz. (marul. celse. 3. yığmak. k.işitmek. huk. çoğ. küme. 1. yürek parçalayıcı. ilerleme. sağlık. ısınmak. kasap. 4. ısı iletimi. i.. sağlığa yararlı. s. sağlığa yararlı. isilik. sağlam. silah sesi işitmek. öfke. yüreklendirmek. isilik. duymak. 3. 2. insanları iyileştirdiğini öne süren kişi. ocak. i. (hediye/hakaret) ya ğdırmak. i. 7. can. sağlıklı. s. inatçı. yurt. s. 6. tav. 2. 1. tıb. 1. söylenti. sağlık sigortası. oturum. 2. dedikodu. işitme. enginar v. büyük ac ı veren. s. 2. cenaze arabas ı. üzüntü. i. yürek.

2. f. 2. sakar. f. 1. ocak. ağır su. funda. kederli. 6. i. ağır metaller. ağırsıklet.heat stroke heat wave heat wave heated heater heath heathen heather heating heating coil heave heave heave a sigh Heave ho! heave to heaven heavenly heavenly body heavily heaviness heavy heavy guns heavy industry heavy industry heavy metals heavy water heavy-duty heavy-handed heavy-hearted heavyweight Hebrew heck heckle hectare hectic hedge hedgehog hedgerow heed heedless heehaw heel heel hefty heifer height heighten sıcak çarpması. 2. 3. 2. kuşatmak. 1. s. süpürgeotu. art ırmak. ağır sanayi. içini çekmek. yükselti. önemseme. f. kuvvetli (yağmur/rüzgâr/fırtına). anırma. 1. f. etrafına çalı dikmek. soba. çalı ile i. 2. 1. s. boy.. Yisa!/Vira salpa! 1. s. 3. 2. ısıtma. kabartmak. elek. f. süpürgeotuna benzer bir çal ı. hararetli (tartışma). şiddetle. Tanrısal. i. (--d/hove) 1. 2. 2. dinlemek. i. 3. kirpi. 1. kâfirler. önemsemek. kızışık. çok güzel. çoğaltmak. cennet. 5. oldukça a ğır. dikkat. İbranice. do ğurmamış genç inek. rezistans. i. 4. s. kâfirlere özgü. 2. s. i. 2. kaçamak cevap i. beceriksiz. artmak. den. ekilmiş çalılardan/ağaçlardan oluşan çit. 2. 4. ağır sanayi. üzgün. çalı çit. dikkatsiz. i. dayanıklı. 2. s. kalın (kar tabakas ı). sık ağaçlardan/çalılardan oluşan çit. çoğalmak. 3. 4. fundalık. kim. hektar. 2. ah çekmek. 4. sıcak dalgası. i. i. 1. i. doruk. kaldırmak. yükseklik. i. (deniz) kabarmak. 1. heyecanlı. gökcismi. büyük bir güçle atmak/f ırlatmak. s. en yüksek nokta.. i. s. yükseltmek. (konuşmacının) sözünü kesmek. s. telaşlı. cennet gibi. fırlatma. s. (borsada) çok miktarda (alım ağır silahlar. eşek anırması. İbrani. çok miktarda (oy kullanımı). i. şiddet. 1. sarmak. 3. sıcak dalgası. dikkat etmek. bol. 1. gö ğe ilişkin. z. i. süpürge çalısı. ilahi. k. topuk. (çoğ. 1. faça edip durmak. ökçe. i. ağır. ökçe takmak. göksel. i. düve. yükseltmek. ağırlık. rüzgârı başa alıp gemiyi durdurmak. gökle ilgili. soru yağmuruna tutmak. 1. kâfir. hea. yukarı kaldırmak. . kuvvetli. 2. kald ırma. 2. argo alçak herif. öfkeli. çekmek. s. sıkıştırmak. 2. f.then/--s) 1. 3. pervas ız. çevirmek.. yeğinlik. çevirmek. s. şiddetli. fırın. 1. iriyarı. küffar. 3. kâfir. yükselmek. ünlem. ağır bir şekilde. eli ağır. k ızışmış. ısıtıcı. ısıtıcı. i. 1. kefere. i. ağır iş için elverişli. 5. s. argo Kahrolas ı. dili 1. 2.

i. savunmas ız. 1. tela şla. bot. henceforth. faydası olmak. f. kalıtçı. (kendi kendine servis yaparak) (yiyeceklerden) almak: He helped himself to a piece of the cake. i. i. dümen. gelişigüzel. iğrenç.. i. hold.. s. bundan z. kenevir. i. karmakarışık. Help! helper helpful helping helpless helplessness helter-skelter hem hem in/about hemisphere hemline hemlock hemoglobin hemophilia hemophiliac hemorrhage hemorrhoid hemp hemstitch hen hence henceforth henceforward hencoop henpeck henpecked hepatitis s. çirkin. yardımcı. çevirmek. helyum. hemofil. (belirli bir zaman) sonra. i. 2. başının etini yemek. tolga.. miğfer. bot. çoğ. bu nedenle. f. elbise kenar ı. emoroit. hemoglobin. çırak. Sana nas ıl yardım edeyim bilemiyorum. ağıotu. s. antika. 2. kötü. z. i. 3. 2. --ming) kıvırıp kenarını bastırmak. tıb. s. tıb.. s. çöpleme. i. terz. alelacele. . dümenci. dişi kuş. tıb. yararlı. kuşatmak.. z. Alo. bambulotu. fayda etmek. i. i.. 1. 2. elbise veya paltonun etek kenar ı. i. bundan sonra. apar topar. berbat. mirasç ı. tiksindirici. dır dır etmek. ünlem Kahrolsun! i. den. 2. i. i. ahçı. yard ım etme. faydalı.s. tıb. savunmas ızlık. porsiyon. kötü. ünlem İmdat! i. s. baldıran. hemofili. helikopter. k ılıbık. korkunç.o. buradan. bak. dümen yekesi. s ıçandişi. vâris. yard ım etmek. kanama.. 1. olmuyorsun. i. i. 1. 2. böyle. z. etek boyu. i. i. yarıküre. (--med. baskı. kullanışlı. helms. kendir. kask. f. içine almak.. 1. bundan dolayı. bak. out Help wanted. âcizlik. i.heinous heir heiress heirloom held helicopter heliotrope helium hell hellebore hellish hello helm helmet helmsman help help o. kuşaktan kuşağa geçen değerli şey. i. i. ünlem 1. s. i. 1. karaciğer iltihabı. cehennem. yardımda bulunmak. 2. basur. kümes. vır vır etmek. f. hepatit. tavuk. etek. to help out help s. ajur. i. i. yardımcı: You´re not being helpful. Kekten bir dilim ald ı. 2.. i. 1. yardımsever. katkıda bulunmak: I don´t see how I can help you. aciz. i.. Yard ımcı katkıda bulunma. birine yard ım etmek: Can you help her out with her French? Fransızcasına yardım edebilir misin? Eleman aran ıyor. muavin.men (helmz´mîn) i. Merhaba. kadın mirasçı. âciz.. dolayısıyla.

kalıtım. 1. muazzam. İşte başlıyorum. tereddütle. topluluktan kaçan. dişil onunki. ona. san. bunun üzerine. hertz/--es) fiz. irsiyet. eroin. ringa. s. i.. Ona bakt ı. otçul hayvan. Vicdanı kendisini rahatsız etti. bizzat. otlara ait.damnkendisi. orada burada. 3. yabanc ı ot öldürücü. f. baş karakter. miras. z.. karars ız. zam. i. kalıtımsal. i. z. s. bak.her Her conscience pricked her. kabul olunmu ş doktrinlereşı gelen düşünce. . duruksun. It pleased her. kavlıç. z. edeb. protokol görevlisi. i. ot. i. (çoğ. çoğ. kalıt. münzevi. z. burada. f. f. 2. z. kahramanca. gütmek. sürü halinde gitmek. kahraman. bunda. yiğit. 1. s. kabul olunmu ş doktrinlere karşı olan. miras yoluyla geçen. tereddütlü. kahraman. soyaçekim. 1. i. kahramanlık. i. 2. ından çok büyük (heykel/resim). duraksayarak. te şrifatçı. 1. Başlıyoruz!/Haydi bakalım! 1. Herkül. buraya. kahramanlarla ilgili. çoban.. 2. haber vermek. 1. sürü. 2. bunun içinde. i. şimdiye kadar. gerçek boyutlarheroic. yaln ız başına yaşayan kimse. onun: He loves her. buras ı. al. yemeklere tat vermek için kullan ılan bitki. hereabouts hereafter hereby hereditary heredity herein heresy heretic heretical heretofore hereupon herewith heritage hermit hernia hero heroic heroical heroin heroine heroism heron herring hers herself hertz hesitant hesitantly hesitate zam. fıtık. 2. z. i. bundan önce. çavşırotu. herald herb herbal herbicide herbivore herbivorous Hercules Hercules´ allheal herd herd instinct herdsman here here and there Here goes! Here goes! Here you are. (çoğ. 2. güz. 3. Ha. 1. --es) 1. i. otçul. avam. zool. Onu seviyor. bununla. çekinmek. edeb. onun: Take hers. dince kabul olunmu ş inançlara aykırı düşünce. kadın kahraman. müjdeci. sürü içgüdüsü. bitkisel. ondan. s. i. s. Onunkini al. Buyur. ayaktak ımı. herds. 2. i. duraksamak. That´s hers. dişil onu. kendi. buralarda. i. z. z. my roses. 2. bundan sonra. Ondan nefret ettiler. irsi. i. şifalı bitki. otlardan yap ılan. tereddüt etmek. İşte! z. O onun. i. hayvan sürüsü.men (hırdz´mîn) i. hertz. 1. i. That dişil goat of hers is eating zam. dalalet.. herbisit. 2. Onun o kör olas ı keçisi i. geldin mi? 3. haberci. They hated her. ikircikli. He looked at her. s. balıkçıl. i. ilan etmek. bu vesile ile. hâkim olan felsefi/siyasi doktrinlere kar karşı olan kimse. 1. s. kahraman. 2. kal ıtsal. çavşır. cesur. şurada burada. ikircimli.. i. ilişikte. ileride.

2. (--ed.. ikircik. yüksek atlama. i. bak. 2. Haydi! 3. heteroseksüel. 1. hewn) 1. tiz. sesi çok doğal bir şekilde veren (radyo/pikap/hoparlör). her yerde. i. k ış uykusuna yatmak. Hey! i. A! i. karşı cinse ilgi duyan. bak. f. high fidelity. k. i. (ağacı) kesip devirmek. i. yüksek. lüks (ya şantı). sesi çok do ğal bir şekilde verme. bilg. bak.. karya. Merhaba! 2. 1. bot. ünlem 1. gizlemek. saklanmak. i. hıçkırmak. yatak. i. deri. saklanacak yer. 2. geom. hödük. f. dar görü şlü. altıgen. (polisten) saklanmak. ünlem 1. i. --es/hi.hesitation heterogeneous heterophyte heterosexual hew hew down hew out hewn hexagon hey heyday HH hi hiatus hibernate hibernation hibiscus hiccough hiccup hick hickory hid hidden hide hide hide away hide out hide-and-seek hideaway hidebound hideous hide-out hiding-place hierarchical hierarchy hieroglyph hi-fi high high and low high density high fidelity high frequency high gear high jinks high jump high jump high latitudes i. altın çağ. yontmak. dili ta şralı. zula. gizlenecek yer. 8. saklamak. in hiding sakl ı. tamasalak. ikircim. hid.. (polisten) saklanacak yer. 1. f. gizli.. bak. 5.. kendini be ğenmiş. f. (hid. hideaway. kibirli. heterojen. iğrenç. k ıs. bak. s. hayvan derisi. ara. 2. i. hanzo. herkes. 2. İng. s. post. i. f.. coğr. s. i. kokmuş (et). 3.tus) aralık. balta ile kesmek. . f. hiyeroglif.. 6. s.a. s. kapal ı. yüksek yo ğunluk. yüksek atlama. 2. çok çirkin. k ış uykusu. müz. cümbüş. yüksek frekans. yüce.. i. kesmek. His/Her Highness. yontarak şekil vermek. en h ızlı vites. en parlak dönem. i. s. gizlenmek. 3. zengin fakir. kıro. f. yarmak.. şamata. i. eski kafalı. yüksek perdeden. açıklık. kutuplara yak ın yerler. (çoğ. i. s. 1. korkunç. 7. fasıla. hide 2. i. oto.. 4. saklanmak. 1.den) saklamak. i. duraksama.. f. hiyerarşik. His Holiness. tereddüt. 1. boş yer. çingülü. hiccup. s. Hey!/Baksana! 2. zahmetle meydana getirmek. hıçkırık. bak. hew. 2. saklambaç. hide 2. hiyerarşi. kutuplara yakın.

2. en üstün başarı düzeyi. uzun yürüyü ş yapan kimse. 1. lise.men (hay´weymîn) i. yüksekö ğrenim. (eteğini) toplamak. sinirli. i. zorla yapılan (satış). pek f. kahkaha. s. 1. yüce gönüllü. 1. anayol. uzun ve çetin yürüyüş. aç ık deniz. 2. i. -in iyi. 2.. uzun yürüyü ş yapmak. -i vurgulamak. büyük h ızla giden. anayol. çok. doruk. bayır. s. artırmak. denizin kabarması. s. met hali. k. en önemli bölüm. i. s. s. azami kabarma. s. eşkıya.b. 1. güz. i. high. i. 1.way. lise. tren v. gürültülü ve ne şeli.. k ılıç kabzası. -ebir şekilde. .b. çok olumlu dikkati çekmek. i. dağlık yer. 1. enginler. 1. 3. bilg. 2. suyun azami kabarma noktas ı. yücelik. s. kabza. uçak korsan ı. s.. i. dili kaliteli. yüksek (bina/apartman). san. (kamyon. 2. s.´ni durdurarak soyan) soyguncu. 1. yüksek mertebeler. 2. en önemli/heyecanlı nokta. son derece. daha yüksek.. zorlayıcı. i. i. k. met zaman ı..çok. 2. yokuş. foto. çok tiz. i. tepelik. 1. met. birinci s ınıf. met hareketi. i. dili ileri teknolojinin ürünleriyle donat ılmış/yapılmış. 2. (kamyon. yüksek kabartma. dili ileri teknoloji. s. 1. ilgi çekici olay. kabarma. i. tren v. (yüksek) mama iskemlesi. doruk. yüksek oktanlı benzin. artış. 2. s. i. f. 2. s. 1. çoğ. 1. entelektüel. haydut. ekstra. 3. hızlı tren. neşe. i. (resimde) ışıklı bölüm. (fiyatı) yükseltmek. (uçak/gemi) kaç ırmak. parlak nokta. f. yükselme. i. yüksek fiyat. tepe. s. yamaç. i. çokalt ını çizmek. 2. k. 2. i.´ni) soymak. i. üstün nitelikli. kaliteli.high living high octane gasoline high places high point high price high relief high school high school high seas high tech high tide high tide highbrow highchair high-class high-density higher higher education high-grade highlands highlight highly high-minded highness high-pitched high-pressure high-rise highroad high-speed high-speed train high-strung high-tech high-water high-water mark highway highwayman hijack hijacker hike hiker hilarious hilarity hill hillside hilltop hilly hilt lüks hayat.. sinirleri gergin. çoğ. yüksek bas ınç. s. z. ta şkın. yüksek yo ğunluklu.

i. en gerideki. i. tarihçi. kalça. Hindu. dişi geyik. i. Onunkini istemiyorum. art. kiralamak. dini Hinduizm olan. 2. kira ile tutmak. suaygırı. anat. --es (hîpıpat´ımısız)/hip. history. geride olan. k. f.).. s. çoğ. arka ayaklar. His hair stood on end.most) arkadaki. histoloji. dini Hinduizm olan kimse. dili Baya ğı kızdı.pot. i. s. dönüm noktas ı. 2. tüylü.. i. Öfkeden mosmor kesildi. bizzat. His heart is in the right place. 1. s. 2. 2. 1. ıslık. ücretle çalışmak. tarihi. en sondaki.him himself hind hind hind legs hind quarter hinder hindermost Hindi hindmost hindrance Hindu hinge hint hint at hinterland hip hipbone hippie hippo hippopotamus hire hire o. 1. 2. -i üstü kapal ı söylemek.s. That dog´s Cenaplar ı (Ekümenik Patrik outside. on/upon e ima. ıslık çalarak yuhalamak. 1.o. i. off the stage hist histoid histology historian historic historic moment İyi niyetlidir. i. s. reze. i. i. zam. tarihsel. s. (--er. dili suayg ırı. en arkadaki. Hinduizme özgü. eril kendisi. zam. f. s. i. birini ıslıklayarak sahneden kovmak. dili Ne varsa dilindedir. --most/--er.. onun kuvvetli taraf ı. His head is spinning. ona. Take his için kullanılır.. His eyes rested on it. f. 2. menteşe takmak. -e söz. ima -i hissettirmek. karşı tarafta aynı yeri işgal eden kimse. His face became purple. önemli. Onunkini d ışarıya çıkar. dayanak noktası. üstü kapalıdayanmak. s. tarihi an. hippi. bağlı olmak. k. Hindu. 1. çıtlatmak. historian. dokusal. saçlı sakallı. f. His face was wreathed in smiles. O köpek onun. zam.. His Holiness his opposite number his strong point His/Your Highness hiss hiss s. engelleme. 2. Tüyleri ürperdi. out hire out hirsute his His All Holiness His bark is worse than his bite. kendi. f. 1. tıslama. Ekselanslar ı. 1. mente şe. s. k ıllı. kalça kemiği. k ıs. dokubilim. historical. kira. but (et). i. iç bölge. Gözleri ona dikildi. Yüzünde büyük bir tebessüm vard ı. i. Papa Cenaplar ı. i. His blood is up. hindmost.. ücret. i. i. Başı dönüyor. engel. tıslamak. -i kiraya vermek. s. hinterlant. ücretle tutmak. -i dokundurmak. engellemek. -i ima etmek.a. ıslıklamak.mi (hîpıpat´ımay) i.. onun: I don´t want his. Hintçe. . eril onunki. 1. eril onu. bak. etmek. Patrik his.po. k. 2.

yataktan kalkmak. başarı. darbe. f. 1. i. bağ. s. bulmak. çekelemek. ancak en önemli noktalara de ğinmek. otostop yapmak. k ır. volta. beriki. dili küplere binmek. etmek. 1. 2. k ırağı. tarih. 4. stok etmek. şuraya buraya. büyük bir başarı kazanmak. 1. tarihi. isabet. boğuk sesli. dili 1. dili en yüksek h ıza/dereceye ulaşmak. istiflemek. boğuk seslilik. aksama. ip ile ba ğlamak. ak. 1. k. isabet etmek. i. tepesi atmak. bağlamak. i. isabet ettirmek. topallamak. dili yola koyulmak. i. 2. s. bak. His/Her Majesty´s Service. 2. oraya buraya. tarihi roman. 3. etmek.. dili kiralık katil. f. tarihe göre. 2. f. istifçilik. haksızlık anlaşmak. tahmini do ğru olmak. z. i. k. 2. kalleşlik etmek. His/Her Majesty´s Ship. uyuşmak. şimdiye kadar. turnayı gözünden vurmak.şağı usulsüz olarak vurmak. z. boks kemerden a 2. yerinde mec.. 1. f. rasgele bulmak. boğuk. 1. boğuk sesle. argo tepesi atmak. biriktirip saklayan kimse. 2. 3. takmak. vurmak. biriktirmek. beri yandaki. z. z. k. otostopçu. horehound. ar ı kovanı. k. kovan. kurdeşen. engel. i. 2. argo yatmak. yukarı çekmek.historical historical novel historically history hit hit below the belt hit below the belt hit it off hit man hit one´s stride hit pay dirt hit the books hit the bottle hit the ceiling hit the deck hit the high spots hit the jackpot hit the jackpot hit the mark hit the nail on the head hit the roof hit the sack hit the sack/sack out hit the spot hit the trail hit upon hit-and-run hitch hitch on to hitch up hitchhike hitchhiker hither hither and thither/yon hitherto hive hives HMS hoard hoarder hoarding hoarfrost hoarhound hoarse hoarsely hoarseness hoary s. vurma. k. 3. argo şişeyi devirmek. şimdiye dek. s. (hit. adi -e bağlamak. bir ileri bir geri. umulmad k. istifçi. tıb. to (atı) -e koşmak. dili (bir şeyi arayan biri) aradığını bulmak/kendisini çok umutlandıran bir şeydili ineklemek. taşı gediğine koymak. ık bir anda başarı kazanmak. ürtiker. k. i. buraya. 1. çarpmak. tam isabet kaydetmek. biriktirilmiş şey. dili turnayı gözünden vurmak. tam bilmek. dili yatmak. dili (yiyecek/içecek) çok makbule geçmek. 2. s. iliştirmek. söz. ancak en önemli şeyleri görmek. vuruş. hedefi vurmak. 2. 2. k. i. argo 1. 1. (birine) kahpelik 1. 1. ba ğlantı parçası. ağarmış. k. 4. . tarihle ilgili. i. çarpıp kaçan (şoför). boğukluk. --ting) 1. istif. 3. i. k. k ıs. 2. i. i. tarihsel. 2. iki/bir seksen uzanmak.

yük asansörü. tutmak. yetmek. --es/--s) 1. ileri sürmek. beklemek. buka ğı vurmak. kimseyle görü ştürmemek. dü şkü. ilişki kurmamak. 3. 3. yüzüne vurmak. f. i. k. 3. dili tutmak. i. rehin. topal etmek. f.o. dilini tutmak. rehin olarak tutmak. 2.hoax hobble hobby hobgoblin hobo hock hockey hodgepodge hoe hog hog wild hoist hold hold hold a child back a year hold a crowd back hold a postmortem hold a thing over s. 2. öne sürmek. -in taraftar ı olmamak. k. rehine koymak. saymak. 2. uzakta tutmak. hold against hold aloof hold at bay hold by hold down hold forth hold good hold good hold in hold in contempt hold in esteem hold in leash hold in pledge hold incommunicado hold no brief for hold off hold on hold on to Hold on! hold one´s ground hold one´s own hold one´s own hold one´s peace hold one´s peace/tongue hold one´s tongue hold out hold out on one hold over hold s. hor görmek. süregelmek. geçerli olmak. yakla şmamak. gezici rençper. serseri. dert. 4. uzun uzad ıya konuşmak. (held) 1. özel zevk. aldatmak. dili (bir işi) yürütmek. devam etmek. 1. f. yularını elden bırakmamak. 2. yaklaştırmamak. 4. nutuk söylemek. dili Dur!/Bekle! durumunu korumak. i. 1. 1. 3. tutmak: Hold my hand. kösteklemek. ifrit. Elimi tut. buka ğı. 1. -in savunucusu olmamak. 1. birinin ilerlemesini durdurmak/engellemek. 1. f. (suçu) -e yüklemek. ertelemek. baskı altında tutmak. tutmak. (telefonda)-e tutunmak. 2. oyun etmek. 1. önermek. aylak. bir şey söylememek. türlü yemeği. zaptetmek. 2. inanmak. sayg ı göstermek. hakir görmek. f. karmakar ışık şey. . 1. 1. köstek. ayak diremek. yukar ı kaldırmak.. 2. geçerli olmak. çapalamak. büyük domuz. konu şmamak. (çoğ. i. (bayrak) çekmek. k. gulyabani. 2. i. kalabalığı zaptetmek. birini bir şey ile durmadan tehdit etmek. 2. much wateriç tarafı. ayak i. hokey. latife. direnmek. back i. çapa. 2. 4. almak: How 2. topallamak. 1. işletmek. eski durumunu korumak. 2. k. 1. arada mesafe b ırakmak. dili i. başkalarıyla görüşmesine izin vermemek. yakla ştırmamak. 2. (başarısız bir durumu) ameliyat masasına yatırmak. içinegemi ambar ı. dayanmak. f. susmak. aksama. 1. yersiz korku. birinden gizlemek. boş gezenin boş kalfası. zaptetmek. saplant ı. yukarı çekmek. oyun. hile. 3. i. -i tutmak. dayanmak. uzak durmak. 1. şaka. topallama. aksayarak yürümek. yerini korumak. ertelemek. hobi. geminin will this çocuğa (okulda) aynı sınıfı tekrarlatmak.o. dili dilini tutmak. argo ç ılgın. i. 2. i. b ırakmamak. glass hold? Bu bardak ne kadar su i. konu şmamak. k. 2.

out oymak. 2. k. bayram günü. i. 1. kulp. tatil. holding.. f. derin. yuva.b. kutsiyet. arzetmek.hold s. 1. engellemek. tatil günü. İçişleri Bakanı. dili -den kalma bir şey/kimse. ışmadan geçirilen süre. değişikliğe karşı olmak. bir arada tutmak. makul olmak. 2. para (birinin) elinde olmak. aile oca ğı. 1. tabanca k ılıfı. memleket. i. i. s. içişlerine ait. 1. üstünlüğünü korumak. yortu günü./s. İng. s. ev gibi. ev. boşluktan gelen (ses).´ne gösterilen) sayg ı. telefonu kapatmamak. i. i. 2. üs. s. dili ba ğırmak. çobanpüskülü. ev ile ilgili. ev ekonomisi. 2. delik. 3. tutmak. 5. f. cigarette holder sigara ağızlığı. dili berbat yer.t. 1. 3. . 3. mukaddes. yurt. bot. k. f. gülhatmi. kira ile tutulmu ş arazi. cana yakın. geçidi tutmak. 1. egemen olmak. i. imha. dinlenmek için çaltatile çıkmış kimse. 1. (şirketin) idare merkezi. in high regard hold still hold sway hold the field hold the line hold the pass hold the purse strings of hold together hold up hold water hold with Hold your horses! holder holding holding company holdover holdup hole hole up holiday holidaymaker holiness Holland holler hollow hollow victory holly hollyhock holocaust holster holy Holy Scripture Holy Week homage home home base home economics Home Office home office home port Home Secretary homebody homeland homeless homelike homely birini kuca ğında tutmak. gösterişsiz. kutsallık. delik açmak. tatil.o. İng. 2. basit. i. çukur. i. i. i. büyük yang ın. korumak. kasanın anahtarı (birinde) olmak. i. göstermek. hürmet. bot. anavatan. çukur. 3. sahte. soygun. bağırış. gecikme. yardımda bulunmak. evsiz barks ız. 4. 1. rahat. candle holder şamdan. çukur. çökük. haykırış.. 2. İng. kaldırmak. 1. bo şluk. kutsal. içinde bir şey saklanabilen nesne/kap: 2. birine/bir şeye saygı duymak. i. (ifade) tutarlı olmak. saklanmak. 2. s. oyuk. İçişleri Bakanlığı. 1. 3. sade. dili Dur!/Bekle! i. İng. 1. (birinin/bir kurulu şun sahip olduğu) i. 2. delmek. haykırmak. bir şeye yaramayan zafer. s. boş başarı. yolunu kesip soymak. Kitabı Mukaddes. evde oturmayı tercih eden kimse. 4. içi bo ş. ile aynı fikirde olmak. tutma. 2. hisseler/emlak/mülk/mallar. Paskalyadan önceki hafta. geciktirmek. merkez. k. (hükümdara v. yankı yapan.o. eve özgü. vatan. İng. içine bir şey konulan nesne/kap. evsiz. i. rahat. demirleme liman ı.. 3. anayurt. in one´s arms hold s. oyuk. k ıpırdamamak. İng. 1. dili geçerli olmak. from k. 2. i.. Hollanda. yalan. çirkin. ayr ılmamak. i. 4. k. i. i. 2. 2. s. 1. 3.

2.. 1. ev ve eklentileri. i. basit. f. çiftlik ve eklentileri.. 2. iftihar listesi. s. Honduras. dövüp kıvamına getirmek. dili sevgilim. memleket yolunda. dürüst. bak. nam. s. türdeş. Honesty. homojenle ştirici. bal. 1. s. i. 2. i. f. çoğ. balayına çıkmak. let alone honor. Dürüstlük en iyi yoldur. (okulda) esas dershane.. f.. namus. ücretsiz yap ılan.a (anırer´iyı)/--s (anırer´iyımz) i. han ımeli. s. Honduraslı. 1. 2. s ıla hasreti. yabankazı sesi. . namus. 1. 2.rar. bot. namuslu. gurbet çekme. i. fahri. 1. hilesizce. evde yap ılmış. dürüstlük. homogenize. 3. k. dilb. honorably. ödev. ücret. s. şerefli. honey petek balı.. i. 2. homojenize: homogenized milk homojenize süt. şeref. gurbet çeken. s. onur. homolog. s. hon. Honduras. k ıs. honorary. f. i. 1. 1. şöhret. 1. evde dokunmu ş. i. i. sahiden. 2. i. hilesiz. z. -i şereflendirmek. z. k.o. ün. s.homemade homemaker homeroom homesick homesickness homespun homestead homeward homeward bound homeward bound homework homicide homogeneity homogeneous homogenise homogenize homogenized homogenizer homologous homonym homosexual Hon hon Honduran Honduras hone honest honestly honesty s. klakson sesi. vatan/ev hasreti çeken. onursal. e şcinsel. mansiyon. cinayet. i. i. bilemek. türdeşlik. i. i. honey in the comb honeybee honeycomb honeymoon honeysuckle honk honky-tonk honor honor a debt honor roll honorable honorable mention honorable mention honorarium honorary i. dürüstçe. 1.i. e şadlı. 1. eve do ğru. i. 2. 2. e şeref vermek. ba ğdaşıklık. was not Şeref şöyle dursun. k ıs. İng. f. Honesty is the best policy. (bono/çek) kabul edip karşılığını ödemek. i. i. homojen. adam öldürme. ev kad ını. i. Honduraslı. gerçekten. balarısı. Honduras´a özgü. ev ödevi. homoseksüel. katil. evine/vatan ına dönmekte olan. s. 1.. balayı. adi bar. i. onda dürüstlük namına bir şey yoktu. iffet. homojenle ştirmek. f. 2. 1. in him. şılığında verilen para. klakson çalmak. kaz sesi çıkarmak. borcunu ödemek. 2. f. homojenlik. Honorable. serbest meslek sahibine hizmet kar2. dili i. sade. (ballı/balsız) petek. i. can ım. pavyon. bağdaşık hale getirmek. mansiyon. ba ğdaşık. s.

. i. orak. i. çengel.2. 1. s. --s (hûfs)/hooves (huvz) i. oldu ğu gibi: He swallowed my story hook. olta ile (balık) tutmak. z.. İng.honour honourable hood hoodlum hoodwink hoof hoof it hoo-ha hook hook and eye hook up hook up with hook. k. argo 1. s ıçramak. bak. elektrikli süpürge. i. k. hüthüt. i. 3. i. i. zool. kah kah gülmek. yeraltı dünyasından biri. İng. i. dili in şallah. birleştirmek. 2. köpekotu. hoopoe. 2. kasnak. çoğ. i. f. çengelsi. dünyasından biri.. bak. kaput.o. 2. f. çoğ. ümitle.. motor kapağı. İng. İng. kancayla ba ğlamak. (--ped. dili çok öfkeli. hurrah. çemberlemek. gaga burun. i. yatay. çavu şkuşu. fahi şe. 2. sarp ın. çengelli. 1. vapur/tren/sis düdüğü için) ötüş.. çalmak. klakson. 1. i. k. dili uçuş. kanca.. k. umutsuz. yatay düzlem/çizgi. silo. 2. i. vapur/tren/sis düdüğü) ötmek.. olduğu gibi yuttu. ümit vermeyen. dili 1. çengel şeklindeki. 2. ümit. i. i. çengel şekline sokmak. ünlem. f. ile ilişki kurmak. 3. ümitli. k. s. s. taban tepmek. honor. i. boru. kabadayı. yeraltı f.. uçak seferi. 3. yaya gitmek. i. kalabal ık. bak. bak. i. 1. i. sıçrama. İng. 2. 1. 3. dili çok k ızmış. (bayku ş) ötmek.. ile evlenmek. ümitsiz. erkek ve di ğlamak.. 1.. dili tamamen. kahkaha. f.. dili şamata. dili orospu. down hoover hooves hop hop hope hope against hope hope for the best hopeful hopefully hopeless hopper hopping mad hopping mad hopscotch horde horehound horizon horizontal hormone horn i.. i. çevren. (bayku ş. dans etmek. ümit verici. 2. i. f. şerbetçiotu. tutmak. elektrikli süpürge ile temizlemek. başi kopça. ba şlık. köpekayası. zool. korna. boynuz. oto. umut. 2. i. 1. i. --ping) sekmek. ufuk. kara ısırgan. i. horda. k. hormon. 2.. f. çekmek. müz. sekme. bot. ummak. honorable... seksek oyunu. 4. (korna. göz boyamak. kopça. . i. kukuleta. nargile. 1. hookah. 1. i. toynak.. Masalımı i. kabadayı. 1. 2.. 2. k. patırtı. i. köpürmüş. f. her şeye rağmen ümitli olmak. çengel ile yakalamak. 1.. f. f. birini yuhalayarak susturmak. line and sinker. 2. k. çember. s. dili serseri. 2. bak. s. k. kabadayı. ümit etmek. korna. hayırlısı demek. line and sinker hooka hookah hooked hooked nose hooker hooky hooligan hoop hoopoe hoopoo hooray hoot hoot of laughter hoot s. 1. 1. bak. aldatmak. Upupa epops. hoof. ibibik.

1.. i. z. 2. çorap fabrikas ı. i. 3. korkunç.. 2. k. at nalı. ve k ırıcı. i. korkunç. çok kötü. 1. bakımevi. 1. İng. spor atlama beygiri. özellikle rahipler/rahibeler taraf ından idare edilen misafirhane/yurt. 1. horticulture. dili berbat. 3. iğrenç. çok kaba kötü. sunuculuk yapmak. davet vermek. k. öğrenci yurdu. abazan. çoraplar. tutak. çoğ. korkutmak. gayret verici. hastane. a kalabalık. bakla. bahçecilik. 1. süvari. birinin seçilmesi gereken iki güç seçenek. 1. deh şet verici. beygirgücü. 2. çok fena. . i. i. ğırlamak. fena ğrenç. i. konukseverlik. Hrist. 4. i. mak. i. (çoğ. rehine. çok kaba ve kırıcı. çok kaba ve k ırıcı bir şekilde. binicilik. İng. ölümcül hastalar ın ölene kadar bakıldığı s. i. 3. k. ihalde. Fr. f. meze. 2. i. nal ile oynanılan oyun. teşvik edici. eşek şakası. a şırı bir şekilde. i. 1. dehşete düşüren. çok kötü. hoyratlık.. boynuzlu. sunucu. korkunç. abaza. konuksever. i. s. çiçekçilik. hastaneye yatırmak. z. i. korkunç/dehşetli bir şekilde. 1. i. nasihat dolu. misafirperverlik. s. dehşet. berbat. horse. k. i. i.horn of plenty hornbeam hornet horns of a dilemma horny horoscope horrendous horrible horribly horrid horridly horrific horrify horror hors d'oeuvre horse horse chestnut horse mackerel horseback horsebean horsehair horseman horsemanship horseplay horsepower horseradish horseshoe horsewhip hort hortative hortatory horticulture hose hose hosier hosiery hospice hospitable hospital hospitalise hospitality hospitalize Host host host hostage hostel bereket boynuzu. s. İng. bayırturpu. 2.. beygir. 2. davet veren kimse. argo seks yapma arzusuyla yan ıp tutuşan. çok fena. beygir. çok kaba ve k ırıcı dili şekilde. konuk etmek. çoğ. nasyıldız falı. k. at k ılı. 2. çok fena. yüreklendirici. s. f. büyük e şekarısı. --s) hortum.men (hôrs´mîn) i. i. nal şeklinde şey. i. istavrit. çok fena. bahç ıvanlık. 1. 2. çokluk. s. 1. at. ikramc ılık... i. i. i. 2. 2. i. hose) çorap. 1. çorapçı. mensucat.. hortative. f. i. i. bir 1. ev sahibi.. mensucat fabrikası. dili korkunç. 2. hospitalize. dili çok kötü. ırlı. i. genç turistler için ucuz otel. f. korkunç. at kılından dokunmuş kumaş. öğüt veren. kırbaç.. k. atkestanesi. i. 1. zayiçe. (ekmek ve şarap ayinindeki) ekmek. 2. 1. dili çok kötü. ordövr. k ıs. dili çok kötü. --ping) kamçılamak. 2. bak. gürgen. 3. 2. bot. yılgı. kamç ı. at s ırtı. bak. binici. (--ped. i. korku. çok s.. misafirperver. s. ev sahipli ği yapmak. ikramc ı. f. çerez. 3. (çoğ. dehşetli.

2. i. 2.). dili peşini bırakmamak. ev. 1. i. bu sosisle yapılan sandviç. öfkeli kimse. saldırgan. İng.. yüksek gerilimli ak ım taşıyan (tel). ev sahibesi. şiddetli. 2. f. s. 2. dam. f. martaval. atmasyon. 4. barınacak yer. izlemek. çatı. k. 3. barındırma. 4. av köpeği. 1. i. yeni. bir çe şit sosis. otel. (evde temizlik v. tazı ile ava gitmek. 2. i. 1. 2. zaman. (hastalık v.. acı biber.b. bak. bak. i. i. f. hodgepodge. i. 2. ticarethane. ev işi. i. kaplıca. 4. düşmanlık. 1. düşman. aile reisi. çabuk k ızan kimse. hanedan. -de bulunmak: That ev köpe ği. dili it. 5.hostess hostile hostility hot hot air hot chocolate hot dog hot line hot pepper hot plate hot spring hotbed hot-blooded hotchpot hotchpotch hotel hothead hothouse hound hour hour hand hourglass hourly house house house dog house martin house of cards housebound housebreaker housecoat housedress houseguest household household word householder housekeeper housekeeping houseman housetop housewarming housewife housework housing housing estate housing project hove i. house. kutu. kızgın. i. 2.men (haus´mîn) i. 5. 1. vakit. yerleştirmek: The government housed the refugees in tents. Hükümet s ığınmacıları çadırlara yerleştirdi. saatte bir. her zaman cevap veren imdat telefonu. b. (h^z´îf). bak. house. acı (biber v. iskân. toplu karteri. 1. 1. argo bo ş laf. s. barındırmak. çabuk parlayan (kimse). aile. i. 2. eve ait. İng. sert. kâhya kad ın. 6. --test) 1. 1. 1. i. radyoaktif. hostes.h. ev idaresi. house. 2. i. ev halk ı. heave. her gün kullan ılan kelime. ev hırsızı.. işleri yapan erkek) hizmetkâr. 1. 2. stajyer doktor. 3. dikiş kutusu. s. dayanıksız iş. taze (haber v. buyot. limonluk. s. silahlı çatışmalar. çoğ. çoğ. evk ırlangıcı. i. z.b. (saatte) akrep. 3. nedeniyle) evde hapis olan. camekânda bulunan gübreli toprak. sera. ser. düşmanca. k. garson kad ın. hükümet meclisi.b. sosyal konutlar. i. gece yatısına gelen misafir. tazı. ev. 6. i. i. çoğ. direkt telefon hatt ı (özellikle devlet başkanları arasında). derme çatma şey. i. çoğ. 2. elektrik oca ğı. i. s ıcak. i. gen.wives (h^z´îfs) İng. 2. ev sahibi. 2.wives (haus´wayvz) ev hanımı. 2.). (cinsel aç ıdan) ateşli. konut sitesi. i. konutlar.b. i. sosisli sandviç. ev k ıyafeti. (--ter. 4. tiyatro. s. konsomatris. kum saati. aile. saat ba şı. yeni bir eve ta şınmanın kutlanışı. 1. 1. i. i. karter: clutch housing debriyajkonutlar. (fesat/kötülük/huzursuzluk) kaynağı/yuvası. sütlü kakao. sabahlık (giysi). ev halk ı. i. saat. 3. hot-water bottle sıcak su torbası. pencerekırlangıcı. 1. mak. . 1. elektrikli ocak. hodgepodge. alçak herif.

sımsıkı tutmak. curcuna. i. 3.. kocaman. yaln ız... kucaklamak. uluma.. araya ıkışmak. birbirine sokulup sarılmak. Çok güzel. derme çatma ev. 1.! (Küçümseme belirtir. Çok şaşırtıcı. hayhuy. high school. Çok ilginç. hoverkraft. z. nargile. 1. (renk için) ton. 1. bağrışma. 2. nasıl. f. i. bununla birlikte. jant kapa ğı. k ıs. gibi. high pressure.). Hışımla odayı terketti. k. I just can´t do it. hour. 1. 3. i. seyyar 2.. k ıs. kamburüzüm. i. (--ged.hovel hover Hovercraft hovercraft how How about it? How about that? How are you? How come? How did he measure up? How do you do? How do you do? How ever . (tahta) baraka. height. 3.. çe şit. muazzam. i. --ging) 1. horsepower. bir tüccar. i.s3. 2. Ne olacak. etrafında dolaşıp hovercraft. ne kadar. dili gülünç hata.´ne ait) kabuk. e ş. bezelye v. şamata.. çok büyük ve kaba gemi. 1..´nin) kabuğunu . ne kadar: How long must Ne dersiniz? 1. 1. 2. 3. de ğil mi? 2. k ızgınlık. poyra. k ıs. Ne? 2. ulumak. k. öfke: She left the room in a huff. 2. bağrış çağrış. 2.. i. i. dev gibi. aç ık ağıl. 2. ama.? (1). dili merhaba. i. 1. fıstık. z. ancak. i. bezelye v. up hantal bir hantal. tekerlek göbe ği. başlıca amacı para kazanmak olan kimse. How about . k ıs.b.). İşler nasıl gidiyor? ünlem. heat. nas ıl: How did it happen? Nasıl oldu? How will he do this? Bunu nasıl yapacak? How does it work? Nas ıl çalışıyor? 2. budalaca yanl ışlık. bak. i. iriyar ı veşekilde doğrulmak. i. i. renk. 1. k. 3. 2. (ceviz.. sar ılma. reklamc ı (Küçümseme belirtir. sar ılmak. f. durmak. f. k ıs. Home Secretary. 1. ünlem 1. fazla hareket etmeden üzerinde ve etraf ında uçmak. sat ıcı. dili koca. benimsemek. s. k ıs. tekne (geminin temel bölümü).?: How ever did it come about? Nasıl oldu? Ne var ne yok?/Ne âlemdesiniz?/ İşler nasıl? Çok naziksiniz. 2. bak. i. değil mi? 4. i. den. ne kadar: No matter how much I try. dili Niye?/Nas ıl olur? Diğerlerine göre nasıldı o? Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl . Çok kötü. değil mi? 3. f ıstık. oto.. (içini ç ıkarmak için) (ceviz. 1. tür. 2. i.? How´s it going? howdy however howl howler HP HQ hr hrs HS ht hub hubble-bubble hubbub hubby hubcap huckleberry huckster huddle hue hue hue and cry huff hug huge huh hulk hulking hull i. inlemek. Ne kadar uğraşırsam ıl olabilir? yine de yapamam.b. tereddüt etmek. k. iri ve hantal kimse/ şey. Headquarters.. de ğil mi? Nasılsınız? k.. lenduha s. . f. dili. (of) merkez. inleme. 2. How much money do you Niçin?/Nas uğraşayım. hours.. f.? How goes it?/How is it going? How good of you! how much How so? How´s about . f. hurda gemi. bağrına basmak. i. kucaklama. 1. 1.

2. ünlem 1. 5. 3. insani: human nature was humming. 1. s. f. hümanist. f. 4. s. tümsek yer. nemli. 3. insan haklar ı. ğlu.o. 2. . i. komiklik. i. 1. (--med.. dolap. 2. insanlık. nem. i. kambur. dilibeşeri. z. i. (şarkı) mırıldamak. nemlendirici. f.. insanca. rutubetlendirici. pat ırtı. olağanüstü şey/kimse: That was one humdinger of a storm! O ne fırtınaydı öyle! s. alçakgönüllülük. huy. s. i. küçük dü şürmek. insana yak ışan bir şekilde. nüktedanl ık. rezil etmek. H ıh! (Bir şeyin/birinin hiç beğenilmediğini belirtir. 2. hörgüç. nemlendirmek. faaliyette olmak: The office insan tabiatı. rutubetli. i. 1. f. içedoğma. İng. 2. şakacı. kambur kimse. âciz. 6. rezil etme. burnunu k ırmak. zırva. alçakgönüllülük. i. insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi. İng. 2. s.. 3. içedoğuş. çok utandırmak. güldürü yazarı. argo çok büyük..hullabaloo hum hum human human being human nature human rights humane humanely humanism humanist humanitarian humanity humankind humanly humble humble apology humble s. hümanizm. 1. alçakgönüllülükle. ayak i. sezinti. the z. insan olarak.. 1. k. s ırtını kamburlaştırmak. s. insanc ılık. tevazu ile.). küçük dü şürme. dili sezinleme. s ıradan. nüktedan. insanlık. i. sahtekâr. k. alçakgönüllü. mizah. yavan. 2. f. i. i.. velvele. argo sikişmek./Hı . i. 1. human psychology gibi psikolojisi. tabiat. taşımak.´s pride humbleness humbly humbug humdinger humdrum humid humidifier humidify humidity humidness humiliate humiliation humility hummingbird humongous humor humorist humorous humour hump humpback humpbacked humph humus hunch hunch one´s shoulders/back hunch over hunchback hunchbacked i. i.. saçma. bahç. sinekku şu. 1. insan sevgisi. binmek. tekdüze. i. bak. kambur s ırt. i. i.). 2. mırıldanmak. human rights insan insan tabiatı. kambur. human beşer. gülünç. 4. 3. yalan dolan. tepe. yeknesak. gürültü. insanlara yardım etmek isteyen kimse. gülünçlük. 3.. v ızıldamak.). kocaman. i. tevazu. 1. sahtekârl ık. resources insan kaynaklar ı. s. insanlara yard ım etmek isteyen. insan kalabalığı. k. kibrini kırmak. f. hakir. mütevaz ı. z. 2. i. alçakgönüllülükle özür dileme. hile. suyuna gitmek. güldürü. insanoğlu. kambur. f. i. sezinme. insano insaniyet. ünlem H ım . kaprisine boyun e ğmek. Büroda herkes ar ıinsan s. 3. 2. i. insanoğlu. insani. sezinleyi ş. mizahi. komik. kambur durmak. 2. hayhuy. Hım! (Kuşku belirtir.. --ming) 1. insanlık. i. insani. birinin kibrini k ırmak. i. s. insanlığa yakışan. 1. insan. insanlık.. s. humus.. kapris.. kambur s ırt. humidity. monoton. humor. -in üstüne abanmak. insanca. vuruşmak. bak. s. tevazu. rutubet. kambur kimse. utandırma. yaş. keyif. (Düşündürücü bir durumla karşılaşınca söylenir. üstünden/üzerinden geçmek. sikmek. f.

2. engelci. avc ı. iri parça. i. z. k. koca. 2. eskimoköpe ği. -e susamak. 1. s. f. as ılmış. f. aceleyle götürmek/getirmek. 2. (bazı tohum ve meyvelerde) (dış) kabuk. kısık (ses).. ünlem Yaşa! f. i. i. yüksek engelli 110 engelli/manialı koşu. yüksek engel. hızla düşmek/yuvarlanmak.´s pride hurtful hurtle husband husbandry hush hush money hush up Hush! hush-hush husk husky husky s. birinin onuruna/haysiyetine dokunmak. k. 2. idareli kullanma. (mısır başağının) s. karn ı aç. dili çok gizli. 2.o. açlıkla. (gelecek zamana kalmas ı için) kullanmamak. (hurt) 1. 2. Macarca. asılı. i. 3. örtbas etmek. f. 2. 1. 2. 1. 1. 1. acıkmış. sus payı. 2. i. arayıcı. i. engelli yarış: high hurdles 1. yüzüncü. kararında oybirliğine varamayan jüri. 1. maniacı. hunting knife av bıçağı. i. “Yaşa!” diye bağırmak. i.. .. avlamak. i. bulmak. 2. açl arzu etmek. f. idareli kullanmak. 1. metrelik ko şu. f. susmak. yak ışıklı adam. i. k. yüz rakam ı (100. bak. kapç ık. yakalayıncaya kadar peşini bırakmamak. s.hundred hundredfold hundredth hung hung jury Hungarian Hungary hunger hunger strike hungrily hungry hunk hunt hunt down hunt out of season hunt up/out hunter hunting hunting season hurdle hurdle race hurdler hurdy-gurdy hurl hurrah hurray hurricane hurricane lamp hurried hurry Hurry up! hurt hurt one´s feelings hurt s. s. 2. 1. m ısır başağının dış yaprakları.. av: hunting dog av köpeği. kasırga. aramak. bak. birinin gururunu k ırmak. hurrah. 1. engelli ko şuya katılan yarışmacı. bir şeyin işe yaramayan dış kısmı. 3. boylu boslu. Macar. güçlü kuvvetli. 1. i. for -i çok özlemek. i. av atı/köpeği. rüzgâr feneri. 1. C). çoğ. for -i aramak. hang 2. low hurdles 1. engelli. aç. urağan.. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek: Are you hurt? Sana bir şey oldu mu? Is gücendirmek. büyük gizlilik. 2. ünlem. s. yüzde bir. f. i. (bir uzva) zarar vermek. (yarışlarda) engel. son sürat gitmek. idarecilik. z. uçmak. i. 3. acı veren. s. 1. gemici feneri. f. f ırlatmak. i. yüz misli.. 2. birini k ırmak/yaralamak. kuvvetle/h ızla fırlatmak/atmak/uçurmak. yağdırmak. yüz. avlanmak. f. i. acele içinde olan. büyük bir arzuyla.´ni) savurmak. hızlandırmak. Macaristan. ünlem Susun! s. i. acele ettirmek. 1. kabuklu. derin sessizlik. açlık. güçlü kuvvetli kimse. acele etmek.b. yüz kat. 2. 2. kapatmak. 3. aceleyle yap ılan. 2. çabuklaştırmak. s. çiftçilik. alçak engel. 3. i. av mevsimi. laterna. dili 1. s. 2. susmalık. i. Acele et!/Çabuk ol!/Haydi! f. avc ılık. k ırıcı. dili iriyarı. yaralayıcı. mania. acele.´s feelings hurt s. küfür v. f. av mevsimi d ışında avlanmak. 1. -i çokık grevi. (tehdit. yüz. susturmak. i.o. for -e duyulan büyük özlem/hasret. s. bo ğuk. 3. f. savurmak. hat ırını kırmak.

. argo fahişe. i. çabuk olmak. hareketlilik. i. numaracı. 2. hidroliz. i. i. i. deniz otobüsü. hibrit. i. suyuvar ı. dili gözünü dört aç ıp çok çalışmak. ahlaksız kadın. hibritleşme. tıb. i. i. ko şuşturma.. İng. kulübe. 2. acele etmek. i. su ile kar ıştırarak bileşik meydana getirmek. 1.. f. subilim. hidrofobi. i. iki ayağını bir pabuca sokmak. i. i. dümenci. melezleşme.. birini apar topar (bir yere) sokmak. melezlemek. bak. i. tavşan kafesi. suküre. i. hidrolik. hidrosfer. i. hybridization. sümbül. melez hayvan/bitki. s. k. tıb. hidrodinamik. hidrojen. fındıkçı. civelek kız. acele ettirmek. hileci. hidrolog.. birini apar topar (bir yerden) ç ıkarmak. into hustle s.. i. hydrocephalus. hareketlilik. kim. suölçer. . i.. 3. hidrosefal. bak. s. hidrodinamik. subilimci.. önek suya ait. hidrokarbon. oksijenli su. melez. su korkusu. yangın musluğu. off to hustle s. hidrat. su tedavisi. 1. i. s. melezle şmek. suya inebilen uçak. birini apar topar (bir yere) götürmek. argo üçkâ ğıtçı.o. i.hussy hustle hustle and bustle hustle s. ortanca. s. şırfıntı. hidroklorik asit. hidrometre. hyena. hidrosefali. k. i. İng.. sırtlan. i. i. su içinde bitki yetiştirme. baraka. out of hustler hut hutch hyacinth hyaena hybrid hybridisation hybridise hybridization hybridize hydrangea hydrant hydrate hydraulic hydraulics hydrohydrobiology hydrocarbon hydrocephalic hydrocephalus hydrocephaly hydrochloric hydrochloric acid hydrodynamic hydrodynamics hydroelectric hydrofoil hydrogen hydrogen bomb hydrogen peroxide hydrologist hydrology hydrolysis hydromechanics hydrometer hydrophobia hydroplane hydroponics hydrosphere hydrotherapy hyena i. hidroelektrik. hidromekanik. i. i. klorhidrik. bak. tıb. i. deniz uça ğı. hidrobiyoloji. i. s. dili gözünü dört aç ıp i. hidroterapi. hidroloji. çok çalışan kimse. i. 2. hidrojen peroksit.. s. i. ko şuşturma. i. hidrolik. f. 1... bot.o. bak. f. i. hybridize.o. f. hidrojen bombas ı. hibrit. hidro-. i.

. hiperbolik. f.. i. isteri. ilahi. enjektör.... geom. sa ğlık bilgisi. himen. enjektör iğnesi. i. farazi. 1. s. ipnotize etmek. i. s. i. yüksek. enjektör şırıngası. f. hyperbolic 1. ilahi okumak. i. hipotansiyon. i. tıb. bot... alerjik. s. s. hipertansiyon. i. varsayım. tıb. aşı iğnesi.. geom. ipnotizmac ı. higrometre.. bak.. hijyenik. ilahi okuyarak kutlamak veya ifade etmek. varsayımlı olarak.poth. i. hastalık hastası. hipertermi. geom. i. varsayımlı. f. irileşme. hipotez. yüksek tansiyon. s. hiperbol. bak. çördükotu. 2. hyperbolic 2. s.hygiene hygienic hygrometer hygroscope hymen hymn hymnal hyperhyperbola hyperbole hyperbolic hyperbolic hyperbolical hyperbolical hyperboloid hyperboloidal hypercritical hypersensitive hypertension hyperthermia hypertrophy hyphen hyphenate hyphenated hypnosis hypnotic hypnotise hypnotism hypnotist hypnotize hypochondria hypochondriac hypocrisy hypocrite hypocritical hypodermic hypodermic needle hypodermic needle hypodermic syringe hypoglycemia hypotension hypotenuse hypothesis hypothetical hypothetically hyssop hysteria i. tıb. 1. önek aşırı. bak. 2. hiperboloit. varsayımsal. i. enjeksiyon iğnesi. aşırı derecede eleştiren. hiperboloidal. higroskop. sa ğlıksal. i. ikiyüzlülük. histeri. 1. çoğ. anat. hijyen. i. hastalık hastalığı. i. hipnotizma. aşırı duyarlı. abartmalı. hypnotize. iğne. s. geom. k ısa çizgi. ipnoz. ilahi kitab ı. geom. tireli. z. tire ile birle ştirmek/ayırmak. irileşim. i. irileşmek. hipotenüs. ikiyüzlü. s. i. hiper-. ipnotizma.. i. İng. hipoglisemi. mübala ğa. i. uyu şturucu. 2. 1. i. enjektör. --e (haypır´bıli)/--s (haypır´bılız) i. s. hipodermik. f.. geom. zufaotu.. tıb.. i... ikiyüzlü kimse. 2. i. i..e. uyutucu. iğne. hy. i.ses (haypath´ısiz) i. tire. i. s. çoğ. k ızlık zarı. f. abartma. tıb. hipotetik. faraziye. hiperboloit. s. s. i. s. hipnoz. hipertrofi..

. çoğ. Fevkalade!/Harika! 2. Bana vız gelir. Kendi hesab ıma ben inanmıyorum./.: I should I should have to have known Daha yaşlı olduğunu zannederdim. I have no idea.. İnşallah. dili Dinle . 1. Bu sorunu çözebilece ğimi sanmıyorum. İtirazım yok. Zannetmiyorum.. I am proud to know him. I can´t seem to solve this problem. işitir gibi oluyorum.. I don´t doubt that I don´t feel like myself. İyi değilim. I´d like to buy a novel. I kind of expected it.hysteric hysterical hysterically hysterically funny hysterics I I I shouldn´t think so. dili Bana iyi bir şey gibi gelmiyor.. pek sanmam. have thought hershouldolder. ılgınca. I feel refreshed. diyebilirim ki. s.. Kendime geldim. Bunu biraz da bekliyordum. k. I promise you! Bu plan İng.. san ırım. I am much obliged. Bana çok pahalıya mal oldu.. dili Kula ğıma geldi.!/Baksana won´t work. z. I should like . k. I haven´t seen hide or hair of him. pek sanm ıyorum. I for one do not believe it.. ./Umarım öyle olur. I beg your pardon. I paid through the nose for it. deli gibi. I myself am doubtful. Roman almak tell you I´m sorry. histerik.. isterik. I should have liked . dili çok komik: a hysterical joke çok komik bir şaka. I feel like resting. k. dili 1. zannedersem../İşin içinden çıkamıyorum.. I doubt whether ....nas ıl! Hem de I should say so! . k. Canım dinlenmek istiyor.!/Bak .... Orası kesin! 3. I hope so. I promise you! I say .. ç k. hysterical.. I haven´t a penny to my name. Romen rakamlar ı dizisinde 1 sayısı. I don´t think he´s all there. Hiç ku şkum yok ki . I say! s. I don´t give a toot! I don´t like the sound of it. I can´t make head or tail of it. Gitsem iyi olacak. Yemin ederim!/Vallahi do ğru! 2. Kendimi gülümsemekten alamad ım. I don´t give a darn. Benim için farketmez. bana kalırsa. dili Bence bir tahtas ı eksik. I couldn´t help smiling.. İzi tozu yok.. benden söylemesi/sana söyleyeyim: This plan .. Ondan hiçbir şey anlayamıyorum. 1. 2. 1. I seem to hear .. kriz.! İng. .. k.. k. i. ben. I can´t make heads or tails of it. dili çok komik. I for one I had better go. Hiçbir fikrim yok.. have liked youthought . 1.. belki.. 2. Hiç param yok../Keyfim yok.. zam.. Hiçbir şey anlayamıyorum.. Hayret! . Onu tan ımakla iftihar ediyorum.... 2. Burama kadar geldi. isteri krizi. I don´t mind. I have had enough of him. isterik bir şekilde.. Çok minnettar ım. Haydi yap bakalım. .. istiyorum. Affedersiniz. Ben bile ku şkulanıyorum. İng.: I to be like to Senden özür dilemek istiyorum. I heard it on the grapevine. I dare say I dare say I dare you.. bak. dili Bana ne!/Bana v ız gelir! k.: I should Onu tan ımış olmanızı isterdim.

. I should think so.. i.. k ıs. k ıs.. like it you can lump If you don´t k. argo Hay Allah! Olur şey değil!/Allah Allah! k. Iceland Icelander Icelandic ID card If he hasn´t done it again! If I only knew! i. 2. it. I would like to take this occasion to thank you all./Sözü uzatma. Ölmeyi tercih ederim! İng. I think so.. 1. Öyle zannediyordum ki .. I was on the verge of leaving when he arrived. Gidiyorum artık. . I am. Tanıştığımıza memnun oldum. I will not labor the point. I´ll do my level best. Zaten bunu bekliyordum./I Benzerini hiç görmedim. s. Öyle zannediyorum. I´ve half a notion to give you a Sana dayak atas ım geliyor! hiding! I´ve never seen the like of it. I would not know! I wouldn´t know.. İzlandaca.. dili Üçkâğıda igeldim. Kabul etmem. İş teklifimizi kabul etmek üzere. dili Bu şe burnunu sokmazsan iyi olur! İng. i. never saw the likes of it. Elimden geleni yapar ım. I will/shall. with them.I should say so. I won´t hear of it. İ.. k. kimlik kartı. Paraya k ıyıp kendime yeni bir elbise aldım.. kimlik. 2. If you don´t mind. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi./Herhalde. I´ll go Senin için farketmezse onlarla giderim./ İzin verirseniz . dili Vay anas ına! Bir iki dakikaya kadar gelece ğim.../Hiç şaşırmadım. I´ll have his head/hide! I´ll thank you to keep out of this! I´m buggered! I´m on the horns of a dilemma. Hay Allah. dili Kellesini uçuraca ğım!/Derisini yüzeceğim! I´ve been had. yukarı tükürsem bıyığım.. İzlandaca.. Yaptığına şaşırıyorum. İzlanda. Müsaade ederseniz .. Saçımı kestirmek istiyorum.. I would/should./Bana öyle geliyordu ki . Bu vesileyle hepinize te şekkür etmek istiyorum. yine ayn ı şeyi yaptı. I had. I. I swear . i. . I thought as much./İzninizle . Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: I swear I didn´t do it! Vallahi yapmadım! Öyle zannediyorum... k ıs. Aşkolsun! I´ve a sinking feeling you´re right.. 1.. 1. dili Be ğensen de bir. argo Pestilim çıktı!/Bittim! Aşağı tükürsem sakalım. I have. İzlanda. Ne bileyim ben! Hiçbir bilgim yok. I´m surprised at you. I´m pleased to meet you. İşin ayrıntılarına girmeyeceğim. O geldiğinde ben gitmek üzereydim.. İzlanda´ya özgü. I want no more of it. If it´s just the same to you. Korkarım haklısın. k ıs. I want a haircut.. 2.. Bu kadar ı yeter./Herhalde.. If it weren´t for you . İzlandalı. Burada kalmayı tercih ederim. She is on the verge of accepting our job offer. k. beğenmesen de.. I´ll go along now.../Bilmiyorum. İzlandalı. 3.. I´d sooner die! I´ll be buggered! I´ll be damned! I´ll be jiggered! I´ll come in a minute or two.. i I`d I`ll I`m I`ve I´d just as soon stay here. k. Keşke bilseydim! Siz olmasayd ınız . Öyle zannediyorum. I treated myself to a new dress. I was under the impression that ..

İrlandalı. Ba ğımsızlık Günü (4 Temmuz). pastırma yazı. 2. İranlı. 3. İrlanda kahvesi. i. s. İsrail. İrlanda. İsrailli. Endonezya´ya özgü. Hindistan. Endonezyalı. K ızılderili. mıısır unu.. 1. Hindistan´a özgü. s. Endonezya. Aynı kapıya çıkar. i. s.rish. 3. i. Çinhintli. Hint-Avrupa dil ailesine ait. Çinhindi. i. . Demirperde. İran. bak. Göze hoş geliyor. It comes to the same thing. İsrail. 1. Endonezya. i. İslami. Iraklı.nese) Çinhintli. hintpirinci.ILO IMF Indeed! Independence Day India India ink Indian Indian corn Indian file Indian hemp Indian lotus Indian meal Indian rice Indian summer Indian yellow Indochina Indochinese Indo-European Indo-European languages Indonesia Indonesian Inner Mongolia International Standard Book Number Internet Interpol IOU Iran Iranian Iraq Iraqi Ireland Irish Irish coffee Irish Gaelic Irishman Irishwoman Iron Curtain Is he the man for the job? ISBN Islam Islamic Islamise Islamize Israel Israeli It appeals to the eye. hintkeneviri. k ıs. İslam. İranlı. International Labor Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü). k ıs. 1. İrlandaca. i. İrlandaca. İran. borç senedi.men (ay´rîşmîn) i. uluslararas ı standart kitap numarası. Hint.. Müslüman. i. tar. s. Hint-Avrupa dilleri. çoğ. İslam.B. Çinhindi. i. İrlanda. i. s.en (ay´rîşwîmîn) i. 1. hintfulü. Hintli. I. tek s ıra (yürüyüş). İndonezya. Öyle mi? A. In.wom. 2. 1. İng.D. hintsarısı. k ıs. I owe you size olan borcum. f./Göze güzel görünüyor.chi. 2. 4. (çoğ. İran´a özgü. mısır. İrlandalı kadın. f. Iraklı. i. Irak´a özgü. s. 1. Hindistan. i. i. İrlandaca. İsrailli. Çinhindi´ne özgü. İslamlaştırmak. İrlandalı. 2. İrlandalı erkek. s. Irak. İrlandalı. 1. İç Moğolistan. I. İslamiyet. Müslümanlık. çini mürekkebi. 2. i. i. O bu işin adamı mı? k ıs. çoğ. Endonezyalı. İng. s. Kızılderili. Hintli. Kızılderililere özgü. 2. İslamlaşmak. İrlanda´ya özgü. i. i. 2. İng. İslamize.do. üstüne krem şantiyi konulan viskili ve şekerli kahve. 2. s. Irak. İsrail´e özgü. i. International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numaras ı). Kızılderili. İnterpol.rish. 1. the International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu).

It was just one of those things. -diği söyleniyor. dili Jeton hâlâ dü şmedi../Mesele onda de ğil. It would seem that . dili Benden bunu istemen biraz fazla... It never rains but it pours. It was like this. gibi görünüyor.. Farketmez./Ho şuma gidiyor. It has seen better days. Burada (gazete. It is an ill wind that blows nobody good. Tüylerimi ürpertiyor.: Unless you pay him a decent it stands to reason he won´t work hard..... Mantık diyor ki ../../Galiba ..It dawned on me. It´s anybody´s guess.. kitap v. It has seen better days. Büyük bir olas ılıkla .. Yak ışık almaz.. 2. Onun önemi yok.). It is more than probable that ... It is rumored that . It rings a bell It says here that . Yağmur yağacağa benziyor. Bana zevk veriyor.. Aksilikler hep üst üste gelir. Böyle yapmak âdettir.). Hepsi iyi ho ş ama .... It was nothing of the kind! Kafama dank etti.... Artık onsuz olmaz.. Hiç de öyle de ğildi! ... It seems as if/as though ...b. Anlaştık! Benim için bir zevktir.... Elimde de ğil. It requires qualification./Rumor has it that . değil mi? do this. dili Çok kolay bir şey!/İşten bile değil! It´s a cinch! Yazıklar olsun! It´s a crying shame! It´s a deal! It´s a pleasure. Sanki . isn´t it? İyi ettiniz! (Cevaben söylenir. It gives me a kick. Söylentiye göre ... (with me).. It makes my flesh creep./Bana v ız gelir. It serves him right! It serves him right! It stands to reason It stands to reason that . k... dili Yüzde yüz olacak bir şey!/Sağlam bir iş bu! Onun hayatta kalmas ı bir mucize. Kuvvetle tahmin edilen bir şey için kullanılır: “Will she come?” “It stands to reason she göre “Gelecek mi?” “Tabii. It is reported that . neden gelmesin?” salary. It´s a real pity! It´s a sure thing! It´s a wonder she´s still alive. Çok yazık! k. Nihayet! (Sitem belirtir... It´s a change for the better.. It is neither here nor there./Hiç hoş bir şey değil.. It is half past one. It is usual to do so. Saat bir buçuk. Müstahaktır!/Oh olsun! Müstahaktır!/Oh olsun!/Ettiğini buldu! (that) . It looks like rain. imi ş gibi.. Beş para etmez.. It still hasn´t penetrated. It isn´t worth a farthing./Her şey iyi güzel de .. . It makes no difference. -e will. Artık eskidi. Kısmen doğru.. Ona makul bir maa ş vermedikçe k.. Önemi yok. Sadece bir zaman meselesi.... It is beyond my power. Kesin olarak kimse bilmiyor.. It´s about time! It´s all very well but . It leaves me cold. Ne yapalım? Kısmet! Böyleydi.´nde) diyor ki . k.... Her işte bir hayır vardır. 1. It is only a question of time.. It´s a bit thick of you to ask me to İng.. k. It´s become indispensable...” tabii ki ./Farketmez. Beni etkilemiyor. It doesn´t matter. Eskisi kadar işe yaramaz./Bana bir şey hatırlatıyor. It isn´t done.. dili Tan ıdık gibi geliyor.. Allah verince ya ğdırır.

külah: She was eating an ice-cream cone. Fildişi Kıyısı. dili Bana ne! Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil.. It´s one o'clock. 2. dondurmak. It´s just the thing! It´s my treat. f. buz pateni alan ı. buz tutmuş (liman). 1. Olmuyor. s. the other. k. i. It´s the rage these days! It´s time for school./Şakası yok.. Saat bir.: It´s no go. buz hokeyi. İşin şakası yok. i. so ğutmak. buz gibi. dili Bundan sonras ı kolay. El altında değil. 2. dili O bana göre de ğil. aysberg. It´s not within reach. s. he won´t change his mind. Fildişi Kıyısı´na özgü. 1. dili buzdolab ı. isfilt. 2. It´s no skin off my nose! It´s no wonder he took to drink. s. 2. karar ından vazgeçmiyor. It´s time for Sıra sende. i. It´s your turn. 4. k. buzlu şerbetten yapılan tatlı. i. Şakaya gelmez. Okul zaman ı geldi. (over/up) buzlanmak. Külah içinde dondurma küçük buz kalıbı. dili İnsanoğlu bunu yapamaz. It´s no laughing matter. It´s not humanly possible. 1. i. 3. k. buz. It´s six of one and half a dozen of k. dondurmayla dolu dondurma. i. uzun saplı tatlı kaşığı. haşimdi çok moda! O Hoca Ali. k ıs. Tam vakti. It´s no joke. üzerine krema sürmek./Yanına yaklaşılmaz.It´s Greek to me. 2. ice-cream cone 1. 1./Şakaya gelmez. It´s no go./Zaman ı geldi de geçti bile. buzlarla kaplı. Fildişi Kıyılı./Ahım şahım bir şey değil. buzda dondurma külah ı. dili Aralar ında hiç fark yok aslında./Şakaya gelmez. buz hokeyi. İtalyan. dili Tam arad ığımız şey! Ben ısmarlıyorum. s. 2. etraf ı buzlarla çevrili (gemi). k. It´s nothing special. buzlu: iced tea buzlu çay. k. 2. It´s prohibitively expensive. It´s outside the city proper. üzerine krema sürülmü ş (pasta/kek). buzda ğı. Italian Italy IUD Ivorian Ivory ice ice cream ice cube ice field ice hockey ice hockey ice pack ice pick ice rink iceberg icebound icebox icebreaker icecap ice-cold ice-cream soda iced iced-tea iced-tea spoon i. Kolay iş değil. s. It´s plain sailing from here on. Olmuyor. It´s not my cup of tea. 1./Ha Ali Hoca. Aslında şehrin sınırları dışında./İkisi aynı kapıya çıkar. Fildişi Kıyılı. Kapasitesi ona yetmez. k. 5. buzk ıran. i. It´s no joke. İtalyanca. It´s high time. Pek bir özelliği yok. intrauterine device. It´s not within her capacity. . O kadar pahalı ki kimse alamaz. s. buz k ıracağı. 1. buzul. i. buz torbas ı. İtalya. Hiç anlayam ıyorum. üstüne soda dökülmü ş dondurma. donmak.

. idyll. 1. ideolog..gelenek veya kurumlara karşı çıkan/saldıran kimse. 1. ikona. f. 1. özde şlik.. f. mak. boş. işlemeyen (makine).. s. ideal olarak.. ideal.icicle icing icon iconoclasm iconoclast iconoclastic icy idea ideal idealise idealism idealist idealistic idealize ideally idée fixe identical identical twins identically identification tag identify identify s. s. i. i. boş vakit. b. 2. 2. aynen. i. buzlu.b. tabir. z. 4. ikonoklast.. ikon k ırıcı.t. putlaştırmak. ayn ı şekilde. birinin/bir şeyin özde ilgili olduğunu düşünmek. ideal. idealizm. buz salkımı./s. 2. bak. 3. tapınmak. 1. i. özdeş. ülkücü. boşta. with kendini (biriyle) . idealist. i. 1. yerle şmiş inanç. f. 1. buz saça ğı. i. yerle şmiş inanç. z. (pasta ve kek üzerine sürülen) krema v. idolize. ask. idealist. ideolojik. ikon k ırıcılık. a ğız. boş (vakit). 2. sanki bir idilden al ınmış. 2. kimlik kartı. mat. putperest. kimlik. tembel.h. buz gibi. mat. 1. İng. kimlik cüzdanı. (biriyle) özdeşleşmek. s. i. ülkü. eksantriklik. dangalak. 1. 2. yerleikonoklazm. tuhaflık. dangalak. 2. 2. (kolye zincirine tak ılı) künye. fels. tar. ülkücülük. i. i. (bir dilin) ifade tarzına uygun olarak. fels.o. with identity identity card identity crisis identity disk ideological ideologist ideology idiom idiomatic idiomatically idiosyncracy idiot idiotic idle idle away time idle hours idler idol idolater idolatry idolise idolize idyl idyll idyllic i. çok sevilen kimse/ şey. idil.. putperestlik. (with/to) (ile) ayn ı. b. asılsız (söz/vaat/tehdit). 2. i. ülküsel. -in kim/ne/kimin oldu ğunu tespit etmek/saptamak/söylemek.h. geri zekâlı. özdeş ikizler. geri zekâlı. ideal. ile şleştirmek. i. dü şünce. . s. idilik. s. i. b. put. buz i. i. 1. s.h. tar. ikon k ırıcı. sanem. buz.. 2. gelenek veya kurumlara karşı çıkan/saldıran.. idealize. mak. ikon. avara kasnağı. pastoral. gelenek veya kurumlara karşı çıkma/saldırma. künye. f. sabit fikir. kapl ı. bak. 5. şmiş inanç. tar. saçak buzu. ideoloji.. ikonoklast. 1. fels.. i. fikir. kar dişi. 2. hüviyet. ayrıksılık. kimlik bunalımı. idefiks. z. i. (bir gruba özgü) dil. i. boş gezen kimse.. ruhb. idealle ştirmek. saplantı. (bir dilin) ifade tarzına uygun. ask. mükemmel. aylak. 2. i. f. 1. f. 1. s. tuhaf özellik. s. ülkücü. s. deyim. avara dişlisi. i. zaman öldürmek. işsiz. 3. 2. s. i.. (motor) rölantide/avarada çalışmak. 1. bak. İng.

ateşlemek. pek bilgisi olmayan. kaba. talihsiz. de ğilse. rahats ız. husumet. anat. gerekirse. kara cahil. s. s. yolsuz. rezalet. kötü huylu. cahil. huzursuz. gayrime şru. s.. 1. bot. 1. haram. 1. oto. il. i. uygun olmayan. uymayan. bilgisiz. in the cave. ateşleme. (worse. belirsiz. 2. dar görü şlü. s. zool. i. tutuşturmak. 1. k. olmazsa. bağ. şayet. 1. 2. s. yüz k ızartıcı. eğer.. liveisterseniz. tutu şma. kötü niyet. 1. cahillik.. uğursuz. 2. düzensiz. aksi takdirde. 2. mantığa aykırı. demek ki. serke ş. illegal. 2. yakmak. alçaklık. dili şüpheli. s. 2. 2. worst) 1. caiz olmayan.ie if if ever if need be if not if only if perchance if push comes to shove/if it comes to the push if worst comes to worst if you please iffy igneous ignite ignition ignition key ignition switch ignoble ignominious ignominy ignoramus ignorance ignorant ignore iguana ileum ilex ill ill at ease ill will ill will ill-adapted ill-advised ill-bred ill-disposed illegal illegibility illegible illegitimate ill-fated illiberal illicit illiterate ill-judged ill-mannered ill-natured illness illogical k ıs. i. yanlış düşünülmüş/tasarlanmış. 2. i. en kötü ihtimal gerçekle şecek olursa/gerçekleşirse: If worst comes to worst. 2. 2. terbiye görmemiş. bilmezlikten gelmek. . ateşleme tertibatı. evlilikdışı. s. çoğ. 1. bahts ız. yanlış. alçak. can always 2. s. s. fena. okumam ış. ters. 2. şart. kıvrımbağırsak. bilgisizlikten ileri gelen. i. pırnar. i. f. i. yanlış. yeşilmeşe. fenalık. s. Iguana iguana. En kötü ihtimal gerçekle şecek 1.e. ise. çobanpüskülü. bilgisiz. yasad ışı. huysuz. s. ateş almak. dili çok gerekirse. s. id est yani. yasad ışı. Keşke bilseydim.a (îl´iyı) i. s. terbiyesiz. i. s. içi rahat olmayan. iguana. şayet. kötü. 1. i. püskürük (kütle). s. oto. a şağılık. kültürsüz. k. şerefsiz. yolsuz. we rica ederim. cimri. ters. 2. 1. eğer. s. mantıksız. oto. hintkertenkelesi. 3. hastalık. ate şleme düzeninin açılıp kapanmasını sağlayan aygıt. yanmak. okuma yazma bilmeyen. 1. boş vermek. s. kötülük. 1. tutuşturma. sakıncalı. okunaks ızlık. soysuz. s. zarar. f. hasta. rahatsızlık. bilgisizlik. s. s. ald ırmamak. 3. kontak. i. s. keşke: If only I had known. cahil. bayağı. alçakça. tutuşmak. kontak anahtar ı. şayet. lütfen. namussuzca.. okunaks ız. yasadışı. p ırnal. cehalet.

2. i. z. toyluk. 1. i. 1. (birini) örnek almak. fels. içkinlik. çizer. örneklemek. 2. s. i. olgun olmama. aldatıcı. 1. kuruntu. i. me şhur. uçsuz bucaks ız olma. şerefli. şimdiki. bahtı kara. yanılsama. hayal. s. ışıklandırmak. hayali. taklit. fels. 2. 1. betimleme. imgecilik. maddi olmayan. özümsemek. ham. örnek. resim. ölçülemez. 1. put. gelişmemiş. s. pek çok. i. 2. f. i.a (îlu´viyı)/--s (îlu´viyımz) i. dengesizlik. yarat ıcı. 1. kocaman. s. kapmak. hayal gücü. olgunla şmamış. taklit etme. imaj. s. 1. s. 2. 3. hemen.. 3. f. (kitabı/yazıyı) tezhip etmek. kötü davranmak. s. asılsız. taklidini yapmak. i. with (fikir) a şılamak. i. uğursuz. tertemiz bir şekilde. i. çoğ. (birini/bir konuyu) ayd ınlatmak.. toy. s. 4. imgeci. jeol. asılsız. 1. imgesel. geri zekâlılık. s. 2. aydınlatmak. s.ill-omened ill-starred ill-timed ill-treat illuminate illuminating illumination illusion illusive illusory illustrate illustration illustrative illustrator illustrious illuvium image imagery imaginable imaginary imagination imaginative imaginatively imagine imagism imagist imbalance imbecile imbecility imbibe imbue imitate imitation immaculate immaculately immanence immanent immaterial immature immaturity immeasurable immediate immediate cause immediately immense immensely immensity s. 2. i. 2. ünlü. 2. önemsiz. vakitsiz. 2. 3. i. z.. 2. so ğurmak. s. aptallık. resimlemek. f. 1. . geri zekâlı. i. imgelemek. f.vi. i. aptal. f.. 1. göz önüne getirilebilir. yakın. aldatıcı. 3. imgelem. 3. 3. aydınlatma. 3. 1. (bir şeye) doğrudan yol açan neden. çok büyük olma. 1. sonsuz. s. s. öğrenmek. s. şanlı. tahmin edilemeyecek boyutlarda. kusursuz. derhal. talihsiz. s. tezhip. uçsuz bucaks ız. 1. 1. aydınlatıcı. olmamış. 1. 2. sanmak. hayal gücüne dayanarak. 1. 2. taklit etmek. zannetmek. illüstrasyon. iyi planlanmış. illüzyon. 2. i. 2. hayal gücü kuvvetli. imge. örnekleyen. s. i. f. hayal etmek. do ğrudan doğruya. haml ık. görüntü. z. içkin. lekesiz. çok büyük.lu. il. ölçülemeyecek kadar büyük/çok. hayal. 3. tasar ımlamak. hayal. i. f. hayal edilebilir. s. 1. 2. mevsimsiz. konu d ışı. 2. 1. 4. içmek. s. emmek. 1.. 2. 2. lekesiz olarak. acil. s. z. illüstratör. zamans ız. tertemiz. hayal ürünü. ilüvyon. gayet.

sabit. sıkıştırmak. batma. engellemek. söylemek. 4. hareketsizlik. sabırsızlıkla. çarpışma. i. 2. 2. i. dald ırma. i. coşturmak. ölümsüzlük. küçük şeytan. heyecanland ırmak. dili elektrikli su ısıtıcısı. z. göç etmek. i. değişmez. to -e vermek. f. (devlet memurunu) mahkeme önünde suçland ırmak. huk. i. bak. f. göçmen. dokunulmazlık. s. ebedileştirmek. ahlaka aykırı. bak. gayrimenkul. 1. haddini bilmez. s. yansızlık. suya batırmak. dalma. immortalize. dalgın. İng. 1. 2. tarafs ız. s. (against) (-e kar şı) bağışık kılmak. s. s. k. s. s. 1. huk.. f. vuru ş.. yansız. bozmak. 2. ölçüsüz. hareketsiz. ölümsüz varl ık. f. 3. (to) (-e) bildirmek. kolay etkilenmez. heyecanlı. açmaz. coşkulu. f. 1. s. 1.immerse immersed in thought immersion immersion heater immigrant immigrate immigration imminent immobile immobilise immobility immobilize immoderate immodest immoral immorality immortal immortalise immortality immortalize immovable immune immunise immunity immunize immutable imp impact impact impacted tooth impair impale impart impartial impartiality impassable impasse impassion impassioned impassive impatience impatient impatiently impeach impeccable impecunious impede f. bağışıklık. hırslandırmak. çıkmaz. i.. ateşli. ahlaks ız. paras ız. i. s. afacan çocuk. from/to -den muaf. tez canlı. tarafs ızlık. s. k ımıldamaz. s. İng. immunize. geçilmez. kördüğüm. f. k ımıldatılamaz. 1. f. tespit etmek. f. 2. f. geçit vermez. i. 2. 2. duygularını açığa vurmayan. s. sonsuz. ölümsüz. İng. muhacir. değişmez. 1. elektrikli su ısıtıcısı. şeytanın art ayağı.. derin düşüncelere dalmış. kazığa oturtmak. utanmaz. pekiştirmek. çene kemiğine kaynamış diş. f. çileden çıkarmak. İng. s. zayıflatmak. f. 3. i. immobilize. 2. 1. batırma.. i. ars ız. açık saçık. k ımıldayamaz duruma getirmek. etki. 2. ebedi.. a şılmaz. kazıklamak. 3. göç etme.. kızdırmak. i. f. yakın. dişçi. yerinden oynamaz. f. s. sabırsız. 1. 1. i. ahlaks ızlık. suçlamak. kusursuz. aşırı. daldırmak. s. İng. yak ında olmasından korkulan. s. ölümsüzle ştirmek. 2. ta şınmaz. sabırsızlık. . f. bak. i. sabit. edepsiz. to -e kar şı bağışık. kazığa vurmak.

ifade anlaşılan. s. to (ya ğmur/hava) geçirmez. 1. ima edilen. 1. tıb. söz. şahane. imparatora özgü. kesin: implicit trust tam güven. 2. 2. 2. (--ed/--led. temkinli.. 4.´ni) yürürlü ğe koymak. mecburi. zor. yürütme. itmek. 3. 2. mim. s. i. saklı. (öğüt. s. 2. kaba. f. sır v.edilmeden anla şılan. 2.farkedilmez. Allaha kar şı saygısızlık. girilmesi imkâns ız (kale). aceleci. i.b. bozulmaz. 1.´ni) geçirmez. s. i. s. f. pişmanlık duymayan. zorunluk. içinden geçilmez (orman). terbiyesiz. 1. 2.b. (--led. implantasyon yoluyla aşılamak/dikmek. tamamıyla. s. s. belli belirsiz. 3. güdü. yatıştırılmaz (öfke. s. 1. küstahlık. soğukkanlı. Allaha kar şı saygısız. 2. s. taklit etme. s. şiddetli. 1. 5. olmama. ağırbaşlı. f. s. emretmeyi seven. i. s. impertinence. eksik. seçilmez. olmas ı yakın.b. 1. (bir şeyin içinde) saklı olan anlam. 1. emreden.b. 1. 1. yürürlü ğe koyma. 2. çözülemeyen (sav. 1. 1. s. 1. 4. f. geçirimsiz (toprak). s. sevketmek. canland ırma. plan v. i. hızlı. kusurlu. kalıcı olmayan. nefret v. özür. 3. münasebetsiz. 2.). terbiyesizce. akl ına sokmak. kişilikdışı. emperyalizm. karar v. 1. emperyalist. 3. -e işaret etmek. dürtü. kişisel olmayan. uygulamak. uyarı. hissedilmez. küstah. f. i. aşılamak. taklit etmek. 2. 2. i. (dolaylı olarak) göstermek. (yasa. içermek: Smoke implies fire. zorunlu. canland ırmak. dü şünmeden yapılan. eleştiri v. 2. delinmez. buyurgan. araç. 1. engel. yay ılımcılık. nüfuz edilemeyen. i. f.. i. s.´ni) dinlemez. eksiklik. pişman olmayan. tıb. s. geçici. . 1. 2. f. (taahhüt. hava geçirmez. i. i. 3. 1. çabuk. eleştiri v. zorunlu şey. kusur. 2. amirane. --ing/--ling) tehlikeye atmak. on/upon -i etkilemek. terbiyesiz. implantasyon. pişmanlık duymama. dilb. 2.b. kaba bir şekilde.b.zorunluluk. 1. keçisakalı. 1. dikmek. yerine getirme. amansız (düşman). sert. çürümez. f. 2. 2. to (ö ğüt. dolaylı olarak s. güç. z. alet. hava v. s. s. f. 2. istifini bozmayan. 3. i. mâni. bak.impediment impel impending impenetrable impenitence impenitent imperative imperceptible imperfect imperfection imperial imperialism imperialist imperialistic imperil imperious imperishable impermanent impermeable impersonal impersonate impersonation impertinence impertinency impertinent imperturbable impervious impetuous impetus impiety impinge impious implacable implant implant implantation implement implement implementation implicate implication implicit implicitly implore imply impolite impolitely i. 1.b. imparatorlu ğa ait. to (korku. 3. yalvarmak. 1. 3. engel. münasebetsizlik. to (su. emir belirten. s. şiddet. Duman ate şi içerir. i. ima etmek. i. yayılımcı. temsil etmek.´ni) yerine getirmek. yayılımcı. dilb. aplikasyon. 2.´ne) kulak asmaz. (birini) (olumsuz bir şeye) karıştırma. (birini) (olumsuz bir şeye) karıştırmak. dolaylı tam. i. emir. i. 2. implantasyon. tıb. görülmez. 2. i. pişman 4. sugeçirmez. beraberinde getirmek: z. noksan. defolu. bitmemi ş bir eylemi gösteren (zaman/fiil). --ling) sürmek.olarak.). s. imparatorluk sistemi. emperyalist. 1. yok olmaz. 3.

kolayca etkilenen. (vergi) koyma. i. 2. izlenimci. 4. zayıf. elverişsiz. 2. 2. 3. s. nak şetmek. 2. duyguları etkileyen. imkânsız. damga. (fikir) a şılamak. f. f. 1. impotence. i. 7. 1. s. izlenimcilik. s. 3. kesin olmayan. 2. 5. dikkatsiz. doland ırıcı. 2. 5. bask ı. iz. 1. çetin uygulanamaz. tartıya gelmez. i. 1. beceriksiz. pratik olmayan. empresyonizm. 2. on/upon akl ına sokmak. s. şaşırtıcı derecede. vergi. 2. ithal izni. hapsetmek. gebe b ırakmak. s. harç. fakirleştirmek. haczetmek. (damga) basmak. (zihnine) sokmak. ithal malı.. izlenimci. f. z. (ceza) vermek. 2. ithalatç ı. etki. s. geçilmez. ceza. i. yoksulla ştırmak. 2. damga. i. rahats ız etmek. s. 1. izlenim. 1. 2. izlenim. 2. etkileyici. 1. i. 2. üzengita şı. mantıksız. çok ısrarlı. itibar. i. önem. i. s. s. empresyonist. 2. 1. 1. ithalat izni. emdirmek. hapis. yap ılamaz. 2. i. ithal etmek. önem. anlam. imkânsızlık. i. s. f. s. 1. s. kullanışsız. i. uygunsuz. hile. 3. nüfuz. nüfuzlu. heybetli. itibarl ı. . önemli. hapsetme. 6. 2. bak. pratik olmayan. (zorla) yüklemek. etkileyici bir şekilde. titiz olmayan. f. with etkilemek. empresyonist. emprenye etmek. etki. f. 2. i. f. önceden kestirilemeyen etken. permi. 1. 2. d ışalım. 1. i. 1. 3. özensiz. 4. imkâns ız bir şekilde. 4. zaptedilemez. (on) 1. 3. iktidarsız (erkek). 6. terbiyesizlik. olanaks ızlık. ısrarla istemek. empoze etmek. on/upon 1. (kitapta) yayınevinin adı. 3. ölçülemeyen. olanaks ız. güçsüz. yük. i. 3. iktidars ızlık. kanunen el koymak. 2. elverişsiz. kabalık. 3. mim. (damga/mühür) basmak. ithalat. resim. zorla kabul ettirmek. 4. i. 1. kazan ılamaz. âciz. 1. aşırı duyarlı. ithalat kotas ı. 3. hassas. etki. uygulanamaz. a ğıla kapamak. isteğinde çok ısrar eden. ağırlığı olmayan. zahmet. 4. etkili.impoliteness impolitic imponderable import import import duty import license/permit import permit import quota importance important importation importer imports and exports importunate importune impose imposing imposition impossibility impossible impossibly impost impost impostor impotence impotency impotent impound impoverish impracticable impractical imprecise impregnable impregnate impress impression impressionable impressionism impressionist impressionistic impressive impressively imprint imprint imprison imprisonment i. 1. f. i. yap ılamaz. i. güçsüzlük. s. 1. ithalat ve ihracat. f. bask ı. görkemli. zorla kabul ettirme. -e (vergi) koymak. sahtekâr. 1.. kuvvetini kesmek. 5. 2. z. ithalat vergisi. 6.(yol). isabetsiz. kim. haks ız talep. 4. s. döllemek. zahmet vermek.

in the envelope zarf ın içinde. 2. vermek. 1. 4. monoton bir şekilde. 3. çabucak. olmayacak. k. k. itici güç. -da: olarak. baştan savma. kötü bir durumda. Put it in içine. sersem sepelek. tepi. i. irticalen. evde. 3. 3. -a: içeriye. uygunsuzluk. katışık. düşünmeden. dili bir anda. hazırlıksız. yalanc ı çıkarmak. hemen. kar ışık. i. düzelme. ilerleme. dili küçük çapta. edat 1. kirlilik.gözde. f. yüzsüz. 1. s. elinde. atfetmek. yola girmek: Özhan´s health is improving. çabuk çabuk. 1. ani bir istek. peşin ve taksitsiz olarak: I can pay for it in a lump sum. k. doğaçtan çalmak. k. (hazırlık yapılmadan) o anda yapılan. -de. murdar. ihtiyats ızlık. gelişme. doğaçtan. yıldırım hızıyla. ars ız. tedbirsiz. uydurup yapmak. i. (bir şeyi) iyimser olarak (görmek). kirli. gelişmek. ihtiyats ız. karınca kararınca. iffetsiz. moda. i.improbable impromptu improper impropriety improve improvement improvise imprudence imprudent imprudent impudence impudent impugn impulse impulsive impulsively impunity impure impurity impute in acknowledgment of in in in in in a bad way in a big way in a breeze in a coon´s age in a daze in a ferment in a flash in a good light in a hurry in a jiffy in a lather in a lump sum in a manner of speaking in a monotone in a nutshell in a roundabout way in a sense in a slapdash manner in a small way in a small way in a state of undress in a trice s. yak ışıksız. dili büyük çapta. doğaçtan/irticalen yapılan. çirkin. itki. 2. 2. -da. içinde. çok hasta. epeydir. dolaylı olarak. 1. 1. gelişigüzel. k. dolambaçlı yoldan. düzeltme. içinde. z. çıplak. 3. yani. s. 1. f. uygunsuz. . 1. geliştirmek. hazırlıksız olarak. içine. 2. dili torpil. -de. i. üstüne yıkmak. 3. çok moda olan. f. az ve öz olarak. 5. dili çoktand ır. ilerletmek.içeride. içeri do ğru yönelen. düzelmek. 2. görev ba şında. 2. 2. k. bir anlamda. z. bir anlamda. 1. 1. s. düzeltmek. tehlikede. 2. dili karga şalık içinde. 4. murdarl ık. i. sesini alçaltıp yükseltmeden. cezadan muaf olma. ruhb. iç. ihtiyats ız. arsızlık. 3. i. 3. azıcık. -in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca verdiği hizmetin karşılığıin the box kutuda. yetkili kişi. yüzsüzlük. s. Cebine koy. birdenbire. yabancı madde. 3. tedbirsizlik. 2. k. kolaylıkla. tedbirsiz. katışıklık. f. yoluna koymak. piston. k. 1. bir ç ırpıda. s. 2. ihtimal d ışı. 2. küstahlık. mevsimi gelmiş. anında uydurmak. katışkı. 1. s. iktidardaki. yüklemek. 2.pocket. hazırlıksız. 2. Özhan´ ın sağlığı düzeliyor. tepisel. 5. dili 1. dolaylı yoldan. 1. 1. 2. z. -e. düşüncesizce davranan. pis. aceleyle. küstah. Parasının hepsini peşinen ödeyebilirim. your 2. 3. i. saflığı bozan şey. pislik. s. geli ştirme. s. dili heyecanlı.

2. soğukkanlılıkla. ileride. 2. -e göre. zaten: In any case you couldn´t have herhalde. her halükârda. Gerekti ği takdirde geç vakte kadarcase of fire press this button. I can work late. 2. -e ek olarak. kötü durumda. sefere hazır (gemi). işe hazır. huk. büyük bir ihtimalle/olas ılıkla. danışman olarak. ne olursa orada 1. i. kâh d ışarıda.in a twitter/all in a twitter in a way in a word in a/one body in absolute privacy in abundance in accord with in accordance with in actuality in addition to in advance in aid of in all in all in all probability in alphabetical order in an advisory capacity in and out in anticipation of in any case in any case in any event in any shape or form in apple-pie order in bad/ill repair in between in black and white in bloom in brief in broad daylight in broad daylight in bulk in camera in case in case of in case of emergency in cipher in cold blood in cold blood in command in commission in company with in comparison with in compliance with in concert in conclusion in conference k. sözün k ısası. her halde: In any event I´ll see you at Billur´sşekilde. ne olursa olsun. amir. çok düzenli bir şekilde. dili yazılı olarak. kâh içeride. açık. -e nazaran. Her halükârda Billur´un yeme ğinde görüşürüz. son olarak. fazla olarak. -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize hakikaten. k. (bir şeyin gerçekleşebileceği) düşüncesiyle. ambalajsız. 1. özetle. 1. hep birlikte/beraber. sözü geçen. birlik içinde. güpegündüz. aralarında: two houses with a yard in between aralarında bir bahçe olan iki ev. acil bir durumda. pe şin olarak. toplam olarak. gerçekten. ne olursa olsun. -e yardım için. bir bak ıma. 1. toplam. her halde: In any case you be there. hepsi. önde. . in case of emergency acil durumda. alfabetik olarak dizilmi ş. 2. 2. Ne olursa olsun sen olsun. tamam ı. 1.I acted in accordance with your instructions. k ısaca. menfaatine. Çok miktarda armut vardı. mucibince. dili heyecan içinde. yararına. ile beraber. şifreli. k ılını kıpırdatmadan. ayr ıca. tamamen aralar ında kalmak üzere. basın. -e uygun olarak. gizli celsede. toplantıda. çiçekte. zaten: In hiçbir dinner. -e göre. meşgul. toptan. Yang ın anında bu düğmeye halinde: In çalışabilirim. -e uyarak. takdirde: In case it´s necessary. göre mi? -e ilaveten. çiçek açm ış. uyarı niteliğinde bülten/duyuru. ol. alfabetik sıraya göre. 1. birlikte. her halükârda. 2. bol/çok miktarda: There were pears in abundance. uyum içinde. güpegündüz.

yokluğundan dolayı. genel olarak. varl ıklı. hazırlanmakta. bundan böyle. başı dertte. yokluğunda. çok eskiden. süresi gelince. 2. 2. aslında. 1. gerçekten. çok aranan. çok ra ğbette. -den yana. doğrusu. tamire muhtaç. -i hiçe sayarak. biraz erken.in conjunction with in connection with in consequence of in danger in days of yore in deep water in deep water in default of in defiance of in despite of in detail in diameter in disrepair in doubt in due course in due course in duplicate in earnest in easy circumstances/on easy street in effect in excess of in fact in fact in favor of in fine fettle in flagrante delicto in flames in focus in front in front of in full retreat in full view in fun in future in general in good company in good faith in good repair in good season in good spirits in good time in good trim in great demand in great request in hand in harness in haste ile beraber. dili ba şı dertte. tutulan. k. 1. çok aranan. -e rağmen. zamanla. keyfi yerinde. ayrıntılı olarak. şaşkınlık içinde. zamanı gelince. tehlikede. şüpheli. 1. -in taraftar ı. tela şla. büyük ra ğbet gören. formda. -e ayk ırı olarak. tam göz önünde. 1. genellikle. ciddi. -den fazla. ciddi olarak. tam çekilme durumunda. 2. çap olarak. nedeniyle. ile ilgili olarak. önünde: in front of the building binan ın önünde. yürürlükte. elde. z. . k. iyi arkada şlarla. dili iyi çok revaçta. -e meydan okuyarak. durumda/vaziyette. çok. 1. -i geçen. hali vakti yerinde. önde. kontrol altında. 3. ile bir arada. iş başında. 2. zor durumda. 2. 1. önceden belirlenen zamanda. keyfi yerinde. cürmü me şhut halinde. bundan sonra. gerçekte. baya ğı. ayrıntılarıyla. sadece birinin sözüne güvenerek. 2. iyi odaklanm ış. vaktinde. harap. kuşkulu. iyi durumda. sonucunda. aceleyle. henüz belli olmayan. tam zaman ında. şakadan. alevler içinde. iki suret halinde. aslında. 3. aslında. -in lehine. -e karşın. -in lehinde. ile birlikte. suçüstü. zamanı/vakti gelince.

çabucak. çabucac ık. ismen. rehinde. other words aram ızda. ufak çapta. -sin diye: in order that he may see görsün diye. hayatı tehlikede. geçerken. k ısmen. bence. bir seferde: He drank all the beer in one go. bir anlamda. O hiçbir şekilde sorumlu değildi. talihli. rehinde. demek. k. bizatihi: In itself it´s not a problem. çok çabuk. our midst k ısmen. sapa. avucunun içinde. birbirine girmiş. hiç.in his/her own backyard in hock in honor of in imitation of in irons in itself/in and of itself in jeopardy of his life in jest in leaf in less than no time/in no time/in no time at all in lieu of in line for in luck in memory of in mesh in miniature in motion in my book in my judgment in my opinion in my opinion in name in no time in no uncertain terms in no way in no way. yani. 1. parça parça. sözde. hayalinde. yapraklanm ış. boş vaktinde: Do it in your spare time! Onu boş vaktinde yap! yürürlükte. kendisi. 2. 1. bana göre. şansı açık. ta ki. kanımca. out of the way in nothing flat in one go in one sense in one´s mind´s eye in one´s pocket in one´s spare time in operation in order that in order that in order to in in in in kendi çevresinde. bana kalırsa. zincire vurulmu ş. k ısım kısım. order to keep up appearances ele güne kar şı rezil olmamak için. 2. al ışılmışın dışında. bir kerede. için: in order to see görmek için. kan ımca. bizzat. dili çok çabuk. her zaman için. tesadüfen. -in hatırasına. yol üstü olmayan. derhal. sert bir şekilde/açıkça (söylemek). idam de ğil. Biran ın tümünü bir dikişte içti. bana kalırsa. -e aday. part özellikle. şaka olarak. şerefine. nüfuzu altında. in particular in parts in passing in patches in pawn in perpetuity in person .bir taraftan. kafas ında. için s ırada. hareket halinde. bana göre. hemen. şahsen. -in yerine. kesinlikle: He was in no way responsible. minyatür. bana göre. daima. 2. -e bedel olarak. özünde. ebediyen. yer yer. eli kelepçeli. Kendi ba şına bir problem cezas ı tehlikesiyle karşı karşıya. diye. 1. -in anısına. fikrimce. -i taklit ederek.

-e göre.o. tam yerinde. uygulamada. birinin nam ına: Çetin can go in his stead. çarçabuk. aramaya. ile ilgili olarak. açıkça. -e karşılık olarak. hakk ında: She said nothing in relation to that matter. . ba şkaları yokken. -in yerine. 1. with his wealth . 2.´s stead in search of in self-defense in sequence in seventh heaven in shore in short in short course in short order in short order in sight in single file in so far as in so many words in some ways in some measure in spite of in stock in sum in tandem in ten seconds flat in terms of yerinde. -in karşılığında. -e protesto olarak. herkesin önünde. k ıyıya yakın. çok mutlu. görünürde. dili -e gelince. tam on saniyede. . gizlice. Onun yerine Çetin gidebilir. basılmakta. in pursuance of his ideals. 2. gizli olarak. 2. 1. 1. aç ıkça. -e oranla. pratikte. yerine getirirken. ortakla şa. bazı bakımlardan. İdeallerinin peşinde bak. -e gelince.. art arda. 2. birbirine bağlı olarak. yapılmakta. k. 2. bir dereceye kadar. şaka olarak. -e rağmen. kendini korumak için. k ısmen. açık seçik bir şekilde. aslında. koordinasyon içinde. çabuk. ile ilgili. -den öç almak için. beraber. -e cevap olarak. tek s ıra halinde. gerçekleştirmeye çalışırken: He sacrificed regard to. açıkçası. -ce/-çe: In terms of money she´s well fixed. sözün k ısası.. bask ıda. birlikte. inşa halinde. pe şinde. birinin yerine. 1. mevcut. art arda dizilmiş bir şekilde.. k ısaca. O mesele hakk ında hiçbir şey söylemedi. aç ıdan: Don´t look at the situation in those terms! Duruma o açıdan bakma! 2. ğmen devam ediyor. -e karşın: He´s carrying on in spite of the difficulties. 1. sözün kısası. -e karşılık.. aramakta. ile ilgili olarak. gerçekte. baş başa. aç ıkça. bak ımından. s ırayla. -diği kadar/derecede.in place in place of in plain English in plain English in play in point of in point of fact in position in practice in press in private in process of construction in proportion to in protest against in public in pursuance of in regard to in relation to in reply to in respect of in respect to in response to in retrospect in return for in revenge for in s. kısaca. k ısaca. açıkçası. 1. -e karşılık olarak. alenen. Zorluklara ra tic. 1. 2. geçmişe bakarak. pe şinde koşarken.

under the circumstances. o/bu arada. civarında. doğal olarak. son derece. aşkına. pomp and circumtance tantana.. açık havada. yarar ına. . pek uzak olmayan (olay). karanlıkta. yak ında. bak. -diğinden dolayı. (birinin) önünde/yan ında/huzurunda: in the presence of a large company büyük bir topluluk geçtikçe. 2. Onu uygulamada de ğil. k. eninde sonunda. çoğunlukla. başlamak. tam zaman ında (Gecikmeye hiç yer olmayan durumlar için kullanılır. bütün kapsam ı ile. -in arasında. yerine. esnasında. çıplak. takdirde. sırasında. namına. aradaki zamanda.. adına. k. but not in practice. 3. -in yoklu ğunda: In the absence of any guidelines this is what we came up with. -diğine göre. madem. o/bu süre içinde. 1. Bize yol gösterecek bir şeyler olmadığı için ancak bunu yapabildik. olayların gelişmesine göre. açmak. kavram olarak: He approves of it in the abstract. zamanla. dalg ın.): Reinforcements arrived in the nick of time. toplam olarak. dili emin. -in ortas ında. debdebe. olas ı. kavram olarak beğeniyor. olayların ışığı altında. o takdirde. k. hakkı için. . uzun vadede. dili muhtemel. açılmak. bütün olarak. -in gözünde. dili paças ı sıkışınca. zaman önünde. zamanla. mademki. sabahleyin. bizzat. sırasında. tam zaman ında. sermek.. başlatmak. çantada keklik. k. k. sağ. halinde. 4. yaymak.in that in that case in the absence of in the abstract in the aggregate in the background in the bag in the cards in the circumstances in the clouds in the course of in the course of in the course of time in the crunch in the dark in the end in the event of in the extreme in the eyes of in the face of in the family way in the flesh in the hole in the interest of in the interim in the land of the living in the large in the light of the facts in the long run in the long run in the long term in the lump in the main in the matter of in the meantime in the midst of in the morning in the name of in the nature of things in the neighborhood of in the nick of time in the nick of time in the nude in the offing in the open in the presence of in the process of time -diğinden. sonunda. başı için. dili gebe.. esnasında. garantili. para kaybetmi ş durumda. eninde sonunda. çünkü. yaklaşık olarak. için. tabiatıyla. hamile. .. çoğu. bütünüyle. hayatta. konusunda. 1. aç ığa vurmak. f.. Takviyeler tam zaman ında çıplak olarak. eninde sonunda. . ikinci planda. 1. karşısında. habersiz. dili borçlu. hayal âleminde. 2. Don´t say that in her presence! Onun yan ında zamanla. 2. uzun vadede.

hep beraber. budalaca. görünürde. boş yere. 1. yanlış. bir ç ırpıda. 1. 2. hareketsizlik. 2. boş. 1. nöbetleşe: Each charge was mowed down in turn by their ısma. 1. k. . erişilmez. 1. dili beraberinde: He had his girl friend in tow as well. sırasıyla. iyi ifade edilmemiş. 1. eksik. kas ıtsız. s. 3. ruhsuz. noksan. dikkatsiz. yersiz. dili aşağı yukarı. s. yetersizlik. etkisizlik. beceriksizlik. kim. i. mademki. . s. dili hemen.): What in the world buthat? O ne. i şlenmemiş durumda. inept. bak. (kişinin) elinden alınamayacak (hak). üç aya kadar. ondan sonra. tic.in the raw in the rough in the same breath in the second place in the short haul/term in the short run in the short term in the thick of the battle in the vicinity of in the wake of in the world in this connection in three months in time in total in tow in triplicate in truth in tune in turn in two in two shakes in unison in vain in view in view of in/at a pinch inability inaccessible inaccurate inaction inactive inactivity inadequate inadmissible inadvertent inalienable inane inanimate inappropriate inapt inarticulate inasmuch inasmuch as inattention inattentive inattentiveness 1.. gerçekten. s ıra ile. 1. gereğinde. dikkatsizlik. hatalı. kusurlu. dilsiz. hareketsiz. ikinci olarak. Taksim civarında ında. s. yanına varılmaz.. dili Allah a şkına.. hareketsizlik. yüzünden. k. aptalca. k ısa vadede. güçsüzlük. -den sonra. k ısa vadede. dolaylar ında. doğal halde. is hususta. -den dolayı. Allahı/Allahını seversen (Soru zamirleriyle kullanılır. beraber (yapmak). 2. s. donuk. 2. elde olmayan. 1. -diğine göre. sıkışınca. etkisiz. ikiye (kesmek/bölmek/ayırmak). muharebenin en şiddetli yerinde. cans ız. uygun görülmez. 1. 2. birlikte. 3. Hücuma kalkan her grup onlar ın öldürücü ateşiyle helak (of a lamb´s tail) k. kabul olunmaz. Beraberinde k ız arkadaşı da vardı. 2. yeti ştirebilir misiniz? We k. 2.. kim. i.His salary is in 1. i. satılamaz. 2. s. boşuna. uygunsuz. ehliyetsizlik. anla şılmaz. civarında: She lives in the vicinity of Taksim. sönük. işlenmemiş. 1. ortada. i. 2. üç kopya olarak. zaman ında (yetişmek/yetiştirmek): Can you finish this in time? Bunu vaktindebütünüyle. devrolunamaz. -in ard oturuyor. durgunluk. kendini iyi ifade edemeyen. s. vaktinde. -in ardından. yaklaşık olarak: sonucunda. aptal. toplam olarak. dikkatsizlik. bir solukta. -diği derecede/kadar. budala. tic. s. akortlu. durgun. 2. s. -i göz önünde tutarak. i. iki k deadly fire. 1. ölü. s. yetersiz. 2. hakikaten. tamam ıyla. 1. anlamsız. 1. hep bir a ğızdan. kaba taslak durumda. 1. dili çıplak. münasebetsiz. -in peşinde. can´t get there in time. 3. gerektiğinde. s. bir lahzada. k. yeteneksizlik. . 2. s. 2. s. Allah ını seversen? How in the world did bu münasebetle. 4.. ayn ı zamanda. z. 2. k ısa vadede.

i.gelen. hesaplanamayan. zeki. törenle açmak. 1. 2. k ızdırmak. yavaş yavaş hareket ettirmek. haddi hesab ı olmayan. açılış-in başlangıcı i. i. s. dikkatsiz.54 cm. f. i. z. isteklendiren ödül. ard ı arkası kesilmeden. ile beraber gelen. 1. 3. 2. yak ıp kül etmek. tütsü. resmen işe başlatmak. i ş yapamaz duruma getirmek. doğuştan gelen. s. sert. fırın.). henüz ba şlamakta olan. 1. tesadüfi. kasten yang ın çıkaran. özendirici şey. çöp fırını.edinilegelmi ş. 1. limana/havaalan ına giren (gemi/uçak). karışıklık çıkaran. s. güçsüz. güçsüzlük. göreve başlama töreni. i. 2. tedbirsiz. 3. kesicidiş. i. s. vaka. hesap edilemez. yak ın akraba ile cinsel ilişki kurma. sürekli olarak. dü şüncesiz. . 2. 1. 1. i. s. s. ardı arkası kesilmeyen. akkorluk. f. başlama. f ırtınalı (hava). resmen i töreniyle başlatmak. irsi. f. kalıtsal. kabiliyetsiz. i. i. meşum. k ışkırtma. to -e ait olan. to -e ait olan. (birinin) tabiat ında olan. 2. k ışkırtmak. yangın bombası. ampul. devamlı. açılış. yarma. oymak. encase. nezaketsizlik. olay. bak. 2. âciz. tahrik etmek. i. s. s. tahrik. i. 1. Kolera vakalar ı azalmakta. of (bir şeyin) meydana gelmesi: The incidence of cholera has been declining. yeteneksiz. -e özgü. i. teşvik primi.b. tesadüfengelmişken. hadise. kabalık. başlatmak. güçsüz duruma getirmek. s. başlamak. s. ensizyon. f. kışkırtıcı. cisimlenmiş. günlük. 2. s. (birini) törenle bir göreve getirmek. ikinci derecede olan/sayılan: incidental expenses yan masraflar. kaba davranış. aklıma meydana f. 1. ile beraber z. 2. akkor. s. töreni. ensest. 2. i. insan şekline girmiş. 1. uğursuz. keskin. inç. i. buhur. yeteneksizlik. parmak. elektrik ampulü. 3.. 2. uzun zaman boyunca s. aç ılışşe başlama. teşvik. s. i. öfkelendirmek. teşvik etmek. 2. (bir şeyi) yapamama. hapsetmek. şehir merkezine doğru giden (tren. de şme. yavaş yavaş ilerlemek. i. 2. hakketmek. s. f. f. güdü. açılış töreni ile ilgili. 2. tıb. başlangıç. kaz ımak. 1. otobüs v. yeni başlayan. dürtü.inaugural inaugurate inauguration inauspicious inborn inbound inbred incalculable incandescence incandescent incandescent lamp incandescent lamp incapable incapacitate incapacity incapacity for incarcerate incarnate incase incautious incendiary incendiary bomb incense incense incentive incentive pay inception incessant incessantly incest inch inch along incidence incident incidental incidentally incinerate incinerator incipient incise incision incisive incisor incite incitement incivility inclement s. -e özgü. 1. 1. s. f. sürekli. kundakçı.

uyuşmazlık. bak. bağlantısız (sözler/fikirler). s. zahmet. 2. dahil. 2. 1. 1. dahil: The charge is thirty million liras inclusive of service. bak. eksik. s. i.. s. karars ız. birbirine z ıt. kulak kabartmak. s. uyuşmayan k ısım/şey. içine almak. önemsiz. i. f. s. s. i. 2. f. s. 1. s. 3. 3. incoherence. zahmet vermek. takmaHesap. tutarsız. katmak. sonuçsuz. tesellisi olmayan. i. inkâr edilemez. eşsiz. 2. i.. güçlük. dahil olma. emsalsiz. 2. noksan. birbirine uymayan. beceriksiz. bağdaşmaz. 3. i. adla. su götürmez. yads ınamaz. kusurlu. katma. uyuşmaz. düşüncesiz. ele geçen. orans ız. heves. Onu bizi desteklemeye yöneltti. bağdaşmaz. idrar ını tutamayan. ehliyetsiz. s. içermek. s. rahatsız etmek. 2. uyu şmaz. -e sebep olmak: It inclined him to support us. içlemci. anla şılmayan.inclination incline incline incline one´s ear incline one´s head inclined plane inclose inclosure include included inclusion inclusive incognito incoherence incoherency incoherent income income tax incoming incommensurate incommunicado incommunicative incomparable incompatibility incompatible incompetence incompetency incompetent incomplete incomprehensible incomprehension inconceivable inconclusive incongruity incongruous inconsequent inconsequential inconsiderate inconsistent inconsolable inconspicuous inconstant incontestable incontinent incontrovertible incontrovertibly inconvenience i. 1. yads ınamayacak şekilde. s. inand ırıcı olmayan. i. k servis dahil otuz z. z. z. incompetence. -e yöneltmek.. eğri yüzey. i. 2. başını eğmek. mantıksız. tutars ızlık. i. bak. akıl almaz. 2. 2. e ğim. yersiz. 2. 3. 2. ile kıyaslanamaz. tutars ız. i. yetersizlik. 1. itiraz edilemez. 2. s. f. 2. rabıtasız. 1. teselli edilemez. 1. 1. s. uygunsuz. yeni (hükümet/y ıl). milyon lira tuttu. meyil. farkedilmeyen. with/to ile karşılaştırılamaz. 2. her zaman aynı seviyeyi tutmayan (iş). yetersiz. istek. eğiklik. beceriksizlik. 1. 2. 1. 2. etkisiz. yetersiz.. tesellisiz. i. meyil. bağdaşmazlık. bağdaşmazlık. bak. s. 2. değişken. 1. yaptıkları birbirini tutmayan (kimse). 2. 1. ılık değiştirerek. dahil etme. ketum. gereken yetenekte olmayan. 1. göze çarpmayan. vefasız. kapsamak. anlaşılmaz (sözler/sesler). 1. tartışılmaz. s. yersizlik. anlayışsızlık. s. katılan şey. to e ğiliminde olmak: His thought inclines to the i. 1. içindeleme. of -i kapsayan. s. bir sonuca varmayan. s. . 1. bitmemi ş. s. eğim. s. s. f. gelir. 1. bildiğini başkalarına söylemeyen. giren. anlaşılmaz. uyuşmazlık. yersiz. 2. s. kazanç. s. gelir vergisi. 1. dahil etmek. huk. tutars ız. rahats ızlık. saygısız. avutulamaz. anlaşılmaz. uygunsuzluk. kavran ılmaz. enclose. kendini tutamayan. önemsiz. s. eğilim. kavrayamama. konu dışı. 1. kat ılma. enclosure.

anlatılması zor. 2. i. girmek. 1. artma. uygunsuz. i. belli olmayan. dilb. 1. ço ğalmak. belgisiz zamir. görev. 5. 1. 2. giderilmez (leke/iz). 4. 3. suçlamak. yak ışıksız. yola getirilemez. 3. i. yorulmaz. 1. 2. belgisiz s ıfat: bir (İngilizcede a. s. s. maruz kalmak. 2. 2. yanlış. biçimsiz. kopya kalemi. kaba. s. sabit (boya/mürekkep). f. 1. uygunsuzluk. 1. üstüne çekmek. 2. anlatılması imkânsız. i. kalıcı (izlenim/etki/duygu). i. 1. rüşvet kabul etmez. birleştirmek. doğrusu istenirse. uygunsuz olma. 2. çoğalma. kayıtsız. 2. kaba. 1. bak. anonim şirket haline getirmek. adam olmaz. çözülmez. sabit mürekkep. z.. s. 4. uygunsuzluk. s. 2. s. 2. 1. f. bozulmaz. 3. görev süresi. birleşmek. into/in -e dahil etmek. 2. gerçekten. f.geliürün. 2. şmaz. f. -e katmak. z. hakikaten. f. dilb. okunmaz. s. inanmayan. minnettar. belirsizlik zamiri. s. gelişmek. art olmak. do ğrusu. zahmetli. 1. an). 2. kuluçka makinesi. 1. s. meraks ız. 1. 3. 2. uygun olmayan. edepsiz. 3. kuşku. artırmak. verimli ış. i. 2. dilb. te şekkür borçlu. uygunsuzluk. nazik olmayan. s. s. encrust. i. kuşkulanan. 1. i. vazife. dili harika. uygunsuz. gittikçe artarak: become increasingly difficult gittikçe zorla şmak. silinmez. akıl almaz. büyütmek. kesin olmayan. münasebetsiz. s. artış. elverişsiz. 1. inanmazlık. . s. kafasında (plan) kurmak. --ring) 1. inan ılmaz. 1. aşılamak. s. s. s. ahlakı bozulmaz. çürümez. ilgisiz. (--red. sökülmez. kokuartmak. yorulmak s. 2. huk. i. karars ız. büyümek. 2. savunulamaz. 2. toplum töresine aykırı. f. borca girmek. anonim. borçlu. uyandırmak. amans ız. içermek. nezaketsiz. 1. s. mü şkül. 1. 1. 1. ak ın. kabal ık. hâsılat. belirsiz. saldırı. öğretmek.. 2. bak. f. 1. ç ıkmaz. 2. şifasız. hücum. uygunsuz davran ış/söz. i. 3. cisimlendirmek. ku şkulu. kapsamak. incredulity.inconvenient incorporate incorporated incorrect incorrigible incorruptible increase increase increasingly incredible incredulity incredulous incredulousness increment incriminate incrust incubate incubation incubator inculcate incumbency incumbent incur incur a debt incurable incurious incursion indebted indecent indecipherable indecision indecisive indecorous indecorum indeed indefatigable indefensible indefinable indefinite indefinite article indefinite pronoun indefinite pronoun indelible indelible ink indelible pencil indelicacy indelicate s. 2. i. kuluçka dönemi. s. kuluçkaya yatmak. onulmaz. civciv ç ıkarmak. çoğaltmak. yakışık almayan. belgisiz. bilmez. gerçeği söylemek gerekirse. 3. u ğramak. s. belirsiz. k. düzeltilmemiş. 2. çoğalma. 2. tanımlanması zor. 1. ştirmek. yak ışıksız. kuvöz. 1. borçlanmak. artma. 2. silinmez. kâr. 1. karars ızlık. düzelmez (kimse). tekrarlayarak kafasına sokmak. 3.

sindirim güçlü ğü. bellisiz. dolaylı ışıklandırma. bağımsız. 1. s. çividi. talepte i. for ile suçlamak. i. çivitotu.indemnify indemnity indent indent indentation indenture independence independent independently indescribable indestructible indeterminate index index card index finger indicate indication indicative indicator indict indictment indifference indifferent indigenous indigent indigestible indigestion indignant indignation indignity indigo indigo plant indigo blue indigo-blue indirect indirect cost indirect lighting indirect object indirect object indirect tax indirectly indiscernible indiscreet indiscrete indiscretion indiscriminate indispensable f. s. seçilemez. ald ırmazlık. kefalet. i. -e halindeki isim. dilb. düşüncesizce yapılan. dolaylı. (kitap) için dizin haz ırlamak. içerlek yazma. 1. s. içerlek yazmak. 1. s. f. küçük dü şürücü hareket. 2. çivit rengi. kontratla/senetle bağlamak. 1. indigo. çivitotu. düşünmeden davranma. 2. s. zarar ını ödemek. sipariş. yıkılmaz. ayırt edilemez. paragraf ba şı yapmak. 2. birbirini etkilemeden. 1. s. 4. anlatma. Indigofera tinctoria. 1. 1. fihrist. hakaret. i. 2. çivit mavisi. 1. s. çivit mavisi. s. güvence. suçlama. savca. 2. f. --es (în´deksîz)/in. i. 2. 2. sıradan. hazımsızlık. to (bir yere) özgü. zaruri. z. -i sipariş 1. gösterge. çentmek. indeks. pol. k ısımlara bölünmemiş. (haks ızlıktan dolayı) kızgın. dizin. farkedilemeyecek. 2. sözleşme. Indigofera tinctoria. f. yoksul. 3. vazgeçilmez. 2. i. imlemek. çivit rengi. indigo. bot. 2. s. tazminat. s. çivit rengi. düşünmeden davranan. toplu halde. kendi geliri bağımsız olarak. pol. fakir. zarar görmeyeceğine dair peşinen kefil olmak. 3. s. yok edilemez. belirti. bağımsız. f. katalog. iddianame. s. işaretparmağı. 2. gösterge. çividi. ilgisiz. teminat. dolaşık. sipariş vermek. çivit mavisi. hazmedilemez. kuşkulu. düşüncesizce söylenen söz. 2. başına buyruk. (haks ızlıktan dolayı) kızgınlık. delil. s. 3. ald ırmaz. dolambaçlı. (for) İng. dolaylı olarak. göstermek. yerli. f. i şaret. i. 1. ibre. ayırt edilmemiş. tanımlanamaz. işaret etmek. dolaylı tümleç.di. (for) İng. 1. karışık. -i talep etmek. ödence. dolaylı vergi. i. s. bağımsızlık. 1. s. 1. s. belirsiz. dolaylı tümleç. ilgisizlik.. i. ba ğımsız. . rasgele. onur kırıcı durum. gösterge. boşboğazlık. (kitabın) indeksini fiş. İng. dilb. i. düşüncesiz bir davranış. 2. 2. 1.ces (în´dısiz) i. gelişigüzel. çoğ. 1. dolaylı masraf. umursamayan. s ınırsız. gösterme. etmek.. öfkeli. 1. s. 2. bot. z. vasat. 1. 3. talep. mide fesadı. bildirme. s. 2. i. (ekonomik açıdan) bağımsız. 1. çivit rengi. anlatılmaz. 4. ile geçinebilen. dava açma. (bir yerde) do ğal olarak bulunan/yetişen. çivit mavisi. i. boşboğaz. i. 2. (sat ır için) içerlek olma. öfke. i. i.

1.: This decision will be up to the individual agencies. s. verimsiz. 2. 2. te şvik. endüstriyel. İçeri gitti. vesile. isteksizlik. indükleme. bak. s. ayr ı ayrı. iyice görülmeyen. neden. z. indüksiyon yapan.(bir kendine bir şey yapma izni s. ilaç v. i. man. keyifsiz. 1.). üşengeç. soğutmak. f.o. etkisiz. 4. organize sanayi bölgesi. birine (bir fikri) a şılamak/telkin etmek. keyifsizlik. 1. endüstri mühendisi. indükleyen. yenmez. s ınai. s. işi yavaşlatma. Bu konuda her i. tek tek. ikna etmek. 2. f. çalışkanlık. bireysellik. f. 2. makine v. çalışkan. tümevar ımsal. elek.. hasta. 1. indüksiyon. tümevarımlı usavurma. tümevar ım. 1. endüstri meslek lisesi. ü şengen..). i. 1. f. endüstriyel sanatlar.indispose indisposed indisposition indisputable indistinct indistinguishable individual individualism individualist individuality individually indivisible indoctrinate indoctrinate s. kapalı: indoor She went indoors. içeride. bireycilik. 1. sanayici.b. bireyci. into induct s. içeriye: Stay ılar. kendi . belirsiz.. tart ışılmaz. 2. s. isteksiz. işçi v. 1. s. her . f. 1. İng. 1.. rahatsız etmek. kesin. 1. i..). kand ırıp yaptırmak. s. müsamahakâr. sanayile ştirmek. 2. birini resmen -in üyesi yapmak. su götürmez. gayret. grev. . s. s. with indolent indomitable indoor indoors indorse induce inducement induct induct s. işleyimsel. istenilen etkiyi uyand ırmayan. i. bir dü şünce sisteminin esaslarını öğretmek. müphem. rahats ızlık. 2. elek. İng. i. in yenildi.o. 2. 3. rahats ız. acente kendi karar ını verecek. 2. yılmaz. s. endorse. etkisiz (çare.). neden olmak. i şleyim. 2. 2. i şçi v. s. beceriksiz (yönetici. iç mekânlarda kullan ılan: indoor shoes iç mekânlarda giyilen ayakkab indoors! İçeride kal! tennis court kapalı tenis z. ilaç v. 1. birini askere almak.b. The individual tiles are each a i. Şekermüsamaha. 1. beceriksiz (yönetici. s. sarhoş etmek. i. s. man. sonuç çıkarma. 2. göreve getirme. f. içeri. bölünmez..). s. ikna. tarifsiz. ağrısız. anlatılmaz. 1. 1. İng. boyun eğmez. 2. bak. s.b.candy. f. -in beynini yıkamak. etkisiz (çare. s. 2.b. ba şarısız. ayırt edilmesi olanaksız. a ğza alınmaz (kutsal). hevesini k ırmak. gayretli.o. yüz veren. endüstri.b. s. 2. 1. f. iç mekânlara uygun. randımansız (iş yöntemi. s. tembel. industrialize. 2. zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmayan. 2. 1. mest etmek. tıb. seçilemez. (sak ınılması gereken bir şeye) teslim olmak: She indulged her desire for yüz verme. 1. s. sanayi. sözü edilmez.. into the army induction inductive inductive reasoning indulge indulgence indulgent industrial industrial action industrial arts industrial engineer industrial estate industrial school industrialise industrialist industrialize industrious industry inebriate inedible ineffable ineffective ineffectual inefficient f. yeme arzusuna kendine in şey yapma) izni verme.

(tasar ı. piyade sınıfı. insafsız. 3. çocu ğa özgü. i. s. 1. tecrübesiz. i. elverişsiz. 2. yava ş işleyen. z. atalet. 2. s. uyuşuk. 1. deneyimsizlik. bağışlanamaz. acemi. 3. deneyimsiz. tecrübesizlik. piyade. kaç ınılmaz şekilde. 2. ayıp. çoğ. 1. beceriksizlik. s. ufak bir çocuk gibi. 2. pot. tembellik. açıklanamaz. uyu şukluk. 1. 3. s. pahalı olmayan. girift. şaşmaz. s. 2. tecrübesiz. 1. s. z. çaresiz.. 1. 3. iş v. zarif olmayan. çözülmez. ucuza. uygunsuz. inert. amaca uygun dü şmeyen. i. bebeklik.. 1. 2. yersiz. beceriksiz. değişkenlik. 2. içinden ç ıkılmaz. piyade askeri. hata yapmaz. s. çok çirkin. s. masrafı az. yanılmazlık. yanılmaz. tam do ğru olmayan. süredurum. emekleme dönemi. hünersiz. bebeksi. kaç ınılmaz. ifade edilemez. küçük çocuk. küçüklük. çocukça. 2. s. s. tükenmez. beceriksiz. 3. s. acemilik. tıb. kaç ınılmaz. s. yorulmaz. hesapsız. nedeni anla şılmaz. adı kötüye çıkmış. içinden ç ıkılamayacak şekilde. kim. s. bitmez tükenmez. kesin olmayan.fan. anlatılmaz. çocuksu. s. z. affedilmez. hareket edemeyecek durumda olan. küçük. muammalı. s. aç ıklanamayacak şekilde. paha biçilmez. 1. f. z. 3.men (în´fıntrimîn) i. eşitsizlik. piyadeler. s. ayrılmaz. yanlış. farklılık. rezalet. aklını çelmek. 1. değişebilirlik. fiz. s. fiz. 2.try. ruhb. s. çocuk i. hareketsiz. deneyimsiz. 4. i. 1. in. piyade s ınıfına ait askerler. 2. s. (kötü bir şeyden dolayı) meşhur. i. esrarengiz. hatalı. z. değiştirilemez. yetersiz. i. 1. bir anlam/dü şünce ifade etmeyen. hesaba s ığmaz. haks ız. z. s. yavaş harekete geçen. kaç ınılmaz. alçaklık. atıl. 1. acımasız. amans ız.inelegant ineligible ineluctable inept ineptitude inequality inequitable inequity inert inertia inescapable inessential inestimable inevitable inevitably inexact inexcusable inexcusably inexhaustible inexorable inexpedient inexpensive inexpensively inexperience inexperienced inexpert inexplicable inexplicably inexpressible inexpressibly inexpressive inextricable inextricably infallibility infallible infallibly infamous infamy infancy infant infantile infantile paralysis infantilism infantry infantryman infatuate infatuation s. kim. çok değerli.. s.felci. haks ızlık. (with) (-e) hayranlık. 1. 2.´nin) başlangıç a bebek. 3. . anlatılamayacak derecede. gaf. s. piyade. çocukluk. i. i. z. 2. acemi. s. incelikten yoksun. s. 1. i. 2. 1.b. çıldırtmak. ucuz. 2. affedilmeyecek şekilde. delicesine âşık olma. gereksiz.tembel. uygunsuzluk. s. yanılmadan. şaması. insafsızlık. i. i. bebeksilik. 2. insafsız. bebek gibi. usta i şi olmayan. yak ışıksız. rezil.süreduran.

daha aşağı bir nitelikte olan. İng. iltihaplandırmak. 1. 2. 1. sakatlık f. daha a şağı bir nitelikte olma. man.infect infection infectious infelicitous infelicity infer inference inferior inferiority inferiority complex inferiority complex infernal inferno infertile infertility infest infestation infested infidel infidelity infiltrate infiltrate s. zayıflık. hoş olmayan/nahoş söz/davranış. 3. kurulu ş v.o. s. i. i. çok. 1. para şişkinliği. f. 2. (örgüt. klinik. 1. 2. verimsiz. 1. cehennem. bot. i ğrenç. bükülmez. 1. tükenmez. f. z. (bit/kurt/fare) istila etme. i. i. s.b.´ne) sızma/gerçek kimliğini gizleyerek girme. 2. kalitesiz. (okulda/fabrikada) revir.b. i. içeriye ak ış. i. tutu şturmak. i. (--red. iltihaplanma. s. 2. tutuşmak. -e ceza vermek/verdirmek. sözünü geçirmek. 3. 1. bak. şişirmek. kâfir.). 1. s. f. dikkat v. parlayıcı. sesin yükselip alçalmas ı. i. para çıkarmak. i. kolay kızdırılır. i. verimsizlik. 1. enfeksiyon. (fiyatları) suni olarak yükseltmek. cehennem gibi yer. 1. sert. ses tonunu de ğiştirmek. s. 2. 1. k ışkırtıcı. (bit/kurt/fare) istila etmek. into infiltration infinite infinite pains infinitely infinitesimal infinitive infinity infirm infirmary infirmity inflame inflammable inflammation inflammatory inflate inflation inflect inflection inflexible inflexion inflict inflict punishment on inflorescence inflow influence f. inflection.. çekmek. 1. 2. 1. t ıb. etkilemek. bitmez. 2. sadakatsizlik. 3. 2. hastane. ç ıkarmak. s.b. 1. kışkırtmak. mastar. 2. i. etki. 2. i. etraf ı sarmak. 3. sonsuzluk. (örgüt. 2. ölçülemeyecek kadar küçük. f. dilb. k ısırlık. f. i. 2. hoş olmayan/nahoş (söz/davranış). iltihap. imans ızlık. zayıf. 4. 1. 2. 2. birini -e s ızdırmak. sonuç ç ıkarma. çiçek durumu. tıb. eğilmez.. piyasaya çok miktarda kâ ğıt i. 1. (to) (-den) a şağı. cehenneme ait. i. f. 2.. başkalarına kolay geçen (gülme/neşe). k ısır. 3. çıkarım. 2. bula şıcı. yangı. alevlendirmek. sonsuz gayret.. küfür. bulaştırmak. kızarma. çorak. i. hiç esnek davranmayan. 1. 3. enflasyon. s. kuvvetsiz. muazzam bir. 2. etraf ı sarma. i. 1. 2. . (on) (birini) kötü bir şeye uğratmak: inflict pain acı çektirmek. dilb. 2. sonsuz.. tesir. sonsuzküçük. s ınırsızlık. halsiz. s. çok büyük bir (sabır. hastalık. kurulu ş v. çekim. bulaştırma. zina. 2. bula şma. geçirmek. 2. dilb. 1. tesir etmek. s. s ınırsız. s. aşağılık kompleksi. i. i. 1.´ne) sızmak/gerçek kimliğini gizleyerek girmek. kalitesizlik. 2. sonuç çıkarmak. i. tahrik etmek. 1. infinitezimal. 3. s. f. mat. nüfuz. katı. anlamak. (hava ile) şişirmek. tahrik edici. aşağılık duygusu/kompleksi. s. --ring) (from) (-den) 1. son derece. i. kolay tutu şan. alevlenmek. 1. iltihap. öfkelendirmek.

dan ışma. 1. 1. ustalıkla. gazaba getirmek. s. 1. demlenmiş içecek (çay/ilaç). z. kekin malzemesi s. i. 1. 2. asıl. s. 1. demlendirme. i. mahir. gayri resmi olarak. bak. f. külçe. on/upon -e tecavüz etme. (from) mirasçısı/vârisi olmak: She inherited it from her grandfather. antlaşma v. (karışımdaki) madde. seyrek. f. demleme. eğitici. 1. 2. f. s. i. maharet. enfraruj. kızılaltı. Ona . esas. f. 1. demlendirmek. maharetli. Ona yar ın s. 3. -e (-den) kalmak. s. tıb. s. teklifsizce. 2. i. i. i. utand ırıcı. into içine dökmek/akıtmak. teklifsiz. usta i şi. (çay) demlemek. nankör kimse. i. kas ık bezi. enflüanza. ayd ınlatıcı. 3. 1.b. kasığa ait. 2. 1. sakin. tıb. s. -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. -de oturmak. 2. k ızılötesi. içitim. in (bir şeye/birine) özgü/has. nefes alma. hakk ında bilgi vermek. hünerli. ihlal. ingratitude ingredient ingrowing inguinal inguinal gland inhabit inhabitable inhabitant inhalation inhale inherence inherency inherent inherit s. s. altyapı. i. 1.b. enfrastrüktür. malzeme: What are the ingredients in this cake? Buiçe do ğru büyüyen. into -e aşılamak. with s. (bir şeye/birine) özgü olma. (anla şma. grip. (bir şeyin) f. şerefsiz. (sigara duman ı v. çok becerikli. 2. nüfuzlu. 4. antlaşma v. i. i. çileden ç ıkarmak. 1. (sigara duman ı v. anat.s. (anla şma. 2. i. kabaran (deniz). birinin gözüne girmeye çal ışmak. danışma.ne? s. 2. i.. haber. içinde oturulur.influential influenza influx inform informal informality informally informant information information booth information desk informative informed informer infraction infrared infrastructure infrequent infringe infringement infuriate infuse infusion ingenious ingeniously ingenuity ingenuous inglorious ingoing ingot ingrate ingratiate ingratiate o. f. 1. bilgilendirici. samimi. inherence. bilgili. 2. f. sözü geçen. iktidara yeni gelen (hükümet). jurnalci. (kurallar ı) bozma. yüz kızartıcı. içeriye akma.b. i. içine dökme/ak ıtma. mahirane. teklifsizlik. 2. with -i a şılamak. saf. hüner. i. ihbarc ı.´ni) bozmak. kas ıksal. ustalık. 1. s. s. (bir yerde) oturan kimse. damara zerketme. z. i. haberli. resmi olmama. danışma.´ni) bozma. resmi olmayan. 2. nefes almak. candan.b. 3.´ni) içine çekme. bilgi veren kimse. içine dökülme. i. 1. ak ın. danışma yeri. muhbir. masum. aç ıkyürekli. bilgi. (of/about/that) -den haberdar etmek. tanınmamış. on/upon -e tecavüz etmek. müracaat. mahirane bir şekilde. danışılan yer. ihlal etmek. i.´ni) içine çekmek. 2. öğretici. s. -e (-den) miras kalmak. birinin gözüne girmek.. f. 2. i. nankörlük.o. oturmaya elveri şli. i. öz: inherent rights temel haklar.

i. z. f. biyol. i. s. katmak. i. insanlıktan çıkmış. ilkin. 3.laid) içine kakmak.. ba şta. dili evlilik dolayısıyla yakın akraba olan kimse. 2.inheritance inheritance tax inherited inheritor inhibit inhibit s. başlangıçta. e şsiz. 2. şırınga etmek. inisiyatif. koy. 1. denizdeniçinde tahsil ısımlarda. s. içdeniz. 2. kırıcı. denizden uzak. i. 3. yerici. 1. mürekkepli.o. günah. soyaçekim. 1. üyelietmek. 4. düşen. üyeliğe kabul töreni. iç kısımlara doğru. 2. başlatma. 1. s. ipucu. s. O köy yabancılara dü1. üzgü. aklını kullanmayan. merhametsiz.-e karşıt. konukseverlik göstermeyen. s. f. irsi. mürekkep hokkas ı. 3. i. 1. İng. önce. yurt uzakta. (birinin bir şey yapmasını/yapmamasını emreden. kakma i şi. miras kalan. şman. 1. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek. 2. i. hapishanede/ak ıl hastanesinde bulunan kimse. dolgu. -e zararlı: His plan is inimical to our s. i. 1. girişim. yaralı. 1. s. oturan kimse. s. s. işlemeli. işaret. vermek. zalimane. i. 1. vâris. Ad ına halel getirebilir. inhibisyon. duygularını pek dışa vuramayan. aşağılayıcı. 2. insana göre yap ılmamış/olmayan. 3. adaletsizlik. birinci. s. 2. 2. 1. i. from inhibited inhibition inhospitable inhuman inhumane inhumanity inimical inimitable iniquity initial initially initiate initiate initiation initiative initiator inject injection injudicious injunction injure injured injurious injury injustice ink inkling inkpad inkwell inky inlaid inland inland revenue inland sea inland sea inland waters in-law inlay inlet inmate inn i. zalim. kalıtsal. zarar/ziyan vermek: It could injure your reputation. evde . çok soğuk. inhibe etme. zifiri. ket vurma/vurulma. i. sakin. 2. (bir karar. 2. haks ızlık. i. 3. 2. iç sular. z. 2. s. ak ılsızca. 2. 1. başkası ile aynıotel. başlatmak. zarar. seziş. acımasız. eza. ruhb. kakma. kapalı deniz. iç k edilen vergi. 2. huk. f. veraset vergisi. robot gibi. i. birlikte oturan kimse. 1. i. insaniyetsizlik. mürekkeplenmiş. enjeksiyon. dişçi. han. into -e alıştırmak. -e ket vurmak. kakma yapmak. f.. adaletsizlik. i. haks ızlık. (in. ülkenin iç k ısmı. teşebbüs. giri ş. s. dokunur. ilk. to -e ters2. mürekkep. küçük körfez. ülkenin denizden uzak yerleri. 2. s. i. zarar. baştaki. -i göstermek. içdeniz. i. i. 4. i. -ing/--ling) parafe etmek. taklit2. k. mahkemece verilen) uzva) f. i. f. birinin adı veya soyadının baş harfi. 2. to -e dü şman: That village is inimical to strangers. iç. s. ya şanması zor olan (yer/iklim). 1. birinin (bir şey yapmasına) ket vurmak. kabul edilmiş kimse. ziyan. zarar vermek. 1. 1. zararlı. i. kalıt. mirasç ı. kötülük. i. kalıtım. edilemez. 2. miras. 1. 1. 1. 1. yara. into -i törenle üyeliğe kabul ğe yeni i. i. iğne. 2. başlatan kimse. ıstampa. (--ed/--led. enjeksiyon yapmak. kakmalı. giriş yeri. haks ızlık.

çalışmayan. (bir şeyin) temelinde/özünde olan. 2. aşırı. araştırma. i. aşılama. bilg. açgözlülük. yenilik yapan kimse. 1. suçsuz.. gen. s. inorganik kimya. 2. çal ıştırılamaz. s. s. 1. aşı. 3. s... giriş. şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle. 4. Yeni vergi yasas ı hakkında epey soru soran oldu. 1. yeni şey. yenilik. masumluk. elek. into hakkında soruşturma/tahkikat yapmak. 1. s. hijyenik olmayan. i. ço ğ. pek çok. (nedeni bilinmeyen ölüm hakkında adli) soruşturma. f. about -i sormak. delice. s. i. kriket bir tak ımdaki on oyuncunun oyun dışı edilinceye kadar vuruş sıraları.b. 2. deli. i. 1. hakk ında bilgi almak istemek. 1. i. iç. soruşturma. 1. incitmeyen. girdi. doymazlık. olumsuz bir şey ima eden söz.. baskın. ruhsal. hesapsız. derin/gizli anlam. sırasız. bilg. verme. doğuştan olan. s. 2. I received a lot of inquiries about the new tax law. dili iç kısımlar. sakl ı (anlam v. otelci. yeni metot/alet. akın. s. iç lastik. s. girdi ayg ıtı. 2. s. i. soru sorar gibi (bak ış/yüz ifadesi). s. ekon. i. nöbet. taş. 2. iç organlar. 1. 4. katma. meraklı. değişiklik. 2. 3. sorguya çekme. irsi. aşılamak. 3.o. zarars ız. 2.. en içerideki. kalıtsal. işlemeyen. 3. 2. aptal kimse. yenilik ç ıkarmak. ameliyat edilemez. . s. hastanede yatan hasta. 1. 1. masum. 1. ak ıl hastası. 1. masum kimse/çocuk. i. deli. cinnet. s. 1. dahili. fels. s... i. giriş-çıkış.). zamans ız. i. k. tahkikat. zarars ız. uygulanamaz. başkaları hakkında bilgi edinmeyi seven. i. manevi kuvvet. (birinden gelen) dü şünceler/sözler. beysbol her iki tak ımdaki oyuncuların birer vuruş sırası. incitmeyen. yenilik getirme. girdi. i. (of) (birinin hal ve hatırını sormak. mevsimsiz. delilik. i. inorganik. (birinin) tabiatında/özünde olan. s. i. inquiring inquiry inquisition inquisitive inroad insane insane person insanitary insanity insatiability i. sayısız. en içteki. düzensiz.. s. 1. birini sormak. safdil. 1. öğrenmeye hevesli. s. i. sa ğlığa zararlı. 3. 3. soruşturma yaparak -i araştırmak. anlamsız. 2. giriş verileri. 2. bilg. safl ık. girdi-ç ıktı. make i. çoğ. 2. hanc ı. 2. . saf. değişiklik yapma.innards innate inner inner city inner resources inner significance inner tube innermost inning innings innkeeper innocence innocent innocent amusement innocuous innovate innovation innovator innuendo innumerable inoculate inoculation inoffensive inoperable inoperative inopportune inordinate inorganic inorganic chemistry inpatient input input data input device input-output inquest inquire inquire after s. f. i. girdi. uygunsuz. 2. sıra. zarars ız. değişiklik yapmak. f. gizli. zarars ız eğlence. bilg. 2. (resmi) soru şturma. iç. suçsuzluk. kinaye.

tersyüz. içtensizlik. i. içinde. ne dü şündüğü belli olmayan. s. yavan. ruhb. k. s. 2. 4. lezzetsiz. f. i. i. dili ba ğırsaklar. gizlice f ırsat kollayan. z. kendine i. 3. aras ına koymak. alametler. değersiz. K ırmızı s. halledilmez (problem v. bir ilanın gazeteye bir kez konması. obur. eklenen şey. 1. s. i. 2. 1. z. sönük. i. küstah. (on/upon) (-de) ısrar etmek. olmama.. iç. 5. içeriden biri.). erimez. 2. 3. ithaf. i. 2. 1. bir saate kadar. 1. 1. başkalarını düşünmeyen. s. 2. i. ekleme. içeriden s ızan haberler. She insisted on buying the red dress. i. ayrılmaz. samimiyetsizlik. böcekçil. (-de) ayak diremek. dergi/gazete arasına konulan ek. s. yazı. sa ğlamruhb. s. f. içerisinde: The mouse is hiding inside that piano. . anlams ız. (kötü bir şeyi) üstü kapalı söylemek: Are söz. 3. ısrar. içeriye. 2. (-de) direnmek. çoğ. s. i.. i.b. s. bak. çözünmez. kıyıya doğru. 3. ufak. 2. 2. i. dölleme. 1. üstü kapalı she´s a liar? O yalancı mı i. 2. güveni olmama. doymak bilmez. Fare o piyanonun içinde saklan ıyor. ars ız. 3. 2. 1. demeye getirmek. tehlikede olan. edat içine. aciz hali. bayg ın. 2. 1. huk. i. s. önemsiz. iç taraf: the inside of the box kutunun içi. araya eklenen şey. samimiyetsiz. 2. 1. 1. k ıyıya yakın. a şılamak. terbiyesiz. kendine güveni olmayan. 1. madalya veya para üzerindeki yazı. -i tutturmak: i. i. döllemek. hissedilemeyecek kadar ufak. çözülmez. 1. -diği derecede/kadar. (rütbeyi/makamı simgeleyen) işaretler. yazıt. telkin etmek. ısrar edici. 1. s. f. (için) diretmek. s. (kötü bir şey) demek istemek. içtenliksiz. 1. küstahlık. ayrılmaz dostlar. ayak direme. ısrarlı. (yaz ıt) yazmak.insatiable insatiableness inscribe inscription inscrutable insect insecticide insectivorous insecure insecurity inseminate insemination insensible insensitive inseparable inseparables insert insert insertion inshore inside inside inside inside inside information inside of an hour inside out insider insides insidious insight insignia insignificant insincere insincerity insinuate insinuation insipid insist insistence insistent insofar insofar as insolence insolent insoluble insolvency s. tats ız. i. kanmaz. 2. kitap ortasına eklenen sayfalar. f. Burada kendini emniyette hissetmiyor. kaydetmek. hain. pek az. 2. yazmak. açgözlü. düşüncesiz. (in) (-e) sokmak. bir şeyin iç yüzünü kavrama. iç yüzünü bilen kimse. içeride. 2. z. ikiyüzlü. iç kısımlar. doymaz. 1. (into) (-e) koymak. 1. 2. 3. anlayış. direngen. ne anlama geldiği belli olmayan. sa ğlam olmayan: He feels insecure here. f. emniyetsizlik. böcek. kitabe. hakketmek. sinsi. içerisine.. insatiability. iç. 2.. s. to/for (bir yapıtı imzalayarak) -e ithaf etmek. s. i. i. hilekâr. 1. iç organlar. içteki. üstü kapalı (kötü)you insinuating that söyleme. emniyetsiz. s. değmez. böcek ilac ı. tehlikede olma.

şi/şirket. f. İng. esin. denetlemek. institutionalize. 2. iflas etmiş. i. okul. an. 3. z. (kalorifer. 1. tesis.´ne yerleştirmek. yol göstermek. 3. f.. ak ıl okutmak. i. of -in yerine. şimdiki. ivedi. 2. i. mademki.b. öğretmen. 1. i. s. enstrüman. k ıs. öğrenim. durum. 4. i. i. belge. kurum haline getirmek. elektrik v. derhal olan. f. with -i yavaş yavaş aşılamak/telkin etmek. ilham etmek. tayin etmek.. 1. denetleyici. yitimi. müessese. öğretme. f. i. 2. ğretmek. araç. denetleme. denetçi. 1. i. asistan. f. teşvik etmek. 1. 3. senet. âdet haline getirmek. 2.b.b. 4. eğitim.b. i. esinlemek. 2. kurumsal. 2. kurulu şa/kuruma ait. uyuyamazlık. denetimci. bölüm. ayağın üst kısmı. z. kontrol paneli. s. 1. enstantane. ilham. f. kurmak. ani.. 1. su katılarak hemen hazırlanan (yiyecek/içecek). 5. kurulu ş. bilimsel kurum. eğitici./Başkasının yerine kendisi buraya geldi. içgüdüsel. fikir aşılama. i.b. 2. k ışkırtma. eğitmek. İng. hastanesi. (bilgisayar v. -diğine göre.insolvent insomnia insomniac insomuch insomuch as insomuch that inspect inspection inspector inspiration inspire inst instability install install o. derhal. bak. örnek. 3. i. kontrol etmek. okutman. -ecek yerde. hemen olan. içgüdü. 3. hemen. kontrolör. elektrik v. 3. belgit. etmek. teftiş. bilgi. kurulu ş. kurumla ştırmak. ağım.s. yoklamak. s. -ece ğine: He came here instead. in/into -e yava ş yavaş aşılamak/telkin etmek. İng. direktif. tahrik etmek. uykusuzluk çeken kimse. ödeme aczine dü şmüş. yoklama. 2.b. 1. öğretici. taksit usulü. 1. (kalorifer. s. installment. 1. (öfke. telkin. i. instill. enstitü. atamak. batkın. i. bak. acil.. . Oraya gideceğine buraya geldi. 1. aç ıklama. (bilgisayar 2. 1. f. 2. k ışkırtıcı. içgüdüsel olarak. taksit. z. bak. institute.) tesisatı döşemek. batkın. 2. ödeme aczine düşmüş ki uykusuzluk. i. çalg ı. instant. 2. müfettiş. 3. ders. defa. o kadar ki. kurum. istikrars ızlık. 2. -diği derecede/kadar. vermek. tesisyerle şmiş gelenek.´ni) uyand ırmak. ask. i. f. İng. 2. kere. hemen/an ında meydana gelen. s. müessese. yönerge. (bir ayg ıtı) (bir yere) takma..öıslahevi v. i. k ışkırtmak. i. i.. f. sevgi v. (bir ayg ıtı) (bir yere) takmak. 2. alet. 1. in/on installation installment installment plan instalment instance instant instantaneous instantly instead instep instigate instigation instigator instil instill instillation instinct instinctive instinctively institute institution institutional institutionalise institutionalize instruct instruct a solicitor instruction instructions instructive instructor instrument instrument panel s. kontrol. i. 1. (yeni seçilmiş/atanmış birini) -e oturmak. 1. ani. i. k ısım. institution. uyku i. 2. 1. teftiş etmek. sistemi) kurmak. huk.) tesisatı döşeme.. i. müflis kimse. solumak. 2. talimat f. dakika: at this instant bu anda. 1. i. eğitmen. sistemi) kurma. z. a şılama. v. pano. 2. tic. avukat tutmak. 1.

ensülin. 1. interjection. 2. akla ait. entelektüel. hakaret. yetersiz. istihbarat te şkilatı. entelektüel. international. ekon.integrated thebirleşme. yenilemez. tamamlamak. 4. i. sağlamak. 3. tamsayı. i. sağlam. to insure that I had a s. baş kaldırma. İng. eksik. intransitive. yararlı. mat. s. ayaklanma. 2. (bir kuruluşa/camiaya) yeni girenler.. izole etmek. anlıkçılık. i. . interior. yenilmez. as ılsız. s. ba şa çıkılmaz. izolasyon. zihin. temelsiz. 1. into -e katmak: He bütünle şme. i. zekâ bölümü. zekâ. f. ba ş kaldıran. entelekt. entelektüalizm. 1. integrasyon. f. entegrasyon. integrasyon. bütünlemek. interval. ba ş kaldıran. 2. f. sigorta primi. 2. aşağısama. yardımcı. el sürülmemiş. ak ıl. idrak.instrumental instrumental music instrumentalist insubordinate insubordination insubstantial insufferable insufficient insufficiently insular insulate insulation insulator insulin insult insult insuperable insurance insurance broker insurance company insurance policy insurance premium insure insurgent insurmountable insurrection int intact intake intake valve intangible integer integral integral calculus integral equation integrate integration integrity intellect intellectual intellectualism intelligence intelligence bureau intelligence quotient intelligence service intelligence test intelligent s. anlayışlı. etkili. yüksek zekâ sahibi. itaatsiz. (yemek) yeme.. 3. dokunulmamış. s. hafif. 2. ayrı. geçilemez. çekilmez. i. i. üstesinden gelinemez. hakaret etmek. 2. doğruluk. s. i. s. letters into his book. 3. zekâ testi. bilgi. i. s.hesab ı/kalkülüsü. 2. geçilemez. akıl sahibi. yalıtmak. 1. 1. sigorta şirketi.Mektuplar ı kitabına kattı. dokunulamaz. kafa tutan. intelektüalizm. fiziksel varlığı olmayan. bozulmam ış. sigorta. katlan ılmaz. insulating tape elek. integral integral denklemi. s. aracı olan. zeki. a şağısamak. eksiksiz. i. 1. kafa Itutan. 2. i. 1. s. 2. i. emme supab ı/valfı. intelligence. parçalardan oluşan. adaya özgü. k ıs. istihbarat bürosu. 2. dürüstlük. intelekt. bütünlük. emin olmak. s. enstrümantal. çalgı çalan müzisyen. 1. 1. anlık. s. zayıf. izolatör. 3. 1. i. 1. mat. integral. haber. mat. 2. müz. onur k ırma. f. sigorta simsar ı. anlayış. izole bant. enstrümantal müzik. with ile birle ştirmek. ayr ılmış. 1.. internal. against -e kar şı sigorta etmek. başa çıkılmaz. sigorta olmak. 2. i.the hotel asi. hayali. yalıtım maddesi. zekâ sahibi. isyan. interest. i. yetersiz derecede. hor görmek. 1. 2. ayd ın. s. fels. kavranamaz.. i. yalıtım sargısı. 3. temin etmek: called isyancı. asi. 1. ak ıllı. entelektüel. z. oto. s. i. elle tutulamaz. i. 2. dar görüşlü. zihinsel. 1. 2. bir bütünün ayr ılmaz bir parçası olan. yalıtım. ayd ın. yalıtkan. i. ak ıl. asi. sigorta poliçesi. adaya ait. istihbarat.

merak. birbirine geçirmek. birbiriyle de ğiştirilebilir. çatışma. i. birbirine geçmek. şiddet. -e burnunu sokmak. demek istemek: That´s not what she intended to say. engel. s. ciddikararlı olmak: I s. 5.with -i engellemek. yoğun. birbirine f. s. 2. değiştirme. içmimarlık. birbirine aç ılan odalar. 2. arabirim. 1. şiddetli. 2. 2. with ile çatışmak. in -e ilgi. arac ılık. şiddetlenmek. müdahale. elek. yasak. i. mahsus. f. i. başkasının . gözelerarası. 1. fiz. tıb. 1. 3. arabulucu. in -e kar ışmak. içerideki. f. araya girme. niyetlenmek. hararetli. 2. f. f. birbirine ba ğlamak. -e müdahale etmek. i. yoğun bir şekilde. with -e yer yer serpi ştirmek: He interlaced his writings with kenetlenmek. karşılıklı dayanışma.intelligible intemperate intend intense intensely intensify intensity intensive intensive care intensive care unit intent intention intentional intentionally inter interact interaction intercede intercellular intercept intercession intercessor interchange interchangeable interconnect interconnecting rooms interconnection intercontinental intercourse interdependence interdependent interdict interdict interest interesting interface interfere interference interim interior interior decoration interior decorator interject interjection interlace interlock interlope s. 1. pay. şiddetli. i. faiz. 2. s. 1. 2. biyol. 1. amaç. aralık. merak ını uyandırmak. sert. f. değiştirmek. 4. arac ılık etmek. yasaklamak. 3. 1. 2. 3. f. Demek istedikuvvetli. s. yolunu kesip durdurmak. amaç. arac ı. They intensified their search for i. f. 2. yoğunluk. cinsel ilişki. yoğunlaşmak: The storm is intensifying. iç. 2. ba ğlamak. birbirini etkilemek. iç k ısım.işine karışmak. birbirine ba ğlı olma. i. i. birbirine dolanmak. 2. z. anlam. k ıtalararası. kim. kastetmek. ği o değil. 1. arada söyleme. karışma. ünlem. menetmek. 3. s. i. 2. 1. i. hücreleraras ı. arada (söz) söylemek. niyetinde olmak. içmimar. 1. birbirine kenetlemek. isteyerek yapılan. yoğun bakım servisi. şiddetle. 1. etkile şim. interkoneksiyon. (--red. 1. s. enteresan. değiş tokuş etme. kasti. şiddetlendirmek. değiş tokuş etmek. f. 2. yoğun bakım. i. 2. birbirini etkileme. sert. fırtınalı. kas ıtlı. birbirine 3. Amac ı size yardım etmek. 1. s. radyo parazit. 1. 3. dahili. etkileşim. keskinlik. 2. yolunu kesip yakalamak. taşkın. i. ç ıkar. f. anlaşılır. dahil. Gelmek niyetinde de s.ğil. 2. maksat.. i. fasıla. ilişki. görü şme. i. interaksiyon. bilg. konuşma. s. araya girmek. iç yerler. tıb. 1. f. hisse. 1. --ring) gömmek. arayüzey. bile bile. f. i. iç. 2.. gergin. şiddetli (söz). defnetmek. i. ilgilendirmek. yoğunlaştırmak. f. isteyerek. kasten. s. 1. s. 2. f. olan (kimse). F ırtına şiddetleniyor. kâr. maksat: His intention is to help you. keskin. aşırı. ara. bozuk (hava). birbirine ba ğlı olan. f. niyet. 4. geçici. bile coming. 1. z. no intention of bile yapılan. ilginç. birbirine bağlanmak. birbirine dolamak. He has maksatlı. niyet. kazanç. i.

. sorguya çekmek. 1. uluslararas ı hukuk. araya girmek. staj yapan t ıp öğrencisi. bitmez tükenmez. s. (birinin) sözünü kesmek. intermezzo. mat. f. sin. arabulucu. s. 1. iki şeyin arasına koymak. sin.t. 1. s. 2. i. çevirmenlik yapmak. 1. f. müz. i. 2. 2. soru sorma. içilir (ilaç).. soru sormak. i. konser ara. i. eklenti. f. kesikli ak ım. aralıklı. yorumcu.. nüfuz etmek. haftaym. arada s. 1. dilb. i. içgöç. konser ara. 2. i. soru zamiri. tercüman. voleybol. enternasyonalist. ara oyunu. 1. i.bulunan. yorumlamak. iç bünye. yakın akrabalar arasında evlenme. staj yapan kimse. s. soru sözcü ğü. 2. gözalt ına almak. aradaki. 3. iki şey arasyazıya sözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirme. 1. başkasının işine burnunu sokan kimse. tiy. ara dönem. bir şeyi tam yazıldığı/söylendiği gibi yorumlamak. 1. i. antrakt. uluslararas ıcılık. iç. 1. sorgu yarg ıcı. 2. yazıya sözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirmek. intern. başka bir anlam yüklemeye kalkmamak. 1. milletlerarası. i. tercüme etmek. yarıda kesmek. i. 2. 2. iç yak ımlı motor. z... uluslararas ı. 2. tamamen içine geçmek. 2. iç yap ı. aralıklı olarak. s. orta. 3. karşılıklı etkileme. birbiriyle ilgili. 3. hayal gücünü kullanarak (bir şeye) i. basketbol ara. s. içten. sorguya çekme. uluslararas ıcı. aç ıklama. i. 2. dahili. enternasyonal. soru soran kimse. çevirmen. araya bir şey sokma. çevirmek. 1. 1. 3. 1. içbükün. eklenmiş sözcük/cümle. (ölüyü) gömme. enterne etmek. s. ortadaki. elek. f. 3. engellemek.interloper interlude intermarriage intermediary intermediate interment intermezzo interminable intermission intermittent intermittent current intermittent fever intermittently intern intern internal internal affairs internal combustion engine internal inflection internal medicine internal migration internal organs internal revenue internal structure international international law international law internationalism internationalist interpenetrate interplay interpolate interpolation interpose interpret interpret s. mola. 1. sonsuz. içişleri. i. f. soru ifade eden. metne i. 2. çeşitli aileler/milletler arasında evlenme. (bir gemiyi bir limanda) hapsetmek. antrakt. 2. 2. 4. kesik kesik. tiy. futbol ara. 1. tiy. . i. soru zamiri. i. karşılıklı ilişki. 3. dahiliye. iç organlar. belirli aralıklarla gelen ateş. i. ırklararası. aracı. sorulu. birbirinin içine geçmek. f. 2. arac ılık eden. strictly interpretation interpreter interracial interrelated interrelation interrogate interrogation interrogative interrogative pronoun interrogator interrupt i. uluslararas ı hukuk. enternasyonalizm. yorum. 2. devlet geliri. kesik kesik. ına başka bir şey sokmak. s. tıb. tıb. defnetme. f. 1.

2.wove. sarho ş etmek. ima. araya girmek. 1. 1. tıb. kendisini yak ından i. 1. 2. i. hile. entrika. f.. sarhoş edici. cesur. ile röportaj yapmak. s. z. tonötüm. serpiştirme. -e dolamak. s. eyaletler arasından geçen otoyol. dayan ılmaz. 2. samimilik. of -e kar şı hoşgörüsüz. -ye. çok yak ın (arkadaş). 2. dilb. uzlaşması olanaksız. i. çıtlatmak. with -e sarmak. sarhoş eden madde. i. sindirmek. 1. O uzak bir akraba. üstü kapalbetween love and hate. tıb. 1. ses tonunun yükselip alçalma şekli. röportaj. 2. zehirlenme. gözdağı vermek. 3. anat. s. üstü kapalı söyleme. gizli a şk macerası. A. i. i. iki ses arasındaki perde farkı. ba ğırsak. s. hoşgörüsüzlük. 2. üstelik. 1. gizlice sevi şmek. i. samimi. i. i. 3. kolay kontrol edilemeyen. merak ını uyandırmak. f. ikiye bölmek. f. (in. s. 1. beraber dokumak. girift. i. yılmaz. tıb. sarho şluk.B. 3. karışma. I don´t know him intimately. yıldırmak. 2. samimiyetle. çok yak ından: He´s a distant relative.. 1.. ara. A. geçişsiz fiil. arakesit. s. geçişsiz. yıldırma. çapraşık. spiral. s. zehirlemek. çok yakın. tonlanma. imlemek. bağırsaklara ait. karışık. 2. şaşırtmak.. 1. ima etmek. enterval. müz. edat içine. 1. to -i tanıtmak: This book introduces preschool children to . kesişme. 1. eyaletleraras ı.wo. kavşak. in -e kar ışmak. kesilme. A şk ve nefret arasında çok yakın bir z. i. 2. bak. intrinsic. aslında. görü şme. i. s.interruption intersect intersection intersperse interspersion interstate intertwine interuniversity interval intervene intervention interview interweave intestinal intestine intimacy intimate intimate intimately intimation intimidate intimidation into into the bargain intolerable intolerance intolerant intonation intoxicant intoxicate intoxication intractable intramuscular intransigence intransigent intransitive intransitive verb intrauterine device intravenous intrepid intricate intrigue intrigue intrinsic intrinsical intrinsically introduce i. 2. 1. i. s. karıştırmak. kesişmek. uzlaşmaz. ile görüşme/mülakat yapmak. süre. sindirme. mülakat. 2. inatç ı. entrika çevirmek. entonasyon. ilgisini çekmek. 1. damariçi.ter. 1. i. -e. içeri. aras ına serpmek. asıl.. 1. serkeş. Onu annesiyle tanıştırdı. içtenlikle. özünde. katetmek. f. in. girişik. uzlaşmazlık. s. kesinti. gözünü korkutmak. kesmek. f. esas.D. samimiyet. 2. gözünü korkutma. 2. s. f. geom. 2. birbirine geçmek. müz. aralık. i. mest etmek. arac ılık. gözdağı verme. 3. nesnesiz (fiil).B. 2. 3. 1. f. f. s. 2. s. birbirine kar ıştırmak. s. korkusuz. yola getirilemeyen. s. f.ter. mest olma. s. f. kasiçi. dalavere çevirmek. 1. caba. sıkı: There is an intimate relationship ı söylemek. çekilmez. 2. 2.D. birbirine sar ılmak. f. ara. üniversiteleraras ı. kendine özgü.ven) 1. i. titremleme. to ile tan ıştırmak: She introduced him to her mother.

sırası değiştirilmiş. i. i. dilb. müz. zorla giren. uydurmak. ters dönme. hasta. s. i. i.. 1. içebak ış. dedektif. mat. 1. hakk ında with (bir makama) getirmek. tersine çevrilmiş. sald ırı. takdim. 1.. 1. ara ştırıcı. küfür. i. f. omurgas ız. başlangıç ile ilgili. sezgiyle. sezgiyle edinilen bilgi. istilac ı. tersine çevirmek. tanıtıcı. in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak. su basmak. fels. 2. s. fels. tersine çalış. 4. başlangıç. i. f. aksi. sezgici. icat. 2. izinsiz ve davetsiz giren. davetsiz misafir. değişmeyen. in -e (para) yat ırmak. 2. tırnak işaretleri. . 1. i. garketmek. içebak ışçılık. istenilmeyen bir yere izinsiz ve davetsiz giren kimse.. sezgici. i. akın. 2. sezgisel. giriş. zorla girmek. -i paylamak. istila. sezgiyle anla şılan/öğrenilen. 2. fels. i. s. yaratıcı. dilb. s. araştırma. her zaman. ters sonuç. enversiyon. yaratmak. the murder. tanıtım. 1. s. 2. s. buluş. 1. sövüp sayma. değişmeyerek. 2. yatalak. 2. 1. i. i. İng. İng. s.. 2. 2. f. 2. s. 3. deftere kayıtlı eşya.introduction introductory introspection introspectionism introspectionist introspectionistic introspective introvert intrude intruder intrusion intrusive intuition intuitionism intuitionist intuitionistic intuitive intuitive knowledge intuitively inundate invade invader invalid invalid invalidate invaluable invariable invariably invasion invective inveigh invent invention inventive inventor inventory inverse inversion invert invertebrate inverted inverted commas inverted commas invest investigate investigation investigator i. 2. envanter. 3. 2. i. değişmez. müz. tanıştırma. 1. ters çevirme. icat etmek. 1. ters. sel basmak.. içgözlemsel. tırnak işaretleri. f. s. sabit kalan.. 2. içe do ğma. müz. tahkikat/soruşturma yapmak: The detective was f. z. içebak ışçı. tersine dönmü ş şey. inceleme. 1. yetki investigating soru şturma. 1. hücum etmek. geçersizle ştirmek. zorla girme. f. icat eden. hükümsüz.. demirbaş. sezi. 3.etmek. içgözlem. s. 1. i. f. 1. i. 3. geçersiz. i. 2. 2. 2. 1. i. f. against -i şiddetle eleştirmek. içebak ışçı. sald ırmak. s. tahkikat. 1. yarat ıcı. f. ağır hakaret. s. tersyüz s. 2. i. içedönük kimse. i. 1. aynı şekilde. 4. sezgi. i. istila etmek. s. altüst olma. s. z. zorlagirmek. omurgasız hayvan. s. zorla içeriye sokmak. izinsiz ve davetsiz girme. s ırasını değiştirmek. önsöz. sakat.. hükümsüz kılmak. 1. with (sorumluluk. tersyüz edilmiş. sezgicilik. 2. 1. tırnaklar. i. 3. çok de ğerli. Dedektif cinayet hakk ında tahkikat yapıyordu. paha biçilmez.

s. zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmu ş. fatura.. sinirli.. hiddetli. ruhb. (Allaha) yakarmak. canland ırmak. iyonlaşma. 2. i.. ruhsal. bak. hiddet.. başvurmak: He invoked his diplomatic immunity. s. 1. 3. nebze: There´s not an iota of truth in it. 1. dili aşk Don´t involve me in your i.´ni) verme. manevi. gayet sa ğlam: His z. 3. tiksindirici. bak. i. bıktırıcı. 1. s. 3. iyonyuvarı. i. (yard ım. dokunulmaz. içe doğru. i.´ni) istemek. z. iyotlu. karışma. 3. i. istemeyerek yap ılan. iyon. 1. i. yatırımcı. yenilmez. in inviting invoice invoke involuntary involve involvement invulnerable inward inward inwards iodic iodine iodisation iodise iodised iodization iodize iodized ion ionic ionisation ionise ionization ionize ionosphere iota irascible irate ire iridescent iris irk irksome i. çiğnenmemiş. istençsiz. k. İng. 1. çekici. iris. bot. içeride bulunan. Onda zerre kadar gerçeklik öfkelenen. 2. ionize. koruma v. haksız. zerre. çabuk yok. ilgi. faturas ını çıkarmak. yanardöner. i. iç. bak.. Iris.kar ıştırmak. iris. bozulamaz. bak. bak. f. çabuk kestirilemez. s. bulaşma. usandırıcı. 2. 1. Sergiye sadece en yak ın arkadaşlarını davet etti. tiryaki. s. 2. 1. ho ş. s. huysuz. güçlendirmek.. düşkün. s. yerleşmiş. rica etmek: birini buyur etmek. (sorumluluk. can s ıkıcı. gayriiradi. s. i. davetiye. resmi hesaplarda gözükmeyen. 1. iyonlaşmak. in -e ilişki. 1. 2.. i.. iyotlama. cazip. bak. istemsiz. süsen. içeriye do ğru. yatırım. i.b. bozulmam ış. k ıskandırıcı. gayriihtiyari. İng. kökle şmiş. iradedışı. fethedilemez. f. gerektirmek. ça ğrı. 2. . 3.. Ustal ık pratik ister. (ruh) çağırmak. öfke. gözle seçilemez. s. inward 2. k ızgın. f. f. iodize.. görünmezlik. iyotlamak. f. İng. envestisman. 2.o. görünmez. görülmez. 1.. 1.. 4. 2. iyot. f.1. yalvarmak. 1.b. f. 2. s. davetkâr. s. davet. anat. yetki v. çi ğnenemez. birini içeriye davet etmek. s. 2. öfkeli. davet etmek. iodization. -e bulaştırmak. canını sıkmak. i. fikir veya ruhun derinliğine doğru. 2. 1. k ızgınlık. istemek: Expertise involves practice. i. -e sokmak: ilişkisi. İng. i. iyotlu. İng. 2. 2. 2. müzmin. i. iyotlanm ış. sinirlendirmek. s. s. i. iyonik. s. f. f. bıktırmak. s. ça ğırmak: He invited only his close friends to the exhibit.investment investor inveterate invidious invigorate invincible inviolable inviolate invisibility invisible invisibleness invitation invite invite s. ionization. s. iodized. iyonlaştırmak. f. position in the s. 1. mal. bak. usandırmak. iyonlanma. 2. ele geçirilmez (yer). invisibility. 2. 1. i. iç k ısım.

2. s. s. şıbozuk (asker). uyuşmayan fikirler. (pürüz. tersinmez. sinirlendirmek. ütülemek. 2. 3. karşı konulmaz. yıkama. 1. s. s. i. (topra ğı) sulama. 2.. i. 2. s. 1. 1. kusur bulunamaz. çok çekici. usd ışıcılık. i. irrasyonalizm. çaresiz. demirden yapılmış. sinirlendirici şey. değişmez. ters çevrilemez. 2. yeri doldurulamaz. z. 1.. 1. aksi iddia edilemez. 2. 1. 1. 2. demirhane. tahri ş edici. s. 1. fels. demirk ırı. tedavisi olanaks ız. bedeli ödenerek kurtar ılamaz. Çok ütü işi var. f. tıb. usulsüz. demirler. s. k ızgınlık. mantıksızca. 1. sinirli. mantıksız. 2. i. to ile ilgisi olmayan. kusursuz. dayanılmaz. kim. 1. ütü. 2. çabuk k ızan. i. demirhane.´ni) gidermek. s. sorumsuzluk. s. 2. su götürmez. sorun v. s. s. s. 4. demir. mütereddit. çaresiz. (bir şeye ait) demir kısımlar. sinirlendirici. 1. 2. i. 2. tıb. frenlenemeyen. yıkamak. ütüleyerek (buru şuklukları) gidermek. tamir olunamaz. 2. karars ız. lavaj yapmak. ikircimli. barıştırılamaz. bastırılamayan.. be. ada. ütü tahtas ı/masası. geri alınamaz. maden uçlu golf sopas ı. s. çözülemez. kuraldışı. ironic. öfke. s. demir. önüne geçilemeyen. değiştirilemez.iron iron foundry iron gray iron out ironic ironical ironing ironing board ironmonger ironwork ironworks irony irony of fate irrational irrationalism irrationally irreconcilable irrecoverable irredeemable irrefutable irregular irrelevant irremediable irreparable irreplaceable irrepressible irreproachable irresistible irresolute irresolvable irrespective irresponsibility irresponsible irretrievable irreverence irreverent irreversible irrevocable irrigate irrigation irritable irritant irritate irritating irritation is island i. tahri ş etmek. sorumsuz. düzeltilemez. f. s. s. sinirlendirici.. 2. dilb. ironik.b. 1. 2. düzensiz. alayl ı. ütülenecek çama şırlar: She´s got a lot of ironing to do. s. 3. tahriş. i. 4. 1. dökümhane. of -e bakmaks ızın. 1. uzlaşmaz kimse. s. usdışı. çoğ. 1. çürütülemez. saygısız. s. ironi. s. çaresiz. gemlenmez. insana alay gibi gelen bir tesadüf. kaderin cilvesi. lavaj. uzlaştırılamaz. istihza. (topra ğı) sulamak. s. i. fiz. i. f. 2. . 1. 1. 3. s. 2. yolsuz. zaptolunmaz. 2. İng. onulmaz. düz olmayan. 1. bak. tahriş edici şey. inceden inceye alay eden. de ğiştirilemez. nalbur. kaşındırma. bir daha ele geçmez. 2. 1. irrasyonel. 3. saygısızlık. i. i. s. bakonu d ışı. 1. paraya çevrilemez. geri alınamaz. kurals ız. akıldışı. demir gibi. i. 2. çarpık. 5. aleyhinde söylenecek bir şey olmayan. 3. onarılamaz. bak. geri al ınamaz. ütüleme: Have you done the ironing? Çama şırları ütüledin mi? 2. s. s. s. i. s. kurtulamaz. telafi edilemez. 1. ak ılsız. tahri ş edici.

. onu. İng. (bazı oyunlarda) top. i. netice. i.. 2. 2. oto. 1. kald ırıcı. hisse 5. tecrit etmek. i. f. kaşıntı. gazet. tek. yolculukla ilgili. f. fildişi rengi. itemize. italicize. izole etme. 8. s. (--bed. hedera. teni dalayan (kumaş/giysi). J. 3. saplama. 4. say ihrac ı. j jab jabber jack jackal jackass i. kaşıntısı olan. gezginci. haber. 2.verilen ilaç. s. 1. s. seyahat program ı. 1. o. 2. f ıkra.. zam. 1. i. çakal. 2. 4. izomer. kendi. boşalma. i. adet. i. . ahmak adam. tek tük: isolated instances of1. cholera tek tük kolera vakalar ı. --bing) 1. sorun. itmek. i. mahsur kalan. seyyar kimse. i. ayırmak. k. zool. 2. izotop. 6. f. bak. i. hesapta tek rakam. it will. isk. (oyunlarda) ebe.. 2. adam. kaşınma. 4... 2. İngiliz alfabesinin onuncu harfi. f. adac ık. tenha. 1. f. yayım. marsıvan eşeği. ağaçsarmaşığı. kim. f. yaln ız bırakmak. ikizkenar. ona.. parça. 7. 2. i. seyyar. tek başına kalmış. geom. 1. 3. s. argo para. kalem. 3. 2. ayırmak. izole etmek. çabuk iğne yoluyla anlaşılmayacak şekilde konuşmak. dürtmek. 1. 2. vale. coğr. 2. i. konu. f. i. k ıs. i. 9. 3. 4. izomorfik.tenhalık. ayırma. kriko. kaşıma isteği duymak. izomorfizm. 2. 8. 6. bak. is not. ikizkenar üçgen. s. yayımlama. dürtme. basım. dağıtım. yolcu rehberi. i.bacak. 1. elek. yalnızlık. i. kim. fildişi. i. sonuç. 3.. k ıs. e şbiçimlilik.1. uyuzböceği.senedi ı. i. kaşınan. f. italik. izoterm. s.. sarmaşık. insan ı kaşındıran. it has. boşalma yeri. i. zam. tecrit i. dolaşan. s. adalı.. yalnız bırakma. i. madde. gen. i. oğlan. e şsıcak. 9. yol. kendisi. 1.islander isle islet isn`t isobar isolate isolated isolation isomer isomeric isomerism isomorph isomorphic isomorphism isosceles isosceles triangle isotherm isotope issue issue of shares isthmus it it`d it`ll it`s italic italicise italicize itch itch mite itchy item itemise itemize itinerant itinerary its itself ivory ivory tower ivy J. e şbiçimli. mesele. etme. i. yerde ş. izomorf. italik. köylü. gezgin. 2. fildişi kule. istek. onun (it´in iyelik hali). k ıs. arzu. eşek herif. s.konu şmak. izomerizm. yola ait. it would. Canis aureus. gemici. 1. italik harflerle basmak. 1. priz. duvarsarma şığı. ayrıntılarıyla yazmak. bot. erkek e şek. ayırma. i. 4. i. İng. 5. çıkış. 4. 2. ada. saplamak. bocurgat. 2. kim. izobar. nüsha. berzah. 3. çabukdili iğne. İng. it had. ço ğ. 1. 1. mahsur bırakmak. zam. 2. 3. kıstak. 7. e şbasınç. yaln ız. it is. izomerik. e şbiçim. 3. k ıs. f. 1. kaşınmak.

i. silindir ceketi. yaşlı ve işe yaramaz at. i. Jamaikalı. (--med. f.. isk. 2. pot. çoğ. 1. 2. Japonya. argo. 2. January. yafa. f. 2. i. mahpushane. frene kuvvetle bas ıvermek. sıkıştırmak. Jap. bot. 2. kavga etmek. hapishane. s. gürültü. i.. marmelat. i.. (--ged. Diospyros kaki. maltaeriği. k ıs. 2. kaba kuvvetle başkasını boyun eğmeye zorlamak. trabzonhurmas ı. zool. Japonca. sivri uç. k ıs. 2. keskin dönü ş. bot. bitkin. i. Chaenomeles lagenaria. i. mahkûm. hapse atmak. i. i. i. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. Acer palmatum. mahpus. kaba kuvvet kullanan kimse..nese) Japon. şömiz. tıkmak: They are going to jam all of us into that small room. 1. hapishane. i. büyük çakı. b ıkkın. ahenksiz ses ç ıkarmak. f. gardiyan. 1. Prunus salicina. 3. firar. bak. 1... 2. jack. 1. s. elinden her iş gelen kimse. --ging) diş diş etmek. hapishaneden kaçma. 1. gırgır. bak. japonayvas ı. kulak t ırmalayıcı bir ses çıkarmak. Jamaika. Japan. Hepimizi o küçük i. argo cümbü ş. bot. düldül. (vaktiyle hapis yatm ış) sabıkalı. hıncahınç doldurmak. jalopy. (--red. --ming) 1. 2. Chaenomeles lagenaria. dopdolu.. 2. dişli. jagar. yafa portakalı. yeniçeri. i. zangırdatmak. i. yenidünya. 2. (ile) çatışmak. hapsetmek. zorba. f. reçel. dayanan. --ring) 1. viraj. argo külüstür otomobil. çentmek. f. hafifme şrep kadın. ahenksiz ses. f. dili 1. Japonca. Jamaika´ya özgü.a. küçükkarga. sivri uçlu. Japon. eğlenti. Corvus monedula. i. i. i. 1. japonayvas ı. s. ocak ayı. kaba kuvvete i. çentikli. kapı veya pencerenin dik yanı veya kenar pervazı. Jamaikalı. kriptomerya. i. i. 1. odacı. bot. i. mak. diş. s. 2. k. tıklım tıklım. on/upon . (çoğ. bot. cücekarga. yeşim. i.knives (cäk´nayvz) i. 1. çok yorgun. (with) (-e) ters düşmek. on parmağında on marifet olan kimse. i.jackboot jackdaw jacket jackknife jack-of-all-trades jackpot jade jade jaded Jaffa Jaffa orange jag jagged jaguar jail jailbird jailbreak jailer jailhouse jaloppy jalopy jam jam jam on the brakes jam session jam session Jamaica Jamaican jamb jamboree jam-packed Jan jangle janissary janitor janizary January Jap Japan Japanese Japanese cedar Japanese maple Japanese persimmon Japanese plum Japanese quince japonica jar i. isteksiz. zangırdamak. ceket. i. kaba kuvvet. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. çekişmek.. f. ortada biriken para. 1. çok yormak. japonakçaa ğacı. düldül. h ıncahınç dolu. mahpushane. 2. i. janissary. 3. i. i. jaguar. bot. yafa. i. i. Cryptomeria japonica. s. t ıkmak. yafa portakalı. kapıcı. s. 4. Jamaika. Japanese.

pelteleşmek. k. i. büzülme. k. Cava. pelteleştirmek. İng. alakarga. i. sar önyargılı. çölsıçanı. cirit atma. laflamak. jeopardize. Cavalı. pelteye benzeyen) jöle. dili pis/aşağılık herif.. 2. jarse.. argo 1. dili (yaya) yaya geçidi olmayan bir yerde kar şıdan karşıya geçmek. 1. s. f. ağız. 2. çölfaresi. tehlike. f. Jav. bak. yasemin. anla şılmaz dil. neşeli. düşmanlık. cin. cin kuma ş. 4. i. f. karamsarlık. dili biçimlenmek. i. 4. tıb. 2. 3. 3..jar jargon jasmine jaundice jaundiced jaunt jauntily jaunty Java Javan Javanese javelin javelin throw jaw jawbone jawbreaker jay jaywalk jaywalker jazz jazz band jazz up jealous jealously jealousy jean jeep jeer jell jello jelly jellybean jellyfish jeopardise jeopardize jeopardy jerboa jerk jerk jerk off jerk out jerkily jerky jerry jerry-built jersey Jerusalem i. (at) ba ğırarak/kahkahalar atarak (ile) alay etmek. Cavaca. cip. caddeyi trafik kurallar ına uymadan geçenkarşıya geçmek.. gezmek. f. pulover. 2. f. abaza çekmek. 2. i. i. i. sarılık. cirit. 2. bot. 2.. hoşnutsuz.. argo otuz bir çekmek. bak. kesik kesik ve h ızlı söylemek. anat. kestanekargas ı. tehlikeye atmak. fütursuzca. argo çene çalma. i.. i. şık. s. i. nazik durum. donmak. zool. cin pantolon. i. dili 1. (çoğ. dili kararsız kimse. s. i. Cava. kıskançlık dolu. i. i. düşmanca. 1. süveter. özel dil.nese) Cavalı. k. silkip atmak. içi jöleli fasulye biçiminde bir şeker. fırlatmak. ılık olmuş. i. sars ıntılarla. çenekemiği. i. 1. Cavaca. i. gezinti.. belirginleşmek. 1. denizanas ı. 2. 2. 3. 1. silkme. i. s. argo canland ırmak. 2. f. i. i. 2. çene. Kudüs. jello. 2. şen. kötü malzemeyle yap ılmış. i. blucin. sarsıla sarsıla gitmek.. 1. Dipus. oturak. s. f. söylenişi zor sözcük. dili lazımlık. salak. cazbant. --s i. zool. çok sert akide şekeri. s. Garrulus glandarius. sarsarak. 1. z. k ıskanç. silkinme. . 1. çene çalmak. Javanese.. önyargı. kavanoz. k ıskançlık.a. burkulma. hareketlendirmek. 2.. 1. 1. ço ğ. 3. f. s. i. i. mastürbasyon yapmak. yarg ılanan sanığın cezaya çarpılma olasılığı. f.. d ırlanmak. kaygısız. (yaya) trafik kurallar ına uymadan karşıdan kimse. sars ıntılı. birdenbire ve şiddetle çekmek. gösterişli. 1. 3. 1. (reçel veya marmelada benzeyen) jöle. peltele şmek. kaygısızca. kazak. 1. i. 3. huk. cirit. meslek argosu. k. İng. laflama.. alaylı bağırış/kahkaha. k. 1.. z. Jasminum. 2. caz. 1.. argo aptal. argo tehditle baskı yapmak. spazmodik. f. k. karamsar. z. Cavalı. İng. hoşnutsuzluk. (meyve tad ında. medüz. şiddetli ve ani çekiş. İng. i. bak. i. i. Cava´ya özgü. i. tehlikeye sokmak. 2. 2. kıskançlık. s. k ıskançlıkla. c ırboğa. 2.

dili katakulli.... şıngırtı. Musevi. kuyumcu. cevher. i. 1. f. uğursuzluk getirmek. motorlu kesilmiş parçaları birleştirerek oynanan resim-bilmece. f. kâgir iskele. jetle yolculuk yapmak. --ing/--ling) değerli taşlarla süslemek. değerli taş. k. şıkırtı. i. i. i. fışkırmak. i. çıngırtı. latife. hareketli. 3. titreme.Jerusalem artichoke Jerusalem artichoke jessamine jest jester Jesus Jesus! jet jet jet lag jet plane jet propulsion jet setter jet-black jet-propelled jettison jetton jetty Jew jewel jeweled jeweler jewelled jeweller jewellery jewelry jewelry store Jewish jib jibe jiff jiffy jiggered jiggery-pokery jiggle jigsaw jigsaw puzzle jihad jilt jimmy jimsonweed jingle jinks jinni jinx jitters jittery yerelmas ı.. dalgak ıran. şaka söylemek. mücevher. f. İng. 2. İsa. dili the a şırı sinirlilik. jiffy.. with k. fışkırma. şıngırdatmak. k. oyma testeresi. jeton.. ırgalanmak. şıkırdatmak. ile uyu şmak. jet. i. s. dili an. k.. 2. 1.. i. ünlem Allah Allah! s.. i. i. dili çok sinirli. 1. (hırsızların kullandığı) ufak levye ile açmak. cihat. s. lahza. argo u ğursuz şey/kimse... bak. bak. simsiyah..b. f. i. i.. mendirek. Musevi. simsiyah. hile. i. değerli kimse/şey. 3. hafif sallantı. --ting) 1. yerelmas ı.. f. jet sosyeteden bir kimse. s. i. i. i. flok yelkeni. 2. latife etmek. (bir şeyi yapmaktan) çekinmek. (tekerleme gibi) kısa şiir. f. s. s. (hırsızların kullandığı) ufak levye. (tehlike an ında gemiyi hafifletmek için) (yükü) denize atmak. jasmine. soytarı. Hz. jet. İng. i. jeweled. mücevherat. i. i. 1. mücevherci. bak. salınmak. den. itiraz etmek. dingildemek. f. Yahudi. i. i. tekerlemeli şarkı. i. İng. cin. kuyumcu dükkân ı. ğundan sonra) zaman farkından doğan uyku (uzun bir uçak yolculu düzensizliği. i. çıngırdatmak. tepkili uçak. sevgilisini terkeden k ız. kapkara. bak. tatula. jetli sürüş. i. i. 1. bak. değerli taşla/taşlarla süslü. alay. i. (--ed/--led. maskara. 1. k. 1. İng. f ışkırtmak. cep saatinin içindeki taş. şeytanelması. (sevgilisini) terketmek. dili -e uymak. jet uçağı. jewelry. tepkili çalıştırma. s. 2. s. den. bot. 3. --bing) İng. bumba ile seren veya yelkeni (bir şey hakkında) tereddüde etmek. 2. Yahudi. jeweler. sallamak. i. (--bed. 2. i. enerjik. uğursuzluk. 2. f. f. oyun. yorgunluk v. 2. mücevher.. (at) (-e) karşı gelmek. tepkili (uçak). (--ted. fıskıye.. . f. 3. rüzgâr yönünde giderken kavanço f. şaka etmek. şaka. s.. jet gibi h ızlı. i.

buluşmak. şakacı kimse. --ging) 1. bar. sallama. yava şça sallamak. neşe verici. iışan işçi.. sars ılmak. marangozluk. kiriş. sarsıntı. bak. in -de yer almak. mafsallı. zerrin. sarsmak. neşeli. eklemli. i. el ele tutu şmak. s. 1. güzel. iş. 2. 2. i.o. along jolly s. jogging. geçme. hafifçe sarsmak. jujitsu. müteselsil alacaklılar. bot. 2. İng.. şaşkına çevirmek. kasap. 1. birle şmiş. 2. büyük et parças ı. argo afyon s. bir jolly good! İng. boğum. payda ş. birleştirmek. toptanc ı. 1. 2. z. (kulüp. argo gece kulübü. Ürdün. z. şaka yollu. dili 1. yavaş koşma. üye yazılmak. f. 1. k. isk. 5. marangoz.o. 2. sarsmak.. götürü iş. 2. İng. 6. ek yeri. 7. i. birlikte. 1. 6. şok. görev. birinin belleğini canlandırmak. 1. 4. şaka. nükte.b. 2. toptan dağıtımcı. eklem. joker. f. yava ş koşmak. tic. dili bayağı. i. 1. müşterek. şaka yapmak. dürtme. 2. latife. 3. i. s. i. z. . i. hatırlatmak içinyava ş koşma.. 4. doğramacı. 1. mirasta ortak. şakacı. tatlı sözlerle birini (bir şeye) ikna etmek. (bir şeyi i. 1. k. dili hoş. birçok yere üye olma meraklısı. fulya. 2. hafifçe sarsılmak/sallanmak. vazife.´ne) birden dürtme. İng. müşterek hesap. şakalı. şaka ederek.o.. şaka olarak. 5.´s memory jogging joggle join join battle join battle join hands join up joiner joinery joint joint joint account joint account joint creditors joint debtors joint heir joint owner joint surety jointed jointly joist joke joker jokingly jolly jolly a place up jolly s. anonim şirket. geçme ile tutturmak. 3. mülkiyette/tasarrufta ortak. jogging yapmak. i. 2. i. 1. s. 1.o. putrel. 2. 1. birleşmek. i. ipucu vererek) i. müşterek hesap. ek. İng. birçok derne ğe/gruba üye olan kimse. savaşa girişmek. bot. memuriyet.jiujitsu job job work jobber jobless jockey jockey jockey for position jockstrap jocular jocularity jocularly jog jog s. mafsal. şen. dürtmek. i. (--ged. f.başlamak. müteselsil kefil. sars ıntı. sarsma. -e çarpışmaya bağlanmak. 3. (bir yarışta) daha avantajlı bir yere geçmeye çalışmak. i. kat ılmak. f. joint-stock company tic. s. 2. i. itmek. ortak. i. asker yazılmak. f. Yapmaktan başka çaresi yok. tatlı sözlerle birini (bir şeyden) vazgeçirmek. müteselsil borçlular. into jolly s. 3. toptan mal satan tüccar. parti v. 2. parça başına çalşsiz. 2. gerçekten: This is yere sevimli bir hava vermek. suspansuvar. düğüm. lokanta. out of jolly well jolt jonquil Jordan i. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: He´ll jolly well have to. şakacılık. 1. k.. Narcissus jonquilla. anat. cokey. şaka etmek. şoke etmek. Bu bayağı iyi! Jolly good! Çok birini tatlı sözlerle teşvik etmek. bağlamak. k. dalavere ile kand ırmak. ortakla şa. i. bitişmiş. doğramacılık. bir yeri ne şelendirmek. z. şakayla. dili bitişmek. f.

3. k ıs. gezi. 2. s.. şen. hakemlik etmek. f. i. Yugoslav.. i. mantıklı. Ürdünlü. ak ıllıca. Justice of the Peace. 3. 2. judgment. s.. günce. dergi. 4. kumanda kolu. yarg ılama ile ilgili. i. Musevi âlemi. i.. el çabukluğu ile marifet yapmak. 2. z. i. not etmek. bilirkişi. neşeyle. 2. alt çene. sevinçli. Cercis siliquastrum.men (cır´nimîn) i.. jübile. tahmin etmek. i. i. i. seyahat. i. i. neşeli. sağgörülü.. aldatmak. hile. bot.. (kulplu) sürahi. İng. hüküm. tedbirli. adliye. bak. karar. adli. Yiddish. s. 4. Yugoslavia. aldatmak için hesap i. f. s. keyif. 2. joviality. yolculuk etmek. fiz. hakem. i. testi. dürtüklemek. i. 2. hüküm vermek. uçakta manevra kolu. hile yapmak. ustabaşı. seyir defteri. hükmetmek. . bak. Ürdünlü. 3. s. hokkabaz. i. f. i. 3. i. 1. erguvan. jonglör. 1. i. 2. jour. f. i. itip kakmak. evlilikte altın yıl. (--ted. yargılamak. 2. türel. s. 4. 1. i. hâkim. i. yarg ıç. 1. Musevilik. f. judo. ne şe. dili tak ılmak. s. yol. i.. 1.. şaka etmek. i. Musevi dini. 1. keyifli.. 1. k ıyamet günü. hilekâr kimse. it! Bir noktas ını bile değiştirmem! Don´t you miss a jot or a tittle! En i. neşe. k ıs. coşkulu sevinç. i. itelemek. sefer. gazetecilik. argo hapishane. nebze: I won´t change a jot of jul.Jordanian josh jostle jot joule journal journalism journalist journey journeyman jovial joviality jovialness jowl joy joyful joyfully joyous joyride joystick JP Jr jubilant jubilation jubilee Judaism Judas Judas tree Judeo-German Judeo-Spanish judge judge by externals judgement judgment Judgment Day judicial judiciary judicious judo judoist jug juggle juggle the books juggler Jugoslav Jugoslavia Jugoslavian i. yolculuk. Yugoslavian. i. i. çene kemiği. k. 3. hokkabazl ık. görünüşe dayanarak hükme varmak. 1. --ting) down yazmak. hokkabazlık yapmak.. şenlik. çoğ. i. coşku. sevinçli. neşeyle dolu. bak. kodes. günlük. i. ne şeli. gazeteci. adli. 2. bak. günlük defter. sevindirici. 2. bak. yevmiye defteri. haz. tic.ney. Junior. Musevi olma. yarg ı. Ürdün´e özgü. 1. 2. 1. 2. i. hukuki. s. i. bilg. çal ıntı araba ile gezme. sevinçli. itip kakma.defterlerini kar ıştırıp hazırlamak. sevinç. ne şeli. gazete. yargıçlar. herhangi bir olayın ellinci yıldönümü. co şkun. 1. Ürdün. alay etmek. s. judocu. f. 3. s. bak. 1. zerre.. Yahudi İspanyolcası. s. den. Musevilik. hukuki. otomobil gezintisi. i. erguvana ğacı. s. 3.

bak. s. karışıklık. 1. hakkı yokken sırada bekleyenlerin önüne geçmek.o. straponten. özü/suyu olmayan. dili hayretle yerinden s ıçramak. k. k. acele k. k. 3. diken üstünde.hüküm vermek. fırlatmak. dili 1. 2. Junior. s ıçrama. elektrik. 4.. kefalet altındayken duruşmaya gelmemek. 2. argo benzin. bot. ödü kopmak. 1. düzensizlik. spor jiujitsu. elek. sinirleri gergin. İng. herkesin merak ettiği ayrıntılarla dolu. şahdamarı. f. 3.´s throat jump down s. ğlayarak (aküsü bitmiş olanın motorunu) çalıştırmak. trene atlamak. birine ç ıkışmak. bluz/kazak üzerine giyilen kolsuz elbise. dili herkesin merak etti ği (ayrıntılar). üzerinden atlamak. düzensiz kar ışım. 3. karmakarışık şey. 1. ayağa fırlamak. hoplayıp zıplamak. çok büyük. dili birini sert bir şekilde azarlamak. jump one´s bail jump out of jump out of one´s skin jump out of the frying pan into the fire jump over jump rope jump seat jump ship jump the gun jump the gun jump the queue jump the track jump the track jump to conclusions jump to one´s feet jump up and down jump/get on the bandwagon jump/skip bail jumper jumper jump-start jumpy Jun s. i. birini terslemek. atlama. 1. atlatmak. (tayfa) gemiyi haber vermeden terketmek. 2. aküsü bitmiş motorun aküsünden başka bir motorun aküsüne tel basinirli. skin! Ödüm koptu!/Yüreğim k.´s throat jump for joy jump on s. zıplamak. süveter. i şaret verilmeden başlamak. dili (kefaletle tahliye edilen san ık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek. hoplayıp zıplamak. (bir yerden) (d ışarı) atlamak. ödü patlamak. 1. zıplatmak. s ıçramak. çiğde. i. i. ip atlamak. çok sevinmek. k. pulover. tulum. (teklifi/daveti) hemen kabul etmek.. 2. argo kuvvet. 5. argo cereyan. (parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme.o. dini/hayırsever bir kurum yararına yapılan kullanılmış eşya satışı. f. i. 2. dünyanın öbür ucu. k. -den atlamak. (kadın için) kazak. sulu. 1. sıçratmak. para ile plak çalan otomatik pikap. (fiyat) f ırlamak. (yarışta) hatalı çıkış yapmak. özlü. k ıs. 2. vaktinden evvel davranmak. k ıs. s. i. yüreği ağzınaya ğmurdan kaçıp jumped tutulmak. sebze/meyve/et suyu. İng. temmuz. kocaman. her şeyi bilmeden/yeterince düşünmeden hemen bir sonuca/karara varmak. göbek atmak. fırlama. özsu. enerji. birine sapartayı vermek. geçici olarak kullan ılan bağlantı teli. dili gelmek: I nearly doluya out of my -in üstünden atlamak. (fırsattan) hemen faydalanmaya bakmak. s. i. atlayan kimse. delgi. 2.. dini/hayırsever bir kurum yararına satılmak üzere biriktirilen kullanılmış İng. başlama noktasbabaşlangıç yeri/noktası. başlanması gereken zamandan önce başlamak. (tren) hattan ç ıkmak. 3. June. hünnap.o. dili birini ha şlamak/azarlamak.Jugoslavic jugular jugular vein juice juiceless juicy jujitsu jujube jukebox Jul July jumble jumble sale jumbo jump jump jump a train jump around jump at jump at a conclusion jump down s. oto. dili ı. jumping-off place 1. boyuna ait. 2. i. birini haşlamak. çocuklara giydirilen pantolonlu ceket. i. 2. şkalarının yaptığı bir eyleme katılmak. Yugoslavic. atlamak. (tren) raydan ç ıkmak. kuru. . i. s. k. s. 1. 3. July. İng.

k. dili Haydi. She´s That´s just like Behzat. hukukçu. 8. O arabanın hurdası çıkmış. dili son anda. uyuşturucu. Tam ç ıkmak üzereydim. adaletli. doğruluk. sulh hâkimi. 1. 3. Dairenin durumu hakk ında bilgi tam orada. 5. şimdi. atılacak eşyalar. just in time tam vaktinde. 4..). Bir düşün!/Düşünsene!: Just think! This time tomorrow we´ll be in Tibet! Düşünsene! Yarın bu saatteto spite them. buna ra ğmen. değil mi? tam benim şansıma.y. hurdalar: That car´s a piece of junk. üniversitenin birinci ve ikinci s ınıf kimsenin adına eklenir. kayaarmudu. tam o anda. yine de: She described the apartment´s condition. huk. 2. yarg ıcılar kurulu. i. 1. uyuşturucu bağımlısı. 2. eroinman. 3. dikiş yeri. hükümetin nüfuz dairesi. just at that spot tam o noktada. zool. 2. hukuk ilmi uzman ı. oynak yeri. adil. jüri. gökb. doğru. argo hurdas ı çıkmış araba. hükümet. hakl ı. haziranböce ği. i. . s. but just the o s ırada. 1. hurdalık. i. Phyllopertha. aralık. i. tıpatıp aynı. 2. birleşme. i. 1. 4. ardıç. adalet. i. -mek üzere: I was just about to leave. 2. makas. birleşme yeri. tadı güzel. isn´t it? O tam Behzat´ça bir şey. 1. 1. i. bot. yaşça küçük. hak. ucu ucuna. -e inat: He´s doing this just Tibet´de olacağız! k. z. 1. yine de. i. yetki. i. kavşak. bir halde: She keeps her house just so. yerinde.hukuk. elek. justice justice of the peace justice of the peace sulh hâkimi. cunta. argo ke ş. tamsame I would like to see it for myself. spor senelik ile lise aras ındaki 7. 2. b. 2. bitişme. hemen hemen: We´re just abouthis father. s.. 3. ast. jüri. i. Onlara inat bunu yap ıyor. hurda deposu. 2. 3. tıpkı: Fehmi looks just like finished. aynı.men (c^ngk´mîn) i. seçiciler kurulu. i. d. hakl ılık. ilkokul okul. 2. ve 9. dili Bir saniye! 1. That´s just what I´ve been looking for. 1. buat. Just what the fuck do you mean? Ne demek istiyorsun be? i. besin değeri mal. i. hurdacı.. Çin yelkenlisi. 1. yargılama hakkı. iki kişiden küçük olanı. argo uyuşturucu maddeler. sınıfları kapsayan ortaokul. kıdemce aşağı. i. i. bitişme. Biraz önce buradaydılar. zaman. bağlantı. çoğ. junk. gene de. hukuk ilmi. eskici. 2.h. 1. çok düzenli muntazam tutuyor. önemli an. Fehmi hemen bitirdik. reklam olarak gelen posta. yarg ı hakkı. seçici kurul. 2. 1. Erendiz. haziran.junction junction box juncture June June bug Juneberry jungle junior junior college junior high school juniper junk junk junk food junk heap junk mail junkie junkman junkyard junta Jupiter jurisdiction jurisprudence jurist juror jury just just Just a sec! just about just like just my luck just now just so just so just the same just the same just then just there Just think! just to spite Just try and catch me! just under the wire i. kutu. biraz önce: They were here just now. çok dikkatli bir şekilde: When you´re with them you belirli bir şekilde/bir sisteme göre düzenlenmiş. cang ıl. Evini çok 1. 2. jüri üyesi. 1. Jüpiter. küçük (Babas ıyla aynı adı taşıyan öğretim programını uygulayan iki genç. yakala bakal ım! k.. cengel. i. 5. Amelanchier canadensis. 3.Hemen tıpkı babasına benziyor. tam: just across from us tam kar şımızda. yerindelik. i. taponaz olan yiyecek.

2. f. Kâbe. s. 1. keskin. sert. 1. Karelyaca. Kampuçya. gerekçe. i. i. çıkık olmak. s. i. alabora olmak. i. adil bir şekilde. gençliğe özgü. 1. 7.. i. i. Kampuçya. keskin. 1. zekâ. 2. tutmak. 2. Keşmir. i. haklı olarak. 2. (--ted. Kamboçya. --ting) 1. z. kuvvetli. Macropodidae. çocuk mahkemesi. 2. çiçek dürbünü. şiddetle. 1.. 4.. metnin sağ doğrulamak. 2. Seni s ıcak tutar. adaletle. 3. düşkünlük. s. suçlu çocuk. çıkmak. out ç ıkıntı yapmak. i. karat. (kept) 1. She keeps a diary. haklı neden. geçim. f. genç. Kazakistan. zeki. i. i. alabora etmek. İngiliz alfabesinin on birinci harfi. He içkale. argo mahvolmu ş. karalahana. dili terbiyeli bir şekilde konuşmak: I´ll thank you to keep a civil tongue in sıkı bir gözetim altında tutmak. 1. karina. keskinlik. şiddet. . 3. i.. 2. 1. s. Ke şmir. 8. s. karyokinez. olgunlaşmamış. k Kaaba kale kaleidoscope Kampuchea Kampuchean kangaroo kaput karat karate Karelia Karelian karyokinesis Kashmir Kashmir´i Kashmir´ian Kazak Kazakh Kazakhstan Kazakstan keel keel over keelage keen keenly keenness keep keep i. tutmak:. merak. Kamboçlu. çocuk. akıllılık. çıkarmak.. z. s. i. i. Keşmir´e özgü. i. k. i. çocuğun suç işlemesi. sır saklamak. the books. gemi omurgas ı. göze batmamaya çalışmak. dili göze çarpmamaya çal ışmak. İng. 1. 3. himaye. 2. 2. birden devrilip dü şmek. temize çıkarmak. f. 1. dili çok hevesli. Kampuçya´ya özgü. k ıs. genç. Kazakça. bak. 6. ayar. şevkle. i. yanyana koymak. 1. -i your head! Terbiyeni tak ın! keep a close watch on keep a journal keep a low profile keep a low profile keep a secret günlük tutmak. karate. Karelya. i. bilg. s. Karelyalı. 5. matb. 2. s. Ke şmirli. jüt. Karelya´ya özgü. 1. altın ayarı. 4.. biyol. uzanmak. 3. sivri olmamaya çalışmak. bilg. f. kenarını hizalama. k. Kampuçça. i. Karelyalı. yanyana bulunma/bulundurulma. Kampuçyalı. suçsuzluğunu kanıtlamak.. 2. dili dikkati çekmemeye çal ışmak. 1. capacity. 1. Kampuçça. i. bak. i. Defter tutuyor. birbirine yak ın koymak. metnin sağ kenarını hizalamak. çocuk suçlu. Keşmirli.. keskin (göz/zekâ). 1. Kamboçyalı. Kazakh.justification justify justly jut jute juvenile juvenile court juvenile delinquency juvenile delinquent juvenile delinquent juxtapose juxtaposition k K. 2. Karelyaca. Karelya. yoğun. şiddetli. i. 1. haklı f. 2. 2. i. 3. sivri. kilogram. elek. Kamboçça. zool. i. 2. birbirine yak ın koyma. i.It´ll keep you warm. Keşmirli. Kazakhstan. kaleydoskop. liman resmi. birbirine yakın bulunma/bulundurma. 2. Kampuçyal ı. Kazak. i. mitoz.. 2. matb.. 3. muhliye. gözü aç ık. Kamboç. kanguru. i.. ac ı. 1. Günlük tutuyor. 3. çocuksu. haklı çıkarma/çıkma. keeps keep a civil tongue in one´s head k. K. s. 2. yanyana koyma. k.

ev saatim zaman 1. kendine hâkim olmak. (of) -in sayısını tutmak. -i uzak tutmak. 1. eve erken dönmek. kendine düşen payı ödemek.s. ilerlemek. cesaretini kaybetmemek. sır saklamak. (son gelişmeler hakkında) bilgi sahibi olmak. metanet göstermek. 2. (son gelişmelerden) haberdar olmak. ile aras ına mesafe koymak. -den uzak durmak. unutmamak. Uzak dur! k.keep a secret keep a stiff upper lip keep a stiff upper lip keep a straight face keep abreast of keep account of keep an account of keep an ear to the ground keep an eye on keep an eye out for keep away keep back Keep back! keep bankers´ hours keep company with keep count keep dark keep early hours keep fit keep going keep good time keep house keep in keep in mind keep in view keep in with keep it up keep o. kendine hâkim olmak. 2. saklamak. günde pek az saat aç ık olmak. 1. 1. -i aklında tutmak. gizlemek. -den uzak kalmak. (bir şey için) göz kulak olmak. dili 1. dili hiç gülmemek. sözünden dönmemek. formunu korumak. sinirlenmemek. saklamak. Kol idare etmek. kendini -den uzak tutmak. aloof from keep off keep on keep one´s balance keep one´s balance keep one´s counsel keep one´s distance from keep one´s end up keep one´s eyes open/peeled/skinned keep one´s eyes peeled keep one´s figure keep one´s head keep one´s mouth shut keep one´s nose to the grindstone keep one´s nose to the grindstone keep one´s own counsel keep one´s promise keep one´s promise/word keep one´s seat keep one´s shirt on sır saklamak. 2. -in kayd ını tutmak. 1. 3. (saat) her zaman zaman ı doğru göstermek: My watch keeps good time. durup dinlenmeden çalışmak. sürdürmek. 1. patlamamak. 2. 2. oturdu ğu yerden kalkmamak. dili 1. gözü -in üstünde olmak. saklamak. ile dost kalmak. ı hep doğru gösterir. ciddiyetini korumak. 2. k. içeride al ıkoymak. günde pek az saat çalışmak. dili ağzını sıkı tutmak. 3. dengesini kaybetmemek. kulağı kirişte olmak. k. metin olmak. 2. sözünü tutmak. telaşa kapılmamak. uzak durmak. ile atba şı (beraber) gitmek. k. dengesini korumak. erken yatmak. s ır vermemek. gözden uzak tutmamak. -i yakla ştırmamak. göz önünde tutmak. gözünü dört açmak. dili durmadan çalışmak. devam etmek. vücut hatlar ını korumak. . tetikte olmak. 2. ile arkada şlık etmek. k. gözünü açmak. tetikte olmak. dili şikâyet etmeden soğukkanlılıkla karşılamak. sab ırsızlanmamak. -i kaydetmek. sözünü tutmak. devam etmek. parlamentodaki yerini korumak. ak ılda tutmak. istifini bozmamak. devam etmek. çenesini tutmak. k. kendine dü şen görevi yerine getirmek. sözünü yerine getirmek. fikirlerini kendine saklamak. gözden kaybetmemek. içeride kalmak. -e göz kulak olmak. -i not etmek. kulağı tetikte olmak. sürdürmek. devam ettirmek.

o. tempo tutmak. birini pek yakla ştırmamak. -e ne dersin/dersiniz?: How about a game of tennis? Tenis oynamaya ne dersin? 2.o. sulhu bozmamak. -i takip etmek.o. under surveillance keep s.o.o. -den ne haber? How about Çetin? What´s he doing? sözünü tutmak.o. -i izleyerek bilgi sahibi olmak. -i izlemek. öfkesini yenmek. guessing keep s. well-advised s.t. in perspective keep s. (puan) saymak. 2.´nde) zaman tutmak. birini bir şey yapmaktan alıkoymak. 1.t. maç v. ak ıllı. 2. birini bekletmek. bir şeyi birinden saklamak.o. birini bekletmek. at arm´s length keep s. keep s. 2.t. 1. birini uzak tutmak. 2.t. -e ayak uydurmak. birinin ilerlemesine mâni olmak/ket vurmak.t. (izlerken) gözünü/gözlerini birinden/bir şeyden ayırmamak.keep one´s temper keep one´s trap shut keep one´s wits about one.o. itidalini muhafaza etmek. (birinin) izini kaybetmemek: You ought to keep track of what´s 1. hiç gözükmemek. 3.t. under one´s hat keep score keep silent keep step with keep tabs on/keep a tab on keep the accounts keep the ball rolling keep the lid on keep the peace keep time keep time keep to keep to the straight and narrow keep touch with keep track of keep track of keep up keep up with öfkeye kap ılmamak. birini meşgul etmek. advised of keep s. ile a şık . company keep s. waiting keep s. waiting keep s. Girilmez. -i gizli tutmak. dışında kalmak. from doing s. -i takip etmek. -i gizlemek. dışarıda bırakmak. bir şeyi gizli tutmak. -i izlemek. 1. ahlaklı bir şekilde yaşamak. at arm´s length keep s. dili bir şeyi gizli tutmak.o. under one´s hat keep s. -i gözetlemek. (bir şeyi) aklında tutmak. dili do ğru yoldan ayrılmamak. bir şeye bir bütün olarak bakmak. 1. devam etmek. defter tutmak.o. yaramazlıktan kaçınmak. 2. down keep s. birine so ğuk davranmak. (bir şeyi) takip etmek. k.b. away keep s. k. How about . (ç ığırından çıkmaması için) -i denetim altında tutmak. 2. iyi bir işi sürdürmek. dili bir şeyi gizli tutmak. disiplini korumak. k. birini sürekli olarak gizlice izlemek. tempo tutmak. susmak. bir şeyi bir bütünsellik içinde ele almak. Yakla şma! -e ayak uydurmak. -i takip etmek.t. birini -den haberdar etmek. birinin samimi olmasına izin vermemek. hiç görünmemek. 1. -e ayak uydurmak. 4. a secret from s. hesap tutmak.o. at a distance keep s. dili çenesini tutmak. (bir şeye) dikkat etmek. birinden bir haberi saklamak/gizlemek. tedbirli. gagas ını kısmak.o. 3. from s. keep s. 1. dili 1. yüksek tutmak./s. (saat) her zaman zaman ı doğru göstermek. 2.t. (çağa/zamana) ayak uydurmak. birini yaln ız bırakmamak. birini (bir konuda) bilgilendirmek.o.? keep one´s word keep order keep out keep out of mischief keep out of sight Keep out! keep pace with keep s. (biriyle samimi olmamak için) ona çok mesafeli davranmak.. keep s.. -e bağlı kalmak. ile ilişkiyi sürdürmek. spor (bir yar ış.o. engaged keep s. under wraps keep s. sessiz kalmak. birine refakat etmek. k. in sight keep s.o.o. k. huk. ile ayn ı hızda/tempoda gitmek. birini doğru dürüst haberdar etmemek.

çaydanlık. ana ilke. 1. 2. İng. i. Bu . 1. mendil. 2. anahtar halkas ı. tekme atmak. görüş alanı.. 4.. k. 1. madde ba şı sözcük. i. anahtar ta şı. 1. cevher. sertlik. 3. gaz. 1. Kenya. 4. Kenya´ya özgü. köpek yeti ştirilen yer. koruma. i. İng. klavye./an animal at bay keep/stay in the background keeper keeping keepsake keg kelp Kelt Keltic ken kennel Kenya Kenyan kept kerb kerbstone kerchief kerfuffle kermes kermes mineral kermes oak kernel kerosene kerosene lamp kettle kettledrum key key key position key ring key up key word keyboard keyhole keynote keynote address keystone kg khaki khakis Khyber kibla kiblah kick kick çağın gerisinde kalmamak. esas. kendini göstermemek. temel. Celtic. güğüm. bak. öz. kilit taşı. kurgu. (silah) geri tepmek. 1. tekmeleyerek kovmak. şifre cetveli. iç. anahtar. -e uygun duruma 7. bak ıcı. gardiyan. Hayber. i. 1. seğirdim yapmak. anahtar. -e uydurmak. i. ses perdesi. birini/bir hayvan ı korkutarak yaklaşıp zarar vermesini önlemek. (sözlükte/ansiklopedide) madde. keep. çağa ayak uydurmak. s. 3. 2. 1. (içkide) kuvvet. 2. kilogram(s). temel dü şünce. i. 2. i. i. argo 4. i. 3. i. 1. toplantıyı açış konuşması. 2. dili şamata.. i. 2... i. andaç. i. 2. bordür taşları. coşturmak.. i. telaş. anahtar deliği. (--ned. kilitlemek. nöbet tutmak/beklemek. birini/bir hayvanı sindirmek. küçük f ıçı. 3. müz. i. i. 3. bak. s. başörtüsü. madenk ırmız. Celt. ruh. anmal ık. 1. i. i. 1. akortmevki. eşarp. köpek kulübesi. ilke. hatıra. k ıs. to -e göre ayarlamak. 2.. müz. f. kırmız madeni. bekçilik etmek. k ırmızmeşesi. qibla. İng. bak.kardili karşı durmak. dayanak. geçim. 4. i. çifte atmak. köpek yetiştirilen yer. i. yetkili etmek. himaye. bordür taşı. geçimini sa ğlama. varek. f. k ırmız. bilmek. i. tahıl tanesi. 3. f. ana nota. gaz lambas ı. i. çözüm yolu. önemli yer. temel taşı. bekçi. 6. 1. getirmek. (uyuşturucu maddenin) kamçılama etkisi: This drink´s got a kick to it. (klavyede) tuş. çoğ. uyum. timbal. s.. perdesini yükseltmek. 2. Kenyalı. arka planda kalmak. 2. şı gelme. bak. 2. i.keep up with the times keep watch keep/hold s. 5. Kenyalı. tekmelemek. 1. 3. 2. i. --ning) İskoç. çekirdek içi. müz. tutma. müz. i..o. k. zemberek kurgusu. f. Kenya.. (koyu) bej pantolon. (koyu) bej üniforma. s. yadigâr. 1. cevap anahtarı. 2. i. i. qibla. heyecanland ırmak. bak. 2. dili k. esmer suyosunu. 1. gazyağı. 2. i. görüş açısı. boyun atkısı. gürültü patırtı. tanımak. i. (yol kenarındaki) bordür. (koyu) bej. --s i. bilgi alanı. anlamak.. 3. tekme... i. 1. keg(s). varil. i.

s. öldürmek. öldürücü. f. kendini zevke vermek. erkek karde ş. katletmek. 1. dili şikâyetçi. (--ded. . barbunya. gülmekten öldürmek. argo nallar ı dikmek. mahvetmek. kilogram. büyük kazanç. mortoyu çekmek. egg zaman öldürmek. i. diyaliz makinesi. 1. kid-glove. k. dalga geçmek. argo çok güldürmek. i. fiz. k. çıngar çıkarmak. 3. 3. komisyon. i. mortoyu çekmek. dili ufakişletmek. dili çocuk. dili 1. i. fiz. hır çıkarmak. (tüfek) geri tepmek. 1. öldüren şey/kimse.kick a goal kick around kick ass kick at kick back kick off kick over the traces kick s.. ocakta kurutmak. şünüp ılarına dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek. dili altın yumurtlayan kazı kesmek. k. dili ufak k ız kardeş. i. kill the fatted calf kill the goose that lays the golden k. 3. dili çok komik. futbol oyuna ba şlamak. k. i. 4. killer killing kiln kiln-dry kilo kilocalory kilocycle kilogram kilogram-force kilogramme kilogram-meter kilohertz kilojoule i. etkisiz hale getirmek. --ding) 1. f. nokta.. bak. 2. bak. ölmek. dili. fazla nazik. 3. dili büyük bir kar şılama töreni hazırlamak. k. kilo.. k.. kiddy. 1. argo nalları dikmek. yakınan kimse. e ğlenceye dalmak. k. k. 3.. kill time bir taşla iki kuş vurmak. dili vurgun. 2. fiz. yorucu. k. dili tak ılmak. 2. i. dili başlama. --ping/--ing) (fidye için) (birini) kaç ırmak. 2. k. düdili baztaşınmak. 2. k. katil. 2.. kilogram. argo rü şvet vermek. f. dili kavga ç ıkarmak. kötüye kullanmak. i. 4. ihmal etmek. 2. i. dili birini kap ı dışarı etmek. 2. vuran şey/kimse. argo çok çekici kimse. kilosikl. İng. dili çocuk. 1. öldürme. böbrek makinesi. i. (zaman ı) hepsini öldürmek. ölmek. kilogrammetre. dili uyu şturucu bağımlılığından/sigara tiryakiliğinden kurtulmak. y ıpratıcı. diyar diyar dola şmak. k. 1.dizginleri koparmak.. 2. k ıyameti koparmak. tekme vurmak. kill two birds with one stone i. iki işi birden görmek.o. bir tür barbunya fasulyesi. oğlak doğurmak. argo konuyu/tartışmayı etkileyecek gizli 2. kilo. i. fiz. s. kilogram. hoşça vakit geçirmek. vurgun (av). i... böbrek. ocağı. yok etmek. 1. bak. (--ped/--ed. keçi yavrusu. 1. kilogramkuvvet. kilohertz. oğlak. k. k. kilokalori. k.. 5. k ılıçtan geçirmek. i. argo rü şvet. i. kilojul. futbol oyuna ba şlama vuruşu. tuğla/kireç k. 1. i. eğlenmek. fırın. i. i. s. f. 2. out kick the bucket kick the habit kick up a row/fuss kick up a row/make a row kick up one´s heels kick up one´s heels kickback kicker kickoff kid kid brother kid sister kiddie kiddy kid-glove kid-gloved kidnap kidney kidney bean kidney machine kill kill off topa vurup gol atmak. birini işten çıkarmak.

Kırgızca. yakınlık. yanmak. nevi. akrabalık. aynı türden.. 1. İng. i. i. kinetik. bula şık teknesi. bak. uyku. tutu şturmak. uyanmak. kinetik. s. sevecen. s. karışık. ateş almak. anaokulu. lütfen: Will you i. kinetik enerji.. uyandırmak. 2. s. krallık. i... 1. akrabal ık. biyol. kindling (wood) ç ıra.. (balığı) tuzlayıp tütsülemek/kurutmak. 1. öpmek. Kirghizistan. k ıvırcık (saç). 3. halat. merhametli. kilovat. akraba olan. dili (down) (on) (bir yere) yatıp uyumak. 3. 2. bar temas. h ızbilim. k. iyi. kinetik sanat. şah.. K ırgızistan. i. 1. ı soydan. (bir i. bak. i. mü şfik/merhametli bir şekilde. 2. 2. hafifçe dokunmak. iyilikten kaynaklanan. 1. 2. z. soy. bak. (çoğ. isk. 1. çok büyük. (parkta bulunan ve büyük bir kameriyeye benzeyen) i. 2. 1. dili seksle ilgili garip e 1. iyilik. 2. 1. iyi. dili ola