TÜRKİYE JANT SANAYİ VE JANT SANAYİNDE KULLANILAN KALIP ÇELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MELİH OYTAÇ YÜKSEK LİSANS

TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Anabilim Dalı HAZİRAN - 2006

A RESEARCH ON TURKISH WHEEL INDUSTRY AND TOOL STEELS USED IN WHEEL PRODUCTION MELİH OYTAÇ MASTER OF SCIENCE THESIS Department of MECHANICAL ENGINEERING JUNE - 2006

TÜRKİYE JANT SANAYİ VE JANT SANAYİNDE KULLANILAN KALIP ÇELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Melih Oytaç

Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği Uyarınca Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Konstrüksiyon İmalat Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır

Yard. Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan

Haziran, 2006

.. Doç...... Dr.... jürimizce lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek kabul edilmiştir. Üye : Yard. Cemal Melih Kuşhan Üye : Yard. Dr........ Doç.iii Melih Oytaç’ın YÜKSEK LİSANS tezi olarak hazırladığı “TÜRKİYE JANT SANAYİ VE JANT SANAYİNDE KULLANILAN KALIP ÇELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” başlıklı bu çalışma... Osman Nuri ÇELİK Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ... Dr....... sayılı kararıyla onaylanmıştır. Dr. Macid NURBAŞ Üye : Yard. tarih ve ... Prof............... Doç......... Abdurrahman KARAMANCIOĞLU Enstitü Müdürü .

yapıları ve kullanım şekilleri ile ilgili genel olarak bilinmesi gerekenler aktarılmaya çalışılmıştır. Türkiye jant sanayisinin ülkemizdeki ve dünyadaki yeri hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. gerekli şekil ve resimlerle pekiştirilerek aktarılmış. buna ek olarak. operasyon bazlı olarak. Son olarak. Lastik ve jantın orijinal ekipman sınıfında güvenlik için önemi vurgulanmış ve bu iki parça arasındaki uyumun araca olan etkisine değinilmiştir. Özellikle soğuk iş ve sıcak iş takım çeliklerinin üretim yöntemlerine ve hasar mekanizmalarına değinilmiş ve ülkemizde sıklıkla kullanılan takım çeliklerinin performans/fiyat yönünden kıyaslanabilmesi için genel özelliklerine değinilmiştir. Ayrıca jant üretim yöntemleri.iv ÖZET Bu çalışmada. . Türkiye’de faaliyet gösteren jant fabrikaları tanıtılarak. jant üretiminde kullanılan çeşitli kalıplar ile bu kalıpların üretilmesi için kullanılan takım çelikleri de tanıtılmıştır. kara taşıtlarında kullanılan jant ve lastiklerin özellikleri.

wheel production techniques are explained by using process approach and required figures. cutting. wheel factories in Turkey are generally presented. Also.v SUMMARY In this study. In addition. production methods and damage mechanisms of hot and cold work tool steels are explained and tool steels which are frequently used in wheel die manufacturing are mentioned for making an evaluation about the ratio of performance and price. . Especially. In conclusion. Turkish wheel industry both in Turkey and in the world is evaluated. main structures and usage guides of all wheels and tires which are used in land vehicles are generally tried to be explained. the importance of tires and wheels for safety in case of being original equipment is emphasised and the effects of adjustment between these two parts for vehicles are mentioned. Pressing. especially tool steels which are used for wheel production are described. punching and forming dies and die materials. properties.

beni yönlendiren ve her türlü olanağı sağlayan danışmanım Yard.vi TEŞEKKÜR Gerek derslerimde. gerekse “Türkiye Jant Sanayi ve Jant Sanayinde Kullanılan Kalıp Çelikleri Üzerine Bir Araştırma” konulu tez çalışmamda. Melih Cemal Kuşhan’a ve tez aşamasına benden desteğini esirgemeyen Makine Mühendisi Ertuğrul Zeytinoğlu’na teşekkürü bir borç bilirim. . Doç. bana danışmanlık ederek. Dr.

............................................................................ 14 2............................... 9 2........................................................7.5........................................................................ Lastikte Bulunan Tanımlayıcı Semboller....... Lastikte Ölçü Değişimi (Basık Seriye Geçiş) .............6 2................................................... 14 2.... GİRİŞ VE AMAÇ ................................. 9 2............... 23 ......................................................................... xvi 1....................3 Asimetrik (asymmetric) lastikler ..........................İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET ......2 Hız sembolü ve kategorisi ..........................4 Kış lastikleri ......................... 5 2.6............................................................... xv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ...1 Lastik yük indeksi .2 2............ v TEŞEKKÜR............................................................................... 20 2...................................................................................................... Lastik Taban Desen Özellikleri ................................................................................................................................................................4....2 2.................................................................1 Giriş ...........................................1 Standart desenli (yönsüz) lastikler ................................................................ 19 2...........3 Tubeless ve Tube Type Lastikler ........... LASTİĞİN YAPISI VE GÖREVLERİ ......................4........................................................7................................................................. iv SUMMARY ..4...........................7............................................... vi ŞEKİLLER DİZİNİ ..................................................2 Lastiğin Yapısal Özellikleri ...............................7................3 DOT açılımı ve lastiğin üretim tarihi ........ 22 2................................................1 2.............................................. xii ÇİZELGELER DİZİNİ ............... ...................7................................................ 15 2. 20 2................2 Yönlü (directional) lastikler ......4......................... 2 2... Lastik Takma ve Sökme İşlemi (Montaj – Demontaj) .........

........... 37 3...2................ Temizliği.......................2 Soğuk şekillendirme yöntemi ile jant üretimi ..............8 Performanslı ve Uzun Ömürlü Lastikler İçin Uyulması Gereken Kurallar ....İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 2... 71 4........................5 Jant çapı (nominal çap – lastik oturma çapı) ..................................... 38 3.....................3................ 46 3.......pitch circle diameter) ............................................. 65 3..CBD (poyra çapı – centre hole/bore diameter) ............... 34 3......................................... 31 3.......1 Giriş .3 Cüruf altı ergitme ...........1 Ergitme ve kimyasal bileşim ... JANTIN YAPISI VE GÖREVLERİ .................3..................69 4........................................ 35 3............................3...................................2 ET (offset) ........................................... 31 3.....4 Jantlarla Uygulanan Testler ........2......................................................................... 59 3.......................................................1 PCD (taksimat dairesi çapı ...................................... 38 3.......................................... 63 3.4 Jant genişliği (nominal genişlik – lastik oturma genişliği) .......................8 Bijon Civataları ve Somunlarının Sıkılması ... 71 4.......2............3................................................................................. 31 3.....3................................ 67 4........1 Giriş ....2 Pota metalurjisi ve döküm ..........................3 Çelik Üretimi ..................2............3 CH .. Kullanımı................70 4...........6 Jant Seçimi................ 72 ......................5 Hafif Alaşımlı Jantlarla Çelik Jantların Karşılaştırılması ..................................................................................................2 Çelik Kalitesi .................................... 62 3....................2 Jantın Yapısı ve Teknik Terimler ............... 36 3................... 68 4.....3 Jant Üretim Teknikleri ............... 35 3................................................................................................................1 Döküm yöntemi ile jant üretimi ............... TAKIM ÇELİKLERİNİN ÜRETİMİ VE ISIL İŞLEMİ .......7 Jant ile Lastiğin Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler .......................................... Bakımı ve Tamiri .......... 68 4.....2................................ 26 3..........

..........................4......................... 86 5.........4 Dövme ... 77 4.......2...5 Blok ısıl işlemi .........3.................................................................. 79 4......................................... 92 5.......................6 Plastik deformasyon ............................................. 97 5......................................................3......... 76 4..................2 Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler .İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 4........4 Kalıp çeliklerinin parlatılması .. 113 6.............................................. 106 6...............2....4 Ağız dökülmesi ......... 92 5........................ 108 6......................................................4....2...........ile işleme .............................................................2................. 75 4.............. 112 6..................................2........................... 100 5........ 111 6...................4 Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi ........ 110 6........................................1 Abrasif aşınma …............... 94 5............................................................. 113 . ...............................................................1 Sertleştirilebilirlik ...................................1 Giriş ...............3 Takım çeliklerinin taşlanması ........................... 77 4..............................................1 Elektro erozyon .........7 İnceleme ve kalite kontrol .... 113 6..........electro discharge machining .............104 5........................................................................................................................6 Talaşlı İşleme …..........2 Kalıplar İçin Talaşlı İmalat ..........................2...3... KALIPLARIN TASARIMI VE İŞLENMESİ ....... 108 6.................2.........................................................................5 Sıvanma .2 Soğuk İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları .................................. 76 4................................ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ ................................2............................................3 Karışık aşınma ...............................2 Adhesif (sıvanmalı) aşınma ....2................................4...................2 Takım çeliklerinde kaynak işlemi ...... 109 6.....................................................................................3...............................2.................78 4....................3 Takım çeliklerinde özel ısıl işlemler .......1 Konstrüksiyon Tasarım .................................

..........................................................3..............................................................2...117 6...................1 Isıl yorulma ve gerilme çatlakları .......................4 Erozyon .....1 Basınçlı döküm ....................... JANT İMALATINDA KULLANILAN BAZI KALIPLAR VE KALIP ÇELİKLERİ ........ 146 9...................5...................................... 117 6.......................................................5 Oyukçuklanma .......................3..............................................2 Makas bıçakları ............131 7..........................................1 CMS Jant ve Makina Sanayi A...... 121 6................................................................................1 Giriş ........................................... 126 7......................Ş..............................1 Kesme kalıpları ................................... 130 7...................................3 Dövme .................6 Soğuk İş Takım Çeliklerinde Performans/Fiyat Karşılaştırması ......3 Çökme .................................................... 139 9.............................. SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ ..........................................114 6.................................................................................. 134 7............................................................................. 131 7..................... TÜRKİYE’DE JANT SEKTÖRÜ ............2.....7 Kırılma ........İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 6........ 114 6.......... 129 7.........2 Korozyon ................. 122 7................................................................................................ .... 136 8.......................2.............4 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Seçimi .2.................................. 127 7............................................... 146 ...3......... 125 7...................2 Metal ekstrüzyonu ......................................2......................................................................... 131 7.............................................3 Soğuk İş Takım Çeliklerindeki Gelişmeler – Toz Metalürjik Malzemeler............... 128 7......................... 116 6..............2 Sıcak İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları .... 125 7.2.....5...........................................3 Sıcak İş Uygulamaları ..........................5 Soğuk İş Takım Çeliği Uygulamaları ..................................

.........................5 Döktaş Dökümcülük Ticaret Sanayi A........................................................................................3 Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A................6 JMS Makine Sanayi ve Ticaret A.. 151 9.......... ...................................................Ş....Ş....................................................................Ş. SONUÇLAR .........156 .............................. 149 9......7 Kormetal Sanayi ve Ticaret A.......................... .........İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 9.................................. ......4 Tekersan Jant Sanayi A................Ş................ 154 11. KAYNAKLAR DİZİNİ .Ş.....Ş................. ...............2 Hayes Lemmerz Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret A...153 10................................... . 150 9........... 152 9..... .......................... 148 9........

...3 2.......................2 2..................................................4 3.............. Janttaki temel karakteristikler .5 3....................9 3...................................................11 3............ Jantlara uygulanan testler .................... Elektrik ark ocağı Uddeholm............. Jant kimyasal temizleme ve boya tesisi – Elba Jant .................................................. Sıvama operasyonunun şematik gösterimi ............... Bir........ Dipten döküm yöntemi .................... Temel jant ölçüleri (PCD........... ET ve CH) ................................. Tek ve çift jant montajında bijon cıvata ve somunları ..........................................10 3......... Alçak basınçlı döküm yöntemi ...8 3..........................3 3..................................... Yakma alın kaynak hattı – Leifeld ........................................6 2........5 2.......................1 3................ Tubeless kasnak hattı – Hess Engineering ... Asimetrik desenli otomobil lastiği ......................... İSVEÇ .........................................................................15 3..........7 3.16 3..... Tubeless ve tube type jant profilleri ..... Sıvama makinası – Leifeld ....12 3....xii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2. Çivili otomobil kış lastiği .................................................17 3........13 3.......................14 3........India Wheels ....... Lastik hız sembolleri ................................................. Tube-type ve Tubeless lastik kesiti .......................1 4...................... Gazaltı kaynak ile kasnak ve göbeğin birleştirilmesi .... Tek parça döküm yöntemi ile üretilmiş otobüs jantı ..................................................................................4 2.............................................................................................2 3...........7 3.. Çivisiz otomobil kış lastiği ...............................................6 3............................ iki ve üç parçalı alüminyum döküm jantlara ait operasyon sıraları ...... Sıvama yöntemiyle ile şekillendirilmiş göbek kesitleri .... Sayfa 3 6 10 22 23 24 25 32 34 36 37 39 41 43 48 49 51 52 52 53 55 56 59 61 66 67 70 72 Çapak sıyırma tezgahı – Leifeld .....................2 Radyal tip lastik kesiti .......................... .........................................................19 4...........................................................................18 3........................ Lastik şişirmek için kullanılan kafes ................................................ Sıvama ile kasnak üretiminde oluşan farklı profil kesitleri ... Kamyon ve iş makinalarında kullanılan tubeless jantlar ............1 2........................................................................................................................... Yönlü (directional) otomobil lastiği ..................................................................................

........................................5 4.............. 110 Abrasif aşınmanın şematik gösterimi ...........................4 4.......................... 135 Merkezleme deliği delme kalıbı .................... 130 Basınçlı döküm uygulamaları .... 119 Sac kalınlığına göre dişi ve erkek kesici arasındaki kesme boşluğu ........... 120 Bazı metal ve alaşımlarda döküm sıcaklığı ile korozyon ilişkisi .........................................................................4 6........3 7. 111 Adhesif (sıvanmalı) aşınmanın şematik gösterimi ............... 140 Çevre (pul) kesme kalıbı .............................8 7................ Kalıp tasarımında uyulması gereken temel kurallar .3 5.......... 141 ...................1 8..6 6......... 6......3...........2 6.........xiii ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) Şekil 4............................1 5........ İSVEÇ ................................. 106 Kalıp performansını etkileyen faktörler .............. Dövme tesisi Uddeholm..................................................1 6. Kabuk sertleşen çelikler için zaman – sıcaklık diyagramları .......2 Sayfa Cüruf altı ergitme ünitesi EWK – KREFELD ...............................2344’lerin karşılaştırmalı toklukları ...........................6 6..7 4..............4 5................................................................ 129 Sıcak iş kalıp çeliği yüzeyinde oluşan erozyon ve korozyon hasarı ........... TIG ve MIG ile kaynak yöntemlerinin şematik gösterimi ..............................8 4..................................... 112 Toz Metalurjik çeliklerin üretim aşamaları ........ 73 74 75 79 82 85 89 93 95 96 98 MMA..............................................................3 4........ 118 Hassas ve standart kesme kalıplarının karşılaştırılması ................ Düşük.... Dalma erozyon sonucu oluşan yüzeyin kesiti ......... Takım ömrünün karbon içeriğine göre değişimi ....... orta ve yüksek alaşımlı çelikler için et kalınlığına bağlı sertleştirme zamanı ......................... Farklı üretim teknikleriyle üretilmiş 1............6 4......................................... 116 Bir kesme kalıbının kesit resmi ......... 109 Soğuk iş takımlarında hasar mekanizmaları .................................. 133 Yatay metal ekstrüzyon presi kesit görünümü ........................... 102 Taşlama çatlaklarının oluşumu ......................9 5................ Bazı takım çelikleri için çalışma parçasının kesitindeki sertlik dağılımı ......................................7 6...........................................1 7.......5 5.......2 5................................................... Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler .4 8...............................5 6........................2 7............ Takım ömrünün kükürt içeriğine göre değişimi .........................................

..........3 8.....5 Sayfa Jant havalandırma deliği delme kalıbı ................... 144 Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (son operasyon) .............................................xiv ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) Şekil 8.........4 8............ 144 .............. 143 Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (ilk operasyon) .

................................................................................... 9 76 90 122 ..xv ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2..............................1 4..............................................................................................1 Sayfa Lastik yük indeksi ..1 4.......... Takım çeliklerinde üretim ölçüsüne göre kullanım için düşülmesi gereken çaplar ...................... Soğuk iş takım çelikleri ..................................................... Yüzey kaplama işlemleri .......................................2 6...........

4 mm) Taksimat dairesi çapı (pitch circle diameter) Offset Poyra deliği (centre hole) Poyra çapı (centre hole/bore diameter) Mekanik özelliğe göre çelik sınıflandırma sembolü (kopma mukavemeti 52 daN/mm2) Basınç birimi (105 N/mm2) Kalsiyum Krom Vanadyum Molibden Tungsten Rockwell C sertlik birimi Karbon Mangan Kükürt Sıcaklık farkı (°C) Kalıp yüzey sıcaklığı (°C) Silisyum Demir Alüminyum .xvi SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler R D ° °C ” PCD ET CH CBD St52 Bar Ca Cr V Mo W HRC C Mn S ∆T Ts Si Fe Al Açıklama Radyal tip lastik Diyagonal tip lastik Derece Santigrat derece İnç (25.

O. M.B.K.T.T.G. D.E.D.R. ve Kanada Jant ve Lastik Onay Sembolü (Department of Transportation) Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu (European Tyre and Rim Technical Organisation) Orijinal Ekipman Mega Paskal (106 N/mm2) Gazaltı kaynak Argon kaynağı (metal argon gas) Kilo Newton Alman Standartları Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung) Türk Standartları Enstitüsü Avrupa standardı (Euro Norm) Avrupa Normlarına Uygunluk (Conformité Européenne) Toz Metalurjik Elektrik ark ocağı Cüruf altı ergitme Kuzey Amerika Basınçlı Dökümcüler Birliği Metre/dakika Mikron Yüksek hız çeliği (high Speed Steel) Elektro erozyon (electro discharge machining) Bilgisayar destekli tasarım (computer aided design) .O.xvii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam) Kısaltmalar kg km/h mm M+S A.D. E.A. MPa G.T.O.A. kN DIN TSE EN CE TM EAO ESR NADCA m/dak µ HSS EDM CAD Açıklama Kilogram Hız (kilometre/saat) Milimetre Kış lastiği simgesi (mud and snow) Amerika Birleşik Devletleri A.B.

xviii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam) Kısaltmalar MMA SMAW GTAW TIG GMAW MIG GM AR-GE YTL m/s CAM CNC EUWA ISO Açıklama Metal ark kaynağı .elektrot kaynağı (manuel metal arc welding) Korumalı metal ark kaynağı (shielded metal arc welding) Tungsten elektrotla gazaltı kaynağı (gas tungsten arc welding) Tungsten elektrotla asal gazlı gazaltı kaynağı (tungsten inert gas) Gazaltı metal ark kaynağı (gas metal-arc welding) Asal gazlı gazaltı metal ark kaynağı (metal inert gas) Geleneksel metalürjik Araştırma geliştirme Yeni Türk Lirası metre/saniye Bilgisayar destekli imalat (computer aided manufacturing) Bilgisayarlı kontrol ünitesi (computer numeric controller) Avrupa Jant Üreticileri Birliği Uluslararası Standart Organizasyonu .

gelişmekte olan jant sektöründe faaliyet gösteren firmaların Türk ve Dünya pazarındaki yerlerini ve hedeflerini aktarırken. Bu çalışmada. ondan fazla irili ufaklı şirket ile üretim hacmini ve kalitesini artırarak yoluna devam etmektedir. . Böylece yabancı sermaye ve teknoloji ülkemize yönelmiş ve geçmişi elli yılı bulan jant üretim tesislerinin temelleri atılmıştır. jant üretiminden ve diğer otomotiv yan sanayi faaliyetlerinden uzaklaşmış ve montaja ağırlık vermişlerdir. taşıtlarda güvenlik ekipmanı olarak belirlenen ve belirli standartlarda üretilmesi gereken jant-lastik kombinasyonunun önemini vurgulamak ve bu konu ile ilgili bilgi edinilebilecek bir kaynak ortaya koymaktır. Türk jant sanayisinin yanı sıra. temizliği gibi konulara da değinilecek. gelişmiş batılı ülkeler. Jant üretiminde kullanılan kalıplara. Günümüzde jant üretim sektörü. beraberinde belirli bir jant sanayisinin ve jant pazarının oluşmasına yol açmıştır. jant üretim teknikleri uygulama örnekleri ile detaylı biçimde açıklanmaya çalışılacaktır. bakımı. çelik üretiminde izlenen metotlara ve takım çeliklerinde uygulanan ısıl işlem yöntemlerine de değinilecektir. Ağır sanayi olması dolayısıyla. jant ve lastiğin yapısı. GİRİŞ VE AMAÇ Türkiye’de gelişen otomotiv sektörü. nasıl kullanılması gerektiği.1 1. Bu çalışmada amaç. ayrıca. kalıpların üretilmesi için kullanılan takım çeliklerine.

katkıda bulunur. Bunun en önemli nedeni lastiğin araç ile yol arasındaki bağlantıyı oluşturmasıdır.2 Lastiğin Yapısal Özellikleri Lastiklerin yapılarında. lastiğin görevi güvenli şekilde yol tutuşu sağlamaktır (Pirelli. kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve en önemli parçadır. 2006). çamur. şose) ve yolun durumu (yağmur. Lastikler. Lastiğin başlıca görevleri: aracın yükünü taşımak ve direksiyon ile verilen yönü izlemek.2 2. Lastik. kendine özge darbe emici emiş özellikleri sayesinde sürüşten ve zemin bozukluklarından meydana gelen kuvveti absorbe eder.1 Giriş Kara ve hava taşımacılığından motor sporlarında kadar tüm otomotiv sektöründe lastik ve jantların rolü oldukça önemlidir. gerekli yüksek mukavemeti karşılamak üzere naylon. Bu yüzden. LASTİĞİN YAPISI VE GÖREVLERİ 2. viraj dönüşlerindeyse direksiyon kontrolüne gerekli olan yanal kuvveti üretir. kar. rayon. 2. Ayrıca. toprak. amortisörlere yardımcı olarak sürüşü kolaylaştırmaktır. otomobilin ve yükün ağırlığını taşır ve motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine dönüştürür. emniyetli bir şekilde hem ıslak hem de kuru zeminde aracı durdurmak. Darbeleri emerek konfora Yavaşlamalarda fren gücünü. Birbirinden farklı karakterdeki bu elemanların bir . Topuk dayanımları ise çelik teller yardımıyla sağlanır. lastikler ve lastiklerin araca takılmasını sağlayan jantlar otomotiv sektöründe emniyet ekipmanı sınıfında yer alırlar. Yol kaplamasının türü (asfalt. Polyester gibi elyaf esaslı kordlar ve çelik kordlar bulunmaktadır. motordan gelen gücü ileri/geri hareket olarak yansıtmak. buz) ne olursa olsun. kauçuk.

2006). Lastiğin yapısı aynı zamanda. Karışımın işlenmesi ve homojenliği için kimyasal yağlar kullanılır. sadece tekstil esaslı.3 arada tutulması. Lastik karışımını doğal ve sentetik kauçuklar ile ana dolgu olan karbon karaları oluşturur.’de radyal tip lastik kesiti şematik olarak görülmektedir (Pirelli. polyester gibi tekstil esaslı kordların lastiğin dönüş yönüne 90 derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilmeleri sonucu oluşan karkasın üzerine. Radyal tip lastik kesiti (Pirelli’den. . 2006). Lastiklerde gövde yapısı. Bu sınıfa giren radyal tip lastikler “R” sembolü ile belirtilir. hareket sırasında zeminle temasın güvenle sağlanması ve yanaklardaki esneme kabiliyetinin verilmesi görevini lastik karışımı üstlenir.1. üstün özellikli rayon. lastiğin dönüş yönüne göre 0° ve belli açıdaki kordlardan meydana gelen kuşakların tatbik edilmesiyle de oluşturulabilir. Bunlara ilave olarak koruyucular adı altındaki kimyasallar ile lastiğin “elastik” hale gelmesini sağlayan vulkanizasyon elemanları bulunmaktadır. Şekil 2. naylon.1. Şekil 2. taban merkez çizgisine paralel tekstil esaslı kordlardan oluşan kuşaklar ile belirli açıda çelik kord kuşak katlarının tatbik edilmesiyle oluşturulur.

• Yanak: lastiğin topuk ve omuz bölgesi arasında kalan bölgesidir. 2006). • Omuz bölümü: taban ile yanağın birleştiği ve kalın kauçuktan yapılmış bölgedir. Kuşakların görevi lastiğin mukavemetini arttırmak taban izinin şekil değiştirmesini önlemek ve lastiğin yerle temas eden bölgesinin alanını arttırmaktır. Desendeki oluklar yağmur suyunu deşarj etmeye yarar. • Karkas yapı: lastiğin alt ucundaki bir topuk çember telinden diğerine uzayan destek bölümüdür. üzerinde markalama ve tanıtıcı bilgiler bulunur. Lastiğe esneklik sağlar. Çelik kuşağın daha dayanıklı. yatay liflerse yapıyı bir arada tutar. Zemine temas eden dolu bloklarsa çekiş ve fren gücünü iletir. Gerilmeye dayanıklı. diğeriyse tellerden üretilen 'çelik' kuşaktır. lastik üreticilerinin bu tür lastik üretimine yönelmesine neden olmuştur (Pirelli. Üzerindeki desen kulanım amacını gösterir. • Topuk: lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesidir. . daha emniyetli ve yüksek hızlara daha iyi uyum sağlaması. Polyester kord bezinden üretilen karkas yapıda uzunlamasına lifler yükü taşır. Radyal gövdeli lastiklerin sırt gövdesi boyunca 15 ile 25 derecelik açılarla üst üste ve çapraz biçimde kuşaklar yerleştirilir.4 Radyal lastik bölümleri kısaca şöyle tanımlanmaktadır: • Taban bölümü: lastiğin yolla temasını sağlayan en üst bölümüdür. taşıma ve konfor estetiğini belirler. İki tür kuşak bulunur. Görevi: karkas yapıyı sıkıştırmaktır. Topuk çemberi ise topuk bölgesinin içinde lastiği jantın etrafında tutan bölgedir. Birincisi bez dokumandan üretilen 'tahrik'. uzamayan çelik tellerden üretilir. • Kuşak (çelik): lastik sırt deseninin altında uzanan dar katmanlara çelik adı verilir. Direksiyon kontrol karakteristiğini. yanal kuvvet üretir.

5 Çapraz katlı lastikler ise lastik teknolojisinin başlangıcından beri kullanılan ilk gövde yapısıdır. Bu lastiklerin gövdesini oluşturan tekstil esaslı kord iplikleri, birbiri üzerine, lastik dönüş yönüne 35-40° açı yapacak şekilde çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu yapı diyagonal veya konvansiyonel olarak da adlandırılır ve ölçü tanımında “-” veya “D” sembolleri ile belirtilir. Son yıllarda otomobil lastik teknolojisindeki gelişmeler, konvansiyonel lastiklerin terk edilip radyal lastiklerin kullanılmasına yol açmıştır.

Radyal lastiklerin konvansiyon lastiklere göre en önemli avantajları daha esnek olmaları ve daha az ısınıp daha kolay soğumalarıdır. Bunun dışında, radyal lastiklerin yerde bıraktığı taban izi çapraz lastiklerinkinden daha geniştir. Bu avantaj, radyal lastiklerin konvansiyonel lastiklere oranla yüzde 20 daha iyi yol tutmasını sağlar. Yola temas eden bölümün daha fazla oluşu nedeniyle çekiş gücü ve fren güvenliği daha yüksektir. Radyal lastiklerde taban sert, yanaklar yumuşaktır; bu da lastiğin yola temas eden bölümünün sürekli olarak aynı genişlikte kalmasını sağlar. Radyal lastiklerin kat ve taban ayrılmaları da daha dayanıklıdır. Bu ise yola tutunma başarısını arttırır (Pirelli, 2006).

2.3 Tubeless ve Tube Type Lastikler Araçlarda yüke karşılık gelen tepki kuvvetini karşılayan, lastikler ile jant arasına sıkıştırılan hava basıncıdır. Lastikler sadece hava basıncının sıkıştırıldığı kılıflardır. Sıkıştırılmış hava basıncının tutulması, iç lastiklerle veya dış lastiklerin iç kısmına tatbik edilen ve sızdırmazlık sağlayan lineer tabaka yardımıyla sağlanır

İç lastikli kullanılan dış lastiklere tube-type, iç lastiksiz kullanılan dış lastiklere ise Tubeless lastik denir.

Şekil 2.2.’de Tubeless ve tube-type lastiklerin kesit resimleri şematik olarak görülmektedir (Pirelli, 2006).

6

Şekil 2.2.

Tube-type ve Tubeless lastik kesiti (Pirelli’den, 2006).

2.4. Lastikte Bulunan Tanımlayıcı Semboller Lastiklerin üzerlerinde tanımlama, izlenebilirlik ve kullanım kriterlerini belirleme amaçlı rakam ve harflerden oluşan semboller bulunmaktadır. Bu sembollerin ne ifade ettiğinin bilinmesi doğru lastik seçimi için en önemli noktadır.

Aşağıda, Pirelli firması tarafından üretilen “(P) 185/60 R 14 82 V P6000 TUBELESS” adlı bir binek otomobil lastiğine ait semboller ve anlamları açıklanmıştır. • (P) : : : : : : Passenger - binek otomobil lastiği Nominal kesit genişliği (mm cinsinden) Kesit oranı, seri basıklık = % (kesit genişliği / kesit yüksekliği) Gövde yapısı (radyal) Jant çapı (inç) Lastik yük indeksi

• 185 • 60 • R • 14 • 82

7 • V • P6000

: :

Hız sembolü (maksimum 240 km/saat) Lastik desen kodu İç lastiksiz

• TUBELESS :

Yukarıda binek otomobiller için verilen örneği genellemek gerekirse, “lastiğin dili” olarak tabir edilen lastik terimleri araç tiplerine göre şöyledir:

Radial lastikli BİNEK OTOMOBİLLER için örnek: 195 A • A= / / 65 B R C 15 D 91 E H F E G TL H

Balonluk (kesit genişliği): (mm) normal basınçla şişirilmiş ve 24 saat bekletilmiş bir lastiğin, şekil ve yazılar hariç olmak üzere, yanakları arasındaki dıştan dışa uzaklığıdır.

• • • • • • •

B= C= D= E= F= G= H=

Seri: kesit yüksekliğinin kesit genişliğine oranını % olarak ifade edilmesidir. Radial yapı Jant çapı (inç) Yük indeksi Hız sembolü Ticari desen adı TL (iç lastiksiz, tubeless)

Radial lastikli KAMYONLAR için örnek: 12 A • • • • A= B= C= D= R B 22.5 C 152/148 D M E RHD F TL G

Balonluk (kesit genişliği): (inç) Radial yapı Jant çapı (inç) Yük indeksi (tek / çift lastik başına düşen yük)

8 • • • E= F= G= Hız indeksi Ticari desen adı TL (iç lastiksiz.5 D 152/148 E RHD F M G TL H Balonluk (kesit genişliği): (mm) Konvansiyonel lastikli TRAKTÖRLER (arka lastikler) için örnek: 14.9 A • • • • • • • A= B= C= D= E= F= G= 13 B C 28 D 6PR E SGAS F TT G Balonluk (kesit genişliği): (inç) Jant eni (inç) Konvansiyonel yapı Jant çapı (“ cinsinden) Kat’a eşdeğer Ticari desen adı TT (iç lastikli. tubeless) Radial lastikli KAMYON VE OTOBÜSLER için örnek: 295 A • • • • • • • • A= B= C= D= E= F= G= H= 80 B Seri Radial yapı Jant çapı (inç) Yük indeksi (tek / çift lastik başına düşen yük) Ticari desen adı Hız indeksi TL (iç lastiksiz. tubeless) R C 22. tube type) .

1. lastik başına taşınabilecek azami yük miktarları kg cinsinden verilmiştir (Pirelli.9 2. farklı yük indekslerine tekabül eden.2 Hız sembolü ve kategorisi Hız sembolü. lastiğin 240 km/h üstü hızlarda kullanılabileceğini ifade eden kodlamadır (Pirelli. Hız kategorisi ise ölçü tanımlaması içinde gösterilen. Çizelge 2. Şekil 2.’te görülen hız sembolleri tablosunda harflerin belirttiği maksimum hızlar verilmiştir. 2006). . 2.1 Lastik yük indeksi Lastik yük indeksi: bir lastiğin hız sembolü ile belirtilen en yüksek hızda taşıyabileceği azami yükü belirten bir kodlamadır. Lastik yük indeksi (Pirelli’den.1.4. Çizelge 2.4.’de görülen yük indeksleri tablosunda. 2006). bir lastiğin yük indeksi ile belirtilen azami yükte yapabileceği maksimum hızı ifade eden bir kodlamadır.3. 2006).

termo-mekanik baskı arttığından lastik daha fazla ısınır ve lastiğin yapısındaki karışımlar bozulur. 2.10 Şekil 2. Düşük yük indeksli ve hız sembollü lastik kullanılmasının yasal açıdan bir sakıncası olmamakla birlikte.2. . Orijinal lastiklerin hız sembolü “H” (210 km/saat) veya “V” (240 km/saat) olmasına rağmen. ölümle sonuçlanabilecek bir kaza ile karşı karşıya kalabilir (Pirelli. araca böyle bir lastik takıldıysa. 2006). bu tür bozulmaların farkına varamaz ve lastiğin performansına ihtiyaç duyduğu bir tehlike anında.1 Lastikte yük indeksi hız sembolünün önemi Lastik seçiminde üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biri. En tehlikelisi ise sürücü.3. 2006). teknik kataloglarda belirtilen servis tanımlamalarına (yük indeksi ve hız sembollerinin) uyan ve üretici tarafından tavsiye edilen orijinal lastiklerin kullanılmasıdır.4. Lastik hız sembolleri (Pirelli’den. aracın sadece şehir içinde yada uzun yolda düşük hızlarda veya düşük tonajda kullanılacak olması ve daha ekonomik olması nedeniyle “S” (180 km/saat) veya “T” (190 km/saat) hız sembolü olan lastikler seçilmemelidir.

Lastik ölçüsü. Örnekte. Bütünü oluşturan bu faktörlerden herhangi birisi değiştirildiğinde. araçtan en iyi performansı aldıkları lastiktir. lastik üzerinde belirtilen maksimum hız sembollerine uyulmalıdır. Bu durumda da lastik üzerindeki hız sembolü geçerlidir (Pirelli. 175/65 R 14 82T ölçüsünde servis tanımlamalarına sahip bir lastik incelendiğinde. Çünkü. Orijinal lastik. yeni takılan lastik orijinale göre 20 km/saat daha düşük hız sınırına göre dizayn edildiği için mukavemeti daha düşüktür. Kış lastiklerinde (M+S – Mud and Snow) veya takviyeli (reinforced) lastiklerde hız sembolleri orijinal lastikten daha düşük olabilir. Bu durumda.11 Araç kullanan kişileri lastik kullanımı. bakımı ve onarımı konularında bilgi sahibi olması gerekir. Eğer araca. daha düşük yük indeksli lastik takılması durumunda. Yukarıdaki örnekte. Çünkü lastikler araç altında sürekli olarak değişken yüke maruz . bu harf “T” = 190 km/saat’ tir. ölçü ifadesinden hemen sonra gelen sayısal değer yük indeksidir. Örnekte bu değer Çizelge 1. servis tanımlamaları (yük indeksi ve hız sembolü) ve şişirme basıncı. karşılıklı etkileşim içinde olan bir bütünü temsil eder. lastiğin araç altında vereceği performans olumsuz yönde etkilenir. Araçta yol ile teması sağlayan tek eleman lastiktir.’den de okunabileceği gibi “82” = 475 kg ’dır. Araç lastiklerinde emniyet limitleri çok yüksektir. 2006). Yedek lastik özel tip olabilir (temporary only). araç ve lastik üreticisi firmaların ortaklaşa çalışarak. yolda en iyi tutunmayı sağlayarak. Orijinal lastik. tüm koşullarda. aracın tasarım hızına ve yükün hareket halinde araç üzerindeki dağılımına en iyi uyum sağlayan lastiktir. lastiğin çalışması sırasında emniyeti tehlikeye düşüren sakıncalar doğabilir. orijinal fabrika çıkışı 175/65 R 14 82H P4000 TL takılmışsa yenileme sırasında 175/65 R 14 82T P2500 TL lastik takılmamalıdır.1. Ancak. ölçü ifadesindeki yük indeksinden hemen sonra gelen harf hız sembolüdür.

4. Eğer araca. ezilmesi) ve ısınır. lastik değiştirmeden önce lastik yanak yazılarına muhakkak dikkat edilmelidir (Pirelli. bu hız limitini aşan bir araç geliştirildiğinde VR ifadesi koyularak 210 km/saat’in üstünde kullanılabilecek lastikler geliştirilmiştir (Pirelli. Araçlarda en üst hız limiti 210 km/saat iken. Virajlarda. Ancak. Otomotiv sektöründeki gelişmelere paralel olarak artan araçların gücü ve dolayısıyla hızına bağlı olarak yeni lastiklerin geliştirilmesi zorunlu olmuştur. yenileme sırasında 215/65 R 15 95H lastik takılmamalıdır. Bunlar eski tip işaretlemelerdir. Dinamik yük altındaki lastik deforme olur (karkasın şekil değiştirmesi. Lastikte oluşan bu gerilmeler bazen emniyet sınırlarını zorlar.12 kalır. 2006). daha düşük yük indeksli lastikte problem çıkabilir. orijinal fabrika çıkışı 215/65 R15 100T TL lastik takılmışsa. Bu yapılırsa. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı. . 690 kg yük taşıma kapasiteli lastik takılmış ve böylece lastiğe %16 oranında aşırı yükleme yapılmış olur. 2.2. araçların hız limiti sürekli artmış ve bu hız limitlerini simgeleyen kodlar da buna bağlı olarak ilave edilmiştir. Bu lastikler önceleri en üst hız limitindeki araçların lastiklerinden daha fazla hız yapabilen araçlar için geliştirilmiş lastiklerdir. Ancak. 2006). VR (210 km/saat üstü) ve ZR (240 km/saat üstü) ile ifade edilen hız kategorileri vardır. eğimli yollarda ve frenleme esnasında lastik başına gelen yük. Araca takılan orijinal lastik bütün bu gerilmeleri rahatlıkla karşılar. statik durumunda gelen yükten çok daha fazladır.2 Lastikte hız kategorisinin önemi Otomobil lastiklerinin ölçü tanımlamasında. fabrika çıkışı 800 kg yük taşımaya göre dizayn edilmiş lastik takılan bir araca.

hız kategorisini temsil eder ve lastiğin 240 km/saat ve üstü hızlarda kullanılabileceğini belirtir. Bu durumda. ölçü tanımlaması içinde yer alan ZR. Günümüzde yüksek performans lastikleri VR ve ZR ifadeleri ile simgelenir. 2006). araç üreticisi firmaya yada lastik üreticisi firmaya danışılmalıdır (Pirelli. Buradaki yük indeksiyle katalogda belirtilen.270 km/saat. Lastikte bu ifadelerin lastiğin hız kategorisini mi yoksa sadece radyal yapıyı mı belirttiği ölçü tanımlamasındaki gösterim şekline göre değişir. Eğer yük indeksi yoksa. 225/55 R 16 95V ölçü tanımlamasında ise. Aynı durum ZR (240 km/saat üstü ) hız kategorisi için de geçerlidir. Bu lastikte 270 km/saat maksimum hız sınırlaması vardır. lastik üreticisi firmaya danışılmalıdır. seri. Lastikle bu hız aşıldığında yükün azaltılması gerekmektedir. Burada ZR ifadesi sadece lastik gövdesinin (karkas) yapısını (radyal) belirtir. 225/55 ZR 16 (95) örneğinde. orijinal lastiği 225/55 ZR 16 95W olan bir araca yenilemede 225/55 R 16 95V servis tanımlamalı bir lastik takılamaz (W .240 km/saat).13 Daha sonra gerek maliyet gerekse lastikten alınan performansın optimizasyonu faktörleri nedeniyle aracın yapabileceği azami hızla sınırlı lastiklerin talebi artmış ve yeni hız sembollerinde lastiklerin üretimi yapılmaya başlamıştır. yapı. lastik başına gelen yük 240 km/saat hıza kadar geçerlidir. orijinal lastiğin servis tanımlamalarına sadık kalınmalıdır. Eğer lastiğin orijinalliği konusunda bir şüphe varsa. Parantez içinde yazılan (95) ise yük indeksini gösterir. V . hız sembolü hariç her şey (kesit genişliği. araç el kitapçığına bakılmalı. . Lastik yenilerken. jant çapı ve yük indeksi) 225/55 ZR 16 95W ile aynıdır. 225/55 ZR 16 95W örneğinde ise yük indeksi ve hız sembolü açık olarak verilmiştir.

Tersi durumda. Lastik ölçüsünü belirten kodu.B. Üretici firma ve üretildiği fabrika kodunu. XJJX : 0103 : 2. 2006). 235/50 ZR 16 95 W ölçüsünde olduğu gibi. haftasını veya ayını) göstermektedir (Pirelli. “VR” hız sembollü lastik takılı araç. lastik değişiminde ZR hız kategorisine veya W hız sembolüne sahip lastikler takılabilir (Pirelli. ve Kanada onay sembolünü. Lastik ve jant üreticisi firma tarafından önerilen ve . 2. 2006). “ZR” sembollü lastik takılmış otomobilin onaylanmış hızı eğer 270 km/saat’i aşmıyorsa “W” hız sembollü Bununla beraber. lastik takılabilir. Lastik Takma ve Sökme İşlemi (Montaj – Demontaj) Lastik takarken.3 DOT açılımı ve lastiğin üretim tarihi Herhangi bir otomobil lastiği üzerinde görebileceğimiz “DOT XJ J3 XJJX 0103” ifadesinde. eğer onaylanmış azami hızı 240 km/saat’i aşmıyorsa “V” hız sembollü lastik takılabilir. kaydırıcı (bu işlem için özel olarak üretilmiş) solüsyon fırça ile sürülmelidir. daha yüksek hıza sahip bir araç ise W veya ZR sembollü lastik takılmalıdır. sözü edilenden daha düşük karakteristiğe sahip lastikle kesinlikle değiştirilmemelidir. “V” ve “VR” işaretli lastikler mutlaka aynı ölçü ve “W” veya “ZR” hız sembollü lastiklerle yenilenmelidir. Lastik şişirme işlemi supap iğnesi takılı olarak yapılmalıdır. Lastik tipini belirten kodu.14 Piyasada değiştirme safhasında veya eşdeğer lastik kullanımında. Üretim tarihini (2003'ün 1. DOT : XJ J3 : : A. lastik topuklarına ve jantın her iki damağına.4.D.5.

Yüksek basınç veya hatalı lastik-jant üretiminden doğabilecek tehlikeler en aza indirgenmeli ve kaza olasılığı önceden Tubeless lastiklerde kaza riski çok az olsa da tube type lastiklere takılan jantlarla birlikte kullanılan halkaların. Özellikle parçalı jantların kullanıldığı (genelde tube type) lastikleri şişirme işlemi mutlaka kapalı bir alanda yapılmalıdır. Bu tavsiyelere uyulmadığı taktirde. 2006). Supap bölgesinden yapılacak topuk düşürme işlemi. jantın supabının takılı olduğu yerden başlanmalıdır.6. tahmin edilip önlenmelidir. jant özelliklerinin bilinmesi zorunluluktur (Kormetal. Uygun bir takma-sökmede. Aynı zamanda. muhakkak. Lastikte Ölçü Değişimi (Basık Seriye Geçiş) Ölçü değişimlerinin hangi kriterlere göre yapıldığının iyi anlaşılması için tekerlek ölçülerinin iyi bilinmesi gerekir.15 lastik yanaklarında belirtilen (nadiren jantın üzerinde de maksimum basınç ibaresi bulunur) azami şişirme basıncı kesinlikle aşılmamalıdır (Kormetal. topuk düşürme işlemine. lastik topuğunda tamiri mümkün olmayan hasarlar meydana gelebilir. 2. 2006). Topuğu hasar görmüş bir lastiğin kullanılması ise çok tehlikelidir. lastiğin şişirilmesi sırasında. Araca monte edilecek lastik ve jant bir bütün olarak . fırlaması riski göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka koruyucu kafes içinde hava basılmalıdır. Lastiği sökerken. kaydırıcı olarak sulandırılmış sabun veya solüsyon tekrar sürülmeli ve lastik daha önceki konumuna göre jant üzerinde döndürülüp iğne takılı olarak şişirme tekrarlanmalıdır. Eğer lastik topuğunun jant damağına tam olarak oturmadığı görülüyorsa. jantın her iki tarafı için de geçerlidir. lastik havası tamamen boşaltılmalı. tubeless jantlarda. jant üzerinde üreticisi tarafından herhangi bir bilgi verilmiş ise buna uyulması gerekir.

2006).O. jant merkezi ile yere temas ettiği nokta arasındaki mesafedir. Burada önemli olan E. • Jant genişliği: lastik topuklarının oturduğu jant damakları arasının içten içe olan mesafesidir.T. jant ve lastikle ilgili bilinmesi gereken en önemli ölçüler şunlardır: • Nominal kesit genişliği: E.T. jant merkezi ile yere temas ettiği nokta arası mesafedir (Kormetal. .T. standardına uygun ölçülerdeki janta takılı. etmektir (Kormetal. • Jant çapı: lastik topuğunun oturduğu jant yüzeyinin çapıdır.R.R. 2006). • Statik yüklü yarıçap: öngörülen basınçta şişirilmiş lastiğin öngörülen yük altında.’nun (Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu) belirttiği ölçülere dikkat Lastik değişimi yapılması söz konusu olduğunda. öngörülen şişirme basıncında şişirilmiş yeni bir lastiğin 24 saat bu durumda bekletildikten sonra dıştan dışa yanaklar arası ölçülen en geniş mesafesidir. Bu ölçüme lastik yanağı üzerindeki koruyucu zırh. • Lastik çapı: janta takılmış ve şişirilmiş yeni bir lastiğin dış çapıdır.16 değerlendirilir ve ölçüler de buna bağlı olarak alınır. • Kesit yüksekliği: yeni lastiğin janta oturduğu topuk noktasından lastik tabanına kadar olan yüksekliktir.T.O. kabartma yazı ve rakamlar dahil değildir. • Serbest yarıçap: öngörülen şişirme basıncında şişirilmiş bir lastiğin yüksüz durumda.

daha basık seri lastiklerle değiştirilip değiştirilemeyeceği ve hangi ölçünün en uygun olacağı sorusu ile sık sık karşılaşmaktadırlar. 2006). Basık seriye geçerken yeni lastiğe karar verilmeden önce. bir tam dönüşte (1 turda) kat ettiği mesafedir.O. • Ezilme: statik yüklü yarıçap ile serbest yarıçap arasındaki farktır.T. özellikle binek otomobillerde. mevcut lastiklerin geniş tabanlı. Otomobil lastiklerinde orijinal ölçüdeki lastik ve jantın yerine Aracın mevcut basık serili bir lastiğe geçilebilmesi bazı kurallara bağlıdır. Günümüzde lastik üreticileri veya satış bayileri. . E.T. Değişimlerde özellikle jant offsetine dikkat edilmelidir (Pirelli. 2006). • Aynı çapta yada daha büyük çapta lastik takılacaksa aracın yerden yüksekliğine uygun olmalı.R. Değişimlerde temel ilke. kitapçığında verilen tablodaki değerlere mutlaka sadık kalınmalıdır. değişim sonucunda aracın yerden yüksekliği değişmemeli veya çok yakın toleranslarda olmalıdır. yakınlığı oranında sağlanır (Kormetal. performansının azalmaması yeni takılacak ölçünün teknik değerlerinin orijinaline Yanlış lastik ölçüsü seçimi tehlike ve verim kaybı demektir. 2006). • Yük indeksi ve hız sembolü yada kategorisi (kar lastikleri hariç) orijinal lastikle aynı veya daha yüksek olmalı (Kormetal. aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: • Araç üreticisinin onayladığı ve önerdiği (eğer varsa) diğer bir ölçü lastik takılmalı. Başka bir ifadeyle. araç altındaki orijinal tekerleğin dönme çevresine sadık kalmaktır.17 • Dönme çevresi: öngörülen yük ve şişirme basıncındaki çekici aksa takılı lastiğin.

düzensiz lastik aşınması. Eğer yukarıda belirtilen şartlara uyulmazsa.18 • Takılacak yeni jant için belirlenen lastik ölçüsü için jant üreticisi tarafından önerilen tabloda lastiğin bulunup bulunmadığına bakılmalı. titreşim problemleri. yakıt tüketiminin artması. • Arkaya 3 kişi oturduktan ve bagaja 50 kg yük konulduktan sonra araç sert bir şekilde esnetildiğinde arka çamurluk içlerine lastik omuzlarının veya yanak kısımlarının sürtüp sürtmediği kontrol edilmeli ve • Yeni lastiği taktıktan sonra araç üreticisi firmanın önerdiği değerlerde lastik şişirme basınçlarının ayarlanmasına dikkat edilmelidir. aracın gücünün kullanılmasındaki verim kayıpları ile emniyet ve konfor kayıpları ile karşılaşılacaktır (Kormetal. • Bijon delik sayısı ve çapları aynı olmalı. 2006). mekanik aksam ve lastiğin topuğunun zarar görme riski. • Direksiyon tam tur çevrildiğinde. • Kullanılacak jantlar aynı offset’e sahip olmalı veya daha geniş jant takılması durumunda ölçü farkı. . çamurluklara ve rot başlarına lastiğin sürtüp sürtmediği kontrol edilmeli. • Jantın göbek yüzeyi aracın poyra yüzeyi ile aynı olmalı (jantın göbeği ve poyra ile göbekten merkezlemeli bağlantılarda jant göbek delik çapı ile poyra çapının birbirine uygun ölçülerde ve toleranslarda olması çok önemlidir). aracın mekanik ölçüleri ile küçük toleranslarla uyuşmalı. sürüş zorlukları. • Jantın kesit genişliği ya eski jantla aynı olmalı yada aracın mekanik ölçülerine uygun olmalı.

Lastik Taban Desen Özellikleri Teknolojinin gelişmesiyle. hiçbir zaman daha düşük olmamalıdır (kış lastikleri bu kuralın dışındadır. araç hızının artık söz konusu lastik hız sembolü ile sınırlı olacağıdır) (Pirelli. 2. gibi çeşitlere ayrılmıştır. direksiyon manevrasında yeterli mesafe bulunmalıdır (temas. Taban desen özelliklerine göre lastikler standart (çok amaçlı). lastik ile aracın mekanik aksamı arasında temas eden nokta olmamalı. Tekerlek (lastik+jant) araca takıldığında. 2006). Bu şartlar altında araçların. her mevsim. lastik desenleri daha spesifik ve fonksiyonel bir yapı oluşturacak şekilde ve bunu sağlayan gelişmiş cihazlarla (bilgisayar simülasyonları) tasarlanmaktadır (CMS. Bu şartlar lastiklerde desen olgusunu zorunlu kılmıştır. Plastik konfor (lastiğin yoldaki mevcut bozuklukları. yük indeksi daha düşük olmamak kaydı ile hız sembolü orijinal lastiğin hız sembolünden daha düşük olabilir.7. akustik konforu (lastikten kaynaklanan düşük gürültü. ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken husus. dolayısıyla hızları artmış ve buna paralel olarak daha kaliteli yollar yapılmaya başlanmıştır. kış koşullarında (kar. ses yapma özelliği) direkt etkiler. özellikle ıslak zeminlerde. . 2006). çamur vs. 2006). özel amaçlı. arızaları filtre etme özelliği) ise lastiğin karkas yapısına. -%3 ~ +%2 arasında olmalıdır (-%1. araçların güçleri.5 ~ +%0 tercih edilir). kar.) kontrolü zorlaşmıştır. otomobilin icat edilmesinden günümüze kadar geçen süre içinde gelişerek devam etmektedir. Otomobile takılacak lastiğin hız sembolü ve yük indeksi orijinal lastiğinki ile en azından aynı olmalı. Günümüzde. 2006). Lastik teknolojisinde desen tasarımı. Lastiklerde taban desen tasarımı. araç tam yükte iken ve direksiyona tam tur attırma şeklinde kontrol edilmelidir) (Kormetal. topuk dolgu kauçuk karışımına ve bir bütün olarak lastiğin kauçuk karışımına bağlıdır (Pirelli.19 Yeni takılan basık seri lastiğin dönme çevresi orijinal lastiğin dönme çevresine göre.

değişik segmentlerde tasarlanabilir.sökme kolaylığı sağlayan bir özelliktir. 2006). şekillerden (ok şeklinde Lastik teknolojisinde yönlü (directional) desen tasarımının sağladığı avantajlar şunlardır: . HR hız grubu. SR/TR hız grupları 80 seri. Lastikten çok amaçlı performans alınması için tasarlanırlar. kabartmalar) veya yönlü olduğunu belirten yazılardan anlaşılır (Pirelli.7.2 Yönlü (directional) lastikler Lastik terminolojisinde “directional” ifadesi. Buda pratikte.1 Standart desenli (yönsüz) lastikler Standart desenli (yönsüz) lastikler. blok ve kanalların merkeze yaklaştıkça oluşturdukları şekil hemen “ok başı” çağrışımı yaparak yön hissi uyandırdığından bu tip lastiklere yönlü (directional) lastik denilmektedir.7. takma . SR/TR hız grupları 70/65 seriler. 2. lastiğin dönüş yönü deseninden değil yanağındaki işaretlerden. Otomobil lastiklerindeki segmentasyon ise. araç hareket halindeyken lastiğin dönmesi gereken bir yönü yoktur.20 2. Ancak. 2006). Genellikle otomobil üreticisi firmalar tarafından Orijinal Ekipman (O. VR/ZR hız grupları. Standart desenli lastiklerde takma yönü yoktur. Genellikle lastiğe önden bakıldığında. lastiğin araç altında dönmesi gereken bir yönü olduğunu belirtir. Yeni lastik janta dolayısıyla araca monte edilirken. kış (winter) lastikleri olarak tanımlanır. Standart desenli lastiklerde performans özellikleri temel beklentileri karşılayacak düzeydedir.E) olarak tercih edilir ve kullanılırlar (Pirelli. VR/ZR hız grubu ve kış lastikleri araçta kullanım yerlerine ve araçlara göre daha spesifik (özel amaçlı) kullanımlar için genellikle yönlü veya asimetrik desen yapısında tasarlanırlar.

• Daha az gürültü yapar. 2006). günümüzde güçleri ve hızları artan araçların kontrolünde sağladığı avantajlar nedeniyle yönlü lastik desen tasarımının önemi her geçen gün artmaktadır. . Yedek lastik araca takılacaksa ve dönüş yönü uygun değilse en yakın serviste lastik jant üzerinde iç-dış yapılarak kullanılmalıdır.21 • Islak zeminde. böylece akustik (ses) konforu daha iyidir. temas alanında su tahliyesi yüksektir. 2006). lastik.4’te Pirelli firması tarafından üretilen yönlü (directional) otomobil lastiği görülmektedir (Pirelli. Lastiğin yanağında yer alan ok işareti. Ok şeklindeki taban deseni su film şeridini yırtarak zeminle temas alanındaki suyu hızla tahliye eder ve ıslak şartlarda daha güvenli sürüş imkanı verir (Pirelli. • Kuru ve özellikle ıslak zeminde fren yapıldığında zemine temas eden kanal ve blokları “ters ok başı” oluşturarak kaymaya karşı daha fazla direnç gösterir ve frenleme mesafesi kısalır. lastiğin araç altındaki dönüş yönünü gösterir ve lastiğin ters takılmasını (dönüş yönünün değişmesi) önlemek için. Araç üzerindeki lastiklerde herhangi bir nedenle sağ-sol yapılma zorunluluğu doğduğunda. takma-sökme işlemini yapan kişileri uyarmak amacıyla konulmuştur. yanağındaki ok işareti yönünde dönecek şekilde takılmalıdır. Otomotiv sektöründe. Şekil 2. Ters takılması durumunda lastikten alınacak üstün performans özellikleri kayba uğrayacağı unutulmamalıdır.

Asimetrik desenli lastikler.4.22 Şekil 2. . desenin özelliği. Örneğin. iklim şartlarında araçtan beklenen performansın alınabilmesi. Bu. “OUTER” gibi. özel amaçlı performans almak için üretildiklerinden. asimetrik Asimetrik taban desen tasarımlı lastikler. Bu nedenle. 2006). 2. tabandaki farklı blok ve kanal yapısının değişik performans beklentilerini karşılamasıdır. lastik araca takıldığında “outer” yazan yanağın dışa geleceğini belirtir. önceleri yüksek performanslı otomobiller için özel üretilirken günümüzde diğer grup araçlar için hızla yaygınlaşmaktadır. Yönlü (directional) otomobil lastiği (Pirelli’den. temas alanında lastiğin desenindeki farklı bölümlerin görevi ayrı ayrıdır (Pirelli.7. daha fonksiyonel lastiklerin tasarlanması ihtiyacını doğurmuştur. Asimetrik lastiklerin yanaklarında araç altında dönmesi gereken yönü olduğunu belirten işaretler veya yazılar vardır.3 Asimetrik (asymmetric) lastikler Değişken yol. Lastik deseni dönüş yönüne göre ikiye bölündüğünde iki farklı desen ortaya çıkar. 2006).

7. çevresel düz blok lastiğin düzgün dönmesini (yönel kararlılığını) ve kuru zeminde mükemmel tutunmayı sağlarken. Kış lastikleri zemini karla veya buzla kaplı olan özellikle . 2. merkezkaç kuvveti nedeniyle ortaya çıkan kuvvetlere karşı direnmeyi sağlar. 2006).4 Kış lastikleri Lastiklerin mevsimsel kullanımına göre yapılan sınıflandırma yaz lastikleri ve kış lastikleri olarak tanımlanır. iç omuzlara göre daha geniş ve uzun olan dış omuz blokları da virajlarda tutunmayı. 2006). Çünkü virajlarda lastiğin dış omuzlarına daha fazla yük biner ve dolayısıyla da fazla zorlanma ve deformasyon oluşur. ok başı şeklinde dizilen bloklar suyu tahliye etmeyi ve tutunmayı. Asimetrik desenli otomobil lastiği (Pirelli’den.5. Şekil 2.5’te Pirelli firması tarafından üretilen asimetrik desenli otomobil lastiği görülmektedir (Pirelli.23 Örneğin. Asimetrik lastiklerde dış omuz blokları genellikle geniş ve uzun dizayn edilir. Şekil 2.

4. Öte yandan. Çünkü kar lastiklerindeki lamellerin sayısı standart lastiklere göre çok fazladır. 2006).6.’da çivisiz bir kış lastiği görülmektedir (Pirelli. 2006). . Buna karşılık kuru zeminlerde. çivilerin monte edileceği (çakılacağı) çivi yuvaları yoktur. günümüzde yüksek hızlarda da optimize edilmiş performans veren çok daha az ısınan ve akustik konforu (düşük ses üretimi) çok daha iyi olan kış lastikleri geliştirilmiştir. Bu. Daha çok yumuşak veya sulu kar ile kaplı yollar için uygundur.1 Çivisiz (non-studdable) kış lastikleri Bu tip kış lastiklerinin tabanında. 2. taban desen tasarımları ve kauçuk karışımları nedeniyle çabuk ısınırlar ve akustik konforları iyi değildir. Bu tip lastiklerin ıslak yollardaki performansı çok iyidir. Çivisiz otomobil kış lastiği (Pirelli’den.6. çivisiz ve çivi ile kullanılan lastikler olmak üzere ikiye ayrılırlar (Pirelli.24 yaz lastikleri ile tutunmanın çok zor olduğu yollarda kullanılmak için özel üretilen lastiklerdir. 2006). kış lastiklerinin karakteristik özelliğidir. Şekil 2.7. Kış lastikleri. Şekil 2.

2006).2 Çivili (studdable) kar/kış lastikleri Çok sert geçen kış şartlarında karlı ve buzlu zeminlerde kullanılmak amacıyla üretilen lastiklerdir. ıslak ve yumuşak kar ile kaplı zeminlerde kullanıldıklarında yukarıda belirtilen olumlu özelliklerinin tersi bir etki gösterir.7. Çivili otomobil kış lastiği (Pirelli’den.4.25 2. Çivili lastikler. Şekil 2. Bundan dolayı. tutunma sağlar ve frenleme mesafesini azaltarak emniyetli olarak aracın durmasını sağlar.7. çivi çakılabilmesi için konulmuş çivi yuvaları mevcuttur. araç el kitabında belirtilen doğru lastik ölçüsünde. Bu tip lastiklerin tabanında. buz veya sıkışmış sert karla kaplı zeminlerde çok iyi çekiş. Çivili kış lastiği. 2006). dönme yönü ile birlikte görülmektedir (Pirelli. Ancak.’de çivili kış-kar lastiği.7. Şekil 2. özellikle kuru zeminlerde kullanılmamalıdır. standart lastiğinin yük indeksinde veya daha yüksek yük indeksinde olmalıdır. . kuru. Çivilerin fırlama tehlikesi Hızla dönen lastikten olduğundan. çivili lastik kullanımı bazı ülkelerde yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. fırlayan çiviler çok tehlikelidir. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.

İsviçre’de 2 ve 4 şeritli yollarda maksimum 80 km/saat hıza izin verilirken. bazı ülkelerde yasalarla belirlenmiştir. Hava basıncı. düzensiz ve erken aşınmaya da sebep olur. salgı. yüksek şişirme basıncı ise taban merkezinde çevresel ve düzensiz aşınmaya sebep olur. lastik soğukken ölçülmeli ve mutlaka araç üreticilerinin belirlediği hava basıncı değerlerine uygun olmalıdır.26 Uyulması gereken hız limiti konusunda. aynı zamanda aracın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içersinde yüksek mekanik tamir ve bakım masrafına yol açar. aracın çivili lastiklerle kullanımında. Ayrıca. • Rot ayarı: aracın mekanik ve süspansiyon sistemlerindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. yerel yasal sınırlamalar (eğer varsa). vuruntu. uzman kişiler tarafından hassas biçimde yapılmalıdır. 2006). • Rotasyon (yer değiştirme): lastiklerin. Örneğin.8 Performanslı ve Uzun Ömürlü Lastikler İçin Uyulması Gereken Kurallar • Hava basıncı: uygun olmayan hava basıncı ilerde tamiri mümkün olmayan hasarlar yaratabilir. yalpa gibi konforsuzluklar hissedilmesine neden olur. 2. • Balans ayarı: jant ve lastiğin uygun olarak eşlenmemesi hızlı sürüş esnasında zıplama. periyodik olarak yerlerinin . jant ve lastiğin balans ayarı. ETRTO’nun tavsiyeleri veya lastik üreticisi firmaların tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Düşük şişirme basıncı lastiğin iki omzunda. araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketine maruz kaldıklarından. otoyollarda ve şehir içinde çivili lastik kullanımına izin verilmemiştir (Pirelli. sadece lastiklerde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz. Hız limiti. Ön düzen bozukluğu. Bu nedenle.

• Araç kullanımına uygun lastik seçimi: araç el kitabında belirtilen ebat ve kat muadilindeki lastikler kullanılmalıdır. Aracın tüm lastiklerinin aynı yapıda olması gerekir. araç taşıma kapasitesi (istiap haddi) üzerinde yüklemeler. yakıt tüketimini arttırır. Ani ve sert frenlemelerde kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından. • Diş derinliği: zamanla lastiğiniz üzerindeki desen aşınarak kullanılmaz seviyeye gelir. • Araç hızı: araç kullanım hızı arttıkça lastiğin sıcaklığı da yükselir. kanunen yasaktır ve cezası Binek otomobiller için diş derinliği 1. Ayarsız frenler. • Fren ayarı: fren sistemi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarda kontrol edilmelidir. desen ve aşınmada lastik takılması halinde araç performansı olumsuz etkilendiği gibi lastik düzensiz ve hızlı aşınır. Bu sebeple taban kauçuğu normale göre daha çok aşınma gösterir. blok tipi aşınma olması ihtimali artar. yanak. • Yük miktarı ve yükleme biçimi: araç üreticisinin belirlediği. Dengesiz yüklemeler de lastik ömrü üzerine olumsuz etki yapar. trafikten men edilmedir.27 değiştirilmesi ömürlerini artıracaktır.6 mm'nin altına inmiş lastikleri kullanmak. 2006). Aşınmış lastikler aracın performansını düşürür. lastiğinizin çabuk ısınmasına. Ayrıca. Aynı aks üzerinde farklı yapı. Birbirine çapraz konumdaki lastiklerin değiştirilmesi. . omuz ve topuk bölgelerinde arıza meydana gelmesine ve bu bölgelerin hızlı aşınmasına neden olur. can ve mal güvenliği bakımından tehlikedir. Yol ve iklim şartları: düzgün olmayan yol yüzeylerinde ve sıcak yaz aylarında lastik normale göre daha çok aşınma gösterir (Pirelli. lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalara sebep olabilir. lastik üreticilerinin tavsiyesidir.

Lastiği keskin kaldırım kenarlarına sürtmekten kaçınılmalıdır. kaldırıma park etmekten kaçınılmalıdır. . Bunların dışında. Bozuk ve taşlı yollarda yüksek hız yapılmamalı.28 • Sürücü alışkanlıkları: uzun ömürlü ve performanslı lastikler için en önemli faktörlerden birisi de araç kullanım alışkanlıklarıdır. Eğer lastiğin üzerinde çatlaklar oluşmuşsa söz konusu lastik kullanılmamalıdır (Pirelli. Dengesiz yük dağılımı bazı lastiklerin üzerine fazla yük binmesine ve buna bağlı olarak hızlı aşınmaya sebep Üretildiği tarih üzerinden 5 yıl geçen dış ve iç lastiklerin dikkatle kontrol edilip kullanılması gerekmektedir. hasarın kord üzerinde yürümesi halinde lastikte tehlikeli olabilecek büyük arızalara sebep olabilmektedir. Sıcak havada ve ağır yükle yüksek sürat yapılmamalıdır. Havanın sıcak olması. ağır yük ve yüksek süratten ötürü fazla ısınan lastiğin soğumasını zorlaştırır. sürüş güvenliği ve aracın uzun ömürlü olması için aşağıdaki kuralların uygulanması uzmanlar ve üreticiler tarafından tavsiye edilmektedir. Aracı kullanırken yoldaki çukurlara ve tümseklere dikkat edilmeli. Çünkü. Aksi halde lastiklerde düzensiz ve erken aşınmalar meydana gelir. olabilir. lastiğin gövdesini oluşturan kordların çok hafif hasar görmesi bile. ani ve sert frenden ve aracı hızlı kaldırıp patinaj yapmaktan kaçınılmalıdır. Araca uygun olmayan yüklemeden kaçınılmalıdır. yüksek performans. 2006).

Aksi takdirde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek lastik arızaları söz konusu olabilir. İç lastiksiz (tubeless) lastikler mutlaka tubeless jantlara takılmalıdır. basınç düşmüşse uygun seviyeye getirilmelidir. Aracın tüm tekerleklerine aynı ebat. yapı ve desende lastik takılmalıdır. Lastik şişirme basınçları iki haftada bir kontrol edilmeli. cam gibi yabancı maddeler batmışsa bunlar çıkarılmalıdır.29 Lastiklerin mümkünse her kullanımdan önce gözle kontrol edilmesi gerekir. Tüm supaplar iyi durumda temiz ve kapaklı olmalıdır. taş. Isınan lastiğin hava basıncı yükselebileceğinden. vakit geçirmeden tamir ettirilmelidir. Bijon somunlarının gevşek olması durumunda sürüş emniyetinin azalmasının yanı sıra lastikte düzensiz aşınma meydana gelecektir. Her dış lastik değişiminde jant supabı ve iç lastik değiştirilmelidir (Pirelli. Lastiğin üzerinde belirtilen hız ve yük limitleri hiçbir şekilde geçilmemelidir. İç lastikli (tube type) lastiklerse kesinlikle iç lastiksiz kullanılmamalıdır. . Hasar gören lastik. 2006). Bijon somunlarının sıkılığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. lastiklerin hava basıncının lastik soğukken ölçülmesi ve ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Farklı lastik kullanımı özellikle de farklı ebat ve yapıda lastik kullanımı araç ve lastik performansını çok olumsuz etkileyecektir. Lastiğe çivi. Supap kapakları lastiğin içine toz ve benzeri maddelerin girmesini önler. Hasar görmüş veya herhangi bir nedenle hava basıncı çok azalmış lastikle yola devam edilmemelidir.

dönüş yönünü değiştirmeden öndeki lastikler arkaya. 2006). arkadaki lastikler de öne takılmalıdır. Radyal lastiklerde. Lastiklerin her 10. İki haftayı aşan park etmelerde lastik havası artırılmalı ve araç takoza alınmalıdır (Pirelli.000 km’de bir rotasyonu tamamlanmalıdır. bu gibi durumlarda hava basıncını artırmak zemindeki karlı ve buzlu tabakayı yarmaya yardımcı olup çekişi artıracaktır.30 Lastikte ısınma sonucu yükselen hava basıncını azaltmak için lastiğin havasını boşaltma yoluna kesinlikle gidilmemelidir. Tersine. . Karlı ve buzlu havalarda daha iyi çekiş sağlayacağı düşüncesiyle lastik havası kesinlikle azaltılmamalıdır.

güvenli. Bu parçalara göbek (disk) ve kasnak adı verilir. Emniyet parçaları: araç üzerinde mal ve can güvenliğini direkt etkileyen yasal yükümlülükleri olan parçalardır. Lastiğin jantla uyumlu biçimde . Bir jantın dayanıklı ve sağlam olması birçok açıdan önemlidir. Bu nedenle. bijon. genellikle jantlar iki ana parçadan oluşur. havalandırma ve el tutma delikleri bulunan parçadır. aracın motor gücünü ve performansını yola kusursuz biçimde yansıtan jantların kullanılması çok önemlidir. 3. üstün kalite ile üretilmiş. Jant ve lastik aracın zeminle olan ilişkisini sağlar. yük taşıyan ve dönen emniyet parçasıdır. lastiğin janta oturduğu elemandır. yürüyen aksamla ilgili oluşabilecek herhangi bir aksaklık oldukça önemli sorunların yaşanmasına neden olabilir. JANTIN YAPISI VE GÖREVLERİ 3. uzun ömürlü. Araçlar seyir halindeyken.2 Jantın Yapısı ve Teknik Terimler Jantlar kullanım yerlerine göre alçak basınçlı döküm yöntemiyle tek parça olarak üretilen tubeless jantlardan.1 Giriş Jant taşıtlarda lastikle aks sistemi arasında bulunan. Göbek: kasnağı taşıyan ve aracı aks sistemine bağlayan üzerinde poyra. 6 parçalı 25” çapında ağır iş makinaları jantlarına kadar farklı ebatlarda. Tek parçalı jantlar haricinde. Bu nedenle.31 3. boyut ve tasarım ne olursa olsun. her türlü yol ve kullanım koşuluna dayanıklı. yüksek performansa sahip jant kullanımının önemi ortaya çıkar. şekillerde ve farklı spesifik özellikleri karşılayacak biçimde üretilirler. Kasnak ise lastiğin takıldığı ve desteklendiği. lastiğin takıldığı ve desteklendiği.

tube type jantlar çok parçalı.32 çalışmasını sağlamak için kasnak üzerinde flanş (kulak) adı verilen ve üzerine lastik yanaklarının dayandığı bölge bulunur. Bir genelleme yapmak gerekirse. Özel durumlarda çok parçalı tubeless jantlar da kullanılmaktadır. Bu tip jantlarda sızdırmazlığı sağlamak amacıyla o-ring veya conta kullanılmaktadır. Şekil 3.1. Şekil 3. Bu tip jantlara çok parçalı jantlar adı verilir (JMS. . tubeless (iç lastiksiz) jantlar ise tek veya iki parçalıdır. Kamyon ve iş makinalarında kullanılan tubeless jantlar (JMS’den. 2006).1. 2006).’de ağır taşıtlarda kullanılan tubeless jantlar görülmektedir. Tube type jantlarda kulak profilinin kasnak üzerinde tek bölgede bulunması nedeniyle kasnağın diğer bölgesinde hem lastiğin montajının yapılması hem de lastiğin simetrisinin korunması ve işlevini yerine getirebilmesi için kulak profilinin aynı geometrisini karşılayacak biçimde halkalar kullanılır. Kasnaktaki kulak bölgesinin geometrisi ve ölçüsel uygunluğu lastiğin jant üzerinde kaymaması. janttan fırlamaması ve tubeless lastiklerde hava sızdırmazlığı için çok önemlidir.

2006). 2006). Bazı jantlarda segman ve çember yerine kombine çember kullanılır. 17” vs ölçülerde standart ve düşük profilli kamyonet lastikleri için simetrik ve asimetrik olarak üretilen jantlardır. göbek. çember ve segmanın birleşiminden oluşmuş yekpare bir parçadır. Çember sadece iç lastik kullanılan jantlarda.5”.5” vs ölçülerde standart ve geniş kesitli (düşük profilli) lastikler için üretilen jantlardır. 14”. 22. 19.5”. Araç poyrasına bağlantıları.33 Ülkemize ilk defa 1980 yılında dünyanın en gelişmiş jant yapım teknolojisi sıvama (Flow Forming) ile ağır vasıta tubeless jant üretimine başlanmıştır. 5º Kanallı 4 parçalı tubeless jant ise düşük profilli. . genellikle 80 serisi lastikler (20” profilli jant) için üretilirler (JMS. İç lastikli kullanılmak üzere imal edilen tube type jantlar: kasnak. kasnak profili üzerine lastiğin oturtulmasını sağlayan ve kendi formu gereği segman aracılığı ile kasnak tırnak yuvasına sıkı geçme ile monte edilen destek parçasıdır. poyra üzerinde bulunan pabuçlar vasıtası ile yapılır (JMS.2’de çeşitli jant profilleri göbek (disk) olmadan şematik olarak göstertilmektedir. Şekil 3. Hem tube-type hem de tubeless kasnak ile kullanılabilir. 5º Kanallı tubeless jant: 13”. 15º kanallı tubeless (iç lastiksiz) jant: 17. segman ve çemberden oluşur. Kombine çember ise lastik tabanının oturduğu. Segman (kilit halka): kasnak tırnak yuvasına oturarak çemberi taşıyan ve formu gereği çemberi sabitleyen destek parçasıdır. İspit jantların temel özelliği jant göbeğinin olmamasıdır. Tubeless ve tube type jantların dışında özellikle ağır vasıtalarda ispit (split) adı verilen jantlar da kullanılmaktadır.

Tubeless ve tube type jant profilleri (JMS’den. 2006). Şekli ve özellikleri ne olursa olsun.34 Şekil 3. 2006).pitch circle diameter) Taksimat dairesi çapı: jant üzerinde birbirine 180° açı yapan iki bijon deliğinin merkezleri arasındaki milimetre cinsinden mesafeyi temsil etmektedir (JMS. . jant seçimi ve kullanımı için gerekli olan kritik ölçüler şunlardır: 3.2.2.1 PCD (taksimat dairesi çapı .

3. 5x100. tubeless (iç lastiksiz) bir binek otomobil jantındaki PCD (taksimat dairesi çapı). 3.3 CH . ET (offset) ve CH (poyra çapı) ölçüleri görülmektedir (Kormetal. Jantların üzerinde ölçü tanımlamalarında rakamsal olarak ve mm. Poyra çapı ve taksimat dairesi çapı jantın ve dolayısıyla lastiğin araca en uygun biçimde bağlanabilmesi için ve bijon cıvatalarının hasar görmemesi için mutlaka uygun ölçülerde olmalıdır.CBD (poyra çapı – centre hole/bore diameter) CH değeri. jantı araca monte ederken poyraya oturttuğumuz çapı milimetre cinsinden ifade eder.’de alüminyum alaşımlı. Genellikle binek otomobil üreticisi firmalar birbirinden farklı CH değerleri kullanırlar. gibi rakamlarla ifade edilir. jantın tipik özelliklerinden birini temsil eder. Bundan dolayı lastik ve jant değişimlerinde dikkat edilecek en önemli faktörlerden biridir. 98 ise iki bijonun merkezleri ile jant ekseni arasındaki toplam mesafeyi belirtmektedir. kamyon otobüs ve iş makinaları gibi daha büyük ve ağır taşıtlarda kullanılan jantlarda poyra çapı (CH) değerleri daha standart durumdadır. Şekil 3. . cinsinden verilir (JMS. 2006). 6x139. 8x275. deliklerinin olduğu eksen) arası mesafedir (Kormetal.6. 2006). jantın göbek ölçüsü dediğimiz. Aynı standardizasyon taksimat dairesi çapı (PCD) için de geçerlidir. Buna karşın. Birinci örnekte 4: jantın bijon veya somun sayısını.2 ET (offset) ET yani Offset değeri. 10x335 vb.2. aracın yapısal özelliği ile ilgili olduğundan temel bir ölçüdür. Jantın ortasından geçen hayali eksen ile jantın araca bijonlarla bağlandığı yüzü (bijon Offset. 2006).35 Uygulama kataloglarında bu değerler: 4x98.2.3.

jant çapı ile birlikte lastik seçimi için temel referans ölçüleri oluşturur. Jantların üzerinde markalanmış olan bu değer. 2006). Jant genişliği farklı olan jantlarda.36 Şekil 3.2.4 Jant genişliği (nominal genişlik – lastik oturma genişliği) Jant genişliği: lastiğin janta oturduğu yüzeyin uzunluğunu inç cinsinden ifade eden ölçüdür. ET ve CH) (Kormetal’den. Temel jant ölçüleri (PCD.3. aynı lastikler kullanılabilir (CMS. 2006) 3. uygulama tablolarına ve jant üreticisi firmaların tavsiyelerine sadık kalınması koşulu ile .

’de tube type (iç lastikli). çok parçalı bir ağır vasıta jantındaki temel ölçüler görülmektedir (JMS.4. Lastik seçiminde en temel ölçü jant çapıdır. Janttaki temel karakteristikler (JMS’den. Çünkü lastikler. Şekil 3.37 3.4.2. jant çapı referans alınarak üretilirler. Jant ve lastik seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta: jant ve lastiğin aynı çap değerlerine sahip olup olmadığıdır. 2006). Şekil 3.5 Jant çapı (nominal çap – lastik oturma çapı) Jant çapı: bu ölçü ise lastiğin janta oturduğu yüzeyin çapını inç cinsinden ifade eder. . 2006).

tubeless koruması. jant karakteristiğini belirten kasnak açısı. Bu yöntemde genellikle alüminyum ve titanyum ağırlıklı metal alaşımları kullanılmaktadır. motor sporlarında yüksek performans veren hıza ve yüke dayanıklı jantlar yapmak mümkündür. özellikle otomobil jantlarında. alaşımlarından üretilen jantlara halk arasında çelik jant denmektedir. bijon delik çapları. Diğer yöntem ise çelik sacdan yada haddelenmiş çelik profilden jant imalatıdır. Bu yöntemde ise sac plakaların veya profillerin belirli ölçülerde kesilip kıvrılması ve kaynatılması ile jant imalatı yapılmaktadır.3 Jant Üretim Teknikleri Jant üretim tekniklerini iki sınıfta toplamak mümkündür. diğer iki yönteme oranla ekonomik olmaması nedeniyle daha az tercih edilmektedir. Döküm yöntemine benzer üretim teknolojisi ile gerçekleştirilen sıcak dövme ile de jant üretimi yapmak mümkündür. 3. daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip hale getirilebilmesi için geliştirilmesidir. bijon delik çeşitleri gibi diğer ölçüler de jantın kullanım yerine.1 Döküm yöntemi ile jant üretimi Bu yöntemin en büyük avantajı: malzemenin belli standartlara bağlı kalmaksızın değiştirilmesi ve bu nedenle jantların sürekli daha yüksek hızlara dayanıklı. Döküm Aslında malzemesi olarak kullanılan metaller alüminyum ve titanyum alaşımlarıdır.38 Bu ölçülerin yanı sıra. subap deliğinin şekli ve ölçüsü. Ancak günümüzde dövme ile jant üretimi. Aşağıda döküm yöntemi ve sac malzeme ile jant üretim yöntemi detaylı biçimde açıklanacaktır. Bunlardan ilki genellikle otomobil ve hafif ticari araçlarda kullanılan jantların üretildiği alçak basınçlı döküm yöntemidir. Bu metal kaplamaları nedeniyle çelik benzeri parlak görünüme sahip olan bu jantlar yüksek . 3.3. özelliklerine ve lastik seçimine göre değişiklik gösteren spesifik özellikler arasındadır. Dövme yöntemiyle. lastik topuklarının oturma çapı.

mekanik özellikler iyileşir. 2005). . Bu yöntemin geleneksel döküm yöntemlerine göre avantajı. hazneden kalıba dolan sıvı metalin atmosfere açık sıvı metale göre daha temiz olmasıdır. Malzemede belli kalıplara bağlı kalınmaması sayesinde farklı kullanılarak daha mukavim hafif alaşımlı jantlar Ağırlık avantajı nedeniyle özellikle motor sporlarında. döküm teknikleri yöntemiyle üretilen alüminyum alaşımlı jantlar çelik jantlara göre daha fazla tercih Döküm yöntemleri arasında en sık kullanılan teknik alçak basınçlı döküm yöntemidir. Temel kalıcı kalıba döküm yöntemlerinde malzemenin kalıba dolmasını yerçekimi sağlar. Alçak basınçlı dökümde sıvı metal. alaşımlama üretilebilmektedir.aşağıdan yukarıya doğru dolar.’te alçak basınçlı döküm yöntemi şematik olarak gösterilmektedir (Güldoğan. 2005).5.5. edilmektedir.39 performans ve hız istenilen otomobillerde çelik jantlara göre daha iyi sonuç vermektedirler. Alçak basınçlı döküm yöntemi (Güldoğan’dan.1 MPa . Şekil 3. Bu sayede gaz gözenekleri ve oksitlenme asgariye indirilirken. Şekil 3. kalıba alçak basınç sayesinde yaklaşık 0.

40 Jant üretimi için alçak basınçlı döküm yönteminde kullanılan kalıcı kalıplar. temizleme masrafları düşüktür.000’e kadar parça dökülebilir. kum kalıplardan daha hızlı olduğu için iç yapı daha ince tanelidir. gerektiğinde soğutulabilir biçimde tasarlanır. Kalıp kapandıktan sonra oluşan boşluğa erimiş metal dökülür ve katılaşma beklendikten sonra kalıp açılarak parça çıkarılır. boyut toleransları oldukça dar olan ve çok sayıda üretilecek parçalar için tercih edilir. Kalıp cidar kalınlıkları genellikle 18 ~ 50 mm arasında seçilir. Kalıp Kalıcı kalıp tasarımı büyük deneyim ister.000 ~ 10. Seri üretim için ekonomik bir uygulamadır (Güldoğan. Çünkü bu yöntemlerin başarısı kalıbın sürekli çalışma sıcaklığına bağlıdır. Parçanın yüzey kalitesi iyi olup.25 mm olup. kum veya alçıdan yapılabilir. üretiminde kalıp boşluğu ve diğer kanallar işlenerek açılır. alüminyum gibi düşük sıcaklıkta eriyen malzemelerden ise 100. bir tertibat yardımıyla veya mekanizasyona geçilmesi halinde makinalar tarafından da yapılabilir. Hassas boyut toleransları sağlanabilir. Metal kalıcı kalıba döküm yönteminde katılaşma sırasındaki soğuma. Bu işlemler elle yapılabileceği gibi. . Kalıp ömrünü arttırmak için kalıp boşluğu refrakter malzemelerle kaplanır ve bu sayede parçanın kalıptan çıkarılması da kolaylaşır. Boyut hassasiyeti 0. parça yüzeyleri temizleme işlemi gerektirmeyecek kadar yüksek kalitelidir.000 arasında. Düşük sıcaklıkta eriyen metallerin dökümü için bronz da kullanılmaktadır. Kalıcı kalıplar genellikle açılıp kapanan iki veya daha çok parçadan oluşur. Karmaşık parçaların üretimi mümkündür. Kalıplar. Dökülecek metalin gerektirdiği refrakterliğe sahip olması gereken kalıp malzemesi olarak genellikle özel kalite kalıp ve takım çelikleri kullanılır. Metal kalıpların cidar kalınlığının belirlenmesinde ısı girdi ve çıktılarının dikkate alınması gerekir. 2005). Kalıcı kalıbın üstünlükleri şöyle sıralanabilir: ince taneli iç yapı sayesinde mekanik özellikleri daha iyidir. Metal olmayan maçaların kullanılması halinde yöntem yarı kalıcı kalıba döküm olarak adlandırılır. karmaşık şekilli. Döküm yöntemine ve kalıp malzemesine bağlı olarak tek bir kalıpla demir esaslı malzemelerden 3. Metal kalıplarda kullanılan maçalar metal.

Tek parça döküm yöntemi ile üretilmiş otobüs jantı .6. Şekil 3. 20 inçe kadar çıkabilen çaplardaki jantlar alüminyum veya titanyum ağırlıklı alaşım malzemeleri kullanılarak sorunsuz biçimde dökülerek üretilmektedir. hem ekonomik olması hem de otomasyonla oldukça büyük üretim hacimlerine ulaşılmasına olanak tanıması sayesinde. hafif alaşımlı döküm jantlar. ayrıca. Şekil 3.41 Yöntemin sakıncaları ise şunlardır: kalıcı kalıp pahalı olduğundan yöntem ancak seri üretimde ekonomiktir. Ek olarak. Yukarıda bahsedilen sakıncaların yanında oldukça fazla üstünlüğe sahip olması nedeniyle. gelişen teknoloji sayesinde. Bu yöntemle her malzeme dökülemez ve yöntem sadece küçük parçaların üretimi için uygundur (Güldoğan.’da döküm yöntemiyle üretilmiş bu tip bir jant görülmektedir. günümüzde sadece otomobillerde değil. aynı zamanda yüksek hızlara dayanıklı ancak nispeten düşük yük taşıma kapasitesine sahip otobüslerde ve bazı büyük ticari araçlarda da kullanılmaya başlanmıştır.India Wheels .6. 2005). alçak basınçlı döküm yöntemi günümüzde küçük çaplardaki jant imalatında en çok tercih edilen yöntemdir.

iki veya üç parçadan oluşan alüminyum alaşımlı jantlar da bulunmaktadır. Birleştirme operasyonu genellikle gazaltı kaynağı kullanılarak yapılmaktadır. Parçalı jantlarda. 2006) Alüminyum alaşımlı jant üretiminde en sık kullanılan yöntem alüminyum ingot halindeki alaşımın kalıcı kalıba düşük basınçlı döküm yöntemiyle dökülmesidir.7. kasnak ve göbek ayrı ayrı imal edildikten sonra birleştirilir. Günümüzde otomobil ve hafif ticari araç jantlarının çok büyük bir çoğunluğu bu şekilde üretilmektedir. Türkiye’nin en büyük alüminyum alaşımlı jant üreticisi olan CMS’de gerçekleştirilen jant üretim aşamaları (iş akışı ve operasyon sıraları) kısaca şöyledir: • • • • • • • • • • • • Döküm (düşük basınçlı veya vakum ile döküm) Göbek delme X-ray kontrolü Talaşlı işleme Bijon-subap delme Tesviye Sızdırmazlık testi Astar boyama Sıvı boyama Ambalaj Ambar Yükleme ve sevkıyat (CMS. temelde döküm.42 Döküm yöntemi ile jant üretimi. Şekil 3. Buna karşın. talaşlı imalat ve boya proseslerinden oluşmaktadır. iki ve üç parçalı alüminyum jantlarına ait operasyon sıraları görülmektedir (Enkei Wheels. tek parçalı jantların aksine.’de Japonya’nın dünyaca ünlü jant devi Enkei Wheels’in bir. 2006) .

2006). iki ve üç parçalı alüminyum döküm jantlara ait operasyon sıraları (Enkei Wheels’den. . Bir.7.43 Şekil 3.

Daha sonra kasnak. Talaşlı imalattan hemen sonra jantın hava sızdırmazlığı test edilir ve jant boya prosesine gönderilir. Malzemenin kasnak haline gelmesi için yakma alın kaynağı operasyonu ile parçanın uç kısımları oldukça yüksek elektrik akımı vasıtasıyla eritilerek kaynatılır. mukavemet vb. yüzey ve boya kalitesi için son kontrol yapılır ve jant ambalajlanarak sevkıyata hazır hale getirilir. Enkei Wheels’de tek parçalı jant üretimi için uygulanan operasyonlar (prosesler) tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri ile başlamaktadır. ısıl işlem ve talaşlı imalat operasyonlarından sonra boyanarak montaja hazır hale getirilir. Jantın fiziksel özellikleri tamamıyla belirlendikten sonra alüminyum ağırlıklı alaşım malzemenin dökümü için kalıp imalat süreci başlatılır. lastiğin oturduğu kısımlar ve diğer hassas ölçüler CNC freze ve torna tezgahlarında işlenerek jant üretimi tamamlanır. Kalıp imalatı tamamlandıktan sonra üretim aşamasına geçilir. alüminyum ingotun ergitilmesi. Burada. Daha sonra bilgisayar simülasyonları yardımıyla üretilecek ürünün ön onay (fizibilite) çalışması yapılır. Göbek. döndürme momentinin etkisiyle kasnağa sekil Elde edilen kasnak profili hava verildiğinden prosese spinning adı verilmektedir. Kasnak (rim) üretimi için alüminyum ingot yerine alüminyum plakalar kullanılır. kalıba dökülmesi. Boyanan jantın kritik ölçüleri. sızdırmazlık testine tabi tutulduktan sonra kasnağı tam ölçüsüne getirmek (kalibrasyon) .44 Şekil 3. bijon delikleri. edilmesidir. Ergitilen metal.’de görüldüğü üzere. Kasnak ve göbek ayrı ayrı üretilir ve daha sonra bu iki parça kaynakla birleştirilerek jant üretimi gerçekleştirilir. Isıl işlem uygulanan jantın poyrası.) artırmak ve jantın dış yüzeyini belirli miktarda sertleştirmek amacıyla ısıl işlem uygulanır. İki parçalı jantın göbeği (disc). profilin oluşturulması amacıyla soğuk şekillendirme yöntemiyle haddeye benzer dönen kalıplarla şekillendirilir. önceden imalatı yapılmış olan metal kalıba dökülür ve jantın genel profili elde edilmiş olur.7. tek parçalı janta benzer biçimde üretilir. Dökümden hemen sonra jantın fiziksel özelliklerini (tokluk. İki parçalı jant üretimi ise tek parçalıya göre oldukça farklıdır. Alüminyum plakalar belirli ölçülerde kesildikten sonra kıvırma operasyonu ile silindirik hale getirilir. Bu aşamada ilk operasyon: döküm yöntemiyle alüminyum ingot adı verilen hammaddenin elde Alüminyum ingotlar üretilecek jant adedine göre belirli miktarlarda alınarak döküm ocaklarında ergitilirler.

ister alçak basınçlı isterse vakum ile döküm yöntemleri temelde birbirlerine çok benzemektedir. Yukarıda açıklanan üretim aşamalarında halka üretimine değinilmemiştir. döküm yöntemlerini baz alarak incelediğimizde. Enkei Wheels’de üretilen üç parçalı jantlar ise üretim yöntemi ve operasyon sıraları açısından bakıldığında iki parçalı jantlara çok benzemektedir. hava sızdırmazlık testinden ve görsel kontrolden geçen jant ambalajlanır ve sevkıyata hazır hale getirilir. Alüminyum alaşımlı jant üretim tekniklerini.45 amacıyla buffing adı verilen son şekillendirme operasyonu yapılır. Son olarak. İki parçalı jantlar iç lastiksiz (tubeless). spinning prosesine tabi tutularak şekil verilir ve boyu uzatılır. alüminyum plaka yerine pul kesilmiş alüminyum levha kullanılır. Daha sonra preste uygun kalıplar kullanılarak ortası kesilir ve buffing operasyonu ile kasnak üretimi tamamlanır. Jant haline gelen ürün hava sızdırmazlık testinden ve son kontrolden geçer ve üretim tamamlanır. üretiminde ise kullanılan hammadde farklıdır. Öyle ki göbek üretimi için iki parçalı jantlarda uygulanan operasyonlar aynen gerçekleştirilir. Pul malzeme. Halka üretimi de kasnak üretimine benzer biçimde kıvırma ve alın kaynak operasyonları sonucunda elde edilir. Parçalı jant üretim teknikleri ise döküm ve soğuk şekillendirme yöntemlerinin bir karışımıdır. çok parçalı alüminyum alaşımlı jantların kasnakları gibi tamamıyla soğuk şekillendirme metotlarıyla üretilmektedirler. üç parçalı jantlar ise iç lastikli (tube-type) olarak kullanıldıklarından iç lastiğin şişirilmesi ve kulak geometrisinin sağlanması amacıyla üç parçalı jantlarda halka kullanılır. İki yöntemde de temel amaç eriyiğin hava ile temasını engelleyerek saf metal alaşımını kalıcı kalıba dökmek ve jantın ana profilini elde etmektir. . İki parçalı jantlarda göbeğin aksine kasnakta boya operasyonu yapılmamakta. Kasnak yuvarlak malzemeden üretildiğinden alın kaynak prosesine ihtiyaç yoktur. Kasnak Üç parçalı jantların kasnaklarında. Elde edilen kasnak ve göbek. montaj operasyonunda birleştirildikten sonra kaynatılarak jant üretimi gerçekleştirilir. Kimyasal kaplama yapılan kasnak ile göbeğin montajı ve kaynağı yapılır. onun yerine elektriksel kuvvetler yardımıyla kimyasal kaplama işlemi uygulanmaktadır. Çelik yani sacdan yapılmış jantlar.

3. Sıvama yöntemiyle iki veya daha çok parçalı jant imalatı yapmak mümkündür. bu yöntemde de belirli ölçülerde kesilen levhaların sıvanmadan önce kıvrılması yani silindir haline getirilmesi ve yakma alın kaynağı (flash butt welding) ile kıvrılan uçların ergitilerek kaynatılması gereklidir. günümüzde daha çok otobüs.46 Günümüzde çok parçalı alüminyum jantlar yüksek performansa ihtiyaç duyulan otomobillerde kullanılmaktadır. kamyon. sürtünmeye ve burulmaya dayanıklı olarak imal edilen bu tip jantların sac plakadan yapılan çelik jantlara göre en büyük avantajı hafif olmaları ve hafifliklerine rağmen çelik jantlar kadar dayanıklı olmalarıdır. Alüminyum ağırlıklı hafif metal alaşımı ve ısıl işlem prosesleri sayesinde aşırı hıza.2 Soğuk şekillendirme yöntemi ile jant üretimi Soğuk şekillendirme yöntemleri ile jant üretiminde en sık kullanılan malzeme çelik sacdır. 3. Sacdan jant üretiminde en sık kullanılan soğuk şekillendirme metodu: akış ile şekillendirme diye adlandırabileceğimiz sıvama (flow forming) yöntemidir. küçük ebatlar için döküm yöntemiyle alüminyum ve titanyum alaşımlı jant üretiminin ivme kazanması nedeniyle. yüke. iki ve üç parçalı alüminyum jant üretiminde açıklandığı üzere.. Yukarıda. Yukarıda üretim akışı açıklanan Japon Enkei Wheels firması dünyanın en üst düzey motor sporu organizasyonu olan Formula 1’de yarışan McLaren Mercedes takımının hafif ancak dayanıklı ve yüksek performanslı iki parçalı jantlarını üretmektedir. Parçalı jantlarda en önemli iki parça olan kasnak ve göbek ayrı ayrı imal edildikten . Otomobil ve diğer küçük araç jantlarının imalatında da kullanılan bu yöntem. forklift ve iş makinası jantlarının imalatında kullanılmaktadır.

Kıvırma (bending). Sacdan jant üretiminde sıvama operasyonu kadar alın kaynak operasyonu da çok önemlidir. büyütme vb.’de halen kullanılmakta olan sıvamalı kasnak üretimi için gerekli operasyonlar şöyledir: • • • • • • • Giyotin kesim (cutting). Bunun en önemli nedeni lastiği taşıyan kasnağın alın kaynak yöntemiyle birleştirilmesidir. Kalibre (expanding / shrinking). I. Kaynak kalitesinde herhangi bir kusur oluştuğunda kasnağın çatlaması. II. Giyotinde jantın ebadına göre belirli ölçülerde kesilen kasnaklar yukarıda belirtildiği üzere kıvrılır ve alın kaynak operasyonuna hazır hale getirilir. 2006). Bunlardan ilki ve en pratik olanı sıvı penetrasyon yöntemiyle çatlak kontrolüdür. iş makinası ve forklift jantları imalatı yapan JMS Makina Sanayi ve Ticaret A.47 sonra montaj yapılır ve kaynatılarak delik delme. Sıvama (2nd flow forming / 2nd rolling) (JMS. Yakma alın kaynağı (flash butt welding). delinmesi veya yırtılması sonucunda lastiğin hava kaçırması sorunu ile Yakma alın kaynağından çıkan kasnağın test edilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.Ş. Kaynak kalitesinden tamamıyla emin olmak istendiğinde ultrasonik veya radyografik muayene . Çelik sac hammadde deposundan alındıktan sonra giyotin tezgahına getirilir. Sıvama (1st flow forming / 1st rolling). Bu yöntemle yüzey çatlakları kolaylıkla bulunabilmektedir. karşılaşılmaktadır. Çapak sıyırma ve kaynak ezme (Deburring and pressing). gibi final operasyonlarına hazır jant haline getirilir. Özellikle ağır tonajlı kamyon.

8.’de JMS’de kullanılan yakma alın kaynak makinası görülmektedir. Şekil 3. alın kaynak operasyonu sırasında yüksek akım nedeniyle ergiyen . Bu işlemde kıvrılarak yuvarlak hale getirilmiş malzemenin uçlarından geçirilen yüksek akım ile ısıtılması ve uçların birbirine vurdurularak puntalanması ile kalıcı birleşme söz konusudur. 2006). Ancak. Bunun dışında kasnak imalatı sırasında hava sızdırmazlık testiyle de alın kaynakta herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek mümkündür. Alın kaynak kalitesini test etmenin en ucuz ve hızlı yolu ise sadece kasnak üretim operasyonlarını takip etmektir. Öyle ki yakma alın kaynağından sonra yapılan kalibre ve sıvama operasyonlarında kasnağın zarar görmeden şekillendirilmesi. Şekil 3.48 yapılması gereklidir.Leifeld (JMS’den. Yakma alın kaynak hattı .8. o kasnağın kaynak kalitesi hakkında en önemli veriyi teşkil etmektedir. Alın kaynak operasyonundan sonra sac plakadan kasnak üretimine geçilmiş olur.

kalibrasyon. Şekil 3. Burada asıl amaç: alın kaynak prosesi sonrasında tam dairesellik ve çap ölçüsü sağlanamayan kasnağın ovalliğini almak ve sonraki sıvama operasyonunun karakteristiğine göre kasnağın iç veya dış çapını tam ölçüsüne getirebilmektir. 2006). .Leifeld (JMS’den.9. Alın kaynak prosesinde kaynak ezme işleminden sonra kasnağın kenarlarında kalan fazlalıkların atılması ve kaynak yüzeyinin düzeltilmesi için gerekli hallerde uç kesme ve kaynak taşlama operasyonları da prosese eklenebilmektedir.49 fazla metalin sıyrılarak atılması ve sıyrılan bölgenin ezilerek düzeltilmesi gereklidir. Bu nedenle alın kaynak prosesi içinde çapak sıyırma ve kaynak ezme operasyonlarını da birlikte düşünmek gereklidir.’da JMS’de kullanılan çapak sıyırma tezgahı görülmektedir. yani istenilen ölçülerin elde edilmesi amacıyla. Çapak sıyırma tezgahı .9. Bu operasyonlardan sonra kasnak. dikey veya yatay olarak çalışabilen içeri veya dışarı doğru açılan konik kalıplara sahip kalibre tezgahına verilir. Şekil 3.

50 Kalibre edilen kasnak sıvama yöntemiyle şekillendirilmek üzere sıvama tezgahına koyulur. Öte yandan. Parça et kalınlığındaki azalma akış ile %90’a kadar çıkabilmektedir. Geleneksel derin çekme ve ütüleme yöntemlerinin parçanın geometrisi ve üretim maliyeti nedeniyle doğru çözüm olmadığı operasyonlarda sıvama makinaları ile şekillendirme ideal sonucu garanti etmektedir. yüksek üretim kapasitelerine olanak sağlamaktadır. . Parçanın belirli bölgeleri belirli miktarlarda uzatılarak lastiğin oturacağı alan elde edilir. Yüzey kalitesi oldukça iyi olan parçalar elde edilmektedir. derin çekme ile sıvamanın beraberce kullanılabildiği üretim teknikleri de vardır. şekillendirme yönteminin avantajları şunlardır: Sıvama yöntemiyle soğuk • • • • • • Nihai ürün merkez ekseni boyunca simetriktir (silindirik/konik parçalar). Sıvamanın teknik anlamı motordan gelen dönme momenti sayesinde belirli bir kalıba bağlı şekilde döndürülen iş parçasının yine dönen ve belirli profillere sahip röleler (sıvama topları) ile şekillendirilmesidir. Nihai ürünün boy/çap oranı derin çekme ile elde edilemeyecek kadar büyük olabilir. Öte yandan. Sıvama yönteminin bir diğer özelliği ise tek bir iş parçasının belirli bölgelerinin farklı operasyonlarda sıvanması suretiyle çok farklı geometrilerin elde edilmesidir. proses oldukça hızlı olduğundan. Dolayısıyla. Ayrıca. kaynakla veya diğer yöntemlerle ayrı ayrı parçaların birleştirilmesine gerek yoktur. Şekillendirme sırasında. montaj maliyeti yoktur. Sıvama ile ölçüsel uygunluk rahatlıkla sağlanmaktadır. İngilizce anlamı akış ile şekillendirme (flow forming) olan sıvamanın tanımı buradan gelmektedir. Bu sayede. isteğe bağlı olarak iş parçasının kalınlığının bir miktar düşürülmesi ile boyu uzatılır. sadece şekil ve ölçü karakteristiği bakımından kritik olan profiller veya kesitler de sıvama yöntemiyle elde edilebilir. Nihai üründe farklı et kalınlıkları parçanın her bölgesinde elde edilebilmektedir. boy uzaması istenmeyen.

10. Çünkü bu yöntemle kasnak ve göbek imalatı rahatlıkla yapılabilmektedir.10. forklift ve iş makinası gibi üç veya daha fazla parçalı endüstriyel jantlarda sıvama yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Burada önemli olan nokta malzemenin akma mukavemeti ve uzama katsayısıdır. .’da JMS’de kullanılan sıvama makinası görülmektedir.11. Malzeme seçimi açısından incelendiğinde ise ister alüminyum isterse çelik her türlü malzemeden jant üretimi yapılmaktadır. mukavemetin artmasıdır. Özel tasarlanmış güçlü makine ve kalıplar – toolingler kullanıldığında St52 kalitedeki çelik malzemeler sıvama yöntemiyle rahatlıkla şekillendirilebilir.’de bağımsız röleli sıvama makinasında şekillendirme operasyonu şematik olarak görülmektedir. 2006). Bunun en büyük nedeni farklı kesitler elde edilmesi ve sıvama yöntemi ile malzemenin ezilmesi nedeniyle Şekil 3. Şekil 3.Leifeld (JMS’den. Şekil 3.51 Jant üretiminde sıvama metodu en uygun çözümlerden biridir. Özellikle kamyon. Sıvama makinası .

12. . 2006).12.11. Sıvama operasyonunun şematik gösterimi (JMS’den. 2006).52 Şekil 3. Şekil 3. Sıvama ile kasnak üretiminde oluşan farklı profil kesitleri (JMS’den. Şekil 3.’de kamyon jantlarında kullanılan kasnağın farklı sıvama operasyonları ile düz bir silindirden nihai kasnak profiline dönüştürülmesi sırasında kasnağın aldığı şekiller adım adım görülmektedir.

2006). Giyotin tezgahında belirli ölçülerde kesilen kasnaklık sac sıvama makinasına konur ve öncelikle halkalara yataklık yapacak olan segman yeri oluşturulur. Şekil 3. kıvırma ve bükme işlemleri de yapılabilmektedir. sıvama yöntemiyle silindirik parçalar çok hassas ölçü aralıklarında farklı kalıplar kullanılarak şekillendirilebilirler.53 Şekilde üç parçalı kamyon jantında kullanılan kasnak profili görülmektedir. Tubeless kasnak hattı – Hess Engineering (JMS’den. ezme. .13.13. Sıvama ile yalnız malzemeyi uzatma değil. Daha sonra boyunun uzatılması ve lastiğin oturması için belirli bir çap ölçüsüne getirilmesi amacıyla sıvama yapılır ve son olarak lastiğin jantın üzerinde oturmasını sağlamak amacıyla yan halkanın simetriği olan kulak (flanş) kısmı oluşturulur. Bu tip kasnaklar kullanılarak üretilen jantlar genellikle iç lastiklidir.’de tubeless kasnak üretiminde kullanılan soğuk şekillendirme (röle) hattı görülmektedir. Tubeless yani iç lastiksiz jantlarda kullanılan kasnaklar ise geleneksel sıvama yöntemiyle üretilebilmelerine karşın daha hızlı ve pratik olan ve hadde istasyonlarına benzeyen rölelerle imal edilirler. aynı zamanda. Yukarıda da açıklandığı üzere. Şekil 3. aynı yöntem kullanılmasına rağmen. birinci ve üçüncü operasyonlara göre yaptığı işlem oldukça farklıdır. Profiller incelendiğinde ikinci operasyonun.

Bu sayede daha küçük çaplı pulların kullanılması mümkün olmaktadır. Soğuk şekillendirme ile göbek üretiminde ise temelde iki yöntem mevcuttur. Pul. Bunlardan ilki yüksek tonajlı hidrolik preslere bağlanan derin çekme kalıpları ile pul şeklinde kesilmiş sacın basılması yöntemidir. Sıvama öncesinde pul kesilir. Halka imalatında kullanılan haddeleme kasnak profilleri için de geçerlidir. profilden kasnak imalatı sıvama yöntemine çok benzemektedir. İkinci yöntem ise kasnak imalatında da kullanılan sıvama yöntemidir. dönen toplar vasıtasıyla şeklini alacağı kalıba doğru sıvanır. Presin ürettiği yüksek basınç sayesinde erkek kalıp pulu dişi kalıba doğru basar ve tas şeklinde göbekler elde edilir. Sıvama ile göbek üretiminin bir diğer avantajı ise dönen şekillendirme toplarının değdiği yerlerde malzemenin kalınlığının incelmesi ve buna karşın boyunun uzamasıdır. Aslında. profilin girintili çıkıntılı olması nedeniyle. Bu sayede çok ağır şartlar altında kullanılacak olan iş makinası jantlarının üretimi mümkün olmaktadır. Ayrıca. momenti kaynaklı şekillendirme olmasıdır.54 Sıvama ile şekillendirme yönteminin dışında hazır profilden kasnak üretimi de ağır tonajlı araçlarda kullanılan jantlar için oldukça uygundur. göbek aşırı yüke karşı yüksek dayanıma sahip olmaktadır. Bu sayede karmaşık profilli göbeklerin imalatı kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu yöntemde hadde topları sayesinde önce uzatılıp sonra da form verilen sıcak çelik kütüklerden kasnak profili elde edilmektedir. . Profilden kasnak imalatının sıvama ile kasnak imalatına oranla tek dezavantajı profil malzemenin çelik saca oranla %40 ~ 50 oranında daha pahalı olmasıdır. Öte yandan. Daha sonra belirli ebatta kesilen profiller aynen sacdan kasnak Bunun nedeni İki prosesin mantığının da dönme üretiminde olduğu gibi kıvrılıp kaynatılır. Bu göbeklerin en büyük avantajı tüm kesitte kalınlığın homojen dağılmasıdır.

55 Şekil 3. . Aksi taktirde jantın araca takıldığında düzgün çalışmasını engelleyen aşırı yalpa veya salgı ile karşı karşıya kalınabilir. Sıvama yöntemiyle ile şekillendirilmiş göbek kesitleri (JMS’den.’de sıvama yöntemiyle üretilen ve hem tubeless hem de tube-type jantlarda kullanılabilen göbek kesitleri görülmektedir.14. 2006). Montaj öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kasnak ve göbeğin birbirlerine göre uyumlu olmasıdır. Bazı montaj tiplerinde boşluklu geçme. Şekil 3. Bu nedenle. İki veya daha fazla parçadan oluşan jantların hemen hemen hepsinde montaj şekli aynıdır. özellikle sıkı geçme bağlantılarda kasnak ve göbek montaj ölçü toleranslarına uymak zorunludur. Tabii ki jantın geometrisine bağlı olarak bazı farklı yöntemler de kullanılmaktadır. bazılarında ise sıkı geçme bağlantılar yapılır. Bunun nedeninin montaj yapılacak jantın ölçüsel hassasiyetine göre montaj ekipmanlarının farklılık göstermesidir. Montaj işlemi belirli aparatlarla veya preslere bağlanan özel kalıplarla gerçekleştirilir.14. Tek parçadan dökümle jant üretimi dışındaki tüm üretim yöntemlerinde ayrı ayrı hazırlanan kasnak ve göbek montaj yapılmak suretiyle birleştirilir.

) en sık kullanılan metottur. Şekil 3. Tozaltı kaynağı ve gelişen diğer yöntemler de jant imalat sanayinde kullanılmaktadır.56 Montaj işleminde birleştirilen kasnak ve göbeğin tamamıyla tek parça haline getirilebilmesi için kaynak veya perçin kullanılması gereklidir. gazaltı kaynağın beraberinde getirdiği robot kullanımına uygunluk. Ancak. Şekil 3. jant üretim sektöründe perçin ile birleştirme ortadan kalkmıştır.G. Kaynak ise gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni yöntemler sayesinde giderek kaliteli ve robotların veya otomatik tezgahların kullanılmasıyla otomasyona uygun hale gelen bir birleştirme yöntemi haline gelmiştir.A. .K. Jant montaj kaynağında gazaltı kaynak (G.’te otomatik döner tablalı bir kaynak tezgahında gazaltı kaynak ile yapılan 3 parçalı 8-20” kamyon jantı montaj kaynağı operasyonu görülmektedir. Gazaltı kaynak ile kasnak ve göbeğin birleştirilmesi (JMS’den. Gazaltı kaynak tiplerinde ise jant malzemesine uygunluğu ve kaliteli kaynak dikişi nedeniyle M.15. iyi nüfuziyet ve seri üretim özellikleri jant üreticilerine avantaj sağlamaktadır. Günümüzde.A. kaliteli dikiş.15. (metal argon gas) yöntemi en yaygın yöntemdir. 2006).

ancak tabakanın 6 Fosfat kaplama tankından veya nozül hattından çıkan jantlar elektriksel nötrleşme ve fosfat tabakasının kalıcılığını sağlamak amacıyla aktivasyon işleminin tersi olan . delme. mikrondan ince olması tavsiye edilmez. Konveyörle veya kaldırma ve taşıma araçları ile yağ alma tanklarına daldırılan veya üzerlerine nozüllerden yağ alma kimyasalları püskürtülen jantlar kaplama operasyonuna hazır hale getirilirler. Kimyasal temizlik. Parçalı jantlarda temelde iki kritik kontrol noktası yani geleneksel ölçü aletleri ile ölçülemeyen ürün veya prosesler mevcuttur. Bu operasyonlar da tamamlandığında jant üretim prosesinde kimyasal temizlik boya ve test aşamalarına geçilir. Temizleme operasyonunda yağ alma işlemi yapılır. esasında kaplama öncesi yüzey hazırlama olarak da tanımlanabilir. tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak çeşitli periyotlarla kontrol edilebilir. öncesi mutlaka uygulanması gereken bir prosestir. tornalama. delik büyütme. Hem kasnak üretiminde kullanılan alın kaynak hem de montaj operasyonunda kullanılan gazaltı kaynak. gerekli durumlarda çeşitli frezeleme. Fosfatlama ise jantın paslanmasını ve diğer korozif etkilere karşı dayanıklı olmasını sağlayan ve boya Fosfat tabakasının kalınlığı malzemeye ve yüzeyin pürüzlülüğüne göre değişiklik gösterir. kontrolüdür. Bunlar kaynak ve boyadır.57 Kaynaktan sonra hemen hemen üretim prosesi tamamlanan jant. çapak alma gibi talaşlı işlemlerden geçirilir. Yağ almadan sonra aktivasyon olarak tabir edilen fosfat kaplama öncesi kimyasal ve elektriksel olarak yüzeyin hazırlanması operasyonu gerçekleştirilir. Bu yöntemler arasında en pratik olanı ve dolayısıyla en sık kullanılanı sıvı penetrasyon yöntemi ile yüzey çatlaklarının Diğer kritik kontrol noktası olan boya operasyonundan önce tüm jantlara kimyasal temizleme ve kaplama prosesi mutlaka uygulanmalıdır.

sonra da janta rengini veren son kat boya ile boyanan jantlar pişirme fırınına gönderilerek belirli sıcaklık ve sürede fırında tutulurlar. İkinci yöntem ise kataforez boya tanklarına daldırılan jantların elektriksel kuvvetlerle “+” ve “-” kutup oluşturulması suretiyle astar boya ile kaplanmasıdır. astar boyadan sonra uygulanan yöntemler birinciyle aynıdır. Bu yöntemde. Sıcaklığın istenilen veya tavsiye edilen değerlerden farklı olması kaplama kalitesini olumsuz etkiler. Boya operasyonu ise genelde iki şekilde gerçekleştirilir.16. Kimyasal temizleme ve kaplama prosesi ile kurutma prosesinde dikkat edilmesi gereken en önemli değişken sıcaklıktır. Bunlardan ilki geleneksel yöntem olan boya tabancası ile boyamadır. Yöntem. Bu nedenle farklı Şekil 3. astar boya ile farklı renklerle boyamak mümkünken. Burada öncelikle korozyona karşı dayanımı artıran astar boya. kurutma fırınını sıcaklığı da jantların boya öncesi kurumamasına veya tersine aşırı ısınarak fosfat tabakasının zarar görmesine neden olur. .58 pasivasyona tabi tutulduktan sonra kurutma fırınından geçerek boyaya hazır hale gelirler. Burada amaç boyanın jantın yüzeyine tamamıyla yapışması ve fosfat tabakası ile birlikte dayanıklı bir kaplama oluşturmasıdır. Ayrıca. kataforez boya ile tankta tek renk boya olduğundan çeşitli renklerde boyama olanağı bulunmamaktadır. renklerde boyanacak jantlar konveyöre aynı anda asılamamaktadır.’da alüminyum alaşımlı otomobil jantı üretimi yapan bir işletmede boya operasyonu öncesi kimyasal temizleme ve kaplama işlemleri tamamlanmış jantlar görülmektedir. Kurutma fırınından çıkan jantlar boya operatörlerinin veya robotların bulunduğu boya istasyonlarına gelirler. geleneksel astar boyamaya oranla çok daha iyi sonuç vermektedir ancak.

2006). göbek ve kasnak profil taramaları proses akışı sırasında önceden belirlenmiş kontrol periyotlarında kontrol edilir. bijon delik ekseni. bijon delik konumları. bölüm daire kirişleri. göbek ve kasnak yalpası/salgısı. Aşağıda alüminyum alaşımlı jant üretimi yapan CMS’de uygulanan testlerin listesi verilmiştir (CMS.59 Şekil 3. 3. hava delik çap ve kaçıklıkları.16. . jant imalatı öncesinde ve sonrasında kalite ve dayanımı belirleyen kriterleri ölçmek amacıyla çeşitli kimyasal ve mekanik testler de yapılmaktadır. poyra çapı. ayna yüzeyi düzlemsellikleri. Jant kimyasal temizleme ve boya tesisi – Elba Jant. Ayrıca.4 Jantlara Uygulanan Testler Jantın teknik resminde ve standartlarda belirtilen spesifikasyonlarda üretilmesini sağlamak amacıyla bijon çapı.

aynı zamanda jantın dayanıklılığının belirlenmesi yönünde üreticiye ışık tutmaktadır.60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Optical Emission Spectrometer (optik emisyon kimyasal analiz cihazı) Metallurgical Microscope (metalurji mikroskobu) Tensile test machine (çekme testi cihazı) Hardness test machine (sertlik ölçüm cihazı) Impact test 13° (13° darbe testi) Impact test 90° (90° darbe testi) Radial fatigue test (radyal yorulma testi) Dynamic cornering fatigue test (50 kN) (dinamik yorulma testi. Bu nedenle. 50 kN) Flange energy absorbsion test (flanş enerji absorbsiyon testi) Flange vertical deformation test (flanş dik deformasyon testi) Surface integrity test equipment and apparatus (yüzey pürüzlülüğü ölçümü) X-ray machine (radyoskopik muayene sistemleri) Paint gloss measurement device (boya parlaklık ölçüm cihazı) Colour spectrometry (boya renk ölçüm spektrometresi) Paint adhesion test apparatus (boya yapışma test aparatları) Coating thickness measurement device (boya kalınlık ölçüm cihazı) Stone chip resistance test (taş darbelerine dayanım testi) Salt sprey test (tuz testi) Corrosion test equipment according to DIN 50021-CASS (Cass – tuzlu sis test ekipmanı) Climate test chamber (nem testi) Water immersion test (suya daldırma testi) (CMS. Jant imalatı öncesinde hammaddelere yapılan testlerden. 2006). 50 kN) Dynamic cornering fatigue test (2 axles) (çift eksenli dinamik yorulma testi. jantın aracın altındaki davranışını ölçmek için yapılan radyal yorulma testlerine kadar uygulanan çeşitli test ve analizler otomotiv sektöründe emniyet parçası olarak tanımlanan jantın kalitesini artırıcı yönde etki yapmakla kalmamakta. jant seçimi yaparken üretici firmanın .

17.17. Jantlara uygulanan testler (Enkei Wheels’den.61 bu testleri ne kadar sıklıkla ve ciddiyetle yaptığının bilinmesi gereklidir. . Şekil 3.’de Enkei Wheels’de uygulanan çeşitli testler görülmektedir. 2006). Şekil 3.

. motor ve karoser kadar jantların tasarımında da hissedilmektedir. kolların arasından fren diskine iletilmekte. Ayrıca. bunun için de lastik yüzeyinin uygun genişlikte olması gerekmektedir. Çelik ve hafif metal alaşımlı olmak üzere iki gruba ayrılan jantlar.5 Hafif Alaşımlı Jantlarla Çelik Jantların Karşılaştırılması Bir çoğumuz hafif alaşımlı jant dendiğinde aracımızın spor ve sükseli bir görünüm kazanmasını hedefleriz. büyük ve yüksek performanslı otomobillerde 20 inçe kadar çıkmaktadır. fren sisteminin soğutulmasında da etkili olduğunu tespit etmiş durumdadır. sağlamlık daha da önem kazanmaktadır. Yüksek güç üreten bir motorun gücünü yola aktarabilmesi için çekişinin iyi olması. İş makinası. Otomotiv teknolojisinde yaşanan gelişmeler. 2006). bu tür aksesuarlar sadece dış görünüme kazandırdıkları sportif görünüm dışında aracın performansına ve yol tutuşuna önemli katkıda bulunur. Ülkemiz yol şartları göz önüne alınacak olunursa. ölçüleri. araçlarda ise jant çapı 33 inçe kadar çıkmaktadır. Kalitesiz bir jant. özellikle otomobillerde kullanılan jantlarda. Jantların TSE. motor sporlarından elde edilen tecrübelerle geliştirilmektedir. EN ve CE belgeli olup olmadığına da dikkat edilmelidir (Kormetal. Ancak. ağırlığı ve büyüklüğü gibi unsurlarca belirlenmektedir. son yıllarda yapılan araştırmalar jantın.62 3. İdeal jant ölçüsü tamamen aracın motor gücü. böylece frenlerin daha verimli olması sağlanmaktadır (Kormetal. konstrüksiyonu ve dizaynında yapılan değişiklikler. jantın rotasyonuyla sirküle edilen hava. traktör. Küçük sınıftaki otomobiller için 12 inçten başlayan jant çapı. 2006). Jant alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur. jantın daha sağlam ve uzun ömürlü olması sağlanmaktadır. üreticilerin belirlediği değerlerin dışına çıkılmamasıdır. Dolayısıyla lastikle jant genişliği uyumlu olmalıdır. aracın performansını ve yol tutuşunu önemli ölçüde arttırmaktadır. Jant malzemesinin dayanıklılığı da önemli bir faktördür. Araç yol alırken. darbelere dayanıklı olmadığı taktirde ölümcül kazalara neden olabilir. Özellikle jantın ağırlığı. Böylece. kamyon vb.

çelik jantlara göre yapısal özellikleri ve tubeless lastiklerle uyumları sayesinde. kamyon. sıvama yöntemiyle veya çelik hadde profiliyle üretilen jantlar özellikle ağır vasıtalarda sağladıkları üstün yük taşıma kapasitesi ve sağlamlıkları nedeniyle tercih edilmektedirler. Yanlış seçilecek jant. üzerinde durulması gereken en önemli konu. sacdan üretilen jantlara göre lastik ve fren sistemlerinde oluşan ısıyı hızla transfer ettikleri için ömürleri daha uzundur. Jantın araca uyumlu olup olmadığı. alüminyum ve titanyum gibi metal alaşımlarından üretilirler. otomobillerde üstün özellikleri nedeniyle tercih edilmelerine rağmen. Hafif metal jantlar. jantın araca uyumudur. Bu nedenle. Hafif metal alaşımlı jantlar. Çelik jantlar. Bakımı ve Tamiri Jant seçiminde. Temizliği. Hafif metal jantlar. rot-balans ayarı ve yakıt tüketimi gibi teknik . tır ve iş makinalarında çelik jantlar kullanılmaktadır. Kullanımı. Ayrıca.63 Hafif metal jantlar. yapısal özellikleri itibariyle. fren mesafesi. aracın maksimum hız. Hafif metal jantlar. 3. Araç üreticisinin tavsiye etmiş olduğu teknik değerlerin dışına çıkmamaya özen gösterilmelidir. araç toplam ağırlığını azaltır ve yakıt ekonomisine katkıda bulunur. 2006). Bu tip metallerden üretilen jantların. araç üreticisinden öğrenilebilir veya jant servislerinde bulunan uygulama tablolarından yararlanılabilir. alüminyum alaşımlı jantlar. forklift.6 Jant Seçimi. otobüs. alüminyum-titanyum alaşımlı jantlar gibi döküm yöntemiyle üretilebilirler ancak. traktör. araç denge ve direksiyon hakimiyetine olumlu yönde katkıda bulunmaktadırlar (Kormetal. saçtan üretilen (çelik) jantlara göre en önemli avantajları hem hafif olmaları hem de daha sağlam olmalarıdır. çelik jantlara göre iyi alaşımlanmaları halinde ekstra güvenlik sağlarlar. dış etkenlerden kaynaklanan darbeleri kolay absorbe ederler.

parlatıcı bileşimler. Bazı otomatik yıkama istasyonları araç üzerindeki kirleri çıkarmak maksadıyla yıkama öncesi veya yıkama esnasında asit katkılı temizleyiciler kullanmaktadır. çeşitli atıklar ve diğer yabancı maddeler jantlara sürekli temas ederler. jantların boyasının ve kaplamasının donuklaşmasına sebep olmaktadır. Kesinlikle aşındırıcı temizleyiciler. Bu hassas boya tabakasına zarar vermeden temizleyebilmenin en doğru yolu yumuşak. solvent. Bunun için. Jantın boya ve kaplamasına en az aracın gövdesine gösterilen kadar özen gösterilmelidir. Jantlar aracın daima en kirli yerleridir. böylece üzerlerinde bir film tabakası oluşturularak temizlik kolaylaştırılmalıdır. Jantları birer birer temizlemek daima en sağlıklı yöntemdir. yeni bir jant seçiminde. Sert olmayan bir fırça veya süngerle jant üzerindeki yağ ve benzeri izler çıkartılabilir. Jantı periyodik olarak cilalamak. 2006). yoldaki tuz ortamı. metal katkılı temizleme süngerleri. Sıcak buhar ile yapılan temizlemeler jantın Ayrıca. benzin. deterjan ve benzeri kimyasal çözücü maddeler kullanılmamalıdır. Temizlik için jantlar soğuyana dek beklenmelidir. Su yüksek sıcaklık değerlerinde daha çabuk kurur. Eğer. 2006). Aracın temizliği için otomatik yıkamalardan uzak durulmalıdır. birini sabunlu bırakıp . Çünkü aşındırıcı özelliği olan fren (balata) tozları. jant yüzeyinin dış elementlerden korunmasını sağlayacaktır. konuyla ilgili teknik servislerden mutlaka bilgi alınmalıdır (Kormetal. bazıları ise lastik ve jantları temizlemek için sert fırçalar kullanmaktadır. jantlar monte edilmeden önce cilalanmalı. İşte bu yüzden eğer jant sıcak iken temizleme işlemi yapılırsa. Lastik ve jantlar buhar ile temizlenmemelidir. sert cisimlerin darbelerinden korunmalıdırlar. Aksi takdirde. jant yüzeyi üzerindeki boya ve koruyucu kimyasal tabaka zarar göreceğinden. Bu iki tür işlem de jantın dış yüzeyine zarar verir. tiner. temizlik yapılan su ve sabun karışımı daha hızlı kuruyacaktır ve jant yüzeyinde bir sabun tabakası oluşacak yada lekelenmeler olacaktır. Jantlarda boyalı ve/veya kaplamalı bir dış yüzey mevcuttur. hafif bir sabun ve duru suyla jantı yıkamaktır (Kormetal. sıcakken temizlenmesi sakıncalıdır. jantın korozyona ve paslanmaya karşı mukavemeti azalacaktır.64 değerlerine olumsuz etkilerde bulunabilir. Bu nedenle. Jantlar. taş ve çakıllar.

ağır tonajlı araçların izin verilenin çok üzerinde yüklerle yüklenmesi sonucunda jantın kırılması veya lastiklerin patlaması nedeniyle çok ciddi kazalarla karşı karşıya kalınmaktadır (Kormetal.65 diğer jant temizlenirse. Jantlar. balanssızlığa neden olur (Kormetal. 3. boyama. Uygun olmayan yol koşullarından ve aşırı yüklemelerden dolayı jantlarda çatlama. Jant temizlendikten sonra araç temizlenmeye devam edilecekse. üretici firmalar tarafından trafiğe izin verilen yol koşullarında ve araç firmalarınca belirtilen aks yüklerine göre test edilir ve satışa sunulurlar. doğrultma. jantları temizlerken kullanılan fırça veya sünger mutlaka değiştirilmelidir. Kaynak ve lehim . diğer jant yüzeyindeki sabun kuruyacak ve yüzeyde lekelenmeler oluşacaktır. içinde su giderse değişen balanssızlığa neden olur. Çatlak ve delik yere kesinlikle kaynak lehim yaptırılmamalıdır. Çünkü. Eğer hava • Lastik takarken jantın çatlak ve delik olmamasına dikkat edilmelidir. talaş kaldırma.7 Jant ile Lastiğin Montajında Dikkat Edilmesi Gerekenler • Lastik takarken lastikle jant arasına su girmemesine dikkat edilmelidir. Jant üzerinde kaynak. jantı temizleme sırasında fırça veya süngere bulaşan parçacıkların aracın gövdesini çizme veya aşındırma riski bulunmaktadır. 2006). 2006). kaynakta patlama gibi problemlerin oluşacağı unutulmamalıdır. Islatılmış gazete kağıdıyla sızdırmazlık kontrolü yapılmamalı ve hava basmakta kullanılan kompresörün suyunun devamlı boşaltılmasına özen gösterilmelidir. ERTRO standartları tavsiyesine göre hasar görmüş jant tamir edilemez ve kullanılamaz. Özellikle ülkemizde. bijon somunu veya göbek deliği (poyra) büyütme ve eksen kaydırma işlemleri kesinlikle yaptırılmamalıdır. kırılma.

jant üzerine uzman kişiler tarafından. doğru makinelerle takılmalıdır. Özellikle ağır tonajlı araç jantlarında. Lastik şişirmek için kullanılan kafes (JMS’den.66 • Janta takılacak lastik ebadı janta uygun olmalıdır.18. Şekil 3. 2006). 2006). lastik ile jantın montajı ve lastiğin şişirilmesi işlemi eğitim almış ve yeterli tecrübeye sahip uzman personel tarafından gerçekleştirilmeli ve tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.18. şişirilmesi için kullanılan kafes görülmektedir. Lastikler. Aksi takdirde. Kafesin amcacı: 10 bar veya biraz daha yüksek basınçla şişirilen lastiğin patlaması veya halkaların yüksek basınç sebebiyle fırlama ihtimaline karşı yaralanma hatta ölüm riskini en aza indirmektir (JMS.’de yüksek basınçta hava basılan çok parçalı kamyon jantı ile kullanılan lastiğin. . Şekil 3. uygun makine ve ekipmanlara sahip servislerde. lastik üzerinde topuk dönmesi gibi arızalarla karşılaşılmaktadır (Kormetal. 2006). jant montajı yapıldıktan sonra.

Şekil 3.’da küresel havşalı bijon delikleri olan tek ve çift jant montajı ile ilgili şematik resim görülmektedir (JMS. ağır yükün taşınabilmesi için arka akslarda ikişerli jant kullanılması gereklidir. somun veya bijon dişlerini kırabilir. lastiklerin birbirlerine değmemesi veya araçta bulunan herhangi bir aksamla temas etmemesi için jant genişliği ve offset seçiminin doğru yapılması çok önemlidir. 2006).67 3. Bu nedenle. Tek ve çift jant montajında bijon cıvata ve somunları (JMS’den. Bu tip bağlamalarda jantların göbek dış yüzeyleri birbirine birleştirilerek montaj yapılır. Çapraz sıkma metodu kullanılması tavsiye edilir. Şekil 3. kimi zaman ise ikili olarak takılır.19. 2006). poyrayı eğebilir ve fren sistemini zedeleyebilir (Kormetal. Otomobil jantlarının aksine kamyon.19. Yani bijon somunları birer atlanarak veya karşılıklı olarak sıkılmalıdır. otobüs ve iş makinası gibi ağır tonajlı araçlarda kullanılan jantlar kimi zaman tek. Jantı gereğinden fazla torkla sıkmak.8 Bijon Civataları ve Somunlarının Sıkılması Doğru jant montajı. ancak bijon veya somunların önerilen tork değerlerinde sıkılmasıyla mümkündür. Bu tork değerleri araç el kitabında veya araç satıcılarında bulunabilir. . 2006). Özellikle kamyon ve tırlarda ön akslara birer jant takılırken.

. Kullanım şartlarına ve uygulama alanlarına göre takım çelikleri aşağıdaki biçimde sınıflanır: • • • • Soğuk İş Takım Çelikleri. Yüksek Isıl İletkenlik. Yüksek İşlenebilirlik. Yüksek Sertleştirilebilirlik. İyi Parlatılabilirlik (Ganiyusufoğlu. TAKIM ÇELİKLERİNİN ÜRETİMİ VE ISIL İŞLEMİ 4. plastik. 2005). Plastik Takım Çelikleri. Düşük Isıl Genleşme. İyi Kaynaklanabilirlik. Yüksek Aşınma Direnci.1 Giriş Genel anlamda bütün metal. Yüksek Tokluk.68 4. Yüksek Sertlik. İyi Yüksek Sıcaklık Özellikleri. seramik. Takım çelikleri. Yüksek Hız Çelikleri. kullanım alanlarına göre aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdırlar: • • • • • • • • • • • • Yüksek Mukavemet. refrakter ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesinde (talaşlı. Sıcak İş Takım Çelikleri. Yüksek Süneklik. talaşız imalatta) kullanılmak üzere tasarlanan çeliklere Takım çelikleri adı verilir.

69 Bu özelliklerin tamamının aynı çelikte toplanmış olması beklenemez, ancak kullanım yerine bağlı olarak en uygun malzeme, toplam ekonomiye yani kalıptan beklenen ömür/performans dikkate alınarak seçilir. Takım çelikleri, içerdikleri alaşım miktarlarına bağlı olarak şu şekilde gruplandırılırlar: • • • • Alaşımsız Çelikler, Düşük Alaşımlı Çelikler, Yüksek Alaşımlı Çelikler, Hız Çelikleri.

Ayrıca takım çelikleri içinde ifade edilen kimi paslanmaz çelikler bulunmaktadır. Bu çeliklerin uygulama alanları genişlemekte ve yaygınlaşmaktadır. Benzer biçimde günümüzde giderek daha geniş uygulama alanı bulan bir diğer takım çeliği grubu ise Toz Metalurjik çeliklerdir. Alışılmış döküm-dövme üretim biçiminin yani geleneksel metalurjinin ötesinde bir üretim tekniğine dayandığı için TM olarak anılan bu malzemeler Türkiye’de de geniş bir kullanım alanına sahiptir (Ganiyusufoğlu, 2005).

4.2 Çelik Kalitesi Takım çeliği yüksek oranda alaşım elementi içerir. Yüksek oranlı alaşım elementi, çeliğin ergitilmesinden dökümüne ve işlenmesine kadar her aşamasında diğer çelikleri üretilmesinden farklı sistemlerin kullanılmasını zorunlu kılar. Takım çeliğinin kalitesi de çeliğin üretiminde uygulanan bu işlemlere bağlıdır. Bu işlemlerin hedefi, kalıp çeliğinin aşağıdaki özelliklere sahip olabilmesini sağlamaktır; bu özellikler aynı zamanda çeliğin kalitesini de ifade eder: • • • • Dar Kimyasal Bileşim, Homojen Kimyasal Bileşim, İnce Taneli Homojen Mikro Yapı, İşlenmiş Yüzeyler (Kabuk Soyulmuş) (Ganiyusufoğlu, 2005).

70 4.3 Çelik Üretimi Takım çeliği üretimi, çelik üretimi içerisinde özel bir öneme sahiptir. Çok yüksek nitelikli çelikler olan takım çeliklerinin üretiminde kullanılan yöntemler, son derece kaliteli ve ileri teknoloji ürünü proseslerden oluşmaktadır.

Alışılmış çelik üretim süreçlerine ek olarak, çok temiz hurda (özellikle paslanmaz çelik hurdası) girdi olarak kullanılır. Metal ergitme işlemi elektrik ark ocaklarında (EAO) yapılır ve mutlaka ergitme sonrası gaz alma, kalsiyum enjeksiyonu vb. işlemler çeliğin kalitesini artırmak için eriyiğe tatbik edilir. Şekil 4.1.’de bir çelik üretim fabrikasında bulunan elektrik ark ocağı görülmektedir (Ganiyusufoğlu, 2005).

Şekil 4.1.

Elektrik ark ocağı Uddeholm, İSVEÇ (Ganiyusufoğlu’ndan, 2005).

71 Döküm işlemi, yine çeliğin kalitesini artırmak için dipten döküm yöntemi ile gerçekleştirilir. Böylece elde edilen ingotlar, cüruf altı ergitme (ESR) işlemi gördükten sonra yani yeniden ergitilerek iç yapı homojenliği daha da yükseltildikten sonra, dövülerek ısıl işleme alınır. Burada dövülmüş çeliğin mikro yapısı modifiye edilir ve gerek dövme gerekse de ısıl işlem sırasında oluşan bozunmuş tabakaların çelikten uzaklaştırılması için kütükler talaşlı işleme girer. Böylece kabuk soyulmuş hale gelen bu kütükler, daha sonra ultrasonik çatlak kontrolünden geçirilerek diğer tahribatlı veya tahribatsız muayene yöntemleri için hazır hale getirilir. (Ganiyusufoğlu, 2005).

4.3.1 Ergitme ve kimyasal bileşim Çeliğin kimyasal bileşimi, her bir element için daima belli sınırlar içinde değişir. Bu sınırlar ne kadar dar olursa çeliğin özellikleri de, kütüğün farklı bölgelerinde farklı olmadığı gibi, kütükten kütüğe de değişmez (Ganiyusufoğlu, 2005).

4.3.2 Pota metalurjisi ve döküm Kütüğün her bölgesinde, çekirdeğinde ve yüzeyinde kimyasal bileşimin belli sınırlar dahilinde aynı olması; işleme kolaylığı ve ısıl işlemde kalıbın her bölgesinde aynı sertliğin elde edilebilmesi gibi bir dizi özellik kazandırır. Takım çeliklerinde uygulanan pota metalurjisi ve dipten döküm sistemi ile segregasyonu (belli bölgelerde alaşım elemanlarının ve kalıntıların birikmesi) azaltmak ve blok ısıl işlemi ile birlikte kombine dövme sistemleri uygulamak homojen kimyasal bileşimi garantileyen üretim koşullarıdır. Takım çeliklerinin en önemli özellikleri tokluk ve sünekliktir. Çeliğin iç yapısının mümkün olduğunca dayanıklı olması ve gerektiğinde kuvvet veya gerilim karşısında esnek olması çok önemlidir. Ayrıca, ağız dökülmesine, çatlak oluşmasına ve çatlağın ilerlemesine karşı malzemenin gösterdiği direnç mümkün oldukça yüksek olmalıdır. Şekil 4.2.’de dipten döküm yöntemi şematik olarak gösterilmektedir (Ganiyusufoğlu, 2005).

Kalsiyum (Ca) enjeksiyonu ile sülfürler küresel hale getirilir ve en önemlisi cüruf altı ergitme işlemi ile çelik yeniden ergitilerek içerdiği son safsızlıklardan da kurtulması sağlanır. takım çelikleri.72 Şekil 4. Bu sayede. vakum altında gaz giderme ile saflığı bozan oksijen. 2005). (Ganiyusufoğlu.3 Cüruf altı ergitme Kimyasal bileşimle oynayıp yeni bileşimler geliştirerek süneklik ve tokluğu artırmanın belirli sınırları vardır. Taneler ne kadar ufak ve biçimleri ne kadar küreye yakın olursa.3. 2005). 4. Dipten döküm yöntemi (Ganiyusufoğlu’ndan. son derece temiz bir mikroyapı ve tok bir çelik elde edilmiş olur. iki malzemenin kimyasal bileşimi aynı olsa dahi. . çeliğin özellikleri de o kadar yüksek olacaktır. mikroyapıları farklı olabilir. Öte yandan. İşte bu yüzden.2. azot ve hidrojen gibi gazlardan arındırılırlar. bu özellikler açısından çok önemlidir. Çeliğin hücre yapısı olarak adlandırılan mikroyapının ince ve her bölgede aynı. yani homojen olması.

Cüruf altı ergitme ünitesi EWK – KREFELD (Ganiyusufoğlu’ndan.3. .3. Şekil 4. 2005). 2005).’te bir çelik üretim tesisinde bulunan ESR – cüruf altı ergitme ünitesi görülmektedir (Ganiyusufoğlu.73 Şekil 4.

4.4. 1. Kabul edilen seviyeler standart 1.74 ESR görmüş malzemelerin homojen ve temiz iç yapıları. Görülmektedir ki uygulanan işlemler ile hem tokluk artmakta hem de çeliğin yüzeyi ile çekirdeği arasındaki süneklik farkı azalmaktadır (Ganiyusufoğlu. 2005). Özellikle metal enjeksiyon söz konusu olduğunda kullanılan kalıp çeliğinin tokluğu ve sünekliği büyük önem taşır. kalıbın çalışan bölgesinin çekirdeğinde bulunan çelikte yüksek olması gerekmektedir. Şekil 4. Farklı üretim teknikleriyle üretilmiş 1.2344 bileşiminde olan fakat tokluk ve süneklik değerleri daha yüksek olan çelikler tercih edilmelidir. kalıp çeliğinin mekanik özelliklerinin.2344’lerin karşılaştırmalı toklukları (Ganiyusufoğlu'ndan.2344 malzemenin sahip olduğu değerlerin üzerindedir. mekanik özelliklerde kendini yüksek tokluk ve süneklik olarak ifade eder. Şekil 4. Kuzey Amerika Basınçlı Dökümcüler Birliği (NADCA) kalıp çelikleri için minimum tokluk ve süneklik seviyeleri tespit etmiştir.2344 bileşimine sahip ancak değişik üretim aşamalarından geçirilerek üretilmiş farklı malzemelerde Darbe Direnci (tokluk) değerleri karşılaştırılmıştır. Bu yüzden. 2005). . Ek olarak.’de 1.

.). (Ganiyusufoğlu. 2005).4 Dövme Takım çeliklerinin içerdiği yüksek oranlı alaşım elemanları (Cr. Dövme tesisi Uddeholm. Şekil 4. Tokluğu düşüren ve çeliği kırılgan yapan bu ağ yapısının parçalanması ve karbürlerin olabildiğince küçültülerek yapı içine dağıtılması istenir.5. V.5.3. Bunun için de takım çelikleri haddelenerek şekillendirilmekten ziyade dövülerek şekillendirilirler.’de çelik üretimi yapan bir fabrikada bulunan dövme hattı görülmektedir Şekil 4. 2005). Bu karbürler ayrıca ağ yapısındadır. çeliğin katılaşma yapısında yoğun olarak kaba karbürler halinde bulunur. W vb. İSVEÇ (Ganiyusufoğlu’ndan. Mo.75 4.

Çizelge 4.5 17.1. Bu işlem ile döküm yapısındaki mikro segregasyon kaldırılmaya çalışılır.3. 2005).5 15. 4. 2005).1. Takım çeliklerinde üretim ölçüsüne göre kullanım için düşülmesi gereken çaplar (Ganiyusufoğlu’ndan.3.5 22. kütüklerde mutlaka kabuk soyma işlemi yapılmalıdır.5 13.6 Talaşlı işleme Gerek dövme sırasında gerekse ısıl işlemde kütüklerin yüzeyinde meydana gelen oksidasyon (tufal oluşumu) etkisini ve dövme sırasında oluşan yüzey çatlaklarını ortadan kaldırmak gerekir. Bu yüzden.5 27 32 36. Dövme ile kombine yapılan bu ısıl işlemde tatbik edilen özel işlemler sayesinde malzeme özelliklerinin daha da geliştirilmesi söz konusudur (Ganiyusufoğlu. Çizelge 4.5 50 . DIN standardına göre.’de DIN normuna göre çelik üretim ölçüsüne göre kullanım için düşürülecek çaplar (mm) verilmiştir (Ganiyusufoğlu. ısıl işleme girerek homojenizasyon işlemine tabi tutulurlar.5 41.76 4.5 Blok ısıl işlemi Dövme işlemi sonrasında.5 Üretim Ölçüsü (mm) 22 25 30 35 40 45 56 Kullanım Ölçüsü (mm) 19. 2005). yuvarlak yada lama olarak şekillendirilmiş bütün çelikler. Üretim Ölçüsü (mm) 10 12 14 15 16 18 20 Kullanım Ölçüsü (mm) 8 10 12 12. üretim ölçüsü ile kullanım ölçüsü arasında fark vardır ve çelik mutlaka bu kullanım ölçüsüne indirildikten sonra kullanılmalıdır.

Doğru çelik seçiminin yanı sıra uygun ısıl işlem de çok önemlidir. 2005).7 İnceleme ve kalite kontrol Kabuk soyma işleminin bir diğer getirisi. gerek görüldüğünde sıvı penetrant uygulamasıyla yüzey çatlakları da kontrol edilmelidir. kimyasal bileşim ve sertlik değerlerini içeren sertifikalarla veya kalite kontrol raporlarıyla beraber kullanıcıya ulaştırılmalıdır (Ganiyusufoğlu. 2005). son işlemeden önce sertleştirme ve menevişlemenin yapıldığı bir ısıl işlemden geçirilirler. Ayrıca. . Isıl işlemden sonra sertlik kontrol edilerek takım son ölçüye getirmek için işlenir. kusurlu bir ısıl işlemin en iyi kalite çeliği bozduğu ve en iyi ısıl işlemin bile kalitesiz bir çeliğe fazla değer kazandıramadığı unutulmamalıdır.77 4.3. takım çelikleri. zira. Ultrasonik veya radyografik muayene yapılan çeliklerde. 4.4 Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi Tavlanmış çeliklerden üretilen takımlar ve kalıplar. elde edilen temiz yüzeyde rahatlıkla çatlak kontrolünün yapılabilmesidir. Isıl işlem özetle: Çeliğin dayanıklılık ve sağlamlığını etkileyen yapısal özelliğini iyileştirmek için onun yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılıp çeşitli ortamlarda ani olarak soğutulması işlemi yani su verme. bu ani soğutmadan doğan gerilimin. çeliğin tekrar 700°C’ye kadar ısıtılması suretiyle normalize tavına tabi tutularak giderilme işlemi yani tavlama ve metalin kristal yapısının değişim noktasına yakın fakat daha alçak bir sıcaklıkta uygun bir süre ısıtılması ve birden soğutularak istenilen kıvamın (iç yapı) elde edilmesi işlemi yani menevişleme proseslerinden oluşmaktadır (Ganiyusufoğlu.

Şekil 4.6. 100 mm. alabilir. Diyagramda gösterilen değerlerin uygulanması parçanın şekline bağlıdır. 2379’un bu eğrisinin 45°lik üçgenin çizgisine değen noktasında aşağıya inildiğinde. Şüpheli bir durumda daha iyi sertleştirilebilirlik özelliğine sahip çelikler tercih edilmelidir. aşağıdaki diyagramda 1.1 Sertleştirilebilirlik Yetersiz veya üniform olmayan sertleştirilebilirlik daha uygun bir çelik seçimiyle önlenebilir. 2005). Sertleştirilebilirlik tüm çelik cinsleri için bir fiziksel ölçüdür. sertleşmiş tabakanın sonu olarak ortaya çıkmaktadır (Ganiyusufoğlu. 64. Örneğin. Bir takımdaki ince bir diş. yağda sertleştirmeye göre sertlik derinliğini araştırırsak. birinci diyagramda 120 mm’nin dikey çizgisi ile 2379’un eğrisinin kesiştiği nokta 30 mm sertlik derinliğine karşılık gelmektedir. Eğer su verme işlemi kullanılan malzemenin yapısına uygun yöntemle yapılmazsa. Belli bir hacim içindeki sertlik derinliğini ve yüzey sertleştirilebilirliğini ifade eder. 62. . 60 ve 58 HRC sertlikleri için verilmiştir. Daha düşük alaşımlı bir çelik için bu oran daha önemlidir. sertleşebilirlik sadece daha kötü olmakla kalmaz aynı zamanda daha az üniform olur.’da yağda ve havada sertleşen ve yaygın kullanım alanı olan çelikler için sertlik derinliği. bütün takım yeterli sertliği sağlamazsa bile gerekli sertliği Sertleştirilebilirlik yüzeyin kesite oranına bağlıdır.4.2379’un kimyasal bileşimine sahip takım çeliğinden yapılmış 120 mm çapında bir parçanın 64 HRC için. parçanın çapına bağlı olarak.78 4. Karbon içeriği göz önüne alınmaksızın her çeliğin sertleştirilebilirliği çoğunlukla kesit kalınlığına bağlıdır.

2006).4.6. Talaşlı işlem yapılmadan ısıl işleme alınan bir takım çeliğinden.2 Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler Isıl işleme başlanmadan önce parçalar. takım çeliklerinin ısıl işleminde takip edilecek yöntemler ayrıntılarıyla açıklanmıştır (Koçak. Bazı takım çelikleri için çalışma parçasının kesitindeki sertlik dağılımı (Koçak’tan 2006).79 Şekil 4. Aşağıda. . ne sertlik ne de ısıl işlemden sonraki şekil ve tokluk bakımından verim almak mümkün değildir. 4. mutlaka belirli ölçülere kaba işlenmelidir.

Gerilim giderme tavı. Bu nedenle. hatta takımların çatlamasına yol açabilen önemli miktarlarda ısıl gerilmeler meydana gelebilir. . Büyük ölçülü takım ve kalıplarda her 50 mm et kalınlığı için 1 saat fazla tavlama yapılmalıdır. sertleştirme işleminde çarpılma ve çatlama riskini azaltır. 4. Düşük ısıl iletkenlik ve farklı kesitler yüzünden sertleştirme sıcaklığına hızla ısıtmada çarpılmaya.1 Gerilim giderme tavı: Her işleme sonrasında ısıl işlemde ölçü ve/veya şekil değişimine yol açan gerilmeler oluşur. Kademe: 600~650°C (Koçak. Bu nedenle. Bu sebeple sıcaklık-zaman diyagramlarına gösterilen ön ısıtma kademeleri sıkı sıkıya uygulanmalıdır. Talaşlı işlem sonucu gerilim dengesi bozulmuş parça 600 ~ 650 °C’de en az iki saat tavlanır. parça bir sonraki ön ısıtma sıcaklığına ısıtılarak sertleştirme sıcaklığına kademe kademe yaklaşılmış olunur. Bu işlemden sonra parça fırında yavaşça soğumaya bırakılır. Çeliğin tüm kesitleri aynı sıcaklığa ulaştığı an.2.4. 2006). yüksek alaşımlı çelikler için uygun bir ön ısıtma işlemi ihmal edilmemelidir. İşlem. Sertleşme sıcaklıklarına göre. çeliklere uygulanacak ön ısıtma kademeleri ve sıcaklık aralıkları şöyledir: a) 900°C’nin altında sertleştirilen çelikler 1 veya 2 kademede: 1. 2.2 Ön ısıtma Parçanın bütün kesitinin dengeli ısınabilmesi için ön ısıtma çok önemlidir. zor bir işlemeden sonra ve karışık şekilli takımlarda gerilimleri azaltmak için ısıl işlemden önce gerilim giderme tavlaması yapılır.80 4. Çelik üreticileri bu işlemi şiddetle tavsiye etmektedirler. Bu gibi durumlarda sonuç pahalı bir şekilde yeniden işlemektir. 2006).4.2. tüm takım çeliklerine ve çarpılma riski olan makine parçalarına uygulanır (Koçak. Kademe: 400~500°C.

4. hava sirkülasyonlu bir fırında veya benzer bir ünitede 400°C’de ön ısıtma gereklidir. 2. 2. Öncelikle parçanın çalışan yüzü kağıtla kaplanır. Kademe: 400~450°C. Bu durumda parçanın oksidasyona ve dekarbürizasyona yol açabilecek indirgeyici (redükleyici) ortamdan korunması için fırına kok kömürü veya dökme demir talaşı konulmalıdır. Kademe: 600~650°C. 4. 3. Kademe: 800~850°C c) Yüksek hız çelikleri 3 veya 4 kademede: 1. Kademe: 800~850°C. yoksa tuz banyosunda mı yapılacağı tartışılmalıdır. Tutma süresi her 1 mm et kalınlığı için 0. 3.3 Östenitleme Parçanın tüm kesiti ısındıktan sonra. Kademe: 600~650°C. Elektrikli veya kamaralı fırınlarda yapılan ısıl işlemlerde 1. ön ısıtma kademesi ihmal edilebilir. Tuz banyosu kullanılıyorsa. 4. kenarların ve ince kesitlerin dengeli ısınması sağlanır ve tane irileşmesi önlenir. Parça bütünüyle bu sıcaklığa eriştikten sonra yapıda . ani ısıtma etkisi ile oluşabilecek kısmi gerilimleri önlemek için parçada homojen ısı dağılımı sağlanarak köşelerin. Kademe: 1000 ~ 1050°C Önemli ve karışık şekilli parçalarda kademe sayısı artırılabilir. 2006).81 b) 900°C’nin üstünde sertleştirilen yüksek kromlu soğuk iş ve sıcak iş çelikleri 3 kademede: 1. kamaralı fırında mı. Kademe: 400~450°C.2. Her ön ısıtma kademesinde ve sertleştirme sıcaklığında. sıcaklık son ön ısıtma kademesinden sertleştirme sıcaklığına çıkarılır. Isıl işlemin elektrikli fırında mı.5 dakikadır (Koçak.

Düşük. 2006). Parça bu sıcaklıkta gereğinden az tutulursa Her iki durumda sakıncalı dönüşüm olmaz. Şekil 4. sertleşme sıcaklığına ulaştıktan sonra parçanın et kalınlığına bağlı olarak bu sıcaklıktaki tutma süresini seçmek için kullanılmaktadır. orta ve yüksek alaşımlı çelikler için et kalınlığına bağlı sertleştirme zamanı (Koçak’tan.7. çok tutulursa da tane büyümesi olur. .82 dönüşüm oluncaya kadar sıcaklık sabit tutulur. Bu diyagramla parçanın tuz banyosunda kalma süresi de belirlenebilir (Koçak.7. 2006). olduğundan zamanın iyi ayarlanması gereklidir (Koçak. 2006).’de görülen diyagram. Sertleştirme zamanını belirlemek için çelik üreticilerinin hazırladığı katalog değerlerinden de yararlanılmalıdır. Şekil 4.

karbonlu takım çeliklerine su vermede bu yöntem uygulanmalıdır. ısıl gerilmeden ötürü meydana gelen çatlaklar oluşturacağından ani soğutmadan kaçınılmalıdır. 4.2. soğutma hızı ve soğutma rejimi son derece kontrollü gerçekleştirilmektedir. havanın her yönden eşit gelmesine dikkat edilmelidir. parçalar çok küçük kalınlıklardaysalar mümkündür. ayrıca. Bundan başka su kabarcıklarının oluşumu suya %10-12 tuz ilave edilerek azaltılabilir.83 4.4 Su verme Çeliğin cinsine göre ve parçanın tasarımına bağlı olarak soğuk iş çeliklerinin sertleştirilmeleri yağda. çekirdekte en uygun . Hava ile soğutmada. Tuz banyosunda sertleştirmede çalışma parçaları denge sıcaklığına erişinceye kadar banyoda tutulur. Yüksek karbonlu takım çeliklerinin çoğunluğu için yağda su verme. tuz banyosunda veya havada yapılabilir. En olumlu sonuç veren soğutma ortamı vakum altında yüksek basınçlı gaz kullanımıdır. Tuz banyosuyla soğutma yapılacaksa banyoların mutlaka sıcaklığı kontrol altında tutacak donanıma sahip olması gerekir. daha sonra havada soğutulur. Vakum altında soğutmada çarpılma riski azalmakta. Parçada çarpılma riskini azaltmak için ısıl gerilmelerin düşük seviyede olduğu su verme ortamı tercih edilmelidir. Özellikle geniş parçalar. 2006).2. Özellikle derin şekillere su verme sırasında buhar kabarcıkları suda ısı akımını geciktirerek yükseldiklerinden yüzeyde kısmen yumuşak noktalar oluşur.5 Dengeleme Çelik 80°C’nin altına soğutulduktan sonra hemen menevişlenmeyecekse 100 ~ 150°C sıcaklıktaki bir fırına konur. parçaları önce 80°C’ye dengeli soğutup sonra da sıcak suyla yıkayarak meneviş fırınına almakla mümkün olur.4. Karbon çeliklerinin düşük sertlik derinliği yüzünden sertleştirilebilirlikleri de düşüktür. Amaca en uygun sertleştirme. Oda sıcaklığına aniden soğutarak su verme. Bu yöntemde suyun veya takımın su içinde hızlı bir şekilde karıştırılması gereklidir (Koçak.4. Bu nedenle.

6 Menevişleme Sertleştirilmiş çeliğin son kullanım şartlarındaki beklentilere bağlı olarak 200 ~ 600 °C seviyelerine yeniden ısıtılıp bu sıcaklıkta belirli bir süre bekletilmesidir. su vermeden ve su verme çatlaklarını engellemek için yapılan dengelemeden sonra hemen menevişlenmelidir. Böylece sertleşme sonrası cam kadar sert ve kırılgan olan yapı daha az sert ama tok bir yapıya dönüşmüş olur.2. Menevişleme sıcaklığı için en yüksek sertliği sağlayan sıcaklığın seçilmesi uygun olur (Koçak. İkinci ve üçüncü menevişleme süresi ne kadar uzun olursa. Dengeleme süresi 100 mm et kalınlığı için 1 saattir. Sıcak iş çeliklerinde menevişleme süresi 10 saate kadar çıkmaktadır.’de takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademelerin şematik görünümü verilmiştir (Koçak. Meneviş sıcaklığında tutma süresi 20 mm et kalınlığı için 1 saattir.4. çeliğin dayanma gücüne etkisi o oranda iyi olur. Menevişleme işlemi. .2. Daha sonra parça havada soğutulur ve sertliği kontrol edilir. 2006). Menevişleme zamanı 2 saatten az olmamalıdır.84 dönüşünüm elde edilmesi için tüm kesiti boyunca sıcaklık dengelenmesinde tutulur. üçüncü menevişleme mutlaka uygulanmalıdır. 2006). Yüksek hız çeliklerinde Şekil 4. zaman ve meneviş sayısı katalog ve prospektüslerden veya çelikle ilgili malzeme bilgi sayfalarında verilen meneviş eğrilerinden bulunabilir. Sonuçta parça istenilen sertliğe bu menevişle getirilir. Çelik türlerine göre sıcaklık. Parça.4. 2006).8. uygun olan çalışma sertliğine göre meneviş sıcaklığına yavaşça ısıtılır. 4. çeliğin uygun bir sertlik-tokluk özelliği kazanabilmesi için çok önemlidir. Bu işlemle iç gerilimlerden 4. doğacak çatlama riski en aza indirilir (Koçak.7 İkinci ve Üçüncü Menevişleme Genelde birinci menevişten 15-20° düşük seçilir. Sertleştirilmiş çelikler.

2006). Takım çeliklerinin ısıl işleminde izlenen kademeler (Koçak’tan.85 Şekil 4.8. .

sertleştirme sıcaklıkları 900 °C’nin altında olan alaşımsız veya alaşımlı soğuk ve sıcak iş takım çeliklerinin ısıl işlemi için. birinci diyagramda. 530 °C’de iki veya üç kez menevişlemeden 60 HRC sertlik elde edilir (Koçak. sıvı veya gaz ortamda yapılabilir. sertleştirme sıcaklıkları 900 °C’nin üstünde olan alaşımlı soğuk ve sıcak iş takım çeliklerinin ısıl işlemi için ve üçüncü diyagramda 900 °C’nin üstünde sertleştirilen sıcak iş takım çeliklerinin ve bazı soğuk iş takım çeliklerinin ısıl işlemi için verilmiş zaman-sıcaklık diyagramları görülmektedir.1 Karbonlama (karbürizasyon – sementasyon) Karbonlama. 4. sertlik kontrolü.8.’de. Thyrodur 2379 takım çeliğinin menevişe dayanımını Daha yüksek Östenitleme sıcaklığı artırmak için özel ısıl işleme başvurulabilir. Bu özellikleri elde etmek için. 2006). duruma göre karbon yüzdesini artırmak gerekir (Koçak.4. Böylelikle. 4. bazı özel işlemlerle yüzey sertliği. paslanmazlık vb. menevişleme. temizlik ve taşlama veya bileme işlemlerinden sonra.4. uygulanmaktadır. Tozda karbonlama: Plastik kalıplarda kullanılan alaşımlı kabuk sertleşen çeliklerde. Kabuk sertleşen çeliklerin aşınma dayanımı yüksek bir yüzey ve tok bir çekirdek avantajları vardır. Karbonlama tabakasının kalınlığı sıcaklık ve zamana bağlıdır. tenifer ve sert kromaj gibi işlemler de uygulanabilir. ikinci diyagramda. çeliğin menevişleme direnci artar. Soğuk iş takım çeliklerinde yüksek setlik ve tokluk değerleri elde edebilmek için farklı ısıl işlem yöntemleri Örneğin. 2006).3 Takım çeliklerinde özel ısıl işlemler Özellikle takım çeliklerinde.3. kabuk bölgesine aşırı karbon yayılmasını önlemek için orta dereceli karbon verici tuzlar . parçaya. İşlem katı.86 Şekil 4. özellikler kazandırmak için nitrasyon. çeliklerin dış yüzeylerinin karbon emdirilerek. aşınmaya daha dayanıklı olmasını sağlamak için yapılır. seçilerek çözülen karbür miktarı artırılır.

tuz banyosunda karbonlamanın aşağıdaki avantajları vardır: a-) Kutulama ve kutudan çıkarma işlemlerindeki zaman kaybının önlenmesi. takımlar tercihen sıcak banyoda soğutulmalıdır. genelde bir saatte 0. 2006).3. gazda karbonlamada karbon seviyesi geniş limitler içinde değişebilir. 2006). b-) Daha kısa karbonlama süresi. Tuz banyosunda karbonlama: Kutu karbonlamasına oranla. Gazda Karbonlama: Kutu ve tuz banyosunda karbonlamada sabit bir karbon verici ortam sağlanırken.2 Karbonlama sıcaklığından soğutma Karbonlamadan sonra ara tavlama yapılırsa.4. Ayrıca.1 mm karbonlama tabakası elde edildiği belirtilmektedir. Parçada kullanılan çelikten yapılan test çubuklarındaki karbonlama derinliğini ölçmek için. 2006). bu numuneler de parçayla birlikte kutu içine karbonlamaya girmelidir (Koçak. Üniform bir karbonlama etkisi elde edebilmek için karbonlama kutuları parçaların şekline uygun olmalıdır. Sıcak banyo mümkün değilse parçalar yağda veya havada soğutulmalıdır (Koçak. Bunu yanı sıra gerilme çatlakları tehlikesi azalır. . tuz banyosunda karbonlama ile saatte 0. Tuz banyosunda karbonnlama gibi gazda karbonlamada da çeliği doğrudan sertleştirmek mümkünüdür (Koçak.87 kullanılır. 4.3 mm kalınlık elde edilir (Koçak. 2006). d-) Çeklikle ilgili bilgi sayfalarında verilen prospektüslere uyulması ve işlemin uygun biçimde yapılması halinde. gazda karbonlamada. tabakanın üniform olması garantidir ve yeterince karbonlanmış tabakanın ekonomik olarak elde edilmesi mümkündür. Parçanın şekli uygun bir karbonlama derinliği elde edilmesine etki eder. Takım çelikleri ile ilgili bilgi sayfalarında. c-) Karışık şekilli takım ve kalıplarda bile üniform karbonlanmış tabaka elde edilmesi. çünkü bu durumda ısıl gerilmeler ve çarpılmalar en düşük seviyeye çekilmiş olur.

4. Parçaların nitrasyondan önce sertleştirilmesi yapılır ve nitrasyon sıcaklığının altında menevişlenir.3 Ara tavlama Karbonlama sıcaklığından soğuttuktan sonra bir ara tavlama ile bazı çeliklerde daha üniform yapı elde etmek mümkündür.88 4. Çalışma sırasında parçanın yüzey sıcaklıkları 600 °C’yi geçmiyorsa veya çok kısa bir süre için geçiyorsa nitrasyon bu kalıplarda kullanılabilir. Tutma süresi istenilen nitrasyon tabakasının kalınlığına bağlıdır. Tuz banyosu nitrasyonu 520 ~ 570 °C’de yapılmalıdır. Nitrasyon. gazda veya kutu içerisinde azot verici kimyasal tozlarla yapılabilir. Nitrasyon ve tenifer banyosunda şunlara dikkat etmek gerekir: Önce kalıplar 400 °C’ye ısıtılmalıdır. nikel veya ticari pastalarla kaplanarak buraların nitrasyon olması önlenebilir. Süre genellikle 2 saattir.9.2. 2006). Plastik kalıplar için nitrasyon süresi bu metoda 15 ~ 30 saattir. Nitrasyon yapılacak çeliğe göre reaksiyon hızlandırıcı miktarı. Kalıplar nitrasyondan sonra taşlanamaz.’da kabuk sertleşen çeliklerin sertleştirilmesi için gerekli zaman–sıcaklık diyagramları verilmiştir (Koçak. Genelde ıslah çelikleri için ara tavlama süreci 2 ~ 5 saat arasındadır.3. 4. Nitrasyondan önce kalıplar temizlenmeli ve yağlardan arındırılmalıdır. Gaz nitrasyonu 480 ~ 540 °C’de yapılır.4. 2006). Çizelge 4. .5 Nitrasyonla Yüzey Kaplama Tüm yüzey işlemleri içinde en önemli yere sahip olan işlem nitrasyondur. 500 ~ 570 °C arasında yapıldığında etkin olur. çünkü nitrasyon tabakası oldukça incedir. nitrasyon zamanı ve sıcaklık seçilir (Koçak. Şekil 4. İstenilen yüzeyler bakır. Sertleştirilmiş durumda alınan çelikler 600 ~ 650 °C’de nitrasyona tabi tutulur. Nitrasyon sırasında çarpılma oluşumunu önlemek için kaba işlemeden sonra gerilim giderme yapılır.3. Ara tavlama sıcaklıkları ve süreleri için üreticilerin tavsiye ettiği değerleri kullanmak uygun olur.’de yüzey kaplama işlemleri ve özellikleri görülmektedir. tuz banyosunda. Toz nitrasyonu.

2006).9.89 Şekil 4. Kabuk sertleşen çelikler için zaman – sıcaklık diyagramları (Koçak’tan. .

Yüzey kaplama işlemleri (Koçak’tan.90 Çizelge 4. 4800 2000~2500 1000~1200 4.4 mm’ye kadar 2 mm’ye kadar 0.7 Sert krom kaplama Sert krom kaplama kalıp üretiminde özellikle plastik kalıplarında büyük öneme sahiptir.3. perlit sahasında bir izotermal dönüşüm sağlanabilir. 2006).4. Perlit fazında izotermal dönüşüm.6 İzotermal dönüşüm Bir ara tavlama yerine. temiz yüzey Tabaka Kalınlığı 1 mm’ye kadar 0. 1200 Max. Si içeriği az olmalı Düşük C içeriği. 2006). metalik parlak yüzey Meneviş dirençli yüksek sertlik Cr içeriği düşük. 4.4.1 mm ye kadar 6 ~ 9 µm 2 ~ 5 µm 1 mm’ye kadar Yüzey Sertliği Max. Yüzey Kaplama İşlemi NİTRASYON BORLAMA KARBONLAMA OKSİTLEME KIVILCIM YAYINIMI CVD PVD KROM KAPLAMA İşlem Sıcaklığı °C 470 ~ 570 800 ~ 1050 860 ~ 900 300 ~ 550 2000 ~ 4000 > 900 450 ~ 500 70 ~ 70 Takım Çelikleri İçin Gerekli Özellikler ve Ön Şartlar Menevişlemeye karşı direnç. sertleştirilmiş ve menevişlenmiş durumda Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık. 900 --~ 950 Max. yüzey yağlardan aşındırılmalı Hiçbiri Yüksek sıcaklıklara dayanım.3. daha sonraki östenizasyon için bir ön yapı oluşturur ve en düşük distorsiyon (çarpılma) oluşumunu sağlar (Koçak.2.01 mm ye kadar 0. aşırı ısıtma dayanımı Menevişlemeye karşı direnç. 2000 Max. 2006). Korozif olarak aktif ortamda kimyasal dayanımları ve korozyon dayanımlarının yanı sıra aşınma dayanımları da yüksektir (Koçak. .

kaplamadan sonra her kalıp. Bununla birlikte ölçüde istenen değişimler krom kaplama ile belli kalınlıklar dahilinde yapılır. Ara gerilim giderme. Bu kalıntı östenit bir süre sonra martenzite dönüşebilir. 2006).8. Sıfıraltı soğutma Bu işlem sadece çatlama ihtimali olmayan kalıplar için uygulanabilir.91 Krom kaplama sırasında kaplanacak metalde yapısal değişim olmaz. Sert krom kaplamada.5 ~ 1 mm kalınlıklar da mümkündür. 2006). yapıda hala mevcut olan kalıntı östenitin martenzite dönüşümü mümkün olur. .4. 0. çelik üreticileri tarafından. krom malzemenin içine hidrojen girerek gevrekleşmeye yol açar. Bu işlem ne kadar çok tekrarlanırsa alınan sonuç da o kadar iyi olur (Koçak. Bu nedenle boyut değişikliği de olmaz. Krom kaplama sırasında krom tabakasının ve Bu yüzden.80 °C’ye soğutmakla. Krom tabakasının yapısı. Özellikle ölçü aletlerinde . özellikle metal enjeksiyon kalıplarında tavsiye edilmektedir (Koçak. yüzey ince taşla taşlanmalı ve hatta parlatılmalıdır. Bu yapısal değişim ölçülerde kabul edilemez küçük değişikliklere yol açabilir.4. Isıl işlemden sonra takım çeliklerinin normalde yapılarında bir miktar östenit kalır. Krom tabakasının kalınlıkları 5 ~ 200 µm arasında değişir. Kalıntı östeniti düşük seviyeye indirmek veya hemen hemen tamamını ortadan kaldırmak için bir Sıfıraltı soğutma işleminin ardından 120 ~ 150 °C’de bir gerilim giderme tavlaması tavsiye edilmektedir.3. hidrojenin dışarı atılması için 180 ~ 260 °C arasında birkaç 4.9. Ara gerilim giderme Çok ağır gerilmelere maruz kalan kalıplarda orijinal meneviş sıcaklığının 30 ~ 50 °C altında zaman zaman yeniden menevişlenmesi ile çalışma sırasında oluşan gerilimlerin azaltılması mümkün olur. 2006). 4. saat ısıtılmalıdır (Koçak. Bu işlem ile kalıbın ömrü artar.3. yapışıcı bir zeminin yüzey durumuna bağımlı olduğundan. parçaların ve krom kaplanacak yüzeylerin uygun biçimde hazırlanması gerekir.

Şekil 5. ısıl işlem görmüş ve uygun bir takım çeliğinden yapılmış kalıp.1. Keskin çentikler. ısıl işlemde parçanın tüm kesit ve yüzeylerinde aynı hızda ısı veren veya ısı alan şekildir. Üretilecek parçadan başlayarak bir yanda parçanın geometrik şekli. mümkündür.1 Konstrüksiyon Tasarım Kalıp ve takımların konstrüksiyonu ve tasarımı ekonomik olarak kullanılmaları açısından çok önemlidir. Çok ideal biçimde işlenmiş. örneğin yazı veya işaret izleri. özellikle kesit değişimlerinin olduğu noktalarda (Ganiyusufoğlu. durumlardan. tasarımcının buna en yakın şekli yaratmaya çaba göstermesi gerekir.92 5. Sertleştirilmiş kalıplarda iç gerilmeler nedeni ile birçok önemli hatayla karşılaşılır. diğer yanda mümkün olduğu kadar fazla sayıda üretime imkan veren uygun bir şekil ile kalıbın tasarımı yapılmalıdır. Pratikte böyle bir şekil olanaklı değildir.’de kalıp tasarımında uyulması gereken bazı temel kurallar doğru ve yanlış örneklemelerle görülmektedir. 2005). Ancak. zımbalı şekiller. KALIPLARIN TASARIMI VE İŞLENMESİ 5. Zaman kaybı ve maliyet için iyi bir tasarım ve ısıl işlem şarttır. uygun radyus değerleri kullanılmalıdır. taşlama izleri veya silme izlerinin özellikler kritik durumları vardır. olabildiğince basit ve simetrik şekil sağlanmalıdır ve keskin köşelerden kaçınılmalı. eğer hatalı bir tasarım yapılırsa çok erkenden kırılabilir. Kalıbın ısıl işlemde aşırı ölçüsel değişikliğe uğramasını veya çatlamasını bazı tasarım değişiklikleri ile önlemek İdeal şekil. Uygun tasarım için büyük kesit farklılıklarından kaçınılmalıdır. Çok keskin köşeli veya çok ani kesit değişiklikleri özellikle periyodik yükler altında çentik etkisi yaparlar. Bu gibi sakınılmalıdır .

93 Şekil 5. . Kalıp tasarımında uyulması gereken temel kurallar (Ganiyusufoğlu’ndan. 2005).1.

94 Çentiklerden etkilenme özelliği. 2005). kalıp üretim maliyetinin en az yarısının talaşlı işlemden kaynaklandığını göstermektedir. Takım veya kalıbı tasarlayan kişi mümkün olduğunca simetrik bir şekil çıkarmaya önem vermelidir. sıcaklık farkı yüzünden kalıpta bir alt parça oluşturmanın uygun olup olmadığı incelenmelidir. Sıcaklık farklılıkları takımın şekline ve ölçüsüne bağlıdır. 5. kalıbın tasarımına başlanmadan önce. Üretilecek parçanın hacmi arttıkça. İşlenebilirlik. Bu konstrüksiyon tasarımı. Bu nedenle. şekilden dolayı çentik etkisinden tamamıyla kaçınılmaz. 2005). kullanılacak takım çeliği için malzeme kalitesi ve işlenebilirlik arasındaki optimum noktayı yakalamak çok önemlidir. bu çeliklerin aşırı temiz iç yapısı nedeniyle işlenebilirlikleri de düşmektedir. Ayrıca. malzemelerin sertliğinin artmasıyla artar. yukarıda belirtildiği üzere ısıl işlem sırasında yapısal dönüşümlerden ve takımın çekirdeği ile yüzeyi arasındaki sıcaklık farklılığından kaynaklanan ve deformasyona yol açan gerilmeler oluşur. talaşlı imalat giderek daha da önemli hale gelirken. öncelikle aşınan veya hasar gören tek parçaların değiştirilme avantajını ortaya çıkarır. Kalıp karmaşıklaştıkça. Yüksek tokluk ve yüksek parlatılabilirlik özelliği istenen yeni takım çelikleri geliştirilirken. Isıl işlem sırasında takımın içindeki ince kesitli yerlerde daha hızlı soğumadan dolayı östenitten martenzite dönüşüm kalın kesitli yerlere göre daha hızlıdır. Bu gibi durumlarda iç yapıda hasar olup olmayacağı da hesaba katılmalıdır (Ganiyusufoğlu. Kalıplar kullanılırken. Ne kadar yüksek sertlik seçilirse.2 Kalıplar İçin Talaşlı İmalat Kalıp üretiminin en önemli aşaması talaşlı imalattır. işlenen malzemenin yani takım çeliğinin de işlenebilirlik özelliği önem kazanır (Ganiyusufoğlu. verilen malzemenin kesme takımları ile işlenmesi sırasında . yüzeyi ve kenarları işlemede o kadar dikkatli olunması ve radyusların mümkün olduğunca büyük seçilmesi gereklidir. Kalıp maliyetleri üzerine yapılan çalışmalar.

2005). . Şekil 5. Görüldüğü gibi.95 göstermiş olduğu dirençle ters orantılıdır. Takım çeliklerinde işlenebilirliği etkileyen ana faktörler: . bir çeliğin alaşım oranı yükseldikçe.’de karbon içeriğine bağlı olarak.Mikroyapı. 2005).Malzeme içerisinde arta kalan gerilmelerdir. Şekil 5. üç farklı takım çeliğinde. kesici takımlar ile işlenebilirlik azalır. .Malzeme içerisindeki kalıntıların miktarı ve . Takım ömrünün karbon içeriğine göre değişimi (Ganiyusufoğlu’ndan.2. çeliğin içinde bulunan karbon oranı yükseldikçe işlenebilirlik ve ömür için çok düşük kesme hızlarına inilmesi gerekmektedir (Ganiyusufoğlu.2. Kimyasal kompozisyonun işlenebilirlik üzerinde çok büyük etkisi vardır ve genel bir kural olarak. kesici takım ömrünü gerçekleyebilmek için yani takımın veya kesici uçların üreticiler tarafından tavsiye edilen ömürlerine uygun kullanım sağlayabilmek için uyulması gereken kesme hızları “m/dak” cinsinden verilmiştir. .Çeliğin kimyasal kompozisyonu.

şekil 5. kükürt içeriğine bağlı olarak. Ayrıca. 2005). sermet. Şekil 5. yüksek hassasiyette işleme ve sert malzeme işleme daha olanaklı hale gelmektedir ve bu olanaklar giderek daha yüksek oranda değerlendirilmektedir. yumuşak bir öğe olup kısa talaş oluşumunu destekler ve kesici köşelerde yağlayıcı Şekilde. Çelik içindeki MnS. Takım ömrünün kükürt içeriğine göre değişimi (Ganiyusufoğlu’ndan. kübik bor nitrür vb. ülkemizde HSS (yüksek hız çelikleri) ve karbür uçlu takımlar son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. çelik içindeki kükürt miktarının artışı.96 Öte yandan. Bunun nedeni. etkide bulunarak aşınmayı yavaşlatır.3.3. HSS (High Speed Steel) takım ile tornalama sırasında ulaşılabilecek kesme hızları gösterilmiştir (Ganiyusufoğlu. Kalıpların talaşlı işlenmesinde. .’te görüldüğü üzere. seramik. takımlar da giderek artan bir uygulama alanı bulmaktadır. daha yüksek kesme hızlarına çıkılmasına olanak sağlamaktadır. kükürdün çelik içerisinde Sülfür (MnS) olarak bulunmasıdır. Gelişen tezgah teknolojileri ve tutucu dizaynları ile işlenebilirliği zor takım çeliklerinin kullanımı. 2005).

Kesmeksizin şekillendirme yöntemleri arasında ise elektro erozyon ve soğuk baskı oldukça sık kullanılmaktadır (Ganiyusufoğlu. elektrotun şekline göre olur. 2005). kesme kalıpçılığında ise tel erozyonunun çok çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır (Ganiyusufoğlu.1 Elektro erozyon . diğer talaş kaldırma yöntemlerine göre oldukça ekonomiktir. Ayrıca. Akım yoğunluğu ve dielektrik ortam. öngörülen süreden çok daha kısa zamanda kırılmasına yol açabilir.ile işleme Bu metot. Plastik kalıpçılığında dalma erozyonunun. işlenecek olan parçanın yüzeyindeki metali yakarak uzaklaştırmasıdır. Dalma erozyon ve tel erozyon ülkemizde son derece yaygın kullanılan işleme teknikleridir. yüzeydeki gerilmelere ve yani sertleşen tabakanın derinliğine doğrudan etki eder. EDM ile işleme yada EDM teknolojisi bugün kalıpçılık alanında son derece popüler bir modern talaş kaldırma yöntemi haline gelmiştir.electro discharge machining . CAD ve otomasyon için çok uyumludur. EDM ile işleme teknikleri: dalma erozyon.97 Takımlar ve kalıp işleme yöntemleri arasında tornalama. Yüzeyin 30~50 mikron altına kadar inebilen yanmış tabakada oluşan mikro çatlaklar ve boşluklar parçanın mukavemetinin azalmasına. kalıbın veya takımın. Yüzeydeki gerilmeler. Bununla birlikte elektro erozyon. tel erozyon ve EDM frezesidir. bir elektrottan ark etkisiyle çıkan kıvılcımın. Elektro erozyonun olumsuz etkisi parça yüzeyinde ortaya çıkar. . Uzaklaştırma. çok miktarda aynı şekil verilecek takımlarda veya sertleştirilmiş malzemelerden üretilecek kalıplarda ortaya çıkar.2. planyalama ve taşlama genel olanlarıdır. EDM. frezeleme. Elektro Erozyonun (EDM) avantajı. çok sert malzemeleri ve kompleks geometrileri oldukça yüksek hassasiyetle işleyebilir. malzemenin orijinal meneviş sıcaklığının 30°C altında yapılan bir bitirme işlemi ile azaltılabilir. 5. Bunun birçok sebebi vardır. 2005).

98 EDM frezesi. . aslında çok koordinatlı dalma erozyonu tezgahlarının geliştirilmiş halidir.1. ister dalma ister. Bu işlemin normal frezeden farkı ise kesici uç yerine silindirik bir elektrot kullanılmasıdır. 2005). Şekil 5. 2005). Dalma erozyon sonucu oluşan yüzeyin kesiti (Ganiyusufoğlu’ndan. EDM frezesi ile kompleks elektrotlar kullanılmadığından para ve zamandan tasarruf sağlanır (Ganiyusufoğlu. 5. bu çatlakların ilerlemesine ve kalıbın hasar görmesine neden olabilir (Ganiyusufoğlu.4. Bu yöntemde istenen parça şekli. 2005).2.1 Dalma erozyon Şekil 5. silindirik elektrotun belirlenmiş bir yolu takip etmesiyle oluşturulur. tel erozyonla yapılan işleme sonrasında çelik yüzeyinde etkilenmiş bir bölge oluşur ve bölgede mikroçatlaklar meydana gelir. Kalıp çalışmaya başladığında yada erozyon sonrası ısıl işleme girdiğinde oluşan gerilmeler.4.’te görüldüğü üzere.

2. Kesme kalıpçılığında. Etkilenmiş bölgeyi ortadan kaldırmak için. bu uygulama etkilenmiş bölgeyi ortadan kaldırmaz. sertleştirildikten sonra düşük sıcaklıklarda menevişlenmiş kütüklerin tel erozyon ile kesilmesi sırasında çatlak oluşumu ve şekil değişimi riski olmasıdır. Bu risk nedeniyle özellikle 50 mm’den daha kalın kütüklerin EDM ile kesilmesinde yüksek sıcaklık menevişi uygulanmış kütükler tercih edilmelidir. daha sonra da impüls zamanına bağlıdır. 5. erozyon sonrası son meneviş sıcaklığının 20-25 °C altında uygulanan bir meneviş tavı ile sertleşmiş ve menevişlenmiş tabakaların etkilerinden arınmak mümkün olur (Ganiyusufoğlu. Tel erozyonla sertleştirilmiş kütüklerin kesilmesinde özellikle birkaç önemli noktaya dikkat edilmelidir. Bu nedenle.1. Ancak. sadece derinliğini azaltır. 2005). yüzey kalitesini sağlamak için ve ilk işlemden kalan ısıl gerilmelerin oluştuğu bölgenin büyük kısmını ortadan kaldırmak için küçük akımlar kullanılarak yapılır. Bunların yerine Sverker 21 veya Vanadis 4 gibi çelikler kullanılabilir .2 Tel erozyon Sertleştirilmiş çelik kütüklerden karmaşık şekilli parçaların kesilmesinde tel erozyon büyük kolaylıklar sağlar. kalıp şekli özellikle kenarlarda ve iç yüzeylerde buna her zaman izin vermez. bitirici işlemler. Ancak. Bunlardan birincisi. yani bir parlatma yapılması tavsiye edilir. Sverker 3 ve Calmax gibi yüksek meneviş direnci olmayan çelikler tel erozyon ile kesilecekse mümkün mertebe tercih edilmemelilerdir. 1. maça ve kalıpların çıkarılmasında sık kullanılan bir yöntemdir. Bu bölgenin derinliği yada yüzey pürüzlülüğü. 1.2842. EDM işlemini hızlandırmak için malzemenin büyük kısmı yüksek akım uygulanarak işlenir. öncelikle uygulanan akıma. Daha sonra. özellikle sertleştirilmiş çeliklerde.99 Bu çatlakların ilerlemesini kolaylaştıran bir başka oluşum ise erozyon sonrası yüzeyde meydana gelen çok sert tabaka ve hemen onun altında oluşan çok yumuşak tabakadır.2080. öncelikle mekanik temizleme.

son yıllarda kaynak yöntemlerindeki. yani asıl istenen parçaya birkaç kesim sonrasında ulaşılması yöntemi uygulanabilir. Bir diğer yöntem ise tel erozyon sonrası gerilim giderme menevişi uygulanmasıdır. Ancak. Takım çeliklerinin karbonun yanı sıra içerdikleri diğer alaşım elementleri çeliğin sertleşebilirliğini artırmakta ve kaynak sırasında ısınan bölgeler yumuşarken. su yönü diye tabir edilen haddeleme yönünün dikkate alınması gereklidir.100 Tel erozyonda bu riski azaltmak için kütüklerde çeşitli delikler açılması ve bu deliklerin birleştirilmesi suretiyle asıl kesimin ortaya çıkarılması. Aksi halde çeliklerin tokluğu düşük olacağından kırılmalarla karşılaşılır. 5.2 Takım çeliklerinde kaynak işlemi Çeliğin kaynaklanabilirliği karbon eşdeğerine bağlı olup. . Bu parçaların kesilmesinde.2’den fazla karbon ihtiva ederler ve dolayısıyla kaynak edilebilirlikleri oldukça düşük yada kaynakları oldukça zordur. Zımbalar mutlaka hadde yönüne paralel doğrultudan çıkarılmalıdır. basitçe %0. Toz metalürjik çeliklerde bu hadde yönü sorunu yoktur (Ganiyusufoğlu.2. Kalıp üretiminde kullanılan takım çeliklerinin ise hemen hemen tamamı %0. Böylece kaynaklı bir parçada yumuşaktan serte doğru bir sertlik değişimi görülür. kaynak elektrot ve tellerindeki gelişmeler ve takım çeliklerinin tasarımı sırasında kaynak edilebilirliği yüksek çeliklerin düşünülmesi sayesinde kaynak konusunda önemli mesafe kat edilmiştir (Ganiyusufoğlu. Bu gerilmeli durum çoğu zaman parçaların çatlamasına neden olur. 2005). 2005).2’den fazla C içeren çeliklerin kaynaklanabilirliği zayıftır denebilir. Tel erozyonla kesilen parçaların önemli kısmı basmaya çalışan zımbalar veya maçalardır. soğuma evresinde bazı bölgeler sertleşmektedir.

MIG (metal inert gas) Elektrot kaynağı genellikle kaba işlerde ve dolgularda tercih edilir. • Kesici kenarların yada boşluk yüzeylerinin sert dolgu ile doldurulması.101 Günümüzde. . • Çatlayan yada aşınan kalıpların onarımı. GMAW (gas metal-arc welding).5. Yavaş olmakla birlikte son derece temiz bir kaynak dikişi elde edilir. MMA (manuel metal arc welding). Şekil 5. • Dökülen yada aşınan kenarların yenilenmesi. tel kalınlığının küçüklüğü nedeniyle ince işlerde tercih edilir. TIG (tungsten inert gas). Kalıpçılıkta giderek yaygınlaşan TIG yöntemi ise. • Kalıpların işlenmesinde meydana gelen hataların düzeltilmesi. Kalıplarda kaynak uygulamaları aşağıdaki nedenlerden dolayı gerekebilir: • Tasarımda değişiklik talepleri. Hızlı bir kaynak yöntemi olmakla birlikte cürufun kaynak sırasında oluşması nedeniyle her bir paso sonrası temizlik gerektirir. Kalıp bakım ve tamiri amaçlı bu kaynak uygulamalarında en yaygın kullanılan yöntemler aşağıda sıralanmıştır: • Metal ark kaynağı (elektrot kaynağı). SMAW (shielded metal arc welding) • Gaz altı kaynağı: GTAW (gas tungsten arc welding). kalıplar üzerinde kaynak kullanımı giderek yaygınlaşan ve sonuçları itibarıyla olumlu gelişmeler içeren bir uygulamadır. 2005).’te yukarıda bahsedilen kaynak yöntemlerinden bazıları için uygulama amaçlı şematik resimler görülmektedir (Ganiyusufoğlu.

2005). .102 Şekil 5. TIG ve MIG ile kaynak yöntemlerinin şematik gösterimi (Ganiyusufoğlu’ndan. MMA.5.

103 5.2.2.1 Kaynak öncesi hazırlıklar Kaynaklanması tasarlanan bölgenin etrafı, kalıp yüzeyi ve birleşme yüzeyinin tamamı temizlenmeli; kaynak dikişi hasarsız bölgeye ulaşıncaya kadar indirilmelidir. Çatlaklar ortadan kaldırılmalıdır. Kaynak dikiş gibi yuvarlaklaştırılmalı ve birleşme yüzeyinin bir kenarı dikeyle en az 30° açık yapacak şekilde olmalıdır.

Kaynaklamaya başlamadan önce taşlanmış bölgeler, tüm hataların giderildiğinden emin olmak için sıvı penetrasyon yöntemiyle test edilmelidir. Ayrıca ısıl gerilmeleri önlemek için kaynaktan önce kalıbın tümü ön ısıtılmalıdır.

Kaynak, eğer soğuk durumdaki bir takımla yapılırsa, kaynak dolgusu ve kalıptaki ısı etkileşim bölgesi çok hızlı soğuyacaktır. Martenzite dönüşüm ve katılaşma sırasında oluşan gerilimler ısı etkileşim bölgesinde yada dolguda çatlaklara yol açabilir. Bu yüzden sertleştirilebilir bir çelik için ön ısıtma sıcaklığı çeliğin cinsine göre martenzite dönüşüm başlangıç sıcaklığından 50 ~ 100°C fazla olmalıdır.

Sertleştirilmiş ve menevişlenmiş bir çelik için, normalde, ön ısıtma sıcaklığı sertlik kaybına uğramamak için menevişleme sıcaklığından daha fazla olmamalıdır. Bazı durumlarda, takım eğer düşük sıcaklıkta menevişlenmişse, takımın sertliğini düşürmeden, martenzit dönüşüm başlangıç sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklıkta ön ısıtma yapmak mümkün değildir. Bu yüzden sertlikteki az bir miktar azalma kabul edilmek zorundadır.

Ön ısıtmanın, kalıbın üzeri iyi yalıtılmak koşuluyla, sıcak yüzey (hot plate) üzerinde yapılması en uygun yöntemdir. Böylece sıcaklık, kaynak sırasında sabit tutulabilir. Alevle bölgesel ön ısıtma tavsiye edilmez. çatlamasına neden olabilir (Ganiyusufoğlu, 2005). Çünkü kalıbın bozulmasına veya

104 5.2.2.2 Kaynağın uygulanması: Tabana atılan ilk tabaka pasolar küçük çaplı elektrotla ve düşük ısı girdisi ile kalıp metalini çok fazla etkilemeden yapılmalıdır. Bu yapıldıktan sonra, geriye kalan Küçük çaplı aşamalar daha büyük çaplı elektrotla ve daha büyük ısı girdisi ile yapılabilir. Son aşamalar kalıp yüzeyini geçecek şekilde bir katman oluşturmalıdır. kaynaklar bile en azından iki tabakalı olmalıdır. Büyük hasarların tamiratında, büyük kaynak dikişlerinin dibini yumuşak, kalanını sert dolgu malzemesi ile doldurmak kaynak sonrasında gerilimleri azaltacağı için tercih edilmelidir. Geniş yüzeylerin veya uzun kaynak dikişlerinin kaynağında ise olabildiğince ince ve kısa pasolarla çalışmak uygun olup, çaprazlama yöntemiyle dikişler üzerine tatbik edilerek olabildiğince homojen bir sıcaklık dağılımı yaratılmalıdır (Ganiyusufoğlu, 2005).

5.2.2.3 Gerilim giderme / menevişleme: Kaynak işlemi, kalıbı ısı etkisi altında bırakan bir yöntemdir. Bu ısıya, kalıbın farklı bölgeleri farklı biçimde maruz kalır. Bu da kaynak öncesi ister sertleştirilmiş, ister yumuşak tavlı kalıp çeliğinin mikro yapısını etkileyecek ve değiştirecektir. Kaynak sonrası yapılacak bir ısıl işlem ile kalıp çeliğinin eski mikroyapısını geri kazanmak mümkündür. Sertleştirilmiş bir kalıpta bu işlem, tek menevişleme olup, son meneviş sıcaklığının 15 ~ 20 °C altında yapılmalıdır. Eğer kaynak öncesi kalıp sulu değil ise uygun bir sıcaklık ve süre tespiti ile kalıba yumuşak tavlama işlemi uygulanmalıdır (Ganiyusufoğlu, 2005).

5.2.3 Takım çeliklerinin taşlanması Taşlama diski, üzerinde binlerce kesici nokta bulunan bir ölçüsel hassasiyet artırma akımıdır. Bağlayıcı maddeden oluşan bir matrisin içinde bulunan ve gözeneklerle birbirinden ayrılmış aşındırıcı parçacıklardan oluşur. Bu aşındırıcı parçacıklar, kesici noktalar olarak görev yaparken, bağlayıcı madde de tanelerin bir arada durmasını,

105 gözenekler ise soğutucunun diskin içerisine nüfuz etmesini ve oluşan talaşın atılmasını sağlar.

Takım çeliklerinin taşlanması dikkat isteyen bir işlem olmakla beraber doğru taş seçimi ve taş hızı çok önemli etkenlerdir. Taşlama yaparken şunlara dikkat edilmelidir:

• Taşlanacak bölgeyi titreşimden korumak, • Mümkün olduğunca taş seçimi tablolarında belirtilen taş cinslerini kullanmak, • Bol soğutucu kullanmak, • Taşlamadan sonra gerilim giderme menevişi yapmak, • Taşlamadan sonra keskin köşeleri ortadan kaldırmak, • Taşlama çatlamasını ve yüzey yanmalarını engellemek için taşlama esnasında aşırı basınç uygulamamak, • Menevişlenmemiş malzemeyi taşlamamak, • Malzeme cinsine, ısıl işlem görüp görmemesine ve yapılacak taşlama işleminin türüne göre uygun taş seçimini yapmak, • İyi bilenmiş, salgısız ve dengeli taş kullanmak (Ganiyusufoğlu, 2005).

5.2.3.1 Taşlama çatlakları Taşlama esnasında yanlış taş seçimi, soğutucunun yeterince verilememsi, pasonun büyüklüğü, yüksek basınç vb. nedenlerden ötürü, taşlanan yüzeyde yanma, yumuşama ve çatlama ortaya çıkabilir. Taşlama çatlakları, taşlama yönüne dik yönde ortaya çıkar ve bu özelliğinden dolayı kolayca ayırt edilirler

Şekil 5.6.’da bir kalıpta taşlama yönüne dik çatlaklar ve bir dişlide taşlama sırasında ortaya çıkan ısının yüzeyde yarattığı tahribat görülmektedir (Ganiyusufoğlu, 2005).

• İyi kaliteli bir kalıp çeliği seçilmesi ön şarttır. 2005). 5. Çeliğin yapısı ne kadar temiz olursa. .6. Buna bağlı olarak aşağıdaki prosedüre uymak kalıp imalatçısının yararınadır. Bu işlem için en iyi tekniğin ve ekipmanların kullanılması ve deneyimli bir kişi tarafından yapılması gerekir. 2005).4 Kalıp çeliklerinin parlatılması Kalıp çeliklerinde takımdan beklenilen en önemli özelliklerden birisi iyi parlatılabilirliktir. o oranda iyi parlatılabilir (Ganiyusufoğlu.2.106 Şekil 5. Taşlama çatlaklarının oluşumu (Ganiyusufoğlu’ndan.

Önceki parlatma kademesindeki parlatma aşındırıcı cihazı partiküller diğer parlatma kademesine kaçınılmalıdır taşınmamalıdır.1 Portakal kabuğu etkisi Kalıp çeliklerinin parlatılması sırasında karşılaşılan en önemli sorun portakal kabuğu etkisidir. 2005). 2006). • Bütün parlatma kademelerinde mutlaka yüzey temizliği sağlanmalıdır.4.107 • Çelik üreticisi tarafından tavsiye edilen parlatma yöntemi uygulanmalıdır. 5. aşırı parlatma (uzun parlatma süreleri) yada parlatma sırasında aşırı basınç uygulanması sonucu ortaya çıkan bu durumla karşılaşıldığında. Daha çok.2. portakal kabuğu gibi pürüzlü hal alan bölge öncelikli olarak yüzeyden uzaklaştırılmalı ve kalıp çeliği son meneviş sıcaklığının 25 °C altında bir sıcaklıkta menevişe tabi tutulduktan sonra yeniden parlatılmalıdır (Koçak. . • Mekanik kullanılırken aşırı basınçtan (Ganiyusufoğlu.

1.108 6. Soğuk olarak çalışan uygulamalarda yüksek sıcaklıklara dayanım gerekmediğinden.1 Giriş Genel olarak. Yüksek süneklik. Yüksek aşınma dayanımı. SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ 6. Yüksek karbonlu ve kromlu çelikler.’de kalıp tasarımından başlayarak kalıp performansını etkileyen tüm faktörler gösterilmiştir . Yeterli tokluk ve basma mukavemeti. Yağda sertleşen çelikler. 200 °C’nin altındaki tüm metal seramik. Soğuk iş çeliklerinde esas olarak aşağıdaki özelliklerin yüksek olması gereklidir: • • • • • İyi işlenebilirlik. Soğuk iş çeliklerinde sertleştirme yöntemine göre üç grup vardır. soğuk iş takım çelikleri denir. • • • Havada sertleşenler. Isıl işlemde şekil değiştirmelerin çok az olması. (Ganiyusufoğlu. Şekil 6. Bu çeliklerden imal edilen kalıplardan elde edilecek performans (ürünün kalitesi ve kalıbın ömrü) sadece kalıpta kullanılan çeliğe bağlı değildir. soğuk iş takım çelikleri çok iyi aşınma dayanımı ve tokluğu sağlayacak şekilde alaşımlandırılırlar. 2005). refrakter ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanan çeliklere.

Sıvanmadır. Plastik deformasyon (çökme). 2005).109 Şekil 6. Kırılma. 6. Kalıp performansını etkileyen faktörler (Ganiyusufoğlu’ndan. Ağız dökülmesi (atma). Bunlar: • • • • • Aşınma (abrasif ve adhesif aşınma). .2 Soğuk İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları Soğuk iş takım çeliklerinin kullanıldığı uygulamalarda temel olarak 5 farklı hata mekanizması vardır.1.

6. 2005). İri karbür. 2005).2.1 Abrasif aşınma Sert olan parçanın yumuşak olan parçayı çizmesi olarak tanımlanabilecek abrasif aşınma. Şekil 6.2.) bulunmalıdır. Aşınmanın engellenmesi için takım çeliğinin bünyesinde daha sert parçacıklar (karbürler vb. Aşağıda. . Yüksek karbür miktarı. kesilen. Önemli olan kalıbın ömrünü belirleyen mekanizmayı saptamak ve buna karşı önlem almaktır. form verilen iş parçasının kendi sertliği yada içerdiği sert parçacıklar aracılığı ile takımı aşındırmasıdır.110 Bu mekanizmalardan biri baskın olmak üzere birkaçı veya tamamı aynı kalıpta görülebilir.2.’de soğuk iş takımlarında oluşan hasar mekanizmaları görülmektedir (Ganiyusufoğlu. Soğuk iş takımlarında hasar mekanizmaları (Ganiyusufoğlu’ndan. Sert karbür. bu aşınma türüne engel olmak için kalıp çeliğinde arana özellikler sıralanmıştır: • • • • Mikroyapıda yüksek sertlik. Şekil 6.

sert malzemeler ve ahşap ile çalışırken ortaya çıkar (Ganiyusufoğlu. 6. . Bu durumu engellemek için takım çeliklerinde aşağıdaki özellikler beklenir (Ganiyusufoğlu. Buradaki önemli nokta. takımdan da bir parçayı beraberinde götürmesidir. Abrasif aşınmanın şematik gösterimi (Ganiyusufoğlu’ndan. Şekil 6. bu kaynakların koparken.3. Takım ile iş parçasının (örneğin kesilen sacın) temas yüzeyinde son derece büyük baskı kuvvetleri ve buna bağlı olarak da sıcaklık artışı ortaya çıkar. 2005).111 Şekil 6.3.’te abrasif aşınma şematik olarak görülmektedir.4.2 Adhesif (sıvanmalı) aşınma Bu hasar mekanizması ise yumuşak olanın sert olanı aşındırması ile ortaya çıkar.2. Temas anındaki bu koşullar takım-iş parçası temas yüzeyinde Şekil 6. Bu kaynaklar. 2005). 2005). bir an sonra.’de görüldüğü üzere anlık mikro kaynaklar meydana gelir. soğuk haddelenmiş saclar. uygulanan kesme kuvveti ile kopar gider. Abrasif aşınma silisli saclar yada Ck70 gibi orta ve yüksek karbonlu sertleştirilmiş çelikler.

soğuk dövme.4. bakır ve alüminyum gibi yumuşak malzemelerle çalışılırken rastlanır. örneğin sertleştirilmiş paslanmaz çeliğin kesilmesinde.3 Karışık aşınma Genelde abrasif ve adhesif aşınma tipi uygulamalarda birlikte ortaya çıkar. Düşük sürtünme katsayısı. Kimi zaman ise. 2005). Ancak. Adhesif aşınma. Bu tür aşınmaya tipik olarak paslanmaz çelikler. yumuşak çelikler. Şekil 6.2. birinin daha belirleyici olduğuna çok sık rastlanır. özellikler derin çekme. haddeleme ve kesme işlemleri sırasında ortaya çıkmaktadır (Ganiyusufoğlu. 2005).112 • • • Yüksek sertlik ve yüzey sertliği. Yüksek süneklik ve tokluk. aşınmayı engellemek için her iki aşınma . 2005). için de önlem alınmalıdır (Ganiyusufoğlu. 6. Adhesif (sıvanmalı) aşınmanın şematik gösterimi (Ganiyusufoğlu’ndan.

2005). kullanılan kalıp malzemesinin bu uygulamada yeterli akma dayanımına sahip olmadığı anlamına gelmektedir.2. basınç altında ezilerek sertleşir ve kesici köşenin işlevini üstlenerek kesmeyi gerçekleştirir.5 Sıvanma Sıvanma. Çökmenin önüne geçebilmek için yüksek sertlik ve yüksek akma dayanımına sahip takım çeliği kullanmak gereklidir (Ganiyusufoğlu. adhesif metallerin kesilmesinde ve derin çekilmesinde karşılaşılan yapışma problemidir. köşedeki bu yığın bir süre sonra koparak hem kesici köşeden parçalar koparır hem de kalıpta çizilmeye yol açar. .6 Plastik deformasyon Kullanım sırasında çökme. Bunu engellemek için: • • • Yüksek sertliğini artırmak.113 6. 6. yumuşak. Ancak. 2005). ağız dönmesi olarak karşımıza çıkan plastik deformasyon aslında. kalıbın/takımın çalışan kenarında oluşan mikro çatlakların kısa sürede büyüyerek ve esas olarak birbirleriyle birleşerek kesici köşeden parça kopmasına neden olmasıdır. 6. Ağız dökülmesinin önüne ancak sünekliği ve tokluğu yüksek takım çeliği kullanılarak geçilebilir (Ganiyusufoğlu.4 Ağız dökülmesi Kullanım sırasında atma olarak karşımıza çıkan ve aslında düşük çevrimli yorulma olan ağız dökülmesi.2.2. Kalıbın yada takımın kesici köşesine yapışan ve burada üstü üste yığılarak biriken iş parçasından parçacıklar. 2005). Sürtünme katsayısını düşürmek. Tok çelik kullanmak gereklidir (Ganiyusufoğlu.

114 6.2.7 Kırılma Tasarım aşamasından başlayarak kullanım ve üretim şarlarına kadar her adımda, kalıbın kırılmasına yol açabilecek hasarlar meydana getirmek olasıdır. Keskin köşeler, kalem izi bırakılmış işleme, taşlama hataları, ısıl işlem hataları, erozyon (EDM) hasarları, kaynak hataları, kullanımda bindirme, ayarsızlık vb…

Bunun dışında, kalıpta ağız dökülmesi, deformasyon, hatta aşınma ortaya çıktığında gerekli önlemlerin hemen devreye alınmaması ve hasarlı kalıpların çalıştırılması da kırılma oluşumuna yol açabilir. Bu tür hataları minimuma indirmek ancak bir ölçüde mümkündür; bunun için de uygun sertlikte ve yüksek tokluğa sahip çelik kullanılmalıdır (Ganiyusufoğlu, 2005).

6.3 Soğuk İş Takım Çeliklerindeki Gelişmeler – Toz Metalürjik Malzemeler Gelişen teknoloji ile birlikte bilinen, klasik, geleneksel metalürjik (GM) çelikler yerini üstün vasıflı malzemelere bırakmaktadır. Çelik üreticileri, müşterilerinde gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, araştırma geliştirme (AR-GE) laboratuarlarında yeni nesil çelikler geliştirmektedirler. Toz metalürjisi ile üretilmiş bu malzemelere toz metalürjik (TM) çelikler adı verilmektedir.

TM çelikler, bilinen soğuk iş uygulamalarının (kesme kalıpları, muhtelif zımbalar vb.) tümünde GM çeliklere göre çok daha yüksek verim ve performansa ulaşmaktadırlar. Soğuk iş takım çelikleri söz konusu olduğunda, hem aşınma direncini hem de tokluğu bir arada artırmak çok önemlidir. Toz metalürjik çelikler bu yöndeki avantajlarıyla öne çıkmaktadırlar. Bu avantajlar:

• •

Çok sert ve küçük karbürlere sahip mikroyapı, Homojen karbür dağılımı ve

115 •

Çok ince tane yapısıdır.

Yukarıdaki özellikler beraberinde, çok iyi aşınma direnci, çok yüksek tokluk ve süneklik getirmektedir. Bunun sonucunda da TM malzemeler GM malzemelere kıyasla çatlama ve dökülme riski olmaksızın 2~3 HRC daha yüksek sertliklerde kullanılabilmektedirler. GM ve TM çeliklerin mikroyapıları karşılaştırıldığında TM malzemelerin iç yapılarında; homojen, küçük taneli karbür dağılımının olması nedeniyle kesici köşelerde hem aşınma hem de atma olasılığı çok daha azdır.

Abrasif ve adhesif aşınma söz konusu olduğunda da TM çeliklerin en ideal malzeme oldukları rahatlıkla söylenebilir. TM malzemelerin bir diğer avantajı ise yüksek tokluktur. Tokluk farkı yaklaşık 6~8 kat daha fazladır. Üstelik, TM malzemelerin farklı doğrultularında tokluk özellikleri birbirine çok yakındır (%10 ~ %30 fark bulunur).

Oysa ki geleneksel malzemelerde “hadde yönü” diye tabir edilen boyuna özellikler ile enine özellikler arasındaki tokluk açısından neredeyse %100 fark bulunmaktadır. Bu nedenle GM malzemeler kullanıldığında kalıbın çalışma doğrultusu ile çeliğin hadde yönü (su yönü de denilmektedir) mutlaka aynı seçilmelidir.

Toz metalürjik malzemeler öncelikle karmaşık şekilli, zor koşullarda çalışan uygulamalarda kullanılır; ayrıca yüksek ömür ve yüksek ürün kalitesi beklenen kalıplarda, bu malzemeler, birim ürün başına maliyetleri düşürdükleri için sıklıkla tercih edilmektedirler.

Genel olarak, yüksek aşınma direncinin ve basma dayanımının istendiği (sertleştirilmiş ince çeliklerin kesilmesi, silisli saclar vb. gibi) uygulamalarda, yüksek tokluk istenen ve sıvanma problemleriyle karşılaşılan uygulamalarda (paslanmaz çelik kesme vb.) ve karmaşık aşınma mekanizmalarının devrede olduğu uygulamalarda hem tokluk hem de aşınma dayanımının birlikte istendiği koşullarda TM çelikler tercih

116 edilmelidir. Ayrıca, günümüzde, TM malzemelerin sıcak iş takım çelikleri yerine

kullanılan uygulamaları da oldukça yaygındır. Şekil 6.5.’de toz metalürjik çeliklerin üretim aşamalarındaki durumu görülmektedir (Koçak, 2006).

Şekil 6.5.

Toz Metalurjik çeliklerin üretim aşamaları (Koçak’tan, 2006).

6.4 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Seçimi Soğuk İş Takım Çeliklerinin Seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların başında, daha önce açıklanan hasar mekanizmalarından hangilerinin, seçim yapılacak uygulamada karşımıza çıkacağının ön görülmesi gelmektedir. mekanizmasının devre dışı bırakılması amaçlanır. Bu öngörüye bağlı olarak, takım çeliği ile birlikte uygun ısıl işlemler ve yüzey işlemleri seçilerek bu hasar

Aşınma dışındaki tüm hasar biçimlerinin mutlak olarak önlenmesi söz konusudur. Ancak, aşınma, takım çalıştığı müddetçe az yada çok, ama mutlaka ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, diğer hasar tipleri (sıvanma, dökülme, çökme, kırılma vb.) yapılan seçimle engellenir ve ardından da bu koşullarda aşınmanın nasıl en az olacağı yani ömrün nasıl en uzun tutulacağına dair bir seçim yapılarak çelik seçimi tamamlanır (Koçak, 2006).

2006). oluşan çekme gerilmeleri yüzünden kendiliğinden yırtılır. yapılan araştırmalar sonucunda. 6. çerçevesinde düşünülmelidir.’da bir kesme kalıbı düzeneği görülmektedir. parça başına maliyetin yaklaşık 20 kat daha az olduğu ortaya çıkmıştır (Koçak. toplam ekonomi Düşük ömür beklenen bir kalıp için yüksek performanslı bir çelik seçmeye gerek yoktur. . üretilecek parça için gerekli hassasiyete. Geri kalan kalınlık. Kalıp maliyetinin en fazla %10’unu çelik maliyetinin oluşturduğu düşünülürse. levha kalınlığına.117 Üretilecek kalıbın yada takımın ömrü yani beklenen sipariş sayısı dikkate alınmadan da doğru çelik seçimi yapmak mümkün değildir. çelik cinsine ve mukavemetine bağlı olarak zamanla çapak oluşabilir. Kesme işlemi esnasında. Kesme işlemi sonrasında. Önemli olanın üretilecek her bir parça başına düşen kalıp maliyeti olduğu asla unutulmamalıdır. levha kalınlığının sadece üçte biri kesilir.5 Soğuk İş Takım Çeliği Uygulamaları 6. Şekil 6. Bu çapak. Bir kesme kalıbını tasarımı. Yüksek ömür beklenen bir kalıp için is mutlaka yüksek performanslı çelikler tercih edilmelidir. Bu nedenle. yüksek performanslı çelik kullanılmasının önemi ortaya çıkar. kesme ağızları arasında.1 Kesme kalıpları Kesme kalıpları malzemeyi makaslama yolu ile keser. bir tarafa ayırarak hareket eder. Kesme kenarları malzemeyi bir taraftan. 2006). maksimum ömür beklenen kalıplarda.6.5. GM sıcak iş takım çelikleri yerine TM çeliklerin tercih edilmesi durumunda. kesilecek parça adedine ve kesilecek malzemeye bağlıdır. Bu aşamada. kesme ağızlarının taşlanması veya yeniden işlenmesi ile giderilir (Koçak.

’de standart kesme kalıbı ve hassas kesme kalıplarının şematik resimleri görülmektedir (Koçak. . 2006). Şekil 6. Bir kesme kalıbının kesit resmi (Koçak’tan. 2006). daha hassas biçimde kesilmiş ölçü tolerans aralığı düşük olan parçalar elde edilir.6. kesme açıklığında çekme gerilmeleri oluşturacak kalıp tasarımlarından her zaman kaçınılmalıdır. Kesici zımba ve kalıp arasındaki açıklıktan dolayı hassa kesme kalıplarında çok sağlam kılavuzlara ihtiyaç vardır. düz kesme kenarlarına sahip olmalı ve yüzey pürüzlülüğü minimum seviyede olmalıdır. Hassas kesme kalıp parçaları dik açılı.7.118 Şekil 6. Kesme sırasında. Hassas kesme kalıplarında.

2006). Kesme boşluğunun büyüklüğü. Hassas ve standart kesme kalıplarının karşılaştırılması (Koçak’tan. Aradaki fark kesme boşluğu olarak bilinir.7. kesilecek levhanın .1. 6.119 Şekil 6.1 Kesme boşluğu Kesilecek parçanın yığılmasını önlemek ve kesme sırasında sürtünmeyi düşük tutmak için sabit ağız. hareketli ağzın (zımbanın) yüzeyinden daha geniştir.5.

2006). Şekil 6. Bununla birlikte çok küçük bir kesme boşluğu bırakılırsa. Sertliği düşük malzemeler kesilirken kesme boşluğu olarak ilgili taralı alanların alt limiti alınır. kesilen yüzey daha düzgün olur. ağız dökülmelerine neden olur. 2006) .8. Yüksek mukavemetli ve sert malzemeleri keserken ise üst limit alınır (Koçak. kesici kenarların erken aşınmasına veya kenarlarında ufak atmalara. Çünkü kesilecek malzeme yüksek gerilmelere yol açarak baskı plakasını zorlar ve kesici plakanın (sabit ağız) kırılmasına yol açabilir.120 cinsine ve kalınlığına bağlıdır. Kesme boşluğu daraldıkça.8.’de kesme boşluğu ile levha kalınlığı arasındaki ilişki verilmiştir. Şekil 6. Sac kalınlığına göre dişi ve erkek kesici arasındaki kesme boşluğu (Koçak’tan. Bu durum. artan sürtünme ve yığılmadan dolayı kesme için gerekli güç artar. Çok geniş bir kesme boşluğu da faydalı değildir.

2006).2 Makas bıçakları Makas ile kesme. İki işlemin arasındaki sıcaklıklara yapılan kesme işlemleri de yarı sıcak kesme olarak bilinir. Kesme bıçaklarının kenarlarının kırılmadan durabilmesi sıcaklığa.121 6.5. . kesme kuvvetinin büyüklüğünü ve sonuç olarak da bıçak kenarlarını zorlayan gerilmeleri etkiler. Kesme bıçaklarının en yüksek çalışma ömrünü sağlayabilmek için farklı analizlerdeki takım çelikleri özelliklerine göre kullanılır. Kesilen malzemenin sıcaklığına bağlı olarak makasla kesme soğuk olarak 200 °C’ye kadar. Kesme bıçaklarında gerekli olan en önemli özellikler yüksek aşınma dayanımı ve yeterli tokluktur. uzun kesitleri veya profilleri kesen süreksiz kesme ve döner makaslar veya mandrenli kesiciler ile yapılan sürekli kesme olarak iki şekilde uygulanır. Kesilen kenarların sürekli yüksek baskı kuvvetlerine maruz kalmasından dolayı. İki karşılıklı kesici malzeme kenarı vasıtası ile metalik veya metalik olmayan malzemelerin hızla ayrılmasına dayanan talaşsız bir şekillendirme yöntemidir. Makas bıçakları için kalıp açıklığını saptamada “kesme boşluğu” ile ilgili verilen diyagram aynı biçimde kullanılabilir. Kesme açıklığı ve kesme açısı. sıcak olarak ise 600 °C’nin üstüne kadar uygulanır. mukavemete ve kesilecek malzemenin cinsine bağlıdır. kesme düzlemini. kalınlığa. Tavsiye edilen sertlik değeri ise kesilecek malzemeye. Bu durum gerilim giderme tavlaması ve son meneviş sıcaklığının altında yapılan menevişleme ile giderilebilir (Koçak. kesilen malzeme kesme işleminin sonuna doğru sertleşir ve bu durum zamanla bıçak ağızlarının dökülmesine veya çatlamasına yol açabilir. makasın şekline ve kesme şartlarına bağımlıdır.

sert metale yakın özellikler veren toz met. bükme ve sıvama gibi tokluk istenen yerlerde uygulanır. Yüksek ömür ve kaliteli üretim istenen tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir. ayırma. 64 HRC sertliğe çıkabilen yüksek basma mukavemetine sahip takım çeliğidir.07 74. yüksek basma dayanımı. Ledeburitik yapılı yüksek aşınma dayanımına ve tokluğa sahip soğuk iş çeliğidir. 1. Fiyatlar döviz cinsinden Çizelge 6.3344 gibi HSS’lerin yerine +2 HRC sertlik ile uygulanabilir Toz Metalurjik hız çeliği. alınmıştır ve fiyatlara KDV dahil değildir. torna kalemleri ve freze çakılarında kullanılır. Toz metalurjik (super clean) çelik.03 115.70 16.55 10.83 114. Yüksek tokluk ve iyi aşınma direnci ve alevle sertleşebilme özelliğine sahip özgün kimyasal bileşimli bir çeliktir. Yüksek Co’lı.75 11. hassas kesme.2842Ye göre daha yüksek aşınma direnci veren bir çelik olup kısa ve orta ömürlü soğuk iş kalıplarına uygundur. Genel kullanım amaçlı yeni nesil bir çeliktir. form verme kalıplarında kullanılır. Toz met. Hassas kesme kalıpçılığında ve 1. Kalıptan uzun ömür ve kaliteli parça istenen soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir. çelik. Toz metalurjik (super clean) çelik. Metal kesme ve koparma uygulamalarında.’de Türkiye’de satış temsilcilikleri bulunan Uddeholm Assab. Tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir.88 18. sert yüzeyli çeliktir.08 12. Suda sertleştirilebilir. Kesme. Soğuk iş takım çelikleri MALZEME ARNE (Assab) ASSAB 79 PM (Assab) ASSAB HSS 4PM (Assab) CALMAX (Assab) CHIPPER (Assab) SLEIPNER (Assab) SVERKER 21 (Assab) SVERKER 3 (Assab) VANADIS 4E (Assab) VANADIS 6 (Assab) VANADIS 10 (Assab) VANADIS 23 (Assab) VANADIS 30 (Assab) VANADIS 60 (Assab) Thyrodur 1730 (Thyssen) Thyrodur 2379 (Thyssen) Thyrodur 2990 (Thyssen) FİYAT (YTL/KG) AÇIKLAMA 1.3344 yüksek hız çeliğinin toz Metalurjik olarak üretilmiş halidir.6 Soğuk İş Takım Çeliklerinde Performans/Fiyat Karşılaştırması Çizelge 6. Tüm uzun ömürlü hassas ve kaba soğuk iş uygulamalarında kullanılır.88 2.122 6. koparma. Kalın sac delme ve kesme kalıplarında.1. form verme takımlarında kullanılır. 1.3343.1.50 97. Daha yüksek tokluğa sahiptir.07 11. Tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir. Kısa ömürlü soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir.91 . kalın sac eğme. 5. Yüksek aşınma direnci. Scholmz+Bickenbach (Thyssen) ve Böhler’in ürettiği soğuk iş takım çeliklerine ait kısa açıklamalar ve fiyatları (YTL/kg) cinsinden verilmiştir.45 11.67 15. Sverker 21 gibi 1. yüksek tokluk ve ısıl işlemde çok iyi boyutsal kararlılığa sahiptir.42 18. Toz metalurjik (super clean) çelik. uzun ömürlü pres takımlarında. Yüksek meneviş istenen kalıp uygulamaları.75 114.03 86.2379 kimyasal bileşimine sahiptir ve toz Metalurjik olarak üretildiği için tokluğu daha yüksektir. tüm kesme ve delme kalıplarında kullanılabilir. HSS olup.

isterse sıcak iş uygulamalarında. eğme.7 5. 68.larda. Yüksek karbon ve kromlu takım çeliğidir. İster soğuk. bükme ve sıvama gibi tokluk ve aşınma direnci istenen uygulamalarda kullanılır.75 23. Tüm uzun ömürlü soğuk iş uygulamalarında yüksek Performans/fiyat ile kullanılır. yüksek kaliteli bir takım çeliğinin kullanılması ile oluşan ilk yatırım maliyetini birbirine oranladığımızda uzun ömür istenen uygulamalarda .123 Çizelge 6. delme ve form verme kalıpların-da kullanılabilen takım çeliğidir. kesme kalıplarında. Kısa ve orta ömürlü kesme.75 Çizelge 6.1.45 77. Toz metalurjik HSS. geleneksel yöntemlerle üretilen ve yıllardır kullanılan takım çeliklerine oranla çok daha pahalı olduğu görülmektedir. Geniş ölçülerde kesme. tasarım aşamasında düşünülmesi gereken en önemli nokta yapılacak işin niteliğidir. Yüksek sertlik ve tokluğa sahip takım çeliği. Toz metalurjik takım çeliği. basma dayanımı ve yüksek tokluğa sahiptir. Tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılabilir.25 103. Bir işin yapılması için daha az kaliteli bir takım çeliğinin seçilmesi sonucunda tamir ve yenileme masrafları dahil kullanılan malzeme için oluşan toplam maliyet ile pahalı ancak hasar görmeyen. Yeni bir teknik olması nedeniyle toz metalurjisi ile çelik üretiminin pahalı olması ve elde edilen malzemelerin geleneksel çeliklere göre çok daha iyi sonuç vermeleri bu fiyat farkını ortaya çıkarmaktadır. Abrasif aşınmaya dirençlidir. Yüksek aşınma dayanımı ile kesme ve sıvama kalıplarında kullanılır. Örneğin 1000 adetlik parça imalatında kullanılacak kalıp için seçilen malzeme ile teoride sonsuz ömür istenen kalıp için seçilecek malzeme aynı olmamalıdır. İşin niteliği veya performans/fiyat kavramı burada devreye girmektedir. Kesme takımı ve kalıbı olarak kullanılır.75 10.1. delme ve form verme kalıplarında kullanılır. Delme.00 8. Kesici tak.25 8. Yüksek aşınma direnci. Soğuk iş takım çelikleri (devam) MALZEME TSP 4 (Thyssen) TSP 8 (Thyssen) 2080 K100 (Böhler) 2379 K110 (Böhler) 2436 K107 (Böhler) 2770 K630 (Böhler) K340 Isodur (Böhler) K390 Microclean (Böhler) FİYAT (YTL/KG) AÇIKLAMA Yüksek tokluk ve aşınma dayanımı olan toz met. derin çekme ve bükme uygulamaları için uygundur. kesme. çelik. incelendiğinde toz metalurjisi ile üretilen çeliklerin.

.124 pahalı malzemelerin kullanılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. fiyat düşük olmasına karşın aynı performansın elde edilmesiyle. performans/fiyat oranı yükseltilerek maliyetin düşürülmesi sağlanmalıdır. Öte yandan. ancak hasar görmeden istenen işin yapılmasını sağlayacak soğuk iş çeliklerinin kullanılmasına özen gösterilmeli. böylece. toz metalurjik veya yüksek mukavemet değerlerine sahip takım çelikleri gibi oldukça pahalı ve kaliteli malzemelerin seçiminden kaçınılmalıdır. Bunun yerine daha az kaliteli. belirli sayıda üretim yapacak bir kalıp için.

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ 7. Yüksek tokluk. • • • Enjeksiyon döküm. Bu çeliklere de sıcak iş takım çelikleri adı verilir.1 Giriş Genel olarak. Sıcak iş uygulamalarını. Yüksek sürünme mukavemeti. Bu çeliklerinin ortak özellikleri sıcaklığa karşı direnç göstermeleridir. Ekstrüzyon. aşağıdaki ana başlıklar altında toplamak mümkündür. Yüksek sıcak sertlik. Düşük ısıl işlem katsayısı.125 7. Dövme (Ganiyusufoğlu. Bu işlem için kullanılan takımların çok büyük bir kısmı çeliktir. Yüksek sertleştirilebilirlik (öze doğru). Bu çeliklerin diğer özellikleri şunlardır: • • • • • • • • • • Yüksek sıcak akma mukavemeti. Yüksek süneklik. Yüksek basma mukavemeti. 2005). . bir malzemeye 200 °C’nin üzerinde yapılan her türlü şekil verme işlemi sıcak şekillendirme olarak adlandırılır. genelde demir. Sıcak iş takım çelikleri. Yüksek meneviş direnci. demir dışı metaller ve alaşımlarının şekillendirilmesi için kullanılır. Yüksek ısıl iletkenlik.

metal enjeksiyon kalıpları söz konusu olduğunda. kalıp çeliğinden beklenen özellikler yani çeliğin kalitesi hızla artmaktadır (Ganiyusufoğlu. Gelişen Pazar talepleri karşısında artan baskı sayıları ve üretim hızları. 7. 2005). sıcak koparma. Çökme (plastik deformasyon). . İstenilen uygulamaya göre bu özellikler değiştirilebilir. 2005). kokil döküm gibi çeşitli sıcak iş uygulamaları da mevcuttur. Parça tasarımı açısından ise eğilim. Sonuçta. büyüyen parça ölçüleri. Gerilme çatlağı / kırılma (gros checking). her bir uygulamaya özel bazı yükler ve zorlanmalar altında kalırlar. Oyukçuklanma (indentation) (Ganiyusufoğlu. vanadyum ve kobalt gibi alaşım elementlerinin uygun biçimde dengelenmesi sağlamaktadır. Sıcak iş uygulamalarında kullanılan çelikler. soğuk iş takım çeliklerinin kullanıldığı sıcak kesme. azalan et kalınlıkları. tungsten.126 Bu uygulamaların dışında. çeliğin kalitesini ve kullanıma uygunluğunu belirler. Sıcak iş takım çelikler için gerekli özellikleri. Çeliğin bu zorlanmalara karşı göstermiş olduğu dirençler.2 Sıcak İş Uygulamalarında Hasar Mekanizmaları Sıcak iş kalıplarının karşı karşıya kaldığı hasar mekanizmaları şunlardır: • • • • • Isıl yorulma (heat checking). Korozyon / erozyon. mangan. nikel. silisyum. kalıp ömürlerinin de artırılmasını zorunlu kılmaktadır. molibden. krom. daha da karmaşıklaşan şekiller ve daralan ölçü toleransları şeklindedir. özel olarak önemlidir. Örneğin. ısıl yorulma çatlaklarına ve gerilme çatlaklarına karşı direnç ile erozyon ve korozyon direnci.

yüzeyinde çatlaklar oluşmaya başlar (Ganiyusufoğlu. kalıp çeliğinin sıcak mukavemetine bağlı olarak kalıp yüzeyinin de sertliğini yitirmesi yani kalıp yüzeyinin yumuşamasıdır. Böylece kalıp yüzeyi ile çekirdeği arasında çekme ve basma gerilimi doğar. 2005). Malzemenin sertliğindeki düşüşü. kalıp tasarımına. sıcak iş uygulamalarında hasar mekanizmaları açıklanırken metal enjeksiyon uygulamaları referans alınmıştır (Ganiyusufoğlu.1 Isıl yorulma ve gerilme çatlakları Sıcak iş kalıbının yüzeyi iki nedenle büyük zorlanma altındadır. 2005). Bunlardan birincisi: kalıba sıcak metalin dolduğu baskı esnasında. kalıp çeliğinin ısıl işlemine. çeliğin akma mukavemeti ile ifade etmek de mümkündür. 7.2. ısınarak mukavemetini yitiren kalıp çeliğinin akma mukavemetinden daha yüksek ise. kalıbın iç bölgeleri aynı oranda ısınamadığından kalıp yüzeyi genleşemez ve büzülemez. üretim koşullarına. kalıp yüzeyinde sıcaklık (Ts) arttıkça. Sıcak iş uygulamalarında en yüksek zorlanmalar altında çalışan kalıplar metal enjeksiyon (basınçlı döküm) kalıplarıdır. İkincisi ise kalıp yüzeyinin ısınması sonucu yüzeyde genleşme ve takip eden adımlarda da kalıbın büzülmeye çalışmasıdır. kalıbın yüzey işlemlerine bağlı olarak kalıp ömrünü sınırlar. kalıp . Bu zorlanmaların kalıp çekirdeği ve dolayısıyla kalıp ömrü açısından iki pratik sonucu vardır. Bu nedenle. Bu gerilim. Bu durumda. Kalıp sıcaklığının en yüksek olduğu bölge kalıp yüzeyi olduğu için ve kalıp yüzeyi ile kalıp çekirdeği arasındaki sıcaklık farkı (∆T) bu bölgede yüksek olduğu için.127 Bu hasar mekanizmaları kalıp çeliğine. kalıbın bakımına.

delikler. soğutma hızı optimize edilmeli. soğutma kanallarının yeri yüzeyden 25 mm uzaklıkta olmalı. yani kalıp çeliği yüzeyde sertliğini kaybetmiş. Yüzey özellikleri: çok kaba yüzeylerden kaçınılmalı. Kalıp tasarımı: keskin köşeler. Bu çatlaklar ise gerilme çatlakları (gros checking) olarak adlandırılır ve kalıbın boydan boya kırılmasına kadar bu çatlaklar ilerler (Ganiyusufoğlu.2. 2005). • • • • • • • Yüzey soğutma: mutlaka uygulanmalı. 7. Sonuç olarak ısıl yorulmayı önlemek için sıcak akma mukavemeti ve sünekliği yüksek çelik tercih edilmelidir. geçme parçalar değerlendirilmeli. Nitrürleme: oksidasyon tercih edilmeli. kalıp yüzeyindeki sıcaklık çok yükselmiş. Eğer. önerilen sıcaklıklara uyulmalı. kalıp yüzeyi ile kalıp çekirdeği arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek ise kalıp çeliğinin sertliği düşmemiş olsa bile ortaya çıkan gerilme çok yüksektir ve kalıp yüzeyinde derin çatlaklar meydana gelir.2 Korozyon Korozyon. yumuşamış ise ortaya çıkan çatlaklar ağ biçiminde. süresi ve sıklığı optimize edilmeli. yağ ile ısıtma tercih edilmeli. kalıp malzemesi ile sıvı metalin reaksiyona girmesidir ve aşağıdaki değişkenlere bağlı olarak oluşur: . 2005). Kalıbın rejime alınması: ilk 20 baskı düşük hızda gerçekleştirilmeli (Ganiyusufoğlu. kılcal çatlaklardır ve bu çatlaklar ısıl yorulma çatlakları (heat checking) olarak adlandırılır. Döküm sıcaklığı ve süresi: mümkün olduğunca düşük tutulmalı. Isıl yorulmayı engelleyici ve kalıp ömrünü uzatıcı tedbirler şöyledir: • Kalıpta ön ısıtma: mutlaka uygulanmalı.128 • Eğer. Sıvı metal hızı: akış hızı mümkün mertebe düşük tutulmalı.

Sıvı metalin ilerleme hızı / kalıp tasarımı. Sertliği yükseltmek. Kalıba uygulanan yüzey ısıl işlemi. ıslatma açısını düşürdüğü için çelik ile sıvı metal temasını azaltmakta ve böylece korozyonu engellemektedir (Ganiyusufoğlu. 2005).129 • • • • Sıvı metalin sıcaklığı. . akma mukavemeti yüksek çelikle kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilir (Ganiyusufoğlu. Bazı metal ve alaşımlarda döküm sıcaklığı ile korozyon ilişkisi (Ganiyusufoğlu’ndan. 2005).1. Şekil 7. Oksidasyon. 7. Şekil 7. Alüminyum için 720 °C’den sonra korozyon üstel olarak şiddetlenir. Sıvı metalin kimyasal bileşimi. 2005).2.3 Çökme Kalıp yüzeylerinde çökme biçiminde kendini gösteren plastik deformasyon esas olarak çok düşük sertlik nedeniyle oluşur. Bu değişkenlerden özellikle sıvı metal sıcaklığı çok önemlidir.1.’de taralı bölgeler kesinlikle tavsiye edilmeyen döküm sıcaklıklarını göstermektedir.

2. Sıvı metalin kimyasal bileşimine. 2005). . 2005). Benzer şekilde. Yüzey ısıl işlemine. • • • • • • Kalıpta malzemesinin sıcak mukavemetine.’de bir sıcak iş kalıp çeliği yüzeyinde oluşan erozyon ve korozyon hasarı görülmektedir (Ganiyusufoğlu. Sıvı metalin ilerleme hızına. Şekil 7. Sıcak iş kalıp çeliği yüzeyinde oluşan erozyon ve korozyon hasarı (Ganiyusufoğlu’ndan. Sıvı metal hızının 55 m/s’den büyük olması erozyonun şiddetlenmesine yol açmaktadır.2.130 7.2. Sıvı metalin sıcaklığına.4 Erozyon Kalıp yüzeyinde sıcak aşınma anlamına gelen erozyon aşağıdaki değişkenlere bağlıdır. Kalıbın yağlanmasına. Şekil 7. eriyiğin içerdiği Si ve Fe bileşikleri yani safsızlıklar ile Al alaşımlarında silisyumun 12.7’den fazla bulunması yine erozyon riskini artırmaktadır.

kalay. çinko. 2005). Bu nedenle sıcak kamaralı makinalar. kurşun. sıvı metal içerisine yerleştirilmiştir ve sürekli yüksek sıcaklığa maruz kalmaktadırlar. kamara yüksek sıcaklıktan daha az etkilenir. basınç kamarasının döküm burcu ile bağlantısını sağlar.5 Oyukçuklanma Malzemenin sıcak mukavemetinin ve meneviş direncinin belirleyici olduğu Oyukçuklanmada. 7. karmaşık yapıdaki basınçlı döküm kalıplarının yanı sıra daha basit yapıya sahip iki tür makine kullanılmaktadır. fakat aşırı aşınma meydana gelir. Bu yöntemde. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin sertliğini kaybetmesinden kaynaklanan bu soruna karşı sıcak mukavemeti yüksek çeliklerin kullanılması tavsiye edilir (Ganiyusufoğlu.1 Basınçlı döküm Basınçlı döküm (pressure die casting). Sıvı metalin basınç altında. magnezyum gibi demirdışı metaller ve alaşımlarından yüksek boyutsal hassasiyette bitmiş parçaların en ekonomik ve seri biçimde üretilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bunlar: sıcak kamaralı makinalar ve soğuk kamaralı makinalardır. Her dökümden önce sıvı metal daha önceden ısıtılmış kamaraya dökülür. Beyaz eşya ve otomotiv gibi seri üretim parçalarının yoğun olarak kullanıldığı sektörler başta olmak üzere üretimdeki ağırlığı giderek artmakta olan bir metal biçimlendirme yöntemidir. kalay ve çinko gibi sadece düşük ergime noktalı metallerin dökümünde kullanılabilir (Koçak. 2006). alüminyum. sıvı metalin bulunduğu fırın basınçlı döküm makinası ile bağlantılı değildir. Sıcak kamaralı makinalarda hem basınç kamarası hem de piston. Kovan. Sıvı . pres basınca ve kapama basıncının yüksekliği önemlidir.2. bakır. sıcak iş çeliğinden yapılmış kalıba doldurulması ile yapılır.131 7. Soğuk kamaralı makinalarda. kuşun.3. Böylelikle.3 Sıcak İş Uygulamaları 7.

3. Sıcak metal ile temas ettiklerinden ve basınçtan ötürü ısınır ve gerilim yüklenirler. Bu nedenle iticiler. parçanın boşluğu etrafındaki tüm alanda düzgün bir ısı dağılımı sağlayacak şekilde dağıtılmalıdır Basınçlı döküm kalıpları kullanılmadan önce dikkatlice ön ısıtılmalıdır. Basınçlı döküm ile üretilen parçalardaki boşluklar kalıp maçaları ile yapılır. Katılaşma sırasında kalıba gelen ısı.132 metal dağıtıcı vasıtası ile kalıp içine doğru yol alır. sıcak kamaralı metal enjeksiyon metodu ve soğuk kamaralı metal enjeksiyon metodu şematik olarak görülmektedir. sıcak aşınma dayanımı. yüksek sıcaklık ve hızla akan sıvı metalin sebep olduğu erozyona maruz kalırlar. sıcak iş takım çeliklerinden yapılırlar. Kalıbın soğuyabilmesi için kalıpta çeşitli çaplarda soğutma delikleri vardır. taneler arası korozyona dayanımı ve ısıl iletkenlik özelliğinin yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle kalıp çeliği olarak kullanılan sıcak iş çeliğinin. Basınçlı döküm kalıbı bir döküm kısmından bir de itici kısmından oluşur. soğutma ile uzaklaştırılmalıdır. ısıtma sargıları. 2006). yüksek sıcaklıkta yapışma eğiliminin azlığı. yüksek sıcaklığa ve ani sıcaklık değişikliklerine Basınçlı döküm kalıplarındaki iticiler. Soğutma suyu delikleri. işlemin hızını artırırlar. (Koçak. sıcaklıktaki ani değişikliklere dayanımı. İtici yüzeylerin aşınma dayanımını artırmak için sertleştirmeden sonra nitrasyon yapılması gereklidir. Şekil 7. Maçalar. Ön ısıtma.’te basınçlı döküm metodu. kızılötesi radyatörler veya yakıtla ısıtma yapan araçlarla homojen . Çok pahalı kalıpların çalışma ömürlerinin uzun olması için yollukların yerleşiminin olduğu kadar. her tarafından sıvı metal ile sarılırken. Sıvı metal kalıp içinde oldukça kısa sürede katılaşır. maruz kalırlar. döküm burcu ve dağıtıcı yüksek sıcaklıkta periyodik gerilmelere. kalıbın uygun yerleşimi ve doğru tasarımı da şarttır. Kovan. yüksek sıcaklık tokluğu.

Şekil 7. Çalışmaya ara verildikten sonra kalıbın aşırı soğuması engellenmeli ve kalıp sıcak ortamda bekletilmelidir (Koçak.3. . Basınçlı döküm uygulamaları (Ganiyusufoğlu’ndan. 2006). Ön ısıtma. özellikle döküm işleminin başlangıcında ısıl gerilmeleri azaltır. Alüminyum ve alaşımları için kalıp ön ısıtma sıcaklığının 250 ~ 300°C.133 biçimde uygulanmalıdır. bakır ve alaşımları için 300 ~ 350°C ve çelik için 300 ~ 350°C olması tavsiye edilmektedir (Koçak. 2005). 2006).

Ekstrüzyon yapılacak olan metal kütük belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Eğer bir delici zımba kullanılırsa boru veya başka şekiller de üretmek mümkündür (Koçak. Ekstrüzyon yöntemi ile üretilen metal yuvarlak.3.2 Metal ekstrüzyonu Ekstrüzyon işlemi demir ve demir dışı metallerin kesilmeden şekillendirilmesinde yaygın olarak kullanılan ekonomik bir yöntemidir. çok kenarlı veya çok şekilli olarak çıkabilir. 2006). Benzer biçimde. Yüksek sıcaklıklarda yumuşama direnci. Eğme dayanımı. Metal ekstrüzyon preslerinde kullanılacak olan takımlar yüksek sıcaklıklarda uzun süreyle mekanik gerilmelere dayanabilecek sıcak iş çeliklerinde yapılırlar. özellikler inşaat sektörüne yönelik yapı elemanlarının üretilmesinde büyük üstünlük sağlamaktadır. Sıcak akma dayanımı ve sıcak sertlik. Bu yüzden. çekirdek ve kovanlarda). Metal ekstrüzyon presleri yatay veya dikey biçimde yapılırlar. Metallerin kalıcı şekil değişimi için gerekli kuvvetler sıcaklık arttıkça azalır. alüminyum Ekstrüzyonu da bu yöntem içinde önemli bir yer işgal etmektedir. Meneviş direnci.134 7. Sürünme dayanımı. Metal Ekstrüzyonu için kullanılacak takım çeliğinde aşağıdaki özelliklerin yüksek olması gereklidir: • • • • • • • • Sıcaklık aşınma direnci (özellikle kalıplar. Basma dayanımı (özellikle dayama bloklarında). karmaşık şekilli ve ince kesitli uzun ürünlerin üretiminde. . Isıl yorulma direnci. Metal Ekstrüzyonu.

Şekil 7. mühre ve zımba sıcak metal ile temasta olduklarından en yüksek sıcaklığa ve aşınmaya maruz kalırlar. 2006).4. Ön ısıtma. Şekil 7. Özellikle kalıp. Çalışmaya ara verildiğinde. ekstrüzyon kalıbı.4. Bu nedenle. . Metal ekstrüzyon uygulamalarında kullanılan takımlar. Ekstrüzyon işlemi bittikten sonra takımlar sıcak bir yerde hava ile soğutulmalıdırlar (Koçak.’te yatay bir ekstrüzyon presinin kesit resmi görülmektedir (Koçak. örneğin mandrellerin soğuması engellenmeli ve takımlar sıcak tutulmalıdır. 2005). Yatay metal ekstrüzyon presi kesit görünümü (Ganiyusufoğlu’ndan. bu gibi takımlar yüksek alaşımlı takım çeliklerinde yapılırlar ve çalışma sırasında gerekli olan mekanik özellikleri sağlayacak şekilde ısıl işlemden geçirilirler. mandrel ve baskı pulları gibi durmadan değişen ısıl ve mekanik gerilmelere maruz kalan takımlarda gerilme çatlaklarını önleyebilmek için tam anlamıyla bir ön ısıtma şarttır. kalıp devreye alınmadan önce çekirdeklerine işleyecek kadar ön ısıtmaya tabi tutulmalıdırlar.135 Metal ekstrüzyonunda gömlek. en iyi 300~350°C sıcaklıktaki elektrikli fırınlarda yapılabilir. 2006).

kalıpta oluşan mekanik gerilmeler dikkate alındığında. Şahmerdanla dövmede. Böylelikle. .) ve preste dövme (friksiyon vb. takımın iş parçası ile temas süresi daha uzundur ve takım daha yüksek bir sıcaklığa kadar ısınır. Şekillendirme açık kalıpta dövme işlemi veya indirgeyici haddeleme işlemi ile (reducer rolling) yapılabilir. yüksek boyutsal hassasiyetini ancak belirli bir aşamaya kadar koruyabilir. demir ve demir dışı metal parçalarının şekillendirildiği diğer bir yöntemdir. dövme presinde ise presin uyguladığı yüksek basınçla şekillendirme yapılır. Metallerin yüksek sıcaklıklarda şekillendirilmesi daha kolay olduğundan bu yöntemle hiç ısıl işlem görmemiş parça ilk olarak en uygun sıcaklığa ısıtılır. dövme çekicinin yukarıdan aşağıya düşerek yaptığı darbelerle dövme işlemi yapılırken. kalıbın şekli. parçanın nihai şekli tek bir kalıpla çok sayıda dövme hareketi ile elde ediliyorsa. Bu nedenle dövme takımlarının yüksek sıcaklıkta mekanik özelliklerini yitirmeyen sıcak iş çeliklerinden yapılmaları gerekmektedir.) olmak üzere iki şekilde yapılır. Diğer taraftan. ön şekil verilen parçalar son kalıpta dövme operasyonu ile nihai şeklilerini alırlar (Ganiyusufoğlu. üstün sıcak mekanik özellikleri olan sıcak iş çelikleri pres kalıpları için kullanılırken. Bu durumda hiç işlem görmemiş parçayı önce nihai şekle benzer bir kalıpta dövmek tavsiye edilir. presle dövmeye göre daha çok mekanik gerilim meydana gelir. şahmerdanla dövmede kısa aralıklarla darbeler söz konusu olduğundan. yüksek miktarlardaki üretimlerde.3 Dövme Dövme. 2005). Bu sıcaklıktaki parçayı şekillendirme takımları. Diğer taraftan. Karışık şekle sahip olan parçaları kalıpta dövme tek bir kademede yapılamaz. şahmerdanla dövmede kullanılan kalıplar yüksek tokluk özelliğine sahip olan sıcak iş çeliklerinden yapılır. sıcak iş uygulamalarında sıcak dövme temelde çekiçle dövme (şahmerdan vb. örneğin kalıplar. Presle dövmede. Bu yüzden.3. Son dönemlerde hızla yaygınlaşan ılık dövmeyi bir yana koyacak olursak. dövme sırasında doğrudan sıcak parça ile temas halinde olduklarından çok çabuk ısınırlar.136 7.

piyasada bulunan yağlayıcılarla yapılan bir yağlama işlemi ile azaltılabilir. Kalıp bloklarının boyutları. Çünkü. Kalıplarda çatlak oluşumunu önlemek için dövme operasyonunun başlamasından önce tüm dövme kalıbı mutlaka ön ısıtılmaya tabi tutulmalıdır. 2005). Karışıma bazı yağlayıcılar da eklenebilir. Yapışan parçaları kalıptan çıkarma işleminin çok zaman harcanan bir işlem olması nedeniyle kalıp sıcaklığının artması ve . yumuşak tavlanmış (soft annealed) veya ısıl işlem görmüş olarak (heat treated) temin edilirler. Bu da sıcak çatlamaya yol açar. sıkıştırılmış hava ve su karışımı soğutmada kullanılmalıdır. Dövme kalıbının aşınması. Dövme kalıpları. Yöntem. Ancak. Dövme kalıplarında ön ısıtma sıcaklığı: orta alaşımlı sıcak iş çeliklerinde 200°C. yüksek alaşımlı sıcak iş çeliklerinde ise 300 °C civarındadır. Soğutmanın yoğunluğu. kalıbın homojen biçimde ön ısıtılması için en etkin yöntem fırında ısıtmadır. Kalıbı ön ısıtma işlemi üretimi tamamlanmış parçaların kalıp üzerine konulması veya alev tabancası (şalamo) ile yapılabilir. dövülen metalin yüksek aşındırma etkisine maruz kalırlar. Parça yüzeyinde oluşan tufal sonraki dövme operasyonundan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Kalıp yüksek sıcaklığa ısıtılırsa. sprey püskürtme şeklinde kullanılabilir (Ganiyusufoğlu. kalıpta sıcaklığın yoğun olduğu bölgelerde karbürizasyona yol açabilir. gravürün şekline ve derinliğine göre saptanır. bu değerin üzerinde çeliği freze ile işlemek zorlaşmaktadır.137 Dövme kalıbı çelikleri. Dövmeden sonra parçayı kalıptan çıkarmak için kalıp yuvası konik olmalıdır. Çünkü aşırı yağlama sadece dövme yüzeyinin kirlenmesini sağlamakla kalmaz. Metal yüzeyinde oluşan tufal bu açıdan en önemli etkendir. kalıbın şekline ve ısıtıldığı sıcaklığa göre ayarlanmalıdır. Kalıp şekli frezeleme ile ortaya çıkacaksa çeliğin çekme mukavemeti 1400 N/mm2’yi geçmemelidir. Şekil belli olduktan sonra ortaya çıkan et kalınlığı dövme işlemi sırasında ortaya çıkan basma kuvvetlerini absorbe etmek için yeterli olmalıdır. Aşırı yağlama zararlıdır.

. Bu durum da geniş bir örs ile önlenir. 2005). kalıba uygulanan baskı kuvvetlerinin artmasına sebep olur. Hava çıkış delikleri aynı zamanda kalıp yuvasının dolmasını kolaylaştırdıklarından dolayı da faydalıdır. Kalıp ana şeklinin kenarında kesiciler olduğunda kalıbın ana konumunda eğiklikler olabilir. basıncın uygulandığı taşıyıcı kirişte erken aşınma ve piston kollarında yorulma çatlaması kolaylıkla meydana gelebilir (Ganiyusufoğlu. Şahmerdanla dövme kalıpları geniş bir örse bağlanır. Kalıba basma kuvvetinin aktarıldığı kirişteki basıncı en aza indirmek için örs mümkün olduğu kadar geniş olmalıdır. Bu da kalıpta aşınmanın artmasına neden olur. Bu nedenle. Bu çapak olarak isimlendirilir.138 böylelikle kalıp mukavemetinin azalması ihtimali ortaya çıkar. Şahmerdanla dövmede kalıp yuvası kenarları meydana gelebilecek fazla enerjiyi absorbe edecek kadar geniş olmalıdır. Sıkıştırılmış hava. Kalıp dizaynı minimum çapak oluşumunu sağlayacak biçimde yapılmalıdır. kalıplarda havanın uzaklaştırılabileceği delikler bulunmalıdır. Aksi taktirde. Dövülmemiş parça da buna göre kesilmelidir. sıcak dövmenin etkisi ile ısınır ve kalıp yüzeyinde kuvvetli bir basınç meydana getirir. Dövme sırasında ortaya çıkan fazla malzeme şeklin kenarlarına doğru yayılır. Çapağın çok geniş ve kalın olması. Bazı dövme parçalarının şekilleri dövme sırasında havayı belli yerlere hapsedecek türdedir. örste başlangıç çatlakları.

derin çekme. Bu nedenle. kesilen malzeme kesme işleminin sonuna doğru sertleşir ve bu durum zamanla bıçak . haddeleme ve sıvama gibi prosesler soğuk şekillendirme yöntemi ile jant üretiminin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Kesilen kenarların sürekli yüksek baskı kuvvetlerine maruz kalmasından dolayı. talaşlı imalat ve boya operasyonlarından oluşmaktadır. Kesim için giyotin makaslar ve/veya çevre kesme kalıpları kullanılır. eğme. kesme kuvvetinin büyüklüğünü ve sonuç olarak da bıçak kenarlarını zorlayan gerilmeleri etkiler. Soğuk kesme operasyonlarında bıçakların hasar görmemesi için kesilecek malzemenin kalınlığı ve mukavemeti çok önemlidir. Hem kasnağın hem de göbeğin imalatı için çeşitli kalıplar veya toolingler kullanılır. Makas bıçakları için kesme boşluğu ve kesme açısı. yüksek tokluk ve uzun ömürdür. delme. Kesme bıçaklarında tavsiye edilen sertlik değeri kesilecek malzemeye. kalıba dökülmesi. kıvırma. Döküm yöntemiyle jant üretiminde ise proses akışı ağırlıklı olarak alaşım malzemesinin hazırlanması. Kesim operasyonunda kullanılan soğuk iş takım çeliklerinden beklenen en önemli özellikler yüksek aşınma ve kopma direnci. Soğuk şekillendirme ile parçalı jant üretiminde ise ağırlıklı olarak kalıplar görev yapmaktadır. Kesme bıçaklarının en yüksek çalışma ömrünü sağlayabilmek için farklı analizlerdeki takım çelikleri özelliklerine göre kullanılır. Alüminyum levha ve çelik sac kullanılarak gerçekleştirilen jant imalatında izlenen ilk proses kesim operasyonudur. JANT İMALATINDA KULLANILAN BAZI KALIPLAR VE KALIP ÇELİKLERİ Kesme. kesme düzlemini. özellikle döküm ile tek parçalı hafif alaşımlı jant imalatında soğuk iş takım çelikleri ağırlıklı olarak talaş kaldırma için kullanılan yüksek hız çelikleridir. Malzemenin istenilen ölçülerde kesilebilmesi ve seri üretime uygunluk için kalıplarda kullanılan makas bıçaklarının sert ve dayanıklı soğuk iş takım çeliklerinden üretilmesi şarttır. makasın şekline ve kesme şartlarına göre değişim gösterir.139 8.

Jantı oluşturacak göbek malzemesinin giyotin makasta belirli ölçülerde kare veya dikdörtgen kesilmesi işleminden sonra çevre (pul) kesme operasyonu yapılır. Ancak. bu işlemin gerçekleştirilmesi için levha üzerinde kesme kalıbına referans teşkil edecek ve göbeğin merkezini belirleyecek pilot delik delinmesi gereklidir. Şekil 8. Bıçaklara uygulanacak gerilim giderme tavlaması ve son meneviş sıcaklığının altında yapılan menevişleme ile bıçak ömürlerini artırmak mümkündür. Şekil 8.1.’de eksantrik preslere bağlanabilen Merkezleme deliği delme kalıbına ait teknik resim görülmektedir.1. .140 ağızlarının dökülmesine veya çatlamasına yol açabilir. 2006). Merkezleme deliği delme kalıbı (JMS’den.

4 ve 7 numaralı parçalar ise mutlaka özel alaşımlı takım çeliğinden üretilmelidir. Kesme bıçaklarında olduğu gibi zımba ve mühre malzemeleri için de yüksek aşınma ve kopma direnci ve yüksek tokluk çok önemlidir. 2006). Bu parçalar için genelde piyasada ucuza ve istenilen ölçülerde bulunabilen St37 çelik tercih edilmektedir.1. Şekil 8. 6 numaralı parça ise zımbaya yataklık yapan ve zımbanın çabuk aşınmasını engelleyen bronz burçtur.’de ise çevre kesme kalıbı görülmektedir. merkezleme deliğinden referans alınarak makas bıçaklarına benzer açılı kesme bıçaklarıyla kesilir ve malzeme pul haline getirilir. Çevre (pul) kesme kalıbı (JMS’den.2. . Bu kalıp ile kare veya dikdörtgen plaka. Bu parçalar dişi ve erkek kesme kalıpları olup mühre ve zımba olarak adlandırılırlar. 6 ve 7 ile numaralandırılmış parçalar ve civatalar haricindeki tüm parçalar tasarımcının tercihine göre değişkenlik gösterebilir.2.’de 4.141 Şekil 8. Şekil 8.

2. böylece hava kanalları genişleyerek jantın ve frenlerin daha da soğuması sağlanmaktadır. gereğinden fazla delinen havalandırma delikleri.142 Şekil 8. Yukarıda bahsedilen 3 ve 16 numaralı parçalar bir anlamda erkek ve dişi makas görevi gördüğünden. eğimli bıçaklar sayesinde kalıp ve pres daha az zorlanır. Tek parça döküm ile üretilen jantta. Hatta. ihtiyaç duyulur. göbeğin mukavemetinin azalmasına neden olur. Aynı şekilde. Kesme kalıplarında sıklıkla uygulanan yöntem: kesici bıçaklara tasarımın izin verdiği büyüklükte açı vermektir. Eğer havalandırma deliği bijon deliğinin hemen üstüne delinirse janta etkiyen kuvvet çizgilerinin düzgün biçimde dağılması sağlanamaz Bu da mukavemette azalmaya neden olur. Tasarımın .3. kalıpta ve preste büyük stroklara. Yüksek hız yapan veya ağır yük taşıyan araçlarda fren sisteminin ve jantın soğutulması çok önemlidir.’de görülen çevre kesme kalıbında önemli olan: elde edilen pulun istenilen ölçülerde çıkması ve kesim işlemi sonrasında malzeme üzerinde kesilmeden koparılan bölümün minimum seviyede olmasıdır. göbeğin yerini kalıp maçaları ve CNC tezgahlarda talaşlı imalat yöntemleri kullanılarak üretilen havalandırma amaçlı kollar almıştır. malzeme teknolojisinde gelinilen noktada. Havalandırma deliklerinin konumları ve sayısı çok önemlidir. yeni alaşım malzemeleri kullanılarak üretilen döküm jantlarda kol sayısı giderek azalmakta. Bıçaklardaki kesme açısının büyük olması kalıbın aşağı yukarı doğrultuda daha fazla hareket etmesini gerektirdiğinden. yani çalışma genişliğine. Ağır tonajlı araçlarda kullanılan jantlar çelik sacdan imal edildiğinden.’te jant göbeği havalandırma deliği delme kalıbı görülmektedir. Şekil 8. Bunu gerçekleyebilmek için 3 numaralı destek parçası ile 16 numaralı kesme bıçaklarının birbirlerine göre alıştırılmış olması ve kesme boşluğunun titizlikle verilmiş olması gereklidir. Günümüzde. otomobil jantlarında havalandırma delikli jantlar yerlerini kollu jantlara bırakmıştır. Frenlerin verimli çalışabilmesi ve jantın aşırı ısınmaması için göbek üzerine havalandırma deliği denilen çeşitli delikler delinir. bu jantlarda kullanılan göbeklere havalandırma deliği delmek gereklidir. mutlaka özel alaşımlı takım çeliği kullanılarak imal edilmeli ve 62~65 HRC’ye kadar sertleştirilmelidir. istenilen pul yüzeyi daha kaliteli çıkar ve en önemlisi kalıbın ömrünün uzaması sağlanır. Öte yandan.

yine sertleştirilmiş takım çeliğinden üretilmiş toolinglerin. Diğer kesme ve delme kalıplarında olduğu gibi bu kalıpta da 5 ve 9 numaralı zımba ve mühre özel alaşımlı takım çeliğinden üretilmiştir. 2006). yani şekil verme kalıplarının. . CNC veya NC kontrollü olarak çalışan sıvama makinelerine bağlanan şekillendirme kalıpları sayesinde düz kasnak kesitinden karmaşık geometriye sahip kasnaklar elde edilmektedir. bir şablon veya CNC koordinatları sayesinde doğru biçimde makineye iletmektir. Şekilde kamyonlarda kullanılan 20” jantların göbeklerine elips şeklinde havalandırma deliği delen kalıba ait kesit resimleri görülmektedir. Şekil 8.5’te birinci ve son sıvama operasyonlarında parçanın işlem görmeden önceki hali ve işlemden sonraki hali şematik olarak görülmektedir. hidrolik pistonlarla sabitlenen kasnak malzemesi üzerinde. işlem yapması sayesinde malzemenin boyunun uzatılması. Şekil 8.143 niteliğine ve janttan istenen performans koşullarına göre kamyon ve otobüs jantlarında havalandırma deliği sayısı 2 ile 10 arasında değişmektedir.3.4 ve 8. Jant havalandırma deliği delme kalıbı (JMS’den.4 ve 8. Şekil 8. kesitinin inceltilmesi veya eğilip bükülmesi sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta toolingin hareket edeceği yolu.5’te ise sıvama yöntemiyle kasnak üretiminde kullanılan tooling ve kalıplar görülmektedir. Sertleştirilmiş takım çeliğinden üretilen aynaya.

Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (ilk operasyon) (JMS’den. 2006). Şekil 8. . 2006).5.144 Şekil 8.4. Sıvama kalıp ve toolingi şematik gösterimi (son operasyon) (JMS’den.

işleme kolaylığı ve performans/fiyat yönünden sıklıkla tercih edilmektedir. . Isıl işlemin seçilen malzemenin karakteristiğine göre yapılması ve ısıl işlem sonrasında malzeme yüzeyinde istenilen sertlik değerlerinin elde edilmesi kalıbın performansı ve ömrü açısından çok önemlidir. Günümüzde gelişen teknoloji ve üretim yöntemleri sayesinde toz metalurjik takım çelikleri. krom. Ancak.2379 ve benzer kimyasal kompozisyona sahip takım çelikleridir. Jant imalatında en sık tercih edilen malzemeler 1. molibden ve vanadyum içerikli yüksek karbonlu takım çeliği olan 1. yüksek basma dayanımına. Seçilen malzemeye göre talaşlı imalat sonrasında tavsiye edilen sıcaklık değerlerinde gerilim giderme tavlaması yapılarak kalıbın ömrünü uzatmak mümkündür. Çelik üreticilerinin tavsiyelerine göre tüm soğuk iş uygulamalarında kullanılan kalıplar 150~300°C arasında sıcaklığa sahip fırınlarda belirli süre bekletilmeli. Yüksek aşınma direncine. geleneksel metalurjik çeliklerin yerini almaya başlamıştır.145 Yukarıda jant üretiminde kullanılan bazı kesme. Tüm bu kalıplarda görülen ortak özellik bazı parçaların özel alaşımlı sertleştirilebilen soğuk iş takım çeliklerinden imal edilmesi gerektiğidir. TM çeliklerin çok üstün performansa sahip olmalarına karşın fiyatlarının aşırı yüksek olması uzun ömür beklenen soğuk iş uygulamaları haricinde TM çeliklerin kullanılmasını kısıtlamaktadır. tüm çelik üreticilerin tavsiye ettiği yüksek mukavemet değerlerine sahip bu çelikler büyük hacimli üretimlerde mutlaka tercih edilmelidir.2379 ve eşdeğeri çelikler soğuk şekillendirme uygulamalarında kalite. Isıl işlem uygulanan kalıp parçası son olarak final ölçülerinde işlenerek kullanıma hazır hale getirilir. bölümde belirtildiği üzere. Bu malzemeler kaba ölçülerinde temin edildikten sonra parçanın geometrisine ve kullanılacağı prosese göre son işleme payı bırakılacak biçimde talaşlı imalat veya elektro erozyon teknikleri kullanılarak işlenir ve ısıl işleme tabi tutulur. 6. delme ve form verme kalıpları açıklanmıştır. yüksek tokluğa ve ısıl işlemde çok iyi boyutsal kararlılığa sahip olan. böylece çalışma sırasında kalıpta oluşan yorulma gerilmeleri giderilmeli ve ilerleme olasılığı bulunan mikro çatlaklar etkisiz hale getirilmelidir.

Günümüzde. gelişmiş ülkeler tarafından bilgisayar. demir-çelik ve metal işleri gibi sektörler.1 CMS Jant ve Makina Sanayi A. Türkiye jant sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarihsel altyapıları. CMS Jant ve Makina Sanayi A. 2006). küresel ısınma.146 9. coğrafi konum. Türk sermayeli jant fabrikalarından. 1985 yılında Ford Türkiye ve Fiat Türkiye için alüminyum alaşımlı jant üretimine başlayan CMS. bugün en son teknoloji ve yeniliklerin uygulayıcısı olarak "hafif metal jant" sektöründe dünyanın önde gelen jant üreticilerinden biri olarak yerini korumaktadır (CMS.Ş.'nin İzmir'de kurulmasıyla atılmıştır. 9. Türkiye’de otomotiv yan sanayi içerisinde jant sektörü önemli bir konumdadır. yabancı sermaye ortaklığı bulunan çok uluslu dev jant üreticilerine kadar birçok firma ülkemizde faaliyetlerini sürdürmektedir.Ş. TÜRKİYE’DE JANT SEKTÖRÜ Günümüzde. Aşağıda. sektörde dünya çapında rekabetçi gücü olan büyük. çevre kirliliği ve buna benzer sorunların ortaya çıkması nedeniyle ağır sanayi olarak tabir edilen otomotiv yan sanayi.Ş. 1955 yılında Türkiye'nin ilk alüminyum kalıp döküm sistemini kurarak otomotiv yan sanayi sektörüne yatırımına başlamıştır. . gelişmiş altyapı ve insan gücünün nispeten ucuz olması nedeniyle ülkemizde oldukça gelişmiş durumdadır. tıp ve elektronik gibi ileri teknoloji gerektiren sektörlere yapılan yatırımların artması. 1980 yılında CMS Jant ve Makina Sanayi A. bilgi işlem. ürün çeşitlilikleri ve gelecek hedefleri baz alınarak kısaca tanıtılmıştır. Türkiye'nin en büyük alaşımlı jant üreticisi ve lider ihracatçısı olan şirketin temelleri.

bir mağaza ortamında Türkiye otomobil pazarındaki aksesuar ve yedek parçaların. tarafından.500..147 Jant Genel Müdürlüğü İzmir'de olan CMS'nin Pınarbaşı fabrikası.Ş.Ş. talaşlı üretimi CNC teknolojisi CMS'nin 3 satış şirketinden birisi olan CMS GMBH. Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan CMS Shop konsepti ile hizmete açılan mağazalar. kalıp üretiminde ise CAD/CAM ve CNC teknolojileri kullanılmaktadır. kapalı alanı 20.838 m2’dir. toplam 30.000. Avrupa alüminyum jant yenileme pazarının önemli oyuncularından birisidir. başarı ve planlama odaklı. Serbest bölgede yerleşik satış şirketi olan CMS Otomotiv Dış Ticaret A. toplam 32.Ş. Bu tesiste 2006 yılı için planlanan yıllık jant üretim adedi 1.944 m2 olmak üzere. yeniliklere açık.000 adettir. Alçak Basınçlı Döküm yöntemlerini kullanan CMS Jant ve Makina Sanayi A. kurumsal yönetime inanan. CMS son olarak.200 m2 olmak üzere.Ş. yenilikçi ve sosyal sorumluluğunun bilincinde faaliyet göstermek olarak özetleyen CMS Grubu'nun 2003 yılında çeşitli dallarda aldığı ödül ve belgeler de bunun bir kanıtıdır. Doğu Avrupa ve başta Rusya olmak üzere Türkiye'ye komşu ülkelerde yenileme pazarını hedeflemektedir ve satışlarını doğrudan bu ülkelere yapmaktadır. CMS kalite anlayışı doğrultusunda satış ve servisini yapmak için kurulmuştur (CMS. 2003 yılında açılan Çiğli fabrikası ise kapalı alanı 11.000 adettir. 1997 yılında Almanya'da (Frankfurt) kurulmuş olup.175 m2’dir. Başarı formüllerini. 2006). Şirketin yıllık jant üretim kapasitesi 2. dünyayı sürekli izleyen. ise yurtiçi yenileme pazarına satış yapmak amacıyla kurulmuş olup.Ş. %75'in üzerindeki pazar payıyla bu sektörde lider konumundadır. CMS Pazarlama Perakende Ticaret ve Otomotiv Sanayi A. CMS Jant ve Makina Sanayi A. ile sürdürmektedir. . 16 Şubat 2005 tarihinde. Üretilen jant modelleri ve aksesuarların tasarımlarında son teknoloji ürünü bilgisayar yazılımları ile döküm simülasyonları.'de 10" ile 22" çap arasında ve 4" ile 10" genişliğe kadar jant üretilmektedir. Türkiye'de yerleşik olan son satış şirketi CMS Satış ve Pazarlama A.

1996'da Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikasına taşınan Hayes Lemmerz Jantaş.2 Hayes Lemmerz Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret A. 1995'de Alman Lemmerz ile ortaklığa giden Hayes Lemmerz Jantaş.Ş. Öncülüğünü. 2006).Ş. 23 Eylül 2003'de CMS'ye verilmiştir (CMS. .. minibüs. Teknolojik gelişmelerin öncülüğünü yaparak 1978'de dünya'nın en gelişmiş jant yapım teknolojisi olan sıvama yöntemini (flow forming) ülkemize getiren Hayes Lemmerz Jantaş. ticari araç ve ağır vasıta jantları üretimiyle 1968 yılında faaliyete başlamıştır. Türkiye'nin ilk ve en büyük hafif metal jant üreticisi olan CMS Jant ve Makina Sanayi A. 9. sosyo-ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda dengeli bir şekilde çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesini içeren Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası sahibidir. tüm teknolojik yenilikleri dünya ile aynı anda uygulama olanağına kavuşmuştur. 2006). kamyon. Maliyet yönetimi kategorisinde üçüncülük derecesini ifade eden Certificate of Recognition ödülüne layık görülmüştür. Türkiye'de ilk "tubeless" (iç lastiksiz) ağır vasıta jantlarının üretimi ile sürdüren ve 1994'te imzalanan know-how anlaşmasının ardından. yol ve iş makinaları gibi çeşitli endüstriyel vasıtalar için "tubeless" ve "tube type" jantlar üretmektedir (Ünal. Jant sektöründe Türkiye için pek çok ilki gerçekleştiren Hayes Lemmerz Jantaş. Türkiye'deki otomotiv yan sanayi kuruluşlarının ancak yüzde 1'nin sahibi olduğu bu sertifika Temmuz 2003'de bağımsız denetçi kuruluş Bureau Veritas Quality International (BVQI) tarafından yapılan denetimler sonucunda. 1979 yılındaki ihracatı ile de Türk dış ticaretinin ilklerinden birini gerçekleştirmiştir (Ünal. zirai. 2006). treyler ve çekici gibi ağır vasıtalar. otobüs.148 Brüksel'de tedarikçisi olduğu Toyota'dan. zirai araç. pick-up ve hafif kamyon gibi ticari vasıtalar.

Ş. 1990 yılında tubeless jant ve 2000 yılında iş makinesi jantı üretimine geçerek Türkiye jant sektöründe tam anlamıyla yerini almıştır. yıllık 1. Inc. A. Almanya. Avrupa Jant ve Lastik Teknik Organizasyonu ETRTO'nun ve Avrupa Jant Üreticileri Birliği EUWA’nın daimi üyesi. Ağır ve ticari vasıta jantlarında üretim kapasitesi ve pazar payı açısından Türkiye'de pazar lideri olan Hayes Lemmerz Jantaş konusunda en çok ihracat yapan firmadır. Yaklaşık 1500 çeşit jant üreten Jantsa. Türkiye’yi çelik jantta bir yatırım üssü haline getirmek üzere anlaşma imzaladı. Jant üretimine tarım sektöründe iddialı olarak zirai jantlar ile başlayan kuruluş. 2006).400. Japonya. Yeni Zelanda.Ş. ISO 9002. Amerika. Çok süratli bir büyüme içinde olan Hayes Lemmerz Jantaş.000 adete çıkarmıştır. İngiltere. Avrupa’nın birinci sınıf jant imalatçılarından biri olarak kendini tescil ettirmiştir (Ünal. Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 56 ülkeye ihraç eden Hayes Lemmerz Jantaş. %40 İnci Holding haline gelmesinin ardından Jantaş. 2006). Rusya. İle. Hayes Lemmerz Jantaş. QS 9000 ve ISO/TS 16949 kalite belgelerinin de sahibidir. . adını aldı (Ünal. Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. ve Tic. 1980 yılında ağır vasıta jantı.3 Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A. 2006).149 Jantaş. yüksek kalite ve uygun fiyat politikasıyla orijinal ekipman piyasasının değişmez bir tedarikçisi olarak Avrupa’da kendini kabul ettiren bir marka konumuna gelmiş. Ürünlerinin %80'ini Kanada. tesislerindeki yüksek teknoloji olanaklarıyla kapasitesini. Jantsa 1977 yılında Aydın’ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça kasabasında kurulmuştur. 2003 yılında Hayes Lemmerz Int. Hisse oranının %60 Hayes Lemmerz. kullanıcıya çok fonksiyonlu ve çeşitli hizmet vermekte ve yeni ürün tasarımlarında Türkiye yol ve iklim koşulları ile yasal şartları göz önünde bulundurmaktadır (Ünal. 9. Avustralya.

2004 yılında Michelin tarafından satın alınan kuruluş. Jantsa. dünya standartlarında kaliteli üretim yapabilen düzeyde eğitilmiş personele sahip. hızlı iletişim. 2006). 2006). Türkiye'nin en büyük jant üreticilerinde biri olan Tekersan A. geniş ürün yelpazesi ve üretim kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışı otomotiv piyasasında söz sahibi konumdadır. TS EN ISO 16949:2002 versiyonu 2005 yılında firmaya kazandırılmıştır. 9.4 Tekersan Jant Sanayi A. TS EN ISO 18001 (OHSAS) İş Güvenliği belgeleri için çalışmalarına devam etmektedir.Ş. sektöründe uluslar arası alanda lider firma olmaktır. kaliteli ürün ve uygun fiyat olarak belirtilmektedir (Ünal. . Tekersan şu anda Mefro Grub’a bağlı olarak faaliyet gösteren Kronprinz Gmbh ile ortak çalışmalarını sürdürmektedir. Jantsa’nın müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilmesinin nedeni: ürün çeşitliliği. 2005 yılında Mefro Grub’a devredilmiştir. Jantsa’nın hedefi: kısa ve uzun vadede dünya standartlarının üzerinde kaliteli jant üretimini ve ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlarda söz sahibi olmak şeklinde belirtilmektedir (Ünal. Tekersan 1977 yılında Bilecik Bayırköy’de Koç Holding tarafından kurulmuş ve 1980 yılında üretimine başlamıştır. iç ve dış müşterileri ile mükemmel iletişim yakalamış.Ş.150 Şirketin amacı: en mükemmele ulaşmak için teknolojik değişimlere ayak uydurabilecek esneklikte. TS EN ISO 9001:2000 versiyonu 2003 yılında. Kuruluş halen TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi. 1997 yılında TS EN ISO 9000:1994 versiyonuna göre kalite belgesi alarak ürünün gerçekleştirilmesinde müşteri memnuniyetinin sağlanması amacına yönelik hizmet vermiştir. hızlı teslimat. 2006). Tekersan 16000 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 69000m2’lik bir alanda üretim yapmaktadır (Ünal. çabuk karar verebilen.

Döktaş’ın hedefi dünya çapında bir döküm firması olmaktır. iş makinesi ve forklift jantları ile zirai araç jantları bulunmaktadır. Otomotiv ana sanayi üreticileri ile birlikte çalışmanın en önemli koşullarından biri olan ürün test ve analizlerini de Döktaş kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. tek başına Türkiye’nin döküm ihtiyacının %30’unu karşılamaktadır. 2006).5 Döktaş Dökümcülük Ticaret Sanayi A.000 m2 alanda pik ve sfero döküm konusunda. Döktaş.. Koç Holding kuruluşu olan Döktaş. 2004 yılında ISO tarafından açıklanan Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında 89. hafif ticari araç. 1999’dan beri Manisa ve İzmir’de toplam 58. 2006). Kuruluş. ve Türkiye’de 1. Döküm tesisi olarak dünyada 16. 2006).Ş. ağır vasıta. Avrupa’da 5. sırada yer almıştır. Tekersan yurt içi piyasada orijinal ekipman üreticisi olarak Türk otomotiv sektörüne de hizmet vermektedir (Ünal. Döktaş bu faaliyetlerini 1950 çalışanı ile birlikte sürdürmektedir (Ünal. 9. 2006).500 m2 alanda yüksek basınçlı alüminyum döküm ve jant üretimi konularında ayrı ayrı tesisler olmak üzere toplam üç tesiste faaliyet göstermektedir. müşteri memnuniyetini hedefleyen üretim ve hizmet anlayışı çerçevesinde TS EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem sertifikasına. Bu özelliği firmayı alanında özel ve farklı bir konuma yerleştirmektedir. herhangi bir ürünü müşterisi ile birlikte geliştirebilme kapasitesine sahiptir. . QS 9000. TS EN ISO 14001:2005 Çevre yönetim sistemi sertifikasına ve TS EN ISO 16949:2002 otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi sertifikasına sahiptir (Ünal. binek otomobil. sırada yer alan Döktaş. Tekersan.151 Kuruluşun ürün yelpazesinde. 1977’den beri Bursa Orhangazi’de toplam 300. TÜBİTAK işbirliği ile araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir ve Ford Q1. Döktaş. ISO 14001 ve ISO TS 16949 kalite sistem sertifikalarına sahiptir (Ünal.

Ş. Yunanistan ve diğer komşu ülkelerle çalışmaktadır. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada jantlarını tanıtabilmek Döktaş jant markalarının ana hedefidir. 2006). Almanya. Döktaş. JMS.6 JMS Makine Sanayi ve Ticaret A.200. JMS. müşterileri. JMS Makine Sanayi ve Ticaret A. Rusya. jant konusunda Türkiye’de Ford Otosan. gerek kendi markası DJ ve MaxX. iş makinası ve forklift jantı üreterek yerli ve yabancı sektörlere hizmet vermektedir. dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan sıvama (flow forming) yöntemiyle üretilmektedir (JMS. kuruluşundan bu güne esas olarak kamyon. Bölgesi'nde kurulmuş olan Jamak A. ISO 9001:200 kalite yönetim sistem sertifikasına sahip olan JMS. 2006). Jant üretiminin sadece %2~3’ü gibi küçük bir kısmını iç piyasa için kullanan Döktaş. Jamak A.Ş. kalite sistemi. 100. 2006). 9. gerekse Avrupa’nın en tanınmış markaları için yaptığı üretim ile Avrupa pazarında hafif metal alaşımlı jant sektöründe büyük bir oyuncudur (Ünal. JMS’de 17.500 tonluk toplam kapasiteye sahip Manisa fabrikası yıllık 1.152 Döktaş’ın 8. Bunların yanında. özellikle ağır tonajlı büyük kamyon ve iş makinaları ve forkliftler için jant üretiminde uzmanlaşmıştır.750 m2 alan içerisinde kurulmuş olup 7000 m2 kapalı alana sahiptir. 1978 yılında Eskişehir Organize San.5” ve üzeri ölçülerdeki jantlar. 22. tubeless jantlar ve hafif tonajlı . fabrika bina ve arazisini ve JAMAK markasını 2003 yılında satın alarak üretime başlamıştır. teknolojisi ve ürün yelpazesi olarak bakıldığında.'den üretim hatlarını. Ukrayna. JMS.000 adet jant üretim kapasitesine sahiptir.Ş' nin devamı niteliğindedir (JMS.Ş.000 adet/yıl kapasiteyle Türkiye'nin ve dünyanın kamyon ve iş makinaları imal eden fabrikaları için üretim yapmaktadır. dünyada ise İngiltere.

1982 yılında kurulmuş olup iki ana bölümden oluşmaktadır. İngiltere. 2006). 2006). Kuruluş 450. İmalatı yapılan jantlar ve parçaları. üretiminin %80’ini Almanya. 16. Kormetal San. Kuruluş. 9.000 m2 alanda üretimini gerçekleştirmektedir (Kormetal. Fransa. ETRTO.000 adet/yıl olan kapasitesiyle 12”~20” arasındaki ölçülerde hafif alüminyum alaşımlı otomobil ve ticari araç jantları üretmektedir (Kormetal.Ş. ve Tic.000 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 38. Portekiz ve Rusya’ya ihraç etmektedir.153 kamyonlar için jantlar da JMS’nin ürün portföyü içindedir. İspanya. Hollanda. A. ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem sertifikasına sahip olan Kormetal. 1988 yılından itibaren de alçak basınçlı döküm tekniği kullanılarak primer alüminyum alaşımından jant üretimi yapılmaktadır. DIN ve TSE standartlarına uygundur (JMS. . 2006). 1982 yılından beri basınçlı döküm tekniği kullanılarak alüminyum ve çinko alaşımından genel amaçlı parça üretimi.7 Kormetal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Takım çeliklerinin daha detaylı biçimde anlatılması amacıyla ayrı bölümler oluşturacak şekilde. döküm ve soğuk şekillendirme ile jant üretimi tanıtılmıştır. delme ve form verme uygulamalarında kullanılan kalıplara ait örnek resimler verilmiş ve kullanılan malzemeler üzerinde durulmuştur.154 10. lastiğin de janttan bağımsız olarak değerlendirilememesi ve bu iki parçanın belirli standartlar çerçevesinde uyumlu şekilde üretilmesi ve kullanılması gerektiğidir. Ayrıca. janttaki önemli ölçüler ile jant seçimi. Bunun en önemli nedeni. temel olarak jantlar ve jant üretim tekniklerinin üzerinde durulmuş olmasına rağmen. SONUÇLAR Bu çalışmada. Araştırma sonucunda. jant sanayinde kullanılan kalıpların üretilmesi için izlenen yollar ve kalıp malzemesini oluşturan takım çelikleri üzerinde durulmuştur. görevleri. jant üretimi için gerekli kesme. soğuk iş ve sıcak iş takım çelikleri ile bu çeliklerin hasar mekanizmaları ve uygulanma alanları açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüzde üretim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve CNC tezgahlarda talaşlı imalat yöntemlerinin yaygın biçimde kullanılması sayesinde özellikle alüminyum döküm malzemeden üretilen hafif alaşımlı jantlarda sıfıra yakın hatayla üretim yapılması sağlanmıştır. Ayrıca. jant imalatında kullanılan çeşitli kalıp ve toolingler için seçilen takım çeliklerinin belirli gereksinimleri . kullanımı ve bakımında dikkat edilmesi gerekenler detaylı biçimde açıklanmış. Jant sanayinde soğuk iş uygulamalarında en çok tercih edilen takım çelikleri genel anlamda tanıtılmıştır. jantın yapısı. jantın lastikten. Ek olarak. tezin ikinci bölümünde lastiğin yapısı ve görevleri. lastik desenleri ve lastik kullanımında dikkat edilmesi gerekenler genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

. Öyle ki Hayes Lemmerz ve Mefro Group gibi dünya çapında dev jant üreticilerinin Jantaş ve Tekesan gibi yerli jant üreticilerine ortak olması ve bu firmalara finansal destek vermeleri Türkiye jant sanayinin gelecekte hızla büyüyeceğinin işareti olarak algılanmalıdır. Bunun en önemli nedeni: 1.155 karşılaması halinde farklı mekanik ve kimyasal özelliklere sahip olabileceği belirlenmiştir. büyük lastik üreticisi firmaların hem fiyat hem de kalite yönünden üstün jantlar üreten Türk firmalarını desteklediği ve yabancı sermayenin ülkemize gelmeye istekli olduğu belirlenmiştir. jant sektörünün gerek altyapı. alaşımlı takım çeliği olduğu görülmüştür. otomotiv yan sanayi ve yedek parça pazarında gelişmekte olan ülkemizde. Son olarak. gerekse pazar payı olarak dünyada söz sahibi olduğu. Araştırma sonucunda. Türkiye jant sektörü ve Türkiye’de faaliyet gösteren jant üreticileri tanıtılmış. Takım çeliği seçimi konusunda en çok tercih edilen çeliğin. Araştırma sonucunda. yüksek sertlik değerlerine kadar sertleştirilebilmesi (65 HRC) ve kg fiyatının 10~15 YTL olmasıdır. 1. Kalıp imalatında kullanılan özel alaşımlı takım çelikleri için en önemli değişken: kalıptan istenen performans/fiyat oranıdır.2379 kalitesindeki yüksek karbonlu.2379 ve eşdeğer kalitedeki takım çeliklerinin çekme ve basma kuvvetlerine karşı oldukça dirençli olması. gelişen metalurji bilimi sayesinde elde edilen üstün özellikli toz metalurjik çeliklerin jant delme kalıplarında kullanılmasının ekonomik olmadığı ortaya çıkmıştır. üreticilerin Türkiye ve Dünya pazarındaki yerlerine ve gelecek hedeflerine değinilmeye çalışılmıştır.

2006.. CMS Tanıtım ve Teknik Bilgi Arşivi.156 11.. JMS Makine Sanayi ve Tic.Ş. Rapor.Ş. Production and Testing Technology. Güldoğan. Kormetal Satış ve Pazarlama Bölümü. Enkei Wheels Japan.. JMS Tanıtım ve Jant Üretim El Kitabı. Araştırma : Türkiye’de jant sanayi. 4. A. JMS Mühendislik Hizmetleri Bölümü. 2006. 134 s. Türk Pirelli Lastikleri A. 2006. Enkei Wheels International Website.T. Alüminyum döküm yöntemleri. Türkiye. Assab Korkmaz takım çelikleri ve ısıl işlemi. 2006. 2006..Ş. 2005..Ü. 30 s. K.. B. 2005. Damla Grafik Ltd. CMS Jant ve Makine Sanayi A.U. CMS Satış ve Halkla İlişkiler Departmanı. Şti. Thyssen Asal Çelik Tic. B. Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü. 25 s. 52 s. 121. A. Ünal.. 8 p. A. 2005. Türkiye. H. 12 s. 158-188 . 2. KAYNAKLAR DİZİNİ Ganiyusufoğlu. takım çelikleri.Ş. Pirelli Satış ve Pazarlama Bölge Temsilciliği. M. İstanbul. Kormetal Sanayi ve Tic. Dünya Sektör Dergisi.. Pirelli Teknik Bilgi Arşivi. İstanbul. 120 s. Koçak. 24 s. Kormetal Jant ve Lastik Katalogu. İ. Korkmaz Çelik Merkez.Ş.. 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful