P. 1
sosyal gelişim MEGEP

sosyal gelişim MEGEP

|Views: 159|Likes:

More info:

Published by: Kocaeli İstatistik Veri Analizi on May 06, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 • 1. SOSYAL GELİŞİM
 • 1.1. Tanımı ve Önemi
 • 1.2. Sosyal Gelişimle İlgili Kavramlar
 • 1.3. 0-12 Yaş Çocuklarında Sosyalleşme Özellikleri
 • 1.4. Ericson’a (Eriksın) Göre Psiko-Sosyal Gelişim
 • 1.5. Ericson’a Göre Psiko-Sosyal Gelişim Evreleri
 • 1.6. Maslow’a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • 1.7. Temel Gereksinmeler
 • 1.7.1. Fizyolojik – Bedensel Gereksinmeler
 • 1.7.2. Güvenlikte Olma
 • 1.7.3. Ait Olma
 • 1.7.4. Statü Kazanma
 • 1.8. Üst Düzey Gereksinmeler
 • 1.9. Sosyal Gelişimin Diğer Gelişim Alanları İle İlişkisi
 • 1.10. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2. SOSYAL GELİŞİME UYGUN ETKİNLİKLER
 • 2.1. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler
 • 2.2. Sosyal Gelişime Uygun Araç Gereçler
 • 2.3. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlik Planlama
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • ÖNERİLEN KAYNAKLAR
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

SOSYAL GELİŞİM
141EO0006

Ankara, 2011

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. SOSYAL GELİŞİM ............................................................................................................. 3 1.1. Tanımı ve Önemi .......................................................................................................... 3 1.2. Sosyal Gelişimle İlgili Kavramlar................................................................................. 4 1.3. 0-12 Yaş Çocuklarında Sosyalleşme Özellikleri........................................................... 6 1.4. Ericson’a (Eriksın) Göre Psiko-Sosyal Gelişim.......................................................... 10 1.5. Ericson’a Göre Psiko-Sosyal Gelişim Evreleri ........................................................... 10 1.6. Maslow’a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi......................................................................... 12 1.7. Temel Gereksinmeler.................................................................................................. 13 1.7.1. Fizyolojik – Bedensel Gereksinmeler.................................................................. 13 1.7.2. Güvenlikte Olma.................................................................................................. 14 1.7.3. Ait Olma .............................................................................................................. 14 1.7.4. Statü Kazanma ..................................................................................................... 14 1.8. Üst Düzey Gereksinmeler ........................................................................................... 14 1.9. Sosyal Gelişimin Diğer Gelişim Alanları İle İlişkisi .................................................. 14 1.10. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler........................................................................... 15 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 16 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 18 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 20 2. SOSYAL GELİŞİME UYGUN ETKİNLİKLER .............................................................. 20 2.1. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler............................................................................. 20 2.2. Sosyal Gelişime Uygun Araç Gereçler ....................................................................... 22 2.3. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlik Planlama ................................................................. 24 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 32 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 33 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 35 ÖNERİLEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 36 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 37

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 141EO0006 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı-Özel Eğitimde Öğretmen Yardımcısı Sosyal Gelişim Öğrenciye sosyal gelişimine uygun bilgilerin verildiği ve sosyal gelişimle ilgili etkinlikleri hazırlama bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir 40/16 Bireyin gelişimi modülünü başarmış olmak Sosyal gelişime uygun etkinlik hazırlamak Genel Amaç Uygun ortam sağlandığında, bireyin sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlayabileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar 1. Uygun ortam sağlandığında bireyin sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlik seçebileceksiniz. 2. Uygun ortam sağlandığında bireyin sosyal gelişim özelliklerine uygun araç gereç hazırlayabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Kaynak kitaplar, bilgisayar, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi CD, VCD, tahta kalemi. Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ii

kendisinden beklenen davranışları gösterebilmesi. Bireyin sosyal bir varlık olarak toplumdaki yerini alması. konuların öğrenilmesinde sizlere yardımcı olacaktır. bunları yaparken de zaman ve zemini doğru kullanarak sosyal ihtiyaçlarını karşılamasıyla gerçekleşir. toplumda yasaklanan davranışlardan kendisini uzak tutması. erken çocukluk. Sosyal gelişimi tanımaya ilişkin etkinlikler. işbirliği. arkadaş edinme. Sosyal gelişim. kabul gören davranışlarını alışkanlık haline getirmesi. onun doğumdan başlayarak psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması. Öğrendiğiniz bilgilerle sosyal uyumunuz. kız ve erkek çocuk ilişkileri yer alır. gruba katılma.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Sosyal yaşamda aile ilişkileri. 1 . gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde bireyin kendisinden beklenen davranışları göstermesi beğenilmeyen davranışları kontrol etmeyi öğrenmesi ve en düşük düzeye indirebilmesi. Erken çocukluk kurumları ile özel eğitim kurumlarında uygulanacak eğitim programlarında sosyal gelişime ilişkin bilgilerin öğrenilmesinin önemi büyüktür. çatışma ve kavgaları içeren düşünce ayrılıkları. iletişim becerileriniz artacaktır. rekabet. sosyal yaşamın gereklilikleri öğretilerek yetiştirilmesine bağlıdır.

2 .

 Erken çocukluk döneminde arkadaş edinemeyen ve gruba katılamayan çocukların özellikleri ve yaşanan sorunları araştırıp sonuçları değerlendirerek. Konuya ilişkin önerilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bunların sosyal gelişime etkileriyle ilgili gözlem yapınız. toplumdaki yaptırımlara karşı duyarlı olabilmesi.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında bireyin sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlik seçebileceksiniz.     1. ARAŞTIRMA Aşağıdaki araştırma konularından birini seçerek erken çocukluk eğitim kurumunda farklı yaş gruplarında eğitim gören çocuklardan yararlanarak araştırma yapınız. içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireylerle geçinebilmesi onlardan biri gibi davranabilmesine sosyal gelişim. toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği olarak tanımlanabilir. Sosyal gelişim. Raporlaştırarak konuya ilişkin önerilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Erken çocukluk döneminde çocuk kavga ve tartışmalarının özellikleri ve yaşanan sorunlarla ilgili gözlem sonuçlarını değerlendiriniz. Sonuçlarını değerlendirip raporlaştırarak konuya ilişkin önerilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. denir. Erken çocukluk döneminde çocuklar arasındaki işbirliği ve rekabet ile ilgili gözlem yapınız. Sonuçlarını raporlaştırarak konuya ilişkin önerilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız Erken çocukluk eğitim kurumlarında uygulamalar sırasında çocukta görülen problem durumlarını araştırınız. Erken çocukluk döneminde çocukların kız ve erkek çocuk ilişkileriyle ilgili gözlem yapınız. Tanımı ve Önemi Tanımı: Bireyin sosyal uyarıcılara ve grup yaşantısına. Sonuçlarını değerlendirip raporlaştırarak konuya ilişkin önerilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 3 .1. rapor hazırlayınız. Özetle. SOSYAL GELİŞİM 1.

düşünüş. Çocuğun sosyal gelişimini iyi tanımak gerekir. daha sonra çevresi ile ilgili sosyal bağlar kurarak benlik gelişimini sürdürür. Sosyalleştirmeyse bireye özellikle çocuğa üyesi olduğu topluluğun ya da toplumun töre. geliştirerek büyür. İlgi alanları arttıkça kendisinin duyguları. onlarla uyum içinde olmasına sosyalleşme denir. bunları kendine göre eleştirmesi ve davranışa dönüştürmeye çalışması sosyalleşmesinin ilk göstergelerdir. Zamanla kendi bedeninin sınırlarını öğrenir. Çocuğun sosyalleşmesi kalıtımdan çok. Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi. onu uyumsuzlaştırmış veya gelişim düzeyine göre sosyalleşmesini geciktirmiş olabiliriz. yaşayış bakımından diğerlerinden ayıran gelenek. Sevgi. Böylece benliğin ilk temelleri atılmış olur.Çocukluktan itibaren yeterli ilgi gören birey temel güven duygusunu kazanarak olumlu bir benlik geliştirir. toplumun yaşam biçimine kültür denir. kendini tanımaya başlar. bunları sürekli geliştirerek uygulamasına dayanır. erken çocukluk çağında kazandığı sosyal değerler ve sosyal yaşantılar daha ileri yaşlardaki sosyal gelişimin temelini oluşturur. duygu tutum. gelenek ve kültürel değerleriyle ölçülerini öğretme ve benimsetme işidir. Aksi halde çocuktan gelişim düzeyinin üstünde yapamayacağı davranışları isteyerek.2. Sosyal Olgunluk: Bireyin anlayış. ilgi ve güvenden yoksun olarak yetişen bireyse olumsuz ben kavramı. 1. Sosyal Gelişimle İlgili Kavramlar  Benlik: Çocuk dünyaya geldiği ilk aylarda bedeniyle dış dünyayı ayırt edemez. Çocuğun çevresindeki kişilerle sürekli etkileşim içinde olması. Sosyalleşme-Sosyalleştirme: Bireyin içinde bulunduğu toplumda geçerli olan kural ve değer yargılarını öğrenmesi. Çevreyi kendi bedeninin bir parçası olarak algılar. düşünceleri ve istekleri olan birey olduğunun farkına varır. Önce aile bireyleri.Önemi: Sosyalleşme bireyin toplumun sosyal değerlerini anlamasına. bu sosyal değerler doğrultusunda kendine uygun davranışlarla uymasına. onun sosyalleşmesini sağlar. Kültür: Bir toplumun duyuş. Çocuğun.    4 . beceri gibi özellikler bakımından içinde yaşadığı toplumun beklentileri doğrultusunda gösterdiği olgunluktur. görenek ve adetlerin tümüne. ailenin sosyal değerlerini algılamaya başlaması. çevrenin etkisine yani öğrenmeye dayanır.

Resim 1.1: Çocuk büyüdükçe çevresindeki uyarıcılar artar 5 .

0-12 Yaş Çocuklarında Sosyalleşme Özellikleri  Arkadaş Edinme : Bebek 5. Oynarken birbirleriyle konuşur ve grup içinden oynamak istediklerini seçerler. Bir öğrencinin akran veya oyun gruplarından birine katılması hem çocuk için bir ihtiyaçtır. öğrencinin gruplaşma çağıdır. aylarda başka çocuklara tepki göstermeye başlar.4 yaşında başlar.Bebekliğinin sonuna doğru başka çocuklarla oynaması. Resim 1. birbirini seyretme ve birbirinin oyuncağını alma davranışı şeklinde görülür.-6.Başka bir çocuğu gördüğünde ona doğru atılır ya da çekinir. Grup halinde oynamaya 3.1. Okul çağı. 6 .2: Arkadaş edinme  Gruba Katılma: Çocuklar 2 yaşına kadar yalnız oynar.oyuncaklarını paylaşması ve arkadaşlarıyla kavga etmesi oldukça sık görülen davranışlardır.Çocuğun artık uzunca bir süre beraber olduğu bir ya da iki arkadaşı vardır. taklit. hem de onun sosyalleşmesi için bir zorunluluktur.gülümser ve sesler çıkarır. Diğerleriyle olan ilişkileri. Gösterdikleri ortak davranış birbirlerini seyretme ve konuşmadır.3.2-3 yaşlarında oyun arkadaşlarını çabucak değiştirebilir ve başka bir arkadaşını sevdiğini söyleyebilir.Erken çocukluğun sonlarına doğru çocuğun ana-babasına bağlılığı çözülmekte ve dışarıdaki arkadaşlarıyla ilgilendiği görülmektedir.

Şiddetin görüldüğü ailede yetişen çocuklar kavgacı olacaklardır. duygularının başka yollarla doyurulmaması halinde. Resim 1. kavgacılıkla bu duygularını doyurmaya çalışırlar. Oyun gruplarında sık sık kavga ederler. barışırlar. Sevgi gören çocuk sevmeyi. ama kavganın sonundaki küskünlükleri uzun sürmez.Resim 1.şiddet gören çocuk kavgayı öğrenir.4: Çocuklar öğrendiklerinin büyük bir kısmını taklitle öğrenirler 7 . karşılaştıkları hayal kırıklığının sonucunu kavgaya bağlarlar.3: Gruba katılma  Çocuk Kavga ve Tartışmaları: Erken çocukluk çağında çocuklar. Özellikle ilgi merkezi olma. Sevgi dolu bir ailede büyüyen çocuklar çevrelerindeki insanlarla kavga etmeden iletişim kuracaklardır. Ailenin çocuk üzerindeki tutumu çocuğun diğer çocuklarla arkadaşlığının olumlu ya da olumsuz yönlere eğilim göstermesine neden olur.

az veya çok rekabet görülür. işbirliğini gerektirir. Erken çocuklukta. 3. Anne-baba. 8 . kardeşlerden birine daha fazla ilgi gösteriyorsa. Yarışçılık duygusu insanı başarıya götürür. dostça yaşaması. Bütün dünyanın onun etrafında döndüğünü zanneder. büyüdüğünde toplum kurallarına uyan sosyal bir insan olacaktır. İşbirliği: Yaşantısının ilk yıllarında kendini evrenin merkezi zanneden çocuklar. Çocuğa içinde yaşadığı toplumun kurallarını ve paylaşmayı öğretmek. Resim 1. çocuklar arası ayrım ve şiddet varsa kıskançlığı öğrenecektir Aynı cinsten kardeşler arasında. Çevresiyle iletişim kurması. Ailenin yaşadığı ortam rekabet konusunda çocuk için temel etkendir.5: İşbirliği oyunla başlar  Rekabet: İnsanların yapısında doğal yarışçılık duygusu vardır. Ailede sevgi ve hoşgörüye dayalı bir ortam varsa. yaştan itibaren çevresinde diğer varlıkların bulunduğunu kabul eder. rekabet kıskançlıkla birlikte daha da belirginleşir. Sahip olduğu şeyleri diğer insanlarla paylaşmaya başlar. benmerkezcidir. çocuk paylaşmayı. eğitimin görevidir. yaş farkı fazla değilse. kendisinin dışında bir dünyanın varlığını kabul etmesi demektir. Çevresiyle ilişkileri arttıkça sosyalleşme gelişir. arkadaşlarının hakkına saygı duyan çocuk. Oyunları kısa sürelidir. İnsanların birbirleriyle yardımlaşması. Bu duygu kıskançlık boyutuna ulaşırsa kişinin kendisine ve çevresine zarar verir. Yetişkinin görevi çocuğa rekabet gerektirmeyen bir ortam sağlamaktır. oynadığı oyunun kurallarına uyan.

Bu durum ergenlik çağına kadar devam eder.6: Rekabeti kıskançlık boyutuna taşımamak gerekir  Kız-Erkek Çocuk İlişkileri: Çocukların arkadaşlarıyla etkileşimi iki yaşından sonra başlar ve cinsiyetle ilgili tavırlar belirir. Kızlar erkekleri acımasız ve kaba görürler. Dört yaşından sonra çocukların kız-erkek ayrımı yaparak. Bu dönemde kızlar kendi cinsleriyle erkeklerde kendi cinsleriyle arkadaşlık kurarlar. Böyle bir ayrım yapmada büyüklerin tavrı ve çocukların ilgileri önemlidir. erkekler babalarını model alırlar. 9-11 yaşları arasında kız-erkek arkadaşlığı yeni bir boyut kazanır. Resim 1. Kesinlikle karşı cinsi oyunlarına almazlar. kızların ve erkeklerin kendi cinsleri arasında oyun grupları kurduğu görülür. Kızlar ve erkekler birbirini asla çekemez ve aşağılar. Kızlar annelerini.7: Kız erkek ilişkisi 9 . Kızlar ve erkekler dört yaşına kadar birlikte oynarlar.erkek ayrımı yapmazlar.Resim 1. Kendi cinsinin ve karşı cinsin özelliklerini öğrenir. Oyunlarında kız. Kızlar oyunlarında erkek arkadaşlarına rol verebileceği gibi erkeklerde oyunlarında kız arkadaşlarına rol verebilirler.

Yaşamının daha sonraki dönemlerinde de bu kriz çözümleninceye kadar sorun yaratır. Ericson’a (Eriksın) Göre Psiko-Sosyal Gelişim Ericson. kendinden sonraki evre için olumlu temel oluşturur.Bir yaşına kadar çocuğun ihtiyaçlarının doyurulması.Annenin çocuğun ihtiyaçlarını giderirken onu sevmesi.ergenlik çağı krizi olan kimlik karmaşası yetişkinlik dönemlerinde gözlenebilir.Bebekler. Ericson’a Göre Gelişim Dönemlerinde Geçirilen Karmaşa Karmaşanın Oluştuğu Gelişim Dönemi 0-1 yaş 2-3 yaş 3-6 yaş 7-11 yaş Ergenlik dönemi İlk yetişkinlik dönemi Yetişkinlik dönemi Olgunluk Karmaşa Temel güvene karşı güvensizlik Özerkliğe karşı kuşku ve utanç Girişimciliğe karşı suçluluk Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu Kimliğe karşı kimlik bocalaması Yakınlığa karşı uzaklık Üreticiliğe karşı durgunluk Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk Sağlıklı bir kişilik kazanmak için bir evrenin başarılı olarak atlatılması.1. bir çatışma bulunmaktadır. kendisine ve çevresindeki dünyaya karşı güvensiz olur.4. Eğer bir evredeki kriz tam olarak çözümlenemezse birey.5. Örneğin bebeklik çağı krizi olan güvensizlik.Anne tarafından reddedilen.ilgilenmesi. psiko-sosyal gelişim kuramını sekiz kritik dönemde toplamıştır. Her dönemde de atlatılması gereken bir kriz .sıcaklığını hissettirmesi.annesine.kendini sevilmeye değer bulur.Annesinin kendisini sevdiğinden emin olan çocuk. 1.çevrelerindeki dünyaya güvenebilecekleri ya da güvenemeyeceklerine ilişkin temel duygular edinirler.çevresindeki dünyaya güvenir. o döneme takılıp kalır.okşaması.büyük ölçüde anneye bağlıdır. 10 .ileride olumlu bir şekilde çözümleninceye kadar.tüm gelişim dönemleri boyunca devam eder.soğuk davranılan .ihtiyaçları yerinde ve zamanında karşılanmayan çocuk.Bu güvensizlik. Ericson’a Göre Psiko-Sosyal Gelişim Evreleri  0-1 Yaş Temel Güvene Karşı Güvensizlik Bu dönem sıfır-bir yaşı kapsar.çocukta güven duygusunun temellerini oluşturmaktadır.

bu dönemde esnek ve çevresini özgürce keşfedebileceği ortamlar sağlanmalıdır. başkalarıyla iletişim kurabilecek kadar konuşurlar. Çocukların çabaları desteklendiğinde.aşırı derecede korunan. Girişkenliği cezalandırılan çocuk.Bu yönde desteklenen çocukların bağımsızlık duygularının temelleri atılmış olur. daha fazla girişken olmasına olanak verir. Bugün bu çocuk Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun bir inşaat mühendisidir. eşyalarını toplaması . desteklenmeyen. Çocuklar kendi çevrelerini kontrol etmek.giysilerini seçmesi. yaptıklarının değersizliğine inanarak aşağılık duygusu geliştirilebilir. karşılaştığı bazı problemleri çözmesi desteklenmelidir. başarılı olamazsın.kendinden utanma duyguları oluşabilir. Genellikle çocuklar bu dönemde yürürler. Çocukta girişkenlik duygusunun gelişebilmesi için. Bu çocuk cesaretlenir ve matematikte başarılı olur.güçlerini göstermek isterler. Çocuğun yapması ve yapmaması gerekenler konusunda bir denge kurularak girişkenlikleri desteklenmelidir. ilkokul öğretmeninin söyledikleri onu engeller. gerek bu dönemde gerekse yaşamın gelecek dönemlerinde yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüp suçluluk duyabilir. Bu dönemin tehlikesi çocukta aşağılık duygusu ve yetersizliğin gelişmesidir. Örnek olay: İlkokul çağlarında bir çocuğa öğretmeni ”Sen sakın matematikle ilgili bir alan seçme. Önceki dönemde temel güven duygusunu kazanmış çocuklar için. 2-3 Yaş Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç Bu dönem on ikinci aydan itibaren üç yaşına kadar sürer. Çocuğun motor ve dil gelişimi düzeyi. Lisede matematik dersinin öğretmeni. değişik yaşantılarla çocuğun kendisini keşfetmesine imkân sağlanmalıdır. başarılı olabileceğini söyler. Yapabilecekleri ve yapamayacakları konusunda ana baba ve çevrelerindeki kişileri test ederler.” der.Buna karşılık sürekli olarak sınırlandırılan. problem oluşturan davranışları da artar. Çocukta hareketliliğin artmasıyla.çok sıkı kontrol edilen çocuklarda kendi yeteneklerinden şüphelenme. onun çevresini daha fazla araştırmasına. Çok sık azarlanan ve engellenen çocukta suçluluk duygusu gelişmektedir. Daha sonra tüm derslerden başarılı olan bu çocuk matematikte bir türlü başarılı olamaz. artık ortaya çıkardığı ürünlerle başkaları tarafından tanınmak ister.giyinmesi.11 Yaş Çalışma ve Başarılı Olmaya Karşı Aşağılık Duygusu Çocuk bu dönemde tek başına bir şey yapamayacağını sezerek başkalarıyla işbirliği kurmaktan ve birlikte çalışmaktan haz almaya başlamıştır. soyunması.  3-6 Yaş Girişimciliğe Karşı Suçluluk Bu dönem üç yaşından altı yaşına kadar sürer. Başarılarından gurur duyma ve zevk alma duygusu gelişmiştir.  7. çalışma ve başarılı olma davranışları gelişir. 11 . Aksi takdirde sürekli olarak yaptıkları eleştirilen. Çocuk. beğenilmeyen çocuklar. Çocuğun kendi kendine yemek yemesi. öğrencileri yüreklendirir ve herkesin matematiği öğrenebileceğini.

Daha önceki dönemlerini başarılı olarak atlatmışsa. Ergen ana. Ya da umutsuz. 18. Bu dönemi sağlıklı atlatan kişi güvenli bir şekilde sevgiyi verme ve alma gücüne sahip olur. birey üretken. 1. Öğretmen ve ana. topluma etkin uyum sağlayabilen.çocuk gibi davranan yetişkinler. uyumsuz. başarılı bir şekilde kimlik çözerse. ergene yetişkin gibi davranmalı.  Yetişkinlik Dönemi Üreticiliğe Karşı Durgunluk Bu dönem. kendinden emin bir kişi olarak yaşamını sürdürebilir ve başarılı olur. bir işe yaramama duygusuna kapılabilir ve durgunluk dönemine girebilirler. ne yapmak istediğine karar veremeyen. sevilen ve sayılan kimsedir. Örneğin. aranan. Ergenlik döneminde kimliğine kavuşan kişi . Aksi takdirde yaşamın gelecek dönemlerinde de bu kriz çözümleninceye kadar sürecektir. hırçın. mutlu.18 Yaş Ergenlik Dönemi Kimliğe Karşı Kimlik Bocalaması Bu dönem 12. güvenli. 12 . Ericson’a göre bu dönemde ergen. Birey bu dönemde ya önceki yedi evrenin birikimi sonucu benliğini tam olarak bulmuş.6. Çevreye kayıtsız kalıp mutsuz olabilirler. artık kimliğini kaybetme korkusuna kapılmaksızın başkalarıyla dostluklar kurabilir .26 yaşı kapsar. orta yetişkinlik yıllarını kapsar. karşı cinsten ilişkilerde arkadaşlık ve sevgi ağırlık taşır. sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden meydana gelen. verimli ve yaratıcıdır.  Olgunluk Dönem Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk Bu dönem ileri yetişkinlikteki yaşları kapsar.18 yaşları kapsar.  18 – 26 Yaş İlk Yetişkinlik Dönemi Yakınlığa Karşı Uzaklık Bu dönem.babalar. onunla sevgi ve saygı temeline dayalı bir dostluk kurmalıdır. Maslow’a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow. Başkalarıyla dostluk ilişkisi kurmada güçlük çeken genç psikolojik bir yalnızlığa sürüklenebilir. 12. akran gruplarından etkilenir.”Ben kimim?” sorusu çok önemli bir hale gelir. aksi bir insan görünümündedir. Bunlardan yoksun olan bireyler.babasından çok.bir işten diğerine atlayıp bocalayan.henüz kimlik kazanma krizini çözümleyememiş kişilerdir. piramit biçiminde bir gereksinmeler hiyerarşisi ortaya koymuştur. kendisine güvenen.

organizma üzerinde baskı yaparak diğer gereksinmelerin gerçekleşmesini engeller. uykusuz. İnsanlar öncelikle biyolojik dengenin korunabilmesi için gerekli olan yiyecek.1. Fizyolojik – Bedensel Gereksinmeler Yaşamın sürdürülmesi için fizyolojik gereksinmelerin karşılanması şarttır. Fizyolojik gereksinimler giderilmediğinde.7. uykusuzluğu giderme gibi fizyolojik gereksinmelerini karşılamak zorundadır. barınma. Temel Gereksinmeler 1. Bu nedenle öğrencilerin aç .7. içecek.Maslow’un gereksinmeler hiyerarşisi 1. yorgun 13 .

Üst Düzey Gereksinmeler Kişi temel gereksinmeleri karşılandıktan sonra.olduğu ve sınıf ortamının rahatsız . Birey kendisini bir gruba ait hissettiğinde mutlu olur.8. soyut alanlarla ilgilenmeye yönelir. çevresiyle iletişim kurmakta zorluk çeker ve uyum sağlayamaz. 1. birbirlerini sevmelerini sağlamalıdır. Çocuğun başarısızlıkları karşısında. Zeka ve dil gelişimi bakımından üstün olan kimselerin genellikle sosyal yönden de üstün oldukları kabul edilir ve başkaları ile çabuk etkileşim kurarlar. öğrencilerin güvensizlik hissetmesine neden olur . 1.7. 1. öğrencilerin birbirleriyle iyi ilişki kurmalarını. Sosyal Gelişimin Diğer Gelişim Alanları İle İlişkisi Çocuğun diğer gelişim alanlarındaki problemler.4. Kendini gerçekleştirme sürecindeki insanlar. olup bitenleri daha iyi anlayabilme gereksinimi duyarlar. Üst düzey gereksinmeler hiçbir zaman tam olarak karşılanamaz. Çocuk iyi bir sosyal gelişim gösteremezse. 1. 1. öğretmeni ve arkadaşları tarafından benimsendiğini. soğuk olduğu durumlarda .2. Öğretmenler. Çevresi ve kendisi hakkında aydınlandıkça daha ince. onların yeteneklerini ve olumlu davranışlarını ödüllendirmelidir. güdülenmelerini sağlamalıdır. estetik. sürekli daha iyisini elde etmeyi ister. Örneğin bir öğrenci. Öğretmenin sınıfta uyulması gereken kuralları açıkça duyurması. kendini gerçekleştirme güdüsü davranışlarını yönlendirmeye başlar. Güvenlikte Olma Fizyolojik ihtiyaçları yeterli ve zamanında karşılanan birey kendisini güvende hisseder. Bu nedenle öğretmen öğrencileriyle tek tek ilgilenirken. güvenlikte olma ve ait olma ihtiyaçları karşılanan birey. 14 . onları eleştirmek yerine.7.derse katılmalarını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. öğrencinin kendisini güvende hissetmesini sağlar. çünkü birey. kendi kendine saygı duymayı.3. sınıfın bir parçası olduğunu bilmek ister. yaratıcılığı ortaya çıkar.9. Ait Olma Bireyin içinde yaşadığı topluma ait olduğunu hissetmesi için fizyolojik ve güvenlikte olma gereksinimlerinin giderilmiş olması gerekir. sosyal gelişimini de etkiler. öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmalı.7. arkadaşlarının ona saygı duymasını ve yeteneklerinin arkadaşları tarafından takdir edilmesini ister. başarılı olmalarını sağlayacak ortamları düzenleyerek. kendine ve dış dünyaya ilişkin bilgiler edinme. Statü Kazanma Fizyolojik. Korku ve kaygı.

kostüm. makyaj ve çeşitli ülkelerin müzikleri veya CD’lerini içeren 23 Nisan Bayram etkinlikleri için bir öykü canlandırma Müzik. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler Aşağıda verilen sosyal gelişime uygun etkinlik örnekleriyle öğrendiğiniz bilgileri geliştirebilirsiniz. kendine güvenir. sosyal olgunluk ve kültür ile ilgili drama etkinlikleri” Sınıf ortamında 0–12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerini anlatan drama etkinliği Sosyal gelişime uygun davranışları içeren değişik görüşlere ilişkin örnek olay canlandırma Sosyal gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini anlatan bir drama etkinliği gerçekleştirme Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme bilincini destekleyici herhangi bir kukla tekniğiyle öykü anlatma Basit dekor ve müzik eşliğinde eşyalar kişiler tarafından seslendirilen tertipdüzen alışkanlığı kazandırmayı destekleyici drama etkinliği Özel giysiler.Fiziksel yönden iyi gelişen çocuk oyunlara ve gruplara girmekten çekinmez . yeni bir kişilik kazandırabilecek drama etkinlikleri          15 . sosyalleşme. sosyalleştirme. aksesuarlar. 1. makyaj ve takılarla desteklenmiş oyun haline düştürülebilecek öykü canlandırma Bazı ev eşyalarını tanıtıcı canlandırılabilecek veya kukla teknikleriyle anlatılabilecek oyun etkinliği Çeşitli şapkalar kullanılarak bazı meslekleri tanıtmayı amaçlayan.   Sınıf ortamında sosyal gelişimi destekleyecek “tanışma amaçlı bir drama çalışması” Sınıf ortamında sosyal gelişimle ilgili kavramları anlatan bir etkinlik “benlik.10. Duygusal tepkilerini kontrol etmeyi öğrenen çocuklar. genellikle sosyal gelişim yönünden de başarılı çocuklardır.

 Etkinliğinizi amacına uygun gerçekleştiriniz.  Sosyal gelişimde işbirliğini dikkate alarak araştırınız.  Kız-erkek çocuk ilişkilerini sosyal gelişim açısından inceleyiniz.  Sosyal gelişimde kız-erkek çocuk ilişkilerini dikkate alarak araştırınız.  Çocuk rekabeti sosyal gelişim açısından inceleyiniz.  Sosyal gelişimde rekabeti dikkate alarak araştırınız.  Çocuğun arkadaş edinmesini sosyal açısından inceleyiniz.  Çocukta işbirliğini sosyal gelişim açısından inceleyiniz.  Sosyal gelişimde arkadaş edinmeyi dikkate alarak araştırınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak bir etkinlik seçip hazırlayınız.  Etkinliğinizi amacına uygunluğu açısından değerlendiriniz.  Etkinliğinizi uygulayınız.  Uyguladığınız etkinliği belgelendirerek bir sunuş hazırlayanız(fotoğraf.  Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirerek arkadaşlarınıza paylaşınız.  Sunumunuzu dikkatli yaratıcı ve estetik olarak hazırlayınız  Raporunuzu hazırlarken istekli dikkatli temiz ve düzenli olunuz. 16 .  Sosyal gelişimde çocuk.  Sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlikleri araştırınız. Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirip arkadaşlarınızla paylaşınız İşlem Basamakları  Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine göre sosyal gelişim özelliklerini inceleyiniz. resim vb.).  Etkinliğinizi amacına uygunluğu açısından objektif olarak değerlendiriniz. Etkinliğinizi sınıf ortamında veya uygun ortamlarda uygulayınız.  Çocuk kavga ve tartışmalarını sosyal gelişim açısından inceleyiniz. kavga ve tartışmalarını dikkate alarak araştırınız. Öneriler  Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine göre sosyal gelişimin özelliklerini dikkatli olarak araştırınız.  Sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlikleri belirleyiniz.

17 . 5. 8. 6. Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirerek arkadaşlarınızla paylaştınız mı? DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Değerlendirme Ölçütleri 1. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 7. 3. 9. 4. Cevaplarınızın hepsi evetse bir sonraki faaliyete geçiniz. Çocukların yaş ve gelişim seviyesine göre sosyal gelişim özelliklerini incelediniz mi? Çocuğun arkadaş edinmesini sosyal açısından incelediniz mi? Çocuk kavga ve tartışmalarını sosyal gelişim açısından incelediniz mi? Çocukta işbirliğini sosyal gelişim açısından incelediniz mi? Çocuk rekabeti sosyal gelişim açısından incelediniz mi? Kız-erkek çocuk ilişkilerini sosyal gelişim açısından incelediniz mi? Sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlik belirlediniz mi? Etkinliğinizi uyguladınız mı? Etkinliğinizi amaca uygunluğu açısından değerlendirdiniz mi? Evet Hayır 2. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz. Uyguladığınız etkinliği belgelendirerek bir sunu hazırladınız mı? 11.KONTROL LİSTESİ Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. 10.

yaş D) 4-5. 5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgilerle aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 1.yaş Çok sık azarlanan ve engellen çocuktan hangi duygu gelişir? A) Saldırganlık B) İnatçılık C) Öfke D) Suçluluk 2. dostça yaşaması sosyalleşmenin hangi özelliği içinde yer alır? A) İş birliği B) Gruba katılma C) Arkadaş edinme D) Rekabet Temel güven duygusu hangi yaşlarda kazandırılır? A) 0-1 yaş B) 2-3 yaş C) 3-4. 4. Çocuğun sosyalleşmesine etki eden en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalıtım B) Hastalıklar C) Çevre D) Biyolojik faktörler Çocuğun dünyaya geldiği ilk aylarda bedeniyle dış dünyayı ayıramaması aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır? A) Sosyalleşme B) Benlik C) Kültür D) Öğrenme “Kültür” tanımında yer almaması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelenek B) Adet C) Görenek D) Sosyalleşme Çocukların birbirleriyle yardımlaşması. 18 . Cevaplarınızı cevap anahtarından kontrol ediniz. 3. 6.

13 yaş C) 12. cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 10. Yanlış cevapladığınızda sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Cevaplarınızın hepsi doğruysa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 9. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı.19 yaş Sağlıklı kişiliğin oluşmasında derin araştırmalar yapan ve piramit biçimindeki gereksinim hiyerarşisini ortaya koyan kişi kimdir? A) Ericson B) Maslow C) Freud D) Piaget Aşağıdakilerden hangisi Maslow’ un gereksinimler hiyerarşisinde üst düzey gereksinimler arasında yer almaz? A) Merakını giderme B) Estetik.9 yaş B) 11.18 yaş D) 14.7. Kimlik bocalaması hangi yaşlarda yoğunlaşır? A) 8. 19 . yaratıcılık C) Kendini gerçekleştirme D) Statü kazanma Aşağıdakilerden hangisi yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan fizyolojik ihtiyaçlar arasında yer almaz? A) Beslenme B) Uyku C) Ait olma D) Giyim 8.

davranışlarının sorumluğunu taşıyabilme Kendinin ve diğerlerinin duygularını tanıma ve kabul edebilme Sosyal iletişim becerilerini geliştirebilme Aile içindeki rolünü oynayabilme Kuralların gerekliliğini anlayabilme Kendi kültürünün geleneklerini fark edebilme Toplum içinde yaşayan birey olarak kendini kabul edebilmesi 20 . 2. kitapçılardan. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler  Sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yoluyla çocuklara kazandırılması amaçlanan beceriler:           Gelişim düzeyine uygun olarak problemleri nasıl çözebileceğini ve nasıl karar alabileceğini öğrenebilme Diğerlerini ve kendini kabul edebilme ve değerli olduğunu anlayabilme Olumlu benlik algısını geliştirebilme Bağımsız davranabilme ve kendi hareketlerinin. ARAŞTIRMA  Çevrenizde bulunan Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarından. sosyal gelişim özelliklerine uygun araç. gereç ve etkinlik hazırlayabileceksiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında. oyuncakçılardan çocukların sosyal gelişim özelliklerine uygun araç gereçleri araştırıp etkinlik hazırlayınız. SOSYAL GELİŞİME UYGUN ETKİNLİKLER 2. elektronik ortamdan. ailelerden.1. Edindiğiniz deneyimleri öğrendiğiniz konularla bütünleştirerek çıkan sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çocuklar bebeklik döneminden itibaren yaşam deneyimleri aracılığıyla kendini tanıma ve kabul etmeyi öğrenirler. Çocuğun diğer çocuklarla birlikte yetişkinin ilgisini paylaşması. 21 . Çocuk için çevre oldukça karmaşık. Çocukların kendini kabulünü sağlayıcı ve olumlu benlik kavramını geliştirmeye ilişkin destekleyici tavır ve tutumlar benimsemek. onlar gibi davranabilmesidir. bazen birlikte bazen de kendi kendilerine çalışmalarının gerektiğini öğreneceklerdir. Başka çocuklarla ve yetişkinlerle birçok durumda iletişim kurmayı destekleyen ortamlar yaratmak. Bu durumda küçük çocukların. Grup içinde birlikte çalışmayı içeren sosyal becerilerin kazanılması ile çocuklar materyalleri nasıl paylaşacaklarını. kendilerini rahat hissedebilecekleri çevresel düzenlemeler yapmak. etkinliğe nasıl katılacaklarını. Çocukların olumlu ilişkiler kurabilmesi. içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olduğunu kavrayarak aktif. çocuğun içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireylerle geçinebilmesi. Bu öğrenme sürecinde ailesi kadar dış çevrenin de çok önemli rolü bulunmaktadır. diğerlerini dinlemeleri gerektiğini. birçok sosyal beceriyi gerektirmektedir.       Toplum içinde farklı insanların olduğunu ve bunların birtakım hizmetler sağladıklarını anlayabilme Dünyada farklı kültürlerini ve insanların olduğunu fark edebilme Geçmişteki ve şu andaki toplumları öğrenebilme ve geniş bir çerçeve içinde ilişkilerini anlayabilme Liderlik ve grup ilişkilerini anlayabilme Çevrenin insan yaşamındaki önemini anlama/çevresel problemleri araştırma ve çözümler üretebilme Yeni teknoloji bilgisinin farkına varabilme Sosyal gelişim ile ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada dikkat edilecek özellikler: Sosyal gelişim. Sosyal gelişim ile ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada eğitimcilerin dikkat etmeleri gereken özellikler:    Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun. kendi aile çevresindeki diğer çocuklar ve yetişkinlerle ilişki kurmayı öğrenmeleri söz konusu olmaktadır. çoğu zaman da anlaşılması zor ilişkilerle doludur. okul öncesi yıllarında gerçekleşmektedir. katılımcı ve yaratıcı bir kişilik yapısı kazanması için öncelikle sosyal gelişim yönünden dikkatlice planlanmış etkinliklere ihtiyaç vardır. Bir grubun üyesi olmayı öğrenmek.

Olumlu sosyal iletişimin sağlanabilmesi için çocukların birbirlerini gerçek anlamda tanımalarına olanak veren etkinlikler düzenlemek.2. 2.       Çocuklar arasında sosyal etkileşim ortamının oluşmasına olanak veren etkinlikler planlamak. Çocukların sorumluluk duygusunu kazanabilmelerine fırsat vermek. Çocukların kendine güvenli ve bağımsız hareket etmeyi öğrenebilecekleri ortamlar düzenlemek. Çocukların toplumdaki değişik sosyal rollerin farkına varmalarını ve bu rollerin toplum için önemini anlamlarını sağlamak. Çocukların seçim yapma ve karar verme becerilerini kazanabilmelerine fırsat vermek. Sosyal Gelişime Uygun Araç Gereçler                      Çeşitli toplar Fasulye torbaları Atlama ipleri Çıngıraklar Halat Müzik kutuları Araba ya da kamyon tekerleri Ses çıkartan tahta ve plastik oyuncaklar Çemberler Hareketli oyuncaklar Bez oyuncaklar Boş kutular Diş kaşıma halkaları Büyük renkli küpler Bahçe oyuncakları Büyük tahta çivilerle geçmeli oyuncaklar Jimnastik minderleri Basit bloklar Takıp sökmek için plastik cıvata ve somunlar İtmeli-çekmeli ses çıkartan oyuncaklar Çocuk şiiri ve resimli hayvanlar 22 . Çocuklara bir grubun üyesi olduğunu fark ettirecek ve gruba uyumunu kolaylaştıracak ortamlar hazırlamak.

zil. giydirilecek bebekler Jimnastik kasası Kavram geliştirici oyuncaklar Basit bilmeceler ve tahmin oyunları Öykü kitapları ve masallar El kuklaları Tornetler Yap-boz oyuncakları İp bağlama ve çeşitli kâğıt işler Kolâj çalışması. tef. çay takımları Büyük kamyon. bez veya plastik hayvanlar Jimnastik sırası Kum havuzu ve kum oyuncaklar Plastik oyuncak tabak. harf ve sayı oyunları 23 . davul Jimnastik tahtası Boncuklar ve ip Sabunla balonlar yapma 6–8 parçalık basit yap-bozlar İtmeli-çekmeli araçlar Parmak boyası Bağlama oyuncaklar Resimli lottolar Düğmeli-fermuarlı giysileri olan. artık kâğıt ve kumaş parçaları Keskin olmayan makas ve kâğıtlar Stafetler Domino Büyüteç Küçük ev hayvanları Basit resim.                                   Boş tahta ve mukavva kutular İp ve tırmanma merdiveni Tahta. uçak ve trenler Küçük bebekler Denge tahtası Oyuncak ve gerçek telefonlar Müzik aletler.

boya kalemleri Değerlendirme Ölçeği Uygulama: Renkli fon kartonlarına. artık malzemeler.         Küçük bakım istemeyen bitkiler Takmalı çıkarmalı oyuncaklar Geçmeli oyuncakları Büyük bebek arabaları Büyük arabalar Bilgi kartları Halka atma ve top oyunları Tombala Basit kâğıt oyunları 2. Sosyal Gelişime Uygun Etkinlik Planlama Aşağıda verilen sosyal gelişime uygun etkinlik örnekleriyle sosyal gelişim özelliklerine ilişkin değerlendirme kriterlerini karşılaştırabilirsiniz. çocuklardan el izlerini çizip kesmelerini ve süslemelerini (Kendi fotoğraflarını da yapıştırabilirler.3. 24 .  Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler  Arkadaş Edinme: Etkinlik Adı: Arkadaşlık Halkası Amaç: Arkadaşlık ilişkilerini geliştirebilme Materyal: Renkli fon kartonları. yapıştırıcı.) isteyip bunları pano üzerine yan yana dizerek çocuklarla birlikte arkadaşlık halkası oluşturun ve oluşturulan panoyla ilgili çocukların yorumlarını alın. makas.

25 . “Çocuklara kim ağaç olmak istiyor?” diye sorulur. Gruptan biri ortaya gelir “ Ben bir ağacım. Diğerleri sırası ile onun dalı. 5.Değerlendirme Ölçütleri Arkadaş Edinmede Aranan Kriterler. Başkalarına ait malzemeyi kullanabilmek için izin ister. Uzun süreli arkadaşlık ilişkileri kurar. Diğerlerine yardımcı olmanın hazzını yaşar.diğerlerinin onu tamamlaması şeklinde olabilir. 2. 9. 10. Kendi arkadaşını kendi seçer. 3.” der. Sahip olduğu nesneleri arkadaşıyla paylaşır. yaprağı vb. Belirlenen kurallara uyar. Arkadaşlarının problemlerini paylaşır. 8.. olur. 7. 4. 6.  Gruba Katılma: Evet Hayır Etkinlik Adı: “Ben Bir Ağacım” Amaç: Grupta kendini ifade etmek Materyal: Öğretmenin çocuklarla birlikte fon kartonları kullanarak hazırladığı ağaç bölümleri Uygulama. Başkalarına oyunun ya da etkinliğin kurallarını açıklar. “ “Ben arkadaşımın ……. meyvesi. Diğer çocuklarla etkileşime girerek birlikte oynar. “Ben sınıfın öğrencisiyim. Gözlenecek Davranışlar 1. Not: Bu etkinlik ortaya gelen çocuğun başka simgelerle de . Arkadaşıyla oynarken zevk alır.” tümceleriyle bütünün parçaları tamamlatılır.

Etkinlik sonunda çocuklardan neler hissettikleri konusunda görüş alın. üçüncü gruba liderinin söylediği cümleyi iletmeye çalışırken. Grup etkinliklerinden hoşlanır. Küçük gruplarla oynamayı sever. Sosyal olarak kabul görmeyecek davranışlarını kontrol eder. Mantıklı. 5. Grup oyununda arkadaşını seyreder. ortadaki grubun sürekli parazit sesler çıkarmasını sağlayın. 2. Gözlenecek Davranışlar 1. Değerlendirme Ölçütleri Çocuk Kavga ve Tartışmaları ile İlgili Kriterler. Birinci grubun. Yetişkinlerin liderliğindeki grup oyunlarında kurallara uyar. 4. Evet Hayır 10. Parazit olan grubu sürekli değiştirin. 7. Evet Hayır 26 . Oyunların kendine özgü kurallarına uyar. Oynarken grup arkadaşlarıyla iletişim kurar.Değerlendirme Ölçütleri Gruba Katılma ile İlgili Kriterler. Grup içinde oynamak istediğini seçer. ama küskünlükleri uzun sürmez.  Çocuk Kavga ve Tartışmaları Etkinlik Adı: Çatışma Amaç: Sosyal olmayan davranışların farkında olma Materyal: Uygulama: Grubu üç sıra halinde dizin. 9. 8. 3. Sık sık kavga eder. Gözlenecek Davranışlar 1. Kendi cinsleri arasında oyun kurar. Sırasını bekler. Gerektiğinde özür diler. 4. Kendi duygularını fark eder hakkını savunur. 6. 2. kontrollü ve bağımsız hareket eder. 3.

Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşır. 1. 9. güzel-çirkin. iyi-kötü. 7. Doğru-yanlış. 9. Başkalarının görüşlerini alır. 3.Daha sonra çocuklar arasında sorumluluk değişimi yapabilirsiniz. 2. Gerektiğinde öğretmeni ile işbirliği yapar. Gözlenecek Davranışlar. Başkalarına yardım etmeyi sever. 5. 6. 27 . 4. Sıkıntı içinde olan oyun arkadaşlarını rahatlatır.  İşbirliği Etkinlik Adı: İşleri Paylaşım Amaç: Sorumluluk alma ve paylaşmanın önemini kavrayabilme Materyal: Alacakları sorumluluklara ilişkin sembollerden oluşan kartlar Uygulama: Önce çocuklarla birlikte iş yapmanın önemi. Evet Hayır 10. haklı-haksız gibi ahlaki kavramları bilir. Sözel olan ve sözel olmayan kuralları bilir. Oyun içinde sosyal iletişim kurallarını bilir ve uyar. Oynadığı oyunun kurallarına uyar.5. 10. 8. Diğer çocukları taklit ederek kurallara uyar. daha sonra sınıf içinde birlikte uygulanacak işleri belirleyin. Çocuk kavga ve tartışmalarda ailenin tutumu gözlenir. Arkadaşlarıyla dayanışma içinde sorunları çözer. Oyuncaklarını paylaşır.Bu işlerden sorumlu olacak çocukları seçin ve sorumlu oldukları işleri temsil eden sembolleri seçerek.kendi üzerlerine takmalarını isteyin.yeterliliği ve birlikte yapılması gereken işlerin neler olduğu hakkında sohbet edin.Seçtikleri işlerde sorumlulukları paylaşmalarına yardım edin. Başkalarının haklarına saygı gösterir. Arkadaşlarının hakkına sahip duyar. 7. Değerlendirme Ölçütleri İşbirliğinde Aranan Kriterlerler. 8. Sahip olduğu şeyleri arkadaşlarıyla paylaşır. 6.

Her defasında gazete parçasını küçültün. Etkinliklerini gerçekleştirirken yarışçılık duygusu taşır. Gözlenecek Davranışlar 1. Kazandığı oyunda sevinme tepkisi verir. 2. Rekabet Etkinlik Adı: Gazete ve Dans Amaç: Yarışma duygusunu geliştirme Materyal: Gazete. Değerlendirme Ölçütleri Rekabet de Aranan Kriterler. 8. Kendinin ve diğerlerinin duygularını kabul eder. 5.Çocuklardan gazetenin etrafında dans etmelerini isteyin. 4. Yarışma nitelikleri oyunlara ilgi duyar. 3. Yarışma nitelikli oyunları oynar.Son bir kişi kalana kadar tekrar edin. Yaşadığı aile ortamı rekabet konusunda etkendir. 28 .müzik çalar Uygulama: Erken çocukluğa uygun bir müzik parçası açın. Yarışma nitelikli oyunlarda hırslanır. Yarışma nitelikli oyunların sonucunda hoşgörülü davranış gösterir. Yarışma nitelikli oyunların tekrarından zevk duyar. 7. Evet Hayır 10. 6. Müziği durdurun ve çocukların gazetenin üzerine çıkmalarını isteyin. 9. Yarışma nitelikli oyunlarda karşı tarafı küçümserler.

Evet Hayır 4. 5. Kendi cinsinden memnuniyet duyar. Değerlendirme Ölçütleri Kız-Erkek Çocuk İlişkilerinde Aranan Kriterler. Kız-erkek çocuk arkadaşı grubunda yer alan kişilerin adını söyleyebilir. 9. Gözlenecek Davranışlar 1. Seçilen erkek öğrenci babasını model almıştır. 6. Karşı cins tarafından sosyal olarak kabul görmeyecek davranışlarını kontrol eder. Kız-Erkek Çocuk İlişkileri Etkinlik Adı: Karşındakini Tanı (Doğaçlama) Amaç: Arkadaş ilişkilerinde birbirlerini tanıma Materyal: Uygulama: Çocuklar bir halka oluşturur. Fikirler grupça oyunlara dönüştürülür. Gruptan seçilen bir kız ve bir erkek birbirlerine yürür ve merhaba derler. 29 . Tüm grubun gözleri kapalı bir şekilde oturması sağlanır. 8. Seçilen kız ya da erkek öğrenci oyunlarında karşı cinse rol verir. anne-babalarının etkilerini göz önüne alır. Karşı cinsin görevlerini alır. Lider grubun yorumlarının gerçekçilikten düşlere doğru abartılmasını ister. Kız-erkek çocuk arkadaş seçiminde. Bu kız ve bu erkek kimdir? Birbirlerini tanıyorlar mı? Bu karşılaşma anı ile ilgili yorumlar yapılır. Sıkıntı içinde olan karşı cinsten oyun arkadaşını rahatlatır. 7. Seçilen kız öğrenci annesini model almıştır. 10. Aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirirken karşı cinsten yardım alır. Durumlar yaratılır. 3. 2.

temiz ve düzenli olunuz.  Araç gerecin çocuğun gelişimine uygun dayanaklı yaratıcı materyallerden oluşmasına dikkat ediniz.  Raporunuzu hazırlarken istekli. 30 .  Çocuklara karşı güler yüzlü hoşgörülü davranınız.  Çocuklara karşı sabırlı ve anlayışlı olunuz.  Etkinlik sırasında çocuklarla iletişim kurunuz.  Çocukların sosyal gelişim özelliklerine yönelik materyalleri dikkatlice inceleyiniz.  Çocukların sosyal gelişim özelliklerine uygun materyalleri inceleyiniz.  Etkinlik için uygun araç gereçlerinizi hazırlayınız.  Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirerek arkadaşlarınıza paylaşınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Çocuğun sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak bir etkinlik seçip hazırlayınız.).  Sunumunuzu dikkatli.  Etkinliğinizi amacına uygunluğu açısından objektif olarak değerlendiriniz.  Etkinlik uygulamada amacınızı belirleyiniz.  Türkçeyi iyi kullanmaya dikkat ediniz. kurallara uyma vb. yaratıcı ve estetik olarak hazırlayınız.  Çocuğun hangi sosyal gelişim özelliğini taıdığını araştırınız.).resim vb. İşlem Basamakları  Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine göre sosyal gelişim özelliklerini inceleyiniz. Etkinliğinizi Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında çocuklara uygulayınız. (İşbirliği paylaşma. Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirip arkadaşlarınızla paylaşınız.  Etkinliğinizi amacına uygunluğu açısından değerlendiriniz. dikkatli.  Uyguladığınız etkinliği belgelendirerek bir sunuş hazırlayanız(fotoğraf.  Etkinliği çocuklara uygulayınız. Öneriler  Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine göre sosyal gelişimin özelliklerini dikkatlice araştırınız.  Çocuğun sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlikleri belirleyiniz.  Etkinliğin amacını ve uygulama basamağını çocuklara anlatınız.  Çocuklarla olumlu iletişimde bulununuz.  Çocuğun sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlikleri araştırınız.

3.KONTROL LİSTESİ Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. 8. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz. 5. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Değerlendirme Ölçütleri 1. 7. 2. Çocuklara uyguladığınız etkinliği belgelendirerek bir sunu hazırladınız mı? 11. 4. 9. 6. Çocukların yaş ve gelişim seviyesine göre sosyal gelişim özelliklerini incelediniz mi? Çocukların sosyal gelişim özelliklerine yönelik materyalleri incelediniz mi? Çocuğun sosyal gelişim özelliklerine uygun etkinlikler setçiniz mi? Etkinlik uygulamadaki amacınızı belirlediniz mi? Etkinlik için uygun araç gereç seçtiniz mi? Etkinliğin amacını ve uygulama basamağını çocuklara anlattınız mı? Etkinliği çocuklara uyguladınız mı? Etkinlik sırasında çocuklarla iletişim kurdunuz mu? Etkinliğinizi amaca uygunluğu açısından değerlendirdiniz mi? Evet Hayır 10. 31 . Etkinliğinizin sonucunu rapor haline getirerek arkadaşlarınızla paylaştınız mı? DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Sorunların (D) Doğru ya da (Y) Yanlış olarak değerlendiriniz. onlar gibi davranabilmesidir. 9. ( ) Çocukların ilköğretim döneminden itibaren seçim yapma ve karar verme becerilerini kazanabilmelerine fırsat verilmelidir. çoğu zaman da anlaşılması kolay ilişkilerle doludur. ( ) Sosyal gelişim. harf ve sayı oyunlarıdır. ( ) Çocuk için çevre oldukça basit. ( ) Sosyal gelişime uygun araç gereçlerden bazıları. cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 1. davranışlarının sorumluğunu taşıyabilme sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yoluyla çocuklara kazandırılması amaçlanan becerilerdendir. çocuğun içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireylerle geçinebilmesi. Cevaplarınız doğruysa. 8. ( ) “Ben Bir Ağacım” etkinliği gruba katılmaya iyi bir örnektir. 3. 7. ( ) ‘Gazete ve Dans’ etkinliği çocuk kavga ve tartışmalarına iyi bir örnektir. 5. modül değerlendirmeye geçiniz. ( ) Olumlu sosyal iletişimin sağlanabilmesi için çocukların birbirlerini gerçek anlamda tanımalarına olanak veren etkinlikler düzenlenmelidir. ( ) Çocuklar 4-6 yaştan itibaren yaşam deneyimleri aracılığıyla kendini tanıma ve kabul etmeyi öğrenirler ( ) Bağımsız davranabilme ve kendi hareketlerinin. Basit resim. 6.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgi ve becerileri aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı. Kavram geliştirici oyuncaklar. 2. 10. ( ) Bir grubun üyesi olmayı öğrenmek. 32 . birçok sosyal beceriyi gerektirir. Yanlış cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 4. Küçük ev hayvanları.

4. 1.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgilerle aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 5. A) Erken çocukluğun sonlarına doğru B) İlk 36 ayda C) İlköğretimin sonlarına doğru D) Ergenlik çağı Çocuk grup halinde oynamaya ne zaman başlar. A) Özel yetenek B) Gruba katılma C) Akıl yürütme D) Şarkı besteleme Hangi dönemde çocuğun ana-babasına bağlılığı çözülmekte ve dışarıdaki arkadaşlarıyla ilgilendiği görülmektedir. Cevaplarınızı cevap anahtarından kontrol ediniz. ‘Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği’aşağıdakilerden hangisini açıklar. 3. A) Sosyalleştirme B) Kültür C) Sosyal gelişim D) Benlik Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerinden biridir. 33 . A) 0-12 ayda başlar B) 1-2 yaşında başlar C) 3-4 yaşında başlar D) 5-6 yaşında başlar Çocukların cinsiyetle ilgili tavırları belirlemesi ve kendi cinsiyle karşı cinsin özelliklerini öğrenmesi ne zaman görülmektedir. A) Bir yaşından sonra B) İki yaşından sonra C) Üç yaşından sonra D) Dört yaşından sonra Aşağıdakilerden hangisi Ericson’a göre psiko-sosyal gelişim evrelerinden biri değildir. 6. A) Temel güvene karşı güvensizlik B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç C) Girişimciliğe karşı suçluluk D) Üst düzey gereksinmeler 2.

karşılaştığı bazı problemleri çözmesi desteklenmelidir. A) Temel güvene karşı güvensizlik B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç C) Girişimciliğe karşı suçluluk D) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a Göre Temel Gereksinmelerden biri değildir. Yanlış cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Öğrenme faaliyetleri. A) Birçok sosyal beceriyi B) Özel yetenekleri C) Birçok fiziksel beceriyi D) Espri yeteneğini Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Gelişime Uygun Araç Gereçlerden biri değildir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı. soyunması. giyinmesi. 10. Ericson’a göre Psiko-Sosyal Gelişim Evrelerinin hangisinde çocuğun kendi kendine yemek yemesi. giysilerini seçmesi. A) Güvenlikte Olma B) Statü Kazanma: C) Kimliğe Karşı Kimlik Bocalaması D) Fizyolojik – Bedensel Gereksinmeler Bir grubun üyesi olmayı öğrenmek. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. A) İtmeli-çekmeli araçlar B) Parmak boyası C) Bağlama oyuncaklar D) Bilgisayarda oynanan oyunlar 8. 9. cevap anahtarı ile karşılaştırınız. aşağıdakilerden hangisini gerektirmektedir.7. 34 . ölçme değerlendirme ve modül değerlendirme bölümlerinde istenen çalışmaları başarı ile tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim kurarak diğer modüle geçiniz. eşyalarını toplaması.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYEİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B D A A D C B D C ÖĞRENME FAALİYEİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D Y Y D D Y D Y D MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B A C B D B C A D 35 .

Nizamettin. Neriman. Nursel Uyar. T. Nobel Yay. Okul Öncesi Çocukları için Eğitici Drama Uygulamaları. DALKILIÇ. “Okul Öncesi Eğitim ve Sorunları”. Belirli Günler ve Haftalar.E. Çocukların Ruh Sağlığı ve Gelişimi: Okul Öncesi Dönem.D. Okul Öncesi Eğitim ve Eğitim Programları. M. Ya-Pa. ONDER.. Tutibay. (1966). ÖZTÜRK. Mor-Pa Kültür Yay. İstanbul. Basımevi. VII.E. Nimet. (1999). (2002). Morpa Yay. (2004). CİRHİNLİOĞLU. (2004). Ankara. (2003). Alev. DARICA. Fatma Gül. 36 . (1983). İstanbul. Okul Öncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişi. Ankara.ÖNERİLEN KAYNAKLAR ÖNERİLEN KAYNAKLAR          ARAL. Nilüfer. Eğitim Toplantsı. Okul Öncesi Eğitimcileri İçin Etkinlik Dünyası Uygulama Kitabı. İstanbul. İstanbul. KOÇ.E. Sami. (2001) Okul Öncesinde Eğitiminde Oyun. (2004).D. ERKUNT. Esin Yayınevi.. İstanbul. İstanbul. Epsion.. Ankara.. Ayten.B. T. Okul Öncesi Eğitimde Üniteler. Okul Öncesi Eğitim ile İlgili Uygulamalı Çalışmalar. MENGÜTAY.

SAN. Seniha.psikiatrivehayat. Gelişim ve Öğrenme. Ayşegül. Alkım Yayınevi. İstanbul. Gelişim ve Öğrenme. Şule. Dramatizasyon. Çocuk Gelişimi. Remzi Kitapevi..KAYNAKÇA KAYNAKÇA              AKAY. Sanat ve Eğitim. (1985). CÜCELOĞLU. (2005). KALE. (1999). Alkım Yay. Ankara YAVUZER. Basımevi. A. Ankara. Doğan.Ü. Ankara. ÖZER. İstanbul. İREZ. Kamil.mediko.. (2003). Dilara Sevimay.E. Hilmi. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. Çocuklarda Psikomotor Gelişim. (2002). A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Nobel Yay. (1993).B. Rasim. KARADAĞ. Remzi Kitapevi. Esin Yayınevi. M. ÖZER. Ankara. Eğitim Bilimleri Yayınları No: 151. Gül. (2004). BACANLI. Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi. Hasan. İnsan ve Davranışı. Nobel Yay. (1975).com 37 . Basımevi. İstanbul.. İnci. Her Yönüyle Çocuğunuz. Gündüz Eğitim ve Yay.Kostümleri ve Aksesuarları.tr www. İstanbul.Ü. (1991). Ankara.Öyküleri. (1998). İstanbul. BİLİR. Eğitim Psikolojisi. Asiye (2004).edu. Anı Yayıncılık Ankara www. İstanbul. ATAMAN. Nobel Yay.yıldız.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->