GEMİ İNŞAA, YÜK İSTİF VE GEMİ STABİLİTESİ 1. Bir gemide su hattı alanının geometrik merkezine ne denir.

A) Yüzme merkezi (F) B) Ağırlık merkezi (G) C) Metesantır noktası (M) D) Yüzdürme yeteneği merkezi (B) E) Kuvvet alanı 2. KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar. A) Metesantır G’ye uzaklığı B) Metesantır yüksekliğini C) Metesantır noktasının omurgadan uzaklığını D) Metesantır açısını E) Metesantırın F noktasından uzaklığını 3. Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir. A) 22 B) 35 C) 45 D) 12 E) 60 4. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir. A) Yüklemeye veya boşaltmaya B) Limana yanaşmaya C) Limana demirlemeye D) Limandan hareket etmeye E) Yakıt ikmali yapmaya 5. Konteynerlerde seri numarası kaç rakam ile tanımlanır. ARKU-123456-A A) dört rakam (örneğin 1234) B) beş rakam (örneğin 12345) C) Altı rakam (örneğin 123456) D) Yedi rakam (örneğin1234567) E) Sekiz rakam (örneğin 12345678) 6. Dikmeler arası boyu (LBP) 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 metre shifting edilerek 2 nolu ambardan 3 nolu ambara alınıyor. Geminin dönme 22 x 65 merkezi (F) gemi ortasından 2.5 metre kıçtadır. MCT1cm= 105 ton metre olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz. COT=----------------= 13,62cm A) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.94m Kıç d: 7.07m B) Trim değişikliği: 13.00cm Baş d: 6.03m Kıç d: 6.97m 105 C) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.96m Kıç d: 7.08m D) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.93m Kıç d: 7.06m LCF E) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.91m Kıç d: 7.05m
Ta=------------ x COT= +6,5cm

7. Bir Geminin ambarında, omurgadan 3.5 metre yüksekliğindeki bir yük, omurgadan 8 metre LBP yüksekliğe çıkartılmıştır. Geminin şifting yapılmadan önce KG’si 9 metre olduğuna göre, yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG’si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T, Yük miktarı: 400 ton). A) 10 m, B) 9.2 m,

C) 8.3 m, D) 9.7 m, E) 10.7 m

8. Demirdeki A gemisinde, ambarda gladorada, omurgadan 8 metre yükseklikteki bir yük ambar tabanına şifting edilmiştir. Geminin deplasmanı 9200 ton ve ambar tabanının omurgadan yüksekliği 2 metredir. Şifting edilen yük miktarı 200 ton ve şiftingden önce GM 1.8 metre olduğuna göre şifting sonunda yeni GM ne olur. A) 1.2m B) 1.47m C) 1.93m D) 1.67m E) 1.77m 9. Deplasmanı 7200 ton olan bir geminin KG yüksekliği 7.2 m dir. Bu gemide KG yüksekliği 9.70 m olan 300 tonluk yük, KG yüksekliği 1.70 m mesafeye shifting edilirse geminin yeni KG yüksekliği ne olur. A) 7.30 m B) 7.45 m C) 6.86 m D) 6.725 m E) 6.98 m 10. Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG’si 3 m dir. Bu gemi Kg’si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG’si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.) Bu gemini GM in 0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir. A) 1196.67 ton B) 1100.30 ton C) 1125.26 ton D) 1048.78 ton E) 1215.75 ton 11. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. VHM Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. Bu geminin GHM’ ini bulunuz. GHM= -----------------------18320,40 A) 14475 B) 15267 Stowage Factor ------------------ = 15267 C) 16650 D) 16860 1,2 E) 17100 13. Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM’in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler. D)GM = 0 olur. E) KG küçülür 14. Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır, B) GM sıfırdır, C) GZ kolu sıfırdır, D) GZ kolu geminin yattığı tarafın aksi tarafındadır

E) G noktası ile M noktası çakışıktır.

15. Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez. A) G noktasına B) B noktasına C) Geminin tam ortasına D) F noktasına E) Z noktasına 16. Bir gemi 1010 Kg/m3 yoğunluklu bir sudan deniz suyuna geçiyor. Draft değişim miktarı 36 mm olarak tesbit edilmiştir. TPC: 30 tonmetre olduğuna göre bu geminin deplasmanını bulunuz. A) 7200 ton B) 7305 ton Deplasman FWA x (1025 – Yeni Yoğunluk) C) 7450ton D) 7400 ton FWA= ------------------DWA= ------------------------------------------E) 7500 ton 4 x TPC 25 17. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir? A) Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak, B) Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak, C) Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek, D) Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak, E) Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak 18. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? A) Tellere binen yük artar B) Tellere binen yük azalır C) Tellere binen yük değişmez D) Koçaya binen yük artar E) Tellerin gam alır 19. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? A) Kançello B) Starya C) Sürstarya D) Dispeç E) Demoreç 20. Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir? A) Ullage B) Innage C) İskandil mesafesi D) Derinlik E) Yükseklik

=cevaplar= 1-a 2-c 3-d 4-a 5-c 6-d 7-b 8-c 9-c 10-d 11-b 12-e 13-c 14-a 15-d 16-a 17-e 18-a 19-b 20-a

***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0,30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalrında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler. 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır. Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır. 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar. GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yüzdürme yeteneği merkezi B ; Ne tarafa hareket eder ? Cvp: İskeleye 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir. Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz diye bir soru vardı. Blok katsayısı,boy düzeltmesi falan.. 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir. Cvp: GM Artar 12-G noktası M noktasının altında ise ....... aksi taktirde ....... olur. Cvp: Pozitif - Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Tank’ın Eni ****************************************************************************************** 1- A gemisi dokme tahıl yuklemektedır. gemının bos agırlıgı 6750 ton, gemının aldıgı yuk 18150 ton , gemıdekı tatlı su 50 ton yakıt 200 ton dur. yapılan hesaplamalar sonucu GHM 9930 tonmetre baslangıc GM 2,50 metre olarak tespıt edılmıstır. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız. Cvp: 9,04 derece GHM x 57,3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM

2- A gemısının stowage faktoru 1,2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. gemının deplasmanı 27000 dur. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320,40 tonmetre baslangıc GM 2,70 m olarak tespıt edılmıstır. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 11,99° VHM GHM= -----------------------Stowage Factor

GHM x 57,3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM

4.1.7m tanktaki sıvının yüksekliği 18 x 22 x 6.. tankerlerde içerdeki zehirli gazın ya da hidrokarbon atıllımım ile ilgili bir soru vardı portıng ya gas free arasında kaldım gas free dedim 6.A gemısıne stowage faktoru 1. Boyutları en boy yükseklik 18-22-8.2 m= densty.40 tonmetre baslangıc GM 2.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. VHM GHM= -----------------------Stowage Factor 18320. a) 6.7=2653.= m / V m= 0. 3 tane dedim 3. başlangıç GM=2.8 m olduğuna göre tanktaki sıvının ağırlığı? 8. x V m= 2202. geminin aldığı yük =18150 ton. gemi tuzlu sudan tatlı suya girerken hangisi ollur? a fribord artar / b azalır / c değısmez / d hiçbiri e . gemi-deki tatlı su 50 ton.Yapılan hesaplamalar sonucu GHM=9930 tonmetre.5m .= 15267 1.50 m olarak tespit edilmiştir. 7.2 * Dokme tahıl gemılerınde musade edılebılır max yatma acısı 12 DERECE olarak bıldırılmıstır.3)/(Deplasman*GM) = (9930*57.3..Geminin boş ağırlığı 6750 ton. kaç tür abli vardır .04 .5m olan tankın içinde özgül ağırlığı 0.5)= 9.40 -----------------. yapılan hesaplamalar sonucu VHM 18320.. farklı bir soru gemi 4 derece meyilde 12 m ileirye 12 metre sancağa yüklenirse ne olur XXXX 10. A gemisi dökme tahıl yüklemektedir.5 ° b) 7.70 m olarak tespıt edılmıstır.bumba donanımnda topuk nereye bağlanır? kaz boynu yaptım 2. yakıt 200 ton dur.2m³ v(hacim) denst.3)/(25150*2.83kg/m³ olan bir sıvı Sıvının ullege’i 1.156kg bulunmaktadır. gz aşağıdaklielrden hangisi doğrudur die bir soru trim çok büyüktür XXXX **************************************************************************************** 1.5° c) 8° d) 9° ----yatma açısı=(GHM*57. bu gemının GHM ını bulunuz.8m = 6. Bu bilgiler ışıgında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız.83 x 2653. (SOLAS) * Gemıdekı uygulamalarda (AHM değeri GHM den buyuk olmalıdır) GHM < AHM ***************************************************************************************** 1. gemının deplasmanı 27000 dur.

( TPC: 25 ton. Vasattaki su seviyesi. A gemisinin yükleme sonu-na yaklaşırken yapılan kontrolünde vasattaki su seviyesinin. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kaç ton daha yük alabilir. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükü de hesaba katılarak hesaplandığında fazladan kaç ton balast almalıdır? a) 100 ton b) 150 ton c) 345 ton ---DWA=(100mm*(1025-1010))/25 = 60 mm=6. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için fazladan kaç ton balast almalıdır? ( TPC: 20 ton. yaz yükleme hattının 4 cm altında olduğu tespit edilmiştir. limanda 200 ton yükü kalmıştır. FWA: 65 mm ) a) 92 ton ---DWA=(65*(1025-1015))/25 = 26 mm=2. A gemisi.6*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 3. yaz yükleme hattının 15 cm altındadır. Geminin.6cm 18.e)10° 2.6cm*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 6. ( TPC: 30 ton. yaz yükleme hattının 12 cm altındadır. Vasattaki su seviyesi. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. FWA: 100mm ) Gemi. Geminin limanda 150 ton daha yükü kalmıştır. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir? ( TPC: 30 ton.6cm=18.0 cm 4+6cm=10cm 10*25(tpc)=250t d) 420 ton 250t-150t(kalan yük)= 100 ton balast alabilir e) 540 ton 4. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90*(1025-1015))/25 = 36 mm=3.6cm 14. FWA: 75 mm ) a) 90 ton b) 450 ton c) 540 ton ---DWA=(75*(1025-1015))/25 = 30 mm=3 cm 15+3cm=18cm 18cm*30(tpc)=540t d) 345 ton e) 295 ton 5.6 cm 15+3.6 cm 12+2. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Vasattaki su hattı.6cm*20(tpc)=292t b) 105 ton 292-200=92t balast alabilir c) 139 ton d) 144 ton . Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton. Gemi. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Gemi.6cm=14.6cm 18.6 cm 15+3.6cm=18. su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. A gemisi. Vasattaki su hattı. FWA: 90 mm) a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90mm*(1025-1015))/25 = 36 mm=3. A gemisi.

40/1. Bu gemiye aşağıda gös-terilen yükler yüklenmiştir.15 m 50 ton tahliye farkından dolayı paralel yükselme= 2cm = 0. a) 9° b) 0° -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320.75 m.02m 150*50= 7500 Kiça trim (boşaltma) 100*40= 4000 Başa trim (yükleme) toplam trim mom= 3500 kıça trim değişimi= 3500/175 = 20 cm Kıça F gemi ortasında oldugundan trimin yarısı baştan eksilir yarısı kıca eklenir. d) Baş : 7. Bu geminin GHM? ini bulunuz.75 m Kıçta: 5. Geminin deplasmanı 27000 dur.92 m.80 m. Kıç: 8.40/1.70 m olarak tespit edilmiştir.00m-0. a) 14475 b) 15267 -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320. Başlangıç GM=2.08 m.40 tonmetre.08m 10.70 m olarak tespit edilmiştir.10m= 7. Gemi-nin TPC?si 25 ton ve birim trim momenti MCT1cm= 175 tonmetre /cm olduğuna göre sonuç draftları hesap-layınız.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. c) Baş : 7. . Kıç: 8. e) Baş : 7. Geminin deplasmanı 27000 dur. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320. A gemisine stowage faktörü 1. A gemisine stowage faktörü 1.02m(paralel yükselme)+0.0 m.2 = 15267 c) 16650 d) 16860 e) 17100 8. Başta ve Kıçta 8. su çeken trimsiz bir gemiden aşağıdaki yükler boşaltılmış ve yüklenmiştir.00 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.15 m. Kıç: 8. MCT 1cm = 195 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız No:1 Ambar 500 ton Ortadan mesafe 15 m başa No:2 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 5 m başa No:3 Ambar 1250 ton Ortadan mesafe 25 m kıça a) Baş D: 3. Bu bilgiler ışığında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız. TPC = 90 ton.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. .2 = 15267 c) 11° ----yatma açısı=(GHM*57. (Not: F noktası gemi ortasındadır) KOMPARTMANLAR AĞIRLIKLAR ORTADAN MESAFE Boşaltma: No:1 Ambar 150 Ton 50 m ® Başa Yükleme: No: 2 Ambar 100 Ton 40 m ® Başa a) Baş : 7.45 m .Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.e) 175 ton 7.35 m Kıç D: 5.3)/27000*2.88m kıç draft = 8.3)/Deplasman*GM = (15267*57. .85 m.02m(paralel yükselme)-0. başlangıç GM=2.10m= 8.7= 11.00m-0. baş draft= 8. Başta: 3.88 m.99=12 d) 12° e) 13° 9. Kıç: 8. .95 m. Kıç: 7.10 m.40 tonmetre. . b) Baş : 7.

00m(paralel batma)-0. Başta: 4.5cm(-) baş draft=3.48 m Kıç D: 7.11 m 1200t*30m= 36000tm (başa moment) 2300t* 6m= 13800tm (başa moment) 1500*20m= 30000tm(kıça moment) toplam moment= 19800(başa) trim değişimi=19800/252= 78cm toplam yüklenen yük=5000t yükten paralel batma=5000/50=100cm=1.39m=6.10 m e) Baş D: 4.18 m d) Baş D: 5.69 m Kıç D: 5.80m+1.19m kıç draft=6. No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça TPC = 50 ton.94 m c) Baş D: 6.36m kıç trim değişimi =83cm/2=41.24 m Kıç D: 7. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.38 m Kıç D: 6.20 m Kıç D: 7.77m 11.41m=3.11m 12.8 m Kıçta: 6. a) Baş D: 5.5 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.41m=5.52 m Kıç D: 5.69m kıç draft=5.00m(paralel batma)+0.20 m e) Baş D: 6.b) Baş D: 3.00m kıç trim değişimi =78cm/2=39cm(-) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=78cm/2=39cm(+) baş draft=4.30 m Kıç D: 5. MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız.00 m b) Baş D: 5.30 m 500t*15m= 7500tm (başa moment) 1500* 5m= 7500tm (başa moment) 1250*25m=31250tm(kıça moment) toplam moment= 16250(kıça) trim değişimi=16250/195= 83cm toplam yüklenen yük=3250t yükten paralel batma=36cm=0.60 m Kıçta 6.50m+1.5cm(+) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=83cm/2=41.45 m d) Baş D: 4.75m+036m(paralel batma)-0. No:1 Ambar 500 ton 25 m Başa No:2 Ambar 1200 ton 9 m Başa No:3 Ambar 700 ton 15 m Kıça No 4 Ambar 600 ton 24m kıça .50 m Kıç D: 7.55 m Kıç D: 5.00m+036m(paralel batma)+0. Başta 5.39m=7.80 m su çeken gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir.77 m c) Baş D: 3.

gemiye göre LCG�nin kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıda-kilerden hangisidir a) Gemi kıça trimli olur b) Gemi başa trimli olur c) Gemi trimsiz olur d) Gemi tender olur . 2 12 x Draft gm:3.66 olur.Bir geminin LCB�si.0=0.6 m ise dubanın draftları nedir? LxBxDraft=cismin ağırlığı 32x8xd=512 ise draftı burdan 2 m.66 olur.06. yapar. Tatlı suyun doğurduğu draft farkını aşağıdakilerden hangisi belirtmektedir? a) TPC b) LBP c) FAW d) FWA e) LCF 131. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? a) Kançello b) Starya c) Sürstarya d) Dispeç e) Demoreç 48.66=3.. L= Boy / B= En 2. a) 75 cm b) 100 cm c) 120 cm d) 210 cm e) 180 cm soruda sadece paralel batma sorulmakta 500t+1200t=700t+600t=3000t 3000t/30(tpc)=100 cm ***************************************************************************************** 1-boy 32 8 4 olan bir dubanın ağırlsğı 512 dir kg si 3.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdortgen prizması seklindeki bir cismin omurgadan merkeze uzakklığı 3m ise gm nedir? Draft B² (Eni) KG=3m dir.F noktası gemi ortasında ve TPC=30 ton/cm. ***************************************************************************************** 1.66 KM=KB+BM=1+2. Bu gemide yükleme sonucu oluşacak parelel batmayı bulunuz.2011 ortakoy 132. KB= ----------BM= -------------------BM= B²/12 x draft BM= 64/24=2. zabit stabilite 14. KB= Draft/2=1 m dir.66-3.. birim trim moment (MCT1cm)=80 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir.

a) 9 cm b) 10 cm c) 11 cm d) 12 cm e) 15 cm 5. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton.25 ton 18. Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa.26 ton / d) 560.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş.tpc lcg falan vermiş ama ne kadar gereksiz şey varsa vermiş bunlara ek olarak başlangıç km:5. .30 ton / e) 580..3 m olan ambarına 3200 ton yük yük-ledikten sonra Kg�si 7. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 40..40 ton / c) 545. Kana rakamları metrik sistemle işaretlenmiş bir geminin baş draftı 6 m 20 cm markasının üst hizasında. Bu gemi Kg�si 4.lu ambara şifting ediliyor. Ambarlararası mesafe 12 metre ve bir santim trim momenti 120 tonmetre olduğuna göre trim değişikliğini bulunuz. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.. Vasattaki su hattı. Bir geminin deplasmanı 2450 ton. KG�si 2.6 m olması için güverteye kaç ton yük alabilir? Yükleme sonunda KM=4. Bir gemide 120 tonluk toplam ağırlığa sahip yükler 1 no. kıç draftı 6 m 40 cm markasının alt hizasında ise geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisi olur? a) 6 m 15 cm b) 6 m 30 cm c) 6 m 35 cm d) 6 m 40 cm e) 6 m 25 cm 22.3 m olan güvertesine de yük alacaktır.) a) 457.lu ambardan 2 no. soru deplasmanı vermiş gemi boyu vermiş eni vermiş..5 demiş 300 tonluk bir yük güverteden 14 metre aşağıya shift ediliyor demiş. Yükleme sonunda GM=0.6 m dir. bu durumdaki bir gemi aşağı-daki tanımlardan hangisi ile ifade edilir? a) Tender gemi b) Stiff gemi c) Doğrultucu momenti küçük gemi d) Kararsız dengeli gemi e) Nötr dengeli gemi ****************************************************************************************** # yakıt tanklarını temizledikden sonra tankın içinde ateşli işlem yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangi işlem yapılmalı (ben gas-free dedim) ****************************************************************************************** 1.0 kg:4.5 ton / b) 520.. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır..e) Gemi stiff olur 47.5 m dir.

5 -0.4 d)0.63 olan tanklarından günde 24 ton yakıt ve KG 1.80 m olan güvertesine kerste yükleyecektir limandan hareketten sonra 25 gün seyir yapacak olan bu gemi KG 0.63 -378 (125) (25x5) 1.8X / 7375 + X (KG YERİNE 7 YAZ VE 7375 + X İLE ÇARP) .. L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk L= Tankın Boyu B= Tankın Eni 12 x Deplasman 2) Limanda yüklemesi devam eden bir gemi en son kereste yükleyecektir kereste yüklemesinden önce deplasmanı 8100 ton KG 5.sonra güverteden ambara inen yükde g noktası yükün harekett ettiği yönde gidiceği için doğal olarak gm büyür.025 olduğuna göre tanklardaki içme sularının oluşturduğu sıvı etkisininden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayın.2 burda 0.5 den büyük bir GM olması cevaplar aynen şöyle a)0.5 den büyük tek cvp a şıkkı olduğu için gözüm kapalı a'yı işaretledim.ben gm=km-kg den 5.8 x (600) (25x24) 0..5 toplam :7375 + x 42389.5 METREDEN AZ OLAMYAN BİR gm ile varabilmesi için kaç ton kereste yüklemesi gerekir.8x GM=KM-KG KG=KM-GM KG= 7.35 e)0. Ağırlık KG 8100 5.3 m bu gemi KG 10.5 c)0. FSM=23X14'ÜN KÜBÜ(14X14X14)/12 işlem bitince çıkanı 1..39 / 8500 = 0. ***************************************************************************************** Sancak ve iskele içme suyu tankları tam dolu değildir geminin deplasmanı 8500 ve içme suyu tanklarının boyu 23m genişliği ise 14 m deniz suyu yoğunluğu 1.025 ile çarp FSM (sonuç) :5.39 çıkıcak FSM / DEPLASMAN = 5.5 + 10.3 Moment 42930 x 10..8 +10.cevaplardan soruyu çözmeden cvp ı buldum olması gereken cvp 0.30 olan tanklarından günde 5 ton su harcayacaktır KM 7.5 +10.5=0.0-4..5 başlangıç gm i dedim..5 OLDUĞUNA GÖRE GEMİNİN VARIŞ LİMANINA 0..5 = 7 KG=42389.63 gm küçülmesi.55 b)0.3 -162.

asagıdakı lerden hangısı bunun dısındadır? cvp:agırlıgın yayılarak bırım alana musade edılen agırlık sınırı ıcınde kalacak sekılde yuklenmesı 6-kararlı dengeye sahıp bır gemı ıcın asagıda verılen yargılardan hangısı dogrudur? cvp:gz kolu gemının yattıgı taraftadır 7-konteyner markaları kac haneli harf ve rakam gurubundan olusur? cvp:10 harf ve rakam grubundan(11 dogrusu arkadaslaar ama cvp anahtarında bu) 8-solas kurallarına gore.9 = 23000 +X / 7000 + X X= 1048..bu geminin mean draftı hangisidir? cvp:6.kıçtaki su çekimi ise 26 feet rakamının tam ortasında okunmustur.tahıl yukleyen gemılerın baslangıctakı duzeltılmıs gm yukseklıklerı kac mereden kucuk olamaz? .9 3. **************************************************************************************** 1-bır gemının baş tarafkındakı su kesımı 6m20cm rakamının tam ortasında.6 =3..4 ÇIKICAK 3) Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin kg 3 m bu gemi KG 4 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG 8m olan güvertesine yük alacaktır yükleme sonunda GM 0.5-0..X = 2430.775 2-bir geminin draftları başta 24 feet draft rakamının tam ortasında.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir AĞIRLIK KG MOMENT 5000 3 15000 2000 4 8000 X 8 8X TOP: 7000 + X 23000 + X GM=KM-KG = 4.78 TON. kıç draftı 6m40cm markasının alt hızzasında ıse gemının mean draftı hangısıdır? cvp:6m35cm 5-gemıye konana bır agırlık degısık nedenle gemı bunyesını bozabılır.5 M DİR) BU GEMİNİN GM nin 0.6 M OLACAKTIR yükleme sonunda KM=4.kıç taraftaki su kesimi ise 7m20cm rakamının tam üst hizzasında ise.bu gemının mean draftı hangisidir? cvp:25'03'' 4-kana rakamları metrık sıstemde ısaretlenmıs bır gemının bas dratı 6m20cm markasınn ust hızzasında.

B.746= 6.Diğeri Dolu Cb.750 dır. bu gemının KG sı ne olur ? 15 ° 0. Boş ve Dolu deplasman değerlerinin birbirinden farkı da sana Deadweight Ton'u vermiş oluyor. Boş ve Dolu deplasman değerlerini bulmuş oluyorsun. KM=6.2 .769 14-kaynaklar la ılgılı bı soru vardı bu soruda forumda var cvp:geçici kaynak olck 17. bu gemınn aldıgı yuk mıktarı deadweytı nedır? Sana 2 türlü Cb veriyor.B.cvp:0. harf konteyner tıpını tamınlar soru yanlıs aslında ama sıklarda 3 yok zaten) 12-su yogunlugu 1012kg/m3 olan su yogunlugunda 1025 olan su yogunluguna gıdıor 250 ton yuk alacak deplasmanı nedır? (deplasman X 1. gemi dolu ıken draft 7m blok katsayısı 0. Yani bunu hem dolu Cb için hem de Boş Cb için uyguluyorsun.8 – KG KG= 6.012) = 250 ton Deplasman X 0.8 dır. -deplasmanı 10000 t olan gemının 15 derece meyılde dogrultucu moment kolu 0.30m 9-ust uste yuklenen konteynerlerde belırlı bır agırlıgı asmaması gerekıyor bunun adı nedır diye bi soru vardı.025) – (deplasman X 1. cvp:A SIKKI STACK WEIGHT(YENI SORU) 10.746 GM= KM – KG 0.L.bıde cok basıt bır fwa sorusu vardı eskı sorularda var deplasmanı 4000 ton tpc:20 seklınde degrler var fwa=deplasman/4*tpc formulunden 30mm cıkıo ****************************************************************************************** -deplasmanı 10000 t olan gemının boş draftı 3m ve blok katsayısı 0. Birisi Boş Cb. Su altında kalan hacim: Cb. Su altında kalan hacimi çekip. 11-konteyner sahıbını tanımlayan numaralar kac hanelıdr? ARKU-123456-A cvp:4 harf oluck (normalde 3 harftır 4.Her iki Su altında kalan hacim değerini de su yoğunluyla çarpınca.2 Tan 15°= -----------GM GM= 0.d formülününden.054 GM .cuval sorusu vardı temız cuvallarla kırlı cuvallar bırbırında ayrı yuklenırler gıbı bı soru vardı tam hatrlamıorm ama ana unsuru bu soru forumda var zaten cvp:seperatıon(ayrım) arkadaslar cevap aynen bole forumda farklı soylemler var segregeratıon diye onunuyanında(terkın) yazıor kesınlıkle o degıl bılmeyenler yanlıs yonlendırmesınler ben seperatıon yaptım ve dogru.013 = 250 ton Deplasman = 19230. (L x B x draft x Cb) x Yoğunluk = Deplasman Loaded Deplasman – Light Deplasman = Deadweight Cb: Su altında kalan hacim / L.670 dır.d olarak buluyorsun.

2 -graın kapasıtesı : 4600 .166 = 3945 ılk sorunun cevabı ''kapalı alanlara gırıs prosedurlerıne bakılmadan'' olacak. = 1.166 olan bır dokme yuku hab olacak sekılde yukluyor bu gemı ne kadar yuk almıştır ? Grain Kapasite S.0. balya kapasıtesı 4450 olan gemı stowge fac. konsımento mate's receıpt'e gore duzenlenır ***************************************************************************************** 1-her draft ıcın BM degerı nerden alınır? Metasentır Diyagramından 2-buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? .F= ------------------------W (Yük) ****************************************************************************************** * atmosferi tehlikeli ambarlara hangisi yapılmadan girilmez? gaz olcumu yapılmadan iyice yıkatılmadan *iki enine bolme persedi arasında kalan boşluga ne denir? posta tank koferdam *su gecırmez perdeler hangi gorevı yapmaz? gemının boyuna mukavemetını arttırmak gemının enıne mukavemetını arttırmak *konşimento için hangisi yanlıştır manıfestoya gore duzenlenır orjinal konşimento olmalıdır *konteynerler kac harf ve rakam grubundan oluşur dokuz harf ve rakam grubu 10 harf ve rakam grubu 11 harf ve rakam grubu *alavere donanımında kac adet abli vardır 2 3 *alavere donanımında kac adet bumba vardır 2 3 4600 / 1.

seçimi . Z : Treylerler ve şasileri tanımlamakta kullanılır. To enable the position of a container on a ship to be specified.a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı 3-konteryenr sahıbını tanımak ıcın kac harf kullanılır? Üç harf 4-konteyner kaç harf ve rakamdan olusur? Her konteyner. U . ZZZZZZ : 6 rakamdan oluşan konteyner seri numarası olup.I.C kodu olarak da bilinir. XXXY Harf grubu ZZZZZZ-A Rakam grubu XXX : Konteyner operatörü/sahibinin kodudur ve B. a standard numbering system is used. Container slot positions aboard ship are expressed by three co-ordinates indicating : Bay -. CONTAINER POSITION NUMBERING You can see these numbers painted along the deck. U : Tüm konteynerler için kullanılır J : Ayrılabilir. toplam 11 haneli alfa nümerik bir numaraya sahiptir. J ve Z harflerinden oluşur.sökülebilir konteynerler ve ekipmanlarını tanımlamakta kullanılır.Tier . Y : Konteyner sınıf kodu olup.Row -. 6 haneye tamamlanıncaya kadar başlarına 0 konulur. konteyner sahibi/operatörünün mevcut konteynerlerinden farklı olacak şekilde insiyatifine bırakılmıştır. Rakamlar.

mezarna d.braket e-bayrak 9-bır bumbanın topugundan dırege baglandıgı yere ne ad verılır.Bays: Are numbered lengthwise from bow to stern with odd (TEK NUMARALAR) numbers for 20' containers and even (ÇİFT NUMARALAR) numbers for 40' containers. for which the packaging was tested by the manufacturer and can. the bottom of an adjacent row is at a higher level. In case of two half heights the bottom ones are to be numbered by an odd number. be used. Rows: Are numbered from centreline to portside with even numbers and from centreline to starboard with odd numbers. kayıt numarası ve sınıf kodunun kullanıldığı Modulus II hesaplama yöntemiyle bulunur. The Committee has also developed what is referred to as ‘UN packaging’. form (liquid or solid). the severity of the test varying with the Packing Group. II (medium danger) and III (low danger). The even number between two 20' containers is used to define 40' bays.(ıskaca yok cevaplarda) zivana ?? kazboynu?? 10-tehlıkelı yuklerın paketlerınde yazan packagıng I II III ne anlama gelır? How the UN Packaging System Works The UN Committee has assigned all dangerous goods to one of three Packing Groups: Packing Group I (high danger). inner packagings. etc.. The container row stowed on the centreline is marked 00. except where as a result of the hull contour.tulanı c.boy III. A : Tek rakamdan oluşan. the IMDG Code or the TDG Regulations. On deck stowage is indicated by code key 8 followed by an even number sequence.. Each packaging is marked with a code that indicates the type of packaging. 5-gemı bordasının sımetrı uzerındekı ızdusumune ne ad verılır? a-kaıde hattı???? b-mastroı c. The list of dangerous goods and the Packing Group for each can be found in the ICAO Technical Instructions. Tiers: In underdeck stows.. relative density..4 e5 Yolcu gemisi emniyet sertifikası azami olarak 12 aydır arkadaĢlar. Bu numara. 6-kort nozullu pervanelerde kanat ucu ve nozul yuzu ara mesafesı nedır? Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm’dir? A) 10 mm B) 20 mm C) 5 mm D) 2 mm E) 15 mm 7-yolcu gemılerınde emnıyet sertıfıkası en cok kaç yıl olacaktır? a-1 b-2 c-3 d. therefore. kontrol numarasıdır. 8-kosterlerde ambar kapaklarının oturdugu yerın mukavemetı ıcın hangı konstraksıyon vardır? a-posta b. Konteyner numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığını ve doğruluğunu tespitte kullanılması açısından önemlidir.freeboard Gemilerde fribordun yararları aşağıdaki alt başlıklar kapsamında vurgulanabilir: . UN packagings have been performance tested for their resistance to drop. konteyner sahibinin kodu . stacking and internal pressure.. The bottom row will be 02. Packing Group.. 13-devrılme acısını hangısı belırler? I-en II. containers are numbered vertically downwards with even numbers from top to bottom.

2. Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece stabilitesinin artmasını sağlar. yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG?si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T.permecible load 2.5sene ****************************************************************************************** * sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? -akıskan nem -doymus esık -duragan -tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1) bas: 6.Bu soruya benzer bir tane daha geldi. 5. Geminin şifting yapılmadan önce KG?si 9 metre olduğuna göre. omurgadan 3.teller kaça ayrılır 3 14..1 istif faktörü 0. 13. 2)Bir geminin ambarında. 3.tel bakımları kaç senede yapıılır? 1. Güverte ıslanması halinde teçhizatı ve kargoyu korur.2 kıc:7. verilen mean draft . 4. omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır. Yük miktarı: 400 ton).4 vasat:6. Yaralanma halinde yedek deplasman sağlar. Geminin kesit mukavemetini arttırır.3 ise hacimi? sorudaki rakamlar tam aklımda kalmadığı için tam doğru olmayabilir amma bu soruyuda birbiirinle çarpmayı ve bölmeyi denedim cıkan çıkan değeri şıklarda işaretlerim 10. 9000 x 9 = 81000 -400x3. Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam sağlar.5 = -1400 400x8 = 3200 W= 9000+400-400= 9000 toplam moment= 82800 KGfinal= toplam moment / W KG= 82800 / 9000 = 9.2 * Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz? a) Yük teli b) Mantilya teli c) Kamçı teli d) Çarmıh teli e) Abli teli .5 metre yüksekliğindeki bir yük. ****************************************************************************************** 7.1. senın hesapladıgının altındaysa Hogging.7 bu gemının durumu nedir? CVP: Hogging (vasatta cökme) böyle soruyla karsılasırsan . üstündeyse Sagging dir.gz Q grafiği alanı neyi ifade eder hacimsel durum dinamik stabilite vs.

. gümrük kurallarına uygun olarak 6) Bir geminin vardiya zabiti. . C. hangisi güverte kereste yükü taşıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A. 4 E. verilen gemi baş çeşitlerinden hangisi yanlıştır? A. olarak degerlendirilir? A.... pozitif-sıfır E.. No3: 25 derece. B. sekilde hesaplamıstır. hangisi yanlıstır? A. 2) Asag.. C. sıfır-negatif 5) Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag. negatif-pozitif C. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır... konsimentoya uygun B. D.***************************************************************************** 1) Asag. 3) Asag. No4: 28 derece) A. pozitif-negatif B. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar. No2: 24 derece..3 ***************************************************************************************** ... 1 B.2. B. 1. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur.. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır.. hangisi tankerlerde Inert. Sivri baş 4) G noktası M noktasının altında ise GM . 3 D. No1: 22 derece.. konsimento cesıdıne D.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır. 2 C... Balta baş D. C. aksi halde GM . Egik baş C. Tanklarda patlamayı önler. Bulblı bas B. dış havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag. Kış cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi genişliginin 1/5 ini gecemez.. pozitif-pozitif D. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece. Kayıcı baş E...

Hidrojen.asp?nws=17 *Stripping devreleri ne amaçla kullanılabilir 1-2-3-4 tane açıklama yazmış hangileri demiş (Süzdürme) *Statik stabilite momentiyle ilgili bir soru vardı yatma açısı sonunda oluşacak olan serbest satıh etkisiyle ilgili bir hesap sorusu *fsm'nin artmasını en çok hangi ölçünün büyümesi arttırır tarzında bir soru gemi boyu. Cvp: Nötr Denge ****************************************************************************************** *LEL açıklaması sorulmuş (tanker soruları diye bahsediliyodu bunlar için) lower explosive limit Yanıcı gazlar.rulo 2 sının ustune konuyor nedenı sorulmus cvp-bosunu almak olacak 2-hangısı cıft dıp dosemesı degıldr seklinde bır soru vardı (sıkların hepsını hatrlamıorm sacma selerdı yanlıs olmasın bıldıklerımı yazıorm) cvplar-parampet –döşek -dip sintine döşemeleri *Konteyner larda row hangı karakterdır? seklınde bır soru B R T *gm 0 olursa ne olur.derinliği v.294 diye gemiyi tam tüm yükleyin diyo 5-sandıklı yükleme yükün hacmini vermiş gm i soruyo? 6-kn değeri bize aşağıdakilerden hangilerini bulmamızı saglar? GZ 7-serbst sıvı etkisinde hangiler.s şıklar vermiş L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk 12 x Deplasman .3-pamuk ve krom sorusu bu soru ıkıncı kere geliyo ve yine attım tam ve tüm yüklemeyi soruyo pamugun ağırlığını mı ne bişini vermiş0.25 buldum kesin doğru! (gz=kn.tedexsafety. Örn: LPG. Hepsinin alt (LEL) ve üst (UEL) patlama sınırları vardır. Asetilen.sinQ) ****************************************************************************************** 1-rulo sac yuklemesı ıle ılgılı bır soru 2 rulo yan yana 3.ne gerek yoktur! ama kitaptaki gibi değil ben sıvının agırlığı yaptım kesin doğru! bide gz alanı bulma geldi 30 derece meyil açısındaki cevabı 0.com/haberler. http://www.kg.gemi eni. Kapalı hacimde tüm yanıcı gazlar kimyasal patlama tehlikesi oluşturur.

2 ton yük daha alıyor.6/140 x 0. .66:3.4/140 x 0.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin omurgadan merkez noktasına olan uzaklığı 3 m dir.2 = 20210 6-TPC nedir? -1cm batırma tonu -1 cm trim yaptırma tonu -1m batırma tonu gibi 7-gemi ambarında temiz yük olan paketlenmiş un çuvalının üzerine pis yük konulmaz kömür çuvalı vs.6) 140 m.008 yoğunluktaki suda deplasmanı 20132 ton olan bir gemi 1. 4-geminin bordasından dikey bir istikamette yapılan kaynağın adı nedir ? -sokra 5-1.60 m dir.66=3+GM GM=0.66 yapar KM=KB+BM KM=1+2.033:7.033 Df:6.7m kıça 1.40 m kıça doğru kıç draftın ölçüldüğü yer kıç taradtan başa doğru 6.7: 0.393 Da:7.8 ton 2.8 + 5. trim düzeltmesinde +72.10 m baş draftın ölçüldüğü yer baş taraftan 1.007 6.66 yapar KM=KG+GM 3.1+0. bu ayrıma ne ad verilir? -segregation -seperation(ayrım) -sapration vs.40 m kıç draftı 7.007:6. Trim:0.düzeltilmiş deplasman nedir? İkinci Trim Düzeltmesi herzaman + 20132 + 72.66 yapar.133 3.4+6.7: 0. GM i nedir? *Arkadaşım soruda verilenlere göre kg:3 Kb:1.düzeltilmiş draftlar nelerdir? *LBD: LBP -(La+Lf):148-(1.4-0. BM: B²/12 x Draft den Bm:2.****************************************************************************************** 1-LBP:148 m olan bir geminin baş draftı 6. trim düzeltmesinde 5. geminin LCF si ortadadır.

* kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı ***************************************************************************************** 1-büyük meyil açılarında geminin dogrultucu momonetin oluşup oluşmayacagını kotrol etmek için hangisi kullanılır a-statik stabilite b-yaralı bölme boyu c-su attı alan egrisi d-blok kat sayısı 2-gemi bodosunun simetri üzerindeki izdüşümü aşagıdakilerden hangisi a-kaide hattı??? .9-tankerlerde yükler belirli sınıflara ayrılarak yüklenirler yakıtların akışkanlığa karşı direncine ne denir -vizkozite ( ***) -parlayıcılık -akışkanlık -akıcılık 10-FWA: 120 olan 1010 kg/m3 suda yüzen geminin yaz yükleme hattı ile mesafesi 10 cm dir açık denize çıktığında ne kadar daha yüklemesi gerekir? TPC.25 -430 11-GM i pozitif olan gemi sert yalpalar yaparsa stiff gemi 1-AĞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KERESTE YÜKLEMESİ İÇİN YANLIŞTIR ? A-İKİ BABADALYA ARASI 10 AYAKTAN FAZLA OLMAMALI B-TOMRUKLAR OMURGAYA PARALEL YÜKLENMELİ C-BABADALYALAR GÜVERTEYE YÜKLENECEK YÜKTEN DAHA KISA OLMALIDIR XXX? D-LASHING TELLERİ PRAÇOLLARA BAĞLANMALIDIR. E-LASHING YÜKSEKLİĞİ 4MTR OLAN GÜVERTE YÜKÜ İÇİN 3MTRDİR. 14-hangisi lashing malzemelerinde kullanılamaz ? kelter kilit (bu tarz bi şık vardı) ************************************************************************************** -hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı.

.sehim c-mastori d-kemere *Sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? a-akıskan nem b-doymus esıt XXX c-duragan d-tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1966 loadline konvansiyonunda mevsimsel değişikliklere göre bölgeler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmıştır? a. Tropical . gz sorusu herkese çıkıyomuş en az 2-3 tane bide bu serbest sıvı etkisi varya bana o geldi .ani sıcaklık değişmeleri e. for practical reasons.akıntı b. ****************************************************************************************** stabiliteden hatırladıklarım statik dinamik kuvvetler.not more than 1 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.not more than 10 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.. Not more than one tropical storm in 10 years in an area of 5 square in any one separate calendar month. AREAS AND SEASONAL PERIODS The zones and areas in this Annex are. some degree of relaxation has been found acceptable.d-braket e-bayrak 6-geminin tescil boyu. 9-gemi ana güverte üzerinden bordada orta simetri düzlemine dogru ölcülen yükseklik farkına ne denir? a-şiyer b.b-mastiro c3-kort nozullu pervanelrde kanat ucu nozul yüzü ara mesafe nedir a-10 b-20 c-5 d-2 e-15 4-Yolcu gemilerinin emniyet sertifikası en çok kaç yıl olucaktır a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 5-kosterlerde ambar kapaklarının oturduğu yerin mukavemeti için hangi konstriksiyon vardır a-posta b-tülani c. in general.mezarna.yağmur d.belli bir bofor kuvvetinin üzerinde esen rüzgarlar c.gece gündüz değişikliği ZONES. In certain special areas. based on the following criteria: Summer .

46 ton B) 176.50m bu gemının kıç draftını 10 cm azaltmak için. Bu gemide F noktasının 70 m önünde bulunan bir tankında 550 ton.15 ton D) 169. MCT 1 cm 200 tonnes/m. ullage borusu bu tankın kıçından 4 metre ilerdedir. displacement 12 500 tonnes.54 ton 20 cm kıçlı. Find how much oil must be transferred from the forward tank to the after tank if the ship is to arrive on an even keel. During the sea passage 450 tonnes of oil is consumed from aft.(w ton x (60+70) m / 200 ) = 20 w = 176..kıç draftı 6.4 m A. Gemide F noktası gemi ortasının 1 m gerisinde bulunmaktadır. *Dikmeler arası boyu 150 m olan bir gemi limandan hareket ederken draftları Baş: 7. There is 550 tonnes of fuel oil in the foward deep tank (centre of gravity 70 m forward of the centre of flotation) and 600 tonnes in the after deep tank (centre of gravity 60 m aft of centre of flotation). yüzdürme yeteneği merkezinden 60m mesafe önde olan baş peak kaçton balast alınmalıdır? Kıç draftı 10cm azaltmak için gemiye 20cm trim oluşturmalıyız.4 m?dir.2 m. Gemi boyu 120 metredir.30 dereceye kdr olan gz eğrisinin altında kalan alanı hesaplayınız?( tabloda 0-15-30 arası gz değerlrını verıyor) ALAN= 3/8 x 10°/57. leaves port with drafts 7. Bu durumda alınan ullage 105 cm ise bu tankta ne kadar yük vardır? (yükün yoğulunluğu:1 alalım onu hatırlamıyorum) Cevapları bekliyorum. baştaki yakıt tankından kıçtaki yakıt tankına kaç ton yakıt transfer etmesi gerekir? (MCT 200 ton) A) 160.3 x (a +3b + 3c + d) 2. F noktasının 60 m gerisinde olan diğer bir tankında 600 ton yakıt bulunmaktadır. ****************************************************************************************** An oil tanker 150 m long.92 ton C) 182.. Wxd COT= -------------W x 60m 20cm = --------------W= 100 ton . Kıç: 7. Bu geminin varış limanına trimsiz varabilmesi için.kıçlandıran trim = 20 cm olmalı (450 ton x 60 m / 200 ) . Gemi seyirde kıçta bulunan tankında 450 ton yakıt harcamıştır. The centre of flotation is 1 m aft of amidships.60m baş drft 5.70m olan bir geminin tpc:15 ton mct:300ton/m kg:6.2 m F and 7.en boy genişlik vermiş tankın yakıt ne kadar alır gibi gm ve kg bulma gelmişti meyil açısı sorusu gelmişti ****************************************************************************************** Boyutları 12-6-4 metrelik tanka sahip olan gemi 1 metre kıça trimlidir. Even keel olması için Başlandıran trim .92 ton 1.

35=12xW/8000.35cm=wxh/deplesman.BOY ben 1 ve 2 yaptım ama? 7-120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor.EN III.0.. soru: 3lusımpson metodu uygulancak : Alan Formulü= 3/8 * 10 derece / 57.5m olan bir gemi solas a göre gm i 0.3 derece * (gz0 + 3 gz10 + 3 gz20 + gz30) 5-Kereste yuklenmemıs haldeyken GM=50 cm / (Musade edılen mın..hangisi meyil açısını etkiler diye bi soru vardı? gm yaptım diğerlerını hatırlamıyorum 11-gz değeri 0 ise hangi durumdur? cvp nötr denge 12-g noktası m noktasının üstünde olursa hangisi olur? cvp gemi devrilir 13-yağ kayıt defteri için. W=233. agırlık larla mesafelerı carpılıyor momentler cıkıyo (momentlerı basa kıca ayrı ayrı yaz ) en son momentı mctye bol toplam trım degısıkıgı cıkar lcf ortada oldugu ıcın bas kıc yuzde ellı yuzde ellı ) bıde en son olarak paralell batmayıda draftlara yansıt son draftları bulursun .GM:15 cm Istenen max GM azalması 0.MCT1 300 5-dep:8000 ton kg:6m km:6. soru cevap : lcf ortada .3ton gozukuyor 7..mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada draftlar nedir? ( rakamlrdan emın değilim) 8-tatlı sudan tuzlu suya geçince ne değişmez? cvp deplasman yaptım 9-havuzlamada topugun iskemleye oturdugu an? -cvp krıtık perıyod 10. cvp 150gr üzeri tanker ve 400 gr üzeri yük gemıleri 14-kararlı dengede hangileri doğru değildir? I-Gz gemının yattıgı taraftadır II-Gz sıfırdır III-Gz yattıgı tarafın tersındedır CVP 2 VE 3 1.15m den az olmamak şartıyla kg si 12m olan güvertesine max kaç ton yuk alabılır? cvp ben 495 ton buldum şıklarda 500 var) 6-devrılme açısını hangısı belırler? I-FREEBOARD II.

20 ton (-15x+20)=-300 30m kıca.5cm kıca eklenecek .20 ton (+30x+20)=+600 25m kıca.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--.Bir problem dw-deplasman hesabı.5 cm ekleyıp bas drafttan -0. bas ve kıc drafta 6'sar cm eklenecek daha sonra cıkan sonuca kıc draft ıcın +0.20 ton (+25x+20)=+500 Toplam Moment:+200 degerın artı olması (trım dedısıklıgının kıca (+) olması demek Td:Toplam Moment/MCT Td:200/200=1cm (+0. ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri Metasentır Diyagramından 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi b)slop belgesi c)tahliye protokolü d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ. tankerlerle alakalı yuk ıstıf sorularından 3 adet geldı.5 cm cıkarttıgımızda fınal draft ve trım elde edıyoruz.30 ton (-20x+30)=-600 15m basa. soruların yarısı problem enıne denge ve kuvvet.5 cm bastan cıkarılacak) Butunsel Batma Toplam Yuklenen/TPC=90/15=6 cm butunsel batma (Soruda baslangıc draftları belırtılmemıs. -0. .20m basa. gerı kalan sozel. 1)kaide hattında uzaklaşır ??? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır 1-düşük rate ile başlama 2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** İki problem gizli gm küçülmesi çıktı.

.. tankin %50si dolu.: 5. Aksi halde gm .8.gm.10 ARKU-123456-A . kic 29 feet ortasinda ise vasat nedir? +28' 03" 11. deniz suyuna gectiginde overload olmamasi icin kac ton daha yuk alabiilir+ 540 cikiyordu.04.g noktasi m nin altinda ise gm . tablosu 14-konteyner sorusu.II.) I. kac harften ve rakamdan olusur. şıklar vardı.7. gm kuculmesini hesaba katarak gm bulun.negatif 13. Yükün gemi bordasına temas ederek ıslanmasını engeller. 8-bir gemide 4 derece yalpada diye başlayan bir soru. stabilite hesabi icin hangi bilgiler gereklidir gibisinden bir soru? Deplesman... 7-Hangi durumda gemi dengesi degisir? +geminin yaralanmasi..956..zbt Stabilite soruları 1-Hangisi Ciro edilir +Konsimento 2-Kn egrileri hangi degeri verir GZ 3-tuzlu sudan tatli suya gecen gemide ne degisir? Deplesman hacmi Agirlik merkezi Geminin agirligi 5-Gm kuculmesi Kg/km vermis.draft sorusu.50 çıkıyordu sanırım 6-0-40 derece arasi alan sorusu g0 ile g40 arasi degerler vermiş.1-Tehlikeli yüklerin paketlerinde yazan (packaging .her draft karsiligi KM degerleri nereden bulunur? Hidrostatik st. Diğer iki şıkkı hatırlamıyorum. 12. sivi yogunlugu 0. Bana vlcc tankerlerde en uygun tahliye-yükleme kolu hangisidir? FREE FLOW ****************************************************************************************** 22.. 2-YÜkleme sırasında ambar postalarına konulan istralya tahtalarının neye yaramaz? Gemi mukavemetini arttırır (ben bunu yaptım ama doğrumu bilmiyorum) Ambarların havalandırılmasını kolaylaştırır. Tank boyutlari var. Olur. 10.. gemi 1010 da 15cm daha mesafe var. + pozitif... cevap 0. bas 27feet ortasinda..III ne anlama gelir? Tehlikeli yükün sınıfını gösterir Gaz sıvı katı olduğunu gösterir vs.11 İskenderun u.su almasi.9.yol 1..Yapamadım.fwa sorusu.

5.f:0.12 metre ****************************************************************************************** -s.koklamadan ve görmeden kapalı olarak alına bildiği gibi yine manifoulda bağlanacak özel bir aparatlada alınabiliyor.)? 1-kapalı yükleme yapan bir gemide numune nerden alınır? a-ullage kapağı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözetleme deliği e-tank kapağı Efendi Kaptan. Arşimed yüzme kanunlarına göre Yer değiştirilen sıvı hacmi x yoğunluk = Ağırlık 30x8xdx1=587 d=587/240 = 2.15.18579 ~=2.eni.122889 ~=0..19 KM = BM + KB Dikdörtgen prizma olduğu için KB = d/2 = 1. kapalı yüklemede numune ullage kapağından aşağıya indirilen özel bir asansörü olan sample aparatıylada aygıtı kapağa taktıkdan sonra valfini açmak suretiyle mala hiç temas etmeden.aynı kalır .8.derinliği 30.6.19 + 1. Kazboynu????? B R T 123456 gıbı rakamlar vermıs bu konteynerın numarası ıcın soyleneceklerden hangısı dogrudur? 12 bay nosu-23 row nosu gıbı vs sıklar ..41 GZ = 1. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu moment kolu nedir? GZ = GM x Sinθ >Sin5 değerini bildiğimize göre GM i bulmalıyız. Dikdörtgen prizma olduğu için KG = h/2 > KG = 4/2=2 Dikdörtgen prizma olduğu için BM = Beam²/12d > drafta ihtiyacımız var..22 = 3.44 BM = 8x8/12x2.Load: 1.4458333 ~=2.41 x Sin5 =0.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur.7 m2/ton yuklenecek yukun max yukselme mesafesı ? -tank yarı dolu serbet yuzey etkısı hakkında ne soylenebılır (artar .41 KM-KG = GM 3.4 / Perm.azalır .Bence o soru hatalıymış! 5-bumba direğinin topuğundan bağlandığı yer: cvp :ıskaça fakat şıklarda yoktu.44 BM = 64/29.22 KM =2.41-2 = 1..7 ARKU-123456-A ****************************************************************************************** Boyu.kontyner sahibini tanimak icin kac harf kullanilir: 3.4.28 = 2.

siz yinede bir araştırın.buna göre KG??? 10-yaz yükleme hattıyla ilgili soru? 11-deplasman-deadweight hesabı sorusu 12-gm ve deplasman hesapları?? .ama diğer seçeneklerde değişik tanımlar vardı.ama diğer seçeneklere göre en yanlış görünen buydu.yeni bir soruydu.şifting yapılan bir soru vardı.ben onu işaretledim.gemi dip tanklarının boşaltılması kg yi? Cvp : KG KÜÇÜLÜR 5.ağırlık merkeziyle ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru vardı? Cvp: olarak ben ağırlık merkezi hiçbir şekilde yer değiştirmez diye tanımlanan seçeneği işaretledim. 1 tanesinde baş+kıç/2 = vasat çıkıyordu.bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa sorusu? Cvp: STİFF GEMİ 4. 6-ambalajlı yüklerin yüklenmesi ile ilgili hangisi en önemsizdir? Cvp: yükün rengi seçeneği 7-dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar? Cvp: yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman 8-2 tane hoggıng-sagging problemi vardı.cevaplarda hagging ve sagging durumu yoktur diye bir seçenek vardı.cargo gear kitabı ile ilgili hangisi yanlıştır? Ben gümrük kontrolü dedim tam emin değilim.2 kere şifting yapılıyor.sonuç vasatla eşit olursa durumun tanımı nedir? 9.150 tonluk yük önce başa doğru 3m sonra aynı noktadan 6 m yukarı şifting ediliyo.diğer seçeneklerde balast alma-verme. 3. manifesto ile asagıdakılerden hangısı yanlıstır? demıs bızde olan cevaplarda yukleme lımanı esas alınır dıye bır sıktı cevap fakat bu soruda o sık yoktu tahlıye lımanı esas alınır gumruk konsmentoya gore konsımento cesıdıne gore tıme sheete gore hazırlanır ****************************************************************************************** * 1-gemilerde meyil tecrübesi sorusu?---ağırlık merkezinin bulunması için 2.şifting vb şeyler vardı.anlamlarını bilmediğim için bunu işaretledim.geminin omurgaya uzanan dik saçlarına nedir? bu tamamen farklı bi soru idi cevaplarıda bılmedıgım tanımlardı.

2.zaman cizelgesi(time sheet) aşagıdakilerden hangisinin tespiti icin yapılır.Kandilisa palangasını tarif ediniz. c) Her ikisi de üç dilli makaradan donatılmış palangadır. d) Her ikisi de dört dilli makaradan donatılmış palangadır..Kütük demir taşıyan gemilerde görülür 2-Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybı söz konusu olur? Cevap: Geminin sualtı kısmının delinmesi .Her iki makarası da tek dilli makaradan (oluşmuş) donatılmış palangaya ne isim verilir? a) Kandilisa palangası b) Top palangası c) Tırfıl palangası d) Manişka palangası e) Freşkon palangası 35..bacadan b-makına sogutma suyundan c-dısarıdan e-.tahıl yükleyecek gemide en fazla meyil kac dereceye kadar olmalıdır? Cvp: 12° her ikiside tek dilli: kandilisa birisi tek diğeri çift dilli: adi (el) her ikiside iki dilli: top birisi iki diğeri üç dilli: manişka her ikiside üç dilli : freşkon her ikiside dört dilli : parale 34. ****************************************************************************************** 1-Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.-----------------------cvp burda bu b) Her ikisi de iki dilli makaradan donatılmış palangadır. e) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır ****************************************************************************************** 1-ınert gaz nereden alınarak ambarlara verılır. dispec demoraj hesabı 4. a) Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır. cvp: kıca trimli 3..bir geminin lcb si lcg nin baş tarafında ise geminin nereye tirimli olucagı. a..

Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik kuvvetlerden birisidir Cevap. Geminin havuza OTURURKEN TUM OMURGANIN OTURMASI İLE İLGİLİ ZAMAN cevabı: " kritik zaman " 5 . Cevap. Çünkü soruyu dikkatlice okuduğunuzda SADECE cevabın Solas a gore GM : 0.Ambarların kıç kısmında 11-Hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir? Cevap. tankerlerde sample test nerden ALINIR? CVP: " manifold " 3.Navlun hesabı yapmak 1.BİR GEMİDE SERBEST YÜZEY ETKİSİ OLAN BİR TANKTA .Stevedor *Konteynerler kaç rakam grubu ile markalanır? ARKU-123456-A 12-Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.30 olduğunu görüyorsunuz .3-Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsade edilir. 12 derece 4.Sintine alıcı ağızlar ekseriyetle ambarın hangi kısmında yer alır? Cevap.Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap. Lakin soru sözlü sorusu . GEMİYE ETKİ EDEN SIVININ SERBEST YÜZEYİ AZALIRSA .öncelikle dikkat çeken bir Grain GM sınırını 8 m kg si olan güverteye ne kadar yük alabilir diye soruyor normal . ASAGIDAKİ HANGİ DEĞİŞİKLİK GÖZLEMLENİR ? . 2.Dalgalar 6-Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığı zaman yapılan bağlamada aşağıdaki bağ (lashing) malzemelerinden hangisi kullanılır Cevap:Zincir veya tel halat 7-Hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılır? Cevap:Statik Stabilite Eğrisi 8-Kararlı dengeye sahip gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Cevap: GZ kolu geminin yattığı taraftadır 9-Gemiye yüklenen yüklerin puantaj raporları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap:Gemiye yüklenen yüklerin navlununu gösterir 10. Tellere binen yük artar 5-Gemi yapısına statik ve dinamik kuvvetler etki etmektedir. KG değişim şeklinde sormuşlar .

YÜKLERİN ENİNE HOMOJEN DAĞITILMASIYLA İLGİLİ SORU 10.00 dan küçük olmalıdır zira aksi taktirde gemi 1. .5 m draftla yüzen bir gemi bu su hattında 45m ve 16 m sırasıyla boy ve ene sahip ise 1900m3 deplasman hacmindeki blok katsayısını hesaplayınız ? cevap : Cb= V / L x B x d 1900m3 / 45x16x3.00 a eşit olursa duba şeklinde olacaktır.5 = 0. OIL RECORD BOOK A ASAGIDAKİLERDEN HANGİLERİ KAYDEDİLİR? A) YÜKLEME B) TAHLİYE C) BALAST TRANSFERİ . 7 GEMİYE ENİNE DİRENCİ KAZANDIRAN ELEMAN ASAGIDAKİLERDEN HANGİSİDİR ? Cvp: Su Geçirmez perdeler NOT: (Boyuna yapı elemanı: Tülani / Enine yapı elemanı: Kemere) 8 KG GM TOPLAMI NEYİ VERİR? Cvp:KM 9. TASIMA SÖZLESMESİNE GÖRE YÜKLEME TAHLİYE İCİN VERİLEN ZAMAN? Cvp: STARYA * *************************************************************************************** -bir geminin dogrultucu kolu degismez deplasman artarsa dogrultucu moment ne olur? Cvp: ARTAR -konteynerler kac harf grubu ile markalanır? Cvp: 4 harf ARKU-123456-A -kararlı dengeye sahip gemi için hangisi dogrudur? GZ kolu geminin yattıgı taraftadır -tahıl yukleyen geminin max yatma açısı? 12 derece -tahıl yukleycek gemide gm kacın altında olamaz? Cvp: 0. 6. 11. VS. YÜKLEME DONANIMINDA BULUNMAYAN ELEMAN HANGİSİDİR..30m -zaman çizelgeleri ne amaçlı kullanılır denmiş? Cvp: dispec ve demoraj hesabi icin -as. hangisinde yuzdürme yeteneginin kısmen kaybı soz konusudur? Cvp: geminin su altı kısmının delinmesi -yüzdürme yetenegi merkezi işareti sorulmuş? cvp: B SORU: 3.A) GM AZALIR B) GM ARTAR C) GM DEĞİŞMEZ .75 katsayı 1.

?????????? 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir? Cvp: Büyür 12-G noktası M noktasının altında ise ... Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği L x B³ FSM=-------------12 x ∆ 1-kapalı devre tanktan ürün numunesi almak için nereden yapılır?kapagın adı? Ullage Borusu XXX 3-yakıt numunesinin alındıgı valfin adi? Manifold XXX ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur? Metasentır Diyagramından a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi / b)slop belgesi / c)tahliye protokolü / d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ? 1)kaide hattında uzaklaşır??????? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır? 1-düşük rate ile başlama ... olur.. 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir? Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz? Blok katsayısı... Cvp: Pozitif..***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0.. 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar? GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yürdürme yeteneği merkezi B . 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır. İskele tarafa hareket eder. aksi taktirde ..boy düzeltmesi falan.30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalarında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler....

6)Sephiye merkezi konumu (KB) hesabı için hangisi kullanılır. 9)Yapımı yeni tamamlanmış bir geminin ağırlık merkezi hangi deneyle ile hesaplanır.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** GEMİ İNSA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir. 2) Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil boyunu tanımlar. D) Belirli bir su hattında her bir kesit alanının temel hattına göre alınan momentleri ve hacmi. A) Gemi ileri giderken kanadın iç yüzü . D) Merkez kaç kuvvet 4)Bir geminin 4000 ton deplasmanda çektiği su yaz yüklü su hattı çizgisinin 55mm altındadır.2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--. D) 1 8)Bir geminin tipi ile uyumlu herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisi için hangisi doğrudur. C) Meyil deneyi 10) Pervane kandının basınç yüzü neresidir. Bu gemi TPC si ise geminin yüklü deplasmanı ne kadardır. C) Statik stabilite eğrisi stabilitenin capraz eğrilerinde bulunur. C) Bu noktada GZ en büyük değer alınır. A)4066 ton 5)Statik stabilite eğrisinin maksimun noktası için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur. B) Baş bodoslamanın en yüksek noktası ön yüzü ile kıç bodoslamanın arka yüzü arasındaki mesafedir 3)Dümen iskeleye basıldığı zaman gemiyi dışa ( sancak tarafa ) yatıran kuvvet hangisidir. 7)Tatlı suda yüzen 75*10*4 m boyundaki dikdörtgen prizması şeklindeki bir dubanın ağırlığı 250 ton bu dubaya 500 ton yük yüklenirse yeni draft ne olur. E) Boyuna mukavemet sağlar.

B) Elektrik tesisatı meger testi. A) Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışması. B) Sokra kaynağı 23) Sintine devresinin görevi değildir. 17) Gemi antifouling AF boyaların sürülmesinin nedeni nedir.11) Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minumun aralık ne olmalıdır. A) 0. A) Hasarlı bölgeye gelen her türlü akım kesilir. 15) Hasarlı yerlerde sıcak hava buhar veya başka akışkan taşıyan borular ile ilgili olarak hangisi doğrudur. 13) Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz. A) Cp = CB CM . A) Aşırı Tirim 20) Havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir. A) En iyi yorulma muayenesi göz muayenesidir.Cp için hangisi doğrudur. E) Yakıt tank gas free kontrolü 19) Havuza girişe manidir.10 D 12) Su çekimi gözetimi yapılacak bir geminin hangisi yapılmaz. E) Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için. B) Ambar kapakları mutlaka hidrolik kumandalı olmalı 22) Gemilerde Boyuna kaynak bağlantısıdır. 21) Bir kosterin ambar kapakları ile ilgili önermelerin hangisi yanlştır. D) Gemi yüklenir. 18) Gemi havuzdan cıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir. A) Levha dümen 14) Gemilerde yorulma muayenesi için önermelerin hangisi yanlıştır. C) Gemiye su alınması 24) Narinlik katsayılarından prizmatik katsayı. 16) Bir geminin pervane hasarı halinde hangisi yapılmaz.

C) Stabilite aralığı 0 açısı ile GZ değerinin 0 olduğu açı arasındaki aralık 36) Pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır.Geminin ortasından başa doğru. E) Geminin hacim merkezi 34) Pervane kavitasyonu başlatan sebep hangiisdir. 33) Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ-Q ) elde edilmez. A) Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde toniloto güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe.14 m uzaklığa 450 ton yük yüklenirse baş draft ne olacaktır. B) Kesit alan eğrileri 29) Sitringer ve şiyer saçlarının atraftaki saçlardan daha kalın olmasının sebebi nedir. 30)Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinlik tanımıdır. C) Bu noktada GZ en büyük değerini alır. 31)Statik stabiliye eğrisi maksimum noktası için hangisi doğrudur. Bu gemi için TCP=10ton MCT 1cm = 120 t. 32) 1 cm batma tonajı ( T1 ) tanımı hangisidir. D)Kritik bir değerden daha hızlı dönen pervane etrafında vakum oluşması 35)Bir geminin deplasmanındaki statik stabilite eğrisinin stabilite aralığı hangi önerme ile tanımlanır. D) Güverte köşelerinde yalpalarda daha büyük eğme gerilme oluştuğu için.8 26) 90 m boyunda başta 4. E) Voith schinder . A) Geminin 1 cm batması halinde deplasman artışıtır.m dir.5m geridedir. E) 5.25 27) Bir geminin boyuna deplasman hacim merkezi aşağıdakilerden hangisidir.5m kıçta 5 m su çeken bir geminin yüzme merkezi F gemi ortasından 1.25) Bir geminin yüklü deplasmanının 4100 ton ve su hattı boyu L= 100m eni B=10m ve yüklü draft= 5 m ise bu geminin blok katsayısı nedir A) CB= 0. C) LCB 28) Herhangi bir su hattında ve harhangi bir meyil halinde geminin su altı hacminin hesaplamada hangisi kullanılır.

A) serbest yüzey enine statik stabilite için genel olarak faydalıdır. A) Dengesiz dümenin makine gücü daha büyüktür. A) Hasarın oluştuğu bölgedeki postalar beyaz tebeşirle markalanır. 40) Yüzme yeteneği merkazi (B) nin yeri ne zaman değişir. 44) Statik stabilite eğrisi başlangıç noktasındaki teğet 1 RADYAN doğrusunu kestiğinde apsis eksenindeki açı kaç derce olur.3 45) Dengesiz bir dümenle dengeli bir dümen kıyaslanırsa hangisi doğrudur. 50) Fribort markasının ( plimsol dairesinin ) ortasından gecen yatay cizgi neyi gösterir. 39) Havuz iskemleri yerleştirilirken hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir. A) Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması.15 m 49) Gemide hasarlı yerleri fotoğraflarken neye dikkat etmek gerekir. 46) Pervane kanadının itme bölgesi hangisidir. D) 57.37) Hangisi baş bodoslamadaki hasarı belirlemek için gerekli değildir. B) 30 cm 48)100 m den küçük yük ve yolcu gemilerinde IMO denge önerilerine göre minimum başlangıç denge yüksekliği GM ne kadardır. C) Yaralı bölme boyu eğrisi 42) Bir geminin su hattı alanının geometrik merkezine ne denir. B) Yaz yükleme sınır hattını . E) Yukardakilerin hepsi 41) Hangisi hidrostatik eğrilerde birisi değildir. A) min.7 R 47) Dökme halde tahıl taşıyan gemilerde SOLAS 1974 e göre minumun başlangıç metasantr yüksekliği GM ne kadardır. 0. D) Kıç badoslamadaki işcilik 38) Aşagıdakilerin hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir. D) 0. C) Bütün iskemleler üzerindeki ağaçlar her havuzlamada bir yenilenmeli. A) Yüzme merkezi (F) 43) Bir gemideki serbest yüzeylerin etkisi ile ilgili hangisi yanlıştır.

C) 3 53) Blok katsayısı CB hangisi tanımlar. 60) Sephiye merkezi B nin yeri nerededir.05 L 55) Mastori nin tanımı hangisidir. C) Geminin sualtında kalan hacmin boyutları LWL. B) Sualtı hacmin geometrik merkezinde 61) Yüzme koşulu hangisidir. Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arasındaki uzaklık 58) Merkez tülani nerededir. B) Dip kısımda 59) Şiyer tanımı B) gemi güvertesinin boyuna yönde verdiği eğriliktir.BWL ve T olan prizmaya oranı 54) Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konulmalıdır. C) Ağırlık kuvveti = Kaldırma kuvveti 62) Geminin batmadan dengede yüzebilmesi için hamgisi sağlanmalıdır. B) Gemi boyunca dip kaplama ile simetri sisteminin kesiştiği hat 57) LBP ( Dikmeler arası boy ) tanımı hangisidir.51) Bordayı içerden deslekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir. D) LBP 64) Gemilerde meyil tecrübesi neden yapılır? C) Ağırlık merkezinin bulunması için . B) 0. C) Baş ve kıc dikeyler arasında kalan uzaklık 56) Kaide hattı ( temel hattı) tanımı hangisidir. A) GM 0 63) Kaimeler arası boy hangisidir. D) Stringer 52) Enine konstrüksiyon sisteminde kaç döşek vardır.

D) Dabılbatım tanklara su alınması 67) Geminin meyil açısı değiştiği zaman hangisi olur. 75) Bir yükü aşağıdaki noktalardan hangisine yüklenirse trim değişmez. B) LOA 69) Dümen yelpazesinin ağırlığını hangisi tarafında taşınır D) Üst yatak 70) Bir kosterin su gecirmez perdeleri ile ilgili önermelerden hangisi doğrudur. 74) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur. D) LCG ile LCB arasındaki fark 78) Gemide KG değeri KM’den küçük ise neyi ifade eder C) Kararlı denge . 71) Hangisi bir geminin deplasman tanımıdır. 72) Hangisinde şiyer bulunmaz. A) Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik 66) Hangisi geminin yalpa peryotunu azaltır.65) Güverte sehimin tanımı hangisidir. E) BM değerini 77) Bir gemiye tirim yaptıran kol aşağıdaki yatay mesafelerden hangisidir. D) Konteyner 73) KB+BM dğeri neyi hesaplamamızı sağlar. D) Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı. D) F Noktası 76) Statik stabilite eğrisi bize hangisini vermez. 68) Geminin tam boyunu hangisi gösterir. A) Bir kosterde en az dört su gecirmez perde bulunur. A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır. C) Metasantır noktası omurgadan uzaklığını. B) G sabit kalır B yer değişir.

tabloda 0-10-20-30-40 derece için KN değerlerini vermiş yanında gerekli gereksiz bi yığın daha değer vermiş (yanlış hatırlamıyorsam) 30 derece için gz i sormuş.aşağıdakilerden hangisi yükleme-tahliye avadanlığı değildir (eskilerden) cvp kandilisa olsa gerek 6.50 yapmak için geminin baş tarafına doğru kaçtanluk yükü 20m kaydırılmalıdır gibi basit bi soru. aşagıdakilerden hangisi GM küçülmesine neden olur gibi bir soru-benzeri kitaptada var -yalnız burda GM dememiş başlangıç stabilite bilmemnesi diyerek GM in tanımını yapmış. buna 64 tonluk KG si 1m olan yük yüklenirse yeni kg ne olur diye bir soru 5. gemiye kereste yüklenecek.. . boşdeplasman ve kg yi vermiş. bunu 6. varşıtaki gm in bilmem kaç olması için alınması gereken kereste yükü miktarı. E) Sagging 86) Gemide yalpa periyodunu artırmak için ne yapılır. kereste yükü ıslanarak yüzde 10 ağırlık kazanacak. D) FWA 80) Tam dolu olmayan bir tank yalpa esnasında aşağıdakilerden hangisinde gizli bir artışa neden olur. 83) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur B) GM değeri pozitifdir.79) Tatlısuyun doğurduğu draft farkını hangisi belirler. deplasman 512 deniz suyunda. B) Geminin maksimun yalpa açısını.6 gibi bir değer vermiş.(KG x SinQ) dan 2. A) üst güverteye yük konur. yolculuk boyunca kg ve ağırlığıklarını verdiği su ve yakıttan harcanacak. 85) Hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır. gene burdan daha onceden paylaşılan bir soru. 1. ebatlarını verdiği bir silindir xxx(uzunluğu hatırlamıyorum)-8m-2 m boyutları.kıç draft 6. cevapta e şıkkı kısmen dolu olan balast tankları gibi bir şey. C) KG değerinde 82) Dinamik stabilite ile neyi belirleriz. kg si 3m. 4.. 3. GZ= KN.

ben a dedim emin de değilim TCM diye kastettiğimin in ne olduğunu konuya hakim arkadaşlar anlıcaktır. benzeri kombinasyonlar. hidokarbon gazı havayla karsılastıgında parlama olusur bunun sıddetını gosteren kısaltma nedır denmıs a-wlu b-parlama noktası c-afi d-lul e-lue sulanan madenlerın bunyelerınde tutabılecegı nem mıktarına ne denır a-akıskan nem b-doymus esıt nem c-duragan nem d-tasınabılır nem hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar 2.7.bir gemide trim. aşağıdakilerden hangisi havuz surveyinde yapılmaz?(soru eski ama cevaplar yeni) a-saç kalınlığı olcumu b-ISM denetlemesi. .. 0 b-lcb eşitttir lcg eşittir TCM c. c-yalpa omurga kontrolü d-karina bakımı. 3..0. cvpların yereri faklıydı ama ben ISM dedim ****************************************************************************************** 1... 0 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur a-LCB eşittir LCG ve diğer açılımı ne olduğunu bilmedim kısaltmasını da hatırlamadığım değer(TCM gibi bişeydi). cvptan emin değilim 8....tankerlerde inert gas içerisinde bulunması gereken maksimum oksijen miktarı a-5 b-7 c-10 d-11 e-13 die hatırlıyorum şıkları. 10. bilenler yazarsa diğerlerine faydalı olur. meğil ..

4. LCF = 5 m. kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı 5.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. C.99 m BaĢ 11. C. B.00 m su çeken bir geminin limana trimsiz girebilmesi için.38= 11. Bulblı bas B. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz. LBP = 200 m. BaĢta 11. 11.95 m olan tankına kaç ton balast transfer etmesi gerekir ve bu operasyondan sonra geminin draftları ne olur? Verilen bilgiler.20 m. Asag. 11. hangisi tankerlerde Inert. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. 11. Asag. 12.62 m Ta=Lcf 95m / Lbp 200m X Trim 80cm= -38cm kıça d) 182 ton. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. 11. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır. Balta baĢ D.42= 11. Kayıcı baĢ E. MCT1C = 210 tonmetre/cm. Kıçta 12.62 m Trim 80cm= (15 x X) + (100 x X) / 210 b) 215 ton. KıĢ cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi geniĢliginin 1/5 ini gecemez. Tanklarda patlamayı önler.62m 6. 7.20 + 0. D.82 m Tf= 80-38= +42cm baĢa e) 146 ton. Egik baĢ C.00 – 0.62m Kıç 12. hangisi güverte kereste yükü taĢıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A. Sivri baĢ . Asag. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır.c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar. verilen gemi baĢ çeĢitlerinden hangisi yanlıĢtır? A. B. a) 146 ton.00 m X= 146 ton c) 140 ton. LCG’si 20 m olan bir tan-kından LCG’si . 8.

.TANKERLERDE SAHĠL DEN ALINAN YÜKLEME VEYA TAHLĠYE HORTUMU GEMĠDEKĠ MANĠFOLTA UYMASSA NE YAPILIR ? A... Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag. 1 B.. %11 D...... sıfır-negatif 10. dıĢ havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag.9.. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır.... pozitif-negatif B. HORTUM DEĞĠġTĠRĠLĠR B.INERT GAS ĠÇERĠSĠNDE BULUNABĠLECEK MAXĠMUM (O2) MĠKTARI NEKADARDIR ? A. CROSS OVER TAKILIR E.. .. . REDUKSĠYON TAKILIR D.2. pozitif-sıfır E..... 1.... Bir geminin vardiya zabiti.. No4: 28 derece) A.. No2: 24 derece.......... negatif-pozitif C. sekilde hesaplamıstır..... Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece.. gümrük kurallarına uygun olarak 11.. %16 13. hangisi yanlıstır? A.... No3: 25 derece. pozitif-pozitif D.. %13 E. olarak degerlendirilir.. %7 C. 4 E. aksi halde GM . konsimentoya uygun B...3 12. %5 B. konsimento cesıdıne D. GZ KOLU YATTIGI TARAFTA KALIR . C. 2 C. No1: 22 derece.. G noktası M noktasının altında ise GM .NOTÜR DENGEDE BĠR GEMĠ ĠÇĠN AġġAGIDAKILERDEN HANGĠSĠ SÖLENEMEZ ? A. 3 D.. FLENÇ DEĞĠġTĠRĠLĠR C. A. 14..

.......FWA D..... herbir sandığın ağırlığı 120kg..B.Halat Sapan II. 15.CSE C... Trim düzeltmesi hangisidir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-) Sandıklı yükün herbirinin hacmi 0.Zincir Sapan IV... .....Kasalı Sapan A-) I-II B-)I-II-III C-)I-IV D-)I-II-III-IV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-) Draft Sörveyde kullanılan 1. geminin 650m3 olan ambarına 350ton yüklenmiştir ve ambarda boş yer kalmamıştır....DWA D.BĠR GEMĠ DEPLASMANI DEĞĠġMEDEN TATLI SUDAN TUZLU SUYA YADA TUZLU SUDAN TATLI SUYA GEÇ TĠĞĠ ZAMAN MEAN DAFT DEĞĠġĠKLĠĞĠ HANGĠ KISALTMA ĠLE GÖSTERĠLĠR ? A.. yitik hacim yüzdesi kaçtır? A-) 0 B-) 12 C-) 8 D-) 15 .MCT 1cm B... D.. GM DEGERĠ SIFIRDIR...MEAN DRAFT 16..TPC E..248m3 .. TPC B. DEPLASMAN 1-) Aşağıdakilerden hangileri yükleme boşaltmada kullanılan sapan türüdür? I.Tel Sapan III.FWA C.....BĠR GEMĠYĠ 1cm BATIRMA TONAJINA NE DENĠR? A. GEMĠ KARARSIZ DENGEDE DĠR E....LCG E. GM NEGATĠFTĠR C..

8.. E) KG küçülür ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-)A gemısının stowage faktoru 1.55 B-)0.5m Kg:5. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 12° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-)deplasmanı 5000ton gemi Km:5. D)GM = 0 olur.864 ton.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-) Hangi durumda trim sıfır olur? A-) LCG=LCB TCG=0 B-) LCG=LCB LCF=0 D-) LCG=LCB TCG eşit değil 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-) Geminim yalpa yapmasını önlemez? A-) Baş iter (Bow truster) B-) . Omurga C-) Dümen D-) Yalpa omurgası ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-) Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM?in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur..2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-)buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-)120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor.40 tonmetre baslangıc GM 2..70 m olarak tespıt edılmıstır. gemının deplasmanı 27000 dur.metre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-) 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği ..mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada kıç draft nedir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-) Boyu..5 C-)0.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır.metre) A-)256 ton.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş? A-)0.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu momenti nedir? (Arkadaşlar GZ değil! GZ'ti meydana getiren momenti soruyor birim ton.35 E-)0..derinliği 30.metre B-)0. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler.4 D-)0.metre (Bu şıkkı işaretledim ama emin değilim) C-) 36 ton. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320.0m demiş 50 tonluk bir yük güverteden 5 metre aşağıya shift ediliyor demiş.eni..

ilave bir sürü şeyler vermiş. KN değerlerini tablo halinde 10 derece. gemini 30 derecedeki GZ değerini istiyo? GZ=KN-(KG x Sin 30) formülünden çıkıyo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-) Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır? a) Gemi acentesi tarafından b) Yükleyici acentesi tarafından c) Liman otoritesi tarafından d) Yukarıdakilerden her biri tarafından e) Kaptan tarafından ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-)Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.40 derece için ayrı ayrı vermiş.FSM= L x B³ / 12 x V (Bu formüle göre yorumladım) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-) Gemini KG değerini vermiş.30 . 20 .Navlun hesabı yapmak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful