P. 1
Turkiye Jant Sanayii Ve Jant Sanayiinde Kullanilan Kalip Celikleri Uzerine Bir Arastirma a Research on Turkish Wheel Industry and Tool Steels Used in Wheel Production

Turkiye Jant Sanayii Ve Jant Sanayiinde Kullanilan Kalip Celikleri Uzerine Bir Arastirma a Research on Turkish Wheel Industry and Tool Steels Used in Wheel Production

|Views: 434|Likes:
Yayınlayan: ahmterdo

More info:

Published by: ahmterdo on May 07, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

TÜRKİYE JANT SANAYİ VE JANT SANAYİNDE KULLANILAN KALIP ÇELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MELİH OYTAÇ YÜKSEK LİSANS

TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Anabilim Dalı HAZİRAN - 2006

A RESEARCH ON TURKISH WHEEL INDUSTRY AND TOOL STEELS USED IN WHEEL PRODUCTION MELİH OYTAÇ MASTER OF SCIENCE THESIS Department of MECHANICAL ENGINEERING JUNE - 2006

TÜRKİYE JANT SANAYİ VE JANT SANAYİNDE KULLANILAN KALIP ÇELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Melih Oytaç

Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Konstrüksiyon İmalat Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır

Yard. Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan

Haziran, 2006

. Dr........ Doç..... jürimizce lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek kabul edilmiştir. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU Enstitü Müdürü ...... Macid NURBAŞ Üye : Yard....... Dr. Üye : Yard.. Prof. Cemal Melih Kuşhan Üye : Yard.... Doç.. tarih ve . Dr....... Dr........... Doç.....iii Melih Oytaç’ın YÜKSEK LİSANS tezi olarak hazırladığı “TÜRKİYE JANT SANAYİ VE JANT SANAYİNDE KULLANILAN KALIP ÇELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” başlıklı bu çalışma. sayılı kararıyla onaylanmıştır... Osman Nuri ÇELİK Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ..

Son olarak. Türkiye’de faaliyet gösteren jant fabrikaları tanıtılarak. Türkiye jant sanayisinin ülkemizdeki ve dünyadaki yeri hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. yapıları ve kullanım şekilleri ile ilgili genel olarak bilinmesi gerekenler aktarılmaya çalışılmıştır. Lastik ve jantın orijinal ekipman sınıfında güvenlik için önemi vurgulanmış ve bu iki parça arasındaki uyumun araca olan etkisine değinilmiştir. Ayrıca jant üretim yöntemleri. Özellikle soğuk iş ve sıcak iş takım çeliklerinin üretim yöntemlerine ve hasar mekanizmalarına değinilmiş ve ülkemizde sıklıkla kullanılan takım çeliklerinin performans/fiyat yönünden kıyaslanabilmesi için genel özelliklerine değinilmiştir.iv ÖZET Bu çalışmada. buna ek olarak. kara taşıtlarında kullanılan jant ve lastiklerin özellikleri. gerekli şekil ve resimlerle pekiştirilerek aktarılmış. operasyon bazlı olarak. . jant üretiminde kullanılan çeşitli kalıplar ile bu kalıpların üretilmesi için kullanılan takım çelikleri de tanıtılmıştır.

. especially tool steels which are used for wheel production are described. Turkish wheel industry both in Turkey and in the world is evaluated. Pressing. properties. In addition. the importance of tires and wheels for safety in case of being original equipment is emphasised and the effects of adjustment between these two parts for vehicles are mentioned. Also. Especially. production methods and damage mechanisms of hot and cold work tool steels are explained and tool steels which are frequently used in wheel die manufacturing are mentioned for making an evaluation about the ratio of performance and price. cutting. wheel production techniques are explained by using process approach and required figures.v SUMMARY In this study. main structures and usage guides of all wheels and tires which are used in land vehicles are generally tried to be explained. punching and forming dies and die materials. In conclusion. wheel factories in Turkey are generally presented.

gerekse “Türkiye Jant Sanayi ve Jant Sanayinde Kullanılan Kalıp Çelikleri Üzerine Bir Araştırma” konulu tez çalışmamda. Dr. Doç. .vi TEŞEKKÜR Gerek derslerimde. Melih Cemal Kuşhan’a ve tez aşamasına benden desteğini esirgemeyen Makine Mühendisi Ertuğrul Zeytinoğlu’na teşekkürü bir borç bilirim. beni yönlendiren ve her türlü olanağı sağlayan danışmanım Yard. bana danışmanlık ederek.

.........7................................................................................. iv SUMMARY ..........1 2................................................... GİRİŞ VE AMAÇ .......................4............................................................ 20 2.... 14 2................................................................................... 15 2....................................................................................................................................... Lastik Taban Desen Özellikleri ........................................... Lastikte Bulunan Tanımlayıcı Semboller.................................................................................... 9 2................İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET ...........2 2.....................3 Tubeless ve Tube Type Lastikler .............................. v TEŞEKKÜR.................................................................................................................. Lastik Takma ve Sökme İşlemi (Montaj – Demontaj) ................. xvi 1.....................1 Lastik yük indeksi .2 Lastiğin Yapısal Özellikleri ............................7.................................................................4............................ xii ÇİZELGELER DİZİNİ ..........................4...2 Yönlü (directional) lastikler ..................................................5.......................1 Standart desenli (yönsüz) lastikler ............................................................... xv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ .....................2 Hız sembolü ve kategorisi .................1 Giriş ..................................................... 14 2.............2 2........................................................... 2 2.......................................... 20 2........... 23 ..........................4...............7..... LASTİĞİN YAPISI VE GÖREVLERİ ........................... 9 2......... 5 2....... vi ŞEKİLLER DİZİNİ ....... 22 2...................................................................... .....................6..............................................7.........3 DOT açılımı ve lastiğin üretim tarihi .3 Asimetrik (asymmetric) lastikler .................. 19 2...................7.............................................6 2..............4 Kış lastikleri ............................. Lastikte Ölçü Değişimi (Basık Seriye Geçiş) ..............................

.................................. 31 3................................................................. 65 3..........6 Jant Seçimi.......69 4..4 Jantlarla Uygulanan Testler ....2 Soğuk şekillendirme yöntemi ile jant üretimi .................... TAKIM ÇELİKLERİNİN ÜRETİMİ VE ISIL İŞLEMİ ...................................................................... 59 3................................................5 Jant çapı (nominal çap – lastik oturma çapı) ................ 68 4................1 PCD (taksimat dairesi çapı .....8 Performanslı ve Uzun Ömürlü Lastikler İçin Uyulması Gereken Kurallar ...........................2..................3.................... Temizliği..... 71 4.......................3 Jant Üretim Teknikleri ..........1 Döküm yöntemi ile jant üretimi ............................. 34 3.3 Çelik Üretimi .................................. JANTIN YAPISI VE GÖREVLERİ ....İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 2............ 68 4.........2 ET (offset) ...................................................................................................... Bakımı ve Tamiri . 36 3....3..................................... 71 4...............70 4....2........................ 26 3.............2.....................2........................................................... 35 3.........1 Giriş ........... 62 3.....2 Jantın Yapısı ve Teknik Terimler .................................2 Çelik Kalitesi ....................................................................................................... 31 3........................ 31 3............ 63 3................... 35 3.....1 Giriş ...... 38 3..CBD (poyra çapı – centre hole/bore diameter) .....5 Hafif Alaşımlı Jantlarla Çelik Jantların Karşılaştırılması .7 Jant ile Lastiğin Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler ...........................................................................4 Jant genişliği (nominal genişlik – lastik oturma genişliği) .............................................................. 38 3...pitch circle diameter) .1 Ergitme ve kimyasal bileşim .....2 Pota metalurjisi ve döküm .................................. 37 3............3 Cüruf altı ergitme .................................8 Bijon Civataları ve Somunlarının Sıkılması ...............2.............. 46 3.........................................................3 CH ................... Kullanımı. 67 4............................. 72 .3......................................3..........................................3.

..................ile işleme .. 113 6................................................................................... 92 5............................. ......................... 86 5.........5 Sıvanma .................1 Abrasif aşınma …......................2 Soğuk İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları .......... 76 4..........1 Giriş .................................................. 92 5............................................................2 Kalıplar İçin Talaşlı İmalat .......... 111 6............................................................................................. 79 4...................................... SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ .........................104 5......electro discharge machining ......................................................................................2............................................................................. 77 4......4 Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi .................... KALIPLARIN TASARIMI VE İŞLENMESİ ...........2 Takım çeliklerinde kaynak işlemi .............. 76 4................. 109 6.....3...........İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 4....................3......................4...............................2 Adhesif (sıvanmalı) aşınma ...........6 Talaşlı İşleme …...................................................................4 Kalıp çeliklerinin parlatılması ...... 108 6............... 77 4......................... 110 6............ 75 4................................2.............................................................................3 Takım çeliklerinde özel ısıl işlemler ...........................................................2....1 Elektro erozyon ........................3.......................................................1 Konstrüksiyon Tasarım ...................2.....................6 Plastik deformasyon ..3.......................................2..1 Sertleştirilebilirlik ....2.78 4.....2........................... 94 5...........2 Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler ............4...................4 Dövme ..............................7 İnceleme ve kalite kontrol ....... 112 6.....4 Ağız dökülmesi ................ 113 6....5 Blok ısıl işlemi ......................................................................................................................4.....................................2............3 Karışık aşınma ... 108 6.....2..........2........ 97 5.3 Takım çeliklerinin taşlanması .......... 106 6........................................... 100 5........ 113 .....................................

............1 Basınçlı döküm ................3....114 6............. 125 7....................2...........................................................................131 7.. 122 7..................................................2 Korozyon ............................... 146 ............. 127 7.4 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Seçimi .......... 117 6...........3 Sıcak İş Uygulamaları ..... 146 9......................................3 Çökme .............................. 128 7................5...........................................3 Soğuk İş Takım Çeliklerindeki Gelişmeler – Toz Metalürjik Malzemeler....................................................... 121 6.................................................................................................................................... 139 9... 116 6..............................................................................1 Kesme kalıpları ..................................... 129 7.......2...............1 Giriş ...............................7 Kırılma .....................................2 Sıcak İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları .................................... 126 7...3 Dövme .................................................................1 CMS Jant ve Makina Sanayi A......................................................................................... .........2..2 Metal ekstrüzyonu ..........................................................................................................................5 Oyukçuklanma ..................... TÜRKİYE’DE JANT SEKTÖRÜ ............ 131 7.5 Soğuk İş Takım Çeliği Uygulamaları ................6 Soğuk İş Takım Çeliklerinde Performans/Fiyat Karşılaştırması ..........................3...... 114 6.....................İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 6...... 125 7..............................................................2................................................... JANT İMALATINDA KULLANILAN BAZI KALIPLAR VE KALIP ÇELİKLERİ .............................................2.............. 130 7...4 Erozyon .1 Isıl yorulma ve gerilme çatlakları .. 131 7.........5....................................................................2 Makas bıçakları ...117 6............3................................................................................... 136 8.....................Ş....................2........................ 134 7.......... SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ .......

........................................3 Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A....................Ş.......... 154 11.................................5 Döktaş Dökümcülük Ticaret Sanayi A....Ş..... 149 9..........156 ................................ 150 9..................................................İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 9..Ş............................................................. 151 9............. ................. 152 9..................7 Kormetal Sanayi ve Ticaret A..2 Hayes Lemmerz Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret A.............. 148 9........4 Tekersan Jant Sanayi A......................... SONUÇLAR ........ ......Ş.................................. KAYNAKLAR DİZİNİ .........................Ş.......6 JMS Makine Sanayi ve Ticaret A...............Ş....... ........................................ ............... ..... ...........153 10........

............12 3........................ Tubeless kasnak hattı – Hess Engineering ......................1 2.....5 2................8 3............ Tek parça döküm yöntemi ile üretilmiş otobüs jantı ..........................7 3....... Asimetrik desenli otomobil lastiği ......................................2 3.............6 3.........................................1 4....... Sıvama operasyonunun şematik gösterimi ..................................7 3...........................................................9 3.......................15 3..............India Wheels ................................................ Dipten döküm yöntemi ................... Çivili otomobil kış lastiği ...........11 3................................................................................. Bir.............. Gazaltı kaynak ile kasnak ve göbeğin birleştirilmesi .................. Alçak basınçlı döküm yöntemi ........16 3...............................................5 3.. Çivisiz otomobil kış lastiği ........................................................... Sıvama ile kasnak üretiminde oluşan farklı profil kesitleri .............................xii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2..................... Sayfa 3 6 10 22 23 24 25 32 34 36 37 39 41 43 48 49 51 52 52 53 55 56 59 61 66 67 70 72 Çapak sıyırma tezgahı – Leifeld ......................................................................3 3..........2 Radyal tip lastik kesiti ..................... iki ve üç parçalı alüminyum döküm jantlara ait operasyon sıraları ................................................................2 2................1 3... Janttaki temel karakteristikler .. Yönlü (directional) otomobil lastiği ..............14 3... Sıvama yöntemiyle ile şekillendirilmiş göbek kesitleri ...10 3........ Jantlara uygulanan testler ......................13 3..............................................................................17 3............................... Tube-type ve Tubeless lastik kesiti .......................................4 3.. Lastik hız sembolleri ..... Jant kimyasal temizleme ve boya tesisi – Elba Jant .............18 3... Tubeless ve tube type jant profilleri ............19 4.....................................4 2...................6 2......................................................................... Lastik şişirmek için kullanılan kafes ................ ET ve CH) .............. İSVEÇ ..................... Kamyon ve iş makinalarında kullanılan tubeless jantlar .................................................................................. Yakma alın kaynak hattı – Leifeld ...............................3 2........................... ................................ Tek ve çift jant montajında bijon cıvata ve somunları ..................... Elektrik ark ocağı Uddeholm......................................................... Sıvama makinası – Leifeld ..................................... Temel jant ölçüleri (PCD....................

.................1 6..............................................8 7..................4 5.... 6.....3 7......3 5............ 118 Hassas ve standart kesme kalıplarının karşılaştırılması ............5 5.. 141 .................. 106 Kalıp performansını etkileyen faktörler ......................................... TIG ve MIG ile kaynak yöntemlerinin şematik gösterimi ..........2 6.............. Takım ömrünün kükürt içeriğine göre değişimi ..5 6...................... Takım ömrünün karbon içeriğine göre değişimi ............................8 4............................................................ 119 Sac kalınlığına göre dişi ve erkek kesici arasındaki kesme boşluğu ..... Kalıp tasarımında uyulması gereken temel kurallar .......................................6 6....................................................................... 73 74 75 79 82 85 89 93 95 96 98 MMA..................7 4.... Bazı takım çelikleri için çalışma parçasının kesitindeki sertlik dağılımı .............. orta ve yüksek alaşımlı çelikler için et kalınlığına bağlı sertleştirme zamanı ........4 4.......................3 4.................. Farklı üretim teknikleriyle üretilmiş 1.........................2 7...............7 6........ 129 Sıcak iş kalıp çeliği yüzeyinde oluşan erozyon ve korozyon hasarı .............................. 112 Toz Metalurjik çeliklerin üretim aşamaları ............................................................................................................................2 Sayfa Cüruf altı ergitme ünitesi EWK – KREFELD ..........2 5..... 135 Merkezleme deliği delme kalıbı ............................................. 111 Adhesif (sıvanmalı) aşınmanın şematik gösterimi ...............................................................9 5... 110 Abrasif aşınmanın şematik gösterimi ................... Dövme tesisi Uddeholm..........................1 8...........6 6..................... 133 Yatay metal ekstrüzyon presi kesit görünümü ..........................4 6..1 5......... İSVEÇ .............................. Dalma erozyon sonucu oluşan yüzeyin kesiti ..........................................4 8...........1 7..5 4..................3......................... 116 Bir kesme kalıbının kesit resmi . 140 Çevre (pul) kesme kalıbı ................ 109 Soğuk iş takımlarında hasar mekanizmaları . Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler .......... 120 Bazı metal ve alaşımlarda döküm sıcaklığı ile korozyon ilişkisi ...................xiii ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) Şekil 4..... Düşük.............. 130 Basınçlı döküm uygulamaları ..............2344’lerin karşılaştırmalı toklukları .. Kabuk sertleşen çelikler için zaman – sıcaklık diyagramları ...6 4........................... 102 Taşlama çatlaklarının oluşumu ................................................................

...........................xiv ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) Şekil 8............. 144 Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (son operasyon) ....................................5 Sayfa Jant havalandırma deliği delme kalıbı .........4 8..3 8..... 144 ............. 143 Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (ilk operasyon) ..........

........................1 4.1 4......... 9 76 90 122 .............................................................xv ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2............................................................................................... Soğuk iş takım çelikleri ...... Takım çeliklerinde üretim ölçüsüne göre kullanım için düşülmesi gereken çaplar ........2 6............................................................ Yüzey kaplama işlemleri ............................................................................1 Sayfa Lastik yük indeksi ......

xvi SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler R D ° °C ” PCD ET CH CBD St52 Bar Ca Cr V Mo W HRC C Mn S ∆T Ts Si Fe Al Açıklama Radyal tip lastik Diyagonal tip lastik Derece Santigrat derece İnç (25.4 mm) Taksimat dairesi çapı (pitch circle diameter) Offset Poyra deliği (centre hole) Poyra çapı (centre hole/bore diameter) Mekanik özelliğe göre çelik sınıflandırma sembolü (kopma mukavemeti 52 daN/mm2) Basınç birimi (105 N/mm2) Kalsiyum Krom Vanadyum Molibden Tungsten Rockwell C sertlik birimi Karbon Mangan Kükürt Sıcaklık farkı (°C) Kalıp yüzey sıcaklığı (°C) Silisyum Demir Alüminyum .

D.T.xvii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam) Kısaltmalar kg km/h mm M+S A. O.R.O.B.B. E. M.K.A.O.A.E. kN DIN TSE EN CE TM EAO ESR NADCA m/dak µ HSS EDM CAD Açıklama Kilogram Hız (kilometre/saat) Milimetre Kış lastiği simgesi (mud and snow) Amerika Birleşik Devletleri A. D. ve Kanada Jant ve Lastik Onay Sembolü (Department of Transportation) Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu (European Tyre and Rim Technical Organisation) Orijinal Ekipman Mega Paskal (106 N/mm2) Gazaltı kaynak Argon kaynağı (metal argon gas) Kilo Newton Alman Standartları Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung) Türk Standartları Enstitüsü Avrupa standardı (Euro Norm) Avrupa Normlarına Uygunluk (Conformité Européenne) Toz Metalurjik Elektrik ark ocağı Cüruf altı ergitme Kuzey Amerika Basınçlı Dökümcüler Birliği Metre/dakika Mikron Yüksek hız çeliği (high Speed Steel) Elektro erozyon (electro discharge machining) Bilgisayar destekli tasarım (computer aided design) .G. MPa G.T.T.D.

xviii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam) Kısaltmalar MMA SMAW GTAW TIG GMAW MIG GM AR-GE YTL m/s CAM CNC EUWA ISO Açıklama Metal ark kaynağı .elektrot kaynağı (manuel metal arc welding) Korumalı metal ark kaynağı (shielded metal arc welding) Tungsten elektrotla gazaltı kaynağı (gas tungsten arc welding) Tungsten elektrotla asal gazlı gazaltı kaynağı (tungsten inert gas) Gazaltı metal ark kaynağı (gas metal-arc welding) Asal gazlı gazaltı metal ark kaynağı (metal inert gas) Geleneksel metalürjik Araştırma geliştirme Yeni Türk Lirası metre/saniye Bilgisayar destekli imalat (computer aided manufacturing) Bilgisayarlı kontrol ünitesi (computer numeric controller) Avrupa Jant Üreticileri Birliği Uluslararası Standart Organizasyonu .

beraberinde belirli bir jant sanayisinin ve jant pazarının oluşmasına yol açmıştır. jant ve lastiğin yapısı. GİRİŞ VE AMAÇ Türkiye’de gelişen otomotiv sektörü. kalıpların üretilmesi için kullanılan takım çeliklerine. temizliği gibi konulara da değinilecek. çelik üretiminde izlenen metotlara ve takım çeliklerinde uygulanan ısıl işlem yöntemlerine de değinilecektir. Günümüzde jant üretim sektörü. jant üretiminden ve diğer otomotiv yan sanayi faaliyetlerinden uzaklaşmış ve montaja ağırlık vermişlerdir. Türk jant sanayisinin yanı sıra. gelişmekte olan jant sektöründe faaliyet gösteren firmaların Türk ve Dünya pazarındaki yerlerini ve hedeflerini aktarırken.1 1. bakımı. Ağır sanayi olması dolayısıyla. Bu çalışmada amaç. . Jant üretiminde kullanılan kalıplara. jant üretim teknikleri uygulama örnekleri ile detaylı biçimde açıklanmaya çalışılacaktır. taşıtlarda güvenlik ekipmanı olarak belirlenen ve belirli standartlarda üretilmesi gereken jant-lastik kombinasyonunun önemini vurgulamak ve bu konu ile ilgili bilgi edinilebilecek bir kaynak ortaya koymaktır. Bu çalışmada. ayrıca. gelişmiş batılı ülkeler. nasıl kullanılması gerektiği. ondan fazla irili ufaklı şirket ile üretim hacmini ve kalitesini artırarak yoluna devam etmektedir. Böylece yabancı sermaye ve teknoloji ülkemize yönelmiş ve geçmişi elli yılı bulan jant üretim tesislerinin temelleri atılmıştır.

Lastik. otomobilin ve yükün ağırlığını taşır ve motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine dönüştürür. Topuk dayanımları ise çelik teller yardımıyla sağlanır. 2. şose) ve yolun durumu (yağmur. kauçuk. LASTİĞİN YAPISI VE GÖREVLERİ 2. emniyetli bir şekilde hem ıslak hem de kuru zeminde aracı durdurmak. 2006). Polyester gibi elyaf esaslı kordlar ve çelik kordlar bulunmaktadır.2 2. viraj dönüşlerindeyse direksiyon kontrolüne gerekli olan yanal kuvveti üretir. Lastikler. kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve en önemli parçadır. Darbeleri emerek konfora Yavaşlamalarda fren gücünü. lastiğin görevi güvenli şekilde yol tutuşu sağlamaktır (Pirelli. kendine özge darbe emici emiş özellikleri sayesinde sürüşten ve zemin bozukluklarından meydana gelen kuvveti absorbe eder. çamur. Bu yüzden. buz) ne olursa olsun. katkıda bulunur. Birbirinden farklı karakterdeki bu elemanların bir . Yol kaplamasının türü (asfalt. rayon. Ayrıca. gerekli yüksek mukavemeti karşılamak üzere naylon. Lastiğin başlıca görevleri: aracın yükünü taşımak ve direksiyon ile verilen yönü izlemek.1 Giriş Kara ve hava taşımacılığından motor sporlarında kadar tüm otomotiv sektöründe lastik ve jantların rolü oldukça önemlidir.2 Lastiğin Yapısal Özellikleri Lastiklerin yapılarında. motordan gelen gücü ileri/geri hareket olarak yansıtmak. amortisörlere yardımcı olarak sürüşü kolaylaştırmaktır. lastikler ve lastiklerin araca takılmasını sağlayan jantlar otomotiv sektöründe emniyet ekipmanı sınıfında yer alırlar. kar. Bunun en önemli nedeni lastiğin araç ile yol arasındaki bağlantıyı oluşturmasıdır. toprak.

taban merkez çizgisine paralel tekstil esaslı kordlardan oluşan kuşaklar ile belirli açıda çelik kord kuşak katlarının tatbik edilmesiyle oluşturulur. . Radyal tip lastik kesiti (Pirelli’den.’de radyal tip lastik kesiti şematik olarak görülmektedir (Pirelli. Bunlara ilave olarak koruyucular adı altındaki kimyasallar ile lastiğin “elastik” hale gelmesini sağlayan vulkanizasyon elemanları bulunmaktadır. hareket sırasında zeminle temasın güvenle sağlanması ve yanaklardaki esneme kabiliyetinin verilmesi görevini lastik karışımı üstlenir. Şekil 2. Lastik karışımını doğal ve sentetik kauçuklar ile ana dolgu olan karbon karaları oluşturur. Lastiklerde gövde yapısı. Şekil 2.1. Bu sınıfa giren radyal tip lastikler “R” sembolü ile belirtilir. sadece tekstil esaslı. 2006). lastiğin dönüş yönüne göre 0° ve belli açıdaki kordlardan meydana gelen kuşakların tatbik edilmesiyle de oluşturulabilir. üstün özellikli rayon.3 arada tutulması. Karışımın işlenmesi ve homojenliği için kimyasal yağlar kullanılır.1. naylon. polyester gibi tekstil esaslı kordların lastiğin dönüş yönüne 90 derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilmeleri sonucu oluşan karkasın üzerine. 2006). Lastiğin yapısı aynı zamanda.

Zemine temas eden dolu bloklarsa çekiş ve fren gücünü iletir. Çelik kuşağın daha dayanıklı. Gerilmeye dayanıklı. lastik üreticilerinin bu tür lastik üretimine yönelmesine neden olmuştur (Pirelli. • Yanak: lastiğin topuk ve omuz bölgesi arasında kalan bölgesidir. Radyal gövdeli lastiklerin sırt gövdesi boyunca 15 ile 25 derecelik açılarla üst üste ve çapraz biçimde kuşaklar yerleştirilir. Topuk çemberi ise topuk bölgesinin içinde lastiği jantın etrafında tutan bölgedir.4 Radyal lastik bölümleri kısaca şöyle tanımlanmaktadır: • Taban bölümü: lastiğin yolla temasını sağlayan en üst bölümüdür. üzerinde markalama ve tanıtıcı bilgiler bulunur. Desendeki oluklar yağmur suyunu deşarj etmeye yarar. Görevi: karkas yapıyı sıkıştırmaktır. İki tür kuşak bulunur. • Omuz bölümü: taban ile yanağın birleştiği ve kalın kauçuktan yapılmış bölgedir. Polyester kord bezinden üretilen karkas yapıda uzunlamasına lifler yükü taşır. • Karkas yapı: lastiğin alt ucundaki bir topuk çember telinden diğerine uzayan destek bölümüdür. diğeriyse tellerden üretilen 'çelik' kuşaktır. Lastiğe esneklik sağlar. daha emniyetli ve yüksek hızlara daha iyi uyum sağlaması. 2006). Kuşakların görevi lastiğin mukavemetini arttırmak taban izinin şekil değiştirmesini önlemek ve lastiğin yerle temas eden bölgesinin alanını arttırmaktır. • Kuşak (çelik): lastik sırt deseninin altında uzanan dar katmanlara çelik adı verilir. uzamayan çelik tellerden üretilir. yanal kuvvet üretir. • Topuk: lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesidir. Direksiyon kontrol karakteristiğini. . Üzerindeki desen kulanım amacını gösterir. taşıma ve konfor estetiğini belirler. Birincisi bez dokumandan üretilen 'tahrik'. yatay liflerse yapıyı bir arada tutar.

5 Çapraz katlı lastikler ise lastik teknolojisinin başlangıcından beri kullanılan ilk gövde yapısıdır. Bu lastiklerin gövdesini oluşturan tekstil esaslı kord iplikleri, birbiri üzerine, lastik dönüş yönüne 35-40° açı yapacak şekilde çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu yapı diyagonal veya konvansiyonel olarak da adlandırılır ve ölçü tanımında “-” veya “D” sembolleri ile belirtilir. Son yıllarda otomobil lastik teknolojisindeki gelişmeler, konvansiyonel lastiklerin terk edilip radyal lastiklerin kullanılmasına yol açmıştır.

Radyal lastiklerin konvansiyon lastiklere göre en önemli avantajları daha esnek olmaları ve daha az ısınıp daha kolay soğumalarıdır. Bunun dışında, radyal lastiklerin yerde bıraktığı taban izi çapraz lastiklerinkinden daha geniştir. Bu avantaj, radyal lastiklerin konvansiyonel lastiklere oranla yüzde 20 daha iyi yol tutmasını sağlar. Yola temas eden bölümün daha fazla oluşu nedeniyle çekiş gücü ve fren güvenliği daha yüksektir. Radyal lastiklerde taban sert, yanaklar yumuşaktır; bu da lastiğin yola temas eden bölümünün sürekli olarak aynı genişlikte kalmasını sağlar. Radyal lastiklerin kat ve taban ayrılmaları da daha dayanıklıdır. Bu ise yola tutunma başarısını arttırır (Pirelli, 2006).

2.3 Tubeless ve Tube Type Lastikler Araçlarda yüke karşılık gelen tepki kuvvetini karşılayan, lastikler ile jant arasına sıkıştırılan hava basıncıdır. Lastikler sadece hava basıncının sıkıştırıldığı kılıflardır. Sıkıştırılmış hava basıncının tutulması, iç lastiklerle veya dış lastiklerin iç kısmına tatbik edilen ve sızdırmazlık sağlayan lineer tabaka yardımıyla sağlanır

İç lastikli kullanılan dış lastiklere tube-type, iç lastiksiz kullanılan dış lastiklere ise Tubeless lastik denir.

Şekil 2.2.’de Tubeless ve tube-type lastiklerin kesit resimleri şematik olarak görülmektedir (Pirelli, 2006).

6

Şekil 2.2.

Tube-type ve Tubeless lastik kesiti (Pirelli’den, 2006).

2.4. Lastikte Bulunan Tanımlayıcı Semboller Lastiklerin üzerlerinde tanımlama, izlenebilirlik ve kullanım kriterlerini belirleme amaçlı rakam ve harflerden oluşan semboller bulunmaktadır. Bu sembollerin ne ifade ettiğinin bilinmesi doğru lastik seçimi için en önemli noktadır.

Aşağıda, Pirelli firması tarafından üretilen “(P) 185/60 R 14 82 V P6000 TUBELESS” adlı bir binek otomobil lastiğine ait semboller ve anlamları açıklanmıştır. • (P) : : : : : : Passenger - binek otomobil lastiği Nominal kesit genişliği (mm cinsinden) Kesit oranı, seri basıklık = % (kesit genişliği / kesit yüksekliği) Gövde yapısı (radyal) Jant çapı (inç) Lastik yük indeksi

• 185 • 60 • R • 14 • 82

7 • V • P6000

: :

Hız sembolü (maksimum 240 km/saat) Lastik desen kodu İç lastiksiz

• TUBELESS :

Yukarıda binek otomobiller için verilen örneği genellemek gerekirse, “lastiğin dili” olarak tabir edilen lastik terimleri araç tiplerine göre şöyledir:

Radial lastikli BİNEK OTOMOBİLLER için örnek: 195 A • A= / / 65 B R C 15 D 91 E H F E G TL H

Balonluk (kesit genişliği): (mm) normal basınçla şişirilmiş ve 24 saat bekletilmiş bir lastiğin, şekil ve yazılar hariç olmak üzere, yanakları arasındaki dıştan dışa uzaklığıdır.

• • • • • • •

B= C= D= E= F= G= H=

Seri: kesit yüksekliğinin kesit genişliğine oranını % olarak ifade edilmesidir. Radial yapı Jant çapı (inç) Yük indeksi Hız sembolü Ticari desen adı TL (iç lastiksiz, tubeless)

Radial lastikli KAMYONLAR için örnek: 12 A • • • • A= B= C= D= R B 22.5 C 152/148 D M E RHD F TL G

Balonluk (kesit genişliği): (inç) Radial yapı Jant çapı (inç) Yük indeksi (tek / çift lastik başına düşen yük)

5 D 152/148 E RHD F M G TL H Balonluk (kesit genişliği): (mm) Konvansiyonel lastikli TRAKTÖRLER (arka lastikler) için örnek: 14.8 • • • E= F= G= Hız indeksi Ticari desen adı TL (iç lastiksiz. tubeless) R C 22. tube type) . tubeless) Radial lastikli KAMYON VE OTOBÜSLER için örnek: 295 A • • • • • • • • A= B= C= D= E= F= G= H= 80 B Seri Radial yapı Jant çapı (inç) Yük indeksi (tek / çift lastik başına düşen yük) Ticari desen adı Hız indeksi TL (iç lastiksiz.9 A • • • • • • • A= B= C= D= E= F= G= 13 B C 28 D 6PR E SGAS F TT G Balonluk (kesit genişliği): (inç) Jant eni (inç) Konvansiyonel yapı Jant çapı (“ cinsinden) Kat’a eşdeğer Ticari desen adı TT (iç lastikli.

’te görülen hız sembolleri tablosunda harflerin belirttiği maksimum hızlar verilmiştir.1 Lastik yük indeksi Lastik yük indeksi: bir lastiğin hız sembolü ile belirtilen en yüksek hızda taşıyabileceği azami yükü belirten bir kodlamadır.3.9 2. Şekil 2. farklı yük indekslerine tekabül eden. Lastik yük indeksi (Pirelli’den.4. Hız kategorisi ise ölçü tanımlaması içinde gösterilen.2 Hız sembolü ve kategorisi Hız sembolü.4. 2006). bir lastiğin yük indeksi ile belirtilen azami yükte yapabileceği maksimum hızı ifade eden bir kodlamadır. Çizelge 2. Çizelge 2.’de görülen yük indeksleri tablosunda. lastiğin 240 km/h üstü hızlarda kullanılabileceğini ifade eden kodlamadır (Pirelli.1. 2006). 2006). . lastik başına taşınabilecek azami yük miktarları kg cinsinden verilmiştir (Pirelli. 2.1.

. 2. ölümle sonuçlanabilecek bir kaza ile karşı karşıya kalabilir (Pirelli. araca böyle bir lastik takıldıysa.3. 2006). 2006). En tehlikelisi ise sürücü. bu tür bozulmaların farkına varamaz ve lastiğin performansına ihtiyaç duyduğu bir tehlike anında.1 Lastikte yük indeksi hız sembolünün önemi Lastik seçiminde üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biri. aracın sadece şehir içinde yada uzun yolda düşük hızlarda veya düşük tonajda kullanılacak olması ve daha ekonomik olması nedeniyle “S” (180 km/saat) veya “T” (190 km/saat) hız sembolü olan lastikler seçilmemelidir. Düşük yük indeksli ve hız sembollü lastik kullanılmasının yasal açıdan bir sakıncası olmamakla birlikte. teknik kataloglarda belirtilen servis tanımlamalarına (yük indeksi ve hız sembollerinin) uyan ve üretici tarafından tavsiye edilen orijinal lastiklerin kullanılmasıdır. Orijinal lastiklerin hız sembolü “H” (210 km/saat) veya “V” (240 km/saat) olmasına rağmen.2. Lastik hız sembolleri (Pirelli’den.10 Şekil 2. termo-mekanik baskı arttığından lastik daha fazla ısınır ve lastiğin yapısındaki karışımlar bozulur.4.

servis tanımlamaları (yük indeksi ve hız sembolü) ve şişirme basıncı. ölçü ifadesindeki yük indeksinden hemen sonra gelen harf hız sembolüdür. yeni takılan lastik orijinale göre 20 km/saat daha düşük hız sınırına göre dizayn edildiği için mukavemeti daha düşüktür. aracın tasarım hızına ve yükün hareket halinde araç üzerindeki dağılımına en iyi uyum sağlayan lastiktir. orijinal fabrika çıkışı 175/65 R 14 82H P4000 TL takılmışsa yenileme sırasında 175/65 R 14 82T P2500 TL lastik takılmamalıdır. karşılıklı etkileşim içinde olan bir bütünü temsil eder. Çünkü lastikler araç altında sürekli olarak değişken yüke maruz . Bu durumda. Orijinal lastik. Lastik ölçüsü. lastik üzerinde belirtilen maksimum hız sembollerine uyulmalıdır. bakımı ve onarımı konularında bilgi sahibi olması gerekir. Örnekte. Yukarıdaki örnekte. Çünkü. 2006). Kış lastiklerinde (M+S – Mud and Snow) veya takviyeli (reinforced) lastiklerde hız sembolleri orijinal lastikten daha düşük olabilir. 175/65 R 14 82T ölçüsünde servis tanımlamalarına sahip bir lastik incelendiğinde.11 Araç kullanan kişileri lastik kullanımı. Araçta yol ile teması sağlayan tek eleman lastiktir. tüm koşullarda. ölçü ifadesinden hemen sonra gelen sayısal değer yük indeksidir.’den de okunabileceği gibi “82” = 475 kg ’dır. Yedek lastik özel tip olabilir (temporary only). lastiğin çalışması sırasında emniyeti tehlikeye düşüren sakıncalar doğabilir. Örnekte bu değer Çizelge 1. Ancak. araçtan en iyi performansı aldıkları lastiktir. Bütünü oluşturan bu faktörlerden herhangi birisi değiştirildiğinde. yolda en iyi tutunmayı sağlayarak. araç ve lastik üreticisi firmaların ortaklaşa çalışarak.1. Bu durumda da lastik üzerindeki hız sembolü geçerlidir (Pirelli. daha düşük yük indeksli lastik takılması durumunda. lastiğin araç altında vereceği performans olumsuz yönde etkilenir. Eğer araca. Orijinal lastik. Araç lastiklerinde emniyet limitleri çok yüksektir. bu harf “T” = 190 km/saat’ tir.

690 kg yük taşıma kapasiteli lastik takılmış ve böylece lastiğe %16 oranında aşırı yükleme yapılmış olur. ezilmesi) ve ısınır. Dinamik yük altındaki lastik deforme olur (karkasın şekil değiştirmesi. Eğer araca. Lastikte oluşan bu gerilmeler bazen emniyet sınırlarını zorlar. orijinal fabrika çıkışı 215/65 R15 100T TL lastik takılmışsa.2 Lastikte hız kategorisinin önemi Otomobil lastiklerinin ölçü tanımlamasında. statik durumunda gelen yükten çok daha fazladır. Araca takılan orijinal lastik bütün bu gerilmeleri rahatlıkla karşılar. Bu yapılırsa. Otomotiv sektöründeki gelişmelere paralel olarak artan araçların gücü ve dolayısıyla hızına bağlı olarak yeni lastiklerin geliştirilmesi zorunlu olmuştur. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı. yenileme sırasında 215/65 R 15 95H lastik takılmamalıdır. Bunlar eski tip işaretlemelerdir.2. . Bu lastikler önceleri en üst hız limitindeki araçların lastiklerinden daha fazla hız yapabilen araçlar için geliştirilmiş lastiklerdir. lastik değiştirmeden önce lastik yanak yazılarına muhakkak dikkat edilmelidir (Pirelli. fabrika çıkışı 800 kg yük taşımaya göre dizayn edilmiş lastik takılan bir araca. eğimli yollarda ve frenleme esnasında lastik başına gelen yük. Virajlarda. Araçlarda en üst hız limiti 210 km/saat iken. bu hız limitini aşan bir araç geliştirildiğinde VR ifadesi koyularak 210 km/saat’in üstünde kullanılabilecek lastikler geliştirilmiştir (Pirelli. 2. 2006). araçların hız limiti sürekli artmış ve bu hız limitlerini simgeleyen kodlar da buna bağlı olarak ilave edilmiştir.12 kalır. daha düşük yük indeksli lastikte problem çıkabilir. Ancak.4. Ancak. 2006). VR (210 km/saat üstü) ve ZR (240 km/saat üstü) ile ifade edilen hız kategorileri vardır.

Eğer lastiğin orijinalliği konusunda bir şüphe varsa. araç el kitapçığına bakılmalı. orijinal lastiğin servis tanımlamalarına sadık kalınmalıdır. orijinal lastiği 225/55 ZR 16 95W olan bir araca yenilemede 225/55 R 16 95V servis tanımlamalı bir lastik takılamaz (W . 225/55 R 16 95V ölçü tanımlamasında ise. lastik üreticisi firmaya danışılmalıdır. Lastikle bu hız aşıldığında yükün azaltılması gerekmektedir. Burada ZR ifadesi sadece lastik gövdesinin (karkas) yapısını (radyal) belirtir. Aynı durum ZR (240 km/saat üstü ) hız kategorisi için de geçerlidir. . Bu lastikte 270 km/saat maksimum hız sınırlaması vardır. ölçü tanımlaması içinde yer alan ZR. Günümüzde yüksek performans lastikleri VR ve ZR ifadeleri ile simgelenir. araç üreticisi firmaya yada lastik üreticisi firmaya danışılmalıdır (Pirelli. Eğer yük indeksi yoksa. Parantez içinde yazılan (95) ise yük indeksini gösterir. V . Lastik yenilerken. 2006). yapı. Lastikte bu ifadelerin lastiğin hız kategorisini mi yoksa sadece radyal yapıyı mı belirttiği ölçü tanımlamasındaki gösterim şekline göre değişir. 225/55 ZR 16 95W örneğinde ise yük indeksi ve hız sembolü açık olarak verilmiştir. Buradaki yük indeksiyle katalogda belirtilen.13 Daha sonra gerek maliyet gerekse lastikten alınan performansın optimizasyonu faktörleri nedeniyle aracın yapabileceği azami hızla sınırlı lastiklerin talebi artmış ve yeni hız sembollerinde lastiklerin üretimi yapılmaya başlamıştır.240 km/saat). Bu durumda. 225/55 ZR 16 (95) örneğinde. hız sembolü hariç her şey (kesit genişliği.270 km/saat. lastik başına gelen yük 240 km/saat hıza kadar geçerlidir. hız kategorisini temsil eder ve lastiğin 240 km/saat ve üstü hızlarda kullanılabileceğini belirtir. jant çapı ve yük indeksi) 225/55 ZR 16 95W ile aynıdır. seri.

2006). Tersi durumda.3 DOT açılımı ve lastiğin üretim tarihi Herhangi bir otomobil lastiği üzerinde görebileceğimiz “DOT XJ J3 XJJX 0103” ifadesinde. eğer onaylanmış azami hızı 240 km/saat’i aşmıyorsa “V” hız sembollü lastik takılabilir. Üretim tarihini (2003'ün 1. lastik topuklarına ve jantın her iki damağına. lastik takılabilir. Lastik tipini belirten kodu.4. ve Kanada onay sembolünü. haftasını veya ayını) göstermektedir (Pirelli. Lastik Takma ve Sökme İşlemi (Montaj – Demontaj) Lastik takarken.D. Lastik ve jant üreticisi firma tarafından önerilen ve . “VR” hız sembollü lastik takılı araç. lastik değişiminde ZR hız kategorisine veya W hız sembolüne sahip lastikler takılabilir (Pirelli. Lastik ölçüsünü belirten kodu.14 Piyasada değiştirme safhasında veya eşdeğer lastik kullanımında. sözü edilenden daha düşük karakteristiğe sahip lastikle kesinlikle değiştirilmemelidir. daha yüksek hıza sahip bir araç ise W veya ZR sembollü lastik takılmalıdır.5. 2006).B. Lastik şişirme işlemi supap iğnesi takılı olarak yapılmalıdır. Üretici firma ve üretildiği fabrika kodunu. “ZR” sembollü lastik takılmış otomobilin onaylanmış hızı eğer 270 km/saat’i aşmıyorsa “W” hız sembollü Bununla beraber. “V” ve “VR” işaretli lastikler mutlaka aynı ölçü ve “W” veya “ZR” hız sembollü lastiklerle yenilenmelidir. 235/50 ZR 16 95 W ölçüsünde olduğu gibi. kaydırıcı (bu işlem için özel olarak üretilmiş) solüsyon fırça ile sürülmelidir. XJJX : 0103 : 2. DOT : XJ J3 : : A. 2.

Supap bölgesinden yapılacak topuk düşürme işlemi. Bu tavsiyelere uyulmadığı taktirde. 2006). 2. jantın her iki tarafı için de geçerlidir. Özellikle parçalı jantların kullanıldığı (genelde tube type) lastikleri şişirme işlemi mutlaka kapalı bir alanda yapılmalıdır. Lastiği sökerken. Araca monte edilecek lastik ve jant bir bütün olarak . lastik havası tamamen boşaltılmalı. Uygun bir takma-sökmede. Topuğu hasar görmüş bir lastiğin kullanılması ise çok tehlikelidir.6. Yüksek basınç veya hatalı lastik-jant üretiminden doğabilecek tehlikeler en aza indirgenmeli ve kaza olasılığı önceden Tubeless lastiklerde kaza riski çok az olsa da tube type lastiklere takılan jantlarla birlikte kullanılan halkaların. Lastikte Ölçü Değişimi (Basık Seriye Geçiş) Ölçü değişimlerinin hangi kriterlere göre yapıldığının iyi anlaşılması için tekerlek ölçülerinin iyi bilinmesi gerekir. muhakkak. Aynı zamanda. jant özelliklerinin bilinmesi zorunluluktur (Kormetal. topuk düşürme işlemine. tubeless jantlarda. 2006). jant üzerinde üreticisi tarafından herhangi bir bilgi verilmiş ise buna uyulması gerekir. lastiğin şişirilmesi sırasında. jantın supabının takılı olduğu yerden başlanmalıdır. fırlaması riski göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka koruyucu kafes içinde hava basılmalıdır. kaydırıcı olarak sulandırılmış sabun veya solüsyon tekrar sürülmeli ve lastik daha önceki konumuna göre jant üzerinde döndürülüp iğne takılı olarak şişirme tekrarlanmalıdır. tahmin edilip önlenmelidir. Eğer lastik topuğunun jant damağına tam olarak oturmadığı görülüyorsa.15 lastik yanaklarında belirtilen (nadiren jantın üzerinde de maksimum basınç ibaresi bulunur) azami şişirme basıncı kesinlikle aşılmamalıdır (Kormetal. lastik topuğunda tamiri mümkün olmayan hasarlar meydana gelebilir.

• Kesit yüksekliği: yeni lastiğin janta oturduğu topuk noktasından lastik tabanına kadar olan yüksekliktir. jant ve lastikle ilgili bilinmesi gereken en önemli ölçüler şunlardır: • Nominal kesit genişliği: E. kabartma yazı ve rakamlar dahil değildir. • Jant çapı: lastik topuğunun oturduğu jant yüzeyinin çapıdır. • Serbest yarıçap: öngörülen şişirme basıncında şişirilmiş bir lastiğin yüksüz durumda.O. Burada önemli olan E.T. jant merkezi ile yere temas ettiği nokta arasındaki mesafedir. jant merkezi ile yere temas ettiği nokta arası mesafedir (Kormetal.R.16 değerlendirilir ve ölçüler de buna bağlı olarak alınır.T.O.’nun (Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu) belirttiği ölçülere dikkat Lastik değişimi yapılması söz konusu olduğunda. 2006).T. • Lastik çapı: janta takılmış ve şişirilmiş yeni bir lastiğin dış çapıdır. . Bu ölçüme lastik yanağı üzerindeki koruyucu zırh. 2006). • Jant genişliği: lastik topuklarının oturduğu jant damakları arasının içten içe olan mesafesidir. standardına uygun ölçülerdeki janta takılı.R.T. • Statik yüklü yarıçap: öngörülen basınçta şişirilmiş lastiğin öngörülen yük altında. etmektir (Kormetal. öngörülen şişirme basıncında şişirilmiş yeni bir lastiğin 24 saat bu durumda bekletildikten sonra dıştan dışa yanaklar arası ölçülen en geniş mesafesidir.

aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: • Araç üreticisinin onayladığı ve önerdiği (eğer varsa) diğer bir ölçü lastik takılmalı. .O. kitapçığında verilen tablodaki değerlere mutlaka sadık kalınmalıdır. Otomobil lastiklerinde orijinal ölçüdeki lastik ve jantın yerine Aracın mevcut basık serili bir lastiğe geçilebilmesi bazı kurallara bağlıdır. Başka bir ifadeyle.R. mevcut lastiklerin geniş tabanlı. araç altındaki orijinal tekerleğin dönme çevresine sadık kalmaktır. yakınlığı oranında sağlanır (Kormetal. Basık seriye geçerken yeni lastiğe karar verilmeden önce. 2006). Değişimlerde özellikle jant offsetine dikkat edilmelidir (Pirelli. bir tam dönüşte (1 turda) kat ettiği mesafedir. 2006). • Aynı çapta yada daha büyük çapta lastik takılacaksa aracın yerden yüksekliğine uygun olmalı. daha basık seri lastiklerle değiştirilip değiştirilemeyeceği ve hangi ölçünün en uygun olacağı sorusu ile sık sık karşılaşmaktadırlar.T. 2006). değişim sonucunda aracın yerden yüksekliği değişmemeli veya çok yakın toleranslarda olmalıdır. • Yük indeksi ve hız sembolü yada kategorisi (kar lastikleri hariç) orijinal lastikle aynı veya daha yüksek olmalı (Kormetal. performansının azalmaması yeni takılacak ölçünün teknik değerlerinin orijinaline Yanlış lastik ölçüsü seçimi tehlike ve verim kaybı demektir.T. Değişimlerde temel ilke.17 • Dönme çevresi: öngörülen yük ve şişirme basıncındaki çekici aksa takılı lastiğin. • Ezilme: statik yüklü yarıçap ile serbest yarıçap arasındaki farktır. E. özellikle binek otomobillerde. Günümüzde lastik üreticileri veya satış bayileri.

• Jantın göbek yüzeyi aracın poyra yüzeyi ile aynı olmalı (jantın göbeği ve poyra ile göbekten merkezlemeli bağlantılarda jant göbek delik çapı ile poyra çapının birbirine uygun ölçülerde ve toleranslarda olması çok önemlidir). yakıt tüketiminin artması. • Arkaya 3 kişi oturduktan ve bagaja 50 kg yük konulduktan sonra araç sert bir şekilde esnetildiğinde arka çamurluk içlerine lastik omuzlarının veya yanak kısımlarının sürtüp sürtmediği kontrol edilmeli ve • Yeni lastiği taktıktan sonra araç üreticisi firmanın önerdiği değerlerde lastik şişirme basınçlarının ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Eğer yukarıda belirtilen şartlara uyulmazsa. • Kullanılacak jantlar aynı offset’e sahip olmalı veya daha geniş jant takılması durumunda ölçü farkı. aracın gücünün kullanılmasındaki verim kayıpları ile emniyet ve konfor kayıpları ile karşılaşılacaktır (Kormetal.18 • Takılacak yeni jant için belirlenen lastik ölçüsü için jant üreticisi tarafından önerilen tabloda lastiğin bulunup bulunmadığına bakılmalı. aracın mekanik ölçüleri ile küçük toleranslarla uyuşmalı. titreşim problemleri. 2006). mekanik aksam ve lastiğin topuğunun zarar görme riski. • Direksiyon tam tur çevrildiğinde. • Bijon delik sayısı ve çapları aynı olmalı. • Jantın kesit genişliği ya eski jantla aynı olmalı yada aracın mekanik ölçülerine uygun olmalı. düzensiz lastik aşınması. sürüş zorlukları. . çamurluklara ve rot başlarına lastiğin sürtüp sürtmediği kontrol edilmeli.

2. Bu şartlar lastiklerde desen olgusunu zorunlu kılmıştır.5 ~ +%0 tercih edilir).) kontrolü zorlaşmıştır.19 Yeni takılan basık seri lastiğin dönme çevresi orijinal lastiğin dönme çevresine göre. 2006). yük indeksi daha düşük olmamak kaydı ile hız sembolü orijinal lastiğin hız sembolünden daha düşük olabilir. Bu şartlar altında araçların. Lastik Taban Desen Özellikleri Teknolojinin gelişmesiyle. 2006). araç hızının artık söz konusu lastik hız sembolü ile sınırlı olacağıdır) (Pirelli.7. 2006). Günümüzde. özel amaçlı. ses yapma özelliği) direkt etkiler. Lastik teknolojisinde desen tasarımı. araç tam yükte iken ve direksiyona tam tur attırma şeklinde kontrol edilmelidir) (Kormetal. ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken husus. Otomobile takılacak lastiğin hız sembolü ve yük indeksi orijinal lastiğinki ile en azından aynı olmalı. Tekerlek (lastik+jant) araca takıldığında. akustik konforu (lastikten kaynaklanan düşük gürültü. . özellikle ıslak zeminlerde. arızaları filtre etme özelliği) ise lastiğin karkas yapısına. -%3 ~ +%2 arasında olmalıdır (-%1. direksiyon manevrasında yeterli mesafe bulunmalıdır (temas. dolayısıyla hızları artmış ve buna paralel olarak daha kaliteli yollar yapılmaya başlanmıştır. kış koşullarında (kar. lastik desenleri daha spesifik ve fonksiyonel bir yapı oluşturacak şekilde ve bunu sağlayan gelişmiş cihazlarla (bilgisayar simülasyonları) tasarlanmaktadır (CMS. Taban desen özelliklerine göre lastikler standart (çok amaçlı). 2006). kar. araçların güçleri. topuk dolgu kauçuk karışımına ve bir bütün olarak lastiğin kauçuk karışımına bağlıdır (Pirelli. her mevsim. otomobilin icat edilmesinden günümüze kadar geçen süre içinde gelişerek devam etmektedir. Lastiklerde taban desen tasarımı. hiçbir zaman daha düşük olmamalıdır (kış lastikleri bu kuralın dışındadır. Plastik konfor (lastiğin yoldaki mevcut bozuklukları. çamur vs. gibi çeşitlere ayrılmıştır. lastik ile aracın mekanik aksamı arasında temas eden nokta olmamalı.

2006). 2006).sökme kolaylığı sağlayan bir özelliktir. Genellikle otomobil üreticisi firmalar tarafından Orijinal Ekipman (O.1 Standart desenli (yönsüz) lastikler Standart desenli (yönsüz) lastikler. değişik segmentlerde tasarlanabilir. takma . Yeni lastik janta dolayısıyla araca monte edilirken.20 2. kabartmalar) veya yönlü olduğunu belirten yazılardan anlaşılır (Pirelli. HR hız grubu. Standart desenli lastiklerde takma yönü yoktur. Ancak. Otomobil lastiklerindeki segmentasyon ise. Genellikle lastiğe önden bakıldığında. araç hareket halindeyken lastiğin dönmesi gereken bir yönü yoktur. Standart desenli lastiklerde performans özellikleri temel beklentileri karşılayacak düzeydedir. VR/ZR hız grubu ve kış lastikleri araçta kullanım yerlerine ve araçlara göre daha spesifik (özel amaçlı) kullanımlar için genellikle yönlü veya asimetrik desen yapısında tasarlanırlar.7. kış (winter) lastikleri olarak tanımlanır. SR/TR hız grupları 70/65 seriler. VR/ZR hız grupları.E) olarak tercih edilir ve kullanılırlar (Pirelli. lastiğin dönüş yönü deseninden değil yanağındaki işaretlerden. 2. blok ve kanalların merkeze yaklaştıkça oluşturdukları şekil hemen “ok başı” çağrışımı yaparak yön hissi uyandırdığından bu tip lastiklere yönlü (directional) lastik denilmektedir. Lastikten çok amaçlı performans alınması için tasarlanırlar.7. SR/TR hız grupları 80 seri. Buda pratikte.2 Yönlü (directional) lastikler Lastik terminolojisinde “directional” ifadesi. lastiğin araç altında dönmesi gereken bir yönü olduğunu belirtir. şekillerden (ok şeklinde Lastik teknolojisinde yönlü (directional) desen tasarımının sağladığı avantajlar şunlardır: .

. lastiğin araç altındaki dönüş yönünü gösterir ve lastiğin ters takılmasını (dönüş yönünün değişmesi) önlemek için. lastik. takma-sökme işlemini yapan kişileri uyarmak amacıyla konulmuştur. temas alanında su tahliyesi yüksektir. Şekil 2. • Kuru ve özellikle ıslak zeminde fren yapıldığında zemine temas eden kanal ve blokları “ters ok başı” oluşturarak kaymaya karşı daha fazla direnç gösterir ve frenleme mesafesi kısalır. 2006). böylece akustik (ses) konforu daha iyidir.4’te Pirelli firması tarafından üretilen yönlü (directional) otomobil lastiği görülmektedir (Pirelli. günümüzde güçleri ve hızları artan araçların kontrolünde sağladığı avantajlar nedeniyle yönlü lastik desen tasarımının önemi her geçen gün artmaktadır. Yedek lastik araca takılacaksa ve dönüş yönü uygun değilse en yakın serviste lastik jant üzerinde iç-dış yapılarak kullanılmalıdır. yanağındaki ok işareti yönünde dönecek şekilde takılmalıdır. Ok şeklindeki taban deseni su film şeridini yırtarak zeminle temas alanındaki suyu hızla tahliye eder ve ıslak şartlarda daha güvenli sürüş imkanı verir (Pirelli. Lastiğin yanağında yer alan ok işareti. Otomotiv sektöründe. 2006). Araç üzerindeki lastiklerde herhangi bir nedenle sağ-sol yapılma zorunluluğu doğduğunda. Ters takılması durumunda lastikten alınacak üstün performans özellikleri kayba uğrayacağı unutulmamalıdır. • Daha az gürültü yapar.21 • Islak zeminde.

temas alanında lastiğin desenindeki farklı bölümlerin görevi ayrı ayrıdır (Pirelli. 2006). . Asimetrik lastiklerin yanaklarında araç altında dönmesi gereken yönü olduğunu belirten işaretler veya yazılar vardır. lastik araca takıldığında “outer” yazan yanağın dışa geleceğini belirtir.4. 2. özel amaçlı performans almak için üretildiklerinden. Bu nedenle. “OUTER” gibi. önceleri yüksek performanslı otomobiller için özel üretilirken günümüzde diğer grup araçlar için hızla yaygınlaşmaktadır.22 Şekil 2. Lastik deseni dönüş yönüne göre ikiye bölündüğünde iki farklı desen ortaya çıkar. 2006). Örneğin. Bu.7. desenin özelliği. Yönlü (directional) otomobil lastiği (Pirelli’den. asimetrik Asimetrik taban desen tasarımlı lastikler. daha fonksiyonel lastiklerin tasarlanması ihtiyacını doğurmuştur. tabandaki farklı blok ve kanal yapısının değişik performans beklentilerini karşılamasıdır. iklim şartlarında araçtan beklenen performansın alınabilmesi. Asimetrik desenli lastikler.3 Asimetrik (asymmetric) lastikler Değişken yol.

Asimetrik desenli otomobil lastiği (Pirelli’den. Kış lastikleri zemini karla veya buzla kaplı olan özellikle . Asimetrik lastiklerde dış omuz blokları genellikle geniş ve uzun dizayn edilir. çevresel düz blok lastiğin düzgün dönmesini (yönel kararlılığını) ve kuru zeminde mükemmel tutunmayı sağlarken. Şekil 2. iç omuzlara göre daha geniş ve uzun olan dış omuz blokları da virajlarda tutunmayı. ok başı şeklinde dizilen bloklar suyu tahliye etmeyi ve tutunmayı.7.5’te Pirelli firması tarafından üretilen asimetrik desenli otomobil lastiği görülmektedir (Pirelli. Şekil 2. 2. 2006).23 Örneğin. 2006). Çünkü virajlarda lastiğin dış omuzlarına daha fazla yük biner ve dolayısıyla da fazla zorlanma ve deformasyon oluşur.4 Kış lastikleri Lastiklerin mevsimsel kullanımına göre yapılan sınıflandırma yaz lastikleri ve kış lastikleri olarak tanımlanır.5. merkezkaç kuvveti nedeniyle ortaya çıkan kuvvetlere karşı direnmeyi sağlar.

6. 2006). 2006). çivilerin monte edileceği (çakılacağı) çivi yuvaları yoktur. Bu tip lastiklerin ıslak yollardaki performansı çok iyidir. 2006). Çivisiz otomobil kış lastiği (Pirelli’den.7. Öte yandan. taban desen tasarımları ve kauçuk karışımları nedeniyle çabuk ısınırlar ve akustik konforları iyi değildir.1 Çivisiz (non-studdable) kış lastikleri Bu tip kış lastiklerinin tabanında. Şekil 2.4. günümüzde yüksek hızlarda da optimize edilmiş performans veren çok daha az ısınan ve akustik konforu (düşük ses üretimi) çok daha iyi olan kış lastikleri geliştirilmiştir. Çünkü kar lastiklerindeki lamellerin sayısı standart lastiklere göre çok fazladır. Buna karşılık kuru zeminlerde.24 yaz lastikleri ile tutunmanın çok zor olduğu yollarda kullanılmak için özel üretilen lastiklerdir.’da çivisiz bir kış lastiği görülmektedir (Pirelli. çivisiz ve çivi ile kullanılan lastikler olmak üzere ikiye ayrılırlar (Pirelli. Kış lastikleri. kış lastiklerinin karakteristik özelliğidir.6. Daha çok yumuşak veya sulu kar ile kaplı yollar için uygundur. Şekil 2. . Bu. 2.

Şekil 2. Ancak. dönme yönü ile birlikte görülmektedir (Pirelli. Çivili otomobil kış lastiği (Pirelli’den. 2006). buz veya sıkışmış sert karla kaplı zeminlerde çok iyi çekiş. Çivili lastikler. Bundan dolayı. Bu tip lastiklerin tabanında. fırlayan çiviler çok tehlikelidir. .2 Çivili (studdable) kar/kış lastikleri Çok sert geçen kış şartlarında karlı ve buzlu zeminlerde kullanılmak amacıyla üretilen lastiklerdir. Çivilerin fırlama tehlikesi Hızla dönen lastikten olduğundan.’de çivili kış-kar lastiği. Çivili kış lastiği.25 2. çivi çakılabilmesi için konulmuş çivi yuvaları mevcuttur. standart lastiğinin yük indeksinde veya daha yüksek yük indeksinde olmalıdır.7.7.7. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. çivili lastik kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. özellikle kuru zeminlerde kullanılmamalıdır. tutunma sağlar ve frenleme mesafesini azaltarak emniyetli olarak aracın durmasını sağlar. araç el kitabında belirtilen doğru lastik ölçüsünde. kuru.4. Şekil 2. ıslak ve yumuşak kar ile kaplı zeminlerde kullanıldıklarında yukarıda belirtilen olumlu özelliklerinin tersi bir etki gösterir. 2006).

26 Uyulması gereken hız limiti konusunda. İsviçre’de 2 ve 4 şeritli yollarda maksimum 80 km/saat hıza izin verilirken. Hava basıncı. aracın çivili lastiklerle kullanımında. salgı. 2006). aynı zamanda aracın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içersinde yüksek mekanik tamir ve bakım masrafına yol açar. • Rot ayarı: aracın mekanik ve süspansiyon sistemlerindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. lastik soğukken ölçülmeli ve mutlaka araç üreticilerinin belirlediği hava basıncı değerlerine uygun olmalıdır. yerel yasal sınırlamalar (eğer varsa). bazı ülkelerde yasalarla belirlenmiştir. yalpa gibi konforsuzluklar hissedilmesine neden olur. vuruntu. • Rotasyon (yer değiştirme): lastiklerin.8 Performanslı ve Uzun Ömürlü Lastikler İçin Uyulması Gereken Kurallar • Hava basıncı: uygun olmayan hava basıncı ilerde tamiri mümkün olmayan hasarlar yaratabilir. sadece lastiklerde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz. araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketine maruz kaldıklarından. jant ve lastiğin balans ayarı. Hız limiti. • Balans ayarı: jant ve lastiğin uygun olarak eşlenmemesi hızlı sürüş esnasında zıplama. Örneğin. Düşük şişirme basıncı lastiğin iki omzunda. düzensiz ve erken aşınmaya da sebep olur. ETRTO’nun tavsiyeleri veya lastik üreticisi firmaların tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. 2. Bu nedenle. periyodik olarak yerlerinin . Ayrıca. yüksek şişirme basıncı ise taban merkezinde çevresel ve düzensiz aşınmaya sebep olur. Ön düzen bozukluğu. otoyollarda ve şehir içinde çivili lastik kullanımına izin verilmemiştir (Pirelli. uzman kişiler tarafından hassas biçimde yapılmalıdır.

kanunen yasaktır ve cezası Binek otomobiller için diş derinliği 1. Aynı aks üzerinde farklı yapı. • Diş derinliği: zamanla lastiğiniz üzerindeki desen aşınarak kullanılmaz seviyeye gelir. araç taşıma kapasitesi (istiap haddi) üzerinde yüklemeler. lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalara sebep olabilir. yanak. Ayarsız frenler.6 mm'nin altına inmiş lastikleri kullanmak. yakıt tüketimini arttırır. blok tipi aşınma olması ihtimali artar. • Araç hızı: araç kullanım hızı arttıkça lastiğin sıcaklığı da yükselir. 2006). can ve mal güvenliği bakımından tehlikedir. desen ve aşınmada lastik takılması halinde araç performansı olumsuz etkilendiği gibi lastik düzensiz ve hızlı aşınır. Yol ve iklim şartları: düzgün olmayan yol yüzeylerinde ve sıcak yaz aylarında lastik normale göre daha çok aşınma gösterir (Pirelli. Ani ve sert frenlemelerde kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından. • Araç kullanımına uygun lastik seçimi: araç el kitabında belirtilen ebat ve kat muadilindeki lastikler kullanılmalıdır. Dengesiz yüklemeler de lastik ömrü üzerine olumsuz etki yapar. Bu sebeple taban kauçuğu normale göre daha çok aşınma gösterir. Aşınmış lastikler aracın performansını düşürür. lastiğinizin çabuk ısınmasına. . Aracın tüm lastiklerinin aynı yapıda olması gerekir. • Yük miktarı ve yükleme biçimi: araç üreticisinin belirlediği. Birbirine çapraz konumdaki lastiklerin değiştirilmesi. Ayrıca. • Fren ayarı: fren sistemi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarda kontrol edilmelidir. trafikten men edilmedir. lastik üreticilerinin tavsiyesidir.27 değiştirilmesi ömürlerini artıracaktır. omuz ve topuk bölgelerinde arıza meydana gelmesine ve bu bölgelerin hızlı aşınmasına neden olur.

. kaldırıma park etmekten kaçınılmalıdır. Eğer lastiğin üzerinde çatlaklar oluşmuşsa söz konusu lastik kullanılmamalıdır (Pirelli. sürüş güvenliği ve aracın uzun ömürlü olması için aşağıdaki kuralların uygulanması uzmanlar ve üreticiler tarafından tavsiye edilmektedir. Sıcak havada ve ağır yükle yüksek sürat yapılmamalıdır. ani ve sert frenden ve aracı hızlı kaldırıp patinaj yapmaktan kaçınılmalıdır. yüksek performans. Bozuk ve taşlı yollarda yüksek hız yapılmamalı. Aracı kullanırken yoldaki çukurlara ve tümseklere dikkat edilmeli. Araca uygun olmayan yüklemeden kaçınılmalıdır. 2006). Bunların dışında. Lastiği keskin kaldırım kenarlarına sürtmekten kaçınılmalıdır. ağır yük ve yüksek süratten ötürü fazla ısınan lastiğin soğumasını zorlaştırır. Dengesiz yük dağılımı bazı lastiklerin üzerine fazla yük binmesine ve buna bağlı olarak hızlı aşınmaya sebep Üretildiği tarih üzerinden 5 yıl geçen dış ve iç lastiklerin dikkatle kontrol edilip kullanılması gerekmektedir. Çünkü. hasarın kord üzerinde yürümesi halinde lastikte tehlikeli olabilecek büyük arızalara sebep olabilmektedir. olabilir.28 • Sürücü alışkanlıkları: uzun ömürlü ve performanslı lastikler için en önemli faktörlerden birisi de araç kullanım alışkanlıklarıdır. lastiğin gövdesini oluşturan kordların çok hafif hasar görmesi bile. Aksi halde lastiklerde düzensiz ve erken aşınmalar meydana gelir. Havanın sıcak olması.

İç lastiksiz (tubeless) lastikler mutlaka tubeless jantlara takılmalıdır. 2006). Lastik şişirme basınçları iki haftada bir kontrol edilmeli. İç lastikli (tube type) lastiklerse kesinlikle iç lastiksiz kullanılmamalıdır. yapı ve desende lastik takılmalıdır. Supap kapakları lastiğin içine toz ve benzeri maddelerin girmesini önler. Her dış lastik değişiminde jant supabı ve iç lastik değiştirilmelidir (Pirelli. lastiklerin hava basıncının lastik soğukken ölçülmesi ve ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Bijon somunlarının gevşek olması durumunda sürüş emniyetinin azalmasının yanı sıra lastikte düzensiz aşınma meydana gelecektir. Lastiğe çivi. vakit geçirmeden tamir ettirilmelidir.29 Lastiklerin mümkünse her kullanımdan önce gözle kontrol edilmesi gerekir. Aracın tüm tekerleklerine aynı ebat. Bijon somunlarının sıkılığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Lastiğin üzerinde belirtilen hız ve yük limitleri hiçbir şekilde geçilmemelidir. taş. Hasar gören lastik. Hasar görmüş veya herhangi bir nedenle hava basıncı çok azalmış lastikle yola devam edilmemelidir. Isınan lastiğin hava basıncı yükselebileceğinden. . basınç düşmüşse uygun seviyeye getirilmelidir. Tüm supaplar iyi durumda temiz ve kapaklı olmalıdır. cam gibi yabancı maddeler batmışsa bunlar çıkarılmalıdır. Farklı lastik kullanımı özellikle de farklı ebat ve yapıda lastik kullanımı araç ve lastik performansını çok olumsuz etkileyecektir. Aksi takdirde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek lastik arızaları söz konusu olabilir.

Tersine. Lastiklerin her 10. Radyal lastiklerde. bu gibi durumlarda hava basıncını artırmak zemindeki karlı ve buzlu tabakayı yarmaya yardımcı olup çekişi artıracaktır. Karlı ve buzlu havalarda daha iyi çekiş sağlayacağı düşüncesiyle lastik havası kesinlikle azaltılmamalıdır. dönüş yönünü değiştirmeden öndeki lastikler arkaya.000 km’de bir rotasyonu tamamlanmalıdır. .30 Lastikte ısınma sonucu yükselen hava basıncını azaltmak için lastiğin havasını boşaltma yoluna kesinlikle gidilmemelidir. İki haftayı aşan park etmelerde lastik havası artırılmalı ve araç takoza alınmalıdır (Pirelli. 2006). arkadaki lastikler de öne takılmalıdır.

yürüyen aksamla ilgili oluşabilecek herhangi bir aksaklık oldukça önemli sorunların yaşanmasına neden olabilir. Göbek: kasnağı taşıyan ve aracı aks sistemine bağlayan üzerinde poyra. her türlü yol ve kullanım koşuluna dayanıklı. üstün kalite ile üretilmiş. havalandırma ve el tutma delikleri bulunan parçadır. Emniyet parçaları: araç üzerinde mal ve can güvenliğini direkt etkileyen yasal yükümlülükleri olan parçalardır.31 3. Bu nedenle. Bu nedenle. genellikle jantlar iki ana parçadan oluşur. Kasnak ise lastiğin takıldığı ve desteklendiği. JANTIN YAPISI VE GÖREVLERİ 3. güvenli. yüksek performansa sahip jant kullanımının önemi ortaya çıkar. Araçlar seyir halindeyken. Tek parçalı jantlar haricinde.1 Giriş Jant taşıtlarda lastikle aks sistemi arasında bulunan. aracın motor gücünü ve performansını yola kusursuz biçimde yansıtan jantların kullanılması çok önemlidir. bijon. lastiğin takıldığı ve desteklendiği. Bu parçalara göbek (disk) ve kasnak adı verilir. Jant ve lastik aracın zeminle olan ilişkisini sağlar.2 Jantın Yapısı ve Teknik Terimler Jantlar kullanım yerlerine göre alçak basınçlı döküm yöntemiyle tek parça olarak üretilen tubeless jantlardan. 3. lastiğin janta oturduğu elemandır. 6 parçalı 25” çapında ağır iş makinaları jantlarına kadar farklı ebatlarda. şekillerde ve farklı spesifik özellikleri karşılayacak biçimde üretilirler. uzun ömürlü. Lastiğin jantla uyumlu biçimde . boyut ve tasarım ne olursa olsun. yük taşıyan ve dönen emniyet parçasıdır. Bir jantın dayanıklı ve sağlam olması birçok açıdan önemlidir.

Özel durumlarda çok parçalı tubeless jantlar da kullanılmaktadır. tube type jantlar çok parçalı. tubeless (iç lastiksiz) jantlar ise tek veya iki parçalıdır. janttan fırlamaması ve tubeless lastiklerde hava sızdırmazlığı için çok önemlidir. Tube type jantlarda kulak profilinin kasnak üzerinde tek bölgede bulunması nedeniyle kasnağın diğer bölgesinde hem lastiğin montajının yapılması hem de lastiğin simetrisinin korunması ve işlevini yerine getirebilmesi için kulak profilinin aynı geometrisini karşılayacak biçimde halkalar kullanılır. Kasnaktaki kulak bölgesinin geometrisi ve ölçüsel uygunluğu lastiğin jant üzerinde kaymaması. Bu tip jantlarda sızdırmazlığı sağlamak amacıyla o-ring veya conta kullanılmaktadır. 2006).’de ağır taşıtlarda kullanılan tubeless jantlar görülmektedir. 2006). Şekil 3.1. . Bir genelleme yapmak gerekirse. Bu tip jantlara çok parçalı jantlar adı verilir (JMS. Şekil 3.32 çalışmasını sağlamak için kasnak üzerinde flanş (kulak) adı verilen ve üzerine lastik yanaklarının dayandığı bölge bulunur. Kamyon ve iş makinalarında kullanılan tubeless jantlar (JMS’den.1.

çember ve segmanın birleşiminden oluşmuş yekpare bir parçadır.5”. 17” vs ölçülerde standart ve düşük profilli kamyonet lastikleri için simetrik ve asimetrik olarak üretilen jantlardır.33 Ülkemize ilk defa 1980 yılında dünyanın en gelişmiş jant yapım teknolojisi sıvama (Flow Forming) ile ağır vasıta tubeless jant üretimine başlanmıştır. 5º Kanallı tubeless jant: 13”. Segman (kilit halka): kasnak tırnak yuvasına oturarak çemberi taşıyan ve formu gereği çemberi sabitleyen destek parçasıdır. İspit jantların temel özelliği jant göbeğinin olmamasıdır. kasnak profili üzerine lastiğin oturtulmasını sağlayan ve kendi formu gereği segman aracılığı ile kasnak tırnak yuvasına sıkı geçme ile monte edilen destek parçasıdır. poyra üzerinde bulunan pabuçlar vasıtası ile yapılır (JMS. 22. İç lastikli kullanılmak üzere imal edilen tube type jantlar: kasnak. genellikle 80 serisi lastikler (20” profilli jant) için üretilirler (JMS. Çember sadece iç lastik kullanılan jantlarda.5”. 2006). . Araç poyrasına bağlantıları. Hem tube-type hem de tubeless kasnak ile kullanılabilir. göbek. Kombine çember ise lastik tabanının oturduğu. Bazı jantlarda segman ve çember yerine kombine çember kullanılır. Şekil 3. 19. 15º kanallı tubeless (iç lastiksiz) jant: 17. segman ve çemberden oluşur. 2006). 14”.5” vs ölçülerde standart ve geniş kesitli (düşük profilli) lastikler için üretilen jantlardır.2’de çeşitli jant profilleri göbek (disk) olmadan şematik olarak göstertilmektedir. Tubeless ve tube type jantların dışında özellikle ağır vasıtalarda ispit (split) adı verilen jantlar da kullanılmaktadır. 5º Kanallı 4 parçalı tubeless jant ise düşük profilli.

.pitch circle diameter) Taksimat dairesi çapı: jant üzerinde birbirine 180° açı yapan iki bijon deliğinin merkezleri arasındaki milimetre cinsinden mesafeyi temsil etmektedir (JMS. 2006). Tubeless ve tube type jant profilleri (JMS’den. Şekli ve özellikleri ne olursa olsun.2. 2006).2. jant seçimi ve kullanımı için gerekli olan kritik ölçüler şunlardır: 3.34 Şekil 3.1 PCD (taksimat dairesi çapı .

deliklerinin olduğu eksen) arası mesafedir (Kormetal. 2006). 10x335 vb.2 ET (offset) ET yani Offset değeri. kamyon otobüs ve iş makinaları gibi daha büyük ve ağır taşıtlarda kullanılan jantlarda poyra çapı (CH) değerleri daha standart durumdadır. aracın yapısal özelliği ile ilgili olduğundan temel bir ölçüdür. 3. Jantların üzerinde ölçü tanımlamalarında rakamsal olarak ve mm. Poyra çapı ve taksimat dairesi çapı jantın ve dolayısıyla lastiğin araca en uygun biçimde bağlanabilmesi için ve bijon cıvatalarının hasar görmemesi için mutlaka uygun ölçülerde olmalıdır. gibi rakamlarla ifade edilir. ET (offset) ve CH (poyra çapı) ölçüleri görülmektedir (Kormetal.3.’de alüminyum alaşımlı. Bundan dolayı lastik ve jant değişimlerinde dikkat edilecek en önemli faktörlerden biridir.2. 5x100. jantı araca monte ederken poyraya oturttuğumuz çapı milimetre cinsinden ifade eder.35 Uygulama kataloglarında bu değerler: 4x98. 3. jantın tipik özelliklerinden birini temsil eder. 2006).CBD (poyra çapı – centre hole/bore diameter) CH değeri. tubeless (iç lastiksiz) bir binek otomobil jantındaki PCD (taksimat dairesi çapı). 8x275. Jantın ortasından geçen hayali eksen ile jantın araca bijonlarla bağlandığı yüzü (bijon Offset. Genellikle binek otomobil üreticisi firmalar birbirinden farklı CH değerleri kullanırlar. Aynı standardizasyon taksimat dairesi çapı (PCD) için de geçerlidir. 6x139.2. 98 ise iki bijonun merkezleri ile jant ekseni arasındaki toplam mesafeyi belirtmektedir. .3 CH . Buna karşın. Şekil 3.6. Birinci örnekte 4: jantın bijon veya somun sayısını. cinsinden verilir (JMS. jantın göbek ölçüsü dediğimiz. 2006).

2006) 3. Jant genişliği farklı olan jantlarda. ET ve CH) (Kormetal’den.4 Jant genişliği (nominal genişlik – lastik oturma genişliği) Jant genişliği: lastiğin janta oturduğu yüzeyin uzunluğunu inç cinsinden ifade eden ölçüdür. uygulama tablolarına ve jant üreticisi firmaların tavsiyelerine sadık kalınması koşulu ile . Jantların üzerinde markalanmış olan bu değer.3. aynı lastikler kullanılabilir (CMS.2. jant çapı ile birlikte lastik seçimi için temel referans ölçüleri oluşturur.36 Şekil 3. 2006). Temel jant ölçüleri (PCD.

2006). jant çapı referans alınarak üretilirler. . Jant ve lastik seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta: jant ve lastiğin aynı çap değerlerine sahip olup olmadığıdır.2.5 Jant çapı (nominal çap – lastik oturma çapı) Jant çapı: bu ölçü ise lastiğin janta oturduğu yüzeyin çapını inç cinsinden ifade eder. Çünkü lastikler. çok parçalı bir ağır vasıta jantındaki temel ölçüler görülmektedir (JMS. Janttaki temel karakteristikler (JMS’den. Lastik seçiminde en temel ölçü jant çapıdır. Şekil 3.4. 2006).37 3.4. Şekil 3.’de tube type (iç lastikli).

jant karakteristiğini belirten kasnak açısı. motor sporlarında yüksek performans veren hıza ve yüke dayanıklı jantlar yapmak mümkündür. özelliklerine ve lastik seçimine göre değişiklik gösteren spesifik özellikler arasındadır.1 Döküm yöntemi ile jant üretimi Bu yöntemin en büyük avantajı: malzemenin belli standartlara bağlı kalmaksızın değiştirilmesi ve bu nedenle jantların sürekli daha yüksek hızlara dayanıklı. Dövme yöntemiyle. bijon delik çapları. 3.38 Bu ölçülerin yanı sıra. subap deliğinin şekli ve ölçüsü. Bu yöntemde genellikle alüminyum ve titanyum ağırlıklı metal alaşımları kullanılmaktadır.3 Jant Üretim Teknikleri Jant üretim tekniklerini iki sınıfta toplamak mümkündür. Bu metal kaplamaları nedeniyle çelik benzeri parlak görünüme sahip olan bu jantlar yüksek . bijon delik çeşitleri gibi diğer ölçüler de jantın kullanım yerine. Ancak günümüzde dövme ile jant üretimi. tubeless koruması. Aşağıda döküm yöntemi ve sac malzeme ile jant üretim yöntemi detaylı biçimde açıklanacaktır. daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip hale getirilebilmesi için geliştirilmesidir. Döküm yöntemine benzer üretim teknolojisi ile gerçekleştirilen sıcak dövme ile de jant üretimi yapmak mümkündür. Diğer yöntem ise çelik sacdan yada haddelenmiş çelik profilden jant imalatıdır. alaşımlarından üretilen jantlara halk arasında çelik jant denmektedir. Bunlardan ilki genellikle otomobil ve hafif ticari araçlarda kullanılan jantların üretildiği alçak basınçlı döküm yöntemidir. diğer iki yönteme oranla ekonomik olmaması nedeniyle daha az tercih edilmektedir. Bu yöntemde ise sac plakaların veya profillerin belirli ölçülerde kesilip kıvrılması ve kaynatılması ile jant imalatı yapılmaktadır. Döküm Aslında malzemesi olarak kullanılan metaller alüminyum ve titanyum alaşımlarıdır. lastik topuklarının oturma çapı.3. 3. özellikle otomobil jantlarında.

Temel kalıcı kalıba döküm yöntemlerinde malzemenin kalıba dolmasını yerçekimi sağlar. hazneden kalıba dolan sıvı metalin atmosfere açık sıvı metale göre daha temiz olmasıdır. . Alçak basınçlı döküm yöntemi (Güldoğan’dan. Şekil 3. Bu yöntemin geleneksel döküm yöntemlerine göre avantajı. edilmektedir.5. Malzemede belli kalıplara bağlı kalınmaması sayesinde farklı kullanılarak daha mukavim hafif alaşımlı jantlar Ağırlık avantajı nedeniyle özellikle motor sporlarında. alaşımlama üretilebilmektedir. mekanik özellikler iyileşir. 2005). kalıba alçak basınç sayesinde yaklaşık 0. 2005). Bu sayede gaz gözenekleri ve oksitlenme asgariye indirilirken. Şekil 3. Alçak basınçlı dökümde sıvı metal.’te alçak basınçlı döküm yöntemi şematik olarak gösterilmektedir (Güldoğan.1 MPa .aşağıdan yukarıya doğru dolar.39 performans ve hız istenilen otomobillerde çelik jantlara göre daha iyi sonuç vermektedirler. döküm teknikleri yöntemiyle üretilen alüminyum alaşımlı jantlar çelik jantlara göre daha fazla tercih Döküm yöntemleri arasında en sık kullanılan teknik alçak basınçlı döküm yöntemidir.5.

Boyut hassasiyeti 0. . Bu işlemler elle yapılabileceği gibi. boyut toleransları oldukça dar olan ve çok sayıda üretilecek parçalar için tercih edilir. Seri üretim için ekonomik bir uygulamadır (Güldoğan. Kalıp Kalıcı kalıp tasarımı büyük deneyim ister. parça yüzeyleri temizleme işlemi gerektirmeyecek kadar yüksek kalitelidir. Kalıp kapandıktan sonra oluşan boşluğa erimiş metal dökülür ve katılaşma beklendikten sonra kalıp açılarak parça çıkarılır. üretiminde kalıp boşluğu ve diğer kanallar işlenerek açılır. Kalıp ömrünü arttırmak için kalıp boşluğu refrakter malzemelerle kaplanır ve bu sayede parçanın kalıptan çıkarılması da kolaylaşır. bir tertibat yardımıyla veya mekanizasyona geçilmesi halinde makinalar tarafından da yapılabilir.000 arasında. Kalıcı kalıplar genellikle açılıp kapanan iki veya daha çok parçadan oluşur. kum kalıplardan daha hızlı olduğu için iç yapı daha ince tanelidir. karmaşık şekilli. Metal olmayan maçaların kullanılması halinde yöntem yarı kalıcı kalıba döküm olarak adlandırılır. Parçanın yüzey kalitesi iyi olup. Metal kalıcı kalıba döküm yönteminde katılaşma sırasındaki soğuma. Metal kalıplarda kullanılan maçalar metal. alüminyum gibi düşük sıcaklıkta eriyen malzemelerden ise 100.000 ~ 10.40 Jant üretimi için alçak basınçlı döküm yönteminde kullanılan kalıcı kalıplar. Metal kalıpların cidar kalınlığının belirlenmesinde ısı girdi ve çıktılarının dikkate alınması gerekir. Döküm yöntemine ve kalıp malzemesine bağlı olarak tek bir kalıpla demir esaslı malzemelerden 3. Kalıplar. Düşük sıcaklıkta eriyen metallerin dökümü için bronz da kullanılmaktadır. Hassas boyut toleransları sağlanabilir. Karmaşık parçaların üretimi mümkündür. Kalıp cidar kalınlıkları genellikle 18 ~ 50 mm arasında seçilir.000’e kadar parça dökülebilir.25 mm olup. Kalıcı kalıbın üstünlükleri şöyle sıralanabilir: ince taneli iç yapı sayesinde mekanik özellikleri daha iyidir. Dökülecek metalin gerektirdiği refrakterliğe sahip olması gereken kalıp malzemesi olarak genellikle özel kalite kalıp ve takım çelikleri kullanılır. Çünkü bu yöntemlerin başarısı kalıbın sürekli çalışma sıcaklığına bağlıdır. gerektiğinde soğutulabilir biçimde tasarlanır. 2005). kum veya alçıdan yapılabilir. temizleme masrafları düşüktür.

Yukarıda bahsedilen sakıncaların yanında oldukça fazla üstünlüğe sahip olması nedeniyle.41 Yöntemin sakıncaları ise şunlardır: kalıcı kalıp pahalı olduğundan yöntem ancak seri üretimde ekonomiktir. Ek olarak. ayrıca.6. alçak basınçlı döküm yöntemi günümüzde küçük çaplardaki jant imalatında en çok tercih edilen yöntemdir.’da döküm yöntemiyle üretilmiş bu tip bir jant görülmektedir. 2005). gelişen teknoloji sayesinde. hafif alaşımlı döküm jantlar. hem ekonomik olması hem de otomasyonla oldukça büyük üretim hacimlerine ulaşılmasına olanak tanıması sayesinde. günümüzde sadece otomobillerde değil. Tek parça döküm yöntemi ile üretilmiş otobüs jantı . Şekil 3.India Wheels . Bu yöntemle her malzeme dökülemez ve yöntem sadece küçük parçaların üretimi için uygundur (Güldoğan.6. 20 inçe kadar çıkabilen çaplardaki jantlar alüminyum veya titanyum ağırlıklı alaşım malzemeleri kullanılarak sorunsuz biçimde dökülerek üretilmektedir. aynı zamanda yüksek hızlara dayanıklı ancak nispeten düşük yük taşıma kapasitesine sahip otobüslerde ve bazı büyük ticari araçlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 3.

talaşlı imalat ve boya proseslerinden oluşmaktadır. iki ve üç parçalı alüminyum jantlarına ait operasyon sıraları görülmektedir (Enkei Wheels. iki veya üç parçadan oluşan alüminyum alaşımlı jantlar da bulunmaktadır. Birleştirme operasyonu genellikle gazaltı kaynağı kullanılarak yapılmaktadır. tek parçalı jantların aksine. 2006) Alüminyum alaşımlı jant üretiminde en sık kullanılan yöntem alüminyum ingot halindeki alaşımın kalıcı kalıba düşük basınçlı döküm yöntemiyle dökülmesidir.7. temelde döküm.42 Döküm yöntemi ile jant üretimi. 2006) . Günümüzde otomobil ve hafif ticari araç jantlarının çok büyük bir çoğunluğu bu şekilde üretilmektedir. Parçalı jantlarda.’de Japonya’nın dünyaca ünlü jant devi Enkei Wheels’in bir. Türkiye’nin en büyük alüminyum alaşımlı jant üreticisi olan CMS’de gerçekleştirilen jant üretim aşamaları (iş akışı ve operasyon sıraları) kısaca şöyledir: • • • • • • • • • • • • Döküm (düşük basınçlı veya vakum ile döküm) Göbek delme X-ray kontrolü Talaşlı işleme Bijon-subap delme Tesviye Sızdırmazlık testi Astar boyama Sıvı boyama Ambalaj Ambar Yükleme ve sevkıyat (CMS. kasnak ve göbek ayrı ayrı imal edildikten sonra birleştirilir. Şekil 3. Buna karşın.

7. Bir. 2006). iki ve üç parçalı alüminyum döküm jantlara ait operasyon sıraları (Enkei Wheels’den. .43 Şekil 3.

Daha sonra kasnak. Kasnak ve göbek ayrı ayrı üretilir ve daha sonra bu iki parça kaynakla birleştirilerek jant üretimi gerçekleştirilir. Ergitilen metal. Isıl işlem uygulanan jantın poyrası. ısıl işlem ve talaşlı imalat operasyonlarından sonra boyanarak montaja hazır hale getirilir. Jantın fiziksel özellikleri tamamıyla belirlendikten sonra alüminyum ağırlıklı alaşım malzemenin dökümü için kalıp imalat süreci başlatılır. döndürme momentinin etkisiyle kasnağa sekil Elde edilen kasnak profili hava verildiğinden prosese spinning adı verilmektedir. profilin oluşturulması amacıyla soğuk şekillendirme yöntemiyle haddeye benzer dönen kalıplarla şekillendirilir. Bu aşamada ilk operasyon: döküm yöntemiyle alüminyum ingot adı verilen hammaddenin elde Alüminyum ingotlar üretilecek jant adedine göre belirli miktarlarda alınarak döküm ocaklarında ergitilirler. kalıba dökülmesi. Boyanan jantın kritik ölçüleri. İki parçalı jantın göbeği (disc). bijon delikleri.7. Enkei Wheels’de tek parçalı jant üretimi için uygulanan operasyonlar (prosesler) tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri ile başlamaktadır. Dökümden hemen sonra jantın fiziksel özelliklerini (tokluk. mukavemet vb.) artırmak ve jantın dış yüzeyini belirli miktarda sertleştirmek amacıyla ısıl işlem uygulanır. lastiğin oturduğu kısımlar ve diğer hassas ölçüler CNC freze ve torna tezgahlarında işlenerek jant üretimi tamamlanır. Daha sonra bilgisayar simülasyonları yardımıyla üretilecek ürünün ön onay (fizibilite) çalışması yapılır. Malzemenin kasnak haline gelmesi için yakma alın kaynağı operasyonu ile parçanın uç kısımları oldukça yüksek elektrik akımı vasıtasıyla eritilerek kaynatılır.’de görüldüğü üzere. tek parçalı janta benzer biçimde üretilir. İki parçalı jant üretimi ise tek parçalıya göre oldukça farklıdır. sızdırmazlık testine tabi tutulduktan sonra kasnağı tam ölçüsüne getirmek (kalibrasyon) . edilmesidir. Kalıp imalatı tamamlandıktan sonra üretim aşamasına geçilir. Talaşlı imalattan hemen sonra jantın hava sızdırmazlığı test edilir ve jant boya prosesine gönderilir. Kasnak (rim) üretimi için alüminyum ingot yerine alüminyum plakalar kullanılır. Burada. önceden imalatı yapılmış olan metal kalıba dökülür ve jantın genel profili elde edilmiş olur. yüzey ve boya kalitesi için son kontrol yapılır ve jant ambalajlanarak sevkıyata hazır hale getirilir.44 Şekil 3. alüminyum ingotun ergitilmesi. Göbek. Alüminyum plakalar belirli ölçülerde kesildikten sonra kıvırma operasyonu ile silindirik hale getirilir.

üretiminde ise kullanılan hammadde farklıdır.45 amacıyla buffing adı verilen son şekillendirme operasyonu yapılır. Son olarak. Enkei Wheels’de üretilen üç parçalı jantlar ise üretim yöntemi ve operasyon sıraları açısından bakıldığında iki parçalı jantlara çok benzemektedir. Kasnak Üç parçalı jantların kasnaklarında. üç parçalı jantlar ise iç lastikli (tube-type) olarak kullanıldıklarından iç lastiğin şişirilmesi ve kulak geometrisinin sağlanması amacıyla üç parçalı jantlarda halka kullanılır. Halka üretimi de kasnak üretimine benzer biçimde kıvırma ve alın kaynak operasyonları sonucunda elde edilir. montaj operasyonunda birleştirildikten sonra kaynatılarak jant üretimi gerçekleştirilir. İki parçalı jantlarda göbeğin aksine kasnakta boya operasyonu yapılmamakta. alüminyum plaka yerine pul kesilmiş alüminyum levha kullanılır. Kimyasal kaplama yapılan kasnak ile göbeğin montajı ve kaynağı yapılır. İki yöntemde de temel amaç eriyiğin hava ile temasını engelleyerek saf metal alaşımını kalıcı kalıba dökmek ve jantın ana profilini elde etmektir. Elde edilen kasnak ve göbek. ister alçak basınçlı isterse vakum ile döküm yöntemleri temelde birbirlerine çok benzemektedir. Öyle ki göbek üretimi için iki parçalı jantlarda uygulanan operasyonlar aynen gerçekleştirilir. Jant haline gelen ürün hava sızdırmazlık testinden ve son kontrolden geçer ve üretim tamamlanır. Daha sonra preste uygun kalıplar kullanılarak ortası kesilir ve buffing operasyonu ile kasnak üretimi tamamlanır. Çelik yani sacdan yapılmış jantlar. onun yerine elektriksel kuvvetler yardımıyla kimyasal kaplama işlemi uygulanmaktadır. . Yukarıda açıklanan üretim aşamalarında halka üretimine değinilmemiştir. Kasnak yuvarlak malzemeden üretildiğinden alın kaynak prosesine ihtiyaç yoktur. çok parçalı alüminyum alaşımlı jantların kasnakları gibi tamamıyla soğuk şekillendirme metotlarıyla üretilmektedirler. Parçalı jant üretim teknikleri ise döküm ve soğuk şekillendirme yöntemlerinin bir karışımıdır. Pul malzeme. İki parçalı jantlar iç lastiksiz (tubeless). Alüminyum alaşımlı jant üretim tekniklerini. döküm yöntemlerini baz alarak incelediğimizde. hava sızdırmazlık testinden ve görsel kontrolden geçen jant ambalajlanır ve sevkıyata hazır hale getirilir. spinning prosesine tabi tutularak şekil verilir ve boyu uzatılır.

kamyon. Otomobil ve diğer küçük araç jantlarının imalatında da kullanılan bu yöntem. 3. Yukarıda üretim akışı açıklanan Japon Enkei Wheels firması dünyanın en üst düzey motor sporu organizasyonu olan Formula 1’de yarışan McLaren Mercedes takımının hafif ancak dayanıklı ve yüksek performanslı iki parçalı jantlarını üretmektedir. günümüzde daha çok otobüs. iki ve üç parçalı alüminyum jant üretiminde açıklandığı üzere. Yukarıda. Parçalı jantlarda en önemli iki parça olan kasnak ve göbek ayrı ayrı imal edildikten .3. Sacdan jant üretiminde en sık kullanılan soğuk şekillendirme metodu: akış ile şekillendirme diye adlandırabileceğimiz sıvama (flow forming) yöntemidir. Sıvama yöntemiyle iki veya daha çok parçalı jant imalatı yapmak mümkündür..46 Günümüzde çok parçalı alüminyum jantlar yüksek performansa ihtiyaç duyulan otomobillerde kullanılmaktadır. sürtünmeye ve burulmaya dayanıklı olarak imal edilen bu tip jantların sac plakadan yapılan çelik jantlara göre en büyük avantajı hafif olmaları ve hafifliklerine rağmen çelik jantlar kadar dayanıklı olmalarıdır.2 Soğuk şekillendirme yöntemi ile jant üretimi Soğuk şekillendirme yöntemleri ile jant üretiminde en sık kullanılan malzeme çelik sacdır. Alüminyum ağırlıklı hafif metal alaşımı ve ısıl işlem prosesleri sayesinde aşırı hıza. bu yöntemde de belirli ölçülerde kesilen levhaların sıvanmadan önce kıvrılması yani silindir haline getirilmesi ve yakma alın kaynağı (flash butt welding) ile kıvrılan uçların ergitilerek kaynatılması gereklidir. küçük ebatlar için döküm yöntemiyle alüminyum ve titanyum alaşımlı jant üretiminin ivme kazanması nedeniyle. forklift ve iş makinası jantlarının imalatında kullanılmaktadır. yüke.

Kaynak kalitesinden tamamıyla emin olmak istendiğinde ultrasonik veya radyografik muayene . Özellikle ağır tonajlı kamyon. Kalibre (expanding / shrinking). Bunun en önemli nedeni lastiği taşıyan kasnağın alın kaynak yöntemiyle birleştirilmesidir. Sacdan jant üretiminde sıvama operasyonu kadar alın kaynak operasyonu da çok önemlidir. Çelik sac hammadde deposundan alındıktan sonra giyotin tezgahına getirilir. 2006). Kıvırma (bending). Bunlardan ilki ve en pratik olanı sıvı penetrasyon yöntemiyle çatlak kontrolüdür. karşılaşılmaktadır. iş makinası ve forklift jantları imalatı yapan JMS Makina Sanayi ve Ticaret A.’de halen kullanılmakta olan sıvamalı kasnak üretimi için gerekli operasyonlar şöyledir: • • • • • • • Giyotin kesim (cutting).Ş. Giyotinde jantın ebadına göre belirli ölçülerde kesilen kasnaklar yukarıda belirtildiği üzere kıvrılır ve alın kaynak operasyonuna hazır hale getirilir. Çapak sıyırma ve kaynak ezme (Deburring and pressing). I. delinmesi veya yırtılması sonucunda lastiğin hava kaçırması sorunu ile Yakma alın kaynağından çıkan kasnağın test edilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Sıvama (2nd flow forming / 2nd rolling) (JMS. II. Bu yöntemle yüzey çatlakları kolaylıkla bulunabilmektedir. Sıvama (1st flow forming / 1st rolling). Kaynak kalitesinde herhangi bir kusur oluştuğunda kasnağın çatlaması.47 sonra montaj yapılır ve kaynatılarak delik delme. Yakma alın kaynağı (flash butt welding). büyütme vb. gibi final operasyonlarına hazır jant haline getirilir.

8.’de JMS’de kullanılan yakma alın kaynak makinası görülmektedir. o kasnağın kaynak kalitesi hakkında en önemli veriyi teşkil etmektedir. Şekil 3. Bu işlemde kıvrılarak yuvarlak hale getirilmiş malzemenin uçlarından geçirilen yüksek akım ile ısıtılması ve uçların birbirine vurdurularak puntalanması ile kalıcı birleşme söz konusudur. Bunun dışında kasnak imalatı sırasında hava sızdırmazlık testiyle de alın kaynakta herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek mümkündür. Şekil 3. Ancak. Alın kaynak kalitesini test etmenin en ucuz ve hızlı yolu ise sadece kasnak üretim operasyonlarını takip etmektir. 2006). Yakma alın kaynak hattı . Alın kaynak operasyonundan sonra sac plakadan kasnak üretimine geçilmiş olur.Leifeld (JMS’den. Öyle ki yakma alın kaynağından sonra yapılan kalibre ve sıvama operasyonlarında kasnağın zarar görmeden şekillendirilmesi.8. alın kaynak operasyonu sırasında yüksek akım nedeniyle ergiyen .48 yapılması gereklidir.

9. Çapak sıyırma tezgahı . Alın kaynak prosesinde kaynak ezme işleminden sonra kasnağın kenarlarında kalan fazlalıkların atılması ve kaynak yüzeyinin düzeltilmesi için gerekli hallerde uç kesme ve kaynak taşlama operasyonları da prosese eklenebilmektedir. Burada asıl amaç: alın kaynak prosesi sonrasında tam dairesellik ve çap ölçüsü sağlanamayan kasnağın ovalliğini almak ve sonraki sıvama operasyonunun karakteristiğine göre kasnağın iç veya dış çapını tam ölçüsüne getirebilmektir. 2006).9. dikey veya yatay olarak çalışabilen içeri veya dışarı doğru açılan konik kalıplara sahip kalibre tezgahına verilir. Şekil 3. yani istenilen ölçülerin elde edilmesi amacıyla. .Leifeld (JMS’den. Bu nedenle alın kaynak prosesi içinde çapak sıyırma ve kaynak ezme operasyonlarını da birlikte düşünmek gereklidir. kalibrasyon.’da JMS’de kullanılan çapak sıyırma tezgahı görülmektedir.49 fazla metalin sıyrılarak atılması ve sıyrılan bölgenin ezilerek düzeltilmesi gereklidir. Şekil 3. Bu operasyonlardan sonra kasnak.

Dolayısıyla. yüksek üretim kapasitelerine olanak sağlamaktadır. montaj maliyeti yoktur. şekillendirme yönteminin avantajları şunlardır: Sıvama yöntemiyle soğuk • • • • • • Nihai ürün merkez ekseni boyunca simetriktir (silindirik/konik parçalar). Şekillendirme sırasında.50 Kalibre edilen kasnak sıvama yöntemiyle şekillendirilmek üzere sıvama tezgahına koyulur. sadece şekil ve ölçü karakteristiği bakımından kritik olan profiller veya kesitler de sıvama yöntemiyle elde edilebilir. Bu sayede. Öte yandan. Sıvama ile ölçüsel uygunluk rahatlıkla sağlanmaktadır. Geleneksel derin çekme ve ütüleme yöntemlerinin parçanın geometrisi ve üretim maliyeti nedeniyle doğru çözüm olmadığı operasyonlarda sıvama makinaları ile şekillendirme ideal sonucu garanti etmektedir. proses oldukça hızlı olduğundan. kaynakla veya diğer yöntemlerle ayrı ayrı parçaların birleştirilmesine gerek yoktur. . Nihai ürünün boy/çap oranı derin çekme ile elde edilemeyecek kadar büyük olabilir. Öte yandan. Sıvama yönteminin bir diğer özelliği ise tek bir iş parçasının belirli bölgelerinin farklı operasyonlarda sıvanması suretiyle çok farklı geometrilerin elde edilmesidir. Parça et kalınlığındaki azalma akış ile %90’a kadar çıkabilmektedir. Yüzey kalitesi oldukça iyi olan parçalar elde edilmektedir. derin çekme ile sıvamanın beraberce kullanılabildiği üretim teknikleri de vardır. Parçanın belirli bölgeleri belirli miktarlarda uzatılarak lastiğin oturacağı alan elde edilir. İngilizce anlamı akış ile şekillendirme (flow forming) olan sıvamanın tanımı buradan gelmektedir. Sıvamanın teknik anlamı motordan gelen dönme momenti sayesinde belirli bir kalıba bağlı şekilde döndürülen iş parçasının yine dönen ve belirli profillere sahip röleler (sıvama topları) ile şekillendirilmesidir. Nihai üründe farklı et kalınlıkları parçanın her bölgesinde elde edilebilmektedir. isteğe bağlı olarak iş parçasının kalınlığının bir miktar düşürülmesi ile boyu uzatılır. boy uzaması istenmeyen. Ayrıca.

11. Malzeme seçimi açısından incelendiğinde ise ister alüminyum isterse çelik her türlü malzemeden jant üretimi yapılmaktadır. Çünkü bu yöntemle kasnak ve göbek imalatı rahatlıkla yapılabilmektedir. Sıvama makinası . 2006).’de bağımsız röleli sıvama makinasında şekillendirme operasyonu şematik olarak görülmektedir.51 Jant üretiminde sıvama metodu en uygun çözümlerden biridir.’da JMS’de kullanılan sıvama makinası görülmektedir. Özel tasarlanmış güçlü makine ve kalıplar – toolingler kullanıldığında St52 kalitedeki çelik malzemeler sıvama yöntemiyle rahatlıkla şekillendirilebilir. Özellikle kamyon.10.Leifeld (JMS’den. . Burada önemli olan nokta malzemenin akma mukavemeti ve uzama katsayısıdır. mukavemetin artmasıdır. forklift ve iş makinası gibi üç veya daha fazla parçalı endüstriyel jantlarda sıvama yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır.10. Şekil 3. Bunun en büyük nedeni farklı kesitler elde edilmesi ve sıvama yöntemi ile malzemenin ezilmesi nedeniyle Şekil 3. Şekil 3.

52 Şekil 3.12. Sıvama operasyonunun şematik gösterimi (JMS’den. Şekil 3. 2006). Sıvama ile kasnak üretiminde oluşan farklı profil kesitleri (JMS’den.’de kamyon jantlarında kullanılan kasnağın farklı sıvama operasyonları ile düz bir silindirden nihai kasnak profiline dönüştürülmesi sırasında kasnağın aldığı şekiller adım adım görülmektedir. 2006).11.12. . Şekil 3.

Sıvama ile yalnız malzemeyi uzatma değil. Şekil 3. Şekil 3. .13. birinci ve üçüncü operasyonlara göre yaptığı işlem oldukça farklıdır. aynı yöntem kullanılmasına rağmen. Bu tip kasnaklar kullanılarak üretilen jantlar genellikle iç lastiklidir.’de tubeless kasnak üretiminde kullanılan soğuk şekillendirme (röle) hattı görülmektedir. ezme. kıvırma ve bükme işlemleri de yapılabilmektedir. Profiller incelendiğinde ikinci operasyonun.13. Giyotin tezgahında belirli ölçülerde kesilen kasnaklık sac sıvama makinasına konur ve öncelikle halkalara yataklık yapacak olan segman yeri oluşturulur. sıvama yöntemiyle silindirik parçalar çok hassas ölçü aralıklarında farklı kalıplar kullanılarak şekillendirilebilirler. Daha sonra boyunun uzatılması ve lastiğin oturması için belirli bir çap ölçüsüne getirilmesi amacıyla sıvama yapılır ve son olarak lastiğin jantın üzerinde oturmasını sağlamak amacıyla yan halkanın simetriği olan kulak (flanş) kısmı oluşturulur. Yukarıda da açıklandığı üzere. Tubeless yani iç lastiksiz jantlarda kullanılan kasnaklar ise geleneksel sıvama yöntemiyle üretilebilmelerine karşın daha hızlı ve pratik olan ve hadde istasyonlarına benzeyen rölelerle imal edilirler.53 Şekilde üç parçalı kamyon jantında kullanılan kasnak profili görülmektedir. aynı zamanda. Tubeless kasnak hattı – Hess Engineering (JMS’den. 2006).

Sıvama öncesinde pul kesilir. . göbek aşırı yüke karşı yüksek dayanıma sahip olmaktadır. Öte yandan. Ayrıca. Soğuk şekillendirme ile göbek üretiminde ise temelde iki yöntem mevcuttur. dönen toplar vasıtasıyla şeklini alacağı kalıba doğru sıvanır. profilden kasnak imalatı sıvama yöntemine çok benzemektedir. Profilden kasnak imalatının sıvama ile kasnak imalatına oranla tek dezavantajı profil malzemenin çelik saca oranla %40 ~ 50 oranında daha pahalı olmasıdır. momenti kaynaklı şekillendirme olmasıdır.54 Sıvama ile şekillendirme yönteminin dışında hazır profilden kasnak üretimi de ağır tonajlı araçlarda kullanılan jantlar için oldukça uygundur. Bu sayede çok ağır şartlar altında kullanılacak olan iş makinası jantlarının üretimi mümkün olmaktadır. Daha sonra belirli ebatta kesilen profiller aynen sacdan kasnak Bunun nedeni İki prosesin mantığının da dönme üretiminde olduğu gibi kıvrılıp kaynatılır. Sıvama ile göbek üretiminin bir diğer avantajı ise dönen şekillendirme toplarının değdiği yerlerde malzemenin kalınlığının incelmesi ve buna karşın boyunun uzamasıdır. Presin ürettiği yüksek basınç sayesinde erkek kalıp pulu dişi kalıba doğru basar ve tas şeklinde göbekler elde edilir. Bunlardan ilki yüksek tonajlı hidrolik preslere bağlanan derin çekme kalıpları ile pul şeklinde kesilmiş sacın basılması yöntemidir. profilin girintili çıkıntılı olması nedeniyle. Bu göbeklerin en büyük avantajı tüm kesitte kalınlığın homojen dağılmasıdır. Bu sayede daha küçük çaplı pulların kullanılması mümkün olmaktadır. Aslında. İkinci yöntem ise kasnak imalatında da kullanılan sıvama yöntemidir. Halka imalatında kullanılan haddeleme kasnak profilleri için de geçerlidir. Bu sayede karmaşık profilli göbeklerin imalatı kolaylıkla yapılabilmektedir. Pul. Bu yöntemde hadde topları sayesinde önce uzatılıp sonra da form verilen sıcak çelik kütüklerden kasnak profili elde edilmektedir.

İki veya daha fazla parçadan oluşan jantların hemen hemen hepsinde montaj şekli aynıdır.14. Bazı montaj tiplerinde boşluklu geçme. Şekil 3. Sıvama yöntemiyle ile şekillendirilmiş göbek kesitleri (JMS’den. Montaj işlemi belirli aparatlarla veya preslere bağlanan özel kalıplarla gerçekleştirilir. Montaj öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kasnak ve göbeğin birbirlerine göre uyumlu olmasıdır. özellikle sıkı geçme bağlantılarda kasnak ve göbek montaj ölçü toleranslarına uymak zorunludur. bazılarında ise sıkı geçme bağlantılar yapılır. .14. Tek parçadan dökümle jant üretimi dışındaki tüm üretim yöntemlerinde ayrı ayrı hazırlanan kasnak ve göbek montaj yapılmak suretiyle birleştirilir.’de sıvama yöntemiyle üretilen ve hem tubeless hem de tube-type jantlarda kullanılabilen göbek kesitleri görülmektedir. Aksi taktirde jantın araca takıldığında düzgün çalışmasını engelleyen aşırı yalpa veya salgı ile karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle. Tabii ki jantın geometrisine bağlı olarak bazı farklı yöntemler de kullanılmaktadır. 2006).55 Şekil 3. Bunun nedeninin montaj yapılacak jantın ölçüsel hassasiyetine göre montaj ekipmanlarının farklılık göstermesidir.

G. .15.15. Ancak.A.56 Montaj işleminde birleştirilen kasnak ve göbeğin tamamıyla tek parça haline getirilebilmesi için kaynak veya perçin kullanılması gereklidir. Kaynak ise gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni yöntemler sayesinde giderek kaliteli ve robotların veya otomatik tezgahların kullanılmasıyla otomasyona uygun hale gelen bir birleştirme yöntemi haline gelmiştir.) en sık kullanılan metottur. Gazaltı kaynak ile kasnak ve göbeğin birleştirilmesi (JMS’den.A. Gazaltı kaynak tiplerinde ise jant malzemesine uygunluğu ve kaliteli kaynak dikişi nedeniyle M. (metal argon gas) yöntemi en yaygın yöntemdir. Günümüzde.’te otomatik döner tablalı bir kaynak tezgahında gazaltı kaynak ile yapılan 3 parçalı 8-20” kamyon jantı montaj kaynağı operasyonu görülmektedir. iyi nüfuziyet ve seri üretim özellikleri jant üreticilerine avantaj sağlamaktadır. Tozaltı kaynağı ve gelişen diğer yöntemler de jant imalat sanayinde kullanılmaktadır. jant üretim sektöründe perçin ile birleştirme ortadan kalkmıştır.K. Şekil 3. Şekil 3. gazaltı kaynağın beraberinde getirdiği robot kullanımına uygunluk. kaliteli dikiş. 2006). Jant montaj kaynağında gazaltı kaynak (G.

çapak alma gibi talaşlı işlemlerden geçirilir. esasında kaplama öncesi yüzey hazırlama olarak da tanımlanabilir. Temizleme operasyonunda yağ alma işlemi yapılır. tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak çeşitli periyotlarla kontrol edilebilir. öncesi mutlaka uygulanması gereken bir prosestir. mikrondan ince olması tavsiye edilmez. Bunlar kaynak ve boyadır. ancak tabakanın 6 Fosfat kaplama tankından veya nozül hattından çıkan jantlar elektriksel nötrleşme ve fosfat tabakasının kalıcılığını sağlamak amacıyla aktivasyon işleminin tersi olan . Bu operasyonlar da tamamlandığında jant üretim prosesinde kimyasal temizlik boya ve test aşamalarına geçilir. Fosfatlama ise jantın paslanmasını ve diğer korozif etkilere karşı dayanıklı olmasını sağlayan ve boya Fosfat tabakasının kalınlığı malzemeye ve yüzeyin pürüzlülüğüne göre değişiklik gösterir. delme. kontrolüdür. Bu yöntemler arasında en pratik olanı ve dolayısıyla en sık kullanılanı sıvı penetrasyon yöntemi ile yüzey çatlaklarının Diğer kritik kontrol noktası olan boya operasyonundan önce tüm jantlara kimyasal temizleme ve kaplama prosesi mutlaka uygulanmalıdır. Hem kasnak üretiminde kullanılan alın kaynak hem de montaj operasyonunda kullanılan gazaltı kaynak.57 Kaynaktan sonra hemen hemen üretim prosesi tamamlanan jant. tornalama. delik büyütme. Yağ almadan sonra aktivasyon olarak tabir edilen fosfat kaplama öncesi kimyasal ve elektriksel olarak yüzeyin hazırlanması operasyonu gerçekleştirilir. Kimyasal temizlik. Konveyörle veya kaldırma ve taşıma araçları ile yağ alma tanklarına daldırılan veya üzerlerine nozüllerden yağ alma kimyasalları püskürtülen jantlar kaplama operasyonuna hazır hale getirilirler. gerekli durumlarda çeşitli frezeleme. Parçalı jantlarda temelde iki kritik kontrol noktası yani geleneksel ölçü aletleri ile ölçülemeyen ürün veya prosesler mevcuttur.

Boya operasyonu ise genelde iki şekilde gerçekleştirilir.’da alüminyum alaşımlı otomobil jantı üretimi yapan bir işletmede boya operasyonu öncesi kimyasal temizleme ve kaplama işlemleri tamamlanmış jantlar görülmektedir. Ayrıca. Yöntem. . Kimyasal temizleme ve kaplama prosesi ile kurutma prosesinde dikkat edilmesi gereken en önemli değişken sıcaklıktır.16. Bu yöntemde. İkinci yöntem ise kataforez boya tanklarına daldırılan jantların elektriksel kuvvetlerle “+” ve “-” kutup oluşturulması suretiyle astar boya ile kaplanmasıdır. Burada öncelikle korozyona karşı dayanımı artıran astar boya. Bu nedenle farklı Şekil 3.58 pasivasyona tabi tutulduktan sonra kurutma fırınından geçerek boyaya hazır hale gelirler. astar boyadan sonra uygulanan yöntemler birinciyle aynıdır. sonra da janta rengini veren son kat boya ile boyanan jantlar pişirme fırınına gönderilerek belirli sıcaklık ve sürede fırında tutulurlar. geleneksel astar boyamaya oranla çok daha iyi sonuç vermektedir ancak. renklerde boyanacak jantlar konveyöre aynı anda asılamamaktadır. Bunlardan ilki geleneksel yöntem olan boya tabancası ile boyamadır. kurutma fırınını sıcaklığı da jantların boya öncesi kurumamasına veya tersine aşırı ısınarak fosfat tabakasının zarar görmesine neden olur. Kurutma fırınından çıkan jantlar boya operatörlerinin veya robotların bulunduğu boya istasyonlarına gelirler. kataforez boya ile tankta tek renk boya olduğundan çeşitli renklerde boyama olanağı bulunmamaktadır. Burada amaç boyanın jantın yüzeyine tamamıyla yapışması ve fosfat tabakası ile birlikte dayanıklı bir kaplama oluşturmasıdır. astar boya ile farklı renklerle boyamak mümkünken. Sıcaklığın istenilen veya tavsiye edilen değerlerden farklı olması kaplama kalitesini olumsuz etkiler.

bijon delik ekseni. poyra çapı. Jant kimyasal temizleme ve boya tesisi – Elba Jant. . 3. jant imalatı öncesinde ve sonrasında kalite ve dayanımı belirleyen kriterleri ölçmek amacıyla çeşitli kimyasal ve mekanik testler de yapılmaktadır.4 Jantlara Uygulanan Testler Jantın teknik resminde ve standartlarda belirtilen spesifikasyonlarda üretilmesini sağlamak amacıyla bijon çapı. ayna yüzeyi düzlemsellikleri. göbek ve kasnak profil taramaları proses akışı sırasında önceden belirlenmiş kontrol periyotlarında kontrol edilir. göbek ve kasnak yalpası/salgısı.59 Şekil 3. Ayrıca.16. Aşağıda alüminyum alaşımlı jant üretimi yapan CMS’de uygulanan testlerin listesi verilmiştir (CMS. bijon delik konumları. bölüm daire kirişleri. hava delik çap ve kaçıklıkları. 2006).

50 kN) Dynamic cornering fatigue test (2 axles) (çift eksenli dinamik yorulma testi.60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Optical Emission Spectrometer (optik emisyon kimyasal analiz cihazı) Metallurgical Microscope (metalurji mikroskobu) Tensile test machine (çekme testi cihazı) Hardness test machine (sertlik ölçüm cihazı) Impact test 13° (13° darbe testi) Impact test 90° (90° darbe testi) Radial fatigue test (radyal yorulma testi) Dynamic cornering fatigue test (50 kN) (dinamik yorulma testi. jant seçimi yaparken üretici firmanın . Bu nedenle. aynı zamanda jantın dayanıklılığının belirlenmesi yönünde üreticiye ışık tutmaktadır. 2006). 50 kN) Flange energy absorbsion test (flanş enerji absorbsiyon testi) Flange vertical deformation test (flanş dik deformasyon testi) Surface integrity test equipment and apparatus (yüzey pürüzlülüğü ölçümü) X-ray machine (radyoskopik muayene sistemleri) Paint gloss measurement device (boya parlaklık ölçüm cihazı) Colour spectrometry (boya renk ölçüm spektrometresi) Paint adhesion test apparatus (boya yapışma test aparatları) Coating thickness measurement device (boya kalınlık ölçüm cihazı) Stone chip resistance test (taş darbelerine dayanım testi) Salt sprey test (tuz testi) Corrosion test equipment according to DIN 50021-CASS (Cass – tuzlu sis test ekipmanı) Climate test chamber (nem testi) Water immersion test (suya daldırma testi) (CMS. Jant imalatı öncesinde hammaddelere yapılan testlerden. jantın aracın altındaki davranışını ölçmek için yapılan radyal yorulma testlerine kadar uygulanan çeşitli test ve analizler otomotiv sektöründe emniyet parçası olarak tanımlanan jantın kalitesini artırıcı yönde etki yapmakla kalmamakta.

. 2006). Şekil 3.17.’de Enkei Wheels’de uygulanan çeşitli testler görülmektedir. Jantlara uygulanan testler (Enkei Wheels’den.17.61 bu testleri ne kadar sıklıkla ve ciddiyetle yaptığının bilinmesi gereklidir. Şekil 3.

62 3. Ayrıca. traktör. ölçüleri. motor ve karoser kadar jantların tasarımında da hissedilmektedir. İş makinası. kamyon vb. üreticilerin belirlediği değerlerin dışına çıkılmamasıdır. Böylece. fren sisteminin soğutulmasında da etkili olduğunu tespit etmiş durumdadır. Kalitesiz bir jant. İdeal jant ölçüsü tamamen aracın motor gücü. Çelik ve hafif metal alaşımlı olmak üzere iki gruba ayrılan jantlar. Jant alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur. Otomotiv teknolojisinde yaşanan gelişmeler. Dolayısıyla lastikle jant genişliği uyumlu olmalıdır. Araç yol alırken. kolların arasından fren diskine iletilmekte. büyük ve yüksek performanslı otomobillerde 20 inçe kadar çıkmaktadır. Ülkemiz yol şartları göz önüne alınacak olunursa. Özellikle jantın ağırlığı. Jantların TSE. aracın performansını ve yol tutuşunu önemli ölçüde arttırmaktadır. bunun için de lastik yüzeyinin uygun genişlikte olması gerekmektedir. Küçük sınıftaki otomobiller için 12 inçten başlayan jant çapı. . böylece frenlerin daha verimli olması sağlanmaktadır (Kormetal. konstrüksiyonu ve dizaynında yapılan değişiklikler. Jant malzemesinin dayanıklılığı da önemli bir faktördür. bu tür aksesuarlar sadece dış görünüme kazandırdıkları sportif görünüm dışında aracın performansına ve yol tutuşuna önemli katkıda bulunur. EN ve CE belgeli olup olmadığına da dikkat edilmelidir (Kormetal. sağlamlık daha da önem kazanmaktadır. son yıllarda yapılan araştırmalar jantın. araçlarda ise jant çapı 33 inçe kadar çıkmaktadır. özellikle otomobillerde kullanılan jantlarda. Ancak. motor sporlarından elde edilen tecrübelerle geliştirilmektedir. jantın rotasyonuyla sirküle edilen hava. ağırlığı ve büyüklüğü gibi unsurlarca belirlenmektedir.5 Hafif Alaşımlı Jantlarla Çelik Jantların Karşılaştırılması Bir çoğumuz hafif alaşımlı jant dendiğinde aracımızın spor ve sükseli bir görünüm kazanmasını hedefleriz. jantın daha sağlam ve uzun ömürlü olması sağlanmaktadır. 2006). Yüksek güç üreten bir motorun gücünü yola aktarabilmesi için çekişinin iyi olması. 2006). darbelere dayanıklı olmadığı taktirde ölümcül kazalara neden olabilir.

Jantın araca uyumlu olup olmadığı. forklift. araç denge ve direksiyon hakimiyetine olumlu yönde katkıda bulunmaktadırlar (Kormetal. sıvama yöntemiyle veya çelik hadde profiliyle üretilen jantlar özellikle ağır vasıtalarda sağladıkları üstün yük taşıma kapasitesi ve sağlamlıkları nedeniyle tercih edilmektedirler. saçtan üretilen (çelik) jantlara göre en önemli avantajları hem hafif olmaları hem de daha sağlam olmalarıdır. Ayrıca. dış etkenlerden kaynaklanan darbeleri kolay absorbe ederler. aracın maksimum hız. Hafif metal jantlar. Bakımı ve Tamiri Jant seçiminde. kamyon. fren mesafesi. Hafif metal alaşımlı jantlar. araç üreticisinden öğrenilebilir veya jant servislerinde bulunan uygulama tablolarından yararlanılabilir. Temizliği.6 Jant Seçimi. üzerinde durulması gereken en önemli konu. araç toplam ağırlığını azaltır ve yakıt ekonomisine katkıda bulunur. otobüs. Hafif metal jantlar. alüminyum ve titanyum gibi metal alaşımlarından üretilirler. Yanlış seçilecek jant. Kullanımı. yapısal özellikleri itibariyle. jantın araca uyumudur. Bu nedenle. sacdan üretilen jantlara göre lastik ve fren sistemlerinde oluşan ısıyı hızla transfer ettikleri için ömürleri daha uzundur. rot-balans ayarı ve yakıt tüketimi gibi teknik . traktör. tır ve iş makinalarında çelik jantlar kullanılmaktadır. Hafif metal jantlar. otomobillerde üstün özellikleri nedeniyle tercih edilmelerine rağmen. Araç üreticisinin tavsiye etmiş olduğu teknik değerlerin dışına çıkmamaya özen gösterilmelidir. 3. Çelik jantlar. çelik jantlara göre yapısal özellikleri ve tubeless lastiklerle uyumları sayesinde. alüminyum alaşımlı jantlar. 2006). alüminyum-titanyum alaşımlı jantlar gibi döküm yöntemiyle üretilebilirler ancak. çelik jantlara göre iyi alaşımlanmaları halinde ekstra güvenlik sağlarlar.63 Hafif metal jantlar. Bu tip metallerden üretilen jantların.

jantların boyasının ve kaplamasının donuklaşmasına sebep olmaktadır. Sert olmayan bir fırça veya süngerle jant üzerindeki yağ ve benzeri izler çıkartılabilir. Temizlik için jantlar soğuyana dek beklenmelidir. bazıları ise lastik ve jantları temizlemek için sert fırçalar kullanmaktadır. jant yüzeyi üzerindeki boya ve koruyucu kimyasal tabaka zarar göreceğinden. yeni bir jant seçiminde. Sıcak buhar ile yapılan temizlemeler jantın Ayrıca. Çünkü aşındırıcı özelliği olan fren (balata) tozları. Bunun için. tiner. Jantlar aracın daima en kirli yerleridir. Jantları birer birer temizlemek daima en sağlıklı yöntemdir. benzin. böylece üzerlerinde bir film tabakası oluşturularak temizlik kolaylaştırılmalıdır. Aksi takdirde. temizlik yapılan su ve sabun karışımı daha hızlı kuruyacaktır ve jant yüzeyinde bir sabun tabakası oluşacak yada lekelenmeler olacaktır. Jantı periyodik olarak cilalamak. çeşitli atıklar ve diğer yabancı maddeler jantlara sürekli temas ederler. jantlar monte edilmeden önce cilalanmalı. Jantın boya ve kaplamasına en az aracın gövdesine gösterilen kadar özen gösterilmelidir. Su yüksek sıcaklık değerlerinde daha çabuk kurur. Bazı otomatik yıkama istasyonları araç üzerindeki kirleri çıkarmak maksadıyla yıkama öncesi veya yıkama esnasında asit katkılı temizleyiciler kullanmaktadır. Bu hassas boya tabakasına zarar vermeden temizleyebilmenin en doğru yolu yumuşak. jantın korozyona ve paslanmaya karşı mukavemeti azalacaktır. Jantlar. Kesinlikle aşındırıcı temizleyiciler. jant yüzeyinin dış elementlerden korunmasını sağlayacaktır. sert cisimlerin darbelerinden korunmalıdırlar. Aracın temizliği için otomatik yıkamalardan uzak durulmalıdır. 2006). Lastik ve jantlar buhar ile temizlenmemelidir. Bu nedenle. İşte bu yüzden eğer jant sıcak iken temizleme işlemi yapılırsa. 2006). deterjan ve benzeri kimyasal çözücü maddeler kullanılmamalıdır. metal katkılı temizleme süngerleri. solvent. konuyla ilgili teknik servislerden mutlaka bilgi alınmalıdır (Kormetal.64 değerlerine olumsuz etkilerde bulunabilir. sıcakken temizlenmesi sakıncalıdır. parlatıcı bileşimler. Bu iki tür işlem de jantın dış yüzeyine zarar verir. Eğer. Jantlarda boyalı ve/veya kaplamalı bir dış yüzey mevcuttur. hafif bir sabun ve duru suyla jantı yıkamaktır (Kormetal. taş ve çakıllar. yoldaki tuz ortamı. birini sabunlu bırakıp .

boyama. Kaynak ve lehim . Çatlak ve delik yere kesinlikle kaynak lehim yaptırılmamalıdır. Özellikle ülkemizde. doğrultma. diğer jant yüzeyindeki sabun kuruyacak ve yüzeyde lekelenmeler oluşacaktır. üretici firmalar tarafından trafiğe izin verilen yol koşullarında ve araç firmalarınca belirtilen aks yüklerine göre test edilir ve satışa sunulurlar. içinde su giderse değişen balanssızlığa neden olur. Eğer hava • Lastik takarken jantın çatlak ve delik olmamasına dikkat edilmelidir.7 Jant ile Lastiğin Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler • Lastik takarken lastikle jant arasına su girmemesine dikkat edilmelidir. 2006). Jantlar. 3. Uygun olmayan yol koşullarından ve aşırı yüklemelerden dolayı jantlarda çatlama. bijon somunu veya göbek deliği (poyra) büyütme ve eksen kaydırma işlemleri kesinlikle yaptırılmamalıdır. 2006).65 diğer jant temizlenirse. kaynakta patlama gibi problemlerin oluşacağı unutulmamalıdır. Jant üzerinde kaynak. jantları temizlerken kullanılan fırça veya sünger mutlaka değiştirilmelidir. ERTRO standartları tavsiyesine göre hasar görmüş jant tamir edilemez ve kullanılamaz. Islatılmış gazete kağıdıyla sızdırmazlık kontrolü yapılmamalı ve hava basmakta kullanılan kompresörün suyunun devamlı boşaltılmasına özen gösterilmelidir. ağır tonajlı araçların izin verilenin çok üzerinde yüklerle yüklenmesi sonucunda jantın kırılması veya lastiklerin patlaması nedeniyle çok ciddi kazalarla karşı karşıya kalınmaktadır (Kormetal. jantı temizleme sırasında fırça veya süngere bulaşan parçacıkların aracın gövdesini çizme veya aşındırma riski bulunmaktadır. talaş kaldırma. Çünkü. balanssızlığa neden olur (Kormetal. kırılma. Jant temizlendikten sonra araç temizlenmeye devam edilecekse.

Lastikler. şişirilmesi için kullanılan kafes görülmektedir. Şekil 3. lastik ile jantın montajı ve lastiğin şişirilmesi işlemi eğitim almış ve yeterli tecrübeye sahip uzman personel tarafından gerçekleştirilmeli ve tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Aksi takdirde. Şekil 3. 2006). Özellikle ağır tonajlı araç jantlarında. uygun makine ve ekipmanlara sahip servislerde. Kafesin amcacı: 10 bar veya biraz daha yüksek basınçla şişirilen lastiğin patlaması veya halkaların yüksek basınç sebebiyle fırlama ihtimaline karşı yaralanma hatta ölüm riskini en aza indirmektir (JMS.66 • Janta takılacak lastik ebadı janta uygun olmalıdır. . jant üzerine uzman kişiler tarafından. 2006). Lastik şişirmek için kullanılan kafes (JMS’den.18.18. jant montajı yapıldıktan sonra. lastik üzerinde topuk dönmesi gibi arızalarla karşılaşılmaktadır (Kormetal. doğru makinelerle takılmalıdır.’de yüksek basınçta hava basılan çok parçalı kamyon jantı ile kullanılan lastiğin. 2006).

Şekil 3. lastiklerin birbirlerine değmemesi veya araçta bulunan herhangi bir aksamla temas etmemesi için jant genişliği ve offset seçiminin doğru yapılması çok önemlidir. . poyrayı eğebilir ve fren sistemini zedeleyebilir (Kormetal. Bu tip bağlamalarda jantların göbek dış yüzeyleri birbirine birleştirilerek montaj yapılır. Yani bijon somunları birer atlanarak veya karşılıklı olarak sıkılmalıdır. Bu tork değerleri araç el kitabında veya araç satıcılarında bulunabilir. ancak bijon veya somunların önerilen tork değerlerinde sıkılmasıyla mümkündür.19. Jantı gereğinden fazla torkla sıkmak. Şekil 3. 2006). 2006). otobüs ve iş makinası gibi ağır tonajlı araçlarda kullanılan jantlar kimi zaman tek. 2006). Tek ve çift jant montajında bijon cıvata ve somunları (JMS’den.67 3.19. somun veya bijon dişlerini kırabilir. Bu nedenle.’da küresel havşalı bijon delikleri olan tek ve çift jant montajı ile ilgili şematik resim görülmektedir (JMS. Özellikle kamyon ve tırlarda ön akslara birer jant takılırken. Otomobil jantlarının aksine kamyon. kimi zaman ise ikili olarak takılır. ağır yükün taşınabilmesi için arka akslarda ikişerli jant kullanılması gereklidir.8 Bijon Civataları ve Somunlarının Sıkılması Doğru jant montajı. Çapraz sıkma metodu kullanılması tavsiye edilir.

İyi Parlatılabilirlik (Ganiyusufoğlu. Yüksek Süneklik. Yüksek Aşınma Direnci. Yüksek Isıl İletkenlik. Düşük Isıl Genleşme. Yüksek Tokluk. Yüksek İşlenebilirlik. plastik. talaşız imalatta) kullanılmak üzere tasarlanan çeliklere Takım çelikleri adı verilir. İyi Yüksek Sıcaklık Özellikleri. Yüksek Sertleştirilebilirlik.1 Giriş Genel anlamda bütün metal. Takım çelikleri. . kullanım alanlarına göre aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdırlar: • • • • • • • • • • • • Yüksek Mukavemet. İyi Kaynaklanabilirlik. Sıcak İş Takım Çelikleri. 2005). Yüksek Hız Çelikleri. seramik. TAKIM ÇELİKLERİNİN ÜRETİMİ VE ISIL İŞLEMİ 4.68 4. Kullanım şartlarına ve uygulama alanlarına göre takım çelikleri aşağıdaki biçimde sınıflanır: • • • • Soğuk İş Takım Çelikleri. Plastik Takım Çelikleri. Yüksek Sertlik. refrakter ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesinde (talaşlı.

69 Bu özelliklerin tamamının aynı çelikte toplanmış olması beklenemez, ancak kullanım yerine bağlı olarak en uygun malzeme, toplam ekonomiye yani kalıptan beklenen ömür/performans dikkate alınarak seçilir. Takım çelikleri, içerdikleri alaşım miktarlarına bağlı olarak şu şekilde gruplandırılırlar: • • • • Alaşımsız Çelikler, Düşük Alaşımlı Çelikler, Yüksek Alaşımlı Çelikler, Hız Çelikleri.

Ayrıca takım çelikleri içinde ifade edilen kimi paslanmaz çelikler bulunmaktadır. Bu çeliklerin uygulama alanları genişlemekte ve yaygınlaşmaktadır. Benzer biçimde günümüzde giderek daha geniş uygulama alanı bulan bir diğer takım çeliği grubu ise Toz Metalurjik çeliklerdir. Alışılmış döküm-dövme üretim biçiminin yani geleneksel metalurjinin ötesinde bir üretim tekniğine dayandığı için TM olarak anılan bu malzemeler Türkiye’de de geniş bir kullanım alanına sahiptir (Ganiyusufoğlu, 2005).

4.2 Çelik Kalitesi Takım çeliği yüksek oranda alaşım elementi içerir. Yüksek oranlı alaşım elementi, çeliğin ergitilmesinden dökümüne ve işlenmesine kadar her aşamasında diğer çelikleri üretilmesinden farklı sistemlerin kullanılmasını zorunlu kılar. Takım çeliğinin kalitesi de çeliğin üretiminde uygulanan bu işlemlere bağlıdır. Bu işlemlerin hedefi, kalıp çeliğinin aşağıdaki özelliklere sahip olabilmesini sağlamaktır; bu özellikler aynı zamanda çeliğin kalitesini de ifade eder: • • • • Dar Kimyasal Bileşim, Homojen Kimyasal Bileşim, İnce Taneli Homojen Mikro Yapı, İşlenmiş Yüzeyler (Kabuk Soyulmuş) (Ganiyusufoğlu, 2005).

70 4.3 Çelik Üretimi Takım çeliği üretimi, çelik üretimi içerisinde özel bir öneme sahiptir. Çok yüksek nitelikli çelikler olan takım çeliklerinin üretiminde kullanılan yöntemler, son derece kaliteli ve ileri teknoloji ürünü proseslerden oluşmaktadır.

Alışılmış çelik üretim süreçlerine ek olarak, çok temiz hurda (özellikle paslanmaz çelik hurdası) girdi olarak kullanılır. Metal ergitme işlemi elektrik ark ocaklarında (EAO) yapılır ve mutlaka ergitme sonrası gaz alma, kalsiyum enjeksiyonu vb. işlemler çeliğin kalitesini artırmak için eriyiğe tatbik edilir. Şekil 4.1.’de bir çelik üretim fabrikasında bulunan elektrik ark ocağı görülmektedir (Ganiyusufoğlu, 2005).

Şekil 4.1.

Elektrik ark ocağı Uddeholm, İSVEÇ (Ganiyusufoğlu’ndan, 2005).

71 Döküm işlemi, yine çeliğin kalitesini artırmak için dipten döküm yöntemi ile gerçekleştirilir. Böylece elde edilen ingotlar, cüruf altı ergitme (ESR) işlemi gördükten sonra yani yeniden ergitilerek iç yapı homojenliği daha da yükseltildikten sonra, dövülerek ısıl işleme alınır. Burada dövülmüş çeliğin mikro yapısı modifiye edilir ve gerek dövme gerekse de ısıl işlem sırasında oluşan bozunmuş tabakaların çelikten uzaklaştırılması için kütükler talaşlı işleme girer. Böylece kabuk soyulmuş hale gelen bu kütükler, daha sonra ultrasonik çatlak kontrolünden geçirilerek diğer tahribatlı veya tahribatsız muayene yöntemleri için hazır hale getirilir. (Ganiyusufoğlu, 2005).

4.3.1 Ergitme ve kimyasal bileşim Çeliğin kimyasal bileşimi, her bir element için daima belli sınırlar içinde değişir. Bu sınırlar ne kadar dar olursa çeliğin özellikleri de, kütüğün farklı bölgelerinde farklı olmadığı gibi, kütükten kütüğe de değişmez (Ganiyusufoğlu, 2005).

4.3.2 Pota metalurjisi ve döküm Kütüğün her bölgesinde, çekirdeğinde ve yüzeyinde kimyasal bileşimin belli sınırlar dahilinde aynı olması; işleme kolaylığı ve ısıl işlemde kalıbın her bölgesinde aynı sertliğin elde edilebilmesi gibi bir dizi özellik kazandırır. Takım çeliklerinde uygulanan pota metalurjisi ve dipten döküm sistemi ile segregasyonu (belli bölgelerde alaşım elemanlarının ve kalıntıların birikmesi) azaltmak ve blok ısıl işlemi ile birlikte kombine dövme sistemleri uygulamak homojen kimyasal bileşimi garantileyen üretim koşullarıdır. Takım çeliklerinin en önemli özellikleri tokluk ve sünekliktir. Çeliğin iç yapısının mümkün olduğunca dayanıklı olması ve gerektiğinde kuvvet veya gerilim karşısında esnek olması çok önemlidir. Ayrıca, ağız dökülmesine, çatlak oluşmasına ve çatlağın ilerlemesine karşı malzemenin gösterdiği direnç mümkün oldukça yüksek olmalıdır. Şekil 4.2.’de dipten döküm yöntemi şematik olarak gösterilmektedir (Ganiyusufoğlu, 2005).

vakum altında gaz giderme ile saflığı bozan oksijen. iki malzemenin kimyasal bileşimi aynı olsa dahi. Bu sayede. Çeliğin hücre yapısı olarak adlandırılan mikroyapının ince ve her bölgede aynı. Taneler ne kadar ufak ve biçimleri ne kadar küreye yakın olursa. İşte bu yüzden. 2005). bu özellikler açısından çok önemlidir. yani homojen olması. 4. çeliğin özellikleri de o kadar yüksek olacaktır. (Ganiyusufoğlu. azot ve hidrojen gibi gazlardan arındırılırlar. son derece temiz bir mikroyapı ve tok bir çelik elde edilmiş olur. Öte yandan. Dipten döküm yöntemi (Ganiyusufoğlu’ndan.3 Cüruf altı ergitme Kimyasal bileşimle oynayıp yeni bileşimler geliştirerek süneklik ve tokluğu artırmanın belirli sınırları vardır. mikroyapıları farklı olabilir. .72 Şekil 4. Kalsiyum (Ca) enjeksiyonu ile sülfürler küresel hale getirilir ve en önemlisi cüruf altı ergitme işlemi ile çelik yeniden ergitilerek içerdiği son safsızlıklardan da kurtulması sağlanır.3. 2005).2. takım çelikleri.

Cüruf altı ergitme ünitesi EWK – KREFELD (Ganiyusufoğlu’ndan.3.’te bir çelik üretim tesisinde bulunan ESR – cüruf altı ergitme ünitesi görülmektedir (Ganiyusufoğlu. 2005). 2005).73 Şekil 4.3. . Şekil 4.

4. 2005).2344 bileşimine sahip ancak değişik üretim aşamalarından geçirilerek üretilmiş farklı malzemelerde Darbe Direnci (tokluk) değerleri karşılaştırılmıştır. Kuzey Amerika Basınçlı Dökümcüler Birliği (NADCA) kalıp çelikleri için minimum tokluk ve süneklik seviyeleri tespit etmiştir. 2005). Şekil 4.74 ESR görmüş malzemelerin homojen ve temiz iç yapıları. Farklı üretim teknikleriyle üretilmiş 1. mekanik özelliklerde kendini yüksek tokluk ve süneklik olarak ifade eder. .2344 bileşiminde olan fakat tokluk ve süneklik değerleri daha yüksek olan çelikler tercih edilmelidir. 1.’de 1.2344 malzemenin sahip olduğu değerlerin üzerindedir. Ek olarak. Kabul edilen seviyeler standart 1. Bu yüzden. Görülmektedir ki uygulanan işlemler ile hem tokluk artmakta hem de çeliğin yüzeyi ile çekirdeği arasındaki süneklik farkı azalmaktadır (Ganiyusufoğlu.2344’lerin karşılaştırmalı toklukları (Ganiyusufoğlu'ndan. Şekil 4. kalıp çeliğinin mekanik özelliklerinin. kalıbın çalışan bölgesinin çekirdeğinde bulunan çelikte yüksek olması gerekmektedir. Özellikle metal enjeksiyon söz konusu olduğunda kullanılan kalıp çeliğinin tokluğu ve sünekliği büyük önem taşır.4.

W vb. Bu karbürler ayrıca ağ yapısındadır.’de çelik üretimi yapan bir fabrikada bulunan dövme hattı görülmektedir Şekil 4. Mo. çeliğin katılaşma yapısında yoğun olarak kaba karbürler halinde bulunur. İSVEÇ (Ganiyusufoğlu’ndan.5.3. V. 2005). .75 4. (Ganiyusufoğlu. Dövme tesisi Uddeholm.5. Şekil 4. Bunun için de takım çelikleri haddelenerek şekillendirilmekten ziyade dövülerek şekillendirilirler.). 2005).4 Dövme Takım çeliklerinin içerdiği yüksek oranlı alaşım elemanları (Cr. Tokluğu düşüren ve çeliği kırılgan yapan bu ağ yapısının parçalanması ve karbürlerin olabildiğince küçültülerek yapı içine dağıtılması istenir.

DIN standardına göre.1. ısıl işleme girerek homojenizasyon işlemine tabi tutulurlar.6 Talaşlı işleme Gerek dövme sırasında gerekse ısıl işlemde kütüklerin yüzeyinde meydana gelen oksidasyon (tufal oluşumu) etkisini ve dövme sırasında oluşan yüzey çatlaklarını ortadan kaldırmak gerekir.1. Çizelge 4.5 15.5 17.5 22. 2005).5 41. Bu işlem ile döküm yapısındaki mikro segregasyon kaldırılmaya çalışılır. Takım çeliklerinde üretim ölçüsüne göre kullanım için düşülmesi gereken çaplar (Ganiyusufoğlu’ndan. Bu yüzden.3. Dövme ile kombine yapılan bu ısıl işlemde tatbik edilen özel işlemler sayesinde malzeme özelliklerinin daha da geliştirilmesi söz konusudur (Ganiyusufoğlu. Üretim Ölçüsü (mm) 10 12 14 15 16 18 20 Kullanım Ölçüsü (mm) 8 10 12 12.3.5 13.5 Blok ısıl işlemi Dövme işlemi sonrasında. yuvarlak yada lama olarak şekillendirilmiş bütün çelikler. 4.5 50 . 2005). Çizelge 4. üretim ölçüsü ile kullanım ölçüsü arasında fark vardır ve çelik mutlaka bu kullanım ölçüsüne indirildikten sonra kullanılmalıdır. 2005).5 27 32 36. kütüklerde mutlaka kabuk soyma işlemi yapılmalıdır.’de DIN normuna göre çelik üretim ölçüsüne göre kullanım için düşürülecek çaplar (mm) verilmiştir (Ganiyusufoğlu.76 4.5 Üretim Ölçüsü (mm) 22 25 30 35 40 45 56 Kullanım Ölçüsü (mm) 19.

.3.7 İnceleme ve kalite kontrol Kabuk soyma işleminin bir diğer getirisi. Isıl işlem özetle: Çeliğin dayanıklılık ve sağlamlığını etkileyen yapısal özelliğini iyileştirmek için onun yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılıp çeşitli ortamlarda ani olarak soğutulması işlemi yani su verme. Isıl işlemden sonra sertlik kontrol edilerek takım son ölçüye getirmek için işlenir. Ayrıca. gerek görüldüğünde sıvı penetrant uygulamasıyla yüzey çatlakları da kontrol edilmelidir. Ultrasonik veya radyografik muayene yapılan çeliklerde. kimyasal bileşim ve sertlik değerlerini içeren sertifikalarla veya kalite kontrol raporlarıyla beraber kullanıcıya ulaştırılmalıdır (Ganiyusufoğlu. kusurlu bir ısıl işlemin en iyi kalite çeliği bozduğu ve en iyi ısıl işlemin bile kalitesiz bir çeliğe fazla değer kazandıramadığı unutulmamalıdır. elde edilen temiz yüzeyde rahatlıkla çatlak kontrolünün yapılabilmesidir. takım çelikleri.77 4. Doğru çelik seçiminin yanı sıra uygun ısıl işlem de çok önemlidir. 2005). çeliğin tekrar 700°C’ye kadar ısıtılması suretiyle normalize tavına tabi tutularak giderilme işlemi yani tavlama ve metalin kristal yapısının değişim noktasına yakın fakat daha alçak bir sıcaklıkta uygun bir süre ısıtılması ve birden soğutularak istenilen kıvamın (iç yapı) elde edilmesi işlemi yani menevişleme proseslerinden oluşmaktadır (Ganiyusufoğlu. 2005). son işlemeden önce sertleştirme ve menevişlemenin yapıldığı bir ısıl işlemden geçirilirler. 4. zira.4 Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi Tavlanmış çeliklerden üretilen takımlar ve kalıplar. bu ani soğutmadan doğan gerilimin.

Belli bir hacim içindeki sertlik derinliğini ve yüzey sertleştirilebilirliğini ifade eder. 2379’un bu eğrisinin 45°lik üçgenin çizgisine değen noktasında aşağıya inildiğinde. 62. birinci diyagramda 120 mm’nin dikey çizgisi ile 2379’un eğrisinin kesiştiği nokta 30 mm sertlik derinliğine karşılık gelmektedir. yağda sertleştirmeye göre sertlik derinliğini araştırırsak. Sertleştirilebilirlik tüm çelik cinsleri için bir fiziksel ölçüdür. Örneğin.’da yağda ve havada sertleşen ve yaygın kullanım alanı olan çelikler için sertlik derinliği. alabilir.1 Sertleştirilebilirlik Yetersiz veya üniform olmayan sertleştirilebilirlik daha uygun bir çelik seçimiyle önlenebilir.2379’un kimyasal bileşimine sahip takım çeliğinden yapılmış 120 mm çapında bir parçanın 64 HRC için. sertleşebilirlik sadece daha kötü olmakla kalmaz aynı zamanda daha az üniform olur. parçanın çapına bağlı olarak.78 4.6. Şüpheli bir durumda daha iyi sertleştirilebilirlik özelliğine sahip çelikler tercih edilmelidir. Daha düşük alaşımlı bir çelik için bu oran daha önemlidir. bütün takım yeterli sertliği sağlamazsa bile gerekli sertliği Sertleştirilebilirlik yüzeyin kesite oranına bağlıdır. aşağıdaki diyagramda 1. 60 ve 58 HRC sertlikleri için verilmiştir. sertleşmiş tabakanın sonu olarak ortaya çıkmaktadır (Ganiyusufoğlu. Karbon içeriği göz önüne alınmaksızın her çeliğin sertleştirilebilirliği çoğunlukla kesit kalınlığına bağlıdır. 2005). 64. Bir takımdaki ince bir diş.4. Şekil 4. 100 mm. . Eğer su verme işlemi kullanılan malzemenin yapısına uygun yöntemle yapılmazsa. Diyagramda gösterilen değerlerin uygulanması parçanın şekline bağlıdır.

6. Bazı takım çelikleri için çalışma parçasının kesitindeki sertlik dağılımı (Koçak’tan 2006). ne sertlik ne de ısıl işlemden sonraki şekil ve tokluk bakımından verim almak mümkün değildir. . Talaşlı işlem yapılmadan ısıl işleme alınan bir takım çeliğinden.79 Şekil 4. 2006). takım çeliklerinin ısıl işleminde takip edilecek yöntemler ayrıntılarıyla açıklanmıştır (Koçak. 4. Aşağıda.2 Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler Isıl işleme başlanmadan önce parçalar.4. mutlaka belirli ölçülere kaba işlenmelidir.

tüm takım çeliklerine ve çarpılma riski olan makine parçalarına uygulanır (Koçak. 2006). Gerilim giderme tavı. Bu sebeple sıcaklık-zaman diyagramlarına gösterilen ön ısıtma kademeleri sıkı sıkıya uygulanmalıdır.2. sertleştirme işleminde çarpılma ve çatlama riskini azaltır. Düşük ısıl iletkenlik ve farklı kesitler yüzünden sertleştirme sıcaklığına hızla ısıtmada çarpılmaya. Çelik üreticileri bu işlemi şiddetle tavsiye etmektedirler. Kademe: 400~500°C. yüksek alaşımlı çelikler için uygun bir ön ısıtma işlemi ihmal edilmemelidir. hatta takımların çatlamasına yol açabilen önemli miktarlarda ısıl gerilmeler meydana gelebilir. . 2. Bu işlemden sonra parça fırında yavaşça soğumaya bırakılır. Bu gibi durumlarda sonuç pahalı bir şekilde yeniden işlemektir. 4. İşlem. Bu nedenle. Sertleşme sıcaklıklarına göre. zor bir işlemeden sonra ve karışık şekilli takımlarda gerilimleri azaltmak için ısıl işlemden önce gerilim giderme tavlaması yapılır.1 Gerilim giderme tavı: Her işleme sonrasında ısıl işlemde ölçü ve/veya şekil değişimine yol açan gerilmeler oluşur.2. Çeliğin tüm kesitleri aynı sıcaklığa ulaştığı an. Bu nedenle.4.4. Talaşlı işlem sonucu gerilim dengesi bozulmuş parça 600 ~ 650 °C’de en az iki saat tavlanır. Kademe: 600~650°C (Koçak. parça bir sonraki ön ısıtma sıcaklığına ısıtılarak sertleştirme sıcaklığına kademe kademe yaklaşılmış olunur.2 Ön ısıtma Parçanın bütün kesitinin dengeli ısınabilmesi için ön ısıtma çok önemlidir. çeliklere uygulanacak ön ısıtma kademeleri ve sıcaklık aralıkları şöyledir: a) 900°C’nin altında sertleştirilen çelikler 1 veya 2 kademede: 1. Büyük ölçülü takım ve kalıplarda her 50 mm et kalınlığı için 1 saat fazla tavlama yapılmalıdır.80 4. 2006).

ani ısıtma etkisi ile oluşabilecek kısmi gerilimleri önlemek için parçada homojen ısı dağılımı sağlanarak köşelerin. Kademe: 1000 ~ 1050°C Önemli ve karışık şekilli parçalarda kademe sayısı artırılabilir. Parça bütünüyle bu sıcaklığa eriştikten sonra yapıda . Isıl işlemin elektrikli fırında mı. 2. 3. Kademe: 600~650°C. Tutma süresi her 1 mm et kalınlığı için 0. kamaralı fırında mı. 4. Her ön ısıtma kademesinde ve sertleştirme sıcaklığında. Tuz banyosu kullanılıyorsa. 3. 2006). Kademe: 400~450°C. sıcaklık son ön ısıtma kademesinden sertleştirme sıcaklığına çıkarılır. Bu durumda parçanın oksidasyona ve dekarbürizasyona yol açabilecek indirgeyici (redükleyici) ortamdan korunması için fırına kok kömürü veya dökme demir talaşı konulmalıdır. Kademe: 600~650°C. Elektrikli veya kamaralı fırınlarda yapılan ısıl işlemlerde 1.81 b) 900°C’nin üstünde sertleştirilen yüksek kromlu soğuk iş ve sıcak iş çelikleri 3 kademede: 1. Kademe: 800~850°C c) Yüksek hız çelikleri 3 veya 4 kademede: 1.5 dakikadır (Koçak. kenarların ve ince kesitlerin dengeli ısınması sağlanır ve tane irileşmesi önlenir.4. hava sirkülasyonlu bir fırında veya benzer bir ünitede 400°C’de ön ısıtma gereklidir. ön ısıtma kademesi ihmal edilebilir. Kademe: 400~450°C.2. 4. 2. yoksa tuz banyosunda mı yapılacağı tartışılmalıdır.3 Östenitleme Parçanın tüm kesiti ısındıktan sonra. Kademe: 800~850°C. Öncelikle parçanın çalışan yüzü kağıtla kaplanır.

7. çok tutulursa da tane büyümesi olur. olduğundan zamanın iyi ayarlanması gereklidir (Koçak.7.’de görülen diyagram. . orta ve yüksek alaşımlı çelikler için et kalınlığına bağlı sertleştirme zamanı (Koçak’tan. 2006). Bu diyagramla parçanın tuz banyosunda kalma süresi de belirlenebilir (Koçak. Parça bu sıcaklıkta gereğinden az tutulursa Her iki durumda sakıncalı dönüşüm olmaz. 2006). Şekil 4.82 dönüşüm oluncaya kadar sıcaklık sabit tutulur. Şekil 4. Düşük. sertleşme sıcaklığına ulaştıktan sonra parçanın et kalınlığına bağlı olarak bu sıcaklıktaki tutma süresini seçmek için kullanılmaktadır. 2006). Sertleştirme zamanını belirlemek için çelik üreticilerinin hazırladığı katalog değerlerinden de yararlanılmalıdır.

En olumlu sonuç veren soğutma ortamı vakum altında yüksek basınçlı gaz kullanımıdır. Hava ile soğutmada. 2006). Parçada çarpılma riskini azaltmak için ısıl gerilmelerin düşük seviyede olduğu su verme ortamı tercih edilmelidir. tuz banyosunda veya havada yapılabilir.83 4. Özellikle derin şekillere su verme sırasında buhar kabarcıkları suda ısı akımını geciktirerek yükseldiklerinden yüzeyde kısmen yumuşak noktalar oluşur. Karbon çeliklerinin düşük sertlik derinliği yüzünden sertleştirilebilirlikleri de düşüktür. Özellikle geniş parçalar. Tuz banyosunda sertleştirmede çalışma parçaları denge sıcaklığına erişinceye kadar banyoda tutulur. karbonlu takım çeliklerine su vermede bu yöntem uygulanmalıdır.2. Vakum altında soğutmada çarpılma riski azalmakta.4. 4. Yüksek karbonlu takım çeliklerinin çoğunluğu için yağda su verme. Amaca en uygun sertleştirme. Oda sıcaklığına aniden soğutarak su verme. parçalar çok küçük kalınlıklardaysalar mümkündür. ısıl gerilmeden ötürü meydana gelen çatlaklar oluşturacağından ani soğutmadan kaçınılmalıdır. Bu nedenle. daha sonra havada soğutulur. çekirdekte en uygun . parçaları önce 80°C’ye dengeli soğutup sonra da sıcak suyla yıkayarak meneviş fırınına almakla mümkün olur. soğutma hızı ve soğutma rejimi son derece kontrollü gerçekleştirilmektedir.4 Su verme Çeliğin cinsine göre ve parçanın tasarımına bağlı olarak soğuk iş çeliklerinin sertleştirilmeleri yağda. havanın her yönden eşit gelmesine dikkat edilmelidir. Bundan başka su kabarcıklarının oluşumu suya %10-12 tuz ilave edilerek azaltılabilir.5 Dengeleme Çelik 80°C’nin altına soğutulduktan sonra hemen menevişlenmeyecekse 100 ~ 150°C sıcaklıktaki bir fırına konur. Bu yöntemde suyun veya takımın su içinde hızlı bir şekilde karıştırılması gereklidir (Koçak.2. Tuz banyosuyla soğutma yapılacaksa banyoların mutlaka sıcaklığı kontrol altında tutacak donanıma sahip olması gerekir.4. ayrıca.

6 Menevişleme Sertleştirilmiş çeliğin son kullanım şartlarındaki beklentilere bağlı olarak 200 ~ 600 °C seviyelerine yeniden ısıtılıp bu sıcaklıkta belirli bir süre bekletilmesidir.2. uygun olan çalışma sertliğine göre meneviş sıcaklığına yavaşça ısıtılır. 2006). Çelik türlerine göre sıcaklık. Menevişleme zamanı 2 saatten az olmamalıdır. su vermeden ve su verme çatlaklarını engellemek için yapılan dengelemeden sonra hemen menevişlenmelidir. çeliğin uygun bir sertlik-tokluk özelliği kazanabilmesi için çok önemlidir.4.7 İkinci ve Üçüncü Menevişleme Genelde birinci menevişten 15-20° düşük seçilir. 2006). Bu işlemle iç gerilimlerden 4. Sonuçta parça istenilen sertliğe bu menevişle getirilir.’de takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademelerin şematik görünümü verilmiştir (Koçak. Daha sonra parça havada soğutulur ve sertliği kontrol edilir. Menevişleme sıcaklığı için en yüksek sertliği sağlayan sıcaklığın seçilmesi uygun olur (Koçak. zaman ve meneviş sayısı katalog ve prospektüslerden veya çelikle ilgili malzeme bilgi sayfalarında verilen meneviş eğrilerinden bulunabilir.84 dönüşünüm elde edilmesi için tüm kesiti boyunca sıcaklık dengelenmesinde tutulur. Meneviş sıcaklığında tutma süresi 20 mm et kalınlığı için 1 saattir.2. Parça. Sertleştirilmiş çelikler. Yüksek hız çeliklerinde Şekil 4. Dengeleme süresi 100 mm et kalınlığı için 1 saattir. Sıcak iş çeliklerinde menevişleme süresi 10 saate kadar çıkmaktadır.8. . Menevişleme işlemi. İkinci ve üçüncü menevişleme süresi ne kadar uzun olursa. Böylece sertleşme sonrası cam kadar sert ve kırılgan olan yapı daha az sert ama tok bir yapıya dönüşmüş olur. üçüncü menevişleme mutlaka uygulanmalıdır. 4. doğacak çatlama riski en aza indirilir (Koçak.4. 2006). çeliğin dayanma gücüne etkisi o oranda iyi olur.

2006). Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler (Koçak’tan.85 Şekil 4. .8.

3. Thyrodur 2379 takım çeliğinin menevişe dayanımını Daha yüksek Östenitleme sıcaklığı artırmak için özel ısıl işleme başvurulabilir. Karbonlama tabakasının kalınlığı sıcaklık ve zamana bağlıdır. sıvı veya gaz ortamda yapılabilir.3 Takım çeliklerinde özel ısıl işlemler Özellikle takım çeliklerinde. aşınmaya daha dayanıklı olmasını sağlamak için yapılır. seçilerek çözülen karbür miktarı artırılır. sertleştirme sıcaklıkları 900 °C’nin altında olan alaşımsız veya alaşımlı soğuk ve sıcak iş takım çeliklerinin ısıl işlemi için.8. Bu özellikleri elde etmek için. Soğuk iş takım çeliklerinde yüksek setlik ve tokluk değerleri elde edebilmek için farklı ısıl işlem yöntemleri Örneğin. sertleştirme sıcaklıkları 900 °C’nin üstünde olan alaşımlı soğuk ve sıcak iş takım çeliklerinin ısıl işlemi için ve üçüncü diyagramda 900 °C’nin üstünde sertleştirilen sıcak iş takım çeliklerinin ve bazı soğuk iş takım çeliklerinin ısıl işlemi için verilmiş zaman-sıcaklık diyagramları görülmektedir.86 Şekil 4. ikinci diyagramda. Böylelikle. Kabuk sertleşen çeliklerin aşınma dayanımı yüksek bir yüzey ve tok bir çekirdek avantajları vardır.4. sertlik kontrolü. menevişleme. 530 °C’de iki veya üç kez menevişlemeden 60 HRC sertlik elde edilir (Koçak. temizlik ve taşlama veya bileme işlemlerinden sonra. 2006). parçaya. özellikler kazandırmak için nitrasyon. uygulanmaktadır.’de. duruma göre karbon yüzdesini artırmak gerekir (Koçak. çeliklerin dış yüzeylerinin karbon emdirilerek. 4. tenifer ve sert kromaj gibi işlemler de uygulanabilir. bazı özel işlemlerle yüzey sertliği. çeliğin menevişleme direnci artar. Tozda karbonlama: Plastik kalıplarda kullanılan alaşımlı kabuk sertleşen çeliklerde. paslanmazlık vb.1 Karbonlama (karbürizasyon – sementasyon) Karbonlama. 2006). İşlem katı. kabuk bölgesine aşırı karbon yayılmasını önlemek için orta dereceli karbon verici tuzlar . birinci diyagramda.4. 4.

Parçada kullanılan çelikten yapılan test çubuklarındaki karbonlama derinliğini ölçmek için. tabakanın üniform olması garantidir ve yeterince karbonlanmış tabakanın ekonomik olarak elde edilmesi mümkündür. 4.4. Gazda Karbonlama: Kutu ve tuz banyosunda karbonlamada sabit bir karbon verici ortam sağlanırken. Parçanın şekli uygun bir karbonlama derinliği elde edilmesine etki eder. takımlar tercihen sıcak banyoda soğutulmalıdır. 2006).1 mm karbonlama tabakası elde edildiği belirtilmektedir. Tuz banyosunda karbonnlama gibi gazda karbonlamada da çeliği doğrudan sertleştirmek mümkünüdür (Koçak.2 Karbonlama sıcaklığından soğutma Karbonlamadan sonra ara tavlama yapılırsa. Ayrıca. Tuz banyosunda karbonlama: Kutu karbonlamasına oranla. bu numuneler de parçayla birlikte kutu içine karbonlamaya girmelidir (Koçak. 2006). Takım çelikleri ile ilgili bilgi sayfalarında. c-) Karışık şekilli takım ve kalıplarda bile üniform karbonlanmış tabaka elde edilmesi.3. 2006). Sıcak banyo mümkün değilse parçalar yağda veya havada soğutulmalıdır (Koçak.87 kullanılır. genelde bir saatte 0. d-) Çeklikle ilgili bilgi sayfalarında verilen prospektüslere uyulması ve işlemin uygun biçimde yapılması halinde. Üniform bir karbonlama etkisi elde edebilmek için karbonlama kutuları parçaların şekline uygun olmalıdır. . Bunu yanı sıra gerilme çatlakları tehlikesi azalır. tuz banyosunda karbonlama ile saatte 0. gazda karbonlamada.3 mm kalınlık elde edilir (Koçak. gazda karbonlamada karbon seviyesi geniş limitler içinde değişebilir. çünkü bu durumda ısıl gerilmeler ve çarpılmalar en düşük seviyeye çekilmiş olur. tuz banyosunda karbonlamanın aşağıdaki avantajları vardır: a-) Kutulama ve kutudan çıkarma işlemlerindeki zaman kaybının önlenmesi. b-) Daha kısa karbonlama süresi. 2006).

88 4.3. gazda veya kutu içerisinde azot verici kimyasal tozlarla yapılabilir. Nitrasyon. Sertleştirilmiş durumda alınan çelikler 600 ~ 650 °C’de nitrasyona tabi tutulur.5 Nitrasyonla Yüzey Kaplama Tüm yüzey işlemleri içinde en önemli yere sahip olan işlem nitrasyondur. Parçaların nitrasyondan önce sertleştirilmesi yapılır ve nitrasyon sıcaklığının altında menevişlenir. Çizelge 4.3. 4. Toz nitrasyonu. Nitrasyon yapılacak çeliğe göre reaksiyon hızlandırıcı miktarı. Ara tavlama sıcaklıkları ve süreleri için üreticilerin tavsiye ettiği değerleri kullanmak uygun olur. Plastik kalıplar için nitrasyon süresi bu metoda 15 ~ 30 saattir. Nitrasyondan önce kalıplar temizlenmeli ve yağlardan arındırılmalıdır. Süre genellikle 2 saattir. 2006). 2006). nitrasyon zamanı ve sıcaklık seçilir (Koçak. 500 ~ 570 °C arasında yapıldığında etkin olur.2. Tutma süresi istenilen nitrasyon tabakasının kalınlığına bağlıdır.3 Ara tavlama Karbonlama sıcaklığından soğuttuktan sonra bir ara tavlama ile bazı çeliklerde daha üniform yapı elde etmek mümkündür. İstenilen yüzeyler bakır. Nitrasyon sırasında çarpılma oluşumunu önlemek için kaba işlemeden sonra gerilim giderme yapılır.9. Gaz nitrasyonu 480 ~ 540 °C’de yapılır.’da kabuk sertleşen çeliklerin sertleştirilmesi için gerekli zaman–sıcaklık diyagramları verilmiştir (Koçak. nikel veya ticari pastalarla kaplanarak buraların nitrasyon olması önlenebilir.4. Nitrasyon ve tenifer banyosunda şunlara dikkat etmek gerekir: Önce kalıplar 400 °C’ye ısıtılmalıdır.’de yüzey kaplama işlemleri ve özellikleri görülmektedir. Şekil 4.4. Tuz banyosu nitrasyonu 520 ~ 570 °C’de yapılmalıdır. Genelde ıslah çelikleri için ara tavlama süreci 2 ~ 5 saat arasındadır. Kalıplar nitrasyondan sonra taşlanamaz. . Çalışma sırasında parçanın yüzey sıcaklıkları 600 °C’yi geçmiyorsa veya çok kısa bir süre için geçiyorsa nitrasyon bu kalıplarda kullanılabilir. tuz banyosunda. çünkü nitrasyon tabakası oldukça incedir.

2006).89 Şekil 4. Kabuk sertleşen çelikler için zaman – sıcaklık diyagramları (Koçak’tan.9. .

2006).3.4 mm’ye kadar 2 mm’ye kadar 0. 4800 2000~2500 1000~1200 4. 1200 Max. Si içeriği az olmalı Düşük C içeriği.7 Sert krom kaplama Sert krom kaplama kalıp üretiminde özellikle plastik kalıplarında büyük öneme sahiptir. sertleştirilmiş ve menevişlenmiş durumda Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık. Korozif olarak aktif ortamda kimyasal dayanımları ve korozyon dayanımlarının yanı sıra aşınma dayanımları da yüksektir (Koçak.6 İzotermal dönüşüm Bir ara tavlama yerine.1 mm ye kadar 6 ~ 9 µm 2 ~ 5 µm 1 mm’ye kadar Yüzey Sertliği Max. yüzey yağlardan aşındırılmalı Hiçbiri Yüksek sıcaklıklara dayanım.90 Çizelge 4. . 2000 Max. Yüzey Kaplama İşlemi NİTRASYON BORLAMA KARBONLAMA OKSİTLEME KIVILCIM YAYINIMI CVD PVD KROM KAPLAMA İşlem Sıcaklığı °C 470 ~ 570 800 ~ 1050 860 ~ 900 300 ~ 550 2000 ~ 4000 > 900 450 ~ 500 70 ~ 70 Takım Çelikleri İçin Gerekli Özellikler ve Ön Şartlar Menevişlemeye karşı direnç. 900 --~ 950 Max. aşırı ısıtma dayanımı Menevişlemeye karşı direnç. metalik parlak yüzey Meneviş dirençli yüksek sertlik Cr içeriği düşük.2.4.3.4.01 mm ye kadar 0. 4. temiz yüzey Tabaka Kalınlığı 1 mm’ye kadar 0. 2006). 2006). Yüzey kaplama işlemleri (Koçak’tan. daha sonraki östenizasyon için bir ön yapı oluşturur ve en düşük distorsiyon (çarpılma) oluşumunu sağlar (Koçak. Perlit fazında izotermal dönüşüm. perlit sahasında bir izotermal dönüşüm sağlanabilir.

91 Krom kaplama sırasında kaplanacak metalde yapısal değişim olmaz. 2006). Bu işlem ne kadar çok tekrarlanırsa alınan sonuç da o kadar iyi olur (Koçak. hidrojenin dışarı atılması için 180 ~ 260 °C arasında birkaç 4. Sert krom kaplamada. Kalıntı östeniti düşük seviyeye indirmek veya hemen hemen tamamını ortadan kaldırmak için bir Sıfıraltı soğutma işleminin ardından 120 ~ 150 °C’de bir gerilim giderme tavlaması tavsiye edilmektedir. Ara gerilim giderme Çok ağır gerilmelere maruz kalan kalıplarda orijinal meneviş sıcaklığının 30 ~ 50 °C altında zaman zaman yeniden menevişlenmesi ile çalışma sırasında oluşan gerilimlerin azaltılması mümkün olur. 4. kaplamadan sonra her kalıp. Bu yapısal değişim ölçülerde kabul edilemez küçük değişikliklere yol açabilir. krom malzemenin içine hidrojen girerek gevrekleşmeye yol açar.80 °C’ye soğutmakla. Ara gerilim giderme. Bu kalıntı östenit bir süre sonra martenzite dönüşebilir. Krom kaplama sırasında krom tabakasının ve Bu yüzden. yapıda hala mevcut olan kalıntı östenitin martenzite dönüşümü mümkün olur. Bununla birlikte ölçüde istenen değişimler krom kaplama ile belli kalınlıklar dahilinde yapılır. .4. Sıfıraltı soğutma Bu işlem sadece çatlama ihtimali olmayan kalıplar için uygulanabilir. özellikle metal enjeksiyon kalıplarında tavsiye edilmektedir (Koçak. 2006). 2006). parçaların ve krom kaplanacak yüzeylerin uygun biçimde hazırlanması gerekir.4. yüzey ince taşla taşlanmalı ve hatta parlatılmalıdır. Özellikle ölçü aletlerinde .3. Isıl işlemden sonra takım çeliklerinin normalde yapılarında bir miktar östenit kalır. çelik üreticileri tarafından.8.5 ~ 1 mm kalınlıklar da mümkündür.9. Krom tabakasının yapısı.3. saat ısıtılmalıdır (Koçak. Bu nedenle boyut değişikliği de olmaz. 0. yapışıcı bir zeminin yüzey durumuna bağımlı olduğundan. Krom tabakasının kalınlıkları 5 ~ 200 µm arasında değişir. Bu işlem ile kalıbın ömrü artar.

Uygun tasarım için büyük kesit farklılıklarından kaçınılmalıdır. Çok ideal biçimde işlenmiş. Çok keskin köşeli veya çok ani kesit değişiklikleri özellikle periyodik yükler altında çentik etkisi yaparlar. örneğin yazı veya işaret izleri. eğer hatalı bir tasarım yapılırsa çok erkenden kırılabilir. mümkündür. taşlama izleri veya silme izlerinin özellikler kritik durumları vardır.1 Konstrüksiyon Tasarım Kalıp ve takımların konstrüksiyonu ve tasarımı ekonomik olarak kullanılmaları açısından çok önemlidir. durumlardan.92 5. ısıl işlem görmüş ve uygun bir takım çeliğinden yapılmış kalıp. KALIPLARIN TASARIMI VE İŞLENMESİ 5. Sertleştirilmiş kalıplarda iç gerilmeler nedeni ile birçok önemli hatayla karşılaşılır. Keskin çentikler. zımbalı şekiller. 2005). Kalıbın ısıl işlemde aşırı ölçüsel değişikliğe uğramasını veya çatlamasını bazı tasarım değişiklikleri ile önlemek İdeal şekil. olabildiğince basit ve simetrik şekil sağlanmalıdır ve keskin köşelerden kaçınılmalı.1.’de kalıp tasarımında uyulması gereken bazı temel kurallar doğru ve yanlış örneklemelerle görülmektedir. Pratikte böyle bir şekil olanaklı değildir. Ancak. diğer yanda mümkün olduğu kadar fazla sayıda üretime imkan veren uygun bir şekil ile kalıbın tasarımı yapılmalıdır. özellikle kesit değişimlerinin olduğu noktalarda (Ganiyusufoğlu. Şekil 5. tasarımcının buna en yakın şekli yaratmaya çaba göstermesi gerekir. Üretilecek parçadan başlayarak bir yanda parçanın geometrik şekli. Zaman kaybı ve maliyet için iyi bir tasarım ve ısıl işlem şarttır. uygun radyus değerleri kullanılmalıdır. Bu gibi sakınılmalıdır . ısıl işlemde parçanın tüm kesit ve yüzeylerinde aynı hızda ısı veren veya ısı alan şekildir.

. 2005).1. Kalıp tasarımında uyulması gereken temel kurallar (Ganiyusufoğlu’ndan.93 Şekil 5.

Yüksek tokluk ve yüksek parlatılabilirlik özelliği istenen yeni takım çelikleri geliştirilirken. Kalıp maliyetleri üzerine yapılan çalışmalar. malzemelerin sertliğinin artmasıyla artar. Ne kadar yüksek sertlik seçilirse.94 Çentiklerden etkilenme özelliği. Bu gibi durumlarda iç yapıda hasar olup olmayacağı da hesaba katılmalıdır (Ganiyusufoğlu. Isıl işlem sırasında takımın içindeki ince kesitli yerlerde daha hızlı soğumadan dolayı östenitten martenzite dönüşüm kalın kesitli yerlere göre daha hızlıdır. işlenen malzemenin yani takım çeliğinin de işlenebilirlik özelliği önem kazanır (Ganiyusufoğlu. yukarıda belirtildiği üzere ısıl işlem sırasında yapısal dönüşümlerden ve takımın çekirdeği ile yüzeyi arasındaki sıcaklık farklılığından kaynaklanan ve deformasyona yol açan gerilmeler oluşur. şekilden dolayı çentik etkisinden tamamıyla kaçınılmaz. Üretilecek parçanın hacmi arttıkça.2 Kalıplar İçin Talaşlı İmalat Kalıp üretiminin en önemli aşaması talaşlı imalattır. Kalıplar kullanılırken. Bu nedenle. Kalıp karmaşıklaştıkça. yüzeyi ve kenarları işlemede o kadar dikkatli olunması ve radyusların mümkün olduğunca büyük seçilmesi gereklidir. Ayrıca. 2005). kalıp üretim maliyetinin en az yarısının talaşlı işlemden kaynaklandığını göstermektedir. verilen malzemenin kesme takımları ile işlenmesi sırasında . bu çeliklerin aşırı temiz iç yapısı nedeniyle işlenebilirlikleri de düşmektedir. 2005). kullanılacak takım çeliği için malzeme kalitesi ve işlenebilirlik arasındaki optimum noktayı yakalamak çok önemlidir. talaşlı imalat giderek daha da önemli hale gelirken. Takım veya kalıbı tasarlayan kişi mümkün olduğunca simetrik bir şekil çıkarmaya önem vermelidir. 5. öncelikle aşınan veya hasar gören tek parçaların değiştirilme avantajını ortaya çıkarır. sıcaklık farkı yüzünden kalıpta bir alt parça oluşturmanın uygun olup olmadığı incelenmelidir. kalıbın tasarımına başlanmadan önce. İşlenebilirlik. Bu konstrüksiyon tasarımı. Sıcaklık farklılıkları takımın şekline ve ölçüsüne bağlıdır.

95 göstermiş olduğu dirençle ters orantılıdır. . 2005).Çeliğin kimyasal kompozisyonu.Malzeme içerisindeki kalıntıların miktarı ve .2. Kimyasal kompozisyonun işlenebilirlik üzerinde çok büyük etkisi vardır ve genel bir kural olarak. çeliğin içinde bulunan karbon oranı yükseldikçe işlenebilirlik ve ömür için çok düşük kesme hızlarına inilmesi gerekmektedir (Ganiyusufoğlu. Takım ömrünün karbon içeriğine göre değişimi (Ganiyusufoğlu’ndan. üç farklı takım çeliğinde. .Mikroyapı. Görüldüğü gibi. bir çeliğin alaşım oranı yükseldikçe.2. .’de karbon içeriğine bağlı olarak. Şekil 5.Malzeme içerisinde arta kalan gerilmelerdir. kesici takımlar ile işlenebilirlik azalır. Takım çeliklerinde işlenebilirliği etkileyen ana faktörler: . Şekil 5. kesici takım ömrünü gerçekleyebilmek için yani takımın veya kesici uçların üreticiler tarafından tavsiye edilen ömürlerine uygun kullanım sağlayabilmek için uyulması gereken kesme hızları “m/dak” cinsinden verilmiştir. 2005).

etkide bulunarak aşınmayı yavaşlatır. çelik içindeki kükürt miktarının artışı. kükürt içeriğine bağlı olarak.3. yüksek hassasiyette işleme ve sert malzeme işleme daha olanaklı hale gelmektedir ve bu olanaklar giderek daha yüksek oranda değerlendirilmektedir.96 Öte yandan.’te görüldüğü üzere. 2005). Çelik içindeki MnS. Gelişen tezgah teknolojileri ve tutucu dizaynları ile işlenebilirliği zor takım çeliklerinin kullanımı. Bunun nedeni. takımlar da giderek artan bir uygulama alanı bulmaktadır. şekil 5. kükürdün çelik içerisinde Sülfür (MnS) olarak bulunmasıdır. daha yüksek kesme hızlarına çıkılmasına olanak sağlamaktadır. HSS (High Speed Steel) takım ile tornalama sırasında ulaşılabilecek kesme hızları gösterilmiştir (Ganiyusufoğlu. Kalıpların talaşlı işlenmesinde. ülkemizde HSS (yüksek hız çelikleri) ve karbür uçlu takımlar son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. kübik bor nitrür vb. Takım ömrünün kükürt içeriğine göre değişimi (Ganiyusufoğlu’ndan. Ayrıca. yumuşak bir öğe olup kısa talaş oluşumunu destekler ve kesici köşelerde yağlayıcı Şekilde. seramik.3. . Şekil 5. 2005). sermet.

5.1 Elektro erozyon . Yüzeydeki gerilmeler. Elektro erozyonun olumsuz etkisi parça yüzeyinde ortaya çıkar. Ayrıca. Yüzeyin 30~50 mikron altına kadar inebilen yanmış tabakada oluşan mikro çatlaklar ve boşluklar parçanın mukavemetinin azalmasına. Akım yoğunluğu ve dielektrik ortam. Uzaklaştırma. EDM ile işleme yada EDM teknolojisi bugün kalıpçılık alanında son derece popüler bir modern talaş kaldırma yöntemi haline gelmiştir. çok sert malzemeleri ve kompleks geometrileri oldukça yüksek hassasiyetle işleyebilir. EDM. diğer talaş kaldırma yöntemlerine göre oldukça ekonomiktir. 2005). işlenecek olan parçanın yüzeyindeki metali yakarak uzaklaştırmasıdır. öngörülen süreden çok daha kısa zamanda kırılmasına yol açabilir. bir elektrottan ark etkisiyle çıkan kıvılcımın. Bununla birlikte elektro erozyon. çok miktarda aynı şekil verilecek takımlarda veya sertleştirilmiş malzemelerden üretilecek kalıplarda ortaya çıkar.electro discharge machining . yüzeydeki gerilmelere ve yani sertleşen tabakanın derinliğine doğrudan etki eder.2. 2005). Bunun birçok sebebi vardır. . CAD ve otomasyon için çok uyumludur.ile işleme Bu metot. kalıbın veya takımın. EDM ile işleme teknikleri: dalma erozyon. Elektro Erozyonun (EDM) avantajı. tel erozyon ve EDM frezesidir. kesme kalıpçılığında ise tel erozyonunun çok çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır (Ganiyusufoğlu. Kesmeksizin şekillendirme yöntemleri arasında ise elektro erozyon ve soğuk baskı oldukça sık kullanılmaktadır (Ganiyusufoğlu.97 Takımlar ve kalıp işleme yöntemleri arasında tornalama. Plastik kalıpçılığında dalma erozyonunun. planyalama ve taşlama genel olanlarıdır. elektrotun şekline göre olur. frezeleme. Dalma erozyon ve tel erozyon ülkemizde son derece yaygın kullanılan işleme teknikleridir. malzemenin orijinal meneviş sıcaklığının 30°C altında yapılan bir bitirme işlemi ile azaltılabilir.

EDM frezesi ile kompleks elektrotlar kullanılmadığından para ve zamandan tasarruf sağlanır (Ganiyusufoğlu.’te görüldüğü üzere. aslında çok koordinatlı dalma erozyonu tezgahlarının geliştirilmiş halidir. 2005).1. Dalma erozyon sonucu oluşan yüzeyin kesiti (Ganiyusufoğlu’ndan. 5.2. . Kalıp çalışmaya başladığında yada erozyon sonrası ısıl işleme girdiğinde oluşan gerilmeler.4. ister dalma ister.1 Dalma erozyon Şekil 5. 2005). Şekil 5. Bu yöntemde istenen parça şekli.4. Bu işlemin normal frezeden farkı ise kesici uç yerine silindirik bir elektrot kullanılmasıdır. tel erozyonla yapılan işleme sonrasında çelik yüzeyinde etkilenmiş bir bölge oluşur ve bölgede mikroçatlaklar meydana gelir. bu çatlakların ilerlemesine ve kalıbın hasar görmesine neden olabilir (Ganiyusufoğlu. silindirik elektrotun belirlenmiş bir yolu takip etmesiyle oluşturulur. 2005).98 EDM frezesi.

Bunlardan birincisi. 1. sadece derinliğini azaltır. Sverker 3 ve Calmax gibi yüksek meneviş direnci olmayan çelikler tel erozyon ile kesilecekse mümkün mertebe tercih edilmemelilerdir.2. yüzey kalitesini sağlamak için ve ilk işlemden kalan ısıl gerilmelerin oluştuğu bölgenin büyük kısmını ortadan kaldırmak için küçük akımlar kullanılarak yapılır. yani bir parlatma yapılması tavsiye edilir. daha sonra da impüls zamanına bağlıdır. maça ve kalıpların çıkarılmasında sık kullanılan bir yöntemdir.2080. öncelikle uygulanan akıma. erozyon sonrası son meneviş sıcaklığının 20-25 °C altında uygulanan bir meneviş tavı ile sertleşmiş ve menevişlenmiş tabakaların etkilerinden arınmak mümkün olur (Ganiyusufoğlu. Ancak. bu uygulama etkilenmiş bölgeyi ortadan kaldırmaz. 5.99 Bu çatlakların ilerlemesini kolaylaştıran bir başka oluşum ise erozyon sonrası yüzeyde meydana gelen çok sert tabaka ve hemen onun altında oluşan çok yumuşak tabakadır.2842. Bu bölgenin derinliği yada yüzey pürüzlülüğü.1. Tel erozyonla sertleştirilmiş kütüklerin kesilmesinde özellikle birkaç önemli noktaya dikkat edilmelidir. özellikle sertleştirilmiş çeliklerde. bitirici işlemler. Daha sonra. Bunların yerine Sverker 21 veya Vanadis 4 gibi çelikler kullanılabilir . Bu risk nedeniyle özellikle 50 mm’den daha kalın kütüklerin EDM ile kesilmesinde yüksek sıcaklık menevişi uygulanmış kütükler tercih edilmelidir.2 Tel erozyon Sertleştirilmiş çelik kütüklerden karmaşık şekilli parçaların kesilmesinde tel erozyon büyük kolaylıklar sağlar. 1. öncelikle mekanik temizleme. EDM işlemini hızlandırmak için malzemenin büyük kısmı yüksek akım uygulanarak işlenir. Bu nedenle. kalıp şekli özellikle kenarlarda ve iç yüzeylerde buna her zaman izin vermez. Etkilenmiş bölgeyi ortadan kaldırmak için. sertleştirildikten sonra düşük sıcaklıklarda menevişlenmiş kütüklerin tel erozyon ile kesilmesi sırasında çatlak oluşumu ve şekil değişimi riski olmasıdır. Kesme kalıpçılığında. 2005). Ancak.

2’den fazla karbon ihtiva ederler ve dolayısıyla kaynak edilebilirlikleri oldukça düşük yada kaynakları oldukça zordur. Bu gerilmeli durum çoğu zaman parçaların çatlamasına neden olur. Böylece kaynaklı bir parçada yumuşaktan serte doğru bir sertlik değişimi görülür. yani asıl istenen parçaya birkaç kesim sonrasında ulaşılması yöntemi uygulanabilir. Toz metalürjik çeliklerde bu hadde yönü sorunu yoktur (Ganiyusufoğlu. kaynak elektrot ve tellerindeki gelişmeler ve takım çeliklerinin tasarımı sırasında kaynak edilebilirliği yüksek çeliklerin düşünülmesi sayesinde kaynak konusunda önemli mesafe kat edilmiştir (Ganiyusufoğlu. . 2005).2. 2005). Tel erozyonla kesilen parçaların önemli kısmı basmaya çalışan zımbalar veya maçalardır. Bir diğer yöntem ise tel erozyon sonrası gerilim giderme menevişi uygulanmasıdır. 5. Takım çeliklerinin karbonun yanı sıra içerdikleri diğer alaşım elementleri çeliğin sertleşebilirliğini artırmakta ve kaynak sırasında ısınan bölgeler yumuşarken. su yönü diye tabir edilen haddeleme yönünün dikkate alınması gereklidir.2 Takım çeliklerinde kaynak işlemi Çeliğin kaynaklanabilirliği karbon eşdeğerine bağlı olup.100 Tel erozyonda bu riski azaltmak için kütüklerde çeşitli delikler açılması ve bu deliklerin birleştirilmesi suretiyle asıl kesimin ortaya çıkarılması.2’den fazla C içeren çeliklerin kaynaklanabilirliği zayıftır denebilir. Aksi halde çeliklerin tokluğu düşük olacağından kırılmalarla karşılaşılır. Kalıp üretiminde kullanılan takım çeliklerinin ise hemen hemen tamamı %0. son yıllarda kaynak yöntemlerindeki. Bu parçaların kesilmesinde. Ancak. basitçe %0. Zımbalar mutlaka hadde yönüne paralel doğrultudan çıkarılmalıdır. soğuma evresinde bazı bölgeler sertleşmektedir.

2005). MMA (manuel metal arc welding). Şekil 5. • Dökülen yada aşınan kenarların yenilenmesi. kalıplar üzerinde kaynak kullanımı giderek yaygınlaşan ve sonuçları itibarıyla olumlu gelişmeler içeren bir uygulamadır. GMAW (gas metal-arc welding). SMAW (shielded metal arc welding) • Gaz altı kaynağı: GTAW (gas tungsten arc welding).5.101 Günümüzde. . Kalıpçılıkta giderek yaygınlaşan TIG yöntemi ise. • Çatlayan yada aşınan kalıpların onarımı. Kalıp bakım ve tamiri amaçlı bu kaynak uygulamalarında en yaygın kullanılan yöntemler aşağıda sıralanmıştır: • Metal ark kaynağı (elektrot kaynağı). • Kesici kenarların yada boşluk yüzeylerinin sert dolgu ile doldurulması.’te yukarıda bahsedilen kaynak yöntemlerinden bazıları için uygulama amaçlı şematik resimler görülmektedir (Ganiyusufoğlu. MIG (metal inert gas) Elektrot kaynağı genellikle kaba işlerde ve dolgularda tercih edilir. tel kalınlığının küçüklüğü nedeniyle ince işlerde tercih edilir. TIG (tungsten inert gas). • Kalıpların işlenmesinde meydana gelen hataların düzeltilmesi. Hızlı bir kaynak yöntemi olmakla birlikte cürufun kaynak sırasında oluşması nedeniyle her bir paso sonrası temizlik gerektirir. Yavaş olmakla birlikte son derece temiz bir kaynak dikişi elde edilir. Kalıplarda kaynak uygulamaları aşağıdaki nedenlerden dolayı gerekebilir: • Tasarımda değişiklik talepleri.

5. 2005). TIG ve MIG ile kaynak yöntemlerinin şematik gösterimi (Ganiyusufoğlu’ndan.102 Şekil 5. MMA. .

103 5.2.2.1 Kaynak öncesi hazırlıklar Kaynaklanması tasarlanan bölgenin etrafı, kalıp yüzeyi ve birleşme yüzeyinin tamamı temizlenmeli; kaynak dikişi hasarsız bölgeye ulaşıncaya kadar indirilmelidir. Çatlaklar ortadan kaldırılmalıdır. Kaynak dikiş gibi yuvarlaklaştırılmalı ve birleşme yüzeyinin bir kenarı dikeyle en az 30° açık yapacak şekilde olmalıdır.

Kaynaklamaya başlamadan önce taşlanmış bölgeler, tüm hataların giderildiğinden emin olmak için sıvı penetrasyon yöntemiyle test edilmelidir. Ayrıca ısıl gerilmeleri önlemek için kaynaktan önce kalıbın tümü ön ısıtılmalıdır.

Kaynak, eğer soğuk durumdaki bir takımla yapılırsa, kaynak dolgusu ve kalıptaki ısı etkileşim bölgesi çok hızlı soğuyacaktır. Martenzite dönüşüm ve katılaşma sırasında oluşan gerilimler ısı etkileşim bölgesinde yada dolguda çatlaklara yol açabilir. Bu yüzden sertleştirilebilir bir çelik için ön ısıtma sıcaklığı çeliğin cinsine göre martenzite dönüşüm başlangıç sıcaklığından 50 ~ 100°C fazla olmalıdır.

Sertleştirilmiş ve menevişlenmiş bir çelik için, normalde, ön ısıtma sıcaklığı sertlik kaybına uğramamak için menevişleme sıcaklığından daha fazla olmamalıdır. Bazı durumlarda, takım eğer düşük sıcaklıkta menevişlenmişse, takımın sertliğini düşürmeden, martenzit dönüşüm başlangıç sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklıkta ön ısıtma yapmak mümkün değildir. Bu yüzden sertlikteki az bir miktar azalma kabul edilmek zorundadır.

Ön ısıtmanın, kalıbın üzeri iyi yalıtılmak koşuluyla, sıcak yüzey (hot plate) üzerinde yapılması en uygun yöntemdir. Böylece sıcaklık, kaynak sırasında sabit tutulabilir. Alevle bölgesel ön ısıtma tavsiye edilmez. çatlamasına neden olabilir (Ganiyusufoğlu, 2005). Çünkü kalıbın bozulmasına veya

104 5.2.2.2 Kaynağın uygulanması: Tabana atılan ilk tabaka pasolar küçük çaplı elektrotla ve düşük ısı girdisi ile kalıp metalini çok fazla etkilemeden yapılmalıdır. Bu yapıldıktan sonra, geriye kalan Küçük çaplı aşamalar daha büyük çaplı elektrotla ve daha büyük ısı girdisi ile yapılabilir. Son aşamalar kalıp yüzeyini geçecek şekilde bir katman oluşturmalıdır. kaynaklar bile en azından iki tabakalı olmalıdır. Büyük hasarların tamiratında, büyük kaynak dikişlerinin dibini yumuşak, kalanını sert dolgu malzemesi ile doldurmak kaynak sonrasında gerilimleri azaltacağı için tercih edilmelidir. Geniş yüzeylerin veya uzun kaynak dikişlerinin kaynağında ise olabildiğince ince ve kısa pasolarla çalışmak uygun olup, çaprazlama yöntemiyle dikişler üzerine tatbik edilerek olabildiğince homojen bir sıcaklık dağılımı yaratılmalıdır (Ganiyusufoğlu, 2005).

5.2.2.3 Gerilim giderme / menevişleme: Kaynak işlemi, kalıbı ısı etkisi altında bırakan bir yöntemdir. Bu ısıya, kalıbın farklı bölgeleri farklı biçimde maruz kalır. Bu da kaynak öncesi ister sertleştirilmiş, ister yumuşak tavlı kalıp çeliğinin mikro yapısını etkileyecek ve değiştirecektir. Kaynak sonrası yapılacak bir ısıl işlem ile kalıp çeliğinin eski mikroyapısını geri kazanmak mümkündür. Sertleştirilmiş bir kalıpta bu işlem, tek menevişleme olup, son meneviş sıcaklığının 15 ~ 20 °C altında yapılmalıdır. Eğer kaynak öncesi kalıp sulu değil ise uygun bir sıcaklık ve süre tespiti ile kalıba yumuşak tavlama işlemi uygulanmalıdır (Ganiyusufoğlu, 2005).

5.2.3 Takım çeliklerinin taşlanması Taşlama diski, üzerinde binlerce kesici nokta bulunan bir ölçüsel hassasiyet artırma akımıdır. Bağlayıcı maddeden oluşan bir matrisin içinde bulunan ve gözeneklerle birbirinden ayrılmış aşındırıcı parçacıklardan oluşur. Bu aşındırıcı parçacıklar, kesici noktalar olarak görev yaparken, bağlayıcı madde de tanelerin bir arada durmasını,

105 gözenekler ise soğutucunun diskin içerisine nüfuz etmesini ve oluşan talaşın atılmasını sağlar.

Takım çeliklerinin taşlanması dikkat isteyen bir işlem olmakla beraber doğru taş seçimi ve taş hızı çok önemli etkenlerdir. Taşlama yaparken şunlara dikkat edilmelidir:

• Taşlanacak bölgeyi titreşimden korumak, • Mümkün olduğunca taş seçimi tablolarında belirtilen taş cinslerini kullanmak, • Bol soğutucu kullanmak, • Taşlamadan sonra gerilim giderme menevişi yapmak, • Taşlamadan sonra keskin köşeleri ortadan kaldırmak, • Taşlama çatlamasını ve yüzey yanmalarını engellemek için taşlama esnasında aşırı basınç uygulamamak, • Menevişlenmemiş malzemeyi taşlamamak, • Malzeme cinsine, ısıl işlem görüp görmemesine ve yapılacak taşlama işleminin türüne göre uygun taş seçimini yapmak, • İyi bilenmiş, salgısız ve dengeli taş kullanmak (Ganiyusufoğlu, 2005).

5.2.3.1 Taşlama çatlakları Taşlama esnasında yanlış taş seçimi, soğutucunun yeterince verilememsi, pasonun büyüklüğü, yüksek basınç vb. nedenlerden ötürü, taşlanan yüzeyde yanma, yumuşama ve çatlama ortaya çıkabilir. Taşlama çatlakları, taşlama yönüne dik yönde ortaya çıkar ve bu özelliğinden dolayı kolayca ayırt edilirler

Şekil 5.6.’da bir kalıpta taşlama yönüne dik çatlaklar ve bir dişlide taşlama sırasında ortaya çıkan ısının yüzeyde yarattığı tahribat görülmektedir (Ganiyusufoğlu, 2005).

Bu işlem için en iyi tekniğin ve ekipmanların kullanılması ve deneyimli bir kişi tarafından yapılması gerekir. • İyi kaliteli bir kalıp çeliği seçilmesi ön şarttır. Taşlama çatlaklarının oluşumu (Ganiyusufoğlu’ndan. 2005). 5. Çeliğin yapısı ne kadar temiz olursa.6.2. Buna bağlı olarak aşağıdaki prosedüre uymak kalıp imalatçısının yararınadır. 2005). o oranda iyi parlatılabilir (Ganiyusufoğlu. .4 Kalıp çeliklerinin parlatılması Kalıp çeliklerinde takımdan beklenilen en önemli özelliklerden birisi iyi parlatılabilirliktir.106 Şekil 5.

• Mekanik kullanılırken aşırı basınçtan (Ganiyusufoğlu. .2. • Bütün parlatma kademelerinde mutlaka yüzey temizliği sağlanmalıdır. Daha çok.107 • Çelik üreticisi tarafından tavsiye edilen parlatma yöntemi uygulanmalıdır.4. portakal kabuğu gibi pürüzlü hal alan bölge öncelikli olarak yüzeyden uzaklaştırılmalı ve kalıp çeliği son meneviş sıcaklığının 25 °C altında bir sıcaklıkta menevişe tabi tutulduktan sonra yeniden parlatılmalıdır (Koçak. 2006). Önceki parlatma kademesindeki parlatma aşındırıcı cihazı partiküller diğer parlatma kademesine kaçınılmalıdır taşınmamalıdır. 2005). 5. aşırı parlatma (uzun parlatma süreleri) yada parlatma sırasında aşırı basınç uygulanması sonucu ortaya çıkan bu durumla karşılaşıldığında.1 Portakal kabuğu etkisi Kalıp çeliklerinin parlatılması sırasında karşılaşılan en önemli sorun portakal kabuğu etkisidir.

• • • Havada sertleşenler. Yüksek süneklik. refrakter ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanan çeliklere. Bu çeliklerden imal edilen kalıplardan elde edilecek performans (ürünün kalitesi ve kalıbın ömrü) sadece kalıpta kullanılan çeliğe bağlı değildir. Yeterli tokluk ve basma mukavemeti. Soğuk iş çeliklerinde esas olarak aşağıdaki özelliklerin yüksek olması gereklidir: • • • • • İyi işlenebilirlik.’de kalıp tasarımından başlayarak kalıp performansını etkileyen tüm faktörler gösterilmiştir . 200 °C’nin altındaki tüm metal seramik. soğuk iş takım çelikleri çok iyi aşınma dayanımı ve tokluğu sağlayacak şekilde alaşımlandırılırlar. Isıl işlemde şekil değiştirmelerin çok az olması. SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ 6. Soğuk olarak çalışan uygulamalarda yüksek sıcaklıklara dayanım gerekmediğinden. (Ganiyusufoğlu. 2005).1. soğuk iş takım çelikleri denir.108 6. Soğuk iş çeliklerinde sertleştirme yöntemine göre üç grup vardır. Yüksek aşınma dayanımı. Şekil 6. Yüksek karbonlu ve kromlu çelikler.1 Giriş Genel olarak. Yağda sertleşen çelikler.

Kırılma.2 Soğuk İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları Soğuk iş takım çeliklerinin kullanıldığı uygulamalarda temel olarak 5 farklı hata mekanizması vardır.1. 2005). Kalıp performansını etkileyen faktörler (Ganiyusufoğlu’ndan.109 Şekil 6. . Bunlar: • • • • • Aşınma (abrasif ve adhesif aşınma). Ağız dökülmesi (atma). Sıvanmadır. Plastik deformasyon (çökme). 6.

Şekil 6. İri karbür. 2005).) bulunmalıdır. Aşınmanın engellenmesi için takım çeliğinin bünyesinde daha sert parçacıklar (karbürler vb. Aşağıda. 6. Soğuk iş takımlarında hasar mekanizmaları (Ganiyusufoğlu’ndan. Şekil 6. Sert karbür. kesilen. 2005). .2.’de soğuk iş takımlarında oluşan hasar mekanizmaları görülmektedir (Ganiyusufoğlu. form verilen iş parçasının kendi sertliği yada içerdiği sert parçacıklar aracılığı ile takımı aşındırmasıdır. bu aşınma türüne engel olmak için kalıp çeliğinde arana özellikler sıralanmıştır: • • • • Mikroyapıda yüksek sertlik. Önemli olan kalıbın ömrünü belirleyen mekanizmayı saptamak ve buna karşı önlem almaktır.1 Abrasif aşınma Sert olan parçanın yumuşak olan parçayı çizmesi olarak tanımlanabilecek abrasif aşınma.110 Bu mekanizmalardan biri baskın olmak üzere birkaçı veya tamamı aynı kalıpta görülebilir. Yüksek karbür miktarı.2.2.

uygulanan kesme kuvveti ile kopar gider. Şekil 6. 2005).2.3. . takımdan da bir parçayı beraberinde götürmesidir. Temas anındaki bu koşullar takım-iş parçası temas yüzeyinde Şekil 6.4. Bu kaynaklar. Buradaki önemli nokta. Bu durumu engellemek için takım çeliklerinde aşağıdaki özellikler beklenir (Ganiyusufoğlu.2 Adhesif (sıvanmalı) aşınma Bu hasar mekanizması ise yumuşak olanın sert olanı aşındırması ile ortaya çıkar. soğuk haddelenmiş saclar. 2005).111 Şekil 6. 6. 2005). bir an sonra.’de görüldüğü üzere anlık mikro kaynaklar meydana gelir. sert malzemeler ve ahşap ile çalışırken ortaya çıkar (Ganiyusufoğlu. Abrasif aşınma silisli saclar yada Ck70 gibi orta ve yüksek karbonlu sertleştirilmiş çelikler. bu kaynakların koparken. Abrasif aşınmanın şematik gösterimi (Ganiyusufoğlu’ndan.’te abrasif aşınma şematik olarak görülmektedir. Takım ile iş parçasının (örneğin kesilen sacın) temas yüzeyinde son derece büyük baskı kuvvetleri ve buna bağlı olarak da sıcaklık artışı ortaya çıkar.3.

soğuk dövme.112 • • • Yüksek sertlik ve yüzey sertliği. 6. Adhesif (sıvanmalı) aşınmanın şematik gösterimi (Ganiyusufoğlu’ndan. Adhesif aşınma. Yüksek süneklik ve tokluk.4. Bu tür aşınmaya tipik olarak paslanmaz çelikler. Düşük sürtünme katsayısı.2. 2005). örneğin sertleştirilmiş paslanmaz çeliğin kesilmesinde. 2005). 2005). özellikler derin çekme. yumuşak çelikler. birinin daha belirleyici olduğuna çok sık rastlanır. aşınmayı engellemek için her iki aşınma . Kimi zaman ise.3 Karışık aşınma Genelde abrasif ve adhesif aşınma tipi uygulamalarda birlikte ortaya çıkar. haddeleme ve kesme işlemleri sırasında ortaya çıkmaktadır (Ganiyusufoğlu. bakır ve alüminyum gibi yumuşak malzemelerle çalışılırken rastlanır. için de önlem alınmalıdır (Ganiyusufoğlu. Ancak. Şekil 6.

Bunu engellemek için: • • • Yüksek sertliğini artırmak. Çökmenin önüne geçebilmek için yüksek sertlik ve yüksek akma dayanımına sahip takım çeliği kullanmak gereklidir (Ganiyusufoğlu. Tok çelik kullanmak gereklidir (Ganiyusufoğlu. 6. 6. Sürtünme katsayısını düşürmek. Ancak. Ağız dökülmesinin önüne ancak sünekliği ve tokluğu yüksek takım çeliği kullanılarak geçilebilir (Ganiyusufoğlu. yumuşak. basınç altında ezilerek sertleşir ve kesici köşenin işlevini üstlenerek kesmeyi gerçekleştirir.2. ağız dönmesi olarak karşımıza çıkan plastik deformasyon aslında.2.6 Plastik deformasyon Kullanım sırasında çökme. Kalıbın yada takımın kesici köşesine yapışan ve burada üstü üste yığılarak biriken iş parçasından parçacıklar. 2005). adhesif metallerin kesilmesinde ve derin çekilmesinde karşılaşılan yapışma problemidir.113 6.5 Sıvanma Sıvanma. kalıbın/takımın çalışan kenarında oluşan mikro çatlakların kısa sürede büyüyerek ve esas olarak birbirleriyle birleşerek kesici köşeden parça kopmasına neden olmasıdır.2.4 Ağız dökülmesi Kullanım sırasında atma olarak karşımıza çıkan ve aslında düşük çevrimli yorulma olan ağız dökülmesi. kullanılan kalıp malzemesinin bu uygulamada yeterli akma dayanımına sahip olmadığı anlamına gelmektedir. 2005). 2005). köşedeki bu yığın bir süre sonra koparak hem kesici köşeden parçalar koparır hem de kalıpta çizilmeye yol açar. .

114 6.2.7 Kırılma Tasarım aşamasından başlayarak kullanım ve üretim şarlarına kadar her adımda, kalıbın kırılmasına yol açabilecek hasarlar meydana getirmek olasıdır. Keskin köşeler, kalem izi bırakılmış işleme, taşlama hataları, ısıl işlem hataları, erozyon (EDM) hasarları, kaynak hataları, kullanımda bindirme, ayarsızlık vb…

Bunun dışında, kalıpta ağız dökülmesi, deformasyon, hatta aşınma ortaya çıktığında gerekli önlemlerin hemen devreye alınmaması ve hasarlı kalıpların çalıştırılması da kırılma oluşumuna yol açabilir. Bu tür hataları minimuma indirmek ancak bir ölçüde mümkündür; bunun için de uygun sertlikte ve yüksek tokluğa sahip çelik kullanılmalıdır (Ganiyusufoğlu, 2005).

6.3 Soğuk İş Takım Çeliklerindeki Gelişmeler – Toz Metalürjik Malzemeler Gelişen teknoloji ile birlikte bilinen, klasik, geleneksel metalürjik (GM) çelikler yerini üstün vasıflı malzemelere bırakmaktadır. Çelik üreticileri, müşterilerinde gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, araştırma geliştirme (AR-GE) laboratuarlarında yeni nesil çelikler geliştirmektedirler. Toz metalürjisi ile üretilmiş bu malzemelere toz metalürjik (TM) çelikler adı verilmektedir.

TM çelikler, bilinen soğuk iş uygulamalarının (kesme kalıpları, muhtelif zımbalar vb.) tümünde GM çeliklere göre çok daha yüksek verim ve performansa ulaşmaktadırlar. Soğuk iş takım çelikleri söz konusu olduğunda, hem aşınma direncini hem de tokluğu bir arada artırmak çok önemlidir. Toz metalürjik çelikler bu yöndeki avantajlarıyla öne çıkmaktadırlar. Bu avantajlar:

• •

Çok sert ve küçük karbürlere sahip mikroyapı, Homojen karbür dağılımı ve

115 •

Çok ince tane yapısıdır.

Yukarıdaki özellikler beraberinde, çok iyi aşınma direnci, çok yüksek tokluk ve süneklik getirmektedir. Bunun sonucunda da TM malzemeler GM malzemelere kıyasla çatlama ve dökülme riski olmaksızın 2~3 HRC daha yüksek sertliklerde kullanılabilmektedirler. GM ve TM çeliklerin mikroyapıları karşılaştırıldığında TM malzemelerin iç yapılarında; homojen, küçük taneli karbür dağılımının olması nedeniyle kesici köşelerde hem aşınma hem de atma olasılığı çok daha azdır.

Abrasif ve adhesif aşınma söz konusu olduğunda da TM çeliklerin en ideal malzeme oldukları rahatlıkla söylenebilir. TM malzemelerin bir diğer avantajı ise yüksek tokluktur. Tokluk farkı yaklaşık 6~8 kat daha fazladır. Üstelik, TM malzemelerin farklı doğrultularında tokluk özellikleri birbirine çok yakındır (%10 ~ %30 fark bulunur).

Oysa ki geleneksel malzemelerde “hadde yönü” diye tabir edilen boyuna özellikler ile enine özellikler arasındaki tokluk açısından neredeyse %100 fark bulunmaktadır. Bu nedenle GM malzemeler kullanıldığında kalıbın çalışma doğrultusu ile çeliğin hadde yönü (su yönü de denilmektedir) mutlaka aynı seçilmelidir.

Toz metalürjik malzemeler öncelikle karmaşık şekilli, zor koşullarda çalışan uygulamalarda kullanılır; ayrıca yüksek ömür ve yüksek ürün kalitesi beklenen kalıplarda, bu malzemeler, birim ürün başına maliyetleri düşürdükleri için sıklıkla tercih edilmektedirler.

Genel olarak, yüksek aşınma direncinin ve basma dayanımının istendiği (sertleştirilmiş ince çeliklerin kesilmesi, silisli saclar vb. gibi) uygulamalarda, yüksek tokluk istenen ve sıvanma problemleriyle karşılaşılan uygulamalarda (paslanmaz çelik kesme vb.) ve karmaşık aşınma mekanizmalarının devrede olduğu uygulamalarda hem tokluk hem de aşınma dayanımının birlikte istendiği koşullarda TM çelikler tercih

116 edilmelidir. Ayrıca, günümüzde, TM malzemelerin sıcak iş takım çelikleri yerine

kullanılan uygulamaları da oldukça yaygındır. Şekil 6.5.’de toz metalürjik çeliklerin üretim aşamalarındaki durumu görülmektedir (Koçak, 2006).

Şekil 6.5.

Toz Metalurjik çeliklerin üretim aşamaları (Koçak’tan, 2006).

6.4 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Seçimi Soğuk İş Takım Çeliklerinin Seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların başında, daha önce açıklanan hasar mekanizmalarından hangilerinin, seçim yapılacak uygulamada karşımıza çıkacağının ön görülmesi gelmektedir. mekanizmasının devre dışı bırakılması amaçlanır. Bu öngörüye bağlı olarak, takım çeliği ile birlikte uygun ısıl işlemler ve yüzey işlemleri seçilerek bu hasar

Aşınma dışındaki tüm hasar biçimlerinin mutlak olarak önlenmesi söz konusudur. Ancak, aşınma, takım çalıştığı müddetçe az yada çok, ama mutlaka ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, diğer hasar tipleri (sıvanma, dökülme, çökme, kırılma vb.) yapılan seçimle engellenir ve ardından da bu koşullarda aşınmanın nasıl en az olacağı yani ömrün nasıl en uzun tutulacağına dair bir seçim yapılarak çelik seçimi tamamlanır (Koçak, 2006).

117 Üretilecek kalıbın yada takımın ömrü yani beklenen sipariş sayısı dikkate alınmadan da doğru çelik seçimi yapmak mümkün değildir. Yüksek ömür beklenen bir kalıp için is mutlaka yüksek performanslı çelikler tercih edilmelidir. Bir kesme kalıbını tasarımı. Kesme kenarları malzemeyi bir taraftan.’da bir kesme kalıbı düzeneği görülmektedir. . levha kalınlığına. çerçevesinde düşünülmelidir. üretilecek parça için gerekli hassasiyete. parça başına maliyetin yaklaşık 20 kat daha az olduğu ortaya çıkmıştır (Koçak.5.1 Kesme kalıpları Kesme kalıpları malzemeyi makaslama yolu ile keser. kesme ağızlarının taşlanması veya yeniden işlenmesi ile giderilir (Koçak. 6. çelik cinsine ve mukavemetine bağlı olarak zamanla çapak oluşabilir. Bu aşamada.5 Soğuk İş Takım Çeliği Uygulamaları 6. 2006). GM sıcak iş takım çelikleri yerine TM çeliklerin tercih edilmesi durumunda. oluşan çekme gerilmeleri yüzünden kendiliğinden yırtılır. yapılan araştırmalar sonucunda. Kesme işlemi esnasında. Kalıp maliyetinin en fazla %10’unu çelik maliyetinin oluşturduğu düşünülürse. 2006). kesilecek parça adedine ve kesilecek malzemeye bağlıdır. Önemli olanın üretilecek her bir parça başına düşen kalıp maliyeti olduğu asla unutulmamalıdır. Kesme işlemi sonrasında. Geri kalan kalınlık. Bu nedenle. yüksek performanslı çelik kullanılmasının önemi ortaya çıkar. bir tarafa ayırarak hareket eder. maksimum ömür beklenen kalıplarda.6. levha kalınlığının sadece üçte biri kesilir. Bu çapak. toplam ekonomi Düşük ömür beklenen bir kalıp için yüksek performanslı bir çelik seçmeye gerek yoktur. Şekil 6. kesme ağızları arasında.

kesme açıklığında çekme gerilmeleri oluşturacak kalıp tasarımlarından her zaman kaçınılmalıdır.7.6. Hassas kesme kalıp parçaları dik açılı. . 2006). 2006).118 Şekil 6. Şekil 6. Hassas kesme kalıplarında. daha hassas biçimde kesilmiş ölçü tolerans aralığı düşük olan parçalar elde edilir. Bir kesme kalıbının kesit resmi (Koçak’tan. düz kesme kenarlarına sahip olmalı ve yüzey pürüzlülüğü minimum seviyede olmalıdır. Kesme sırasında. Kesici zımba ve kalıp arasındaki açıklıktan dolayı hassa kesme kalıplarında çok sağlam kılavuzlara ihtiyaç vardır.’de standart kesme kalıbı ve hassas kesme kalıplarının şematik resimleri görülmektedir (Koçak.

Kesme boşluğunun büyüklüğü. 2006).1 Kesme boşluğu Kesilecek parçanın yığılmasını önlemek ve kesme sırasında sürtünmeyi düşük tutmak için sabit ağız. Hassas ve standart kesme kalıplarının karşılaştırılması (Koçak’tan. kesilecek levhanın . 6.1. hareketli ağzın (zımbanın) yüzeyinden daha geniştir.7. Aradaki fark kesme boşluğu olarak bilinir.5.119 Şekil 6.

’de kesme boşluğu ile levha kalınlığı arasındaki ilişki verilmiştir. artan sürtünme ve yığılmadan dolayı kesme için gerekli güç artar. kesilen yüzey daha düzgün olur. Şekil 6. 2006) . Bu durum. kesici kenarların erken aşınmasına veya kenarlarında ufak atmalara. Sertliği düşük malzemeler kesilirken kesme boşluğu olarak ilgili taralı alanların alt limiti alınır. Yüksek mukavemetli ve sert malzemeleri keserken ise üst limit alınır (Koçak. Sac kalınlığına göre dişi ve erkek kesici arasındaki kesme boşluğu (Koçak’tan. 2006). Kesme boşluğu daraldıkça. ağız dökülmelerine neden olur.8.8. Çünkü kesilecek malzeme yüksek gerilmelere yol açarak baskı plakasını zorlar ve kesici plakanın (sabit ağız) kırılmasına yol açabilir.120 cinsine ve kalınlığına bağlıdır. Bununla birlikte çok küçük bir kesme boşluğu bırakılırsa. Şekil 6. Çok geniş bir kesme boşluğu da faydalı değildir.

İki karşılıklı kesici malzeme kenarı vasıtası ile metalik veya metalik olmayan malzemelerin hızla ayrılmasına dayanan talaşsız bir şekillendirme yöntemidir. kesilen malzeme kesme işleminin sonuna doğru sertleşir ve bu durum zamanla bıçak ağızlarının dökülmesine veya çatlamasına yol açabilir. makasın şekline ve kesme şartlarına bağımlıdır.5. . 2006). Kesme açıklığı ve kesme açısı. uzun kesitleri veya profilleri kesen süreksiz kesme ve döner makaslar veya mandrenli kesiciler ile yapılan sürekli kesme olarak iki şekilde uygulanır. Kesme bıçaklarının kenarlarının kırılmadan durabilmesi sıcaklığa. Makas bıçakları için kalıp açıklığını saptamada “kesme boşluğu” ile ilgili verilen diyagram aynı biçimde kullanılabilir.121 6. kesme kuvvetinin büyüklüğünü ve sonuç olarak da bıçak kenarlarını zorlayan gerilmeleri etkiler. Kesme bıçaklarının en yüksek çalışma ömrünü sağlayabilmek için farklı analizlerdeki takım çelikleri özelliklerine göre kullanılır. mukavemete ve kesilecek malzemenin cinsine bağlıdır. Tavsiye edilen sertlik değeri ise kesilecek malzemeye. sıcak olarak ise 600 °C’nin üstüne kadar uygulanır. Kesilen malzemenin sıcaklığına bağlı olarak makasla kesme soğuk olarak 200 °C’ye kadar. Kesme bıçaklarında gerekli olan en önemli özellikler yüksek aşınma dayanımı ve yeterli tokluktur. İki işlemin arasındaki sıcaklıklara yapılan kesme işlemleri de yarı sıcak kesme olarak bilinir. Kesilen kenarların sürekli yüksek baskı kuvvetlerine maruz kalmasından dolayı. Bu durum gerilim giderme tavlaması ve son meneviş sıcaklığının altında yapılan menevişleme ile giderilebilir (Koçak.2 Makas bıçakları Makas ile kesme. kesme düzlemini. kalınlığa.

’de Türkiye’de satış temsilcilikleri bulunan Uddeholm Assab. Daha yüksek tokluğa sahiptir.03 86. yüksek tokluk ve ısıl işlemde çok iyi boyutsal kararlılığa sahiptir.45 11.42 18. Toz metalurjik (super clean) çelik. Soğuk iş takım çelikleri MALZEME ARNE (Assab) ASSAB 79 PM (Assab) ASSAB HSS 4PM (Assab) CALMAX (Assab) CHIPPER (Assab) SLEIPNER (Assab) SVERKER 21 (Assab) SVERKER 3 (Assab) VANADIS 4E (Assab) VANADIS 6 (Assab) VANADIS 10 (Assab) VANADIS 23 (Assab) VANADIS 30 (Assab) VANADIS 60 (Assab) Thyrodur 1730 (Thyssen) Thyrodur 2379 (Thyssen) Thyrodur 2990 (Thyssen) FİYAT (YTL/KG) AÇIKLAMA 1. Kalın sac delme ve kesme kalıplarında. tüm kesme ve delme kalıplarında kullanılabilir. çelik. form verme kalıplarında kullanılır. torna kalemleri ve freze çakılarında kullanılır. Tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir.07 11. 1. Kısa ömürlü soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir.6 Soğuk İş Takım Çeliklerinde Performans/Fiyat Karşılaştırması Çizelge 6.67 15. koparma. Yüksek aşınma direnci.3344 gibi HSS’lerin yerine +2 HRC sertlik ile uygulanabilir Toz Metalurjik hız çeliği. Hassas kesme kalıpçılığında ve 1.91 . Tüm uzun ömürlü hassas ve kaba soğuk iş uygulamalarında kullanılır.07 74. 64 HRC sertliğe çıkabilen yüksek basma mukavemetine sahip takım çeliğidir. Metal kesme ve koparma uygulamalarında. Tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir.75 114.03 115. Toz metalurjik (super clean) çelik. sert yüzeyli çeliktir. bükme ve sıvama gibi tokluk istenen yerlerde uygulanır. uzun ömürlü pres takımlarında.08 12.55 10.88 2. Toz met.75 11.88 18.70 16. Toz metalurjik (super clean) çelik. sert metale yakın özellikler veren toz met. Yüksek Co’lı. hassas kesme.2842Ye göre daha yüksek aşınma direnci veren bir çelik olup kısa ve orta ömürlü soğuk iş kalıplarına uygundur. Sverker 21 gibi 1. 5. alınmıştır ve fiyatlara KDV dahil değildir.2379 kimyasal bileşimine sahiptir ve toz Metalurjik olarak üretildiği için tokluğu daha yüksektir.3344 yüksek hız çeliğinin toz Metalurjik olarak üretilmiş halidir. Suda sertleştirilebilir. Kalıptan uzun ömür ve kaliteli parça istenen soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir. Fiyatlar döviz cinsinden Çizelge 6. Kesme. Scholmz+Bickenbach (Thyssen) ve Böhler’in ürettiği soğuk iş takım çeliklerine ait kısa açıklamalar ve fiyatları (YTL/kg) cinsinden verilmiştir. yüksek basma dayanımı. kalın sac eğme.1. ayırma.3343. Genel kullanım amaçlı yeni nesil bir çeliktir.50 97. Ledeburitik yapılı yüksek aşınma dayanımına ve tokluğa sahip soğuk iş çeliğidir. 1. form verme takımlarında kullanılır.83 114. Yüksek tokluk ve iyi aşınma direnci ve alevle sertleşebilme özelliğine sahip özgün kimyasal bileşimli bir çeliktir. HSS olup.122 6. Yüksek ömür ve kaliteli üretim istenen tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir. Yüksek meneviş istenen kalıp uygulamaları.1.

geleneksel yöntemlerle üretilen ve yıllardır kullanılan takım çeliklerine oranla çok daha pahalı olduğu görülmektedir. Abrasif aşınmaya dirençlidir. kesme. Geniş ölçülerde kesme. Örneğin 1000 adetlik parça imalatında kullanılacak kalıp için seçilen malzeme ile teoride sonsuz ömür istenen kalıp için seçilecek malzeme aynı olmamalıdır. çelik. delme ve form verme kalıplarında kullanılır. bükme ve sıvama gibi tokluk ve aşınma direnci istenen uygulamalarda kullanılır. Toz metalurjik takım çeliği. Toz metalurjik HSS. Delme. tasarım aşamasında düşünülmesi gereken en önemli nokta yapılacak işin niteliğidir. Kesme takımı ve kalıbı olarak kullanılır.1. İster soğuk. delme ve form verme kalıpların-da kullanılabilen takım çeliğidir.1. Tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir. 68.25 8. incelendiğinde toz metalurjisi ile üretilen çeliklerin. Kısa ve orta ömürlü kesme. Soğuk iş takım çelikleri (devam) MALZEME TSP 4 (Thyssen) TSP 8 (Thyssen) 2080 K100 (Böhler) 2379 K110 (Böhler) 2436 K107 (Böhler) 2770 K630 (Böhler) K340 Isodur (Böhler) K390 Microclean (Böhler) FİYAT (YTL/KG) AÇIKLAMA Yüksek tokluk ve aşınma dayanımı olan toz met. Yüksek aşınma dayanımı ile kesme ve sıvama kalıplarında kullanılır. İşin niteliği veya performans/fiyat kavramı burada devreye girmektedir. Yüksek karbon ve kromlu takım çeliğidir. Tüm uzun ömürlü soğuk iş uygulamalarında yüksek Performans/fiyat ile kullanılır. eğme. basma dayanımı ve yüksek tokluğa sahiptir.larda. derin çekme ve bükme uygulamaları için uygundur.75 Çizelge 6.75 23.25 103. Kesici tak. isterse sıcak iş uygulamalarında.00 8. Yeni bir teknik olması nedeniyle toz metalurjisi ile çelik üretiminin pahalı olması ve elde edilen malzemelerin geleneksel çeliklere göre çok daha iyi sonuç vermeleri bu fiyat farkını ortaya çıkarmaktadır.45 77. kesme kalıplarında.123 Çizelge 6. Bir işin yapılması için daha az kaliteli bir takım çeliğinin seçilmesi sonucunda tamir ve yenileme masrafları dahil kullanılan malzeme için oluşan toplam maliyet ile pahalı ancak hasar görmeyen.7 5.75 10. Yüksek sertlik ve tokluğa sahip takım çeliği. yüksek kaliteli bir takım çeliğinin kullanılması ile oluşan ilk yatırım maliyetini birbirine oranladığımızda uzun ömür istenen uygulamalarda . Yüksek aşınma direnci.

ancak hasar görmeden istenen işin yapılmasını sağlayacak soğuk iş çeliklerinin kullanılmasına özen gösterilmeli. toz metalurjik veya yüksek mukavemet değerlerine sahip takım çelikleri gibi oldukça pahalı ve kaliteli malzemelerin seçiminden kaçınılmalıdır. Öte yandan. böylece. fiyat düşük olmasına karşın aynı performansın elde edilmesiyle. Bunun yerine daha az kaliteli. performans/fiyat oranı yükseltilerek maliyetin düşürülmesi sağlanmalıdır.124 pahalı malzemelerin kullanılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. . belirli sayıda üretim yapacak bir kalıp için.

. bir malzemeye 200 °C’nin üzerinde yapılan her türlü şekil verme işlemi sıcak şekillendirme olarak adlandırılır. Sıcak iş uygulamalarını. Düşük ısıl işlem katsayısı.125 7. Yüksek süneklik. Dövme (Ganiyusufoğlu. SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ 7. Yüksek sürünme mukavemeti. Yüksek tokluk.1 Giriş Genel olarak. genelde demir. Sıcak iş takım çelikleri. • • • Enjeksiyon döküm. 2005). Yüksek sertleştirilebilirlik (öze doğru). Ekstrüzyon. aşağıdaki ana başlıklar altında toplamak mümkündür. Bu çeliklere de sıcak iş takım çelikleri adı verilir. Bu çeliklerinin ortak özellikleri sıcaklığa karşı direnç göstermeleridir. Yüksek ısıl iletkenlik. Bu çeliklerin diğer özellikleri şunlardır: • • • • • • • • • • Yüksek sıcak akma mukavemeti. Yüksek basma mukavemeti. demir dışı metaller ve alaşımlarının şekillendirilmesi için kullanılır. Yüksek sıcak sertlik. Yüksek meneviş direnci. Bu işlem için kullanılan takımların çok büyük bir kısmı çeliktir.

azalan et kalınlıkları. sıcak koparma. . tungsten. vanadyum ve kobalt gibi alaşım elementlerinin uygun biçimde dengelenmesi sağlamaktadır. 2005). kalıp ömürlerinin de artırılmasını zorunlu kılmaktadır. çeliğin kalitesini ve kullanıma uygunluğunu belirler. daha da karmaşıklaşan şekiller ve daralan ölçü toleransları şeklindedir. metal enjeksiyon kalıpları söz konusu olduğunda. Sonuçta. molibden. kokil döküm gibi çeşitli sıcak iş uygulamaları da mevcuttur.2 Sıcak İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları Sıcak iş kalıplarının karşı karşıya kaldığı hasar mekanizmaları şunlardır: • • • • • Isıl yorulma (heat checking). Oyukçuklanma (indentation) (Ganiyusufoğlu. büyüyen parça ölçüleri. kalıp çeliğinden beklenen özellikler yani çeliğin kalitesi hızla artmaktadır (Ganiyusufoğlu. Sıcak iş uygulamalarında kullanılan çelikler. krom. Çökme (plastik deformasyon). ısıl yorulma çatlaklarına ve gerilme çatlaklarına karşı direnç ile erozyon ve korozyon direnci. her bir uygulamaya özel bazı yükler ve zorlanmalar altında kalırlar. Sıcak iş takım çelikler için gerekli özellikleri. Korozyon / erozyon. 2005). silisyum. İstenilen uygulamaya göre bu özellikler değiştirilebilir. Parça tasarımı açısından ise eğilim. Çeliğin bu zorlanmalara karşı göstermiş olduğu dirençler. mangan. Gerilme çatlağı / kırılma (gros checking). soğuk iş takım çeliklerinin kullanıldığı sıcak kesme. nikel. özel olarak önemlidir. Örneğin.126 Bu uygulamaların dışında. Gelişen Pazar talepleri karşısında artan baskı sayıları ve üretim hızları. 7.

1 Isıl yorulma ve gerilme çatlakları Sıcak iş kalıbının yüzeyi iki nedenle büyük zorlanma altındadır. Kalıp sıcaklığının en yüksek olduğu bölge kalıp yüzeyi olduğu için ve kalıp yüzeyi ile kalıp çekirdeği arasındaki sıcaklık farkı (∆T) bu bölgede yüksek olduğu için. Bu nedenle. 2005). Bu durumda. kalıp çeliğinin ısıl işlemine. 7.127 Bu hasar mekanizmaları kalıp çeliğine. kalıp . ısınarak mukavemetini yitiren kalıp çeliğinin akma mukavemetinden daha yüksek ise. Malzemenin sertliğindeki düşüşü. İkincisi ise kalıp yüzeyinin ısınması sonucu yüzeyde genleşme ve takip eden adımlarda da kalıbın büzülmeye çalışmasıdır. Bunlardan birincisi: kalıba sıcak metalin dolduğu baskı esnasında. kalıbın bakımına. kalıbın iç bölgeleri aynı oranda ısınamadığından kalıp yüzeyi genleşemez ve büzülemez. sıcak iş uygulamalarında hasar mekanizmaları açıklanırken metal enjeksiyon uygulamaları referans alınmıştır (Ganiyusufoğlu. kalıbın yüzey işlemlerine bağlı olarak kalıp ömrünü sınırlar. yüzeyinde çatlaklar oluşmaya başlar (Ganiyusufoğlu. Sıcak iş uygulamalarında en yüksek zorlanmalar altında çalışan kalıplar metal enjeksiyon (basınçlı döküm) kalıplarıdır. üretim koşullarına. çeliğin akma mukavemeti ile ifade etmek de mümkündür. kalıp çeliğinin sıcak mukavemetine bağlı olarak kalıp yüzeyinin de sertliğini yitirmesi yani kalıp yüzeyinin yumuşamasıdır.2. Böylece kalıp yüzeyi ile çekirdeği arasında çekme ve basma gerilimi doğar. 2005). kalıp tasarımına. Bu zorlanmaların kalıp çekirdeği ve dolayısıyla kalıp ömrü açısından iki pratik sonucu vardır. kalıp yüzeyinde sıcaklık (Ts) arttıkça. Bu gerilim.

Eğer. yumuşamış ise ortaya çıkan çatlaklar ağ biçiminde. Döküm sıcaklığı ve süresi: mümkün olduğunca düşük tutulmalı. yani kalıp çeliği yüzeyde sertliğini kaybetmiş. delikler. önerilen sıcaklıklara uyulmalı. kalıp yüzeyindeki sıcaklık çok yükselmiş. süresi ve sıklığı optimize edilmeli. kalıp malzemesi ile sıvı metalin reaksiyona girmesidir ve aşağıdaki değişkenlere bağlı olarak oluşur: . Isıl yorulmayı engelleyici ve kalıp ömrünü uzatıcı tedbirler şöyledir: • Kalıpta ön ısıtma: mutlaka uygulanmalı. geçme parçalar değerlendirilmeli. • • • • • • • Yüzey soğutma: mutlaka uygulanmalı.2.128 • Eğer. 2005). 7. Bu çatlaklar ise gerilme çatlakları (gros checking) olarak adlandırılır ve kalıbın boydan boya kırılmasına kadar bu çatlaklar ilerler (Ganiyusufoğlu. 2005). yağ ile ısıtma tercih edilmeli. Kalıbın rejime alınması: ilk 20 baskı düşük hızda gerçekleştirilmeli (Ganiyusufoğlu. Nitrürleme: oksidasyon tercih edilmeli. soğutma kanallarının yeri yüzeyden 25 mm uzaklıkta olmalı.2 Korozyon Korozyon. Sıvı metal hızı: akış hızı mümkün mertebe düşük tutulmalı. kılcal çatlaklardır ve bu çatlaklar ısıl yorulma çatlakları (heat checking) olarak adlandırılır. Kalıp tasarımı: keskin köşeler. Sonuç olarak ısıl yorulmayı önlemek için sıcak akma mukavemeti ve sünekliği yüksek çelik tercih edilmelidir. soğutma hızı optimize edilmeli. kalıp yüzeyi ile kalıp çekirdeği arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek ise kalıp çeliğinin sertliği düşmemiş olsa bile ortaya çıkan gerilme çok yüksektir ve kalıp yüzeyinde derin çatlaklar meydana gelir. Yüzey özellikleri: çok kaba yüzeylerden kaçınılmalı.

Şekil 7.2.1.’de taralı bölgeler kesinlikle tavsiye edilmeyen döküm sıcaklıklarını göstermektedir. Bu değişkenlerden özellikle sıvı metal sıcaklığı çok önemlidir. akma mukavemeti yüksek çelikle kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilir (Ganiyusufoğlu. Alüminyum için 720 °C’den sonra korozyon üstel olarak şiddetlenir. Oksidasyon. 2005).129 • • • • Sıvı metalin sıcaklığı. Kalıba uygulanan yüzey ısıl işlemi. 7. 2005).3 Çökme Kalıp yüzeylerinde çökme biçiminde kendini gösteren plastik deformasyon esas olarak çok düşük sertlik nedeniyle oluşur.1. Sıvı metalin kimyasal bileşimi. Sertliği yükseltmek. Bazı metal ve alaşımlarda döküm sıcaklığı ile korozyon ilişkisi (Ganiyusufoğlu’ndan. ıslatma açısını düşürdüğü için çelik ile sıvı metal temasını azaltmakta ve böylece korozyonu engellemektedir (Ganiyusufoğlu. 2005). . Sıvı metalin ilerleme hızı / kalıp tasarımı. Şekil 7.

’de bir sıcak iş kalıp çeliği yüzeyinde oluşan erozyon ve korozyon hasarı görülmektedir (Ganiyusufoğlu. • • • • • • Kalıpta malzemesinin sıcak mukavemetine. Sıcak iş kalıp çeliği yüzeyinde oluşan erozyon ve korozyon hasarı (Ganiyusufoğlu’ndan. Kalıbın yağlanmasına.2. Şekil 7. 2005). Şekil 7. . eriyiğin içerdiği Si ve Fe bileşikleri yani safsızlıklar ile Al alaşımlarında silisyumun 12.2. Yüzey ısıl işlemine. Sıvı metalin sıcaklığına. Sıvı metalin ilerleme hızına. 2005).2.130 7. Sıvı metal hızının 55 m/s’den büyük olması erozyonun şiddetlenmesine yol açmaktadır.7’den fazla bulunması yine erozyon riskini artırmaktadır.4 Erozyon Kalıp yüzeyinde sıcak aşınma anlamına gelen erozyon aşağıdaki değişkenlere bağlıdır. Benzer şekilde. Sıvı metalin kimyasal bileşimine.

Sıcak kamaralı makinalarda hem basınç kamarası hem de piston. kurşun. kuşun. alüminyum. pres basınca ve kapama basıncının yüksekliği önemlidir. çinko. bakır. Sıvı metalin basınç altında.131 7. sıvı metalin bulunduğu fırın basınçlı döküm makinası ile bağlantılı değildir. Bunlar: sıcak kamaralı makinalar ve soğuk kamaralı makinalardır. kalay. fakat aşırı aşınma meydana gelir.3 Sıcak İş Uygulamaları 7. Beyaz eşya ve otomotiv gibi seri üretim parçalarının yoğun olarak kullanıldığı sektörler başta olmak üzere üretimdeki ağırlığı giderek artmakta olan bir metal biçimlendirme yöntemidir.3. Böylelikle.5 Oyukçuklanma Malzemenin sıcak mukavemetinin ve meneviş direncinin belirleyici olduğu Oyukçuklanmada. sıcak iş çeliğinden yapılmış kalıba doldurulması ile yapılır. Her dökümden önce sıvı metal daha önceden ısıtılmış kamaraya dökülür.2. Kovan. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin sertliğini kaybetmesinden kaynaklanan bu soruna karşı sıcak mukavemeti yüksek çeliklerin kullanılması tavsiye edilir (Ganiyusufoğlu. 2005). Bu yöntemde. karmaşık yapıdaki basınçlı döküm kalıplarının yanı sıra daha basit yapıya sahip iki tür makine kullanılmaktadır. Bu nedenle sıcak kamaralı makinalar. kamara yüksek sıcaklıktan daha az etkilenir. magnezyum gibi demirdışı metaller ve alaşımlarından yüksek boyutsal hassasiyette bitmiş parçaların en ekonomik ve seri biçimde üretilmesini sağlayan bir yöntemdir. 2006). kalay ve çinko gibi sadece düşük ergime noktalı metallerin dökümünde kullanılabilir (Koçak. Sıvı .1 Basınçlı döküm Basınçlı döküm (pressure die casting). basınç kamarasının döküm burcu ile bağlantısını sağlar. 7. Soğuk kamaralı makinalarda. sıvı metal içerisine yerleştirilmiştir ve sürekli yüksek sıcaklığa maruz kalmaktadırlar.

taneler arası korozyona dayanımı ve ısıl iletkenlik özelliğinin yüksek olması gerekmektedir. Soğutma suyu delikleri. Katılaşma sırasında kalıba gelen ısı. Basınçlı döküm ile üretilen parçalardaki boşluklar kalıp maçaları ile yapılır. Çok pahalı kalıpların çalışma ömürlerinin uzun olması için yollukların yerleşiminin olduğu kadar. Şekil 7. Bu nedenle kalıp çeliği olarak kullanılan sıcak iş çeliğinin. kalıbın uygun yerleşimi ve doğru tasarımı da şarttır. yüksek sıcaklık ve hızla akan sıvı metalin sebep olduğu erozyona maruz kalırlar. sıcak aşınma dayanımı. yüksek sıcaklık tokluğu. döküm burcu ve dağıtıcı yüksek sıcaklıkta periyodik gerilmelere. 2006).3. İtici yüzeylerin aşınma dayanımını artırmak için sertleştirmeden sonra nitrasyon yapılması gereklidir. yüksek sıcaklıkta yapışma eğiliminin azlığı. Maçalar.132 metal dağıtıcı vasıtası ile kalıp içine doğru yol alır. Kovan. işlemin hızını artırırlar. sıcak kamaralı metal enjeksiyon metodu ve soğuk kamaralı metal enjeksiyon metodu şematik olarak görülmektedir. soğutma ile uzaklaştırılmalıdır. sıcak iş takım çeliklerinden yapılırlar. sıcaklıktaki ani değişikliklere dayanımı. ısıtma sargıları. Sıvı metal kalıp içinde oldukça kısa sürede katılaşır. her tarafından sıvı metal ile sarılırken. Basınçlı döküm kalıbı bir döküm kısmından bir de itici kısmından oluşur. parçanın boşluğu etrafındaki tüm alanda düzgün bir ısı dağılımı sağlayacak şekilde dağıtılmalıdır Basınçlı döküm kalıpları kullanılmadan önce dikkatlice ön ısıtılmalıdır. (Koçak. maruz kalırlar. yüksek sıcaklığa ve ani sıcaklık değişikliklerine Basınçlı döküm kalıplarındaki iticiler. Bu nedenle iticiler. Sıcak metal ile temas ettiklerinden ve basınçtan ötürü ısınır ve gerilim yüklenirler.’te basınçlı döküm metodu. kızılötesi radyatörler veya yakıtla ısıtma yapan araçlarla homojen . Kalıbın soğuyabilmesi için kalıpta çeşitli çaplarda soğutma delikleri vardır. Ön ısıtma.

2006).3.133 biçimde uygulanmalıdır. Alüminyum ve alaşımları için kalıp ön ısıtma sıcaklığının 250 ~ 300°C. . Basınçlı döküm uygulamaları (Ganiyusufoğlu’ndan. 2005). özellikle döküm işleminin başlangıcında ısıl gerilmeleri azaltır. Çalışmaya ara verildikten sonra kalıbın aşırı soğuması engellenmeli ve kalıp sıcak ortamda bekletilmelidir (Koçak. Ön ısıtma. Şekil 7. 2006). bakır ve alaşımları için 300 ~ 350°C ve çelik için 300 ~ 350°C olması tavsiye edilmektedir (Koçak.

3. özellikler inşaat sektörüne yönelik yapı elemanlarının üretilmesinde büyük üstünlük sağlamaktadır. 2006).2 Metal ekstrüzyonu Ekstrüzyon işlemi demir ve demir dışı metallerin kesilmeden şekillendirilmesinde yaygın olarak kullanılan ekonomik bir yöntemidir. alüminyum Ekstrüzyonu da bu yöntem içinde önemli bir yer işgal etmektedir. Eğme dayanımı. çekirdek ve kovanlarda). Bu yüzden. Isıl yorulma direnci. karmaşık şekilli ve ince kesitli uzun ürünlerin üretiminde. Yüksek sıcaklıklarda yumuşama direnci. Basma dayanımı (özellikle dayama bloklarında). Ekstrüzyon yapılacak olan metal kütük belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Meneviş direnci.134 7. Metal ekstrüzyon preslerinde kullanılacak olan takımlar yüksek sıcaklıklarda uzun süreyle mekanik gerilmelere dayanabilecek sıcak iş çeliklerinde yapılırlar. Metal Ekstrüzyonu için kullanılacak takım çeliğinde aşağıdaki özelliklerin yüksek olması gereklidir: • • • • • • • • Sıcaklık aşınma direnci (özellikle kalıplar. Eğer bir delici zımba kullanılırsa boru veya başka şekiller de üretmek mümkündür (Koçak. Metal Ekstrüzyonu. Benzer biçimde. Sıcak akma dayanımı ve sıcak sertlik. Sürünme dayanımı. çok kenarlı veya çok şekilli olarak çıkabilir. Metallerin kalıcı şekil değişimi için gerekli kuvvetler sıcaklık arttıkça azalır. Ekstrüzyon yöntemi ile üretilen metal yuvarlak. Metal ekstrüzyon presleri yatay veya dikey biçimde yapılırlar. .

mandrel ve baskı pulları gibi durmadan değişen ısıl ve mekanik gerilmelere maruz kalan takımlarda gerilme çatlaklarını önleyebilmek için tam anlamıyla bir ön ısıtma şarttır. ekstrüzyon kalıbı. Çalışmaya ara verildiğinde. Ön ısıtma.135 Metal ekstrüzyonunda gömlek. kalıp devreye alınmadan önce çekirdeklerine işleyecek kadar ön ısıtmaya tabi tutulmalıdırlar.4. 2006). en iyi 300~350°C sıcaklıktaki elektrikli fırınlarda yapılabilir. Metal ekstrüzyon uygulamalarında kullanılan takımlar. . Şekil 7. Ekstrüzyon işlemi bittikten sonra takımlar sıcak bir yerde hava ile soğutulmalıdırlar (Koçak. Şekil 7. 2006). bu gibi takımlar yüksek alaşımlı takım çeliklerinde yapılırlar ve çalışma sırasında gerekli olan mekanik özellikleri sağlayacak şekilde ısıl işlemden geçirilirler. 2005).’te yatay bir ekstrüzyon presinin kesit resmi görülmektedir (Koçak. Yatay metal ekstrüzyon presi kesit görünümü (Ganiyusufoğlu’ndan. Özellikle kalıp.4. Bu nedenle. örneğin mandrellerin soğuması engellenmeli ve takımlar sıcak tutulmalıdır. mühre ve zımba sıcak metal ile temasta olduklarından en yüksek sıcaklığa ve aşınmaya maruz kalırlar.

şahmerdanla dövmede kısa aralıklarla darbeler söz konusu olduğundan. kalıpta oluşan mekanik gerilmeler dikkate alındığında.3.3 Dövme Dövme. yüksek miktarlardaki üretimlerde.) ve preste dövme (friksiyon vb. ön şekil verilen parçalar son kalıpta dövme operasyonu ile nihai şeklilerini alırlar (Ganiyusufoğlu. örneğin kalıplar. Şekillendirme açık kalıpta dövme işlemi veya indirgeyici haddeleme işlemi ile (reducer rolling) yapılabilir. 2005). Metallerin yüksek sıcaklıklarda şekillendirilmesi daha kolay olduğundan bu yöntemle hiç ısıl işlem görmemiş parça ilk olarak en uygun sıcaklığa ısıtılır. parçanın nihai şekli tek bir kalıpla çok sayıda dövme hareketi ile elde ediliyorsa. Bu nedenle dövme takımlarının yüksek sıcaklıkta mekanik özelliklerini yitirmeyen sıcak iş çeliklerinden yapılmaları gerekmektedir. . Şahmerdanla dövmede. yüksek boyutsal hassasiyetini ancak belirli bir aşamaya kadar koruyabilir. üstün sıcak mekanik özellikleri olan sıcak iş çelikleri pres kalıpları için kullanılırken. Bu durumda hiç işlem görmemiş parçayı önce nihai şekle benzer bir kalıpta dövmek tavsiye edilir. presle dövmeye göre daha çok mekanik gerilim meydana gelir. Presle dövmede. dövme presinde ise presin uyguladığı yüksek basınçla şekillendirme yapılır. kalıbın şekli. Bu sıcaklıktaki parçayı şekillendirme takımları. şahmerdanla dövmede kullanılan kalıplar yüksek tokluk özelliğine sahip olan sıcak iş çeliklerinden yapılır. Son dönemlerde hızla yaygınlaşan ılık dövmeyi bir yana koyacak olursak. Diğer taraftan. Karışık şekle sahip olan parçaları kalıpta dövme tek bir kademede yapılamaz. dövme sırasında doğrudan sıcak parça ile temas halinde olduklarından çok çabuk ısınırlar. takımın iş parçası ile temas süresi daha uzundur ve takım daha yüksek bir sıcaklığa kadar ısınır. Diğer taraftan. Bu yüzden. dövme çekicinin yukarıdan aşağıya düşerek yaptığı darbelerle dövme işlemi yapılırken. demir ve demir dışı metal parçalarının şekillendirildiği diğer bir yöntemdir.136 7. Böylelikle.) olmak üzere iki şekilde yapılır. sıcak iş uygulamalarında sıcak dövme temelde çekiçle dövme (şahmerdan vb.

Kalıp bloklarının boyutları. bu değerin üzerinde çeliği freze ile işlemek zorlaşmaktadır. kalıpta sıcaklığın yoğun olduğu bölgelerde karbürizasyona yol açabilir. yüksek alaşımlı sıcak iş çeliklerinde ise 300 °C civarındadır. 2005). piyasada bulunan yağlayıcılarla yapılan bir yağlama işlemi ile azaltılabilir. Çünkü. Kalıp yüksek sıcaklığa ısıtılırsa. Dövmeden sonra parçayı kalıptan çıkarmak için kalıp yuvası konik olmalıdır. Metal yüzeyinde oluşan tufal bu açıdan en önemli etkendir. kalıbın şekline ve ısıtıldığı sıcaklığa göre ayarlanmalıdır. Parça yüzeyinde oluşan tufal sonraki dövme operasyonundan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Karışıma bazı yağlayıcılar da eklenebilir. Çünkü aşırı yağlama sadece dövme yüzeyinin kirlenmesini sağlamakla kalmaz. Soğutmanın yoğunluğu. sıkıştırılmış hava ve su karışımı soğutmada kullanılmalıdır. dövülen metalin yüksek aşındırma etkisine maruz kalırlar. kalıbın homojen biçimde ön ısıtılması için en etkin yöntem fırında ısıtmadır. Yapışan parçaları kalıptan çıkarma işleminin çok zaman harcanan bir işlem olması nedeniyle kalıp sıcaklığının artması ve . Kalıplarda çatlak oluşumunu önlemek için dövme operasyonunun başlamasından önce tüm dövme kalıbı mutlaka ön ısıtılmaya tabi tutulmalıdır. Ancak. Bu da sıcak çatlamaya yol açar. Aşırı yağlama zararlıdır. Dövme kalıpları. Dövme kalıplarında ön ısıtma sıcaklığı: orta alaşımlı sıcak iş çeliklerinde 200°C. Yöntem. sprey püskürtme şeklinde kullanılabilir (Ganiyusufoğlu. Kalıbı ön ısıtma işlemi üretimi tamamlanmış parçaların kalıp üzerine konulması veya alev tabancası (şalamo) ile yapılabilir. Kalıp şekli frezeleme ile ortaya çıkacaksa çeliğin çekme mukavemeti 1400 N/mm2’yi geçmemelidir. Dövme kalıbının aşınması. gravürün şekline ve derinliğine göre saptanır. yumuşak tavlanmış (soft annealed) veya ısıl işlem görmüş olarak (heat treated) temin edilirler. Şekil belli olduktan sonra ortaya çıkan et kalınlığı dövme işlemi sırasında ortaya çıkan basma kuvvetlerini absorbe etmek için yeterli olmalıdır.137 Dövme kalıbı çelikleri.

Aksi taktirde. 2005). Bu durum da geniş bir örs ile önlenir. Bu nedenle. Sıkıştırılmış hava. örste başlangıç çatlakları. Hava çıkış delikleri aynı zamanda kalıp yuvasının dolmasını kolaylaştırdıklarından dolayı da faydalıdır. Bu çapak olarak isimlendirilir. basıncın uygulandığı taşıyıcı kirişte erken aşınma ve piston kollarında yorulma çatlaması kolaylıkla meydana gelebilir (Ganiyusufoğlu. Dövülmemiş parça da buna göre kesilmelidir. . Şahmerdanla dövmede kalıp yuvası kenarları meydana gelebilecek fazla enerjiyi absorbe edecek kadar geniş olmalıdır. Dövme sırasında ortaya çıkan fazla malzeme şeklin kenarlarına doğru yayılır. Bu da kalıpta aşınmanın artmasına neden olur. kalıplarda havanın uzaklaştırılabileceği delikler bulunmalıdır. Kalıp ana şeklinin kenarında kesiciler olduğunda kalıbın ana konumunda eğiklikler olabilir. Kalıba basma kuvvetinin aktarıldığı kirişteki basıncı en aza indirmek için örs mümkün olduğu kadar geniş olmalıdır. sıcak dövmenin etkisi ile ısınır ve kalıp yüzeyinde kuvvetli bir basınç meydana getirir. Şahmerdanla dövme kalıpları geniş bir örse bağlanır. Kalıp dizaynı minimum çapak oluşumunu sağlayacak biçimde yapılmalıdır. Bazı dövme parçalarının şekilleri dövme sırasında havayı belli yerlere hapsedecek türdedir.138 böylelikle kalıp mukavemetinin azalması ihtimali ortaya çıkar. Çapağın çok geniş ve kalın olması. kalıba uygulanan baskı kuvvetlerinin artmasına sebep olur.

delme. Alüminyum levha ve çelik sac kullanılarak gerçekleştirilen jant imalatında izlenen ilk proses kesim operasyonudur. Bu nedenle. Hem kasnağın hem de göbeğin imalatı için çeşitli kalıplar veya toolingler kullanılır. talaşlı imalat ve boya operasyonlarından oluşmaktadır. yüksek tokluk ve uzun ömürdür. kalıba dökülmesi. özellikle döküm ile tek parçalı hafif alaşımlı jant imalatında soğuk iş takım çelikleri ağırlıklı olarak talaş kaldırma için kullanılan yüksek hız çelikleridir. Kesme bıçaklarında tavsiye edilen sertlik değeri kesilecek malzemeye. Soğuk kesme operasyonlarında bıçakların hasar görmemesi için kesilecek malzemenin kalınlığı ve mukavemeti çok önemlidir. Kesim için giyotin makaslar ve/veya çevre kesme kalıpları kullanılır.139 8. Kesilen kenarların sürekli yüksek baskı kuvvetlerine maruz kalmasından dolayı. Makas bıçakları için kesme boşluğu ve kesme açısı. Döküm yöntemiyle jant üretiminde ise proses akışı ağırlıklı olarak alaşım malzemesinin hazırlanması. Kesme bıçaklarının en yüksek çalışma ömrünü sağlayabilmek için farklı analizlerdeki takım çelikleri özelliklerine göre kullanılır. eğme. kesme düzlemini. kıvırma. Malzemenin istenilen ölçülerde kesilebilmesi ve seri üretime uygunluk için kalıplarda kullanılan makas bıçaklarının sert ve dayanıklı soğuk iş takım çeliklerinden üretilmesi şarttır. JANT İMALATINDA KULLANILAN BAZI KALIPLAR VE KALIP ÇELİKLERİ Kesme. makasın şekline ve kesme şartlarına göre değişim gösterir. Kesim operasyonunda kullanılan soğuk iş takım çeliklerinden beklenen en önemli özellikler yüksek aşınma ve kopma direnci. kesilen malzeme kesme işleminin sonuna doğru sertleşir ve bu durum zamanla bıçak . Soğuk şekillendirme ile parçalı jant üretiminde ise ağırlıklı olarak kalıplar görev yapmaktadır. haddeleme ve sıvama gibi prosesler soğuk şekillendirme yöntemi ile jant üretiminin en önemli kısmını oluşturmaktadır. derin çekme. kesme kuvvetinin büyüklüğünü ve sonuç olarak da bıçak kenarlarını zorlayan gerilmeleri etkiler.

Merkezleme deliği delme kalıbı (JMS’den. Şekil 8. bu işlemin gerçekleştirilmesi için levha üzerinde kesme kalıbına referans teşkil edecek ve göbeğin merkezini belirleyecek pilot delik delinmesi gereklidir.140 ağızlarının dökülmesine veya çatlamasına yol açabilir.1. Şekil 8. 2006). Jantı oluşturacak göbek malzemesinin giyotin makasta belirli ölçülerde kare veya dikdörtgen kesilmesi işleminden sonra çevre (pul) kesme operasyonu yapılır. Bıçaklara uygulanacak gerilim giderme tavlaması ve son meneviş sıcaklığının altında yapılan menevişleme ile bıçak ömürlerini artırmak mümkündür.’de eksantrik preslere bağlanabilen Merkezleme deliği delme kalıbına ait teknik resim görülmektedir. .1. Ancak.

Bu parçalar için genelde piyasada ucuza ve istenilen ölçülerde bulunabilen St37 çelik tercih edilmektedir. 2006).141 Şekil 8. Kesme bıçaklarında olduğu gibi zımba ve mühre malzemeleri için de yüksek aşınma ve kopma direnci ve yüksek tokluk çok önemlidir.1. Bu parçalar dişi ve erkek kesme kalıpları olup mühre ve zımba olarak adlandırılırlar. Şekil 8. 6 ve 7 ile numaralandırılmış parçalar ve civatalar haricindeki tüm parçalar tasarımcının tercihine göre değişkenlik gösterebilir. . merkezleme deliğinden referans alınarak makas bıçaklarına benzer açılı kesme bıçaklarıyla kesilir ve malzeme pul haline getirilir. 6 numaralı parça ise zımbaya yataklık yapan ve zımbanın çabuk aşınmasını engelleyen bronz burçtur. Çevre (pul) kesme kalıbı (JMS’den.’de ise çevre kesme kalıbı görülmektedir.’de 4.2. Bu kalıp ile kare veya dikdörtgen plaka. 4 ve 7 numaralı parçalar ise mutlaka özel alaşımlı takım çeliğinden üretilmelidir. Şekil 8.2.

Bıçaklardaki kesme açısının büyük olması kalıbın aşağı yukarı doğrultuda daha fazla hareket etmesini gerektirdiğinden. Tasarımın . Şekil 8. eğimli bıçaklar sayesinde kalıp ve pres daha az zorlanır. Yüksek hız yapan veya ağır yük taşıyan araçlarda fren sisteminin ve jantın soğutulması çok önemlidir. malzeme teknolojisinde gelinilen noktada. mutlaka özel alaşımlı takım çeliği kullanılarak imal edilmeli ve 62~65 HRC’ye kadar sertleştirilmelidir.’de görülen çevre kesme kalıbında önemli olan: elde edilen pulun istenilen ölçülerde çıkması ve kesim işlemi sonrasında malzeme üzerinde kesilmeden koparılan bölümün minimum seviyede olmasıdır. Tek parça döküm ile üretilen jantta.2. istenilen pul yüzeyi daha kaliteli çıkar ve en önemlisi kalıbın ömrünün uzaması sağlanır. ihtiyaç duyulur. kalıpta ve preste büyük stroklara. böylece hava kanalları genişleyerek jantın ve frenlerin daha da soğuması sağlanmaktadır. yani çalışma genişliğine.3. Frenlerin verimli çalışabilmesi ve jantın aşırı ısınmaması için göbek üzerine havalandırma deliği denilen çeşitli delikler delinir. bu jantlarda kullanılan göbeklere havalandırma deliği delmek gereklidir. gereğinden fazla delinen havalandırma delikleri. göbeğin yerini kalıp maçaları ve CNC tezgahlarda talaşlı imalat yöntemleri kullanılarak üretilen havalandırma amaçlı kollar almıştır. Günümüzde. Aynı şekilde. Ağır tonajlı araçlarda kullanılan jantlar çelik sacdan imal edildiğinden. yeni alaşım malzemeleri kullanılarak üretilen döküm jantlarda kol sayısı giderek azalmakta. Havalandırma deliklerinin konumları ve sayısı çok önemlidir. otomobil jantlarında havalandırma delikli jantlar yerlerini kollu jantlara bırakmıştır. göbeğin mukavemetinin azalmasına neden olur. Kesme kalıplarında sıklıkla uygulanan yöntem: kesici bıçaklara tasarımın izin verdiği büyüklükte açı vermektir. Öte yandan. Hatta. Yukarıda bahsedilen 3 ve 16 numaralı parçalar bir anlamda erkek ve dişi makas görevi gördüğünden. Bunu gerçekleyebilmek için 3 numaralı destek parçası ile 16 numaralı kesme bıçaklarının birbirlerine göre alıştırılmış olması ve kesme boşluğunun titizlikle verilmiş olması gereklidir. Eğer havalandırma deliği bijon deliğinin hemen üstüne delinirse janta etkiyen kuvvet çizgilerinin düzgün biçimde dağılması sağlanamaz Bu da mukavemette azalmaya neden olur.142 Şekil 8.’te jant göbeği havalandırma deliği delme kalıbı görülmektedir.

kesitinin inceltilmesi veya eğilip bükülmesi sağlanır. Diğer kesme ve delme kalıplarında olduğu gibi bu kalıpta da 5 ve 9 numaralı zımba ve mühre özel alaşımlı takım çeliğinden üretilmiştir.4 ve 8.143 niteliğine ve janttan istenen performans koşullarına göre kamyon ve otobüs jantlarında havalandırma deliği sayısı 2 ile 10 arasında değişmektedir. yani şekil verme kalıplarının.3.5’te ise sıvama yöntemiyle kasnak üretiminde kullanılan tooling ve kalıplar görülmektedir. 2006). Jant havalandırma deliği delme kalıbı (JMS’den. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta toolingin hareket edeceği yolu. Sertleştirilmiş takım çeliğinden üretilen aynaya. Şekil 8.5’te birinci ve son sıvama operasyonlarında parçanın işlem görmeden önceki hali ve işlemden sonraki hali şematik olarak görülmektedir.4 ve 8. CNC veya NC kontrollü olarak çalışan sıvama makinelerine bağlanan şekillendirme kalıpları sayesinde düz kasnak kesitinden karmaşık geometriye sahip kasnaklar elde edilmektedir. Şekil 8. yine sertleştirilmiş takım çeliğinden üretilmiş toolinglerin. hidrolik pistonlarla sabitlenen kasnak malzemesi üzerinde. Şekilde kamyonlarda kullanılan 20” jantların göbeklerine elips şeklinde havalandırma deliği delen kalıba ait kesit resimleri görülmektedir. . işlem yapması sayesinde malzemenin boyunun uzatılması. bir şablon veya CNC koordinatları sayesinde doğru biçimde makineye iletmektir. Şekil 8.

4. 2006). Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (son operasyon) (JMS’den. Şekil 8. Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (ilk operasyon) (JMS’den.5.144 Şekil 8. 2006). .

Yüksek aşınma direncine. Bu malzemeler kaba ölçülerinde temin edildikten sonra parçanın geometrisine ve kullanılacağı prosese göre son işleme payı bırakılacak biçimde talaşlı imalat veya elektro erozyon teknikleri kullanılarak işlenir ve ısıl işleme tabi tutulur. Isıl işlem uygulanan kalıp parçası son olarak final ölçülerinde işlenerek kullanıma hazır hale getirilir. böylece çalışma sırasında kalıpta oluşan yorulma gerilmeleri giderilmeli ve ilerleme olasılığı bulunan mikro çatlaklar etkisiz hale getirilmelidir. tüm çelik üreticilerin tavsiye ettiği yüksek mukavemet değerlerine sahip bu çelikler büyük hacimli üretimlerde mutlaka tercih edilmelidir. TM çeliklerin çok üstün performansa sahip olmalarına karşın fiyatlarının aşırı yüksek olması uzun ömür beklenen soğuk iş uygulamaları haricinde TM çeliklerin kullanılmasını kısıtlamaktadır.145 Yukarıda jant üretiminde kullanılan bazı kesme. Jant imalatında en sık tercih edilen malzemeler 1. işleme kolaylığı ve performans/fiyat yönünden sıklıkla tercih edilmektedir. molibden ve vanadyum içerikli yüksek karbonlu takım çeliği olan 1. yüksek tokluğa ve ısıl işlemde çok iyi boyutsal kararlılığa sahip olan. geleneksel metalurjik çeliklerin yerini almaya başlamıştır. bölümde belirtildiği üzere. 6. yüksek basma dayanımına. Seçilen malzemeye göre talaşlı imalat sonrasında tavsiye edilen sıcaklık değerlerinde gerilim giderme tavlaması yapılarak kalıbın ömrünü uzatmak mümkündür. Ancak. Isıl işlemin seçilen malzemenin karakteristiğine göre yapılması ve ısıl işlem sonrasında malzeme yüzeyinde istenilen sertlik değerlerinin elde edilmesi kalıbın performansı ve ömrü açısından çok önemlidir.2379 ve benzer kimyasal kompozisyona sahip takım çelikleridir.2379 ve eşdeğeri çelikler soğuk şekillendirme uygulamalarında kalite. . krom. Günümüzde gelişen teknoloji ve üretim yöntemleri sayesinde toz metalurjik takım çelikleri. delme ve form verme kalıpları açıklanmıştır. Çelik üreticilerinin tavsiyelerine göre tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılan kalıplar 150~300°C arasında sıcaklığa sahip fırınlarda belirli süre bekletilmeli. Tüm bu kalıplarda görülen ortak özellik bazı parçaların özel alaşımlı sertleştirilebilen soğuk iş takım çeliklerinden imal edilmesi gerektiğidir.

gelişmiş altyapı ve insan gücünün nispeten ucuz olması nedeniyle ülkemizde oldukça gelişmiş durumdadır. tıp ve elektronik gibi ileri teknoloji gerektiren sektörlere yapılan yatırımların artması.146 9. Türkiye'nin en büyük alaşımlı jant üreticisi ve lider ihracatçısı olan şirketin temelleri. TÜRKİYE’DE JANT SEKTÖRÜ Günümüzde. 9. sektörde dünya çapında rekabetçi gücü olan büyük. 1980 yılında CMS Jant ve Makina Sanayi A. Türkiye’de otomotiv yan sanayi içerisinde jant sektörü önemli bir konumdadır. gelişmiş ülkeler tarafından bilgisayar. .Ş. küresel ısınma. bilgi işlem. bugün en son teknoloji ve yeniliklerin uygulayıcısı olarak "hafif metal jant" sektöründe dünyanın önde gelen jant üreticilerinden biri olarak yerini korumaktadır (CMS. demir-çelik ve metal işleri gibi sektörler. yabancı sermaye ortaklığı bulunan çok uluslu dev jant üreticilerine kadar birçok firma ülkemizde faaliyetlerini sürdürmektedir. ürün çeşitlilikleri ve gelecek hedefleri baz alınarak kısaca tanıtılmıştır.1 CMS Jant ve Makina Sanayi A. çevre kirliliği ve buna benzer sorunların ortaya çıkması nedeniyle ağır sanayi olarak tabir edilen otomotiv yan sanayi.Ş. 2006). CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş. coğrafi konum. Türk sermayeli jant fabrikalarından.'nin İzmir'de kurulmasıyla atılmıştır. Türkiye jant sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarihsel altyapıları. 1985 yılında Ford Türkiye ve Fiat Türkiye için alüminyum alaşımlı jant üretimine başlayan CMS. Günümüzde. Aşağıda. 1955 yılında Türkiye'nin ilk alüminyum kalıp döküm sistemini kurarak otomotiv yan sanayi sektörüne yatırımına başlamıştır.

yenilikçi ve sosyal sorumluluğunun bilincinde faaliyet göstermek olarak özetleyen CMS Grubu'nun 2003 yılında çeşitli dallarda aldığı ödül ve belgeler de bunun bir kanıtıdır.'de 10" ile 22" çap arasında ve 4" ile 10" genişliğe kadar jant üretilmektedir.838 m2’dir.000 adettir. ise yurtiçi yenileme pazarına satış yapmak amacıyla kurulmuş olup. toplam 30.Ş. bir mağaza ortamında Türkiye otomobil pazarındaki aksesuar ve yedek parçaların.000 adettir.Ş.Ş.147 Jant Genel Müdürlüğü İzmir'de olan CMS'nin Pınarbaşı fabrikası.200 m2 olmak üzere. 2003 yılında açılan Çiğli fabrikası ise kapalı alanı 11. 16 Şubat 2005 tarihinde. kalıp üretiminde ise CAD/CAM ve CNC teknolojileri kullanılmaktadır. Doğu Avrupa ve başta Rusya olmak üzere Türkiye'ye komşu ülkelerde yenileme pazarını hedeflemektedir ve satışlarını doğrudan bu ülkelere yapmaktadır.. CMS Pazarlama Perakende Ticaret ve Otomotiv Sanayi A. Üretilen jant modelleri ve aksesuarların tasarımlarında son teknoloji ürünü bilgisayar yazılımları ile döküm simülasyonları. . Şirketin yıllık jant üretim kapasitesi 2. Türkiye'de yerleşik olan son satış şirketi CMS Satış ve Pazarlama A. Başarı formüllerini. yeniliklere açık. %75'in üzerindeki pazar payıyla bu sektörde lider konumundadır.Ş. ile sürdürmektedir.944 m2 olmak üzere.175 m2’dir. talaşlı üretimi CNC teknolojisi CMS'nin 3 satış şirketinden birisi olan CMS GMBH. tarafından. 2006). CMS son olarak.500.Ş. kapalı alanı 20. Serbest bölgede yerleşik satış şirketi olan CMS Otomotiv Dış Ticaret A.000. dünyayı sürekli izleyen. CMS kalite anlayışı doğrultusunda satış ve servisini yapmak için kurulmuştur (CMS. başarı ve planlama odaklı. Avrupa alüminyum jant yenileme pazarının önemli oyuncularından birisidir. 1997 yılında Almanya'da (Frankfurt) kurulmuş olup. toplam 32. CMS Jant ve Makina Sanayi A. kurumsal yönetime inanan. Alçak Basınçlı Döküm yöntemlerini kullanan CMS Jant ve Makina Sanayi A. Bu tesiste 2006 yılı için planlanan yıllık jant üretim adedi 1. Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan CMS Shop konsepti ile hizmete açılan mağazalar.

tüm teknolojik yenilikleri dünya ile aynı anda uygulama olanağına kavuşmuştur. 1979 yılındaki ihracatı ile de Türk dış ticaretinin ilklerinden birini gerçekleştirmiştir (Ünal. sosyo-ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda dengeli bir şekilde çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesini içeren Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası sahibidir. 1995'de Alman Lemmerz ile ortaklığa giden Hayes Lemmerz Jantaş. otobüs. treyler ve çekici gibi ağır vasıtalar. 9. zirai. 2006). 2006). Türkiye'de ilk "tubeless" (iç lastiksiz) ağır vasıta jantlarının üretimi ile sürdüren ve 1994'te imzalanan know-how anlaşmasının ardından. Teknolojik gelişmelerin öncülüğünü yaparak 1978'de dünya'nın en gelişmiş jant yapım teknolojisi olan sıvama yöntemini (flow forming) ülkemize getiren Hayes Lemmerz Jantaş.2 Hayes Lemmerz Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret A. minibüs. zirai araç.Ş. yol ve iş makinaları gibi çeşitli endüstriyel vasıtalar için "tubeless" ve "tube type" jantlar üretmektedir (Ünal. Türkiye'nin ilk ve en büyük hafif metal jant üreticisi olan CMS Jant ve Makina Sanayi A.148 Brüksel'de tedarikçisi olduğu Toyota'dan. kamyon. Maliyet yönetimi kategorisinde üçüncülük derecesini ifade eden Certificate of Recognition ödülüne layık görülmüştür.. Öncülüğünü. .Ş. 1996'da Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikasına taşınan Hayes Lemmerz Jantaş. 2006). Türkiye'deki otomotiv yan sanayi kuruluşlarının ancak yüzde 1'nin sahibi olduğu bu sertifika Temmuz 2003'de bağımsız denetçi kuruluş Bureau Veritas Quality International (BVQI) tarafından yapılan denetimler sonucunda. pick-up ve hafif kamyon gibi ticari vasıtalar. ticari araç ve ağır vasıta jantları üretimiyle 1968 yılında faaliyete başlamıştır. Jant sektöründe Türkiye için pek çok ilki gerçekleştiren Hayes Lemmerz Jantaş. 23 Eylül 2003'de CMS'ye verilmiştir (CMS.

2006). kullanıcıya çok fonksiyonlu ve çeşitli hizmet vermekte ve yeni ürün tasarımlarında Türkiye yol ve iklim koşulları ile yasal şartları göz önünde bulundurmaktadır (Ünal. ve Tic. Avustralya. %40 İnci Holding haline gelmesinin ardından Jantaş. 2006).3 Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A. 9. Avrupa’nın birinci sınıf jant imalatçılarından biri olarak kendini tescil ettirmiştir (Ünal. yüksek kalite ve uygun fiyat politikasıyla orijinal ekipman piyasasının değişmez bir tedarikçisi olarak Avrupa’da kendini kabul ettiren bir marka konumuna gelmiş. adını aldı (Ünal. ISO 9002. Yeni Zelanda. İle. yıllık 1. Rusya.Ş.149 Jantaş. Avrupa Jant ve Lastik Teknik Organizasyonu ETRTO'nun ve Avrupa Jant Üreticileri Birliği EUWA’nın daimi üyesi. 1990 yılında tubeless jant ve 2000 yılında iş makinesi jantı üretimine geçerek Türkiye jant sektöründe tam anlamıyla yerini almıştır. . Çok süratli bir büyüme içinde olan Hayes Lemmerz Jantaş. Jant üretimine tarım sektöründe iddialı olarak zirai jantlar ile başlayan kuruluş. Yaklaşık 1500 çeşit jant üreten Jantsa. Almanya. Japonya.400.000 adete çıkarmıştır. Ürünlerinin %80'ini Kanada. Türkiye’yi çelik jantta bir yatırım üssü haline getirmek üzere anlaşma imzaladı. 2003 yılında Hayes Lemmerz Int. Amerika. Ağır ve ticari vasıta jantlarında üretim kapasitesi ve pazar payı açısından Türkiye'de pazar lideri olan Hayes Lemmerz Jantaş konusunda en çok ihracat yapan firmadır. QS 9000 ve ISO/TS 16949 kalite belgelerinin de sahibidir. tesislerindeki yüksek teknoloji olanaklarıyla kapasitesini. Hisse oranının %60 Hayes Lemmerz. Jantsa 1977 yılında Aydın’ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça kasabasında kurulmuştur. İngiltere. A.Ş. Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. Hayes Lemmerz Jantaş. 1980 yılında ağır vasıta jantı. Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 56 ülkeye ihraç eden Hayes Lemmerz Jantaş. Inc. 2006).

1997 yılında TS EN ISO 9000:1994 versiyonuna göre kalite belgesi alarak ürünün gerçekleştirilmesinde müşteri memnuniyetinin sağlanması amacına yönelik hizmet vermiştir. hızlı teslimat. 2006). 9. Tekersan şu anda Mefro Grub’a bağlı olarak faaliyet gösteren Kronprinz Gmbh ile ortak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluş halen TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi. Tekersan 1977 yılında Bilecik Bayırköy’de Koç Holding tarafından kurulmuş ve 1980 yılında üretimine başlamıştır. hızlı iletişim. iç ve dış müşterileri ile mükemmel iletişim yakalamış. dünya standartlarında kaliteli üretim yapabilen düzeyde eğitilmiş personele sahip. 2006). sektöründe uluslar arası alanda lider firma olmaktır. Jantsa.4 Tekersan Jant Sanayi A. 2004 yılında Michelin tarafından satın alınan kuruluş. Tekersan 16000 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 69000m2’lik bir alanda üretim yapmaktadır (Ünal. 2006). .Ş. TS EN ISO 16949:2002 versiyonu 2005 yılında firmaya kazandırılmıştır.150 Şirketin amacı: en mükemmele ulaşmak için teknolojik değişimlere ayak uydurabilecek esneklikte. TS EN ISO 18001 (OHSAS) İş Güvenliği belgeleri için çalışmalarına devam etmektedir. çabuk karar verebilen. Türkiye'nin en büyük jant üreticilerinde biri olan Tekersan A.Ş. Jantsa’nın müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilmesinin nedeni: ürün çeşitliliği. geniş ürün yelpazesi ve üretim kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışı otomotiv piyasasında söz sahibi konumdadır. kaliteli ürün ve uygun fiyat olarak belirtilmektedir (Ünal. Jantsa’nın hedefi: kısa ve uzun vadede dünya standartlarının üzerinde kaliteli jant üretimini ve ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlarda söz sahibi olmak şeklinde belirtilmektedir (Ünal. 2005 yılında Mefro Grub’a devredilmiştir. TS EN ISO 9001:2000 versiyonu 2003 yılında.

TÜBİTAK işbirliği ile araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir ve Ford Q1. Tekersan. . 2004 yılında ISO tarafından açıklanan Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında 89. iş makinesi ve forklift jantları ile zirai araç jantları bulunmaktadır. Döktaş’ın hedefi dünya çapında bir döküm firması olmaktır.. ve Türkiye’de 1. Kuruluş.151 Kuruluşun ürün yelpazesinde.500 m2 alanda yüksek basınçlı alüminyum döküm ve jant üretimi konularında ayrı ayrı tesisler olmak üzere toplam üç tesiste faaliyet göstermektedir.Ş. Koç Holding kuruluşu olan Döktaş. 1977’den beri Bursa Orhangazi’de toplam 300. binek otomobil. sırada yer alan Döktaş. sırada yer almıştır. Otomotiv ana sanayi üreticileri ile birlikte çalışmanın en önemli koşullarından biri olan ürün test ve analizlerini de Döktaş kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Döktaş. Döktaş. QS 9000. Döktaş bu faaliyetlerini 1950 çalışanı ile birlikte sürdürmektedir (Ünal. herhangi bir ürünü müşterisi ile birlikte geliştirebilme kapasitesine sahiptir. tek başına Türkiye’nin döküm ihtiyacının %30’unu karşılamaktadır. TS EN ISO 14001:2005 Çevre yönetim sistemi sertifikasına ve TS EN ISO 16949:2002 otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi sertifikasına sahiptir (Ünal. 2006).5 Döktaş Dökümcülük Ticaret Sanayi A. Tekersan yurt içi piyasada orijinal ekipman üreticisi olarak Türk otomotiv sektörüne de hizmet vermektedir (Ünal. Bu özelliği firmayı alanında özel ve farklı bir konuma yerleştirmektedir. 9. ISO 14001 ve ISO TS 16949 kalite sistem sertifikalarına sahiptir (Ünal. Avrupa’da 5. 2006).000 m2 alanda pik ve sfero döküm konusunda. ağır vasıta. 1999’dan beri Manisa ve İzmir’de toplam 58. müşteri memnuniyetini hedefleyen üretim ve hizmet anlayışı çerçevesinde TS EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem sertifikasına. 2006). hafif ticari araç. 2006). Döküm tesisi olarak dünyada 16.

Bölgesi'nde kurulmuş olan Jamak A.Ş' nin devamı niteliğindedir (JMS. teknolojisi ve ürün yelpazesi olarak bakıldığında. kuruluşundan bu güne esas olarak kamyon.5” ve üzeri ölçülerdeki jantlar. tubeless jantlar ve hafif tonajlı .000 adet jant üretim kapasitesine sahiptir. 9. gerek kendi markası DJ ve MaxX. JMS Makine Sanayi ve Ticaret A. 2006). dünyada ise İngiltere.Ş. 2006). 22. kalite sistemi. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada jantlarını tanıtabilmek Döktaş jant markalarının ana hedefidir. dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan sıvama (flow forming) yöntemiyle üretilmektedir (JMS. özellikle ağır tonajlı büyük kamyon ve iş makinaları ve forkliftler için jant üretiminde uzmanlaşmıştır. Döktaş. JMS’de 17. ISO 9001:200 kalite yönetim sistem sertifikasına sahip olan JMS.200. JMS. Yunanistan ve diğer komşu ülkelerle çalışmaktadır. Ukrayna. jant konusunda Türkiye’de Ford Otosan.000 adet/yıl kapasiteyle Türkiye'nin ve dünyanın kamyon ve iş makinaları imal eden fabrikaları için üretim yapmaktadır. fabrika bina ve arazisini ve JAMAK markasını 2003 yılında satın alarak üretime başlamıştır.500 tonluk toplam kapasiteye sahip Manisa fabrikası yıllık 1.152 Döktaş’ın 8. gerekse Avrupa’nın en tanınmış markaları için yaptığı üretim ile Avrupa pazarında hafif metal alaşımlı jant sektöründe büyük bir oyuncudur (Ünal.750 m2 alan içerisinde kurulmuş olup 7000 m2 kapalı alana sahiptir. müşterileri. JMS.Ş. 1978 yılında Eskişehir Organize San. Jant üretiminin sadece %2~3’ü gibi küçük bir kısmını iç piyasa için kullanan Döktaş. Almanya.Ş. 2006). iş makinası ve forklift jantı üreterek yerli ve yabancı sektörlere hizmet vermektedir. Jamak A. Bunların yanında.'den üretim hatlarını. Rusya. JMS. 100.6 JMS Makine Sanayi ve Ticaret A.

ve Tic. ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem sertifikasına sahip olan Kormetal. 9. 16. DIN ve TSE standartlarına uygundur (JMS. Fransa. 1982 yılından beri basınçlı döküm tekniği kullanılarak alüminyum ve çinko alaşımından genel amaçlı parça üretimi.Ş.153 kamyonlar için jantlar da JMS’nin ürün portföyü içindedir. Hollanda. Kuruluş. . 1982 yılında kurulmuş olup iki ana bölümden oluşmaktadır. Kuruluş 450.7 Kormetal Sanayi ve Ticaret A. ETRTO. İmalatı yapılan jantlar ve parçaları. İspanya. Portekiz ve Rusya’ya ihraç etmektedir. 2006). İngiltere.000 m2 alanda üretimini gerçekleştirmektedir (Kormetal.000 adet/yıl olan kapasitesiyle 12”~20” arasındaki ölçülerde hafif alüminyum alaşımlı otomobil ve ticari araç jantları üretmektedir (Kormetal.000 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 38. A. 1988 yılından itibaren de alçak basınçlı döküm tekniği kullanılarak primer alüminyum alaşımından jant üretimi yapılmaktadır. üretiminin %80’ini Almanya. 2006). 2006).Ş. Kormetal San.

Takım çeliklerinin daha detaylı biçimde anlatılması amacıyla ayrı bölümler oluşturacak şekilde.154 10. döküm ve soğuk şekillendirme ile jant üretimi tanıtılmıştır. jantın yapısı. kullanımı ve bakımında dikkat edilmesi gerekenler detaylı biçimde açıklanmış. lastiğin de janttan bağımsız olarak değerlendirilememesi ve bu iki parçanın belirli standartlar çerçevesinde uyumlu şekilde üretilmesi ve kullanılması gerektiğidir. Ayrıca. SONUÇLAR Bu çalışmada. görevleri. Günümüzde üretim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve CNC tezgahlarda talaşlı imalat yöntemlerinin yaygın biçimde kullanılması sayesinde özellikle alüminyum döküm malzemeden üretilen hafif alaşımlı jantlarda sıfıra yakın hatayla üretim yapılması sağlanmıştır. janttaki önemli ölçüler ile jant seçimi. jant sanayinde kullanılan kalıpların üretilmesi için izlenen yollar ve kalıp malzemesini oluşturan takım çelikleri üzerinde durulmuştur. Ek olarak. Araştırma sonucunda. jant imalatında kullanılan çeşitli kalıp ve toolingler için seçilen takım çeliklerinin belirli gereksinimleri . delme ve form verme uygulamalarında kullanılan kalıplara ait örnek resimler verilmiş ve kullanılan malzemeler üzerinde durulmuştur. temel olarak jantlar ve jant üretim tekniklerinin üzerinde durulmuş olmasına rağmen. Jant sanayinde soğuk iş uygulamalarında en çok tercih edilen takım çelikleri genel anlamda tanıtılmıştır. Bunun en önemli nedeni. tezin ikinci bölümünde lastiğin yapısı ve görevleri. lastik desenleri ve lastik kullanımında dikkat edilmesi gerekenler genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca. jant üretimi için gerekli kesme. jantın lastikten. soğuk iş ve sıcak iş takım çelikleri ile bu çeliklerin hasar mekanizmaları ve uygulanma alanları açıklanmaya çalışılmıştır.

2379 ve eşdeğer kalitedeki takım çeliklerinin çekme ve basma kuvvetlerine karşı oldukça dirençli olması. otomotiv yan sanayi ve yedek parça pazarında gelişmekte olan ülkemizde. Öyle ki Hayes Lemmerz ve Mefro Group gibi dünya çapında dev jant üreticilerinin Jantaş ve Tekesan gibi yerli jant üreticilerine ortak olması ve bu firmalara finansal destek vermeleri Türkiye jant sanayinin gelecekte hızla büyüyeceğinin işareti olarak algılanmalıdır. jant sektörünün gerek altyapı. gelişen metalurji bilimi sayesinde elde edilen üstün özellikli toz metalurjik çeliklerin jant delme kalıplarında kullanılmasının ekonomik olmadığı ortaya çıkmıştır. Kalıp imalatında kullanılan özel alaşımlı takım çelikleri için en önemli değişken: kalıptan istenen performans/fiyat oranıdır. Araştırma sonucunda.155 karşılaması halinde farklı mekanik ve kimyasal özelliklere sahip olabileceği belirlenmiştir. gerekse pazar payı olarak dünyada söz sahibi olduğu. Bunun en önemli nedeni: 1. Araştırma sonucunda. 1.2379 kalitesindeki yüksek karbonlu. üreticilerin Türkiye ve Dünya pazarındaki yerlerine ve gelecek hedeflerine değinilmeye çalışılmıştır. yüksek sertlik değerlerine kadar sertleştirilebilmesi (65 HRC) ve kg fiyatının 10~15 YTL olmasıdır. büyük lastik üreticisi firmaların hem fiyat hem de kalite yönünden üstün jantlar üreten Türk firmalarını desteklediği ve yabancı sermayenin ülkemize gelmeye istekli olduğu belirlenmiştir. Türkiye jant sektörü ve Türkiye’de faaliyet gösteren jant üreticileri tanıtılmış. . Takım çeliği seçimi konusunda en çok tercih edilen çeliğin. Son olarak. alaşımlı takım çeliği olduğu görülmüştür.

Enkei Wheels International Website. Koçak. K. 2005... 158-188 . 24 s. Kormetal Jant ve Lastik Katalogu. Alüminyum döküm yöntemleri. 2006. İ. takım çelikleri. 2006. Pirelli Teknik Bilgi Arşivi. Dünya Sektör Dergisi. Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü. CMS Satış ve Halkla İlişkiler Departmanı. Production and Testing Technology.. 2006. KAYNAKLAR DİZİNİ Ganiyusufoğlu. 30 s. Türkiye. 2006.U. A.. Güldoğan. Enkei Wheels Japan. M. CMS Jant ve Makine Sanayi A. Ünal. 25 s. Pirelli Satış ve Pazarlama Bölge Temsilciliği. 121. B. Kormetal Satış ve Pazarlama Bölümü. 2006.156 11... 52 s. Araştırma : Türkiye’de jant sanayi. İstanbul.Ş. 4.Ş. Thyssen Asal Çelik Tic. Kormetal Sanayi ve Tic. 12 s. B. 2005. JMS Mühendislik Hizmetleri Bölümü. 2006. Türkiye. JMS Makine Sanayi ve Tic. 2005. A.. Rapor.Ş. 134 s. CMS Tanıtım ve Teknik Bilgi Arşivi. Assab Korkmaz takım çelikleri ve ısıl işlemi. Damla Grafik Ltd. Şti. 120 s. Korkmaz Çelik Merkez. 2. Türk Pirelli Lastikleri A. 8 p.Ş..Ü. A. H..Ş. İstanbul.T. JMS Tanıtım ve Jant Üretim El Kitabı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->