GEMİ İNŞAA, YÜK İSTİF VE GEMİ STABİLİTESİ 1. Bir gemide su hattı alanının geometrik merkezine ne denir.

A) Yüzme merkezi (F) B) Ağırlık merkezi (G) C) Metesantır noktası (M) D) Yüzdürme yeteneği merkezi (B) E) Kuvvet alanı 2. KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar. A) Metesantır G’ye uzaklığı B) Metesantır yüksekliğini C) Metesantır noktasının omurgadan uzaklığını D) Metesantır açısını E) Metesantırın F noktasından uzaklığını 3. Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir. A) 22 B) 35 C) 45 D) 12 E) 60 4. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir. A) Yüklemeye veya boşaltmaya B) Limana yanaşmaya C) Limana demirlemeye D) Limandan hareket etmeye E) Yakıt ikmali yapmaya 5. Konteynerlerde seri numarası kaç rakam ile tanımlanır. ARKU-123456-A A) dört rakam (örneğin 1234) B) beş rakam (örneğin 12345) C) Altı rakam (örneğin 123456) D) Yedi rakam (örneğin1234567) E) Sekiz rakam (örneğin 12345678) 6. Dikmeler arası boyu (LBP) 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 metre shifting edilerek 2 nolu ambardan 3 nolu ambara alınıyor. Geminin dönme 22 x 65 merkezi (F) gemi ortasından 2.5 metre kıçtadır. MCT1cm= 105 ton metre olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz. COT=----------------= 13,62cm A) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.94m Kıç d: 7.07m B) Trim değişikliği: 13.00cm Baş d: 6.03m Kıç d: 6.97m 105 C) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.96m Kıç d: 7.08m D) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.93m Kıç d: 7.06m LCF E) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.91m Kıç d: 7.05m
Ta=------------ x COT= +6,5cm

7. Bir Geminin ambarında, omurgadan 3.5 metre yüksekliğindeki bir yük, omurgadan 8 metre LBP yüksekliğe çıkartılmıştır. Geminin şifting yapılmadan önce KG’si 9 metre olduğuna göre, yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG’si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T, Yük miktarı: 400 ton). A) 10 m, B) 9.2 m,

C) 8.3 m, D) 9.7 m, E) 10.7 m

8. Demirdeki A gemisinde, ambarda gladorada, omurgadan 8 metre yükseklikteki bir yük ambar tabanına şifting edilmiştir. Geminin deplasmanı 9200 ton ve ambar tabanının omurgadan yüksekliği 2 metredir. Şifting edilen yük miktarı 200 ton ve şiftingden önce GM 1.8 metre olduğuna göre şifting sonunda yeni GM ne olur. A) 1.2m B) 1.47m C) 1.93m D) 1.67m E) 1.77m 9. Deplasmanı 7200 ton olan bir geminin KG yüksekliği 7.2 m dir. Bu gemide KG yüksekliği 9.70 m olan 300 tonluk yük, KG yüksekliği 1.70 m mesafeye shifting edilirse geminin yeni KG yüksekliği ne olur. A) 7.30 m B) 7.45 m C) 6.86 m D) 6.725 m E) 6.98 m 10. Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG’si 3 m dir. Bu gemi Kg’si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG’si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.) Bu gemini GM in 0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir. A) 1196.67 ton B) 1100.30 ton C) 1125.26 ton D) 1048.78 ton E) 1215.75 ton 11. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. VHM Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. Bu geminin GHM’ ini bulunuz. GHM= -----------------------18320,40 A) 14475 B) 15267 Stowage Factor ------------------ = 15267 C) 16650 D) 16860 1,2 E) 17100 13. Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM’in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler. D)GM = 0 olur. E) KG küçülür 14. Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır, B) GM sıfırdır, C) GZ kolu sıfırdır, D) GZ kolu geminin yattığı tarafın aksi tarafındadır

E) G noktası ile M noktası çakışıktır.

15. Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez. A) G noktasına B) B noktasına C) Geminin tam ortasına D) F noktasına E) Z noktasına 16. Bir gemi 1010 Kg/m3 yoğunluklu bir sudan deniz suyuna geçiyor. Draft değişim miktarı 36 mm olarak tesbit edilmiştir. TPC: 30 tonmetre olduğuna göre bu geminin deplasmanını bulunuz. A) 7200 ton B) 7305 ton Deplasman FWA x (1025 – Yeni Yoğunluk) C) 7450ton D) 7400 ton FWA= ------------------DWA= ------------------------------------------E) 7500 ton 4 x TPC 25 17. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir? A) Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak, B) Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak, C) Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek, D) Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak, E) Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak 18. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? A) Tellere binen yük artar B) Tellere binen yük azalır C) Tellere binen yük değişmez D) Koçaya binen yük artar E) Tellerin gam alır 19. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? A) Kançello B) Starya C) Sürstarya D) Dispeç E) Demoreç 20. Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir? A) Ullage B) Innage C) İskandil mesafesi D) Derinlik E) Yükseklik

=cevaplar= 1-a 2-c 3-d 4-a 5-c 6-d 7-b 8-c 9-c 10-d 11-b 12-e 13-c 14-a 15-d 16-a 17-e 18-a 19-b 20-a

***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0,30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalrında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler. 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır. Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır. 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar. GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yüzdürme yeteneği merkezi B ; Ne tarafa hareket eder ? Cvp: İskeleye 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir. Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz diye bir soru vardı. Blok katsayısı,boy düzeltmesi falan.. 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir. Cvp: GM Artar 12-G noktası M noktasının altında ise ....... aksi taktirde ....... olur. Cvp: Pozitif - Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Tank’ın Eni ****************************************************************************************** 1- A gemisi dokme tahıl yuklemektedır. gemının bos agırlıgı 6750 ton, gemının aldıgı yuk 18150 ton , gemıdekı tatlı su 50 ton yakıt 200 ton dur. yapılan hesaplamalar sonucu GHM 9930 tonmetre baslangıc GM 2,50 metre olarak tespıt edılmıstır. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız. Cvp: 9,04 derece GHM x 57,3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM

2- A gemısının stowage faktoru 1,2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. gemının deplasmanı 27000 dur. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320,40 tonmetre baslangıc GM 2,70 m olarak tespıt edılmıstır. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 11,99° VHM GHM= -----------------------Stowage Factor

GHM x 57,3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM

yakıt 200 ton dur. 7.7m tanktaki sıvının yüksekliği 18 x 22 x 6.8 m olduğuna göre tanktaki sıvının ağırlığı? 8. yapılan hesaplamalar sonucu VHM 18320. kaç tür abli vardır .2 m= densty..5)= 9. Bu bilgiler ışıgında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız. a) 6. geminin aldığı yük =18150 ton.3.40 tonmetre baslangıc GM 2.7=2653.83kg/m³ olan bir sıvı Sıvının ullege’i 1.1.5m olan tankın içinde özgül ağırlığı 0. x V m= 2202.A gemısıne stowage faktoru 1.Yapılan hesaplamalar sonucu GHM=9930 tonmetre.70 m olarak tespıt edılmıstır.Geminin boş ağırlığı 6750 ton.04 .= m / V m= 0.5 ° b) 7.50 m olarak tespit edilmiştir.3)/(25150*2.bumba donanımnda topuk nereye bağlanır? kaz boynu yaptım 2.156kg bulunmaktadır. farklı bir soru gemi 4 derece meyilde 12 m ileirye 12 metre sancağa yüklenirse ne olur XXXX 10.3)/(Deplasman*GM) = (9930*57. gz aşağıdaklielrden hangisi doğrudur die bir soru trim çok büyüktür XXXX **************************************************************************************** 1. 4. başlangıç GM=2. gemi tuzlu sudan tatlı suya girerken hangisi ollur? a fribord artar / b azalır / c değısmez / d hiçbiri e .= 15267 1.5° c) 8° d) 9° ----yatma açısı=(GHM*57. 3 tane dedim 3.83 x 2653. Boyutları en boy yükseklik 18-22-8.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır.8m = 6.2 * Dokme tahıl gemılerınde musade edılebılır max yatma acısı 12 DERECE olarak bıldırılmıstır. bu gemının GHM ını bulunuz.40 -----------------. VHM GHM= -----------------------Stowage Factor 18320. A gemisi dökme tahıl yüklemektedir.2m³ v(hacim) denst.. gemının deplasmanı 27000 dur.. (SOLAS) * Gemıdekı uygulamalarda (AHM değeri GHM den buyuk olmalıdır) GHM < AHM ***************************************************************************************** 1. tankerlerde içerdeki zehirli gazın ya da hidrokarbon atıllımım ile ilgili bir soru vardı portıng ya gas free arasında kaldım gas free dedim 6. gemi-deki tatlı su 50 ton.5m .

Vasattaki su seviyesi. FWA: 75 mm ) a) 90 ton b) 450 ton c) 540 ton ---DWA=(75*(1025-1015))/25 = 30 mm=3 cm 15+3cm=18cm 18cm*30(tpc)=540t d) 345 ton e) 295 ton 5. Gemi. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90*(1025-1015))/25 = 36 mm=3.6*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 3. Vasattaki su seviyesi. yaz yükleme hattının 4 cm altında olduğu tespit edilmiştir. limanda 200 ton yükü kalmıştır. A gemisinin yükleme sonu-na yaklaşırken yapılan kontrolünde vasattaki su seviyesinin. ( TPC: 25 ton. yaz yükleme hattının 12 cm altındadır. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kaç ton daha yük alabilir. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton. Gemi.6 cm 15+3. Geminin. su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.6cm=18. FWA: 100mm ) Gemi. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır.6cm 18. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükü de hesaba katılarak hesaplandığında fazladan kaç ton balast almalıdır? a) 100 ton b) 150 ton c) 345 ton ---DWA=(100mm*(1025-1010))/25 = 60 mm=6.6 cm 12+2.6cm*20(tpc)=292t b) 105 ton 292-200=92t balast alabilir c) 139 ton d) 144 ton . yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir? ( TPC: 30 ton.6cm=18. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.6 cm 15+3. Vasattaki su hattı.0 cm 4+6cm=10cm 10*25(tpc)=250t d) 420 ton 250t-150t(kalan yük)= 100 ton balast alabilir e) 540 ton 4. A gemisi. Vasattaki su hattı. A gemisi.6cm=14.6cm*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 6. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı. yaz yükleme hattının 15 cm altındadır. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. FWA: 65 mm ) a) 92 ton ---DWA=(65*(1025-1015))/25 = 26 mm=2. Geminin limanda 150 ton daha yükü kalmıştır.6cm 18. ( TPC: 30 ton.e)10° 2. FWA: 90 mm) a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90mm*(1025-1015))/25 = 36 mm=3. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.6cm 14. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için fazladan kaç ton balast almalıdır? ( TPC: 20 ton. A gemisi.

Başta: 3.02m(paralel yükselme)+0. Başlangıç GM=2. .15 m.e) 175 ton 7. Bu bilgiler ışığında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız. A gemisine stowage faktörü 1. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320. .7= 11.40/1.00 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. d) Baş : 7.88 m.10m= 7.88m kıç draft = 8.92 m.02m 150*50= 7500 Kiça trim (boşaltma) 100*40= 4000 Başa trim (yükleme) toplam trim mom= 3500 kıça trim değişimi= 3500/175 = 20 cm Kıça F gemi ortasında oldugundan trimin yarısı baştan eksilir yarısı kıca eklenir. a) 9° b) 0° -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320.75 m Kıçta: 5. (Not: F noktası gemi ortasındadır) KOMPARTMANLAR AĞIRLIKLAR ORTADAN MESAFE Boşaltma: No:1 Ambar 150 Ton 50 m ® Başa Yükleme: No: 2 Ambar 100 Ton 40 m ® Başa a) Baş : 7.0 m. Bu geminin GHM? ini bulunuz. Geminin deplasmanı 27000 dur. Gemi-nin TPC?si 25 ton ve birim trim momenti MCT1cm= 175 tonmetre /cm olduğuna göre sonuç draftları hesap-layınız.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir.00m-0.70 m olarak tespit edilmiştir. Kıç: 7.Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.3)/Deplasman*GM = (15267*57. baş draft= 8.80 m.40 tonmetre. a) 14475 b) 15267 -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320.2 = 15267 c) 16650 d) 16860 e) 17100 8. e) Baş : 7.35 m Kıç D: 5. b) Baş : 7.85 m.02m(paralel yükselme)-0. A gemisine stowage faktörü 1. .08m 10.00m-0.10 m.99=12 d) 12° e) 13° 9. . su çeken trimsiz bir gemiden aşağıdaki yükler boşaltılmış ve yüklenmiştir.10m= 8.70 m olarak tespit edilmiştir.75 m.40 tonmetre.08 m. başlangıç GM=2.40/1.2 = 15267 c) 11° ----yatma açısı=(GHM*57. TPC = 90 ton.15 m 50 ton tahliye farkından dolayı paralel yükselme= 2cm = 0. . Başta ve Kıçta 8.45 m .3)/27000*2.95 m. Kıç: 8. Kıç: 8. Geminin deplasmanı 27000 dur. Kıç: 8. MCT 1cm = 195 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız No:1 Ambar 500 ton Ortadan mesafe 15 m başa No:2 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 5 m başa No:3 Ambar 1250 ton Ortadan mesafe 25 m kıça a) Baş D: 3. c) Baş : 7.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Kıç: 8. Bu gemiye aşağıda gös-terilen yükler yüklenmiştir.

b) Baş D: 3.69 m Kıç D: 5.41m=3.77 m c) Baş D: 3.5cm(+) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=83cm/2=41.36m kıç trim değişimi =83cm/2=41.48 m Kıç D: 7.20 m Kıç D: 7.11m 12.39m=6.69m kıç draft=5.55 m Kıç D: 5.19m kıç draft=6.00m+036m(paralel batma)+0. No:1 Ambar 500 ton 25 m Başa No:2 Ambar 1200 ton 9 m Başa No:3 Ambar 700 ton 15 m Kıça No 4 Ambar 600 ton 24m kıça . Başta 5.00m kıç trim değişimi =78cm/2=39cm(-) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=78cm/2=39cm(+) baş draft=4.10 m e) Baş D: 4.30 m 500t*15m= 7500tm (başa moment) 1500* 5m= 7500tm (başa moment) 1250*25m=31250tm(kıça moment) toplam moment= 16250(kıça) trim değişimi=16250/195= 83cm toplam yüklenen yük=3250t yükten paralel batma=36cm=0.24 m Kıç D: 7.52 m Kıç D: 5. Başta: 4.50m+1.80 m su çeken gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir.18 m d) Baş D: 5.38 m Kıç D: 6. MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız.45 m d) Baş D: 4.8 m Kıçta: 6. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.00m(paralel batma)+0.77m 11.50 m Kıç D: 7.41m=5.60 m Kıçta 6.94 m c) Baş D: 6.75m+036m(paralel batma)-0.00m(paralel batma)-0.20 m e) Baş D: 6.11 m 1200t*30m= 36000tm (başa moment) 2300t* 6m= 13800tm (başa moment) 1500*20m= 30000tm(kıça moment) toplam moment= 19800(başa) trim değişimi=19800/252= 78cm toplam yüklenen yük=5000t yükten paralel batma=5000/50=100cm=1.5cm(-) baş draft=3. No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça TPC = 50 ton.00 m b) Baş D: 5.80m+1. a) Baş D: 5.5 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.39m=7.30 m Kıç D: 5.

66 KM=KB+BM=1+2.0=0.6 m ise dubanın draftları nedir? LxBxDraft=cismin ağırlığı 32x8xd=512 ise draftı burdan 2 m..2011 ortakoy 132.Bir geminin LCB�si.66 olur. zabit stabilite 14. birim trim moment (MCT1cm)=80 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir. L= Boy / B= En 2. 2 12 x Draft gm:3.F noktası gemi ortasında ve TPC=30 ton/cm. yapar.66=3. Bu gemide yükleme sonucu oluşacak parelel batmayı bulunuz. ***************************************************************************************** 1.. KB= Draft/2=1 m dir. Tatlı suyun doğurduğu draft farkını aşağıdakilerden hangisi belirtmektedir? a) TPC b) LBP c) FAW d) FWA e) LCF 131. gemiye göre LCG�nin kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıda-kilerden hangisidir a) Gemi kıça trimli olur b) Gemi başa trimli olur c) Gemi trimsiz olur d) Gemi tender olur .66-3. KB= ----------BM= -------------------BM= B²/12 x draft BM= 64/24=2.06. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? a) Kançello b) Starya c) Sürstarya d) Dispeç e) Demoreç 48. a) 75 cm b) 100 cm c) 120 cm d) 210 cm e) 180 cm soruda sadece paralel batma sorulmakta 500t+1200t=700t+600t=3000t 3000t/30(tpc)=100 cm ***************************************************************************************** 1-boy 32 8 4 olan bir dubanın ağırlsğı 512 dir kg si 3.66 olur.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdortgen prizması seklindeki bir cismin omurgadan merkeze uzakklığı 3m ise gm nedir? Draft B² (Eni) KG=3m dir.

0 kg:4.e) Gemi stiff olur 47.30 ton / e) 580. a) 9 cm b) 10 cm c) 11 cm d) 12 cm e) 15 cm 5.5 ton / b) 520. bu durumdaki bir gemi aşağı-daki tanımlardan hangisi ile ifade edilir? a) Tender gemi b) Stiff gemi c) Doğrultucu momenti küçük gemi d) Kararsız dengeli gemi e) Nötr dengeli gemi ****************************************************************************************** # yakıt tanklarını temizledikden sonra tankın içinde ateşli işlem yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangi işlem yapılmalı (ben gas-free dedim) ****************************************************************************************** 1. kıç draftı 6 m 40 cm markasının alt hizasında ise geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisi olur? a) 6 m 15 cm b) 6 m 30 cm c) 6 m 35 cm d) 6 m 40 cm e) 6 m 25 cm 22.26 ton / d) 560. soru deplasmanı vermiş gemi boyu vermiş eni vermiş.5 m dir.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş. Kana rakamları metrik sistemle işaretlenmiş bir geminin baş draftı 6 m 20 cm markasının üst hizasında.) a) 457.3 m olan güvertesine de yük alacaktır. ..6 m dir...lu ambara şifting ediliyor..3 m olan ambarına 3200 ton yük yük-ledikten sonra Kg�si 7.. Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa.6 m olması için güverteye kaç ton yük alabilir? Yükleme sonunda KM=4. Yükleme sonunda GM=0. Bir gemide 120 tonluk toplam ağırlığa sahip yükler 1 no. Bu gemi Kg�si 4. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.tpc lcg falan vermiş ama ne kadar gereksiz şey varsa vermiş bunlara ek olarak başlangıç km:5.. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 40. KG�si 2. Bir geminin deplasmanı 2450 ton. Ambarlararası mesafe 12 metre ve bir santim trim momenti 120 tonmetre olduğuna göre trim değişikliğini bulunuz.lu ambardan 2 no. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.25 ton 18. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton.5 demiş 300 tonluk bir yük güverteden 14 metre aşağıya shift ediliyor demiş.40 ton / c) 545. Vasattaki su hattı.

.5 + 10.3 m bu gemi KG 10.5 başlangıç gm i dedim.025 olduğuna göre tanklardaki içme sularının oluşturduğu sıvı etkisininden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayın.35 e)0.8X / 7375 + X (KG YERİNE 7 YAZ VE 7375 + X İLE ÇARP) ..8x GM=KM-KG KG=KM-GM KG= 7.5 +10.8 +10.5 OLDUĞUNA GÖRE GEMİNİN VARIŞ LİMANINA 0.3 Moment 42930 x 10...39 / 8500 = 0.ben gm=km-kg den 5.5 toplam :7375 + x 42389.5=0.8 x (600) (25x24) 0.sonra güverteden ambara inen yükde g noktası yükün harekett ettiği yönde gidiceği için doğal olarak gm büyür.5 -0.55 b)0.5 c)0.5 den büyük tek cvp a şıkkı olduğu için gözüm kapalı a'yı işaretledim.39 çıkıcak FSM / DEPLASMAN = 5.2 burda 0. FSM=23X14'ÜN KÜBÜ(14X14X14)/12 işlem bitince çıkanı 1.30 olan tanklarından günde 5 ton su harcayacaktır KM 7..5 den büyük bir GM olması cevaplar aynen şöyle a)0.63 -378 (125) (25x5) 1.4 d)0.63 gm küçülmesi..3 -162..80 m olan güvertesine kerste yükleyecektir limandan hareketten sonra 25 gün seyir yapacak olan bu gemi KG 0.0-4. Ağırlık KG 8100 5.cevaplardan soruyu çözmeden cvp ı buldum olması gereken cvp 0.5 = 7 KG=42389.5 METREDEN AZ OLAMYAN BİR gm ile varabilmesi için kaç ton kereste yüklemesi gerekir.025 ile çarp FSM (sonuç) :5. ***************************************************************************************** Sancak ve iskele içme suyu tankları tam dolu değildir geminin deplasmanı 8500 ve içme suyu tanklarının boyu 23m genişliği ise 14 m deniz suyu yoğunluğu 1. L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk L= Tankın Boyu B= Tankın Eni 12 x Deplasman 2) Limanda yüklemesi devam eden bir gemi en son kereste yükleyecektir kereste yüklemesinden önce deplasmanı 8100 ton KG 5.63 olan tanklarından günde 24 ton yakıt ve KG 1.

4 ÇIKICAK 3) Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin kg 3 m bu gemi KG 4 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG 8m olan güvertesine yük alacaktır yükleme sonunda GM 0..asagıdakı lerden hangısı bunun dısındadır? cvp:agırlıgın yayılarak bırım alana musade edılen agırlık sınırı ıcınde kalacak sekılde yuklenmesı 6-kararlı dengeye sahıp bır gemı ıcın asagıda verılen yargılardan hangısı dogrudur? cvp:gz kolu gemının yattıgı taraftadır 7-konteyner markaları kac haneli harf ve rakam gurubundan olusur? cvp:10 harf ve rakam grubundan(11 dogrusu arkadaslaar ama cvp anahtarında bu) 8-solas kurallarına gore.X = 2430.tahıl yukleyen gemılerın baslangıctakı duzeltılmıs gm yukseklıklerı kac mereden kucuk olamaz? .bu geminin mean draftı hangisidir? cvp:6.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir AĞIRLIK KG MOMENT 5000 3 15000 2000 4 8000 X 8 8X TOP: 7000 + X 23000 + X GM=KM-KG = 4.kıç taraftaki su kesimi ise 7m20cm rakamının tam üst hizzasında ise.5-0.9 3.9 = 23000 +X / 7000 + X X= 1048. kıç draftı 6m40cm markasının alt hızzasında ıse gemının mean draftı hangısıdır? cvp:6m35cm 5-gemıye konana bır agırlık degısık nedenle gemı bunyesını bozabılır.6 M OLACAKTIR yükleme sonunda KM=4. **************************************************************************************** 1-bır gemının baş tarafkındakı su kesımı 6m20cm rakamının tam ortasında.78 TON.bu gemının mean draftı hangisidir? cvp:25'03'' 4-kana rakamları metrık sıstemde ısaretlenmıs bır gemının bas dratı 6m20cm markasınn ust hızzasında..6 =3..5 M DİR) BU GEMİNİN GM nin 0.kıçtaki su çekimi ise 26 feet rakamının tam ortasında okunmustur.775 2-bir geminin draftları başta 24 feet draft rakamının tam ortasında.

L.670 dır.025) – (deplasman X 1.cvp:0.769 14-kaynaklar la ılgılı bı soru vardı bu soruda forumda var cvp:geçici kaynak olck 17. Su altında kalan hacim: Cb. Boş ve Dolu deplasman değerlerinin birbirinden farkı da sana Deadweight Ton'u vermiş oluyor.30m 9-ust uste yuklenen konteynerlerde belırlı bır agırlıgı asmaması gerekıyor bunun adı nedır diye bi soru vardı.013 = 250 ton Deplasman = 19230. KM=6.750 dır.d olarak buluyorsun.cuval sorusu vardı temız cuvallarla kırlı cuvallar bırbırında ayrı yuklenırler gıbı bı soru vardı tam hatrlamıorm ama ana unsuru bu soru forumda var zaten cvp:seperatıon(ayrım) arkadaslar cevap aynen bole forumda farklı soylemler var segregeratıon diye onunuyanında(terkın) yazıor kesınlıkle o degıl bılmeyenler yanlıs yonlendırmesınler ben seperatıon yaptım ve dogru.8 dır.B.746= 6.8 – KG KG= 6.Her iki Su altında kalan hacim değerini de su yoğunluyla çarpınca. bu gemınn aldıgı yuk mıktarı deadweytı nedır? Sana 2 türlü Cb veriyor. harf konteyner tıpını tamınlar soru yanlıs aslında ama sıklarda 3 yok zaten) 12-su yogunlugu 1012kg/m3 olan su yogunlugunda 1025 olan su yogunluguna gıdıor 250 ton yuk alacak deplasmanı nedır? (deplasman X 1.2 Tan 15°= -----------GM GM= 0. (L x B x draft x Cb) x Yoğunluk = Deplasman Loaded Deplasman – Light Deplasman = Deadweight Cb: Su altında kalan hacim / L. cvp:A SIKKI STACK WEIGHT(YENI SORU) 10.bıde cok basıt bır fwa sorusu vardı eskı sorularda var deplasmanı 4000 ton tpc:20 seklınde degrler var fwa=deplasman/4*tpc formulunden 30mm cıkıo ****************************************************************************************** -deplasmanı 10000 t olan gemının boş draftı 3m ve blok katsayısı 0. bu gemının KG sı ne olur ? 15 ° 0. Birisi Boş Cb.012) = 250 ton Deplasman X 0. -deplasmanı 10000 t olan gemının 15 derece meyılde dogrultucu moment kolu 0. Su altında kalan hacimi çekip. Yani bunu hem dolu Cb için hem de Boş Cb için uyguluyorsun. gemi dolu ıken draft 7m blok katsayısı 0. 11-konteyner sahıbını tanımlayan numaralar kac hanelıdr? ARKU-123456-A cvp:4 harf oluck (normalde 3 harftır 4.B.d formülününden.2 . Boş ve Dolu deplasman değerlerini bulmuş oluyorsun.746 GM= KM – KG 0.Diğeri Dolu Cb.054 GM .

166 = 3945 ılk sorunun cevabı ''kapalı alanlara gırıs prosedurlerıne bakılmadan'' olacak.0.F= ------------------------W (Yük) ****************************************************************************************** * atmosferi tehlikeli ambarlara hangisi yapılmadan girilmez? gaz olcumu yapılmadan iyice yıkatılmadan *iki enine bolme persedi arasında kalan boşluga ne denir? posta tank koferdam *su gecırmez perdeler hangi gorevı yapmaz? gemının boyuna mukavemetını arttırmak gemının enıne mukavemetını arttırmak *konşimento için hangisi yanlıştır manıfestoya gore duzenlenır orjinal konşimento olmalıdır *konteynerler kac harf ve rakam grubundan oluşur dokuz harf ve rakam grubu 10 harf ve rakam grubu 11 harf ve rakam grubu *alavere donanımında kac adet abli vardır 2 3 *alavere donanımında kac adet bumba vardır 2 3 4600 / 1.166 olan bır dokme yuku hab olacak sekılde yukluyor bu gemı ne kadar yuk almıştır ? Grain Kapasite S. = 1.2 -graın kapasıtesı : 4600 . balya kapasıtesı 4450 olan gemı stowge fac. konsımento mate's receıpt'e gore duzenlenır ***************************************************************************************** 1-her draft ıcın BM degerı nerden alınır? Metasentır Diyagramından 2-buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? .

sökülebilir konteynerler ve ekipmanlarını tanımlamakta kullanılır.a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı 3-konteryenr sahıbını tanımak ıcın kac harf kullanılır? Üç harf 4-konteyner kaç harf ve rakamdan olusur? Her konteyner. U . J ve Z harflerinden oluşur. 6 haneye tamamlanıncaya kadar başlarına 0 konulur. a standard numbering system is used. Z : Treylerler ve şasileri tanımlamakta kullanılır. toplam 11 haneli alfa nümerik bir numaraya sahiptir.Row -. konteyner sahibi/operatörünün mevcut konteynerlerinden farklı olacak şekilde insiyatifine bırakılmıştır.I. To enable the position of a container on a ship to be specified. Y : Konteyner sınıf kodu olup. seçimi .C kodu olarak da bilinir. XXXY Harf grubu ZZZZZZ-A Rakam grubu XXX : Konteyner operatörü/sahibinin kodudur ve B. CONTAINER POSITION NUMBERING You can see these numbers painted along the deck. U : Tüm konteynerler için kullanılır J : Ayrılabilir. Rakamlar. Container slot positions aboard ship are expressed by three co-ordinates indicating : Bay -.Tier . ZZZZZZ : 6 rakamdan oluşan konteyner seri numarası olup.

8-kosterlerde ambar kapaklarının oturdugu yerın mukavemetı ıcın hangı konstraksıyon vardır? a-posta b.. A : Tek rakamdan oluşan. the severity of the test varying with the Packing Group. the bottom of an adjacent row is at a higher level.braket e-bayrak 9-bır bumbanın topugundan dırege baglandıgı yere ne ad verılır. except where as a result of the hull contour. The even number between two 20' containers is used to define 40' bays.. stacking and internal pressure. form (liquid or solid). Konteyner numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığını ve doğruluğunu tespitte kullanılması açısından önemlidir. On deck stowage is indicated by code key 8 followed by an even number sequence. etc. kontrol numarasıdır. 6-kort nozullu pervanelerde kanat ucu ve nozul yuzu ara mesafesı nedır? Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm’dir? A) 10 mm B) 20 mm C) 5 mm D) 2 mm E) 15 mm 7-yolcu gemılerınde emnıyet sertıfıkası en cok kaç yıl olacaktır? a-1 b-2 c-3 d..(ıskaca yok cevaplarda) zivana ?? kazboynu?? 10-tehlıkelı yuklerın paketlerınde yazan packagıng I II III ne anlama gelır? How the UN Packaging System Works The UN Committee has assigned all dangerous goods to one of three Packing Groups: Packing Group I (high danger).Bays: Are numbered lengthwise from bow to stern with odd (TEK NUMARALAR) numbers for 20' containers and even (ÇİFT NUMARALAR) numbers for 40' containers.freeboard Gemilerde fribordun yararları aşağıdaki alt başlıklar kapsamında vurgulanabilir: .. 5-gemı bordasının sımetrı uzerındekı ızdusumune ne ad verılır? a-kaıde hattı???? b-mastroı c. kayıt numarası ve sınıf kodunun kullanıldığı Modulus II hesaplama yöntemiyle bulunur. Bu numara. UN packagings have been performance tested for their resistance to drop.. II (medium danger) and III (low danger).boy III. The bottom row will be 02. for which the packaging was tested by the manufacturer and can. In case of two half heights the bottom ones are to be numbered by an odd number.tulanı c. the IMDG Code or the TDG Regulations. The container row stowed on the centreline is marked 00. Tiers: In underdeck stows. therefore. inner packagings. 13-devrılme acısını hangısı belırler? I-en II. containers are numbered vertically downwards with even numbers from top to bottom.. Rows: Are numbered from centreline to portside with even numbers and from centreline to starboard with odd numbers. relative density. The list of dangerous goods and the Packing Group for each can be found in the ICAO Technical Instructions. Each packaging is marked with a code that indicates the type of packaging. konteyner sahibinin kodu . Packing Group.mezarna d. be used.4 e5 Yolcu gemisi emniyet sertifikası azami olarak 12 aydır arkadaĢlar. The Committee has also developed what is referred to as ‘UN packaging’.

Yük miktarı: 400 ton).5sene ****************************************************************************************** * sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? -akıskan nem -doymus esık -duragan -tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1) bas: 6.permecible load 2. ****************************************************************************************** 7.gz Q grafiği alanı neyi ifade eder hacimsel durum dinamik stabilite vs.1. Geminin şifting yapılmadan önce KG?si 9 metre olduğuna göre. verilen mean draft .tel bakımları kaç senede yapıılır? 1. omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır.4 vasat:6. 5.5 metre yüksekliğindeki bir yük.2 kıc:7.2 * Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz? a) Yük teli b) Mantilya teli c) Kamçı teli d) Çarmıh teli e) Abli teli .5 = -1400 400x8 = 3200 W= 9000+400-400= 9000 toplam moment= 82800 KGfinal= toplam moment / W KG= 82800 / 9000 = 9. omurgadan 3. Yaralanma halinde yedek deplasman sağlar. yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG?si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T.. Geminin kesit mukavemetini arttırır. Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam sağlar. 4. 13. 2)Bir geminin ambarında.7 bu gemının durumu nedir? CVP: Hogging (vasatta cökme) böyle soruyla karsılasırsan .teller kaça ayrılır 3 14. 3.1 istif faktörü 0. 9000 x 9 = 81000 -400x3. Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece stabilitesinin artmasını sağlar. senın hesapladıgının altındaysa Hogging.Bu soruya benzer bir tane daha geldi. 2.3 ise hacimi? sorudaki rakamlar tam aklımda kalmadığı için tam doğru olmayabilir amma bu soruyuda birbiirinle çarpmayı ve bölmeyi denedim cıkan çıkan değeri şıklarda işaretlerim 10. Güverte ıslanması halinde teçhizatı ve kargoyu korur. üstündeyse Sagging dir.

Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır. No2: 24 derece. pozitif-sıfır E. Egik baş C.... 3 D. No4: 28 derece) A. konsimento cesıdıne D.. Tanklarda patlamayı önler. hangisi yanlıstır? A. dış havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag. Balta baş D.. pozitif-pozitif D.. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece. No1: 22 derece.. B.***************************************************************************** 1) Asag...2.. .. 1 B. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır. hangisi güverte kereste yükü taşıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A... Kayıcı baş E. 1. verilen gemi baş çeşitlerinden hangisi yanlıştır? A.. Bulblı bas B.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. 2) Asag. sıfır-negatif 5) Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag.. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar. C. 2 C. pozitif-negatif B. C. olarak degerlendirilir? A. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır.. negatif-pozitif C. 4 E... aksi halde GM . 3) Asag. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz. sekilde hesaplamıstır. C. D. B. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. gümrük kurallarına uygun olarak 6) Bir geminin vardiya zabiti.3 ***************************************************************************************** . hangisi tankerlerde Inert. No3: 25 derece. Kış cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi genişliginin 1/5 ini gecemez. konsimentoya uygun B. Sivri baş 4) G noktası M noktasının altında ise GM ..

Hidrojen. Cvp: Nötr Denge ****************************************************************************************** *LEL açıklaması sorulmuş (tanker soruları diye bahsediliyodu bunlar için) lower explosive limit Yanıcı gazlar.com/haberler.derinliği v. Kapalı hacimde tüm yanıcı gazlar kimyasal patlama tehlikesi oluşturur.rulo 2 sının ustune konuyor nedenı sorulmus cvp-bosunu almak olacak 2-hangısı cıft dıp dosemesı degıldr seklinde bır soru vardı (sıkların hepsını hatrlamıorm sacma selerdı yanlıs olmasın bıldıklerımı yazıorm) cvplar-parampet –döşek -dip sintine döşemeleri *Konteyner larda row hangı karakterdır? seklınde bır soru B R T *gm 0 olursa ne olur. Hepsinin alt (LEL) ve üst (UEL) patlama sınırları vardır.tedexsafety.sinQ) ****************************************************************************************** 1-rulo sac yuklemesı ıle ılgılı bır soru 2 rulo yan yana 3.3-pamuk ve krom sorusu bu soru ıkıncı kere geliyo ve yine attım tam ve tüm yüklemeyi soruyo pamugun ağırlığını mı ne bişini vermiş0.s şıklar vermiş L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk 12 x Deplasman .294 diye gemiyi tam tüm yükleyin diyo 5-sandıklı yükleme yükün hacmini vermiş gm i soruyo? 6-kn değeri bize aşağıdakilerden hangilerini bulmamızı saglar? GZ 7-serbst sıvı etkisinde hangiler. Örn: LPG.asp?nws=17 *Stripping devreleri ne amaçla kullanılabilir 1-2-3-4 tane açıklama yazmış hangileri demiş (Süzdürme) *Statik stabilite momentiyle ilgili bir soru vardı yatma açısı sonunda oluşacak olan serbest satıh etkisiyle ilgili bir hesap sorusu *fsm'nin artmasını en çok hangi ölçünün büyümesi arttırır tarzında bir soru gemi boyu.25 buldum kesin doğru! (gz=kn. http://www.gemi eni.kg.ne gerek yoktur! ama kitaptaki gibi değil ben sıvının agırlığı yaptım kesin doğru! bide gz alanı bulma geldi 30 derece meyil açısındaki cevabı 0. Asetilen.

4/140 x 0.7: 0. 4-geminin bordasından dikey bir istikamette yapılan kaynağın adı nedir ? -sokra 5-1. trim düzeltmesinde 5.7: 0.66 yapar KM=KG+GM 3. BM: B²/12 x Draft den Bm:2.düzeltilmiş draftlar nelerdir? *LBD: LBP -(La+Lf):148-(1.007 6.008 yoğunluktaki suda deplasmanı 20132 ton olan bir gemi 1.007:6.66 yapar. bu ayrıma ne ad verilir? -segregation -seperation(ayrım) -sapration vs.033 Df:6. GM i nedir? *Arkadaşım soruda verilenlere göre kg:3 Kb:1.10 m baş draftın ölçüldüğü yer baş taraftan 1.033:7.1+0. geminin LCF si ortadadır.133 3.4+6. trim düzeltmesinde +72.7m kıça 1.2 = 20210 6-TPC nedir? -1cm batırma tonu -1 cm trim yaptırma tonu -1m batırma tonu gibi 7-gemi ambarında temiz yük olan paketlenmiş un çuvalının üzerine pis yük konulmaz kömür çuvalı vs.8 ton 2.393 Da:7.60 m dir.40 m kıç draftı 7.6/140 x 0. .66=3+GM GM=0.düzeltilmiş deplasman nedir? İkinci Trim Düzeltmesi herzaman + 20132 + 72.66 yapar KM=KB+BM KM=1+2.66:3.4-0.6) 140 m.****************************************************************************************** 1-LBP:148 m olan bir geminin baş draftı 6.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin omurgadan merkez noktasına olan uzaklığı 3 m dir.40 m kıça doğru kıç draftın ölçüldüğü yer kıç taradtan başa doğru 6.8 + 5.2 ton yük daha alıyor. Trim:0.

* kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı ***************************************************************************************** 1-büyük meyil açılarında geminin dogrultucu momonetin oluşup oluşmayacagını kotrol etmek için hangisi kullanılır a-statik stabilite b-yaralı bölme boyu c-su attı alan egrisi d-blok kat sayısı 2-gemi bodosunun simetri üzerindeki izdüşümü aşagıdakilerden hangisi a-kaide hattı??? . 14-hangisi lashing malzemelerinde kullanılamaz ? kelter kilit (bu tarz bi şık vardı) ************************************************************************************** -hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı. E-LASHING YÜKSEKLİĞİ 4MTR OLAN GÜVERTE YÜKÜ İÇİN 3MTRDİR.9-tankerlerde yükler belirli sınıflara ayrılarak yüklenirler yakıtların akışkanlığa karşı direncine ne denir -vizkozite ( ***) -parlayıcılık -akışkanlık -akıcılık 10-FWA: 120 olan 1010 kg/m3 suda yüzen geminin yaz yükleme hattı ile mesafesi 10 cm dir açık denize çıktığında ne kadar daha yüklemesi gerekir? TPC.25 -430 11-GM i pozitif olan gemi sert yalpalar yaparsa stiff gemi 1-AĞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KERESTE YÜKLEMESİ İÇİN YANLIŞTIR ? A-İKİ BABADALYA ARASI 10 AYAKTAN FAZLA OLMAMALI B-TOMRUKLAR OMURGAYA PARALEL YÜKLENMELİ C-BABADALYALAR GÜVERTEYE YÜKLENECEK YÜKTEN DAHA KISA OLMALIDIR XXX? D-LASHING TELLERİ PRAÇOLLARA BAĞLANMALIDIR.

yağmur d. In certain special areas. AREAS AND SEASONAL PERIODS The zones and areas in this Annex are.gece gündüz değişikliği ZONES.not more than 1 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.. ****************************************************************************************** stabiliteden hatırladıklarım statik dinamik kuvvetler. based on the following criteria: Summer . Tropical .b-mastiro c3-kort nozullu pervanelrde kanat ucu nozul yüzü ara mesafe nedir a-10 b-20 c-5 d-2 e-15 4-Yolcu gemilerinin emniyet sertifikası en çok kaç yıl olucaktır a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 5-kosterlerde ambar kapaklarının oturduğu yerin mukavemeti için hangi konstriksiyon vardır a-posta b-tülani c. Not more than one tropical storm in 10 years in an area of 5 square in any one separate calendar month. 9-gemi ana güverte üzerinden bordada orta simetri düzlemine dogru ölcülen yükseklik farkına ne denir? a-şiyer b.sehim c-mastori d-kemere *Sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? a-akıskan nem b-doymus esıt XXX c-duragan d-tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1966 loadline konvansiyonunda mevsimsel değişikliklere göre bölgeler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmıştır? a.akıntı b. gz sorusu herkese çıkıyomuş en az 2-3 tane bide bu serbest sıvı etkisi varya bana o geldi . some degree of relaxation has been found acceptable.mezarna.belli bir bofor kuvvetinin üzerinde esen rüzgarlar c. for practical reasons. in general.not more than 10 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.d-braket e-bayrak 6-geminin tescil boyu..ani sıcaklık değişmeleri e.

There is 550 tonnes of fuel oil in the foward deep tank (centre of gravity 70 m forward of the centre of flotation) and 600 tonnes in the after deep tank (centre of gravity 60 m aft of centre of flotation). Wxd COT= -------------W x 60m 20cm = --------------W= 100 ton .4 m A.30 dereceye kdr olan gz eğrisinin altında kalan alanı hesaplayınız?( tabloda 0-15-30 arası gz değerlrını verıyor) ALAN= 3/8 x 10°/57.92 ton C) 182.15 ton D) 169.50m bu gemının kıç draftını 10 cm azaltmak için.(w ton x (60+70) m / 200 ) = 20 w = 176. During the sea passage 450 tonnes of oil is consumed from aft. leaves port with drafts 7.en boy genişlik vermiş tankın yakıt ne kadar alır gibi gm ve kg bulma gelmişti meyil açısı sorusu gelmişti ****************************************************************************************** Boyutları 12-6-4 metrelik tanka sahip olan gemi 1 metre kıça trimlidir. Bu gemide F noktasının 70 m önünde bulunan bir tankında 550 ton.. Even keel olması için Başlandıran trim . *Dikmeler arası boyu 150 m olan bir gemi limandan hareket ederken draftları Baş: 7.. MCT 1 cm 200 tonnes/m. yüzdürme yeteneği merkezinden 60m mesafe önde olan baş peak kaçton balast alınmalıdır? Kıç draftı 10cm azaltmak için gemiye 20cm trim oluşturmalıyız.70m olan bir geminin tpc:15 ton mct:300ton/m kg:6.kıçlandıran trim = 20 cm olmalı (450 ton x 60 m / 200 ) . baştaki yakıt tankından kıçtaki yakıt tankına kaç ton yakıt transfer etmesi gerekir? (MCT 200 ton) A) 160.46 ton B) 176.2 m F and 7.60m baş drft 5.kıç draftı 6. Kıç: 7. displacement 12 500 tonnes. Gemi seyirde kıçta bulunan tankında 450 ton yakıt harcamıştır.4 m?dir. Find how much oil must be transferred from the forward tank to the after tank if the ship is to arrive on an even keel. ****************************************************************************************** An oil tanker 150 m long.2 m.54 ton 20 cm kıçlı. The centre of flotation is 1 m aft of amidships.92 ton 1. Bu durumda alınan ullage 105 cm ise bu tankta ne kadar yük vardır? (yükün yoğulunluğu:1 alalım onu hatırlamıyorum) Cevapları bekliyorum. Bu geminin varış limanına trimsiz varabilmesi için. Gemide F noktası gemi ortasının 1 m gerisinde bulunmaktadır. Gemi boyu 120 metredir. ullage borusu bu tankın kıçından 4 metre ilerdedir. F noktasının 60 m gerisinde olan diğer bir tankında 600 ton yakıt bulunmaktadır.3 x (a +3b + 3c + d) 2.

..hangisi meyil açısını etkiler diye bi soru vardı? gm yaptım diğerlerını hatırlamıyorum 11-gz değeri 0 ise hangi durumdur? cvp nötr denge 12-g noktası m noktasının üstünde olursa hangisi olur? cvp gemi devrilir 13-yağ kayıt defteri için.BOY ben 1 ve 2 yaptım ama? 7-120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor.0.35=12xW/8000.MCT1 300 5-dep:8000 ton kg:6m km:6.EN III.5m olan bir gemi solas a göre gm i 0.15m den az olmamak şartıyla kg si 12m olan güvertesine max kaç ton yuk alabılır? cvp ben 495 ton buldum şıklarda 500 var) 6-devrılme açısını hangısı belırler? I-FREEBOARD II.3ton gozukuyor 7. agırlık larla mesafelerı carpılıyor momentler cıkıyo (momentlerı basa kıca ayrı ayrı yaz ) en son momentı mctye bol toplam trım degısıkıgı cıkar lcf ortada oldugu ıcın bas kıc yuzde ellı yuzde ellı ) bıde en son olarak paralell batmayıda draftlara yansıt son draftları bulursun . cvp 150gr üzeri tanker ve 400 gr üzeri yük gemıleri 14-kararlı dengede hangileri doğru değildir? I-Gz gemının yattıgı taraftadır II-Gz sıfırdır III-Gz yattıgı tarafın tersındedır CVP 2 VE 3 1.GM:15 cm Istenen max GM azalması 0. soru cevap : lcf ortada . soru: 3lusımpson metodu uygulancak : Alan Formulü= 3/8 * 10 derece / 57..35cm=wxh/deplesman.3 derece * (gz0 + 3 gz10 + 3 gz20 + gz30) 5-Kereste yuklenmemıs haldeyken GM=50 cm / (Musade edılen mın. W=233.mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada draftlar nedir? ( rakamlrdan emın değilim) 8-tatlı sudan tuzlu suya geçince ne değişmez? cvp deplasman yaptım 9-havuzlamada topugun iskemleye oturdugu an? -cvp krıtık perıyod 10.

5 cm bastan cıkarılacak) Butunsel Batma Toplam Yuklenen/TPC=90/15=6 cm butunsel batma (Soruda baslangıc draftları belırtılmemıs.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--.20m basa.30 ton (-20x+30)=-600 15m basa. soruların yarısı problem enıne denge ve kuvvet.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** İki problem gizli gm küçülmesi çıktı.5cm kıca eklenecek . . -0. tankerlerle alakalı yuk ıstıf sorularından 3 adet geldı.20 ton (+25x+20)=+500 Toplam Moment:+200 degerın artı olması (trım dedısıklıgının kıca (+) olması demek Td:Toplam Moment/MCT Td:200/200=1cm (+0. ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri Metasentır Diyagramından 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi b)slop belgesi c)tahliye protokolü d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ. gerı kalan sozel.5 cm cıkarttıgımızda fınal draft ve trım elde edıyoruz. bas ve kıc drafta 6'sar cm eklenecek daha sonra cıkan sonuca kıc draft ıcın +0.20 ton (-15x+20)=-300 30m kıca.20 ton (+30x+20)=+600 25m kıca. 1)kaide hattında uzaklaşır ??? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır 1-düşük rate ile başlama 2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--.5 cm ekleyıp bas drafttan -0.Bir problem dw-deplasman hesabı.

1-Tehlikeli yüklerin paketlerinde yazan (packaging .su almasi.II.gm. Tank boyutlari var.yol 1. kic 29 feet ortasinda ise vasat nedir? +28' 03" 11. Diğer iki şıkkı hatırlamıyorum.g noktasi m nin altinda ise gm .. Bana vlcc tankerlerde en uygun tahliye-yükleme kolu hangisidir? FREE FLOW ****************************************************************************************** 22..III ne anlama gelir? Tehlikeli yükün sınıfını gösterir Gaz sıvı katı olduğunu gösterir vs..draft sorusu..: 5.. 2-YÜkleme sırasında ambar postalarına konulan istralya tahtalarının neye yaramaz? Gemi mukavemetini arttırır (ben bunu yaptım ama doğrumu bilmiyorum) Ambarların havalandırılmasını kolaylaştırır. tablosu 14-konteyner sorusu.) I.. şıklar vardı.her draft karsiligi KM degerleri nereden bulunur? Hidrostatik st. deniz suyuna gectiginde overload olmamasi icin kac ton daha yuk alabiilir+ 540 cikiyordu.negatif 13.. Aksi halde gm ..10 ARKU-123456-A . sivi yogunlugu 0. kac harften ve rakamdan olusur. Olur... Yükün gemi bordasına temas ederek ıslanmasını engeller.fwa sorusu.8.956. bas 27feet ortasinda.04. 7-Hangi durumda gemi dengesi degisir? +geminin yaralanmasi.Yapamadım. 10. gemi 1010 da 15cm daha mesafe var.11 İskenderun u. cevap 0.zbt Stabilite soruları 1-Hangisi Ciro edilir +Konsimento 2-Kn egrileri hangi degeri verir GZ 3-tuzlu sudan tatli suya gecen gemide ne degisir? Deplesman hacmi Agirlik merkezi Geminin agirligi 5-Gm kuculmesi Kg/km vermis.50 çıkıyordu sanırım 6-0-40 derece arasi alan sorusu g0 ile g40 arasi degerler vermiş.9. 12... stabilite hesabi icin hangi bilgiler gereklidir gibisinden bir soru? Deplesman. gm kuculmesini hesaba katarak gm bulun. + pozitif. tankin %50si dolu.7. 8-bir gemide 4 derece yalpada diye başlayan bir soru.

41 GZ = 1.12 metre ****************************************************************************************** -s.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur.derinliği 30..41-2 = 1. Kazboynu????? B R T 123456 gıbı rakamlar vermıs bu konteynerın numarası ıcın soyleneceklerden hangısı dogrudur? 12 bay nosu-23 row nosu gıbı vs sıklar .122889 ~=0.15.22 KM =2.4 / Perm.8.44 BM = 8x8/12x2...5.. kapalı yüklemede numune ullage kapağından aşağıya indirilen özel bir asansörü olan sample aparatıylada aygıtı kapağa taktıkdan sonra valfini açmak suretiyle mala hiç temas etmeden.7 m2/ton yuklenecek yukun max yukselme mesafesı ? -tank yarı dolu serbet yuzey etkısı hakkında ne soylenebılır (artar .Bence o soru hatalıymış! 5-bumba direğinin topuğundan bağlandığı yer: cvp :ıskaça fakat şıklarda yoktu.f:0.6.aynı kalır . Dikdörtgen prizma olduğu için KG = h/2 > KG = 4/2=2 Dikdörtgen prizma olduğu için BM = Beam²/12d > drafta ihtiyacımız var. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu moment kolu nedir? GZ = GM x Sinθ >Sin5 değerini bildiğimize göre GM i bulmalıyız.44 BM = 64/29.kontyner sahibini tanimak icin kac harf kullanilir: 3.Load: 1.4.28 = 2.)? 1-kapalı yükleme yapan bir gemide numune nerden alınır? a-ullage kapağı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözetleme deliği e-tank kapağı Efendi Kaptan.19 KM = BM + KB Dikdörtgen prizma olduğu için KB = d/2 = 1.18579 ~=2.azalır .22 = 3.41 KM-KG = GM 3. Arşimed yüzme kanunlarına göre Yer değiştirilen sıvı hacmi x yoğunluk = Ağırlık 30x8xdx1=587 d=587/240 = 2.eni.4458333 ~=2.7 ARKU-123456-A ****************************************************************************************** Boyu.19 + 1.41 x Sin5 =0.koklamadan ve görmeden kapalı olarak alına bildiği gibi yine manifoulda bağlanacak özel bir aparatlada alınabiliyor.

ama diğer seçeneklere göre en yanlış görünen buydu.ben onu işaretledim.cargo gear kitabı ile ilgili hangisi yanlıştır? Ben gümrük kontrolü dedim tam emin değilim.diğer seçeneklerde balast alma-verme.ağırlık merkeziyle ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru vardı? Cvp: olarak ben ağırlık merkezi hiçbir şekilde yer değiştirmez diye tanımlanan seçeneği işaretledim.yeni bir soruydu.geminin omurgaya uzanan dik saçlarına nedir? bu tamamen farklı bi soru idi cevaplarıda bılmedıgım tanımlardı.buna göre KG??? 10-yaz yükleme hattıyla ilgili soru? 11-deplasman-deadweight hesabı sorusu 12-gm ve deplasman hesapları?? . 1 tanesinde baş+kıç/2 = vasat çıkıyordu.bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa sorusu? Cvp: STİFF GEMİ 4.gemi dip tanklarının boşaltılması kg yi? Cvp : KG KÜÇÜLÜR 5.150 tonluk yük önce başa doğru 3m sonra aynı noktadan 6 m yukarı şifting ediliyo.2 kere şifting yapılıyor.ama diğer seçeneklerde değişik tanımlar vardı. 3.cevaplarda hagging ve sagging durumu yoktur diye bir seçenek vardı.siz yinede bir araştırın. manifesto ile asagıdakılerden hangısı yanlıstır? demıs bızde olan cevaplarda yukleme lımanı esas alınır dıye bır sıktı cevap fakat bu soruda o sık yoktu tahlıye lımanı esas alınır gumruk konsmentoya gore konsımento cesıdıne gore tıme sheete gore hazırlanır ****************************************************************************************** * 1-gemilerde meyil tecrübesi sorusu?---ağırlık merkezinin bulunması için 2.şifting vb şeyler vardı.şifting yapılan bir soru vardı.anlamlarını bilmediğim için bunu işaretledim. 6-ambalajlı yüklerin yüklenmesi ile ilgili hangisi en önemsizdir? Cvp: yükün rengi seçeneği 7-dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar? Cvp: yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman 8-2 tane hoggıng-sagging problemi vardı.sonuç vasatla eşit olursa durumun tanımı nedir? 9.

.Her iki makarası da tek dilli makaradan (oluşmuş) donatılmış palangaya ne isim verilir? a) Kandilisa palangası b) Top palangası c) Tırfıl palangası d) Manişka palangası e) Freşkon palangası 35.zaman cizelgesi(time sheet) aşagıdakilerden hangisinin tespiti icin yapılır.tahıl yükleyecek gemide en fazla meyil kac dereceye kadar olmalıdır? Cvp: 12° her ikiside tek dilli: kandilisa birisi tek diğeri çift dilli: adi (el) her ikiside iki dilli: top birisi iki diğeri üç dilli: manişka her ikiside üç dilli : freşkon her ikiside dört dilli : parale 34... e) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır ****************************************************************************************** 1-ınert gaz nereden alınarak ambarlara verılır.Kandilisa palangasını tarif ediniz. a. ****************************************************************************************** 1-Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.2. cvp: kıca trimli 3.-----------------------cvp burda bu b) Her ikisi de iki dilli makaradan donatılmış palangadır. dispec demoraj hesabı 4. d) Her ikisi de dört dilli makaradan donatılmış palangadır. c) Her ikisi de üç dilli makaradan donatılmış palangadır.Kütük demir taşıyan gemilerde görülür 2-Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybı söz konusu olur? Cevap: Geminin sualtı kısmının delinmesi . a) Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır.bacadan b-makına sogutma suyundan c-dısarıdan e-.bir geminin lcb si lcg nin baş tarafında ise geminin nereye tirimli olucagı..

30 olduğunu görüyorsunuz . Lakin soru sözlü sorusu . 2.Stevedor *Konteynerler kaç rakam grubu ile markalanır? ARKU-123456-A 12-Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. Çünkü soruyu dikkatlice okuduğunuzda SADECE cevabın Solas a gore GM : 0.öncelikle dikkat çeken bir Grain GM sınırını 8 m kg si olan güverteye ne kadar yük alabilir diye soruyor normal .Sintine alıcı ağızlar ekseriyetle ambarın hangi kısmında yer alır? Cevap.3-Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsade edilir. Cevap. Tellere binen yük artar 5-Gemi yapısına statik ve dinamik kuvvetler etki etmektedir. ASAGIDAKİ HANGİ DEĞİŞİKLİK GÖZLEMLENİR ? . GEMİYE ETKİ EDEN SIVININ SERBEST YÜZEYİ AZALIRSA .Dalgalar 6-Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığı zaman yapılan bağlamada aşağıdaki bağ (lashing) malzemelerinden hangisi kullanılır Cevap:Zincir veya tel halat 7-Hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılır? Cevap:Statik Stabilite Eğrisi 8-Kararlı dengeye sahip gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Cevap: GZ kolu geminin yattığı taraftadır 9-Gemiye yüklenen yüklerin puantaj raporları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap:Gemiye yüklenen yüklerin navlununu gösterir 10.Navlun hesabı yapmak 1.BİR GEMİDE SERBEST YÜZEY ETKİSİ OLAN BİR TANKTA . tankerlerde sample test nerden ALINIR? CVP: " manifold " 3. 12 derece 4.Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap. Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik kuvvetlerden birisidir Cevap. Geminin havuza OTURURKEN TUM OMURGANIN OTURMASI İLE İLGİLİ ZAMAN cevabı: " kritik zaman " 5 .Ambarların kıç kısmında 11-Hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir? Cevap. KG değişim şeklinde sormuşlar .

TASIMA SÖZLESMESİNE GÖRE YÜKLEME TAHLİYE İCİN VERİLEN ZAMAN? Cvp: STARYA * *************************************************************************************** -bir geminin dogrultucu kolu degismez deplasman artarsa dogrultucu moment ne olur? Cvp: ARTAR -konteynerler kac harf grubu ile markalanır? Cvp: 4 harf ARKU-123456-A -kararlı dengeye sahip gemi için hangisi dogrudur? GZ kolu geminin yattıgı taraftadır -tahıl yukleyen geminin max yatma açısı? 12 derece -tahıl yukleycek gemide gm kacın altında olamaz? Cvp: 0.30m -zaman çizelgeleri ne amaçlı kullanılır denmiş? Cvp: dispec ve demoraj hesabi icin -as..75 katsayı 1.A) GM AZALIR B) GM ARTAR C) GM DEĞİŞMEZ . .00 a eşit olursa duba şeklinde olacaktır.00 dan küçük olmalıdır zira aksi taktirde gemi 1. OIL RECORD BOOK A ASAGIDAKİLERDEN HANGİLERİ KAYDEDİLİR? A) YÜKLEME B) TAHLİYE C) BALAST TRANSFERİ .5 = 0.5 m draftla yüzen bir gemi bu su hattında 45m ve 16 m sırasıyla boy ve ene sahip ise 1900m3 deplasman hacmindeki blok katsayısını hesaplayınız ? cevap : Cb= V / L x B x d 1900m3 / 45x16x3. VS. YÜKLEME DONANIMINDA BULUNMAYAN ELEMAN HANGİSİDİR. 7 GEMİYE ENİNE DİRENCİ KAZANDIRAN ELEMAN ASAGIDAKİLERDEN HANGİSİDİR ? Cvp: Su Geçirmez perdeler NOT: (Boyuna yapı elemanı: Tülani / Enine yapı elemanı: Kemere) 8 KG GM TOPLAMI NEYİ VERİR? Cvp:KM 9. 6. hangisinde yuzdürme yeteneginin kısmen kaybı soz konusudur? Cvp: geminin su altı kısmının delinmesi -yüzdürme yetenegi merkezi işareti sorulmuş? cvp: B SORU: 3. YÜKLERİN ENİNE HOMOJEN DAĞITILMASIYLA İLGİLİ SORU 10. 11.

. olur..boy düzeltmesi falan..?????????? 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir? Cvp: Büyür 12-G noktası M noktasının altında ise .. 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır. aksi taktirde ..30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalarında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler....***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0. Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği L x B³ FSM=-------------12 x ∆ 1-kapalı devre tanktan ürün numunesi almak için nereden yapılır?kapagın adı? Ullage Borusu XXX 3-yakıt numunesinin alındıgı valfin adi? Manifold XXX ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur? Metasentır Diyagramından a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi / b)slop belgesi / c)tahliye protokolü / d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ? 1)kaide hattında uzaklaşır??????? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır? 1-düşük rate ile başlama .. İskele tarafa hareket eder. 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir? Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz? Blok katsayısı... 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar? GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yürdürme yeteneği merkezi B . Cvp: Pozitif...

B) Baş bodoslamanın en yüksek noktası ön yüzü ile kıç bodoslamanın arka yüzü arasındaki mesafedir 3)Dümen iskeleye basıldığı zaman gemiyi dışa ( sancak tarafa ) yatıran kuvvet hangisidir. 9)Yapımı yeni tamamlanmış bir geminin ağırlık merkezi hangi deneyle ile hesaplanır. C) Meyil deneyi 10) Pervane kandının basınç yüzü neresidir. A) Gemi ileri giderken kanadın iç yüzü . C) Statik stabilite eğrisi stabilitenin capraz eğrilerinde bulunur.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** GEMİ İNSA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir. D) Merkez kaç kuvvet 4)Bir geminin 4000 ton deplasmanda çektiği su yaz yüklü su hattı çizgisinin 55mm altındadır. 7)Tatlı suda yüzen 75*10*4 m boyundaki dikdörtgen prizması şeklindeki bir dubanın ağırlığı 250 ton bu dubaya 500 ton yük yüklenirse yeni draft ne olur. D) 1 8)Bir geminin tipi ile uyumlu herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisi için hangisi doğrudur. D) Belirli bir su hattında her bir kesit alanının temel hattına göre alınan momentleri ve hacmi. A)4066 ton 5)Statik stabilite eğrisinin maksimun noktası için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur.2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--. Bu gemi TPC si ise geminin yüklü deplasmanı ne kadardır. C) Bu noktada GZ en büyük değer alınır.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--. 6)Sephiye merkezi konumu (KB) hesabı için hangisi kullanılır. 2) Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil boyunu tanımlar. E) Boyuna mukavemet sağlar.

A) Hasarlı bölgeye gelen her türlü akım kesilir. 21) Bir kosterin ambar kapakları ile ilgili önermelerin hangisi yanlştır. C) Gemiye su alınması 24) Narinlik katsayılarından prizmatik katsayı. A) Cp = CB CM . 17) Gemi antifouling AF boyaların sürülmesinin nedeni nedir. E) Yakıt tank gas free kontrolü 19) Havuza girişe manidir.Cp için hangisi doğrudur. A) Levha dümen 14) Gemilerde yorulma muayenesi için önermelerin hangisi yanlıştır. D) Gemi yüklenir. B) Elektrik tesisatı meger testi. 16) Bir geminin pervane hasarı halinde hangisi yapılmaz. B) Ambar kapakları mutlaka hidrolik kumandalı olmalı 22) Gemilerde Boyuna kaynak bağlantısıdır. E) Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için.10 D 12) Su çekimi gözetimi yapılacak bir geminin hangisi yapılmaz. 13) Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz. 15) Hasarlı yerlerde sıcak hava buhar veya başka akışkan taşıyan borular ile ilgili olarak hangisi doğrudur. A) En iyi yorulma muayenesi göz muayenesidir. 18) Gemi havuzdan cıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir. B) Sokra kaynağı 23) Sintine devresinin görevi değildir. A) Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışması. A) Aşırı Tirim 20) Havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir. A) 0.11) Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minumun aralık ne olmalıdır.

m dir. E) Geminin hacim merkezi 34) Pervane kavitasyonu başlatan sebep hangiisdir. A) Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde toniloto güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe. C) Stabilite aralığı 0 açısı ile GZ değerinin 0 olduğu açı arasındaki aralık 36) Pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır.25 27) Bir geminin boyuna deplasman hacim merkezi aşağıdakilerden hangisidir.8 26) 90 m boyunda başta 4. 31)Statik stabiliye eğrisi maksimum noktası için hangisi doğrudur.5m kıçta 5 m su çeken bir geminin yüzme merkezi F gemi ortasından 1. E) Voith schinder . A) Geminin 1 cm batması halinde deplasman artışıtır. C) LCB 28) Herhangi bir su hattında ve harhangi bir meyil halinde geminin su altı hacminin hesaplamada hangisi kullanılır. 30)Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinlik tanımıdır. D) Güverte köşelerinde yalpalarda daha büyük eğme gerilme oluştuğu için.5m geridedir. C) Bu noktada GZ en büyük değerini alır.25) Bir geminin yüklü deplasmanının 4100 ton ve su hattı boyu L= 100m eni B=10m ve yüklü draft= 5 m ise bu geminin blok katsayısı nedir A) CB= 0. 33) Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ-Q ) elde edilmez. B) Kesit alan eğrileri 29) Sitringer ve şiyer saçlarının atraftaki saçlardan daha kalın olmasının sebebi nedir.14 m uzaklığa 450 ton yük yüklenirse baş draft ne olacaktır. Bu gemi için TCP=10ton MCT 1cm = 120 t. D)Kritik bir değerden daha hızlı dönen pervane etrafında vakum oluşması 35)Bir geminin deplasmanındaki statik stabilite eğrisinin stabilite aralığı hangi önerme ile tanımlanır.Geminin ortasından başa doğru. E) 5. 32) 1 cm batma tonajı ( T1 ) tanımı hangisidir.

D) 0. C) Yaralı bölme boyu eğrisi 42) Bir geminin su hattı alanının geometrik merkezine ne denir. A) Dengesiz dümenin makine gücü daha büyüktür. B) Yaz yükleme sınır hattını .7 R 47) Dökme halde tahıl taşıyan gemilerde SOLAS 1974 e göre minumun başlangıç metasantr yüksekliği GM ne kadardır. A) serbest yüzey enine statik stabilite için genel olarak faydalıdır. E) Yukardakilerin hepsi 41) Hangisi hidrostatik eğrilerde birisi değildir. 0. C) Bütün iskemleler üzerindeki ağaçlar her havuzlamada bir yenilenmeli. D) Kıç badoslamadaki işcilik 38) Aşagıdakilerin hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir. A) Yüzme merkezi (F) 43) Bir gemideki serbest yüzeylerin etkisi ile ilgili hangisi yanlıştır. B) 30 cm 48)100 m den küçük yük ve yolcu gemilerinde IMO denge önerilerine göre minimum başlangıç denge yüksekliği GM ne kadardır. 44) Statik stabilite eğrisi başlangıç noktasındaki teğet 1 RADYAN doğrusunu kestiğinde apsis eksenindeki açı kaç derce olur. A) Hasarın oluştuğu bölgedeki postalar beyaz tebeşirle markalanır. 50) Fribort markasının ( plimsol dairesinin ) ortasından gecen yatay cizgi neyi gösterir.3 45) Dengesiz bir dümenle dengeli bir dümen kıyaslanırsa hangisi doğrudur. 39) Havuz iskemleri yerleştirilirken hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir. 40) Yüzme yeteneği merkazi (B) nin yeri ne zaman değişir.15 m 49) Gemide hasarlı yerleri fotoğraflarken neye dikkat etmek gerekir. A) Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması. D) 57.37) Hangisi baş bodoslamadaki hasarı belirlemek için gerekli değildir. A) min. 46) Pervane kanadının itme bölgesi hangisidir.

51) Bordayı içerden deslekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir. D) LBP 64) Gemilerde meyil tecrübesi neden yapılır? C) Ağırlık merkezinin bulunması için . D) Stringer 52) Enine konstrüksiyon sisteminde kaç döşek vardır. C) Ağırlık kuvveti = Kaldırma kuvveti 62) Geminin batmadan dengede yüzebilmesi için hamgisi sağlanmalıdır. B) Sualtı hacmin geometrik merkezinde 61) Yüzme koşulu hangisidir. C) Baş ve kıc dikeyler arasında kalan uzaklık 56) Kaide hattı ( temel hattı) tanımı hangisidir. Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arasındaki uzaklık 58) Merkez tülani nerededir. B) Gemi boyunca dip kaplama ile simetri sisteminin kesiştiği hat 57) LBP ( Dikmeler arası boy ) tanımı hangisidir.BWL ve T olan prizmaya oranı 54) Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konulmalıdır. C) Geminin sualtında kalan hacmin boyutları LWL. A) GM 0 63) Kaimeler arası boy hangisidir. B) 0. C) 3 53) Blok katsayısı CB hangisi tanımlar. 60) Sephiye merkezi B nin yeri nerededir. B) Dip kısımda 59) Şiyer tanımı B) gemi güvertesinin boyuna yönde verdiği eğriliktir.05 L 55) Mastori nin tanımı hangisidir.

E) BM değerini 77) Bir gemiye tirim yaptıran kol aşağıdaki yatay mesafelerden hangisidir. D) Konteyner 73) KB+BM dğeri neyi hesaplamamızı sağlar. 68) Geminin tam boyunu hangisi gösterir. A) Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik 66) Hangisi geminin yalpa peryotunu azaltır. 72) Hangisinde şiyer bulunmaz. A) Bir kosterde en az dört su gecirmez perde bulunur. D) Dabılbatım tanklara su alınması 67) Geminin meyil açısı değiştiği zaman hangisi olur. 75) Bir yükü aşağıdaki noktalardan hangisine yüklenirse trim değişmez.65) Güverte sehimin tanımı hangisidir. 74) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur. B) LOA 69) Dümen yelpazesinin ağırlığını hangisi tarafında taşınır D) Üst yatak 70) Bir kosterin su gecirmez perdeleri ile ilgili önermelerden hangisi doğrudur. D) Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı. 71) Hangisi bir geminin deplasman tanımıdır. D) LCG ile LCB arasındaki fark 78) Gemide KG değeri KM’den küçük ise neyi ifade eder C) Kararlı denge . B) G sabit kalır B yer değişir. A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır. C) Metasantır noktası omurgadan uzaklığını. D) F Noktası 76) Statik stabilite eğrisi bize hangisini vermez.

yolculuk boyunca kg ve ağırlığıklarını verdiği su ve yakıttan harcanacak. 83) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur B) GM değeri pozitifdir. E) Sagging 86) Gemide yalpa periyodunu artırmak için ne yapılır.tabloda 0-10-20-30-40 derece için KN değerlerini vermiş yanında gerekli gereksiz bi yığın daha değer vermiş (yanlış hatırlamıyorsam) 30 derece için gz i sormuş.kıç draft 6. buna 64 tonluk KG si 1m olan yük yüklenirse yeni kg ne olur diye bir soru 5. ebatlarını verdiği bir silindir xxx(uzunluğu hatırlamıyorum)-8m-2 m boyutları. 1.50 yapmak için geminin baş tarafına doğru kaçtanluk yükü 20m kaydırılmalıdır gibi basit bi soru. bunu 6. 3. GZ= KN. boşdeplasman ve kg yi vermiş. cevapta e şıkkı kısmen dolu olan balast tankları gibi bir şey. gene burdan daha onceden paylaşılan bir soru. deplasman 512 deniz suyunda.(KG x SinQ) dan 2. kg si 3m. .. 85) Hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır. gemiye kereste yüklenecek. varşıtaki gm in bilmem kaç olması için alınması gereken kereste yükü miktarı. B) Geminin maksimun yalpa açısını.. 4.aşağıdakilerden hangisi yükleme-tahliye avadanlığı değildir (eskilerden) cvp kandilisa olsa gerek 6. A) üst güverteye yük konur.79) Tatlısuyun doğurduğu draft farkını hangisi belirler. kereste yükü ıslanarak yüzde 10 ağırlık kazanacak. D) FWA 80) Tam dolu olmayan bir tank yalpa esnasında aşağıdakilerden hangisinde gizli bir artışa neden olur. C) KG değerinde 82) Dinamik stabilite ile neyi belirleriz.6 gibi bir değer vermiş. aşagıdakilerden hangisi GM küçülmesine neden olur gibi bir soru-benzeri kitaptada var -yalnız burda GM dememiş başlangıç stabilite bilmemnesi diyerek GM in tanımını yapmış.

bilenler yazarsa diğerlerine faydalı olur. meğil .7. benzeri kombinasyonlar.tankerlerde inert gas içerisinde bulunması gereken maksimum oksijen miktarı a-5 b-7 c-10 d-11 e-13 die hatırlıyorum şıkları.. 10. 0 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur a-LCB eşittir LCG ve diğer açılımı ne olduğunu bilmedim kısaltmasını da hatırlamadığım değer(TCM gibi bişeydi)..0. 0 b-lcb eşitttir lcg eşittir TCM c. hidokarbon gazı havayla karsılastıgında parlama olusur bunun sıddetını gosteren kısaltma nedır denmıs a-wlu b-parlama noktası c-afi d-lul e-lue sulanan madenlerın bunyelerınde tutabılecegı nem mıktarına ne denır a-akıskan nem b-doymus esıt nem c-duragan nem d-tasınabılır nem hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar 2. . aşağıdakilerden hangisi havuz surveyinde yapılmaz?(soru eski ama cevaplar yeni) a-saç kalınlığı olcumu b-ISM denetlemesi.... c-yalpa omurga kontrolü d-karina bakımı..bir gemide trim.. cvptan emin değilim 8. 3. ben a dedim emin de değilim TCM diye kastettiğimin in ne olduğunu konuya hakim arkadaşlar anlıcaktır.. cvpların yereri faklıydı ama ben ISM dedim ****************************************************************************************** 1.

Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur.95 m olan tankına kaç ton balast transfer etmesi gerekir ve bu operasyondan sonra geminin draftları ne olur? Verilen bilgiler. Kayıcı baĢ E. 4. 11.38= 11.62 m Ta=Lcf 95m / Lbp 200m X Trim 80cm= -38cm kıça d) 182 ton. D. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz. C. Asag. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. LBP = 200 m.82 m Tf= 80-38= +42cm baĢa e) 146 ton. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır. hangisi tankerlerde Inert.00 m X= 146 ton c) 140 ton. MCT1C = 210 tonmetre/cm. 7.20 m. Balta baĢ D.00 – 0. Asag. Kıçta 12. 11. kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı 5. 8. Asag. B. Tanklarda patlamayı önler. hangisi güverte kereste yükü taĢıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A.62 m Trim 80cm= (15 x X) + (100 x X) / 210 b) 215 ton. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar.20 + 0. Bulblı bas B.00 m su çeken bir geminin limana trimsiz girebilmesi için. 11.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. LCG’si 20 m olan bir tan-kından LCG’si . a) 146 ton. KıĢ cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi geniĢliginin 1/5 ini gecemez. 11.42= 11. verilen gemi baĢ çeĢitlerinden hangisi yanlıĢtır? A. C.99 m BaĢ 11.62m Kıç 12. Egik baĢ C. Sivri baĢ . BaĢta 11. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır.62m 6. 12. B. LCF = 5 m.c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı.

No2: 24 derece.. Bir geminin vardiya zabiti. hangisi yanlıstır? A... 3 D.. konsimentoya uygun B. pozitif-sıfır E. 14..... %5 B..... No4: 28 derece) A.. sekilde hesaplamıstır....NOTÜR DENGEDE BĠR GEMĠ ĠÇĠN AġġAGIDAKILERDEN HANGĠSĠ SÖLENEMEZ ? A. No1: 22 derece.. 2 C.. 1. . Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece..... 4 E. %11 D. olarak degerlendirilir. sıfır-negatif 10.TANKERLERDE SAHĠL DEN ALINAN YÜKLEME VEYA TAHLĠYE HORTUMU GEMĠDEKĠ MANĠFOLTA UYMASSA NE YAPILIR ? A. GZ KOLU YATTIGI TARAFTA KALIR .. pozitif-pozitif D.2. gümrük kurallarına uygun olarak 11. %13 E. konsimento cesıdıne D.9.3 12... aksi halde GM .. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır.. REDUKSĠYON TAKILIR D.. No3: 25 derece... . %7 C... HORTUM DEĞĠġTĠRĠLĠR B... G noktası M noktasının altında ise GM .. dıĢ havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag... negatif-pozitif C. pozitif-negatif B.... Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag.. FLENÇ DEĞĠġTĠRĠLĠR C. %16 13. C. 1 B. A.. CROSS OVER TAKILIR E...INERT GAS ĠÇERĠSĠNDE BULUNABĠLECEK MAXĠMUM (O2) MĠKTARI NEKADARDIR ? A......

.BĠR GEMĠ DEPLASMANI DEĞĠġMEDEN TATLI SUDAN TUZLU SUYA YADA TUZLU SUDAN TATLI SUYA GEÇ TĠĞĠ ZAMAN MEAN DAFT DEĞĠġĠKLĠĞĠ HANGĠ KISALTMA ĠLE GÖSTERĠLĠR ? A........LCG E.......Zincir Sapan IV... DEPLASMAN 1-) Aşağıdakilerden hangileri yükleme boşaltmada kullanılan sapan türüdür? I.. Trim düzeltmesi hangisidir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-) Sandıklı yükün herbirinin hacmi 0.. GM DEGERĠ SIFIRDIR..MCT 1cm B...DWA D...Tel Sapan III.. 15. herbir sandığın ağırlığı 120kg..TPC E.. GM NEGATĠFTĠR C.. geminin 650m3 olan ambarına 350ton yüklenmiştir ve ambarda boş yer kalmamıştır.Kasalı Sapan A-) I-II B-)I-II-III C-)I-IV D-)I-II-III-IV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-) Draft Sörveyde kullanılan 1..CSE C. GEMĠ KARARSIZ DENGEDE DĠR E.BĠR GEMĠYĠ 1cm BATIRMA TONAJINA NE DENĠR? A.FWA D.MEAN DRAFT 16.. TPC B.FWA C.248m3 . D. ...B. yitik hacim yüzdesi kaçtır? A-) 0 B-) 12 C-) 8 D-) 15 ....Halat Sapan II.......

2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-)buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-)120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor.derinliği 30.metre B-)0.. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320.metre (Bu şıkkı işaretledim ama emin değilim) C-) 36 ton...70 m olarak tespıt edılmıstır. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 12° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-)deplasmanı 5000ton gemi Km:5.. Omurga C-) Dümen D-) Yalpa omurgası ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-) Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM?in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur.eni. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu momenti nedir? (Arkadaşlar GZ değil! GZ'ti meydana getiren momenti soruyor birim ton.0m demiş 50 tonluk bir yük güverteden 5 metre aşağıya shift ediliyor demiş.5 C-)0.40 tonmetre baslangıc GM 2.864 ton.4 D-)0.55 B-)0. D)GM = 0 olur..5m Kg:5. gemının deplasmanı 27000 dur.metre) A-)256 ton...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-) Hangi durumda trim sıfır olur? A-) LCG=LCB TCG=0 B-) LCG=LCB LCF=0 D-) LCG=LCB TCG eşit değil 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-) Geminim yalpa yapmasını önlemez? A-) Baş iter (Bow truster) B-) .4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur.8.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır.35 E-)0.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş? A-)0.mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada kıç draft nedir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-) Boyu.metre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-) 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği . E) KG küçülür ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-)A gemısının stowage faktoru 1. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler.

gemini 30 derecedeki GZ değerini istiyo? GZ=KN-(KG x Sin 30) formülünden çıkıyo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-) Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır? a) Gemi acentesi tarafından b) Yükleyici acentesi tarafından c) Liman otoritesi tarafından d) Yukarıdakilerden her biri tarafından e) Kaptan tarafından ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-)Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. ilave bir sürü şeyler vermiş.30 .Navlun hesabı yapmak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 20 .FSM= L x B³ / 12 x V (Bu formüle göre yorumladım) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-) Gemini KG değerini vermiş. KN değerlerini tablo halinde 10 derece.40 derece için ayrı ayrı vermiş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful