1

GEMİ İNŞAA, YÜK İSTİF VE GEMİ STABİLİTESİ 1. Bir gemide su hattı alanının geometrik merkezine ne denir.

A) Yüzme merkezi (F) B) Ağırlık merkezi (G) C) Metesantır noktası (M) D) Yüzdürme yeteneği merkezi (B) E) Kuvvet alanı 2. KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar. A) Metesantır G’ye uzaklığı B) Metesantır yüksekliğini C) Metesantır noktasının omurgadan uzaklığını D) Metesantır açısını E) Metesantırın F noktasından uzaklığını 3. Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir. A) 22 B) 35 C) 45 D) 12 E) 60 4. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir. A) Yüklemeye veya boşaltmaya B) Limana yanaşmaya C) Limana demirlemeye D) Limandan hareket etmeye E) Yakıt ikmali yapmaya 5. Konteynerlerde seri numarası kaç rakam ile tanımlanır. ARKU-123456-A A) dört rakam (örneğin 1234) B) beş rakam (örneğin 12345) C) Altı rakam (örneğin 123456) D) Yedi rakam (örneğin1234567) E) Sekiz rakam (örneğin 12345678) 6. Dikmeler arası boyu (LBP) 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 metre shifting edilerek 2 nolu ambardan 3 nolu ambara alınıyor. Geminin dönme 22 x 65 merkezi (F) gemi ortasından 2.5 metre kıçtadır. MCT1cm= 105 ton metre olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz. COT=----------------= 13,62cm A) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.94m Kıç d: 7.07m B) Trim değişikliği: 13.00cm Baş d: 6.03m Kıç d: 6.97m 105 C) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.96m Kıç d: 7.08m D) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.93m Kıç d: 7.06m LCF E) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.91m Kıç d: 7.05m
Ta=------------ x COT= +6,5cm

7. Bir Geminin ambarında, omurgadan 3.5 metre yüksekliğindeki bir yük, omurgadan 8 metre LBP yüksekliğe çıkartılmıştır. Geminin şifting yapılmadan önce KG’si 9 metre olduğuna göre, yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG’si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T, Yük miktarı: 400 ton). A) 10 m, B) 9.2 m,

C) 8.3 m, D) 9.7 m, E) 10.7 m

8. Demirdeki A gemisinde, ambarda gladorada, omurgadan 8 metre yükseklikteki bir yük ambar tabanına şifting edilmiştir. Geminin deplasmanı 9200 ton ve ambar tabanının omurgadan yüksekliği 2 metredir. Şifting edilen yük miktarı 200 ton ve şiftingden önce GM 1.8 metre olduğuna göre şifting sonunda yeni GM ne olur. A) 1.2m B) 1.47m C) 1.93m D) 1.67m E) 1.77m 9. Deplasmanı 7200 ton olan bir geminin KG yüksekliği 7.2 m dir. Bu gemide KG yüksekliği 9.70 m olan 300 tonluk yük, KG yüksekliği 1.70 m mesafeye shifting edilirse geminin yeni KG yüksekliği ne olur. A) 7.30 m B) 7.45 m C) 6.86 m D) 6.725 m E) 6.98 m 10. Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG’si 3 m dir. Bu gemi Kg’si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG’si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.) Bu gemini GM in 0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir. A) 1196.67 ton B) 1100.30 ton C) 1125.26 ton D) 1048.78 ton E) 1215.75 ton 11. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. VHM Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. Bu geminin GHM’ ini bulunuz. GHM= -----------------------18320,40 A) 14475 B) 15267 Stowage Factor ------------------ = 15267 C) 16650 D) 16860 1,2 E) 17100 13. Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM’in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler. D)GM = 0 olur. E) KG küçülür 14. Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır, B) GM sıfırdır, C) GZ kolu sıfırdır, D) GZ kolu geminin yattığı tarafın aksi tarafındadır

E) G noktası ile M noktası çakışıktır.

15. Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez. A) G noktasına B) B noktasına C) Geminin tam ortasına D) F noktasına E) Z noktasına 16. Bir gemi 1010 Kg/m3 yoğunluklu bir sudan deniz suyuna geçiyor. Draft değişim miktarı 36 mm olarak tesbit edilmiştir. TPC: 30 tonmetre olduğuna göre bu geminin deplasmanını bulunuz. A) 7200 ton B) 7305 ton Deplasman FWA x (1025 – Yeni Yoğunluk) C) 7450ton D) 7400 ton FWA= ------------------DWA= ------------------------------------------E) 7500 ton 4 x TPC 25 17. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir? A) Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak, B) Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak, C) Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek, D) Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak, E) Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak 18. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? A) Tellere binen yük artar B) Tellere binen yük azalır C) Tellere binen yük değişmez D) Koçaya binen yük artar E) Tellerin gam alır 19. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? A) Kançello B) Starya C) Sürstarya D) Dispeç E) Demoreç 20. Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir? A) Ullage B) Innage C) İskandil mesafesi D) Derinlik E) Yükseklik

=cevaplar= 1-a 2-c 3-d 4-a 5-c 6-d 7-b 8-c 9-c 10-d 11-b 12-e 13-c 14-a 15-d 16-a 17-e 18-a 19-b 20-a

***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0,30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalrında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler. 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır. Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır. 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar. GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yüzdürme yeteneği merkezi B ; Ne tarafa hareket eder ? Cvp: İskeleye 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir. Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz diye bir soru vardı. Blok katsayısı,boy düzeltmesi falan.. 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir. Cvp: GM Artar 12-G noktası M noktasının altında ise ....... aksi taktirde ....... olur. Cvp: Pozitif - Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Tank’ın Eni ****************************************************************************************** 1- A gemisi dokme tahıl yuklemektedır. gemının bos agırlıgı 6750 ton, gemının aldıgı yuk 18150 ton , gemıdekı tatlı su 50 ton yakıt 200 ton dur. yapılan hesaplamalar sonucu GHM 9930 tonmetre baslangıc GM 2,50 metre olarak tespıt edılmıstır. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız. Cvp: 9,04 derece GHM x 57,3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM

2- A gemısının stowage faktoru 1,2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. gemının deplasmanı 27000 dur. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320,40 tonmetre baslangıc GM 2,70 m olarak tespıt edılmıstır. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 11,99° VHM GHM= -----------------------Stowage Factor

GHM x 57,3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM

50 m olarak tespit edilmiştir.3)/(25150*2.8 m olduğuna göre tanktaki sıvının ağırlığı? 8. 4. kaç tür abli vardır .3)/(Deplasman*GM) = (9930*57. gemi-deki tatlı su 50 ton.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır.04 . bu gemının GHM ını bulunuz. (SOLAS) * Gemıdekı uygulamalarda (AHM değeri GHM den buyuk olmalıdır) GHM < AHM ***************************************************************************************** 1.2m³ v(hacim) denst. gemi tuzlu sudan tatlı suya girerken hangisi ollur? a fribord artar / b azalır / c değısmez / d hiçbiri e .= m / V m= 0. gemının deplasmanı 27000 dur.7m tanktaki sıvının yüksekliği 18 x 22 x 6.A gemısıne stowage faktoru 1. Bu bilgiler ışıgında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız.156kg bulunmaktadır. geminin aldığı yük =18150 ton.5m . yakıt 200 ton dur.7=2653.5 ° b) 7..= 15267 1.1.8m = 6.Yapılan hesaplamalar sonucu GHM=9930 tonmetre.Geminin boş ağırlığı 6750 ton.2 * Dokme tahıl gemılerınde musade edılebılır max yatma acısı 12 DERECE olarak bıldırılmıstır.3.bumba donanımnda topuk nereye bağlanır? kaz boynu yaptım 2. başlangıç GM=2.. a) 6. 3 tane dedim 3. Boyutları en boy yükseklik 18-22-8. A gemisi dökme tahıl yüklemektedir.83kg/m³ olan bir sıvı Sıvının ullege’i 1. gz aşağıdaklielrden hangisi doğrudur die bir soru trim çok büyüktür XXXX **************************************************************************************** 1.5)= 9..5m olan tankın içinde özgül ağırlığı 0.5° c) 8° d) 9° ----yatma açısı=(GHM*57. farklı bir soru gemi 4 derece meyilde 12 m ileirye 12 metre sancağa yüklenirse ne olur XXXX 10.40 tonmetre baslangıc GM 2.70 m olarak tespıt edılmıstır. tankerlerde içerdeki zehirli gazın ya da hidrokarbon atıllımım ile ilgili bir soru vardı portıng ya gas free arasında kaldım gas free dedim 6.2 m= densty.83 x 2653. x V m= 2202. yapılan hesaplamalar sonucu VHM 18320.40 -----------------. VHM GHM= -----------------------Stowage Factor 18320. 7.

e)10° 2.6cm 14. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için fazladan kaç ton balast almalıdır? ( TPC: 20 ton. Geminin limanda 150 ton daha yükü kalmıştır. Geminin. Vasattaki su hattı.6cm 18. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.6cm 18. FWA: 65 mm ) a) 92 ton ---DWA=(65*(1025-1015))/25 = 26 mm=2. Vasattaki su hattı. Vasattaki su seviyesi. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir? ( TPC: 30 ton. ( TPC: 30 ton.6cm*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 6. A gemisi.6 cm 15+3. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90*(1025-1015))/25 = 36 mm=3. FWA: 75 mm ) a) 90 ton b) 450 ton c) 540 ton ---DWA=(75*(1025-1015))/25 = 30 mm=3 cm 15+3cm=18cm 18cm*30(tpc)=540t d) 345 ton e) 295 ton 5. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükü de hesaba katılarak hesaplandığında fazladan kaç ton balast almalıdır? a) 100 ton b) 150 ton c) 345 ton ---DWA=(100mm*(1025-1010))/25 = 60 mm=6.6cm=18. Gemi. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.6 cm 12+2.6*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 3.6cm=18. yaz yükleme hattının 15 cm altındadır. yaz yükleme hattının 12 cm altındadır. FWA: 90 mm) a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90mm*(1025-1015))/25 = 36 mm=3. yaz yükleme hattının 4 cm altında olduğu tespit edilmiştir. FWA: 100mm ) Gemi. A gemisi. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kaç ton daha yük alabilir.6cm*20(tpc)=292t b) 105 ton 292-200=92t balast alabilir c) 139 ton d) 144 ton . yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton.0 cm 4+6cm=10cm 10*25(tpc)=250t d) 420 ton 250t-150t(kalan yük)= 100 ton balast alabilir e) 540 ton 4. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. ( TPC: 25 ton. limanda 200 ton yükü kalmıştır.6 cm 15+3.6cm=14. Vasattaki su seviyesi. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. A gemisinin yükleme sonu-na yaklaşırken yapılan kontrolünde vasattaki su seviyesinin. A gemisi. Gemi.

.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir.45 m .99=12 d) 12° e) 13° 9.e) 175 ton 7. Bu geminin GHM? ini bulunuz.0 m.40 tonmetre.2 = 15267 c) 11° ----yatma açısı=(GHM*57.95 m. Geminin deplasmanı 27000 dur. Kıç: 8. Kıç: 8. baş draft= 8. .7= 11. Kıç: 8.3)/Deplasman*GM = (15267*57. . Gemi-nin TPC?si 25 ton ve birim trim momenti MCT1cm= 175 tonmetre /cm olduğuna göre sonuç draftları hesap-layınız.3)/27000*2. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.08 m.70 m olarak tespit edilmiştir. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir.10 m.10m= 7.10m= 8.85 m.88 m. Geminin deplasmanı 27000 dur.75 m.2 = 15267 c) 16650 d) 16860 e) 17100 8. TPC = 90 ton.15 m 50 ton tahliye farkından dolayı paralel yükselme= 2cm = 0.75 m Kıçta: 5. Bu gemiye aşağıda gös-terilen yükler yüklenmiştir.Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre. Bu bilgiler ışığında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız.02m 150*50= 7500 Kiça trim (boşaltma) 100*40= 4000 Başa trim (yükleme) toplam trim mom= 3500 kıça trim değişimi= 3500/175 = 20 cm Kıça F gemi ortasında oldugundan trimin yarısı baştan eksilir yarısı kıca eklenir. b) Baş : 7. A gemisine stowage faktörü 1.70 m olarak tespit edilmiştir. d) Baş : 7. Başlangıç GM=2.40/1. e) Baş : 7.02m(paralel yükselme)+0. .92 m. MCT 1cm = 195 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız No:1 Ambar 500 ton Ortadan mesafe 15 m başa No:2 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 5 m başa No:3 Ambar 1250 ton Ortadan mesafe 25 m kıça a) Baş D: 3.08m 10. .02m(paralel yükselme)-0. su çeken trimsiz bir gemiden aşağıdaki yükler boşaltılmış ve yüklenmiştir. (Not: F noktası gemi ortasındadır) KOMPARTMANLAR AĞIRLIKLAR ORTADAN MESAFE Boşaltma: No:1 Ambar 150 Ton 50 m ® Başa Yükleme: No: 2 Ambar 100 Ton 40 m ® Başa a) Baş : 7.00 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.88m kıç draft = 8. başlangıç GM=2.40/1. Başta ve Kıçta 8. Başta: 3. Kıç: 8.80 m.35 m Kıç D: 5.00m-0. a) 14475 b) 15267 -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320. Kıç: 7.15 m.00m-0. c) Baş : 7. a) 9° b) 0° -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320.

52 m Kıç D: 5.77 m c) Baş D: 3.38 m Kıç D: 6.80 m su çeken gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir.60 m Kıçta 6.50m+1.10 m e) Baş D: 4.11 m 1200t*30m= 36000tm (başa moment) 2300t* 6m= 13800tm (başa moment) 1500*20m= 30000tm(kıça moment) toplam moment= 19800(başa) trim değişimi=19800/252= 78cm toplam yüklenen yük=5000t yükten paralel batma=5000/50=100cm=1. MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız.5 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır. No:1 Ambar 500 ton 25 m Başa No:2 Ambar 1200 ton 9 m Başa No:3 Ambar 700 ton 15 m Kıça No 4 Ambar 600 ton 24m kıça .00 m b) Baş D: 5.24 m Kıç D: 7.00m(paralel batma)+0.41m=3.75m+036m(paralel batma)-0.20 m Kıç D: 7.94 m c) Baş D: 6.00m+036m(paralel batma)+0.8 m Kıçta: 6.39m=6.5cm(+) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=83cm/2=41.69m kıç draft=5.18 m d) Baş D: 5.39m=7.20 m e) Baş D: 6.00m(paralel batma)-0.5cm(-) baş draft=3.00m kıç trim değişimi =78cm/2=39cm(-) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=78cm/2=39cm(+) baş draft=4. Başta 5.69 m Kıç D: 5. a) Baş D: 5.48 m Kıç D: 7.b) Baş D: 3.41m=5.30 m Kıç D: 5.36m kıç trim değişimi =83cm/2=41.30 m 500t*15m= 7500tm (başa moment) 1500* 5m= 7500tm (başa moment) 1250*25m=31250tm(kıça moment) toplam moment= 16250(kıça) trim değişimi=16250/195= 83cm toplam yüklenen yük=3250t yükten paralel batma=36cm=0.77m 11. No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça TPC = 50 ton. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.11m 12. Başta: 4.55 m Kıç D: 5.45 m d) Baş D: 4.80m+1.19m kıç draft=6.50 m Kıç D: 7.

KB= ----------BM= -------------------BM= B²/12 x draft BM= 64/24=2.66=3. KB= Draft/2=1 m dir.66 KM=KB+BM=1+2. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? a) Kançello b) Starya c) Sürstarya d) Dispeç e) Demoreç 48.F noktası gemi ortasında ve TPC=30 ton/cm.Bir geminin LCB�si. zabit stabilite 14. gemiye göre LCG�nin kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıda-kilerden hangisidir a) Gemi kıça trimli olur b) Gemi başa trimli olur c) Gemi trimsiz olur d) Gemi tender olur . yapar.66-3.2011 ortakoy 132. birim trim moment (MCT1cm)=80 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir.6 m ise dubanın draftları nedir? LxBxDraft=cismin ağırlığı 32x8xd=512 ise draftı burdan 2 m.. L= Boy / B= En 2.0=0.06. 2 12 x Draft gm:3. Tatlı suyun doğurduğu draft farkını aşağıdakilerden hangisi belirtmektedir? a) TPC b) LBP c) FAW d) FWA e) LCF 131. ***************************************************************************************** 1.66 olur. Bu gemide yükleme sonucu oluşacak parelel batmayı bulunuz.. a) 75 cm b) 100 cm c) 120 cm d) 210 cm e) 180 cm soruda sadece paralel batma sorulmakta 500t+1200t=700t+600t=3000t 3000t/30(tpc)=100 cm ***************************************************************************************** 1-boy 32 8 4 olan bir dubanın ağırlsğı 512 dir kg si 3.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdortgen prizması seklindeki bir cismin omurgadan merkeze uzakklığı 3m ise gm nedir? Draft B² (Eni) KG=3m dir.66 olur.

a) 9 cm b) 10 cm c) 11 cm d) 12 cm e) 15 cm 5.. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş. Bir gemide 120 tonluk toplam ağırlığa sahip yükler 1 no. Ambarlararası mesafe 12 metre ve bir santim trim momenti 120 tonmetre olduğuna göre trim değişikliğini bulunuz.. .3 m olan ambarına 3200 ton yük yük-ledikten sonra Kg�si 7.30 ton / e) 580.tpc lcg falan vermiş ama ne kadar gereksiz şey varsa vermiş bunlara ek olarak başlangıç km:5.6 m olması için güverteye kaç ton yük alabilir? Yükleme sonunda KM=4.. yaz yükleme hat-tında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton. Kana rakamları metrik sistemle işaretlenmiş bir geminin baş draftı 6 m 20 cm markasının üst hizasında. kıç draftı 6 m 40 cm markasının alt hizasında ise geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisi olur? a) 6 m 15 cm b) 6 m 30 cm c) 6 m 35 cm d) 6 m 40 cm e) 6 m 25 cm 22. Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa..) a) 457. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.e) Gemi stiff olur 47. Vasattaki su hattı. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 40. Yükleme sonunda GM=0. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.lu ambara şifting ediliyor. Bu gemi Kg�si 4.26 ton / d) 560.25 ton 18.0 kg:4.40 ton / c) 545..5 demiş 300 tonluk bir yük güverteden 14 metre aşağıya shift ediliyor demiş.5 ton / b) 520. bu durumdaki bir gemi aşağı-daki tanımlardan hangisi ile ifade edilir? a) Tender gemi b) Stiff gemi c) Doğrultucu momenti küçük gemi d) Kararsız dengeli gemi e) Nötr dengeli gemi ****************************************************************************************** # yakıt tanklarını temizledikden sonra tankın içinde ateşli işlem yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangi işlem yapılmalı (ben gas-free dedim) ****************************************************************************************** 1.lu ambardan 2 no. soru deplasmanı vermiş gemi boyu vermiş eni vermiş. Bir geminin deplasmanı 2450 ton.5 m dir..6 m dir.3 m olan güvertesine de yük alacaktır. KG�si 2.

5 başlangıç gm i dedim.sonra güverteden ambara inen yükde g noktası yükün harekett ettiği yönde gidiceği için doğal olarak gm büyür.5 den büyük bir GM olması cevaplar aynen şöyle a)0.5 + 10. FSM=23X14'ÜN KÜBÜ(14X14X14)/12 işlem bitince çıkanı 1.5 c)0..55 b)0.8 +10.5=0.39 / 8500 = 0. L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk L= Tankın Boyu B= Tankın Eni 12 x Deplasman 2) Limanda yüklemesi devam eden bir gemi en son kereste yükleyecektir kereste yüklemesinden önce deplasmanı 8100 ton KG 5. Ağırlık KG 8100 5.ben gm=km-kg den 5.5 METREDEN AZ OLAMYAN BİR gm ile varabilmesi için kaç ton kereste yüklemesi gerekir..8X / 7375 + X (KG YERİNE 7 YAZ VE 7375 + X İLE ÇARP) .3 m bu gemi KG 10.63 olan tanklarından günde 24 ton yakıt ve KG 1.5 toplam :7375 + x 42389.4 d)0.5 = 7 KG=42389.025 ile çarp FSM (sonuç) :5.30 olan tanklarından günde 5 ton su harcayacaktır KM 7.39 çıkıcak FSM / DEPLASMAN = 5..5 den büyük tek cvp a şıkkı olduğu için gözüm kapalı a'yı işaretledim.8 x (600) (25x24) 0.5 -0.0-4..63 gm küçülmesi.8x GM=KM-KG KG=KM-GM KG= 7.35 e)0.3 -162.63 -378 (125) (25x5) 1.. ***************************************************************************************** Sancak ve iskele içme suyu tankları tam dolu değildir geminin deplasmanı 8500 ve içme suyu tanklarının boyu 23m genişliği ise 14 m deniz suyu yoğunluğu 1...cevaplardan soruyu çözmeden cvp ı buldum olması gereken cvp 0.5 OLDUĞUNA GÖRE GEMİNİN VARIŞ LİMANINA 0.2 burda 0.3 Moment 42930 x 10.80 m olan güvertesine kerste yükleyecektir limandan hareketten sonra 25 gün seyir yapacak olan bu gemi KG 0.5 +10.025 olduğuna göre tanklardaki içme sularının oluşturduğu sıvı etkisininden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayın.

6 M OLACAKTIR yükleme sonunda KM=4.bu geminin mean draftı hangisidir? cvp:6. **************************************************************************************** 1-bır gemının baş tarafkındakı su kesımı 6m20cm rakamının tam ortasında.X = 2430.asagıdakı lerden hangısı bunun dısındadır? cvp:agırlıgın yayılarak bırım alana musade edılen agırlık sınırı ıcınde kalacak sekılde yuklenmesı 6-kararlı dengeye sahıp bır gemı ıcın asagıda verılen yargılardan hangısı dogrudur? cvp:gz kolu gemının yattıgı taraftadır 7-konteyner markaları kac haneli harf ve rakam gurubundan olusur? cvp:10 harf ve rakam grubundan(11 dogrusu arkadaslaar ama cvp anahtarında bu) 8-solas kurallarına gore.5 M DİR) BU GEMİNİN GM nin 0.4 ÇIKICAK 3) Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin kg 3 m bu gemi KG 4 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG 8m olan güvertesine yük alacaktır yükleme sonunda GM 0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir AĞIRLIK KG MOMENT 5000 3 15000 2000 4 8000 X 8 8X TOP: 7000 + X 23000 + X GM=KM-KG = 4.kıçtaki su çekimi ise 26 feet rakamının tam ortasında okunmustur..9 = 23000 +X / 7000 + X X= 1048.5-0.775 2-bir geminin draftları başta 24 feet draft rakamının tam ortasında.bu gemının mean draftı hangisidir? cvp:25'03'' 4-kana rakamları metrık sıstemde ısaretlenmıs bır gemının bas dratı 6m20cm markasınn ust hızzasında. kıç draftı 6m40cm markasının alt hızzasında ıse gemının mean draftı hangısıdır? cvp:6m35cm 5-gemıye konana bır agırlık degısık nedenle gemı bunyesını bozabılır.78 TON.6 =3.kıç taraftaki su kesimi ise 7m20cm rakamının tam üst hizzasında ise.tahıl yukleyen gemılerın baslangıctakı duzeltılmıs gm yukseklıklerı kac mereden kucuk olamaz? ...9 3.

gemi dolu ıken draft 7m blok katsayısı 0. Su altında kalan hacimi çekip.012) = 250 ton Deplasman X 0.769 14-kaynaklar la ılgılı bı soru vardı bu soruda forumda var cvp:geçici kaynak olck 17.B. Yani bunu hem dolu Cb için hem de Boş Cb için uyguluyorsun. Su altında kalan hacim: Cb.025) – (deplasman X 1. 11-konteyner sahıbını tanımlayan numaralar kac hanelıdr? ARKU-123456-A cvp:4 harf oluck (normalde 3 harftır 4.cvp:0. -deplasmanı 10000 t olan gemının 15 derece meyılde dogrultucu moment kolu 0. cvp:A SIKKI STACK WEIGHT(YENI SORU) 10. Birisi Boş Cb.746 GM= KM – KG 0.054 GM .cuval sorusu vardı temız cuvallarla kırlı cuvallar bırbırında ayrı yuklenırler gıbı bı soru vardı tam hatrlamıorm ama ana unsuru bu soru forumda var zaten cvp:seperatıon(ayrım) arkadaslar cevap aynen bole forumda farklı soylemler var segregeratıon diye onunuyanında(terkın) yazıor kesınlıkle o degıl bılmeyenler yanlıs yonlendırmesınler ben seperatıon yaptım ve dogru.2 . Boş ve Dolu deplasman değerlerinin birbirinden farkı da sana Deadweight Ton'u vermiş oluyor. harf konteyner tıpını tamınlar soru yanlıs aslında ama sıklarda 3 yok zaten) 12-su yogunlugu 1012kg/m3 olan su yogunlugunda 1025 olan su yogunluguna gıdıor 250 ton yuk alacak deplasmanı nedır? (deplasman X 1. bu gemınn aldıgı yuk mıktarı deadweytı nedır? Sana 2 türlü Cb veriyor. bu gemının KG sı ne olur ? 15 ° 0.8 – KG KG= 6.746= 6.d formülününden. Boş ve Dolu deplasman değerlerini bulmuş oluyorsun. KM=6.013 = 250 ton Deplasman = 19230. (L x B x draft x Cb) x Yoğunluk = Deplasman Loaded Deplasman – Light Deplasman = Deadweight Cb: Su altında kalan hacim / L.bıde cok basıt bır fwa sorusu vardı eskı sorularda var deplasmanı 4000 ton tpc:20 seklınde degrler var fwa=deplasman/4*tpc formulunden 30mm cıkıo ****************************************************************************************** -deplasmanı 10000 t olan gemının boş draftı 3m ve blok katsayısı 0.30m 9-ust uste yuklenen konteynerlerde belırlı bır agırlıgı asmaması gerekıyor bunun adı nedır diye bi soru vardı.Her iki Su altında kalan hacim değerini de su yoğunluyla çarpınca.d olarak buluyorsun.2 Tan 15°= -----------GM GM= 0.8 dır.670 dır.L.Diğeri Dolu Cb.750 dır.B.

balya kapasıtesı 4450 olan gemı stowge fac.166 = 3945 ılk sorunun cevabı ''kapalı alanlara gırıs prosedurlerıne bakılmadan'' olacak.166 olan bır dokme yuku hab olacak sekılde yukluyor bu gemı ne kadar yuk almıştır ? Grain Kapasite S.F= ------------------------W (Yük) ****************************************************************************************** * atmosferi tehlikeli ambarlara hangisi yapılmadan girilmez? gaz olcumu yapılmadan iyice yıkatılmadan *iki enine bolme persedi arasında kalan boşluga ne denir? posta tank koferdam *su gecırmez perdeler hangi gorevı yapmaz? gemının boyuna mukavemetını arttırmak gemının enıne mukavemetını arttırmak *konşimento için hangisi yanlıştır manıfestoya gore duzenlenır orjinal konşimento olmalıdır *konteynerler kac harf ve rakam grubundan oluşur dokuz harf ve rakam grubu 10 harf ve rakam grubu 11 harf ve rakam grubu *alavere donanımında kac adet abli vardır 2 3 *alavere donanımında kac adet bumba vardır 2 3 4600 / 1. = 1.2 -graın kapasıtesı : 4600 . konsımento mate's receıpt'e gore duzenlenır ***************************************************************************************** 1-her draft ıcın BM degerı nerden alınır? Metasentır Diyagramından 2-buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? .0.

Container slot positions aboard ship are expressed by three co-ordinates indicating : Bay -. Rakamlar. ZZZZZZ : 6 rakamdan oluşan konteyner seri numarası olup. U .Tier . a standard numbering system is used. konteyner sahibi/operatörünün mevcut konteynerlerinden farklı olacak şekilde insiyatifine bırakılmıştır. 6 haneye tamamlanıncaya kadar başlarına 0 konulur.a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı 3-konteryenr sahıbını tanımak ıcın kac harf kullanılır? Üç harf 4-konteyner kaç harf ve rakamdan olusur? Her konteyner.Row -. U : Tüm konteynerler için kullanılır J : Ayrılabilir.sökülebilir konteynerler ve ekipmanlarını tanımlamakta kullanılır.C kodu olarak da bilinir. Z : Treylerler ve şasileri tanımlamakta kullanılır. seçimi . J ve Z harflerinden oluşur. CONTAINER POSITION NUMBERING You can see these numbers painted along the deck. XXXY Harf grubu ZZZZZZ-A Rakam grubu XXX : Konteyner operatörü/sahibinin kodudur ve B. toplam 11 haneli alfa nümerik bir numaraya sahiptir.I. To enable the position of a container on a ship to be specified. Y : Konteyner sınıf kodu olup.

UN packagings have been performance tested for their resistance to drop. The list of dangerous goods and the Packing Group for each can be found in the ICAO Technical Instructions. The even number between two 20' containers is used to define 40' bays.4 e5 Yolcu gemisi emniyet sertifikası azami olarak 12 aydır arkadaĢlar. containers are numbered vertically downwards with even numbers from top to bottom. In case of two half heights the bottom ones are to be numbered by an odd number... Bu numara. konteyner sahibinin kodu .. The container row stowed on the centreline is marked 00. A : Tek rakamdan oluşan. form (liquid or solid). Rows: Are numbered from centreline to portside with even numbers and from centreline to starboard with odd numbers. The Committee has also developed what is referred to as ‘UN packaging’. be used. relative density.braket e-bayrak 9-bır bumbanın topugundan dırege baglandıgı yere ne ad verılır. Each packaging is marked with a code that indicates the type of packaging. except where as a result of the hull contour. 5-gemı bordasının sımetrı uzerındekı ızdusumune ne ad verılır? a-kaıde hattı???? b-mastroı c. kayıt numarası ve sınıf kodunun kullanıldığı Modulus II hesaplama yöntemiyle bulunur.(ıskaca yok cevaplarda) zivana ?? kazboynu?? 10-tehlıkelı yuklerın paketlerınde yazan packagıng I II III ne anlama gelır? How the UN Packaging System Works The UN Committee has assigned all dangerous goods to one of three Packing Groups: Packing Group I (high danger).mezarna d.boy III. Konteyner numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığını ve doğruluğunu tespitte kullanılması açısından önemlidir.tulanı c. Tiers: In underdeck stows.. Packing Group. for which the packaging was tested by the manufacturer and can. stacking and internal pressure.Bays: Are numbered lengthwise from bow to stern with odd (TEK NUMARALAR) numbers for 20' containers and even (ÇİFT NUMARALAR) numbers for 40' containers. The bottom row will be 02.freeboard Gemilerde fribordun yararları aşağıdaki alt başlıklar kapsamında vurgulanabilir: . 13-devrılme acısını hangısı belırler? I-en II. the bottom of an adjacent row is at a higher level.. the severity of the test varying with the Packing Group.. II (medium danger) and III (low danger). therefore. inner packagings. kontrol numarasıdır. 8-kosterlerde ambar kapaklarının oturdugu yerın mukavemetı ıcın hangı konstraksıyon vardır? a-posta b. the IMDG Code or the TDG Regulations. On deck stowage is indicated by code key 8 followed by an even number sequence. 6-kort nozullu pervanelerde kanat ucu ve nozul yuzu ara mesafesı nedır? Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm’dir? A) 10 mm B) 20 mm C) 5 mm D) 2 mm E) 15 mm 7-yolcu gemılerınde emnıyet sertıfıkası en cok kaç yıl olacaktır? a-1 b-2 c-3 d. etc.

yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG?si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T. omurgadan 3. Yük miktarı: 400 ton). 5.7 bu gemının durumu nedir? CVP: Hogging (vasatta cökme) böyle soruyla karsılasırsan . 2)Bir geminin ambarında. 4.5sene ****************************************************************************************** * sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? -akıskan nem -doymus esık -duragan -tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1) bas: 6.Bu soruya benzer bir tane daha geldi.tel bakımları kaç senede yapıılır? 1. 9000 x 9 = 81000 -400x3.gz Q grafiği alanı neyi ifade eder hacimsel durum dinamik stabilite vs.. 2. üstündeyse Sagging dir. verilen mean draft . Yaralanma halinde yedek deplasman sağlar.3 ise hacimi? sorudaki rakamlar tam aklımda kalmadığı için tam doğru olmayabilir amma bu soruyuda birbiirinle çarpmayı ve bölmeyi denedim cıkan çıkan değeri şıklarda işaretlerim 10. senın hesapladıgının altındaysa Hogging.1.2 * Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz? a) Yük teli b) Mantilya teli c) Kamçı teli d) Çarmıh teli e) Abli teli . Güverte ıslanması halinde teçhizatı ve kargoyu korur. 13. 3. omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır.permecible load 2.5 metre yüksekliğindeki bir yük.5 = -1400 400x8 = 3200 W= 9000+400-400= 9000 toplam moment= 82800 KGfinal= toplam moment / W KG= 82800 / 9000 = 9. ****************************************************************************************** 7.teller kaça ayrılır 3 14. Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam sağlar.2 kıc:7.1 istif faktörü 0. Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece stabilitesinin artmasını sağlar. Geminin şifting yapılmadan önce KG?si 9 metre olduğuna göre.4 vasat:6. Geminin kesit mukavemetini arttırır.

... C. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz.. sekilde hesaplamıstır. Sivri baş 4) G noktası M noktasının altında ise GM . hangisi güverte kereste yükü taşıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A. olarak degerlendirilir? A. No3: 25 derece... Balta baş D. konsimento cesıdıne D. 3 D..3 ***************************************************************************************** . pozitif-sıfır E.. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar.. Bulblı bas B. B. Kış cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi genişliginin 1/5 ini gecemez. No4: 28 derece) A. 4 E. Kayıcı baş E. aksi halde GM . pozitif-pozitif D. C. 2 C. Tanklarda patlamayı önler.. No1: 22 derece. konsimentoya uygun B. D. B. hangisi yanlıstır? A. Egik baş C. negatif-pozitif C.2..***************************************************************************** 1) Asag. sıfır-negatif 5) Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır. pozitif-negatif B. 3) Asag.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A.. 2) Asag. gümrük kurallarına uygun olarak 6) Bir geminin vardiya zabiti. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır. dış havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag. 1 B. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D... verilen gemi baş çeşitlerinden hangisi yanlıştır? A. C.. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır.. .. No2: 24 derece.. 1. hangisi tankerlerde Inert..

rulo 2 sının ustune konuyor nedenı sorulmus cvp-bosunu almak olacak 2-hangısı cıft dıp dosemesı degıldr seklinde bır soru vardı (sıkların hepsını hatrlamıorm sacma selerdı yanlıs olmasın bıldıklerımı yazıorm) cvplar-parampet –döşek -dip sintine döşemeleri *Konteyner larda row hangı karakterdır? seklınde bır soru B R T *gm 0 olursa ne olur.kg.3-pamuk ve krom sorusu bu soru ıkıncı kere geliyo ve yine attım tam ve tüm yüklemeyi soruyo pamugun ağırlığını mı ne bişini vermiş0.294 diye gemiyi tam tüm yükleyin diyo 5-sandıklı yükleme yükün hacmini vermiş gm i soruyo? 6-kn değeri bize aşağıdakilerden hangilerini bulmamızı saglar? GZ 7-serbst sıvı etkisinde hangiler.ne gerek yoktur! ama kitaptaki gibi değil ben sıvının agırlığı yaptım kesin doğru! bide gz alanı bulma geldi 30 derece meyil açısındaki cevabı 0. Asetilen. Hidrojen. Kapalı hacimde tüm yanıcı gazlar kimyasal patlama tehlikesi oluşturur.25 buldum kesin doğru! (gz=kn. http://www. Örn: LPG. Cvp: Nötr Denge ****************************************************************************************** *LEL açıklaması sorulmuş (tanker soruları diye bahsediliyodu bunlar için) lower explosive limit Yanıcı gazlar.com/haberler. Hepsinin alt (LEL) ve üst (UEL) patlama sınırları vardır.tedexsafety.asp?nws=17 *Stripping devreleri ne amaçla kullanılabilir 1-2-3-4 tane açıklama yazmış hangileri demiş (Süzdürme) *Statik stabilite momentiyle ilgili bir soru vardı yatma açısı sonunda oluşacak olan serbest satıh etkisiyle ilgili bir hesap sorusu *fsm'nin artmasını en çok hangi ölçünün büyümesi arttırır tarzında bir soru gemi boyu.s şıklar vermiş L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk 12 x Deplasman .sinQ) ****************************************************************************************** 1-rulo sac yuklemesı ıle ılgılı bır soru 2 rulo yan yana 3.gemi eni.derinliği v.

008 yoğunluktaki suda deplasmanı 20132 ton olan bir gemi 1.8 + 5.4-0.66:3.düzeltilmiş draftlar nelerdir? *LBD: LBP -(La+Lf):148-(1.düzeltilmiş deplasman nedir? İkinci Trim Düzeltmesi herzaman + 20132 + 72.4+6.6) 140 m.7: 0.007:6.133 3.66 yapar KM=KG+GM 3. .4/140 x 0.****************************************************************************************** 1-LBP:148 m olan bir geminin baş draftı 6.393 Da:7.007 6.033:7.7m kıça 1.66 yapar KM=KB+BM KM=1+2. geminin LCF si ortadadır.10 m baş draftın ölçüldüğü yer baş taraftan 1. BM: B²/12 x Draft den Bm:2.1+0.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin omurgadan merkez noktasına olan uzaklığı 3 m dir.40 m kıça doğru kıç draftın ölçüldüğü yer kıç taradtan başa doğru 6. trim düzeltmesinde +72.66=3+GM GM=0. Trim:0.2 ton yük daha alıyor.2 = 20210 6-TPC nedir? -1cm batırma tonu -1 cm trim yaptırma tonu -1m batırma tonu gibi 7-gemi ambarında temiz yük olan paketlenmiş un çuvalının üzerine pis yük konulmaz kömür çuvalı vs. trim düzeltmesinde 5.8 ton 2.7: 0.66 yapar.60 m dir.40 m kıç draftı 7. 4-geminin bordasından dikey bir istikamette yapılan kaynağın adı nedir ? -sokra 5-1. GM i nedir? *Arkadaşım soruda verilenlere göre kg:3 Kb:1.6/140 x 0.033 Df:6. bu ayrıma ne ad verilir? -segregation -seperation(ayrım) -sapration vs.

E-LASHING YÜKSEKLİĞİ 4MTR OLAN GÜVERTE YÜKÜ İÇİN 3MTRDİR. * kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı ***************************************************************************************** 1-büyük meyil açılarında geminin dogrultucu momonetin oluşup oluşmayacagını kotrol etmek için hangisi kullanılır a-statik stabilite b-yaralı bölme boyu c-su attı alan egrisi d-blok kat sayısı 2-gemi bodosunun simetri üzerindeki izdüşümü aşagıdakilerden hangisi a-kaide hattı??? .25 -430 11-GM i pozitif olan gemi sert yalpalar yaparsa stiff gemi 1-AĞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KERESTE YÜKLEMESİ İÇİN YANLIŞTIR ? A-İKİ BABADALYA ARASI 10 AYAKTAN FAZLA OLMAMALI B-TOMRUKLAR OMURGAYA PARALEL YÜKLENMELİ C-BABADALYALAR GÜVERTEYE YÜKLENECEK YÜKTEN DAHA KISA OLMALIDIR XXX? D-LASHING TELLERİ PRAÇOLLARA BAĞLANMALIDIR.9-tankerlerde yükler belirli sınıflara ayrılarak yüklenirler yakıtların akışkanlığa karşı direncine ne denir -vizkozite ( ***) -parlayıcılık -akışkanlık -akıcılık 10-FWA: 120 olan 1010 kg/m3 suda yüzen geminin yaz yükleme hattı ile mesafesi 10 cm dir açık denize çıktığında ne kadar daha yüklemesi gerekir? TPC. 14-hangisi lashing malzemelerinde kullanılamaz ? kelter kilit (bu tarz bi şık vardı) ************************************************************************************** -hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı.

for practical reasons..belli bir bofor kuvvetinin üzerinde esen rüzgarlar c.ani sıcaklık değişmeleri e. AREAS AND SEASONAL PERIODS The zones and areas in this Annex are. In certain special areas.not more than 1 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.yağmur d.akıntı b.. 9-gemi ana güverte üzerinden bordada orta simetri düzlemine dogru ölcülen yükseklik farkına ne denir? a-şiyer b. some degree of relaxation has been found acceptable.d-braket e-bayrak 6-geminin tescil boyu.gece gündüz değişikliği ZONES. ****************************************************************************************** stabiliteden hatırladıklarım statik dinamik kuvvetler. gz sorusu herkese çıkıyomuş en az 2-3 tane bide bu serbest sıvı etkisi varya bana o geldi .sehim c-mastori d-kemere *Sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? a-akıskan nem b-doymus esıt XXX c-duragan d-tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1966 loadline konvansiyonunda mevsimsel değişikliklere göre bölgeler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmıştır? a. based on the following criteria: Summer . Tropical .b-mastiro c3-kort nozullu pervanelrde kanat ucu nozul yüzü ara mesafe nedir a-10 b-20 c-5 d-2 e-15 4-Yolcu gemilerinin emniyet sertifikası en çok kaç yıl olucaktır a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 5-kosterlerde ambar kapaklarının oturduğu yerin mukavemeti için hangi konstriksiyon vardır a-posta b-tülani c. in general.not more than 10 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more. Not more than one tropical storm in 10 years in an area of 5 square in any one separate calendar month.mezarna.

Gemide F noktası gemi ortasının 1 m gerisinde bulunmaktadır.en boy genişlik vermiş tankın yakıt ne kadar alır gibi gm ve kg bulma gelmişti meyil açısı sorusu gelmişti ****************************************************************************************** Boyutları 12-6-4 metrelik tanka sahip olan gemi 1 metre kıça trimlidir.2 m.3 x (a +3b + 3c + d) 2. Bu gemide F noktasının 70 m önünde bulunan bir tankında 550 ton. MCT 1 cm 200 tonnes/m.60m baş drft 5. *Dikmeler arası boyu 150 m olan bir gemi limandan hareket ederken draftları Baş: 7.92 ton C) 182. displacement 12 500 tonnes. Even keel olması için Başlandıran trim . There is 550 tonnes of fuel oil in the foward deep tank (centre of gravity 70 m forward of the centre of flotation) and 600 tonnes in the after deep tank (centre of gravity 60 m aft of centre of flotation). yüzdürme yeteneği merkezinden 60m mesafe önde olan baş peak kaçton balast alınmalıdır? Kıç draftı 10cm azaltmak için gemiye 20cm trim oluşturmalıyız.54 ton 20 cm kıçlı. ****************************************************************************************** An oil tanker 150 m long.(w ton x (60+70) m / 200 ) = 20 w = 176.kıç draftı 6. The centre of flotation is 1 m aft of amidships.. leaves port with drafts 7. During the sea passage 450 tonnes of oil is consumed from aft. baştaki yakıt tankından kıçtaki yakıt tankına kaç ton yakıt transfer etmesi gerekir? (MCT 200 ton) A) 160.70m olan bir geminin tpc:15 ton mct:300ton/m kg:6. Bu durumda alınan ullage 105 cm ise bu tankta ne kadar yük vardır? (yükün yoğulunluğu:1 alalım onu hatırlamıyorum) Cevapları bekliyorum.92 ton 1.. Find how much oil must be transferred from the forward tank to the after tank if the ship is to arrive on an even keel.4 m A.30 dereceye kdr olan gz eğrisinin altında kalan alanı hesaplayınız?( tabloda 0-15-30 arası gz değerlrını verıyor) ALAN= 3/8 x 10°/57.50m bu gemının kıç draftını 10 cm azaltmak için. Bu geminin varış limanına trimsiz varabilmesi için. ullage borusu bu tankın kıçından 4 metre ilerdedir.2 m F and 7.kıçlandıran trim = 20 cm olmalı (450 ton x 60 m / 200 ) .4 m?dir. Wxd COT= -------------W x 60m 20cm = --------------W= 100 ton . Gemi seyirde kıçta bulunan tankında 450 ton yakıt harcamıştır. Kıç: 7.15 ton D) 169. Gemi boyu 120 metredir.46 ton B) 176. F noktasının 60 m gerisinde olan diğer bir tankında 600 ton yakıt bulunmaktadır.

GM:15 cm Istenen max GM azalması 0.35cm=wxh/deplesman..3 derece * (gz0 + 3 gz10 + 3 gz20 + gz30) 5-Kereste yuklenmemıs haldeyken GM=50 cm / (Musade edılen mın.3ton gozukuyor 7.15m den az olmamak şartıyla kg si 12m olan güvertesine max kaç ton yuk alabılır? cvp ben 495 ton buldum şıklarda 500 var) 6-devrılme açısını hangısı belırler? I-FREEBOARD II. W=233.35=12xW/8000... agırlık larla mesafelerı carpılıyor momentler cıkıyo (momentlerı basa kıca ayrı ayrı yaz ) en son momentı mctye bol toplam trım degısıkıgı cıkar lcf ortada oldugu ıcın bas kıc yuzde ellı yuzde ellı ) bıde en son olarak paralell batmayıda draftlara yansıt son draftları bulursun .mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada draftlar nedir? ( rakamlrdan emın değilim) 8-tatlı sudan tuzlu suya geçince ne değişmez? cvp deplasman yaptım 9-havuzlamada topugun iskemleye oturdugu an? -cvp krıtık perıyod 10.hangisi meyil açısını etkiler diye bi soru vardı? gm yaptım diğerlerını hatırlamıyorum 11-gz değeri 0 ise hangi durumdur? cvp nötr denge 12-g noktası m noktasının üstünde olursa hangisi olur? cvp gemi devrilir 13-yağ kayıt defteri için. cvp 150gr üzeri tanker ve 400 gr üzeri yük gemıleri 14-kararlı dengede hangileri doğru değildir? I-Gz gemının yattıgı taraftadır II-Gz sıfırdır III-Gz yattıgı tarafın tersındedır CVP 2 VE 3 1.BOY ben 1 ve 2 yaptım ama? 7-120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor.5m olan bir gemi solas a göre gm i 0.0.MCT1 300 5-dep:8000 ton kg:6m km:6. soru cevap : lcf ortada . soru: 3lusımpson metodu uygulancak : Alan Formulü= 3/8 * 10 derece / 57.EN III.

soruların yarısı problem enıne denge ve kuvvet. .20 ton (-15x+20)=-300 30m kıca.30 ton (-20x+30)=-600 15m basa.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** İki problem gizli gm küçülmesi çıktı.20 ton (+30x+20)=+600 25m kıca.20m basa. bas ve kıc drafta 6'sar cm eklenecek daha sonra cıkan sonuca kıc draft ıcın +0. -0.20 ton (+25x+20)=+500 Toplam Moment:+200 degerın artı olması (trım dedısıklıgının kıca (+) olması demek Td:Toplam Moment/MCT Td:200/200=1cm (+0.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--.Bir problem dw-deplasman hesabı.5 cm ekleyıp bas drafttan -0.5 cm cıkarttıgımızda fınal draft ve trım elde edıyoruz. ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri Metasentır Diyagramından 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi b)slop belgesi c)tahliye protokolü d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ. gerı kalan sozel.5cm kıca eklenecek . tankerlerle alakalı yuk ıstıf sorularından 3 adet geldı.5 cm bastan cıkarılacak) Butunsel Batma Toplam Yuklenen/TPC=90/15=6 cm butunsel batma (Soruda baslangıc draftları belırtılmemıs. 1)kaide hattında uzaklaşır ??? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır 1-düşük rate ile başlama 2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--.

) I.g noktasi m nin altinda ise gm . Olur..: 5. 2-YÜkleme sırasında ambar postalarına konulan istralya tahtalarının neye yaramaz? Gemi mukavemetini arttırır (ben bunu yaptım ama doğrumu bilmiyorum) Ambarların havalandırılmasını kolaylaştırır..Yapamadım. stabilite hesabi icin hangi bilgiler gereklidir gibisinden bir soru? Deplesman. şıklar vardı.9. 8-bir gemide 4 derece yalpada diye başlayan bir soru. sivi yogunlugu 0.draft sorusu.11 İskenderun u.. Diğer iki şıkkı hatırlamıyorum.7. 12.her draft karsiligi KM degerleri nereden bulunur? Hidrostatik st..50 çıkıyordu sanırım 6-0-40 derece arasi alan sorusu g0 ile g40 arasi degerler vermiş.. tablosu 14-konteyner sorusu.. tankin %50si dolu. gm kuculmesini hesaba katarak gm bulun.. Bana vlcc tankerlerde en uygun tahliye-yükleme kolu hangisidir? FREE FLOW ****************************************************************************************** 22. Tank boyutlari var. deniz suyuna gectiginde overload olmamasi icin kac ton daha yuk alabiilir+ 540 cikiyordu.fwa sorusu.III ne anlama gelir? Tehlikeli yükün sınıfını gösterir Gaz sıvı katı olduğunu gösterir vs. + pozitif. bas 27feet ortasinda.yol 1.10 ARKU-123456-A . kac harften ve rakamdan olusur. Aksi halde gm .negatif 13.956.. kic 29 feet ortasinda ise vasat nedir? +28' 03" 11. cevap 0.su almasi.zbt Stabilite soruları 1-Hangisi Ciro edilir +Konsimento 2-Kn egrileri hangi degeri verir GZ 3-tuzlu sudan tatli suya gecen gemide ne degisir? Deplesman hacmi Agirlik merkezi Geminin agirligi 5-Gm kuculmesi Kg/km vermis. Yükün gemi bordasına temas ederek ıslanmasını engeller.. gemi 1010 da 15cm daha mesafe var...8. 7-Hangi durumda gemi dengesi degisir? +geminin yaralanmasi.1-Tehlikeli yüklerin paketlerinde yazan (packaging .II.gm. 10..04.

.4 / Perm.41 x Sin5 =0.eni.44 BM = 64/29..)? 1-kapalı yükleme yapan bir gemide numune nerden alınır? a-ullage kapağı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözetleme deliği e-tank kapağı Efendi Kaptan.15.28 = 2. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu moment kolu nedir? GZ = GM x Sinθ >Sin5 değerini bildiğimize göre GM i bulmalıyız.aynı kalır . Arşimed yüzme kanunlarına göre Yer değiştirilen sıvı hacmi x yoğunluk = Ağırlık 30x8xdx1=587 d=587/240 = 2.18579 ~=2.5.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur.19 + 1.41 KM-KG = GM 3.12 metre ****************************************************************************************** -s.Bence o soru hatalıymış! 5-bumba direğinin topuğundan bağlandığı yer: cvp :ıskaça fakat şıklarda yoktu.6. kapalı yüklemede numune ullage kapağından aşağıya indirilen özel bir asansörü olan sample aparatıylada aygıtı kapağa taktıkdan sonra valfini açmak suretiyle mala hiç temas etmeden.f:0..22 KM =2.derinliği 30.41-2 = 1.41 GZ = 1.7 ARKU-123456-A ****************************************************************************************** Boyu.7 m2/ton yuklenecek yukun max yukselme mesafesı ? -tank yarı dolu serbet yuzey etkısı hakkında ne soylenebılır (artar .22 = 3.kontyner sahibini tanimak icin kac harf kullanilir: 3.Load: 1.koklamadan ve görmeden kapalı olarak alına bildiği gibi yine manifoulda bağlanacak özel bir aparatlada alınabiliyor.8.122889 ~=0.azalır .44 BM = 8x8/12x2. Kazboynu????? B R T 123456 gıbı rakamlar vermıs bu konteynerın numarası ıcın soyleneceklerden hangısı dogrudur? 12 bay nosu-23 row nosu gıbı vs sıklar .. Dikdörtgen prizma olduğu için KG = h/2 > KG = 4/2=2 Dikdörtgen prizma olduğu için BM = Beam²/12d > drafta ihtiyacımız var.4.19 KM = BM + KB Dikdörtgen prizma olduğu için KB = d/2 = 1.4458333 ~=2.

cevaplarda hagging ve sagging durumu yoktur diye bir seçenek vardı.şifting yapılan bir soru vardı.yeni bir soruydu.bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa sorusu? Cvp: STİFF GEMİ 4.buna göre KG??? 10-yaz yükleme hattıyla ilgili soru? 11-deplasman-deadweight hesabı sorusu 12-gm ve deplasman hesapları?? .diğer seçeneklerde balast alma-verme.ama diğer seçeneklerde değişik tanımlar vardı.anlamlarını bilmediğim için bunu işaretledim.gemi dip tanklarının boşaltılması kg yi? Cvp : KG KÜÇÜLÜR 5.ben onu işaretledim.2 kere şifting yapılıyor.ağırlık merkeziyle ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru vardı? Cvp: olarak ben ağırlık merkezi hiçbir şekilde yer değiştirmez diye tanımlanan seçeneği işaretledim.şifting vb şeyler vardı. manifesto ile asagıdakılerden hangısı yanlıstır? demıs bızde olan cevaplarda yukleme lımanı esas alınır dıye bır sıktı cevap fakat bu soruda o sık yoktu tahlıye lımanı esas alınır gumruk konsmentoya gore konsımento cesıdıne gore tıme sheete gore hazırlanır ****************************************************************************************** * 1-gemilerde meyil tecrübesi sorusu?---ağırlık merkezinin bulunması için 2.sonuç vasatla eşit olursa durumun tanımı nedir? 9.150 tonluk yük önce başa doğru 3m sonra aynı noktadan 6 m yukarı şifting ediliyo.ama diğer seçeneklere göre en yanlış görünen buydu.geminin omurgaya uzanan dik saçlarına nedir? bu tamamen farklı bi soru idi cevaplarıda bılmedıgım tanımlardı.cargo gear kitabı ile ilgili hangisi yanlıştır? Ben gümrük kontrolü dedim tam emin değilim. 6-ambalajlı yüklerin yüklenmesi ile ilgili hangisi en önemsizdir? Cvp: yükün rengi seçeneği 7-dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar? Cvp: yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman 8-2 tane hoggıng-sagging problemi vardı. 3. 1 tanesinde baş+kıç/2 = vasat çıkıyordu.siz yinede bir araştırın.

cvp: kıca trimli 3. a) Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır.Her iki makarası da tek dilli makaradan (oluşmuş) donatılmış palangaya ne isim verilir? a) Kandilisa palangası b) Top palangası c) Tırfıl palangası d) Manişka palangası e) Freşkon palangası 35.tahıl yükleyecek gemide en fazla meyil kac dereceye kadar olmalıdır? Cvp: 12° her ikiside tek dilli: kandilisa birisi tek diğeri çift dilli: adi (el) her ikiside iki dilli: top birisi iki diğeri üç dilli: manişka her ikiside üç dilli : freşkon her ikiside dört dilli : parale 34. d) Her ikisi de dört dilli makaradan donatılmış palangadır. e) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır ****************************************************************************************** 1-ınert gaz nereden alınarak ambarlara verılır.Kütük demir taşıyan gemilerde görülür 2-Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybı söz konusu olur? Cevap: Geminin sualtı kısmının delinmesi .2.-----------------------cvp burda bu b) Her ikisi de iki dilli makaradan donatılmış palangadır.Kandilisa palangasını tarif ediniz.bacadan b-makına sogutma suyundan c-dısarıdan e-..bir geminin lcb si lcg nin baş tarafında ise geminin nereye tirimli olucagı... ****************************************************************************************** 1-Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. c) Her ikisi de üç dilli makaradan donatılmış palangadır.. dispec demoraj hesabı 4.zaman cizelgesi(time sheet) aşagıdakilerden hangisinin tespiti icin yapılır. a.

Ambarların kıç kısmında 11-Hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir? Cevap.BİR GEMİDE SERBEST YÜZEY ETKİSİ OLAN BİR TANKTA .Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap.3-Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsade edilir.Navlun hesabı yapmak 1.30 olduğunu görüyorsunuz . Cevap.Sintine alıcı ağızlar ekseriyetle ambarın hangi kısmında yer alır? Cevap.öncelikle dikkat çeken bir Grain GM sınırını 8 m kg si olan güverteye ne kadar yük alabilir diye soruyor normal . tankerlerde sample test nerden ALINIR? CVP: " manifold " 3. 2.Stevedor *Konteynerler kaç rakam grubu ile markalanır? ARKU-123456-A 12-Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. Çünkü soruyu dikkatlice okuduğunuzda SADECE cevabın Solas a gore GM : 0. ASAGIDAKİ HANGİ DEĞİŞİKLİK GÖZLEMLENİR ? . KG değişim şeklinde sormuşlar . Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik kuvvetlerden birisidir Cevap. 12 derece 4. Tellere binen yük artar 5-Gemi yapısına statik ve dinamik kuvvetler etki etmektedir. Geminin havuza OTURURKEN TUM OMURGANIN OTURMASI İLE İLGİLİ ZAMAN cevabı: " kritik zaman " 5 .Dalgalar 6-Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığı zaman yapılan bağlamada aşağıdaki bağ (lashing) malzemelerinden hangisi kullanılır Cevap:Zincir veya tel halat 7-Hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılır? Cevap:Statik Stabilite Eğrisi 8-Kararlı dengeye sahip gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Cevap: GZ kolu geminin yattığı taraftadır 9-Gemiye yüklenen yüklerin puantaj raporları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap:Gemiye yüklenen yüklerin navlununu gösterir 10. GEMİYE ETKİ EDEN SIVININ SERBEST YÜZEYİ AZALIRSA . Lakin soru sözlü sorusu .

TASIMA SÖZLESMESİNE GÖRE YÜKLEME TAHLİYE İCİN VERİLEN ZAMAN? Cvp: STARYA * *************************************************************************************** -bir geminin dogrultucu kolu degismez deplasman artarsa dogrultucu moment ne olur? Cvp: ARTAR -konteynerler kac harf grubu ile markalanır? Cvp: 4 harf ARKU-123456-A -kararlı dengeye sahip gemi için hangisi dogrudur? GZ kolu geminin yattıgı taraftadır -tahıl yukleyen geminin max yatma açısı? 12 derece -tahıl yukleycek gemide gm kacın altında olamaz? Cvp: 0.5 m draftla yüzen bir gemi bu su hattında 45m ve 16 m sırasıyla boy ve ene sahip ise 1900m3 deplasman hacmindeki blok katsayısını hesaplayınız ? cevap : Cb= V / L x B x d 1900m3 / 45x16x3. YÜKLERİN ENİNE HOMOJEN DAĞITILMASIYLA İLGİLİ SORU 10. 11. 6. OIL RECORD BOOK A ASAGIDAKİLERDEN HANGİLERİ KAYDEDİLİR? A) YÜKLEME B) TAHLİYE C) BALAST TRANSFERİ . YÜKLEME DONANIMINDA BULUNMAYAN ELEMAN HANGİSİDİR.30m -zaman çizelgeleri ne amaçlı kullanılır denmiş? Cvp: dispec ve demoraj hesabi icin -as.75 katsayı 1. hangisinde yuzdürme yeteneginin kısmen kaybı soz konusudur? Cvp: geminin su altı kısmının delinmesi -yüzdürme yetenegi merkezi işareti sorulmuş? cvp: B SORU: 3. 7 GEMİYE ENİNE DİRENCİ KAZANDIRAN ELEMAN ASAGIDAKİLERDEN HANGİSİDİR ? Cvp: Su Geçirmez perdeler NOT: (Boyuna yapı elemanı: Tülani / Enine yapı elemanı: Kemere) 8 KG GM TOPLAMI NEYİ VERİR? Cvp:KM 9.A) GM AZALIR B) GM ARTAR C) GM DEĞİŞMEZ . VS.00 a eşit olursa duba şeklinde olacaktır. .00 dan küçük olmalıdır zira aksi taktirde gemi 1.5 = 0..

... 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar? GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yürdürme yeteneği merkezi B ..***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0... Cvp: Pozitif. İskele tarafa hareket eder. 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir? Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz? Blok katsayısı. Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği L x B³ FSM=-------------12 x ∆ 1-kapalı devre tanktan ürün numunesi almak için nereden yapılır?kapagın adı? Ullage Borusu XXX 3-yakıt numunesinin alındıgı valfin adi? Manifold XXX ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur? Metasentır Diyagramından a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi / b)slop belgesi / c)tahliye protokolü / d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ? 1)kaide hattında uzaklaşır??????? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır? 1-düşük rate ile başlama . olur. aksi taktirde ....boy düzeltmesi falan.30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalarında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler.?????????? 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir? Cvp: Büyür 12-G noktası M noktasının altında ise ... 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır...

doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** GEMİ İNSA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir. D) 1 8)Bir geminin tipi ile uyumlu herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisi için hangisi doğrudur. 2) Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil boyunu tanımlar. 7)Tatlı suda yüzen 75*10*4 m boyundaki dikdörtgen prizması şeklindeki bir dubanın ağırlığı 250 ton bu dubaya 500 ton yük yüklenirse yeni draft ne olur. A)4066 ton 5)Statik stabilite eğrisinin maksimun noktası için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur. 9)Yapımı yeni tamamlanmış bir geminin ağırlık merkezi hangi deneyle ile hesaplanır. C) Statik stabilite eğrisi stabilitenin capraz eğrilerinde bulunur. E) Boyuna mukavemet sağlar. Bu gemi TPC si ise geminin yüklü deplasmanı ne kadardır. 6)Sephiye merkezi konumu (KB) hesabı için hangisi kullanılır. D) Belirli bir su hattında her bir kesit alanının temel hattına göre alınan momentleri ve hacmi. C) Bu noktada GZ en büyük değer alınır. D) Merkez kaç kuvvet 4)Bir geminin 4000 ton deplasmanda çektiği su yaz yüklü su hattı çizgisinin 55mm altındadır. A) Gemi ileri giderken kanadın iç yüzü .gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--. B) Baş bodoslamanın en yüksek noktası ön yüzü ile kıç bodoslamanın arka yüzü arasındaki mesafedir 3)Dümen iskeleye basıldığı zaman gemiyi dışa ( sancak tarafa ) yatıran kuvvet hangisidir. C) Meyil deneyi 10) Pervane kandının basınç yüzü neresidir.2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--.

E) Yakıt tank gas free kontrolü 19) Havuza girişe manidir. A) Cp = CB CM .Cp için hangisi doğrudur. A) Levha dümen 14) Gemilerde yorulma muayenesi için önermelerin hangisi yanlıştır. C) Gemiye su alınması 24) Narinlik katsayılarından prizmatik katsayı. 16) Bir geminin pervane hasarı halinde hangisi yapılmaz. E) Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için. B) Elektrik tesisatı meger testi. A) Aşırı Tirim 20) Havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir. 21) Bir kosterin ambar kapakları ile ilgili önermelerin hangisi yanlştır. 17) Gemi antifouling AF boyaların sürülmesinin nedeni nedir. B) Ambar kapakları mutlaka hidrolik kumandalı olmalı 22) Gemilerde Boyuna kaynak bağlantısıdır. 15) Hasarlı yerlerde sıcak hava buhar veya başka akışkan taşıyan borular ile ilgili olarak hangisi doğrudur. D) Gemi yüklenir. A) 0. 13) Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz. A) Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışması. A) En iyi yorulma muayenesi göz muayenesidir. B) Sokra kaynağı 23) Sintine devresinin görevi değildir. A) Hasarlı bölgeye gelen her türlü akım kesilir.11) Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minumun aralık ne olmalıdır.10 D 12) Su çekimi gözetimi yapılacak bir geminin hangisi yapılmaz. 18) Gemi havuzdan cıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir.

D) Güverte köşelerinde yalpalarda daha büyük eğme gerilme oluştuğu için. 33) Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ-Q ) elde edilmez. B) Kesit alan eğrileri 29) Sitringer ve şiyer saçlarının atraftaki saçlardan daha kalın olmasının sebebi nedir. E) Voith schinder . E) 5. C) Bu noktada GZ en büyük değerini alır.14 m uzaklığa 450 ton yük yüklenirse baş draft ne olacaktır. 32) 1 cm batma tonajı ( T1 ) tanımı hangisidir.25 27) Bir geminin boyuna deplasman hacim merkezi aşağıdakilerden hangisidir.5m geridedir. D)Kritik bir değerden daha hızlı dönen pervane etrafında vakum oluşması 35)Bir geminin deplasmanındaki statik stabilite eğrisinin stabilite aralığı hangi önerme ile tanımlanır. C) LCB 28) Herhangi bir su hattında ve harhangi bir meyil halinde geminin su altı hacminin hesaplamada hangisi kullanılır. A) Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde toniloto güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe.8 26) 90 m boyunda başta 4. A) Geminin 1 cm batması halinde deplasman artışıtır.m dir.5m kıçta 5 m su çeken bir geminin yüzme merkezi F gemi ortasından 1. Bu gemi için TCP=10ton MCT 1cm = 120 t. C) Stabilite aralığı 0 açısı ile GZ değerinin 0 olduğu açı arasındaki aralık 36) Pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır.Geminin ortasından başa doğru. 30)Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinlik tanımıdır. E) Geminin hacim merkezi 34) Pervane kavitasyonu başlatan sebep hangiisdir. 31)Statik stabiliye eğrisi maksimum noktası için hangisi doğrudur.25) Bir geminin yüklü deplasmanının 4100 ton ve su hattı boyu L= 100m eni B=10m ve yüklü draft= 5 m ise bu geminin blok katsayısı nedir A) CB= 0.

46) Pervane kanadının itme bölgesi hangisidir. 44) Statik stabilite eğrisi başlangıç noktasındaki teğet 1 RADYAN doğrusunu kestiğinde apsis eksenindeki açı kaç derce olur. 39) Havuz iskemleri yerleştirilirken hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir. 40) Yüzme yeteneği merkazi (B) nin yeri ne zaman değişir. A) Yüzme merkezi (F) 43) Bir gemideki serbest yüzeylerin etkisi ile ilgili hangisi yanlıştır. C) Bütün iskemleler üzerindeki ağaçlar her havuzlamada bir yenilenmeli. D) 57. E) Yukardakilerin hepsi 41) Hangisi hidrostatik eğrilerde birisi değildir.37) Hangisi baş bodoslamadaki hasarı belirlemek için gerekli değildir. A) serbest yüzey enine statik stabilite için genel olarak faydalıdır. C) Yaralı bölme boyu eğrisi 42) Bir geminin su hattı alanının geometrik merkezine ne denir. 50) Fribort markasının ( plimsol dairesinin ) ortasından gecen yatay cizgi neyi gösterir.3 45) Dengesiz bir dümenle dengeli bir dümen kıyaslanırsa hangisi doğrudur.15 m 49) Gemide hasarlı yerleri fotoğraflarken neye dikkat etmek gerekir. A) min. D) 0. A) Dengesiz dümenin makine gücü daha büyüktür. A) Hasarın oluştuğu bölgedeki postalar beyaz tebeşirle markalanır. 0. A) Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması. B) Yaz yükleme sınır hattını . B) 30 cm 48)100 m den küçük yük ve yolcu gemilerinde IMO denge önerilerine göre minimum başlangıç denge yüksekliği GM ne kadardır. D) Kıç badoslamadaki işcilik 38) Aşagıdakilerin hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir.7 R 47) Dökme halde tahıl taşıyan gemilerde SOLAS 1974 e göre minumun başlangıç metasantr yüksekliği GM ne kadardır.

B) Gemi boyunca dip kaplama ile simetri sisteminin kesiştiği hat 57) LBP ( Dikmeler arası boy ) tanımı hangisidir. B) 0. A) GM 0 63) Kaimeler arası boy hangisidir. B) Dip kısımda 59) Şiyer tanımı B) gemi güvertesinin boyuna yönde verdiği eğriliktir. D) LBP 64) Gemilerde meyil tecrübesi neden yapılır? C) Ağırlık merkezinin bulunması için . B) Sualtı hacmin geometrik merkezinde 61) Yüzme koşulu hangisidir.05 L 55) Mastori nin tanımı hangisidir. C) Baş ve kıc dikeyler arasında kalan uzaklık 56) Kaide hattı ( temel hattı) tanımı hangisidir.51) Bordayı içerden deslekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir. C) Geminin sualtında kalan hacmin boyutları LWL. 60) Sephiye merkezi B nin yeri nerededir. Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arasındaki uzaklık 58) Merkez tülani nerededir.BWL ve T olan prizmaya oranı 54) Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konulmalıdır. C) 3 53) Blok katsayısı CB hangisi tanımlar. C) Ağırlık kuvveti = Kaldırma kuvveti 62) Geminin batmadan dengede yüzebilmesi için hamgisi sağlanmalıdır. D) Stringer 52) Enine konstrüksiyon sisteminde kaç döşek vardır.

D) Konteyner 73) KB+BM dğeri neyi hesaplamamızı sağlar. C) Metasantır noktası omurgadan uzaklığını. A) Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik 66) Hangisi geminin yalpa peryotunu azaltır. B) LOA 69) Dümen yelpazesinin ağırlığını hangisi tarafında taşınır D) Üst yatak 70) Bir kosterin su gecirmez perdeleri ile ilgili önermelerden hangisi doğrudur. D) LCG ile LCB arasındaki fark 78) Gemide KG değeri KM’den küçük ise neyi ifade eder C) Kararlı denge . A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır. 68) Geminin tam boyunu hangisi gösterir. 74) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur. E) BM değerini 77) Bir gemiye tirim yaptıran kol aşağıdaki yatay mesafelerden hangisidir.65) Güverte sehimin tanımı hangisidir. D) Dabılbatım tanklara su alınması 67) Geminin meyil açısı değiştiği zaman hangisi olur. 71) Hangisi bir geminin deplasman tanımıdır. 75) Bir yükü aşağıdaki noktalardan hangisine yüklenirse trim değişmez. D) F Noktası 76) Statik stabilite eğrisi bize hangisini vermez. B) G sabit kalır B yer değişir. D) Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı. 72) Hangisinde şiyer bulunmaz. A) Bir kosterde en az dört su gecirmez perde bulunur.

83) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur B) GM değeri pozitifdir. deplasman 512 deniz suyunda. buna 64 tonluk KG si 1m olan yük yüklenirse yeni kg ne olur diye bir soru 5. kereste yükü ıslanarak yüzde 10 ağırlık kazanacak. D) FWA 80) Tam dolu olmayan bir tank yalpa esnasında aşağıdakilerden hangisinde gizli bir artışa neden olur. A) üst güverteye yük konur.50 yapmak için geminin baş tarafına doğru kaçtanluk yükü 20m kaydırılmalıdır gibi basit bi soru. B) Geminin maksimun yalpa açısını.tabloda 0-10-20-30-40 derece için KN değerlerini vermiş yanında gerekli gereksiz bi yığın daha değer vermiş (yanlış hatırlamıyorsam) 30 derece için gz i sormuş.kıç draft 6.aşağıdakilerden hangisi yükleme-tahliye avadanlığı değildir (eskilerden) cvp kandilisa olsa gerek 6. kg si 3m. E) Sagging 86) Gemide yalpa periyodunu artırmak için ne yapılır.. aşagıdakilerden hangisi GM küçülmesine neden olur gibi bir soru-benzeri kitaptada var -yalnız burda GM dememiş başlangıç stabilite bilmemnesi diyerek GM in tanımını yapmış.6 gibi bir değer vermiş.. yolculuk boyunca kg ve ağırlığıklarını verdiği su ve yakıttan harcanacak. gemiye kereste yüklenecek. 4. bunu 6. 85) Hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır.(KG x SinQ) dan 2. . C) KG değerinde 82) Dinamik stabilite ile neyi belirleriz. ebatlarını verdiği bir silindir xxx(uzunluğu hatırlamıyorum)-8m-2 m boyutları. 3. varşıtaki gm in bilmem kaç olması için alınması gereken kereste yükü miktarı. gene burdan daha onceden paylaşılan bir soru. boşdeplasman ve kg yi vermiş. cevapta e şıkkı kısmen dolu olan balast tankları gibi bir şey. 1.79) Tatlısuyun doğurduğu draft farkını hangisi belirler. GZ= KN.

c-yalpa omurga kontrolü d-karina bakımı... ben a dedim emin de değilim TCM diye kastettiğimin in ne olduğunu konuya hakim arkadaşlar anlıcaktır... cvptan emin değilim 8.bir gemide trim.7. 0 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur a-LCB eşittir LCG ve diğer açılımı ne olduğunu bilmedim kısaltmasını da hatırlamadığım değer(TCM gibi bişeydi).0.tankerlerde inert gas içerisinde bulunması gereken maksimum oksijen miktarı a-5 b-7 c-10 d-11 e-13 die hatırlıyorum şıkları. hidokarbon gazı havayla karsılastıgında parlama olusur bunun sıddetını gosteren kısaltma nedır denmıs a-wlu b-parlama noktası c-afi d-lul e-lue sulanan madenlerın bunyelerınde tutabılecegı nem mıktarına ne denır a-akıskan nem b-doymus esıt nem c-duragan nem d-tasınabılır nem hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar 2. 10. aşağıdakilerden hangisi havuz surveyinde yapılmaz?(soru eski ama cevaplar yeni) a-saç kalınlığı olcumu b-ISM denetlemesi. meğil . benzeri kombinasyonlar.. 0 b-lcb eşitttir lcg eşittir TCM c.. bilenler yazarsa diğerlerine faydalı olur.. 3. .. cvpların yereri faklıydı ama ben ISM dedim ****************************************************************************************** 1.

82 m Tf= 80-38= +42cm baĢa e) 146 ton. verilen gemi baĢ çeĢitlerinden hangisi yanlıĢtır? A. 11. B. LCF = 5 m. 12. hangisi tankerlerde Inert. C. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar. Egik baĢ C. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. Sivri baĢ . Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır.42= 11. a) 146 ton. 4. 8. Tanklarda patlamayı önler. kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı 5.62 m Trim 80cm= (15 x X) + (100 x X) / 210 b) 215 ton. B. D. Asag. BaĢta 11. 7. 11.62m Kıç 12.c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı. Kayıcı baĢ E. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz.00 m su çeken bir geminin limana trimsiz girebilmesi için. 11. MCT1C = 210 tonmetre/cm.62 m Ta=Lcf 95m / Lbp 200m X Trim 80cm= -38cm kıça d) 182 ton. 11.62m 6. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. C. KıĢ cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi geniĢliginin 1/5 ini gecemez. hangisi güverte kereste yükü taĢıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A. Asag. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır. LCG’si 20 m olan bir tan-kından LCG’si .38= 11.99 m BaĢ 11.00 – 0.20 + 0.00 m X= 146 ton c) 140 ton.95 m olan tankına kaç ton balast transfer etmesi gerekir ve bu operasyondan sonra geminin draftları ne olur? Verilen bilgiler.20 m. Asag.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. Bulblı bas B. LBP = 200 m. Kıçta 12. Balta baĢ D.

.... 4 E.9... pozitif-sıfır E..... 14... %5 B. olarak degerlendirilir. aksi halde GM .. FLENÇ DEĞĠġTĠRĠLĠR C. pozitif-pozitif D.. %16 13. 3 D.. pozitif-negatif B.... konsimento cesıdıne D. sekilde hesaplamıstır... gümrük kurallarına uygun olarak 11.. CROSS OVER TAKILIR E.3 12.. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece.. 2 C... No2: 24 derece.. %13 E.2... Bir geminin vardiya zabiti. HORTUM DEĞĠġTĠRĠLĠR B. No3: 25 derece.. 1 B. dıĢ havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag... zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır. REDUKSĠYON TAKILIR D...TANKERLERDE SAHĠL DEN ALINAN YÜKLEME VEYA TAHLĠYE HORTUMU GEMĠDEKĠ MANĠFOLTA UYMASSA NE YAPILIR ? A. C..INERT GAS ĠÇERĠSĠNDE BULUNABĠLECEK MAXĠMUM (O2) MĠKTARI NEKADARDIR ? A... negatif-pozitif C..... %7 C. GZ KOLU YATTIGI TARAFTA KALIR .... sıfır-negatif 10.. G noktası M noktasının altında ise GM .. No4: 28 derece) A.NOTÜR DENGEDE BĠR GEMĠ ĠÇĠN AġġAGIDAKILERDEN HANGĠSĠ SÖLENEMEZ ? A. hangisi yanlıstır? A.... 1. %11 D. Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag. konsimentoya uygun B. A. .. No1: 22 derece..

... GM DEGERĠ SIFIRDIR.B.FWA D. D.Kasalı Sapan A-) I-II B-)I-II-III C-)I-IV D-)I-II-III-IV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-) Draft Sörveyde kullanılan 1.......LCG E.Zincir Sapan IV.MCT 1cm B..Halat Sapan II.....DWA D.. Trim düzeltmesi hangisidir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-) Sandıklı yükün herbirinin hacmi 0. geminin 650m3 olan ambarına 350ton yüklenmiştir ve ambarda boş yer kalmamıştır.BĠR GEMĠYĠ 1cm BATIRMA TONAJINA NE DENĠR? A... herbir sandığın ağırlığı 120kg... DEPLASMAN 1-) Aşağıdakilerden hangileri yükleme boşaltmada kullanılan sapan türüdür? I..MEAN DRAFT 16..CSE C.. TPC B...Tel Sapan III......248m3 .... GEMĠ KARARSIZ DENGEDE DĠR E.. GM NEGATĠFTĠR C... .TPC E.FWA C.. 15.....BĠR GEMĠ DEPLASMANI DEĞĠġMEDEN TATLI SUDAN TUZLU SUYA YADA TUZLU SUDAN TATLI SUYA GEÇ TĠĞĠ ZAMAN MEAN DAFT DEĞĠġĠKLĠĞĠ HANGĠ KISALTMA ĠLE GÖSTERĠLĠR ? A. yitik hacim yüzdesi kaçtır? A-) 0 B-) 12 C-) 8 D-) 15 .

bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 12° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-)deplasmanı 5000ton gemi Km:5.864 ton.derinliği 30.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-)buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-)120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor.5 C-)0..... E) KG küçülür ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-)A gemısının stowage faktoru 1.40 tonmetre baslangıc GM 2..4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur. D)GM = 0 olur.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler.metre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-) 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği .4 D-)0.70 m olarak tespıt edılmıstır.mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada kıç draft nedir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-) Boyu. Omurga C-) Dümen D-) Yalpa omurgası ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-) Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM?in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur..metre) A-)256 ton.5m Kg:5. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320.metre B-)0.metre (Bu şıkkı işaretledim ama emin değilim) C-) 36 ton.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş? A-)0.0m demiş 50 tonluk bir yük güverteden 5 metre aşağıya shift ediliyor demiş.55 B-)0.35 E-)0..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-) Hangi durumda trim sıfır olur? A-) LCG=LCB TCG=0 B-) LCG=LCB LCF=0 D-) LCG=LCB TCG eşit değil 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-) Geminim yalpa yapmasını önlemez? A-) Baş iter (Bow truster) B-) .eni. gemının deplasmanı 27000 dur.8. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu momenti nedir? (Arkadaşlar GZ değil! GZ'ti meydana getiren momenti soruyor birim ton.

20 . gemini 30 derecedeki GZ değerini istiyo? GZ=KN-(KG x Sin 30) formülünden çıkıyo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-) Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır? a) Gemi acentesi tarafından b) Yükleyici acentesi tarafından c) Liman otoritesi tarafından d) Yukarıdakilerden her biri tarafından e) Kaptan tarafından ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-)Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.FSM= L x B³ / 12 x V (Bu formüle göre yorumladım) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-) Gemini KG değerini vermiş.30 . ilave bir sürü şeyler vermiş. KN değerlerini tablo halinde 10 derece.Navlun hesabı yapmak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .40 derece için ayrı ayrı vermiş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful